Alli - reseptfritt legemiddel mot fedme (legemiddelverket.no 10.11.2008)

Ønsker forbud En amerikansk forbrukergruppe ber myndighetene om å trekke fedmemedisinen Xenical fra markedet. (tv2.no 11.4.2006)

Public Citizen anmoder FDA om å forby Xenical (orlistat) ("Alli") (citizen.org 10.4.2006)

"Neppe farlig" (vg.no 27.10.2008 (Av Mari Rian Hanger (Dagens Medisin))

So why all the hype about an 8 year old drug? (themorbidme.com 22.6.2007)

Preparatomtale Alli (Xenical (orlistat)) (fda.gov) (fda.gov) (dailymed.nlm.nih.gov) (Felleskatalogen.no) (SLV)

GlaxoSmithKline Håper på en blockbuster (nytimes.com 26.4.2006)

- Slutsålt för Alli

Slutsålt för Alli
lakemedelsvarlden.se 3.10.2012
Det receptfria bantningspreparatet som förutspåddes en lysande framtid finns snart inte på svenska marknaden längre. (...)

Det var 2009 som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tog beslut om att det viktreducerande läkemedlet Alli skulle få säljas utan recept inom hela EU. Den verksamma substansen, lipashämmaren orlistat, fanns sedan tidigare i det receptbelagda Xenical men i en högre styrka. (...)

Biverkningarna i form av mag-tarmproblem som yttrat sig ibland annat läckande diarréer har lett till att många patienter avbryter sin behandling. Dessutom ledde rapporter om leverbiverkningar att EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP gjorde en utredning hösten 2011 av produkter innehållande orslistat. Slutsatsen var att nyttan överväger riskerna men nu finns alltså bara den receptbelagda varianten kvar i Sverige. (...)

(Anm: Drug companies in US spent millions pushing for weight loss drug approvals, investigative report finds. BMJ 2015;350:h2138 (Published 22 April 2015).)

(Anm: Drug maker must restart obesity drug study after releasing early data. A major US study of a newly approved antiobesity drug that was designed to measure adverse cardiovascular effects has been stopped by its steering committee after the manufacturer revealed first quarter data in a patent application. BMJ 2015;350:h2844  (Published 22 May 2015).)

(Anm: CardioBreak: Obesity Drug Safety, HF Device Flop, $$ for Heart Docs. Recent developments of interest in cardiovascular medicine. (…) Obesity drugs were deemed "pretty safe" in an analysis of the postmarketing data by AdverseEvents, but some reports of serious cardiovascular and neuropsychiatric side effects were also deemed worth watching. (medpagetoday.com 27.7.2015).)

(Anm: New obesity meds 'pretty safe,' but some side effects bear watching: AdverseEvents (fiercepharma.com July 22, 2015).)

- Slankemedisin: Dette får du dekket. Det blir stadig flere slankemedisiner på markedet i Norge, som kan få deg raskt ned i vekt. (- Noen av de alvorlige bivirkningene som er sett ved bruk av Mysimba: - Selvmordstanker og depresjonsfølelse - Krampe-anfall - Alvorlige hudbivirkninger…)

(Anm: Slankemedisin: Dette får du dekket. Det blir stadig flere slankemedisiner på markedet i Norge, som kan få deg raskt ned i vekt. Men hvilke passer for akkurat deg, hva er fallgruvene - og hvilke kan du få dekket kostnadene til? Ekspertene gir deg alle svarene. (...) - Alle slankemedisinene kan foreskrives som supplement til livsstilsbehandling hos voksne pasienter med fedme eller overvekt med BMI 27 eller høyere i tillegg til minst én vektrelatert følgetilstand eller risikofaktor, sier Hjelmesæth. (...) Mulige bivirkninger - Når mange nå tar i bruk nye legemidler for vektreduksjon, er det viktig at man sier fra til legen dersom man opplever alvorlige plager eller plager som ikke allerede er på listen over bivirkninger i pakningsvedlegget, sier Sigurd Hortemo, overlege ved Legemiddelverket. (...) Pakningsvedlegget inneholder en fullstendig oversikt over bivirkningene. Noen av de alvorlige bivirkningene som er sett ved bruk av Mysimba: - Selvmordstanker og depresjonsfølelse - Krampe-anfall - Alvorlige hudbivirkninger De aller vanligste bivirkningene - Kvalme, oppkast, forstoppelse – Hodepine Noen av de alvorlige bivirkningene som er sett ved bruk av Saxenda: - Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) - Alvorlige allergiske reaksjoner - Væsketap og dehydrering De aller vanligste bivirkningene - Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse – Hodepine (dagbladet.no 16.1.2023).)

- Månedsblad: Medicin har en begrænset plads i behandlingen af overvægt. Farmakologisk behandling af overvægt bør kun udgøre en mindre del af den samlede behandling af overvægt hos voksne i almen praksis. (- Her anbefales lægemidlerne, fx liraglutid og orlistat, kun i særlige tilfælde, da det er usikkert, om behandlingen er mere gavnlig end skadelig for hovedparten af patienterne.)

(Anm: Månedsblad: Medicin har en begrænset plads i behandlingen af overvægt. Farmakologisk behandling af overvægt bør kun udgøre en mindre del af den samlede behandling af overvægt hos voksne i almen praksis. Den primære behandling bør fortsat være ikke-medicinske tiltag som ændring af kost- og motionsvaner. Sundhedsstyrelsen har netop opdateret Den Nationale Rekommandationsliste for farmakologisk behandling af overvægt og anbefaler fortsat kun medicinsk behandling af overvægt i særlige tilfælde. Det er budskabet i en ny artikel i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi. Gennemgangen af den farmakologiske behandling af overvægt i artiklen bygger på baggrundsnotatet i Den Nationale Rekommandationsliste. Her anbefales lægemidlerne, fx liraglutid og orlistat, kun i særlige tilfælde, da det er usikkert, om behandlingen er mere gavnlig end skadelig for hovedparten af patienterne. Behandling med lægemidler mod overvægt kan forsøges til personer med svær overvægt, hvor et vægttab kan medføre betydelig forbedring af vægtrelaterede symptomer, fx søvnapnø. (sst.dk 12.9.2018).) (Sundhedsstyrelsen)

- Novo Nordisk afviser beskyldninger om sponsorering af tv-program.

(Anm: Novo Nordisk afviser beskyldninger om sponsorering af tv-program. Novo Nordisk har hverken betalt for eller sponsoreret ’CBS 60 Minutes’ for deres indslag om svær overvægt, lyder det fra virksomheden. Novo Nordisk afviser over for Børsen beskyldninger om, at selskabet skal have sponsoreret den amerikanske tv-station CBS’ tv-program ”60 minutes” i forbindelse med et 13 minutter langt indslag om Novos fedmemiddel Wegovy. (medwatch.dk 23.1.2023).)

- Medicintilskudsnævnet afviser igen nyt fedmemiddel fra Novo Nordisk. (- For anden gang har Medicintilskudsnævnet valgt at anbefale Lægemiddelstyrelsen, at Novo Nordisk’ fedmemiddel Wegovy (semaglutid) ikke at gives generelt klausuleret tilskud.)

(Anm: Medicintilskudsnævnet afviser igen nyt fedmemiddel fra Novo Nordisk. Prisen for Novo Nordisks nye fedmemiddel, Wegovy står ikke mål med den behandlingsmæssige effekt, lyder det fra Medicintilskudsnævnet. For anden gang har Medicintilskudsnævnet valgt at anbefale Lægemiddelstyrelsen, at Novo Nordisk’ fedmemiddel Wegovy (semaglutid) ikke at gives generelt klausuleret tilskud. Nævnet begrunder sin indstilling med, at lægemidlets pris, efter nævnets vurdering, ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi og lægger vægt på at behandling med Wegovy ikke har vist et vedvarende vægttab. (medwatch.dk 1.7.2022).)

- Wegovy innvilges ikke blå resept. (- Legemiddelverket innvilger ikke blå resept for legemidlet Wegovy (semaglutid) til behandling av overvekt og fedme.)

(Anm: Wegovy innvilges ikke blå resept. Legemiddelverket innvilger ikke blå resept for legemidlet Wegovy (semaglutid) til behandling av overvekt og fedme. ​​Godkjent mot overvekt og fedme Legemidlet er godkjent for behandling av overvekt hos pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) fra 30, eller fra 27 dersom man har visse tilleggstilstander som kan medføre risiko. Det skal brukes i tillegg til diett og økt fysisk aktivitet.  Legemiddelet er tilgjengelig på hvit resept i Norge. Det betyr at pasienten selv betaler for behandlingen. (…) Ikke kostnadseffektivt Det samme legemiddelet er også markedsført i Danmark, hvor Legemiddelstyrelsen har avvist å gi pasienter offentlig tilskudd for behandlingen. ​Legemiddelverkets avslag begrunnes med at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, det vil si at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter, sett i lys av sykdommens alvorlighet. ​(legemiddelverket.no 19.1.2023).)

- Ny medisin på markedet: – En revolusjon for fedmebehandling. (- I felleskatalogen oppgis abdominalsmerter, diaré, fatigue, forstoppelse, kvalme og oppkast som svært vanlige bivirkninger.) (- Wegovy hjelper heller ikke med å løse årsaken til hvorfor fedme eller overvekt oppstår, understreker legen.)

(Anm: Ny medisin på markedet: – En revolusjon for fedmebehandling. Wegovy har kommet til norske apotekhyller. Det forteller produsenten Novo Nordisk til TV2. I felleskatalogen står det at medisinen skal fungere som et tillegg til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet for vektkontroll, inkludert vekttap og vedlikehold av vekt. – Dette regnes som en revolusjon for fedmebehandling, sa overlege Samira Lekhal ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst til TV 2 i desember før medisinen hadde kommet til Norge. (…) Bivirkninger En rekke bivirkninger kan følge med medisinen, forteller Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin. I felleskatalogen oppgis abdominalsmerter, diaré, fatigue, forstoppelse, kvalme og oppkast som svært vanlige bivirkninger. Wegovy hjelper heller ikke med å løse årsaken til hvorfor fedme eller overvekt oppstår, understreker legen. Tangen tror likevel det vil bli stor etterspørsel etter medisinen. – Dette blir fort kjent, og vekt har alltid vært noe som veldig mange er opptatt av. Man er fortsatt sånn at om man kan finne en lettvint løsning for å gå ned i vekt, så er man interessert i det, sier Tangen. (nettavisen.no 3.1.2023).)

- «Mirakelmedisin» tilgjengelig i Norge: – Løser på ingen måte problemet.

(Anm: «Mirakelmedisin» tilgjengelig i Norge: – Løser på ingen måte problemet. Slankemedisinen har blitt revet ut av hyllene i USA. Nå er den omsider tilgjengelig i Norge, men ikke alle er like positive. (…) – Veldig kostbart I første omgang er Wegovy kun tilgjengelig på hvit resept. Det vil si at norske pasienter må betale for medisinen selv. Prisen varierer fra 1700 til 2775 kroner, avhengig av hvor stor styrke man kjøper. Medisinen skal tas én gang i uka, og det er lagt opp til at man gradvis øker styrken. – Det er veldig kostbart, sier Kvittum Tangen i Legeforeningen. – Før dette eventuelt blir godkjent på blå resept for alle, må man gjøre en større gjennomgang hvor man vurderer nytte versus risiko. Da vil også kostnad spille inn, sier hun. (tv2.no 3.1.2023).)

- Kraftig mangelvare på diabetesmedisin: – Alvorlig. Den enorme etterspørselen av Ozempic gjør at produsenten nå kommer med en klar beskjed. (- Sørli er tydelig på at han mener man burde vente med å bruke Ozempic for behandling av overvekt før man vet mer om effektene. Frostelid i Novo Nordisk sier at heller ikke de anbefaler å bruke medisinen til dette formålet.)

(Anm: Kraftig mangelvare på diabetesmedisin: – Alvorlig. Den enorme etterspørselen av Ozempic gjør at produsenten nå kommer med en klar beskjed. (…) Ozempic er ikke godkjent for bruk til behandling av overvekt i Norge. At medisinen likevel skrives ut til pasienter som ikke har diabetes, splitter norske leger. (…) – Ozempic er en medisin som brukes av mange som vektreduksjon. Den har et enormt potensiale og er noe mange er ute etter. Men man vet ikke helt sikkert hvor trygt det er å bruke den, hvilke langtidseffekter det har, og hvordan det påvirker en egentlig frisk kropp å bruke den, sier lege og gründer av Dr. Dropin, Daniel Sørli. (…) Anbefales ikke Sørli er tydelig på at han mener man burde vente med å bruke Ozempic for behandling av overvekt før man vet mer om effektene. Frostelid i Novo Nordisk sier at heller ikke de anbefaler å bruke medisinen til dette formålet.– Vi anbefaler ikke bruk av legemidler utenfor den godkjente medisinske indikasjonen. Ozempic er godkjent for bruk til behandling av pasienter med diabetes type 2. (tv2.no 27.11.2022).)

- Myndighetene trodde diabetesmedisin ville koste Norge 21 millioner mer i året. Men så skjønte folk at medisinen også virket slankende.

(Anm: Myndighetene trodde diabetesmedisin ville koste Norge 21 millioner mer i året. Statens utgifter til diabetesmedisinen Ozempic på blå resept er blitt langt høyere enn de 21 millionene myndighetene trodde medisinen ville koste i 2024.Men så skjønte folk at medisinen også virket slankende. Staten har brukt minst 395 millioner kroner på en diabetes type 2-medisin i år. Det er et enormt sprik fra det myndighetene trodde at medisinen ville koste samfunnet. Etterspørselen etter en diabetes type 2-medisin i Norge er så høy at den er delvis utsolgt. Mange har brukt medisinen for å gå ned i vekt. Nå gransker myndighetene om den er skrevet ut på blå resept til personer som ikke har rett på den. (aftenposten.no 25.11.2022).)

- «Rennes ned» av pasienter på jakt etter medisinen. En rekke fastleger får flere forespørsler i uka fra pasienter som ønsker å prøve en behandling som ikke er godkjent i Norge.  (- Det er foreløpig ikke gjennomført kliniske studier på bruken av Ozempic for pasienter som sliter med fedme. Dermed er den ikke ikke godkjent. Pasienter må derfor få skrevet ut medisinen av fastlegen «off label». Dette innebærer at legen har et særskilt ansvar for å følge opp pasienten, både når det kommer til effekt av behandlingen og eventuelle bivirkninger.)

(Anm: «Rennes ned» av pasienter på jakt etter medisinen. En rekke fastleger får flere forespørsler i uka fra pasienter som ønsker å prøve en behandling som ikke er godkjent i Norge. Onsdag fortalte TV 2 at bruken av diabetesmedisinen Ozempic som slankebehandling har eksplodert i Norge. I oktober i år ble det i snitt solgt 15.000 pakninger med medisinen på hvit resept. I april i fjor ble det i snitt solgt 2.000 pakninger. Hvit resept betyr at pasientene selv må betale, og Legemiddelverket antar derfor at dette er personer som bruker det til slankebehandling. Det er foreløpig ikke gjennomført kliniske studier på bruken av Ozempic for pasienter som sliter med fedme. Dermed er den ikke ikke godkjent. Pasienter må derfor få skrevet ut medisinen av fastlegen «off label». Dette innebærer at legen har et særskilt ansvar for å følge opp pasienten, både når det kommer til effekt av behandlingen og eventuelle bivirkninger. (tv2.no 25.11.2022).)

- Gjennombrudd i kampen mot fedme: − Har aldri brukt så store ord før. (- Semaglutid brukes i dag mot diabetes 2, i doser på 1 mg. Deltakerne i undersøkelsen fikk forhøyede doser på 2,4 mg i form av en ukentlig injeksjon.)

(Anm: Gjennombrudd i kampen mot fedme: − Har aldri brukt så store ord før. Et legemiddel som øker metthetsfølelsen, er kalt et gjennombrudd i kampen mot fedme. - Dette er fantastisk viktig, sier en av Norges fremste fedmeeksperter. 1300 deltagere i en internasjonal studie gikk i gjennomsnitt ned 15 kilo over en periode på 15 måneder. Hver tredje av dem mistet en femtedel av kroppsvekten. (…) – Et gjennombrudd De 2000 deltagerne veide i snitt 105 kilo og hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 38. Undersøkelsen startet høsten 2018 og ble gjennomført i 16 land verden over. – Resultatene er et gjennombrudd for å bedre helsen til overvektige, sier professor Rachel Battersham ved University College London, som står bak undersøkelsen. 1300 av deltagerne i undersøkelsen fikk semaglutid, de øvrige fikk placebo (narremedisin). Semaglutid brukes i dag mot diabetes 2, i doser på 1 mg. Deltakerne i undersøkelsen fikk forhøyede doser på 2,4 mg i form av en ukentlig injeksjon. Påvirker appetitten Jøran Hjelmesæth forklarer at medikamentet etterligner metthetshormonet GLP1, som produseres i tynntarmen, slik at du blir fortere mett og mindre sulten. – Fedmeoperasjoner er mer effektivt, men har også flere til dels alvorlige bivirkninger. De fleste vil nok foretrekke et lite stikk under huden en gang i uken, sier professoren. (vg.no 11.2.2021).)

(Anm: Ozempic Novo Nordisk Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist. A10B J06 (Semaglutid) (felleskatalogen.no).)

- Diabetesmedisin er delvis utsolgt i Norge på grunn av økt etterspørsel. (- Iren Aksit (47) har ikke sykdommen, men bruk av en diabetes type 2-medisin har gjort henne 30 kilo lettere.) (- Det første året tok hun en sprøyte i uken og satte den selv.)

(Anm: Diabetesmedisin er delvis utsolgt i Norge på grunn av økt etterspørsel. Mange bruker den for å gå ned i vekt. Iren Aksit (47) har ikke sykdommen, men bruk av en diabetes type 2-medisin har gjort henne 30 kilo lettere. Helsemyndighetene gransker nå hvem som får den på blå resept. Iren Aksit (47) får en medisin som reduserer appetitten på hvit resept og har betalt tusenvis av kroner av egen lomme. Da Iren Aksit (47) kom hjem fra butikken uten å ha kjøpt lørdagsgodt, skjønte hun at noe hadde endret seg. Fra hun var i 20-årene, har hun slitt med overvekt. Hun har spist og spist og aldri blitt mett. Men etter å ha gått på Ozempic, en medisin som er godkjent for behandling av diabetes 2, har sultfølelsen og metthetsfølelsen endret seg. Trangen til å spise er borte. (…) Til tross for overvekten har Aksit aldri hatt noen underliggende sykdommer. Derfor var det helt uaktuelt for fastlegen hennes å skrive ut medisinen på blå resept. Medisinen koster Aksit drøyt 1000 kroner i måneden. Nå har hun igjen gått ned over 30 kilo. Det første året tok hun en sprøyte i uken og satte den selv. (aftenposten.no 23.11.2022).)

- Amerikansk storbank skyder Novos egne mål i sænk: Nyt fedmemiddel vil sælge for næsten 22 mia. kr. i 2025. (- Amerikanerne, anført af analytikeren Richard Vosser, tror nemlig på, at Novo Nordisk allerede næste år vil lykkes med at få gjort fedmemidlet Wegovy til en blockbuster - et lægemiddel, der sælger for mindst 1 mia. dollars.)

(Anm: Amerikansk storbank skyder Novos egne mål i sænk: Nyt fedmemiddel vil sælge for næsten 22 mia. kr. i 2025. Den amerikanske storbank J. P. Morgan ser Novo Nordisk næsten firedoble sin fedmeforretning i 2025. Novo Nordisks egen ambition er mindst en fordobling. Novo Nordisks ambitioner om mindst at have fordoblet sin fedmeforretning i 2025 er helt i skoven, hvis man skal tro den amerikanske storbank J. P. Morgan. Amerikanerne, anført af analytikeren Richard Vosser, tror nemlig på, at Novo Nordisk allerede næste år vil lykkes med at få gjort fedmemidlet Wegovy til en blockbuster - et lægemiddel, der sælger for mindst 1 mia. dollars. (jyllands-posten.dk 5.8.2021).)

- Novo Nordisks nye fedmesatsning har ramt 8000 recepter på få uger: "Hvis man sammenligner det med Saxenda, tog det cirka fire år".

(Anm: Novo Nordisks nye fedmesatsning har ramt 8000 recepter på få uger: "Hvis man sammenligner det med Saxenda, tog det cirka fire år" Novo Nordisks nye fedmemiddel Wegovy oplever efter få uger allerede stor efterspørgsel i USA, sammenlignet med hvad selskabets ældre middel Saxenda gjorde under lancering. Generelt har hele Novo Nordisks fedmeforretning haft et stærkt andet kvartal, viser regnskab. (jyllands-posten.dk 4.8.2021).)

- Fleire får slankemiddel på blå resept. Salet av slankemedisinar har skote i vêret. (- Så langt i år har det blitt selt godt over 85.000 pakningar med slankemedisin i Noreg. I heile fjor var talet knappe 35.000 pakningar. – Det er verkeleg ein kraftig auke, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.)

(Anm: Fleire får slankemiddel på blå resept. Salet av slankemedisinar har skote i vêret. – Pasientane risikerer å gjere seg avhengige av eit medikament vi ikkje kjenner langtidsverknadene av i stor nok grad, seier leiaren i Landsforeningen for overvektige. Så langt i år har det blitt selt godt over 85.000 pakningar med slankemedisin i Noreg. I heile fjor var talet knappe 35.000 pakningar. – Det er verkeleg ein kraftig auke, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Madsen har ein teori om kva som kan vere årsaka. – Har det noko med pandemien å gjere? Har folk sete stille og lagt på seg slik at det er eit auka behov for slankemiddel? Dette må vi sjå litt nærmare på, seier han. (…) Tabellen viser sal av slankemedisinane Mysimba, Xenical og Saxenda på apoteka dei siste åra. *: Hittil i år. Kilde: Apotekforeningen. Ein kan kjøpe tre ulike slankemedisinar på apoteka. Mysimba og Xenical er tablettar, Saxenda er ei sprøyte. Viss ein ber fastlegen sin søkje om individuell refusjon, kan ein få medisinen på blå resept. Da må ein ha kroppsmasseindeks (BMI) på meir enn 35 pluss tilleggssjukdommar, eller BMI over 40. Det er Helfo som seier ja eller nei til søknaden. (nrk.no 2.10.2021).)

- Lorcaserin (Belviq). En selektiv serotonin 5-HT2C-agonist for behandling av fedme.

(Anm: Lorcaserin (Belviq). A Selective Serotonin 5-HT2C Agonist In the Treatment of Obesity. (…) On June 27, 2012, the FDA approved lorcaserin (Belviq, Arena/Eisai) for the treatment of obesity. Formerly known as Lorqess, this small-molecule agonist of the serotonin 2C (5-HT2C) receptor is designed to promote weight loss in obese and overweight patients as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity. The selectivity of lorcaserin at the 5-HT2C receptors is an advantage to both its efficacy and safety by exerting its appetite-suppressing effects while avoiding cardiovascular effects that occurred in previous nonselective serotonergic weight-loss medications. Three phase 3 clinical trials have demonstrated safety and efficacy for lorcaserin (see pages 526–529).  P T. 2013 Sep; 38(9): 525-530, 534.)

(Anm: Cardiovascular Safety of Lorcaserin in Overweight or Obese Patients. N Engl J Med 2018 (August 26, 2018).)

- 5.1 Serotoninsyndrom eller nevroleptisk malignant syndrom (NMS) -liknende reaksjoner. BELVIQ / BELVIQ XR er et serotonergt legemiddel.

(Anm: 5.1 Serotonin Syndrome or Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-like Reactions. BELVIQ/BELVIQ XR is a serotonergic drug. The development of a potentially life-threatening serotonin syndrome or Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-like reactions have been reported during use of serotonergic drugs, including, but not limited to, selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), tricyclic antidepressants (TCAs), bupropion, triptans, dietary supplements such as St. John’s Wort and tryptophan, drugs that impair metabolism of serotonin (including monoamine oxidase inhibitors [MAOIs]), dextromethorphan, lithium, tramadol, antipsychotics or other dopamine antagonists, particularly when used in combination [see Drug Interactions (7.1)]. (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Heroin (diacetylmorphine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

– Jente (12) tok LSD. Jente skal ha fått LSD på et arrangement lørdag kveld. (– Ambulanse på vei til stedet, da symptomene som beskrives er forenelig med stoffet og inntak.)

(Anm: – Jente (12) tok LSD. Jente skal ha fått LSD på et arrangement lørdag kveld. Omkring klokken 01.20 fikk politiet melding fra foreldrene til en 12 år gammel jente. Ifølge politiet sier jenta at hun har tatt LSD som hun fikk tak i på et arrangement i Stavanger lørdag kveld. – Ambulanse på vei til stedet, da symptomene som beskrives er forenelig med stoffet og inntak. Politiet følger opp, meldte politiet. (dagsavisen.no 25.11.2018).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

– Serotonin syndrome (SS). Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. (- Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi.) (- Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet.)

(Anm: Serotonin syndrome. Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi. Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet. (...) (Serotonin syndrome is a potentially lifethreatening complication of psychopharmacological drug therapy. The syndrome is produced most often by the concurrent use of two or more drugs that increase brainstem serotonin activity and is often unrecognised because of the varied and non-specific naure of its sympthomatlogy. Serotonin syndrome is characterized by alteration in cognition, bahavior, autonomic nervous system function and neuromuscular activity.) American Family Physician 1995;52:1475-82.)

(Anm: Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). DIC (Disseminert intravaskulær koagulasjon) er en tilstand som skyldes alvorlige forstyrrelser i kroppens blodlevringssystem. Inne i blodårene dannes masse små blodpropper, og det oppstår etterhvert ukontrollerte blødninger. DIC er en akutt alvorlig tilstand der det dannes en rekke blodpropper i kroppens blodårer. Det skyldes at blodlevringssystemet - som styrer blodets evne til å levre seg - plutselig aktiveres og danner masse små og større blodpropper. (…) Fakta - DIC er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper rundt omkring i kroppen. - Det skyldes at blodlevringsssystemet plutselig settes i gang og danner blodpropper. Høyt forbruk av blodlevringsfaktorer vil etter hvert føre til blødninger. - Utløsende årsak er ofte alvorlige infeksjoner (blodforgiftning), store skader, komplikasjoner under fødsel eller kreftsykdom. - Blant de første tegnene er små hudblødninger, eventuelt mindre blødninger fra slimhinnene. Små blodpropper rundt i kroppen vil kunne medføre svikt i flere organer. (nhi.no 13.12.2016).)

- Serotoninsyndrom (SS): En klinisk oppdatering. (- I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).)

(Anm: Serotoninsyndrom (SS): En klinisk oppdatering. (…) I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).) (- Ikke desto mindre kan SS klart bli livstruende og i noen tilfeller har dødsfall opptrådt til tross for tidlig og aggressiv behandling. (…) SS kan teoretisk forårsakes av ethvert legemiddel eller kombinasjon av legemidler som effektmessig kan øke den serotonerge neurotransmisjon (Fig. 2). Dyremodeller for SS tyder på at det primært først og fremst opptrer via stimulering av postsynaptiske 5-HT1A reseptorer i hjernestammen.43,99,105. I tillegg er stimulering av postsynaptisk 5-HT2 reseptorer sannsynligvis også involvert selv om det er mindre viktig enn 5-HT1A reseptorer i forklaringen av hele SS37,45. Crit Care Clin 1997;13:763-83.)

(Anm: Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). DIC (Disseminert intravaskulær koagulasjon) er en tilstand som skyldes alvorlige forstyrrelser i kroppens blodlevringssystem. Inne i blodårene dannes masse små blodpropper, og det oppstår etterhvert ukontrollerte blødninger. DIC er en akutt alvorlig tilstand der det dannes en rekke blodpropper i kroppens blodårer. Det skyldes at blodlevringssystemet - som styrer blodets evne til å levre seg - plutselig aktiveres og danner masse små og større blodpropper. (…) Fakta - DIC er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper rundt omkring i kroppen. - Det skyldes at blodlevringsssystemet plutselig settes i gang og danner blodpropper. Høyt forbruk av blodlevringsfaktorer vil etter hvert føre til blødninger. - Utløsende årsak er ofte alvorlige infeksjoner (blodforgiftning), store skader, komplikasjoner under fødsel eller kreftsykdom. - Blant de første tegnene er små hudblødninger, eventuelt mindre blødninger fra slimhinnene. Små blodpropper rundt i kroppen vil kunne medføre svikt i flere organer. (nhi.no 13.12.2016).)

- Eisai føyer seg etter FDAs anmodning om å trekke slankelegemidlet Belviq (lorcaserin) fra det amerikanske markedet på grunn av mulig kreftrisiko.

(Anm: Eisai complies with FDA request to pull weight-loss drug Belviq from US market due to possible cancer risk. Eisai said Thursday that it will voluntarily withdraw and discontinue sales of Belviq (lorcaserin) and Belviq XR in the US. The move comes at the request of the FDA, which determined based on a completed analysis of data from the CAMELLIA-TIMI 61 trial that the potential increased risk of cancer associated with Belviq outweighs the drug's benefits. It has also advised doctors to stop prescribing the anti-obesity therapy. (firstwordpharma.com 13.2.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Men lorcaserin er ikke tilgjengelig i Norge. (- Forskere beskriver slankepillen som «den hellige gral» i kampen mot fedme.) (- En fersk, amerikansk studie slår fast at slankepillen lorcaserin ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer, skriver Reuters.)

(Anm: Men lorcaserin er ikke tilgjengelig i Norge. - Ikke et stort savn, sier fedmeekspert Jøran Hjelmesæth. En fersk, amerikansk studie slår fast at slankepillen lorcaserin ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer, skriver Reuters. (…) Forskere beskriver slankepillen som «den hellige gral» i kampen mot fedme. Lorcaserin begrenser appetitten og sultfølelsen ved å stimulere hjerneceller som gir en metthetsfølelse. (…) - Ikke veldig effektivt Lorcaserin er ikke godkjent som legemiddel i Norge, og ifølge Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo, er det heller ikke et legemiddel vi nødvendigvis trenger. (…) - De som fikk behandling med lorcaserin gikk bare ned 2-3 kilo mer enn de i placebo-gruppen, så det er ikke et veldig effektivt legemiddel, sier Hjelmesæth, og legger til: - Studien er stor og viktig, men selv om man ikke finner økt risiko for hjerte- og karsykdommer, så er det en understudie av over 3.000 deltakere med ultralydundersøkselse av hjertet, som viser en mulig, men ikke-signifikant lett økt risiko for hjerteklaffefeil. Så det finnes fortsatt uavklarte spørsmål. (nettavisen.no 9.9.2018).)

(Anm: Én av fire nordmenn har fedme. Professor kommer med én klar oppfordring for å snu fedmeutviklingen (nettavisen.no 9.9.2018).)

- GSK vill sälja Alli

GSK vill sälja Alli
lakemedelsvarlden.se 20.4.2011
Glaxosmithkline kommer att göra sig av med delar av sitt receptfria sortiment. Bantningspreparatet Alli är en av de produkter som företaget vill sälja innan årets slut.

Företaget meddelar att den planerade försäljningen är en del i at strömlinjeforma verksamheten och att fokusera på områden som tillväxtmarknader. Planen för Glaxosmithkline, GSK, är att göra sig av med delar av det receptfria sortimentet som säljs främst i Europa och USA.

Bland produkterna som de nu letar köpare till finns viktminskningspreparatet Alli (orlistat), Zantac (ranitidin) mor halsbränna och en serie vitaminer och kosttillskott. Flera av produkterna är storsäljare med enligt Pharma Times anser GSK trots det att verksamheten kommer att må bättre av att dra ner på sin produktportfölj.

Ungefär samtidigt som GSK meddelade sina planer har den inflytelserika amerikanska medborgarorganisationen, Public Citizen, vänt sig till FDA och krävt att både Alli och den receptbelagda varianten Xenical, dras in. Anledningen är rapporter om njur- och leverskador i samband med behandling.

Företaget uppger att de kommer att börja leta efter intresserade köpare den närmaste tiden och att försäljningen kommer att vara klar vid slutet av 2011. (...)

Highlights in this report include:

 • Drug comparison listing of Outcomes including Death, Hospitalization and Disability
 • RxScore comparisons –highest and lowest safety profiles
 • Comparison of on-label Contrave adverse events to reported adverse events for Belviq and Qsymia
 • Off-label adverse events that may trigger future pharmacovigilance action for Qsymia
   
  Drugs included in this report include:
 • Alli (orlistat), GlaxoSmithKline
 • Belviq (lorcaserin hydrochloride), Eisai, Arena Pharmaceuticals
 • Contrave (bupropion hydrochloride; naltrexone hydrochloride), Orexigen Therapeutics
  Phentermine (phentermine)
 • Qsymia (phentermine hydrochloride; topiramate), Vivus
 • Xenical (orlistat), Roche (...)

(Anm: Drug interventions for the treatment of obesity in children and adolescents. OBJECTIVES: To assess the efficacy of drug interventions for the treatment of obesity in children and adolescents. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: This systematic review is part of a series of associated Cochrane reviews on interventions for obese children and adolescents and has shown that pharmacological interventions (metformin, sibutramine, orlistat and fluoxetine) may have small effects in reduction in BMI and bodyweight in obese children and adolescents. However, many of these drugs are not licensed for the treatment of obesity in children and adolescents, or have been withdrawn. Trials were generally of low quality with many having a short or no post-intervention follow-up period and high dropout rates (overall dropout of 25%). Future research should focus on conducting trials with sufficient power and long-term follow-up, to ensure the long-term effects of any pharmacological intervention are comprehensively assessed. Adverse events should be reported in a more standardised manner specifying amongst other things the number of participants experiencing at least one adverse event. The requirement of regulatory authorities (US Food and Drug Administration and European Medicines Agency) for trials of all new medications to be used in children and adolescents should drive an increase in the number of high quality trials. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 29;11:CD012436.)

- Sibutramin tilrettelegger for apoptose og sammentrekning av aorta-glatte muskelceller ved å øke produksjonen av reaktive oksygenarter.

(Anm: Sibutramine facilitates apoptosis and contraction of aortic smooth muscle cells through elevating production of reactive oxygen species. Taken together, our data suggest that sibutramine facilitates apoptosis and contraction of aortic smooth muscle cells through elevating production of reactive oxygen species and decreasing exogenous NO supply, leading to pathogenesis of hypertension. Eur J Pharmacol. 2018 Oct 16. pii: S0014-2999(18)30590-9.)

- Håper på en blockbuster (- Legemiddel med årlig salg over 1 milliard dollar)

Hoping for a Blockbuster (Håper på en blockbuster)
nytimes.com 26.4.2006
When GlaxoSmithKline began talking to Roche three years ago about commercializing the prescription diet drug Xenical, the timing could not have been better for Steven L. Burton. (...)

Now Mr. Burton, 47, has the job of motivator in chief as Glaxo prepares to market an over-the-counter version of Xenical. During the last three years, while ramping up the marketing plans, he has been using the drug himself. And while he does not envision himself posing for the before and after shots in a diet ad, he can offer personal testimony to the drug's potential benefits. In his three years on Xenical, Mr. Burton said he has dropped to 210 pounds from 270, and kept it off. (...)

Xenical, sold by Roche in the United States since 1999, has had only moderate success as a prescription drug in this country. (...)

Xenical has a generally clean safety record. But the consumer watchdog group Public Citizen recently called for its withdrawal, citing research that some scientists say links the drug to colon changes that can be precursors to formation of polyps and colon cancer.

A Glaxo company spokeswoman, Malesia A. Dunn, said long-term testing in humans had demonstrated no increased risk of colon cancer in the drug's users. (...)

(Anm: Blockbuster drug; legemiddel med årlig salg over 1 milliard dollar. A blockbuster drug is a very popular drug that generates annual sales of $1 billion or more for the company that sells it. What Is a Blockbuster Drug? A blockbuster drug is an extremely popular drug that generates annual sales of at least $1 billion for the company that sells it. Examples of blockbuster drugs include Vioxx, Lipitor, and Zoloft. Blockbuster drugs are commonly used to treat common medical problems like high cholesterol, diabetes, high blood pressure, asthma, and cancer. (investopedia.com).)

Glaxo to Shed Its OTC Diet Drug, Alli
Online.wsj.com 15.4.2011
Four years after launching the nonprescription diet pill Alli with much fanfare and a heavy marketing budget, U.K. drug maker GlaxoSmithKline PLC on Thursday said that it plans to sell off the drug along with a clutch of other over-the-counter brands.

Glaxo once tipped Alli as a possible blockbuster, but sales never took off, and the drug was hurt last year by reports that a small number of people taking it experienced liver damage. (...)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

- Viktnedgång med kroppens egen badrumsvåg. (- Vågen fungerar genom att kroppsvikten registreras i benen för att sedan sända en signal till hjärnan om att vi ska äta mer eller mindre.)

(Anm: Viktnedgång med kroppens egen badrumsvåg. Det handlar om en kroppsegen våg som reglerar vår fettmassa. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin klarlagt hur kroppsvågen fungerar, vilket banar väg för nya läkemedel mot övervikt och fetma. Den så kallade kroppsegna badrumsvågen ska hjälpa oss att hålla en konstant vikt. Vågen fungerar genom att kroppsvikten registreras i benen för att sedan sända en signal till hjärnan om att vi ska äta mer eller mindre. – Det vi upptäckt är potentiellt ett helt nytt system för reglering av fettmassa. (…) Med hjälp av feta gnagare, som fick extra tyngder med hjälp av olika vikter, kunde forskarna se att djuren gick ned i vikt nästan lika mycket som de pålagda vikterna. Djuren minskade både i fettmassa och förbättrade blodsockernivåerna. Detta förklarar även varför stillasittande går hand i hand med fetma. – När man sitter ned tror vi att den kroppsegna badrumsvågen ger ett för lågt utslag för kroppsvikten. Detta leder till att man äter mer och går upp i vikt, säger professor Claes Ohlsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (netdoktor.se 27.12.2017).)

(Anm: Body weight homeostat that regulates fat mass independently of leptin in rats and mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Dec 26.)

- Spesialrapport på uheldige bivirkninger for fedmelegemidler (fedmemedisiner)

Special Report Download
Comparative Analysis of the Newly Approved Obesity Drug: Contrave

adverseevents.com 28.7.2015
ObesityContraveOn September 10th, the FDA granted approval of a new chronic weight-loss drug, Contrave (naltrexone and bupropion extended-release). Contrave is formulated as a combination product consisting of an opioid antagonist (naltrexone) and an antidepressant (bupropion), both of which are FDA-approved drugs indicated for treating different conditions as individual agents. Several issues pertaining to Contrave’s safety profile raise significant concerns.

This report serves to highlight some of the safety considerations for currently approved obesity treatments as well as compare the safety profiles of Contrave and Qsymia. (…)

(Anm: Endnu et dødsfald efter fedmestudie. Et amerikanske selskab, der er en af Novo Nordisks mulige konkurrenter på markedet for medicinsk behandling af fedme, har oplevet endnu et dødsfald efter et klinisk studie med selskabets hovedaktiv. (medwatch.dk 2.12.2015).)

(Anm: Zafgen - Dedicated to the Treatment of Obesity. (Zafgen.com).)

(Anm: Beloranib is an experimental injectable[1] drug candidate for the treatment of obesity. It was discovered by CKD Pharmaceuticals and is currently being developed by Zafgen.[ (en.wikipedia.org).)

(Anm: Zafgen Says a Second Patient Died in Beloranib Study. FDA had placed beloranib on partial clinical hold in October following first patient’s death. (...) “Our thoughts are with the patient and their family at this time,” he said. “Patient safety remains our top priority, and we are investigating the circumstances around this event.” (wsj.com 3.12.2015).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: UPDATED: Beleaguered Zafgen crushed after FDA demands force it to dump lead drug. Stymied at the FDA with a lingering clinical hold on its lead obesity drug, Zafgen is dumping the therapy and retreating to a preclinical program in the pipeline. The biotech announced after the market closed on Tuesday that it will now circle the wagons around ZGN-1061 after beloranib was linked with the death of two patients in a pivotal study. (endpts.com 19.2016.)

– Fedmemiddel fra Sanofi rammes af sikkerhedsproblemer. (- Det afslørede koncernen i sit regnskab for første kvartal af 2018 i den forgangne uge."Proof-of-concept-studiet i fase 2, som evaluerede vores dual-agonist SAR425899 i overvægtige og fede patienter med type 2-diabetes bekræftede, at SAR425899 er et potent middel mod hypoglykæmi (for lavt blodsukker, red,) og kan føre til markante vægttab. Men den gastrointestinale tolerabilitet observeret i dosiseskaleringsdelen af studiet anses ikke for at være acceptabel til klinisk brug," skriver Sanofi i en porteføljeopdatering.)

(Anm: Fedmemiddel fra Sanofi rammes af sikkerhedsproblemer. Franske Sanofi er løbet ind i sikkerhedsproblemer med en ny type lægemiddel mod fedme, som også Novo Nordisk og Zealand Pharma har udviklet. Det kan i værste fald forsinke franskmændenes projekt, som ellers var på vej ind i fase 3 i år. Et eksperimentelt lægemiddel til behandling af fedme fra den franske medicinalkoncern Sanofi er løbet ind i sikkerhedsproblemer relateret til tolerabilitet, som har fået en række patienter til at forlade et mellemfasestudie med midlet. Det afslørede koncernen i sit regnskab for første kvartal af 2018 i den forgangne uge."Proof-of-concept-studiet i fase 2, som evaluerede vores dual-agonist SAR425899 i overvægtige og fede patienter med type 2-diabetes bekræftede, at SAR425899 er et potent middel mod hypoglykæmi (for lavt blodsukker, red,) og kan føre til markante vægttab. Men den gastrointestinale tolerabilitet observeret i dosiseskaleringsdelen af studiet anses ikke for at være acceptabel til klinisk brug," skriver Sanofi i en porteføljeopdatering. Selskabet tilføjer, at man i første kvartal har igangsat endnu et studie med kandidaten for at "undersøge alternative titrerinsgregimer for at facilitetere forbedret tolerabilitet og adhærens" og at det forventes at levere data i år.Større GLP-1-effekt end ventetSAR425899 er et lægemiddel rettet mod receptorerne for både tarmhormonet GLP-1 og hormonet glukagon, der ligesom insulin produceres i bugpsytkirtlen.Ifølge FierceBiotech kastede Sanofis forskningsdirektør, Elias Zerhouni, en smule mere lys over problemerne på en telekonference i kølvandet på regnskabet i fredags. (medwatch.dk 1.5.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Ingen magisk pille for fedme: Orexigen slår seg konkurs.

(Anm: No magic pill for obesity: Orexigen files for bankruptcy. (...) (Anm: No magic pill for obesity: Orexigen files for bankruptcy. (…) Dive Insight: The story of Orexigen is one of highs and lows. Once upon a time, Orexigen was one of three biotechs that were closely watched by both industry and Wall Street in a bid to bring an obesity treatment to market. Orexigen and competitors Vivus Inc. and Arena Pharmaceuticals were in a tight race to develop the first pills for the condition. With much of the U.S. population obese or overweight, analysts projected that obesity drugs would be an uber-blockbuster market. Unfortunately for the three companies — and the many overweight people looking for answers — that just wasn't the case. (biopharmadive.com 12.3.2018).) (biopharmadive.com 12.3.2018).)

- Advarer mot nyre- og leverskader, og akutt pankreatitt

Orlistat and the risk of acute liver injury: self controlled case series study in UK Clinical Practice Research Datalink
BMJ 2013;346:f1936 (12 April 2013)
(...) Objective To measure the association between orlistat and acute liver injury. (...)

Participants 94 695 patients receiving orlistat and registered in the UK Clinical Practice Research Datalink and linked with Hospital Episode Statistics data between 1999 and 2011.

Main outcome measure Relative incidence of acute liver injury comparing periods when patients were receiving orlistat with periods of non-usage.
Results Among 94 695 patients who received orlistat, 988 cases of acute liver injury were identified, with 335 confirmed as definite cases and 653 as probable cases. For all cases an increased incidence of liver injury was detected during the 90 day period before orlistat was first started, with an incidence rate ratio of 1.50 (95% confidence interval 1.10 to 2.06). The incidence remained raised during the first 30 days of treatment (2.21, 1.43 to 3.42), before returning to baseline levels with prolonged treatment. When the risk during the first 90 days of treatment was compared with the 90 days preceding first treatment, the incidence of liver injury was not increased (1.02, 0.67 to 1.56). An analysis restricted to definite cases showed no evidence of an increased risk of liver injury during treatment.

Conclusion The incidence of acute liver injury was higher in the periods both immediately before and immediately after the start of orlistat treatment. This suggests that the observed increased risks of liver injury linked to the start of treatment may reflect changes in health status associated with the decision to begin treatment rather than any causal effect of the drug. (...)

Forskere advarer mot slankepiller
vg.no 17.12.2012
Amerikanske forskere mener slankepiller som selges over disk i Norge kan føre til at organer svikter og kreftmedisin fungerer dårligere. Norske myndigheter er ikke bekymret.

Forskerne bak studien er bekymret nok for funnene til at de har meldt fra om dem til det amerikanske legemiddelverket U.S. Food and Drugs Administration (FDA).

Hovedforsker Bingfang Yan ved University of Rhode Island og kollegene har undersøkt legemiddelet orlistat, som stopper opptak av fettsyrer i tarmen. Det brukes derfor som slankemedisin.

Reseptfritt
Orlistat selges reseptfritt i Norge som slankepillen Alli. I tillegg kan man få resept på piller med større doser, da under navnet Xenical. (...)

Ifølge Yan blir et viktig enzym som brukes til å rense indre organer hemmet av legemiddelet. I verste fall kan det føre til at leveren, nyrer eller bukspyttkjertelen slutter å fungere.
Yan har sjekket hvordan orlistat påvirker enzymet karboxylesterase-2, som finnes i forskjellige varianter i mus, rotter og mennesker. Forskerne har testet orlistats påvirkning på alle de tre enzymvariantene.

Karboxylesterase-2 har som jobb å rense ut avfallsstoffer i nyrer, lever og bukspyttkjertel.

Organsvikt
Om enzymet ikke lenger fungerer, kan det fort hope seg opp giftstoffer i disse viktige organene. Det kan føre til betennelser, og i verste fall full organsvikt.

Ifølge Yan og fem andre kolleger er det nettopp dét som kan skje om man bruker Alli eller Xenical:

De skriver i tidsskriftet Biochemical Pharmacology at selv lave doser orlistat kan hemme enzymet. (...)

Tidligere i år kom Statens legemiddelverk med en oppdatert uttalelse om orlistat. Der skriver de at nytten for overvektige pasienter fortsatt er større enn risikoen. (...)

Slankemidlene Xenical og Alli og leverpåvirkning
legemiddelverket.no 27.9.2011
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har startet en ny gjennomgang av sikkerheten ved bruk av slankemidler som inneholder orlistat (Xenical og Alli). Bakgrunnen er rapporter om svært sjeldne, men alvorlige leverbivirkninger.

Det er kjent at behandling med orlistat kan gi leverbivirkninger i svært sjeldne tilfeller, og dette er beskrevet i produktinformasjonen. De fleste meldingene om leverbivirkninger som mistenkes å være forårsaket av orlistat er ikke alvorlige, mens alvorlige leverbivirkninger er svært sjeldne. Det er rapportert fire alvorlige tilfeller av leverbivirkninger i verden det siste halvannet året. Den nye gjennomgang skal forsøke å klargjøre om de alvorlige leverbivirkningene er forårsaket av orlistatbruk, og om balansen mellom nytte og risiko er endret.

Inntil resultatet av gjennomgangen foreligger er det ikke grunn til å endre bruken av orlistat. (...)

(Anm: European Medicines Agency starts review of orlistat-containing medicines (ema.europa.eu).)

Viktminskningspreparat som innehåller orlistat (Alli och Xenical) utreds efter rapporter om leverpåverkan
lakemedelsverket.se 23.9.2011
De europeiska läkemedelsmyndigheterna har inlett en utredning av läkemedel som innehåller orlistat efter ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar. (...)

Orlistat og akutt nyreskade
relis.no 15.4.2011
Tidligere har det vært rapportert enkelttilfeller av nyreskade ved bruk av orlistat, og i den godkjente norske preparatomtalen er oksalatnefropati angitt som en mulig bivirkning med ukjent frekvens (1).

Det nye er at kanadiske forskere har gjennomgått et materiale med ca 950 pasienter. Der fant de at 18 pasienter (2%) hadde fått nyresten i løpet av det første året de ble behandlet med orlistat, mens bare fem pasienter hadde hatt nyresten i løpet av det siste året før de begynte å bruke orlistat. Forskerne mener disse funnene støtter tidligere rapporterte enkelttilfeller, og at bruk av orlistat kan være en mulig årsak til akutt nyreskade (2).

Det skal også finnes rapporter om akutt pankreatitt og nyresten i amerikanske legemiddelmyndigheters (FDA) bivirkningsdata (3). (...)

Roche's diet drug tied to kidney damage
reuters.com 12.4.2011
(Reuters Health) - In another blow to diet drugs, Canadian researchers are reporting a link between Roche's Xenical and an increase in kidney injuries.
Tapping into healthcare databases from the province of Ontario, they found that 0.5 percent of new orlistat users were hospitalized for kidney problems in the year before starting on the drug. Over the next year, that number jumped to 2 percent.

Dr. Matthew Weir, who worked on the study, said a few earlier case reports had found kidney problems in people on Xenical, but that it wasn't listed among the drug's side effects.

"I'd just like to add that this study should be interpreted cautiously," he noted in an email to Reuters Health. "It is observational and cannot prove causality."
Last year, U.S. health officials warned about rare cases of liver damage in patients on Xenical or GlaxoSmithKline's Alli. The active ingredient of both drugs -- called orlistat -- inhibits the absorption of fat in the gut.

Alli's global sales totaled about $317 million in 2009. Worldwide sales of Xenical in 2009 hit about 400 million Swiss francs ($345 million).

Roche did not return calls for comments in time for this article.

The new study is based on 953 new users of orlistat and is published in the Archives of Internal Medicine. (...)

FDA puts liver damage warning on weight loss pill (PDA advarer mot leverskade for slankepille)
forbes.com 26.5.2010
WASHINGTON -- Federal health officials are warning consumers that the weight loss pill alli may cause severe liver damage in rare cases.

The Food and Drug Administration says it has added a warning about the risk to the label of the drug, which is sold over-the-counter by GlaxoSmithKline (GSK - news - people). A prescription version called Xenical is marketed by Roche (RHHBY.PK - news - people). (...)

(Anm: Orlistat (marketed as Alli and Xenical): Labeling Change (fda.gov (Posted 05/26/2010).)

(Anm: FDA Drug Safety Communication: Completed safety review of Xenical/Alli (orlistat) and severe liver injury. (fda.gov (Posted 05/26/2010).)

Slankemidlene Xenical og Alli og leverpåvirkning
legemiddelverket.no 27.10.2009
Det er ikke dokumentert at slankemidler som inneholder orlistat (Xenical og Alli) fører til mer alvorlige leverproblemer enn det som allerede er beskrevet i preparatomtale og pakningsvedlegg. Dette er konklusjonen etter at Europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) har fullført sin sikkerhetsgjennomgang.

Det er derfor ikke grunnlag for å gi nye anbefalinger om bruk av disse legemidlene. (...)

Amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) undersøker slankemidlene Xenical og Alli
legemiddelverket.no 27.8.2009
FDA har varslet* gjennomgang av rapporter om leverbivirkninger ved bruk av Xenical (reseptpliktig) og Alli (reseptfritt). Begge inneholder virkestoffet orlistat. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) gjør en tilsvarende gjennomgang.

Food and Drug Administration (FDA) har fått 32 rapporter om alvorlig leverskade, inkludert 6 tilfeller av leversvikt hos pasienter som har brukt orlistat. 30 av rapportene gjelder tilfeller som er oppstått utenfor USA. (...)

I Norge er det rapportert ett tilfelle av leversvikt og ett tilfelle av leverbetennelse i forbindelse med bruk av orlistat etter at det kom på markedet i 1999. Selv om disse pasientene brukte orlistat, kan vi ikke konkludere med at legemiddelet er årsak til leverskadene. (...)

Orlistat (marketed as Alli and Xenical): Early Communication about an Ongoing Safety Review
fda.gov/Safety/MedWatch 24.8.2009
Audience: Endocrinological healthcare professionals, patients
FDA notified healthcare professionals and patients that it is reviewing new safety information regarding reports of liver-related adverse events in patients taking orlistat. Orlistat is marketed in the United States as a prescription product, Xenical, and as an over-the-counter (OTC) product, Alli. Between 1999 and October 2008, 32 reports of serious liver injury, including 6 cases of liver failure, in patients using orlistat were submitted to FDA’s Adverse Event Reporting System. The most commonly reported adverse events described in the 32 reports of serious liver injury were jaundice, weakness, and abdominal pain. (...)

FDA urges both healthcare professionals and consumers to report side effects from the use of orlistat (Alli and Xenical) to FDA's MedWatch Adverse Event Reporting program.

[08/24/2009 - Early Communication About an Ongoing Safety Review - FDA]

[08/24/2009 - News Release - FDA] (...)

- Fedmemedisin kan gi kreft

ADVARER:
Fedmemedisin kan gi kreft

tv2.no 11.4.2006
En amerikansk forbrukergruppe ber myndighetene om å trekke fedmemedisinen Xenical fra markedet.

Grunnen er at de mener medisinen kan gi kreft, og at dette er påvist i studier gjort med dyr, melder Reuters.

Studien den amerikanske forbrukergruppen refererer til er publisert i The journal Cancer Letters.

Medisinen produseres av selskapet Roche Holding og det amerikanske selskapet GlaxoSmithKline Plc. har fått grønt lys av den «American food and drug administration» til å selge medisinen uten resept, men bare dersom medisinen møter diverse hemmelige kriterier først. (...)

- Forsker ser potentiel kræftrisiko ved Novos fedmemiddel

Forsker ser potentiel kræftrisiko ved Novos fedmemiddel
medwatch.dk 11.3.2015
En internationalt anerkendt forsker ser ifølge Berlingske en potentiel risiko for, at tarmhormonet GLP-1, som blandt andet indgår i fedmemidlet Saxenda og diabetesmidlet Victoza, kan øge risikoen for at udvikle tarmkræft.

Ny canadisk forskning med mus viser, at tarmhormonet GLP-1 kan føre til øget forekomst af tumorer i form af små polypper hos musene. Netop tarmpolypper kan udvikle sig til tarmkræft. Novo Nordisk hæfter sig ved, at der ikke er noget, der tyder på, at det fører til øget risiko for tarmkræft hos mennesker, skriver Berlingske.

"Vi har ingen beviser på, at det er tilfældet, men vores artikel rejser muligheden for, at GLP-1 er en vækstfaktor i tarmen. Ingen studier har til dato linket langtidsbrug af GLP-1 til øgede rater af cancer, men vi mener, at patienter med en tidligere historie om, eller øget risiko for, tarmkræft måske ikke er velegnede til behandling med disse lægemidler," siger Daniel J. Drucker, forskeren bag de de nye studier, ifølge Berlingske.

Novo Nordisk holder ører og øjne åbne. (...)

Avisen hæfter sig ved, Daniel J. Drucker har modtaget international hæder for sin forskning, og at forskeren har modtaget penge fra Novo Nordisk. Novo Nordisk selv kalder over for Berlingske forskeren for en af de absolut fremmeste inden for det her felt. (…)

- Ny slankemedisin: Ny medisin skal slanke overvektige. (…) men bivirkningene kan være alvorlige. (- Både Mysimba og Saxenda er medisiner som virker på hjernen, og som skal hjelpe deg ned i vekt ved å dempe appetitten og øke følelsen av metthet. Mysimba er basert på stoffer som allerede er i bruk i andre medisiner, som blant annet brukes ved depresjoner og i forbindelse med røykavvenning.)

(Anm: Ny slankemedisin: Ny medisin skal slanke overvektige. Noen tabletter om dagen skal hjelpe overvektige ned i vekt, men bivirkningene kan være alvorlige. (…) Koster 12 000 kr i året - Slankemedisinen Mysimba har nå fått markedsføringstillatelse og fått fastsatt pris, det betyr at den er klar for å tas i bruk, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til KK. (…) Langtidseffektene og langtidsbivirkningene vet man lite om. Medisinen er kun testet på pasienter i ett år. Man vet også lite om hva som skjer med vekten idet du slutter å ta medisinen. - Det er det store ukjente spørsmålet. Dette er ikke noen vidundermedisin, du vil ikke gå fra å være svært overvektig til sylslank, sier Madsen. (…) Den andre slankemedisinen, som Statens legemiddelverk nå jobber med å gjøre klar for det norske markedet, heter Saxenda. Også den vil være reseptbelagt og ment for samme pasientgruppe som Mysimba. Det er imidlertid en medisin som settes med daglige sprøyter. (…) Både Mysimba og Saxenda er medisiner som virker på hjernen, og som skal hjelpe deg ned i vekt ved å dempe appetitten og øke følelsen av metthet. Mysimba er basert på stoffer som allerede er i bruk i andre medisiner, som blant annet brukes ved depresjoner og i forbindelse med røykavvenning. Til nå har det kun eksistert én slankemedisin i Norge, den reseptbelagte pillen Xenical. Det har tidligere vært flere andre medisiner på markedet, som blant annet har blitt trukket på grunn av alvorlige bivirkninger. (kk.no 20.10.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mysimba (Orexigen) Sentraltvirkende middel mot fedme. ATC-nr.: A08A A62 (…) Forsiktighetsregler Sikkerhet og tolerabilitet bør vurderes med jevne mellomrom, og behandlingen bør avbrytes ved bekymring vedrørende sikkerhet eller tolerabilitet, inkl. bekymring for økt blodtrykk. Selvmord eller selvmordsrelatert atferd: Bupropion er indisert for behandling av depresjon. Det er vist at antidepressiver gir økt risiko for selvmordsrelatert atferd hos voksne med psykiatriske lidelser. Nøye overvåkning, særlig av de med høy risiko, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseforandringer. (…) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Zyban (bupropion hydrochloride) (...) Bupropion hydrochloride (marketed as Wellbutrin, Zyban, and generics) Information (fda.gov).)

(Anm: Substansregister Substans: Bupropion ATC-koder: A08A A62, N06A X12 Preparater som inneholder denne substansen: Mysimba «Orexigen» depottabl. Wellbutrin Retard «Farmagon» tabl.
Wellbutrin Retard «GlaxoSmithKline» tabl. Zyban «2care4» depottabl. Zyban «GlaxoSmithKline» depottabl. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Forskere opdager mulig kræftrisiko ved Novos fedmemiddel (berlingske.dk 11.3.2015).)

(Anm: Saxenda (liraglutide) contains liraglutide, the same active ingredient contained in the type 2 diabetes medicine Victoza. (drugs.com 23.12.2014).)

Fedmeprofessor: Disse slankepillene virker. (- De to slankemedisinene det er snakk om er tablettene Mysimba og sprøyten Saxenda.) (- Mange bivirkninger.) (- Det har tidligere vært flere andre slankemedisiner på markedet, men de har blitt trukket blant annet på grunn av alvorlige bivirkninger. (…) De vanligste bivirkningene ved bruk av Mysimba og som kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer, er kvalme, oppkast, smerter i magen, forstoppelse, hodepine, søvnvansker, angst, uro og smerter i ledd og muskler. Nesten like mange vil også kunne oppleve blant annet svimmelhet, skjelvinger, nedstemthet, irritabilitet, tinnitus, uregelmessig hjerterytme og brystsmerter, svetting og hårtap, ifølge pakningsvedlegget. Opptil 1 av 100 kan oppleve blant annet kløe, blemmer og sår, syn- og balanseforstyrrelser, hallusinasjoner og paranoia. Opptil 1 av 1000 pasienter kan oppleve alvorlige bivirkninger, som krampeanfall og bevisstløshet. Statens legemiddelverk har siden medisinen kom i 2018, fått inn 29 bivirkningsmeldinger på Mysimba. Av dem var 11 alvorlige og 18 ikke alvorlige. Av de alvorlige var det to tilfeller med kramper. Statens legemiddelverk har fått inn tre bivirkningsmeldinger på Saxenda. En var alvorlig og dreide seg om en alvorlig allergisk reaksjon. Kilder: Felleskatalogen og Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legemiddelverk.)

(Anm: Fedmeprofessor: Disse slankepillene virker. De gjør deg mindre sulten og raskere mett. Nå er det bestemt at flere skal få dem på blå resept. (…) Fedmeleger har lenge etterlyst flere verktøy for å hjelpe folk ned i en sunnere vekt, og de seneste par åra har det kommet to slankemedisiner de mener kan være viktig hjelp for mange. - Disse medisinene er viktige, og de har gjort at vi endelig har fått en behandlingsform som virker og som kan bidra til å redusere gapet i behandlingstilbudet mellom endring i levemåte og fedmereduserende operasjon, sier overlege Bård Kulseng, som er leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital. Demper appetitten De to slankemedisinene det er snakk om er tablettene Mysimba og sprøyten Saxenda. Tablettene skal tas to ganger om dagen, mens sprøyten settes en gang om dagen. Begge medisinene virker på hjernen ved at de demper appetitten, og på den måten gjør deg mindre sulten og raskere mett. (…) Mange bivirkninger. (dagbladet.no 25.5.2020).)

- Professor vil ha slankemedisiner til Norge - og ber det offentlige betale. – Disse er effektive og har dokumentert god virkning, sier Jøran Hjelmesæth.

(Anm: Professor vil ha slankemedisiner til Norge - og ber det offentlige betale. – Disse er effektive og har dokumentert god virkning, sier Jøran Hjelmesæth. Minst halvparten av voksne nordmenn er overvektige eller har fedme, viser rapport. Samtidig vet vi at fedme blant annet øker risikoen for hjerte- og karsykdom, hjerneslag, høyt blodtrykk, type 2 diabetes og flere kreftformer.  (…) Han oppfordrer derfor legemiddelfirmaene til å begynne å markedsføre de to slankemedisinene som er godkjent i Norge: Saxenda og Mysimba. (…) Hjelmesæth har selv ledet den norske delen av en internasjonal studie på Saxenda , der senteret han leder ble kompensert for utgifter til drift av studien. Men professoren avviser at han har egeninteresser av å fremme slankemedisinene. (adressa.no 30.1.2017).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Novo Nordisks fedmekonkurrent møder modstand i EU. To nye fedmemidler er på vej til at blive godkendt i EU i løbet af kort tid – Novo Nordisks Saxenda og det konkurrerende middel Mysimba. Men Novo Nordisk-konkurrenten er løbet ind i modstand. (b.dk 26.2.2015).)

(Anm: Association of Bile Duct and Gallbladder Diseases With the Use of Incretin-Based Drugs in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. (…) Conclusions and Relevance: The use of GLP-1 analogues was associated with an increased risk of bile duct and gallbladder disease. Physicians should be aware of this potential adverse event when prescribing these drugs.JAMA Intern Med. 2016 Aug 1. [Epub ahead of print].)

- NY MEDISIN: Fire piller om dagen er bevist å kunne hjelpe personer med overvekt og fedme. (- Mysimba virker på hjernen og dens belønningssystem, og består av to virkestoffer: naltrekson og bupropion. Sistnevnte har vært brukt i antidepressive medisiner i mange år.) (- Jeg har inntrykk av at relativt få leger kjenner til medisinen og det skyldes kanskje at den ennå er ganske ny, sier Jøran Hjelmesæth, som er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.)

(Anm: NY MEDISIN: Fire piller om dagen er bevist å kunne hjelpe personer med overvekt og fedme ned i vekt. Studier viser at de som bruker Mysimba i gjennomsnitt mister fem prosent av vekten. (…) - Behandlingen skal ikke brukes der risiko for komplikasjoner er stor, sier han. Mysimba virker på hjernen og dens belønningssystem, og består av to virkestoffer: naltrekson og bupropion. Sistnevnte har vært brukt i antidepressive medisiner i mange år. (...) Alvorlige bivirkninger. De vanligste bivirkningene ved bruk av Mysimba og som kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer, er kvalme, oppkast, smerter i magen, forstoppelse, hodepine, søvnvansker, angst, uro og smerter i ledd og muskler. Nesten like mange vil også kunne oppleve blant annet svimmelhet, skjelvinger, nedstemthet, irritabilitet, tinnitus, uregelmessig hjerterytme og brystsmerter, svetting og hårtap, ifølge pakningsvedlegget. Opptil 1 av 100 kan oppleve blant annet kløe, blemmer og sår, syn- og balanseforstyrrelser, hallusinasjoner og paranoia. Opptil 1 av 1000 pasienter kan oppleve alvorlige bivirkninger, som krampeanfall og bevisstløshet. - Medisinen kan ha en lang rekke bivirkninger og lege må gjøre en nøye vurdering før det bestemmes at en pasient skal gå på den. Det er også viktig at pasientene følges nøye opp underveis, slik at om det oppstår komplikasjoner blir dette oppdaget, sier Kulseng. (dagbladet.no 23.1.2019).)

- Forskere opdager mulig kræftrisiko ved Novos fedmemiddel

Forskere opdager mulig kræftrisiko ved Novos fedmemiddel
berlingske.dk 11.3.2015
Internationalt anerkendt forsker advarer mod at bruge midler som Novo Nordisks fedmemiddel til patienter med øget risiko for tarmkræft. Novo Nordisk afviser sammenhæng. (…)

Netop som Novo Nordisk står foran at skulle lancere selskabets nye fedmemiddel Saxenda i USA og afventer den endelige godkendelse i Europa, sætter en gruppe af canadiske forskere spørgsmålstegn ved sikkerheden af lægemidlet.

Forsøg med mus viser nemlig, at tarmhormonet GLP-1, som blandt andet indgår i Saxenda og i det populære diabetesmiddel Victoza, ikke kun har positive effekter på tarmen, men også kan føre til øget forekomst af tumorer i form af små polypper hos musene.

Læs også: Novo: »Intet tyder på, at det gælder mennesker«

Omvendt er musene mindre tilbøjelige til at få polypperne, hvis man fjerner påvirkningen fra GLP-1-lægemidler. Tarmpolypper kan udvikle sig til tarmkræft. (...)

- Public Citizen anmoder FDA om å forby Xenical (orlistat) ("Alli")

Public Citizen Petitions FDA to Ban Xenical (orlistat) (Public Citizen anmoder FDA om å forby Xenical (orlistat))
citizen.org 10.4.2006
Prescription Obesity Drug Linked to Colon Cancer; Petition Filed Today with FDA
WASHINGTON, D.C. – Public Citizen today petitioned the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to immediately remove from the market the prescription version of Xenical (orlistat, made by Roche Pharmaceuticals) because the obesity treatment has been known to cause a significant increase in aberrant crypt foci (ACF), which are widely believed to be a precursor to colon cancer. Last week, the FDA sent an “approvable” letter concerning the over-the-counter (OTC) version of orlistat to GlaxoSmithKline, which has applied to market this version. Despite safety concerns, if GlaxoSmithKline meets the conditions set by the FDA – conditions that have not been made public – this would make the drug eligible for final approval for OTC sales.

Public Citizen’s petition is based on findings from the pharmacology review of Roche’s own data and a recent independent confirmation that orlistat causes ACF in the colon of rats. There is a large amount of scientific literature that acknowledges the importance of ACF as the earliest identifiable neoplastic colonic lesion and a putative precursor of colon cancer. The FDA’s own 1997 review of orlistat indicated a concern with colonic cell proliferation, and the drug was not initially approved by the FDA because of clinical trials that found a four- to seven-fold increased risk of getting breast cancer while taking orlistat.
In addition to cancer concerns, adverse events for patients taking orlistat include a cluster of gastrointestinal symptoms and a loss of fat-soluble vitamins, including beta-carotene and vitamins A, D, E and K. Orlistat’s efficacy has also been called into question because of two recently published clinical trials that showed only a 2.8 percent difference in weight loss after four years between patients taking orlistat and those on placebo.

“The failure to ban the prescription version of this drug or, worse, to make it much more widely available by allowing OTC sales, is a decision that is likely to increase cancer incidence,” said Dr. Sidney Wolfe, director of Public Citizen’s Health Research Group. Public Citizen is joined in the petition by two professors of pathology at Case Western Reserve School of Medicine, Dr. Theresa Pretlow and Dr. Thomas Pretlow, who are both experts on ACF’s link to colorectal cancer. Their work on this topic has been largely funded by the National Cancer Institute, whose director is now acting FDA commissioner.

“The FDA should not allow a drug … to remain on the market for the long-term treatment of a non-lethal condition when it combines so little efficacy coupled with a still unresolved potential to cause breast and colon cancer,” says the 12-page petition. “[The] FDA is now considering increasing the number of people exposed to the drug by allowing OTC use. There is no scientific justification for this decision.”

Public Citizen has a strong track record of identifying dangerous drugs well before federal regulators take action to ban or put warnings on these drugs. For example, Public Citizen warned consumers about the dangers of Vioxx, ephedra, Bextra, Rezulin, Baycol, Propulsid and many other drugs years before the drugs were pulled from the market.

The petition can be viewed at www.WorstPills.org. (...)

- Neppe farlig

Slankemiddel kan bli reseptfritt
dagensmedisin.no 27.10.2008
Et legemiddel mot overvekt og fedme kan bli godkjent for salg på apotek - uten resept. (...)

Slankemiddel kan bli reseptfritt
vg.no 27.10.2008
Av Mari Rian Hanger (Dagens Medisin)
Et legemiddel mot overvekt og fedme kan bli godkjent for salg på apotek - uten resept.

Dette vil bli det første godkjente legemiddelet mot fedme som kan selges reseptfritt i Europa, så fremt EU-kommisjonen følger anbefalingen fra Den europeiske komiteen for legemidler til mennesker.

GSK står bak legemidlet alli, som består av 60 mg orlistat. Dette er halvparten av virkestoffet i Senecal, som markedsføres av Roche. (...)

Neppe farlig
Det er nødvendig å bruke medisinen sammen med en diett, og over en periode for å få effekt.

Heggen mener imidlertid ikke det er særlige farer forbundet med at slankemiddelet blir reseptfritt.

- Det kan være noen ubehagelige bivirkninger, som diaré. I tillegg kan det være fornuftig å ta D-vitamintilskudd. Men farlig er det nok ikke, sier Heggen. (...)

- PBS-ombudsmann kritiserer sponsing fra legemiddelfirma

PBS obesity program under fire
edrugsearch.com 26.2.2007
On April 11, PBS plans to broadcast “Fat: What No One is Telling You” — a program sponsored by GlaxoSmithKline.

Jeff Chester, executive director of the Center for Digital Democracy, comments: (...)

PBS Ombudsman Criticizes Drug Company Sponsorship (PBS-ombudsmann kritiserer sponsing fra legemiddelfirma)
broadcastingcable.com 19.2.2007
PBS ombudsman Michael Getler says he doesn't think PBS should have accepted a sponsorship from drug compnay GlaxoSmithKline for an obesity special airing next month.

Glaxo just got FDA approval for a new diet drug and the Center for Digital Democracy's Jeff Chester, who wrote to complain, is concerned the entire show could be seen as a plug for the company. (...)

PBS Obesity Series Tainted By Diet Drug Sponsor
livinlavidalocarb.blogspot.com 15.2.2007
What's GlaxoSmithKline doing sponsoring a new obesity series on PBS?

Something fishy is going on with an upcoming program about obesity on your friendly public television station and this Broadcasting & Cable story provides all the sordid details about what is going on.

It seems there is a new set of programs coming out on PBS in April called "Fat: What No One Is Telling You" as part of the "Take One Step" series of shows. Learn more about this documentary and even meet the producers as well as an interview with them. (...)

Diverse artikler

USA godkjenner første slankepille på 13 år
nrk.no 28.6.2012
Lorcaserin, eller Belviq slik den heter i USA, er den første slankepillen FDA har godkjent på 13 år.

USAs helsemyndigheter (FDA) godkjente onsdag den første slankepillen på 13 år. Lorcaserin, som pillen heter, skal regulere appetitten til de som tar den. (...)

FDA Panel Gives Nod to New Diet Drug
medpagetoday.com 11.5.2012
SILVER SPRING, Md. -- An FDA advisory committee has voted 18-4, with one abstention, in favor of approving lorcaserin hydrochloride (Lorqess) as the first new weight-loss drug in more than a decade.

The FDA's Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee on Thursday afternoon voted that the benefits of lorcaserin outweigh its risks, despite the modest weight loss provided by the drug and a lack of data to rule out heart valve issues. If approved, lorcaserin would be an option for those with a BMI of 30 or more, or a BMI of 27 with comorbidities related to obesity.

The panelists agreed that lorcaserin caused a statistically significant greater number of patients (more than double) to lose at least 5% of their total weight compared with placebo, which is one of the FDA's requirements for approving weight-loss drugs.

But the difference in weight loss between the lorcaserin group and the placebo group was small -- just a 3.3% difference. The placebo group in the company's clinical trials also had diet and exercise counseling, so the difference in between the two groups may have been smaller than what it would be in the real world, some panelists pointed out. (...)

Lorcaserin is one of three weight-loss drugs vying to be the first new diet drug approved in a decade.

The FDA is expected to make a decision on Qnexa -- a low-dose combination of phentermine and topiramate -- in July. Like lorcaserin, Qnexa was at first rejected by the FDA, but Vivus, the manufacturer of Qnexa, submitted new data on the drug's psychiatric and cardiovascular side effects and an FDA advisory committee endorsed approval by a 20-2 vote in February. (...)

(Anm: Altered microbiome burns fewer calories. The link between the gut microbiome and obesity seems clear, but just how changes to gut bacteria can cause weight gain is not. (medicalnewstoday.com 15.12.2015).)

Panel Recommends More Testing for Obesity Drugs
nytimes.com 29.3.2012
Obesity drugs should undergo clinical trials to ensure that they do not cause heart attacks, federal advisers said Thursday, a requirement that could make it harder for such drugs to gain approval.

An advisory committee to the Food and Drug Administration voted 17 to 6 to require such studies, even if there were no apparent signs that a drug increased cardiovascular risk.

“Given the checkered history of weight-loss drugs, I think it is better to be prudent and err on the side of caution,” Dr. Sanjay Kaul, a cardiologist at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, said at the end of the two-day meeting in Silver Spring, Md.

But some committee members warned that such a requirement would increase the time and cost of developing weight-loss drugs, discouraging pharmaceutical companies. (...)

It was not immediately clear how, if at all, the committee vote would affect the fates of two obesity drugs awaiting approval from the F.D.A. — Qnexa from Vivus and Lorqess from Arena pharmaceuticals. (...)

Nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller orlistat (Alli och Xenical)
lakemedelsvarlden.se 20.2.2012
Nyttan överväger riskerna för viktminskningspreparat som innehåller orlistat vid behandling av patienter med ett BMI på 28 kg/m2 eller mer. Det visar utredningen som den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) nu avslutat. Utredningen inleddes med anledning av ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Utredningen av läkemedel som innehåller orlistat inleddes i augusti 2011 med anledning av rapporter om allvarliga leverbiverkningar. CHMP har gått igenom alla tillgängliga data gällande såväl leverbiverkningar som övriga biverkningar. (...)

I utredningen ingick Xenical och Alli, samt andra läkemedel som innehåller orlistat och är nationellt godkända i vissa länder. (...)

Year in Review: No Cardiovascular Benefit Found for Rimonabant
medpagetoday.com 29.12.2010
Our Year in Review series highlights the major medical news stories of 2010. The failure of yet another diet drug, rimonabant, was one of the compelling topics that made headlines during the year and here, again, is the original article first published on Aug. 12, 2010. In a companion article, you'll find out what's happened since.

The early promise of an anti-obesity drug may never be fulfilled following the discontinuation of a randomized trial for safety reasons and a subsequent data analysis showing no evidence of efficacy for the study's primary endpoint of reduced cardiovascular risk.

In a multicenter trial of rimonabant that included almost 19,000 patients, the hazard ratio for the composite endpoint of cardiovascular death, myocardial infarction, and stroke was 0.97 (95% CI 0.84 to 1.12, P=0.68), according to Eric J. Topol, MD, of the Scripps Translational Science Institute in La Jolla, Calif., and colleagues.

The trial, known as CRESCENDO, had been terminated in November 2008 following reports of four suicides in the active treatment arm compared with one in the placebo arm, the investigators reported in the Aug. 14 issue of The Lancet. (...)

Website review: www.myalli.com/global - GSK-sponsored site about its pharmacy-only weight loss aid, alli
Emma D’ArcyPharma Expert Contributor
social.eyeforpharma.com 29.10.2010
Welcome to the first in eyeforpharma’s series of pharma website reviews. Each month, Emma D’Arcy will look at a different online patient forum to explore how pharma engages with patients and how the patient-physician-pharma relationship can be improved through branded websites. First up: www.myalli.com/global, GSK’s sponsored site about its pharmacy-only weight loss aid, alli (...)

F.D.A. Rejects Qnexa, a Third Weight-Loss Drug
nytimes.com 28.10.2010
The Food and Drug Administration rejected another new diet pill on Thursday, the latest setback in the quest to develop treatments for overweight Americans amid the nation’s obesity epidemic.

The rejected drug, called Qnexa, is the third weight loss medicine to run into trouble this month because of concerns about safety. Last week, the F.D.A. declined to approve another new drug, lorcaserin, because it caused tumors in rats. And earlier in the month it forced the withdrawal of Meridia from the market after 13 years, citing the risk of heart attacks and strokes for certain patients. (...)

Meridia Recall Shows How FDA Has Changed
blogs.forbes.com 8.10.2010
The FDA finally recalled Abbott Laboratories’ obesity drug Meridia today. The nail-in-the-coffin was a big new study showing that the drug can increase heart attacks and strokes in high-risk patients. (For more details, read Matt Herper’s post here.)

But the potential for harm was obvious from day one. From the beginning it was clear the drug raised blood pressure and heart rate. Given this effect, it was always hard to imagine how the drug would have a net benefit to patients. Way back in 1996, an advisory panel agreed that the blood pressure rise produced by the drug was clinically important. Public Citizen has been petitioning to get the drug off the market since 2002 based on the potential for heart harm. (...)

(Anm: Meridia (sibutramine): Market Withdrawal Due to Risk of Serious Cardiovascular Events (fda.gov 8.10.2010).)

F.D.A. Panel Rejects Diet Pill
prescriptions.blogs.nytimes.com 16.9.2010
A federal advisory committee Thursday voted against recommending approval of a new weight loss drug developed by Arena Pharmaceuticals.

In their 9-to-5 vote, the advisers said there were some uncertainties about the safety of the drug, called lorcaserin, particularly findings of tumors in rats.

While some said the drug was not clearly unsafe, even the possibility that it might cause harm seemed enough to outweigh what some panel members characterized as the drug’s minimal effectiveness in causing weight loss. (...)

On Wednesday the advisory panel split 8 to 8 on whether the diet drug Meridia should be removed from the market. A study showed that it increased the risk of cardiovascular problems. The drug has already been removed from the market in Europe.

Abbott Laboratories, which makes Meridia, said the patients in the clinical trial already had cardiovascular risks and should not be given the drug but that the product was useful for other people. (...)

Diet Drug Implicated In Depression And Suicidality
medicalnewstoday.com 12.2.2010
A group of claimants who were prescribed the diet drug Acomplia (Rimonabant) are bringing proceedings against the manufacturer, Sanofi Aventis, for compensation for depression and suicidal ideation suffered as a result of taking the drug.

Acomplia was withdrawn from the European market in December 2008, following findings that the drug doubled the risk of patients suffering from depression and other psychiatric disorders compared with patients taking a placebo. (...)

Withdrawal of sibutramine leaves European doctors with just one obesity drug (Tilbaketrekking av sibutramine gjør at europeiske leger sitter igjen med bare ett fedmelegemiddel)
BMJ 2010;340:c477 (25 January)
European regulators have suspended the marketing authorisation for the weight loss drug sibutramine, and the US Food and Drug Administration has restricted its licence, amid concerns about a raised risk of heart attacks and strokes.

The European Medicines Agency recommended on Thursday 21 January that doctors stop using the drug because the risks outweigh the benefits. Its recommendation came after the agency’s committee for medicinal products for human use finalised a safety review, prompted by unpublished data from the sibutramine cardiovascular outcomes trial (SCOUT). This six year trial of 10 000 mostly European patients, which began in December 2002, showed a 16% rise in the risk of non-fatal myocardial infarction or stroke in people taking sibutramine, the agency said. (...)

Sibutramine’s manufacturer, Abbott, defended the drug’s risk-benefit profile.
Eugene Sun, vice president of global pharmaceutical research and development at Abbott, said, "We believe there are many patients who benefit from sibutramine and respectfully disagree with the committee’s opinion and the recommendation to suspend the medicine. However, we will act promptly to comply with the committee’s recommendation." (...)

The US licence will now list a history of cardiovascular disease as a contraindication, including uncontrolled hypertension. (...)

The appetite suppressant rimonabant was taken off the market in October 2008. That leaves European doctors with just one weight loss drug to prescribe to obese patients, the lipase inhibitor orlistat. (...)

Diet Drug Maker Glaxo to Pay for a Film on Eating
nytimes.com 6.1.2010
LOS ANGELES — GlaxoSmithKline is getting into the movie business, pursuing an unusual and most likely controversial strategy to increase interest in a weight-loss drug.

Glaxo, the pharmaceutical giant behind Alli, an over-the-counter weight-loss product, has decided that a good way to educate Americans about obesity — and increase sales of Alli — is to finance a “hard-hitting” documentary about eating.

Although a budget has not been set, an Academy Award-winning director will be named on Jan. 25 at the Sundance Film Festival, a spokesman for Glaxo said. (...)

Slankepiller - ingen snarvei
Mange bivirkninger, liten effekt

vg.no 27.12.2009
Mange slankemidler lover at kiloene raser av. (...)

Tre tillatt: Reductil, Xenical og Alli

Dette er de vektreduserende medikamentene som er godkjent i Norge. De to førstnevnte fås på resept, mens Alli har vært reseptfritt siden mai i år.

Den første måneden solgte Alli nesten 20 000 pakninger. Siden har salget stupt til 5 000 i november.

- Dette er ikke noe tryllemiddel. Folk har kanskje ikke fått den effekten de trodde, sier fagdirektør Anne Elisabeth Smedstad i Apotekforeningen.

Reductil og Xenical har derimot økt jevnt fra 46 000 i 2007 til 51 000 i 2008. Hittil i år er det solgt 53 000 døgndoser. Enkelt fortalt virker Reductil ved å dempe appetitten, mens Xenical reduserer opptaket av fett i tarmen. Astrid Danielsen har prøvd begge.

- Med Reductil ble jeg mindre sulten og gikk ned noen kilo. Men for min del var bivirkningene så store at det ikke var verdt det. Det gikk ut over psyken, alt ble forferdelig mørkt og trist og tungt. (...)

Preparatinformasjonen om Alli harmoniseres med Xenical
legemiddelverket.no 7.12.2009
Preparatomtale og pakningsvedlegg for den reseptfrie slankemedisinen Alli (60 mg orlistat) oppdateres med ny sikkerhetsinformasjon. Denne informasjonen finnes allerede i preparatinformasjonen for reseptpliktige Xenical (120 mg orlistat).

Oppdateringen inneholder ny advarsel om oksalatnefropati og informasjon om interaksjoner med levotyroksin og antiepileptika. Pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen) og oksalatnefropati (nyreskade som skyldes salter av oksalsyre) er lagt til som bivirkning. (...)

Fikk slankepiller mot svulst i magen
nrk.no 2.11.2009
Den svenske kvinnen hadde en svulst på seks kilo i magen, men legen hennes skrev ut resept på slankepiller. (...)

Det tynnes blant Alli-kjøperne
apotek.no 14.9.2009
Det har vært en klar tilbakegang i salget av det reseptfrie slankemiddelet Alli. Antallet kjøpere er nær halvert på fire måneder.

Det reseptfrie slankemiddelet Alli kom i salg i mai 2009. Omsetning første måned var stor, med over 18 000 solgte pakninger. Også i juni og juli var omsetningen relativt høy. I august ser man en klar tilbakegang av salget, med så vidt over 10 000 solgte pakninger. (...)

ALLI UNDER LUPEN:
Alli kan gi leverskade

klikk.no 25.8.2009
Slankemiddelet Alli ble svært godt mottatt i Norge da det 4. mai i år ble gjort tilgjengelig på apoteket uten resept.

– Ingen grunn til bekymring
Nå melder VG Nett derimot at det populære slankemiddelet granskes av legemyndigheter i USA, etter mistanke om at det kan gi leverskade. (...)

– Det er foreløpig ikke påvist en sammenheng mellom stoffet Orlistat og leverskader. Og det er overhodet ingen grunn til å slutte å bruke Alli, sier medisinsk sjef hos GlaxoSmithKline Norge Erik Hjelvin til Klikk.no. (...)

"Pasienter bør kontakte lege dersom de opplever symptomer på leverskade. Symptomer kan være feber, oppkast, kvalme og utslitthet", skriver FDA og oppfordrer dermed ikke pasienter til å slutte med medisinen omgående. (...)

U.S. probes Roche, Glaxo diet drug over liver injury
reuters.com 24.8.2009
WASHINGTON (Reuters) - U.S. health officials are reviewing reports of liver injury in people who took Roche Holding AG's weight loss drug Xenical or the over-the-counter version sold by GlaxoSmithKline.

The Food and Drug Administration said on Monday it had received 32 reports between 1999 and 2008 of serious liver injury in patients taking the drug, which is known generically as orlistat. All but two involved prescription Xenical and occurred outside the United States. (...)

"The FDA's analysis of these data is ongoing, and no definite association between liver injury and orlistat has been established at this time," the agency said. (...)

Reports of Liver Injury Prompt FDA Review of Diet Drug
medpagetoday.com 24.8.2009
(...) Orlistat 120 mg (Xenical) was approved in 1999 for weight loss in conjunction with a reduced caloric diet and for prevention of rebound weight gain after weight loss. The OTC version, orlistat 60 mg, was approved in 2007 for use by overweight adults ages 18 and older.

The FDA said the drug is currently approved for marketing in 100 countries worldwide. (...)

Reports of Liver Injury Prompt FDA Review of Diet Drug (Rapport om leverskader medfører at FDA gjennomgår diettlegemiddel)
medpagetoday.com 24.8.2009
WASHINGTON -- The FDA said it has received 32 reports of serious liver injury -- including six cases of liver failure -- among users of diet drug orlistat, which is sold as a prescription drug under the trade name Xenical and as an over-the-counter diet aid under the name Alli.

As a result of those reports, the FDA said it had initiated a safety review of the product, which works by blocking the absorption of ingested dietary fats.

Orlistat 120 mg (Xenical) was approved in 1999 for weight loss in conjunction with a reduced caloric diet and for prevention of rebound weight gain after weight loss. The OTC version, orlistat 60 mg, was approved in 2007 for use by overweight adults ages 18 and older. (...)

FDA releases list of potential drug risks
reuters.com 4.6.2009
WASHINGTON (Reuters) - U.S. regulators on Thursday listed two dozen drugs, including weight-loss medicines and sleep disorder pills, that it is at an early stage of reviewing for potential safety problems.

Many of the issues have been previously disclosed, but remain under review by the Food and Drug Administration.

The FDA said it was checking Pfizer Inc's smoking cessation drug Chantix for possible risk of accidental injury, vision impairment and other issues, and Cephalon Inc's sleep disorder drugs Nuvigil and Provigil for a potential of serious skin reactions.

Other drugs listed included orlistat, a weight-loss drug sold by Roche Inc as the prescription product Xenical and by GlaxoSmithKline Plc as the over-the-counter drug Alli. The FDA said it was continuing to evaluate liver toxicity reports for orlistat.

The FDA also said Pfizer's overactive bladder drug Detrol was under investigation for reports of Stevens-Johnson syndrome, a serious skin reaction. (...)

(Anm: FDA warn Chantix could affect patients' alcohol tolerance (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

SLANKEPILLEN ALLI
- Alli er ingen vidunderpille

klikk.no 19.5.2009
Etter ett år i salg i USA var slankepillen Alli mer kjent for stinkende effekter, enn sine slankende egenskaper.

Da Alli ble introdusert på det amerikanske markedet sommeren 2007, var kundene mange. Enkelte apoteker rapporterte om salg for en hel måneds forbuk til flere personer.

Ett år senere, i juni 2008, kom mediene med nyheten om at salget var i ferd med å dale, og meldingene kom fra folk som ikke var fornøyde med bivirkningene slankeproduktet førte til. (...)

Alli (orlistat 60 mg)
medicinmedfornuft.dk 7.5.2009 (Institut for Rationel Farmakoterapi)
Hvad er alli?
alli (orlistat 60 mg) er en medicin i håndkøb til overvægtige, der gerne vil tabe sig. Alli indeholder det samme virksomme stof som Xenical, som er en medicin på recept med den dobbelte dosis. Alli tages til dagens 3 større måltider og er godkendt til anvendelse i maks. 6 måneder. (...)

Læs mere om alli i indlægssedlen her: http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/PdfFileServlet?fileid=5259&lang=da
og hos Lægemiddelstyrelsen her. (...)

alli (orlistat) 60 mg i håndkøb
irf.dk 12.5.2009
Konklusion
alli (orlistat 60 mg) er et slankemiddel, der virker ved at hæmme optagelsen af triglycerid fra tarmen.

Orlistat 60 mg 3 gange daglig sammen med hypokalorisk diæt hos personer med BMI ≥ 28-43 medførte et absolut vægttab på 2,2 kg efter ½ års behandling. Efter 1 år havde deltagerne tabt sig cirka 3 – 3,6 kg. I studierne, der førte til godkendelse af orlistat, opnåede halvdelen af deltagerne et vægttab på ≥ 5 % af kropsvægten, og dette har en positiv effekt på følgesygdomme som hypertension, diabetes og hyperkolesterolæmi. (...)

SLANKEMIDDELET ALLI
Alle får Alli

klikk.no 8.5.2009
Apoteket nekter ingen å kjøpe det reseptfrie slankemiddelet Alli. De bare fraråder det.

Ifølge Apotekforeningen er det produsenten selv, Glaxosmithklein, som har innført restriksjoner for kjøp av Alli, et nytt, omstridt slankemiddel som skal hemme fettopptaket. (...)

– Utsolgt flere steder
– Hvordan har etterspørselen vært den første uka Alli har vært på markedet?

– Salget har gått strykende. Vi har ingen konkrete tall fra apotekene ennå, men vi har sendt ut 26.000 pakker til grossistene hittil, og mange apotek er allerede tomme. Neste uke sender vi ut 18.000 pakker til, det er alt vi har klart å oppdrive. Men vi skaffer mer snart, lover Kristin Henriksen. (...)

Misbrug af ny slankepille
ekstrabladet.dk 7.5.2009
Slanke unge danskere står i kø for at få den nye 'vidunderpille' mod fedme

Også slanke danskere vil have fat i den nye slankepille 'Alli'.

- Det er selvfølgelig uheldigt, og tale om et misbrug, hvis hver 10. køber af de nye slankepiller 'Alli' er slanke unge danskere. Men der bliver ikke af den grund tale om forbud, og receptpligt. Jeg kan dog sige, at vi nøje følger udviklingen.

Pressechef Christian Howard-Jessen, Lægemiddelstyrelsen, siger i dag til Ekstra Bladet, at det er sket før, at Lægemiddelstyrelsen har tilbagekaldt receptfriheden for medicin, der tidligere krævede recept.

Men lad os nu se, hvad der sker på lidt længere sigt. (...)

Nå får du slankemedisin uten resept
abcnyheter.no 4.5.2009
Nå selges slankemedisin reseptfritt i Norge for første gang. Lege advarer mot ekkel bivirkning ved misbruk.

Medisinen Alli, til bruk mot fedme, er godkjent som reseptfritt legemiddel i hele EU/EØS. Dette er første gangen et reseptfritt legemiddel får felles europeisk godkjennelse.

Bivirkninger
Det er ikke rapportert alvorlige bivirkninger ved bruk av Alli i kliniske studier. De vanligste bivirkningene er hodepine, diaré og magesmerter. (...)

Reagerer kraftig
Professor ved Norges Idretthøyskole Jorunn Sundgot-Borgen reagerer derimot kraftig på at slankemedisin nå blir tilgjengelig reseptfritt på apoteket.

- Mange av de som kjøper det er personer som allerede har et problematisk forhold til kropp, vekt og mat. De gir blaffen i eventuelle bivirkninger, sier hun til TV 2 Nyhetene.

Professoren mener at om et slikt medikament skal fungere, må det stilles krav til hvem som kan bruke det. I tillegg må disse følges opp av helsepersonell, slik at de også får gjort livsstilsendringer som gir effekt på lang sikt, sier hun.

Også Eli Heggen, lege ved Klinikk for forebyggende medisin ved Ullevål universitetssykehus, mener man vil få lite nytte av Alli uten legeoppfølging.

- Det er svært viktig å få medisinsk oppfølging. Mange har også falske forhåpninger om å gå ned mye i vekt raskt. Når dette ikke skjer, vil man gi opp og slutte med medisinen, sa hun da det ble klart at legemiddelet kunne bli tilgjengelig uten resept. (...)

Novo Nordisk: EU frigiver fedmemedicin uden recept
finansnyheder.dk 21.1.2009
Glaxosmithklines antifedmeprodukt Alli (orlistat) får nu grønt lys fra EU-kommissionen til at kunne købes i håndkøb femfor som nu kun at udskrives som receptpligtig medicin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, at myndighederne taget skridt til at frigive receptpligtig medicin i EU.

Godkendelsen har været ventet, efter at de europæiske medicinalmyndigheder European Medicines Agency - EMEA -i oktober sidste år anbefalede, at midlet blev givet frit. EMEA fandt nemlig fordelene ved Alli større end risikoen for komplikationer og pointerede, at såvel indlægsseddel som pakning giver instruktion om brugen af midlet.

Også Novo Nordisk er på vej med fedmemedicin. Det er medicinalkoncernens ny GLP-1 variant liraglutide, som for tiden er i klinisk forsøg mod netop fedme. (...)

Alli - reseptfritt legemiddel mot fedme
legemiddelverket.no 10.11.2008
Medisinen Alli, som brukes mot fedme, er nå godkjent som reseptfritt legemiddel i hele Europa. Dette er første gang et legemiddel får felles europeisk godkjennelse som reseptfritt legemiddel.

Alli inneholder virkestoffet orlistat. Orlistat er samme virkestoff som finnes i det reseptbelagte legemidlet Xenical. Alli inneholder 60 mg orlistat, mens Xenical inneholder 120 mg. Alli inneholder altså mindre dose av virkestoffet orlistat enn Xenical. (...)

Alli kan brukes til behandling av overvektige voksne pasienter med ”body mass index” (BMI) større eller lik 28 kg/m2, og skal kombineres med kaloriredusert diett med lavt fettinnhold. (...)

Bivirkninger
Det er ikke rapportert alvorlige bivirkninger ved bruk av Alli. De vanligste bivirkningene er hodepine og mage- tarmproblemer. (...)

Roche is suspended from ABPI for "actions likely to bring discredit" on the industry
BMJ 2008;337:a835 (16 July)
Roche has been suspended from membership of the Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) for a minimum of six months over serious breaches of the association’s code of practice.

In particular, the company was held to be in breach of clause 2, which deals with actions likely to bring discredit on, or reduce confidence in, the drug industry.

The action followed a complaint made by a former Roche employee, Ryta Kuzel, who referred to an article in the Financial Times (www.ft.com, 12 Feb, "Diet pills case sheds light on Roche practice") that alleged the company had sold large quantities of orlistat (Xenical), a prescription only drug for the treatment of obesity, to the operator of a group of private diet clinics. The article also alleged that Roche had agreed to provide £55 000 (€70 000; $110 000) for the operator to purchase another clinic. (...)

Alli the new Weight Loss Orlistat Marketing Drug
themorbidme.com 22.6.2007
With the FDA banning last week the Rimonabant Obesity Drug, all eyes (and mouths) are now focused on the new drug Alli, that coincidentally was launched last week. (...)

So why all the hype about an 8 year old drug? Well, the answer is simple: Marketing! Yes, we are in America, and we will do whatever it takes to sell whatever we want to whoever is American enough to buy it.

Alli is all about marketing and hype, and soon you will see GlaxoSmithKline’s executives (the makers of this drug) showing off their new Bentleys all over the country. (Wait, a Bentley is a car for old fat rich people, since they sure are not fat, let’s change it for a slick Ferrari)

The over-the-counter dose of Alli is just half of the prescription one Xenical. Also, Orlistat as such, has a few side effects that Alli calls “Treatment Effects”. Wow, this is marketing! Have you ever heard a doctor tell you: “This medicine, has NO side effects, it has Treatment Effects!” (...)

Alli Side-Effects May Outweigh Benefits
montgomery.injuryboard.com 18.6.2007
A new diet drug has hit the shelves with the FDA's approval, but users may want to be wary of the side effects. Alli, manufactured by GlaxoSmithKline, is supposed to help people lose 50% more weight than other dietary supplements.

Alli blocks enzymes that digest fat, preventing the body from absorbing about a quarter of the fat eaten. The undigested fat is then excreted. One study of Alli showed that dieters who took the drug along with diet and exercise over a year lost about three pounds more than people who only dieted and exercised.

This drug is a low-dose version of the prescription-only drug Xenical which has been on the market since 1999.

Doctors say that the drug will help people lose weight, but if users eat foods high in fat they will definitely feel the side effects.

Side effects include oily discharge, diarrhea, and uncontrollable bowel movements. Many patients who took Xenical did not end up refilling their prescriptions because they could not handle the side effects. (...)

There have also been claims by the non-profit group Public Citizen, that the drug may increase the risk of colon cancer. The drug has been shown in studies to cause precancerous lesions in the colons of mice.

The FDA responded to the group by saying that there is not enough evidence linking Alli to colon cancer to not approve the drug. (...)

Weight-Loss Drug Approved Despite Cancer Concerns
americanchronicle.com 21.2.2007
(...) The Food and Drug administration has a plan to fight obesity. According to the FDA, this strategy includes “revising FDA guidance for developing drugs to treat obesity.” That could be part of the reason why in early February the FDA approved orlistat capsules as an over-the-counter (OTC) weight loss drug. (...)

FDA drug rush is ill-advised
Today's Topic: FDA thorough enough on drugs?
tennessean.com 16.2.2007
With a lot of fanfare, the Food and Drug Administration last week announced a first — its approval of a diet pill that can be bought without a prescription. (...)

And there is another problem: The watchdog group Public Citizen reports the drug can cause precancerous lesions of the colon.

GlaxoSmithKline denies that is the case, and points to its clinical trials of 30,000 patients as proof of the drug's safety. But Dr. Sidney Wolfe, Public Citizen's director of health research, called the FDA approval "a dangerous mistake in light of its marginal benefits, frequent coexistence of other diseases, common, bothersome adverse reactions, and significant inhibition of absorption of fat-soluble vitamins." (...)

Anti-obesity drug is hard pill to swallow
timesofindia.indiatimes.com 10.2.2007
WASHINGTON: A health research advocate has called the government's decision to approve an over-the-counter version of a diet pill the "height of recklessness".

Sidney Wolfe says studies have linked the prescription version of the drug, called Xenical, with pre-cancerous lesions of the colon.

The director of Public Citizen's Health Research Group says the plans to market a non-prescription version are a "dangerous mistake" in light of what he calls the product's "marginal benefits." He also says the diet pill can have "bothersome adverse reactions."

The FDA said on Wednesday it had approved sales of a lower-dose version of Xenical. The non-prescription version is called "alli." (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009