Om amerikansk sukkerpolitikk

U.S. sugar policy stands for all that's bad about our political system (Amerikansk sukkerpolitikk står for alt som er dårlig ved vårt politiske system) (Editorial - washingtonpost.com 16.4.2006)

Til krig mot søtsuget (nrk.no 3.10.2007)

Cola sier de bekjemper overvekt - selger like mye sukkerbrus som før (tv2.no 27.2.2014)

Sukker farlig for kvinner (nrk.no 8.4.2007)

Mer kardiovaskulär död med mer tillsatt socker (dagensmedicin.se 3.2.2014)

Professor: - Sukkerfrie barnehagar! (nrk.no 9.10.2006)

Forskere: Sukker kan fremme diabetes (b.dk 1.3.2013)

Test deg selv: Er du avhengig av sukker? (nrk.no 27.3.2006)

Blir ruset av sukker (aftenposten.no 10.11.2009)

Sammenligner sukker med narkotika (vg.no 15.12.2008)

Lures til å spise sukker (nrk.no 2.12.2008)

En halv liter brus eller saft inneholder cirka 50 gram sukker (aftenposten.no 18.5.2011)

- Foreldre som sier nei til sukker er ikke hysteriske.

(Anm: Susann Stave, master i samfunnsernæring og prosjektleder i Barnematbyen. Maja Skogstad, master i samfunnsernæring og daglig leder i Barnematbyen Sukkerungene. Foreldre som sier nei til sukker er ikke hysteriske. Når vi voksne gir barn søtsaker til stadig flere anledninger, bidrar vi til å skape usunne vaner. Barn får en preferanse for søtsaker, og hjernen kobler sammen anledningene med godteriet, skriver kronikkforfatterne. (nrk.no 6.5.2023).)

- Sukker kan være uheldig for barns hjerneutvikling.

(Anm: Sukker kan være uheldig for barns hjerneutvikling. Et amerikansk forskerteam testet ut hvordan en høy sukkerdiett påvirket unge rotters hjerner. De oppdaget at hukommelses- og læringsevnen ble svekket av et økt sukkerinntak. SUKKER: Over halvparten av barn og unge har et høyere inntak av tilsatt sukker enn det helsemyndighetene anbefaler. (psykologisk.no 6.4.2021).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Usunn drikke: Vil forby dette. Helsemyndigheter ønsker å stoppe salg av melk med tilsatt smak i skolekantinene i USA av én enkelt grunn. (- Tilhengere av forbudet understreker at sukkerholdige drikker bidrar til fedme hos barn i landet.)

(Anm: Usunn drikke: Vil forby dette. Helsemyndigheter ønsker å stoppe salg av melk med tilsatt smak i skolekantinene i USA av én enkelt grunn. Amerikanske myndigheter vurderer et forbud mot sjokolademelk, og annen melk med tilsatt smak, i kafeteriaer på barne- og ungdomsskoler. Det skyldes det høye sukkerinnholdet, ifølge The Wall Street Journal (TWSJ). Tilhengere av forbudet understreker at sukkerholdige drikker bidrar til fedme hos barn i landet. Rundt 20 prosent av barn i USA er plaget av overvekt, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. Helsemyndigheter i USA ønsker nå å gjøre flere tiltak, og har bestemt seg for å starte med forslaget om kutting av melk med tilsatt smak. (dagbladet.no 24.5.2023).)

- Ultraprosessert mat øker risikoen for kreft, mener forskere. (- Ferdigpizza er én type ultraprosessert mat.) (– Økt inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for kreft betydelig.)

(Anm: Ultraprosessert mat øker risikoen for kreft, mener forskere. Norske forskere har funnet ut at ultraprosessert mat kan øke risikoen for noen typer kreft med 50 prosent. Ferdigpizza er én type ultraprosessert mat. – Økt inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for kreft betydelig. Det gjelder generelt, og spesielt for kreftformer som brystkreft, tarmkreft og kreft i bukspyttkjertelen, sier Simon Dankel, professor ved medisinsk fakultet ved UiB, til NRK. Rundt halvparten av maten vi spiser, er ultraprosessert, skriver kanalen. (forskning.no 24.5.2023).)

(Anm: 3. Ultraprosesser mat. Dagsnytt 18 – NRK TV. (nrk.no 30.5.2023).)

- Kraftigt stigende forekomst af tarmsygdomme presser sundhedsvæsenet. (- På kun 20 år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender.) (- Rapporten er bestilt af og udgivet i det anerkendte tidsskrift Lancet Gastroenterology and Hepatology, og den tegner et dystert billede.)

(Anm: Kraftigt stigende forekomst af tarmsygdomme presser sundhedsvæsenet. På kun 20 år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender. Kombinationen af en kronisk sygdom med livslang behandling og monitorering, en voksende og aldrende patientpopulation og et bugnende arsenal af dyre lægemidler udgør et voldsomt pres på sundhedsvæsenet. Der er behov for gennemgribende forandringer, hvis de gastroenterologiske afdelinger skal kunne følge med i fremtiden. Det mener læge og ph.d. Johan Burisch fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Han står i spidsen for en international gruppe af førende IBD-forskere, som i en rapport har kortlagt de direkte og indirekte omkostninger forbundet med IBD i højindkomstlande. Rapporten er bestilt af og udgivet i det anerkendte tidsskrift Lancet Gastroenterology and Hepatology, og den tegner et dystert billede. ”Vi ser en eksplosiv stigning i antallet af patienter, hvilket i sagens natur presser de gastroenterologiske afdelinger, som ikke får tilført ressourcer, der modsvarer stigningen. Oven i det får vi hele tiden nye og dyre lægemidler, som kræver tæt monitorering af patienterne. Og samtidig påfører sygdommene samfundet store indirekte omkostninger i kraft af blandt andet tabt arbejdsfortjeneste. Det er ofte unge og arbejdsdygtige mennesker, som rammes af IBD,” siger Johan Burisch. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 31.5.2023).)

– Forskarar viser at industrimat gjev kreftfare: – Må bli ein større del av kosthaldsdebatten. (– Funna gjev eit varsku som vi må ta på alvor. (– Enkelte studiar viser opp til 50 prosent auka risiko for somme typar kreft.) (– Mange typar mat fell under merkelappen ultraprosesserte. Ferdigpizza, kjeks, brus, godteri, posesupper, ulike frukostblandingar og mykje meir.)

(Anm: Forskarar viser at industrimat gjev kreftfare: – Må bli ein større del av kosthaldsdebatten. (– Funna gjev eit varsku som vi må ta på alvor.) (- Studien er nyleg publisert i det internasjonale tidsskriftet Clinical Nutrition.) (…) – Enkelte studiar viser opp til 50 prosent auka risiko for somme typar kreft. Mange typar mat fell under merkelappen ultraprosesserte. Ferdigpizza, kjeks, brus, godteri, posesupper, ulike frukostblandingar og mykje meir.) (nrk.no 23.5.2023).)

- Mindre sukker gir bedre liv. (- Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.)

(Anm: Mindre socker ger ett bättre liv. En gradvis minskning av sockerhalten i sötade drycker kan ge många ett bättre liv. Enligt brittiska forskare skulle till exempel så många som 300.000 fall av diabetes undvikas. Storbritannien har genomfört en satsning för att minska mängden salt i flera livsmedelsprodukter med 40 procent under en femårsperiod. Nu kan det vara dags för en liknande satsning när det gäller socker. Om sockerhalten i sockersötade drycker, inklusive fruktjuice, minskades med 40 procent under fem år ger det en genomsnittlig minskning med 38,4 kalorier per dag i slutet av femårsperioden. Det innebär att det går att förebygga 500.000 fall av övervikt och 1.000.000 fall av fetma hos den brittiska befolkningen. (...) Och det skulle i sin tur kunna förebygga omkring 300.000 fall av diabetes typ två under de kommande två årtiondena, enligt en studie av professor Graham MacGregor och hans kollegor vid Queen Mary University of London. Sockret som försvinner från dryckerna ska inte ersättas med konstgjorda sötningsmedel. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology. (dn.se 7.1.2016).)

(Anm: Gradual Reduction of Sugar in Soft Drinks Without Substitution as a Strategy to Reduce Overweight, Obesity, and Type 2 Diabetes: A Modelling Study. Lancet Diabetes Endocrinol, 4 (2), 105-14 Feb 2016.)

- Studie viser hvordan menneskelige immunceller reagerer på ikke-næringsrike søtningsmidler. Diettdrikker inneholder ofte en blanding av ikke-næringsrike søtningsmidler som også kommer inn i blodet etter inntak. Som en ny pilotstudie viser er selv diettinntaksnivåer av sakkarin, acesulfam-K og cyklamat nok til å modulere kopieringshastigheten til forskjellige gener i hvite blodlegemer.

(Anm: By Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie. Study shows how human immune cells react to non-nutritive sweeteners. Diet drinks often contain a mix of non-nutritive sweeteners that also enter the bloodstream after consumption. As a new pilot study shows, even dietary intake levels of saccharin, acesulfame-K and cyclamate are enough to modulate the copy rate of various genes in white blood cells. "Our data suggest that this modulation sensitizes immune cells to certain immune stimuli," says Dietmar Krautwurst of the Leibniz Institute for Food Systems Biology at the Technical University of Munich. He adds, "Likewise, they also suggest that taste receptors may act as sweetener sensors of the cellular immune system." Non-nutritive sweeteners are sweeteners that have very high sweetening power but contribute little or nothing to energy intake. They play a major role not only in the U.S. but also in Germany—especially among people who love sweets but want to cut calories and sugar. (medicalxpress.com 16.5.2023).)

(Anm: Skurk T, Krämer T, Marcinek P, Malki A, Lang R, Dunkel A, Krautwurst T, Hofmann TF, Krautwurst D. Sweetener System Intervention Shifted Neutrophils from Homeostasis to Priming. Nutrients. 2023 Mar 2;15(5):1260.)

- Det finnes en veldig god grunn til å drikke sukkerfri brus. Verdens helseorganisasjon mener at sukkerfri brus kan være farlig. Det kommer an på hva man sammenligner med. (- Hverken te eller kaffe er veldig tilfredsstillende i solsteken eller til et måltid. Det er ofte en god idé å drikke brus. Særlig hvis den er sukkerfri.)

(Anm: Joacim Lund, kommentar. Det finnes en veldig god grunn til å drikke sukkerfri brus. Verdens helseorganisasjon mener at sukkerfri brus kan være farlig. Det kommer an på hva man sammenligner med. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler nå å ligge unna sukkerfri brus. (…) Verdens Helseorganisasjons uttalelser er selvsagt ikke helt uten poenger. Det er riktig at det er lurt å venne seg til et kosthold uten altfor mye søtt. Alle skjønner at det beste er å drikke vann. Men det er lov å kose seg, og hva skal man drikke da? Rent helsemessig finnes det få argumenter for å drikke alkohol. Én av ti voksne nordmenn drikker ikke alkohol i det hele tatt. Hverken te eller kaffe er veldig tilfredsstillende i solsteken eller til et måltid. Det er ofte en god idé å drikke brus. Særlig hvis den er sukkerfri. (aftenposten.no 26.5.2023).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kjemikalie som finnes i vanlig søtningsmiddel skader DNA. En ny studie finner at et kjemikalie som dannes når vi fordøyer et mye brukt søtningsmiddel, er "gentoksisk", noe som betyr at det bryter opp DNA.

(Anm: By Matt Shipman, North Carolina State University. Chemical found in common sweetener damages DNA. A new study finds a chemical formed when we digest a widely used sweetener is "genotoxic," meaning it breaks up DNA. The chemical is also found in trace amounts in the sweetener itself, and the finding raises questions about how the sweetener may contribute to health problems. At issue is sucralose, a widely used artificial sweetener sold under the trade name Splenda. Previous work by the same research team established that several fat-soluble compounds are produced in the gut after sucralose ingestion. One of these compounds is sucralose-6-acetate. "Our new work establishes that sucralose-6-acetate is genotoxic," says Susan Schiffman, corresponding author of the study and an adjunct professor in the joint department of biomedical engineering at North Carolina State University and the University of North Carolina at Chapel Hill. "We also found that trace amounts of sucralose-6-acetate can be found in off-the-shelf sucralose, even before it is consumed and metabolized."To put this in context, the European Food Safety Authority has a threshold of toxicological concern for all genotoxic substances of 0.15 micrograms per person per day," Schiffman says. "Our work suggests that the trace amounts of sucralose-6-acetate in a single, daily sucralose-sweetened drink exceed that threshold. And that's not even accounting for the amount of sucralose-6-acetate produced as metabolites after people consume sucralose." For the study, researchers conducted a series of in vitro experiments exposing human blood cells to sucralose-6-acetate and monitoring for markers of genotoxicity. (medicalxpress.com 1.5.2023).)

(Anm: Schiffman SS, Scholl EH, Furey TS, Nagle HT. (…) ABSTRACT The purpose of this study was to determine the toxicological and pharmacokinetic properties of sucralose-6-acetate, a structural analog of the artificial sweetener sucralose. Sucralose-6-acetate is an intermediate and impurity in the manufacture of sucralose, and recent commercial sucralose samples were found to contain up to 0.67% sucralose-6-acetate. Studies in a rodent model found that sucralose-6-acetate is also present in fecal samples with levels up to 10% relative to sucralose which suggest that sucralose is also acetylated in the intestines. Toxicological and pharmacokinetic properties of sucralose-6-acetate and its parent sucralose: in vitro screening assays. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2023 May 29:1-35.)

- Studien kan forklare hvorfor dietter med høyt sukkerinnhold kan forverre IBD. For mye  sukker hemmer celler som fornyer tykktarmens foringer i en musemodell av inflammatorisk tarmsykdom (IBD), ifølge en ny studie fra forskere ved University of Pittsburgh. (- "For mye sukker er ikke bra av en rekke årsaker, og vår studie legger til det beviset ved å vise hvordan sukker kan være skadelig for tarmen. For pasienter med IBD er sukker med høy tetthet - funnet i ting som brus og godteri - noe man holder seg borte fra.") (- Ved sukkerholdige tilstander hadde cellene vesentlig endrede metabolske baner, og de produserte lavere nivåer av ATP, det energigivende molekylet som driver cellulære prosesser.)

(Anm: Study may explain why high-sugar diets can worsen IBD. Excess sugar hampers cells that renew the colon's lining in a mouse model of inflammatory bowel disease (IBD), according to a new study by University of Pittsburgh scientists. The findings, published in Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, could help get to the bottom of why limiting sugary foods can ease symptoms for patients with IBD. "The prevalence of IBD is rising around the world, and it's rising the fastest in cultures with industrialized, urban lifestyles, which typically have diets high in sugar," said senior author Timothy Hand, Ph.D., associate professor of pediatrics and immunology at Pitt's School of Medicine and UPMC Children's Hospital of Pittsburgh. (…) "Too much sugar isn't good for a variety of reasons, and our study adds to that evidence by showing how sugar may be harmful to the gut. For patients with IBD, high-density sugar—found in things like soda and candy—might be something to stay away from." (…) In sugary conditions, the cells had vastly altered metabolic pathways, and they produced lower levels of ATP, the energy-providing molecule that drives cellular processes. The researchers suspect that this rewiring of cellular pathways inhibits the capacity of stem cells to divide, slowing renewal of the colon lining and accelerating gut damage in IBD. According to Hand, these findings could help explain other research that has linked sweetened beverages, including sodas, soft drinks and juices, to negative outcomes in IBD patients. (medicalxpress.com 22.5.2023).)

(Anm: Poholek AC, Delgoffe GM, Mollen KP, Beyaz S, Hand TW. Excess dietary sugar alters colonocyte metabolism and impairs the proliferative response to damage. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2023 May 10:S2352-345X(23)00063-2.)

- ATP er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i alt som lever. (- Livet ville ikke vært mulig uten ATP. )

(Anm: ATP er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i alt som lever. ATP er involvert i alle kroppsfunksjoner som krever energi, som muskelsammentrekninger, overføring av signaler i nerverhjertets funksjon, transport av stoffer gjennom cellevegger, opprettholdelse av kroppstemperaturen og mer. ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Sterkt bearbeidet mat "like vanedannende" som tobakk.

(Anm: Highly Processed Foods 'as Addictive' as Tobacco. LONDON — Highly processed foods meet the same criteria as tobacco for addiction, and labeling them as such might benefit public health, according to a new US study that proposes a set of criteria to assess the addictive potential of some foods. The research suggests that healthcare professionals are taking steps towards framing food addiction as a clinical entity in its own right; it currently lacks validated treatment protocols and recognition as a clinical diagnosis. (medpagetoday.com 25.11.2022.)

- Å spise for mye ultraprosessert mat kan indusere depresjon. Australsk forskning har for første gang etablert en sammenheng mellom dietter med høyt innhold av ultraprosessert mat og økt risiko for depresjon. (- De nylig publiserte funnene i Journal of Affective Disorders viser at risikoen for depresjon hopper markant blant personer hvis daglige kosthold inneholder mer enn 30 % ultraprosessert mat.)

(Anm: By Deakin University. Eating too much ultra-processed food could induce depression. Australian research has for the first time established a link between diets high in ultra-processed foods and an increased risk of depression. The recently published findings in the Journal of Affective Disorders show the risk of depression jumps markedly among people whose daily diet includes more than 30% ultra-processed food. Dr. Melissa Lane, who completed the research as part of her Ph.D. studies at Deakin University's Food and Mood Center, said the results provide further evidence of the wide-ranging harms of diets loaded with cheap, well-marketed but often nutrient poor convenience foods. "While Australians eat a lot of ultra-processed foods, the link with depression has never been assessed in a group of Australians until now," Dr. Lane said. (medicalxpress.com 16.5.2023).)

(Anm: Lane MM, Lotfaliany M, Hodge AM, O'Neil A, Travica N, Jacka FN, Rocks T, Machado P, Forbes M, Ashtree DN, Marx W. High ultra-processed food consumption is associated with elevated psychological distress as an indicator of depression in adults from the Melbourne Collaborative Cohort Study. (…) Conclusion: Higher ultra-processed food intake at baseline was associated with subsequent elevated psychological distress as an indicator of depression at follow-up. Further prospective and intervention studies are necessary to identify possible underlying pathways, specify the precise attributes of ultra-processed food that confer harm, and optimise nutrition-related and public health strategies for common mental disorders. Keywords: Diet; Major depressive disorder; NOVA; Nutritional psychiatry; Psychological distress; Ultra-processed food. J Affect Disord. 2023 May 4;335:57-66.)

- Søtsaker forandrer hjernen vår: Hvorfor kan vi ikke holde fingrene unna sjokolade. (- Sjokoladebarer, potetgull og pommes frites - hvorfor kan vi ikke bare ignorere dem i supermarkedet?)

(Anm: Sweets change our brain: Why we can't keep our hands off chocolate. Chocolate bars, crisps and fries—why can't we just ignore them in the supermarket? Researchers at the Max Planck Institute for Metabolism Research in Cologne, in collaboration with Yale University, have now shown that foods with a high fat and sugar content change our brain: If we regularly eat even small amounts of them, the brain learns to consume precisely these foods in the future. The paper is published in the journal Cell Metabolism. (medicalxpress.com 22.3.2023).)

(Anm: Edwin Thanarajah S, DiFeliceantonio AG, Albus K, Kuzmanovic B, Rigoux L, Iglesias S, Hanßen R, Schlamann M, Cornely OA, Brüning JC, Tittgemeyer M, Small DM. Habitual daily intake of a sweet and fatty snack modulates reward processing in humans. Cell Metab. 2023 Mar 15:S1550-4131(23)00051-7.)

- Å spise for mye ultraprosessert mat kan indusere depresjon. Australsk forskning har for første gang etablert en sammenheng mellom dietter med høyt innhold av ultraprosessert mat og økt risiko for depresjon. (- De nylig publiserte funnene i Journal of Affective Disorders viser at risikoen for depresjon hopper markant blant personer hvis daglige kosthold inneholder mer enn 30 % ultraprosessert mat.)

(Anm: By Deakin University. Eating too much ultra-processed food could induce depression. Australian research has for the first time established a link between diets high in ultra-processed foods and an increased risk of depression. The recently published findings in the Journal of Affective Disorders show the risk of depression jumps markedly among people whose daily diet includes more than 30% ultra-processed food. Dr. Melissa Lane, who completed the research as part of her Ph.D. studies at Deakin University's Food and Mood Center, said the results provide further evidence of the wide-ranging harms of diets loaded with cheap, well-marketed but often nutrient poor convenience foods. "While Australians eat a lot of ultra-processed foods, the link with depression has never been assessed in a group of Australians until now," Dr. Lane said. (medicalxpress.com 16.5.2023).)

(Anm: Lane MM, Lotfaliany M, Hodge AM, O'Neil A, Travica N, Jacka FN, Rocks T, Machado P, Forbes M, Ashtree DN, Marx W. High ultra-processed food consumption is associated with elevated psychological distress as an indicator of depression in adults from the Melbourne Collaborative Cohort Study. (…) Conclusion: Higher ultra-processed food intake at baseline was associated with subsequent elevated psychological distress as an indicator of depression at follow-up. Further prospective and intervention studies are necessary to identify possible underlying pathways, specify the precise attributes of ultra-processed food that confer harm, and optimise nutrition-related and public health strategies for common mental disorders. Keywords: Diet; Major depressive disorder; NOVA; Nutritional psychiatry; Psychological distress; Ultra-processed food. J Affect Disord. 2023 May 4;335:57-66.)

- Inntak av drikke og dødelighet blant voksne med type 2 diabetes: prospektiv kohortstudie. (- Konklusjoner: Individuelle drikker viste divergerende forbindelser med dødelighet av alle årsaker og kardiovaskulært utfall blant voksne med type 2 diabetes. Høyere inntak av sukkerholdige drikker (SSB; sugar sweetened beverages) var assosiert med høyere dødelighet av alle årsaker og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom, mens inntak av kaffe, te, rent vann og lettmelk var omvendt assosiert med dødelighet av alle årsaker.

(Anm: Ma L, et al. Beverage consumption and mortality among adults with type 2 diabetes: prospective cohort study. (…) Conclusions: Individual beverages showed divergent associations with all cause mortality and CVD outcomes among adults with type 2 diabetes. Higher intake of SSBs was associated with higher all cause mortality and CVD incidence and mortality, whereas intakes of coffee, tea, plain water, and low fat milk were inversely associated with all cause mortality. These findings emphasize the potential role of healthy choices of beverages in managing the risk of CVD and premature death overall in adults with type 2 diabetes. BMJ. 2023 Apr 19;381:e073406.)

- Dager før påskeuka starter dumper dagligvarekjedene prisene på en rekke varer. (- 5 kroner for marsipanpølser.) (- Hos Meny var kiloprisen 99 kroner mens den var 124,00 hos alle lavpriskjedene.)

(Anm: Dager før påskeuka starter dumper dagligvarekjedene prisene på en rekke varer. (…) 5 kroner for marsipanpølser Da Nettavisen sjekket priser hos Rema 1000 i Oslo sentrum i 13-tiden var prisen på Nidars marsipanpølser på 13,40. Da var den satt ned fra 18,90 kvelden før. Dyrest var marsipanstengene hos Meny med 38,90, mens Oda hadde den desidert laveste prisen med 5,40. (…) Meny var derimot billigere på smågodt enn alle lavpris. Hos Meny var kiloprisen 99 kroner mens den var 124,00 hos alle lavpriskjedene. (nettavisen.no 28.3.2023).)

- Diabetes type 2: Dårlig kosthold kan være årsaken til 7 av 10 tilfeller.

(Anm: Diabetes type 2: Dårlig kosthold kan være årsaken til 7 av 10 tilfeller. – Et overraskende høyt tall, sier norsk ernæringsfysiolog. Dette er maten vi bør spise mindre av for å forebygge sykdommen. Det er forskere fra USA som har studert matvanene til folk i 184 land. Analysen baserer seg på tall og data fra 1990 og 2018. Og i løpet av disse 28 årene skal millioner av mennesker verden over ha utviklet sykdommen som følge av dårlig kosthold. Det ferdige arbeidet har ført til en stor studie, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine. Til sammen har forskerne vurdert elleve ulike kostholdsfaktorer. Og spesielt tre av disse kan være avgjørende for utviklingen av sykdommen. (…) Resultatene fra den nye studien viser at man i Norge i 1990 estimerte at 64,9 prosent av tilfellene av sykdommen skyldtes dårlig kosthold. I 2018 hadde dette tallet steget til 75,1 prosent. (nrk.no 22.4.2023).)

(Anm: O'Hearn M, Lara-Castor L, Cudhea F, Miller V, Reedy J, Shi P, Zhang J, Wong JB, Economos CD, Micha R, Mozaffarian D; Global Dietary Database. Incident type 2 diabetes attributable to suboptimal diet in 184 countries. Nat Med. 2023 Apr;29(4):982-995.)

- Sukker forstyrrer mikrobiomet, eliminerer beskyttelse mot fedme og diabetes. (- En studie av mus fant at kostholdssukker endrer tarmmikrobiomet, og setter i gang en kjede av hendelser som fører til metabolsk sykdom, prediabetes og vektøkning.) (- Kosthold endrer mikrobiom.) (- En vestlig stil med høyt fettinnhold, høyt sukkerinnhold kan føre til fedme, metabolsk syndrom og diabetes, men hvordan dietten kickstarter usunne endringer i kroppen er ukjent.)

(Anm: Sugar disrupts microbiome, eliminates protection against obesity and diabetes. A study of mice found that dietary sugar alters the gut microbiome, setting off a chain of events that leads to metabolic disease, pre-diabetes, and weight gain. The findings, published today in Cell, suggest that diet matters, but an optimal microbiome is e qually important for the prevention of metabolic syndrome, diabetes, and obesity. Diet alters microbiome A Western-style high-fat, high-sugar diet can lead to obesity, metabolic syndrome, and diabetes, but how the diet kickstarts unhealthy changes in the body is unknown. (phys.com 29.8.2022).)

(Anm: Kawano Y, Edwards M, Huang Y, Bilate AM, Araujo LP, Tanoue T, Atarashi K, Ladinsky MS, Reiner SL, Wang HH, Mucida D, Honda K, Ivanov II. Microbiota imbalance induced by dietary sugar disrupts immune-mediated protection from metabolic syndrome. Cell. 2022 Aug 24:S0092-8674(22)00992-8.)

- Ny forskning: Økt risiko. Ny forskning, basert på data fra gravide, viser at inntak av sukkerholdig drikke gir omtrent 20 prosent økt risiko for høyt blodtrykk.

(Anm: Ny forskning: Økt risiko. Ny forskning, basert på data fra gravide, viser at inntak av sukkerholdig drikke gir omtrent 20 prosent økt risiko for høyt blodtrykk. UNNGÅ SUKKER: Sukkerholdig drikke, som brus, saft og energidrikk, kan øke risikoen for høyt blodtrykk. BERGEN (Dagbladet): Høyt blodtrykk, på fagspråket kalt hypertensjon, gir økt risiko for en rekke hjerte- og karlidelser, som hjerteinfarkt og hjerneslag. Studier fra andre land har vist at å konsumere drikke tilsatt sukker gir økt risiko for hypertensjon. I disse landene bruker man høyfruktose maissirup som søtning, en variant som inneholder mer fruktose enn varianten vi bruker i Norge, sukrose, opplyser Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding. - Det har manglet studier som undersøker om sukrose har den samme effekten på blodtrykket som høyfruktosevarianten, forklarer ernæringsfysiolog Kristin Øksendal Børresen, som er førsteforfatter av artikkelen som nylig ble publisert i BMJ Nutrition, Prevention & Health, og som er en masteroppgave fra UiB. Hun forklarer Dagbladet at de har sett på sukkerholdig drikke som brus, saft og energidrikk. (dagbladet.no 2.2.2023).)

(Anm: Børresen KØ, Rosendahl-Riise H, Brantsæter AL, Egeland GM. Intake of sucrose-sweetened beverages and risk of developing pharmacologically treated hypertension in women: cohort study. BMJ Nutr Prev Health. 2022 Nov 9;5(2):277-285.)

- Populært «naturlig» søtstoff koblet til risiko for hjerteinfarkt og slag. (- Men på 1990-tallet ble det utviklet metoder for å produsere erytritol i store mengder og i dag kan du kjøpe stoffet i dagligvarebutikker og helsekostforretninger, for eksempel under navnet Sukrin.)

(Anm: Populært «naturlig» søtstoff koblet til risiko for hjerteinfarkt og slag. Erytritol er kanskje ikke så trygt som vi trodde, ifølge en ny studie. Forskerne fant en kobling mellom søtstoffet og blodpropp i hjertet eller hjernen. Denne undersøkelsen kan imidlertid ikke si om det var erytritol som forårsaket problemene. Erytritol er et sukkeralkohol som ser ut og smaker nesten som sukker. Det blir ofte omtalt som et naturlig søtstoff, fordi det finnes i små mengder i noen typer frukt og grønnsaker. Men på 1990-tallet ble det utviklet metoder for å produsere erytritol i store mengder og i dag kan du kjøpe stoffet i dagligvarebutikker og helsekostforretninger, for eksempel under navnet Sukrin. (forskning.no 28.2.2023).)

- Studien knytter sukkerholdige drikker til mannlig hårtap.

(Anm: Study links sugary drinks to male hair loss. Male pattern hair loss (MPHL) is a non-scarring and progressive form of hair loss. The age of onset of MPHL has been decreasing while its incidence has been increasing. Several studies have established the link between western-style dietary intake and MPHL. A new Nutrients journal study explored the association between sugar-sweetened beverage (SSB) consumption and MPHL in young men in China. (news-medical.net 11.1.2023).)

(Anm: Shi X, Tuan H, Na X, Yang H, Yang Y, Zhang Y, Xi M, Tan Y, Yang C, Zhang J, Zhao A. The Association between Sugar-Sweetened Beverages and Male Pattern Hair Loss in Young Men. Nutrients. 2023 Jan 1;15(1):214.)

(Anm: Get the Facts: Sugar-Sweetened Beverages and Consumption. (cdc.gov 11.4.2022).)

- Studie antyder en mulig sammenheng mellom kunstige søtningsmidler og hjertesykdom.

(Anm: Study suggests possible link between artificial sweeteners and heart disease. A large study of French adults published by The BMJ today suggests a potential direct association between higher artificial sweetener consumption and increased cardiovascular disease risk, including heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 7.9.2022).)

(Anm: Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort. BMJ 2022;378:e071204.)

- WHO advarer mot bruk av kunstige søtningsmidler. Kunstige søtningsmidler, som brukes til å erstatte sukker i et stort spekter av produkter, hjelper ikke med å gå ned i vekt og kan ha alvorlige helseeffekter, ifølge Verdens helseorganisasjon.

(Anm: WHO warns against using artificial sweeteners. Artificial sweeteners, used to replace sugar in a vast range of products, do not help in losing weight and can have serious health effects, according to the World Health Organization. The United Nations' health agency released new guidelines on Monday advising against using so-called non-sugar sweeteners or NSS. A systematic review of available evidence "suggests that use of NSS does not confer any long-term benefit in reducing body fat in adults or children", the WHO said. In addition, results from the review "suggest that there may be potential undesirable effects from long-term use of NSS, such as an increased risk of type 2 diabetes, cardiovascular diseases and mortality in adults". (…) Tom Sanders, professor emeritus of nutrition and dietetics at King's College London, said the review did not consider the impact of replacing sugary drinks with artificially sweetened drinks. Sanders said he thought the advice would "likely cause a lot of confusion in the public health arena", particularly in the UK, where a tax on sugar has led to drink manufacturers replacing sugar with artificial sweeteners. He added that the quality of evidence for any link between sweeteners and disease was rated as "low".  (medicalxpress.com 16.5.2023).)

- Sterk uenighet rundt nye råd om sukkerfri brus og kunstig søtning. Drikker du sukkerfri brus for å holde vekten? Nå er det kommet nye råd fra WHO. (- Trine Husøy er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og faggruppeleder ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø.) (– Hun mener grunnlaget for WHOs nye anbefalinger er tynt.) (- Helsedirektoratet skriver i en e-post at de synes WHOs nye anbefalinger er «interessante».)

(Anm: Sterk uenighet rundt nye råd om sukkerfri brus og kunstig søtning. Drikker du sukkerfri brus for å holde vekten? Nå er det kommet nye råd fra WHO. Nye råd fra WHO har skapt mye oppmerksomhet. Kunstig søtning omtales ofte som en trygg og god metode for å gå ned i vekt. Helsedirektoratets skriver blant annet følgende i sine «råd for å holde vekten»: «Selv personer som drikker mye lettbrus og lettsaft får ikke i seg mer intense søtstoffer enn det norske og europeiske myndigheter regner som trygt.» De skriver også at de ikke støtter «påstanden om at lettbrus gjør deg tykk». Men nå konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO) på annet vis. Dette er de nye rådene I sine nye retningslinjer skriver de følgende: «WHO anbefaler å ikke bruke kunstig søtning for vektkontroll.» (…) – Ikke grunnlag for en så sterk konklusjon Trine Husøy er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og faggruppeleder ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Hun mener grunnlaget for WHOs nye anbefalinger er tynt. – Effektene på hjerte/karsykdom og dødelighet er stort sett funnet i kohortstudier. Slike studier er lite egnet for å si noe om årsakssammenheng for søtstoffene, sier Husøy og legger til: – Det samme gjelder for effektene på kroppsvekt og BMI. I tillegg er det i kohortstudiene stor usikkerhet om hva deltagerne har fått i seg av søtstoffer, sier Husøy. Det er altså usikkerhet om hva som kom først, påpeker hun: Forårsaket søtstoffene vektnedgangen eller begynte de som gikk ned i vekt å bruke mer lettprodukter? Hun mener også det er en utfordring at få av de randomiserte kontrollerte studiene, som regnes som gullstandarden innen forskning, ser på effekter av kunstig søtning over lang tid. – Så du har ikke tillit til anbefalingene de gir? – Bevisene for effekter av søtstoffene på dødelighet og hjerte/karsykdom er veldig svake og gir ikke grunnlag for en så sterk konklusjon. De randomiserte kontrollerte studiene bør tillegges størst vekt, og disse viser en svak reduksjon i kroppsvekt og BMI, sier Husøy. I en sak i Nettavisen nylig, fikk Husøy støtte av Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo. (…) Dette sier Helsedirektoratet Helsedirektoratet skriver i en e-post at de synes WHOs nye anbefalinger er «interessante». – Vi reviderer for tiden retningslingslinjene for forebygging, utredning og behandling av overvekt både for barn unge for voksne, og all ny forskning blir viktig å se til i dette arbeidet, skriver divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund. (aftenposten.no 19.5.2023).)

(Anm: Folkehelseinstituttet (FHI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- WHO anbefaler ikke å bruke kunstige søtningsmidler (NSS) for vektkontroll i nylig utgitt retningslinje. (- Vanlig NSS inkluderer acesulfam K, aspartam, advantam, syklamater, neotam, sakkarin, sukralose, stevia og steviaderivater.)

(Anm: WHO advises not to use non-sugar sweeteners for weight control in newly released guideline. The World Health Organization (WHO) has released a new guideline on non-sugar sweeteners (NSS), which recommends against the use of NSS to control body weight or reduce the risk of noncommunicable diseases (NCDs). The recommendation is based on the findings of a systematic review of the available evidence which suggests that use of NSS does not confer any long-term benefit in reducing body fat in adults or children. Results of the review also suggest that there may be potential undesirable effects from long-term use of NSS, such as an increased risk of type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and mortality in adults. (…) Common NSS include acesulfame K, aspartame, advantame, cyclamates, neotame, saccharin, sucralose, stevia and stevia derivatives. (who.int 15.5.2023).)

- Studie viser hvordan menneskelige immunceller reagerer på ikke-næringsrike søtningsmidler. Diettdrikker inneholder ofte en blanding av ikke-næringsrike søtningsmidler som også kommer inn i blodet etter inntak. Som en ny pilotstudie viser er selv diettinntaksnivåer av sakkarin, acesulfam-K og cyklamat nok til å modulere kopieringshastigheten til forskjellige gener i hvite blodlegemer.

(Anm: By Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie. Study shows how human immune cells react to non-nutritive sweeteners. Diet drinks often contain a mix of non-nutritive sweeteners that also enter the bloodstream after consumption. As a new pilot study shows, even dietary intake levels of saccharin, acesulfame-K and cyclamate are enough to modulate the copy rate of various genes in white blood cells. "Our data suggest that this modulation sensitizes immune cells to certain immune stimuli," says Dietmar Krautwurst of the Leibniz Institute for Food Systems Biology at the Technical University of Munich. He adds, "Likewise, they also suggest that taste receptors may act as sweetener sensors of the cellular immune system." Non-nutritive sweeteners are sweeteners that have very high sweetening power but contribute little or nothing to energy intake. They play a major role not only in the U.S. but also in Germany—especially among people who love sweets but want to cut calories and sugar. (medicalxpress.com 16.5.2023).)

(Anm: Skurk T, Krämer T, Marcinek P, Malki A, Lang R, Dunkel A, Krautwurst T, Hofmann TF, Krautwurst D. Sweetener System Intervention Shifted Neutrophils from Homeostasis to Priming. Nutrients. 2023 Mar 2;15(5):1260.)

- Det finnes en veldig god grunn til å drikke sukkerfri brus. Verdens helseorganisasjon mener at sukkerfri brus kan være farlig. Det kommer an på hva man sammenligner med. (- Hverken te eller kaffe er veldig tilfredsstillende i solsteken eller til et måltid. Det er ofte en god idé å drikke brus. Særlig hvis den er sukkerfri.)

(Anm: Joacim Lund, kommentar. Det finnes en veldig god grunn til å drikke sukkerfri brus. Verdens helseorganisasjon mener at sukkerfri brus kan være farlig. Det kommer an på hva man sammenligner med. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler nå å ligge unna sukkerfri brus. (…) Verdens Helseorganisasjons uttalelser er selvsagt ikke helt uten poenger. Det er riktig at det er lurt å venne seg til et kosthold uten altfor mye søtt. Alle skjønner at det beste er å drikke vann. Men det er lov å kose seg, og hva skal man drikke da? Rent helsemessig finnes det få argumenter for å drikke alkohol. Én av ti voksne nordmenn drikker ikke alkohol i det hele tatt. Hverken te eller kaffe er veldig tilfredsstillende i solsteken eller til et måltid. Det er ofte en god idé å drikke brus. Særlig hvis den er sukkerfri. (aftenposten.no 26.5.2023).)

- Tarmmikrobiometoksisitet: Kobler miljøet og tarmmikrobiomassosierte sykdommer. (- 6. For å oppsummere, eksponering for xenobiotika som antibiotika, tungmetaller og kunstige søtningsmidler induserer tarmmikrobiomtoksisitet.

(Anm: Tu P, et al. Gut Microbiome Toxicity: Connecting the Environment and Gut Microbiome-Associated Diseases. (…) 6. Conclusions To summarize, exposure to xenobiotics such as antibiotics, heavy metals, and artificial sweeteners induces gut microbiome toxicity. Compositional alterations and functional changes occur along with this process in the gut microbiome, which can serve as potential biomarkers of gut microbiome toxicity. These chemical-induced perturbations lead to human diseases via several mechanisms including changes in the metabolite profiles, diversity loss, and altered energy metabolism (Figure 2). Toxics. 2020 Mar 12;8(1):19.)

- Da familien kuttet i lettbrus og annen mat med mye tilsetningsstoffer, forsvant mageproblemene. Nå vekker ny studie oppsikt. – Denne studien viser tydelig at kunstige søtstoffer har potensial til å endre tarmfloraen, mener ernæringsbiolog Marit Kolby. Men ernæringsekspert Erik Arnesen er skeptisk.

(Anm: Da familien kuttet i lettbrus og annen mat med mye tilsetningsstoffer, forsvant mageproblemene. Nå vekker ny studie oppsikt. – Denne studien viser tydelig at kunstige søtstoffer har potensial til å endre tarmfloraen, mener ernæringsbiolog Marit Kolby. Men ernæringsekspert Erik Arnesen er skeptisk. (…) Dette er kunstig søtning Tilsetningsstoffer er stoffer som tilsettes matvarene under produksjon, for å eksempelvis øke matvarenes holdbarhet, bedre konsistensen eller gi ønsket smak eller farge. (…) Fire stoffer endret tarmen Men Jotham Suez, førsteamanuensis ved Johns Hopkins University, mener det er grunn til å være skeptisk til kunstig søtning. Han står bak en ny stor studie ved Weizmann Institute of Science, som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Cell. I studien (se mer i fakta) ble deltakerne delt i seks grupper. I fire av gruppene skulle man innta enten aspartam, sakkarin, sukralose eller stevia hver dag i to uker. Dosen de fikk, var lavere enn det amerikanske helsemyndigheter anbefaler som daglig inntak. Resultatet var klart: – Alle disse fire søtningsmidlene endret tarmen. Sakkarin og sukralose hemmet i tillegg glukosetoleransen, som vi vet kan føre til vektøkning og diabetes type 2, sier Suez. Av disse fire stoffene regnes ikke stevia som et kunstig søtningsstoff. (…) – Biologiske effekter Ernæringsbiolog Marit Kolby har lenge vært skeptisk til kunstig søtning. Suez’ forskning har gjort henne sikrere i sin sak. (aftenposten.no 25.11.2022).)

(Anm: Suez J, Cohen Y, Valdés-Mas R, Mor U, Dori-Bachash M, Federici S, Zmora N, Leshem A, Heinemann M, Linevsky R, Zur M, Ben-Zeev Brik R, Bukimer A, Eliyahu-Miller S, Metz A, Fischbein R, Sharov O, Malitsky S, Itkin M, Stettner N, Harmelin A, Shapiro H, Stein-Thoeringer CK, Segal E, Elinav E. Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell. 2022 Sep 1;185(18):3307-3328.e19.)

- Ny studie om kunstige søtningsstoffer: Slik påvirkes tarm og blodsukker. Er søtningsstoffene skadelige? En ny studie har avdekket forstyrrelser i bakteriefloraen og i reguleringen av blodsukkeret.

(Anm: Ny studie om kunstige søtningsstoffer: Slik påvirkes tarm og blodsukker. Er søtningsstoffene skadelige? En ny studie har avdekket forstyrrelser i bakteriefloraen og i reguleringen av blodsukkeret. Dette er hva eksperter sier om funnene. (…) Fikk dårligere blodsukkerregulering I en studie som er publisert i tidsskriftet Cell, ønsket forskere fra Weizmann Institute of Science å kaste nytt lys over hvilke effekter de kunstige søtningsstoffene kan ha, og mer spesifikt hvorvidt de kan føre til endringer i tarmfloraen eller i blodsukkerreguleringen. Studien har også blitt omtalt hos Forskning.no. (vg.no 30.11.2022).)

(Anm: Suez J, et al. Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell. 2022 Sep 1;185(18):3307-3328.e19.)

- Søtstoffer påvirket tarm­bakteriene og blod­sukkeret. (- Mus ble som menneskene.) (- Forskerne valgte ut deltagerne som hadde størst endringer og de som hadde minst. Så transplanterte de prøver av tarmfloraen deres over til tarmen til bakteriefrie mus.) (- Resultatene viste at musene utviklet en blodsukkerregulering som lignet veldig på donorens.)

(Anm: Søtstoffer påvirket tarm­bakteriene og blod­sukkeret. Kalorifrie søtningsmidler har større virkning på kroppen enn tidligere antatt, ifølge en ny studie. Men effekten er svært individuell. I løpet av de siste tiårene har bruken av alternative søtningsmidler eksplodert. Stoffer som aspartam, sukralose og stevia har få eller ingen kalorier, og blir nå brukt i en rekke produkter, som brus, saft, yoghurt, syltetøy og desserter. Det har lenge vært antatt at disse stoffene ikke har noen virkning i kroppen. (…) Ga endringer i blodsukkerregulering Resultatene viste at hvert av søtstoffene førte til karakteristiske forandringer i sammensetningen av bakterier i tarmen og i profilen av bakterieproduserte stoffer i blodet. – Les også: Lettbrus kan gi flere antibiotika-resistente bakterier i tarmen Men sakkarin og sukralose skilte seg ut. Disse stoffene var også koblet til forandringer i reguleringen av blodsukker. Noen av deltagerne som spiste disse stoffene fikk dårligere regulering av blodsukker. Dette var tett koblet til hvor store endringer de hadde i tarmfloraen. Andre deltagere opplevde derimot lite forandring i tarmfloraen og liten innvirkning på blodsukkerreguleringen.(...) Mus ble som menneskene Dette antyder at forandringen i tarmfloraen virkelig kan bestemme hvilken virkning søtstoffene har på kroppen. (...) Forskerne valgte ut deltagerne som hadde størst endringer og de som hadde minst. Så transplanterte de prøver av tarmfloraen deres over til tarmen til bakteriefrie mus. Resultatene viste at musene utviklet en blodsukkerregulering som lignet veldig på donorens. Dette viser at kalorifrie søtstoffer kan ha en virkning på kroppen, igjennom endringer i tarmfloraen, mener forskerne. (forskning.no 25.8.2022).)

(Anm: Suez J, et al. Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell. 2022 Sep 1;185(18):3307-3328.e19.)

- Studie finner at å redusere inntaket av enkle sukkerarter forbedrer gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS/GERD/refluks/sure oppstøt/halsbrann etc.). (- "Min intensjon er at funnene i studien i klinisk praksis rutinemessig formidles til pasienter med refluks (GØRS/GERD), sier Silver.)

(Anm: Study finds that reducing intake of simple sugars improves GERD. A reduction in dietary carbohydrates improved both symptoms and objective measurements of gastroesophageal reflux disease (GERD) in a randomized controlled trial. A team of Vanderbilt researchers recently reported in the American Journal of Gastroenterology that reduced consumption of simple sugars improved esophageal acid pH, the number of reflux episodes, and the hallmark symptoms of GERD: heartburn and regurgitation. "The findings support a recommendation for patients suffering from GERD to reduce their simple sugar intake," said Heidi Silver, RD, MS, Ph.D., research professor of Medicine in the Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and senior author of the study. "My intention is that the study findings will inform routine clinical practice for patients with GERD," Silver said. (medicalxpress.com 14.10.2022).)

(Anm: Gu C, Olszewski T, King KL, Vaezi MF, Niswender KD, Silver HJ. The Effects of Modifying Amount and Type of Dietary Carbohydrate on Esophageal Acid Exposure Time and Esophageal Reflux Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2022 Oct 1;117(10):1655-1667.)

- Gastroøsofageal refluks er lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Dette dreier seg vanligvis om en sur væske der eventuelle fødemidler er blandet med saltsyre og andre sekreter fra magesekken. (- OGSÅ KJENT SOM gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks.)

(Anm: Gastroøsofageal refluks er lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Dette dreier seg vanligvis om en sur væske der eventuelle fødemidler er blandet med saltsyre og andre sekreter fra magesekken. Magesekkens slimhinne er konstruert for å tåle denne påkjenningen, men det er ikke spiserøret. (…) OGSÅ KJENT SOM gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks. Kilde: Store norske leksikon.)

- Problematiske protonpumpehemmere. Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. (- Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem.) (- Dersom behandlingen med protonpumpehemmere da bråseponeres, vil magesyreproduksjonen stige til høyere nivåer enn før behandlingen startet (3).)

(Anm: Problematiske protonpumpehemmere. Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Antallet brukere av protonpumpehemmere har økt kontinuerlig så lenge data fra Reseptregisteret har vært tilgjengelige, dvs. fra og med 2004 (figur 1) (1). I 2019 hentet mer enn 10 % av befolkningen minst én resept på protonpumpehemmere, og i aldersgruppen over 75 år mer enn 25 %. Kontinuerlig bruk er mest vanlig blant de eldste i befolkningen, som i gjennomsnitt får utlevert fire ganger mer protonpumpehemmere enn øvrige innbyggere. I tillegg kommer reseptfrie protonpumpehemmere og et populært kombinasjonspreparat med naproksen og esomeprazol (Vimovo). (…) Etter noen ukers bruk av protonpumpehemmere øker mageslimhinnens evne til syresekresjon betraktelig for å kompensere for unormalt høy pH i magesekken. Dersom behandlingen med protonpumpehemmere da bråseponeres, vil magesyreproduksjonen stige til høyere nivåer enn før behandlingen startet (3). Selv friske personer uten tidligere fordøyelsesbesvær vil utvikle symptomer fra magesekk og spiserør ved seponering av protonpumpehemmere etter langvarig bruk. Slike rebound-effekter kan feiltolkes, både av pasient og lege, som fortsatt behandlingsbehov (3). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 9. november 2020.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

- Lettbrus kan gi flere antibiotika-resistente bakterier i tarmen. (- En ny laboratorie-studie har funnet sammenheng mellom kunstig søtstoff og økning av antibiotika- resistente bakterier i tarmen.) (- Det er bekymringsfullt at søtstoffer ser ut til å påvirke tarmbakteriene og gi flere resistente bakterier, sier professor Hanne Ingmer ved Universitetet i København til Danmarks Radio.)

(Anm: Lettbrus kan gi flere antibiotika-resistente bakterier i tarmen. En ny laboratorie-studie har funnet sammenheng mellom kunstig søtstoff og økning av antibiotika- resistente bakterier i tarmen. Kunstige søtstoffer finnes i sukkerfri tyggegummi, yoghurt, godteri, iskrem og saft. Mest kunstige søtstoffer får vi i oss når vi drikker sukkerfri brus. Helseeffekten av kunstige søtningsstoffer har vært omdiskutert i mange år. Lettbrus minsker risikoen for å bli overvektig. Men enkelte søtstoffer er mistenkt for å ha en negativ effekt på bakteriene i tarmen. Tarmbakterier påvirkes av maten Nå viser en australsk studie en sammenheng mellom kunstige søtstoffer og resistente bakterier i tarmen, skriver Danmarks Radio. Resistente bakterier er motstandsdyktige mot noen former for antibiotika. Overraskende laboratoriefunn som bør anspore til videre forskning, mener antibiotikaforsker Dag Berild ved UiO. - Det er bekymringsfullt at søtstoffer ser ut til å påvirke tarmbakteriene og gi flere resistente bakterier, sier professor Hanne Ingmer ved Universitetet i København til Danmarks Radio. Hun forsker på resistente bakterier. Tarmbakterier blir påvirket av hva vi spiser og drikker. Noen matvarer - probiotika - gir flere gode bakterier i tarmen. Yoghurt er et eksempel, ifølge Store norske leksikon. Andre matvarer påvirker sammensetningen av bakterier i tarmen negativt. De nye funnene tyder på at kunstige søtstoffer påvirker tarmbakterier ugunstig.  (forskning.no 24.3.2021).)

(Anm: Yu Z, Wang Y, Lu J, Bond PL, Guo J. Nonnutritive sweeteners can promote the dissemination of antibiotic resistance through conjugative gene transfer. ISME J. 2021 Jul;15(7):2117-2130.

(Anm: Yu Z, Guo J. Non-caloric artificial sweeteners exhibit antimicrobial activity against bacteria and promote bacterial evolution of antibiotic tolerance. J Hazard Mater. 2022 Jul 5;433:128840.

- Å spise sent på kvelden er ikke en god idé. Dette eksperimentet avslører hvorfor.

(Anm: Eating Late at Night Is Not a Good Idea. This Experiment Reveals Why. (…) Time of eating is intrinsically linked to the circadian rhythm in humans, as we normally sleep when it's dark out and eat when it's daylight. When we eat late, this could challenge the natural circadian rhythm, causing disruptions to the body's hunger signals and the way it uses calories and stores fat. However, this link has only been shown in studies on animals thus far. Given the new study was only conducted on a limited number of participants and over a very short time frame, more research will be needed to further understand whether these changes are only temporary, and what affect long-term late night eating can have on these weight gain mechanisms. But we do know from other studies that people who tend to eat late in the evening also tend to gain weight more easily. Other large-scale studies looking at the relationship between disturbances in meal timing on energy balance (such as skipping breakfast, late night eating and shift work) have found these patterns of eating were linked to higher body weight and greater risk of metabolic disorders (such as high blood pressure or type 2 diabetes). This study adds to a growing body of evidence showing just how important meal timing can be when it comes to body weight. (sciencealert.com 14.10.2022).)

(Anm: Ruddick-Collins LC, Morgan PJ, Johnstone AM. Mealtime: A circadian disruptor and determinant of energy balance? J Neuroendocrinol. 2020 Jul;32(7):e12886.)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Prisen på smågodt sjokkerer: – Helt krise. TV 2 HJELPER DEG: Handlevogna på butikken er blitt 10,8 prosent dyrere det siste året, men ikke hvis du fyller den med smågodt. (- Hos lavpriskjedene Coop Extra, KIWI og Rema 1000 har prisen på smågodt vært konstant 12,40 per hekto siden 1. juni i fjor.)

(Anm: Prisen på smågodt sjokkerer: – Helt krise. TV 2 HJELPER DEG: Handlevogna på butikken er blitt 10,8 prosent dyrere det siste året, men ikke hvis du fyller den med smågodt. (…) I juli var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) «en historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer». På ett år har matvareprisene økt med 10,8 prosent. Men den godtesugne kan ta det helt med ro. Denne uken er smågodt på tilbud hos Coop Mega og koster bare 10 kr per hekto (16. august). Hos lavpriskjedene Coop Extra, KIWI og Rema 1000 har prisen på smågodt vært konstant 12,40 per hekto siden 1. juni i fjor. (tv2.no 20.8.2022).)

- Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg.

(Anm: Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg. - De sparer ikke på kruttet: «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet. Vi trenger hverken billigere godteri, snus eller alkohol, det vi trenger er modige og ansvarlige politikere som sikrer fremtidig helse hos dagens barn, unge og voksne.» - Her kan du lese hele oppropet og se hvem som har skrevet under. (aftenposten.no 17.12.2020).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Søde sager og skærmforbrug boomede under coronaen. (- Det viser den mest grundige undersøgelse af emnet fra DTU Fødevareinstituttet.)

(Anm: Søde sager og skærmforbrug boomede under coronaen. Det stod skidt til med danskernes kost og motion under coronanedlukningen. Det fastslår ny, stor undersøgelse. En eksplosion i skærmtiden foran tv og computer og ekstra mange søde sager og sodavand hældt lige ned i halsen. Sådan greb rigtigt mange danskere udfordringen an, da den historisk store nedlukning af samfundet på grund af corona ramte landet i foråret 2020. Det viser den mest grundige undersøgelse af emnet fra DTU Fødevareinstituttet. Voksne danskeres kost under nedlukningen indeholdt i snit 40 procent flere søde sager og markant flere søde drikke, end det er set i tidligere undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet. Samtidig brugte voksne danskere i perioden dagligt markant flere timer foran skærmen i fritiden. (jyllands-posten.dk 29.9.2021).)

- Norske forskere: Redd feil framstilling av sukker skaper frykt og skam.

(Anm: Norske forskere: Redd feil framstilling av sukker skaper frykt og skam. Ved å gjennomgå store mengder forskning på sukker, mener norske forskere at det søte karbohydratet i flere tilfeller omtales som noe mye verre enn det er. (…) For mye sukker er ikke bra for helsen vår. Det er det ingen tvil om. Men i løpet av de siste tiårene har det søte karbohydratet fått skylden for mye – kanskje vel mye: Den globale økningen i fedme har blant annet ført til at forskere har sammenlignet sukkerholdig mat med vanedannende stoffer som kokain og heroin. Enkelte tyr til ordet gift når de beskriver karbohydratet. Men er det egentlig dekning for å framstille sukker i slike ordelag? Nei, mener norske forskere. (nrk.no 18.11.2021).)

- Et budsjett som gjør oss usunne og sykere. (- Denne uken var forhandlingene om budsjett over, og Frp kunne innkassere en stor seier i et av sine viktigste krav: Billigere brus, godteri, snus og alkohol.)

(Anm: Mina Gerhardsen. generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Et budsjett som gjør oss usunne og sykere. Frp og regjeringens enighet om å kutte i avgifter på de mest helseskadelige varene er et alvorlig tilbakeslag for helsa vår. Det er ikke lett å velge sunt. Ofte frister alternativet mye mer. Men usunn mat og for mye alkohol dreper mange tusen nordmenn hvert eneste år. Titusener får dårligere liv. Avgifter som gjør det sunne billigere, og det usunne dyrere, er noe av det viktigste for å påvirke folk til sunne valg. Det hjelper oss til å gjøre litt smartere valg, hele tiden, hver dag. Denne uken var forhandlingene om budsjett over, og Frp kunne innkassere en stor seier i et av sine viktigste krav: Billigere brus, godteri, snus og alkohol. (agendamagasin.no 6.11.2020).)

- Dette handler vi «over grensa». (- 2 milliarder.) (- Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker.)

(Anm: Dette handler vi «over grensa». En ny pilotundersøkelse for grensehandel viser at nordmenn handlet for til sammen 2 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i september 2019. Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker. (ssb.no 8.1.2020).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Flere har disse skadene på tennene: – En stor tannhelseutfordring. (– Det betyr at man aldri kan få tilbake emaljen som er etset bort.)

(Anm: Flere har disse skadene på tennene: – En stor tannhelseutfordring. GOD MORGEN NORGE (TV 2): Syreskader er mye mer vanlig enn folk flest tror, ifølge tannlege Iselin Husby. Nå deler hun sine tips til hvordan man kan forebygge skadene. Hull i tennene er kjent for de fleste, men det finnes også andre måter en tann kan bli skadet på, som for eksempel ved syreskader. Syreskader har blitt en stor tannhelseutfordring de siste 20 årene. Både forskning og klinisk praksis rapporterer om urovekkende høy forekomst av syreskader blant barn og unge. God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby, forteller at den høye forekomsten av slike skader er alvorlig, ettersom de er irreversible. – Det betyr at man aldri kan få tilbake emaljen som er etset bort. (tv2.no 6.10.2021).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Advarer mot populær «brus»-trend. (- Tannlegenes advarsel er tydelig og klar: Blander du syrer inn i sukkerfrie drikker, kan det føre til at emaljen på tennene dine etser bort (erosjon).)  

(Anm: Advarer mot populær «brus»-trend. Den alternative brus-drikken kan etse vekk emaljen på tennene dine, advarer tannleger. BRUS: Tannleger advarer mot en populær alternativ brus-drikk bestående av balsamico og boblevann. Ifølge ny studie skader alle syreholdige drikker tannemaljen. En video som hevder at det å blande balsamicoeddik og boblevann vil gi deg en sunnere «brus» er sett av over 6,3 millioner på TikTok. Drikken blir kalt «Healthy Coke» og har fått litt av et fotfeste på plattformen. Nå har tannlegene i den amerikanske tannlegeforeningen American Dental Association gått ut med en advarsel til de som vil prøve, ifølge det vitenskapelige nettstedet Study Finds. - Større risiko Tannlegenes advarsel er tydelig og klar: Blander du syrer inn i sukkerfrie drikker, kan det føre til at emaljen på tennene dine etser bort (erosjon). (dagbladet.no 23.6.2022).)

- Bente var sukkeravhengig: − Jeg følte meg elendig.

(Anm: Bente var sukkeravhengig: − Jeg følte meg elendig. Bente Josefsen gikk ned 30 kilo, ble kvitt hodepinen og den kroniske trøttheten da hun tok kontrollen over sin avhengighet. Ifølge ekspertene kan man bli avhengig av sukker. Her er deres råd til å bli kvitt søtsuget. Kan man bli avhengig av sukker – på lik linje med alkohol og narkotika? Kan det ødelegge helse og relasjoner? Og kan det kureres? – Ja, mener Bente Josefsen som er klar på at sukkeravhengighet sitter i hjernens belønningssenter – på linje med andre avhengigheter. (vg.no 1.9.2021).)

- Sugar Daddy. Tidenes sukkerfest er det siste Norge trenger nå. (– Sukker er gift, sa Gro Harlem Brundtland for 30 år siden.)

(Anm: Sugar Daddy. Tidenes sukkerfest er det siste Norge trenger nå. – Sukker er gift, sa Gro Harlem Brundtland for 30 år siden. Siden den gangen har dokumentasjonen på sukkerets iboende faenskap, nedbrytende evne på kropp og sjel, samt nærmest landeplagende egenskaper blitt dokumentert grundigere enn Instagram-vennlige Lofoten-turer. Det finnes anerkjent forskning i de ledende vitenskapelige tidsskriftene om at jeg, naboen din og søskenbarnet ditt bør spise mindre sukker. Ikke mer. (…) Vi trenger ikke Sugar Daddies og kjøttdaddies. Vi trenger grønnsaks-daddies, fiske-daddies og frukt-daddies. Kall dem hva du vil, så lenge de pusher riktig. Og tenker helhetlig, stort, høyt og mer langsiktig enn til nærmeste stortingsvalg. (nrk.no 24.7.2021).)

- Hoksrud: – Jeg opplever at Gunhild Stordalen er litt tante Sofie. Over halvparten av Norges voksne befolkning regnes som overvektige. (- At Norge fjerner sukkeravgiften er direkte flaut, sier Gunhild Stordalen til NRK.) (– Det er de med minst utdannelse og minst ressurser som ender med å ta de dårligste valgene. Skal folk velge rett, må vi hjelpe dem, fortsetter Stordalen.)

(Anm: Hoksrud: – Jeg opplever at Gunhild Stordalen er litt tante Sofie. Over halvparten av Norges voksne befolkning regnes som overvektige. Gunhild Stordalen sier fjerningen av sukkeravgiften er direkte flaut. Bård Hoksrud «liker ikke pekefingeren» fra Stordalen. – Vi vet at pris er en viktig faktor for hva folk velger å putte i handlekurven. At Norge fjerner sukkeravgiften er direkte flaut, sier Gunhild Stordalen til NRK. Den tidligere legen jobber i dag som styreleder i EAT. Organisasjonen vil forandre det globale matsystemet og påvirkningen på planeten, gjennom samarbeid mellom vitenskap, politikk og næringsliv. Styrelederen mener politikerne nå gjør det lettere for folk å ta dårlige valg, fordi pris er en viktig faktor for hva vi velger å putte i handlekurven. (…) Lørdag møtte hun Fremskrittspartiets Bård Hoksrud til debatt i NRK. Der diskuterte de at Norge nå fjerner sukkeravgiften, etter at blant annet Hoksruds parti fikk det vedtatt i fjorårets budsjettforhandlinger. (nrk.no 24.7.2021).)

- Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg. (- De sparer ikke på kruttet: «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet.) (- Her kan du lese hele oppropet og se hvem som har skrevet under.)

(Anm: Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg. (…) De sparer ikke på kruttet: «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet. (…) Til og med forslaget om å utrede en ny sukkeravgift med et folkehelseformål, avvises av regjeringen. (…) Dette er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse og total handlingslammelse», sies det i oppropet. (…) Vi trenger hverken billigere godteri, snus eller alkohol, det vi trenger er modige og ansvarlige politikere som sikrer fremtidig helse hos dagens barn, unge og voksne.» - Her kan du lese hele oppropet og se hvem som har skrevet under. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Staten må ta mer ansvar for nordmenns fedme. (- I 2019 regnet Menon Economics ut at fedme alene koster samfunnet 68 milliarder kroner i året i sykdomsbyrde, tapt arbeidsinnsats og helsetjenestekostnader. Samfunnskostnadene knyttet til overvekt er mye større.)

(Anm: Joacim Lund, kommentator. Staten må ta mer ansvar for nordmenns fedme. Andelen nordmenn med overvekt eller fedme har økt i lang tid. I Vest-Europa er det bare Storbritannia, Irland og Spania som har høyere andel fedme i befolkningen enn Norge har. (…) Norge har et alvorlig vektproblem ... Globalt er andelen med fedme tredoblet siden 1975. Så det er ikke bare Norge som sliter. De små øynasjonene i Stillehavet har nå de aller tyngste problemene. Hakk i hæl kommer USA og en haug arabiske nasjoner. Internasjonalt er Norge sånn omtrent midt på treet. I Vest-Europa, derimot, ligger Norge svett an. Nå har bare Storbritannia, Irland og Spania høyere andel fedme i befolkningen. (…) Økende overvekt og fedme er også et kolossalt samfunnsproblem (aftenposten.no 13.1.2021).)

- Uaktuelt for regjeringen å utrede ny sukkeravgift. (- Knut-Inge Klepp i FHI er oppgitt over at regjeringens budsjettavtale med Frp hindrer regjeringen i å utrede «sunn» sukkeravgift.) (- Med dette svaret går den politiske ledelsen i departementet mot rådene fra et utvalg satt ned av regjeringen selv.)

(Anm: Uaktuelt for regjeringen å utrede ny sukkeravgift. Knut-Inge Klepp i FHI er oppgitt over at regjeringens budsjett­avtale med Frp hindrer regjeringen i å utrede «sunn» sukkeravgift. Helse- og omsorgsdepartementet sier nei til å utrede en ny helsebegrunnet sukkeravgift. Temaet er blitt aktuelt fordi dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer forsvinner fra nyttår. Avgiften fjernes etter at Frp fikk gjennomslag i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. Som Aftenposten har fortalt, ønsker rødgrønne helsepolitikere å få utredet en ny avgift som kan få ned sukkerforbruket. Det sier departementet nå nei til. (…) Går mot anbefaling fra utvalg Med dette svaret går den politiske ledelsen i departementet mot rådene fra et utvalg satt ned av regjeringen selv. (aftenposten.no 7.12.2020).)

- Kosthold med høy fruktose kan skade immunforsvaret. For store mengder sukkerfruktose, spesielt i produserte (fabrikkerte) søtningsmidler, kan utgjøre en trussel mot immunforsvaret.

(Anm: High fructose diets may harm the immune system. Excessively high amounts of the sugar fructose, particularly in manufactured sweeteners, may pose a threat to the immune system. A new study suggests that eating a diet high in the sugar fructose may cause the immune system to become inflamed. This process produces more reactive molecules, which are also associated with inflammation. Inflammation can damage cells and tissues and lead to disease. A new study suggests that a diet high in the sugar fructose may prevent the immune system from functioning properly. Fructose is a natural sugar that is present in fruits, honey, and certain vegetables, such as asparagus and squash. These types of fructose sugars can contribute to a healthy diet, as fruits and vegetables usually contain less sugar than processed, sugar-sweetened foods. (…) Even so, research has consistently shown links between consuming large quantities of HFCS and various conditions, such as obesity diabetes , and non-alcohol-related fatty liver disease . One problem with HFCS is that it is in numerous processed foods, including some that people might not expect, such as frozen pizza and salad dressing. How fructose affects the immune system 2019 study found that culturing human dendritic cells — which play a role in the immune system — in fructose led to an increase in inflammation. However, the researchers did not investigate the metabolic mechanism behind this occurrence. For the new study, which appears in the journal Nature Communications, researchers from Swansea University’s Medical School, the University of Bristol, and the Francis Crick Institute in London, all in the United Kingdom, examined how human and mouse cells responded to fructose exposure. Their work indicates that a diet high in fructose may impair the functioning of the immune system. (medicalnewstoday.com 27.2.2021).)

(Anm: High fructose induced metabolic changes enhance inflammation in human dendritic cells. Clin Exp Immunol. 2019 Aug; 197(2): 237–249.)

(Anm: Fructose reprogrammes glutamine-dependent oxidative metabolism to support LPS-induced inflammation. Nat Commun. 2021 Feb 22;12(1):1209.)

– Studien vår viser at et høyere inntak av brus er assosiert med en større dødsrisiko, uansett om brusen er sukkerholdig eller søtet med kunstige søtningsstoff, kommenterer Amy Mullee, førsteforfatter av studien og professor ved University College Dublin. (- Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine, har et svært omfattende kildegrunnlag. Den er basert på data hentet gjennom 16 år, hvor 451 743 personer fra ti europeiske land blant annet rapporterte om deres brusinntak.)

(Anm: Stor internasjonal studie: Hvor farlig er lettbrus egentlig? I en studie fra 2019 som baserer seg på brusinntaket til 451.000 europeere, deriblant nordmenn, avsløres det urovekkende funn om de som drikker mye lettbrus. Jo mer brus du drikker, enten det er vanlig sukkersøtet brus eller lettbrus, desto kortere lever du sammenlignet med dem som ikke drikker brus, antyder fersk europeisk forskning. – Studien vår viser at et høyere inntak av brus er assosiert med en større dødsrisiko, uansett om brusen er sukkerholdig eller søtet med kunstige søtningsstoff, kommenterer Amy Mullee, førsteforfatter av studien og professor ved University College Dublin. I studien kommer det frem at de som drakk to glass brus eller mer hver dag (både sukkerholdig og lettbrus), hadde 17 prosent høyere risiko for død etter 16 år, i forhold til de som drakk mindre enn et glass brus i måneden. Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine, har et svært omfattende kildegrunnlag. Den er basert på data hentet gjennom 16 år, hvor 451 743 personer fra ti europeiske land blant annet rapporterte om deres brusinntak. – Bekrefter det vi har trodd – Studien bekrefter det vi tidligere har trodd, altså at brusdrikkere lever kortere enn andre. Men det som overrasker er at det er flest dødsfall blant dem som drikker lettbrus, sier lege og spesialist i indremedisin og kardiologi, Wasim Zahid. Han har lest studien. (vg.no 3.10.2020).)

(Anm: Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. Conclusions and relevance: This study found that consumption of total, sugar-sweetened, and artificially sweetened soft drinks was positively associated with all-cause deaths in this large European cohort; the results are supportive of public health campaigns aimed at limiting the consumption of soft drinks. JAMA Intern Med. 2019 Sep 3;e192478.)

- Lettbrus-studie vekker oppsikt. Brus med sukker, lettbrus eller vann. Hva er sunnest - og hva er best for å gå ned i vekt? Resultatet er oppsiktsvekkende. Er sukkerfri brus sunt eller ikke?

(Anm: Lettbrus-studie vekker oppsikt. Brus med sukker, lettbrus eller vann. Hva er sunnest - og hva er best for å gå ned i vekt? Resultatet er oppsiktsvekkende. Er sukkerfri brus sunt eller ikke? Dette er ofte debattert og diskutert, og meningene virker å være mange og delte. Men at sukkerfri brus er populært i Norge, er det ingen tvil om. Ifølge Hege Ramseng i Bryggeri- og Drikkevareforeningen er omtrent 67 prosent av brusen som selges her til lands sukkerfri. (...) Ny studie om lettbrus Studien, som er publisert i tidsskriftet Jama Network, tar for seg hva som skjer når kunstig søtning erstatter vanlig brus, når vann erstatter brus - og når kunstig søtning erstatter vann. Konklusjonen er klar: Å erstatte sukkerholdig brus med sukkerfri brus kan gjøre at du går ned i vekt. Akkurat det er ikke spesielt overraskende, mener Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitetet i Oslo, og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. - Dette er godt kjent fra før, og kvaliteten er god på denne systematiske oversiktsartikkelen som inkluderer kjente randomiserte og kontrollerte studier i analysen, sier han. (...) - Svakhet i studien Trine Husøy er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og ekspert i Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Hun røper at det i EU pågår nye vurderinger om søtstoffene er trygge, hvor nye studier vil bli inkludert. - McGlynn-studien har oppsummert kliniske studier på en systematisk måte, og har derfor brukt de beste metodene for å gjøre denne oppsummeringen. Studien viser at overgang fra sukkerholdig drikke til drikke med søtstoffer kan redusere vekt, BMI og kroppsfett. Bevisene som dette bygger på, er derimot moderate til lave, sier hun. (dagbladet.no 30.4.2022).)

- Brus og saft: - Betydelig økt kreftrisiko. Slukker du tørsten med sukkerholdig drikke i sommervarmen? Da bør du ifølge en ny studie tenke deg om en ekstra gang. (- 78 prosent høyere risiko.)

(Anm: Brus og saft: - Betydelig økt kreftrisiko. Slukker du tørsten med sukkerholdig drikke i sommervarmen? Da bør du ifølge en ny studie tenke deg om en ekstra gang. Ifølge ny forskning presentert på årsmøtet til American Society for Nutrition, skal det å drikke minst én sukkerholdig drikke om dagen være knyttet til betydelig høyere risiko for leverkreft. Forskere fra fakultetet Harvard T. H. Chan School of Public Health ved Harvard University, samt andre institusjoner, har sett på data fra 90 504 kvinner mellom 50 og 79 år, som alle er ferdige med overgangsalderen, skriver Business Insider. De ønsket å finne ut om det var et mønster mellom inntak av sukkerholdige drikker og risiko for leverkreft. (…) 78 prosent høyere risiko Studien viste at kvinnene som drakk én eller flere sukkerholdige drikker om dagen hadde 78 prosent høyere risiko for leverkreft, sammenliknet med de som drakk færre enn tre i måneden. (dagbladet.no 18.6.2022).)

- Sukkerholdige drikker kan doble risikoen for tarmkreft hos kvinner under 50 år.

(Anm: Sugary drinks may double bowel cancer risk in women under 50. Sugary drinks may double bowel cancer risk in women under 50. In adult women, drinking two or more sugar-sweetened beverages (SSBs) per day was associated with a doubling in the risk of developing early onset colorectal cancer (EO-CRC) in this study. - Replacing adult intake of SSBs with artificially sweetened beverages, coffee, reduced-fat milk, or whole milk may be associated with a lower risk of developing EO-CRC. - Each daily SSB serving that people consume between the ages of 13 and 18 years may increase their risk of developing EO-CRC by 32%. Colorectal cancer is the second most common cause of cancer-related death in the United States. The incidence of EO-CRC, which refers to when people under 50 years of age develop the condition, has increased markedly in several wealthy countries. One 2020 article in CA: A Cancer Journal for Clinicians suggested that over the course of the year, about 150,000 U.S. individuals would receive a diagnosis of colorectal cancer and about 53,200 would die as a result. (medicalnewstoday.com 9.5.2021).)

- Derfor er ekspertene uenige om lettbrus kan føre til fedme. Det er økende bevis for at mors lettbrusdrikking påvirker barnet, ifølge forskere. Helseekspertene fortsetter å krangle om lettbrus gjør oss tjukkere eller tynnere. (- Jo mer lettbrus man drikker, jo større sannsynlighet for fedme.)

(Anm: Derfor er ekspertene uenige om lettbrus kan føre til fedme. Det er økende bevis for at mors lettbrusdrikking påvirker barnet, ifølge forskere. Helseekspertene fortsetter å krangle om lettbrus gjør oss tjukkere eller tynnere. Om lettbrus kan forårsake fedme eller ikke, har vært debattert friskt de siste ukene. Både NettavisenAftenpostenVGABC Nyheter og nå sist Dagbladet har omtalt diskusjonen i tillegg til lokale aviser. Framtredende norske helseeksperter har én etter én kritisert lege og helsebok-forfatter Øyvind Torp etter at han serverte Ronny Brede Aase en advarsel om at lettbrus kan føre til fedme. Kritikken kom etter tredje episode av dokumentarserien «Eit feitt liv». Det er ingenting som tilsier at sukkerfri brus skal være farlig, ut ifra det vi vet i dag. ELI ANNE MYRVOLL BLOMKVIST, KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG TIL VG Men nå får Torp støtte for sin skepsis mot sukkerfri brus. – Jeg tror at mange mener at lettbrus er uproblematisk, fordi de er lært opp til å tenke på mat og drikke som kalorier og næringsstoffer. Ingen kalorier, intet problem, sier ernæringsbiolog Marit Kolby Zinöcker. Høna eller egget Flere store studier, viser en klar sammenheng mellom fedme og lettbrus. Men de norske ernæringsekspertene tolker ikke det til at lettbrusdrikkingen forårsaker fedme. Snarere tvert imot. Folk med overvekt drikker nok mer lettbrus nettopp fordi de sliter med fedme TINE SUNDFØR, KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG, TIL DAGBLADET – Dette med at de overvektige skifter til lettbrus, det vi kaller revers kausalitet, blir ofte trukket frem av de som anbefaler lettbrus, sier Zinöcker. Men også studier som prøver å sjekke for om det er en direkte årsak, finner fortsatt skadelig effekter av lettbrus. Jo mer lettbrus man drikker, jo større sannsynlighet for fedme. Barn av mødre som drakk kunstig søtet drikke hver dag, hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å bli overvektige som ettåringer uavhengig av morens BMI, kaloriinntak eller andre kjente faktorer som kan gi fedme. De siste årene har det kommet mange dyreforsøk som viser at mus og rotter får endringer i tarmen og blir tjukkere etter ha fått aspartam og acesulfam K, søtningsmidler i lettbrus og lettsaft. (nrk.no 19.5.2021).)

- Det norske brusmysteriet. Et eventyr, sier noen. En tragedie, sier andre. Velkommen til verdens villeste lettbrusland. (- I fjor drakk vi nordmenn i snitt 142 halvlitere hver med kunstig søtbrygg, ifølge Bryggeriforeningen.)

(Anm: Det norske brusmysteriet. Et eventyr, sier noen. En tragedie, sier andre. Velkommen til verdens villeste lettbrusland. Klokka 06.30: Beate Ellingsen åpner øynene – og tørster umiddelbart etter brus. Eiendomsmegleren fra Bærum går rett ned på kjøkkenet og styrter et glass Pepsi Max. Hun fyller på igjen og går ut på badet. Rett før tannpussen, en stor slurk Pepsi Max. Rett etterpå, enda en slurk. Aaah, morgenstund har sort i munn! – Jeg er helt avhengig. Jeg er så avhengig at du ikke tror! sier hun og ler så det gjaller i dusjkabinettet. Aspartam Nation Beate Ellingsen er ikke alene. Tvert imot er hun del av et annerledessamfunn, en alternativ brusvirkelighet som skiller seg fra alt annet. Denne korka gjengen kalles det norske folk. I fjor drakk vi nordmenn i snitt 142 halvlitere hver med kunstig søtbrygg, ifølge Bryggeriforeningen. – Det er helt eksepsjonelt. Ingen andre land er i nærheten, sier Hege Ramseng i Bryggeriforeningen. (…) En jurist fra hovedstaden, også hun for flau til å stå fram med navn, bruker 20.000 kroner i året på lettbrus. Én gang fylte hun skapet på jobben med så mye tomflasker at det ramla ut foran sjefen hennes. Skammen, åh, skammen! (nrk.no 12.6.2022).)

- Koronakos: Flere spiser usunt. En av fire under 30 år oppgir at de spiser mer usunt under koronapandemien.

(Anm: Koronakos: Flere spiser usunt. En av fire under 30 år oppgir at de spiser mer usunt under koronapandemien. Usikkerheten gjør at vi søker etter kos og hygge, mener forsker. 15 prosent av oss spiser mer usunt, ifølge spørreundersøkelsen Kantar har utført for NRK. Men av dem som er under 30 år, svarer hele 25 prosent at de spiser mer usunt. For gruppa 30-44 år, er tallet 20 prosent. Dette stemmer godt overens med resultatene fra andre undersøkelser, både fra Norge og andre land, ifølge seniorforsker ved OsloMet, Annechen Bahr Bugge. (nrk.no 2.1.2021).)

- Sukkerslag mellom brusgiganter: Coca-Cola kritisk til lettbrus-fordelene.

(Anm: Sukkerslag mellom brusgiganter: Coca-Cola kritisk til lettbrus-fordelene. Budsjettforslaget om avgiftslettelser på sukkerfri brus splitter de to brusgigantene Ringnes og Coca-Cola. Frp åpner for avgiftskutt også på øl og snus. Sukkerfri brus som Pepsi Max har de siste årene tatt markedsandeler og kan nå få avgiftslettelser. (dn.no 7.10.2020).)

- Tannlegen avslører: Dette visste du ikke om sukkerfrie drops og pastiller. Det er ikke bare sukkerholdige produkter som Coca-Cola og sjokolade som kan gi deg hull i tennene! (- Det er for så vidt riktig at alle disse kategoriene kan gi skade på tennene, og kan forårsake både syreskader og karies. Det mange derimot glemmer er at det er ikke kun snacks og drikke med høyt sukkerinnhold som kan gi skader på tennene, også et høyt bruk sukkerfrie pastiller kan gi varige mén.)

(Anm: Tannlegen avslører: Dette visste du ikke om sukkerfrie drops og pastiller. Det er ikke bare sukkerholdige produkter som Coca-Cola og sjokolade som kan gi deg hull i tennene! (…) Det er for så vidt riktig at alle disse kategoriene kan gi skade på tennene, og kan forårsake både syreskader og karies. Det mange derimot glemmer er at det er ikke kun snacks og drikke med høyt sukkerinnhold som kan gi skader på tennene, også et høyt bruk sukkerfrie pastiller kan gi varige mén. Ifølge tannlege Iselin Elise Husby er nemlig dentale erosjoner (syreskader) en veldig utbredt konsekvens av sukkerfri brus og sukkerfrie pastiller blant unge. (…) Lager syre - Når man sammenligner sukkerholdige produkter med sukkerfrie, er det helt klart at de som inneholder sukker kommer dårligst ut med tanke på risikoen for karies. Men den kunnskapen er allerede godt etablert i samfunnet. Det er ikke like mange som vet at sukkerfrie drops også kan være skadelig, sier Husby til KK. (kk.no 30.1.2021).)

- Effektiv metode mot syreskadde tenner. Har du syreskade på tennene, anbefaler tannlegene to tydelige alternativer.

(Anm: Effektiv metode mot syreskadde tenner. Har du syreskade på tennene, anbefaler tannlegene to tydelige alternativer. Det er to hovedårsaker til at drikke kan skade tennene våre. Det ene skyldes at mange drikkevarer inneholder sukker. I motsetning til det mange tror, er det ikke sukkeret i seg selv som skader tennene, men bakteriene i vår egen munn. - Sukkeret fungerer som mat for bakteriene, og bakterienes avfallsstoffer fører til hull i tennene, eller karies som det heter på fagspråket, forklarer Kjetil Kaland, tannlege og fagsjef for Colosseum Norge. (…) Akkurat hvor skadelig drikken er for emaljen, avhenger naturlig nok av mengden, men også hvor lavt ph-nivået er. Tannlege Anne Myrlund Vollstad, forklarer at vann har en ph på rundt sju, og at inntak av drikke med ph under 4,5 bidrar til å etse vekk emaljen. - Hver gang du drikker syreholdige drikker utsettes tennene for syreangrep. Syre med lav ph gjør emaljen tynnere og tynnere, og når den først har forsvunnet, kommer den aldri tilbake, sier hun. (…) Slik beskytter du tennene - Kutt ned på drikkevarer med mye sukker og syre. - Unngå å smådrikking fra syreholdige drikker gjennom hele dagen, og bruk gjerne sugerør. - Drikk et glass vann eller ta en tyggis etterpå. - Oppretthold god tannhygiene med tann og mellomromsbørste. - Unngå overdreven børsting av tennene, og bruk en myk kost. - Vent en halvtime med å børste tennene etter du har drukket syreholdige drikker. - Ta fluor. Kilde: Tannlegene Kjetil Kaland og Anne Myrlund Vollstad. (dagbladet.no 19.5.2020).)

- Hvordan kosthold kan føre til søvnløshet. Søvnløshet kan ha en alvorlig innvirkning på en persons helse og velvære. (- Gangwisch og kolleger fant en kobling mellom en høyere risiko for søvnløshet og et kosthold rikt på raffinerte karbohydrater. Dette inkluderer mat med tilsatt sukker, brus, hvit ris og hvitt brød.)

(Anm: How diet may lead to insomnia. Insomnia can have a serious impact on a person's health and well-being. Now, a study of females aged 50 and over has found that some parts of the diet most likely contribute to this sleep disorder. The research team reports these findings in a study paper that now appears in The American Journal of Clinical NutritionTrusted Source. "Insomnia is often treated with cognitive behavioral therapy or medications, but these can be expensive or carry side effects," explains senior study author James Gangwisch, Ph.D. But, he adds, "[b]y identifying other factors that lead to insomnia, we may find straightforward and low cost interventions with fewer potential side effects." (…) To understand whether or not there really is a link between dietary choices and the risk of insomnia, the investigators looked for any associations between different diets and sleep disruptions. Gangwisch and colleagues found a link between a higher risk of insomnia and a diet rich in refined carbohydrates. This includes foods with added sugars, soda, white rice, and white bread. The researchers caution that it was unclear from their analysis whether the consumption of refined carbohydrates led to insomnia, or that people who experienced insomnia were more likely to consume refined carbs, especially sugary foods. However, they do note that there is a possible underlying mechanism that might explain added sugars causing sleep disruptions. "When blood sugar is raised quickly, your body reacts by releasing insulin, and the resulting drop in blood sugar can lead to the release of hormones such as adrenaline and cortisol, which can interfere with sleep," Gangwisch explains. (medicalnewstoday.com 13.12.2019).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

- Mendelian randomisering for ernæringspsykiatri.

(Anm: Mendelian randomisation for nutritional psychiatry. Lancet Psychiatry 2019 (Published:November 20, 2019).)

- International Society for Nutritional Psychiatry Research consensus Position statement: ernæringsmedisin i moderne psykiatri. (…) Oppsummert bør ernæring og ernæringsmidler nå betraktes som mainstream-elementer i psykiatrisk praksis, med forskning, utdanning, politikk og helsefremmende arbeid som gjenspeiler dette nye paradigmet.

(Anm: References 1.Sarris J Logan AC Akbaraly TN et al. International Society for Nutritional Psychiatry Research consensus position statement: nutritional medicine in modern psychiatry. (…) In summary, nutrition and nutraceuticals should now be considered as mainstream elements of psychiatric practice, with research, education, policy, and health promotion reflecting this new paradigm. World Psychiatry. 2015; 14: 370-371.)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Enkelte matvarer er tettere knyttet til depresjon hos voksne. (- Det viktigste kliniske poenget: Deprimerte individer ser ut til å konsumere mer søtsaker og raffinert sukker, og færre belgfrukter, frukt og grønnsaker enn kontrollere som ikke var deprimerte.)

(Anm: Certain Foods More Closely Linked to Adult Depression. Key clinical point: Depressed individuals appear to consume more sweets and refined sugars, and fewer legumes, fruits, and vegetables than controls who were not depressed. Major finding: Adults with depression were more than twice as likely to consume no legumes (adjusted odds ratio, 2.60) and to consume few fruits and vegetables (aOR, 2.69) as those who were not depressed, and almost twice as likely to have a high consumption of sweet foods and refined sugars (aOR, 1.91). No significant differences were noted in chocolate consumption between the groups. Study details: The findings are based on results of a retrospective study of the diets of 76 adults with depression based on the Beck Depression Inventory questionnaire, and 56 adults without depressive symptoms. Disclosures: The researchers had no financial conflicts. (mdedge.com November 21, 2019).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Mer data bekrefter koblinger mellom depresjon, inflammatoriske markører.

(Anm: More Data Confirm Links Between Depression, Inflammatory Markers. Key clinical point: Measurements of hedonic well-being and eudemonic well-being are associated with lower white blood cell (WBC) counts in older adults; eudemonic well-being also is associated with lower levels of fibrinogen and C-reactive protein (CRP). Major finding: Eudemonic well-being is associated with lower WBC, CRP, and fibrinogen, particularly in older men. Study details: The data come from a study of 8,780 adults aged 50 years and older who were enrolled in the English Longitudinal Study of Ageing. Disclosures: The researchers disclosed no financial conflicts. Daisy Fancourt, PhD, is supported in part by the Wellcome Trust. (mdedge.co November 21, 2019).)

- Bruk av nettverksanalyser for å undersøke linker mellom individuelle depressive symptomer, inflammatoriske markører og kovariater.

(Anm: Using network analysis to examine links between individual depressive symptoms, inflammatory markers, and covariates. (…) Abstract Background: Studies investigating the link between depressive symptoms and inflammation have yielded inconsistent results, which may be due to two factors. First, studies differed regarding the specific inflammatory markers studied and covariates accounted for. Second, specific depressive symptoms may be differentially related to inflammation. We address both challenges using network psychometrics. Conclusions: We found evidence for differential relations between markers, depressive symptoms, and covariates. Associations between symptoms and markers were attenuated after covariate adjustment; BMI and sex consistently showed strong relations with inflammatory markers. Psychol Med, 1-9 2019 Oct 28.)

(Anm: Similar to an independent variable, a covariate is complementary to the dependent, or response, variable. A variable is a covariate if it is related to the dependent variable. (methods.sagepub).)

- Ny studie: Overdrevent sukkerforbruk gir rotter dårligere hjernekapasitet. (- Nå har amerikanske forskere funnet en sammenheng mellom bakterier i tarmen, overdrevent inntak av sukker og svekket hukommelse i unge rotter.) (- Ifølge studien kan endringer i aktuelle bakterier i tarmen føre til endret nevrokognitiv utvikling.)

(Anm: Ny studie: Overdrevent sukkerforbruk gir rotter dårligere hjernekapasitet. Forskere testet sukkerdiett på unge rotter – ett område i hjernen ble spesielt negativt påvirket. (…) Det er lett å hive innpå, selv om vi vet at sukker og fett ikke er det beste for kroppen vår. Kosthold er en viktig kilde til mangfold i tarmfloraen vår. Floraen består av ulike bakterier, sopp og mikroorganismer. Nå har amerikanske forskere funnet en sammenheng mellom bakterier i tarmen, overdrevent inntak av sukker og svekket hukommelse i unge rotter. – Det er allmennkunnskap at et sunt og variert kosthold har betydning både for fysiske og kognitive ferdigheter. Mye sukker er ikke bra, sier Knut Hestad. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og ansatt ved Sykehuset Innlandet. Ifølge studien kan endringer i aktuelle bakterier i tarmen føre til endret nevrokognitiv utvikling. (nrk.no 18.8.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Utfordrende å snakke med barn om overvekt. (- 27 prosent av norske barn er overvektige.)

(Anm: Utfordrende å snakke med barn om overvekt. (- 27 prosent av norske barn er overvektige. (…)  Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef. (…) Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten. (…) Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn. (nrk.no 16.10.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

– Hvad er kulhydrat? Er kulhydrat det samme som sukker? Er der kalorier i kulhydrat? (- Hvad er 'tomme kalorier'? Måske du har hørt udtrykket 'tomme kalorier'?)

(Anm: Hvad er kulhydrat? Er kulhydrat det samme som sukker? Er der kalorier i kulhydrat? Hvor meget ved du om kulhydrat? Er kulhydrat det samme som sukker? Er der kalorier i kulhydrat? Hvor meget ved du om kulhydrat? Kulhydrat findes i maden, især i pasta, ris, kartofler og brød, men også i frugt og grønt. Ligesom med fedt og protein, kan kroppen forbrænde kulhydrat og derved frigive energi, så vi kan bevæge os og har energi til de mange processer, der foregår i kroppen. Kulhydrat skal ikke forveksles med kalorier. Kalorier er et mål for energi, og vi kan få kalorier fra både kulhydrat, protein og fedt - og desuden fra alkohol. Et gram kulhydrat indeholder ligeså mange kalorier som et gram protein, hvorimod et gram fedt indeholder cirka dobbelt så mange. Flere forskellige slags Kulhydrat består af sukkermolekyler, som er sat sammen på forskellige måder. Overordnet kan kulhydrat inddeles i tre grupper: - Stivelse, f.eks. kartofler og pasta. - Forskellige slags sukkerarter, f.eks. almindeligt hvidt sukker og frugtsukker. - Kostfibre, som vi ikke kan fordøje, men som har flere gavnlige virkninger i kroppen. (…) Hvad er 'tomme kalorier'? Måske du har hørt udtrykket 'tomme kalorier'? Det dækker over mad og drikkevarer, som kun giver kalorier uden også at give nogle af kostens andre næringsstoffer såsom fibre, vitaminer og mineraler. Det gælder blandt andet sukkerholdige mad- og drikkevarer som for eksempel slik, kage og sodavand. (netdoktor.dk 25.9.2019).)

- Sukkerforbruket stuper i Norge. Nordmenn har klart å redusere sukkerforbruket så mye at vi allerede har nådd målet for 2021. (– Ennå er vi ikke helt nede på anbefalingen, men vi har faktisk allerede nådd målet for sukkerreduksjon i Handlingsplanen for bedre kosthold for 2021, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging hos Helsedirektoratet.)

(Anm: Sukkerforbruket stuper i Norge. Nordmenn har klart å redusere sukkerforbruket så mye at vi allerede har nådd målet for 2021. På atten år har hver nordmann redusert bruken av sukker med 19 kilo i året. Helsemyndighetene er godt fornøyd med at sukkerforbruket er på et historisk lavt nivå. Dagens presentasjon av kostholdsutviklingen er et barometer på hvordan det står til med oss nordmenn ved å se på hva vi spiser. – Ennå er vi ikke helt nede på anbefalingen, men vi har faktisk allerede nådd målet for sukkerreduksjon i Handlingsplanen for bedre kosthold for 2021, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging hos Helsedirektoratet. (dagbladet.no 19.11.2019).)

- Er kulhydrater usunde? Det afhænger både af, hvilke slags kulhydrater der er tale om, og hvor fysisk aktiv du er.

(Anm: Er kulhydrater usunde? Det afhænger både af, hvilke slags kulhydrater der er tale om, og hvor fysisk aktiv du er. Når du hører om kulhydrater, er det nok oftest med et budskab om, at du bør holde dig fra dem. Men hvad er kulhydrater egentlig, og er de virkelig så usunde, at man for alt i verden bør undgå dem? (…) Kulhydrater findes i både kornprodukter, mejeriprodukter, frugt og grønt samt fødevarer med tilsat sukker. (videnskab.dk 14.8.2019).)

- Diabetes: 12 måter for mye sukker skader kroppen din.

(Anm: Diabetes: 12 Ways Too Much Sugar Harms Your Body. Sugar is sweet, but too much of it can sour your health. Whole foods like fruits, veggies, dairy, and grains have natural sugars. Your body digests those carbs slowly so your cells get a steady supply of energy. Added sugars, on the other hand, come in packaged foods and drinks. Your body does not need any added sugars. (medicinenet.com 21.5.2018).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere: Sukker kan fremme diabetes (b.dk 1.3.2013).)

- Aftenposten mener: Strø litt sukker på skjeen. (- Denne uken – samtidig som de svenske grensebutikkene startet priskrigen på påskegodt – leverte Dyrnes-utvalget sin rapport.) (- Den gode nyheten er at utvalget anbefaler å avvikle dagens svakt begrunnede og lite treffsikre avgift, og erstatte den med en avgift som først og fremst er utformet for å oppnå helsegevinster.)

(Anm: Aftenposten mener: Strø litt sukker på skjeen. Dagens sukkeravgift er først og fremst til for å skaffe staten inntekter, mener Dyrnes-utvalget, og anbefaler å erstatte den med en avgift som i større grad bidrar til god folkehelse. (…) Denne uken – samtidig som de svenske grensebutikkene startet priskrigen på påskegodt – leverte Dyrnes-utvalget sin rapport. Den gode nyheten er at utvalget anbefaler å avvikle dagens svakt begrunnede og lite treffsikre avgift, og erstatte den med en avgift som først og fremst er utformet for å oppnå helsegevinster. I dag, mener Dyrnes-utvalget, er avgiften først og fremst til for å skaffe staten inntekter. (aftenposten.no 15.4.2019).)

(Anm: NOU 2019: 8. Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (regjeringen.no).)

- Barn bør spise mindre sukker for hjertets skyld.

(Anm: Barn bør spise mindre sukker for hjertets skyld. Et høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom allerede fra barndommen av. De fleste barn bør spise mindre. (lhl.no 16.10.2017).)

- Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil.

(Anm: Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil. Mødre som drikker sukkerholdig brus de tre første månedene av graviditeten kan ha økt risiko for å få barn med milde hjertefeil, sammenlignet med mødre som har lavt inntak av sukkerbrus. Det viser en studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. (…) Liten økt risiko for mild hjertefeil Resultatet viser at det var ingen sammenheng mellom alvorlige hjertefeil og mødrenes brusinntak, men en liten sammenheng mellom milde hjertefeil og brusinntak. Blant mødre som i gjennomsnitt drakk under 25 ml brus daglig, hadde 9 av 1000 barn en mild hjertefeil, mot 11 av 1000 barn av mødre som drakk mer brus i svangerskapet. Forskjellen er altså liten, men statistisk signifikant. En vanlig mild hjertefeil er såkalte septumdefekter. Det er hull i skilleveggen i hjertet, enten mellom hovedkamrene (ventriklene) eller mellom forkamrene (atriene). – Dette er feil som kan behandles og hvor noen hull gror igjen av seg selv. Og selv om denne studien finner at brusdrikking (over 70ml per dag) gir 36 prosent større risiko for å få et barn med septumdefekt, sammenlignet med mødre med lavt inntak av brus (under 25 ml), er det viktig å understreke at forholdsvis få barn er berørt, sier førsteforfatter, Maria Teresa G. Dale. (fhi.no 8.3.2019).)

- Slik sukret tobakksindustrien barnas hverdag. De to største tobakksprodusentene i USA, R.J. Reynolds og Philip Morris, begynte i 1960-årene å kjøpe opp brusmerker.

(Anm: Slik sukret tobakksindustrien barnas hverdag. De to største tobakksprodusentene i USA, R.J. Reynolds og Philip Morris, begynte i 1960-årene å kjøpe opp brusmerker. Deretter brukte de markedsføringsekspertisen de hadde bygd opp på tobakksprodukter, på leskedrikker rettet mot barn. Studien viser hvordan tobakksindustrien målrettet gikk etter barn i utviklingen av produkter: brusetabletter, brus på rørepinner og smaker som barn foretrakk. Drikken Hawaiian Punch gikk med Reynolds’ kreative markedsføring fra å være en cocktailmiks for voksne til å bli en leskedrikk for barn. Det viser en ny studie publisert i BMJ. (…) Studien viser hvordan tobakksindustrien målrettet gikk etter barn i utviklingen av produkter: brusetabletter, brus på rørepinner og smaker som barn foretrakk. Drikken Hawaiian Punch gikk med Reynolds’ kreative markedsføring fra å være en cocktailmiks for voksne til å bli en leskedrikk for barn. (…) Studien viser hvor kreativt – og kynisk – tobakksindustrien har jobbet for å markedsføre sukkerholdige drikker mot barn. Reklame for sukkerholdige produkter rettet mot barn må forbys gjennom internasjonale avtaler. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 18. juni 2019.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Sukkerholdige drikker kan være en faktor ved hjerte- og karsykdom.

(Anm: Sugary drinks can be a factor in cardiovascular disease. Recent research uncovers an association between sugar-sweetened drinks and an increased risk of death from cardiovascular disease. The new study appeared in the journal Circulation, a publication of the American Heart Association (AHA). The results showed that when people consumed more sugary drinks, their risk of death rose accordingly. (medicalnewstoday.com 25.3.2019).)

– Stort inntak av brus øker dødsrisikoen. Drikker du mye brus eller sportsdrikk? Da er det større sannsynlighet for at du kan dø tidlig av hjertesykdom eller kreft, hevder Harvard-forskere i en ny studie.

(Anm: Stort inntak av brus øker dødsrisikoen. Drikker du mye brus eller sportsdrikk? Da er det større sannsynlighet for at du kan dø tidlig av hjertesykdom eller kreft, hevder Harvard-forskere i en ny studie. (…) Forskernes funn ble mandag publisert i magasinet Circulation fra den amerikanske hjerteforeningen. – I USA drikker rundt halvparten av befolkningen minst en sukkerholdig drikk per dag. Dersom man bytter ut denne drikkevaren med for eksempel vann, kan man forbedre helsen og levetiden, sier studieforfatter Vasanti Malik til nyhetsbyrået Reuters. Malik er også ernæringsforsker ved Harvard TH Chan-skolen i Boston. (tv2.no 19.3.2019).)

(Anm: Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults. Circulation 2019 (Originally published18 Mar 2019).)

- Folk som drikker brus – både sukkerfri og vanlig – lever kortere. (- Studien i JAMA Internal Medicine er basert på data hentet inn på 1990-tallet.)

(Anm: Folk som drikker brus – både sukkerfri og vanlig – lever kortere. Brus hører ikke til i hverdagen, sier forsker. Brus kobles til økt risiko for å dø tidligere. Det er konklusjonen i et stort europeisk forskningsprosjekt basert på informasjon fra mer enn 450 000 mennesker. I forskningsarbeidet har forskere fulgt forsøkspersonene over 16 år, og i løpet av den perioden hadde de som drakk mer enn 2 glass brus om dagen 17 prosent høyere risiko for å være døde etter 16 år sammenlignet med de som drakk under ett glass. Både vanlig brus og sukkerfri brus kobles til et kortere liv. (…) 56 000 dansker har deltatt. Studien i JAMA Internal Medicine er basert på data hentet inn på 1990-tallet. 452 000 europeere fra 10 land fortalte blant annet om inntaket av brus. (forskning.no 5.10.2019).)

(Anm: Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. JAMA Intern Med. Published online September 3, 2019.)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Alarmerende funn om brusdrikking. Drikker du et lite glass med sukkerholdig drikke hver dag, øker det risikoen for kreft betraktelig.

(Anm: Alarmerende funn om brusdrikking. Drikker du et lite glass med sukkerholdig drikke hver dag, øker det risikoen for kreft betraktelig. Det kommer frem i en ny, fransk studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The BMJ, onsdag. Studien viser at å drikke et lite glass, cirka 100 ml, som er en tredjedel av en vanlig boks med brus, øker den generelle risikoen for kreft med 18 prosent. Risikoen for brystkreft øker med hele 22 prosent. (…) – Vi vet altfor lite om det Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og leder i tillegg Nasjonalt råd for ernæring. Han er godt kjent med at inntak av brus øker risikoen for overvekt og fedme, og at overvekt øker risikoen for mange kreftformer. Hvorfor overvekt øker kreftrisikoen er derimot vanskelig å forklare. (tv2.no 11.7.2019).)

(Anm: Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2019;366:l2408 (Published 10 July 2019).)

- Høyt inntak av fruktose (fruktsukker) fra maissirup øker tumorvekst i tarm hos mus.

(Anm: High-fructose corn syrup enhances intestinal tumor growth in mice. Abstract Excessive consumption of beverages sweetened with high-fructose corn syrup (HFCS) is associated with obesity and with an increased risk of colorectal cancer. Whether HFCS contributes directly to tumorigenesis is unclear. We investigated the effects of daily oral administration of HFCS in adenomatous polyposis coli (APC) mutant mice, which are predisposed to develop intestinal tumors. The HFCS-treated mice showed a substantial increase in tumor size and tumor grade in the absence of obesity and metabolic syndrome. HFCS increased the concentrations of fructose and glucose in the intestinal lumen and serum, respectively, and the tumors transported both sugars. Within the tumors, fructose was converted to fructose-1-phosphate, leading to activation of glycolysis and increased synthesis of fatty acids that support tumor growth. These mouse studies support the hypothesis that the combination of dietary glucose and fructose, even at a moderate dose, can enhance tumorigenesis. Science. 2019 Mar 22;363(6433):1345-1349.)

- Tannleger advarer mot juice, brus og smaksatt vann.

(Anm: Tannleger advarer mot juice, brus og smaksatt vann. Tannlege-alarm om vann med smak. Norske tannleger må stadig oftere reparere tenner som er ødelagt av syreholdige drikker. Smaksatt vann er en av synderne. (dagbladet.no 25.3.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Mitochondrier regulerer sammentrekninger av hjerte gjennom ATP-avhengige mekanismer.

(Anm: Mitochondria regulate cardiac contraction through ATP-dependent and ATP-independent mechanisms. Abstract The multipurpose organelle mitochondria play an essential role(s) in controlling cardiac muscle contraction. Mitochondria, not only function as the powerhouses and the energy source of myocytes, but also modulate intracellular Ca2+ homeostasis, the production of intermediary metabolites/reactive oxygen species (ROS), and other cellular processes. Those molecular events can substantially influence myocardial contraction. Mitochondrial dysfunction is usually associated with cardiac remodeling, and is the causal factor of heart contraction defects in many cases. The manipulation of mitochondria or mitochondria-relevant pathways appears to be a promising therapeutic approach to treat the diseases. Free Radic Res. 2018 Mar 16:1-221.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Senescence (/sɪˈnɛsəns/) or biological aging (also spelled biological ageing) is the gradual deterioration of function characteristic of most complex lifeforms, arguably found in all biological kingdoms, that on the level of the organism increases mortality after maturation. (en.wikipedia.org).)

- Er "sugar rush» (sukkerindusert hyperaktivitet) en myte? (- I motsetning til hva som er gjengs oppfatning fant metaanalysen ikke endringer i sinnsstemning på noe tidspunkt etter inntaket av karbohydrater. Forfatterne forklarer: "Faktisk var [sukkerforbruket] relatert til redusert våkenhet og høyere nivåer av tretthet innen den første timen etter inntaket.")

(Anm: Is the 'sugar rush' a myth? It is common knowledge that consuming a large quantity of sugar can give you a physical and psychological high. A recent analysis concludes that, in fact, the reverse might be true. (…) From the late 1970s to the early 2000s, energy intake from sugary drinks increased by 135 percent. (…) The scientists hail from Humboldt University of Berlin in Germany and from Lancaster University and Warwick University, both in the United Kingdom. They recently published their findings in the journal Neuroscience & Biobehavioral Reviews. (…) Contrary to popular belief, the meta-analysis found no evidence of any changes in mood at any of the time points following carbohydrate ingestion. The authors explain: "In fact, [sugar] consumption was related to decreased alertness and higher levels of fatigue within the first hour post-ingestion." One of the authors, Prof. Elizabeth Maylor from the University of Warwick, says, "We hope that our findings will go a long way to dispel the myth of the 'sugar rush' and inform public health policies to decrease sugar consumption." (medicalnewstoday.com 7.4.2019).)

- Å drikke brus etter trening kan skade nyrer.

(Anm: Drinking soda after exercise could damage kidneys. Downing a cool soft drink after a hot workout can feel refreshing. However, according to the latest research, it may cause further dehydration and interfere with kidney function. (…) Researchers from the University at Buffalo in New York recently assessed soft drinks' impact on kidney health when consumed during and after physical exertion. Their findings have been published in the American Journal of Physiology—Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. (medicalnewstoday.com 12.4.2019).)

- Bare to glass brus daglig knyttet til høyere dødsrisiko.

(Anm: Just 2 glasses of soft drinks daily tied to higher death risk. A new study looking at hundreds of thousands of individuals has linked higher consumption of soft drinks with greater risk of premature death. The researchers saw that the association held for both artificially and sugar sweetened drinks.
Because the findings are that of an observational study, they do not prove that regular soft drink consumption drives early death. However, the research team concludes that the results endorse health initiatives to reduce public consumption of such beverages. A recent paper in JAMA Internal Medicine describes how the international study group analyzed data on 451,743 adults from 10 European countries. The data came from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). EPIC is an ongoing cohort whose participants enlisted between 1992 and 2000 and who live in Denmark, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, and the United Kingdom. (medicalnewstoday.com 4.9.2019).)

(Anm: Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. Conclusions and Relevance  This study found that consumption of total, sugar-sweetened, and artificially sweetened soft drinks was positively associated with all-cause deaths in this large European cohort; the results are supportive of public health campaigns aimed at limiting the consumption of soft drinks. JAMA Intern Med. 2019 (Published online September 3.)

- Økt forbruk av sukkerholdige drikker linket til økt risiko for tidlig død.

(Anm: Higher consumption of sugary beverages linked with increased risk of early mortality.  Source: Harvard T.H. Chan School of Public Health Summary: The more sugar-sweetened beverages (SSBs) people consumed, the greater their risk of premature death--particularly death from cardiovascular disease, and to a lesser extent from cancer, according to a large long-term study of US men and women. The risk of early death linked with drinking SSBs was more pronounced among women. (sciencedaily.com 18.3.2019).)

- En lav-sukkerfri diett forbedrer ikke-alkoholisk fettleversykdom.

(Anm: A Low–Free-Sugar Diet Improves Nonalcoholic Fatty Liver Disease. (…) F. Bruder Stapleton, MD reviewing Schwimmer JB et al. JAMA 2019 Jan 22 Limiting free-sugar intake for 8 weeks significantly reduced hepatic steatosis and serum alanine aminotransferase levels in adolescent boys with NAFLD.  (…) COMMENT A very low free-sugar diet produced impressive improvements in hepatic steatosis and liver function in only 8 weeks. The rigor and tight study control of the diet is unlikely to be attained and sustained in daily living. Nonetheless, we should recommend a low-sugar diet for patients with NAFLD, especially one that avoids sugared beverages and juices. (NEJM 2017 (Jan 24, 2019).)

- Fruktose og sukker: En viktig mediator av ikke-alkoholsk fettleversykdom.

(Anm: Fructose and Sugar: A Major Mediator of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Abstract Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is the hepatic manifestation of metabolic syndrome, and its rising prevalence parallels the rise in obesity and diabetes. Historically thought to result from overnutrition and sedentary lifestyle, recent evidence suggests that diets high in sugar (from sucrose and/or high fructose corn syrup (HFCS)) not only increases the risk for NAFLD, but also, nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Here we review the experimental and clinical evidence that fructose precipitates fat accumulation in the liver, due to both increased lipogenesis and impaired fat oxidation. Recent evidence suggests that the predisposition to fatty liver is linked with metabolism of fructose by fructokinase C, resulting in ATP consumption, nucleotide turnover and uric acid generation that mediate fat accumulation. Alterations in gut permeability, microbiome, and associated endotoxemia contributes to the risk of NAFLD and NASH. Early clinical studies suggest that reducing sugary beverages and total fructose intake, especially from added sugars, may have a significant benefit on reducing hepatic fat accumulation. We suggest larger, more definitive trials to determine if lowering sugar/HFCS intake, and/or blocking uric acid generation, may help reduce NAFLD and its downstream complications of cirrhosis and chronic liver disease. Keywords: hepatic steatosis, hepatic inflammation, insulin resistance, sugar consumption, uric acid J Hepatol. 2018 May; 68(5): 1063–1075.)

(Anm: Mediator (…) 3 BIOLOGI kjemisk forbindelse som formidler signaler i biologiske prosesser (naob.no).)

- Som oppsummering viser vår studie at sukkerinntaket fra søt mat / drikke øker sjansen for episoder av psykiske lidelser hos menn og begrenset bevis på tilbakevendende psykiske lidelser hos begge kjønn. Med en høy forekomst av psykiske lidelser og sukkerinntak vanligvis 2-3 ganger det anbefalte nivået viser våre funn at retningslinjer som oppmuntrer til reduksjon av sukkerinntaket, i tillegg kan støtte primær og sekundær forebygging av depresjon.

(Anm: Sugar intake from sweet food and beverages, common mental disorder and depression: prospective findings from the Whitehall II study. (...) In conclusion, our study provides evidence that sugar intake from sweet food/beverages increases the chance of incident mood disorders in men and limited evidence regarding recurrent mood disorders in both sexes. With a high prevalence of mood disorders, and sugar intake commonly two to three times the level recommended, our findings indicate that policies promoting the reduction of sugar intake could additionally support primary and secondary prevention of depression. Sci Rep. 2017 Jul 27;7(1):6287.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Viktig refs av Coca-Cola. Etter klage fra Forbrukerrådet får Coca-Cola kritikk fra Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) for markedsføring rettet mot barn under tretten år.

(Anm: Viktig refs av Coca-Cola. Etter klage fra Forbrukerrådet får Coca-Cola kritikk fra Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) for markedsføring rettet mot barn under tretten år. Forbrukerrådet er likevel ikke fornøyd med at barn over tretten år, ikke beskyttes bedre mot reklame av usunn mat og drikke. Forbrukerrådet er gitt medhold i at brusprodusenten har rettet markedsføring mot barn under tretten år på Youtube-kanalen Coke TV Norge. Forbrukerrådet forventer at Coca-Cola følger vedtaket og skjerper rutinene på egen reklameproduksjon. (…) Vedtaket fra MFU kan leses her. (forbrukerradet.no 4.1.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Sukkerholdig drikke gir større risiko for diabetes type 2. Sukkerholdig drikke gir større risiko for diabetes type 2, men de fleste mattyper som inneholder fruktose har ikke en skadelig effekt på blodsukkernivå.

(Anm: Sukkerholdig drikke gir større risiko for diabetes type 2. Sukkerholdig drikke gir større risiko for diabetes type 2, men de fleste mattyper som inneholder fruktose har ikke en skadelig effekt på blodsukkernivå. Dette ifølge en oppsummeringsartikkel som ble publisert i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) i november 20181. Forfatterne bak artikkelen analyserte 155 studier som hadde sett på hvordan ulike kilder til fruktose virket inn på blodsukkeret til personer med og uten diabetes type 2. (nhi.no 3.1.2019).)

- Barn overskrider anbefalt sukkergrense ved fylte 10 år. Barn i Storbritannia overskrider det maksimale anbefalte sukkerinntaket for en som er 18 år gammel når de fyller 10, ifølge eksperter.

(Anm: Children 'exceed recommended sugar limit by age 10'. Children in the UK exceed the maximum recommended sugar intake for an 18-year-old by the time they are 10, according to experts. This is based on their total sugar consumption from the age of two, says Public Health England (PHE). Children consume much more than they should, around eight excess sugar cubes a day or 2,800 excess cubes per year. PHE said a pudding tax should be considered if companies fail to reduce the amount of sugar in their products. (bbc.com 2.1.2019).)

- Din "sunne" yoghurt kan være full av sukker.

(Anm: Your 'Healthy' Yogurt Might Be Full of Sugar. How to figure out if yogurt should be added to your diet. If you eat a lot of sweetened yogurt in the pursuit of a healthy diet, you might want to check that label a little more carefully. According to a study published in BMJ Openjournal this month, researchers in the United Kingdom found that the average sugar content of yogurt exceeded the low-sugar threshold under European Union regulations. The data from five online U.K. supermarkets was categorized into eight types of yogurt: children’s, dairy alternatives, dessert, drinks, fruit, flavored, natural/Greek style, and organic. About 900 yogurts were analyzed. (healthline.com 25.9.2018).)

– Barn som blir glad i det søte spiser mindre sunt. Hvilken mat du gir barnet ditt, påvirker ikke bare helsen her og nå. En studie viser at også barnets smak senere i livet endrer seg. Hvor farlig er sukkeret du gir barnet ditt egentlig for helsen? (- Søtsmak gir helsetrøbbel.)

(Anm: – Barn som blir glad i det søte spiser mindre sunt. Hvilken mat du gir barnet ditt, påvirker ikke bare helsen her og nå. En studie viser at også barnets smak senere i livet endrer seg. Hvor farlig er sukkeret du gir barnet ditt egentlig for helsen? Og hva betyr det for barnets utvikling senere i livet? Dette er noen av spørsmålene som blir forsøkt besvart i en studie gjort på norske barn og hvordan foreldrene påvirker kostholdet deres. Frida Felicia Vennerød-Diesen er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og en av dem som har jobbet med studien. – Vi ser at hva foreldrene gir barna, påvirker hvor glade barna blir i sukker og hvor sterk søtsmak de liker, sier hun. Forskerne ga barna saft og mørk sjokolade, begge med tre ulike grader av søtsmak, for å finne hvilken barna var mest interessert i. De samme barna fikk så smake surt og bittert i en sammenlignende studie. Barna som til vanlig hadde mye søt mat og snacks i kostholdet sitt, var mer glade i det søte enn barna som ble gitt mye frukt og bitter mat. De sistnevnte foretrakk den mindre søte saften og sjokoladen. Når de testet bitter og sur smak på barna, fant ikke forskerne at barna vennet seg til denne smaken på samme måte som med det søte. (…) Søtsmak gir helsetrøbbel Det er ikke bare det foreldrene gir barna fra de begynner å spise fast føde som gjelder. Diesen sier de påvirkes fra et mye tidligere stadium. – Det vi vet fra tidligere studier, er at alt foreldre gjør, vil ha en effekt, helt fra unnfangelsen. Til og med smaken på morsmelken påvirkes av hva mor spiser, sier hun. Forskeren sier det er en helt klar sammenheng mellom smak og livsstilsrelaterte plager som kan dukke opp senere. – Det som er ekstra interessant, er at en annen studie viser at barn som har høy grad av søtpreferanse, har en overvekt av fedme. Man får et kosthold med søte matvaner som vi vet er farlig, sier Diesen. (…) Barnehagene har nøkkelen Vennerød-Diesen understreker også at institusjoner som skole og barnehager har et stort ansvar. (dagsavisen.no 30.12.2018).)

- Alliansen mot verdiskaping. (- Derfor trenger vi også et parti som står opp for private arbeidsplasser.)

(Anm: Alliansen mot verdiskaping | Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister. Vi ser konturene av en allianse mot privat verdiskaping. Derfor trenger vi også et parti som står opp for private arbeidsplasser. Hval sjokolade i Sandefjord er blant bedriftene som har tapt på økte avgifter. Man kan være for eller mot sukkeravgiften, men ingen vil mene at den ble gjennomført på den best mulige måte, mener næringsministeren. (aftenposten.no 21.6.2018).)

- Kreftcellers bruk av sukker er nøkkelen til deres tilintetgjørelse. Forskere har foreslått en måte å forbedre behandlinger som bruker virus til å angripe kreft. Det utnytter det faktum at kreftceller trenger mye glukose og må metabolisere det raskt for å overleve. (- Det er en indirekte sammenheng mellom redusert sukker i kostholdet og lavere kreftrisiko som kommer via det å håndtere fedme. (- Et høyt inntak av sukker i kostholdet øker risikoen for fedme, noe som i sin tur øker risikoen for kreft.)

(Anm: Cancer cells' use of sugar holds the key to their destruction. Scientists have suggested a way to improve treatments that use viruses to attack cancer. It exploits the fact that cancer cells need a lot of glucose and must metabolize it rapidly to survive. Oncolytic viruses specifically target and enter cancer cells and use the cells' machinery for their own multiplication and spread. They destroy tumors from the inside without harming nearby healthy tissue. A recent study proposes that restricting the cancer cells' supply of glucose, and altering their ability to metabolize it, may strengthen the power of oncolytic viruses. The research team, at the University of Oxford in the United Kingdom, used mouse models and cells from ovarian, lung, and colon tumors in order to demonstrate the effect. Cancer Research UK sponsored the study, and a paper on the work features in the journal Cancer Research. "Our research in the lab," says lead study author Arthur Dyer, who is currently a Ph.D. student in the university's oncology department, "showed that restricting the amount of sugar available to cancer cells makes these cancer-attacking oncolytic viruses work even better." (…) Reducing dietary sugar not the same The scientists are keen to point out that reducing sugar in the diet would not lead to the anticancer effects that they showed in the study. There is no proof that starving the body of sugar lowers a person's risk of developing cancer or that it improves the chances of survival should they be diagnosed with the disease. There is an indirect link between reduced dietary sugar and lower cancer risk that comes through tackling obesity. High intakes of dietary sugar raise the risk of obesity, which, in turn, raises the risk of cancer. "A lot of people," says senior study author Leonard W. Seymour, a professor of gene therapies in the university's oncology department, "think that carbohydrates are bad, but that's not the case — we need them, and cutting out sugar won't cure cancer." (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Dansk forsøg: Børn taber sig trods fedme-gener. De tabte sig på samme måde som børn uden genetisk anlæg for fedme. (- »Der hersker lidt en myte i befolkningen på det her område om, at hvis det skyldes noget genetisk, så er løbet nærmest kørt,« siger han.)

(Anm: Dansk forsøg: Børn taber sig trods fedme-gener. De tabte sig på samme måde som børn uden genetisk anlæg for fedme. Det er ingen hemmelighed, at gener giver visse børn større risiko for at blive overvægtige end andre. Det har forskere vidst længe. Men nu kommer der opmuntrende nyt. Selvom man har fedmegenerne, kan man godt tabe sig. Danske forskere konkluderer i et nyt studie, at børn, der har gener, som øger risikoen for overvægt, kan tabe sig på lige fod med andre børn. »Det er banebrydende, og det overrasker næsten mig selv,« siger Jens-Christian Holm, der er klinisk forskningslektor på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og overlæge på Holbæk Sygehus. »Der hersker lidt en myte i befolkningen på det her område om, at hvis det skyldes noget genetisk, så er løbet nærmest kørt,« siger han. Men der er ingen grund til at give op, viser studiet, hvor en stor gruppe overvægtige børn og unge tabte sig ligeså meget som andre børn efter at have gennemgået en række livsstilsændringer. Studiet er netop udgivet i tidsskriftet Obesity. Læs også: Verdens største studie: Så tæt er sammenhængen mellem fedme og gener  (videnskab.dk 28.11.2018).)

(Anm: Genetic Susceptibility for Childhood BMI has no Impact on Weight Loss Following Lifestyle Intervention in Danish Children. Abstract OBJECTIVE: This study aimed to investigate the effect of a genetic risk score (GRS) comprising 15 single-nucleotide polymorphisms, previously shown to associate with childhood BMI, on the baseline cardiometabolic traits and the response to a lifestyle intervention in Danish children and adolescents. Obesity (Silver Spring). 2018 Dec;26(12):1915-1922.) (PDF)

- Kunstige søtningsmidler linket til diabetes og fedme. Mange land har innført sukkerskatt for å forbedre helsen til sine borgere. Som et resultat endrer mat og drikkebedrifter sine produkter til å inkludere lav eller null-kalori søtningsmidler i stedet for sukker.

(Anm: Artificial sweeteners linked to diabetes and obesity. Many countries have introduced a sugar tax in order to improve the health of their citizens. As a result, food and drink companies are changing their products to include low and zero-calorie sweeteners instead of sugar. However, there is growing evidence that sweeteners may have health consequences of their own. New research from the US, presented at the annual Experimental Biology conference in San Diego, found a link with consuming artificial sweeteners and changes in blood markers linked with an increased risk of obesity and type 2 diabetes in rats. Does this mean we need to ditch sweeteners as well as sugar? (theconversation.com 24.4.2018).)

- Ikke energigivende kunstige søtningsmidler og mikrobiomet: funn og utfordringer. (- Vi har nylig demonstrert at NAS-forbruk kan forårsake glukoseintoleranse hos mus og bestemte menneskelige delgrupper ved funksjonelt å endre tarmmikrobiomet.)

(Anm: Non-caloric artificial sweeteners and the microbiome: findings and challenges. Abstract Non-caloric artificial sweeteners (NAS) are common food supplements consumed by millions worldwide as means of combating weight gain and diabetes, by retaining sweet taste without increasing caloric intake. While they are considered safe, there is increasing controversy regarding their potential ability to promote metabolic derangements in some humans. We recently demonstrated that NAS consumption could induce glucose intolerance in mice and distinct human subsets, by functionally altering the gut microbiome. In this commentary, we discuss these findings in the context of previous and recent works demonstrating the effects of NAS on host health and the microbiome, and the challenges and open questions that need to be addressed in understanding the effects of NAS consumption on human health. Gut Microbes. 2015;6(2):149-55.)

- Kunstige søtningsmidler har toksiske effekter på tarmmikrober.

(Anm: Artificial sweeteners have toxic effects on gut microbes. Source: American Associates, Ben-Gurion University of the Negev. Summary: The collaborative study indicated relative toxicity of six artificial sweeteners (aspartame, sucralose, saccharine, neotame, advantame, and acesulfame potassium-k) and 10 sport supplements containing these artificial sweeteners. The bacteria found in the digestive system became toxic when exposed to concentrations of only one mg./ml. of the artificial sweeteners. (sciencedaily.com 1.10.2018).)

(Anm: Measuring Artificial Sweeteners Toxicity Using a Bioluminescent Bacterial Panel. (...) In this study, the relative toxicity of six FDA-approved artificial sweeteners (aspartame, sucralose, saccharine, neotame, advantame and acesulfame potassium-k (ace-k)) and that of ten sport supplements containing these artificial sweeteners, were tested using genetically modified bioluminescent bacteria from E. coli. The bioluminescent bacteria, which luminesce when they detect toxicants, act as a sensing model representative of the complex microbial system. Both induced luminescent signals and bacterial growth were measured. Toxic effects were found when the bacteria were exposed to certain concentrations of the artificial sweeteners. In the bioluminescence activity assay, two toxicity response patterns were observed, namely, the induction and inhibition of the bioluminescent signal. An inhibition response pattern may be observed in the response of sucralose in all the tested strains: TV1061 (MLIC = 1 mg/mL), DPD2544 (MLIC = 50 mg/mL) and DPD2794 (MLIC = 100 mg/mL). Molecules 2018, 23(10), 2454;.)

- Folkeopplysningen vil knuse myter, men bygger sjølv opp under dei.

(Anm: Folkeopplysningen vil knuse myter, men bygger sjølv opp under dei | Unni Eikeseth, Universitetslektor i naturfag ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Underhaldningsserien bidreg til å sementere myter om naturvitskap. (…) Vitskap er antiautoritært Inntrykket mitt frå debattar i tradisjonelle og sosiale media er at underhaldningsserien har fått ein nærast uangripeleg status i kretsar som reknar seg for å vere vitskaplege. Er ein kritisk til kjeldeval eller presentasjon av fakta, blir ein gjerne mistenkt for å vere uvitskapleg. Viss Wahl har sagt det, må det vere riktig, liksom. Dette i seg sjølv er uheldig. Eitt av dei viktigaste kjenneteikna ved vitskap er jo nettopp at det er anti-autoritært, og at ein bygger ny kunnskap ved å utfordre etablerte teoriar. Eit anna problematisk punkt er at fakta faktisk ikkje synest å vere det mest viktige for programskaparane. I fleire omgangar har serien utelate viktige kjelder og fakta, som å intervjue forskarar om kombinasjonseffektar av kjemikaliar i økologiprogrammet. (aftenposten.no 3.10.2018).)

(Anm: Folkeopplysningen. Sukker 12.09.2018. Hvor farlig er egentlig sukker? Programleder Andreas Wahl undersøker forskningen som ligger bak alle påstandene om sukkerets farer. (…) 31:50: «Trine Husøy (seniorforsker Folkehelseinstituttet) er toksikolog, og er nok en av den kan mest om aspartam.  (…) «Du kan drikke 4 liter brus hver dag hele livet uten å få helseskader.» (…) «Det er en sikkerhetsmargin i den grenseverdien som er satt.»  (…) «Den er på 100. Du kan drikke 400 liter før du merker noe.» (…) «Det er hundregangen.» (…) «Helsemyndighetene bruker strenge sikkerhetsmarginer.» (nrk.no 3.10.2018).)

- Nye studier: Fruktsukker kan skade nyrene

Nye studier: Fruktsukker kan skade nyrene
vg.no 15.11.2013
I GODTERI: Vanlig sukker, som finnes i for eksempel godteri og brus, inneholder halvparten fruktose og halvparten glukose, som er druesukker.

Nyrene sliter med sukkeret og følgene kan være høyt blodtrykk, fedme og type 2-diabetes.

Forskere retter stadig mer oppmerksomhet mot de mulige negative effektene som sukkeret fruktose kan ha på kroppen.

Fruktose kalles også fruktsukker, og finnes sammen med druesukker i mange søte frukter, i blomsternektar og dermed også honning. I vårt kosthold finnes den først og fremst i vanlig sukker, som inneholder halparten fruktose, og i høyfruktose maissirup, som ofte brukes i stedet for sukker i USA.

I fjor gikk en forsker ut i en kommentarartikkel tidsskriftet Nature og stemplet fruktose som den rene gift for kroppen. (...)

- Faktisk.no: Nei, fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker.

(Anm: Faktisk.no: Nei, fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Det er den totale mengden sukker man spiser som er avgjørende, og det er bedre å redusere inntaket enn å erstatte vanlig sukker med fruktsukker. Likevel er det langt sunnere å spise frukt enn andre søte matvarer siden frukt inneholder andre viktige næringsstoffer som vitaminer, mineraler, vann og fiber. (dagbladet.no 28.3.2018).)

- Glukosemetabolisme medierer sykdomstoleranse ved cerebral malaria. Betydningen av matatferd endres drastisk med infeksjon og er en konservert atferdsrespons.

(Anm: Glucose metabolism mediates disease tolerance in cerebral malaria. Significance Feeding behavior changes drastically with infection and is a conserved behavioral response. However, the mechanistic aspects of how this behavior provides a survival advantage are poorly understood. Metabolic reprogramming is emerging as a mechanism by which disease tolerance is established and coordinated to the type of inflammatory insult to support tissue function. The type of metabolism required for survival of parasitic infections has not yet been explored. Here, we report that inhibition of glycolysis utilizing 2-deoxy glucose (2DG) prevented the development of cerebral malaria. The 2DG did not affect pathogen burden, degree of anemia, or cerebral inflammation. Instead, 2DG improved disease tolerance by affecting hemostasis and greatly diminished the formation of intracerebral microthrombi and hemorrhage. Proc Natl Acad Sci 2018 (October).)

(Anm: Glukose, også kjent som druesukker, stivelsessukker eller dekstrose, er den mest utbredte sukkerarten i planteriket. Glukose er kroppens viktigste kilde til energi i et gjennomsnittlig norsk kosthold. Den viktigste kilden til glukose i kosten er stivelse. (…) Glukose er et monosakkarid som i fri tilstand finnes i honning, grønnsaker og frukt. Sammen med monosakkaridet fruktose og disakkaridene sukrose (hvitt sukker), laktose og maltose utgjør glukose det som i dagligtale omtales som sukker. Kilde: Store norske leksikon.)

- Tarmbakterier kan stå bak slitasjegikt. Mange med fedme utvikler slitasjegikt. Men det skyldes ikke nødvendigvis at vekta gir mer belastning på leddene, ifølge ny forskning på mus. (- Stoppet slitasjegikten med prebiotika. Forskerne ga fete mus oligofruktose – et såkalt prebiotika som finnes i noen frukter og grønnsaker.)

(Anm: Tarmbakterier kan stå bak slitasjegikt. Mange med fedme utvikler slitasjegikt. Men det skyldes ikke nødvendigvis at vekta gir mer belastning på leddene, ifølge ny forskning på mus.  Tykke mus fikk ikke slitasjeleddgikt dersom de spiste prebiotika. (…) Vestlig søplemat Schott og co fôret to grupper mus med ulik mat: Den ene gruppen fikk mager kost, mens den andre fikk et fettrikt kosthold som minner om typisk vestlig søppelmat. Mens den første gruppa holdt seg friske, skjedde det flere forandringer hos den siste. I løpet av 12 uker utviklet dyra fedme, samtidig som tarmfloraen deres endret seg fra en betennelseshemmende til en betennelsesfremmende variant. I samme periode dukket det også opp tegn på betennelse i kroppen til de fete musene. Les også: Fire bakterier i tarmene dine kan avsløre om du blir overvektig Les også: Fedmekirurgi endret tarmbakteriene Les også: Moderne mat gir ynkelig tarmflora Nå gjorde forskerne en test. De ga begge musegruppene en rift i menisken, en skade som er kjent for å kunne utløse slitasjegikt. Det viste seg – ikke overraskende – at musene med fedme mye raskere utviklet artrose. Så langt kunne det så klart skyldes overbelastning på grunn av den store vekta til de fete musene. Men så gjorde Schott og kollegaene en test til. Stoppet slitasjegikten med prebiotika Forskerne ga fete mus oligofruktose – et såkalt prebiotika som finnes i noen frukter og grønnsaker. Oligofruktose er ufordøyelig for tarmen, men blir i stedet mat for bakterier i tykktarmen. Det viste seg at stoffet hadde stor innvirkning på musene. Innen kort tid hadde tarmfloraen deres igjen normalisert seg, og lignet den hos de slanke musene. Dessuten så behandlingen ut til å fullstendig utligne fedmens effekt på leddene. De tykke musene ble ikke tynnere, men det var nå ingen forskjell på leddene til de tykke og de tynne musene. Denne effekten holdt seg dessuten, selv om musene fortsatte å spise den fedmefremmende maten. Dette er altså dokumentasjon for at det ikke er vekta i seg selv som gjør de tunge musene mer utsatte for artrose, skriver forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet JCI Insight. (...) Disse resultatene kan gi oss et hint om hvordan vi kan finne nye behandlingsformer for artrose også hos mennesker, tror forskerne. Kanskje går det an å beskytte leddene igjennom å behandle ubalanse i bakteriefloraen i tarmen? Det er imidlertid viktig å huske at mus ikke er mennesker. Kroppene våre fungerer ikke helt likt. (forskning.no 25.4.2018).)

(Anm: Targeting the gut microbiome to treat the osteoarthritis of obesity. (…) Results provide the first direct evidence to our knowledge of a gut-joint connection in the OA degenerative process, and they suggest that oligofructose supplementation, via its impact on the gut microbiome, is protective against trauma-induced OA of obesity. Thus, manipulation of the gut microbiome may represent a viable disease-modifying therapeutic strategy for the most common form of OA, the OA of obesity. CI Insight. 2018;3(8):e95997.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Forskere: Kunstige sødestoffer er gift for tarmbakterier.

(Anm: Forskere: Kunstige sødestoffer er gift for tarmbakterier. Rigtig mange mennesker tyr til kunstige sødestoffer for at spare på kalorierne og dermed vægten. Og de findes i talrige produkter som sodavand, tyggegummi og des... (jyllands-posten.dk 3.10.2018).)

- Hvor farligt er det at spise for meget sukker? Selvom det er svært at sige, præcis hvor stor en skurk sukker er, giver forskningen mange grunde til at undgå for store mængder. (- Er for meget sukker med til at øge risikoen for demens og visse former for kræft?)

(Anm: Hvor farligt er det at spise for meget sukker? Selvom det er svært at sige, præcis hvor stor en skurk sukker er, giver forskningen mange grunde til at undgå for store mængder. Verdenssundhedsorganisationen anbefaler, at vores indtag af frie sukkerarter højst udgør 10 procent af det daglige energiindtag. (…) Mere end halvdelen af Australiens voksne befolkning spiser dog mere end den anbefalede mængde – tit uden at vide det. (…) For meget sukker – og især for meget sodavand – kan være skyld i, at kroppen lagrer fedt inde i bughulen, som så viser sig som det frygtede og farlige mavefedt. Mavefedt er mere aktivt og frigives lettere til blodet, og det udskiller betydelige mængder af fedtstofferne kolesterol og triglycerid, der kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme samt diabetes 2 (…) Forskningen viser ikke, at sukker forårsager demens, men fremspirende forskning indikerer, at en meget sukkerholdig kost kan øge risikoen for at udvikle sygdommen. Derfor kan vi sige, at der er en sammenhæng mellem en kost rig på sukker og demens, men at vi ikke har evidens, der viser en årsagssammenhæng. Læs også: Sukker er måske lige så farligt for hjernen som stress Et newzealandsk studie fra 2016 af menneskehjerner post mortem granskede syv forskellige hjerneregioner. Forskerne fandt, at hjerneområderne med de største skader havde signifikant forhøjede niveauer af glukose (sukker), og sunde celler har almindeligvis ikke forhøjede glukose-niveauer. Det samme fandt en særskilt analyse af post mortem-hjerne- og blodprøver fra Baltimore i 2017. Blodprøver indsamlet fra patienterne over en periode på 19 år før deres død viste, at koncentrationen af glukose var højest blandt demenspatienterne. Glukosekoncentrationen var steget langsomt i løbet af adskillige år. (…) En nylig analyse med end 3.000 deltagere fandt, at der var større sandsynlighed for, at de personer, der drak meget sukkerholdige drikke, havde mindre hjerner og præsterede dårligere i forbindelse med en række hukommelsestests. (…) Evidens viser ikke, at sukker forårsager kræft, men der er mindst to måder, sukker og kræft er forbundet. Hvis man eksempelvis er overvægtig eller fed, er der øget risiko for, at man udvikler 11 forskellige kræftformer. (videnskab.dk 22.9.2018).)

- Forskning støtter ikke påstanden om at du blir tjukk av lettbrus. (- Eksempler på intense søtstoffer er aspartam, sukralose, sakkarin og steviolglykosid (Stevia).)

(Anm: Forskning støtter ikke påstanden om at du blir tjukk av lettbrus. FORSKEREN FORTELLER: Noen forskere har påstått at intense søtstoffer kan føre til økt vekt selv om de ikke gir energi. En ny, systematisk forskningsgjennomgang viser imidlertid at det finnes lite og svak forsking knyttet til disse påstandene. Trine Husøy, Folkehelseinstituttet, Gro H. Mathisen, Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Annhild Mosdøl, Folkehelseinstituttet. (…) For å få svar på om søtstoffer i mat og drikke kan øke vekten, må vi undersøke all forskningen som finnes om dette. Siden flere og flere utvikler overvekt og fedme, er det viktig å finne ut av om det å erstatte sukker med intense søtstoffer kan hjelpe folk å opprettholde en sunn vekt – eller det motsatte. Vi har derfor brukt systematiske metoder for å samle alle vitenskapelige oversiktsartikler publisert internasjonal de siste 10 årene om dette temaet. Målet var også å finne ut hvilke teorier som er foreslått og hvilken kunnskap som eventuelt mangler. Oversikten er publisert i tidsskriftet PLOS ONE. (…) Dette er intense søtstoffer: Intense søtstoffer er tilsetningsstoffer som tilsettes mat og drikke for å gi en søt smak. (…) Eksempler på intense søtstoffer er aspartam, sukralose, sakkarin og steviolglykosid (Stevia). For at det skal være tillatt å tilsette et søtstoff til mat og drikke må være sikre på at stoffet ikke utgjør noen helserisiko i den mengden som tilsettes. Et tilsetningsstoff blir derfor bare godkjent av myndighetene hvis det regnes som trygt. (forskning.no 20.7.2018).)

(Anm: Hypotheses and evidence related to intense sweeteners and effects on appetite and body weight changes: A scoping review of reviews. PLoS ONE 13(7): e0199558.)

- Lettbrus og juice er linket til høyere risiko for hjerneslag, ifølge studie.

(Anm: Diet Sodas and Juices Are Linked to Higher Stroke Risk, Study Says. Diet drinks may seem like healthier options than sugary sodas and fruit drinks, but studies haven’t all backed up their health benefits. In the latest look at the popular beverages, researchers found that older women who drank more diet drinks had a higher risk of stroke and heart disease, as well as a higher risk of dying early from any cause, compared to women who drank fewer of the drinks. In a study published in the journal Stroke, researchers studied data from more than 81,000 post-menopausal women enrolled in the large population-based Women’s Health Initiative. Three years into the study, the women answered questions about how many diet drinks — including low-calorie sodas and fruit beverages with artificial sweeteners — they consumed in the past three months. (…) Previous studies suggest that having repeated strokes in these smaller vessels is a risk factor for dementia. “These findings show that we shouldn’t assume [diet drinks] are harmless when you consume them at high levels,” she says. (time.com 14.2.2019).)

(Anm: Artificially Sweetened Beverages and Stroke, Coronary Heart Disease, and All-Cause Mortality in the Women’s Health Initiative. (…) Conclusions—Higher intake of ASB was associated with increased risk of stroke, particularly small artery occlusion subtype, coronary heart disease, and all-cause mortality. Although requiring replication, these new findings add to the potentially harmful association of consuming high quantities of ASB with these health outcomes. Stroke 2019 (Originally published14 Feb 2019).)

- Kunstig søtede drikker linket til høyere risiko for hjerneslag etter overgangsalderen. (- Eksperters kommentarer i en lederartikkel som følger opp den nye studiern antyder at inntil det er tilstrekkelig bevis på hvem som kan ha nytte av å konsumere diettdrikker, bør det legges vekt på å drikke vann som den mest sunne ikke-kalori-drikk.)

(Anm: Diet drinks linked to a higher risk of stroke after the menopause. (…) The journal Stroke has now published a paper about the analysis. The lead author is Dr. Yasmin Mossavar-Rahmani, an associate professor of clinical epidemiology and population health in the Albert Einstein College of Medicine in the Bronx, NY. (…) The journal Stroke has now published a paper about the analysis. The lead author is Dr. Yasmin Mossavar-Rahmani, an associate professor of clinical epidemiology and population health in the Albert Einstein College of Medicine in the Bronx, NY. (…) Experts commenting in an editorial that accompanies the new study paper also suggest that until there is sufficient evidence regarding who might benefit from consuming diet drinks, the emphasis should be on drinking water as the most healthful no-calorie drink. (medicalnewstoday.com 15.2.2019).)

- Konklusjoner - Høyere inntak av ASB (kunstig søtede drikkevarer) var assosiert med økt risiko for hjerneslag, særlig liten arterie okklusjon subtype, koronar hjertesykdom og alle typer dødelighet. Selv om det kreves replikering, legger disse nye funnene til den potensielt skadelige sammenhengen av å konsumere store mengder ASB med disse helsemessige utfallene.

(Anm: Artificially Sweetened Beverages and Stroke, Coronary Heart Disease, and All-Cause Mortality in the Women’s Health Initiative. (…) Conclusions—Higher intake of ASB was associated with increased risk of stroke, particularly small artery occlusion subtype, coronary heart disease, and all-cause mortality. Although requiring replication, these new findings add to the potentially harmful association of consuming high quantities of ASB with these health outcomes.Stroke 2019;0 (Originally published14 Feb 2019).)

- Kunstige søtningsmidler linket til fedme og diabetes i ny studie på mus.

(Anm: Artificial Sweeteners Linked to Obesity and Diabetes in New Study on Mice. Sugar may have overtaken fat as enemy number one when it comes to avoiding weight gain and chronic diseases, but a new study has suggested that artificial sweeteners could be linked to diabetes and obesity.In what researchers believe is the largest study to assess the biochemical changes artificial sweeteners and sugars cause in the body, the team at the Medical College of Wisconsin and Marquette University tested their hypothesis on rats and cell cultures. As is the case with all rodent studies, the results may differ in humans but offer a useful insight into sugar and sweeteners that scientists can build on with further research. The study was presented on April 22 at the American Physiological Society's annual meeting, during the Experimental Biology 2018 meeting in San Diego. (…) A separate preliminary study on mice and 400 humans published in 2014 found that sweeteners may contribute to a spike in blood glucose levels. However Nita Forouhi, program leader at the Medical Research Council’s epidemiology unit at Cambridge University, told Reuters the research did "not yet provide sufficient evidence to alter public health and clinical practice." (…) “Much of the research that points to negative impacts of sweeteners are based on animal studies—specifically mice and rat—so shouldn’t be applied directly to humans as we do have different metabolic pathways. "However, we do need to be aware that overuse or excessive use of any products—including sugar or sweeteners—is not beneficial to health. (newsweek.com 23.4.2018).)

– Sukkerskader bevisst holdt tilbake for allmennheten i flere tiår.

(Anm: Sugar harm deliberately from general public for decades. The argument that excessive sugar and fat consumption is harmful for the heart began in the 1960’s. This was followed up by several studies that looked at how sugar could damage the vital organs of the body with time. In order to influence the results, the sugar industry too chipped in with funding and support for these studies and thus they ended up skewing the results. The results thus came out that fats were the culprits while now it is known that sugars are actually far more dangerous than fats. (news-medical.net 29.11.2017).)

- Grønt slim kan stoppe Trumps mann. Grønne, giftige alger kan ødelegge for Trumps kandidat Rick Scott i Florida og hjelpe Demokratene å vinne flertall i senatet. (- Demokratene benytter algedøden til kraftige angrep på Scott, som kuttet delstatens miljøbudsjett med 700 millioner dollar mens han var guvernør. Sukkerindustrien, ofte omtalt som «Big sugar», har lenge vært en alliert av Det republikanske partiet og støtter Scott som ny senator.)

(Anm: Grønt slim kan stoppe Trumps mann. Grønne, giftige alger kan ødelegge for Trumps kandidat Rick Scott i Florida og hjelpe Demokratene å vinne flertall i senatet. – Valget handler om hvor stor makt Trump har fått i USA, sier Misha Nadel, frivillig-koordinator for Demokratene i West Palm Beach, Florida. Før lekte sjøkuer og delfiner i kanalen nedenfor hagen vår. Nå har vi bare grønt slim, sier Anthony Caporaso i Cape Coral, Florida. En uutholdelig stank fra slimete, grønne alger stiger opp mellom palmene, forpester de idylliske kanalene i badebyen Cape Coral og forurenser både strender og valgkampen i Florida. Algedøden kan føre til at republikanerne taper senatsvalget i Florida og mister flertallet i senatet i årets mellomvalg i USA i november. – Det stinker. Det lukter råttent. Det stinker som råtne dyr, sier fiskeguide Daniel Andrews og ser på et tykt lag med grønne alger som fyller opp en av de idylliske kanalene i Cape Coral på Floridas vestkyst. (…) Demokratene benytter algedøden til kraftige angrep på Scott, som kuttet delstatens miljøbudsjett med 700 millioner dollar mens han var guvernør. Sukkerindustrien, ofte omtalt som «Big sugar», har lenge vært en alliert av Det republikanske partiet og støtter Scott som ny senator. (dn.no 27.9.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Mindre tilsatt sukker reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom.

(Anm: Mindre tilsatt sukker reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. Tilsatt sukker bidrar til en høy kaloritetthet i kostholdet. Det kan føre til vanskeligheter med å opprettholde vekta og få et optimalt inntak av næring. Verdens helseorganisasjon (WHO) reduserte derfor sine anbefalinger for inntak av tilsatt sukker i kosten i 2015, for å gi bedre retningslinjer til befolkningen om forebygging av vektoppgang og ikke-smittsomme sykdommer. Deres anbefalinger har tidligere vært at maksimalt 10 prosent av kaloriinntaket kan komme fra sukker, men nå foreslår de en reduksjon til 5 prosent (1). (lhl.no 17.2.2015).)

(Anm: Surprising Sources of Hidden Sugar. (medicinenet.com 16.5.2016).)

- Kan du spise sukker med god samvittighet? (- Her er fem ting som ekspertene mener er feil om sukker.) (- Knuser søte myter: – Useriøst og spekulativt å kalle sukker for gift.)

(Anm: Kan du spise sukker med god samvittighet? Sukker blir kalt alt fra gift til knark, men stemmer det? Her er fem ting som ekspertene mener er feil om sukker. Du har kanskje hørt at honning, agavesirup, palmesukker og kokosblomst skal være mye bedre enn hvitt sukker. Hva er sunt, hva er farlig og hvor mye sukker kan du spise? I Folkeopplysningen prøver de å finne svar. – Det blir fort feil fokus på sukker, sier Svein Olav Kolset, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo. Her er fem påstander om sukker som ekspertene mener ikke stemmer. (…) 1. Sukker er gift Feil. (…) 2. Du kan bli avhengig av sukker Feil. 3. Sukkeralternativer er mye bedre enn hvitt sukker Feil 4. Sukker kan gi deg diabetes Feil. 5. Fruktsukker er sunnere enn vanlig sukker Feil. Fruktsukker i form av strø eller flytende sukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Det slår en undersøkelse som Faktisk.no har gjort for NRK. (nrk.no 12.9.2018).)

- Vanskelig å holde vekta om du drikker mye juice: Fedmeprofessor advarer: - Du vil legge på deg like mye som om du drikker Coca-Cola. Ofte er det de «usynlige» kaloriene som påvirker vekta.

(Anm: Vanskelig å holde vekta om du drikker mye juice: Fedmeprofessor advarer: - Du vil legge på deg like mye som om du drikker Coca-Cola. Ofte er det de «usynlige» kaloriene som påvirker vekta. (…) - Appelsinjuice inneholder omtrent like mange kalorier som Coca-Cola, sier Jøran Hjelmesæth, leder Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo. (…) Når vi ser på kaloriinnholdet, inneholder juice 43 kcal per 100 milliliter, og cola 42 kcal per 100 milliliter. Det er omtrent ti gram sukker i en desiliter juice. - Det betyr at du vil legge på deg like mye om du drikker for mye juice som om du drikker for mye Coca-Cola, sier Hjelmesæth. (…) Blir sukkerinntaket for høyt, kan det gå på bekostning av annen næringsrik mat, som ikke er bra for kroppen. I tillegg vil inntak av juice til alle måltider tilføre ekstra kalorier, mener Lied. (nrk.no 3.9.2018).)

- Slår alarm etter ny studie: Syrlig drikke etser vekk tannemaljen på få uker. (- De to står bak en ny og omfattende studie av syreskader, og er svært bekymret for utviklingen i nordmenns tannhelse.)

(Anm: Slår alarm etter ny studie: Syrlig drikke etser vekk tannemaljen på få uker. Slik kan det unngås. Hver tredje ungdom i Norge har syreskadede tenner. Skrukorkgenerasjonen. Det er det tannlegene kaller dagens unge, som drikker brus, energidrikker eller smakstilsatt vann med kullsyre gjennom dagen. – Lenge var det bare hull, karies, folk var bekymret for. Men tannhelse er i endring – i dag får færre hull, men flere får syreskader. Det sier Amer Sehic, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO). Studien er en del av et doktorgradsprosjekt ved Det odontologiske fakultet. – På en måte er hull i tennene lettere å fikse. Syreskader på emaljen kan ikke reverseres, legger seniorforsker ved Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM), Aida Gacic Mulic, til. De to står bak en ny og omfattende studie av syreskader, og er svært bekymret for utviklingen i nordmenns tannhelse. (aftenposten.no 5.12.2018).)

(Anm: New animal model of extrinsic dental erosion-Erosive effect on the mouse molar teeth. Highlights - The Coca Cola exhibits higher erosive effect compared to Red Bull sugar free. - The lingual surface of the mandibular molars was most eroded. - This new animal model of extrinsic dental erosion is suitable for further studies. - The present method using SEM allows a registration of small erosive lesions. Abstract OBJECTIVE: Consumption of acidic food and drinks is considered as important risk factor for development of dental erosion. There are several in vitro and in situ studies focusing on the risk indicators and preventive treatment, however, the need for a standardized animal model has been emphasised for many years. The aim was to establish an animal model of extrinsic dental erosion, which may serve as a standard for future studies to improve our understanding of the erosion. (…) CONCLUSIONS: This new animal model of extrinsic dental erosion and the presented method with ground molars observed in SEM are suitable for further studies, which will gain deeper insights into the erosive disease. Arch Oral Biol. 2018 Dec;96:137-145.)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Maternal (mors) overernæring ved hyperkaloriske diettprogrammer hypotalamisk mitokondriell fusjon og metabolsk dysfunksjon hos rotters hannlige avkom.

(Anm: Maternal overnutrition by hypercaloric diets programs hypothalamic mitochondrial fusion and metabolic dysfunction in rat male offspring. Abstract Background: Maternal overnutrition including pre-pregnancy, pregnancy and lactation promotes a lipotoxic insult leading to metabolic dysfunction in offspring. Diet-induced obesity models (DIO) show that changes in hypothalamic mitochondria fusion and fission dynamics modulate metabolic dysfunction. Using three selective diet formula including a High fat diet (HFD), Cafeteria (CAF) and High Sugar Diet (HSD), we hypothesized that maternal diets exposure program leads to selective changes in hypothalamic mitochondria fusion and fission dynamics in male offspring leading to metabolic dysfunction which is exacerbated by a second exposure after weaning. (…) Conclusions: We concluded that maternal programming by HFD induces hypothalamic mitochondria fusion, metabolic dysfunction and fat accumulation in male offspring, which is exacerbated by HFD or CAF exposure after weaning, potentially due to mitochondria calcium overflux. Nutr Metab (Lond). 2018 Jun 5;15:38.)

- Sukker eller fett: Det metabolske valget for det trente hjertet. (- Så det tidløse rådet til Hippocrates "gåing er den beste medisin" ("walking is the best medicine") synes å være berettiget for å fremme mitokondriell helse og følgelig den gunstige metabolsk omforming av hjertet.)

(Anm: Sugar or fat: the metabolic choice of the trained heart. Abstract Mammals respond to muscular exercise by increasing cardiac output to meet the increased demand for oxygen in the working muscles and it is well-established that regular bouts of exercise results in myocardial remodeling. Depending on exercise type, intensity and duration, these cardiac adaptations lead to changes in the energetic substrates required to sustain cardiac contractility. In contrast to the failing heart, fatty acids are the preferred substrate in the trained heart, though glucose metabolism is also enhanced to support oxidative phosphorylation. The participation of AMPK/eNOS and PPARα/PGC-1α pathways in the regulation of cardiac metabolism is well known but other players also contribute including sirtuins and integrins-mediated outside-in activation of FAK and other kinases. These regulatory players act by up-regulating fatty acid uptake, transport to mitochondria and oxidation, and glucose uptake via GLUT4. This exercise-induced increase in mitochondria metabolic flexibility is important to sustain the energetic demand associated with cardiomyocyte hypertrophy and hyperplasia promoted by IGF-1 and neuregulin-1-induced PI3K/Akt signaling. So, the timeless advice of Hippocrates "walking is the best medicine" seems to be justified by the promotion of mitochondrial health and, consequently, the beneficial metabolic remodeling of the heart. Metabolism. 2018 Aug 2. pii: S0026-0495(18)30168-9.)

(Anm: How to Start Running - Make Sure You’re Ready (webmd.com 24.1.2018).)

- Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige.

(Anm: Norsk alkoholrekord – i Sverige. Aldri før har Systembolagets grensebutikker solgt så mye alkohol. NHO-direktør mener sukkeravgiften er årsaken. (…) – Frp har i lang tid ment at norske skatter og avgifter har innvirkning på handelskonkurransen mellom land, og det ser ut til at flere nå innser at høye særavgifter er en konkurranseulempe for Norge, svarer finanspolitisk talsperson i Frp, Helge André Njåstad. Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige. (adressa.no 22.4.2018).)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Sukkeravgiften er fremdeles en dårlig idé. (aftenposten.no 22.4.2018).)

- For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion. sukker Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen.

(Anm: For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion. sukker Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen. Det skyldes blandt andet, at det høje sukkerindtag ”karamelliserer” de vigtige fimrehår i blodkarrene, så de bliver stive og ikke udvider sig tilstrækkeligt. Dette er første skridt på vejen til udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ’The Journal of Physiology’. Blodkarrenes evne til at regulere blodgennemstrømningen er helt afgørende for kroppens sundhed, for med en forringet evne kan blodkarrene ikke udvide sig tilstrækkeligt, når blodet skal dirigeres til de regioner i kroppen, som har brug for mere blod. I sidste ende belaster og stresser det hjertet, hvilket kan være første skridt på vejen til hjerte-kar-sygdom. (nexs.ku.dk 22.1.2018).)

(Anm: Endothelial mechanotransduction proteins and vascular function are altered by dietary sucrose supplementation in healthy young male subjects. J Physiol. 2017 Aug 15;595(16):5557-5571.)

(Anm: Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study. Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):283-9.)

- Å drikke brus daglig kan skade din fruktbarhet.

(Anm: Drinking soda daily may harm your fertility. If you are trying to get pregnant, you might want to cut back on soda; a new study has found that it could reduce your chances of conceiving. New research — which has now been published in the journal Epidemiology — finds that drinking one or more sugary drinks each day is linked to reduced fertility, for both men and women. (…) Evaluating their data, the researchers revealed that drinking soda was linked with a 20 percent reduction in the average monthly probability of conception for both men and women. (medicalnewstoday.com 19.2.2018).)

- Debatt: Sukkeravgiften. Er det noe poeng i å bytte ut sukkerholdig brus med sukkerfri? (- Både inntak av sukkerbrus og lettbrus (mer enn en porsjon daglig) viste økt risiko for å utvikle metabolsk syndrom. Sammenhengen var mest uttalt for lettbrus, og inntak av mer enn en porsjon lettbrus per dag doblet risikoen for å utvikle metabolsk syndrom.)

(Anm: Erik Hexeberg, lege, dr. med., spesialist i indremedisin. Debatt: Sukkeravgiften. Er det noe poeng i å bytte ut sukkerholdig brus med sukkerfri? De fleste tror det er gunstig for helsa å bytte ut sukkerbrusen med lettbrus. (…) En artikkel fra 2007 studerte sammenhengen mellom inntak av leskedrikker med og uten sukker og utvikling av metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom henger tett sammen med fedme, diabetes type 2, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. De som drakk mer enn en daglig porsjon med 3,4 dl leskedrikk, uavhengig om leskedrikken inneholdt sukker eller kunstig søtning, hadde 48 prosent større sjanse for å utvikle metabolsk syndrom sammenliknet med de som bare en sjelden gang drakk brus. (…) Flere studier har vist at det er en sammenheng mellom inntak av lettbrus og utvikling av metabolsk syndrom. En studie som inkluderte både en gruppe personer i USA og en gruppe i Luxemburg fant samme sammenheng. Både inntak av sukkerbrus og lettbrus (mer enn en porsjon daglig) viste økt risiko for å utvikle metabolsk syndrom. Sammenhengen var mest uttalt for lettbrus, og inntak av mer enn en porsjon lettbrus per dag doblet risikoen for å utvikle metabolsk syndrom. (dagbladet.no 16.1.2018).)

- Fagfolk ut mot myndighetene: Sukkerfri brus bør ikke rammes av sukkeravgiften.

(Anm: Fagfolk ut mot myndighetene: Sukkerfri brus bør ikke rammes av sukkeravgiften | Thomas Olsen, Msc Human ernæring, stipendiat UiO - Helene Dahl, klinisk Ernæringsfysiolog, stipendiat UiB - Vegard Lysne, klinisk Ernæringsfysiolog, stipendiat UiBBedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak.  Det naturlige er alltid best, og noe som er laget på laben bør ikke inntas frivillig. Kjent tanke? Appellen til det naturlige står sterkt, men bør frykten for det kunstige stå i veien for det rasjonelle? Er det noe alle er enige om er det at vi bør spise minst mulig sukker. Helsedirektoratet anbefaler maksimalt 10 prosent av det daglige energiinntaket fra tilsatt sukker, vi spiser i gjennomsnitt 83 g, 12 prosent av energiinntaket. Fremdeles høyt, men reduksjonen siste 20 år er på 13,5 kg årlig. Det går riktig vei, men hvorfor? Vi drikker mindre brus. (aftenposten.no 22.5.2018).)

(Anm: Drik bare light sodavand: Du bliver hverken tyk eller syg af det, viser ny forskning. Et nyt studie fra Københavns Universitet konkluderer, at sodavand med sødemidler hverken giver diabetes eller feder. Forskerne mener faktisk, det kan være et effektivt værktøj, hvis du gerne vil tabe dig. Light sodavand giver dig sukkersyge. Sødemidler kan være sundhedsskadelige. Du bliver tyk af det. Der er mange fordomme om, hvad sødemidler i sodavand gør ved kroppen. Men et nyt studie fra Københavns Universitet ønsker nu at gøre op med nogle af dem. Studiet viser nemlig, at den kunstigt søde sodavand faktisk kan være et effektivt og sundt tilvalg, hvis du ønsker at smide et par kilo. (politiken.dk 12.2.2018).)

- Nestle selger godteributikk for 23 milliarder. (- Avtalen er i tråd med Nestles uttalte strategi om å gå bort fra søtsaker og satse mer på sunnere kost.)

(Anm: Nestle selger godteributikk for 23 milliarder. Den sveitsiske matgiganten Nestle selger sin amerikanske godteri-virksomhet til italienske Ferrero for rundt 23 milliarder kroner. Ferrero, som blant annet er kjent for blant annet Tic TAC, Nutella og Ferrero Rocher, blir dermed det tredje største godteriselskapet på det amerikanske markedet. (…) Avtalen er i tråd med Nestles uttalte strategi om å gå bort fra søtsaker og satse mer på sunnere kost. Nestle understreker imidlertid at selskapet fortsatt vil utvide sin internasjonale virksomhet innen søtsaker, og trekker spesielt fram sjokolademerket KitKat. (aftenposten.no 16.1.2018).)

- Slik unngår nordmenn sukkerskatten – med regjeringens momskutt. (– Vi er både glade og overrasket over at den norske regjeringen har valgt å økt sukkeravgiften med opptil 83 prosent, skrev direktør Morten Hansson til sine aksjonærer.)

(Anm: Slik unngår nordmenn sukkerskatten – med regjeringens momskutt. Godteri og brus fosser inn fra Tyskland og Sverige i store mengder - og utenlandske selskaper takker norske politikere. Før jul sendte det børsnoterte netthandelsselskapet Net Trading Group ut en pressemelding med det de sa var «den gledelige nyheten» om at den norske regjeringen har besluttet å øke sukkeravgiften. – Vi er både glade og overrasket over at den norske regjeringen har valgt å økt sukkeravgiften med opptil 83 prosent, skrev direktør Morten Hansson til sine aksjonærer. (...) Reklamerer med momskutt E24 har vært i kontakt med nettbutikker for godteri i både Tyskland og Sverige, og samtlige reklamer med at man nå kan kjøpe enda mer godteri grunnet regjeringens momskutt. Maxgodis.se regner i år med salg av godteri for 70 millioner kroner, hvor de tror at halvparten av kundene vil befinne seg i Norge, ifølge selskapet. Yoolando.com selger godteri og brus fra Tyskland, og sier de stadig opplever en økning i salget fra Norge. (vg.no 4.2.2018).)

- Tilsetningsstoff (trehalose) i mat gis skylden for C. difficile-epidemi. Når de skumle Clostridium difficile-infeksjoner oppstår utsettes pasienter for alvorlig risiko. Men ingen vet hva som ligger bak det høye antallet infeksjoner. Ny forskning retter oppmerksomhet mot et tilsetningsstoff i mat. (- Eksakt hvorfor man de siste 20 årene har sett en voksende epidemi av C. difficile-infeksjoner har vært et mysterium - inntil nå.) (- De legge skylden på tilsetningsstoffet, det enkle sukker trehalose, som er mye brukt av næringsmiddelindustrien.) (- Trehalose brukes også i energidrikker og sportsdrikker, og som tilsetningsstoff i kosmetikk.)

(Anm: Food additive to blame for C. difficile epidemic. When Clostridium difficile infections rear their ugly head, patients are at serious risk. But no one knows what is behind the soaring number of infections. New research puts a food additive at the heart of the epidemic. Clostridium difficile is a bacterium capable of causing life-threatening diarrhea, colitis, toxic megacolon, organ failure, and death. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), C. difficile is currently "the most common microbial cause of healthcare-associated infections in U.S. hospitals and costs up to $4.8 billion each year." In fact, C. difficile causes half a million infections and kills 15,000 people each year, the majority of whom are seniors. Yet these numbers used to be much lower. Exactly why the past 20 years have seen a rising epidemic of C. difficile infections has remained a mystery — until now. Writing in the journal Nature recently, researchers from Baylor College of Medicine in Houston, TX, and colleagues at the University of Oregon in Eugene, Leiden Medical Center in the Netherlands, and the Wellcome Trust Sanger Institute in Hinxton, United Kingdom, might have located the missing piece in the puzzle. They point the finger squarely at a food additive, the simple sugar trehalose, which is widely used by the food industry. The rise of C. difficile The turn of the century saw the emergence of epidemic strains of C. difficile, explains Jimmy D. Ballard — a professor in the Department of Microbiology and Immunology at the University of Oklahoma in Oklahoma City — in an accompanying article in the journal Nature. Prof. Ballard explains that most of these strains originated from a single source: a type of C. difficile known as ribotype 027 (RT027), which spread from the U.S., Canada, and Europe around the world. In 2013, the CDC classed the threat level of C. difficile as urgent, putting the bug in the top 3 of 18 drug-resistant microbes — well above tuberculosis and MRSA. (…) In 2013, the CDC classed the threat level of C. difficile as urgent, putting the bug in the top 3 of 18 drug-resistant microbes — well above tuberculosis and MRSA. "Of particular concern has been the correlation between RT027 and a dramatic increase in deaths related to C. difficile. The mystery of why this ribotype and a second one, RT078, became so prevalent apparently out of thin air has remained largely unsolved." Prof. Jimmy D. Ballard Robert A. Britton — who is a professor of molecular virology and microbiology at Baylor College of Medicine — and his team have been on the hunt for the answer for a number of years. Prof. Britton pointed me in the direction of a study that the team published back in 2014, which showed that RT027 can outcompete other C. difficile strains in laboratory and animal models. Based on this work, they decided to delve deeper to get to the bottom of what gives RT027 this advantage. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

(Anm: Epidemic Clostridium difficile Strains Demonstrate Increased Competitive Fitness Compared to Nonepidemic Isolates. Abstract Clostridium difficile infection is the most common cause of severe cases of antibiotic-associated diarrhea (AAD) and is a significant health burden. Recent increases in the rate of C. difficile infection have paralleled the emergence of a specific phylogenetic clade of C. difficile strains (ribotype 027; North American pulsed-field electrophoresis 1 [NAP1]; restriction endonuclease analysis [REA] group BI). Initial reports indicated that ribotype 027 strains were associated with increased morbidity and mortality and might be hypervirulent. Infect Immun. 2014 Jul; 82(7): 2815–2825.)

(Anm: Half a million C. diff infections and 15,000 deaths in 1 year (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

(Anm: C. difficile doubles hospital readmission rates, lengths of stay (medicalnewstoday.com 1.4.2015).)

(Anm: Clostridium difficile Infection in the U.S. Survey data suggest that the burden of CDI may be higher than previously projected. Engl J Med 2015 Feb 26.)

(Anm: Clostridium difficile-infeksjon (CDI) (fhi.no 23.7.2014).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Trehalose, disakkarid som består av to glukoseenheter. Det ligner maltsukker, men har en annen molekylkonfigurasjon. Det er det viktigste karbohydratet i sopp og kan i friske, unge fruktlegemer utgjøre 1,4 % av friskvekten. (…) Trehalose er halvparten så søtt som sukker, men har sukkerets tekniske egenskaper. Det brukes derfor som tilsetning i matvarer der det ikke ønskes så søt smak, f.eks. i visse fruktprodukter. Trehalose brukes også i energidrikker og sportsdrikker, og som tilsetningsstoff i kosmetikk. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Artificial Sugar Trehalose Linked to Clostridium difficile Epidemics. An artificial sugar called trehalose enhances the virulence of epidemic lineages of Clostridium difficile, a Gram-positive spore forming bacterium that causes life-threatening inflammation of the colon, according to a new study published in the journal Nature. “Clostridium difficile infections have always been a problem in hospitals, but during the last 15 years they have become the most common cause of hospital-acquired infections in developed countries,” said study senior author Professor Robert Britton, of Baylor College of Medicine. (sci-news.com 4.1.2018)

- 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer.

(Anm: 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer. Selv om færre oppgir å drikke nå enn for ett år siden, er det svært utbredt og et problem som ikke kan neglisjeres. (…) Kan ikke sette trygge grenser for inntak Det skal svært små mengder energidrikk til, før det er risiko for negative effekter for barn og unge. Flere enn tidligere, hele 59%, sier de velger bokser på 0,5 liter når de skal drikke energidrikk. Mindre enn én halvliter gir risiko for alvorlige helseeffekter som økt blodtrykk eller angst og uro hos en ungdom som veier 50 kg. (forbrukerradet.no 10.10.2019).)

- Kan du få hodepine fra sukker? Raske svingninger i blodsukkernivået forårsaket av det å spise for mye sukker eller for lite sukker, kan noen ganger forårsake hodepine. Hodepine kan variere fra irriterende til svekkende (invalidiserende), så forståelse av hva som utløser hodepine kan betydelig forbedre en persons livskvalitet. (- Diabetes. Det er ikke mulig å håndtere blodsukker naturlig for personer med diabetes, slik at de kan være mer utsatt for sukkerrelatert hodepine.) (- Migrene. Endringer i kosthold og blodsukkersvingninger kan utløse migrene i noen mennesker som regelmessig har dem.)

(Anm: Can you get a headache from sugar? Rapid swings in blood sugar levels caused by eating too much sugar or too little sugar can sometimes cause headaches. Headaches can range from annoying to debilitating, so understanding what triggers a headache can significantly improve a person's quality of life. For some people who experience migraines, sugary foods may be a trigger. Can sugar give you a headache? Both too much and too little sugar can cause a headache. Consuming too much sugar can cause high blood sugar levels (hyperglycemia). Consuming too little sugar can cause low blood sugar levels (hypoglycemia). Low blood sugar can cause a range of symptoms, including headaches and muscle pain. People who take insulin have a higher risk of having low blood sugar levels. People who consume too much sugar, who are insulin resistant, or who have diabetes are more vulnerable to high blood sugar. If a person consumes a lot of sugar at once, then does not have any more in the period that follows, they may experience a sugar crash, which can cause a headache. Sugar may trigger hormonal changes, particularly in the hormones epinephrine and norepinephrine. These hormonal shifts change the way blood vessels in the brain behave, potentially triggering a headache. It is not the sugar itself that causes a person to develop a sugar headache. What triggers a headache is a rapid shift in blood sugar, due either to consuming too much sugar or not eating enough. These changes in blood sugar can induce a headache and other symptoms, which some people call a sugar hangover. Related conditions Some medical conditions make people more prone to sugar-related headaches, including: Diabetes Managing blood sugar naturally is not possible for people with diabetes, so they may be more prone to sugar-related headaches. People with diabetes are not able to manage their blood sugar levels naturally. When their blood sugar gets too high or too low, they may experience headaches. (…) Migraine Changes in diet and blood sugar fluctuations may trigger migraines in some people who regularly have them. Every individual has different triggers, so it is crucial for a person to keep a record of when their migraines occur to determine whether sugar is a trigger. A 2006 study linked the sweetener sucralose that is found in Splenda to migraines, meaning that even sugar substitutes may play a role in causing sugar headaches. (medicalnewstoday.com 31.12.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hodepine (hodepinepiller) (mintankesmie.no).)

- Barndomsastma linket til høyt sukkerinntak hos mødre under svangerskapet.

(Anm: Childhood asthma linked to high maternal sugar intake during pregnancy. New research published today in the Annals of the American Thoracic Society reports that children born to mothers who drank a lot of sugary drinks during pregnancy may be at an increased risk of developing asthma during childhood. (…) In mid-childhood, 19% of the children had asthma and it was shown that a child aged 7 to 9 years was more than 60% more likely to have asthma if their mother had high fructose intake during pregnancy than those whose mothers consumed low levels of fructose during pregnancy. (news-medical.net 8.12.2017).)

- Fedtforbrænding beskytter kroppen mod gift fra sukker. Når kroppen forbrænder fedt, danner den stoffer, som modvirker nogle af de skadelige virkninger af at spise sukker, viser danske forskere. (- Historien kort – Fedtforbrænding danner stoffer, der muligvis kan modvirke aldring, Alzheimers, kræft og hjerte-kar-sygdomme. – Opdagelsen kan måske lede til bedre diæter til diabetespatienter. – Der skal mere forskning til for at forstå potentialet af resultatet. )

(Anm: Fedtforbrænding beskytter kroppen mod gift fra sukker. Når kroppen forbrænder fedt, danner den stoffer, som modvirker nogle af de skadelige virkninger af at spise sukker, viser danske forskere. Betydningen af studiets resultater skal nu undersøges nærmere. Forskerne har længe vidst, at når kroppen forbrænder sukker, danner den et giftigt stof, som kan spille en vigtig rolle for udviklingen af alders- og livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes, cancer og Alzheimers. Men nu viser ny forskning fra Aarhus Universitet, at når kroppen forbrænder fedt, danner den stoffer, som modvirker de skadelige stoffer fra sukkerforbrændingen. (Læs mere i boksen under artiklen) Derfor er perspektiverne i opdagelsen potentielt store. »Man fjerner altså nogle af de giftige stoffer fra sukkerforbrændingen ved at spise fedt eller ved at spise en kaloriefattig diæt, så kroppen må forbrænde sit eget fedt,« fortæller en af forskerne bag studiet Mogens Johannsen, der er professor ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet.  Studiets konklusioner, der er baseret på reagensglasforsøg og efterfølgende også påvist i blodprøver fra mennesker, er for nylig offentliggjort i det videnskabelig tidsskrift Cell Chemical Biology.(…) Historien kort Fedtforbrænding danner stoffer, der muligvis kan modvirke aldring, Alzheimers, kræft og hjerte-kar-sygdomme. Opdagelsen kan måske lede til bedre diæter til diabetespatienter. Der skal mere forskning til for at forstå potentialet af resultatet. (videnskab.dk 6.12.2017).)

(Anm: Ketone Body Acetoacetate Buffers Methylglyoxal via a Non-enzymatic Conversion during Diabetic and Dietary Ketosis. Cell Chem Biol. 2017 Aug 17;24(8):935-943.e7.)

- Høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjertesykdom hos friske mennesker.

(Anm: Consuming high amounts of sugar could increase heart disease risk in healthy people. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet. (...) After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Healthy people are at risk of developing heart disease. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. (surrey.ac.uk 5.10.2017).)

- Folk med sød tand-gen har mindre risiko for fedme. »Folk med denne genvariant spiser rigtigt nok mere sukker, men det ser ud, som om de godt kan tåle det,« siger forsker.

(Anm: Folk med sød tand-gen har mindre risiko for fedme. »Folk med denne genvariant spiser rigtigt nok mere sukker, men det ser ud, som om de godt kan tåle det,« siger forsker. Mennesker med variationen i FGF-21-genet spiser mere sukker. Måske fordi deres hjerne ikke får besked om at stoppe med at indtage sukker. (…) Giver den større risiko for at udvikle type 2-diabetes? Større risiko for overvægt? Højere BMI? Eller højere fedtprocent? Nej. Tilsyneladende ikke. »Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er sundt eller usundt at have denne her genvariant,« siger lektor Niels Grarup fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet. Han er medforfatter på en artikel om resultaterne i det videnskabelige tidsskrift Cell Reports. (videnskab.dk 10.4.2018).)

- Gjennomgang bekrefter sammenheng mellom sukkerholdige drikkevarer og fedme. En ny gjennomgang og analyse av nyere studier hevder at regelmessig forbruk av sukkerholdige drikker fører til fedme og overvekt hos både barn og voksne. (- "Vi var i stand til å inkludere 30 nye studier som ikke ble sponset av industrien i denne gjennomgangen, et gjennomsnitt av 10 per år.")

(Anm: Review confirms link between sugary drinks and obesity. A new review and analysis of recent studies argues that regular consumption of sugar-sweetened drinks leads to obesity and overweight in both children and adults. The authors call for stricter national policies worldwide. According to data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 36.5 percent of all adults and around 17 percent of all children and adolescents in the United States have obesity. A healthful diet and regular exercise are both at the core of obesity prevention and treatment. But all too often, stores will tempt us with foods and beverages that are made to taste good, a lot of which are packed with ingredients that can exacerbate weight gain. Sugary drinks have frequently been cited as a seemingly innocuous, easily available product with a harmful potential when it comes to preserving our health. A study published last year, for example, showed that the consumption of sugar-sweetened beverages (SSBs) is linked to the onset of metabolic diseases. (…) "The evidence base linking SSBs with obesity and overweight in children and adults has grown substantially in the past 3 years," says review co-author Dr. Nathalie Farpour-Lambert.(...) "We were able to include 30 new studies not sponsored by the industry in this review, an average of 10 per year." (…) The review was published last week in the journal Obesity Facts, of the European Association for the Study of Obesity. (medicalnewstoday.com 2.1.2018).)

(Anm: The European Association for the Study of Obesity (easo.org).)

- Hvad sukkerindustrien vidste om de negative sundhedseffekter - men ikke sagde højt.

(Anm: Hvad sukkerindustrien vidste om de negative sundhedseffekter - men ikke sagde højt. (…) «Det, sukkerindustrien formåede at gøre, var at skyde skylden over på fedt» I 1968 betalte en industrigruppe, the Sugar Research Foundation, en forsker for at gennemføre et studie med dyr på et laboratorium. De indledende resultater viste, at en kost med et højt sukkerniveau via tarmbakterierne øgede dyrenes triglyceridniveau; en fedttype i blodet. I mennesker kan det øge risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde. Studiet nåede også frem til, at dyr, der blev fodret med sukker, havde et højere niveau at et enzym i deres urin, som associeres med blærekræft. Studiet blev stoppet, før det var færdigt. Ifølge Stanton Glantz fra Californiens universitet i San Francisco bad forskeren om mere tid, men Sugar Research Foundation hev stikket ud. Efter at dette er kommet ud, har The Sugar Association, et forbund i Washington med forbindelse til the Sugar Research Foundation, sagt i en pressemeddelelse, at det ikke var de foreløbige resultater af undersøgelsen, der var årsagen til, at den blev stoppet. I stedet skyldtes det, at projektet gik over sit projekt, var forsinket og faldt sammen med organisationsændringer. Men Glantz og hans medforfattere er et nyt studie mener, at industrien i 60 år med sofistikerede strategier i stil med det, som skete i tobaksindustrien, har været dygtige til at nedtone de sundhedsskadelige effekter ved sukker. »Det, sukkerindustrien formåede at gøre, var at skyde skylden over på fedt,« siger han til radiostationen NPR. (jyllands-posten.dk 22.11.2017).)

- Latterliggjort og utfryst for sukkerforskning. I 1972 åtvara den britiske ernæringsprofessoren John Yudkin mot helseeffekten av sukker. Han fekk ryktet og karrieren øydelagt. (- Hans data tyda på at det var sukker, ikkje feitt, som var syndaren. Han meinte at sukker vart prosessert og omgjort til feitt i leveren, før det gjekk ut i blodet.)

(Anm: Latterliggjort og utfryst for sukkerforskning. I 1972 åtvara den britiske ernæringsprofessoren John Yudkin mot helseeffekten av sukker. Han fekk ryktet og karrieren øydelagt. John Yudkins forskning og teorier om at sukker kan føre til fedme og hjertesykdommer ble presset ut og latterliggjort til fordel for teorien om at fet mat er hovedårsaken. (…) Den største skeptikaren var John Yukdin, leiande ernæringsekspert i Storbritannia på den tida. Hans data tyda på at det var sukker, ikkje feitt, som var syndaren. Han meinte at sukker vart prosessert og omgjort til feitt i leveren, før det gjekk ut i blodet. Han peika også på at menneske alltid hadde vore kjøtetarar, medan karbohydrat berre hadde vore ein viktig del av dietten dei siste 10.000 åra på grunn av jordbruket. Sukker, som er eit reint karbohydrat utan fiber eller anna næring, hadde kun vore del av menneskets diett i 300 år. (etikk.no 7.12.2017).)

(Anm: What The Industry Knew About Sugar's Health Effects, But Didn't Tell Us. (…) The industry's strategies were sophisticated, Glantz says, and are similar to those of the tobacco industry. For instance, in 1965 an industry group, the Sugar Research Foundation, secretly funded a scientific review that downplayed the evidence that linked sugar consumption to blood fat levels. The review was published in the New England Journal of Medicine. Now, what's come to light in an investigation published Tuesday in the journal PLOS Biology is that the industry funded its own research project, but never disclosed the findings. Glantz and his collaborators, including Cristin Kearns, an assistant professor at UCSF, evaluated a bunch of sugar industry internal documents. Here's what they found: (…)  (npr.org 21.11.2017).)

(Anm: Sugar industry sponsorship of germ-free rodent studies linking sucrose to hyperlipidemia and cancer: An historical analysis of internal documents. Sugar industry sponsorship of germ-free rodent studies linking sucrose to hyperlipidemia and cancer: An historical analysis of internal documents. (…) Project 259 links the microbiome to sucrose-induced hypertriglyceridemia. In August 1970, Pover reported to ISRF that the main germ-free experiment had achieved promising results (Fig 1): (…)  PLoS Biol15(11): e2003460.)

- Sukkerindustriens sponsing av bakteriefri gnager-studier som linker sukrose til hyperlipidemi og kreft: En historisk analyse av interne dokumenter. (- Språket i Povers rapport antyder at han var sikker på at Project 259, ved fullførelse, kausalt (årsaksbestemt) ville bekrefte rollen til tarmmikrobiota for de ulike effekter for sukrose og stivelse på serum triglyserider hos rotter.)

(Anm: Sugar industry sponsorship of germ-free rodent studies linking sucrose to hyperlipidemia and cancer: An historical analysis of internal documents. (…) The role of bacteria in determining serum triglyceride levels will be proven conclusively if we can demonstrate that these same rats, when conven[t]ionalised, show elevated serum T.G.s [triglycerides] when fed a sugar diet. This will take about 18 weeks [33]. ISRF had previously authorized an extension of Project 259’s funding to September 1970, which was 3 months short of the time Pover needed to conclude the experiment [33]. The language in Pover’s report suggests he was confident that Project 259, taken to completion, would confirm the causal role of gut microbiota in the differential effects of sucrose and starch on serum triglycerides in rats. (journals.plos.org).)

- Rapport: Industrien skjulte årtier gammel studie som viser sukkers usunne effekter.

(Anm: Report: Industry Hid Decades-Old Study Showing Sugar's Unhealthy Effects. TUESDAY, Nov. 21, 2017 (HealthDay News) -- Big Sugar seems to have copied the Big Tobacco playbook, a new report contends. More than four decades ago, a study in rats funded by the sugar industry found evidence linking the sweetener to heart disease and bladder cancer, the paper trail investigation reports. The results of that study were never made public. Instead, the sugar industry pulled the plug on the study and buried the evidence, said senior researcher Stanton Glantz. He is a professor of medicine and director of the University of California, San Francisco (UCSF) Center for Tobacco Control Research and Education. Glantz likened this to suppressed Big Tobacco internal research linking smoking with heart disease and cancer. (medicinenet.com 21.11.2017).)

- Sukker og kreft: En overraskende forbindelse eller 50-årig mørklegging? (- Gjennomgangen viste at rotter på høy sukroseholdig diett hadde høyere serumkolesterolnivå enn de på en stivelsesbasert diett. Forfatterne spekulerte på om det skyldes tarmbakterier (dysbiose).)

(Anm: Sugar and cancer: A surprise connection or 50-year cover-up? Can sugar cause cancer? It seems that evidence pointing this way was discovered in a study funded by the sugar industry nearly 50 years ago — but the work was never published. (…) But we all know that large amounts of sugar aren't good for our health. In fact, there are plenty of studies showing links between sugar and diabetes, heart disease, and even mental health. Cancer only entered the mix relatively recently. Last year, Medical News Today reported on a study that showed that over half of mice fed a sucrose-rich diet developed breast cancer. However, an article published this week in the journal PLOS Biology cites internal documents by the Sugar Research Foundation (SRF), suggesting that knowledge of a possible link between sugar and cancer goes back as far as the 1960s. (…) Sugar and the microbiome: 'Project 259' Back in the 1960s, the debate was all about heart disease. Who is the culprit: sugar or fat? A 1967 review article in The New England Journal of Medicine concluded that dietary fats were to blame. What wasn't clear at the time, though, was that the authors received funding from the SRF equivalent to roughly $50,000 in today's money to publish their review. Disclosure of conflict of interest wasn't mandatory until the 1980s, so technically, this wasn't wrong. But what it did do was set the scene for more clandestine research to follow. The review revealed that rats fed a high-sucrose diet had higher serum cholesterol levels than those on a starch-based diet. The authors speculated that gut bacteria were to blame. (medicalnewstoday.com 24.11.2017).)

- Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (- Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at minst 19 millioner årlige dødsfall skyldes kardiometabolske lidelser - et paraplybegrep for kardiovaskulær sykdom og tilstander som metabolsk syndrom og type 2 diabetes.)  (- Imidlertid, som forfatterne av den nye forskningen forklarer, har resultatene av slike studier blitt betraktet som "kontroversielle". Så i den nye vurderingen bestemte forskerne - ledet av M. Faadiel Essop, Ph.D., ved Stellenbosch University i Stellenbosch, Sør-Afrika - å undersøke overordnede trender i funnene i 36 studier, som spenner over et tiår.)

(Anm: Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk. New research — appearing in the Journal of the Endocrine Society — examined 36 existing studies published in the past 10 years to look at the possible effects of sugary drinks on cardiometabolic health. The World Health Organization (WHO) report that at least 19 million yearly deaths are from cardiometabolic disorders – an umbrella term for cardiovascular disease and conditions such as metabolic syndrome and type 2 diabetes. In the United States, a study from 2012 reports that in that year, 702,308 people died from a cardiometabolic disorder, and dietary factors such as food and beverages seemed to raise the risk of cardiometabolic mortality. (…) However, as the authors of the new research explain, the results of such studies have been deemed "controversial." So, in the new review, the researchers — led by M. Faadiel Essop, Ph.D., of Stellenbosch University in Stellenbosch, South Africa — decided to investigate overall trends in the findings of 36 studies, spanning over a decade. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

- Noen studier rapporterer imidlertid om at det ikke er negative effekter som følge av bruk av sukkerholdige drikkevarer (SSB). På grunn av denne uoverensstemmelsen foreslår vi at veldesignede langsiktige kliniske studier skal forbedre vår forståelse om sammenhengen mellom SSB-bruk og begynnende kardiometabolske sykdommer.

(Anm: Frequent sugar-sweetened beverage consumption and the onset of cardiometabolic diseases: cause for concern? (…) Some of the findings also show that regular SSB intake can alter glucose handling and insulin sensitivity, thereby contributing to the development of the MetS and T2DM. There is also evidence that frequent SSB intake (and particularly fructose) is linked to hypertension and well-known CVD risk factors. However, some studies report on the lack of negative effects as a result of SSB consumption. Because of this discrepancy, we propose that well-designed long term clinical studies should further enhance our understanding regarding the links between SSB consumption and the onset of cardiometabolic diseases. Journal of the Endocrine Society 2017 (Published: 02 November 2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Bryggeritopp fikk avgiftssjokk – kalte KrF-nestleder en skurk. Bryggeritopp Petter Nome kaller KrF-nestleder Olaug Bollestad en skurk i en intern epost. Han mener hun har mye av skylden for økte avgifter på brus og godteri. (- Han mener KrF opptrer useriøst og uansvarlig og «gjør sitt ytterste for å svekke tilliten til politikk generelt».)

(Anm: Bryggeritopp fikk avgiftssjokk – kalte KrF-nestleder en skurk. Bryggeritopp Petter Nome kaller KrF-nestleder Olaug Bollestad en skurk i en intern epost. Han mener hun har mye av skylden for økte avgifter på brus og godteri. I eposten, som er sendt til et sted mellom 40 og 50 av Bryggeri- og drikkevareforeningens medlemsbedrifter, skriver han at det er «to skurker i denne fortellingen». Den ene skurken er ifølge Nome kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop, som han mener er ansvarlig for høstens priskrig på smågodt. (…) Han mener KrF opptrer useriøst og uansvarlig og «gjør sitt ytterste for å svekke tilliten til politikk generelt». – Måten Nome går til personangrep på, er et lavmål. Dette sier mer om ham enn om meg, sier Bollestad til NTB. Les mer: Flere reagerer på økt sukkeravgift (nettavisen.no 23.11.2017).)

(Anm: Svenske butikker jubler over avgiftshopp på snop og brus i Norge. (…) – Gavepakke Både arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge har reagert på grepet til Høyre, Frp, Venstre og KrF. I ytterste konsekvens kan det gå ut over norske arbeidsplasser, hevder de. (vg.no 23.11.2017).)

(Anm: BISMAK: Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, mener KrF lukker øynene for konsekvensene av sukkeravgiften. Han ber politikerne reversere avgiftsøkningen, fordi den ødelegger for bransjen. (Bryggeri - og Drikkevareforeningen) Omstridt sukkeravgift:  Nome raser mot KrFs sukkeravgift-forslag: - Jeg blir skremt. (nettavisen.no 18.5.2018).)

- Sukkeravgiften kan være EØS-stridig: Høyt spill om godteriets fremtid i Norge: - Alle kan bli tapere. (- Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA.)

(Anm: Sukkeravgiften kan være EØS-stridig: Høyt spill om godteriets fremtid i Norge: - Alle kan bli tapere. NHO Mat & Drikke mener sukkeravgiften kan være ulovlig i henhold til EØS-regler. Ber nå om avklaring. (Dagbladet): Til tross for store protester ble avgiftsøkningen på brus og godteri vedtatt i Stortinget 12. desember. Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA. (dagbladet.no 14.12.2017).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: ESA sier foreløpig nei til å stoppe sukkeravgiften. EØS-tilsynet ESA vil vurdere den kraftig økte sukkeravgiften nærmere, men krever ikke at den suspenderes mens behandlingen av saken pågår. (frifagbevegelse.no 23.12.2017).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

- Effekter av langvarig behandling av sertralin (Zoloft) og depresjon på åreforkalkning i hjertearterier hos hunnlige primater før menopause. (- KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin (Zoloft) resulterte i mer omfattende CAA (åreforkalkning).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: Åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(Anm: Oblitererende arteriesykdommer. Hyppigste årsak til arteriell insuffisiens er oblitererende aterosklerose. Imidlertid kan arteriell insuffisiens oppstå som følge av embolier, trombose, inflammatoriske karsykdommer (Mb. Buerger, Mb. Takayasu), fibromuskulær dysplasi og aneurismer. (legemiddelhandboka.no).)

(Anm: Åreforkalkning, aterosklerose. Aterosklerose er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene. Aterosklerosen øker med mengden kolesterol og mettet fett i kosten. Risikoen for å ha aterosklerose gjenspeiles i blodets kolesterolinnhold og øker med alderen. (nhi.no 10.3.2014).)

- Slik vil matbransjen kutte sukkerinntaket vårt. Har undertegnet avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i maten.

(Anm: Slik vil matbransjen kutte sukkerinntaket vårt. Har undertegnet avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i maten. Regjeringen har lansert en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, som har som visjon å gi et "sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle". Ett av målene til helsemyndighetene er å redusere inntaket av tilsatt sukker i Norge, særlig blant barn og unge. Over halvparten av 9- og 13-åringene, og over 20 prosent av de voksne, spiser mer tilsatt sukker enn anbefalt. Regjeringens ambisjon er at sukkerets andel av kaloriinntaket skal gå ned fra 13 til 11 prosent innen 2021. Anbefalt inntak av tilsatt sukker er imidlertid 10 prosent, og det er det mer langsiktige målet. I tillegg skal andelen 15-åringer som spiser godteri eller drikker sukkerholdige drikkevarer 5 dager i uken eller mer reduseres med hele 50 prosent. (lhl.no 16.10.2017).)

-- Stort gjennombrudd etter ni års forskning: Funnet sammenheng mellom sukker og kreft.

(Anm: Stort gjennombrudd etter ni års forskning: Funnet sammenheng mellom sukker og kreft. «Dette er enormt», skriver forskningsmiljøet om resultatene fra det ni år lange forskningprosjektet. (…) Dette er kjent som Warburg-effekten, og forskere tror den har med den raske veksten i kreftceller å gjøre. Effekten er så dominerende at den blant annet er blitt brukt til å finne svulster i hjernen. Samtidig er det vanskelig å avgjøre om Warburg-effekten er årsaken til - eller et symptom på - kreft. Forskere har en teori om at en kan forhindre kreft ved å kutte tilgangen til sukker. Problemet er at en ikke kan kutte kilden til sukker for kreftcellene uten samtidig å gjøre det samme for friske celler. (side3.no 16.10.2017).)

- Sukkerinntak i svangerskapet er knyttet til barns allergi og allergisk astma.

(Anm: Sugar intake in pregnancy is linked to child’s allergy and allergic asthma. Pregnant women who consume high levels of free sugars during pregnancy are more likely to give birth to a child with allergy or allergic asthma, a study published in the European Respiratory Journal suggests.1 The researchers used data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), which looks at the offspring of predominantly white women living in Avon, UK, who were due to give birth from 1 April 1991 to 31 December 1992. BMJ 2017;358:j3293 (Published 06 July 2017).)

(Anm: Maternal sugar intake during pregnancy may increase allergy risk in offspring (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

- 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (93 percent of medications contain 'potential allergens'.)

(Anm: 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (- Ifølge en nylig studie kan mange av legemiddelingredienser som mennesker anser å være inaktive faktisk forårsake helseproblemer for enkelte forbrukere. (medicalnewstoday.com 15.3.2019).)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

- För mycket socker kan öka risken för psykisk sjukdom. Personer som äter stora mängder socker löper en ökad risk att drabbas av psykiska störningar.

(Anm: För mycket socker kan öka risken för psykisk sjukdom. Personer som äter stora mängder socker löper en ökad risk att drabbas av psykiska störningar. Det hävdas i en stor brittisk studie. Resultaten, som publiceras i Scientific Reports, bygger på analyser av en grupp på 8000 män och kvinnor i åldrarna 39 till 83 år. I studien, som har pågått sedan 1967 har forskare undersöker faktorerna bakom olika sjukdomar hos brittiska statstjänstemän. Bland annat har man granskat effekterna av olika dieter, inte minst dess påverkan på psykiska hälsan. ­Och det som slås fast är ett stort sockerintag kan medföra vissa risker. Däremot fann de inga belägg för det omvända förhållandet – att människor som redan har psykiska störningar tenderar att öka sitt sockerintag. De anser att den hypotesen nu är motbevisad. Psykiska störningar. Resultaten antyder att ett relativt högt sockerintag leder till ökade risker för depressioner och de flesta av de psykiska störningar som exempelvis ångest, panikkänslor, fobier, tvångstankar och stressymptom. Bland männen med det högsta sockerintaget var riskökningen 23 procent. Orsaken till att frekvensen inte var lika hög hos kvinnorna är okänd. Det är inte heller klarlagt på vilket sätt sockret påverkar psyket. En hypotes är att det ger upphov till en stark insulinutsöndring som påverkar hormonnivåerna i kroppen, vilket i sin tur skapar ångest och depressioner. (netdoktor.se 14.8.2017).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Dette gjør høyt sukker-inntak med menns psyke. (- 23 prosent risikoøkning Studien konkluderer med at de har klart å bevise at høyt sukkerinntak gjennom søt mat og drikke øker sjansen for å utvikle humørforstyrrelser, som for eksempel klinisk depresjon, med 23 prosent hos menn. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.)

(Anm: Dette gjør høyt sukker-inntak med menns psyke. Forskere ved University College of London har utarbeidet en større studie om sammenheng mellom sukkerholdige matvarer, og psykiske lidelser som depresjon. 5000 menn og 2000 kvinner ble kategorisert etter kjønn og sukkerinntak: Lavt, middels og høyt. 23 prosent risikoøkning Studien konkluderer med at de har klart å bevise at høyt sukkerinntak gjennom søt mat og drikke øker sjansen for å utvikle humørforstyrrelser, som for eksempel klinisk depresjon, med 23 prosent hos menn. Studien er publisert i det vitenskaplige tidsskriftet Nature. (tv2.no 25.9.2017).)

- Skatt på brus (sukkerholdige drikker) kan ha stor effekt på helse, ifølge studie.

(Anm: Skatt på brus (sukkerholdige drikker) kan ha stor effekt på helse, ifølge studie. Soft drink tax could have major effect on health, study finds. (…) The forthcoming tax on soft drinks could have a major impact on the incidence of dental caries, type 2 diabetes, and obesity, a study in the Lancet has found.1 (…) The study found that cutting sugar content is likely to have the greatest effect on health, with additional benefits if industry increases the price of high and medium sugar drinks. The authors estimated that a 30% reduction in the sugar content of all high sugar drinks and a 15% reduction in medium sugar drinks—its best case scenario—could result in 144 000 fewer obese adults and children, 19 000 fewer cases of type 2 diabetes, and 269 000 fewer dental caries each year. These changes would be seen within around two years of the tax’s introduction in the case of obesity, more than 10 years in the case of diabetes, and less than two years in the case of dental caries, the researchers said. BMJ 2016;355:i6744 (Published 16 December 2016).)  

(Anm: Tax on sugary drinks in California cuts sales by 10%. Sales of sugar sweetened drinks in Berkeley, California, fell by almost 10% after the introduction of an excise tax, research published in PLoS Medicine has shown.1 BMJ 2017;357:j1877 (Published 19 April 2017).)

(Anm: Sugar tax could stop 3.7 million UK people becoming obese, claims report. A 20% tax on sugary drinks could reduce obesity by 5% over the next decade in the United Kingdom, claims a new report from Cancer Research UK and the UK Health Forum.1 BMJ 2016;352:i1064 (Published 19 February 2016).)

(Anm: Derfor har ikke Norge en egen sukkerskatt på brus, selv om brus er et stort helseproblem. (…) Den norske regjeringa (…) mener den generelle sukkerskatten Norge allerede har, holder. (dagbladet.no 21.3.2016).)

- For mye sukker kan skade menns mentale helse.

(Anm: Too much sugar may harm men's mental health. The downfalls of high sugar consumption are not limited to poor dental health and weight gain; a new study finds that eating too much sugar may also increase men's long-term risk of mental health disorders. (…) Lead study author Anika Knüppel, of the Institute of Epidemiology and Public Health at University College London in the United Kingdom, and colleagues recently reported their findings in the journal Scientific Reports. (…) Consuming too much sugar can increase the risk of numerous health problems, including obesity, type 2 diabetes, heart disease, and tooth decay. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Short Sleepers Drink More Sugary Sodas. Treating sleep deprivation may help reduce sugar intake, researchers say (medpagetoday.com 10.11.2016).)

(Anm: NHS plans sugar tax on food and drink sold in hospitals by 2020. BMJ 2016;352:i320 (Published 18 January 2016).)

(Anm: Kunstigt sødet sodavand er ligesom almindelig sodavand relateret til udvikling af type 2-diabetes. Mere end 400 ml sodavand om dagen er relateret til en dobbelt så stor risiko for at udvikle ikke alene type 2-diabetes, men også den mere sjældne diabetes-type kaldet LADA. Overraskende synes risikoen at være den samme uanset om sodavanden er sukkersødet eller sødet med kunstige sødemidler. Det fremgår af et svensk studie. Diabetesforeningen ser med bekymring på undersøgelsen. (diabetes.dk 26.10.2016).)

(Anm: Too much soda may raise children's risk of fatty liver disease (medicalnewstoday.com 14.2.2017).)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Storbritannia innfører sukkerskatt på brus. Pengene går til skoleidretten. (dagbladet.no 17.3.2016).)

- Kan du virkelig bli avhengig av sukker? Sukker er utskjelt, men mange mener de er avhengige av søtsaker. Men forskningen gir ikke støtte for sukkeravhengighet hos mennesker.

(Anm: Kan du virkelig bli avhengig av sukker? | Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no. Sukker er utskjelt, men mange mener de er avhengige av søtsaker. Men forskningen gir ikke støtte for sukkeravhengighet hos mennesker. (…) Tre forskere fra University of Cambridge gikk gjennom forskningen på feltet. De konkluderte i European Journal of Nutririon at de ikke finner støtte for at hverken mennesker eller dyr får sukkeravhengighet. (…) «Som kokain» Den andre, mindre leiren, støtter seg også på vitenskapen, men konkluderer helt annerledes: «For dyr er sukker mer avhengighetsskapende enn kokain», skriver amerikanske forskere i British Journal of Sports Medicine. De får også støtte av en norsk forsker: «Sukkeravhengighet er en realitet, og kan faktisk sammenlignes med avhengighet av heroin og morfin», sier professor i farmakologi Aina Westrheim Ravna ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten i fjor. Hun utdyper til forskning.no at sukker ikke oppfyller alle kriterier for å være avhengighetsskapende. (aftenposten.no 9.10.2017).)

(Anm: Forskere: Sukker fungerer som et rusmiddel. Forskning på rotter viser slående likheter mellom heroin, kokain og sukker. (…) – Hvis du gir naloxon til sukkeravhengige rotter, får de også umiddelbare abstinenssymptomer. Ikke-rusede rotter får derimot ikke abstinenser dersom de tar naloxon. Så, ja, dette er kraftig kost, sier Ravna. (aftenposten.no 6.11.2016).)

- Droppet sukker i en måned – mistet 1,4 kilo fett.

(Anm: Droppet sukker i en måned – mistet 1,4 kilo fett. Karen Marie og Fabian elsker godis og brus, men kuttet ut alt søtt i fire uker. Det ga resultater. (…) Drikker Cola i smug. Hvert år spiser nordmenn i gjennomsnitt 28 kilo sukker, og både Karen Marie og Fabian sier ikke nei til søte saker. – Denne kroppen her må jo være råtten på innsiden. Dette kan jo ikke være bra, smiler Karen Marie. (nrk.no 28.9.2016).)

(Anm: Surprising Things That Can Damage Your Liver. (…) Some studies show that sugar can be as damaging to the liver as alcohol, even if you’re not overweight. It’s one more reason to limit foods with added sugars, such as soda, pastries, and candy. (webmd.com 28.1.2016).)

Sukkers negative virkning blev holdt skjult af industrien. (- Dokumenterne afslører, at forskere fra Sugar Research Foundation (SRF), i dag kendt som the Sugar Association, i 1967 betalte forskere for at udfærdige et litteraturreview, der overså sukkers rolle i forbindelse med hjertesygdomme. (- Og det foregår til dels stadig, fortæller en professor i fødevarer.)

Sukkers negative virkning blev holdt skjult af industrien
jyllands-posten.dk 16.9.2016
Forskere blev betalt for at holde tæt om eksempelvis risikoen for blodpropper i hjertet.
I 1960’erne betalte sukkerindustrien for, at forskere skulle sløre sukkers negative påvirkning på hjerte-kar-systemet. Det skriver theguardian.com ifølge Videnskab.dk.

En ny rapport publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine slår på baggrund af historiske dokumenter fast, at sukkerindustrien fik forskere til at fremstille fedt som årsagen til blodpropper i hjertet, ikke sukker.

Dokumenterne bag rapporten kommer fra University of San Francisco, hvor de for nyligt blev fundet i et arkiv af postdocen Cristin Kearns. (...)

Dokumenterne afslører, at forskere fra Sugar Research Foundation (SRF), i dag kendt som the Sugar Association, i 1967 betalte forskere for at udfærdige et litteraturreview, der overså sukkers rolle i forbindelse med hjertesygdomme.

Og det foregår til dels stadig, fortæller en professor i fødevarer. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Sukker er en døråpner til rusmisbruk, mener forskere. (…) Ubalanse i hjernen. Avhengigheten kontrollerte livet til Helena. Men hennes tante, den anerkjente avhengighetsspesialisten Bitten Jonsson, ble redningen. (aftenposten.no 29.11.2016).)

(Anm: Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research. A Historical Analysis of Internal Industry Documents. JAMA Intern Med. 2016 (Published online September 12, 2016).)

(Anm: Dessertmage. Det kan være vanskelig å motstå desserten, selv om man egentlig er mett. Innsikt i magesekkens fysiologi kan belyse hvorfor vi gjerne synes at vi har litt ekstra plass til noe søtt. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:245313. (13.12.2011).)

(Anm: What do sugar and climate change have in common? Misplaced scepticism of the science. (…) The other favourite response from sceptics is to claim that the consensus reflects not a disinterested search for truth, but the influence of money. Climate scientists dare not dissent, because if they do, they will not receive funding from the granting agencies. (theconversation.com 30.9.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sugar-free and 'diet' drinks no better for healthy weight than full sugar drinks (medicalnewstoday.com 4.1.2017).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

- Inntak av energidrikker linket til negative helsekonsekvenser.

(Anm: Energy drink consumption linked to negative health consequences (…) "The evidence suggests they are harmful to health and should be limited through more stringent regulation by restricting their sales to children and adolescents, as well as setting an evidence-based upper limit on the amount of caffeine." Most energy drinks consist of similar ingredients -- water, sugar, caffeine, certain vitamins, minerals and non-nutritive stimulants such as guarana, taurine and ginseng. Some can contain up to 100 mg caffeine per fluid ounce, eight times more than a regular coffee at 12 mg. A moderate daily caffeine intake of up to 400 mg is recommended for adults, but little research exists on tolerable levels for adolescents and children. (news-medical.net 24.11.2017).)

- Studien finner link mellom sukkerfrie drikker, risiko for demens og hjerneslag? (- Kritiserer studie som hevder lettbrus øker risikoen for hjerneslag og demens.)

Study Finds Link Between Diet Drinks, Risk of Dementia and Stroke (Studien finner link mellom sukkerfrie drikker, risiko for demens og hjerneslag.)
dgnews.docguide.com 21.4.2017
BOSTON -- April 20, 2017 -- Data fra Framingham Heart Study (FHS) har vist at personer som hyppig drikker sukkerholdige drikkevarer som brus og fruktjuicer har større sannsynlighet for å ha dårligere hukommelse, mindre totalt hjernevolum og mindre hippocampale volumer. (Data from the Framingham Heart Study (FHS) has shown that people who more frequently consume sugary beverages such as sodas and fruit juices are more likely to have poorer memory, smaller overall brain volumes, and smaller hippocampal volumes.)

Forskere fant også at mennesker som drakk lettbrus daglig var nesten tre ganger så sannsynlige for å utvikle hjerneslag og demens når de sammenlignet med de som ikke drakk lettbrus. (Researchers also found that people who drank diet soda daily were almost 3 times as likely to develop stroke and dementia when compared with those who did not consume diet soda.)

Disse funnene vises hver for seg i tidsskriftene Alzheimers & Dementia og tidsskriftet Stroke. (These findings appear separately in the journals Alzheimer’s & Dementia and the journal Stroke.)

"Våre funn indikerer en sammenheng mellom høyere sukkerholdige drikkevarer og hjernenatrofi, inkludert lavere hjernevolum og dårligere minne," sier Matthew Pase, doktor, Boston University School of Medicine (BUSM), Boston, Massachusetts. (“Our findings indicate an association between higher sugary beverage intake and brain atrophy, including lower brain volume and poorer memory,” said Matthew Pase, PhD, Boston University School of Medicine (BUSM), Boston, Massachusetts.)

"Vi fant også at mennesker som daglig drikker lettbrus var nesten tre ganger så sannsynlig å utvikle hjerneslag og demens," sa han. "Dette inkluderte en høyere risiko for iskemisk berøring, der blodkar i hjernen blir tilstoppet og Alzheimers sykdom demens." (…) (“We also found that people drinking diet soda daily were almost 3 times as likely to develop stroke and dementia,” he said. “This included a higher risk of ischaemic stroke, where blood vessels in the brain become obstructed and Alzheimer’s disease dementia.”)

(Anm: Study Finds a Link Between Diet Drinks and Strokes That Cause Dementia (sciencealert.com 22.4.2017).)

(Anm: Diet (alternatively marketed as sugar-free, zero-calorie or low-calorie) drinks are sugar-free, artificially sweetened versions of fizzy beverages with virtually no calories. They are generally marketed toward health-conscious people, diabetics, athletes, and other people who want to lose weight, improve physical fitness, or reduce their sugar intake. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Kritiserer studie som hevder lettbrus øker risikoen for hjerneslag og demens. En fersk studie om lettbrus får refs fra britiske helsemyndigheter. (forskning.no 28.4.2017).)

(Anm: «Skremmende resultater» om lettbrus, skrev viralsiden Dagensnytt.com. Faktisk helt feil, viser faktasjekken. – Jeg skal ikke påstå at vi driver med kvalitetsjournalistikk, men heller ikke falske nyheter, sier Kristoffer Lenngran Wright. (medier24.no 26.7.2017).)

- Faktisk helt feil. Studie viser at lettbrus øker faren for blodpropp og demens. Påstand «I følge det nye studiet har voksne som drikker minst én light-drikk om dagen tre ganger så stor risiko for å utvikle blodpropper og/eller demens i forhold til de som ikke drikker light-drikker»

(Anm: Faktisk helt feil. Studie viser at lettbrus øker faren for blodpropp og demens. Påstand «I følge det nye studiet har voksne som drikker minst én light-drikk om dagen tre ganger så stor risiko for å utvikle blodpropper og/eller demens i forhold til de som ikke drikker light-drikker». (faktisk.no 25.7.2017).)

Samtidig med å understreke at forskningen ikke viste årsakssammenheng (kausalitet), bare en korrelasjon, sa Pase i en video som forklarer studien om lettbrus, at det "kanskje ikke er et sunt alternativ." Studien, som bare er beskrevet som en hypotese av hovedforfatteren, er omgitt av forbehold. Mens risikoen var høy, var de absolutte tallene lave. "I vår studie, sa førsteforfatteren," fikk tre prosent av personene et nytt slag og fem prosent utviklet demens, så vi snakker fortsatt om et lite antall mennesker som utvikler enten slag eller demens."

(Anm: Study links diet soda to higher risk of stroke, dementia. (…) Indeed, a new study shows an association between diet soda and both stroke and dementia, with people drinking diet soda daily being almost three times as likely to develop stroke and dementia as those who consumed it weekly or less. “This included a higher risk of ischemic stroke, where blood vessels in the brain become obstructed and Alzheimer’s disease dementia, the most common form of dementia,” said Matthew Pase, a Boston University School of Medicine neurologist and the lead author of the study published in the journal Stroke. While emphasizing that the research did not show causation, only a correlation, Pase said in a video explaining the study that diet drinks “might not be a healthy alternative.” The study, described only as a hypothesis by its lead author was surrounded by caveats. While the risk was greater, the absolute numbers were low. “In our study,” the lead author said, ” three percent of the people had a new stroke and five percent developed dementia, so we’re still talking about a small number of people developing either stroke or dementia.” (washingtonpost.com 21.7.2017).)

- Forholdet mellom forskningsresultater og risiko for skjevhet (bias), studiesponsing og forfatteres økonomiske interessekonflikter ved vurderinger av effekten av kunstig søtet drikk på vektresultater: En systematisk gjennomgang av vurderinger.

(Anm: Relationship between Research Outcomes and Risk of Bias, Study Sponsorship, and Author Financial Conflicts of Interest in Reviews of the Effects of Artificially Sweetened Beverages on Weight Outcomes: A Systematic Review of Reviews. Abstract Background Artificially sweetened beverage consumption has steadily increased in the last 40 years. Several reviews examining the effects of artificially sweetened beverages on weight outcomes have discrepancies in their results and conclusions. (…) Conclusions Review sponsorship and authors’ financial conflicts of interest introduced bias affecting the outcomes of reviews of artificially sweetened beverage effects on weight that could not be explained by other sources of bias. PLoS ONE 11(9): e0162198.)

- NHS: Rapportert link mellom lettbrus og demens og hjerneslag er svak. (- Samlet sett, når man tar hensyn til alle helse- og livsstilsfaktorer som kan påvirke (konfundere), fant forskerne faktisk ingen sammenheng mellom kunstig søtede drikkevarer og risikoen for demens.)

Reported link between diet drinks and dementia and stroke is weak (Rapportert link mellom lettbrus og demens og hjerneslag er svak.)
nhs.uk 28.4.2017
"Diet drinks triple your risk of stroke and dementia," the Daily Mail reports, as US research found a link between daily intake and increased risk. However, the chain of evidence is not as strong as reported.

The researchers analysed data from an ongoing US cohort study to see if consumption of sugar or artificially sweetened drinks was linked with risk of stroke or dementia 10 years later. Several thousand people were included in the study, and during follow-up 3% had a stroke and 5% developed dementia.

Samlet sett, når man tar hensyn til alle helse- og livsstilsfaktorer som kan påvirke (konfundere), fant forskerne faktisk ingen sammenheng mellom kunstig søtede drikkevarer og risikoen for demens. (Overall, when taking account of all health and lifestyle factors that could have an influence (confounders), the researchers actually found no link between artificially sweetened drinks and risk of dementia.)

The figures reported in the media came from a model that wasn't adjusted for all confounders, such as diabetes, that could explain part of the link.

For stroke the links with artificially sweetened drinks were inconsistent. There were no overall links when looking at longer term patterns.

The study does not give definitive "cause and effect" proof that drinking artificially sweetened drinks will lead to stroke or dementia. Still, the lead author's reported statement that it is healthier (not to mention cheaper) to just drink water is sound advice.

Where did the story come from?

The study was carried out by researchers from Boston University School of Medicine and Tufts University, Boston. The long-term cohort study is funded by the National Heart, Lung, and Blood Institute, the National Institute on Aging and the National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Individual researchers of this particular analysis received funding from additional sources including the National Health and Medical Research Council. The researchers declare no conflict of interest.

The study was published in Stroke, a peer-reviewed journal of the American Heart Association, on an open-access basis so you can read it for free online.

The Guardian gave a good overview of the research while making clear that no cause and effect had been proven.

The Daily Mail's headline – "Diet drinks TRIPLE your risk of stroke and dementia" – is somewhat misleading as it is based on unadjusted data. Though the authors themselves included this information in the abstract of the study.

Several independent experts in the field have also advised caution in taking the results of this research as being conclusive, until further research is conducted. (…)

(Anm: National Health Service (NHS) er det statlige helsevesenet i Storbritannia. Med 1,3 millioner ansatte er NHS den største arbeidsgiveren i Europa, og en av de største i verden.[trenger referanse] NHS ble opprettet i 1948, og er i sin helhet finansiert av skatteinntekter. Britiske innbyggere mottar gratis helsetjenester gjennom NHS, unntatt visse tjenester som reseptbelagte medisiner og øye- og tannlegetjenester. I motsetning til mange andre europeiske helseordninger ansetter NHS størstedelen av det medisinske personalet selv. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor.

(Anm: Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor. Det er et sentralt uttrykk i epidemiologisk forskning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bakenforliggende faktorer er en type feilkilde i forskning. Hvis man ikke er oppmerksom på en bakenforliggende faktor, kan det føre til at man tar feil i vitenskapelig studier av årsaker og virkninger (årsaksforskning). En bakenforliggende faktor er noe som samvarierer med de de undersøkte årsakene og virkningene, men uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forskere ved University of Manitoba's George and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation i Canada finner at søtningsmidler uten næringsverdi kan være knyttet til risiko for vektøkning og økt risiko for fedme, høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer.

(Anm: Kunstige søtningsmidler: Vekttap, venn eller fiende? Artificial sweeteners: Weight loss friend or foe? Researchers from the University of Manitoba's George and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation in Canada find that non-nutritive sweeteners may be linked to risk of weight gain and a greater risk of obesity, high blood pressure, diabetes, and heart disease. Obesity is a public health challenge that affects more than one third of adults in the United States. Furthermore, obesity contributes to type 2 diabetes and cardiovascular disease. Research showing that sugar consumption may fuel the obesity epidemic has triggered the upsurge in popularity of non-nutritive sweeteners (artificial sweeteners), such as aspartame, stevioside, and sucralose. In fact, in 2008, more than 30 percent of U.S. adults consumed artificial sweeteners daily, and this proportion is on the rise. (medicalnewstoday.com 17.7.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- Historiske dokumenter avslører: Sukkerindustrien betalte for studie som tonet ned sukkeret som helsesynder på 1960-tallet. (- De klarte å avspore diskusjonen om sukker i flere tiår, sier Stanton Glantz, professor i medisin ved U.C.S.F.) (- Betalte forskere for å lyve om sukker.)

Historiske dokumenter avslører: Sukkerindustrien betalte for studie som tonet ned sukkeret som helsesynder på 1960-tallet
dagbladet.no 13.9.2016
- De klarte å avspore diskusjonen om sukker i flere tiår.

Dagbladet): Historiske dokumenter som ble publisert i en studie i går, viser at den amerikanske sukkerindustrien betalte forskere på 1960-tallet for å tone ned koblingen mellom sukker og hjertesykdommer, samtidig som at mettet fett ble fremmet som synderen i stedet.

De historiske dokumentene ble oppdaget av en forsker ved universitetet i California, San Francisco, og er publisert i tidsskriftet, JAMA Internal Medicine.

Den nye studien viser at fem tiår med forskning på sammenhengen mellom ernæring og hjertesykdom, samt mange av dagens kostholdsanbefalinger, kan ha blitt formet av sukkerindustrien.

- De klarte å avspore diskusjonen om sukker i flere tiår, sier Stanton Glantz, professor i medisin ved U.C.S.F, ifølge The New York Times. (…)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research. A Historical Analysis of Internal Industry Documents. JAMA Intern Med. 2016 (Published online September 12, 2016).)

(Anm: How the Sugar Industry Shifted Blame to Fat The sugar industry paid scientists in the 1960s to play down the link between sugar and heart disease and promote saturated fat as the culprit instead, newly released historical documents show. (nytimes.com 13.9.2016).)

(Anm: How the Sugar Lobby Skewed Health Research (time.com 12.9.2016).)

(Anm: How Sweet: Sugar Industry Made Fat the Villain. —Harvard researchers received sugar industry money to write a NEJM review. Newly uncovered documents reveal that 50 years ago the sugar industry gave secret support to prominent Harvard researchers to write an influential series of articles in the New England Journal of Medicine that downplayed the negative effects of sugar. Instead, the articles shifted the blame from sugar to fat as the "dietary culprit" behind heart disease. (medpagetoday.com 12.9.2016).)

- Coca-Cola, PepsiCo utbetaler penger til nesten 100 helseorganisasjoner over 5 år. (- Den nye studien fra Aron og dr. Siegel heller mer bensin på bålet, og gir innsikt i penger som nasjonale helseorganisasjoner har mottatt fra brusgigantene i løpet av de siste 5 årene.)

Coca-Cola, PepsiCo funded almost 100 health organizations over 5 years
medicalnewstoday.com 10.10.2016
The two biggest soda companies in the United States - Coca-Cola and PepsiCo - sponsored a minimum of 96 national health organizations between 2011-2015, a new study reveals.

What is more, the study shows the soda giants campaigned against at least 28 public health bills over the same period that aimed to lower soda intake and improve the American diet.

Lead author Daniel Aaron and co-author Dr. Michael Siegel, of the Boston University School of Medicine, publish their findings in the American Journal of Preventive Medicine.

The researchers say their results suggest big drink companies are hampering efforts to improve health and nutrition in the U.S., and they call for health organizations to refuse funding from these companies.

Sugary drink consumption has become a major public health concern in recent years, with links to obesity, diabetes, and heart disease.

But it seems there are some industries that have long tried to dampen reports of the health risks of these beverages; a study published last month, for example, revealed how the sugar industry accepted money as early as 1965 to mute the link between sugar intake and heart disease.

Den nye studien fra Aron og dr. Siegel heller mer bensin på bålet, og gir innsikt i penger som nasjonale helseorganisasjoner har mottatt fra brusgigantene i løpet av de siste 5 årene. (…) (The new study from Aaron and Dr. Siegel adds fuel to the fire, providing insight into the funding national health organizations have received from soda giants over the past 5 years.)

(Anm: Chewing sugar free gum could save the NHS £8.2 million a year in the UK (medicalnewstoday.com 16.2.2016).)

(Anm: Coca-Cola’s secret influence on medical and science journalists. A series of journalism conferences on obesity received covert funding from Coca-Cola. Paul Thacker investigates. Industry money was used to covertly influence journalists with the message that exercise is a bigger problem than sugar consumption in the obesity epidemic, documents obtained under freedom of information laws show. BMJ 2017;357:j1638  (Published 05 April 2017).)

(Anm: Forsker hevder barn ble sunnere etter ni dager uten sukker. (…) Men klinisk ernæringsfysiolog ved UiO, Christine Henriksen lar seg ikke imponere av Lustigs nye studie. Hun ser ingen grunn til å endre norsk praksis for behandling av barn med fedme etter å ha lest gjennom studien. (vg.no 10.11.2015).)

(Anm: Slik vil tannlegen skremme kundene. Neppe mange som har lyst på brus etter et besøk hos Porsgrunn tannlegeklinikk. (side2.no 7.12.2015).)

(Anm: Sa nei til burger-sponsing. Nå anklages Labour for snobberi: - McDonald's lager kanskje ikke falafel, men vanlige folk nyter det. Får kjeft av en av sine egne folkevalgte. (…) - Jeg synes at Labour her står ved sine prinsipper. Gesten er kanskje liten, men Labour viser her at de tar kampen mot kostholdssykdommer på alvor, skriver han. McDonalds er på sin side ikke like fornøyde med beslutningen. (dagbladet.no 18.4.2016).)

(Anm: Jamie Oliver til angrep på brusen. STOCKHOLM (VG) Kjendiskokken Jamie Oliver sier det er på tide å legge så høy pris på de sukkerholdige brusflaskene til Coca Cola, Pepsi og andre produsenter, at folk velger sukkerfri drikke. (vg.no 13.6.2016).)

(Anm: Nå kan M&Ms bli borte fra McFlurry-isen. ... og årsaken vil overraske deg! (…) Det er faktisk slik at en vanlig McFlurry med M&Ms har et ekstremt sukkerinnhold på hele 89 gram sukker per servering, noe som utgjør mer enn det USDA (US department of Agriculture) anbefaler for en hel dag! (kk.no 21.6.2016).)

- Hva skjer i tarmen når du spiser mye sukker på en gang?

Hva skjer i tarmen når du spiser mye sukker på en gang?
forskning.no 26.3.2016
Det skal ikke mye sukker til for å forstyrre balansen i kroppen. Det finnes sunne alternativer til hva vi kan fylle påskeegget med, mener ernæringsforsker Mone Sæland. (…)

– En liten neve med smågodt, som tilsvarer sukkermengder på 15-30 gram, kan være nok til å forstyrre blodsukkerreguleringen, sier hun. (…)

– Sukker trekker med seg vann over tynntarmveggen som så sveller opp og blir dermed lettere gjennomtrengelig, slik at stoffer som normalt ikke slipper gjennom tarmveggen og over i blodet, gjør nettopp det, forklarer hun. Det kan forårsake flere former for ubehag.

– En mulighet er allergiske reaksjoner fordi det kommer mer kroppsfremmed stoff over i blodet. Mye sukker kan slik gi en kraftigere allergisk reaksjon, sier hun.

– Du får også mer vann i mage og tarm, og føler deg ganske så stinn og oppblåst.

Videre kan du få diaré, masse gass i tarmen og forstyrrelser i mikrofloraen, ikke bare i tykktarmen, men hele veien fra munnen og ut i andre enden.

Den som stadig spiser mye sukker, vil over tid utvikle et økt søtbehov og dermed måtte spise stadig mer sukker for å bli fornøyd. Det kalles toleranseutvikling, og følger samme prinsipp som ved rusmisbruk. (…)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan dietter ne høyt sukkerinntak og mettet fett kan være skade hjernen. How diets high in sugar and saturated fat could be harming your brain. (…) Back in 2010, Scott Kanoski, assistant professor of biological sciences at Perdue University in the US, showed that as little as three days of a diet that is high in saturated fat and sugar was enough to change cognition in rats. (theconversation.com 7.3.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (-  Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Er sukker giftig? (- Sukker er definitivt giftig.) (- That Lead to Diabetes, Heart Disease in Children.) (- Kreftfremkallende?)

Is Sugar Toxic? (Er sukker giftig?)
nytimes.com 13.4.2011
On May 26, 2009, Robert Lustig gave a lecture called “Sugar: The Bitter Truth,” which was posted on YouTube the following July. Since then, it has been viewed well over 800,000 times, gaining new viewers at a rate of about 50,000 per month, fairly remarkable numbers for a 90-minute discussion of the nuances of fructose biochemistry and human physiology. (...)

If Lustig is right, then our excessive consumption of sugar is the primary reason that the numbers of obese and diabetic Americans have skyrocketed in the past 30 years. But his argument implies more than that. If Lustig is right, it would mean that sugar is also the likely dietary cause of several other chronic ailments widely considered to be diseases of Western lifestyles — heart disease, hypertension and many common cancers among them. (...)

(Anm: Sugar: The Bitter Truth (youtube.com).)

(Anm: Sugar Is Definitely Toxic, a New Study Says. That’s what scientists have concluded from a first-of-its-kind diet study involving overweight kids. (…) Lustig’s confidence comes from the unique study, described in Obesity, of 43 Hispanic or African-American children aged eight to 18 years old. (time.com 27.10.2015 ).)

(Anm: Study Links Sugar to Conditions That Lead to Diabetes, Heart Disease in Children. Reducing sugar ‘reversed virtually every aspect’ of metabolic syndrome in children studied, says lead author Robert Lustig, who cites fructose as a culprit in the obesity epidemic. (...) Researchers offered new evidence Tuesday linking sugar consumption with conditions that can lead to diabetes and heart disease in children, fueling the debate over the causes of health problems related to obesity. (wsj.com 27.10.2015).)

(Anm: Sugar rush shrinks brain cell powerhouse. The spike in blood sugar levels that can come after a meal is controlled by the brain's neuronal mitochondria, which are considered the "powerhouse of cells," Yale School of Medicine researchers found in a new study. Published in the Feb. 25 issue of the journal Cell, the findings could provide a better understanding of how type 2 diabetes develops. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

- Forsker:  - Dårlig kosthold og for mye sukker kan gi betennelse i kroppen. (- Sukker er ikke en gift. Avdelingsdirektør i avdeling ernæring og forebygging i Helsedirektoratet, Henriette Øien, mener på sin side at slike teorier ikke er holdbare.)

Forsker:  - Dårlig kosthold og for mye sukker kan gi betennelse i kroppen
nettavisen.no 4.3.2017
- Vi kjenner ikke til god forskning som kan dokumentere dette, kontrer leder i Helsedirektoratet.

Bertil Marklund mener det fins mye forskning som peker på en sammenheng mellom et høyt sukkerinntak og betennelse i kroppen.

Den største trusselen mot helsa vår er at det skapes betennelse i kroppen, mener den svenske forskeren og spesialisten i allmennmedisin, Bertil Marklund. (…)

Betennelse i kroppen, mener han hovedsakelig skyldes en usunn livsstil.

 - Som igjen gir for mange frie radikaler i kroppen. Som igjen kan skade celler i vev, blodkar og ulike organer.

I tillegg blir immunforsvaret vårt dårligere, mener han.

- Vi kjenner ikke til god forskning som kan dokumentere dette, kontrer Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Nettavisen har snakket med Bertil Marklund om den forskningen han legger til grunn, og har også hørt med andre fagfolk som er uenig med ham. (…)

- Sukker er ikke en gift
Avdelingsdirektør i avdeling ernæring og forebygging i Helsedirektoratet, Henriette Øien, mener på sin side at slike teorier ikke er holdbare. (…)

- Jeg har ikke lest boka til Marklund, men vi kan være enige i at et for høyt inntak av sukker er uheldig for blant annet tannhelsen og at det kan bidra til overvekt og risiko for type-2 diabetes, sier hun.
Men at for mye sukker gir betennelse i kroppen, mener hun det ikke fins god dokumentasjon for.
- Vi kjenner ikke til god forskning som kan dokumentere dette. Sukker er ikke en gift og de fleste tåler litt sukker i kostholdet sitt, som en sjokolade i ny og ne, et stykke kake eller et glass brus.

Hun viser også til en nylig gjennomgang kalt Carbohydrates and Health Report (SACN), gjort av den britiske vitenskapskomiteen for mattrygghet.

- Her ble det konkludert med at det totale inntaket av karbohydrater ikke hadde sammenheng med betennelse i kroppen, sier Øien.

Ifølge Helsedirektoratet og rapporten Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer er det overbevisende eller sannsynlig dokumentasjon for sammenheng mellom inntak av tilsatt sukker og følgende kroniske sykdommer: karies, tannerosjon, vektøkning, overvekt og fedme. (…)

(Anm: Så lidt sodavand om dagen kan øge risikoen for kræft. Ny forskning fra Sverige tyder på, at sukkerholdige læskedrikke kan øge chancerne for to specifikke kræftformer betydeligt. (jyllands-posten.dk 12.6.2016).)

(Anm: Camilla Stoltenberg er opptatt av sunn mat. Men et sted går grensen for henne også. (…) – Jeg tenker at fokuset på sunnhet kan ta noen ville veier. Samtidig er det bra at vi utfordrer matvanene våre, og jeg ser at de litt særere matvanene også kan påvirke i en god retning. Men noen blir så altfor opptatt av enkelte ingredienser. Ja, vi skal bruke mindre sukker. Men å kalle det «den hvite giften», blir feil. (aftenposten.no 5.1.2017).)

(Anm: Sweetened Beverage Consumption and Risk of Biliary Tract and Gallbladder Cancer in a Prospective Study JNCI J Natl Cancer Inst 2016;108(10):djw125.)

- 10 dager uten sukker gjorde tykke barn sunnere

10 dage uden sukker gjorde tykke børn sundere
videnskab.dk 29.10.2015
Nu er det tid til at pakke de sukkersøde undskyldninger væk. Et netop publiceret studie viser, at kun ti dage med nedsat indtag af tilsat sukker forbedrer sundshedstilstanden betydeligt hos overvægtige børn. Det skriver Livescience.com.

»Det positive budskab er, at du meget hurtigt kan vende et dårligt sundhedsbillede på en meget enkel måde. Jeg har aldrig set så slående eller betydelige resultater før,« siger professor og hovedforfatter til studiet Jean-Marc Schwarz fra Touro University, California til Livescience.com.
Han har sammen med sine kollegaer i alt observeret 43 overvægtige børn og deres reaktion på at gå fra et indtag af madvarer med 28 procent tilsat sukker til kun 10 procent, som WHO anbefaler. (...)
(Anm: Isocaloric fructose restriction and metabolic improvement in children with obesity and metabolic syndrome. Obesity 2015 (Article first published online: 26 OCT 2015).)

(Anm: Sugar should make up less than 5% of total energy consumption, says WHO BMJ 2015;350:h1261 (Published 05 March 2015).)

(Anm: Ny studie av 5500 jenter: Slik påvirkes kroppen din av sukkerbrus ** Studie: Brusdrikking gir tidligere menstruasjon ** Kan øke faren for brystkreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Så farlig er sukkerholdig brus. Studie mener å kunne bevise at brus er årsaken til 1 av 100 overvektsrelaterte dødsfall. (nettavisen.no 17.7.2015).)

(Anm: Dette skjer med kroppen dersom du lever uten sukker, usunn mat og alkohol i én måned. Resultatet er overraskende. (side3.no 21.10.2015).)

(Anm: Dumper smågodtprisene før halloween. Knask eller knep? Dagligvarekjedene dumper smågodtprisene landet rundt før halloween. Sjekk prislisten her! (…) Paller med smågodt - Vi merker en oppgang rundt Halloween, særlig i uka vi nå er inne i, sier butikksjef Vidar Aasum ved Coop Extra i Vestre Strandgate i Kristiansand. (krsby.no 28.10.2015).)

- Sukkervann endrer hjernen. (- Brus skader hjernen.)

Brus skader hjernen
illvit.no 18.2.2016
Helse: Sukkerholdig drikke kan gjøre like stor skade på hjernen som en traumatisk opplevelse i barndommen. (…)

Sukkervann endrer hjernen
En nærmere undersøkelse av rottenes hjerne avslørte at de traumatiserte rottene hadde de samme forandringene i hjernen som rottene som hadde utviklet en avhengighet av sukkervann.

Begge gruppene med rotter hadde færre av en bestemt type mottakerceller i hippocampus, som ellers binder stresshormonet kortisol. Det tyder ifølge forskerne på at rottenes evne til å komme seg over en enten stressende eller voldsom opplevelse, er blitt forverret. (…)

(Anm: Sugar Consumption Produces Effects Similar to Early Life Stress Exposure on Hippocampal Markers of Neurogenesis and Stress Response. (…) Here we examined the combined impact of early life stress and chronic sucrose availability post-weaning on an array of hippocampal genes related to plasticity, stress regulation, mitochondrial biogenesis, inflammatory response and serotonin.Front. Mol. Neurosci. 2016 (19 January 2016).)

- Forskerne har også funnet ut at tennene til ofrene var nærmest perfekte og hadde få hull. (- Etter å ha ligget begravet i aske i mer enn 1900 år)

CT-skanning har ført til nye opplysninger om Pompeii-ofrene.
nrk.no 21.10.2015
(…) Etter å ha ligget begravet i aske i mer enn 1900 år er ofrene for vulkanutbruddet i romerbyen Pompeii brakt noe mer tilbake til liv igjen ved hjelp av dagens røntgenteknologi.

I september hentet et ekspertteam i Italia, bestående av arkeologer, radiologer, kjeveortopeder og antropologer, inn en CT-maskin, lik den som brukes på sykehus.

Gjennom CT-skanningen oppdaget forskerne at mange av ofrene ikke døde av kvelning, slik man tidligere har antatt, skriver nyhetsbyrået Reuters. (…)

– Døde i bygningskollaps og hadde perfekte tenner
Forskerne har også funnet ut at tennene til ofrene var nærmest perfekte og hadde få hull. Dette mener forskerne henger sammen med at befolkningen i Pompeii hadde en sunn livsstil og et kosthold med lavt sukkerinntak. (…)

(Anm: Læskedrikke øger risiko for type 2-diabetes – selvom du ikke er tyk. Et nyt studie viser, at et dagligt indtag af sukkerholdige drikkevarer øger din risiko for type 2-diabetes – uafhængigt af overvægt. Endnu en god grund til at genindføre sodavandsafgiften, mener Diabetesforeningen. (diabetes.dk 28.7.2015).)

(Anm: Kunstigt sødet sodavand er ligesom almindelig sodavand relateret til udvikling af type 2-diabetes. Mere end 400 ml sodavand om dagen er relateret til en dobbelt så stor risiko for at udvikle ikke alene type 2-diabetes, men også den mere sjældne diabetes-type kaldet LADA. Overraskende synes risikoen at være den samme uanset om sodavanden er sukkersødet eller sødet med kunstige sødemidler. Det fremgår af et svensk studie. Diabetesforeningen ser med bekymring på undersøgelsen. (diabetes.dk 26.10.2016).)

(Anm: Too much soda may raise children's risk of fatty liver disease (medicalnewstoday.com 14.2.2017).)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Dette gjør sukker med hjernen din. For mye sukker i kostholdet som barn, kan gi deg et livslangt sug. (side2.no 7.4.2015).)

(Anm: Sugar-sweetened beverage consumption and age at menarche in a prospective study of US girls. Hum. Reprod. 2015;30 (3):675-683 (First published online: January 27, 2015).)

(Anm: Editorials. Compelling evidence linking sugary drinks with diabetes. (…) In a linked paper (doi:10.1136/bmj.h3576) Imamura and colleagues present a compelling case that beverages sweetened with sugar should be a major target for policies aimed at reducing the risk of diabetes. BMJ 2015;351:h4087 (Published 29 July 2015).)

(Anm: Da forskningen viste at sukker var sunt. På 1970-tallet viste studier at mennesker ikke kunne bli overvektige eller få hjertesykdom av å spise karbohydrater som sukker. Denne feilen betaler vi for fremdeles, mener norsk professor. (nrk.no 30.6.2015).)

(Anm: Head To Head. Could a sugar tax help combat obesity? BMJ 2015;351:h4047 (Published 29 July 2015).)

(Anm: Editorials. Compelling evidence linking sugary drinks with diabetes. BMJ 2015;351:h4087  (Published 29 July 2015).)

- Sukker er farligere enn mettet fett, fordi det gir større sjanse for fedme, type 2 diabetes, hjertesykdom, kreft og demens. (- Matindustrien sier at fysisk aktivitet er løsningen. Det er for å avlede oss fra deres egen uansvarlige markedsføring av junk food.)

- Vi må slutte å lyve om at fysisk aktivitet gjør oss slanke
aftenposten.no 18.3.2015
Britisk hjertelege mener begrepet «tren deg slank» er en myte. (…)

- Ingen kan nekte for at fysisk aktivitet har mange helseeffekter. Men vi må slutte å lyge om at fysisk aktivitet gjør oss slanke. Vi har ikke blitt mindre fysisk aktive de siste 30 årene. Det tyder på at fedmeepidemien skyldes hva vi spiser, og det største problemet er karbohydrater, sier Malhotra i TV-intervjuet.

Han mener at sukker er farligere enn mettet fett, fordi det gir større sjanse for fedme, type 2 diabetes, hjertesykdom, kreft og demens. Dette har også blitt omtalt i en artikkel i British Medical Journal.

- Matindustrien sier at fysisk aktivitet er løsningen. Det er for å avlede oss fra deres egen uansvarlige markedsføring av junk food, mener han. (…)

(Anm: Sugary drinks boost risk factors for heart disease, study shows. The study is the first to demonstrate a direct, dose-dependent relationship between the amount of added sugar consumed in sweetened beverages and increases in specific risk factors for cardiovascular disease. (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Risk of heart disease increased with Southern diet. Eating a southern-style diet rich in fried food, eggs, organ meats - such as liver - and sugar-sweetened beverages could increase the risk of coronary heart disease, according to the findings of a new study. (…) The study, published in Circulation, explores the relationship between heart disease risk and dietary patterns. (medicalnewstoday.com 7.8.2015).)

(Anm: Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction (…) Conclusions Habitual consumption of sugar sweetened beverages was associated with a greater incidence of type 2 diabetes, independently of adiposity. BMJ 2015;351:h3576 (Published 21 July 2015).)

(Anm: Maternal consumption of artificially sweetened beverages during pregnancy linked to obesity in children. Children born to women who had gestational diabetes and drank at least one artificially sweetened beverage per day during pregnancy were more likely to be overweight or obese at age 7, compared to children born to women who had gestational diabetes and drank water instead of artificially sweetened beverages, according to a study led by researchers at the National Institutes of Health. Childhood obesity is known to increase the risk for certain health problems later in life, such as diabetes, heart disease, stroke and some cancers. The study appears online in the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Saturated fat is not the major issue. (…)The scientific evidence is mounting that sugar is a possible independent risk factor for the metabolic syndrome (the cluster of hypertension, dysglycaemia, raised triglycerides, low HDL cholesterol, and increased waist circumference). BMJ 2013;347:f6340 (Published 22 October 2013).)

(Anm: Overnight fasting may reduce breast cancer risk in women (medicalnewstoday.com 22.4.2015).) (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Sötade drycker ökar dödsrisk. Läsk och andra sötade drycker kan ligga bakom uppemot 184 000 dödsfall per år i världen. Slutsatsen dras i en studie som publiceras i tidskriften Circulation. (nyteknik.se 30.6.2015).)

(Anm: Withholding sugar review will stifle input to obesity strategy, says MP. BMJ 2015;351:h5469  (Published 13 October 2015).)

- Danske barn spiser så mye godterier i helgen at man kan måle mer fett og insulin i blodet deres på mandagen.

Advarer mot godtekos «halve uka»
nrk.no 20.3.2015
Danske barn spiser så mye godterier i helgen at man kan måle mer fett og insulin i blodet deres på mandagen. – Slik er det trolig i Norge også, sier ernæringsprofessor. Hun anbefaler at man innfører lørdagsgodtet igjen.

– Sjokolade! Potetgull og vepsebol. Mentos. Barna NRK treffer på skolekjøkkenet på Korsvoll skole i Oslo har klare favoritter når helgesnopet skal settes fram.

Når barn spiser godterier på fredager og lørdager, kan man målefett og insulin i blodet deres på mandagen. Det viser ny forskning fra Danmark. Forskerne har undersøkt 2000 blodprøver fra 800 barn i tredje- og fjerdeklasse.

Les: Mange barn får for mye lørdagsgodt (…)

– Fra undersøkelser gjort for 15 år siden så vi at barn og ungdom startet helgen fredag og fortsatte både lørdag og søndag. Disse tre dagene spiser vi mer sukker enn ellers i uka, sier hun. (...)

Les: Så mye sukker inneholder godteriet

(Anm: Chocolate: is it really good for our health? (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

(Anm: - Lokalpolitikerne må jobbe for å hindre at barn og unge blir «sukkerslaver». Eat-gründer Gunhild Stordalen etterlyser flere tiltak i opptrappingen til kommunevalget. (dn.no 18.8.2015).)

(Anm: Sukkersmell for Coca-Cola. Coca-Cola pustes nå i nakken av den sukker­frie konkurrenten Pepsi Max. To år på rad har Cola-gigantens norske selskap opplevd fall i omsetningen. (dn.no 16.8.2015).)

(Anm: En cola er ikke bare en cola: - Sukkerinnhold varierer fra land til land. Norge er blant brus-«verstingene». Ny undersøkelse viser store forskjeller i sukkerinnholdet i brus - ut ifra hvor i verden du kjøper den. (side2.no 6.10.2015).)

(Anm: Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction (…) Conclusions Habitual consumption of sugar sweetened beverages was associated with a greater incidence of type 2 diabetes, independently of adiposity. BMJ 2015;351:h3576 (Published 21 July 2015).)

(Anm: Maternal consumption of artificially sweetened beverages during pregnancy linked to obesity in children. Children born to women who had gestational diabetes and drank at least one artificially sweetened beverage per day during pregnancy were more likely to be overweight or obese at age 7, compared to children born to women who had gestational diabetes and drank water instead of artificially sweetened beverages, according to a study led by researchers at the National Institutes of Health. Childhood obesity is known to increase the risk for certain health problems later in life, such as diabetes, heart disease, stroke and some cancers. The study appears online in the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Foreldre mener at forbud mot junkfood-annonser kan kutte barndomsfedme (Parents feel banning junk food ads could cut childhood obesity) (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

- Bloggerne er Coca-Colas nye ambassadører

Bloggerne er Coca-Colas nye ambassadører
aftenposten.no 14.6.2015
Trodde du det var umulig å få vakre, unge trendsettere til å reklamere for en brus med masse sukker? Coca-Cola har klart det. (…)

Fant lykken med bloggerne
Aftenposten har de siste dagene skrevet om hvor attraktive bloggerne er blitt for annonsørene.

"Jeg er blitt utfordret av Coca-Cola til å fortelle hvordan jeg sprer glede, og utfordrer dere fantastiske lesere til det samme. For meg er hverdagsgleden det å kunne dele sykkeløyeblikk med familien og gjøre noe spontant. Ta vare på de viktige øyeblikkene i livet." (…)

- Hvorfor ville du være med på denne kampanjen?

- Jeg valgte å si ja fordi Coca-Cola er en merkevare jeg personlig liker. I tillegg synes jeg kampanjekonseptet var veldig bra. Jeg er opptatt av godt innhold, og her følte jeg at jeg fikk være med på å spre god stemning, sier Aagaard.

- Hva fikk du betalt for å være med?

- Kampanjen ble solgt inn av bloggnettverket AdLINK Media, så annonseprisen må du ta med dem. (…)

(Anm: AdLINK Media (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Coca-Cola Funds Scientists Who Shift Blame for Obesity Away From Bad Diets. Coca-Cola, the world’s largest producer of sugary beverages, is backing a new “science-based” solution to the obesity crisis: To maintain a healthy weight, get more exercise and worry less about cutting calories. (medpagetoday.com 9.8.2015).)

(Anm COCA-COLAS SLANKETIPS [Kosthold] Medier og vitenskapeligetidsskrifter skylder på fast-food og sukkerholdige drikker. Men det er ingen beviser for at det er årsaken (til fedmeepidemien). Slik æpner videoen som har fått kostholdseksperter kloden over til å fly i flint. Budskapet kommer nemlig fra en organisasjon som er finansiert av Coca-Cola, og gir inntrykk av at du kan bøtte på med alt godt hvis du bare husker på å trene samtidig. Men ifølge Helsedirektoratet er fett, sukker og stillesitting alle blant de største truslene mot folkehelsen. Jeg blir så forvirret! Er brus sunt eller ikke? Hvem skal jeg tro på? Coca-Cola eller Helsedirektoratet? (aftenposten.no 29.8.2015).)

(Anm: Can You Lose Weight with Exercise Alone? Despite the implications of a new nonprofit funded by Coke, reams of evidence point to an unequivocal answer (scientificamerican.com 11.8.2015).)

(Anm: Vil sette etisk standard i bloggosfæren: Hun er den første bloggeren som forplikter seg til Vær Varsom-plakaten. Moteblogger Tine Monsen (30) er lei «vill-vest-tilstander» i bloggosfæren. (aftenposten.no 13.6.2015) .)

(Anm: Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction (…) Conclusions Habitual consumption of sugar sweetened beverages was associated with a greater incidence of type 2 diabetes, independently of adiposity. BMJ 2015;351:h3576 (Published 21 July 2015).)

(Anm: Maternal consumption of artificially sweetened beverages during pregnancy linked to obesity in children. Children born to women who had gestational diabetes and drank at least one artificially sweetened beverage per day during pregnancy were more likely to be overweight or obese at age 7, compared to children born to women who had gestational diabetes and drank water instead of artificially sweetened beverages, according to a study led by researchers at the National Institutes of Health. Childhood obesity is known to increase the risk for certain health problems later in life, such as diabetes, heart disease, stroke and some cancers. The study appears online in the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 6.6.2017).)

- Professor vil forby barn å kjøpe godteri (- Sukker tar også mange liv)

Professor vil forby barn å kjøpe godteri
tv2nyhetene.no 2.6.2015
STOCKHOLM (VG) Professor Robert Lustig sier sukker er så farlig at det bør vurderes om barn skal få lov til å kjøpe det.

– Dere skandinaver har gått foran for å skjerme befolkningen fra farlige ting. Dere har opprettet et Vinmonopol, for å redusere og ha kontroll med omsetningen av alkohol. Vi vet at alkohol tar mange liv og vi gir det ikke til barna. Men sukker, det får de fra barnsben av. Sukker tar også mange liv, sier Lustig, som er en av verdens ledende forskere på livsstilssykdommer generelt, og sukker spesielt.

Pengemakt
Professoren ved University of California deltar denne uken på EAT-konferansen i Stockholm.

– Vi har foreløpig ingen forskning som forteller hvor mange liv sukker tar, men vi vet det er en viktig årsak til hjerte- og karsykdommer og ikke minst diabetes. Halvparten av økningen i hjertelidelser skyldes sukker. Problemet med sukker, er at det er så godt. Men det er faktisk farlig. Hadde sukker blitt oppfunnet i dag, ville det blitt forbudt, sier han, vel vitende om at det er en utopi:

– Noe av de sterkeste kreftene i global industri, er sukkerindustrien. Den er så sterk at det nesten ikke er mulig å gjennomføre noe som begrenser folks tilgang til sukker. De er spesielt sterke i USA, og jeg er litt mer optimist når det gjelder å få med politikerne i Europa på tiltak. (…)

Aldersgrense
– Det bør innføres en aldersgrense for kjøp av godteri og sukkerprodukter?

– Ja, jeg synes dere skal ta den debatten; at barn under en viss alder kun får kjøpe godteri sammen med voksne. Andre lokale tiltak kan være ikke å selge det når barn går frem og tilbake til skolen. (...)

(Anm: Sukkerforbruket: Barnelegeforeningen: – Hele familien må endre kosthold ** Regjeringen skal evaluere sukkeravgiften  ** 1 av 6 åtteåringer veier for mye (vg.no 3.6.2015).)

(Anm: Virke vil stanse avgiftsfri godteri-import fra Sverige. Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import av godteri for privatpersoner for inntil 350 kroner. (…) Bakgrunnen for Virkes krav er den økende private importen av sjokolade fra Sverige. Ordningen gir nordmenn mulighet til å importere varer fra utlandet uten å måtte betale toll, moms eller særavgifter hvis den totale handelen ikke overstiger 350 kroner. (aftenposten.no 4.1.2017).)

(Anm: - Sjokoladen bør koste det dobbelte. Sandra Borch raser på Facebook. «Ta to for 2 for 40! Sjokolade storplater! For et kupp! Et kupp for de som ønsker en usunn livsstil». (side2.no 7.6.2015).)

- Sukkeravgiften kan være EØS-stridig: Høyt spill om godteriets fremtid i Norge: - Alle kan bli tapere. (- Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA.)

(Anm: Sukkeravgiften kan være EØS-stridig: Høyt spill om godteriets fremtid i Norge: - Alle kan bli tapere. NHO Mat & Drikke mener sukkeravgiften kan være ulovlig i henhold til EØS-regler. Ber nå om avklaring. (Dagbladet): Til tross for store protester ble avgiftsøkningen på brus og godteri vedtatt i Stortinget 12. desember. Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA. (dagbladet.no 14.12.2017).)

- Skjulte sukkerbomber: Professor advarer mot ferdigmat

Skjulte sukkerbomber: Professor advarer mot ferdigmat
dagbladet.no 5.6.2015
De fleste måltider i den vestlige verden består av noe hel- og halvfabrikata. Dette er årsaken til våre helseproblemer, mener professor.

- Vi har alle vært deltakere i et sosialt eksperiment de siste 50 åra, et mislykket eksperiment. Ferdigmat er eksperimentet, og det er drevet av de store, internasjonale matkjedene, tordnet Robert Lustig, mannen som er kjent for sin kamp mot sukker, fra talerstolen under Eat-konferansen i Stockholm tirsdag. (…)

(Anm: - I den norske debatten om sukker, er Robert Lustig helt ubrukelig. Mener NHO Mat og Drikke.JOBBER MED SAKEN: Matvarebransjen i Norge jobber med å få ned sukkerforbruket. (dagbladet.no 6.6.2015).)

- Lederartikkel: Big food, big pharma: er forskning til salgs?

Big food, big pharma: is science for sale?
Editor's Choice
BMJ 2015;350:h795 (Published 12 February 2015)
We have grown accustomed to allegations of conflicts of interest, biased research, and manipulative marketing on the part of the drug industry. Valentine’s Day is a good time to spare a thought for the same problems as they involve the sugar industry. In a BMJ investigation this week Jonathan Gornall examines the not so sweet side of what might be called “Big Sugar”: large food companies whose products include sugary foods (doi:10.1136/bmj.h231). Using methods that seem borrowed wholesale from the pharma playbook, they provide consultancies and research support to prominent scientists who also work on nutrition issues for the UK government.

Such strategies mirror those of the drug industry, and the arguments used to defend these associations are strikingly similar. Engagement with the private sector is desirable because it enables “more rapid transfer of the best ideas into new interventions,” and scientists are using the money for “important pieces of research.” These things may well be true. The existence of such financial connections is not evidence of “research malpractice.” It does, however, contribute to perceptions that nutrition science might be for sale. (…)

(Anm: Sugar industry's attempt to influence public health policy is 'a major issue' (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Sugar: spinning a web of influence. Public health scientists are involved with the food companies being blamed for the obesity crisis, reports Jonathan Gornall. (BMJ 2015;350:h231 (Published 11 February 2015).)

(Anm: BMJ Investigation reveals extensive network of links between public health scientists and sugar industry. BMJ 2015 (12 February 2015).)

- Sukkerindustriens forsøk på å påvirke folkehelsepolitikken er "et stort problem"

Sugar industry's attempt to influence public health policy is 'a major issue'
medicalnewstoday.com 12.2.2015
An investigative report from The BMJ claims to expose "extensive links" - going much deeper than previously known - between public health scientists and the sugar industry.

Although the investigation was conducted in the UK, the report is bound to raise questions in other countries, as the findings implicate international food and drinks manufacturers.

"Without doubt this is a major issue for the US," report author Jonathan Gornell confirmed to Medical News Today. (…)

The BMJ claim that the report raises "important questions about the potential for bias and conflict of interest among public health experts."

Members of the Scientific Advisory Committee on Nutrition and the Medical Research Council's Human Nutrition Research unit (HNR) were found to have received funding from sugar giants including Coca-Cola, Mars, Nestlé, Sainsbury's, the Institute of Brewing and Distilling and Weight Watchers International, among others.

The extent of these donations was found to be unprecedented, with one former HNR researcher - Susan Jebb, professor of diet and population health at the University of Oxford and chair of the British government's Responsibility Deal Food Network - accepting funding worth $2.10 million from companies such as Coca-Cola between 2004 and 2015.

As principal investigator, Jebb also received a donation of $297,000 from Coca-Cola to one study she was working on. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: WHO erklærer krig mot skjult sukker. Genève (NTB-Reuters-AFP): Verdens helseorganisasjon (WHO) ber om en drastisk reduksjon i folks sukkerinntak og tar opp kampen mot «skjult sukker» i alt fra leskedrikker til ketsjup og honning. (adressa.no 4.3.2015).)

(Anm: Coca-Cola: Trøbbel i sunnhetens tid. Coca-Cola-sjefen utropte 2014 til «året vi setter i gang». I fjor høst kalte han 2015 et «overgangsår» med milliardkutt for å bedre fortjenesten. (aftenposten.no 2.5.2015).)

- Bør sukker forbys?

Bør sukker forbys?
nrk.no 22.6.2013
Sv. dokumentar. Ditte serverer sine barn Coca Cola til frokost og drikker selv tre liter om dagen. Hva gjør vi med dem som informasjonen ikke biter på? Er det på tide med tøffere tiltak enn i USA? (...)

Originaltittel: Dokument inifrån: Ska vi förbjuda sockret? Varighet: 58 minutter. (...)

(Anm: Sugar sweetened drinks should carry obesity warnings. BMJ 2014;348:g3428 (Published 27 May 2014).)

(Anm: Vil gjemme sukkervarene i butikken sammen med sigarettene - Det er på tide at myndighetene regulerer sukkerforbruket. (side2.no 28.9.2012).)

(Anm: - Den nye Colaen lurer mer sukker i folk. Ernæringsprofessor hardt ut mot den nye Coca-Cola Life. (dagbladet.no 10.2.2015).)

- Danmarks nye sukker slår mus ihjel – men "ikke nødvendigvis mennesker"

Danmarks nye sukker slår mus ihjel – men "ikke nødvendigvis mennesker"
videnskab.dk 6.2.2015
Et nyt studie viser, at den omdiskuterede sukkertype 'high fructose corn syrup' forårsager tidligere død og fertilitetsproblemer hos mus. Sukkeret, som allerede er udbredt i USA, er på vej til Danmark, så skal vi være bekymrede? Forskerne er uenige.

Sukkertypen 'high fructose corn syrup', der udvindes fra majs, er en billig og medgørlig type sukker, der står for omkring 42 procent af alt tilsat sukker i amerikanske produkter.

Høj-fruktose majs-siruppen - eller HFCS, som den også kaldes - har været udskældt, fordi den indeholder et højt niveau af fruktose (se faktaboks til højre for artiklen). Forskerne er dog langt fra enige om, hvor farligt sukkeret egentlig er. (…)

Nu smider et nyt studie med mus brænde på bålet og får diskussionen til at blusse op igen; det amerikanske studie peger nemlig på, at en diæt med HFCS kan give op til 1,9 gange større dødelighed og fertilitetsproblemer hos hunmus.

Effekten viste sig ikke hverken hos hanmus eller hos hunmus, der fik foder tilsat almindeligt sukker, sukrose. (...)

- Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler (- Kan øke risikoen for å utvikle metabolsk syndrom/astma)

Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:321 (24.2.2015)
Mange bruker kunstige søtningsmidler for å unngå vektøkning eller for å gå ned i vekt, men kan dermed øke risikoen for å utvikle metabolsk syndrom.

Kalorifrie, kunstige søtningsmidler som sakkarin, sukralose eller aspartam er blant de mest brukte tilsetningsstoffene i mat. De brukes i slankedietter, men kan virke mot sin hensikt. Endringer i tarmens mikrobiom kan være en forklaring.

I en nylig publisert studie utviklet mus som fikk sakkarin og andre kunstige søtningsmidler i drikkevannet, etter kort tid glukoseintoleranse (1). Glukoseintoleransen ble borte etter behandling med antibiotika mot gramnegative og -positive bakterier. Bakteriefloraen i tarmen ble forandret av sakkarin, og transplantasjon av avføring til tarmen hos mikrobefrie mus gjorde også disse glukoseintolerante. (…)

(Anm: Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Oct 9;514(7521):181-6. doi: 10.1038/nature13793. Epub 2014 Sep 17.)

(Anm: Mom's, Kid's Fructose Intake Linked to Asthma. —Sugar-sweetened drinks in pregnancy, juice at age 2 may be drivers. (medpagetoday.com 26.2.2015).)

- Det er på tide at myndighetene regulerer sukkerforbruket

Vil gjemme sukkervarene i butikken sammen med sigarettene
side2.no 28.9.2012
- Det er på tide at myndighetene regulerer sukkerforbruket

- Det som regnes som «godterier» burde absolutt bak et forheng, ikke være fristende foran kassa eller når du kommer sulten inn i butikken, sier forfatterne av artikkelen «Sukkervarene må bak forheng» til Side2.

De påpeker at store deler av befolkningen sliter med å regulere forbruket av sukker og søtningsstoffer.

- Etter vårt skjønn er det på tide at myndighetene griper inn og innfører sukkerrestriksjoner.

Klasseskille
 Artikkelen «Sukkervarene må bak forheng» ble publisert i Tidsskriftet for den Norske Legeforening denne uken. Artikkelforfatterne, som alle er studenter ved NTNU, viser til at på andre områder der staten har grepet inn, som overfor forbruket av alkohol og tobakk, har regulering hatt en dokumentert effekt.

- Selv om slike tiltak ofte skaper stor debatt i begynnelsen, er de fleste i dag enige om at reguleringene har vært et gode. (...)

(Anm: Sukkervarene må bak et forheng - Høyt forbruk av sukker har mange uheldige effekter på helsen. Er det på tide at staten tar sterkere grep for å hjelpe oss med å ta bedre kostholdsvalg? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2153 (16.10.2013).)

- Forbrukeren må vite hvor mye sukker som finnes i maten hun kjøper

Fem skritt for folkehelsen
President i Legeforeningen Hege Gjessing - Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg
nrk.no 15.8.2014
Mindre sånt: Forbrukeren må vite hvor mye sukker som finnes i maten hun kjøper, skriver Gjessing og Stoltenberg i denne kronikken.

Folkehelsen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt mye å gjøre. Her er fem ting vi må gjøre for å jevne ut den sosiale ulikheten i dødelighet. (…)

- Sukkerholdig brus øker risikoen for leddgikt

Sukkerholdig brus øker risikoen for leddgikt
nhi.no 7.8.2014 (Norsk Helseinformatikk)
Et jevnlig inntak av sukkerholdig brus, men ikke lettbrus, er forbundet med økt risiko for leddgikt hos kvinner.

Den økte risikoen er uavhengig av andre kostholds- og livsstilsfaktorer. Dette konkluderer en studie som ble forhåndspublisert på nett i The American Journal of Clinical Nutrition i juli 20141.

Knyttes til kroniske betennelsesreaksjoner

Inntak av sukkerholdig brus er forbundet med økt risiko for flere sykdommer som knyttes til kroniske betennelsesreaksjoner (inflammatoriske sykdommer), type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Det har tidligere vært uklart om det spiller noen rolle i forhold til utvikling av leddgikt, og målet med studien var å finne ut om det var noen slik sammenheng.

Studien var en prospektiv studie som fulgte kvinner fra to andre pågående studier. Fra den ene studien fulgte de 79.570 kvinner i perioden 1980-2008. Fra den andre studien fulgte de 107.330 kvinner i perioden 1991 til 2009. (…)

- Selv lave sukkerdoser gjør mus syke

Även låga sockerdoser gör möss sjuka
sverigesradio.se 14.8.2013
Möss som får socker i en dos som för en människa motsvarar 100 gram, eller en liter läsk om dagen, får dramatiskt minskad fortplantningsförmåga. Enligt en amerikansk studie leder det beskedliga sockerintaget dessutom till ökad dödlighet hos honor och till hannar som är sämre på att försvara sitt revir.

Socker skyndar på åldrandet (1:11)

Möss som får socker i en dos, som för en människa motsvarar 100 gram eller en liter läsk om dagen, får dramatiskt minskad fortplantningsförmåga. Enligt en amerikansk studie leder det relativt normala sockerintaget dessutom till ökad dödlighet hos honor -- och till hannar som är sämre på att försvara sitt revir.

Charlotte Erlandsson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, har gjort liknande musstudier, men med mycket högre doser socker. Och hon tycker att det är uppseendeväckande att man här ser så tydlig negativ påverkan redan vid sockerdoser som tillåts i livsmedelsrekommendationer:

– Det är uppseendeväckande på det viset att redan låga doser påverkar beteendet hos möss och det kan säkert översättas till människan. Doserna motsvarar en liter läsk om dagen, men det är inte ofarligt. I USA är till och med 125 gram satt som tolererbar gräns, här har man använt mindre än så. Det talar för att socker kan påverka beteendet och ge mindre avkomma och en ökad dödlighet, det vill säga det blir ett accelererat åldrande. Förmodligen har det att göra med att socker ger insulinresistens och det ger en massa sidoreaktioner som av kroppen uppfattas som att vi blir äldre än vad vi egentligen är, säger Charlotte Erlandsson-Albertsson. (...)

(Anm: Human-relevant levels of added sugar consumption increase female mortality and lower male fitness in mice. Nature communications 2013 (Published 13 August 2013).)

- Selv små sukkerdoser er skadelig

Selv små sukkerdoser er skadelig
aftenposten.no 23.8.2013
Selv mindre doser med sukker frembringer helseskade, i det minste hos mus, viser forskere ved universitetet i Utah i en artikkel i Nature Communications. Mus som får i seg 100 gram søtt, tilsvarende én liter brus om dagen, fikk sin forplantningsevne dramatisk redusert. Ikke bare det – hunnene erfarte økt dødelighet mens hannene ble dårligere på å forsvare sitt revir. Samtidig sank produksjonen av avkom med 25 prosent. Sukker, selv i moderate doser, stimulerer til insulinresistens, noe som i sin tur leder til en rekke bivirkninger som lurer kroppen til å tro at den er eldre enn hva som faktisk er tilfellet. (...)

(Anm: Human-relevant levels of added sugar consumption increase female mortality and lower male fitness in mice. Nature communications 2013 (Published 13 August 2013).)

- Mer kardiovaskulär död med mer tillsatt socker

Mer kardiovaskulär död med mer tillsatt socker
dagensmedicin.se 3.2.2014
Personer som fick i sig mer tillsatt socker i mat och dryck hade ökad risk för förtidig död i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med dem med lägre intag, enligt en ny studie i Jama Internal Medicine.

Nu kommer ytterligare forskning som varnar för de möjliga konsekvenserna av ökat intag av tillsatt socker i maten.

Det är amerikanska forskare som följt upp nästan 12 000 personer i en befolkningsundersökning i USA.

De individer som fick 10 till 24,9 procent av sitt totala energiintag från tillsatt socker hade 30 procent ökad risk att ha dött i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med dem som fick mindre än 10 procent av sin energi från tillsatt socker. Motsvarande riskökning för dem som fick 25 procent eller mer av sitt energiintag från tillsatt socker var 175 procent.

Beräkningarna baserades på 831 dödsfall i kardiovaskulär sjukdom under en uppföljningstid på i snitt 14,6 år.

Resultaten gällde sedan forskarna justerat för olika faktorer som kön, utbildningsnivå och övervikt.

Då studien var av observationstyp går det inte att fastslå några orsakssamband. Forskarna anger också ett antal svagheter i analysen, som att deltagarnas konsumtion av tillsatt socker bara uppskattades vid en tidpunkt och att konsumtionen kan ha förändrats under uppföljningsperioden.

Enligt nordiska näringsrekommendationer bör energiintaget från tillsatt socker inte överstiga 10 procent. (...)

(Anm: Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults. Jama Internal Medicine 2014 (publicerad online den 3 februari 2014).)

- Sukker og hjerte-og karsykdom

Sukker og hjerte-og karsykdom
nhi.no 12.2.2014
I en ny studie publisert i tidsskriftet JAMA, har forskere funnet en sterk sammenheng mellom et kosthold med for mye sukker og død på grunn hjerte-og karsykdommer.

Mange voksne har et kosthold med for mye sukker. Dette er ifølge en ny studie knyttet til økt risiko for å dø av hjertesykdom. Resultatene viser at å drikke tre bokser med brus hver dag kan tredoble sjansen for å utvikle hjertesykdom.

Hvis en fjerdedel av det daglige kaloriinntaket kommer fra tilsatt sukker i brus, kaker og andre søtsaker, fant forskerne en tredoblet risiko for å få hjertesykdom sammenlignet med de som hadde et kosthold der tilsatt sukker står for 10 prosent av kaloriinntaket.

Og det er altså tilsatt sukker det er snakk om - ikke matvarer der sukkeret er naturlig.

For å konkretisere litt nærmere: Ifølge The Health and Social Care Information Centre inntar en gjennomsnittlig voksen person i Storbritannia 1882 kalorier hver dag. Om en voksen drikker tre bokser med brus tilsatt sukker, vil dette bli en fjerdedel av kaloriinntaket. (...)

(Anm: Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults ONLINE FIRST JAMA Intern Med. 2014 (Published online February 2014).)

– Dropp sukkeret – om du elsker barnet ditt (- Läsk ökar risken för stroke.) (– Nei, sukker er ikke livsfarlig.)

Dropp sukkeret – om du elsker barnet ditt
ANNA LARSSON, småbarnsmor.
vg.no 4.4.2017
Den hvite døden. Nei, jeg mener ikke kokain. Det er sukkeret vi må kjempe imot.
Året var 2009, og vårt første barn ble født. Vi var i et 50-årslag med slekten, om jeg ikke husker feil. Datteren vår var ni måneder gammel. De ville gi henne boller og kaker, men jeg sa nei.
– Det er jo mat, sa de.

Mat? Når ble pai, boller, kaker og andre godsaker mat, undret jeg, og sto på mitt. Da hun tre måneder senere var hos våre besteforelde ga de henne en is. (…)

(Anm: WASIM ZAHID, lege Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. – Nei, sukker er ikke livsfarlig. Anna Larssons kronikk om sukker er uvitenskapelig skremselspropaganda. (…) Les Anna Larssons tekst: Dropp sukkeret – om du elsker barnet ditt. (…) Det er ingen tvil om at et høyt sukkerinntak er skadelig for helsen, og det er grunn til å advare mot et overdrevet forbruk. For mye sukker skader tennene og øker faren for fedme. (…) Men å hevde at sukker er giftig og livsfarlig, og at du må styre helt unna det er feil. (vg.no 4.4.2017).)

Läsk ökar risken för stroke
unt.se 16.4.2014
Personer som dagligen brukar dricka ett par glas med läsk eller saft löper ökad risk att drabbas av den vanligaste formen av stroke, blodpropp i hjärnan.

Socker riskfaktor för flera sjukdomar
Socker är mest känt för att ge hål i tänderna. Under senare år har flera studier pekat på att ett högt intag av sockerhaltiga livsmedel också kan vara en riskfaktor för betydligt allvarligare sjukdomar, bland annat typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom och flera cancerformer. Forskarna bakom den nya studien har tidigare påvisat samband mellan hög konsumtion av läsk och saft och cancer i bukspottkörtel, och mellan hög konsumtion av bullar och kakor och livmodercancer.

Det framgår av en studie bland nära 68 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län, som publiceras på nätet i facktidskriften Journal of Nutrition.
– Våra resultat ger ytterligare stöd för rekommendationen att hålla igen på konsumtionen av sötade livsmedel som till exempel läsk och saft, säger forskaren Susanna Larsson vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Kvinnorna och männen i studien besvarade i slutet av 1990-talet en omfattande hälso- och livsstilsenkät, bland annat närmare 100 frågor om sina mat- och dryckesvanor. Alla var i stort sett friska när de besvarade enkäten, men under de i medeltal drygt tio år som de har följts sedan dess insjuknade 3 510 av dem i stroke. (...)

När forskarna närmare analyserade vilka som hade insjuknat fann de att stroke var betydligt vanligare bland kvinnorna och männen som uppgett att de dagligen brukade dricka minst ett par glas, motsvarande fyra deciliter eller mer, av sötade drycker som läsk eller saft jämfört med "lågkonsumenter" som brukade göra det högst ett par gånger i veckan.

Allra starkast var sambandet mellan hög konsumtion av sötade drycker och hjärninfarkt, som är den allra vanligaste formen av stroke och beror på att en blodpropp täpper till blodförsörjningen till en del av hjärnan. För dem som drack minst ett par glas saft eller läsk per dag var risken för hjärninfarkt drygt 20 procent högre än för "långkonsumenterna".(...)

– Våra resultat talar för att det är långvarig regelbunden hög konsumtion av sötade drycker som ökar risken för stroke, inte att tillfällig hög konsumtion då och då skulle göra det. Men visst finns det skäl att hålla nere på påskmusten, i synnerhet som påsken är förknippad med hög konsumtion av godis som driver upp det totala sockerintaget, säger hon.

Men är inte det enkla alternativet för att minska riskerna med ett högt sockerintag att i stället för vanlig läsk välja lågkaloriläsk med något konstgjort sötningsmedel som till exempel aspartam?

– Det vet vi inte eftersom vi i vår studie frågade deltagarna om deras konsumtion av sötade drycker vilket ju också innefattar lågkaloriläsk. Därför kan vi inte besvara frågan om drycker med konstgjorda sötningsmedel påverkar strokerisken annorlunda än drycker med tillsats av vanligt socker. Det är en fråga för fortsatt forskning att försöka besvara, säger Susanna Larsson. (...)

- Barn får i seg 33 sukkerbiter daglig!

Barn får i seg 33 sukkerbiter daglig!
dagbladet.no 16.7.2014
Ny sjokkrapport
Mammanett.no: En nylig publisert undersøkelse viser at europeiske barn får i seg nærmere 100 gram sukker daglig. Dette tilsvarer hele 33 sukkerbiter, eller mer enn en liter brus per dag.

Undersøkelsen ble foretatt blant 9000 barn i alderen 2-9 år. Ingen norske barn deltok, men i løpet av en periode på to år undersøkte man barn i Sverige, Belgia, Tyskland, Estland, Ungarn, Spania, Italia og Kypros. (...)

- Derfor blir vi tjukkere og tjukkere

Derfor blir vi tjukkere og tjukkere
kk.no 18.6.2012
Vi er avhengige av sukker uten å vite det.

På 60-tallet så mye annerledes ut. Vi var i snitt 20 kilo slankere, vi spiste mindre og tilgangen på sukker var langt dårligere. I dag har ordet fedmeepidemi blitt et velbrukt ord i flere vestlige land.

Hvorfor er vi egentlig blitt så mye fetere? Maten er blitt mer tilgjengelig. Men mange er akkurat like fysisk aktive, om ikke mer enn det besteforeldrene våre var.

En ting har forandret seg vesentlig, og det er maten vi spiser. Og her snakker vi om mengden sukker vi inntar.

Stille revolusjon
- Det som har funnet sted, er en stille revolusjon i mengden sukker som inntas, skriver den britiske avisen The Guardian, (ekstern lenke) og viser til mengden sukker som pøses inn i matvarer.

- Maten vår er blitt ren kjemi, alt er prosessert til minste milligram, og sukret til det maksimale. Befolkningen er imidlertid helt ukjent med forandringene som har funnet sted, fastslår avisen og refererer i hovedsak til maissirup (high fructose corn syrup/HFCS), som brukes i stor grad i USA som søtningsmiddel. Her hjemme brukes vanlig sukker i stedet for, men heller ikke her er inntaket helt uproblematisk.

- En gjennomsnittlig norsk niåring får i seg 26 kilo sukker hvert år. Det er mye, uttalte nettopp helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, ifølge TV2.no.

Men mer har skjedd. For jo mer sukker som inntas, jo mer ønsker man, og desto mer sulten blir man. I forsøk på rotter har man sett at de som spiste normalt rottefôr ikke la på seg, mens de som spiste prosessert rottemat la på seg på bare få dager. De kunne ikke motstå den sukkerholdige maten, og bare fortsatte å spise. (...)

(Anm: Why our food is making us fat (guardian.co.uk 18.6.2012).)

- Sukker-sult (- Raske topper av glykose, som finnes i sukker, pasta og andre former for karbohydrater, får bukspyttkjertelen til å pumpe ut insulin som driver ned glykosenivået - slik at du blir sulten igjen i løpet av få timer.)

Ernæringsguru angrer på 30 års kamp mot mettet fett
dagbladet.no 22.7.2014
Nå ber Michael Mosley om unnskyldning.

Den britiske ernæringseksperten dr. Michael Mosley har foretatt en U-sving i sin holdning til mettet fett, som han i nær 30 år har bedt folk om å holde seg unna.

«Nye studier har knust gamle antifett-oppfatninger», skriver han i en artikkel i Daily Mail.

Nå tar han konsekvensen:

«Det er på tide å be om unnskyldning for alle de verdiløse rådene jeg har servert om fett.» (...)

Sukker-sult
I artikkelen beskriver Mosley de mekanismene han mener forklarer hans egen og andres fiasko med å holde kiloene fra livet:

Raske topper av glykose, som finnes i sukker, pasta og andre former for karbohydrater, får bukspyttkjertelen til å pumpe ut insulin som driver ned glykosenivået - slik at du blir sulten igjen i løpet av få timer.

Karbohydrater er dessuten i seg selv mindre mettende enn fett og proteiner. Baserer du kostholdet på mye karbohydrater, vil du derfor ifølge Michael Mosley spise mer og gå opp i vekt.

Disse innsiktene har fått Mosley til å legge helt om budskapet fra den gangen da han var en ivrig talsmann for dietter med lite fett.

Ingen krem-lisensMens Michael Mosley mener fiskeoljer er blant de sunneste formene for fett, er han heller ikke lenger overbevist om at selve erkefienden - mettet fett - utgjør noen øket risiko for hjertesykdom.

Det er likevel et men:


«Dette er ikke en lisens til å tømme krem ned gjennom strupen, for selv om mettet fett ikke direkte skader hjertet, gjør for mange kalorier det. Personlig prøver jeg å ikke ha kjeks og kaker i huset fordi jeg vet at jeg ikke kan motstå dem. Men jeg har gått tilbake til smør, gresk yoghurt og lettmelk. Jeg spiser mer fet fisk, egg og nå og da en burger.» (...)

- Skrukork gjorde nyfødte tykkere

Skrukork gjorde nyfødte tykkere
aftenposten.no 17.11.2012
Nå har forskerne funnet forklaringen på et plutselig hopp i fødselsvekten til barn i Norge fra 1989 til 2000.

I løpet av ti år økte nyfødtes vekt med 50 gram. Økningen skjedde i takt med at norske kvinner drakk mer brus enn før.

-  Fødselsvekt er interessant, blant annet fordi høy fødselsvekt øker risikoen for overvekt senere, sier professor Trond Markestad.

Nå har Markestad og forsker Jacob Grundt funnet årsaken.

- Vi så at vektøkningen startet da de store, halvannen liter brusflaskene med skrukork kom på markedet og man kunne gå og «smådrikke» brus gjennom dagen. Tendensen snudde da de gode, sukkerfrie brusene kom og det samtidig ble mer populært å drikke vann, fastslår Markestad.

Tilbake til vann
Fra 2000 gikk nemlig inntaket av vann og lettprodukter blant gravide opp på bekostning av brusinntaket.

Da sank også vekten på nyfødte barn. Prosjektet ble satt i gang etter en observasjon i medisinsk fødselsregister om at fødselsvekten i Norge økte markant fra 1990 til 2000. Registeret viste også at vekten var tilbake på 1990-nivå igjen i 2010.

Forskerne sammenlignet barnas fødselsvekt med salg av brus i Norge og satte dette opp mot statistikker over ernæring og fysisk aktivitet. (...)

Sukkerforbruket går ned
Kampanjen mot sukker har virket. Avdelingsdirektør Henriette Øien opplyser at Helsedirektoratet i mange år har vært opptatt av å redusere sukkerinntaket i befolkningen.

- Vi har særlig anbefalt vann som tørstedrikk i stedet for søte drikker, sier hun. Dette har vært mye omtalt i mediene og i brosjyrer til ulike målgrupper - også til gravide, på nettsider og i dialog med helsetjenesten. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen med anbefalinger om kosthold kom i 2005, og kan også ha bidratt til nedgangen. Da fødselsvekten gikk ned, gikk også sukkerforbruket ned. Omsetningen av sukker gikk ned fra ca. 45 til 31 kilo pr. innbygger i året i perioden 2001-2010. (...)

Vil ha mer oppmerksomhet om vekt under graviditet
aftenposten.no 17.11.2012
I Norge er det ikke egne retningslinjer for hvor mye gravide skal kunne gå opp i vekt.

Barnelege og forsker Unni Mette Stamnes Køpp ved Sørlandet sykehus har sett på sammenhengen mellom mors og barnets vekt og funnet at kvinner som er overvektige før og under graviditeten, i større grad får tyngre barn enn normalvektige kvinner, og at dette har betydning også for barnets vekt ved tre års alder.
Hennes undersøkelse baserer seg på 31 169 kvinner, som er med i Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse.

- Av disse var 22,3 prosent overvektige ved starten av svangerskapet og 9,1 prosent hadde fedme, opplyser Stamnes Køpp.

Køpp mener derfor det bør rettes mer oppmerksomhet mot på den gravides vekt under svangerskapskontrollene. (...)

- Forskere: Sukker kan fremme diabetes

Forskere: Sukker kan fremme diabetes
b.dk 1.3.2013
Sukkerindholdet i maden har måske alligevel en betydning for diabetes, tyder ny forskning på.

Type 2-diabetes har længe været forbundet med fedme, men ny forskning viser, at mængden af sukker i maden også kan være en væsentlig faktor. Diabetesforeningen vil dog ikke ændre sin rådgivning.

Giver sukker diabetes? Nej, har forskere hævdet i årevis. Men en stor amerikansk undersøgelse viser nu, at der måske alligevel er noget om snakken.

Diabetes - også kaldet sukkersyge - er en sygdom med kronisk forhøjet sukkerindhold i blodet. De to hyppigste former for diabetes er type 1-diabetes og type 2-diabetes. Ud af de 306.000 danskere, der har sukkersyge, har 80 til 90 procent af dem type 2-diabetes, som knyttes til overvægt og nedsat fysisk aktivitet.
Nu viser ny forskning, at der muligvis alligevel er en forbindelse mellem sygdommen og indtagelse af sukker.

Forskere fra de tre amerikanske universiteter Stanford University School of Medicine, University of California-Berkeley og University of California-San Francisco har undersøgt sammenhængen mellem mængden af sukker i maden og hyppigheden af diabetes.

I deres forskning, som blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Plus One den 27. februar, har forskerne det seneste årti undersøgt data fra 175 lande. Således har forskerne set på sammenhængen mellem kosten i et land, mængden af sukker i maden og forbindelsen mellem disse og befolkningens risiko for at udvikle diabetes. (...)

(Anm: The Relationship of Sugar to Population-Level Diabetes Prevalence: An Econometric Analysis of Repeated Cross-Sectional Data. PLoS ONE 8(2): e57873 (February 27, 2013).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- OMSORGSSVIKT? Gir du barna en flaske sukkervann som tørstedrikke får de i seg alt for mye sukker

Så lett kutter du sukkeret
side2.no 6.9.2013
Det er i hverdagen du bør være flink til å styre unna sukker til barna.

(SIDE2): Ernæringsfysiolog Camilla Andersen er opptatt av at vi skal kose oss med måte. For livet blir ganske kjedelig hvis vi aldri unner oss noe godt og det gjelder jo for barna også. Men godt er ikke nødvendigvis usunt og der det er for mye sukker er det enklere enn du tror å legge noen føringer. (...)

Hun har skrevet boka «Oppskrift på sunne barn» der du finner gode oppskrifter og tips for både voksne og barn. Hun driver også nettstedet Somebody er hun har laget en egen sukkerkalkulator der du kan avsløre sukkerbombene.

- Det er godt å ha et bevisst kosthold! Man kan spise og drikke det man liker, bare man tar hensyn til mengdene, mener hun. (...)

OMSORGSSVIKT? Gir du barna en flaske sukkervann som tørstedrikke får de i seg alt for mye sukker. (...)

Etter min mening er det på kanten til omsorgssvikt å gi et barn en hel halvliter med brus. Ikke la deg friste av at Coca-Cola har satt merkelapp med «søta» eller navnet til barnet ditt på flasken. (...)

- Så mange sukkerbiter er det i godteriet

Så mange sukkerbiter er det i godteriet
nrk.no 11.9.2013
Én boks med smågodt inneholder hele 144 sukkerbiter. Se hvor mye sukker det er i andre godterifavoritter.

NRK og klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør har sjekket hvor mye sukker det er i noen populære godteriprodukter.

Vi skal ikke tro at sukker er gift og at sukker er kjempefarlig, for det er ikke det, men det handler om å tenke på mengden.

Det sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør i denne ukens sending av Forbrukerinspektørene. Sundfør har på vegne av NRK gått gjennom sukkerinnholdet i flere av de mest populære godteriproduktene som selges i Norge. (...)

- Hvorfor leger ikke tennene seg selv?

Hvorfor leger ikke tennene seg selv?
forskning.no 12.2.2012
Tennene leger seg selv til en viss grad, men mangel på celler gjør dem sjanseløse mot synlige hull, forteller forskerne. (...)

Ingen celler, ingen heling
- Celler er det som setter igang helingsprosesser i kroppen, og fordi tannemaljen består av over 90 prosent mineraler, er det lite proteiner og celler der, forklarer Janne Reseland.

Hun er professor i biomaterialer ved Universitetet i Oslo (UiO).

Professor Janne Reseland forteller at romertiden ikke var et bra tidspunkt å miste en tann.

- Nederst ved tannrøttene har vi celler som kan gi en viss reparasjon, men ikke ytterst i kronen.

Tennene våre er derfor bare eksponert for miljø, altså alt vi puster inn og alt vi spiser. (...)

Syre verre enn sukker
- Syreskader er den største bekymringen i dag - vel så stor som sukker og hull i tennene, mener Rykke.

Syreholdige drikker, som juice og brus, er synderne.

Spyttet vårt renser til en viss grad vekk syre som kunne ha ført til skader, og Rykke mener derfor at vi ikke trenger å kutte ut disse drikkene helt.

- Nei, drikk juice til frokost om du vil, man skal ikke ta fra folk all gleden heller. Men alt med måte, råder kariologiprofessoren. (...)

- Sukker kan øke risikoen for hjertesykdom

Socker kan öka risk för hjärtsjukdom
dagensmedicin.se 6.11.2011
Att äta mycket socker ger sämre blodfetter och kan leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt svensk forskning.

Kostvanor och nivåer av blodfetter hos 4 300 friska personer har sammanställts i forskningen, som baseras på material ur Malmö Kost Cancer-studien.

– De nya rönen ger ytterligare stöd för att det är bra att dra ned på sockret, säger näringsforskaren Emily Sonestedt, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden, som stöder arbetet.

LDL-partiklar, delar av det ”onda” kolesterolet, är enligt studien skadligare ju mindre de är. De större partiklarna verkar inte ha någon inverkan för risken att få hjärt-kärlsjukdom. Andra typer av kolhydrater samt fett har inte betydelse för blodfettsprofilen.

Resultaten presenteras i British Journal of Nutrition. (...)

(Anm: Sugar can increase the risk of cardiovascular disease (journals.cambridge.org (October 35).)

- For mye sukker kan føre til kreft

For mye sukker kan føre til kreft
kk.no 21.08.2012
PASS PÅ SUKKERET: Store mengder sukker vil ikke bare gi deg hull i tennene eller få magent til å ese, men det kan øke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

Påvirker langt mer enn midjemålet og tennene dine.

En tidligere studie utført av forskere i USA har faktisk vist at enkelte personer får i seg opp mot 46 spiseskjeer hver eneste dag.

Selv om sukker kan bidra med energi til kroppen, kan for mye sukker i kosten være skadelig og en uheldig effekt kan være kreft i bukspyttkjertelen, skriver LiveStrong.com (ekstern lenke).

Kan føre til kreft i bukspyttkjertelen
En tidligere studie fra 2002 viste at et kosthold med en stor glykemisk belastning kan øke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen hos spesielt kvinner som har en underliggende grad av insulinrestistens.

En annen studie som ble publisert i «American Journal of Clinical Nutrition» i 2006 viste lignende resultater, der de konluderte med at matvarer med et høyt sukkerinnhold som blant annet brus kan øke risikoen. (...)

- Ingen sukker, mer hukommelse!

No Sugar, More Memories! (Ingen sukker, mer hukommelse!)
ivanhoe.com 13.4.2012
(Ivanhoe Newswire) -- It is a known fact that sugar found in food is bad for teeth and the waistline, but now another sugar produced in the body's cells is implicated as a health hazard and blocking it may bring benefits that include treating cancer and improving long-term memory in older people.

The sugar is not table sugar, it is a substance produced in the body's cells that qualify as sugars because of its chemical standing. Its name is "oh-glick-nack," O-linked beta-N-acetyl glucosamine or "O-GlcNAc." It attaches itself to proteins that allow substances to pass in and out of the nucleus of cells and helps decide whether specific genes are turned on or off. In doing so, O-GlcNAc signals the basis of diabetes, cancer, Alzheimer's disease, and other disorders. Proteins with too much O-GlcNAc can not function normally.

Recent research on the sugar emerged from the use of advanced lab tools for probing a body process that involves attachment of sugars to proteins, called protein glycosylation. It coordinates the body and keeps it healthy by helping nerves and various cells communicate.

The study performed on mice developed a new process to screen the brain for all O-GlcNAc-glycosylated proteins. Over 200 proteins bearing the sugar attachments were identified. One O-GlcNAc effect on a particular protein was of significance to researchers.

CREB is a substance that turns on and regulates activity of the genes that are usually inactive in cells. Scientists found that when O-GlcNAc attached itself to CREB, CREB could not turn genes on. Researchers then blocked O-GlcNAc from binding to CREB and discovered that the mice would develop long-term memories faster as compared to normal mice.

"We're far from understanding what happens in humans. Completely blocking O-GlcNAc might not be desirable. Do you really want to sustain all memories long-term, even of events that are best forgotten? How would blocking the sugar from binding to other proteins affect other body processes? There are a lot of unanswered questions. Nevertheless, this research could eventually lead to ways to improve memory," Linda Hsieh-Wilson, Ph.D., with the California Institute of Technology was quoted as saying.

Also, in a related study, Dr. Hsieh-Wilson found that O-GlcNAc had interaction with another protein that would suggest the growth of cancer cells. By blocking its attachment, a smaller tumor was the result.

SOURCE: American Chemical Society, March 2012 (...)

- Sukker kan gjøre deg dum, advarer forskere

Fruktose kan svekke hjernen
kk.no 16.5.2012
KAN SVEKKE HJERNEN: Ny forskning gjennomført ved UCLA i USA viser at et høyt inntak av fruktose kan svekke hukommelse og læringsevne.

Høyt inntak påvirker hukommelse og hjernens funksjonsevne, viser forskning. (...)

Sukker kan gjøre deg dum, advarer forskere
tv2nyhetene.no 16.5.2012
For mye sukker svekker hjernen, viser forsøk.

Forskere ved University of California Los Angeles (UCLA) ga forsøksrotter utblandet maissirup spekket med fruktsukker i seks uker.

En annen gruppe rotter fikk vann med omega-3.

Før de ble satt på diett, ble rottene trent til å finne fram i en labyrint.

Fikk problemer
Etter seks uker ble de plassert i den samme labyrinten igjen.

Forskjellen var slående.

– Hjernecellene deres hadde problemer med å signalisere til hverandre, noe som forstyrret rottenes evne til å tenke klart og huske hvilke ruter de hadde gått seks uker tidligere, sier Fernando Gómez-Pinilla, som er professor i nevrokirurgi ved UCLA.

Fruktose ødeleggende
Dette kan bidra til å svekke hjernens evne til læring og forårsake hukommelsestap, konstaterer Gómez-Pinilla.

– Vårt forsøk viser at en diett rik på fruktose ødelegger både hjernen og kroppen for øvrig, sier han.

– Våre funn indikerer at det man spiser, kan påvirke måten man tenker på, sier Gómez-Pinilla.

– Ved å spise mye fruktose over tid, endrer man hjernens evne til å lære og huske informasjon.

Ved å tilføre omega-3 kan man redusere skaden, sier han. (©NTB)

- Nye studier: Fruktsukker kan skade nyrene

Nye studier: Fruktsukker kan skade nyrene
vg.no 15.11.2013
I GODTERI: Vanlig sukker, som finnes i for eksempel godteri og brus, inneholder halvparten fruktose og halvparten glukose, som er druesukker.

Nyrene sliter med sukkeret og følgene kan være høyt blodtrykk, fedme og type 2-diabetes.

Forskere retter stadig mer oppmerksomhet mot de mulige negative effektene som sukkeret fruktose kan ha på kroppen.

Fruktose kalles også fruktsukker, og finnes sammen med druesukker i mange søte frukter, i blomsternektar og dermed også honning. I vårt kosthold finnes den først og fremst i vanlig sukker, som inneholder halparten fruktose, og i høyfruktose maissirup, som ofte brukes i stedet for sukker i USA.

I fjor gikk en forsker ut i en kommentarartikkel tidsskriftet Nature og stemplet fruktose som den rene gift for kroppen. (...)

- Faktisk.no: Nei, fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker.

(Anm: Faktisk.no: Nei, fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Fruktsukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Det er den totale mengden sukker man spiser som er avgjørende, og det er bedre å redusere inntaket enn å erstatte vanlig sukker med fruktsukker. Likevel er det langt sunnere å spise frukt enn andre søte matvarer siden frukt inneholder andre viktige næringsstoffer som vitaminer, mineraler, vann og fiber. (dagbladet.no 28.3.2018).)

- Vekst for Coca Cola

Vekst for Coca Cola
e24.no 17.7.2012
VOLUMVEKST: Coca Cola Company leverer sterke andrekvartalstall tirsdag ettermiddag.

Drikkevareselskapet gjør det stadig bedre i de fremvoksende økonomiene, og leverer sterke tall for årets andre kvartal.

Drikkevaregiganten Coca Cola legger tirsdag frem sitt regnskap for årets andre kvartal.

Selskapet omsatte for 13,1 milliarder dollar, eller snaue 80 milliarder kroner.

Driftsresultat endte på 2,8 milliarder dollar, noe som tilsvarer rett over 17 milliarder kroner. (...)

Det betyr at de fleste pilene peker oppover for selskapet:

Volumet med solgte drikkevarer stiger med fire prosent, mens inntektene fra driften stiger med 15 prosent. (...)

Vokser
Mens selskapets drikkevareomsetning bare stiger med én prosent i USA kommer mesteparten av veksten kommer i nye markeder.

Selskapet har en volumvekst på 20, 9 og 7 prosent i henholdsvis India, Russland og Kina.

I Europa faller omsetningen til konsernet. (...)

(Anm: - Den nye Colaen lurer mer sukker i folk. Ernæringsprofessor hardt ut mot den nye Coca-Cola Life. (dagbladet.no 10.2.2015).)

(Anm: Coca-Cola og McDonalds krever Blatters avgang. FIFA-hovedsponsorer tar bladet fra munnen, melder BBC. (dn.no 2.10.2015).)

- Coca-Cola har mer syre enn eddik

Coca-Cola har mer syre enn eddik
nrk.no 27.5.2012
Stadig smådrikking av brus skader tannemaljen din.

Eddik har en pH-verdi på 2,7. Brusdrikken Coca-Cola har en pH-verdi på 2,5, noe som kan være skadelig for tennene dine.

Du har sikkert hørt at hyppig brusdrikking ikke er bra for tennene. Årsaken til det ligger ikke bare i den store sukkermengden.

Brus er en svært syreholdig drikk, og syre skader tennene dine. I en undersøkelse gjort av den britiske avisen The Sunday Telegraph havner Coca-Cola øverst på verstinglista over syreholdige drikker. (...)

- Cola sier de bekjemper overvekt - selger like mye sukkerbrus som før

Cola sier de bekjemper overvekt - selger like mye sukkerbrus som før
tv2.no 27.2.2014
100 MILLIONER LITER COLA: Coca Cola sier de bekjemper overvekt, men selger akkurat like mye Cola med sukker som før.

I fjor solgte Coca Cola mer enn 100 millioner liter Coca Cola i Norge. Likevel påstår brusgiganten at de er med i kampen mot overvekt.

I en to minutter lang reklamefilm påstår Coca Cola at de kjemper mot overvekt. Men da «TV 2 hjelper deg» ba om å få påstanden dokumentert hadde Coca Cola problemer med å svare. (...)

- Cola hjelper ikke på magen

Cola hjelper ikke på magen
aftenbladet.no 29.11.2012
Trodde du tam Cola var bra for mageproblemer? Da tar du feil.

I disse dager er det mange som er sengeliggende med mageproblemer. Vaktleder ved Stavanger legevakt, Torunn Dirdal Tønnessen, kan melde om at det er flere henvendelser angående mageproblemer enn vanlig, men at det ikke er noen overraskelse på denne tiden av året.

- På denne tiden av året er folk mer inne. Dermed kommer folk tettere på hverandre og sykdommen smittes lettere.

- Cola er en myte
Det er kjent at mange bruker Cola uten kullsyre som en måte å roe mageproblemene på. Dette avfeier Dirdal Tønnessen.

- Dette er bare en myte. Med mageproblemer er det viktig å drikke ofte og lite, men dette bør ikke være søte drikker som Cola. Da må de i såfall blandes ut. Søte drikker gir heller motsatt virkning, de fører vannet feil vei.

Bare å vente
Dirdal Tønnessen oppfordrer altså folk til å drikke ofte og lite, men ikke Cola.

- Det er mange som ringer for veiledning, men det er ofte ikke noe å gjøre. Man må bare vente. Det folk kan gjøre er, som tidligere nevnt, å drikke. Men ikke drikk mye på en gang, da kommer det bare opp igjen.

Det er ofte barn som er utsatt og om de har et eller flere av de følgende symptomene bør de ringe legevakten:

1. Høy feber.
2. Slapphet og medtatthet.
3. Blod i avføring ved diaré. (...)

- Sodastream fornærmer Coca-Cola

Sodastream fornærmer Coca-Cola
e24.no 27.11.2012
En reklame for brusmaskinen Sodastream har satt sinnene i kok i Storbritannia. Se reklamefilmen øverst i saken

Brusmaskinprodusenten Sodastream har blitt tvunget til å trekke tilbake en reklamefilm på det britiske markedet.

Den 30 sekunder lange filmen gjør angivelig narr av bruskjemper som Coca-Cola og Pepsi.

Det mener i hvert fall britiske «reklamemyndigheter». Organisasjonen Clearcast, er eid av seks TV-stasjoner.

Organisasjonen har som oppgave å godkjenne reklamefilmer, og de mener videosnutten fornedrer de store brusmerkene, ifølge business.dk.

Ifølge adage.com har SodaStream fått vite at reklamen oppfattes som om den oppfordree forbrukere til å la være å kjøpe leskedrikker i butikkene, og i stedet bidra miljømessig med å kjøpe SodaStream.

SodaStreams direktør i Storbritannia kaller saken absurd.

- Vi har verken nevnt navnet til våre konkurrenter, eller gjort n arr av dem, og vi kan ikke se problemet. Med reklamen forsøker vi å vise at det finnes måte å leve mer bærekraftig på, likeså viser vi fordelene ved vårt produkt: begrensning av plastavfall, sier Fiona Hope. (...)

- Sukkervann (- En halv liter brus eller saft inneholder cirka 50 gram sukker. Det tilsvarer 25 sukkerbiter)

- Denne er lureri
side2.no 18.7.2013
Ernæringsfysiolog mener de mindre flaskene ikke er små nok.

(SIDE2): Ernæringsfysiolog Camilla Andersen i Somebody syns på ingen måte at Coca-Cola sin nye flaske med 0.375 l er et steg i riktig retning.

- 0.375 liter er jo ikke så mye mindre enn 0.5. liter.

For mye sukker
- I en flaske med 0.5 liter er det 50 gram tilsatt sukker, i flasken på 0.375 er det 41 gram tilsatt sukker. Begge deler er veldig mye, sier ernæringsfysiologen. (...)

(Anm: Sugar sweetened drinks should carry obesity warnings. BMJ 2014;348:g3428 (Published 27 May 2014).)

Vi drikker 117 liter hver i året
aftenposten.no 18.5.2011
En liten nedgang i inntaket til tross, vi er fortsatt storforbrukere av flytende sukker.

I fjor ble det tilsammen drukket 513 millioner liter brus i Norge. Omsetningstall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen for fjoråret viser en liten nedgang i salget av både sukkerfri og sukkerholdig brus. Tallet var også litt lavere enn forbruket i 2002, som var på 515,4 millioner liter.

– Brusomsetningen i Norge er relativt høy sammenlignet med resten av verden. Vi ligger nok i den øverste halvpart og langt over våre naboland Sverige og Danmark, sier direktør Petter Nome i Bryggeri og drikkevareforeningen til Adresseavisen. (...)

Sukkervann. En halv liter brus eller saft inneholder cirka 50 gram sukker. Det tilsvarer 25 sukkerbiter. Ifølge Helsedirektoratet får ni av ti barn i seg for mye sukker.Denviktigste kilden til dette er sukkerholdige leskedrikker og saft.

– De fleste fornuftige mennesker er opptatt av hva de putter i munnen. Jeg tror de aller fleste har et rimelig balansert kosthold. Tendensen er at sukkerholdig brus taper terreng. Bransjen forsøker også å stimulere til et sunt og balansert kosthold, og jeg skulle gjerne sett at flere valgte de sunneste produktene, sier Nome, og viser til at sukkerforbruket har sunket med 25 prosent på ti år fordi stadig flere velger sukkerfri drikke.

– Søtningsstoffene som brukes i Norge er ufarlige. De er gjenstand for langvarig utprøving og analyse før de blir godkjent. Rundt 37 prosent av brusen som selges i Norge er kunstig søtet og dermed kalorifri, sier Nome. (...)

- Blir ruset av sukker

- Sukker og fett gir nesten like sterkt sug som narkotika
aftenposten.no 31.10.2011
Blandingen av sukker og fett, som i et skolebrød, kan gi sterk avhengighet, mener forsker. Sultne mus viste henne dette ved en ren tilfeldighet.

- Vi skulle undersøke narko-avhengighet og brukte mus for å teste våre hypoteser. Kontrollgruppen besto av mus som fikk mat - vi tenkte at det ville gi et nøytralt svar, forklarer professor Sara Ward ved Templeuniversitetet i Philadelphia.

Men slik var det ikke.

Forskerne oppdaget at søt og fet mat også skapte sterk avhengighet. Dette rotet til forskningsopplegget, men var samtidig så interessant at forskerne presenterer funnene.

Musetesten
- Musene var nesten like interessert i søt og fet mat som av kokain, sammenfatter Sara Ward.

Musene måtte dytte nesen mot en luke for å få tilgang til mat og drikke. Normalt sultne mus dyttet maksimalt ti ganger. Men om de hadde lært seg at luken ga tilgang til sukkervann - omtrent som vanlig brus - dyttet de på luken 44 ganger.

Det samme med fett: Når musene hadde lært at en luke ga tilgang til fett, dyttet de på luken 50 ganger før de ga opp. (...)

Blir ruset av sukker
aftenposten.no 10.11.2009
Forskere ser nå en sammenheng mellom alle former for rus – fra heroin til sukker. Avansert hjerneskanning kan finne fellesnevneren.

Kessler, som blant annet har vært sjef for det amerikanske legemiddelverket – Food and Drug Administration – har vakt oppsikt i USA med sin siste bok The end of overeating. Der setter han søkelyset på matvareindustrien og den amerikanske overspisingen, og viser hvordan matvareprodusentene kynisk tilsetter ingredienser som fettstoffer, salt, stimulerende smaksforsterkere – eller sukker – i en mat designet nettopp for å hekte oss på kroken.

Ond sirkel.
Tidligere har Kessler gått i bresjen i kampen mot tobakksindustrien. I et foredrag han holdt i forbindelse med boklanseringen, trakk han nå tråden fra nikotin – og andre rusmidler som alkohol, tobakk, gambling og sex – til sukker.

–Vi skal være forsiktige med å sammenligne tobakk og mat. Men vi kan fastslå at begge involverer det samme belønningssystemet i hjernen. Du blir fanget i en sirkel som utelukkende dreier seg om å få «tenning», kjenne den tvangsmessige trangen til å spise, og så få belønningen gjennom at hjernens dopaminsystem stimuleres. Og hva skjer om du vil bryte ut av denne sirkelen? Jo, du forsterker i stedet suget, fremholdt Kessler.

Kappløp.
Han er langt fra den eneste som mener alle former for avhengighet kan ha en fellesnevner: nemlig ubalanse i spesifikke signalsystemer i hjernen. En rekke studier pågår nå for å finne hvilke rusmidler som påvirker hvilke signalsystemer. Legemiddelindustrien kapper om å utvikle medikamenter som målrettet kan justere hvert enkelt signalsystem, og dermed kurere rusproblemet – enten det er sukkeravhengighet, alkoholisme, kokainavhengighet eller spillegalskap. (...)

- Matavhengighet påvirker hjernen på samme måte som narkotika- og stoffavhengighet

Food Addiction Acts in Brain as Drug Addiction Does (Matavhengighet påvirker hjernen på samme måte som narkotika- og stoffavhengighet)
medpagetoday.com 4.4.2011
Whether eating food or simply craving it, food lovers appear to have neural activity similar to that of substance abusers, a small study suggests.

The study of 48 young women (mean age 20) found that while the women were anticipating drinking a chocolate milkshake, those with higher food addiction scores had greater activation in brain regions associated with reward than those with lower scores, Ashley Gearhardt, MS, of Yale, and colleagues reported in the Archives of General Psychiatry. (...)

(Anm: Neural Correlates of Food Addiction. Arch Gen Psychiatry. 2011 (April 4).)

- Er Big Soda like ille som Big Tobacco?

Is Big Soda as Bad as Big Tobacco? (Er Big Soda like ille som Big Tobacco?)
healthland.time.com 26.10.2011 (Time)
Over at TIME's new "Ideas" blog, obesity and food policy expert Kelly Brownell makes the case for a soda tax: simply put, it's good for the country's waistline and its bottom line.

Sugar-sweetened beverages (SSB), including sodas and sports drinks, are the "single greatest source of added sugar in the American diet, and the research linking SSB intake with obesity and diabetes is stronger than for any other food or beverage category. The average American consumes 50 gallons of SSBs per year," Brownell writes.

Adding a penny-per-ounce tax on any drink with added sugar could not only reduce obesity and related health-care costs, but could also generate up to $150 billion in revenue in 10 years. (...)

- Bli kvitt sukkersuget

Alt du bør vite om sukker
kk.no 25.4.2012
Og hvordan du fjerner det meste fra kostholdet.

Får du i deg for mye sukker? Svaret er nesten garanter JA, for sukker har ingen næringsmessig verdi for oss. Det er snakk om tom energi, ingenting annet.

Vi nordmenn får i oss svimlende 33 kilo sukker i året, og det betyr at 13 prosent av energiinntaket vårt er sukker. (...)

- Et kosthold der mye av karbohydratene kommer fra sukker og raffinerte stivelsesprodukter som hvetemel er ikke sunt, selv om man er fysisk aktiv eller idrettsutøver.Det er nemlig viktig for alle å ikke belaste blodsukkeret mye og sørge for et næringstett og ikke bare energitett kosthold, sier Dr. Fedon Lindberg.

Han anbefaler å kutte ut både sukker og det meste av hvetemel fra kosten. Det kan virke drastisk, men sukkersuget blir borte i løpet av 3-4 dager, ifølge Lindberg. (...)

SØTT: Coca-Cola ineholder 10,6 g sukker per 100 g vare. (...)

Bli kvitt sukkersuget
nrk.no 10.10.2011
Slik ser en handlekurv med 32 kilo sukker ut, hvilket er like mye som vi spiser hvert år.

Kjennes sjokoladen helt uimotståelig? Klarer du deg bare en uke uten sukker vil du merke at søtsuget blir mindre, sier ekspertene. Her er deres råd på veien.

– Det beste rådet for å minske søtsuget er rett og slett at man må spise mindre sukker, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.

Det er nemlig slik at hvis kroppen får litt sukker så vil den bare ha mer.

Derfor er mye gjort hvis du kommer deg gjennom den første uka uten godteri og brus uten å sprekke.

Men hvordan klare det når butikkhyllene frister med deilig sjokolade? Det kan være greit med litt hjelp på veien, for det er litt av noen krefter å kjempe imot.

•TEST DEG SELV: ER DU AVHENGIG AV SUKKER? (...)

- Forbud mot sukkerholdige drikker på skoler har liten effekt på inntaket

Bans on Sugary Drinks in Schools Have Little Impact on Consumption (Forbud mot sukkerholdige drikker på skoler har liten effekt på inntaket)
JAMA 2011 (November 7)
Daniel R. Taber, PhD, MPH, a postdoctoral research associate at the University of Illinois at Chicago, and his colleagues found that policies banning the sale of sugary beverages in schools have had only limited success at reducing middle school students' consumption of these products. (Image: Christie’s Photographic Studios)
State bans on the sale of sugar-sweetened beverages in schools may reduce access to such drinks during school hours, but they have little effect on overall consumption of such products, according to a study published online today in the Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Moreover, banning only the sale of soda in schools has little impact on student access to sugary drinks there.

Increasing consumption of sodas, sports drinks, and sugar-sweetened juice drinks among adolescents has raised concern among public health authorities about the potential for this trend to contribute to obesity, diabetes, and metabolic problems among youth. In fact, soda consumption now accounts for more calories consumed by 14- to 18-year-olds than any other food or beverage category. (...)

- Sukker helvetet

Sukker-helvetet
NRK1 mandag 30.10.2006 (kl 22.00 Dok1: Sukkerslaver)
Arbeid på sukkerplantasjene.

I dag er Barbados et ferieparadis, på 1800-tallet var det et helvete for slavene som arbeidet på sukkerplantasjene.

I en dokumentar av den kanadiske filmskaperen, historikeren og forfatteren Brian McKenna avdekkes den mørke historien som ligger bak verdens sukkerindustri. Dokumentaren som er i to deler og fortsetter i Dok1 neste uke, avdekker hvilken makt verdens ledende sukker-karteller sitter med.

Fedme-slaver
Videre avdekkes sammenhengene mellom fortidens slaveri på plantasjene og dagens moderne slaveri, iverksatt av sukkerindustrien: Forbindelsene mellom sukkerindustrien og årsakene til økende fedme i vår kulturkrets peker i retning av en moderne form for slaveri der dagens konsumenter påtvinges sukkerbaserte dietter.

Endelig rekonstrueres et tapt kapittel i Canadas historie som viser den sentrale rolle sukker spilte I kolonitiden.

Brian McKenna benytter seg av dramatiserte sekvenser om den såkalte triangel-handelen på 1800-tallet. Her ble industriprodukter fra Liverpool-området i England byttet mot slaver fra Vest-Afrika, som igjen produserte sukker, melasse, krydder og andre produkter på plantasjene i Karibia.

Kanadisk dokumentar (2005)
Originaltittel: Big Sugar
Produsert av: Galafilm Inc
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, mail: info@nrk.no (...)

Hvitt sukker, mørkt helvete
NRK1 mandag 6. november kl 22.00 Dok1: Sukkerslaver
Slaveeier og slave på Barbados - dramatisert sekvens fra kveldens dokumentar.

I dag er Barbados et ferieparadis, på 1800-tallet var det et helvete for slavene som arbeidet på sukkerplantasjene.

I en dokumentar av den kanadiske filmskaperen, historikeren og forfatteren Brian McKenna avdekkes den mørke historien som ligger bak verdens sukkerindustri. Dokumentaren som er i to deler, avsluttes denne uke i Dok1 og avdekker hvilken makt verdens ledende sukkerkarteller sitter med.

Fedmeslaver
Videre avdekkes sammenhengene mellom fortidens slaveri på plantasjene og dagens moderne slaveri, iverksatt av sukkerindustrien: Forbindelsene mellom sukkerindustrien og årsakene til økende fedme i vår kulturkrets, peker i retning av en moderne form for slaveri der dagens konsumenter påtvinges sukkerbaserte dietter.

Endelig rekonstrueres et tapt kapittel i Canadas historie som viser den sentrale rolle sukker spilte I kolonitiden.

Brian McKenna benytter seg av dramatiserte sekvenser om den såkalte triangel-handelen på 1800-tallet. Her ble industriprodukter fra Liverpool-området i England byttet mot slaver fra Vest-Afrika, som igjen produserte sukker, molasse, krydder og andre produkter på plantasjene i Karibia.

Kanadisk dokumentar (2005)
Originaltittel: Big Sugar
Produsert av: Galafilm Inc
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900 (...)

- Big Sugar

Big Sugar
Editorial (Lederartikkel)
washingtonpost.com 16.4.2006
LAST YEAR the Bush administration negotiated a free-trade agreement with the five Central American nations and the Dominican Republic. It has yet to submit the deal to Congress because trade politics has grown so poisonous. Even though the Central America deal, known by its acronym, CAFTA, would help a struggling region on the doorstep of the United States, and even though it would modestly boost U.S. prosperity, a coalition of special interests has seized Congress by the throat. The most aggressive and least deserving of these is the sugar lobby.

U.S. sugar policy stands for all that's bad about our political system. The government restricts imports through a series of quotas, pushing U.S. sugar prices to between two and three times the global market rate. As a result, a handful of sugar producers, notably in Florida, a battleground electoral state, pocket $1 billion a year in excess profits. To protect this cozy arrangement, the sugar barons plow a chunk of their revenue back into the political system. During the 2004 election cycle, two Florida sugar companies gave a total of $925,000 to election coffers. (Amerikansk sukkerpolitikk står for alt som er dårlig ved vårt politiske system. (...)

This corruption has victims. Producers' enviable profits come straight out of consumers' wallets, so that ordinary supermarket visitors are made to subsidize welfare for corporations. At the same time, efficient foreign sugar producers, many of them in poor countries, are denied a fair chance to export their way out of poverty. Meanwhile there is an environmental cost: In Florida, sugar cane production has contributed to the degradation of the Everglades. Sugar-using industries are losers too. As Kimberly A. Elliott notes in a paper for the Center for Global Development, some candymakers have closed U.S. factories rather than pay crazy sugar prices.

The biggest cost of the sugar racket is to free trade itself, and therefore to all producers and consumers. Blatant protection of sugar barons undermines U.S. trade negotiators' credibility when they seek to open foreign markets, and pressure from the sugar lobby is now holding up free trade with Central America. Sugar accounts for a minuscule share of U.S. farm output. But because Big Sugar is politically ruthless, it has the power to hold trade hostage. (...)

- USAs sukkerindustri til kamp mot WHO

USAs sukkerindustri til kamp mot Gro
aftenposten.no 22.4.2003
Sukkerindustrien i USA forsøker å hindre at WHO-sjef Gro Harlem Brundtland legger frem en kritisk rapport om usunn ernæring. Men Gro lar seg ikke skremme av trusler om økonomisk boikott, skriver Dagbladet.

Ifølge Dagbladet driver den amerikanske sukkerindustrien "regulær utpressing" for å hindre at rapporten blir offentliggjort onsdag. Rapporten fra Verdens helseorganisasjon anbefaler at sukkerinntaket reduseres til toppen ti prosent av det daglige kaloriinntaket. (...)

Lobbying

Coca-Cola spent $680K lobbying government in 4Q
forbes.com 5.2.2009 (Associated Press)
The Coca-Cola Co., the world's biggest beverage maker, spent $680,000 in the fourth quarter to lobby on sugar imports, commodity prices, nutrition issues and other matters, according to a recent disclosure report. (...)

- Coca-Cola ville stanse Gro

Coca-Cola ville stanse Gro
vg.no 22.4.2003
(VG Nett) I morgen er Gro Harlem Brundtland i Roma for å holde talen de amerikanske sukkergigantene ville stanse.

I et brev VG Nett har fått tilgang til, ber sukkerindustrien den amerikanske helseministeren Tommy G. Thompson personlig om å gripe inn overfor Gro Harlem Brundtland for å få stoppet hennes pressekonferanse i Roma onsdag 23. april. (Se brevet i PDF-format.) (...)

I går skrev britiske The Guardian at The Sugar Association de siste ukene har sendt flere brev for å legge press på WHO. (Se ett av brevene i PDF-format her.)

- Coca Cola fik stoppet kampagne

Coca Cola fik stoppet kampagne
politiken.dk 23.11.2009
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) droppede budkab om sodavandsdrikkeri efter pres fra sodavandsgigant.

»Vi vurderede, at kampagnen krænkede Coca Colas varemærke, derfor stoppede vi udsendelsen af gocards«, siger Else Molander, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen.

'Max en halv liter om ugen'.

Sådan lyder det sunde budskab til børn og unge i en kampagne mod juice og sodavand fra Fødevarestyrelsen.

Men det budskab fik sodavandsgiganten Coca Cola hurtigt sat en stopper for, skriver Avisen.dk. (...)

Coca Cola fik stoppet statskampagne
berlingske.dk 23.11.2009
(...) Coca Colas varemærke krænket
Det var åbenbart for hård kost for både styrelsen og fødevareminister Eva Kjer Hansen. De trak den en million kroner dyre kampagne tilbage, stoppede tusinder af internetreklamer og 30.000 gocards, som skulle have forhindret børn på McDonalds i at fylde sig med sodavand.

- Vi vurderede, at kampagnen krænkede Coca Colas varemærke, derfor stoppede vi udsendelsen af gocards, siger Else Molander, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Men kampagnen var helt lovlig, vurderer advokat og specialist i varemærker Johan Løje, der har set sagens akter. (...)

(Anm: Er Coca-Colas store sugerør ved at stoppe til? Den amerikanske drøm af et varemærke lider både under folkets fokus på sundhed og en stribe fejlslagne kampagner. (jyllands-posten.dk 18.4.2015).)

- Professor: - Sukkerfrie barnehagar!

Professor: - Sukkerfrie barnehagar!
nrk.no 9.10.2006
Professor Britt Unni Wilhelmsen vil ha sukkerfrie barnehagar for at barn skal få eit sunnare tilhøve til mat. (...)

- Sjokkerende søtt - Nærmere 90 prosent av barn og unge i Norge får i seg faretruende mye sukker

Vi spiser for mye sukker
nrk.no24.4.2007
Helsemyndighetene går nå ut med advarsler mot det høye sukkerinntaket.

Frykter feilernæring
Ernæringseksperter frykter at for mye sukker i kosten fortrenger sunn mat med viktig næringsinnhold, som kroppen er avhengig av for å fungere skikkelig.

- Inntaket av sukker bør begrenses til ti energiprosent for å sikre inntaket av nødvendige næringsstoffer og minske risikoen for tannråte og overvekt, sier avdelingsleder Arnhild Haga Rimestad i Sosial- og helsedirektoratet i en pressemelding. (...)

Er du avhengig av sukker?
nrk.no 1.8.2007
Har det blitt mye is, brus og godteri i ferien?

Finn ut om du er avhengig av sukker og søtsaker - og hva du eventuelt kan gjøre med det: TA TESTEN: ER DU AVHENGIG AV SUKKER?

Les også: Vi spiser for mye sukker

Les også: Slik får du bedre kosthold (...)

- Sugar rush

Sugar rush
jpost.com 9.11.2006 (THE JERUSALEM POST)
Every 10 seconds, someone dies of a diabetes-related illness. In the run-up to World Diabetes Day on November 14, what can be done to improve the situation both in Israel and worldwide?

The life of a diabetic is one of constant self-monitoring. Those diagnosed with the disease describe it as an endless attempt to keep track of their weight, food intake and blood sugar levels and keep them in balance. For those who are successful, the abyss of ill health always lies beneath and poses a constant threat. For those less successful, climbing up from the bottom to the surface is a challenging and sometimes prohibitive task. (...)

WHILE DIABETES can put a heavy burden on the individual, the disorder threatens to cause health systems around the world - in the developing world as well as the industrialized nations - to collapse. In one generation, the prevalence of diabetes has already increased six-fold worldwide due to obesity, poor diet, lack of exercise and longer life expectancies. There are some 230 million diabetics today (about 400,000 in Israel), about two-thirds of them not meeting their optimal sugar level targets, and their ranks are expected to increase by 2030 to 366 million. Type 1 diabetes, diagnosed mostly in young people, is rising in prevalence worldwide at a rate of three percent a year. Although it used to be rare for people under 40 to have Type 2, increasing obesity in children that began in the late 1980s has triggered its appearance in youngsters. Type 2 has become one of the leading chronic diseases in childhood and adolescence, according to epidemiologists, with a prevalence of 1.82 per thousand compared to 1.24 per thousand for cancer. Although Type 2 (preventable in 80% of cases by changing diet, increasing physical activity and improving the living environment) has an image of affecting only wealthy, developed countries, seven out of 10 countries with the largest number of people living with diabetes are nations like China and India (which today has 35 million diabetics compared to 19 million in the US) in the developing world. By 2025, 80% of all diabetics will live in low and middle-income countries. Today, direct healthcare expenditures for diabetes-related illnesses is estimated at between $153 billion to $286 billion. If the predicted increase in diabetes pans out, this will jump to an astronomical $396 billion a year, also by 2030, paralyzing health systems. And diabetes is already one of the most expensive health problems in the world. According to the WHO, direct healthcare costs of diabetes-related illnesses range from 2.5% to 15% of a country's annual healthcare budget, depending on local diabetes prevalence and the sophistication of treatment available. This could rise to 40% in high-prevalence countries. Direct costs in medications, hospitalization and equipment to cope with blindness, kidney failure, nerve diseases, limb amputations and cardiovascular diseases are only part of the story. There are also indirect costs such as lost productivity due to the inability to work, sickness, absence, disability, early retirement and premature death. (...)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

- Sukkerfri brus og saft: Så mye kunstig søtning tåler du. (- Aminosyrer er bestanddeler i proteiner i maten. I kroppen blir aspartam fullstendig brutt ned ved hjelp av enzymer i mage-tarm-kanalen til de respektive komponentene, før de tas opp i blodet, sier han. Aspartam går med andre ord ikke over i blodet, og er heller ikke sporbart i for eksempel morsmelk. Det når heller ikke tykktarmen, og kan ikke påvirke bakteriefloraen der, ifølge Arnesen.)

(Anm: Sukkerfri brus og saft: Så mye kunstig søtning tåler du. Den mest kjøpte brusen i Norge er sukkerfri. Slik takler kroppen kunstige søtningsstoffer. I fjor drakk nordmenn cirka 130 millioner liter Pepsi Max, ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningen. Dermed skriver brusen seg inn på lista over Norges mest kjøpte. (…) Kunstig eller naturlig? Aspartam er sammensatt av tre komponenter: To aminosyrer (aspartat og fenylalanin) og metanol. Selv om aspartam ikke forekommer i naturen, finnes de samme tre komponentene naturlig i mange matvarer, som for eksempel frukt, grønnsaker og melk, forklarer Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). - Aminosyrer er bestanddeler i proteiner i maten. I kroppen blir aspartam fullstendig brutt ned ved hjelp av enzymer i mage-tarm-kanalen til de respektive komponentene, før de tas opp i blodet, sier han. Aspartam går med andre ord ikke over i blodet, og er heller ikke sporbart i for eksempel morsmelk. Det når heller ikke tykktarmen, og kan ikke påvirke bakteriefloraen der, ifølge Arnesen. Begge stoffene har veldig potent søtsmak. Det innebærer at det skal svært små mengder til før det gir søtsmak. - Stoffene er cirka 200 ganger søtere enn vanlig sukker, sier Arnesen. Det kan virke skummelt at vi får i oss metanol, men nivåene av metanol i lettbrus er ikke høye sammenliknet med andre matvarer vi får i oss, ifølge Arnesen. Faktisk har eplejuice mer metanol i seg enn sukkerfrie drikker. - Selv om man drikker mye lettbrus på én gang kan man faktisk ikke påvise noen økning i metanol-konsentrasjonen i blodet etterpå, siden mengden er så liten og det så raskt brytes i kroppen, sier han og forklarer at både både aspartat, fenylalanin og metanol brytes ned og til slutt blir skilt ut fra kroppen uansett hvordan vi får stoffene i oss. - Kroppen bryr seg ikke om vi får disse bestanddelene fra en naturlig eller kunstig kilde, sier han. (dagbladet.no 22.7.2018).)

Diverse artikler

(Anm: Synthetic sugar against autoimmune diseases. Researchers are working on an innovative approach to treat a rare autoimmune disease of the peripheral nervous system, using a kind of molecular sponge made of sugar to remove pathogenic antibodies from the bloodstream. Developed to treat anti-MAG neuropathy, the approach also has potential applications in the treatment of other autoimmune diseases. Scientists from the University of Basel and University Hospital Basel have reported their findings in the scientific journal PNAS. (medicalnewstoday.com 18.4.2017).)  

Grønn te er tilsatt sukker
tv2.no 13.2.2014
INNEHOLDER SUKKER: «TV 2 hjelper deg» og Eurofins har analysert to typer te-poser. – I den ene typen te fant vi tjue prosent sukrose i teposene. I den andre typen fant vi fem prosent sukrose, altså vanlig rørsukker, sier Nina Dyrnes, salgssjef i Eurofins Norge.

Twinings og Lipton har puttet sukker i den sunne teen, uten å skrive det på pakken.(...)

Én av disse inneholder hele 150 sukkerbiter
lside2.no 12.3.2014
Så mye sukker inneholder barnas favorittpålegg.

(SIDE2:) I rapporten «Utvikling i norsk kosthold 2012» skriver Helsedirektoratet at inntaket av sukker hos barn og unge er en av de største utfordringene i tiden fremover.

Blant barn og unge er sukkerinntaket betydelig høyere enn hos resten av befolkningen. Sukkerinnholdet ligger et sted mellom 11–18 prosent av matens energiinnhold for denne aldersgruppen:

«I de nasjonale kostholdsundersøkelsene har andelen av kostens energiinnhold som kommer fra tilsatt sukker ligget rundt 7-10 prosent blant voksne og 11-18 prosent blant barn og ungdom de siste tyve årene».

- Det anbefales fra Helsedirektoratet at vi ikke får mer enn 10 prosent av energinntaket vårt fra tilsatt sukker, hvilket tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 sukkerbiter for et barn, 27 sukkerbiter for kvinner og 34 sukkerbiter for menn, forklarer ernæringsfysiolog i somebody.no, Anita Myrvang, til Side2. (...)

Fruktsukker kan skade nyrene
kk.no 23.1.2014
Øker risikoen for alvorlig sykdom, viser ny forskning.
FRUKTSUKKER: Et høyt inntak fruktsukker kan skade nyrene og føre til fedme og diabetes type 2. (Foto: Anna Omelchenko - Fotolia)

De fleste vet at sukker er usunt og at et høyt inntak verken er gunstig for kroppen eller helsa. Men hvordan er det egentlig med fruktsukker?

Fruktose, som også kalles fruktsukker, finnes sammen med druesukker i frukter, bær, grønnsaker og honning, og er hundre prosent naturlig.

Likevel mener eksperter at vi bør begrense inntak av fruktose, da ny forskning viser at det kan medbringe negative helseeffekter.

LES OGSÅ: Fruktose kan svekke hjernen (...)

Øker dannelsen av urinsyre

Ifølge en undersøkelse, ledet av forsker Richard Johnson, skjer sannsynligvis følgende med nyrene når vi spiser fruktsukker:

– Fruktsukker kan forårsake at nyrene får et energitap, og dermed dannes det mer urinsyre. Personer som har mye fruktsukker i seg kan få økt blodtrykk og risikere å utvikle hjerte -og karsykdommer, samt diabetes type 2, har han fortalt.

Denne prosessen i nyrene skjer uansett hvor mange kalorier en person inntar, viser en annen undersøkelse Johnson har foretatt sammen med tre andre forskere.

– Det er ikke antallet kalorier som teller, men hvordan de er konstruert i from av fruktoseinnhold, har Marti fortalt til Videnskab.dk. (...)

Lanserer omstridt Cola-reklame i Norge
kampanje.no 14.6.2013
Coca-Cola kaster seg inn i fedmedebatten med en to minutter lang reklamefilm. Se den her.

For første gang i Norge sender Coca-Cola i kveld en reklamefilm der de retter søkelyset mot fedmeproblematikken. Den to minutter lange filmen «Samarbeid» er den norske versjonen av filmen «Come Together» som ble lansert i USA i januar i år. Norge er første land ut når kampanjen nå rulles ut i Norden.

- Overvekt er et av de største samfunnsproblemene i dag. Coca-Cola ønsker å være en del av løsningen, og denne kampanjen dreier seg om å fortelle hva vi bidrar med når det gjelder produktutvikling, merking av produkt, porsjonsstørrelse og viktigheten av fysisk aktivitet, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Rømmerud i Coca-Cola Norge til Kampanje. (...)

Omstridt kampanje
Coca-Colas innlegg i fedmedebatten har ikke bare blitt tatt godt imot i hjemmemarkedet USA. Der har brusprodusenten fått skarp kritikk fra blant annet Center for Science in the Public Interest, som beskylder kampanjen for å være en avledningsmanøver fra et selskap de mener er en del av problemet, ikke løsningen. På Coca-Colas egen YouTube-side raser diskusjonen om hvor ektefølt kampanjen er. (...)

Coca-Cola er ikke vennen din
dagbladet.no 1.6.2013
PERVERST: «Den perverse fortroligheten Coca-Cola tillater seg å legge opp til vis-à-vis mennesker de tjener astronomiske pengesummer på handler ikke om økonomisk eller politisk ideologi, men om personlig integritet», skriver kronikkforfatteren. Foto:

Med sin nye kampanje tar Coca-Cola et skritt lenger, idet de forsøker å omdefinere selve betydningen av mellommenneskelige relasjoner. Det er en tarvelig og høyst suspekt form for reklame. (...)

- Barn blir ikke hypre av sukker
aftenposten.no 21.5.2013
Myten er seiglivet fordi den er praktisk for foreldrene, sier lege.

Forestillingen om at barn blir hyperaktive av sukker står sterkt.

– Forskning er nokså unison på at det bare er tull at barn blir hyperaktive av sukker. Men om myten om at barn blir hypre av sukker bidrar til at barn får mindre sukker, er det ikke så farlig at den lever videre, sier lege Kari Løvendahl Mogstad ved Munkholmen legesenter i Trondheim.

Hun tror mye av årsaken til at myten er så seiglivet, er at den er så praktisk for foreldrene. En studie på emnet sjekket nemlig effekten på foreldrene; de ga barna sukkerfri saft, men sa til foreldrene at det var sukker i den. Foreldrene var enige om at barna ble påvirket av sukkeret i saften.

– Å skylde på sukkeret er en enkel løsning på problemer med barnas oppførsel, eller en slags unnskyldning på det høye lydnivået, sier Løvendahl Mogstad til Babyverden.

Hun forteller at oppførselen og lydnivået foreldre gjerne gir sukkeret skylden for, ofte kan skyldes flere ting: For eksempel at barnet gleder seg sånn til anledningen hvor det blir servert sukker, for eksempel barnebursdag. I tillegg kommer foreldrenes forventninger – for barn har en tendens til å oppføre seg som forventet. (...)

(Anm: Kunstigt sødet sodavand er ligesom almindelig sodavand relateret til udvikling af type 2-diabetes. Mere end 400 ml sodavand om dagen er relateret til en dobbelt så stor risiko for at udvikle ikke alene type 2-diabetes, men også den mere sjældne diabetes-type kaldet LADA. Overraskende synes risikoen at være den samme uanset om sodavanden er sukkersødet eller sødet med kunstige sødemidler. Det fremgår af et svensk studie. Diabetesforeningen ser med bekymring på undersøgelsen. (diabetes.dk 26.10.2016).)

(Anm: Too much soda may raise children's risk of fatty liver disease (medicalnewstoday.com 14.2.2017).)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

- Skaper ikke avhengighet
bt.no 14.4.2013
Både Coca-Cola og Pepsis norske representanter insisterer på at ingrediensene i produktene deres ikke er avhengighetsskapende.

- Det finnes ingen ingredienser i cola som man blir avhengig av. Cola inneholder koffein, men den koffeinmengden du får i en cola er en fjerdedel av den du får i en kopp kaffe, sier Svein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Norge.

- Ifølge en professor vi har snakket med, Jack James ved Universitetet i Reykjavik, er en kopp kaffe om dagen, eller en halv liter cola, nok til å bli avhengig?
- Det kjenner ikke jeg til. Det vi vet er at mange er veldig glad i smaken av cola og at det er en smak man liker og blir glad i, sier Rømmerød.

Han avviser at aspartam, søtstoffet i de sukkerfrie cola-typene og de fleste andre lettbruser, kan ha negative helsekonsekvenser.

- Aspartam er et av de mest av de mest gjennomtestede stoffene i verden, og veldig mange vitenskapelige studier sier at dette ikke er farlig eller avhengighetsskapende. Aspartam er godkjent av Mattilsynet og er et veldig godt substitutt som ligger tett opp til sukker, sier Coca-Cola-direktøren. (...)

Så mye Pepsi drikker hun i året
Ingelin Kjærgaard er avhengig av Pepsi Max, og får her møte sitt årlige konsum på ca. 730 liter.

- Den tørsten jeg har slukkes ikke av vann

Ingelin Kjærgaard drikker mer enn to liter Pepsi Max hver dag, og klarer ikke å slutte. Er hun avhengig? Ja, sier hun selv. Nei, sier cola-produsentene.

Morgenritualet til Ingelin Kjærgaard er fast. Først drikker hun Pepsi Max. Så pusser hun tennene.

På jobb har IT-konsulenten alltid med en halvannenlitersflaske med Pepsi Max. Har hun glemt å kjøpe dagen før, kommer panikken snikende.

- Da klarer jeg ikke å slutte å tenke på det, og krysser fingrene for at jeg har fem minutter ekstra til å finne en butikk på vei til jobb, sier Kjærgaard.

Jeg vil ikke sammenligne det med rusavhengighet, men det er definitivt en avhengighet. Jeg ønsker ikke å leve sånn som dette. Dette er ikke et liv
Morgen, middag, kveld. Daglig drikker 24-åringen minst to liter Pepsi Max. Årlig utgjør forbruket hennes 730 liter av den koffeinholdige lettbrusen.

Sovner hun ikke fort nok, hender det at hun står opp igjen for å ta flere slurker. Kjærgaard har alltid med seg en flaske Pepsi Max, også når hun skal i besøk – i tilfelle vertskapet ikke har. På utenlandsreiser har hun opplevd stressituasjoner. Det er ikke alltid like lett å få tak i Pepsi Max. (...)

Coca-kolonisering
aftenposten.no 29.6.2012
Det er en tankevekker at det brukes tre liter vann for å lage én liter Cola. Vann som den swaziske lokalbefolkningen selv ville hatt bruk for, skriver Vilde Glosemeyer Havrevold (17).

Selskapet som produserer Bonaqua, Coca-Cola, går med gigantiske overskudd hvert år. I 2005 satt de igjen med hele 15 milliarder dollar i overskudd, og det stiger stadig. Afrika og Asia er de kontinentene der salget av produktene deres stiger kraftigst, som følge av den økonomiske utviklingen i mange av landene. Selv i de fattigste, mest rurale landsbyene får du kjøpt en flaske Coca- Cola. Mennesker som knapt nok har penger til livets opphold, blir utsatt for propaganda fra selskapet, og mange skraper sammen nok til en flaske så de kan «Open Happiness». (…)

Skitten taktikk
Det blir solgt en milliard colabokser om dagen. I tillegg kommer flaskesalget. Hvert menneske trenger mellom to og tre liter vann i døgnet. I tillegg kommer vann til hygieniske behov. Én milliard mennesker har ikke rent drikkevann. Vi bør ikke akseptere en verden der multinasjonale selskaper bruker skitten taktikk for å skaffe seg god samvittighet og fremstå som et ansvarlig selskap. Derimot bør vi være for en rettferdig verden, der vi ikke misbruker hverandres tillit.

For å sitere «Rent vann til Afrika»- kampanjen: Vann redder liv. Hvilket vann drikker du? Det i springen, eller det som blir produsert av Coca-Cola? 7

Vi bør ikke akseptere en verden der multinasjonale selskaper bruker skitten taktikk for å skaffe seg god samvittighet. (…)

Drakk åtte liter om dagen
side2.no 22.4.2012
Natasha Harris ble bare 30 år gammel og hennes coca-cola-vaner kan ha skylden. (YouTube ) Coca-Cola-avhengighet kan ha ført til død

(SIDE2): Den New Zealandske kvinnen Natasha Harris (30) døde av et hjerteinfarkt i 2010. Nå hevder en patolog at hennes kjærlighet til Coca-Cola kan ha vært årsaken. (...)

Coca-Cola endrer oppskriften
tv2nyhetene.no 9.3.2012
Coca-Cola og Pepsi tar grep for å unngå å bli stemplet som kreftfarlig.

Den nye oppskriften for colaens karamellfarge inneholder mindre av stoffet 4-methylimidazole, et kjemikalie som den amerikanske delstaten California har ført opp på listen over kreftfremkallende stoffer.

Stoffet har blitt koblet til kreft blant mus og rotter, men ifølge den amerikanske bransjeorganisasjonen for leskedrikker finnes det ikke bevis for at kjemikaliet utgjør en helsefare for mennesker. Det melder BBC. (...)

Sukkeret lurer deg til å spise mer dessert
nrk.no 17.2.2012
Hvis du spiser eller drikker noe søtt, fører sukkeret faktisk til at du orker litt til på toppen av alt det andre.

Sukkerholdig mat og drikke gjør magesekken slappere. Derfor tror hjernen at du har plass til mer dessert. (...)

– Sammensetningen av maten påvirker nervebaner og fyller opp magesekken så den får et endret trykk. Deretter gir den signaler til hjernen om at du er mett og må stoppe å spise, sier Lise von Krogh, klinisk ernæringsfysiolog ved Bramat.no til NRK.no.

Men hvis du spiser eller drikker noe søtt, fører sukkeret faktisk til at du orker litt til på toppen av alt det andre.

– Fordøyelsen starter i hodet, og lysten på noe søtt setter i gang fordøyelsen. I tillegg påvirker selve sukkeret nervebaner. En søt dessert gjør at du kan spise litt mer, fordi trykket i magesekken reduseres, forklarer hun videre. (...)

Should Sugar Be Regulated like Alcohol and Tobacco? (Bør sukker reguleres som alkohol og tobakk?)
healthland.time.com 2.2.2012 (Time)
Scientists at the University of California, San Francisco, argue that sugar is toxic and needs to be taxed and controlled. Why it's so hard to break our addiction.

Sugar poses enough health risks that it should be considered a controlled substance just like alcohol and tobacco, contend a team of researchers from the University of California, San Francisco (UCSF).

In an opinion piece called “The Toxic Truth About Sugar” that was published Feb. 1 in the journal Nature, Robert Lustig, Laura Schmidt and Claire Brindis argue that it’s a misnomer to consider sugar just “empty calories.” They write: “There is nothing empty about these calories. A growing body of scientific evidence is showing that fructose can trigger processes that lead to liver toxicity and a host of other chronic diseases. A little is not a problem, but a lot kills — slowly.”

Almost everyone’s heard of — or personally experienced — the proverbial sugar high, so perhaps the comparison between sugar and alcohol or tobacco shouldn’t come as a surprise. But it’s doubtful that Americans will look favorably upon regulating their favorite vice. We’re a nation that’s sweet on sugar: the average U.S. adult downs 22 teaspoons of sugar a day, according to the American Heart Association, and surveys have found that teens swallow 34 teaspoons.

To counter our consumption, the authors advocate taxing sugary foods and controlling sales to kids under 17. Already, 17% of U.S. children and teens are obese, and across the world the sugar intake has tripled in the past 50 years. The increase has helped create a global obesity pandemic that contributes to 35 million annual deaths worldwide from noninfectious diseases including diabetes, heart disease and cancer.

“There are good calories and bad calories, just as there are good fats and bad fats, good amino acids and bad amino acids, good carbohydrates and bad carbohydrates,” Lustig, a professor of pediatrics and director of the Weight Assessment for Teen and Child Health (WATCH) program at UCSF, said in a statement. “But sugar is toxic beyond its calories.”

The food industry tries to imply that “a calorie is a calorie,” says Kelly Brownell, director of the Rudd Center for Food Policy and Obesity at Yale University. “But this and other research suggests there is something different about sugar,” says Brownell.

(MORE: Ads Featuring Overweight Children Make Some Experts Uncomfortable) (...)

Bittersøt sukkeromveltning
aftenposten.no 13.12.2011
Stevia er 300 ganger søtere enn sukker. Ikke skadelig for tennene. Ingen kalorier. Sannsynlig positiv effekt for dem som sliter med fedme, diabetes, høy og blodtrykk, skriver Yngve Ekern.

Sukkerindustrien revolusjoneres når EU omsider godkjenner den supersøte planten stevia.

Historien er søt fordi «alle» har visst om og brukt stevia, som i årevis er dyrket «underground» i helsekostmiljøer. Blomstergartnere har solgt den som potteblomst. Helsebevisste har dyrket den hjemme og delt med venner og venners venner. Men historien er også litt bitter, fordi både helsemyndigheter og sukkerindustrien i årevis har holdt utviklingen tilbake. 300 ganger søtere enn sukker. Ikke skadelig for tennene. Ingen kalorier. Sannsynlig positiv effekt for dem som sliter med fedme, diabetes, høyt blodtrykk.

Kan det bli bedre? (...)

(Anm: Is Stevia Safe? Stevia is a natural sweetener obtained from a shrub called Stevia rebaudiana. It is generally found on the continent of South America. It is 200–400 times sweeter than sucrose and it is a non-caloric sweetener. Hence, it replaces sugar, corn syrup with high fructose, and other artificial sweeteners. (…) Health Concerns The consumption of stevia can induce various side effects in humans, which include bloating, nausea, paining and weakening of muscles, dizziness, and allergic effects. In addition, it may also interact with drugs used for cancer, microbial infections, calcium channel blockers, and lowering cholesterol levels, and lead to other side effects. The diuretic action of stevia inhibits the natural mechanism of lithium removal from the body, leading to the accumulation of lithium in the body, causing severe side effects. Various experiments were carried out in rodents based on this factor. The results indicated the occurrence of infertility in rodents due to lithium accumulation. Stevia has an adverse effect on the blood flow, renal activity, flow of urine, and excretion of sodium in patients with renal disease. It is not recommended for women during pregnancy and lactation. (news-medical.net 11.10.2017).)

Njaa, har både Mattilsynet i Norge, EU og den internasjonale sukkerindustrien, som Coca-Cola, svart. De vil vente og se, dokumentasjonen er ikke helt klar… Og det finnes jo aspartam, et allerede innarbeidet, og ikke minst patentregulert, stoff…

Historiens kraftlinje har vært denne: Mattilsynets regel er at en matvare som ikke har vært dokumentert omsatt før 1999 må regnes som ny mat og skal risikovurderes. Dette er uavhengig av EØS, likevel stor vurderingen av stevia bom fast. Siden steviol glycosid, selve søtningsstoffet som trekkes ut av planten, ikke er en matvare (som for eksempel honning) ble det regnet som et tilsetningsstoff. Og regelverket om tilsetningsstoffer – se, det er en del av EØS-avtalen!

I Japan har stevia, både plante og ekstrakt, vært i salg med offentlig velsignelse i over 20 år. I EU har reell vurdering av ekstrakten trukket ut, for å si det sånn – etter finurlig lobbyisme fra den tradisjonelle sukkerindustrien, hevder tilhengerne av den grønne gleden. (...)

Eksperter i oprør: Nye større energidrikke skader børn
24.dk 31.10.2011
Netop som Fødevarestyrelsen har godkendt, at butikkerne må sælge halvliters koffeindrikke til børn, slår eksperter alarm og kræver et forbud, fordi børnene tager skade. Socialdemokraterne afviser

Uoprettelig skade på børnenes tænder, hjertebanken, mavesmerter, hovedpine, søvnløshed og afhængighed af koffein.

Det er blot nogle af de alvorlige bivirkninger, som selv helt små børn får ved at drikke de populære syreholdige energidrikke med koffein, som myndighederne for to måneder siden godkendte måtte sælges i halvliters udgaver til børn.

24timer har besøgt en række butikker, hvor personalet fortæller, at selv helt små skolebørn gerne køber de nye store dåser. (...)

Værre end cola
Mange energidrikke indeholder mere sukker og er næsten lige så syreholdige som cola:

Coca Cola - sammenlignelig med energidrikkene nedenfor:

  • pH-værdi: 2,56
  • Koffeinindhold i 250 ml.: Ikke oplyst
  • Antal sukkerknalder pr. 250 ml.: 13

Kilde: Tandlægeforeningen (...)

Coca-cola ser deg
digi.no 11.10.2011
Bedrifter som ikke overvåker sosiale medier taper markedsandeler allerede, advarer IBM.

Om få år vil de store varemerkene følge nitid med i alt av åpen og ustrukturert publisering på nett, som blogger, Facebook og Twitter.

IBM har nettopp publisert en undersøkelse om markedsdirektører («chief marketing officer», forkortet CMO) og teknologi, basert på dyptgående intervjuer med 1 734 markedsdirektører i store bedrifter, fordelt på 19 bransjer og 64 land. Den 72 sider lange undersøkelsen er tilgjengelig mot registreringen på denne siden hos IBM: Insights from IBM Global CMO Study.

CMO-undersøkelsen er den siste i en serie «C-suite»-undersøkelser som IBM har publisert de siste årene. C står for «chief»: De tidligere undersøkelsene gjelder IT-direktører (CIO Study), administrerende direktører (CEO Study), personaldirektører (CHRO Study) og finansdirektører (CFO Study). Undersøkelsene sammenfatter bedriftsledernes oppfatninger av aktuelle trender, og hvilke tiltak de ser for seg for sin bedrift.

Internett med relaterte tjenester bidrar til å øke forbrukernes makt, slik at bedriftene må finne nye måter å forholde seg til sine kunder og potensielle kunder. Moderne IT-verktøy gir tilgang til langt mer nitid overvåking og analyse av trender, ikke bare salg men også i hvordan forbrukere oppfatter produkter og merkevarer.

Til den intense diskusjonen og meldingsvirksomheten på nett, via blogger, sosiale tjenester, publikasjonsorienterte diskusjonsfora og så videre, har IBM, SAP, Oracle og andre store leverandører av verktøy for beslutningsstøtte og forretningsanalyse et svar: Stadig mer avanserte verktøy for å overvåke og analysere ustrukturert informasjon.

Med andre ord: Jo mer vi blottlegger oss på nett, desto bedre muligheter gir vi de store leverandørene. (...)

«Sunt sukker» på vei
nrk.no 10.10.2011
Stevia har vært ulovlig å tilsette i mat i flere år. Nå ser det ut til at søtningsstoffet blir godkjent og får sitt eget E-nummer.

Fra neste år kan stevia bli tillatt i Norge. Ernæringsprofessor Kaare Norum er blant de som jubler.

«Sunt sukker». Det høres for godt ut til å være sant, men slik omtales stevia-planten.

Uttrekket fra planten er fra 40 til 300 ganger søtere enn sukker, inneholder ingen kalorier og fører ikke til at blodsukkeret stiger.

•LES OGSÅ: Slik blir du kvitt sukkersuget (...)

Trodde du dette var sunnere?
kk.no 17.8.2011
Forskjellen på brunt og hvitt sukker er faktisk svært liten.

Det er ikke bestandig lett å vite hva som er sunt og ikke-sunt, og selv om de fleste vet at sukker ikke er bra (verken for helse, vekt eller tenner) i store mengder, er det ikke så lett å kutte det helt fra kostholdet. (...)

«Egentlig ikke» er konklusjonen Mattilsynet kommer med på Matportalen.no (ekstern lenke). (...)

Sukkerprisene rett til værs
dn.no 8.7.2011
Søtmonser kan gå en dyr tid i møte.

Sukkerprisene opplevde torsdag den største prisoppgangen siden oktober, skriver børsen.dk.

Prisen steg med 6,7 prosent til 29,5 dollar pundet.

Prisoppgangen kommer etter at den brasilianske industrisammenslutningen for sukkerprodusenter, Unica, nå ser særdeles pessimistisk på høstingen av landets sukkerrør.

Produksjonen i 2011 risikerer ifølge Unica å falle med én million metriske tonn sammenlignet med fjoråret.

De siste 12 måneder er sukkerprisene steget 73 prosent. (...)

Study: Can a Soda Tax Help Curb Obesity? (Studie: Kan beskatning av brus hjelpe mot fedme?)
healthland.time.com 30.6.2011 (Time)
Amid the many battles the United States is fighting — in Libya, with Congress, in Afghanistan, to name a few — there's another costly war going on at home: against Americans' expanding waistlines.

As the U.S. population continues to balloon, health and local officials are findng new ways to help us slim down: reimagining the food pyramid, posting calorie-counts on menus, banning chocolate milk from schools, taking toys out of Happy Meals. Now Illinois is proposing an increase on the state's soda tax, which would add a penny an ounce to the cost of most soft drinks with added sugar or sweeteners. If it passes, you'll have to pay a quarter more for a 24-oz. Coke in the Prairie State — and so, presumably, be less likely to buy it, consume less sugar and lose weight.

But new research from Northwestern University suggests that soda taxes don't actually help obese people lose weight, largely because people with weight problems already tend to drink diet soda rather than the sugary kind. So taxing full-calorie sodas may not help many Americans make better dietary choices. (...)

De fattige sukkerøyene
aftenposten.no 28.5.2011
Spanjolene måtte gi opp å kolonisere Antigua og Barbuda; de innfødtes forsvar var for sterkt.

Christofer Columbus komtil disse to øyene i 1493. Da var de befolket av karib-indianere, som noen hundre år tidligere hadde fortrengt arawak-indianerne.

Karibene og arawakene var dyktige sjøfarere, som fartet over mesteparten av Karibia i kanoene sine. De var også gode krigere, som jaget andre stammer på sjøen,
brukte dem som slaver eller spiste dem.

Først i 1632 lyktes det britene å etablere varige kolonier på øyene. Til å begynne med drev de et variert jordbruk. Men lønnsomheten ved å dyrke sukker slo ut de fleste andre vekster. Det forutsatte store mengder slaver fra Afrika. (...)

- Coca-Cola fortsetter Abdulhak-samarbeid
aftenposten.no 15.5.2011
Martine-stiftelsen er provosert.

Etter en forbrukerboikott på Facebook ga Coca-Cola etter og meldte dette 15.mars: «Shaher Abdulhak har ikke lenger noen finansiell interesse i tapperiene våre i Libya og Egypt. Prosessen er også i gang i Jemen, men siden landet er i full oppløsning, tar det litt lengre tid der.»

Men magasinet ALFA skriver at selv om Shaher Abdulhak formelt har gått ut av sine formelle roller, fortsetter Coca-Cola samarbeidet med andre i familien. Shaher Abdulhak er far til Farouk Abdulhak som er siktet for drapet på Martine Vik Magnussen i London i 2008. Leder av Martine-stiftelsen, Marcus Rolandsen er provosert.

- Med forbehold om at de nye opplysninger er korrekte, betyr dette at Coca-Cola har ført oss og media bak lyset, sier han. (...)

125 år med Coca-Cola
handelsbladet.no 7.5.2011
Søndag 8. mai feirer Coca-Cola 125-årsjubileum og det skal markeres i alle de 206 landene der drikken selges - også i Norge.

Historien om verdens mest kjente drikk startet 8. mai 1886 i en bakgård i Atlanta, Georgia, USA. Det var apotekeren John Smith Pemberton som laget den aller første Coca-Cola-sirupen. På grunn av den gode smaken tok han den med til apoteket Jacobs Pharmacy som lå i sentrum. Der ble den blandet med vann med kullsyre, og solgt for fem cent glasset.

Drikken ble raskt populær, og den dag i dag er det oppskriften til Pemberton som brukes i Coca-Cola. Oppskriften er en strengt bevoktet hemmelighet i hvelvene til en bank i Atlanta, som bare en håndfull personer kjenner til. (...)

Grep inn mot ansattes
Facebook-meldinger

e24.no 28.4.2011
Ledelsen i Coca-Cola fikk to ansatte til å slette eller endre sine meldinger på Facebook etter at selskapet ble truet med boikott i forbindelse med Martine-saken.

To mellomledere i Coca-Cola Norge ble i vinter kontaktet av kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Coca-Cola etter at de hadde kommentert en boikottaksjon rettet mot Coca-Cola.

Etter samtalen med direktøren valgte den ene å slette sin melding, mens den andre endret sin kommentar. (...)

Studie: - Sukkerdrikker øker faren for kreft
vg.no 8.2.2010
Drikker du to eller flere sukkerholdige drikker om dagen, øker faren for kreft i bukspyttkjertelen, ifølge en ny undersøkelse.

Kreftforskerne i den omfattende Singapore Chinese Health Study ønsket å finne ut om det er en sammenheng mellom faren for bukspyttkjertelkreft og inntak av brus, juice og andre drikker. (...)

Another Reason to Skip the Soda: High Blood Pressure (Nok en grunn til å slutte med brus: Høyt blodtrykk)
healthland.time.com 28.1.2011
There's plenty of evidence that guzzling sugared drinks like sodas can harm your health. The extra calories can lead to obesity and contribute to heart problems and diabetes. Now researchers say the sweet beverages may boost blood pressure as well.

The risk is not entirely new, but the size of the relationship came as a surprise to the researchers, who published their findings in Hypertension: Journal of the American Heart Association. Led by Ian Brown, in the department of epidemiology and biostatistics at Imperial College London's School of Public Health, the group found that for every extra sugared beverage consumed, blood pressure — a ratio of systolic and diastolic pressure in the vessels — rose by an average of 1.6 mm Hg and 0.8 mm Hg respectively. While that may not seem like much, says Brown, when you consider that many children and adults down several cans of soda or sweetened fruit juices a day, the numbers can creep up. (More on Time.com: Do the Chemicals That Turn Soda Brown Also Cause Cancer?) (...)

Sodium may be playing a role in all of this as well, says Brown. His team found that while there wasn't much difference in the amount of sodium excreted by those drinking a lot of sugared beverages compared to those drinking fewer, there was a small group of participants whose urine contained high levels of sodium. Because much of the sodium we eat is released from the body, either as waste or through perspiration, the elevated amounts suggest that these subjects were eating more sodium, and in these individuals, the relationship between excess sugars from beverages and higher blood pressure was even greater. (More on Time.com: Diet Soda May Lead to Stroke Risk? Really?)

Kan ha avslørt Coca-Colas hemmelige oppskrift
dagbladet.no 15.2.2011
I over 100 år har oppskriften på Coca-Cola vært en av verdens best bevarte hemmeligheter. Nå ligger «resepten» ute på nettet. (...)

Og her er oppskriften!

Coca-Cola-sirup:
Flytende ekstrakt av behandlede koka-blader: 5,3 gram etter USPs (United States Pharmacopia) standard.
Sitrussyre: 0,89 dl.
Koffein: 0,30 dl.
Sukker: 30 (det er uklart ut ifra artikkelen hvilken mengde det er snakk om).
Vann: 9,47 l. Limejuice: 1,1 liter.
Vanilje: 28,35 g.
Karamell: 42.52 g eller mer for farge.

7x smaken (bruk 0,59 dl til 18,93 liter sirup)
Alkohol: 2,37 dl.
Appelsinolje: 20 dråper.
Kanel: 10 dråper.
Neroli: 10 dråper.
Koriander: 5 dråper.
Sitronolje: 30 dråper.
Muskatolje: 10 dråper. (...)

I 1993 utga forfatter Mark Pendergrast ei bok om Coca-Cola industrien, «For gud, fedreland og Coca- Cola». Da inkluderte han det han hevdet var den originale oppskriften. Også her er listen veldig lik den formelen sett på fotoet
fra 1979.

Men Coca-Cola har alltid sagt at oppskriften de bruker ikke er den samme som den Pendergrast påstår. (...)

WHO calls for action to restrict marketing of unhealthy foods and drinks to children
BMJ 2011; 2011; 342:d503 (Published 25 January)
The World Health Organization has urged countries worldwide to act to restrict the marketing to children of foods and non-alcoholic beverages that are high in saturated fats, trans fats, added sugars, or salt.

WHO called for these measures at its presentation on 21 January of a set of recommendations to tackle the growing global epidemic of overweight and obesity among children.

Tim Armstrong, WHO’s coordinator for surveillance and population based prevention, said, “Currently there are 42 million children under the age of 5 who are overweight or obese; 35 million of these are living in middle and low income countries, and that is a huge issue for WHO.” (...)

Vi drikker mer brus enn noensinne
tv2nyhetene.no 15.1.2011
Bare USA og Irland drikker mer brus enn oss.

I løpet av fjoråret drakk nordmenn 511 millioner liter brus. Aldri har vi drukket mer brus enn nå, viser nye tall fra Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Bare i desember drakk vi 52 millioner liter brus, og det er rekord for en enkelt måned. Det tilsvarer nærmere 11 liter per nordmann.

Økte med sju prosent
I 2010 økte brusdrikkingen her i landet med nesten sju prosent. Størst økning var det på sukkerholdig brus, med 9,5 prosent.

Samtidig fortsetter salget av flaskevann å stupe. Omsetningen gikk ned 8,3 prosent i fjor og bekrefter dermed en negativ trend som har vart i flere år.
I følge InFact ligger Norge på en tredjeplass i verden når det gjelder brusdrikking. Bare USA og Irland drikker mer brus enn oss. (©NTB)

(Anm: Sugar sweetened drinks should carry obesity warnings. BMJ 2014;348:g3428 (Published 27 May 2014).)

Less sugar, equal taste from healthy cereal
reuters.com 13.12.2010
(Reuters Health) - Kids who start the day with a bowl of sugary cereal are consuming almost twice the sugar they would take in eating healthier options -- which, incidentally, they would be just as happy with, a new study finds.

Specifically, kids served sugary cereal poured themselves more than 24 grams of refined sugar. Those given low-sugar cereals were more likely to reach for table sugar, but still consumed about half the amount of sugar overall -- and more fruit.

Plus, kids who ate either sugary or low-sugar cereals were equally likely to say they enjoyed their breakfast.

"Children will consume low-sugar cereals when offered, and they provide a superior breakfast option," Jennifer Harris at Yale University and her colleagues write in the journal Pediatrics. (...)

Vil ha reklameforbud for sjokolade
handelsbladet.no 12.10.2010
Valgkampsekretær i SV, Kristian Fjellanger, vil ha høyere sukkeravgift og reklameforbud for sjokolade, skriver Dagsavisen.

Advarselsmerking på sjokoladen, på lik linje med advarslene som allerede finnes på sigarettpakker, mener Fjellanger også kan være et alternativ.

– Sjokolade under disk, slik tobakk og snus nå skjules i dagligvareforretningene, kan også være tiltak verdt å vurdere, mener Fjellanger.

Han har selv slitt med overvekt, og er nå aktuell med boken «Feit – mitt liv som tjukkas». Nå ønsker han seg altså politiske vedtak som kan endre matvanene fullstendig.

– Momsen på frukt og grønnsaker må fjernes. I dag kan du få store kjekspakker og brus til en langt lavere pris enn hva for eksempel en liten brokkoli koster. Det er dyrt å leve sunt, sier Fjellanger til Dagsavisen. (...)

Vil bannlyse sukker i europeisk fruktjuice
vg.no 25.9.2010
EU-kommisjonen vil forby tilsetning av sukker i fruktjuice.

I dag kan juicekartonger i europeiske supermarkeder inneholde så mye som 150 gram sukker per liter, og opptil 20 prosent av det totale innholdet i flasker med fruktnektar. (...)

Ikke tjukk av sukkerbrus?
forskning.no 18.8.2010
Negative effekter ved å drikke en moderat mengde sukret drikke kan sitte i hodet, ifølge studie sponset av sukkerindistrien. Norsk lege er skeptisk. (...)

Industrisponset
Studien er sponset av handelsorganisasjonen for den britiske sukkerindustrien, Sugar Bureau. Like fullt er studien publisert i tidsskriftet Appetite og har vært gjennom en fagfellevurdering.

Baard Kulseng, som er lege ved Regionalt senter for sykelig overvekt, ved St. Olavs hospital, er likevel skeptisk til forskernes resonnement når det gjelder det å ha et negativt forhold til sukker.

- Det har jeg ikke vært borti, og jeg synes ikke de har belegg til å si det ut i fra denne studien, sier han.

Eventuelt må de gjøre flere studier for å bekrefte teorien, mener han. (...)

Ikke bare ille for tennene
dinside.no 10.2.2010
To brus i uken nesten dobler risikoen for bukspyttkjertelkreft.

Personer som drikker mer enn to sukkerholdige brus i uken har ifølge forskere ved The University of Minnesota 87 prosent høyere risiko for å utvikle den svært dødelige sykdommen bukspyttkjertelkreft sammenlignet med personer som ikke drikker brus, melder MailOnline. (...)

Cola drinking linked to diabetes in pregnancy (Inntak av Cola under svangerskap linket til diabetes)
reuters_th.adam.com 25.12.2009 (Reuters Health)
NEW YORK (Reuters Health) - Drinking lots of sugar-sweetened cola may increase women's likelihood of developing diabetes during pregnancy, a condition known as gestational diabetes, new research shows. (...)

(Anm: Prospective Study of Pre-Gravid Sugar-Sweetened Beverage Consumption and the Risk of Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2009;32(12):2236-2241 (December).)

Blir ruset av sukker
aftenposten.no 10.11.2009
Forskere ser nå en sammenheng mellom alle former for rus – fra heroin til sukker. Avansert hjerneskanning kan finne fellesnevneren.

Kan noen mennesker bli så hektet på sukker at det kan sammenlignes med en rusavhengighet? Ja, svarer en av tungvekterne i amerikansk helsepolitikk, David A. Kessler.

Kessler, som blant annet har vært sjef for det amerikanske legemiddelverket – Food and Drug Administration – har vakt oppsikt i USA med sin siste bok The end of overeating. Der setter han søkelyset på matvareindustrien og den amerikanske overspisingen, og viser hvordan matvareprodusentene kynisk tilsetter ingredienser som fettstoffer, salt, stimulerende smaksforsterkere – eller sukker – i en mat designet nettopp for å hekte oss på kroken. (...)

Professor Kathleen Brady, avhengighetsforsker ved Medical University i Sør-Carolina, forklarer det slik: Det som skjer når en person utvikler et usunt avhengighetsforhold, er at dopaminsystemet har problemer med å tilføre hjernen nok dopamin. Dette gjør at man ikke klarer å føle glede og tilfredsstillelse på en normal måte. (...)

Leger takker nei til Coca-Cola (word-fil)
KAREN KAPLAN - Los Angeles Times
aftenposten.no 26.10.2009
Da den amerikanske sammenslutningen av familieleger (AAFP) fikk et solid bidrag til opplysningsarbeidet om ernæring skulle en tro alle var tilfreds? Men nei da. (...)

Det er også pekt på at Coca-Cola, som selger cirka 1,6 milliarder enheter med mineralvann hver dag, også tidligere har samarbeidet med ulike helseinstitusjoner. I 2003 ga selskapet 1 million dollar, ca. 5,5 millioner norske kroner, til en organisasjon som arbeider med barn og unges tannhelse. Før de mottok bidraget hadde organisasjonen gitt uttrykk for at det er en sammenheng mellom sukkerholdige drikker og tannsykdommer. Etter at utbetalingen var et faktum, het det bare at «vitenskapelig forskning ikke sier klart hvilken rolle mineralvann spiller». (...)

The Public Health and Economic Benefits of Taxing Sugar-Sweetened Beverages
Published at www.nejm.org September 16, 2009 (10.1056/NEJMhpr0905723)
The consumption of sugar-sweetened beverages has been linked to risks for obesity, diabetes, and heart disease1,2,3; therefore, a compelling case can be made for the need for reduced consumption of these beverages. Sugar-sweetened beverages are beverages that contain added, naturally derived caloric sweeteners such as sucrose (table sugar), high-fructose corn syrup, or fruit-juice concentrates, all of which have similar metabolic effects. (...)

Skjulte sukkerbomber
vg.no 19.7.2009
De er fulle av sukker og fett, men godt kamuflert bak fargerik og barnevennlig design. (...)

Cola hjelper ikke likevel
dinside.no 25.4.2009
Forverrer kvalme og diaré ved omgangssyke.

Foreldre som gir ungene brus mot diaré og kvalme gjør dem enda sykere, skriver BBC.

Ifølge engelske NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) er det bare en myte at søte drikker lindrer plagene ved gastroenteritt, en akutt betennelse i magesekk og tarm – populært kalt omgangssyke. (...)

Regjeringen endrer sukkeravgiften
e24.no 11.4.2009
Bransjeorganisasjonene jubler over endringer i sukkeravgiften. (...)

Statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet håper å kunne gjøre sukkeravgiften mer treffsikker.

- Vi jobber med dette nå, og vil komme tilbake til saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier han til NTB. (...)

Danmarks slankeguru afsløret i dobbeltrolle
politiken.dk 7.2.2009
(...) Det danske firma Neurosearch kontaktede for et par år siden Arne Astrup og hyrede ham som konsulent. Han bliver betalt 3.000 kroner i timen for at udvikle og teste slankepillen Tesofensine. Indtil videre har Arne Astrup modtaget 210.000 kroner i honorar af Neurosearch.

Arne Astrup forklarer, at han i maj 2007 købte aktier i firmaet, fordi slankepillen »så utrolig lovende ud«.

Siden købte han aktier tre gange, så han sidste efterår ejede knap 1.000 aktier i Neurosearch til en værdi af omkring 200.000 kroner. (...)

Herhjemme opfandt han slankepillen Letigen, der siden blev trukket tilbage efter sager om alvorlige bivirkninger som dødsfald og hjerneskade.

Han har før været i sager om interessekonflikter – han blev anklaget for at vildlede befolkningen, da han som formand for Ernæringsrådet såede tvivl om, hvorvidt sukker feder. Samtidig havde han skrevet pjecer for Danisco med det budskab. (...)

Sammenligner sukker med narkotika
vg.no 15.12.2008
(VG Nett) Ny forskning trekker paralleller mellom sukkeravhengighet og avhengighet til sterke narkotiske stoffer.

Riktignok har forskerne ved Princeton University kun gjort forsøk på rotter, men de kraftige abstinenssymptomene var likevel tydelige, ifølge sjefsforsker Bart Hoebel.

Rottene ble først gitt store menger sukker, før det ble tatt fra dem. Etterpå viste de klare tegn til tilbakeholdenhet og overfølsomhet. (...)

Lures til å spise sukker
nrk.no 2.12.2008
Urovekkende mange norske matvarer er feilmerket når det gjelder sukkerinnhold, viser ny undersøkelse. Mattilsynet er skuffet.

Trenden har vært tydelig de siste åra. Stadig flere matvarer kommer i ”lette” varianter der sukkermengden er redusert eller erstattet med kunstig søtning. Bakgrunnen er det økte fokuset på den negative betydningen høyt inntak av sukker har for folkehelsa.

Samtidig har man sett en stadig mer ”kreativ” merking av produkter som påstås å være av det sunnere slaget. Dette førte til at Mattilsynet og de nordiske søsterorganisasjonene i sommer gjennomførte en storkontroll av hvordan matvarer faktisk blir merket.

Resultatet er nedslående. Mattilsynets hovedkonklusjon er at svært mye av merkingen på de kontrollerte produktene bryter med reglene, og derfor er villende for norske forbrukere. (...)

Eksperter kritiske til frokostblandinger for barn:
- Dette er sukkerbomber!

vg.no 2.10.2008
(VG Nett) Frokostblandingen på bildet er nesten halvparten sukker.

Konsentrasjonsvansker, fedme og livsstilssykdommer kan ramme barn som spiser det for ofte, advarer eksperter. (...)

Nordisk sukkersjekk i sommer
nrk.no 27.5.2008
Mattilsynene i Skandinavia starter i neste uke en felles jakt på villedende merking av sukkerinnholdet i matvarer. (...)

Vil ha høye avgifter på sukker
nrk.no 20.5.2008
Slik får vi et sunnere samfunn, ifølge Fedon Lindberg.

Fedon Lindberg har kritisert helsemyndigehetene for å være for passive i kampen mot å forebygge fedme. (...)

Sukkerbombene du bør unngå
nrk.no 16.5.2008
Nesten halvparten av sukkeret vi får i oss kommer fra disse to matvarene.

Brus og saft topper listen over hvilke matvarer som er den største kilden til sukker blant nordmenn. (...)

Nekter å trekke seg fra Pepsi-jobben
aftenposten.no 10.12.2007
Gro Harlem Brundtland avviser at hun vil trekke seg fra jobben som rådgiver for Pepsi. (...)

Pepsi-Gro slår tilbake: - Latterlig
vg.no 10.12.2007
BALI/OSLO (VG Nett) Gro Harlem Brundtland vurderer overhodet ikke å trekke seg som rådgiver for brusgiganten Pepsi. (...)

Søtt og surt for Pepsi-Gro
ukeavisenledelse.no 6.12.2007
Er det noen som har integritet, kraft og kompetanse til å påvirke PepsiCo, så er det Gro. Og honorar i superkonsulentklassen får vi leve med. Skepsisen går på at hun bidrar til å legitimere PepsiCo som mer «helsefremmende» enn det er grunnlag for, skriver redaktør Magne Lerø. (...)

Pepsi-Gro nekter å snakke om lønnen
vg.no 6.12.2007
Gro Harlem Brundtlands Pepsi-kolleger får 275 000 kroner i året for innsatsen. Selv nekter hun å si hva hun har i lønn fra brusgiganten. (...)

- Brundtlands anseelse svekket
nrk.no 6.12.2007
Gro Harlem Brundtland utviser dårlig dømmekraft i sitt samarbeid med Pepsi-konsernet, mener omdømmeekspert. (...)

Brundtland på Pepsi-lønningslista
nrk.no 4.12.2007
Som WHO-direktør gikk hun til kamp mot sukker. I dag er Gro Harlem Brundtland rådgiver for Pepsi-konsernet. (...)

Pepsikonsernet bekrefter overfor NRK at de betaler rådgiverne, men vil ikke si hvilke summer det er snakk om.

NETT-TV: Gro + Pepsi = sant (...)

Vi spiser mindre sukker
vg.no 2.12.2007
8 kilo ned på seks år - Sylvia vil videre ned

Vi spiser mindre sukker! Siden år 2000 har det årlige sukkerforbruket per innbygger gått ned med hele 8 kilo - fra 43 til 35 kilo. (...)

- Dette er kjempebra, en svært gledelig utvikling. Særlig er det viktig at vi snur sukkertrenden med tanke på den kraftige veksten som har vært i utbredelsen av sykdommer som Diabetes 2 og sykelig overvekt, sier helseminister Sylvia Brustad. (...)

Knaska to tonn snop på 14 dagar
nrk.no 3.10.2007
Salet av smågodt i Sogndal går over alle støvleskaft. To tonn på 14 dagar er søt musikk for Narvesen.

Det er heilt kaotisk her. Spesielt på laurdagar. Då er vi oppe i 250 til 300 kilo på ein dag. Det er temmeleg mykje det, seier Per Sverre Moe. (...)

Til krig mot søtsuget
nrk.no 3.10.2007
Med enkle grep klarer du å dempe suget etter godteri og søtsaker. (...)

Ond sirkel
Pass også på å unngå for mye søt drikke, for kroppen blir veldig fort vant til at ting skal smake søtt - og dermed opplever man oftere at man har lyst på noe søtt.

Men sug etter godteri eller mat kan også dreie seg om følelser.
- Mange trenger å lære forslkjellen på mage-sult og følelse-sult. Det er kanskje en lang god klem, en hånd eller sex som skal til, sier Sundgot-Borgen. (...)

Sukkerforbruk og folkehelse
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2259-62 (6.9.2007)
(...) Hovedbudskap
Nordmenn spiser for mye sukker

  • Et høyt sukkerinntak gir risiko for overvekt, diabetes type 2 og karies
  • Det må settes inn tiltak for å minske sukkerinntaket særlig hos barn og unge
  • Gode forebyggende tiltak er økt tilbud av frukt, grønt og vann til førskole- og skolebarn (...)

Kritiserer sukkerfrie barnehager
aftenposten.no 4.9.2007
- Misvisende og useriøst begrep. (...)

Dyreforsøk viser hva som skaper avhengighet:
Sukker verre enn kokain

vg.no 25.8.2007
Blir man mer avhengig av sukker enn kokain? I en ny studie valgte 94 prosent av laboratorierotter å drikke sukkervann fremfor å få kokain intravenøst. (...)

- Overvektige undervurderer sukkerinntaket
vg.no 13.8.2007
(VG Nett) Overvektige undervurderer hvor mye sukker de får i seg i forhold til normalvektige mennesker, viser ny forskning. (...)

Fructose-Sweetened Drinks Tougher on Arteries
washingtonpost.com 23.6.2007
SATURDAY, June 23 (HealthDay News) -- The type of sugar in a sugary drink may impact how healthy -- or unhealthy -- it is for arteries, a new study suggests.

Fructose-sweetened drinks are more likely to provoke the development of fatty artery deposits in overweight adults than glucose-sweetened beverages, researchers say.

Kimber Stanhope, of the University of California at Davis, and colleagues compared the results of drinking fructose-sweetened beverages versus glucose for 10 weeks in overweight and obese adults. (...)

- Foreldre må ta ansvar
aftenposten.no 8.5.2007
- Foreldre må ta ansvar, sier forskerne. (...)

Slutt på sukkersjokk
mozon.no 6.5.2007
Ni av ti barn får i seg for mye sukker. Slik lærer du barna sunne vaner: (...)

Her er sukkertoppen! (...)

Sukker farlig for kvinner
nrk.no 8.4.2007
Sukker gjør oss ikke bare tykke, men betyr også økt fare for å få kreft. Kvinner er særlig utsatt.

Det viser et mangeårig forskningsarbeid i Sverige.

Det er ikke bare søtsaker og brus som utgjør en fare, også vanlig mat er full av sukker.

Professor Pär Stattin, som ledet forskningsprogrammet, sier de påviste en sammenheng mellom høye blodsukkerverdier og krefttilfeller. (...)

Jul uten sukkersjokk
vg.no 19.12.2006
Tåler barna alle søtsakene i jula? - De må få kose seg litt ekstra, men trenger ikke spise sjokolade til frokost, mener ernæringsfysiolog.

Allerede som toåringer får norske barn i seg for mye sukker. Trettenåringene spiser nesten dobbelt så mye sukker som Sosial- og helsedirektoratet anbefaler. (...)

Ungdom har fått nok av hamburgerkjedene
aftenposten.no 13.12.2006
følge nye tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) spiste 42 prosent av ungdom mellom 15 og 24 år hamburger minst to ganger i måneden i 1999. I fjor var det tilsvarende tallet 29 prosent.

– Ungdommene er redde for å bli tykke, og hamburgerkjedene forbindes med en livsstil som er feil og umoderne, sier SIFO-forsker Annechen Bugge til Dagsavisen. (...)

Study links pancreatic cancer to high sugar intake
reutershealth.com 11.8.2006
STOCKHOLM (Reuters) - People who drink large quantities of fizzy drinks or add sugar to coffee or tea run a higher risk of developing cancer of the pancreas, Swedish research showed on Wednesday.

Researchers at the Karolinska Institute studied the diets of almost 80,000 men and women between 1997 and 2005. A total of 131 developed pancreatic cancer, a deadly form of cancer that is difficult to treat. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009