Vaksinasjon – tillit eller tvang? (Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015)

How do vaccines work? - Kelwalin Dhanasarnsombut (ed.ted.com)

Vaksine kan virke mot pandemier (aftenposten.no 6.1.2008)

Even a Single Dose of the HPV Vaccine May Offer Lasting Protection (JAMA 2013 (November 4))

Vil granske salg av farlig vaksine Staten krever at Folkehelseinstituttet gransker salg av farlig vaksine til New Zealand. (hegnar.no 17.10.2006)

Dagbladet har en rekke ganger skrevet om det såkalte «Vaksineforsøket-88» (dagbladet.no 8.2.2015)

Eksporterte omstridt vaksine I informasjonsbrosjyren om forsøket fikk ungdommene vite at "det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner", mens det i en Stortingsproposisjon står at "... alvorlige bivirkninger ikke kan utelukkes" i forsøket. (tv2.no 16.10.2006)

Vidundervaksiner på vei (dinside.no 1.8.2008)

Misvisende inntrykk av HPV-vaksinen (fhi.no 22.5.2007)

Slakter vaksineprosjekt på barn og rekrutter (dagbladet.no 17.10.2007)

Sterk kritikk av meningokokk-vaksiner (vg.no 16.10.2007) Klagestorm fra ME-pasienter (vg.no 15.2.2007)

Bent Høie avviser krav om vaksinegransking (vg.no 1.6.2015)

- Kan skape frykt

– Frykter bivirkninger, men velger å gi ham sprøyte
tv2nyhetene.no 28.4.2013
En av tjue norske foreldre nekter å vaksinere barna sine mot barnesykdommer, men faren til Martin (16 mnd.) tror det er farligere å la være.

Ute i Europa stiger meslingfrykten. I vårt naboland Storbritannia skal én million briter vaksineres mot den farlige barnesykdommen etter et utbrudd i Wales. Byen Swansea er hardest rammet med 886 tilfeller.

I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken kjørt vaksinasjonskampanje mot meslinger (MMR-vaksine). Voksne nordmenn får vaksinen gratis. (...)

(Anm: Vaksinasjon – tillit eller tvang? Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015.)

- Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (- Jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine) (- Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen.)

(Anm: Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (…) Men kunne den gått enda fortere? I likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen er Modernas vaksine en teknologisk nyvinning. I stedet for å bruke selve viruset, brukes en biokjemisk fremstilt del av virusets arvemateriale. Etter offentliggjøringen av koronavirusets gensekvens i januar i år, var den jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine om tilblivelsen av Moderna-vaksinen. Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen. (dn.no 12.12.2020).)

(Anm: We Had the Vaccine the Whole Time. (nymag.com.se 7.12.2020).)

(Anm: Sputnik V (sputnikvaccine.com).)

– Norske 20-åringer blir ferdig vaksinert før helsearbeidere i Afrika. (– De 14 prosent rikeste i verden har fått tilgang til 50 prosent av verdens koronavaksiner.) (- Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp sier fordelingen av vaksiner er «dundrende urettferdig».)

(Anm: – Norske 20-åringer blir ferdig vaksinert før helsearbeidere i Afrika. Mens Norge har sikret seg flere vaksiner enn vi trenger, bør vi i solidaritet gi bort de vi ikke trenger, mener Norsk Folkehjelp. Vaksineordningen Covax har sikret at cirka to milliarder vaksinedoser blir fordelt mellom verdens 92 fattigste land, men dette er kun nok til å vaksinere 20 prosent av befolkningen. (…) Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp sier fordelingen av vaksiner er «dundrende urettferdig». – De 14 prosent rikeste i verden har fått tilgang til 50 prosent av verdens koronavaksiner. Antakeligvis vil 20-åringer i Norge være ferdig vaksinert før helsearbeidere i Afrika begynner å bli vaksinert, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp til NRK. (nrk.no 17.1.2021).)

- Milliardær-ægtepar bag coronavaccine: Kræftbehandling er næste skridt. Udviklingen af en coronavaccine har gjort det tyske ægtepar Özlem Türeci and Uğur Şahin til verdensstjerner, og de mener også, de er tæt på et gennembrud inden for kræftbehandling.

(Anm: Milliardær-ægtepar bag coronavaccine: Kræftbehandling er næste skridt. Udviklingen af en coronavaccine har gjort det tyske ægtepar Özlem Türeci and Uğur Şahin til verdensstjerner, og de mener også, de er tæt på et gennembrud inden for kræftbehandling. Ejerne af Moderna, der producerer den anden vaccine, rejser sig efter varm luft-kritik. For et år siden, i januar 2020, aflyste forskerne i det tyske biotekfirma BioNTech deres ferie. Virksomhedens topchef, Uğur Şahin, havde læst en artikel om den nye coronavirus, der spredte sig i Kina, og Şahin var overbevist om, at det ville udvikle sig til en global pandemi. BioNTech lancerede Projekt Lightspeed, som skulle finde en vaccine. »Det føltes ikke som en mulighed, men som en pligt at gøre det. For jeg indså, at vi kunne være blandt de første i verden til at finde en vaccine,« sagde Uğ... (jyllands-posten.dk 13.1.2021).)

- Kan skape frykt

– Frykter bivirkninger, men velger å gi ham sprøyte
tv2nyhetene.no 28.4.2013
En av tjue norske foreldre nekter å vaksinere barna sine mot barnesykdommer, men faren til Martin (16 mnd.) tror det er farligere å la være.

Ute i Europa stiger meslingfrykten. I vårt naboland Storbritannia skal én million briter vaksineres mot den farlige barnesykdommen etter et utbrudd i Wales. Byen Swansea er hardest rammet med 886 tilfeller.

I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken kjørt vaksinasjonskampanje mot meslinger (MMR-vaksine). Voksne nordmenn får vaksinen gratis. (...)

(Anm: Vaksinasjon – tillit eller tvang? Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015.)

- Har undersøkt 13 dødsfall: Vanlige bivirkninger kan ha bidratt til dødsfall hos de svakeste. (– Vi ser ikke noe alarmerende med disse tallene.)

(Anm: Har undersøkt 13 dødsfall: Vanlige bivirkninger kan ha bidratt til dødsfall hos de svakeste. Bivirkninger som er ufarlige for de fleste kan ha bidratt til enkelte av dødsfallene blant de svakeste pasientene som har fått Pfizer-vaksinen, ifølge Legemiddelverket. (…) – Vi ser ikke noe alarmerende med disse tallene. Alle dødsfall er hos eldre og skrøpelige personer med underliggende sykdommer, sier Madsen. (vg.no 15.1.2021).)

- Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen. (- Det er helt klart at disse vaksinene har svært liten risiko, med et lite unntak for de aller skrøpeligste pasientene, sier Madsen.)

(Anm: Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen. Felles for dem som døde er at de var gamle og skrøpelige. Legemiddelverket mener man nå bør vurdere om man skal la være å vaksinere de aller svakeste. Fire dager før nyttårsaften ble den første sprøyta med Pfizer og Biontechs vaksine satt på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Etter at Svein Andersen (67) ble første nordmann, har over 25.000 nordmenn fått vaksinen som skal beskytte mot koronaviruset. På forhånd var det varslet at vaksinen kan gi enkelte bivirkninger, og nå har Legemiddelverket kartlagt hvilke som har gjort seg gjeldende her til lands. (…) Alle dødsfallene har skjedd hos skrøpelige, gamle pasienter på sykehjem. Alle er over 80 år og noen av dem over 90. (…) Svært liten risiko Madsen sier de ikke er bekymret over omfanget av bivirkninger som så langt er bekreftet. – Vi er ikke alarmert over dette. Det er helt klart at disse vaksinene har svært liten risiko, med et lite unntak for de aller skrøpeligste pasientene, sier Madsen. (…) De ni som har fått alvorlige bivirkninger omfatter blant annet allergiske reaksjoner og sterk uvelsfølelse, sterk feber. (nrk.no 14.1.2021).)

- 11 meldinger om bivirkninger som kvalme, hodepine og feber: – Viser at den gir kraftig immunsvar, sier Legemiddelverket. (– Vi er ikke overrasket over å få en god del meldinger om bivirkninger.) (- Mange bivirkninger kan være ubehagelige, men er ufarlige, sier Madsen.)

(Anm: 11 meldinger om bivirkninger som kvalme, hodepine og feber: – Viser at den gir kraftig immunsvar, sier Legemiddelverket. Vaksinen mot korona gir kraftigere bivirkninger enn den vi tar mot sesonginfluensa. Men det er ufarlig og går over, sier Legemiddelverket. Legemiddelverket har mottatt totalt 11 meldinger om bivirkninger fra leger på sykehjem. Totalt har cirka 3000 sykehjemsbeboere fått vaksinen. (…) Medisinsk direktør Steinar Madsen kan ikke si noe mer konkret om meldingene. De er nå i gang med å se på hver enkelt og innhente informasjon. – Vi er ikke overrasket over å få en god del meldinger om bivirkninger. Mange bivirkninger kan være ubehagelige, men er ufarlige, sier Madsen. (aftenposten.no 6.1.2021).)

- Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker syv meldte dødsfall nøye for å vurdere om det er en sammenheng med koronavaksinen. 

(Anm: Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker syv meldte dødsfall nøye for å vurdere om det er en sammenheng med koronavaksinen. (…) Comirnaty og bivirkninger Studiene som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen av vaksinen inkluderer ikke personer over 85 år. Derfor vet vi lite om hvordan eventuelle bivirkninger vil påvirke de aller eldste. Vi antar at eventuelle bivirkninger vil være de samme hos de eldste som i yngre aldersgrupper. Dette er noe vi følger nøye med på. Den vanligste bivirkningen av vaksinen er smerter på stikkstedet, noe mer enn 80 prosent av de som vaksineres vil oppleve. Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger, kvalme, oppkast, diare og feber. Reaksjonene kan være ubehagelige, men går over etter noen dager. Etter at vaksinen er tatt i bruk i Storbritannia og USA, er det meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner. (legemiddelverket.no 8.1.2021).)

(Anm: Comirnaty. BioNTech, Pfizer. Covid-19 mRNA-vaksine (nukleosidmodifisert). J07B X- (Covid-19-vaksine) (felleskatalogen.no).)

- FHI ber om at sykehjemsbeboere vurderes før vaksinen gis.

(Anm: FHI ber om at sykehjemsbeboere vurderes før vaksinen gis. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker nå åtte sykehjemsdødsfall som skjedde kort tid etter vaksinering. – Må gjøres en vurdering om det er hensiktsmessig å gi vaksinen, sier FHI-overlege. Mandag er det hittil meldt om åtte dødsfall som skjedde noen dager etter vaksinering. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker nå dødsfallene. Det er kun snakk om sykehjemsbeboere. (vg.no 11.1.2021).)

- Bruker omstridt «forsterker» i covid-vaksine. (- Men Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, har ingen betenkeligheter med at den samme adjuvansen skal benyttes i en covid-vaksine.) (- Det gledelige med covid-vaksinene, er at de prøves ut i veldig store studier, slik at man kan avdekke også mer sjeldne og alvorlige bivirkninger. Og selvfølgelig ønsker vi best mulig utprøvning av alle vaksiner, sier han til Dagbladet.) (- Flere forskere Dagbladet har snakket med, sier at adjuvansen AS03 i vaksinen kan ha vært medvirkende til at den autoimmune sykdommen narkolepsi ble trigget etter vaksinen.) (- Adjuvansen, som produseres av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), har ikke blitt brukt i noen andre vaksiner enn Pandemrix - inntil nå.)

(Anm: Bruker omstridt «forsterker» i covid-vaksine. Legemiddelgigant vil produsere én milliard doser av omstridt «forsterker» fra svineinfluensavaksinen Pandemrix - til bruk i covid-19 vaksiner. BRUKES IGJEN: En sykepleier holder vaksinen Pandemrix som ble brukt mot svineinfluensa. Antigenet ble blandet med adjuvansen (til venstre). Den samme adjuvansen skal nå brukes igjen i covid-19-vaksiner. Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009 inneholdt en egen «forsterker», en adjuvans, som skulle øke kroppens immunrespons. Den samme adjuvansen planlegges nå brukt i covid-19-vaksiner. Flere forskere Dagbladet har snakket med, sier at adjuvansen AS03 i vaksinen kan ha vært medvirkende til at den autoimmune sykdommen narkolepsi ble trigget etter vaksinen. Dette var en svært sjelden, men alvorlig bivirkning. Men Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, har ingen betenkeligheter med at den samme adjuvansen skal benyttes i en covid-vaksine. - Det gledelige med covid-vaksinene, er at de prøves ut i veldig store studier, slik at man kan avdekke også mer sjeldne og alvorlige bivirkninger. Og selvfølgelig ønsker vi best mulig utprøvning av alle vaksiner, sier han til Dagbladet. Adjuvansen, som produseres av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), har ikke blitt brukt i noen andre vaksiner enn Pandemrix - inntil nå. Nå skal den blant annet brukes i en covid-19 vaksine som utvikles i samarbeid mellom GSK og det franske selskapet Sanofi. I september inngikk EU-kommisjonen en forhåndskjøpsavtale om å kjøpe opptil 300 millioner doser av GSK/Sanofi-vaksinen. Vaksinen, som nå er i fase to-studier, kan være på markedet tidligst mot slutten av 2021, meldte selskapene 12. desember. (dagbladet.no 10.1.2021).)

- Flere kan ha krav på erstatning. Søvnsykdommen idiopatisk hypersomni kan også være utløst av svineinfluensavaksinen, mener Oslo tingrett.

(Anm: Flere kan ha krav på erstatning. Søvnsykdommen idiopatisk hypersomni kan også være utløst av svineinfluensavaksinen, mener Oslo tingrett. Én pasient fikk medhold tidligere i år. Staten har anket dommen. KAN HJELPE ANDRE: - Jeg håper at om jeg får medhold, vil det være lettere for andre som har opplevd det samme. Det er det aller viktigste for meg, sier «Eva». «Eva» var 14 år da hun var på overnattingsbesøk hos en venninne. De lå fire jenter sammen i en stor dobbeltseng. «Eva» lå i fotenden. Midt på natta våknet hun – åpnet øynene, så seg rundt i rommet. Kroppen sov fortsatt. Eva greide ikke bevege seg, greide ikke bevege leppene. Bare øynene. «Nå er jeg død», tenkte hun. Kvinnen fra Oslo (24), som ønsker å være anonym, er én av 48 personer som har meldt sykdommen idiopatisk hypersomni til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som bivirkning etter svineinfluensavaksinen i 2009. Alle har fått avslag på erstatning. Av søvnsykdommer er det bare narkolepsi som har blitt godkjent som pasientskade etter vaksinen Pandemrix. Fikk medhold Våren 2020 fikk «Eva», som den første i Norge, medhold i Oslo tingrett i sitt erstatningskrav mot staten og ble trodd på at søvnsykdommen idiopatisk hypersomni (IH) var utløst av svineinfluensavaksinen. Staten har anket saken til lagmannsretten. Hvis dommen blir stående, kan det bety at en helt ny pasientgruppe har rett på erstatning etter vaksinen. (dagbladet.no 10.1.2021).)

- Slår alarm om effektiviteten. En anerkjent redaktør i et av verdens ledende medisinske tidsskrift føler seg slett ikke trygg på vaksineprodusentenes påstand om 95 prosent effektivitet.

(Anm: Slår alarm om effektiviteten. En anerkjent redaktør i et av verdens ledende medisinske tidsskrift føler seg slett ikke trygg på vaksineprodusentenes påstand om 95 prosent effektivitet. Det gjør norske helsemyndigheter. (…) Peter Doshi er en av redaktørene i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).I en kommentarartikkel i tidsskriftet stiller Doshi, som også har et professorat ved University of Maryland School of Pharmacy hvor han forsker på legemiddelsikkerhet, spørsmål ved påstanden om at coronavaksinene skal være 95 prosent effektive. (dagbladet.no 10.1.2021).)

- Faktisk.no: Dør sykehjemsbeboere av koronavaksinen?

(Anm: Faktisk.no: Dør sykehjemsbeboere av koronavaksinen? Det har begynt å komme meldinger om dødsfall og komplikasjoner blant de som har fått koronavaksinen. Men hva skyldes dette? 300–400 dør på sykehjem i uka I Norge er det sykehjembeboere som er først i vaksinekøen. Det er fordi Folkehelseinstituttet (FHI) mener at de er spesielt utsatt for alvorlig forløp av covid-19. Det skyldes blant annet høy alder, høy forekomst av underliggende kroniske sykdommer og skrøpelighet, ifølge FHI. I Norge er det rundt 40 000 sykehjemsplasser. Foreløpig er det satt 11 054 vaksinedoser i Norge, ifølge VGs oversikt. NTB kunne fortelle at to sykehjemsbeboere døde etter å ha fått vaksinen, og at FHI og Legemiddelverket skulle undersøke saken. Men, at to sykehjemsbeboere dør er ikke uvanlig. Ifølge statistikken dør det i gjennomsnitt rundt 350-400 personer på sykehjem hver uke, ifølge medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Disse tallene finnes i Dødsårsaksregisteret, og omfatter sykehjem eller annen helse- og omsorgsinstitusjon utenom sykehus. Også SSB teller dødsfall blant eldre på sykehjem med utgangspunkt i et annet register. Deres opptelling viser også i overkant av 300 dødsfall i uka i 2019. Til Faktisk.no bekrefter Madsen at begge de to døde var eldre personer med alvorlige underliggende sykdommer. – I utgangspunktet tror vi derfor ikke at dødsfallet og vaksinen har noen sammenheng, men vi tar det alvorlig og sjekker forløpet nøye, sier Madsen. Han presiserer at det ikke er sett tegn på at vaksinen fører til dødsfall i studiene som er gjort. (…) Tilfeldige sammenfall Madsen understreker til Faktisk.no at mange sykehjemsbeboere har kort gjenstående levetid, og at Legemiddelverket derfor forventer at mange vil dø i tiden etter at de har fått vaksinen: – Vi forventer grunnet helsesituasjonen til sykehjemspasientene et stort antall dødsfall etter vaksinering. Men dette antar vi vil være tilfeldige sammenfall. Det er viktig å skille årsakssammenheng og tilfeldig sammenfall i tid. (faktisk.no 8.1.2021).)

- Coronavaksineringen: - Nesten alle får bivirkninger. De aller fleste vil oppleve ubehag etter å ha tatt Moderna-vaksinen, spesielt etter andre dose.

(Anm: Coronavaksineringen: - Nesten alle får bivirkninger. De aller fleste vil oppleve ubehag etter å ha tatt Moderna-vaksinen, spesielt etter andre dose. Vaksinen har også ført til overraskende bivirkninger hos noen ytterst få personer. COVID-VAKSINER: Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk er spent på om det dukker opp ukjente bivirkninger og hvor mange som vil ta de nye covid-vaksinene. (…) Vaksinen har vist seg å gi hyppige bivirkninger enn Pfizer og BioNTechs vaksine, og de aller fleste vil oppleve dette. Det er imidlertid registrert få alvorlige bivirkninger. (…) Bivirkningene er svært vanlige for vaksiner, og man må regne med å ikke føle seg helt i form de første par dagene, forteller Hortemo. Men jeg må si det er mer slike plager fra disse vaksinene enn fra for eksempel influensavaksiner. Dagbladet skrev tidligere denne uka at forekomsten av allergisk sjokk etter coronavaksinen ser ut til å være omtrent 10 ganger så høy som ved alle tidligere vaksiner, ifølge en artikkel i New England Journal of Medicine. Mens 1 av 100 000 får den potensielt dødelige reaksjonen etter coronavaksinen, er det bare 1 av 1 000 000 som har fått allergisk sjokk etter tidligere vaksiner. (dagbladet.no 9.1.2021).)

- Dette vet vi om vaksinens bivirkninger. (- Legemiddelverket kommer med en oppfordring til alle som tar vaksinen om å melde fra om eventuelle bivirkninger i et skjema på Legemiddelverket sine sider.)

(Anm: Dette vet vi om vaksinens bivirkninger. En rekke av bivirkningene til koronavaksinen er kjent. Nå ber Legemiddelverket om hjelp fra befolkningen til å øke kunnskapen. (…) Meldeportal for bivirkninger Det omfattende vaksinasjonsprogrammet er på trappene i Norge, og innen en måned vil trolig en stor andel nordmenn i risikogruppene være vaksinert. Legemiddelverket kommer med en oppfordring til alle som tar vaksinen om å melde fra om eventuelle bivirkninger i et skjema på Legemiddelverket sine sider. (vg.no 23.12.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Legemiddelverket: Flere kommer til å dø med – ikke av – vaksinen. Fremover vil personer som nylig har fått covid-vaksine kunne dø. (– Så lenge man holder på med å vaksinere de aller svakeste og mest utsatte, som også har alvorlige underliggende sykdommer, så vil det sannsynligvis skje dødsfall i nær tilknytning til selve vaksinasjonstidspunktet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.) (– Men vi her per i dag ingen grunn til å være bekymret for at det vil være på grunn av vaksinen.)

(Anm: Legemiddelverket: Flere kommer til å dø med – ikke av – vaksinen. Fremover vil personer som nylig har fått covid-vaksine kunne dø. Men det betyr ikke at man kan slå fast at det er på grunn av vaksinen, advarer Legemiddelverket. – Så lenge man holder på med å vaksinere de aller svakeste og mest utsatte, som også har alvorlige underliggende sykdommer, så vil det sannsynligvis skje dødsfall i nær tilknytning til selve vaksinasjonstidspunktet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG. – Men vi her per i dag ingen grunn til å være bekymret for at det vil være på grunn av vaksinen. I vårt naboland Sverige har det allerede vært et dødsfall like etter vaksinering. En person på sykehjem med flere underliggende sykdom døde dagen etter at stikket var satt, og Region Kalmar skriver i en pressemelding at det mistenkes at vedkommende døde av hjertestans. Tilfellet er meldt inn til svenske legemiddelmyndigheter. Alle slike tilfeller i Norge vil også bli meldt inn til Legemiddelverket. (vg.no 5.1.2021).)

- Det er rapporter om sjeldne allergiske reaksjoner på Pfizers vaksine. (- Her er hva vi vet.)

(Anm: There Are Reports of Rare Allergic Reactions to Pfizer's Vaccine. Here's What We Know. Public health officials are investigating the cause of several severe allergic reactions that were reported among hundreds of thousands of people vaccinated with the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine last week. As of Friday (December 18), six people who received the jab in the US developed anaphylaxis, or a severe allergic reaction that can be life-threatening if left untreated, according to The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). One of those patients had previously developed anaphylaxis after receiving a rabies vaccination, but it's not clear if the other participants also had a prior history of severe allergies. The previous week, two people in the UK, both with a history of severe allergies, developed anaphylaxis-like symptoms after receiving the Pfizer vaccine, prompting the country's regulatory agency to advise people who have previously had "significant" allergic reactions to vaccines, medicines or food to avoid the vaccine, Live Science previously reported. In the US, the Food and Drug Administration (FDA) is recommending that only people who have previously had a severe allergic reaction to other vaccines or to any of the ingredients listed in Pfizer's vaccine avoid the shot. But are these events truly allergic reactions to the vaccine and if so, what is causing them? One possibility is a chemical commonly used in laxatives that is in both the Pfizer and Moderna vaccines. (sciencealert.com 26.12.2020).)

- Covid-19-vaksinene er laget i rekordfart. Det skal du være glad for.

(Anm: Sigrid Bratlie, molekylærbiolog og spesialrådgiver i Kreftforeningen. Covid-19-vaksinene er laget i rekordfart. Det skal du være glad for. Vaksinene kommer til å redde liv, og de er trygge. Nå må vi stoppe konspirasjonsteoriene. Er du på sosiale medier er det ikke rart om du er litt skeptisk til covid-19-vaksinene som er på vei. Der får du høre at vaksinene er hastefremstilt av forskere som knapt vet hva de driver med, laget med livsfarlig teknologi som kan forandre arvestoffet ditt for alltid. Det stemmer ikke. Vaksinene er en livreddende bragd. Selv de mest teknologioptimistiske blant oss våget knapt håpe på at flere trygge og effektive vaksiner skulle være i ferd med å rulles ut mindre enn ett år etter at verden måtte stenge ned. At det umulige likevel ble mulig, skyldes flere forhold. Dårlig testing er ikke ett av dem. (nrk.no 18.12.2020).)

– Ville skepsisen vært like stor hvis vaksinen var mot kreft?

(Anm: – Ville skepsisen vært like stor hvis vaksinen var mot kreft? Daniel Heinrich, overlege på Akershus universitetssykehus tror ikke det hadde vært like stort behov for overbevisning hvis en vaksine hadde kunnet forbygge opp mot 95 prosent av alle krefttilfeller. (…) Heinrich poengterer at han som spesialist i onkologi hverken har spisskompetanse i infeksjonsmedisin eller spesifikt på vaksiner. – Slik at det nok bør være opp til andre å forklare nøyaktig hvilken type vaksiner vi får i første omgang. (dagensmedisin.no 30.12.2020).)

- Redd for å bli syk av koronavaksinen.

(Anm: Redd for å bli syk av koronavaksinen. Siden 2009 har 17 år gamle Una Bjerkem hatt narkolepsi. Legenes eneste forklaring er at hun fikk det av svineinfluensavaksinen. Det gjør henne og familien skeptiske til å ta koronavaksine. (…) Overlege og medisinsk rådgiving Sigurd Hortemo mener koronavaksinen er trygg. (nrk.no 19.12.2020).)

- Fem nye har fått allergisk reaksjon etter Pfizer-vaksinen: − Norge er godt forberedt. (- IKKE BEKYMRET: Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen mener Norge er godt rustet til å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner på coronavaksinen.)

(Anm: Fem nye har fått allergisk reaksjon etter Pfizer-vaksinen: − Norge er godt forberedt. Ytterligere fem personer har fått allergiske reaksjoner i USA etter å ha blitt vaksinert med Pfizers coronavaksine. Dette gir likevel liten grunn til bekymring i Norge, mener Statens legemiddelverk. (…)  Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen mener Norge er godt forberedt på å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner ved vaksinering i Norge. – Vi er veldig godt forberedt. Alle som gir vaksiner i Norge har adrenalin umiddelbart tilgjengelig. Så om en person som blir vaksinert får en reaksjon, vil den bli behandlet umiddelbart, sier Madsen til VG. (…) – Utprøvingen av vaksinene kunne avdekke bivirkninger som hadde en forekomst på én av 7000, det betyr at disse allergiske reaksjonene er svært sjeldne. (vg.no 20.12.2020).)

- Biontech-sjefen: Mer testing nødvendig for å finne ut om vaksinen beskytter mot mutert koronavirus.

(Anm: Biontech-sjefen: Mer testing nødvendig for å finne ut om vaksinen beskytter mot mutert koronavirus. Både Pfizer og Moderna tester nå vaksinene sine for å undersøke om de er effektive også mot den nye muterte varianten av viruset. (dn.no 22.12.2020).)

- Dette vet vi om vaksinene som kommer til Norge snart. (- Både Pfizer og Moderna-vaksinen bygger på mRNA-teknologi. Hva betyr det?) (– Kopien kalles budbringer-RNA eller mRNA. Dette stoffet fraktes ut av cellekjernen til selve celleplasmaet og de små proteinfabrikkene som heter ribosomer. Her brukes selve oppskriften til å lage akkurat det riktige proteinet, og så går oppskriften i stykker. Da skjer det altså ingen endringer i cellenes DNA, altså arvestoffet vårt.)

(Anm: Dette vet vi om vaksinene som kommer til Norge snart. De første personene som får koronavaksinen i Norge, vil mest sannsynlig bli vaksinert allerede i romjulen. (…) 6. Både Pfizer og Moderna-vaksinen bygger på mRNA-teknologi. Hva betyr det? – Først er det greit å vite at arvestoffet finnes som DNA inni kjernen i alle cellene våre. DNA inneholder oppskriften på proteiner, som er byggesteinene i kroppen. Når det skal lages mer av et protein, kopieres oppskriften på akkurat dette proteinet. – Kopien kalles budbringer-RNA eller mRNA. Dette stoffet fraktes ut av cellekjernen til selve celleplasmaet og de små proteinfabrikkene som heter ribosomer. Her brukes selve oppskriften til å lage akkurat det riktige proteinet, og så går oppskriften i stykker. Da skjer det altså ingen endringer i cellenes DNA, altså arvestoffet vårt. – De nye mRNA-vaksinene inneholder en kopi av oppskriften på koronavirusets piggprotein, altså piggene som dekker overflaten til viruset. Denne kopien sprøytes inn i kroppen og noen celler i armen. Her leses oppskriften slik at det lages litt piggprotein. Da våkner immunsystemet og starter et motangrep mot piggproteinet som immunsystemet oppfatter som hele koronaviruset. Dermed blir man immun mot det ekte viruset. mRNA-vaksineprinsippet har vært brukt i kreftbehandling, men ikke i vaksiner i vanlig bruk. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Nanomedisin og COVID-19 vaksiner. (- To nanopartikkelbaserte vaksiner som nærmer seg godkjenning av US Food and Drug Administration, kan representere et gigantisk skritt i kampen mot COVID-19-pandemien.)

(Anm: Nanomedicine and the COVID-19 vaccines. Two nanoparticle-based vaccines close to obtaining approval by the US Food and Drug Administration could represent a giant step in the fight against the COVID-19 pandemic. On 18 November 2020, BioNtech and Pfizer announced the final results of their COVID-19 vaccine phase 3 clinical trial1. Only a couple of days earlier, Moderna had also revealed the preliminary outcome of their phase 3 study2. With a claimed efficacy in preventing infection of 95% and 94.5%, respectively, BNT162b2 — the vaccine developed by the small German start-up and the giant American pharma — and mRNA-1273 — developed by the Cambridge-based biotech company in collaboration with the National Institutes of Health — are on route to becoming the first prophylactic measures against SARS-CoV-2 infection. Nature Nanotechnology volume 15, page963(2020).)

- Det er ikke bare mennesker. Spurver bruker forebyggende medisin, ifølge observasjoner.

(Anm: It's Not Just Humans. Sparrows Have Been Seen Using Preventative Medicine. It's fair to say that medicine is one of humanity's greatest accomplishments. From finding plants that can dull pain or slow infection, to producing multiple highly effective vaccines in less than 12 months for a brand-new virus, we can be pretty proud of our achievements as a species. (sciencealert.com 8.12.2020).)

(Anm: News Feature: Animals that self-medicate. PNAS December 9, 2014 111 (49) 17339-17341;.)

- Coronavaksinen: Dette vet vi om bivirkningene. De første dosene med coronavaksine kan være i Norge om kort tid.

(Anm: Coronavaksinen: Dette vet vi om bivirkningene. De første dosene med coronavaksine kan være i Norge om kort tid. Resultater fra testpersonene forteller om hvordan vaksinen virker. Dette vet vi så langt om bivirkningene. (…) Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket, sier EU vil se på alle data og sette dette i system før man tar en endelig beslutning. Et helt nødvendig kriterium er at vaksinen gjør langt mer nytte enn skade. (…) Nå er testresultatene fra vaksinekandidatens fase 3-utprøvinger offentliggjort. Det skjedde i forbindelse med at Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet, FDA,godkjente vaksinen sist fredag. USA startet vaksinasjonen mandag denne uken, den største og hurtigste masseimmunitets-kampanjen siden poliovaksinen ble rullet ut på 50-tallet. (…) 10 desember ble testresultatene av BioNTech/Pfizer-vaksinen publisert i New England Journal of Medicine. Vaksineresultatene ble omtalt som en triumf. (…) Alvorlige bivirkninger: Inntraff hos mindre enn 0,5 prosent av forsøkspersonene. Her var det få forskjeller på dem som var i vaksinegruppen og de som var i placebogruppen. Fire alvorlige reaksjoner var likevel mer vanlig i vaksinegruppen, men bare en av disse kan mest sannsynlig knyttes direkte til vaksinen: (…)  (vg.no 17.12.2020).)

- Hardt slag for vaksine. Vaksinekandidaten til Sanofi og GSK forsinkes betydelig etter utilstrekkelige resultater.

(Anm: Hardt slag for vaksine. Vaksinekandidaten til Sanofi og GSK forsinkes betydelig etter utilstrekkelige resultater. Steinar Madsen i Legemiddelverket trekker fram noe han synes at er interessant med vaksinekappløpet. (…) Fredag kunngjorde Sanofi og GlaxoSmithKline (GSK) at deres vaksinekandidat ikke er tilstrekkelig effektiv hos eldre. Dermed har de besluttet å videreutvikle vaksinen og deretter igangsette nye teststudier. (…) Tradisjonell Kandidatene til AstraZeneca og Janssen er såkalte viral-vektor-vaksiner, mens kandidatene til Pfizer og Moderna er såkalte mRNA-vaksiner, som regnes som en relativt ny teknologi. Sanofi og GSK vaksinekandidat er derimot en proteinbasert vaksine. - Sanofi og GSKs vaksinekandidat er en proteinvaksine, som er den mer tradisjonelle typen vaksiner. Proteinvaksiner baseres på virusets proteiner, og har til hensikt å skape en immunrespons mot virusproteiner som for eksempel coronavirusets spike-protein, sier Madsen. (dagbladet.no 12.12.2020).)

- Aftenposten mener: Ja til gratis koronavaksine. (- Selv små utslag av falske nyheter om vaksiner kan gjøre stor skade.) (- Derfor kaster nettgiganten Facebook seg nå inn i kampen mot vaksinemotstand.) (- Annonser som fraråder brukere mot å ta vaksine mot covid-19, vil bli fjernet fra Facebook, opplyser selskapet.) (- Det er grunn til å være skeptisk mot sensur, men i dette tilfellet er det god grunn til at selskapet fjerner slike annonser.) (- Feilinformasjon kan gjøre stor skade på folkehelsen.)

(Anm: Aftenposten mener: Ja til gratis koronavaksine. Så mange som mulig må vaksinere seg for å gi samfunnet flokkimmunitet. (…) Denne uken bestemte regjeringen at staten skal ta regningen for å vaksinere hele den norske befolkningen mot korona. (…) Grunnen til at regjeringen mener det er riktig å bruke statlige midler på dette, er at Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler det.  (…) Dessverre er vaksineskepsis utbredt i enkelte miljøer. Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt vaksinemotstand en av de ti største helsetruslene i verden. (…) Det er det all grunn til. De fleste sykdommer man vaksinerer mot, er så smittsomme at mellom 85–95 prosent må vaksineres for å stoppe sykdommen. Det kalles flokkimmunitet. Selv små utslag av falske nyheter om vaksiner kan gjøre stor skade. På grunn av vaksineskepsis er meslinger – som var nær utryddet i Europa – begynt å spre seg igjen. Derfor kaster nettgiganten Facebook seg nå inn i kampen mot vaksinemotstand. Annonser som fraråder brukere mot å ta vaksine mot covid-19, vil bli fjernet fra Facebook, opplyser selskapet. Det er grunn til å være skeptisk mot sensur, men i dette tilfellet er det god grunn til at selskapet fjerner slike annonser. Feilinformasjon kan gjøre stor skade på folkehelsen. (aftenposten.no 15.10.2020).)

- 1,2 millioner nordmenn skal vaksineres først - disse skal prioriteres. (- Vi skal være åpne om bivirkninger som rapporteres både i Norge og i andre land. Vi skal bidra til at befolkningen og helsepersonell får den samme informasjonen som oss om virkningen av og bivirkningen av vaksinene, sa Audun Hågå fra Legemiddelverket.)

(Anm: 1,2 millioner nordmenn skal vaksineres først - disse skal prioriteres. Risikogrupper skal vaksineres først, deretter helsearbeidere, sier regjeringen. Lover åpenhet om bivirkninger Legemiddelverket sier de ikke kan utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kommer til syne lenge etter vaksinering. - Vi skal være åpne om bivirkninger som rapporteres både i Norge og i andre land. Vi skal bidra til at befolkningen og helsepersonell får den samme informasjonen som oss om virkningen av og bivirkningen av vaksinene, sa Audun Hågå fra Legemiddelverket. Han understreket at den informasjonen de så langt har om bivirkninger og virkninger kommer fra produsentene og at studiene må fortsette. (…) FHI publiserte sine anbefalinger i forkant av regjeringen og FHIs pressekonferanse om vaksiner fredag. Der kommer regjeringen med den endelige beslutningen. Her anbefales det at grupper med økt risiko for alvorlig forløp og død anbefales inkludert i nasjonalt vaksinasjonsprogram. - Alle fra fylte 65 år - Beboere i omsorgsboliger og sykehjem - Personer 18-64 år med en eller flere navngitte sykdommer/tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp. (nettavisen.no 4.12.2020).)

- SV vil ha vaksineprogram for voksne: – Absurd ikke å vaksinere seg hvis det er gratis og tilgjengelig for alle. I dag får ikke voksne innkalling når det er på tide å fornye vaksiner. SVs Nicholas Wilkinson vil ha et statlig finansiert vaksinasjonsprogram for voksne.) (– Det er absurd at voksne ikke får informasjon om at de må friske opp vaksinene de tok som barn, sier Wilkinson.)

(Anm: SV vil ha vaksineprogram for voksne: – Absurd ikke å vaksinere seg hvis det er gratis og tilgjengelig for alle. I dag får ikke voksne innkalling når det er på tide å fornye vaksiner. SVs Nicholas Wilkinson vil ha et statlig finansiert vaksinasjonsprogram for voksne. (…) Vet ikke at de må revaksineres 19. juni fremmet SVs Nicholas Wilkinson et nytt forslag i Stortinget. Han vil ha et statlig finansiert vaksinasjonsprogram for voksne i Norge. – Det er absurd at voksne ikke får informasjon om at de må friske opp vaksinene de tok som barn, sier Wilkinson. Han vil at alle skal få en innkalling når det er tid for vaksinasjon, og at det skal være gratis. Vaksinen skal være frivillig, og selv om det er Helse- og omsorgsdepartementet som til syvende og sist vurderer hvordan dette skal løses, håper han fastlegekontorene kan benyttes. (aftenposten.no 24.7.2020).)

– Alle over 65 år anbefales å ta vaksine mot lungebetennelse.

(Anm: – Alle over 65 år anbefales å ta vaksine mot lungebetennelse. Mange vet ikke at de tilhører en risikogruppe som bør ta vaksinen mot en type lungebetennelse. – Alle over 65 bør ta denne vaksinen, men vet det ikke. Derfor ønsker vi å få systematisert dette gjennom et vaksinasjonsprogram for voksne på samme måte som for barn, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI). FHI: Veileder om vaksine til personer over 65 år. Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomer på infeksjon med koronavirus er uspesifikke som feber, hoste og tungpustethet. Endel er blitt diagnostisert med lungebetennelse. – Beskytter mot pneumokokk-lungebetennelse Det finnes en vaksine mot lungebetennelse forårsaket av bakterien pneumokokker som FHI anbefaler en rekke pasienter å ta. FHI anbefaler at alle i risikogrupper blir vaksinert, uavhengig av koronavirus. – Det er beste mulighet for å beskytte seg mot lungebetennelse forårsaket av pneumokokker, og det vil i tillegg redusere presset på helsetjenesten ved et eventuelt utbrudd med koronavirus i Norge, sier Greve-Isdahl. (aftenposten.no 29.2.2020).)

- Når Norge starter vaksineringen på nyåret, bør utenlandsfødte prioriteres, mener leger: FRYKTER AT FOLK VIL DØ I KØ.

(Anm: Når Norge starter vaksineringen på nyåret, bør utenlandsfødte prioriteres, mener leger: FRYKTER AT FOLK VIL DØ I KØ. VAKSINE: Er du født i Afrika eller Asia, har du større risiko for å dø av covid-19. Lege Anne Kveim Lie er redd folk vil dø mens de venter på vaksine. – Her har vi data som viser økt dødelighet hos en viss gruppe mennesker, og så har vi et vaksineprogram som skal rulles ut. Det sier seg selv at man må ta stilling, sier Patji Alnæs-Katjavivi, overlege ved Ullevål sykehus. (klassekampen.no 17.12.2020).)

- Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene.

(Anm: Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene. Blant kvinner mellom 25 og 39 år har forekomsten av livmorhalskreft økt. I dette intervjuet forteller Sveinung Sørbye, overlege ved Avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, hvordan trenden kan snus. Han forteller også hva som skjer med screeningprogrammet etter at HPV-vaksinen ble innført, og om HPV-test hos eldre kvinner. (nhi.no 29.9.2020).)

- Stort nordisk studie: 12 år efter HPV-vaccination er kvinder stadig beskyttet mod livmoderhalskræft.

(Anm: Stort nordisk studie: 12 år efter HPV-vaccination er kvinder stadig beskyttet mod livmoderhalskræft. Kvinderne havde ingen celleforandringer forårsaget af de to typer HPV, som er skyld i 70 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Der har været stribevis af succeshistorier om vacciner i den seneste tid. Vacciner mod børnesygdomme giver ikke autisme, takket være poliovaccinen er Afrika lige blevet erklæret fri for vild poliovirus, og nu har den engang så omdiskuterede HPV-vaccine vist sig at virke efter hensigten i længere tid end hidtil dokumenteret. Sådan lyder resultatet af et stort nordisk studie i det medicinske tidsskrift The Lancet, der undersøger effekten af vaccinen, som beskytter mod human papillomavirus (HPV), der kan give celleforandringer i livmoderhalsen og føre til livmoderhalskræft. (videnskab.dk 1.9.2020).)

(Anm: Final analysis of a 14-year long-term follow-up study of the effectiveness and immunogenicity of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in women from four nordic countries. (…) Interpretation: Vaccination of young women with qHPV vaccine offers durable protection against HPV16/18-related high-grade cervical dysplasia for ≥12 years, with a trend toward continued protection through 14 years post-vaccination, and induces sustained HPV6/11/16/18 antibody responses for up to 14 years post-vaccination. There was no evidence of waning immunity, suggesting no need for a booster dose during that period. EClinicalMedicine. 2020 Jun 20;23:100401.)

- EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner. Patientforeninger advarer om farlig præcedens. (- Ifølge EU-Kommissionen er der foreløbig postet 2,7 milliarder euro i vaccineudviklingen, der foregår i hidtil uset tempo. Det svarer til 20,1 milliarder danske kroner.  Ud over at skyde penge i vaccineudviklingen har EU-landene også sagt ja til at dele risikoen for de eventuelle bivirkninger, som kan følge i kølvandet på de mange millioner vaccinationer, som ventes gennemført i de kommende måneder og år. Ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters har EU blandt andet fritaget AstraZeneca for at betale patientkompensation, hvis kompensationskravet overstiger en vis beløbsgrænse.)

(Anm: EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner. Patientforeninger advarer om farlig præcedens. DERFOR SKAL DU BRUGE 10 MINUTTER PÅ DENNE ARTIKEL: Jagten på en effektiv corona-vaccine nærmer sig opløbet. I de kommende uger og måneder sætter Danwatch fokus på det usædvanlige samarbejde med vaccineindustrien. Denne gang kigger vi nærmere på de store forhåndaftaler, EU har indgået for at sikre vaccine til en halv milliard europæere. EU-landene er klar til dele udgifterne til eventuelle bivirkninger hos patienterne ved de kommende corona-vacciner med de store vaccine-fabrikanter. Det bekræfter EU-Kommissionen og medicinalvirksomheden AstraZeneca, hvis vaccine ventes at blive godkendt til brug i Danmark og resten af EU i løbet af få uger. Både danske og europæiske patientforeninger er bekymret over aftalerne, som de frygter vil få virksomhederne til at slække på sikkerheden og danne præcedens for udviklingen af andre lægemidler. “Det er vigtigt, at vi får nogle vacciner, der er så sikre som muligt”, siger Niels Jørgen Langkilde, direktør for Patientforeningen. “Jeg kan godt frygte at det kan gå ud over sikkerheden, at virksomhederne kan lægge en del af ansvaret for eventuelle bivirkninger fra sig”. Også Europas førende sundheds-NGO European Public Health Alliance (EPHA) finder det problematisk, at virksomhederne kan slippe for en del af det økonomiske ansvar for eventuelle bivirkninger. “Det underminerer patientsikkerheden og tilliden til vaccinerne, når EU på denne måde giver virksomhederne fripas”, siger Yannis Natsis, leder af EPHA’s  kampagne for billigere og bedre adgang til lægemidler. “Men virksomhederne forsøger også at sætte en ny præcedens, som vi frygter vil leve videre, når pandemien engang er overstået”. (…) EU-lande klar til at betale Flere af de mulige vacciner bliver udviklet med omfattende støtte fra EUs nødfond, den såkaldte Emergency Support Instrument, ESI. Ifølge EU-Kommissionen er der foreløbig postet 2,7 milliarder euro i vaccineudviklingen, der foregår i hidtil uset tempo. Det svarer til 20,1 milliarder danske kroner.  Ud over at skyde penge i vaccineudviklingen har EU-landene også sagt ja til at dele risikoen for de eventuelle bivirkninger, som kan følge i kølvandet på de mange millioner vaccinationer, som ventes gennemført i de kommende måneder og år. Ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters har EU blandt andet fritaget AstraZeneca for at betale patientkompensation, hvis kompensationskravet overstiger en vis beløbsgrænse. Og det bekræfter en talsmand for AstraZeneca. “AstraZeneca har besluttet at levere en vaccine, som vi ikke tjener penge på under pandemien”, skriver kommunikationschef Jacob Lund i et mailsvar til Danwatch.  “Det er derfor, vi har den slags beskyttelsesforanstaltninger på plads”. (danwatch.dk 12.11.2020).)

(Anm: The European Public Health Alliance. (EPHA) (epha.org).)

- Harald Ellefsen, partner i Advokatfirmaet Sands. Innlegg: «Helseprofitørene» berger verden. (- De er tvert imot drevet frem av selskaper som i kapitalistisk ånd er verdt milliarder på verdens børser.) (- Slik er markedsøkonomien, kapitalismen. Den skaper vinnere og tapere, og til syvende og sist er det kanskje «profitørene» som berger verden. Kanskje vil også bestemor kreve å få nyte godt av anbudskonkurranser.)

(Anm: Harald Ellefsen, partner i Advokatfirmaet Sands. Innlegg: «Helseprofitørene» berger verden. «Jakten på profitt» har skaffet oss vaksiner som kan stanse pandemien, redusere død og lidelse og sørge for at økonomien og arbeidsplassene kommer tilbake. Første vaksine mot koronaviruset ankom Norge andre juledag. Endelig et redningens lys i enden av tunnelen etter det mest dødbringende utbrudd av en sterkt smittsom virussykdom på hundre år. Det må være litt av et paradoks at redningen kommer fra krefter som mange i vårt land kritiserer og ser på med den største skepsis. De første vaksinene som nå er godkjent i vår del av verden er ikke et resultat av statsforetak under politisk eierskap og kontroll. De er tvert imot drevet frem av selskaper som i kapitalistisk ånd er verdt milliarder på verdens børser. (…) Slik er markedsøkonomien, kapitalismen. Den skaper vinnere og tapere, og til syvende og sist er det kanskje «profitørene» som berger verden. Kanskje vil også bestemor kreve å få nyte godt av anbudskonkurranser. (dn.no 11.1.2021).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- At fattige land ikke får nok vaksiner, kan få store følger: EN FARE FOR ALLE.

(Anm: At fattige land ikke får nok vaksiner, kan få store følger: EN FARE FOR ALLE. SKEIVT: Med mer smittsomme virusvarianter står fattige land – som ikke har råd å kjøpe vaksiner – foran store utfordringer. Koronapandemien har rammet folk i fattige stater ekstra hardt. Nå kommer de også aller bakerst i køen i den globale vaksineringen. (klassekampen.no 11.1.2021).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Moderna-sjefen solgte aksjer for 15,6 mill. kroner. (- Moderna-toppsjef Stephane Bancel solgte aksjer for 1,74 millioner dollar sist uke, idet selskapet er i ferd med å søke om nødgodkjenning av sin koronavaksinekandidat i USA.) (- Både han og andre i ledelsen har solgt unna aksjer gjennom koronapandemien, for det meste gjennom fastsatte aksjeprogram. Disse programmene lar såkalte innsidere selge aksjer til et gitt tidspunkt uten å risikere beskyldninger om ulovlig innsidehandel.)

(Anm: Moderna-sjefen solgte aksjer for 15,6 mill. kroner. Moderna-toppsjef Stephane Bancel solgte aksjer for 1,74 millioner dollar sist uke, idet selskapet er i ferd med å søke om nødgodkjenning av sin koronavaksinekandidat i USA. Det skriver Bloomberg mandag. Ifølge nyhetsbyrået solgte Bancel 9000 aksjer han eide direkte, samt 10.000 aksjer han eide indirekte til en gjennomsnittspris på 91,73 dollar aksjen. I norske kroner tilsvarer 1,74 mill. dollar om lag 15,6 millioner etter dagens kurs. Ifølge Bloomberg er Bancel god for om lag 3,1 mrd. dollar, en formue som i hovedsak er knyttet til hans seks prosent eierskap i Moderna. Både han og andre i ledelsen har solgt unna aksjer gjennom koronapandemien, for det meste gjennom fastsatte aksjeprogram. Disse programmene lar såkalte innsidere selge aksjer til et gitt tidspunkt uten å risikere beskyldninger om ulovlig innsidehandel. (dn.no 23.11.2020).)

- Pfizer-sjefen solgte aksjer for 50 mill. etter vaksinenyhet. Lot et planlagt salg av Pfizer-aksjen gå som normalt – selv om han fikk vite om positive prøveresultater dagen før «alle andre».

(Anm: Pfizer-sjefen solgte aksjer for 50 mill. etter vaksinenyhet. Lot et planlagt salg av Pfizer-aksjen gå som normalt – selv om han fikk vite om positive prøveresultater dagen før «alle andre». Mandag offentliggjorde legemiddelgiganten Pfizer at deres vaksinekandidat var over 90 prosent effektiv mot covid-19. Samme dag solgte Pfizers toppsjef Albert Bourla aksjer i selskapet for 5,6 millioner dollar, som tilsvarer over 50 millioner norske kroner. Det viser en en børsmelding fra selskapet. Flere amerikanske medier har også omtalt salget, blant annet CNN. Pfizer-aksjen steg voldsomt etter kunngjøringen av vaksinenyheten, med en oppgang på nær 8 prosent i løpet av mandagen. Topplederen solgte unna 62 prosent av sin beholdning på mandag, skriver Business Insider. Ifølge CNN var Bourlas aksjesalg denne dagen en del av et planlagt opplegg Bourla har satt opp for å selge noen av aksjene hans når kursen når visse nivåer. (e24.no 11.11.2020).)

- Biontechs gründer er nå en av verdens rikeste. (- Nettoformuen hans er på 5 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks. Det tilsvarer rundt 44,6 milliarder norske kroner.)

(Anm: Biontechs gründer er nå en av verdens rikeste. Positive vaksinenyheter sender legemiddelselskapet Biontech opp i skyene og med følger Ugur Sahin, selskapets medgründer og administrerende direktør. (…) Legen, forskeren og gründeren Ugur Sahin er nå på listen over de 500 rikeste i verden, riktignok på plass 493. Nettoformuen hans er på 5 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks. Det tilsvarer rundt 44,6 milliarder norske kroner. Den ville veksten i aksjen har økt Sahins formue med over 12 milliarder norske kroner i løpet av det siste året. (e24.no 4.12.2020).)

- Vaksine-rush i farmasibransjen: Så mye eier Oljefondet. Oljefondet er storeier i en rekke av selskapene som utvikler coronavaksiner. Fondet sitter på aksjer for over 150 milliarder kroner i syv slike selskaper. (- Ved nyttår satt Oljefondet på over 150 milliarder kroner i aksjer i noen av de store selskapene som jobber med coronavaksiner, inkludert Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck og Moderna.)

(Anm: Vaksine-rush i farmasibransjen: Så mye eier Oljefondet. Oljefondet er storeier i en rekke av selskapene som utvikler coronavaksiner. Fondet sitter på aksjer for over 150 milliarder kroner i syv slike selskaper. Oljefondet er en betydelig eier i flere av selskapene som nå ligger lengst fremme med å utvikle vaksiner, som Pfizer og AstraZeneca. Fondet eier også aksjer for mange milliarder i selskaper som leverer coronatester og annet utstyr til helsesektoren. Det viser en gjennomgang E24 har gjort av fondets aksjebeholdninger. Ved nyttår satt Oljefondet på over 150 milliarder kroner i aksjer i noen av de store selskapene som jobber med coronavaksiner, inkludert Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck og Moderna. Av dette utgjør Pfizer-aksjene en beholdning på nær 20 milliarder kroner. Oljefondets aksjer i noen vaksineprodusenter (…) Oljefondet eier også store mengder aksjer i disse helseselskapene:  - 23,8 milliarder kroner i United Health Group - 22,5 milliarder i danske Novo Nordisk - 20,9 milliarder i Bayer - 14,2 milliarder i Bristol-Myers Squibb - 14 milliarder i Medtronic PLC - 12,9 milliarder i Amgen - 9,9 milliarder i Eli Lilly - 7,8 milliarder i Koninklijke Philips NV - 7,5 milliarder i EssilorLuxottica - 6,1 milliarder i Biogen (e24.no 1.12.2020).)

- Europa-Parlamentet og Rådet, har stillet 2,7 mia. EUR til rådighed under ESI. (-Kommissionen er parat til at afsætte en betydelig del af disse midler til de her beskrevne aktiviteter...)

(Anm: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK. EU-strategi for covid-19-vacciner. (…) Europa-Parlamentet og Rådet, har stillet 2,7 mia. EUR til rådighed under ESI. Kommissionen er parat til at afsætte en betydelig del af disse midler til de her beskrevne aktiviteter for at maksimere chancerne for, at vi snarest muligt vil
stå med en levedygtig vaccine til EU og resten af verden. Hvis der er behov for yderligere midler, vil medlemsstaterne kunne supplere ESI-midlerne for at udfylde eventuelle finansieringshuller med henblik på at finansiere flere bud (eur-lex.europa.eu.no - Bruxelles, den 17.6.2020 COM(2020) 245 final).)

- Millionbestillinger av omdiskuterte vaksine – møter norsk skepsis. Den russiske vaksinen Sputnik V ble i sommer godkjent etter mindre enn to måneder med testing på mennesker. (- Russland godkjente vaksinen for bruk allerede 11. august. Da var den bare testet på 76 mennesker. Det er høyst uvanlig for en vaksine å bli godkjent etter så lite reell testing, og den har fremdeles ikke blitt godkjent av andre enn russerne selv.)

(Anm: Millionbestillinger av omdiskuterte vaksine – møter norsk skepsis. Den russiske vaksinen Sputnik V ble i sommer godkjent etter mindre enn to måneder med testing på mennesker. Nå er den en av de mest aktuelle kandidatene i en rekke land. Neste år skal over 100 millioner doser av den russiske vaksinen masseproduseres i India, og den er en aktuell vaksinekandidat i flere land. Over en milliard doser av er bestilt av land i nesten alle verdensdeler. Ettersom vaksinen krever to doser for å vaksinere én person, vil dette være nok til å vaksinere rundt 500 millioner personer. Russland godkjente vaksinen for bruk allerede 11. august. Da var den bare testet på 76 mennesker. Det er høyst uvanlig for en vaksine å bli godkjent etter så lite reell testing, og den har fremdeles ikke blitt godkjent av andre enn russerne selv. Interessen for vaksinen er likevel stor i mange land, blant annet fordi den angivelig skal kunne overleve selv i vanlige kjøleskap. (…) I en mail til VG hevder RDIF at mer enn 20 land til sammen har bestilt 2,4 milliarder doser – nok til å vaksinere mer enn 1,2 milliard. På vaksinens nettsider ligger det åpen informasjon om avtaler med legemiddelfirma i åtte forskjellige land, med bestillinger på til sammen 517 millioner doser – i overkant av en halv milliard. (vg.no 30.11.2020).)

- Corona-vaksinen: − Rike land støvsuger markedet. Rike land har bestilt minst tre ganger så mange covid-19 vaksiner som de trenger. Fattige land får ikke vaksinert mer enn maksimalt én av ti i 2021. (– Bekymringsfullt, men det har en begrunnelse, forklarer bistandsministeren.) (- Ved å bestille et stort antall vaksiner i mai og juni hjalp de rike landene legemiddelprodusentene med å eliminere risikoen. De kunne dermed jobbe frem vaksinene i et høyere tempo, uten å frykte for økonomien dersom vaksinene ikke blir godkjent, forklarer Ulstein.)

(Anm: Corona-vaksinen: − Rike land støvsuger markedet. Rike land har bestilt minst tre ganger så mange covid-19 vaksiner som de trenger. Fattige land får ikke vaksinert mer enn maksimalt én av ti i 2021. – Bekymringsfullt, men det har en begrunnelse, forklarer bistandsministeren. Da coronaviruset sendte fryktbølger gjennom verden i vår, var det bred enighet om én ting: Dersom man lyktes i å utvikle en vaksine, så skulle den distribueres over hele verden. Den årelange kampen afrikanske land måtte kjempe for å få tilgang til medisiner til behandling av hiv/Aids hadde satt spor, og Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre organisasjoner påpekte at verdens fattige land ikke fikk tilgang til vaksinen mot svineinfluensa før lenge etter epidemien i 2009. LES OGSÅ Slik skal Norge sikre seg en vaksine – EU forhandler om millioner av doser Men det som ikke skulle få skje igjen, var allerede et faktum da 90 år gamle Margaret Keenan som verdens første fikk en klinisk testet vaksine i Storbritannia i begynnelsen av denne uken: Verdens rikeste land legger opp til å hamstre vaksiner, slik at mange av dem har kjøpekontrakter på minst tre ganger flere doser enn det som trengs, samtidig som verdens fattigste land ikke vil kunne vaksinere mer enn én av ti i 2021, skriver CNN, basert på tall fra blant annet Duke Global Health Innovation Center. VG-spesial: Alt om corona-vaksinene Har en forklaring Bistandsminister Dag-Inge Ulstein deler bekymringen, men legger også vekt på at det finnes en forklaring: Da man skulle produsere vaksiner var det faktisk nødvendig at et høyt antall ble forhåndsbestilt. Så det er den kommende fordelingen av ferdigstilte vaksiner som blir testen på om rike land er solidariske eller ikke: – Det at rike land har bestilt flere vaksiner enn de trenger selv, er ikke bare negativt. Det var viktig for vaksineprodusentene at de tidlig fikk økonomiske garantier fra de rike landene slik at de kunne starte produksjonen av vaksiner. Ved å bestille et stort antall vaksiner i mai og juni hjalp de rike landene legemiddelprodusentene med å eliminere risikoen. De kunne dermed jobbe frem vaksinene i et høyere tempo, uten å frykte for økonomien dersom vaksinene ikke blir godkjent, forklarer Ulstein. (vg.no 14.12.2020).)

- AstraZeneca-vaksinen er trygg. Coronavaksinen til Oxford University og AstraZeneca er «trygg» og produserer en «robust» immunrespons hos eldre mennesker.

(Anm: AstraZeneca-vaksinen er trygg. Coronavaksinen til Oxford University og AstraZeneca er «trygg» og produserer en «robust» immunrespons hos eldre mennesker. – Resultatene er lovende, melder selskapet. De lovende resultatene ble publisert i legemiddeljournalen Lancet. Vanligvis fungerer ikke vaksiner så godt på eldre mennesker, men forsøk viser at dette ikke er et problem for AstraZeneca-vaksinen. En sikker og effektiv vaksine har vært et sentralt fokus i kampen mot viruset. – De i befolkningen med størst risiko for alvorlig covid-19 er gjerne eldre og personer med allerede eksisterende helseproblemer, sier Maheshi Ramasamy til CNBC. (finansavisen.no 19.11.2020).)

- Advarer om allergiske reaksjoner fra Pfizer-vaksinen. Det britiske legemiddelverket (MHRA) advarer mot å gi Pfizer-vaksinen til folk med alvorlige allergier, etter at to personer reagerte på den.

(Anm: Advarer om allergiske reaksjoner fra Pfizer-vaksinen. Det britiske legemiddelverket (MHRA) advarer mot å gi Pfizer-vaksinen til folk med alvorlige allergier, etter at to personer reagerte på den. Tirsdag ble coronavaksinen for første gang tatt i bruk i et autorisert vaksineprogram i Storbritannia, og massevaksineringen er i gang. 50 sykehus står nå klare og venter på å ta imot vaksinen. Onsdag advarer Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) helsevesenet om at folk med alvorlige allergier, eller historikk med betydelige allergiske reaksjoner, kan reagere på Pfizer-vaksinen. Det skriver Time. (vg.no 9.12.2020).)

- Vaksine-sjef kommer med tidspunkt for når livet kan gå tilbake til normalen. (- I forrige uke meddelte BioNTech og medutviklerne Pfizer at en foreløpig analyse viste at vaksinen deres var mer enn 90% effektiv. )

(Anm: Vaksine-sjef kommer med tidspunkt for når livet kan gå tilbake til normalen. Ugur Sahin, sjef for det tyske vaksinefirmaet BioNTech, kommer med tidspunkt for når livet kan gå tilbake som normalt. BioNTech-sjefen om tidshorisonten: - Det er jeg sikker på. I forrige uke meddelte BioNTech og medutviklerne Pfizer at en foreløpig analyse viste at vaksinen deres var mer enn 90% effektiv. «Vaksinen viste 90 prosent effektivitet i å forhindre Covid-19 hos deltakere som ikke tidligere har hatt Sars Cov-2-infeksjon», het det i pressemeldingen. Studien hadde hele 43.538 deltakere. (…) – Jeg er veldig trygg på at overføringen mellom mennesker vil bli redusert med en så effektiv vaksine - kanskje ikke 90 prosent, men kanskje 50 prosent - men vi bør ikke glemme at selv det kan resultere i en dramatisk reduksjon av pandemispredningen, sier han. (nettavisen.no 15.11.2020).)

- Covid-19-vaksinene er et underverk innen vitenskapen.

(Anm: The Covid-19 vaccines are a marvel of science. Here’s how we can make the best use of them. It appears science may have found the Covid-19 pandemic’s off-ramp. Two vaccines developed with stunning speed — and showing remarkable initial efficacy — are poised to be approved for emergency use in the United States in December. A number of other vaccines are expected to follow. Vaccines that prevent symptomatic Covid infection in roughly 95% of people vaccinated — as the data from clinical trials of the Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines suggest — should, over time, help the country and the world return to a life where we can travel without quarantining; where sporting events can be played before live audiences, not cardboard cutouts; and where snowstorms are the only reasons school gets canceled. But if we’re not careful, we could fail to take full advantage of the opportunity scientists and governments, pharmaceutical companies and philanthropic foundations have created for us.  (statnews.com 2.12.2020).)

- Vaksinekandidat om bivirkninger: Vaksineprodusenten Pfizer kom tirsdag med en oppdatering om registrerte bivirkninger av deres coronavaksine, som selskapet forventer å kunne produsere allerede nå mot slutten av 2020 og videre utover i 2021. (Blant de frivillige som har fått vaksinen, fikk 3,8 prosent utmattelse etter den andre dosen av vaksinen, melder Reuters.)

(Anm: Vaksinekandidat om bivirkninger: Vaksineprodusenten Pfizer kom tirsdag med en oppdatering om registrerte bivirkninger av deres coronavaksine, som selskapet forventer å kunne produsere allerede nå mot slutten av 2020 og videre utover i 2021. Blant de frivillige som har fått vaksinen, fikk 3,8 prosent utmattelse etter den andre dosen av vaksinen, melder Reuters. Legemiddelfirmaet sier at denne oppdaterte analysen er basert på 8000 prøvetakere. I en tidligere uttalelse har firmaet uttalt at 3,7 prosent av 6000 frivillige opplevde utmattelse. I tilleg skal 2 prosent ha meldt om hodepine etter andre dose. Koronavaksinen som Pfizer har utviklet, er 95 prosent effektiv i den siste testfasen, ifølge legemiddelselskapet selv. Vaksinen er testet på 43 000 mennesker i en såkalt fase 3-studie, skriver NTB. Vaksinen var like effektiv uansett kjønn, aldersgruppe eller etnisk gruppe. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger, skriver selskapet i en pressemelding. (vg.no 18.11.2020).)

- Studie: Oxford-vaksine er 70 prosent effektiv.

(Anm: Studie: Oxford-vaksine er 70 prosent effektiv. Vaksinekandidaten utviklet ved universitetet Oxford er 70 prosent effektiv i å hindre utvikling av symptomer for covid-19, viser en ny klinisk studie. (…) Vaksinekandidaten er et samarbeid mellom det svenske selskapet AstraZeneca og universitetet i Oxford. Flere enn 20.000 frivillige var involvert i studien; halvparten i Storbritannia, halvparten i Brasil. Blant de frivillige ble 30 coronapositive personer vaksinert to ganger, mens 101 smittede fikk en placebovariant.

Beskyttelsesgraden er i snitt 70 prosent, men AstraZeneca presiserer på en pressekonferanse mandag formiddag at den har vist seg 90 prosent effektiv i tilfellene der folk først ble vaksinert med en halv dose og deretter en hel dose. I tilfellene der forsøkspersonene har fått to hele doser var beskyttelsesgraden 62 prosent. (vg.no 23.11.2020).)

- Vaksine er 94,5 prosent effektiv mot alvorlig sykdom. En tredje vaksine er nå klar for å bli vurdert av Det europeiske smittevernbyrået. (- Beslutning om at vaksinen skal tas opp til såkalt «rolling review» er basert på foreløpige resultater fra ikke-kliniske studier og tidlige kliniske studier hos voksne som antyder at vaksinen utløser produksjonen av antistoffer og T-celler som er rettet mot viruset.) (- Vaksinen har fått navnet «mRNA-1273» og utvikles av Moderna Biotech Spain.)

(Anm: Vaksine er 94,5 prosent effektiv mot alvorlig sykdom. En tredje vaksine er nå klar for å bli vurdert av Det europeiske smittevernbyrået. Tidlige undersøkelser viser at den er svært effektiv. Vaksinen har fått navnet «mRNA-1273» og utvikles av Moderna Biotech Spain. Det er selskapet selv som i en pressemelding skriver at vaksinen er klar til å bli vurdert av Det europeiske legemiddelkontoret EMA. Beslutning om at vaksinen skal tas opp til såkalt «rolling review» er basert på foreløpige resultater fra ikke-kliniske studier og tidlige kliniske studier hos voksne som antyder at vaksinen utløser produksjonen av antistoffer og T-celler som er rettet mot viruset. Selskapet bak vaksinen sier at tidlige undersøkelser at vaksinen er 94,5 prosent effektiv mot alvorlig sykdom. – Dette burde gi oss alle håp over at en vaksine vil være i stand til å stoppe denne pandemien og forhåpentligvis gi oss livene våre tilbake, sier president i Moderna Dr. Stephen Hodge til nyhetsbyrået AP. (…) Også Pfizer og BioNTechs vaksine og Oxford og AstraZenecas vaksine er under løpende vurdering for godkjenning i EU. (tv2.no 16.11.2020).)

- Koronavaksiner bruker revolusjonerende teknologi: Gir bedre immunitet og er enklere å produsere. (- Pfizer og Moderna lager vaksiner av virusets arvestoff.) (- Kan endre vaksineproduksjonen for all framtid.)

(Anm: Koronavaksiner bruker revolusjonerende teknologi: Gir bedre immunitet og er enklere å produsere. Pfizer og Moderna lager vaksiner av virusets arvestoff. Kan endre vaksineproduksjonen for all framtid. Koronaviruset har satt verden på hodet. Nå kan nye korona-vaksiner revolusjonere legevitenskapen. En ny måte å lage koronavaksine på kan revolusjonere vaksineproduksjon for alltid. Lykkes forskerne kan det bli enklere og billigere å lage alle typer vaksiner, også vaksiner mot kreft. (tu.no 26.10.2020).)

- Ledende WHO-forskere advarer mot dårlige vaksiner. Mener lite effektiv vaksine kan forverre pandemien.

(Anm: Ledende WHO-forskere advarer mot dårlige vaksiner. Mener lite effektiv vaksine kan forverre pandemien. – En betimelig advarsel de kommer med, sier Preben Aavitsland i FHI. Aldri før har så mye ressurser gått til å utvikle en vaksine som nå. Derfor tyder alt på at en vaksine mot koronaviruset vil bli klar på rekordtid. Kanskje allerede rett etter årsskiftet. (aftenposten.no 2.9.2020).)

- Natt til onsdag kom den nedslående nyheten om at AstraZeneca har satt utprøvingen av den såkalte Oxford-vaksinen på pause, som følge av ett mulig tilfelle av alvorlige bivirkninger i England.

(Anm: Natt til onsdag kom den nedslående nyheten om at AstraZeneca har satt utprøvingen av den såkalte Oxford-vaksinen på pause, som følge av ett mulig tilfelle av alvorlige bivirkninger i England. Les også: Test av koronavaksine stoppes etter mulige alvorlige bivirkninger Det er ikke bekreftet hva som har skjedd, men ifølge New York Times skal det være snakk om et tilfelle av transvers myelitt, en betennnelse i ryggraden, hos en pasient i England. Det må nå avklares om dette er en reaksjon på vaksinen eller en tilfeldig sykdom som har oppstått. Oxford-vaksinen er den som norske myndigheter har håpet at skal kunne være klar i Norge allerede rundt nyttår. Les også: Bjørn Guldvog om korona-vaksine: - Det er mulig, hvis alt klaffer (nettavisen.no 9.9.2020).

(Anm: Transverse myelitis (TM) is a rare neurological condition in which the spinal cord is inflamedTransverse implies that the inflammation extends horizontally across the spinal cord.[1] Partial transverse myelitis and partial myelitis are terms sometimes used to specify inflammation that only affects part of the width of the spinal cord.[1] TM is characterized by weakness and numbness of the limbs, deficits in sensation and motor skills, dysfunctional urethral and anal sphincter activities, and dysfunction of the autonomic nervous system that can lead to episodes of high blood pressure. Signs and symptoms vary according to the affected level of the spinal cord. The underlying cause of TM is unknown. The spinal cord inflammation seen in TM has been associated with various infections, immune system disorders, or damage to nerve fibers, by loss of myelin.[1] Decreased electrical conductivity in the nervous system can result.[citation needed] (en.wikipedia.org).)

- Astra Zenecas COVID19-vaccineforsøg sat på pause, mens mulig alvorlig bivirkning undersøges.

(Anm: Astra Zenecas COVID19-vaccineforsøg sat på pause, mens mulig alvorlig bivirkning undersøges. Indrulleringen af forsøgspersoner på Astra Zenecas fase 3-forsøg med en vaccine mod covid19 er sat på pause i medfør af gældende regler og sikkerhedsprocedurer, mens en mulig alvorlig bivirkning undersøges. Vaccineproducenten Astra Zeneca har sat sit store fase 3-forsøg med en vaccine mod covid19 på pause, mens det undersøges, om der kan være sammenhæng mellem vaccinen og en alvorlig bivirkning hos en af forsøgspersonerne. Forlydender i medierne om, at det skulle dreje sig om nervebetændelse, transvers myelitis, er ikke bekræftet af vaccineproducenten. Forsøgspersonen har været indlagt på hospitalet, men er nu udskrevet. Den pågældendes helbredstilstand undersøges fortsat, og det er først, når resultaterne fra undersøgelsen har været vurderet af en uafhængig sikkerhedskomité, at der kan konkluderes i sagen. (…) I juli måned blev Astra Zenecas forsøg kortvarigt sat på pause, efter en forsøgsperson blev diagnosticeret med multipel sklerose, og genoptaget, efter en uafhængig sikkerhedskomité havde undersøgt sagen og konkluderet, at det ikke var vaccinen, der havde udløst sklerosen. (laegemiddelstyrelsen.dk 10.9.2020).)

- AstraZeneca Covid-19-vaksinestudie satt på vent på grunn av mistenkt uheldig hendelse hos deltaker i Storbritannia.

(Anm: AstraZeneca Covid-19 vaccine study put on hold due to suspected adverse reaction in participant in the U.K. Alarge, Phase 3 study testing a Covid-19 vaccine being developed by AstraZeneca and the University of Oxford at dozens of sites across the U.S. has been put on hold due to a suspected serious adverse reaction in a participant in the United Kingdom.
A spokesperson for AstraZeneca, a frontrunner in the race for a Covid-19 vaccine, said in a statement that the company’s “standard review process triggered a pause to vaccination to allow review of safety data.” In a follow-up statement, AstraZeneca said it initiated the study hold. The nature of the adverse reaction and when it happened were not immediately known, though the participant is expected to recover, according to an individual familiar with the matter. (statnews.com 8.9.2020).)

- Ny virus rapport med ned slående spådom. Verden opplever stadig flere sykdommer som skyldes virus som har hoppet fra dyr til mennesker. (- FNs Miljøprogram (UNEP) og International Livestock Research Institute (ILRI).)

(Anm: Ny virus rapport med ned slående spådom. Verden opplever stadig flere sykdommer som skyldes virus som har hoppet fra dyr til mennesker, viser en ny rapport. (...) Vitenskapen er klar på at om vi fortsetter å utnytte ville dyr og ødelegge økosystemene, kan vi vente en stadig strøm av slike sykdommer som hopper fra dyr til mennesker i årene framover, sier UNEP-direktør Inger Andersen. (...) Mange verden rundt var overrasket over covid-19, men vi som jobber med dyresykdommer, var ikke overrasket. (...) En rapport fra FNs Miljøprogram (UNEP) og International Livestock Research Institute (ILRI). (nettavisen.no 8.7.2020).)

- Forebygging av neste pandemi. (- Preventing the next pandemic.)

(Anm: Preventing the next pandemic - Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission. UNEP Executive Director Inger Andersen and ILRI Director General Jimmy Smith launched the report at a press briefing in New York City on 6 July 2020. Watch session here. (unenvironment.org 6.7.2020).)

- Minst 1,7 millioner virus venter i naturen. Halvparten kan gjøre oss syke. (- Vi har to valg: Forsøke å bekjempe pandemier etter hvert som de kommer – som nå. Eller forebygge.)

(Anm: Minst 1,7 millioner virus venter i naturen. Halvparten kan gjøre oss syke. Vi har to valg: Forsøke å bekjempe pandemier etter hvert som de kommer – som nå. Eller forebygge. Bekjempelse er minst 100 ganger så dyrt. Handelen med levende og ville dyr har eksplodert de siste tiårene. Forskerne er ikke i tvil om at det utsetter menneskeheten for stor fare for nye dødelige pandemier. Dette er bildet er tatt under en politiaksjon mot ulovlig handel i Thailand i 2008. (aftenposten.no 29.10.2020).)

- Ny virus rapport med nedslående spådom. Verden opplever stadig flere sykdommer som skyldes virus som har hoppet fra dyr til mennesker. (- FNs Miljøprogram (UNEP) og International Livestock Research Institute (ILRI).)

(Anm: Ny virus rapport med ned slående spådom. Verden opplever stadig flere sykdommer som skyldes virus som har hoppet fra dyr til mennesker, viser en ny rapport. (...) Vitenskapen er klar på at om vi fortsetter å utnytte ville dyr og ødelegge økosystemene, kan vi vente en stadig strøm av slike sykdommer som hopper fra dyr til mennesker i årene framover, sier UNEP-direktør Inger Andersen. (...) Mange verden rundt var overrasket over covid-19, men vi som jobber med dyresykdommer, var ikke overrasket. (...) En rapport fra FNs Miljøprogram (UNEP) og International Livestock Research Institute (ILRI). (nettavisen.no 8.7.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Vil forby ritual med slangeblod på militærøvelse. Marineinfanteristene fra USA skjærer hodet av levende kongekobraer og drikker slangeblodet. (- Organisasjonen påpeker også at soldatene kan påføres alvorlige virussykdommer fra dyrene.) (- Smitten kan spres og utvikle seg til pandemier.)

(Anm: Vil forby ritual med slangeblod på militærøvelse. Marineinfanteristene fra USA skjærer hodet av levende kongekobraer og drikker slangeblodet. Dyreaktivister vil forby militærøvelser der det drepes dyr. Også Norge får kritikk. (…) Organisasjonen har også sendt et brev til toppsjefen for det amerikanske marineinfanteriet, general David H. Berger. I tillegg har forsvarsminister Mark Esper fått en henvendelse. (…) I sine brev skriver PETA at dyrene lider av behandlingen. Flere av artene, som kongekobraen, er i tillegg utryddingstruet. Organisasjonen påpeker også at soldatene kan påføres alvorlige virussykdommer fra dyrene. Smitten kan spres og utvikle seg til pandemier. (nrk.no 1.11.2020).)

- All mink må avlives i Danmark. Et mutert coronavirus har begynt å spre seg hos mink i Danmark. Nå skal all mink i landet avlives for å stanse spredningen.

(Anm: All mink må avlives i Danmark. Et mutert coronavirus har begynt å spre seg hos mink i Danmark. Nå skal all mink i landet avlives for å stanse spredningen. Det kunngjorde statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag. Bakteppet er at en mutert variant av coronaviruset har begynt å spre seg blant mink i Danmark. Viruset har også smittet videre fra mink til menneske, og det er så langt registrert tolv personer med det muterte viruset. Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet settes nå inn for å avlive minkbestanden i landet. Også avlsdyr skal avlives. Statsministeren begrunner det kraftfulle grepet med at coronasmitte fra mink til menneske kan undergrave effekten av en framtidig vaksine. (vg.no 4.11.2020).)

- Muteret mink-virus i Danmark kan true vaccine i hele verden.

(Anm: Muteret mink-virus i Danmark kan true vaccine i hele verden. 12 personer er smittet med en muteret coronavirus, der stammer fra mink. Der er sket en mutation af coronavirussen blandt danske mink, som kan bringe effekten af en fremtidig coronavaccine i fare. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen onsdag på et pressemøde om coronasituationen blandt mink i Danmark. (tv2.dk 4.11.2020).)

- En vandrefalk fundet på Lolland med alvorlig fugleinfluenza.

(Anm: En vandrefalk fundet på Lolland med alvorlig fugleinfluenza. Fjerkræavlere skal sikre deres dyr mod kontakt til vilde fugle efter fund af alvorlig fugleinfluenza. (…) Fundet er offentliggjort, efter at Fødevarestyrelsen torsdag hævede risikoniveauet for fugleinfluenza fra ’meget lav’ til ’høj’, som er det højeste niveau. Det skete efter et udbrud af fugleinfluenza på besætninger i Holland og Storbritannien samt fund på vildtfugle i Tyskland og Holland. Vandrefalken på Lolland havde den alvorlig fugleinfluenzatype H5N5, som også er fundet i Tyskland for nylig. (politiken.dk 6.11.2020).)

- Det dette forteller meg, er at vi nå er inne i den siste pandemien.

(Anm: Hallvard Sandberg @HalSandberg Det dette forteller meg, er at vi nå er inne i den siste pandemien. Dersom det ikke er noe fatale feil med teknologien, så vil det ende opp med at vi har vaksiner tilgjengelig på hele planeten samme dag som et nytt virus dukker opp. Akkurat som antivirus til datamaskiner. (twitter.com 19.7.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Det dette forteller meg, er at vi nå er inne i den siste pandemien.

(Anm: Hallvard Sandberg @HalSandberg Det dette forteller meg, er at vi nå er inne i den siste pandemien. Dersom det ikke er noe fatale feil med teknologien, så vil det ende opp med at vi har vaksiner tilgjengelig på hele planeten samme dag som et nytt virus dukker opp. Akkurat som antivirus til datamaskiner. (twitter.com 19.7.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Et moderne mirakel. Vi er med på dugnaden, men lengter etter livet som var før pandemien. Den får vi ikke tilbake før vaksine er oppfunnet. (- Er det en pris å betale for den hurtigbehandlingen vi nå ser i vaksineutviklingen?) (- Ofrer vi langsiktig sikkerhet for kortsiktig gevinst?) Det er en grunn til at det tar årevis å lage vaksiner.) (- De skal tross alt injiseres menneskekropper og bli der.) (- Vi bør helst vite om det er noen langtidsvirkninger.) (- Men, det har vi ikke tid til nå.) (- Bare tiden får vise om det var verdt det.)

(Anm: Et moderne mirakel. Vi er med på dugnaden, men lengter etter livet som var før pandemien. Den får vi ikke tilbake før vaksine er oppfunnet. Det vil være et moderne mirakel. (…) Den som vinner coronavaksine-kappløpet, vinner ikke bare halve kongeriket, men hele verden. I alle fall en fremtredende plass i historiebøkene. For ikke å snakke om pengene som følger med. Uansett, alle mann til pumpene er et lysende øyeblikk i vår felles menneskehistorie. Sammen kan vi utrette mirakler om vi må. Men, hva mister vi på veien? Er det en pris å betale for den hurtigbehandlingen vi nå ser i vaksineutviklingen? Ofrer vi langsiktig sikkerhet for kortsiktig gevinst? Det er en grunn til at det tar årevis å lage vaksiner. De skal tross alt injiseres menneskekropper og bli der. Vi bør helst vite om det er noen langtidsvirkninger. Men, det har vi ikke tid til nå. Bare tiden får vise om det var verdt det. (vg.no 27.7.2020).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- CHINA IS GIVING PEOPLE A COVID VACCINE THAT ISN’T DONE BEING TESTED. (- HOW EARLY IS TOO EARLY?)

(Anm: CHINA IS GIVING PEOPLE A COVID VACCINE THAT ISN’T DONE BEING TESTED. HOW EARLY IS TOO EARLY? A letter sent out to employees of Chinese state-owned travel companies claims that two experimental coronavirus vaccines are safe and effective — despite not having completed phase three clinical trials, as Quartz reports. Phase three trials generally involve administering vaccine candidates to tens of thousands of participants, to establish their safety and effectiveness, before clearing them for widespread use. Experts warned Quartz that claims about the safety and effectiveness of a vaccine shouldn’t be made until thorough testing is complete. “Even if the vaccine itself is benign, if people think they are protected when they are not, they can expose themselves to risks they would otherwise avoid and increase their chances of falling ill,” Alex John London, director of the Center for Ethics and Policy at Carnegie Mellon University, told Quartz. (futurism.com 29.7.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Effektene av innovasjonspolitikk på patentering på firmanivå. (- The effects of innovation policies on firm level patenting.)

(Anm: Discussion Papers no. 830. The effects of innovation policies on firm level patenting. This paper examines the impacts of R&D tax credits and direct R&D subsidies on Norwegian firms' patenting, with a particular focus on environmental patenting. (…) Tax credits currently favor small and medium sized firms and firms with relatively low R&D investments. For large firms, we find large and significant effects of direct subsidies, but no significant effects of tax credits. (ssb.no 10.12.2015).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Covid-19 bør utløse ny granskning av handelshemmeligheters kvelertak på informasjonen. (- Mens verden kjemper for å konfrontere Covid-19-pandemien, er hvordan å håndtere tilgangen til forretningshemmeligheter - informasjon som er verdifull fordi andre ikke kjenner den - en av de utallige utfordringer for å bringe trygge og effektive vaksiner, diagnostikk og behandlinger til verdens mennesker.) (- Den mest kjente handelshemmeligheten er Coca-Cola-formelen.)

(Anm: Covid-19 should spark a reexamination of trade secrets’ stranglehold on information. As the world struggles to confront the Covid-19 pandemic, how to handle access to trade secrets — information that is valuable because others do not know it — is one of the myriad challenges to achieving safe and effective vaccines, diagnostics, and treatments for the people of the world. The most famous trade secret is the Coca-Cola formula. If someone accessed that formula who wasn’t supposed to, a misappropriation lawsuit from Coca-Cola would soon follow. While a scenario like that may seem foreign to the Covid-19 pandemic, trade secrecy spans a shockingly broad range of critical and lifesaving information.
This poses a problem because if information is accessible to more than just the trade secret’s owner, it could lead to greater and more rapid advances against Covid-19, while helping to assure that medical services and vaccines would be affordable for all. But treated as a valuable commodities held by various property owners, Covid-19 trade secrets could be used without regard to public health or the best interests of the world’s people. (statnews.com 13.7.2020).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

- KAN HAVNE BAKERST I KØEN. MÅ VENTE: Verdens fattige land risikerer å ikke ha råd til medisiner og vaksiner mot korona hvis selskapene tviholder på sine patent­rettigheter. (- BITTER PILLE: WHO krever at alle land skal ha tilgang på rimelige medisiner og vaksiner mot korona. Farmasøytiske selskaper stritter imot, med god hjelp fra USA.)

(Anm: KAN HAVNE BAKERST I KØEN. MÅ VENTE: Verdens fattige land risikerer å ikke ha råd til medisiner og vaksiner mot korona hvis selskapene tviholder på sine patent­rettigheter. Her fra en matutdeling i Johannesburg i Sør-Afrika. BITTER PILLE: WHO krever at alle land skal ha tilgang på rimelige medisiner og vaksiner mot korona. Farmasøytiske selskaper stritter imot, med god hjelp fra USA. Koronakrisa overskygger det digitale årsmøtet til Verdens helseorganisasjon (WHO), som åpnet i går og avsluttes i dag. I forkant har en rekke land sluttet seg til en resolusjon om pandemien, som tar til orde for at tilgangen til medisiner og vaksiner mot covid-19 skal være rettferdig fordelt mellom verdens land. I uttalelsen sier FN-organet også at det haster å få fjernet hindringer mot en slik fordeling. Formuleringen sikter i klartekst til lukrative patentrettigheter som noen av verdens største farmasøytiske selskaper har sikret seg, og som kan føre til at regningen for en koronakur kan bli altfor stor særlig for verdens fattige land. (klassekampen.no 26.5.2020).)

- Global vaksineplan kan føre til at rike land kan kjøpe mer.

(Anm: Global vaccine plan may allow rich countries to buy more. LONDON (AP) — Politicians and public health leaders have publicly committed to equitably sharing any coronavirus vaccine that works, but the top global initiative to make that happen may allow rich countries to reinforce their own stockpiles while making fewer doses available for poor ones. (apnews.com 14.7.2020).)

- MSD-chef advarer: Urealistisk hype om coronavaccine skader tilliden til vacciner. (- "Hypen etablerer vacciner som en endegyldig, nærmest guddommelig løsning på den udfordring, vi står over for. ) (- "Så simpelt er det desværre ikke," siger han videre.)

(Anm: MSD-chef advarer: Urealistisk hype om coronavaccine skader tilliden til vacciner. Verden sukker efter en vaccine, der kan gøre en ende på coronaviruspandemien, men så simpel er løsningen ikke, og urealistiske forhåbninger har alvorlige konsekvenser, siger Andreas Daugaard Jørgensen, adm. direktør for MSD i Danmark. (…) "Hypen etablerer vacciner som en endegyldig, nærmest guddommelig løsning på den udfordring, vi står over for. Jeg frygter, at mange bliver forledt til at tro, at vi med den første vaccine på ingen tid eliminerer covid-19 som en global sundhedstrussel," siger Andreas Daugaard Jørgensen til MedWatch. "Så simpelt er det desværre ikke," siger han videre. Han peger på, at der fortsat er mange ubekendte forbundet med selv de mest lovende vaccinekandidater. Det gælder både midlernes effekt samt udfordringen i at masseproducere dem til verdens 7,7 milliarder mennesker. (medwatch.dk 3.9.2020).)

- Ny FN-rapport skisserer måter å dempe økende spredning av dyr-til-menneske sykdommer.

(Anm: New UN report outlines ways to curb growing spread of animal-to-human diseases. As the battle against COVID-19 rages, the world can expect to see other diseases that pass from animals to humans emerge, according to a new UN report launched on Monday, which maintains that there is still time to head off potential zoonotic pandemics. Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission identifies seven trends driving the increasing emergence of zoonotic diseases, including a growing demand for animal protein, unsustainable farming practices and the global climate crisis. It also sets out 10 practical steps that nations can take right now, including expanded research into zoonotic diseases, improved monitoring and regulation of food systems, and incentivizing sustainable land management practices. (un.org 6.7.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Drenerte for å få bort fukt: - Da ble det enda verre enn før. (- Hun analyserte i alt 160.000 beskrivelser i 10.000 rapporter, og fant anmerkninger om fukt i 3.125 boliger, altså en av tre boliger.)

(Anm: Drenerte for å få bort fukt: - Da ble det enda verre enn før. (…) Av alle boligene hadde 27 prosent fuktskader som ble anbefalt utbedret. (…) Hun analyserte i alt 160.000 beskrivelser i 10.000 rapporter, og fant anmerkninger om fukt i 3.125 boliger, altså en av tre boliger. I rapporten framgår også dette: (…) Slik ser du hva slags skade det er I en studie fra 2008 av 205 boliger i Trondheim, referert i FHIs rapport fra 2016, ble det funnet ett eller flere synlige tegn på fuktproblemer i 50 prosent av husene. Den vanligste indikatoren var fuktflekker, svelling eller kapillær oppsuging av vann i treverk, som ble påvist i 18 prosent av husene, mens lekkasje fra grunnen ble funnet i 15 % av husene. (nettavisen.no 20.9.2020).)

(Anm: Fuktrapporten • Folkehelseinstituttet. Fukt og fuktskader i norske boliger. (fhi.no - Oktober 2016).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kraftig regn har bidratt til økning i vannskader. (- I gjennomsnitt oppdages en vannskade hvert åttende minutt i norske hjem, ifølge Finans Norge.)

(Anm: Kraftig regn har bidratt til økning i vannskader. Kraftig regn på kort tid har bidratt til at det er registrert vannskader for 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, ifølge Finans Norge. (…) I gjennomsnitt oppdages en vannskade hvert åttende minutt i norske hjem, ifølge Finans Norge. (dinside.no 12.11.2019).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Vaksine-egoismen er farlig. (- Kampen for en vaksine som er gratis og tilgjengelig for alle, er helt avgjørende.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Vaksine-egoismen er farlig. Kampen for en vaksine som er gratis og tilgjengelig for alle, er helt avgjørende. DRAGKAMP: Kampen om hvem som skal få tilgang til en framtidig vaksine, er i gang. Arbeidet med å utvikle en vaksine mot coronaviruset, SARS-CoV-2, virker lovende. Langt mindre lovende virker arbeidet for å sikre at en framtidig vaksine eller medisin til behandling av sykdommen vil bli tilgjengelig for alle i verden. (dagbladet.no 19.5.2020).)

(Anm: Vaksinering av helsepersonell må være frivillig (aftenposten.no 6.1.2018).)

- Både FHI og Legemiddelverket er positive. (- AstraZeneca er selskapet som ifølge WHO er lengst på vei i utprøving av en vaksine for covid-19. Nå håper de også å kunne tilby en medisin som kan ha umiddelbar effekt for de som allerede er smittet.)

(Anm: Både FHI og Legemiddelverket er positive. (…) Testet ut over 1500 antistoffer - vil kombinere to. Ifølge AstraZeneca har de testet ut mer enn 1500 forskjellige typer antistoffer (monoklonale antistoffer, mAb) som kan binde seg til koronavirusets spike-protein og på den måten hindre virusets evne til å infisere nye celler i kroppen. Når det snakkes om slutten på korona-pandemien, har det stort sett vært snakk om en vaksine. Men ifølge Folkehelseinstituttet er det også en annen potensiell vei ut av krisen: - Et gjennombrudd i behandlingen av sykdommen kan endre vurderingen, skriver FHI i sin risikorapport. (…) Bruker antistoffer til å nøytralisere viruset Legemiddelgiganten AstraZeneca er ifølge WHO de som har kommet lengst i utprøvingen av en vaksine mot Covid-19. De er det eneste selskapet som har kommet til fase 3-studier. De har håp om å ha en nødbruksvaksine klar til september. Tirsdag meldte de at også de har kastet seg inn i et kappløp om å bruke antistoffer til å nøytralisere korona-viruset også etter at man har blitt infisert. (nettavisen.no 11.6.2020).)

- Kan gamle vacciner mod polio og tuberkulose bruges som våben mod ny coronavirus? (- Lederen af det danske projekt er optimistisk, mens andre forskere er mere tvivlende.)  

(Anm: Kan gamle vacciner mod polio og tuberkulose bruges som våben mod ny coronavirus? Lige nu testes gamle vacciner mod ny coronavirus flere steder i verden – snart også i Danmark. Lederen af det danske projekt er optimistisk, mens andre forskere er mere tvivlende. (videnskab.dk 17.4.2020).)

(Anm: Generiske legemidler (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Leder. Viruset som nekter å dø. Meslinger burde vært utryddet. I stedet vokser antallet tilfeller i et til dels alarmerende omfang.

(Anm: Leder. Viruset som nekter å dø. Meslinger burde vært utryddet. I stedet vokser antallet tilfeller i et til dels alarmerende omfang. TA TIL VETTET: Vaksiner er den eneste beskyttelsen mot livsfarlige virussykdommer som meslinger. (vg.no 4.3.2019).)

- Svensk børsraket får grønt lys til at udvide forsøg med potentiel diabetesbehandling.

(Anm: Svensk børsraket får grønt lys til at udvide forsøg med potentiel diabetesbehandling. Det svenske biotekselskab Diamyd Medical, der udvikler en eksperimentel vaccine mod type 1-diabetes, har også en anden kandidat i pipelinen, og den har selskabet netop fået godkendt til at teste i en udvidet indikation. Ulf Hannelius, adm. direktør, Diamyd Medical, får grønt lys til at udvide forsøg i Sverige med potentiel behandling af types 1 diabetes. (medwatch.dk 24.8.2020).)

- Svensk biotekselskab får patent til diabetesvaccine – aktien på himmelflugt. (- Det svenske biotekselskab Diamyd Medical har fået europæisk patent på en eksperimentel vaccine mod type 1-diabetes.)

(Anm: Svensk biotekselskab får patent til diabetesvaccine – aktien på himmelflugt. Det svenske biotekselskab Diamyd Medical har fået europæisk patent på en eksperimentel vaccine mod type 1-diabetes. Særligt beskyttet bliver nu administrationsformen, hvor midlet gives som injektion direkte i lymfeknuderne på patienterne. Aktien stiger 31,75 pct. på nyheden. (medwatch.dk 16.4.2020).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- GJENNOMGANG / ANMELDELSE. Ethics and the vaccine wars («Etikk og vaksinekrigene»). (- Alle vaksiner har risikoer og mulige skader, skriver Gøtzsche. Spørsmålet er hvorvidt en gitt vaksine har mer nytte, slik mange har.) (- "Det er uklokt (ubetenksomt) og uvitenskapelig å være universelt (allment) mot vaksiner," skriver han.) (- "Det er som å være imot alle legemidler (substanser) eller alle mennesker.") (- Vaksinekrigene karakteriserer imidlertid alle skeptikere eller nølende (tvilrådige) foreldre som "antivaksere" (anti-vaxxers") og slår dem sammen i den (bitte) lille prosenten av befolkningen som er imot enhver vaksine.) (- Dette avskjærer intelligente samtaler eller betraktninger hos dem som har bekymringer omkring de industriovervåkede forsøkene og industriproduserte bevis kontrollert av Food and Drug Administration (FDA) eller European Medicines Agency (EMA), som selv er finansiert av firmaer for å gjennomgå (granske) deres bevis.) (- Barn blir dratt inn i disse kampene slik at uvaksinerte barn nå kalles "antivaksinerte" (“anti-vaccinated”) barn.) (- Politikere blir berømte (lovpriste) eller svertet (bakvasket) av å stille spørsmål om en gitt vaksine.)

(Anm: REVIEW. Ethics and the vaccine wars. Donald W Light. Published online on April 4, 2020. DOI:10.20529/IJME.2020.033. Peter C Gotzsche, Vaccines: truth, lies and controversy, People’s Press, 2020, 201 pgs, ISBN: 9788770368933, Kindle: Rs 1,426. In his controversial but well-prepared style, Peter Gotzsche has jumped into what feels like the vaccine wars between the “vaccine advocates” who think that every vaccine should be taken by everyone as a vital part of preserving the public’s health and the “vaccine deniers”, who are characterised as believing vaccines are a dangerous kind of poison that government officials want to inject into the bodies of babes. Readers will find the book informative, interesting, and clear about what the real issues are. Gotzsche has a readable, informal style that students and readers will enjoy. He is a tough-minded sceptic who has been professionally involved in most of the chapters. Gotzsche is a physician and professor of clinical research design and analysis in trials, in Denmark. He is the author of many books and articles on health policy, often critical of the pharmaceutical industry for its bias, misinformation, and lack of transparency. He previously authored Deadly medicines and organized crime: How Big Pharma has corrupted healthcare, about drug companies “where cheating with clinical trials and in marketing is common and has led to hundreds of thousands of deaths.” I wrote a review of this carefully researched book. Vaccines consists of five substantial chapters on the conflicting messages about vaccines, vaccines for measles, mandatory vaccines, influenza vaccines, and controversies around HPV vaccine, in all of which ethical issues abound. They are followed by four brief chapters on Japanese encephalitis, childhood vaccination programmes, and other vaccines, with a short three-page conclusion. The text runs into 187 pages of large type, followed by 23 pages of references. There is no table of contents or index, no preface or introduction. The chapters are well organised with good section heads. All vaccines have risks and possible harms, Gotzsche writes. The question is whether a given vaccine is more beneficial, as many are. “It is unwise and unscientific to be universally against vaccines,” he writes. “It is like being against all drugs or all people.” The vaccine wars, however, mark all doubting or hesitating parents as “anti-vaxxers” and lump them together with the tiny percent of the population who oppose any vaccine. This cuts off intelligent conversation or consideration of those who have concerns about the industry-controlled trials and industry-produced evidence overseen by the Food and Drug Administration (FDA) or the European Medicines Agency (EMA), which are themselves funded by companies to review their evidence. Children get swept up in these battles so that unvaccinated children are now called “anti-vaccinated” children. Politicians get celebrated or vilified for raising questions about a given vaccine. This battlefield is worth keeping in mind, because according to the vaccine policy center at New York University (1), there are 270 more vaccines in the pipeline! Imagine that 10 percent of these 270 vaccine-candidates get approved as “safe and effective.” Parents and other adults will be faced with 37-45 vaccines, more than double the number now. Currently, 10-18 vaccines are mandatory for infants and small children, depending on the country. But some countries, like the UK and Denmark, have no mandated vaccines, and a comparative study found no clear link between vaccine mandate and uptake. Vaccine culture varies a lot, led by an emphasis in the US. on mandating vaccines and by the Centers for Disease Control (CDC), which serves as an industry-funded spokesperson for the industry’s point of view. Indian J Med Ethics. 2020 (Published online on April 4, 2020).) (PDF)

- Robert De Niro har gjort seg til vaksinemotstandernes nyttige idiot. (- De som ikke ønsker å vaksinere barna sine trenger ikke å være hardcore antivaksere, superalternative eller konspirasjonsteoretikere.) (- De kan være helt vanlige, bekymrede foreldre som — i likhet med veldig mange av oss — er ganske dårlige til å vurdere risiko.)

(Anm: Robert De Niro har gjort seg til vaksinemotstandernes nyttige idiot | Ingeborg Senneset, journalist. Underholdning har en risiko for å koste liv – og en sjanse til å bli livsviktig. (…) De som ikke ønsker å vaksinere barna sine trenger ikke å være hardcore antivaksere, superalternative eller konspirasjonsteoretikere. De kan være helt vanlige, bekymrede foreldre som — i likhet med veldig mange av oss — er ganske dårlige til å vurdere risiko. Kanskje sammenligner de for eksempel det å være helt frisk med bitte litt hodepine, istedenfor å sammenligne bitte litt hodepine med veldig, veldig syk – eller død. Redselen for vaksiner bunner ikke i fornuft, men følelser. (aftenposten.no 26.3.2016).)

- Du er ikke nødvendigvis idiot om du er skeptisk til vaksiner. Men du er smittsom.

(Anm: Du er ikke nødvendigvis idiot om du er skeptisk til vaksiner. Men du er smittsom. | Ingeborg Senneset, journalist. Å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon om vaksiner er som å hoste andre midt i fjeset. (aftenposten.no 1.6.2020).)

- Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid, professor (em) og barnelege. (- Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand.)

(Anm: Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid, professor (em) og barnelege. Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand. Vi må unngå at vaksineskepsis blir til vaksinemotstand, noe både den enkelte og folkehelsen vil tape på, skriver innleggsforfatter. I Aftenposten den 30. juli har Therese Sollien en interessant kommentar på bakgrunn av den siste vaksineskandalen i Kina. Artikkelen skjemmes av overskriften «Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig». Siden mange bare leser overskrifter, som kan være feilaktige og villedende som i dette tilfellet, er det grunn til å påpeke noen relevante fakta. Kan være livreddende I 2009 gjennomførte helsemyndighetene et omfattende vaksinasjonsprogram mot svineinfluensa. Programmet ble støttet av informasjonskampanjer og praktisk tilrettelegging av vaksinasjonen. Et flertall av befolkningen lot seg da vaksinere. I ettertid vet vi at vaksinen førte til at mange vaksinerte utviklet den alvorlige sykdommen narkolepsi, og mange av disse vil ha livslang uførhet og plager. Det har vist seg at alle de som utviklet narkolepsi etter vaksinasjonen, hadde en genstruktur som også er vanlig hos en stor del av befolkningen. Hvorfor noen med dette genet utviklet narkolepsi, mens andre ikke, vet vi foreløpig ikke. Vi vet imidlertid at blant dem som har denne genstrukturen og ikke lot seg vaksinere, unngikk flere å få narkolepsi. Vaksineskepsis behøver derfor ikke være tullete – i dette tilfellet var den også livreddende! (aftenposten.no 9.8.2018).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Derfor skriver vi om svineinfluensa-vaksinen. (- Faktabasert dekning om nytte og risiko av vaksiner er viktig journalistikk.)

(Anm: Derfor skriver vi om svineinfluensa-vaksinen. Faktabasert dekning om nytte og risiko av vaksiner er viktig journalistikk. MANGE REAKSJONER: Dagbladet har fått mange, både positive og negative, reaksjoner på våre artikler om svineinfluensavaksinen Pandemrix. Dagbladet har de siste dagene publisert artikler om bivirkninger og testing av svineinfluensavaksinen. Vi har fått både positive og negative tilbakemeldinger fra engasjerte lesere. Vi forstår at det kommer reaksjoner. Vi er godt kjent med at vaksinebivirkninger er et tema med steile fronter og til tider høy temperatur. (dagbladet.no 15.11.2020).)

(Anm: Hastevaksinen (dagbladet.no).)

- Lone (22) mener hun fikk narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen.

(Anm: Lone (22) mener hun fikk narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen. Fortsatt kjemper Lone og over 70 mennesker for erstatning – elleve år etter vaksinen. Ullevål sykehus, 5. oktober: Lone Hamre Thorleifsen sitter helt stille på en stol midt i et lite, hvitt rom med en enkel seng. En sykepleier fester en elektrode under Lones venstre øye med varsomme hender. Røde, blå og gule ledninger går fra hodet hennes og samles i en grå boks. Boksen registrerer bevegelser og hjernebølger til et forskningsprosjekt. Lone har den livsvarige, alvorlige sykdommen narkolepsi. Lone mener at narkolepsien skyldes svineinfluensavaksinen hun tok i 2009. En vaksine staten anbefalte alle å ta. Som Dagbladet har skrevet i en serie artikler, har 125 nordmenn fått erstatning for narkolepsi etter svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009 og 2010 – en vaksine som ikke var testet på barn, og hvor myndighetene ikke hadde vurdert bivirkninger da de anbefalte massevaksinasjon. (dagbladet.no 29.11.2020).)

- «Vaksinen er trygg», sa helseministeren. «13 000 kan dø», sa helsedirektøren. (- Budskapet om at svineinfluensaen var en mild pandemi, ble ikke vektlagt.) (- Faresignalene.) (- Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg: - Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år. - På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger. - Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier. - Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger. - I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom». - EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn. - Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data. - Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.)

(Anm: «Vaksinen er trygg», sa helseministeren. «13 000 kan dø», sa helsedirektøren. Budskapet om at svineinfluensaen var en mild pandemi, ble ikke vektlagt. «Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa. - Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg. Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen. Faresignalene Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg: - Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år. - På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger. - Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier. - Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger. - I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom». - EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn. - Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data. - Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten. (dagbladet.no 17.11.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Interne e-poster avslørte: Varslet ikke om «alvorlig faresignal». Interne e-poster i legemiddelfirmaet bak svineinfluensavaksinen avslørte det kritiker mener kunne være et alvorlig faresignal. Nordmenn ble ikke varslet. (- I dag sier Flaten til Dagbladet at han ikke husker e-posten. Mens både Legemiddelverket (SLV) og Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet de aldri fikk informasjonen om forskjellen, verken fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) eller direkte fra GSK.)

(Anm: Interne e-poster avslørte: Varslet ikke om «alvorlig faresignal». Interne e-poster i legemiddelfirmaet bak svineinfluensavaksinen avslørte det kritiker mener kunne være et alvorlig faresignal. Nordmenn ble ikke varslet. Interne e-poster viser at legemiddelselskapet GlaxoSmithKline visste at svineinfluensavaksinen som ble brukt i Norge og Europa i 2009, hadde nesten ti ganger flere meldte «alvorlig uønskede hendelser» enn to andre tilsvarende vaksiner. Dette var et «alvorlig faresignal» som burde fått alarmklokkene til å ringe hos myndigheter og GSK under vaksinasjonen, mener den britiske professoren og epidemiologen Tom Jefferson. - Jeg ville vært svært bekymret hvis jeg så disse tallene, sier Jefferson til Dagbladet. Det som ikke før har vært kjent, er at e-posten også gikk til GSKs medisinske direktør i Norge, Olav Flaten. I dag sier Flaten til Dagbladet at han ikke husker e-posten. Mens både Legemiddelverket (SLV) og Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet de aldri fikk informasjonen om forskjellen, verken fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) eller direkte fra GSK. Livsvarig skadet 156 nordmenn har fått erstatning for skader etter svineinfluensavaksinen i 2009. Dagbladet har skrevet om hvordan vaksinen var lite testet og ikke testet på barn da den ble godkjent. Varselsignaler var spesielt viktige å følge opp fordi vaksinen var svært lite testet, mener Jefferson. E-posten under vaksinasjonen. 2. desember 2009 klokka 15.03 ble en e-post sendt til Olav Flaten, daværende medisinsk direktør i GlaxoSmithKline Norge. «Dear All», startet mailen, som gikk til en rekke ansatte i legemiddelselskapet internasjonalt. Avsender var Thomas Verstraeten, daværende visepresident og «head of biologicals clinical safety» ved GlaxoSmithKline Biologicals i Belgia. Massevaksinasjonen mot svineinfluensaen var i full gang i Norge. Totalt 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert. 15 millioner doser av den Dresden-produserte vaksinen Pandemrix var på dette tidspunktet sprøytet inn i armer i Europa, ifølge e-posten. På den andre siden av Atlanteren var flere millioner doser av «søstervaksinen» Arepanrix, produsert av GSK i Canada, gitt til kanadiere. (dagbladet.no 23.12.2020).)

- Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn - uten å være testet på barn. (- «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»)  (- Uenig.) (- Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier på sin side at vaksinen mot svineinfluensa var testet nok: Den var så langt man visste da trygg, og rask godkjenning var nødvendig i en «nødssituasjon».) (- Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment, sier den finske professoren Markku Partinen til Dagbladet.)

(Anm: Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn - uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»  I 2009 tok nesten 500 000 norske barn svineinfluensavaksinen. Totalt 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert, etter myndighetenes klare anbefaling om massevaksinasjon. Få visste den gang at svineinfluensavaksinen Pandemrix ikke var testet på barn da den ble hastegodkjent i september 2009. Og at bare 130 voksne hadde testet den endelige versjonen av vaksinen. Forløperen, den såkalte modellvaksinen, var testet på rundt 5000. I disse dager står vi overfor en langt mer alvorlig pandemi, og ekspertene understreker at vaksine er helt nødvendig. Men covid-vaksinene testes på 30 000 til 70 000 personer, og testene skal ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) inkludere de aldersgruppene den myntes på. - Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment, sier den finske professoren Markku Partinen til Dagbladet. Han påpeker at for å gjennomføre et klinisk eksperiment, skal man først få en etisk godkjenning, og så må alle som deltar, gi et informert samtykke. KRITISK: Finske professor Marku Partinen mener det var uforsvarlig å sette i gang massevaksinasjon på en så lite testet vaksine som Pandemrix. Partinen er forskningsdirektør ved Helsinki Sleep Clinic. Han var den første som i 2010 slo alarm om en mulig sammenheng mellom svineinfluensavaksinen og den alvorlige nevrologiske sykdommen narkolepsi hos finske barn. Uenig Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier på sin side at vaksinen mot svineinfluensa var testet nok: Den var så langt man visste da trygg, og rask godkjenning var nødvendig i en «nødssituasjon». Produsenten av Pandemrix, GlaxoSmithKline (GSK), sier til Dagbladet at alle analyser av sikkerhetsdata under og etter pandemien har konkludert med at forholdet mellom nytte og risiko ved vaksinen var positivt. (se utfyllende kommentar lenger ned). (…) Hasteprosedyre Som Dagbladet fortalte i Magasinet lørdag, mener en av Norges fremste eksperter at så mange som 300 nordmenn kan ha fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. FHI bruker lavere tall, men har erkjent sammenhengen mellom vaksinen og narkolepsi. (dagbladet.no 15.11.2020).)

(Anm: Hastevaksinen (dagbladet.no).)

- Strid om forskningsfunn. (- Mener FHI-sjefen tar feil om svineinfluensa.) (- Det er mulig at selve svineinfluensaen kunne ført til like mange narkolepsitilfeller uten vaksinen, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg.) (- Helt feil, mener finsk professor.) (- I disse dager legger likevel både sjefen for Folkehelseinstituttet og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk stor vekt på at årsaken til narkolepsi også kan ligge i selve sykdommen svineinfluensa.) (- Dagbladet spør Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, om det å trekke fram en sammenheng mellom selve viruset svineinfluensa og narkolepsi er et forsøk på å tåkelegge bivirkninger av vaksinen.)

(Anm: Strid om forskningsfunn. Mener FHI-sjefen tar feil om svineinfluensa. Det er mulig at selve svineinfluensaen kunne ført til like mange narkolepsitilfeller uten vaksinen, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Helt feil, mener finsk professor. TYDELIG FORSKJELL: I Norge var det like mange barn som fikk vaksinen mot svineinfluensa, som dem som ikke tok vaksinen. Det kunne godt vært et medisinsk forsøk satt opp på den måten, forteller forsker Mona Heier. Verdens ledende narkolepsi-eksperter er sikre – vaksinen mot svineinfluensa førte til den nevrologiske sykdommen narkolepsi. I disse dager legger likevel både sjefen for Folkehelseinstituttet og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk stor vekt på at årsaken til narkolepsi også kan ligge i selve sykdommen svineinfluensa. Dette til tross for at FHIs egen forskning viser klar sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi, men ikke noen signifikant sammenheng mellom selve svineinfluensaen og narkolepsi. Overhyppighet Dagbladet har i en artikkelserie skrevet om hvordan myndighetene valgte å anbefale massevaksinasjon med en lite testet svineinfluensavaksine, mot det som var en mild pandemi i 2009. 125 nordmenn har fått utbetalt erstatning fra staten for å ha fått narkolepsi som følge av vaksinen. Eksperter mener mørketallene kan være store. I tiåret etter vaksinen kan det være så mange som 270 flere narkolepsitilfeller enn det skulle ha vært ved normal forekomst, viser tall Norsk pasientregister har hentet ut for Dagbladet (se faktaboks). (…) Tre forklaringer Dagbladet spør Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, om det å trekke fram en sammenheng mellom selve viruset svineinfluensa og narkolepsi er et forsøk på å tåkelegge bivirkninger av vaksinen. - Nei, absolutt ikke. Det fantes i utgangspunktet minst tre mulige forklaringer: at influensaen i seg selv gir en økt hyppighet av narkolepsi, at det er influensa pluss vaksine som gir økt hyppighet, eller at det er vaksinen. Det ble etter hvert klart at vaksinen var den viktigste årsaken til narkolepsi, sier Madsen. (…) HELT SIKKER: Den finske nevrologen og forskeren Markku Partinen er ikke i tvil: Det var vaksinen som økte risikoen for narkolepsi, ikke viruset. - Vi har studert dette meget nøye i Europa, og i Finland. Her har vi ikke funnet noen signifikant assosiasjon med det naturlige viruset og narkolepsi. Assosiasjonen er bare mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi hos disse pasientene, sier Partinen. (dagbladet.no 26.11.2020).)

- Valgte massevaksinasjon mot svineinfluensa: Vurderte ikke bivirkninger. (- Det ble ikke laget noen vurdering av nytte opp mot risiko for bivirkninger da Norge fattet beslutning om massevaksinasjon mot svineinfluensa i 2009.) (- Det finnes ingen skriftlige spor av en diskusjon om hvorvidt man skulle råde hele befolkningen til å vaksinere seg - eller begrense vaksinering til risikogruppene, slik mange land gjorde.)

(Anm: Valgte massevaksinasjon mot svineinfluensa: Vurderte ikke bivirkninger. Det ble ikke laget noen vurdering av nytte opp mot risiko for bivirkninger da Norge fattet beslutning om massevaksinasjon mot svineinfluensa i 2009. 23. oktober 2009: - I dag har jeg fått orientering om at Helsedirektoratet på dagens kriseutvalgsmøte har bestemt å anbefale hele befolkningen om å la seg vaksinere etter at risikogruppene har fått vaksinen, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Flankert av daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Dagbladet har i en serie artikler vist hvordan 2,2 millioner nordmenn vaksinerte seg mot svineinfluensaen i 2009 – med vaksinen Pandemrix. Den var lite testet, og ikke testet i det hele tatt på barn da den ble godkjent av legemiddelmyndighetene. Vaksinen viste seg i ettertid å ha noen sjeldne, svært alvorlige bivirkninger. 156 nordmenn har fått i alt 350 millioner i erstatning for vaksineskader, de fleste av dem for å ha pådratt seg narkolepsi. Nå viser det seg at: - Nytte-risiko: Folkehelseinstituttet (FHI) gjorde ingen vurdering av nytte opp mot risiko for bivirkninger, da de anbefalte hele befolkningen å vaksinere seg. FHI sa en slik vurdering burde vært laget, men laget det ikke. - Nytte-kostnad: Helsedirektoratet laget et samfunnsøkonomisk notat som konkluderte med at massevaksinasjon var svært lønnsomt. Men skrev samtidig at informasjonen om bivirkninger var så mangelfull at den måtte holdes utenfor analysen. - Nytte-kostnad: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjorde ingen samfunnsøkonomisk vurdering av beslutningen om massevaksinasjon i ettertid, da de evaluerte håndteringen av pandemien. Ekspertene var i 2009 tilsynelatende bare opptatt av hvor fort vaksinen kunne spres og hvem som skulle få den først. Det finnes ingen skriftlige spor av en diskusjon om hvorvidt man skulle råde hele befolkningen til å vaksinere seg - eller begrense vaksinering til risikogruppene, slik mange land gjorde. (dagbladet.no 21.11.2020).)

(Anm: Hastevaksinen (dagbladet.no).)

- Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensaen i 2009 skapte problemer for unge og barn som utviklet alvorlige bivirkninger som narkolepsi/katapleksi.

(Anm: Av Bjørg Marit Andersen, professor dr med. Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensaen i 2009 skapte problemer for unge og barn som utviklet alvorlige bivirkninger som narkolepsi/katapleksi. Norsk pasientskadeerstatning har så langt betalt 365,3 millioner kroner i erstatning til 154 av i alt 825 personer (flest barn og unge) som i løpet av de siste 11 år har søkt om erstatning for vaksinasjonsskader. Men de fleste søknader, 617, får avslag - og noen venter fremdeles. Langtids vaksinasjonsskader kan være vanskelige å bevise og erstatte, men er svært alvorlige for dem som blir rammet! Allerede i oktober 2009, før Pandemrix-vaksinen var tilgjengelig i Norge, ble helsemyndighetene advart mot vaksinen fordi den hadde uheldig sammensetning og inneholdt adjuvans og kvikksølv i multidosebeholdere. Dessuten var svineinfluensaen ikke livstruende for befolkningen som helhet og var på retur. Pandemrix var dårlig utprøvd og derfor bare betinget godkjent av det medisinske kontrollorganet i EU; European Medicines Agency (EMEA). EMEA hadde autorisert Pandemrix under «exceptional circumstances», ettersom det per 5. oktober 2009 ikke var mulig å få full informasjon om vaksinen! Den var ikke testet mot gravide, barn og unge voksne, hadde liten beskyttende effekt (bare 60 prosent fikk spesifikke antistoffer) og en av ti fikk bivirkninger. For å spare på virusvaksinedosen var det i Pandemrix tilsatt et adjuvans: skvalen som er et immunogent, ikke helt definert fettmiddel fra haifinne. (dagbladet.no 27.5.2020).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- 10 spørsmål og svar om vaksinen mot svineinfluensa.

(Anm: 10 spørsmål og svar om vaksinen mot svineinfluensa. Verden venter på en vaksine mot covid-19, slik at vi kan gjenoppta dagliglivet. Mange er likevel skeptiske, og flere viser til dårlige erfaringer med svineinfluensavaksinen. Her gir vi deg svar på ti spørsmål om Pandemrix-vaksinen fra 2009. (…) – Dette er ikke modellvaksiner som Pandemrix. Vaksinene testes på mange flere, og over hele verden. Det er for å sikre at vi har data på ulike typer gensammensetninger og grupper, forklarer Grødeland. Det betyr ikke at de nye vaksinene ikke kan gi alvorlige bivirkninger: – Selv om man tester de nye vaksinene grundig og nøye vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne og alvorlige bivirkninger. Det er vanskelig å utelukke. Narkolepsi etter Pandemrix kom overraskende på oss, og det ville ha krevd studier med mange hundre tusen, og kanskje millioner, mennesker for å oppdage dette i forkant. Derfor er det avgjørende å ha gode systemer for å følge opp vaksinene etter at de er tatt i bruk, sier Lill Trogstad i FHI. (faktisk.no 13.10.2020).)

- Dette er de viktige forskjellene mellom svineinfluensavaksinen fra 2009 og den nye koronavaksinen.

(Anm: Dette er de viktige forskjellene mellom svineinfluensavaksinen fra 2009 og den nye koronavaksinen. Flere frykter at den nye koronavaksinen kan gi alvorlige bivirkninger, og bruker svineinfluensavaksinen Pandemrix fra 2009 som skrekkeksempel. Her er grunnene til at de to vaksinene ikke kan sammenlignes, ifølge faktasjekkerne i Faktisk.no. (…) Redaksjonssjef for faktasjekknettstedet Faktisk.no, Silje Skiphamn, gjestet God morgen Norge for å oppklare noen av påstandene som har kommet om den nye koronavaksinen. Hun mener det ikke er så rart at folk frykter alvorlige bivirkninger av koronavaksinen etter det som skjedde i 2009, men trekker frem følgende poeng: (…) 3. Ut ifra sosiale medier kan man få inntrykk av at veldig mange fikk bivirkninger etter å ha tatt Pandemrix-vaksinen. Her i Norge var det rundt 2,2 millioner som tok den, hvorav 583 meldte fra om alvorlige bivirkninger. Dette utgjør cirka én per 3800 vaksinerte. Så dersom man kan få et bilde av at det var ekstremt utbredt med alvorlige helseplager i etterkant, er altså ikke dette realiteten. (tv2.no 4.1.2021).)

- ÉN AV FEM NORDMENN VIL NEKTE Å TA KORONAVAKSINE: Mener skandalen i 2009 har ført til vaksinefrykt.

(Anm: ÉN AV FEM NORDMENN VIL NEKTE Å TA KORONAVAKSINE: Mener skandalen i 2009 har ført til vaksinefrykt. FHI-direktør Camilla Stoltenberg har forståelse for at folk viser skepsis til koronavaksinen. Men forsker mener koronavaksinen ikke kan sammenlignes med skandalen i 2009. (…) – Folk husker 2009 Gunnveig Grødeland er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo. Hun mener det er flere årsaker til at mange mennesker går rundt med en frykt for vaksiner. – For det første husker jo folk 2009 og det som skjedde med Pandemrix. Det er vanskelig å forklare hva som er forskjellen på den vaksinen, og de som utvikles nå. Men de er helt forskjellige, og kan ikke sammenlignes, sier Grødeland. For da svineinfluensa-pandemien brøt ut for 11 år siden ble Pandemrix-vaksinen utviklet. Ifølge Grødeland var utgangspunktet at man tok de vaksinene mot influensa som man hadde kjennskap til fra før, og gjorde de litt kraftigere. (tv2.no 10.10.2020).)

- Pandemrix-vaksine: hvorfor ble ikke offentligheten informert om tidlige varseltegn (også kalt tidligtegn)? Åtte år etter utbruddet av pandemisk influensa har et søksmål om at GlaxoSmithKlines Pandemrix-vaksine forårsaket narkolepsi blitt avslørt i interne rapporter som tyder på problemer med vaksinens sikkerhet. (- I oktober 2009 opptrådte sjefen for US National Institutes of Health infectious diseases, Anthony Fauci, på YouTube, for å berolige amerikanerne om sikkerheten til svineinfluensavaksinen. " Bakgrunnssdata for alvorlige bivirkninger er veldig bra. Det er veldig, veldig, veldig sjeldent at du noen gang ser noe som er knyttet til vaksinen som er en alvorlig hendelse," sa han.)

(Anm: Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? Eight years after the pandemic influenza outbreak, a lawsuit alleging that GlaxoSmithKline’s Pandemrix vaccine caused narcolepsy has unearthed internal reports suggesting problems with the vaccine’s safety. Peter Doshi asks what this means for the future of transparency during public health emergencies In October 2009, the US National Institutes of Health infectious diseases chief, Anthony Fauci, appeared on YouTube to reassure Americans about the safety of the “swine flu” vaccine. “The track record for serious adverse events is very good. It’s very, very, very rare that you ever see anything that’s associated with the vaccine that’s a serious event,”1 he said. Four months earlier, the World Health Organization had declared H1N1 influenza a pandemic, and by October 2009 the new vaccines were being rolled out across the world. A similar story was playing out in the UK, with prominent organisations, including the Department of Health, British Medical Association, and Royal Colleges of General Practitioners, working hard to convince a reluctant NHS workforce to get vaccinated.2 “We fully support the swine flu vaccination programme … The vaccine has been thoroughly tested,” they declared in a joint statement.3 BMJ 2018;362:k3948 (Published 20 September 2018).)

- Anti-vaxx på Facebook på väg att byta strategi. (– Att tala om nej till vaccinering som en medborgerlig rättighet gör att vaccinmotståndarna slipper diskutera vetenskap och i stället kan debattera om värderingar, särskilt om allas rätt till ett fritt val. Men i det här fallet kan personer som utövar denna rättighet skada alla andra.)

(Anm: Anti-vaxx på Facebook på väg att byta strategi. Det växande vaccinmotståndet i sociala medier handlar allt mer om politik och allt mindre om hälsa, visar studie. Världshälsoorganisationen, WHO, anser att minskande vaccinationstäckning i spåren av ett allt mer organiserat vaccinmotstånd är ett av de allvarligaste hoten mot den globala folkhälsan. Just nu varnar WHO särskilt för risken att den rörelse som kallas ”anti-vaxx” ska minska människors vilja världen runt att vaccinera sig mot covid-19, när vacciner börjar komma. (…) – Att tala om nej till vaccinering som en medborgerlig rättighet gör att vaccinmotståndarna slipper diskutera vetenskap och i stället kan debattera om värderingar, särskilt om allas rätt till ett fritt val. Men i det här fallet kan personer som utövar denna rättighet skada alla andra. Det sade David Broniatowski, som ledde undersökningen, i ett pressmeddelande i samband med att studien publicerades. David Broniatowski är  docent i systemstyrning och systemteknik vid George Washington university. Han gjorde studien tillsammans med forskare vid University of Maryland och Johns Hopkins university. (lakemedelsvarlden.se 6.10.2020).)

– En vaksine er den eneste måten vi får tilbake våre normale liv. (- Søndag opplyste kinesiske myndigheter at de hadde gjennomført første del av et vaksineforsøk på 108 personer, skriver South China Morning Post.)

(Anm: – En vaksine er den eneste måten vi får tilbake våre normale liv. Corona-pandemien gjør at verden har et akutt behov for en vaksine. Samtidig skaper pandemien en finanskrise som rammer selskapene som skal utvikle vaksinen. (…) Den internasjonale vaksineorganisasjonen CEPI ble lansert av Erna Solberg og Bill Gates i 2017. Fra hovedkontorene i Oslo og London jobber de nå for å utvikle en pandemivaksine som så raskt som mulig kan nå så mange mennesker som mulig. Det er en kamp mot klokka. (…) Søndag opplyste kinesiske myndigheter at de hadde gjennomført første del av et vaksineforsøk på 108 personer, skriver South China Morning Post. Vaksinen som produseres av CanSino Biologics er ikke en av CEPIs partnere. Også Inovio varsler at de er i gang med kliniske forsøk denne uka. LES OGSÅ Tre faser: Da er vaksine klar  (…) CEPI mener de vil trenge drøyt 20 milliarder kroner for å fullføre vaksineprosjektene. De har hittil samlet inn en tredjedel av behovet. Blant annet ga den norske regjeringen 2,2 milliarder til vaksineutviklingen i mars. (vg.no 9.4.2020).)

- Vaksine-studie satt på pause etter «uforklarlig sykdomstilfelle». Det amerikanske selskapet Johnson & Johnson har satt sin vaksinestudie på pause etter at de har oppdaget sykdom hos en av deltagerne. Det bekrefter Johnson & Johnson i en pressemelding natt til tirsdag. Det var statnews.com som først meldte at vaksine-testingen var satt på pause.

(Anm: Vaksine-studie satt på pause etter «uforklarlig sykdomstilfelle». Det amerikanske selskapet Johnson & Johnson har satt sin vaksinestudie på pause etter at de har oppdaget sykdom hos en av deltagerne. Det bekrefter Johnson & Johnson i en pressemelding natt til tirsdag. Det var statnews.com som først meldte at vaksine-testingen var satt på pause. (…) I henhold til våre retningslinjer blir sykdommen undersøkt og evaluert av uavhengige Data Stafety Monitoring Board, skriver selskapet. Følg vaksinekappløpet her Janssen Pharmaceutical Companies, som eies av Johnson & Johnson, samarbeider med amerikanske Beth Israel Deaconess Medical Center om utviklingen av coronavaksinen. (…) – Bivirkninger, sykdom, ulykker og så videre, selv alvorlige, er forventet i kliniske studier, spesielt de store studiene. (…) I starten av september ble alle tester av AstraZeneca-vaksinen, som utvikles i samarbeid med Universitetet i Oxford, satt på pause etter sykdom hos en deltager i Storbritannia. (…) Så langt er fem vaksiner godkjent for bruk i minst ett land, ingen er så langt godkjent for bruk i EU-land, viser VGs vaksineoversikt. Totalt er ti vaksiner i fase tre. 1. oktober begynte EUs legemiddelbyrå å se på forskningsresultatene, for å vurdere om AstraZeneca-vaksinen kan godkjennes i EU/Norge. (vg.no 13.10.2020).)

- Enkelte COVID-19-vaksinekandidater kan gjøre folk mer sårbare for HIV, advarer forskere.

(Anm: Some COVID-19 Vaccine Candidates May Make People More Vulnerable to HIV, Scientists Warn. (…) Our world is screaming out for a vaccine like never before. But now a group of researchers have warned that at least four of the current batch of potential vaccines undergoing clinical trials involve a component that might increase people's risk of contracting HIV. One of these vaccine candidates passed its phase 2 trial in August and is about to undergo a large phase 3 study in Russia and Pakistan. The warning comes from a team of scientists led by Susan Buchbinder, a University of California San Francisco professor who runs the HIV Prevention Research in the San Francisco Department of Public Health. The team experienced a similar issue first-hand while trying to develop a vaccine for HIV. To their dismay their most promising candidate after 20 years of research backfired, leaving some patients even more vulnerable to the disease. They shared their 'cautionary tale' in The Lancet.

(Anm: Use of adenovirus type-5 vectored vaccines: a cautionary tale. We are writing to express concern about the use of a recombinant adenovirus type-5 (Ad5) vector for a COVID-19 phase 1 vaccine study,1  and subsequent advanced trials. Over a decade ago, we completed the Step and Phambili phase 2b studies that evaluated an Ad5 vectored HIV-1 vaccine administered in three immunisations for efficacy against HIV-1 acquisition.2 ,3 Lancet. 2020 Oct 19;S0140-6736(20)32156-5.)

- Bioteknologiselskap dumpet aksjer for nesten 300 millioner etter positive koronavaksine-resultater. (- Det amerikanske farmasiselskapet Moderna meldte om positive resultater for en ny koronavaksine. Så dumpet to av toppene aksjer for nesten 300 millioner kroner.)

(Anm: Bioteknologiselskap dumpet aksjer for nesten 300 millioner etter positive koronavaksine-resultater. Det amerikanske farmasiselskapet Moderna meldte om positive resultater for en ny koronavaksine. Så dumpet to av toppene aksjer for nesten 300 millioner kroner. Modernas aksjekurs steg så mye som 30 prosent på mandag, etter at bioteknologiselskapet kunngjorde at de hadde lovende resultater for en ny vaksine mot koronaviruset. Mens investorene skyndte seg med å kaste seg på bølgen, var to på innsiden allerede på vei mot utgangsdøren. Modernas økonomisjef og medisinske sjef utløste nemlig opsjoner og solgte aksjer for totalt nesten 300 millioner norske kroner mandag og tirsdag. Det viser SEC-innleveringer som CNN Business hevder å ha hatt tilgang på. (…) Etter å ha nådd en topp på 87 dollar (omtrent 870 NOK) på mandag, har Modernas aksjekurs siden trukket seg tilbake til under 70 dollar (omtrent 700 NOK). Dette fordi medisinske eksperter har sådd tvil om viktigheten av de tidlige funnene. Verdipapirtransaksjonene ble gjort gjennom automatiserte innsidehandelplaner, kjent som 10b5-1-planer, som legger frem fremtidige aksjehandler til fastsatte kurser eller på fastsatte datoer. (…) - Helt forferdelig Moderna sier i en uttalelse at salgene ble utført under 10b5-1-handelsplaner som ble etablert på forhånd, samt at transaksjonene automatisk ble utført «i henhold til disse handelsplanene». En av de som reagerer sterkest på dumpingen er Charles M. Elson. Han er ekspert på selskapsledelse ved University of Delaware og mener aksjesalget i Moderna understreker hvorfor han alltid har trodd at ledere ikke burde selge aksjer mens de er i selskapet. - Selv om det kan gjøres lovlig, fremstår det helt forferdelig fordi det viser at du har et bedre sted å sette pengene dine. Det viser en mangel på tillit til selskapet ditt fremover, sier han. (nettavisen.no 24.5.2020).)

- Kloakk kan gi tidlig varsel om COVID-19-utbrudd. (- Avløpsbasert epidemiologi er allerede mye brukt i USA og Europa for å måle omfanget av ulovlig substansbruk.) (- en foreleser i sensorteknologi ved Cranfield Universitys Water Science Institute, Storbritannia, og et team av forskere ved Chinese Academy of Sciences, i Guiyang, beskriver den foreslåtte testen i tidsskriftet Environmental Science & Technology.)

(Anm: Sewage could provide early warning of COVID-19 outbreaks. A simple to use, paper-based test for the novel coronavirus in wastewater could help identify the infection in communities, including those with people who carry the virus but show no symptoms. In January 2020, doctors treating the first confirmed case of COVID-19 in the United States identified the SARS-CoV-2 virus not only in nasal and oral swabs but also in stool samples. This has led scientists in the U.K. and China to propose that wastewater in sewer systems could provide early indications of the spread of the virus among communities. Wastewater-based epidemiology is already widely used in the U.S. and Europe to gauge the extent of illicit drug use. (…) It can also provide data about dietary factors, such as sugar intake and alcohol consumption, as well as exposure to environmental toxins. Zhugen Yang, Ph.D., a lecturer in sensor technology at Cranfield University’s Water Science Institute, in the U.K., and a team of scientists at the Chinese Academy of Sciences, in Guiyang, describe the proposed test in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 8.4.2020).)

(Anm: Coronavirus vaccine trials: Chinese volunteers recount their experiences. 108 people aged 18-60 from Wuhan have been injected with a potential vaccine developed by a Chinese pharmaceutical firm and the military. One says that by taking part she can ‘rise above the simple interests of a normal person for once’ (scmp.com 22.3.2020).)

- Se, hvilken massiv gavn vacciner har gjort indtil videre. (- Se dokumentationen – og find ud af, hvilke sygdomme der er de næste til at blive udryddet.) (- Det allerbedste eksempel er vaccinen mod den dødelige sygdom kopper.)

(Anm: Se, hvilken massiv gavn vacciner har gjort indtil videre. Vacciner har reddet millioner af mennesker fra den visse død. Se dokumentationen – og find ud af, hvilke sygdomme der er de næste til at blive udryddet. (…) Som WHO skriver i en mail til Videnskab.dk: »Vacciner er én af de største succeser i moderne medicin.« Du kan se en video på to minutter, som opsummerer vaccinernes succesrige historie i vores åbne Facebook-gruppe Red Verden. Her kan du også debattere ideer og løsninger på verdens store udfordringer. (…) Det allerbedste eksempel er vaccinen mod den dødelige sygdom kopper. (…) Polio er ved at være historie. (…) Mæslinger dræber færre og færre. (…) Giver vacciner bivirkninger? (…) Men ligesom meget andet godt, kommer de nogle gange med ulemper. (videnskab.dk 16.12.2019).)

- Kopperfunn fra vikingtida kan gi verden nye svar om epidemier. (- De beskriver i en studie i det vitenskapelige tidsskriftet Science funn av viruset i levninger etter elleve mennesker fra vikingtidens Nord-Europa (år 600 til 1050). Viruset var utbredt i samfunnet, mener forskerne.)

(Anm: Kopperfunn fra vikingtida kan gi verden nye svar om epidemier. Danske forskere har funnet spor av kopper i vikinger både i Norge, Sverige og Danmark. Det avslører at sykdommen var i Europa langt tidligere enn antatt. Det hittil tidligste genetiske beviset for koppervirus stammer fra 1600-tallet, men må nå flyttes nesten 1.000 år tilbake i tid, ifølge et internasjonalt forskerteam ledet av Københavns Universitet. De beskriver i en studie i det vitenskapelige tidsskriftet Science funn av viruset i levninger etter elleve mennesker fra vikingtidens Nord-Europa (år 600 til 1050). Viruset var utbredt i samfunnet, mener forskerne. (nettavisen.no 2.8.2020).)

- Leder. Meslinger: Dagbladet mener: Snakk om vaksiner - og ta dem!

(Anm: Leder. Meslinger: Dagbladet mener: Snakk om vaksiner - og ta dem! Årlig dreper fortsatt meslinger om lag 100 000 barn. (dagbladet.no 28.12.2017).)

- Dansker løste mysterium om dødelig mæslinge-epidemi: Kan hans teori bruges til at afhjælpe coronasmitte? (- Intensiv udsættelse for virus kan gøre mæslinger mere alvorlige) (- »Det har været meget svært at bringe en ny teori på banen. Da vi første gang kom hjem til Sverige med vores resultater i 1981, blev vi fyret og sendt hjem,« fortæller han.) (- Hjemmet er farligt.) (- Studiet af de gamle mæslinge-patienter fra Blegdamshospitalet viste også, at børn, som var blevet smittet i børnehaver og vuggestuer, havde den laveste dødelighed.)

(Anm: Dansker løste mysterium om dødelig mæslinge-epidemi: Kan hans teori bruges til at afhjælpe coronasmitte? I 1980’erne løste en dansk forsker gåden om mæslingers høje dødelighed i Afrika. Coronapandemien har - måske - gjort hans forskning aktuel igen. Intensiv udsættelse for virus kan gøre mæslinger mere alvorlige. Der er ingen dokumentation for, at det samme gælder ny coronavirus, men alligevel advarer tre professorer om, at det måske kan være tilfældet. I 1978 steg Peter Aaby ombord på et fly, som førte ham til Guinea-Bissau i Vestafrika. (…) Kontroversiel teori I 1984 fremlagde han for første gang sin hypotese om, at massiv smitte i hjemmet kunne forværre dødeligheden af mæslinger. Studiet blev trykt i det medicinske tidsskrift American Journal of Epidemiology, men mange forskere var skeptiske over for antropologens forsøg på at »kloge sig på medicinske emner,« husker Peter Aaby. »Det har været meget svært at bringe en ny teori på banen. Da vi første gang kom hjem til Sverige med vores resultater i 1981, blev vi fyret og sendt hjem,« fortæller han. (…) Hjemmet er farligt Studiet af de gamle mæslinge-patienter fra Blegdamshospitalet viste også, at børn, som var blevet smittet i børnehaver og vuggestuer, havde den laveste dødelighed. Observationen gav grobund for en ny teori om, hvorfor den danske børnedødelighed for mæslinger var faldet betydeligt i løbet af det 20. århundrede - også før antibiotikaens indtog: Måske var årsagen den simple, at flere og flere børn begyndte at blive sendt i børnehaver og vuggestuer. »Offentlige børneinstitutioner bragte smitten ud af hjemmet. Det er hjemmets rammer, der er farlige. I børnehaver og vuggestuer får børnene kun en kortvarig kontakt til sygdommen, og det giver et mildere forløb,« fortæller Peter Aaby. (…) Peter Aaby har i mange år forsket i vacciner og deres afledte effekter - læs mere i denne artikel. (videnskab.dk 28.3.2020).) (videnskab.dk 28.3.2020).)

- Siden svartedauen har vi ventet på den neste perfekte stormen, men vi var likevel ikke forberedt. (- It’s the economy, stupid.)

(Anm: Siden svartedauen har vi ventet på den neste perfekte stormen, men vi var likevel ikke forberedt. It’s the economy, stupid. (…) Selv om faren for en epidemi og en pandemi har vært overhengende, og advarslene mange. (…) Gates’ uro la grunnlaget for stiftelsen av CEPI – Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. (…) Ironien er at fortsatt er bare 760 millioner av målet om en milliard dollar i grunnfinansiering inne. (dagsavisen.no 30.3.2020).)

- Koronaviruset avslører at vi ikke er spesielt godt rustet for sjokk. (- Elefanten i rommet er at vi har brukt mye av oljeinntektene vi har faset inn i statsbudsjettet de siste tiår til å øke offentlig sektor og øke lønnsnivået i hele økonomien, inkludert offentlig sektor og i organisasjoner som er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet.)

(Anm: Koronaviruset avslører at vi ikke er spesielt godt rustet for sjokk. (- Norge var et av de land i verden som tjente mest på økt globalisering og Kinas inntreden i verdensøkonomien. Nå merker vi globaliseringens bakside.) (- Elefanten i rommet er at vi har brukt mye av oljeinntektene vi har faset inn i statsbudsjettet de siste tiår til å øke offentlig sektor og øke lønnsnivået i hele økonomien, inkludert offentlig sektor og i organisasjoner som er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet. (aftenposten.no 13.4.2020).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Koronaviruset er neppe sluppet ut av Wuhan-laboratoriet. (- På grunnlag av vitenskapelige resultater publisert i solide fagtidsskrift, har det internasjonale forskersamfunnet nådd frem til en konsensus om at sars-cov-2 er et nytt koronavirus som er kommet inn i befolkningen fra flaggermus – direkte eller via en annen dyrevert.)

(Anm: Koronaviruset er neppe sluppet ut av Wuhan-laboratoriet | Nils Chr. Stenseth, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Det er imidlertid uklart hvordan viruset smittet over fra ville dyr til mennesker. Professor Stig S. Frøland kommenterer i Aftenposten 21. mai min artikkel i samme avis den 18. mai. Han mener jeg ikke kan utelukke at viruset er «lekket» fra laboratoriet: Som han minner om, skjer slike uhell over hele verden. Da er det viktig å se på detaljene rundt det som skjedde. På grunnlag av vitenskapelige resultater publisert i solide fagtidsskrift, har det internasjonale forskersamfunnet nådd frem til en konsensus om at sars-cov-2 er et nytt koronavirus som er kommet inn i befolkningen fra flaggermus – direkte eller via en annen dyrevert. Wuhan Institute of Virology (det mistenkte laboratoriet) fikk de første virusprøvene 30. desember i fjor for å finne ut hva dette var. Resultater forelå den første uken av januar, og 12. januar ble resultatene rapportert til WHO. Samtidig ble de genetiske dataene lagt ut på nettstedet GISAID, slik at andre kunne sjekke. Resultatene ble internt kvalitetssikret og sendt til tidsskriftet Nature 20. januar, og publisert der i begynnelsen av februar. (aftenposten.no 29.5.2020).)

- Mistenkeliggjøring vanskeliggjør internasjonalt samarbeid.

(Anm: Av Nils Chr. Stenseth, professor Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. Professor Frøland deler ikke min konklusjon om at koronaviruset sars-cov-2 neppe kom fra et laboratorium (Aftenposten 10. juni, som svar på min artikkel av 28. mai). Faglitteraturen er, slik jeg har hevdet, klar på at sars-cov-2 kom direkte eller indirekte fra flaggermus. Peter Daszak, en forsker med svært mye førstehåndskunnskap om temaet, formidler det samme i The Guardian 9. juni. Han avfeier også at viruset inneholder kunstig sammensatt genetisk materiale. Daszak har et godt poeng når han understreker at konspirasjonsteorier nok kan være forlokkende, men at vi ikke må la rykter sette agendaen for arbeidet med å kontrollere den pågående pandemien og å forebygge fremtidige pandemier. Mistenkeliggjøringen som dominerer i den offentlige debatten (noe som også er uttrykt av Frøland), er ikke til hjelp. Frøland minner om at det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) ikke fikk lov til å undersøke Wuhan-laboratoriet tidlig i januar. Jeg tviler på om Trump, og mange tidligere presidenter i USA med ham, ville akseptert en tilsvarende inspeksjon fra et kinesisk fagmiljø. Mange land vil ha et visst hemmelighold, og slik var det jo også i Norge (se for eksempel Aftenposten 13. mai). (aftenposten.no 27.6.2020).)

- Er viruset sluppet ut av et laboratorium? (- Det er et ubehagelig, men utvilsomt faktum at det over hele verden ofte skjer uhell i laboratorier som arbeider med farlige mikrober, og at dette kan føre til infeksjoner både i og utenfor laboratoriet.) (- Bare i USA mottok et føderalt register 749 rapporter om slike hendelser for perioden 2009-2015.)

(Anm: Stig S. Frøland professor i medisin spesialist i infeksjonssykdommer. Er viruset sluppet ut av et laboratorium? I Aftenposten 18. mai avviser professor Nils Chr. Stenseth bastant kritikken av Kinas håndtering av dagens pandemi med koronaviruset sars-cov-2. Vedrørende mistanken om at viruset er «lekket» fra laboratoriet i Wuhan, skriver han at «kinesiske og amerikanske myndigheter har konkludert med at dette ikke var tilfelle». Det er riktig at Kina benekter at viruset stammer fra laboratoriet, men amerikanske myndigheter holder fortsatt denne muligheten åpen. Dette er ikke nødvendigvis en absurd konspirasjonsteori. Det er et ubehagelig, men utvilsomt faktum at det over hele verden ofte skjer uhell i laboratorier som arbeider med farlige mikrober, og at dette kan føre til infeksjoner både i og utenfor laboratoriet. Bare i USA mottok et føderalt register 749 rapporter om slike hendelser for perioden 2009-2015. I de fleste tilfeller har det gått bra, men det er også eksempler på at utslipp av for eksempel koppe- og sarsvirus har ført til dødelige infeksjoner. Slike laboratorieuhell skyldes i 70 prosent av tilfellene menneskelig svikt og vil ikke la seg forhindre av de mest sofistikerte sikkerhetstiltak. Dette er hovedgrunnen til at forskersamfunnet i 2012 vedtok en foreløpig stans av all forskning på fugleinfluensaviruset H5N1 som har en dødelighet på 60 prosent når den gir infeksjon hos mennesker. På denne bakgrunnen er det beklagelig at kineserne hittil hardnakket har nektet å gi uavhengige, vestlige forskere adgang til selv på stedet å vurdere sannsynligheten for laboratorieuhell som årsak til dagens pandemi. (aftenposten.no 20.5.2020).)

- Avfeier norsk virusteori. En vaksineforsker, en immunolog og en professor i cellebiologi avfeier forsker Birger Sørensens teori om at coronaviruset er menneskeskapt.

(Anm: Avfeier norsk virusteori. En vaksineforsker, en immunolog og en professor i cellebiologi avfeier forsker Birger Sørensens teori om at coronaviruset er menneskeskapt. Samtidig legger NRK seg helt flat. Søndag publiserte NRK en artikkel hvor de skrev at den norske forskeren Birger Sørensen og professor Angus Dalgleish hevdet at coronaviruset kan være menneskeskapt. (…) Faktisk.no har tidligere påpekt det samme som Grødeland og Spurkland, og har også understreket at det ikke er grunnlag for å konkludere med at viruset sannsynligvis stammer fra et laboratorium. (dagbladet.no 8.6.2020).)

- Hvorfor skal det være utenkelig at koronaviruset ble skapt på et laboratorium? (- Forskere risikerer stilling, anseelse og finansiering hvis en stiller spørsmål ved koronavirusets opphav.) (- I den endrede Forbes-historien ble Sørensens fremstilling avvist, og han selv ble beskyldt for å ha brukt det hele i reklameformål. Alt ble i etterkant krydret av Faktisk.no med «høyreradikale» og «konspirasjonsteori» for å gjøre det helt uspiselig. Hvem skulle nå våge å komme med motargumenter? Og snipp snapp snute, så var denne «konspirasjonsteorien» ute.)

(Anm: Hvorfor skal det være utenkelig at koronaviruset ble skapt på et laboratorium? | Biljana Stangeland, PhD molekylærbiolog. Forskere risikerer stilling, anseelse og finansiering hvis en stiller spørsmål ved koronavirusets opphav. Noen påstår at forskere vet at koronaviruset ikke er skapt på laboratoriet. Dette støttes ikke fullt ut av verdens ledende koronaforsker, ei heller av Nature, verdens ledende tidsskrift for forskning, skriver molekylærbiolog Biljana Stangeland. (…) En dag tidlig i juni kunne man i magasinet Forbes lese historien om det norske selskapet Immunor AS, som er i ferd med å utvikle en vaksine mot covid-19. Artikkelen i Forbes var basert på et NRK-intervju med vaksineforskeren i Immunor, Birger Sørensen. Forskeren viste til sin publiserte forskningsartikkel og argumenterte for at tilnærmingen deres er unik, noe som potensielt kunne gi et forsprang i den harde, internasjonale konkurransen. Stemplet som konspirasjonsteori Sørensen sa også at hans forskning støtter hypotesen om at koronavirus kan ha vært et utilsiktet utslipp fra et laboratorium. Dette ble for kontroversielt og provoserende. Forbes endret originalhistorien i takt med at NRK publiserte et «dementi» der to universitetsforskere innen immunologi argumenterte mot laboratorieopphavhypotesen. I den endrede Forbes-historien ble Sørensens fremstilling avvist, og han selv ble beskyldt for å ha brukt det hele i reklameformål. Alt ble i etterkant krydret av Faktisk.no med «høyreradikale» og «konspirasjonsteori» for å gjøre det helt uspiselig. Hvem skulle nå våge å komme med motargumenter? Og snipp snapp snute, så var denne «konspirasjonsteorien» ute. (…) Det finnes en lang liste over dokumenterte utilsiktede laboratorieutslipp fra godt fungerende og overvåkede forskningslaboratorier verden rundt, ikke minst i forbindelse med sarsforskning. Alle disse laboratoriene hadde som mål å forsvare oss mot en potensiell epidemi. (…) Politikk er vanskeligere enn genteknologi, for å parafrasere Einstein. (aftenposten.no 21.7.2020).)

- Norske eksperter: – Ikke sannsynlig at viruset har oppstått på et laboratorium. Den norske forskeren Birger Sørensen får hard medfart i internasjonale medier etter påstander om at korona-viruset er menneskeskapt. (- Også norske forskere trekker konklusjonene i tvil.)

(Anm: Norske eksperter: – Ikke sannsynlig at viruset har oppstått på et laboratorium. Den norske forskeren Birger Sørensen får hard medfart i internasjonale medier etter påstander om at korona-viruset er menneskeskapt. Også norske forskere trekker konklusjonene i tvil. – Det kan ha skjedd at viruset har oppstått tilfeldig på et laboratorium, men jeg tror ikke det er den mest sannsynlige forklaringen, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland til NRK. Den norske vaksineforskeren Birger Sørensen sa i et intervju med NRK søndag at Sars-Cov-2-viruset ikke har et naturlig opphav, og kan være et resultat av vitenskapelige forsøk i et laboratorium. Sørensen har publisert en studie i det nyetablerte tidskriftet QRB Discovery. Studien er publisert av ham og professor Angus Dalgleish ved St. George Medical School ved universitetet i London. Sørensen har også varslet en ny studie om korona-viruset denne uka, som ifølge ham går grundigere inn i spørsmålet om viruset er menneskeskapt. (nrk.no 8.6.2020).)

- Norsk forsker har ikke dokumentert at koronaviruset ble skapt i laboratorium.

(Anm: Norsk forsker har ikke dokumentert at koronaviruset ble skapt i laboratorium. En NRK-sak om at en norsk forsker mener koronaviruset trolig er utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, gikk viralt. Etter at teorien ble sterkt kritisert av andre forskere, har NRK lagt seg flate. Om kvelden søndag 7. juni publiserte NRK en nyhetssak med tittelen «Norsk forsker skaper strid om virusets opphav: – Dette viruset har ikke en naturlig opprinnelse». Saken fikk raskt stor oppmerksomhet. (faktisk.no 10.6.2020).)

- Norsk forsker om coronaviruset: – Ikke blitt til ved naturlig utvikling. (- Studien peker på at koronaviruset nesten ikke har mutert siden det startet å smitte mellom mennesker, noe som kan tyde på at viruset allerede var tilpasset mennesker. Sørensen understreker at det er uvanlig for virus når de krysser artsbarrierer.)

(Anm: Norsk forsker om coronaviruset: – Ikke blitt til ved naturlig utvikling. Coronaviruset har ikke oppstått naturlig, men er trolig utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, mener en norsk vaksineforsker. Vaksineforsker Birger Sørensen påviser i en studie at virusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som synes å være satt inn kunstig, skriver NRK. Sørensen har samarbeidet med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics. – Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, sier Sørensen. Studien peker på at koronaviruset nesten ikke har mutert siden det startet å smitte mellom mennesker, noe som kan tyde på at viruset allerede var tilpasset mennesker. Sørensen understreker at det er uvanlig for virus når de krysser artsbarrierer. (vg.no 7.6.2020).)

- Meslinger får immunsystemet til å glemme sykdommer barnet har hatt før. (- Immunsystemet får hukommelsestap av meslinger.) (- Les også: Meslinger svekker immunforsvaret.)

(Anm: Meslinger får immunsystemet til å glemme sykdommer barnet har hatt før. Immunsystemet får hukommelsestap av meslinger. – MMR-vaksinen kan være den viktigste vaksinen du tar, sier norsk forsker. Vi har lenge visst at det er noe spesielt med meslinger. Da vaksinen mot sykdommen ble tatt med i vaksinasjonsprogrammer i mange land fra rundt 1970, dukket det opp en overraskende effekt: Vaksinen så også ut til å beskytte mot flere sykdommer. De vaksinerte barna hadde rett og slett lavere risiko for å dø av andre infeksjoner i årene etter vaksinasjonen. Les også: Meslinger svekker immunforsvaret Tidligere studier av fenomenet har antydet at barn har økt risiko for å bli syke og dø opptil fem år etter en runde med meslinger. En beregning peker mot at meslinger på denne måten var knyttet til opp mot halvparten av barnedødeligheten i tida før vi begynte å vaksinere barn. Forskerne har imidlertid visst lite om hva som ligger bak denne effekten. (forskning.no 1.11.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles. (…) Similar effects on the B cell homeostasis have been previously described in nonobese diabetic/severe combined immunodeficient (NOD/SCID) IL-2Rγc−/− mice, where MeV infection of HSCs impairs the short-term ability to reconstitute the B cell compartment (41). There is no evidence that these observations are technical artifacts (see the Supplementary Materials), and the proportion of cases exhibiting this extreme phenotype is consistent with the reported frequency of secondary infections in the minority of measles cases (6). Sci Immunol. 2019 Nov 1;4(41). pii: eaay6125.)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Forskere er kanskje nærmere å lage en universell influensavaksine.

(Anm: Scientists may be getting closer to creating a universal flu vaccine. We already have vaccines that prevent influenza, but there is a catch. Specialists have to keep creating vaccines that target specific flu strains if they want this preventive strategy to be effective. Can scientists create one flu vaccine to rule them all? (…) A team of investigators from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City, NY — in collaboration with colleagues from other institutions — has come up with a new approach that could change how scientists think about targeting viruses. This approach may also, in the future, provide a pathway to the universal flu vaccine, as the researchers suggest in the study paper that they recently published in The Lancet Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 19.10.2019).)

- Nye studier skal afdække om influenza kan udløse hjerteanfald hos raske. Man ved allerede, at en influenza-infektion kan udløse et hjerteanfald eller en blodprop i hjernen hos personer med kendt hjertesygdom.

(Anm: Nye studier skal afdække om influenza kan udløse hjerteanfald hos raske. Man ved allerede, at en influenza-infektion kan udløse et hjerteanfald eller en blodprop i hjernen hos personer med kendt hjertesygdom. I de tilfælde kan en influenza-vaccine have en forebyggende effekt og  reducere antallet af hjertetilfælde under en influenzaepidemi med op til en tredjedel. Det fastslår flere internationale og danske studier. Nu vil forskere se nærmere på, om vaccinen også kan beskytte raske personer mod at udvikle hjerteproblemer og i værste fald fremkalde et hjerteanfald eller en blodprop. Vi kender ikke de præcise mekanismer Forskerne bag et helt nyt finsk studie vil frem til 2021 følge i alt 68.000 personer over 65 år. Halvdelen vil blive vaccineret med højdosis-influenza-vaccination og den anden halvdel med en mindre kraftig dosis. Formålet er at finde ud af, hvor mange der inden for hver gruppe vil udvikle en hjertekar-sygdom under influenza-sygdom. Læge, forskningsleder og lektor ved Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, Tor Biering-Sørensen, som også er en af forskerne bag de danske studier om influenza-vaccinations forebyggende effekt på patienter med hjertesvigt, forhøjet blodtryk, og diabetes, har været med til at vejlede i opsætningen af studiet. I et andet mindre studie, som bliver sat op på Gentofte-Herlev hospital, vil man se nærmere på vaccinens mulige beskyttende effekt mod udvikling af hjerteanfald hos raske personer over 65 år, fortæller Tor Biering-Sørensen: ”Vi ved fra tidligere studier, at folk under deres influenza-infektion har op til fem gange højere risiko for at få et hjerteanfald, og det ser ud til, at risikoen for en blodprop i hjernen er tre gange så høj under en influenza-infektion. Vi kender ikke de præcise mekanismer eller årsager bag de resultater endnu, men håber naturligvis at blive klogere på netop det gennem vores studier. Der kan være flere mulige forklaringer, og vi ved for eksempel ikke, om det er fordi, at folk allerede er syge uden at vide det – og når deres krop så bliver presset under en influenza, kan det udløse et hjertetilfælde.” (sundhedspolitisktidsskrift.dk 3.12.2019).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd. (- Studien har publicerats av Scientific reports.) (- Rotavirus är mycket smittsamma virus som orsakar mag- och tarminfektioner.)

(Anm: Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd. Ny forskning tyder på att vaccination mot rotavirus kan minska barns risk för diabetes typ 1. Forskare vid University of Michigan, USA, har studerat hur introduktionen av vaccination mot rotavirus har påverkat hälsan hos amerikanska barn. Resultatet visar dels att vaccinationen ger ett gott skydd mot den svåra tarminfektionen, och dels att den verkar minska barnens risk att insjukna i diabetes typ 1. Studien har publicerats av Scientific reports. Rotavirus är mycket smittsamma virus som orsakar mag- och tarminfektioner. Hårdast drabbade är barn i åldrarna sex månader till tre år. Globalt orsakar rotavirus varje år över 200 000 dödsfall bland barn under fem år. I Sverige leder infektionen vanligen inte till dödsfall, men däremot till vårdbesök och sjukhusvistelser. I mitten av 2000-talet godkändes två rotavirusvacciner i USA och Europa. Vaccinet ges i två respektive tre doser under barnets första levnadsmånader. I Sverige har den ena regionen efter den andra infört gratis rotavirusvaccinering av spädbarn. Från och med i höst har regeringen, som Läkemedelsvärlden rapporterat, beslutat att införa rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för alla barn i Sverige. (lakemedelsvarlden.se 14.6.2019).)

- Relevans av tarmmikrobiota for kognisjon, atferd og Alzheimers sykdom. (- Av den grunn foreslår nyere studier at avvik i tarmmikrobiota kan spille en rolle for systemiske og sentralnervesystem (CNS) tilstander.) (- Derfor er integriteten til tarmmikrobiota relevant for patofysiologien og kontroll av viktige medisinske sykdommer som diabetes mellitus, inflammatoriske og autoimmune sykdommer, og til og med nevropsykiatriske lidelser som depresjon, autismespekterforstyrrelse, Parkinsons og Alzheimers sykdom.)

(Anm: Relevance of gutmicrobiota in cognition, behaviour and Alzheimer's disease. Abstract Approximately 95% of the symbiotic microbes in human body are located in the gut. This microbioma is involved in important homeostatic processes, not only related to gastrointestinal function but also to several complex modulatory processes, such as glucose and bone metabolism, inflammation and immune response, peripheral (enteric) and central neurotransmission. For that reason, recent studies proposed that abnormalities in gut microbiota may play a role in systemic and central nervous system (CNS) conditions. Therefore, the integrity of gut microbiota be relevant to the pathophysiology and control of important medical diseases like diabetes mellitus, inflammatory and autoimmune diseases, and even neuropsychiatric disorders such as depression, autism spectrum disorder, Parkinson’s and Alzheimer disease. Gut microbiota may affect brain function and behaviour through the microbiota-gut-brain axis, in bidirectional interplay with top-down and bottom-up regulations. Pharmacol Res. 2018 Oct;136:29-34.)

(Anm: Kognisjon; psykologi psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner? Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner.

(Anm: En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner? Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner. Kanskje kan en vaksine mot myggens spytt, saliva, gjøre det mulig å utvikle en vaksine som beskytter mot mange av disse infeksjonene. (nhi.no 19.7.2018).)

- Dansk vaccine mod klamydia virker på mennesker.

(Anm: Dansk vaccine mod klamydia virker på mennesker. For første gang har man ned succes afprøvet en vaccine mod den udbredte kønssygdom klamydia på mennesker. (…) Statens Serum Institut (SSI) har i samarbejde med Imperial College i London testet en dansk udviklet vaccine på 35 britiske kvinder. Og resultaterne var opløftende. (jyllands-posten.dk 13.8.2019).)

- Eksperter advarer mot myggbåren hjerneinfeksjon i Florida. MANDAG 29. juli 2019 (HealthDay News) - Det er en økt risiko for et myggbårent virus som forårsaker hjerneinfeksjon og hevelse, (- Bare rundt syv tilfeller av EEE-viruset hos mennesker rapporteres i USA hvert år.) (- Imidlertid dør omtrent en tredjedel av personer som rammes av det.)

(Anm: Experts Warn of Mosquito-Borne Brain Infection in Florida. MONDAY, July 29, 2019 (HealthDay News) -- There's an increased risk of a mosquito-borne virus that causes brain infection and swelling, Florida health officials warn. Eastern equine encephalitis (EEE) has been detected in several sentinel chickens, according to the Florida Department of Health in Orange County, CNN reported. Sentinel chickens are tested regularly for the West Nile virus and EEE. After the positive tests for EEE virus in the sentinel chickens in Orange Couty, the health department said "the risk of transmission to humans has increased," CNN reported. Only about seven human cases of the EEE virus reported in the US each year. However, about one-third of people who contract it die, and many survivors have long-term neurological problems, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (medicinenet.com 29.7.2019).)

- Vaksinerte mennesker kan få meslinger, men dette er ikke årsaken til at du trenger vaksine. (- Det er ikke klarlagt hvorfor noen vaksinerte mennesker får meslinger.) (- Videre kan de som har et svekket immunforsvar - som kreftpasienter eller mennesker som har fått beinmargstransplantasjon - ha høyere risiko for å få sykdommen selv om de tidligere er blitt vaksinert.)

(Anm: Vaccinated People Can Get Measles, but This Is Why You Need the Shot. (...) It’s not clear why some vaccinated people get the measles. Scientists aren’t entirely sure why certain individuals who are fully vaccinated will get the measles. One theory is that some people’s immune systems may not respond to the vaccines, according to the CDC. Where most people’s immune systems build a defensive shield to recognize and fight the disease after vaccination, some people’s immune systems may not develop enough antibodies to attack the virus. “Unfortunately, individuals respond differently due to many factors including biological and environmental differences and variations. As a result, their immune system may not be as effective in responding to a pathogen compared to others and may not generate antibodies for rapid immune response as efficiently,” says Adriano de Bernardi Schneider, PhD, a postdoctoral scholar with the AntiViral Research Center at University of California San Diego. Furthermore, those who have a weakened or immune system — such as cancer patients or people who have received a bone marrow transplant — may have a higher risk of catching the disease even if they were previously vaccinated. The vaccine takes a couple of weeks to kick in, so if you recently got the shot, the vaccine may need more time to take effect. Lastly, if the vaccine was handled improperly it could be defective. (healthline.com 23.4.2019).)

- Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden. Heldige er de barna som får mulighet til å bli vaksinert. Og heldige er de landene der innbyggerne forstår verdien av vaksiner og av at så mange som mulig slutter opp om de offentlige vaksinasjonsprogrammene. Likevel, det er en trend i vestlige land at vaksineskepsis fester seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte vaksineskepsis som en av de ti største truslene mot god helse globalt i 2019. Meslinger er en av sykdommene som var så å si utryddet i flere land i Europa, men forekomstene dukker nå opp hyppigere. Helsedirektøren: Uforsvarlig med uvaksinert helsepersonell (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Var vaksinert, men ble likevel smittet av meslinger på europatur. En person er smittet av meslinger i Oslo, til tross for at vedkommende var vaksinert mot sykdommen.

(Anm: Var vaksinert, men ble likevel smittet av meslinger på europatur. En person er smittet av meslinger i Oslo, til tross for at vedkommende var vaksinert mot sykdommen. Flypassasjerer på en flygning fra Lisboa til Oslo sist uke er nå varslet om smittefare. Meslinger starter omtrent som forkjølelse. Først senere i forløpet dukker de karakteristiske, røde utslettene opp. Folkehelseinstituttet opplyser at det 26. april ble påvist et tilfelle av meslinger i Oslo. Personen ble smittet i Europa. Den smittede var vaksinert, men ble likevel syk. (…) – Svært sjelden kan likevel vaksinerte personer bli smittet. Det er tilfellet i denne saken, men da vil som regel sykdommen være mildere, og smittsomheten mindre, sier Trude Arnesen overlege ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding. Etter første dose regner man at 95 % er fullt beskyttet. Etter den andre dosen er 99 prosent fullt beskyttet. (aftenposten.no 27.4.2019).)

- Leder. Alle bør ta vaksine. Nordmenn flest tar vaksine. Men i noen områder er dekningen så lav at det kan gi utbrudd av smittsomme sykdommer.

(Anm: Leder. Alle bør ta vaksine. Nordmenn flest tar vaksine. Men i noen områder er dekningen så lav at det kan gi utbrudd av smittsomme sykdommer. For å hindre spredning av meslinger bør 95 prosent av befolkningen være vaksinert. Og stort sett er dekningen god i Norge. Men noen steder skiller seg ut. VG har analysert tallene og funnet at 77 norske kommuner ikke når anbefalt vaksinedekning for meslinger, en av de mest smittsomme sykdommene i verden. En grunn er vaksinemotstand. Verdens helseorganisasjon (WHO) omtaler dette som en av de ti største helsetruslene i verden. Folkehelseinstituttet i Norge deltar i sosiale medier for å prøve å bekjempe uriktig informasjon om vaksiner. For slikt er særlig alvorlig for de få av oss som av helsemessige grunner ikke kan ta vaksine. For disse er det ekstra viktig at alle andre vaksinerer seg. Norge har i tillegg fått innvandrergrupper hvor mange ikke har hatt noe vaksinasjonstilbud som barn. Det er nok en av årsakene til at dekningen er særlig lav i Oslo. Åtte av 15 bydeler i Oslo ligger under det anbefalte nivået, ifølge Folkehelseinstituttet. (vg.no 14.4.2019).)

– Jeg har ingen respekt for vaksinemotstanderne. (- Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen oppfordrer Oslo kommune til å stille krav om at alle barn skal følge barnevaksineprogrammet.)

(Anm: Fremskrittspartiet vil ha obligatorisk meslingvaksine. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen oppfordrer Oslo kommune til å stille krav om at alle barn skal følge barnevaksineprogrammet. Fredag ble det kjent at en ettåring i Bydel Sagene er innlagt på sykehus med meslinger. Fredag og lørdag ble rundt 60 barn i bydel Sagene vaksinert, skriver Aftenposten. Vil ha plikt Bruun-Gundersen reagerer på det som har skjedd. – Jeg oppfordrer nå Oslo kommune til å innføre krav i alle private og kommunale barnehager, om at barna skal følge barnevaskineprogrammet, sier hun. – Jeg mener at alle barnehager bør stille krav om vaksine, for å beskytte de sårbare barna som av medisinske grunner ikke kan vaksinere seg eller er for unge til å ha fått tilbudet, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Hun har sjekket ut med Diskrimineringsombudet og fått bekreftet at det er fullt lovlig å stille et slikt krav. Dagsavisen presiserer at vaksinemotstand ikke er oppgitt som noen årsak til utbruddet i bydel Sagene. Ettåringen hadde ennå ikke fått vaksine, fordi den gis ved 15 måneder (dagsavisen.no 17.2.2020).)

- Meslinger: Overlege fraråder ekstra vaksine. Smittevernoverlege Tore Steen i Helseetaten i Oslo mener det er lite hensiktsmessig å tilby barnehagebarn to omganger med meslingevaksine.

(Anm: Meslinger: Overlege fraråder ekstra vaksine. Smittevernoverlege Tore Steen i Helseetaten i Oslo mener det er lite hensiktsmessig å tilby barnehagebarn to omganger med meslingevaksine. – Selv om vi nå hadde et tilfelle av meslinger i helgen, og vi tilbød vaksine til de som var yngre enn ett år i denne spesielle situasjonen, er det neppe noen generell grunn til å vaksinere før barna er 15 måneder, sier Tore Steen. Han er smittevernoverlege i Helseetaten i Oslo. Fredag ble det kjent at et barn på ett år i Margarinfabrikken barnehage i Bydel Sagene hadde fått meslinger. (…) I barnevaksinasjons-programmet gis vaksine mot meslinger (MMR) ved 15 måneders alder og ved 11-12 års alder. Les også: Fremskrittspartiet vil ha obligatorisk meslingvaksine (dagsavisen.no 17.2.2020).)

- Vaccinemodstandere ser ud til at tabe terræn i onlinedebatten. Vaccinefortalere fylder nu meget mere på Twitter end vaccinemodstandere. For tre år siden var det lige omvendt.

(Anm: Vaccinemodstandere ser ud til at tabe terræn i onlinedebatten. Vaccinefortalere fylder nu meget mere på Twitter end vaccinemodstandere. For tre år siden var det lige omvendt. Vores nye forskning i, hvordan information om vaccinernes sikkerhed bliver spredt online, afslører, at anti-vaccinationsbevægelsen ikke længere har så meget vind i sejlene som tidligere. Mellem 1. januar og 28. marts blev 387 personer smittet med mæslinger i 15 amerikanske delstater. Også fåresyge gør et comback; i januar og februar 2019 blev 151 tilfælde registreret. Begge disse farlige og potentielt dødbringende sygdomme kan afværges ved MFR-vaccinen, der er så sikker, effektiv og brugt i så stor udstrækning, at mæslinger ellers blev erklæret udryddet i USA i 2000. (videnskab.dk 6.5.2019).)

- Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger? (- Vik, Nordbø og Døllner konkluderer den 22. august med at flere grundige vitenskapelige undersøkelser ikke har funnet holdepunkter for alvorlige bivirkninger av meslingvaksinen. Slike bivirkninger er imidlertid svært sjeldne, slik at vitenskapelige studier uten millioner av inkluderte pasienter ikke vil fange opp disse.) (- I henhold til statistikk fra VICP er skader etter vaksiner meget sjeldne også i USA, men likevel et erkjent problem. I USA gis det årlig ca. ni millioner MMR-vaksiner. I løpet av perioden 1988 til 2017 ble det meldt 998 pasientskader til VICP etter MMR-vaksine. I 392 av tilfellene ble skaden vurdert å skyldes vaksinen.)

(Anm: Dag Bratlid professor emeritus barnelege. Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger? Vik, Nordbø og Døllner konkluderer den 22. august med at flere grundige vitenskapelige undersøkelser ikke har funnet holdepunkter for alvorlige bivirkninger av meslingvaksinen. Slike bivirkninger er imidlertid svært sjeldne, slik at vitenskapelige studier uten millioner av inkluderte pasienter ikke vil fange opp disse. Slike studier blir derfor ikke gjennomført. Vi har heller ikke i Norge et system for å følge opp vaksineskader, slik som det amerikanske Vaccine Injury Compensation Programme (VICP). I henhold til statistikk fra VICP er skader etter vaksiner meget sjeldne også i USA, men likevel et erkjent problem. I USA gis det årlig ca. ni millioner MMR-vaksiner. I løpet av perioden 1988 til 2017 ble det meldt 998 pasientskader til VICP etter MMR-vaksine. I 392 av tilfellene ble skaden vurdert å skyldes vaksinen. Overført til norske forhold tilsvarer det en alvorlig bivirkning hvert tredje til fjerde år. Nylig fikk et barn erstatning fra staten fordi meslingvaksinen (MMR vaksinen) påførte ham MS, en alvorlig og sjelden sykdom hos et barn. Vaksine er et av de viktigste tiltak for å fremme folkehelse, og derfor noe de fleste vil ha glede av, men som noen få vil ta skade av. Regningen for vaksineprogrammene, både for vaksinekostnader, skader og bivirkninger, er det derfor en selvfølge at staten tar. (aftenposten.no 20.9.2019).)

- Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid, professor (em) og barnelege. (- Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand.)

(Anm: Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid, professor (em) og barnelege. Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand. Vi må unngå at vaksineskepsis blir til vaksinemotstand, noe både den enkelte og folkehelsen vil tape på, skriver innleggsforfatter. I Aftenposten den 30. juli har Therese Sollien en interessant kommentar på bakgrunn av den siste vaksineskandalen i Kina. Artikkelen skjemmes av overskriften «Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig». Siden mange bare leser overskrifter, som kan være feilaktige og villedende som i dette tilfellet, er det grunn til å påpeke noen relevante fakta. Kan være livreddende I 2009 gjennomførte helsemyndighetene et omfattende vaksinasjonsprogram mot svineinfluensa. Programmet ble støttet av informasjonskampanjer og praktisk tilrettelegging av vaksinasjonen. Et flertall av befolkningen lot seg da vaksinere. I ettertid vet vi at vaksinen førte til at mange vaksinerte utviklet den alvorlige sykdommen narkolepsi, og mange av disse vil ha livslang uførhet og plager. Det har vist seg at alle de som utviklet narkolepsi etter vaksinasjonen, hadde en genstruktur som også er vanlig hos en stor del av befolkningen. Hvorfor noen med dette genet utviklet narkolepsi, mens andre ikke, vet vi foreløpig ikke. Vi vet imidlertid at blant dem som har denne genstrukturen og ikke lot seg vaksinere, unngikk flere å få narkolepsi. Vaksineskepsis behøver derfor ikke være tullete – i dette tilfellet var den også livreddende! (aftenposten.no 9.8.2018).)

- Er meslingvaksinen farligere enn meslinger? (- Ut fra det vi i dag vet, er de fleste komplikasjonene til vaksinen milde og lite alvorlige. Alvorlige komplikasjoner med fare for senskader forekommer hos maksimalt to pr. en million vaksinerte.) (- Det er rett og slett usunt å være skeptisk til vaksinen!)

(Anm: Er meslingvaksinen farligere enn meslinger? | Vik, Nordbø og Døllner. Dette sier forskningen. Den siste tids medieoppslag om økning i antall meslingtilfeller i Norge, Europa og Nord-Amerika har igjen ført til debatt om det er fornuftig å vaksinere barn mot meslinger. Skeptikerne er bekymret for bivirkningene og mener at det bare er bra for barn å få sykdommen. (…) Ut fra det vi i dag vet, er de fleste komplikasjonene til vaksinen milde og lite alvorlige. Alvorlige komplikasjoner med fare for senskader forekommer hos maksimalt to pr. en million vaksinerte. Blant dem som får meslinger, vil derimot anslagsvis én av 250 syke få alvorlige komplikasjoner, og én til to pr. tusen vil dø av meslinger. De minste barna som ennå ikke er vaksinert, og personer med nedsatt immunforsvar, er mest utsatt for alvorlige komplikasjoner. Disse sårbare gruppene er derfor helt avhengig av at vaksinasjonsdekningen er god i befolkningen. (…) Dagens reisevirksomhet, inkludert flyktningstrømmer og innvandring fra land med lav vaksinasjonsdekning, vil fortsette i overskuelig fremtid. Norske barn og voksne vil derfor jevnlig bli eksponert for meslingviruset. Siden meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner, og på grunn av de relativt hyppig forekommende alvorlige komplikasjonene, er det spesielt viktig at alle barn vaksineres. Det er rett og slett usunt å være skeptisk til vaksinen! (aftenposten.no 25.5.2019).)

- Når ble faglig kritikk villedende og farlig? (- Det har ikke blitt utført noe større studie som ser på helsen til fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Kunnskapshullene er store når det gjelder bivirkninger. Under 1 prosent blir innmeldt, og det råder inhabilitet i flere ledd.) (- Min kritikk 24. juni gikk på at dødeligheten de oppga var ekstremt høy, 52 ganger høyere enn hva SSBs statistikk viser fra tiden innen vi startet opp vaksinering mot meslinger.)

(Anm: Av Sigurd Nes, lege, spesialist i allmennmedisin, leder i Foreningen for Fritt Vaksinevalg. Når ble faglig kritikk villedende og farlig? Professorene Viken, Døllner og overlege Nordbø hevdet i to innlegg at meslinger er farlig og at bivirkningene av vaksinen er sjeldne og milde. Min kritikk 24. juni gikk på at dødeligheten de oppga var ekstremt høy, 52 ganger høyere enn hva SSBs statistikk viser fra tiden innen vi startet opp vaksinering mot meslinger. Dette imøtegås med at det ikke holder faglig mål. Dette er statistiske kjensgjerninger, å underkjenne dette er det som ikke holder faglig mål. Det blir hevdet at det er etisk uforsvarlig å utføre forskning på vaksiner med et nøytralt placebo. Dette er et grunnleggende forskningsetisk og vitenskapelig metodekrav. Det uetiske må være ikke å etterfølge disse kravene. Sikkerhetsstudier av vaksiner har i tillegg en uforsvarlig kort observasjonstid. Det har ikke blitt utført noe større studie som ser på helsen til fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Kunnskapshullene er store når det gjelder bivirkninger. Under 1 prosent blir innmeldt, og det råder inhabilitet i flere ledd. Det eksisterer derfor ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at bivirkningene er sjeldne og milde. Å fremme faglig begrunnet bekymring i forhold til den omfattende feilinformasjonen som utøves fra fagmiljøene og media på vaksineområdet, er ikke farlig, men er sterkt påkrevet: Uvaksinerte blir beskyldt for å spre sykdom når vi vet at alle personer uavhengig av vaksinestatus kan spre smitte. Nyvaksinerte kan spre smitte i flere uker. Fullvaksinerte kan bli syke, meslingeutbrudd skjer regelmessig i befolkninger som har en vaksinedekning på 99 -100 prosent. Å innføre tvangsvaksinering av alle barn og helsepersonell for en sykdom som har vist seg å ha svært lav dødelighet i vårt land, kan ikke rettferdiggjøres. Det er beklagelig når vaksinedekningen kobles direkte til krav om tvangsvaksinering, noe som viser et prinsippløst forhold til grunnleggende pasient- og menneskerettigheter. Foreningen for Fritt Vaksinevalg har som formål å forsvare disse rettighetene. (aftenposten.no 6.8.2019).)

- De som lar seg og sine barn vaksinere, har ingen grunn til å få «ubegrunnet sykdomsangst». (- Farlig å feilinformere Vi bygget kronikken vår på solid faglig, oppdatert dokumentasjon. Det er langt farligere å bli smittet av meslinger enn å la seg vaksinere. Folk flest forstår slik informasjon.)

(Anm: Hvem villeder om meslinger? | Torstein Vik, professor emeritus i barnesykdommer, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU - Svein Arne Nordbø, overlege, Avdeling for mikrobiologi, St Olavs Hospital, og 1.amanuensis, IKOM, NTNU - Henrik Døllner, professor, IKOM, NTNU, og overlege Barne- og ungdomsklinikken, St Olavs Hospital. De som lar seg og sine barn vaksinere, har ingen grunn til å få «ubegrunnet sykdomsangst». Kollega Sigurd Nes beskylder oss i Aftenposten 24. juni for å komme med villedende påstander i vår kronikk 25. mai om hva som er farligst, meslingsykdommen eller vaksinen. Han påstår at kronikken har store faglige svakheter, spesielt at vi «hevder» at dødeligheten av sykdommen er 1-2 pr. 1000. Våre angivelser baserte seg imidlertid på ferske vitenskapelige oversiktsartikler og på aktuelle tall fra Tyskland. Senter for sykdomskontroll i USA (CDC) skriver faktisk nå på sine hjemmesider at 1-3 av 1000 barn «som blir smittet av meslinger vil dø av (…) komplikasjoner». I hele EU-/EØS-området døde 1-2 pr. 1000 i 2017-2018. Disse tallene er noe høyere enn tallet 1 pr. 3300, som Folkehelseinstituttet oppgir for dødeligheten i industriland. (…) Farlig å feilinformere Vi bygget kronikken vår på solid faglig, oppdatert dokumentasjon. Det er langt farligere å bli smittet av meslinger enn å la seg vaksinere. Folk flest forstår slik informasjon. (aftenposten.no 7.7.2019).)

- Villedende påstander fra fagmiljø gir en feilaktig forståelse av meslinger.

(Anm: Villedende påstander fra fagmiljø gir en feilaktig forståelse av meslinger | Sigurd Nes, Lege, spesialist i allmennmedisin, leder i Foreningen for Fritt Vaksinevalg. Dette gir et mer skremmende bilde av sykdommen. «Er meslingvaksinen farligere enn meslinger?» het en kronikk forfattet av pediatriprofessorene Torstein Vik og Henrik Døllner og overlege Svein Arne Nordbø, alle tilknyttet NTNU /St.Olav. Kronikken har store faglige svakheter og bidrar til å undergrave tilliten til fagmiljøene og skape ubegrunnet sykdomsangst. Mer skremmende bilde. Det hevdes at dødeligheten av meslinger er 1 av 500 – 1 av 1000. Dette er et tall fra CDC i USA som baserer seg på innrapporterte tilfeller og ikke den faktiske forekomsten. Dette gir et mer skremmende bilde av sykdommen. Ifølge kronikken skulle vi da ha hatt 60-120 dødsfall årlig i Norge på 1960-tallet. Folkehelseinstituttet oppgir en dødelighet på 1 av 3333, noe som tilsier ca. 19 dødsfall. Tall fra SSB over den faktiske dødeligheten for meslinger tiåret innen vi startet opp vaksineringen her i Norge i 1969 viser et snitt på tre årlige dødsfall. Dette gir en dødelighet på ca. 1 av 21.000 i snitt over hele tiårsperioden, og i den siste halvdelen 1 av 26.000. Spesialistenes påstand er derfor 52 ganger høyere enn de faktiske tallene fra SSB, som indikerer at sykdommen hos de aller fleste hadde en mild karakter, noe som samsvarer med den allmenne oppfatningen av sykdommen blant befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden. (…) Bivirkningene Det påstås videre at bivirkningene av vaksinene er milde og lite alvorlige. Vi mener det ikke er grunnlag for å konkludere på denne måten så lenge det nesten ikke har vært utført studier med biologisk nøytralt placebo. Oftest blir vaksinen testet mot en annen vaksine, og observasjonstiden begrenser seg til få dager. Adjuvansene har ikke blitt adekvat undersøkt og heller ikke for deres toksiske synergier. I tillegg vet vi at ca. 1 prosent av bivirkningene blir registrert, samtidig er vi vitne til en uforklarlig, men alvorlig økning av kroniske og autoimmune sykdommer. (…) At kronikkforfatterne i tillegg finner det «interessant» at tyske myndigheter vil innføre tvangsregimer, avslører en mangel på respekt for informert samtykke, som er grunnleggende i samspillet mellom pasient og helsepersonell. (aftenposten.no 24.6.2019).)

- Jo, meslinger har drept mennesker i den vestlige verden de siste 20 årene. (- I perioden 1999–2018 ble det rapportert om til sammen 127 dødsfall på grunn av meslinger i EU- og EØS-land. Klart flest dødsfall var det i Romania, etterfulgt av Frankrike og Italia.)

(Anm: Jo, meslinger har drept mennesker i den vestlige verden de siste 20 årene. Påstand [Meslinger] har ikke drept et menneske i vår vestlige verden på over 20 år (...). Heiko Santelmann @ Klassekampen, 10. mai 2019. Konklusjon Det er feil at meslinger ikke har tatt livet av noen i vestlige land på over 20 år. I perioden 1999–2018 ble det rapportert om til sammen 127 dødsfall på grunn av meslinger i EU- og EØS-land. Klart flest dødsfall var det i Romania, etterfulgt av Frankrike og Italia. (faktisk.no 24.5.2019).)

- Modernisering av overvåkingssystemer for vaksiner for å gjøre oppdagelser (påvisning) av sjeldne eller dårlig definerte uheldige hendelser bedre.

(Anm: Rebecca E Chandler, research physician. Rebecca E Chandler, research physician. Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Sweden. Modernisering av overvåkingssystemer for vaksiner for å gjøre oppdagelser (påvisning) av sjeldne eller dårlig definerte uheldige hendelser bedre. (Modernising vaccine surveillance systems to improve detection of rare or poorly defined adverse events.) Undersøkelser har vist at selv i land med høye vaksinasjonsrater er publikums bekymringer over sikkerheten til vaksiner ikke uvanlig. (- Det er behov for å gjennomgang nåværende infrastruktur for vaksinesikkerhet for å sikre at den er tilstrekkelig til å ta hensyn til publikums bekymringer og å vurdere hvordan forbedringer innen vitenskapen om vaksiners «legemiddelovervåkning» (pharmacovigilance) kan hjelpe. BMJ 2019;365:l2268 (Published 31 May 2019).)

(Anm: Uppsala Monitoring Centre. (A global culture of patient safety. Our ambition is to help make the world a better place for patients and their communities. Whether you are citizen, patient, scientist or professional, we hope you’ll find something interesting and useful to you on the site. We’re always pleased to hear from you; contact us here. (who-umc.org).)

- Hva skal vi gjøre med vaksinetvil?

(Anm: Editor's Choice. What should we do about vaccine hesitancy? (Hva skal vi gjøre med vaksinetvil?) With the resurgence of measles—a disease we thought had been all but conquered—gaps in vaccination coverage are gaining increasing public attention. If vaccination rates continue their downward trajectory measles may once again become endemic. What should we do in the face of growing “vaccine hesitancy,” now listed as one of the World Health Organization’s 10 threats to global health (www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019)? Should we blame the parents, censor social media, enforce vaccination through school exclusion, or penalise non-vaccination through fines or loss of benefits? BMJ 2019;365:l4044 (Published 06 June 2019).)

- »Skandalesag«: WHO tester malariavaccine uden samtykke fra børn og forældre. (- Malariavaccinen ser ud til at øge risikoen for død blandt piger, siger dansk professor.) (- Hvordan ville forældre have det med, at deres børn uvidende blev trukket ind i et kæmpeeksperiment af myndighederne? Det kan ende med at blive en katastrofe for offentlighedens tillid til vacciner og sundhedsmyndigheder,« advarer Christine Stabell Benn.)

(Anm: »Skandalesag«: WHO tester malariavaccine uden samtykke fra børn og forældre. Malariavaccinen ser ud til at øge risikoen for død blandt piger, siger dansk professor. WHO vaccinerer ifølge tidsskriftet BMJ 720.000 afrikanske børn mod malaria uden at have fået deres samtykke i en problematisk sag, der ifølge danske forskere rejser flere dilemmaer. Verdenssundhedsorganisationen WHO er i øjeblikket ved at teste en ny malariavaccine på hundredtusindvis af børn i Afrika. Ingen af børnene får dog at vide, at de er med i et forsøg. Og det er tvivlsomt, om deres forældre har fået det at vide. Selv hvis forældrene skulle have fået information om forsøget, er det uvist, om de reelt forstår, at deres børn får sprøjtet en nyudviklet vaccine ind i kroppen for at kortlægge, hvordan den virker, og hvad bivirkningerne er. Det skriver det anerkendte videnskabelige tidsskrift BMJ i en netop offentliggjort journalistisk artikel, skrevet af én af tidsskriftets redaktører. (…) »Hele sagen er i mine øjne en skandale fra ende til anden,« lyder det fra professor Christine Stabell Benn, klinisk professor i global sundhed på Klinisk Institut ved Syddansk Universitet. »Tænk, hvis vaccinen virkelig fordobler risikoen for dødelighed i piger. Hvordan ville forældre have det med, at deres børn uvidende blev trukket ind i et kæmpeeksperiment af myndighederne? Det kan ende med at blive en katastrofe for offentlighedens tillid til vacciner og sundhedsmyndigheder,« advarer Christine Stabell Benn. Professor: Et brud på globale konventioner Christine Stabell Benn får opbakning af en anden professor, Thomas Ploug, der forsker i etik ved Aalborg Universitet. (videnskab.dk 27.2.2020).)

(Anm: WHO’s malaria vaccine study represents a “serious breach of international ethical standards”. BMJ 2020;368:m734.)

- What is pharmacovigilance. (- Hva er legemiddelovervåkning.)

(Anm: What is pharmacovigilance. Pharmacovigilance is an important tool for ensuring safe and effective drugs. The purpose is to gather information about safety in clinical use and shorten the time until the safety profile of a drug is well known. Pharmacovigilance includes: - Adverse drug reactions - Interactions with other medicinal products - New effects of a medicinal product - Lack of efficacy of medicinal product – Misuse - Dependence, abuse. Pharmacovigilance takes place both at national and international level. The Norwegian Medicines Agency is actively contributing to the European Medicines Agency's Committee for pharmacovigilance, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). (legemiddelverket.no - Publisert: 27.06.2016 ).)

- Rabies tar 60.000 menneskeliv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. (- Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk. (Bergens Tidende): Rabies er en virusinfeksjon som spres fra dyr til mennesker.)

(Anm: Rabies tar 60.000 menneskeliv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. Rabies er dødelig hvis sykdommen har brutt ut. Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk. (Bergens Tidende): Rabies er en virusinfeksjon som spres fra dyr til mennesker. Nesten alltid er smittekilden en hund som biter eller sleiker i åpne sår. Viruset vandrer fra bittstedet via ryggmargen til hjernen, der det gir hjernebetennelse, skriver Bergens Tidende. Les også: Kvinne i 20-årene døde av rabies i Førde (aftenposten.no 8.5.2019).)

– Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom.

(Anm: Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom. Frykter koppevirus kan bli kunstig fremstilt på laboratorier og spredd «i ond hensikt». Det er 41 år siden siste registrerte tilfelle av kopper, en akutt og smittsom sykdom som gir utslett over hele kroppen, og har høy dødelighet. Regjeringen har nå besluttet å bruke 12,8 millioner kroner av revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt frem 14. mai, til å kjøpe et vaksinelager mot sykdommen, til tross for at den ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980. Bakgrunnen er at det tidligere har lyktes forskere å fremstille et kunstig koppevirus i laboratorium, blant annet i Canada i 2017. (vg.no 11.5.2019).)

- 10 myter om vaksiner. Av KARI SPETS og CAMILLA HUUSE. Tone Fredsvik Gregers fra Universitetet i Oslo, Bjarne Bjorvatn fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon er kildene i denne saken.

(Anm: 10 myter om vaksiner. Av KARI SPETS og CAMILLA HUUSE. Tone Fredsvik Gregers fra Universitetet i Oslo, Bjarne Bjorvatn fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon er kildene i denne saken. 1. Vaksiner har farlige bivirkninger Alle legemidler har bivirkninger, men de fleste ved vaksinering er milde og forbigående: Lett feber, ømhet ved stikkstedet eller kortvarig allergi. Av 824.500 doser i barnevaksinasjonsprogrammet (BVP) i 2017, kom det inn 591 meldinger om mistenkte bivirkninger. De vanligste er feber, gråt, uro og slapphet. 0,008 prosent av disse var mistenkte alvorlige bivirkninger, som allergisk reaksjon. Disse barna skrives ut fra sykehus i god form etter kort tid. Andre kan gjelde tilstander hvor vaksinen ikke har vært årsaken. Feil: FHI oppgir at ingen av meldingene fra 2017 avdekket ukjente eller nye alvorlige bivirkninger. Tallene ga ikke grunn til bekymring. (…) (vg.no 12.4.2019).)

- Tarmkreftvaksine viser lovende resultater i tidlige studier.

(Anm: Colorectal cancer vaccine has promising results in early trials. A clinical trial shows promise for a new colorectal cancer vaccine, as it caused no serious side effects while bloodwork demonstrated immune cell activation. These results appear in the Journal for ImmunoTherapy of Cancer and outline a phase 1 clinical trial. The trial set out to establish if the vaccine itself was safe and whether it activated immune cells — both aspects of which were satisfactory. This success paves the way for further study. (medicalnewstoday.com 5.5.2019).)

- Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger.

(Anm: Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger. Oslo universitetssykehus anbefaler sine ansatte å vaksinere seg, men kan ikke pålegge dem å gjøre det. – Våre klare anbefalinger er at alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er det, sier smitteoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, til Aftenposten. Sykehuset har ingen klar oversikt over de ansattes vaksinestatus, men mener helsepersonell har et moralsk ansvar for å vaksinere seg. Les også: Overlege: Svensk meslingutbrudd skremmer – en påminnelse om å vaksinere (nrk.no 4.1.2018).)

(Anm: Utvalgt helsepersonell i Oslo får gratis meslingvaksine. Alt kommunalt helsepersonell i Oslo som har kontakt med barn og unge gjennom jobben tilbys nå gratis vaksine mot meslinger. Helsemyndighetene har ingen nasjonale planer. (aftenposten.no 13.1.2018).

- Behov for MMR-vaksine – påminnelse om FHIs anbefalinger.

(Anm: Behov for MMR-vaksine – påminnelse om FHIs anbefalinger. Folkehelseinstituttet får for tiden mange henvendelser med spørsmål om gjeldende råd for MMR-vaksinasjon. Du finner informasjon om MMR-vaksine til voksne og vurdering av vaksine før reise på www.fhi.no: - MMR-vaksine før reisen? - Oppfriskningsvaksiner til voksne (fhi.no 28.3.2019).)

- Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre.

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. Et nyt studie viser, at folk med yderligtgående politiske synspunkter har sværere ved at se, når de tager fejl. (- Resultatet viste, at de, der havde ekstreme holdninger, var mere sikre på, at de havde ret, selvom de tog fejl.) (- Ifølge Steve Fleming er de, der har ekstreme holdninger, også er mindre villige til at ændre mening, selvom de får beviser for, at de tager fejl. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter.

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. Hvorfor tror vaccineskeptikerne, at de ved bedst? (…) Historien kort Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier, og der er bred videnskabelig konsensus om vaccinernes sikkerhed. Alligevel nægter eller udskyder mange forældre at lade deres børn vaccinere. Hvad ligger til grund for den stigende skepsis? Nyt studie gransker årsagerne. (videnskab.dk 7.1.2019).)

- Helsedirektøren: – Uforsvarlig at uvaksinert helsepersonell kan smitte sårbare pasienter med meslinger. – I verste fall kan smittet helsepersonell utsette pasienter for stor risiko, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog.

(Anm: Helsedirektøren: – Uforsvarlig at uvaksinert helsepersonell kan smitte sårbare pasienter med meslinger. – I verste fall kan smittet helsepersonell utsette pasienter for stor risiko, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog. – Oppfordringen om vaksinasjon av helsepersonell gjelder i høy grad fremdeles, med tusenvis av smittede i meslingutbrudd i Europa, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Meslingtilfellet i Oslo som Aftenposten skrev om mandag, gjelder en ansatt på Legevakten i Oslo som kan ha blitt smittet av en pasient. Vedkommende var kun «delvis vaksinert» mot den svært smittsomme sykdommen. Legevakten har vært i kontakt med en rekke personer som var i kontakt med den ansatte denne dagen, opplyste smittevernoverlege Tore Steen til NRK tirsdag morgen. (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Usikker på vaksiner? Les denne saken nå! - Risikoen ved ikke å vaksinere seg er enormt mye større enn risikoen for de eventuelle bivirkningene, sier biolog.

(Anm: Kathrine Humberset. Usikker på vaksiner? Les denne saken nå! - Risikoen ved ikke å vaksinere seg er enormt mye større enn risikoen for de eventuelle bivirkningene, sier biolog. Tidligere denne måneden ble det påvist ett tilfelle av meslinger i Oslo. I februar i fjor ble det meldt om tre tilfeller av meslinger på Østlandet. De smittede var uvaksinerte og hadde vært i utlandet. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttrykker bekymring for at foreldre bevisst unngår å vaksinere barna sine. Vi stilte biologen og eksperten Tone Fredsvik Gregers fem spørsmål om vaksiner. (aftenposten.no 28.3.2019).)

- Vaksineskepsisen er livsfarlig.

(Anm: Vaksineskepsisen er livsfarlig. Verdens helseorganisasjon forteller oss at vaksinemotstand er en av de største truslene mot folkehelsen i 2019. Det finnes et vaksinasjonsprogram. Følg det! (dagsavisen.no 19.3.2019).)

- Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden. Heldige er de barna som får mulighet til å bli vaksinert. Og heldige er de landene der innbyggerne forstår verdien av vaksiner og av at så mange som mulig slutter opp om de offentlige vaksinasjonsprogrammene. Likevel, det er en trend i vestlige land at vaksineskepsis fester seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte vaksineskepsis som en av de ti største truslene mot god helse globalt i 2019. Meslinger er en av sykdommene som var så å si utryddet i flere land i Europa, men forekomstene dukker nå opp hyppigere. Helsedirektøren: Uforsvarlig med uvaksinert helsepersonell (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Slik vet du om du er immun mot meslinger. Alle som har fulgt det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet eller har hatt meslinger, er immun mot sykdommen.

(Anm: Slik vet du om du er immun mot meslinger. Alle som har fulgt det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet eller har hatt meslinger, er immun mot sykdommen. (…) Overlege på Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl understreker at vaksinasjonsdekningen blant barn og unge i Norge er svært god. Derfor er det ingen grunn til panikk, mener hun. – Det at vi nå har fått ett tilfelle av meslinger i Oslo, betyr ikke at hele Oslo er utsatt for smitte. Ettersom vi har den høye vaksinasjonsdekningen som vi har her til lands, så er det liten grunn til å tro at vi vil få veldig mange sekundærtilfeller, sier Greve-Isdahl. (aftenposten.no 21.3.2019).)

- Meslinger! Det er alarm! (- Jeg har tre påstander: (…).)

(Anm: Meslinger! Det er alarm! | Preben Aavitsland, kommuneoverlege, Arendal og Froland og overlege, Folkehelseinstituttet. Vi kommer til å oppleve tilfeller av meslinger nesten hvert år fremover. Det betyr ikke at vaksinasjonsdekningen er dårlig eller at folkehelsen er truet. Da en medarbeider ved Oslo legevakt nylig ble syk med meslinger, gikk alarmen. Sosiale medier flommet over av ukvemsord mot uvaksinerte, politikere kappløp mot nærmeste NRK-studio for å foreslå tvungen vaksinasjon, Helsedirektoratet rykket ut, innbyggere løp til fastlegen for å bli vaksinert, og lederskribenter hamret løs på tastaturet. Det er alarm! Pust med magen Kan vi ikke bare ta ett skritt tilbake og puste med magen? Her er mitt forsøk, på vegne av vanvittig mange, på å fremme en nøktern debatt. Jeg har tre påstander: (…) (aftenposten.no 31.3.2019).)

- Frp-forslag før landsmøtet: Vaksinér alle! (- Ingen bør slippe unna vaksiner, foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet.) (– Politiet og helsemyndighetene må her samarbeide.)

(Anm: Frp-forslag før landsmøtet: Vaksinér alle!  Ingen bør slippe unna vaksiner, foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet. – For å minimere sjansene for nye utbrudd av meslinger og andre alvorlige sykdommer, ber landsmøtet stortingsgruppen og regjeringen jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp. Landsstyret i Frp har allerede stilt seg bak forslaget, som også innebærer at alle flyktninger, asylsøkere og nyankomne til Norge skal tilbys vaksinasjon ved første mulige anledning. De skal også sjekkes innen tre dager etter ankomst Norge. (…) – Politiet og helsemyndighetene må her samarbeide. (vg.no 4.6.2019).)

-  Vi kan forebygge meslinger med frivillig vaksinasjon. (- Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at 96 prosent av toåringer er vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringer er 97 prosent vaksinert, og 92 prosent har fått to doser som anbefalt.)

(Anm: Vi kan forebygge meslinger med frivillig vaksinasjon | Didrik F. Vestrheim, avdelingsdirektør, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet - Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet. I dag publiseres vaksinasjonsdekningen i Norge for 2018. Oppslutningen om vaksinasjon er høy, og vaksinasjonsdekningen fortsetter å stige. Verdens helseorganisasjon vil stoppe spredning av meslinger i Europa, men utviklingen går feil vei. I Norge har vi nådd målet. Vi har ingen vedvarende smitte, og kun sporadisk blir noen syke. Men enkelttilfeller skaper overskrifter. Utbrudd av meslinger minner oss om behovet for beskyttelse og fortjener oppmerksomhet. Situasjonen i Norge kan forandre seg, og utviklingen må følges nøye. Det siste året har flere fremmet forslag om bruk av tvang for å sikre høy vaksinasjonsdekning. I Norge har vi oppnådd høy vaksinasjonsdekning gjennom frivillighet. Vi tror dette skyldes åpen, redelig og aktiv informasjon og tillit til helsetjenesten.  Kunnskap basert på erfaringer fra andre land, tyder på at frivillighet virker bedre enn tvang. Nye tall i dag I dag publiseres vaksinasjonsdekningen i Norge for 2018. (…) Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at 96 prosent av toåringer er vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringer er 97 prosent vaksinert, og 92 prosent har fått to doser som anbefalt. Landsgjennomsnittet har vært stabilt høyt i flere år, men det er forskjeller mellom kommuner og bydeler. (aftenposten.no 12.4.2019).)

-  Tvång kan leda till mindre vaccinering i stället för mer.

(Anm: Tvång kan leda till mindre vaccinering i stället för mer. Läkemedelsvärldens Helene Wallskär bloggar om det omskrivna stödet för obligatorisk barnvaccinering. I dagens redaktionsblogg skriver Helene Wallskär om Som-studiens fråga om införande av obligatoriskt vaccinationsprogram för barn i Sverige. Nästan tre av fyra tillfrågade stödde förslaget. Men vore en vaccinationsplikt verkligen en god idé? Eller finns det risk att effekten av en sådan lag på sikt snarare blir att vaccinationstäckningen minskar? (lakemedelsvarlden.se 11.4.2019).)

- Pharmadanmark: Tvangsvaccinering puster til vaccineskepsis. Debat: Tvangsvaccinering bør ikke indgå i den nye epidemilov, for det kan skærpe mistroen til vacciner i befolkningen og i sidste ende gå ud over folkesundheden, skriver Rikke Løvig Simonsen. (- Et skadeligt signal.) (- Men alene det signal, der ligger i at tale om tvang i forbindelse med vaccination, er misforstået og skadeligt. Det kan alvorligt underminere tiltroen til og forståelsen for det gavnlige i vacciner i befolkningen.) (- Der må ikke graves grøfter imellem borgerne på den ene side og politikere og sundhedsprofessionelle på den anden side, når det handler om brugen af vacciner.)

(Anm: Pharmadanmark: Tvangsvaccinering puster til vaccineskepsis. Debat: Tvangsvaccinering bør ikke indgå i den nye epidemilov, for det kan skærpe mistroen til vacciner i befolkningen og i sidste ende gå ud over folkesundheden, skriver Rikke Løvig Simonsen. Af Rikke Løvig Simonsen Formand, Fagforeningen Pharmadanmark Meget tyder på, at vi inden længe kan gå i gang med at vaccinere imod covid-19, hvilket de fleste danskere sikkert glæder sig til, da det vil betyde en tilbagevenden til en mere almindelig hverdag. Det er selvsagt vigtigt, at borgerne føler sig trygge ved – og fuldt oplyste om – de kommende vacciner. I den sammenhæng er regeringens forslag til ny epidemilov bekymrende, fordi den lægger op til, at sundhedsministeren kan kræve tvangsvaccination for at inddæmme udbredelse af farlig eller såkaldt samfundskritisk sygdom. Det er endnu uklart, om elementet af tvang fortsat vil være at finde i lovforslaget, når regeringen som lovet har justeret det. Det vil forhåbentlig ikke være tilfældet, for tvang er problematisk i forhold til den enkeltes retssikkerhed og må under alle omstændigheder kun være en sidste udvej. (...) Der er med andre ord absolut ikke grund til at puste til den skepsis og tvivl, som nogle borgere føler, ved at vedtage lovgivning, som tvinger folk til at blive vaccineret. Der er med andre ord absolut ikke grund til at puste til den skepsis og tvivl, som nogle borgere føler, ved at vedtage lovgivning, som tvinger folk til at blive vaccineret. Der må ikke graves grøfter imellem borgerne på den ene side og politikere og sundhedsprofessionelle på den anden side, når det handler om brugen af vacciner. (altinget.dk 3.12.2020 -Sundheds- og Ældreministeriet).)

- Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem. Etter at det mandag ble påvist meslingutbrudd hos en ansatt på legevakten i Oslo, har diskusjonen om obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell blusset opp igjen.

(Anm: Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem. Etter at det mandag ble påvist meslingutbrudd hos en ansatt på legevakten i Oslo, har diskusjonen om obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell blusset opp igjen. I februar 2018 ble det påvist meslingsmitte hos tre personer. En av de smittede var en helsearbeider fra Vestvågøy. Den gang gikk Stensland, som er Høyres helsepolitiske talsperson, hardt ut og krevde at helsepersonell skulle vaksineres i tråd med vaksinasjonsprogrammet. Nå gjør han det nok en gang, etter at det mandag ble påvist meslingutbruddhos en ansatt på legevakten i Oslo: – Når du jobber innen helse er det aldri gøy å si «hva var det jeg sa». Nå er jeg dessverre nødt til å bruke det uttrykket, sier Stensland til VG. (vg.no 20.3.2019).)

- Audun Stensland (14) er født med hjertefeil: – Vaksiner handler ikke bare om deg selv.

(Anm: Audun Stensland (14) er født med hjertefeil: – Vaksiner handler ikke bare om deg selv. Audun Stensland (14) ble født med en alvorlig hjertefeil som gjorde han spesielt mottakelig for smittsomme sykdommer. – De som ikke tåler vaksine, rammes hardest, sier han til VG. VG har tidligere skrevet at høyre-representant Sveinung Stensland har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner. Nå forteller Audun (14) for første gang hvorfor han opplever å være et såkalt «risikobarn». (vg.no 20.4.2019).)

- Kaja er avhengig av at du vaksinerer deg. I Norge er det en økende forekomst av barnesykdommene tuberkulose, kikhoste og meslinger.

(Anm: Kaja er avhengig av at du vaksinerer deg. I Norge er det en økende forekomst av barnesykdommene tuberkulose, kikhoste og meslinger. Kaja Pedersen (34) er født med en primær immunsvikt. Sykdommen hypogammaglobulinemi gjør at kroppens immunforsvar ikke kjenner igjen bakterier og dermed ikke klarer å beskytte seg mot bakterielle infeksjoner. – Samtidig er immunforsvaret svekket, noe som gjør at når man først får et virus blir man ofte sykere og syk i en lengre periode. Pedersen forteller at på grunn av sykdommen er det flere vaksiner hun ikke kan ta. En av dem er MMR-vaksinen mot meslinger. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi har. Hun er dermed avhengig av at de rundt henne har vaksinert seg. (vg.no 20.3.2019).)

- Faktisk helt sant: Meslinger kan i verste fall være dødelig.

(Anm: Faktisk helt sant: Meslinger kan i verste fall være dødelig. Eva Brox i Norsk immunsviktforening sier til NRK at meslinger kan bety døden. Det er helt riktig. Faktasjekk «I verste fall kan meslingsmitte bety døden.» Eva Brox, Norsk Immunsviktforening, 5. januar 2018 Dette er faktisk helt sant. Konklusjon Meslinger tok i 2016 livet av nesten 90 000 personer, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I Europa er det registrert 40 dødsfall de siste to årene. Selv om det ikke har dødd noen av meslinger i Norge siden 1989, kan sykdommen være dødelig også her til lands. Små barn og personer med dårlig immunforsvar er særlig utsatt for smitte. (vg.no 10.1.2018).)

(Anm: Camilla Viken, generalsekretær, UNICEF NorgeVaksine-nekt er brudd på barns rettigheter. Hvert år dør flere millioner barn av sykdommer som kunne vært unngått dersom barna var vaksinerte. Det er de aller minste og svakeste som rammes hardest av vaksinenekt. (nrk.no 11.1.2018).)

- Doctor Who Fooled The World: Et utdrag fra Brian Deers nye bok om Andrew Wakefield.

(Anm: The Doctor Who Fooled The World: An excerpt from Brian Deer’s new book about Andrew Wakefield. Retraction Watch readers are no doubt familiar with the case of Andrew Wakefield, the former gastroenterologist who led a 1998 paper in The Lancet — now retracted — that led him to claim a link between the MMR vaccine and autism. It was journalist Brian Deer who revealed the true details of that work, and in this excerpt from his new book, The Doctor Who Fooled the World, released today in the U.S., Deer reports on Wakefield’s formative years. (retractionwatch.com 29.9.2020).)

- Stor studie fastslår at det er ingen sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme. MMR-vaksinen øker ikke barns risiko for å utvikle autisme. (- I 1998 ble det publisert en kontroversiell studie av blant annet Andrew Wakefield i tidsskriftet The Lancet, som hevdet at det var en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme.)

(Anm: Stor studie fastslår at det er ingen sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme. MMR-vaksinen øker ikke barns risiko for å utvikle autisme. Det viser en stor studie publisert i det medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Forskningsjuks i 1998 MMR står for meslinger (measles), kusma (mumps) og røde hunder (rubella). MMR-vaksinen beskytter barnet mot disse sykdommene. Vaksinen gis ved 15 måneder og 11-12 års (6. klasse) alder. I 1998 ble det publisert en kontroversiell studie av blant annet Andrew Wakefield i tidsskriftet The Lancet, som hevdet at det var en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Først i 2004 ble forskningen avslørt som svindel og forfalskning. Wakefield ble i 2010 fradømt retten til å praktisere som lege i Storbritannia. Men forskningsjukset førte til skepsis mot vaksinen blant foreldre. Senere studier har motbevist at det er noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, men skepsisen finnes fremdeles. Denne nye studien er nok et bevis på at autisme ikke kan kobles til vaksinen. (nhi.no 13.3.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. (…) Primary Funding Source: Novo Nordisk Foundation and Danish Ministry of Health. Ann Intern Med. 2019 Mar 5.)

- WHO advarer: Antallet af mæslingetilfælde er årtiets højeste.

(Anm: WHO advarer: Antallet af mæslingetilfælde er årtiets højeste. Flere end 41.000 børn og voksne i Europa er blevet smittet med mæslinger i løbet af årets første seks måneder. På bare seks måneder har antallet af mæslingetilfælde i Europa langt oversteget det samlede antal for hvert år i dette årti. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO. I løbet af årets første seks måneder blev 41.000 børn og voksne således smittet med sygdommen. Heraf døde mindst 37. Endnu en dansker er blevet smittet med mæslinger I 2016 blev 5.273 personer smittet, det var det laveste antal siden 2010. Året efter ramte sygdommen 23.927 personer. (jyllands-posten.dk 20.8.2018).)

- Meslinger. - Et spørsmål om tid før liv går tapt. Lege slår alarm om spredning av meslinger. Lørdag kunne Folkehelseinstituttet opplyse om et nytt tilfelle av den dødelige sykdommen meslinger i Norge. Antall tilfeller har økt fra null i 2016 til 12 i fjor.

(Anm: Meslinger. - Et spørsmål om tid før liv går tapt. Lege slår alarm om spredning av meslinger. Lørdag kunne Folkehelseinstituttet opplyse om et nytt tilfelle av den dødelige sykdommen meslinger i Norge. Antall tilfeller har økt fra null i 2016 til 12 i fjor. Koblet opp mot den globale økningen er dette dramatisk, mener fastlege Kaveh Rashidi. - Det er snakk om en nærmest utryddet sykdom som har begynt å spre seg igjen. Antallet som blir smittet og som dør stiger i Europa, det er en skummel utvikling. Det kan være et spørsmål om tid før liv går tapt også her i Norge, selv om det foreløpig ikke er noen som har mistet livet her til lands, sier han til Dagbladet. (dagbladet.no 16.3.2019).)

- Meslinger gjør comeback. Vaksinemotstandere er ikke den eneste grunnen.

(Anm: Measles Is Making a Comeback. Anti-Vaxxers Aren't the Only Reason. Measles Is Returning to a Range of Places — But Not for the Same Reasons. By now, measles ought to be optional. As long as parents are conscientious and governments are competent, no child has to contract the sometimes fatal disease again. But across Europe and in the U.S., that’s not what’s happening. (time.com 23.8.2018).)

– Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019.

(Anm: – Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019. Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det bekymrer UNICEFs generalsekretær Camilla Viken. (…) I lys av den alarmerende utviklingen har organisasjonen plassert vaksinemotstand på listen over det de mener utgjør de ti største truslene mot den globale helsen i 2019. – Dette er svært alvorlig, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge til NTB. (…) Les også: Oslo vurderer vaksinetvang (…) Hun påpeker også at man bryter andres rettigheter dersom man selv lar være å bli vaksinert. (…) WHO publiserte nylig en rapport som viste at antall barn som dør av meslinger er redusert med 84 prosent siden år 2000 på grunn av vaksinering. (…) Klar tale – Det vi vet, og det WHO skriver, er at man snakker om velprøvde vaksiner med minimale bivirkninger. Bivirkningene er små sammenlignet med de eventuelle konsekvensene dersom man ikke vaksineres, sier Viken som er bekymret over utviklingen av vaksinemotstand. Hun er klar i sin tale og presiserer tydelig at vaksine er en livredder, som forhindrer barn i å få alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser. (NTB) (dagsavisen.no 28.1.2019).)

– Jeg ser nesten ingen begrensninger nå. For seks år siden ville hun gi opp. Nå er Agnete B. Fredriksens gründersatsing verdt 17,5 milliarder kroner.

(Anm: – Jeg ser nesten ingen begrensninger nå. For seks år siden ville hun gi opp. Nå er Agnete B. Fredriksens gründersatsing verdt 17,5 milliarder kroner. (…) Nå sitter hun med hendene rundt en kaffekopp med skriften «Vaccibody, the first 10 years». (…) Totalt vil Vaccibody motta rundt 7 milliarder de neste årene. (…) – Det jeg synes er gøy, er rollen mellom pasienter, leger og investorer. Den som legger en strategi som tjener alle parter, og ikke minst sluttbrukeren: Pasienten. Og det er gøy å jobbe med mennesker som vil noe og som tar ansvar. (e24.no 25.10.2020).)

- Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine: – Dette er stort. Et norsk bioteknologiselskap jobber med å utvikle en vaksine mot aggressiv kreft. (- Det som skiller den kommende vaksinen fra HPV-vaksinen som allerede er på markedet, er at denne skal fungere på pasienter som allerede har aggressiv kreft.)

(Anm: Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine: – Dette er stort. Et norsk bioteknologiselskap jobber med å utvikle en vaksine mot aggressiv kreft. – Det er et stort steg for kreftforskningen, sier Kjetil Taskén, leder for institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus. I 2011 ble kreftbehandling revolusjonert med immunbaserte behandlinger. James P. Allison og Tasuku Honjo ble tildelt nobelprisen i medisin i 2018 for teknologien som gjorde det hele mulig. Nobelkomiteen mener arbeidet med å snu immunforsvaret mot kreftcellene har gitt verden en helt ny måte å behandle kreft på. Nå har et lite norsk bioteknologiselskap, Vaccibody, tatt enda et skritt mot fremtiden. Sammen med det internasjonale legemiddelfirmaet Roche har de inngått et samarbeid for å utvikle en vaksine mot aggressiv livmorhalskreft. Det som skiller den kommende vaksinen fra HPV-vaksinen som allerede er på markedet, er at denne skal fungere på pasienter som allerede har aggressiv kreft. Det er et stort steg for kreftforskningen, ifølge Kjetil Taskén, leder for institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus. (…) Dersom vaksinen har en dramatisk effekt, kan man komme fortere inn på markedet og begynne å behandle pasienter. Fungerer vaksinen bra, kan man derfor forvente å se den på markedet mellom år 2023 og 2025. – Det er flere andre som går den veien nå, fordi forståelsen for immunterapi har kommet i det siste. Tidligere har mange kreftvaksiner stanget mot veggen fordi man har forsøkt å få immunforsvaret til å reagere på kreftceller samtidig som friske celler. Og det er vanskelig. (tv2.no 14.3.2019).)

- Forskere: Misinformation om HPV-vaccinen kan udløse 45 unødvendige dødsfald. Tusindvis af danske piger valgte HPV-vaccinen fra efter dårlig omtale i medierne. (- Løst overslag: 180 syge, 45 døde uden vaccine.) (- Det har forskere regnet sig frem til i et nyt studie.)

(Anm: Forskere: Misinformation om HPV-vaccinen kan udløse 45 unødvendige dødsfald. Tusindvis af danske piger valgte HPV-vaccinen fra efter dårlig omtale i medierne. I værste fald betyder det kræfttilfælde og dødsfald, som kunne være undgået, lyder det i nyt studie. (…) Løst overslag: 180 syge, 45 døde uden vaccine Hvis andelen af vaccinerede i stedet havde ligget stabilt over årene, ville 26.000 flere piger være blevet vaccineret. Det har forskere regnet sig frem til i et nyt studie. Statistisk set vil 180 af dem i værste fald udvikle livmoderhalskræft, som ifølge forskerne kunne være undgået med HPV-vaccinen. (…) HPV-vaccinen HPV-vaccinen blev indført i Danmark i 2009 og er løbende blevet opgraderet. Den beskytter mod Humant Papilloma Virus, som kan udløse livmoderhalskræft og andre kræfttyper. Den beskytter også mod kønsvorter - og ifølge professor Allan Randrup Thomsen potentielt også mod visse kræftformer i svælget, som er forbundet med HPV-infektion. (videnskab.dk 10.1.2020).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Studie: Norge henger etter på HPV-beskyttelse. (– Norge ligger dessverre et stykke bak land vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret , som er medforfatter på Lancet-artikkelen.)

(Anm: Studie: Norge henger etter på HPV-beskyttelse. HPV-vaksinasjonen beskytter bedre desto bredere vaksinasjonsprogrammet er. Norge er litt etter land vi liker å sammenligne oss med, viser en studie i Lancet. (…) – Norge ligger dessverre et stykke bak land vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret , som er medforfatter på Lancet-artikkelen. (…) Nygård vil likevel ikke si at en feil er begått ved at Norge ikke innførte vaksinen bredere og raskere, sett i lys at det fremdeles hersket usikkerhet rundt den beskyttende effekten da vaksinen var ny. – Sånn sett bør vi nok være fornøyde med at programmet ble innført såpass tidlig som det tross alt ble i Norge, sier Nygård. (aftenposten.no 28.6.2019).)

- Nyt kæmpestudie af HPV-vaccine: Infektioner og celleforandringer fortsætter med at falde.

(Anm: Nyt kæmpestudie af HPV-vaccine: Infektioner og celleforandringer fortsætter med at falde. Ny, stor gennemgang viser, at antallet af HPV-infektioner, kønsvorter og kræftfremkaldende celleforandringer fortsætter med at falde i lande med vaccinationsprogrammer. HPV-vaccination har over de sidste 8-9 år sænket tilfælde af de to mest kræftfremkaldende HPV-typer med 83 procent hos 13-19-årige piger og 66 procent hos 20-24-årige kvinder (videnskab.dk 27.6.2019).)

- Debatt: Vaksiner. Vaksiner er dyrt - og betalingsevnen lav. Midt mellom manglende markeder, store kostnader for utvikling og behov for kompetanse som ellers dreies mot mer lukrative markeder, står CEPI. (- Vaksiner for rike land blir prioritert.)

(Anm: Av Frederik Kristensen, viseadm. direktør  Gunnstein Norheim, dir., avd for vaksineforskning, CEPI, OsloDebatt: Vaksiner. Vaksiner er dyrt - og betalingsevnen lav. Midt mellom manglende markeder, store kostnader for utvikling og behov for kompetanse som ellers dreies mot mer lukrative markeder, står CEPI. TILGJENGELIGHET: Vi forstår bekymringen for at vaksinene ikke skal bli tilgjengelige til en pris lavinntektsland har råd til. Enda verre er det om vaksinene ikke blir tilgjengelige i det hele tatt, skriver innsenderne. (…) - Debatt: Vaksiner. Vaksiner er dyrt - og betalingsevnen lav. Midt mellom manglende markeder, store kostnader for utvikling og behov for kompetanse som ellers dreies mot mer lukrative markeder, står CEPI. (- Vaksiner for rike land blir prioritert.) (dagbladet.no 14.3.2019).)

- Leger uten grenser langer ut etter koalisjon som arbeider med vaksineutvikling. En feide har brutt ut mellom Coalition for Epidemic Preparedness Innovations og Leger Uten Grenser (Doctors Without Borders), som anklager den offentlig-private koalisjonen viet til vaksineutvikling for å vanne ut en politikk for rettferdig tilgang til enkelte behandlinger.

(Anm: Doctors Without Borders blasts coalition working on vaccine development. Afeud has broken out between the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and Doctors Without Borders, which accused the public-private coalition devoted to vaccine development of watering down a policy for equitable access to any treatments. Despite several pleas by Doctors Without Borders, CEPI declined to reinstate portions of its original access policy. The guidelines were adopted at the time the coalition was created in 2017 in the wake of the Ebola virus, with backing from the Bill and Melinda Gates Foundation and several governments, among others. (statnews.com 16.3.2019).)

(Anm: Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. (legerutengrenser.no).)

- Legemiddelindustriens ødelagte rykte bidrar til å fyre opp under antivaksinebevegelsen. (- Public confidence in pharmaceutical companies is at an all-time low.)

(Anm: Pharma’s tarnished reputation helps fuel the anti-vaccine movement. Public confidence in pharmaceutical companies is at an all-time low. In the 1950s it was quite high, thanks in part to Dr. Jonas Salk, who developed the polio vaccine. In this 1952 file photo, mothers stand by as their children wait to be vaccinated against polio. (…) Pharma companies became among the most admired (as well as the most profitable) businesses in America. In the last half of the 20th century, they brought to market a cornucopia of medicines that combatted previously untreatable diseases. Drugs were developed for heart disease, rheumatoid arthritis, high blood pressure, anxiety, pain, bacterial infections, asthma, contraceptives, cancer. The 1990s brought the first drugs based on recombinant DNA technology, adding a large number of new treatments to fight disease. Pharma companies also developed vaccines. (…) Then came the scandals. They haven’t involved just one company. Over the past two decades, we’ve seen scores of pharma and biotech companies hauled into court for a variety of serious, and in some cases deadly, infractions. What kinds of high crimes and misdemeanors have poisoned the well of public opinion? Here’s a sample from just the last few years: - Obscene price hikes on older drugs (Turing/Marathon/AMAG Pharmaceuticals) - Shorting supplies of cancer drugs in order to raise prices (Aspen Pharmacare) - Sketchy accounting/business practices to boost sales figures (Valeant) - Faking cancer drug data (Acerta) - “Giving” a drug to a Native American tribe solely to protect its patents (Allergan) - Using university “donations” to boost business (NantHealth) - Failure to warn about serious drug risks on product label (Roche’s Actemra) - Losing a patent infringement lawsuit because of unethical behavior (Merck) - Bungling a clinical trial that led to one death and multiple illnesses (Bial/Biotrail) - Contributing to and profiteering from the opioid crisis (Purdue Pharma) - Medicare fraud (Companion DX Reference Lab, Natural Molecular) - Bribing doctors to prescribe opioids (Insys Therapeutics) - Profiting from legal insider trading (Seres Therapeutics) - Bribing health officials in China (GlaxoSmithKline) - Data falsification in an academic paper (Amgen) - Seeking favors by hiring Donald Trump’s personal attorney (Novartis) - Failing to disclose required clinical trial results (multiple companies) - Deceptive business practices in drug marketing (Astellas) More widely reported are the stories about drugs pulled off the market due to safety concerns (multiple companies), or ones that reveal how pharma payments influence doctors’ prescribing habits for brand-name drugs (multiple companies). Finally, let’s look at criminal and civil penalties (both state and federal) racked up by the industry over the last couple of decades. According to a Public Citizen analysis, the industry settled 373 cases between 1991 and 2012, paying $35.7 billion for numerous violations. These cases included illegal off-label marketing, overcharging Medicare and Medicaid, kickbacks, concealing data, and poor manufacturing practices. The largest penalties weren’t levied on obscure companies nobody’s ever heard of. They fell squarely on the shoulders of Big Pharma: GlaxoSmithKline, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Abbott, Eli Lilly, Novartis, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, and others. These various offenses have, not surprisingly, led to pharma being portrayed as the villain in numerous movies and TV shows. The pharma industry has established a solid history of shooting itself in both feet via the number and size of these scandals. I’ve suggested over the years that the industry adopt a set of well-defined ethics policies. The response? Rather than try to repair the damage, the industry has simply decided that its monopoly pricing power provides the ultimate insulation from criticism. (statnews.com 26.2.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Trods markante udmeldinger: Ingen nye beviser mod HPV-vacciner. En ny ph.d.-afhandling er blevet omtalt som bevis på, at HPV-vacciner skader. Reelt afslører den dog intet nyt på den front, vurderer flere danske forskere. (- Der er givet enkelte mennesker, som får bivirkninger, og dem må vi tage os godt af og måske give erstatninger,« siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk.)

(Anm: Trods markante udmeldinger: Ingen nye beviser mod HPV-vacciner. En ny ph.d.-afhandling er blevet omtalt som bevis på, at HPV-vacciner skader. Reelt afslører den dog intet nyt på den front, vurderer flere danske forskere. (…) Der er givet enkelte mennesker, som får bivirkninger, og dem må vi tage os godt af og måske give erstatninger,« siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk. (…) Kåre Mølbak og Allan Randrup Thomsen mener, at det er langt mere interessant, at Lars Jørgensen har afdækket: 1. hvor ringe medicinalvirksomheder har været til at opfange bivirkninger og rapportere ordentligt om dem til EMA, og 2. at EMA har været tilsvarende dårlige til at gennemse de kliniske studierapporter hos medicinalvirksomhederne. Samtidig afslører afhandlingen, at det er mere end normalt svært at finde rundt i junglen af data. Oplysninger fra både medicinalindustri og EMA er blevet udleveret i spredte, små stumper. Mange gange er de endda blevet overstreget, altså censureret, af virksomheden bag. Oven i hatten er rammerne for indsamling af data løse. Visse studierapporter har for eksempel kun registreret bivirkninger hos deltagerne i 14 dage og siger derfor intet om bivirkninger på længere sigt. »Der er brug for mere systematisk transparens omkring adgangen til de her data. Det er interessant at få afdækket, hvilke informationer man får adgang til, når man går tilbage i kilderne, i forhold til, når man læser de videnskabelige artikler. Når jeg læser rapporten, er det dér, jeg synes, den bibringer noget spændende,« siger Allan Randrup Thomsen. (videnskab.dk 14.3.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

- Vaksinemotstand. Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen!

(Anm: Vaksinemotstand. Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen! (…) TVILEN, IKKE TROEN. Peter C. Gøtzsche, en av grunnleggerne av Cochrane Library, mener at bruken av ordet kontroversielt om slik kritikk er helt bak mål. Han mener det er vitenskapens gjøren og laden å utfordre etablerte sannheter. Europa-redaktøren i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Annals of Internal Medicine i USA er for tiden norsk, og redaktør Michael Bretthauer har skrevet at det er tvilen, ikke troen, som er grunnpilaren i medisinsk forskning og klinisk praksis, riktignok i en sak som omhandlet organiseringen av tarmkreftscreening». (dagensmedisin.no 17.11.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Facebook og Youtube slår ned på vaksinemotstand. Etter flere alvorlige meslingutbrudd tar Facebook og Youtube grep for å bremse spredningen av feilinformasjon om vaksiner.

(Anm: Facebook og Youtube slår ned på vaksinemotstand. Etter flere alvorlige meslingutbrudd tar Facebook og Youtube grep for å bremse spredningen av feilinformasjon om vaksiner. Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i januar fast at såkalt vaksineskepsis er en av de ti største truslene mot verdenshelsen i 2019. Spredningen av feilinformasjon og konspirasjonsteorier om vaksiner foregår i stor grad på steder som Facebook og Youtube, som allerede har vært nødt til å gjøre endringer som følge av bølgen av falske nyheter de siste årene. (…) Samtidig vil Facebook sørge for at innlegg med slikt innhold får mindre synlighet og havner lenger ned i både søkene og nyhetsstrømmen til brukerne. (nrk.no 1.3.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

– Allt fler stoppar falsk information om vaccin. Sociala medier har länge varit ett forum för missledande budskap om vaccin. Nu sätter flera aktörer stopp för det.

(Anm: Allt fler stoppar falsk information om vaccin. Sociala medier har länge varit ett forum för missledande budskap om vaccin. Nu sätter flera aktörer stopp för det. (…) – Blockering av alla sökresultat är en tillfällig lösning för att förhindra att människor får skadlig felinformation, sade bolagets talesperson Jamie Favazza, i en intervju med New York Times. Företaget säger dock att man arbetar för att utveckla en mer skräddarsydd långsiktig strategi. Även Googles videodelningstjänst Youtube begränsar utrymmet för vilsedledande vaccininformation, rapporterar BBC. Sedan en tid tillbaka tillåter man inte annonser i videos med antivaccinationsbudskap. Företaget säger att man också tittar på sätt att göra mer välgrundad information lättare att hitta samt att stoppa antivaccinvideos från att dyka upp i rekommendationslistan. (lakemedelsvarlden.se 18.3.2019).)

- YouTube ut mot vaksinemotstandere. Nettgiganten varsler at de skal stoppe reklame som fremmer vaksinemotstand.

(Anm: YouTube ut mot vaksinemotstandere. Nettgiganten varsler at de skal stoppe reklame som fremmer vaksinemotstand. Verdens helseorganisasjon – WHO – omtaler vaksinemotstand som en av de største truslene mot folkehelsen i 2019. Nå får de drahjelp fra videodelingstjenesten YouTube. – Om vi oppdager videoer som strider mot vår policy, kommer reklamen til å tas bort umiddelbart, sier en talsperson for selskapet til nettstedet Buzzfeed. Nylig meddelte også selskapet at de ville stoppe videoer med «farlig og skadelig innhold» som fremmer konspirasjonsteorier rundt vaksiner. Dette skal gjøre det vanskeligere å tjene penger på slikt innhold via kanalen. Buzzfeed avslørte i februar at YouTubes algoritmer gjør at personer som ser på klipp om vaksinasjon fra autoriserte barnesykehus, ofte blir anbefalt videoer som tar stilling mot vaksinering. (familieklubben.no 1.3.2019).)

- Helsepolitiker vil ha oppgjør med vaksinemotstand: – Egoistisk og lite solidarisk. (- Det provoserer Sveinung Stensland (H), som selv har kjent frykten over å ha et sykt barn på kroppen: – Jeg blir redd. Hver gang det er virus, influensa, eller jeg hører om et sykdomsutbrudd i nærheten av Haugesund.) (- Nå vil han at regjeringen skal gjøre mer for å stoppe motstand mot vaksiner.) (– Jeg er rett og slett utålmodig med regjeringens arbeid mot vaksinemotstandere. Nå vil jeg finne ut hva folkehelseministeren vil gjøre med dette, sier Stensland.) (– Vi vet fra studier at foreldre til om lag hvert femte barn har stilt spørsmål ved om barna skal bli vaksinert. Likevel takker mer enn 9 av 10 ja til tilbudet, sier han.)

(Anm: Helsepolitiker vil ha oppgjør med vaksinemotstand: – Egoistisk og lite solidarisk. Høyrepolitiker Sveinung Stensland har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner. Nå vil han at regjeringen skal gjøre mer for å stoppe motstand mot vaksiner. (…) Forrige søndag meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at vaksinemotstand er en av de ti største helsetruslene i 2019. Det provoserer Sveinung Stensland (H), som selv har kjent frykten over å ha et sykt barn på kroppen: – Jeg blir redd. Hver gang det er virus, influensa, eller jeg hører om et sykdomsutbrudd i nærheten av Haugesund. Jeg blir redd fordi jeg vet det kan være farlig for sønnen min. For han kan en infeksjon være potensielt dødelig, sier han. Stensland er stortingsrepresentant for Rogaland, og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen. (…) Han sier det er svært få som er motstandere av vaksinasjon: – Vi vet fra studier at foreldre til om lag hvert femte barn har stilt spørsmål ved om barna skal bli vaksinert. Likevel takker mer enn 9 av 10 ja til tilbudet, sier han. (vg.no 2.2.2019).)

– 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner. l saken på: Er du skeptisk til vaksiner eller lurer du på hvorfor barna dine skal ta dem? Hvordan påvirkes kroppen, hva med bivirkninger og hva er risikoen ved å ikke ta dem?

(Anm: 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner. Er du skeptisk til vaksiner eller lurer du på hvorfor barna dine skal ta dem? Hvordan påvirkes kroppen, hva med bivirkninger og hva er risikoen ved å ikke ta dem? Her er 10 spørsmål og svar fra ekspertene. Nylig gikk Erna Solberg hardt ut mot vaksinemotstanderne i VG. Hun mener blant annet det er moralsk ansvarlig å vaksinere seg - og mener man utsetter egne og andres barn ved å la være. I februar meldte også Folkehelseinstituttet (FHI) om at tre uvaksinerte personer var smittet av meslinger. (vg.no 13.3.2018).)

(Anm: Under halvparten har tatt gratis HPV-vaksine. Nesten halvparten av unge kvinner født 1991 eller senere har benyttet seg av den midlertidige gratis HPV-vaksinen, viser nye tall. Men er du treg med første dose må du ut med 4000 kroner. (nrk.no 2.7.2018).)

- Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem.

(Anm: Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem. | Katja Sverdlilje, stipendiat, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo. Vitenskapelig konsensus er ikke politisk. (…) Konspirasjonsteorier som flat jord og vaksinemotstand har en litt annen vinkling i og med at tankegangen krever at alle forskere, vitenskapsfolk og en haug andre som må være med på leken for å gjøre den troverdig, lyver. I bunn og grunn trekker de i tvil vitenskapelig konsensus eller prøver å få den til å fremstå som korrupt. I tillegg viser det seg at mange tror det er mye mindre enighet blant vitenskapsfolk enn det egentlig er. Da har vitenskapen problemer med både troverdighet og kommunikasjon utad. (…) Jeg må kunne stole på at artiklene jeg bruker som grunnlag for undersøkelsene mine, er noenlunde til å stole på. Når jeg leser en lærebok, må jeg kunne ha tillit til at den er skrevet med grunnlag i nitid utarbeidet kunnskap. Siden mye av faglitteraturen handler om elektrisitet, er det stort sett ganske klar enighet om fenomenene jeg studerer, og om måter å tolke dem på. Med andre ord, det hersker en vitenskapelig konsensus om disse fenomenene. (aftenposten.no 7.10.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Legemiddelfirmaet Baye klarte ikke å reprodusere resultatene ved mer enn en fjerdedel av 67 tilsvarende publikasjoner. Alt i alt kan ser det ut til at bare halvparten av all publisert forskning kan bekreftes i gjentatte forsøk, hevdes det.

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Konsensus er en dårlig rettesnor for sannhet og fremskritt. (- Forskningen er antiautoritær. Oppnås det resultater som står i strid med selv den mest etablerte hypotese, må den forkastes.)

(Anm: Konsensus er en dårlig rettesnor for sannhet og fremskritt | Morten Jødal, biolog, leder av Klimarealistene. Konsensus har intet med forskningen å gjøre og hører utelukkende hjemme på politikkens arena. I en kronikk i Aftenposten den 8. oktober hevdet Katja Sverdlilje at manglende forståelse av vitenskapelig konsensus er et demokratisk problem. Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem. | Katja Sverdlilje Det sentrale prinsipp i all naturvitenskap er imidlertid empirisk falsifisering. Det betyr at alle vitenskapelige hypoteser skal testes, for å se om de holder stand. Forskningen er antiautoritær. Oppnås det resultater som står i strid med selv den mest etablerte hypotese, må den forkastes. (aftenposten.no 14.10.2018).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Professor: Vacciner kan redde verden – men kun, hvis vi bruger dem rigtigt. Visse vacciner ser ud til at gavne meget mere end troet. Professor kalder dem et »vidundermiddel«. Andre vacciner kan ifølge dansk forskning gemme på mørke hemmeligheder.

(Anm: Professor: Vacciner kan redde verden – men kun, hvis vi bruger dem rigtigt. Visse vacciner ser ud til at gavne meget mere end troet. Professor kalder dem et »vidundermiddel«. Andre vacciner kan ifølge dansk forskning gemme på mørke hemmeligheder. Vi mangler meget viden om verdens vacciner og alle deres effekter, mener professor fra Syddansk Universitet. Vacciner har allerede reddet mange millioner af mennesker fra at dø. Hvis du vil have syn for sagen, så klik over i artiklen 'Se, hvilken gavn vacciner har gjort indtil videre'. Taler du med forskere, vil de over en bred kam lovprise vacciner og deres lange, succesrige historie og fortælle, at de næste store sygdomme, der står over for udryddelse, forhåbentlig er massedræberne tuberkulose, malaria og HIV. Så langt er de fleste nemlig enige. Men vandene deler sig, når snakken falder på, om visse vacciner kan endnu mere end kurere de sygdomme, de er udviklet til at bekæmpe. Her bliver du sat grundigt ind i overvejelserne. (…) Historien kort - En gruppe forskere ved Bandim Health Project – med Christine Stabell Benn og Peter Aaby i spidsen – har lavet over 300 studier, primært i fattige lande. -Studierne finder sammenfald mellem vacciner og sygdomme, indlæggelser eller dødsfald, som intet har at gøre med de sygdomme, vaccinerne er udviklet imod; uspecifikke effekter. - Sammenfaldene mellem en række vacciner og uspecifikke effekter er ifølge Bandim-forskerne så udtalte og konsekvente, at de antyder en direkte sammenhæng. - Andre forskere og WHO er mere tilbageholdne og vil se tydeligere beviser og stærkere studier, før de er overbevist. (videnskab.dk 5.12.2018).)

- Studie: Multiresistent malaria spreder sig i Sydøstasien. Forskere slår alarm om multiresistent malaria, der spreder sig hastigt i Cambodja, Vietnam, Laos og Thailand. En type malaria, der er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin, spreder sig med høj fart i dele af Sydøstasien.

(Anm: Studie: Multiresistent malaria spreder sig i Sydøstasien. Forskere slår alarm om multiresistent malaria, der spreder sig hastigt i Cambodja, Vietnam, Laos og Thailand. En type malaria, der er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin, spreder sig med høj fart i dele af Sydøstasien. Sådan lyder advarslen i et nyt studie foretaget af en række forskere fra Oxford University og Wellcome Sanger Institute i Storbritannien. Den multiresistente malaria begyndte først at sprede sig hastigt i Cambodja, og nu er den også blevet udbredt i Vietnam, Laos og det nordlige Thailand, lyder advarslen. (jyllands-posten.dk 23.7.2019).)

- Dansk forsker holder Ted Talk om opsigtsvækkende vaccineforskning. En bestemt type vaccine kan meget mere, end vi tror, mener den danske forsker.

(Anm: Dansk forsker holder Ted Talk om opsigtsvækkende vaccineforskning. En bestemt type vaccine kan meget mere, end vi tror, mener den danske forsker. Vacciner kan muligvis forbedre verdens sundhed markant og redde mange børn fra at dø af sygdomme.  Sådan lyder budskabet fra den danske professor Christine Stabell Benn i en Ted Talk fra januar 2019 og i flere artikler på Videnskab.dk over de seneste par måneder. (videnskab.dk 11.2.2019).)

- Når man ikke kan stole på noen. (- Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig. I Kina, derimot, er situasjonen en ganske annen.)

(Anm: Når man ikke kan stole på noen | Therese Sollien, kommentator. Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig. I Kina, derimot, er situasjonen en ganske annen. Tenk deg at du har et nyfødt barn, men ikke er i stand til å amme. Du trenger med andre ord å få tak i morsmelkerstatning. Hva gjør du når du vet at det bare for kort tid siden ble solgt giftig morsmelkspulver i butikken? Det har vært en høyst reell situasjon i Kina siden 2008, da morsmelkerstatning tilsatt det giftige stoffet melamin førte til at seks babyer døde og 54.000 måtte ha sykehusbehandling. (…) Daværende statsminister Wen Jiabao beklaget hendelsen og sa at han hadde «ekstremt dårlig samvittighet», på samme måte som han tidligere hadde beklaget da det viste seg at drikkevannet i Harbin var giftig. Listen over matskandaler i Kina er lang. Nå er det dukket opp en ny sak som viser hva slags total utrygghet kinesere lever i. Foreldrene trodde barna ble beskyttet mot rabies og stivkrampe. Men vaksinene var bare juks. Vaksiner som ikke virker I forrige uke fortalte Aftenposten om den store vaksineskandalen som har utspilt seg i Kina den siste tiden. (aftenposten.no 30.7.2018).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko.

(Anm: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Påstand Dagens vaksiner og vaksineprogrammer er en helserisiko Glenn Ager-Wick @ Agderposten, 26. februar 2018 Konklusjon Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko. Vaksinene må gjennom omfattende testing før de blir tatt i bruk. I tillegg overvåkes vaksinene kontinuerlig gjennom et internasjonalt rapporteringssystem. Flere studier viser også at vaksinasjonsprogrammer har ført til en stor reduksjon i barnedødelighet. Flere sykdommer, som tidligere utgjorde store folkehelseproblemer i Norge og andre land, er utryddet eller nesten utryddet, på grunn av vaksiner. (faktisk.no 1.3.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Pandemrix-vaksine: hvorfor ble ikke offentligheten informert om tidlige varseltegn (også kalt tidligtegn)? Åtte år etter utbruddet av pandemisk influensa har et søksmål om at GlaxoSmithKlines Pandemrix-vaksine forårsaket narkolepsi blitt avslørt i interne rapporter som tyder på problemer med vaksinens sikkerhet. (- I oktober 2009 opptrådte sjefen for US National Institutes of Health infectious diseases, Anthony Fauci, på YouTube, for å berolige amerikanerne om sikkerheten til svineinfluensavaksinen." Bakgrunnssdata for alvorlige bivirkninger er veldig bra. Det er veldig, veldig, veldig sjeldent at du noen gang ser noe som er knyttet til vaksinen som er en alvorlig hendelse," sier han.)

(Anm: Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? Eight years after the pandemic influenza outbreak, a lawsuit alleging that GlaxoSmithKline’s Pandemrix vaccine caused narcolepsy has unearthed internal reports suggesting problems with the vaccine’s safety. Peter Doshi asks what this means for the future of transparency during public health emergencies In October 2009, the US National Institutes of Health infectious diseases chief, Anthony Fauci, appeared on YouTube to reassure Americans about the safety of the “swine flu” vaccine. “The track record for serious adverse events is very good. It’s very, very, very rare that you ever see anything that’s associated with the vaccine that’s a serious event,”1 he said. Four months earlier, the World Health Organization had declared H1N1 influenza a pandemic, and by October 2009 the new vaccines were being rolled out across the world. A similar story was playing out in the UK, with prominent organisations, including the Department of Health, British Medical Association, and Royal Colleges of General Practitioners, working hard to convince a reluctant NHS workforce to get vaccinated.2 “We fully support the swine flu vaccination programme … The vaccine has been thoroughly tested,” they declared in a joint statement.3 BMJ 2018;362:k3948 (Published 20 September 2018).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Eksperter advarer om at verden er «grovt uforberedt» på fremtidige pandemier.

(Anm: Experts warn world ‘grossly unprepared’ for future pandemics. Dire risk is compounded by climate crisis, urbanisation and lack of sanitation, says global monitoring board. It sounds like an improbable fiction: a virulent flu pandemic, source unknown, spreads across the world in 36 hours, killing up to 80 million people, sparking panic, destabilising national security and slicing chunks off the world’s economy. But a group of prominent international experts has issued a stark warning: such a scenario is entirely plausible and efforts by governments to prepare for it are “grossly insufficient”. The first annual report by the Global Preparedness Monitoring Board, an independent group of 15 experts convened by the World Bank and WHO after the first Ebola crisis, describes the threat of a pandemic spreading around the world, potentially killing tens of millions of people, as “a real one”. (theguardian.com 18.9.2019).)

(Anm: A WORLD AT RISK. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global preparedness Monitoring Board. (who.int).)

- Rapport: Det er en "ekte trussel" at en pandemi kan drepe opptil 80 millioner mennesker. Er vi klare for den neste globale pandemien? Kanskje ikke.

(Anm: Report: There's a "Real Threat" of a Pandemic That Could Kill Up to 80 Million People. Are we ready for the next global pandemic? Maybe not. Let's back up, though. In 2018, the World Health Organization and the World Bank co-convened the Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), an independent group of experts focused on global health emergencies. On Wednesday, the GPMB published a report assessing the world's current preparedness for a major health crisis and - spoiler alert - things aren't looking great. After taking into account everything from emerging political trends to climate change, the team concluded that "there is a very real threat of a rapidly moving, highly lethal pandemic of a respiratory pathogen killing 50 to 80 million people and wiping out nearly 5 percent of the world's economy."(...) "A global pandemic on that scale would be catastrophic, creating widespread havoc, instability and insecurity," the authors continued. "The world is not prepared." (sciencealert.com 24.9.2019).)

(Anm: A WORLD AT RISK. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global preparedness Monitoring Board. (who.int).)

- Her er det sikrest at søge hen, hvis en farlig infektionssygdom spreder sig over hele verden. New Zealand, Australien og Island kan være menneskehedens redning, hvis verden rammes af en pandemi, vurderer forskere fra University of Ontago.

(Anm: Her er det sikrest at søge hen, hvis en farlig infektionssygdom spreder sig over hele verden. New Zealand, Australien og Island kan være menneskehedens redning, hvis verden rammes af en pandemi, vurderer forskere fra University of Ontago. Hvordan kan menneskeheden overleve, hvis verden rammes af en katastrofal, global epidemi? (…) I et studie, der netop er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift Risk Analysis, vurderer forskerne, at isolerede øer - som eksempelvis New Zealand, Australien og Island - kan være det, der redder menneskeheden fra udryddelse, hvis vi rammes af en global pandemi. LÆS OGSÅ: Fimbulvinteren er ikke en myte Hvis verden bliver ramt af en katastrofal pandemi, undgår du den kun, hvis du er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. (videnskab.dk 3.10.2019).)

- Ny rapport: Et dødelig influensavirus kan på bare 36 timer spre seg globalt og drepe 80 millioner mennesker.

(Anm: Ny rapport: Et dødelig influensavirus kan på bare 36 timer spre seg globalt og drepe 80 millioner mennesker. | Ingeborg Senneset, kommentator. Og verdens ledere er ikke forberedt. (…) Du er i fare. En pandemi er en reell trussel. Et dødelig influensavirus kan spre seg globalt på bare 36 timer og drepe 80 millioner mennesker. Og verdens ledere er ikke forberedt. Spanskesyken var influensa Det var pandemier i 2009, 1969 og 1957 også, men sist gang et svært dødelig pandemisk virus herjet jorden, var i 1918. Det tok knekken på 50–100 millioner mennesker. Det vil si opp til 5 % av verdens befolkning. (aftenposten.no 25.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Vil forskningsmessig preprints (forhåndstrykk) forbedre helsetjenester for pasienter?

(Anm: Will research preprints improve healthcare for patients? Early publication of research findings without peer review could speed up knowledge dissemination and changes to clinical practice, argue Harlan M Krumholz and Joseph S Ross. But Catherine M Otto worries that publication without that quality control has the potential to confuse and cause harm Yes—Harlan M Krumholz, Joseph S Ross Preprinting in the clinical sciences, with appropriate safeguards, should be welcomed: it accelerates knowledge dissemination and reduces non-reporting and waste in research, while promoting transparency. Preprints could also improve the safety of clinical action based on preliminary work, by making the full data and description public and avoiding the hearsay of presentations at scientific meetings, internet postings, and media interviews. Many other disciplines already use preprints; in physics, for example, preprint posting has existed alongside formal journal publication for more than 20 years. BMJ 2018;362:k3628. (Published 24 September 2018).)

- Cochrane vil granske sit eget studie, der blåstemplede HPV-vaccinen. Kilde: The BMJ. (- Indtil videre er det altså hverken be- eller afkræftet, at den oprindelige blåstempling af HPV-vaccinen var forkert - og mange andre studier har i øvrigt også konkluderet, at HPV-vaccinen ikke er skyld i alvorlige bivirkninger.)

(Anm: Cochrane vil granske sit eget studie, der blåstemplede HPV-vaccinen. Kilde: The BMJ. Tidligere på året skrev Videnskab.dk en artikel om et stort studie, der konkluderede, at HPV-vaccinen ikke alene virker efter hensigten, men også er helt ufarlig. Studiet var et såkaldt Cochrane-review, det vil sige en samling af data fra 26 tidligere studier, der tilsammen frikendte HPV-vaccinen for farlige bivirkninger. Men nu kritiserer lederen af Cochranes nordiske afdeling, professor Peter Gøtzsche, frikendelsen af HPV-vaccinen, der ellers skal forhindre, at unge piger og kvinder får livmoderhalskræft. Det skriver The BMJ (tidligere British Medical Journal). (…) På baggrund af analysen siger de, at langt fra al den relevante data er medregnet i studiet, og mulige fejlkilder er blevet ignoreret. Ifølge Peter Gøtzsche kunne data fra hele 120.000 kvinder nemlig med rette være blevet inkluderet i studiet. (…) Indtil videre er det altså hverken be- eller afkræftet, at den oprindelige blåstempling af HPV-vaccinen var forkert - og mange andre studier har i øvrigt også konkluderet, at HPV-vaccinen ikke er skyld i alvorlige bivirkninger. (videnskab.dk 10.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- HPV-vaksinesikkerhet: Cochrane lanserer hasteregranskning av vurdering (review) etter kritikk.

(Anm: HPV vaccine safety: Cochrane launches urgent investigation into review after criticisms. A Cochrane review that gave the all-clear to vaccines designed to prevent cervical cancer did not include all the relevant trials and ignored possible sources of bias, a new analysis has found.1 The review was published in May 2017 and based its conclusions on 26 studies involving 73 428 women.2 But it could have included as many as 46 trials involving more than 120 000 women, say researchers Lars Jørgensen and Peter Gøtzsche from the Nordic Cochrane Centre in Copenhagen, and Tom Jefferson of the Centre for Evidence Based Medicine in Oxford. Cochrane reviews are meant to be the last word in evidence based medicine, winnowing out the most authoritative trials to reach conclusions on the efficacy and safety of treatments. This one provided reassuring conclusions about vaccines against human papillomavirus (HPV), the cause of cervical cancer. BMJ 2018;362:k3472 (Published 09 August 2018).)

- HPV-vaksinesikkerhet: Cochrane lanserer hastegranskning av vurdering (review) etter kritikk. En Cochrane-gjennomgang (review) som ga all clear om at vaksiner designet for å hindre livmorhalskreft inkluderte ikke alle relevante forsøk og ignorerte mulige kilder til bias, har en ny analyse funnet.

(Anm: Cochrane vil granske sit eget studie, der blåstemplede HPV-vaccinen. Kilde: The BMJ. Tidligere på året skrev Videnskab.dk en artikel om et stort studie, der konkluderede, at HPV-vaccinen ikke alene virker efter hensigten, men også er helt ufarlig. Studiet var et såkaldt Cochrane-review, det vil sige en samling af data fra 26 tidligere studier, der tilsammen frikendte HPV-vaccinen for farlige bivirkninger. Men nu kritiserer lederen af Cochranes nordiske afdeling, professor Peter Gøtzsche, frikendelsen af HPV-vaccinen, der ellers skal forhindre, at unge piger og kvinder får livmoderhalskræft. Det skriver The BMJ (tidligere British Medical Journal). (…) På baggrund af analysen siger de, at langt fra al den relevante data er medregnet i studiet, og mulige fejlkilder er blevet ignoreret. Ifølge Peter Gøtzsche kunne data fra hele 120.000 kvinder nemlig med rette være blevet inkluderet i studiet. (…) Indtil videre er det altså hverken be- eller afkræftet, at den oprindelige blåstempling af HPV-vaccinen var forkert - og mange andre studier har i øvrigt også konkluderet, at HPV-vaccinen ikke er skyld i alvorlige bivirkninger. (…) Det kan du læse mere om i artiklen Kæmpestudie: HPV-vaccinerne virker og er ikke farlige. (videnskab.dk 10.8.2018).)

(Anm: All clear substantiv. UTTALE [å:l kle:r] ETYMOLOGI fra engelsk all clear 'faren over' BETYDNING OG BRUK om engelske forhold signal etter bombeangrep som angir at faren er over SITAT all clear var ikke gått ennå (Sylvi Rypdal: På fremmed jord 98) (naob.no).)

- Stort gennembrud i kampen mod en af verdens mest dødbringende sygdomme. Forskere har i årevis forsøgt at finde en ny vaccine mod tuberkulose, der er ude af kontrol og slår millioner ihjel.

(Anm: Stort gennembrud i kampen mod en af verdens mest dødbringende sygdomme. Forskere har i årevis forsøgt at finde en ny vaccine mod tuberkulose, der er ude af kontrol og slår millioner ihjel. Nu er det lykkedes danske forskere at finde et middel, der har vist sig at kunne beskytte mennesker. I verdens fattige lande må læger opgive at helbrede hundredtusindvis af patienter med tuberkulose. De syge bliver til sidst sendt hjem for at lægge sig til at dø med ikke meget andet end en vejledning om, hvordan de undgår at sprede smitten. Men nu er der nyt håb om effektivt at kunne bekæmpe sygdommen, der årligt slår 1,7 mio. mennesker ihjel. Midlet er en ny dansk vaccine. Bag opdagelsen står et internationalt forskerhold ledet fra Statens Serum Institut (SSI) her i Danmark, og ... (jyllands-posten.dk 11.7.2018).)

- Vaksiner er ikke linket til autisme, men dette beryktede plantevernmidlet kan være viktig.

(Anm: Vaccines Aren't Linked to Autism, But This Infamous Pesticide Might Be Important. Exposure to the notorious pesticide dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) during pregnancy could raise the risk of a child developing autism. The agent was famously criticised for its environmental impacts in the 1960s, and has since become banned throughout most of the world. Yet a number of countries still use the pesticide, and the decision to ban it worldwide isn't straight-forward. A research team led by Columbia University used data collected from Finnish mothers for an earlier prenatal study on autism. They identified 778 children born between 1987 and 2005 who were diagnosed with autism, matching them with maternal blood samples taken during pregnancy. Another 778 control groups were then selected for comparison. Blood samples were tested for both the pesticide DDT and the metabolite that it forms as it breaks down in our body –  p,p'-dichlorodiphenyl dichloroethylene (p,p'-DDE). In addition, the research team measured the levels of another group of potentially toxic pollutants called polychlorinated biphenyls (PCBs). (sciencealert.com 17.8.2018).)

- Første biomarkør som bevis på DDT-autismelink. National birth cohort study finner DDT-metabolitter i blodet hos gravide kvinner knyttet til forhøyede odds for autisme hos barn.

(Anm: First biomarker evidence of DDT-autism link. National birth cohort study finds DDT metabolites in the blood of pregnant women are associated with elevated odds of autism in offspring. Summary: A study of more than 1 million pregnancies in Finland reports that elevated levels of a metabolite of the banned insecticide DDT in the blood of pregnant women are linked to increased risk for autism in the offspring. The study is the first to connect an insecticide with risk for autism using maternal biomarkers of exposure. (sciencedaily.com 16.8.2018).)

- 37-årig mor til fire børn: »Hpv-vaccinen kunne nok have sparet mig for kræft« (- Midt under en ferie i Spanien fik Maria Beeken pr. telefon beskeden om, at hun havde livmoderhalskræft. Hun ville ønske, at der havde fandtes en hpv-vaccine, da hun var ung.)

(Anm: »Jeg kiggede på min lille datter og tænkte, om jeg mon kunne dø af det her«. Midt under en ferie i Spanien fik Maria Beeken beskeden om, at hun havde livmoderhalskræft. Hun ville ønske, at der havde fandtes en hpv-vaccine, da hun var ung, men hun glæder sig over ny forskning, som dokumenterer, at hpv-vaccinen virker. Det lød ganske bestemt ikke rart. Celleforandringer, havde lægen sagt, da hun omkring sankthans 2016 ringede til Maria Beeken med svar på den celleskrabsprøve, hun nogle dage tidligere havde fået taget af livmoderhalsen ved en rutinemæssig screeningsundersøgelse hos lægen (jyllands-posten.dk 17.6.2018).)

- Opsamling: Det fortæller forskningen om HPV-vaccinen. Et stort, dansk studie har igen skabt interesse for HPV-vaccinen. Vi har gravet tidligere forskning frem for at give dig et overblik over vaccinen. Hvilke bivirkninger kan man få? Og hvor godt virker den? Få et overblik i Videnskab.dk's artikler om HPV-vaccinen.

(Anm: Opsamling: Det fortæller forskningen om HPV-vaccinen. Et stort, dansk studie har igen skabt interesse for HPV-vaccinen. Vi har gravet tidligere forskning frem for at give dig et overblik over vaccinen. Hvilke bivirkninger kan man få? Og hvor godt virker den? Få et overblik i Videnskab.dk's artikler om HPV-vaccinen. For nyligt har et nyt studie fra Københavns Universitet endnu engang slået fast, at vaccinen virker. Studiet kunne nemlig, som det første i verden, påvise, at vaccinen havde positive effekter for en hel årgang. Studiet viste således, at den første årgang af de gratis vaccinerede piger - årgang 1993 - havde op til 40 procent færre tilfælde af svære celleforandringer, hvilket er forstadier til livmoderhalskræft, end den 10 år ældre årgang fra 1983, der ikke fik tilbudt gratis vaccine. Hos Videnskab.dk har vi dækket HPV-vaccinen tæt i flere år, og derfor giver vi dig et overblik over vaccinen her. Læs også: Sådan læser og forstår du en videnskabelig artikel (videnskab.dk 21.6.2018).)

- Vi ser at de alvorlige celleforandringene som fører til at man blir henvist til gynekolog, er falt med 40 prosent. (- Nå viser en studie utført ved Universitetet i Købenahvn at den reduserer antall tilfeller av celleforandringer, som kan være et forstadie til livmorhalsreft, med 40 prosent.)

(Anm: HPV-vaksinen har god effekt: 40 prosent færre får celleforandringer. HPV-VAKSINEN har vært tilgjengelig i 11 år. Nå viser en studie utført ved Universitetet i Købenahvn at den reduserer antall tilfeller av celleforandringer, som kan være et forstadie til livmorhalsreft, med 40 prosent. (…) - Vi ser at de alvorlige celleforandringene som fører til at man blir henvist til gynekolog, er falt med 40 prosent. Det er et veldig bra resultat og viser at vaksinen fungerer, noe vi ønsket å finne ut at den gjorde, sier professor i epidemiologi ved Universitetet i København, Elsebeth Lynge. (nettavisen.no 18.6.2018).)

- Peder Kjøs: De farlige konspirasjonsteoriene. Konspirasjonsteorier kan være underholdende og virke ganske latterlige. Men de kan også være direkte farlige.

(Anm: Peder Kjøs: De farlige konspirasjonsteoriene. Konspirasjonsteorier kan være underholdende og virke ganske latterlige. Men de kan også være direkte farlige. (…) Felles for de fleste konspirasjonsteorier er at ingenting er tilfeldig, ingenting er som det ser ut, og alt henger sammen i et system som manipulerer oss alle. Det er også typisk at noen få hevder å ha gjennomskuet det hele og skriver om dette i blogger og kommentarfelter. Vi trenger forklaringer Konspirasjonsteoriene dekker et dypt menneskelig behov for å forstå verden. Vi trenger å se sammenheng og mening i alt som skjer. (…) Tilsynelatende løse tråder For det meste er konspirasjonsteorier underholdende og ganske latterlige for dem som ikke tror på dem. Men de kan også være direkte farlige, som når foreldre lar være å gi barna sine viktige vaksiner fordi de tror at medikamentfirmaene har skjulte hensikter. Og vi vet alle hvilke følger teoriene om jødiske sammensvergelser har hatt gjennom historien. (vg.no 15.4.2018).)

- «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. »Overraskende og bekymrende,« mener dansk professor. (- For eksempel svarer under 50 procent af deltagerne, at de klart kan afvise, at MFR-vaccinen kan udløse autisme.)

(Anm: «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. «Overraskende og bekymrende,» mener dansk professor. Lad os med det samme slå fast, at en såkaldt survey-undersøgelse er usikker. Den bliver lavet på nettet efter samme opskrift som en meningsmåling, hvor folk bliver bedt om at tage stilling til enkelte spørgsmål i et spørgeskema, og den kan give et skævt billede af virkeligheden af en række årsager, som vi vender tilbage til. Alligevel er det rystende tal, man kan finde i en ny survey-undersøgelse, foretaget på 1.006 danskere af YouGov for Aarhus Universitets professor Michael Bang Petersen og adjunkt Mathias Osmundsen. For eksempel svarer under 50 procent af deltagerne, at de klart kan afvise, at MFR-vaccinen kan udløse autisme. (videnskab.dk 8.5.2018).)

- 300 prosent økning i meslingtilfeller i Europa i fjor. Vaksinemotstand gjør smittespredning mulig, ifølge WHO. (- 35 personer døde av sykdommen i fjor, mot 13 døde i 2016.)

(Anm: 300 prosent økning i meslingtilfeller i Europa i fjor. Vaksinemotstand gjør smittespredning mulig, ifølge WHO. 35 personer døde av sykdommen i fjor, mot 13 døde i 2016. Etter at rekordlave 5273 fikk sykdommen i Europa i 2016, steg tallet dramatisk til 21.345 i fjor, ifølge de ferske tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa. Et stort utbrudd i Romania gjorde at antallet døde også steg kraftig. 19 av de 35 som døde av meslinger i fjor, døde i Romania. (…) Vaksinemotstandere og fattigdom har skylden, kunne Aftenposten videreformidle da vi skrev om det rumenske utbruddet. – Folk som sier nei til meslingvaksinen, er delvis ansvarlige for disse 35 dødsfallene ved å holde meslingsmitten i livet, sier etikkprofessor Julian Savulescu ved Oxford-universitetet til The Times. (…) Ingen tilfelle i Norge Meslinger er en av verdens mest smittsomme sykdommer, og den forårsakes av et virus, ifølge Folkehelseinstituttet. (aftenposten.no 20.2.2018).)

- To barn fra Oslo og en helsearbeider smittet av meslinger.

(Anm: To barn fra Oslo og en helsearbeider smittet av meslinger. Tre personer, hvorav to barn fra Oslo, er smittet av meslinger. Ingen av de tre er vaksinert. (aftenposten.no 21.2.2018).)

- Ja, kjære skeptiker. Jeg opplevde bivirkninger etter å ha tatt vaksine. (- I årevis har jeg skrevet om vaksiner, snakket i debatter om vaksiner, holdt foredrag, blogget, vært på TV, instagrammet og snappet om vaksiner.)

(Anm: Ja, kjære skeptiker. Jeg opplevde bivirkninger etter å ha tatt vaksine | Ingeborg Senneset. Hva om det var deg! sier de. Det var meg, sier jeg. (…) «Hva om det var deg!» I årevis har jeg skrevet om vaksiner, snakket i debatter om vaksiner, holdt foredrag, blogget, vært på TV, instagrammet og snappet om vaksiner. Om hvor viktige virkningene er, og hvor uviktige birkningene er i forhold. Mange lukker ørene. En del reagerer med sinne. (aftenposten.no 22.2.2018).)

- Jeg venter bare på å bli avslørt. Følelsen har et navn: bedragersyndromet.

(Anm: Jeg venter bare på å bli avslørt. Følelsen har et navn: bedragersyndromet | Ingeborg Senneset, journalist. Dette er teksten jeg ikke ville skrive. Nå blir jeg tatt. «Notert» er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister En som «får det til» En del kjenner meg som en journalist som fortrinnsvis forsøker å forfekte kritisk tenkning på sentrale hold. Som jobber med tema som antisemittisme, konspirasjonsteorier, menneskerettigheter, vaksineskepsis. Andre kjenner meg som blogger, sykepleier eller forfatter. En som blir bedt om å være i radio og TV. Som får nominasjoner og priser. Jeg har snakket i EU-parlamentet, for noen av Europas mektigste lovgivere. Jeg har vært rettsobservatør i Tyrkia, trosset sikkerhetsvakter, autoritære krefter. Bedragersyndromet er ikke en sykdom, ikke noe man trenger å bli «frisk» fra, skriver Ingeborg Senneset. Det er slik jeg ønsker at verden skal kjenne meg. Som sterk. Vellykket. Kanskje til og med verdifull. Som en som får det til. (aftenposten.no 18.5.2019).)

- Populisme har gitt nytt liv for vaksinemotstand. (- Men motstanden gjelder også blant annet HPV-vaksine, influensavaksine og til og med vaksiner for oppdrettsfisk.)

(Anm: Populisme har gitt nytt liv for vaksinemotstand | Ingeborg Senneset, journalist. Videoer av barn som rister i anfall. Bilder av babyer som angripes av sprøyter. Hva driver vaksinemotstandere? Kort forklart Hva er saken? Verdens helseorganisasjon (WHO) listet i år vaksinemotstand som en av verdens 10 største trusler mot global helse. Vitenskapsfornektelse og alternative miljøer får en stor del av skylden, mens populisme gjerne nevnes i bisetninger. Hvorfor hører vi om dette nå? Stadig nye utbrudd av planetens mest smittsomme virussykdom, meslinger, gjør at flere politikere i Europa og USA reagerer og ønsker vaksinepåbud eller strengere sanksjoner mot dem som ikke vaksinerer. Men motstanden gjelder også blant annet HPV-vaksine, influensavaksine og til og med vaksiner for oppdrettsfisk. (aftenposten.no 11.5.2019).)

- Populisme neppe nyttig i vaksinedebatten.

(Anm: Stig S. Frøland, professor i medisin. Populisme neppe nyttig i vaksinedebatten. I sin omtale av vaksinemotstandernes motiver i Aftenposten fremhever Ingeborg Senneset populisme og innflytelsen fra legen Andrew Wakefield. Sistnevntes «forskning» har utvilsomt fått store skadevirkninger. Derimot er betegnelsen populisme, som er i ferd med å bli tømt for ethvert meningsinnhold, neppe nyttig i vaksinedebatten. Senneset gir heller ingen klare argumenter for dette, bortsett fra at enkelte partier har støttet vaksinemotstand. Hun unnlater å nevne flere årsaker til vaksinemotstand av mer grunnleggende art, for eksempel religiøse motiver, som i mange land spiller en viktig rolle. (aftenposten.no 21.5.2019).)

- Prinsessen står støtt i det alternative. Derfor kan man ikke si «flott, tittelen er borte, da er problemet borte også».

(Anm: Prinsessen står støtt i det alternative. Derfor kan man ikke si «flott, tittelen er borte, da er problemet borte også» | Ingeborg Senneset, journalist. Märtha Louises avgjørelse viser endringsvilje. Det står det respekt av. Men å fjerne tittelen, fjerner ikke problemet. (…) Kritisk blikk på forretningsvirksomheten. For det er nok å kritisere når det gjelder Märtha Louises næringsvirksomhet, uavhengig av om prinsessetittelen brukes i markedsføring. Det at hun har vekslet mellom alt fra å ytre at englefjær eksisterer og at døde kan snakkes med til å snakke om høysensitivitet og samarbeide med en sjaman, viser at prinsessen står stabilt og støtt i det alternative og uvitenskapelige. Miljøer og metoder som fordrer en ansvarlig presses kritiske oppmerksomhet. Et talende eksempel dukket opp i NRK-programmet Sommer i P2. Forfatter Olaug Nilssen, som har skrevet bok om sønnen Daniel, gir et sterkt innblikk i «det autistiske skyldsyndromet» og hvordan skam og skyld påføres foreldre med barn med autisme gjennom urealistiske forslag og urimelige forventninger. Én av disse er kravet om å prøve «alt» – inkludert sjamanisme og krystaller. (aftenposten.no 7.8.2019).)

- Prins Charles omfavner nå offisielt homeopati. Hva er det med kongelige, kjendiser og kvakksalveri?

(Anm: Ingeborg Senneset, journalist. Prins Charles omfavner nå offisielt homeopati. Hva er det med kongelige, kjendiser og kvakksalveri? | Ingeborg Senneset, Prins Charles er blitt høy beskytter av homeopati. Kjendiser som gir ufortjent positiv oppmerksomhet til dårlig funderte medisinske teorier, er en samfunnssykdom. Et foreldrepar er funnet skyldig i sitt eget barns død etter at de valgte homeopati i stedet for antibiotika. Samtidig er prins Charles blitt høy beskytter – av lav kvalitet. «Notert» er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister Prins Charles, kronprins Haakons firmenning og arving til den britiske tronen, har satt sitt ettertrykkelige godkjentstempel på den alternative behandlingsformen homeopati ved å bli landets høye beskytter for the Faculty of Homeopathy. Prinsen sier seg dermed uenig med flere nobelprisvinnere og tusenvis av studier. På vegne av hele Storbritannia. Beskytterskapet høster kritikk fra medisinfaglig hold og blir omtalt i skarpe ordelag i blant annet Sky News, The Guardian og CNN. Kjendiser som gir ufortjent positiv oppmerksomhet til dårlig funderte medisinske teorier, er en samfunnssykdom. For eksempel er Robert F. Kennedy Jr., Robert De Niro og Jessica Biel blant mange som har bidratt til å så tvil om barnevaksiner. Homeopati later til å ha en langt lengre liste av åpne støttespillere, deriblant Sir Paul McCartney, David Beckham, Cher og prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets venninne Gwyneth Paltrow. (aftenposten.no 12.7.2019).)

- Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderen. (- Et moderne portforbud, rett og slett. Det sier ganske mye om alvoret i denne «barnesykdommen».)

(Anm: Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderen | Ingeborg Senneset, journalist. Myndigheter mot meslinger er David mot Goliat. Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderserier. Et fylke nord for New York forbyr uvaksinerte barn og unge å oppholde seg på offentlige steder. Med ett ble det forbudt for alle under 18 år som ikke er vaksinert mot meslinger å oppholde seg i skoler, gudshus, kjøpesentre, restauranter og samfunnshus. Forbudet skal gjelde i 30 dager. De som bryter det, risikerer opptil seks måneder i fengsel. Ifølge CBS News er det første gang dette skjer i USA. Et moderne portforbud, rett og slett. Det sier ganske mye om alvoret i denne «barnesykdommen». (aftenposten.no 27.3.2019).)

- Aftenpostens Ingeborg Senneset ut mot vaksineinnlegg i Ringerikes Blad: - Konstruert av frykt, ikke fakta. Avisen legger seg flat. (- Så kan det diskuteres hva som er fakta og ikke i vår tid, men det vitenskapelige, etterprøvbare er et godt sted å starte - som for eksempel at vaksiner inneholder kvikksølv og aluminium, sier hun.)

(Anm: Aftenpostens Ingeborg Senneset ut mot vaksineinnlegg i Ringerikes Blad: - Konstruert av frykt, ikke fakta. Avisen legger seg flat. «Fastlegen på Hallingby oppfordrer folk til å gå og få stikket med influensavaksine. Det høres jo så enkelt og uskyldig ut, men en influensavaksine er ikke uten risiko», skriver Kari T. Lossius i et debattinnlegg hos Ringerikes Blad mandag morgen. Det får samfunnsdebattant og Aftenpost-journalist Ingeborg Senneset til å reagere. I en Facebook-status skriver hun: «Argumentasjonen er tuftet på misforståelser og konspiratoriske drypp med feilinformasjon, konstruert av frykt, ikke fakta. Dette er langt fra unikt for vaksiner.  (…) Senneset sier til Medier24 at avisen burde vært mer kritiske. - Ja. De kunne sett på innleggshistorikken i sin egen avis, den samme skribenten har gjentatte ganger kommet med rene usannheter om ulike vaksiner, enten MMR eller HPV, og nå også influensa. Dette betyr ikke at vedkommede ikke skal få uttale seg, men alle varselslamper bør lyse og påstander ettergås. Du har rett på egne meninger, ikke egne fakta. Så kan det diskuteres hva som er fakta og ikke i vår tid, men det vitenskapelige, etterprøvbare er et godt sted å starte - som for eksempel at vaksiner inneholder kvikksølv og aluminium, sier hun. (medier24.no 7.1.2019).)

- Uenighet er bannlyst, meningsmotstandere bes trykke «avfølg». Hvem taper på det?

(Anm: Uenighet er bannlyst, meningsmotstandere bes trykke «avfølg». Hvem taper på det? | Ingeborg Senneset, journalist. Lik og del eller mislik og forsvinn. Verdenskjendisen Kat von D, med 12 millioner følgere på Facebook, 6 millioner på Instagram og TV-seere som overgår dét igjen nasjonalt og internasjonalt, har meldt seg inn i den pinlige og skadelige antivaksine-klubben. Med et nærbilde av babymagen sin postet stjernen dette skuddet: (…) Forhåpentligvis blir fødselen koselig. Men om den ikke blir det, og akutt medisinsk hjelp er nødvendig, er det ikke bare å tenne røkelse og håpe på det beste. Dessuten, USA ligger på den vestlige verdenstoppen i mødredødelighet. Hva med heller å spandere en like på det? Flere titalls amerikanske foreldre sørger akkurat nå over at barnet har dødd av influensaviruset i år. 80–85 prosent av barna var ikke vaksinert. De kunne hatt helt andre sjanser. Vaksiner er den mest effektive og økonomiske måten å redde barns liv på. Verdt en like, spør du meg. (aftenposten.no 11.6.2018).)

(Anm: Norges nye superkjendis: En halvkjendis som ikke tror på vitenskap | Ingeborg Senneset, jounalist. Ikke se og hør på pseudovitenskap. Norske medier bør lære av internasjonale mediers tabber, ikke kopiere dem. (aftenposten.no 31.5.2018).)

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. (- Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier. Vaccinationskampagner har ført til udryddelse af kopper og til udstrakt inddæmning af polio.)

(Anm: Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. Hvorfor tror vaccineskeptikerne, at de ved bedst? (…) Skepsis og viden Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier. Vaccinationskampagner har ført til udryddelse af kopper og til udstrakt inddæmning af polio. Udryddelse betyder, at en sygdom er tilintetgjort, og at intervention ikke længere er nødvendig; kopper er indtil videre den eneste sygdom, som er blevet udryddet. Eliminering betyder en reduktion helt ned til nul forekomst i et specifikt geografisk område som resultat af en målrettet indsats. Vaccinationsprogrammerne har beskyttet millioner af mennesker mod stivkrampe, kighoste og skoldkopper. Læs også: Se, hvilken massiv gavn vacciner har gjort indtil videre Alligevel er mange skeptiske overfor vaccinerne; en skepsis der strækker sig ind i den politiske verden, hvor mange politikere stiller spørgsmål ved vaccinernes sikkerhed; blandt andet har Donald Trump tidligere udtalt sig kritisk om vacciner. Han har forsøgt at sætte farten ned på børnevaccinationsprogrammet samt sat vaccineskeptikeren Robert F. Kennedy Jr. i spidsen for en amerikansk administrativ vaccinekommission. (videnskab.dk 7.1.2019).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko.

(Anm: Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko. Vaksinene må gjennom omfattende testing før de blir tatt i bruk. I tillegg overvåkes vaksinene kontinuerlig gjennom et internasjonalt rapporteringssystem. (nrk.no 1.3.2018).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. (- Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko, konkluderer Faktisk.no.) (- Flere studier viser også at vaksinasjonsprogrammer har ført til en stor reduksjon i barnedødelighet.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Flere sykdommer, som tidligere utgjorde store folkehelseproblemer i Norge og andre land, er utryddet eller nesten utryddet, på grunn av vaksiner. Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko, konkluderer Faktisk.no. Vaksinene må gjennom omfattende testing før de blir tatt i bruk. I tillegg overvåkes vaksinene kontinuerlig gjennom et internasjonalt rapporteringssystem. Flere studier viser også at vaksinasjonsprogrammer har ført til en stor reduksjon i barnedødelighet. Flere sykdommer, som tidligere utgjorde store folkehelseproblemer i Norge og andre land, er utryddet eller nesten utryddet, på grunn av vaksiner. (dagbladet.no 1.3.2018).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko.

(Anm: Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Faktisk.no har faktasjekket påstanden om at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko. (vg.no 1.3.2018).)

- Solberg går i rette med vaksinemotstandere.

(Anm: Solberg går i rette med vaksinemotstandere. Statsminister Erna Solberg (H) mener foreldre som sier nei til vaksine utsetter egne og andres barn for fare. (aftenposten.no 12.3.2018).)

- Alle kan deltage i debatten og argumentere for vacciner - hvis man vil. Her giver to australske forskere råd med på vejen. (- Meget af rapporteringen af de nuværende mæslingeudbrud i USA og Europa simplificerer problemet. De sensationslystne overskrifter giver vaccinemodstanderne næsten hele skylden. I virkeligheden er langt størstedelen af forældrene, hvis børn ikke er blevet vaccinerede, eller som ikke har fået alle de de anbefalede vacciner, ikke vaccine-skeptikere eller vaccinemodstandere. Derfor er det uhensigtsmæssigt at stemple dem på denne måde.)

(Anm: Jessica Kaufman Postdoc-forsker, Vaccine acceptance and communication, Murdoch Children's Research Institute Margie Danchin Seniorforsker og praktiserende læge, Murdoch Children's Research Institute  5 råd fra forskere: Sådan bliver du en effektiv vaccine-fortaler. Alle kan deltage i debatten og argumentere for vacciner - hvis man vil. Her giver to australske forskere råd med på vejen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er betænkeligheder ved vaccinationer på listen over de 10 største trusler mod den globale sundhed. På det seneste har udbrud af mæslinger fået debatten om vacciner til at blusse op. (…) Hvem skal vi tale med? Meget af rapporteringen af de nuværende mæslingeudbrud i USA og Europa simplificerer problemet. De sensationslystne overskrifter giver vaccinemodstanderne næsten hele skylden. I virkeligheden er langt størstedelen af forældrene, hvis børn ikke er blevet vaccinerede, eller som ikke har fået alle de de anbefalede vacciner, ikke vaccine-skeptikere eller vaccinemodstandere. Derfor er det uhensigtsmæssigt at stemple dem på denne måde. I 2016 blev retten til vaccinationsfritagelse (conscientious objection, red.) fjernet i Australien; ved sidste optælling i december 2015 havde det kun konsekvenser for 1,34 procent af alle berettigede børn. Den nuværende børnevaccinedækning i Australien ligger på mellem 90,75 og 94,67 procent, alt efter alder. LÆS OGSÅ: Professor: Vacciner kan redde verden – men kun, hvis vi bruger dem rigtigt (jyllands-posten.dk 27.3.2019).)

- UiB-rektor svarer kritikerne: – Risikabelt å feie kunnskapsfornektere under teppet.

(Anm: DAG RUNE OLSEN, rektor, Universitetet i Bergen. UiB-rektor svarer kritikerne: – Risikabelt å feie kunnskapsfornektere under teppet. Når falske nyheter blir mer utbredd og festes lit til verden over, blir det viktig å forstå hvorfor noen fornekter fakta og objektive sannheter. Universitetet legitimerer ikke meninger ved å invitere til debatt.  Det viser snarere at man er bevisst at holdningene finnes. Noe annet ville være en farlig ignoranse. I en kronikk i VG 28.03 likestilles det å skulle invitere en holocaustbenekter til debatt, med å legitimere antisemittisme. Utgangspunktet for kronikken er uttalelser jeg gav i et intervju til Universitetsavisa om hvem et universitet bør kunne eller ikke bør invitere til meningsytring og debatt. At enkelte forskere og synspunkter er kontroversielle er intet nytt, og i den sammenheng lot jeg meg sitere på følgende: - Apropos holocaustfornekter: Det er interessant at noen er uenige i et slikt historisk faktum, og høre hvorfor man blir det. Da hadde det vært ganske så interessant å invitere en representant for dette synet og komme fram til en erkjennelse i fellesskap. (vg.no 29.3.2019).)

–  Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare. (– Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et personlig ansvar, sier Erna Solberg (H) til VG.)

(Anm: Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare. Statsminister Erna Solberg ble smittet av meslinger og hastet til sykehus da hun var ni måneder gammel. Nå advarer hun foreldre mot å droppe meslingvaksinen. – Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et personlig ansvar, sier Erna Solberg (H) til VG. Statsministeren har selv hatt meslinger. Hun var ni måneder gammel, og ikke vaksinert. I Norge får barna MMR-vaksinen først når de er 15 måneder. (vg.no 12.3.2018).)

- Leder. Viktig vaksine. Inntil nylig var meslinger en sykdom som holdt på å bli utryddet. (- Vaksineskepsis og tullete konspirasjonsteorier er blant årsakene til at særlig vestlige foreldre unnlater å beskytte barna sine. I fattigere land handler det om fravær av medisiner og vaksineprogrammer.)

(Anm: Leder. Viktig vaksine. Inntil nylig var meslinger en sykdom som holdt på å bli utryddet. Nå varsler Folkehelseinstituttet at antallet nye tilfeller er økende. Også i Norge. Det alvorlige er at den svært smittsomme sykdommen kunne vært sendt på historiens skraphaug en gang for alle, dersom internasjonale vaksinasjonsråd var blitt etterfulgt. (…) På verdensbasis dør 122 000 mennesker av meslinger hvert år, melder WHO, Verdens helseorganisasjon. Vaksineskepsis og tullete konspirasjonsteorier er blant årsakene til at særlig vestlige foreldre unnlater å beskytte barna sine. I fattigere land handler det om fravær av medisiner og vaksineprogrammer. (vg.no 30.3.2019).)

- Lege mener vi må ta vaksinemotstanderne på alvor.

(Anm: Lege mener vi må ta vaksinemotstanderne på alvor. Å kritisere vaksinemotstandere, vil kun styrke motstanden, mener lege Wasim Zahid. – De foreldrene som ikke vil vaksinere barna sine, gjør det jo fordi de tror de gjør det beste for barna sine. De har ingen vonde hensikter, sier legen. Vaksinasjonsdebatten har blomstret opp igjen etter at det ble bekreftet tre meslingtilfeller i Norge denne uken. Tre unødvendige tilfeller, mener legen. – De kunne vært unngått, sier han. (nrk.no 22.2.2018).)

- Stoler du på den medisinske profesjon? (- Mistillit kan føre folk til ikke tar influensavaksine eller avstår fra meslingvaksine for sine barn - med potensielt alvorlige konsekvenser for enkelte pasienter og den bredere befolkningen.)

(Anm: Do You Trust the Medical Profession? A growing distrust could be dangerous to public health and safety. (…) Another study found that trust is one of the best predictors of whether patients follow a doctor’s advice about things like exercise, smoking cessation and condom use. Mistrust can lead people to skip the flu shot or forgo the measles vaccine for their children — with potentially serious consequences for individual patients and the broader population. (nytimes.com 23.1.2018).)

- Kollektiv ansvarsfølelse økte «ja» til vaksinering. Norske forskere ble overrasket over at kollektiv ansvarsfølelse slo enda sterkere ut på villigheten til å la seg vaksinere enn argumenter for egennytten av vaksinering.

(Anm: Kollektiv ansvarsfølelse økte «ja» til vaksinering. Norske forskere ble overrasket over at kollektiv ansvarsfølelse slo enda sterkere ut på villigheten til å la seg vaksinere enn argumenter for egennytten av vaksinering. Bak studien, som nylig er publisert i Scandinavian Journal of Public Health, står en forskergruppe tilknyttet Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret. – Dette er et veldig interessant og direkte nyttig funn, selv om vi vet at ikke alle som sier de ville vaksinert seg, faktisk vil gjøre det. Men vi vet at det er en positiv sammenheng og har korrigert for dette, sier Benedicte Carlsen til Dagens Medisin. (…) Konklusjonen vår er en oppfordring til folkehelsemyndighetene om oftere å opplyse om flokkimmunitet og dermed spille på folks kollektive ansvarsfølelse i vaksinekampanjer, sier Carlsen. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

- Er "Vaksineskeptikere" ansvarlig for influensadødsfall? Noen eksperter sier at antivaksinelobbyen tok over meldinger om influensavaksiner.

(Anm: Are 'Vaccine Skeptics' Responsible for Flu Deaths? Some experts say anti-vaccine lobby took over messaging about flu vaccine. For months, speculation swirled around this year's flu season, and the apparent lack of efficacy of the vaccine in Australia earlier in the year, but did all that skepticism contribute to flu deaths in the U.S.? The CDC's most recent flu data indicates that an additional 22 children died from influenza-related causes, and the portion of pneumonia and influenza-associated mortality hovers near 10%, far above the epidemic threshold for this particular week. Recently released flu vaccine efficacy data indicated that only a little over a quarter of pediatric deaths were in vaccinated children. (medpagetoday.com 17.2.2018).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- Besteforeldre bør vaksinere seg mot kikhoste. – Mange glemmer at de fleste vaksinene ikke holder i mer enn ti år, sier helsesøster Anne Svendsen.

(Anm: Besteforeldre bør vaksinere seg mot kikhoste. – Mange glemmer at de fleste vaksinene ikke holder i mer enn ti år, sier helsesøster Anne Svendsen. Ikke alle vaksinene du får som barn holder livet ut. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at du tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år. (…) – De over 60 år har kanskje ikke så godt immunforsvar som da de var yngre. Når de blir besteforeldre, kan de smitte spedbarna med dråpesmitte. Babyene har ikke immunforsvar i det hele tatt, sier Svendsen. – Pensjonistene reiser mer enn før – Jeg har hvert fall ikke tatt nye vaksiner hvert tiende år, forteller Else Bjørg Thorbjørnsen, som er fylkesleder i Pensjonistforbundet Vestfold. (aftenposten.no 3.2.2018).)

- Professor: Mediernes dækning af hpv-vaccinen kommer til at koste liv. (…) Hundredvis af piger risikerer at blive ramt af livmoderhalskræft, og flere vil dø heraf. Det er vurderingen i en ny rapport, hvor mediernes indflydelse på tilslutningen til hpv-vaccinen er blevet undersøgt.

(Anm: Professor: Mediernes dækning af hpv-vaccinen kommer til at koste liv. (…) Hundredvis af piger risikerer at blive ramt af livmoderhalskræft, og flere vil dø heraf. Det er vurderingen i en ny rapport, hvor mediernes indflydelse på tilslutningen til hpv-vaccinen er blevet undersøgt. Flere medier har de seneste år kunne fortælle historier om unge piger, der har oplevet bivirkninger som lammende træthed og svimmelhed efter at have fået den hpv-vaccine, der tilbydes gratis til alle piger, der er fyldt 12 år. (…) Et norsk studie har blandt andet afkræftet, at vaccinen skulle give kronisk træthedssyndrom. Rapporten viser, hvor alvorlige konsekvenserne kan være, når medier formidler anekdotisk bevisførelse, fortæller Peter Reinhard Hansen, der står bag rapporten. (…) Peter Reinhard Hansen har set på sammenhængen mellem vaccinationen og mediernes dækning og konkluderer, at medierne har en afgørende indflydelse på tilslutningen til vaccinen. Andelen af vaccinerede piger lå på godt 90 procent før TV2 dokumentaren blev sendt i marts 2015. Blot få måneder senere var andelen faldet til 30 procent. (politiken.dk 10.2.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

– Hvorfor tar ikke jenter imot hjelp som redder livene deres? Noen får høre av foreldrene sine at vaksinene er for «jenter som ligger rundt». Mediedrevet vaksinefrykt, skremselsoppslag, fake news og opplysning som ikke når fram til alle, kan føre til at unge kvinner og jenter ikke tar HPV-vaksinen som skal forebygge livmorhalskreft.

(Anm: Hvorfor tar ikke jenter imot hjelp som redder livene deres? Noen får høre av foreldrene sine at vaksinene er for «jenter som ligger rundt». Mediedrevet vaksinefrykt, skremselsoppslag, fake news og opplysning som ikke når fram til alle, kan føre til at unge kvinner og jenter ikke tar HPV-vaksinen som skal forebygge livmorhalskreft. I Norge får rundt 300 kvinner livmorhalskreft årlig, og rundt 70 dør. Nesten all kreft i livmorhalsen skyldes HPV-infeksjon, men begge kjønn er i risikogruppen for å bli syke da HPV-viruset kan gi kreft i både munnhule, svelg og anus, samt i penis. I dag tilbys screening og vaksinasjon som forebyggende tiltak. Jenter har blitt tilbudt vaksine på barneskolene siden 2009 gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og fra høsten skal den endelig tilbys gutter. (dagsavisen.no 1.6.2018).)

- Falska nyheter hotar arbetet mot sjukdomar. Ovetenskaplig information och falska nyheter från vaccinationsskeptiker kan leda till att sjukdomar som nästan blivit utrotade blossar upp igen, det varnar forskare för, rapporterar Vetenskapsradion.

(Anm: Falska nyheter hotar arbetet mot sjukdomar. Ovetenskaplig information och falska nyheter från vaccinationsskeptiker kan leda till att sjukdomar som nästan blivit utrotade blossar upp igen, det varnar forskare för, rapporterar Vetenskapsradion. Varningen kommer från The Vaccine Confidence Project, som är en internationell kartläggning över inställningen till vaccin. Tar inte hotet från sjukdomar på allvar. Starkast är motståndet i Europa, och det tror forskarna beror på att många allvarliga sjukdomar inte är så vanliga här och därför tar många inte hotet på allvar. – Vi misslyckades med att utrota mässlingen till 2015, huvudsakligen på grund av vaccinationsskepsis, säger Michael Kundi, professor vid det medicinska universitetet i Wien, enligt Vetenskapsradion. Källor Sveriges Radio. (netdoktor.se 22.1.2018).)

- Legevaktens venterom spredte meslingsmitte.

Legevaktens venterom spredte meslingsmitte
aftenposten.no 22.6.2011
Meslingutbruddet i Oslo rammet barn som var på legevakten for helt andre sykdommer.

Siden slutten av januar har Oslo opplevd et sjeldent utbrudd av meslinger.

28 mennesker har fått sykdommen, og halvparten av dem har vært lagt inn på sykehus.

- Forhåpentlig er utbruddet over, men det er litt for tidlig å si sikkert. I mai trodde vi utbruddet var over, men så dukket det opp flere tilfeller, sier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo til Aftenposten.no. (...)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

– Sosiale medietrender kan forutsi kritisk punkt for vaksinefrykt. (- De resulterende dataene ga dem mulighet til å analysere offentlige oppfatninger om verdien av å bli vaksinert og bestemme når en befolkning nærmet seg et kritisk punkt.)

(Anm: Social media trends can predict tipping points in vaccine scares. Analyzing trends on Twitter and Google can help predict vaccine scares that can lead to disease outbreaks, according to a study from the University of Waterloo. In the study, researchers examined Google searches and geocoded tweets with the help of artificial intelligence and a mathematical model. The resulting data enabled them to analyze public perceptions on the value of getting vaccinated and determine when a population was getting close to a tipping point. In the study, a tipping point represented the point at which vaccine coverage declines dramatically due to spreading fear, which could cause large disease outbreaks due to a loss of population immunity. (medicalxpress.com 11.12.2017).)

(Anm: Critical dynamics in population vaccinating behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Dec 26;114(52):13762-13767.)

(Anm: Forskere udvikler opsigtsvækkende vaccinekoncept. Forskere fra det anerkendte MIT har udviklet en ny type vaccine baseret på bittesmå bestanddele af vores arvemateriale, som kan bruges mod en bred vifte af sygdomme og kan fremstilles på blot en uge. Man har allerede lavet vacciner mod blandt andet ebola og svineinfluenza, som har vist sig 100 pct. effektive i museforsøg. (medwatch.dk 6.7.2016).)

(Anm: HAR ALLEREDE REDDET LIV: Agnete (38) kan revolusjonere fremtidens kreftbehandling. Flere kvinner har det siste året blitt kvitt alle tegn til kreftutvikling, takket være norske Agnete Fredriksens unike vaksine mot livmorshalskreft. (…) Det er litt over ett år siden TV 2 møtte henne sist, men da var hun ikke like lattermild. For sommeren i fjor skulle Fredriksen teste vaksinen sin på et menneske for første gang. Det øyeblikket glemmer hun aldri. (tv2.no 3.10.2016).)

(Anm: Ny super-vaccine kan potentielt beskytte mod alle sygdomme. En ny type vaccine med nanopartikler beskytter mus mod ebola, influenza og parasitter. Den kan muligvis også designes til at virke mod kræft. Hvis vaccinen også virker på mennesker, kan den ifølge dansk forsker blive et effektivt våben mod en lang række fremstormende sygdomme. (jyllands-posten.dk 8.7.2016).)

(Anm: Fryktet sykdom er så godt som utryddet. Sykdommer: Ifølge WHO er vi for nå for andre gang på vei mot å utrydde en fryktet sykdom. Forrige gang var det kopper – nå er det polio som går mot sin endelikt. (illvit.no 19.4.2016).)

- Vaksineforsker ble årets farmasøyt. (- Under ebola-utbruddet i 2014 utviklet et norsk forskningsmiljø på Folkehelseinstituttet en vaksine på rekordtid.)

(Anm: Erna Solberg feiret Verdens farmasøytdag med å snakke om global helse. Statsminister Erna Solberg skrøt av Norges vaksinasjonsarbeid og det nyopprettede CEPI på Verdens farmasøytdag. Da passet det bra at årets farmasøyt ble vaksineforsker Gunnstein Norheim. – Vi er bare en flyreise unna. Og nordmenn er glade i å reise. Det er viktig at vi bidrar til å styrke det internasjonale arbeidet mot pandemier, epidemier og smitte, sa statsminister Erna Solberg. (…) – Gode partnerskap mellom offentlige og private aktører gir gode løsninger. Men det er et politisk ansvar å legge til rette for dette, sa hun. (…) Vaksineforsker ble årets farmasøyt Under ebola-utbruddet i 2014 utviklet et norsk forskningsmiljø på Folkehelseinstituttet en vaksine på rekordtid. Midt i dette stod farmasøyt og forsker Gunnstein Norheim. Han hadde vært med på å utvikle en meningokokk-vaksine, og kunne bruke mye av kunnskapen herfra for å bekjempe ebola. (apotek.no 27.9.2017).)

- Hvem vil svare på signalet om neste utbrudd? (- I nesten hvert tilfelle har store vaksineprodusenter møtt utfordringen, og lagt til side deres daglige aktiviteter med profitt for å forsøke å møte et presserende samfunnsmessig behov.) (- Nå uttrykker legemiddelprodusenter bekymringer for om de har råd til disse kostbare avbrudd i deres søken etter profitt (inntjening). Som et resultat, når alarmen går, er det kanskje ingen som svarer.)

(Anm: Who will answer the call in the next outbreak? Drug makers feel burned by string of vaccine pleas. Every few years an alarming disease launches a furious, out-of-the-blue attack on people, triggering a high-level emergency response. SARS. The H1N1 flu pandemic. West Nile and Zika. The nightmarish West African Ebola epidemic. In nearly each case, major vaccine producers have risen to the challenge, setting aside their day-to-day profit-making activities to try to meet a pressing societal need. With each successive crisis, they have done so despite mounting concerns that the threat will dissipate and with it the demand for the vaccine they are racing to develop. Now, manufacturers are expressing concern about their ability to afford these costly disruptions to their profit-seeking operations. As a result, when the bat-signal next flares against the night sky, there may not be anyone to respond. (statnews.com 11.1.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- WHO frykter å være uforberedt mot den neste, store pandemien.

(Anm: WHO frykter å være uforberedt mot den neste, store pandemien. WHO mangler kunnskap og vaksiner mot et potensielt dødelig virus. Nå frykter de en ny verdensomspennende pandemi. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått ut med en advarsel til helsearbeidere og forskere om et potensielt dødelig virus, foreløpig kalt «Disease X». Organisasjonen kommer hvert år med en liste over forskjellige virus som kan utgjøre en stor risiko. Ebola Tidligere har listen inneholdt de svært dødelige epidemiene lassafeber, som for tiden herjer i Nigeria, og Ebola. Sistnevnte tok livet av over 11.000 mennesker mellom 2013 og 2016. Det skriver The Telegraph. (tv2.no 24.3.2018).)

- Dokumentbeskyttelse svekker norsk pandemiberedskap. Det er utilfredsstillende å være prisgitt disposisjonene til et privat multinasjonalt legemiddelselskap i en situasjon der mange liv kan stå på spill.

(Anm: Dokumentbeskyttelse svekker norsk pandemiberedskap. Det er utilfredsstillende å være prisgitt disposisjonene til et privat multinasjonalt legemiddelselskap i en situasjon der mange liv kan stå på spill. TENK DEG AT et stort globalt utbrudd av en smittsom sykdom også omfatter Norge, som for eksempel en ny influensalignende sykdom med høy smitterisiko og dødelighet. Se for deg at det finnes kun ett effektivt legemiddel, at dette er patentert, og at produsenten krever en uakseptabelt høy pris, eller at produsenten ikke har kapasitet til å levere nok på det norske markedet. I henhold til norsk og internasjonal patentlovgivning kan myndighetene da utstede en såkalt tvangslisens, som tillater at et konkurrerende selskap får tillatelse til å produsere og selge en generisk versjon av legemiddelet mot å betale en nærmere fastsatt royalty til patenthaveren. (dagensmedisin.no 21.6.2018).)

- Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille. (- Det er 300 år siden tyrkiske kvinner i Istanbul viste den britiske ambassadørens hustru, Lady Montagu, hvordan immunforsvaret kunne stimuleres til å beskytte mot kopper ved at friske ble podet gjennom et stikk i huden med sårvæske fra en koppesyk pasient.)

(Anm: Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille. Anne Spurkland Professor i molekylær immunologi, Universitetet i Oslo. Våpnene som immunforsvaret disponerer, er svært kraftige, og brukt på feil måte, kan de virke mot sin hensikt og ødelegge kroppen skriver artikkelforfatteren. (…) Det er 300 år siden tyrkiske kvinner i Istanbul viste den britiske ambassadørens hustru, Lady Montagu, hvordan immunforsvaret kunne stimuleres til å beskytte mot kopper ved at friske ble podet gjennom et stikk i huden med sårvæske fra en koppesyk pasient. I Midtøsten, Afrika og Kina visste folk at slik behandling beskyttet mot kopper for resten av livet. Lady Montagu tok med seg kunnskapen tilbake til det engelske hoffet rundt 1720-tallet. Snart var koppeinnpoding vanlig også i England og resten av Europa. Siden da har vaksiner og immunforsvaret blitt velkjente begreper som de aller fleste har et forhold til. (aftenposten.no 20.12.2017).)

- Forskere avslører mysterium hvordan immunceller husker infeksjoner flere tiår senere. (- Et lite "basseng" med samme immunceller som reagerte på den opprinnelige invasjon forblir i live i årevis, som utvikler unike egenskaper som holder dem beredt og venter på at den samme mikroben invaderer kroppen.)

(Anm: Scientists unravel mystery of how immune cells remember infections decades later. A perplexing question in immunology has been, how do immune cells remember an infection or a vaccination so that they can spring into action decades later? Research led by scientists at the University of California, Berkeley, in collaboration with investigators at Emory University, has found an answer: A small pool of the same immune cells that responded to the original invasion remain alive for years, developing unique features that keep them primed and waiting for the same microbe to re-invade the body. (news-medical.net 14.12.2017).)

- Forskere er på vej med vaccine mod frygtet zikavirus.

(Anm: Forskere er på vej med vaccine mod frygtet zikavirus. Forsøg med aber viser, at tre antistoffer, som man har fundet i en patient, kan forebygge smitte med zika. (…) Håber på snarlig klinisk test Hos gravide kan smitten medføre, at fostre tager skade, så børn fødes med unormalt små hjerner og deforme hoveder. Det kaldes mikrocefali. (medwatch.dk 4.10.2017).)

- WHO anbefaler ytterligere tester for Sanofis dengue-vaksine etter sikkerhetsbekymringer.

(Anm: WHO recommends additional tests for Sanofi’s dengue vaccine after safety concerns. Sanofi Pasteur’s vaccine against dengue fever should be used only by people already infected with the virus, subject to additional testing, the World Health Organization has said. The updated recommendations of WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) on the use of Dengvaxia were made on 19 April after a meeting in Geneva, Switzerland. The move follows the disclosure of new data by Sanofi in November 2017,1 which showed that Dengvaxia, first approved by WHO in 2015, could increase the risk of severe dengue in people who had not been previously exposed to the virus. The French drug maker’s disclosure led to the Philippines halting a dengue immunisation campaign.2 BMJ 2018;361:k1765  (Published 20 April 2018).)

- Sanofi anklages på Filippinene over dødsfall relatert til sin dengue-vaksine.

(Anm: Sanofi faces indictment in the Philippines over deaths related to its dengue vaccine. The fallout from the Dengvaxia scandal reached new heights on Friday as the Philippine Department of Justice found “probable cause” to indict Sanofi (SNY), a half-dozen of its employees, and several current and former Philippines health officials over a series of deaths related to the dengue virus vaccine. The authorities alleged that charges should be brought for “reckless imprudence resulting (in) homicide” in connection with “irregularities” and lapses in purchasing and approving the use of the Sanofi vaccine, as well as rolling out an immunization program. The company was cited for failing to actively monitor patients and failing to provide assistance after serious adverse events were reported. (statnews.com 1.3.2019).)

- Vaksinedilemma: hvordan eksperter veier nytteverdi for mange mot risiko for få. (- Hvordan finner forskerne ut hvem som verdsettes mest? Dette dilemmaet oppstod i midten av forrige uke for en ekspertkomité, som besluttetå gi Verdens helseorganisasjon råd om kraftig å trappe ned bruken av en kontroversiell vaksine kalt Dengvaxia, den første som beskytter mot dengue-infeksjon.)

(Anm: The vaccine dilemma: how experts weigh benefits for many against risks for a few. You’ve likely seen a version of the image above. Some people observe two faces in profile. Others see a vase. The same phenomenon can occur when scientists look at data, particularly when they try to weigh the benefits and risks of individual vaccines. Vaccines protect huge numbers of people, generally children, from serious diseases, but in rare cases, certain vaccines can tragically cause harm. How do those scientists figure out which to value more? This dilemma was at the center of last week’s decision by an expert committee advising the World Health Organization to sharply scale back use of a controversial vaccine called Dengvaxia, the first to protect against dengue infection. (statnews.com 23.4.2018).)

- De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere. Ingen af de kvinder, som blev hpv-vaccineret som de første for 12 år siden, har fået svære celleforandringer eller livmoderhalskræft relateret til de typer af hpv, som vaccinen beskytter imod.

(Anm: De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere. Ingen af de kvinder, som blev hpv-vaccineret som de første for 12 år siden, har fået svære celleforandringer eller livmoderhalskræft relateret til de typer af hpv, som vaccinen beskytter imod. Det viser en nye undersøgelse baseret på resultater fra mere end 2000 kvinder fra Danmark, Island, Norge og Sverige, skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse. Kvinderne var de første, der fik vaccinen, som led i de forsøg, der førte til, at vaccinen blev godkendt. – Det er den længste opfølgning, vi har i forhold til hpv-vaccinen, og disse kvinder er vaccineret, omkring fire år før vaccinen blev tilgængelig for resten af befolkningen, siger professor, overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: One ninth of men in the US are infected with oral HPV, study shows. Around one in nine men in the US. are infected with oral human papillomavirus (HPV), according to a study led by researchers at the University of Florida. (…) As reported in the Annals of Internal Medicine, they found that the overall prevalence of oral HPV was significantly higher among men than among women, at 11.5% (11 million) versus 3.2% (3.2 million). (news-medical.net 18.10.2017).)

- HPV-vaccination øger heller ikke risiko for sygdom blandt drenge. Drenge kan roligt lade sig vaccinere mod HPV, siger danske læger.

(Anm: HPV-vaccination øger heller ikke risiko for sygdom blandt drenge. Drenge kan roligt lade sig vaccinere mod HPV, siger danske læger. Drenge kan, ligesom piger, roligt lade sig vaccinere mod den kræftfremkaldende Human Papilloma Virus (HPV). Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut, hvor forskere har undersøgt, om de 7.000 danske drenge i alderen 10 til 17 år, der hidtil har fået HPV-vaccinen, i højere grad end andre drenge er blevet ramt af en lang række autoimmune sygdomme, neurologiske lidelser eller blodpropper. Konklusionen i det nye studie er klar: Heller ikke blandt drenge er der noget belæg for at tro, at HPV-vaccinen er forbundet med øget risiko for i alt 52 forskellige lidelser. (videnskab.dk 7.2.2018).)

(Anm: Quadrivalent human papillomavirus vaccination in boys and risk of autoimmune diseases, neurological diseases and venous thromboembolism. (…) Conclusions Although additional large-scale epidemiological studies are warranted, our findings provide population-based reassurance that qHPV vaccination of 10–17-year-old boys is unlikely to be associated with an elevated risk of autoimmune diseases, neurological diseases or venous thromboembolism. International Journal of Epidemiology2018 (Published: 07 February 2018).)

- Alvorlige bivirkninger udebliver hos voksne med hpv-vaccine. (- Kun ved én sygdom, har forskerne opdaget en overhyppighed. Det er cøliaki, som er overfølsomhed over for gluten. Her kan forskerne ikke afvise en sammenhæng, men maner samtidig til besindighed, indtil andre studier kan dokumentere et lignende mønster.)

(Anm: Alvorlige bivirkninger udebliver hos voksne med hpv-vaccine. Forskere påviser, at der ikke er sammenhæng mellem hpv-vaccinen og 44 autoimmune og neurologiske sygdomme. (…) Og nu viser et stort dansk-svensk studie, som forskere fra Statens Serum Institut, SSI, og Karolinska instituttet står bag, at der heller ikke er sammenhæng med vaccinen og udviklingen af 45 sygdomme hos voksne kvinder. - Vores resultater er betryggende. Der er selvfølgelig ting, der gør, at man aldrig kan være helt skråsikker og sige, at det skulle være helt usandsynligt, at der er en sammenhæng. (…) Ved 44 af sygdommene konkluderer forskerne, at der ikke er øget risiko forbundet med vaccination mod hpv. Kun ved én sygdom, har forskerne opdaget en overhyppighed. Det er cøliaki, som er overfølsomhed over for gluten. Her kan forskerne ikke afvise en sammenhæng, men maner samtidig til besindighed, indtil andre studier kan dokumentere et lignende mønster. (…) De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere (jyllands-posten.dk 17.10.2017).)

(Anm: Human papillomavirus vaccination of adult women and risk of autoimmune and neurological diseases. (…) Background Since 2006, human papillomavirus (HPV) vaccines have been introduced in many countries worldwide. Whilst safety studies have been reassuring, focus has been on the primary target group, the young adolescent girls. However, it is also important to evaluate safety in adult women where background disease rates and safety issues could differ significantly. (…) Conclusion Unmasking of conditions at vaccination visits is a plausible explanation for the increased risk associated with qHPV in this study because coeliac disease is underdiagnosed in Scandinavian populations. In conclusion, our study of serious adverse event rates in qHPV-vaccinated and qHPV-unvaccinated adult women 18–44 years of age did not raise any safety issues of concern.J Intern Med 2017 (First published: 18 October 2017).)

- HPV-vaksinasjoner øker ikke risikoen for alvorlige bivirkninger, ifølge studie. (- Men de understreket at flere data ville kreves for å gi sikkerhet om svært sjeldne bivirkninger og effekten vaksiner har på dødfødthet, og babyer født med misdannelser hos de som ble gravid rundt tidspunktet for å motta en vaksinasjon.)

(Anm: HPV vaccinations do not increase the risk of serious side effects, study finds.  Human papilloma virus vaccinations are effective in protecting young women against cervical lesions and do not increase the risk of serious side effects, a new study has found. Cochrane researchers reviewed evidence from 26 studies for HPV vaccines and found that vaccination reduced the risk of developing pre-cancer in young women without HPV. They also saw that the vaccination does not appear to increase the risk of serious side effects, with no significant difference between the vaccination and control groups. (…) This included the results of 26 studies with 73,428 women, over the last eight years. The paper found that the vaccines reduced the risk of cervical pre-cancer from 341 to 157 per 10,000 among women aged 15 to 26 years. It also saw the risk for any pre-cancer lesions drop from 559 to 391 per 10,000. However the team noted that the vaccine did not work as well in older women between 25 to 45 years, and suggested this may be because these patients are more likely to have been exposed to HPV already. The evidence also showed that the vaccines do not appear to increase the risk of serious side effects, which occured in around 7% of patients in both the HPV vaccinated and control groups. The researchers did not see an increased risk of miscarriage in women who became pregnant after vaccination. However they emphasised that more data would be required to provide certainty about very rare side effects and the effect vaccines have on rates of stillbirth, and babies born with abnormalities in those who became pregnant around the time of recieving a vaccination. (pulsetoday.co.uk 7.5.2018).)

- Gådefulde symptomer rammer teenagere - uanset, om de har fået HPV-vaccine eller ej. HPV-vaccinen er ikke skyld i, at flere og flere unge kommer på hospitalet med uforklarede symptomer, konkluderer endnu et studie.

(Anm: Gådefulde symptomer rammer teenagere - uanset, om de har fået HPV-vaccine eller ej. HPV-vaccinen er ikke skyld i, at flere og flere unge kommer på hospitalet med uforklarede symptomer, konkluderer endnu et studie. HPV-vaccinen, der beskytter mod kræft i livmoderen, kønsåbninger, mund og svælg, er ikke årsag til, at unge bliver syge. Dansk HPV - skandale afblæst: Piger blev ikke syge af vaccinen, skrev Videnskab.dk for nyligt, efter at en række nye studier, som ikke finder usædvanligt mange bivirkninger ved vaccinen, blev præsenteret på et møde i Lægemiddelstyrelsen. Nu er et af studierne blevet publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift American Journal of Epidemiology. Studiet, som er lavet af forskere fra Aarhus Universitetshospital, består af tre analyser og bygger på landsdækkende data fra perioden 2000 - 2014 om mere end 600.000 danske piger mellem 11 og 17 år. (…) Sagen kort I 2014-2015 blev der i en række danske medier, bl.a. i en dokumentarfilm på TV2, rejst mistanke om, at vaccinen giver piger alvorlige bivirkninger. Sundhedsmyndigheder og forskere forsikrede, at vaccinen er sikker. Men i 2016 afsatte Folketinget 7 mio. kr. fra SATS-puljen til at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Reimar W. Thomsen var en af de forskere, der fik penge. Læs om de øvrige her. (videnskab.dk 9.1.2020).)

(Anm: Hospital Records of Pain, Fatigue, or Circulatory Symptoms in Girls Exposed to Human Papillomavirus Vaccination: Cohort, Self-controlled Case Series, and Population Time Trend Studies. American Journal of Epidemiology 2020 (Published: 03 January 2020).)

- KI utreder misstänkt falsk forskare: «Extremt allvarligt». En förmodat falsk forskare sprider vaccinmotstånd och desinformation om Karolinska institutet (KI) via en internationell tidskrift.

(Anm: KI utreder misstänkt falsk forskare: «Extremt allvarligt». En förmodat falsk forskare sprider vaccinmotstånd och desinformation om Karolinska institutet (KI) via en internationell tidskrift. Nu vidtar lärosätets kommunikationsavdelning åtgärder för att minimera skadan. Det är i en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics som »Lars Andersson, Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet« påstår att HPV-vaccination kan ligga bakom den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts regionalt de senaste åren och som Läkartidningen berättade om i somras. Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, säger dock till Läkartidningen att det inte ligger något i påståendena om att ökningen skulle bero på HPV-vaccination. Artikeln publicerades i slutet av april och innehållet sprids nu, bland annat via kontroversiella Tandvårdsskadeförbundet som tidigare gjort sig känt för att uttrycka vaccinmotstånd. Läkartidningen. 2018;115:E7H3 Lakartidningen.se 2018-05-08.)

(Anm: Falsk forsker står bak påstand om at vaksine gir livmorhalskreft. En forskningsartikkel som hevdet at HPV-vaksine kan gi kreft, er nå blitt trukket tilbake. – Ekstremt alvorlig, uttaler Karolinska Institutet. En antatt falsk forsker ved navn «Lars Andersson» sprer vaksinemotstand og hevder feilaktig at han har tilknytning til Karolinska Institutet (KI) i Stockholm i internasjonale tidsskrifter. (…) Artikkelen hadde, oversatt til norsk, tittelen «Økt forekomst av livmorhalskreft i Sverige: Mulig kobling til HPV vaksine», på engelsk  «Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination». (forskning.no 1.6.2018).)

(Anm: Koppling mellan KI och vaccinartikel nu borta. Nu har den indiska tidskrift där en »Lars Andersson« uppgetts vara knuten till Karolinska institutet (KI) plockat bort kopplingen till lärosätet. För Läkartidningen uppger författaren att hen tidigare varit anställd vid KI men nu valt att använda pseudonym. På tisdagen kunde Läkartidningen berätta att Karolinska institutet utreder varför »Lars Andersson«, författare till en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, uppges vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi – trots att såväl företrädare för den aktuella institutionen som Karolinska institutets kommunikationsavdelning säger att det inte finns någon som stämmer in på den beskrivningen där. (Läkartidningen. 2018;115:E7L4 Lakartidningen.se 2018-05-09).)

- Forfatter som løy til tidsskrifter om sin identitet oppgis å få fire artikler om vaksiner tilbaketrukket.

(Anm: Author who lied to journals about his identity slated to have four articles on vaccines retracted. An author who has published four articles about the alleged risks of vaccines — but who lied about his name and claimed an affiliation with the Karolinska Institutet — has lost one of the papers. He will also lose three more, Retraction Watch has learned. (…) The journal responded by adding a line to the paper — first published on April 30 of this year — about the subterfuge, and with an editorial about the issues the incident raised, but leaving the paper intact. Yesterday, the journal retracted the paper, “Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination,” writing that …we have concluded that tolerating the author’s deception and retaining the article was an error of judgment. (retractionwatch.com 27.5.2018).)

(Anm: Falsk-forsker «Lars» lurte medisinerne i fire år. Så våknet Karolinska Institutet - advarer mot kreftskremsel rundt HPV-vaksine til unge kvinner. (dagbladet.no 11.5.2018).)

(Anm: Fakta om HPV-vaksinen Gardasil og kreft. Nei, Folkehelseinstituttet har ikke «glemt» å opplyse om at «HPV-vaksinen Gardasil gir kreft». Den gjør ikke det. Påstanden fra bloggen «Politisk snusk» er faktisk helt feil. (dagbladet.no 14.11.2017).)

- Forfatter av en studie på HPV-vaksiner førte tidsskift bak lyset med et falskt navn. (- Under de nåværende omstendighetene, hvor publisering av informasjon som er kritisk for vaksiner kan ha alvorlige personlige konsekvenser, har forfatteren valgt å publisere under dette pseudonymet. I dag har tidsskriftets redaktører publisert en «redaksjonell redegjørelse for korrigeringer:» (…).)

(Anm: Author of a study on HPV vaccines hoodwinked journal with a fake name. The author of an article that claimed to link HPV vaccines to a higher rate of cervical cancer — the disease the vaccine is designed to prevent — deceived the journal about his real identity, according to the journal. But the journal will leave the paper intact, simply adding a line about the author to the paper and publishing an editorial about the incident. The subterfuge — in which the author claimed an affiliation with the Karolinska Institutet — was noted earlier this week by the Swedish medical newspaper Läkartidningen. After that, he journal added this to the author’s information on the article: Under the current circumstances where publication of any information critical of vaccines can have serious personal repercussions, the author has chosen to publish under this pseudonym. Today, the journal’s editors published an “Editorial Statement on Corrections:” (…) (retractionwatch.com 9.5.2018).)

- Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker

(Anm: Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker | Maria Uldahl, ernæringsstudent. Foreldre kan bli bekymret når de hører historiene fra vaksineskeptikere. Men jeg er redd vi får mye mer å bekymre oss for om vi slutter å vaksinere oss. (...) Når jeg tenker på min egen familiehistorie, finner jeg flere eksempler på sykdom som kunne vært unngått ved hjelp av moderne medisin. Min mor fikk meslinger som barn på 60-tallet. Hun var syk i flere uker. Vaksinen kom i 1969. To personer i min nære slekt har hatt polio, som ga livsvarige følger. Storebroren min fikk kusma som barn på 70-tallet. MMR-vaksinen kom i 1983. Han er døv på det ene øret. Vi vet ikke årsaken helt sikkert, men før vaksinen var kusma en vanlig årsak til ensidig døvhet. (aftenposten.no 19.7.2017).)

- Det viktigste er å styrke immunforsvaret.

(Anm: Anne Marie Haave, Oslo. Det viktigste er å styrke immunforsvaret. I Aftenposten 20. juli blir vaksineskeptikere bedt om å sjekke sin egen familiehistorie. I den anledning vil jeg be om at vi sjekker hvilke betingelser våre forfedre levde under. De hadde ikke som i dag anledning til å spise sunn og variert kost. De bodde i kalde og trekkfulle hus og mange sammen. De visste ikke hva vitaminer og mineraler hadde å si for helsen. Derfor mener jeg at man ikke kan si at takket være vaksiner så lever vi bedre liv i dag. Jeg vokste opp på 1960-tallet og husker at mange hadde barnesykdommer, noen til og med polio. Hjemme hos oss ble vi spart for store utfordringer, og det tror jeg henger sammen med at vi spiste sunn og ren mat og foreldre som forsto betydningen av å gå tur og være i naturen. Derfor håper jeg på sikt at folk vil forstå at å bygge et godt immunforsvar, er beste måte å unngå å bli syk på. Når det gjelder vaksiner i utviklingsland skulle jeg ønske at Bill Gates med sine milliarder, i stedet for å vaksinere sultne og syke barn, heller investerer i å sørge for rent vann og nok sunn mat til fattige land. På sikt er det en mye bedre løsning. (aftenposten.no 23.7.2017).)

- NRK bommet grovt: Såkalt kostholdsekspert misjonerte udokumenterte påstander om sykdom og vaksiner.

(Anm: NRK bommet grovt: Såkalt kostholdsekspert misjonerte udokumenterte påstander om sykdom og vaksiner | Marit Simonsen vitenskapsskribent. Misforståelser og løsrevne fraser om tarm, vaksiner og antibiotika undergraver NRK som seriøs nyhetsformidler. For noen dager siden meldte NRK at det fortsatt var lurt å ta influensavaksine, og at det gjaldt selv om toppen var nådd. Men på P2 Nyhetsmorgen i dag meldte de dette: «I går hørte vi at influensautbruddet hadde nådd sin topp, og i dag kan vi melde at sunn tarmhelse er mer forebyggende mot influensa enn selve influensavaksinen. Det sier i hvert fall kostholdsekspert Margit Vea. Smittevernlege Teis Kvale er delvis enig, men mener det er en litt for lettvint konklusjon.» (…) Grov bom av NRK Her har NRK bommet grovt. For det første er ikke «kostholdsekspert» noen beskyttet tittel. Margit Vea har en mastergrad i helsefremmende arbeid med barnemat som tema – ikke akkurat medisinsk innsikt. Hun bør definitivt ikke komme med konkrete påstander i riksmediene om immunforsvaret. For det andre er smittevernslegen ikke «delvis enig», men sier at god tarmfunksjon er viktig i de fleste helsesammenhenger. De med medisinsk kompetanse vil også fortelle at det imidlertid ikke kan erstatte en vaksine. Langt over en million nordmenn bør IKKE styrke immunforsvaret I løpet av P2-reportasjen meldes det også om at Vea ikke har vært hos legen på ti år, blant lydklipp som rommer løsrevne fraser som «ingefær, hvitløk … naturens antibiotika». (nrk.no 12.1.2018).)

- Ikke slutt å vaksinere!

(Anm: Miklos Degré, professor emeritus, Sandvika. Ikke slutt å vaksinere! Anne Marie Haave mener i Aftenposten at sunn mat og livsførsel er viktigere for å unngå smittsomme sykdommer enn vaksiner. Forbedret levestandard er uten tvil sterkt medvirkende for den generelle bedring av helsetilstanden, men hun bommer totalt når hun sier at vaksinenes betydning er mindre viktig. Et hav av dokumentasjon viser at det er takket være effektive vaksiner og godt gjennomført vaksinering at noen av de viktigste smittsomme sykdommer er blitt så kraftig redusert. Det er også rikelig dokumentert at infeksjonssykdommer dukker opp igjen der man av forskjellige grunner unnlater å vaksinere. Konsekvensene kan være svært alvorlige. Slutt ikke å vaksinere! Vi kan dessverre ikke kompensere for vaksinering med sunn mat og tur i naturen. (aftenposten.no 26.7.2017).)

- Rekordmånga döda i mässling i Europa i år. (- Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer under hela förra året. De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike.)

(Anm: Rekordmånga döda i mässling i Europa i år. Stora mässlingsutbrott har drabbat Europa under året. Hittills har dubbelt så många dött som under hela fjolåret. Alla europeiska länder utom fyra har rapporterat fall av mässling i år, visar siffror från den europeiska folkhälsomyndigheten, Ecdc. De flesta sjukdomsrapporterna är från Rumänien och Italien, som haft stora mässlingsutbrott under 2017. (…) Antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är också rekordstort. Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer under hela förra året. De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike. (lakemedelsvarlden.se 1.9.2017).)

- Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset? (- Interessant nok ligner dette på argumenter jeg møter i nær samtlige diskusjonstråder om vaksiner og medisinbransjen: Motstandere mener at «big pharma» er slu og pengegriske.)

Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset?
Ingeborg Senneset Journalist
aftenposten.no 7.6.2017
Minst én kvinne er død. Tusener er smittet. Europa klør etter en løsning. (…)

Meslingkrise i Europa
Sist uke meldte svenske TV4 at meslinger er på fremmarsj i landet. I over 40 kommuner i Sverige er andelen vaksinerte så liten at det er spredningsrisiko.

Siden september i fjor er 17 barn døde av meslinger i Romania. Den siste var en ett år gammel jente. Ingen av barna var vaksinert.

For to måneder siden ble et sykehus i Ungarn satt i karantene etter at 12 av de ansatte ble smittet av meslinger.

En 17-åring døde nylig på et sykehus i Portugal som følge av lungebetennelse, utløst av meslinger. Kvinnen var ikke vaksinert.

I Tyskland ble det fra 1. januar til 1. mars i år ble det registrert 203 tilfeller, mot tilsammen 326 i hele fjor. (…)

Wakefield-viruset

Skal vi bli stresset? Ja og nei. (…)

Det kan ikke presiseres ofte nok at Wakefields «forskning» er blitt tilbakevist.

Wakefield ble funnet skyldig av den britiske legeforeningen i bevisst å ha misbrukt vitenskapelige data. Han ble også avslørt i å ha mottatt store pengesummer fra folk som ønsket medisinsk støtte i krav mot vaksineprodusenten. (Interessant nok ligner dette på argumenter jeg møter i nær samtlige diskusjonstråder om vaksiner og medisinbransjen: Motstandere mener at «big pharma» er slu og pengegriske.)

Wakefield mistet legelisensen, og har null troverdighet tilbake. I fjor gjorde han likevel comeback – med sin egen «dokumentar». Og han fikk igjen kjendishjelp. (…)

(Anm: The effect of ad hominem attacks on the evaluation of claims promoted by scientists. The effect of ad hominem attacks on the evaluation of claims promoted by scientists. Abstract Two experiments were conducted to determine the relative impact of direct and indirect (ad hominem) attacks on science claims. Four hundred and thirty-nine college students (Experiment 1) and 199 adults (Experiment 2) read a series of science claims and indicated their attitudes towards those claims. Each claim was paired with one of the following: A) a direct attack upon the empirical basis of the science claim B) an ad hominem attack on the scientist who made the claim or C) both. Results indicate that ad hominem attacks may have the same degree of impact as attacks on the empirical basis of the science claims, and that allegations of conflict of interest may be just as influential as allegations of outright fraud. PLoS ONE 13(1): e0192025.)

- «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. (- Andrew Wakefields arbejde har vist sig at være ikke kun tyndbenet, men også decideret forkert, videnskabeligt uholdbart – og pudsigt nok til gavn for Wakefields egne økonomiske interesser i en alternativ vaccine.)

(Anm: «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. «Overraskende og bekymrende,» mener dansk professor. (…) Falsk grundlag for autisme-frygt - Frygten for, at MFR-vaccinen udløser autisme, blev grundlagt af den engelske læge Andrew Wakefield, som i 1998 i et tyndbenet studie på 12 børn konkluderede en sammenhæng. - Studiet er senere blevet trukket tilbage af tidsskriftet The Lancet, og Andrew Wakefields arbejde har vist sig at være ikke kun tyndbenet, men også decideret forkert, videnskabeligt uholdbart – og pudsigt nok til gavn for Wakefields egne økonomiske interesser i en alternativ vaccine. - Læs meget mere om falske myter og korrekte fakta i artiklen Læs meget mere om falske myter og korrekte fakta i artiklen MFR-vaccinen: De 6 største myter aflivet af videnskaben. (videnskab.dk 8.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt.

(Anm: Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt. To vaksiner er forskjøvet frem til seks ukers alder slik at man skulle rekke å oppdage eventuelle barn med immunsvikt. Hvert år er det to-tre barn som blir født med alvorlig immunsvikt. Disse barna kan bli livstruende syke hvis de får BCG-vaksinen. (aftenposten.no 10.6.2017).)

- Mener screening kan redde barn fra smertefull død.

(Anm: Mener screening kan redde barn fra smertefull død. Erik W. Andersen har mistet to sønner til en alvorlige immunsviktsykdom. Nå vil han at alle nyfødte skal screenes for å avdekke sykdommen raskest mulig. (…) Må oppdages tidlig. Andersen har lenge jobbet for å få på plass screening av alle nyfødte i Norge. På denne måten kan alvorlig immunsvikt oppdages tidlig og behandles – enten med beinmargstransplantasjon eller genterapi. For oppdages SCID og behandles før barnet er tre måneder gammelt, blir det helt friskt. (nrk.no 29.6.2017).)

(Anm: Alle nyfødte skal testes for alvorlig immunsviktsykdom. Nå er det gitt klarsignal til at alle nyfødte kan testes for medfødt, alvorlig immunsvikt. Et stikk i hælen kan redde barn fra livstruende infeksjoner. Beslutningsforum for nye metoder har gitt grønt lys til at det nasjonale screeningprogrammet for nyfødte kan utvides til å omfatte alvorlig immunsvikt (SCID). «Testene redder liv», skriver Beslutningsforum for nye metoder i referatet fra møtet mandag. (aftenposten.no 28.9.2017).)

- Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen.

(Anm: Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen. (…) Men bare noen få sykehus tester for den 24. sykdommen, alvorlig immunsvikt, som del av prøveprosjektet. (…) I Arendal har de startet kort tid før Tobias blir født. (…) Mens de venter på en donor hjemme på Sørlandet, må de være veldig forsiktige slik at gutten deres ikke blir smittet av en infeksjon. (…) På Rikshospitalet får de beskjed om at det eneste som kan redde gutten deres, er benmargstransplantasjon. Og at det kan ta tre til fire måneder før de finner en donor. (aftenposten.no 3.6.2017).)

- Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte.

(Anm: Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte. Det vil ta opptil to år å avgjøre om screening for alvorlig immunsvikt skal innføres for alle nyfødte i Norge. (aftenposten.no 2.6.2017).)

- Utvider nyfødtscreening. Alle skal screenes for alvorlig immunsvikt. Beslutningsforum sa ja til utvidet nyfødtscreening, etter at saken ble utredet på rekordtid.

(Anm: Utvider nyfødtscreening. Alle skal screenes for alvorlig immunsvikt. Beslutningsforum sa ja til utvidet nyfødtscreening, etter at saken ble utredet på rekordtid. Forskrift må endres
Selv om Beslutningsforum har godkjent metoden, betyr ikke dette at SCID-screening av alle nyfødte barn kan starte opp i morgen. – Vi kan ikke starte før forskriftsendringen om utvidet nyfødtscreening er vedtatt politisk. Vi håper det skjer raskt, sier Stray-Pedersen. Forslaget om å utvide nyfødtscreeningen har nylig vært ute på høring, hvor det fikk bred støtte. (dagensmedisin.no 25.9.2017).)

- Uakseptable forsinkelser ved screening for nye sykdommer.

(Anm: Uakseptable forsinkelser ved screening for nye sykdommer | Lars Mørkrid, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. (…) Dagens utvidede nyfødtscreening for 23 alvorlige, behandlingsbare sykdommer kom endelig på plass 1. mars 2012 etter nesten 6 års behandlingstid. Mellom 50 og 60 barn blir nå reddet hvert år. Unødvendige byråkratiske prosesser medfører dessverre at SCID-screeningen også får en trang fødsel. Den kunne med enkle grep ha blitt en integrert del av dagens offisielle screeningprogram, for eksempel ved å støtte seg på utenlandsk ekspertise som har vært gjennom metodevalideringen tidligere. (…) Foreldrene til et alvorlig skadet barn kan en gang i fremtiden lett finne ut at informasjonen om sykdommen var tilgjengelig ved nyfødtscreeningen, men at et strengt formalistisk regelverk forhindret forsøk på reddende behandling. Hvem skal da ha ansvaret for at det ikke ble gjort? (aftenposten.no 29.6.2017).)

- Virkning av eksponeringer i tidlig livsfase for infeksjoner, antibiotika og vaksiner på perinatal og langsiktig helse og sykdom.

(Anm: Virkning av eksponeringer i tidlig livsfase for infeksjoner, antibiotika og vaksiner på perinatal og langsiktig helse og sykdom. Impact of Early-Life Exposures to Infections, Antibiotics, and Vaccines on Perinatal and Long-term Health and Disease. (…) Conclusion The impact of infections, antibiotics, and vaccines during the early neonatal period, and their influence on future health and disease remains an important and evolving area of research. A better understanding of the immediate and long-term effects of these exposures may lead to novel therapeutics with the ability to drastically reduce infectious complications and mortality in the neonatal period as well as promote longstanding health. Front. Immunol., 23 June 2017.)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

- Windows 7 dominerer fortsatt hos ett av de regionale helseforetakene. (- Nå er mange oppgradert til Windows 10, men fortsatt gjenstår mange tusen.)

(Anm: Windows 7 dominerer fortsatt hos ett av de regionale helseforetakene. Det er store forskjeller på hvor langt de fire foretakene har kommet med migreringen til Windows 10. PC-ene ved de norske helseforetakene har i stor grad vært Windows 7-baserte. Nå er mange oppgradert til Windows 10, men fortsatt gjenstår mange tusen. (tu.no 6.2.2020).)

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

- Kan vara brottsligt att smitta barn med mässling.

(Anm: Kan vara brottsligt att smitta barn med mässling. Den mamma som erbjuder att hennes mässlingsmittade barn kan smitta andra kan göra sig skyldig till misshandel, enligt juridikprofessor. Dagens Medicin har tidigare rapporterat om mammans erbjudande som lades ut i en Facebookgrupp. I samband med att händelsen blev känd sade smittskyddsläkaren i Västra Götaland att erbjudandet inte var olagligt ”men ytterst olämpligt”. Nu skriver Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, att det mycket väl kan vara brottsligt. I en kommentar i Svenska Dagbladet citerar han inledningsparagrafen till brottet misshandel som stöd. Där definieras den skyldige till brottet som ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta”. (dagensmedicin.se 9.6.2017).)

- Vaksinering: Møt dem med tvang.

(Anm: Kommentar, Ola Magnussen Rydje. Vaksinering: Møt dem med tvang. Barnevaksinasjonsprogrammet bør bli obligatorisk, skriver Ola Magnussen Rydje. Siden februar 2016 har det forekommet et større utbrudd av meslinger i Romania. Til nå er det rapportert inn over fem tusen tilfeller. Også flere land er berørt. Tyskland, Italia og Frankrike har ifølge European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) til sammen registrert over 1500 tilfeller det siste året. Til sammenlikning var det siste kjente tilfellet av et stort meslingutbrudd i Norge på Nesodden i 1996. Da ble knapt åtti mennesker smittet. (dagbladet.no 21.6.2017).)

- Vil tvangsvaksinere helseansatte i Oslo mot influensa. Bare én av fire helsearbeidere er vaksinert mot influensa. Nå tar helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo til orde for kraftigere lut.

(Anm: Vil tvangsvaksinere helseansatte i Oslo mot influensa. Bare én av fire helsearbeidere er vaksinert mot influensa. Nå tar helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo til orde for kraftigere lut. Det var fagbladetjournalen.no, fagbladet til Oslo legeforening, som først omtalte saken. – Jeg har stort sett tatt alle vaksiner som er tilbudt gratis, men man har alltid diskusjoner med kollegaer i forkant om hva de synes og velger å gjøre, sier Emma Guneriussen til NRK. Hun er den første sykepleieren på Aker sykehus i Oslo som tar høstens influensavaksine. For Guneriussen var valget enkelt, men ikke alle kolleger gjør det samme. (nrk.no 6.10.2018).)

- Helsepersonell bør ikke tvangsvaksineres. (- Vaksine kan hos enkelte utløse svært alvorlige bivirkninger, for eksempel narkolepsi etter svineinfluensavaksinen.) (- Nytteeffekten av årlig vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa synes ikke tilstrekkelig dokumentert hverken på kort eller lang sikt.)

(Anm: Helsepersonell bør ikke tvangsvaksineres | Marius Asplin, lege. Det går et skarpt skille mellom anbefaling og tvang. Her trår man over en alvorlig grense. Hva årevis med vaksinering mot forskjellige varianter av influensavirus betyr for en persons generelle immunkompetanse, vet man ikke noe sikkert om, skriver lege Marius Asplin. Obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell for å redusere smitterisiko for pasienter er kontroversielt med lite kunnskapsgrunnlag og mye følelser. Debatten i mediene blir ofte ensidig og unyansert. Aftenpostens helseredaksjon er intet unntak. (…) Vaksinasjon mot sesonginfluensa gir ikke full beskyttelse. Gjennomsnittlig beskyttelse er anslått mellom 60-70 prosent. (…) Alvorlige bivirkninger Vaksine kan hos enkelte utløse svært alvorlige bivirkninger, for eksempel narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Dersom arbeidsgiver skal pålegge friske ansatte vaksinering utenfor indikasjon, påtar de seg et betydelig ansvar. Nytteeffekten av årlig vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa synes ikke tilstrekkelig dokumentert hverken på kort eller lang sikt. Jeg håper politikere og helsemyndigheter besinner seg. Det går et skarpt skille mellom anbefaling og tvang. Her trår man over en alvorlig grense. (aftenposten.no 25.4.2019).)

- Hygienetiltak med trang fødsel. Bør influensavaksine for helsepersonell bli obligatorisk?

(Anm: Hygienetiltak med trang fødsel. Bør influensavaksine for helsepersonell bli obligatorisk? | Ingeborg Senneset, journalist. Obligatorisk vaksinasjon er ikke «tvangsvaksinasjon». Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller. Den gode nyheten fra Folkehelseinstituttet er at andelen helsepersonell som tar ansvar og tar influensavaksine har gått kraftig opp. Fra 9 prosent i 2015, til 28 prosent i år. God informasjon, tilgjengelighet og at den er gratis, fungerer. Den dårlige nyheten er at dette er langt under pari. Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), tok i fagbladet til Oslo legeforening til orde for «obligatorisk vaksinasjon» av alle kommunens helsepersonell mot sesonginfluensa. NRK vinklet det på «tvangsvaksinasjon», et banalt tabloid grep som nører opp under frykt i stedet for samarbeid. Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller, men påbudet står. (aftenposten.no 11.10.2018).)

- Miljøpartiet stanset forsøk med tvangsvaksinering av barn i Oslo.

(Anm: Miljøpartiet stanset forsøk med tvangsvaksinering av barn i Oslo. — En vanskelig sak for Miljøpartiet, sa bystyrerepresentant Pål Thygesen (MDG) da Oslos politikere skulle stemme over et forslag om obligatorisk vaksinering av barn. (…) — Forferdelig å miste et barn Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Nasir Ahmed forslo tidligere i år at Oslo bør søke staten om å få gjennomføre et forsøk med obligatorisk vaksinering av barn. (…) Både Frp og SV var i hovedtrekk positive til et forsøk. Men SV reserverte seg mot tvangsdelen, eller det Ap kaller obligatorisk. Og så sent som i forrige uke så det ut til at det var et flertall i bystyret, inkludert MDG-representanter, som ville komme frem til enighet om et vaksinasjonsforsøk. (vartoslo.no 26.10.2018).)

- Frp og Ap vil ha forsøk med tvangsvaksinasjon i Oslo. Men SV nøler med å sikre flertall.

(Anm: Frp og Ap vil ha forsøk med tvangsvaksinasjon i Oslo. Men SV nøler med å sikre flertall. I høst blir det klart om det er flertall for at Oslo skal være forsøkskommune for såkalt obligatorisk MMR-vaksinasjon. Både Ap og Frp går inn for et forsøk i Oslo der alle barn må vaksineres. Men hvorvidt Oslo skal søke om å bli forsøkskommune for tvangsvaksinering står og faller på SV. Da saken skulle behandles i bystyret, ba SV om utsettelse. Nå blir saken trolig behandlet av bystyret i slutten av oktober, etter at fylkesstyret i Oslo SV har gitt partiets bystyrepolitikere sin anbefaling. SVs mangeårige bystyrepolitiker, Ivar Johansen, skriver på sin blogg at han heller mot å stemme for forsøket med tvangsvaksinering av barn i Oslo, samtidig som han spør leserne om hvilket standpunkt han og partiet bør ta. Men leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, avviser at saken er vanskelig for SV. (vartoslo.no 2.10.2018).)

- Stenger barnehagen for barn uten vaksine. Barnehagestyrer Helle Soos stiller krav til foreldrene: – Gi barna vaksiner eller finn en ny barnehage. – Vi må ta vare på barna. Det skal ikke være en risikosport å sende barnet sitt i barnehagen.

(Anm: Stenger barnehagen for barn uten vaksine. Barnehagestyrer Helle Soos stiller krav til foreldrene: – Gi barna vaksiner eller finn en ny barnehage. – Vi må ta vare på barna. Det skal ikke være en risikosport å sende barnet sitt i barnehagen. Hvis barn blir smittet her, så er det jeg som sitter med ansvaret, sier Helle Soos. Hun driver Trollklubben barnehage, som har 200 barn i fire avdelinger i Sarpsborg og Fredrikstad. Hun har tidligere tatt inn i vedtektene at foreldrene plikter å la barna i barnehagen følge det norske vaksinasjonsprogrammet. Nå stenger hun barnehagen for dem som ikke er vaksinert. (nrk.no 4.10.2018).)

- En snak med en læge får skeptikere til at vaccinere deres børn. 90 procent vaccinererede deres børn efter at have fået rådgivning af en børnelæge. (- Vigtigt at tage skeptikerne alvorligt.)

(Anm: En snak med en læge får skeptikere til at vaccinere deres børn. 90 procent vaccinererede deres børn efter at have fået rådgivning af en børnelæge. (…) En snak med en læge får skeptikere til at vaccinere deres børn. 90 procent vaccinererede deres børn efter at have fået rådgivning af en børnelæge. (…) Studiet er publiceret i det spanske lægetidsskrift Annales de Pediatria. Vigtigt at tage skeptikerne alvorligt. Studiet involverede 20 familier med ikke-vaccinerede børn.  (videnskab.dk 12.9.2017).)

- Vaksinemotstandere nektes innreise til Australia. Myndighetene styrker innsatsen for å få opp immuniteten i befolkningen og stenger grensene for selverklærte vaksinasjonseksperter.

(Anm: Vaksinemotstandere nektes innreise til Australia. Myndighetene styrker innsatsen for å få opp immuniteten i befolkningen og stenger grensene for selverklærte vaksinasjonseksperter. (…) I Queensland, New South Wales og Victoria blir barn som ikke er vaksinert nektet å begynne i barnehagen og foreldrene kan bli fratatt barnetrygden. Tidligere i år tok statsminister Malcolm Turnbull til orde for å innføre lignende regler i resten av landet, ifølge BBC. (…) I Norges ligger dekningsgraden for de fleste vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet rundt 95 prosent for to- og niåringer og noe lavere for 16-åringer. (nrk.no 31.8.2017).)

- Førsteinntrykk teller i kampen mot konspirasjonsteorier, antivaksinasjon. Ny forskning har funnet ut at forebygging er bedre enn kur når det gjelder å bekjempe konspirasjonsteorier, antivaksinasjon.)

(Anm: First impressions count in the fight against anti-vaccination conspiracy theories. New research has found that prevention is better than cure when it comes to fighting anti-vaccination conspiracy theories. Previous research suggests that conspiracy theories undermine public confidence in vaccine efficacy and safety. A new study found that people's decision-making is influenced by the order in which they receive information. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

(Anm: Prevention is better than cure: Addressing anti-vaccine conspiracy theories. Journal of Applied Social Psychology 2017 (published online 28 June 2017).)

– Vaksinering er sykehusansattes plikt. Kun én av ti sykehusansatte vaksinerer seg mot sesonginfluensa.

(Anm: – Vaksinering er sykehusansattes plikt. Kun én av ti sykehusansatte vaksinerer seg mot sesonginfluensa. Det kan få konsekvenser for sårbare pasienter. – Det er en gjennomgående svikt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Slik konkluderer Gørill K. Amundsen og Henriette Helland. De har sett på influensavaksinering av helsepersonell, i sin masteroppgave ved Universitetet i Stavanger (UiS). – Vi er nødt til å få helsepersonell til å se at influensavaksinasjon er en del av deres plikt. De har et moralsk ansvar, sier hun. For de fleste er sesonginfluensa en plagsom, men ufarlig sykdom. Andre kan rammes hardt. De mest sårbare har høy alder eller andre sykdommer fra før. Kontakt med uvaksinerte sykehusansatte er problematisk, mener Amundsen. (nrk.no 25.7.2017).)

- Frankrike gjør vaksinering obligatorisk etter meslingutbrudd. (- Noen veldig få kan ikke vaksineres, og noen ønsker ikke å la seg vaksinere. Det at vi ikke har 100 prosent dekning betyr ikke at de resterende prosentene er folk som ikke vil vaksineres.)

(Anm: Frankrike gjør vaksinering obligatorisk etter meslingutbrudd. Fra og med neste år har franske foreldre ikke noe valg – alle barn skal vaksineres mot elleve vanlige sykdommer. (…) – Hvor høy dekningen må være for at en sykdom skal stanses varierer, men for meslinger, som kanskje er den mest smittsomme vi kjenner, mener WHO at den bør være 95 prosent, sier Øystein Riise, overlege ved Folkehelseinstituttets avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, til NRK. (…) – Noen veldig få kan ikke vaksineres, og noen ønsker ikke å la seg vaksinere. Det at vi ikke har 100 prosent dekning betyr ikke at de resterende prosentene er folk som ikke vil vaksineres. (nrk.no 7.7.2017).)

- Ferierende nordmenn bryr seg lite om advarslene mot meslingsmitte. (- Barn som er mellom 3 og 9 måneder gamle har usikker beskyttelse av antistoffer fra mor og usikker effekt av vaksinen. De som er vaksinerte, regnes som trygge.)

(Anm: Ferierende nordmenn bryr seg lite om advarslene mot meslingsmitte. Nordmenn reiser like ofte som før til land med smitteutbrudd av den potensielt dødelige sykdommen meslinger, ifølge reiseselskapene. (…) Det er registrert utbrudd av meslingsmitte i 14 europeiske land har utbrudd av – blant dem populære ferieland som Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Italia og Romania, skriver Bergensavisen. I Italia og Romania anses smittefaren å være ekstra stor, ifølge Folkehelseinstituttet. (…) Barn som er mellom 3 og 9 måneder gamle har usikker beskyttelse av antistoffer fra mor og usikker effekt av vaksinen. De som er vaksinerte, regnes som trygge. (hegnar.no 23.7.2017).)

- Ingen ökad risk för trötthetssyndrom. Inget samband kan ses mellan kroniskt trötthetssyndrom, CFS/ME, och hpv-vaccin, visar en stor registerstudie gjord av norska Folkhälsomyndigheten. (- Den aktuella norska studien bekräftar också ökningen i Norge av CFS/ME mellan åren 2009 och 2014, men den årliga ökningen är liknande hos både pojkar och flickor, även om fler flickor diagnostiseras. Orsaken till ökningen är fortfarande okänd.)

(Anm: Ingen ökad risk för trötthetssyndrom. Inget samband kan ses mellan kroniskt trötthetssyndrom, CFS/ME, och hpv-vaccin, visar en stor registerstudie gjord av norska Folkhälsomyndigheten. Registerstudien, som publiceras i tidskriften Vaccine, visar att det inte finns något samband mellan hpv-vaccin och en ökad risk för sjukdomen kroniskt trötthetssyndrom. Studien är gjord av norska Folkhälsomyndigheten som en del av uppföljningen av Norges nationella vaccinationsprogram, där flickor i sjunde klass sedan 2009 erbjuds hpv-vaccin. (...) Den aktuella norska studien bekräftar också ökningen i Norge av CFS/ME mellan åren 2009 och 2014, men den årliga ökningen är liknande hos både pojkar och flickor, även om fler flickor diagnostiseras. Orsaken till ökningen är fortfarande okänd. (lakemedelsvarlden.se 29.6.2017).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

(Anm: All About HPV What Is It? HPV stands for human papillomavirus. It’s a group of more than 150 different kinds of viruses. Some types never cause any problems, while others can lead to health issues, including certain kinds of cancer. You don't always see signs of HPV -- you can have it and not know it. (webmd.com 9.10.2017).)

- Fler danska flickor vaccineras mot hpv-virus. ”Det ser ut som att kurvan har vänt” kommenterar läkare från den danska Sundhedsstyrelsen.

(Anm: Fler danska flickor vaccineras mot hpv-virus. ”Det ser ut som att kurvan har vänt” kommenterar läkare från den danska Sundhedsstyrelsen. Enligt nya siffror från Statens Serum Institut har omkring 4200 vaccinationer givits varje månad mellan mars och augusti i år. Förra året var den siffran 2200. – Det kan tyda på att många har fått tillbaka förtroendet för det danska barnvaccinationsprogrammet, säger överläkare Bolette Søborg från Sudhetdsstyrelsen (Folkhälsoinstitutet) till danska medier. Andelen danska flickor som tagit hpv-vaccin har de senaste åren sjunkit, som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare. – Det ser ut som att kurvan har vänt. Det är en mycket positiv signal, säger Bolette Søborg. (lakemedelsvarlden.se 28.9.2017).)

- EU-dom åbner for erstatning for vaccineskader uden videnskabeligt bevis. (- "Såfremt der ikke er videnskabelig enighed, kan en vaccines defekt og årsagsforbindelsen mellem denne defekt og en sygdom anses for bevist, såfremt der foreligger en række bestyrkede, præcise og samstemmende indikationer," skriver domstolen)

EU-dom åbner for erstatning for vaccineskader uden videnskabeligt bevis
medwatch 22.6.2017
EU-Domstolen har i ny afgørelse vurderet, at familie kan få erstatning for sammenhæng mellem sygdom og vaccination, selvom der ikke findes videnskabeligt bevis for sammenhæng vaccination og sygdommen.

Borgere kan være berettiget til erstatning som følge af sygdom efter vaccination, selvom der er er noget videnskabeligt bevis for sammenhængen.

Det vurderer EU-Domstolen i en dom onsdag, skriver Dagens Pharma.

Spørgsmålet er rejst af kassationsdomstolen i Frankrig, der har bedt EU-Domstolen vurdere, om det er muligt at tildele en erstatning, for en sammenhæng, der er alene er sandsynliggjort og ikke bevist.

Og det er det altså, mener EU-Domstolen.

"Såfremt der ikke er videnskabelig enighed, kan en vaccines defekt og årsagsforbindelsen mellem denne defekt og en sygdom anses for bevist, såfremt der foreligger en række bestyrkede, præcise og samstemmende indikationer," skriver domstolen ifølge Dagens Pharma i sin afgørelse. (...)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Flere end 1.000 børn har fået erstatning efter invaliderende vaccineskade: «De klør sig til blods og kan ikke sove om natten». Der er blevet udbetalt omkring 30 mio. kr. i erstatning de seneste år, oplyser Patienterstatningen. Over 1.000 børn har udviklet en alvorlig allergisk reaktion efter at have fået den såkaldte Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, der beskytter mod bl.a. kighoste og polio. (- For mange af børnene forsvinder symptomerne efter et stykke tid, og det er meget sjældent, at der går mere end fem år, før de har fortaget sig.)

(Anm: Flere end 1.000 børn har fået erstatning efter invaliderende vaccineskade: «De klør sig til blods og kan ikke sove om natten». Der er blevet udbetalt omkring 30 mio. kr. i erstatning de seneste år, oplyser Patienterstatningen. Over 1.000 børn har udviklet en alvorlig allergisk reaktion efter at have fået den såkaldte Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, der beskytter mod bl.a. kighoste og polio. Det skriver Berlingske. De mange børn har fået tilkendt erstatning for svie og smerte af Patienterstatningen, og foreningens årsrapport over lægemiddelskader viser, at der siden 2013 er blevet udbetalt omkring 30. mio. kr. til børn, der har fået bivirkninger af vaccinen. (…) »Det er ikke bare et spørgsmål om, at det klør en smule. Skaden er voldsomt generende for børnene, som klør sig til blods og ikke kan sove om natten. Nogle af dem får betændelse i sårene. Derfor vælger vi at give dem erstatning for svie og smerte,« siger hun til Berlingske. (…) I de fleste tilfælde skyldes de ubehagelige bivirkninger en allergisk reaktion over for aluminium, der bruges som hjælpestof i vaccinen. Generne viser sig typisk efter tre måneder efter vaccinen er givet, men i nogle tilfælde opstår de allerede efter få uger. For mange af børnene forsvinder symptomerne efter et stykke tid, og det er meget sjældent, at der går mere end fem år, før de har fortaget sig. (jyllands-posten.dk 23.5.2018).)

- Skader forårsaket av vaksiner kan variere mellom enkeltindivider.

(Anm: Harm caused by vaccines might vary between individuals. The BMJ reported on the European Court of Justice’s ruling that EU member states can decide whether vaccines cause harms despite lack of evidence. 1 From my understanding this ruling applies to individual cases of suspected harm after vaccination. Current vaccine safety studies, which are often performed to further investigate safety concerns in the postmarketing period, can estimate only the risk of adverse events following immunisation (AEFI) at the population level. They cannot rule out causality in an individual. An emerging field in vaccinology, however, called adversomics, acknowledges that AEFI might be individually determined. This field is based on research that has shown interindividual variation in vaccine responses based on differences in innate immunity, microbiomes, and immunogenetics.2 A growing number of publications in the literature describe links between AEFI and individual variation. In the case of narcolepsy and Pandemrix, one of the pandemic influenza vaccines, children with a specific HLA type (DQB1*06:02) elicited a different immune response, including autoantibodies against cells in the central nervous system responsible for the production of hypocretin.3 Other examples are the discovery of genetic variants associated with an increased risk of febrile convulsions after the measles, mumps, and rubella4 and smallpox vaccines.5 Another study found a unique immunological signature response in patients who had AEFI after Pandemrix, compared with those who did not.6 Further research into risk factors in individuals would potentially enable the tailoring of vaccination programmes to minimise harms. When suspected harms occur more frequently than the serious complications of the infections these vaccines are intended to prevent, continued public confidence in vaccine programmes relies on this advancement in vaccine safety science. BMJ 2017;358:j3631. (Published 03 August 2017).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246

Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2016 (Volum 1)
Sammendrag:  Staten har et rent objektivt ansvar for skader voldt av vaksiner, og det gjelder også en legalpresumsjon i skadelidtes favør, jf. smittevernloven § 8-2 og pasientskadeloven §§ 2 og 3. Hvis vaksinen hadde evne til å volde skaden, presumeres det at vaksinen var årsak til skaden med mindre et annet årsaksalternativ er mer sannsynlig. I Rt. 2015 s. 1246 forstod Høyesterett kravet om årsaksevne slik at det måtte være en «praktisk mulighet» for at vaksinen kunne forårsake sykdommen. Muligheten måtte underbygges med medisinsk forskning, men det krevdes ikke allment akseptert medisinsk forskning. Staten påberopte at skadelidte hadde sykdommen i subklinisk form før vaksinen ble satt, men Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for dette og la til at en subklinisk tilstand ikke var nok til at en skade forelå. Dommen avklarer viktige spørsmål i vaksinesaker; deler av den er også relevant for andre saker. (…)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Vaksiner redder millioner. Vaksiner forhindrer mellom 2 og 3 millioner dødsfall hvert år, ifølge WHO, som mener at det bare er tilgang til rent vann som forebygger mer sykdom.

(Anm: Vaksiner redder millioner. Vaksiner forhindrer mellom 2 og 3 millioner dødsfall hvert år, ifølge WHO, som mener at det bare er tilgang til rent vann som forebygger mer sykdom. Ytterligere 1,5 millioner liv kan reddes årlig dersom vaksinedekningen forbedres. Det utvikles stadig nye produkter med stort potensial for folkehelsen. Denne uken markeres World Immunization Week over hele verden (#VaccinesWork). (…) Relaterte lenker: HelseNorge: Vaksiner og vaksinebivirkninger FHI: Vaksinar i førebygging av infeksjonar FHI: Folkehelserapporten WHO: Vaccines Vaccines Europe: An industry for healthy lives Vaccines Europe: Vaccines- a tool for spending smart History of vaccines: Vaccine Development & Licensing Events (lmi.no 24.4.2017).)

(Anm: Study Finds HPV-Behavior Link. —Cancer risk is known, but HPV may be marker for broader pathology. BALTIMORE -- A diagnosis of HPV may make women more susceptible to smoking, alcohol abuse, or use of recreational drugs -- so-called negative coping skills -- researchers reported here. (medpagetoday.com 2.5.2016).)

- Gamle vacciner beskytter måske mod et væld af uventede sygdomme.

(Anm: Gamle vacciner beskytter måske mod et væld af uventede sygdomme. Dansk forskning viser, at koppevaccinen og BCG-vaccinen mod tuberkulose er associeret med en helt uventet beskyttelse mod en lang række sygdomme. Der er meget ved immunforsvaret, vi ikke forstår, siger forsker. (videnskab.dk 5.8.2017).)

- Forskere utvikler forbedret, potensielt tryggere Zika-vaksine. Vaksine produsert av tobakksplanter kan også være rimeligere, målrettet utviklingsland.

(Anm: Scientists develop improved, potentially safer Zika vaccine. Tobacco plant-produced vaccine could also be less costly, targeted for the developing world (sciencedaily.com 9.8.2017).)

(Anm: DNA-vaksine mot zikavirus. Slik utvikler de Zika-vaksine – uten smittebærende materialer. (…) WHO klassifiserte zikavirus som en global trussel. For mygg kjenner ingen grenser, og viruset kan også overføres gjennom seksuell kontakt. En DNA-basert vaksine viser seg nå å ha så lovende resultater at den skal testes i de zika-berørte områdene i USA, som er i Florida, samt i Puerto Rico, Brasil, Peru, Costa Rica, Panama og Mexico, skriver USA’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases. (tu.no 24.4.2017).)

- Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine.

(Anm: Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine. De første publiserte resultatene fra en norskutviklet vaksine mot prostatakreft viser at godt over åtte av ti har en immunrespons. (…) – Lite bivirkninger Lilleby og kollegene startet den kliniske utprøvingen i 2013, og de første resultatene ble nylig publisert i Cancer Immunology, Immunotherapy. – Målet med studien var å finne riktig dose, kartlegge virkninger og vurdere om vaksinen er et sikkert legemiddel. Vi har klart å finne riktig dose og har generelt sett minimale bivirkninger, sier Lilleby. Av 21 pasienter var det likevel tre pasienter som fikk allergiske reaksjoner med blant annet blodtrykksfall. (dagensmedisin.no 4.5.2017).)

- Banebrydende dansk HIV-vaccine viser lovende resultater i aber.

(Anm: Banebrydende dansk HIV-vaccine viser lovende resultater i aber. Danske forskere har udviklet en helt ny type vaccine, der får immunforsvaret til at angribe dele af HIV-virusset, det ikke plejer at angribe. Hvis metoden kan overføres fra aber til mennesker, kan det potentielt redde millioner af menneskeliv. (videnskab.dk 16.5.2017).)

- Det er en lovende ny hiv-vaksinekandidat på vei.

(Anm: Det er en lovende ny hiv-vaksinekandidat på vei. There's a promising new HIV vaccine candidate in the pipeline. The “mosaic vaccine” tackles the virus’s incredible genetic diversity. Developing a vaccine to stop HIV is thought to be among the most daunting challenges in medicine for one big reason: The virus is extraordinarily genetically diverse, even more so than the flu. So it’s difficult to think about how a single shot might work against all the different HIV subtypes circulating around the world. But scientists may be inching toward a vaccine that could tackle HIV’s genetic diversity and prevent the virus from taking hold in people. Researchers from the National Institutes of Health and Johnson & Johnson at the International AIDS Society conference in Paris Monday morning presented data on a clinical trial of what’s called the “Ad26-env mosaic vaccine.” (vox.com 24.7.2017).)

- Kan Alzheimer forebygges med en vaksine? Forskere har utviklet en vaksine som gir håp for behandlingen av psoriasis og katteallergi, samt forebygging av Alzheimers sykdom.

(Anm: Could Alzheimer's be prevented with a vaccine? Scientists have devised a vaccine that has shown promise in the treatment of psoriasis and cat allergies, as well as in the prevention of Alzheimer's disease. The new research was a collaborative effort among universities in the United Kingdom and Switzerland, and the findings were published in the journal Nature Vaccines. Dr. John Foerster, a dermatologist and clinical senior lecturer at the University of Dundee in Scotland, U.K., jointly supervised the research with Martin Bachmann, a professor of vaccinology at the Jenner Institute in Oxford, U.K. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Legemiddelverket anbefaler ikke alminnelig bruk av ny laksevaksine. (- Legemiddelverket er ikke bekymret for mattryggheten når man spiser fisk som er vaksinert med den nye DNA-vaksinen. - Vi var imot godkjenningen av den nye vaksinen, fordi vi mener den ikke har god nok klinisk dokumentasjon, sier veterinær og seniorrådgiver Hanne Bergendahl.)

(Anm: Legemiddelverket anbefaler ikke alminnelig bruk av ny laksevaksine. Vaksinen Clynav mot pankreassykdom hos laks har nå fått norsk markedsføringstillatelse. Legemiddelverket anbefaler imidlertid ikke at vaksinen tas i alminnelig bruk inntil det foreligger mer klinisk dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Clynav er en den første DNA-vaksinen til dyr i Europa. Vaksinen er godkjent til bruk mot pankreassykdom hos laks forårsaket av salmonid alfavirus subtype 3 (SAV-3). Den aktuelle virusvarianten finnes foreløpig bare i Norge. I praksis er derfor vaksinen bare aktuell for det norske markedet. Legemiddelverket er ikke bekymret for mattryggheten når man spiser fisk som er vaksinert med den nye DNA-vaksinen. - Vi var imot godkjenningen av den nye vaksinen, fordi vi mener den ikke har god nok klinisk dokumentasjon, sier veterinær og seniorrådgiver Hanne Bergendahl. Se Legemiddelverkets standpunkt (divergent position). (legemiddelverket.no 21.7.2017).)

-1,1 millioner fisk kan være syke på Mowi-anlegg. (- På Mowi-anlegget hvor det er mistanke om pankreassykdom, står det 1,1 millioner fisk.)

(Anm: 1,1 millioner fisk kan være syke på Mowi-anlegg. På Mowi-anlegget hvor det er mistanke om pankreassykdom, står det 1,1 millioner fisk. I helgen ble mistanken om pankreassykdom (SAV 2) ved et anlegg drevet av Mowi og Finnøy Fisk i Tysvær kommune kjent. Nå kommer det frem at det står 1,1 millioner fisk på snittvekt på 3,8 kilo ved anlegget, ifølge TDN Direkt. – Vi er i dialog med Mattilsynet om situasjonen, og vi vil også avklare plan for slakting med de, sier pressetalsmann Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til TDN Direkt. Les også: Ny mistanke om sykdom ved Mowi-anlegg Lakseverdier for 16 m (finansavisen.no 18.11.2019).)

- Frykter at jenter skremmes fra vaksine.

Frykter at jenter skremmes fra vaksine
nrk.no 7.2.2017
Helsemyndighetene frykter at unge jenter ikke benytter seg av HPV-vaksinen i frykt for alvorlige bivirkninger. I Hedmark og Oppland har færre vaksinert seg enn håpet.

– Det er klart folk blir skremt når leger og kompetente personerstår frem og uttrykker sin skepsis til vaksinen, sier Margit Nordstoga som er leder for helsestasjonen i Hamar.

Helsemyndighetene frykter at unge jenter ikke benytter seg av tilbudet med gratis HPV-vaksine, i redsel for å få alvorlige bivirkninger som de leser om på internett.Sterilitet, ME eller POTS-syndrom er noen av bivirkningene som preger sakene i sosiale medier. (…)

– Det sirkulerer dessverre en del feilinformasjon om denne vaksinen. Det er så viktig at unge ikke tror på alt de leser på internett, sier Greve-Isdahl. (…)

Riktig og viktig informasjon
Margrethe Greve-Isdahl er overlege på avdelingen for vaksineforebyggbare sykdommer på Folkehelseinstituttet. Hun kjenner til bekymringene unge jenter har og som gjør at de kan vegre seg for å ta vaksinen i frykt for bivirkninger.

– Det sirkulerer dessverre en del feilinformasjon om denne vaksinen. Det er så viktig at unge ikke tror på alt de leser på internett, sier Greve-Isdahl. (…)

– Jeg oppfordrer til å ta kontakt for å høre argumentene både for og i mot denne vaksinen, sier Nordstoga. (...)

(Anm: Vaksine kutter HPV-tilfeller med 90 %. Sykdommer: Etter 10 år og over 187 millioner doser har HPV-vaksinen gjort store innhogg i utbredelsen av viruset. Antallet tilfeller av livmorhalskreft er redusert med 50 prosent. Om 40 år kan kreft forårsaket av HPV være helt utryddet, spår forsker. (illvit.no 4.9.2016).)

(Anm: 44.000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen på tre måneder. Siden HPV-vaksinen ble gratis har nesten 44.000 kvinner født etter 1991 vaksinert seg mot livmorhalskreft. – Vi er veldig fornøyde, sier Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet. (...) FHI: – Ingen alvorlige bivirkninger Siden vaksinasjonsprogrammet startet 1. november i fjor har Folkehelseinstituttet mottatt 17 bivirkningsmeldinger. Ingen av disse skal være alvorlige, ifølge FHI.(nrk.no 14.2.2017).)

(Anm: HPV-vaccinen er mere effektiv end ventet. Vaccinen mod HPV, der kan forårsage livmoderhalskræft, har haft en betydelig effekt mod forstadier til kræftsygdommen, viser amerikansk studie. (videnskab.dk 29.9.2016).)

- Kvinder uden HPV-vaccine fravælger også screening

Kvinder uden HPV-vaccine fravælger også screening
videnskab.dk 9.2.2017
Et nyt studie peger på et problem: Kvinder, der er ikke er vaccinerede mod HPV, er mere tilbøjelige til også at fravælge at blive screenet for livmoderhalskræft end kvinder, der er vaccinerede. 

Flest blandt de vaccinerede kvinder har tænkt sig at tage imod tilbuddet, viste det sig:

HPV-vaccinen beskytter mod 2 seksuelt overførte virustyper kaldet HPV-16 og 18. Men der findes også andre potentielt kræftfremkaldende HPV-typer. Derfor er det en god idé også at blive screenet.

  • 87,1 procent af de HPV-vaccinerede svarede, at de forventer også at blive screenet.
  • Kun 72 procent af de ikke-vaccinerede svarede, at de har planer om at tage imod tilbuddet

»Resultatet tyder på, at de forebyggelsestilbud, vi giver, rammer skævt. Det giver ulighed i sundhed, at det er de samme, der tager imod begge tilbud,« siger Mie Sara Hestbech.

Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMC Public Health. (...)

(Anm: How does HPV vaccination status relate to risk perceptions and intention to participate in cervical screening? a survey study. BMC Public Health. 2016 Aug 3;15:708.)

(Anm: Overraskende mange HPV-vaccinerede vil få forstadier til kræft. Selv om man er vaccineret mod HPV, er der stadig en relativt høj risiko for, at lægen finder celleforandringer i livmoderhalsen ved en screening, viser nye beregninger. Det betyder dog ikke, at vaccinen ikke virker. (…) For selv om vaccinen virker, som den skal, udrydder den langt fra alle celleforandringer, viser de nye beregninger. Der findes over 100 HPV-typer. Mindst 13 af dem kan forårsage celleforandringer i livmoderhalsen. (…) Det nye studie giver et hint om, hvor vigtigt det kan være både at blive screenet og vaccineret, hvis man vil være på den helt sikre side. (videnskab.dk 8.2.2017).) (jyllands-posten.dk 10.2.2017)

(Anm: Stress and depression is linked to HPV-related health problems. New research highlighted at the Pediatric Academic Societies 2016 Meeting is the first to suggest that stress and depression play a significant role in whether a woman with human papillomavirus (HPV) can get rid of her infection or not. HPV that lingers in a woman's system eventually can lead to cervical cancer. (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: Mange kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen havde symptomer allerede før de fik det første stik. Højere forekomst af lidelser i fordøjelsessystemet og det muskulære system før vaccination er blandt andet nogle af de ting, der adskiller gruppen af kvinder, der har anmeldt formodede HPV-vaccine bivirkninger fra vaccinerede kvinder, der ikke har anmeldt bivirkninger. Det viser dansk registerundersøgelse. Dele af denne undersøgelse blev i april 2016 fremlagt på Nordisk Vaccinemøde på Island men undersøgelsen er nu er offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE og kan derfor læses i sin helhed. (ssi.dk 16.9.2016).)

(Anm: Kommentar Ingeborg Senneset. Barnesykdommen meslinger har for første gang på 12 år tatt livet av en person i USA. Og det var ikke et barn. Vaksineskepsis er årsaken til at Europa neppe vil klare å nå målet om å utrydde barnesykdommen i år, ifølge Folkehelseinstituttet, skriver artikkelforfatteren. (aftenposten.no 3.7.2015).)

(Anm: Andrew Wakefields film Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe skal vises på filmfestivalen Tribeca Film Festival. Robert De Niro har gjort seg til vaksinemotstandernes nyttige idiot | Ingeborg Senneset (aftenposten.no 27.3.2016).)

(Anm: Discredited anti-vaccine doc Andrew Wakefield to get Hollywood treatment with new film (statnews.com 3.5.2016).)

(Anm: Andrew Wakefield, Disgraced Anti-Vax Doctor, Returns With A Documentary At Tribeca Film Fest (huffingtonpost.com 25.3.2016).)

(Anm: Mot obligatorisk vaksinering av barn i California. Delstatsforsamlingen i California godkjente mandag et lovforslag om obligatoriske vaksinasjoner for nesten alle skolebarn. Nå er det opp til guvernør Jerry Brown å vurdere om tiltaket skal iverksettes. (dagbladet.no 30.6.2015).)  

(Anm: Helse-Høie: – Uklokt ikke å vaksinere barna. (…) Men han vil ikke tvinge noen (vg.no 23.3.2015 ).)

(Anm: Ikke se og hør på pseudovitenskap. Falsk balanse. Norske medier bør lære av internasjonale mediers tabber, ikke kopiere dem. (aftenposten.no 20.3.2015).)

(Anm: - Dine holdninger om vaksiner er farlig for samfunnet, Sølje Bergman. Vaksiner handler ikke om tro og følelser, men liv og død. (side2.no 22.3.2015).)

(Anm: Viruset som kom tilbake (nrk.no 21.2.2015).)

(Anm: For tabloid om vaksiner (aftenposten.no 10.6.2014).)

(Anm: Meslinger: Europeisk vaksinetvang gir inntil 99 prosents dekning. To barn fra København-området er smittet med meslinger. I Tyskland har sykdommen krevd livet til en halvannet år gammel baby. Likevel vil ikke norske helsemyndigheter vurdere vaksinepåbud. (aftenposten.no 25.2.2015).)

(Anm: Aftenpostens leder 15. februar. Vaksinemotstand må møtes med informasjon. Vi kan ikke gi opp troen på at informasjon nytter, og oppslutningen om vaksineprogrammene i Norge er heldigvis høy. (aftenposten.no 15.2.2015).)

(Anm: Datteren var bare sju da hun døde av meslinger. Nå går Roald Dahls rørende brev verden rundt - Det er nesten kriminelt å ikke vaksinere barnet ditt. (dagbladet.no 4.2.2015).)

(Anm: Fjern hindringene for gode vaksiner. Kristin Halvorsen, leder i bioteknologirådet | Ole Johan Borge, direktør i bioteknologirådet. Vi kan ikke lenger la et firkantet regelverk for genmodifiserte organismer stå i veien for utvikling av viktige dyrevaksiner. I dag vil fisk som får enkelte typer RNA- eller DNA-vaksiner defineres som en genmodifisert organisme (GMO) i Norge. Det betyr at fisken må merkes som genmodifisert når den selges som mat i butikken og underlegges strengere regler for produksjon. Dette gjelder også når DNA-et er borte fra fisken, og det eneste det har gjort var å stimulere til en immunrespons som ga immunitet mot en bestemt sykdom. (aftenposten.no 1.7.2016).)

(Anm: Demensvaksne kan snart testes på mennesker. Medisin: En lovende ny vaksine som forebygger demens, kan være klar til å bli testet på mennesker i løpet av få år, ifølge forskerne som står bak. (illvit.no 23.7.2016).)

- Erfaringene fra helsestasjonene er at de egentlige vaksinasjonsnekterne utgjør bare 1-2 %

Villig vaksinasjon
Meninger Preben Aavitsland lege og epidemiolog i Epidemi
aftenposten.no 24.2.2015
Kampen mot meslinger bør baseres på smittevernlovens prinsipp og på kunnskap. Da hører ikke påbudt vaksinasjon med, heller ikke for marginale vaksinasjonsnektere.

Vi vet for lite om grunnene til at barn ikke blir vaksinert. Erfaringene fra helsestasjonene er at de egentlige vaksinasjonsnekterne utgjør bare 1-2 %, skriver Preben Aavitsland.

En Oslo-politiker som vil påby vaksinasjon av barn, får støtte av Aftenpostens Ingeborg Senneset. Hun mener påbudet vil signalisere vaksinasjonens viktighet og forebygge fall i vaksinasjonsdekningen. Bakgrunnen er debatten etter et lite utbrudd av meslinger i USA.

Massemedienes «balanserte dekning» har gitt de innbitte, men marginale vaksinasjonsnekterne bred plass, og reaksjonen har vært forakt og moralsk panikk.

Vår politikk mot meslinger – og andre smittsomme sykdommer – må bygge på prinsipp og kunnskap. Ingen av delene tilsier påbud. (…)

(Anm: Veldig få er imot vaksinering (nrk.no 10.4.2015).)

(Anm: Hvor mange tok barnevaksiner i 2015? Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2015. (fhi.no 21.4.2016).)

(Anm: Professor i klinisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik. Vaksinèr uten tvang Vi må heller gjøre en bedre jobb med å fortelle om vaksinesuksessen. (nrk.no 13.6.2015).)

(Anm: Dekningsstatistikk for barnevaksiner 2014. De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. (fhi.no 23.4.2015).)

- Bidrar mot sin vilje til å styrke vaksinemotstandernes framstilling.

VG: Kartla vaksineangst med tvilsomt spørsmål
journalisten.no 6.3.2015
Bidrar mot sin vilje til å styrke vaksinemotstandernes framstilling.

1 av 5 mener barn kan få alvorlige bivirkninger av vaksiner”, kunne VG fortelle oss på onsdag. Nyheten – som har fått en hel artikkel for seg selv (inklusive ulike reaksjoner fra Folkehelseinstituttet) – bygger på en spørreundersøkelse utført for VG der folk er blitt spurt: «Tror du vaksinene norske barn får kan gi alvorlige bivirkninger eller senskader?«. 18,1 prosent svarte ‘Ja’. (…)

Til alt overmål er det jo disse 1 av 5 – og kun dem – som har svart korrekt på spørsmålet! Realiteten (som også FHI-direktøren uttrykkelig sier i samme artikkel) er jo at disse vaksinene kan ha alvorlige bivirkninger – men at disse er så uhyre sjeldne at det er langt farligere å være uvaksinert. Når spørsmålet kun gjelder om vaksinene kan ha denne effekten, er det riktige og faktabaserte svaret åpenbart «Ja» – og det er absurd at de som avgir dette korrekte svaret implisitt blir regnet som vaksine-skeptikere eller -motstandere. Skulle man tatt tallene bokstavelig, burde bekymringen heller rettet seg mot de 49% som sier kategorisk – og uriktig – at disse vaksinene ikke kan gi alvorlige bivirkninger. (…)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Fem ganger så stor fare for narkolepsi etter svineinfluensavaksine. Etter tre års oppfølging, er tallenes tale klare. Influensavaksinen Pandemrix som ble anbefalt av myndighetene, ga økt fare for narkolepsi. Fra svineinfluensaen startet i oktober 2009 og til og med utgangen av 2012, fikk 72 pasienter under 30 år diagnosen narkolepsi, melder Folkehelseinstituttet. 56 av disse pasientene var vaksinerte med Pandemrix, og 16 var ikke vaksinerte. (tv2.no 21.3.2017).)

(Anm: Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults following the influenza A(H1N1) 2009 pandemic.Vaccine. 2017 Mar 13. pii: S0264-410X(17)30266-9.)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: WHO: ”Motståndare till vaccin skadar folkhälsan”. – Det råder ingen tvekan om att vaccinmotståndslobbyn skadar folkhälsan i hela Europa, säger Robb Butler, chef för vaccinprogrammet på WHO Europa och på tillfälligt Sverigebesök. – Men det är viktigt att betona att motståndarna är få. En överväldigande majoritet tar sprutorna, säger han. (svt.se 24.4.2015).)

(Anm: Aps vaksinepåbud møter massiv motstand. Helseminister Bent Høie spør hvordan Ap vil sanksjonere mot foreldre som ikke vaksinerer barna sine. Ekspertene mener dialog, informasjon og frivillighet er bedre løsninger. (aftenposten.no 18.4.2015).)

(Anm: Kronikk Bart Barrett amerikansk lege - Lege skriver: Et barn døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner (18.1.2015).)

(Anm: «Pasient null» og amish-folket sørget for meslingeksplosjon - Verste på 20 år i USA. Nekter å la seg vaksinere. (dagbladet.no 6.2.2015).)

(Anm: USA trapper opp mot meslingepidemi - Studenter ved alle ti avdelinger av det statlige California-universitetet må i fremtiden kunne vise at de er vaksinert mot meslinger, kusma, røde hunder og andre sykdommer. (aftenposten.no 7.2.2015).)

(Anm: Vacciner i den rigtige rækkefølge giver dit barn et godt helbred hele livet. Børns generelle helbredstilstand forbedres med vacciner, som ellers kun er målrettet enkelte sygdomme. Og rækkefølgen af vacciner kan være afgørende betydning. (…) Levende vacciner beskytter bedst Det var imidlertid ikke det eneste, forskerne fandt ud af i Afrika. De kunne også se, at ikke alle vacciner havde den samme bonuseffekt som mæslingevaccinen. (jyllands-posten.dk 20.5.2016).)

- Én av fire skeptiske til vaksine-anbefaling?

Én av fire skeptiske til vaksine-anbefaling
aftenposten.no 27.1.2013
- Vaksinetretthet og skepsis etter pandemivaksinering, tror Folkehelseinstituttet.

På Nesodden har det de siste månedene vært 12 tilfeller av kikhoste. For Kristin Alexandersens handikappede sønn kan en slik smitte få alvorlige konsekvenser.

For Kristin Alexandersens handikappede sønn kan det være livsviktig å unngå smitte. Tiåringens helsetilstand er avhengig av at dem han omgir seg med, har tatt vaksiner.

I en undersøkelse Respons analyse har utført for Aftenposten, svarer 25 prosent at de ikke stoler på myndighetenes råd om vaksinering.

Det er dårlige nyheter for Kristin Alexandersens sønn, som er født med cerebral parese og epilepsi. Sykdommer som medfører feber, kan utløse alvorlige epilepsianfall hos tiåringen. (...)

(Anm: Advarer norske foreldre mot vaksinetrøtthet (vg.no 20.2.2015).)

(Anm: Kronprinsesse Mette-Marit: – Vaksinering er en solidaritetshandling Kronprinsesse Mette-Marit slår tilbake mot vaksinekritikerne. Hun sier det var en selvfølge at kronprinsbarna skulle vaksineres, og mener alle foreldre bør gjøre det samme. (nrk.no 16.3.2015).)

(Anm: Parents who refuse vitamin K for newborns are also likely to refuse vaccinations, Canadian study finds. BMJ 2014;349:g5283 (Published 21 August 2014).)

(Anm: Skyter ned forslag om vaksinepåbud. Helsepolitikerne på Stortinget er samstemte, med unntak av KrF. (aftenposten.no 22.2.2015).)

(Anm: - Vi må vurdere vaksinepåbud i Oslo (...) - 94-95% av 6 og 9 åringer er vaksinert, opplyser overlege ved FHI Øystein R Riise.(aftenposten.no 19.2.2015).)

(Anm: Tyskland vil gi bøter til vaksineskeptikere. Foreldre i Tyskland som ikke drar på vaksine-konsultasjon med barnet sitt, kan snart måtte betale opptil 2500 euro. – Stadig nye dødsfall fra meslinger kan ikke etterlate noen likegyldig, sier helseminister Hermann Gröhe til den tyske avisen Bild. Han sier nå at en lovendring er nødvendig. (…) Tidligere denne uken døde en tysk trebarnsmor av den svært smittsomme virussykdommen. (aftenposten.no 26.5.2017).)

- Vaksinefrykt må tas alvorlig

Vaksinefrykt må tas alvorlig
stavrum.blogg.no 25.2.2015
(…) Alle vet at røyking dreper, men fortsatt finnes røykere. Trusler hjelper ikke mot vaksinemotstandere heller.

Hver gang en ny vaksine innføres, oppstår et nytt fenomen:

  • Vaksinerte opplever bivirkninger som blir rapportert på sosiale medier og andre medier.
  • Dette skaper frykt for at det er vaksinen som gir barn bivirkninger
  • Frykten får enkelte foreldre til å la være å vaksinere barna sine.

For helsepersonell er denne frykten vanskelig å håndtere. Men løsningen er ikke hersketeknikk, trusler og skrekkscenarier.

Det er en viktig forskjell på å overtale og å overbevise. (…)

Nøkkelen er å ha gode tall på tilfeldige sykdommer som oppstår i befolkningen, slik at man raskt kan fastlå om enkeltrapporter om påståtte bivirkninger av vaksine skyldes tilfeldigheter eller vaksinen.

Les studien her: Statistikk om sykdommer for å øke vaksinetrygghet i Danmark.

Poenget er at enkeltpersoner i befolkningen når som helst kan få en tilfeldig sykdom.

At noen får den samme sykdommen etter en vaksine, kan altså være helt tilfeldig.

Derfor er det viktig å vite om slike tilfeldige utslag øker eller er stabil etter vaksine. (…)

Vaksinemotstanderne mener at legemiddelindustrien har økonomiske interesser av å innføre vaksine, og at helsemyndighetene nedspiller bivirkninger av vaksinen.

Det første er sant, det andre er en konspirasjonsteori.

Men det gjør ikke alle skeptikere til inhumane gærninger som må nedkjempes med alle midler. Vaksiner kan ha bivirkninger, og det er konstruktivt å følge de danske forskernes råd om å ha gode bakgrunnstall som kan avdekke om medierapporterte bivirkninger er tilfeldigheter eller ikke.

Det er ingen tvil om at generell vaksine er viktig, og at fordelene er langt viktigere enn eventuelle bivirkninger. (…)

(Anm: Europa er eksportør av meslinger (nrk.no 2.3.2015).)

(Anm: Seks av ti har tillit til vaksineanbefalingene (aftenposten.no 6.3.2015).)

(Anm: Kræftens Bekæmpelse afsætter millioner til HPV-forskning. Det skal undersøges til bunds af uafhængige forskere, om HPV-vaccinen kan give alvorlige lidelser, mener Kræftens Bekæmpelse, der nu afsætter millionbeløb til forskning. (…) - Jeg har faktisk længe undret mig over, at ingen forskere har søgt os om penge, for vi bevilger hvert år penge til forskning i mediciners bivirkninger, forklarer Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Leif Vestergaard Pedersen. (mx.dk 17.11.2015).)

(Anm: - Hele familier lar seg vaksinere. Nå snur vaksinemotstanderne. (side2.no 27.2.2015).)

(Anm: Vaksinemotstandere fortsatt overbevist av falsk forskning. Fagdirektør i Folkehelseinstituttet sier det er langt farligere for foreldre å si nei enn ja til MMR-vaksinen (nettavisen.no 12.2.2015).)

(Anm:MESLINGVAKSINE MOT ALT [Medisin] Noen er så bekymret for meslingvaksinens bivirkninger at de tar sjansen på at barna blir smittet. Andre mener at frykten for bivirkninger er grunnløs og teit. Men nå slår en fersk studie fra Princeton fast at vaksinen har betydelige bivirkninger, som at den også beskytter mot tuberkulose, lungebetennelse og blodforgiftning. Og dette har den onde, kyniske legemiddelindustrien holdt skjult for oss?!? www.sciencemag.org (aftenposten.no 12.6.2015).)

(Anm: «Takk, vaksinemotstandere. Håper dere får polio». Rasende far etter at datteren (5 mnd) fikk meslinger. (p4.no 12.6.2015).)

- Nådestøt mot vaksinemotstandere: Nå får foreldrene bøter hvis barna deres ikke vaksineres Australske politikere har sett seg lei på vaksinemotstandere. Ingen god løsning, mener norsk smittevernoverlege.

(Anm: Nådestøt mot vaksinemotstandere: Nå får foreldrene bøter hvis barna deres ikke vaksineres Australske politikere har sett seg lei på vaksinemotstandere. Ingen god løsning, mener norsk smittevernoverlege. Forrige uke var Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ute og sa at familier med uvaksinerte barn bør nektes å reise til land der smittefaren er høy. I Oslo var vaksinasjonsdekningen 95 prosent blant toåringer i 2016. Smittevernoverlegen i Oslo har imidlertid anbefalt å pålegge vaksinering. (dagbladet.no 11.7.2018).)

(Anm: Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo. Barn har rett på beskyttelse. Vaksinasjon handler om barns grunnleggende rettigheter for beskyttelse mot sykdom, en rett ingen bør nekte dem. (dagbladet.no 11.3.2015).)

- Ap vil forby uvaksinerte barn å reise. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen utreder reisenekt til sykdomsutsatte land for familier der barna ikke har tatt MMR-vaksine.

(Anm: Ap vil forby uvaksinerte barn å reise. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen utreder reisenekt til sykdomsutsatte land for familier der barna ikke har tatt MMR-vaksine. – Å beskyttes mot sykdom er noe barn har krav på etter FNs barnekonvensjon. Det hensynet må gå foran foreldrenes syn på vaksinering, sier Oslos helsebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagbladet. Partiet foreslår også å la kommuner som ønsker det, innføre obligatorisk vaksineinnkalling for barn under 16 år, og Dahl mener Oslo bør være første kommune ut. KOMMENTAR: Verdenskjendisen Kat von D har meldt seg inn i «den pinlige og skadelige antivaksine-klubben». Lik og del eller mislik og forsvinn. (aftenposten.no 25.6.2018).)

- Å ikke vaksinere barn kan i verste fall ende med dødsfall

- Å ikke vaksinere barn kan i verste fall ende med dødsfall
side2.no 13.3.2014
KAN BLI SVÆRT SYKE: Overlege Øystein Riis ved Folkehelseinstituttet poengterer at det er frivillig å vaksinere barna sine, men påpeker at de både kan utgjøre en fare for andre barn og selv bli svært syke dersom de ikke er vaksinert mot de alvorlige sykdommene.

Det er frivillig å vaksinere, men du kan utsette både dine egne barn og andres barn for farlig smitte dersom du lar være.

Det er frivillig å vaksinere, men du kan utsette både dine egne barn og andres barn for farlig smitte dersom du lar være.

(SIDE2): Vaksinedebatten dukker opp med jevne mellomrom og vaksinemotstander og Nettavisen-blogger Trude Helén Hole og vaksineforkjemper og Nettavisen-blogger Gunnar Tjomlid slår begge hardt i bordet med sine argumenter.

«Noen her på berget har altså stilt seg kritisk til vaksiner og sagt fra om det. De har også forklart hvorfor de er kritisk. Allikevel har disse menneskene blitt hetset og mobbet i diverse fora, spesielt av en gruppe som liker å kalle seg «skeptikere». Men syntes vi det er ok? Skal ikke folk få stille seg kritisk til ting uten å bli mobbet? Og hvem er i så fall de skeptiske i dette tilfellet, de som åpenbart er kritisk til vaksiner eller de som sluker det rått og mener at alle andre som mener noe annet er idioter» skriver blant annet Trude Helén Hole i sin blogg; Vaksinemotstander, fra skjellsord til hedersord? (...)

(Anm: Lite barn døde av meslinger i Tyskland. En 18 måneder gammel gutt er død av meslinger i Berlin, opplyser tyske helsemyndigheter. Tyskland er rammet av det verste utbruddet på flere år. (aftenposten.no 23.2.2015).)

(Anm: Joe Madiath: Better toilets, better life (ted.com).)

(Anm:  John Færseth om vaksineskepsis: Når konspirasjonstenkning blir dødelig. (…) Vaksineskepsis og de epidemiene det utløser, gjør at konspirasjonskulturen hverken er harmløs eller morsom, men livsfarlig. (aftenposten.no 12.2.2015).)

(Anm: Dag Viljen Poleszynski. Hvem er farlig? (aftenposten.no 10.4.2015).)

(Anm: Dag Viljen Poleszynski, dr. philos. Når uvitenhet. blir arroganse (aftenposten.no 26.3.2015).)

(Anm: Stig Frøland, professor, dr.med., spesialist i indre- medisin og infeksjonssykdommer. Farlige påstander om virusinfeksjoner (aftenposten.no 23.3.2015).)

(Anm: Dr. philos Dag Viljen Poleszynski svarer John Færseth: Usaklig om vaksineskepsis. (aftenposten.no 19.2.2015).)

(Anm: Dag Viljen Poleszynski dr.philos. Stråmannargumenter om meslinger. (aftenposten.no 18.3.2015).)

(Anm: Stig Frøland professor, dr.med. Irrasjonell vaksinemotstand. (aftenposten.no 16.3.2015).)

(Anm: Smittevernoverlege i Oslo svarer Dag Viljen Poleszynski om vaksiner: Demonstrere slik historieløshet (aftenposten.no 5.3.2015).)

- Vaksiner blir grundigere undersøkt enn noen andre typer medisin

Kjære foreldre. Dere blir løyet til
Jennifer Raff, postdoktor ved The University of Texas
aftenposten.no 4.6.2014
Er du redd for å gi barnet ditt vaksine? Du bør heller være redd for å la være, skriver postdoktor Jennifer Raff.

Vaksinemotstandere lyver til deg. Vaksiner er en av våre aller største oppnåelser innen helse, og en av de aller viktigste tingene du kan gjøre for barnet ditt, skriver innleggsforfatteren.

Sett i lys av de nylige utbruddene av meslinger og andre sykdommer som kan forebygges med vaksine, og av at anti-vaksineaktivistene nekter å anerkjenne problemet, tenkte jeg det var på høy tid å skrive dette innlegget.

Kjære foreldre,

Dere blir løyet til.
Menneskene som påstår at de handler i deres barns beste interesse setter i virkeligheten barnas helse, til og med deres liv, i fare.

De sier at meslinger ikke er en dødelig sykdom.
Men det er den.

De sier at vannkopper ikke er spesielt farlig.
Men det kan det være.

De sier at influensa ikke er farlig.
Men det er det.

De sier at kikhoste ikke er så ille for barn å få.
Men er det.

De sier at vaksiner ikke er så effektive mot sykdom. Men vaksiner redder tre millioner barneliv hvert år, mens to millioner årlig dør av sykdommer som vaksiner kunne forhindret.

De sier at en «naturlig smitte» er bedre enn vaksine.
Men de tar tar feil.

De sier at vaksiner ikke har blitt grundig testet for om de kan være farlige. Men vaksiner blir grundigere undersøkt enn noen andre typer medisin. (…)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: 90 år gammel vaccine kan stadig blive kuren mod diabetes. Medicinal & Biotek:   Et amerikansk forsøg med den 90 år gamle tuberkulosevaccine BCG i kampen for at finde en billigere vaccine mod type 1-diabetes er blevet godkendt til fase 2. (medwatch.dk 8.6.2015).)

(Anm: Danske forskere bag vaccinegennembrud. Forskere fra Københavns Universitet har designet en simpel teknologi, der hurtigt og nemt gør det muligt at udvikle en ny type vacciner mod alt fra infektionssygdomme til allergi, hjerte-kar sygdom og kræft. (dagenspharma.dk 27.4.2016).)

(Anm: Teknologisk landvinding kan skabe vacciner mod kræft, astma og malaria. Danske forskere har opfundet en ny teknologi til at udvikle vacciner. Teknikken kan teoretisk set bruges til at lave vacciner inden for stort set alt - fra kræft til astma og allergi og malaria, tuberkulose og hjerte-kar-sygdomme. (videnskab.dk 29.4.2016).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Gøtzsche klager til EU's ombudsmand over HPV-rapport

Gøtzsche klager til EU's ombudsmand over HPV-rapport
ugeskriftet.dk 10.10.2016
Nordisk Cochrane Center, med Peter Gøtzsche i spidsen, har i dag klaget til EU's ombudsmand over den europæiske lægemiddelmyndighed, EMA.

Peter Gøtzsche, direktør i Nordisk Cochrane Center, har i dag sendt en 59 sider lang klage til EU's ombudsmand. Klagen handler om den videnskabelige proces hos den europæiske lægemiddelmyndighed, European Medicines Agency (EMA), i forbindelse med HPV-rapporten fra november 2015.

”Det handler om EMAs håndtering af sagen, som vi mener indeholder alvorlige fejl og forsømmelser”, står der i klagen. Det understreges, at klagen ikke handler om, hvorvidt selve HPV-vaccinen gør mere skade end gavn, men om det videnskabelige håndværk, som Peter Gøtzsche mener er ”uacceptabelt ringe”.

læs mere: EU svarer på Gøtzsches HPV-kritik

Nordisk Cochrane Center har tidligere klaget direkte til EMA, men var langt fra tilfredse med de svar, de fik. ”Nogle af vores indvendinger blev slet ikke behandlet, og flere af EMA’s svar var enten forkerte, alvorligt misvisende eller irrelevante for den kritik, vi havde rejst”, skriver Gøtzsche i de indledende bemærkninger til klagen.

Den er udover Peter Gøtzsche underskrevet af Karsten Juhl Jørgensen, der er vicedirektør i Nordisk Cochrane Center, Tom Jefferson, der er ansat ved Centre for evidence-based medicin i England, Margrete Auken, der er medlem af Europaparlamentet og Louise Brinth, der er ph.d. og ansat ved synkopecentret på Frederiksberg Hopsital. (…)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Hvad ved vi om sikkerheden af HPV-vaccinerne? (- The European Medicines Agency is still too close to industry: Two decades after its inception, the agency still fails to put patients’ interests first (12).)

Hvad ved vi om sikkerheden af HPV-vaccinerne?
Peter C. Gøtzsche (f. 1949) er specialist i indremedicin og professor dr.med. Han arbejder ved Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet, København. Forfatter har fyldt ut ICMJE-skemaet og oppgiver ingen interessekonflikter.
Tidsskr Nor Legeforen 2016 (25. november 2016)
HPV-vaccinen beskytter mod de almindeligste kræftfremkaldende HPV-typer. Tilbud om gratis vaccination af alle norske piger gælder fra 1. november 2016. Men der er flere uafklarede spørgsmål knyttet til potentielt alvorlige bivirkninger af vaccinen. Det Europæiske Lægemiddelagentur har i sin behandling af dette spørgsmål ikke været sin rolle værdig.

Nogle piger er blevet svært skadet efter de fik en HPV-vaccination, og der er begrundet mistanke om, at mange af disse skader skyldes en autoimmun reaktion (1). Det er derfor vigtigt, at der gennemføres forskning for at finde ud af, om skaderne skyldes HPV-vaccinen, et virus, eller noget helt tredje.

I juli 2015 bad de danske sundhedsmyndigheder Det Europæiske Lægemiddelagentur (European Medicines Agency, EMA) om at vurdere den forskning, der havde rejst hypotesen om, at HPV-vacciner måske i sjældne tilfælde kunne forårsage alvorlige neurologiske skader (2). Symptomerne ligner dem, der ses ved såkaldte funktionelle lidelser såsom kronisk træthedssyndrom (CFS), og de omfatter postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) og kronisk regionalt smertesyndrom (CRPS) (3). Disse syndromer er vanskelige at diagnosticere, men deres årsager er dårligt forstået, og de er sandsynligvis væsentligt underrapporteret, hvilket komplicerer undersøgelser af en årsagssammenhæng. (…)

Blandede motiver
I modsætning til dets udtalelser blev agenturets politik om interessekonflikter ikke overholdt. Det er ikke korrekt, at ingen af dets eksperter havde økonomiske eller andre interesser, der kunne påvirke deres upartiskhed, og nogle af agenturets eksperter havde undladt at oplyse om sine interessekonflikter. Agenturets administrerende direktør, Guido Rasi, havde ikke oplyst om, at han er opfinder af adskillige patenter. Vi mener, at selv om opfinderen ikke ejer sådanne patenter, bør de deklareres.

Vi afsluttede vor klage til ombudsmanden med at henvise til Silvio Garattini, tidligere italiensk repræsentant i lægemiddelagenturet, der offentliggjorde en artikel i BMJ i 2016 med titlen The European Medicines Agency is still too close to industry: Two decades after its inception, the agency still fails to put patients’ interests first (12).

De meninger, vi har givet udtryk for i vore klager til lægemiddelagenturet og til den europæiske ombudsmand, og vore konklusioner, er vore egne og er baseret på de fakta, vi har lagt frem. (…)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- European Medicines Agency: HPV-vaksiner er trygge å bruke

HPV-vaksiner er trygge å bruke
Noël Wathion er visedirektør i European Medicines Agency. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.
Tidsskr Nor Legeforen 2016 (22. desember 2016)
I 2015 foretok European Medicines Agency (EMA) en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og konkluderte at denne gir ingen støtte til en årsakssammenheng mellom HPV-vaksiner og utvikling av to syndromer, komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og posturalt ortostatisk takykardi-syndrom (POTS). Ett år senere og etter en offentlig utveksling av brev med Nordic Cochrane Centre, fastholder EMA sin faglige vurdering og konklusjon. (…)

European Medicines Agency er et vitenskapelig organ som arbeider for å beskytte folkehelsen til beste for pasienter i Europa. Som en offentlig instans er vi åpne og ønsker vitenskapelig debatt velkommen. Vi erkjenner at uavhengige analyser til tider utfordrer våre vitenskapelige standpunkter, men slik er vitenskapen, og dette er ikke noe vi er redde for. Tvert imot, vi er glade for en debatt som er basert på solid forskning, slik at vi sammen kan løse problemer som påvirker trygg og effektiv bruk av medisiner. (…)

Utfallet av EMAs vurdering, som er beskrevet i detalj i den publiserte vurderingsrapporten (7 – 8), er klart: den generelle forekomsten av disse syndromene hos vaksinerte jenter skilte seg ikke fra den forventede forekomsten i disse aldersgruppene. Det gjaldt selv om vi antok at de fleste tilfellene av syndromet ikke ville bli rapportert i en sammenheng der tillatelse forelå. (…)

EMA ser svært alvorlig på interessekonflikter. Siden organisasjonen først ble etablert, har den kontinuerlig gjort de relevante retningslinjene mer robuste og effektive. For European Medicines Agency er gjennomsiktighet en nøkkel, og alle ekspertenes erklæringer av interesser blir publisert på EMAs nettsider sammen med deres CV-er (9). European Medicines Agency gjentar at den har lagt sine retningslinjer korrekt og i full utstrekning til grunn overfor alle eksperter involvert i vurderingen av HPV-vaksinene. Vi vil på det sterkeste tilbakevise alle beskyldninger rettet mot organisasjonens ansatte og eksperter, inkludert direktøren. Disse beskyldningene er ubegrunnede og falske. Nordic Cochrane Centre har faktisk allerede erkjent å ha gjort feil i så henseende, og har bedt om unnskyldning for å ha fremsatt dem (10). (…)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Karsten Juhl Jørgensen, seniorforsker, Cochrane Instituttet på Rigshospitalet, efterlyser derfor uafhængige undersøgelser af mistanken om bivirkninger.

Kræftens Bekæmpelse afsætter millioner til HPV-forskning
mx.dk 17.11.2015
Det skal undersøges til bunds af uafhængige forskere, om HPV-vaccinen kan give alvorlige lidelser, mener Kræftens Bekæmpelse, der nu afsætter millionbeløb til forskning.

- Jeg har faktisk længe undret mig over, at ingen forskere har søgt os om penge, for vi bevilger hvert år penge til forskning i mediciners bivirkninger, forklarer Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

Men betingelsen for at få del i pengene er, at forskningen er uafhængig og lever op til de almindelige videnskabelige krav, ifølge direktøren, som melder ud nu, fordi de netop uddelte satspuljemidler til HPV-forskning blev fire millioner færre end flere politikere ellers havde håbet på.

- Så hvis det er nødvendigt, er vi åbne overfor ansøgninger og lægger gerne nogle millioner oveni, lover Leif Vestergaard Pedersen.

Udmeldingen kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) netop har afvist en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og de invaliderende lidelser POTS og CRPS.

LÆS OGSÅ: HPV-vaccinens fortalere får millioner fra industrien

EMA's konklusion er dog blevet mødt med kritik fra flere sider. Dels fordi den endelige først kommer til foråret, og dels fordi den bygger på industri støttet forskning.

Karsten Juhl Jørgensen, seniorforsker, Cochrane Instituttet på Rigshospitalet, efterlyser derfor uafhængige undersøgelser af mistanken om bivirkninger:

- Hvis man vil tvivlen til livs, skal der foretages en uvildig undersøgelse, som endegyldigt kan give os nogle svar. Det her vil ikke lægge debatten død, siger han om EMA's undersøgelse. (…)

(Anm: Acute Retinal Necrosis After Herpes Zoster Vaccination. (…) Case 1 A 77-year-old woman with a medical history significant for diabetes mellitus with secondary end-stage renal disease manifested severe vision loss in her left eye. She had a positive history of chickenpox as a child. She received the Zostavax vaccine 6 days prior to a rapid loss of vision in her left eye. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1495-1497.)

(Anm: Drug-Induced Ocular Side Effects: Clinical Ocular Toxicology. (books.google.no).)

(Anm: [1]Acute Retinal Necrosis (ARN), is a medical inflammatory condition of the eye.[2] The condition presents itself as a necrotizing retinitis.[3] The inflammation onset is due to certain herpes viruses, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-1 and HSV-2) and Epstein-Barr Virus (EBV).[2][3] (…) Further progressed stages of the disease can cause blindness in the eye experiencing ARN.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp. (- Tarmslimhinnen er full av antistoffproduserende celler (såkalte plasmaceller).) (- Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år.) (- Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper.) (- I en nylig publisert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of Experimental Medicine viser vi at antistoffproduserende plasmaceller lever flere tiår i tarmen.) (- Ny viten om immunforsvaret gir optimisme for nye vaksiner mot tarmsykdommer.) (- Ny kunnskap om cellers levetid endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer, skriver artikkelforfatterne. )

(Anm: Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp. Frode Jahnsen, professor i patologi - Espen Bækkevold, forsker - Ole Landsverk, postdoktor. Ny viten om immunforsvaret gir optimisme for nye vaksiner mot tarmsykdommer. Ny kunnskap om cellers levetid endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer, skriver artikkelforfatterne. På verdensbasis dør millioner med barn av tarminfeksjoner hvert år. Til tross for intens forskning finnes det i dag få vaksiner mot disse sykdommene. Effektive vaksiner forutsetter dannelse av antistoffer som gir langvarig beskyttelse. Tarmslimhinnen er full av antistoffproduserende celler (såkalte plasmaceller). Den rådende oppfatning har imidlertid vært at disse cellene kun lever i noen få dager, noe som tyder på at det vil være vanskelig å lage gode vaksiner mot tarminfeksjoner. (...) I en nylig publisert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of Experimental Medicine viser vi at antistoffproduserende plasmaceller lever flere tiår i tarmen. Denne kunnskapen endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer. Det gir grunnlag for betydelig optimisme når det gjelder muligheten for å lage effektive vaksiner mot smittsomme tarmsykdommer. (…) I en nylig publisert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of Experimental Medicine viser vi at antistoffproduserende plasmaceller lever flere tiår i tarmen. Denne kunnskapen endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer. Det gir grunnlag for betydelig optimisme når det gjelder muligheten for å lage effektive vaksiner mot smittsomme tarmsykdommer. (…) Åpner for nye muligheter Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper. Dette åpner for nye muligheter til å lage effektive vaksiner som kan gi langvarig immunitet i tarmen. (…) Tarmslimhinnen inneholder både kortlivede og langlivede plasmaceller. Disse cellene lever altså i det samme mikromiljøet, men har betydelig forskjell i livslengde. Ved å studere forskjeller mellom disse cellene på molekylært nivå, prøver vi å forstå hvordan plasmaceller kan leve i mange tiår. Tarmen er viktigere enn du tror (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: Antibody-secreting plasma cells persist for decades in human intestine. Plasma cells (PCs) produce antibodies that mediate immunity after infection or vaccination. In contrast to PCs in the bone marrow, PCs in the gut have been considered short lived. In this study, we studied PC dynamics in the human small intestine by cell-turnover analysis in organ transplants and by retrospective cell birth dating measuring carbon-14 in genomic DNA. We identified three distinct PC subsets: a CD19+ PC subset was dynamically exchanged, whereas of two CD19− PC subsets, CD45+ PCs exhibited little and CD45− PCs no replacement and had a median age of 11 and 22 yr, respectively. Accumulation of CD45− PCs during ageing and the presence of rotavirus-specific clones entirely within the CD19− PC subsets support selection and maintenance of protective PCs for life in human intestine. J Exp Med. 2017 Feb;214(2):309-317.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Flere klager over hpv-vaccine i Danmark. (- Samtidig har Statens Legemiddelverk i Norge kun modtaget 19 indberetninger.)

Flere klager over hpv-vaccine i Danmark
dagenspharma.dk 25.4.2016
Langt flere danskere klager over hpv-vaccinen end i Sverige og Norge. Læger har svært ved at forklare forskellen.

242 danske piger har klaget til Patienterstatningen over vaccinen, der skal beskytte mod livmoderhalskræft. I Sverige er det tal 37 mens det i Norge kun er otte, oplyser Ritzau. Dermed bliver der altså klaget markant mere over vaccinen i Danmark end i vores nordiske nabolande.  Samtidig har Statens Legemiddelverk i Norge kun modtaget 19 indberetninger […]

(Anm: Kvinder med bivirkninger var mere syge før hpv-vaccination. Dansk undersøgelse viser et bredere billede af piger med bivirkninger. (…) Selv om vores resultater ikke kan give direkte svar på, hvorfor de unge kvinder har oplevet formodede bivirkninger, støtter fundet en hypotese om, at der kan ligge nogle forudgående fysiske symptomer bag. I den videre forskning om de vaccinerede pigers symptomer og om hpv-vaccinens sikkerhed er det vigtigt at medtage denne viden.« (jyllands-posten.dk 28.4.2016).)

- Celine (18) ble alvorlig ME-syk – skylder på vaksine. Leger og forskere er sikre: Vaksinen mot livmorhalskreft er trygg og redder liv.

(Anm: Celine (18) ble alvorlig ME-syk – skylder på vaksine. Leger og forskere er sikre: Vaksinen mot livmorhalskreft er trygg og redder liv. De advarer mot å ikke ta den. Likevel er flere unge, norske jenter overbevist om at vaksinen har gjort dem alvorlig syke. Celine (18) har vært sengeliggende i nesten fem år etter stikket i armen. Les hele artikkelen og få tilgang. (...) Vi fraråder ingen å ta HPV-vaksinen. Vi ønsker bare å fortelle hva som skjedde med Celine etter den vaksinen. Marianne Kirkerød Larsen, mor (...) – Vi er ikke vaksinemotstandere.(...) Vaksinen gir ingen økt risiko for andre sykdommer, og gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Overlege i Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl. (vg.no 24.11.2017).)

- EMA kritiserer dansk center for at håndplukke patienter med HPV-bivirkninger

EMA kritiserer dansk center for at håndplukke patienter med HPV-bivirkninger
dagenspharma.dk 26.11.2015
Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, offentliggør i dag en rapport, som kritiserer Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler for at bruge en meget tvivlsom metode til at indrapportere HPV-bivirkninger. Rapporten er et udslag af, at man i Danmark har fundet mange flere bivirkninger end i resten af verden.

Synkopecentrets metode til at finde alvorlige bivirkninger hos kvinder og piger, der er blevet vaccineret mod HPV, er alt for videnskabeligt uholdbar til at tage alvorligt. De exceptionelt mange danske indberetninger af HPV-bivirkninger fra Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler kan derfor kun tolkes som udtryk for en meget selekteret tilgang til at finde tilfælde […]

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Kontroversiel læge holder fast: Det ville undre mig, om pigernes sygdom ikke har med HPV-vaccinen at gøre. (- Flere og flere piger valgte ikke at blive vaccineret, fordi de frygtede alvorlige bivirkninger - bl.a. fordi TV2 i meget omdiskuteret dokumentar lod en række kvinder stå frem og fortælle, at de havde fået symptomer som træthed, smerter og andre lidelser efter, at de havde fået HPV-vaccinen.) (- Ingen ændring i vurdering af risiko.) (- Præsentationerne af de tre projekter får ikke Lægemiddelstyrelsen til at ændre sin vurdering af HPV-vaccinen.) (- To store dansk-svenske undersøgelser har fulgt henholdsvis 4 millioner og næsten 1 million piger og unge kvinder fra både Danmark og Sverige. Her har forskerne ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem HPV-vaccination og udvikling af en række sygdomme, som ellers har været under mistanke for at have en sammenhæng med vaccinen (det er f.eks. autoimmune sygdomme, blodpropper og forskellige sygdomme i nervesystemet).)

(Anm: Kontroversiel læge holder fast: Det ville undre mig, om pigernes sygdom ikke har med HPV-vaccinen at gøre. I 2016 fik læge Jesper Mehlsen fire millioner kroner til forskning inden for HPV-vaccinen, men forskningen har aldrig været offentliggjort. Det blev den heller ikke i går, selv om de i alt tre projekter skulle fremføre deres resultater. Men selv om hans forskning ikke direkte kan dokumentere det, har Jesper Mehlsen stadig svært ved at se, at der ingen sammenhæng skulle være mellem HPV-vaccine og de alvorlige symptomer, som flere piger har oplevet, siger han. De to andre nye studier konkluderer til gengæld klart, at det er sikkert at lade sig HPV-vaccinere. Omkring 2015 rasede debatten om HPV-vaccinen i Danmark. Flere og flere piger valgte ikke at blive vaccineret, fordi de frygtede alvorlige bivirkninger - bl.a. fordi TV2 i meget omdiskuteret dokumentar lod en række kvinder stå frem og fortælle, at de havde fået symptomer som træthed, smerter og andre lidelser efter, at de havde fået HPV-vaccinen. (…) Og heller ikke i går havde Jesper Mehlsen et færdigt projekt med til tilhørerne. Det betyder samtidig, at der ikke endnu er publiceret et endeligt resultat i form af en eller flere videnskabelige artikler. “Jeg er ved at være færdig med analyserne, og jeg regner med, at artiklen bliver indsendt i løbet af januar. Men det tager sin tid. Der er sket det undervejs, at jeg står ret meget alene med det”, forklarede Jesper Mehlsen. (…) Pigerne er meget syge Den tidligere overlæge på Frederiksberg Hospital ser i sin forskning blandt andet på antistofforekomst i blodet på vaccinerede piger med og uden symptomer på træthedssyndrom ME. Han søger også efter markører hos vaccinerede piger, der er syge, og vaccinerede piger, som er raske, og han vurderer forskelle i det autonome nervesystems funktion. Selv om han ikke er i mål med sin forskning, mener Jesper Mehlsen dog, at han har sin konklusion klar. “Meget strengt videnskabeligt kan jeg konkludere, at de patienter, som er blevet henvist til mig på mistanke om HPV-bivirkninger, er alvorligt syge. De har en autonom sygdom, og det vil undre mig, at det ikke havde noget med vaccinen at gøre”, sagde han. Kan ikke bevise, at HPV-vaccine er årsag til symptomer Det fik en af tilhørerne til at stille Jesper Mehlsen et spørgsmål: “Hvor i din forskning indgår der en vurdering af, om der er en sammenhæng med HPV-vaccinen?”. Til det svarede Jesper Mehlsen: “Vi kan ikke vurdere, om det er HPV-vaccinen, der har givet de her symptomer. Vi kan sige, at der en en tidsmæssig relation, men vi kan ikke bevise, at det er HPV-vaccinen, der er årsagen”. (…)  Ingen ændring i vurdering af risiko Præsentationerne af de tre projekter får ikke Lægemiddelstyrelsen til at ændre sin vurdering af HPV-vaccinen. Fakta 0,4 pct. har indberettet en bivirkning, som de formoder skyldes HPV-vaccinen Til og med februar 2019 er der indberettet 2.669 mistanker om bivirkninger ved vaccinen. Det svarer til, at 0,4 pct. af de vaccinerede har indberettet en bivirkning, som de formoder er forårsaget af vaccinen. 0,2 pct. kategoriseres som alvorlige. To store dansk-svenske undersøgelser har fulgt henholdsvis 4 millioner og næsten 1 million piger og unge kvinder fra både Danmark og Sverige. Her har forskerne ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem HPV-vaccination og udvikling af en række sygdomme, som ellers har været under mistanke for at have en sammenhæng med vaccinen (det er f.eks. autoimmune sygdomme, blodpropper og forskellige sygdomme i nervesystemet). Kilde: Kræftens Bekæmpelse (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.12.2019).)

- Bivirkninger og HPV-vaccination. Alle vacciner har bivirkninger, og de bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner. (- To store dansk-svenske undersøgelser har fulgt henholdsvis 4 millioner og næsten 1 million piger og unge kvinder fra både Danmark og Sverige. Her har forskerne ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem HPV-vaccination og udvikling af en række sygdomme, som ellers har været under mistanke for at have en sammenhæng med vaccinen (det er f.eks. autoimmune sygdomme, blodpropper og forskellige sygdomme i nervesystemet).)

(Anm: Bivirkninger og HPV-vaccination. Alle vacciner har bivirkninger, og de bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner. (…) 0,4 pct. har indberettet en bivirkning, som de formoder skyldes vaccinen. Til og med februar 2019 er der indberettet 2.669 mistanker om bivirkninger ved vaccinen. Det svarer til, at 0,4 pct. af de vaccinerede har indberettet en bivirkning, som de formoder er forårsaget af vaccinen. 0,2 pct. kategoriseres som alvorlige. To store dansk-svenske undersøgelser har fulgt henholdsvis 4 millioner og næsten 1 million piger og unge kvinder fra både Danmark og Sverige. Her har forskerne ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem HPV-vaccination og udvikling af en række sygdomme, som ellers har været under mistanke for at have en sammenhæng med vaccinen (det er f.eks. autoimmune sygdomme, blodpropper og forskellige sygdomme i nervesystemet). (cancer.dk 3.5.2019).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Synkopecentret: »EMAs kritik er fejlagtig og uberettiget«

Synkopecentret: »EMAs kritik er fejlagtig og uberettiget«
dagenspharma.dk 27.11.2015
Ledende overlæge Jesper Mehlsen fra Synkopecentret svarer igen på det europæiske lægemiddelagentur, EMAs, kritik af Synkopecentrets metode til at indrapportere HPV-bivirkninger.

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, offentliggjorde i går en rapport, som i hårde vendinger kritiserer Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler for at bruge en meget tvivlsom metode til at indrapportere HPV-bivirkninger. I rapporten konkluderer EMA, at de indrapporterede bivirkninger fra Danmark, der alle kommer fra Synkopecentret, repræsenterer et »meget selekteret udpluk af patienter, som tilsyneladende […]

(Anm: Skarp kritik mot dansk vaccinhantering. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, riktar skarp kritik mot danska mottagningar för ovetenskapligt arbete med misstänkta HPV-biverkningar. (lakemedelsvarlden.se 30.11.2015).)

(Anm: EMA kritiserer dansk indrapportering af HPV-bivirkninger. Det europæiske lægemiddelagentur revser et dansk centers metoder til at indrapportere bivirkninger ved HPV-vaccinen. (…) Agenturet konkluderer derudover også, at de indrapporterede bivirkninger, der for i øvrigt alle kommer fra Synkopecenteret, repræsenterer et ”meget selekteret udpluk af patienter, som tilsyneladende er udvalgt til at passe ind i den forudindtagede hypotese om vaccine-udløste skader.” Cervarix produceres af GlaxoSmithKline, mens Gardasil produceres af Sanofi. (medwatch.dk 26.11.2015).)

- EMA’s ret omfattende, fejlagtige og således uberettigede kritik rejser spørgsmålet om, hvilket ærinde EMA er ude i og om EMA ønsker en reel diskussion af baggrunden for de observationer, som Synkopecenteret og andre har gjort i forbindelse med HPV-vaccination.

Hængt ud i omstridt HPV-rapport: Nu svarer dansk læge igjen
tv2.dk 30.11.2015
Du kan se TV 2-dokumentaren 'De vaccinerede piger' på TV 2 PLAY.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har nu frigivet den rapport, der underbygger deres konklusion om, at der ikke findes nogen sammenhæng mellem syndromet POTS og HPV-vaccinen. (...)

POTS er karakteriseret ved blandt andet hurtig hjerterytme, svimmelhed og besvimelser. (...)

I rapporten står der, at de indberetninger, Synkopecenteret har lavet til Sundhedsstyrelsen ”repræsenterer et yderst selektivt udsnit af patienter, tilsyneladende valgt for at passe ind i en på forhånd-bestemt konklusion om vaccine-relaterede skader.” (...)

Kritik ramt ved siden af
Synkopecentret har publiceret tre artikler om deres fund, og Jesper Mehlsen, der er leder og forskningschef på Synkopecentret, mener, at kritikken er fejlagtig.

- EMA angriber publikationerne for at have fordrejet forekomsten af POTS, idet Synkopecenteret er en af de enheder, som modtager patienter mistænkt for bivirkninger og derfor ikke kan afspejle den spontane forekomst. I denne sammenhæng er kritikken ramt helt ved siden af, idet de data, der ligger til grund for publikationerne, er indsamlet før, Synkopecenteret blev udnævnt til at være en særlig enhed for mulige bivirkninger til HPV-vaccination, udtaler Jesper Mehlsen i en pressemeddelelse, og stiller spørgsmålstegn ved, om EMA overhovedet er interesseret i at komme til bunds i sagen.

- EMA’s ret omfattende, fejlagtige og således uberettigede kritik rejser spørgsmålet om, hvilket ærinde EMA er ude i og om EMA ønsker en reel diskussion af baggrunden for de observationer, som Synkopecenteret og andre har gjort i forbindelse med HPV-vaccination.

Debatten om HPV-vaccinens mulige bivirkninger kom i kølvandet på TV 2-dokumentaren "De vaccinerede piger", der blev vist i foråret 2015. I dokumentaren medvirkede flere unge piger, der oplevede invaliderende symptomer kort efter at være blevet vaccineret. I dokumentaren rejste Jesper Mehlsen en bekymring for, om der kunne være en mulig sammenhæng mellem pigernes symptomer og vaccinen.

47 piger har alle fortalt deres oplevelser med HPV-vaccinen til TV 2. Og selvom det blot er en mistanke om, at HPV-vaccinen gør pigerne syge, så er ingen af dem i tvivl om det.

Klik på pigerne i grafikken og læs alle deres historier.

DE VACCINEREDE PIGER: INDSPRØJTNINGERNE GJORDE OS SYGE

TV 2 har været i kontakt med og mødtes med en lang række piger og kvinder, der mener, at de er blevet syge efter at have fået HPV-vaccinen Gardasil. Læs deres historier herunder. (...)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Kritik hagler ned over Liselott Blixt. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF) er kommet i decideret modvind efter sin kritik af HPV-vaccinen, og efter at hun bl.a. har kaldt EMA’s HPV-undersøgelse for utroværdig (dagenspharma.dk 8.12.2015).)

(Anm: Danske forskere: Nyt HPV-studie er under al kritik. HPV-vacciner giver alvorlige bivirkninger og kan dræbe, konkluderer mexicanske forskere. Danske eksperter mener til gengæld, at undersøgelsen er meget tæt på at være videnskabelig uredelig. (…) I et opsigtsvækkende studie konkluderer mexicanske forskere, at de omstridte HPV-vacciner giver meget alvorlige bivirkninger. Det skriver Videnskab.dk. Ved at gennemgå tidligere undersøgelser af vaccinerne, når forskerne frem til, at: (jyllands-posten.dk 15.9.2017).)

- Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger hjælp til behandling af formodede bivirkninger efter hpv-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret. (- Undersøgelsen lægger sig op ad en undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 2016. Den nye undersøgelse bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem hpv-centre. Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen. 29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen. De er sammenlignet med 2240 jævnaldrende kvinder, som også er vaccinerede, men som ikke har søgt behandling.)

(Anm: Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger hjælp til behandling af formodede bivirkninger efter hpv-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret. Undersøgelsen, som er fra Aarhus Universitet, viser, at pigerne oftere indløste en recept på psykiatrisk medicin eller var indlagt af psykiske årsager, inden de fik hpv-vaccinationen. - Studiet kan være med til at vise, at der kan være andre faktorer end vaccinen, der spiller en rolle. Mange af de henviste piger skilte sig allerede ud, inden de blev vaccineret, siger ph.d. studerende og hovedforfatter bag studiet Tina Lützen, Aarhus Universitet, til Ritzau. Undersøgelsen lægger sig op ad en undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 2016. Den nye undersøgelse bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem hpv-centre. Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen. 29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen. De er sammenlignet med 2240 jævnaldrende kvinder, som også er vaccinerede, men som ikke har søgt behandling. Blandt dem havde 17 procent fået medicin. Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt kvinderne på centrene var 18 procent, som havde været indlagt på en psykiatrisk afdeling, mens det gjaldt for 9 procent af de vaccinerede generelt. Dorte Rytter, der er lektor på Aarhus Universitet, understreger, at resultaterne ikke kan bruges til, hverken at be- eller afkræfte at vaccinen giver bivirkninger. - Dermed kan studiet heller ikke umiddelbart bruges til at berolige forældre, der er i tvivl om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres, siger Dorte Rytter. Men når der blandt de forholdsvis mange vaccinerede i Danmark er få, der bliver syge, så kan årsagen ikke alene være vaccinen, for så ville alle blive syge, forklarer hun. - Derfor må der være noget andet, som gør, at netop de her piger bliver syge, og det er de faktorer, som vi er på jagt efter, siger Dorte Rytter. (jyllands-posten.dk 19.9.2017).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2).  (…) En dansk undersøkelse viste at omtrent halvdelen av forskrivninger av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) gjelder funksjonsfriske mennesker (4). Slike preparater fører muligens til en marginal økning i antall selvmord (5). Tidsskr Nor Legeforen 2002 122:731.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: HPV-vaccin har skapat forskardiskussion. Trots att den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, hävdar att det inte finns belägg för ett orsakssamband mellan HPV-vaccin och diagnoserna POTS och CRPS, vill en del forskare fortsätta studera det här. (…) Jesper Mehlsen, forskningschef vid svimningskliniken på Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn menar att EMA borde ha gjort mer för att undersöka om det finns en koppling hos de patienter som han fått ta emot. Karl-Mikael Kälkner vid det svenska livsmedelsverket menar däremot att det inte finns någon anledning att sätta igång ytterligare en studie med tanke på vad EMA i den första undersökningen kommit fram till. (dagensmedicin.se 18.12.2015).)

(Anm: HPV-sagen: ”Det er en ulige kamp”. Antallet af piger, der bliver vaccineret mod HPV, er faldet markant. Det viser, hvor svært det er for industrien at vende en folkestemning, hvis et lægemiddel ender i modvind – fakta eller ej. (medwatch.dk 21.1.2016).)

- Kvinder med formodede HPV-bivirkninger havde oftere psykisk sygdom inden vaccination. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at kvinder, der er henvist til et HPV-center, oftere har indløst en recept på psykiatrisk medicin eller været indlagt af psykiske årsager i op til fem år, før de fik vaccinen. (- Forskerne har undersøgt brugen af psykiatrisk medicin som ADHD medicin, angstmedicin, antidepressiv medicin og antipsykotika, samt om kvinderne har været indlagt med en psykiatrisk diagnose som skizofreni, depression, angst, spiseforstyrrelse og ADHD,  i op til fem år før, de blev vaccineret.)

(Anm: Kvinder med formodede HPV-bivirkninger havde oftere psykisk sygdom inden vaccination. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at kvinder, der er henvist til et HPV-center, oftere har indløst en recept på psykiatrisk medicin eller været indlagt af psykiske årsager i op til fem år, før de fik vaccinen. (…) Resultaterne, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Clinical Epidemiology, bygger på data fra 1496 piger og kvinder, som har været hen