Vaksinasjon – tillit eller tvang? (Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015)

How do vaccines work? - Kelwalin Dhanasarnsombut (ed.ted.com)

Vaksine kan virke mot pandemier (aftenposten.no 6.1.2008)

Even a Single Dose of the HPV Vaccine May Offer Lasting Protection (JAMA 2013 (November 4))

Vil granske salg av farlig vaksine Staten krever at Folkehelseinstituttet gransker salg av farlig vaksine til New Zealand. (hegnar.no 17.10.2006)

Dagbladet har en rekke ganger skrevet om det såkalte «Vaksineforsøket-88» (dagbladet.no 8.2.2015)

Eksporterte omstridt vaksine I informasjonsbrosjyren om forsøket fikk ungdommene vite at "det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner", mens det i en Stortingsproposisjon står at "... alvorlige bivirkninger ikke kan utelukkes" i forsøket. (tv2.no 16.10.2006)

Vidundervaksiner på vei (dinside.no 1.8.2008)

Misvisende inntrykk av HPV-vaksinen (fhi.no 22.5.2007)

Slakter vaksineprosjekt på barn og rekrutter (dagbladet.no 17.10.2007)

Sterk kritikk av meningokokk-vaksiner (vg.no 16.10.2007) Klagestorm fra ME-pasienter (vg.no 15.2.2007)

Bent Høie avviser krav om vaksinegransking (vg.no 1.6.2015)

- Kan skape frykt

– Frykter bivirkninger, men velger å gi ham sprøyte. En av tjue norske foreldre nekter å vaksinere barna sine mot barnesykdommer, men faren til Martin (16 mnd.) tror det er farligere å la være. Ute i Europa stiger meslingfrykten. I vårt naboland Storbritannia skal én million briter vaksineres mot den farlige barnesykdommen etter et utbrudd i Wales. Byen Swansea er hardest rammet med 886 tilfeller.I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken kjørt vaksinasjonskampanje mot meslinger (MMR-vaksine). Voksne nordmenn får vaksinen gratis. (tv2nyhetene.no 28.4.2013).)

- Slik ble verdens første vaksine til.

(Anm: Slik ble verdens første vaksine til. PODCAST: I 1796 ble åtte år gamle James Phipps plukket ut til et svært risikabelt eksperiment, som skulle føre til en medisinsk revolusjon. (forskning.no 3.6.2023).)

- Jo flere detaljer folk har om potensielle farer, jo mindre redde blir de.

(Anm: The more specifics people have on potential dangers, the less fearful they become. The COVID-19 pandemic highlighted the personal and social importance as well as the challenges of estimating risks. New research from the University of California San Diego sheds light on how people perceive risks, finding that detailed knowledge of probabilities can make risks seem less risky. (…) The robust results, published in the Journal of Experimental Psychology: General, are based on findings that were replicated in more than a dozen different experiments with more than 1,500 participants living across the U.S. (medicalxpress.com 14.10.2022).)

(Anm: Skremselspropaganda (mintankesmie.no).)

- Dette døde folk i Norge av i 2022. I fjor døde 45.947 personer i Norge. Det er en økning på 10,2 prosent fra 41.713 dødsfall året før, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. (- Dødsfall etter hjerte- og karsykdommer økte markant i 2021, og var da det høyeste siden 1995 med 10.175 dødsfall.) (- 2853 personer døde av covid-19 i 2022 – mot 864 året før – og fem dødsfall er registrert på grunn av covid-vaksinen.)

(Anm: Dette døde folk i Norge av i 2022. I fjor døde 45.947 personer i Norge. Det er en økning på 10,2 prosent fra 41.713 dødsfall året før, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. Tallene, som Folkehelseinstituttet legger fram senere torsdag, viser at det rekordhøye antallet dødsfall i 2021 stiger med ytterligere 4234 dødsfall. Dødsfall etter hjerte- og karsykdommer økte markant i 2021, og var da det høyeste siden 1995 med 10.175 dødsfall. I fjor økte dette antallet ytterligere til 10.381, men oppgangen var noe mindre enn året før. 2853 personer døde av covid-19 i 2022 – mot 864 året før – og fem dødsfall er registrert på grunn av covid-vaksinen. – Over to tredjedeler av de covid-19 assosierte dødsfallene under pandemien skjedde i 2022, sier Marianne Sørlie Strøm, overlege i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet, i en pressemelding. Dødsfall på grunn av sykdommer utgjør den største andelen, hele 42.429 av de 45.947 dødsfallene skyldes sykdom, mens de øvrige 2747 dødsfallene der årsak er registrert, skyldes ytre årsaker som ulykker, selvdrap og drap. Mange dør i fallulykker Hele 4,5 prosent av dødsfallene i fjor var ulykker, og den største andelen av disse igjen var fallulykker, der eldre over 70 år utgjør den største andelen av de omkomne. Totalt døde 1036 personer i fallulykker i fjor. Det er en liten økning fra 1004 året før. Det er flere kvinner (556) enn menn (480) som omkommer i slike ulykker, og tallene viser at hele 950 av de registrerte dødsfallene gjelder personer over 70 år. (vg.no 8.6.2023).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).

- WHO: Covid-19 har kostet millioner af leveår. (- Data for overdødelighed i løbet af de to år indikerer ifølge WHO, at 14,9 millioner mennesker døde af covid-19.) (- Med andre ord kunne de, der døde som følge af covid-19, ifølge WHO’s beregninger i gennemsnit have levet 22 år længere, hvis ikke de var blevet smittet med virusset.)

(Anm: WHO: Covid-19 har kostet millioner af leveår. Verdenssundhedsorganisationen WHO har opgjort, hvor mange leveår der gik tabt i pandemiens to første år. (…) ”Det svarer til, at man for hvert ekstra dødsfald har mistet 22 leveår,” siger Samira Asma, der er souschef WHO’s afdeling for data og analyse, ifølge AFP. Med andre ord kunne de, der døde som følge af covid-19, ifølge WHO’s beregninger i gennemsnit have levet 22 år længere, hvis ikke de var blevet smittet med virusset. Der blev i løbet af 2020 og 2021 officielt registreret 5,4 millioner dødsfald relateret til covid-19 på verdensplan. Men det reelle dødstal menes at være langt højere. Data for overdødelighed i løbet af de to år indikerer ifølge WHO, at 14,9 millioner mennesker døde af covid-19. (medwatch.dk 19.5.2023).)

- Tarmbakterier kan stå bak svakere immunresponser på COVID-19-vaksine. (- Funnene, publisert 20. april i Communications Biology, illustrerer den viktige effekten som billioner av bakterier i tarmen vår – kollektivt kalt vår "tarmmikrobiom" – har på vår immunhelse og legger til en manglende brikke i puslespillet om hvorfor vaksinasjon varierer i effektivitet fra person til person.)

(Anm: By Okinawa Institute of Science and Technology. Gut bacteria could be behind weaker immune responses to COVID-19 vaccine. Gut bacteria that break down a sugar called fucose could be dampening our immune response to the COVID-19 mRNA vaccine, according to a study led by researchers from the Okinawa Institute of Science and Technology (OIST). The scientists report that increased fucose digestion by bacteria in the gut before vaccination was associated with lower numbers of T-cells activated by vaccination. T-cells are an important type of blood immune cell that are activated by a specific strain of bacteria or virus, and then multiply to fight the infection. The findings, published April 20 in Communications Biology, illustrate the important impact that the trillions of bacteria in our gut—collectively called our 'gut microbiome'— have on our immune health and adds a missing piece to the puzzle of why vaccination varies in effectiveness from person to person.   (medicalxpress.com 20.4.2023).)

(Anm: Hirota M, Tamai M, Yukawa S, Taira N, Matthews MM, Toma T, Seto Y, Yoshida M, Toguchi S, Miyagi M, Mori T, Tomori H, Tamai O, Kina M, Sakihara E, Yamashiro C, Miyagi M, Tamaki K, Wolf M, Collins MK, Kitano H, Ishikawa H. Human immune and gut microbial parameters associated with inter-individual variations in COVID-19 mRNA vaccine-induced immunity. Commun Biol. 2023 Apr 20;6(1):368.)

- Studie belyser sammenhengen mellom luftkvalitet og alvorlighetsgraden av covid-19.

(Anm: By Louisiana State University. Study highlights the links between air quality and COVID-19 severity. A recently published article in Experimental Biology and Medicine addresses the mechanisms by which air pollution worsens COVID-19, highlighting the apparent protection offered by a dietary antioxidant, astaxanthin. (medicalxpress.com 20.4.2023).)

(Anm: Yamamoto A, Sly PD, Chew KY, Khachatryan L, Begum N, Yeo AJ, Vu LD, Short KR, Cormier SA, Fantino E. Environmentally persistent free radicals enhance SARS-CoV-2 replication in respiratory epithelium. Exp Biol Med (Maywood). 2023 Feb;248(3):271-279.)

- Forskere reiser bekymringer for populære COVID-desinfeksjonsmidler. (- COVID-19-pandemien har økt unødvendig bruk av antimikrobielle kjemikalier knyttet til helseproblemer, antimikrobiell resistens og miljøskade, advarer mer enn to dusin forskere i Environmental Science & Technology.)

(Anm: By Green Science Policy Institute. Scientists raise concerns about popular COVID disinfectants. The COVID-19 pandemic has boosted the unnecessary use of antimicrobial chemicals linked to health problems, antimicrobial resistance, and environmental harm, warn more than two dozen scientists in Environmental Science & Technology. Their critical review details how quaternary ammonium compounds (QACs) are increasingly marketed and used in home, health care, education, and workplace settings despite the availability of safer alternatives and in some cases limited evidence of reduced disease transmission. (medicalnewstoday.com 9.5.2023).)

(Anm: Arnold WA, et al. Quaternary Ammonium Compounds: A Chemical Class of Emerging Concern. Environ Sci Technol. 2023 May 8.)

- Ny studie viser at masker og luftrensere var knyttet til det å stanse COVID-19 på to sveitsiske skoler. (- Forskerne påviste konsekvent spytt og luftbåren SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19, i luftprøver og prøver fra studenter gjennom hele studieperioden. Hvor konsentrasjonene av luftbåren SARS-CoV-2 i gjennomsnitt 70 % lavere med påbud om maske og 40 % lavere med luftrensere.)

(Anm: By Public Library of Science. New study shows masks and air cleaners were associated with stopping COVID-19 in two Swiss schools. A new study shows that masking and portable air cleaners reduced the spread of the virus that causes COVID-19 in two Swiss schools. A team led by Nicolas Banholzer and Kathrin Zürcher of the University of Bern, Switzerland, publish these findings on May 18 in the open access journal PLOS Medicine. (…) In the new study, researchers used molecular, environmental and epidemiological data to understand how the virus that causes COVID-19 spread in two secondary schools in Switzerland, from January to March 2022 during the omicron wave. The study included 90 students and looked at viral transmission in classes with and without masking or air cleaners. The researchers consistently detected salivary and airborne SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, in air samples  and samples from students throughout the study period. However, concentrations of airborne SARS-CoV-2 were, on average, 70% lower with mask mandates and 40% lower with air cleaners. The findings suggest that between two and 19 infections could be avoided while masks were mandated. (medicalxpress.com 18.5.2023).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Klimaendringer øker risikoen for nye sykdommer. Forskning viser at det er en sammenheng mellom to av de største eksistensielle risikofaktorene som truer vår måte å leve på: klimaendringer og pandemier. (- Studien avslørte at temperatur og nedbør var nøkkelfaktorer som bidrar til sykdomssmitte.)

(Anm: Klimaendringer øker risikoen for nye sykdommer. Forskning viser at det er en sammenheng mellom to av de største eksistensielle risikofaktorene som truer vår måte å leve på: klimaendringer og pandemier. (…) En ny rapport publisert av Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), viser at klimaendringer kan øke risikoen for pandemier. – Miljøendringene skjer i mye høyere hastighet nå enn før. Og der det er mangel på immunitet, kan ting spre seg raskt til hele befolkninger, sier Dr. Anne Spurkland, molekylær immunolog og professor i anatomi ved Universitetet i Oslo. I en studie fra 2022, analyserte forskere tiår med miljødata knyttet til utbrudd av Lassafeberen i Nigeria. Studien avslørte at temperatur og nedbør var nøkkelfaktorer som bidrar til sykdomssmitte. (nrk.no 20.4.2023).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Vaksine mot bukspyttkjertelkreft: − Veldig, veldig spennende.

(Anm: Vaksine mot buk­spytt­kjertel­kreft: − Veldig, veldig spennende. Bukspyttkjertelkreft er blant kreftformene med dårligst prognose. Men forskere har nå testet en vaksine som omtales som banebrytende innen kreftforskningen. «Breaking news», meldte den amerikanske storavisen The New York Times, onsdag 10. mai. Samme dag var det publisert en artikkel i det meget anerkjente fagtidsskriftet Nature, som offentliggjorde resultatene av en studie gjort på vaksine som behandling mot kreft i bukspyttkjertelen. Funnene omtales som en milepæl. Studien, som er et samarbeid mellom Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, og bioteknologiselskapet BioNTech, tilbyr nå håp til en pasientgruppe som hittil har hatt svært dårlig prognose. (…) – Det er veldig, veldig spennende dette, sier Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning i Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han er også med i Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for forskning på bukspyttkjertelkreft. (vg.no 16.5.2023).)

- Legemiddelselskap: − Nye vaksiner vil kunne redde millioner av liv. (- Til den britiske avisen The Guardian sier selskapet at de har klare vaksiner mot kreft og alvorlige hjertesykdommer innen utgangen av tiåret.)

(Anm: Legemiddelselskap: − Nye vaksiner vil kunne redde millioner av liv. Såkalt persontilpasset medisin vil kunne bidra til å bekjempe kreft og hjertesykdommer, mener Moderna. Norsk immunolog deler optimismen. STIKK MOT KREFT: Medisin mot kreft kan bli langt enklere om få år, dersom forskernes spådommer stemmer. Millioner av liv kan bli reddet av banebrytende vaksineteknologi. Det er beskjeden fra det amerikanske legemiddelselskapet Moderna. Til den britiske avisen The Guardian sier selskapet at de har klare vaksiner mot kreft og alvorlige hjertesykdommer innen utgangen av tiåret. Teknologien som er i ferd med å tas i bruk er såkalte personlige vaksiner, som er produsert til å kjempe mot sykdommer på individnivå. Det vil si at en konkret vaksine kun fungerer for en konkret sykdom hos en konkret person. (vg.no 13.4.2023).)

- Ny kunnskap aktualiserer ideen om MS-vaksiner. – Det store målet – og drømmen – er å finne en måte å identifisere og fjerne årsaken til MS, sier overlege og forsker Marton König ved Oslo universitetssykehus. MS-VAKSINE? (– Det blir spennende å se om Pierre Marie hadde rett allerede i 1894, da han spådde at MS kommer til å bli behandlet med en «Pasteur-vaksine» i fremtiden, sier OUS-overlege og forsker Marton König.) (– Dette med infeksjoner som risikofaktor for MS, kan føles som et nytt tema, men det har egentlig vært med oss lenge, sa Bjørnevik som har sin doktorgrad fra MS-miljøet i Bergen. )

(Anm: Ny kunnskap aktualiserer ideen om MS-vaksiner. – Det store målet – og drømmen – er å finne en måte å identifisere og fjerne årsaken til MS, sier overlege og forsker Marton König ved Oslo universitetssykehus. MS-VAKSINE? – Det blir spennende å se om Pierre Marie hadde rett allerede i 1894, da han spådde at MS kommer til å bli behandlet med en «Pasteur-vaksine» i fremtiden, sier OUS-overlege og forsker Marton König. På verdensbasis er rundt 2,8 millioner mennesker rammet av multippel sklerose (MS). I Norge regner man med at over 12.000 personer har sykdommen, som rammer over dobbelt så mange kvinner som menn. Sykdommen ødelegger isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen, og fører blant annet til problemer med syn, balanse og bevegelsesevne. I en oppsiktsvekkende studie som ble publisert i tidsskriftet Science i fjor, slo Harvard-forskere fast at MS i stor grad er trigget av infeksjon fra Epstein-Barr-virus (EBV). Da mulighetene for fremtidige MS-vaksiner var tema under Nevrodagene i Oslo nylig, presenterte førsteforfatter Kjetil Lauvland Bjørnevik studien på telefon fra USA. – Dette med infeksjoner som risikofaktor for MS, kan føles som et nytt tema, men det har egentlig vært med oss lenge, sa Bjørnevik som har sin doktorgrad fra MS-miljøet i Bergen. (dagensmedisin.no 11.4.2023).)

- Forsker på vaksine mot livmorhalskreft: − Sterk effekt på overlevelse.

(Anm: Forsker på vaksine mot livmorhalskreft: − Sterk effekt på overlevelse. Det utvikles nå en vaksine mot livmorhalskreft, som har hatt god effekt på kvinnene i studien. Resultatene fra studien er lovende: – Deltagerne hadde dobbelt så lang overlevelse, sammenlignet med vanlig behandling mot livmorhalskreft, på minst 25 måneder. – Kreftsvulstene ble borte, mindre eller stoppet opp og sluttet å utvikle seg. – Dette er trolig første studie med så sterke effekter på overlevelse med en kreftvaksine i pasienter som har avansert kreft, sier Agnete Fredriksen. Hun er gründer av legemiddelselskapet Nykode som har utviklet vaksinen og selv står bak studien. (…) – Denne studien er interessant, og resultatene er gledelige, men det er viktig å være klar over at det fortsatt er en ganske liten gruppe pasienter som er inkludert, sier Thea Falkenthal. (vg.no 25.4.2023).)

- Koronavaksine - informasjon til befolkningen.

(Anm: Koronavaksine - informasjon til befolkningen. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. På denne nettsiden kan man lese om effekt og bivirkninger, slik at alle selv kan ta et informert valg. (fhi.no 5.10.2021).)

- Long Covid-forskere prøver å løse blodproppmysteriet. (- Men tre år etter at de første personene med vedvarende symptomer ble dokumentert, er det ingen biomarkør for sykdommen - ingen test eller vattpinne som kan diagnostisere noen med Long COVID. En gruppe forskere ønsker å endre det.)

(Anm: Long COVID scientists try to unravel blood clot mystery. The federal COVID-19 public health emergency ended last week, but millions in the U.S. — and across the globe — are still dealing with the repercussions of the COVID-19 pandemic in the form of Long COVID. Estimates show that more than 65 million worldwide have the condition, which encompasses a wide range of symptoms that are worsened or appear after initial SARS-CoV-2 infection. But three years after the first people with persistent symptoms were documented, there is no biomarker for the disease — no test or swab that can diagnose someone with Long COVID. A group of researchers is looking to change that. (npr.com 15.5.2023).)

- Økning i sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. Stadig flere sykdommer overføres fra dyr til mennesker. Utviklingen gir økt frykt for nye pandemier. (- Når sykdommer eller infeksjoner overføres fra et virveldyr til et menneske eller omvendt, kalles det zoonoser. Det kan dreie seg om infeksjoner med bakterier, virus, orm eller sopp.) (- Begrepet zoonoser inkluderer altså en lang rekke sykdommer. – Noen påvirker fordøyelsessystemet, som salmonellose. – Andre påvirker luftveiene, som fugle- og svineinfluensa samt covid. – Andre igjen påvirker eller nervesystemet som ved rabies. – Alvorsgraden av disse sykdommene hos mennesker varierer sterkt. Flaggermus fungerer som et reservoar for mange virus som påvirker mennesker.)

(Anm: Økning i sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. Stadig flere sykdommer overføres fra dyr til mennesker. Utviklingen gir økt frykt for nye pandemier. Sykdommene det er snakk om er blant annet covid-19, apekopper, mers, ebola, fugleinfluensa, zika og hiv. Sykdommene overføres enten direkte ved kontakt mellom et dyr og et menneske, indirekte gjennom mat eller gjennom en vektor som et insekt, edderkopp eller midd. Når sykdommer eller infeksjoner overføres fra et virveldyr til et menneske eller omvendt, kalles det zoonoser. Det kan dreie seg om infeksjoner med bakterier, virus, orm eller sopp. Verdensorganisasjonen for dyrehelse opplyser at rundt 60 prosent av smittsomme sykdommer hos mennesker er zoonotiske. Noen sykdommer, som covid-19, blir først og fremst et folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem. Mange sykdommer Begrepet zoonoser inkluderer altså en lang rekke sykdommer. – Noen påvirker fordøyelsessystemet, som salmonellose. – Andre påvirker luftveiene, som fugle- og svineinfluensa samt covid. – Andre igjen påvirker eller nervesystemet som ved rabies. – Alvorsgraden av disse sykdommene hos mennesker varierer sterkt. Flaggermus fungerer som et reservoar for mange virus som påvirker mennesker. (aftenposten.no 13.4.2023).)

- Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 11. april 2023. (- 7 818 er klassifisert som alvorlige og 51 138 er klassifisert som lite alvorlige.)

(Anm: Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 11. april 2023. Etter at nesten 12,4 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 61 847 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 58 956 meldinger behandlet. 7 818 er klassifisert som alvorlige og 51 138 er klassifisert som lite alvorlige. (legemiddelverket.no 13.4.2023).)

- USA vil bruke milliarder på å utvikle ny coronavaksine.

(Anm: USA vil bruke milliarder på å utvikle ny coronavaksine. Det hvite hus ønsker å få fart på utviklingen av ny vaksine og behandling mot coronaviruset. The Washington Post skriver at Biden-administrasjonen har lansert et helt nytt coronavaksine-program. (…) Denne vaksinen skal kunne beskytte bedre mot coronaviruset som stadig muterer seg. Og andre coronavirus som kan dukke opp i fremtiden, skriver avisen. (vg.no 11.4.2023).)

- T-cellevaksine mot covid-19 kan vare lenger enn dagens vaksiner.

(Anm: T-cell vaccine for COVID-19 may last longer than current vaccines. The current COVID-19 vaccines are designed to trigger an antibody response to the SARS-CoV-2 spike protein, which is vulnerable to mutations that could make the vaccine less effective over time. Focusing on the T-cell instead, Penn State researchers have partnered with Evaxion Biotech on a study that is the first to demonstrate the effectiveness of an artificial intelligence-generated vaccine in a live viral challenge model. Such a vaccine may provide long-lasting immunity against future emerging variants and could be used as a model for other seasonal viral diseases like the flu. (medicalxpress.com 13.4.2023).)

- Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

(Anm: Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Her finner du ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner i Norge. Ukeapporten blir publisert annenhver uke. (…) Status for pandemien nasjonalt Figurene under viser tall for nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak, nye covid-19 pasienter innlagt i intensivavdeling og nye covid-19 assosierte dødsfall. Figuren vil bli oppdatert hver torsdag samtidig med publisering av ukerapporten. (fhi.no).)

- Svenskene ruster opp pandemiforskningen. Hvorfor ikke Norge?

(Anm: Svenn-Erik Mamelund, forsker og professor, OsloMet. Svenskene ruster opp pandemiforskningen. Hvorfor ikke Norge? Er vi så fornøyde med egen håndtering at vi sparer oss til fant og blir dårligere forberedt på neste pandemi? spør Svenn-Erik Mamelund. Vi bør lære av svenskenes investeringsvilje.  (aftenposten.no 29.11.2022).)

- Kan våre egne tarm­bakterier hjelpe oss med å lage bedre og billigere vaksiner? (- For eksempel kan vi vaksinere oss mot influensa eller koronavirus med en nesespray som inneholder bakterier som har laget beskyttende vaksineproteiner mot disse virusene, eller vi kan spise en kapsel med de rette bakteriene for å vaksinere oss mot omgangssyke.)

(Anm: Kamilla Wiull, PH.D-STIPENDIAT I MOLEKYLÆR MIKROBIOLOGI, NMBU. Geir Mathiesen, FORSKER I MIKROBIOLOGI, NMBU. Kan våre egne tarm­bakterier hjelpe oss med å lage bedre og billigere vaksiner? POPULÆRVITENSKAP: Mange menneskeliv er reddet på grunn av vaksiner. Dessverre kan det ta lang tid å lage vaksiner mot nye sykdommer og kostnaden er ofte høy. Hva om vi i stedet kunne fått bakterier som vi allerede har i kroppen til å lage vaksinene for oss? Vaksiner er som legoklosser Vaksiner «instruerer» kroppen til å gi beskyttelse mot en sykdom du ikke har hatt, på samme måte som når du blir immun etter at å ha vært syk. Denne vaksineinstruksen som gis til kroppen kan bestå av DNA, RNA og proteiner. Disse tre molekylene hører sammen litt på samme måte som bruksanvisningen og Llegoklossene som trengs for å lage en spesifikk Legokonstruksjon. DNAet er bruksanvisningen som RNAet kan oversette, slik at selve konstruksjonen, som i dette tilfellet er vaksineproteinet, kan lages. Vaksiner får kroppen til å lage beskyttelse mot spesifikke sykdommer ved å levere bruksanvisningen (DNA), oversettelsen (RNA) eller konstruksjonen (vaksineproteinet), eller flere av disse på en gang. (forskning.no 17.1.2023).)

- Mann har bare vært inne og kost seg som om det var pandemi i helgen.

(Anm: SATIRIKS 5080 Nyhetskanalen. Mann har bare vært inne og kost seg som om det var pandemi i helgen. Har gått med koronabuksen hele helgen. (nrk.no 3.10.2021).)

- Nærhet, samvær og samarbeid i arbeiderkollektivet. En postpandemisk refleksjon over betydningen av fysisk nærvær av andre.

(Anm: Nærhet, samvær og samarbeid i arbeiderkollektivet. En postpandemisk refleksjon over betydningen av fysisk nærvær av andre. Closeness, togetherness, and cooperation in the workers collective. A post-pandemic reflection on the importance of the physical presence of others. 12. mars 2020 stengte Norge ned på grunn av covid-19-pandemien, kun samfunnskritiske funksjoner ble opprettholdt. Skoler, barnehager, universiteter og høyskoler ble stengt. En rekke tjenesteytere måtte stenge, slik som frisør, treningssentre og svømmehaller. Alle fritidsreiser ble frarådet. «Dette er de mest inngripende tiltak vi har hatt i fredstid», sa statsminister Erna Solberg. Tiltakene skulle være en dugnad i fellesskapet for fellesskapet (NOU 2021: 6). 12. februar 2022 oppheves tiltakene. For de hardest rammede har tiltakene betydd nærmere to år med isolasjon, tap av arbeid og redusert livskvalitet. Unge, osloborgere, innvandrere og kultur- og servicenæringene har vært særlig rammet (Barstad, 2021). Det ble ikke en dugnad i felleskapet for felleskapet, men en tiltaksprosess med mange endringer. Det gav forskjellige regler mellom geografiske områder og næringer. Eksempelvis skriver Lappegård et al. (2022) at fødselstallene hadde en overraskende oppgang under pandemien. Nærmere analyse viser at oppgangen er drevet fram av kvinner i offentlig administrasjon som allerede hadde barn. Mens kvinner i servicesektoren hadde nedgang. Dette illustrerer at forhold ved arbeidsplassene under pandemien har påvirket livene våre på skjellsettende måter, uten at vi kjenner virkningsmekanismen. I perioder har det vært påbudt med hjemmekontor, i perioder har det vært anbefalt. I denne teksten er hensikten å reflektere over forutsetningene for samarbeid når vi beveger oss fra å nærarbeide sammen fysisk, til å fjernarbeide ved hjelp av digitale hjelpemidler, slik vi gjorde under pandemien. Norsk sosiologisk tidsskrift 2022;6(6):1-9.)

- Dagens tegning: Rejsefeber.

(Anm: Dagens tegning: Rejsefeber. Nye tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at flere tager smitte med deltavarianten med hjem fra ferien. (jyllands-posten.dk 19.7.2021).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- 3.000 danskere dør hvert år af hospitalsinfektioner – bedre håndhygiejne kan redde mange af dem.

(Anm: 3.000 danskere dør hvert år af hospitalsinfektioner – bedre håndhygiejne kan redde mange af dem. Hvert år får 100.000 danskere en infektion på hospitalet. Det koster liv. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt, hvordan vi gør det bedre. (…) Forskningsprojektet førte til en markant reduktion i antallet af blodforgiftninger på den hospitalsafdeling, hvor forsøget blev lavet. Fra 20-30 årlige tilfælde faldt det til blot et enkelt. (videnskab.dk 23.10.2021).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- En ny vaksine for å bekjempe soppinfeksjoner har bestått kliniske studier. (- Med sin evne til å adressere tre forskjellige patogener har denne vaksinen potensial til å revolusjonere måten vi nærmer oss invasive soppinfeksjoner på.") (- 1.5 million deaths worldwide every year.)

(Anm: A new vaccine to fight fungal infections has passed clinical trials. "With its ability to address three different pathogens, this vaccine has the potential to revolutionize the way we approach invasive fungal infections. The University of Georgia has developed a new vaccine that has the potential to become the first vaccine to receive clinical approval for the protection against invasive fungal infections. Invasive fungal infections have recently become a significant concern due to the increasing resistance to antifungal drugs. The new vaccine, if clinically approved, could provide a much-needed solution to this growing problem and help prevent the spread of these infections. 1.5 million deaths worldwide every year Fungal infections are a major public health problem that results in a significant number of deaths each year. According to estimates, these infections cause over 1.5 million deaths worldwide every year and result in billions of dollars in economic costs. The impact of these infections is particularly severe in hospitalized patients, where they increase the duration of stay in a hospital and double the risk of death. (interestingengineering.com 1.2.2023).)

- Tarmbakterier kan stå bak svakere immunresponser på COVID-19-vaksine. (- Forskerne rapporterer at økt fukose-fordøyelse av bakterier i tarmen før vaksinasjon var assosiert med lavere antall T-celler aktivert ved vaksinasjon. T-celler er en viktig type blodimmunceller som aktiveres av en bestemt stamme av bakterier eller virus, og deretter formerer seg (sterkt) seg for å bekjempe infeksjonen.)

(Anm: By Okinawa Institute of Science and Technology. Gut bacteria could be behind weaker immune responses to COVID-19 vaccine. Gut bacteria that break down a sugar called fucose could be dampening our immune response to the COVID-19 mRNA vaccine, according to a study led by researchers from the Okinawa Institute of Science and Technology (OIST). The scientists report that increased fucose digestion by bacteria in the gut before vaccination was associated with lower numbers of T-cells activated by vaccination. T-cells are an important type of blood immune cell that are activated by a specific strain of bacteria or virus, and then multiply to fight the infection. The findings, published April 20 in Communications Biology, illustrate the important impact that the trillions of bacteria in our gut—collectively called our 'gut microbiome'— have on our immune health and adds a missing piece to the puzzle of why vaccination varies in effectiveness from person to person. (medicalxpress.com 20.4.2023).)

(Anm: Hirota M, et al. Human immune and gut microbial parameters associated with inter-individual variations in COVID-19 mRNA vaccine-induced immunity. Commun Biol. 2023 Apr 20;6(1):368.)

- Hva drepte egentlig COVID-19-pasienter: Det var ikke en cytokinstorm, antyder studie. (- Sekundær bakteriell infeksjon i lungene (lungebetennelse) var ekstremt vanlig hos pasienter med COVID-19, og rammet nesten halvparten av pasientene som trengte støtte fra mekanisk ventilasjon.) (- "Vår studie fremhever viktigheten av å forebygge, lete etter og aggressivt behandle sekundær  bakteriell lungebetennelse  hos kritisk syke pasienter med alvorlig lungebetennelse, inkludert de med COVID-19, sier seniorforfatter dr. Benjamin Singer…)

(Anm: By Northwestern University. What really killed COVID-19 patients: It wasn't a cytokine storm, suggests study. Secondary bacterial infection of the lung (pneumonia) was extremely common in patients with COVID-19, affecting almost half the patients who required support from mechanical ventilation. By applying machine learning to medical record data, scientists at Northwestern University Feinberg School of Medicine found that secondary bacterial pneumonia that does not resolve was a key driver of death in patients with COVID-19. It may even exceed death rates from the viral infection itself. (medicalxpress.com 4.5.2023).)

(Anm: Cytokinstorm eller Cytokine releas syndrome (CRS) er en systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) som kan utløses av en rekke forskjellige faktorer som infeksjoner og visse legemidler. [2] Den inntreffer når et stort antall hvite blodlegemer aktiveres og slipper inflammatoriske cytokiner, som i sin tur aktiverer enda flere hvite blodlegemer. Den er også en negativ effekt av visse monoklonale antistoffmedisiner og antatte T-celleterapier. [3] [4] Alvorlige tilfeller er blitt kalt cytokinstormer[5] Når det inntreffer som et resultat av medisinering er det også kjent som en infusjonsreaksjon. (no.wikipedia.org).)

- Antipsykotika og COVID-19: debatten fortsetter. KORRESPONDANSE. (- I en metaanalyse på sammenhengen mellom psykisk sykdom, behandling og COVID-19-risiko rapporterte Benedetta Vai og kollegene en sterk sammenheng mellom eksponering for antipsykotika og COVID-19-dødelighet (oddsforhold 3·71 [1·74–7·91]). 1) (- Dette har alvorlige konsekvenser for omsorgen for pasienter med alvorlig psykisk sykdom som får eller er i ferd med å få antipsykotika under pandemien.)

(Anm: Antipsychotics and COVID-19: the debate goes on. CORRESPONDENCE. In a meta-analysis on the association of mental illness, its treatment, and COVID-19 risk, Benedetta Vai and colleagues reported a strong association between exposure to antipsychotics and COVID-19 mortality (odds ratio 3·71 [1·74–7·91]).1  This has serious implications for the care of patients with severe mental illness receiving or about to receive antipsychotics during the pandemic. It also raises questions as to whether the use of electronic health records might have limited the scope of the analysis. Lancet Psychiatry. 2021 Dec;8(12):1030.)

- Mitokondriell dysfunksjon assosieres med akutt T-lymfocytopeni og nedsatt funksjonalitet hos covid-19-pasienter.

(Anm: Mo Y, et al. Mitochondrial Dysfunction Associates With Acute T Lymphocytopenia and Impaired Functionality in COVID-19 Patients. Abstract Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection results in rapid T lymphocytopenia and functional impairment of T cells. The underlying mechanism, however, remains incompletely understood. In this study, we focused on characterizing the phenotype and kinetics of T-cell subsets with mitochondrial dysfunction (MD) by multicolor flow cytometry and investigating the association between MD and T-cell functionality. While 73.9% of study subjects displayed clinical lymphocytopenia upon hospital admission, a significant reduction of CD4 or CD8 T-cell frequency was found in all asymptomatic, symptomatic, and convalescent cases. CD4 and CD8 T cells with increased MD were found in both asymptomatic and symptomatic patients within the first week of symptom onset. Lower proportion of memory CD8 T cell with MD was found in severe patients than in mild ones at the stage of disease progression. Critically, the frequency of T cells with MD in symptomatic patients was preferentially associated with CD4 T-cell loss and CD8 T-cell hyperactivation, respectively. Patients bearing effector memory CD4 and CD8 T cells with the phenotype of high MD exhibited poorer T-cell responses upon either phorbol 12-myristate-13-acetate (PMA)/ionomycin or SARS-CoV-2 peptide stimulation than those with low MD. Our findings demonstrated an MD-associated mechanism underlying SARS-CoV-2-induced T lymphocytopenia and functional impairment during the acute phase of infection. Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; T-cell functionality; memory T cell; mitochondrial dysfunction (MD). Front Immunol. 2022 Jan 14;12:799896.)

- Bruk av antipsykotika og risiko for sykehusinnleggelse eller død på grunn av lungebetennelse hos personer med og uten Alzheimers sykdom. Konklusjoner: Uavhengig av anvendt studiedesign, behandlingsvarighet eller valg av medikament, var bruk av antipsykotika forbundet med høyere risiko for pneumoni (lungebetennelse).

(Anm: Antipsychotic use and risk of hospitalisation or death due to pneumonia in persons with and without Alzheimer's disease (…) CONCLUSIONS: Regardless of applied study design, treatment duration, or the choice of drug, antipsychotic use was associated with higher risk of pneumonia. With observational data we cannot fully rule out a shared causality between pneumonia and antipsychotic use, but the risk-benefit balance should be considered when antipsychotics are prescribed. [Epub ahead of print]. Chest. 2016 Jun 10. pii: S0012-3692(16)50246-3.)

- En case-kontrollstudie av bruk av antipsykotika og lungebetennelse-relatert dødelighet i Storbritannia. (-  Konklusjon.) (- Olanzapin og kvetiapin ble funnet å øke risikoen for lungebetennelse-relaterte dødsfall i dette NPSAD-utvalget i klinisk viktig grad.)

(Anm: Copeland CS, Wallman P, Morgan D, Owen E, Taylor D. A Case-Control Study of Antipsychotic Use and Pneumonia-Related Mortality in the UK. A Case–Control Study of Antipsychotic Use and Pneumonia-Related Mortality in the UK. Abstract Background & Aim There is increasing evidence linking antipsychotic use with pneumonia, but limited evidence of an effect on pneumonia-related outcomes such as mortality. In this study we aimed to examine the association of pneumonia-related death with specific antipsychotic exposure. Method Deaths analysed were those reported to a UK-based drug-related deaths database, the National Programme on Substance Abuse Deaths (NPSAD), between 1997 and September 2020. (…) Results There were 2467 PM cases and 40,128 controls; 1818 prescribed cases and 28,018 controls. Second generation antipsychotics (SGAs) were robustly associated with an increased risk of pneumonia-related death compared with those not prescribed or taking antipsychotics (PM detection adjusted OR [AOR] 1·34 [95% CI 1·15–1·55]; prescribed AOR 1·28 [95% CI 1·11–1·49]). First generation antipsychotics had no clear association with death from pneumonia (PM detection AOR 1·06 [95% CI 0·77–1·47]; prescribed AOR 0·91 [95% CI 0·71–1·17]). Amongst SGAs, olanzapine was associated with an increased risk of death due to pneumonia (PM detection AOR 1·49 [95% CI 1·22–1·82]; prescribed AOR 1·44 [95% CI 1·18–1·76]) as was quetiapine (PM detection AOR 1·34 [95% CI 1·07–1·66]; prescribed AOR 1·28 [95% CI 1·01–1·64]). Conclusion Olanzapine and quetiapine were found to increase the risk of pneumonia-related death in this NPSAD sample to a clinically important extent. Acta Psychiatr Scand. 2023 Jan 18. doi: 10.1111/acps.13532.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Studie: Koronavaksinen reddet 20 millioner liv. Nærmere 20 millioner liv ble reddet av koronavaksinen det første året, men enda flere kunne vært reddet om flere var blitt vaksinert, viser en ny studie.

(Anm: Studie: Koronavaksinen reddet 20 millioner liv. Nærmere 20 millioner liv ble reddet av koronavaksinen det første året, men enda flere kunne vært reddet om flere var blitt vaksinert, viser en ny studie. Studien som er offentliggjort i tidsskriftet The Lancet, baserer seg på data fra 185 land og territorier mellom desember 2020 og desember 2022. Kina er ikke tatt med på grunn av det høye folketallet og de strenge tiltakene som hindrer smitte. Studien konkluderte med at 19,8 millioner liv ble reddet ut av potensielt 31,4 millioner dødsfall om ingen vaksiner var tilgjengelig. Ytterligere 600.000 liv kunne vært reddet om hvert lands mål om å vaksinere minst 40 prosent av befolkningen innen slutten av 2021 var nådd. (tv2.no 24.6.2022).)

(Anm: Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. The Lancet Infectious Diseases 2022 (Published:June 23, 2022).)

- Overdødelighet på 7 prosent i 2022. Det har vært 7 prosent flere dødsfall enn forventet frem til midten av november i år.

(Anm: Overdødelighet på 7 prosent i 2022. Det har vært 7 prosent flere dødsfall enn forventet frem til midten av november i år. Hovedårsaken er covid-19. I 2022 var det til og med uke 46 en overdødelighet på 7 prosent sammenlignet med årene før pandemien. Det utgjør om lag 2700 flere dødsfall enn forventet. Det viser nye beregninger fra Folkehelseinstituttet. Hovedårsaken er covid-19, viser nye analyser fra FHI. Analysene er foreløpige, og kan endre seg når tallene for hele 2022 foreligger. (aftenposten.no 21.12.2022).)

- To tredjedeler av alle koronadødsfall i Norge har skjedd i år. Her er årsakene.

(Anm: To tredjedeler av alle koronadødsfall i Norge har skjedd i år. Her er årsakene. De fleste som døde av korona i år, er fullvaksinerte. Men det er de uvaksinerte som bekymrer helsemyndighetene. (aftenposten.no 18.11.2022).)

- Studie: Snusere har mye større risiko for å få covid-19.

(Anm: Studie: Snusere har mye større risiko for å få covid-19. – Dette er interessante funn, sier FHI-forsker Ida Henriette Caspersen. Forskere fra Norge, Sverige og Finland har gått sammen og gjort en studie på nordiske røykere og snusere. I den nye studien er det blitt gjort overraskende funn. Grunnlaget for forskningen består av et utvalg av den finske befolkningen som ble fulgt gjennom pandemien. (tv2.no 7.12.2022).)

- REVURDERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER FOR PANDEMIBEREDSKAP OG RESPONS. (- Selv om COVID-19-pandemien langt fra er over, rettes oppmerksomheten nå mot spørsmålet om hvordan verden kan være bedre forberedt på å reagere på fremtidige pandemier..) (- I sentrum for bekymringene er spørsmålet om intellektuell eiendom (IP), diagnostikk, terapi og vaksiner. Mens regjeringer stilte krav og pumpet inn store ressurser (midler) for å støtte innovasjoner relatert til COVID-19, har farmasøytiske selskaper i stor grad vært i stand til å beholde IP i sine funn, og oppnå klekkelig fortjeneste, selv når hoveddelen av finansieringen har kommet fra regjeringer.)

(Anm: RETHINKING INTELLECTUAL PROPERTY FOR PANDEMIC PREPAREDNESS AND RESPONSE. Although the COVID-19 pandemic is far from over, attention is now turning to the question of how the world can be better prepared to respond to future pandemics. At the centre of concerns is the question of intellectual property (IP), of diagnostics, therapeutics, and vaccines. While governments demanded and pumped huge resources into supporting innovations in relation to COVID-19, pharmaceutical companies have largely been able to retain IP in their discoveries, and achieve very substantial profits, even when the bulk of funding has come from governments. Although it hard to view the current situation as equitable, entrenched interests have opposed significant change, and in any case there is no consensus on what changes to IP would lead to a future that is both equitable and sustaining with regard to pandemic preparedness and response. A number of innovative IP solutions for stronger global pandemic response have been proposed. They range from voluntary measures and expanded use of recognised TRIPS flexibilities to a temporary waiver of TRIPS intellectual property protections at the WTO or even to an entirely new incentive/access framework for pandemic diseases. As the world comes together to create a new treaty or instrument for better pandemic preparation and response, we will explore proposals for more flexible management of IP. The event is co-organised by Professor Jonathan Wolff, the Global Health Impact Project, and the Independent Research Group for Global Health Justice. (bsg.ox.ac.uk 4.10.2022).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Medicinalfirmaer kan blive tvunget til at hoste op med vaccineopskrifter.

(Anm: Medicinalfirmaer kan blive tvunget til at hoste op med vaccineopskrifter. EU har opgivet at blokere for at ophæve medicinalfirmaernes eneret på fremstilling af coronavacciner. Det giver fornyet optimisme hos ngo’er, der kæmper for global adgang til vaccinerne. Oxfam Ibis opfordrer Danmark til at gå forrest. Kan verden virkelig tvinge Pfizer, AstraZeneca og Moderna til at dele deres opskrifter på coronavacciner, så de eftertragtede dråber kan produceres flere steder og hele verden blive vaccineret inden for en overskuelig fremtid? Det er der faktisk for første gang udsigt til, efter Verdenshandelsorganisationen WTO i denne uge har besluttet at gå videre med et forslag, som giver alle organisationens medlemslande ret til midlertidigt at ophæve vaccine-fabrikanternes patentrettigheder, så længe pandemien står på.  (danwatch.dk 10.6.2022).)

- Mulig å revidere patentavtale. U-land. (- Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august).)

(Anm: U-land.Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august). Stiglitz peker på at TRIPS kan hindre utvikling i u-landene. Løsningen er ifølge Stiglitz å avvikle TRIPS, og flytte forhandlingene til Verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO. Argumentet til Stiglitz om at u-landenes stemmer blir hørt bedre i WIPO er ikke godt belagt: De mektigste statene rår grunnen også i WIPO. U-landene kan hindre vedtak, men får ikke gjennom avtaler mot i-landenes vilje.  (aftenposten 20.9.2005).)

— Jeg vil være veldig forsiktig med å kalle noen en konspirasjons­teoretiker. (- Et viktig suksesskriterie har vært åpenhet om usikkerhet, sa immunolog Anne Spurkeland og medieforsker Øyvind Ihlen til Khrono nylig.)

(Anm: — Jeg vil være veldig forsiktig med å kalle noen en konspirasjons­teoretiker. FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det har vært viktig å kommunisere usikkerhet under pandemien. (…) Høy tillit Sammen med andre helsemyndigheter har hun og FHI under pandemien opplevd stor tillit fra den norske befolkningen, selv om den har vært dalende den siste tiden. Det viser Befolkningsundersøkelsen. Et viktig suksesskriterie har vært åpenhet om usikkerhet, sa immunolog Anne Spurkeland og medieforsker Øyvind Ihlen til Khrono nylig. At hun har fått en fremskutt rolle i norsk offentlighet, er fint, men også alvorlig, mener Stoltenberg. — Det må ikke misbrukes. Jeg kan ikke forsikre meg mot at jeg sier noe som er feil, for det er mye man skal huske. Men jeg forsøker å erkjenne feilene fort hvis det skjer, og korrigerer meg selv. Det viktigste er å være åpen og ærlig om hva vi til enhver tid vet og ikke vet. Jeg har vært bekymret for at det skal skape mer forvirring og bekymring i befolkningen, fordi det ofte blir kompliserte budskap. Erfaringen så langt er at det fører til tillit i et land som Norge, og det er jeg utrolig glad for. (khrono.no 23.1.2022).)

- Slutten på pandemien vil ikke bli sendt på TV (kringkastet). (- Visninger av pandemistatistikk har dominert skjermer og bidratt til å spore covid-19, men David Robertson og Peter Doshi forklarer hvorfor det kanskje ikke er tilstrekkelig til å definere dens slutt.)

(Anm: Feature. Christmas 2021: Time Warp. The end of the pandemic will not be televised. Dashboards of pandemic statistics have dominated screens and helped to track covid-19, but David Robertson and Peter Doshi explain why they might not be enough to define its end. BMJ 2021;375:e068094.)

(Anm: Folkehelseinstituttet (FHI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- WHO-topp gir kinesiske forskere koronarefs. Kinesiske forskere anklages for å ha holdt tilbake virusprøver fra Wuhan i tre år. Det mener Verdens helseorganisasjons fremste koronaekspert er uakseptabelt.

(Anm: WHO-topp gir kinesiske forskere koronarefs. Kinesiske forskere anklages for å ha holdt tilbake virusprøver fra Wuhan i tre år. Det mener Verdens helseorganisasjons fremste koronaekspert er uakseptabelt. Maria Van Kerkhove peker på at det blir vanskeligere å gjennomføre forskning som kan hindre senere utbrudd når informasjon fra virusprøvene er utilgjengelig. – Tiden løper fra oss, sier hun. Verdens helseorganisasjon (WHO) har kun fått noe genetikkdata fra Wuhan, der covid-19 antas å stamme fra. Disse dataene var tilgjengelig på en internasjonal database i kort tid. (vg.no 7.4.2023).)

- Medier: Pfizer og Moderna skruede op for vaccinepriserne i Tyskland midt i pandemien. Ifølge tyske medier skruede de store leverandører af covid-19-vacciner Pfizer/Biontech og Moderna op for prisen på vaccinerne midt under coronapandemien. (- ”Jeg ser det som dubiøst, for hvis man ser på salgsindtægterne, kunne man have holdt fast i de originale priser,” lyder det fra Wolf-Dieter Ludwig, der er formand for den tyske lægeforenings medicinudvalg.)

(Anm: Medier: Pfizer og Moderna skruede op for vaccinepriserne i Tyskland midt i pandemien. Ifølge tyske medier skruede de store leverandører af covid-19-vacciner Pfizer/Biontech og Moderna op for prisen på vaccinerne midt under coronapandemien. Europas største økonomi, Tyskland, brugte ifølge NDR, WDR og Süddeutsche Zeitung 13,1 mia. euro, 97,4 mia. kr., på covid-19-vacciner. Det oplyser medierne på baggrund af fortrolige dokumenter, der beskriver, hvor mange vacciner den tyske regering bestilte fra hvilken producent og til hvilken pris. Det skriver Euractiv. (…) ”Jeg ser det som dubiøst, for hvis man ser på salgsindtægterne, kunne man have holdt fast i de originale priser,” lyder det fra Wolf-Dieter Ludwig, der er formand for den tyske lægeforenings medicinudvalg.  (...) Oplysningerne fra de tre tyske medier er interessante, fordi vaccineproducenter og EU-Kommissionen har indtil videre kun offentliggjort deloplysninger om vaccineindkøbene. (medwatch.dk 27.1.2023).)

- Sykepleier får erstatning etter ti års kamp. En sykepleier som utviklet ME etter å ha fått vaksine mot svineinfluensa i 2010, har vunnet erstatningssaken mot staten i lagmannsretten. (– Den nye dommen vil få betydning for skader og sykdommer etter koronavaksinering, sier Larsen.)

(Anm: Sykepleier får erstatning etter ti års kamp. En sykepleier som utviklet ME etter å ha fått vaksine mot svineinfluensa i 2010, har vunnet erstatningssaken mot staten i lagmannsretten. Lagmannsretten slår fast at staten er erstatningsansvarlig etter at sykepleieren utviklet ME som følge av at hun fikk svineinfluensavaksinen Pandemrix. – Det har vært en ekstraordinær belastning for medlemmet vårt at saken har tatt så lang tid som tolv år, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til Sykepleien. Sykepleieren meldte skaden til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) allerede i 2012. Siden den gang har saken vært behandlet i NPE og klageinstansen. Nå har den kvinnelige sykepleieren fått medhold i både tingretten og lagmannsretten. (dagensmedisin.no 9.11.2022).)

- Etter ti års kamp: Sykepleier får erstatning etter vaksineskade. Sykepleieren utviklet ME etter å ha fått Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2010. Nå har hun vunnet erstatningssaken i lagmannsretten. (- Kan få betydning for koronavaksinerte – NSF bistår nå rundt 35 medlemmer som fortsatt er syke etter koronavaksinering.)

(Anm: Etter ti års kamp: Sykepleier får erstatning etter vaksineskade. Sykepleieren utviklet ME etter å ha fått Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2010. Nå har hun vunnet erstatningssaken i lagmannsretten. Lagmannsretten har slått fast at staten er erstatningsansvarlig etter at sykepleieren utviklet ME (se faktaboks under) som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bistått henne i saken, som ble vunnet både i tingretten og i lagmannsretten. Nå må Norsk pasientskadeerstatning utbetale erstatning, skriver NSF på sine hjemmesider. (…) Kan få betydning for koronavaksinerte – NSF bistår nå rundt 35 medlemmer som fortsatt er syke etter koronavaksinering. Staten må sette opp farten og unngå unødvendige runder i disse sakene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Larsen sier hun forventer at Norsk pasientskadeerstatning innretter sin praksis i tråd med Høyesteretts- og lagmannsrettens dommer. – Den nye dommen vil få betydning for skader og sykdommer etter koronavaksinering, sier Larsen. (sykepleien.no 8.11.2022).)

- Studie: Unge fik hovedpine og maveuro efter coronavaccination. (- Hos de 15-19-årige oplevede 77,5 procent af de vaccinerede hovedpine inden for de to første uger efter andet vaccinestik. For de ikkevaccinerede var det 65 procent. Det samme billede tegner sig for træthed og mave-tarm-problemer som diarré og opkast. Træthed blev registreret hos 78 procent af de vaccinerede mod 69 procent af de ikkevaccinerede inden for 14 dage efter andet stik. Hos de 12-14-årige havde 61,5 procent hovedpine inden for 14 dage efter andet stik. For de ikkevaccinerede i samme aldersgruppe var det 41 procent.)

(Anm: Studie: Unge fik hovedpine og maveuro efter coronavaccination. Forskere har spurgt unge, hvordan de havde det efter coronavaccination. Svarene er velkendte symptomer. Ondt i hovedet, mave-tarm-problemer og træthed er symptomer, som en del danske unge døjede med i tiden efter deres coronavaccination. Det viser resultater fra et studie, som forskere på Rigshospitalet står bag, og som er publiceret i tidsskriftet Vaccines. (…) Holdet har fået svar fra 779 vaccinerede og 7004 ikkevaccinerede i alderen 12-19 år. ”Vi ser, at efter anden vaccination er der mere hovedpine og træthed og også flere mave-tarm-symptomer hos dem, der er blevet vaccineret, sammenlignet med dem, der ikke er blevet vaccineret,” siger hun. Hos de 15-19-årige oplevede 77,5 procent af de vaccinerede hovedpine inden for de to første uger efter andet vaccinestik. For de ikkevaccinerede var det 65 procent. Det samme billede tegner sig for træthed og mave-tarm-problemer som diarré og opkast. Træthed blev registreret hos 78 procent af de vaccinerede mod 69 procent af de ikkevaccinerede inden for 14 dage efter andet stik. Hos de 12-14-årige havde 61,5 procent hovedpine inden for 14 dage efter andet stik. For de ikkevaccinerede i samme aldersgruppe var det 41 procent. Det er velkendte symptomer ved vaccination, og derfor er resultaterne ikke meget overraskende. Heldigvis, mener Selina Kikkenborg Berg. ”Vi skal huske, at vi på det her tidspunkt vaccinerede med en ny vaccine og med en teknik, man ikke havde meget erfaring med. Så man vidste ikke helt, hvad man kun (medwatch.dk 17.11.2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Studie af senfølger: Flere med senfølger har ikke haft corona. (- Omkring en tredjedel af deltagerne i studiet havde ikke antistoffer fra en infektion med corona.) (- De har altså ikke været smittet med corona.) (- Han afviser, at der er tale om, at gruppen er ”indbildt syge”. Årsagen er bare ikke en corona-infektion.)

(Anm: Studie af senfølger: Flere med senfølger har ikke haft corona. I et dansk studie har en betydelig gruppe med senfølger ikke antistoffer fra corona-infektion. Et studie af medlemmerne i en Facebook-gruppe for personer med senfølger fra corona har nået et overraskende resultat: Omkring en tredjedel af deltagerne i studiet havde ikke antistoffer fra en infektion med corona. De har altså ikke været smittet med corona. Det skriver Politiken om studiet, der er trykt i tidsskriftet Microbiology Spectrum. I studiet har 341 medlemmer af Facebook-gruppen ”Covidramte med senfølger” indvilget i at få taget en blodprøve og svare på et spørgeskema. Ni ud af ti af de deltagende var kvinder. (…) Han afviser, at der er tale om, at gruppen er ”indbildt syge”. Årsagen er bare ikke en corona-infektion. (medwatch.dk 21.11.2022).)

- Norsk studie: Vaksine stopper ikke langcovid.

(Anm: Norsk studie: Vaksine stopper ikke langcovid. En ny norsk studie konkluderer med at vaksiner gir dårlig beskyttelse mot «langcovid», altså senfølger av viruset - som konsentrasjonsproblemer, utmattelse, tung pust eller endringer i smak og lukt. – Vaksiner beskytter veldig dårlig mot long covid. Det er egentlig veldig overraskende. Det er litt beskyttelse, men det er triste greier, sier lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten. Studien sier likevel at vaksinene er «fantastisk effektive» mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, noe også andre studier har vist. Studien er gjennomført av forskere ved sykehuset. (vg.no 23.11.2022).)

- Karl-Erik har vært syk i 14 måneder etter koronavaksine. Nå etterlyser tobarnsfaren at han og andre som kan ha fått skader etter vaksinene får bedre hjelp og informasjon fra helsemyndighetene.

(Anm: Karl-Erik har vært syk i 14 måneder etter koronavaksine. Nå etterlyser tobarnsfaren at han og andre som kan ha fått skader etter vaksinene får bedre hjelp og informasjon fra helsemyndighetene. Det var i august i fjor at 42 år gamle Karl-Erik Hordnes fra Arna utenfor Bergen tok sin andre dose med koronavaksine. – Det var sterkt anbefalt å ta andre dose, så det hadde jeg ingen betenkeligheter med å gjøre. Jeg er ingen vaksineskeptiker, forteller familiefaren. Begge dosene var av typen Pfizer. Tre uker senere ble han syk med influensasymptomer. – Jeg lå strak ut i tre dager og trodde det var influensa. Problemet var bare at symptomene aldri ga seg, forteller Hordnes. Etter at han oppsøkte legehjelp, har han vært innlagt på sykehus for forskjellige tester. Han er undersøkt av hjertespesialist. Lungene og hodet er scannet og det er tatt en stor mengde blodprøver. Uten at legene fant noe galt. (tv2.no 22.11.2022).)

- Vaksinene stopper ikke «long covid», ifølge ny studie. (- Vaksinene er «fantastisk effektive» i å forhindre alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, finner studien, som så mange andre studier før den.) (- Men vaksinene beskytter ikke mot hverken konsentrasjonsproblemer, utmattelse, tung pust eller endringer i smak og lukt, ifølge studien.) (- «Long covid» er begrepet som brukes om langvarige virkninger av koronasmitte.)

(Anm: Vaksinene stopper ikke «long covid», ifølge ny studie. Vaksinene beskytter knapt mot senvirkninger, sier norsk studie. Forsker mener du ikke bør føle deg trygg, dersom du unnslapp «long covid» ved første smitte. Koronavaksiner gir minimal beskyttelse mot senvirkninger, med unntak av mot hukommelsesvansker. Det viser en norsk studie. – Vaksiner beskytter veldig dårlig mot long covid. Det er egentlig veldig overraskende. Det er litt beskyttelse, men det er triste greier. Det sier lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus. Han leder Koronastudien ved sykehuset. Forskere derfra publiserte nylig en ny forskningsartikkel. «Long covid» er begrepet som brukes om langvarige virkninger av koronasmitte. Vaksinene er «fantastisk effektive» i å forhindre alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, finner studien, som så mange andre studier før den. Men vaksinene beskytter ikke mot hverken konsentrasjonsproblemer, utmattelse, tung pust eller endringer i smak og lukt, ifølge studien. (aftenposten.no 21.11.2022).)

- Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger. I en lederartikkel i BMJ rettes sterk kritikk mot legemiddelindustrien som ikke er villig til å la andre granske rådataene fra vaksinestudier og studier av nye medikamenter mot covid-19. (- BMJ-artikkelen avslutter med: Vi trenger full datatransparens for alle studier, vi trenger det i allmennhetens interesse, og vi trenger det nå.) (- Forfatterne viser til hva som skjedde for 10 år siden da myndigheter rundt om i verden brukte milliarder på å skaffe seg lagre med antivirale midler mot influensa - oseltamivir - som ikke var vist å redusere risikoen for komplikasjoner, sykehusinnleggelser eller død. Studiene var sponset av produsenten, de fleste var upubliserte, forfattere av publiserte studier var betalt av produsenten, medforfattere hadde ikke tilgang til rådata og akademikere ble nektet tilgang til data for å gjøre egne analyser2-3.)

(Anm: Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger. I en lederartikkel i BMJ rettes sterk kritikk mot legemiddelindustrien som ikke er villig til å la andre granske rådataene fra vaksinestudier og studier av nye medikamenter mot covid-19. I en lederartikkel i British Medical Journal1 kreves det at rådata om effektene av nye vaksiner og behandlinger av covid-19 blir fullt og umiddelbart tilgjengelig for kritisk gjennomgang. (…) Nå ser vi historien gjenta seg, ifølge forfatterne av BMJ-artikkelen. (…) Både Pfizer, Moderna og AstraZeneca nekter å frigi originaldata før alle vaksinestudier er fullførte. Det samme gjelder data for nye medisiner mot covid-19. BMJ-forfatterne påpeker at vi sitter igjen med publikasjoner, men ingen tilgang til underliggende data selv etter forespørsel. Dette er bekymringsfullt for deltakere, forskere, klinikere, tidsskriftredaktører, beslutningstakere og publikum. (…) Selv om tidsskriftene vanligvis ikke får tilgang til underliggende data, så skulle man tro at reguleringsmyndigheter får bedre tilgang til slike data, men også de stritter imot å dele denne kunnskapen med verden. Ifølge BMJ-forfatterne gjelder det blant annet amerikanske FDA. En rettslig kjennelse har nå pålagt FDA å publisere langt flere data enn de har gjort til nå. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Health Canada har vært mer villige til å gi ut data, problemet er bare at heller ikke disse myndighetene har tilgang til alle rådataene. BMJ-lederen påpeker at troverdigheten til store legemiddelfirmaer er frynsete. Flere har vært gjennom kriminelle og sivile oppgjør som har kostet dem milliarder av dollar. Nå har de tjent seg søkkrike på covid-19-vaksiner og medisiner. BMJ mener det er uakseptabelt at pasienter, publikum og myndigheter må nøye seg med bearbeidede data fra produsentene og at rådataene først vil være tilgjengelige for kritisk granskning en gang i fremtiden. Åpenhet er nøkkelen til å bygge tillit og er viktig for å svare på folks legitime spørsmål om effektivitet og sikkerhet for vaksiner og behandlinger. BMJ-forfatterne krever at data må være tilgjengelige når studieresultater kunngjøres, publiseres eller brukes til å begrunne forskriftsvedtak. Det er ingen grunn til unntak fra denne praksisen under en pandemi. Publikum har betalt for covid-19-vaksiner gjennom omfattende offentlig finansiering av forskning, og det er publikum som opplever fordeler og skader av vaksinasjon. Offentligheten har derfor en rett til disse dataene, og eksperter må få mulighet til å granske dataene. BMJ-artikkelen avslutter med: Vi trenger full datatransparens for alle studier, vi trenger det i allmennhetens interesse, og vi trenger det nå. (nhi.no 24.3.2022).)

(Anm: Doshi P, Godlee F, Abbasi K. Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now published correction appears in BMJ. 2022 Jan 24;376:o189.)

(Anm: Godlee F, Clarke M. Why don't we have all the evidence on oseltamivir? BMJ 2009;339:b5351.)

(Anm: Doshi P. Neuraminidase inhibitors—the story behind the Cochrane review. BMJ 2009;339:b5164.)

(Anm: Tanveer S, Rowhani-Farid A, Hong K, Jefferson T, Doshi P. Transparency of COVID-19 vaccinetrials: decisions without data. BMJ Evid Based Med 2021:bmjebm-2021-111735.)

- Vi vil alle være døde før FDA offentligjør alle COVID-vaksinedokumenter, ifølge saksøkerne. (- Ved første øyekast høres det ut som mye materiale. Med unntak av en gruppe forskere og leger, som har saksøkt kontrollorganet (FDA) i henhold til Freedom of Information Act (offentlighetsloven), hvor de ber om anslagsvis 400 000 sider pluss tilleggssider med informasjon om vaksinens godkjenning.) (- I FDAs foreslåtte tidsplan – forplikter kontrollorganet (FDA) å frigjøre "et minimum" av 500 sider i måneden etter den første frigjøringen – hvilket tilsier at alle dokumenter ikke er offentlig tilgjengelige før i 2097.)

(Anm: Greene J. We'll all be dead before FDA releases full COVID vaccine record, plaintiffs say. (Reuters) - In advance of a court hearing before a federal judge in Fort Worth, Texas, Tuesday, the Food and Drug Administration has offered by the end of January to make public 12,000 pages of data that it relied on to license Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine. At first glance, that sounds like a lot of material. Except a group of scientists and doctors who’ve sued the agency under the Freedom of Information Act is seeking an estimated 400,000-plus additional pages of information about the vaccine’s approval. Under the FDA’s proposed schedule – the agency pledges to release “a minimum” of 500 pages a month after the initial dump – the full trove might not be made public until the year 2097. (reuters.com 14.12.2021).)

- «Avgjørende betydning»: Dommer beordrer FDA å fremskynde offentligjøringen av Pfizers vaksinedokumenter. (- En føderal dommer i Texas beordret på torsdag Food and Drug Administration (FDA) om å offentliggjøre dataene som lå til grunn for godkjenningen av Pfizers COVID-19-vaksine, samt et pålegg om en dramatisk akselerert tidsplan som resulterer i offentligjøring av all informasjon innen omtrent åtte måneder.) (- Det er omtrent 75 år og fire måneder raskere enn det FDA sa det kunne ta å fullføre en offentliggjøring i henhold til forespørselen fra en gruppe leger og forskere, som ber om anslagsvis 450 000 sider dokumentasjon av vaksinen.) (- Det betyr at Pfizers vaksinedata kan være offentlig tilgjengelige før utgangen av denne sommeren, snarere enn for eksempel i 2097.) (- Selv om FDA kanskje ikke ser det på denne måten, tror jeg Pittman gjorde kontrollorganet – og landet – en stor tjeneste ved å fremskynde dokumentproduksjonen.)

(Anm: Greene J. «Paramount importance»: Judge orders FDA to hasten release of Pfizer vaccine docs. A federal judge in Texas on Thursday ordered the Food and Drug Administration to make public the data it relied on to license Pfizer’s COVID-19 vaccine, imposing a dramatically accelerated schedule that should result in the release of all information within about eight months. That’s roughly 75 years and four months faster than the FDA said it could take to complete a Freedom of Information Act request by a group of doctors and scientists seeking an estimated 450,000 pages of material about the vaccine. (…) Rather than producing 500 pages a month — the FDA's proposed timeline — he ordered the agency to turn over 55,000 a month. That means all the Pfizer vaccine data should be public by the end of the summer rather than, say, the year 2097. Even if the FDA may not see it this way, I think Pittman did the agency — and the country — a big favor by expediting the document production. I’ve been chronicling this fight since November and have heard from of readers who said they felt something was suspicious, even nefarious, in the FDA’s proposed slo-mo timeline. Making the information public as soon as possible may help assuage the concerns of vaccine skeptics and convince them the product is safe. (reuters.com 7.1.2022).)

- Dette er bivirkningene nå. Det er mange som har meldt om mistenkte bivirkninger fra covid-vaksiner, ifølge Legemiddelverkets ferske rapport.

(Anm: Dette er bivirkningene nå. Det er mange som har meldt om mistenkte bivirkninger fra covid-vaksiner, ifølge Legemiddelverkets ferske rapport. Her kan du se hvilke bivirkninger det rapporteres mest om - og hvem det rammer. Kvinner er i stort flertall - og underlivsblødninger etter overgangsalder er den vanligste av de alvorlige meldingene. (…) - Legemiddelverket har mottatt mange meldinger og opplever at både helsepersonell og befolkningen har hatt lav terskel for å melde ved mistanke om bivirkninger etter vaksinering mot covid-19, skriver Legemiddelverket i den ferske rapporten som ble publisert 22. september. (…) Etter at nesten 11,9 millioner vaksinedoser er satt, har Legemiddelverket mottatt 60 500 meldinger om mistenkte bivirkninger. – Av disse er 47 408 meldinger behandlet – 6 884 er klassifisert som alvorlige – 40 524 er klassifisert som lite alvorlige. - Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering, understreker Legemiddelverket. (vi.no 23.9.2022).)

- Alvorlig bivirkning bekreftet. En fersk nordisk studie bekrefter den sjeldne men alvorlige bivirkningen etter AstraZenecas coronavaksine Vaxzevria. (- Sinusvenetrombose og lave blodplater inngår i det alvorlige, men svært sjeldne sykdomsbildet kalt vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni.)

(Anm: Alvorlig bivirkning bekreftet. En fersk nordisk studie bekrefter den sjeldne men alvorlige bivirkningen etter AstraZenecas coronavaksine Vaxzevria. ALVORLIG BIVIRKNING: Fem mennesker døde av blodpropp, lave blodplater og blødninger etter å ha tatt AztraZeneca-vaksinen i Norge. En fersk nordisk studie bekrefter sammenheng mellom sykdommen og vaksinen. Coronavaksinen Vaxzevria, også kjent som AstraZeneca-vaksinen, er forbundet med økt forekomst av lave blodplater og venøs blodpropp i hjernen. Samtidig er det ikke funnet en tilsvarende sammenheng for de to mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax. Det viser nye resultater fra folkehelseinstituttene i Norge, Danmark og Finland, skriver FHI på sine nettsider onsdag. Den nordiske studien er gjennomført av forskere fra Folkehelseinstituttet, det danske Statens Serum Institut og det finske folkehelseinstituttet THL, som har brukt helsereregisterdata fra de tre landene. Forskerne fant 12 ganger økt forekomst av sinusvenetrombose (venøs blodpropp i hjernen) og 4 ganger økt forekomst av lave blodplater i perioden 28 dager etter vaksinasjon med Vaxzevria. Dette tilsvarer henholdsvis 1,6 og 4,9 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte. Det nordiske samarbeidet bekrefter dermed en sjelden, men alvorlig bivirkning etter coronavaksinasjon med coronavaksinen Vaxzevria fra AstraZeneca. - Denne studien bekrefter det vi har sett i en rekke andre studier, sier assisterende direktør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet. Sinusvenetrombose og lave blodplater inngår i det alvorlige, men svært sjeldne sykdomsbildet kalt vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni.  (dagbladet.no 15.6.2022).)

(Anm: Nordisk studie bekrefter alvorlig bivirkning etter koronavaksinasjon med Vaxzevria. Koronavaksinen Vaxzevria er forbundet med økt forekomst av lave blodplater og venøs blodpropp i hjernen, men det ble ikke funnet en tilsvarende sammenheng for de to mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax. Det viser nye resultater folkehelseinstituttene i Norge, Danmark og Finland. (fhi.no 15.6.2022).)

- Akutt makulær nevroretinopati etter covid-19-vaksinasjon.

(Anm: Bøhler AD, Strøm ME, Sandvig KU, Moe MC, Jørstad ØK. Acute macular neuroretinopathy following COVID-19 vaccination. The complex immunological mechanisms of vaccines bring about an inevitable risk of immune-mediated adverse reactions. Of special interest in this time of epidemic is the safety of COVID-19 vaccines and, in particular, the emerging evidence that the ChAdOx1 nCoV-19 adenoviral vector vaccine from AstraZeneca can cause vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT). We present the case of a patient who developed an acute paracentral scotoma after having received this vaccine. Eye (Lond). 2022 Mar;36(3):644-645.)

(Anm: Jalink MB, Bronkhorst IHG. A Sudden Rise of Patients with Acute Macular Neuroretinopathy during the COVID-19 Pandemic. Case Rep Ophthalmol. 2022 Feb 14;13(1):96-103.)

- Studie: AstraZeneca-vaksinen ga høyere risiko for blodpropp. AstraZenecas koronavaksine knyttes i en stor, internasjonal studie til 30 prosent høyere risiko for sjeldne blodpropptilfeller enn Pfizers vaksine. Der ble det registrert 862 tilfeller av blodproppene i løpet av de første fire ukene etter vaksinasjon hos AstraZeneca-gruppa, sammenlignet med 520 blant dem som fikk Pfizer. Det betyr at AstraZeneca-vaksinen innebar en 30 prosent høyere risiko enn Pfizer. (- Ifølge VG er det registrert åtte slike tilfeller blant AstraZeneca-vaksinerte i Norge, der fem har fått dødelig utfall. ) (- I Europa har de fleste land landet på å bruke mRNA-vaksinene. AstraZeneca-vaksinen ble aldri godkjent i USA, som også har begrenset bruken av Johnson & Johnsons vaksine. Begge de to vaksinene er imidlertid sentrale i det globale covax-samarbeidet, som distribuerer vaksinedoser til fattigere land.)

(Anm: Studie: AstraZeneca-vaksinen ga høyere risiko for blodpropp. AstraZenecas koronavaksine knyttes i en stor, internasjonal studie til 30 prosent høyere risiko for sjeldne blodpropptilfeller enn Pfizers vaksine. Flere land, blant dem Norge, har gjort om anbefalinger for vaksinen etter at flere som var vaksinert med den, fikk alvorlige bivirkninger i form av blodpropp, lave blodplater og blødninger.
Ifølge VG er det registrert åtte slike tilfeller blant AstraZeneca-vaksinerte i Norge, der fem har fått dødelig utfall. Tilstanden er en mulig bivirkning av vektorvaksiner basert på adenovirus, det vil si et forkjølelsesvirus som normalt kan gi mild luftveisinfeksjon. Teknologen er benyttet i koronavaksinene fra AstraZeneca og Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson. Den nye studien, som ble publisert i tidsskriftet BMJ, er den første der hyppigheten av bivirkningen i vektorvaksinene er sammenlignet med mRNA-vaksinene – eksempelvis den fra Pfizer. Forskergruppa analyserte statistikk fra mer enn 10 millioner voksne mennesker i Frankrike, Tyskland, Nederland, Spania, Storbritannia og USA som fikk minst én vaksinedose fra desember 2020 og fram til midten av 2021. 30 prosent høyere risiko I Tyskland og Storbritannia sammenlignet de tallene fra 1,3 millioner som fikk en førstedose med AstraZeneca-vaksiner med 2,1 millioner som ble vaksinert med Pfizer. Der ble det registrert 862 tilfeller av blodproppene i løpet av de første fire ukene etter vaksinasjon hos AstraZeneca-gruppa, sammenlignet med 520 blant dem som fikk Pfizer. Det betyr at AstraZeneca-vaksinen innebar en 30 prosent høyere risiko enn Pfizer. Når de sammenlignet tallene for dem som ble gitt to doser, var det ingen forhøyet risiko. Studien var observasjonell og beviser ingen årsakssammenheng, men forskerne sier at resultatene har vært de samme i ytterligere analysearbeid. Selv om tilfellene er veldig sjeldne, bør risikoen «bli vurdert i planlegging av ytterligere vaksinekampanjer og framtidig vaksineutvikling», heter det i studien. Ekstremt sjeldent Mikrobiolog Sarah Bitt ved Brighton University i Storbritannia, som ikke var involvert i studien, sier at den «godt utformede» studien «føyer seg til statistikken som viser at alle vaksiner er trygge og effektive». Hun påpeker overfor nyhetsbyrået AFP at de «ekstremt sjeldne» tilfellene oppsto etter bare 0,04 prosent av vaksinedosene i Tyskland og Storbritannia. De fleste land hadde uansett unngått å bruke vektorvaksinene for eldre og yngre aldersgrupper som er mer utsatt, legger hun til. I Europa har de fleste land landet på å bruke mRNA-vaksinene. AstraZeneca-vaksinen ble aldri godkjent i USA, som også har begrenset bruken av Johnson & Johnsons vaksine. Begge de to vaksinene er imidlertid sentrale i det globale covax-samarbeidet, som distribuerer vaksinedoser til fattigere land. (©NTB) (tv2.no 27.10.2022).)

(Anm: Li X et al. Comparative risk of thrombosis with thrombocytopenia syndrome or thromboembolic events associated with different covid-19 vaccines: international network cohort study from five European countries and the US. BMJ. 2022 Oct 26;379:e071594.)

- Å tenke nytt om FoU kan redusere kostnadene ved legemiddelutvikling fra milliarder til millioner. ( Mens biofarmaindustrien fortsetter å innovere – når man ser ikke lenger enn til den raske responsen på Covid-19 – er disse kostnadene og tidslinjene ikke lenger bærekraftige.)

(Anm: Reimagining R&D can cut drug development costs from billions to millions. In the course of our work advising biopharma companies, we are often asked how they can bring medicines to market more quickly and cost efficiently. It’s a timely question. It can take 10 to 15 years and cost between $2.6 billion and $6.7 billion — including the cost of capital and the cost of failure — to bring a successful medicine to market, depending on therapeutic area, treatment modality, and disease complexity. While the biopharma industry continues to innovate — look no further than its speedy response to Covid-19 — those costs and timelines are no longer sustainable. (statnews.com 6.4.2022).)

- Positive resultater fra Nykode-studie. (- Nykode Therapeutics har nå kunngjort resultater fra sin fase 1/2 doseeskaleringsstudie av sin T-cellefokuserte SARS-CoV-2-vaksinekandidat, opplyses det i en børsmelding.)

(Anm: Positive resultater fra Nykode-studie. Nykode Therapeutics har nå kunngjort resultater fra sin fase 1/2 doseeskaleringsstudie av sin T-cellefokuserte SARS-CoV-2-vaksinekandidat, opplyses det i en børsmelding. Vaksinekandidaten skal ifølge meldingen være trygg og godt tolerert på alle tre dosenivåene. Kandidaten forventes å beholde effekten uavhengig av fremtidige Spike-mutasjoner og trenger derfor ikke å oppdateres for fremtidige varianter. – Resultatene demonstrerer «proof of concept» av Nykodes Vaccibody-plattformens evne til å indusere en kraftig immunrespons ved å levere utvalgte antigener til antigenpresenterende celler, sier utviklingsdirektør i Nykode Therapeutics, Klaus Edvardsen, i en kommentar. (finanswatch.no 27.9.2022).)

- De nye vaksinene og medisinene mot covid-19. (- I disse dager har den første forsøksperson fått en dose med T-cellevaksine i en klinisk studie ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus.)

(Anm: De nye vaksinene og medisinene mot covid-19. Akkurat nå pågår utprøving av en rekke nye og eksisterende medisiner mot covid-19. Dette vet vi om legemidlene som kan bli med i kampen om å utslette coronaviruset. (…) Nye vaksiner (…) I disse dager har den første forsøksperson fått en dose med T-cellevaksine i en klinisk studie ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus. Hensikten med T-celle-vaksiner er at de skal gi en bredere immunrespons, slik at de også vil fungerer mot nye varianter av viruset. – Det som er viktig med den T-cellebaserte vaksinen er at den aktiverer en annen del av immunforsvaret enn de vaksinene som vi bruker nå. T-cellevaksinen danner responser mot områder på SARS-CoV-2 som ikke endrer seg så mye mellom ulike virusvarianter. Derfor vil denne vaksinen kunne gi beskyttelse uansett hvilken variant som kommer, forklarer immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. – Når det er sagt, så vil ikke T-celleresponser hindre hverken at man blir smittet eller får mild sykdom. Det vil imidlertid kunne gi god og bred beskyttelse mot alvorlig sykdom, som jo er det aller viktigste, sier vaksineforsker Grødeland. Det er det norske selskapet Nykode Therapeutics, som har utviklet T-cellevaksinene. Totalt har selskapet utviklet tre vaksinekandidater mot coronaviruset. Det er T-celle- og RBD-vaksinekandidatene som nå skal gjennom kliniske studier, skriver Dagens Medisin som omtalte saken først. Ifølge administrerende direktør Michael Engsig har prekliniske studier vist at deres T-cellevaksiner kan gi sterke T-celleresponser i alle varianter av SARS-CoV-2 vi har sett hittil. – Vi forventer også at vaksinene vil gi god beskyttelse mot mutasjoner som omikron, sier han til VG. (...) Et argument en del vaksinemotstandere har brukt for ikke å la seg vaksinere, er at utviklingen av blant annet mRNA-teknologien i vaksinene fra Pfizer og Moderna ikke var godt nok utprøvd før det ble startet masseproduksjon og massevaksinasjon. Men før jul godkjente EUs legemiddelbyrå (EMA) en nye type coronavaksine: Nuvaxovid fra selskapet Novavax. Den er proteinbasert, det vil si at den benytter en eldre og mer konvensjonell teknologi som blant annet brukes i vaksiner mot hepatitt B. Ifølge Legemiddelverket er denne omtrent 90 prosent effektiv i å forebygge sykdom mot det opprinnelige viruset og alfa-varianten. (vg.no 5.1.2022).)

- Eksplosiv økning i coronadødsfall. Aldri før har så mange nordmenn dødd av covid-19 som nå, viser ferske tall.

(Anm: Eksplosiv økning i coronadødsfall. Aldri før har så mange nordmenn dødd av covid-19 som nå, viser ferske tall. - Ikke overraskende, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. FLERE DØR: FHI-direktør Camilla Stoltenberg synes ikke det er overraskende at flere dør av covid-19 nå enn ved tidligere smittebølger. Mens hele verdens oppmerksomhet har vært rettet mot krigen i Ukraina, har omikronviruset fortsatt å spre seg. Smittetrykket i Norge har tidvis vært skyhøyt de siste ukene, og det har gitt synlige utslag i statistikken over både sykehusinnleggelser og covid-19-dødsfall. Per 27. mars i år var det meldt om 2518 coronarelaterte dødsfall. Det betyr at dødstallene nær har doblet seg her til lands i løpet av årets tre første måneder. For per 9. januar 2022 var antall rapporterte coronadødsfall 1370, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). I stor grad er det de eldste som nå dør av coronavirusinfeksjon. (dagbladet.no 31.3.2022).)

- Forskere: Her er symptomerne på, at du er smittet med omikron.

(Anm: Forskere: Her er symptomerne på, at du er smittet med omikron. Omikron-varianten har anderledes smitte-karakteristika end delta - og for smittede er der en markant, positiv forskel. (jyllands-posten.dk 10.1.2022).)

- Forskere har fundet over 100.000 nye RNA-virusser. (- Den nye indsigt fra undersøgelserne er vigtig for beredskabet ved nye pandemier, skriver forskerne bag undersøgelsen i tidsskriftet Nature.)

(Anm: Forskere har fundet over 100.000 nye RNA-virusser. Fund af virus af RNA-typen kan være en hjælp til at bekæmpe den næste pandemi siger svenske forskere. Forskere har fundet over 100.000 nye RNA-virusser, som kan være en hjælp til at bekæmpe den næste pandemi. Covid-19, ebola og influenza forårsages alle af et virus af RNA-typen, hvor arvemassen består af RNA og ikke af DNA. - Den nye indsigt fra undersøgelserne er vigtig for beredskabet ved nye pandemier, skriver forskerne bag undersøgelsen i tidsskriftet Nature.  (jyllands-posten.dk 12.2.2022).)

- Vaksineforskar Gunnveig Grødeland: Mykje meiningslaus covid-forsking. — Det kjem ein ny pandemi.

(Anm: Vaksineforskar Gunnveig Grødeland: Mykje meiningslaus covid-forsking. — Det kjem ein ny pandemi. Gunnveig Grødeland er svært tydeleg. Seniorforskaren ved Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo har vore mykje i media dei siste par åra. Ho var òg ein av dei første som erklærte koronapandemien for avslutta. For dei fleste er pandemien over, sa ho allereie tidleg i januar i år. 12. februar fjerna regjeringa dei aller fleste tiltaka. (khrono.no 26.11.2022).)

- Många har fortfarande symtom 1 år efter covid-IVA.

(Anm: Många har fortfarande symtom 1 år efter covid-IVA. Tre av fyra personer som fått intensivvård för covid-19 hade fortfarande fysiska symtom ett år senare. Forskare har undersökt hur personer som fått intensivvård för covid-19 mår efteråt. Forskarna studerade kvarvarande fysiska, psykiska och kognitiva symtom hos 245 patienter vid elva sjukhus i Nederländerna under ett år efter utskrivningen från IVA. Studien är publicerad av Jama. Deltagarna var personer över 15 år som fått intensivvård för covid-19 under den första pandemivågen, mars-juni 2020. Den genomsnittliga vårdtiden på IVA var i studien 18,5 dagar. Medelåldern bland deltagarna var något över 61 år, drygt 71 procent var män. Många var överviktiga, genomsnittligt BMI (body mass index) låg på 28. Deltagarna fick själva rapportera sina symtom genom att fylla i ett formulär där olika symtomtyper mättes med olika skalor. Ett år efter utskrivningen från IVA rapporterade 74,3 procent att de fortfarande hade fysiska symtom som var kopplade till covid-19 och intensivvården. (lakemedelsvarlden.se 25.1.2022).)

(Anm: Heesakkers H, van der Hoeven JG, Corsten S, Janssen I, Ewalds E, Simons KS, Westerhof B, Rettig TCD, Jacobs C, van Santen S, Slooter AJC, van der Woude MCE, van den Boogaard M, Zegers M. Clinical Outcomes Among Patients With 1-Year Survival Following Intensive Care Unit Treatment for COVID-19. JAMA. 2022 Jan 24.)

- Omikron BA.2. Pandemien er ikke over enda, men antall nye tilfeller er klart synkende - og vi blir ikke så syke lengre.

(Anm: Omikron BA.2. Pandemien er ikke over enda, men antall nye tilfeller er klart synkende - og vi blir ikke så syke lengre. En ny omikronvariant er blitt den dominerende i Norge og i resten av verden, omikron BA.2. Koronapandemien er enda ikke over. På verdensbasis har det de siste ukene vært mellom 1 og 2 millioner nye tilfeller per dag av covid-19. Totalt har nå 500 millioner hatt covid-19, og det er registrert 6,2 millioner døde av sykdommen1. Vi har i løpet av de vel 2 årene som pandemien har vart, sett en rekke nye varianter av viruset oppstå og bli den dominerende varianten for en periode. Omikron BA.1 har inntil nylig vært den dominerende varianten i 2022. Den har vist seg å være betydelig mer smittsom en forløperen deltavarianten, men BA.1 gir mindre alvorlig sykdom. (nhi.no 29.3.2022).)

- Det som er frihet for vaksinemotstanderne, er ufrihet for oss.

(Anm: Carsten Jensen, forfatter. Det som er frihet for vaksinemotstanderne, er ufrihet for oss. (aftenposten.no 15.12.2021).)

- Ekspertene om omikron: Derfor smittes noen to ganger. Må vi belage oss på å få omikron flere ganger? Hvor lenge er vi egentlig immune? Og blir vi like syke neste gang? (– Det er nivået av antistoffer som blokkerer viruset fra å trenge inn i cellene våre som avgjør om du blir smittet på ny, sier Grødeland. – Akkurat hvor lenge disse antistoff-nivåene holder seg høye nok slik at du ikke blir smittet, varierer fra person til person.)

(Anm: Ekspertene om omikron: Derfor smittes noen to ganger. Må vi belage oss på å få omikron flere ganger? Hvor lenge er vi egentlig immune? Og blir vi like syke neste gang? Ekspertene tror to undergrupper av viruset kan ha betydning. (…) Men hvor lenge er man egentlig immun etter å ha gjennomgått omikron? Hvor syke blir vi sannsynligvis andre og tredje gangen? Og hvor mange ganger må vi regne med å bli smittet av coronaviruset? Dette svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, immunolog Gunnveig Grødeland og lege og forsker Arne Søraas. – Det er nivået av antistoffer som blokkerer viruset fra å trenge inn i cellene våre som avgjør om du blir smittet på ny, sier Grødeland. – Akkurat hvor lenge disse antistoff-nivåene holder seg høye nok slik at du ikke blir smittet, varierer fra person til person. Etter smitte vil nivåene gå opp, så vil de over tid synke gradvis. Vi vet heller ikke nøyaktig hvilket nivå av antistoffer man trenger for å være beskyttet for reinfeksjon. Sannsynligvis vil det være en individuell variasjon fra menneske til menneske. Nakstad sier mange sannsynligvis må belage oss på å bli smittet av omikron flere ganger. (vg.no 7.3.2022).)

- Naturlige antistoffer kan gi beskyttelse mot covid-19.

(Anm: Naturlige antistoffer kan gi beskyttelse mot covid-19. Et vanlig antistoff som finnes naturlig i kroppen, kan fungere som en innebygd beskyttelse mot koronaviruset, viser en ny studie fra Göteborgs universitet. (dagensmedisin.no 28.3.2022).)

- Usikkerhed om effekten af antistof brugt til højrisikopatienter med COVID-19.

(Anm: Usikkerhed om effekten af antistof brugt til højrisikopatienter med COVID-19. Med omikronvarianten er AstraZenecas monoklonale antistof det eneste i sin klasse anbefalet af Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Der er dog usikkerhed om effekten, siger klinisk professor. (dagenspharma.dk 17.8.2022).)

- Ny forskning: Gravide bør ta vaksinen. Den internasjonale forskergruppen har avdekket utbredt vaksinenøling blant gravide, noe de mener skyldes motstridende råd fra helsepersonell tidlig i pandemien.

(Anm: En internasjonal forskergruppe ledet av professor Marian Knight fra National Perinatal Epidemiology Unit ved Universitetet i Oxford har publisert en artikkel om vaksinasjon av gravide. Studien er publisert i The Lancet. Den peker på at mange gravide har blitt alvorlig syke med deltavarianten. Den viser også til at gravide har blitt gitt motstridende råd tidlig i coronapandemien og at det derfor har utviklet seg en utbredt vaksinenøling i denne gruppen. I Norge har FHI beregnet vaksinasjonsgraden blant gravide til å være rundt 80 prosent. Den klare anbefalingen til forskergruppen er at gravide bør rådes til å ta coronavaksinen og dette arbeidet må prioriteres av helsemyndighetene. – Det er også dokumentert at det ved vaksinering av gravide blir overført antistoffer til fosteret gjennom morkaken. Dette gir det nyfødte barnet beskyttelse mot covid-19 de første levemånedene, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHIs avdeling for smittevern og vaksine i en pressemelding. I det norske coronavaksinasjonsprogrammet er vaksinen til gravide anbefalt i andre og tredje trimester, samt i første trimester til gravide med andre risikofaktorer for alvorlig sykdom. (vg.no 25.1.2022).)

– Flere kvier seg for tredje dose.

(Anm: Flere kvier seg for tredje dose. Slik svarer ekspertene. Smitteverndirektøren i FHI har forståelse for at flere kan være bekymret for å få bivirkninger etter en tredje dose. Likevel understreker han at den kan gi positiv effekt. (tv2.no 14.1.2022).)

(Anm: Nordström P, Ballin M, Nordström A. Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden. Lancet. 2022 Feb 4;399(10327):814–23.)

- Effekt av tre doser koronavaksine. Vi har nå fått tilbud om en tredje dose covid-19-vaksine, men hva vet vi om effekten av denne?

(Anm: Effekt av tre doser koronavaksine. Vi har nå fått tilbud om en tredje dose covid-19-vaksine, men hva vet vi om effekten av denne? Beskyttelsen som boosterdosen gir er særlig viktig for eldre, men virker vaksinen mot omikron? (…) Hensikten med vaksinering er å danne langvarige hukommelsesceller, både av B- og T-celler, noe vi vet at vaksinering mot SARS-CoV-2 gjør (2). Når du blir smittet, vil hukommelsescellene gjenkjenne strukturer på viruset og danne nye beskyttende immunresponser. Denne immunresponsen kan ikke alltid hindre symptomer på sykdom, men varigheten og alvorlighetsgraden av sykdommen blir redusert. Det er enda ikke holdepunkter for at vaksineeffekten mot alvorlig covid-19 svekkes over tid etter to vaksinedoser hos friske voksne. Situasjonen er annerledes for eldre, siden både immunosenescence, som er den aldersrelaterte svekkelsen av immunsystemet, og en lavgradig kronisk inflammasjonstilstand som oppstår i høy alder (såkalt inflammaging), kan svekke dannelse av beskyttende immunresponser (3). (Tidsskr Nor Legeforen 2022 Publisert: 18. februar 2022).)

- Fikk hjertebetennelse etter oppfriskningsdose. (- FØLTE SEG PRESSET: Peter Landstad tok oppfriskningsdosen før han flyttet til Danmark for å studere.)

(Anm: Fikk hjertebetennelse etter oppfriskningsdose. Det er fortsatt usikkerhet om forekomsten av bivirkninger etter tredje dose for unge. Peter Landstad (24), som endte på sykehuset etter dose nummer tre, er kritisk til EUs nye krav om tre doser for et gyldig coronapass. FØLTE SEG PRESSET: Peter Landstad tok oppfriskningsdosen før han flyttet til Danmark for å studere. Mandag fikk han påvist perikarditt. (dagbladet.no 23.1.2022).)

- I forskningsrapporten hevder de at gutter/menn mellom 12-17 år har forhøyet risiko for hjertebetennelser av mRNA-vaksinene. (- Sammenlignet med risikoen den samme gruppen har for å få like alvorlige symptomer som følge av å virussmitte, mener forskerne at risikoen ved å ta vaksinen kan være større.)  

(Anm: – En så rask og plutselig utvikling av flere varianter med enorme vekstegenskaper er helt enestående, skriver forskere i en rapport publisert i tidsskriftet Nature. (…) Ny forskning hevder enkelte grupper ikke nødvendigvis bør vaksineres. Og kan vaksinene ha bidratt til et farligere og mer smittsomt virus? (…) Spesielt én forskningsrapport har skapt diskusjon i forskningsmiljøer. Legene og forskerne Allison Krug, Josh Stevenson og Tracy Beth Høegh har lagt frem en påstand som blir diskutert på høyeste nivå. I forskningsrapporten hevder de at gutter/menn mellom 12-17 år har forhøyet risiko for hjertebetennelser av mRNA-vaksinene. Sammenlignet med risikoen den samme gruppen har for å få like alvorlige symptomer som følge av å virussmitte, mener forskerne at risikoen ved å ta vaksinen kan være større. (…) Formålet med å beskytte mot alvorlig sykdom og død er godt ivaretatt med vaksinene, men de har ikke hjulpet oss med å stanse virusspredningen Assisterende helsedirektør Espen Nakstad (nettavisen.no 11.1.2023).)

(Anm: Krug A, Stevenson J, Høeg TB. BNT162b2 Vaccine-Associated Myo/Pericarditis in Adolescents: A Stratified Risk-Benefit Analysis. Eur J Clin Invest. 2022 May;52(5):e13759.)

- Smertene kom da Robin (28) skulle legge seg: – Nå kan jeg angre. – Jeg hadde aldri hatt slike smerter i brystet, sier Robin Bjørnstad. Da han ringte legen dagen etter, ble han sendt rett på akutten. (…) Han fikk sin tredje vaksinedose. (- Lav puls.) (- Av legen har han fått beskjed om at han må holde seg i ro. Det er anbefalt at han holder pulsen under 100 slag i minuttet.)

(Anm: Smertene kom da Robin (28) skulle legge seg: – Nå kan jeg angre. – Jeg hadde aldri hatt slike smerter i brystet, sier Robin Bjørnstad. Da han ringte legen dagen etter, ble han sendt rett på akutten. (…) Han fikk sin tredje vaksinedose. En uke senere ble han smittet av Covid-19. Da han var ute av isolasjon, begynte marerittet. Bjørnstad skulle legge seg for å sove da smertene kom. – Det begynte å svi, stikke og brenne i brystet. Jeg har aldri hatt slike smerter i brystet før, sier han. Bjørnstad begynte å søke på Google etter hva symptomene skyldtes. (…) Bjørnstad fikk først tabletter mot halsbrann. Da det ikke stoppet smertene, ringte han til legen. – Da sendte han meg rett inn på akutten for å ta EKG, blodprøver, røntgen osv, sier han. – Var du redd? – Jeg var ikke så høy i hatten. Jeg følte meg veldig liten da jeg lå der med kabler og ledninger festet til en maskin som pep, og jeg ikke forsto bæret av hva målingene viste, svarer Bjørnstad. (…) – Er du redd for at smertene ikke skal gå bort? – Jeg har tenkt tanken og jeg har lest om at det kan bli en kronisk betennelse. Det er en uke siden jeg kjente smertene for første gang. Jeg kjenner det litt fortsatt, svarer Bjørnstad. (…) Lav puls Av legen har han fått beskjed om at han må holde seg i ro. Det er anbefalt at han holder pulsen under 100 slag i minuttet.  (tv2.no 2.2.2022).)

- Det er sunt å være redd. (- Det farlige er når vi begynner å mislike den uvaksinerte naboen.) (- Historien er full av små og store katastrofer med transformert frykt som drivstoff.)

(Anm: Tor Syrstad, psykolog og statsviter. Det er sunt å være redd. Det farlige er når vi begynner å mislike den uvaksinerte naboen. Dugnaden er over. Da tyr vi til den siste muligheten vi har: Vi finner noen å legge skylden på. Vi utpeker syndebukker, skriver innleggsforfatteren. For vi har sett det før. Historien er full av små og store katastrofer med transformert frykt som drivstoff. (aftenposten.no 17.1.2022).)

- Rehabilitering og sekundærforebygging etter hjerteinfarkt ved sykehus. (- HOVEDFUNN.) (- Vi fant betydelig variasjon i rapporterte rutiner for utskrivning og omfang av hjerterehabilitering for pasienter etter akutt koronarsykdom. Under 20 % av norske sykehus tilbød tverrfaglig, sammensatt hjerterehabilitering.)

(Anm: Rehabilitering og sekundærforebygging etter hjerteinfarkt ved sykehus. (…) FORTOLKNING Kartleggingen avdekket betydelige forskjeller i rapporterte rutiner ved utskrivning og tilbud om hjerterehabilitering og poliklinisk oppfølging ved norske sykehus. HOVEDFUNN Vi fant betydelig variasjon i rapporterte rutiner for utskrivning og omfang av hjerterehabilitering for pasienter etter akutt koronarsykdom. Under 20 % av norske sykehus tilbød tverrfaglig, sammensatt hjerterehabilitering. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 25. oktober 2021).)

- Fersk studie: Selv mild koronasykdom øker risikoen for hjertesykdom betraktelig.

(Anm: Fersk studie: Selv mild koronasykdom øker risikoen for hjertesykdom betraktelig. Ny studie viser en langvarig, økt risiko for hjertesykdommer etter koronasmitte. Siden februar 2020 har 1.035.753 personer fått påvist koronasmitte i Norge, viser mandagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS. (…) – Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, det spiller ingen rolle om du røyker eller ikke. Risikoen er der, sier studiemedforfatter Ziyad Al-Aly ved Washington University i St. Louis, Missouri til Nature. (…) For hjerneslag var risikoen 52 prosent høyere sammenlignet med kontrollgruppen, eller fire flere tilfeller per 1000 personer. – Jeg er overrasket over disse funnene over så lang tid, skriver kardiolog ved Northwestern University i Chicago, Hossein Ardehali, i en e-post til Nature. (…) Les også: mRNA-vaksiner var en revolusjon - men en viktig fordel kan være nesten verdiløs (…) Betennelse Akkurat hvordan viruset forårsaker langsiktig skade på hjertet og blodårene er fortsatt et ubesvart spørsmål. En mulig forklaring er betennelse i cellene som kler innsiden av hjertet og blodårene, sier Al-Aly. (…) Les også: Har ikke sett lignende på flere år: Hjertesyke har fått uopprettelige skader under koronapandemien (nettavisen.no 14.2.2022).)

- Ny studie: Corona kan elde hjernen din med 20 år. Forskerne finner stadig flere bevis for at covid-sykdom kan påvirke hjernen negativt. Selv om covid-19 angriper lunger og luftveier, viser stadig flere studier at sykdommen også kan påvirke hjernen. En fersk britisk studie antyder at covid-sykdom kan føre til en kognitiv svekkelse i hjernen som tilsvarer det å bli 20 år eldre – eller miste 10 IQ-poeng.

(Anm: Ny studie: Corona kan elde hjernen din med 20 år. Forskerne finner stadig flere bevis for at covid-sykdom kan påvirke hjernen negativt. Selv om covid-19 angriper lunger og luftveier, viser stadig flere studier at sykdommen også kan påvirke hjernen. En fersk britisk studie antyder at covid-sykdom kan føre til en kognitiv svekkelse i hjernen som tilsvarer det å bli 20 år eldre – eller miste 10 IQ-poeng. I studien undersøkte forskerne fra University of Cambridge og Imperial College London data fra 46 personer som hadde fått sykehusbehandling for sin alvorlige covid-infeksjon. 5–6 måneder etter hadde disse en kognitiv svikt som tilsvarer en naturlig aldring fra 50 til 70 år, kommer det frem i studien som nylig ble publisert i tidsskriftet eClinicalMedicine. – Hovedfunnet i studien er at pasientene er mindre presise og mer langsomme enn friske personer. Men antallet deltagere i studien var begrenset – så man må ta resultatene med en klype salt, kommenterer Marion Boldingh, overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus. Likevel er hun ikke så veldig overrasket over funnene. – Det er ikke uventet at man kan få mentale problemer eller kognitive vansker i lang tid etter at man har vært alvorlig syk med covid, slik som den britiske studien finner. Vi har sett tilsvarende funn i andre studier, sier hun og viser blant annet til den norske Koronastudien, ledet av forsker og lege Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus. (vg.no 10.6.2022).)

(Anm: Brierley C. Cognitive impairment from severe COVID-19 equivalent to 20 years of ageing, study finds (cam.ac.uk 3.5.2022).)

(Anm: Hampshire A, et al. Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort. EClinicalMedicine. 2022 ; 47 : 101417.)

- Et reisebrev fra vaksineskeptikeres land.

(Anm: Et reisebrev fra vaksineskeptikeres land. NICE, FRANKRIKE (VG): Hvem er det synd på? Fullvaksinerte nordmenn, eller franskmenn som ikke kommer inn noen sted uten coronapass og munnbind? (vg.no 21.10.2021).)

- WHO hyller «historisk dag» idet de anbefaler malariavaksine.

(Anm: WHO hails “historic day” as it recommends malaria vaccine. The World Health Organization has recommended widespread use of the RTS,S malaria vaccine among children in sub-Saharan Africa and other areas with moderate to high malaria transmission in a move that could save tens of thousands of young lives each year. BMJ 2021;375:n2455.)

- Omikron: Sådan justerer forskerne en mRNA-vaccine.

(Anm: Omikron: Sådan justerer forskerne en mRNA-vaccine. Hvor bekymrende er Omikron? Hvor hurtigt kan vi lave en ny vaccine? Hvordan sker det i praksis? Professor i vaccinedesign guider dig igennem. (…) Det er relativt simpelt at udskifte mRNA'et i den nuværende vaccine med et mRNA, der indeholder opskriften på Omikrons spike-protein. (videnskab.dk 3.12.2021).)

- Kikhostebakterier: Sporing av patogenets spredning fra den store depresjonen til i dag.

(Anm: Whooping cough bacteria: Tracking the pathogen's spread from the Great Depression to the present. In an unusual new study involving thousands of bacterial sequences across five continents, scientists have tracked Bordetella pertussis—the bacteria that cause whooping cough—covering the pathogen's evolution and spread worldwide since 1935. (medicalxpress.com 30.5.2022).)

- Global spredning og vaksineinduserte tilstandssendringer av Bordetella pertussis. (- Immunitet-indusert patogen (sykdomsfremkallende) evolusjon.)

(Anm: Lefrancq N, et al. Global spatial dynamics and vaccine-induced fitness changes of Bordetella pertussis. Immunity-induced pathogen evolution Population immunity is thought to drive pathogen evolutionary dynamics, but this can be hard to measure. Considering the switch from whole-cell vaccines to acellular vaccines (ACVs) as a natural experiment, Lefrancq et al. analyzed the diversity of B. pertussis genome isolates from five continents to infer local changes in strain fitness after ACV introduction. Their analysis provides evidence that ACVs have led to the increased fitness of strains lacking the virulence factor pertactin and may have implications for understanding asymptomatic B. pertussis infection. Sci Transl Med. 2022 ; 14(642) : eabn3253.)

- Moderna-sjefen advarer mot mindre vaksine-effekt mot omikron.

(Anm: Moderna-sjefen advarer mot mindre vaksine-effekt mot omikron. Det nye varianten bekymrer vaksinetoppen. Legemiddelselskapet Moderna står bak en av de godkjente vaksinene i Norge. Deres sjef Stéphane Bancel spår i Financial Times at dagens vaksiner vil være mye mindre effektive mot omikron enn tidligere varianter av viruset. Han advarer om at det kan ta måneder før legemiddelselskapene kan produsere en ny spesialtilpasset vaksine. (…) Han kan imidlertid ikke vise til data for å støtte opp om disse analysene, og anslår at de vet mer om to uker. – Jeg tror det kommer til å bli et betydelig (på engelsk «material») fall. Jeg bare vet ikke hvor mye fordi vi må vente på data. Men alle forskerne jeg har snakket med sier «dette kommer ikke til å være bra», sier Bancel. Vaksinesjef Geir Bukholm i det norske folkehelseinstituttet (FHI) sa tirsdag morgen til VG at det er sannsynlig at vaksinene vil fungere godt. – Vaksineeffekt kan fortsatt være god mot alvorlig sykdom fordi vi vet at mRNA-vaksinene kan gi en ganske bred beskyttelse, og bredere enn ved infeksjon, sa Bukholm. (vg.no 30.11.2021).)

- Hypokonderlegen frykter økt polarisering – dette er hans råd til de uvaksinerte. (- Psykiater Ingvard Wilhelmsen mener det er viktig å huske på at det er ulike årsaker til at folk velger å ikke ta vaksinen.) (- Blir vi sint, da blir debatten enda mer polarisert.)

(Anm: Hypokonderlegen frykter økt polarisering – dette er hans råd til de uvaksinerte. I vaksinedebatten blir argumentene spissere og frontene steilere. Hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen ønsker å diskutere vaksinen med respekt, og har klare råd til hvordan man skal gå frem. POLARISERT: Debatten mellom vaksinerte og uvaksinerte blir stadig mer polarisert. Psykiater Ingvard Wilhelmsen mener det er viktig å huske på at det er ulike årsaker til at folk velger å ikke ta vaksinen. (…) Klare råd til debatten Om man skulle befinne seg i en vaksinedebatt med en meningsmotstander, kan det fort bli høy temperatur. Det mener Wilhelmsen er viktig å unngå, og legen har selv fått spørsmål om han blir sint på folk som er uvaksinerte. – Jeg kan ikke la deres valg påvirke mitt følelsesliv. Blir vi sint, da blir debatten enda mer polarisert. Da begynner vi å sjikanere og sier ting som egentlig er overdrevet. Vi må respektere deres valg. Det er kanskje vanskelig å respektere konspirasjonsteoretikere, men alle andre må vi bare respektere, oppfordrer hypokonderlegen. (tv2.no 10.2.2022).)

- FHI etter boosternyhet fra Moderna: – Absolutt positivt. (- Til New York Times sier selskapet at deres undersøkelser viser at en tredje dose med 50 mikrogram vaksine, en såkalt booster, vil gi 37 ganger så mye antistoffer i kroppen.)

(Anm: FHI etter boosternyhet fra Moderna: – Absolutt positivt. Vaksineprodusenten Moderna mener vaksinen deres produserer store mengder antistoffer som kroppen benytter mot den nye omikronvarianten. (…) Til New York Times sier selskapet at deres undersøkelser viser at en tredje dose med 50 mikrogram vaksine, en såkalt booster, vil gi 37 ganger så mye antistoffer i kroppen. En full dose med 100 mikrogram vil øke antistoffnivået i kroppen med 83 ganger, sammenlignet med før boosterdosen ble satt, skriver avisen. (tv2.no 20.12.2021).)

- Nesten 90 organisasjoner krever at Modernas administrerende direktør arbeider med WHO for å levere vaksiner til lavinntektsnasjoner.

(Anm: Nearly 90 Organizations Demand Moderna CEO Work with WHO To Supply Vaccines To Low-Income Nations. WASHINGTON, D.C. — Moderna should immediately disclose whether it has excess production capacity to help meet the massive vaccine shortage in low- and middle-income countries, 87 civil society groups fighting to end vaccine apartheid said today in a letter to Moderna CEO Stéphane Bancel. (citizen.org 16.11.2021).)

- Lege om vaksinefordelingen: – En moralsk katastrofe.

(Anm: Lege om vaksinefordelingen: – En moralsk katastrofe. Leger uten grenser ber regjeringen ta ansvar når det kommer til vaksinefordelingen i verden. – Israel mener årlig koronavaksine kan bli aktuelt (tv2.no 10.1.2022).)

- Kritikk mot WTO-avtale om patentregler på vaksiner: – EN TOTAL SKAM. (- SLAKTES: Etter møtet denne uka anklages WTO for å la seg styre av legemiddelindustriens vilje – på bekostning av verdens fattige.)

(Anm: Kritikk mot WTO-avtale om patentregler på vaksiner: – EN TOTAL SKAM. FORNØYDE: WTOs generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala (i midten) sa under avslutningen på MC12-møtet fredag morgen at hun er fornøyd med avtalene som er forhandlet fram. SLAKTES: Etter møtet denne uka anklages WTO for å la seg styre av legemiddelindustriens vilje – på bekostning av verdens fattige. – Dette er noe av det verste jeg har opplevd fra WTO i de mer enn 20 årene jeg har deltatt som representant for sivilsamfunnet. En total skam, sier styreleder Helene Bank i Handelskampanjen til Klassekampen fra Genève. (klassekampen.no 18.6.2022).)

- WTO-land er enige om en begrenset lempe på patentbeskyttelse for koronavaksiner. (- Men eksperter sier at avtalen, som et resultat av et ambisiøst patentfritak foreslått for nesten to år siden, kommer altfor sent og er altfor beskjeden i omfang til å påvirke den globale vaksineforsyningen på en meningsfull måte.)

(Anm: W.T.O. countries agree to a limited relaxing of patent protections on coronavirus vaccines. The member countries of the World Trade Organization on Friday reached a limited agreement to ease intellectual property protections on coronavirus vaccines, aiming to boost the supply for poorer countries. The measure would make it easier for manufacturers in developing countries to override patents on the vaccines and export them for sale in other lower-income countries. But the agreement, the outgrowth of an ambitious patent waiver proposed nearly two years ago, is arriving far too late and is far too modest in scope to meaningfully affect global vaccine supply, experts said. “This doesn’t really move us beyond the status quo in any significant way,” said Mihir Mankad, a researcher who advises Doctors Without Borders in the United States on global health advocacy and policy issues. (nytimes.com 17.6.2022).)

- Moxnes raser: - Dømt til å ramme Norge. (- Regjeringen vil gå inn for at fattige land kan få tilgang til vaksineoppskriftene, men bare dersom man kommer fram til et kompromiss om dette i WTO.)

(Anm: Moxnes raser: - Dømt til å ramme Norge. Regjeringen vil gå inn for at fattige land kan få tilgang til vaksineoppskriftene, men bare dersom man kommer fram til et kompromiss om dette i WTO. Rødt leder Bjørnar Moxnes mener regjeringens timing er «stusselig». SKUFFET: - Det er dømt til å ramme Norge også, når fattige land nektes mulighet til å bekjempe smittespredningen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. (dagbladet.no 6.12.2021).)

- Dårlig tilbakemelding fra Big Pharma, rike land og WTO Poison WTO TRIPS Waiver-forhandlinger. (- Forutsigbart reagerte den billiondollar biofarmasøytiske industrien på frafallsforslaget med raseri, og hevdet at IP for immaterielle rettigheter ikke var et problem selv om det var viktig; at nye produsenter ville forstyrre og kaste bort forsyninger; at vaksinene var umulige å duplisere; at firmaer ikke kunne ta seg tid til å engasjere seg i teknologioverføring; og at produsenter andre steder ikke kunne stoles på til å lage vaksiner med sikker kvalitet.)

(Anm: Bad Faith from Big Pharma, Rich Countries and the WTO Poison WTO TRIPS Waiver Negotiations. In October of 2020, foreseeing the deadly consequences of vaccine apartheid, South Africa and India submitted a proposal to the WTO that it temporarily waive intellectual property protections enshrined in the WTO TRIPS Agreement for COVID-19 health technologies in order to support expanded production by alternative manufacturers and quicker, greater, and more equitable access to life-saving medical countermeasure. Predictably, the trillion-dollar biopharmaceutical industry responded to the waiver proposal with outrage, claiming that intellectual property IP was not a problem even though it was essential; that new producers would disrupt and waste supplies; that the vaccines were impossible to duplicate; that companies could not take the time to engage in technology transfer; and that manufacturers elsewhere could not be trusted to make vaccines of assured quality. Despite these misleading claims, component manufacturers were quickly able to scale up supplies, and companies built new manufacturing capacity in a matter of months and transferred their vaccine technologies via 300 agreements while simultaneously ignoring the existing capacity of another 120 companies located mostly in developing countries. (healthgap.org 15.6.2022).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Vi kan stoppe pandemien – hvis de rike landene vil. (- HAR ET ANSVAR: Leger Uten Grenser mener de rike landene har et stort ansvar for å stanse koronapandemien.) (- En robust og global pandemirespons som gir alle land muligheten til å forsvare seg og sine innbyggere mot viruset, istedenfor å være prisgitt legemiddelselskapenes og rike lands velvilje.)

(Anm: (…) Rike lands velvilje Forslaget kan heller ikke være begrenset til vaksiner; vi trenger flere verktøy, som medisiner og medisinsk utstyr. Uten å gå helhjertet inn for et patentunntak, er Norge med på å trenere det verden nå virkelig trenger: En robust og global pandemirespons som gir alle land muligheten til å forsvare seg og sine innbyggere mot viruset, istedenfor å være prisgitt legemiddelselskapenes og rike lands velvilje. Nyheten som kom forrige uke understreker poenget: Frankrike har oppdaget en ny og potensielt mer smittsom koronavariant med link til Kamerun, der vaksinasjonsgraden er svært lav. Det er ganske paradoksalt at de samme rike landene som setter en stopper for et patentunntak, er de som forsyner seg grovt av den globale vaksine-potten. Dermed sørger de for dobbel urettferdighet: Først hindrer de lav- og mellominntektsland i å produsere egne vaksiner, så kjøper de opp produserte eller planlagte vaksiner for å iverksette egne booster-programmer. (tv2.no 10.1.2022).)

- Moxnes raser: - Dømt til å ramme Norge. (- Regjeringen vil gå inn for at fattige land kan få tilgang til vaksineoppskriftene, men bare dersom man kommer fram til et kompromiss om dette i WTO.)

(Anm: Moxnes raser: - Dømt til å ramme Norge. Regjeringen vil gå inn for at fattige land kan få tilgang til vaksineoppskriftene, men bare dersom man kommer fram til et kompromiss om dette i WTO. Rødt leder Bjørnar Moxnes mener regjeringens timing er «stusselig». SKUFFET: - Det er dømt til å ramme Norge også, når fattige land nektes mulighet til å bekjempe smittespredningen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. (dagbladet.no 6.12.2021).)

- Er høyt prisede reseptbelagte legemidler prisen på innovasjon? Offentliggjør kostnadene for kliniske studier. (- Når 40 prosent av amerikanere sliter med å ha råd til reseptbelagte medisiner og mange rasjonerer eller forsinker oppstart av livreddende legemidler, er det klart at noe har gått fryktelig galt.) (-Legemiddefirmaer opplyser ikke hva legemiddelutvikling faktisk koster.)

(Anm: Are high-cost prescription drugs the price of innovation? Disclose the costs of clinical trials. With 40 percent of Americans struggling to afford prescription medicines and many rationing or delaying initiation of lifesaving drugs, it’s clear something has gone terribly wrong. The goal of medical research and development (R&D) is to discover, develop, and deliver tools that meet pressing public health needs, but high prices prevent U.S. patients from accessing medicines critical for their care. In other more resource-limited or disaster-stricken places around the world, the crisis in access is even starker: some important diseases are neglected altogether by the market, while the drugs that do exist are priced out of reach. For decades, pharmaceutical companies have argued that the prices set for medicines need to be high because bringing new drugs to market is incredibly expensive. Yet key evidence behind this claim remains a closely held secret. Pharmaceutical companies leave the public in the dark about how much drug development actually costs. The Pharmaceutical Research Transparency Act of 2022, a new bill introduced recently in both the House and Senate, seeks to correct this information asymmetry. It would provide the public with access to crucial R&D cost information and a clearer sense of whether drug pricing is fair. (thehill.com 15.6.2022).)

- Sykepleiere fra 28 land utpeker Norge som medansvarlig for unødige koronadødsfall: KLAGER NORGE INN FOR FN. (- VASSER I VIRUS: Sykepleiere i Sør-Afrika, her i Johannesburg, må nå takle en ny virusvariant som rammer en i stor grad uvaksinert befolkning.) (- En koalisjon av sykepleier-fagforeninger fra 28 land klager Norge inn for FN og gir oss ansvar for unødige dødsfall, menneskerettighetsbrudd og «vaksineapartheid».)

(Anm: Sykepleiere fra 28 land utpeker Norge som medansvarlig for unødige koronadødsfall: KLAGER NORGE INN FOR FN. VAKSINESTRID: Rike land blokkerer fortsatt fattige lands vaksineplan i WTO. Nå forener sykepleiere fra hele verden seg og anklager Norge og EU for menneskerettighetsbrudd. En koalisjon av sykepleier-fagforeninger fra 28 land klager Norge inn for FN og gir oss ansvar for unødige dødsfall, menneskerettighetsbrudd og «vaksineapartheid». Klagen, som Klassekampen har lest, er sendt til FNs spesialrapportør for fysisk og psykisk helse, Tlaleng Mofokeng, og signert av foreninger som til sammen representerer 2,5 millioner sykepleiere i land som Brasil, India, Sør-Afrika og Hellas. (klassekampen.no 30.11.2021).)

- Hvorfor WHO presser på for en global «pandemiavtale».

(Anm: Why the WHO is pushing for a global ‘pandemic treaty’. The global response to covid-19 was a disorganized, inequitable disaster. At least 5 million people around the world have died from covid-19. There are still around 50,000 reported deaths a week. Even wealthy and vaccine-abundant places like the United States and Western Europe are seeing persistently high cases, while lower-income nations are running roughly a decade behind them in vaccination rates in one analysis. Later this month, officials from around the world will convene for a special meeting to discuss how the global system that responded to covid-19 can be fixed before future pandemics. The meeting, an exceedingly rare special session of the World Health Assembly to begin Nov. 29, will see deliberations on how to strengthen the World Health Organization among its member states. (washingtonpost.com 11.11.2021).)

- Tilfeller av livmorhalskreft falt med nesten 90 % takket være HPV-vaksine, ifølge virkelighetsdata.

(Anm: Cervical Cancer Cases Dropped by Almost 90% Thanks to HPV Vaccine, Real-World Data Show. Cervical cancer cases plummeted among British women who received a vaccination against the human papillomavirus (HPV), according to a study published Thursday. In comparing cervical cancer and precancer rates before and after an HPV immunization program was introduced in England in 2008, the researchers found a "substantial reduction", especially among the youngest women to have received the jab, according to results published in The Lancet medical journal. (sciencealert.com 5.11.2021).)

(Anm: Cervical cancers avoided by HPV immunisation. Lancet (Published:November 03, 2021).)

- Ny studie: Tilfeller av livmorhalskreft redusert med 87 prosent.

(Anm: Ny studie: Tilfeller av livmorhalskreft redusert med 87 prosent. Forekomsten av livmorhalskreft er redusert med 87 prosent hos HPV-vaksinerte kvinner i England. Forekomsten av livmorhalskreft er 87 prosent lavere hos kvinner som ble vaksinert med humant papillomavirus (HPV), da de var mellom 12-13 år sammenlignet med tidligere generasjoner. Det viser en studie publisert i The Lancet i november 20211. Forskerne bak studien har sett på utviklingen av livmorhalskreft siden 2008 - da det britiske vaksinasjonsprogrammet rullet ut. Ifølge en nyhetsmelding fra the Lancet, viste altså resultatene følgende: Blant kvinnene som ble vaksinert da de var 12 eller 13 år i 2008, ser man at tilfeller av livmorhalskreft har falt med 87 prosent. De ser også det er 62 prosent færre tilfeller av livmorhalskreft hos kvinner som var mellom 14 og 16 år da de ble vaksinert. Mens det var 34 prosent færre tilfeller hos de som ble vaksinert mellom 16 og 18 år. En dansk studie fra våren 2021 har også undersøkt effekten av vaksinen. Denne studien viser at utbredelsen av livmorhalskreft er redusert med 86 prosent blant kvinner som har fått HPV-vaksinen før fylte 20 år. Stor nedgang av livmorhalskreft etter HPV-vaksine. (nhi.no 25.11.2021).)

(Anm: Falcaro M, Castañon A, Ndlela B, Checchi M, Soldan K, Lopez-Bernal J, Elliss-Brookes L, Sasieni P. The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study. Lancet. 2021 Nov 3:S0140-6736(21)02178-4.)

- Virkelighetsdata.

(Anm: Virkelighetsdata. Real world data er et uttrykk som brukes i økende omfang. Vi foreslår virkelighetsdata som avløserord på norsk. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 13. november 2017.)

(Anm: Virkelighetsdata kan omfatte tall og data samlet inn i helsetjenesten, treningsstudioer, helse-apper eller smartutstyr, og står i motsetning til selvrapporterte tall. Les mer i Store norske leksikon randomiserte kliniske forsøk dulting kunnskapsbasert medisin Eksterne lenker Tidsskrift for Den norske Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye kreftvaksiner: - Tilpasses hver pasient. (- De holder nå på med en fase 2-studie på en kreftvaksine til behandling av føflekkreft, som er basert på mRNA-teknologien – teknologien coronavaksinene fra Pfizer og Moderna er laget med.)

(Anm: Nye kreftvaksiner: - Tilpasses hver pasient. Vaksinene skal gis til pasienter som allerede har fått sykdommen, og det er særlig to typer kreft forskerne håper den kan behandle. (…) Fra corona til kreft Forskningen står nå ved et veiskille, og en stor grunn til det er siste halvannet års pandemi. - Coronavaksinene er laget med samme teknologi man utvikler flere av kreftvaksinene med, og den raske utviklingen av coronavaksiner har ført til at også utviklingen av kreftvaksiner har skutt fart, sier molekylærbiolog Sigrid Bratlie, som er strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Blant vaksinene hun har størst forventninger til, er en terapeutisk vaksine fra det tyske selskapet BioNTech. De holder nå på med en fase 2-studie på en kreftvaksine til behandling av føflekkreft, som er basert på mRNA-teknologien – teknologien coronavaksinene fra Pfizer og Moderna er laget med. (dagbladet.no 19.10.2021).)

- YouTube forbyr all feilinformasjon mot vaksinering.

(Anm: YouTube bans all anti-vaccine misinformation. YouTube said it was banning the accounts of several prominent anti-vaccine activists from its platform, including Robert F. Kennedy. YouTube said on Wednesday that it was banning the accounts of several prominent anti-vaccine activists from its platform, including those of Joseph Mercola and Robert F. Kennedy Jr., as part of an effort to remove all content that falsely claims that approved vaccines are dangerous. In a blog post, YouTube said it would remove videos claiming that vaccines do not reduce rates of transmission or contraction of disease, and content that includes misinformation on the makeup of the vaccines. Claims that approved vaccines cause autism, cancer or infertility, or that the vaccines contain trackers, will also be removed. (nytimes.com 29.9.2021).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Vi hadde vaksinen hele tiden.

(Anm: We Had the Vaccine the Whole Time. (nymag.com.se 7.12.2020).)

- Modernas topchef: Corona er overstået om et år.

(Anm: Modernas topchef: Corona er overstået om et år. Om et år er der nok vacciner til, at alle i hele verden kan blive vaccineret, siger Modernas Stéphane Bancel. Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. Del venligst denne artikel med andre ved at bruge nedenstående link. Den øverste chef i medicinalselskabet Moderna, Stéphane Bancel, tror, at coronapandemien kan være overstået om et år. Han henviser til, at der på det tidspunkt vil være vacciner nok til alle i verden. "Hvis man ser på den brede industrielle udvidelse af produktionskapaciteten over det seneste halv (medwatch.dk 23.9.2021).)

- Hvordan COVID-19-vaksinene ble laget så raskt. (- Hemmeligheten bak dette er en medisinsk teknologi som ble utviklet over flere tiår: mRNA-vaksinen. Så hvordan fungerer disse revolusjonerende vaksinene?)

(Anm: How the COVID-19 vaccines were created so quickly. By Kaitlyn Sadtler and Elizabeth Wayne, directed by Igor Ćorić, Artrake Studio In the 20th century, most vaccines took over a decade to research, test, and produce. But the vaccines for COVID-19 were cleared for emergency use in less than 11 months. The secret behind this speed is a medical technology that’s been developing for decades: the mRNA vaccine. So how do these revolutionary vaccines work? Kaitlyn Sadtler and Elizabeth Wayne dig into the science of mRNA technology. (ted.com 17.8.2021).)

(Anm: Messenger RNA (mRNA) is a single-stranded RNA molecule that is complementary to one of the DNA strands of a gene. The mRNA is an RNA version of the gene that leaves the cell nucleus and moves to the cytoplasm where proteins are made. During protein synthesis, an organelle called a ribosome moves along the mRNA, reads its base sequence, and uses the genetic code to translate each three-base triplet, or codon, into its corresponding amino acid. (genome.gov).)

(Anm: Ribonucleic acid (RNA) is a molecule similar to DNA. Unlike DNA, RNA is single-stranded. An RNA strand has a backbone made of alternating sugar (ribose) and phosphate groups. Attached to each sugar is one of four bases--adenine (A), uracil (U), cytosine (C), or guanine (G). Different types of RNA exist in the cell: messenger RNA (mRNA), ribosomal RNA (rRNA), and transfer RNA (tRNA). More recently, some small RNAs have been found to be involved in regulating gene expression. (genome.gov).)

- En upublisert COVID-19-studie skremte denne forskeren – men han måtte tie. (- Tilleggsinformasjpn i Science  gir flere detaljer om en lite kjent episode i den forvirrende tidlige fasen av pandemien som medførte at tidsskriftenes tradisjonelle publiseringsregler var i konflikt med folkehelsen.)

(Anm: An unpublished COVID-19 paper alarmed this scientist—but he had to keep silent. Thijs Kuiken faced a moral dilemma after reviewing a Lancet manuscript showing the new coronavirus spread between humans. Thijs Kuiken was one of the first to read a manuscript showing COVID-19 was transmissible between humans. “It really scared me,” he says. On the train home from work on 16 January 2020, Thijs Kuiken made a troubling discovery. A veterinary pathologist at Erasmus University Medical Center in the Netherlands, Kuiken was reading a manuscript The Lancet had asked him that morning to review within 48 hours. (…) But disclosing it could cost Kuiken his scientific reputation, he says. Journal reviewers are not allowed to share unpublished manuscripts under any circumstances. Kuiken’s dilemma was first reported in Spike: The Virus v The People—The Inside Story, a book by Jeremy Farrar, head of the Wellcome Trust, co-authored by Anjana Ahuja and published in late July. Additional reporting by Science provides more detail about a little-known episode in the confusing early phase of the pandemic that pitted journals’ traditional publication rules against public health. Farrar tells Science the case played an important role in the Wellcome Trust’s initiative to ensure that COVID-19 findings were shared more rapidly. Many journals and research organizations, including The Lancet and the Chinese Center for Disease Control and Prevention, have signed a statement published by Wellcome in January 2020 that promised, among other things, to make newly submitted manuscripts available to WHO immediately. (science.org 3.9.2021).)

- Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (- Jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine) (- Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen.)

(Anm: Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (…) Men kunne den gått enda fortere? I likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen er Modernas vaksine en teknologisk nyvinning. I stedet for å bruke selve viruset, brukes en biokjemisk fremstilt del av virusets arvemateriale. Etter offentliggjøringen av koronavirusets gensekvens i januar i år, var den jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine om tilblivelsen av Moderna-vaksinen. Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen. (dn.no 12.12.2020).)

- Deling av NIH-Modernas vaksineoppskrift. (-  Hvordan utviklet et tiårig gammelt firma, som aldri før hadde solgt en vaksine, et nytt produkt rettet mot et nytt virus i løpet av 12 måneder og masseproduserte 200 millioner doser? Svaret ligger delvis i støtte fra den amerikanske regjeringen.) (- Det hadde også nytte av en massiv tiførsel av midler gjennom en kontrakt tildelt av U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority ("2020-kontrakten").[2])

(Anm: Sharing the NIH-Moderna Vaccine Recipe. Executive Summary. “We held Moderna by the hand on a daily basis.” – Moncef Slaoui, Former Scientific Head of Operation Warp Speed (2020).[1] How did a decade-old corporation that had never before sold a vaccine develop a new product targeting a novel virus within 12 months and mass produce 200 million doses? The answer lies partly in the support of the U.S. government. Moderna jointly developed the coronavirus vaccine, mRNA-1273, with the National Institutes of Health. It also benefited from a massive infusion of funding through a contract awarded by the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (“the 2020 Contract”).[2]  (…) (citizen.org 10.8.2021).)

- Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (- Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (- Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.)

(Anm: Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (...) I 40 år kjempet Katalin Karikó for å få støtte og finansiering til sin forskning. Nå regnes hun som en av pionerene bak den revolusjonerende teknologien som brukes i koronavaksinen. (…) I dag sitter biotek-selskapene igjen med milliardinntekter, mens hun selv ble forbigått. Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (…) Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun. (dn.no 12.2.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

- Årets nobelpris i kjemi har hatt stor betydning for den farmasøytiske industrien. (- Forskningen bak mRNA-vaksinene vil få en nobelpris – kanskje allerede neste år.)

(Anm: MAGNE O. SYDNES, PROFESSOR I ORGANISK KJEMI VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Årets nobelpris i kjemi har hatt stor betydning for den farmasøytiske industrien. Mange stilte seg nok undrende til at Nobelkomiteen ikke benyttet århundrets mulighet til å gi prisen til et fagfelt som alle på en eller annen måte har kjennskap til. Men kjemien som årets to vinnere har utviklet, har større betydning enn de fleste av oss aner. Forskerne Benjamin List (t.v.) og David MacMillan fikk årets nobelpris i kjemi. De har bidratt til utviklingen av en ny metode for å konstruere molekyler. (…) Forskningen bak mRNA-vaksinene vil få en nobelpris – kanskje allerede neste år. I mellomtiden har vi absolutt grunn til å beundre det geniale i arbeidet til årets to nobelprisvinnere innen kjemi. Kjemien som årets to vinnere, Benjamin List og David MacMillen, har utviklet, har større betydning enn de fleste av oss aner. De får prisen for utviklingen av organokatalyse, som har hatt stor innflytelse på hvordan legemidler fremstilles. (…) Thalidomid-skandalen For medisiner kan konsekvensen av en sånn «liten» forskjell være ganske brutal. Et eksempel som belyser dette godt, er thalidomid-skandalen på 1960-tallet. Legemiddelet ble brukt til å dempe morgenkvalmen hos gravide kvinner og ble gitt som en rasemisk blanding (50/50 blanding av (S)-(-)-thalidomid og (R)-(-)-thalidomid). Det som ikke var kjent på det tidspunktet, var at mens den ene varianten av molekylet effektivt dempet kvalmen forårsaket av graviditet ((R)-(-)-thalidomid- varianten), så hadde speilbildet av den forbindelsen ((S)-(-)-thalidomid-varianten) innvirkning på fosteret og kunne føre til misdannelser på armer og ben. Da sammenhengen mellom misdannelsene og legemiddelet ble funnet, ble bruken stoppet momentant. Hadde dette legemiddelet blitt utviklet i dag, hadde det blitt fremstilt ved å bruke kjemien utviklet av årets nobelprisvinnere, og medisinen ville kun inneholdt R-varianten av thalidomid som hadde den tiltenkte virkningen. Bidrag til grønnere legemidler I de 21 årene som har passert siden de første arbeidene på dette feltet ble publisert, har organokatalyse blitt flittig brukt både i akademia og ikke minst i industrien. (…) Metallene som benyttes er ofte toksiske og må fjernes helt før legemiddelet trygt kan brukes. Dette medfører ekstra renseprosesser med tilsvarende ekstra kjemikaliebruk og gir toksisk avfall som krever spesialhåndtering. Kjemien til årets nobelprisvinnere har dermed også bidratt til å gjøre produksjonen av en rekke legemidler grønnere. (tu.no 31.12.2021).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: SMON (Subacute myelo-optic neuropathy) (oxikinoline) (mintankesmie.no).)

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Forskarpris till genombrott bakom covid-19-vacciner. (- Hon mötte länge skepsis och hade svårt både att få anslag och att få sina studier publicerade.) (– Jag är glad att vara en av dem som bidrog till detta, men det är ofattbart hur många framsteg inom många olika fält som behövdes under flera decennier.) (- Min respekt går till de hundratals personer som varit involverade, säger Katalin Karikó till Nature.)

(Anm: Forskarpris till genombrott bakom covid-19-vacciner. Katalin Karikó och Drew Weissman får det prestigefyllda Breakthrough prize för utvecklingen av mRNA-tekniken. Två av årets mottagare av Breakthrough prize i livsvetenskaper ligger bakom den mRNA-teknik som möjliggjort snabb utveckling av flera effektiva covid-19-vacciner. De två forskarna är biokemisterna Katalin Karikó och Drew Weissman som båda är knutna till Pennsylvania university i USA. Katalin Karikó arbetar även för företaget Biontech. Hon började redan på 1990-talet forska för att få fram metoder för att kunna transportera in messenger RNA, mRNA, i mänskliga celler. Hon mötte länge skepsis och hade svårt både att få anslag och att få sina studier publicerade.  Det gick verkligen inte i expressfart, säger hon i en intervju i Nature. (…) Covid-19-vaccinerna från både Pfizer/Biontech och Moderna som nu räddar miljontals liv bygger båda på denna teknik. – Jag är glad att vara en av dem som bidrog till detta, men det är ofattbart hur många framsteg inom många olika fält som behövdes under flera decennier. Min respekt går till de hundratals personer som varit involverade, säger Katalin Karikó till Nature. (lakemedelsvarlden.se 10.9.2021).)

- Penn-studiey finner en ny rolle for RNA i menneskelig immunrespons. Funn kan føre til nye typer terapeutiske RNA-er for kreft, genetiske sykdommer.

(Anm: Penn Study Finds a New Role for RNA in Human Immune Response. Findings Could Lead To New Types of Therapeutic RNAs for Cancer, Genetic Diseases. (Philadelphia, PA) - Researchers at the University of Pennsylvania School of Medicine have published the first study to test the role of RNA chemical modifications on immunity. They have demonstrated that RNA from bacteria stimulates immune cells to orchestrate destruction of invading pathogens. Most RNA from human cells is recognized as being self and does not stimulate an immune response to the same extent as invading bacteria or viruses. The researchers hypothesize that if this self-recognition fails, then autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus could result. The research was a collaborative work led by Drew Weissman, MD, PhD, of the Division of Infectious Diseases and Katalin Karikó, PhD, of the Department of Neurosurgery. The investigators published their findings in the August issue of Immunity. “We think this study will open a new area of research in understanding how our immune systems protect us,” says Weissman. “One application of our findings is that scientists will be able to design better therapeutic RNAs, including anti-sense or small-interfering RNAs, for treating diseases such as cancer and single-gene genetic diseases,” says Karikó. (pennmedicine.org August 23, 2005).)

- COVID-fremskritt vinner gjennombruddspris på 3 millioner dollar.

(Anm: Merali Z. COVID advances win US$3-million Breakthrough prizes. Techniques that have armed scientists in the battle against COVID-19 have scooped two out of five US$3-million Breakthrough prizes — the most lucrative awards in science and mathematics. One award went to the biochemists who discovered how to smuggle genetic material called messenger RNA into cells, leading to the development of a new class of vaccine. Another was scooped by the chemists who developed the next-generation sequencing technique that has been used to rapidly track variants of the SARS-CoV-2 coronavirus. The prizes were announced on 9 September. “These two awards are for research that has had such an impact on the world that they elevate the stature of the Breakthrough Prize,” says Yamuna Krishnan, a chemical biologist at the University of Chicago in Illinois. “They have been saving lives by the millions.” Nature. 2021 Sep 9. doi: 10.1038/d41586-021-02449-y.)

- Omstridt studie: Slik gikk det da 34 friske personer var forsøkskaniner for covid-19.

(Anm: Omstridt studie: Slik gikk det da 34 friske personer var forsøkskaniner for covid-19. Deltakerne fikk 55.000 kroner for å delta. - For å være ærlig, vet vi egentlig ikke risikoen som deltakere står overfor når de får covid-19, sier professor i mikrobiologi og smittevern. Forskere i Storbritannia har utført en kontrollert, klinisk studie hvor frivillige forsøkspersoner ble eksponert for koronaviruset SARS-CoV-2 (som forårsaker covid-19). Studien blir av det vitenskapelige tidsskriftet Nature omtalt som det første av sitt slag. Tidsskriftet skriver at denne typen forsøk tilbyr en unik mulighet til å studere virusinfeksjoner hos mennesker i detalj - fra start til slutt - og kan legge grunnlaget for ytterligere inngående forskning på vaksiner, antiviralia (legemidler for virusinfeksjoner) og immunresponser mot covid-19. Men denne typen forsøk anses også som kontroversiell, ettersom forsøkene utsetter deltakerne for en viss risiko. (nettavisen.no 4.2.2022).)

(Anm: Research Sqare. Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge. PEER REVIEW TIMELINE CURRENT STATUS: UNDER REVIEW Version 1 Posted 01 Feb, 2022)
(Anm: Callaway E. Scientists deliberately gave people COVID - here's what they learnt. Nature. 2022 Feb 2.)

- Nå er det nok vaksiner her. Norge er i ferd med å overvaksinere befolkningen.

(Anm: Joacim Lund, kommentator. Nå er det nok vaksiner her. Norge er i ferd med å overvaksinere befolkningen. Etter å ha skreket oss hese etter flere vaksinedoser i snart to år føles det rart å si det: Det er på tide å roe ned. Det er ikke lenger nødvendig ivrig å stikke nåler i nye, brede grupper av befolkningen for å redde nordmenn fra covid-døden. Det er ikke engang lurt. (aftenposten.no 9.11.2021).)

- Helsearbeiderne som ble dødssyke.

(Anm: Helsearbeiderne som ble dødssyke. Det er omtrent et halvt år siden AstraZenecas vaksine mot korona ble stanset i Norge. Norske helsemyndigheter dro i nødbremsen da danske myndigheter satte vaksinen på pause etter meldinger om blodpropp og dødsfall. Ikke lenge etter dukket det opp lignende saker i Norge. – De var ekstremt syke, sier Holme. På det tidspunktet visste legene på sykehuset ikke helt hva de sto overfor, men de antok at det alvorlige sykdomsforløpet kunne ha noe med AstraZenecas koronavaksine å gjøre. Dagen før var vaksinen blitt satt på pause etter urovekkende meldinger fra Danmark. Der undersøkte helsemyndighetene om et dødsfall kunne settes i sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. I tillegg kom det meldinger om at en kvinne i midten av 30-årene fra Tynset var død. Kvinnen var helsearbeider og døde noen dager tidligere på et annet sykehus i landet. – Alle var i utgangspunktet friske og unge. De hadde tatt vaksinen 8–10 dager tidligere og alle var helsearbeidere, sier Holme. (nrk.no 18.9.2021).)

- Dødsfall knyttes til Astra Zeneca-vaksinen. (- Dermed er det registrert totalt åtte tilfeller av det uvanlige, men alvorlige sykdomsbildet med blodpropp, lave blodplater og blødninger som følge av denne vaksinen. Fem av tilfellene har hatt dødelig utfall, skriver VG.)

(Anm: Dødsfall knyttes til Astra Zeneca-vaksinen. Legemiddelverket mener det er overveiende sannsynlig at et dødsfall som skjedde i fjor vår, kan knyttes til Astra Zenecas koronavaksine. Dermed er det registrert totalt åtte tilfeller av det uvanlige, men alvorlige sykdomsbildet med blodpropp, lave blodplater og blødninger som følge av denne vaksinen. Fem av tilfellene har hatt dødelig utfall, skriver VG. – Dette er et dødsfall som har vært med i oversikten lenge, men først nå når vi fikk obduksjonsrapporten, har vi konkludert med at det er overveiende sannsynlig at dødsfallet representerer det nye sykdomsbildet knyttet til Astra Zeneca-vaksinen, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. (aftenposten.no 21.4.2022).)

- ET DØDELIG STIKK. Et lite stikk med AstraZeneca skulle beskytte trebarnsmoren Gunhild. I stedet startet en kamp på liv og død som skremte en hel verden.

(Anm: ET DØDELIG STIKK. Et lite stikk med AstraZeneca skulle beskytte trebarnsmoren Gunhild. I stedet startet en kamp på liv og død som skremte en hel verden. (…) På årets nest siste dag i 2020, bestemte Folkehelseinstituttet (FHI) at 15.000 helsepersonell skulle prioriteres i vaksinekøen sammen med sykehjemsbeboere og risikogrupper, på grunn av frykt for økt smitte etter juleferien. Gunhild var ung, frisk og sterk og en av de vel 130.000 personene som fikk AstraZeneca-vaksinen før norske helsemyndigheter ble nødt til å dra i nødbremsen og sette den på pause 11. mars i fjor. På årets nest siste dag i 2020, bestemte Folkehelseinstituttet (FHI) at 15.000 helsepersonell skulle prioriteres i vaksinekøen sammen med sykehjemsbeboere og risikogrupper, på grunn av frykt for økt smitte etter juleferien. Gunhild var ung, frisk og sterk og en av de vel 130.000 personene som fikk AstraZeneca-vaksinen før norske helsemyndigheter ble nødt til å dra i nødbremsen og sette den på pause 11. mars i fjor. (vg.no 12.3.2022).)

- Etterlatte etter Astra Zeneca-dødsfall opprørt over manglende beklagelse. (- Det sitter igjen fire ødelagte familier rundt de fire som døde etter bruk av Astra Zeneca-vaksinen i Norge, og da er det å beklage at det skjedde det minste de kunne gjøre, fortsatte han.)

(Anm: Etterlatte etter Astra Zeneca-dødsfall opprørt over manglende beklagelse. Fire personer i Norge har dødd av alvorlige bivirkninger av Astra Zeneca-vaksinen. Foreldrene til Hanne Finstad (34) savner en beklagelse fra myndighetene. – Ingen fra det offisielle Norge har tatt kontakt med Aud eller meg for å beklage eller si at de er lei seg for det som skjedde med jenta vår. Det gjør meg veldig opprørt. Jeg blir så sint at jeg ikke klarer å sørge, sa faren Kåre Olav Finstad til Østlendingen lørdag. – Det sitter igjen fire ødelagte familier rundt de fire som døde etter bruk av Astra Zeneca-vaksinen i Norge, og da er det å beklage at det skjedde det minste de kunne gjøre, fortsatte han. (aftenposten.no 28.12.2021).)

- Trebarnsfar klager på erstatning etter vaksinedødsfall. (– Nå må jeg selge unna for å betale regninger, sier trebarnsfar Trond Engen (51) som mistet kona etter AstraZeneca-vaksinering.)

(Anm: Trebarnsfar klager på erstatning etter vaksinedødsfall. – Nå må jeg selge unna for å betale regninger, sier trebarnsfar Trond Engen (51) som mistet kona etter AstraZeneca-vaksinering. Det har ennå ikke gått ett år siden Gunhild (42) døde på grunn av de svært sjeldne bivirkningene som oppsto etter at hun ble vaksinert mot koronaviruset. – Det har vært tøft, forteller Trond, som nå er alenepappa for tre tenåringer. Nå er han tilkjent om lag en million i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), men det er langt unna hva han forventet. (…) Helsearbeider Gunhild jobbet som helsearbeider og var blant de første som ble vaksinert i Norge. Men kort tid etter vaksinering ble hun innlagt med en kombinasjon av blodpropp, lave blodplater og blødninger. Et livstruende og svært uvanlig sykdomsforløp – også kjent som VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni). – Les også: Helsearbeiderne som ble dødssyke Norske forskere konkluderte allerede i april i fjor med at det var en årsakssammenheng mellom vaksinen og bivirkningene, og det var derfor liten tvil om at Trond hadde krav på erstatning. (…) Advokat Therese Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness Lundin forteller at saken er påklaget og sendt til Pasientskadenemnda. (…) Les også: Pårørende krever erstatning etter vaksine-relaterte dødsfall (nrk.no 13.1.2022).)

- AstraZeneca snakker ut om vaksinedrama – beklager til ofrene.

(Anm: AstraZeneca snakker ut om vaksinedrama – beklager til ofrene. Fem nordmenn døde etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i fjor. Nå innrømmer vaksineselskapet at de kunne kommunisert annerledes da det stormet som verst. (vg.no 15.5.2022).)

- Vaksineprodusent beklager etter bivirkninger. (– Vi beklager at uskyldige, friske mennesker ble rammet. Samtidig har vaksinen også vært med på å spille en avgjørende rolle i å slå tilbake pandemien, sier han.)

(Anm: Vaksineprodusent beklager etter bivirkninger. Vaksinemakeren AstraZeneca beklager at friske, uskyldige mennesker ble rammet av bivirkningen som stanset bruken av denne vaksinen i Norge. Fem mennesker døde. Norge tok AstraZeneca-vaksinen ut av bruk etter flere meldinger om uvanlige blodpropper. Flere ble syke, og fem helsearbeidere som hadde fått vaksinen, døde. – Det som skjedde, er utrolig sørgelig og trist. Vi har kondolert til familiene som har tatt kontakt med oss, og de har selvsagt vår dypeste medfølelse, sier kommunikasjonsdirektør for AstraZeneca, Jacob Lund, til VG. – Vi beklager at uskyldige, friske mennesker ble rammet. Samtidig har vaksinen også vært med på å spille en avgjørende rolle i å slå tilbake pandemien, sier han. (aftenposten.no 15.5.2022).)

- Fire personer i Norge har dødd av alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. (- Foreldrene til Hanne Finstad (34) savner en beklagelse fra myndighetene. – Ingen fra det offisielle Norge har tatt kontakt med Aud eller meg for å beklage eller si at de er lei seg for det som skjedde med jenta vår.)

(Anm: Fire personer i Norge har dødd av alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Foreldrene til Hanne Finstad (34) savner en beklagelse fra myndighetene. – Ingen fra det offisielle Norge har tatt kontakt med Aud eller meg for å beklage eller si at de er lei seg for det som skjedde med jenta vår. Det gjør meg veldig opprørt. Jeg blir så sint at jeg ikke klarer å sørge, sa faren Kåre Olav Finstad til Østlendingen lørdag. – Det sitter igjen fire ødelagte familier rundt de fire som døde etter bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge, og da er det å beklage at det skjedde det minste de kunne gjøre, fortsatte han. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en epost til NTB at det har kostet å bekjempe pandemien. For noen har prisen vært ekstra høy, sier hun. (nettavisen.no 28.12.2021).)

- Forskere mener å ha funnet årsak til blodpropper knyttet til koronavaksine.

(Anm: Forskere mener å ha funnet årsak til blodpropper knyttet til koronavaksine. Forskere mener en kjedereaksjon i immunsystemet er grunnen til de sjeldne tilfellene av blodpropper blant personer som får AstraZeneca-vaksinen, melder BBC. Vaksinen, som blir satt i en muskel i overarmen, kan noen ganger lekke ut i blodet. Et protein i blodet kan så feste seg til et av komponentene i AstraZeneca-vaksinen, har et forskerteam i Cardiff kommet fram til. I sjeldne tilfeller vil dette sette i gang en kjedereaksjon hvor immunsystemet angriper disse, fordi det tror det er koronaviruset det angriper. Dette kan føre til at blodpropper dannes. Forskerne fikk nødfinansiering fra britiske myndigheter for å forske på blodproppene, ifølge BBC. En talsperson for AstraZeneca mener forskningen ikke gir endelige svar, men «interessante innsikter». (©NTB) (tv2.no 2.12.2021).)

- Dødsfall knyttes til AstraZeneca-vaksinen. En person i Søndre Land i Innlandet døde etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen tidligere i år. Dødsfallet er nå registrert som dødsfall knyttet til vaksinen.

(Anm: Dødsfall knyttes til AstraZeneca-vaksinen. En person i Søndre Land i Innlandet døde etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen tidligere i år. Dødsfallet er nå registrert som dødsfall knyttet til vaksinen. En ny rapport konkluderer med at det var vaksinen som var årsaken til at personen døde. Personen fikk AstraZeneca-vaksinen da den fremdeles var i bruk i starten av 2021. Et par dager etter å ha blitt vaksinert, ble personen fraktet til sykehus med smerter, skriver Oppland Arbeiderblad. Vedkommendes hjerte stanset kort tid etter, og personen ble erklært død. Den første rapporten konkluderte med at det var underliggende sykdommer som var årsaken til dødsfallet. En endelig rapport over et halvt år etter konkluderer imidlertid med at det var AstraZeneca-vaksinen som var den utløsende faktoren. Vaksinen ble stanset i Norge i mars etter rapporter om alvorlige bivirkninger. (NTB) (dagbladet.no 8.11.2021).

- PRAC anbefaler, at kraftig menstruationsblødning bliver nævnt som mulig bivirkning i forbindelse med covid-19-vaccination.

(Anm: PRAC anbefaler, at kraftig menstruationsblødning bliver nævnt som mulig bivirkning i forbindelse med covid-19-vaccination. PRACs anbefaling kommer efter en grundig gennemgang af tilgængelige data om indberettede tilfælde af kraftig menstruationsblødning efter covid-19-vaccination. På denne baggrund vurderer PRAC, at det ikke kan afvises, at kraftig menstruationsblødning kan opstå efter vaccination (herunder booster) mod covid-19 med vacciner fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). De fleste tilfælde var forbigående og ikke alvorlige. Produktresuméerne vil blive opdateret og efterfølgende tilgængelige hér på temasiden. (laegemiddelstyrelsen.dk 28.10.2022).)

- Koronavaksinen: Annijor fortviler: – Jeg føler jeg sitter igjen med svarteper. (- Hun har hatt mensen sammenhengende i halvannet år. Så satte et brev henne helt ut. – Sinnssykt provoserende.)

(Anm: Koronavaksinen: Annijor fortviler: – Jeg føler jeg sitter igjen med svarteper. Hun har hatt mensen sammenhengende i halvannet år. Så satte et brev henne helt ut. – Sinnssykt provoserende. (…) Rundt påsketider i år gjorde moren henne oppmerksom på at flere personer hadde fått medhold etter å ha søkt erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter koronavaksinen. (…) – Luften gikk ut av meg Da brevet fra NPE endelig kom i slutten av november, hadde de gitt Jørgensen avslag på erstatning. (…) Ifølge NPE må to krav være oppfylt for at personer skal få godkjent erstatning: Vaksinen kan ha forårsaket plagene, og det er ikke funnet andre mer sannsynlige årsaker. NPE begrunner i avslaget at blødningsforstyrrelsene til Jørgensen kan skyldes vaksinen, men at det er mer sannsynlig at de skyldes p-sprøyten. (…) – Dette er så sinnsykt provoserende. Jeg sitter igjen med svarteper fordi jeg stolte på noen med hele mitt hjerte, beskriver Jørgensen. Selv om hun har betalt mye for legebesøk og har måttet takke nei til jobber, handler det ikke om pengene for henne. – Det at jeg ikke blir trodd fordi jeg dessverre tok en p-sprøyte rundt samme tid som vaksinen, det er det som er mest skuffende, sier hun. FHI har i en stor studie dokumentert at koronavaksinen kan føre til menstruasjonsforstyrrelser. (tv2.no 11.12.2022).)

- Silje (37) måtte fjerne livmora etter koronavaksinen: – Jeg trodde jeg skulle dø. (- Gynekolog mener folk bør være obs på forstyrrelser rundt menstruasjon etter vaksiner.) (- Over en periode på fire-fem dager mistet hun to og en halv liter blod og ble innlagt på sykehus på grunn av blodmangel. Senga ble til slutt en plass hun tilbrakte mye av tiden sin. – Jeg klarte ikke reise meg opp uten at det svartnet for meg.)

(Anm: Silje (37) måtte fjerne livmora etter koronavaksinen: – Jeg trodde jeg skulle dø. Silje Anette Braa fikk såpass heftige blødninger etter koronavaksinen at hun fryktet for livet sitt. Gynekolog mener folk bør være obs på forstyrrelser rundt menstruasjon etter vaksiner. – På det verste trodde jeg at jeg skulle blø i hjel, sier Silje Anette Braa. NRK har fortalt om flere kvinner som har hatt forandringer i menstruasjonen sin etter å ha tatt koronavaksinen. 159 kvinner har søkt erstatning for slike plager. En av dem som fikk store utfordringer er den 37 år gamle tobarnsmora fra Bodø. Bare en måned etter å ha tatt vaksinen begynte Silje Anette Braa å blø uvanlig mye under menstruasjonen sin. Etter noen måneder ble det verre, og hun begynte å blø hver eneste dag. Braa prøvde hormonspiral, p-stav og opp til flere hormontilskudd som skulle stoppe blødningene. Men ingenting funket. Braa måtte etter hvert bruke bleie. Det gjorde at hun også kunne måle hvor mye blod hun mistet. Over en periode på fire-fem dager mistet hun to og en halv liter blod og ble innlagt på sykehus på grunn av blodmangel. Senga ble til slutt en plass hun tilbrakte mye av tiden sin. – Jeg klarte ikke reise meg opp uten at det svartnet for meg. Ungene uttrykte stor bekymring og fortalte henne at de ble lei seg av å se henne slik. (nrk.no 28.1.2023).)

- Ny studie: Sammenheng mellom koronavaksine og mensenforstyrrelser. Flere kvinner meldte fra om mensenforstyrrelser etter koronavaksinasjon. Nå bekrefter en ny studie at det er en sammenheng mellom plagene og vaksinasjonen.

(Anm: Ny studie: Sammenheng mellom koronavaksine og mensenforstyrrelser. Flere kvinner meldte fra om mensenforstyrrelser etter koronavaksinasjon. Nå bekrefter en ny studie at det er en sammenheng mellom plagene og vaksinasjonen. Så langt har Statens Legemiddelverk behandlet 9 722 bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforandringer etter koronavaksinen. Kvinner har fortalt om kraftige smerter, store blødninger og sykluser ute av kontroll. De fleste meldingene har kommet fra kvinner mellom 20 og 49 år, ifølge Legemiddelverket. Det har siden vaksinene kom vært knyttet en usikkerhet til hva som er årsaken til mensenforandringene, og om det faktisk er vaksinene som er årsaken til endringene. En stor, internasjonalt studie publisert tirsdag i British Medical Journal, konkluderer med at kvinnene har hatt rett. (tv2.no 28.9.2022).)

- Fikk 2500 kroner i erstatning etter mensproblemer.

(Anm: Fikk 2500 kroner i erstatning etter mensproblemer. Ida (32) er en av 159 kvinner som har søkt om erstatning for mensproblemer etter koronavaksinen. – Jeg blødde i ett år, sier Ida Austgulen. Ni har fått medhold Da blødningene var på det mest intense i fjor, bestemte hun seg for å søke om erstatning, og etter en stund kom svaret. (nrk.no 25.1.2023).)

- Koronavaksine: Kvinner kan få erstatning – så mye kan de ha krav på. Flere kvinner som har opplevd mens-forstyrrelser etter koronavaksine har fått utbetalt erstatning. (– Det er ganske lave utbetalinger i disse sakene, som varier fra 1000 kroner opp til flere titalls tusen kroner. Vi har få saker der plagene er så alvorlige at de er til hinder for arbeid, sier Gulaker.)

(Anm: Koronavaksine: Kvinner kan få erstatning – så mye kan de ha krav på. Flere kvinner som har opplevd mens-forstyrrelser etter koronavaksine har fått utbetalt erstatning. Majoriteten får likevel avslag. TV 2 har nylig kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til nesten 150 kvinner. De forteller om heftige smerter, langvarige blødninger og nedsatt allmenntilstand. Mange har dessuten hatt ekstrautgifter knyttet medisiner, legebesøk og sanitærartikler. Ettersom menstruasjonsforstyrrelse kan være en bivirkning av koronavaksinen, kan disse kvinnene ha krav på erstatning, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE). – Vi har mottatt mange erstatningssøknader som gjelder koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser. Foreløpig har vi bare behandlet ferdig et mindretall av disse sakene, sier Torill Svoldal Stæhr, fungerende kommunikasjonssjef i NPE, til TV 2. (…) Mindre summer Kvinnene kan få dekket kostnader knyttet til legebesøk, innkjøp av bind og tamponger og smertestillende medisiner i en periode. I mer alvorlige saker, kan det også være aktuelt å få erstatning for tap av inntekt. Av sakene NPE har ferdigbehandlet, har det kun vært snakk om utbetaling av mindre erstatningssummer. – Det er ganske lave utbetalinger i disse sakene, som varier fra 1000 kroner opp til flere titalls tusen kroner. Vi har få saker der plagene er så alvorlige at de er til hinder for arbeid, sier Gulaker. (tv2.no 30.11.2022).)

- Koronavaksinen: Annijor fortviler: – Jeg føler jeg sitter igjen med svarteper. (- Hun har hatt mensen sammenhengende i halvannet år. Så satte et brev henne helt ut. – Sinnssykt provoserende.)

(Anm: Koronavaksinen: Annijor fortviler: – Jeg føler jeg sitter igjen med svarteper. Hun har hatt mensen sammenhengende i halvannet år. Så satte et brev henne helt ut. – Sinnssykt provoserende. (…) Rundt påsketider i år gjorde moren henne oppmerksom på at flere personer hadde fått medhold etter å ha søkt erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter koronavaksinen. (…) – Luften gikk ut av meg Da brevet fra NPE endelig kom i slutten av november, hadde de gitt Jørgensen avslag på erstatning. (…) Ifølge NPE må to krav være oppfylt for at personer skal få godkjent erstatning: Vaksinen kan ha forårsaket plagene, og det er ikke funnet andre mer sannsynlige årsaker. NPE begrunner i avslaget at blødningsforstyrrelsene til Jørgensen kan skyldes vaksinen, men at det er mer sannsynlig at de skyldes p-sprøyten. (…) – Dette er så sinnsykt provoserende. Jeg sitter igjen med svarteper fordi jeg stolte på noen med hele mitt hjerte, beskriver Jørgensen. Selv om hun har betalt mye for legebesøk og har måttet takke nei til jobber, handler det ikke om pengene for henne. – Det at jeg ikke blir trodd fordi jeg dessverre tok en p-sprøyte rundt samme tid som vaksinen, det er det som er mest skuffende, sier hun. FHI har i en stor studie dokumentert at koronavaksinen kan føre til menstruasjonsforstyrrelser. (tv2.no 11.12.2022).)

- Silje (37) måtte fjerne livmora etter koronavaksinen: – Jeg trodde jeg skulle dø. (- Gynekolog mener folk bør være obs på forstyrrelser rundt menstruasjon etter vaksiner.) (- Over en periode på fire-fem dager mistet hun to og en halv liter blod og ble innlagt på sykehus på grunn av blodmangel. Senga ble til slutt en plass hun tilbrakte mye av tiden sin. – Jeg klarte ikke reise meg opp uten at det svartnet for meg.)

(Anm: Silje (37) måtte fjerne livmora etter koronavaksinen: – Jeg trodde jeg skulle dø. Silje Anette Braa fikk såpass heftige blødninger etter koronavaksinen at hun fryktet for livet sitt. Gynekolog mener folk bør være obs på forstyrrelser rundt menstruasjon etter vaksiner. – På det verste trodde jeg at jeg skulle blø i hjel, sier Silje Anette Braa. NRK har fortalt om flere kvinner som har hatt forandringer i menstruasjonen sin etter å ha tatt koronavaksinen. 159 kvinner har søkt erstatning for slike plager. En av dem som fikk store utfordringer er den 37 år gamle tobarnsmora fra Bodø. Bare en måned etter å ha tatt vaksinen begynte Silje Anette Braa å blø uvanlig mye under menstruasjonen sin. Etter noen måneder ble det verre, og hun begynte å blø hver eneste dag. Braa prøvde hormonspiral, p-stav og opp til flere hormontilskudd som skulle stoppe blødningene. Men ingenting funket. Braa måtte etter hvert bruke bleie. Det gjorde at hun også kunne måle hvor mye blod hun mistet. Over en periode på fire-fem dager mistet hun to og en halv liter blod og ble innlagt på sykehus på grunn av blodmangel. Senga ble til slutt en plass hun tilbrakte mye av tiden sin. – Jeg klarte ikke reise meg opp uten at det svartnet for meg. Ungene uttrykte stor bekymring og fortalte henne at de ble lei seg av å se henne slik. (nrk.no 28.1.2023).)

- Mensforstyrrelser: 105 alvorlige meldinger. (- Vi vet at stress, operasjoner, sykdom og vekttap kan forstyrre menstruasjonssyklus.) (- Det er derfor ikke utenkelig at en immunrespons etter vaksinering kan gi forstyrrelser av menstruasjonssyklus, skriver Hortemo.)

(Anm: Mensforstyrrelser: 105 alvorlige meldinger. Norsk legemiddelverk har fått rapportert inn 1404 tilfeller av endret menstruasjonssyklus som mulig følge av vaksinen. 105 er klassifisert som alvorlige. (…) Legemiddelverket har til nå behandlet 1404 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser i forbindelse med vaksinen som skal få bukt på coronapandemien. 105 av meldingene legemiddelverket har behandlet anses som alvorlige. (…) Trolig sammenheng FHI gjennomfører nå en stor undersøkelse som inkluderer 60 000 kvinner i ulike aldrer for å finne ut om blødningene kan være en bivirkning av vaksinen. Problemstillingen undersøkes også internasjonalt, ifølge FHI. (…) - Vi vet at stress, operasjoner, sykdom og vekttap kan forstyrre menstruasjonssyklus. Det er derfor ikke utenkelig at en immunrespons etter vaksinering kan gi forstyrrelser av menstruasjonssyklus, skriver Hortemo. (dagbladet.no 21.11.2021).)

- Jakten på svar. AstraZeneca var en av de første vaksineleverandørene som kom med en godkjent coronavaksine. Men i begynnelsen av mars 2021 dukket det opp bekymringer knyttet til vaksinen etter at det ble oppdaget noen tilfeller av blodpropp hos personer som nylig var vaksinert.

(Anm: Jakten på svar. AstraZeneca var en av de første vaksineleverandørene som kom med en godkjent coronavaksine. Men i begynnelsen av mars 2021 dukket det opp bekymringer knyttet til vaksinen etter at det ble oppdaget noen tilfeller av blodpropp hos personer som nylig var vaksinert. Flere europeiske land, inkludert Norge, satte vaksinen på pause inntil man hadde tydeligere svar på om det var en sammenheng. Det valgte ikke Sverige å gjøre. Lisa Åkesson (68) rakk å få sin første coronavaksine, men da det var tid for den andre var hun allerede død – av en blodpropp. - Vaksinen har vist seg å ha ganske sterke bivirkninger, som minner om det min mor døde av, sier dattera, Petra Åkesson (44). Familien vil ha svar på om Lisas død hadde noe med vaksinen å gjøre. Men spørsmålene vil aldri bli besvart. (…) - Jeg får ikke luft, jeg får ikke luft! Hun faller om i armene til Tomas – og dør. Obduksjonen viser seinere at hun hadde en 20 centimeter stor blodpropp i lungene, en dyp venetrombose. Lisas yngste datter, Petra Åkesson (44), klarer ikke å gi slipp på tanken om at det er en sammenheng mellom morens plutselige død og vaksinen hun hadde fått 46 dager tidligere. (…) ASTRAZENECA: - Vi har påvist en høy sannsynlighet av sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og sykdomsbildet, sier overlege Pål André Holme ved Oslo universitetssykehus (OUS). Anbefalingen var at vaksinen kunne brukes for alle som er 65 år eller eldre. Folkhälsomyndigheten (FoHM) i Sverige begrunnet avgjørelsen med at de foreløpige analysene av risikoen for blodpropp tydet på at det hovedsakelig gjaldt yngre mennesker. Lisa var 68 år gammel da hun døde. (dagbladet.no 8.1.2022).)

- FDA begrenser bruken av J&J COVID-vaksine på grunn av blodpropp. (- Ifølge FDA er TTS "et syndrom med sjeldne og potensielt livstruende blodpropper i kombinasjon med lave nivåer av blodplater.") (- De akkumulerte dataene for denne risikoen "berettiger nå begrensninger i autorisert bruk av vaksinen," ifølge det statlige kontrollorganet.)

(Anm: FDA Limits J&J COVID Vaccine Due to Blood Clots. Citing the accumulated data on a raised risk for a type of dangerous blood clot, the U.S. Food and Drug Administration on Thursday greatly restricted the recommended use of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. With safer two-dose vaccines such as Pfizer and Moderna widely available, the one-dose J&J shot should be limited "to individuals 18 years of age and older for whom other authorized or approved COVID-19 vaccines are not accessible or clinically appropriate," the agency said in a statement. It may also be used by "individuals 18 years of age and older who elect to receive the Janssen COVID-19 Vaccine because they would otherwise not receive a COVID-19 vaccine [at all]," the FDA advised. While the J&J vaccine has appealed to some because it only requires one-dose, data soon emerged suggesting a higher risk in users of a rare form of blood clot known as thrombocytopenia syndrome (TTS). According to the FDA, TTS is "a syndrome of rare and potentially life-threatening blood clots in combination with low levels of blood platelets." Some people -- often young males -- typically developed symptoms about a week or two after getting the J&J shot. The data accumulated on this risk now "warrants limiting the authorized use of the vaccine," the agency said. (medicinenet.com 6.5.2022).)

- COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikation hos personer, der tidligere har haft, og opdatering om trombose-trombocytopenisyndrom (TTS, også kaldet VITT).  

(Anm: COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikation hos personer, der tidligere har haft, og opdatering om trombose-trombocytopenisyndrom (TTS, også kaldet VITT). Resumé Kapillærlækagesyndrom (CLS): – Meget sjældne tilfælde af kapillærlækagesyndrom (CLS) er blevet rapporteret i de første dage efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, i visse tilfælde med dødelig udgang. En anamnese med tidligere CLS er rapporteret i mindst ét af tilfældene. – COVID-19 Vaccine Janssen er nu kontraindiceret hos personer, som tidligere har haft episoder med CLS. CLS er kendetegnet ved akutte tilfælde af ødem, som hovedsagelig afficerer ekstremiteterne, hypotension, hæmokoncentration og hypoalbuminæmi. Det er afgørende at genkende og behandle akutte tilfælde af CLS efter vaccination. Der vil som regel være brug for intensiv understøttende behandling. Trombose-trombocytopenisyndrom (TTS): – Personer, der diagnosticeres med trombocytopeni inden for 3 uger efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, bør aktivt undersøges for tegn på trombose. Ligeledes bør personer, der diagnosticeres med trombose inden for 3 uger efter vaccination, undersøges for trombocytopeni. – Håndtering af TTS er en specialistopgave. Sundhedspersonalet bør konsultere relevante retningslinjer og/eller konsultere specialister (f.eks. hæmatologer, specialister i koagulation) med henblik på diagnosticering og behandling af tilstand. (laegemiddelstyrelsen.dk 19.7.2021).)

- FHI-direktøren om Johnson & Johnson-vaksinen: − Ville ikke tatt den. Johnson & Johnson-vaksinen skal bli tilgjengelig for folk som vil ta den. (- Både AstraZeneca og Johnson & Johnson, som begge er virusvektorvaksiner, er skrotet fra FHIs vaksinasjonsprogram på grunn av blodpropp-bivirkninger.)

(Anm: FHI-direktøren om Johnson & Johnson-vaksinen: − Ville ikke tatt den. Johnson & Johnson-vaksinen skal bli tilgjengelig for folk som vil ta den. Camilla Stoltenberg vil fortsatt råde folk til å vente på et stikk av en annen vaksine. SIER NEI: Camilla Stoltenberg ville ikke tatt vaksinen på grunn av de sjeldne bivirkningene. – Jeg ville ikke tatt den nå, nei, sier Camilla Stoltenberg til VG, og føyer seg inn i rekken av helsetopper som sier nei til den amerikanske vaksinen. Men hun sier det kunne stilt seg annerledes hvis det bare var den vaksinen som var tilgjengelig i Norge: – Det er ikke slik at jeg ikke under noen omstendigheter ville tatt den. Men gitt at vi har mulighet til å få andre bedre vaksiner og det ikke er så lang ventetid til første dose, ville jeg ikke tatt denne vaksinen. Både AstraZeneca og Johnson & Johnson, som begge er virusvektorvaksiner, er skrotet fra FHIs vaksinasjonsprogram på grunn av blodpropp-bivirkninger. FHI ønsket heller ikke at vaksinene skulle tilbys frivillig utenfor programmet. Regjeringen ønsket derimot en slik frivillig ordning. Derfor jobber Helsedirektoratet nå med å finne ut hvordan vaksinen skal tilbys frivillig til nordmenn som har lyst på den. (vg.no 22.5.2021).)

- COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikation hos personer, der tidligere har haft, og opdatering om trombose-trombocytopenisyndrom (TTS, også kaldet VITT).  

(Anm: COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikation hos personer, der tidligere har haft, og opdatering om trombose-trombocytopenisyndrom (TTS, også kaldet VITT). Resumé Kapillærlækagesyndrom (CLS): – Meget sjældne tilfælde af kapillærlækagesyndrom (CLS) er blevet rapporteret i de første dage efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, i visse tilfælde med dødelig udgang. En anamnese med tidligere CLS er rapporteret i mindst ét af tilfældene. – COVID-19 Vaccine Janssen er nu kontraindiceret hos personer, som tidligere har haft episoder med CLS. CLS er kendetegnet ved akutte tilfælde af ødem, som hovedsagelig afficerer ekstremiteterne, hypotension, hæmokoncentration og hypoalbuminæmi. Det er afgørende at genkende og behandle akutte tilfælde af CLS efter vaccination. Der vil som regel være brug for intensiv understøttende behandling. Trombose-trombocytopenisyndrom (TTS): – Personer, der diagnosticeres med trombocytopeni inden for 3 uger efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, bør aktivt undersøges for tegn på trombose. Ligeledes bør personer, der diagnosticeres med trombose inden for 3 uger efter vaccination, undersøges for trombocytopeni. – Håndtering af TTS er en specialistopgave. Sundhedspersonalet bør konsultere relevante retningslinjer og/eller konsultere specialister (f.eks. hæmatologer, specialister i koagulation) med henblik på diagnosticering og behandling af tilstand. (laegemiddelstyrelsen.dk 19.7.2021).)

- Om bruken av Vaxzevria (AstraZeneca) i Norge. (- Den ble brukt i det norske koronavaksinasjonsprogrammet fra 8. februar 2021 til 11. mars 2021.) (- Kapillærlekkasjesyndrom Kapillærlekkasjesyndrom (capillary leak syndrome, CLS) er rapportert i svært sjeldne tilfeller de første dagene etter vaksinasjon med Vaxzevria, i noen tilfeller med dødelig utfall.) (- Guillain-Barrés syndrom Guillain-Barrés syndrom (GBS) er rapportert svært sjeldent etter vaksinasjon med Vaxzevria. Helsepersonell må være oppmerksom på tegn og symptomer på GBS slik at man kan fange opp tilstanden tidlig og starte behandling.)

(Anm: Om bruken av Vaxzevria (AstraZeneca) i Norge. En oppsummering fra FHI om bruken av koronavaksinen Vaxzevria fra AstraZeneca i Norge. Bakgrunn Koronavaksinen Vaxzevria fra AstraZeneca er en såkalt virusvektorvaksine. Den ble brukt i det norske koronavaksinasjonsprogrammet fra 8. februar 2021 til 11. mars 2021. Vaksinering med koronavaksinen Vaxzevria fra AstraZeneca ble satt på pause i Norge 11. mars 2021 på grunn rapporter fra Østerrike og Danmark om en mulig alvorlig bivirkning etter vaksinasjon. Sykdomsbildet omfatter uvanlige blodpropper, lavt antall blodplater og blødninger, i de fleste tilfellene i en blodåre som fører blod fra hjernen. I løpet av kort tid etter beslutningen ble det oppdaget 5 tilfeller i Norge, hvorav 3 døde. Sykdomstilstanden har fått navnet vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni (forkortet VITT), også kalt trombose med trombocytopeni-syndrom (forkortet TTS). (…) Kapillærlekkasjesyndrom Kapillærlekkasjesyndrom (capillary leak syndrome, CLS) er rapportert i svært sjeldne tilfeller de første dagene etter vaksinasjon med Vaxzevria, i noen tilfeller med dødelig utfall. I noen av de meldte tilfellene hadde pasienten tidligere hatt en episode med kapillærlekkasjesyndrom. CLS er en sjelden tilstand karakterisert ved akutte episoder med ødem som hovedsakelig berører armer og ben, lavt blodtrykk, fortykkelse av blodet (økt hemokonsentrasjon) samt hypoalbuminemi. Hos pasienter med en akutt CLS-episode etter vaksinering er umiddelbar gjenkjenning og behandling påkrevd. Støttende intensivbehandling er vanligvis indisert. Personer som har en kjent sykehistorie med CLS skal ikke vaksineres med Vaxzevria. Guillain-Barrés syndrom Guillain-Barrés syndrom (GBS) er rapportert svært sjeldent etter vaksinasjon med Vaxzevria. Helsepersonell må være oppmerksom på tegn og symptomer på GBS slik at man kan fange opp tilstanden tidlig og starte behandling. Se preparatomtale for fullstendig oversikt over bivirkninger: – Preparatomtale (SPC) Vaxzevria Andre sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. (fhi.no 24.3.2022).)

(Anm: Bilder – kapillærlekkasjesyndrom (capillary leak syndrome, CLS) (google.no).)

- MENSEN-FORSTYRRELSER: Britisk ekspert til TV 2: – Det er såpass biologisk sannsynlig at det må undersøkes. Det er ikke sammenheng mellom kvinners uventede blødninger og koronavaksiner, har EUs legemiddelbyrå (EMA) konkludert. En britisk immunolog har teorier som kan forklare det motsatte, og krever nå flere studier. (- FORSKER: Dr. Victoria Male etterlyser mer forskning om sammenhengen mellom endringer i menstruasjonen og koronavaksiner.)

(Anm: MENSEN-FORSTYRRELSER: Britisk ekspert til TV 2: – Det er såpass biologisk sannsynlig at det må undersøkes. Det er ikke sammenheng mellom kvinners uventede blødninger og koronavaksiner, har EUs legemiddelbyrå (EMA) konkludert. En britisk immunolog har teorier som kan forklare det motsatte, og krever nå flere studier. Da TV 2 spurte kvinner i sosiale medier om de hadde opplevd endret menstruasjon etter å ha tatt koronavaksine, gikk innboksen nærmest varm. Henvendelsene som tikket inn resulterte i en kartlegging av menstruasjonsforstyrrelsene til de over 200 kvinnene. Selv om disse historiene ikke er unike, har EUs legemiddelbyrå (EMA) konkludert med at det ikke er noen sammenheng mellom koronavaksinering og menstruasjonsforstyrrelser. Dette til tross for at det ikke finnes ferdige, store studier på temaet. – Jeg mener det er såpass biologisk sannsynlig at det må undersøkes, sier Dr. Victoria Male, immunolog og foreleser i reproduktiv immunologi ved Imperial College London, til TV 2. (…) Immunolog Male mener det finnes flere mulige teorier som kan forklare at koronavaksinering påvirker menstruasjonen. – Vi vet det finnes omstendigheter der immunsystemet og kjønnshormoner kommuniserer med hverandre. Og hvis dette er en av disse omstendighetene, så kan det påvirke menstruasjonen, sier Male. – Vi kan også se for oss en situasjon hvor immunsystemet etter vaksinasjon har en effekt på immuncellene i livmorslimhinnen, og også dette kan påvirke menstruasjonsblødninger. (tv2.no 7.11.2021).)

- Vaksiner: 4 203 meldinger om alvorlige bivirkninger. (- Etter at over 9,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 45 153 meldinger om mistenkte bivirkninger. Det skriver de i en bivirkningsrapport publisert torsdag.)

(Anm: Vaksiner: 4 203 meldinger om alvorlige bivirkninger. Etter at over 9,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 45 153 meldinger om mistenkte bivirkninger. Det skriver de i en bivirkningsrapport publisert torsdag. Av disse er 24 369 meldinger behandlet. 4 203 er klassifisert som alvorlige og 20 166 er klassifisert som lite alvorlige. Legemiddelverket har så langt behandlet 2 379 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år. 215 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige. I tillegg har de fått 178 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 172 av disse er klassifisert som alvorlige. Uventede underlivsblødninger etter overgangsalder klassifiseres alltid som alvorlige dersom de oppstår mer enn ett år siden siste menstruasjon. – Vi vet foreløpig ikke om kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser ved første eller andre dose, har økt risiko for å oppleve dette igjen ved en tredje dose eller oppfriskningsdose. (dagbladet.no 16.12.2021).)

- Over 4.000 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksine. Legemiddelverket har til nå mottatt 44.461 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksine. 4.083 er klassifisert som alvorlige.

(Anm: Over 4.000 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksine. Legemiddelverket har til nå mottatt 44.461 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksine. 4.083 er klassifisert som alvorlige. Det er så langt satt over 8,9 millioner doser med koronavaksine. Av meldingene om bivirkninger er 24.009 behandlet og 19.926  er klassifisert som lite alvorlige, opplyser Statens legemiddelverk. (dagsavisen.no 9.12.2021).)

- Statens Legemiddelverk bekrefter mørketall: – 17.000 meldinger er ikke behandlet. (- UNDERRAPPORTERT: Isabel Nylund (20), og over 130 andre kvinner TV 2 har kontakt med, meldte ikke fra etter å ha opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2.) (- Vi er ganske sikre på at det er mørketall, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens Legemiddelverk.)

(Anm: Statens Legemiddelverk bekrefter mørketall: – 17.000 meldinger er ikke behandlet. Majoriteten av kvinnene i TV 2s kartlegging meldte aldri fra om menstruasjonsforstyrrelsene. Hos Statens Legemiddelverk ligger det 17.000 ubehandlede bivirkningsmeldinger på vent. UNDERRAPPORTERT: Isabel Nylund (20), og over 130 andre kvinner TV 2 har kontakt med, meldte ikke fra etter å ha opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2. Onsdag fortalte TV 2 om hvordan over 200 kvinner har opplevd at menstruasjonen ble endret etter koronavaksinen. Noen mistet menstruasjonen helt, andre har fått blødninger etter overgangsalder. Mange plages av mer smerter og kraftigere blødninger. Legemiddelverket har så langt behandlet 1263 bivirkningsmeldinger som er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser i Norge. 99 av disse er klassifisert som alvorlige. Nå bekrefter både Legemiddelverket og FHI at de tror det er flere kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen, enn de som har meldt fra. – Vi er ganske sikre på at det er mørketall, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens Legemiddelverk. (tv2.no 5.11.2021).)

- Avslører rystende Pfizer-skandale. Sjokkerende opplysninger om dataforfalskning og dårlig pasientsikkerhet under utprøving av Pfizer-vaksinen slår ned som ei bombe i forskningsverdenen.

(Anm: Avslører rystende Pfizer-skandale. Sjokkerende opplysninger om dataforfalskning og dårlig pasientsikkerhet under utprøving av Pfizer-vaksinen slår ned som ei bombe i forskningsverdenen. VARSLINGSSKANDALE: Det blåser friskt rundt Pfizer etter avsløringer om dårlig praksis ved tre av legemiddelgigantens vaksineforsøkssteder. En forsker, ansatt i et selskap med ansvar for tre kliniske utprøvingssteder for Pfizers covid-19-vaksine, kommer med sjokkerende avsløringer om praksis ved disse anleggene. Det framgår av en omfattende artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). Varsleren er Brook Jackson. Hun var regional direktør i Ventavia Research Group, som hadde ansvar for tre av i alt 153 utprøvingssteder involvert i fase 3-studien av Pfizer BioNTech-vaksinen. Data fra disse tre vaksineforsøksstedene omfatter 1000 av de 44 000 forsøkspersonene som inngår i Pfizers fase 3-studie. I BMJ-artikkelen hevder Jackson blant annet at selskapet, som jobbet på kontrakt for Pfizer, forfalsket data, benyttet seg av ufaglærte til å utføre vaksinering og brukte for lang tid på å følge opp og rapportere om uønskede reaksjoner etter vaksinering. (dagbladet.no 7.11.2021).)

(Anm: Thacker PD. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer's vaccine trial. BMJ. 2021 Nov 2;375:n2635.)

- EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner.

(Anm: - EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner. Patientforeninger advarer om farlig præcedens. (- Ifølge EU-Kommissionen er der foreløbig postet 2,7 milliarder euro i vaccineudviklingen, der foregår i hidtil uset tempo. Det svarer til 20,1 milliarder danske kroner.  Ud over at skyde penge i vaccineudviklingen har EU-landene også sagt ja til at dele risikoen for de eventuelle bivirkninger, som kan følge i kølvandet på de mange millioner vaccinationer, som ventes gennemført i de kommende måneder og år. Ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters har EU blandt andet fritaget AstraZeneca for at betale patientkompensation, hvis kompensationskravet overstiger en vis beløbsgrænse. (danwatch.dk 12.11.2020).)

- Norge får ikke lovende koronamedisin – EU-forhandlinger i stampe. (- At erstatningsansvar står sentralt i de pågående forhandlingene, bekrefter også statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor NRK.)

(Anm: Norge får ikke lovende koronamedisin – EU-forhandlinger i stampe. Den lovende koronamedisinen Paxlovid kutter risikoen for alvorlig sykdom og død med 90 prosent. Men Norges tilgang henger på forhandlinger mellom Pfizer og EU, som står i stampe. (…) Norge får ikke tilgang til den lovende koronamedisinen Paxlovid på grunn av vanskelige forhandlinger mellom EU og Pfizer, ifølge selskapet. (…) Ett av de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene med EU skal være graden av Pfizers erstatningsansvar dersom det oppstår bivirkinger. – Det er en rekke forskjellige kontraktsvilkår man forhandler om, som for eksempel ansvar, pris og leveringsbetingelser. Det er en hel serie punkter man må bli enig om, sier Henriksen til NRK. At erstatningsansvar står sentralt i de pågående forhandlingene, bekrefter også statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor NRK. (nrk.no 1.2.2022).)

- Afrika ønsker å produsere en koronavirusvaksine – og Big Pharma er ikke fornøyd.

(Anm: Africa wants to produce a coronavirus vaccine — and Big Pharma’s not happy. A proposed mRNA tech transfer hub would let multiple manufacturers learn how to produce vaccines. Africa is poised to make a bold move that could turn around its fortunes in coronavirus vaccine manufacturing — taking the continent from import dependence to self-sufficient production of life-saving jabs for coronavirus, TB and maybe even one day for HIV. Two manufacturers are establishing an mRNA vaccine technology-transfer hub at the tip of the continent that could let it produce its own vaccines, on its own terms. It's a way to address just how exposed countries are if they don’t have their own vaccine manufacturing capacity. Africa imports about 99 percent of routine immunizations — and is the least vaccinated against coronavirus in the world. One counter-measure to address this dearth of vaccines kicked off in October 2020, when South Africa and India, scrambling for options, proposed an intellectual property waiver at the World Trade Organization. The move would allow lower-income countries to produce coronavirus vaccines without fear of infringing on patents. (politico.eu 26.7.2021).)

- Deling av NIH-Modernas vaksineoppskrift. (- Hvordan utviklet et ti år gammelt firma, som aldri før hadde solgt en vaksine, et nytt produkt rettet mot et nytt virus innen 12 måneder, og masseproduserte 200 millioner doser? Svaret ligger delvis i støtte fra den amerikanske regjeringen.)

(Anm: Sharing the NIH-Moderna Vaccine Recipe. Executive Summary “We held Moderna by the hand on a daily basis.” – Moncef Slaoui, Former Scientific Head of Operation Warp Speed (2020).[1] How did a decade-old corporation that had never before sold a vaccine develop a new product targeting a novel virus within 12 months and mass produce 200 million doses? The answer lies partly in the support of the U.S. government. Moderna jointly developed the coronavirus vaccine, mRNA-1273, with the National Institutes of Health. It also benefited from a massive infusion of funding through a contract awarded by the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (“the 2020 Contract”).[2] In exchange for paying hundreds of millions of dollars, BARDA obtained two powerful tools that now can be used to accelerate global vaccine production. First, BARDA gained access to the entire “vaccine recipe.” This includes Moderna’s dossiers containing chemistry, manufacturing, and controls information, which provide manufacturing instructions in step-by-step detail. Second, BARDA obtained “unlimited rights” to data first produced by Moderna using contract funding (“Unlimited Rights Data”). These rights allow the government to share data—broadly defined as “recorded information”—for any purpose. Moderna generated a huge amount of new information with public funding. BARDA paid Moderna to develop manufacturing processes, allowing the company to scale-up production at its existing plant and then to scale-out production by adding a manufacturing line at an external site. Indeed, the 2020 Contract identifies several critical documents, including master production records, as “contract funded.” But the 2020 Contract also places one opaque limit on BARDA’s contractual power. The government cannot use its contractual rights to share certain categories of information developed at private expense, including subsequent minor modifications (“Limited Rights Data”). Those categories are redacted. (citizen.org 16.8.2021).)

 – Modernas profit havner i skattely (skatteparadis).

(Anm: Medicinalgiganten Moderna, der er storleverandør af corona-vacciner til det vestlige marked, dirigerer systematisk sit overskud til skattely. Det konkluderer en ny undersøgelse lavet af hollandske SOMO – Center for Research on Multinational Corporations. En lækket kontrakt mellem Moderna og Europakommissionen viser for eksempel, at betalingen for EU’s Moderna-vacciner sker gennem virksomhedens datterselskab i Schweiz, hvor selskabsskatten er kendt for at være lav. (danwatch.dk 15.7.2021).)

- Modernas topchef får lønstigning på 41 pct. - giver lønseddel på 122 mio.

(Anm: Modernas topchef får lønstigning på 41 pct. - giver lønseddel på 122 mio. kr. I takt med brugen og udbredelsen af Modernas vaccine mod covid-19 har selskabets adm. direktør Stephane Bancel oplevet en kraftig stigning i sin personlige løn. (medwatch.dk 11.3.2022).)

- WHO-sjefen refser vaksineprodusenter for profittjag.

(Anm: WHO-sjefen refser vaksineprodusenter for profittjag. Sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO) retter skarp kritikk mot vaksineprodusenter for manglende innsats for vaksineleveranser til fattige land. – Produsenter bør prioritere Covax-programmet, ikke utbytte for aksjeeierne, sa generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus torsdag. (dn.no 4.11.2021).)

- Pfizer, BioNTech, Moderna tjener 1 000 dollar hvert sekund: analyse. (- som tilsier over 1 000 i sekundet, 65 000 i minuttet eller 93,5 millioner per dag.)

(Anm: Pfizer, BioNTech, Moderna making $1,000 profit every second: analysis. Pfizer, BioNTech and Moderna are making combined profits of $65,000 every minute from their highly successful COVID-19 vaccines while the world's poorest countries remain largely unvaccinated, according to a new analysis. The companies have sold the vast majority of their doses to rich countries, leaving low-income nations in the lurch, said the People's Vaccine Alliance (PVA), a coalition campaigning for wider access to COVID vaccines, which based its calculations on the firms' own earning reports. The Alliance estimates that the trio will make pre-tax profits of $34 billion this year between them, which works out to over $1,000 a second, $65,000 a minute or $93.5 million a day. (medicalxpress.com 16.11.2021).)

- Public Citizen-analyse: investeringer på 25 milliarder dollar kan vaksinere verden. WASHINGTON, D.C. - En ny Public Citizen-analyse viser at en investering på 25 milliarder dollar i COVID-19-vaksineproduksjon fra den amerikanske regjeringen ville produsere nok vaksiner for utviklingsland, og potensielt avkorte den globale pandemien med flere år. (- Kan gjøres for litt over 3 dollar per dose.)

(Anm: Public Citizen Analysis: $25 Billion Investment Can Vaccinate the World. WASHINGTON, D.C. – A new Public Citizen analysis finds that a $25 billion investment in COVID-19 vaccine production by the U.S. government would produce enough vaccine for developing countries, potentially shaving years from the global pandemic. Public Citizen estimates that producing eight billion doses of National Institutes of Health (NIH)-Moderna vaccine can be done for just over $3 per dose. (citizen.org 18.2.2021).)

- FINANCIAL TIMES: PFIZER OG MODERNA SKRUR OPP VAKSINEPRISENE. (- Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag.)

(Anm: FINANCIAL TIMES: PFIZER OG MODERNA SKRUR OPP VAKSINEPRISENE. EU og dermed også Norge må betale mer for koronavaksinene fra både Pfizer/Biontech og Moderna, viser kontrakter som Financial Times har sett. Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag. Prisøkningen skjer mens Europa sliter med forstyrrelser i leveransene, samtidig som bekymringene for bivirkninger fra andre koronavaksiner, vedvarer. Legemiddelprodusentene ligger an til å tjene titalls milliarder dollar i år, skriver Financial Times. Avisa peker på at de inngår nye kontrakter med land som vil sikre seg nok vaksiner til en mulig tredje dose som følge av deltavariantens spredning. (NTB) (dn.no 1.8.2021).)

- Pfizer kjører en hard linje for profitt i hemmelige vaksinekontrakter med regjeringer heter det i rapporten.

(Anm: In secret vaccine contracts with governments, Pfizer took hard line in push for profit, report says. The coronavirus vaccine developed by Pfizer and BioNTech has proved a success. First to receive emergency use authorization in the United States, the Pfizer shot has become the world’s most popular, with 3.5 billion doses purchased. Sales could double in 2022, according to projections. But the rapid proliferation of the vaccine, under contracts negotiated between the company and governments, has unfolded behind a veil of strict secrecy, allowing for little public scrutiny of Pfizer’s burgeoning power, even as demand surges amid new negotiations for one of the world’s most sought-after products. A report released Tuesday by Public Citizen, a consumer rights advocacy group that gained access to a number of leaked, unredacted Pfizer contracts, sheds light on how the company uses that power to “shift risk and maximize profits,” the organization argues. (washingtonpost.com 19.10.2021).)

(Anm: Achal Prabhala and Chelsea Clinton. Monopolies on Covid vaccines are killing people in poorer countries. Emissaries from South Africa have been begging the WTO to endorse a vaccine waiver to spare more unnecessary suffering (theguardian.com 1.9.2021).)

- Legemiddelgiganten Pfizer får hard medfart i en fersk rapport om markedet for koronavaksiner: FÅR KRITIKK FOR MAKTMISBRUK. (- Kontrakter som er framforhandlet mellom selskapet og regjeringer, har blitt strengt hemmeligholdt og i liten grad vært åpne for offentlig debatt.)

(Anm: Legemiddelgiganten Pfizer får hard medfart i en fersk rapport om markedet for koronavaksiner: FÅR KRITIKK FOR MAKTMISBRUK. KORONA: En fersk rapport kritiserer Pfizer for manipulasjon og maktutøvelse for å sikre egen profitt i salg av koronavaksiner. Koronavaksinen fra Pfizer-Biontech var den første som ble godkjent, og har blitt den mest populære globalt, med over 3,5 milliarder solgte doser. Avisa The Washington Post skreiv nylig at salget ligger an til å dobles neste år. Samtidig rettes stadig mer kritikk mot Pfizers forretningsmetoder. Kontrakter som er framforhandlet mellom selskapet og regjeringer, har blitt strengt hemmeligholdt og i liten grad vært åpne for offentlig debatt. (klassekampen.no 27.10.2021).)

- Modernas kappløp om fortjeneste holder Covid-vaksinen utenfor fattiges rekkevidde.

(Anm: Moderna, Racing for Profits, Keeps Covid Vaccine Out of Reach of Poor. Some poorer countries are paying more and waiting longer for the company’s vaccine than the wealthy — if they have access at all. Moderna, whose coronavirus vaccine appears to be the world’s best defense against Covid-19, has been supplying its shots almost exclusively to wealthy nations, keeping poorer countries waiting and earning billions in profit. After developing a breakthrough vaccine with the financial and scientific support of the U.S. government, Moderna has shipped a greater share of its doses to wealthy countries than any other vaccine manufacturer, according to Airfinity, a data firm that tracks vaccine shipments. About one million doses of Moderna’s vaccine have gone to countries that the World Bank classifies as low income. By contrast, 8.4 million Pfizer doses and about 25 million single-shot Johnson & Johnson doses have gone to those countries. (nytimes.com 9.10.2021).)

(Anm: Judges Appear Hung Up on Standing in Moderna Vaccine Appeals (1). Three Federal Circuit judges at oral argument grappled with whether Moderna's arguments that the risk of future infringement suits over its Covid vaccine gives it the right to appeal agency decisions upholding two drug-delivery patents. (bloomberglaw.com 29.10.2021).)

- Manden bag coronavaccine er nu styrtende rig. (- Tyske Ugur Sahin er manden bag coronavaccinen fra Pfizer og Biontech, og han ligger ifølge en opgørelse over verdens rigeste hos Bloomberg på en 117.-plads med en estimeret formue på 111 mia. kr.)

(Anm: Manden bag coronavaccine er nu styrtende rig. Ugur Sahin står sammen med sine kone står bag Biontech, der udviklede en af de få nødgodkendte covid-19-vacciner. Han har har set formuen stige med svimlende mange milliarder i 2021. Topchefen i Biontech Ugur Sahin er blevet særdeles velhavende på at udvikle en coronavaccine. Tyske Ugur Sahin er manden bag coronavaccinen fra Pfizer og Biontech, og han ligger ifølge en opgørelse over verdens rigeste hos Bloomberg på en 117.-plads med en estimeret formue på 111 mia. kr. Det skriver Jyllands-Posten. (medwatch.dk 6.8.2021).)

- Pfizer og Moderna hæver priserne på vacciner på ømtåleligt tidspunkt. (- Ifølge de seneste leveringskontrakter indgået mellem selskaberne og EU, har Pfizer øget prisen med en fjerdedel, fra 115 kr. til 145 kr. per dosis, mens Modernas er vokset fra 142 kr. til 160 kr. per dosis.) (- Specielt hvis prisen går op i de lande, hvor vaccinedækningen stadig er begrænset.)

(Anm: Pfizer og Moderna hæver priserne på vacciner på ømtåleligt tidspunkt. Mens mange lande forbereder sig på en ny bølge af coronavirus og måske et tredje vaccinestik sætter Pfizer og Moderna prisen op på de to mest populære covid-19-vacciner. Der er skudt rigtig mange vacciner ind i folk verden over, men det ser ud til at kunne blive en del dyrere at give det tredje stik, som flere lande spekulerer i, for prisen på Pfizer og Modernas vacciner går nu op. Det skriver Berlingske. Ifølge de seneste leveringskontrakter indgået mellem selskaberne og EU, har Pfizer øget prisen med en fjerdedel, fra 115 kr. til 145 kr. per dosis, mens Modernas er vokset fra 142 kr. til 160 kr. per dosis. Det vidner om stor efterspørgsel, men er samtidig også noget, som selskaberne skal være varsomme med. Specielt hvis prisen går op i de lande, hvor vaccinedækningen stadig er begrænset. (medwatch.dk 6.9.2021).)

(Anm: Modernas indtjening overgik forventningerne. Coronavacciner sender Modernas overskud op på 80 mia. kr. (medwatch.dk 24.2.2022).)

- Ekstrem skjevfordeling av koronavaksiner i verden. Kostnaden kan bli enorm.

(Anm: Ekstrem skjevfordeling av koronavaksiner i verden. Kostnaden kan bli enorm. Vestlige land vurderer tredje vaksinedose samtidig som Afrika har vaksinert bare 2,5 prosent av befolkningen. Disse forskjellene gjør at tapet for verdensøkonomien beregnes til mange tusen milliarder kroner. – Det er helt uholdbart at bare litt over 1 prosent av afrikanerne har fått sin første dose med covid-vaksine, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en uttalelse på regjeringens sider i mai. Tre måneder senere diskuterer vestlige land om det skal settes en tredje vaksinedose. (aftenposten.no 26.8.2021).)

- I siste innkjøpsrunde gikk EU med på betydelig høyere priser på covid-vaksiner enn tidligere: DYRT Å FÅ VAKSINER FØRST.

(Anm: I siste innkjøpsrunde gikk EU med på betydelig høyere priser på covid-vaksiner enn tidligere: DYRT Å FÅ VAKSINER FØRST. I BLINDE: Prisene ble blåst opp, reelle kostnader holdt hemmelig, og global solidaritet var fraværende. Dette preget EUs siste vaksineforhandlinger. «Vi kan ikke gå over visse grenser, for da lar det seg ikke betale», sa Sandra Gallina, EU-kommisjonens tidligere sjefforhandler, til helsekomiteen i Europaparlamentet i september i fjor. (klassekampen.no 23.9.2021).)

- (Vaksine)solidaritetens grenser. Hvis vaksineprodusentene driver med profittmaksimering, gjør de en fryktelig dårlig jobb. (- Aktivistenes klaging på at noen tjener penger er i det hele tatt ganske utrolig når man tenker på hvor effektive vaksinene har vist seg å være og hvor raskt de er blitt produsert.) (- I starten av pandemien antok de fleste eksperter at fungerende vaksiner ville kreve årevis med prøving og feiling hvis man i det hele tatt ville lykkes.)

(Anm: (Vaksine)solidaritetens grenser. Hvis vaksineprodusentene driver med profittmaksimering, gjør de en fryktelig dårlig jobb. Legemiddelselskaper holder verdens om gissel, kunne en nylig lese i VG som har hentet saken fra den britiske avisen The Guardian. Uttalelsen kommer fra Anna Marriott, som er helsepolitisk leder i den humanitære organisasjonen Oxfam. Sammen med andre ideelle organisasjoner pluss en pen bunke med tidligere nobelprisvinnere har Oxfam gått sammen i noe som kalles for «The peoples vaccine alliance». «Dette er kanskje et av de mest dødelige tilfellene av profittmaksimering i historien, fortsetter Marriot. Aktivistene vil ha slutt på patentene og profitten bort. Det er ikke tvil om at de fleste selskapene tjener penger på salget av vaksiner. Men dersom vaksineprodusentene virkelig hadde som mål å drive med profittmaksimering, gjør de en ganske dårlig jobb. Prisen til EU ligger i overkant av 200 kroner per dose, både for Pfizer og Moderna som produserer de mest effektive vaksinene. Omtrent det samme som «en togbillett til Moss», som Pfizers norske kommunikasjonsdirektør Joachim Henriksen formulerer det overfor VG. Det er åpenbart at betalingsvilligheten er mye større. (dn.no 22.8.2021).)

- Rødt vil heller ha pandemi enn profitt.

(Anm: Aksel Fridstrøm NYHETSREDAKTØR. Rødt vil heller ha pandemi enn profitt. Bjørnar Moxnes demonstrer at han er en sterkere motstander av profitt enn han er tilhenger av at nordmenn skal leve frie liv i god helse. I går kunne VG melde om en ny rapport utarbeidet av The People's Vaccine Alliance. Organisasjonen arbeider ifølge egen nettside for å avvikle det som omtales som «vaksineapartheid», noe organisasjonen mener kan gjøres ved å oppheve alle patentrettigheter knyttet til produksjon av vaksiner mot koronaviruset og at vaksiner fremover skal tilbys gratis i hele verden. I den nye rapporten hevder organisasjonen blant annet at vestlige land som Norge har betalt grov overpris for mRNA-vaksiner, og at dette har gjort det umulig for lav-inntektsland å handle de samme vaksinene. For Norges del skal det være snakk om en stipulert overpris på 372 millioner euro. (minervanett.no 20.8.2021).)

- Mener Norge har overbetalt massivt for vaksinene.

(Anm: Mener Norge har overbetalt massivt for vaksinene. Bevegelsen som kjemper for at vaksineoppskriftene må deles, mener land som Norge har sviktet - og gjort at vaksinene blir dyrere for andre. – Vi kommer til å se tilbake med sinne og skam hvis vi ikke nå bruker den økende produksjonskapasiteten som kommer til å beskytte de mest sårbare, raste WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på en pressekonferanse i juli. Det er ingen tvil om at forskjellene i vaksinedekning er enorme. Mens flere vestlige land legger planer for tredje dose, er store deler av verden uvaksinert. Ifølge VGs oversikt har under fem prosent av befolkningen i Afrika nå fått første stikk. Gapet har ført til en kamp i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å få selskapene til å dele vaksine-oppskriftene, blant annet drevet frem av The Peoples Vaccine Alliance som består av en rekke organisasjoner, verdensledere og aktivister. Men verdens land har ikke klart å bli enige. Nå hevder vaksinealliansen i en rapport at vestlige land som Norge kan ha betalt så mye som 375 millioner euro - i underkant av fire milliarder kroner - «for mye» for MRNA-vaksinene, og bidratt til å skvise ut land som ikke kan betale like mye. (vg.no 19.8.2021).)

- FHI: Høy beskyttelse mot covid-19 blant fullvaksinerte. (- FHI: – Høy oppslutning om koronavaksinasjon i Norge.)

(Anm: FHI: Høy beskyttelse mot covid-19 blant fullvaksinerte. En oppdatert rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kun en av om lag en 3000 av personer som er fullvaksinert får påvist covid-19. En av om lag 3000 tilsvarer 0,03 prosent. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en oppdatering at av 1 598 820 personer som regnes som fullvaksinerte mot covid-19, var det 529 personer som har fått påvist virus etter testing. Bare noen få av disse utviklet symptomer på covid-19-sykdom. I løpet av de siste to ukene har 76 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte. LES OGSÅ FHI: – Høy oppslutning om koronavaksinasjon i Norge  – Det er svært gledelig at koronavaksinene gir en så god beskyttelse, uttaler Camilla Stoltenberg, direktør i FHI. (dagensmedisin.no 17.7.2021).)

- Kun to prosent i Oslo har takket nei til å bli vaksinert.

(Anm: Kun to prosent i Oslo har takket nei til å bli vaksinert. Bare to prosent av Oslos befolkning har takket nei til å få koronavaksine. Det gleder byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Oslo har tilbudt befolkningen i hovedstaden 274.420 vaksiner. De har satt 265.964 sprøyter, kun 5.162 personer har takket nei, mens 3.294 har utsatt sin vaksinetime, viser ferske tall fra Oslo kommune. Det betyr at 1,88 prosent har takket nei til å bli vaksinert, mens 1,2 prosent har utsatt vaksinetimen de har blitt tilbudt. – Dette er svært gode tall. Andelen som vaksinerer seg mot koronaviruset, er høy, og den er høyere enn andelen som vaksinerer seg mot for eksempel stivkrampe, kikhoste og meslinger, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en SMS til Nettavisen. Flest har sagt nei til vaksine i bydel Alna, der 611 personer ikke har ønsket å ta vaksinen, skriver NRK. (dn.no 29.4.2021).)

- Vaksine mot vaksineskepsis?

(Anm: Ragnhild Ørstavik er assisterende sjefredaktør i Tidsskriftet. Vaksine mot vaksineskepsis? Vitenskapen har på kort tid generert effektive vaksiner mot covid-19, men ennå ikke svart fullt ut på spørsmålet om hvordan vi kan få flest mulig til å ta vaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2022 (Publisert: 10. januar 2022).)

(Anm: Vaksinasjon – tillit eller tvang? Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015.)

- Undersøkelse tyder på varige adferdsendringer: – Håndhilsingens tid er forbi.

(Anm: Undersøkelse tyder på varige adferdsendringer: – Håndhilsingens tid er forbi. 15 måneder med smitteverntiltak kan ha skapt varige adferdsendringer. 64 prosent av nordmenn tror for eksempel de vil unngå håndhilsing også etter pandemien. (…) – Som å spytte på gata Adferdspsykolog Jørgen Dalen er ikke overrasket. – Det er flere adferder som nå nesten har blitt tabu. Som å ta hverandre i hånden. Det har nesten blitt som å spytte på gata, mener Dalen. Selv om mennesker har hilst på hverandre i tusenvis av år, tror Dalen at vi etter pandemien vil lage nye ritualer når vi møter hverandre. – Håndhilsingens tid er forbi, sier han. (nrk.no 16.6.2021).)

- Helsedirektøren til VG: Store muligheter for å reise globalt i vinter.

(Anm: Helsedirektøren til VG: Store muligheter for å reise globalt i vinter. Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en gladnyhet til fullvaksinerte med reisefeber. – Hvis ting går som de skal, så kan mulighetene for å reise ganske fritt globalt være store for fullvaksinerte i løpet av denne vinteren, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG onsdag kveld. (adressa.no 22.9.2021).)

- Årets valgflesk: Sex!

(Anm: Årets valgflesk: Sex! KOM MED GODE NYHETER: Erna Solberg og Bent Høie på The Hub i Oslo. Erna Solberg vil leve normalt igjen i slutten av september. Og Bent Høie lover one night stands. Erna Solberg og helseminister Bent Høie varslet i VG tirsdag at i slutten av september skal tiltakene bort. Da skal vi leve som normalt igjen. – Da kan man danse tett og gå på one night stands igjen, sa helseminister Bent Høie til NRK etterpå. Her har du altså høstens mest sexy valgflesk. Det er bare å laste ned Tinder. (vg.no 11.8.2021).)

- Stadig flere fullvaksinerte blir smittet med koronaviruset.

(Anm: Stadig flere fullvaksinerte blir smittet med koronaviruset. (…) Det er registrert 23 covid-19-assosierte dødsfall der den døde har vært fullvaksinert. (aftenposten.no 11.8.2021).)

- Leder. En svært gledelig beslutning.

(Anm: Leder. En svært gledelig beslutning. I slutten av september kan livet vende tilbake helt til det normale. Det varslet statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) tirsdag. Enmetersregelen og andre restriksjoner vil oppheves. - Da kan man danse tett og gå på one-night stands igjen, som helseministeren formulerte det. Dette er en svært gledelig beskjed fra regjeringen. (aftenposten.no 11.8.2021).)

– Riktigere å si til befolkningen at vi nå har sluppet pandemien fri.

(Anm: – Riktigere å si til befolkningen at vi nå har sluppet pandemien fri. Anders Danielsen Lie, assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo, mener myndighetenes koronahåndtering skaper full forvirring. Det er i et innlegg på Facebook at assisterende bydelsoverlege og skuespiller Anders Danielsen Lie går kraftig til verks mot myndighetenes koronahåndtering. «De har løpt fra ansvaret sitt ved å holde samfunnet på grønt nivå, samtidig som de overlater til lokale kommuneoverleger, bydelsoverleger og smitteteam å holde «kontroll» på pandemien i ca. halvannen måned til uten at vi har reelle virkemidler til å gjøre dette», skriver Lie i innlegget. (nrk.no 30.8.2021).)

- Nå er Norge på smittetoppen i Norden. (- Går man åtte dager tilbake var smittetallet 11. I løpet av den drøye uken som har gått har Norge (rød linje) klatret forbi Finland, Danmark og Island på smittetoppen.)

(Anm: Nå er Norge på smittetoppen i Norden. Smittetallene har skutt fart de siste ukene. På en drøy uke har Norge passert tre nordiske land på smittestatistikken. (…) Gikk forbi naboene Oversikten over smittetallene for de nordiske landene viser at Norge per 30. august ligger på topp med 23,1 smittede per 100.000 innbyggere siste sju dager. Går man åtte dager tilbake var smittetallet 11. I løpet av den drøye uken som har gått har Norge (rød linje) klatret forbi Finland, Danmark og Island på smittetoppen. – Vi har sagt at vi må være forberedt på en smittebølge denne høsten. Det er viktig at folk er klar over at vi ikke har åpnet opp Norge ennå. Meteren gjelder fortsatt. Folk må holde seg hjemme ved symptomer og teste seg selv om de er vaksinert, sier helseminister Bent Høie til NRK. (nrk.no 31.8.2021).)

- Stortings- og sametingsvalget 2021. Valgdagen er 13. september.

(Anm: Stortings- og sametingsvalget 2021. Valgdagen er 13. september. Husk at du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september. (valg.no).)

- Høie slår tilbake etter anklager.

(Anm: Høie slår tilbake etter anklager. Torsdag fikk helsemyndighetene krass kritikk i en kronikk i Dagbladet. (…) Torsdag publiserte Dagbladet kronikken «Uansvarlig helsepolitikk» skrevet av en rekke professorer og eksperter innen helse- og smittevern. Fagpersonene kritiserer regjeringen for å ta gjenåpningsbeslutninger basert på hva som vil gi politisk gevinst ved høstens stortingsvalg. Nå slår helse- og omsorgsminister Bent Høie tilbake. – Feil. (dagbladet.no 13.8.2021).)

- Covid-19: Hvor mange flere skal dø? (- En idiotisk klokkertro på vaksineeffekt førte til at høyreregjeringen ryddet bort alle gode smitteverntiltak i samfunnet vårt.)

(Anm: Bjørg Marit Andersen, professor dr. med. Covid-19: Hvor mange flere skal dø? En idiotisk klokkertro på vaksineeffekt førte til at høyreregjeringen ryddet bort alle gode smitteverntiltak i samfunnet vårt. FARLIGERE: Forsøk på å ufarliggjøre pandemien ved å fjerne generelle og spesielle smitteverntiltak i samfunnet, gjør at pandemien kan utvikle seg i en enda farligere retning enn det som registreres i dag, skriver artikkelforfatteren.  (dagbladet.no 3.11.2021).)

- Politisk kommentator mener Solberg-regjeringen slapp viruset fritt. (- Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) gir hverandre en klem under pressekonferansen om gjenåpningen av Norge.) (– Hvorfor slapp vi opp? Politisk kommentator i Vårt Land, Emil André Erstad, liker ikke det han ser.)

(Anm: Politisk kommentator mener Solberg-regjeringen slapp viruset fritt. Omtrent annenhver nordmann fulgt deres eksempel den siste uken etterpå, ifølge en undersøkelse fra Opinion. Lørdag 25. september feiret mange nordmenn gjenåpningen av Norge. Knapt 80 dager senere er Norge på nytt kastet ut i en ny krise med hjemmekontor, enmetersregel og nedstenging av deler av nærings- og kulturlivet. (…) Over store deler av landet var folk i festrus. 18 måneder med munnbind, avstand, hjemmekontor og spriting av hender kunne endelig ta slutt. – Jeg har hatt mange bra mandager i mitt liv, men denne lørdagen kommer til å gå inn i historien som min beste dag, jublet hotellkongen Petter Stordalen til NRK, og feiret med «full bonanza» og tidenes gruppeklem på The Hub i hovedstaden. (abcnyheter.no 13.12.2021).)

- Det Espen sa. (- For hva var det han sa da vi andre mistet hodet i september?)

(Anm: Lars West Johnsen (Politisk redaktør i Dagsavisen). Det Espen sa. Koronaviruset herjer igjen med oss for fullt. Kunne vi egentlig ha gjort noe annerledes? Det er ikke til å unngå, man tenker stadig mye på Espen Rostrup Nakstad. For hva var det han sa da vi andre mistet hodet i september? (…) Nakstad tok rollen som folkefienden i høst. Norge var ikke engang ute av bakrusen etter den famøse frigjøringslørdagen da han til Stavanger Aftenblad, og sikkert til alle andre som ville høre, fortalte sannheten. Betyr dette at nedstengninger nå er helt utelukket, spurte journalisten: «Nei, det betyr ikke det, fordi viruset endrer seg stadig vekk og vi vet at vaksineeffekten ikke varer evig». Det var en i ettertid oppsiktsvekkende presis oppsummering. Nesten en profeti. (dagsavisen.no 15.12.2021).)

- Oppskrift for å hindre katastrofe. Med dagens strategi styrer vi mot en ny nedstengning. (- Strategien har vært tuftet på en overdreven tro på vaksinenes effekt og graden av immunitet hos dem som har vært smittet, og en undervurdering av virusets spredningsevne og skadepotensial.)

(Anm: Gunhild Alvik Nyborg, lege, epidemiolog og samfunnsøkonom. Oppskrift for å hindre katastrofe. Med dagens strategi styrer vi mot en ny nedstengning. Den strategien Norge følger nå bidrar ikke til skadebegrensning, verken for økonomien eller folkehelsen, skriver kronikkforfatteren. Som FHI nylig meldte, viser ny kunnskap at flokkimmunitet i praksis er uoppnåelig under denne pandemien, som nå ligger an til å vare lenge. Nye anslag fra Verdens helseorganisasjon viser at 700.000 europeere kan dø av koronaviruset i løpet av vinteren. Vi må ta konsekvensen av dette og skifte strategi, til skadebegrensning gjennom forebygging av smittespredning. TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), massetesting og tiltak mot luftsmitte må oppskaleres og ligge i bunn for å minimere risiko for nedstengninger og sammenbrudd i helsevesenet over tid. (nrk.no 23.11.2021).)

- Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier det ligger an til at vi kan klemme og danse og leve helt normalt igjen i løpet av neste måned, selv om corona-smitten øker.

(Anm: Varsler sluttdato for tiltakene: Kan leve som normalt i slutten av september. Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier det ligger an til at vi kan klemme og danse og leve helt normalt igjen i løpet av neste måned, selv om corona-smitten øker. Og: Alle som ikke blir vaksinert, vil etter hvert bli smittet. De sier det kan se ut som om en-meters-regelen og andre innenlandske coronatiltak som har begrenset livene våre det siste halvannet året, kan være over om vel en måneds tid. De viser til at ved utgangen av denne uken vil alle over 18 år ha fått tilbud om vaksinedose én. Solberg sier det er to milepæler fremover. – Den første milepælen er tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om en dose. Da er de godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død, sier hun. (vg.no 10.8.2021).)

- Helsedirektoratet avlyser eget julebord.

(Anm: Helsedirektoratet avlyser eget julebord. Direktoratet understreker at det ikke er et signal om hva andre bedrifter bør gjøre. (vg.no 18.11.2021).)

- Frustrert overlege konfronterte Støre og Kjerkol om nasjonale tiltak: – Munnbind er et enkelt tiltak.

(Anm: Frustrert overlege konfronterte Støre og Kjerkol om nasjonale tiltak: – Munnbind er et enkelt tiltak. Enhetsleder ved intensivavdelingen på Ahus, Ole Kristian Fossum ba igjen om nasjonale munnbindkrav da statsministeren og helseministeren var på besøk. På Ahus har det vært full trøkk på intensivavdelingen den siste tiden, og her har det vært ytret et sterkt ønske om strengere smitteverntiltak nasjonalt. Seksjonsoverlege og enhetsleder ved intensivavdelingen på Ahus, Ole Kristian Fossum, sa til NRK fredag at han var oppgitt over at det ikke kommer strengere tiltak. (nrk.no 22.11.2021).)

- FHI: Stor sannsynlighet for økende epidemi. Det vil trolig komme en økning i antall koronatilfeller og sykehusinnleggelser fram mot jul. FHI frykter opp mot 500 innlagte i løpet av vinteren.

(Anm: FHI: Stor sannsynlighet for økende epidemi. Det vil trolig komme en økning i antall koronatilfeller og sykehusinnleggelser fram mot jul. FHI frykter opp mot 500 innlagte i løpet av vinteren. Det skriver FHI i en ny risikovurdering onsdag. Instituttet skriver at dette særlig gjelder uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander. Likevel er det usikkerhet om utviklingen videre, påpeker FHI. – Risikoen for innleggelse er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold i en pressemelding. (tv2.no 17.11.2021).)

- Toppforsker slår alarm om barn og «long covid»: − Burde ikke la barn utsettes for dette.

(Anm: Toppforsker slår alarm om barn og «long covid»: − Burde ikke la barn utsettes for dette. FRYKTER FOR BARNA: Leder for den norske coronastudien, Arne Søraas, er bekymret for barna nå som det er mye smitte i samfunnet. Selv om man antar at barn tåler dette viruset fint på lang sikt, vet vi det ikke, forklarer forskeren. Dersom smitten i Norge fortsetter å øke, kan titusenvis snart få «long covid» og hukommelsestap, frykter forsker Arne Søraas. Dette kan ramme barna, der smittespredningen blir størst, advarer legen. – Det føles ikke godt å følge barna på skolen nå, og det oppleves utrygt, sier lege og forsker ved Oslo universitetssykehus, Arne Søraas, til VG. Søraas leder den norske coronastudien, der 150.000 nordmenn følges gjennom pandemien. Aldri før har smittetallene vært høyere enn nå. 1415 personer ble registrert smittet torsdag og 1552 fredag. Likevel er mye annerledes i Norges fjerde smittebølge: Det har ennå ikke blitt innført nye, nasjonale smitteverntiltak. De aller fleste nordmenn er vaksinert med den første vaksinedose. Bortsett fra barna. Om noen uker vil de fleste smittede være barn og ungdom, ifølge Helsedirektoratet. Det gjør Søraas bekymret. (…) Frykter «hjernetåke» Vi har allerede sett det hos voksne: Flere får langtidsvirkninger etter å ha hatt corona. – Vår studie som ble publisert fredag viser at mellom 20 og 30 prosent har fått dårligere helse etter å ha vært smittet av corona, forklarer Søraas. Et av de alvorligste symptomene er såkalt «hjernetåke». Elleve prosent av de som tester positivt for coronavirus, opplever hukommelsesproblemer åtte måneder senere, viser den norske coronastudien. – Det bekymrer meg at man nå lar smittetallene øke så mye blant barn og unge, når man vet om disse ettervirkningene. Jeg føler ikke at dette tas alvorlig nok, når man lar det bli så mye covid i Norge. (vg.no 28.8.2021).)

- Personer med «lang-covid» kan ha skjulte lungeskader. (- Funnene deres viser at personer med såkalt «lang-covid» kan ha skjulte lungeskader som ikke vises ved bruk av vanlige skannemetoder.)

(Anm: Personer med «lang-covid» kan ha skjulte lungeskader. Forskerne har tatt i bruk en ny type skanningsmetode hvor de bruker xenonegass. Funnene deres viser at personer med såkalt «lang-covid» kan ha skjulte lungeskader som ikke vises ved bruk av vanlige skannemetoder. Ifølge en liten studie fra Storbritannia er det oppdaget skjulte lungeskader på noen av personene som har «lang-covid». «Lang-covid» referer til en rekke symptomer som fortsetter i mange uker etter en coronainfeksjon, og som ikke kan forklares av en annen årsak enn at det må ha sammenheng med viruset. Det skriver BBC. (abcnyheter.no 1.2.2022).)

- Seinvirkninger coronaviruset. Marthe (29): - Veldig tungt.

(Anm: Seinvirkninger coronaviruset. Marthe (29): - Veldig tungt. Marthe Knutsen har må tilpasse seg kraftig på grunn av seinvirkninger av coronaviruset. FORTSATT DÅRLIG: Marthe Knutsen prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, selv om hun fortsatt sliter med seinvirkninger av coronaviruset. Marthe Knutsen er i utgangspunktet som de fleste nordmenn - hun elsker å ferdes i norsk natur og liker å trene regelmessig for å holde seg i form. Men i mars 2020 ble den 29 år gamle sykepleieren smittet av coronaviruset, og har siden august i fjor slitt med utmattelse, tung pust, og spesielt kronisk hjertebank og høy puls. Knutsen forteller at sykdomsforløpet hennes var noe spesielt, da hun gjennom sommeren 2020 følte seg frisk etter covid-19. Men så, i august, kom seinvirkningene plutselig tilbake. (dagbladet.no 28.8.2021).)

- Ber rike land vente med eventuell tredje vaksinedose – Høie sier nei.

(Anm: Ber rike land vente med eventuell tredje vaksinedose – Høie sier nei. Verdens helseorganisasjon ber rike land vente med tredje dose til 10 prosent av verdens befolkning er vaksinert. (nrk.no 11.8.2021).)

- WHO: - Skam for menneskeheten: Tidlig i august rettet Tedros Ghebreyesus, sjef i Verdens helseorganisasjon (WHO), en kraftig appell til alle verdens velstående land. (- Onsdag gjentok WHO budskapet.)

(Anm: WHO: - Skam for menneskeheten: Tidlig i august rettet Tedros Ghebreyesus, sjef i Verdens helseorganisasjon (WHO), en kraftig appell til alle verdens velstående land. Han ba landene om å vente med å gi sine innbyggere en tredje dose til 10 prosent av innbyggerne i alle verdens land er vaksinert. Onsdag gjentok WHO budskapet. - Land med lav inntekt har vaksinert så vidt to prosent av befolkningen. Jeg har tatt til orde for en midlertidig pause for «boosterdoser» for å bidra til økt forsyning til landene som ikke engang har kunnet vaksinere sine helsearbeidere og risikogrupper, og nå opplever store utbrudd, sier Ghebreyesus på en direktesendt pressekonferanse. (dagbladet.no 18.8.2021).)

- Folk er mindre bekymret for å bli koronasmittet.

(Anm: Folk er mindre bekymret for å bli koronasmittet. Folk venter en langvarig koronapandemi, men bekymringen for å bli smittet faller, ifølge Norsk koronamonitor. Ifølge undersøkelsen har nordmenn i sju uker i økende grad ventet smitteøkning. (dagensperspektiv.no 5.8.2021).)

(Anm: FHI: - Regner med at det i tiden fremover vil bli flere fullvaksinerte som innlegges i sykehus (nettavisen.no 11.8.2021).)

- Britiske forskere mener det er 'nesten sikkert' at en coronavirus-variant vil dukke opp som overvinner nåværende vaksiner.

(Anm: UK scientists believe it is 'almost certain' a coronavirus variant will emerge that beats current vaccines. An analysis by British academics, published by the UK Government's official scientific advisory group, says that they believe it is "almost certain" that a SARS-Cov-2 variant will emerge that "leads to current vaccine failure." SARS-CoV-2 is the virus that causes Covid-19. (cnn.com 2.8.2021).)

- Slik skal forskere gjøre oss motstandsdyktige mot kommende pandemier.

(Anm: Slik skal forskere gjøre oss motstandsdyktige mot kommende pandemier. Er helt avhengig av å finne ut hvorfor folk responderer ulikt på vaksiner. Vi lever i en tid hvor vaksiner blir utviklet i rekordfart. Store deler av det norske folk er snart fullvaksinerte mot koronaviruset, og effekten ser ut til å være god. Men dette er langt fra noen selvfølge. For en vaksine vil aldri ha lik effekt hos absolutt alle – hvorfor er det sånn? Nå ønsker forskere fra Europa å finne svar på nettopp dette, og målet er å kunne lage vaksiner som er bedre tilpasset deg og meg. Resultatet kan være helt avgjørende for å bekjempe nye pandemier. (nrk.no 20.8.2021).)

 – Vi kommer ikke til å bli kvitt viruset – det kommer til å være her.

(Anm: Slik blir livene våre når flertallet er vaksinert. Hvordan vil samfunnet se ut når de fleste er fullvaksinerte? Hvor mange trenger å være vaksinert for å oppnå flokkimmunitet? Og hvordan påvirker deltavarianten dette? Her får du svarene. (…) JOKER: Professor i immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, tror den store jokeren for flokkimmuniteten er nye varianter av coronaviruset. – De fleste virusinfeksjoner som vi har blitt vaksinert mot, finnes fortsatt i miljøet rundt oss. Det finnes av og til meslinger i miljøet rundt meg – men det spiller ikke noen rolle, for jeg er immun, sier Spurkland og legger til: – Vi kommer ikke til å bli kvitt viruset – det kommer til å være her. Men vi kommer ikke til å vite hvor det er til enhver tid heller. Sånn er det med andre sykdommer. Med andre ord tror Spurkland at vi etter hvert vil forholde oss til coronaviruset som andre virus og sykdommer i samfunnet: De finnes og kan gjøre oss syke, men fordi vi er vaksinerte og immune, har de lav dødelighet. – Det som er en joker er at man ikke ennå vet når man oppnår flokkimmunitet fordi grensen for hva man tror er nok, har flyttet seg oppover. (vg.no 29.7.2021).)

- Microsoft vil bare slippe inn fullvaksinerte.

(Anm: Microsoft vil bare slippe inn fullvaksinerte. Ansatte hos datagiganten Microsoft i USA må jobbe hjemmefra til 4. oktober, og etter den tid er det bare fullvaksinerte som får komme tilbake på kontoret. Microsofts ansatte fikk onsdag beskjed om at de må framvise vaksinasjonspass for å slippe inn i selskapets lokaler i USA. Det samme vil bli krevd av leverandører, gjester og andre besøkende. Microsoft lover å ta hensyn til dem som av medisinske eller religiøse grunner ikke vil eller kan ta vaksine. (dagensperspektiv.no 5.8.2021).)

- Pfizer vil fra 2022 lade afrikansk fabrikant hælde vaccine på hætteglas. (- Pfizer vil fra næste år lade en sydafrikansk vaccinefabrikant hælde vacciner på hætteglas, som eksklusivt skal gå til Afrika, der er plaget af massiv vaccinemangel.) (- Ifølge kritikere er det dog for sent og ikke mindst for lidt.)

(Anm: Pfizer vil fra 2022 lade afrikansk fabrikant hælde vaccine på hætteglas. Pfizer vil fra næste år lade en sydafrikansk vaccinefabrikant hælde vacciner på hætteglas, som eksklusivt skal gå til Afrika, der er plaget af massiv vaccinemangel. Ifølge kritikere er det dog for sent og ikke mindst for lidt. Verdenssundhedsorganisationen WHO har sagt det igen og igen: Med kun 1,5 pct. af den afrikanske befolkning færdigvaccineret og immun og en tredje smittebølge, der sender smittetal og antallet af indlagte i vejret, er der hårdt brug for coronavacciner på det afrikanske kontinent. Nu ser en ny aftale mellem Pfizer, Biontech og den sydafrikanske vaccinefabrikant Biovac ud til at give lys for enden af tunnellen. Fra næste år skal Biovac nemlig stå for de sidste trin i produktionen af Pfizer-coronavac... (jyllands-posten.dk 23.7.2021).)

- Rettferdig global vaksinefordeling må skje nå. (- Med dagens hastighet vil det ta hele 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert.)

(Anm: Rettferdig global vaksinefordeling må skje nå. Norge må jobbe for å oppheve patentrettighetene midlertidig. 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert WHO ber rike land om å sikre at 10 prosent av befolkningen i alle land blir vaksinert innen september, 30 prosent innen 2021. Med dagens hastighet vil det ta hele 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert. G7-landene ga i helgen løfte om å skaffe én milliard vaksinedoser. Disse, i tillegg til 5 millioner vaksiner fra Norges vaksineopsjoner i EU, må refordeles uten forsinkelser. Skjevfordelingen kan rettes litt opp ved at 1 milliard doser er tilgjengelige for fattige land innen september. (aftenposten.no 16.6.2021).)

- Vil nye covid-behandlinger være like vanskelig for fattige land å få tilgang til som vaksiner?

(Anm: Will New Covid Treatments Be as Elusive for Poor Countries as Vaccines? Merck has taken a step to make its antiviral pill available in poor nations, but many obstacles remain for broad access to coronavirus drugs. (…) The U.S. government bought much of the supply of the antiviral remdesivir last year after early research showed it might speed recovery from Covid. Now it is pursuing a similar strategy for molnupiravir: It has a $1.2 billion agreement to purchase 1.7 million courses of the drug if it receives F.D.A. authorization. That is 20 percent of what the company says it can produce this year. Other relatively well-off countries, including Australia, South Korea and New Zealand, have signed deals as well. (nytimes.com 17.10.2021).)

- For få vet de kan få behandling mot covid-19. Derfor blir de lagt inn på sykehus. (– Ved rett bruk ser behandling med Paxlovid ut til å redusere tallet på innlegginger i sykehus med mer enn 80 % blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom, sier Espen Rostrup Nakstad.)

(Anm: For få vet de kan få behandling mot covid-19. Derfor blir de lagt inn på sykehus. Mange covid- pasienter som blir lagt inn på sykehus kunne hatt nytte av medisin. Men flere pasienter i risikogruppene vet ikke at det finnes en behandling mot sykdommen. Derfor oppsøker de ikke lege før de er for syke. – Ved rett bruk ser behandling med Paxlovid ut til å redusere tallet på innlegginger i sykehus med mer enn 80 % blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom, sier Espen Rostrup Nakstad. Dette bekymrer både Helsedirektoratet og allmennlegene. Bruken av Paxlovid ble tilgjengelig for norske pasienter tidlig i desember. Men helsemyndighetene mener for få pasienter har fått tilbud om den. (aftenposten.no 28.12.2022).)

- EMA sier nei til markedsføringstillatelse for Lagevrio (molnupiravir). (- Basert på alle tilgjengelige data har EMA konkludert med at det ikke er dokumentert at Lagevrio reduserer risikoen for sykehusinnleggelse eller død, eller forkorter sykdomsforløpet hos pasienter med økt risiko for alvorlig covid-19.) (- Legemiddelfirmaet MSD har opplyst at de vil anke avgjørelsen, og be om at EMA gjør en ny vurdering.)

(Anm: EMA sier nei til markedsføringstillatelse for Lagevrio (molnupiravir). Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har 23. februar 2023 anbefalt å avslå søknaden om markedsføringstillatelse for det antivirale legemidlet Lagevrio (molnupiravir) til behandling av covid-19. (…) EMAs vurdering EMA har vurdert resultatene fra hovedstudien og andre observasjonsstudier. Basert på alle tilgjengelige data har EMA konkludert med at det ikke er dokumentert at Lagevrio reduserer risikoen for sykehusinnleggelse eller død, eller forkorter sykdomsforløpet hos pasienter med økt risiko for alvorlig covid-19. Det var heller ikke mulig å identifisere en gruppe pasienter som hadde nytte av behandlingen. EMA har derfor konkludert med at det ikke er vist at nytte/risikoforholdet er positivt ved bruk av Lagevrio for behandling av covid-19.​​ Legemiddelfirmaet MSD har opplyst at de vil anke avgjørelsen, og be om at EMA gjør en ny vurdering. (legemiddelverket.no 27.2.2023).)

- USA bruker 10,3 milliarder på ny virusmedisin. Kampen om medisiner mot korona skaper splid i legemiljøer. (- Skylder på profittjag.) (- 10,3 av milliardene går til legemiddelfirmaet Merck for 1,7 millioner doser av det nye legemiddelet molnupiravir. Det er estimert at hver dose vil koste rundt 6000 norske kroner.) (- Molnupiravir er et nytt legemiddel som er i siste testfase for å bli godkjent.)

(Anm: USA bruker 10,3 milliarder på ny virusmedisin. Kampen om medisiner mot korona skaper splid i legemiljøer. USA bruker 10,3 milliarder kroner på å kjøpe en uprøvd medisin mot pandemier. Det finnes allerede et mye billigere alternativ, mener norsk lege. Men Legemiddelverket er skeptisk. Amerikanske myndigheter kunngjorde torsdag 17. juni at de investerer 27,5 milliarder kroner i en plan for å forberede seg på fremtidige pandemier. 10,3 av milliardene går til legemiddelfirmaet Merck for 1,7 millioner doser av det nye legemiddelet molnupiravir. Det er estimert at hver dose vil koste rundt 6000 norske kroner. (…) Skylder på profittjag Både molnupiravir og ivermectin er antivirale legemidler. Det vil si at de skal brukes for å hindre at viruset formerer seg. Molnupiravir er et nytt legemiddel som er i siste testfase for å bli godkjent. Ivermectin ble oppdaget i 1975 og er et generisk legemiddel som alle kan kopiere. Begge medisinene er blitt utviklet av legemiddelfirmaet Merck. De anbefaler ikke i vermectin mot korona på grunn av manglende dokumentert effekt. – Molnupiravir er en direkte konkurrent til ivermectin. Forskjellen er at for ivermectin har man 30 års erfaring med bruk på mennesker. Fire milliarder doser viser at det er trygt, mener Vinjevoll. (…) – Usikker kunnskap Det norske legemiddelverket er skeptisk til påstandene om effekten av ivermectin. De lener seg på Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefaling om ikke å bruke medisinen. – Det finnes ikke mange vidundermedisiner, sa Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til Aftenposten fredag 18. juni. (aftenposten.no 7.7.2021).)

- Retraction: Microbiome-based hypothesis on Ivermectin's mechanism in COVID-19: Ivermectin feeds bifidobacteria to boost immunity.

(Anm: Retraction: Microbiome-based hypothesis on Ivermectin's mechanism in COVID-19: Ivermectin feeds bifidobacteria to boost immunity. RETRACTION article. Front. Microbiol., 11 May 2023 Sec. Infectious Agents and Disease Volume 14 - 2023 | This article is a retraction of: Microbiome-Based Hypothesis on Ivermectin’s Mechanism in COVID-19: Ivermectin Feeds Bifidobacteria to Boost Immunity Read original article https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1216170.)

- Advarer mot coronapille: - Katastrofe. Virolog mener medisin mot coronaviruset kan gjøre mer skade enn nytte. - En bekymring vi er klar over, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

(Anm: Advarer mot coronapille: - Katastrofe. Virolog mener medisin mot coronaviruset kan gjøre mer skade enn nytte. - En bekymring vi er klar over, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. GODKJENT I STORBRITANNIA: Denne coronapillen er godkjent for bruk i Storbritannia. Det er uklart når medisinen, som skal forhindre alvorlig covid-19-sykdom, vil bli tilgjengelig i Norge - om den blir tilgjengelig. (…) Storbritannia har som det første landet i verden godkjent coronapillen molnupiravir (Lagevrio), som produseres av legemiddelselskapene Merck Sharp & Dohme og Ridgeback Biotherapeutics. Selskapet hevder at denne skal være effektiv mot virusmutasjonene gamma, delta og mu. Også Pfizer jobber med en liknende medisin. Foreløpige tall fra testing viser at medisinen Paxlovid angivelig kan redusere risikoen for dødsfall og sykehusinnleggelser med nesten 90 prosent. Disse medisinene kan derimot gjøre vondt verre, mener tidligere Harvard-virolog William Haseltine. Den meriterte virologen har blant annet høstet høy anseelse for sitt banebrytende arbeid med HIV-viruset. I en rekke artikler i det amerikanske magasinet Forbes, forklarer amerikaneren hvordan han mener medisinen kan føre til nye og farligere varianter av viruset. Han viser til en studie gjennomført før pandemien, som viser at viruset både vil kunne overleve og formere seg etter kontakt med medisinen. - Vi er potensielt på vei mot en katastrofe i verdensklasse, skriver Haseltine i en av Forbes-artiklene. - Klar over bekymringen - Dette er en bekymring man er klar over ved flere slike antivirus-legemidler, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Dagbladet. (dagbladet.no 15.11.2021).)

- Arkansas fengsels eksperimenter med ivermektin minner om historisk medisinsk misbruk av fengslede minoriteter.

(Anm: Arkansas jail’s ivermectin experiments recall historical medical abuse of imprisoned minorities. The exploitation reflects America’s longstanding history of medically abusing vulnerable communities of color. This story contains graphic descriptions of medical abuse. In late August last year, four inmates at the Washington county detention center in north-west Arkansas contracted Covid-19. In the days that followed, the four men were relocated to a quarantine block in the prison.In the block, the inmates were given a cocktail of drugs. They soon began to suffer a series of side effects including vision problems, diarrhea, bloody stools and stomach cramps. (theguardian.com 14.2.2022).)

- Covid-19: Det er ikke grunnlag for eksperimentell behandling med ivermectin. Vi vet ikke ennå om nytte og risiko oppveier hverandre.

(Anm: 11 leger. Covid-19: Det er ikke grunnlag for eksperimentell behandling med ivermectin. Vi vet ikke ennå om nytte og risiko oppveier hverandre.Anders Bugge og Eivind Hustad Vinjevoll er kritiske til det norske fagmiljøets manglende vilje til å ta i bruk ivermectin som eksperimentell behandling ved covid-19-sykdom (Aftenposten 18. juni). Kritikken er delvis faglig begrunnet. Men perspektivene som spesielt Vinjevoll gjør seg til talsmann for, er kontroversielle både nasjonalt og internasjonalt. En lang rekke medikamenter og tiltak med antatt antiviral effekt har vært lansert og forsøkt mot covid-19. De har vist seg å komme til kort når de har vært testet under kontrollerte forhold i stor skala. Det mest nærliggende eksempelet er malariamedisinen hydroksyklorokin. Entusiasmen var stor, men dessverre ubegrunnet. Hva så med ivermectin? Vet ikke om ivermectin er effektivt Det er gjort en rekke studier med ivermectin for å behandle covid-19. Den offentlige, amerikanske databasen clinicaltrials.gov registrerer behandlingsstudier. Den har over 70 registrerte studier med covid-19. Nettstedet c19ivermectin.com har nærmere 100. Dette nettstedet driftes privat, med nær tilknytning til alliansen Vinjevoll er med i. Det er i utgangspunktet imponerende resultater som presenteres på dette nettstedet. Men noen fellestrekk er: - Små studier (mediant antall inkluderte pasienter i randomiserte kontrollerte studier er 100) - Forskjellige behandlingsprotokoller - Forskjellige endepunkt - Forskjellige statistiske analyser - Svært varierende kvalitet Det gir betydelige problemer med tolkningen av resultatene. (aftenposten.no 21.6.2021).)

- Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (- Jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine) (- Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen.)

(Anm: Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (…) Men kunne den gått enda fortere? I likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen er Modernas vaksine en teknologisk nyvinning. I stedet for å bruke selve viruset, brukes en biokjemisk fremstilt del av virusets arvemateriale. Etter offentliggjøringen av koronavirusets gensekvens i januar i år, var den jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine om tilblivelsen av Moderna-vaksinen. Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen. (dn.no 12.12.2020).)

(Anm: We Had the Vaccine the Whole Time. (nymag.com.se 7.12.2020).)

- Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (- Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (- Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.)

(Anm: Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (...) I 40 år kjempet Katalin Karikó for å få støtte og finansiering til sin forskning. Nå regnes hun som en av pionerene bak den revolusjonerende teknologien som brukes i koronavaksinen. (…) I dag sitter biotek-selskapene igjen med milliardinntekter, mens hun selv ble forbigått. Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (…) Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun. (dn.no 12.2.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

 – Modernas profit havner i skattely (skatteparadis).

(Anm: Medicinalgiganten Moderna, der er storleverandør af corona-vacciner til det vestlige marked, dirigerer systematisk sit overskud til skattely. Det konkluderer en ny undersøgelse lavet af hollandske SOMO – Center for Research on Multinational Corporations. En lækket kontrakt mellem Moderna og Europakommissionen viser for eksempel, at betalingen for EU’s Moderna-vacciner sker gennem virksomhedens datterselskab i Schweiz, hvor selskabsskatten er kendt for at være lav. (danwatch.dk 15.7.2021).)

- Moderna er den store kursvinneren blant vaksineselskapene. (- Målt i norske kroner har børsverdien gått fra 70 milliarder til i dag 560 milliarder. Det tilsvarer en kursøkning på ca. 700 prosent.) (- Aksjen har falt rundt 60 prosent siden toppen i september i fjor.)

(Anm: Moderna er den store kursvinneren blant vaksineselskapene. Bioteknologiselskapet Moderna har mangedoblet sin verdi siden de første utbruddene i Wuhan. Men nå på tampen av pandemien kan aksjekursen trenge en ny booster. (…) Amerikanske Moderna er den av verdens store, børsnoterte vaksineprodusenter som har steget mest i prosent gjennom pandemien. Målt i norske kroner har børsverdien gått fra 70 milliarder til i dag 560 milliarder. Det tilsvarer en kursøkning på ca. 700 prosent. (…) Men som man ser av figuren under, har aksjekursen likevel vært langt høyere tidligere enn den er for tiden. Aksjen har falt rundt 60 prosent siden toppen i september i fjor. (e24.no 30.1.2022).)

- FINANCIAL TIMES: PFIZER OG MODERNA SKRUR OPP VAKSINEPRISENE. (- Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag.)

(Anm: FINANCIAL TIMES: PFIZER OG MODERNA SKRUR OPP VAKSINEPRISENE. EU og dermed også Norge må betale mer for koronavaksinene fra både Pfizer/Biontech og Moderna, viser kontrakter som Financial Times har sett. Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag. Prisøkningen skjer mens Europa sliter med forstyrrelser i leveransene, samtidig som bekymringene for bivirkninger fra andre koronavaksiner, vedvarer. Legemiddelprodusentene ligger an til å tjene titalls milliarder dollar i år, skriver Financial Times. Avisa peker på at de inngår nye kontrakter med land som vil sikre seg nok vaksiner til en mulig tredje dose som følge av deltavariantens spredning. (NTB) (dn.no 1.8.2021).)

- Manden bag coronavaccine er nu styrtende rig. (- Tyske Ugur Sahin er manden bag coronavaccinen fra Pfizer og Biontech, og han ligger ifølge en opgørelse over verdens rigeste hos Bloomberg på en 117.-plads med en estimeret formue på 111 mia. kr.)

(Anm: Manden bag coronavaccine er nu styrtende rig. Ugur Sahin står sammen med sine kone står bag Biontech, der udviklede en af de få nødgodkendte covid-19-vacciner. Han har har set formuen stige med svimlende mange milliarder i 2021. Topchefen i Biontech Ugur Sahin er blevet særdeles velhavende på at udvikle en coronavaccine. Tyske Ugur Sahin er manden bag coronavaccinen fra Pfizer og Biontech, og han ligger ifølge en opgørelse over verdens rigeste hos Bloomberg på en 117.-plads med en estimeret formue på 111 mia. kr. Det skriver Jyllands-Posten. (medwatch.dk 6.8.2021).)

- Vaksineekspert: − Enten får du vaksine eller covid. (– De som er vaksinert, kan bli smittet og de kan smitte deg.) (- Hvis du ikke tar vaksinen, får du covid før eller siden, det er ganske sikkert.) (- Den smitten blir ikke borte anytime soon, sier immunolog, professor og forfatter Anne Spurkland til VG.)

(Anm: Vaksineekspert: − Enten får du vaksine eller covid. De aller fleste som velger ikke å ta vaksinen, kommer til å få corona, mener immunolog Anne Spurkland. – Enten får du vaksine eller covid. Det er det som er valget. Hvis du ikke tar vaksinen, får du covid før eller siden, det er ganske sikkert. Den smitten blir ikke borte anytime soon, sier immunolog, professor og forfatter Anne Spurkland til VG. For selv om smittetrykket går ned med en stadig mer vaksinert befolkning, kan også vaksinerte bli smittet, og dermed smitte videre. – De som er vaksinert, kan bli smittet og de kan smitte deg. Det er ikke sikkert de kommer til å merke noen symptomer. Kanskje har de sluttet å bruke munnbind og å holde avstand. Slik smittes det videre, sier Spurkland. (dagbladet.no 23.6.2021).)

- Vaksineutviklerne jobber med alternativer til sprøytestikket.

(Anm: Vaksineutviklerne jobber med alternativer til sprøytestikket. Vaksiner i form av nesespray, tabletter eller plaster – de store legemiddelfirmaene jobber med flere alternativer til stikket i armen. Russland tester nå en vaksine i form av nesespray for barn. Vaksinen skal være klar i midten av september, ifølge Alexander Gintsburg som ledet arbeidet med utviklingen av Sputnik-vaksinen. (nrk.no 13.6.2021).)

- Hvorfor får man ondt i armen, og hvorfor bliver nogle trætte af at blive vaccineret?

(Anm: Hvorfor får man ondt i armen, og hvorfor bliver nogle trætte af at blive vaccineret? Vaccinen sætter et helt maskineri i gang inde i kroppen, forklarer virologi-professor. (…) Spørgsmålene er vi sikkert mange, som har funderet over på det seneste. Heldigvis har Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi og forsker i immunforsvaret, svar parat. »Smerter i armen, i nogle dage efter at man har fået en hvilken som helst vaccine, er en helt almindelig reaktion på, at noget fremmed er til stede i kroppen,« forklarer Allan Randrup Thomsen, der er professor på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Immunsystemet sender signaler Det var det korte svar. Den lidt længere forklaring er, at smerterne omkring injektionsstedet opstår, fordi kroppens naturlige forsvarssystem går i aktion, når noget ukendt - i dette tilfælde en vaccine - trænger ind i vævet. »Når vaccinen sprøjtes ind, går der en proces i gang, som er flere timer om at udvikle sig, hvor det første led i kroppens immunforsvar aktiverer det næste og det næste og det næste. Det er en kaskade,« siger Allan Randrup Thomsen. Immunforsvaret begynder blandt andet at sende besked ud i kroppen om den ubudne gæst. Beskeden sendes via signalmolekyler - en slags cellulære postbude, som kaldes cytokiner. Cytokinerne er med til at informere immunceller om, at den fremmede - altså vaccinen - er trængt ind. Informationen er afgørende for, at der udvikles såkaldt immunologisk hukommelse, så kroppen på et senere tidspunkt kan genkende og bekæmpe coronavirussen, hvis vi bliver smittet. (videnskab.dk 20.7.2021).)

- Reaktivering av hepatitt C-virus etter COVID-19-vaksinasjon - En kasusrapport (case-rapport). (- Resultater: Hun fikk en reaktivering av hepatitt C-infeksjon etter vaksinering med den mRNA-baserte Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen.) (- Denne reaktiveringen manifesterte seg med gulsott, tap av bevissthet, leverkoma (leverencefalopati) og død.)

(Anm: Lensen R, Netea MG, Rosendaal FR. Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination - A Case Report. Abstract Purpose: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection impacted morbidity and mortality during the pandemic of 2020-2021. A number of anti-COVID-19 vaccines have been developed with an unprecedented speed. While these vaccines have good efficacy and are safe, the experience with their use is limited and hence the knowledge of rare side effects. Identifying rare complications is important for future safe use of these vaccines. Materials and methods: Here, we report a case of a 82-year old patient with dementia who was admitted to a nursing home in the Netherlands. After vaccination with COVID-19 vaccination, physical examinations and lab tests were performed. Results: She had a reactivation of hepatitis C infection after vaccination with the mRNA-based Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. This reactivation manifested with jaundice, loss of consciousness, hepatic coma and death. Conclusion: This reactivation of hepatitis C virus after vaccination with the Pfizer-BioNTech COVID‑19 vaccine suggests a need for critical consideration of individuals with prior HCV infection and considered for COVID-19 vaccination. Int Med Case Rep J. 2021 Aug 29;14:573-576.)

(Anm: Case-studie er en studie av én enhet, på norsk også omtalt som kasusstudie eller eksempelstudie. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye sikkerhetsdata om COVID-vaksiner. Parsonage-Turner syndrom har blitt fremhevet som en potensiell uheldig effekt av mRNA COVID-vaksiner i en nylig overvåkingsrapport fra French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products (ANSM). (- Dette signalet om mRNA-vaksiner er nå "offisielt anerkjent", ifølge Pfizer-  og  Moderna-rapporter.)

(Anm: New safety data regarding COVID vaccines. Parsonage-Turner syndrome has been highlighted as a potential adverse effect of mRNA COVID vaccines in a recent pharmacovigilance monitoring report from the French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products (ANSM). The rare condition — more common in men than in women — is characterized by the sudden onset of severe pain in the shoulder, followed by arm paralysis. Its etiopathogenesis is not well understood, but vaccines, in particular the flu vaccine, have been implicated in some cases, the report states. Six serious cases of the syndrome related to the Comirnaty (Pfizer) vaccine were reported by healthcare professionals and vaccinated individuals or their family and friends since the start of the monitoring program. Four of these cases occurred from September 3 to 16. All six cases involved patients 19 to 69 years of age — two women and four men — who developed symptoms in the 50 days after vaccination. Half were reported after the first dose and half after the second dose. Four of the patients are currently recovering; the outcomes of the other two are unknown. (…) This signal of mRNA vaccines is now “officially recognized,” according to the Pfizer and Moderna reports. (mdedge.com).)

(Anm: Parsonage-turner syndrome. HSS J. 2010 Sep;6(2):199-205. Epub 2010 Jul 30.)

- Leverencefalopati. (- leverkoma).

(Anm: Leverencefalopati. Ved alvorlig leversykdom hoper det seg opp med avfallsstoffer i sirkulasjonen. Slike stoffer kan påvirke og sløve hjernen og ende opp i en livstruende tilstand. Hva er leverencefalopati? Leverencefalopati oppstår ved alvorlig leversykdom (levercirrhose) og ved akutte leverskader. Encefalopati betyr hjernelidelse. Tilstanden er karakterisert ved personlighetsforandringer, intellektuelle forstyrrelser, nevromuskulære forstyrrelser, nedsatt bevissthetsnivå og koma. Det er en livstruende tilstand. (nhi.no 10.3.2020).)

- Generering av B-cellers hukommelse og reaktivering.

(Anm: Inoue T, Moran I, Shinnakasu R, Phan TG, Kurosaki T. Generation of memory B cells and their reactivation. Abstract The successful establishment of humoral memory response depends on at least two layers of defense. Pre-existing protective antibodies secreted by long-lived plasma cells act as a first line of defense against reinfection ("constitutive humoral memory"). Previously, a second line of defense in which pathogen-experienced memory B cells are rapidly reactivated to produce antibodies ("reactive humoral memory"), was considered as simply a back-up system for the first line (particularly for re-infection with homologous viruses). However, in the case of re-infection with similar but different strains of viruses, or in response to viral escape mutants, the reactive humoral memory plays a crucial role. Here, we review recent progress in our understanding of how memory B cells are generated in the pre-GC stage and during the GC reaction, and how these memory B cells are robustly reactivated with the help of memory Tfh cells to generate the secondary antibody response. In addition, we discuss how these advances may be relevant to the quest for a vaccine that can induce broadly reactive antibodies against influenza and HIV. Immunol Rev. 2018 May;283(1):138-149.)

(Anm: Case-studie er en studie av én enhet, på norsk også omtalt som kasusstudie eller eksempelstudie. Kilde: Store norske leksikon.)

- Reaktivering av Varicella Zoster Virus etter vaksinasjon for SARS-CoV-2.

(Anm: Psichogiou M, Samarkos M, Mikos N, Hatzakis A. Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2. Abstract Seven immunocompetent patients aged > 50 years old presented with herpes zoster (HZ) infection in a median of 9 days (range 7–20) after vaccination against SARS-CoV-2. The occurrence of HZ within the time window 1–21 days after vaccination defined for increased risk and the reported T cell-mediated immunity involvement suggest that COVID-19 vaccination is a probable cause of HZ. These cases support the importance of continuing assessment of vaccine safety during the ongoing massive vaccination for the COVID-19 pandemic and encourage reporting and communication of any vaccination-associated adverse event. Keywords: SARS-CoV-2, mRNA vaccines, herpes zoster. Vaccines (Basel). 2021;9(6):572.)

- Hele 20 måneder etter korona­sykdom har vi beskyttende T-celler i kroppen. (- Nå ser svenske forskere hvordan svært spesialiserte celler – såkalte T-celler – som ble aktivert da personer ble smittet med koronaviruset, fortsatt finnes i kroppen hele 20 måneder etter en infeksjon.) (– Vi fant at visse av disse T-cellene forsvant etter 2-3 måneder. – Men de høyt spesialiserte Th1-cellene forblir sannsynligvis aktive i flere år etter en infeksjon, sier forskeren Anna Martner ved Gøteborgs universitet til svenske forskning.se.)

(Anm: Hele 20 måneder etter korona­sykdom har vi beskyttende T-celler i kroppen. Svensk forskning kan forklare hvorfor en ny infeksjon sjelden blir særlig farlig. Immunsystemet beskytter oss mot virusinfeksjoner. Det kan ofte hindre at vi blir alvorlig syke av en infeksjon. Nå ser svenske forskere hvordan svært spesialiserte celler – såkalte T-celler – som ble aktivert da personer ble smittet med koronaviruset, fortsatt finnes i kroppen hele 20 måneder etter en infeksjon. Det har vært uklart om disse T-cellene fortsetter å hjelpe oss lenge etter en koronainfeksjon. Nå mener altså de svenske forskerne å ha funnet svaret. De fleste av oss vil antakelig komme til å oppleve at vi blir smittet med SARS-CoV-2-viruset mer enn en gang. Derfor er dette forskningsresultatet viktig for mange. (…) Aktive i flere år etterpå T-cellene det er snakk om kalles av ekspertene for Th1-celler. De kan hjelpe oss med å redusere virkningen av ny koronasmitte i minst 20 måneder etter en infeksjon, har altså de svenske forskerne kunnet slå fast etter å ha undersøkt blodprøver fra 81 personer. Kort tid etter at du får SARS-CoV-2 så reagerer immunforsvaret ditt og lager flere T-celler som er spesialisert på angripe nettopp SARS-CoV-2. Disse skal redusere mengden virus og forhindre at viruset fører til alvorlig sykdom. – Vi fant at visse av disse T-cellene forsvant etter 2-3 måneder. – Men de høyt spesialiserte Th1-cellene forblir sannsynligvis aktive i flere år etter en infeksjon, sier forskeren Anna Martner ved Gøteborgs universitet til svenske forskning.se. (…) – At noen typer T-celler forsvinner raskt etter en infeksjon, er sannsynligvis bare en fordel. Ellers risikerer vi at de angriper normale celler, sier han til forskning.se. (…) Som til sist minner om at også vaksinering er med på å beskytte oss mot å bli alvorlig syke av koronaviruset. (forskning.no 4.9.2022).)

(Anm: Martner A, Grauers Wiktorin H, Törnell A, Ringlander J, Arabpour M, Lindh M, Lagging M, Nilsson S, Hellstrand K. Transient and durable T cell reactivity after COVID-19. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jul 26;119(30):e2203659119.)

- Susan Hansen (51) fikk påvist helvetesild noen dager etter å ha tatt boosterdosen.

(Anm: Susan Hansen (51) fikk påvist helvetesild noen dager etter å ha tatt boosterdosen. Susan fikk utslett etter vaksine: − Det var som å gå med åpne sår. Susan Hansen (51) er en av 168 nordmenn som har meldt inn helvetesild som mulig bivirkning av vaksinen. Helsemyndighetene kan ikke bekrefte koblingen, men sier de følger nøye med. – Følger nøye med Statens legemiddelverk har hittil mottatt totalt 168 meldinger som inneholder opplysninger om herpes zoster (helvetesild) etter vaksinering mot covid-19. Det opplyser overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket. – Coronavaksinene gir en kraftig immunrespons, så det er ikke utenkelig at dette kan trigge herpes zoster-utbrudd, sier Hortemo. Hortemo understreker riktignok at det foreløpig ikke er påvist at coronavaksinene gir økt risiko for helvetesild, og at det finnes lite publisert data om en eventuell sammenheng. (vg.no 3.2.2022).)

- Smittevernoverlege om Moderna-frykt: – Irrasjonelt. (- MILDT FOR DE FLESTE: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen poengterer at det er fåtallet av de vaksinerte som får kraftige reaksjoner.)

(Anm: Smittevernoverlege om Moderna-frykt: – Irrasjonelt. Store mengder Moderna-vaksine står i fare for å bli kastet fordi folk ikke vil ha den. Ekspertene mener det er basert på feiloppfatninger. (…) UNØDVENDIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener motstand mot Moderna-vaksinen er unødvendig nå som det er vaksinasjon som kan bringe landet ut av pandemien. (…) MILDT FOR DE FLESTE: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen poengterer at det er fåtallet av de vaksinerte som får kraftige reaksjoner. (nrk.no 10.9.2021).)

- Rådville etter vaksine-reaksjon: – Noen dager er OK. Andre er forferdelige. Første vaksinedose rammet Filip Ingebrigtsens liv. Men angrer han? Noe er i veien med Filip Ingebrigtsen.

(Anm: Rådville etter vaksine-reaksjon: – Noen dager er OK. Andre er forferdelige. Første vaksinedose rammet Filip Ingebrigtsens liv. Men angrer han? Noe er i veien med Filip Ingebrigtsen. Og sånn har det vært helt siden han tok første dose av koronavaksinen i mars. Team Ingebrigtsen er i villrede. – Det har vært veldig tøft for meg å se at han sliter så voldsomt. Vi har ikke noe løsning akkurat nå. Det er ikke nok kunnskap ute i legestanden eller totalt sett for hvordan man skal håndtere en såpass alvorlig reaksjon, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen. – Hvor varig blir dette problemet, tror du? – Jeg har ingen anelse. Vi har ikke peiling. (…) – Angrer du på at du tok vaksinen? – Når jeg sitter her i dag, angrer jeg på at jeg tok den. Men hadde jeg stått i samme situasjon igjen, hadde jeg jo tatt den. Sånn sett kan jeg ikke angre på noe jeg står inne for og ville gjort på nytt. Men når jeg har fasit og har fått en såpass alvorlig reaksjon, skulle jeg gitt ganske mye for å være den foruten, sier Ingebrigtsen. – Vi vet det om vaksine: Noen får bivirkninger, andre får ingenting. Denne gangen var det meg. Jeg er glad samfunnet er åpnet igjen, og det har jo vaksinen gjort. (aftenposten.no 18.10.2021).)

- Coronavaksinene: Derfor blir vi dårligere etter dose 2.

(Anm: Coronavaksinene: Derfor blir vi dårligere etter dose 2. Mange rapporterer om kraftigere bivirkninger etter andre vaksinedose. Ekspertene svarer på hvorfor. Per. 22. juni er over 2 233 000 nordmenn vaksinert mot covid-19, og over 1 473 000 av disse er vaksinert med to doser. Vaksinedoser og bivirkninger har begge blitt velkjente begrep gjennom coronapandemien – og sammen med dem kommer mange spørsmål: Mange melder at de opplever flere og kraftigere bivirkninger etter dose 2 enn etter dose 1. Vi har hørt med ekspertene om det stemmer – og hvorfor det eventuelt er slik. I perioden 16.–22. mars 2021, gjennomførte Folkehelseinstituttet en undersøkelse om vaksinasjon og bivirkninger: Blant 2799 deltagere som hadde fått Pfizer-vaksinen, rapporterte da 28,7 prosent (776 personer) bivirkninger etter første dose, mens andelen bivirkninger økte til om lag 50 prosent etter andre dose. Dette gjelder bivirkninger som nedsatt allmenntilstand, feber, frysninger og influensasymptomer. Rapporten viser altså at flere fikk plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de dagene det varte, etter dose 2. (…) – Etter den første vaksinedosen har immunforsvaret ditt lært seg å kjenne igjen det såkalte spike-proteinet. Når kroppen din så møter på spike-proteinet igjen etter den andre dosen, vil den reagere raskere og kraftigere. For noen medfører dette mer av de vanlige bivirkningene. Men selv om det rapporteres tilfeller hvor folk har blitt sengeliggende etter vaksinasjon, er det også mange som ikke merker noen bivirkninger i det hele tatt – hverken etter første eller andre dose. Så hvorfor er det slik? Det er slik fordi immunforsvaret allerede har reagert på den første vaksinen, sier faglig direktør i legemiddelverket, Steinar Madsen: – Immunforsvaret er aktivert fra tidligere av, derfor kan reaksjonen bli sterkere ved andre dose. Mange merker imidlertid kun svake bivirkninger, og dette fordi det er store individuelle forskjeller, kommenterer han. (vg.no 2.7.2021).)

- Tar oppgjør: - Urimelig byrde. Idet gjenåpningen nærmer seg med stormskritt, etterlyser Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) en plan for å få bukt med rykter og feilinformasjon rundt Moderna-vaksinen.

(Anm: Tar oppgjør: - Urimelig byrde. Idet gjenåpningen nærmer seg med stormskritt, etterlyser Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) en plan for å få bukt med rykter og feilinformasjon rundt Moderna-vaksinen. FHI er kjent med problemstillingen. - KANSKJE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror den fjerde smittebølgen kan gå mot veise ende.. Likevel bekymrer uvaksinerte innlagte. Video: Regjeringen. (…) - Vi prøver å argumentere saklig og nøkternt med at Moderna er en minst like god vaksine som Pfizer, men det er en del som har bestemt seg på forhånd, sa assisterende smittevernoverlege Kjell Haug til Bergens Tidende. Han tror skepsisen skyldes at Moderna er en sterkere vaksine, og at folk derfor får mer symptomer. (dagbladet.no 20.9.2021).)

- Kan koronavaksinen endre menstruasjonen? Titusener av kvinner sier ja, men forskerne er uenige seg imellom.

(Anm: Kan koronavaksinen endre menstruasjonen? Titusener av kvinner sier ja, men forskerne er uenige seg imellom. En ny studie fra Storbritannia klarer ikke å finne en sammenheng. En amerikansk studie viser det motsatte. Fortsatt vet man ikke om koronavaksinen kan påvirke mensen. Tusenvis av kvinner har meldt om endringer i menstruasjonssyklusen sin etter at de tok vaksinen. Men forskerne klarer ikke bli enige om det faktisk er en sammenheng mellom de to. Over 40.000 britiske kvinner har meldt ifra til helsemyndighetene om endringer i menstruasjonen etter at de fikk koronavaksinen. Det samme skjedde i flere land, og i Norge har over 1400 kvinner meldt ifra til Legemiddelverket. (…) Finner ingen sammenheng 1273 kvinner har vært med i studien, som ble gjennomført ved Imperial College London. Dette er kvinner med god oversikt over syklusene sine. Som vanligvis pleier å notere ned når og hvordan de blør. Som har fått vaksine fra AstraZeneca, Moderna, Pfizer eller Janssen-vaksinen. (aftenposten.no 23.11.2021).)

- TV 2-KARTLEGGING: Kraftige mens-forstyrrelser etter vaksinen: – Jeg har konstante smerter. (- VARSLET: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket forteller at de fikk så mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser, at de måtte varsle FHI.)

(Anm: TV 2-KARTLEGGING: Kraftige mens-forstyrrelser etter vaksinen: – Jeg har konstante smerter. Over 200 kvinner forteller TV 2 om alt fra kraftigere blødninger til endret syklus etter koronavaksinen. FHI og Legemiddelverket har fått svært mange slike meldinger – og sier det er første gang i Norge etter en vaksine. Reksten forteller at hun hverken har vært plaget med mye menstruasjonssmerter eller kraftige blødninger – før hun tok koronavaksinen i juni. – Smertene kom rett etter vaksinen, og det er ikke noe annet i livet mitt som er forandret. Og i løpet av mine mange år med menstruasjon, så kjenner jeg kroppen min veldig godt. Jeg vet når noe er galt, sier Reksten. Melder om kraftige blødninger TV 2 har kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til over 200 kvinner etter koronavaksinen. Vi har spurt om hva slags type forstyrrelser de har opplevd og hvordan det har påvirket dem. - 70 prosent har fått endret syklus/uregelmessig menstruasjon. - 55 prosent har fått kraftigere blødninger. - 53 prosent har fått forlenget blødning. - 43 prosent har fått kraftigere menssmerter. (…) VARSLET: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket forteller at de fikk så mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser, at de måtte varsle FHI. (tv2.no 3.11.2021).)

- EMA: Ikke bevis for at koronavaksine forstyrrer menstruasjon. (- PRAC påpeker at menstruasjonsforstyrrelser er vanlig og at det ofte forekommer uten noen medisinsk bakenforliggende årsak.) (- Vanlige årsaker er ofte stress og tretthet, men også sykdomstilstander som endometriose, ifølge PRAC.)

(Anm: EMA: Ikke bevis for at koronavaksine forstyrrer menstruasjon. Det lar seg ikke påvise at koronavaksine forstyrrer menstruasjonssyklusen hos kvinner, konkluderer EUs legemiddelbyrå (EMA). EMAs sikkerhetskomité (PRAC) har undersøkt hundrevis av rapporter fra kvinner som har meldt fra om ulike former for menstruasjonsforstyrrelser etter å ha fått koronavaksine. Konklusjonen er at det hittil ikke foreligger beviser for at det er vaksinen som forårsaker disse forstyrrelsene, skriver det svenske tidsskriftet Läkemedelsvärlden. PRAC påpeker at menstruasjonsforstyrrelser er vanlig og at det ofte forekommer uten noen medisinsk bakenforliggende årsak. Vanlige årsaker er ofte stress og tretthet, men også sykdomstilstander som endometriose, ifølge PRAC. EMAs sikkerhetskomité skal imidlertid undersøke muligheten for en årsakssammenheng videre og har bedt samtlige EU-godkjente vaksineprodusenter om å bidra med ytterligere data. (©NTB) (nettavisen.no 10.8.2021).)

- «Det sitter i hodet». Har du min diagnose, skal du ikke føle deg trygg på at legene gjør jobben sin. (- Legene sa til meg: «Dette er en spiseforstyrrelse» eller «dette sitter mellom øra».)

(Anm: Anniken Bye Humberset, student og vikarlærer. «Det sitter i hodet». Har du min diagnose, skal du ikke føle deg trygg på at legene gjør jobben sin. Mange kvinner føler skam over å ha endometriose. Måten legene møter endometriose på, gjør skammen enda større, skriver kronikkforfatteren. Jeg var 19 år og en nokså normal tenåring, men slet voldsomt med menstruasjonssmerter. Det var så vondt at jeg kunne være borte fra skolen hele uken. Jeg ble satt på p-piller, og fikk beskjed om å ta smertestillende. P-pillene hjalp litt, men smertene utviklet seg, de ble helt uhåndterlige. Legene sa til meg: «Dette er en spiseforstyrrelse» eller «dette sitter mellom øra». Jeg drev både med kampsport og styrketrening, men det var frustrerende når kroppen ikke fungerte. På det verste ble smertene så ille at jeg både kastet opp og svimte av. Samtidig ble menstruasjonssyklusen min fullstendig uregelmessig. Jeg blødde av og på hele tiden, med krampene på slep. Det føltes som om noe var virkelig galt. (…) Jeg oppsøkte fastlege og legevakt flere ganger, men ble ikke hørt. Legene sa til meg: «Dette er en spiseforstyrrelse» eller «dette sitter mellom øra». Men jeg visste at jeg aldri hadde slitt med mat. Så nevnte en lege endometriose, en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren, vokser utenfor livmoren. Vevet kan vokse blant annet på eggstokker, urinblære og tarm. Legene fulgte ikke opp, men det jeg leste, stemte overraskende bra med alt jeg slet med: Kramper fra helvete, uregelmessige blødninger, smerter under sex og trøbbel med mat og tarm. Så mange som hver tiende norske kvinne kan være rammet av endometriose. Ifølge eksperten Anton Langebrekke tar det i gjennomsnitt sju år før en kvinne med endometriose får diagnosen. Lidelsen har fått mye oppmerksomhet den siste uka etter at Nav avslo en søknad om uføretrygd fra en kvinne med endometriose dersom hun ikke opererte bort livmoren. Nav omgjorde senere vedtaket etter at kvinnen klagde. - Fastleger og leger på sykehus var sikre på at smertene bare var «litt magevondt». (nrk.no 10.7.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Tarmbakterier styrte utviklingen av endometriose hos mus, viser ny undersøkelse. (- Flere studier på mennesker har vist at endometriose henger sammen med endringer i tarmfloraen.)

(Anm: Tarmbakterier styrte utviklingen av endometriose hos mus, viser ny undersøkelse. Flere studier på mennesker har vist at endometriose henger sammen med endringer i tarmfloraen. Nå antyder en studie på mus at tarmbakteriene kan være en del av årsaken til sykdommen. Så mange som én av ti kvinner i fruktbar alder kan være rammet av endometriose. Det tilsvarer nesten 200 millioner kvinner på verdensbasis. Sykdommen gjør at livmorslimhinnevev begynner å vokse utenfor livmoren, for eksempel rundt eggstokkene, i bukhinnen eller rundt endetarmen og urinblæren. Dette kan igjen gi sammenvoksinger, cyster og betennelser. For kvinnene som er rammet, kan dette blant annet føre til sterke smerter, voldsom mensblødning og problemer med å bli gravid. Forskere vet imidlertid lite om årsakene til endometriose. Behandlingsmetodene som finnes i dag kan bare lindre symptomene, ikke kurere sykdommen. I de siste årene er det kommet flere studier som kobler endometriose til forstyrrelser i bakteriefloraen i tarmen. (…) Retrograd menstruasjon Chadchan og kollegaene tror det kan handle kommunikasjon mellom tarmfloraen og immunsystemet. (…) Foreløpig vi vet ikke om det som skjer i musene, også gjelder mennesker. Det gjenstår mye forskning før vi kan si hva slags rolle tarmflora, bakterieproduserte stoffer og immunsystemet har å si for mennesker med endometriose. (forskning.no 28.1.2023).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

(Anm: Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Google-søk kan gi viktige varsler om fremtidige pandemier. (- Mer enn 90 prosent av Google-søkene om tap av luktesans kom fra områdene i USA som var hardest rammet av koronaviruset – på et tidspunkt da dette ennå ikke var allment kjent som et symptom.) (- Det samme gjaldt søk på øyesmerter.) (- Nå mener han, i likhet med flere andre som forsker på feltet, at søkedata bør brukes som del av et varslingssystem for fremtidige pandemier.)

(Anm: Google-søk kan gi viktige varsler om fremtidige pandemier. Da Google-søkene etter «jeg kan ikke lukte» skjøt i været, forsto dataforskeren at han var på sporet av noe. Om vi skal tro teknologigründeren og forfatteren Rob Reid, er korona bare generalprøven for den neste og enda mer dramatiske pandemien – i verste fall en naturlig eller menneskeskapt bio-apokalypse som truer hele vår sivilisasjon. (…) Reid viser blant annet til dataforskeren Seth Stephens-Davidowitz, som mener analyse av Google-søk kan gi viktige forvarsler om fremtidige utbrudd. (…)  TIDLIG VARSLING I en fersk episode av Reids egen podkast, «After On», forteller Stephens-Davidowitz om hvordan han under et besøk i Nord-Norge var imponert over hvor bra folk taklet mørketiden – helt til han oppdaget at Google-søkene om depresjon fra folk i landsdelen skjøt i været i vintermånedene. Stephens-Davidowitz, som tidligere har skrevet boken «Everybody Lies. Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are», har brukt søkeadferd til å kartlegge alt fra rasisme til angst. Nå mener han, i likhet med flere andre som forsker på feltet, at søkedata bør brukes som del av et varslingssystem for fremtidige pandemier. I april 2020 oppdaget Stephens-Davidowitz en dramatisk økning i søk på fraser som «I can’t smell». Mer enn 90 prosent av Google-søkene om tap av luktesans kom fra områdene i USA som var hardest rammet av koronaviruset – på et tidspunkt da dette ennå ikke var allment kjent som et symptom på korona. Det samme gjaldt søk på øyesmerter. Søkedataene viste i sanntid hvordan smitten beveget seg over det amerikanske kontinentet, ofte med tydelige utslag et par uker før smitte i nye områder ble offentlig kjent. Mer enn 90 prosent av Google-søkene om tap av luktesans kom fra områdene i USA som var hardest rammet av koronaviruset – på et tidspunkt da dette ennå ikke var allment kjent som et symptom (dn.no 29.6.2021).)

- Plantebaserte dietter, vegetariske måltider og COVID-19 alvorlighetsgrad: en befolkningsbasert case-control studie i seks land. (-Konklusjoner. ) (- I seks land var plantebaserte dietter eller vegetariske måltider forbundet med lavere odds for moderat til alvorlig COVID-19. Disse kostholdsmønstrene kan vurderes for beskyttelse mot alvorlig COVID-19.)

(Anm: Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case–control study in six countries. Abstract Background Several studies have hypothesised that dietary habits may play an important role in COVID-19 infection, severity of symptoms, and duration of illness. However, no previous studies have investigated the association between dietary patterns and COVID-19. (...) Conclusion In six countries, plant-based diets or pescatarian diets were associated with lower odds of moderate-to-severe COVID-19. These dietary patterns may be considered for protection against severe COVID-19. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2021;bmjnph-2021-000272.)

- Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 1. juni 2021.

(Anm: Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 1. juni 2021. Legemiddelverket har mottatt 14 517 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 10 003 meldinger behandlet. 1286 er klassifisert som alvorlige og 8717 er klassifisert som lite alvorlige. (…) Vanlige og forventede bivirkninger De fleste bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon mot covid-19, uavhengig av vaksinetype, gjelder kjente og forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn. De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager de første dagene etter vaksinering. Disse mistenkte bivirkningene er i tråd med det som er beskrevet i produktinformasjonen. Se informasjon i koronavaksinekapittelet i vaksinasjonsveilederen: Videre vaksinasjon av personer som har opplevd bivirkninger etter første dose med koronavaksine (legemiddelverket.no 3.6.2021).)

- Anette (39) ble syk etter vaksinering: − Kroniske smerter i hjernen. En ny norsk studie skal se nærmere på om det kan være en sammenheng mellom coronavaksine og kronisk migrene. Anette (39) ble syk etter vaksinering: − Kroniske smerter i hjernen.

(Anm: Anette (39) ble syk etter vaksinering: − Kroniske smerter i hjernen. En ny norsk studie skal se nærmere på om det kan være en sammenheng mellom coronavaksine og kronisk migrene. For Anette Svartdal (39) stoppet livet som hun kjente det da andre dose ble satt. (…) Den pulserende hodepinen har vært der i noen uker. Nå sier kroppen stopp. Over natten endrer livet hennes seg dramatisk. Fra å løpe rundt i barnehagen med høy arbeidskapasitet, sitter Svartdal nå med kronisk migrene i en lenestol i den dunkelt belyste stua i Ulefoss. (…) Våren 2021 begynte legene på Rikshospitalet å se pasienter bli lagt inn med en nyoppstått hodepine kort tid etter de hadde tatt coronavaksine. På bakgrunn av disse pasienthistoriene blir et forskningsprosjekt startet, for å se på sammenhengen mellom coronavaksine og en nyoppstått og alvorlig, vedvarende hodepine hos ellers friske pasienter. Målet med forskningen er å finne en behandling for disse menneskene. – Denne studien er viktig fordi vi yter helsehjelp til en gruppe som åpenbart har behov for det, sier Maria Bengtson Argren til VG. Hun er nevrolog og doktorgradsstipendiat i det som nå er blitt CovaxHEAD-studien. – I tillegg håper vi å kunne kategorisere denne typen hodepine som har debutert i nær relasjon til vaksinen. (vg.no 2.11.2022).)

- «Jeg har hørt at vaksiner kan forårsake autisme.» Fem vaksine-påstander legen vil avkrefte.

(Anm: Carina Saunders, lege og spaltist i Aftenposten. «Jeg har hørt at vaksiner kan forårsake autisme.» Fem vaksine-påstander legen vil avkrefte. I mitt møte med foreldre dukker det stadig opp vaksinepåstander som ikke må få fotfeste, skriver legen. Jeg er ikke alene om å kjenne på en ekstra takknemlighet for vaksiner og vitenskapen bak akkurat nå. På sosiale medier ser vi daglig bilder av folk som får den etterlengtede korona-vaksinen i armen. Vaksiner er den beste oppfinnelsen innen moderne medisin. Men dessverre er ikke alle enige. (aftenposten.no 31.5.2021).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Valproat er kontraindisert ved graviditet. (- Nevrokognitive forstyrrelser.) (- I 2014 gjennomførte europeiske legemiddelmyndigheter en omfattende vurdering (voldgiftsprosedyre) av sikkerheten ved bruk av valproat hos fertile kvinner og under graviditet. Studier hadde vist at opp mot 40 % av barn som hadde blitt eksponert for valproat under svangerskapet, utviklet forskjellige nevrokognitive forstyrrelser som redusert verbal kapasitet, autisme og ADHD-tilstander (9, 10).)

(Anm: Valproat er kontraindisert ved graviditet. Alle fertile kvinner som behandles med valproat, skal gjennomføre et graviditetsforebyggende program. Valproat er svært teratogent. I Norge er dette legemidlet godkjent til behandling av epilepsi med generaliserte eller fokale anfall og manisk episode ved bipolær lidelse når litium er kontraindisert eller ikke tolereres. Valproat brukes også utenfor indikasjon i forebyggende behandling av migrene. I 2017 ble 2 100 kvinner i alderen 14–45 år behandlet med valproat i Norge (1). Data fra fødselsregisteret viser at 3–5 av 1 000 levendefødte barn ble eksponert for valproat under svangerskapet i perioden 2005–15 (2). (…) Nevrokognitive forstyrrelser. I 2014 gjennomførte europeiske legemiddelmyndigheter en omfattende vurdering (voldgiftsprosedyre) av sikkerheten ved bruk av valproat hos fertile kvinner og under graviditet. Studier hadde vist at opp mot 40 % av barn som hadde blitt eksponert for valproat under svangerskapet, utviklet forskjellige nevrokognitive forstyrrelser som redusert verbal kapasitet, autisme og ADHD-tilstander (910). Gjennomgangen resulterte i en anbefaling om at valproat ikke skulle brukes under graviditet eller forskrives til fertile kvinner med mindre andre legemidler var ineffektive eller ikke kunne brukes. Anbefalingen gjaldt både for epilepsi og bipolar sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 11. februar 2019.)

(Anm: Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. JAMA 2013; 309: 1696–703.)

(Anm: Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013; 12: 244–52.)

- Flere smittes av flåttvirus: Christer ble bitt og havnet i rullestol. Et flåttbitt. Det var alt som skulle til for å snu opp ned på livet til Christer Asplund (64). Nå håper han at flere vaksinerer seg mot TBE-viruset. (- TBE-viruset gir et varierende sykdomsbilde. Mens noen ikke får noen symptomer eller et mildt sykdomsforløp, kan enkelte bli svært syke, ifølge Flåttsenteret. Noen blir så syke at de må legges inn på sykehus for å få støttende behandling som kan være ulike smertestillende medikamenter og væske- og ernæringstilskudd.)

(Anm: Flere smittes av flåttvirus: Christer ble bitt og havnet i rullestol. Et flåttbitt. Det var alt som skulle til for å snu opp ned på livet til Christer Asplund (64). Nå håper han at flere vaksinerer seg mot TBE-viruset. For drøyt to år siden levde Christer Asplund (56) et aktivt liv på hestegården i Skutskär, like sør for Gävle i Sverige. (…) – Jeg sto å skodde hestene som vanlig, da jeg kjente at det begynte å klø i nakken. Da var det en flått som hadde bitt seg fast, sier Christer Asplund. (…) Et par dager senere begynte Christer å føle seg dårlig. Han måtte reise med ambulanse til sykehuset, og derfra blir det helt svart. Han husker nesten ingenting fra måneden som fulgte. Da han til slutt, fem måneder senere, fikk reise tilbake til gården var ingenting som før. – Alle tingene jeg tidligere kunne gjøre på automatikk, fungerer ikke lengre. Når jeg prøver å skrive, begynner føttene å bevege seg i stedet. Jeg prøver så godt jeg kan, men det føles for jævlig, sier Christer Asplund. Han ble nødt til å selge hestene. Det å skulle ta hånd om en hestegård og samtidig sitte i en elektrisk rullestol ble en umulig kombinasjon. Christer kan nemlig ikke gå et lengre stykke før han blir helt utmattet. – Det er vanskelig å forstå at en flått kan ødelegge så mye. Skal jeg koke kaffe, så går all energi til å koke kaffe, jeg orker ikke å drikke opp det etterpå, da må jeg hvile en stund. (…) – Når man bor på en hestegård, så er det mange ting som må gjøres hele tiden. Nå må jeg bare sitte og se på at andre gjør jobben, sier han. (…) Antall meldte tilfeller av TBE-sykdom fra flått har også økt gradvis i Norge. I 2013 var det meldt om seks tilfeller av TBE-sykdom i Norge, ifølge tall fra FHI og det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). I perioden 2018 og 2019 har antallet økt til mellom 20 til 30 tilfeller årlig, og i 2020 ble det meldt om totalt 41 sykdomstilfeller av TBE i Norge. – Det ser ut til at TBE er på fremmarsj og at det kan bli økt forekomst. De siste par årene har det særlig vært noen kystnære områder i Vestfold og Telemark som har hatt økning av antall tilfeller, sier Harald Reiso, allmennlege og rådgiver ved Flåttsenteret. (vg.no 1.8.2021).)

- Hvor vanlig er TBE -virus i flått?

(Anm: FORSKNINGSNYTT Hvor vanlig er TBE -virus i flått? I denne studien ble 47 000 skogflått fra 62 forskjellige steder langs norskekysten (fra Østfold til Nordland) analysert for TBE-virus. I snitt ble det funnet TBE-virus i 0,3% av nymfene, og 4,3 % av voksne flått. Det var store variasjoner fra sted til sted.  Det var høyest forekomst av TBE-virus i voksne flått i Rogaland og Vestfold, mens for nymfene var forekomsten høyest i Vestfold, Agder og Rogaland. Studien viser at TBE-viruset er utbredt langs store deler av norskekysten, men per dags dato har det kun blitt meldt inn sykdomstilfeller hos mennesker i Agder, Vestfold og Telemark og (tidligere) Buskerud. Vi vet fremdeles ikke hvorfor det er slik. (forskningsnytt.no - Oppdatert august 26, 2021).)

- Unngå sykdom: Staale (49) ble flått-sykmeldt.

(Anm: Unngå sykdom: Staale (49) ble flått-sykmeldt. Selve bittet husker ikke Staale Reiersen (49), men da han våknet opp dagen etter med skyhøy feber og hodebank skjønte han at noe ikke stemte. Her er rådene slik at du unngår det samme. Vi er på vei inn i flåttsesongen, og ifølge Flåttsenteret er det ventet et nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Staale Reiersen fra Arendal ble alvorlig syk da han i mars i fjor ble bitt av flått. Selve bittet husker han ikke, men da han våknet opp dagen etter med skyhøy feber og hodebank skjønte han at noe ikke stemte. (…) Ble alvorlig syk Etter tre dager følte han seg bedre. Men plutselig var sykdomsfølelsen der igjen – nå verre enn tidligere. – Det ble så ille at kona måtte ringe etter ambulanse. Flått kan i sjeldne tilfeller være bærer av TBE-virus, som kan forårsake skogflåttencefalitt, en infeksjon i sentralnervesystemet. – TBE står for Tick-borne encephalitis-virus og smitter gjennom flåttbitt, sier spesialist i nevrologi, Randi Eikeland. Reiersen visste ikke så mye om viruset fra før, men nok til at han og familien planla å ta TBE-vaksinen. – Men jeg ble smitta så tidlig på året at jeg ikke rakk å ta den, sier han. (dagbladet.no 3.5.2021).)

- Akutt hjernebetennelse (encefalitt). Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner.

(Anm: Akutt hjernebetennelse (encefalitt). Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner. Typiske symptomer kan være hodepine, irritabilitet, utilpasshet, mental sløring, lysskyhet, hukommelsesvansker, personlighetsendringer, konsentrasjonsvansker og/eller epileptiske kramper (nhi.no 13.2.2020).)

- Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) Tick-borne encephalitis-virus (TBE-virus) kan forårsake infeksjon i sentralnervesystemet.

(Anm: Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) Tick-borne encephalitis-virus (TBE-virus) kan forårsake infeksjon i sentralnervesystemet. Viruset smitter gjennom flåttbitt. Om TBE TBE-viruset er et arbovirus i familien flaviviridae. Det er identifisert tre subtyper av viruset som benevnes etter sine hovedutbredelsesområder: den vestlige/sentraleuropeiske (W-TBEV/CEEV), den sibirske (S-TBEV) og den fra det fjerne Østen (FE-TBEV). Disse subtypene har ulik geografisk utbredelse, ulike hovedvektorer og gir til dels ulik kliniske manifestasjoner. (fhi.no 15.4.2019).)

- Pårørende krever erstatning etter vaksine-relaterte dødsfall.

(Anm: Pårørende krever erstatning etter vaksine-relaterte dødsfall. Familiene til to av de AstraZeneca-relaterte dødsfallene i Norge, har meldt saken inn til Norsk pasientskadeerstatning. ASTRAZENECA: NPE har hittil fått inn 35 saker som knyttes til AstraZeneca-vaksinen. (NPE). (nrk.no 31.5.2021).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Vant kamp om millionerstatning etter vaksine. Totalt har kvinnen fått over 12 millioner kroner i erstatning etter å ha tatt vaksine mot svineinfluensa. (- Dommen var som forventet. Dette er en over snittet flink dame som ble rammet av en vaksine. Hun tok støyten for oss alle. Så kverulerer staten og lever i en verden der ingen tjener mer enn 400.000 kroner, og sykeliggjør henne på alle mulige måter, sier en oppgitt advokat Helge Husebye Haug til Nettavisen. Han er kvinnens prosessfullmektig. Haug har prosedert mange vaksinesaker for retten, og sier at mens lovgiver egentlig ønsker at skadelidte skal få erstatning for de skader de har fått ved å ta vaksine, så kjemper embetsverket hardt for å fjerne sammenhengen mellom sykdom og vaksine, og dermed også minimere utbetalinger til folk som må lide fordi samfunnet ønsket at de skulle ta vaksine.)

(Anm: Vant kamp om millionerstatning etter vaksine. Totalt har kvinnen fått over 12 millioner kroner i erstatning etter å ha tatt vaksine mot svineinfluensa. Borgarting lagmannsrett har dømt Staten ved Pasientskadenemnda til å betale i overkant av 6,6 millioner i erstatning, og over en halv million i sakskostnader. Erstatningen kommer på toppen av 5,5 millioner kroner som tidligere er utbetalt. - Dommen var som forventet. Dette er en over snittet flink dame som ble rammet av en vaksine. Hun tok støyten for oss alle. Så kverulerer staten og lever i en verden der ingen tjener mer enn 400.000 kroner, og sykeliggjør henne på alle mulige måter, sier en oppgitt advokat Helge Husebye Haug til Nettavisen. Han er kvinnens prosessfullmektig. Haug har prosedert mange vaksinesaker for retten, og sier at mens lovgiver egentlig ønsker at skadelidte skal få erstatning for de skader de har fått ved å ta vaksine, så kjemper embetsverket hardt for å fjerne sammenhengen mellom sykdom og vaksine, og dermed også minimere utbetalinger til folk som må lide fordi samfunnet ønsket at de skulle ta vaksine. «Alt i alt finner lagmannsretten sannsynliggjort at (kvinnen) uten skaden ville ha fortsatt som bioingeniør i det offentlige helsevesen i et par år og deretter gått over i det private helsevesen. Retten legger til grunn at hun i det offentlige helsevesen ville blitt avlønnet på nivå med gjennomsnittet for bioingeniører i det offentlig helsevesen de aktuelle år. Videre finner retten det mest sannsynlig at det ville tatt litt tid før (kvinnen) etter overgang til privat helsevesen ville kommet opp på gjennomsnittslønn for bioingeniører i slike stillinger» skriver lagmannsretten. Retten beregner deretter en lønn basert på gjennomsnittlig lønn for yrket hun hadde valgt og karrièren hun trolig ville hatt, minus (en del av) erstatning hun tidligere har fått utbetalt. (nettavisen.no 2.7.2021).)

- ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten. Ti dager etter at svineinfluensavaksinen ble satt i 2009, ble den da 11 år gamle jenta dårlig. Siden er hun blitt ufør med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.

(Anm: ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten. Ti dager etter at svineinfluensavaksinen ble satt i 2009, ble den da 11 år gamle jenta dårlig. Siden er hun blitt ufør med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom. Jenta fikk diagnosen ME i 2012, og tilbringer den dag i dag mesteparten av dagen i sengen. Hun verken fullført ungdomsskolen eller videregående skole, mottar uføretrygd og bor med sine foreldrene. I fjor vår gikk hun til sak for å få pasientskadeerstatning, og vant frem i Buskerud tingrett. Nå har Borgarting lagmannsrett vurdert saken, og kommet til motsatt resultat. Det sentrale spørsmålet har vært om det er årsakssammenheng mellom vaksinen og ME-diagnosen. I retten anførte hun at selv om epidemiologiske studier ikke har påvist signifikant sammenheng mellom vaksinen Pandemrix og ME, så er det en praktisk mulighet for at det er en sammenheng på individnivå. Etter pasientskadeloven § 3 er det tilstrekkelig for å ha rett på erstatning at staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige. Det gjelder altså et lavere beviskrav enn tradisjonell sannsynlighetsovervekt. Ingen holdepunkter i litteraturen Borgarting kommer etter bevisføringen til at det er en teoretisk mulighet for at Pandemrix kan utløse ME, men konkluderer samtidig med at det verken er holdepunkter i litteraturen eller dokumentasjon for at dette skjer i praksis. Et flertall på to dommere skrivere videre: (…) Slipper sakskostnadene Mindretallet på én dommer kommer til samme konklusjon, men med en annen begrunnelse. Mindretallet mener den teoretiske muligheten for årsakssammenheng må legges til grunn, og at man deretter må se om det finnes andre mer sannsynlige årsaker. (rett24.no 29.9.2022).)

- 9 tilfeller av ME etter vaksine

9 tilfeller av ME etter vaksine
aftenposten.no 18.2.2012
Samtlige barn som har fått narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa fikk det relativt kort tid etter vaksinen. Det er også rapportert inn ni tilfeller med ME og utmattelsesymptomer til Legemiddelverket.

Foreldrene til 35 barn har hittil meldt inn til Legemiddelverket at barna deres har fått den alvorlige sovesykdommen. Totalt ble ca. 2,2 millioner
mennesker vaksinert, av disse var 470 000 barn.

Fra leger er det nå meldt et lite antall tilfeller av ME som følge av vaksinasjon, sier medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen til Dagens Medisin. Han mener likevel at det er vanskelig å dokumentere en sammenheng mellom vaksinen og ME.

– Til det trenger vi store vitenskapelige undersøkelser. 1,7 millioner nordmenn ble vaksinert, og blant disse vil det oppstå mange ulike sykdomstilfeller, sier han.

Søvnanfall
Narkolepsi er en sykdom som innebærer at personen plutselig sovner på dagtid. Avdelingsdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen tror ikke det er risiko for at barn kan få sykdommen så lang tid etter vaksinen, men opplyser at de følger godt med på utviklingen. – Alle de tilfellene vi har fått meldt inn med narkolepsi begynte i løpet av få uker eller måneder, sier Madsen.

Tre barn som har fått narkolepsi i etterkant av vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, får erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. (...)

- Fredrica har blitt testa 70 ganger på grensa – har fått helseplager. (– Man har fått vondt og plager man ikke har hatt før. Jeg har følt at jeg har hatt bihulebetennelse en rekke ganger. Folk jeg kjenner har blødd masse neseblod, noe de aldri har tidligere.) (- Forventer erstatning.)

(Anm: Fredrica har blitt testa 70 ganger på grensa – har fått helseplager. Svenskene er opprørte over det norske testregimet og krever en unnskyldning. Tall som SVT har hentet inn viser at det har vært svært liten andel positive koronatester på grensen. På de fem sydligste teststasjonene, fra Svinesund og til nordre Värmland, har det blitt gjennomført 309.000 koronatester. Av disse har kun 457 vært positive – det utgjør mindre enn 1,5 promille. Har gitt helseplager – Det er snakk om et sted mellom 60 og 70 tester, og det har ikke vært trivelig. Man har følt seg annerledes og diskriminert. Det sier svenske Fredrica Bornstedt. Hun har måttet teste seg ukentlig under koronapandemien, for å få lov til å reise til jobben som lærer på Austmarka skole. Bornstedt er kritisk til det norske testregimet på grensen, og blir opprørt når hun får høre om den lave andelen positive testsvar. Og hun sier at det å få stukket testpinnen i nesen og svelget hver uke har gått på helsa løs. – Man har fått vondt og plager man ikke har hatt før. Jeg har følt at jeg har hatt bihulebetennelse en rekke ganger. Folk jeg kjenner har blødd masse neseblod, noe de aldri har tidligere. (…) Forventer erstatning FORVENTER: Fredrica Bornstedt mener hun og andre som har vært utsatt for det samme testregimet bør få erstatning, i det minste en unnskyldning. Lærer Bornstedt er nå fullvaksinert, og trenger derfor ikke å teste seg lenger. Men hun forventer at norske myndigheter gir en håndsrekning til henne og andre svensker som har måttet gjennomføre testregimet. – Man bør få en erstatning for tort og svie. Hvis ikke det er mulig, burde man iallfall få en unnskyldning, når de som gjør dette får plager av det. Les også: Ny kompensasjonsordning: – Det var ikke en dag for tidlig (nrk.no 22.9.2021).)

- Lekket hjernevæske etter coronatest. Komplikasjoner under coronatesting inntreffer svært sjelden, slår forskningen fast. Men når det først går galt, kan det være fare på ferde.

(Anm: Lekket hjernevæske etter coronatest. Komplikasjoner under coronatesting inntreffer svært sjelden, slår forskningen fast. Men når det først går galt, kan det være fare på ferde. LEKKASJE: En kvinne i 40-åra fikk en sjelden komplikasjon etter coronatesting med vattpinne i nesa. Fire typer «Gjennomgangen av litteraturen viser at selv om nesetestingen for coronaviruset SARS-CoV-2 er trygg, har den potensial til å forårsake betydelig skade», heter det i en fersk oversiktsartikkel publisert i tidsskriftet Journal of Investigative Medicine. (…) Nærmere bestemt handler dette om at pasienter har utviklet lekkasje av såkalt cerebrospinalvæske, væsken som omgir hele sentralnervestystemet, altså hjernen og ryggmargen. Forskerne bak den ferske oversiktsartikkelen i Journal of Investigative Medicine har funnet tre rapporterte tilfeller av dette i sin gjennomgang av forskningslitteraturen. Den potensielt farlige komplikasjonen er også nylig beskrevet i en såkalt case studie i JAMA-tidsskriftet Otolaryngology - Head & Neck Surgery. (…) En annen case studie, publisert i JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery i oktober 2020, viser liknende skade og lekkasje av hjernevæske hos en kvinne i 40-åra. Denne kvinnen var imidlertid særlig utsatt for denne type komplikasjon, da det ble avdekket at hun hadde en eksisterende skade på hodeskallen. (dagbladet.no 20.9.2021).)

(Anm: Knížek Z, Michálek R, Vodicka J, Zdobinská P. Cribriform Plate Injury After Nasal Swab Testing for COVID-19. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Sep 9.)

(Anm: Clark JH, Pang S, Naclerio RM, et alComplications of nasal SARS-CoV-2 testing: a review. Journal of Investigative Medicine Published Online First: 04 August 2021.)

- Marit (49) ble sjuk etter uforsvarlig hjelp på Drammen sykehus - får ikke erstatning. (- Hun er en av om lag 90 prosent som ikke får medhold i klagesaken hos Pasientskadenemnda.)

(Anm: Marit (49) ble sjuk etter uforsvarlig hjelp på Drammen sykehus - får ikke erstatning. Marit Røraas Andersen (49) ble sjuk etter flere lovbrudd begått av helsepersonell på Drammen sykehus. Hun er en av om lag 90 prosent som ikke får medhold i klagesaken hos Pasientskadenemnda. (…) Sykehuset brøt loven Både Helsetilsynet og Statsforvalteren har fastslått at hun ble utsatt for uforsvarlig helsehjelp, og at Drammen sykehus brøt loven. (nrk.no 19.6.2021).)

- Pasientskadenemnda. (- Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning.)

(Anm: Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat og forbereder sakene for behandling i nemnda.​ (helseklage.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

 – Muterte virus kan føre til testing på grensa i mange år framover.

(Anm: Muterte virus kan føre til testing på grensa i mange år framover. Mutasjonar av koronaviruset gjer at det kan ta år før vi kan reise fritt igjen, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han trur vi må leve med testing på grensene i lang tid. (…) Kan ta år Den høge smitta der gjer at vi truleg vil ha høg smittespreiing i store delar av verda, med fare for nye mutasjonar. Difor må vi truleg teste oss på grensa for å sikre oss mot muterte virus, sjølv om vi er vaksinerte, seier Nakstad (nrk.no 1.5.2021).)

- Faktisk.no: Dette må du vite om PCR-testen.

(Anm: Faktisk.no: Dette må du vite om PCR-testen. På NRK Debatten var Svein Østvik kritisk til testen som brukes for å påvise coronaviruset. Her forklarer vi hvordan testen fungerer. (faktisk.no 28.4.2021).)

- Syklusterskel (cycle threshold, CT).

(Anm: Svar til Herland. Vi takker Herland for kommentaren til artikkelen Antistoffrespons hos en familie med covid-19, som gir oss mulighet til å oppklare betydningen av syklusterskel (cycle threshold, CT) ved polymerasekjedereaksjon (PCR). (...) Tidslinje over symptomer og diagnostikk for en familie eksponert for sars-CoV-2. Ved polymerasekjedereaksjon (PCR) kjøres 40 sykluser der mengden virusgenom i prøven fordobles ved hver syklus. Syklusterskel (cycle threshold, CT) er definert som det antall PCR-sykluser som må kjøres før prøven gir et positivt resultat. Dette betyr at prøven med terskelverdi 18,60 hadde høyest mengde virusgenom. ELISA-testen fra leverandør 1 og 2 benytter henholdsvis nukleokapsidprotein og pigg (spike)-protein som antigen. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 21.10.2020.)

- WHO med nye virusnavn: «Alpha» dominerer i Norge.

(Anm: WHO med nye virusnavn: «Alpha» dominerer i Norge. Og det er ikke B.1.617.2 eller «den indiske varianten» de frykter i Trondheim. Varianten skal kalles «Delta», mener WHO. (…) WHO anbefaler nå å bruke disse navnene: (…) (vg.no 31.5.2021).)

- Eksperter om den betente vaksinedebatten: – Ingen vil stemples som køsniker.

(Anm: Eksperter om den betente vaksinedebatten: – Ingen vil stemples som køsniker. En etter en har toppolitikere takket nei til å komme frem i vaksinekøen. – Det får et litt tragikomisk skjær når helseministeren er en av dem, sier PR-ekspert Trond Albert Skjelbred. (aftenposten.no 26.5.2021).)

(Anm: køsniker substantiv (…) ETYMOLOGI annet ledd sniker BETYDNING OG BRUK person som sniker i kø SITAT - 9 «samfunns-topper» i Møre og Romsdal står på Norsk Pasientforenings liste over køsnikere i sykehuskøene (Romsdalsposten 1984/212/16/1) (naob).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Pfizer vil tilby en tredje vaksinedose og produsere egen delta-vaksine. (- Skepsis i CDC.) (– Amerikanere som har blitt fullvaksinert, trenger ikke en ekstra dose på dette tidspunktet, heter det i en uttalelse.)

(Anm: Pfizer vil tilby en tredje vaksinedose og produsere egen delta-vaksine. Pfizer og Biontech vil søke godkjennelse for å tilby en tredje vaksinedose. Selskapene vil også produsere en egen vaksine rettet mot delta-varianten. Pfizer og Biontech vil søke godkjenning for å tilby en tredje vaksinedose. Selskapene mener dosen, gitt innen tolv måneder etter dose to, vil øke beskyttelsen dramatisk etter at effektiviteten av de to første dosene gradvis avtar. De har også begynt å utvikle en egen vaksine rettet mot delta-varianten. (…) Skepsis i CDC USAs smittevernetat CDC gjør fortsatt undersøkelser og er usikre på om en tredje dose er hensiktsmessig. – Amerikanere som har blitt fullvaksinert, trenger ikke en ekstra dose på dette tidspunktet, heter det i en uttalelse. (adressa.no 9.7.2021).)

- Setter Norge profitt foran menneskeliv? (- De ville at flere land skulle få mulighet til å lage kopivaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.) (- Nå, over seks måneder senere, ser vi at dagens internasjonale lovverk og markedet ikke er i stand til å sikre produksjon eller rettferdig fordeling av vaksiner.) (- Hvor er solidariteten?) (- Det finnes mange eksempler de siste tiårene på at profitt er blitt satt foran menneskeliv.)  

(Anm: Ida Tveter lege infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål Sykehus. Tidligere feltarbeider for Leger Uten Grenser. Setter Norge profitt foran menneskeliv? I oktober 2020 gikk Sør-Afrika og India til Verdens handelsorganisasjon (WTO) med et forslag om midlertidige unntak fra patentregelverket. De ville at flere land skulle få mulighet til å lage kopivaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. Nå, over seks måneder senere, ser vi at dagens internasjonale lovverk og markedet ikke er i stand til å sikre produksjon eller rettferdig fordeling av vaksiner. Over 100 av WTOs 164 medlemsland støtter forslaget. Norge er ikke ett av dem. I WTO har Norge fungert som sinke snarere enn som brobygger. 28. mai uttrykte Utenriksdepartementet til Morgenbladet at de har liten tro på forslaget som nå ligger på bordet. Til tross for fallende smittetall i Norge er pandemien langt fra over. Sars-cov-2 er et nytt virus. Hva slags innvirkning nye mutanter vil ha for neste høsts smittebølge, gjenstår å se. Nye virusvarianter vil sannsynligvis også nå Norge. Seychellene, som har verdens høyeste vaksinedekningsgrad, har i disse dager stengt ned på grunn av stor økning i antall nye covid-19-tilfeller. Vi trenger et patentfritak som gjør oss bedre rustet til å møte et uforutsigbart virus i tiden som kommer. Lignende debatt om hiv-medisiner Argumentet om at unntak fra patentreglene vil hindre innovasjon og risikotagning er gjentatt til det kjedsommelige. Vi hadde en lignende debatt om hiv-medisiner. (…) Det offentlige skapte et marked hvor legemiddelselskapene har kunnet operere med lav risiko. Dette er ett av historiens drøyeste eksempler på å sosialisere kostnadene og privatisere profitten. Norge hevder at patentrettighetene ikke er flaskehalsen for å øke produksjonskapasiteten. Ifølge Norsk Folkehjelp har imidlertid WHO nå opp mot 50 bedrifter på listen, klare til å igangsette vaksineproduksjon idet patentene heves. Hvor er solidariteten? Det finnes mange eksempler de siste tiårene på at profitt er blitt satt foran menneskeliv. Med sars-cov-2 er vi i ferd med å sette en ny standard. Dagens regjering er blinde for historien. Å fortsette å dilte etter legemiddelindustrien slik Norge gjør, vil føre til alvorlige konsekvenser for global helse og økonomi. Vi har kastet bort over et og et halvt år. Der solidaritet og innsikt om felles interesser har vært til stede blant fagfolk, har den vært fraværende blant mange av våre politikere. Det er vårt håp at regjeringen snarlig skifter kurs. (aftenposten.no 3.6.2021).)

- Sør-Afrika: − Mangelen på helsepersonell er kritisk. Flere land i Afrika er nå inne i sin verste smittebølge, og lengst sør på kontinentet står helsevesenet på randen av kollaps. (– Den tredje bølgen.) (– Det er et uttrykk for den utrolig lite kloke og urettferdige fordelingen av vaksiner. Det blir galimatias fordi smitten får lov til å spre seg, og vi får nye varianter som kan komme tilbake og plage oss selv, sier Odegard. – Det er ikke en rettferdig pandemi, sier han.)

(Anm: Sør-Afrika: − Mangelen på helsepersonell er kritisk. Flere land i Afrika er nå inne i sin verste smittebølge, og lengst sør på kontinentet står helsevesenet på randen av kollaps. – Den tredje bølgen her er betydelig større enn de to forrige, forteller Brett Sandler til VG. Han er corona-koordinator for Leger uten grenser, og befinner seg for tiden i den hardt rammede Gauteng-provinsen i Sør-Afrika, der rundt 60 prosent av smittetilfellene i landet har blitt oppdaget den siste tiden, ifølge The Sunday Times. LES OGSÅ Stigende smittetrend i 52 land: – Kontinentet som henger mest etter i pandemien Sist lørdag erklærte de sørafrikanske helsemyndighetene smitterekord med over 26.000 tilfeller på ett døgn, ifølge Reuters. Al Jazeera skriver at landet står for rundt 40 prosent av alle coronadødsfallene på hele kontinentet. (…) RAMMES EKSTRA HARDT: Coronapandemien forsterker problemene som allerede finnes i de inntektstfattige landene i verden, ifølge Jan Thomas Odegard.  Nå etterlyser lederen av Utviklingsfondet en mer rettferdig fordeling av vaksiner på verdensbasis. Kun 1,3 prosent av befolkningen i hele Afrika er fullvaksinert, ifølge VGs oversikt. – Hva mener om at kartet over de uvaksinerte landene ligner mer og mer på kartet over «det globale sør»? – Det er et uttrykk for den utrolig lite kloke og urettferdige fordelingen av vaksiner. Det blir galimatias fordi smitten får lov til å spre seg, og vi får nye varianter som kan komme tilbake og plage oss selv, sier Odegard. – Det er ikke en rettferdig pandemi, sier han. (vg.no 10.7.2021).)

- Massevaksineringen av befolkningen overvåkes tett av helsemyndighetene.

(Anm: Massevaksineringen av befolkningen overvåkes tett av helsemyndighetene. Hva slags bivirkninger får folk egentlig av koronavaksinene? Slik jobber Legemiddelverket med å finne det ut − Det er mange som skal få vaksinene på kort tid, så det er viktig å overvåke og følge med, sier Gunnar Fløan Rimul fra Legemiddelverket. (…) Hele 13 948 slike meldinger har blitt registrert per 27. mai 2021. Men det betyr ikke at alle disse tilfellene handler om ekte bivirkninger. (…) − Viktig for tilliten Ved Legemiddelverket er overvåkningen av koronavaksinene også et høyt prioritert område, presiserer Rimul. (forskning.no 31.5.2021).)

- Legemiddelverket: Vil følge ekstra nøye med ved eventuell vaksinering av barn.

(Anm: Legemiddelverket: Vil følge ekstra nøye med ved eventuell vaksinering av barn. Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det vil bli fulgt ekstra nøye med på bivirkninger dersom det Pfizer-vaksinen skal brukes på barn i Norge. Fredag fikk Pfizer-vaksine grønt lys av vitenskapskomiteen i EUs legemiddelbyrå EMA for bruk på barn mellom 12 og 15 år. Den må først også godkjennes av EU-kommisjonen formelt. – Når EU-kommisjonen har sagt ja, som vi antar at de gjør, vil den automatisk bli godkjent for bruk i Norge, akkurat på samme måte som i andre land, sier Madsen til NTB. (…) – Hvis det blir aktuelt å bruke vaksinen på barn i Norge, vil det bli gjort en ekstra grundig overvåking for å oppdage eventuelle bivirkninger, sier Madsen. (©NTB) (tv2.no 28.5.2021).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Koronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt?

(Anm: Koronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt? Det har kommet mye informasjon om koronavaksiner og blodpropp (tromboser). I denne nyheten oppsummerer vi det vi vet så langt. ​​​​Blodproppene man har sett etter bruk av virusvektorvaksinene fra AstraZeneca og Janssen ligner ikke på «vanlige blodpropper», men ser ut til å være et nytt sykdomsbilde kalt: VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni) eller TTS (trombose med trombocytopeni-syndrom). (…) Når bør vaksinerte oppsøke helsepersonell? Lege skal kontaktes ved: - kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen og feber) som varer mer enn tre dager - uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass (illustrert ved bilde nederst på siden) - tegn på hjerneslag eller annen alvorlig sykdom. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell bør være spesielt oppmerksomme på tegn og symptomer på blodpropper og lavt antall blodplater hos vaksinerte. Les mer om godkjente koronavaksiner - effekt, innhold og bivirkninger (legemiddelverket.no Oppdatert: 16.08.2021 Publisert: 06.05.2021).)

 - Hvordan kan vaksiner ha alvorlige bivirkninger?

(Anm: Dag Bratlid, professor emeritus, barnelege. Hvordan kan vaksiner ha alvorlige bivirkninger? Gener, alder og kjønn kan ha noe å si - i tillegg til dagsformen. Vaksiner er, som alle legemidler, forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger. Flere av disse er udiskutable: anafylaktisk sjokk hos svært allergiske individer, skader på grunn av uren vaksine og feilaktig bruk av vaksine. Bortsett fra svineinfluensavaksinen i 2009 er alvorlige bivirkninger av vaksiner ellers meget sjeldne. Den gang fikk flere hundre personer i mange land, særlig barn og unge, den alvorlige sykdommen narkolepsi. Flere årsaker Bivirkninger av vaksiner kan ha både genetiske og immunologiske årsaker. Ved infeksjoner eller vaksiner reagerer ulike personer ofte forskjellig. Noen blir veldig syke, med høy feber, nedsatt muskelkraft og omtåkethet. Andre har et mye mildere sykdomsforløp. Nyere forskning har vist at dette kan skyldes variasjoner i gener som bestemmer hvordan kroppen reagerer på slik akutt stimulering av immunapparatet. Etter svineinfluensavaksinen var det også bare personer med vevstypen HLADQ6 som utviklet narkolepsi. Det er i tillegg gode holdepunkter for at immunologiske forhold ved selve vaksinen er av betydning. Denne sammenhengen er best dokumentert for bivirkninger som også forekommer som såkalt autoimmune sykdommer, som ITP (Immun Trombocytopen Purpur) og narkolepsi. For noen vaksiner vil antistoffene som dannes, ikke bare rette seg mot smittestoffet. De vil også binde seg til blodplatene (trombocyttene), som er viktige for å opprettholde en normal blodlevring, og ødelegge disse med trombopeni (lave blodplater) og blødninger som konsekvens. I en studie av mer enn én million barn i alderen 0–18 år konkluderte man med at over 70 prosent av tilfellene med ITP var forårsaket av en slik kryssreaksjon etter vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet. Også den lignende bivirkningen VITT (vaksineindusert trombopen trombose) etter Astra Zeneca-vaksinen, med blødninger, tromboser, hjerneslag og død, skyldes sannsynligvis en slik kryssreaksjon, slik norske forskere har påvist. (aftenposten.no 20.9.2021).)

- Anafylaktiske reaksjoner for mRNA COVID-19 vaksiner med bekreftende testing i et amerikansk regionalt helsesystem.

(Anm: Warren CM, Snow TT, Lee AS, Shah MM, Heider A, Blomkalns A, Betts B, Buzzanco AS, Gonzalez J, Chinthrajah RS, Do E, Chang I, Dunham D, Lee G, O'Hara R, Park H, Shamji MH, Schilling L, Sindher SB, Sisodiya D, Smith E, Tsai M, Galli SJ, Akdis C, Nadeau KC. Assessment of Allergic and Anaphylactic Reactions to mRNA COVID-19 Vaccines With Confirmatory Testing in a US Regional Health System. Key Points Question  What risk factors and mechanisms can help explain documented allergic reactions to Food and Drug Administration–authorized mRNA COVID-19 vaccines? Findings  In this case series of 22 patients with suspected vaccine allergy receiving clinical skin prick testing (SPT) and basophil activation testing (BAT) to the whole vaccine and key components (ie, polyethylene glycol [PEG] and polysorbate 80), none exhibited immunoglobulin (Ig) E–mediated allergy to components via SPT. However, most had positive BAT results to PEG, and all had positive BAT results to their administered mRNA vaccine, with no patient sample having detectable PEG IgE. Meaning  These findings suggest that non–IgE-mediated allergic reactions to PEG may be responsible for many documented cases of allergy to mRNA vaccines. JAMA Netw Open. 2021 Sep 1;4(9):e2125524.)

- Studie: Også Pfizer-vaksinen kan gi økt risiko for blodpropp. (- Ifølge BioPharma Reporter var forekomsten av venøs tromboembolisme (VTE) 1,3 ganger høyere blant dem som hadde fått vaksine, enn i kontrollgruppa. Den var imidlertid 8 ganger så høy blant dem som hadde fått covid-19-diagnose. Studien som ennå ikke er fagfellevurdert, er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.)

(Anm: Av NTB nyheter. Studie: Også Pfizer-vaksinen kan gi økt risiko for blodpropp. De såkalte sikkerhetsprofilene til vaksinene fra AstraZeneca og Pfizer er ganske like med tanke på blodpropp, ifølge forskning i Spania. Samtidig viser studien langt høyere forekomst av sjelden blodpropp blant koronasmittede. Ifølge BioPharma Reporter var forekomsten av venøs tromboembolisme (VTE) 1,3 ganger høyere blant dem som hadde fått vaksine, enn i kontrollgruppa. Den var imidlertid 8 ganger så høy blant dem som hadde fått covid-19-diagnose. Studien som ennå ikke er fagfellevurdert, er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Den er finansiert av EUs legemiddelbyrå (EMA) og inneholder data om 6 millioner mennesker i den spanske regionen Catalonia. 1,3 millioner av dem hadde fått vaksine, hvorav litt over halvparten varianten fra Pfizer. (dagsavisen.no 29.7.2021).)

- Intensivsykepleieren fikk Astra Zeneca-vaksinen.

(Anm: Intensivsykepleieren fikk Astra Zeneca-vaksinen. Den har gjort henne langvarig syk. 162 personer har meldt om vedvarende hodepine etter at de fikk Astra Zeneca-vaksine mot covid-19. En av dem er intensivsykepleier Marit Erika Tøien. Hun har anfall med sterk hodepine flere dager i uken. Nå søker hun om erstatning. Rundt 140.000 nordmenn fikk Astra Zeneca-vaksinen i Norge før den ble satt på pause i mars. Senere ble den tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Årsaken var risikoen for en sjelden, men alvorlig bivirkning med blodpropp og lavt antall blodplater. (aftenposten.no 22.8.2021).)

- EMA: GUILLAIN-BARRÉ ER EN SJELDEN BIVIRKNING AV JANSSEN-VAKSINEN.

(Anm: EMA: GUILLAIN-BARRÉ ER EN SJELDEN BIVIRKNING AV JANSSEN-VAKSINEN. I en pressemelding torsdag opplyser det europeiske legemiddelverket EMA at de kommer til å liste Guillain-Barré syndrom som en svært sjelden bivirkning av Janssen-vaksinen. Guillain-Barré syndrom er en autoimmun sykdom som kan føre til nerveskader og lammelser, og ifølge forskningsdataene EMA har tilgang til har den en mulig kobling til vaksinen. Totalt har de fått meldinger om 108 tilfeller av sykdommen hos vaksinerte, hvorav ett av dem har dødd. EMA har tidligere uttalt at de undersøker om det også finnes en slik kobling mellom sykdommen og Astrazeneca-vaksinen. I mai ble Janssen-vaksinen tatt ut av vaksineprogrammet i Norge, etter FHI konstaterte at den hadde en mulig sammenheng med sjeldne forekomster av alvorlig blodpropp. Den har likevel vært tilgjengelig for folk som ønsker det, men med strenge kriterier for hvem som kan ta den. (vg.no 22.7.2021).)

(Anm: Ahsanuddin Set al. Facial paralysis and vaccinations: a vaccine adverse event reporting system review. Fam Pract. 2022 Jan 19;39(1):80-84.)

- Guillain-Barré syndrom etter vaksinering mot COVID-19. (- Vi rapporterer funnene til to pasienter med Guillain-Barré syndrom etter å ha fått BNT162b2-vaksinen (tozinameran, Pfizer–BioNTech) som var i fullstendig remisjon fra diffust storcellet B-celle lymfom.)

(Anm: Guillain-Barré syndrome after vaccination against COVID-19. Guillain-Barré syndrome after vaccination against COVID-19 has been reported worldwide.1, 2 Albeit rare, Guillain-Barré syndrome after vaccination is of great public concern given that it could potentially result in life-threatening paralysis. We report the findings of two patients with Guillain-Barré syndrome after receiving the BNT162b2 vaccine (tozinameran, Pfizer–BioNTech) who were in complete remission from diffuse large B-cell lymphoma. An 80-year-old woman (patient 1) visited the Research Institute and Hospital of National Cancer Center (Goyang, South Korea) on June 30, 2021, and reported a 5-day history of gradual weakness in her right hand and both legs, preceded by a tingling sensation. She was in complete remission from diffuse large B-cell lymphoma; the last round of chemotherapy had been administered in March, 2015. Patient 1 received the second dose of the BNT162b2 vaccine on June 19, 2021. Lancet Neurol. 2022 Feb; 21(2): 117–119.)

- OPPDATERT: FDA tiføyer andre advarsel til J&Js Covid-19-vaksine på data som knytter den til sjelden nervetilstand. J&J Covid-19-vaksinen har vært knyttet til en annen sjelden, men alvorlig bivirkning. FDA utstedte mandag ettermiddag en advarsel om at det er data som «forbinder vaksinen med økt risiko» for Guillain-Barrés syndrom, en sjelden tilstand der kroppens immunsystem angriper nervene. (- Byrået bemerket at de aller fleste mennesker med Guillain-Barré syndrom friskner til og opplyste at det ennå ikke var nok data til å etablere et sammenheng.)

(Anm: UPDATED: FDA adds second warning to J&J's Covid-19 vaccine on data linking it to rare nerve condition. The J&J Covid-19 vaccine has been linked to a second rare but serious side effect. The FDA issued a warning Monday afternoon that there are data “connecting the shot to an increased risk” of Guillain-Barré syndrome, a rare condition where the body’s immune system attacks its nerves. The FDA said that there were 100 preliminary reports of the syndrome out of the 12.5 million people who received the vaccine. No such relationship was seen between the Moderna or Pfizer-BioNTech vaccines and the autoimmune condition. Of those 100 cases, 95 were serious and required hospitalization and that there was one reported death. The agency noted that the vast majority of people with Guillain-Barré syndrome recover and said there was not yet enough data to establish a causal relationship. (endpts.com 12.7.2021).)

(Anm: Covid-19: Regulators warn that rare Guillain-Barré cases may link to J&J and AstraZeneca vaccines. BMJ 2021;374:n1786.)

- EU finner J&J COVID-vaksine muligens linket til en annen sjelden koaguleringstilstand.

(Anm: EU finds J&J COVID shot possibly linked to another rare clotting condition. Oct 1 (Reuters) - The European Union's drug regulator on Friday identified a possible link between rare cases of blood clotting in deep veins with Johnson & Johnson's (JNJ.N) COVID-19 vaccine and recommended the condition be listed as a side-effect of the shot. The European Medicines Agency also recommended that immune thrombocytopenia (ITP), a bleeding disorder caused by the body mistakenly attacking platelets, be added as an adverse reaction with an unknown frequency to the J&J vaccine product information and to AstraZeneca's (AZN.L) vaccine. J&J said while the chances of experiencing these conditions were very low, the product information would be updated accordingly as it continues to work closely with authorities including EMA. (…) EMA said the new, possibly life-threatening clotting condition known as venous thromboembolism (VTE) to be included on the J&J product label was separate from TTS. VTE typically begins by a clot forming in a vein of a leg, arm or groin, which then travels to the lungs and blocks the blood supply there. (reuters.com 1.10.2021).)

- Danske forskere vil følge vaccinerede med Johnson & Johnson. Enforce-studie undersøger allerede effekten af andre vacciner. Nu skal også Johnson & Johnson undersøges. Selv om coronavaccinen fra Johnson & Johnson ikke er en del af det officielle danske vaccinationsprogram, kan danskerne frivilligt lade sig vaccinere med den.

(Anm: Danske forskere vil følge vaccinerede med Johnson & Johnson. Enforce-studie undersøger allerede effekten af andre vacciner. Nu skal også Johnson & Johnson undersøges. Selv om coronavaccinen fra Johnson & Johnson ikke er en del af det officielle danske vaccinationsprogram, kan danskerne frivilligt lade sig vaccinere med den. En gruppe forskere vil nu følge 1000 af dem for at undersøge vaccinens effekt og sikkerhed. Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. Forskerne undersøger allerede effekten af andre coronavacciner hos 10.000 danskere. Nu skal vaccinen fra Johnson & Johnson altså også følges nøje. Personer skal følges i to år for at holde øje med eventuelle bivirkninger og undersøge, hvor længe vaccinen beskytter mod covid-19. (jyllands-posten.dk 2.7.2021).)

- Legemiddelverket om Johnson & Johnson: − Vi bruker vanligvis ikke vaksiner med dødelige bivirkninger. (– Det vurderes om det innenfor dagens lovverk er mulig å ha en ordning med selvbestemt vaksinering – at du kan kreve vaksinen – eller om dagens lovverk forutsetter at legen vurderer nytte/risiko og om vaksinering er forsvarlig, sier medisinsk fagrådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.)

(Anm: Legemiddelverket om Johnson & Johnson: − Vi bruker vanligvis ikke vaksiner med dødelige bivirkninger. Helsemyndighetene jobber med å få på plass en frivillig ordning for alle som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen – men sliter med det juridiske. – Det vurderes om det innenfor dagens lovverk er mulig å ha en ordning med selvbestemt vaksinering – at du kan kreve vaksinen – eller om dagens lovverk forutsetter at legen vurderer nytte/risiko og om vaksinering er forsvarlig, sier medisinsk fagrådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. Han deltar i arbeidet for å stable på plass en ordning der Johnson & Johnson kan brukes. Det er regjeringen som har gått inn for å tilby vaksinen frivillig, utenfor det offisielle vaksinasjonsprogrammet. Helsedirektoratet er derfor i gang med å tilrettelegge for det. Hverken FHI eller Helsedirektoratet anbefaler noen å benytte seg av tilbudet. Legeforeningen kaller det hele uforsvarlig. Hortemo kan ikke se at det finnes et rammeverk for selvbestemt vaksinering. – Kanskje det blir en lovendring av et eller annet slag. En sammenlignbar ordning til selvbestemt vaksinering er reseptfrie legemidler. Da har Legemiddelverket bestemt at den enkelte kan vurdere bruken selv. (vg.no 27.5.2021).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- EMA-topp: AstraZeneca bør unngås av alle. Vaksineringen med AstraZeneca bør stoppes også for eldre, mener vaksinesjef i EUs legemiddelbyrå EMA, Marco Cavaleri.

(Anm: EMA-topp: AstraZeneca bør unngås av alle. Vaksineringen med AstraZeneca bør stoppes også for eldre, mener vaksinesjef i EUs legemiddelbyrå EMA, Marco Cavaleri. EMA regner fortsatt AstraZenecas vaksine som trygg i alle aldersgrupper. Men flere EU-land gir i dag AstraZeneca-vaksinen kun til eldre over 60 eller 65 år på grunn av en noe økt risiko for blodpropp hos i hovedsak yngre personer. Men når smittespredningen synker og tilgangen på andre vaksiner øker, mener Cavaleri at AstraZeneca bør stoppes også for eldre, sier han i et intervju med den italienske avisen La Stampa søndag. Janssen-vaksinen til legemiddelselskapet Johnson & Johnson bør kun tilbys til folk over 60 år, sier han også. (adressa.no 13.6.2021).)

- 15 år gamle dyrestudier viser bivirkninger som ligner på de vi nå ser med AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinene. – Kunnskapen om at adenovirus kan forårsake slike reaksjoner er ikke ny, sier canadisk forsker.

(Anm: 15 år gamle dyrestudier viser bivirkninger som ligner på de vi nå ser med AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinene. – Kunnskapen om at adenovirus kan forårsake slike reaksjoner er ikke ny, sier canadisk forsker. Noen av symptomene som nå gjør at norske myndigheter pauser bruken av AstraZeneca-vaksinen er ikke nødvendigvis ukjente. I hvert fall ikke for de som forsket på viruset vaksinen bruker for å gjøre jobben sin. (forskning.no 23.4.2021).)

- COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikation hos personer, der tidligere har haft, og opdatering om trombose-trombocytopenisyndrom (TTS, også kaldet VITT).  

(Anm: COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikation hos personer, der tidligere har haft, og opdatering om trombose-trombocytopenisyndrom (TTS, også kaldet VITT). Resumé Kapillærlækagesyndrom (CLS): – Meget sjældne tilfælde af kapillærlækagesyndrom (CLS) er blevet rapporteret i de første dage efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, i visse tilfælde med dødelig udgang. En anamnese med tidligere CLS er rapporteret i mindst ét af tilfældene. – COVID-19 Vaccine Janssen er nu kontraindiceret hos personer, som tidligere har haft episoder med CLS. CLS er kendetegnet ved akutte tilfælde af ødem, som hovedsagelig afficerer ekstremiteterne, hypotension, hæmokoncentration og hypoalbuminæmi. Det er afgørende at genkende og behandle akutte tilfælde af CLS efter vaccination. Der vil som regel være brug for intensiv understøttende behandling. Trombose-trombocytopenisyndrom (TTS): – Personer, der diagnosticeres med trombocytopeni inden for 3 uger efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, bør aktivt undersøges for tegn på trombose. Ligeledes bør personer, der diagnosticeres med trombose inden for 3 uger efter vaccination, undersøges for trombocytopeni. – Håndtering af TTS er en specialistopgave. Sundhedspersonalet bør konsultere relevante retningslinjer og/eller konsultere specialister (f.eks. hæmatologer, specialister i koagulation) med henblik på diagnosticering og behandling af tilstand. (laegemiddelstyrelsen.dk 19.7.2021).)

- Forskere har længe kendt til bivirkninger, der ligner dem fra AstraZeneca-vaccinen. (- Problemet blev en snublesten for forskningen og udviklingen af genterapi,« fortsætter Gro Amdam, som er professor ved Arizona State University. Det undrer hende, at denne tilstand nu bliver fremstillet som 'mystisk'. Har forskerne glemt denne tidligere forskning?)

(Anm: Forskere har længe kendt til bivirkninger, der ligner dem fra AstraZeneca-vaccinen. Dyreforsøg har for 15 år siden indikeret, at adenovirussen, som AstraZeneca er baseret på, kobles til blodpropper. Har forskerne glemt den tidligere forskning? Lighederne omkring bivirkningerne i forbindelse med de tidligere dyrestudier og de sjældne blodpropper er påfaldende, mener flere forskere. Det er dog fortsat uklart, hvor meget dyrestudierne kan fortælle om årsagerne til bivirkningerne efter AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinerne. Flere tilfælde af usædvanlige og alvorlige blodpropper samt blødninger og et lavt niveau af blodplader er årsag til, at Norge og Danmark 11. marts standsede brugen af AstraZeneca-vaccinen. For nylig forklarede forskere bivirkningerne i en artikel i tidsskriftet New England Journal of Medicine, hvor de kaldte dem 'vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia' – forkortet 'VITT'. Men symptomerne er ikke ukendte. I hvert fald ikke for forskere, som nøje har gransket, hvordan såkaldte 'adenovirus-vektorer' som dem, AstraZeneca-vaccinen er lavet på, fragter medicin ind i kroppen. »Syndromet med et lavt blodpladetal og blodpropdannelse var velkendt indenfor fagområdet, som brugte adenovirus-vektorer på det tidspunkt,« skriver den norske biolog Gro Amdam i en email til forskning.noVidenskab.dk's norske søstersite. »Dyrestudier påviste fænomenet, blandt andet i forsøg med aber, kaniner og mus. Problemet blev en snublesten for forskningen og udviklingen af genterapi,« fortsætter Gro Amdam, som er professor ved Arizona State University. Det undrer hende, at denne tilstand nu bliver fremstillet som 'mystisk'. Har forskerne glemt denne tidligere forskning? (videnskab.dk 27.4.2021).)

- Hva gjør injeksjoner vanskelig å svelge? (- En antropologisk vurdering av forskjellene mellom piller og injeksjoner kan kaste lys over vaksinenøling.) (- Mens praksisen med å spise medisinske substanser sannsynligvis har eksistert i millioner av år (selv ikke-menneskelige primater selvmedisinerer), er injeksjoner relativt nytt.)

(Anm: By Monica L. Smith. What Makes Injections Hard to Swallow? An anthropological assessment of the differences between pills and injections may shed some light on vaccine hesitancy. If you’re watching a news show or reading a magazine article about vaccine hesitancy, you might find your program interspersed with advertisements for prescription medications: beguiling ads of cheerful, energetic people promising relief from everything from arthritis to late-stage cancer. The juxtaposition seems completely illogical: How did some people develop a simultaneous rejection of certain medications and a whole-hearted zest for others? (sapiens.org 19.5.2021).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Biden vil oppheve patentrettigheter.

(Anm: Biden vil oppheve patentrettigheter. USAs president Joe Biden tar til orde for at patentbeskyttelsen hos vaksineleverandører oppheves, slik at flere kan produsere vaksiner mot covid-19, melder nyhetsbyråene AFP og Reuters. USA har tidligere vært imot å oppheve dette, men har gitt signaler om at de kan komme til å snu. Neste uke er det møte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), og Biden ber landene komme til enighet om dette der. – Nyheten om den nye varianten (omikron, som har fått stor spredning i land sør i Afrika), bør gjøre det klarere enn noensinne at pandemien ikke vil være over før vi har vaksiner verden over, sier Biden. I Norge har statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK tidligere i kveld bedt om det samme. (nrk.no 27.11.2021).)

- Coronaviruset: - Bruker alle tiltak unntatt dette. (- Ifølge Leger uten grenser står sju selskaper klare til å starte produksjon av coronavaksiner.) (- Men selskapene mangler oppskriften på vaksinene, og legemiddelfirmaene som har dem, vil ikke dele.)

(Anm: Coronaviruset: - Bruker alle tiltak unntatt dette. Ifølge Leger uten grenser står sju selskaper klare til å starte produksjon av coronavaksiner. Men selskapene mangler oppskriften på vaksinene, og legemiddelfirmaene som har dem, vil ikke dele. - I denne pandemien har vi tatt i bruk alle mulige tiltak - tiltak som ville vært utenkelige om man ser tilbake i tid, fordi de har hatt en så enorm innvirkning på våre liv og økonomien i verden. Vi stiller oss derfor undrende til at det eneste tiltaket verden så langt ikke har vært villig til å ta i bruk, er tiltaket om patentunntak for vaksineoppskriftene, sier Elin Hoffmann Dahl, i Leger uten grenser, til Dagbladet. (…) Ifølge Hoffmann Dahl i Leger uten grenser finnes det mange historiske eksempler på at produksjonen og dermed tilgjengeligheten av legemiddel øker når patenter har blitt fjernet. (…) - Enorm profitt Hoffmann Dahl sier hun ikke er i tvil om hva hun mener er årsaken til at vaksineprodusentene ikke ønsker å dele oppskriftene sine. (dagbladet.no 30.11.2021).)

- Studie av coronavaksine: Effekten avtar etter 90 dager. (- En fersk studie viser at det bare går tre måneder før Pfizer-vaksinen ikke er like effektiv.) (- Kommunikasjonssjef i Pfizer Norge, Joachim Henriksen, skriver i en sms til Dagbladet at de ikke ønsker å kommentere denne saken.)

(Anm: Studie av coronavaksine: Effekten avtar etter 90 dager. En fersk studie viser at det bare går tre måneder før Pfizer-vaksinen ikke er like effektiv. De siste ukene har smittetallene igjen økt over store deler av verden, også i Norge, hvor store deler av befolkningen allerede har fått to doser med vaksine. Nå viser en fersk studie, publisert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal, at personer som har mottatt to doser med Pfizer-vaksinen, 90 dager etter de har mottatt sin andre dose med vaksine har en større sjanse for å teste positivt for SARS-CoV-2 enn de hadde to til tre uker etter andre dose. Årsaken til dette er at vaksineeffekten avtar med tida. Kommunikasjonssjef i Pfizer Norge, Joachim Henriksen, skriver i en sms til Dagbladet at de ikke ønsker å kommentere denne saken. (…) Immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over funnene. - Ut ifra hva vi nå vet, er dette som vi kan forvente. Vi vet at mengden antistoff i blodet etter vaksinering når en topp noen uker etter andre dose, for deretter å falle igjen, sier immunologen til Dagbladet. (dagbladet.no 30.11.2021).)

(Anm: Israel A et al. Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection: test negative design study. BMJ. 2021 Nov 24;375:e067873.)

- WTO-sjefen håper spørsmålet om patenter på covid-vaksiner vil bli avgjort innen desember.

(Anm: WTO chief says hopes COVID patent issue will be settled by December. ROME, May 10 (Reuters) - The head of the World Trade Organisation said on Monday she hoped that by December the body's members will have reached a "pragmatic" solution over whether to waive COVID-19 vaccine patents. Ngozi Okonjo-Iweala said she saw "movement on both sides" - referring to proponents of a waiver and those who have objections - and was hopeful of a framework agreement on the waiver issue, technological transfers and better access to vaccines for developing countries. (reuters.com 10.5.2021).)

- Kan det gi vaksiner til verdens fattige?

(Anm: Joacim Lund, kommentator. Kan det gi vaksiner til verdens fattige? Biden snur. For noen måneder siden ble vaksineutviklerne hyllet som helter. Nå hudflettes de for ikke å gi bort patentene. Søkkrike farmasigiganter vokter sine dyrebare, patenterte vaksineoppskrifter mens folk dør i fattige land. Slik er den brutale virkeligheten akkurat nå. Bildene av likbrenning og indere som gisper etter luft utenfor overfylte sykehus, går verden rundt. Derfor er vaksinepatentene blitt en het potet. Onsdag kunngjorde USAs president Joe Biden at han støtter å frigi vaksinepatentene. Målet er en mer rettferdig vaksinefordeling. Men om patentene blir frigitt, eventuelt når, og hva som i så fall skjer da, er fortsatt i det blå. (…) Samarbeid og frivillighet Alternativet er å sikre råvaretilgang og produksjonsutstyr, slik at den eksisterende produksjonen og distribusjonen av vaksiner kan styrkes. I Covax-ordningen ligger det allerede planer om å fordele mer enn 2 milliarder vaksinedoser i løpet av 2021. 1,3 milliarder skal fordeles mellom de 92 fattigste landene. Ingen mener at det er bra nok. Eller rettferdig. Men det er realistisk. En kan håpe på at frykten for å miste patentrettighetene vil motivere vaksineprodusentene til å inngå frivillige avtaler som monner i kampen mot det som er en global – ikke lokal – krise. Kanskje vil WTO-forhandlingene i seg selv vise seg å være en effektiv vaksine – mot grådighet. (aftenposten.no 7.5.2021).)

(Anm: Securing the TRIPS Waiver the World Needs: What Comes Next? (healthgap.org).)

(Anm: EU, UK, Switzerland, Norway must stop blocking negotiations on landmark pandemic monopoly waiver (msfaccess.org 7.6.2021).)

(Anm: MSF applauds US leadership on waiving IP for COVID-19 vaccines. US decision to support TRIPS waiver is 'monumental'. (doctorswithoutborders.org 5.5.2021).)

- Sen. Warren legger press på legemiddelindustriforenings store innsats for å blokkere Covid- patentfritak for vaksiner. Sen. Elizabeth Warren legger press på legemiddelindustriforenings lobbyvirksomhet mot immaterielle rettigheter (patenter) for Covid-19-vaksiner som kunne bidra til å øke produksjonen for fattigere nasjoner. - Warren og andre lovgivere spurte hvor mye penger PhRMA brukte i år på lobbyvirksomhet mot avkall (på patenter), i et brev sendt til PhRMA-sjef Stephen Ubl som CNBC skaffet til veie. - Warren spurte også foreningen om deres forsøk på å blokkere et lovforslag fra Demokratene i Representantenes hus som ville tillate Medicare å forhandle direkte med produsenter om lavere legemiddelpriser.

(Anm: HEALTH AND SCIENCE. Sen. Warren presses major pharma trade group on efforts to block Covid vaccine patent waivers. Sen. Elizabeth Warren is pressing a pharmaceutical trade group on its lobbying efforts against a waiver of intellectual property rights for Covid-19 vaccines that would help boost production for poorer nations. - Warren and other lawmakers asked how much money PhRMA spent this year lobbying against the waiver, in a letter sent to PhRMA CEO Stephen Ubl that was obtained by CNBC. - Warren also asked the trade group about its attempts to block a bill from House Democrats that would allow Medicare to negotiate directly with manufacturers for lower drug prices. (cnbc.com 17.6.2021).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: PhRMA - Pharmaceutical Research og Manufacturers of America. (phrma.org).)

- FINANCIAL TIMES: PFIZER OG MODERNA SKRUR OPP VAKSINEPRISENE. (- Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag.)

(Anm: FINANCIAL TIMES: PFIZER OG MODERNA SKRUR OPP VAKSINEPRISENE. EU og dermed også Norge må betale mer for koronavaksinene fra både Pfizer/Biontech og Moderna, viser kontrakter som Financial Times har sett. Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag. Prisøkningen skjer mens Europa sliter med forstyrrelser i leveransene, samtidig som bekymringene for bivirkninger fra andre koronavaksiner, vedvarer. Legemiddelprodusentene ligger an til å tjene titalls milliarder dollar i år, skriver Financial Times. Avisa peker på at de inngår nye kontrakter med land som vil sikre seg nok vaksiner til en mulig tredje dose som følge av deltavariantens spredning. (NTB) (dn.no 1.8.2021).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Legemiddelindustriforeninger (mintankesmie.no).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Fremtiden for covid-19 vaksineprising: leksjoner fra influensa.

(Anm: Analysis. Future of covid-19 vaccine pricing: lessons from influenza. Routine use of covid-19 vaccines could strain health budgets if pricing follows the pattern seen with influenza vaccines, say Reshma Ramachandran and colleagues. BMJ 2021;373:n1467.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Industrien og legemiddelkontroller er uenige om hvilke data som skal forbli konfidensielle (forretningshemmeligheter).

(Anm: Industrien og legemiddelkontroller er uenige om hvilke data som skal forbli konfidensielle (forretningshemmeligheter). (Industry and drug regulators disagree on which data should remain confidential.) AbbVie, et forskningsbasert biofarmasøytisk selskap som ble separert fra Abbott på begynnelsen av dette året har allerede brakt dette spørsmålet inn for domstolene for å forhindre at legemiddelkontrollen European Medicines Agency frigir data til en rival, det belgiske firmaet UCB, for Abbvies legemiddel mot revmatoid artritt adalimumab (Humira). De vant en midlertidig dom den 30. april i år som forhindrer frigivelsen av disse dataene. BMJ 2013;347:f5390 (3 September 2013).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Covid-19-vaksinens patentfraskrivelse: et avgjørende skritt mot en "folkevaksine".

(Anm: The covid-19 vaccine patent waiver: a crucial step towards a “people’s vaccine”. An IP waiver alone will not solve the covid-19 vaccine access challenge, other steps will be needed, say Gregg Gonsalves and Gavin Yamey In rich nations that have plentiful doses of covid-19 vaccines, including the United Kingdom (UK) and the United States (US), the public is feeling optimistic that life will return to normal soon, just as it has in Israel, where 56% of the population is fully vaccinated. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general of the World Health Organization (WHO), calls this phenomenon “vaccine euphoria,” a sense among those in rich nations that vaccines have surely ended the pandemic. But if the vaccine euphoric were to turn their gaze towards the surges in covid-19 cases and deaths in Brazil, India, Iran, and Nepal, a dose of reality would set in. Worldwide, the number of weekly cases has been steadily rising for 10 weeks in a row and is at its highest ever level. The pandemic is raging out of control. It did not have to be this way. We have multiple safe, highly efficacious vaccines that we should be deploying worldwide to end the pandemic. And yet only 0.3% of total doses have gone to low-income countries (LICs), a grotesque inequity that Winnie Byanyima, executive director of UNAIDS, calls “vaccine apartheid.” A global pooled solidarity mechanism called COVAX was established last year by three agencies: the WHO, Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi), and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). COVAX aimed to vaccinate all high-risk people and health workers in every single nation, rich and poor equally, in 2021—about one fifth of the planet’s population. BMJ May 10, 2021.)

(Anm: Where are we with drug treatments for covid-19? BMJ 2021;373:n1109.)

(Anm: ‘I’m still feeling that we’re failing’: Exasperated WHO leader speaks out about vaccine inequity (sciencemag.org 18.6.2021).)

- James Love. My last interview with Heesob Nam. (- Heesob is a patent attorney working in Korea who holds a Ph.D degree in law from Queen Mary, University of London and a master’s degree (LL.M) from Munich Intellectual Property Law Center.)

(Anm: James Love. My last interview with Heesob Nam. In April 2021, I began an interview with Heesob Nam, a very important actor in efforts to expand access to medical technologies. Heesob unfortunately died on May 10, 2021, before completing the interview. Heesob is a patent attorney working in Korea who holds a Ph.D degree in law from Queen Mary, University of London and a master’s degree (LL.M) from Munich Intellectual Property Law Center. He was active in a number of different civil society organizations, such as the Civil Society Coalition, Open Net Korea, IPLeft and the Korea Progressive Network, and an advisor to the National Human Rights Committee on the issue of right to science and culture. Below is his answer to the first question he was asked. (jamie-love.medium.com 11.5.2021).)

(Anm: Europe prepares late entry in vaccine diplomacy race. Europe is about to have more doses than it needs. Now the bloc is deciding how to get the most political punch out of its excess vaccines. (politico.com 6.5.2021).)

(Anm: ABOUT HEALTH ACTION INTERNATIONAL. Health Action International (HAI) is an independent non-profit organisation. Our staff and global network conduct research and advocacy to advance policies that enable access to safe, effective, affordable and quality-assured medicines and rational medicine use. For everyone, everywhere. (haiweb.org).)

- Globale ledere går sammen om presserende oppfordring til internasjonal pandemiavtale.

(Anm: Global leaders unite in urgent call for international pandemic treaty. - 25 heads of government and international agencies come together in extraordinary joint call - New treaty would signal high-level political action needed to protect the world from future health crises. The international community should work together “towards a new international treaty for pandemic preparedness and response” to build a more robust global health architecture that will protect future generations, world leaders said in a commentary published today in several newspapers around the world. (who.int 30.3.2021).)

- Dobbelt så mange kan ha dødd av corona. (- Så mange som 6,9 millioner mennesker kan ha dødd av viruset sammenlignet med de drøyt 3,2 millioner dødsfall som er registrert av Johns Hopkins-universitetet.)

(Anm: Dobbelt så mange kan ha dødd av corona. - De faktiske dødstallene er betydelig verre, sier lege. Dobbelt så mange kan ha dødd av coronaviruset i verden som de offisielle tallene viser, ifølge en ny studie. Så mange som 6,9 millioner mennesker kan ha dødd av viruset sammenlignet med de drøyt 3,2 millioner dødsfall som er registrert av Johns Hopkins-universitetet. Beregningene til forskerne ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington viser også at dødstallet i USA kan være 905 000, mens det offisielle tallet nå er 580 000. (dagbladet.no 7.5.2021).)

- Dette er den betente striden om oppskriften på vaksine: – En tiårig kamp mellom rike og fattige land.

(Anm: Dette er den betente striden om oppskriften på vaksine: – En tiårig kamp mellom rike og fattige land. Storpolitikk, milliarder og kampen for fattige land er noen av ingrediensene når striden om vaksineoppskriften blåser opp til storm. Allerede i fjor høst foreslo India og Sør-Afrika at patentet for koronavaksinene burde deles med resten av verden. Det ville de for at produksjonen av vaksiner skulle skje raskere. Frem til nå har flere av landene som har hatt stor tilgang til vaksinene, vært skeptiske. På onsdag kom det imidlertid en forandring. (aftenposten.no 7.5.2021).)

- SV og Rødt: Pinlig at Norge ikke ville dele vaksineoppskrift med verden. (- «Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi», sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i et skriftlig svar til Rødt-leder Bjørnar Moxnes 19. april.)

(Anm: SV og Rødt: Pinlig at Norge ikke ville dele vaksineoppskrift med verden. Regjeringen advarte mot å dele vaksineoppskriften med fattige land, og kalte det eksperimentell handelspolitikk. Pinlig, sier venstresiden etter at USA snudde. Nå går det mot at det blir gitt unntak fra patentbeskyttelsen, slik at fattige land selv kan produsere vaksiner. Det skjer etter at USA gikk inn for en slik plan. Norge leder Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og har vært et av landene som har stemt mot fattige lands ønske om at vaksineoppskriften skulle deles fritt. «Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi», sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i et skriftlig svar til Rødt-leder Bjørnar Moxnes 19. april. (aftenposten.no 6.5.2021).)

- Medicinalbranche: Drop af patenter kan give dårlige vacciner.

(Anm: Medicinalbranche: Drop af patenter kan give dårlige vacciner. Ophævelse af patenter kan medføre, at virksomheder uden nødvendig viden begynder at producere vacciner. Selv om der er mangel på coronavacciner i øjeblikket, vil det ikke løse problemerne at ophæve patenterne, så fabrikker verden over kan begynde at producere vacciner. Sådan lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF), der er brancheorganisation for en lang række af de store medicinalselskaber i Danmark. Det gælder blandt andet en række af de selskaber, der har udviklet vacciner - herunder Pfizer, AstraZeneca og Janssen, der er ejet af Johnson & Johnson. (…) - Hvis man bare går i gang med at producere, kommer man til at lave ringe produkter, så kommer mennesker til skader, og tilliden til vacciner bliver nedbrudt, siger han. Henrik Vestergaard fremhæver, at verdens samlede vaccineproduktion allerede er tredoblet, og at der inden årets udgang vil være produceret ti milliarder doser coronavacciner. (jyllands-posten.dk 7.5.2021).)

- USA vurderer å sende vaksiner til andre land: USAs president Joe Biden signaliserer at det snart er på tide at USA begynner å sende vaksiner utenlands.

(Anm: USA vurderer å sende vaksiner til andre land: USAs president Joe Biden signaliserer at det snart er på tide at USA begynner å sende vaksiner utenlands. Biden er stolt av å ha nådd målet på 200 millioner doser i de første 100 dagene som president, og over en firedel av befolkningen- nesten 90 millioner mennesker - er fullvaksinert. Noen stater har begynt å takke nei til flere vaksiner. Men USA har først nylig delt de første vaksinene med andre land – 4 millioner doser til Mexico og Canada, mens Kina og Russland aktivt sender vaksinene sine verden rundt. Samtidig vokser irritasjonen i Afrika, Asia og Latin-Amerika over det enorme misforholdet mellom vaksinetilgang der og i verdens rike land, som i mange tilfeller har kjøpt langt flere vaksiner enn de trenger. Honduras i Mellom-Amerika har for eksempel bare fått 59.000 doser til sin befolkning på 10 millioner mennesker, og det samme misforholdet finner man i Afrika, der 36 millioner doser nå er kommet til en befolkning på 1,3 milliarder mennesker. (NTB) (dagbladet.no 25.4.2021).)

- Koppevaksinen – en suksess på tross av motstand.

(Anm: OTTO CLOSS, dr.med., spesialist i medisinsk mikrobiologi. Koppevaksinen – en suksess på tross av motstand. Før den ble utryddet i 1977, herjet den smittsomme og dødelige virussykdommen kopper over hele verden. Mens vi går og venter på å bli vaksinert med en av de nye vaksinene mot covid-19, kan det være nyttig med et tilbakeblikk på historiens hittil største vaksinesuksess, nemlig koppevaksinen. (vg.no 27.1.2021).)

- EMD i storkammer: Obligatorisk vaksinering er ikke i strid med menneskerettighetene. (- Ikke med tvang.) (- Derimot sanksjonerer statene på forskjellig vis de som ikke kan dokumentere vaksinasjon.)

(Anm: EMD i storkammer: Obligatorisk vaksinering er ikke i strid med menneskerettighetene. Menneskerettsdomstolen kom torsdag til at statene kan påby vaksinering av innbyggerne. (…) Ikke med tvang Også Tyskland støtter påleggg om vaksinering. Tyskland innførte, etter en omfattende politisk prosess, obligatorisk vaksinering for noen år siden. Felles for reglene er at man ikke har adgang til fysisk tvangsvaksinering. Derimot sanksjonerer statene på forskjellig vis de som ikke kan dokumentere vaksinasjon. I Tyskland vil for eksempel enkelte typer omsorg være avhengig av at man kan dokumentere vaksinasjon. Det er også tillatt å nekte uvaksinerte adgang til arbeidsplasser og skoler. I tillegg kan man bøtelegges, og det gjentatte ganger. Skoler er dessuten pålagt å rapportere om uvaksinerte barn. (rett24.no 8.4.2021).)

- Kukopper ga immunitet. (- I 1796 viste briten Edward Jenner at den milde, ufarlige sykdommen kukopper ga like god immunitet som selve koppene.)

(Anm: Diktatur kan være nyttig. Slik ble kopper utryddet i 1980. Bruk av makt i Titos Jugoslavia kan ha vært årsaken til at den smittsomme, dødelige sykdommen kopper ble utryddet i 1980. (…) Kukopper ga immunitet I 1796 viste briten Edward Jenner at den milde, ufarlige sykdommen kukopper ga like god immunitet som selve koppene. Det var kjent at budeier som hadde hatt de milde kukoppene, aldri fikk de farlige koppene. Det ble også sagt om budeier at de var de vakreste pikene i landet fordi de aldri var kopparret. I sitt berømt forsøk, tok Jenner puss fra kukopper og injiserte i armen til en liten gutt. Gutten fikk kukopper, og da han var blitt frisk, injiserte Jenner puss fra de farlige koppene i armen på gutten. Gutten ble ikke syk, han var immun. (aftenposten.no 13.11.2018).)

- Verden har klart å utradere bare ett virus: Den dødelige sykdommen herjet i flere tusen år.

(Anm: Verden har klart å utradere bare ett virus: Den dødelige sykdommen herjet i flere tusen år. Historien om kopper er brutal - og førte til enorme gjennombrudd. (…) Men nådestøtet som diktatoren Tito satt inn da smitten i 1973 plutselig dukket opp igjen i Europa, var med på å markere slutten på en av historiens verste sykdommer. Gjennom 60- og 70-tallet klarte man å ta knekken på kopper. Det er den eneste menneskesykdommen som er fullstendig utryddet. Det vil vi trolig aldri klare med koronaviruset. Les ogsåOppdaget ny mutert virusvariant i Trondheim: – En multivariant (nettavisen.no 6.3.2021).)

- Malariavaksine hyllet som potensielt gjennombrudd. En malariavaksine har vist seg å være 77 % effektiv i tidlige studier og kan være et stort gjennombrudd mot sykdommen, sier University of Oxford-teamet bak den.

(Anm: Malaria vaccine hailed as potential breakthrough. A malaria vaccine has proved to be 77% effective in early trials and could be a major breakthrough against the disease, says the University of Oxford team behind it. Malaria kills more than 400,000 people a year, mostly children in sub-Saharan Africa. But despite many vaccines being trialled over the years, this is the first to meet the required target. The researchers say this vaccine could have a major public health impact. When trialled in 450 children in Burkina Faso, the vaccine was found to be safe, and showed "high-level efficacy" over 12 months of follow-up. Larger trials in nearly 5,000 children between the ages of five months and three years will now be carried out across four African countries to confirm the findings. (bbc.com 20.4.2021).)

- Spanskesyken vs. COVID-19 – her er forskjellene.

(Anm: Spanskesyken vs. COVID-19 – her er forskjellene. COVID-19 blir ofte sammenlignet med spanseksyken, som er en av historiens verste pandemier. De to har da også mange likhetspunkter, men de er helt forskjellige på avgjørende punkter. Lukkede skoler, forbud mot å møtes, ingen nærkontakt. Høres det kjent ut? De samme forbudene som skal bremse koronaviruset ble også brukt da spanskesyken brøt ut i 1918. (historienet.no 11.12.2020).)

- Smittekalkulator: Så farlig kan det være i samme rom som en smittet

(Anm: Smittekalkulator: Så farlig kan det være i samme rom som en smittet (vg.no 28.3.2021).)

- Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. (- Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?)

(Anm: Magne Nylenna Professor dr.med., redaktør av Helsebiblioteket 2005–2017. Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. Hva tenker du på, Høie? Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger. Kunnskap er mer enn makt i helsetjenesten – det er liv! (...) Vi har allerede mistet tilgangen til The Lancet. Nå forsvinner BMJ, JAMA (Journal of the American Medical Association) og andre av verdens beste, medisinske tidsskrifter. Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?) (aftenposten.no 9.12.2020).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Abonner fra £ 157 * Abonner og få tilgang til alle BMJ-artikler og mye mer .. Få tilgang til denne artikkelen i 1 dag i: £ 30 / $ 37 / € 33.

(Anm: Subscribe from £157 * Subscribe and get access to all BMJ articles, and much more.. Access this article for 1 day for: £30 / $37 / €33 (excludes VAT).)

(Anm: Subscribe to journal. The Lancet Psychiatry ISSN:2215-0366. £129.00 GBP.)

- Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (- Jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine) (- Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen.)

(Anm: Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (…) Men kunne den gått enda fortere? I likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen er Modernas vaksine en teknologisk nyvinning. I stedet for å bruke selve viruset, brukes en biokjemisk fremstilt del av virusets arvemateriale. Etter offentliggjøringen av koronavirusets gensekvens i januar i år, var den jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine om tilblivelsen av Moderna-vaksinen. Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen. (dn.no 12.12.2020).)

(Anm: We Had the Vaccine the Whole Time. (nymag.com.se 7.12.2020).)

- Klokkene ringer for henne. Erna Solberg er klar for museum. (– Jeg mener fortsatt det er 50–50 prosent, sa Solberg om sjansene for at hun forblir statsminister også etter valget i september. Norsk Regnesentral anslår at sjansen er mer i retning 5–95 prosent.) (– Det nye Nasjonalmuseet er et eksempel på de store investeringene som denne regjeringen har gjort i bygg, forskning, veier og bane de siste årene, sa hun.)

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør. Klokkene ringer for henne. Erna Solberg er klar for museum. Statsminister Erna Solberg kikket på klokken. Den var straks 11, så hun stilte seg ved talerstolen. Bak henne var Akershus festning. Klokkene i rådhustårnet satte i gang. Tiden var inne. Eller ute. – Det er veldig god klokkeanvisning her, sa Solberg. (…) – Nasjonalmuseet skal romme våre viktige nasjonale skatter, sa Solberg mens rådhusklokkene var gått over fra å fortelle at klokken var 11 til å spille en liten melodi. Det var statsministerens halvårlige pressekonferanse. Nr. 16 for Solberg. Og kanskje den siste.  (…) – Jeg mener fortsatt det er 50–50 prosent, sa Solberg om sjansene for at hun forblir statsminister også etter valget i september. Norsk Regnesentral anslår at sjansen er mer i retning 5–95 prosent. (…) – Det nye Nasjonalmuseet er et eksempel på de store investeringene som denne regjeringen har gjort i bygg, forskning, veier og bane de siste årene, sa hun. (aftenposten.no 25.6.2021).)

- Utviklingen er ekstremt krevende. (- Det tar vanligvis mellom 5 og 15 år å utvikle en vaksine.) (- Uten å vike en tomme for sikkerhet og effekt, har svært komplekse, biologiske produkter blitt forsket på, utviklet, produsert, distribuert og injisert i løpet av bare ett år.)

(Anm: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI). Utviklingen er ekstremt krevende. Med nyhetene om coronavaksiner, har samfunnet i løpet av de siste månedene begynt å forstå omfanget og kompleksiteten rundt legemiddelutvikling og samfunnsansvaret som hviler på industrien. Legemiddelutvikling er ekstremt krevende, og med store sjanser for å mislykkes på veien mot målet. Det tar vanligvis mellom 5 og 15 år å utvikle en vaksine, og disse utvikles mot enkeltsykdommer som influensa, rotavirus eller tuberkulose. (…) Uten å vike en tomme for sikkerhet og effekt, har svært komplekse, biologiske produkter blitt forsket på, utviklet, produsert, distribuert og injisert i løpet av bare ett år. (dagbladet.no 31.1.2021).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- LMI: Oppheving av vaksine-patenter. Kan gi færre vaksiner.

(Anm: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI). Oppheving av vaksine-patenter. Kan gi færre vaksiner. Diagnosen er riktig: Verden trenger flere coronavaksiner raskt, men medisinen er feil. Oppheving av patenter kan tvert imot gi færre vaksiner og samtidig true kvaliteten og sikkerheten og dermed føre til økt vaksineskepsis. Legemiddelindustrien støtter problemstillingen om at vaksinasjon over hele verden går for sakte, men vi mener at patentoppheving skyter på feil blink. Flaskehalsene for økt tilgang til vaksiner for hele verdens befolkning er tilgang til råstoff og godkjente, trygge og høyteknologiske produksjonslokaler som kreves for vaksineproduksjon. Det produseres allerede for fullt – over hele verden. (dagbladet.no 11.5.2021).)

- Public Citizen-analyse: investeringer på 25 milliarder dollar kan vaksinere verden. WASHINGTON, D.C. - En ny Public Citizen-analyse viser at en investering på 25 milliarder dollar i COVID-19-vaksineproduksjon fra den amerikanske regjeringen ville produsere nok vaksiner for utviklingsland, og potensielt avkorte den globale pandemien med flere år. (- Kan gjøres for litt over 3 dollar per dose.)

(Anm: Public Citizen Analysis: $25 Billion Investment Can Vaccinate the World. WASHINGTON, D.C. – A new Public Citizen analysis finds that a $25 billion investment in COVID-19 vaccine production by the U.S. government would produce enough vaccine for developing countries, potentially shaving years from the global pandemic. Public Citizen estimates that producing eight billion doses of National Institutes of Health (NIH)-Moderna vaccine can be done for just over $3 per dose. (citizen.org 18.2.2021).)

- Misledende om vaksiner. Legemiddeldirektør Karita Bekkemellems narrativ om at et patentunntak vil føre til kaos og falske vaksiner er ikke riktig.

(Anm: Anniken Elise Storbakk, generalsekretær i Handelskampanjen. Misledende om vaksiner. Legemiddeldirektør Karita Bekkemellems narrativ om at et patentunntak vil føre til kaos og falske vaksiner er ikke riktig. REDDE LIV: Det er prekært at Norge – som leder TRIPS-rådet i WTO – støtter forslaget om et patentunntak slik at teknologioverføring og produksjon av billige kopivaksiner kan settes i gang, skriver innnsenderen. Karita Bekkemellem fra Legemiddelindustrien (11 mai) bygger et narrativ om at kopimedisin er farlig, fordi det øker risikoen for falsk medisin som ikke er kontrollert av myndighetene. Det hun ikke forteller er at falsk medisin og kopimedisin er to vidt forskjellige ting, og at et midlertidig patentunntak under Covid-19-pandemien ikke vil øke produksjonen av falske vaksiner. Enten Bekkemellem sin sammenblanding av disse to er bevisst eller ikke, bidrar det til å svekke tilliten til kopivaksine under pandemien. Det er beklagelig siden kopivaksiner vil være helt essensielle for å øke tilgangen på vaksine både i Norge og i resten av verden. Kopimedisin er helt essensielt for tilgang på medisin og offentlig helse da prisen for kopimedisiner kan ofte reduseres med mellom 40–60 prosent fra merkenavn-medisinen. Det er grunnen til at store internasjonale organisasjoner som Leger Uten Grenser, UNITAID, UNICEF, Global Fund og PEPFAR støtter bruken av, og selv er avhengig av, kopimedisiner for å tilby medisin og legehjelp verden over. (dagbladet.no 1.6.2021).)

- Vaksinegigant håver inn. (- Den nye prognosen tilsvarer salg for rundt 216 milliarder kroner.)

(Anm: Vaksinegigant håver inn. Legemiddelgiganten Pfizer regner med å selge covid-19-vaksiner for 26 milliarder dollar i år, en kraftig oppjustering fra tidligere prognoser på 15 milliarder. Den nye prognosen tilsvarer salg for rundt 216 milliarder kroner. Dette er basert på avtaler som er inngått med myndigheter verden over om vaksineleveranser, heter det i kvartalsrapporten som ble lagt fram tirsdag. (borsen.no 4.5.2021).)

- Moderna øker kapasiteten for covid-19 vaksine, sikter på opptil 3 milliarder doser i 2022.

(Anm: Moderna boosting COVID-19 vaccine-making capacity, targets up to 3 billion shots in 2022. (bbc.com 29.4.2021).)

- EMA vurderer bruk av Comirnaty hos unge.

(Anm: EMA vurderer bruk av Comirnaty hos unge. De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) vurderer nå en søknad fra Pfizer om å utvide bruken av koronavaksinen Comirnaty for unge mellom 12 til 15 år. (legemiddelverket.no 3.5.2021).)

- Corona i Sør-Amerika: WHO: - Pandemien akselererer.

(Anm: Corona i Sør-Amerika: WHO: - Pandemien akselererer. Med 1,4 millioner smittetilfeller i Amerika forrige uke, advarer WHO mot å tro at pandemien er over. (dagbladet.no 29.4.2021).)

- Med sviktende konkurranse kan Pfizers salg av COVID-vaksine komme opp i 24 milliarder dollar i år, ifølge analytiker. (- Han mener Pfizer-teamet vil innkassere 24 milliarder dollar i år, sammenlignet med 14 milliarder dollar for Moderna.)

(Anm: With the competition struggling, Pfizer's COVID vaccine sales could hit $24B this year: analyst.  Messenger RNA COVID-19 vaccines are sailing along as viral vector shots encounter setback after setback. How will the recent headlines affect vaccine sales in 2021? In his weekly notes to investors, Bernstein analyst Ronny Gal offered eye-popping revenue estimates for the mRNA shots from Pfizer-BioNTech and Moderna. He sees the Pfizer team picking up $24 billion in revenues this year, compared with $14 billion for Moderna. Why such a difference? It’s about Pfizer and BioNTech’s more extensive manufacturing network, Gal wrote to clients Monday. (fiercepharma.com 21.4.2021).)

- Vaksinestrategi: UTVIKLINGSHEMMEDE STÅR IKKE I VAKSINEKØ.

(Anm: Vaksinestrategi: UTVIKLINGSHEMMEDE STÅR IKKE I VAKSINEKØ. Utviklingshemmede har økt risiko for både smitte og dødelig utfall av koronaviruset. Likevel er ikke gruppa nevnt i Folkehelseinstituttets vaksinestrategi, og det er store forskjeller i hvordan kommunene prioriterer vaksinering av beboere og ansatte i omsorgsboliger. (…) FHI nevner ikke utviklingshemmede i vaksinestrategien: Faller utenfor. NEI: Utviklingshemmede smittes og dør oftere enn andre av covid-19, men er ikke med i Norges vaksinestrategi. Den nasjonale vaksinestrategien er i spill. 11. mai kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med nye anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal de svare på om vi skal vente tre måneder mellom første og andre vaksinedose, om Oslo skal få enda flere vaksinedoser, og om de yngste skal vaksineres før de eldste i gruppa 18 til 44 år. (klassekampen.no 22.4.2021).)

- Verden trenger mange flere coronavirus-vaksiner. Velstående nasjoner må øke innsatsen.

(Anm: By The Editorial Board. The World Needs Many More Coronavirus Vaccines. Wealthy nations have to step up. Low- and middle-income nations are facing an unconscionable shortage of coronavirus vaccines that threatens to upend progress against the pandemic. So far, this global shortage has been obscured by pockets of vaccine abundance in wealthier countries like the United States. But if the shortage isn’t addressed soon, the trouble will become all too clear. Hundreds of thousands, if not millions, of people will continue to get sick and die, even as the pandemic recedes in richer nations. The most fragile economies will continue to teeter, and gains made elsewhere will eventually be imperiled: The longer the virus spreads, the greater the chance it mutates into something even more contagious, deadly or vaccine-resistant. (nytimes.com 24.4.2021).)

- Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (- I 40 år kjempet Katalin Karikó for å få støtte og finansiering til sin forskning. Nå regnes hun som en av pionerene bak den revolusjonerende teknologien som brukes i koronavaksinen.) (- I dag sitter biotek-selskapene igjen med milliardinntekter, mens hun selv ble forbigått. Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg!) (- Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.)

(Anm: Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. En bunke dollar smuglet i en teddybjørn og et tilfeldig møte over en kopimaskin. Ydmykelser, avslag, forbigåelser og motvillige investorer. Slik la Katalin Karikó og Drew Weissman grunnlaget for koronavaksinen. – For hver og en som har støttet meg, er det like mange som har bidratt til gjøre mitt liv miserabelt. (…) I oppkjørselen står en gammel Subaru. Da vi kom noen timer tidligere, ba hun oss ta av munnbindet. – Jeg er vaksinert, lo hun. Frem til i fjor var det svært få som visste hvem Katalin Karikó var. I dag kalles hun «koronavaksinens mor», «kvinnen som kan redde verden» og «en av de mest innflytelsesrike forskerne på planeten». Den ungarskfødte biokjemikerens forskning har lagt grunnlaget for Pfizer/Biontech og Modernas koronavaksiner og har skapt milliardinntekter for biotek-selskapene og deres investorer. Sammen med sin kollega, professor Drew Weissman, nevnes hun stadig som kandidat til årets nobelpris i kjemi for forskningen som nå kan fri oss fra pandemien. Vi møter de to med noen dagers mellomrom i begges hjemby, Philadelphia. (...) – Ordentlige vitenskapsfolk gir seg aldri. Vi er som rockemusikere, så lenge de kan spille er de lykkelige. Har du noen gang hørt om en rockemusiker som sier de skal pensjonere seg når de blir 65? Dette er en god jobb å bli eldre i. Det er ikke som å være ballerina og du må slutte fordi du ikke kan hoppe lenger. Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.(dn.no 12.2.2021).)

- Før Norge stengte ned i mars 2020 var en vaksine klar: Derfor fikk vi den ikke.

(Anm: Før Norge stengte ned i mars 2020 var en vaksine klar: Derfor fikk vi den ikke. (…) 7. februar 2020 var en merkedag. Dette er dagen da Moderna produserte sin første dose med vaksinen mRNA-1273. (nettavisen.no 9.2.2021).)

(Anm: Sputnik V (...) Currently there are over 200 different COVID-19 vaccines under development around the world. (sputnikvaccine.com).)

(Anm: Gamaleja: Gam-COVID-Vac (Sputnik V) (no.wikipedia.org).)

- På skuldrene til giganter - Fra Jenners kukopper til mRNA Covid vaksiner. I september 2008 endret Katalin Karikó, Drew Weissman og deres kolleger ved University of Pennsylvania messenger RNA (mRNA) ved hjelp av nukleosidanaloger.

(Anm: On the Shoulders of Giants — From Jenner’s Cowpox to mRNA Covid Vaccines. In September 2008, Katalin Karikó, Drew Weissman, and their colleagues at the University of Pennsylvania modified messenger RNA (mRNA) using nucleoside analogues. These modifications stabilized the molecule and eliminated its capacity for inducing innate immunity, thereby making mRNA a promising tool for both gene replacement and vaccination.1 In December 2020, on the basis of safety and efficacy data generated in two large, placebo-controlled studies, the Food and Drug Administration (FDA) issued emergency use authorizations for two mRNA vaccines for the prevention of Covid-19. Clearance of this hurdle by the first mRNA vaccines represents the most recent in a series of bre akthroughs in the realm of viral vaccines, each building on the last and each with a compelling record of disease prevention. N Engl J Med 2021; 384:1081-1083.)

(Anm: Jenner E. An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae: a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow pox. London: Ashley & Brewer, 1801. Google Scholar.)

- Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (- Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (- Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.)

(Anm: Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (...) I 40 år kjempet Katalin Karikó for å få støtte og finansiering til sin forskning. Nå regnes hun som en av pionerene bak den revolusjonerende teknologien som brukes i koronavaksinen. (…) I dag sitter biotek-selskapene igjen med milliardinntekter, mens hun selv ble forbigått. Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (…) Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun. (dn.no 12.2.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

- Vaksinevinneren. (- Vaksinevinneren. Financial Times kaller Pfizers oppkjøp av Binotech-vaksinen et scoop av historiske dimensjoner, skriver Mari Skurdal.)

(Anm: FOKUS. Mari Skurdal. Vaksinevinneren. Pfizer har blitt et av klodens mektigste selskaper. Vaksinevinneren. Financial Times kaller Pfizers oppkjøp av Binotech-vaksinen et scoop av historiske dimensjoner, skriver Mari Skurdal. (klassekampen.no 1.12.2021).)

- Pioneren bak Sørøst-Asias første mRNA COVID-vaksine. ChulaCov19-designer Kiat Ruxrungtham snakker om sitt mål om å gjøre Thailand til et mRNA-vaksineknutepunkt, og utfordringen med å konkurrere med større rivaler.

(Anm: The COVID vaccine pioneer behind southeast Asia’s first mRNA shot. ChulaCov19 designer Kiat Ruxrungtham talks about his aim to make Thailand an mRNA vaccine hub, and the challenge of competing with bigger rivals. Thailand is about to launch human trials of its first mRNA COVID-19 vaccine. If it is successful, the country could emerge as an important supplier of mRNA vaccines in Asia, making it a small but significant player in the dash to adopt the new technology. Last year saw the launch of the first viable vaccines that use messenger RNA to prompt an immune response, one developed by Pfizer in New York City and BioNTech in Mainz, Germany, and the other by Moderna in Cambridge, Massachusetts. These have proven highly effective against COVID-19, and have so far been given to hundreds of millions of people. (nature.com NEWS Q&A 26 May 2021).)

– Gates Foundation: Teknologioverføring, ikke patenter er den største hindring for tiltagende vaksineproduksjon. (- “Jeg vil ikke si at patenter aldri er problemet, men jeg tror det største problemet med vaksiner er hvordan vi får så mange av disse teknologiske overføringene, slik at vi kan få lavprisvaksiner av høy kvalitet i stor skala så snart som mulig, sier Elias, president for stiftelsens globale utviklingsavdeling.)

(Anm: Gates Foundation: Technology Transfer, Not Patents Is Main Roadblock To Expanding Vaccine Production. Patents are not the main roadblock to producing enough coronavirus vaccines for the world – rather the challenge is technology transfer with manufacturers, said a top official at the Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) on Wednesday. His comments joined those of pharma voices in what seems to be a growing counter-trend to that of civil society advocates who say that intellectual property (IP) monopolies are blocking the rapid scale-up of manufacturing. Speaking at an event sponsored by the Geneva Graduate Institute’s Global Health Center, Chris Elias also said that the Foundation is presently working on a number of new tech transfer agreements to expand vaccine manufacturing in low- and middle-income countries – which have not yet been made public. “I don’t want to say patents are never the problem, but I think the bigger problem in vaccines is how do we get as many of these tech transfers so that we can get high quality, low cost vaccine at scale as soon as possible,” said Elias, President of the Foundation’s Global Development Division. (healthpolicy-watch.news 14.4.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).) 

- ØKER PRESS MOT PATENTER. Koronaen herjer dramatisk i India. (- KORONA: Nobelprisvinnere, tidligere statsledere og amerikanske folkevalgte øker presset på USAs president for å snu og støtte kravet om patentfritak.)

(Anm: ØKER PRESS MOTSETTEMOT PATENTER. Koronaen herjer dramatisk i India. Stadig flere ber om vaksinefrislipp. KORONA: Nobelprisvinnere, tidligere statsledere og amerikanske folkevalgte øker presset på USAs president for å snu og støtte kravet om patentfritak. Krisa i India kan gi drahjelp. (klassekampen.no 28.4.2021).)

- Det hvite hus vurderer midlertidig å fjerne opphavsrett på Covid-19-vaksiner.

(Anm: White House weighs temporarily lifting intellectual property shield on Covid-19 vaccines. - The White House is weighing whether to temporarily lift intellectual property protections on Covid-19 vaccines and treatments. - The move would allow other countries to replicate existing vaccines. - Concerns have grown about the fact that the U.S. and a handful of other wealthy countries hold the right to a disproportionate amount of the global supply. (…) The White House is weighing whether to suspend intellectual property protections for Covid-19 vaccines and treatments, in response to pressure from developing nations and subsequent support from progressive lawmakers, according to three sources familiar with the matter. (cnbc.com 26.3.2021).)

- HOWARD DEAN PRESSER BIDEN TIL Å MOTSETTE SEG GENERISKE COVID-19-VAKSINER FOR UTVIKLINGSLAND.

(Anm: HOWARD DEAN PUSHES BIDEN TO OPPOSE GENERIC COVID-19 VACCINES FOR DEVELOPING COUNTRIES. The former progressive champion, who now works on behalf of corporate interests, joins the drug industry in arguing against sharing the intellectual property for low-cost vaccines. (theintercept.com 8.4.2021).)

- Legemiddelfirmaer forsvarer vaksinemonopoler i møte med globalt opprør.

(Anm: Drug companies defend vaccine monopolies in face of global outcry. As immunization gap widens between rich and poor countries, the industry faces a battle over patents and know-how. (washingtonpost.com 21.3.2021).)

- Mulig å revidere patentavtale. U-land. (- Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august).)

(Anm: U-land.Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august). Stiglitz peker på at TRIPS kan hindre utvikling i u-landene. Løsningen er ifølge Stiglitz å avvikle TRIPS, og flytte forhandlingene til Verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO. Argumentet til Stiglitz om at u-landenes stemmer blir hørt bedre i WIPO er ikke godt belagt: De mektigste statene rår grunnen også i WIPO. U-landene kan hindre vedtak, men får ikke gjennom avtaler mot i-landenes vilje.  (aftenposten 20.9.2005).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)(Anm: White House weighs temporarily lifting intellectual property shield on Covid-19 vaccines. - The White House is weighing whether to temporarily lift intellectual property protections on Covid-19 vaccines and treatments. - The move would allow other countries to replicate existing vaccines. - Concerns have grown about the fact that the U.S. and a handful of other wealthy countries hold the right to a disproportionate amount of the global supply. (…) The White House is weighing whether to suspend intellectual property protections for Covid-19 vaccines and treatments, in response to pressure from developing nations and subsequent support from progressive lawmakers, according to three sources familiar with the matter. (cnbc.com 26.3.2021).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Se opp for en vaksine patentran. (- Venstresiden vil at Biden skal tvinge legemiddelfirmaer til å gi bort deres IP.)

(Anm: Watch Out for a Vaccine Patent Heist. The left wants Biden to force drug companies to give away their IP. Pharmaceutical companies have come to the world’s rescue with Covid-19 vaccines, but these days no good deed by business goes unpunished. The Biden Administration is now under pressure to support a political campaign to break vaccine patents. India and South Africa last fall petitioned the World Trade Organization to suspend intellectual property protections on Covid vaccines and treatments, which they say is necessary to expand global access. Fifty-five other countries plus an army of nonprofiits and labor unions have joined the attempted heist. (washingtonpost.com 28.3.2021).)

(Anm: Biden Can’t Correct Vaccine Apartheid on Big Pharma’s Terms. (washingtonpost.com 22.3.2021).)

- Eksperter: Stærkt usandsynligt at coronapatenter tvangsopløses.

(Anm: Eksperter: Stærkt usandsynligt at coronapatenter tvangsopløses. Den politiske debat om, hvorvidt tvangsopløsning af patenter kan skubbe mere fart i vaccineproduktionen, er uden hold i virkeligheden, lyder det fra to juridiske eksperter inden for medicinalbranchen. (medwatch.dk 18.2.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

- Greta Thunberg gir 100.000 dollar til covid-19-vaksinering.

(Anm: Greta Thunberg gir 100.000 dollar til covid-19-vaksinering. – Én av fire er nå blitt vaksinert i verdens rike land, mens bare én av 500 er vaksinert i fattige land, sa den svenske miljøaktivisten på en felles pressekonferanse med Verdens helseorganisasjon (WHO). (nrk.no 19.4.2021).)

– WTO-sjefen legger frem globale tiltak for å øke vaksinetilgangen. GENEVA (Reuters) - Lederen for Verdens handelsorganisasjon la onsdag ut en rekke tiltak for land og produsenter for å øke produksjonen av koronavirusvaksiner og dele dem mer bredt og rettferdig. Ngozi Okonjo-Iweala, som ble WTO-generaldirektør i mars, innkalte til et lukket møte med produsenter, regjeringer og andre om urettferdig tilgang, med lavinntektsland som administrerer bare 0,2 % av 700 millioner globale doser.

(Anm: WTO chief lays out global action to increase vaccine access. GENEVA (Reuters) -The head of the World Trade Organization laid out a series of actions on Wednesday for countries and drug makers to increase production of coronavirus vaccines and share them more widely and fairly. Ngozi Okonjo-Iweala, who became WTO director-general in March, called a closed-door meeting of producers, governments and others over inequitable access, with low-income countries administering just 0.2% of 700 million global doses. In her concluding remarks, Okonjo-Iweala said that concerns over cross-border supply chains, including export curbs and shortages of skilled personnel, had reinforced her view that the WTO must play a central role in the response to the pandemic. “In the coming weeks and months, we expect concrete follow-up action. These issues are not easy, but the political will and engagement from the private sector displayed today, suggests it is possible,” she said. WTO members, she said, needed to reduce export restrictions and work to ease logistics and customs procedures. (reuters.com 14.4.2021).)

- Forskere klekker ut en rimelig vaksine mot koronavirus. En ny formulering som inngår i kliniske studier i Brasil, Mexico, Thailand og Vietnam kan endre hvordan verden bekjemper pandemien.

(Anm: Researchers Are Hatching a Low-Cost Coronavirus Vaccine. A new formulation entering clinical trials in Brazil, Mexico, Thailand and Vietnam could change how the world fights the pandemic. A new vaccine for Covid-19 that is entering clinical trials in Brazil, Mexico, Thailand and Vietnam could change how the world fights the pandemic. The vaccine, called NDV-HXP-S, is the first in clinical trials to use a new molecular design that is widely expected to create more potent antibodies than the current generation of vaccines. And the new vaccine could be far easier to make. Existing vaccines from companies like Pfizer and Johnson & Johnson must be produced in specialized factories using hard-to-acquire ingredients. In contrast, the new vaccine can be mass-produced in chicken eggs — the same eggs that produce billions of influenza vaccines every year in factories around the world. If NDV-HXP-S proves safe and effective, flu vaccine manufacturers could potentially produce well over a billion doses of it a year. Low- and middle-income countries currently struggling to obtain vaccines from wealthier countries may be able to make NDV-HXP-S for themselves or acquire it at low cost from neighbors. “That’s staggering — it would be a game-changer,” said Andrea Taylor, assistant director of the Duke Global Health Innovation Center. First, however, clinical trials must establish that NDV-HXP-S actually works in people. The first phase of clinical trials will conclude in July, and the final phase will take several months more. But experiments with vaccinated animals have raised hopes for the vaccine’s prospects. (nytimes.com 5.4.2021).)

- Medie: Fejl i Lægemiddelstyrelsen stoppede støtte til dansk vaccine. (- Det fremgår af svar fra ministeriet og EU-Kommissionen til Information, skriver avisen.)

(Anm: Medie: Fejl i Lægemiddelstyrelsen stoppede støtte til dansk vaccine. Det var på baggrund af fejlagtig rådgivning fra Lægemiddelstyrelsen, at Sundhedsministeriet sidste sommer undlod at indgå en aftale om støtte og køb af den lovende danske coronavaccine, der er udviklet af forskere på Københavns Universitet. Det fremgår af svar fra ministeriet og EU-Kommissionen til Information, skriver avisen. Vaccinen med navn AdaptVac har i prækliniske data fremkaldt høje niveauer af neutraliserende antistoffer mod coronavirus og kan potentielt set give langvarig immunitet mod corona. Den afprøves lige nu på mennesker i Holland. (…) Udviklingen af vaccinen AdaptVac er foretaget af et forskerteam på Københavns Universitet i samarbejde med virksomhederne AdaptVac og ExpreS2ion Biotechnologies og Bavarian Nordic. Forskningsleder har været Ali Salanti, der er professor på institut for immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet. Vaccinekandidaten har vist sig effektiv mod covid-19 i prækliniske data. En enkelt dosis af vaccinen med adjuvant (et stof, der bruges til at øge effektiviteten eller styrken af ​vaccinen), men også en høj dosis uden adjuvant, gav antistoffer mod coronavirus på niveau med de niveauer, som smittede mennesker efterfølgende får. Men en dosis nummer to gav op til 50 gange større antistofniveauer. Det er hidtil uset høje immunrespons-niveauer. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.4.2021).)

- Flot dokumentar om kraftanstrengelserne bag Pfizers vaccine mod covid-19.

(Anm: Flot dokumentar om kraftanstrengelserne bag Pfizers vaccine mod covid-19. DOKUMENTAR. Et nyt dokumentarprogram, som er blevet til i et samarbejde mellem TV-stationen National Geographic og lægemiddelfabrikanten Pfizer giver mulighed for at være flue på væggen efter, at virksomhedens direktør har fortalt sine ansatte, at alle ressourcer skulle sættes ind på at skabe en vaccine mod covid-19. Koste hvad det ville. Programmet er én lang product placement, men dybt fascinerende. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.4.2021).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Se opp for et ran av vaksinepatenter. Venstresiden vil at Biden skal tvinge legemiddelselskaper til å gi bort sine IP-er (patenter).

(Anm: By The Editorial Board. Watch Out for a Vaccine Patent Heist. The left wants Biden to force drug companies to give away their IP. Pharmaceutical companies have come to the world’s rescue with Covid-19 vaccines, but these days no good deed by business goes unpunished. The Biden Administration is now under pressure to support a political campaign to break vaccine patents. India and South Africa last fall petitioned the World Trade Organization to suspend intellectual property protections on Covid vaccines and treatments, which they say is necessary to expand global access. Fifty-five other countries plus an army of nonprofiits and labor unions have joined the attempted heist. “Multibillion-dollar pharmaceutical companies continue to prioritize profits by protecting their monopolies,” Bernie Sanders says. Adds Connecticut Rep. Rosa DeLauro: “We need to make the public policy choices both in the U.S. and at the WTO that puts patients first.” (wsj.com 28.3.2021).)

Patenter - IPR (Intellectual Property Rights (immaterielle rettigheter)

A Patent Is Worth Having, Right? Well, Maybe Not
nytimes.com 16.7.2007
PATENTS are supposed to give inventors an incentive to create things that spur economic growth. For some companies, especially in the pharmaceutical business, patents do just that by allowing them to pull in billions in profits from brand-name, blockbuster drugs. But for most public companies, patents don’t pay off, say a couple of researchers who have crunched the numbers. (...)

(Anm: immaterielle rettigheter (intellectual property); er en samlebetegnelse på opphavsrett og industrielle rettigheter. Industrielle rettigheter omfatter i hovedsak patenter, registrerte eller innarbeidede varemerker og design. Ved hjelp av slike rettigheter kan bedrifter og forskningsinstitusjoner forvalte verdiene av sine innovasjoner. (regjeringen.no).)

- Vildt regnestykke: Al coronavirus i verden kunne være i en coladåse.

(Anm: Vildt regnestykke: Al coronavirus i verden kunne være i en coladåse. En britisk matematiker har regnet lidt på, hvor meget coronavirussen ville fylde, hvis alle viruspartiklerne var samlet ét sted. (videnskab.dk 12.2.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- De vanlige, de utspekulerte og de veldig farlig.

(Anm: De vanlige, de utspekulerte og de veldig farlig. Virusene er mikroskopiske snyltere og tyver som egner seg godt til biologisk krigføring. – Et av de mest utspekulerte virusene jeg kan tenke meg, er rabies, sier forfatter og lege Eystein Hellstrøm Hoddevik. (…) – Læren om viruset handler ikke bare om selve sykdommene, men også om sykdommene og menneskene som rammes, sier Eystein Hellstrøm Hoddevik. Han jobber som lege ved avdeling for patologi på Oslo universitetssykehus og har skrevet boken «Virus på reisefot» om historiene og lærdommene virusene gir oss. (dn.no 30.3.2021).)

- Aftenposten mener: Gi Solberg & Co. vaksine. Likhet er bra. Frisk kriseledelse er bedre.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Gi Solberg & Co. vaksine. Likhet er bra. Frisk kriseledelse er bedre. Her er Norges uvaksinerte kriseledelse: Helsedirektør Bjørn Guldvog, FHI-sjef Camilla Stoltenberg, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Koronaviruset har lusket nær statsminister Erna Solberg det siste året. Tidlig i mars i fjor ble både en politisk rådgiver og en statssekretær ved Statsministerens kontor smittet. Senere ble statsråd Torbjørn Røe Isaksen rammet. Nylig testet en annen av Solbergs statssekretærer positivt. Og fredag ble det kjent at olje- og energiminister Tina Bru er smittet. Heldigvis er Solberg ikke blitt smittet selv. (aftenposten.no 30.3.2021).)

- Ønsker ny nasjonal nedstengning: – En forferdelig farlig situasjon. Helseprofiler er bekymret for «villsmitte med mutert virus», og mener Norge må innføre strenge nasjonale tiltak. (– Dette viruset som muterer i øst og vest, for å si det sånn, utvikler snart vaksineresistens. Det er det vi er redde for, sier Jacobsen.) (- Det kommer før eller senere, med en viss likhet til antibiotikaresistens, som jo er et av våre store problemer her på sykehuset og andre steder. Han understreker derfor viktigheten av at smitten holdes nede fram til en større andel av befolkningen er vaksinert. – Ellers går vinningen opp i spinningen, advarer Jacobsen.)

(Anm: Ønsker ny nasjonal nedstengning: – En forferdelig farlig situasjon. Helseprofiler er bekymret for «villsmitte med mutert virus», og mener Norge må innføre strenge nasjonale tiltak. (…) Survival of the fittest Jacobsen, som er spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, mener sentrale helsemyndigheter og politikere må ta tilbake kontrollen og stramme inn. – Dette viruset som muterer i øst og vest, for å si det sånn, utvikler snart vaksineresistens. Det er det vi er redde for, sier Jacobsen. Han forklarer at viruset tilpasser seg omgivelsene, slik at det er det mest effektive viruset som overlever. – Viruset gjør det best i en omgivelse der man prøver å få en vaksine til å virke. Da utvikles vaksineresistens. Det kommer før eller senere, med en viss likhet til antibiotikaresistens, som jo er et av våre store problemer her på sykehuset og andre steder. Han understreker derfor viktigheten av at smitten holdes nede fram til en større andel av befolkningen er vaksinert. – Ellers går vinningen opp i spinningen, advarer Jacobsen. (tv2.no 5.3.2021).)

- Det er påvist 130 virusvarianter i Norge – disse seks frykter FHI mest.

(Anm: Det er påvist 130 virusvarianter i Norge – disse seks frykter FHI mest. Noen mutasjoner er langt mer smittsomme enn andre. I Brasil har det dukket opp en virusvariant som er immunflyktig: – I prinsippet betyr det at pandemien starter på nytt, sier ekspert. (tv2.no 5.3.2021).)

- Influensasesongen nærmer seg slutten – 13 smittede så langt. (- Halvveis i sesongen, ble det registrert tre tilfeller.)

(Anm: Influensasesongen nærmer seg slutten – 13 smittede så langt. Hvert år smittes rundt 500.000 personer med influensa i Norge. Så langt denne sesongen har det vært påvist totalt 13 smittetilfeller. – Det er ekstremt lavt. Jeg kan ikke huske at det noen gang har vært så lavt som nå, sier professor og influensaforsker Rebecca Jane Cox ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus til NTB. Vanligvis starter influensasesongen smått i uke 40 og varer til rundt uke 20. Det betyr at vi nå går inn i den siste femtedelen av sesongen nesten helt uten smittetilfeller. Sist gang det ble registrert et nytt smittetilfelle, var i februar, opplyser Folkehelseinstituttet i sin forrige ukesrapport. Det var også det eneste smittetilfellet den måneden. I slutten av januar da Norge vanligvis ville vært rundt halvveis i sesongen, ble det registrert tre tilfeller. (dagsavisen.no 4.4.2021).)

- Vaksiner kan være menneskets viktigste oppfinnelse. Vi har drevet med vaksinering i flere hundre år. (- Det har reddet hundrevis av millioner mennesker.) (- Nye vaksiner basert på DNA og mRNA har gjort at vi kan vaksinere mot Covid-19 langt raskere enn med tidligere teknologier.)

(Anm: Vaksiner kan være menneskets viktigste oppfinnelse. Vi har drevet med vaksinering i flere hundre år. Det har reddet hundrevis av millioner mennesker. Nå eksploderer teknologien. Vaksiner er kanskje den viktigste oppfinnelsen i menneskets historie. De har spart hundrevis av millioner menneskeliv og enorme lidelser. Nye vaksiner basert på DNA og mRNA har gjort at vi kan vaksinere mot Covid-19 langt raskere enn med tidligere teknologier. Mens de fleste av oss venter på å bli vaksinert mot covid-19, kan det være grunn til å minne om at vi har drevet med vaksinering i flere hundre år. Som så mange andre oppfinnelser stammer teknologien fra Kina. For å skape immunitet startet de, på 1500-tallet en gang, med å blåse tørket materiale fra koppe-sår opp i nesa. Det kjente de til i England allerede rundt 1700, men det var ikke før i 1796 at legen Edward Jenner la merke til at budeier fikk en veldig mild form for kopper. De ble smittet av kyr og fikk beslektede kukopper, men det gav immunitet mot kopper også. Den gangen var etikk i forskning rene science fiction, så han fikk tak i en 8 år gammel gutt fra de lavere klasser (gartnerens sønn) og smittet ham med kukopper fra en budeie ved å skrape puss inn i huden. Seks uker senere gjentok han behandlingen, men med ekte kopper. Gutten ble ikke smittet. Metoden var mye tryggere enn den kineserne praktiserte. (…) Det at man brukte kukopper til å immunisere mot kopper har også gitt navn til teknologien. Det latinske navnet på ku er vacca. Neste gjennombrudd i vaksiner kom med Louis Pasteur på 1880-tallet. Han utviklet vaksiner for både fuglekolera, rabies og miltbrann. Så gikk det slag i slag. (tu.no 20.2.2021).)

- Nordmenn mener alle land bør ha lik vaksinetilgang.

(Anm: Nordmenn mener alle land bør ha lik vaksinetilgang. Den globale vaksinefremdriften varierer på kontinentene, og Afrika ligger langt bak store deler av verden. Nordmenn flest mener alle land bør ha lik vaksinetilgang. Mer enn tre av fire nordmenn svarer ja på spørsmålet om de støtter lik vaksinetilgang for alle land, ifølge undersøkelsen fra Opinions koronamonitor. 76 prosent svarte ja, noe som er en nedgang fra september da 90 prosent svarte det samme. (…) Rundt 1,3 milliarder mennesker bor i Afrika, som hittil kun har fått under 2 prosent av verdens vaksiner, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det globale Covax-opplegget skal sørge for den globale tilgangen til koronavaksiner. I starten var vaksinefremdriften raskest i de vestlige landene. WHO har gjort det klart at den globale krisen ikke er over før befolkningen i mer fattige land også er vaksinert mot covid-19. (aftenbladet.no 10.4.2021).)

- FHI tilsidesatt. (- Helseministeren håper nok nytt utvalg vil konkludere med grønt lys.)

(Anm: Leder. FHI tilsidesatt. Helseministeren håper nok nytt utvalg vil konkludere med grønt lys. (…) Man kan spørre om hva det er regjeringen vet om vaksinen som ikke ekspertene i FHI har fått med seg. Selvfølgelig ingen ting. Beslutningen om å vente er rent politisk. (dagsavisen.no 19.4.2021).)

- BBC-profil døde av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen.

(Anm: BBC-profil døde av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Anerkjente Lisa Shaw ble bare 44 år gammel. (…) Ifølge lokalavisen The Northern Echo startet det tragiske utfallet med en voldsom hodepine en uke etter å ha fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. Noen dager senere ble hun alvorlig syk og måtte legges inn på sykehus. (…) - Risikoen veier ikke opp for nytten I Norge ble det altså bestemt i midten av mai å ta ut AstraZeneca-vaksinen av vaksinasjonsprogrammet. (nettavisen.no 28.5.2021).)

- Uansvarlig. Utdelingen av Janssen-vaksinen bør stoppes.

(Anm: Uansvarlig. Utdelingen av Janssen-vaksinen bør stoppes. ALLE HELSEFAGLIGE RÅD FRARÅDER JANSSEN-VAKSINEN: Ekspertutvalget mener likevel at det kan forsvares i noen helt spesielle situasjoner. Dette er altså halmstrået Erna Solberg griper til, når hun sier at det er «grenser for hvor mye formynderstat vi skal være». (dagbladet.no 12.6.2021).)

- Prinsipielt problematisk. Unge bør si nei takk til Legeforeningens vaksine-formynderi.

(Anm: Prinsipielt problematisk. Unge bør si nei takk til Legeforeningens vaksine-formynderi. Regjeringen har bestemt at den enkelte skal avgjøre om de vil ta Janssen-vaksinen eller ikke. Den muligheten burde vi ikke ha, ifølge Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og flertallet i regjeringens ekspertutvalg. Legeforeningen går så langt som å oppfordre leger ikke å gi vaksinen, selv om folk som etterspør den er informert og har gode grunner. Dette overformynderiet er ikke bare prinsipielt problematisk. Det er også hyklersk. De unge og friske, som gjennom hele pandemien har båret større byrder enn det som kan rettferdiggjøres ut fra hensynet til deres egen helse, bør få avgjøre hvordan de vil tre ut av pandemien. (dagbladet.no 29.5.2021).)

- Det er hverken faglig eller etisk forsvarlig for leger å skrive ut en vaksine med den risikoen som Janssen-vaksinen ser ut til å ha. (- Statsministeren gir uttrykk for at folk må få bestemme selv om de vil ta Janssen-vaksinen.) (- Men pasientene kan ikke frita legen for ansvar ved selv å ta risikoen ved å ta Janssen-vaksinen.)

(Anm: Tilde Broch Østborg, overlege og medlem i Rådet for legeetikk - Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin, medlem i fagstyret i Den norske legeforening, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Det er hverken faglig eller etisk forsvarlig for leger å skrive ut en vaksine med den risikoen som Janssen-vaksinen ser ut til å ha. I Norge har pasienter rett til å medvirke i behandlingen, men kan ikke selv definere hvilken behandling de skal få, skriver innleggsforfatterne. Statsministeren gir uttrykk for at folk må få bestemme selv om de vil ta Janssen-vaksinen. Men pasientene kan ikke frita legen for ansvar ved selv å ta risikoen ved å ta Janssen-vaksinen. (aftenposten.no 31.5.2021).)

- Ekspertene svarer: Ti påstander om koronaviruset. (- De fleste land har valgt å fortsette vaksinering med AstraZeneca, selv etter meldinger om alvorlige bivirkninger.) (– Det som har skjedd med AstraZeneca-vaksinen viser jo at vi faktisk har et fungerende system som fanger opp det som er svært sjeldne bivirkninger.)

(Anm: Ekspertene svarer: Ti påstander om koronaviruset. «Viruset er noe verdens politikere har funnet på for å kontrollere oss». Dette er en av påstandene som spres på sosiale medier og i innbokser. Vi har faktasjekket kommentarfeltene. (…) De fleste land har valgt å fortsette vaksinering med AstraZeneca, selv etter meldinger om alvorlige bivirkninger. Mange motstandere og skeptikere av vaksinering har brukt denne hendelsen for å argumentere mot vaksine og for at den er utrygg. Grødeland snur påstanden tilbake. – Det som har skjedd med AstraZeneca-vaksinen viser jo at vi faktisk har et fungerende system som fanger opp det som er svært sjeldne bivirkninger. Håndteringen fra helsemyndighetene viser at dette tas på det største alvor, noe jeg tenker snarere burde øke tilliten til vaksinene, sier hun. Også Espen Nakstad er opptatt nettopp av varslingen og at dette ble tidlig fanget opp. – Tilfellene er også så sjeldne at de ville vært vanskelig å oppdage i de kliniske studiene av vaksinen før den ble tatt i bruk, rett og slett fordi man ikke tester ut vaksiner på nok mennesker til at man statistisk sett ville fanget opp så sjeldne bivirkninger, sier han. (rett24.no 29.5.2021).)

- Så mange ville tatt Janssen-vaksinen om de fikk vaksine fortere. (- 16 prosent av de spurte, altså nærmere én av seks, svarer ja på spørsmålet. 64 prosent svarer nei, mens resten svarer vet ikke/ikke relevant.)

(Anm: Så mange ville tatt Janssen-vaksinen om de fikk vaksine fortere. Nesten én av seks ville tatt Janssen-vaksinen om de ble raskere vaksinert, men hele 64 prosent sier nei, viser ferske tall fra Opinion. Tallene overrasker ikke helsetoppene. (…) Norsk koronamonitor fra Opinion har under pandemien sett på nordmenns holdninger til blant annet regler og vaksiner. De siste dagene har de for NRK spurt over 1000 personer om Janssen-vaksinen. Janssen-vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, men det kan åpnes for at den kan tas frivillig. Det Opinion har spurt om, er om du ville valgt å ta vaksinen, dersom det medførte at du raskere ble vaksinert. 16 prosent av de spurte, altså nærmere én av seks, svarer ja på spørsmålet. 64 prosent svarer nei, mens resten svarer vet ikke/ikke relevant. – En god del ville ønsket vaksinen til tross for noe høyere risiko, hvis dette ville medført raskere vaksinering. Likevel er det så langt lite som tyder på at den er særlig tilgjengelig med det aller første, sier Nora Clausen, seniorrådgiver og partner i Opinion. (nrk.no 29.5.2021).)

- Trombose og blødning etter Oxford-AstraZeneca covid-19 vaksinasjon. Ny forskning gir en bedre forståelse av den ekstra populasjonsrisikoen etter immunisering (vaksinering).

(Anm: Thrombosis and bleeding after the Oxford-AstraZeneca covid-19 vaccination. New research gives a better understanding of the excess population risks after immunisation. In their paper, Pottegård and colleagues report a study of the incidence of thrombotic events in a cohort of Danish and Norwegian people who received the Oxford-AstraZeneca covid-19 vaccine and compared this to the expected incidence in the general population. [1] The authors reviewed national healthcare registers, looking for specific ICD-10 codes. They found no increase in the incidence of arterial events such as acute myocardial and cerebral infarction, but did find an increase in venous thromboembolic events of 11 (95% confidence interval 5.6 to 17) excess events per 100 000 vaccinations. Among the venous thromboembolic events, the most notable was cerebral venous thrombosis, which was about 20 times more common after the Oxford-AstraZeneca vaccine than expected with an excess risk of 2.5 (95% confidence interval 0.9 to 5.2) per 100 000 vaccinations. Venous thromboembolic events were more common in women than in men and were also more common in people aged 18-44 than in those aged 45-65. Thrombocytopenia and bleeding were mildly increased after vaccination, but not significantly. (blogs.bmj.com May 5, 2021).)

- Coronavaksinasjon i Norge: Slående FHI-funn. (- I mars deltok over 7000 personer i Norge i en spørreundersøkelse hvor de ble spurt om uønskede hendelser eller bivirkninger etter vaksinasjon.) (- Det som er helt slående her, er at tre av fire rapporterer om bivirkninger etter å ha fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, mens bare omkring 30 prosent gjør det etter å ha fått Pfizer-vaksinen.)

(Anm: Coronavaksinasjon i Norge: Slående FHI-funn. I en stor undersøkelse har Folkehelseinstituttet funnet store forskjeller i forekomsten av uønskede hendelser og bivirkninger etter vaksinering med Pfizer-vaskinen og AstraZeneca-vaksinen. I mars deltok over 7000 personer i Norge i en spørreundersøkelse hvor de ble spurt om uønskede hendelser eller bivirkninger etter vaksinasjon. Lill Trogstad ved avdeling for metodeutvikling og analyse i Folkehelseinstituttet forteller at de har gjort et helt slående funn. - Det som er helt slående her, er at tre av fire rapporterer om bivirkninger etter å ha fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, mens bare omkring 30 prosent gjør det etter å ha fått Pfizer-vaksinen. Det er på en måte hovedfunnet her, sier Trogstad til Dagbladet. Slik som Trogstad forteller, rapporterte hele 75,7 prosent om uønskede hendelser eller bivirkninger etter å ha fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, sammenliknet med bare 28,3 prosent blant dem som fikk Pfizer-vaksinen. (dagbladet.no 14.5.2021).)

- Fatal hjerneblødning etter covid-19-vaksine. En ung kvinne hadde hodepine i noen dager før hun utviklet en fatal hjerneblødning ti dager etter vaksinasjon med ChAdOx1 nCoV-19-vaksinen fra AstraZeneca. (- Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen.)

(Anm: Fatal hjerneblødning etter covid-19-vaksine. En ung kvinne hadde hodepine i noen dager før hun utviklet en fatal hjerneblødning ti dager etter vaksinasjon med ChAdOx1 nCoV-19-vaksinen fra AstraZeneca. (…) Det var sterk mistanke om intracerebral blødning, og slagalarmen ble utløst. CT caput ble rekvirert og viste en stor høyresidig intracerebral blødning temporoparietalt i forsyningsområdet til arteria cerebri media, utviklende ødem med overskyting av midtlinjestrukturer og kraftig kompresjon av høyre sideventrikkel. Det var både subaraknoidalt blod og en del ferskt blod i hjerneparenkymet (figur 1), men det var ikke synlig blod i ventrikkelsystemet. CT angiografi var uten funn av aneurisme. (…) Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal gjøre en helhetlig risikovurdering før vaksinen eventuelt tas i bruk igjen. Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 29. april 2021.)

- Vaksineforsker med nye funn i AstraZeneca-gåten. En ny, tysk studie mener de har funnet årsaken til akkurat hva som ligger bak de alvorlige bivirkningene etter AstraZeneca og Johnson & Johnson. (- Ifølge immunolog, forfatter og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, baserer denne teorien seg på at vektorvaksinene sannsynligvis kan produsere forskjellige former av spikeproteinet.) (- Her trenger man mer dokumentasjon.)

(Anm: Vaksineforsker med nye funn i AstraZeneca-gåten. En ny, tysk studie mener de har funnet årsaken til akkurat hva som ligger bak de alvorlige bivirkningene etter AstraZeneca og Johnson & Johnson. Flere forskere, blant andre norske Pål Andre Holme og tyske Andreas Greinacher, mener det er en kraftig immunrespons som har ført til at flere AstraZeneca-vaksinerte ble rammet av alvorlig blodpropp. Nå mener imidlertid den tyske forskeren Rolf Marschalek ved Goethe-universitetet i Frankfurt, å ha kommet enda nærmere en forklaring på immunresponsen. Onsdag har han sammen med flere andre forskere publisert en forskningsartikkel om sammenhengen mellom de sjeldne blodproppene og AstraZeneca og Johnson & Johnson. De to vaksinene er bygget på samme teknologi, nemlig adenovirusvektor. Ifølge immunolog, forfatter og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, baserer denne teorien seg på at vektorvaksinene sannsynligvis kan produsere forskjellige former av spikeproteinet. (…) Det øker sjansen for at det produseres flere alternative former for spikeproteinet i cellene. Den nye forskningen foreslår at når dette slippes ut i kroppen, kan det lage problemer med blodårene. (…) MER OM ASTRAZENECA-GÅTEN: - Denne ene cellen kan ha utløst AstraZeneca-krisen - Vaksineforsker til VG etter nye AstraZeneca-funn: Som å vekke en sovende drage Annen hypotese Den norske legen og forskeren Holme forklarte de sjeldne og alvorlige blodpropptilfellene med at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon, som trigget systemet slik at man får en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater. (…) Forsker: – Høyst spekulativt Spurkland påpeker også at forskningen er for tynn til å kunne si noe om foreløpig. – Dette er et eksempel på et stykke arbeid som foreløpig er for tynt til å trekke konklusjoner, sier forskeren og forklarer: – Det høres skummelt ut, men det er også høyst spekulativt. Her trenger man mer dokumentasjon. Hun frykter at forskningen i verste fall vil kunne føre til at folk vil kunne misforstå, og tror den vil møte motstand. – Dette er foreløpig ikke vurdert av fagfeller. Den endelige versjonen av denne rapporten kan derfor komme til å bli en god del annerledes. Foreløpig må man ta dette med en stor porsjon skepsis. (vg.no 27.5.2021).)

- Disse vaksinene må vi bare skrote. Rådet er å ku tte ut de skandaliserte corona-vaksinene. (- I norske forskerkretser mumles det om den største vaksineskandalen i historien.) (- Men samtidig vil Norge at resten av verden skal bruke dem.

(Anm: Disse vaksinene må vi bare skrote. Rådet er å kutte ut de skandaliserte corona-vaksinene. Men samtidig vil Norge at resten av verden skal bruke dem. I norske forskerkretser mumles det om den største vaksineskandalen i historien. Og regjeringen kan ikke gjøre annet enn å kutte ut vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, etter at to ulike organer nå har frarådet å ha dem i vaksinasjonsprogrammet. Jeg tror mange nordmenn synes det er godt å slippe å måtte ta dette valget. (…) MENTE TIDLIG AT VAKSINEN STO BAK: Overlege Pål Andre Holme ved Oslo universitetssykehus ble tidlig sikker på at AstraZeneca skapte de sjeldne bivirkningene hos hans pasienter. (vg.no 10.5.2021).)

- Allmennlegene tør ikke vurdere Janssen-bivirkninger. Kvalme, hodepine og feber er vanlige bivirkninger etter Janssen-vaksine. Men norske allmennleger mener det er umulig for dem å skille mellom farlige og ufarlige bivirkninger.

(Anm: Allmennlegene tør ikke vurdere Janssen-bivirkninger. Kvalme, hodepine og feber er vanlige bivirkninger etter Janssen-vaksine. Men norske allmennleger mener det er umulig for dem å skille mellom farlige og ufarlige bivirkninger. Regjeringen har besluttet at folk som ønsker å ta Janssen-vaksinen skal få anledning til det, selv om den tas ut av vaksinasjonsprogrammet. Legeforeningen advarer sine medlemmer mot å sette vaksinen. De mener at Janssen-vaksinen kan føre til de samme sjeldne, men alvorlige bivirkningene som rapportert for Astra Zeneca-vaksinen. De to største private legesentrene, Aleris og Volvat, stiller seg imidlertid positive til å gjøre dette. (aftenposten.no 25.5.2021).)

- Aftenposten mener: Norge kan klare seg uten Astra Zeneca og Janssen.

(Anm: Aftenposten mener: Norge kan klare seg uten Astra Zeneca og Janssen. Andre land må gjøre egne vurderinger av nytten og risikoen ved å bruke dem. (…)  Utvalget vil skrote dem begge. Problemet med vaksinene er sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger. I Norge er åtte personer blitt rammet av alvorlig blodpropp. Fire av dem er døde. Det førte til at bruken av vaksinen ble satt på pause i påvente av mer kunnskap og ekspertutvalgets vurderinger. (…) Norge kan ikke ta unødvendig risiko av frykt for å sende uheldige signaler til andre land i verden. De fleste er i en helt annen situasjon med hensyn til smitte og vaksinasjonsgrad. (aftenposten.no 11.5.2021).)

- Private aktører om Janssen-vaksinering: – Vi stiller opp.

(Anm: Private aktører om Janssen-vaksinering: – Vi stiller opp. Janssen-vaksinen skal gis til dem som vil ha den. Både Volvat og Aleris er positive til å gjøre jobben. Regjeringen har gått inn for å tilby Janssen-vaksinen frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet. Helsedirektør Bjørn Guldvog ser det som naturlig å spørre private aktører om å sette Janssen-vaksinen, bekrefter han til Aftenposten. Legeforeningen har nemlig advart leger og kommuner mot å sette den. Det skrev NRK fredag. Både Aleris og Volvat er derimot positive til å sette Janssen-vaksinen. – Vi stiller opp om vi blir spurt av Helsedirektoratet, sier medisinsk direktør Jens-Christian Dolva i Volvat. – Dersom helsemyndighetene ber oss om å gi Janssen til definerte grupper, vil vi bidra, sier toppsjef Anita Tunold i Aleris. Volvat har over 1000 ansatte på 19 klinikker over hele Norge. Aleris er Norges største private helseforetak med flere tusen ansatte. (aftenposten.no 21.5.2021).)

- Legeforeningen ut mot Janssen-løsning: − På grensen til uforsvarlig. (- Vaksiner er reseptbelagte i Norge. Da er det opp til legen å vurdere om det er forsvarlig å forskrive vaksinen eller ikke, understreker Legeforeningen.)

(Anm: Legeforeningen ut mot Janssen-løsning: − På grensen til uforsvarlig. Vaksiner er reseptbelagte i Norge. Da er det opp til legen å vurdere om det er forsvarlig å forskrive vaksinen eller ikke, understreker Legeforeningen. – Det er ikke sånn at en pasient kan komme i dag og bestille en resept på sovemedisiner. Sånn som jeg har hørt Helsedirektøren i dag, vil Janssen-vaksinering være å anse som helsehjelp, og da skal en lege alltid gjøre en forsvarlighetsvurdering, sier Marit Hermansen, president i legeforeningen til VG. FHI anbefalte å droppe Janssen-vaksinen i det norske vaksinasjonsprogrammet. Det er fordi de mener risikoen ved å ta vaksinen er større enn risikoen ved å få en annen vaksine. Men regjeringen har valgt å gå inn for en frivillig løsning, som de har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å få på plass. Tilbakemeldingen fra mange har vært at det er etisk krevende, ifølge Helsedirektoratet. Derfor sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG torsdag at de vil gå for en løsning der det ikke blir legenes rolle å vurdere motivet den enkelte har for å ønske seg vaksinen - det skal gjøre den etiske byrden mindre. (vg.no 21.5.2021).)

- FHI gikk klart imot frivillig bruk av Janssen-vaksinen. Dette er ekspertrådene Erna Solberg ignorerte.

(Anm: FHI gikk klart imot frivillig bruk av Janssen-vaksinen. Dette er ekspertrådene Erna Solberg ignorerte. Høy risiko for fatalt utfall. Store mørketall. En trussel mot systemet. Dette er bare noen av årsakene til at FHI motsatte seg frivillig bruk av Janssen-vaksinen. Folkehelseinstituttets eksperter ga regjeringen et veldig klart råd: Ikke la noen få ta Janssen-vaksinen frivillig utenom vaksineprogrammet. Janssen er eid av legemiddelgiganten Johnson & Johnson. Det rådet valgte statsminister Erna Solberg og hennes regjering å ignorere. (aftenposten.no 19.5.2021).)

- Risikoen for å dø av korona 40 ganger større enn blodpropp.

(Anm: Risikoen for å dø av korona 40 ganger større enn blodpropp. Det er 40 ganger mer sannsynlig at du dør av koronaviruset enn det er at du dør av blodpropp som følge av Janssen-vaksinen. En analyse CNN har gjort basert på tallene fra den føderale etaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at risikoen for å dø av koronaviruset er 40 ganger større enn sjansen for å dø av blodpropp fra Janssen-vaksinen. I USA har 28 av 8,7 millioner mennesker som har mottatt Janssen-vaksinen fått blodpropp, og av dem er det bare tre mennesker som er bekreftet døde som følge av blodpropp etter å ha tatt vaksinen. Tall fra CDC viser at sjansen for å utvikle symptomer og dø av Janssen-vaksinen er én til 300.000, mens sjansen for å dø av koronaviruset er satt til én til 7.600. I den samme tidsperioden tallene er hentet fra, fra 2. mars til 7. mai, ble over 2,2 millioner mennesker koronasmittet og 43.000 døde som følge av viruset. Det viser tall fra John Hopkins universitetet. (tv2.no 13.5.2021).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).

- Døende skal ikke vaksineres. (- Blant 100 meldte dødsfall ble en sammenheng med vaksinen vurdert som sannsynlig i ti tilfeller, som mulig i 26 og som usannsynlig i 59 tilfeller, heter det i sammendraget av artikkelen.)

(Anm: - Døende skal ikke vaksineres. En norsk ekspertgruppe finner det sannsynlig at coronavaksine har framskyndet døden hos ti svært syke eldre. Legemiddelverket fastholder at funnene ikke gir grunn til bekymring. - I starten var det kanskje en oppfatning om at alle skulle vaksineres. Slik er det ikke nødvendigvis. Man skal vurdere nøye om svært skrøpelige pasienter, som har veldig kort tid igjen å leve, vil ha nytte av vaksine. Døende skal ikke vaksineres, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til Dagbladet. En ekspertgruppe bestående av norske geriatere har gått gjennom 100 dødsfall der eldre og skrøpelige har dødd etter vaksinasjon mot covid-19. Saken ble først omtalt av Aftenposten. Forskerne har publisert resultatet av studien i Tidsskrift for Den norske legeforening. - Blant 100 meldte dødsfall ble en sammenheng med vaksinen vurdert som sannsynlig i ti tilfeller, som mulig i 26 og som usannsynlig i 59 tilfeller, heter det i sammendraget av artikkelen. (dagbladet.no 20.5.2021).)

- Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine.

(Anm: Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine. BAKGRUNN I perioden 27.12.2020–15.2.2021 ble om lag 29 400 av Norges ca. 35 000 sykehjemspasienter vaksinert med mRNA-vaksinen BNT162b2. I samme tidsrom mottok Statens legemiddelverk 100 meldinger om mistenkte fatale bivirkninger av vaksinen. En ekspertgruppe har gransket meldingene og vurdert grad av årsakssammenheng mellom vaksinering og dødsfallene. (…) RESULTATER Pasientenes gjennomsnittsalder var 87,7 år (spredning 61–103 år). Blant 100 meldte dødsfall ble en sammenheng med vaksinen vurdert som sannsynlig i 10 tilfeller, som mulig i 26 og som usannsynlig i 59 tilfeller. Fem var ikke-klassifiserbare. Vektet kappa var henholdsvis 0,40 og 0,38 i de to ekspertparene. (…) FORTOLKNING De fleste sykehjemspasienter har kort forventet gjenstående levetid, men vaksineringen kan i noen få tilfeller ha bidratt til å akselerere en pågående dødsprosess. Sykehjemspasienter bør fortsatt prioriteres for vaksine, men hos de mest skrøpelige bør nytte versus risiko avveies grundig. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 19. mai 2021.)

- Vaksineforsker: – Stor risiko å overlate Janssen-valg til enkeltindivider.

(Anm: Vaksineforsker: – Stor risiko å overlate Janssen-valg til enkeltindivider. Frivillig Janssen-vaksinering vil være en stor risiko å overlate til enkeltindividet, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland til TV 2. (tv2.no 12.5.2021).)

- SLAKTER JANSSEN-BESLUTNING: – Det er en stor risiko. (- Klokt å skrote AstraZeneca.)

(Anm: SLAKTER JANSSEN-BESLUTNING: – Det er en stor risiko. Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener Norge ikke har en smittesituasjon som tilsier at det er forsvarlig å tilby Janssen-vaksinen til de som vil benytte seg av den. Onsdag kveld ble det kjent at regjeringen har besluttet å snu om på vaksinestrategien, og dermed vaksine aldergruppen 18-24 og 40-44 først. Statsministeren opplyste også om at regjeringen har besluttet å skrote AstraZeneca-vaksinen permanent fra det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Janssen-vaksinen vil imidlertid holdes i et beredskapslager og kan tilbys frivillig. Det reagerer vaksineforsker Gunnveig Grødeland sterkt på, da disse to vaksinene har flere likhetstrekk rundt alvorlige bivirkninger. – Yngre voksne har en høyere sannsynlighet for bivirkninger etter vaksiner, enn alvorlig covid. Det er utgangspunktet. Derfor er det en modig beslutning av regjeringen legger opp til at unge folk kan benytte seg av denne frivillig, sier Grødeland til TV 2. Se hele intervjuet øverst i saken. (…) Klokt å skrote AstraZeneca Grødeland viser til Storbritannia som har satt en sikkerhetsgrense på 40 år fordi AstraZeneca-vaksinen ikke anses som trygg å bruke for de som er yngre. Tyskland og Belgia har en grense på 50 år, forteller hun videre. (tv2.no 12.5.2021).)

- Frivillige bør få Janssen- og AstraZeneca-vaksinene.

(Anm: INGRID HJORT, samfunnsøkonom ved BI - LINDA NØSTBAKKEN, samfunnsøkonom i SSB, begge medlemmer av Ekspertutvalget om virusvektorvaksiner. Frivillige bør få Janssen- og AstraZeneca-vaksinene. Når vaksinetilgang er rasjonert, er det etisk problematisk å nekte personer muligheten til å ta en vaksine de selv ønsker. Et valgfritt tilbud om AstraZeneca- og Janssen-vaksinene vil gi betydelige velferdsgevinster. (vg.no 11.5.2021).)

-  Mener leger bør få nekte å sette vaksiner. – Hvem skal sitte med ansvaret om det oppstår alvorlige bivirkninger?, spør Norsk forening for allmennmedisin.

(Anm: Mener leger bør få nekte å sette vaksiner. – Hvem skal sitte med ansvaret om det oppstår alvorlige bivirkninger?, spør Norsk forening for allmennmedisin. Mandag la et ekspertutvalg, ledet av Lars Vorland, frem en rapport hvor de anbefalte regjeringen å skrote bruken av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen for godt. Det skjer etter flere alvorlige tilfeller av blodpropp etter vaksinering med de to vaksinene. I rapporten kom det også frem at ekspertutvalget var delt i spørsmålet om det bør åpnes for at folk på frivillig basis kan velge å ta disse vaksinene. (…) – Når vaksinene ikke er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, vil det ikke være samme plikt for fastlegene å delta. Da tenker jeg det burde være frivillig og opp til hver enkelt lege om man ønsker å rekvirere denne vaksinen eller ikke, sier hun. (tv2.no 10.5.2021).)

- Vaksineforsker frykter konsekvensene av frivillig bruk av AstraZeneca og Janssen.

(Anm: Vaksineforsker frykter konsekvensene av frivillig bruk av AstraZeneca og Janssen. Vaksineforsker Gunnveig Grødeland fraråder folk å vaksinere seg utenfor vaksinasjonsprogrammet hvis regjeringen velger å åpne for det. – La meg være helt klar. Jeg håper de aller fleste vil benytte det ordinære vaksineprogrammet, sier Grødeland til TV 2. UiO-forskeren var selv del av Vorland-utvalget som vil fjerne AstraZeneca- og Janssen-vaksinene fra vaksinasjonsprogrammet. Utvalget var derimot delt i synet om vaksinene bør gis til dem som frivillig vil ta dem. (dagsavisen.no 10.5.2021).)

- Ny måling: Fire ud af 10 borgere vil kontakte lægen, hvis de får feber efter COVID-19-vaccination.

(Anm: Ny måling: Fire ud af 10 borgere vil kontakte lægen, hvis de får feber efter COVID-19-vaccination. Næsten fire ud af 10 borgere siger i en befolkningsundersøgelse, at de vil kontakte deres egen læge, hvis de får feber som en bivirkning efter COVID-19-vaccinestikket. Det svarer teoretisk set til op mod en halv million danskere, når alle er færdigvaccineret. (laegemiddelstyrelsen.dk 12.5.2021).)

- Danskerne har styr på effekten af vacciner, men undervurderer hvor ofte der er milde bivirkninger.

(Anm: Danskerne har styr på effekten af vacciner, men undervurderer hvor ofte der er milde bivirkninger. Ny befolkningsundersøgelse viser, at danskerne generelt er godt informeret om, hvordan COVID-19-vaccinerne modvirker sygdommen. Til gengæld undervurderer næsten halvdelen af danskerne, hvor mange der får milde, forbigående bivirkninger som fx feber efter at være blevet vaccineret mod COVID-19. (laegemiddelstyrelsen.dk 12.5.2021).)

- Unik studie fra UNN: Lav forekomst av skadelige antistoffer hos AstraZeneca-vaksinerte. (- Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han mener studien er betryggende.)

(Anm: Unik studie fra UNN: Lav forekomst av skadelige antistoffer hos AstraZeneca-vaksinerte. Universitetssykehuset Nord-Norge har tatt blodprøve av i underkant 500 tilfeldig utvalgt ansatte som har fått AstraZeneca-vaksinen. Nå er resultatene i studien klare. Nå er forskningsresultatet av blodplate-forskningen på Universitetssykehuset Nord-Norge klart. Resultatene er publisert i det medisinske tidsskriftet «Journal of Thrombosis and Haemostasis». Den fastslår at forekomsten av skadelige antistoffer etter første dose av AstraZeneca-vaksinen er lav. – Det er betryggende at ingen av helsearbeiderne i vår studie hadde høye nivå av slike antistoffer, sier overlege Ingvild Hausberg Sørvoll. (…) Hva er antistoffer? - Protein som dannes i kroppen, og som fortrinnsvis reagerer med fremmede stoffer (antigener) som har kommet seg inn i kroppen. - Ett bestemt antistoff kun reagerer med ett bestemt antigen. - Antistoffene har i seg selv ofte ingen virkning på bakterier, men de virker som effektive «signaler» til celler som har som oppgave å ødelegge bakteriene. - Reaksjonen mellom antigen og antistoff kan noen ganger være av en slik karakter at den gjør skade eller fører til sykdom. Dette kan for eksempel være i form av en allergisk reaksjon. Kilde: Store Medisinske Leksikon (nrk.no 28.4.2021).)

- Nei, det har ikke dødd flere av korona-vaksinen enn av covid-19.

(Anm: Nei, det har ikke dødd flere av korona-vaksinen enn av covid-19. (…) – Vi ber helsepersonell og privatpersoner om å melde inn bivirkninger på minste mistanke. Dermed melder mange inn bivirkninger de ikke tror har noe med vaksinen å gjøre, men vi vil likevel ha dem inn for å kunne sette ting i system, forklarer medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til Faktisk.no. – Nesten alle dødsfallene, med noen få tragiske unntak, har vært eldre sykehjemsbeboere. Når man vaksinerer mange tusen sykehjemsbeboere, vil det statistisk sett skje en del dødsfall. Her har det vært tilfeldige sammenfall i tid. (faktisk.no 30.4.2021).)

- Klar beskjed til Høie. Overlege Pål André Holme har vært med på å gi navn til blodpropptilstanden EMA har knyttet til AstraZenecas coronavaksine. (- Han mener regjeringen burde hørt på FHI da de i forrige uke anbefalte at vaksinen droppes.)

(Anm: Klar beskjed til Høie. Overlege Pål André Holme har vært med på å gi navn til blodpropptilstanden EMA har knyttet til AstraZenecas coronavaksine. Han mener regjeringen burde hørt på FHI da de i forrige uke anbefalte at vaksinen droppes. ASTRAZENECA: - Vi har påvist en høy sannsynlighet av sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og sykdomsbildet, sier overlege Pål André Holme ved Oslo universitetssykehus (OUS). (dagbladet.no 23.4.2021).)

(Anm: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (mintankesmie.no).)

- Advarer: - Eldre går ikke fri. (- Tre av fire svensker med blodpropp og lavt antall blodplater etter vaksinering med AstraZenecas vaksine er over 60 år gamle.) (- Overlege Pål André Holme sier tilstanden ikke er aldersbestemt.)

(Anm: Advarer: - Eldre går ikke fri. Tre av fire svensker med blodpropp og lavt antall blodplater etter vaksinering med AstraZenecas vaksine er over 60 år gamle. Overlege Pål André Holme sier tilstanden ikke er aldersbestemt. Onsdag ble det klart at en svensk kvinne i 70-åra måtte få intensivbehandling etter å ha blitt rammet av den alvorlige blodpropptilstanden som er blitt registrert som en sjelden bivirkning av AstraZenecas coronavaksine. Saken rapporteres inn til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), skriver NTB. Enhetssjef Veronica Arthurson i det svenske Läkemedelverket bekrefter tilfellet overfor Dagbladet. - Vi har tre tidligere innrapporterte tilfeller av samtidig trombose og trombocytopeni (blodpropp og lavt antall blodplater, red.anm.) etter vaksinasjon med AstraZenecas vaksine mot covid-19 i Sverige - to kvinner i 60-årsalderen og en kvinne på rundt 30 år, skriver hun i en e-post til Dagbladet. I Sverige gis vaksinen per i dag ikke til personer under 65 år, men den er tidligere gitt til yngre aldersgrupper. (…) 9. april publiserte forskerne sine første funn i The New England Journal of Medicine. Her mente de å kunne påvise en sammenheng mellom AstraZenecas coronavaksine og fem tilfeller av en tilstand de har gitt navnet VITT (vaksineindusert immunologisk trombotisk trombocytopeni). (dagbladet.no 24.4.2021).)

- To leger i 30–40 årene fikk alvorlig blodpropp nesten en måned etter vaksinering. Hadde de ikke vært leger, ville det trolig ikke blitt oppdaget. (- «Det er tankevekkende,» skriver de.) (- De fleste flytskjemaer for pasienter med alvorlig blodpropp (dyp venetrombose) ville anbefalt hjemsending uten behandling.)

(Anm: To leger i 30–40 årene fikk alvorlig blodpropp nesten en måned etter vaksinering. Hadde de ikke vært leger, ville det trolig ikke blitt oppdaget. To unge, friske leger fikk påvist dyp venetrombose (alvorlig blodpropp) så lenge som 27 og 29 dager etter at de fikk Astra Zeneca-vaksinen. Det kommer frem i en artikkel i Legetidsskriftet. To leger, en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene, ble vaksinert med Astra Zeneca-vaksinen. Begge fikk påvist dyp venetrombose – ofte kalt alvorlig blodpropp - så sent som 27 og 29 dager etter vaksinasjon. De hadde ikke det samme spesielle og dramatiske symptombildet som de andre pasientene som har fått de alvorlige bivirkningene av vaksinen. Det er konstatert en klar sammenheng mellom vaksinen og tilfeller av alvorlig blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger. De rapporterte tilfellene har imidlertid funnet sted innen 14 dager etter vaksinasjon. Det påpeker to artikkelforfattere i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening. Det hadde gått 16 dager da den kvinnelige legen fikk punktformede blødninger på to fingre. Men ettersom det nå var gått over 14 dager, og hun var i god allmenntilstand, oppsøkte hun ikke lege og tok heller ingen prøver. Artikkelforfatterne, Helene Brenna Haakonsen og Ann Nystedt, er leger ved Sørlandet sykehus i Arendal. De konkluderer med at de to pasientene sannsynligvis ikke ville blitt diagnostisert dersom de ikke selv var leger. «Det er tankevekkende,» skriver de. De fleste flytskjemaer for pasienter med alvorlig blodpropp (dyp venetrombose) ville anbefalt hjemsending uten behandling. (aftenposten.no 28.4.2021).)

(Anm: Dyp venetrombose mer enn to uker etter vaksinering mot covid-19. Tidsskr Nor Legeforen 2021. Publisert: 28. april 2021.)

(Anm: Petekkier er punktformede blødninger på to til tre millimeter som oppstår i hud og slimhinner. Kilde: Store norske leksikon.)

- Registrerte mer blodpropp-bivirkning i Norge enn i EU-land: − Ikke veldig overrasket. (- Nye tall fra EUs legemiddeltilsyn viser sjeldnere forekomst av de alvorlige bivirkningene enn hva tilfellet var i Norge.) (-De finner at 1 av 100.000 har fått disse alvorlige bivirkningene i etterkant av vaksinering med AstraZeneca. I Norge er bivirkningene blitt funnet hos 1 av 20.000 før vaksinen ble satt på vent.) (- Vi vet at det kan være variasjoner fra land til land, at rapporteringssystemene kan variere fra land til land og så videre.)

(Anm: Registrerte mer blodpropp-bivirkning i Norge enn i EU-land: − Ikke veldig overrasket. Nye tall fra EUs legemiddeltilsyn viser sjeldnere forekomst av de alvorlige bivirkningene enn hva tilfellet var i Norge. (…) – Vi har utviklet en modell som skal hjelpe EU-landene med å ta veloverveide valg om AstraZeneca-vaksinen, sa viseadministrerende direktør Noël Wathion hos EUs legemiddeltilsyn (EMA) på en pressekonferanse fredag. På pressekonferansen kom det frem hvor hyppig den sjeldne, alvorlige bivirkningen med en spesiell kombinasjon av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater har blitt registrert blant medlemslandene: De finner at 1 av 100.000 har fått disse alvorlige bivirkningene i etterkant av vaksinering med AstraZeneca. I Norge er bivirkningene blitt funnet hos 1 av 20.000 før vaksinen ble satt på vent. (…) – Ikke veldig overrasket Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk ser flere mulige grunner til at tilstanden er registrert hyppigere i Norge. – Hvorfor tror du at de anslår et lavere tall? – Det er vanskelig å si. Det kan være forskjeller fra land til land, og det kan være forskjeller i rapporteringen. – Er du overrasket over denne forskjellen? – Nei, jeg er ikke veldig overrasket. Vi vet at det kan være variasjoner fra land til land, at rapporteringssystemene kan variere fra land til land og så videre. (vg.no 23.4.2021).)

- Tok vaksine - slik ble huden. Plutselig ble huden til Aud Stensløkken Fjeld helt rød. (- Fagdirektøren fikk selv Pfizer-vaksinen og ble også rød over hele kroppen etter et par timer. - Det gikk bort igjen etter kort tid, sier han.)

(Anm: Tok vaksine - slik ble huden. Plutselig ble huden til Aud Stensløkken Fjeld helt rød. (…) For rundt seks uker siden fikk hun plutselig et utrolig ubehagelig syn på huden sin. - Den ble bare rød. Først var det venstrebeinet, deretter det høyre og til slutt armene. Jeg lurte veldig på hva det var. Det verken klødde eller gjorde noe vondt i det hele tatt. Det som gjorde vondt var den venstre ankelen min. Den hadde hovnet opp. (…) Finnes liknende tilfeller Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, har fått se bildene av huden til Fjeld. Han sier til Dagbladet at han ikke ønsker å stille en fjerndiagnostikk på elverumsingen, men viser til at det er skrevet om flere liknende tilfeller i vitenskapelige tidsskrifter, både hos personer som har tatt Pfizer- og Moderna-vaksinen. - Det vil alltid være en grad av usikkerhet rundt slike diagnoser, men om bivirkningene vedvarer er det viktig at legemiddelverket blir varslet, sier Madsen. Fagdirektøren fikk selv Pfizer-vaksinen og ble også rød over hele kroppen etter et par timer. - Det gikk bort igjen etter kort tid, sier han. (dagbladet.no 16.7.2021).)

- Mer neseblod etter Astra Zeneca-vaksinen. De som har fått Astra Zeneca-vaksinen, fikk oftere blåmerker, neseblod og blødninger fra tannkjøttet enn personer som fikk andre vaksiner.

(Anm: Mer neseblod etter Astra Zeneca-vaksinen. De som har fått Astra Zeneca-vaksinen, fikk oftere blåmerker, neseblod og blødninger fra tannkjøttet enn personer som fikk andre vaksiner. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI). Forskerne brukte data fra den store Mor-Barn-undersøkelsen. 124 av 4437 i undersøkelsen som fikk vaksinen fra Astra Zeneca, rapporterte om mindre, ufarlige blødninger. Det er langt flere enn de som fikk Pfizer eller Moderna. Undersøkelsen konkluderer med at vektorvaksiner (Astra Zeneca og Johnson & Johnson) oftere forårsaker blødningsepisoder enn mRNA-vaksiner (Pfizer og Moderna). (aftenposten.no 21.4.2021).)

- Legen hadde ikke falt på skitur – plutselig hadde hun blåmerker flere steder på kroppen.

(Anm: Legen hadde ikke falt på skitur – plutselig hadde hun blåmerker flere steder på kroppen. Leger forteller for første gang i detalj om hvordan sykdomsforløpet til to unge, friske leger utartet seg etter de ble vaksinert med AstraZeneca. En kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene ble vaksinert mot covid-19 med AstraZeneca-vaksinen. Begge var normalvektige, normalt fysisk aktive og ikke-røykere. Ingen av dem hadde heller underliggende sykdommer. Likevel fikk begge, etter henholdsvis 27 og 29 dager, påvist dyp venetombose, altså blodpropp i dype vener. Saken ble først publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.. Helene Brenna Haakonsen og Ann Nystedt, som er leger ved Sørlandet sykehus i Arendal, er forfatterne bak artikkelen. De forteller for første gang i detalj om hvordan et sykdomsforløp etter vaksinering med AstraZeneca kan utarte seg. (tv2.no 6.5.2021).)

- Usikker på Johnson & Johnson-data fra USA: − Gjør det vanskeligere å ta en god vurdering.

(Anm: Usikker på Johnson & Johnson-data fra USA: − Gjør det vanskeligere å ta en god vurdering. Johnson & Johnson-vaksinen har i stor grad blitt brukt på hjemløse og andre det er vanskelig å følge opp. Det kan by på problemer for de som nå skal vurdere vaksinen i Norge. (vg.no 6.5.2021).)

- Undersøker to tilfeller av blodpropp etter vaksinering med Pfizer og Moderna: − Ikke alarmerende. (- To av de til sammen 30 meldte tilfellene av blodpropp etter vaksinering med Pfizer og Modernas vaksine er i Norge, melder Legemiddelverket i en ny rapport om meldte bivirkninger etter vaksinering.) (- Forekomst av blodpropper øker med alderen og lave blodplatetall kan sees ved mange kroniske sykdommer, men at de oppstår i kombinasjon er sjelden, skriver Legemiddelverket i rapporten.)

(Anm: Undersøker to tilfeller av blodpropp etter vaksinering med Pfizer og Moderna: − Ikke alarmerende. Det er meldt to tilfeller av blodpropp blant personer som har fått Pfizer og Modernas vaksine i Norge, men det er fremdeles uklart om tilfellene kan knyttes til vaksinene. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) opplyste på en pressekonferanse 20. april at det er rapportert 25 tilfeller av blodpropp blant personer vaksinert med Pfizer-vaksinen, og fem tilfeller blant dem vaksinert med Modernas vaksine. – Det må ses i sammenheng med at det er vaksinert 200 millioner med Pfizer og 80 millioner med Moderna. Disse hendelsene er uhyre sjeldne, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG. (…) To tilfeller meldt i Norge To av de til sammen 30 meldte tilfellene av blodpropp etter vaksinering med Pfizer og Modernas vaksine er i Norge, melder Legemiddelverket i en ny rapport om meldte bivirkninger etter vaksinering. (…) Forekomst av blodpropper øker med alderen og lave blodplatetall kan sees ved mange kroniske sykdommer, men at de oppstår i kombinasjon er sjelden, skriver Legemiddelverket i rapporten. (dn.no 22.4.2021).)

- Pfizer- og Moderna-vaksinene: 30 har fått alvorlig blodpropp.

(Anm: Pfizer- og Moderna-vaksinene: 30 har fått alvorlig blodpropp. Altfor tidlig å konkludere, sier norske helsemyndigheter. Under Det europeiske legemiddelbyråets (EMAs) pressekonferanse om Johnson & Johnson / Janssen-vaksinen tirsdag ettermiddag kom det fram at det uvanlige alvorlige sykdomsbildet med blodpropp og lavt blodplatenivå også er påvist hos personer som er vaksinert med Pfizer/BioNTech- og Moderna-vaksinene. - Hvis vi ser spesifikt på tilfeller av blodpropp forbundet med lavt blodplatenivå: For Johnson & Johnson-vaksinen er det meldt 8 tilfeller på verdensbasis, alle i USA. Hvis vi ser på AstraZeneca-vaksinen, har vi 287 tilfeller, hvorav 142 i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, uttalte Peter Arlett i EMAs sikkerhetskomité (PRAC) på spørsmål fra nyhetsbyrået AFPs reporter. Han fortsatte: - For Pfizer er det 25 tilfeller, og for Moderna 5 tilfeller. Tallene er per 4. april. (dagbladet.no 21.4.2021).)

- STORBRITANNIA: 32 DØDSFALL ETTER ASTRAZENECA-VAKSINERING. I alt 168 personer er blitt rammet av en sjelden form for blodpropp i Storbritannia etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen.

(Anm: STORBRITANNIA: 32 DØDSFALL ETTER ASTRAZENECA-VAKSINERING. I alt 168 personer er blitt rammet av en sjelden form for blodpropp i Storbritannia etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. 32 av dem har dødd. Det britiske legemiddeltilsynet MHRA la torsdag fram en oppdatert oversikt over antall blodpropptilfeller i kjølvannet av vaksinering fram til 14. april. Da hadde 21,2 millioner mennesker mottatt den første dosen av vaksinen. (…) Gjennomsnittsalderen på de 77 personene som er blitt rammet av blodpropp i hjernen etter vaksinering, er 47 år. I de resterende 91 tilfellene er det snakk om blodpropper sammen med lave blodplatenivåer. Der er gjennomsnittsalderen 55 år. Det er 93 kvinner og 75 menn blant de 168 personene. – Jeg vil forvente at det virkelige antall tilfeller per million vaksinedoser blir klart ganske snart etter hvert som disse rapportene stabiliserer seg, men det er allerede klart at dette kommer til å forbli en meget sjelden hendelse, sier professor i pediatri ved University of Bristol, Adam Finn. (NTB) (vg.no 22.4.2021).)

- USA vil advare om sjælden hjertebetændelse i vaccinepjecer.

(Anm: USA vil advare om sjælden hjertebetændelse i vaccinepjecer. Pjecer om Modernas og Pfizer/BioNTechs coronavacciner vil få tilføjet en advarsel om sjælden betændelse. MRNA står for messenger-RNA. Teknologien har vist sig særdeles effektiv i forhold til at beskytte mod covid-19. Ekspertråd i USA ser sandsynlig sammenhæng til sjælden betændelsestilstand, men ser "klart" større fordele end risici ved at lade sig vaccinere. (jyllands-posten.dk 24.6.2021).)

- Theodor (20) fikk hjertebetennelse etter koronavaksinen.

(Anm: Theodor (20) fikk hjertebetennelse etter koronavaksinen. Theodor Huseby Grønnerød ble innlagt to dager etter koronavaksinen, men han angrer ikke på at han tok den. – Det var en skummel beskjed å få. Hjertet er veldig skjørt og man har jo bare ett hjerte, så det er klart at jeg ble redd, sier Theodor Huseby Grønnerød. Torsdag ble 20-åringen skrevet ut av sykehuset etter fire dager på observasjon. Hjerterytmen ble overvåket døgnet rundt da han var innlagt. Grønnerød merket at noe ikke stemte to dager etter at han fikk andre vaksinedose. – Jeg våknet midt på natten med sterke smerter i brystet – det var veldig, veldig vondt. Det gjorde vondt hver gang hjertet pumpa.
Kort tid etter ble han kjørt til legevakten. Han beskriver de første timene som smertefulle. – Det gjorde så vondt at jeg spydde kjempe mye. Jeg hadde også sterke smerter i tennene. (nrk.no 15.9.2021).)

- Sverige stanser Moderna-vaksineringen for personer under 30 år. (- Peri- og myokarditt er akutte betennelser i henholdsvis hjerteposen og hjertemuskelen.)

(Anm: Sverige stanser Moderna-vaksineringen for personer under 30 år. I Norge kutter ikke FHI ut vaksinen for noen nye aldersgrupper, men de sier at menn under 30 bør vurdere å velge Pfizer når de skal vaksinere seg. Grunnen til at Folkhälsomyndigheten tirsdag meldte at de stopper Moderna-vaksinering for alle født i 1991 eller senere, er at nye data underbygger en økt forekomst av hjertebetennelser hos personer som har fått Moderna, enn hos personer som har fått Pfizer. FHI har allerede anbefalt at unge under 18 år får Pfizers vaksine i Norge. Denne anbefalingen presiserer de nå, men de kutter ikke vaksinen ut for noen nye grupper. Samtidig sier FHI at menn under 30 år også bør vurdere å velge Pfizer når de skal vaksinere seg. Peri- og myokarditt er akutte betennelsene i henholdsvis hjerteposen og hjertemuskelen. Den vanligste årsaken er virusinfeksjoner - som for eksempel covid-19. De rammer flere menn enn kvinner, flere yngre enn eldre, og oftest etter andre dose. - Hvorfor skiller de på Pfizer og Moderna? Både Pfizer og Moderna er mrna-vaksiner. Men fordi Moderna-vaksinen gir en noe høyere virkning, der man får en sterkere immunrespons, kan også bivirkningene være kraftigere. Nye overvåkningsdata fra de nordiske landene underbygger det også ser ut til å også gjelde for hjertebetennelser. Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI understreker at at Moderna-vaksinen er vel så effektiv som Pfizer-vaksinen, og at den til og med gir bedre beskyttelse mot delta. (vg.no 6.10.2021).)

- Kliniske utfall av myokarditt etter SARS-CoV-2 mRNA-vaksinasjon i fire nordiske land: populasjonsbasert kohortstudie.

(Anm: Husby A, Gulseth HL, Hovi P, et al. Clinical outcomes of myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA vaccination in four Nordic countries: population based cohort study. (…) Conclusions Compared with myocarditis associated with covid-19 disease and conventional myocarditis, myocarditis after vaccination with SARS-CoV-2 mRNA vaccines was associated with better clinical outcomes within 90 days of admission to hospital. BMJ Medicine 2023;2:e000373.)

- Nordisk forskningsstudie bekrefter funn om myokarditt etter koronavaksinasjon.

(Anm: Nordisk forskningsstudie bekrefter funn om myokarditt etter koronavaksinasjon. Unge menn er mer utsatte for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) etter andre dose med mRNA-vaksiner. Det bekrefter en nordisk registerstudie som nå er publisert i tidsskriftet JAMA Cardiology. – Nordisk forskningssamarbeid er avgjørende for å framskaffe god kunnskap om sjeldne bivirkninger, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI). FHI har deltatt i et nordisk forskningssamarbeid som har undersøkt risikoen for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) i en fireukersperiode (28 dager) etter vaksinasjon mot SARS-CoV-2. Studien SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million  Residents er nå er publisert i JAMA Cardiology.  Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at FHI i oktober oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer/BioNTech-vaksinen fremfor vaksinen fra Moderna. Anbefalingen ble senere justert til også å gjelde kvinner under 30 år etter et føre-var-prinsipp.  Studien er en nordisk registerstudie som inkluderte over 23 millioner innbyggere i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Til sammen var det 1.077 tilfeller av myokarditt blant vaksinerte og uvaksinerte i studieperioden fra 27. desember 2020 til 5. oktober 2021. (fhi.no 21.4.2022).)

- Fikk hjertebetennelse etter dose to. Nå venter dose tre: – Bekymret.

(Anm: Fikk hjertebetennelse etter dose to. Nå venter dose tre: – Bekymret. Theodor Grønnerød (20) ble innlagt på sykehus med bivirkninger. Vaksineforsker mener det er unødvendig at personer under 45 år tar tredje dose. (tv2.no 28.12.2021).)

- COVID-19 mRNA-vaccinerne Comirnaty og Spikevax: risiko for myokarditis og perikarditis.

(Anm: COVID-19 mRNA-vaccinerne Comirnaty og Spikevax: risiko for myokarditis og perikarditis. Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og lægemiddelstyrelsen vil BIONTECH/PFIZER og MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. gerne informere om følgende: Resumé - Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af myokarditis (hjertemuskelbetændelse) og perikarditis (hjertehindebetændelse) efter vaccination med mRNA-vaccinerne Comirnaty og Spikevax mod COVID-19. - Tilfældene er hovedsageligt opstået inden for 14 dage efter anden vaccination og er oftest set hos yngre mænd. - De nuværende data tyder på, at forløbet af myokarditis og perikarditis efter vaccination svarer til det typiske forløb af myokarditis og perikarditis. - Sundhedspersonale bør være opmærksomme på symptomer på myokarditis og perikarditis. - Sundhedspersonale bør anbefale vaccinerede personer straks at søge lægehjælp, hvis de oplever brystsmerter, åndenød eller ubehagelig hjertebanken. (laegemiddelstyrelsen.dk 19.7.2021).)

- Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse. Iselin Kavli Paulsen (21) ville ikke ta koronavaksinen, men gjorde det likevel. (- Hos de fleste pasientene går tilstanden over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller kan det oppstå komplikasjoner.)

(Anm: Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse. Iselin Kavli Paulsen (21) ville ikke ta koronavaksinen, men gjorde det likevel. Helsemyndighetene sier at det er leit at hun har følt seg presset, men at de har vært tydelige på at det er et fritt valg. Rett etter at stikket ble utført kjente Paulsen på kvalme. På kvelden fikk hun store smerter i bryst og rygg og opplevde strålingssmerter fra venstre arm og opp til hals. Så ble hun innlagt og fikk bekreftet at hun hadde fått hjertebetennelse. – Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen, sier Paulsen til NR. (…) Sjeldent med alvorlige bivirkninger Fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen mener det er viktig å presisere at alvorlige bivirkninger, som hjertebetennelse, er svært sjeldne. Hos de fleste pasientene går tilstanden over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller kan det oppstå komplikasjoner. (nrk.no 23.9.2021).)

- Myokarditt etter Covid-19 mRNA-vaksinasjon.

(Anm: Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination. The Centers for Disease Control and Prevention recently reported cases of myocarditis and pericarditis in the United States after coronavirus disease 2019 (Covid-19) messenger RNA (mRNA) vaccination.1 In recently published reports, diagnosis of myocarditis was made with the use of noninvasive imaging and routine laboratory testing.2-5 Here, we report two cases of histologically confirmed myocarditis after Covid-19 mRNA vaccination. N Engl J Med. 2021 Aug 18.)

- Ny bivirkningsrapport: Har registrert 35 683 meldinger. - Det er langt mer enn hva vi er vant til, sier Steinar Madsen. (- Av disse er 19 206 meldinger behandlet.  3129 er klassifisert som alvorlige og 16 077 er klassifisert som lite alvorlige», skriver Legemiddelverket i en pressemelding.)  

(Anm: Ny bivirkningsrapport: Har registrert 35 683 meldinger. - Det er langt mer enn hva vi er vant til, sier Steinar Madsen. FØLGER MED PÅ BIVIRKNINGER: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Ifølge Legemiddelverkets ferske ukerapport er det nå totalt registrert 35 683  mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon mot coronaviruset i Norge. (…) - Det er langt mer enn hva vi er vant til, så det er helt klart at helsepersonell og privatpersoner har tatt oppfordringen om å melde ifra, utdyper han. «Etter at over 7,8 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 35 683 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 19 206 meldinger behandlet.  3129 er klassifisert som alvorlige og 16 077 er klassifisert som lite alvorlige», skriver Legemiddelverket i en pressemelding. (dagbladet.no 7.10.2021).)

- Stort studie: Så meget farligere er coronasmitte end bivirkninger ved RNA-vaccinen. (- Det er farligere at blive smittet med coronavirus end at få Pfizers coronavaccine, bekræfter ny forskning.)

(Anm: Stort studie: Så meget farligere er coronasmitte end bivirkninger ved RNA-vaccinen. Coronavirus øger risikoen for blodpropper, nyreskader og betændelse i hjertet. Vaccinen giver langt færre bivirkninger. Det er farligere at blive smittet med coronavirus end at få Pfizers coronavaccine, bekræfter ny forskning. Hvis man bliver smittet med coronavirus, er risikoen at få senfølger langt højere end risikoen for at få bivirkninger efter Pfizers coronavaccine, viser et nyt israelsk studie. Eksempelvis får personer, som har været smittet med coronavirus, oftere hjertemuskelbetændelse (myokarditis), som ellers er en kendt, men sjælden og i langt de fleste tilfælde ufarlig bivirkning ved vaccinen. Risikoen for at få hjertemuskelbetændelse - myokarditis - er fire gange så høj, hvis man har haft corona, end hvis man er blevet vaccineret, viser studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine (NEJM). (…) 4 gange højere risiko for myokarditis I studiet har forskerne lavet en grundig undersøgelse af 25 potentielle bivirkninger ved vaccinen ved at sammenligne forekomsten hos 884.828 vaccinerede personer over 16 år med forekomsten hos 884.828 personer over 16, som ikke er vaccineret. (…) Langtidseffekter ikke undersøgt Der er dog en række forbehold ved det nye studie: »Studiet kan ikke fortælle noget om langtidseffekterne. Så skal man følge folk i længere tid end 42 dage,« siger Camilla Foged, der sidder i den arbejdsgruppe, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om vaccine-udrulning.  »Desuden skal man være opmærksom på, at studiet er lavet i en periode, hvor delta-varianten ikke var dominerende i Israel. Man kan forestille sig, at delta-varianten vil give endnu mere sygdom og dermed flere eftervirkninger, end de finder her,« tilføjer hun. I studiet har forskerne inkluderet data om følgevirkninger af coronavirussen for at sætte bivirkningerne ved vaccinen i perspektiv. Men det er ikke sikkert, at de to grupper - de vaccinerede og de smittede - er direkte sammenlignelige, fremgår det i den videnskabelige artikel: Det kan for eksempel være, at dem, der er blevet vaccineret, er særligt opmærksomme på bivirkninger og derfor oftere har indrapporteret dem, end dem der har været smittet, nævner Camilla Foged. Forskerne har i studiet ikke medtaget forbigående bivirkninger, der opstår i dagene efter vaccination, såsom smerte i armen på indsprøjtningsstedet, feber og træthed. (videnskab.dk 30.8.2021).)

(Anm: Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med. 2021 Aug 25.)

(Anm: The Importance of Context in Covid-19 Vaccine Safety. Engl J Med. 2021.)

- New Zealand kvinne dør etter å ha mottatt Pfizer vaksine. New Zealand har rapportert hva de mener er det første dødsfall knyttet til Pfizer Covid-19-vaksinen. Et uavhengig vaksinesikkerhetsovervåkingsstyre sa at kvinnens dødsfall var "sannsynligvis" på grunn av myokarditt, en betennelse i hjertemuskelen.

(Anm: New Zealand woman dies after receiving Pfizer vaccine. New Zealand has reported what it believes to be its first death linked to the Pfizer Covid-19 vaccine. An independent vaccine safety monitoring board said the woman's death was "probably" due to myocarditis, an inflammation of the heart muscle. It also noted there were other medical issues which could have "influenced the outcome following vaccination". European regulators say myocarditis is a "very rare" side effect and that the vaccine's benefits outweigh the risks. The official cause of death has not yet been determined. However, the Covid-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board said the myocarditis was "probably due to vaccination". "This is the first case in New Zealand where a death in the days following vaccination has been linked to the Pfizer COVID-19 vaccine. While the Centre for Adverse Reactions Monitoring has received other reports of deaths in someone recently vaccinated, none are considered related to vaccination," it said in a statement.  (bbc.com 30.8.2021).)

- Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 10. august 2021. (- De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner.)

(Anm: Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 10. august 2021. Legemiddelverket har mottatt 25044 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 14708 meldinger behandlet. 2291 er klassifisert som alvorlige og 12417 er klassifisert som lite alvorlige. (…)  - Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent. De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner. Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls, sier medisinsk fagdirektør,​ Steinar Madsen i Legemiddelverket. Det er i Norge per 10. august 2021 meldt om 90 tilfeller av perikarditt og 30 tilfeller av myokarditt. Perikarditt og myokarditt omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). (legemiddelverket.no 13.8.2021).)

- Koronavaksiner og betennelse i hjertet.

(Anm: Koronavaksiner og betennelse i hjertet. Det er sett flere tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med Comirnaty eller Spikevax. FHI har kommet med råd om dose to til de som har hatt hjertebetennelse. (legemiddelverket.no 17.9.2021).)

- Sammenheng mellom mRNA-vaksiner og hjertesykdom.

(Anm: Sammenheng mellom mRNA-vaksiner og hjertesykdom. Europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert at hjertesykdommene perikarditt (hjerteposebetennelse) og myokarditt (hjertemuskelbetennelse) skal omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax. (legemiddelverket.no 9.7.2021).)

- Over 100 tilfelle av hjartebetennelse etter koronavaksine. (- Det er ikkje rapportert om alvorlege tilfelle av hjartebetennelse i Noreg, men Legemiddelverket følgjer situasjonen nøye. – Dette er veldig milde tilfelle som går over av seg sjølv. Vi har ikkje hatt nokon alvorlege tilfelle i Noreg, understrekar Madsen.)

(Anm: Over 100 tilfelle av hjartebetennelse etter koronavaksine. 105 personar har fått betennelse i hjartet etter koronavaksine. Statens legemiddelverk følgjer nøye med, men meiner folk ikkje treng å vere bekymra. (…) – Det meldt om 80 tilfelle av hjarteposebetennelse og 25 tilfelle av hjartemuskelbetennelse, opplyser medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. (…) – Symptoma er i hovudsak ubehag i brystet, brystsmerter, og sidan det er ein betennelse kan det også vere feber, seier Zahid. – Spesielt det som har med brystsmerter, hjartebank, pustevanskar og svimmelheit å gjere, det skal ein vere obs på, legg han til. Ingen alvorlege tilfelle Betennelsen kan oppstå i sjølve hjartemuskelen eller i hjarteposen, og er stort sett lett å behandle. Som regel blir ein sett på betennelsesdempande medisin. – Det vi har sett så langt tyder på at folk får milde forløp med desse tilstandane, og at i løpet av dagar og veker er dei fleste blitt friske igjen med korrekt behandling, seier Zahid. Hjartespesialisten meiner folk ikkje bør bekymre seg for å ta koronavaksinen. (nrk.no 8.8.2021).)

- Koronarsykdom: Når skal man ikke trene? De aller fleste hjertepasienter kan trene trygt, men ved akutt, pågående hjertesykdom skal man ikke trene.

(Anm: Koronarsykdom: Når skal man ikke trene? De aller fleste hjertepasienter kan trene trygt, men ved akutt, pågående hjertesykdom skal man ikke trene. Tidligere lærte helsepersonell at trening kan være risikabelt for hjertepasienter. Men nå vet vi at det er kun ved akutte tilstander pasienter med hjerteinfarkt eller angina bør unngå trening. Etter en koronar bypass-operasjon skal man dessuten være forsiktig med trening som kan påvirke tilhelingen av operasjonssåret. Absolutte kontraindikasjoner Man bør ikke drive fysisk aktivitet, trening eller testing dersom man har: Akutte tilstander knyttet til hjertet og blodårene: * Hjerteinfarkt i løpet av de siste to dagene, eller endringer i hvile-EKG som tyder på iskemi (oksygenmangel i hjertet) * Ustabil angina * Ukontrollerbare hjerterytmeforstyrrelser som påvirker blodstrømmen i kroppen * Alvorlig symptomgivende aortastenose (forkalkning av hjerteklaffen) * Dekompensert, symptomgivende hjertesvikt * Akutt hjertemuskelbetennelse (myokarditt) eller hjerteposebetennelse (perikarditt) * Pågående betennelse i hinnen som kler innsiden av hjertet (endokarditt) * Akutt blodpropp i lungekretsløpet (lungeemboli eller lungeinfarkt) eller blodpropp i beina (dyp venetrombose)
* Dissekerende aneurisme (utposninger som skyldes skader på blodårene) Relative kontraindikasjoner Man skal være forsiktig med eller utsette fysisk aktivitet, trening og testing ved: (…) (stolav.no 13.11.2020).)

- Forsinket myokarditt etter COVID-19.

(Anm: Delayed-onset myocarditis following COVID-19. A multisystem inflammatory syndrome occurring several weeks after SARS-CoV-2 infection and that can include severe acute heart failure has been reported in children (MIS-C).1 2  In adults with acute severe heart failure, we have identified a similar syndrome (MIS-A) and describe presenting characteristics, diagnostic features, and early outcomes. Our data also complement reports of MIS-A.3  The Lancet Respiratory MedicinePublished:February 19, 2021).)

- Misstanke om hyper-inflammation efter vaccin.

(Anm: Misstanke om hyper-inflammation efter vaccin. EMA undersöker ett misstänkt samband mellan covid-19-vaccinerna och ett allvarligt inflammationstillstånd. EU:s läkemedelsmyndighet EMA granskar via sin säkerhetskommitté PRAC en ny misstänkt sällsynt biverkning av covid-19-vaccinerna. Det handlar om multisystemiskt inflammatoriskt syndrom, MIS, ett allvarligt tillstånd med koppling till immunsystemet och symtom från olika delar av kroppen. Vanliga symtom är hög feber, påverkat allmäntillstånd, diarré, kräkningar, störningar av hjärtfunktionen, andningspåverkan, störningar av blodets koagulationsförmåga samt hudutslag. (lakemedelsvarlden.se 3.9.2021).)

- EMAs bivirkningskomité undersøger sjælden betændelsestilstand efter vaccination imod COVID-19.

(Anm: EMAs bivirkningskomité undersøger sjælden betændelsestilstand efter vaccination imod COVID-19. Lægemiddelstyrelsen modtog i begyndelsen af august en indberetning om en 17-årig dreng, som efter vaccination med Pfizer/BioNTechs COVID-19-vaccine udviklede en omfattende betændelsestilstand kaldet MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children). Den 17-årige er efter behandling rask igen. Lægemiddelstyrelsen informerede det europæiske lægemiddelagentur, EMA, om den danske indberetning. Også i andre europæiske lande er der observeret enkelte tilfælde af MIS hos både børn og voksne efter vaccination med forskellige COVID19-vacciner. På denne baggrund har den europæiske bivirkningskomité PRAC hos EMA besluttet at rejse et signal – det vil sige undersøge en mulig sammenhæng nærmere – for de fire godkendte vacciner mod COVID-19. Dette er med henblik på at vurdere, om MIS (-C til børn/-A til voksne) skal registreres som en sjælden bivirkning ved COVID19-vaccinerne og dermed inkluderes i vaccinernes produktinformation.  MIS er en tilstand, hvor immunsystemet reagerer meget voldsomt og forårsager betændelse i kroppens organer. Tilstanden er hidtil set hos børn og unge, der har været smittet med COVID-19, både i Danmark og i andre lande. Danske børnelæger har anslået hyppigheden til at være cirka 1 pr. 4.000 børn, der har været smittet med COVID-19. Godt 300.000 personer er indtil nu færdigvaccineret i aldersgruppen 12-19 år i Danmark. Referat af møde i den europæiske bivirkningskomite, PRAC, den 2. september 2021. Læs LMSTs nyhed fra den 26. august om indberetning af den 17-årige med MIS-C. (laegemiddelstyrelsen.dk 3.9.2021).)

- Styrelse går til EU med vaccine-mistanke: 17-årig fik betændelse i hele kroppen. (- Lægemiddelstyrelsen undersøger lige nu i samarbejde med det europæiske lægemiddelagentur EMA, om en sjælden betændelsestilstand, MIS-C, der hidtil er set som covid-19-følgevirkning hos børn og unge, også kan opstå som følge af vaccination. (- Der er ikke dokumenteret en sammenhæng med vaccinen, men det kan heller ikke udelukkes, skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelse.)

(Anm: Styrelse går til EU med vaccine-mistanke: 17-årig fik betændelse i hele kroppen. Lægemiddelstyrelsen undersøger lige nu i samarbejde med det europæiske lægemiddelagentur EMA, om en sjælden betændelsestilstand, MIS-C, der hidtil er set som covid-19-følgevirkning hos børn og unge, også kan opstå som følge af vaccination. Der er ikke dokumenteret en sammenhæng med vaccinen, men det kan heller ikke udelukkes, skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelse. Lægemiddelstyrelsen modtog i starten af august en indberetning om en 17-årig dreng, som efter vaccination med Pfizer/BioNtechs covid-19-vaccine udviklede en omfattende betændelsestilstand kaldet MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children). Den 17-årige er efter behandling rask igen. MIS-C er en tilstand, hvor immunsystemet reagerer meget voldsomt og forårsager betændelse i kroppens organer. Tilstanden er hidtil set hos børn og unge, der har været smittet med covid-19, både i Danmark og i andre lande. Danske børnelæger har anslået hyppigheden til at være cirka 1 pr. 4.000 børn, der har været smittet med covid-19. Den 17-årige, som Lægemiddelstyrelsen har fået indberetning om, har imidlertid ikke haft covid-19, så derfor mistænker Lægemiddelstyrelsen, at tilstanden i meget sjældne tilfælde muligvis også kan opstå som reaktion på vaccination. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 26.8.2021).)

- Undersøker mulig bivirkning. Danske helsemyndigheter undersøker nå om barnesyndromet MIS-C kan oppstå etter vaksinasjon mot covid-19. I så fall er det ekstremt sjeldent, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

(Anm: Undersøker mulig bivirkning. Danske helsemyndigheter undersøker nå om barnesyndromet MIS-C kan oppstå etter vaksinasjon mot covid-19. I så fall er det ekstremt sjeldent, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket. Torsdag varslet danske helsemyndigheter at de i samarbeid med Det europeiske legemiddelverket (EMA) undersøker om barnesyndromet MIS-C også kan oppstå som bivirkning av vaksinasjon mot covid-19. Hittil har man sett at MIS-C kan forekomme hos barn som har fått påvist covid-19. Men i starten av august ble danske Lægemiddelstyrelsen varslet om at en 17 år gammel gutt hadde utviklet MIS-C etter å ha blitt vaksinert med Pfizers coronavaksine. 17-åringen ble frisk igjen etter behandling. (dagbladet.no 29.8.2021).)

- Undersøker mulig bivirkning. Danske helsemyndigheter undersøker nå om barnesyndromet MIS-C kan oppstå etter vaksinasjon mot covid-19. I så fall er det ekstremt sjeldent, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

(Anm: Undersøker mulig bivirkning. Danske helsemyndigheter undersøker nå om barnesyndromet MIS-C kan oppstå etter vaksinasjon mot covid-19. I så fall er det ekstremt sjeldent, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket. Torsdag varslet danske helsemyndigheter at de i samarbeid med Det europeiske legemiddelverket (EMA) undersøker om barnesyndromet MIS-C også kan oppstå som bivirkning av vaksinasjon mot covid-19. Hittil har man sett at MIS-C kan forekomme hos barn som har fått påvist covid-19. Men i starten av august ble danske Lægemiddelstyrelsen varslet om at en 17 år gammel gutt hadde utviklet MIS-C etter å ha blitt vaksinert med Pfizers coronavaksine. 17-åringen ble frisk igjen etter behandling. (dagbladet.no 29.8.2021).)

- Fikk hjertetrøbbel etter Pfizer-vaksine. Hans Erik Ørbeck (58) ble så syk etter første vaksinedose at han må holde seg i ro i et halvt år. (- Betennelse i hjertemuskelen Neste morgen fikk han utført såkalt hjertekaterisering, hvor man går inn med et rør for å sjekke årene i hjertet. Den utelukket hjerteinfarkt. – De sa at blodårer og blodtrykk var bra, og at jeg virket sunn og frisk. Jeg spurte om det kunne ha noe med vaksinen å gjøre, forteller Ørbeck. MR av hjertet ble tatt dagen etter. – Legene fortalte at jeg hadde fått hjertemuskelbetennelse, myokarditt.)

(Anm: Fikk hjertetrøbbel etter Pfizer-vaksine. Hans Erik Ørbeck (58) ble så syk etter første vaksinedose at han må holde seg i ro i et halvt år. – 8. juni tok jeg vaksinen. Jeg følte at jeg gjorde borgerplikten min, og var glad for å bli kalt inn til Åsanehallen, begynner Hans Erik Ørbeck. To uker senere tenker 58-åringen at han ikke ville gjort det samme igjen. Han synes det er viktig å få frem at noen kan få alvorlige bivirkninger, også av Pfizer-vaksinen. Hjerteproblemet han fikk er svært sjelden. Etter at to millioner nordmenn er vaksinert, er det innmeldt syv tilfeller til Legemiddelverket. Som mange andre kjente han litt smerte i overarmen kvelden etter at det første vaksinestikket var satt. Ørbeck syntes det var litt tungt å fortsette gravearbeidet han hadde satt i gang utenfor sitt hjem på Flaktveit. (…) Betennelse i hjertemuskelen Neste morgen fikk han utført såkalt hjertekaterisering, hvor man går inn med et rør for å sjekke årene i hjertet. Den utelukket hjerteinfarkt. – De sa at blodårer og blodtrykk var bra, og at jeg virket sunn og frisk. Jeg spurte om det kunne ha noe med vaksinen å gjøre, forteller Ørbeck. MR av hjertet ble tatt dagen etter. – Legene fortalte at jeg hadde fått hjertemuskelbetennelse, myokarditt. De bekreftet at dette nok var en reaksjon på covid-19-vaksinen, og sa at jeg ikke skal ta andre dose. Smittevernlege Fredrik Grøvan bekrefter tilstanden, og sier dette er første gang de har påvist myokarditt etter koronavaksine ved sykehuset. – Vi mistenker at det kan skyldes vaksinen. Derfor ble det sendt bivirkningsmelding til Legemiddelverket. (bt.no 22.6.2021).)

- Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

- Sammenheng mellom mRNA-vaksiner og hjertesykdom.

(Anm: Sammenheng mellom mRNA-vaksiner og hjertesykdom. Europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert at hjertesykdommene perikarditt (hjerteposebetennelse) og myokarditt (hjertemuskelbetennelse) skal omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax. (legemiddelverket.no 9.7.2021).)

- Knyttes til sjeldne hjerte-bivirkninger.

(Anm: Knyttes til sjeldne hjerte-bivirkninger. Både Pfizer og Modernas coronavaksiner knyttes til sjeldne hjertebetennelser av det europeiske legemiddelverket EMA. (dagbladet.no 9.7.2021).)

- EMA konkluderer: Mulig sammenhæng mellem meget sjældne tilfælde af hjertebetændelse og mRNA-vacciner. (- Hjertemuskelbetændelse (myokarditis) og hjertehindebetændelse (perikarditis).)

(Anm: EMA konkluderer: Mulig sammenhæng mellem meget sjældne tilfælde af hjertebetændelse og mRNA-vacciner. EMA’s bivirkningskomité (PRAC) konkluderer, at der er en mulig sammenhæng mellem meget sjældne tilfælde af hjertemuskelbetændelse og hjertehindebetændelse og COVID-19-vaccinerne fra Moderna og Pfizer/BioNtech. Hjertebetændelsestilstandene vil derfor blive tilføjet til vaccinernes produktresumé. Siden foråret har bivirkningskomitéen hos Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (PRAC) været i gang med at undersøge en mulig sammenhæng mellem COVID-19-vaccinerne og meget sjældne tilfælde af hjertemuskelbetændelse (myokarditis) og hjertehindebetændelse (perikarditis), efter at der blev indrapporteret en række tilfælde i Israel. (laegemiddelstyrelsen.dk 9.7.2021).)

- Systemisk kapillær lekkasje syndrom. (- Oversikt.) (- Systemisk kapillærlekkasjesyndrom er en sjelden lidelse preget av gjentatte utbrudd av massiv lekkasje av plasma fra blodkar til nærliggende kroppshuler og muskler.)

(Anm: Systemic capillary leak syndrome. Overview Systemic capillary leak syndrome is a rare disorder characterized by repeated flares of massive leakage of plasma from blood vessels into neighboring body cavities and muscles. This results in a sharp drop in blood pressure that, if not treated, can lead to organ failure and death. Also called Clarkson's disease, this condition can be mistaken for severe reactions to widespread infections (septic shock) or severe allergic reactions (anaphylactic shock). Attacks may be triggered by an upper respiratory infection or intense physical exertion. The frequency of attacks can range from several a year to a single instance in a lifetime. Symptoms Attacks of systemic capillary leak syndrome are often preceded by one to two days of one or more nonspecific symptoms that may include: - Irritability – Fatigue - Abdominal pain – Nausea - Muscle aches - Increased thirst - Sudden increase in body weight. As the fluid leaks out from the bloodstream, blood volume and blood pressure drop. This can starve tissues in the kidneys, brain and liver of the oxygen and nutrients they need for normal function. (mayoclinic.org - Nov. 14, 2020).)

- Undersøker om hjerteposebetennelse kan knyttes til Pfizer og Moderna-vaksinene. (- Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter og 0.1 % av alle sykehusinnleggelser.) (- Hvor hyppig sykdommen forekommer er likevel ukjent, og det mistenkes at det er mange tilfeller som aldri blir diagnostisert, ifølge det medisinske oppslagsverket Best Medicine Journal.)

(Anm: Undersøker om hjerteposebetennelse kan knyttes til Pfizer og Moderna-vaksinene. Noen tilfeller av akutt perikarditt, som er en betennelse i hjerteposen, er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter koronavaksine. (…) Reuters meldte forrige uke at Israels helseminister har uttalt at landet undersøker et titall tilfeller av hjertebetennelse som mulig bivirkning av Comirnaty (Pfizer), men de har ikke konkludert med noen sammenheng ennå. (…) Perikarditt er en vanlig sykdom og det er fullt mulig å få sykdommen i tidsrommet etter man er vaksinert – uten at det er noen direkte sammenheng. Legemiddelverket vil undersøke grundig alle tenkelige bivirkninger – også svært sjeldne bivirkninger – derfor blir hendelser som dette undersøkt og blir nøye overvåket. Akutt perikarditt er mest vanlig hos voksne mellom 20 og 50 år, og er hyppigere hos menn. Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter og 0.1 % av alle sykehusinnleggelser. Hvor hyppig sykdommen forekommer er likevel ukjent, og det mistenkes at det er mange tilfeller som aldri blir diagnostisert, ifølge det medisinske oppslagsverket Best Medicine Journal. (…) (lommelegen.no 4.5.2021).)

- Sjelden vaksine­bivirkning: «Hva er dette for noe?» Legene mener Hans Erik Ørbeck (58) fra Bergen kan ha fått sjelden bivirkning av Pfizer-vaksinen. (- Fredag morgen kommer legen og sier at han har fått svaret. MR-undersøkelsen indikerer at du har fått en hjertemuskelbetennelse, trolig som følge av vaksinen, forteller Ørbeck.)

(Anm: Sjelden vaksine­bivirkning: «Hva er dette for noe?» Legene mener Hans Erik Ørbeck (58) fra Bergen kan ha fått sjelden bivirkning av Pfizer-vaksinen. BIVIRKNING: Hans Erik Ørbeck skryter av behandlingen han fikk av helsetjenesten, men etterlyser mer informasjon om alvorlige bivirkninger etter vaksinering. - Jeg var glad jeg ble kalt inn, jeg følte det var en borgerplikt. Å bidra med å få slutt på pandemien, sier Ørbeck til Dagbladet. En knapp uke seinere ble han lagt inn på sykehus. (…) - Da jeg hadde gått i 40 minutter der, følte jeg meg fryktelig kortpustet. Jeg tenkte «hva er dette for noe?». (…) Det var først mandag han skulle innse alvoret. Etter nok en dag på kontoret, var han så sliten at han dro hjem tidlig. Han tok seg en ettermiddagslur. - Jeg våknet etter en time. Da hadde jeg vondt i armen, og smerter i armhulen og brystet, i tillegg til smerter i hodet på venstre side. «Hva gjør jeg nå, jeg er hjemme alene», tenkte jeg. (…) - Tilfeldighetene har det til at min yngste datter var på besøk hos henne. Hun var akkurat ferdig med praksis på hjerteavdelingen på Haukeland. En ambulanse ble tilkalt. Ørbeck ble lagt inn på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Klokka 01.45 den natta ble han vekket av leger og sykepleiere. - De hadde funnet noe på blodprøvene. Det indikerte skade på hjertet, og de sa de måtte behandle meg som om jeg hadde fått et infarkt. Jeg fikk nitroglyserol under tunga, sprøyte med blodfortynnende og morfin for at kroppen skulle roe seg ned. (…) Neste morgen bar det til Haukeland, hvor det ble utført ultralyd av hjertet og hjertekateterisering. Tilbakemeldingen på undersøkelsene var lik, ifølge Ørbeck: Det ser fint ut. (…) - Fredag morgen kommer legen og sier at han har fått svaret. MR-undersøkelsen indikerer at du har fått en hjertemuskelbetennelse, trolig som følge av vaksinen, forteller Ørbeck. Selv var han lettet. (…) Samme dag ble Ørbeck skrevet ut av sykehuset. Han forteller at han fortsatt har vondt i armen, og tidvis har kjent smerter i brystet. (…) - Alle som får tungpust eller brystsmerter som bekymrer bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke, skriver Legemiddelverket. (dagbladet.no 25.6.2021).)

- Legemiddelverket: – Oppsøk lege ved hjerteproblemer eller tung pust.

(Anm: Legemiddelverket: – Oppsøk lege ved hjerteproblemer eller tung pust. – Bivirkningen er sjelden, og folk bør ta vaksinen. Men hvis man får hjerteproblemer eller blir tungpustet, må man kontakte lege, sier Steinar Madsen, medisinsk direktør i Legemiddelverket. – Bivirkningen er sjelden, og folk bør ta vaksinen. Men hvis man får hjerteproblemer eller blir tungpustet, må man kontakte lege, sier Steinar Madsen, medisinsk direktør i Legemiddelverket. I Norge har 49 personer fått hjerteproblemer etter vaksinasjon med Pfizer eller Moderna. I USA velger FDA å legge til en advarsel om dette i pakningsvedlegget til vaksinen. – Vi er absolutt klar over at noen personer har fått hjerteproblemer etter vaksinasjon. Det dreier seg blant annet om perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskulaturen), sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. (aftenposten.no 24.6.2021).)

- C.D.C. undersøker et hjerteproblem hos noen få unge vaksinerte. (- Byrået gjennomgår flere dusin rapporter om at tenåringer og unge voksne kan ha utviklet myokarditt etter vaksinering, sier tjenestemenn.) (- Men etaten har ikke fastslått hvorvidt vaksinen forårsaket tilstanden.)

(Anm: C.D.C. Is Investigating a Heart Problem in a Few Young Vaccine Recipients. The agency is reviewing several dozen reports that teenagers and young adults may have developed myocarditis after vaccination, officials said. But the agency has not determined whether the vaccine caused the condition. (nytimes.com 22.5.2021).)

- Undersøker om vaksinene fra Pfizer og Moderna kan gi hjerteproblemer. (– Det er meget viktig å poengtere at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinene og hjerteproblemene, sier fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.)

(Anm: Undersøker om vaksinene fra Pfizer og Moderna kan gi hjerteproblemer. Norske helsemyndigheter undersøker nå om det er en sammenheng mellom hjerteproblemer og vaksinen fra Pfizer og Moderna. En slik mulig sammenheng er rapportert i USA og Israel, men norske eksperter anser risikoen som liten. (…) Ikke bevist noen sammenheng. – Det er meget viktig å poengtere at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinene og hjerteproblemene, sier fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. – Alle de norske pasientene er nå enten helt friske eller på bedringens vei, legger Madsen til. (…) Betennelse Hjerteproblemene Norge har lett etter, er betennelser i hjertemuskulaturen og hjerteposen. Sitter betennelsen i muskulaturen så heter det myokarditt. Er det snakk om hjerteposen, så er det perikarditt. Amerikanerne rapporter bare om tilfellene av myokarditt som er en mer alvorlig tilstand enn perikarditt. I Norge er 16 av de 18 tilfellene perikarditt. Steinar Madsen sier de er meget interessert i at behandlende leger rapporter om slike tilfeller blant vaksinerte pasienter. (nrk.no 27.5.2021).)

- Moderna COVID-19 vaksine: Hva du bør vite om bivirkninger.

(Anm: Moderna COVID-19 vaccine: What to know about side effects. The Moderna COVID-19 vaccine is a two-dose vaccine to prevent COVID-19. This Snapshot feature looks at the possible side effects and safety recommendations associated with this mRNA vaccine. (medicalnewstoday.com 9.5.2021).)

- Hjerteposebetennelse rapportert inn som mistenkt bivirkning av koronavaksine. (- Sju tilfeller av akutt perikarditt (hjerteposebetennelse) er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter Pfizer og Moderna-vaksine.)

(Anm: Hjerteposebetennelse rapportert inn som mistenkt bivirkning av koronavaksine. Sju tilfeller av akutt perikarditt (hjerteposebetennelse) er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter Pfizer og Moderna-vaksine. Seks av tilfellene oppsto mellom en og tre uker etter Pfizer/Biontech-vaksinen og det siste mellom en og tre uker etter Moderna-vaksinen, skriver Bergens Tidende. – Det er ikke avklart om perikarditt kan knyttes til vaksinen. Vi ber leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt hos personer som nylig er vaksinert, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til egen nettside. LES OGSÅ: AstraZeneca undersøker bivirkninger Pasientene var mellom 28 og 87 år. Seks av dem var menn. De ble innlagt på sykehus grunnet tung pust, brystsmerter og smerter i skuldrene. Betennelsen er smertefull, men ofte enkel å behandle og prognosen er god, ifølge helsenorge.no. (adressa.no 2.5.2021).)

- Medikamentelt utløst kardiomyopati. Kardiale bivirkninger av legemidler er et betydelig problem. (- Årsakene til at et legemiddel gir kardiomyopati eller myokarditt kan deles i to hovedgrupper: toksisk virkning på hjertet og immunologiske/inflammatoriske mekanismer.)

(Anm: Medikamentelt utløst kardiomyopati. Kardiale bivirkninger av legemidler er et betydelig problem. Bivirkningene kan skyldes direkte påvirkning av hjertet (QT-forlengelse, kardiomyopati, myokarditt, nedsatt pumpekraft eller økt tromboserisiko) eller det kan være indirekte årsaker (forverret svikt på grunn av væskeoverskudd, elektrolyttforstyrrelser på grunn av nyrepåvirkning). (…) Årsakene til at et legemiddel gir kardiomyopati eller myokarditt kan deles i to hovedgrupper: toksisk virkning på hjertet og immunologiske/inflammatoriske mekanismer.Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1340.)

- EMA: Ingen indikation på at vaccine er skyld i hjertebetændelse.

(Anm: EMA: Ingen indikation på at vaccine er skyld i hjertebetændelse. EMA undersøger israelske tilfælde af en sjælden betændelse efter vaccine. Danske eksperter er ikke bekymrede. (…) "Personligt er jeg ikke så bekymret for, om vaccinen måske kan udløse myocarditis (hjertebetændelse, red.), selv om vi naturligvis skal holde øje med det." "For hvis det opstår hos vaccinerede, så kender vi lidelsen og har gode behandlinger, der hjælper," siger overlæge Jakob Stensballe til Politiken. Han er blødningsekspert på Rigshospitalet og medlem af Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelsstyrelsens coronaekspertgruppe. Finn Gustafsson, der er professor i avanceret hjertesvigt og overlæge på Rigshospitalet, peger på, at der bag tilfældene kan være "bagvedliggende forklaringer, vi endnu ikke har hørt". Lægemiddelstyrelsen oplyser til Politiken, at den nøje følger EMA's vurderinger, og at EMA's sikkerhedskomité har anmodet Pfizer og Moderna om at levere yderligere detaljerede data og en analyse af sagerne. (medwatch.dk 18.5.2021).)

- EMA fortsætter sin analyse af tilfælde af hjertebetændelse ifm. COVID-19-vaccination.

(Anm: EMA fortsætter sin analyse af tilfælde af hjertebetændelse ifm. COVID-19-vaccination. Det europæiske medicinalagentur EMA fortsætter sin vurdering af rapporter om betændelse i hjertemusklen (myokarditis) og betændelse i membranen omkring hjertet (perikarditis) hos et mindre antal personer efter vaccination med COVID-19-vacciner. I april begyndte det europæiske lægemiddelagenturs EMA’s sikkerhedskomité PRAC at analysere de tilfælde af myokarditis, der blev konstateret efter vaccination med Pfizer/BioNTechs COVID-19-vaccine i Israel, primært hos mænd under 30 år, hvor symptomerne typisk viste sig i dagene efter anden vaccination. De fleste af tilfældene var milde og gik over i løbet af få dage. Også i Europa er der efterfølgende konstateret tilfælde af myokarditis og perikarditis efter vaccination med COVID-19 vacciner. På nuværende tidspunkt vurderer PRAC, at der er behov for yderligere analyse for at konkludere, om der er en årsagssammenhæng mellem vaccinerne og de to former for hjertebetændelse. Derfor beder PRAC nu om yderligere data fra de virksomheder, der markedsfører COVID-19-vaccinerne.  (laegemiddelstyrelsen.dk 11.6.2021).)

- Israel: Knytter Pfizer til bivirkninger.

(Anm: Israel: Knytter Pfizer til bivirkninger. Helsedepartementet i Israel oppgir at de har funnet en sannsynlig sammenheng mellom vaksinasjon med Pfizer-vaksinen og tilfeller av hjertemuskelbetennelse hos unge menn. Legemiddelverket er ikke kjent med den påståtte sammenhengen.Tirsdag opplyste helsedepartementet i Israel at de har funnet at det er en sannsynlig sammenheng mellom vaksinasjon med andre dose av Pfizer-vaksinen og tilfeller av hjertemuskelbetennelse hos menn mellom 16 og 30 år. Legemiddelverket opplyser til Dagbladet at man på nåværende tidspunkt ikke vet om det er en sammenheng mellom vaksinasjon med Pfizer-vaksinen og forekomst av den aktuelle tilstanden. Pfizer-vaksinen regnes for å være svært trygg og effektiv. Tidligere har studier vist at vaksinen er over 90 prosent effektiv mot både covid-19-smitte og covid-19-sykdom.

(dagbladet.no 4.6.2021).)

- Moderna ser ingen vaccineforbindelse til hjertebetændelser.

(Anm: Moderna ser ingen vaccineforbindelse til hjertebetændelser. Vaccineselskabet melder dog samtidig ud, at det fortsat aktivt vil følge rapporteringerne. På baggrund af rapporter om tilfælde af hjertemuskelbetændelse og hjertehindebetændelse hos personer, der for nyligt er blevet givet amerikanske Modernas coronavaccine, har selskabet bag gennemgået sine forsøgsdata og konstateret, at man ikke kan konstatere en sammenhæng. "Efter en grundig gennemgang af de tilgængelige sikkerhedsdata indtil nu fra Modernas covid-19-vaccine for tilfælde af myocarditis og pericarditis har Moderna ikke kunnet etablere en kausal forbindelse med sin vaccine," hedder det. Vaccineselskabet melder dog samtidig ud, at det fortsat aktivt vil følge rapporteringerne og arbejde sammen med sundhedsmyndighederne for at vurdere emnet. Aktien i Moderna stiger fredag beskedne 0,2 pct. (medwatch.dk 11.6.2021).)

- Undersøker om hjerteposebetennelse kan knyttes til Pfizer og Moderna-vaksinene. (- Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter og 0.1 % av alle sykehusinnleggelser.)

(Anm: Undersøker om hjerteposebetennelse kan knyttes til Pfizer og Moderna-vaksinene. Noen tilfeller av akutt perikarditt, som er en betennelse i hjerteposen, er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter koronavaksine. (…) Reuters meldte forrige uke at Israels helseminister har uttalt at landet undersøker et titall tilfeller av hjertebetennelse som mulig bivirkning av Comirnaty (Pfizer), men de har ikke konkludert med noen sammenheng ennå. (…) Perikarditt er en vanlig sykdom og det er fullt mulig å få sykdommen i tidsrommet etter man er vaksinert – uten at det er noen direkte sammenheng. Legemiddelverket vil undersøke grundig alle tenkelige bivirkninger – også svært sjeldne bivirkninger – derfor blir hendelser som dette undersøkt og blir nøye overvåket. Akutt perikarditt er mest vanlig hos voksne mellom 20 og 50 år, og er hyppigere hos menn. Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter og 0.1 % av alle sykehusinnleggelser. Hvor hyppig sykdommen forekommer er likevel ukjent, og det mistenkes at det er mange tilfeller som aldri blir diagnostisert, ifølge det medisinske oppslagsverket Best Medicine Journal. (…) (lommelegen.no 4.5.2021).)

- Sjelden vaksine­bivirkning: «Hva er dette for noe?» Legene mener Hans Erik Ørbeck (58) fra Bergen kan ha fått sjelden bivirkning av Pfizer-vaksinen. (- Fredag morgen kommer legen og sier at han har fått svaret. MR-undersøkelsen indikerer at du har fått en hjertemuskelbetennelse, trolig som følge av vaksinen, forteller Ørbeck.)

(Anm: Sjelden vaksine­bivirkning: «Hva er dette for noe?» Legene mener Hans Erik Ørbeck (58) fra Bergen kan ha fått sjelden bivirkning av Pfizer-vaksinen. BIVIRKNING: Hans Erik Ørbeck skryter av behandlingen han fikk av helsetjenesten, men etterlyser mer informasjon om alvorlige bivirkninger etter vaksinering. - Jeg var glad jeg ble kalt inn, jeg følte det var en borgerplikt. Å bidra med å få slutt på pandemien, sier Ørbeck til Dagbladet. En knapp uke seinere ble han lagt inn på sykehus. (…) - Da jeg hadde gått i 40 minutter der, følte jeg meg fryktelig kortpustet. Jeg tenkte «hva er dette for noe?». (…) Det var først mandag han skulle innse alvoret. Etter nok en dag på kontoret, var han så sliten at han dro hjem tidlig. Han tok seg en ettermiddagslur. - Jeg våknet etter en time. Da hadde jeg vondt i armen, og smerter i armhulen og brystet, i tillegg til smerter i hodet på venstre side. «Hva gjør jeg nå, jeg er hjemme alene», tenkte jeg. (…) - Tilfeldighetene har det til at min yngste datter var på besøk hos henne. Hun var akkurat ferdig med praksis på hjerteavdelingen på Haukeland. En ambulanse ble tilkalt. Ørbeck ble lagt inn på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Klokka 01.45 den natta ble han vekket av leger og sykepleiere. - De hadde funnet noe på blodprøvene. Det indikerte skade på hjertet, og de sa de måtte behandle meg som om jeg hadde fått et infarkt. Jeg fikk nitroglyserol under tunga, sprøyte med blodfortynnende og morfin for at kroppen skulle roe seg ned. (…) Neste morgen bar det til Haukeland, hvor det ble utført ultralyd av hjertet og hjertekateterisering. Tilbakemeldingen på undersøkelsene var lik, ifølge Ørbeck: Det ser fint ut. (…) - Fredag morgen kommer legen og sier at han har fått svaret. MR-undersøkelsen indikerer at du har fått en hjertemuskelbetennelse, trolig som følge av vaksinen, forteller Ørbeck. Selv var han lettet. (…) Samme dag ble Ørbeck skrevet ut av sykehuset. Han forteller at han fortsatt har vondt i armen, og tidvis har kjent smerter i brystet. (…) - Alle som får tungpust eller brystsmerter som bekymrer bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke, skriver Legemiddelverket. (dagbladet.no 25.6.2021).)

- Perikarditt er en betennelse i hjerteposen. Hva er perikarditt?

(Anm: Perikarditt. Perikarditt er en betennelse i hjerteposen. Hva er perikarditt? Perikarditt er en betennelse i hjerteposen. Dette kan gi brystsmerter. Perikarditt kan