WHO anklager tobakksindustrien for å feilinformere (hegnar.no 31.5.2006)

WHO ber om totalt forbud mot tobakksreklame (mb.com 2.6.2008)

600 000 dør årlig grunnet passiv rökning (sverigesradio.se 25.11.2010)

Røykere eldes raskere (nhi.no 2.12.2010)

Røykevaner, 2016 (ssb.no)

Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din (dagbladet.no 19.10.2013)

Selvmordstanker knyttes til bruk av Chanpix (tv2nyhetene.no 10.3.2013)

– Det er rett og slett medikamentet fra Helvetet (tv2nyhetene.no 14.7.2013)

Tobakksindustrien dømt for løgn (nrk.no 18.8.2006)

Tobakksindustrien jakter på verdens fattigste (dn.no 31.12.2007)

Michael Fiore is in charge of revising federal guidelines on how to get smokers to quit. He also runs an academic research center funded in part by drug companies that make quit-smoking aids, and he personally has received tens of thousands of dollars in speaking and consulting fees from those companies. (wsj.com (12.2.2007))

- Totalförbjud tobak i Finland (dn.se 12.12.2006)

WHO report warns deaths from tobacco could rise beyond eight million a year by 2030 (BMJ 2008;336:299 (9 February))

The World's Heaviest-Smoking Countries (forbes.com 5.12.2007)

Påbyr skremmebilder på sigarettpakkene (vg.no 27.9.2008)

Tobacco Day - 31 May 2014 (bmj.com)

- Antall røykere i verden øker

(Anm: Antall røykere i verden øker.De fleste vet etter hvert at det er helseskadelig å røyke. Men antall røykere i verden øker. I løpet av de siste 30 årene har nesten en kvart milliard flere mennesker begynt å røyke, eller mer nøyaktig 246 millioner. Det framgår av tall som presenteres av amerikanske helsemyndigheter. Antallet røykere har økt fra 721 millioner i 1980 til 967 millioner i 2012. Og årsaken ligger først og fremst i at antall mennesker på kloden har økt kraftig i samme periode. I 1980 var det 4,4 milliarder mennesker, mens vi i 2012 var blitt syv milliarder. Andelen røykere er gått kraftig ned i mange land, men i noen store land er likevel antallet økt. I Kina er andelen røykere gått ned fra 30 til 24 prosent, men antallet personer som røyker er likevel steget med 100 millioner. Et tilsvarende fenomen ser man i India. Andelen som røyker er sunket fra 19 til 13 prosent. Men antallet røykere er økt med 35 millioner til 110 millioner. (vg.no 11.1.2014).)

(Anm: THE TOBACCO ATLAS (tobaccoatlas.org).)

- Oprørende dokumentar om, hvordan tobaksindustrien pusher nikotin til børn og unge. (- Flere og flere unge bliver afhængige af nye nikotinprodukter.) (- Tobaksindustrien siger, at de slet ikke går efter de unge.)

(Anm: Oprørende dokumentar om, hvordan tobaksindustrien pusher nikotin til børn og unge. DOKUMENTAR. Andelen af børn og unge, der bruger røgfri nikotinprodukter, er eksploderet de seneste år i takt med, at tobaksindustrien i stigende grad betaler gratis eksklusive parties, events og unge influencere for at reklamere for andre unge. Alligevel fralægger tobaksindustrien sig ethvert ansvar i oprørende, men fremragende nyt dokumentarprogram. (…) ´Røgsløret fra Tobaksindustrien´kan ses på TV2 Play (…) Flere og flere unge bliver afhængige af nye nikotinprodukter. Tobaksindustrien siger, at de slet ikke går efter de unge. Men TV 2 Dokumentar kan afsløre, hvordan et af verdens største tobaksfirmaer samler unge til gratis fest, hvor de promoverer nikotinprodukter. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 17.4.2023).)

- Sterkt bearbeidet mat "like vanedannende" som tobakk.

(Anm: Highly Processed Foods 'as Addictive' as Tobacco. LONDON — Highly processed foods meet the same criteria as tobacco for addiction, and labeling them as such might benefit public health, according to a new US study that proposes a set of criteria to assess the addictive potential of some foods. The research suggests that healthcare professionals are taking steps towards framing food addiction as a clinical entity in its own right; it currently lacks validated treatment protocols and recognition as a clinical diagnosis. (medpagetoday.com 25.11.2022).)

- New Zealand forbyr tobakk for fremtidige generasjoner.

(Anm: New Zealand forbyr tobakk for fremtidige generasjoner. Parlamentet på New Zealand har vedtatt en lov om å fase inn et tobakksforbud fra neste år, skriver BBC. Den nye loven forbyr alle født etter 2008 muligheten til å kjøpe tobakksvarer. Det betyr at antall personer som kan kjøpe tobakk vil krympe hvert år. Innen 2050 vil eksempelvis 40-åringer være for unge til å kjøpe sigaretter. (tv2.no 13.12.2022).)

– Mykje farlegare å røyke litt enn å ikkje røyke. Talet på unge vaksne menn som seier dei røyker av og til har aldri vore høgare. (– Det er ein illusjon om at det ikkje er så farleg, seier lungelege.) (- Heile 19 prosent av denne gruppa svarte at dei røykte av og til. )

(Anm: – Mykje farlegare å røyke litt enn å ikkje røyke. Talet på unge vaksne menn som seier dei røyker av og til har aldri vore høgare. – Det er ein illusjon om at det ikkje er så farleg, seier lungelege. Sjølv om fleire har slutta å røyke til dagleg aukar talet på unge som røyker av og til. Det viser den ferske rapporten «Tobakk i Noreg» frå Folkehelseinstituttet (FHI). Det er spesielt unge menn som har fått denne vanen, viser rapporten. Heile 19 prosent av denne gruppa svarte at dei røykte av og til. Dette er det høgaste talet FHI har registrert sidan målingane om røykevanane til nordmenn starta i 1973. Blant unge vaksne kvinner var talet litt lågare, med 13 prosent som sa dei røykte av og til. (nrk.no 12.4.2023).)

- Tobakksindustrien «snakker søppel» om miljøskader i produksjonen, sier WHO og vakthund. (- Tobakk forgifter ikke bare mennesker, de forgifter planeten vår også," sa Rüdiger Krech, direktør for WHOs Department of Health Promotion.) (- I mellomtiden driver store tobakksfirmaer miljøkampanjer – noen ganger i samarbeid med regjeringer – for å «grønnvaske» sitt image.)

(Anm: Taylor L. Tobacco industry is "talking trash" on environmental harms of production, say WHO and watchdog. The harmful effects of tobacco on health are well documented. Fewer people in developed economies smoke each year in the knowledge that cigarettes kill up to one in two long term users, amounting to more than 8 million deaths each year (…) The environmental impact of tobacco is less well known, however, and producers are working hard to keep it that way, said the World Health Organization and industry watchdog STOP at an event examining the tobacco industry’s “green” public relations on 12 May. Some 32 million tonnes of tobacco leaf are used to make six trillion cigarettes a year, causing mass deforestation, water usage, and littering.1 This emits more than 80 million tonnes of carbon dioxide and uses more than 22 billion cubic metres of water, studies estimate—often in countries where water supplies are limited.2 “Tobacco is not just poisoning people, it is poisoning our planet too,” said Rüdiger Krech, director of WHO’s Department of Health Promotion. The 4.5 trillion cigarette butts littered each year are the most littered item on the planet, Krech added, and 70% of sea birds and 30% of sea turtles sampled have been found to have partially digested cigarette butts. Yet “big tobacco” has secured a list of environmental awards which suggest the industry is a beacon of sustainability. British American Tobacco (BAT), the report pointed out, recently celebrated 20 years in Dow Jones’ Sustainability World Index, received a “gold standard” in one index of environmental, social, and governance (ESG) reporting, and received an award from the Financial Times for being a “climate leader.” (…) Meanwhile, big tobacco firms are running environmental campaigns—sometimes in cooperation with governments—to “greenwash” their image. BMJ. 2022 May 13;377:o1211.)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Nikotin starter en usund »kaskade af reaktioner« i hjernen på unge.

(Anm: Nikotin starter en usund »kaskade af reaktioner« i hjernen på unge. Regeringens nye sundhedsudspil skal afskære unge fra nikotinprodukter. Det stemmer overens med forskningen, som viser, at nikotin især skader unges hjerner. I et nyt sundhedsudspil foreslår regeringen et totalforbud mod alle nikotinprodukter som cigaretter, snus og nikotinposer for folk født i og efter 2010. Regeringens forslag kommer kort tid efter nyheden om, at et stigende antal unge bruger røgfri nikotinprodukter som nikotinposer og snus. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2022. 11,4 procent af de 15 til 29-årige - altså mere end hver tiende - bruger snus eller nikotinposer enten dagligt eller lejlighedsvist. Det er en stigning på 2,3 procent siden 2020, lyder resultatet af den nye rapport. (…) »Musestudier viser, at når man stimulerer hjernen med nikotin meget tidligt, vil antallet af nikotinreceptorer i hjernen stige. Det vil øge kroppens tolerance over for nikotin og få hjernen til at hungre efter det,« forklarer Charlotta Pisinger. (videnskab.dk 18.3.2022).)

- Rapport: Kan gi varige hjerneskader. Nikotin påvirker barn og unges hjerner langt mer enn hva man trodde tidligere, ifølge en ny rapport fra et dansk råd som formidler helseforebyggende kunnskap. (- Man får skapt en hjerne som er bygd for å være avhengig, ikke bare av nikotin. Det kan også være av alkohol og stoffer.)

(Anm: Rapport: Kan gi varige hjerneskader. Nikotin påvirker barn og unges hjerner langt mer enn hva man trodde tidligere, ifølge en ny rapport fra et dansk råd som formidler helseforebyggende kunnskap. - Vi har i mange år gått og sagt at nikotin ikke er et stort problem, og det er det nok heller ikke hos voksne. Men hos barn og unge er det et problem. Det påvirker den umodne hjerne langt mer enn vi har trodd og fryktet, sier professor i lungemedisin Jørgen Vestbo. Han er leder for arbeidsgruppen i Vidensråd for Forebyggelse, som står bak rapporten. - Man får skapt en hjerne som er bygd for å være avhengig, ikke bare av nikotin. Det kan også være av alkohol og stoffer. Man får rett og slett skapt de hjernebaner som fremmer avhengighet seinere i livet, legger han til. (dagbladet.no 7.11.2022).)

- Forskere har samlet inn 600 spyttprøver for å finne ut hvor farlig snus er. (- De skal også undersøke om dette har sammenheng med helsa – spesielt slimhinnene i munnen, halsen og magen.) (- En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderer med at bruk av snus fører til økt risiko for flere helseskadelige effekter.)

(Anm: Forskere har samlet inn 600 spyttprøver for å finne ut hvor farlig snus er. Bruken av snus har økt i Norge de siste tiårene. Særlig blant ungdom og voksne under 40 år. Mange av dem har aldri røyket tobakk. (…) Forskere ved NTNU og Kompetansesentret Tannhelse Midt har nå samlet inn 600 spyttprøver fra trøndere som snuser. Målet er å komme mer til bunns i hva snus gjør med bakterieflora i munnen. De skal også undersøke om dette har sammenheng med helsa – spesielt slimhinnene i munnen, halsen og magen. (…) Forsket mindre på snus enn røyk Det er forsket mindre på helseskader av snusbruk sammenliknet med forskning på røyking. En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderer med at bruk av snus fører til økt risiko for flere helseskadelige effekter. (forskning.no 23.4.2023).)

- Snusbruk og dødsrisiko. Personer som snuser, har høyere risiko for å dø tidlig sammenlignet med de som ikke bruker snus.

(Anm: Snusbruk og dødsrisiko. Personer som snuser, har høyere risiko for å dø tidlig sammenlignet med de som ikke bruker snus. Dette kan ikke forklares med sosioøkonomiske forskjeller, viser en ny studie. - Snusing medfører risiko for helsen, og er på ingen måte så ufarlig som det av og til blir hevdet at det er. Som samfunn må vi jobbe forebyggende med ungdom og snus, sier Marja Lisa Byhamres ved Umeå Universitet til NHI.no Hun står bak avhandlingen1 som viser at å snuse gir økt risiko for å tidlig død. Forskjellen står seg også etter at forskerne tok hensyn til andre levevaner og sosioøkonomiske faktorer. (nhi.no 12.1.2023).)

- Svensk snusbruk er assosiert med dødelighet: en sammenlsått analyse av åtte prospektive studier. (- Swedish snus use is associated with mortality: a pooled analysis of eight prospective studies.)

(Anm: Byhamre ML, Araghi M, Alfredsson L, Bellocco R, Engström G, Eriksson M, Galanti MR, Jansson JH, Lager A, Lundberg M, Östergren PO, Pedersen NL, Trolle Lagerros Y, Ye W, Wennberg P, Magnusson C. Swedish snus use is associated with mortality: a pooled analysis of eight prospective studies. Int J Epidemiol. 2021 Jan 23;49(6):2041-2050.)

- Studie: Alarmerende beskjed til snusere. En ny studie om snusere vekker internasjonal oppsikt. Ekspertene gir deg den dokumenterte oppskriften for å lykkes med snusslutt. (- Ifølge studien har personer som snuser 28 prosent høyere risiko for å dø tidligere enn ikke-snusere. Den høyere dødeligheten kan ifølge Byhamre ikke forklares med sosioøkonomiske faktorer.)

(Anm: Studie: Alarmerende beskjed til snusere. En ny studie om snusere vekker internasjonal oppsikt. Ekspertene gir deg den dokumenterte oppskriften for å lykkes med snusslutt. OPPSIKTSVEKKENDE: Den svenske studien har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Funn i en studie utført av legespesialist ved Örnsköldsvik sykehus, Marja Lisa Byhamre, viser seg å være dårlig nytt for snusavhengige. Ifølge studien har personer som snuser 28 prosent høyere risiko for å dø tidligere enn ikke-snusere. Den høyere dødeligheten kan ifølge Byhamre ikke forklares med sosioøkonomiske faktorer. - Man kan se at snuserne dør tidligere i nesten alle kategorier av dødsårsaker vi har studert, og at forskjellen ikke forsvinner selv når vi tar hensyn til livsstils- og sosioøkonomiske faktorer, sier Byhamre til forskning.se. Blant snuserne var testosteronnivået litt høyere, noe som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. (dagbladet.no 17.12.2022).)

- Norske forskere er skeptiske til svensk snus­forskning som viser høyere risiko for å dø tidlig. (- At snusere har økt dødelighet av hjertekar-sykdommer skyldes at de fortsetter å snuse etter en hjerte- og karsykdom. Det er kjent at det fører til dårligere prognose, forklarer seniorforsker Karl Erik Lund ved FHI.) (- Forskeren undersøkte også om den økte risikoen for tidlig død kunne skyldes forskjeller i lønnsnivå, levevaner og utdanningsnivå. Men risikoen var forhøyet, uavhengig av slike sosioøkonomiske årsaker, ifølge Byhamre.)

(Anm: Norske forskere er skeptiske til svensk snus­forskning som viser høyere risiko for å dø tidlig. De som snuser, har høyere risiko for å dø tidlig enn andre, ifølge svensk forskning. – Studien tyder på at det er egenskaper hos snusere, heller enn selve snusingen, som er årsaken, mener Karl Erik Lund ved FHI. (…) Vet ikke årsaken Hvorfor snus har sammenheng med økt dødelighet, gir ikke studiene noe svar på. – Men det er helt klart at snus ikke er ufarlig, selv om sigarettrøyking er enda verre, sier Byhamre. Forskeren undersøkte også om den økte risikoen for tidlig død kunne skyldes forskjeller i lønnsnivå, levevaner og utdanningsnivå. Men risikoen var forhøyet, uavhengig av slike sosioøkonomiske årsaker, ifølge Byhamre. At snusere har økt dødelighet av hjertekar-sykdommer skyldes at de fortsetter å snuse etter en hjerte- og karsykdom. Det er kjent at det fører til dårligere prognose, forklarer seniorforsker Karl Erik Lund ved FHI.  (forskning.no 3.1.2023).)

- Ekspertene krangler om snus gjør det lettere å stumpe røyken. En ny, norsk studie konkluderer med at snus gjør det vanskeligere å slutte å røyke.

(Anm: Ekspertene krangler om snus gjør det lettere å stumpe røyken. En ny, norsk studie konkluderer med at snus gjør det vanskeligere å slutte å røyke. Seniorforsker Karl Erik Lund hos FHI mener det ikke kan stemme. De fleste av oss har hørt det tidligere: Snus kan være det beste middelet for å stumpe røyken for godt. Men det stemmer ikke, mener professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram. – De som ikke snuser har dobbelt så stor sjanse for å være røykfri etter seks måneder  enn de som snuser. Det kommer fram i en studie Nasjonalt senter for e-helseforskning står bak, med Gram i spissen. (nrk.no 4.1.2023).)

- Tobakks- og e-sigarettbruken er fortsatt høy blant unge i USA. Til tross for folkehelsetiltak rettet mot det å redusere tobakk og e-sigarettbruk blant ungdom i USA, viser to nye undersøkelser at bruksratene forblir høye. (- Funn publisert av US Food and Drug Administration (FDA) og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viste at 3,08 millioner, eller 11,3 % av ungdomsskole- og videregående studenter (i alderen 11-18 år), rapporterte å bruke et tobakksprodukt de siste 30 dagene.)

(Anm: Tobacco and e-cigarette use remains high among young people in the USA. Despite public health efforts aimed at reducing tobacco and e-cigarette use among adolescents in the USA, two new surveys show that usage rates remain high. Findings released from the US Food and Drug Administration (FDA) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) revealed that 3·08 million, or 11·3% of middle school and high school students (aged 11–18 years), reported using a tobacco product in the past 30 days. Overall, about 1 million (3·7%) of all students reported currently smoking any combustible tobacco product, and 960 000 (3·5%) reported that they currently used two or more tobacco products. The most commonly used device was e-cigarettes. Lancet Oncology 2022 November 24, 2022.)

- Røykeslutt: Oppsiktsvekkende funn om røyking. Forskerne er ikke i tvil om skadene røykende foreldre påfører barnebarna. (- Endrer genene.)

(Anm: Røykeslutt: Oppsiktsvekkende funn om røyking. Forskerne er ikke i tvil om skadene røykende foreldre påfører barnebarna. Gutter som blir utsatt for passiv røyking i barndommen har større sjanse for å få barn med astma. Dette kommer fram i en ny studie fra University of Melbourne. Studien ble nylig publisert i European Respiratory Journal, som er et fagfellevurdert medisinsk tidsskrift som omtaler respirologi. Endrer genene Forskerne på universitetet har konkludert med at fedre som ble utsatt for passiv røyking mens de selv vokste opp, har større sjanse for å få barn med astmatiske lidelser enn de som ikke ble utsatt for det. (dagbladet.no 15.9.2022).)

- Pre-pubertal røykeksponering av fedre og økt risiko for barns astma: en mulig transgenerasjonell effekt.

(Anm: Liu J, et al. Pre-pubertal smoke exposure of fathers and increased risk of offspring asthma: a possible transgenerational effect. Eur Respir J. 2022 Sep 14:2200257..)

- E-sigaretter kan gi helse­skadelige effekter. (- … blant annet luftveier og hjerte- og karsystemet.)

(Anm: E-sigaretter kan gi helse­skadelige effekter. E-sigaretter med nikotin kan gi helseskadelige effekter for brukeren, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Instituttet konkluderer med at basert på nåværende kunnskap kan e-sigarettbruk med nikotin gi skadelige helseeffekter på blant annet luftveier og hjerte- og karsystemet. (fhi.no 1.6.2022).)

- Tobaksgigant stævner Danmark: Beskylder regeringen for at forringe folkesundheden.

(Anm: Tobaksgigant stævner Danmark: Beskylder regeringen for at forringe folkesundheden. En af verdens største tobaksproducenter har stævnet Sundhedsministeriet med krav om at blive fritaget for nye restriktioner rettet mod bl.a. e-cigaretter og nikotinposer. Da regeringen og et bredt flertal i Folketinget i 2020 vedtog en række restriktioner rettet mod nikotinprodukter som e-cigaretter og nikotinposer, gjorde politikerne skade på folkesundheden, selv om målet var det stik modsatte. Sådan lyder påstanden i en stævning mod Sundhedsministeriet fra en af verdens største tobaksproducenter, British American Tobacco (BAT), der også ejer House of Prince i Danmark. (jyllands-posten.dk 20.7.2022).)

- Tobaksgigant har også lavet skjult lobbyarbejde igennem unge politikere. (- Regeringen foreslog tidligere på året en gradvis hævelse af aldersgrænsen for køb af tobaks- og nikotinprodukter fra 18 til 25 år. Siden har tobaksindustriens lobbyister haft travlt med at modarbejde forslaget – bl.a. ved at bruge unge politikere som afsendere på sine budskaber.)

(Anm: Tobaksgigant har også lavet skjult lobbyarbejde igennem unge politikere. »Hey guys! (...) håber, at I vil være afsendere ...« En lobbyist for et af verdens største tobaksfirmaer sendte for nyligt et debatindlæg til en række unge danske politikere og bad dem lægge navn til det. En af de unge politikere ved ikke, »hvad der gik igennem mit hoved i øjeblikket«. Regeringen foreslog tidligere på året en gradvis hævelse af aldersgrænsen for køb af tobaks- og nikotinprodukter fra 18 til 25 år. Siden har tobaksindustriens lobbyister haft travlt med at modarbejde forslaget – bl.a. ved at bruge unge politikere som afsendere på sine budskaber. (jyllands-posten.dk 18.8.2022).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rekordmange røykere i verden. (- Ni av ti som begynner å røyke, tenner sin første sigarett før de har fylt 25 år.) (- De siste 30 årene har røyking krevd over 200 millioner liv, og tobakk påfører årlig samfunnet 1000 milliarder kroner i helseutgifter.)

(Anm: Rekordmange røykere i verden. Ni av ti som begynner å røyke, tenner sin første sigarett før de har fylt 25 år. Svært få begynner etter den tid. 1,1 milliard mennesker i verden røyker og det er flere enn noensinne, går det fram av en ny rapport. Ifølge en studie gjengitt i legetidsskriftet Lancet kostet røyking i 2019 nesten 8 millioner menneskeliv. De siste 30 årene har røyking krevd over 200 millioner liv, og tobakk påfører årlig samfunnet 1000 milliarder kroner i helseutgifter. Det skremmer ikke stadig flere fra å tenne sigaretten. Antallet røykere har økt med 150 millioner de siste ni årene, og helsemyndighetene i mange land når åpenbart ikke fram med sitt budskap om hvilken risiko som er knyttet til tobakk. (forskning.no 30.5.2021).)

(Anm: Lung Cancer: The Leading Cause of Cancer Death (webmd.com 22.7.2016).)

- British American Tobacco: påstander om mislighet, feil. (- En felles etterforskning mellom BBC, Bureau of Investigative Journalism og University of Bath har reist alvorlige påstander mot British American Tobacco (BAT).)

(Anm: British American Tobacco: allegations of malpractice. A joint investigation between the BBC, the Bureau of Investigative Journalism, and the University of Bath has raised serious allegations against British American Tobacco (BAT). The Lancet Oncology 2021 (Published:September 23, 2021).)

- Stengte grenser ga tobakksløft – økte salget med 773 millioner.

(Anm: Stengte grenser ga tobakksløft – økte salget med 773 millioner. British American Tobacco Norway (BAT) har økt omsetningen kraftig i koronaåret 2020. Tobakksgiganten var tidligere kjent som Tiedemanns Tobaksfabrik, og er i dag heleid av det internasjonale konsernet British American Tobacco. Selskapets ferske årsregnskap viser en omsetning på drøye to milliarder kroner i fjor, noe som utgjør en økning på 773 millioner fra året før. (dn.no 23.7.2021).)

- Konklusjoner og relevans. (- Denne store amerikanske nasjonale representative studien støtter ikke hypotesen om at å bytte til e-sigaretter vil forhindre tilbakefall til sigarettrøyking.)

(Anm: Pierce JP, Chen R, Kealey S, Leas EC, White MM, Stone MD, McMenamin SB, Trinidad DR, Strong DR, Benmarhnia T, Messer K. Incidence of Cigarette Smoking Relapse Among Individuals Who Switched to e-Cigarettes or Other Tobacco Products. Conclusions and Relevance This large US nationally representative study does not support the hypothesis that switching to e-cigarettes will prevent relapse to cigarette smoking. JAMA Netw Open. 2021 Oct 1;4(10):e2128810.)

- Snusbruken bekymrer: - Store konsekvenser. - Det er veldig vanskelig å få dem til å slutte.

(Anm: Snusbruken bekymrer: - Store konsekvenser. - Det er veldig vanskelig å få dem til å slutte. SNUS: Om man snuser for mye kan tannkjøttet trekke seg opp og det kan dannes misfargelser på tennene. (…) Ifølge FHI har det blitt vanlig å begynne med snus av flere årsaker. Blant annet at etablerte røykere benytter snus som metode for røykeslutt og at ungdommer som før ville ha begynt å røyke i større grad velger snus. President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, sier at de fortsatt ser en økning blant unge som begynner med snus. (…) - Begynner du med snus så tidlig og fortsetter over mange år, vil konsekvensene for de fleste bli misfarging på tenner, tannkjøttet vil trekke seg opp, slik at tannhalsene blir blottlagte, noe som igjen vil gjøre at man kan få problemer med hull i tennene og ising. (dagbladet.no 28.11.2021).)

- Studie: Snusere har mye større risiko for å få covid-19.

(Anm: Studie: Snusere har mye større risiko for å få covid-19. – Dette er interessante funn, sier FHI-forsker Ida Henriette Caspersen. Forskere fra Norge, Sverige og Finland har gått sammen og gjort en studie på nordiske røykere og snusere. I den nye studien er det blitt gjort overraskende funn. Grunnlaget for forskningen består av et utvalg av den finske befolkningen som ble fulgt gjennom pandemien. (tv2.no 7.12.2022).)

- Unge i Norge snart røykfrie: Snusen skaper debatt. (- En nestor innen rusforskning sier vi skal være glade for snusens inntog.) (- Leder Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener Lund er på ville veier.)

(Anm: Unge i Norge snart røykfrie: Snusen skaper debatt. Kun én prosent unge i Norge røyker daglig. Snusen har tatt over og prisen er dumpet. Kreftforeningen advarer, mens en nestor innen rusforskning sier vi skal være glade for snusens inntog. Tall fra Helsedirektoratet viser at bruk av snus blant unge har tatt fullstendig over i forhold til røyking: På ti år har antallet unge mellom 16 og 24 år som røyker daglig, gått ned fra 12 til én prosent i 2020. Til sammenligning snuser 18 prosent av de unge mellom 16 og 24 år daglig. Det er omtrent like mange som for ti år siden. – Sigarettfri ungdomsgenerasjon – Vi begynner å få en sigarettfri ungdomsgenerasjon, sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI). – Røyking er ekstremt mye farligere enn å bruke snus. Og utviklingen er veldig positiv. Vi har gått fra bruk av helsefarlig tobakk som forbrenner - røyk er livsfarlig i forbrenningsfasen – til snus, som er langt mindre farlig, sier han. (…) Leder Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener Lund er på ville veier. – Han forutsetter at ungdom må holde på med nikotin uansett. Det er helt feil. Ungdommene har aldri gått over fra røyk; de har aldri røkt, men gått rett på snusen. – Ikke alle? – Nei, men mange. Jeg er enig i at få ting er verre enn å røyke, men det betyr ikke at snus er ufarlig. Les mer om snus og røyking i Norge her: (…) (vg.no 3.1.2022).)

- Prøver du å slutte å røyke? Vaping er kanskje ikke det beste alternativet, viser nye bevis.

(Anm: Trying to Quit Smoking? Vapes May Not Be Your Best Option, New Evidence Shows. Smokers who switch to e-cigarettes might actually have a harder time giving up the habit than if they simply cut tobacco out of their lives altogether. Currently advice from the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) weighs in favor of giving electronic nicotine delivery systems products (yep, that's vapes) a go while trying to quit cigarettes for good. The public health agency admits the evidence isn't sufficient, but it is 'suggestive', which can be enough for smokers in the US to give vaping a shot while trying to wean themselves from nicotine dependency. (sciencealert.com 22.10.2021).)

(Anm: vaping substantiv BØYNINGen; vapingen UTTALE[vei´piŋ] ETYMOLOGI fra engelsk vaping, avledet av vapour 'damp'; jf. suffikset -ing BETYDNING OG BRUK det å inhalere damp fra f.eks. e-sigarett SITAT det å innta cannabis ved vaping er høyst sannsynlig … mindre skadelig enn å røyke marihuana eller hasj sammen med tobakk  (Aftenposten 25.10.2019/26–27) (naob).)

- Global studie viser at flere røykte i 2019 enn i 1990.

(Anm: Global studie viser at flere røykte i 2019 enn i 1990. En større global studie over røyking og tobakksbruk i 204 land viser at mens andelen røykere går ned, så øker hvor mange som røyker, sett i et globalt perspektiv. En stor studie på røyking i publisert nylig i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet, viser at andelen røykere i verden siden 1990 har gått ned med henholdsvis 27,5 prosent hos menn og 37,7 prosent hos kvinner. Norge er også med i statistikken, 49,8 prosent nedgang for menn og 57,6 prosent for kvinner. Imidlertid har populasjonsveksten i verden medført at totalt sett flere røyker, enn før. Ifølge artikkelen var det 1 milliard røykere i 1990, opp mot 1,14 milliarder i 2019. (dagensmedisin.no 1.6.2021).)

(Anm: Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2021 Jun 19;397(10292):2337-2360. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01169-7.)

- Rygning i ungdommen kan have langsigtede konsekvenser - også ved rygestop før de 30 år.

(Anm: Rygning i ungdommen kan have langsigtede konsekvenser - også ved rygestop før de 30 år. Nej, det er ikke uskadeligt at ryge, hvis bare man holder op, inden man er 30 år. Det konkluderer danske forskere i et nyt review. Men det kan stadig betale sig at stoppe - jo tidligere jo bedre. (videnskab.dk 19.4.2021).)

- Er det virkelig greit å røyke frem til du er 45 år? (-Dummere blir det ikke!) (- For det første lurer jeg på om journalistene leste studien før de skrev om den – eller i alle fall pressemeldingen.)

(Anm: Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør, forskning.no Er det virkelig greit å røyke frem til du er 45 år? Det kan virke sånn i en artikkel fra Nettavisen. «Røyk så mye du vil frem til du fyller 45 – liten økning i kreftrisiko», meldte Nettavisen nylig. Dummere blir det ikke! For det første lurer jeg på om journalistene leste studien før de skrev om den – eller i alle fall pressemeldingen. For der står det ingenting om at det er grønt lys for røyking frem til 45 år. Tvert om, advarslene mot røyking kommer på løpende bånd fra forskerne fra den amerikanske kreftforeningen og Oxford University. (aftenposten.no 15.11.2021).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

– Hvor skadelig er festrøyking? (- Studien viste at et forbruk på 6–10 sigaretter per måned økte risikoen for tidlig død, og risikoen økte med forbruket.)

(Anm: Hvor skadelig er festrøyking? Selv få sigaretter i måneden kan gi helserisiko, viser ny forskning. Stadig færre nordmenn røyker, men andelen som festrøyker eller røyker av og til er stabil. – Rundt 9–10 % av den voksne befolkningen røyker av og til, dette har vært stabilt siste årene, mens andelen som røyker daglig har gått jevnt nedover. Hvorfor av-og-til-røykingen holder seg stabil vet vi ikke, forteller Marianne Lund, forsker ved avdeling for rusmidler og tobakk i Folkehelseinstituttet. (…) Lund viser til en nylig publisert studie fra USA som sammenlignet av-og-til røykere med ikke-røykere. Studien viste at et forbruk på 6–10 sigaretter per måned økte risikoen for tidlig død, og risikoen økte med forbruket. (lommelegen.no 9.11.2021).)

(Anm: Inoue-Choi M, Christensen CH, Rostron BL, Cosgrove CM, Reyes-Guzman C, Apelberg B, Freedman ND. Dose-Response Association of Low-Intensity and Nondaily Smoking With Mortality in the United States. JAMA Netw Open. 2020 Jun 1;3(6):e206436.)

- Snart må tobakksindustrien betale for røykarane si sneip-søppel. (- Dei danske produsentane må frå januar 2023 gå saman og betale for at kommunane skal plukke opp stumpane.)

(Anm: Snart må tobakksindustrien betale for røykarane si sneip-søppel. Danmark krev at dei som lagar tobakk pungar ut rundt 32 millionar kroner i året for å rydde opp. Ein liknande regel skal på plass også i Noreg. Når du er ute og tar ein røyk på offentleg stad, er det forbode for deg å kaste sigarettstumpen på bakken. I for eksempel Trondheim og Oslo er det å kaste sigarettstumpar stilt likt med å tisse offentleg. I teorien kan du altså bli straffa med bot for dette i Noreg. I Danmark og resten av EU har dei no bestemt at det er dei som lagar sigarettane som skal ta kostnaden for ureininga med sigarettsneipar. Dei danske produsentane må frå januar 2023 gå saman og betale for at kommunane skal plukke opp stumpane. (nrk.no 27.9.2022).)

- Sneiper truer livet i havet.

(Anm: Sneiper truer livet i havet. Brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse. (forskning.no 8.10.2015).)

- Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (- Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg.)

(Anm: Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (…) Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg, ifølge forskerne bak en ny studie. (forskning.no 23.7.2019).)

- Ingen røyk uten skam.

(Anm: Ingen røyk uten skam. Snart er det ingen som henger på røykehjørnet. De unge begynner ikke, de voksne slutter og de eldste dør ut. Blir vi friskere av det? Tallenes tale er klar: Det er stadig færre som røyker daglig i Norge. Mens det i 1973 var 43 prosent som oppga at de røkte hver dag, så er tallet for 2015 nede i 13 prosent. (nrk.no 11.5.2021).)

(Anm: Det økologiske fotavtrykket er et ofte brukt mål på hvor stor virkning menneskelige aktiviteter har på Jordens økosystem. (no.wikipedia.org).)

- Sigaretter produserer usynlige kjemiske utslipp selv etter at de er slukket.

(Anm: Cigarettes Produce Invisible Chemical Emissions Even After They've Been Extinguished. Cigarettes aren't just toxic when they're being smoked. Even when the butts are scrunched up and cold, new research has found they continue to emit harmful compounds in the air. (sciencealert.com 4.2.2020).)

- New Zealand: Innfører livstidsforbud mot røyking. - En historisk dag, sier helseministeren på New Zealand.

(Anm: New Zealand: Innfører livstidsforbud mot røyking. - En historisk dag, sier helseministeren på New Zealand. NEI TAKK TIL TOBAKK: Myndighetene på New Zealand vil få bukt med røyking på øya. I henhold til en ny lov som regjeringen på New Zealand kunngjorde torsdag og planlegger å vedta neste år, skal aldersgrensen for å kjøpe sigaretter nå øke år etter år. I praksis er dette et livstidsforbud mot tobakksrøyking for innbyggere som nå er under 14 år. Det betyr at det 65 år etter at loven trer i kraft vil være en aldersgrense på 80 år for å kjøpe sigaretter. - Dette er en historisk dag for helsa til folket vårt, sier visehelseminister Ayesha Verrall til The Guardian. (dagbladet.no 10.12.2021).)

- Marihuana (cannabis)-basert mentol og e-sigaretter med tobakkssmak forårsaker mitokondriell dysfunksjon i lungepitelceller.

(Anm: Pod-based menthol and tobacco flavored e-cigarettes cause mitochondrial dysfunction in lung epithelial cells. Abstract Current FDA regulations have resulted in a ban of flavored e-cigarette pods, with only menthol and tobacco flavored pods being exempted. Previous work using menthol and tobacco-flavored e-cigarettes have been shown to induce mitochondrial reactive oxygen species. We hypothesized that exposure to pod-based JUUL Menthol and Virginia Tobacco aerosols will alter mitochondrial respiration and electron transport chain protein levels. (…) Our results indicate that exposure to Menthol flavored e-cigarette pods cause mitochondrial dysfunction in lung epithelial cells. Toxicol Lett. 2020 Oct 15;333:303-311.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Dysregulering av mitokondriekomplekser og dynamikk ved kronisk eksponering for sigarettrøyk hos MitoQC Reporter Mus.

(Anm: Wang Q, Unwalla H, Rahman I. Dysregulation of Mitochondrial Complexes and Dynamics by Chronic Cigarette Smoke Exposure in MitoQC Reporter Mice. (…) Our results suggested that dysregulated mitochondrial function and dynamics are associated with CS-induced lung injury and phenotypic development of chronic lung diseases, such as COPD/ emphysema. Mitochondrion. 2022 Jan 12:S1567-7249(22)00003-4.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Ny oppsiktsvekkende studie om snus – unge vil likevel ikke slutte. (- I den nye studien kommer det frem at snus kan påvirke beinbygningen til unge gutter.)

(Anm: Ny oppsiktsvekkende studie om snus – unge vil likevel ikke slutte. I den nye studien kommer det frem at snus kan påvirke beinbygningen til unge gutter. Simon Rørtveit-Nesheim (18) og Patryk Warsiewicz (18) kommer likevel ikke til å slutte. Simon Rørtveit-Nesheim og Patryk Warsiewicz går tredjeåret på Kongsbakken videregående skole. De er fullt klare over helseskadene snus kan ha, og førstnevnte opplever noen av dem. Ny forskning fra UiT Norges arktiske universitet viser at de som snuser har en gjennomsnittlig økning i beintettheten på omtrent 1,5 prosent i løpet av to år. Det er unge gutter som blir påvirket av snusbruk – de får rett og slett mindre sterke bein. Det har forskerne bak studien «Fit futures» kommet frem til. De har forsket på sammenhengen mellom snusing og røyking, og beintetthet på unge mellom 15 og 19 år. – Det har jo blitt forska på og viser at det er dårlig for oss, men det er jo deilig å ta seg en snus etter trening, sier Patryk Warsiewicz. Både han og kompisen Simon Rørtveit-Nesheim snuser til tross for at de vet at det ikke er bra for helsa. De er likevel interesserte i å vite mer om forskningen, selv om de ikke kommer til å slutte. (nrk.no 1.10.2021).)

(Anm: Nilsen OA, Emaus N, Christoffersen T, Winther A, Evensen E, Thrane G, Furberg AS, Grimnes G, Ahmed LA. The influence of snuff and smoking on bone accretion in late adolescence. The Tromsø study, Fit Futures. Arch Osteoporos. 2021 Sep 27;16(1):143.)

- Danmark: Slår alarm om unges snusforbruk. Tannlegeklinikk i Danmark deler oppsiktsvekkende bilde. (- «Se her! Alvorlige skader fra bruk av snus.)

(Anm: Danmark: Slår alarm om unges snusforbruk. Tannlegeklinikk i Danmark deler oppsiktsvekkende bilde. «Se her! Alvorlige skader fra bruk av snus. Forbruket blant særlig de unge eksploderer, og skadene ser vi nå hyppigere og hyppigere, dessverre». Det meldte den danske tannlegeklinikken Tandlægehuset Brande på sine Facebook-sider forrige uke. Bildet av pasienten, som klinikken delte, har vekket oppsikt i Danmark og er omtalt av flere nasjonale medier, blant dem BT. En pasient kom inn til time hos den danske klinikken, og tannlegene kunne bekrefte at deler av tannkjøttet hadde etset bort, slimhinnene tørket ut - samt at pasientens tenner hadde blitt misfarget. (dagbladet.no 19.10.2021).)

- Færre ungdom røyker, men flere har forsøkt hasj. (- Kun to prosent av norske 10.-klassinger røyker daglig. I 1999 var tallet 24 prosent.) (- Andelen som har forsøkt cannabis er derimot økende.) (- Fra 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt cirka 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme.)

(Anm: Færre ungdom røyker, men flere har forsøkt hasj. Andelen norske ungdom som røyker daglig, har falt fra 24 til 2 prosent fra 1999 til 2019, ifølge en undersøkelse. Men andelen som har prøvd cannabis, har økt. I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. I 2019 var den redusert til 2 prosent, viser nye tall fra skoleundersøkelsen ESPAD, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). (…) Andelen av ungdom som bruker snus daglig er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007-2019, mens 16 prosent opplyser at de har drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon i løpet av de siste 30 dagene. Det er en nedgang fra 55 prosent i 1999. (…) Andelen som har forsøkt cannabis er derimot økende. Fra 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt cirka 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme. (aftenposten.no 13.11.2020).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

- Rygning i ungdommen kan have langsigtede konsekvenser - også ved rygestop før de 30 år. Nej, det er ikke uskadeligt at ryge, hvis bare man holder op, inden man er 30 år. (- Selvom du holder op med at ryge som 30-årig, er risikoen for at dø af lungekræft næsten dobbelt så høj sammenlignet med ikke-rygere (84 procent).)

(Anm: Rygning i ungdommen kan have langsigtede konsekvenser - også ved rygestop før de 30 år. Nej, det er ikke uskadeligt at ryge, hvis bare man holder op, inden man er 30 år. Det konkluderer danske forskere i et nyt review. Men det kan stadig betale sig at stoppe - jo tidligere jo bedre. (…) Selvom du holder op med at ryge som 30-årig, er risikoen for at dø af lungekræft næsten dobbelt så høj sammenlignet med ikke-rygere (84 procent). For kvinder er der derudover en øget risiko på 5 procent for at dø indenfor 12 år efter rygestop, altså i en ung alder sammenlignet med dem, der aldrig havde røget. Det er resultaterne, fire danske forskere tilknyttet Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospital kommer frem til i en statusartikel, der er publiceret i Ugeskrift for Læger. (videnskab.dk 19.4.2021).)

(Anm: Rygning kan have skadelige effekter selv ved ophør før 30-årsalderen. Ugeskr Læger 2021;183:V08200570.)

- Våre funn tyder på at røykfrie tiltak hjemme kan være et viktig verktøy for å redusere astmainnleggelser hos små barn, og at røykfri offentlig romlovgivning kan forbedre barnehelsen i mange år, spesielt i de dårligst stilte samfunn.

(Anm: Associations between a smoke-free homes intervention and childhood admissions to hospital in Scotland: an interrupted time-series analysis of whole-population data. (…) Interpretation Our findings suggest that smoke-free home interventions could be an important tool to reduce asthma admissions in young children, and that smoke-free public space legislation might improve child health for many years, especially in the most deprived communities. Lancet Public Health 2020 (Published:September, 2020).)

- Rygestop gør humøret bedre, fastslår stort studie.

(Anm: Rygestop gør humøret bedre, fastslår stort studie. Og nej, et rygestop går ikke ud over sociallivet. Vigtigt at gøre op med de her myter, siger professor i tobaksforebyggelse. Rygestop gør dig glad Endnu et studie afkræfter de hårdnakkede myter om, at man har det bedre psykisk, når man ryger; at man er mindre stresset og deprimeret, og at det er bedre at ryge end at være socialt isoleret. (…) Du reducerer risikoen for at udvikle angst, depression og stress efter seks uger. Uden at det går ud over dit socialliv, viser en ny, stor forskningsgennemang udgivet i Cochrane Library. (videnskab.dk 29.3.2021).)

- Brukere av e-sigaretter har kreftfremkallende biomarkører knyttet til blærekreft i urin.

(Anm: E-Cigarette Users Have Carcinogen Biomarkers Linked to Bladder Cancer in Urine. A study published in European Urology Oncology found that people who use e-cigarettes have substances in their urine that have a strong link to bladder cancer. A study published in European Urology Oncology found that people who use e-cigarettes have substances in their urine that have a strong link to bladder cancer. (dgnews.docguide.com 17.4.2020).)

(Anm: Carcinogen Biomarkers in the Urine of Electronic Cigarette Users and Implications for the Development of Bladder Cancer: A Systematic Review. (…) Conclusions Biomarkers of carcinogens, several with a strong link to bladder cancer, are present in the urine of e-cigarette users. Long-term implications of urothelial exposure to these toxicants are unknown but concerning, given the similarities to tobacco smoke and its established relationship with bladder cancer. Further study on the urological safety of e-cigarettes is necessary.Eur Urol Oncol. 2020 Mar 7. pii: S2588-9311(20)30029-8.)

(Anm: E-cigarettes are safer than smoking but not without risks, concludes toxicity review. (…) The report said that e-cigarette users who did not already use tobacco products were at risk of “some adverse health effects” and of developing nicotine addiction. BMJ 2020;370:m3529. (Published 10 September 2020).)

- Tobaksmiljardären i P1: Vill legalisera cannabis. (- Hans familj drev i nästan 150 år Tiedemanns Tobaksfabrik innan den affärsgrenen såldes av 1998.) (- Förväntar du dig en lyssnarstorm nu? – Borde jag förvänta mig det? Det kan jag aldrig tänka mig. )

(Anm: Tobaksmiljardären i P1: Vill legalisera cannabis. Johan H Andresen är en av Norges mest kända affärsmän. Han leder familjeföretaget och investmentbolaget Ferd, värderat till drygt 30 miljarder kronor. Hans familj drev i nästan 150 år Tiedemanns Tobaksfabrik innan den affärsgrenen såldes av 1998. Förväntar du dig en lyssnarstorm nu? – Borde jag förvänta mig det? Det kan jag aldrig tänka mig. (medicalxpress.com 12.8.2020).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

- Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet.

Anm: Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet. – Noen synes kanskje den siste etappen var vel kort, medgir Johan H. Andresen (57). (…) Bare et par dager etter at Kapital hadde besøkt Ferd-eieren før sommeren, startet en medieføljetong om ansettelsen av eldstedatteren i Innovasjon Norge. Flere reagerte på at 23-åringen hadde fått en deltidsstilling i HR-avdelingen, angivelig uten at stillingen var utlyst eller at “Norges rikeste kvinne” var kvalifisert for jobben. Og, som sin far, tok 23-åringen i bruk Twitter for å fremme sitt syn. Når vi – i etterkant – spør Andresen om hans syn på og opplevelse av saken, takker han nei til å avgi noen kommentar. (kapital.no 21.1.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (- Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler.) (- Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom.) (- Uten at bankene vet hvem som er de reelle eierne av selskaper som sender eller mottar penger, er det begrenset hvor effektive de kan være.)

(Anm: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (…) Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler. (…) Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom. (…) Et utvalg banker slapp gjennom suspekte transaksjoner for over 2000 milliarder dollar i perioden 1999 til 2017. (…) «Mer personlig informasjon er nødvendig for å få et lånekort på et bibliotek enn for å etablere en juridisk enhet, som kan brukes til fasilitere skatteunndragelser, hvitvasking, svindel og korrupsjon». (dn.no 30.9.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

- Miljøgifter regner ned over hele kloden. (– Det er absolutt bekymringsfulle funn, sier Miljødirektoratet.)

(Anm: Miljøgifter regner ned over hele kloden. (…) EVIGHETSKJEMIKALIER: Det finnes ingen steder hvor man slipper helt unna PFAS, sier svenske forskere som har funnet det i regnet over hele verden.) – Det er absolutt bekymringsfulle funn, sier Miljødirektoratet. (…) Disse er menneskeskapte, blir forkorta PFAS og uttales pefas. (…) Det finnes rundt 7000 perfluorerte stoffer. Disse er menneskeskapte, blir forkorta PFAS og uttales pefas. De hoper seg opp i naturen og kroppen, og kan være skadelige for helsa. (nrk.no 6.8.2022).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. (- Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren.)

(Anm: Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. Han sier Swix-eier Johan H. Andresen har et spesielt ansvar. PROFILERT: Swix er eid av Johan H. Andresens selskap Ferd. Etter at han tok over det som tidligere het Tiedemanns tobakk, har Andresen jobbet hardt for å gå vekk fra tobakksvirksomheten og bygge opp en mer etisk og bærekraftig næringsvirksomhet. Jon Vea er tidligere direktør i NHOs internasjonale avdeling, har i flere tiår jobbet med etikk i næringslivet og satt i det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som nylig leverte sin innstilling til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad om en økt informasjonsplikt for næringslivet. Hans dom over Swix’ håndtering av de skandaliserte arbeidsforholdene hos det italienske kjemiselskapet Miteni – som i over 30 år har laget fluor til skismøring for Swix – er klar: Selv om bevisstheten rundt næringslivsetikk var annerledes i 2010 enn i dag, burde varsellampene lyst hos Swix – og Miteni-arbeidernes situasjon burde blitt satt på dagsorden. Dagbladet har avdekket at Swix i 2009 fikk i hende en forskningsrapport der det sto at arbeiderne hos Miteni hadde skyhøye nivåer av miljøgiften PFOA i blodet – og at de året etter fikk vite hvilke nivåer av PFOA som Folkehelseinstituttet mente var «trygge». Disse nivåene var mange ganger lavere enn nivåene i Italia. (…) Swix visste om skrekknivåene Varsellamper - Har det noe å si at Swix faktisk fikk tilsendt en rapport der blodverdiene sto oppført svart på hvitt? - Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren. Forståelsen for at du har et medansvar var ikke så utbredt den gangen som i dag. Likevel kan man ikke fraskrive seg ansvaret sitt. Særlig når det er så åpenbart skadelige stoffer som dette, burde i etterpåklokskapens lys varsellampene lyst tydeligere. Man burde reagert, sier Vea til Dagbladet. (dagbladet.no 14.12.2019).)

- FLUORSKANDALEN I ITALIA. Swix visste om skrekknivåene. For ti år siden fikk Swix vite at arbeiderne hos det italienske firmaet som lagde fluorsmøringen deres, hadde astronomiske giftnivåer i blodet. Saken fikk ingen konsekvenser – bortsett fra for arbeidernes helse.

(Anm: FLUORSKANDALEN I ITALIA. Swix visste om skrekknivåene. For ti år siden fikk Swix vite at arbeiderne hos det italienske firmaet som lagde fluorsmøringen deres, hadde astronomiske giftnivåer i blodet. Saken fikk ingen konsekvenser – bortsett fra for arbeidernes helse. Det var i 2009 at den italienske professoren Giovanni Costa ved Universitetet i Milano publiserte en vitenskapelig undersøkelse av fluorverdiene i blodet til 53 arbeidere hos det italienske kjemikaliefirmaet Miteni. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine i mars 2009. Swix har gjentatte ganger uttalt til Dagbladet at de aldri har kjent til helseskadene til arbeiderne på fabrikken i Italia. Nå kan Dagbladet dokumentere at Swix har visst om sjokkverdiene i ni år. Ifølge Swix' daværende forskningssjef ble den offentlig publiserte rapporten, som viser «skrekknivåer» av fluor i blodet på Miteni-arbeiderne, overlevert Swix i 2009. (dagbladet.no 13.12.2019).)

- Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. (– Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve, sier Andresen, som også er leder i Oljefondets etikkråd, ifølge avisa.) (- Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet?) (- Ferd-sjefen forteller at han gjennom sitt arbeid med sosiale entreprenører har kommet i kontakt med rusproblematikk.)

(Anm: Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. I den svenske podkasten Sommar i P1 sier milliardær Johan H. Andresen at salg av cannabis på Systembolaget bør testes ut, melder Expressen. – Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve, sier Andresen, som også er leder i Oljefondets etikkråd, ifølge avisa. Han fortsetter: – Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet? Ferd-sjefen forteller at han gjennom sitt arbeid med sosiale entreprenører har kommet i kontakt med rusproblematikk. Han mener at dagens system ikke fungerer, og sier at en mulighet er å selge cannabis på utsalg som Systembolaget eller Vinmonopolet med en personlig kvote i måneden. Les også: Statens legemiddelverk vil tillate salg av svake cannabis-produkter Problemer Han understreker at heller ikke dette vil være uten potensielle problemer, som at det kan senke terskelen for å teste stoffet ut, og gi inntrykk av at samfunnet godtar det. (dagsavisen.no 12.8.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet.

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

- Fatale bivirkninger av legemidler.

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler.Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

- Etter legalisering øker avhengigheten av marihuana.

(Anm: After Legalization, Marijuana Addiction Is on the Rise. - A new studyTrusted Source finds that addiction has gone up among young people who live in states where recreational cannabis is legal. - The overall rate of addiction remains low, but the findings are concerning for experts. Additionally, experts are learning more about how heavy cannabis use can take a toll on health. Since recreational marijuana was legalized in multiple states, experts have wondered if addiction rates would start to rise. Now a new studyTrusted Source finds that addiction has gone up among young people who live in states where recreational cannabis is legal, although it still remains low overall. Cannabis use disorder (CUD) in 12- to 17-year-olds went up 25 percent in legalized states since it was approved for recreational use, rising from 2.18 percent to 2.72 percent. Among adults over the age of 26, marijuana use was 26 percent higher in states that allowed recreational use compared to those who did not. Frequent use went up by 23 percent, and cannabis use disorder (CUD) went up 37 percent in the same age group, rising from 0.90 percent to 1.23 percent. CUD is also known as marijuana addiction. These same increases were not seen in people between the ages of 18 to 25. While the overall rate of CUD remained low, the research answers some questions about how legalization of marijuana may impact addiction rates. The study was conducted by a team at the Columbia University Mailman School of Public Health and NYU Grossman School of Medicine, and published in JAMA Psychiatry. (healthline.com 13.9.2020).)

(Anm: Association Between Recreational Marijuana Legalization in the United States and Changes in Marijuana Use and Cannabis Use Disorder From 2008 to 2016. JAMA Psychiatry. 2020;77(2):165-171.)

- Legalisering av cannabis: Fører det til hardere substansbruk? (- Den amerikanske regjeringens eget National Institute on Drug Abuse meddeler at "noe forskning antyder at bruk av marihuana sannsynligvis vil starte før bruk av andre lovlige og ulovlige substanser".) (- De siterer forsøk på dyr som viser økt respons på andre substanser etter å ha blitt eksponert for substanser som inneholder cannabis.)

(Anm: Cannabis legalisation: Does it lead to harder drug use? There's strong disagreement among Democratic contenders for the US presidency about legalising cannabis and it's been a flashpoint in their televised debates. Joe Biden, currently the leading contender in the race, won't be drawn either way. He wants more evidence about whether using it could act as a "gateway" to the use of harder drugs before it's legalised throughout the US. (…) The US government's own National Institute on Drug Abuse states that "some research suggests that marijuana use is likely to precede use of other licit and illicit substances". It cites experiments on animals that show increased responsiveness to other drugs after being exposed to substances containing cannabis. (bbc.com 26.11.2019).)

- Marihuana og graviditet.

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Er helserisikoen ved snus undervurdert? Bruken av snus har økt sterkt, særlig blant unge voksne som ikke tidligere har røykt. (- Snus øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og fosterskade.) (- Bruken av snus har økt urovekkende i Norge de siste tiårene, særlig blant ungdom og voksne under 40 år.)

(Anm: Er helserisikoen ved snus undervurdert? Bruken av snus har økt sterkt, særlig blant unge voksne som ikke tidligere har røykt. Snus øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og fosterskade. Bruken av snus har økt urovekkende i Norge de siste tiårene, særlig blant ungdom og voksne under 40 år. Mange av snusbrukerne har aldri røykt. Samtidig er nikotininnholdet i enkelte nye snustyper flere ganger høyere enn i røyketobakk og tidligere snustyper. Tidsskr Nor Legeforen 2020. Publisert: 4. juni 2020.)

(Anm: Hvor farlig er snus? (faktisk.no 6.2.2021).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad?

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Forsuring av havet kan skape problemer for marine organismer.

(Anm: Forsuring av havet kan skape problemer for marine organismer med kalkhus, slik som vingesnegl. Arktiske havområder er spesielt utsatt for forsuring. (…) I industriell tid har CO2 opptaket økt i takt med økte utslipp fra menneskelig aktivitet. De siste 200 årene (…) økt med 27 prosent på verdensbasis. Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. (miljostatus.no).)

- Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB.

(Anm:Før første gang er det flere som snuser daglig enn det er dagligrøykere i Norge. Yngre menn snuser mest, mens eldre menn røyker mest. I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tallene fra Røykevaner. - Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB. (ssb.no 18.1.2018).)

- Færre røykere, men flere snusere i Norge. (- Andelen nordmenn som snuser daglig har økt fra 10 til 14 prosent fra 2015 til 2019, mens andelen som røyker daglig, har falt fra 13 til 9 prosent denne perioden, opplyser SSB.)

(Anm: Færre røykere, men flere snusere i Norge. De siste fem årene har det vært en nedgang i andelen nordmenn som røyker daglig. Andelen som snuser, har imidlertid økt, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen nordmenn som snuser daglig har økt fra 10 til 14 prosent fra 2015 til 2019, mens andelen som røyker daglig, har falt fra 13 til 9 prosent denne perioden, opplyser SSB. (…) Statistikken legges fram i forbindelse med verdens tobakksfrie dag 31. mai. (…)  De siste fem årene har i gjennomsnitt 1 prosent av befolkningen brukt e-sigaretter eller fordamper daglig, mens 2 prosent bruker det av og til. (…) Mexico, Island, Sverige og USA har en lavere andel enn Norge. Andelen er størst i Spania, hvor 22 prosent av befolkningen røyker daglig. Røykingen din setter oss barn i fare (aftenposten.no 28.5.2020).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Dette handler vi «over grensa». (- 2 milliarder.) (- Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker.)

(Anm: Dette handler vi «over grensa». En ny pilotundersøkelse for grensehandel viser at nordmenn handlet for til sammen 2 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i september 2019. Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker. (ssb.no 8.1.2020).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- ADHD-studie om gravide vekker oppsikt. - De som jobber med gravide bør være klar over dette, mener overlege. (- Kvinner med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide, og vanskeligere for å slutte.) (- Dette konkluderer en studie nylig publisert i tidsskriftet, Plos One.)

(Anm: ADHD-studie om gravide vekker oppsikt. - De som jobber med gravide bør være klar over dette, mener overlege. - Kvinner med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide, og vanskeligere for å slutte. Dette konkluderer en studie nylig publisert i tidsskriftet, Plos One. Forskerne bak studien har kartlagt røykevaner hos over 800 000 førstegangsfødende i Norge og Sverige mellom 1999 og 2013. Av disse hadde litt over 12 000 ADHD. (…) - Dette er av spesiell interesse siden det er kjent at røyking under svangerskapet er knyttet til uheldige svangerskapsutfall, som dødfødsel, lavere fødselsvekt og for tidlig fødsel. (dagbladet.no 25.6.2020).)

- Kreftfremkallende biomarkører i urinen hos brukere av elektroniske sigaretter og implikasjoner for utvikling av blærekreft: En systematisk gjennomgang.

(Anm: Carcinogen Biomarkers in the Urine of Electronic Cigarette Users and Implications for the Development of Bladder Cancer: A Systematic Review. (…) Conclusions Biomarkers of carcinogens, several with a strong link to bladder cancer, are present in the urine of e-cigarette users. Long-term implications of urothelial exposure to these toxicants are unknown but concerning, given the similarities to tobacco smoke and its established relationship with bladder cancer. Further study on the urological safety of e-cigarettes is necessary.European Urology Oncology 2020 (Published online: March 16, 2020).)

- Kreft – årsak. Kjemiske karsinogener. (- Kjemiske karsinogener har lenge vært kjent.) (- Minst 80 prosent av krefttilfellene hos mennesker er forårsaket av ytre irritamenter, og kjemiske stoffer i omgivelsene spiller en meget viktig rolle.)

(Anm: Kreft – årsak. Kjemiske karsinogener. Kjemiske karsinogener har lenge vært kjent. Minst 80 prosent av krefttilfellene hos mennesker er forårsaket av ytre irritamenter, og kjemiske stoffer i omgivelsene spiller en meget viktig rolle. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ber FHI snu om røykere. (- Dette på bakgrunn av nye funn. Forskere ved NTNU har gjort funn som viser at fedme og røyking gir økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom.) (- Solligård er også overlege i intensivmedisin, og jobber ved Geminisenteret for sepsisforskning i Trondheim. Sammen med professor Jan Kristian Damås, postdoktor Tormod Rogne og britiske forskere har han undersøkt risikofaktorer ved covid-19-sykdom.)

(Anm: Ber FHI snu om røykere. NTNU-professor Erik Solligård og Kreftforeningen ber Folkehelseinstituttet om å inkludere røyking på lista over risikofaktorer for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom. Dette på bakgrunn av nye funn. Forskere ved NTNU har gjort funn som viser at fedme og røyking gir økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom. Nå ber NTNU-professor Erik Solligård og Kreftforeningen om at Folkehelseinstituttet plasserer røyking på lista over risikofaktorer for alvorlig covid-19-sykdom igjen. Solligård er også overlege i intensivmedisin, og jobber ved Geminisenteret for sepsisforskning i Trondheim. Sammen med professor Jan Kristian Damås, postdoktor Tormod Rogne og britiske forskere har han undersøkt risikofaktorer ved covid-19-sykdom. Studien har blitt publisert i det medisinske tidsskriftet Circulation, skriver NRK og Forskning.no, som først omtalte saken. (dagbladet.no 10.10.2020).)

- Luftforurensning linket til langt høyere dødsrater ved Covid-19, ifølge studie. (- "Vi fant at en økning på bare 1μg / m3 i PM2.5 [partikler] er assosiert med en 15 % økning i Covid-19-dødsraten," konkluderte teamet.)

(Anm: Air pollution linked to far higher Covid-19 death rates, study finds. Dirty air increases risk of respiratory problems that can be fatal for coronavirus patients. Air pollution is linked to significantly higher rates of death in people with Covid-19, according to analysis. A separate report from scientists in Italy notes that the high death rates seen in the north of the country correlate with the highest levels of air pollution. (…) The study, by researchers at the Harvard TH Chan School of Public Health in Boston,analysed air pollution and Covid-19 deaths up to 4 April in 3,000 US counties, covering 98% of the population. “We found that an increase of only 1μg/m3 in PM2.5 [particles] is associated with a 15% increase in the Covid-19 death rate,” the team concluded. (theguardian.com 7.4.2020).)

(Anm: COVID-19 PM2.5. A national study on long-term exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. (projects.iq.harvard.edu 5.4.2020).)

- Nanopartikler av magnetitt fra forurensning i den menneskelige hjerne. (- Disse magnetittpartiklene fra forurensning som er <∼200 nm i diameter kan komme inn i hjernen direkte via den luktekolben (bulbus olfactorius). Deres tilstedeværelse beviser at eksternt tilførte jernbærende nanopartikler, snarere enn deres oppløselige forbindelser, kan transporteres direkte inn i hjernen, hvor de kan utgjøre en fare for menneskers helse. Nøkkelord: Alzheimers sykdom; luftbåren svevestøv; hjernemagnetitt; forbrenningsavledede nanopartikler; nanopartikler av magnetitt fra forurensning.)

(Anm: Maher BA, et al. Magnetite pollution nanoparticles in the human brain. Abstract Biologically formed nanoparticles of the strongly magnetic mineral, magnetite, were first detected in the human brain over 20 y ago [Kirschvink JL, Kobayashi-Kirschvink A, Woodford BJ (1992) Proc Natl Acad Sci USA 89(16):7683-7687]. Magnetite can have potentially large impacts on the brain due to its unique combination of redox activity, surface charge, and strongly magnetic behavior. We used magnetic analyses and electron microscopy to identify the abundant presence in the brain of magnetite nanoparticles that are consistent with high-temperature formation, suggesting, therefore, an external, not internal, source. Comprising a separate nanoparticle population from the euhedral particles ascribed to endogenous sources, these brain magnetites are often found with other transition metal nanoparticles, and they display rounded crystal morphologies and fused surface textures, reflecting crystallization upon cooling from an initially heated, iron-bearing source material. Such high-temperature magnetite nanospheres are ubiquitous and abundant in airborne particulate matter pollution. They arise as combustion-derived, iron-rich particles, often associated with other transition metal particles, which condense and/or oxidize upon airborne release. Those magnetite pollutant particles which are <∼200 nm in diameter can enter the brain directly via the olfactory bulb. Their presence proves that externally sourced iron-bearing nanoparticles, rather than their soluble compounds, can be transported directly into the brain, where they may pose hazard to human health. Keywords: Alzheimer's disease; airborne particulate matter; brain magnetite; combustion-derived nanoparticles; magnetite pollution particles. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 ; 113(39) : 10797-801.)

(Anm: Luktesansen. (…) Luktsenter Trådbuntene passerer gjennom hull i silplaten øverst i den trange nesehulen til luktekolben (bulbus olfactorius), som er en strengformet dannelse på undersiden av hjernens pannelapp. Luktekolben er det primære luktesenteret, hvor signalene fra sansecellene overføres til andre nerveceller i litt mer kompliserte kuleformede synapser, som hver mottar tråder fra mange tusen lukteceller. Fra luktekolben føres impulsene videre gjennom luktebanen (tractus olfactorius), som forgrener seg til hjernebarkens luktoppfattende sentrer foran og innover på tinninglappens underside, til det limbiske system og til luktekolben i den andre hjernehalvdelen.  Kilde: Store norske leksikon.)

- Hjerteforskere slår alarm om e-sigaretter. (- Men tobakksforsker Karl Erik Lund mener fordelene oppveier ulempene.)

(Anm: Hjerteforskere slår alarm om e-sigaretter. Unge folk som aldri har røyket vanlige sigaretter, skader hjertehelsen sin unødvendig fordi de begynner å dampe e-sigaretter, mener hjerteforskerne. Studier på laboratoriet og på mennesker viser at de som damper e-sigaretter, kan få høyere blodtrykk, stivere pulsårer og høyere risiko for hjerteinfarkt, advarer norsk hjerteforsker og hennes europeiske kollegaer. Men tobakksforsker Karl Erik Lund mener fordelene oppveier ulempene. (…) − Når det kommer et nytt produkt tar det lang tid før du kan se de langsiktige helsekonsekvensene, sier UiT-professor Maja-Lisa Løchen. (…) − E-sigaretter har ikke falt i smak hos ungdommen, og bekymringen Løchen har, er ubegrunnet, skriver Lund til forskning.no. (abcnyheter.no 21.8.2020).)

- Snus kan gi økt risiko for visse sykdommer. (- For tidlig fødsel.) (- Sannsynlig økt risiko for kreft i spiserør.) (- Mulig økt risiko for andre kreftformer.) (Ifølge Karl Erik Lund kan fraværet av sammenligning med risiko ved røyking, kan skyldes at oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet, ikke har ønsket at skadereduksjonsperspektivet skal være med i rapporten.)

(Anm: Snus kan gi økt risiko for visse sykdommer. Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. – En svakhet er rapporten ikke sammenligner med risikoen ved røyking, innvender seniorforsker. (…) Rapporten er på 260 sider og er basert på en gjennomgang av forskning på mennesker som bruker snus, sammenlignet med de som ikke bruker det. (…) For tidlig fødsel Kvinner som bruker snus i svangerskapet, har sannsynligvis økt risiko for å føde for tidlig, ifølge rapporten. (…) Sannsynlig økt risiko for kreft i spiserør Ifølge den nye rapporten er det sannsynlig at bruk av snus blant menn øker risikoen for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen. (…) Forskning.no har tatt kontakt med seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. Han har tidligere tatt til orde for at snus er langt mindre farlig enn røyking og har flere innvendinger mot rapporten. (…) Ifølge Lund kan fraværet av sammenligning med risiko ved røyking, kan skyldes at oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet, ikke har ønsket at skadereduksjonsperspektivet skal være med i rapporten. (…) Mulig økt risiko for andre kreftformer Ifølge den nye rapporten fra FHI er det mulig at snus øker risikoen for kreft i magesekk og endetarm. Bruk av snus øker også muligens dødeligheten hvis man først får en kreftdiagnose. Derimot er det usikkert om bruk av snus påvirker risikoen for kreft i munnhule og svelg, lunger, inngangen til magesekk, tykktarm og endetarm. (forskning.no 14.10.2019).)

- Røyking fører til økt risiko for leddgikt. (- Bare noen få sigaretter om dagen fører til at risikoen for å få leddgikt dobles.) (- Røyking er den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren.  )

(Anm: Røyking fører til økt risiko for leddgikt. Bare noen få sigaretter om dagen fører til at risikoen for å få leddgikt dobles. Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk, livslang sykdom. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd. Dette er en autoimmun sykdom der kroppens immunforsvar reagerer på en ukjent stimulering og angriper leddhinnen i leddene. Det dannes etter hvert et betennelsesvev som bryter ned leddbrusk og knokler, og kan gi invalidiserende skader på skjelettet. Det er beregnet at 50 prosent av risikoen for å utvikle leddgikt har sammenheng med genetiske faktorer. Røyking er den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren. (aftenposten.no 6.11.2019).)

- Tænk nyt, politikere - gør Danmark til en røgfri nation.

(Anm: Tænk nyt, politikere - gør Danmark til en røgfri nation. (…) I Danmark ligger prisen pr. pakke på omkring 40 kroner. I Norge har man reduceret andelen af rygere til 10 procent, og her er prisen på en pakke cigaretter 90 kr. (…) På sigt bliver nettoprovenuet positivt og luften renere. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 6.8.2019).)

- Passiv drikking er det folkehelseproblemet du sannsynligvis aldri har hørt om.

(Anm: Passiv drikking er det folkehelseproblemet du sannsynligvis aldri har hørt om. (…) Hvert år anslås 53 millioner voksne (26 millioner kvinner, 27 millioner menn) i USA til å oppleve minst en type skade fra andres drikking) (sciencealert.com 28.7.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- BMJ: Hva skal til for å stoppe tobakksepidemien? Det er nesten 70 år siden Richard Doll og A Bradford Hill publiserte sin «landmark»-studie i The BMJ, som knytter røyking til lungekreft. (- Likevel er tobakk fortsatt en ledende årsak til død og sykdom rundt om i verden, og dreper rundt åtte millioner mennesker hvert år, ifølge WHOs estimater (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco).)

(Anm: Editor's Choice. What will it take to stop the tobacco epidemic? It’s almost 70 years since Richard Doll and A Bradford Hill published their landmark paper in The BMJ linking smoking to lung cancer (doi:10.1136/bmj.2.4682.739). In the intervening years we’ve learnt more about the range of lethal harms to health from tobacco and about the industry’s predatory practices. We also know more about the measures that successfully reduce and prevent smoking: taxation, smoke free laws, marketing restrictions, and smoking cessation services. Yet tobacco remains a leading cause of death and illness around the world, killing around eight million people every year, WHO estimates (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco). In the UK, while smoking rates are declining, hospital admissions related to smoking are rising (http://bit.ly/2IPEQRO), and there is a worrying trend of cuts to smoking cessation services (doi:10.1136/bmj.k3649). BMJ 2019;365:l4285  (Published 20 June 2019).)

- Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold.

(Anm: Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold. Det kan virkelig betale sig at få især folk uden alt for mange penge til at overveje at droppe smøgerne ved at hæve skatter eller afgifter. Forskere lister en lang række fordele i nye artikler i tidsskriftet The Lancet. Du har sikkert hørt nogle af argumenterne fra politikere og forhandlere mod højere priser på cigaretter i Danmark: - Folk vil i stedet tage over grænserne for at købe deres smøger i udlandet. - Prisstigningen vil især ramme de fattigste i samfundet hårdt, fordi de skal bruge en større andel af deres sparsomme penge på at købe cigaretter og dermed har mindre til for eksempel sund mad. (…) Nu kommer de udbredte argumenter under hårdt angreb fra et internationalt hold forskere. I en række artikler i det velansete tidsskrift The Lancet fremlægger de tal, analyser og erfaringer med skatter og afgifter i lande, der både er rige, fattige og midt imellem. Forskerne konkluderer blandt andet, at:  (…) (videnska.dk 4.4.2019).)

- 1. juli kan du få bøter for å røyke på offentlige plasser i Sverige. (- Gjelder også e-sigaretter.)

(Anm: Innfører bøter for dette. Fra 1. juli kan du få bøter for å røyke på offentlige plasser i Sverige. Olaug Bollestad mener Norge bør følge etter. (…) Forbudet innføres 1. juli og gjelder også e-sigaretter. Blir du tatt vil du først bli bedt om å gå. Dersom du ikke gjør dette kan du bøtelegges, skriver Expressen. (dagbladet.no 30.6.2019).)

(Anm: The Lancet Taskforce on NCDs and economics. Lancet 2019 (Published: April 4, 2018).)

- TOBAKKSINDUSTRIENS NYE KLÆR. Salget av tobakk i den vestlige verden har falt dramatisk. (- E-sigaretter har gitt dem et nytt marked: barn og ungdom.)

(Anm: TOBAKKSINDUSTRIENS NYE KLÆR. Salget av tobakk i den vestlige verden har falt dramatisk. I USA er omsetningen av tobakk halvert siden 2000. Den har gått ned med nesten 200 milliarder dollar. Nå har tobakksbransjen funnet en ny måte å tjene penger på. E-sigaretter har gitt dem et nytt marked: barn og ungdom. – Til slutt var lungene mine så fucka at jeg ikke kunne løpe til bussen engang. For jeg var jo helt kjempedårlig, sier Sol Holmstrøm Eriksen (20). (dn.no 30.1.2020).)

- E-sigaretter endrer oralt mikrobiom og øker infeksjonsrisikoen. (- Forskere fra New York University (NYU) College of Dentistry er de første som viser at bruken av e-sigaretter kan tillate bakterier som forårsaker infeksjoner å blomstre i munnen.)

(Anm: Vaping changes oral microbiome and raises infection risk. Researchers from New York University (NYU) College of Dentistry are the first to show that the use of e-cigarettes may allow infection-causing bacteria to flourish in the mouth. An increasing number of people are turning to e-cigarettes, or vapes, as an alternative to conventional cigarettes. However, questions remain about the safety of these devices and their long-term health effects. Now, research from NYU College of Dentistry shows that vaping changes the community of bacteria in the mouth — the oral microbiome — in a way that puts users at higher risk of infection than cigarette smokers and nonsmokers. The new study appears in the open access journal iScience. (medicalnewstoday.com 14.3.2020).)

(Anm: Electronic Cigarette Aerosol Modulates the Oral Microbiome and Increases Risk of Infection. Highlights • E- cigarette vapors contain high nicotine concentration and other toxic compounds • E-cigarette modulates oral microbiome and increases the abundance of oral pathobionts • E-cigarette aerosol alters host response and promotes gum inflammation • E-cigarette aerosol exposure makes epithelial cells susceptible to infection. iScience 2020 (Published:February 26, 2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Spesialister etterlyser 'aggressive' tiltak mot e-sigaretter. Etter å ha avdekket en nøkkelmekanisme som kan forklare hvordan e-sigaretter skader lungene, hjernen og det kardiovaskulære systemet, etterlyser et team av forskere mye strengere regulering av disse elektroniske enhetene. (- Imidlertid har det i økende grad kommet fram bevis for at væsken som trekkes inn i en e-sigarett og materialene i enhetene i seg selv inneholder farlige nivåer av helseskadelige giftige stoffer.)

(Anm: Specialists call for 'aggressive' measures against e-cigarettes. After uncovering a key mechanism that could explain how e-cigarettes harm the lungs, brain, and cardiovascular system, a team of researchers now calls for much stricter regulation of these electronic devices. (…) However, evidence has increasingly come to light that the liquid that goes into an e-cigarette and the materials of the devices themselves contain dangerous levels of toxic substances that can harm health. Moreover, researchers have found that e-cigarettes can provide a gateway to smoking and other addictive behaviors among teenagers, who may see these devices as a social trend. And recently, various media outlets have reported several cases of adolescents being hospitalized with severe health problems from e-cigarette use. The most recent report involves a 17-year-old who experienced such serious lung damage from e-cigarette use that he needed a double lung transplant. (medicalnewstoday.com 14.11.2019).)

- E-sigaretter er uavhengig risikofaktor for luftveissykdom, ifælge studie. (- "Vi fant at for e-sigarettbrukere økte sjansen for å utvikle lungesykdom med omtrent en tredjedel, selv etter å ha kontrollert for tobakkbruk og deres kliniske og demografiske informasjon," sier hovedforfatteren Stanton Glantz, professor i medisin ved University of California, San Francisco.) (- Vi konkluderte med at e-sigaretter er skadelige på egen hånd, og effektene er uavhengig av å røyke konvensjonell tobakk, ”la han til.)

(Anm: E-cigarettes are independent risk factor for respiratory disease, study finds. Use of electronic cigarettes appears to be an independent risk factor for respiratory disease in addition to tobacco smoking, according to the first population based long term analysis to investigate the association.1 “We found that for e-cigarette users the odds of developing lung disease increased by about a third, even after controlling for their tobacco use and their clinical and demographic information,” said the lead author Stanton Glantz, professor of medicine at the University of California, San Francisco. “We concluded that e-cigarettes are harmful on their own, and the effects are independent of smoking conventional tobacco,” he added. The study, published in the American Journal of Preventive Medicine, analysed data from the Population Assessment of Tobacco and Health that tracked the e-cigarette and tobacco habits and new lung disease diagnoses of 32 000 American adults from 2013 to 2016. BMJ 2019;367:l7019 (Published 17 December 2019).)

- Hjerneslag: Å røyke både tradisjonelle og e-sigaretter kan øke risikoen. Et team ved George Mason University, Fairfax, VA, har avdekket en annen bekymring for elektroniske sigaretter.

(Anm: Stroke: Smoking both traditional and e-cigarettes may raise risk. A team at George Mason University, Fairfax, VA, has uncovered another electronic cigarette health concern. This time, it relates to stroke risk. In recent years, the popularity of e-cigarettes has soared. A 2016 study found that 10.8 million adults in the United States were current e-cigarette users. It is common for people to switch from traditional cigarettes to the e-variety because they think they are a healthier option. But newly issued health warnings have pointed to the potential risks of smoking e-cigarettes. In June 2019, the U.S. saw an outbreak of lung injuries associated with e-cigarettes. Experts believe that vitamin E acetate — an ingredient found in some e-cigarettes containing THC — may be the link. In December 2019, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reported that more than 2,500 individuals from the U.S., Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands were hospitalized or died as a result of using vapes, e-cigarettes, or associated products. Recent studies, albeit small-scale, have found both benefits and risks to e-cigarettes. One study that appears in PNAS found that nicotine from e-cigarette smoke caused lung cancer in mice as well as precancerous growth in the bladder. However, a second study, appearing in the Journal of the American College of Cardiology, noted a significant improvement in vascular health within a month of a traditional smoker switching to e-cigarettes. (medicalnewstoday.com 13.1.2020).)

- Opphev forbudet nå. KARL ERIK LUND, Dr.polit, forskningsleder, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. (- Lege og epidemiolog Preben Aavitsland anbefaler i sitt siste innlegg å utsette beslutningen om å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter i påvente av mere forskning.)

(Anm: Opphev forbudet nå. KARL ERIK LUND, Dr.polit, forskningsleder, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Lege og epidemiolog Preben Aavitsland anbefaler i sitt siste innlegg å utsette beslutningen om å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter i påvente av mere forskning. (vg.no 24.2.2016).)

- Regulering av e-sigaretter: feilreguleringer koster liv. Tidlig i 2011 begynte tidligere friske unge voksne å bli innlagt på en sørkoreansk intensivavdeling med uforklarlig alvorlig åndenød, som i mange tilfeller førte til død eller lungetransplantasjon.

(Anm: E-cigarette regulation: getting it wrong costs lives. In early 2011, previously healthy young adults started to be admitted to a South Korean intensive care unit with unexplained severe respiratory distress, which led, in many cases, to death or lung transplantation. Reporting of these cases to the Korean Centre for Disease Control led to several other cases around the country being identified. 1 The cause of this devasting acute lung disease was not immediately obvious, but eventually some form of inhalational agent used in the home became the top hypothesis. The culprit was narrowed down to chemicals used to disinfect humidifiers (including polyhexamethylene guanidine phosphate and ethoxyethyl guanidinium) 2 and since the withdrawal of humidifier disinfectants from the market, no further cases of humidifier-associated lung injury (HALI) have been reported. The Lancet Respiratory Medicine 2019 (Published: November 08, 2019).)

(Anm: Identifying, tracking, and treating lung injury associated with e-cigarettes or vaping. Lancet 2019 (Published:November 08, 2019).)

- E-sigaretter – et dårlig valg. I en kronikk (25. oktober 2019) avdekket adferdsforskeren Karl Erik Lund og psykiateren Jørgen Bramness sin naive tro på at e-sigaretter er et gode. (- Nikotin skader menneskefostre, forverrer kreftsykdom hos forsøksdyr og kan forstyrre utviklingen av lunger og hjerne – antagelig også hos unge mennesker.)

(Anm: Tom K. Grimsrud, kreftforsker, dr.med. spesialist i arbeidsmedisin. E-sigaretter – et dårlig valg. I en kronikk (25. oktober 2019) avdekket adferdsforskeren Karl Erik Lund og psykiateren Jørgen Bramness sin naive tro på at e-sigaretter er et gode. Men inhalering av kjemiske stoffer kan naturligvis være skadelig, selv om det ikke er tobakksrøyk man puster inn. Lungene er beregnet på ren luft, ikke finfordelte fett-, gift- og smaksstoffer. Farlige kjemiske forbindelser kan dannes ved romtemperatur, kroppstemperatur og ved ufullstendig forbrenning, ikke bare i en sigarettglo. Nikotin skader menneskefostre, forverrer kreftsykdom hos forsøksdyr og kan forstyrre utviklingen av lunger og hjerne – antagelig også hos unge mennesker. De siste par år er det fra forsøk med mus og menneskeceller rapportert resultater som tyder på at e-sigaretter kan forårsake kreft i lunge og urinblære, samt hjertesykdom. Det minner om røyking. Fire ord er antagelig bedre enn en ukvalifisert kronikk med bilde: Unngå tobakksrøyk og nikotinprodukter. (aftenposten.no 29.10.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)- FDA forbyr de fleste smakstilsetninger i e-sigaretter etter hvert som lungeskadepidemien bremser. (Anm: FDA bans most flavoured e-cigarettes as lung injury epidemic slows. BMJ 2020;368:m12 (Published 03 January 2020).)

- FDA forbyr de fleste smakstilsetninger i e-sigaretter etter hvert som lungeskadepidemien avtar.

(Anm: FDA bans most flavoured e-cigarettes as lung injury epidemic slows. BMJ 2020;368:m12  (Published 03 January 2020).)

- Internationale lungekræfteksperter fraråder kraftigt brug af e-cigaretter. Verdens største lungekræftorganisation, IASLC, har udsendt en politisk erklæring, der kraftigt fraråder, at unge samt voksne, der ikke allerede ryger, begynder at bruge elektroniske cigaretter (e-cigaretter). Data er inkonsekvente, og langtidsrisici er ukendte, understreger IASLC.

(Anm: Internationale lungekræfteksperter fraråder kraftigt brug af e-cigaretter. Verdens største lungekræftorganisation, IASLC, har udsendt en politisk erklæring, der kraftigt fraråder, at unge samt voksne, der ikke allerede ryger, begynder at bruge elektroniske cigaretter (e-cigaretter). Data er inkonsekvente, og langtidsrisici er ukendte, understreger IASLC. ”Vi foretrækker at fejle af hensyn til ​​patientsikkerhed, og de nylige udbrud af alvorlig sygdom og dødsfald i USA, tilsyneladende på grund af lungebetændelse forbundet med elektroniske cigaretter, har sat lys på de potentielle farer ved deres anvendelse,” siger formand for IASLC’s udvalg for tobakskontrol og rygestop Matthew Steliga, som er kirurgisk onkolog ved Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, Little Rock, Ark, USA, i en pressemeddelelse. De amerikanske Centers for Disease Control har indtil videre rapporteret 2.051 tilfælde af vaping-relateret sygdom og 39 dødsfald. Blandt 1.378 patienter er 70 procent hankøn, og gennemsnitsalderen er 24 år. Alderen spænder fra 13 til 75 år. 79 procent af patienterne er under 35 år gamle, og 14 procent under 18 år. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21.11.2019).)

- E-sigaretter: å forby smakstilsetninger er bedre enn et totalforbud.

(Anm: E-cigarettes: banning flavours is better than an outright ban. The Lancet Respiratory Medicine 2019 (Published: November 08, 2019).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Dødstallet blant e-sigarettbrukere stiger – i 2020 blir sigarettene lovlig i Norge. (- Nå ønsker Folkehelseinstituttet en ny gjennomgang av rapporten om e-sigaretter som instituttet la frem i 2015.)

(Anm: Dødstallet blant e-sigarettbrukere stiger – i 2020 blir sigarettene lovlig i Norge. På nyåret ventes legaliseringen av nikotinholdige e-sigaretter å tre i kraft i Norge. Samtidig har dødstallet som følger av damping steget til nesten 50 i USA. I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge. Frem til vedtaket trer i kraft, som etter planen skal være i 2020, er det imidlertid forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter som inneholder nikotin innenfor landegrensene. Nå ønsker Folkehelseinstituttet en ny gjennomgang av rapporten om e-sigaretter som instituttet la frem i 2015. Dette skjer i lys av nye rapporter om stadig flere tilfeller av helseskader og dødsfall som følge av e-sigarettbruk i USA. (abcnyheter.no 26.11.2019).)

- Norsk professor slagter rapport om snus fra norske myndigheder. (- Folkehelseinstituttet besvarer hans kritik: »Mange af planterigets naturlige stoffer er blandt de mest giftige og kræftfremkaldende stoffer, vi kender,« skriver områdedirektør ved Folkehelseinstituttet Geir Bukholm til Forskning.no og fortsætter: »Snus indeholder blandt andet nikotin og kræftfremkaldende nitrosaminer, som er specifikke for tobak.)

(Anm: Norsk professor slagter rapport om snus fra norske myndigheder. Rapport om snus virker som et partsindlæg fra en eller anden, der har bestemt sig for, at snus er farligt, hævder norsk professor. Professor Gøran Nilsson mener blandt andet, at det er bemærkelsesværdigt, at forskerne i Folkehelseinstituts-rapporten ikke tager højde for konklusionerne i en omfattende metaanalyse. De norske sundhedsmyndigheder har for nyligt udgivet en rapport om sundhedsrisici ved brug af snus. Ifølge rapporten, der er bestilt af det norske sundhedsministerie og lavet af Folkehelseinstituttet i Norge (det svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark, red.) kan snusbrug føre til højere risiko for kræft i spiserøret, for højt blodtryk og hjertekarsygdom blandt andet. Rapporten er en opdatering af en rapport fra 2014, og resultaterne i det nye studie styrker konklusionerne i 2014-rapporten, skriver Folkehelseinstituttet. (…) Hævet over enhver tvivl Folkehelseinstituttet besvarer hans kritik: »Mange af planterigets naturlige stoffer er blandt de mest giftige og kræftfremkaldende stoffer, vi kender,« skriver områdedirektør ved Folkehelseinstituttet Geir Bukholm til Forskning.no og fortsætter: »Snus indeholder blandt andet nikotin og kræftfremkaldende nitrosaminer, som er specifikke for tobak. De sundhedsskadelige effekter og virkemekanismer er tilfredsstillende diskuteret i rapporten.« Han mener, at stoffernes sundhedsskadelige potentiale er hævet over enhver tvivl. (videnskab.dk 26.10.2019).)

- FHI: Snusbruken øker blant tidligere ikke-røykere. Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne konkluderer Folkehelseinstituttet i den siste rapporten om snus.

(Anm: FHI: Snusbruken øker blant tidligere ikke-røykere. Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne konkluderer Folkehelseinstituttet i den siste rapporten om snus. Rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) kommer som resultat av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å oppdatere en tidligere rapport fra 2014. Hele rapporten leser du her! – Snusbruken har økt blant unge voksne de siste tiårene og særlig blant unge voksne og spesielt unge kvinner, viser rapporten. Hovedsakelig er det tidligere røykere som snuser, men andelen ikke-røykere som har begynt å snuse, har økt i perioden 2016-2018, sammenlignet med 2004-2006. (dagensmedisin.no 10.10.2019).)

- Ja til røykeforbud på offentlige steder!

(Anm: Ja til røykeforbud på offentlige steder! Sverige har nå innført totalt røykeforbud på offentlige steder – også ute. Selv om det er upopulært i starten, er det hevet over enhver tvil at Norge absolutt bør følge etter. (…) Sverige har nå innført totalt røykeforbud på offentlige steder – også ute. Bussholdeplasser, t-bane-stasjoner, på gater og plasser osv. Nå slår svenskene et solid slag for folkehelsen. (vg.no 6.7.2019).)

- Dampen fra e-sigaretter, selv uten nikotin, kan skade lungene. En fersk undersøkelse på mus kan kaste lys over hvorfor elektroniske sigaretter (e-sigaretter) er skadelige, selv når det ikke er noen nikotin til stede i selve dampen.

(Anm: E-cigarette vapors, even without nicotine, may harm lungs. A recent study in mice might shed some light on why electronic cigarettes (e-cigarettes) are harmful, even when there is no nicotine present in the vapors themselves. A study out of the Baylor College of Medicine in Houston, TX, found that chronic exposure to e-cigarette vapors, even without nicotine, could negatively impact normal lung function. This exposure could also have ramifications for how the body responds to infections, as it can make immune cells in the lungs less able to respond to viruses. The findings appear in The Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 13.9.2019).)

- E-sigaretter – et dårlig valg. I en kronikk (25. oktober 2019) avdekket adferdsforskeren Karl Erik Lund og psykiateren Jørgen Bramness sin naive tro på at e-sigaretter er et gode. (- Nikotin skader menneskefostre, forverrer kreftsykdom hos forsøksdyr og kan forstyrre utviklingen av lunger og hjerne – antagelig også hos unge mennesker.)

(Anm: Tom K. Grimsrud, kreftforsker, dr.med. spesialist i arbeidsmedisin. E-sigaretter – et dårlig valg. I en kronikk (25. oktober 2019) avdekket adferdsforskeren Karl Erik Lund og psykiateren Jørgen Bramness sin naive tro på at e-sigaretter er et gode. Men inhalering av kjemiske stoffer kan naturligvis være skadelig, selv om det ikke er tobakksrøyk man puster inn. Lungene er beregnet på ren luft, ikke finfordelte fett-, gift- og smaksstoffer. Farlige kjemiske forbindelser kan dannes ved romtemperatur, kroppstemperatur og ved ufullstendig forbrenning, ikke bare i en sigarettglo. Nikotin skader menneskefostre, forverrer kreftsykdom hos forsøksdyr og kan forstyrre utviklingen av lunger og hjerne – antagelig også hos unge mennesker. De siste par år er det fra forsøk med mus og menneskeceller rapportert resultater som tyder på at e-sigaretter kan forårsake kreft i lunge og urinblære, samt hjertesykdom. Det minner om røyking. Fire ord er antagelig bedre enn en ukvalifisert kronikk med bilde: Unngå tobakksrøyk og nikotinprodukter. (aftenposten.no 29.10.2019).)

- Damping og e-sigaretter: Veldig farlig eller feilrettet hysteri?

(Anm: Jørgen G. Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet - Karl E. Lund, seniorforsker, Folkehelseinstituttet. Damping og e-sigaretter: Veldig farlig eller feilrettet hysteri? | Jørgen G. Bramness og Karl E. Lund. E-sigaretter er blitt mistenkeliggjort for dødsfall og sykdom hos unge. De siste ukene har det vært mange avisoverskrifter i amerikanske medier om sykdomstilfeller og dødsfall hos ungdom som følge av damping. Pr. 17. oktober var det rapportert 1479 sykehusinnleggelser med alvorlige lungesymptomer og 33 dødsfall hovedsakelig hos unge. Damping, eller «vaping» på engelsk, er inntak av ulike fordampede produkter, slik som ved bruk av e-sigaretter. I Norge har det ikke vært tillatt å selge innsatser til e-sigaretter som inneholder nikotin eller cannabisrelaterte produkter. I mange land er det dette tillatt. (aftenposten.no 24.10.2019).)

- Røyking er på vei ut. Vi trenger ikke å få inn e-sigaretter.

(Anm: Røyking er på vei ut. Vi trenger ikke å få inn e-sigaretter. Terje Rootwelt klinikkleder barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus. (aftenposten.no 30.10.2019).)

- Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det.)

(Anm: Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Nå har forskere i en ny studie undersøkt fenomenet. Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det. (…) Studien fant også at de virkelige utøverne av denne «sporten» er mer tilbøyelig til å «vise overdreven selvtillit i sin akademiske dyktighet og evne til å løse problemer». (aftenposten.no 6.5.2019).)

(Anm: Bullshitters. Who Are They and What Do We Know about Their Lives? IZA DP No. 12282 (ftp.iza.org - APRIL 2019.)

- E-sigaretter kan være verre for hjertet ditt enn tradisjonelle sigaretter. (- En ny studie konkluderer med at e-sigaretter har en tendens til å redusere blodstrømmen til hjertet.)

(Anm: E-Cigarettes May Be Worse for Your Heart Than Traditional Cigarettes. A new study concludes that e-cigarettes tend to decrease blood flow to the heart. A second study states that e-cigarettes negatively affect heart-related issues, such as cholesterol and glucose levels, more than traditional tobacco cigarettes. Researchers said they want to get out the message that e-cigarettes aren’t a safe alternative to traditional cigarettes. As more evidence points to e-cigarettes damaging the lungs, two new studies are adding another concern about the popular vaping product. When it comes to the heart, e-cigarettes may actually be more damaging to that vital organ than tobacco — a finding that surprised the researchers conducting the studies. The research is being presented later this week at the American Heart Association’s Scientific Sessions 2019 in Philadelphia. It hasn’t been published yet in a peer-reviewed journal. (healthline.com 10.11.2019).)

- Norske myndigheter vil vite mer før de endrer helseråd om e-sigaretter. E-sigaretter skal ha ført til minst seks dødsfall og flere hundre syke i USA, og det letes etter årsak.

(Anm: Norske myndigheter vil vite mer før de endrer helseråd om e-sigaretter. E-sigaretter skal ha ført til minst seks dødsfall og flere hundre syke i USA, og det letes etter årsak. Norske myndigheter endrer foreløpig ikke sine helseråd. Folkehelseinstituttet (FHI) kjenner ikke til om det har vært lignende sykdomsreaksjoner eller dødsfall i Norge. I likhet med blant andre Sundhedsstyrelsen i Danmark sier FHI i Norge at barn, unge, ammende og gravide ikke bør bruke e-sigaretter på grunn av at nikotinen kan være helsefarlig. (forskning.no 12.9.2019).)

- Walmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall. På grunn av usikkerheten rundt e-sigarettene som selges i USA, har den amerikanske supermarkedskjeden Walmart bestemt seg for å stoppe å selge dem.

(Anm: Walmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall. På grunn av usikkerheten rundt e-sigarettene som selges i USA, har den amerikanske supermarkedskjeden Walmart bestemt seg for å stoppe å selge dem. Rundt 530 personer har blitt diagnostisert med alvorlige lungeproblemer etter å ha brukt e-sigaretter, og åtte har mistet livet, ifølge amerikanske helsemyndigheter. Walmart sier i en uttalelse fredag at de stopper e-sigarettsalget i sine butikker i USA på grunn av en «økende føderal, statlig og lokal reguleringskompleksitet og usikkerheten rundt e-sigaretter». (aftenposten.no 21.9.2019).)

- Leger reklamerte for tobakk. (- Men vi skal ikke langt tilbake i tid.)

(Anm: Leger reklamerte for tobakk. (…) Se reklamene: Disse legene skulle få folk til å røyke mer.) (…) Men vi skal ikke langt tilbake i tid før vi finner leger som reklamerte for hvorfor flere burde røyke, også i Norge. (…) 1973, etter mange års eksponering for tobakkreklame, røyket 42 prosent av befolkningen. (vi.no 30.1.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Lege Nicolai (33) jobber for å bli minst 130 år: – Røyk og snus er selvsagt utelukket. Alkoholkonsumet bør nærme seg null

(Anm: Lege Nicolai (33) jobber for å bli minst 130 år: – Røyk og snus er selvsagt utelukket. Alkoholkonsumet bør nærme seg null. (...) Det viktigste, sier Tell, er egentlig hva man ikke gjør. Røyk og snus er selvsagt utelukket. Alkoholkonsumet bør nærme seg null. – Mitt alkoholforbruk begrenser seg til ett årlig glass sangria, med familien i Spania. – Jeg har aldri vært full, det er jeg veldig stolt av.(aftenposten.no 13.7.2019).)

- DN mener: Det er typisk Sverige å være moralistisk. (- Vi trenger ikke staten til å stigmatisere den lille gjenværende gruppen røykere enda mer enn den allerede er.)

(Anm: DN mener: Det er typisk Sverige å være moralistisk. Sverige innfører superstreng røykelov. Tilfeldig? Neppe. Norge bør ikke følge etter Sverige. Vi trenger ikke staten til å stigmatisere den lille gjenværende gruppen røykere enda mer enn den allerede er. (dn.no 12.7.2019).)

- Mater fugleungen med sigarettsneip: - Helt forferdelig.

(Anm: Mater fugleungen med sigarettsneip: - Helt forferdelig. - Et syn som stadig blir vanligere, sier marinbiolog. Naturfotograf Karen Mason fanget nylig et øyeblikk på kamera, der en sjøfugl mater ungen sin med en sigarettsneip på en strand i Florida i USA. På sin Facebook-side har hun lagt ut en bildeserie av hendelsen, under tittelen: «Hvis du røyker, vær så snill å rydd opp etter deg.» På et av bildene kan man se ungen gå av gårde med sigarettsneipen i munnen. (dagbladet.no 15.7.2019).)

- WHO advarer mot e-sigaretter. E-sigaretter er «utvilsomt skadelig» og bør reguleres, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i en ny rapport, der organisasjonen også kommer med kraftige angrep på tobakksindustrien.

(Anm: WHO advarer mot e-sigaretter. E-sigaretter er «utvilsomt skadelig» og bør reguleres, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i en ny rapport, der organisasjonen også kommer med kraftige angrep på tobakksindustrien. WHO-rapporten viser at de fleste brukerne av e-sigaretter også røyker vanlige sigaretter. WHO offentliggjorde fredag en rapport om det organisasjonen kaller «Den globale tobakksepidemien». Les hele WHO-rapporten her I rapporten tar WHO blant annet for seg e-sigaretter og skriver at selv om de utsetter brukeren for færre giftstoffer enn vanlige sigaretter, representerer de fortsatt en helserisiko. Dessuten er det, ifølge WHO, ikke tilstrekkelige bevis for at e-sigaretter hjelper folk til å slutte å røyke, skriver nyhetsbyrået AFP. – I de fleste land der de er tilgjengelige, fortsetter brukerne av e-sigaretter også å bruke vanlige sigaretter, skriver WHO. Organisasjonen går dermed mot britiske og norske forskere, som mener at e-sigaretter er effektive når det gjelder å hjelpe folk til å slutte å røyke. I tillegg til tobakk inneholder e-sigarettene også aerosoler – gasser med finfordelte partikler – som man vet er skadelige. (nrk.no 27.7.2019).)

 - Amerikanske folkehelsemyndigheter advarer mot bruken av e-sigaretter. Etter fem dødsfall på få døgn, oppfordrer amerikanske helsemyndigheter til å droppe bruken av e-sigaretter.

(Anm: Amerikanske folkehelsemyndigheter advarer mot bruken av e-sigaretter. Etter fem dødsfall på få døgn, oppfordrer amerikanske helsemyndigheter til å droppe bruken av e-sigaretter. Helsemyndighetene i USA advarer mot bruken av e-sigaretter etter at fem brukere er døde og 450 syke av lungesykdom. Helsetjenestemenn, lovgivere og foreldre har lenge varslet om at e-sigaretter er helsefarlig. I juli advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) at e-sigaretter er «utvilsomt farlige» og bør reguleres etter offentliggjøringen av en ny rapport. Nå har bekymringene rundt e-sigarettene nådd et nytt nivå etter at flere friske mennesker har blitt sykehusinnlagt etter bruk av sigarettene. Fredag ​​kunngjorde myndighetene et femte dødsfall koblet til e-sigaretter, og nå ber helsemyndigheter i USA folk om å slutte med e-sigaretter til de vet hvorfor så mange får alvorlig lungesykdom. – Mens etterforskningen pågår, bør folk vurdere å ikke bruke e-sigaretter, forteller CDCs Dana Meaney-Delman fra USas offentlige helsebyrå CDC, til Buzzfeed. (nrk.no 7.9.2019).)

- Slik sukret tobakksindustrien barnas hverdag. De to største tobakksprodusentene i USA, R.J. Reynolds og Philip Morris, begynte i 1960-årene å kjøpe opp brusmerker.

(Anm: Slik sukret tobakksindustrien barnas hverdag. De to største tobakksprodusentene i USA, R.J. Reynolds og Philip Morris, begynte i 1960-årene å kjøpe opp brusmerker. Deretter brukte de markedsføringsekspertisen de hadde bygd opp på tobakksprodukter, på leskedrikker rettet mot barn. Studien viser hvordan tobakksindustrien målrettet gikk etter barn i utviklingen av produkter: brusetabletter, brus på rørepinner og smaker som barn foretrakk. Drikken Hawaiian Punch gikk med Reynolds’ kreative markedsføring fra å være en cocktailmiks for voksne til å bli en leskedrikk for barn. Det viser en ny studie publisert i BMJ. (…) Studien viser hvordan tobakksindustrien målrettet gikk etter barn i utviklingen av produkter: brusetabletter, brus på rørepinner og smaker som barn foretrakk. Drikken Hawaiian Punch gikk med Reynolds’ kreative markedsføring fra å være en cocktailmiks for voksne til å bli en leskedrikk for barn. (…) Studien viser hvor kreativt – og kynisk – tobakksindustrien har jobbet for å markedsføre sukkerholdige drikker mot barn. Reklame for sukkerholdige produkter rettet mot barn må forbys gjennom internasjonale avtaler. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 18. juni 2019.)

- Tobakkskjempe ber om sigarettforbud. Philip Morris vil fase ut den tradisjonelle røyken i Storbritannia innen ti år. (- Selskapet satser likevel tungt på andre tobakksprodukter.)

(Anm: Tobakkskjempe ber om sigarettforbud. Philip Morris vil fase ut den tradisjonelle røyken i Storbritannia innen ti år. Selskapet satser likevel tungt på andre tobakksprodukter. Søndag kom tobakksgiganten Philip Morris med planene sine for sigarettsalget i Storbritannia fremover. Toppsjef Jacek Olczak sier at selskapet skal fase ut dette innen ti år, skriver The Daily Mail. – Jeg tror at i Storbritannia, maksimalt ti år fra nå, kan du løse problemet med røyking helt, forteller han til avisen. The Guardian melder at Olczak også sier at sigaretter bør bli behandlet som nye fossilbiler, som blir forbudt fra 2030. – Jo raskere det skjer, jo bedre er det for alle, sier Olczak til avisen. (e24.no 25.7.2021).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Tobakksgigant vil kjøpe lungemedisin-selskap – refses. (- Tobakksgiganten Philip Morris International (PMI), som blant annet selger Marlboro-sigaretter, vil kjøpe det britiske legemiddelselskapet Vectura. )

(Anm: Tobakksgigant vil kjøpe lungemedisin-selskap – refses. Tobakksgiganten Philip Morris International (PMI), som blant annet selger Marlboro-sigaretter, vil kjøpe det britiske legemiddelselskapet Vectura. Vectura produserer inhalerbare medisiner som brukes i behandlingen av lungesykdom som astma, og PMI har som mål at mer enn halvparten av driftsresultatet deres innen fire år skal komme fra røykfri produkter, som e-sigaretter og luftveismedisiner. Tobakksprodusenten har lagt over én milliard pund, som tilsvarer 12,4 milliarder norske kroner, på bordet. Likevel er det ikke sikkert at selskapet får gjennomslag for handelen, skriver CNN. Oppkjøpet har nemlig møtt hard motstand fra veldedige helseorganisasjoner, som oppfordrer britiske myndigheter til å forhindre at avtalen går gjennom. (dn.no 10.8.2021).)

- På tide med billigere alkohol og tobakk. (- Tall fra Philip Morris viser at annenhver sigarett som røykes i Norge, er kjøpt i utlandet eller som smuglervare.)

(Anm: På tide med billigere alkohol og tobakk | Therese Sollien, kommentator.  For mange er det en fest i seg selv å dra på såkalt harrytur og fylle opp bilen. (…) Fysj Det er gode grunner til at enkelte varer er dyre i Norge. Alkohol og tobakk er to selvsagte eksempler. De er både dårlig for folkehelsen og en fin inntektskilde på avgiftsfronten. (…) Tall fra Philip Morris viser at annenhver sigarett som røykes i Norge, er kjøpt i utlandet eller som smuglervare. Det er mange avgiftskroner som Erna egentlig skulle hatt i statsbudsjettet. (…) Det er på tide å harmonisere prisnivået mellom Sverige og Norge, for klimaet og kanskje til og med folkehelsens skyld. (aftenposten.no 18.7.2020).)

- Phillip Morris spår sigarettdød og vil erstatte sigarettene med et «tryggere» produkt. (– Men THS er ikke et risikofritt produkt og inneholder nikotin som er avhengighetsskapende, ifølge selskapet nettside. I 2019 solgte Phillip Morris 706,7 milliarder sigaretter – en nedgang på 4,5 prosent fra 2018.)

(Anm: Phillip Morris spår sigarettdød og vil erstatte sigarettene med et «tryggere» produkt. Tobakksgiganten tror at salget av sigaretter kan forsvinne helt de neste årene og vil derfor erstatte sigaretter med såkalte oppvarmede tobakksprodukter (THS). Det melder Marketwatch. Phillip Morris fikk denne uken grønt lys av den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, til å kunne markedsføre det nye produktet som et tryggere alternativ til vanlige sigaretter. Phillip Morris, som blant annet står bak Marlboro, sier at produktet varmer opp tobakken, i stedet for å brenne det slik vanlige sigaretter gjør. Tobakken vil derfor bare nå en temperatur på 350 grader celsius, og ikke 600 grader, som innebærer utslipp av farlige kjemikalier i høye nivåer. – Men THS er ikke et risikofritt produkt og inneholder nikotin som er avhengighetsskapende, ifølge selskapet nettside. I 2019 solgte Phillip Morris 706,7 milliarder sigaretter – en nedgang på 4,5 prosent fra 2018. Over de neste årene er det ventet at forbruket av sigaretter vil falle med 3 prosent hvert år. (investor.dn.no 10.7.2020).)

- Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse. Tobakk er et lovlig produkt, og tobakksindustrien er en lovlig næring i Norge. Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitisk talsperson. (- Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge.) (- Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra.)

(Anm: Åshild Bruun-GundersenÅshild Bruun-Gundersen (Frp), helsepolitisk talsperson. Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse. Tobakk er et lovlig produkt, og tobakksindustrien er en lovlig næring i Norge. Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitisk talsperson. (…) DN dedikerte forsiden og hele ti sider i lørdagsutgaven på å mistenkeliggjøre at Fremskrittspartiet har holdt en høring i forbindelse med utarbeidelsen av ny, nasjonal tobakksstrategi. Bakgrunnen for at Frp inviterte til en egen høring var at tobakksbransjen ble nektet å delta på helsekomiteens høring om den nasjonale tobakksstrategien, selv om 49 andre aktører var invitert. (…) Flere og flere faller tilbake til sitt eget ekkokammer, uten å møte noen motstemmer. Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge. Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra. (dn.no 15.1.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet.) (- Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.)

(Anm: Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.) (- Helt uvirkelig.) (- Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. (dn.no 12.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. (– Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost.)

(Anm: Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. – Vi gjorde ikke en god nok jobb her, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet om vurderingen av tidligere folkehelseminister Sylvi Listhaugs habilitet på tobakksområdet. – Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost. (dn.no 9.1.2020).)

- § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. (- Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt.)

(Anm: § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. Tolkningsuttalelse | Dato: 07.01.2020. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Mottager: Helse- og omsorgsdepartementet. Vår referanse: 19/5373 EO TRR/MAED/mk. Brevdato: 22.11.2019 Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. 1. Innledning Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt. Lovavdelingen er også bedt om å vurdere betydningen av Norges forpliktelser etter WHOs tobakkskonvensjon i denne forbindelse. 2. Sakens bakgrunn Bakgrunnen for henvendelsen fra HOD er Listhaugs relasjon til Pia Prestmo, som etter det vi har fått opplyst er samfunnskontakt/kommunikasjonsdirektør i PMI (også omtalt som «Manager Corporate Affairs» eller «Managar External Affairs»). Ifølge brevet fra HOD har Listhaug orientert departementet om at hun er «nær venninne» med Prestmo. Relasjonen er nærmere beskrevet slik: (…) (regjeringen.no 7.1.2020).)

- TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. (- I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris.)

(Anm: TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris. Som medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite fikk Sylvi Listhaug Stortinget til å betale for utlegg i Arendalsuka 2018, der hun bodde gratis hos Philip Morris. Bildet er fra partiets landsmøte samme år. Da Sylvi Listhaug var folkehelseminister ønsket hennes eget departement å ta fra henne alt ansvar for tobakkspolitikken. DETTE ER SAKEN: Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt koblinger til den internasjonale tobakksindustrien (dn.no 10.1.2020).)

- Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant.

(Anm: Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant. Som folkehelseminister ble Sylvi Listhaug vurdert som inhabil i saker som gjaldt verdens største tobakksselskap. Hennes eget departement mente at hun måtte fratas ansvaret for alt som handlet om tobakk. (dn.no 10.1.2020).)

- Ledere innen tobakksindustrien sier at sigaretter ikke er vanedannende. (- De øverste lederne for de sju største amerikanske tobakksfirmaene avla vitnemål i kongressen i dag om at de ikke trodde at sigaretter var vanedannende, men at de ikke ville at deres egne barn røykte.)

(Anm: Tobacco Chiefs Say Cigarettes Aren't Addictive. The top executives of the seven largest American tobacco companies testified in Congress today that they did not believe that cigarettes were addictive, but that they would rather their own children did not smoke. The executives, sitting side by side at a conference table in what seemed to many a counterpoint to the growing antismoking sentiment in Congress, faced more than six hours of sharp questioning by members of the House Energy and Commerce Subcommittee on Health and the Environment. Under persistent questioning, each of the executives agreed to give Congress extensive, previously unpublicized research on humans and animals that their companies had done concerning nicotine and addiction. (nytimes.com 15.4.1994).)

- Hvor mange sigaretter i en flaske vin? Å drikke en 750 ml flaske vin i uken øker risikoen for å utvikle kreft i løpet av levetid tilsvarer 10 sigaretter i uken for kvinner og fem for menn, ifølge en studie.

(Anm: How many cigarettes in a bottle of wine? Drinking one 750ml bottle of wine a week increases the risk of developing cancer over a lifetime by the equivalent of 10 cigarettes a week for women and five for men, a study says. The UK researchers said this was a good way of communicating the health risks of moderate drinking. But experts said that smoking carried much greater cancer risks than alcohol, for most drinkers. And the only way to cut the risks from smoking was to quit completely. (bbc.com 28.3.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Vort største sundhedsproblem – ikke mindst blandt unge – bliver slet ikke taget alvorligt. (- Tobaksrygning giver ekstra udgifter for samfundet på knap 10 mia. kr., og de kan bruges bedre.) (- Disse knap 10 mia. kr. er et svimlende tal. Læg hertil patienterne og pårørendes meget større lidelser, som vi ikke kan opgøre i kroner og øre.) (- Cirka 5.900 danskere dør hvert år af kol, og det giver Danmark den højeste kol-dødelighed i Vesteuropa, ligesom vi har den højeste kol-sygelighed i Vesteuropa – cirka hver 10. dansker vil blive indlagt på grund af kol.)

(Anm: Niels Jørgen Langkilde, mag.art., forskningskoordinator og bestyrelsesmedlem, Patientforeningen, Broby. Vort største sundhedsproblem – ikke mindst blandt unge – bliver slet ikke taget alvorligt. Tobaksrygning giver ekstra udgifter for samfundet på knap 10 mia. kr., og de kan bruges bedre. (…) Resultaterne af den ikke helt offentliggjorte rapport, som JP’s journalister har gravet frem, viser med al ønskelig tydelighed, at samfundet kan få ekstra skattekroner ind ved at hæve tobaksafgifterne. Patientforeningen ønsker, at man hæver afgifterne. Men om det er 60 eller 100 kr., er mindre vigtigt, for vi ved, at sådanne prisforhøjelser kan redde liv, mange liv. (…) Kol-sygdommen er blot en af de alvorlige følger til tobakken. 100.000 er diagnosticeret med og er i medicinsk behandling for kol, og de ca. 50.000 lider af svær kol. Knap en halv mio. danskere har nedsat lungefunktion. Cirka 5.900 danskere dør hvert år af kol, og det giver Danmark den højeste kol-dødelighed i Vesteuropa, ligesom vi har den højeste kol-sygelighed i Vesteuropa – cirka hver 10. dansker vil blive indlagt på grund af kol. (…) Men vigtigere er det, at det vil bremse det store antal dødsfald, de omkostninger og de smerter, som rammer de berørte patienter, de pårørende i familien, vennekredsen og kollegaerne på arbejdspladsen. (jyllands-posten.dk 1.5.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Frps tobakksflørt: - Gått over en grense. Fremskrittspartiet på Stortinget inviterer tobakksbransjen til åpen høring. (- Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp står skulder til skulder med.)

(Anm: Frps tobakksflørt: - Gått over en grense. Fremskrittspartiet på Stortinget inviterer tobakksbransjen til åpen høring. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at hun regner med de følger retningslinjene som sier at politikere ikke skal ha kontakt med industrien. – Rart Invitasjonen og ønsket om å høre fra tobakksbransjen får øyebrynene til å heve seg i de andre partiene på Stortinget. - Vi har forpliktet oss internasjonalt på hvordan vi skal påvirkes i helsepolitikken. I folkehelsemeldingen står det nettopp at det skal utformes et informasjonsopplegg for hvordan man ikke skal bli påvirket. (…) Bjørnebekk-Waagen synes det er urovekkende at Frp ønsker å ta med tobakksbransjen på laget når ny folkehelsepolitikk skal utformes. - Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp står skulder til skulder med. Jeg synes det ser rart ut at man gjør seg til bestevenn med dem, sier Bjørnebekk-Waagen. (…) Folkehelseminister Sylvi Listhaug vakte oppsikt allerede på dag tre som minister da hun til NRK sa at «folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil». (dagbladet.no 23.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- «Corona-tsaren» hevdet røyking ikke dreper. USAs president Donald Trump utnevnte onsdag sin egen visepresident, Mike Pence, som til å lede USAs kamp mot coronaviruset. Det får mange til reagere sterkt.

(Anm: «Corona-tsaren» hevdet røyking ikke dreper. USAs president Donald Trump utnevnte onsdag sin egen visepresident, Mike Pence, som til å lede USAs kamp mot coronaviruset. Det får mange til reagere sterkt. (…) - Hysteriet Kritikerne påpeker imidlertid hvordan Pence, som en påtroppende kongressrepresentant så seint som i 2000 hevdet at «røyking ikke dreper». Utnevner Pence til «corona-tsar» - Det er på tide med en virkelighetssjekk. Til tross for hysteriet fra den politiske klassen og medie, dreper ikke røyking, skrev Pence på nettsiden sin i 2000 - samme år som han ble valgt til kongressrepresentant. Da hadde forskerne i flere tiår konkludert med det motsatte. Da Pence ble guvernør i Indiana i 2013, kuttet han også de offentlige programmene for å hindre røyking og for å få folk til å slutte. Hiv-utbrudd Mange kritiserer ham også for ikke å gjøre det rette da Indiana ble rammet av et hiv-utbrudd blant sprøytenarkomane mens han var guvernør. (dagbladet.no 28.2.2020).)

- Skal undersøke koronamyten om at røyking beskytter mot korona. (-Tidlige studier fra i vår har hevdet at røyking beskytter mot korona.)

(Anm: Skal undersøke koronamyten om at røyking beskytter mot korona. Tidlige studier fra i vår har hevdet at røyking beskytter mot korona. Nå er norske forskere med i et stort nordisk prosjekt for å sjekke om snus og røyk kan påvirke hvem som blir smittet og syk. (…) Røykere mindre smittet For tidlige studier i våres fra Kina og Italia hevdet at de som ble smittet og alvorlig syke med covid-19 i liten grad var røykere. – Dette har vært kalt et røykeparadoks, nettopp fordi korona er en sykdom som angriper lungene og tobakksbruk er assosiert med luftveisssykdom og død. Det såkalte paradokset er basert på veldig tidlige studier i mars og april der det så ut som de som var innlagt på sykehus i mindre grad var røykere enn det man forventet, sier Per Magnus ved Folkehelseinstituttet, en av forskerne som skal undersøke paradokset nærmere. (tv2.no 26.10.2020).)

- Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. (- Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre.)

(Anm: Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. GARDERMOEN (NRK): Sylvi Listhaug er festrøyker og trener for lite. FOLKEHELSA: Sylvi Listhaug fotografert av NTB mens hun tar seg en røyk og drikker lettbrus i en av pausene under Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Nå røyker hun bare på fest. Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre. For da 41-åringen fra Ørskog på Sunnmøre fredag spaserte ut på Slottsplassen igjen ble hun ikke bare eldreminister. Hun ble også folkehelseminister. Med det følger ansvaret for en rekke politikkområder som angår folks hverdagsliv, som ernæring, livsstil, alkohol og tobakk. (nrk.no 6.5.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Arbeiderpartiets forslag om å halvere tobakkskvoten og øke avgiftene møter kraftig motbør. (– Har de regnet på om dette fører til økte forskjeller, spør Åshild Bruun-Gundersen (Frp).)

(Anm: Arbeiderpartiets forslag om å halvere tobakkskvoten og øke avgiftene møter kraftig motbør. – Har de regnet på om dette fører til økte forskjeller, spør Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Mandag formiddag la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. I budsjettet er det tre forslag som vil omvelte norsk tobakkspolitikk: - Halvere tobakkskvoten på taxfree - Øke tobakksavgiften med 5 prosent - Fjerne muligheten til å droppe tobakk for mer vin på taxfree (nettavisen.no 11.11.2019).)

- En farlig moralsk panikk. Åshild Bruun-Gundersen (Frp) inviterer tobakksbransjen til egen høring på Stortinget. Her svarer hun på kritikken.

(Anm: En farlig moralsk panikk. Åshild Bruun-Gundersen (Frp) inviterer tobakksbransjen til egen høring på Stortinget. Her svarer hun på kritikken. (…) Det er dessverre en trend i samfunnet at kortsiktig føleri stadig oftere utfordrer demokratiske verdier som ytringsfriheten. Det er synd Ap og Sp er så grepet av moralsk panikk, at de forlater alle demokratiske prinsipper. (dagbladet.no 16.5.2019).)  

- Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet. (- Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem.)

(Anm: Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet. I Norge tvinges tobakksbransjen til å tilsette tobakk i snus som i utgangspunktet er tobakksfri. På Stortinget blir de nektet å møte i høring. 9. mai var det høring på Stortinget om Folkehelsemeldingen. Der skulle gjerne Frps medlem i helse- og omsorgskomiteen Åshild Bruun-Gundersen sett at snusprodusenten Swedish Match kunne delta. - Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem. Etter mitt skjønn er vi som stortingsrepresentanter ikke bundet av en slik avtale. Dessuten er en høring offentlig og gir fullt innsyn og i så måte oppfyller den også konvensjonen. (dagbladet.no 21.5.2019).)

- Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader.

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Studie: E-cigaretter kan være fulde af svamp og bakterier. (- E-cigaretter er blevet introduceret som det sundere alternativ til rygning, men de er fulde af svamp og bakterier, der beskadiger lungerne.) (- »Opdagelsen af giftstofferne i e-cigaretter underbygger den stigende bekymring, vi har angående e-cigaretter,« fortæller en af forskerne bag studiet David Christiani, der er professor i miljøgenetik ved Harvard T.H. Chan School of Public, ifølge NBC News.)

(Anm: Studie: E-cigaretter kan være fulde af svamp og bakterier. E-cigaretter er blevet introduceret som det sundere alternativ til rygning, men de er fulde af svamp og bakterier, der beskadiger lungerne. Det viser i hvert fald et nyt studie fra amerikanske Harvard School of Public Health ifølge NBC News. »Opdagelsen af giftstofferne i e-cigaretter underbygger den stigende bekymring, vi har angående e-cigaretter,« fortæller en af forskerne bag studiet David Christiani, der er professor i miljøgenetik ved Harvard T.H. Chan School of Public, ifølge NBC News. LÆS OGSÅEr e-cigaretter sundhedsskadelige? (videnskab.dk 25.4.2019).)

(Anm: Endotoxin and (1→3)-β-D-Glucan Contamination in Electronic Cigarette Products Sold in the United States. Abstract Background: Cigarette smoke contains microbes and microbial toxins, such as endotoxin and (1→3)-β-D-glucan(1→3)-β-D-glucan, that may have adverse respiratory effects. To our knowledge, the potential for contamination of electronic cigarette (EC) products sold in the United States has not been investigated. (…) Conclusions: EC products may be contaminated with microbial toxins. Further studies with large representative samples of products are needed to confirm our findings, identify sources and routes of contamination, and evaluate health effects associated with the use of contaminated products.  Environmental Health Perspectives 2019 (Published:24 April 2019).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Slik påvirker kaffe og snus munnhelsen og tennene dine. (- Det kan koste for den hvite perleraden om du har et høyt inntak av kaffe eller snus.) (– Nikotin har en negativ utvikling på tannkjøtt og tannsykdom. Snusen ligger mot tannkjøttet som kan føre til celleforandringer og kreft i munnhulen, sier Brændø.)

(Anm: Slik påvirker kaffe og snus munnhelsen og tennene dine. Om du drikker mye kaffe eller snuser, har du høyere risiko for å få misfargede tenner. Ekspertene gir deg tips til hvordan du kan unngå misfarging, og forteller deg hvordan kaffe og snus påvirker munnhelsen. Det kan koste for den hvite perleraden om du har et høyt inntak av kaffe eller snus. Fagleder ved Colosseum Tannlege Kjetil Kaland, forteller at det er fargestoffene og syrene, spesielt i kaffen, som gjør at tennene kan bli misfarget. (…) Kaland forteller at spyttet vårt har en nøytral pH-verdi på syv. Kaffe har en pH-verdi på 4,8 og regnes som surt. (…) Fører til dårlig munnhelse Når gjelder snus så er det ikke misfarging som er tannlegenes største bekymring. Det er først og fremst munnhelsen generelt. – Nikotin har en negativ utvikling på tannkjøtt og tannsykdom. Snusen ligger mot tannkjøttet som kan føre til celleforandringer og kreft i munnhulen, sier Brændø. Hun forteller også at, i tillegg til slimhinneforandringer, er det ikke tvil om at snus fører til misfarging på tennene. Det får også store konsekvenser for tannkjøttet. – Det kan føre til at tannkjøttet trekker seg opp på roten og pasienten får lange tannhalser. Dette er irreversibelt og tilstanden endrer seg ikke etter at man har sluttet med snus. (vg.no 1.7.2019).)

- Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyklobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter"(RRP-er) som er oppvarmede tobakksprodukter.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyk-lobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter" som er oppvarmede tobakksprodukter. As PMI’s CEO, André Calantzopoulos, concedes: Our paramount business strategy is to replace cigarettes with less harmful, smoke-free alternatives. That’s what we call a smoke-free future. Sold under the IQOS brand, these sleekly designed devices heat rather than burn tobacco. (theconversation.com 14.3.2018).)

(Anm: Glossary. Reduced-Risk Products (RRPs). We use the term reduced-risk products (RRPs) to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to those products versus continued smoking. (pmi.com).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Røykende folkehelseminister vekker oppsikt: – Pinlig for Norge. (- Venstres helsepolitiske talsmann mener Sylvi Listhaug bør fratas ansvaret for folkehelsen.)

(Anm: Røykende folkehelseminister vekker oppsikt: – Pinlig for Norge. Venstres helsepolitiske talsmann mener Sylvi Listhaug bør fratas ansvaret for folkehelsen. – Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) bør få slippe ansvaret for folkehelse i regjeringen, sier Carl-Erik Grimstad, som er Venstres helsepolitiske talsmann. Bildene av Listhaug med røyk og brus går nå i medier verden over, hos blant annet Daily Mail og BBC. – Hun har satt arbeidet med folkehelse ti år tilbake. Dette er pinlig for Norge, som har vært en pådriver for globalt forebyggende helsearbeid, sier Grimstad til VG. (vg.no 9.5.2019).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet. (- Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem.)

(Anm: Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet. I Norge tvinges tobakksbransjen til å tilsette tobakk i snus som i utgangspunktet er tobakksfri. På Stortinget blir de nektet å møte i høring. 9. mai var det høring på Stortinget om Folkehelsemeldingen. Der skulle gjerne Frps medlem i helse- og omsorgskomiteen Åshild Bruun-Gundersen sett at snusprodusenten Swedish Match kunne delta. - Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem. Etter mitt skjønn er vi som stortingsrepresentanter ikke bundet av en slik avtale. Dessuten er en høring offentlig og gir fullt innsyn og i så måte oppfyller den også konvensjonen. (dagbladet.no 21.5.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Vil innføre 100-årsgrense for sigaretter. - Ofre for en latterlig farlig bransje som har utviklet et produkt de vet er dødelig. (- Vi gir ikke mennesker fri tilgang på opiater eller andre reseptbelagte medisiner, sier han til Hawaii Tribune Herald.)

(Anm: Vil innføre 100-årsgrense for sigaretter. - Ofre for en latterlig farlig bransje som har utviklet et produkt de vet er dødelig. (…) Creagan, som selv er utdannet lege, kaller ifølge Sky News sigaretten for «den dødeligste gjenstanden i menneskehetens historie», og han mener det er statens ansvar å se til borgernes helse. - Vi har ei gruppe mennesker som er veldig avhengige, og som jeg ser det ofre for en latterlig farlig bransje som har utviklet et produkt de vet er dødelig. Vi gir ikke mennesker fri tilgang på opiater eller andre reseptbelagte medisiner, sier han til Hawaii Tribune Herald. (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker. Det er omtrent like mange som snuser daglig som det er dagligrøykere i Norge. (- Østfoldinger røyker mest 16 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år i Østfold røyker daglig. Til sammenlikning er tilsvarende andel 8 prosent i Oslo.)

(Anm: Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker. Det er omtrent like mange som snuser daglig som det er dagligrøykere i Norge. Samtidig er det betydelige fylkesvise forskjeller i tobakksbruk. (…) Østfoldinger røyker mest 16 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år i Østfold røyker daglig. Til sammenlikning er tilsvarende andel 8 prosent i Oslo som er det fylket med lavest andel dagligrøykere i denne aldersgruppen. Figur 3 viser de tre fylkene hvor flest røyker og de tre fylkene hvor færrest røyker. (ssb.no 18.1.2019).)

- Større dødelighet Selv om det ikke er større risiko for å oppleve slag og hjerteinfarkt blant snusere, har snus andre helserisikoer.

(Anm: Større dødelighet Selv om det ikke er større risiko for å oppleve slag og hjerteinfarkt blant snusere, har snus andre helserisikoer. Magnusson mener at man må skille mellom risiko og dødelighet. Til tross for at snusere og ikke-snusere har samme fare for å rammes av slag og hjerteinfarkt, er dødeligheten blant den førstnevnte gruppen høyere. – Har du fått et slag eller hjerteinfarkt, ser prognosen litt verre ut for dem som snuser. Med andre ord er faren for å dø større når du først er rammet, sier hun. (vg.no 9.4.2019).)

- Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft?

(Anm: Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft? En nettbasert kalkulator gir deg svaret med stor nøyaktighet. (…) Første av sitt slag i verden «HUNT Lung Cancer Model» er utviklet av norske og greske forskere. (…) Treffsikkerheten skal være over 80 prosent, og beregningene baserer seg på data hentet inn fra den trønderske HUNT-undersøkelsen. Kalkulatoren beregner sannsynligheten man har for å utvikle lungekreft de neste seks årene og de neste 16 årene. Sjekk ut lungekreftkalkulatoren her (nrk.no 6.12.2018).)

(Anm: Hunt lung cancer risk calculator (mensxmachina.org).)

. Forbindelser mellom sigarettrøyking og mitokondriale DNA-abnormiteter i bukkale celler.

(Anm: Associations between cigarette smoking and mitochondrial DNA abnormalities in buccal cells. Abstract DNA alterations in mitochondria are believed to play a role in carcinogenesis and are found in smoking-related cancers. We sought to replicate earlier findings for the association of smoking with increased mitochondrial DNA (mtDNA) content in buccal cells and further hypothesized that there would be an increased number of somatic mtDNA mutations in smokers. (…) There was a statistically significant difference in the pattern of homoplasmy and heteroplasmy mutation changes between smokers and non-smokers. Carcinogenesis. 2008 Jun; 29(6): 1170–1177.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bukkal er en retnings- eller posisjonsangivelse som betegner noe som vender mot kinnet eller noe som gjelder kinnet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Voksnes oppfatninger av nikotinskader på barn. (- Resultatene avslører behovet for folkehelseinnsats for bedre å forstå og målrette feilaktige risikooppfattelser blant bestemte undergrupper.)

(Anm: Adults’ Perceptions of Nicotine Harm to Children. (…) CONCLUSIONS: Although most adults perceive nicotine exposure as harmful for children, there are important differences based on sex, racial and/or ethnic background, and tobacco use status. The results reveal the need for public health efforts to better understand and target inaccurate risk perceptions among specific subgroups. Pediatrics. 2018 Jul 16. pii: e20180051.) risk perceptions among specific subgroups. Pediatrics. 2018 Jul 16. pii: e20180051.)

(Anm: Social Aspects of Hookah Smoking Among US Youth Pediatrics. 2018 Jul 2. pii: e20180341.)

- Salg av tobakksvarer bør forbys.  Lovverket er sannsynligvis det beste verktøyet i kampen mot tobakk. Nå er tiden inne for forbud.’

(Anm: Salg av tobakksvarer bør forbys.  Lovverket er sannsynligvis det beste verktøyet i kampen mot tobakk. Nå er tiden inne for forbud. Vi har i mange år arbeidet for å fjerne tobakksvarer fra Norge. Helseskadene er mange og koster samfunnet fortsatt store ressurser. I tillegg har tobakksproduksjonen alvorlige skader på natur og miljø globalt. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. januar 2019.)

- Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om. (- Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse.)

(Anm: Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om. Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse. Ungdommer selv mener antirøykekampanjer virker, og at røyking ikke er kult. (nrk.no 25.9.2018).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Ny trend: Unge dropper alkohol helt.

(Anm: Ny trend: Unge dropper alkohol helt. Opplevelsen i en hotellseng for fem år siden gjorde at Cornelia Grimsmo (26) tok et livsvalg: Hun kuttet helt ut alkoholen. I store deler av den vestlige verden sverger unge til en ny edrutrend, ifølge ruspsykolog Kari Lossius. (vg.no 3.6.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 2.10.2017).)

- Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyklobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter"(RRP-er) som er oppvarmede tobakksprodukter.)

(Anm: Big Tobacco is funding the anti-smoking lobby – but leaked documents reveal the real reason why. The world’s top experts on tobacco and health gathered at a conference in South Africa last week to discuss how to prevent an estimated a billion people dying of smoking-related diseases this century. (…) The Foundation is headed by Derek Yach, a former World Health Organisation (WHO) official who worked on the groundbreaking global treaty to tackle smoking, the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). So far, so good – except that the foundation is far from uniting the public health community. The problem for many experts is that the FSFW is to receive US$80m annually – for the next 12 years – from the world’s largest tobacco company, Philip Morris International (PMI), the makers of the Marlboro brand. (…) PMI’s vision for a “smoke-free future”, is one in which consumers do not quit tobacco, but switch from cigarettes to “reduced risk products” which are heated tobacco products. As PMI’s CEO, André Calantzopoulos, concedes: Our paramount business strategy is to replace cigarettes with less harmful, smoke-free alternatives. That’s what we call a smoke-free future. Sold under the IQOS brand, these sleekly designed devices heat rather than burn tobacco. Although being heavily promoted by PMI, their safety is an ongoing debate. (…) Leaked documents The industry is still hoping for a bright future for tobacco. Insight into PMI’s public relations plans are outlined in two recently leaked documents published by Reuters, both produced by the company in 2014. The first document, entitled: “Corporate affairs approach and issues” warned that the future for Big Tobacco “will not become easier” as the industry faced pressures from increased regulation, active anti-smoking organisations and “denormalisation”, where it becomes increasingly socially unacceptable to smoke. To counter this, the company planned to promote RRPs, or reduced risk products, such as iQOS. This will “preserve consumers right to buy tobacco products”. The second document, a ten-year corporate affairs plan, gives further insight. The company’s overall objective was to “be ‘for’ something” and “establish PMI as a trusted and indispensable partner, leading its sector and bringing solutions to the table”. It wanted to “establish the legitimacy of tobacco companies to be a part of the regulatory debate on RRPs” and to be “part of the solution”. Instead of being accused of producing a product that kills up to one in two of its long-term users, this is a bold attempt to become a “trusted partner” offering “solutions”. (theconversation.com 14.3.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Glossary. Reduced-Risk Products (RRPs). We use the term reduced-risk products (RRPs) to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to those products versus continued smoking. (pmi.com).)

- «Marlboro-mannen» er død. 90 år gamle Bob Norris skal aldri ha røyket selv. (- Marlboro-reklamene er ansett som en av de mest suksessrike reklamekampanjene gjennom tidene. )

(Anm: «Marlboro-mannen» er død. 90 år gamle Bob Norris skal aldri ha røyket selv. Mannen som er omtalt som den «originale Marlboro-mannen» Robert «Bob» Norris er død, 90 år gammel. Det melder flere internasjonale medier. Ifølge People, heter det i nekrologen at Norris sovnet stille inn på sykehus i sin hjemby Colorado Springs den 3. november, omgitt av familien. Skuespilleren og bonden med den karakteristiske cowboyhatten, var skuespilleren som gjorde «Marlboro-mannen» for alvor kjent gjennom reklameplakater, TV og magasinforsider på tidlig 60-tallet. (…) Røykte aldri selv Marlboro-reklamene er ansett som en av de mest suksessrike reklamekampanjene gjennom tidene. (dagbladet.no 10.11.2019).)

- WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året.

(Anm: WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året. Kostnadene ved røyking er nesten fire ganger høyere enn det man tar inn i skatter og avgifter på tobakk, viser en ny rapport. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Smoking costs $1 trillion, soon to kill 8 million a year: WHO/NCI study. (…) Health experts say tobacco use is the single biggest preventable cause of death globally. "It is responsible for... likely over $1 trillion in health care costs and lost productivity each year," said the study, peer-reviewed by more than 70 scientific experts. (reuters.com 10.1.2017).)

- Nesten 100 personer har rapportert lungesykdommer som kan være knyttet til Bruk av e-sigaretter (vaping), og CDC involveres.

(Anm: Nearly 100 People Have Reported Lung Diseases That May Be Linked to Vaping, and the CDC Is Getting Involved. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention is investigating a growing number of “severe” lung disease cases that appear to be related to vaping. Since late June, according to the CDC, 94 people in 14 states have come down with serious lung illnesses that may be linked to use of e-cigarettes, which heat substances including nicotine and cannabis to create aerosols that users inhale. The case count has grown high enough to prompt the CDC to work with state health departments to learn more about what could be causing the worrisome conditions, which are primarily affecting adolescents. (time.com 19.8.2019).)

- Den første personen har dødd fra en mystisk lungesykdom linket til e-sigaretter (vaping).

(Anm: The First Person Has Died From a Mysterious Lung Illness Linked to Vaping. Illinois officials said Friday that a person who had recently used an e-cigarette and was hospitalized with severe lung illness had died. The death appears to be the first among a spate of mysterious lung illnesses now under investigation by state and federal health officials in connection to vaping — at least 193 cases in 22 states, many in teens and young adults, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (sciencealert.com 24.8.2019).)

- FDA utsteder advarsel: Bruk av e-sigaretter (vaping) blant tenåringer er blitt «epidemisk». Lederen for Food and Drug Administration (FDA) Scott Gottlieb sa onsdag at tenåringsbruk av smaksatte elektroniske sigaretter er blitt "epidemisk" og beordret de fem største produsentene å fortelle innen 60 dager hvordan de vil adressere dette eller motta krav om fjerning av deres produkter fra markedet.

(Anm: The FDA issues a warning: Teen vaping is ‘an epidemic’. The head of the Food and Drug Administration said Wednesday that teenage use of flavored electronic cigarettes has become “an epidemic” and ordered the five biggest manufacturers to say within 60 days how they will address it or face removal of their products from the market. FDA Commissioner Scott Gottlieb sent letters to the companies that control 97 percent of the e-cigarette market. He said manufacturers have paid lip service to previous entreaties to halt sales to teens. (bostonglobe.com 13.9.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- FDA undersøker rapporter om anfall etter bruk av e-sigaretter (vaping).

(Anm: FDA is investigating reports of seizures after vaping. The Food and Drug Administration is investigating dozens of reports of people who experienced seizures after using e-cigarettes. The agency announced Wednesday that it has received 35 reports of people suffering seizures after vaping between 2010 and 2019. Most of those cases were in adolescents and young adults. And while it isn’t clear whether there is a direct link between e-cigarettes and the seizures, health officials said they found the reports troubling. “While 35 cases may not seem like much compared to the total number of people using e-cigarettes, we are nonetheless concerned by these reported cases,” FDA Commissioner Scott Gottlieb and Principal Deputy Commissioner Amy Abernethy said in a statement. (statnews.com 3.4.2019).)

- Skader fra e-sigaretteksplosjon. (- Den økende forekomsten av vaping blant ungdommer er et helseproblem.)

(Anm: Injury from E-Cigarette Explosion. A 17-year-old boy presented to the emergency department with pain and swelling in his jaw 2 hours after an e-cigarette exploded during use. The patient was in a hemodynamically stable condition and had no respiratory distress. He had a circular puncture to the chin, extensive lacerations in his mouth, multiple disrupted lower incisors, and bony incongruity of the left mandible. Reconstructed computed tomography of the head revealed a comminuted and displaced mandibular fracture with disruption of the left central and lateral incisors (Panel A). The patient underwent open reduction and internal fixation of the fracture, dental extraction, and débridement of devitalized tissue. The increasing prevalence of vaping among adolescents is a public health concern. At the 6-week follow-up assessment, the patient had recovered well, and the mandibular–maxillary fixation was removed (Panel B). N Engl J Med 2019; 380:2460 (June 20, 2019).)

- Elektroniske sigaretter. Væske brukt i e-sigaretter kan skade hjerteceller.

(Anm: Elektroniske sigaretter. Væske brukt i e-sigaretter kan skade hjerteceller. Den smakssatte væsken som brukes i e-sigaretter kan ha negativ påvirkning på celler i hjerte- og karsystemet, ifølge en ny studie omtalt av CNN. I studien, som er publisert i Journal of the American College of cardiology , mener forskere å ha oppdaget at noen celler har vansker med å overleve når de kommer i kontakt med væsken som blir brukt i e-sigarettene. Seks smakstyper med varierende nikotininnhold ble undersøkt, og den med smak av kanel ga størst utslag. – Allmennheten har en forestilling om at e-sigaretter er trygge, noe som gjør at flere ungdommer bruker dem. Disse ungdommene kommer til å bli voksne, og de voksne kan bli eldre pasienter jeg som kardiolog må ta hånd om senere, sier legen Joseph Wu, som har vært med og utarbeidet studien, til CNN. (dinside.no 4.6.2019).)

- Ungdommers e-sigarettbruk (vaping) og assosiert risikoatferd — Et øyeblikksbilde fra Colorado. (- Ifølge den nasjonale Youth Risk Behavior Survey (YRBS) for det året (2017) rapporterte én av fire elever i 9. til 12. klasse vaping, en økning som var dobbelt så stor som det nasjonale gjennomsnittet.)

(Anm: Youth Vaping and Associated Risk Behaviors — A Snapshot of Colorado. To the Editor: In 2017, Colorado had the dubious distinction of leading the nation in the use of nicotine-containing vapor products (electronic cigarettes), or vaping, among young people under the age of 18 years. According to the national Youth Risk Behavior Survey (YRBS) for that year, one in four students in the 9th through 12th grades reported vaping, a rate that was twice the national average.1 Nicotine affects the developing brain by increasing the risk of addiction, mood disorders, lowered impulse control, and cognitive impairment.2 Furthermore, a 2018 report by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine showed substantial evidence that youth who vape are more likely to later smoke cigarettes than are nonusers.3 N Engl J Med 2019; 380:689-690).)

- Rask økning i bruk av e-sigaretter (vaping) blant ungdom. (- Tenåringers sterkt økende bruk av e-sigaretter inneholdende nikotin er alarmerende.)

(Anm: Rapid Increase in Nicotine Vaping Among Adolescents. Catherine M. Gordon, MD, MSc reviewing Miech R et al. N Engl J Med 2018 Dec 17 A national survey of adolescents showed a striking increase in the prevalence of nicotine vaping from 2017 to 2018. (…) From 2017 to 2018, the prevalence of nicotine vaping increased among all grades; among twelfth-graders, there was a 10% absolute increase (from 11% to 21%). (…) Comment Teens are vaping nicotine at alarming rates. These findings show that policies intended to discourage youth from vaping are not sufficient to slow this rising trend. The increasing prevalence of flavored vaping raises concern that some adolescents do not realize they are inhaling nicotine. Many adolescents may reassure themselves that vaping is safer than traditional smoking, and pediatricians must communicate the harms. Continued work is needed to put strategies in place that discourage vaping. (NEJM 2018 (January 8).)

- E-sigarettbruk (vaping) er knyttet til ulovlig substansbruk, psykiske problemer og impulsivitet hos universitetsstudenter.

(Anm: E-cigarette use (vaping) is associated with illicit drug use, mental health problems, and impulsivity in university students. (…) BACKGROUND: This study examined the prevalence of e-cigarette use (“vaping”) among university students and its associations with psychosocial correlates. (…) CONCLUSIONS: Use of e-cigarettes is common in university students and appears to be associated with a variety of mental health and drug use problems. Clinicians should be aware that certain mental health conditions are more common in e-cigarette users. This study indicates the need for longitudinal research into the effects of chronic nicotine consumption on brain function and mental health, especially in young people, since such effects would be common to conventional tobacco smoking and vaping. (Annals of Clinical Psychiatry 2019;31(1) (FEB 2019.)

- Bruk av e-sigaretter blant amerikanske tenåringer stiger dramatisk, ifølge studie. Bruken av elektroniske sigaretter hos amerikanske tenåringer har økt dramatisk i år, ifølge en ny rapport. (- Mange tror at «vaping» (bruk av e-sigaretter) fører til sigarettrøyking og advarer om mulige langsiktige helsekonsekvenser.)

(Anm: E-cigarette use among US teens rises dramatically, study says. The use of electronic cigarettes by US teenagers has dramatically risen this year, a new report says. The percentage of 12th grade students, typically aged 17-18, who reported vaping nicotine rose to 21% from 11% in 2017, a survey by the University of Michigan said. Researchers say the trend is reversing declines in the number of adolescents who use nicotine. The survey asked students if they had vaped over the preceding 30 days. (…) The appeal of e-cigarettes to teens is widespread and has raised alarm in other countries too, including the UK. Many believe vaping leads to cigarette use and warn of possible long-term health consequences. But there is little consensus about how to regulate the industry. The US Food and Drug Administration (FDA) said in September there was an "epidemic" of use of flavoured e-cigarettes among teens. (bbc.com 17.12.2018).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– USA opplever «epidemi» av e-sigaretter med nikotin: Blir lov i Norge i 2019. (- Endringene vil ifølge Helsedirektoratet trolig tre i kraft i løpet av neste år, og regjeringen bekrefter dette overfor E24.)

(Anm: USA opplever «epidemi» av e-sigaretter med nikotin: Blir lov i Norge i 2019. USAs regjering advarer mot en «epidemi» i unges bruk av e-sigaretter med nikotin, med populære smaker som mango og mint. Neste år blir slike produkter tillatt å selge i Norge. (…) Ordet «vaping» kommer fra «vapour», eller damp. De batteridrevne e-sigarettene regulerer temperaturen i en væske som blant annet inneholder nikotin og kjemikalier, så den fordamper og kan inhaleres. (…) Endringene vil ifølge Helsedirektoratet trolig tre i kraft i løpet av neste år, og regjeringen bekrefter dette overfor E24. E-sigaretter med nikotin blir tillatt når EUs tobakksdirektiv innlemmes i EØS-avtalen og blir gjeldende i Norge. (e24.no 22.12.2018).)

- E-sigaretter knyttet til høyere risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt, syke arterier.

(Anm: E-cigarettes linked to higher risk of stroke, heart attack, diseased arteries. American Stroke Association News Release – Abstract 9, Session A2. DALLAS, Jan. 30, 2019 — Using e-cigarettes increases your odds of having a strokeheart attack and coronary heart disease, according to preliminary research to be presented in Honolulu at the American Stroke Association’s International Stroke Conference 2019, a world premier meeting for researchers and clinicians dedicated to the science and treatment of cerebrovascular disease. In 2016, 3.2 percent of U.S. adults and 11.3 percent of high school students reported using e-cigarettes in the preceding 30 days. Its use among young people increased by 900 percent between 2011 and 2015.In the largest study to date examining e-cigarettes and stroke, researchers tapped a database of 400,000 respondents. That database, the 2016 behavioral risk factor surveillance system (BRFSS) survey, collected data from residents in all 50 states about their health-related risk behaviors, chronic health conditions and use of preventive services. “Compared with non-users, e-cigarette users were younger, had a lower body mass index and a lower rate of diabetes,” said Paul M. Ndunda, M.D., the study’s author and an assistant professor in the School of Medicine at the University of Kansas in Wichita. Some 66,795 respondents reported ever regularly using e-cigarettes. The control group was the 343,856 respondents who reported having never used e-cigarettes. Odds ratios were calculated using logistic regression analysis. Researchers found compared with non-users, e-cigarette users had: - 71 percent higher risk of stroke; - 59 percent higher risk of heart attack or angina; - 40 percent higher risk of coronary heart disease; and - Double the rate of cigarette smoking. They also found 4.2 percent of e-cigarette users reported having suffered a stroke. However, the study data did not show deaths attributable to e-cigarette use. (newsroom.heart.org 30.1.2019).)

- Raser mot tobakksgiganten som ber folk om å stumpe røyken. - Dette er hyklersk.

(Anm: Raser mot tobakksgiganten som ber folk om å stumpe røyken. - Dette er hyklersk. Mange har hevet øyebrynene etter tobakksgiganten Philip Morris' siste reklamekampanje. Der oppfordrer de nemlig røykere til å stumpe sigaretten for godt, og kaller det et viktig skritt på veien mot «å slutte å selge sigaretter». Mange har hevet øyebrynene etter tobakksgiganten Philip Morris' siste reklamekampanje. Der oppfordrer de nemlig røykere til å stumpe sigaretten for godt, og kaller det et viktig skritt på veien mot «å slutte å selge sigaretter». Mange er positive, og BBC skriver i dag at The Daily Mirror har gått så langt som å støtte kampanjen på lederplass, men ikke alle er like overbevist. George Butterworth i den veldedige organisasjonen «Cancer Research» peker på at selskapet fremdeles promoterer sigaretter utenfor Storbritannia. - Dette er hyklersk. Det beste Philip Morris kunne gjort, var å slutte å produsere sigaretter i det store og det hele, sier han. (dagbladet.no 23.10.2018).)

- Antallet som bruker e-sigaretter øker "til mer enn 3 millioner".

(Anm: Philip Morris accused of hypocrisy over anti-smoking ad. (…) The charity said smoking was the leading preventable cause of cancer and it encouraged people to switch away completely from smoking, including through the use of e-cigarettes. Tobacco giant launches anti-smoking ad Is the vape shop boom about to end? Vapers rise 'to more than three million' Health charity Action on Smoking and Health (Ash) also criticised the campaign - which is called Hold My Light and has been launched in a four-page wraparound on Monday's Daily Mirror - saying it was a way for Philip Morris to get around the UK's anti-tobacco advertising rules. (bbc.com 22.10.2018).)

- Studie: Smag i e-cigaretter danner cocktail med ukendt virkning. Resultater i ny studie vækker bekymring for risikoen ved at bruge e-cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse.

(Anm: Studie: Smag i e-cigaretter danner cocktail med ukendt virkning. Resultater i ny studie vækker bekymring for risikoen ved at bruge e-cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse. (…) I et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research underbygges den mistanke. Undersøgelsen viser, at stofferne allerede ved stuetemperatur går i forbindelse med hinanden. (…) - Resultaterne vækker fornyet bekymring for, hvad risikoen er ved at bruge e-cigaretter, siger han. (…) Teknologimediet Gizmodo har været i kontakt med en af forskerne bag, Sven-Eric Jordt fra Duke University i USA. (…) - E-cigaretfirmaer påstår ofte, at e-cigaretter er mere sikre, da de kun indeholder få ingredienser - smagsstoffer, nikotin og et opløsningsmiddel. Til sammenligning danner traditionelle cigaretter røg med over 1000 kemikalier i, skriver han til Gizmodo. - Vi har fundet frem til, at e-væsken, der omdannes til damp, er kemisk ustabil. Efter at enkeltdelene er blandet, bliver det til nye stoffer (acetaler) med ukendte kemiske effekter. (jyllands-posten.dk 19.10.2018).)

- WHO: Tobakksproduksjon ødelegger miljøet. Tobakk er ikke bare skadelig for helsen vår, det truer også planeten vi lever på, slår en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fast.

(Anm: WHO: Tobakksproduksjon ødelegger miljøet. Tobakk er ikke bare skadelig for helsen vår, det truer også planeten vi lever på, slår en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fast. – Skaden på miljøet forekommer i hele produksjonssyklusen for tobakksprodukter, grunnet avskoging, vannforurensning fra bruk av plantevernmidler og forsøpling fra sigarettstumper, sier Vera Luiza da Costa e Silva, som er sekretariatsleder i WHOs konvensjon for tobakkskontroll (FCTC). Tobakksproduksjon bruker mer enn 22 milliarder tonn vann hvert år, ifølge WHO-studien som ble lagt fram tirsdag. I tillegg ender nærmere 84 millioner tonn karbondioksid årlig i atmosfæren som følge av dyrking og innhøsting av tobakksplanter. Dette utgjør 0,2 prosent av verdens samlede utslipp av CO2, ifølge WHO. (hegnar.no 3.10.2018).)

(Anm: Cigarette Smoking: An Assessment of Tobacco’s Global Environmental Footprint Across Its Entire Supply Chain. Environ Sci Technol. 2018 Aug 7;52(15):8087-8094.)

- Sigarettens svar på iPhone tar USAs unge med storm. Produktet har gjort «røyking» kult i USA. Neste år kan det komme til Norge. (– Wall Street Journal kaller det en «epidemi» og New York Times stiller spørsmål ved om Juul Labs lurer ungdommer til å bli nikotinavhengige kunder for livet.) (- Spørsmålet er så: Vil norske ungdommer bite på og er det egentlig så farlig?)

(Anm: Sigarettens svar på iPhone tar USAs unge med storm. Produktet har gjort «røyking» kult i USA. Neste år kan det komme til Norge. – Den første gangen jeg prøvde, lånte jeg min kjærestes Juul, sier Megan, om det populære merket for elektroniske sigaretter. Hun er 20 år og foretrekker smaken agurk. For henne kommer mint på en god andreplass av totalt åtte ulike typer «pods» som fås kjøpt gjennom Juul Labs nettbutikk i firepakninger for 130 kroner. På få måneder har hun gått fra å røyke vanlige sigaretter til å dampe e-sigaretter, eller å «juule» som det heter i statene. Hun er ikke den eneste som har falt for Juul, faktisk er det flere elever på videregående skole i USA som konsumerer e-sigaretter enn som røyker tradisjonelle sigaretter, ifølge en rapport fra Centers of Disease Control and Prevention. Wall Street Journal kaller det en «epidemi» og New York Times stiller spørsmål ved om Juul Labs lurer ungdommer til å bli nikotinavhengige kunder for livet. Alt dette henger sammen med innovativt design som til stadighet sammenliknes med iPhonen og dens inntog i mobilmarkedet i 2007: På få år klarte en nykommer å redefinere produktkategorien og danne seg en lojal følgerskare. Allerede neste år kan det norske forbudet mot e-sigaretter med nikotin være historie, og slik åpne for juulske-tilstander. Spørsmålet er så: Vil norske ungdommer bite på og er det egentlig så farlig? (nrk.no 16.9.2018).)

- Tobakksindustrien må stoppes nå. En kynisk tobakksindustri kjenner ingen grenser for sin markedsføring av produkter som dreper syv millioner mennesker hvert år.

(Anm: Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin. Tobakksindustrien må stoppes nå. En kynisk tobakksindustri kjenner ingen grenser for sin markedsføring av produkter som dreper syv millioner mennesker hvert år. AT MARKEDSFØRINGEN truer helsen til stadig flere mennesker, særlig i lavinntektsland, bekymrer en samlet global helseverden. Jeg sitter i et trangt og mørkt rom i FN-bygningen i Genève under WHO’s Helseforsamling 2018 og lytter til at ledende helseeksperter og ministre fra store deler av verden tegner et dystert bilde av verdens helsetilstand i dag, og ikke minst fremover, hvis det ikke tas et skikkelig felles løft nå. Ett budskap går igjen fra podiet, enten det er generaldirektøren i WHO, vår egen helseminister Bent Høie (H) eller leger og professorer fra lavinntektsland i Afrika: Tobakksindustrien må stoppes. Møtet jeg er på, handler om NCD-sykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk lungesykdom og diabetes. Bakteppet er alvorlig. Statistikken taler sitt tydelige språk.  NCD-sykdommene dreper rundt 40 millioner mennesker hvert år. Dette tilsvarer rundt 70 prosent av alle dødsfall. Mer enn 80 prosent av disse dødsfallene skjer i lav- og middelinntektsland. (…) Derfor er den unisone internasjonale fordømmelsen av tobakksindustrien vi er vitne til nå, så viktig. Derfor er det avgjørende at Norge og andre land lar rettsapparatet avgjøre at nøytrale snusbokser og andre tiltak ikke truer noe annet enn industrien. Når de går rettens vei, er det ikke nødvendigvis for å vinne, men for å skremme lavinntektsland fra å innføre effektive tiltak som reduserer unødig lidelse og for tidlig død – samtidig som industriens mektige aksjonærer praktisk talt rammes på pungen.  (dagensmedisin.no 23.5.2018).)

- Er e-sigaretters smaksstoffer giftig for hjertet? (- Ny forskning, publisert i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, konkluderer med at kjemikaliene som brukes til å skape disse smaker kan være skadelige for blodårer og cellene som dekker innsiden av i hjertet.)

(Anm: Are e-cigarette flavorings toxic to the heart? Despite their popularity, little is known about the health impacts of electronic cigarettes. New research investigates the chemicals used to flavor these products and their effects on cardiovascular health. New research, published in Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, concludes that the chemicals used to create these flavors could be damaging blood vessels and the cells that line the inside of the heart. (medicalnewstoday.com 21.6.2018).)

(Anm: Flavorings in Tobacco Products Induce Endothelial Cell DysfunctionArteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2018 Jun 14. pii: ATVBAHA.118.311156.)

- Ny forskning: E-sigaretter kan ødelegge viktige immunceller.

(Anm: Ny forskning: E-sigaretter kan ødelegge viktige immunceller. - E-sigaretter er tryggere enn vanlig sigarettrøyk, men hvis du damper e-sigaretter i 20 eller 30 år og dette kan føre til KOLS, så er det noe vi må snakke om, sier professor David Thickett. E-sigaretter har kun vært på markedet i rundt ti år, og naturlig nok finnes det derfor ingen studier som viser konsekvenser av langvarig bruk. (nettavisen.no 16.8.2018).)

(Anm: Vaping 'can damage vital immune system cells' (bbc.com 14.8.2018).)

- Røyking hver dag kan øke psykoserisiko, ifølge studie. To nye studier rapporterer en økt risiko for psykose blant røykere av ikke bare marihuana, men også tobakk. (...) Forskere vet nå at røyking føles behagelig fordi nikotin får dopamin til å bli frigjort i hjernen. En del av grunnen til at forfatterne av The Lancet-studien mener at dopamin-systemet kan spille en rolle i å sammenkoble daglig røyking og psykose, er fordi studier har vist at røykere har mindre sannsynlighet for å få Parkinsons sykdom.)

(Anm: Smoking every day can increase psychosis risk, study finds. Two new studies report an increased risk of psychosis among smokers of not only marijuana, but tobacco, too.  The tobacco study has now been published in the journal Acta Psychiatrica Scandinavica, and the marijuana study — which was conducted by the same team — has now been published in The British Journal of Psychiatry. Research has found links between psychosis and both tobacco and marijuana smoking — particularly in regard to schizophrenia-related psychosis. However, the precise reasons why people who experience psychosis are more likely to smoke are not clear. (…) Marijauna use linked to psychosis risk In the study of marijuana, the team found an increased risk of psychosis among teenage users. "We found that young people who had used cannabis at least five times had a heightened risk of psychoses during the follow-up, even when accounting for previous psychotic experiences, use of alcohol and drugs, and the parents' history of psychoses," notes study co-author Antti Mustonen. "Our findings are in line with current views of heavy cannabis use, particularly when begun at an early age, being linked to an increased risk of psychosis," he adds. "Based on our results, it's very important that we take notice of cannabis-using young people who report symptoms of psychosis. If possible, we should strive to prevent early-stage cannabis use." (medicalnewstoday.com 18.3.2018).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt.) (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Heart disease: 'Just one cigarette daily' raises risk. (…) A BMJ report on the review — led by Allan Hackshaw, a professor at University College London in the United Kingdom — reveals that even if you smoke around one cigarette per day, your risk for stroke and coronary heart disease is "much greater than expected." He and his colleagues calculated that the risk from smoking about one cigarette per day is around "half that for people who smoke 20 per day." The findings challenge a widely held view that smoking just a few cigarettes per day is "relatively safe." Instead, the report concludes that: "No safe level of smoking exists for cardiovascular disease." (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Kreftforeningen: – Norske sigaretter må trekkes fra markedet. En ny undersøkelse avslører at norske sigaretter kan inneholde mye mer giftstoffer enn det som er oppgitt på pakken. (- Lite kontroll I Norge er det tobakksindustrien selv som er ansvarlige for å teste nivåene av giftstoffer i sigaretter.)

(Anm: Kreftforeningen: – Norske sigaretter må trekkes fra markedet. En ny undersøkelse avslører at norske sigaretter kan inneholde mye mer giftstoffer enn det som er oppgitt på pakken. Kreftforeningen er rystet, og mener at dette gjør sigarettene ulovlige. Industrien avviser anklagene. (…) Lite kontroll I Norge er det tobakksindustrien selv som er ansvarlige for å teste nivåene av giftstoffer i sigaretter. Dette stiller Kreftforeningen et stort spørsmålstegn ved. – Det er forunderlig. I mange andre bransjer, som mat, kontrollerer myndighetene ofte. Det sikrer oss trygghet. At det ikke skjer av en bransje som tar livet av halvparten av brukerne ikke overvåkes, overrasker oss. Når myndighetene nå vet dette om sigarettene, må de agere. Og det må skje fort, sier Ryel i Kreftforeningen. En annen måte å gjøre det på er også å forby ventilasjonshull i sigarettene. Da får man ikke jukset med målmaskinene. Ryel fortsetter: – Jeg tror norske røykere får hakeslepp når de forstår at kontroll fra myndighetene er ikke-eksisterende. Hun presiserer at det er viktig at det hun omtaler som ulovlige produkter ikke blir importert til Norge. (…) Stoler ikke på bransjen – Det er ingen grunn til å stole på denne bransjen. Men vi forventer at de følger de reglene som gjelder, sier Knut Inge Klepp, leder for psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet. (vg.no 15.9.2018).)

(Anm: Folkehelseministeren om sigarettavsløringen: – Forbrukerne blir ført bak lyset. Kreftforeningen ønsker at norske sigaretter skal trekkes fra markedet. Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) varsler om at hun heller vil jobbe for å endre regelverket i EU. (vg.no 16.9.2018).)

- Karsten Lauritzen anklages for brud på tobakskonvention. Skatteminister Karsten Lauritzens møde med tobaksindustrien kan have brudt WHO's konvention mod tobak.

(Anm: Karsten Lauritzen anklages for brud på tobakskonvention. Skatteminister Karsten Lauritzens møde med tobaksindustrien kan have brudt WHO's konvention mod tobak. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) beskyldes for konventionsbrud. Det skulle være sket, fordi han mødtes med lobbyister fra tobaksindustrien. Det skriver DR søndag morgen. Anklagen kommer, da Karsten Lauritzen et par måneder efter sin tiltræden i sommeren 2015 havde et såkaldt "hilse-på-møde" med repræsentanter for tobaksindustrien. (…) Danmarks indførte WHO's rammekonvention for tobaksforebyggelse i 2004. (jyllands-posten.dk 21.10.2018).)

- Ble drapstruet og kalt Osama bin Høybråten – nå takker folk ham på gata. (…) Nå vil KrF igjen utvide røykeloven. De ønsker å forby røyking på en rekke offentlige områder utendørs, for eksempel på lekeplasser og bussholdeplasser.

(Anm: Ble drapstruet og kalt Osama bin Høybråten – nå takker folk ham på gata. (…) Nå vil KrF igjen utvide røykeloven. De ønsker å forby røyking på en rekke offentlige områder utendørs, for eksempel på lekeplasser og bussholdeplasser. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter KrF i ønsket om å utvide dagens røykeforbud til å gjelde områder der ikke-røykere sjeneres av røykere. Også Høyre er positive til enkelte av forslagene. (tv2.no 4.2.2018).)

– Derfor er mikrohullene juks! Varsler Jeffrey Wigand (75) er oppgitt over at norske myndigheter ikke tester sigaretter i egne røykemaskiner. På innsiden i tobakksindustrien tok han oppgjøret med både bransjen og mikro-hullene i filtrene. Så fikk han sparken. (– Jeg er en varsler, sier Jeffrey Wigand til VG.)

(Anm: – Derfor er mikrohullene juks! Varsler Jeffrey Wigand (75) er oppgitt over at norske myndigheter ikke tester sigaretter i egne røykemaskiner. På innsiden i tobakksindustrien tok han oppgjøret med både bransjen og mikro-hullene i filtrene. Så fikk han sparken. Han leste ordene én gang til: «Uansett hvor du er, så skal vi finne deg og barna dine». Jeffrey Wigand sto foran postkassen, i en søvnig by i Kentucky med en lapp i den ene hånden og en brun konvolutt i den andre. Livvakter voktet huset hans. Likevel, i løpet av natten hadde noen levert et trusselbrev, uten å bli oppdaget. Wigand ristet lett på konvolutten. Det lå noe oppi den. Allerede før han kjente stålet mot håndflaten, forsto Jeffrey Wigand hva det var. En pistolkule. – Jeg er en varsler, sier Jeffrey Wigand til VG. – Men jeg avskyr det ordet. Jeg var aldri ute etter hevn eller oppmerksomhet. Jeg fulgte samvittigheten. Og det jeg fikk vite da jeg jobbet i tobakksbransjen … Wigand blir stille et øyeblikk. – Det kunne jeg ikke holde munn om. (vg.no 16.9.2018).)

- Men ifølge Lund finnes det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs.

(Anm: Forsker om røykelov-skjerping: – Grenser mot å ikke kunne forsvares. – Viktig skritt i riktig retning, sier LHL om et røykelov-forslag som ligger an til å få flertall på Stortinget. En folkehelseforsker spør derimot hvor langt staten kan gå mot røykere. (…) Forsker: – Ikke farlig for folk flest I bakgrunnen for sitt forslag argumenterer politikerne blant annet med behov for å skjerme folk bedre fra skader fra passiv røyking. Men ifølge Lund finnes det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs. (nrk.no 5.4.2018).)

- 15 år med røykeloven: – Vi bør ikke forby røyking. – Å innføre røykeloven er noe av det tøffeste jeg har gjort, sier Dagfinn Høybråten. (- Diskusjonen om å utvide røykeforbudet til å også gjelde på uteserveringer, mener tobakksforsker Lund i større grad er feilslått.)

(Anm: 15 år med røykeloven: – Vi bør ikke forby røyking. – Å innføre røykeloven er noe av det tøffeste jeg har gjort, sier Dagfinn Høybråten. (…) Han regnes av mange som røykelovens far. Som sosial- og helseminister sørget Høybråten for at vi ikke får sitte innendørs på pøbben med siggen i den ene hånden og halvliteren i den andre. Men Høybråten er ikke røykelovens far. For det vi omtaler som røykeloven kom for 44 år siden. Egentlig heter den tobakkskadeloven (sjekk faktaboksen lenger ned). Og kallenavnet vi kjenner den som, ble tatt i bruk i 1988. Tove Strand (da Gerhardsen) var lovens mor før ham, da hun i 1988 strammet grepet om røykerne og forbød røyking på en rekke steder. Men hukommelsen er kort. (…) Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet har i snart 33 år forsket på tobakk. Han forteller at trass i at Norge var tidlig ute med å forby røyking på utesteder, slo Irland oss med tre måneder. (…) Diskusjonen om å utvide røykeforbudet til å også gjelde på uteserveringer, mener tobakksforsker Lund i større grad er feilslått. Skadepotensialet til den passive røykeren er veldig lite. (…) – Jeg har den enkle oppfatning om at røyking er en frivillig sak. Jeg synes det ikke bør forbys totalt sett, men der folk ikke har noen valg på hvor de oppholder seg - der synes jeg det ikke skal være lov å røyke, sier Høybråten. (abcnyheter.no 19.5.2019).)

- Dagfinn Høybråten måtte ha livvakter hele døgnet etter trusler: Drapstruslene som endret livet til Dagfinn Høybråten. Røykelovens forkjemper gikk fra å være en populær politiker i å bli et hatobjekt som måtte voktes døgnet rundt.

(Anm: Dagfinn Høybråten måtte ha livvakter hele døgnet etter trusler: Drapstruslene som endret livet til Dagfinn Høybråten. Røykelovens forkjemper gikk fra å være en populær politiker i å bli et hatobjekt som måtte voktes døgnet rundt. (…) Helseminister Dagfinn Høybråten (Krf) befant seg midt i en storm av sterke meninger, harde personangrep og drapstrusler. (…) Det kommer fram i dokumentarfilmen «Livvaktene» der Dagbladet har fulgt PSTs livvakttjeneste gjennom et år og kommet tett på politifolka som passer på våre folkevalgte. (dagbladet.no 22.12.2017).)

- KrF vil utvide røykeloven. Vil at det skal bli ulovlig å fyre opp røyken utendørs.

(Anm: KrF vil utvide røykeloven. Vil at det skal bli ulovlig å fyre opp røyken utendørs. 15 år etter at KrF fikk innført røykeforbud inne Norge, mener partiet det er på tide at det også blir ulovlig fyre opp sigarettene utendørs. (…) - De plassene hvor ikke-røykerne ikke har mulighet til å gå vekk, der ønsker vi at det skal være røykeforbud, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF til TV 2. (dagbladet.no 28.1.2018).)

– Helsetopp går av etter kjøp av tobakksaksjer.

(Anm: Helsetopp går av etter kjøp av tobakksaksjer. Brenda Fitzgerald trekker seg etter avisavsløring. NEW YORK (Nettavisen): Brenda Fitzgerald ble utnevnt til direktør for Folkehelsetilsynet i USA – eller Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – av daværende helseminister Tom Price i fjor sommer. Nå er begge borte fra stillingene sine. (nettavisen.no 31.1.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyklobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter"(RRP-er) som er oppvarmede tobakksprodukter.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyk-lobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter" som er oppvarmede tobakksprodukter. As PMI’s CEO, André Calantzopoulos, concedes: Our paramount business strategy is to replace cigarettes with less harmful, smoke-free alternatives. That’s what we call a smoke-free future. Sold under the IQOS brand, these sleekly designed devices heat rather than burn tobacco. (theconversation.com 14.3.2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Glossary. Reduced-Risk Products (RRPs). We use the term reduced-risk products (RRPs) to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to those products versus continued smoking. (pmi.com).)

- E-sigaretter kan gjøre mer skade enn nytte, antyder studien.

(Anm: E-cigarettes 'may do more harm than good,' study suggests. A recent study reported by MNT found that teenagers who had used e-cigarettes had three times the amount of toxic compounds in their bodies than teenagers who had never vaped. And, another recent scientific paper that we covered suggests that the heating coils in e-cigarettes may contribute to these high levels of toxic compounds. The authors of that paper found that small concentrations of toxic metals were present in the liquid solutions in e-cigarette refilling dispensers, but that these levels were much higher in solutions that had already been heated within e-cigarettes. (medicalnewstoday.com 15.3.2018).)

- Obduksjonsrapport: Mann drept av e-sigarett. (- Registrert minst 195 tilfeller av at en e-sigarett begynte å brenne eller eksplodere fra 2009 til og med 2016. Av 133 skader var 38 alvorlige, skriver Washington Post.) (- Rapporten er kritisk til bruken av litiumbatterier i e-sigaretter.)

(Anm: Obduksjonsrapport: Mann drept av e-sigarett. Tallmadge D’Elia (38) døde da e-sigaretten eksploderte og biter av den traff hodet hans. Obduksjonsrapporten slår fast at dødsårsaken er hodeskader som stammer fra et prosjektil, skriver Tampa Bay Times. (…) Ifølge en rapport fra amerikanske brannvernmyndigheter er det registrert minst 195 tilfeller av at en e-sigarett begynte å brenne eller eksplodere fra 2009 til og med 2016. Av 133 skader var 38 alvorlige, skriver Washington Post. Det var ingen registrerte dødsfall i denne perioden. (…) Rapporten er kritisk til bruken av litiumbatterier i e-sigaretter. (vg.no 17.5.2018).)

- FDA starter presset for å kutte nikotin i sigaretter. WASHINGTON - Statlige helsemyndigheter tok det første steget torsdag for drastisk å kutte nikotinnivåer i sigaretter slik at de ikke er vanedannende.

(Anm: FDA begins anti-smoking push to cut nicotine in cigarettes. WASHINGTON — Federal health officials took the first step Thursday to drastically cut nicotine levels in cigarettes so they aren’t addictive. (statnews.com 15.3.2018).)

- Mormors røyking kan gi astma.

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

- Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk

Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk
vg.no 11.5.2012
MÅ BORT? Kreftforeningen mener tollkvoten for tobakk må fjernes. - Klarer vi å drive tobakksbruken ned til et minimum i løpet av de nærmeste årene, kan epidemien av tobakkssykdommene være borte når vi nærmer oss år 2050, skriver departementet i høringsbrevet.

Kreftforeningen og Legeforeningen vil ha slutt på billig tobakk ved utenlandsreiser. Taxfree-kvoten må bort, krever de. (...)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Salg av tobakk. Nå kan det bli slutt på tobakkssalg om bord i norske fly. - Vi henger etter. (Dagbladet): Kreftforeningen ber norske flyselskaper følge etter nederlandske KLM, som nå annonserer at de stanser all salg av tobakksvarer om bord i sine fly. - Andre nordiske selskaper som Finnair og Icelandair er allerede med i gjengen, men de norske flyselskapene henger etter, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til Dagbladet. (dagbladet.no 13.4.2018).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Hjertesykdom: "Bare en sigarett daglig" øker risikoen. (- «The take-home message» for røykere er at enhver eksponering for sigarettrøyk er for mye.)

(Anm: Heart disease: 'Just one cigarette daily' raises risk. After carrying out a fresh review of published studies, researchers urge that smokers quit completely rather than cut down if they want to significantly reduce their risk for cardiovascular disease. (…) He and his colleagues calculated that the risk from smoking about one cigarette per day is around "half that for people who smoke 20 per day." The findings challenge a widely held view that smoking just a few cigarettes per day is "relatively safe." Instead, the report concludes that: "No safe level of smoking exists for cardiovascular disease." (…) In an editorial linked to the review, he discusses its significance to public health and concludes, "only complete cessation is protective and should be emphasized by all prevention measures and policies." (…) " The take-home message for smokers is that any exposure to cigarette smoke is too much." - Prof. Kenneth C. Johnson (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Konklusjoner. (- For røyking eksisterer ikke et sikkert nivå for hjertesykdom.)

(Anm: Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. (…) Conclusions Smoking only about one cigarette per day carries a risk of developing coronary heart disease and stroke much greater than expected: around half that for people who smoke 20 per day. No safe level of smoking exists for cardiovascular disease. Smokers should aim to quit instead of cutting down to significantly reduce their risk of these two common major disorders. BMJ 2018;360:j5855 (Published 24 January 2018).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Erindringer nedarves fra tidligere generationer. Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer. Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn?

(Anm: Erindringer nedarves fra tidligere generationer. Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer. Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn? Det mener amerikanske forskere fra Atlanta-universitetet Emory University School of Medicine, som har foretaget en række dyreforsøg på området. Traumatiske begivenheder Resultaterne er omtalt i den seneste udgave af det videnskabelige tidsskrift Nature. Dyreforsøgene antyder, at adfærd påvirkes af begivenheder hos tidligere generationer, som videregiver en form for genetisk hukommelse, lyder meldingen. Traumatiske begivenheder påvirker nemlig arvematerialet i sæd og kan føre til ændringer i både hjerne og adfærd hos efterfølgende generationer. (…) Sæd og hjerne påvirkes I forsøgene fra Atlanta blev mus trænet i at frygte og undgå duften af blomstrende kirsebær. Denne aversion mod kirsebær viste sig at blive nedarvet hos senere generationer af mus fra samme familie. Forskerne undersøgte i den forbindelse musenes sæd, som udskilles fra kønskirtlerne og indeholder de mandlige kønsceller spermatozoer. Her viste det sig, at den del af dna, der bestemmer følsomheden overfor duften af kirsebær, blev gjort mere aktiv i musenes sædceller. (jyllands-posten.dk 3.12.2017).)

- Mange ønsker å slutte å røyke.

(Anm: Mange ønsker å slutte å røyke. Flere enn 60 prosent av dem som røyker hver dag vurderer å slutte. Nesten 40 prosent vurderer å slutte innen seks måneder. (helsedirektoratet.no 20.10.2017).)

(Anm: Mitochondrial Toxicity of Tobacco Smoke and Air Pollution. Toxicology. 2017 Aug 21. pii: S0300-483X(17)30229-9.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Hvordan fysisk trening kan hjelpe deg med å slutte å røyke.

(Anm: How exercise can help you to quit smoking. (…) We all know that smoking is bad for us, but quitting can be hard. Withdrawal symptoms such as irritability, trouble sleeping, or even depression are commonly reported by people struggling with tobacco addiction. In addition to specialized support services that might help you to deal with these symptoms, meditation and avoiding smoking triggers are also helpful methods. Exercise is known to reduce nicotine withdrawal symptoms. Older studies have shown that even a short 10-minute bout of moderate exercise can have immediate effects of reducing tobacco cravings. The exact mechanisms responsible for this effect remain largely unknown. But new research brings us closer to understanding these mechanisms, as it shows how various degrees of exercise intensity affect nicotine cravings in mice. Dr. Alexis Bailey, senior lecturer in neuropharmacology at St George's University of London in the United Kingdom, is the corresponding author of the study, and the findings were published in the British Journal of Pharmacology. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

– Få vet hvordan pasienter med røykebein bør trene. Selv om røykebein er utbredt i befolkningen, er tilstanden ukjent blant mange.

(Anm: Få vet hvordan pasienter med røykebein bør trene. Selv om røykebein er utbredt i befolkningen, er tilstanden ukjent blant mange. Få vet hvordan pasienter med røykebein bør trene, og forskning avdekker kunnskapsmangel også hos helsepersonell. (dagensmedisin.no 11.12.2020).)

- Tomater kan reparere lungeskader forårsaket av røyking.

(Anm: Tomatoes may restore lung damage caused by smoking. From cutting skin cancer risk in half to supporting the immune system, a diet rich in tomatoes and fruits imparts many health benefits. Now, researchers have found that these foods may restore lung function in ex-smokers and slow lung function decline in all adults. The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, MD, conducted the study. The findings were published in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.12.2017).)

- Studie: E-cigaretter kan føre til tobaksrygning. Nyt stort amerikansk studie viser, at unge ikke-rygere, der bruger e-cigaretter, er mere tilbøjelige til at begynde at ryge tobak. (- Risikoen for at begynde at ryge traditionelle tobak-cigaretter var mere end 3,5 gange så høj hos e-cigaretrygere.)

(Anm: Studie: E-cigaretter kan føre til tobaksrygning. Nyt stort amerikansk studie viser, at unge ikke-rygere, der bruger e-cigaretter, er mere tilbøjelige til at begynde at ryge tobak. E-cigarettens egentlige formål er at hjælpe rygere til at stoppe. Dog vælger nogle at begynde at ryge e-cigaret, selvom de ikke tidligere har røget tobak. Et nyt studie, som er udgivet i The Journal of the American Medical Association, viser, at der er en forbindelse imellem den tidlige brug af e-cigaretter, og at unge senere begynder at ryge tobak. Resultater fra syv studier analyseret Forskerne bag studiet har sammenfattet og analyseret resultater fra syv tidligere studier om emnet. Derfor er der indgået over 8100 unge amerikanere mellem 14-30 år i undersøgelsen. Data om de unges rygevaner er indsamlet i perioden 2012-2016. Ved at samle data fra alle studierne kunne forskerne påvise, at risikoen for at begynde at ryge traditionelle tobak-cigaretter var mere end 3,5 gange så høj hos e-cigaretrygere, som hos unge, der ikke tidligere havde røget e-cigaret. I Danmark bliver der ifølge Statens Institut for Folkesundhed hver dag 40 nye rygere under 18. (netdoktor.dk 13.12.2017).)

(Anm: Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Cigarette Smoking Among Adolescents and Young Adults. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017;171(8):788-797.)

- Utviklingen mht. bruk av e-sigaretter og konvensjonelle sigaretter blant ungdommer. (- E-sigaretter: Enveiskjøring til tradisjonell røyking og nikotinavhengighet for ungdom.)

(Anm: E-Cigarettes: A 1-Way Street to Traditional Smoking and Nicotine Addiction for Youth. In a longitudinal study in this month’s issue of Pediatrics, Bold et al1 examined past-month cigarette and electronic cigarette (e-cigarette) use in high school students from 2013 to 2015 in Connecticut. They found that having used an e-cigarette in the past month significantly and strongly predicted combustible cigarette use. The odds of e-cigarette use at each wave predicting future cigarette use was 7.08 from wave 1 to 2 and 3.87 from wave 2 to 3. Not surprisingly, e-cigarette use leads to traditional product use. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20172850.)

(Anm: E-cigarettes: Teens 'should not be using them at all'. A new study confirms that e-cigarettes are harmful to teenagers and urges adolescents to stop putting their health at risk. (…) E-cigarette usage seems to be popular among many teenagers, despite the fact that the Food and Drug Administration (FDA) have banned the sale of such devices to people under 18. (medicalnewstoday.com 7.3.2018).)

(Anm: Trajectories of E-Cigarette and Conventional Cigarette Use Among Youth. Abstract BACKGROUND: Electronic cigarette (e-cigarette) use is common among youth, and there are concerns that e-cigarette use leads to future conventional cigarette use. We examined longitudinal associations between past-month cigarette and e-cigarette use to characterize the stability and directionality of these tobacco use trajectories over time. (…) CONCLUSIONS: E-cigarette use was associated with future cigarette use across 3 longitudinal waves, yet cigarette use was not associated with future e-cigarette use. Future research needs to examine mechanisms through which e-cigarette use leads to cigarette use. E-cigarette regulation and prevention programs may help prevent future use of cigarettes among youth. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171832.)

(Anm: Perceptions of e-Cigarettes and Noncigarette Tobacco Products Among US Youth. Abstract BACKGROUND: Electronic cigarettes (e-cigarettes) are now the most commonly used tobacco product among US youth. The extent to which perceptions of e-cigarettes’ harm and addictiveness differ from those of other products remains unknown, as does whether these perceptions have changed over time. (…) CONCLUSIONS: Most US youth view e-cigarettes as less harmful and addictive than cigarettes. Far fewer think similarly about cigars and smokeless tobacco. Increases in e-cigarettes’ perceived safety mirrors rapid increases observed in their use. Perceived safety correlates with use of each tobacco product. Pediatrics. 2016 Nov;138(5). pii: e20154306.)

- E-sigaretter kan lokke tenåringer til å begynne å røyke. (- Heller ikke når det gjelder skader på lunger, hjerte og reproduksjon kan man fastslå noe med sikkerhet, konkluderer panelet.)

(Anm: E-sigaretter kan lokke tenåringer til å begynne å røyke
Tenåringer som damper e-sigaretter har større risiko for å begynne å røyke, konkluderer et nasjonalt panel av helseeksperter i USA. Det har vært en intens debatt i USA om tenåringers bruk av e-sigaretter kan føre til røyking. Den nye rapporten til National Academy of Science, Engineering and Medicine er den mest omfattende analysen som er gjort av eksisterende forskning på e-sigaretter, skriver The New York Times tirsdag. Rapporten konkluderer med at e-sigarettene er bedre for helsen enn vanlige sigaretter og at de hjelper røykere til å slutte. Men rapporten fastslår at det ikke kan fastslås at e-sigratter er helt trygt å bruke, fordi det ikke finnes langsiktige vitenskapelige studier på hvor avhengighetsskapende e-sigarettene er. Heller ikke når det gjelder skader på lunger, hjerte og reproduksjon kan man fastslå noe med sikkerhet, konkluderer panelet. (aftenposten.no 23.1.2018).)

(Anm: New Report One of the Most Comprehensive Studies on Health Effects of E-Cigarettes; Finds That Using E-Cigarettes May Lead Youth to Start Smoking, Adults to Stop Smoking (nationalacademies.org 23.1.2018).)

-  Smaksstoffer i e-sigaretter kan skade blodceller. Noen damp-smaker gir mer skade og celledød enn andre, ifølge ny studie.

(Anm: Smaksstoffer i e-sigaretter kan skade blodceller. Noen damp-smaker gir mer skade og celledød enn andre, ifølge ny studie. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet om en utredning om nettopp slike kjemikalier. – Resultatene er etterlengtede, sier tobakksforsker. (…)  Les mer i denne artikkelen fra videnskab.dk: Er e-sigaretter helseskadelige? (forskning.no 6.2.2018).)

- E-sigaretter lekker giftige metaller, ifølge studie. (- Noen av dem er svært giftige.)

(Anm: E-cigarettes leak toxic metals, study finds.  Several recent studies have suggested that electronic cigarettes may not be as safe as we may think, and a new study now adds that these popular devices leak harmful metals — some of them highly toxic. Ever since their release on the global market, electronic cigarettes (e-cigarettes) have been hailed, generally, as a safer alternative to the regular ones. (…) It has been suggested that people who use e-cigatattes could have a higher risk of cardiovascular problems and cancer, and a study published earlier this month found that a few certain e-cigarette flavors are particularly toxic. (medicalnewstoday.com 25.2.2018).)

- Tar feil om risikoforskjell mellom snus og sigaretter. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at nordmenn tror snus er 20 prosent mindre skadelig enn sigaretter.

(Anm: Tar feil om risikoforskjell mellom snus og sigaretter. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at nordmenn tror snus er 20 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Medisinske ekspertkomiteers anslag er 90 prosent mindre skadelig. – Nordmenn oppfatter forskjellen i helseskade mellom sigaretter og snus som liten sammenlignet med anslagene til medisinske ekspertgrupper[1], sier forsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. (fhi.no 25.3.2019).)

- E-sigaretter kan forårsake kreft og hjertesykdom, ifølge studie. De markedsføres vanligvis som et trygt alternativ til konvensjonelle sigaretter, men en ny studie tyder på at e-sigaretter fortsatt kan utgjøre alvorlig helsefare.

(Anm: E-cigarettes may cause cancer and heart disease, says study. They are usually marketed as a safe alternative to conventional cigarettes, but a new study suggests that e-cigarettes may still pose serious harm to health. Researchers at the New York University School of Medicine in New York City found that mice exposed to electronic cigaratte (e-cigarette) vapor experienced DNA damage in the lungs, bladder, and heart, which could increase the risk of cancer and heart disease. Such damage was also found in cultured human lung and bladder cells that had been exposed to e-cigarette vapor for the equivalent of 10 years. Study co-author Moon-shong Tang, of the Department of Environmental Medicine at the New York University School of Medicine, and his colleagues recently reported their findings in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 30.1.2018).)

(Anm: E-cigarette smoke damages DNA and reduces repair activity in mouse lung, heart, and bladder as well as in human lung and bladder cells. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2018 (Jan 2018).)

(Anm: Ny forskning: E-sigaretter kan øke risiko for kreft. Konsekvensene kan ligne på de man får av å være utsatt for passiv røyking, mener professor ved Universitetet i New York. Forskning utført ved Universitetet i New York viser at nikotin inhalert fra e-sigaretter kan føre til DNA-endringer i hjertet, lungene og blæren, skriver The Guardian. Kritikere mener imidlertid at forskningen, som er utført på mus, ikke er relevant for mennesker. (nettavisen.no 30.1.2018).)

- The pros and cons of e-cigarettes revealed.

(Anm: The pros and cons of e-cigarettes revealed. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine have published one of the largest reports to have ever investigated the effects of electronic cigarettes. We summarize its findings below. The report — which can be accessed in full here — reviews over 800 scientific studies and draws several conclusions on various health aspects that may be affected by the use of electronic cigarettes, also known as e-cigarettes. The need for an in-depth analysis of e-cigarettes is evident given their widespread use. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), over 12 percent of the American adult population have at least tried an e-cigarette, and approximately 3.7 percent of Americans use e-cigarettes regularly. E-cigarettes are even more prevalent among young people. Over 20 percent of adults aged between 18 and 24 have tried them, according to the CDC, although this number tends to decline with age. Despite their widespread use, the health effects of e-cigarettes are still unclear. Here at Medical News Today, we've reported on studies suggesting that vaping may not be great for our cardiovascular health, but, admittedly, the evidence is quite limited. (medicalnewstoday.com 29.1.2018).)

(Anm: Exposure to e-cigarette flavors can cause inflammation to white blood cells, research finds (news-medical.net 30.1.2018).)

- Forskere mener bruk av e-sigaretter ikke er risikofritt. (- En liten svensk studie skal være den første som viser at e-sigarettrøyking fører til stivere blodårer.)

(Anm: Forskere mener bruk av e-sigaretter ikke er risikofritt. Flere studier som legges frem på den store europeiske lungekongressen (ERS) i Milano disse dagene har sett på mulige skadelige helseeffekter av e-sigaretter. En liten svensk studie skal være den første som viser at e-sigarettrøyking fører til stivere blodårer. I studien hadde de som fikk e-sigaretter med nikotin økt puls og økt blodtrykk, og stivheten i blodårene økte med cirka tre ganger mer enn hos dem som fikk nikotinfrie e-sigaretter. Endringene i blodårenes stivhet var midlertidige, og dette er også sett ved bruk av vanlige sigaretter, ifølge lege og forsker Magnus Lundbäck ved Karolinska Institutet. (dagensmedisin.no 11.9.2017).)

- Hva skjer når du slutter å røyke: En tidslinje.

(Anm: What happens after you quit smoking: A timeline. Cigarette smoking is one of the leading causes of preventable death in the United States. Despite this, some smokers find quitting daunting. They think it will take a very long time before seeing improvements in their health and well-being. However, the timeline for seeing real benefits to quitting smoking is much faster than most people realize. Health benefits begin in as little as an hour after the last cigarette and continue to improve. (medicalnewstoday.com 16.6.2017).)

- WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året.

(Anm: WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året. Kostnadene ved røyking er nesten fire ganger høyere enn det man tar inn i skatter og avgifter på tobakk, viser en ny rapport. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Smoking costs $1 trillion, soon to kill 8 million a year: WHO/NCI study. (…) Health experts say tobacco use is the single biggest preventable cause of death globally. "It is responsible for... likely over $1 trillion in health care costs and lost productivity each year," said the study, peer-reviewed by more than 70 scientific experts. (reuters.com 10.1.2017).)

– Kreftforeningen vurderer å gå til sak mot tobakksprodusenter.

(Anm: Kreftforeningen vurderer å gå til sak mot tobakksprodusenter. (…) Bakgrunnen er at søsterorganisasjonen i Nederland har anmeldt industrien for blant annet uaktsomt drap. (...) Anmeldt for uaktsomt drap. (…) – Vi støtter det, og vi ønsker også å vurdere om det kan være aktuelt å gå til straffesak i Norge, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, til TV 2. (tv2.no 31.5.2017).)

(Anm: WHO: – Tobakksbruk koster 1000 milliarder dollar årlig. Tobakksbruk koster verdensøkonomien mer enn 1000 milliarder dollar årlig, ifølge en studie offentliggjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) og US National Cancer Institute. (abcnyheter.no 11.1.2017).)

- Høie ikke overrasket over søksmål fra snusgigant.

(Anm: Høie ikke overrasket over søksmål fra snusgigant. Swedish Match går til sak mot staten. Snusgiganten mener reglene om nøytrale snusbokser er for inngripende. Fra 1. juli må tobakksprodusenter starte arbeidet med å lage nøytrale pakninger for snus og røyk, og innen et år må de etterkomme det nye påbudet. Swedish Match, Skandinavias største snusprodusent, mener de nye reglene ikke bør gjelde for snus, skriver VG. (nrk.no 7.7.2017).)

(Anm: Så påverkar snuset ditt hjärta. Trots forskning som visar på flera hälsorisker orsakade av snusning så är det omkring en fjärdedel av alla svenska män som brukar tobaksformen - många dagligen.  Andelen kvinnor som snusar ökar också ständigt. Här är en sammanfattning över de risker som snusare tar. (netdoktor.se 27.8.2017).)

- Ikke morsomt, Aftenposten! | Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H).

(Anm: Ikke morsomt, Aftenposten! | Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H). Innpakningen er tobakksindustriens siste reklameplakat, og industrien bruker mye tid og penger på å utforme pakninger som er stilige. Jeg har forståelse for at Aftenpostens lederskribent gjerne vil ha morsomme snusbokser. Som pynter opp på kafébordet. Som kan tas opp av jakkelommen og åpnes uten at man får frysninger nedover ryggen. Som man kan trikse med og tromme på hvis redaksjonsmøtet blir langt eller bussen sen. Men nå er det en gang slik, at pakninger som voksne synes er stilige og morsomme, ofte blir sett på som stilige og morsomme av barn også. Snusgigant saksøker staten: Vil ikke ha nøytrale bokser. Målet med de nøytrale pakningene har aldri vært å hindre voksne i å snuse eller røyke. Målet har vært å hindre barn og unge i å begynne. (aftenposten.no 10.7.2017).)

- WHO oppfordrer land til å bekjempe tobakksindustriens inngrep (innblandinger). Tobakksindustrien fortsetter å "hindre" regjeringers innsats for å sette en stopper røyking med truende rettssaker og forsøker å undergrave vitenskapelig bevis når tobakkens kontrollpolitikk innføres har Verdens helseorganisasjon advart om.

(Anm: WHO urges countries to fight tobacco industry’s interference. The tobacco industry continues to “hamper” government efforts to curb smoking by threatening litigation and attempting to undermine scientific evidence when tobacco control policies are introduced, the World Health Organization has warned.1 In its latest report on global tobacco use WHO looks at countries’ adherence to its Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), a set of measures that it urges countries to implement to end tobacco use. It advises countries to protect themselves from tobacco industry interference—a key requirement of the FCTC. BMJ 2017;358:j3416 (Published 19 July 2017).)

- Forskere finner at røyking skader lever hos ufødte babyer.

(Anm: Forskere finner at røyking skader lever hos ufødte babyer. Scientists find that smoking harms livers of unborn babies. The impact of cigarette damage to unborn babies has been revealed in a new stem cell study. Scientists found that the cocktail of chemicals in cigarettes is particularly harmful to developing liver cells. (bbc.com 29.5.2017).)

(Anm: Smoking, Not COPD, as the Disease. N Engl J Med 2016; 374:1885-1886May 12, 2016.)

(Anm: DNA-skader forårsaket av røyking kan påvises i sekretprøve tatt fra kinn med vattpensel (Research finds DNA damage caused by smoking can be detected in cheek swabs) (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

- Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn.

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

- Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt. (- En stor norsk studie av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, viser nedslående resultater: - Tre av fem røykere fortsetter å røyke. 

(Anm: Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt. (…) En stor norsk studie av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, viser nedslående resultater: - Tre av fem røykere fortsetter å røyke.  - 81 prosent sliter med overvekt (BMI 25 og høyere). - 60 prosent er lite eller ikke fysisk aktive. - Mange er ikke riktig medisinert. Bare to prosent av pasientene klarer å følge rådene for å redusere alle de kjente risikofaktorene ved hjerte-/karsykdom. Flertallet har ikke kontroll på tre eller flere risikofaktorer, viser studien. (aftenposten.no 27.1.2017).)

(Anm: COPD symptoms common among smokers, even when undiagnosed (medicalnewstoday.com 17.5.2016).)

(Anm: TUESDAY, Sept. 20, 2016 (HealthDay News) -- Smoking cigarettes can leave a lasting imprint on human DNA, altering more than 7,000 genes in ways that may contribute to the development of smoking-related diseases, a new study says. (medicinenet.com 20.9.2016).)

- Kan gå 40 år før færre dør av lungekreft og kols. Tross røykelov og kampanjer mot røyking er det fortsatt rekordmange som dør av lungekreft og kols.

(Anm: Kan gå 40 år før færre dør av lungekreft og kols. Tross røykelov og kampanjer mot røyking er det fortsatt rekordmange som dør av lungekreft og kols. Og det kan ta opptil 40 år før denne trenden snur. (nrk.no 31.5.2016).)

(Anm: Diabetes proves deadly for smokers. While it is well known that smoking causes lung cancer, heavy smokers with diabetes are also at increased risk of death from causes other than lung cancer, according to a study being presented next week at the annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA). (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Røykeforbud på psykiatrisk sykehus førte til reduksjon av voldelige overfall.

(Anm: Røykeforbud på psykiatrisk sykehus førte til reduksjon av voldelige overfall. Smoking ban in psychiatric hospital led to drop in violent assaults. The introduction of a smoking ban in one of the UK’s largest mental health trusts led to a 39% drop in violence, a study has found, despite long held assumptions that banning cigarettes in psychiatric settings would lead to an increase in assaults.1 BMJ 2017;357:j2952  (Published 19 June 2017).)

- Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen.

(Anm: Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden.
Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage. (sundhedsstyrelsen.dk 12.9.2016)
.)

(Anm: Tobakksprodusent vil slutte å røyke. Tobakkskonsernet Philip Morris tar sikte på å stanse salget av konvensjonelle sigaretter og erstatte dem med et mindre skadelig produkt, sier konsernets leder. Uttalelsen fra Andre Calantzopoulos falt under lanseringen av den «røykløse» iQQS-sigaretten i Storbritannia onsdag. I den nye sigaretten varmes tobakken opp i stedet for at den brennes, og tobakkskonsernet hevder at dette gir samme mengde nikotin, men 90 prosent mindre giftstoffer enn i vanlig sigarettrøyk. (dagsavisen.no 30.11.2016).)

- E-sigarettfirmaer bøtelagt over falske påstander om giftige kjemikalier.

(Anm: E-sigarettfirmaer bøtelagt over falske påstander om giftige kjemikalier. E-cigarette companies fined over false claims about toxic chemicals. Australia’s competition regulator has become the first in the world to successfully take legal action against e-cigarette companies for making false and misleading claims about the carcinogens in their products. (…) According to the case brought by the ACCC, statements on the company websites led consumers to believe they would not be exposed to the harmful chemicals found in ordinary cigarettes. However independent testing commissioned by the ACCC identified the presence of carcinogens and toxic chemicals, such as formaldehyde, acetaldehyde and acrolein in the products of Joystick, Social-Lites and Elusion, as well as acetone in Social-Lites’ products. (scmp.com 8.5.2017).)

- Studier viser skadelige linker mellom bruk av e-sigaretter og risiko for blærekreft.

(Anm: Studies show harmful links between use of e-cigarettes and bladder cancer risk. Studies Link E-Cigarettes to Potential Increased Bladder Cancer Risk; 3rd Study Associates Smoking Intensity with a Higher Risk of Mortality among Patients. (…) E-Cigarette Smoke is Potentially Bladder Carcinogenic – It Induces Tumorigenic DNA Adducts and Inhibits DNA Repair in Urothelial Cells (#PI-11): E-cigarettes have been advertised as a way of delivering the stimulating effects of tobacco smoke, without the harmful health risks. Since 90 percent of inhaled nicotine is excreted to urine, New York University researchers set out to examine if e-cigarette smoke induced DNA damage in bladder mucosa. (news-medical.net 17.5.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Mens de politiske rivalene ler hånlig, er PR-bransjen mektig imponert

Mens de politiske rivalene ler hånlig, er PR-bransjen mektig imponert
dagbladet.no 6.10.2013
Men én ekspert har funnet en Erna- og Siv-bommert.

(Dagbladet:) «Proffboksing og segway i dag. Lakrispiper i morgen? Viktig å prioritere de store sakene! #nyregjering» skrev statssekretær i Kulturdepartementet, Mina Gerhardsen, på Twitter torsdag kveld.

Hun er ikke alene om å le av de få nyhetene Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har sluppet fra sine forhandlinger på Sundvollen.

Fjerning av forbudene mot proffboksing og segway har fått mest oppmerksomhet, i tillegg til at staten fra nå av skal la kommunene få styre bestemmelsene for snøcooterferdsel. (...)

Men fra PR-bransjen får Solberg og Jensen ros:

- Dette er kommunikasjonsmessig dyktig gjort. Mens både mediene og vi andre spent venter på et 60-70 siders langt dokument med alle avklaringene, porsjonerer de ut nyheter. De utnytter alles nysgjerrighet, sier partner og seniorrådgiver i First House, Torbjørn Giæver Eriksen, til Dagbladet. (...) (Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Ti barn tatt mens de røyket hasj, politiet beslagla Lego-pipe.

(Anm: Ti barn tatt mens de røyket hasj, politiet beslagla Lego-pipe. Etter å ha fått flere tips gikk politiet til aksjon. Det endte med at ti barn i 13–14 års alderen ble tatt for å røyke hasj etter skoletid i Skien. (varden.no 14.12.2016).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel.

(Anm: Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. I den første rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som har sett på miljøskader knyttet til tobakksrøyk, vises det blant annet til følgende: - Tobakksavfall inneholder mer enn 7000 giftige kjemikalier som forgifter miljøet - inkludert kreftfremkallende stoff. - Utslipp fra tobakksrøyk bidrar til flere tusen tonn kreftfremkallende stoff, giftstoff og drivhusgasser som skader miljøet. - Opptil ti milliarder av de 15 milliarder sigaretter som blir solgt daglig, blir kastet ute - ikke i søpla. - Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk. (nhi.no 31.5.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen.)

(Anm: Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (…) Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt. – La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen. (nrk.no 29.9.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Norsk studie: Snus er like farlig som røyk. (– Å anbefale snus som et trygt alternativ til tobakksrøyking kan ikke lenger anses som velbegrunnet.) (- Snusning kopplas till diabetes.)

Norsk studie: Snus er like farlig som røyk
nrk.no 12.9.2016
En ny studie ved NTNU viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer er minst like stor ved snusing som ved røyking - særlig for de som ikke trener.

– Å anbefale snus som et trygt alternativ til tobakksrøyking kan ikke lenger anses som velbegrunnet. Det er å lure ungdom til å bli avhengig av et stoff som på lang sikt kan gi alvorlige helseproblemer, sier Eli-Anne Skaug, forsker ved NTNUs Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, til gemini.no.

Hun og tre kollegaer har gjennomført en stor studie med grunnlag i funn fra HUNT 3, den store befolkningsstudien i Nord-Trøndelag. (…)

(Anm: NY FORSKNING: – Snus er farligere enn man har trodd. (…) – Snusen har nok langt større skadelig effekt på blodårene enn det man har trodd, sier Eli-Anne Skaug, lege og forsker ved NTNU i Trondheim. (…) Blodårenes negative reaksjon på snusen kan på lengre sikt føre til fatale hjerte- og hjerneinfarkt. (…) Kreftfare. I tillegg til at snusing har en negativ effekt på blodårene, fører snusing til økt risiko for kreft i munn, strupe og bukspyttkjertel. (tv2.no 12.9.2016).)

(Anm: Ny forskning: Snus øker ikke risiko for kreft i bukspyttkjertelen. En ny svensk studie tilbakeviser tidligere forskning om at det er en sammenheng mellom snusbruk og kreft i bukspyttkjertelen. (…) Studien er nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet International Journal of Cancer. (…) Men undersøkelsen sier ikke at det er uten risiko å snuse. I vinter påviste det samme forskerteamet at det er en tydelig kobling mellom snus og diabetes type 2, særlig om man suser mye eller ofte. – Jo mer man snuser, desto høyere er risikoen, sier Magnusson. (nrk.no 12.5.2017).)

- Nye snus-data overrasker: Globale dødstall i ny helserapport: 0 vert år gjennomgår analysen «Global burden of diseases» dødstall knyttet til tobakk.

(Anm: Nye snus-data overrasker: Globale dødstall i ny helserapport: 0 vert år gjennomgår analysen «Global burden of diseases» dødstall knyttet til tobakk. Nå har de også inkludert snus. Nylig ble funn i årets globale sykdomsbyrde-analyse publisert i The Lancet. Analysen har for første gang sett på dødstallene knyttet til røykfritobakk, deriblant snus/snuff. Antall dødsfall er 0, i rapporten. (…) Men: – Det er derimot viktig å framheve at dette ikke frikjenner snus, fordi studiene og kunnskapsgrunnlaget er relativt tynt. (tv2.no 7.11.2017).)

(Anm: Global Burden of Disease. The Lancet 2017.)

- Ökad risk för snusare att drabbas av typ 2-diabetes. (– Vi kan bekräfta det man tidigare har misstänkt, snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes, och det kan inte förklaras med att de ibland röker eller av att de har en livsstil som i andra avseenden är mindre hälsosam, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet.)

Ökad risk för snusare att drabbas av typ 2-diabetes
ki.se 6.2.2017
Att snusa en dosa per dag eller mer ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent. Det är samma riskökning som man tidigare har sett för den som röker ett paket cigaretter per dag. Forskare vid Karolinska Institutet har studerat snusets effekter tillsammans med forskare vid Umeå och Lunds universitet. Resultaten publiceras i Journal of Internal Medicine.

I Sverige snusar 19 procent av männen och fyra procent av kvinnorna, enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Även typ 2-diabetes är vanligt, sju procent av den vuxna befolkningen har diabetes och upp till var femte riskerar att drabbas någon gång i livet. Sjukdomen är allvarlig då den kan leda till komplikationer, hjärtkärlsjukdom och förtida död.

Forskarna vid Karolinska Institutet, Umeå och Lunds universitet har följt totalt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013, baserat på data från fem olika studier. Under dessa år drabbades 2441 av dem av typ 2-diabetes. (...)

(Anm: Snus gir stor økt diabetesrisiko. Å snuse ei eske om dagen gir en betydelig økt risiko for type 2-diabetes. - Det er den samme risikoen som å røyke en pakke sigaretter om dagen, sier forsker Sofia Carlson til NHI.no. (…) Forskere fra Karolinska Institutet har i en studie publisert i Journal of Internal Medicine konkludert med at å snuse ei eske om dagen, øker risikoen med 70 prosent. Også lavere doser - fem esker i uka - gir en betydelig økt risiko. (nhi.no 20.3.2017).)

- Leger slår tilbake mot snusrapport.

(Anm: Leger slår tilbake mot snusrapport. (…) Overlege på forebyggende enhet for hjerte- og karsykdom ved Oslo universitetssykehus (OUS), Serena Tonstad, mener det man ikke kan konkludere om fare for hjertesykdom ut fra studiens resultater. (…) Forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Karl Erik Lund, har tidligere uttalt at norske helsemyndigheter har gått for hardt ut i advarslene mot snus. (…) Han påpeker likevel at snus fortsatt ikke direkte kan gi KOLS eller lungekreft, som er direkte knyttet til bruk av røyk. (tv2.no 13.9.2016).)

(Anm: Snusning kopplas till diabetes. Ihärdiga snusare kan ha högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än andra. Riskökningen verkar vara lika stor som för rökare, enligt en ny svensk observationsstudie. (…) – Typ 2-diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och för att dö i förtid, säger Sofia Carlsson, docent på Karolinska institutet, en av forskarna bakom studien som presenteras i Journal of Internal Medicine. Enligt resultaten hade personer som snusar en dosa om dagen eller mer nästan 70 procent högre risk att drabbas av typ 2-diabetes. (dagensmedicin.se 6.2.2017).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Ketil Slagstad. FRA REDAKTØREN. Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

 – Ved å legge til rette for overgang til skadereduserende nikotininntak som snus og e-sigaretter kan vi redde livet deres.) (– Uenighet om snus førte til at tobakksforsker Karl Erik Lund nylig sto på motsatt side som sjefen sin i en rettssak.)

(Anm: Forskere fra Folkehelseinstituttet rykende uenige om snus i retten. Uenighet om snus førte til at tobakksforsker Karl Erik Lund nylig sto på motsatt side som sjefen sin i en rettssak. – Det var ganske spesielt, innrømmer han. Fortsatt har vi rundt 600 000 røykere. Omtrent 200 000 av disse er storrøykere som ikke greier å slutte selv. De trenger annen hjelp enn det helsevesenet kan tilby, mener Lund. – Ved å legge til rette for overgang til skadereduserende nikotininntak som snus og e-sigaretter kan vi redde livet deres. (…) På sikt kan det tenkes at vi får inn så mange ikke-røykere blant snusbrukene at nettoeffekten for folkehelsen kan bli negativ. Men så langt har det ikke vært slik, mener Lund. (forskning.no 17.12.2017).)

- Tobakksforsker Karl Erik Lund mener helseargumentene for å innføre utendørs røykeforbud er tynne, og sier økt avgift er bedre hvis man vil ha folk til å stumpe røyken.

(Anm: Tror svensk røykelov kan komme til Norge. Tobakksforsker Karl Erik Lund mener helseargumentene for å innføre utendørs røykeforbud er tynne, og sier økt avgift er bedre hvis man vil ha folk til å stumpe røyken. Likevel tror han et nytt forbud kan komme. (vg.no 10.7.2019).)

- Snus kan gi pustestopp hos nyfødte

Snus kan gi pustestopp hos nyfødte
nrk.no 1.9.2011
Snus øker risikoen for pustestopp mens barnet sover.

Snus i svangerskapet øker risikoen for søvnapné mer enn røyking, viser en stor svensk studie.

Røyking under graviditeten kan gi spedbarn problemer med luftveiene. Og til tross for lite kunnskap på feltet, har det vært hevdet at det er bedre hvis mor erstatter røyk med snus.

Nå viser en landsdekkende studie fra Sverige at snus faktisk gir høyere risiko enn røyking for gjentatte pustestans (søvnapné) mens barnet sover.

Pustestoppene kan vare opptil ett minutt, og noen barn kan ha svært mange slike pustestopp - faktisk opptil 80 ganger i timen. (...)

(Anm: Exposure to nicotine before and after birth causes hearing difficulties in children. Smoking has been linked to a variety of health risks and birth complications. New research suggests that exposure to nicotine, before and after birth, can cause hearing problems for the child (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

- Snusa under graviditeten lika illa som att röka

Snusa under graviditeten lika illa som att röka
netdoktor.se 17.5.2017
Att foster kan skadas av att mamman röker är känt sedan tidigare, men att snusets effekter skulle vara minst lika farliga är något mer omdebatterat. Men det är just vad en ny avhandling vid Karolinska Institutet visar – att snusanvändning under graviditet innebär lika stora risker som vid rökning.

Anna Gunnerbeck vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet har nyligen disputerat med en doktorsavhandling som visar att snus iinnebär lika stpr risk för dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt-missbildning eller andningsuppehåll i nyföddhetsperioden som rökning. 

Enligt avhandlingen handlar resultatet om att snus innehåller en högre dos av nikotin jämfört med cigaretter och dessutom kan nyttjas oftare vilket då bidrar till riskökningen. (…)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- FDA-granskere stiller spørsmål ved Pfizers studie på sikkerheten for deres røykesluttpille Chantix

FDA reviewers question Pfizer study about safety of its Chantix smoking cessation pill. (FDAs granskere stiller spørsmål ved Pfizers studie på sikkerheten for deres røykesluttpille Chantix)
theconversation.com 13.9.2016
En ny gjennomgang av legemiddelkontrollen sår tvil om hvorvidt Pfizer kan lykkes i sitt langvarige forsøk på å fjerne noen av de nevropsykiatriske advarsler på sin Chantix røykesluttpille. (A new regulatory review1 is casting doubts on whether Pfizer can succeed in a long-running quest to dial back some of the neuropsychiatric warnings on its Chantix smoking cessation pill.)

I forkant av et ekspertpanelmøte på onsdag hos den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA) har kontrollorganets ansatte påvist at det for legemidlet kanskje ikke på rett vis er opplyst om alle uønskede hendelser i et forsøk som Pfizer ble beordret å gjennomføre. (In advance of a US Food and Drug Administration expert panel meeting on Wednesday, agency reviewers found that the drug may not have properly noted all adverse events in a trial that Pfizer was ordered to undertake.)

"I orienteringen i dokumenter publisert i dag på FDAs nettside skriver medarbeidere i kontrollorganet at "forsøket ble utformet i et velmenende forsøk på å fange opp noen dårlig definerte og komplekse nevropsykiatriske fenomener. Men mange problemer i gjennomføringen var tydelige ved gjennomgangen av de innsamlede data." (…) ("In briefing documents released today on the FDA web site, agency staffers wrote that “the trial was designed in a well-intentioned attempt to capture somewhat ill-defined and complex neuropsychiatric phenomena. However, many problems in the implementation were apparent upon review of the collected data.”)

(Anm: FDA Panel Splits on Softening Chantix Warning. —10-9 vote translates to null recommendation. (…) Pfizer and GlaxoSmithKline funded the randomized, double blind, active- and placebo-controlled, multinational study (called EAGLES); they also employed several study authors. (...) Pfizer and GlaxoSmithKline funded the randomized, double blind, active- and placebo-controlled, multinational study (called EAGLES); they also employed several study authors. (medpagetoday.com 14.9.2016).)

(Anm: Pfizer's Chantix loses its black box warning. The Food and Drug Administration has agreed to drop a black box warning for Pfizer's quit-smoking drug Chantix (varenicline), the big biopharma announced on Friday. (biopharmadive.com 19.12.2016).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

- Bupropion (Zyban) er et mye foreskrevet antidepressiva / røykesluttpille. Imidlertid er hepatotoksisitet (levertoksisitet) en av dets bivirkninger som er rapportert hos enkelte brukere.

Mechanistic Approach for Toxic Effects of Bupropion in Primary Rat Hepatocytes.
Drug Res (Stuttg). 2017 Jan 24. doi: 10.1055/s-0042-123034. [Epub ahead of print]
Abstract Bupropion is a widely prescribed antidepressant/smoke cessation drug. However, hepatotoxicity is one of its side effects reported in some recipients. The mechanisms by which bupropion induces hepatotoxicity is not clear yet. This experiment was intended to assess the cytotoxic mechanisms of bupropion toward primary rat hepatocytes. Additionally, the effect of α-tocopherol succinate (ALPHA-TOS) and N-acetyl cysteine (NAC) and mitochondrial permeability transition (MPT) pore sealing agent cyclosporine A (Cs A) on this toxicity was investigated. Cell death, LDH leakage, reactive oxygen species (ROS) generation, lipid peroxidation (LPO), and mitochondrial depolarization were examined as toxicity indicators. Results revealed that bupropion led to a surge in ROS formation, depletion of intracellular glutathione, elevation of LPO, and mitochondrial collapse. ALPHA-TOS, NAC and Cs A administration diminished the intensity of cellular damage caused by bupropion. This experiment suggests the protective role of ALPHA-TOS, NAC and Cs A against bupropion-mediated cytotoxicity possibly through their reactive radical scavenging properties and their impacts on mitochondria. Furthermore, mitochondria might be contributed to the oxidative stress response and subsequent toxicological results observed by bupropion. (…)

(Anm: Cytotoksisk, om et stoff eller påvirkning som skader en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør (i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cytotoxicity is the quality of being toxic to cells. Examples of toxic agents are an immune cell or some types of venom, e.g. from the puff adder (Bitis arietans) or brown recluse spider (Loxosceles reclusa). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- En case (et tilfelle) av hypomani under nikotinbehandling med bupropion (Zyban etc.). (- Dette tilfellet fremhever behovet for at klinikere som foreskriver bupropion for røykeslutt utfører regelmessig og systematisk oppfølging av sinnsstemninger (legemiddelutløst atferd) under behandlingen.)

(Anm: A case of hypomania during nicotine cessation treatment with bupropion. Abstract Antidepressants can increase the spontaneous risk of hypomania or mania when used for treatment in affective disorders. When prescribed as an antidepressant, bupropion is generally considered to have a lower relative risk of inducing mood shifts. We describe the case of a 67-year-old man known for dysthymic disorder in remission on quetiapine and venlafaxine who experienced a first lifetime episode of hypomania with the introduction of bupropion SR for smoking cessation. To the best of our knowledge, this is the first case report of bupropion-induced mood shift when used specifically for nicotine cessation in a nonbipolar patient. This case highlights the need for clinicians who prescribe bupropion for smoking cessation to perform regular and systematic mood follow-ups during treatment. These follow-ups could even be more important when bupropion is selected to quit smoking in a patient already taking an antidepressant.Addiction Science & Clinical Practice volume 8, Article number: 22 (2013).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: FDA Staff Question Pfizer’s Psychiatric Data on Chantix. Pfizer seeks to cut black box warning on side effects. Report says researchers inadequately captured adverse events (bloomberg.com 12.9.2016 ).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- De fleste av oss vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000. (- E-sigaretter kan føre til oral sykdom (munnsykdommer) (...) Inneholder giftige forbindelser og nanopartikler som ødelegger den ytre laget av hudceller i munnen.) (- Advarer mot bruk av e-sigaretter. Den amerikanske helsedirektøren sier at bruk e-sigaretter utgjør et «stort folkehelse-problem».)

De fleste av oss vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000
aftenposten.no 29.5.2016
Som første skritt på veien til et røykfritt samfunn vil Legeforeningen forby salg av tobakk til alle som er født etter 2000. Nå viser en undersøkelse at 6 av 10 er positive til forslaget.

Størst oppslutning fra de eldste
Legeforeningen vil forby salg av snus og røyk til alle født etter 2000

Over 60 prosent av befolkningen over 18 år stiller seg positiv til forslaget om å forby salg av røyk og snus til alle som er født etter år 2000. 31 prosent av de spurte er negative til forslaget. (…)

(Anm: Advarer mot bruk av e-sigaretter. Den amerikanske helsedirektøren sier at bruk e-sigaretter utgjør et «stort folkehelse-problem». I en rapport som ble offentliggjort i dag står det at e-sigaretter er den mest utbredte tobakksformen blant unge mennesker. (nrk.no 8.12.2016).)

(Anm: Finland skjerper røykeloven: Forbudt å røyke med barn i bil. (tv2.no 15.8.2016).)

(Anm: Putin vurderer å totalforby tobakk. Foreløpig vil det bare gjelde for toåringer. Det russiske helsedepartementet foreslår å totalforby salg av tobakk i løpet av en generasjon. Et eventuelt forbud vil gjelde for dem som er født i 2015 og senere. (aftenposten.no 16.1.2017).)

(Anm: E-cigaretter mistænkes for at føre til infektioner i munden. (netdoktor.dk 4.7.2016).)

(Anm: Forskere: E-cigaretter er mindre usunde end tobak. Brugere af e-cigaretter har mindre mængder af en række giftige og kræftfremkaldende stoffer i kroppen end rygere, viser ny forskning. Damp fra e-cigaretter kan dog stadig være meget skadelig, siger danske forskere. (videnskab.dk 2.3.2017).)

(Anm: Bruk av e-sigaretter linket til luftveissymptomer hos ungdommer. (E-Cigarette Use Associated with Respiratory Symptoms in Adolescents. NEJM 2017 (January 12, 2016).)

(Anm: E-cigarettes 'just as harmful as tobacco' for oral health (medicalnewstoday.com 17.11.2016).)

(Anm: E-sigaretter kan føre til oral sykdom (munnsykdommer), antyder studien. (E-sigaretter kan føre til oral sykdom, antyder studien. Undersøkelsen publisert i tidsskriftet PLoS ONE avslører at damp fra e-sigaretter (elektroniske sigaretter) inneholder giftige forbindelser og nanopartikler som ødelegger den ytre laget av hudceller i munnen. (Published in the journal PLOS One, the study reveals that the vapor of e-cigarettes (electronic cigarettes) contains toxic compounds and nanoparticles that destroy the outer later of skin cells in the mouth.) (medicalnewstoday.com 30.6.2016).)

(Anm:  E-cigarettes: Toxic emission level dependent on temperature, type, age of device. Researchers from Lawrence Berkeley National Laboratory in California have identified the source of toxic compounds emitted by electronic cigarettes and demonstrate how factors such as temperature, type, and the age of device play a role. (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

(Anm: How mucus keeps us healthy (Hvordan slim holder deg frisk) - Katharina Ribbeck (ed.ted.com).)

(Anm: Mukus, tregtflytende væske som dekker slimhinnene og inneholder bl.a. muciner. (ordnett.no).)

(Anm: Mukus (slim) i avføring: Hva betyr det? (Mucus in the body is natural and a very important part of how the body works. Tissues produce mucus to line and protect the mouth, nose, sinuses, throat, lungs, and gut. Most times, mucus is clear and thin. However, illness, diet, or environmental factors can sometimes increase mucus consistency. Mucus can even change in color.) (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Muciner, hovedkomponent af det slimede sekret, mucus, fra spytkirtler, tarm og luftveje. Muciner er opbygget af et skelet af proteiner, hvorpå der sidder kulhydratkæder med meget galaktose og glukosamin (proteoglykaner). Muciner har smørende og beskyttende funktion, og nogle muciner virker som blodgruppeantigener. (denstoredanske.dk).)

(Anm: Advarer mot å røyke e-sigaretter. E-sigaretter uten nikotin kan være kreftfremkallende, mener lungelege. Han advarer unge mot å røyke slike sigaretter. Cesar Fossen (21) håper det er sunnere enn vanlig røyk. (nrk.no 11.7.2016).)

(Anm: Characterization of Electronic Cigarette Aerosol and Its Induction of Oxidative Stress Response in Oral Keratinocytes. PLoS One. 2016; 11(5): e0154447. (Published online 2016 May 25).)

(Anm: Teen vaping could reverse progress in the control of tobacco. Nicotine experimentation could become nicotine addiction for youth who never used any other tobacco products, USC study suggests. A new USC study debunks the popular belief that electronic cigarettes are merely a substitute for cigarettes among teens. Instead, the study suggests that some teens who never would have smoked cigarettes are now vaping. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: "Cool, fun factor" motivates e-cigarette use in teens. The novelty factor of e-cigarettes is the key motivation for their use by adolescents, according to a study published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (medicalnewstoday.com 18.7.2016).)

(Anm: UNC experts: Doctors shouldn't routinely recommend e-cigarettes to smokers. (…) The researchers point out in a commentary published in Annals of Family Medicine that existing treatments are more effective than e-cigarettes to help people quit smoking, there are professional ethics concerns about providers who recommend them, and there is no strong evidence that e-cigarettes are safe. (medicalnewstoday.com 13.7.2016).)

(Anm: Legeforeningen vil forby salg av røyk til alle født etter 2000. President i legeforeningen, Marit Hermansen, sier til Aftenposten at det ikke er noen menneskerett å få lov å til å begynne å bruke tobakk. (nrk.no 4.1.2016).)

(Anm: Mer tobaksreklam i u-länder. Mer aggressiv marknadsföring än i väst, visar en ny studie. (…) I de studerade områdena var tobaksannonserna 81 gånger fler i utvecklingsländer som Indien och Pakistan, jämfört med höginkomstländer som till exempel Sverige. (dagensmedia.se 1.12.2015).)

(Anm: Leger informeres om at e-sigaretter kan gjøre en ny generasjon ungdommer nikotinavhengige. (E-cigarettes could addict a new generation of youth to nicotine, doctors are told.) BMJ 2015;351:h5728. (Published 28 October 2015).)

(Anm: Nicotine exposure during pregnancy nearly twice as high as reported. (…) The study, published online in the Journal of Perinatology, detected high-level nicotine exposure for 16.5 percent of women in the study and low-level exposure for an additional 7.5 percent. Only 8.6 percent, however, admitted to using cigarettes. The study suggests that tools researchers use to estimate nicotine use do not accurately capture all means of nicotine exposure, including e-cigarettes.  (medicalnewstoday.com 8.7.2016).)

- E-cigaretter kan øge risikoen for sygdomme i munden. (- E-cigaretterne fører muligvis til grimme mundsygdomme, fordi dampen og nanopartiklerne ødelægger det yderste lag af hudceller i munden.)

E-cigaretter kan øge risikoen for sygdomme i munden.
jyllands-posten.dk 30.6.2016
Et nyt studie antyder, at e-cigaretter kan ødelægge celler i munden, så man bliver et nemt mål for infektioner. Det kan være et alvorligt problem, mener forskningsoverlæge.
De elektroniske cigaretter bliver stadig mere populære som hjælp til at kvitte de gammeldags smøger. Men ny forskning fra USA viser nu, at e-cigaretterne kan have en bagside.

E-cigaretterne fører muligvis til grimme mundsygdomme, fordi dampen og nanopartiklerne ødelægger det yderste lag af hudceller i munden.

Det viser en forskningsartikel fra University of California-Los Angeles (UCLA). (…)
Ifølge forskningsoverlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Charlotta Pisinger, er e-cigaretter dog langt fra en erstatning for gammeldags smøger.

»Konsekvenserne ved e-cigaretter er stadig ikke tilstrækkeligt belyst, fordi skaderne ofte først viser sig årtier efter. Men det står allerede klart, at e-cigaretter ikke tilstrækkeligt gavner formålet med at nedbringe traditionel rygning. Udover de mange potentielle helbredsskadevirkninger ved dampning viser det sig, at otte ud af ti brugere af e-cigaretter stadig ryger almindelige cigaretter. Så på den måde bliver e-cigaretter ikke en erstatning af, men et supplement til smøgerne,« siger Charlotta Pisinger.

Sundhedsstyrelsen foreslår røgfrit Danmark

Derfor overrasker det slet ikke Charlotta Pisinger, at mundsygdomme nu også melder sig i rækken af skadevirkninger ved de moderne cigaretter.

»Det kommer på ingen måde bag på mig, at e-cigaretter er skadelige for munden og kan give mundsygdomme. E-cigaretter markedsføres som uskadelige, men det er de langt fra. Undersøgelser tyder på, at dampen kan være kræftfremkaldende og øge risiko for hjertekarsygdom og lungesygdom. Nanopartiklerne, som ryger ned i lungerne, er yderst skadelige, og studier viser, at DNA-strengene går i stykker, når man damper e-cigaretter,« siger hun.

Fra den 7. juni i år har Folketinget givet grønt lys til salg og køb af e-cigaretter i almindelige butikker, som dog skal overholde en række krav. Førhen måtte brugerne købe produkterne ulovligt på internettet eller i omkring 150 specialbutikker uden for myndighedernes kontrol. (...)

(Anm: E-cigaretter kan øge risikoen for sygdomme i munden. Et nyt studie antyder, at e-cigaretter kan ødelægge celler i munden, så man bliver et nemt mål for infektioner. Det kan være et alvorligt problem, mener forskningsoverlæge. (jyllands-posten.dk 30.6.2016).)

(Anm: Characterization of Electronic Cigarette Aerosol and Its Induction of Oxidative Stress Response in Oral Keratinocytes. PLoS One. 2016; 11(5): e0154447. (Published online 2016 May 25).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo. E-sigaretter: Damping sparer liv. (aftenposten.no 8.6.2016).)

(Anm: Erfaringene når det gjelder bruk av e-sigaretter blant unge mennesker er alarmerende både i USA og i Polen, hvor e-sigaretter selges fritt. I USA er det nå omkring dobbelt så mange ungdommer som har prøvd e-sigaretter enn noe annet tobakk/nikotin-produkt. Blant ungdom i Polen brukte 29,9 prosent e-sigaretter i 2013 og mange av disse røyker også tobakkssigaretter. Jeg håper at helseministeren vil foreslå en regulering som vil forhindrer at bruk av e-sigaretter blir en ny ungdomsmote her i landet, på samme måte som snus er blitt. (aftenposten.no 7.6.2016).)

(Anm: E-cigarettes: How “safe” are they? Without tobacco, tar, ash, or carbon monoxide, e-cigarettes are marketed as “healthier” alternatives to cigarettes. (…) But they are not without risk. In addition, many people use e-cigarettes as a means to stop smoking, but few who do so achieve abstinence.2, 3 They frequently end up utilizing both, increasing their health risks by exposing themselves to the dangers of 2 products instead of one.1 J Fam Pract. 2016 June;65(6):380-385.)

(Anm: UTHealth study finds e-cigarette marketing linked to teen e-cigarette use. Exposure to e-cigarette marketing messages is significantly associated with e-cigarette use among middle school and high school students, according to researchers at The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth). The study is published in the Journal of Adolescent Health. (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

(Anm: E-cigarette use in UK almost doubled in two years, says Europe-wide study. (...) The paper, published in the journal Tobacco Control, found that the proportion of people in the UK who had tried an e-cigarette had increased from 8.9 per cent to 15.5 per cent - higher than the European average. (...) The research also showed the proportion of people across Europe who considered the devices dangerous had also nearly doubled, from 27 per cent to 51 per cent. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: More research and regulation needed on e-cigarettes "to protect health of public" (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: Exposure to Advertisements and Electronic Cigarette Use Among US Middle and High School. (…) CONCLUSIONS: E-cigarette advertisement exposure is associated with current e-cigarette use among students; greater exposure is associated with higher odds of use. Given that youth use of tobacco in any form is unsafe, comprehensive tobacco prevention and control strategies, including efforts to reduce youth exposure to advertising, are critical to prevent all forms of tobacco use among youth. Students 2916;137(5) (May 2016).)

- Ny rapport: Barn ofrer helsen for internasjonale tobakksgiganter

Ny rapport: Barn ofrer helsen for internasjonale tobakksgiganter
dn.no 29.5.2016
Tusenvis av indonesiske barn, helt ned i åtteårsalderen, arbeider under helsefarlige og uverdige forhold på plantasjer der det dyrkes tobakk til lokale og internasjonale sigarettprodusenter.

Ifølge Human Rights Watch havner tobakken fra plantasjene blant annet hos store konsern som British American Tobacco og Philip Morris International.
Barna på plantasjene utsettes for nikotin, helseskadelige kjemikalier, farlige redskaper og jobber i ekstrem hete, går det fram av rapporten "The Harvest is in My Blood': Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia».
Skader for livet
Barnearbeiderne på plantasjene kan få skader for livet, slår menneskerettsorganisasjonen fast. De krever at både indonesiske myndigheter og tobakksindustrien selv tar fatt i problemet og får slutt på barnearbeidet.
– Tobakksselskapene gjør gode penger på bekostning av helsen til indonesiske barnearbeidere, slår Margaret Wurth i Human Rights Watch fast. (…)

(Anm: Smoking while pregnant linked to schizophrenia in offspring. Smoking during pregnancy is known to increase the risk of numerous health problems for offspring, including birth defects and infant death. Now, researchers suggest it may also affect a child's mental health,increasing their risk of schizophrenia. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 2011, around 10 percent of women in the United States reported smoking in the last 3 months of pregnancy, despite the health risks it poses for mother and child. (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

- Fattige land presses av mektig tobakksindustri

Fattige land presses av mektig tobakksindustri
dn.no 5.6.2016
Stadig strengere tiltak mot røyking gjør det vanskeligere for tobakksselskapene å tjene penger i rike land. I stedet vender de seg mot de fattige og bruker alle midler for å stanse reklameforbud og røykelover.

Helseminister Bent Høie (H) fulgte Australias suksessoppskrift da han sist uke lanserte tobakkspakker uten logo og reklame. Tobakksselskapene vil miste sin siste mulighet til å lokke kunder ved hjelp av design, farger og logoer, og Verdens helseorganisasjon og Kreftforeningen er fulle av lovord.

Avgifter, reklameforbud og offentlige røykeforbud har tvunget tobakksindustrien på retrett i stadig flere land. Resultatet er færre røykere og tusenvis av liv spart. (…)

(Anm: De fattige redder tobakksgigant. Sigarettsalget i de fattigste deler av verden redder overskuddet til tobakksgiganten British American Tobacco. I de rike landene stumper stadig flere røyken. (aftenposten.no 26.2.2015.)

- Tobakksindustrien jakter på verdens fattigste

Tobakksindustrien jakter på verdens fattigste
dn.no 31.12.2007
Røykeforbud og helsekampanjer får sigarettsalget til å falle i den rike delen av verden.

Men tobakksindustrien tjener penger som aldri før. De jakter på verdens fattigste.

Flere av de store tobakksprodusentene har fordoblet overskuddet siden 2004, skriver den danske avisen Politiken.

– Firmaene flytter i hovedsak til den tredje verden, fordi de fleste potensielle kundene lever der, og fordi landene har den svakeste lovgivningen som i tillegg håndheves dårlig, sier John F. Banzhaf som leder den amerikanske organisasjonen Action on Smoking and Health (ASH). (...)

Gratis sigaretter
BAT kontrollerer nå 17 prosent av verdensmarkedet og anklages for å dele ut gratis sigaretter til barn og unge i fattige land for å rekruttere røykere og kapre kunder. (...)

- Merkelig om varemerker. (- Civita er opptatt av å beskytte tobakksindustriens varemerker. Jeg er mer opptatt av å beskytte barn og unge.)

Merkelig om varemerker
Bent Høie. Helse- og omsorgsminister
dagbladet.no 13.5.2016
Civita er opptatt av å beskytte tobakksindustriens varemerker. Jeg er mer opptatt av å beskytte barn og unge.

TOBAKKREKLAME: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) svarer Civita om tobakk.

«De gode intensjoners politikk» har Morten Kinander og Torstein Ulserød kalt kronikken der de går til kamp for tobakksindustriens rett til å markedsføre snus og røyk overfor barn og unge. De skriver at standardiserte tobakkspakninger vil være et dramatisk inngrep i etablerte varemerkerettigheter og store kommersielle verdier.  Intet mer — intet mindre. (…)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: – Like farlig å snuse som å røyke under graviditet. Helsedirektoratet vil nå på lik linje med røyking advare mot farene ved snusing under graviditet. Forskning viser at snusing under svangerskap øker risiko for blant annet dødfødsler. (…) Risikoen for dødfødsler under svangerskapet øker med mellom 40 til 60 prosent, dersom mor snuser. Det viser forskning Helsedirektoratet la frem i dag. (nrk.no 26.5.2016).)

(Anm: NY FORSKNING: – Snus er farligere enn man har trodd. (…) – Snusen har nok langt større skadelig effekt på blodårene enn det man har trodd, sier Eli-Anne Skaug, lege og forsker ved NTNU i Trondheim. (…) Blodårenes negative reaksjon på snusen kan på lengre sikt føre til fatale hjerte- og hjerneinfarkt. (…) Kreftfare. I tillegg til at snusing har en negativ effekt på blodårene, fører snusing til økt risiko for kreft i munn, strupe og bukspyttkjertel. (tv2.no 12.9.2016).)

(Anm: - Snus er ikke helseskadelig. Hevder at tobakksposen kan forebygge sykdommer. Den svenske «Snuskommissionen» slapp forrige uke en rapport hvor de har gått gjennom snusens helseeffekter. Rapporten har sett på forskning når det gjelder snus og eventuell sammenheng med ulike sykdommer. (side2.no 30.5.2016).)

(Anm: Snus kan føre til alvorlig fosterskade. (…) Svenske studier har funnet 40–60 prosent økt risiko for dødfødsel (3,4) og 30–40 prosent økt risiko for prematur fødsel (5, 6) hos dem som har brukt snus gjennom svangerskapet, sammenlignet med ikke-tobakksbrukere. (dagensmedisin.no 27.5.2016).)

(Anm: Online Ads Drive Teens to E-Cigarettes. —Internet marketing found most enticing to adolescents. (Reuters Health) -- While many forms of e-cigarette advertising increase the odds that teens will try the devices, a new U.S. study suggests that this generation of digital natives is most enticed by promotions they see online. (medpagetoday.com 25.4.2016).)

(Anm: E-cigarettes impair immune responses more than tobacco. They then tested nasal lavage fluid, urine and blood samples obtained from participants to detect changes in genetic and proteomic markers of tobacco and nicotine exposure and other markers of inflammation or immune responses. (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

(Anm: PREBEN AAVITSLAND, lege og epidemiologen, Men, e-sigarettene virker jo ikke. Helseministeren vil frigi salg av e-sigaretter med nikotin. (…) Det skjer ingen skader av å vente. Tvert imot, vi kan unngå at røykere blir dobbeltbrukere og at ungdom blir nikotinavhengige. (vg.no 29.1.2016).)

(Anm: Opphev forbudet nå. KARL ERIK LUND, Dr.polit, forskningsleder, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Lege og epidemiolog Preben Aavitsland anbefaler i sitt siste innlegg å utsette beslutningen om å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter i påvente av mere forskning. (vg.no 24.2.2016).)

(Anm: Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo. E-sigaretter: Damping sparer liv. (aftenposten.no 8.6.2016).)

(Anm: Vi må beskytte røykernes omgivelser mot helsefare. Bent Høie (h), helse - og omsorgsminister.  Karl Erik Lund og Erik Nord ved Folkehelseinstituttet spør om jeg bryr meg mindre om livet til dem som røyker enn dem som ikke røyker. (…) Norge er bundet av EUs nye tobakksdirektiv, som inneholder felles produktkrav for e-sigaretter som må innføres i alle EØS-land. Hensikten er blant annet å sikre at e-sigaretter er trygge å bruke. Vi har sett mange tilfeller av nikotinforgiftning både blant voksne og barn etter bruk av e-sigaretter. (aftenposten.no 3.6.2016).)

(Anm: British American Tobacco puts tobacco in new e-cigarette. BMJ 2015;351:h6314 (Published 24 November 2015).)

(Anm: New study assesses the impact of exposure to e-cigarette ads on young adults. Exposure to e-cigarette advertisements may enhance curiosity and usage among young adults, according to a study published this week in the journal Nicotine & Tobacco Research. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: E-cigarettes connected to problematic drinking, study finds. (medicalnewstoday.com 28.10.2015).)

(Anm: Camilla Stoltenberg og Knut-Inge Klepp. E-sigaretter: «En fallitterklæring om vi erstatter et skadelig produkt med et annet». (aftenposten.no 25.1.2016).)

(Anm: Smokers at higher risk of TB because of 'clogged-up immune cells' (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

- Nordmenn røyker like mye som før og daglig snusbruk går opp.

Vi røyker like mye og snuser mer.
nrk.no 14.1.2016
Nordmenn røyker like mye som før og daglig snusbruk går opp. – Dyrere tobakk og skremselspropaganda hjelper ikke på alle, sier rusforsker.

13 prosent av Norges befolkning røykte hver eneste dag i 2015. I 2014 var tallet nøyaktig det samme, ifølge Røykevaneundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, som ble publisert i dag.

Norske helsemyndigheter har de siste årene prøvd å for å få nordmenn til å stumpe røyken og kaste snusboksen. Men etter mange år med drastisk nedgang i andelen dagligrøykere, har det nå flatet ut. (…)

(Anm: Statens dødsindustri. Kina tjener rekordmye på tobakk. Dødsfall som følge av røyking kan dobles til to millioner i året. Over én million kinesere dør av røykerelaterte sykdommer hert år, og tallet vokser raskt. På dette bildet, fra 1986, tar Kinas tidligere statsleder Deng Xiaoping (1904-1997) et trekk av sin favorittrøyk, Panda. (dn.no 12.10.2015).)

(Anm: U.S. Chamber Works Globally to Fight Antismoking Measures. (medicalnewstoday.com 29.6.2015).)

(Anm: En nykter tankevekker: En milliard røykere og 240 millioner mennesker med alkoholrelatert lidelse på verdensbasis. (A sobering thought: One billion smokers and 240 million people with alcohol use disorder worldwide.) (medicalnewstoday.com 13.5.2015).)

(Anm: - Norge ligger ikke lenger i front i verden Norske myndigheter vil ikke innføre et forbud mot å røyke i bil hvor barn er til stede. Norske helsemyndigheter mener fortsatt det er uaktuelt med et forbud. (nettavisen.no 1.10.2015).)

(Anm: - Å bestikke røykere med penger er den mest effektive røykestopp-metoden. (tv2nyhetene.no 14.5.2015).)

(Anm: En av fem gravide kvinner i Frankrike røyker: Betales for røykestopp. Gravide røykere i Frankrike får penger og gavekort hvis de holder seg røykfri under graviditeten. (vg.no 15.5.2016).)

(Anm: Kan jeg kjøpe nyra di? Hva Iran og økonomifaget kan lære oss om organtransplantasjon. Bare i USA dør det årlig 4500 mennesker mens de venter på å få en ny nyre. I verdenssammenheng antas det å være over 20 millioner som trenger transplantasjon, dialyse eller annen hjelp og over en million dør årlig av mangel på slik hjelp. (…) Siden midten av 1980-tallet har iranere kunnet selge en nyre, og pågangen av villige «nyreselgere» gjorde at køene forsvant fullstendig i 1999. Betalingen per nyre ligger nå på omtrent 5000 dollar. Som på så mange andre områder av livet, viser det seg at penger er en mektig motivator. Adam Smith, økonomifagets grunnlegger, hadde fortjent en nobelpris han og. (dagbladet.no 12.11.2015).)

(Anm: Cash to quit smoking - would $800 improve the chances? (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

(Anm: DNA-skader forårsaket av røyking kan påvises i sekretprøve tatt fra kinn med vattpensel (Research finds DNA damage caused by smoking can be detected in cheek swabs) (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Usunn mat er verre for nordmenns helse enn røyking. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. (…) Hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår, viser rapporten, som ble lagt fram tirsdag. - Ikke fordi usunt kosthold er farligere enn røyk, men fordi stadig færre nordmenn røyker. Siden 1990 er andel røykere i Norge redusert fra 35 til 13 prosent, sier Stein Emil Vollset, leder ved Folkehelseinstituttet nyopprettede Senter for sykdomsbyrde. (dagbladet.no 9.3.2016).)

– Må ta oppgjer med tobakksindustrien. (- Leger informeres om at e-sigaretter kan gjøre en ny generasjon ungdommer nikotinavhengige.) (- Fra snus til rus – fordom eller fakta?)

Kreftforeningen om Obama: – Må ta oppgjer med tobakksindustrien.
aftenposten.no 13.1.2016
Det er ikkje urealistisk å vinne kampen mot kreft, meiner Kreftforeningen. Men først må presidenten få amerikanarane til å stumpe røyken. (...)

– Må ta oppgjer med tobakken
Viljen til Obama er ein god start, men Ryel trur likevel at det er spesielt ei utfordring som vil gjere det vanskeleg for USA å nå målet.

– Tobakk står fram som den absolutt største faktoren. Hadde USA utrydda tobakk, ville det vere millionar av menneske som ikkje hadde fått lungekreft og døydd av det, seier ho.

Ifølgje The American Cancer Society kjem 1,6 millionar amerikanarar til å få ein kreftdiagnose i løpet av året, og at over ein halv million amerikanarar kjem til å døy av sjukdommen. Røyking er årsaka til om lag eitt av tre kreftdødsfall.

(Anm: Tobacco industry lobbying undermines public health in Asia. BMJ 2015;350:h2451 (Published 13 May 2015).)

(Anm: Tobakksgigant: – Frarøvelse av eiendom. Tobakksgigant hevder helsedepartementet frarøver dem egne varemerker. Bent Høie trosser protestene og nekter å gi opp nøytrale tobakkspakninger. (dn.no 12.2.2016).)

(Anm: Frp spør: Er nøytrale tobakkspakker lovlig? Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) må avklare om forslaget om nøytral innpakning på sigaretter og snus vil holde vann i en eventuell rettssak. (dagensperspektiv.no 11.3.2016).)

(Anm: Frp blåser i nøytrale tobakkspakker. (nettavisen.no 7.3.2016).)

(Anm: Musikfestivaler tjener millioner på at levere nye rygere. Hemmelige kontrakter skaffer tobaksgiganter eksklusiv adgang til nye kunder. Festivaler skaber nye rygere og får andre til at begynde igen, siger eksperter. (politiken.dk 13.2.2016).)

(Anm: Fra snus til rus – fordom eller fakta? Ideen om at snus eller e-sigaretter er inngangsporter til røyking eller andre rusmidler er besnærende. Ser vi nærmere på det, er det imidlertid vanskelig å se hvilke mekanismer som kan forklare en kausal overgang mellom ulike rusmidler eller nikotinprodukter. (…) Særlig viktig var en artikkel av den franskfødte professoren Denise Kandel (1933–) i Science i 1975. Hun argumenterte med at «… legal drugs are necessary intermediates between nonuse and marihuana» og at «Marihuana, in turn, is a crucial step on the way to other illicit drugs»). (…) Det foreligger ingen gode forklaringer på en kausal sammenheng mellom bruk av snus og e-sigaretter og røyking. I så måte er «gateway»-begrepet overflødig. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:544 – 6 (6.4.2016).)

(Anm: – Like farlig å snuse som å røyke under graviditet. Helsedirektoratet vil nå på lik linje med røyking advare mot farene ved snusing under graviditet. Forskning viser at snusing under svangerskap øker risiko for blant annet dødfødsler. (…) Risikoen for dødfødsler under svangerskapet øker med mellom 40 til 60 prosent, dersom mor snuser. Det viser forskning Helsedirektoratet la frem i dag. (nrk.no 26.5.2016).)

(Anm: Leger informeres om at e-sigaretter kan gjøre en ny generasjon ungdommer nikotinavhengige. (E-cigarettes could addict a new generation of youth to nicotine, doctors are told.) BMJ 2015;351:h5728. (Published 28 October 2015).)

(Anm: Standardisering av tobakkspakninger: Som vanlig når det gjelder forslag om nye reguleringer for bruk og omsetning av tobakk, er intensjonene gode. Det er likevel grunn til å spørre om vi nå er i ferd med å nå en grense for hva som er akseptabelt i et liberalt samfunn. LES MER »Nr. 12 2016: Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger (civita.no 10.5.2016).)

- Brussel blokkerer Big Tobacco lobbying-press.

Brussels blocks Big Tobacco lobbying push (Brussel blokkerer Big Tobacco lobbying-press)
politico.eu 21.1.2016
Sigarettprodusenter forsøkte å påvirke kommisjonens drøftinger via bakdør. (Cigarette makers tried to influence Commission deliberations through a backdoor.)

The European Commission has derailed an attempt by the tobacco industry to use a low-profile industry standards organization to sway Brussels on proposed changes to cigarette packaging.

Big Tobacco planned to use the outside group as a Trojan horse to push its preferred packaging technology over that of its competitors, according to documents obtained by POLITICO. The Commission faces a looming deadline to implement controversial and expensive “track and trace” measures that are intended to fight tobacco counterfeiting and smuggling.

The tobacco companies’ move backfired, the documents show. A top Commission health official intervened to scuttle the campaign and told the European Committee for Standardization (CEN) to keep out of the way. The organization, established by industry to set common standards for consumer goods, backed down and said it would defer to the Commission.

The behind-the-scenes clash is the latest skirmish between the tobacco lobby and the Commission, and comes at a politically trying time for cigarette makers. It follows the adoption of new EU laws through the 2014 Tobacco Products Directive that force tobacco companies to change their packaging to make them possible to trace through the distribution chain. The Commission must also choose from a range of high-tech digital watermarks to prevent counterfeit. (…)

(Anm: Tobakkslobbyist får kjeft av helseminister Høie. Det amerikanske handelskammeret i Norge er bekymret for norske planer om å innføre logofrie røykpakker. - De fremmer tobakksindustriens interesser på bekostning av folks liv og helse, sier helseminister Bent Høie. (aftenposten.no 11.8.2015).)

(Anm: Bloomberg and Gates launch legal fund to help countries fight big tobacco (guardian.com 18.3.2015).)

(Anm: Tobacco industry 'using well-resourced tactics' to prevent global tobacco control (medicalnewstoday.com 23.3.2015).)

(Anm: Tobacco companies are still determined to get children addicted BMJ 2014;348:g1439 (Published 7 February 2014).)

(Anm: Moralens pris - Leder (aftenposten.no 25.2.2014).)

(Anm: Slik har menneske rusa seg gjennom historia. Ei ny arkeologisk studie oppsummerer menneskets forhold til rusmiddel frå førhistorisk tid. (nrk.no 16.2.2015).)

(Anm: Smoking Proves Hard to Shake Among the Poor (nytimes.com 24.3.2014).)

(Anm: Snuserne redder tobakksindustrien. Unge snusere bidrar til rekordoverskudd for tobakksindustrien i Norge. (…) Aldri har færre røykt. Men tobakksindustrien tjener penger som før - og vel så det. (dn.no 9.8.2015).)

- Ny forskning viser at røyking er enda farligere enn først antatt

Ny forskning viser at røyking er enda farligere enn først antatt
tv2.no 1.3.2015
Kan nå tallfeste akkurat hvor mange røykere som vil dø.

I studien som ble utført ved Australian National University viser resultatene at to tredjedeler, eller nærmere bestemt 67 prosent, av alle røykere vil dø av uvanen.

Studien som ble publisert i det medisinske tidsskriftet BMC Medicine sementerer sigarettrøyking som en av de største helseutfordringene det internasjonale samfunnet fremdeles står ovenfor. (…)

(Anm: Slik reagerer fosteret på mors sigarett. Skjærer grimaser på bildene. (abcnyheter.no 24.3.2015).)

(Anm: Bacteria in smokeless tobacco products may be a health concern. Several species of bacteria found in smokeless tobacco products have been associated with opportunistic infections, according to a paper published in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology. Bacillus licheniformis and Bacillus pumilus could potentially cause inflammation of the lungs, as well as opportunistic infections, said coauthor Steven Foley, PhD, research microbiologist, the National Center for Toxicological Research, US Food and Drug Administration. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Dette påvirker hvorvidt du får mange barnebarn eller ei. Sønner av menn som røyker får færre sædceller som voksne. Det igjen fører til færre barn, viser forskning. (…) Studien viser også at kvinner som har hatt høye nivåer av ftalater i blodet under graviditeten får sønner med mindre testikler og lavere spermvolum. (aftenposten.no 5.6.2015).)

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Something to chew on - millions of lives blighted by smokeless tobacco. More than a quarter of a million people die each year from using smokeless tobacco, researchers at the University of York have concluded. (medicalnewstoday.com 21.8.2015).)

(Anm: Toxicity Mechanisms of Cigarette Smoke on Mouse Fetus Mitochondria. (…) Our results suggest that CSE-induced embryo toxicity is the result of disruptive effect on mitochondrial respiratory chain that leads to ROS formation, lipid peroxidation, mitochondrial MMP (mitochondrial membrane potential) decline and decrease of ATP level which starts apoptosis signaling. Iran J Pharm Res. 2015 Winter;14(Suppl):131-138.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015, 13:38 (24 February 2015).)

(Anm: Gullår for tobakksbransjen tross færre røykere (aftenposten.no 3.8.2014).)

(Anm: Smoking when pregnant increases cancer risk for daughters (medicalnewstoday.com 9.3.2015).)

(Anm: Miljø og antirøyk har kostet Oljefondet milliarder - Det kostet norske skattebetalere nesten 10 milliarder i tapt avkastning da Oljefondet trakk seg ut av tobakksindustrien. (aftenposten.no 25.2.2014).)

(Anm: Blåste i tobakk - tapte milliarder. At oljefondet ikke eier tobakksselskaper har redusert avkastningen med 16 milliarder kroner de siste ni årene. (aftenposten.no 19.4.2016).)

(Anm: Milliardene vi må tåle å tape | Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen. Det har skapt internasjonal oppsikt at Norge har tapt milliarder på ikke å investere i tobakksaksjer i Oljefondet. Det er et tap vi faktisk skal være stolte av. (…) Norge var det første landet i verden som underskrev Verdens helseorganisasjons konvensjon mot tobakk. Vi forpliktet oss da til å fremme tiltak som reduserer utbredelsen av tobakk. Norge var det første landet i verden som underskrev Verdens helseorganisasjons konvensjon mot tobakk. Vi forpliktet oss da til å fremme tiltak som reduserer utbredelsen av tobakk. (aftenposten.no 24.4.2016).)

(Anm: Nikotin verre enn heroin? (…) Jeg har problemer med å se logikken. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:984 (1.4.2014).)

- Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Over en halv million snusbrukere i Norge
fhi.no 19.12.2014
Om lag 350 000 personer bruker snus daglig og 175 000 bruker snus av og til. Det viser  rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» fra Folkehelseinstituttet. (…)

Ved lanseringen av rapporten 19. november ble det oppgitt at snusbruken ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde tredoblet seg på fem år (2009 – 2013). SSB publiserte i dag (19.12.2014) korrigerte tall for import av snus til Norge. Disse viser at tredoblingen har skjedd på ni år og ikke fem år. (…)

(Anm: Fødes med snusabstinens (smp.no 25.2.2014).)

(Anm: 500 småbarn spiste snus i fjor. I 2014 fikk Giftinformasjonen nesten 500 henvendelser fordi småbarn hadde spist snus,- særlig porsjonssnus. (...) De heldigste kaster opp. (aftenposten.no 6.3.2015).)

(Anm: Flere jentesnusere enn røykere (nrk.no 17.2.2014).)

(Anm: Dette gjør snusen med hendene dine (nordlys.no 18.6.2014).)

(Anm: Svensk studie: Ungdom som snuser begynner lettere å røyke (vg.no 16.1.2015).)

(Anm: Tobacco-smoking moms and dads increase diabetes risk for children in utero (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Graphic warnings on cigarette packets 'help smokers consider health risks'. (…) Lead study author Abigail Evans, a postdoctoral researcher at Ohio State University, and colleagues publish their findings in the journal PLOS One. (medicalnewstoday.com 26.12.2015).)

(Anm: How graphic warnings on cigarette packets influence smokers' brains (medicalnewstoday.com 21.2.2016).)

- Andelen unge som røyker og snuser øker

Andelen unge som røyker og snuser øker
side2.no 5.2.2014
Kreftforeningen er bekymret

ANDELEN UNGE ØKER: Mens tobakksbruken i befolkningen generelt går ned, har andelen unge som røyker eller snuser økt de siste fem årene. Kreftforeningen er bekymret.

Mens tobakksbruken i befolkningen generelt går ned, har andelen unge som røyker eller snuser økt de siste fem årene. Kreftforeningen er bekymret. (...)

(Anm: Røykevaner, 2013 (sssb.no).)

(Anm: Røyking tredobler risikoen for frafall i skolen (forskning.no 2.3.2014.)

(Anm: En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet (fhi.no 21.7.2014).)

(Anm: Mother's smoking may increase her children's risk of lung disease as adults (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Røyking øker risiko for demens (Smoking increases risk of dementia) (medicalnewstoday.com 11.7.2014).)

(Anm: Forskere advarer mot «nikotinverdenens rusbrus». Én av fem ungdommer har prøvd e-sigaretter, ifølge ny britisk studie. (dagbladet.no 1.4.2015).)

(Anm: Potential risk of carcinogens in e-cigarette vapour. BMJ 2015;351:h5004 (Published 24 September 2015).)

(Anm: Tobacco industry is investing in e-cigarette types least likely to help smokers quit: BMJ 2015;350:h2133 (Published 21 April 2015).)

(Anm: Study: E-cigarettes just as addictive as traditional smokes. (…) The report in the journal Chemical Research in Toxicology analyzed commercial samples of liquids produced for e-cigarettes. The report in the journal Chemical Research in Toxicology analyzed commercial samples of liquids produced for e-cigarettes. (pharmpro.com 23.7.2015).)

(Anm: “Alarming” rise in popularity of e-cigarettes is seen among US teenagers as use triples in a year BMJ 2015;350:h2083 (Published 20 April 2015).)

(Anm: – Røyking kan bidra til å aktivere universelt «kreftprogram» Røyking kan bidra til å øke risiko for ulike kreftformer, som brystkreft og gynekologiske kreftformer, viser ny studie. (dagensmedisin.no 4.8.2015).)

(Anm: Passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko. **Rapport overrasker FHI og helseministeren (vg.no 14.4.2015).)

(Anm: Ikke lettere røykeslutt med e-sigaretter.  Foreløpig er det lite som tyder på at e-sigaretter gjør det enklere å stumpe røyken. (vg.no 20.5.2015).)

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet (- Gule tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, uønskede forandringer i munnslimhinnen og mulige forstadier til munnhulekreft er noen av konsekvensene )

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet
rb.no 16.2.2015
Nittedal: Martin Sandqvist (47) har brukt snus daglig i 30 år. Etter å ha sett hvilke skader snusen gjorde i munnen hans vil han vise fram bildene til skrekk og advarsel for ungdom. (…)

Seks åpne sår
Ved en hjørnetann hadde tannkjøttet trukket seg helt tilbake, beinet var blitt borte og store deler av roten var synlig. I tillegg ble det påvist seks åpne sår. Skadene hadde oppstått som følge av snusbruk, ifølge tannlegen. (…)

Ikke kreft
– Der ble det tatt celleprøver av meg, for å undersøke om det var kreft i munnen min. Heldigvis var det ikke det, sier Sandqvist. (…)

Kreftfare
Gule tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, uønskede forandringer i munnslimhinnen og mulige forstadier til munnhulekreft er noen av konsekvensene tannklinikken bruker for å advare ungdom mot snus. (…)

(Anm: – To av tre røykere vil dø av uvanen (abcnyheter.no 24.2.2015).)

(Anm: Mortality risks of cigar smoking similar to that of cigarette smoking (medicalnewstoday.com 28.4.2015).)

- Ap: - Tobakksindustrien og handelen har vunnet

Ap: - Tobakksindustrien og handelen har vunnet
aftenposten.no 1.6.2014
Arbeiderpartiet mener en bevillingsordning for tobakk ville bremset det ulovlige salget. Her helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen.

Regjeringen stanser innføringen av en lov om bevillingsordning for butikker som selger tobakk og snus. Tobakksindustrien og handelen har dermed vunnet over hensynet til ungdoms helse, mener Ap. (…)

(Anm: Sterke handelsinteresser ber Høie droppe nøytrale røykpakker. Dropp forslaget om nøytrale røykpakker, råder handelsinteresser og annonsørorganisasjoner verden over. (aftenposten.no 9.6.2015).)

(Anm: Storryger-gen øger dødeligheden markant (jyllands-posten.dk 24.8.2014).)

(Anm: VIL FORBY RØYK: Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren, mener konsekvensene av å røyke er så store at det bør gås enda lenger enn denne lovendringen, og sikte mot å forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter. (dagbladet.no 5.8.2014).)

(Anm: WHO trapper opp krigen mot tobakksindustrien: Slik skal de kneble e-siggen. Frykter ny generasjon røykere. (dagbladet.no 26.8.2014).)

(Anm: E-rygere pulser sundhedsskadelige stoffer. Flertallet af Danmarks e-rygere fylder nikotin eller andre stoffer i deres e-cigaretter. Det viser en ny undersøgelse fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse. Ud over nikotin tilsætter de ofte også smag af søde- eller nydelsesmidler. Kræftens Bekæmpelse er bekymret for, at de stoffer, som e-rygere indtager, på længere sigt udgør en helbredsrisiko. (cancer.dk 23.2.2015).)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

(Anm: Study ignites concern that e-cigarettes may ‘renormalize’ smoking (clinicalpsychiatrynews.com (December 15, 2014).)

- Statssekretær Julie Brodtkorb får kritikk fra lege Preben Aavitsland for sitt tidligere engasjement for tobakkindustrien

Brodtkorb angripes av profilert lege
dagbladet.no 21.8.2014
Statssekretær Julie Brodtkorb får kritikk fra lege Preben Aavitsland for sitt tidligere engasjement for tobakkindustrien.

Den tidligere direktøren ved Folkehelseinstitutet, lege Preben Aavitsland, anklager statssekretær Julie Brodtkorb (H) ved Statsministerens kontor for å ha skadet norske borgere, skriver VG.

Aavitsland reagerer kraftig på de nye opplysningene om at Brodtkorb, da hun var direktør i PR-byrået JKL, hadde verdens største tobakkselskap, Philip Morris, som kunde bare få måneder før regjeringen bestemte seg for å ikke innføre strengere regler for salg av tobakk.

- Philip Morris bruker PR-hjelp for å selge flere sigaretter. Flere sigaretter gir mer helseskade og mer død. Dette har Brodtkorb bidratt til, og det gjør henne medansvarlig. Det er hevet over enhver tvil at hun har bidratt til å påføre nordmenn sykdom og død, sier legen.

Han mener det er en stor skandale at en person som har hjulpet tobakkindustrien, nå sitter som statsministerens nærmeste medarbeider.

Brodtkorb sier at hun ikke ønsker å kommentere påstandene. Heller ikke statsminister Erna Solberg ser noen grunn til å kommentere saken, fordi hun mener angrepet er «urimelig». (...)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? (- Høyre mener at habilitetsverket er godt nok.) (- KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit.)

(Anm Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? Saken om "grønn strek" har ført til at Trondheim kommune nå innfører et lobbyregister. For alle som er opptatt av åpenhet, høres det bra ut. Men kan det gi falsk trygghet? Som første kommune i landet har Trondheim innført et lobbyregister. I registeret skal bystyremedlemmene føre oversikt over møter de har med lobbyister og organisasjoner. Først var det snakk om et lobbyforbud i Trondheim, men det er ikke lovlig. Nå er det etiske regelverket innskjerpet i tillegg til at lobbyregisteret er innført. (…) Motargumentene mot et lobbyregister er mange. Lobbyregisteret ble ikke vedtatt enstemmig. Høyre mener at habilitetsverket er godt nok. KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit. (…) Det blir interessant å se hvordan Trondheim utformer sitt register, og hvordan det vil fungere. Er det vellykket, kan flere ønske å følge etter. (kommunal-rapport.no 3.10.2017).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Ikke alle synes noen om Bill Gates stadige oppfordringer om å gi bort formuen til veldedige formål. (- Den tidligere eieren av Tidemanns Tobakkfabrikk mener at en håndfull private eiere spiller en viktig rolle i en statsdominert økonomi.)

(Anm: Ikke alle synes noen om Bill Gates stadige oppfordringer om å gi bort formuen til veldedige formål. En av dem er tobakksmilliarder Johan H. Andersen. Til Dagbladet skriver Andresen at Bill Gates ikke vet en dritt når han ber norske rikinger gi bort formuen sin. Andresen begrunner angrepet på Microsoft-gründeren med at verdiskapning ikke skjer ved å gi bort formuen sin. Den tidligere eieren av Tidemanns Tobakkfabrikk mener at en håndfull private eiere spiller en viktig rolle i en statsdominert økonomi. Men ikke alle er enige med den tidligere tobakkskongen. Hotellkongen Petter Stordalen mener at dersom alle hadde tenkt som Andresen ville kapitalismen avgått med døden. - Jeg tror på en ny og bærekraftig kapitalisme som tar hensyn til mer enn bare å tjene mest mulig penger, sier Stordalen til Dagbladet. (nettavisen.no 4.7.2009).)

(Anm: Fra industrieventyr til samfunnsproblem. De første tobakksfabrikkene i Norge ble etablert mot slutten av 1600-tallet. Den siste hengte kroken på døra i 2008. I mellomtiden har arbeidsplasser passert, formuer blitt skapt og liv gått tapt. (…) TOBAKKSARVING: Johan H. Andresen var femte og siste generasjons eier av Tiedemanns Tobaksfabrik. De siste røykeaksjene i familien ble solgt i 2005 for 3,3 milliarder kroner. (e24.no 20.8.2016).)

- Lei av å bli kalt «tobakksprinsen». (- Johan H. Andresen jr. tror på næringslivets samfunnsansvar.)

(Anm: Lei av å bli kalt «tobakksprinsen» (web.archive.org)
e24.no 2.1.2010
MIKROKREDITTPRINSEN? Johan H. Andresen jr. forsøker å drive investeringsselskapet Ferd med en alternativ profil. (...)

Johan H. Andresen jr. tror på næringslivets samfunnsansvar.

(Anm: Tobakksarving på pengetoppen. Datteren til finansmann Johan H. Andresen har ifølge Forbes en formue på 10,4 milliarder norske kroner. Det gjør Alexandra Andresen til verdens rikeste tenåring. (…) Andresen-familien har bygget opp formuen ved tobakkvirksomhet i Tiedemanns gjennom flere generasjoner. (dagligvarehandelen.no 2.3.2016).)

(Anm: Kjøpte selskaper for 800 mill. - har 10 mrd. i krigskassen. Ferd-eier Johan H. Andresens forteller at de har opp mot 10 milliarder i krigskassen. (…) Ifølge Andresen har de et sted mellom 8 og 10 milliarder kroner i krigskassen. (hegnar.no 7.1.2017).)

(Anm: Oligarki (fra gresk ὀλιγαρχία (oligarkhía), «fåmannsvelde», av ὀλίγος (olígos), «få» og αρχία (arkhía), «styre») er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker, såkalte oligarker. Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av styresformene, oligarkiet ble definert som en styresform, der få har makten og styrer etter egeninteresser (no.wikipedia.org).)

(Anm: Først ble russerne ranet av oligarkene. Nå tar oligarkbarna over. Barna av oligarkene og Putins elite tar opp arven etter foreldrene. En sikker måte å bli vanvittig rik på i Russland, er å få et sugerør i statskassen i form av store offentlige kontrakter. (aftenposten.no 7.3.2016).)

– Du vet ikke en dritt. (- Investor Johan H. Andresen går til knallhardt angrep på Bill Gates.) ( – Mr. Gates, with all do respect you don’t know a shit., tordner Andresen. )

(Anm: – Du vet ikke en dritt. Investor Johan H. Andresen går til knallhardt angrep på Bill Gates. – Bill Gates har sagt at jeg må gi bort pengene mine. I don’t think so., innleder tobakk-arvingen en artikkel utgitt i Ferds konsernmagasin. Utover i artikkelen tar han et grusomt oppgjør med verdens rikeste mann. Bill Gates grunnla i sin tid datagiganten Microsoft i en knøttliten garasje i California. Fortune Magazine rangerer amerikaneren i dag som verdens rikeste, tett fulgt av en annen filantrop, Warren Buffet. Microsoft gründeren har i en årrekke skjenket store deler av sin formue til veldedige formål. Til sammen har Gates gitt over 180 milliarder kroner til slike egnede formål, og han planlegger å gi bort det aller meste av formuen på 300 milliarder kroner, melder Dagbladet. Skjønner ingenting Investor og arving Johan H. Andresen hisser seg opp over utspillet. Han vil ha seg frabedt at Gates forteller ham hvordan familieformuen skal forvaltes. (...) For å være helt sikker på at budskapet når fram har Andresen passet på å oversette essensen av sitt budskap til engelsk. – Mr. Gates, with all do respect you don’t know a shit., tordner Andresen.(nettavisen.no 4.7.2009).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Økonomisk Ugebrev Ledelse har interviewet Johan H. Andresen om, hvordan ”Etikkrådet” forvalter opgaven at give den norske oliefond anbefalinger om ansvarlige investeringer. Især på klimakriterier er det vanskeligt at være tydelig og præcis om ekskluderinger, vedgår Johan H. Andresen i dette interview.

(Anm: ”NÅR MAN ER STÆRK, HAR MAN EN SÆRLIG FORPLIGTELSE” Interview: Den norske oliefond - Statens pensjonsfond utland - forvalter 8000 mia. norske kroner. Formand for den uafhængige institution ”Etikkrådet”, der af Norges finansministerium er etableret for at give fonden råd om ansvarlige investeringer, Johan H. Andresen, vurderer i interview med Økonomisk Ugebrev, at rådets anbefalinger om ansvarlige investeringer de facto qua investeringsvolumen er normsættende for mange andre globale investeringsselskaber, forvaltere og fonde. (…) Økonomisk Ugebrev Ledelse har interviewet Johan H. Andresen om, hvordan ”Etikkrådet” forvalter opgaven at give den norske oliefond anbefalinger om ansvarlige investeringer. Især på klimakriterier er det vanskeligt at være tydelig og præcis om ekskluderinger, vedgår Johan H. Andresen i dette interview. (bestyrelsen.dk nr. 21 - 1. december 2017  - 15. årgang ).)

– Bill Gates’ påstand om rike folk var riktig. (- Filantrop og dollarmilliardær Bill Gates har tidligere sagt at rikinger som har tjent pengene sine selv, er mer generøse enn dem som har arvet rikdommen sin.)

- Bill Gates’ påstand om rike folk var riktig.
nettavisen.no 15.2.2016
Bill Gates troner på listen over verdens mest generøse milliardærer.

En ny studie underbygger Microsoft-gründerens påstand.

Filantrop og dollarmilliardær Bill Gates har tidligere sagt at rikinger som har tjent pengene sine selv, er mer generøse enn dem som har arvet rikdommen sin.

- Vår erfaring på verdensbasis er at førstegenerasjons rikdom faktisk er mer generøs enn nedarvet rikdom. Både her i India og i USA, og i andre land er de største giverne dem som mottar førstegenerasjons rikdom, skal Gates ha sagt i 2011, ifølge rapporten Veldedighet hos de ekstremt rike.

Rapporten viser at det er fire ganger mer sannsynlig for at såkalte selvgjorte milliardærer vil donere bort en stor andel av rikdommen sin til veldedighet enn at rike arvinger gjør det.

Det er Tom Coupé fra Kiev School of Economics og Claire Monteiro fra Georgetown University i Washington DC. som har utført studien. (…)

- Jonas Gahr Støres sosiale bakgrunn og arveformue har vært et tema som har forfulgt ham det meste av hans politiske liv. Det er påfallende hvordan det ikke går vekk, men stadig dukker opp i nye saker.

(Anm: Valg 2017. Den vanskelige fortellingen om Ap-lederens formue. Jonas Gahr Støre er nok egnet til å styre Norge. Men håndtere fortellingen om sin egen formue klarer han ikke. (…) Jonas Gahr Støres sosiale bakgrunn og arveformue har vært et tema som har forfulgt ham det meste av hans politiske liv. Det er påfallende hvordan det ikke går vekk, men stadig dukker opp i nye saker. Mønstret er hele tida det samme: Mediene avdekker nye forhold knyttet til Støres investeringer og nettverk, og han går inn i en motvillig glideflukt som ender i et ublidt møte med bakken. Det kan virke som om mannen ikke lærer. Eller ikke vil. (dagbladet.no 7.9.2017).)

- Tobakksgigant hyret 160 lobbyister

- Tobakksgigant brukte 12 millioner kroner på å smøre EU-parlamentarikere
aftenposten.no 4.10.2013
Philip Morris International inviterte politikerne på lunsjer og middager i håp om å få en svakere tobakkslovgivning, ifølge lederen av EU-parlamentets helsekomité.

Tobakksprodusenten Philip Morris skal ha brukt store summer på å få EU-parlamentarikere til å myke opp den kommende tobakksloven.

Tallet på 1,5 millioner euro, om lag 12 millioner kroner, ble offentliggjort av en av lederne for De grønne i EU-parlamentet Rebecca Harms.

Ifølge dokumentasjonen til den tyske representanten skal Philip Morris ha hatt møter med cirka en tredjedel av EU-parlamentarikerne, skriver EU Observer.
- Philip Morris-erfaringen er en veldig dårlig erfaring for dette parlamentet etter min mening, sa hun da hun la frem tallene.

Philip Morris vil ikke kommentere tallet overfor nettstedet, som spesialiserer seg på EU-politikk. Tobakksgiganten hevder imidlertid at beskyldningene om en omfattende lobbykampanje ikke stemmer. (…)

- Hyret 160 lobbyister
EU-parlamentet skulle egentlig stemme over en ny tobakkslov tidlig i september, men avstemningen skal ha blitt utsatt som følge av Philip Morris’ lobbyvirksomhet. Philip Morris ønsker angivelig at avstemningen skal foregå under det kommende EU-formannskapet til Hellas. Grekerne overtar formannskapet etter jul og er tradisjonelt mer vennlig innstilt overfor tobakksprodusentene.

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: UK government may face legal challenge from Philip Morris over plain cigarette packaging. BMJ 2014;349:g5172 (Published 15 August 2014).)

(Anm: "Massive" tobacco industry third party lobbying for revised European Directive (medicalnewstoday.com 24.2.2015).)

- Ufornuft om snus

Ufornuft om snus
Grethe S. Tell - professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, leder,   nasjonalt råd for tobakksforebygging
aftenposten.no 29.1.2015
Professor Kristian Gundersen skriver i Aftenposten 22. januar om snus, og hevder at Helsedirektoratets opplysning om kreftfremkallende stoffer er «renspikket skremselspropaganda, man kunne trolig si det samme om ruccolasalat». Det bekymrer at en professor i biologi bagatelliserer kreftfarer ved snus, oppsummert flere ganger av internasjonale uavhengige   ekspertgrupper.
Snus er, i motsetning til ruccolasalat, et meget avhengighetsskapende produkt, som brukes mange ganger om dagen gjennom flere år.

Alvorlige fosterkader
Snus er mindre helseskadelig enn røyking. At voksne mennesker bruker snus som hjelpemiddel til å slutte å røyke er  fornuftig. Men i 2013 snuste 23 prosent av kvinner i alderen 16–24 år. Noen klarer ikke å slutte når de blir gravide. Snusbruk i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, prematur fødsel og dødfødsel. Hjernen ser ut til å være særlig følsom for påvirkning av nikotin når den er under utvikling. Dette er ikke «skremselspropaganda », men resultater fra seriøse  forskningsprosjekter, inkludert studier av gravide kvinner og deres barn. Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, mens langtidseffektene er mangelfullt kjent. Det er holdepunkter for at snus gir økt risiko for død ved alvorlig sykdom som kreft og hjertekarsykdom.

Utilstrekkelig kildekritikk
Kreft i bukspyttkjertelen (pancreas) er ikke sjeldnere i Sverige enn ellers i Europa, slik Gundersen påstår. Gundersen har ikke   utvist tilstrekkelig kildekritikk.

Risikoen forbundet med bruk av snus er avhengig av den totale dosen, som bestemmes av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig og mye snus som brukes, samt i hvor mange år.

Gundersen skriver under temaet «dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk». At  anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter publiserer «dårlig forskning» og «ren fusk» er i beste fall en unyansert
påstand.

Det tok ca. 50 års bruk av sigaretter før forskerne påviste at røyking er skadelig. Den største snusleverandøren til Norge, Swedish Match, har anerkjent at snus er helseskadelig. Hvilke helseskader den store økningen av snusbruk blant unge i
Norge vil føre til, vil ta lang tid å påvise. Hvorfor ta sjansen? (…)

- Biolog som medisinsk toksikolog

Biolog som medisinsk toksikolog
Carl Ditlef Jacobsen, pensjonert internist, kolbotn
aftenposten.no 27.1.2015
I Aftenposten nylig prøver professor i biologi Kristian Gundersen seg som medisinsk toksikolog. Passer godt under spalten «uviten ». Han synes det er vitenskapelig umulig å bevise at snus er helseskadelig.

Som om dette tobakksproduktet er et nødvendig produkt for salg i Norge! Tøv. Det burde forlengst, sammen med andre tobakksvarer, forbys for omsetning. Men en forsker innen biologi burde ha satt seg bedre inn i toksikologien. Jeg kan fortelle ham at tobakksplanten er en plante som lett skades av parasitter og mikroorganismer. Derfor brukes forskjellig typer pesticider under produksjonen, og tobakksbladene lagres og  ransporteres med ulike kjemikalier.

De som bruker snus vet i grunnen ikke helt hva de får i seg av disse skadelige stoffene. Det er riktig at røyking er mye farligere enn snus. Men det er et uvitenskapelig argument at noe annet er farligere. Det verste med Gundersens artikkel er at han helt «glemmer » det viktige faktum at våre  helsemyndigheter har et overordnet ansvar for å legge til rette for at færrest mulig barn og unge begynner med tobakksvarer. Gundersen bør tørke støv på sitt skrivebord og sette seg bedre inn i virkelighetens verden og overlate diskusjonen om snus til de fagfolk som har satt seg inn i dette folkehelseproblemet. (…)

- Snusfornuftig forskning

Snusfornuftig forskning
Uviten - Kristian Gundersen professor i biologi
aftenposten.no 22.1.2015
I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
- Sant å si har det vært vanskelig å finne klare skadevirkninger av snus, skriver Kristian Gundersen.

Argumentasjonen mot snus bærer preg av moralisme. (…)

Å bevise at noe er ufarlig
Men snus er altså et nytelsesmiddel og overlege Gunilla Bolinder ved Karolinska Sjukhuset sier til svensk radio at «föreställningen om snusets relativa ofarlighet beror på bristande forskning». I Läkartidningen skriver hun «Vi kan altså konstatera att någon evidens för att snuset inte skulle ha negativa hälsoeffekter inte finns.»

Dette er å snu saken på hodet, det er svært vanskelig både kunnskapsteoretisk og praktisk å vise at noe ikke har negative effekter. Man må jo vise at det er ufarlig for alle, og i kombinasjon med alt. En slik omvendt bevisbyrde er derfor uhåndterlig. Skal vi forkaste alt som ikke er bevist å være ufarlig blir det et fattigslig liv.

Dr. Bolinder mener at «Läkare bör kanske i första hand stödja WHOs framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle». Dette er en annen logisk feilslutning, nemlig såkalt «guilt by association.» Røyking er et av de farligste nytelsesmidler vi kjenner, men det skyldes først og fremst tjærestoffene som dannes ved forbrenning, og som ikke finnes i snusen. Det er altså liten grunn til å se de to i sammenheng, selv om man skulle ha en visjon.

Sant å si har det vært vanskelig å finne klare skadevirkninger av snus. I motsetning til ved røyking, gir snus ikke økt risiko for lungekreft, munnhulekreft, eller hjerte- og karsykdommer. Det er muligens en forhøyet risiko for sjeldne kreftformer i bukspyttkjertelen. De fleste studiene om dette er gjort på mennesker som også røyker, men en undersøkelse av ikke-røykende svenske bygningsarbeidere viste en forekomst av kreft i bukspyttkjertlene på 0,5 promille hos snuserne, og forskerne mente risikoen ville vært halvert uten snusingen. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til disse tallene, og i Sverige hvor det snuses mer enn i noe annet land, er forekomsten av kreft i bukspyttkjertelen den laveste i Europa.

Og forresten, i tilfelle det skulle være noen tvil: jeg snuser ikke. (…)

(Anm: Nei, snus gir ikke økt risiko for lungekreft, munnhulekreft, eller hjerte- og karsykdommer. Skremselspropaganda, mener Kristian Gundersen om Helsedirektoratets påstander. Uviten - Kristian Gundersen professor i biologi. (aftenposten.no 9.2.2015).)

- Internrevisjonen: Snus i vei!

Internrevisjonen: Snus i vei!
Jan Arild Snoen
aftenposten.no 11.2.2015
Vi lar oss viljeløst manipulere av tobakksindustrien. Godt å ha en Høyre-statsråd til å beskytte oss mot oss selv.

Helse. Vi lar oss viljeløst manipulere av tobakksindustrien. Godt å ha en Høyre-statsråd til å beskytte oss mot oss selv.

Mandag varslet helseminister Bent Høie at han vil foreslå standardisering av sigarettpakker, slik at logoen forsvinner og helseadvarselen blir enda større. Det samme skal gjelde for snus, som ikke har store helseadvarsler i dag, og som visstnok har alt for innbydende innpakning. (…)

Dermed får vi enda en, riktignok beskjeden, omdreining i myndighetenes kamp mot tobakk, et ledd i øvrighetas «nullvisjon for våre liv», der ingen får ta noen som helst risiko og alle er medlem av Turistforeningen og Sats. (…)

Elektroniske sigaretter er et annet alternativ til tobakk. Forskningen, blant annet oppsummert av Lund ved Sirus, viser at helseskadene er beskjedne. Vi har også indikasjoner, sist oppsummert av det autoritative Cochrane-samarbeidet i desember, på at det finnes en substitusjonseffekt – altså at e-sigaretter fører til en nedgang i tobakksrøyking. SVs Snorre Valen har derfor tatt til orde for å tillate kommersielt salg av e-sigaretter, og Høie sa i desember 2013 at han skulle vurdere det. Siden da har ingenting skjedd, bortsett fra at vi har fått vite at hans departement ville innlemme e-sigaretter i røykeloven. (…)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- E-sigaretter kan stresse lungene

E-sigaretter kan stresse lungene
aftenposten.no 17.2.2015
Mange røykere har i de siste årene byttet ut sigarettene sine med elektroniske utgaver, som leverer   nikotin og smak gjennom vanndamp. Mye tyder på at e-sigarettene er mye bedre for helsen enn å   røyke, men de er fortsatt ikke helt uten skadevirkninger. En ny studie i det anerkjente tidsskriftet PLOS ONE viser at vanndampen kan irritere celler i lungene som allerede er skadet, og i enkelte tilfeller føre til lungebetennelse. (…)

(Anm: Forskere har løst det gamle røykemysteriet. Derfor blir noen aldri syke selv om de har røyket hele livet. Ved å sammenligne røykere og ikke-røykere, samt de som har og ikke har sykdommen, oppdaget forskerne at det er deler av menneskets DNA som reduserer risikoen for KOLS.   (tv2nyhetene.no 30.9.2015).)

- Helsemyndighetenes tillit undergraves

Helsemyndighetenes tillit undergraves
Kristian Gundersen professor i biologi, Universitetet i Oslo
Uvitenspalten 21. januar kan ha kastet sand i maskineriet til myndighetenes holdningskampanje mot snus. Det kan virke uansvarlig av meg å angripe offentlig helseinformasjon, men myndighetens lite kunnskapsbaserte holdning i denne saken undergraver tilliten til dem. Tilliten virker ellers nokså tynnslitt for tiden, og dette åpner for totalt kunnskapsløse kampanjer fra andre miljøer. Et farlig eksempel er den økende vaksinemotstanden som har sine røtter i blant annet homeopatiske og antroposofiske «kunnskapssystemer».

Helseinformasjon i kunnskapssamfunnet er komplisert, fordi relativt mange nå selv kan lese og tolke foreliggende forskning. Dessverre tyder svaret fra ledelsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt 3. februar på at de ikke har tatt dette inn over seg. Det går for eksempel aldeles galt når de påstår at man får i seg like mye «sterkt kreftfremkallende stoffer» med snus som ved røyking, og de turer frem med propagandapregede påstander om «kjemikalier» og forutinntatte holdninger om hva mer forskning vil vise.

Mange mener den best dokumenterte kreftrisikoen for snus gjelder bukspyttkjertelen. Vi kan sikkert diskutere  hvor lite det er av denne kreftformen i Sverige med sitt enorme snusforbruk, men ingen har hevdet at forekomsten er særlig høy. Et ekspertpanel på akkurat denne kreftformen konkluderte dessuten i 2011 med at snus ikke var en risikofaktor.

Jeg er helt enig i at gravide ikke skal snuse (selv om det er verre å røyke), men dette er neppe noe slående argument overfor andre som setter pris på sin snus. Myndighetene lar også det beste bli det godes fiende når de neglisjerer de betydelige helsegevinster som ligger i at nikotinavhengige røykere går over til snusing.

Jeg tror en mer kunnskapsbasert og nyansert kampanje mot snus kanskje ville vært mer effektiv, og fremfor alt sannere. (…)

- Det er banalt å bagatellisere snusbruk. (- Folk ønsker informasjon om og beskyttelse mot kjemikalier – da skulle det bare mangle at de ikke får informasjon om snus.)

Snus blir ikke ufarlig fordi vi mangler studier eller fordi mangelfulle studier ikke har påvist helseskade
Camilla Stoltenberg direktør, Folkehelseinstituttet,  Jan Alexander assisterende direktør, Folkehelseinstituttet
aftenposten.no 3.2.2015
Det er banalt å bagatellisere snusbruk.

Mange skadevirkninger av sigaretter skyldes nikotin. Det er rimelig å anta at slike også vil opptre ved bruk av snus.

Som for røyking, er snusbruk blant gravide en fare for fosteret, ja i verste fall kan det føre til dødfødsel, skriver innleggsforfatterne.

Professor i biologi, Kristian Gundersen, harselerer om snus i spalten Uviten. Han kaller Helsedirektoratets informasjon skremselspropaganda og moralisme og sammenligner advarselen mot snus med at noen en gang mente at ferskt brød var usunt. Han kaller det snusfornuft, men avslører samtidig sin ufornuft i omgangen med forskningsresultater.

Snus inneholder over 2500 ulike stoffer. Gundersen har rett i at antallet har liten betydning, og at mye av innholdet i tobakksproduktet også finnes i mange matvarer.

Poenget er stoffenes evne til å utløse helseskader, og om de forekommer i mengder som gjør at vi kan skades.

Vi advarer ikke mot tomater eller auberginer, som er slektninger til tobakksplanten, selv om de inneholder ørsmå mengder nikotin. Snus inneholder sterktvirkende kreftfremkallende stoffer og store mengder nikotin.
Snusbrukere får i seg like mye av disse som ved røyking, og snus brukes over en større del av døgnet. (…)

Folk ønsker informasjon om og beskyttelse mot kjemikalier – da skulle det bare mangle at de ikke får informasjon om snus. (...)

- Tobakksgigant dømt til å betale milliarder til enke

Tobakksgigant dømt til å betale milliarder til enke.
nrk.no 20.7.2014
En jury i Florida har pålagt tobakksprodusenten RJ Reynolds Tobacco Company å betale 146 milliarder kroner i erstatning til enken etter en storrøyker som døde av lungekreft.

- Vi håper at denne kjennelsen vil sende et budskap til RJ Reynolds og andre store tobakksselskap slik at de slutter å sette uskyldige liv i fare, sier Cynthia Robinsons advokat Willie Gary i en kunngjøring.

Under den fire uker lange rettssaken greide Gary å overbevise juryen om at tobakksprodusenten ikke på tilstrekkelig vis hadde informert Robinsons ektemann Michael Johnson Sr. om farene ved å røyke.

Johnson ble derfor avhengig av røyk og greide ikke, til tross for gjentatte forsøk, å stumpe sigaretten, argumenterte Gary.

RJ Reynolds tok en kalkulert risiko ved å produsere og selge sigaretter til forbrukerne, uten på skikkelig vis å informere dem om farene. Som et resultat av denne forsømmelsen, fikk ektemannen til min klient lungekreft og døde, sa han.

Juryen brukte 15 timer på å komme fram til sin kjennelse, som vil bli anket av RJ Reynolds. (...)

- "Amerikanske tilstander" i retten er et skremmebilde.

(Anm: - "Amerikanske tilstander" i retten er et skremmebilde. Søksmålsordningen. Tore Schei, høyesterettsjustitiarius og leder av Tvistemålsutvalget, skriver i Aftenposten 19.4. bl.a. at vi ikke bør lage en søksmåls-ordning som kan gi amerikanske tilstander, der det åpnes for misbruk og utpresning, med erstatningsrett som en advokatindustri. (…) Når det gjelder erstatningen i tillegg til tapets verdi, som er en viktig årsak til at begrepet "amerikanske tilstander" ofte litt misvisende trekkes frem i norsk debatt: Denne type erstatning skal være så høy at den kan virke tilstrekkelig avskrekkende til å forhindre selskaper i å ta forretningsmessige beslutninger basert på forventninger om at de kan takle skadeomkostninger for sikkerhetsrisiko. (aftenposten.no 25.4.2005).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: – De løy i over 50 år (...) Dømt til å betale 95 milliarder i tobakk-bøter. Tre tobakkselskaper i dømt til å betale rundt 95 milliarder norske kroner til røykere i den kanadiske provinsen Quebec. Noe av boten må de betale enten de anker dommen eller ei. (nrk.no 2.6.2015).)

- WHO vill stanse markedsføringen av tobakksvarer

Stoppa marknadsföringen av tobaksvaror - temat på WHO:s tobaksfria dag idag
fhi.se 31.5.2013 (Statens folkhälsoinstitut)
Allt fler länder antar lagar som försvårar marknadsföring av tobaksvaror, men samtidigt som begränsningar görs hittar tobaksindustrin nya sätt att marknadsföra sina produkter. Nu uppmärksammar WHO:s tobaksfria dag behovet av totalt marknadsföringsförbud.

Studien ”Global Burden of Disease” från 2012, visar att rökning, inklusive passivrökning, är en av de största riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar vilka i sig står för den största sjukdomsbördan globalt. Trots det har Sverige inget totalt marknadsföringsförbud av tobaksvaror. Så länge reklamen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk får den finnas på försäljningsstället. (...)

WHO urges complete ban on tobacco marketing
BMJ 2013;347:f4493 (11 July 2013)
Only 24 countries, representing 10% of the world’s population, have introduced a complete ban on the promotion, advertising, and sponsorship of tobacco and tobacco related products, a report into worldwide trends on tobacco has found.

The World Health Organization’s 2013 report on the global tobacco epidemic found that the most common form of ban adopted by 144 countries was on television and radio advertising.1 (...)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

- Snus ingen redningsplanke for røykere

Snus ingen redningsplanke for røykere
aftenposten.no 20.3.2014
Tom K. Grimsrud overlege, kreftforsker Tore Sanner professor em.
Lars Erik Rutqvist er «Senior Vice president Scientific Affairs» hos snusprodusenten Swedish Match. Nok en gang (18. mars) får han spalteplass i Aftenposten til forsvar – ikke bare for snusen, men også for SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning.

Swedish Match og SIRUS ser ut til å ha en felles agenda: å fremstille snus som en redningsplanke for dem som vil slutte å røyke. Deres synspunkter er dårlig begrunnet, det har vi allerede pekt på. Rutqvist har i tillegg økonomiske interesser og forpliktelser mot selskapet. Snus og nikotin skaper lojale, trofaste kunder, men er helseskadelig. Vi ser ingen grunn til at folk flest skal la seg forføre av adferdsforskerne ved SIRUS, eller bli lurt av tobakksindustrien enda en gang. Tom K. Grimsrud overlege, kreftforsker Tore Sanner professor em. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Økt snusbruk bra for folkehelsen (- Nei til nullvisjon for røyking)

- Økt snusbruk bra for folkehelsen
aftenposten.no 9.5.2014
Professor Willy Pedersen sier økt snusbruk i Norge er en gledelig nyhet for folkehelsen. (...)

Nei til nullvisjon for røyking
KRONIKK - Willy Pedersen, Professor i sosiologi, UiO
dagbladet.no 20.1.2012
En ny skrekkampanje viser røykeres halspulsårer, fulle av fett og kolesterol. Har stigmatiseringen gått for langt?

Vi hadde en gang en visjon om «et narkotikafritt samfunn». Den forsvant heldigvis. Den ble bedømt som urealistisk, men viktigere var det at vi fikk et nytt perspektiv på misbrukerne. De hadde blitt sett som kriminelle og stigmatiserte. Det ble i stedet fokus på sårbarhet og hjelp til å mestre vanskelige liv. Nullvisjonen hadde sperret for realisme og humane løsninger. (...)

«Røykerne er blitt vår tids pariakaste»
aftenposten.no 31.3.2010
Norske røykere forteller om skam og stigma under et stadig strengere røykeregime. Forskere mener nok er nok.

For 20 år siden røykte over halvparten av alle menn og mer enn hver tredje kvinne daglig. I dag er tallet redusert til én av fem – en halvering på noen få tiår.(...)

- Trening hjelper deprimerte røykerer å slutte

Styrketrening effekivt for røykeslutt
kk.no 11.8.2011
Øker sannsynligheten for at du lykkes med 50 prosent, viser ny forskning. (...)

Dobbelt så stor sjanse for å lykkes
Det høres kanskje utrolig ut, men ny forskning fra The Miriam Hospital i Rhode Island viste at menn og kvinner som trener styrke regelmessig (én time to ganger i uken) har dobbelt så stor sjanse for å lykkes med røykekutt, som de som ikke trener styrke, skriver Daily Mail på sin helsenettside (ekstern lenke). (...)

Sluttet å røyke og gikk ned i vekt
I studien fra Miriam Hospital, som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research, fikk forskerne tak i 25 kvinnelige og mannlige røykere i alderen 18 til 65 år som røykte minst fem sigaretter hver dag og hadde gjort det i minst ett år. (...)

(Anm: Resistance Training as an Aid to Standard Smoking Cessation Treatment: A Pilot Study. Nicotine Tob Res 2011;13(8):756-760. (August).)

(Anm: Exercising helps depressed smokers quit (medicalnewstoday.com 27.7.2014 ).)

- Tvillingstudie beviser at røyking gjør deg eldre

Tvillingstudie beviser at røyking gjør deg eldre
vg.no 1.11.2013
Ser du forskjellen på en røyker og en ikke-røyker?

17 ÅR MED RØYK: Tvillingen til venstre har røykt 17 år lengre enn tvillingsøsteren til høyre. Tvillingen til venstre har både tyngre øyelokk, poser under øynene og rynker rundt leppene.

Tunge øyelokk, poser under øynene, dype smilerynker og hengende hud. Alt forårsaket av en blås ifølge amerikanske forskere.

Mennesker som røyker ofte ser eldre ut og har mer markante rynker enn mennesker som ikke røyker. (...)

Det er American Society of Plastic Surgeons som har publisert artikkelen på sine hjemmesider. Også TV 2 har omtalt saken i dag.

Bakgrunnen for studiet fant sted på den årlige tvillingfestivalen i Twinburgm i Ohio fra perioden 2007 til 2010.

Der tok et forskerteam for seg 79 tvillingpar som hadde en ting til felles. En av tvillingsøsknene var fast røyker, mens den andre enten ikke røykte eller hadde røykt minst fem år kortere enn den andre. (...)

(Anm: Røyking dobler Bekhterevs-risiko (dagensmedisin.no 20.8.2014).)

- Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind?

(Anm: Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind? De som røyker har opptil fire ganger økt risiko for redusert skarpsyn på grunn av såkalt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), viser flere studier. Det forteller Helle Kristine Falkenberg, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Universitetet i Sørøst-Norge. Skarpsynet er det vi bruker for å se detaljer. Se for deg at du vil lese på mobilen din. Selv om du kan se til siden, er bokstavene foran deg bare grøt - eller du kan ikke se dem i det hele tatt. - Aldersrelatert makuladegenerasjon kan gjøre at du mister hele sentralsynet, inkludert fargesyn og evne til å se detaljer som å lese og se ansikt, sier Falkenberg. (nrk.no 20.10.2018).)

- Rökning förändrar vår arvsmassa

Rökning förändrar vår arvsmassa
uu.se 16.12.2013
Pressmeddelande Publicerad 2013-12-16 Att rökning innebär stora hälsorisker är numera allmänt accepterat. Nya forskningresultat från Uppsala universitet och Uppsala Clinical Research Center visar att rökning förändrar flera gener som kan kopplas till hälsoproblem hos rökare, till exempel ökad risk för cancer och diabetes. Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Senare i livet kan arvsmassan förändras genom så kallad epigenetisk modifiering, vilket innebär kemiska förändringar av DNA:t som påverkar genernas aktivitet. Sådana förändringar orsakas normalt av åldrandet, men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer och livsstil. I en studie som nyligen publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics har forskarna undersökt hur generna förändras hos rökare och snusare. De kunde identifiera att ett stort antal gener som hade förändrats hos rökare, men hittade ingen effekt av snusning. – Det innebär att de epigenetiska modifieringarna troligen inte orsakas av substanser i tobaken utan av de hundratals olika ämnen som bildas när tobaken förbränns, säger Åsa Johansson, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Uppsala Clinical Research Center, som har lett studien. (...)

(Anm: Smoke related DNA methylation changes in the etiology of human disease. Hum. Mol. Genet. 2013 (First published online: December 11, 2013).)

- Røyking under svangerskapet og nikotinerstatningsterapi øker ADHD-risiko

Prenatal smoking and nicotine replacement therapy increase ADHD risk
clinicalpsychiatrynews.com 21.7.2014
Prenatal smoking by mothers and fathers was associated with a 29%-83% increase in the risk of pediatric attention-deficit/hyperactivity disorder, compared with children of nonsmoking parents, investigators reported online July 21 in Pediatrics.

"The association was consistently stronger for maternal smoking than for paternal smoking and was also found for mother’s use of nicotine replacement during pregnancy," wrote Jin Liang Zhu, Ph.D., of Aarhus University in Denmark and his associates.(...)

Samband mellan passiv rök och ADHD ifrågasätts
sverigesradio.se 14.7.2011
Barn som växer upp i hem där de utsätts för passiv rökning får mer problem att lära än barn i rökfria hem. Påståendet kommer från en ny amerikansk studie som menar att ADHD är betydligt vanligare i familjer med rökare. Det är dock en tolkning av studien som sågas av en av landets ledande experter.

Barn som växer upp i hem där föräldrarna röker får mer problem att lära än barn i rökfria hem. Påståendet kommer från en ny amerikansk studie som menar att ADHD är betydligt vanligare i familjer med rökare. Tolkningen av studien sågas dock av landets ledande experter. Det är osannolikt att den passiva rökningen är den mest bidragande förklaringen i det här sammanhanget, säger Christopher Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

Länk till den amerikanska studien (...)

- WHO anklager tobakksindustrien for å feilinformere

- Tobakksindustrien feilinformerer
hegnar.no 31.5.2006
WHO anklager tobakksindustrien for å feilinformere.

Tobakksindustrien underslår bevisst helsefarene som knyttes til røyking, slår Verdens helseorganisasjon (WHO) fast. 31. mai er Verdens røykfrie dag og WHO benytter anledningen til å gå hardt ut mot tobakksindustrien.

– Hensikten med Verdens røykfrie dag er å avdekke bedraget og avsløre sannheten om tobakksproduktene, opplyser WHO i en kunngjøring. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: The War Against Tobacco 50 Years and Counting. JAMA. 2014;311(2):131-132 January 8, 2014).)

(Anm: Enhver stor formue bygger på en stor forbrytelse (morgenbladet.no 6.12.2013).)

- Tidsskriftet British Medical Journal vil ikke lenger publisere forskning som er finansiert av tobakksindustrien

BMJ stumper røyken
dagensmedisin.no 17.10.2013
Tidsskriftet British Medical Journal vil ikke lenger publisere forskning som er finansiert av tobakksindustrien.

«British Medical Journal er lidenskapelige motstandere av tobakk, men vi er også lidenskapelig opptatt av debatt og vitenskap. Et forbud ville gå ut over vitenskapen»

Slik lød det i 2003, da tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) svarte på spørsmål om de ville slutte å publisere forskning finansiert av tobakksindustrien.

Men på lederplass, ti år senere, skriver nå BMJs redaktører og redaktørene for BMJ- gruppens øvrige tidsskrifter, at forskning som helt eller delvis er finansiert av tobakksindustrien ikke lenger skal publiseres av dem.

Dette gjelder tidsskriftene BMJ, BMJ Open, Heart og Thorax.

Et motargument mot et slikt forbud er at forskning som er finansiert av tobakksforetak kan bidra til å skape produkter for røyke-avvenning. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Editorial Journal policy on research funded by the tobacco industry. BMJ 2013;347:f5193 (Published 15 October 2013).)

(Anm: Argumenter mot publisering av tobakkfinansiert forskning gjelder også legemiddeindustrifinansiert forskning (Arguments against publishing tobacco funded research also apply to drug industry funded research) BMJ 2013;347:f6732 (Published 19 November 2013).)

(Anm: Journal policy on tobacco funded research. Non-publication of tobacco funded research should extend to replacement nicotine studies funded by the drug industry. BMJ 2013;347:f6740 (19 November 2013).)

- Vi er derfor nødt til å stille spørsmålstegn ved hans faglige integritet når han uttaler seg om helseskader

Snus gir helseskade og avhengighet
Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker, dr.med., Kreftregisteret
dagensmedisin.no 13.9.2013
Snus-produsentene betaler forskere for nyttige «vitenskapelige» argumenter. Det er en vanlig taktikk fra tobakksindustrien å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse - og rakke ned på vurderinger gjort av uavhengige vitenskapsfolk.

LARS ERIK RUTQVIST er ansatt av snusprodusenten Swedish Match som «Senior Vice President Scientific Affairs». Vi er derfor nødt til å stille spørsmålstegn ved hans faglige integritet når han uttaler seg om helseskader.

Det er åpenbart at Rutqvist er programforpliktet gjennom sin arbeidsgiver til å legitimere og fremme salg av et kreftfremkallende, fosterskadelig og avhengighetsskapende produkt. Dette gir ham naturligvis lite troverdighet i helsefaglig sammenheng. (...)

PÅVIRKNING. Faglig tyngde og status lar seg altså kjøpe for penger, men verdien synker fort i hendene på tobakksindustrien. Derfor prøver industrien ofte å betale i det skjulte, eller kanalisere penger gjennom stråselskaper når de engasjerer forskere eller mediebedrifter til å tale sin sak.

Rutqvist er dessverre ikke den eneste forskeren som har bånd til snusindustrien. Den amerikanske professoren Brad Rodu er kjent for å ha mottatt forskningsmidler fra Swedish Match, og han har argumentert for det industrien kaller skadereduksjon (harm reduction), på samme måte som Rutqvist. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: The War Against Tobacco 50 Years and Counting. JAMA. 2014;311(2):131-132 January 8, 2014).)2014; 349 (Published 15 August 2014).)

- Det pågår en betydelig lobbyvirksomhet for å gjøre det lovlig å bruke e-sigaretter på steder hvor det er forbudt å røyke

Kampen om dampen
vg.no 14.6.2014
Lobbykrigen i EU gjør det enklere å dampe e-sigarett i Norge. E-siggen gir deg friheten tilbake, lover glamorøse annonser. Skaper den også en ny avhengighet? (…)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

Helsefaren tåkelegges
Tore Sanner - professor emeritus - Tom K. Grimsrud - overlege og kreftforsker
aftenposten.no 7.1.2014
Rusmidler. E-sigaretter inneholder dødelige doser med nikotin og innebærer alvorlig fare for en rekke helseskader. Likevel blir de stadig mer populære.

Det pågår en betydelig lobbyvirksomhet for å gjøre det lovlig å bruke e-sigaretter på steder hvor det er forbudt å røyke, skriver Tore Sanner og Tom K. Grimsrud. (...)

Fakta - Slik virker e-sigaretten
- E-sigaretten består av en batterienhet, en fordampningsenhet, en ampull med nikotinholdig væske og et munnstykke.
- Vanligvis er det en knapp til å slå på fordamperen og en LED-indikator som viser batteriets ladetilstand og aktivitet.
- Ampullene tilbys separat, i form av refiller, med varierende mengde og innhold av nikotin og ulike smakstilsetninger som kan variere fra å etterligne tobakk til frukt og bær, sjokolade, vanilje, mynte etc. I Aftenposten 2. desember åpner helseminister Bent Høie (H) for å vurdere om det skal bli tillatt å selge elektroniske sigaretter, såkalte e-sigaretter, i Norge. Først vil han imidlertid vurdere bivirkningene. Esigaretter er senere blitt omtalt i A-magasinet 13. desember, men hverken i Aftenposten eller i A-magasinet har man sett på mulige skadevirkninger. (...)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

(Anm: HOD glemte å forby e-sigaretter innendørs. (dagensmedisin.no 6.3.2014).)

(Anm: Doctors urge WHO not to be swayed by tobacco industry in regulating e-cigarettes. BMJ 2014;348:g4103 (Published 18 June 2014).)

(Anm: Increase in e-Cigarette TV Ads Aimed at Youth May Be a Dangerous Trend. JAMA 2014 (June 2, 2014).)

(Anm: An 'explosion' of youth exposure to e-cigarette TV ads (usatoday.com 2.6.2014).)

(Anm: Slik blir du lurt av e-sigaretter Trodde du de hjalp deg med å kutte røyken? (kk.no 26.3.2014).)

(Anm: Harm reduction and e-cigarettes: not evidence-based The Lancet Oncology 2014;15(3):e104 (March 2014).)

- Et eksperiment med liv og helse

Et eksperiment med liv og helse
nrk.no 11.6.2014
Kreftforsker og professor emeritus Tore Sanner - Kreftforsker og overlege Tom K Grimsrud
Bruken av e-sigaretter øker kraftig. Det bekymrer kronikkforfatterne. «Bruken av nikotin bør reduseres, ikke økes», skriver de.

Lenge trodde man at nikotin var relativt ufarlig, og at skadene ved tobakksbruk kom av andre stoffer i røyk og tobakk. Denne forståelsen preger debatten om e-sigaretter, men den er foreldet.

I NRKs debattprogram Aktuelt den 27. mai ble e-sigaretter diskutert. I debatten hevdet forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) at det ikke er «noe problem at unge begynner med e-sigaretter, problemet er hvis de går over til vanlige sigaretter». I Dagbladet (2. juni) uttalte Lund i forbindelse med e-sigaretter at «Nikotin er ikke farlig på dette dosenivået». Slike uttalelser er lite tillitvekkende. (…)

(Anm: Doctors urge WHO not to be swayed by tobacco industry in regulating e-cigarettes. BMJ 2014;348:g4103 (Published 18 June 2014).)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- Hold the line against tobacco

Hold the line against tobacco
Editor's Choice
BMJ 2014;348:f7686 (Published 2 January 2014)
How should we view e-cigarettes? As a safe and effective way to quit tobacco? (There is some evidence in support of these claims for harm minimisation.) Or as a grave risk to public health because of their potential to renormalise and glamourise smoking, especially among young people? New York’s mayor Michael Bloomberg has made his own view clear. In one of his final acts before leaving office, he has banned the smoking of e-cigarettes in indoor public places (doi:10.1136/bmj.f7677).

Bloomberg’s track record on public health has been extraordinary. Although his critics charge him with failing to tackle New York’s rampant social inequalities, there is no doubt he has provided global leadership in public health. His administration’s moves against tobacco, trans fats, and sugary drinks, and for promoting physical activity and calorie counts on menus, are credited with improving life expectancy among New Yorkers—now two years higher than the US national average. But just as importantly, his clarity and courage has helped administrations around the world take a firmer line against industries and behaviours that harm the public’s health.

Will others copy his decision on e-cigarettes? Scotland may be one place to watch. As Katherine E Smith and Jeff Collin say in their editorial (doi:10.1136/bmj.f7595), Scotland has good reason to claim public health leadership within the United Kingdom. As well as being the first place in Britain to ban smoking in public places, the Scottish government endorsed standardised cigarette packaging and held firm on a minimum price for alcohol, in stark contrast to the UK government’s equivocations. (...)

(Anm: Doctors urge WHO not to be swayed by tobacco industry in regulating e-cigarettes. BMJ 2014;348:g4103 (Published 18 June 2014).)

- Innsats mot tobakk har reddet millioner av mennesker over hele verden

Anti-tobacco efforts have saved millions of lives around the globe (Innsats mot tobakk har reddt millioner av mennesker over hele verden)
Nature 20140 (January)
Review of five decades of policies reveals success stories, but smoking rates are still increasing in some nations.

US Surgeon General Luther Terry in 1965, testifying in a Senate committee a hearing on a proposed legislation that would require health warnings on cigarette packages.

Half a century after the US government sounded an influential alarm about the health dangers of smoking, the global rate of adults who smoke has declined and millions of smoking deaths have been prevented, report a batch of studies released today.

“Tobacco control has been an extremely successful public health achievement,” says biostatistican Theodore Holford of Yale University in New Haven, Connecticut, who is first author of one of the papers published today. But there is still much work to do, he notes, particularly in countries and populations in which smoking is still popular. (...)

- Hvordan britiske tobakksprodusenter ligger et skritt foran kontrollorganet

How British tobacco firms stay one step ahead of the regulator (Hvordan britiske tobakksprodusenter ligger et skritt foran kontrollorganet)
theglobeandmail.com 18.4.2013
You can call tobacco-company executives a lot of nasty names. But you certainly can’t call them stupid. They are constantly coming up with ingenious ways to keep people hooked on their products.

A new British study is a case in point. It found that tobacco firms in Britain fiddled with cigarette prices as a way of sabotaging public-health efforts to reduce smoking. (...)

However, the companies have not passed on the taxes to all of their products, according to the study published this week in the journal Addiction. (...)

“The tobacco industry is playing a clever game with cigarette prices and undermining the intended impact of public-health policies,” said the study’s lead author, Dr. Anna Gilmore, a professor of public health at the University of Bath. Smoking rates have remained fairly stable in recent years, hovering around 20 per cent of British adults. That indicates successive tax increases have done little to persuade smokers to butt out. (...)

(Anm: Tobacco Companies Keep People Smoking Despite UK Cigarette Tax Increases. Addiction 2013 (16 APR).)

(Anm: Effects over time of tobacco tax increases in New Zealand (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Understanding tobacco industry pricing strategy and whether it undermines tobacco tax policy: the example of the UK cigarette market. Addiction 2013 (16 APR).

- Øk tobakksavgifter for å redusere dødsfall fra røyking, oppfordrerer forskere

Raise tobacco taxes regularly to reduce deaths from smoking, urge researchers (Øk tobakksavgifter for å redusere dødsfall fra røyking, oppfordrerer forskere)
BMJ 2014;348:f7702 (Published 2 January 2014)
Researchers are urging governments around the world to raise taxes on tobacco above inflation and also to impose one-off steep tax increases at every opportunity.

They estimate that tripling tobacco excise tax globally would cut the prevalence of smoking by a third and prevent millions of premature deaths. Big tax increases would narrow the price gap between the most and least expensive cigarettes, which would encourage people to quit smoking rather than switch to a cheaper brand and would help stop young people from starting, they say in a review article published in the New England Journal of Medicine.1

Tax rises would be especially effective in low to middle income countries, they say, where the cheapest cigarettes are affordable across the population. But the measure would also be effective in richer countries. Cigarette consumption halved in France between 1990 and 2005 when tobacco taxes rose well above inflation. (...)

(Anm: BACKGROUND AND OBJECTIVE: Maternal smoking increases the risk for preterm birth, low birth weight, and sudden infant death syndrome, which are all causes of infant mortality. Our objective was to evaluate if changes in cigarette taxes and prices over time in the United States were associated with a decrease in infant mortality. (…) CONCLUSIONS: Increases in cigarette taxes and prices are associated with decreases in infant mortality rates, with stronger impact for African American infants. Federal and state policymakers may consider increases in cigarette taxes as a primary prevention strategy for infant mortality.Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

– Norge har blitt en sinke i antirøykearbeidet

– Norge har blitt en sinke i antirøykearbeidet
nrk.no 4.11.2013
Anslagsvis 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag i Norge. Dette mener Asbjørn Kjønstad det er på tide å gjøre noe med.

– Norge har gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i antirøykearbeidet, mener røykelovens far, Asbjørn Kjønstad. Han er spesielt bekymret for barn som utsettes for passiv røyking

Jusprofessor Asbjørn Kjønstad blir ofte kalt røykelovens egentlige far. Han mener det nye lovverket, som ble innført i sommer, i for liten grad verner barna mot passiv røyking.

Lovendringen gir norske barn rett til et røykfritt miljø, men bestemmelsen håndheves ikke med straff. (...)

- Stans tobakksepidemien

Ending the Tobacco Epidemic (Stans tobakksepidemien)
JAMA. 2012;308(8):767-768 (August 22/29, 2012)
Målet for et samfunn fritt for tobakksrelatert sykdom og funksjonshemming har for lenge vært vanskelig å oppnå. Mens utbredelsen av røyking blant voksne har gått ned fra 43 % (1964), til om lag 19 % (2010)1 har for mange innen helsevesenet tatt fremtidig fremgang for gitt og rettet sin oppmerksomhet andre steder. Økt og ikke redusert oppmerksomhet på den ledende årsaken til død som kan forebygges i USA er nødvendig. Tobakksavhengighet er fremdeles årsaken til mer enn 440 000 årlige dødsfall.2 Videre skaper den merkbare langsommere nedgangen av forekomsten av røyking blant voksne det siste tiåret en fornyet følelse av at det haster. Det er på tide på nytt å bekrefte engasjementet for å få en slutt på tobakksepidemien.(...) (For too long, the goal of a society free from tobacco-related disease and disability has been elusive. While the prevalence of adult smoking has declined from 43% (1964) to about 19% (2010),1 too many in public health have taken future progress for granted and turned their attention elsewhere. Heightened, not diminished, attention to the leading preventable cause of death in the United States is needed. Tobacco dependence still causes more than 440 000 deaths annually.2 Furthermore, the marked slowing of declines in adult smoking prevalence over the past decade creates a renewed sense of urgency. It is time to reaffirm the commitment to ending the tobacco epidemic.)

- LHL krever full røykestopp

LHL krever full røykestopp
vg.no 18.6.2013
Politiker: - LHL har tatt en overdose av et eller annet

Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) legger i dag frem en plan for å få Norge røykfritt på ti år. (...)

Her er planen, som er oppdelt i to hovedetapper: I fase en skal det skje innskjerpinger i tobakksskadeloven:

** 20 års aldersgrense for kjøp og salg av tobakksprodukter.
** Røykeforbud på alle steder rettet mot allmennheten; på gaten, konserter og alle offentlige plasser.
** Røykeforbud i arbeidstiden for ansatte i barnehage, skole og helsevesen.
** Forbud mot røyking på områder hvor barn oppholder seg.
** Økte avgifter som øremerkes røykeavvenningstiltak.

- Ut ifra disse punktene synes det bare å være privat og hjemme i sin egen stue røykerne skal få nyte en sigarett?

VIL TA RØYKELOVEN VIDERE: - Vi har vært mot røyk, men aldri gått ut som i dag og krevd forbud, sier generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte og lungesyke.

- Ja, det bør avgrenses til det, sier Jahren. (...)

- Totalförbjud tobak i Finland

"Totalförbjud tobak i Finland"
dn.se 12.12.2006
HELSINGFORS. Finlands förre statsminister och numera riksdagens talman Paavo Lipponen anser att politikerna borde överväga att förbjuda försäljning av tobaksprodukter.

LIPPONEN ANSER ATT FINLANDS tobakspolitik har varit ett medvetet och lyckat steg mot det slutliga målet: ett Finland utan tobaksrökning.

Om riksdagen fattar ett principbeslut om att tobaksförsäljningen i Finland upphör till exempel 2040, skulle det klart bestämma riktningen för tobakspolitiken. Samtidigt skulle det uppmuntra unga att inte börja röka, anser Lipponen.

Lipponen kritiserar också försäljningsbegränsningarna och säger att de inte fungerar i praktiken. Flera EU-länder har mer strikta regler för tobaksförsäljningen än Finland, påpekar talmannen. (...)

- Røykeforbud i fenglser

Storbritannia vil gjøre fengslene røykfrie
nrk.no 21.9.2013
Britiske justismyndigheter vil nekte de innsatte å røyke på cellene sine. Fengselsansatte frykter uroligheter dersom fangene blir tvunget til å stumpe røyken. (...)

Smoking set to be BANNED at prisons - but there are fears of disruption from 80% of inmates who smoke (Røyking FORBYS i fengsler - men det er bekymringer for reaksjoner blant de 80 % av innsatte som røyker)
mirror.co.uk 26.9.2013
A pilot scheme which will monitor how prisoners react to the move is being planned but sites have not yet been chosen (...)

- Røyking bidrar til betydelig dødelighet i fengsler, og tobakkskontroll i fengsler er forbundet med redusert dødelighet

Prison tobacco control policies and deaths from smoking in United States prisons: population based retrospective analysis
BMJ 2014;349:g4542 (05 August 2014)
(…) Objective To determine the mortality attributable to smoking and years of potential life lost from smoking among people in prison and whether bans on smoking in prison are associated with reductions in smoking related deaths.

Design Analysis of cross sectional survey data with the smoking attributable mortality, morbidity, and economic costs system; population based time series analysis.

Setting All state prisons in the United States. (…)

Conclusions Smoking contributes to substantial mortality in prison, and prison tobacco control policies are associated with reduced mortality. These findings suggest that smoking bans have health benefits for people in prison, despite the limits they impose on individual autonomy and the risks of relapse after release. (…)

- Kommune vil forby bruk av tobakk i arbeidstiden

Kommune vil forby bruk av tobakk i arbeidstiden
vg.no 29.1.2014
** Nabokommune vurderer å følge etter ** Kreftforenigen: - Vil på sikt bli normalen

Ja, du leste riktig! Om alt går etter planen kan Birkenes kommune bli en tobakkfri sone i arbeidstiden allerede til sommeren. Flere arbeidsplasser vil følge etter dem, mener kreftforeningen.

Kommunen vil nemlig innføre et forbud mot tobakk - snus som røyk - for sine ansatte når de er på jobb, skriver Fædrelandsvennen. Årsaken er at de vil forbedre helsa til innbyggerne i kommunen. (...)

- FDA til Big Tobacco: Vis oss kjemikaliene

FDA to Big Tobacco: Show Us the Chemicals (FDA til Big Tobacco: Vis oss kjemikaliene)
medpagetoday.com 30.3.2012
Fra juni vil produsenter av sigaretter og andre tobakksprodukter bli pålagt å rapportere data om potensielt skadelige kjemikalier i sine produkter til FDA. (Starting in June, makers of cigarettes and other tobaccos products will be required to report data on potentially harmful chemicals in their products to the FDA.)

Firmaer vil omsider måtte fortelle FDA hvilke av 93 kjemikalier som er i deres produkter, men vil bare bli pålagt å rapportere en liste over 20 som det er etablert tester for i juni, ifølge Lawrence Deyton, MD, direktør for FDAs senter for tobakksprodukter, som opplyste om dette under en samtale med media. (Companies will eventually have to tell FDA which of 93 chemicals are in their products, but will only be required to report on a list of 20 for which there are established tests by June, Lawrence Deyton, MD, director of the FDA's center for tobacco products, said during a call with media. )

Den komplette listen over oppgavepliktige kjemikalier omfatter ammoniakk, formaldehyd, nikotin, nitrosaminer, karbonmonoksid og andre kjemikalier som har vært forbundet med kreft, lungesykdom, eller avhengighet, ifølge Deyton. (...) (The complete list of reportable chemicals includes ammonia, formaldehyde, nicotine, nitrosamines, carbon monoxide, and other chemicals that have been associated with cancer, lung disease, or addiction, Deyton said.)

- Totalt er det identifisert mer enn 7 000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk

Tobakkens innhold
nhi.no 13.3.2012
De mest kjente stoffene i tobakksrøyk er tjære, karbonmonoksid og nikotin. Så langt er det funnet 70 ulike stoffer i røyken som kan forårsake alvorlige sykdommer, og totalt er det identifisert mer enn 7000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk. (...)

Mer enn 7000 kjemikalier
I tillegg til disse har man så langt identifisert mer enn 7000 kjemikalier i tobakksrøyk. Offisielle helsemyndigheter har klassifisert 70 bestanddeler eller stoffer som sannsynligvis forårsaker røyke-relaterte sykdommer som lungekreft, emfysem og hjertesykdom. Blant disse bestanddelene finner vi kvikksølv, arsenikk, benzen, benzo[a]pyren, tungmetall (f.eks. bly, kadmium), blåsyre og tobakksspesifikke nitrosaminer (hydrogenklorid og formaldehyd).

Ifølge Helsedirektoratet er andre stoffer man kan finne i tobakk rester etter plantevernmidler, fuktighetsbevarende stoffer, smaksstoffer og søtstoffer. Tidligere ble det også tilsatt ammoniakkforbindelser i enkelte sigaretter, for å øke opptaket av nikotin. (...)

- Røykedødsfall, det unngåelige holocaust

Deaths from smoking: the avoidable holocaust (Røykedødsfall, det unngåelige holocaust)
BMJ 2012;344:e2029 (14 March)
At the beginning of the 20th century hardly anyone smoked cigarettes. By 1948 82% of men in Britain were smoking some form of tobacco. By 2009 only 22% were. Extrapolate forwards this rate of decline and by 2031 Britain should have no male smokers. (Women are on a slightly different trajectory.)

Would that it were so simple. A meeting to mark the 50th anniversary of the Royal College of Physicians’ report Smoking and Health (BMJ 2012;344:e1676, doi:10.1136/bmj.e1676) offered three main messages on how change on this scale was achieved. Firstly, there was no single magic bullet: controls on marketing and sales, health warnings on packs, and prohibition of smoking in public places all played a part. Secondly, legislation worked much better than persuasion. And lastly, tobacco companies fought the controls every step of the way.

Yet these companies are purveyors of death on an industrial scale. In the 50 years since Smoking and Health’s publication smoking has killed six million people in the United Kingdom. It remains the country’s number one cause of premature death, responsible for killing about 100 000 people a year. (...)

(Anm: Ny forskning: Barn kan arve foreldrenes traumer En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. Foreldre som sliter med vedvarende angst og depresjon etter ekstreme opplevelser, har genforandringer som kan overføres til barna og gjøre dem mer utsatt for lignende psykiske lidelser. (…) Det er imidlertid ikke bare stress og traumer som kan overføres til neste generasjon, men også miljøforhold som kosthold, røyking og annet. Det er derfor man i forskningsmiljøerhalvt i spøk og halvt i alvor snakker om «arvesynden». (aftenposten.no 14.9.2015).)

(Anm: Barn arver neppe foreldrenes traumer. Aftenposten videreformidler onsdag tilsynelatende sensasjonelle forskningsfunn om at overlevende fra Holocaust har videreført sine traumer til avkommets gener. Påstanden gis tyngde ved at direktør ved Bioteknologinemda, Sissel Rogne, går god for studiens konklusjoner. Rogne kan neppe ha lest originalartikkelen, som sto på trykk i Biological Psychiatry i april 2015. Studien er faglig usedvanlig svak og burde vært stoppet av redaktøren i forbindelse med fagfellevurderingen av arbeidet. (aftenposten.no 19.9.2015).)

- Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer

Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer
fhi.no 30.7.2013
Menn som har en usunn livsstil, får flere endringer i arvestoffet sitt enn menn med en sunnere livsstil. Endringene oppstår også i kjønnscellene slik at barna kan arve disse mutasjonene, viser en ny internasjonal studie fra Folkehelseinstituttet.

– Vi vet fra før at menn som blir eksponert for mye stråling, får flere mutasjoner (endringer) i arvestoffet sitt. Etter Tsjernobyl-ulykken for eksempel kunne man vise at barna til høyt eksponerte menn hadde arvet slike mutasjoner. Det gir dem økt risiko for sykdom, blant annet kreft, forteller dr.philos Gunnar Brunborg som leder Avdeling for Kjemikalier og stråling ved Folkehelseinstituttet. Han er også en av medforfatterne i den nye studien.

Det har hittil vært ukjent om også «vanlige» miljøpåvirkninger, som for eksempel røyking som er undersøkt i denne studien, kan gi økt antall mutasjoner hos fedre og deres barn. (...)

(Anm: Paternal lifestyle as a potential source of germline mutations transmitted to offspring. FASEB J. 2013 Jul;27(7):2873-9. Epub 2013 Mar 28.)

- Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk

Smoke alarm: mental illness and tobacco (Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk)
The Lancet 2013;381(9872): 1071 (30 March 2013 )
Den dramatiske nedgangen i andelen av røykere i Storbritannia og andre land i nyere historie er en prestasjon å være stolte av. Millioner har levd lykkeligere og sunnere liv som et resultat av dette. Men ikke alle har hatt samme nytte. Utbredelsen av røyking i Storbritannia som helhet har falt med en fjerdedel siden 1993, men blant mennesker med psykiske lidelser har det knapt vært endring i det hele tatt. Røyking og mental helse, en samlet rapport fra Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists publisert den 28. mars 28 omhandler en gruppe, som sakker akterut. (...) (The dramatic decline in smoking rates in the UK and other countries in recent history is an achievement to be proud of. Millions have led happier and healthier lives as a result. But not everyone has benefited. Since 1993, smoking prevalence in the UK as a whole has fallen by a quarter, but among people with mental health disorders, it has hardly changed at all. Smoking and mental health, a joint report by the Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists released on March 28, speaks of a group left behind by progress.)

(Anm: Should psychiatric hospitals completely ban smoking? A ban on smoking in psychiatric hospitals would reduce self burn injuries. BMJ 2016;352:i926 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 24.5.2021).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

- Grå substans som biomarkør for risiko for demens.

(Anm: Gray Matter Age Prediction as a Biomarker for Risk of Dementia. Significance The difference between brain age estimated from MRI and chronological age is thought to serve as an important biomarker reflecting pathological processes in the brain. (…) Therefore, our study shows that the difference between MRI-brain predicted and chronological age is potentially a biomarker for early dementia risk screening. Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2019, 201902376;.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

(Anm: Psychotic symptoms and smoking in 44 countries. Keywords: low- and middle-income countries; psychotic experience; tobacco; population-based; epidemiology; psychosis. (…) Conclusions An increased awareness that psychotic symptoms are associated with smoking is important from a public health and clinical point of view. Future studies that investigate the underlying link between psychotic symptoms and smoking prospectively are warranted. Acta Psychiatr Scand. 2016 Jun;133(6):497-505. Epub 2016 Mar 30.)(Anm: Psychotic symptoms and smoking in 44 countries. Keywords: low- and middle-income countries; psychotic experience; tobacco; population-based; epidemiology; psychosis. (…) Conclusions An increased awareness that psychotic symptoms are associated with smoking is important from a public health and clinical point of view. Future studies that investigate the underlying link between psychotic symptoms and smoking prospectively are warranted. Acta Psychiatr Scand. 2016 Jun;133(6):497-505. Epub 2016 Mar 30.)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Røykestopp knyttet til bedre mental helse (Stopping smoking linked to improved mental health) - Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis Endring i mental helse etter røykeslutt: systematisk oversikt og meta-analyse BMJ 2014;348:g1151 (Published 13 February 2014).)

- Studie: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft

Studie: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft
vg.no 3.5.2013
Kvinner er mer utsatt for å få kreft i tykktarmen, også når de røyker under halvparten av det menn gjør.

Det viser resultater fra ny studie med norske data.

Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av krefttilfeller i tarmen.

Funnene forteller riktignok at røykere av begge kjønn har økt risiko for den alvorlige sykdommen, sammenlignet med ikke-røykere.

Men kvinner som røyker fast har 19 prosent økt risiko sammenlignet med kvinner som aldri røyker. Mannlige røykere har 8 prosent økt risiko, sett i forhold til røykfrie. (...)

(Anm: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft (forskning.no 3.5.2013).)

(Anm: The Increased Risk of Colon Cancer Due to Cigarette Smoking May Be Greater in Women than Men. Biomarkers & PreventionPublished 2013 (April 30).)

- Én av tre dødsfall blant middelaldrende kvinner skyldes røyking

Omfattende studie om norske kvinner: Én av tre dødsfall blant middelaldrende kvinner skyldes røyking
vg.no 3.10.2013
BEVIST FARLIGERE: Forskerne fra universitetet i Tromsø innrømmer at de fikk seg en støkk da de så hvor dødelig røyking er.

Norske forskere har kommet frem til at at røyking tar livet av langt flere kvinner enn tidligere antatt.

Det viser tall som kommer fram i en ny, stor undersøkelse gjennomført ved Universitetet i Tromsø, skriver Dagsavisen.

Tallene viser at hele 34 prosent av dødsfallene blant middelaldrende kvinner i Norge skyldes røyking. I fjor anslo amerikanske forskere denne andelen til i underkant av 20 prosent.

- Alle vet at røyking er farlig, men vi fikk oss en støkk da vi så disse tallene, sier professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram.

Studie: Én av ti kvinner med lungekreft har aldri røyket

De norske forskerne har brukt data fra over 85.000 kvinner mellom 31 og 69 år i den norske Kvinner og kreftstudien og sammenlignet dette med dødsårsaksregisteret til Statistisk sentralbyrå tilbake til tidlig 90-tall.

Dette har gjort det mulig å gå mer nøyaktig inn på dødsårsakene enn tidligere forskning, og tallene viser at halvparten av de som døde av hjerte- og karsykdom, fikk sykdommen på grunn av røyking. Ett av fire kreftdødsfall skyldtes også røyking. (...)

- Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din

Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din
dagbladet.no 19.10.2013
KAMPANJE: Fra Kreftforeningen i Finland viser bilder av hva røyking gjør med kroppen din, ifølge deres undersøkelser. Foto: Kreftoforeningen i Finland.

Fører du pekeren over bildet, kommer «sannheten» fram.

(Dagbladet): Kreftforeningen i Finland går rett i strupen på den generelle røykebransjen med sin nye nettkampanje.

På foreningens nettsider viser de bilder av to relativt sunne unge mennesker, men drar du musepekeren over bildet - kommer det en annen virkelighet fram.

Bildene er basert på deres undersøkelser.

På den ene siden av bildet ser du nemlig bildet av en «ikke-røyker» - på den andre siden ser du bilder av en «røyker».

Ved siden av bildet lister foreningen opp de forskjellige katogoriene de ønsker å leggge trykk på:

Kviser, armhår, blodkar, ånde, ansiktet, ansiktshår, underlivet, hår, lungekreft, lungene, munnen, negler, graviditet, magen, stresset, vektøkning og rynker. (...)

- Én av ti kreftdiagnoser i Norge er lungekreft

Én av ti kreftdiagnoser i Norge er lungekreft
side2.no 13.9.2013
Oslo (NTB): Mer enn 2.800 nordmenn fikk lungekreft i 2011, viser nye tall fra Kreftregisteret. Det er ny rekord.

Kreftformen er dermed den som rammer flest nordmenn, etter prostatakreft og brystkreft.

Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret sier det viktigste for å forebygge lungekreft har vært gjentatt til det kjedsommelige: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke.

- I mer enn 50 år har vi visst nok til å forebygge de aller fleste krefttilfellene, sier Grimsrud.

Samtidig er lungekreft den kreftformen som tar flest liv i Norge. Fem års relativ overlevelse var for perioden 2007-2011 kun 16,8 prosent for kvinner og 12,1 prosent for menn. I alt 2.178 nordmenn døde av sykdommen i 2011.

Rundt 80 prosent av alle lungekrefttilfeller ville vært unngått i fravær av tobakk, regner overlege Grimsrud med. (©NTB)

Studie: Én av ti kvinner med lungekreft har aldri røyket
vg 28.9.2013
BEKYMRET: Overlege Odd Terje Brustugun ved Radiumhospitalet i Oslo er en av Norges fremste lungekreftforskere. Han mener at nye studier som viser at kvinner lettere får lungekreft er viktige og at jenter burde stumpe røyken.

Ikke å røyke anses av mange som det sikreste kortet mot lungekreft. Likevel får over 100 norske aldri-røykende kvinner kreften årlig.

Røyking er den fremste årsaken til lungekreft, men en pågående kartlegging av 546 lungekreftopererte i Oslo i tidsperioden 2006 og frem til nå viser at 9,9 prosent av kvinnene som var en del av studien aldri hadde røyket.

En av Norges fremste lungekreftforsker, Odd Terje Brustugun, som er fagansvarlig overlege ved lungekreftenheten ved Radiumhospitalet, er en av forskerne som står bak denne studien.

- Selv om det høres lite ut med bare 10 prosent, er lungekreft en så hyppig forekommende sykdom, at også aldri-røykerne med lungekreft er en ganske stor pasientgruppe. Drøyt 100 kvinner per år, og noe færre menn, sier Brustugun. (...)

- Inntil én røyk om dagen kan gi deg kreft

Inntil én røyk om dagen kan gi deg kreft
nrk.no 7.5.2013
Oppsiktsvekkende kreftforskning.

– Kvinner som røyker mellom én og ni sigaretter om dagen har en økt risiko for tykktarmskreft. Til sammenligning må menn røyke over 20 sigaretter om dagen for å få den samme kreftrisikoen, sier Inger Torhild Gram, professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø og overlege ved UNN.

Gram er også kreftekspert i Verdens helseorganisasjon (WHO) og har gjort flere studier av kreft og kreftrisiko. (...)

Stort grunnlag
Nå har hun altså, sammen med et lite team med forskere, kommet frem til at kvinner som røyker har høyere risiko for å få tykktarmskreft enn menn som røyker.

Studiet baserer seg på undersøkelser av rundt 600.000 personer i et prosjekt som strakte seg fra 1972 til 2003. (...)

- Australske sigarettpakker blir like

Australske sigarettpakker blir like
vg.no 15.8.2012
NY LOV: Australske sigarettpakker byr ikke akkurat på lystig lesning.

Australia tvinger tobakkselskapene til å selge sine produkter i rene pakker uten logoer eller produktmerker. (...)

(Anm: The growing evidence on standardised packaging of tobacco products (medicalnewstoday.com 19.2.2015).)

“Big tobacco can be taken on and beaten,” say Australian officials ("Big Tobacco kan imøtegås og beseires," sier australske embetsmenn)
BMJ 2012;345:e5579 (16 August)
Tobacco companies have failed in a critical legal challenge to Australia’s pioneering introduction of plain packaging of cigarettes, in a development described as “the worst defeat yet for Big Tobacco.”

The World Health Organization and public health leaders predict that other countries will be encouraged to also mandate plain packaging.

The WHO director general, Margaret Chan, has urged the rest of the world “to follow Australia’s tough stance on tobacco marketing.”

She said in a statement: “With Australia’s victory, public health enters a brave new world of tobacco control. With so many countries lined up to ride on Australia’s coat tails, what we hope to see is a domino effect for the good of public health.”

On 15 August, the High Court of Australia issued a statement dismissing a case by British American Tobacco Australasia and other tobacco companies against the Australian government’s Tobacco Plain Packaging Act. (...)

Big Tobacco crashes at first legal hurdle on plain packaging (Big Tobacco krasjer i første rettslige hinder for vanlig emballasje)
theconversation.edu.au 15.8.2012
This morning Australia’s High Court dismissed the plain tobacco packaging case brought against the Australian government by the world’s largest tobacco companies. The companies had challenged the government’s new law – due to be fully implemented from December 1 this year. (...)

- Da tobakk var sunt

Da tobakk var sunt
aftenposten.no 9.11.2012
Ikke mindre enn 36 sykdommer kunne tobakken helbrede. Det var tider!

Da to av Christofer Columbus’ menn for 520 år siden gikk i land på Cuba, fikk de se noe ingen europeer hadde sett før: En indianer stakk en rull med tørkede planter omgitt av et palmeblad i munnen og tente på. (…)

ELSKET OG HATET. Men selvfølgelig fantes det også den gangen skeptikere. Spanjolen Gonzalo Fernández de Oviedo utga i 1526 boken Historia general y natural de las Indias. Han var lite begeistret for tobakken, som han mente indianerne brukte til å hensette seg selv i bevisstløs tilstand, noe han mente var skadelig.

Likevel fikk tobakk en sterk posisjon som medisinsk universalmiddel. Det kunne kurere tannpine, dårlig ånde, kreft, negler som falt av, rumling i magen og podagra. Nicholas Monardes, en lege i Sevilla, ramset opp i alt 36 sykdommer tobakken kunne helbrede. (…)

Filmindustrien og tobakksprodusentene levde i en slags symbiose, der det var utenkelig å bygge opp en heltefigur uten at hans måte å ta sigaretten ut av pakken, tenne den og myse gjennom røyken på, var en vesentlig del av karakteren. Og kvinner var ikke stort bedre. Å stå med en utent sigarett og vente på fyr var kvinnens faste triks for å få kontakt med det annet kjønn – og det skjedde slett ikke bare på film.

En annen fin ting med røyking var at sosialt usikre hadde et sted å gjøre av hendene. Den mer tidkrevende rullingsen var ideell til akkurat det. Nå som nesten alle har skjønt at det er farlig å røyke, er det godt at vi har fått smarttelefonen å fikle med. (…)

- Rapport: - Røyking dreper stadig flere

Rapport: - Røyking dreper stadig flere
nettavisen.no 21.3.2012
London (NTB-Reuters-AFP): Tallet på dødsofre for tobakksbruk er tredoblet i løpet av de siste ti årene. Helseorganisasjoner jobber videre for å redusere røykingen, men møter fortsatt hard motstand fra tobakksindustrien.

Verdens lungefond WLF, en frivillig organisasjon for tiltak mot sykdommer i luftveiene, mener at denne motstanden har ført til at millioner av menneskeliv har gått tapt. WLF advarte onsdag om at en milliard mennesker risikerer å lide tobakksdøden i løpet av dette århundret.

Det betyr at tobakken vil kreve et dødsoffer hvert sjette sekund. Bare det siste tiåret er 50 millioner døde som direkte følge av tobakksbruk. heter det i en fersk rapport fra WLF og andre organisasjoner for kamp mot røyking.

- Hvis vi ikke trapper opp kampen, er framtidsutsiktene direkte groteske. Og tobakksdøden rammer i økende grad fattige land, spesielt i Asia, Midtøsten og Afrika, framholder Eriksen i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Nesten 80 prosent av tobakkens dødsofre kommer i dag fra land med lav eller middels gjennomsnittsinntekt, og i Tyrkia skyldes 38 prosent av dødsfallene blant menn røyking. Men også i det rike USA er røykingen en av de viktigste årsakene til for tidlig død blant kvinner. (©NTB)

(Anm: 50-year trends in smoking-related mortality in the United States. N Engl J Med. 2013 Jan 24;368(4):351-64 (January 24, 2013).)

(Anm: 21st-Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the United States. N Engl J Med 2013; 368:341-350 (January 24, 2013).)

- Storrøykende kvinner mister tenner

Storrøykende kvinner mister tenner
forskning.no 6.3.2013
Au da, økt risiko for tanntap - nok en grunn til å slutte å røyke.

De som har dampet en 20-pakning sigaretter hver dag i mange år er i faresonen for et glissent smil.

Riktignok beholder stadig flere sine egne tenner livet ut, det gjelder begge kjønn.

Men blant storrøykende kvinner litt opp i årene er det større grunn til bekymring for tanntap, sammenlignet med ikke-røykende.

Det rapporterer forskere i tidsskriftet til den amerikanske tannlegeforeningen. (...)

(Anm: Associations between smoking and tooth loss according to the reason for tooth loss. The Journal of the American Dental Association 2013;144(3):252-265 (March 1).)

- Kvinner som røyker kan ha høyere risiko for leddgikt (revmatoid artritt)

Røyking fører til økt risiko for leddgikt
nhi.no 10.5.2013
Bare noen få sigaretter om dagen fører til at risikoen for å få leddgikt dobles.

Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk, livslang sykdom. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd.

Dette er en autoimmun sykdom der kroppens immunforsvar reagerer på en ukjent stimulering og angriper leddhinnen i leddene. Det dannes etter hvert et betennelsesvev som bryter ned leddbrusk og knokler, og kan gi invalidiserende skader på skjelettet. Det er beregnet at 50 prosent av risikoen for å utvikle leddgikt har sammenheng med genetiske faktorer. Røyking er den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren. (...)

Les også: Dette er leddgikt (...)

(Anm: Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women. Arthritis Research & Therapy 2013;15:R56 (22 April 2013).)

Women Who Smoke May Have Higher Risk for Rheumatoid Arthritis (Kvinner som røyker kan ha høyere risiko for leddgikt (revmatoid artritt))
health.usnews.com 26.4.2013
Swedish study found how much and how long they smoked made a difference

FRIDAY, April 26 (HealthDay News) -- Smokers and former smokers are at increased risk for rheumatoid arthritis, a new study says.

Researchers analyzed data collected from 34,000 women, aged 54 to 89, in Sweden, 219 of whom had rheumatoid arthritis.

Rheumatoid arthritis causes inflammation in the joints, resulting in swelling, stiffness, pain and reduced joint function. It can also affect other parts of the body.
The number of cigarettes smoked per day and the number of years a woman smoked both affected the risk of rheumatoid arthritis, according to the study, which was published April 22 in the journal Arthritis Research &amp; Therapy. (...)

(Anm: Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women. Arthritis Research & Therapy 2013;15:R56 (22 April 2013).)

– Når vi ser slike konsekvenser, kommer økonomien inn i bildet, legger han smilende til

Færre små barn etter innføring av røykeloven
uib.no 30.1.2013
Innføringen av røykeloven i 2004 påvirket både mors røykevaner og barnas fødselsvekt. Det viser fersk forskning fra Institutt fra økonomi. (...)

Sammenlignet bar og butikk
– Vi har sett på fødselsvekten hos barn født mellom januar 2004 og mars 2005, der mor arbeidet på restaurant eller bar, sier Julian Vedeler Johnsen.

Han er stipendiat ved Institutt for økonomi, og har sammen med Prasant Bharadwaj og Katrine V. Løken skrevet artikkelen «Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes». Artikkelen foreligger som arbeidsnotat.

De tre forskerne har sett på et 890 kvinner som jobbet i hotell- og restaurantbransjen da røykeloven ble innført, og som fikk barn like før og like etter innføringen. Disse kvinnene ble sammenlignet med 3300 kvinner som jobbet i butikk på samme tidspunkt.

– Fødselsvekten varierer litt fra måned til måned, så vi gjennomførte en sammenligning for å få bort den naturlige månedsvariasjonen, sier Vedeler Johnsen.

Forskerne fant ingen endring på den gjennomsnittlige fødselsvekten.

Færre veldig små og for tidlig fødte barn
Det de derimot fant, var at det ble født færre veldig små barn, det vil si barn med fødselsvekt under 1500 gram. De fant også at det var mindre sjanse for at kvinnene fødte for tidlig, definert som før uke 36.

– Men vi ser at disse endringene bare var hos kvinner som røykte selv. Før innføringen av røykeloven var det færre kvinner i denne bransjen som sluttet å røyke da de ble gravide, sammenlignet med kvinner som arbeidet i andre bransjer. Etter reformen var det flere blant dem som jobbet i restaurant eller bar som sluttet å røyke under svangerskapet, sier Vedeler Johnsen.

Han sier at forskerne ikke kan fastslå med sikkerhet om det bare er røykestoppen som har redusert sjansen for å få et barn som er mindre enn 1500 gram.

– Det kan tenkes at mødrene i tillegg lever sunnere og tar flere forholdsregler under svangerskapet.

Årsaksmekanismer
Mange spør hva dette prosjektet har med økonomi å gjøre.

– Økonomer arbeider med årsaksmekanismer. Røyking kan påvirke ting man ikke tenkte at røyking var en konsekvens av, sier Vedeler Johnsen.

Han sier at det som skjer med en tidlig i livet, blir man påvirket av livet ut. Som en del av studien har de tre forskerne sett på tvillingpar der den ene tvillingen var mye mindre enn den andre da de ble født.

– Den minste har ti prosentpoengs mindre sjanse til å være i full jobb når han eller hun er 28 år. Dette skyldes blant annet at når man er så liten når man blir født, er det større sjanse for at man har en svakhet ved seg eller er mer syk, sier stipendiaten.

– Når vi ser slike konsekvenser, kommer økonomien inn i bildet, legger han smilende til. (...)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Argumenterer for et forbud mot produksjon og salg

Big Tobacco Indicts Itself (Big Tobacco avslører seg selv)
Golden Holocaust Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition by Robert N. Proctor University of California Press, Berkeley, 2012. 772 pp. $49.95. £34.95. ISBN 9780520270169.
Science 2012;337(6093):412-413 (27 July )
Summary (Sammendrag)
Med bakgrunn i tidligere hemmelige industriarkiver gransker Proctor hvordan sigaretter ble det mest brukte rusmiddel på planeten, og argumenterer for et forbud mot produksjon og salg. (...) (Drawing on formerly secret industry records, Proctor explores how cigarettes became the most widely used drug on the planet—and argues for a ban on their manufacture and sale.)

- Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk

Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk
vg.no 11.5.2012
MÅ BORT? Kreftforeningen mener tollkvoten for tobakk må fjernes. - Klarer vi å drive tobakksbruken ned til et minimum i løpet av de nærmeste årene, kan epidemien av tobakkssykdommene være borte når vi nærmer oss år 2050, skriver departementet i høringsbrevet.

Kreftforeningen og Legeforeningen vil ha slutt på billig tobakk