Granskingsutvalg på plass (forskningsradet.no 6.7.2007)

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) (etikkom.no: 11.2.2009)

Forskere overdriver deres resultater »Det svarer fuldstændig til at slå med to terninger og kun fortæller om de gange, hvor du får to seksere. (berlingske.dk 20.8.2006)

Comparing Drug Studies (Sammenlikning av legemiddelstudier) (washingtonpost.com 12.4.2006)

"Der vil være to klasser forsøk -- de troverdige og de ikke-troverdige." (washingtonpost.com 12.4.2006)

Manglende evne til legge frem rådata i elektronisk form er i seg selv meget sterke bevis på svindel. (BMJ 2005;331:288-291 (30 July))

De fleste statistiske analyser av kliniske forsøk er utført med den antagelse at dataene er ekte. (BMJ 2005;331:267-270 (30 July))

Industrisponsede direkte sammenliknende studier av antipsykotiske legemidler favoriserer generelt sponsorenes legemiddel fremfor sammenliknende legemiddel. (washingtonpost.com 12.4.2006)

Vioxx-studier var marknadsföring (lakemedelsvarlden.se 19.8.2008)

Sannsynligheten for at en eksperimentell medisin anbefales uten forbehold er over fem ganger større ved forsøk finansiert av legemiddel-industrien selv, sammenlignet med offentlig finansierte forsøk. (forskning.no 28.8.2005)

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) (etikkom.no: 11.2.2009)

Problemene oppstår når der ikke er myndighet eller myndigheten ikke ser det som sin oppgave å etterforske. (BMJ 2005;331:245-246 (30 July))

In medical trials, lack of diversity can kill (baltimoresun.com 18.11.2007)

- Varslere tjener grovt på GSK-svindel

Whistleblowere tjener tykt på GSK-svindel
medwatch.dk 4.7.2012
De fire tidligere ansatte, der gik til myndighederne med deres viden om markedsføringssvindel i GSK står nu til at dele et gigantisk beløb som tak for hjælpen.

Fire tidligere ansatte i det britiske medicinalselskab Glaxosmithkline, GSK, er blevet særdeles holdne, efter at deres beviser har hjulpet de amerikanske myndigheder til at afsløre markedsføringssvindel med GSK-medikamenterne Paxil og Wellbutrin i perioden 1998-2003 samt manglende sikkerhedsinformationer omkring diabetesmidlet Avandia i perioden 2001-2007. Det skriver Bloomberg News.

De fire tidlige ansatte, Greg Thorpe, Blair Hamrick, Thomas Gerathy og Matthew Burke, står nu til at dele 159 mio. pund - eller knap 1,5 mia. kr. - svarende til godt 8 pct. af den sum på 3 mia. dollar, som GSK skal betale for den fejlagtige markedsføring.

Gammel amerikansk lovgivning fra tiden omkring borgerkrigen giver nemlig whistleblowere adgang til en andel af de penge, som staten henter i svindelsager. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

- Kan vi stole på resultater fra tidlige kliniske studieforsøk? (Can we trust results from early clinical trials?) Resultater fra tidlige kliniske studier som undersøker nye behandlinger for kroniske sykdommer kan være drastisk overdrevne. (- Forskerne avslørte at effekten av den første eller andre studien på utstyr eller behandlinger var 2,67 ganger større enn effekten som ble sett i etterfølgende forsøk.

(Anm: Can we trust results from early clinical trials? Results from early clinical trials investigating new treatments for chronic diseases may be drastically exaggerated, according to an analysis published this week. As the average human lifespan slowly expands, the number of people with chronic conditions is steadily rising. In fact, nearly half of adults in the United States now live with at least one chronic condition. All these conditions — which include heart and kidney disease, stroke, cancer, and diabetes — can be treated, but many available treatments have unpleasant side effects. None can yet be cured. (…) The findings are published in the journal Mayo Clinic Proceedings. The researchers revealed that effect of the first or second study looking at a device or treatment was 2.67 times larger than the effect that was seen in subsequent trials. (medicalnewstoday.com 23.2.2018).)

- Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association; APA).) (- For en organisasjon som representerer et yrke hvis modus operandi er basert på avsløring og åpenhet, er APAs oversikt over sensur og hemmelighold uakseptabel.) (- Jeg tror ikke dette spørsmålet forsvinner.) (- Det er på tide for APA å bevise for verden at de ikke var medskyldige med et legemiddelfirma i å publisere en "lærebok" som utspekulert skjulte Seroxats (Paxil; paroxetine; paroksetin etc.) bivirkninger.)

(Anm: Ghostwriting controversy haunting the American Psychiatric Association (Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association)). The blogosphere lit up this morning with several posts on the American Psychiatric Association’s (APA) refusal to print a letter critical of a medical textbook they published with help from the ghostwriting company Scientific Therapeutics Information. We covered it at POGO here, and Dr. Bernard Carroll wrote about it over at Health Care Renewal. Dr. Carroll hints that other documents may throw more light on the controversial textbook. documents may well be available if they could be unsealed in pending litigation. Naturally, corporations and their attorneys strive to keep the information hidden. But our general point is that the APA has a different duty – which is to transparency rather than to stonewalling. Did the APA do that? Sadly, no, they did not. Author and journalism professor Alison Bass writes on her blog that APA’s refusal to publish the letter smacks of “censorship.” How sad. Can it be that the APA is so fearful of its members' reactions (or more likely, legal threats by Nemeroff and Schatzberg) that it cannot even run a short and well-reasoned letter to the editor? For an organization that represents a profession whose very modus operandi is based on disclosure and transparency, the APA's track record of censorship and secrecy is unacceptable. Meanwhile, Dr. Danny Carlat writes that the whole affair is like a bad penny that just won’t go away. I don't think this issue is going away. It's time for the APA to prove to the world that they were not complicit with a drug company in publishing a "textbook" that artfully hid Paxil's side effects.(pogoblog.typepad.com 5.4.2011).)

(Anmmodus operandi [mo:´dus åpəra`ndi] (fra latin, grunnbetydning 'måte å operere på') fremgangsmåte, handlingsmønster som en bestemt forbryter e.l. gjerne følger. (naob).)

(AnmSpøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

- 'Hysjpenger' ('hush money'.) (- Bestikkelse for å tie om noe.)

(Anm: hush money subst. /ˈhʌʃˌmʌnɪ/ forklaring: bestikkelse for å tie om noe EKSEMPEL  I've paid him hush money jeg har betalt ham for å tie (ordnett 10.3.2022).)

- EU må ta oppgjør med korrupsjon.

(Anm: EU må ta oppgjør med korrupsjon. EUs etikkombud er ikke overrasket over korrupsjonsanklagene mot EUs visepresident og andre. Hun mener det er som forventet, med tanke på de slappe reglene. (aftenposten.no 14.12.2022).)

- Bruk av antidepressiva og risiko for hjertestans utenfor sykehuset: en landsomfattende case-time-control studie. (- Behandling med noen typer antidepressiva har vært forbundet med plutselig hjertedød.) (- En sammenheng mellom hjertestans og antidepressiva bruk kan dokumenteres i både SSRI- og TCA-klassene av legemidler.)

(Anm: Weeke P et al. Antidepressant use and risk of out-of-hospital cardiac arrest: a nationwide case-time-control study. Abstract Treatment with some types of antidepressants has been associated with sudden cardiac death. It is unknown whether the increased risk is due to a class effect or related to specific antidepressants within drug classes. All patients in Denmark with an out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) were identified (2001-2007). Association between treatment with specific antidepressants and OHCA was examined by conditional logistic regression in case-time-control models. We identified 19,110 patients with an OHCA; 2,913 (15.2%) were receiving antidepressant treatment at the time of OHCA, with citalopram being the most frequently used type of antidepressant (50.8%). Tricyclic antidepressants (TCAs; odds ratio (OR) = 1.69, confidence interval (CI): 1.14-2.50) and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs; OR = 1.21, CI: 1.00-1.47) were both associated with comparable increases in risk of OHCA, whereas no association was found for serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors/noradrenergic and specific serotonergic antidepressants (SNRIs/NaSSAs; OR = 1.06, CI: 0.81-1.39). The increased risks were primarily driven by: citalopram (OR = 1.29, CI: 1.02-1.63) and nortriptyline (OR = 5.14, CI: 2.17-12.2). An association between cardiac arrest and antidepressant use could be documented in both the SSRI and TCA classes of drugs. Clin Pharmacol Ther. 2012 Jul;92(1):72-9.)

- Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (- Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar.)

(Anm: Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (…) Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar. (…) Sollys sies å være det beste av desinfeksjonsmidler... (The Physician Payments Sunshine Act: Implications and Predictions. (…) It now includes payment information from over 2000 companies that have made ~ 40 million payments to over 900 000 physicians for a total of nearly 25 billion dollars. Brandeis, who famously wrote, “Sunlight is said to be the best of disinfectants… Pediatrics 2018 (January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Lederartikler. Selektiv klinisk studierapportering: et svik mot deltakerne i studieforsøk, skadelig for pasienter. (Editorials. Selective clinical trial reporting: betraying trial participants, harming patients.) BMJ 2015;350:h2753 (Published 10 June 2015).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet.

(Anm: Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet. (...) Våre funn gir nevrale bevis for modulering av rettferdighet av økonomiske insentiver så vel som oversikt over inter-individuelle forskjeller. Front Behav. Neurosci. 2014 (05 May 2014).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

- Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert.

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013.)

- Online fora gir investorer et tidlig varsel om suspekte vitenskapelige resultater. Forskere over hele verden bruker for tiden jevnlig Internett for å granske forskning etter at den har blitt publisert - inkludert det å kjøre egne analyser av dataene og oppdage feil eller svindel.

(Anm: Online fora gir investorer et tidlig varsel om suspekte vitenskapelige resultater. Forskere over hele verden bruker for tiden jevnlig Internett for å granske forskning etter at den har blitt publisert - inkludert det å kjøre egne analyser av dataene og oppdage feil eller svindel. (Online forums give investors an early warning of shady scientific findings. Scientists around the globe nowadays regularly take to the internet to scrutinize research after it’s been published — including to run their own analyses of the data and spot mistakes or fraud. (statnews.com 30.1.2018).)

(Anm: PubPeer - The PubPeer database contains all articles. Search results return articles with comments. (pubpeer.com).)

(Anm: Video: Life Sciences Quarterly: The Use of Social Media and Mobile Applications in Clinical Trials & Recent Developments in Research Fraud. (ropesgray.com 14.12.2017).)

(Anm: Who reports more misconduct: Scientists in industry or academia? (retractionwatch.com 30.1.2018).)

- Medicinalindustri tilbageholdt oplysninger om forsøg. Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt. Når medicinalvirksomheder tester ny medicin, skal de lave protokoller, der beskriver forsøgene.

(Anm: Medicinalindustri tilbageholdt oplysninger om forsøg. Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt. Når medicinalvirksomheder tester ny medicin, skal de lave protokoller, der beskriver forsøgene. Uafhængige forskere har svært ved at få aktindsigt i protokollerne. (…) Industrien ville ikke udlevere protokoller. Mikkel Marquardsen og kolleger har netop publiceret en artikel i det britiske, videnskabelige tidsskrift Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM), hvor de beskriver de problemer, de stødte på, da de søgte om aktindsigt i forsøgsprotokoller fra 19 forskellige medicinalvirksomheder. Forsøgsprotokoller er lovpligtige, grundige beskrivelser af de forsøg, lægemiddelindustrien laver, når de tester virkningen af ny medicin. I protokollerne kan man blandt andet finde oplysninger om: - Hvor mange og hvilken type forsøgsdeltagere, der skal medvirke - Hvordan forsøget skal stilles op - Hvilken anden forskning, der er lavet om emnet - Bivirkninger og en lang række andre forhold, der er vigtige i vurderingen af, om forsøget lever op til videnskabelige og etiske standarder. - Protokollerne bliver sendt til videnskabsetiske komiteer, som på baggrund af oplysningerne vurderer, om de anmeldte forsøg lever op til etiske standarder, der skal være opfyldt for at få tilladelse til at gennemføre dem. (videnskab.dk 26.1.2018).)

- Forskere anklager medicinalindustri for at tilbageholde oplysninger. (- Ifølge offentlighedsloven har forskerne ret til at få protokollerne.)

(Anm: Forskere anklager medicinalindustri for at tilbageholde oplysninger. Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt. (…) Industrien ville ikke udlevere protokoller  Mikkel Marquardsen og kolleger har netop publiceret en artikel i det britiske, videnskabelige tidsskrift Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM), hvor de beskriver de problemer, de stødte på, da de søgte om aktindsigt i forsøgsprotokoller fra 19 forskellige medicinalvirksomheder. (…) Oplysninger var streget over med sort Mikkel Marquardsen og kollegerne søgte de regionale videnskabsetiske komitéer i Danmark om aktindsigt i godkendte forsøgsprotokoller, fordi de arbejdede på et forskningsprojekt om, hvorvidt oplysningerne i protokollerne stemmer overens med den information, lægemiddel-producenterne har givet deres forsøgspersoner. Læs også: Gennemsigtighed i menneskeforsøg kan standse udvikling af ny medicinIfølge offentlighedsloven har forskerne ret til at få protokollerne. (jyllands-posten.dk 27.1.2018).)  

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag.) (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressants, sleeping pills and anxiety drugs may increase driving risk. Summary: Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study. (…) In general, those involved in accidents were more likely to have been taking psychotropic drugs, whether they had been taking them for one month, one week or one day. (…) Based on the findings, the researchers suggested doctors should consider advising patients not to drive while taking these drugs. Psychotropic drugs affect the way the brain functions and can impair a driver’s ability to control their vehicle. (sciencedaily.com 12.9.2012).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

- Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (- Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner.)

Is there a reproducibility crisis in science? (Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning?)
ed.ted.com 11.12.2016
Matt Anticole. Let’s Begin…
Publiserte vitenskapelige studier kan motivere til forskning, inspirere til produktutvikling, og informere politikere. Men nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? Matt Anticole undersøker. (…) (Published scientific studies can motivate research, inspire products, and inform policy. However, recent studies that examined dozens of published pharmaceutical papers managed to replicate the results of less than 25% of them — and similar results have been found in other scientific disciplines. How do we combat this crisis of scientific irreproducibility? Matt Anticole investigates.)

(Anm: Er forskningsfunnene pålitelige? (bt.no 16.9.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Medicinal-firmaer betaler selv for at få lægemidler undersøgt, så resultatet bliver mere positivt. Medicinalindustrien betaler ofte selv, når nye lægemidler skal undersøges, før de bliver godkendt. Forsøgenes resultater er langt oftere positive end ved uafhængig forskning, viser et nyt dansk studie. »Vi har et problem«, siger lægen bag studiet. (…) De spilleregler, der er sat op internationalt i forhold til lægemiddelgodkendelse, har skabt et system, hvor et privat firma blot skal dokumentere, at deres nye lægemiddel er en anelse bedre end placebo eller standardbehandling. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvorfor fusker forskere? Bjørn Hofmann, professor, NTNU og UiO. Stort press. Høye forventninger. Enkelt å jukse. Forbausende mange unge forskere kjenner til ulike former for uredelighet i forskningen. (…) Også forskere fusker. 2 prosent av forskere som ble spurt fra ulike land innrømmer fabrikasjon, falsifikasjon eller plagiat, og 29 prosent kjenner til slik alvorlig fusk hos andre. (aftenposten.no 18.1.2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

(Anm: GlaxoSmithKline whistleblower speaks out about bribery of doctors, off-label marketing of drugs (GlaxoSmithKline-varsleren snakker ut om bestikkelser av leger, markedsføring av legemidler utenfor preparatomtale) (youtube.com 23.7.2012).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Saken er produsert og finansiert av Norges forskningsråd - Les mer. Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

- Hvor ofte fremstilles negative forsøk som positive, og hvordan gjøres det?

Industry-paid studies likely to favor company drug (Studier betalt av industrien favoriserer høyst sannsynlig firmaets legemiddel)
reuters.com 2.8.2010
(Reuters Health) - Når legemiddelfirmaene finansierer studier på sine egne produkter er det mye mer sannsynlig at resultatene er positive enn når staten tar regningen, uttalte amerikanske forskere mandag. (- When drugmakers fund studies of their own products, the results are much more likely to be positive than when the government picks up the bill, US researchers said Monday.)

De fant at omtrent 85 prosent av industristøttede studier rapporterte positive resultater, sammenliknet med bare halvparten av de med statlig finansiering. Blant de nesten 550 studier av vanlige legemidler som forskerne undersøkte, var trefjerdedeler av de som hadde blitt publisert i medisinske tidsskrifter støttet av industrien. (They found that about 85 percent of industry-backed studies reported positive outcomes, compared to only half of those with federal funding. Among the nearly 550 studies of common drugs the researchers examined, three-quarters of those that had been published in medical journals had industry backing)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Outcome Reporting Among Drug Trials Registered in ClinicalTrials.gov. Ann Intern Med 2010;153:158-166 (August 3).)

(Anm: Nature withdraws papers describing easy way to generate stem cells. BMJ 2014;349:g4436 (Published 03 July 2014).)

- Uredelighet er hovedårsak til at vitenskapelige publikasjoner blir trukket

Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications (Uredelighet er hovedårsak til at vitenskapelige publikasjoner blir trukket)
Proc Natl Acad Sci 2012 (1 Oct 2012) (PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)
Abstrakt En detaljert gjennomgang av 2047 biomedisinske og biovitenskapelige artikler indeksert av PubMed, som ble trukket tilbake innen 3. mai 2012, viste at bare 21,3 % av disse skyldtes feil. I motsetning til 67,4 % tilbaketrekninger som skyldtes uredelighet, inklusive svindel og forsøk på svindel (43,4 %), dobbeltpubliseringer (14,2 %), og plagiering (9,8 %). Ufullstendige, ikke informative eller villedende kunngjøringer om tilbaketrekninger har tidligere ført til en undervurdering av den rollen uredelighet har for den pågående tilbaketrekningsepidemien. Andelen av forskningsartikler som trekkes tilbake på grunn av svindel er 10 ganger så høy som i 1975. Tilbaketrekningene viser karakteristiske tidsbestemte og geografiske mønstre som kan avsløre bakenforliggende årsaker. (...) (Abstract A detailed review of all 2,047 biomedical and life-science research articles indexed by PubMed as retracted on May 3, 2012 revealed that only 21.3% of retractions were attributable to error. In contrast, 67.4% of retractions were attributable to misconduct, including fraud or suspected fraud (43.4%), duplicate publication (14.2%), and plagiarism (9.8%). Incomplete, uninformative or misleading retraction announcements have led to a previous underestimation of the role of fraud in the ongoing retraction epidemic. The percentage of scientific articles retracted because of fraud has increased 10-fold since 1975. Retractions exhibit distinctive temporal and geographic patterns that may reveal underlying causes.)

- Spin avslørt i mer enn halvparten av konklusjoner i rapportering fra negative forsøk

Spin found in more than half of abstract conclusions in reports of negative trials (Spin avslørt i mer enn halvparten av konklusjoner i rapportering fra negative forsøk)
BMJ 2010;340:c2873 (2 June)
Short Cuts - All you need to read in the other general journals
JAMA 2010;303:2058-64[Abstract/Full Text]
Hvor ofte fremstilles negative forsøk som positive, og hvordan gjøres det? En studie forsøkte å besvare disse spørsmålene ved å granske alle rapporter av parallelle gruppeforsøk med ikke-signifikante resultater for opprinnelige sluttresultater, som ble publisert i desember 2006 og indeksert i PubMed. I de 72 identifiserte arbeider, 49 (68 %) abstrakter og 44 (61 %) hovedtekster, fant man minst én fordreid presentasjon eller "spin," som ble definert som spesifikke rapporteringsstrategier, uten hensyn til motivet, med det formål å presentere den eksperimentelle behandlingen som nyttig til tross for en ikke-statistisk forskjell i det opprinnelige sluttresultatet, eller målsetning om å lede leseren bort fra ikke-signifikante resultater. (How often are negative trials made to look positive, and how is this done? A study tried to answer these questions by examining all reports of parallel group trials with non-significant results on primary outcomes, which were published in December of 2006 and indexed in PubMed. In the 72 identified papers, 49 (68%) abstracts and 44 (61%) main texts were found to have at least one distorted presentation or "spin," which was defined as the use of specific reporting strategies, regardless of the motive, with the aim of presenting the experimental treatment as beneficial despite a statistically non-significant difference for the primary outcome, or the aim of distracting the reader from statistically non-significant results.)

In 13 articles a spin was found in the title. In abstracts, 27 (38%) results sections and 42 (58%) conclusion sections had at least one spin. In the main texts, this was 21 (29%), 31 (43%), and 36 (50%) for the results, discussion, and conclusions sections, respectively. (...)

Spin kan være tilsiktede forsøk på å villede leseren eller det kan være et resultat av manglende kunnskap eller ikke bevisst bias. (...) (Spins may be a deliberate attempt to mislead the reader or they may be the result of poor knowledge or an unconscious bias.)

(Anm: Reporting and Interpretation of Randomized Controlled Trials With Statistically Nonsignificant Results for Primary Outcomes. JAMA. 2010;303(20):2058-2064. (May 26).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

- Svindel, ikke feil, er grunnen til at to tredjedeler av biomedisinske arbeider er trukket tilbake

Fraud, not error, is why two thirds of biomedical papers are withdrawn (Svindel, ikke feil, er grunnen til at to tredjedeler av biomedisinske arbeider er trukket tilbake)
BMJ 2012;345:e6658 (2 October 2012)
Retraction of biomedical and life science research papers for fraud or misconduct is more widespread than previously thought and is roughly 10-fold more common today than in 1975, shows a new study published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences.1

The study looked at all 2047 retractions listed in the PubMed index as at 3 May 2012. It tallied the reasons stated by the journal in making its retraction and also examined reports filed with the US government’s Office of Research Integrity and other sources. That resulted in reclassification of 118 of 742 retractions (16%) given in an earlier study of retraction from error to fraud.

“In contrast to earlier studies, we found that the majority of retracted articles were retracted because of some form of misconduct, with only 21.3% retracted because of error,” the authors concluded. “The most common reason for retraction was fraud or suspected fraud (43.4%), with additional articles retracted because of duplicate publication (14.2%) or plagiarism (9.8%). Miscellaneous reasons or unknown causes accounted for the remainder.

“For many retractions, the retraction notice is insufficient to ascertain the true cause of a retraction.”

The authors also noted instances where journals, including the BMJ, had subsequently expressed reservations about a study when its author had been unable to provide requested documentation but where the journal had not formally retracted the paper. They suggested that current numbers on fraud “represent an underestimation.” (...)

- Sannsynligheten for at det påvises null effekt i store NHLBI-kliniske forsøk har økt over tid. (- Drop to 8°/o under transparency regulation (...) 57% of those published between 1970 and 1999 reported positive outcomes)

Likelihood of Null Effects of Large NHLBI Clinical Trials Has Increased over Time (Sannsynligheten for at det påvises null effekt i store NHLBI-kliniske forsøk har økt over tid)
PLoS ONE 2015;10(8):e0132382. (Published: August 5, 2015)
Background We explore whether the number of null results in large National Heart Lung, and Blood Institute (NHLBI) funded trials has increased over time.

Methods We identified all large NHLBI supported RCTs between 1970 and 2012 evaluating drugs or dietary supplements for the treatment or prevention of cardiovascular disease. Trials were included if direct costs >$500,000/year, participants were adult humans, and the primary outcome was cardiovascular risk, disease or death. The 55 trials meeting these criteria were coded for whether they were published prior to or after the year 2000, whether they registered in clinicaltrials.gov prior to publication, used active or placebo comparator, and whether or not the trial had industry co-sponsorship. We tabulated whether the study reported a positive, negative, or null result on the primary outcome variable and for total mortality.

Results 17 of 30 studies (57%) published prior to 2000 showed a significant benefit of intervention on the primary outcome in comparison to only 2 among the 25 (8%) trials published after 2000 (χ2=12.2,df= 1, p=0.0005). There has been no change in the proportion of trials that compared treatment to placebo versus active comparator. Industry co-sponsorship was unrelated to the probability of reporting a significant benefit. Pre-registration in clinical trials.gov was strongly associated with the trend toward null findings.

Conclusions The number NHLBI trials reporting positive results declined after the year 2000. Prospective declaration of outcomes in RCTs, and the adoption of transparent reporting standards, as required by clinicaltrials.gov, may have contributed to the trend toward null findings. (…)

(Anm: The National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Positive RCTs drop to 8°/o under transparency regulations. nly eight percent of published clinical trials show positive drug results following new transparency standards, a sample study shows. Researchers looked at big-budget trials of pharmaceuticals and dietary supplements for cardiovascular disease funded by the National Heart, Lung and Blood Institute, and found 57% of those published between 1970 and 1999 reported positive outcomes. This figure dropped drastically to 8% between 2000 and 2012. New reporting standards were brought in around 2000, requiring sponsors of clinical studies to register their trials on . ClinicalTrials.gov and to name the outcomes they plan to measure. Stating specific endpoints stops researchers trom publishing a different aspect of their study which was successful, even if overall the trial produced unexpected and negative results. (in-pharmatechnologist.com 6.10.2015).)

- Fusk vanligare än väntat

Fusk vanligare än väntat
dagensmedicin.se 2.10.2012
När en medicinsk artikel dras tillbaka beror det ofta på någon form av fusk. En ny studie som publiceras i den amerikanska tidskriften PNAS, visar att detta är en vanligare anledning till indragning än man tidigare trott.

Tre amerikanska forskare har gått igenom alla artiklar som dragits tillbaka i artikeldatabasen Pubmed sedan 1973 fram till 3 maj i år. De fann att nära två tredjedelar av de totalt 2 047 artiklarna dragits tillbaka på grund av någon form av oegentlighet.

Direkt fusk eller misstanke om direkt fusk den vanligaste orsaken och uppgick till 43,4 procent. Andelen indragna artiklar på grund av misstag eller omedvetna fel var 21,3 procent. Andra anledningar att artiklar dragits tillbaka var dubbelpublicering, 14,2 procent, plagiat, 9,8 procent och okänd anledning, 11,3 procent. Sedan 1975 antalet artiklar som dragits tillbaka på grund av fusk ökat tiofaldigt i relation till antalet publicerade artiklar.

Problemet med att forskare fuskar eller kopierar andra forskares resultat är, enligt den nya studien, större än vad som tidigare angivits i litteraturen. Författarna av studien tror dock att andelen plagiat kommer att minska, eftersom modern teknologi gör jämförelse med tidigare resultat och andra studier enklare.

För att undvika en ökning av fusk i framtiden anser författarna att forskare måste få bättre utbildning inom etiska frågor. De anser även att institutioner, myndigheter, redaktörer och läsare bör vara kritiska och uppmärksamma på oegentligheter. I många fall fortsätter andra forskare att referera till tillbakadragna artiklar och det kan göra att trovärdigheten för ny forskning skadas. (...)

- Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association)

Ghostwriting controversy haunting the American Psychiatric Association (Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association))
pogoblog.typepad.com 5.4.2011
The blogosphere lit up this morning with several posts on the American Psychiatric Association’s (APA) refusal to print a letter critical of a medical textbook they published with help from the ghostwriting company Scientific Therapeutics Information.

We covered it at POGO here, and Dr. Bernard Carroll wrote about it over at Health Care Renewal. Dr. Carroll hints that other documents may throw more light on the controversial textbook.

documents may well be available if they could be unsealed in pending litigation. Naturally, corporations and their attorneys strive to keep the information hidden. But our general point is that the APA has a different duty – which is to transparency rather than to stonewalling. Did the APA do that? Sadly, no, they did not.

Author and journalism professor Alison Bass writes on her blog that APA’s refusal to publish the letter smacks of “censorship.”

How sad. Can it be that the APA is so fearful of its members' reactions (or more likely, legal threats by Nemeroff and Schatzberg) that it cannot even run a short and well-reasoned letter to the editor? For an organization that represents a profession whose very modus operandi is based on disclosure and transparency, the APA's track record of censorship and secrecy is unacceptable.

Meanwhile, Dr. Danny Carlat writes that the whole affair is like a bad penny that just won’t go away.

I don't think this issue is going away. It's time for the APA to prove to the world that they were not complicit with a drug company in publishing a "textbook" that artfully hid Paxil's side effects. (...)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

- Det amerikanske justisdepartementet skriver i sin kunngjøring at GlaxoSmithKline skjulte studier som hadde negative funn

GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US (GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA)
BMJ 2012;345:e4568 (3 July)
GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting.)

Det er også inngått en 123 siders avtale om bedriftens integritet med det amerikanske justisdepartementet som regulerer firmaets aktiviteter de neste fem årene.1 (...) (It also signed a 123 page corporate integrity agreement with the US Department of Justice that regulates its activity for the next five years.1)

GSKs avtale omfatter flere av dets ledende legemidler. De markedsførte ulovlig antidepressivaet Seroxat (paroxetine / fornorsket paroksetin) for behandling av pasienter under 18 år, selv om Food and Drug Administration (legemiddelkontrollen) aldri godkjent legemiddel for denne aldersgruppen. Firmaet har også utarbeidet "villedende" tidsskriftartikler som hevder Seroxat hadde effekt for denne befolkningsgruppen når "studien ikke viste effekt,« Det amerikanske justisdepartementet sa i sin kunngjøring at de skjulte studier som hadde negative funn.3 (GSK’s agreement covers several of the its leading drugs. It illegally promoted the antidepressant paroxetine for treating patients under the age of 18, even though the Food and Drug Administration never approved the drug for that age group. The company also created “misleading” journal articles claiming efficacy of paroxetine in that population, when in fact “the study failed to demonstrate efficacy,” the justice department said in its statement, and it hid trials that had negative findings.3)

GSK markedsførte ulovlig bupropion for vekttap, seksuell dysfunksjon, substansavhengighet, og ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) og annen bruk utenfor preparatomtale. De brukte også "falske rådgivende styrer, og tilsynelatende uavhengig medisinsk etterutdanning, (CME) programmer," og store bestikkelser i forbindelse med reiser for å fremme uautorisert bruk av legemidler. (...) (GSK illegally promoted bupropion for weight loss, sexual dysfunction, substance addictions, and attention-deficit/hyperactivity disorder and other off-label uses. It also used “sham advisory boards, and supposedly independent continuing medical education (CME) programs,” and lavish travel inducements to promote unauthorised uses of the drug.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Psykiater dømt til drøyt 8 års fengsel for svindel bl.a. i Seroxat-forsøk

Maria Carmen Palazzo: Debarment Order (Maria Carmen Palazzo: Kjennelse om utelukkelse)
federalregister.gov 28.3.2011
The Food and Drug Administration (FDA) is issuing an order under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the FD&C Act) permanently debarring Maria Carmen Palazzo, M.D. from providing services in any capacity to a person that has an approved or pending drug product application. We base this order on a finding that Dr. Palazzo was convicted of felonies under Federal law for conduct relating to the development or approval, including the process for development or approval, of any drug product or otherwise relating to the regulation of any drug product under the FD&C Act. Dr. Palazzo was given notice of the proposed permanent debarment and an opportunity to request a hearing within the timeframe prescribed by regulation. (...)

FDA's finding that debarment is appropriate is based on the felony convictions referenced herein for conduct relating to the development or approval, including the process for development or approval, of any drug product and otherwise relating to the regulation of any drug product under the FD&C Act. The factual basis for those convictions is as follows: Dr. Palazzo was a licensed medical doctor with offices located in New Orleans, Louisiana. SmithKline Beecham, Corporation, d.b.a. GlaxoSmithKline (SKB) was a pharmaceutical company engaged in developing, testing, and marketing pharmaceutical products including Paroxetine, also known as “Paxil.” Under the FD&C Act and its implementing regulations, SKB had to apply to FDA for approval to market Paxil. SKB was required to demonstrate, through clinical investigations in which Paxil was given to human subjects, the safety and effectiveness of the drug in order to receive approval from FDA. (...)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

Paxil Researcher Pleads Guilty to Charges (Seroxat-forsker erklærer seg skyldig i anklager)
lawyersandsettlements.com 2.9.2010
Washington, DC: GlaxoSmithKline er gjenstand for mer dårlig publisitet etter at en forsker angivelig har forfalsket data i forsøk på Seroxat (Paxil). Samtidig er legemiddelfirmaet saksøkt grunnet påstander om at nyfødte er påført fødselsskader grunnet eksponering for Seroxat (Paxil) i svangerskapet. (Washington, DC: GlaxoSmithKline is the subject of more bad publicity after a researcher was allegedly found to have falsified data in trials about Paxil. Meanwhile, the drug maker faces lawsuits alleging newborns suffered Paxil Birth defects when they were exposed to Paxil prior to birth.)

The psychiatrist who reportedly falsified clinical data, Dr. Maria Carmen Palazzo, was a clinical investigator on studies conducted by SmithKline Beecham (doing business as GlaxoSmithKline). According to CNBC on 8/20/10, Palazzo has now pleaded guilty to 15 counts of failing to prepare and maintain records with the intent to defraud and mislead.

Palazzo reportedly included children in a study that involved diagnoses the children did not have. Prosecutors claimed that Palazzo also reported symptoms that her study subjects did not exhibit. She was sentenced to 13 months in prison, which she is serving at the same time as an 87-month term for healthcare fraud.

Ifølge BNET (08/19/10) ble Palazzo anklaget av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA (Federal Drug Administration) for hennes innrullering av barn i studier med tvangslidelser (OCD) og tyngre depressive lidelser til tross for at barna hun undersøkte ikke hadde en egnet diagnose for inkludering i studien. (According to BNET (08/19/10), Palazzo was charged after the Federal Drug Administration (FDA) accused her of enrolling children in studies of obsessive-compulsive disorder and major depressive disorder even though the children she studied did not have the proper diagnosis for inclusion in the study.)

Paxil now carries a black box warning about the risk of suicide in children. It also carries a warning about the risk of birth defects in babies exposed to the antidepressant prior to birth. (...)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

JAILED PSYCHIATRIST PLEADS GUILTY AND IS SENTENCED ON CHARGES OF FALSIFIED RECORDS OF CLINICAL TRIALS INVOLVING CHILDREN (web.archive.org) (FENGSLET PSYKIATER ERKLÆRER SEG SKYLDIG OG ER DØMT FOR ANKLAGER OM FORFALSKNING AV JOURNALER FOR KLINISKE FORSØK SOM INVOLVERER BARN)
justice.gov 19.8.2010 (web.archive.org)
DR. MARIA CARMEN PALAZZO, age 58, pled guilty in federal court today before U. S. District Judge Mary Ann Vial Lemmon to fifteen (15) counts of failing to prepare and maintain records, with intent to defraud and mislead, in connection with clinical trials to evaluate the efficacy and safety of Paxil in children and adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), announced U. S. Attorney Jim Letten.

According to court documents, PALAZZO, who specialized in psychiatry, was a clinical investigator for SmithKline Beecham d/b/a GlaxoSmithKline, was involved in two clinical trials evaluating Paxil’s safety and effectiveness in children and adolescents. Some of the study records indicated that PALAZZO included psychiatric diagnoses inconsistent with patients’ psychiatric histories; prepared multiple psychiatric evaluations on study patients which contained different diagnoses and treatment plans; reported symptoms of OCD when PALAZZO knew that the study subject did not demonstrate such symptoms; and reported that PALAZZO examined study subjects when she had not.

PALAZZO is currently serving an 87 month prison sentence after being convicted of 39 counts of health care fraud following a 12-day trial in April 2008. In the instant case, PALAZZO was sentenced to thirteen (13) months in prison to run concurrent to the previous sentence as well as serve one (1) year of supervised release during which time she will be under federal supervision and risk additional imprisonment should she violate any rulesof the release. Additionally, PALAZZO was ordered to pay restitution to GlaxoSmithKline in the amount of $91,824 and $1,500 in special assessments.

The case was investigated by the Food and Drug Administration’s Office of Criminal Investigations, U. S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, the Federal Bureau of Investigation and the Louisiana Medicaid Fraud Control Unit.

The case was prosecuted by Assistant U. S. Attorney Patrice Harris Sullivan, the Health Care Fraud Coordinator in this District.

(Download Factual Basis) (web.archive.org) (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet. (mintankesmie.no).)

JAILED PSYCHIATRIST PLEADS GUILTY AND IS SENTENCED ON CHARGES OF FALSIFIED RECORDS OF CLINICAL TRIALS INVOLVING CHILDREN (FENGSLET PSYKIATER ERKLÆRER SEG SKYLDIG OG ER DØMT FOR ANKLAGER OM FORFALSKNING AV JOURNALER FOR KLINISKE FORSØK SOM INVOLVERER BARN)
justice.gov 19.8.2010
DR. MARIA CARMEN PALAZZO, age 58, pled guilty in federal court today before U. S. District Judge Mary Ann Vial Lemmon to fifteen (15) counts of failing to prepare and maintain records, with intent to defraud and mislead, in connection with clinical trials to evaluate the efficacy and safety of Paxil in children and adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), announced U. S. Attorney Jim Letten.

According to court documents, PALAZZO, who specialized in psychiatry, was a clinical investigator for SmithKline Beecham d/b/a GlaxoSmithKline, was involved in two clinical trials evaluating Paxil’s safety and effectiveness in children and adolescents. Some of the study records indicated that PALAZZO included psychiatric diagnoses inconsistent with patients’ psychiatric histories; prepared multiple psychiatric evaluations on study patients which contained different diagnoses and treatment plans; reported symptoms of OCD when PALAZZO knew that the study subject did not demonstrate such symptoms; and reported that PALAZZO examined study subjects when she had not.

PALAZZO is currently serving an 87 month prison sentence after being convicted of 39 counts of health care fraud following a 12-day trial in April 2008. In the instant case, PALAZZO was sentenced to thirteen (13) months in prison to run concurrent to the previous sentence as well as serve one (1) year of supervised release during which time she will be under federal supervision and risk additional imprisonment should she violate any rulesof the release. Additionally, PALAZZO was ordered to pay restitution to GlaxoSmithKline in the amount of $91,824 and $1,500 in special assessments.

The case was investigated by the Food and Drug Administration’s Office of Criminal Investigations, U. S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, the Federal Bureau of Investigation and the Louisiana Medicaid Fraud Control Unit.

The case was prosecuted by Assistant U. S. Attorney Patrice Harris Sullivan, the Health Care Fraud Coordinator in this District.

(Download Factual Basis) (...)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

10 Years Later, Glaxo Still Haunted by Faked Studies of Paxil in Kids (Glaxo 10 år senere fortsatt hjemsøkt av forfalskede studier på Seroxat hos barn)
bnet.com 19.8.2010
A crooked doctor who faked data in a GlaxoSmithKline (GSK) study of the antidepressant Paxil in children pled guilty to criminal charges today, causing groans among GSK’s senior management as the company hopes to fend off a different criminal investigation into whether it manipulated clinical data on its diabetes drug, Avandia. She was sentenced to 13 months in prison. (...) (A crooked doctor who faked data in a GlaxoSmithKline (GSK) study of the antidepressant Paxil in children pled guilty to criminal charges today, causing groans among GSK’s senior management as the company hopes to fend off a different criminal investigation into whether it manipulated clinical data on its diabetes drug, Avandia. She was sentenced to 13 months in prison.)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

Psychiatrist indicted for fraud in Paxil trials (Psykiater anklaget for svindel i Seroxat-forsøk)
dailycomet.com 14.6.2007
NEW ORLEANS Dr. Maria Carmen Palazzo was indicted by a federal grand jury on 55 counts of health care fraud and false documentation in connection with a clinical trial of Paxil in children and adolescents, U.S. Attorney Jim Letten said on Thursday. (...)

According to the indictment, Palazzo, as a clinical investigator for SmithKline Beecham doing business as GlaxoSmithKline, fraudulently failed to maintain and prepare records required by the FDA for evaluation the drug's safety and effectiveness in children and adolescents.

If convicted, Palazzo faces a maximum term of 445 years, and a fine of $10.15 million, Letten's office said. (...)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

- Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
etikkom.no: 11.2.2009
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere om behandling av saker om uredelighet i forskning og er et supplement til lokalt behandlingsapparat.

Granskingsutvalget er opprettet i henhold til forskningsetikkloven. Utvalget startet sin virksomhet i slutten av 2007, og behandler konkrete henvendelser fra institusjoner eller privatpersoner om påstått vitenskapelig uredelighet. Utvalget kan også selv ta opp saker, men som utgangspunkt ligger ansvaret hos de enkelte institusjoner.

Gå til Granskingsutvalgets hjemmeside for mer informasjon. (...)

Vil prosedere rettssikkerhetens sak
Forfatter: Siw Ellen Jakobsen
etikkom.no/fagbladet (Publisert i nummer 1, 2008)
Hvis du blir tatt for å fuske i forskningen, får du en livstidsdom. Ikke formelt, men reelt. Derfor bør det legges særdeles stor vekt på rettssikkerheten i en gransking. Det mener den nye lederen for et nasjonalt utvalg som skal granske juks og uredelighet i forskningen.

Jussprofessor Johan Giertsen håper han ikke får noe å gjøre. For samfunnets skyld. Men om det skulle komme opp nye saker om juks i forskning, ser han på det som sin hovedoppgave å bidra til at granskingene skal bli gjennomført på en tillitvekkende måte, og at den ivaretar rettssikkerheten til de involverte.

– Anklager om fusk vil være alvorlig for den det gjelder, men også for institusjonen og for norsk forsknings anseelse. Derfor er det svært viktig med et nasjonalt granskingsutvalg. For å bevare tilliten må det undersøkes om en påstand om uredelighet har noe for seg eller ikke, sier han.

Akademisk interesse
Utvalget han leder ble opprettet i fjor sommer. Samtidig trådte det i kraft en lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. (...)

Granskingsutvalget skal behandle de mest alvorlige tilfellene av uredelighet. Det kan dreie seg om forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig. Eller forsettelig eller grov uaktsomhet i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. (...)

(Anm: The National Commission for the Investigation of Scientific Misconduct (etikkom.no 26.3.2010).)

Granskingsutvalg på plass
forskningsradet.no 6.7.2007
Det lovede granskingsutvalget for uredelig forskning er nå på plass, samtidig som en lov om forskningsetikk har trådt i kraft. - Dette skal bidra til at norsk forsknings holder en høy etisk standard, sier kunnskapsminister Djupedal.

- Med bakgrunn i de siste års saker om forskningsjuks er det svært viktig at vi nå har fått på plass en forskningsetikklov og et granskingsutvalg som kan bidra til at norsk forskning holder en høy etisk standard, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Granskingsutvalget, som skal ledes av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen, skal behandle saker som gjelder vitenskapelig uredelighet.

Loven definerer dette som: "Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.”

indre alvorlige saker skal behandles på lokalt nivå, dvs. ved forskningsinstitusjonene.

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver: (...)

- Bedrageri som markedsføringsverktøy

Sun Editorial: Deception as marketing tool (Lederartikkel Sun: Bedrageri som markedsføringsverktøy)
lasvegassun.com 24.8.2009
Drug industry writers behind some articles purportedly written by doctors

A student who hands in a term paper under his own name when in fact it had been written by someone else has committed a serious breach of ethics.
The same is true for doctors who allow their bylines to appear above articles published in medical journals when in fact the articles were largely produced by ghostwriters pushing a product.

According to stories published Wednesday by The New York Times and the Associated Press, many doctors have been persuaded by drug companies to cooperate on such articles.

A “sophisticated ghostwriting program” used by London-based drugmaker GlaxoSmithKline to promote an antidepressant pill called Paxil was an example given by AP. Although the company says it has discontinued the ghostwriting program, the news service obtained court documents showing that it had used this marketing tactic. (...)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc (mintankesmie.no).)

- Medicinalindustri står i vejen for fri forskning

Medicinalindustri står i vejen for fri forskning
dagenspharma.dk 7.2.2012
Novo Nordisk og andre medicinalvirksomheder har i flere tilfælde nægtet at udlevere placebomedicin til uafhængige forskere.

Medicinalindustrien ser helst, at ingen andre tester deres produkters virkning og bivirkninger, skriver Dagbladet Information.

Ifølge avisen har blandt andre Novo Nordisk i flere tilfælde nægtet at udlevere placebo til forsøg foretaget af uvildige forskere, og uden placebo – intet forsøg.

Det er både dyrt og kompliceret at fremstille placebo selv. Derfor er forskere uden for industrien afhængige af, at virksomheder som Novo Nordisk velvilligt udleverer placebo, så kvaliteten af deres præparater kan kontrolleres.

Om lægemiddelindustriens tilbageholdenhed siger professor Peter Gøtzsche fra Det Nordiske Cochrane Institut til Information:

»De (industrien, red.) ønsker at styre den forskning, der laves på deres lægemidler. For når de gør det, så ved de, at resultaterne bliver mere positive, end når uafhængige forskere undersøger det samme. De er nervøse for at udlevere placeboen, fordi de risikerer, at der kommer noget frem, som viser noget helt andet, end det deres egne forsøg viser.« (...)

Politisk forargelse
Blandt politikerne er der bred enighed om, at det er umoralsk, når virksomhederne nægter at udlevere placebomedicin. Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil gennem lovgivning tvinge industrien til at samarbejde.

»Det er ikke private virksomheder, der skal afgøre, hvorvidt et forsøg skal gennemføres eller ej. Så jeg synes, det er helt rimeligt at sige, at de ganske enkelt skal udlevere placeboen,« siger Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix til Information.

Sundhedsminister Pia Olsen Dyhr (SF) er dog ikke enig i, at lovgivning er nødvendig. Hun vil i stedet gå i dialog med virksomhederne og forskningsverdenen for at komme problemet til livs. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

- Behandling av vitenskapelig uredelighet

Dealing with scientific misconduct (Behandling av vitenskapelig uredelighet)
BMJ 2007;335:524-525 (15 September)
Editorials
Europe needs policies for good scientific practice and for investigating misconduct allegations

International awareness of scientific misconduct is low.1 Codes of good practice and procedures for handling allegations of misconduct involving research throughout Europe are either underdeveloped or non-existent.

To help resolve this problem, the first world conference on research integrity will take place in Lisbon on 16-19 September 2007 (http://tinyurl.com/2b54xo). It was organised by the US Office of Research Integrity and the European Science Foundation—an association of 78 scientific research organisations in 36 European countries. The event is an opportunity to discuss the harmonisation of policies on scientific misconduct at European and international level. (...)

- Sponset forskning - et problem?

Reputations for sale? (Omdømme til salgs?)
bbc.co.uk 29.1.2007
Fiona Godlee is the editor in chief of the British Medical Journal and has written this article about Secrets of the Drugs Trials.

Panorama's account of GlaxoSmithKline's successful attempts to market Seroxat for use in children, despite the fact that its own published trial found evidence of serious adverse effects and failed to show benefit, is fascinating but depressingly familiar.

What is even more depressing is that such behaviour is still so widely tolerated within medicine.

There has been no shortage of outcry or official condemnation - including clear statements from the World Association of Medical Editors, the International Committee of Medical Journal Editors, and industry itself through its Good Publication Practice guidelines - that undeclared conflicts of interest and ghost writing are unacceptable.

But, you might reasonably ask, what use are such huffings and puffings in the face of the individual rewards on offer from drug companies.

Let's be clear what is and is not acceptable. There is nothing wrong with getting help from medical writers, provided they and their source of funding are clearly acknowledged.

Nor is there anything wrong with academics or clinicians working with industry, provided they remain personally accountable for everything they say.
What is clearly wrong is writers, academics, or clinicians concealing under their coat tails an army of company spin doctors intent on distorting the scientific record.

Legislation is not going to happen soon - the powerful industry lobby will make sure of that. Regulation is still inadequate.

So what can we do to change the blind-eye culture of medicine? In the interests of patients and professional integrity I suggest intolerance and exposure. (...)

And if journals discover authors who are guests on their own papers, they should report them to their institution, admonish them in the journal and probably retract the paper.

Reputations for sale are reputations at risk. We need to make that risk so high it's not worth taking." (...)

Det görs färre ickesponsrade läkemedelsstudier
Men fas-II prövningar minskar mest

Läkemedelsvärlden 2006(5) (Mai)
Läkemedelsstudierna fortsätter att minska i antal. Främst är det inledande studier på patienter, så kallade fas-II- studier, som blivit färre i Sverige. Andelen prövningar som inte finansieras av läkemedelsföretag har också sjunkit. (...)

Inte råd
Pierre LaFolie överläkare på Clinical Reserach Center vid Karolinska sjukhuset och medlem i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har också en annan förklaring:
- Den mycket enkla och rättframma orsaken är att det blivit mycket dyrare att bedriva klinisk forskning som en följd av det europeiska prövningsdirektivet. Regelverket idag är sådant att det egentligen bara är de professionella aktörerna som har råd att bedriva klinisk forskning på det sätt som det enligt lag ska göras. (...)

Kritik mot läkemedelsindustrin från konsumenthåll
Läkemedelsvärlden 2006(4)(April)
Den internationella konsumentorganisationen ICRT riktar i en ny rapport kritik mot de stora läkemedelsföretagen. Företagen fokuserar på vinst istället för på hälsa, man har bristfälliga säkerhetskontroller och genomför tveksamma kliniska försök. (...)

KONSUMENTKRITIK Den internationella testorganisationen ICRT, där svenska Konsumentverket och deras tidning Råd & Rön är medlem, har genomfört en granskning av hur 17 stora läkemedelsföretag sköter sitt samhällsansvar. Undersökningen bygger på en djupdykning i dokument av olika slag, intervjuer, enkäter och mediebevakning.

ICRT menar, enligt en artikel i senaste Råd & Rön, att det råder bristfälliga kunskaper om läkemedlens säkerhet när de godkänns. Många företag har också fått dra in mediciner från marknaden, till exempel Lipobay, Vioxx med flera. (...)

De kliniska prövningarna är ofta sponsrade av läkemedelsföretagen, vilket medför risk för ett partiskt resultat. Det är för starkt fokus på kortsiktiga vinster – majoriteten av forskningsbudgeten går till varianter av befintlig medicin istället för till nya och förbättrade läkemedel. Vidare råder det brister i öppenheten, bland annat kring prövningsresultat, marknadsföringsbudgetar och djurförsök.

Det finns också brister i uppföljningen och kontrollen av nya läkemedel, beträffande misstänkta biverkningar och andra negativa reaktioner. Mediciner som förknippas med allvarliga risker i granskningen är antidepressiva SSRI-preparat, antiinflammatoriska och smärtstillande cox 2-hämmare, kalciumantagonister mot högt blodtryck, blodfettssänkande statiner, antipsykotika läkemedel och medel mot erektionsstörningar.

Slutligen, skriver Råd & Rön, tas det för liten hänsyn tas till utvecklingsländernas sjukdomar och särskilda behov när nya läkemedel tas fram. (...)

- Industrisponsede studier gir oftere positive resultater

Cochrane-studie visar snedvriden publicering
lakemedelsvarlden.se 21.1.2009
Ytterligare en rapport konstaterar nu att läkemedelsstudier med positiva resultat publiceras oftare än de med negativa resultat. Den här gången är det ansedda Cochrane-institutet som gjort en genomgång.

METAANALYS Forskarna bakom Cochrane-rapporten har granskat fem studier som i sin tur undersökt om det finns en publikations-bias inom läkemedelsområdet. Slutsatsen av denna metastudie är att positiva resultat om läkemedel publiceras betydligt oftare än negativa.

Enligt rapporten publiceras 41 procent av alla läkemedelsstudier med negativa resultat. Bland de studier som har positiva resultat publiceras istället 73 procent. Därmed finns det en tydlig snedvridning åt det positiva hållet i medicinska databaser konstaterar rapportförfattarna med Sally Hopewell i spetsen.

De skriver också att det är viktigt för de forskare som gör översiktsartiklar eller metaanalyser att vara medvetna om snedvridningen. För att få korrekta resultat i en metaanlys av läkemedel rekommenderar författarna att man också tar med resultat från icke-publicerade studier. (...)

Industrisponsrade studier ger oftare positiva resultat
Läkemedelsvärlden 2006(5) (19 maj)
Kliniska studier inom det kardiovaskulära området, finansierade av vinstdrivande sponsorer, ger signifikant oftare positiva resultat än studier finansierade av icke vinstdrivande sponsorer. Det framgår av en studie i senaste numret av Jama.

SPONSRING Studien, utförd av Paul Ridker och Jose Torres vid Harvard Medical School i Boston, USA, analyserade 324 konsekutiva studier som publicerats i Jama, New England Journal of Medicine och Lancet under tidsperioden 1 januari 2000 och 30 juli 2005. Studierna skulle vara designade att besvara frågan om en behandling var bättre än jämförelsen, så kallad ”superiority”, inom det kardiovaskulära området.

21 av studierna angav inte hur de finansierades. 104 studier finansierades enbart av icke vinstdrivande sponsorer. 51 studier, motsvarande 49 procent, rapporterade ett signifikant positivt resultat för den nya behandlingen jämfört med jämförande behandling, medan 53 studier (49 procent) inte rapporterade något signifikant bättre resultat.

137 studier finansierades enbart av vinstdrivande sponsorer. Av dessa rapporterade 92 (67,2 procent) ett bättre resultat för den nya jämfört med den gamla behandlingen.

62 studier finansierades gemensamt av vinstdrivande och ickevinstdrivande sponsorer. Av dessa rapporterade 35 (56,5 procent) ett positivt resultat för nyare behandlingar.

205 studier utvärderade nya läkemedel. Av dessa var det 39,5 procent finansierade av ickevinstdrivande sponsorer som rapporterade bättre resultat för nyare läkemedel, 54,4 procent rapporterade bättre resultat om de var gemensamt finansierade och 65,5 procent om de var finansierade av en vinstdrivande sponsor.

Oavsett finansieringen tenderade studier som mätte surrogatvariabler, som till exempel biomarkörer, att rapportera ett mer positivt resultat. I det här fallet 67 procent av studierna, jämfört med 54,1 procent av studierna som mätte kliniska effektparametrar. (...)

(Anm: Reported Outcomes in Major Cardiovascular Clinical Trials Funded by For-Profit and Not-for-Profit Organizations: 2000-2005. JAMA. 2006;295:2270-2274.)

Clinical trials funded by profit making organisations tend to find positive results. BMJ 2006;332:1174 (20 May).)

Comparison of Schizophrenia Drugs Often Favors Firm Funding Study (Sammenlikning av legemidler mot schizofreni favoriserer ofte firma som finansierer studie)
washingtonpost.com 12.4.2006
Den farnaøytiske gigant Eli Lilly and Co. finansierte nylig fem studier som sammenliknet sitt antipsykotiske legemiddel Zyprexa med Risperdal, et konkurrerende legemiddel produsert av Janssen. Alle fem viste at Zyprexa var overlegent i behandling av schizofreni. (Pharmaceutical giant Eli Lilly and Co. recently funded five studies that compared its antipsychotic drug Zyprexa with Risperdal, a competing drug made by Janssen. All five showed Zyprexa was superior in treating schizophrenia.)

Men da Janssen sammenliknet de to legemidler i sine egne studiesponsede studier, kom Risperdal best ut i tre av fire. (...) (But when Janssen sponsored its own studies comparing the two drugs, Risperdal came out ahead in three out of four.)

Slike studier utgjør de samlede bevis som amerikanske leger stoler på når de forskriver antipsykotiske legemidler verdt 10 mlliarder dollar hvert år. (...) (Such studies make up the bulk of the evidence that American doctors rely on to prescribe $10 billion worth of antipsychotic medications each year.)

"Et helt uavhengig tilsyn må bygges opp som forteller, at "Her er områder hvor forsøk må gjøres," sa Drummond Rennie, viseredaktør i Journal of the American Medical Association. "Der vil være to klasser forsøk -- de troverdige og de ikke-troverdige." ("A perfectly independent agency has to be set up that says, 'Here are the areas where trials must be done,' " said Drummond Rennie, deputy editor of the Journal of the American Medical Association. "There will be two classes of trials -- the believable ones and the non-believable ones.")

Comparing Drug Studies (Sammenlikning av legemiddelstudier)
washingtonpost.com 12.4.2006
Industrisponsede direkte sammenliknende studier av antipsykotiske legemidler favoriserer generelt sponsorenes legemiddel fremfor sammenliknende legemiddel. (...) (Industry-sponsored head-to-head comparison studies of antipsychotic medicines generally favor the sponsors drug over the comparison drug.)

(Anm: Det fremgår av nevnte sammenlikning av legemiddelstudier at legemiddelfirmasponset forskning er 6 ganger (18 versus 3; 600 %) mer tilbøyelig til å favorisere eget legemiddel.)

- Sannsynligheten for at en eksperimentell medisin anbefales uten forbehold er over fem ganger større ved forsøk finansiert av legemiddelindustrien selv

Problemene med sponset medisinforskning
forskning.no 28.8.2005
Sannsynligheten for at en eksperimentell medisin anbefales uten forbehold er over fem ganger større ved forsøk finansiert av legemiddelindustrien selv, sammenlignet med offentlig finansierte forsøk.

Skal du få med deg den hele og fulle sannhet om et nytt medikament må du lese forskningsresultatene med lupe. Konklusjonen i denne typen forskningsrapporter er nemlig ofte farget av hvem som har finansiert forsøket.

5,3 ganger mer sannsynlig
Hvert andre forsøk som finansieres av legemiddelindustrien kommer frem til en positiv konklusjon, til fordel for den nye medisinen som er blitt testet. Offentlig finansierte forsøk får seg derimot bare til å anbefale den testede medisinen i 16 prosent av rapportene.

Resultatene er korrigert for andre faktorer som kan ha innvirkning på resultatet, og forskerne har kommet frem til en oddsratio på 5,3.

- Det vil si at det er 5,3 ganger mer sannsynlig at studier finansiert av legemiddelindustrien selv gir en uforbeholden anbefaling av det aktuelle legemiddelet, sier studiens medforfatter, overlege Christian Gluud ved CTU, til forskning no. (...)

Å selge piller
Undersøkelsen omfatter 370 tilfeldig utvalgte forsøk som er publisert i anerkjente legevitenskapelige tidsskrifter over hele verden i perioden 1971-2001. I alt 25 forskjellige medisinske tilstander inngikk i undersøkelsen, som hjertesykdommer, lungelidelser, gikt eller infeksjoner.

- Det er bemerkelsesverdig at industrien og de offentlige forskerne kommer frem til forskjellige konklusjoner, selv om de oppnår de samme behandlingsresultatene i forsøkene, sier lege Bodil Als-Nielsen til Berlingske Tidende. Hun er studiens hovedforfatter.

- På grunn av tidsnød er det mange leger som bare rekker å lese konklusjonene. Man skal ikke være blind for at legemiddelindustrien kan dreie konklusjonen i egen favør, fordi det for dem handler om å selge noen piller, sier Als-Nielsen. (...)

- Psykiatriske legemidler kommer bedre ut når firmaer betaler for studier

Psychiatric drugs fare favorably when companies pay for studies (Psykiatriske legemidler klarer seg bedre når firmaer betaler for studier)
usatoday.com 24.5.2006
Drug companies fund a growing number of the studies in leading psychiatric journals, and drugs fare much better in these company-funded studies than in trials done independently or by competitors, researchers reported Wednesday.

About 57% of published studies were paid for by drug companies in 2002, compared with 25% in 1992, says psychiatrist Igor Galynker of Beth Israel Medical Center in New York City.

His team looked at clinical research in four influential journals: American Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry, Journal of Clinical Psychiatry and Journal of Clinical Psychopharmacology.

In the report, released at the American Psychiatric Association meeting in Toronto, reviewers did not know who paid for the studies they evaluated, Galynker says. There were favorable outcomes for a medication in about:

  • Eight out of 10 studies paid for by the company that makes the drug.
  • Five out of 10 studies done with no industry support.
  • Three out of 10 studies done by competitors of the firm making the drug.

The findings don't prove the companies are knowingly biasing studies, says co-author Robert Kelly Jr., also with Beth Israel. The report didn't look at the evidence for bias in design of the studies.

As drug companies increasingly fund research that yields favorable outcomes for their drugs, there may be a built-in bias because journals are reluctant to publish studies with negative or inconclusive findings, Galynker says.
In October 2004, the pharmaceutical industry set up a database to allow publication of all studies, positive and negative, says Alan Goldhammer of the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, trade group for the drug companies. "We want to improve transparency," he says.

Because drug studies are very expensive, pharmaceutical companies fund those most likely to have a positive outcome, Goldhammer says. The firms weed out drugs that don't work and consult with the Food and Drug Administration to design trials that will pass muster with the FDA. "We're constantly trying to develop new drugs to treat mental illness," he says.

Posting a negative study on the database is voluntary. "And common sense dictates that the worse the drug does, the less likely you are to volunteer to beat yourself up publicly by sharing that," says Sidney Wolfe of Public Citizen, the Washington-based consumer advocacy group.

"We're seeing a huge tilting in the education of psychiatrists toward the industry point of view on psychiatric drugs," Wolfe says. "And that point of view is, 'Prescribe my drug, it's better.' "

The government should be funding more of this research because public programs, such as Medicare, pay so much for psychiatric drugs, Wolfe says. (...)

- Inhabile leger (sakkyndige)

Researchers Find Link between Avandia Defenders and Drug Companies (Forskere finner link mellom Avandia-forsvarere og legemiddelfirmaer)
lawyersandsettlements.com 21.3.2010
Rochester, MN: Forskergruppes resultater viser at eksperter som forsvarte Avandia mot negativ publisitet hadde økonomiske forbindelser til legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline. Resultatene reiser spørsmål om etikken til studieforfattere med forbindelser til legemiddelindustrien. (...) (Rochester, MN: A team of researchers has found that many of the experts who defended Avandia against negative publicity actually have financial ties to drugmaker GlaxoSmithKline. The findings raise questions over the ethics of study authors who have ties to the pharmaceutical industry.)

The study, published in the British Medical Journal on 3/18/10, concludes, "Disclosure rates for financial conflicts of interest were unexpectedly low, and there was a clear and strong link between the orientation of authors' expressed views on the rosiglitazone controversy and their financial conflicts of interest with pharmaceutical companies." (...)

(Anm: Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review. BMJ 2010;340:c1344 (18 March).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

Many Avandia defenders have drug co. ties: study (Mange forsvarere av Avandia hadde forbindelser til legemiddelfirmaer)
reuters.com 18.3.2010
(Reuters) - Praktisk talt alle eksperter som skrev fordelaktig om GlaxoSmithKline Plcs kriseramte diabeteslegemiddel Avandia hadde økonomiske forbindelser til legemiddelfirmaer, et resultat som viser behovet for å reformere slike forbindelser, uttalte amerikanske forskere torsdag. (Virtually all of the experts who wrote favorably about GlaxoSmithKline Plc's troubled diabetes drug Avandia had financial ties to drug makers, a finding that shows the need for reform of such relationships, U.S. researchers said on Thursday.)

A team at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, pored through more than 200 scientific studies and commentaries that offered positive opinions about the drug after a May 2007 study suggested Avandia significantly increased the risk of heart attacks.

De fant at 94 prosent av forfattere som forsvarte legemidlet, kjent under det generiske navnet rosiglitazone, hadde forbindelser til legemiddelfirmaer, og nesten halvparten hadde økonomiske forbindelser som representerte interessekonflikter. (...) (They found that 94 percent of the authors who defended the drug, known generically as rosiglitazone, had ties to drug companies, and nearly half had financial ties that presented a conflict of interest.)

(Anm: Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review. BMJ 2010;340:c1344 (18 March).)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- GlaxoSmithKline (GSK) gir norsk studie det glatte lag, og kaller den feilaktig og villedende

Glaxo says Paxil suicide study flawed, misleading (GlaxoSmithKline (GSK) opplyser at selvmordsstudie er feilaktig og villedende)
Reuters Health 22.8.2005 (indiadaily.com 22.5.2005)
LONDON (Reuters) - GlaxoSmithKline Plc fordømte mandag i sterke ordelag en studie fra norske forskere, som antyder at antidepressivaet Seroxat (Paxil) er linket til økt suicidal risiko hos voksne, og hevder at forskningen er feilaktig og villedende. (GlaxoSmithKline Plc on Monday slammed a study from scientists in Norway suggesting its antidepressant Paxil was linked to an increased suicide risk in adults, arguing that the research was flawed and misleading.)

GlaxoSmithKlines Seroxat (Paxil) og andre liknende legemidler er tidligere linket til selvmordsrisiko hos barn, og leger er på verdensbasis blitt advart at de ikke generelt bør brukes til de under 18 år. (GlaxoSmithKline's Paxil and other similar drugs have previously been linked to suicide risk in children, and doctors around the world have been warned they should not generally be used among under-18s.)

Men forskerne ved Universitetet i Oslo skrev i tidsskriftet BMC Medicine at legemidlet synes å påvirke voksne på samme måte. (But researchers at Oslo University wrote in the BMC Medicine journal that the drug also seemed to affect adults in the same way.)

Deres analyse av forsøk involverer mer en 1 500 pasienter fant syv selvmordsforsøk blant de som tok legemidlet og bare ett blant de som tok placebo. (Their analysis of trials involving more than 1,500 patients found seven suicide attempts among those taking the drug and only one among those taking a placebo.)

I en kunngjøring i svært sterke ordelag fra GSK, heter det at GSK anser analysen som villedende og at den fokuserer på feilaktige og selekterte data, innsamlet for 15 år siden da GSK søkte godkjenning for legemidlet, som også er kjent som Seroxat og paroxetine. (In a strongly worded statement, GSK said the analysis was misleading as it focused on incorrectly selected data, collected 15 years ago when GSK was seeking approval for the medicine, which is also known as Seroxat and paroxetine.)

"Det tjener bare til å skape forvirring og unødvendige bekymringer hos pasienter som bruker en SSRI (selektiv serotoninreopptakshemmer), slik som paroxetine, for behandling av depresjon," uttalte GSK. ("It serves only to cause confusion and unnecessary concern for patients using an SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor), such as paroxetine, for treatment of depression," GSK said.)

"Sub-analysen mislykkes også å godta de nåværende samlede data, som er betydelig mer omfattende og som nylig er blitt gjennomgått at EU-myndighetene." ("The sub-analysis also fails to acknowledge the current body of data, which is significantly more extensive and which has been recently reviewed by EU authorities.")

Eksperter ved European Medicines Agency bekreftet tidligere i år på nytt den positive nytte-risiko for Paxil i behandlingen av voksne med angst og depresjon. (...) (Experts at the European Medicines Agency earlier this year reaffirmed the positive benefit-risk for Paxil in the treatment of adult anxiety and depression.)

(Anm: Suicide attempts in clinical trials with paroxetine randomised against placebo. BMC Med. 2005 Aug 22;3:14.)

Jack Modell (03 October 2005) GlaxoSmithKline. Comments on this article (1). Paroxetine Association with Suicide Attempts Overstated. BMC Medicine (03 October 2005).

(Anm: GlaxoSmithKline (GSK) har senere, dvs. etter nevnte kraftsalve, måtte innrømme at Aursnes og kollegers resultater er korrekte, og at de i 17 år (bevisst?) har feilinformert pasienter, leger og publikum.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Farlig bedragi — Å skjule bevis på uheldige legemiddeleffekter

Dangerous Deception — Hiding the Evidence of Adverse Drug Effects (Farlig bedragi — Å skjule bevis på uheldige legemiddeleffekter)
NEJM 2006;355:2169-2171 (November 23)
September 30 is becoming a day of infamy for drug safety. On that date in 2004, Merck announced that rofecoxib (Vioxx) doubled the risk of myocardial infarction and stroke, and the company withdrew the drug from the market after 5 years of use in more than 20 million patients. On September 30, 2006, a front-page article in the New York Times reported that the Food and Drug Administration (FDA) had issued a warning that the antifibrinolytic drug aprotinin, widely used to reduce perioperative bleeding in patients undergoing cardiac surgery, could cause renal failure, congestive heart failure, stroke, and death. (...)

- Føler seg lurt av industrien

Stor feiring av Tidsskriftets 125 første år
Tidsskr Nor Lægeforen (9.1.2006)
Over 300 leger, redaktører og andre fagfolk var samlet i Oslo da Tidsskriftet feiret sitt 125-årsjubileum 9. januar. (...)

Jeffrey Drazen, redaktør av New England Journal of Medicine, deltok i debatten om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien. (...)

Se alle foredragene på nettvideo

Mange hadde kommet langveisfra for å delta, og flere store navn stod på talerlisten.

Blant dem var sjefredaktørene i tre av de fem største generelle medisinske tidsskriftene:Harold Sox fra Annals of Internal Medicine, Jeffrey Drazen fra New England Journal of Medicine og Catherine DeAngelis fra JAMA. De tre var, i likhet med åtte andre redaktører, i Norge i forbindelse med et møte i den internasjonale komiteen for redaktører av medisinske tidsskrifter – den såkalte Vancouver-gruppen. (...)

Føler seg lurt av industrien
Jeffrey Drazen og Cathy DeAngelis deltok i en debatt om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien. Begge gav sterkt uttrykk for at de følte seg lurt av legemiddelindustrien. De siktet da særlig til COX- 2-sakene, hvor det har vist seg at medikamentene Vioxx og Celebra verken er så effektive eller ufarlige som man først kunne få inntrykk av. Pfizers CLASS-studie ble publisert i JAMA i 2000 og Mercks VIGOR-studie ble publisert i New England Journal of Medicine samme år. Begge studiene viste seg å være manipulert på ulike måter. Både Drazen og DeAngelis uttrykte bekymring over at legemiddelfirmaene de siste årene har begynt å designe studier for å få resultatene de ønsker og dermed tjene mer penger. (...)

Redaktør av JAMA Catherine DeAngelis sammenliknet forholdet mellom tidsskriftene og industrien som et ekteskap. (...)

– Det siste tiåret har legemiddelindustrien gått fra å være forskningsorientert til å bli markedsorientert, sa DeAngelis. Som eksempel på hvor langt det er kommet, fortalte hun at det nå er 90 000 legemiddelkonsulenter i USA, det vil si omtrent én selger per sjuende lege. (...)

- Overdo$ed America: the broken promise of American medicine

Legemiddelindustrien lurer deg
M&H 2006(1);60 (24.3.2006)
Alt kan tilsynelatende kjøpes for penger, i hvert fall forskningsresultater som viser at virkningsløse eller endog farlige medisiner fungerer. Medikamenter mot høyt kolesterol, giktsmerter og plager i overgangsalderen begynner å komme i stadig dårligere lys.

Den amerikanske legen John Abramson (56) har skrevet en edruelig og viktig bok om hvordan amerikansk helsevesen manipuleres av den mektige legemiddelindustrien. Ikke bare amerikanske forbrukere, men også norske, blir lurt til å bruke medisiner som i virkeligheten ikke fungerer eller aldri burde blitt brukt. Legestanden er også ført bak lyset og skriver ofte ut medisiner som ikke er underbygget av forskning. ”Overdo$ed America: the broken promise of American medicine” kom ut i 2004 og ble solgt i 35.000 eksemplarer det første året. Stadig flere amerikanske leger begynner å skjønne alvoret i den situasjonen Abramson beskriver, og stadig flere vanlige mennesker erkjenner at legemiddelindustrien ikke er det spor bedre enn den kyniske tobakksindustrien. Mat&Helses utsendte har intervjuet den modige legen. (...)

- Administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen stiller seg undrende til kritikken

- Stiller meg undrende til kritikken
Aftenposten 9.1.2006
- Jeg opplever at man i industrien har høy integritet og stiller høye krav til de studiene som blir publisert. Han stiller seg undrende til Drazens påstander om at det er en negativ utvikling. Min erfaring er det motsatte, også i internasjonal sammenheng, sier administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen. Han erkjenner at sakene om Vioxx og Celebra har skadet industriens omdømme, men sier likevel: - Generelt kan både leger og pasienter ha tillit til legemiddelindustrien. (...)

(Anm: Comparing Drug Studies (Sammenlikning av legemiddelstudier)
(washingtonpost.com 12.4.2006)
.)

- Administrerende direktør Jean-Pierre Garnier opplyser at GSK vil bli legemiddelmarkedets svar på Microsoft

R&D surge will make GSK the Microsoft of drug market - Garnier (Økning i forskning og utvikling (R&D) vil gjøre GSK til legemiddelmarkedets svar på Microsoft - ifølge Garnier)
independent.co.uk 26.5.2006
Blockbuster-legemidler vil gi næring til utviklingen, opplyser administrerende direktør i farmasigiganten til Julia Kollewe (Blockbuster drugs will fuel pipeline, chief executive of pharmaceutical giant tells Julia Kollewe)

Før han går av om et par års tid, ønsker Jean-Pierre Garnier,administrerende direktør i GlaxoSmithKline, Europas største legemiddelprodusent, å få legemiddelfirmaets forretningsvirksomhet på stødig kurs mot det å bli Microsoft i den farmasøytiske verden. (Before he retires in two years' time, Jean-Pierre Garnier, the chief executive of GlaxoSmithKline, Europe's biggest drug maker, wants to put the business firmly on track to becoming the Microsoft of the pharmaceutical world.)

På det tidspunktet da fusjonen mellom Glaxo Wellcome og SmithKline Beecham til 107 milliarder pund fant sted i 2000, snakket arkitekten bak avtalen, Glaxos administrerende direktør Sir Richard Sykes, om å skape "Microsoft i den farmasøytiske industri". Nå tror Garnier, tidligere leder for SmithKline og mannen som ble administrerende direktør for det fusjonerte firma, at opptrapping av investeringer i forskning og utvikling på nye legemidler er avgjørende for å virkeliggjøre denne visjon. (...) (At the time of the £107bn merger of Glaxo Wellcome and SmithKline Beecham in 2000, the architect of the deal, Glaxo's chief executive Sir Richard Sykes, spoke of creating the "Microsoft of the pharmaceuticals industry". Now Mr Garnier, previously the head of SmithKline and the man who became the chief executive of the merged company, believes ramping up investment in the research and development of new drugs is crucial to making this vision come true.)

(Anm: Blockbuster drug; legemiddel med årlig salg over 1 milliard dollar. A blockbuster drug is a very popular drug that generates annual sales of $1 billion or more for the company that sells it. What Is a Blockbuster Drug? A blockbuster drug is an extremely popular drug that generates annual sales of at least $1 billion for the company that sells it. Examples of blockbuster drugs include Vioxx, Lipitor, and Zoloft. Blockbuster drugs are commonly used to treat common medical problems like high cholesterol, diabetes, high blood pressure, asthma, and cancer. (investopedia.com).)

- Forskere overdriver deres resultater

Forskere overdriver deres resultater
berlingske.dk 20.8.2006
Forskere fristes til at præsentere forskningsprojekter for positivt, viser en ny undersøgelse foretaget af overlæge Peter Gøtzsche fra Rigshospitalet.

Tæl kun de lyse timer. Det er måske et godt råd, når det gælder livet i almindelighed, men det er ikke nødvendigvis god videnskab. I en ny undersøgelse, offentliggjort i British Medical Journal, og i denne uge viderebragt i det danske Ugeskrift for læger, har overlæge Peter Gøtzsche fra Rigshospitalet påvist, at forskere inden for sundhedsvidenskabelig forskning ofte skildrer deres forskningsresultater i et alt for positivt lys. Eksempelvis kan det handle om, at forskerne udvælger de af deres resultater, der peger på sammenhænge mellem et medicinalprodukt og en medicinsk effekt, mens de ser bort fra de resultater, der ingen effekt påviser.

»Det svarer fuldstændig til at slå med to terninger og kun fortæller om de gange, hvor du får to seksere. Hvis du undlader at fortælle, hvor mange gange du har slået med terningen, så får du et helt misvisende billede af, hvad de to terninger kan,« siger Peter Gøtzsche. (...)

(Anm: Believability of relative risks and odds ratios in abstracts: cross sectional study. BMJ 2006;333:231-234 (29 July).)

- Er relative risici og odds-ratioer i resumeer troværdige?

Er relative risici og odds-ratioer i resumeer troværdige?
SEKUNDÆRPUBLIKATION Ugeskr Læger 2006;168(33):2678
(...) Fordelingen af p-værdier i intervallet 0,04-0,06 var ekstremt skæv. Man ville forvente, at antallet af p-værdier i in-tervallet 0,05 ≤ p < 0,06 svarede til antallet i intervallet 0,04 ≤ p < 0,05, men jeg fandt hhv. fem og 46, hvilket er et højst usandsynligt fund (p < 0,0001), hvis man antager, at forskere ikke er biasede, når de analyserer og rapporterer om data. (...)

(Anm: P = 0,04; signifikanssansynlighet; et mål for sikkerheten i konklusjonen; en p-verdi på 0,04 vil si at det er 96 % (1 - 0,04 = 0,96) sjanse for at funnet er reelt; p-verdier kan enkelt beregnes ved f.eks. bruk av et egnet dataprogram for statistisk analyse; f.eks. Sigmastat.) (Se: Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater.)

- Merck forsøkte å påvirke artikkel

Doctor: Merck tried to influence article (Lege: Merck forsøkte å påvirke artikkel)
Houston Chronicle 4.12.2005
Firma oppfordret ham til ikke å publisere advarsler mot bruk av Vioxx, sa han (Company urged him not to publish warnings against Vioxx use, he says)

En av landes fremste hjertespesialister vitnet lørdag om at ledere hos Merck forsøkte å presse ham til ikke å publisere en kritisk artikkel om Vioxx i et meget respektert medisinsk tidsskrift for fire år siden, og fortalte ham at han ville bli "brakt i forlegenhet" dersom han gjorde det. (One of the nation's top cardiologists testified Saturday that Merck officials tried to pressure him into not publishing a critical article about Vioxx in a highly respected medical journal four years ago, telling him he'd be "embarrassed" if he did so.)

Den artikkel, som utløste bekymringer over hele landet om det populære smertestillende midlet, advarte sterkt mot bruk av midlet fordi det kunne forårsake hjerteslag og hjerneslag. Artikkelen anmodet også Mercks ledelse om å utføre spesielle tester som analyserte disse risikoer. (That article, which touched off national concern about the popular painkiller, strongly cautioned against its use because it may cause heart attacks and strokes. The article also urged Merck officials to conduct specific tests analyzing those risks.)

Videre, Dr. Eric Topol, som for første gang viste interne dokumenter som antyder at ledere hos Merck forsøkte å vanne ut hans artikkel, var tydelig forskrekket over legemiddelgigantens handlinger. (Further, Dr. Eric Topol, when shown for the first time internal company documents suggesting that Merck officials sought to water down his article, was clearly aghast at the drug giant's actions.)

"Jeg er i virkeligheten sjokkert over dette," sa Topol, styreformann for avdelingen for kardiovaskulær medisin ved Cleveland Clinic. Senteret er betraktet som landets fremste medisinske fasilitet for cardiovaskulær behandling. (...) ("I'm actually appalled by this," said Topol, chairman of the department of cardiovascular medicine at The Cleveland Clinic. The center is considered the top medical facility in the country for cardiovascular care.)

Evelyn Irvin Plunkett saksøker Merck for dødsfallet til sin ektefelle, Richard "Dicky" Irvin, 53-årig fiskemat-selger fra Florida, som døde etter å ha tatt Vioxx i mindre enn en måned for å lindre ryggsmerter. (...) (Evelyn Irvin Plunkett is suing Merck over the May 2001 death of her husband, Florida seafood salesman Richard "Dicky" Irvin, 53, who died after taking Vioxx for less than a month to ease back pain.)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

- Federal judge orders 3rd trial in case against Vioxx maker Merck

Federal judge orders 3rd trial in case against Vioxx maker Merck
chron.com 30.5.2007
NEW ORLEANS — A federal judge has ordered a third trial in a lawsuit by a woman who blamed Merck & Co.'s painkiller Vioxx for the heart attack that killed her husband.

A cardiologist who testified for Merck misrepresented his qualifications in the second trial last year, U.S. District Judge Eldon Fallon ruled.

Jurors in that trial ruled in favor of Merck and against Evelyn Irvin Plunkett, whose first husband, Richard "Dickie" Irvin, died of a heart attack after taking Vioxx for less than a month.

Lawyers learned about the ruling Wednesday. It had been signed Tuesday, but was made available on the Internet a day later. (...)

GlaxoSmithKline

Psychiatrist indicted for fraud in Paxil trials (Psykiater anklaget for svindel i Seroxat-forsøk)
dailycomet.com 14.6.2007
NEW ORLEANS Dr. Maria Carmen Palazzo was indicted by a federal grand jury on 55 counts of health care fraud and false documentation in connection with a clinical trial of Paxil in children and adolescents, U.S. Attorney Jim Letten said on Thursday. (...)

According to the indictment, Palazzo, as a clinical investigator for SmithKline Beecham doing business as GlaxoSmithKline, fraudulently failed to maintain and prepare records required by the FDA for evaluation the drug's safety and effectiveness in children and adolescents.

If convicted, Palazzo faces a maximum term of 445 years, and a fine of $10.15 million, Letten's office said. (...)

LOCAL DOCTOR INDICTED BY FEDERAL GRAND JURY (LOKAL LEGE SIKTET AV FØDERAL STORJURY)
neworleans.fbi.gov 25.8.2005
(...) DR. PALAZZO, som spesialiserer seg i psykiatri, er også siktet for forseelser relatert til kliniske forsøk som involverer Seroxat (selges under bl.a. handelsnavnet Paxil i USA). Siktelsen går ut på at PALAZZO, som klinisk gransker for SmithKline Beecham, d/b/a GlaxoSmithKline, svindlerisk unnlot å overholde og utferdige arkivdokumenter krevd av FDA for evalueringen av Seroxats sikkerhet og effektivitet hos barn og ungdommer. (DR. PALAZZO, who specializes in psychiatry, is also charged with offenses relating to clinical trials involving Paxil. The indictment charges that PALAZZO, as a clinical investigator for SmithKline Beecham, d/b/a GlaxoSmithKline, fraudulently failed to maintain and prepare records required by the FDA for the evaluation of Paxil's safety and effectiveness in children and adolescents.)

Siktelsen er et resultat av en treårig etterforskning utført av United States Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, Food and Drug Administration's Office of Criminal Investigations, Federal Bureau of Investigation og Louisiana Medicaid Fraud Control Unit, som kulminerte med ransakningsordre utstedt for gjennomsøking av dr. PALAZZO'S kontorer og bolig. (...) (United States Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, the Food and Drug Administration's Office of Criminal Investigations, the Federal Bureau of Investigation and the Louisiana Medicaid Fraud Control Unit, culminating with search warrants issued for the search of DR. PALAZZO'S offices and residence.)

"Individer som er betrodd å nøyaktig evaluere sikkerheten og effektiviteten til et legemiddel for barn og ungdommer trenger å vite at de vil bli stilt til ansvar dersom de ulovlig overtreder sitt ansvar. Food and Drug Administration vil med stor flid fortsette å arbeide sammen med U. S. Attorney's Office så vel som stat og stalige byråer for å beskytte publikum og reise tiltale mot leger som DR. MARIA CARMEN PALAZZO som engasjerer seg i klinisk svindel." (...) ("Individuals who are entrusted to accurately evaluate the safety and effectiveness of a drug for children and adolescents need to know that they will be brought to justice if they criminally violate their responsibility. The Food and Drug Administration will continue to work diligently with the U. S. Attorney's Office as well as federal and state agencies to protect the public and prosecute physicians like DR. MARIA CARMEN PALAZZO who engage in clinical fraud.")

Dersom kjent skyldig, risikerer DR. PALAZZO opp til sekstito (62) år i fengsel og bøter opp til 4 250 000 dollar. Letten hos U. S. Attorney minner pressen og publikum på at en siktelse er en formell anklage og at saksøkte derfor må antas uskyldig inntil avsagt kjennelse basert på bevist skyld utover rimelig tvil. (...) (If convicted, DR. PALAZZO faces up to sixty-two (62) years in prison and fines of up to $4,250,000.00. U. S. Attorney Letten reminds the press and public that an indictment is a formal accusation and that the defendant must therefore be presumed innocent until adjudicated guilty based upon proof beyond a reasonable doubt.)

(Anm: The phrase "doing business as" (abbreviated DBA or d/b/a) is a legal term... (Uttrykket "gjøre forretning med" (forkortes DBA eller d/b/a) er et juridisk betegnelse... (wikipedia.org).)

Johnson & Johnson unnlot å rapportere dødsfall

U.S. Not Told of 2 Deaths During Study of Heart Drug (USA ikke informert om to dødsfall i studie på hjertelegemiddel)
New York Times 4.1.2006
Scios-enheten hos Johnson & Johnson sier i tilknytning til spørsmålene rundt uklarhetene om sitt legemiddel mot hjertesvikt, Natrecor, at firmaet har unnlatt å fortelle statlige kontrollører om dødsfallene til to pasienter i et klinisk forsøk på legemidlet. (The Scios unit of Johnson & Johnson yesterday added to the questions already clouding its heart failure medication Natrecor, saying the company had failed to tell federal regulators about the deaths of two patients in a clinical trial of the drug.)

De to dødsfallene er også utelatt i en rapport fra et kliniske forsøk publisert i oktober i Journal of Emergency Medicine, sa firmaet. Den artikkelen rapporterte 6 dødsfall innen 30 dager blant 237 pasienter gitt Natrecor eller andre behandlinger på skadestuen i sykehus i 2001 og begynnelsen av 2002. Fem av disse dødsfall var hos mennesker som hadde tatt Natrecor. (...) (The two deaths were also omitted from a report of the trial published in October in The Journal of Emergency Medicine, the company said. That article reported 6 deaths within 30 days among 237 patients given Natrecor or other treatment in hospital emergency rooms in 2001 and early 2002. Five of those deaths were of people who had taken Natrecor.)

"Når du snakker om dødsfall i kliniske forsøk, er feiltakelser ingen opsjon," sa dr. Arthur Caplan, en medisinsk etiker ved University of Pennsylvania. "Det er bare et område hvor vi må sørge for ubetinget, idiotsikker rapportering." ("When you're talking deaths in clinical trials, mistakes are not an option," said Dr. Arthur Caplan, a medical ethicist at the University of Pennsylvania. "It's just an area where we have to have absolute, foolproof reporting in place".)

Sist måned, ble legemiddelprodusenten Merck anklaget for å gi en uriktig fremstilling av resultatene for et klinisk forsøk for det smertstillende midlet Vioxx for å bagatellisere dets hjerterisiko. Studien ble publisert i november 2000, nesten fire år før Merck stanset salget av legemidlet på grunn av sikkerhetsbekymringer. (...) (Last month, the drug maker Merck was accused of misrepresenting the results of a clinical trial of the painkiller Vioxx to minimize its heart risks. The study was published in November 2000, almost four years before Merck stopped selling the drug amid safety concerns.)

Medtronic

Generously Rewards Doctors (Generøst belønnede leger)
New York times 24.1.2006
En fremtredende kirurg i Wisconsin ble et år betalt 400 000 dollar av Medtronic for en konsultasjonskontrakt som krevde ham bare åtte dagers arbeid. En annen lege i Virginia mottok nærmere 700 000 i konsulenthonorarer fra Medtronic for de første ni måneder av 2005. (...) (A prominent surgeon in Wisconsin was paid $400,000 a year by Medtronic for a consulting contract requiring him to work just eight days. Another doctor in Virginia received nearly $700,000 in consulting fees from Medtronic for the first nine months of 2005.)

Novo Nordisk

Novo anklages for at betale for markedsandele
berlingske.dk 29.1.2006
Novo Nordisk erkender, at enkelte sælgere har overtrådt firmaets markedsføringsprincipper i USA, men vil ikke kommentere sagen nærmere af hensyn til eventuelle retssager.

Efter flere år med stor fremgang på det amerikanske insulinmarked bliver der nu sat spørgsmålstegn ved Novo Nordisks markedsføring.

Den danske insulingigant med det pæne, hvidkitlede image har i mindst ét tilfælde betalt en apoteker direkte for at anbefale skift fra konkurrenten Eli Lillys produkter til Novos eller fra Novos billigere produkter til dyrere produkter. Det skriver avisen the New York Times. I en intern email er Novo-sælgere også blevet opfordret til at kræve noget til gengæld for de frokoster og middage, de betaler for lægerne. (...)

Drug Maker's Efforts to Compete in Lucrative Insulin Market Are Under Scrutiny (Legemiddelprodusenters streben for å konkurrere i lønnsomt insulinmarkedet granskes)
New York Times 28.1.2006
WASHINGTON — I årevis, Novo Nordisk, et dansk firma og en av de første produsenter av insulin, har deltatt i kappløpet bak Eli Lilly for å erobre det lukrative insulinmarked i USA. (...) (— For years, Novo Nordisk, a Danish company and one of the earliest makers of insulin, has raced behind Eli Lilly to capture the lucrative insulin market in the United States.)

Den 20. desember sa Novo at de hadde mottatt en stevning fra den amerikanske statsadvokat for østre distrikt av New York for dokumenter relatert til sin markedsføringspraksis. (...) (On Dec. 20, Novo said it had received a subpoena from the United States attorney for the Eastern District of New York for documents relating to its marketing practices.)

Offisielt, betalte Novo disse "anchors" for å lære opp pasienter om Novos produkter. (Officially, Novo paid these "anchors" to educate patients about Novo's products.)

Men to av tre tidligere legemiddelkonsulenter som deltok i programmet sa at Novo betalte ”anchors” så høye som 25 dollar for hver forskrivning de hjalp til med å bytte til høyere priset insulinprodukter. (...) (But two of the three former sales representatives who participated in the program said that Novo paid anchors as much as $25 for each prescription they helped switch to higher-priced insulin products.)

Et antall legemiddelfirmaer er kommet i konflikt med ”anti-kickback” lover. I oktober, sa Serono Laboratories seg skyldig i to tiltalepunkter for sammensvergelse og samtykket å betale 704 millioner dollar for å forlike siktelser om at de var engasjert i en innstudert penger under bordet system for å fremme salget av sitt AIDS-legemiddel, Serostim. I 2004, beskyldte aktor Pfizer forå betale leger for å forskrive sitt legemiddel Neurontin, og firmaet erkjente seg skyldig i to tiltalepunkter og betalte 430 millioner dollar. (A number of drug companies are running afoul of the anti-kickback law. In October, Serono Laboratories pleaded guilty to two counts of conspiracy and agreed to pay $704 million to settle criminal charges that it engaged in an elaborate kickback scheme to encourage sales of its AIDS drug, Serostim. In 2004, prosecutors accused Pfizer of paying doctors to prescribe its epilepsy drug Neurontin, and the company pleaded guilty to two criminal charges and paid $430 million.)

Statlige og føderale aktorer gransker regnskaper i andre tiltaleskaer og sivile saker for misbruk av markedsføring, alle taushetsbelagte. De mulige helsekonsekvenser for pasienter er imidlertid sjelden fremhevet. For eksempel, sa leger at aggressiv markedsføring av insulinprodukter kan skade pasienter. (...) (State and federal prosecutors are investigating scores of other criminal and civil cases of marketing abuse, all of which are under seal. The possible health consequences for patients are rarely emphasized, however. For instance, physicians say aggressive marketing of insulin products can hurt patients.)

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers to pay $499 million to settle probe
marketwatch.com 21.12.2006
Drugmaker cuts 2006 GAAP forecast cut (...)

Bristol-Myers Settles Suit on Drug Claims (Bristol-Myers forliker saksøkning på anmeldte krav for legemidler)
New York times 24.1.2006
Bristol-Myers Squibb sa i går at de hadde satt til side 185 millioner dollar for å forlike et klassesøksmål (class-action lawsuit) som anfører at firmaets aksjer var kunstig oppblåst av falske og villedende påstander som de fremsatte om et eksperimentelt blodtrykkslegemiddel. (Bristol-Myers Squibb said yesterday that it had put aside $185 million to settle a class-action lawsuit contending that the company's stock was artificially inflated by false and misleading claims it made about an experimental blood pressure drug.)

Søksmålet fra aksjonærer, inngitt til United States District Court for New Jersey i 2000, anførte at firmaledere og konsulenter beskrev legemidlet, Vanlev, som en mulig blockbuster til tross for sideeffekter fra angioedema, en hevelse som kunne interferere med åndedrett. (...) (The lawsuit by shareholders, filed in United States District Court for New Jersey in 2000, contended that company executives and consultants described the drug, Vanlev, as a potential blockbuster despite the side effect of angioedema, a swelling that could interfere with breathing.)

(Anm: Blockbuster drug; legemiddel med årlig salg over 1 milliard dollar. A blockbuster drug is a very popular drug that generates annual sales of $1 billion or more for the company that sells it. What Is a Blockbuster Drug? A blockbuster drug is an extremely popular drug that generates annual sales of at least $1 billion for the company that sells it. Examples of blockbuster drugs include Vioxx, Lipitor, and Zoloft. Blockbuster drugs are commonly used to treat common medical problems like high cholesterol, diabetes, high blood pressure, asthma, and cancer. (investopedia.com).)

SEC accuses former Bristol-Myers execs of fraud (SEC beskylder tidligere Bristol-Myers sjefer for svindel)
USA TODAY 22.8.2005
To tidligere ledere i Bristol-Myers Squibb, tidligere anklaget for kriminell sammensvergelse og tiltale for verdipapirbedrageri, ble mandag saksøkt av statlige kontrollører, som sier de to iscenesatte et prosjekt til 1,5 milliarder dollar for å svindle investorer. (Two former executives of Bristol-Myers Squibb, previously indicted on criminal conspiracy and securities fraud charges, were sued Monday by federal regulators, who say the two orchestrated a $1.5 billion scheme to deceive investors.)

Securities and Exchange Commission kunngjorde sivile søksmål mot, legemiddelprodusentens tildigere leder for finans, og Richard Lane, tidligere president for den verdensomspennende legemiddelgruppen. (...) (The Securities and Exchange Commission announced the civil lawsuit against Frederick Schiff, the drugmaker's former chief financial officer, and Richard Lane, former president of the worldwide medicines group.)

- Hvordan oppdage fabrikkerte data

How to detect data fabrication (Hvordan oppdage fabrikkerte data)
BMJ 2005;331 (30 July)
Rådatene fra en studie fremlagt for BMJ av R B Singh (se ovenfor) ble sendt til detaljert statistisk analyse. På s. 267 bekriver Al-Marzouki et al bruken av statistiske metoder for å oppdage datafabrikasjon ved sammenlikning av basisdata fra denne studie (diettforsøket) med de fra andre forsøk. I diettforsøket viser de en kombinasjon av karakteristisk trekk i basisdata (avvik, metoder, og ”digit preference” som sterkt tyder på data fabrikasjon. (...) (The raw data from a study submitted to the BMJ by R B Singh (see above) was sent for detailed statistical analysis. On p 267 Al-Marzouki et al describe the use of statistical methods for detecting data fabrication by comparing the baseline data from this study (the diet trial) with that from another trial. In the diet trial they show a combination of features in the baseline data (variances, means, and digit preference) that are strongly suggestive of data fabrication.)

Are these data real? Statistical methods for the detection of data fabrication in clinical trials (Er disse data ekte? Statistiske metoder for oppdagelse av datafabrikasjon i kliniske forsøk)
BMJ 2005;331:267-270 (30 July)
(...) Konklusjoner. Flere statistiske trekk ved data fra diettforsøket tyder så sterkt på datafabrikasjon at ingen annen forklaring er sannsynlig. (Conclusions Several statistical features of the data from the dietary trial are so strongly suggestive of data fabrication that no other explanation is likely.)

De statistiske analyser i kliniske forsøk er utført med den antagelse at dataene er ekte. Store utilsiktede feil kan bli oppdaget i løpet av dataanalyser,1 2 men dersom folk prøver å "dikte opp" data er det sannsynlig de gjør det på en slik måte at det ikke umiddelbart er selvsagte, ved å unngå alle nevneverdige store avvik. Ikke desto mindre, har uredelige data spesielle statistiske karakteristiske trekk som ikke er innlysende i data som inneholder utilsiktede feil, og flere analytiske metoder er blitt utviklet for å oppdage svindel i kliniske forsøk.3 4 BMJ har tatt en generell interesse i dette feltet og har publisert en bok om svindel og uredelighet, nå i sin tredje utgave, som har et kapittel om statistiske metoder for å oppdage svindel.5 (...) (Most statistical analyses of clinical trials are undertaken on the presumption that the data are genuine. Large accidental errors can be detected during data analysis,1 2 but if people are trying to "make up" data they are likely to do it in such a way that it is not immediately obvious, avoiding any large discrepancies. Nevertheless, fraudulent data have particular statistical features that are not evident in data containing accidental errors, and several analytical methods have been developed to detect fraud in clinical trials.3 4 The BMJ has taken a general interest in this field and has published a book on fraud and misconduct, now in its third edition, which has a chapter on statistical methods of detection of fraud.5)

Innsidehandel med data fra kliniske forsøk

Insider trading versus medical professionalism (Innsidehandel versus medisinsk profesjonalisme)
Lancet 2005; 366:781 (3 September 2005)
Lovgivere i USA ber staten etterforske anklager om at medisinske forskere forsyner investeringsanalytikere med data fra konfidensielle kliniske forsøk, som så bruker informasjonen til å omgå markedet. (...) (Lawmakers in the USA are calling for federal investigations of allegations that medical researchers are sharing confidential clinical trial data with investment analysts, who then use that information to beat the market.)

190 legemiddelfirmaer kan bli stevnet av FTC

190 Drug Firms May Get FTC Subpoenas (190 legemiddelfirmaer kan bli stevnet av FTC)
latimes.com 30.3.2006
Byrået is probing practices in the generiske marked som kan være anti-konkurransepreget. (The agency is probing practices in the generic market that may be anti-competitive.)
WASHINGTON — Federal Trade Commission uttalte på onsdag at de planla å stevne nærmere 200 farmasøytiske firmaer for å undersøke legemiddelindustriens mulige anti-konkurransepreget praksis for reseptbelagte legemidler. (The Federal Trade Commission said Wednesday it planned to subpoena nearly 200 pharmaceutical companies in a probe of possible anti-competitive practices in the prescription drug industry.)

Stevningene, som krever godkjenning av Office of Management and Budget, ville være en del av en granskning om farmasøytiske firmaer kveler konkurranse ved å lansere godkjente generiske kopier av sine egne merkevarelegemidler på et tidspunkt som sammenfaller med debyen for generiske utfordrere fra rivaler. (The subpoenas, which require Office of Management and Budget approval, would form part of an investigation into whether pharmaceutical companies are stifling competition by releasing authorized generic copies of their own brand-name drugs to coincide with the debut of generic challengers made by rivals.)

Åtti merkevareprodusenter ville være blant mottakerne av de 190 stevninger, som kunne sendes ut på sensommeren, sa FTC. En sluttrapport ville fullføres sent 2007. (...) (Eighty brand-name manufacturers would be among the recipients of the 190 subpoenas, which could go out late this summer, the FTC said. A final report would be completed in late 2007.)

Ikke noe sted å henvende seg om mistenkt uredelighet

Education and debate (Utdannelse og debatt)
Suspected research fraud: difficulties of getting at the truth. (Mistenkt forskningssvindel: vanskeligheter med å få frem sannheten.)
BMJ 2005;331:281-288 (30 July)
Når uredelig forskning er mistenkt og forskeren arbeider utenfor jurisdiksjonen til offentlige forskningsenheter, er der ingen steder for redaktørene å henvende seg. Dersom de ønsker å etterforske grunnlaget for sine bekymringer, er de alltid tvunget å gjøre det alene – en langdryg, kostbar, og vanskelig prosess. (BMJ 2005;331:281-288 (30 July) When research misconduct is suspected and the researcher is working outside the jurisdiction of official research bodies, there is nowhere for editors to turn. If they want to investigate their concerns, they are invariably forced to go it alone-a lengthy, costly, and difficult process.)

Rapid Responses to (Rask respons på):
Suspected research fraud: difficulties of getting at the truth. (Mistenkt forskningssvindel: vanskeligheter medå få frem sannheten.)

Investigating allegations of scientific misconduct (Etterforskning av vitenskapelig uredelighet)
Lederartikkel
BMJ 2005;331:245-246 (30 July)
Tidsskrifter kan bare gjøre så mye; det er nødvendig at institusjoner er villige til å etterforske. (...) (Journals can do only so much; institutions need to be willing to investigate.)

Problemene oppstår når der ikke er myndighet eller myndighetene ikke ser det som sin oppgave å etterforske. (The problems arise when there is no authority or the authority doesn't see it as its task to investigate.)

- Granskning av tidligere publiserte arbeider

Investigating the previous studies of a fraudulent author (Etterforskning av tidligere studier til en bedragersk forfatter)
Education and debate (Utdannelse og debatt)
BMJ 2005;331:288-291 (30 July)
(...) Manglende evne til legge frem rådata i elektronisk form er i seg selv meget sterke bevis på svindel. (...) (The failure to provide raw data in an electronic form is very strong evidence of fraud in itself.)

- Refleksjoner om gransking

Scandinavian Star-saken: - Jeg er nærmest sjokkskadet
vg.no 13.6.2014
Møte i for etterlatte og pårørende etter Scandinavian Star. Møtet ble holdt i Grefsen menighetshus. Jan Harsem, leder av støttegruppa (tv) og Terje Bergsvåg nestleder i Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star

Reaksjonene på at deler av etterforskningen av Scandinavian Star-brannen skal gjenopptas, er sterke.

Jan Harsem i Støttegruppa for de etterlatte og overlevende etter mordbrannen på «Scandinavian Star» reagerer nærmest med vantro på nyheten om at deler av etterforskningen skal gjenopptas etter 24 år:

- Jeg er nærmest sjokkskadet. Saken er nektet gjenopptatt mange ganger og så kommer dette nå, sier han til VG.

- At det skjer først nå etter så lang tid, er nærmest en skandale. Det burde skjedd for mange år siden, mener han.

Inhabil Busch
Terje Bergsvåg fra Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star, er glad for at deler av etterforskningen gjenåpnes:

- Jeg er kjempeimponert. Nå er jeg spent på hva riksadvokaten gjør. Saken foreldes i april neste år. Nå må det gis full gass. Det bør også vurderes om riksadvokat Tor Aksel Busch er rette mann til å vurdere politimesterens innstilling, sier Bergsvåg. (…)

(Anm: VG følger Scandinavian Star (vg.no).)

(Anm: Enka: – Jeg håper sannheten kommer frem (mintankesmie.no).)

(Anm: Frykter at politirapporten er en dekkoperasjon (aftenposten.no 14.6.2014).)

(Anm: – Det tok altfor lang tid å få saken gjenopptatt (nrk.no 14.6.2014).)

(Anm: «Scandinavian Star»: Jakten på gode svar. Ny etterforskning handler ikke bare om å finne nye bevis. (aftenposten.no 13.6.2014).)

(Anm: Tidslinje: Scandinavian Star-saken (aftenposten.no 13.6.2014).)

(Anm: »Jeg vil ikke gå i graven med min viden«. Skibsinspektør Flemming Thue Jensen undersøgte brandene, der hærgede Scandinavian Star i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. For første gang i 26 år bryder han tavsheden og fortæller, at brandene var professionelt udført - og at yderligere en brand var påsat på skibet. Stik modsat norsk politis forklaring. (politiken.dk 21.2.2016).

(Anm: Tidligere sjøfartsinspektør: Brannen på «Scandinavian Star» var påsatt. Mener det manglet 120.000 liter dieselolje. (...) Til TV 2 sier han det ville vært enkelt for politiet å finne ut av hvem som sto bak brannen. – Det burde være like enkelt å oppklare som et sykkeltyveri. Hvis man vil. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Scandinavian Star-etterforsker om påtenningen: – En av historiens verste dekkoperasjoner (tv2.no 21.2.2016).)

(Anm: Scandinavian Star-varsleren: – Det norske politiet har skyldt de pårørende en forklaring i 25 år. VARSLER: Flemming Thue Jensen er tilstede under pressekonferansen til Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star. (...) – Jeg har ikke tillit til norsk politi. Jeg er derimot villig til å møte i en rettssal, men ikke la meg avhøre, sier Jensen. (tv2.no 21.2.2016).)

(Anm: - Brannkatastrofen var en djevelsk plan! Nytt vitne mener en voldsom brann på Scandinavian Star var ren sabotasje - og at mannskapet tente på. (dagbladet.no 20.2.2016).)

(Anm: – To fra mannskapet tente på Scandinavian Star (tv2.no 20.2.2016).)

(Anm: Pårørende om ny «Scandinavian Star»- informasjon: Forstår ikke hvorfor dette kommer nå. (…) – Hvorfor kommer du først frem nå, spør Politikens journalist. Til det svarer den tidligere inspektøren at han har vært «bundet på hender og føtter». – Inntil for et halvt år siden var jeg en av sjefene i Sjøfartsstyrelsen, sier han til Politiken. (vg.no 20.2.2016).)

(Anm: Inspektør bryder 26 års tavshed: professionelle stod bag mordbrand. Søfartsstyrelsens skibsinspektør, Flemming Thue Jensen, afslører afgørende nyt om mordbranden på ’Scandinavian Star’ for 26 år siden. Det indsnævrer kredsen af mistænkte. (…) »Norsk politi er gået blindt efter, at brandstifteren var en af passagererne. De har lukket øjnene for, at en eller flere brandstiftere kan være fra besætningen. Hvis de havde formået det, lå de faktuelle kendsgerninger for fødderne af dem«, siger Flemming Thue Jensen. (politiken.dk 20.2.2016).)

Stabell reagerer på etterforskningen av «Scandinavian Star»: - Politiet slapp for tidlig da det ble vanskelig
vg.no 6.9.2013
** Eks-dommer: Eierskapet har potensiale til å endre alt

«Det er grunn til å stille spørsmål om de ansvarlige for skipet er stilt til ansvar». Lignende ord har blitt uttalt av pårørende og overlevende i 23 år. Disse stammer fra en dommer i Oslo tingrett. (...)

Refleksjoner om gransking
Hans Petter Graver Professor dr. juris
dagbladet.no 1.6.2006
DEN OFFENTLIGE debatten etter rapporten om UDI gir grunnlag for visse refleksjoner om gransking. Man kan få inntrykk av at mange ser en rapport fra en kommisjon som en endelig dom. Men det er ikke nytt at det står til dels kraftig strid om innholdet av rapporten til en offentlig granskingskommisjon. Stikkord som Politivoldsaken, Lundkommisjonen, Mehamn, Scandinavian Star og Partnair burde vekke noen assosiasjoner. En granskningsrapport er ingen dom, og en granskingskommisjon har ikke domstolenes autoritet til å sette et rettskraftig punktum. (...)

- Eliten er tjent med hemmelighold. (- Rammer de fattigste - Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner.) (- Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.)

(Anm: Eliten er tjent med hemmelighold. (…) - Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det. «Scandinavian Star» Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet. - Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup. Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt. (bt.dk 20.11.2012).)

(Anm: Politiet fortsetter Scandinavian Star-etterforskningen til våren 2016. (vg.no 25.6.2015).)

(Anm: – Scandinavian Star-rapporten er fullstendig verdiløs. Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star raljerer over politiets henleggelse av brannen som tok 159 menneskeliv i 1990. (aftenposten.no 16.8.2016).)

(Anm: »Scandinavian Star-efterforskning er en kæmpe fadæse«. Allerede inden Oslo Politi senere i dag præsenterer resultaterne af seneste efterforskning af mordbranden på Scandinavian Star, kalder formanden for Scandinavian Stars danske støtte forening efterforskningen for en »kæmpe fadæse«. (…) Det norske medie VG løftede i morges sløret for, at der næppe kommer meget nyt frem i jagten på brandstiftere og bagmænd, og det overrasker ikke formanden for Scandinavian Stars danske støtteforening, Mike Axdal. (jyllands-posten.dk 9.8.2016).)

(Anm: Politiet om Scandinavian Star: Ingen bevis for flere brannstiftere. Politiets nye etterforskning av dødsbrannen på Scandinavian Star etterlater ingen avgjørende nye funn. Politiets henlegger saken. -Ikke overraskende. Norske myndigheter har aldri vært interessert i å oppklare saken, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt. (aftenposten.no 10.8.2016).)

(Anm: Kaller Scandinavian Star-rapporten for en stor skandale. I 2015 oppnevnte Stortinget en egen uavhengig granskingskommisjon, og i går la kommisjonen rapporten fram for Stortinget. (…) Ifølge Klomsæt er utrederne kommisjonen har benyttet tidligere politifolk. Han mener at deres interesse for saksopplysning er svært fraværende, og at de ikke ville høre noe mer om noe annet enn det politiet har kommet fram til. - Det har preget hele saken i etterforskningen hele veien. Så for meg er dette «garbage in» og «garbage out», sier han og legger til: (dagbladet.no 1.6.2017).)

(Anm: Tvilen lever videre | Per Anders Madsen. Konspirasjonsteoriene om Scandinavian Star-etterforskningen har liten troverdighet. (…) Nok nå? Men er det ikke likevel nok nå? Må ikke både pårørende og alle vi andre erkjenne at denne tvilen dessverre er noe som kommer til å leve videre, og at det nå må bli ro rundt «Scandinavian Star»? (aftenposten.no 9.8.2016).)

(Anm: – Scandinavian Star-eierne var forfulgt av mystiske ulykker. (…) Forsikringssvindel. Selskapene Scandinavian World Cruises, som siden ble til Seaescape, opplevde i perioden 1983 til 1990 minst tre større skipsbranner. I tillegg kom den uoppklarte brannen om bord i Scandinavian Star da skipet var på vei fra Oslo til Frederikshavn 6. april 1990. Stiftelsen betegner flere av de tidligere brannene, grunnstøtingene og oljeutslippene som mistenkelige og utelukker ikke at det kan ha vært snakk om forsikringssvindel. (dn.no 10.4.2016).)

(Anm: Dansk sjøfartsinspektør: Peker ut nye drapsmenn på «Scandinavian Star». Verken påtalejuristen eller Oslo politidistrikt ønsker å svare på om dette er nye opplysninger etter «Scandinavian Star»-brannen. (aftenposten.no 21.2.2016).)

(Anm: »Jeg vil ikke gå i graven med min viden«. Skibsinspektør Flemming Thue Jensen undersøgte brandene, der hærgede Scandinavian Star i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. For første gang i 26 år bryder han tavsheden og fortæller, at brandene var professionelt udført - og at yderligere en brand var påsat på skibet. Stik modsat norsk politis forklaring. (politiken.dk 21.2.2016).

(Anm: »Jeg vil ikke gå i graven med min viden«. Skibsinspektør Flemming Thue Jensen undersøgte brandene, der hærgede Scandinavian Star i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. For første gang i 26 år bryder han tavsheden og fortæller, at brandene var professionelt udført - og at yderligere en brand var påsat på skibet. Stik modsat norsk politis forklaring. (politiken.dk 21.2.2016).

(Anm: Tidligere sjøfartsinspektør: Brannen på «Scandinavian Star» var påsatt. Mener det manglet 120.000 liter dieselolje. (...) Til TV 2 sier han det ville vært enkelt for politiet å finne ut av hvem som sto bak brannen. – Det burde være like enkelt å oppklare som et sykkeltyveri. Hvis man vil. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Scandinavian Star-etterforsker om påtenningen: – En av historiens verste dekkoperasjoner (tv2.no 21.2.2016).)

(Anm: Scandinavian Star-varsleren: – Det norske politiet har skyldt de pårørende en forklaring i 25 år. VARSLER: Flemming Thue Jensen er tilstede under pressekonferansen til Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star. (...) – Jeg har ikke tillit til norsk politi. Jeg er derimot villig til å møte i en rettssal, men ikke la meg avhøre, sier Jensen. (tv2.no 21.2.2016).)

(Anm: - Brannkatastrofen var en djevelsk plan! Nytt vitne mener en voldsom brann på Scandinavian Star var ren sabotasje - og at mannskapet tente på. (dagbladet.no 20.2.2016).)

(Anm: – To fra mannskapet tente på Scandinavian Star (tv2.no 20.2.2016).)

(Anm: Pårørende om ny «Scandinavian Star»- informasjon: Forstår ikke hvorfor dette kommer nå. (…) – Hvorfor kommer du først frem nå, spør Politikens journalist. Til det svarer den tidligere inspektøren at han har vært «bundet på hender og føtter». – Inntil for et halvt år siden var jeg en av sjefene i Sjøfartsstyrelsen, sier han til Politiken. (vg.no 20.2.2016).)

(Anm: Inspektør bryder 26 års tavshed: professionelle stod bag mordbrand. Søfartsstyrelsens skibsinspektør, Flemming Thue Jensen, afslører afgørende nyt om mordbranden på ’Scandinavian Star’ for 26 år siden. Det indsnævrer kredsen af mistænkte. (…) »Norsk politi er gået blindt efter, at brandstifteren var en af passagererne. De har lukket øjnene for, at en eller flere brandstiftere kan være fra besætningen. Hvis de havde formået det, lå de faktuelle kendsgerninger for fødderne af dem«, siger Flemming Thue Jensen. (politiken.dk 20.2.2016).)

- Hvem skal etterforske uredelighet i tidligere publiserte studier?

Investigating the previous studies of a fraudulent author (Granskning av tidligere studier fra en uredelig forfatter)
Richard Smith
BMJ 2005;331:288-291 (30 July)
Education and debate (Education and debate)
Dette år, trakk tidsskriftet Nutrition en studie av R K Chandra, og spørsmål er stilt ved integriteten til resten av hans arbeid. Hvem har ansvaret for granskning av tidligere arbeider og om nødvendig straffe forskeren og korrigere det vitenskaplige arkiv? (...) (This year, the journal Nutrition retracted a study by R K Chandra, and questions have been raised about the integrity of the rest of his work. Who has the responsibility for investigating previous work and if necessary punishing the researcher and correcting the scientific record?)

Konklusjoner (Conclusions)
Denne artikkel har reist en debatt mellom BMJ og Memorial University of Newfoundland over hvem som er ansvarlig for granskning av beskyldninger om uredelig forskning mot Chandra. I fraværet av nasjonal eller internasjonale enheter, tror jeg at ansvaret ligger hos Memorial University of Newfoundland. Det ligger helt opplagt ikke hos BMJ, som varslet om en av hans arbeider (uten å publisere det) og publiserte bare et par korte bruddstykker av Chandra for lenge siden. (This article has arisen from a dispute between the BMJ and Memorial University of Newfoundland over who has responsibility for investigating accusations of research misconduct against Chandra. In the absence of national or international bodies, I believe that the responsibility lies with the Memorial University of Newfoundland. It certainly does not lie with the BMJ, which blew the whistle on one of his papers (without publishing it) and published only a couple of short pieces from Chandra a long time ago.)

Imidlertid, ideelt sett, burde der være en internasjonal enhet som tar føringen — på denne og andre adresseløse saker. Dessuten, selv om vi mangler effektive mekanismer for behandling av slike saker trenger vi kanskje et virkemiddel for markering av studier som er under mistanke i databaser slik som PubMed. (...) (Ideally, however, there would be an international body to take the lead—on this and other cases that are left unaddressed. Furthermore, although we lack effective mechanisms for dealing with such cases we perhaps need a means of marking studies that are under suspicion in databases such as PubMed.)

(Anm: Author of retracted BMJ paper is ordered to pay $C1.6m to Canadian broadcaster. Ranjit Kumar Chandra, the doctor accused of fraud and financial deception by the Canadian Broadcasting Corporation (CBC), has been ordered to pay the broadcaster just over $C1.6m (£0.8m; €1.1m; $US1.2m) in costs after losing the court case he brought against it this summer.1BMJ 2015;351:h6211(Published 17 November 2015).)

Best å holde kjeft?

Best å holde kjeft
dagbladet.no 19.4.2006
Varsling: Ingen bør ta på seg den byrden det er å varsle om alvorlige forhold på sin arbeidsplass, skriver Jon Hustad. (...)

I alle de årene det eksisterte, avslørte Uredelighetsutvalget og dets byråkrati aldri noen form for juks, til tross for gjentatte påstander i media fra dets leder, Asbjørn Aakvaag, om at de snart ville ta personer for forskningsjuks. Et byråkrati som ikke på noe som helst vis greier å legitimere sin eksistens, vil også i Norge til slutt forvitre. Så ble det da til slutt også nedlagt.

NÅ VIL Forskningsrådet opprette et nytt etter at Jon Sudbø ble avslørt uten at vi hadde et permanent uredelighetsutvalg. Et nytt lovforslag om varsling er nå ute til høring. Jeg har liten tro på at dette vil hjelpe. Saugstad ble forfulgt ikke på grunn av regelverket, men til tross for dette. Norsk offentlig sektor og særlig forskningssektorene trenger en kulturendring. Maktmisbrukerne må avsløres i media, på institusjonene i den store offentligheten. Vi må lære oss å se varsleren som et gode, som en person som bedrer våre standarder og gjør samfunnet en tjeneste. (...)

- Jeg prøvde å stoppe dem
aftenposten.no 19.4.2006
Foreldrene forsøkte å stanse legene ved Rikshospitalet fordi de opplevde at det var noe galt med undersøkelsen av lille Fredrik. Dagen etter døde den lille gutten. (...)

Vil stoppe forskningsjuks
aftenposten.no 20.4.2006
Kunnskapsminister Øystein Djupedal har tro på at et nytt uredelighetsutvalg vil være nyttig i bekjempelsen av forskningsjuks og uetisk forskning. (...)

- Falske anklager
aftenposten.no 19.4.2006
I boken "Varsleren" fremkommer det at Ola Didrik Saugstad kjempet en innbitt og vanskelig kamp mot det nå nedlagte uredelighetsutvalget.

Utvalget til Norsk forskningsråd ble i sin tid nedsatt for å avsløre og granske uredelighet. Det avdekket fint lite, og forfatter Jon Hustad og Saugstad retter knallhard kritikk mot det de mener er utvalgets slette arbeid.

Noen av legene Saugstad anklager for uetisk forskning, beskylder ham for uredelighet.

- Det kom falske anklager om forskningsjuks. Det er i ettertid fastslått at påstandene var feilaktige, sier forfatter Jon Hustad.

Inhabilitet.
I boken fremsettes blant annet en rekke påstander om inhabilitet blant flere av utvalgets medlemmer.

- Saugstad fikk Forskningsrådet på nakken. Når man skremmer en varsler til taushet, så bidrar man også til taushet om uredelig forskning, sa Hustad på pressekonferansen i går.

Også jusprofessor Carl August Fleischer har engasjert seg i Saugstads mangeårige kamp, og har skrevet etterordet i boken.

- Denne saken viser en betydelig akademisk ukultur og total mangel på forståelse av habilitetsregler, sa Fleischer på pressekonferansen i går.

Hverken han, Saugstad eller Hustad har særlig tro på et nytt uredelighetsutvalg som er varslet av kunnskapsministeren etter at kreftforskeren Jon Sudbø tidligere i år ble tatt i forskningsjuks. (...)

- Glad for at sønnens skjebne blir kjent
vg.no 18.4.2006
Fredrik (22 mnd) døde etter medisinsk forsøk (...)

Skremmende eksempel
- Saken har vært en stor belastning, spesielt da uredelighetsutvalget skulle etterforske meg for forskningsjuks. Man blir veldig alene i en sånn prosess, sier Saugstad.

Han tror saken skremmer andre fra å varsle om kritikkverdige forhold innenfor helsevesenet og forskningsmiljøene.

- Denne saken skremmer vettet av alle som kunne tenke seg å ta opp slike saker innenfor det norske helsevesenet. Det viste også Forskningsrådet da de forfulgte saken, sier Saugstad. (...)

Etisk rensning
aftenposten.no 11.4.2006
Uredelighet: I lynfart har Kunnskapsdepartementet skrevet ferdig et lovforslag mot forskningsfusk. Det skal verne norsk forskning mot uredelighet, men formålet er også å berge dens rykte og økonomi.

Fredag før palmesøndag fikk Øystein Djupedal og hans byråkrater et av sine viktigste dokumenter godkjent av Kongen i statsråd. Lovforslaget "Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning" sendes nå Stortinget. Kunnskapsministeren håper de vedtar en lov før sommerferien.
I Ot.prp.nr. 58 (2005- 2006) foreslår Regjeringen et nasjonalt granskingsutvalg og flere regionale utvalg som skal behandle påstander om forskeres juks, enten de fusker med data, kopierer av andres arbeid eller på andre måter opptrer uredelig.

Lovforslaget omfatter regler for anke dersom noen føler seg urettmessig dømt. Det inneholder ikke straffebestemmelser, da Regjeringen mener arbeidsgiver eller andre instanser må bestemme represaliene. Det vil heller ikke ramme institusjoners uetiske adferd av den sorten som Aftenposten nylig avslørte ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Der forsøkte arbeidsgiveren å sette munnkurv på en forsker som gjorde politisk kontroversielle funn, og rykket ut offentlig for å svekke tilliten til hennes forskning. (...)

Tiltak mot juks
Øystein Djupedal Kunnskapsminister
dagbladet.no 10.4.2006
FORSKNING: Regjeringen legger fram et forslag til ny lov om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Det er grunn til å ha tillit til norsk forskning. Samtidig kan vi ikke se bort fra at uetisk og uredelig forskning forekommer. Uheldige koblinger mellom forskere og forskningsfinansierende institusjoner eller bedrifter har den senere tid reist spørsmål om forskningens frihet og uavhengighet. Det er videre gjennom pressen og tidligere undersøkelser blitt kjent flere tilfeller av uredelighet i forskning. Flere har derfor stilt spørsmålstegn ved om man kan stole på forskningen og om forskningen bør kontrolleres og reguleres nærmere. (...)

Nedsetter uredelighetsutvalg etter forskningsjuks
vg.no 14.1.2006
Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) vil nedsette et uredelighetsutvalg etter at det fredag ble avslørt omfattende juks i en norsk forskningsrapport.

INNKALT FORSKNINGSRÅDET: Kunnskapsminster Øystein Djupedal har kalt inn Forskningsrådet til mandag for å diskutere hva man må gjøre etter forskningsskandalen på Radiumhospitalet.

Han har innkalt Forskningsrådet til et møte mandag, der de skal diskutere hva som må gjøres.

- Dette er svært alvorlig fordi det skaper tvil om vi har gode nok systemer for å avdekke feil. Derfor vil jeg nedsette et uredelighetsutvalg, et forslag som allerede er fremmet, sier Djupedal til NRK.

Kompetansestøtte
Roy Gabrielsen i Forskningsrådet ser på et uredelighetsutvalg som en kompetansestøtte for forskningsorganisasjoner.

- Uredelighetsutvalget vil være en støtteorganisasjon for dem som opplever at deres forskere opptrer potensielt uredelig, sier han til NRK.

Han understreker også viktigheten av at etikkforståelse i forskningen må inn allerede i opplæringen av studentene som holdningsskapende arbeid.

Full gransking
Mens regjeringen jobber for å forhindre at noe lignende skjer igjen, har Helsetilsynet nå iverksatt full gransking av forskningsskandalen.

- En ting er norsk forsknings rykte, men aller viktigst er pasientene. Vi må være sikre på at ingen ble skadelidende, sier fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou til TV 2.

Saken blir omtalt som den mest alvorlige i norsk forskningsmiljø noensinne. Rikshospitalet-Radiumhospitalet sier til TV 2 at det trolig bare er én forsker som er involvert i jukset. De andre som var med i studien er uvitende om at dataene var fabrikkerte. (...)

Argumenter mot et uredelighetsutvalg

Slipp forskerne ut i offentligheten
mandagmorgen.no 22.1.2006
"Løsningen må være langt større åpenhet i kritikk og publisering av forskningen"

Forsknings-Norge og den interesserte offentligheten er i sjokk etter avsløringen av forskningsfusket ved Radiumhospitalet. Det er det all grunn til, men vi tror ikke mer byråkrati og et nasjonalt uredelighetsutvalg er svaret på svikten som er avdekket. Løsningen må være langt større åpenhet i kritikk og publisering av forskningen.

Hvordan kan man utvikle et system for fagfellevurdering og belønning innen forskningen som fremmer høyest mulig integritet? Det er hovedspørsmålet som bør stilles i kjølvannet av denne saken. Endringene må ta høyde for at den banebrytende forskningen i økende grad skjer i team, og ikke av enkeltpersoner alene. Det er viktig å fremme forskning som ikke for ensidig knyttes til enkeltpersoner, men som bæres oppe av kolleger med felles ansvar for miljøets renomme.

Det er mye tyder på at direkte fusk i forskningen bare er toppen av et isfjell som handler om forskningens manglende uavhengighet. I medisin og andre naturvitenskapelige fag kommer dette til uttrykk ved at forskerne bevisst eller ubevisst «tilpasser» sin forskning og publiseringen av denne til hva de tror kommersielle aktører kan være interessert i. På den måten tror forskeren at det vil bli lettere å få finansiert nye forskningsprosjekter. (...)

Forhåndsdømming i forskningsskandalen
Leder
morgenbladet.no 20.1.2006
Kritisk norsk forskningsjournalistikken har sannelig fått vinterfrisk vind i seilene denne uken. Ikke før ble den koreanske stamcelle-spesialisten Hwang Wo-Suk avslørt som bløffmaker, før nyheten om "jukseforskeren ved Radiumhospitalet" sprakk sist fredag. Jakthornet lød, og saken har rullet i absolutt alle norske medier siden. Den er åpenbart alvorlig. Men allerede helt ute av proporsjoner. Pressen jager i flokk, mannen er allerede dømt, hans medforfattere "er ynkelige". (...)

Vi er enige med dem som advarer mot å institusjonalisere mistillit, eller som tror at et statlig "uredelighetsutvalg" ville ha forhindret denne skandalen. Her må det manes til besinnelse. Man kan like gjerne snu på det og spørre om det faktum at Sudbø ble avslørt, ikke snarere er et eksempel på at kontrollsystemene faktisk fungerer? (...)

Strukturen skapes av storsamfunnet. Men kontrollen utøves i hovedsak best av forskersamfunnet selv. (...)

Væk med den statslige forskningskontrol
berlingske.dk 19.12.2005
Er det virkelig nødvendigt at have et statsligt organ til at kontrollere forskningen? Nej, svarer David Favrholdt. Gennem århundreder har vi haft en anden slags kontrol, der har været god nok, nemlig den der består i, at forskerne indbyrdes kontrollerer hinanden.

I 1992 oprettede Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd et udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed. Her kunne ansatte inden for sundhedsvidenskaberne, hovedsagelig læger, klage over kolleger, der ikke overholdt de regler, der gælder for videnskabeligt arbejde. Inden for sundhedsvidenskaberne forekommer der undertiden fusk med de data, der bruges som begrundelse for en teori. Det sker, at artikler i tidsskrifterne indeholder fejlslutninger, misvisende statistik og plagiater af andres undersøgelser. En lille procentdel - måske kun en promille - af forskerne falder for fristelsen til gennem regulært snyd at forsøge at kvalificere sig til stillinger eller til forfremmelse. (...)

Vi lever ikke i Hitlers Tyskland. Vi lever ikke i Sovjet. Vi lever i Danmark år 2005. Nedlæg dog dette UVVU. (...)

Storbritannia lanserer panel for å takle uredelighet innen forskning

UK launches panel to tackle research misconduct
BMJ 2006;332:871 (15 April)
A new independent body to tackle biomedical research misconduct in the United Kingdom was launched this week—but its powers will be limited to providing advice and promoting good practice.

The UK Panel for Health and Biomedical Research Integrity has been initially set up as a three year project, and its first priority will be to develop a code of practice applicable to universities, the NHS, and industry. (...)

Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler

Doctor Pleads Guilty to Research Fraud Involving Vioxx and Celebrex (Lege erklærer seg skyldig i forskningssvindel som involverer Vioxx og Celebrex)
pharmpro.com (23.2.2010)
BOSTON (AP) — A doctor accused of faking research for a dozen years in published studies that suggested after-surgery benefits from painkillers including Vioxx and Celebrex pleaded guilty Monday to one count of federal health care fraud.

An attorney for Dr. Scott Reuben said the anesthesiologist will have to repay $361,932 in research grants and forfeit assets worth at least $50,000 as penalty for his conduct following a plea hearing in U.S. District Court. (...)

Massachusetts Doctor Accused of Fraud by Faking Research (Lege fra Massachusetts anklaget for svindel ved å forfalske forskning)
pharmpro.com 15.1.2010
BOSTON (AP) — Federal prosecutors announced Thursday that they have filed a health care fraud charge against a doctor accused of faking research for a dozen years in published studies that suggested after-surgery benefits from painkillers including Vioxx and Celebrex.

Court documents indicate that Dr. Scott Reuben, an anesthesiologist, has agreed to plead guilty in exchange for prosecutors recommending a more lenient sentence of up to 10 years imprisonment, a $250,000 fine and forfeiture of assets worth at least $50,000 that Reuben received for the research.

Prosecutors allege the former chief of acute pain at Baystate Medical Center in Springfield sought and received research grants from pharmaceutical companies but never performed the studies. He fabricated patient data and submitted information to anesthesiology journals that unwittingly published it, court documents allege.

Reuben, a Longmeadow resident, took leave after the hospital said last year that a routine review found that some of his research was not approved by an internal hospital review board. Further investigation found 21 papers published in anesthesiology journals between 1996 and 2008 in which Reuben made up some or all data, the hospital said. Hospital officials said Reuben did not admit to the fabrications. (...)

Juks med studier av postoperative smerter
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1658-9 (27.8.2009)
En kjent internasjonal forsker har måttet trekke tilbake 21 av sine mye siterte artikler om medikamentell profylakse og behandling av postoperativ smerte. Hvilken betydning har dette for forskning og klinisk praksis? (...)

US researcher fabricated pain studies (Amerikansk forsker fabrikkerte smertestudier)
pharmatimes.com 12.3.2009
One of the largest cases of academic fraud has come to light after it was revealed that a researcher in the USA fabricated data in at least 21 studies on pain drugs.

The work of Scott Reuben, an anaesthesiologist at Baystate Medical Center in Massachusetts, has been the subject of an investigation since May last year. It now appears that he never conducted the clinical trials that he wrote about in journals.

Specifically, Dr Reuben’s ‘research’ had promoted the notion of shifting from nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to the newer COX-2 inhibitors, such as Merck & Co’s Vioxx (rofecoxib) and Pfizer’s Celebrex (celecoxib), and Bextra (valdecoxib). He had argued that using these drugs in combination with Pfizer’s Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) could be effective in decreasing postoperative pain and reduce the use of addictive painkillers during recovery. (...)

(Anm: Massachusetts Doctor Accused of Fraud by Faking Research (pharmpro.com 15.1.2010).)

Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles (Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler)
BMJ 2009;338:b966 (9 March)
A well known researcher who promoted the use of the non-steroidal anti-inflammatory drug celecoxib has admitted fabricating data in 21 of his 72 articles indexed by PubMed. The case is "among the biggest which has come to light," said Harvey Marcovitch, chairman of the Committee on Publication Ethics, an international forum for publishers and editors of peer reviewed journals.
Scott S Reuben, chief of the acute pain service at Baystate Medical Center in Springfield, Massachusetts, has admitted the fraud, says a notice issued by the centre in late January. (...)

Dr Reuben, who received research grants from Pfizer, the US manufacturer of celecoxib (marketed as Celebrex), and served on its speakers’ bureau, pioneered "multimodal analgesia," the combination of celecoxib with another Pfizer drug, the anticonvulsant pregabalin (Lyrica). The combination, Dr Reuben claimed, was preferable to opioids, and it became a mainstay in pain management.

James Eisenach, editor in chief of Anesthesiology, said that Dr Reuben’s research was central to the claim that celecoxib reduces pain at six and 12 months after surgery. He said that the fraud creates a "hole" in pain research and casts doubt on claims about celecoxib.
Dr Eisenach says in an editorial to be published in the May 2009 issue of Anesthesiology (http://pdfs.journals.lww.com/anesthesiology/9000/00000/99939.pdf) that the retracted articles "have been considerably cited since 2002" and that mere retraction of the articles will not be enough. He says that the journal will use its peer review system "to assure that these articles are no longer cited by our authors." He also calls for "submission of studies reexamining the questions that seemed to be answered by Reuben in the retracted studies." (...)

Legemiddelfirma anklaget for svindel

Antidepressant Marketing Tactics Lead to Federal Lawsuit (Salgsteknikk for antidepressiva førte til statlig søksmål)
Psychiatr News 2009;44(7):6 (April 3) (American Psychiatric Association)
Government prosecutors say the maker of citalopram and escitalopram concealed unfavorable clinical trial results from the public and bribed physicians with kickbacks to increase market share.

The U.S. Department of Justice has accused Forest Laboratories of conducting a "fraudulent scheme to market and promote" unapproved indications for its antidepressants citalopram and escitalopram and paying kickbacks to induce physicians to prescribe those medications. (...)

Drug Maker Is Accused of Fraud (Legemiddelfirma anklaget for svindel)
nytimes.com 25.2.2009
The Justice Department charged the drug maker Forest Laboratories on Wednesday with defrauding the government of millions of dollars by illegally marketing the popular antidepressants Celexa and Lexapro for unapproved uses in children and teenagers.

In a civil complaint filed by the United States attorney’s office in Boston, federal prosecutors alleged that former top executives at Forest concealed for several years a clinical study that showed that the drugs were not effective in children and might even pose risks to them, including causing some to become suicidal.

From 2001 to 2004, Forest heavily promoted results from another clinical trial it had financed that showed that the drugs were effective, without disclosing the negative study to those researchers, its own medical advisers or its sales representatives, the complaint said.

An official of Forest, which is based in Manhattan, said the company’s lawyers were reviewing the complaint and did not have an immediate comment. Celexa and Lexapro are two versions of the same drug, citalopram. The drugs are currently approved by the Food and Drug Administration only for adults. (...)

According to court papers, Forest was aware of two studies started in the late 1990s to help win F.D.A. approval for the use of Celexa to treat depression in children. (...)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt.) (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Heroin (diacetylmorphine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

– Jente (12) tok LSD. Jente skal ha fått LSD på et arrangement lørdag kveld. (– Ambulanse på vei til stedet, da symptomene som beskrives er forenelig med stoffet og inntak.)

(Anm: – Jente (12) tok LSD. Jente skal ha fått LSD på et arrangement lørdag kveld. Omkring klokken 01.20 fikk politiet melding fra foreldrene til en 12 år gammel jente. Ifølge politiet sier jenta at hun har tatt LSD som hun fikk tak i på et arrangement i Stavanger lørdag kveld. – Ambulanse på vei til stedet, da symptomene som beskrives er forenelig med stoffet og inntak. Politiet følger opp, meldte politiet. (dagsavisen.no 25.11.2018).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

– Serotonin syndrome (SS). Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. (- Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi.) (- Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet.)

(Anm: Serotonin syndrome. Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi. Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet. (...) (Serotonin syndrome is a potentially lifethreatening complication of psychopharmacological drug therapy. The syndrome is produced most often by the concurrent use of two or more drugs that increase brainstem serotonin activity and is often unrecognised because of the varied and non-specific naure of its sympthomatlogy. Serotonin syndrome is characterized by alteration in cognition, bahavior, autonomic nervous system function and neuromuscular activity.) American Family Physician 1995;52:1475-82.)

- Serotoninsyndrom (SS): En klinisk oppdatering. (- I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).)

(Anm: Serotoninsyndrom (SS): En klinisk oppdatering. (…) I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).) (- Ikke desto mindre kan SS klart bli livstruende og i noen tilfeller har dødsfall opptrådt til tross for tidlig og aggressiv behandling. (…) SS kan teoretisk forårsakes av ethvert legemiddel eller kombinasjon av legemidler som effektmessig kan øke den serotonerge neurotransmisjon (Fig. 2). Dyremodeller for SS tyder på at det primært først og fremst opptrer via stimulering av postsynaptiske 5-HT1A reseptorer i hjernestammen.43,99,105. I tillegg er stimulering av postsynaptisk 5-HT2 reseptorer sannsynligvis også involvert selv om det er mindre viktig enn 5-HT1A reseptorer i forklaringen av hele SS37,45. Crit Care Clin 1997;13:763-83.)

Kommentarer til ovennevnte: Hvordan begrense/bekjempe medisinsk uredeligehet?

Skal publikum kunne ha tillit til de forskningsresultarer som publiseres bør alle leger pålegges å offentlig deklarere mulige sosiale og/eller økonomiske interessekonflikter, som mulig kan påvirke integriteten og habiliteten relatert til den pasientbehandling og den forskning den angjeldende lege utfører på vegne av offentlig og privat virksomhet.

I tillegg bør alle leger, legemiddelfirmaer og legemiddelkontroller pålegges å publisere alle rådata som viser mulige bivirkninger for det enkelte legemiddel og behandling, slik lovverket egentlig krever.

Dersom det ikke opprettes registre, som løpende formidler essensiell informasjon fra medisinske studier, dvs. ikke er full åpenhet om rådata og legenes mulige interessekonflikter, er det heller ikke mulig å kontrollere/forhindre forskningsjuks.

For pasienter, er ikke en såkalt "sann effekt av behandling" det viktigste, men det å kunne motta en korrekt, lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om risiko-versus-kostnad-nytte-verdi.

Selv om et legemiddel, som f.eks. Vioxx, for enkelte pasienter mulig har en såkalt "sann smertestillende effekt," er dette mest sannsynlig av underordnet betydning for de titusener av pasienter som enten er skadet eller er døde grunnet legemiddelutløst hjerteinfarkt, hjerneslag osv.

For de involverte leger, forskere og det angjeldende legemiddelfirma betyr det økonomisk sett lite eller ingenting hvorvidt legemidlet er trukket fra markedet, ettersom de uansett vil sitte igjen med milliarder av kroner i fortjeneste etter sin aggressive markedsføring, selv etter at (en brøkdel av) de pasienter og etterlatte som direkte eller indirekte er påført skade av legemidlet har fått utbetalt såkalte rettmessige pasientskadeerstatninger.

Forskningsjuks og manglende rettssikkerhet for skadelidte pasienter bidrar sterkt til at legemiddelindustrien er den mest lønnsomme virksomhet på verdensbasis.

Når politikerne velger å opprettholde/vedlikeholde et misforhold i økonomisk prosessrisiko mellom den enkelte medborger og offentlig og privat virksomhet, hvilket medfører at de skadelidte pasienter som måtte velge å gå til søksmål risikerer økonomisk ruin (grunnet mulige ilagte saksomkostninger dersom saken tapes), er forskningsjuks (dvs. tilbakeholdelse av negativ informasjon) i utgangpunktet lønnsomt.

Et eksempel på dette er VIOXX, hvor Mercks aksjekurs stiger når firmaet viser såkalte finasielle muskler, dvs. investerer i produktet eller merkevaren rettsikkerhet, slik det fremgår i en artikkel publisert i New York Times:

Merck Profit Up, Adds to Vioxx Legal Funds (Mercks overskudd opp, øker rettslig fond for Vioxx)
New York Times 31.1.2006
NEW YORK (AP) -- Merck & Co. sa tirsdag at salgsoverskuddet økte 2 prosent i fjerde kvartal idet legemiddelfirmaet har satt av ytterligere 295 millioner dollar til rettslig forsvar relatert til sin tilbaketrekkelse av det smertestillende midlet Vioxx. (NEW YORK (AP) -- Merck & Co. said Tuesday its profit edged up 2 percent in the fourth quarter on flat sales as the drug company set aside an additional $295 million for legal defense costs related to its withdrawn painkiller Vioxx.)

Merck sa de tjente 1,12 milliarder dollar, eller 51 cent per aksje, for kvartalet oktober-desember sammenliknet med 1,1 milliarder dollar, eller 50 cent per aksje, i forrige års periode. Inntekten var nesten flat på 5,77 milliarder dollar versus 5,75 milliarder for et år siden. (...) (Merck said it earned $1.12 billion, or 51 cents a share, for the October-December quarter compared to $1.1 billion, or 50 cents a share, in the year-ago period. Revenue was nearly flat at $5.77 billion versus $5.75 billion a year ago.)

P-verdier

P = 0,04; signifikanssansynlighet; et mål for sikkerheten i konklusjonen; en p-verdi på 0,04 vil si at det er 96 % (1 - 0,04 = 0,96) sjanse for at funnet er reelt; p-verdier kan enkelt beregnes ved f.eks. bruk av et egnet dataprogram for statistisk analyse; f.eks. Sigmastat.) (Se: Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater.)

Vioxx-studier var marknadsföring

Vioxx-studier var marknadsföring
lakemedelsvarlden.se 19.8.2008
En studie som Merck gjorde av biverkningar på Vioxx var i själva verket en del av företagets marknadsföring. Studiens syfte var att öka försäljningen av preparatet. (...)

Merck Vioxx study was for marketing: researchers (Forskere: Merck Vioxx-studie var markedsføring)
reuters.com 19.8.2008
NEW YORK (Reuters) - The primary purpose of a 1999 clinical study that Merck & Co Inc said was done to test side effects of Vioxx was actually to support a marketing campaign before the now-withdrawn painkiller's launch, according to U.S. researchers.

The real aim of the study, called Advantage, was to promote prescription of the new medicine when it became available -- a so-called "seeding" project -- the researchers said on Tuesday. (...)

Merck Vioxx Trial Done to Boost Sales, Study Finds (Update1) (Merck Vioxx-forsøk utført for å øke salget, ifølge studie)
bloomberg.com 18.8.2008
Aug. 18 (Bloomberg) -- Merck & Co.'s marketing department devised a study on the painkiller Vioxx to persuade 600 doctors involved in the trial to prescribe the drug and recommend it to their peers, researchers say.

Their conclusions are based on 100 internal company memos and reports about the study known as Advantage obtained from lawsuits against Whitehouse Station, New Jersey-based Merck over heart risks tied to Vioxx, now withdrawn. The trial of 5,557 patients started in 1999, just as Vioxx was cleared for sale, according to the Annals of Internal Medicine report.

The study, which tested the drug's safety in the stomach, was primarily crafted by Merck's marketing department to get doctors to prescribe Vioxx, the researchers wrote. The report provides some of the first evidence of what is thought to be a widespread practice: recruiting doctors for a study to boost their confidence in a new drug and get them to promote it to colleagues, they said. (...)

'Patients at Risk'
"By publishing this article, we hope to shine a light on a practice that appears to be widespread, that really involves an element of deception because patients aren't told the true purpose of the trial,'' Sox said. "This is one practice that appears to put patients at risk when there may be little or no scientific benefit to the research. Indeed, some patients were injured by the drug.'' (...)

- Vitenskapelig æresforfatterskap

Vitenskapelig æresforfatterskap
BO TERNING HANSEN - forsker, Kreftregisteret
aftenposten.no 26.8.2010
Det er ingen tvil om at det er et reelt problem at høyerestående forskere av og til utnytter unge forskere i den vitenskapelige verden, slik Nils Christian Stenseth beskriver i sin kronikk 23. august. Han nevner blant annet æresforfatterskap, hvor enkelte forskere gjennom sin maktposisjon får plass på forfatterlisten uten å ha bidratt, slik reglene for vitenskapelig forfatterskap tilsier. Denne uheldige praksis er utbredt. Forskermiljøene må gjøre mer for å komme dagens stilltiende aksept av juks til livs.

Et sted å begynne kunne vært at alle vitenskapelige tidsskrifter krevde at hver enkelt forfatter selv beskrev sin
rolle i prosessen som ledet frem til det ferdige manuskript. Man kunne da evaluere om den enkelte forfatter oppfyller de formelle krav til vitenskapelig forfatterskap. Eventuelt måtte æresforfatterne selv lyve eksplisitt for å opprettholde dagens praksis. Det tror jeg de fleste ville unngått.

Et annet viktig bidrag for å bekjempe vitenskapelig uredelighet er at vi åpent tør drøfte dette tabuemnet. (...)

Hindrer fri publisering
aftenposten.no 23.8.2010
NILS CHR. STENSETH- professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, Preses, Det Norske Videnskaps-Akademi
Som en etablert forsker ønsker jeg å sette intellektuell trakassering på dagsorden: Både for å forsvare den enkelte og for at samfunnet skal få fullt utbytte av det arbeid som våre forskertalenter utfører, skriver Nils Chr. Stenseth.

- Det er uakseptabelt at folk med «intellektuell makt» misbruker denne til å hindre fri flyt av ideer og resultater.

Det har de siste årene vært mye diskusjon rundt trakassering på jobben – det være seg sosial utestenging, ryktespredning eller seksuell trakassering. Langt sjeldnere trekkes frem hva jeg vil kalle intellektuell trakassering ved universiteter og høyskoler: det vil si situasjoner der veiledere eller andre etablerte medarbeidere styrer prosessen rundt publisering av forskningsresultater etter egen agenda.

Når etablerte forskere blokkerer publisering av forskningsresultater som går mot deres forutfattede mening, eller når de krever å få en mer synlig plass som forfatter på publikasjonene, begår de intellektuell trakassering. (...)

Diverse artikler

Researcher is arrested for falsifying his results
BMJ 2014;348:g4249 (25 June 2014)
A former researcher at Iowa State University who spiked rabbit blood samples to make it look as though a potential HIV vaccine was working, earning millions in US federal grants, has been arrested and indicted in a federal court on four felony charges of making false statements. (…)

Novartis Drug Scandal May Taint Japanese Clinical Research
pharmatimes.com 1.10.2013
A health ministry panel on Monday questioned Novartis Pharma K.K.'s use of clinical research data in promoting the sale of its blood pressure-lowering drug Diovan, saying it "could constitute misleading advertisement" following the revelation that some of the data was manipulated.

The Japanese unit of Swiss pharmaceutical company Novartis AG promoted its product, released in Japan in 2000, by saying it also works better than other competitors' drugs in reducing incidences of brain strokes or angina, according to the panel's interim report.

While the panel expressed concern that the scandal may have tainted the credibility of clinical research conducted at Japanese institutions, there appear to be many hurdles in getting to the bottom of the entire case that have not been fully disclosed. (...)

Differences in Reporting of Analyses in Internal Company Documents Versus Published Trial Reports: Comparisons in Industry-Sponsored Trials in Off-Label Uses of Gabapentin
PLoS Med 2013;10(1):e1001378
Background Details about the type of analysis (e.g., intent to treat [ITT]) and definitions (i.e., criteria for including participants in the analysis) are necessary for interpreting a clinical trial's findings. Our objective was to compare the description of types of analyses and criteria for including participants in the publication (i.e., what was reported) with descriptions in the corresponding internal company documents (i.e., what was planned and what was done). Trials were for off-label uses of gabapentin sponsored by Pfizer and Parke-Davis, and documents were obtained through litigation. (...)

Eli Lilly settles corrupt foreign practices complaint for $29.4m (Eli Lilly forliker anklager om korrupt utenlandspraksis med 29,4millioner dollar)
BM J2012;345:e8694 (27 December 2012)
The drug company Eli Lilly and Co has agreed to a $29.4m (£18.2m; €22.3m) settlement with the US Securities and Exchange Commission for violation of the US Foreign Corrupt Practices Act in a legal agreement signed on 20 December.1 The 1977 antibribery act made it “unlawful for certain classes of persons and entities to make payments to foreign government officials to assist in obtaining or retaining business.”

The settlement concerns activities by Lilly subsidiaries in Brazil, China, Poland, and Russia, some as early as 1994. Company headquarters learnt of some of the activities but didn’t do enough to halt them.

In Brazil the activities involved larger than normal discounts to local distributors, who in turn used part of that revenue to bribe local officials to purchase Lilly products. In China local sales managers falsified expense records to hide gifts, entertainment, and spa treatments to government healthcare providers to encourage them to purchase more Lilly products. (...)

(Anm: US Securities and Exchange Commission v Eli Lilly and Company. (U.S. Securities and Exchange Commission).)

Study Finds Older Male Scientists Likelier to Commit Research Fraud (Studien finner eldre mannlige forskere mer sannsynlig å begå forskningsjuks)
health.usnews.com 22.1.2013
Violations included fabrication, plagiarism and falsification

TUESDAY, Jan. 22 (HealthDay News) -- Male and older scientists are more likely than female and younger colleagues to commit research misconduct, according to a new study.

Researchers analyzed data from the U.S. Office of Research Integrity, which investigates allegations of misconduct in research funded by the U.S. Department of Health and Human Services. Misconduct includes violations such as fabrication, falsification and plagiarism.

Of about 230 people who committed scientific misconduct between 1994 and 2012, 66 percent were men. The disparity in research misconduct between men and women was highest among senior scientists, according to the study, which was published Jan. 22 in the online journal mBio. (...)

(Anm: Males Are Overrepresented among Life Science Researchers Committing Scientific Misconduct. mBio 2013;vol. 4(1):e00640-12 (22 January).)

Research misconduct in the UK
Editorial
BMJ 2012;344:d8357 (4 January)
Research misconduct can harm patients, distort the evidence base, misdirect research effort, waste funds, and damage public trust in science. Countries all over the developed world are now recognising the need to set up systems to deter, detect, and investigate research misconduct. Why does the United Kingdom have no plans to do the same?

As Aniket Tavare outlines in the linked feature (doi:10.1136/bmj.d8212),1 high profile cases of misconduct have led the United States, Canada, Sweden, Norway, and Poland, among others, to create formal mechanisms for overseeing research integrity. In most countries responsibility lies with the institutions, but oversight varies greatly, and it is unclear which systems are most effective and efficient. None is perfect—the remit of the US Office of Research Integrity is limited to publicly funded health research; Australia’s recently established Research Integrity Committee is already being criticised for lacking teeth. But each system shows that the problem has been acknowledged, that institutions accept primary responsibility, and that governments and funders are seriously committed to tackling misconduct openly and with a range of statutory powers. (...)

En forskers kval
morgenbladet.no 8.4.2011
«En kollega oppfordret meg til forskningsjuks. Hva gjør jeg?» spør en stipendiat fra Oslo. Morgenbladets etiker svarer.

Spørsmål: Jeg har fått en e-post fra en kollega med en tydelig oppfordring til brudd på forskningsetikk. Jeg mener at saken bør rapporteres til fakultetet. Jeg har et dårlig forhold til denne kollegaen og frykter at hun vil gå ut med falske anklager mot meg (noe hun tidligere har gjort) hvis jeg anmelder henne. Etter min mening ligger ansvaret hos sjefen, som er godt kjent med saken og har mottatt den samme e-posten, men ikke kommer til å gjøre noe. Han har vist seg selv å være sløv når det gjelder etiske normer og forskningsskikk. Dessverre er det utbredt i akademia at etiske retningslinjer blir tolket så sjenerøst i ens egen eller andres favør at de til slutt ikke blir oppfylt lenger. Hvis jeg sier ifra, kan det skape en ubehagelig situasjon for alle involverte parter, meg selv inkludert. Mitt problem er at jeg ikke ser dette som et godt argument for å la være. Hva skal jeg gjøre? Stipendiat, 31, Oslo (...)

Stent studies don't reflect "real world" patients
reuters.com 7.4.2011
NEW YORK (Reuters Health) - Stroke-preventing devices are not being tested in people who resemble the patients most likely to receive them, a new study shows.

The researchers looked at tests being done as part of "post-market surveillance studies," which test products that are already approved and in general use by the public.

They found that patients who had small mesh tubes, called stents, placed into their neck in these studies were healthier than other patients in a broader nationwide registry of people who received stents.

"We were surprised," said Dr. Robert Yeh, the lead author of the study and a cardiologist at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

"The intention and presumption of most post-marketing studies is that they represent the group of patients that we see in clinical practice."

Yet the patients in the larger registry database who weren't in the post-marketing studies were 50 percent more likely to have had a stroke in the past, and were four times as likely to die in the hospital, Yeh said.

"When we look at these results (from post-marketing surveillance) we should be a little bit careful in applying them to the patient in front of us," Yeh told Reuters Health. (...)

Hjerneforsker diktet opp 784 rotter
aftenposten.no 4.4.2011
Juks på samlebånd fra en svært profilert hjerneforsker gir mareritt for universitetet i København. Det begynte med fiktive rotter.

Hun hadde på en måte alt, men dansk forsknings diva hadde fløyet for høyt da det raknet fra flere kanter. Den 37 år gamle hjerneforskeren vakte oppsikt medsort skinnlue bak rattet i sin åpne røde sportsbil med fornavnet sitt på skiltet. Milena Penkowa har gitt danskene hakeslipp på samlebånd og bekreftet stadig flere kollegers følelse av at noe skurret. (...)

Dårlig sak. Ringvirkningene er store for Københavns Universitet, menrektor er foreløpig fredet. Dagens vitenskapsminister varsler at universitetet skal under lupen. Et internasjonalt ekspertpanel skal grave dypt i Milena Penkowas forskning. Derfor gruer også flere av Penkowas uskyldige medforfattere seg for fremtiden. (...)

Medical Research Fraud Risks Millions of Patients' Lives in Europe
healthland.time.com 7.3.2011
(...)
The doctor in question, Joachim Boldt, may have forged up to 90 studies on the safety and effectiveness of drugs known as colloids, which are used to boost blood volume in patients undergoing surgery. Boldt, 57, was the chief anesthesiologist at Ludwigshafen Hospital in Rhineland and the leading advocate of colloids. His studies were published in respected British medical journals and led to a wider application of the drugs, even though they had been shown in previous studies to be more dangerous than similar, cheaper drugs. (...)

Officials first became suspicious of Boldt's findings when readers of an article published in the U.S. journal Anesthesia and Analgesia noticed that the patterns of his data were "too perfect to be believed," reported the U.K.'s Daily Telegraph.

Medical guidelines regarding the use of colloids, which were followed by a number of British medical groups, were withdrawn for re-evaluation after it was revealed that four crucial studies on which the recommendations were based would be retracted. "The profession I represent does not want to be associated with potentially fraudulent research," John MacFie, president of the Association of Surgeons, told the Daily Telegraph, urging other doctors to stop using colloids.

German medical authorities are reviewing 92 of Boldt's publications. Meanwhile, allegations that the doctor forged signatures of co-authors on his studies, tested drugs on patients without their consent and claimed payments for operations he had never performed are the subject of a criminal investigation. (More on Time.com: Bruesewitz v. Wyeth: What the Supreme Court Decision Means for Vaccines) (...)

Felt av fiktive forsøksrotter
universitetsavisa.no 8.2.2011
Danske medier kaller det den største forskerskandalen i Skandinavia i nyere tid. Det var et stort antall fiktive forsøksrotter som til slutt felte hjerneforskeren Milena Penkowa. Nå har Københavns Universitet anmeldt henne for dokumentfalsk.

Hjerneforsker Milena Penkowa hadde i løpet av syv år gått fra en vanlig stipendiat til å bli hele Danmarks forskeryndling. Et glitrende talent innenfor nevrovitenskap, med en imponerende vitenskapelig produksjon, spennende medisinske patenter på gang, deriblant oppdagelser som visstnok kunne føre til en kur for alvorlige nevrologiske sykdommer.

I 2009 ble hun tildelt den høythengende Eliteforsk-prisen. Medieyndlingen innen dansk forskning skulle være med å bygge landets akademiske anseelse i verden. (...)

Forskerskandale: Dansk professorkjendis tatt i juks
tv2nyhetene.no 8.2.2011
Den verdenskjente danske hjerneforskeren Milena Penkowa er politianmeldt i det som omtales som Skandinavias største forskerskandale. Avsløringen går helt opp på ministernivå.

Danske medier kaller det den største forskerskandalen i Skandinavia i nyere tid. Den prisbelønte danske forsker- og professor, Milena Penkowa, har de seneste årene fremstått som en av verdens ledende hjerneforskere. (...)

Ingen norske forskere
Ifølge databasen over vitenskapelige artikler Scopus, står Milena Penkowa oppført med totalt 82 publikasjoner innen primært nevromedisin, biokjemi, genetikk, molekylærbiologi og generell medisin. Det skriver norske Universitetsavisa.

Penkowa har sampublisert med minst 150 medforfattere er sitert 1244 ganger av andre forskere. Hun har institusjonstilhørighet ved Københavns Universitet, Rigshospitalet, University of Tasmania, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Barcelona.

Hun har blant annet samarbeidet faglig med danske, svenske og finske forskere, men ingen norske, ifølge en gjennomgang Universitetsavisa har foretatt. (...)

Forskere kan føle sig presset til fusk
epn.dk 13.11.2010
Forskerne sættes under pres, også økonomisk, hvis de vil have gang i karrieren.

Forskere kan i mange situationer føle sig så pressede økonomisk, at det frister dem til at snyde med resultaterne.

Det siger professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ulla Birgitte Vogel samt formanden for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), Henrik Gunst Andersen, til Kristeligt Dagblad.

De fastslår begge, at presset opstår, fordi forskerne skal have offentliggjort så mange artikler som muligt, hvis de vil have gang i karrieren og samle penge ind til arbejdet.

Og resultaterne skal helst publiceres i fine tidsskrifter som det britiske The Lancet.

Debat om hæderlighed
Debatten om forskernes hæderlighed er blusset op, fordi Weekendavisen fredag kunne fortælle, at en anerkendt hjerneforsker ved Københavns Universitet mistænkes for at have fusket med sine forskningsresultater.

Forskeren, Milena Penkowa, modtog sidste år Videnskabsministeriets EliteForsk-pris, men risikerer nu at blive indklaget for UVVU.

UVVU modtog i 2009 12 klager over videnskabelig uredelighed, og antallet bliver nogenlunde det samme i år, oplyser formanden, Henrik Gunst Andersen.
Flere internationale undersøgelser, hvor forskerne svarer anonymt, tyder dog på, at snyd er endnu mere udbredt.

Toppen af isbjerget
Henrik Gunst Andersen tror også, at de sager, som udvalgene får kendskab til, kun udgør toppen af isbjerget.

- Nogle klager afviser vi hurtigt, men ellers går vores undersøgelser typisk på, om forskerens data er ægte eller bevidst konstruerede, fordi man med vold og magt vil bevise noget bestemt, siger han. (...)

Forsker jukset – 5 års jobb må slettes
aftenposten.no 10.11.2010
Kopierte data flere ganger Forskeren kopierte data fra svarskjema om barns utbytte av å drive idrett. Nå må fem år med forskning ved
Norges idrettshøgskole makuleres som følge av jukset.

I seks år har forskergruppen ved Norges idrettshøgskole (NIH) undersøkt barn og unges psykososiale utbytte av å drive idrett. Prosjektet, som har fått tre millioner kroner i bevilgninger fra Forskningsrådet, var i sluttfasen. Resultatene var i ferd med å klargjøres for publisering. Nå må alt arbeid legges ned og alle data slettes. En av forskerne i gruppen vedgår å ha manipulert datamaterialet som ligger til grunn for forskningen. (...)

Vetenskapsrådet kritiserar forskare för manipulation
dagensmedicin.se 16.9.2010
Den fuskanklagade professorn vid Göteborgs universitet har medvetet och vid upprepade tillfällen fabricerat och manipulerat forskningsdata. Det konstaterar Vetenskapsrådet i en utredning.

– Det är mycket grova saker som den här forskaren har gjort, säger Jan Stålhammar, jurist och sekreterare i den expertgrupp som på Vetenskapsrådets uppdrag har utrett ärendet.

Dagens Medicin har tidigare berättat om den fuskanklagade professorn. Misstanken handlar om att forskaren, som tidigare var verksam vid Karolinska institutet, i flera fall skulle ha ändrat i tidigare doktoranders manus som i dag är publicerade i vetenskapliga artiklar. (...)

Professor varnas för plagiat
dagensmedicin.se 29.6.2010
En professor vid Göteborgs universitet varnas för att ha plagierat en artikel från den medicinska tidskriften Lancet.

Professorn fick sin artikel publicerad i en annan tidskrift förra året, rapporterar Göteborgs-Posten. En redaktör på Lancet larmade om att den påminde om en artikel som publicerats där 2004.

Göteborgs universitets egen utredning visade att professorn ”medvetet brutit mot allmänt accepterade etiska normer i form av plagiering av annans vetenskapliga artikel”. Nu har Statens ansvarsnämnd beslutat att tilldela honom en varning. (...)

Misconduct is a behaviour, not a state (Forseelser er en atferd, ikke en tilstand)
BMJ 2010;340:c2852 (28 May28 May)
Regulating medical students

In Yates and James’s paper on identifying risk factors at medical school for subsequent professional misconduct, "professional misconduct" and "found to have shown professional misconduct" are the same.1 These are related but not identical outcomes. An alternative interpretation of their findings would be that the British disciplinary process is biased against men from less privileged backgrounds who struggled in the early years of their academic career. Or the profession may be overly sympathetic to misbehaving women from higher social classes who settled into medical school without problems. (...)

Datalagring i medisinsk forskning
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1044-5 (20.5.2010)
I den nye helseforskningsloven som trådte i kraft i 2009, heter det at helseopplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at det blir nesten umulig å kontrollere om publiserte data er ekte eller fiktive. Det vil også være vanskelig å kontrollere langtidsvirkninger av intervensjoner i medisinsk forskning. (...)

Kontroll av data
Lagring er viktig for å kunne kontrollere bl.a. at det ikke er fusket med data og at det ikke er brukt falske pasienter. Dersom det i et forskningsprosjekt er nødvendig med 500 deltakere, men det synes vanskelig å få tak i de siste 150, vil det kunne være fristende å dikte opp disse. Videre er det tenkbart at man kan endre på pasientdata for å gjøre resultatene av studier mer interessante og lettere publiserbare. Dersom alle grunnlagsopplysningene skal slettes bare 30 dager etter at melding er sendt Regional etisk komité om avsluttet prosjekt, vil det være nesten umulig å kontrollere om data i den endelige studien representerer ekte eller fiktive forsøkspersoner og målingsresultater. Uredelighet og fusk er dessverre et reelt problem også i Norge, og ethvert tiltak som kan hindre dette er viktig og nødvendig. (...)

The new CONSORT statement
Editorials
BMJ 2010;340:c1432 (23 March)
The guidance is clear, but awareness and endorsement are lagging behind
Full and transparent reporting of results of clinical trials is essential for assessing the quality of healthcare interventions. Inadequate reporting of trials is common, and it impedes the use of trial results in healthcare research and practice.1 Consequently, during the past 15 years, a series of reporting guidelines have been developed and recently collected by the Equator Initiative (www.equator-network.org).2 The pioneering first step of this framework was the CONSORT statement in 1996,3 which provided recommendations for the publication of randomised controlled clinical trials, the gold standard to assess healthcare interventions. The 2010 update of the statement (doi:10.1136/bmj.c332)4 is accompanied by a comparative study by Hopewell and colleagues (doi:10.1136/bmj.c723),5 which assesses whether the quality of reporting of randomised trials has improved since publication of the CONSORT statement in 2001. (...)

Positiva artiklar om Avandia kopplas till industrin
lakemedelsvarlden.se 22.3.2010
Enligt en genomgång som publicerats i British Medical Journal har många av de forskare som bedömt att fördelarna överväger nackdelarna med diabetesmedlet Avandia från Glaxosmithkline kopplingar till industrin.

Författarna bakom genomgången menar att detta är ytterligare ett bevis för att det behövs förändringar i systemet för att inte förtroendet för vetenskapliga artiklar ska försvinna helt. Totalt gick forskarna från bland annat Mayo Clinic i Rochester i USA igenom 202 vetenskapliga artiklar som publicerats sedan maj 2007. (...)

LÄNKAR Läs artikeln i BMJ. (...)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

Vitenskapelig uredelighet – alvorlig, forsettlig eller grovt uaktsomt?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:515-6 (11.3.2010)
Overalt og til alle tider har det forekommet brudd på forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. Det kan være vanskelig å fastslå om en kritikkverdig handling kommer inn under forskningsetikklovens bestemmelser. Profylaktiske tiltak mot brudd med god vitenskapelig praksis bør settes inn tidlig i forskerkarrieren, og seniorforskeren bør gå foran som et godt eksempel. (...)

Forsker utestengt etter plagiering
dagbladet.no 8.2.2010
Medisinsk forsker ved NTNU kopierte avsnitt fra vitenskapelig artikkel. Nektet publisering i et amerikansk tidsskrift i tre år.

En medisinsk forsker ved NTNU kopierte et avsnitt fra en annen vitenskapelig artikkel inn i sin egen. Forskeren er nektet publisering i et amerikansk tidsskrift i tre år.

Plagieringen ble oppdaget da tidsskriftet lot fageksperter (referees) gå gjennom artikkelen. En av dem oppdaget at deler av teksten var identisk med et avsnitt i en artikkel publisert av en annen forsker for fire år siden, skriver Adresseavisen.
Kopieringen av et avsnitt på 15 linjer er gjort uten henvisninger til originalen. (...)

Wakefield was dishonest and irresponsible over MMR research, says GMC
BMJ 2010;340:c593 (29 January)
Andrew Wakefield, the gastroenterologist whose suggestion of a link between autism, bowel disease and the measles virus sparked a UK wide scare over the safety of the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine, has been found guilty of dishonesty and irresponsibility by the General Medical Council.

The UK regulator held that Dr Wakefield abused his position, subjected children to intrusive procedures such as lumbar puncture and colonoscopy that were not clinically indicated, carried out research which flouted the conditions of ethics committee approval and brought the medical profession into disrepute. (...)

- Vaksinekritisk lege handlet uetisk
vg.no 28.1.2010
Legen som antydet at det fantes en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, handlet uetisk, fastslår rådet som fører tilsyn med britiske leger.

Legen Andrew Wakefield offentliggjorde en artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 1998, der han hevdet å kunne påvise en sammenheng mellom vaksinen og utvikling av autisme og tarmsykdommer hos barn. (...)

Selv sier legen at rådets konklusjon er grunnløs og urettferdig.

Rådet har ikke sagt noe om Wakefield hadde rett eller ikke, men kun gått gjennom metodene hans.

Neste skritt for rådet er nå å vurdere om Wakefield skal fratas autorisasjonen sin som lege. En slik avgjørelse er imidlertid ikke ventet før om flere måneder. (...)

Professor is charged with dishonesty over statements on access to full trial data
BMJ 2009;339:b4556 (3 November)
The former research dean of Sheffield University’s medical school was accused of dishonesty at a General Medical Council hearing on 2 November for allowing a journal to publish a false claim that he had seen all the data in a research study of which he was the lead author.

Richard Eastell, who heads the bone research unit at Sheffield University, is at the centre of a research ethics case that saw the other main investigator, Aubrey Blumsohn, who raised questions over the data, take a financial settlement to leave his job at the university. (...)

Pioneering gastroenterologist is accused of faking study results
BMJ 2009;339:b4193 (12 October)
An award winning researcher who pioneered the use of laser scanning confocal endomicroscopy in the United Kingdom to detect and treat early bowel cancer faked the results of a study published in the journal Gut, a General Medical Council panel was told this week. (...)

Novo-chefer risikerer fængsel
business.dk 16.7.2009
Den svenske bestikkelsessag, hvor Novo Nordisk var lidt for gavmilde over for en række svenske læger, kan sende de ansvarlige i fængsel. Strafferammen for bestikkelse i Sverige er fængsel i op til to år.

Den svenske anklagemyndighed er fast besluttet på at gå hele vejen i bestikkelsessagen mod Novo Nordisk. De ansvarlige risikerer op til to års fængsel i sagen, som den svenske anklagemyndighed bruger til at sende et klart signal. Tiderne med smøring i medicinalbranchen er ovre i Sverige, lyder budskabet til læger og medicinalselskaber. (...)

Novo Nordisk i svensk bestikkelses-skandale
business.dk 13.7.2009
De svenske myndigheder efterforsker Novo Nordisks rolle i en speget svensk bestikkelsesskandale. Angiveligt har Novo Nordisk sendt knap 200 svenske læger og sygeplejersker på ren fornøjelsestur til Sydafrika.

En fornøjelsestur til Sydafrika i 2006 har bragt Novo Nordisk i de svenske myndigheders søgelys.

Angiveligt har Novo Nordisk sponsoreret en tur til Sydafrika for knap 200 svenske læger og sygeplejersker, der i det daglige står for udskrivning af blandt andet medicin fra den danske medicinalgigant.

Derfor mistænker den svenske statsanklager Nils-Erik Schultz Novo Nordisk for bestikkelse og de deltagne læger og sygeplejersker for at have taget imod bestikkelsen. »Så er spørgsmålet: Hvis disse personer skal vælge mellem fem lægemidler, kan det så være, at de simpelthen bare skriver mere ud af den medicin fra det selskab, som lige har budt dem på en dejlig rejse,« siger Nils-Erik Schultz til den svenske avis Sydsvenska Dagbladet.

Fokus på rejsedeltagere
»Du skal som patient kunne stole på, at din læge er objektiv og ikke påvirket af noget lægemiddelselskab, Det er det, som denne her efterforskning handler om,« tilføjer statsanklageren.

På grund af sagens omfattende karakter har den svenske anklagemyndighed koncentreret efterforskningen omkring rejsedeltagerne fra Universitetssygehuset i Malmö. I alt otte personer fra sygehuset - fire læger og fire sygeplejersker - deltog i turen, og ifølge bilag, som Sydsvenska Dagbladet har set, så betalte Novo Nordisk knap halvdelen af turens pris på 50.000 kroner.

Det er helt efter reglerne, men ifølge Nils-Erik Schultz er mistanken, at Novo Nordisk har betalt 100 procent af udgifterne.

Det er angiveligt sket ved, at medicinalkoncernen under bordet har overført penge til sygehuset. De hemmelige penge mistænkes for at komme ved en overbetaling af test af lægemidler, som hospitalet har udført for Novo Nordisk. Derfor gennemgår den svenske statsanklager sammen med politimyndighederne i Skåne lige nu samtlige bankkonti tilhørende sygehuset på jagt efter de hemmelige penge. (...)

Ny bestikkelsessag rammer Novo Nordisk
politiken.dk 13.7.2009
(...) Den svenske statsanklager Nils-Erik Schultz siger til Jyllands-Posten, at det kan se ud som om, Novo Nordisk, der blandt andet sælger diabetesmedicin, har været meget gavmild overfor diabeteslægerne. (...)

Ifølge svensk lovgivning skal skatteyderne nemlig betale halvdelen af sådanne uddannelsesrejser. Nils-Erik Schultz mener dog, at dette regelsæt kan være sat ud af kraft, fordi Novo Nordisk betaler for medicinforsøg på svenske sugehuse og klinikker. Penge herfra kan være kanaliseret videre til brug for konferencen. (...)

Medicingigant ville miskreditere læger
politiken.dk 7.4.2009
Retssag afslører, at giganten Merck tilsyneladende ville påvirke læger til at se mere positivt på farlig gigtmedicin.

Et af verdens største medicinalfirmaer, Merck, gjorde sig i 1999 tilsyneladende store anstrengelser for at beskytte sin gigtmedidin Vioxx mod kritik.

Så store, at man udarbejdede interne lister over læger og forskere, som man enten ønskede at 'neutralisere' eller at 'miskreditere'.

De oplysninger er kommet frem under en retssag, der netop nu finder sted i Byron Bay i Australien, skriver British Medical Journal.

Her har en 58-årig mand, Graeme Peterson, og flere hundrede andre australiere, stævnet Merck. (...)

Løgn i forskning
Stig A. Slørdahl - dekanus, Det medisinske fakultet, NTNU
forskning.no 27.3.2009
I år er det 50 år siden Ken Kesey skrev romanen ”One Flew Over the Cuckoo’s Nest” eller ”Gjøkeredet” som den heter på norsk. Riktignok ble boka først utgitt i 1962. Selv om Time Magazine inkluderte romanen på listen over de 100 beste engelskspråklige romaner fra perioden mellom 1923 og 2005, så forbinder nok de fleste Gjøkeredet med filmatiseringen fra 1975 med Jack Nicholson i hovedrollen.

Gjøkeredet handler om småforbryteren Randle P. McMurphy som spiller sinnsyk for å slippe ut av fengslet. I stedet blir det innleggelse på et psykiatrisk sykehus og opplevelsen blir en helt annen enn forventet. Siden filmen var på den tidligere omtalte filmlisten, har jeg nå sett den på nytt. Uten tvil en film alle bør se – vurderingen min er terningkast 6.

I forskning har man også brukt falske pasienter for å oppnå ny kunnskap. David Rosenhan og medarbeidere ønsket å vise at det kan være vanskelig å skille mellom friske og syke personer på en psykiatrisk klinikk. Åtte personer oppsøkte psykiatriske klinikker i fem ulike stater i USA og ble innlagt på til sammen 12 forskjellige sykehus.

De fortalte at de ”hørte stemmer” som var uklare da de oppsøkte sykehusene. De oppga falske yrker og arbeidssted. Straks de var innlagt så oppførte de seg helt normalt og stemmene de hadde fortalt om ved innleggelsen kunne de nå fortelle var borte.

De falske pasientene ble ikke oppdaget av personalet og de ble utskrevet med schizofrenidiagnoser utenom en som fikk diagnosen manisk-depressiv. Gjennomsnittlig behandlingstid var 19 dager, men det varierte fra 5 til 52 dager.

Rosenhan gjennomførte også en oppfølgingsstudie på et universitetssykehus som hadde gått ut og sagt at de ville ha avslørt de falske pasientene i den første studien. Rosenhan avtalte at han skulle gjenta eksperimentet på dette sykehuset ved å sende en eller flere falske pasienter i løpet av tre måneder.

Sykehuset definerte 41 av 193 innlagte pasienter i denne perioden som falske, mens 42 ble definert som mulig falske pasienter. Sannheten var at Rosenhan ikke hadde sendt noen, men brukte denne studien for å bekrefte at sykehusene ikke var i stand til å skille mellom friske og syke personer. (...)

Documents on Seroquel show drugmaker knew of risks (Dokumenter på Seroquel viser at legemiddelfirma kjente til risiko)
forbes.com 27.2.2009
Ifølge advokater viser interne AstraZeneca-rapporter og e-poster skrevet av ledere i firmaet at de i en tiårsperiode visste at deres psykiatriske legemiddel Seroquel forårsaket diabetes og betydelig vektøkning, dette etter at dusinvis av forseglede dokumenter ble offentliggjort på fredag. (Internal AstraZeneca reports and e-mails written by company officials show they knew a decade ago that their psychiatric drug Seroquel caused diabetes and major weight gain, plaintiffs' lawyers said Friday after releasing dozens of the previously sealed documents.)

"They not only failed to warn about the risk of diabetes, but they marketed it as not having that risk," said Houston attorney Ed Blizzard, one of the lead attorneys representing roughly 15,000 plaintiffs suing the British drugmaker.

The plaintiffs claim Seroquel, approved for treating schizophrenia and bipolar disorder, caused diabetes, weight gain and related health problems, from kidney failure and heart attacks to amputations and damage to the pancreas, which makes insulin. (...)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Importance of Early Weight Changes to Predict Long-Term Weight Gain During Psychotropic Drug Treatment. Background: Psychotropic drugs can induce substantial weight gain, particularly during the first 6 months of treatment. (…) Results: Prevalences of metabolic syndrome and obesity were 22% and 17%, respectively, at baseline and 32% and 24% after 1 year. (…) Conclusion: Following prescription of weight gain–inducing psychotropic drugs, a 5% threshold for weight gain after 1 month should raise clinician concerns about weight-controlling strategies. (J Clin Psychiatry 2015;76(11):e1417–e1423).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

Fordreid abortforskning
ANNE HAFSTAD
aftenposten.no 25.2.2009
Sintef slo fast at kvinner som velger abort ikke får mer psykiske plager enn andre kvinner. - Feil, sier en av psykiaterne som var med i forskningsgruppen.

- Jeg er overrasket over den konklusjonen som trekkes i Sintefrapporten, og mener den er høyst tvilsom, sier psykiatrispesialist Anne Nordal Broen. I forrige uke skrev Aftenposten om Sintef-rapporten der all tilgjengelig internasjonal og norsk forskning om konsekvensene for kvinner som velger å ta bort barnet de venter, er vurdert. Konklusjonen var klar: Selvbestemt abort gir ikke mer psykiske plager, og det er ingen holdepunkter for å hevde at kvinner som velger abort, har mer rus- og alkoholproblemer, slik en norsk, omstridt rapport slo fast for et drøyt år siden.

Krass kritikk. Nordal Broen var innledningsvis med i gruppen som skulle vurdere om abort gir psykiske plager senere i livet, men føler seg helt tilsidesatt i
prosessen. I et brev til forskningslederen ved Sintef Helse retter hun krass kritikk mot konklusjonene i rapporten, og mot prosessen:

«Jeg ser at min egen forskning er referert til, men resultatene er fordreid og skjevt fremstilt, slik at de blir brukt til å rettferdiggjøre den høyst tvilsomme konklusjonen.» (...)

Hun legger til at hvis helsevesenet tror denne rapporten er riktig, så vil det kunne føre til at kvinner som sliter etter abort ikke får den hjelpen de trenger. Jeg forventer at Sintef og Helse- og omsorgsdepartementet griper inn og revurderer rapporten, sier Nordal Broen. Utenfor.

Utenfor. Hun er også kritisk til hvordan prosjektleder Finn Egil Skjeldestad har ferdigstilt rapporten uten at hun eller andre har fått sagt sitt. (...)

Avviser kritikken. - Jeg og Sintef står bak rapporten og konklusjonene i den, sier forskningsleder Bjørn Buan ved Sintef Helse.

- Det er selvfølgelig kritikkverdig i seg selv når forskere føler seg utstøtt fra en forskergruppe. Jeg synes det er trist at man ikke har løst dette, men jeg
ser på dette som faglig uenighet, som vi gjerne kan diskutere, sier han. (...)

Norsk forsker granskes for mulig fusk
vg.no 12.11.2008
(VG Nett) En artikkel av en norsk forsker fra 1993 skal gjennomgås på nytt etter at redaktøren for et respektert medisinsk tidsskrift trekker forskningsdataene i tvil.

Ifølge forskning.no skal redaktør Richard Smith i anerkjente British Medical Journal (BMJ) ha skrevet at han mistenker at den norske forskerens resultater er et resultat av manipulasjon. (...)

- Studien ville vært en fantastisk oppdagelse
vg.no 13.11.2008
Birketvedts doktorgrad granskes

Universitetet i Tromsø skal nå vurdere om slankelegen Grethe Støa Birketvedt har jukset med doktorgraden sin. (...)

Deler av forskningen som utgjorde doktorgraden til Birketvedt, var en oppsiktsvekkende studie som konkluderte med at magesår-medikamentet Cimetidine hadde slankende effekt.

- Det er ingen legemidler verken før eller senere som har vist så gode resultater som man fikk i studien til Birketvedt, opplyser Statens legemiddelverk i dag. (...)

Richard Smith var redaktør for det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) i 1993, den gang Birketvedt fikk publisere Cimetidine-studien sin der. (...)

Han valgte likevel under tvil å publisere studien, fordi både regionaletisk komitè i Oslo og Universitetet i Tromsø gikk god for den. (...)

Lancet withdraws research paper and warns authors about rules of gift authorship"
BMJ 2008;337:a1711 (17 September)
The Lancet has retracted a paper by researchers at the Medical University of Innsbruck in Austria after an official investigation found that the clinical trial it reported had serious ethical and procedural flaws. (...)

Academics draft protocol for handling research misconduct
BMJ 2008;337:a1612 (11 September)
The UK body responsible for advising academic institutions and NHS trusts on how to deal with research misconduct has launched a protocol to try to standardise the procedure for investigating allegations and ensure that cases are handled fairly. (...)

Procedure for the Investigation of Misconduct in Research is at www.ukrio.org. (...)

Keeping the window into drug firms' practices open
boston.com 8.9.2008
IN NOVEMBER, the Supreme Court will hear a case that could make it much more difficult for public officials to expose drug industry practices that put profits ahead of patients. The court could conceivably strip state courts of the right to hear cases challenging the safety and effectiveness of drugs that have been approved by the US Food and Drug Administration. Such state lawsuits have been instrumental in forcing the industry to open its books and reveal embarrassing information.

Recently, for instance, researchers relied on trial documents to shed light on a dubious marketing practice employed by some drug companies: running studies purportedly meant to examine drug safety that in reality are designed to encourage the widespread adoption of a new drug. Such studies are called "seeding trials," and while they are thought to be relatively common, the Aug. 18 report in the Annals of Internal Medicine was the first to investigate these stealth marketing tactics in-depth and raise questions about the ethics of deceiving doctors and patients about the true purpose of these studies.
The report's researchers were able to expose the machinations behind a particular seeding trial - a 1999 study of the painkiller Vioxx by Merck - only because they got their hands on internal Merck documents subpoenaed by plaintiff attorneys. They had sued the firm after Vioxx was withdrawn from the market amid growing evidence that it increased the risk of heart attacks and strokes.

This is not the first time that litigation has provided the public with a glimpse of the lengths to which some drug companies will go to create blockbuster drugs. In 2004, the New York State attorney general's office relied on GlaxoSmithKline's own internal documents to sue the drug company for deceiving physicians and consumers about the safety and effectiveness of its best-selling antidepressant, Paxil. Similar to the Merck case, GlaxoSmithKline's internal documents revealed a rich vein of duplicity among company officials intent on suppressing negative findings about Paxil in treating depression among children and adolescents. (...)

Industry-Sponsored Clinical Research
A Broken System
(Industrisponset klinisk forskning - Et ødelagt system)
JAMA 2008;300(9):1069-1071 (September 3)
Over the past 2 decades, the pharmaceutical industry has gained unprecedented control over the evaluation of its own products. Drug companies now finance most clinical research on prescription drugs, and there is mounting evidence that they often skew the research they sponsor to make their drugs look better and safer. Two recent articles underscore the problem: one showed that many publications concerning Merck's rofecoxib that were attributed primarily or solely to academic investigators were actually written by Merck employees or medical publishing companies hired by Merck1; the other showed that the company manipulated the data analysis in 2 clinical trials to minimize the increased mortality associated with rofecoxib.2 Bias in the way industry-sponsored research is conducted and reported is not unusual and by no means limited to Merck.3 (...)

Industry Support of Medical Education (Industristøttet medisinsk utdanning)
JAMA. 2008;300(9):1071-1073 (September 3)
Should professional medical institutions (medical schools and teaching hospitals) and their staff accept support from industry for their educational programs? This long-standing debate has become more urgent in recent years, particularly with respect to accredited continuing medical education (CME). With a budget now approaching $3 billion, CME is more than half supported by industry.1 Currently, most industry support is distributed through medical education and communication companies (MECCs) that act as agents for the pharmaceutical manufacturers. Many more billions of drug industry largesse is expended on personal gifts, favors, and payments to the physicians on the staff of teaching institutions.2 (...)

Scandalous behaviour
Editorial
Nature 454, 917-918 (21 August 2008)
Austria's most serious report of scientific misconduct in recent memory must be handled properly. (...)

According to a report from the Austrian Agency for Health and Food Safety, a urologist at the university, Hannes Strasser, has conducted a high-profile clinical trial so inappropriately that it must be considered entirely invalid (see page 922). Moreover, that trial represents just a fraction of the total number of patients who paid handsomely for the stem-cell treatment for urinary incontinence without knowing it was experimental.

There is no official body in Austria responsible for addressing issues of scientific misconduct. (...)

Psychiatrist is suspended for three months for plagiarism
BMJ 2008;336:1457 (28 June)
The psychiatrist and media figure Raj Persaud has been suspended from practice for three months after a General Medical Council disciplinary panel found that he had brought the profession into disrepute with repeated acts of plagiarism. (...)

Psychiatrist admits plagiarism but denies dishonesty
BMJ 2008;336:1394-1395 (21 June)
One of Britain’s best known psychiatrists, Raj Persaud, this week admitted several allegations of plagiarism before a General Medical Council panel in Manchester.

Dr Persaud won fame through frequent appearances on ITV’s This Morning with Richard and Judy in the 1990s. He later became a presenter on BBC Radio 4’s All in the Mind programme. He also contributed articles and book reviews to the BMJ from 1999 until 2005, when allegations of plagiarism first surfaced. (...)

Forskningsplagiat ved Ullevål
nrk.no 4.4.2008
En forskningsleder ved ett av Ullevål universitetssykehus' kompetansesenter skal ha kopiert materiale fra en annen forskers artikkel. (...)

Mannen er forskningsleder ved ett av sykehusets kompetansesentre og har selv valgt å trekke seg fra stillingen mens hans tidligere publikasjoner og forskningsarbeid gjennomgås, skriver Ullevål universitetssykehus i en pressemelding.

- Vi ble kjent med dette torsdag, sier forskningsdirektøren.

Gjennomgangen av forskningslederens arbeid startet torsdag morgen, og skal etter planen være ferdig om en uke. (...)

Editorial Expression of Concern
Science DOI: 10.1126/science.1157223
Published Online March 3, 2008
Science is publishing this Editorial Expression of Concern to alert our readers to the fact that serious questions have been raised about the validity of the findings in the Won et al. paper. We are working with the authors and KAIST to determine appropriate next steps. (...)

Empirical evidence of bias in treatment effect estimates in controlled trials with different interventions and outcomes: meta-epidemiological study
BMJ 2008;0(2008):bmj.39465.451748.ADv1 (3 March)
(...) Conclusions The average bias associated with defects in the conduct of randomised trials varies with the type of outcome. Systematic reviewers should routinely assess the risk of bias in the results of trials, and should report meta-analyses restricted to trials at low risk of bias either as the primary analysis or in conjunction with less restrictive analyses. (...)

Rystet over plagiat
nyheter.uib.no 20.12.2007
Professor Sverre Storøy frøs på ryggen da han fikk melding om at to forskere hadde blitt stoppet i å publisere i et anerkjent tidsskrift fordi artikkelen var en ren kopi av hans eget arbeid. Nå er de to indiske forskerne ferdig, mener Storøy.

– Dette er grovt. De har ikke fikset på ett tall, eksemplene og mye av teksten er helt identisk med artikkelen jeg la ut i et åpent arkiv tidlig i høst, forteller Storøy, som er professor emeritus i informatikk ved UiB. (...)

Drop in Sales of a Drug Leads to a Write-Down
nytimes.com 30.11.2007
Johnson & Johnson said last night that it would record a $440 million write-down to account for declining revenue from its heart-failure infusion treatment, Natrecor.

Natrecor was considered a potential blockbuster when the Food and Drug Administration approved it in 2001 for treating severe heart failure. Johnson & Johnson paid $2.4 billion for the biologics company Scios in 2003, largely on Natrecor’s potential. (...)

In medical trials, lack of diversity can kill
baltimoresun.com 18.11.2007
Many studies document health care disparities -- the lamentable failures of the medical establishment to deliver the best available care to women, minorities and other groups.

But there is a flip side: When it comes to brand-new drugs and medical devices, it's sometimes good to be left out. That's because therapies that perform well in clinical trials often prove less effective -- and sometimes more dangerous -- when put to widespread use.

One reason, critics say, is another type of disparity: a lack of diversity in early clinical trials, which tend to enroll relatively healthy white males but few children, women, minorities and older patients.

As a result, the research ignores biological differences that cause people of varying ages, genders and ethnicities to react differently to the therapies. "We are extrapolating from a clinical-trial population that looks nothing like the general population," said Rita Redberg, a cardiologist at the University of California, San Francisco. (...)

Doctor ordered to pay £300 000 in libel damages
BMJ 2007;335:119 (21 July)
A company that investigates research fraud on behalf of the drug industry as well as its chief executive and former medical adviser have been awarded libel damages of £300 000 (445 000; $615 000) against a doctor who is currently facing serious charges before the General Medical Council of research misconduct and dishonesty.

Tonmoy Sharma, a former senior lecturer at the Institute of Psychiatry in London, was ordered by the High Court in London to pay the damages, together with costs, to MedicoLegal Investigations (MLI), its chief executive, Peter Jay, and the retired medical adviser Frank Wells. (...)

(Anm: The correct amount was in fact £30 000 (45 000; $62 000) [not £300 000].)

3 Executives Spared Prison in OxyContin Case
nytimes.com 20.7.2007
ABINGDON, Va., July 20 — After hearing wrenching testimony from parents of young adults who died from overdoses involving the painkiller OxyContin, a federal judge Friday sentenced three top executives of the company that makes the narcotic to three years’ probation and 400 hours each of community service in drug treatment programs. (...)

- Skadar Universitetet
nrk.no 13.7.2007
Fem forskarar frå Universitetet i Bergen og Haukeland sjukehus har i ni år vore knytt til forskingsjuks dei ikkje har vore med på.

Det var i januar i fjor NRK kunne avsløre at fem norske forskarar vart misbrukt som medforfattarar i ein vitskapleg artikkel om parkinsonforsking i 1998.
Då forskarane sjølv oppdaga artikkelen i 2000 fekk dei namna sine offisielt fjerna, men då NRK denne veka kjøpte artikkelen frå det tyske forlaget Springer, var framleis dei fem norske forskarane med som medforfattarar. (...)

Misstänkt forskningsfusk
netdoktor.passagen.se 21.6.2007
En forskningsstudie som ligger till grund för STAN, ett övervakningssystem för foster, kan ha manipulerats. Problem med STAN kan ha resulterat i att tre barn avlidit. Studien presenterades i tidskriften the Lancet år 2001. Ulf Hanson, förlossningsläkare och chef för kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, misstänker att det kan ha förekommit fusk. – Avvikelserna är svårförklarliga och kan enligt min uppfattning knappast ha uppstått oavsiktligt, uppger Ulf Hanson. Studien ska nu utredas av Lunds Universitet. (...)

Journal withdraws paper on grounds of prior publication but avoids issue of plagiarism
BMJ 2007;334:925 (5 May)
After more than a year of deliberation the journal of the American Society for Reproductive Medicine is to withdraw a Korean paper at the centre of a dispute about authorship and plagiarism (BMJ 2007;334:717-20, 7 Apr doi: 10.1136/bmj.39168.517234.AD), solely on the grounds that it had been published previously in another journal. (...)

- En gransking er en inkvisisjonsprosess
forskning.no 26.4.2007
I sommer opprettes et nasjonalt utvalg som skal granske juks og uredelighet i forskning. - Departementet bør tydeligere fremheve rettsikkerhetsproblemene ved denne typen gransking, mener jussprofessor Johan Giertsen. (...)

Forskningsjuks i Sverige
nrk.no 18.4.2007
En av de største vitenskapelige oppdagelsene som er gjort i Sverige de siste årene, har vist seg å være fabrikkert. (...)

Forskningsskandale ryster Sverige
vg.no 18.4.2007
En av de største vitenskapelige oppdagelsene som er gjort i Sverige de siste årene, har vist seg å være fabrikkert. (...)

Science kalte oppdagelsen for den tredje viktigste i 2005. (...)

14 year olds catch GlaxoSmithKline lying about its product
mitchellconsulting.net 27.3.2007
Ouch! After a government investigation, Glaxo admits it lied and faces a government fine. Double ouch for being so stupid that a couple of 14 year olds could prove it: Schoolgirls celebrities after exposing Ribena - New Zealand news on Stuff.co.nz

Smart kids! (...)

Research misconduct—easy to suspect, hard to prove
Editor's Choice
BMJ 2007;334 (24 February)
Academics and editors always chide clinicians for not practicing evidence based medicine. But what about when the evidence is possibly falsified? (...)

(Anm: Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725 (13 June 2014).)

Universitetstiltak mot forskningsfusk
Haakon Breien Benestad
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 322 (1.2.2007)
(...) La meg gi en kort oversikt over kvalitetssikringsarbeidet ved Universitetet i Oslo. Dette arbeidet har vært en hovedsak for universitetets forskningskomité det siste året, slik jeg våren 2006 beskrev i en artikkel i Uniforum, universitetets eget organ.

Fra 2005 har Universitetet i Oslo hatt et regelverk for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet. Enkeltsaker tas hånd om på fakultetsnivå; løses de ikke der, går de videre til det nylig nedsatte forskningsetiske utvalget. Spørsmålet om hva som kan gjøres for å redusere risikoen for vitenskapelig uredelighet, ble våren 2006 tatt opp i et seminar i universitetets sentrale forskningskomité. (...)

Erfaringer, forventninger og forsetter
Charlotte Haug
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 13 (18.1.2007)
Sudbø-saken er kanskje avsluttet for Jon Sudbø. Men for medisinsk forskning og praksis har den knapt begynt (...)

Nyttår er en tid for forsetter. Et av forsettene for i år kan være at vi tar på alvor at forskningsskandalene angår oss alle - som leger - fordi holdbarheten i selve det medisinske kunnskapsgrunnlaget er truet. Men skal forsetter bli noe mer enn fromme ønsker, fordres det endringer av rutiner, praksis og organisasjonsformer ved universitetene, ved sykehusene, i tidsskriftene og i industrien. Det fordrer hardt arbeid og vilje til å innse at vi faktisk har et problem. (...)

Nye Sudbø-saker i vente
forskning.no 9.12.2006
Hva skjedde under Sudbø-saken, og hvordan skal man unngå flere svindelsaker? Det diskuterte et utvalgt knippe vitenskapsfolk i Oslo på fredag. Én ting er de i hvert fall sikre på: Svindel vil skje igjen.

Helsebiblioteket og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterte til seminaret ”Research misconduct: Learning the lessons”. (...)

Guide tells editors how to root out plagiarism and fraud
BMJ 2006;333:1088 (25 November)
Editors from some of the leading international biomedical and scientific journals—including the editor of the BMJ—have joined forces to produce a guide to rooting out poor and unethical practice in science publishing.

The Committee on Publication Ethics has published a practical, step by step guide for journal editors, with 14 flow charts that give straightforward advice on what to do when facing certain publishing dilemmas. (...)

Israeli doctors are arrested in investigation
BMJ 2006;333:823 (21 October)
Four doctors at the Kaplan Medical Centre-Harzfeld Geriatric Hospital south of Tel Aviv were arrested and brought before the Tel Aviv magistrates' court on Monday 9 October. The arrests were made as part of an ongoing investigation by the national fraud squad into alleged illegal medical experiments they conducted between 2000 and 2003 on elderly patients, some of whom were in their 90s and had dementia. (...)

'Serious Misconduct' by NIH Expert Found
washingtonpost.com 14.6.2006
Scientist Did Not Report Sending Tissues to Drug Firm and Getting Paid, Report Says

A world-renowned Alzheimer's disease researcher at the National Institutes of Health took advantage of the agency's lax oversight by improperly forwarding valuable tissue specimens to a pharmaceutical company and then accepting hundreds of thousands of dollars in consulting fees from it, according to congressional investigators. (...)

Forskarfusk vid Karolinska institutet
dn.se 31.5.2006
Plagiat, bristande handledning, och försök vars existens inte gått att belägga - exprofessorn Thomas Lundeberg och en tidigare doktorand vid Karolinska institutet (KI) har båda brutit mot god vetenskaplig sed. Det slår statliga Vetenskapsrådet fast. (...)

Exprofessor anklagas för omfattande forskningsfusk
dn.se 27.1.2006
Kopierade artiklar, påhittade patentansökningar, tveksamma djurförsök och andra försök som inte ägt rum. En forskningsgrupp som varit verksam vid Karolinska institutet i Solna anklagas för att under en längre tid ha baserat forskningsresultat på fusk.

DET ÄR statliga Vetenskapsrådets expertgrupp som nu offentliggjort en av de mest omfattande forskningsfuskskandalerna inom svensk forskning. Dagens Nyheter avslöjade i april 2004 att det misstänkta forskningsfusket anmälts och skulle utredas.

Tre experter har på rådets uppdrag granskat anklagelser om fusk av en överläkare som tvingats avsluta sin tjänst som professor vid Karolinska institutet (KI).

Experternas dom är hård. I två patentansökningar som före detta professorn Thomas Lundeberg, i dag verksam som överläkare vid Danderyds sjukhus, har skrivit hänvisar han till forskning som han ska ha utfört vid KI. (...)

Forskningsfusk etterforskes i Japan
aftenposten.no 27.1.2006
Japanske myndigheter har satt ned en ekspertgruppe som etterforsker om en fremstående forsker har diktet opp resultater i artikler om et mulig medisinsk gjennombrudd. (...)

Norsk firma brukte afrikanske kvinner som forsøkspersoner
VG 26.9.2005
Flere hundre afrikanske kvinner er brukt som forsøkspersoner i en medisinsk test. Bak prosjektet står et norsk firma som nå blir fordømt av Den forskningsetiske komiteen i Norge.

Det var i 2003 at kongolesiske kvinner ble utsatt for en omfattende gynekologisk testing av et norsk firma, melder TV 2. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009