Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker (vg.no 13.7.2010)

Ansatte overgrepsdømt som sjef for utviklingshemmede (dagbladet.no 24.3.2010)

Straffedømte i helsevesenet Skal personer som er dømt for alvorlige forbrytelser kunne arbeide som psykolog eller ha andre betrodde stillinger i helsevesenet? De nye helselovene fjernet hinderet mot dette, noe som reiser pinefulle dilemmaer (aftenposten.no 5.10.2005)

 

- Straffedømte i helsevesenet

Vil ha politiattest for ansatte i eldreomsorgen
kommunal-rapport.no 7.5.2014
Tre storkommuner ber helseministeren innføre krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Sist forslaget ble fremmet, ble det avvist av den daværende rødgrønne regjeringen. (…)

(Anm: Krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Regjeringen foreslår at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester (kommunal-rapport.no 9.9.2015).)

(Anm: Jon Petter Rui. Skyldprinsippet. Straff er et tilbakeskuende fenomen. Det er en reaksjon på en ulovlig handling eller unnlatelse som har funnet sted i fortiden. Reaksjonen går ut på å påføre personen som har gjort lovbruddet, noe negativt. Det negative kan beskrives som et onde, som fordømmelse eller offentlig misbilligelse. (Lov og Rett09 / 2015).)

- Politiattest for helse- og sosialpersonell

Politiattest for helse- og sosialpersonell
shdir.no 14.3.2007
Fra 1. april 2007 stilles det lovfestet krav om innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell ved tilbud om visse typer arbeid.

Hensikten er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming. (...)

(Anm: Helsearbeider tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne (vg.no 25.9.2015).)

- Fikk vite om overgrepsanklager for åtte måneder siden – først nå er legen sagt opp. (- 58 kvinner har anmeldt legen.) (- Overgrepsanklagene strekker seg tilbake til 1990-tallet. Legen nekter straffskyld.)

(Anm: Fikk vite om overgrepsanklager for åtte måneder siden – først nå er legen sagt opp. I mai 2022 ble kommuneledelsen varslet om kommuneoverlegens seksualiserte oppførsel mot pasienter. Nå har legen fått sparken – og kommunen krever en offentlig gransking. En kommuneoverlege i Trøndelag er midlertidig suspendert av Helsetilsynet etter varsler fra en rekke kvinnelige pasienter om grenseoverskridende og seksuell adferd. Politiet har siktet legen for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. 58 kvinner har anmeldt legen. Overgrepsanklagene strekker seg tilbake til 1990-tallet. Legen nekter straffskyld. (nrk.no 25.1.2023).)

- Fratatt autorisasjonen for andre gang. (- Psykiateren ble anklaget for å ha utnyttet pasienter seksuelt, men fikk ny autorisasjon som lege.) (- Nå har han igjen mistet retten til å være psykiater etter en ny anklage. Det bekrefter Statens Helsetilsyn til VG.)

(Anm: Fratatt autorisasjonen for andre gang. Psykiateren ble anklaget for å ha utnyttet pasienter seksuelt, men fikk ny autorisasjon som lege. Nå har han igjen mistet retten til å være psykiater etter en ny anklage. Det bekrefter Statens Helsetilsyn til VG. – Autorisasjonen ble tilbakekalt på bakgrunn av at psykiateren har blandet sin profesjonelle og private rolle, skriver assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, til VG. Dette var også begrunnelsen i vedtaket da han ble fratatt autorisasjonen i 2013, slik VG har omtalt tidligere: Våren 2008 oppsøkte Charlotte Thoresen psykiateren for å få hjelp da hun slet med alkohol. Han ga henne beroligende medisiner før de hadde sex. Psykiateren sendte også flørtende meldinger til en annen pasient, og fikk beskyldninger om å ha utnyttet en tredje kvinne. Det tok fem år fra Charlotte Thoresen meldte fra for første gang, til Helsetilsynet fratok psykiateren autorisasjonen. To år senere fikk han ny autorisasjon av Helsetilsynet, med visse begrensninger. I 2020 fikk han full autorisasjon, uten begrensninger. (vg.no 13.1.2022).)

- Sykehusdirektør etter VG-avsløring: − Saken har vært en vekker.

(Anm: Sykehusdirektør etter VG-avsløring: − Saken har vært en vekker. Psykiater fikk ny autorisasjon og jobben tilbake etter anklager fra tre pasienter. Sykehusdirektøren sier rekrutteringsprosessen må forbedres. Forrige uke fortalte VG historien om Charlotte Thoresen, som i 2008 varslet om at hun ble utsatt for overgrep av en psykiater. I årene som fulgte fikk psykiateren to nye anklager mot seg. I 2011 ble han domfelt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Thoresen, men ble senere frikjent etter hennes død. Psykiateren mistet også autorisasjonen han trenger for å jobbe som lege. Denne fikk han tilbake to år senere. Siden har han vært overlege ved Sykehuset i Vestfold. (vg.no 30.5.2021).)

- Avskiltet advokat og sykepleier anklages for å ha loppet kvinne i 90-årene for 7,4 millioner.

(Anm: Avskiltet advokat og sykepleier anklages for å ha loppet kvinne i 90-årene for 7,4 millioner. En avskiltet advokat og tidligere eier av et sykehjem anklages av Økokrim for grovt underslag av 7,4 millioner kroner fra en kvinne i 90-årene. IKKE BERAMMET: Straffesaken mot eks-advokaten, sykepleieren og regnskapskonsulenten er enda ikke berammet, men skal behandles i Oslo tingrett i løpet av vinteren, opplyser Økokrim. Tre personer er nå tiltalt for å ha begått underslag eller bedrageri overfor den eldre kvinnen, som døde i august i år. Saken begynte da Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere banker. (…) Fullmakt og gavebrev Den fornærmede kvinnen skal ifølge Økokrim ha blitt forledet til å gi fra seg over 7 millioner kroner til sin advokat og eieren av sykehjemmet hvor hun bodde. (e24.no 6.11.2022).)

- Norges manglende bevissikring svekker rettssikkerheten. (- Alvorlig og uverdig.) (- Norge skriver ikke ned rettslige forklaringer og foretar heller ikke lydopptak av dem.) (- Andre lands jurister tror nærmest at de hører feil, når det berettes om norsk manglende bevissikring.)

(Anm: Hanne Sophie Greve, tidl. dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Norges manglende bevissikring svekker rettssikkerheten. Norge skriver ikke ned rettslige forklaringer og foretar heller ikke lydopptak av dem. (…) Alle relevante forklaringer bør sikres snarest mulig og før de kan påvirkes utenfra. (…) Alvorlig og uverdig Vår norske ordningen med manglende sikring av bevis i straffesaker, representerer – som jeg ser det – et stort uttak fra det byggverket som den norske rettsstaten utgjør. (aftenposten.no 13.6.2021).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- SLUTTER: – Noe av årsaken til at jeg sier opp er mediedekningen av saken, sier psykiateren. (- Psykiater hadde sex med beruset kvinne: Slutter i jobben.)

(Anm: SLUTTER: – Noe av årsaken til at jeg sier opp er mediedekningen av saken, sier psykiateren. Psykiater hadde sex med beruset kvinne: Slutter i jobben. Psykiater fikk ny autorisasjon og jobben tilbake etter anklager om seksuell utnyttelse. Nå har han sagt opp stillingen sin ved sykehuset. I mai fortalte VG historien om Charlotte Thoresen, som i 2008 varslet om at hun ble utsatt for overgrep av en psykiater. I årene som fulgte fikk psykiateren to nye anklager mot seg. I 2011 ble han domfelt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Thoresen, men ble senere frikjent etter hennes død. I 2013 mistet psykiateren autorisasjonen han trenger for å jobbe som lege. Denne fikk han tilbake i 2015. Siden har han vært ansatt ved Sykehuset i Vestfold. Nå har psykiateren imidlertid sagt opp stillingen sin, opplyser administrerende ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, til VG. – Jeg kan bekrefte at han har sendt en oppsigelse som innebærer at han slutter i løpet av høsten, sier han. (vg.no 5.9.2021).)

- Skadelige samtaler. VGs avsløringer om overgrep i terapirommet tidligere i sommer er rystende lesning. (- Derfor er det på overtid med en reell satsning på pasientsikkerhet i psykisk helse. Det finnes råtne epler i alle bransjer. (- Selvfølgelig skal de fratas retten til å ta syke mennesker i kur, slik Sylvi Listhaug uttaler.)

(Anm: JØRGEN FLOR, psykolog. Skadelige samtaler. VGs avsløringer om overgrep i terapirommet tidligere i sommer er rystende lesning. Terapi skal være trygt, og du skal kunne stole på autorisert helsepersonell. Derfor er det på overtid med en reell satsning på pasientsikkerhet i psykisk helse. Det finnes råtne epler i alle bransjer. I terapibransjen kan konsekvensene bli svært store ved krenkelser, overgrep og grenseoverskridelser fordi overgriperen kan manipulere offeret til å ikke søke hjelp eller til å selv ta på seg skylden for det som skjer. Det finnes personer som søker seg mot terapeutrollen for å utøve makt mot andre. (…) I boken «Skadelige samtaler», som handler om nettopp alt som kan gå galt i et terapirom, viser jeg og professor Leif Edward Ottesen Kennair til en norsk undersøkelse fra 1990-tallet hvor nesten hver tredje psykolog opplyste at de hadde hatt pasienter som fortalte om overgrep fra tidligere behandlere. I USA noen år tidligere oppgav 10 % av mannlige psykologer at de hadde hatt seksuell kontakt med klientene sine. (vg.no 27.7.2021).)

- Utviklingshemmet døde i badekaret – omsorgsarbeider skjulte dødsårsak. (- Da omsorgsarbeideren fant den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret, bar han avdøde i senga.) (- Et sår på låret avslørte at det ikke var her han døde.) (- Nå er mannen dømt til syv måneders fengsel av Nord-Troms og Senja tingrett.

(Anm: Utviklingshemmet døde i badekaret – omsorgsarbeider skjulte dødsårsak. Da omsorgsarbeideren fant den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret, bar han avdøde i senga. Et sår på låret avslørte at det ikke var her han døde. Nå er mannen dømt til syv måneders fengsel av Nord-Troms og Senja tingrett. Det var i november 2020 at mannen i 60-åra sovna da han var på jobb på omsorgsbedriften i Troms. Mannen har fortalt i avhør at han drakk alkohol både før og på jobb, og hadde sovet dårlig natta før. Samtidig satt den psykisk utviklingshemmede mannen, som skulle ha døgnkontinuerlig oppsyn, i badekaret. Etter et par timer våkna mannen av telefonen, og han fant da den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret. Mannen i 60-åra har i avhør fortalt at alt gikk i svart da han fant avdøde i badekaret. Etter hvert løftet han avdøde ut av badekaret, bar han inn på soverommet og la han i senga med dyna over seg. Deretter skrev han i dagsrapporten at avdøde hadde lagt seg kl. 22.00. Neste morgen ringte mannen daglig leder og fortalte at han hadde funnet den psykisk utviklingshemmede mannen død i senga si. (nrk.no 28.10.2021).)

- Ny tilsynssak mot psykiater etter VG-avsløring. Psykiateren ble anklaget for å ha misbrukt pasienter, men fikk ny autorisasjon.

(Anm: Ny tilsynssak mot psykiater etter VG-avsløring. Psykiateren ble anklaget for å ha misbrukt pasienter, men fikk ny autorisasjon. Nå har Helsetilsynet opprettet en ny tilsynssak mot ham. I mai fortalte VG historien om Charlotte Thoresen. Thoresen oppsøkte en psykiater for å få hjelp da hun slet med alkohol. Psykiateren ga henne beroligende medisiner før de hadde sex. Det tok fem år fra Charlotte Thoresen meldte fra om hendelsene til psykiateren ble fratatt autorisasjonen i 2013. Da hadde han fått to nye anklager mot seg. I 2015 fikk psykiateren ny autorisasjon av Helsetilsynet. (…) Ny tilsynssak Etter at VG omtalte psykiateren tidligere i år, er det opprettet en ny tilsynssak. – Helsetilsynet har til behandling en ny tilsynssak mot den aktuelle psykiateren, skriver fagsjef i Helsetilsynet, Toril Sagen, til VG.   VG har fått innsyn i deler av et varsel mot psykiateren fra 2021. (vg.no 10.12.2021).)

- Førstestatsadvokat: Vi må lære av Varhaug-saken. – En stor og krevende jobb ligger foran oss, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

(Anm: Førstestatsadvokat: Vi må lære av Varhaug-saken. – En stor og krevende jobb ligger foran oss, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. Han leder ekspertutvalget som ble nedsatt etter VGs avsløringer om psykologer og psykiatere som utnytter pasienter seksuelt. Denne uken møttes utvalget for første gang. – Mandatet vårt er å peke på svakheter i dagens regelverk, undersøke fellestrekk som kan indikere systemsvikt og komme med forslag for å trygge pasientsikkerheten, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. VG har tidligere avslørt hvordan psykolog Sverre Varhaug begikk overgrep mot pasienter i mer enn tre tiår. VG avslørte også at minst 42 psykiatere og psykologer har de siste 15 årene mistet autorisasjonen for å ha krysset grensen seksuelt med pasienter. (vg.no 4.7.2021).)

- Varhaug-pasient: − Godt å bli tatt på alvor. – Det er bra at helseministeren tar ansvar, sier Jan, ett av ofrene i Varhaug-saken.

(Anm: Varhaug-pasient: − Godt å bli tatt på alvor. – Det er bra at helseministeren tar ansvar, sier Jan, ett av ofrene i Varhaug-saken. Helseminister Bent Høie (H) reagerer sterkt på VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug, som forgrep seg mot pasienter i mer enn tre tiår – uten at noen greide å stoppe ham. Helse- og omsorgsdepartementet setter nå sammen en ekstern ekspertgruppe som skal gjennomgå hele Varhaug-saken. I tillegg skal gruppen undersøke hvordan saker om overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert de siste ti årene. Også Varhaugs ofre skal bli hørt i arbeidet, lover Høie. (vg.no 13.5.2021).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Helseministeren: Egen gruppe skal gjennomgå Varhaug-saken.

(Anm: Helseministeren: Egen gruppe skal gjennomgå Varhaug-saken. Helseminister Bent Høie (H) vil ettergå virksomheten til psykolog Sverre Varhaug etter VGs avsløringer. Nå henter han inn eksperter som skal gjennomgå hele saken. – På vegne av helsetjenesten vil jeg beklage overfor ofre og pårørende for det de er blitt utsatt for, sier Bent Høie (H) til VG. Helseministeren reagerer sterkt på VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug som forgrep seg mot pasienter i mer enn tre tiår – uten at noen greide å stoppe ham. Hans departement jobber nå med å sette sammen en ekstern ekspertgruppe som skal gjennomgå Varhaug-saken etter VGs avsløringer. (vg.no 11.5.2021).)

- Hun føler det som et jerngrep. Forholdet til psykiateren må holdes skjult. Ingen kan hjelpe henne med å anmelde ham til politiet. (- Skal hun gjøre det selv?) (- Det er straffbart for helsepersonell å misbruke sin stilling ved å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. Likevel har Statens helsetilsyn på eget initiativ kun anmeldt to av de 42 sakene til politiet, kan VG nå avsløre.)

(Anm: Hun føler det som et jerngrep. Forholdet til psykiateren må holdes skjult. Ingen kan hjelpe henne med å anmelde ham til politiet. Skal hun gjøre det selv? Tekst: Bjørnar TommelstadMonica Flatabø og Ane Muladal Foto: Hanna K. Hjardar Publisert: 19. juni 2021. Pasienten er sterkt medisinert og selvmordsfaren er ansett som høy. På et tidspunkt er hun så syk at hun får elektrosjokkbehandling for å dempe «suicidale impulser». «Det har vært sex og samleier, ikke med følelser», forteller psykiateren til en kollega. Senere erkjenner han overfor helsemyndighetene at han har hatt langvarig seksuell omgang med pasienten. Men hverken Fylkeslegen eller Statens helsetilsyn vil gå til politiet på vegne av pasienten. Det siste året har VG gransket alle psykologer og psykiatere som i perioden 2005-2020 er blitt ilagt administrative reaksjoner av Statens helsetilsyn. Minst 42 av behandlerne er blitt tatt for å ha krysset grensen seksuelt overfor sine pasienter. Alle er blitt fratatt eller har gitt avkall på autorisasjonen sin. I flere av sakene foreligger det beskrivelser og erkjennelser om seksuell kontakt mellom behandlere og pasienter. Det er straffbart for helsepersonell å misbruke sin stilling ved å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. Likevel har Statens helsetilsyn på eget initiativ kun anmeldt to av de 42 sakene til politiet, kan VG nå avsløre. Slik kartla VG sakene: (…) (vg.no 19.6.2021).)

- Psykologer som utnytter pasienter seksuelt, får nye sjanser. (- RYSTET: – I praksis kan man sitte på et psykologkontor og gjøre skade i et helt yrkesliv, uten at noen oppdager det, sier psykolog og forfatter Jørgen Flor.) (- Han mener helsemyndighetene må få mer innsyn i det som skjer på terapirommet.) (- Helseministeren mener det blir feil å ta fra noen autorisasjonen på livstid.) (– Psykisk helse må inn i helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram.)

(Anm: Psykologer som utnytter pasienter seksuelt, får nye sjanser. Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg mot pasienter, bør ikke få sitte i enerom med sårbare pasienter igjen, mener psykolog Jørgen Flor. Helseministeren mener det blir feil å ta fra noen autorisasjonen på livstid. RYSTET: – I praksis kan man sitte på et psykologkontor og gjøre skade i et helt yrkesliv, uten at noen oppdager det, sier psykolog og forfatter Jørgen Flor. Han mener helsemyndighetene må få mer innsyn i det som skjer på terapirommet. Den siste tiden har VG avdekket hvordan psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt, får fortsette med sin praksis. I alt 42 psykologer og psykiatere har mistet autorisasjonen de siste 15 årene, for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter. Fire av dem har vært tiltalt for overgrep. En av dem er overgrepsdømt. (…) Psykolog Jørgen Flor er rystet over historiene som har blitt kjent den siste tiden. Det sier han til VG. Flor har skrevet boka Skadelige samtaler, og tror det finnes mørketall for overgrep i terapirommet. – Psykisk helse må inn i helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram. I dag glimrer det med sitt fravær. Helsemyndighetene må få mer innsyn i dette, sier han til avisa. (psykologisk.no 1.6.2021).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Menn tar flere ekstreme valg enn kvinner. Men om dette skyldes evolusjon eller oppdragelse, er fremdeles usikkert, påpeker forskere.

(Anm: Menn tar flere ekstreme valg enn kvinner. Men om dette skyldes evolusjon eller oppdragelse, er fremdeles usikkert, påpeker forskere. VALG: Menn er oftere veldig tillitsfulle eller veldig mistenksomme, veldig vågale eller veldig tilbakeholdne, sier forsker. (psykologisk.no 2.6.2021).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Leder. Aldri mer pasientkontakt. STORT ANSVAR: Helsetilsynet følger opp norsk helsepersonell og gir reaksjoner på feil atferd. Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg på pasienter må fratas muligheten til å behandle pasienter i enerom – for all fremtid.

(Anm: Leder. Aldri mer pasientkontakt. STORT ANSVAR: Helsetilsynet følger opp norsk helsepersonell og gir reaksjoner på feil atferd. Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg på pasienter må fratas muligheten til å behandle pasienter i enerom – for all fremtid. De siste ukene har VG i en rekke artikler avslørt hvordan psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt, i mange tilfeller har fått autorisasjonen tilbake. Slik at de igjen har kunnet ta imot pasienter, men uten at pasientene får vite at de har begått overgrep tidligere. Minst 42 psykologer og psykiatere er de siste 15 årene fratatt eller har gitt fra seg autorisasjonen, fordi de ble tatt for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter. Likevel er mange av dem nå tilbake i jobb. Flere har i dag alenekontakt med sårbare pasienter. (vg.no 30.5.2021).)

- Politiet: 55 anmeldelser mot overgrepssiktet kommuneoverlege i Trøndelag.

(Anm: Politiet: 55 anmeldelser mot overgrepssiktet kommuneoverlege i Trøndelag. Trøndelag-politiet er nå oppe i 55 anmeldelser mot en overgrepssiktet kommuneoverlege. Politiet utelukker ikke at det kan komme flere anmeldelser. Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim opplyser at politiet i tiden fremover primært vil gjennomføre avhør av personer med status som fornærmet og vitner, og gjennomgå legejournaler. De vil avhøre mannen i løpet av de nærmeste ukene. – Vi må ha en gjennomgang av sakene for å se hva som faller inn under straffeloven og hva som kommer inn under helselovgivningen. Siktelsen mot kommuneoverlegen er foreløpig uendret, opplyser politiadvokat Charlotte Aspehaug. (kommunal-rapport.no 20.10.2022).)

- Overgrepssiktet jobbet i flere enn 50 barnehager. Som arbeidssøkende hevdet barnehagevikaren å få god kontakt med barn. Nå er han siktet for ha enorme mengder overgrepsmateriale.

(Anm: Overgrepssiktet jobbet i flere enn 50 barnehager. Som arbeidssøkende hevdet barnehagevikaren å få god kontakt med barn. Nå er han siktet for ha enorme mengder overgrepsmateriale. – Dette er svært grovt og det viser overgrep av veldig små barn med elementer av tortur, sier politiadvokat Børge Enoksen til NRK. For snart ett år siden ble politiet oppmerksomme på ulovlig aktivitet på internett. To måneder senere tok de seg inn i hjemmet til en mann i 50-årene. De pågrep mannen mens han lastet ned overgrepsvideoer. Hjemme i mannens leilighet øst i Oslo gjorde politiet et av de største beslagene noensinne: - Opp mot 1,5 millioner filer med overgrepsmateriale - Flere enn 200 elektroniske enheter med lagringsplass - Opp mot 100 terabyte data (nrk.no 12.12.2020).)

- Barn varslet barnehagen om overgrep – ble ikke hørt.

(Anm: Barn varslet barnehagen om overgrep – ble ikke hørt. En mann i 30-årene fra Kristiansand begikk overgrep mot to egne barn flere måneder før saken ble anmeldt – til tross for at et barn hadde varslet. Et av barna varslet ansatte i den kommunale barnehagen i Kristiansand om hva faren hadde gjort i fjor vår – uten at det ble slått alarm med en gang, melder Fædrelandsvennen. – Det er uforståelig at det ikke ble meldt tidligere når man ser på innholdet som fremkommer i opplysningene fra barnet, sier barnas bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs til avisen. Les også: Flytter barnevernet ut av kontorene og inn i skoler og barnehager (kommunal-rapport.no 25.10.2022).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- SFO-ansatt tiltalt for seksuell omgang med barn. En mann i 20-årene er tiltalt for voldtekt av barn ved to ulike skoler i Bergen.

(Anm: SFO-ansatt tiltalt for seksuell omgang med barn. En mann i 20-årene er tiltalt for voldtekt av barn ved to ulike skoler i Bergen. Statsadvokatene i Hordaland, og Sogn og Fjordane har tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene for seksuell omgang med barn. Mannen har vært ansatt ved SFO i Bergen, og overgrepene skal ha skjedd i skoletiden. Tiltalen gjelder åtte barn ved to forskjellige skoler. Mannen er nå tiltalt for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, og fem seksuelle handlinger med barn under 16 år, ifølge tiltalen. – Dette er en alvorlig sak. Både på grunn av type overgrep, men også fordi man står overfor åtte fornærmede barn, sier statsadvokat May-Britt Erstad til NRK. (nrk.no 8.7.2022).)

- Psykiater i fengsel etter pasientsex: En mannlig psykiater er Kristiansand tingrett dømt for å ha utnyttet sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient i fjor vår. Han er dømt til fengsel i 13 måneder og mannen mister retten til å jobbe som lege eller psykiater i tre år. Han må i tillegg betale 100.000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen, melder Fædrelandsvennen.

– Tyveri fra funksjonshemmet i bofellesskap – helsefagarbeider fratatt autorisasjon. Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som helsefagarbeider.

(Anm: Tyveri fra funksjonshemmet i bofellesskap – helsefagarbeider fratatt autorisasjon. Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som helsefagarbeider. Primærkontakten til en sterkt funksjonshemmet kvinne kontaktet vergen, fordi det personlige regnskapet inneholdt mange håndskrevne kvitteringer. Det viste seg at sekundærkontakten, som var helsefagarbeider, hadde tatt ut ca. 3500 kr til seg selv over en periode på rundt ett år. Helsefagarbeideren ble dømt til fengselsstraff og å betale erstatning til brukeren, og dessuten oppsagt fra stillingen i kommunen. (helsetilsynet.no 31.7.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Kvinne i 30-årene: Hevder hun ble overgrepsoffer på overgrepssenter.

(Anm: Kvinne i 30-årene: Hevder hun ble overgrepsoffer på overgrepssenter. Denne meldingen går fra en ansatt ved et overgrepssenter på Østlandet i juni 2018. Mottageren er en kvinne i 30-årene som skal behandles etter årevis med traumer og misbruk. Ifølge hennes egne journaler er hun blitt utnyttet seksuelt og «lånt bort» i det miljøet hun tidligere var en del av. Snart tre år har gått siden forholdet til den kvinnelige ansatte ved overgrepssenteret. At de innledet et seksuelt forhold, er ubestridt. (…) – Jeg ville foretrukket en voldtekt i en mørk bakgate, fremfor dette. Ordene tilhører kvinnen som står bak anmeldelsen. VG møter henne på advokat Mette Yvonne Larsens kontor i Karl Johans gate i Oslo. (vg.no 2.1.2022).)

- Grenseløs terapi. Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt.

(Anm: Grenseløs terapi. Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt. Så ga Statens helsetilsyn dem en ny sjanse. Pasientene var noen av de mest sårbare som søker hjelp i helsevesenet. De var overgrepsofre, suicidale, rusmisbrukere, medisinavhengige og alvorlig psykisk syke. Likevel ble de utnyttet av dem som skulle hjelpe. I podkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen. (vg.no 23.5.2021).)

- Charlotte og psykiateren. (- VG kan nå avdekke at minst 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon av Statens helsetilsyn etter å ha utnyttet sine pasienter seksuelt. I dag jobber flere av dem på norske sykehus og helseinstitusjoner. Én av dem er psykiateren som omtales i denne saken.)

(Anm: Charlotte og psykiateren. Charlotte har drukket flere dager i strekk. Svært beruset og dypt fortvilet ringer hun en psykiater hun kjenner. Han gir henne reseptbelagt beroligende medisin. Så har de sex. Senere sender psykiateren flørtende tekstmeldinger til en annen pasient. Og blir anklaget for seksuell utnyttelse av en tredje. Her er han på vei ut fra sykehuset, der han i dag er ansatt som overlege. Den første natten husker Charlotte Thoresen (31) lite av. Da hun ringte psykiateren den sene søndagskvelden, hadde hun angst og trengte noen å snakke med. Det er februar 2008. Charlotte fortsetter å møte psykiateren utover våren. Snart skjønner foreldrene hennes at noe er galt. Datteren viser dem en e-post hun har fått av psykiateren: (…) Psykiateren skriver at han fullførte samleiet med henne – selv om Charlotte ikke var våken. «Blir kåt av å tenke på det», skriver han og avslutter: «Får komme meg opp i seng så jeg kan drømme mer». Ipodkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt den ukjente serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen. VG kan nå avdekke at minst 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon av Statens helsetilsyn etter å ha utnyttet sine pasienter seksuelt. I dag jobber flere av dem på norske sykehus og helseinstitusjoner. Én av dem er psykiateren som omtales i denne saken. I januar 2021 sitter Charlotte Thoresens foreldre ved spisebordet hjemme i Tønsberg. På bordet ligger en bunke dokumenter og en tykk perm med avisutklipp, bilder og notater. På skjenken i stuen står et bilde av Charlotte i bunad. Hun smiler forsiktig inn i kameraet. (vg.no 22.5.2021).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Sykepleier tiltalt for samleie med psykiatrisk pasient. Mannen i 30-årene skal også ha solgt eller gitt medikamentet Sobril til pasienten, uten at han hadde tillatelse.

(Anm: Sykepleier tiltalt for samleie med psykiatrisk pasient. Mannen i 30-årene skal også ha solgt eller gitt medikamentet Sobril til pasienten, uten at han hadde tillatelse. Dette kommer frem i en fersk tiltale som ble tatt ut av statsadvokatene i Troms og Finnmark torsdag. Saken ble først omtalt i avisen Nordlys. Mannen er tiltalt for å ha hatt samleie to ganger med en pasient ved et sykehus i Troms i november i fjor. Den fornærmede, en kvinne i 20-årene, var på dette tidspunktet innlagt med psykisk sykdom. (vg.no 22.12.2022).)

- Hjemmehjelper tiltalt for tyveri – hadde 2,9 mill. i kontanter. Kvinnen i 30-årene ble mistenkt for tyveri av 30.000 kroner fra en eldre dame.

(Anm: Hjemmehjelper tiltalt for tyveri – hadde 2,9 mill. i kontanter. Kvinnen i 30-årene ble mistenkt for tyveri av 30.000 kroner fra en eldre dame. Under ransakingen hjemme hos henne ble det funnet 2,9 millioner kroner. En mandag kveld i april i fjor var hjemmehjelperen i 30-årene på besøk hos en 72 år gammel bruker bosatt i bydel Stovner. Ifølge en tiltale fra Oslo-politiet skal hjemmehjelperen ha stjålet 30.000 kroner fra 72-åringen den kvelden. I forbindelse med etterforskningen av tyveriet ble kvinnens bolig ransaket. Der ble det funnet 2.924.000 kroner i kontanter. Hun ble pågrepet og senere varetektsfengslet. Hun ble løslatt etter noen uker. På bakgrunn av funnet er kvinnen også tiltalt for grovt heleri. Tiltalen går ut på å ha skaffet seg penger som stammer fra en kriminell handling. (aftenposten.no 16.8.2018).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Omsorgsarbeidere tiltalt: Pasientens (89) bankkort tappet for flere hundre tusen.

(Anm: Omsorgsarbeidere tiltalt: Pasientens (89) bankkort tappet for flere hundre tusen. To ansatte ved pleie- og omsorgshjem i Oslo-området er sammen med fire andre tiltalt for omfattende tyverier og bedragerier av pleietrengende. I løpet av 16 timer reiste de fra butikk til butikk og tappet kortet for nesten 400.000 kroner. (nrk.no 15.2.2020).)

- Omsorgsarbeidere tiltalt for grovt tyveri og bedrageri mot pleietrengende. (- Seks personer, deriblant omsorgsarbeidere, er tiltalt for grove tilfeller av tyveri og bedrageri mot pleietrengende i Oslo-området. Hendelsene fant sted våren 2018, skriver NRK.)

(Anm: Omsorgsarbeidere tiltalt for grovt tyveri og bedrageri mot pleietrengende. Seks personer, deriblant omsorgsarbeidere, er tiltalt for grove tilfeller av tyveri og bedrageri mot pleietrengende i Oslo-området. Hendelsene fant sted våren 2018, skriver NRK. Tiltalen omfatter pengeuttak og varehandel for om lag en halv million kroner. En av de fornærmede er en 89 år gammel enkemann som bodde alene i en leilighet i Bærum. Den tiltalte hjemmesykepleieren var ofte på jobb hos 89-åringen. (…) En natt i mai 2018 låste fem av de tiltalte seg inn i 89-åringens leilighet mens han sov, hvor de tok med seg en veske med gullsmykker som hadde tilhørt mannens avdøde kone, ifølge tiltalen. De tok også med seg visakort og PIN-kode. I løpet av 16 timer var kortet tappet for 379.000 kroner. (…) Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne til NRK. (dagsavisen.no 15.2.2020).)

- Ansatt i kommunen stjal over 650.000 fra hjelpetrengende. FIKK SPARKEN: Kvinnen var ansatt i psykisk helse og rustjenesten i Asker. I løpet av et drøyt år skal hun ha tappet en av brukernes konto for penger. (- Omsorgsarbeideren skal ha innrømmet tyveriene i politiavhør.)

(Anm: Ansatt i kommunen stjal over 650.000 fra hjelpetrengende. FIKK SPARKEN: Kvinnen var ansatt i psykisk helse og rustjenesten i Asker. I løpet av et drøyt år skal hun ha tappet en av brukernes konto for penger. Omsorgsarbeideren skal ha innrømmet tyveriene i politiavhør. Kvinnen overførte over 650.000 kroner fra brukerens konto til sin egen. Tyveriene pågikk i et år, før det ble avslørt av våkne kolleger. (…) Stjal fra nettbanken Kvinnen jobbet ved et heldøgns botilbud for rusavhengige med psykiske lidelser i Asker kommune. Daglige gjøremål, som å betale regninger og holde styr på brukernes økonomi, inngår som en del av jobben. Politiet mener hun i løpet av et drøyt år overførte til sammen 651.000 kroner til seg selv, fra kontoen til en mannlig bruker ved boligen der hun jobbet. Hun skal ha sikret seg tilgang til fornærmedes kodebrikke og passord, da hun skulle hjelpe den mannlige brukeren med å opprette et fast trekk i nettbanken, opplyser politioverbetjent Jacobsen. (budstikka.no 12.3.2019).)

- Det er ikke min oppgave å peke på det positive. (- Men da Malmedal snakket om at overgrep og krenkelser også ble utført av helsearbeidere, så kom det motstand.) (- Dette ville de ansatte ha seg frabedt.)

(Anm: Det er ikke min oppgave å peke på det positive. (…) Wenche Malmedal tror ikke hun blir den stille, medgjørlige sykehjemsbeboeren.) (- I mellomtiden jobber hun for en generell varslingsplikt for overgrep mot eldre. (…) En overgriper, jeg?) (- Etter hvert holdt hun foredrag for ansatte i kommunal omsorgstjeneste om temaet. (…) «Alle» var enige om at vold mot eldre fra pårørende var ille. (…) Men da Malmedal snakket om at overgrep og krenkelser også ble utført av helsearbeidere, så kom det motstand. (…) Dette ville de ansatte ha seg frabedt. Tidsskrift for omsorgsforskning 01 / 2020 (Volum 6).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

– Var ansatt i omsorgsbolig – misbrukte psykisk utviklingshemmet.

(Anm: – Var ansatt i omsorgsbolig – misbrukte psykisk utviklingshemmet. 56-åringen skal ha misbrukt en psykisk utviklingshemmet kvinne ved flere anledninger. 56-åringen har vært ansatt ved en avdeling for omsorgsboliger i en kommune i Rogaland. 5. og 6. april i år må han møte i retten tiltalt for å ha misbrukt en 35 år gammel psykisk utviklingshemmet kvinne i perioden fra februar til april i fjor. Ifølge tiltalen skal han ha hatt flere samleier med fornærmede og/eller brukt en dildo på henne, samt fått henne til å utføre seksuelle handlinger med ham. 56-åringen er også tiltalt for å ha hatt fem bilder som viser overgrep mot barn. Politiadvokat Herdis Traa skal være aktor i saken, mens Anne Kroken er 56-åringens forsvarer. (dagsavisen.no 1.2.2018).)

- «Hva har jeg gjort?». Drapstiltalt helseansatt i retten om badetragedien med Alf Johan. (- Helsesekretæren som badet Alf Johan søndag morgen 24. februar står tiltalt for uaktsomt drap med en øvre strafferamme på seks års fengsel.)

(Anm: «Hva har jeg gjort?». Drapstiltalt helseansatt i retten om badetragedien med Alf Johan. DØDE AV GLOHETT BADEVANN: Alf Johan Halvorsen, her på ferietur med familien i 1997, ble omtalt som en veldig godt likt beboer og en gledesspreder da flere med tilknytning til Oserødmyra bofellesskap forklarte seg i Vestfold tingrett tirsdag. (…) TØNSBERG (Dagbladet): - Har du tenkt på at du gjorde noe galt den dagen, spør statsadvokat Marie Gjersøe. - Ja, at jeg ikke kjente på vannet, svarer den tiltalte helsesekretæren. (…) Helsesekretæren som badet Alf Johan søndag morgen 24. februar står tiltalt for uaktsomt drap med en øvre strafferamme på seks års fengsel. Det er en streng og svært uvanlig tiltale i norsk rettssal mot en helseansatts håndtering av pasient. Kvinnen i 30-årene svarte nei på spørsmål om straffskyld til begge tiltalepunktene om uaktsomt drap og om grov uaktsomhet som helsepersonell. (dagbladet.no 23.6.2020).)

- Kvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig. Kvinnen som senket en 50 år gammel mann ned i et bad med glovarmt vann i en omsorgsbolig i Vestfold for vel et år siden, er nå tiltalt for uaktsomt drap. (- Familien har også ytret ønske om at man burde sett på kommunens side i denne saken.)

(Anm: Kvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig. Kvinnen som senket en 50 år gammel mann ned i et bad med glovarmt vann i en omsorgsbolig i Vestfold for vel et år siden, er nå tiltalt for uaktsomt drap. Det var i februar 2019 i en omsorgsbolig ved Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune at en mann ble senket i så varmt vann at han fikk andregradsforbrenninger og senere døde av skadene. Strafferamme inntil seks års fengsel Den kvinnelige helsearbeideren som skulle bistå mannen med å bade, er tiltalt etter straffelovens paragraf 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for brudd helsepersonellovens paragraf 67, for å ha opptrådt faglig uforsvarlig. Strafferammen for det første tiltalepunktet er inntil seks års fengsel. Ikke overrasket Christian Lundin er bistandsadvokat for de tre etterlate søstrene til avdøde. Han forteller at familien ikke er overrasket, men at tiden dette har tatt har vært en tileggsbelastning. – Det har vært en enorm belastning å vente på en avklaring på hvordan dette skulle følges opp strafferettslig, sier han til NRK. Familien har også ytret ønske om at man burde sett på kommunens side i denne saken. (nrk.no 27.3.2020).)

- Hjelpepleier brukte kortet til dement kvinne – handlet luksusvarer for 140.000. Mannen i 20-årene hevder den eldre kvinnen insisterte på at han skulle handle gaver til seg selv med hennes kort.

(Anm: Hjelpepleier brukte kortet til dement kvinne – handlet luksusvarer for 140.000. Mannen i 20-årene hevder den eldre kvinnen insisterte på at han skulle handle gaver til seg selv med hennes kort. Nå er han dømt. De grove bedrageriene som tingretten mener at mannen «grovt uaktsomt» har gjort seg skyldig i, fant sted i august i fjor. Som ekstravakt på et pleiehjem i Oslo var mannen iblant innom for å se til den eldre kvinnen. Han har forklart at kvinnen en dag tilbød ham å bruke bankkortet sitt, men at han nektet. Da kvinnen så insisterte, tok han imot tilbudet, ifølge mannens forklaring. Samme dag tok mannen ut 9.800 kroner med bankkortet. (tv2.no 4.10.2019).)

- Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne. (- Mannen arbeidet da ved et behandlings- og bosenter på Østlandet.)

(Anm: Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne. En mann i 30-årene er i Nedre Romerike tingrett dømt for å ha misbrukt sin stilling som miljøterapeut til å skaffe seg seksuell omgang med en beboer. Hendelsene dommen beskriver fant sted i løpet av en uke høsten 2015. Mannen arbeidet da ved et behandlings- og bosenter på Østlandet. En av beboerne, en kvinne diagnostisert som «lettere psykisk utviklingshemmet», ble i disse dagene utsatt for flere overgrep av mannen. Mannen har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og har tidligere jobbet på en skole for barn og ungdom i Oslo. Han nektet straffskyld i retten, men ble idømt ett år og ni måneders fengsel. (vg.no 11.11.2017).)

- Fastlege dømt for voldtekt. En fastlege er i Oslo tingrett dømt til fem år og seks måneder i fengsel for å ha voldtatt en pasient.

(Anm: Fastlege dømt for voldtekt. En fastlege er i Oslo tingrett dømt til fem år og seks måneder i fengsel for å ha voldtatt en pasient. Den tidligere legen ble dømt for samtlige punkter i tiltalen, som omhandler seksuell omgang med en bevisstløs person, misbruk av stilling og fremstillinger som seksualiserer barn, melder TV 2. Voldtekten han ble dømt for, skjedde ifølge tiltalen på mannens legekontor i juli 2018. Legen injiserte en kvinne med morfin slik at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene, ifølge tiltalen. Mannen skal videre ha utnyttet sin stilling som fastlege til å skaffe seg seksuell omgang med henne ved flere anledninger. Han er også tiltalt for å ha opptrådt i strid med forsvarlighetskravet for helsepersonell og for å ha sendt meldinger til fornærmede om seksuelle tanker om henne og datteren. I retten kom det fram at legen fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2019. (NTB) (nrk.no 8.11.2021).)

- Fastlege tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt pasient.

(Anm: Fastlege tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt pasient. Han risikerer seks års fengsel. Fastlegen må svare for den alvorlige tiltalen i Oslo tingrett i slutten av september. Mannen er bosatt i Innlandet. Han skal ha hatt seksuell omgang med sin kvinnelige pasient inne på legekontoret han jobbet på i Oslo i 2018. Det går fram av tiltalen at kvinnen ikke var i stand til å ta vare på seg sjøl. Årsaken var at hun var påvirket av morfin, som legen sjøl hadde gitt henne. (nrk.no 8.9.2021).)

- Lege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter.

(Anm: Lege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter. En lege er i Frostating lagmannsrett dømt til fire års fengsel for overgrep mot fem pasienter. Legen fra Trondheim sto tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006, skriver Adresseavisen. (nrk.no 20.7.2017).)

(Anm: Overgrepsdømt lege får redusert straff i Høyesterett. Høyesterett har dømt en 44 år gammel lege til tre år og tre måneder i fengsel for overgrep mot pasienter. Straffen er dermed redusert fra lagmannsretten. (…) Legen anket både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen, men Høyesterett tillot kun behandling av straffutmålingen. Behandlingen har resultert i en straffereduksjon på ni måneder. Fem fornærmede ble utsatt for seksuelle handlinger under gynekologiske undersøkelser. (aftenposten.no 5.3.2018).)

(Anm: Kommuneoverlege tiltalt for grov vold. En kommuneoverlege fra Nordland er tiltalt for å uprovosert ha slått til en mann i 20-årene med knyttet neve, slik at den fornærmede pådro seg hjernerystelse og flere brudd i ansiktet. (nrk.no 3.6.2016).)

- Vil stoppe psykiater som hadde sex med dattera hans. Helsetilsynet fratok en psykiater autorisasjonen etter at han hadde hatt sex med en full og psykisk nedbrutt kvinne. Nå er han tilbake i full jobb ved samme sykehus. - Vi lovte Charlotte det, og sa at vi skulle gjøre alt vi kunne. Ingen andre skulle oppleve det samme. Vi skulle stoppe ham. Men det ser ikke ut til at vi klarte det.

(Anm: Vil stoppe psykiater som hadde sex med dattera hans. Helsetilsynet fratok en psykiater autorisasjonen etter at han hadde hatt sex med en full og psykisk nedbrutt kvinne. Nå er han tilbake i full jobb ved samme sykehus. - Vi lovte Charlotte det, og sa at vi skulle gjøre alt vi kunne. Ingen andre skulle oppleve det samme. Vi skulle stoppe ham. Men det ser ikke ut til at vi klarte det. Det sier Svein Arvid Thoresen til Dagbladet. Han har i årevis jobbet sammen med kona Elisabeth for at en psykiater skal miste autorisasjonen sin for godt. Helt siden datteren deres Charlotte ringte til psykiateren en sein vinternatt i 2008 for å få hjelp til å bli edru. Da hadde hun allerede drukket tett i flere dager. - Hun var ganske dårlig. Så hun tok kontakt for å få hjelp. Men det fikk hun ikke. Det han gjorde var å kjøpe piller til henne, og tok henne med hjem til seg. Det var den hjelpen hun fikk, sier faren. Psykiateren har forklart å ha gitt henne Vival - et beroligende legemiddel som blant annet brukes mot angst og uro. Samme natt og morgenen etter hadde de samleie. (dagbladet.no 27.11.2020).)

- Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege. (- Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010.)

Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege
nrk.no 9.5.2016
Ved å skifte etternavn klarte en overgrepsdømt psykiater å fortsette å arbeide som lege til tross for at helsevesenet var varslet.

Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010. Han ble fradømt sin norske autorisasjon, og forlot landet etter endt fengselsopphold i 2013.

Vel tilbake i hjemlandet Danmark skiftet legen etternavn, og kunne deretter med sin danske autorisasjon søke nye jobber. Han fikk ny stilling ved Psykiatrisk Hospital i Risskov som er en del av Aarhus Universitetssykehus.

Da en kvinnelig pasient etter en tid anmeldte han for seksuelle overgrep, sluttet han og reiste videre. Ikke lenge etter dukket han opp i Brønderslev i ny legejobb.

I august i fjor tok den danske statsadvokaten ut tiltale mot legen for å ha utnyttet den kvinnelige pasienten, og legens autorisasjon ble midlertidig inndratt. Når står legen i retten i Danmark og det rettes skarp kritikk mot helsemyndighetene som ikke stanset ham før. (…)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

- Helsearbeider anmeldt for seksuell handling mot bruker.

(Anm: Helsearbeider anmeldt for seksuell handling mot bruker. En mann i 40-årene er anmeldt for handling av seksuell karakter mot en bruker i en kommune i Buskerud. Politiet mottok anmeldelsen torsdag, opplyser politiadvokat Janne Østvang Skille til VG. Mannen som er ansatt i kommunens helsetjeneste ble samme dag suspendert fra jobben sin. (vg.no 12.4.2019).)

- Slik får tv-verden se barnevernet: «Norges skjulte skandale». BBC: - Mer støy om barnevernssaker i Norge enn andre land. (- «Norway's silent scandal».) (- Vi skjønner at mange som er berørt av psykiaterens vurderinger gjennom åra, reagerer på at de ikke får sine saker belyst på nytt.)

(Anm: Slik får tv-verden se barnevernet: «Norges skjulte skandale». BBC: - Mer støy om barnevernssaker i Norge enn andre land. Fra lørdag får millioner av tv-seere over hele kloden se en halvtimes dokumentar på BBC World om norsk barnevern: «Norway's silent scandal». Oversatt til norsk: Norges stille/ufortalte skandale. I forhåndsomtalen av programmet går et av verdens mest vidtrekkende kringkastingsselskap enda lengre: «Norway's hidden scandal» - Norges skjulte skandale. Radio- og podkastversjonen av søkelyset på norsk barnevern ligger ute på BBCs hjemmeside. Tiltalen og rettssaken i Oslo tingrett i april i år mot en norsk psykiater med barnevernssaker som spesialitet, går som en rød tråd gjennom programmet. Så hvorfor programtittelen «stille» eller «skjult skandale»? - Vi skjønner at mange som er berørt av psykiaterens vurderinger gjennom åra, reagerer på at de ikke får sine saker belyst på nytt. Det undrer vi oss også over, sier programskaperen, BBCs rutinerte journalist Tim Whewell, til Dagbladet. (…) Flere involverte fagfolk er intervjuet av BBC, blant dem tidligere barneombud Reidar Hjermann, psykolog og sexolog Thore Langfeldt og psykologspesialist Katrin Koch. Hun er leder i statlig oppnevnte Barnesakkyndig kommisjon, som skal kontrollere at andre psykologer og spesialister har gjort sin jobber i hver enkelt barnevernssak på korrekt måte. (bbc.com 4.8.2018).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Barnesakkyndig kommisjon. Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. (sivilrett.no).)

- Mener sakene til dømt barnevernspsykiater bør sjekkes på nytt.

(Anm: Mener sakene til dømt barnevernspsykiater bør sjekkes på nytt. Lederen for barnesakkyndig kommisjon mener barnevernet bør gå gjennom sakene til en sakkyndig psykiater som er dømt for å ha lastet ned overgrepsmateriale. Norsk barnevern blir refset i den ferske BBC-dokumentaren «Norways hidden scandal». I dokumentaren intervjues norske foreldre som mener de er utsatt for ødeleggende vurderinger av den dømte barnevernspsykiateren, ifølge Aftenposten. (vg.no 10.8.2018).)

(Anm: Barnesakkyndig kommisjon. Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. (sivilrett.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

(Anm: Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: – Barnevernet bør se på sakene på nytt, mener kommisjonsleder. Den erfarne psykiateren var med på å bestemme om foreldre fikk beholde barna sine. Samtidig lastet han ned store mengder overgrepsbilder. (aftenposten.no 10.8.2018).)

- Sletta Google-søk på seksuallovbrytar. (- Ein tidlegare psykiater som er dømt for oppbevaring av bilde og film som viser seksuelle overgrep mot barn har fått namnet sitt sletta som treff i Google.) (– Paradoksale sider.) (- Vidar Strømme er fagdirektør ved Noregs institusjon for menneskerettar. Han reagerer på Personvernemnda sin konklusjon i saka om psykiateren.)

(Anm: Sletta Google-søk på seksuallovbrytar. Ein tidlegare psykiater som er dømt for oppbevaring av bilde og film som viser seksuelle overgrep mot barn har fått namnet sitt sletta som treff i Google. FJERNA: Det er berre nokon få som får fjerna namnet sitt som treff i Google. Personvernnemnda har i vinter behandla to krav frå personar som ønskjer å bli sletta som treff i søkemotoren Google. Den tidlegare psykiateren fekk medhald. Ein annan mann som var dømt for grov korrupsjon og truslar fekk ikkje medhald i kravet om å bli sletta som søketreff i Google. Nestleiar i Personvernnemnda, professor Bjørnar Borvik, innser at avgjerda om å gi psykiateren medhald kan skape reaksjonar.  (…) «Rett til å bli gløymt» EU-domstolen i Luxembourg har i ein dom frå 2014 slått fast at det dågjeldande personverndirektivet til EU inneheld ein rett til å bli sletta. Denne retten er seinare formulert i EUs personvernfordning (GDPR). Vi kan søke om sletting av søketreff som kjem opp når nokon søkjer etter namnet vårt i søkemotorar som Google. Men vi får ikkje automatisk medhald i den søknaden. I artikkel 17 i «Lov om behandling av personopplysningar», også kjent som «personopplysningsloven», er det lista opp ei rekkje vilkår for å få medhald. Også Datatilsynet har ei liste med kriterium dei ser på i vurderingane sine. (nrk.no 27.4.2022).)

- Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Kommunene bes vurdere å undersøke barnevernssakene på nytt.

(Anm: Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Kommunene bes vurdere å undersøke barnevernssakene på nytt. Barne- og likestillingsdepartementet oppfordrer nå kommunene til å undersøke om dømt psykiater er benyttet som sakkyndig i barnevernssaker og om disse sakene bør vurderes på nytt. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) avslo å uttale seg om barnevernssaker der den dømte psykiateren var sakkyndig. Nå ønsker departementet hennes at Helsetilsynet skal planlegge hvordan kommunene skal følge opp sakene. (aftenposten.no 14.9.2018).)

- Vil ikke vurdere barnevernssaker på nytt. Helsetilsynet har nå gransket 26 sakkyndigrapporter fra en psykiater som er dømt for nedlastning av overgrepsmateriale.

(Anm: Vil ikke vurdere barnevernssaker på nytt. Helsetilsynet har nå gransket 26 sakkyndigrapporter fra en psykiater som er dømt for nedlastning av overgrepsmateriale. Og det er ikke funnet grunn til å vurdere noen av barnevernssakene på nytt, skriver Aftenposten. Psykiateren ble i april i fjor dømt til 22 måneders fengsel og mistet sin autorisasjon som lege. Vedkommende vare med på å bestemme om foreldre fikk beholde barna sine ved å skrive sakkyndigrapporter for barnevernet. (p4.no 29.7.2019).)

(Anm: Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: – Barnevernet bør se på sakene på nytt, mener kommisjonsleder. Den erfarne psykiateren var med på å bestemme om foreldre fikk beholde barna sine. Samtidig lastet han ned store mengder overgrepsbilder. (aftenposten.no 10.8.2018).)

- Barnepsykiater tiltalt for å ha oppbevart 200 000 overgrepsbilder. Mann i 50-årene tiltalt for besittelse av store mengder overgrepsbilder av barn.

(Anm: Barnepsykiater tiltalt for å ha oppbevart 200 000 overgrepsbilder. Mann i 50-årene tiltalt for besittelse av store mengder overgrepsbilder av barn. Ifølge kanalen er mannen tiltalt for å i en tjueårsperiode ha hatt befatning det aktuelle materialet. Dette skal omfatte nesten 200 000 overgrepsbilder, samt over 12 000 videoer som enten seksualiserer barn, eller viser seksuelle overgrep. - Grovheten er etter vår oppfatning et skjerpende moment. I tillegg er det spesielt at tiltale har arbeidet som barne- og ungdomspsykiater, samtidig som det straffbare forholdet har pågått, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs ved Oslo politidistrikt til NRK. Kanalen har kontaktet psykiaterens forsvarer, Heidi Ysen, uten å få noen kommentar angående saken. Mannen er, etter det NRK får opplyst, fratatt sin autorisasjon som lege på ubestemt tid. VG skriver at norsk politi ble tipset av sveitsiske etterforskere angående mannen, som nå er tiltalt. De overvåket trafikk på en fildelingstjeneste der overgrepsmateriale utveksles da de oppdaget en norsk IP-adresse. (dagbladet.no 24.1.2018).)

- Psykiater dømt for overgrepsbilder - ber om å slippe fengsel. Innrømmer straffskyld for oppbevaring av 4000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder.

(Anm: Psykiater dømt for overgrepsbilder - ber om å slippe fengsel. Innrømmer straffskyld for oppbevaring av 4000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder. Den kjente psykiateren med barnevernsaker som ett av sine spesialfelt, ble i april i år dømt til 22 måneders ubetinget fengsel for å ha lastet ned enorme mengder overgrepsmateriale med barn gjennom nærmere 20 år. Han innrømmet straffskyld for oppbevaring av 4000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder. Nå ber han om 12 måneders samfunnstraff og 60 dager i fengsel - 20 måneder kortere fengselsoning enn dommen i Oslo tingrett. Dommen over anken på straffutmålingen kommer neste fredag.  I Borgarting lagmannsrett torsdag ba mannen om å slippe å sitte i fengsel i mer enn to måneder av hensyn til sine to mindreårige barn, som han er eneforsørger for. (dagbladet.no 15.11.2018).)

- Psykiater dømt til 22 måneders fengsel for overgrepsbilder av barn. Jobbet selv med barnevernsaker i Oslo og Akershus.

(Anm: Psykiater dømt til 22 måneders fengsel for overgrepsbilder av barn. Jobbet selv med barnevernsaker i Oslo og Akershus. (Dagbladet): Psykiateren som ble pågrepet i fjor vinter etter tips fra internasjonalt politi i Sveits, er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i ett år og 10 måneder for nedlasting, oppbevaring og deling av enorme mengder overgrepsbilder og - video av barn. Tingretten fulgte påstanden fra aktor, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand. (…) ville ha en fengselsstraff over to år. Retten er enig om at straff i frihet vil være i konflikt med den alminnelige rettsoppfatningen og lovens formål om å beskytte barn mot forholdene som tiltalen i denne saken beskriver. (dagbladet.no 24.4.2018).)

- Psykiater fikk redusert straff for besittelse av overgrepsmateriale. En psykiater og sakkyndig i barnevernssaker har i lagmannsretten fått redusert straffen for besittelse av store mengder overgrepsbilder og -filmer av barn.

(Anm: Psykiater fikk redusert straff for besittelse av overgrepsmateriale. En psykiater og sakkyndig i barnevernssaker har i lagmannsretten fått redusert straffen for besittelse av store mengder overgrepsbilder og -filmer av barn. Psykiateren i 50-årene ble pågrepet av politiet i januar i fjor, skriver NRK. Det ble avdekket at han over 20 år har oppbevart over 190.000 overgrepsbilder og rundt 12.000 videofilmer med en samlet spilletid på 4.000 timer. Mannen ble i Oslo tingrett i fjor dømt til fengsel i ett år og ti måneder, men han anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett. Han ba om å bli idømt samfunnsstraff eventuelt i kombinasjon med en kortere fengselsstraff, noe han begrunnet med at han er eneforsørger for to små barn. (…) Retten skriver at psykiateren medvirket til å lette politiets arbeid og at han avga en fullstendig tilståelse, og at han for dette er gitt en tilståelsesrabatt på mellom 15 og 20 prosent. (aftenposten.no 23.11.2018).)

- Psykiater i retten: - Min seksuelle legning har ført meg opp i denne situasjonen. Psykiater står tiltalt for blant annet oppbevaring av mer enn 4 000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder.

(Anm: Psykiater i retten: - Min seksuelle legning har ført meg opp i denne situasjonen. Psykiater står tiltalt for blant annet oppbevaring av mer enn 4 000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder. OSLO TINGRETT (Dagbladet): Den tidligere ustraffede psykiateren fra Oslo erkjente seg skyldig i hele listen av tiltalepunkter for ulovlig oppbevaring, nedlasting og deling av overgrepsmateriale mot barn. Psykiateren i 50-åra, som har jobbet i sentrale roller med barn og unge inntil han ble pågrepet i januar i fjor, er tiltalt for blant annet oppbevaring av mer enn 4 000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder. Også overfor politiet har han er erkjent straffskyld. (dagbladet.no 11.4.2018).)

- Legeovergrep: – At jeg fikk orgasme, gjør det enda mer skamfullt. (- Det forteller en tidligere pasient av legen som i februar ble dømt i Høyesterett for seksuallovbrudd mot fem pasienter.)

(Anm: Legeovergrep: – At jeg fikk orgasme, gjør det enda mer skamfullt. Hun var seks måneder på vei da legen fortalte henne at han mistenkte svangerskapsforgiftning. I redsel kommer hun inn til ham for en undersøkelse. Så får hun orgasme. Det forteller en tidligere pasient av legen som i februar ble dømt i Høyesterett for seksuallovbrudd mot fem pasienter. Hun var en av fire kvinner som i 2005 sendte inn klage til Statens helsetilsyn på den aktuelle legen. Og en av tre kvinner som i 2006 anmeldte ham. Saken ble henlagt i 2007. I 2015 kom det nye pasientanmeldelser og en anmeldelse om familievold – og saken ble dermed tatt opp igjen. Først i 2016 mistet han legeautorisasjonen. I 2018 falt dommen i Høyesterett. Les del én: Tre kvinner forteller – Utsatt for overgrep på legekontoret (vg.no 17.7.2018).)

- Lege tiltalt for å ha medisinert i hjel samboeren. Påtalemyndigheten mener den 59 år gamle legen først overmedisinerte sin samboer slik at hun døde og deretter forfalsket testamentet hennes for å få tak i arven.

(Anm: Lege tiltalt for å ha medisinert i hjel samboeren. Påtalemyndigheten mener den 59 år gamle legen først overmedisinerte sin samboer slik at hun døde og deretter forfalsket testamentet hennes for å få tak i arven. Tiltalen beskriver hvordan mannen over en toårsperiode skrev ut stadig større doser av en rekke sterke medisiner til sin kjæreste og samboer. (aftenposten.no 4.2.2018).)

- Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter. Siktelsen vil trolig bli utvidet. En kvinnelig sykepleier i 40-årene er pågrepet og siktet av politiet for å ha dopet ned minst fire eldre pasienter i Bergen.

(Anm: Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter. Siktelsen vil trolig bli utvidet. En kvinnelig sykepleier i 40-årene er pågrepet og siktet av politiet for å ha dopet ned minst fire eldre pasienter i Bergen. (- Hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven. (dagbladet.no 1.4.2018).)

(Anm: Sikta sjukepleiar har jobba ved fleire sjukeheimar sidan 2016. Kvinne i 40-åra sikta for å ha dopa ned fire pasientar ved sjukeheim i Bergen. – Alvorleg og heilt uakseptabelt, seier fylkeslegen. (nrk.no 2.4.2018).)

(Anm: Sjukepleiar sikta for å ha dopa ned pasientar i Bergen. Fire sjukeheimspasientar sendt til sjukehus i påskehelga etter å ha blitt dopa ned. (…) Det er Bergens Tidende som melder at politiet i helga arresterte og sikta ein sjukepleiar i Bergen. (…) Sjukepleiaren er sikta etter straffelova paragraf 273, får NRK opplyst. (…) Til politiet har den sikta kvinna langt på veg erkjent det ho er sikta for, skriv BT. (nrk.no 1.4.2018).)

(Anm: Sjukepleiaren dopa ned pasientar – så skal ho ha blitt funnen sovande på vakt. Kollegaer har levert rapport etter at dei fant sikta sjukepleiar sovande på nattevakt. (nrk.no 3.4.2018).)

(Anm: Lov om straff (straffeloven) § 273. Kroppsskade Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen. (lovdata.no).)

- Av fengslingskjennelsen kommer det frem at kvinnen skal ha gitt de eldre Seroquel og Quentapin, som er antipsykotiske medisiner.

(Anm: Kolleger rapporterte: Sykepleieren som dopet ned fire pasienter ble funnet sovende på nattevakt. Sykepleieren som dopet ned fire pasienter, ble funnet sovende samme nattevakt, har kolleger skrevet i rapport. (…) Bergens Tidende er imidlertid kjent med at sykepleieren ifølge kolleger ble funnet sovende på avdelingen. Kollegene har skrevet en rapport om dette. (…) Helsebyråden er sykepleier av profesjon og sier hun reagerer sterkt på feilmedisineringen. – Dette strider mot alt vi lærer både gjennom utdanning og i arbeid som sykepleier, sier hun. Av fengslingskjennelsen kommer det frem at kvinnen skal ha gitt de eldre Seroquel og Quentapin, som er antipsykotiske medisiner. (…) – De er ikke godkjent for å roe ned pasienter uten slike sykdommer, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. (…) Fylkeslegen åpner tirsdag tilsynssak mot kvinnen. De har ikke hatt tilsynssaker som har dreid seg om henne tidligere. (aftenposten.no 3.4.2018).)

- Sykepleier tiltalt: Lagret dopingmidler på sykehuset. - Vi ser svært alvorlig på slike saker. (Dagbladet): To menn i henholdsvis 30- og 40-åra er av politiet i Troms tiltalt for befatning med anabole steroider.

(Anm: Sykepleier tiltalt: Lagret dopingmidler på sykehuset. - Vi ser svært alvorlig på slike saker. (Dagbladet): To menn i henholdsvis 30- og 40-åra er av politiet i Troms tiltalt for befatning med anabole steroider. I august må begge stille i Nord-Troms tingrett. Det var tilbake i august i fjor at politiet først fattet mistanke om de to tiltalte. Mannen i 30-åra skulle da sende en pakke fra Østlandet til Troms med posten. I pakken lå det over 1000 tabletter og nærmere 100 flasker flytende doping. Mottaker var mannen i 40-åra. (dagbladet.no 7.5.2018).)

- Ifølge fagdirektøren blir disse legemidlene mye brukt på norske sykehjem for å roe ned urolige demente eldre. – Noen ganger er det nødvendig, men hvis bruken er langvarig, har det vært vist at det gir økt dødelighet, sier han. Legemidlene kan blant annet gi hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall, svimmelhet og dårligere balanse og dermed høyere risiko for å falle. Fall kan gi hoftebrudd, som for eldre mennesker er en alvorlig skade.

(Anm: Kolleger rapporterte: Sykepleieren ble funnet sovende på nattevakt. Sykepleieren som er siktet for å ha dopet ned fire pasienter, ble funnet sovende samme nattevakt, har kolleger skrevet i rapport. (…) Legemidlene har mange bivirkninger, en av dem er søvnighet. Jo høyere dosen er, desto sterkere blir den beroligende effekten. Effekten blir også sterkere jo eldre pasienten er. – Det virker som det her har vært gitt relativt høye doser, sier Madsen. Ifølge fagdirektøren blir disse legemidlene mye brukt på norske sykehjem for å roe ned urolige demente eldre. – Noen ganger er det nødvendig, men hvis bruken er langvarig, har det vært vist at det gir økt dødelighet, sier han. Legemidlene kan blant annet gi hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall, svimmelhet og dårligere balanse og dermed høyere risiko for å falle. Fall kan gi hoftebrudd, som for eldre mennesker er en alvorlig skade. (bt.no 3.4.2018).)

(Anm: The Probability of Death Following a Fracture of the Hip. Abstract All patients 45 years of age and over admitted with fractures of the hip to hospitals in the Atlantic Health Region of Nova Scotia were followed up over a two-year period. Actuarial methods were used to estimate survivorship from the date of fracture in 202 patients. Over-all, it was estimated that only 63.8% would be alive by one year post-fracture. This is 70% of the survival rate expected in the general population of corresponding age and sex. The period of greatest mortality was within the first 12 weeks. Patients surviving to one year could be considered “cured”, for after that their survivorship was at least as favourable as that of the “normal” population. Mortality was greatest in males in those 75 years of age and over and especially in patients who were relatively immobilized prior to their fracture. In this “dependent” group the relative survival ratio at one year was only 38%. Can Med Assoc J. 1971 Jul 10; 105(1): 47-51, 62.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

- Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler.

(Anm: Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler. (relis.no 6.11.2017).)

- Én av tre sykepleiere har månedlig eller oftere delt ut beroligende piller på grunn av tidsnød. – Det er ikke sikkert sykepleierne opplever at de har så mye valg, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

(Anm: Én av tre sykepleiere har månedlig eller oftere delt ut beroligende piller på grunn av tidsnød. – Det er ikke sikkert sykepleierne opplever at de har så mye valg, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin. (…) Arbeidsgivers plikt I undersøkelsen, som er gjort blant sykepleiere i kommunehelsetjenesten, somatisk spesialisthelsetjeneste og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, synes én av fire sykepleiere at det brukes for mye angst- og sovemedisiner på arbeidsplassen. (dagsavisen.no 16.3.2018).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

(Anm: Lov om straff (straffeloven) § 273. Kroppsskade Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen. (lovdata.no).)

- Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres?

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Lege nekter straffskyld for overgrep mot flere pasienter. En tidligere fastlege i Trondheim står tirsdag tiltalt for seksuelle overgrep mot fem kvinnelige pasienter under gynekologiske undersøkelser. – Det var forferdelig ubehagelig, sier en av de fornærmede. Legen står tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang gjennom sin stilling som lege. Ifølge tiltalen skal han fra 2004 til 2006 ha misbrukt flere pasienter som oppsøkte ham for undersøkelser og behandling. (nrk.no 30.8.2016).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Barnepsykiater med overgrepsbilder jobbet for barnevernet i Bærum. Barnepsykiateren som er tiltalt for besittelse av omfattende mengder overgrepsmateriale, har tidligere jobbet på oppdrag for barnevernet i Bærum.

(Anm: Barnepsykiater med overgrepsbilder jobbet for barnevernet i Bærum. Barnepsykiateren som er tiltalt for besittelse av omfattende mengder overgrepsmateriale, har tidligere jobbet på oppdrag for barnevernet i Bærum. Før helgen meldte NRK at en barnepsykiater i 50-årene er tiltalt etter at det ble funnet hele 205.536 bilder eller videofiler som viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn i mannens besittelse. Ifølge politiadvokat Jens Johannes Andenæs skal tiltalte «i det vesentlige tilstått de straffbare forholdene». (budstikka.no 29.1.2018).)

- Psykolog mistet autorisasjon etter pasient-sex: Kvinnen søkte psykologhjelp etter seksuelle overgrep. Det ble starten på åtte år med misbruk. (- Nå er psykologen anmeldt.)

(Anm: Psykolog mistet autorisasjon etter pasient-sex: Kvinnen søkte psykologhjelp etter seksuelle overgrep. Det ble starten på åtte år med misbruk. Psykologen hadde sex med pasienten og lånte penger av henne til restskatt. - Rett og slett uforsvarlig, sier Helsetilsynet. Nå er psykologen anmeldt. (dagbladet.no 9.3.2018).)

(Anm: Sexmisbrukte 16 kvinnelige pasienter på legekontoret: - Jeg vil fortsette som lege. Utenlandske leger begikk flest sexovergrep mot kvinnelige pasienter, viser undersøkelse Dagbladet har gjort. (dagbladet.no 11.7.2012).)

- Sykepleier siktet for overgrep mot flere gutter. En sykepleier i 50-årene fra Buskerud er siktet for flere overgrep mot flere unge gutter, melder Radio Norge. Sykepleieren har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av desember. Mannen har etter det Radio Norge kjenner til jobbet ved barneavdelinger ved flere sykehus.

(Anm: Sykepleier siktet for overgrep mot flere gutter. En sykepleier i 50-årene fra Buskerud er siktet for flere overgrep mot flere unge gutter, melder Radio Norge. Sykepleieren har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av desember. Mannen har etter det Radio Norge kjenner til jobbet ved barneavdelinger ved flere sykehus. Overgrepene har ifølge politiet pågått over lengre tid, melder radiokanalen. – Vi etterforsker bredt, og har så langt ikke grunnlag for å knytte overgrepene opp mot mannens arbeid, men vi kan heller ikke utelukke det, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sørøst politidistrikt. Aasen opplyser at politiet har tatt beslag i betydelige mengder overgrepsmateriale som viser seksuell framstilling av barn. (nettavisen.no 5.4.2018).)

- Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand.

(Anm: Terje Carlsen. Psykiatripasient og tidligere ruspasient. Misbrukt av dem som skulle gjøre meg frisk. Noen sykepleiere og leger utnytter maktposisjonen de får overfor rus- eller psykiatriske pasienter. Derfor bør de screenes for personlighetsforstyrrelser. Siri Getz Sollie (53) går til søksmål mot sykehuset St. Olavs Hospital for brudd på taushetsplikt og for ærekrenkelser. Hun ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller et holdningsproblem mot ruspasienter. Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand. (nrk.no 18.7.2017).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Tiltalt for seksuell omgang med pasienter: – Fryktelig lei meg

Tiltalt for seksuell omgang med pasienter: – Fryktelig lei meg
nrk.no 4.7.2017
En tidligere psykiatrisk sykepleier som står tiltalt for seksuell omgang med pasienter, forklarte i Salten tingrett at han angrer dypt på det som har skjedd.

En mannlig, tidligere sykepleier i 50-årene står tiltalt i Salten tingrett for å ha tilegnet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot to kvinner, men har kun erkjent skyld for tiltalepunktene som gjelder én av de to kvinnene.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune og en del av jobben hans var å følge opp disse kvinnene. Han er også tiltalt for å ha opptrådt uforsvarlig overfor en tredje pasient.

– Det er snakk om en svært alvorlig tiltale. Det er en psykiatrisk sykepleier som skal ha forgrepet seg mot psykisk syke pasienter, sa aktor Alf-Anton Røst da rettssaken startet mandag. (…)

(Anm: Oslo-psykiater siktet for befatning med overgrepsbilder av barn. En Oslo-psykiater i 50-årene har blitt pågrepet og siktet for befatning med store mengder overgrepsbilder av barn. Fredag ettermiddag ble psykiateren fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. (vg.no 13.1.2017).)

- Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk.

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

- LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat?

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

- Strammer lovverket for å stoppe overgrepsleger.

Strammer lovverket for å stoppe overgrepsleger
tv2nyhetene.no 4.3.2010
Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette hull i lovverket, som gjør at leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger ikke blir registrert i politiattesten som arbeidsgivere sjekker.

Leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger kan i dag praktisere videre, uten at de mister autorisasjonen og uten at arbeidsgiver er kjent med forholdene. Dette er mulig når en lege flytter fra en kommune til en annen. Og dersom dette ikke blir fanget opp på annet vis.

Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette dette hullet i lovverket. (...)

Les blogg: Hvite frakker og skitne ovegrep (...)

(Anm: Psykolog tiltalt for overgrep mot pasient. Oslo (NTB): En mannlig psykolog møter i neste uke i Oslo tingrett, tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. (itromso.no 30.9.2016).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring.)

(Anm: Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- Dr. Howard Faulkner, fra North Bristol NHS Trust, sa at Oliver hadde utviklet malignt nevroleptikasyndrom (NMS) som et resultat av at legemidlet - brukt til å behandle schizofreni) ble gitt for å berolige ham. De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring. (bbc.com 17.4.2018).

- Helsetilsynet fratar autorisasjonen: Stjal piller fra pasientene sine for å bruke dem selv.

(Anm: Helsetilsynet fratar autorisasjonen: Stjal piller fra pasientene sine for å bruke dem selv. Helsetilsynet har tatt autorisasjonen fra en omsorgsarbeider i hjemmetjenesten som stjal sobril fra pasienter for å bruke dem selv. (…) Politiet henla. Kommunen selv satte i gang et detektivarbeid for å finne ut hvilke omsorgsarbeidere som hadde vært innom de aktuelle brukerne som manglet medisiner, før de konkluderte med at én ansatt gikk igjen på stedene der medisiner forsvant. I møter med arbeidsgiver nektet den ansatte tyveri, men ble anmeldt for tre konkrete forhold. (tv2.no 21.9.2017).)

- Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Leger slurver med sikring av pasientdata. Sju av ti legekontor som fikk tilsyn fra Datatilsynet i fjor, bryter loven om behandling av helseopplysninger.

(Anm: Leger slurver med sikring av pasientdata. Sju av ti legekontor som fikk tilsyn fra Datatilsynet i fjor, bryter loven om behandling av helseopplysninger. På mange fastlegekontor slurves det med lagring og sikring av pasientdata, skriver Fagbladet Journalen. Det viser til en tilsynsrunde Datatilsynet gjorde ved ti av landets legekontorer i 2016. Blant eksemplene på slurv er passord som skrives på lapper og legges under tastaturet, minnepinner med journaldata som tas med hjem, og servere står på ulåste rom. Ifølge fagbladet sendte også noen av legene pasientinformasjon via vanlig epost og usikrede nettløsninger. (digi.no 17.10.2017).)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

(Anm: Leger bryter journallov. Sju av ti legekontor, som fikk tilsyn i fjor, bryter loven om pasientjournaler. Datatilsynet vil gi dem bøter om de ikke rydder opp. På mange fastlegekontor slurves det med lagring og sikring av pasientdata. Passord skrives på lapper og legges under tastaturet, minnepinner med journaldata tas med hjem og servere står på ulåste rom. Noen sender pasientinformasjon via vanlig e-post og usikrede nettløsninger. (fagbladetjournalen.no 18.10.2017).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (POBO) (Pasientombud) (mintankesmie.no).)

- Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. (– Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten.)

(Anm: Pasienten reagerer på straffen mot «snokelegen». Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. En lege ved Sørlandet Sykehus gjorde 75 ulovlige oppslag pasientjournalen til en kristiansandsmann. Barnelegen var privat involvert i en barnefordelingssak, der han representerte ekskona. Legen brukte mannens psykiske helse som argument for at han var uskikket til å ha barna, ifølge pasienten. – Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten. NRK har gjennom flere artikler skrevet om pasienten som ved en tilfeldighet oppdaget at en lege ved Sørlandet sykehus satt på sensitive opplysninger som han ikke skulle hatt innsyn i. Både politiet og Helsetilsynet har konkludert med at legen har «snoket» i journaler til fem pasienter ved Sørlandet sykehus. NRK har dokumentasjon på at legen privat frontet barnefordelingssaken for mannens ekskone. Det var pasienten selv som politianmeldte legen etter selv å ha avdekket snokingen under en behandlingstime. Helsetilsynet har gitt legen en advarsel. – Jeg husker ikke alt jeg har sagt i terapi, og jeg vet ikke hvor opplysningene om meg har tatt veien, sier kristiansanderen. (nrk.no 21.10.2017).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (POBO) (Pasientombud) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (POBO) (Pasientombud) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

- Sykehusansatt sparket og politianmeldt etter å ha snoket i 33 journaler.

(Anm: Sykehusansatt sparket og politianmeldt etter å ha snoket i 33 journaler. En tidligere ansatt ved Oslo universitetssykehus har logget seg på og tjuvlest i over tretti pasientjournaler. Den ansatte er sparket, og saken ble politianmeldt denne uken. Tidenes største snokeskandale er et faktum. En ansatt ved Oslo universitetssykehus har gått inn og lest i over tretti pasientjournaler, uten at det forelå en yrkesfaglig begrunnelse. Terje Rootwelt er klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken. Han forteller at saken ble avslørt av en anonym varsler i et brev til sykehuset. – Det sto at vedkommende mistenkte at en ansatt hos oss hadde lest journaler som hun ikke skulle, sier klinikksjefen til TV 2. (tv2.no 22.12.2017).)

- Fylkesmannen med sterk kritikk av Betanien. (- Kritikken kommer etter at det i etterkant av en drapssak i Bergen kom frem at den dømte tidligere også skulle ha trakassert og gjort seksuelle tilnærmelser mot pasienter mens han var ansatt ved Betanien.)

Fylkesmannen med sterk kritikk av Betanien.
nrk.no 21.6.2016
Sykehjemmet får i et tilsyn sterk kritikk etter at de ansatte en mann som var dømt for pasientovergrep i Danmark. Senere ble han også dømt for drap i Bergen.

Kritikken kommer etter at det i etterkant av en drapssak i Bergen kom frem at den dømte tidligere også skulle ha trakassert og gjort seksuelle tilnærmelser mot pasienter mens han var ansatt ved Betanien.

Fylkesmannen slår i rapporten likevel fast at tjenestene ved institusjonen har vært forsvarlige.

Brutalt drap
Det var i desember 2014 35 år gamle Yewhalashet Demeke Ameha ble knivstukket og drept i et bofellesskap i Fyllingsdalen i Bergen. Kvinnen ble påført til sammen 17 knivstikk.

En 51 år gammel mann ble siktet, tiltalt og senere dømt for drapet. Han var opprinnelig fra Sri Lanka, men hadde dansk statsborgerskap. Han var ukjent for politiet i Norge, men i Danmark var han dømt for tre overgrep. Først da han arbeidet som taxisjåfør. Senere overfor to utviklingshemmede kvinner som han var assistent for.

51-åringen ble dømt til psykiatrisk behandling, men flyktet til Norge og unngikk derved dommen. I Norge ble han i mars i år dømt til 15 års forvaring for drapet på den 35 år gamle kvinnen med en prøvetid på 10 år.

Les også: Dømt til 15 års forvaring for drapet på Ameha (…)

- Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede

Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede
nrk.no 4.10.2015
Statens helsetilsyn forkaster klage fra to hjelpepleiere i Vestfold.

To hjelpepleiere fra Vestfold mistet i februar i år sin autorisasjon etter at de underslo penger fra to utviklingshemmede de hadde ansvaret for. De psykisk utviklingshemmede bodde på en bolig i indre Vestfold da tillitsbruddet fant sted.

Det var under en Sverigetur til kjøpesenteret Nordby sommeren 2013 at de to pleierne fikk beboerne til å betale for sine varer.

– Hjelpepleierne fikk beboerne til å betale varer for til sammen 1000–1300 kroner for seg, har Linda Endrestad, fagsjef i helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold tidligere fortalt NRK.

Kan svekke tillit
Hjelpepleierne har begge klaget på vedtakene fra Helsetilsynet, men klagene er nå avvist. Den ene av kvinnene skrev i sin klage at hun har vært ansatt i 20 år uten anmerkninger og mener det burde vært tatt mer menneskelige hensyn i saken.

Statens helsetilsynet skriver i sin vurdering at forholdene var svært alvorlige, og at hensynet til allmennhetens tillit samt kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten veier tyngre enn hensynet til det enkelte helsepersonell.

– Jeg kjenner ikke denne saken, men generelt når vi avviser en klage, er det fordi vi mener at vi har fattet et riktig vedtak i utgangspunktet, sier kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet Nina Vedholm.
– Svært alvorlig sak

Det var kommunen omsorgsboligen ligger i som politianmeldte kvinnene etter en klage fra beboernes verge.

– Fylkesmannen ser selvsagt svært alvorlig på at ansatte i en kommune underslår penger fra to tjenestemottakere, sa Endrestad til NRK i februar.

Etter at hendelsen ble kjent fikk kvinnene sparken fra omsorgsboligen og vedtok hvert sitt forelegg på 8000 kroner for underslag.

Saken er sendt videre til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling. (…)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring.)

(Anm: Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- Dr. Howard Faulkner, fra North Bristol NHS Trust, sa at Oliver hadde utviklet malignt nevroleptikasyndrom (NMS) som et resultat av at legemidlet - brukt til å behandle schizofreni) ble gitt for å berolige ham. De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring. (bbc.com 17.4.2018).

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Seksuell relasjon til en person med utviklingshemming – hjelpepleier fratatt autorisasjonen. 

(Anm: Seksuell relasjon til en person med utviklingshemming – hjelpepleier fratatt autorisasjonen.  Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som hjelpepleier. En hjelpepleier som hadde jobbet lenge med utviklingshemmede tok kontakt via Facebook med en utviklingshemmet som bodde i egen leilighet. Kontakten ledet til at hjelpepleieren besøkte personen for å vise hvordan sexleketøy brukes, og de to hadde sex. Også ved to andre anledninger hadde de to sex. Forholdet ble varslet anonymt til kommunen. Hjelpepleieren ble dømt til fengsel og oppreisningserstatning. Retten pekte på at det så ut til å være et mønster at hjelpepleieren kontaktet utviklingshemmede og ledet kommunikasjonen inn på seksuelle forhold. Kommunen som var arbeidsgiver suspenderte hjelpepleieren og gikk senere til oppsigelse. (helsetilsynet.no 5.11.2018).)

- Vandelsattester i omsorgsyrker (- Barn og utviklingshemmede har krav på samme beskyttelsen)

– Ingen menneskerett å jobbe med barn
nrk.no 20.7.2010
Fungerende barneombud Knut Haanes mener ny politiattest hvert tredje år burde blitt rutine for ansatte i barnevernet.

For å beskytte barna mener barneombudet det bør innføres krav om ny politiattest for ansatte i barnevernet med jevne mellomrom.

– Hensikten er å avdekke om noen har begått alvorlig kriminalitet etter ansettelsen, sier fungerende barneombud Knut Haanes. (...)

Det vi alltid være folk som har et rent rulleblad som kunne benytte anledningen når man er tett på barn, så dette må aldri komme i erstatning for den gode internkontrollen som kvalitetssikrer jobbing med barn, sier han. (...)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. Far. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Krever vandelsattest for ansatte i eldreomsorgen. Pensjonistforbundet mener eldre som bor på sykehjem ikke er godt nok sikret mot seksuelle overgrep. Pensjonistforbundet krever nå at alle ansatte som jobber i helse- og omsorgssektoren må ha vandelsattest fra politiet. (tv2nyhetene.no 9.6.2015).)

- Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker. (- Barn og utviklingshemmede har krav på samme beskyttelsen)

Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker
vg.no 13.7.2010
Byråd rystet over angivelig voldtektssak

(VG Nett) Oslo-byråd Sylvi Listhaug (Frp) mener eldre på sykehjem trenger bedre vern i form av at nyansatte i pleietjenesten må ha vandelsattest. (...)

- Barn og utviklingshemmede har krav på samme beskyttelsen
Hun varsler at hun vil sende et nytt brev til nåværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og igjen be om å få kreve vandelsattester, og minner om at personer som jobber med barn og funksjonshemmede trenger en slik attest.

- Når vi mener barn og utviklingshemmende har krav på den beskyttelsen, mener jeg eldre også har krav på det, sier Listhaug.

Og skulle hun få statsrådens velsignelse vil byråden kreve det for alle ansettelser i sektoren.

- Hvis vi hadde fått lov ville vi krevd vandelsattest for alle nye personer som skal ansettes i pleie- og omsorgssektoren, sier Listhaug. (...)

Politisk rådgiver Tord Dale i Helse- og omsorgsdepartementet mener derimot vandelsattest kan gi en falsk trygghet.

- Utfordringen kan bli at man tar for lett på tilsettingskriteriene. CV og referanser må sjekkes grundig, og er det opphold på 3-4 år i CVen, bør det ringe en bjelle. Med god oppfølging unngår man mye, sier Dale.

Han sier at når det gjelder barn og funksjonshemmede vet man at det har vært problemer, men at det er andre måter man kan forhindre overgrep eller misbruk av eldre på.

- I enkelte situasjoner bør en være obs på at man bør være to og to, og ikke alene med pasienten, sier Dale, og sier det ikke er pengene det står på når man er skeptiske til å kreve vandelsattest. (...)

- Tiltalen er blant annet tatt ut etter paragraf 67 i helsepersonell-loven hvor det slås fast at pleiere kan straffes dersom de har «unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, eller ikke å ha innhentet bistand eller henvist pasienter videre der dette var nødvendig og mulig»

Aktor vil forby ham å jobbe som pleier for resten av livet: Forgrep seg og hjalp psykiatrisk pasient med selvmordsforsøk
aftenposten.no 6.2.2015
Familiefaren (37) har innrømmet å ha hatt et intimt forhold med den 12 år yngre kvinnen mens hun var hans pasient.

Mens pleieren var hennes primærkontakt ved psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus i Asker skal han ha bistått henne ved flere selvmordsforsøk.

Over en periode på fire måneder våren og sommeren 2013 skal han også ha utnyttet jobben som pleier til å ha en rekke samleier med kvinnen ulike steder på Østlandet.

- Lever fortsatt
Statsadvokat Erik Førde, som har tatt ut tiltalen, sier til budstikka.no at dette er en svært alvorlig sak:

- Fornærmede er fortsatt i live, og tiltalte har erkjent de faktiske forhold, sier Førde. 

Tiltalen er blant annet tatt ut etter paragraf 67 i helsepersonell-loven hvor det slås fast at pleiere kan straffes dersom de har «unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, eller ikke å ha innhentet bistand eller henvist pasienter videre der dette var nødvendig og mulig». (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Nattevakt forgrep seg på utviklingshemmet kvinne. Helsearbeideren dømt til tre års ubetinget fengsel for seksuell omgang med en psykisk utviklingshemmet kvinne. Kvinnen forklarte i dommeravhør at overgrepene skjedde nesten hver natt, men Eidsivating lagmannsrett nøyer seg med å slå fast at det var flere enn ett samleie. Dommen er et halvt år strengere enn det mannen i begynnelsen av 60-årene fikk i den lokale tingretten i våres. Han er også dømt til å betale sitt offer 100.000 kroner i erstatning. (aftenposten.no 22.11.2015).)

- Nattevakt forgrep seg på utviklingshemmet kvinne.

Nattevakt forgrep seg på utviklingshemmet kvinne.
aftenposten.no 22.11.2015
Helsearbeideren dømt til tre års ubetinget fengsel for seksuell omgang med en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Kvinnen forklarte i dommeravhør at overgrepene skjedde nesten hver natt, men Eidsivating lagmannsrett nøyer seg med å slå fast at det var flere enn ett samleie.

Dommen er et halvt år strengere enn det mannen i begynnelsen av 60-årene fikk i den lokale tingretten i våres.

Han er også dømt til å betale sitt offer 100.000 kroner i erstatning.

- Særlig sårbar
Overgrepene skjedde mens tiltalte jobbet som nattevakt i en kommunal omsorgsbolig i Hedmark:

«Overgrepene har funnet sted i fornærmedes hjem, hvor hun skulle føle seg trygg. Lagmannsretten anser det skjerpende at overgrepene er begått mot en kvinne som har et funksjonsnivå tilsvarende et barn på seks til ni år. Hun må dermed anses som særlig sårbar», heter det i lagmannsrettens enstemmige dom.

Det var to omsorgsarbeidere på vakt den aktuelle natten.

Begge visste at fornærmede var redd for torden, og tiltalte sa seg villig til å ta et hovedansvar mens den andre nattevakten kikket etter de fem andre beboerne. (…)

- Verge tok over 400.000 kroner

- Verge tok over 400.000 kroner
aftenposten.no 21.8.2014
Hjelpevergen skal ha underslått store beløp fra to personer han var verge for, samt fra en kollega med Aspergers syndrom og sosial angst.

- Det er særlig alvorlig når man bryter den tilliten man er gitt i form av å være hjelpeverge. Man utnytter en person som gjerne er i en sårbar situasjon, sier politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones til Bergens Tidende.

Statsadvokaten i Hordaland har etter innstilling fra politiet tatt ut tiltale om grovt underslag mot en mann i førtiårene fra Askøy.

Ifølge tiltalen skal mannen i perioden 2009 og 2010 urettmessig ha fått tak i flere hundre tusen kroner fra to personer han var hjelpeverge for, samt fra en kollega han hadde under opplæring.

Størrelsen på beløpet gjør alene at underslaget regnes som grovt. På grunn av det angivelige misbruket av en tillitsposisjon, kunne mannen uansett ha blitt tiltalt for grovt underslag.

- Det har vært en sammenblanding av den tiltalte og de fornærmedes økonomi. Da mister man fort oversikten over hva som er ens egne penger, sier politiadvokat Trones. (…)

Kontrollerer vergene
I fjor sommer ble overformynderiet lagt ned, og Fylkesmannen overtok som ny vergemåls­myndighet.

Seksjonsleder Liv Sørevik hos Fylkesmannen i Hordaland synes det er veldig trist at noen misbruker den tilliten man har fått som oppnevnt verge.

- Vergene er satt til å ivareta de personlige eller økonomiske interessene til den verge­trengende, fordi vedkommende under vergemål ikke klarer å ivareta disse selv. Vi i den nye vergemålsenheten vil gjøre det vi kan for å unngå at dette skjer i fremtiden, nettopp ved kontroll og oppfølging av vergene, sier Sørevik.

Flesteparten av vergene har regnskapsplikt for midler de ­disponerer på vegne av en annen.

For å bli verge, må man sende inn politiattest. I tillegg kan Fylkesmannen gjennomføre en kredittsjekk. (…)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

- Helsearbeider dømt for seksuelt overgrep mot psykisk utviklingshemmet

Helsearbeider dømt for seksuelt overgrep mot psykisk utviklingshemmet
nrk.no 1.4.2015
En helsearbeider fra Hedmark er dømt til 2 år og seks måneders fengsel for et alvorlig seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Overgrepet skjedde i mai 2014 inne på rommet i institusjonen der kvinnen bor. Mannen arbeidet som nattevakt på stedet, og ifølge dommen fra Sør-Østerdal tingrett gjennomførte han et samleie med beboeren under en av disse vaktene.

Nå er han dømt etter straffelovens paragraf 193, annet ledd, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Mannen, som er i 60-årene, har hele tiden nektet straffskyld etter tiltalen, og hevdet det ikke har skjedd noe som helst mellom ham og kvinnen. Men han ble ikke trodd av tingretten. (…)  

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring.)

(Anm: Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- Dr. Howard Faulkner, fra North Bristol NHS Trust, sa at Oliver hadde utviklet malignt nevroleptikasyndrom (NMS) som et resultat av at legemidlet - brukt til å behandle schizofreni) ble gitt for å berolige ham. De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring. (bbc.com 17.4.2018).

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

- Metabolsk syndrom komponenter er forbundet med symptomatisk polynevropati uavhengig av glykemisk status.

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Sykehusansatt og hjelper stjal fra eldre på dødsleiet

Sykehusansatt og hjelper stjal fra eldre på dødsleiet
nrk.no 8.8.2014
En sykepleier og hans kompanjong må møte i retten for å ha stjålet rundt 220.000 kroner fra to eldre kvinner mens de på lå på dødsleiet på Diakonhjemmet sykehus i fjor høst.

Sykepleieren i 30-årene ved Diakonhjemmet sykehus skal ifølge siktelsen ha kledd seg i en legefrakk og signert med falskt navn for å få kvittert ut eiendeler som en 87 år gammel kvinne hadde levert inn før hun ble innlagt på sykehuset, melder VG.

Sammen med kompanjongen i 20-årene skal de ha stjålet 4.450 kroner i kontanter fra kvinnen, og fått tak i to av hennes bankkort. Kontoen ble tømt for 69.000 kroner.

En 93 år gammel kvinnelig pasient skal også ha blitt rundstjålet av mennene. Sykepleieren skal ha fått tak i 93-åringens husnøkkel og tatt et bankkort fra hennes bopel.

Sammen med kompanjongen tok de 146.000 kroner fra kvinnens konto.  (…)  

- Pleier dømt for overgrep mot psykiatrisk pasient

Pleier dømt for overgrep mot psykiatrisk pasient
dagbladet.no 19.5.2015
Mannen i 30-åra hjalp også pasienten med flere selvmordsforsøk, ifølge dommen.

En mann i 30-åra er dømt til to års fengsel for å ha misbrukt stillingen som pleier ved Blakstad sykehus til å skaffe seg seksuell omgang med en psykiatrisk pasient.

Den tidligere pleieassistenten skal ifølge dommen også ha hjulpet den unge, kvinnelige pasienten med flere selvmordsforsøk, ifølge VG. Nå er han dømt til to års fengsel og til å betale 150 000 kroner i oppreisning til kvinnen. Han fratas dessuten retten til å arbeide i privat og offentlig helsetjeneste for alltid.

Asker og Bærum tingrett fastslår i domspremissene at «tiltalte grovt har utnyttet den tillit fornærmede hadde» til ham som pleieassistent på Blakstad sykehus.

Tingretten satte i utgangspunktet dommen til tre år, men ga ett års strafferabatt fordi tiltalte tilsto de forholdene han var tiltalt for. (…)

- "Domestic violence": den skjulte epedimi assosiert med psykisk sykdom

Domestic violence: the hidden epidemic associated with mental illness ("Domestic violence": den skjulte epedimi assosiert med psykisk sykdom)
British Journal of Psychiatry (2011) 198: 169-170 (March)
Despite domestic violence being a very common problem in individuals with severe mental illness, there is very little research in this setting. Multiple barriers exist to disclosure by users and enquiry by providers. Training and systems for identification and responding to domestic violence are urgently needed in mental health clinics. (...)

Barriers and facilitators of disclosures of domestic violence by mental health service users: qualitative study
The British Journal of Psychiatry (2011) 198: 189-194 (March)
Background Mental health service users are at high risk of domestic violence but this is often not detected by mental health services.

Aims To explore the facilitators and barriers to disclosure of domestic violence from a service user and professional perspective.

Method A qualitative study in a socioeconomically deprived south London borough, UK, with 18 mental health service users and 20 mental health professionals. Purposive sampling of community mental health service users and mental healthcare professionals was used to recruit participants for individual interviews. Thematic analysis was used to determine dominant and subthemes. These were transformed into conceptual maps with accompanying illustrative quotations.

Results Service users described barriers to disclosure of domestic violence to professionals including: fear of the consequences, including fear of Social Services involvement and consequent child protection proceedings, fear that disclosure would not be believed, and fear that disclosure would lead to further violence; the hidden nature of the violence; actions of the perpetrator; and feelings of shame. The main themes for professionals concerned role boundaries, competency and confidence. Service users and professionals reported that the medical diagnostic and treatment model with its emphasis on symptoms could act as a barrier to enquiry and disclosure. Both groups reported that enquiry and disclosure were facilitated by a supportive and trusting relationship between the individual and professional.

Conclusions Mental health services are not currently conducive to the disclosure of domestic violence. Training of professionals in how to address domestic violence to increase their confidence and expertise is recommended. (...)

- Straffedømte i helsevesenet

Straffedømte i helsevesenet
aftenposten 5.10.2005
SVEKKET TROVERDIGHET. Skal personer som er dømt for alvorlige forbrytelser kunne arbeide som psykolog eller ha andre betrodde stillinger i helsevesenet? De nye helselovene fjernet hinderet mot dette, noe som reiser pinefulle dilemmaer.

SKREKKOPPLEVELSE. Tenk deg at du opplever en livskrise: Ditt barn blir drept. Du er fortvilet og ser ikke at fremtiden har noen mening. Du søker fra denne absolutte bølgedal hjelp på en psykiatrisk poliklinikk, for å finne en samtalepartner som kan hjelpe deg gjennom krisen. Psykologen som tar imot deg viser seg å være en du vet noe om og som du føler noe i forhold til: Han er dømt for å ha drept et familiemedlem. Ordene setter seg fast i halsen din.

En drapsdømt kan bli psykolog.
Dessverre er dette et mulig scenarium. Kravet om obligatorisk politiattest for psykologer ble borte i 2001, da de nye helselovene trådte i kraft. En dømt i en mye omtalt drapssak fortalte i 2002 på Dagbladets forside at vedkommende aktet å utdanne seg til psykolog. Studiene skulle angivelig "hjelpe vedkommende videre i livet". Lov om helsepersonell har bestemmelser som skal hindre at personer med adferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen skal få autorisasjon, men det mangler forskrifter som gir retningslinjer for hvordan man skal sikre dette. En ballettpedagog eller lærer trenger politiattest for å komme inn på studiet og for å praktisere i yrket, men ikke en psykolog eller lege. Det er flere grunner til at dette er en uholdbar situasjon. (...)

Diverse artikler

Lege siktet for seksuelle overgrep og suspendert
vg.no 20.6.2015
En lege ved Bergen legevakt er suspendert og anmeldt til politiet etter at han er anklaget for å ha misbrukt sin stilling til å forgripe seg på tre kvinnelige pasienter.

– Legen er suspendert fra vakter på Bergen legevakt mens etterforskningen pågår, sier etatssjef Brita Øygard i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Flere kvinner har anmeldt mannen, noe som førte til at han ble mistenkt og deretter siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre kvinner mens han var på jobb på legevakten.

Overgrepene skal ha skjedd i 2015. Legen skal være avhørt, men han har ikke vært varetektsfengslet. Han skal ikke ha erkjent straffskyld.

– Vi er kjent med saken og ser alvorlig på dette hvis det stemmer. Nå er det viktig å få klarlagt hva som har skjedd her, men vi avventer politiets etterforskning, sier Øygard. (…)

(Anm: Lege dømt for blotting overfor jente (9). Fant videoer på PC-en. «Omhandler barn og seksuelle overgrep». (dagbladet.no 10.2.2016).)

(Anm: Lege dømt til fengsel for overgrep. Den tidligere fastlegen er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fem års fengsel for overgrep mot fem pasienter og vold mot sin tidligere samboer. (nrk.no 16.9.2016).)

Kvinne tiltalt for underslag fra utviklingshemmede
nettavisen.no 14.3.2015
Må møte i retten.

En kvinne som jobbet med psykisk utviklingshemmede i Trøndelag, møter neste uke i retten tiltalt for grove underslag fra både sin arbeidsgiver og fra utviklingshemmede hun skulle bistå.

Kvinnen, som ledet et arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede i Trøndelag, er tiltalt for å ha forsynt seg med 150.000 kroner fra senterets kasse. I tillegg er hun tiltalt for å ha tatt penger fra psykisk utviklingshemmede som hun skulle bistå med minibankuttak. (…)

Sykepleier dømt for å ha utnyttet pasient
aftenposten.no 1.3.2015
Bergen (NTB): En mann i slutten av 50-årene er i Bergen tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha utnyttet en kvinnelig pasient seksuelt.

Kvinnen i 30-årene ble behandlet for psykiske problemer etter å ha blitt grovt misbrukt i barndommen. Mannen er dømt for å ha misbrukt sin stilling og utnyttet pasienten ved to anledninger i oktober 2013, ifølge Bergensavisen.

Et av samleiene skjedde inne på et pasientrom. Det andre forholdet skjedde i hennes leilighet i forbindelse med at han hjalp henne med å flytte.

- Den seksuelle omgangen, herunder i arbeidstiden på arbeidsstedet, foretatt av en 24 år eldre pleier som var hennes nærmeste tillitsperson, og som hun var i et avhengighetsforhold til, representerer et alvorlig overgrep, heter det i dommen.

Kvinnen tilkjennes 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Sykepleieren har anket dommen. (…)

Da sykehjemmet fikk mistanke om tyveri fra beboer, la avdelingsleder seg i skjul bak en sofa og ventet på tyven
nettavisen.no 30.6.2014
En hundrelapp ble lagt ut i vesken til beboeren som åte. En kvinnelig renholder i 50-årene fra Bergen bet på.Det går frem av en avskjedssak som har vært gjennom to rettsinstanser, skriver Bergensavisen.

Først ble Bergen kommune dømt for usaklig oppsigelse, men nå har Gulating lagmannsrett kommet til at renholderen begikk et grovt tillitsbrudd. Kvinnen i 50-årene fikk dermed sparken. Kommunen er frikjent, og kvinnen må ut med 390.000 kroner i saksomkostninger. (...)

Pårørende tok kontakt og fortalte at de hadde gitt penger til den aldrende beboeren, penger som hadde forsvunnet.

En avdelingsleder la på egent initiativ egne penger i vesken til beboeren og skjulte seg på rommet. (...)

Sex-siktet lege er avskiltet
bt.no 4.6.2014
Legen som er siktet for sex med to pasienter, er midlertidig fratatt autorisasjonen.

Den 33 år gamle legen ble pågrepet på jobb på Haukeland universitetssykehus i mars i år og varetektsfengslet i fire uker.

Han er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med to pasienter på sitt eget legekontor fra sommeren 2012 og frem til november i fjor. (...)

Fjernet sexdømt lege fra MS-senter etter Dagblad-avsløring
dagbladet.no 27.5.2014
- ØDELA LIVET MITT Den i dag 28 år gamle kvinnen ble i 2003 utsatt for seksuelle overgrep av den dømte legen. Til Dagbladet sier hun at han har ødelagt hennes liv. Video: Øistein Norum Monsen/Line Brustad/Eiliv Frich Flydal/Dagbladet.

Og nå endres rutinene ved nye ansettelser.

(Dagbladet): Den overgrepsdømte legen som siden mars i fjor har jobbet på et senter for MS-syke i Hakadal, vil ikke få fornyet kontrakt etter at engasjementet hans går ut i juli.

- Legen får heller ikke vise seg på MS-senteret i Hakadal fram til han slutter i sommer, sier leder i MS-forbundet Lars Ole Hammersland til Dagbladet.

Flere av MS-forbundets medlemmer har reagert sterkt på saken.

- Folk som var med på styremøte og generalforsamling var litt satt ut da vi orienterte om denne saken. Det er ingen bagatell, dette tar vi alvorlig, sier Hammersland.

På senteret har den overgrepsdømte legen jobbet med et søvnprosjekt for MS-rammede. Han har holdt foredrag og hatt innsyn i pasientenes journaler med private opplysninger. (…)

Helsetilsynet bekrefter overfor Dagbladet at nye pasienter ikke informeres av helseinstitusjoner når legen deres er en tidligere overgriper.

Helsetilsynet garanterer ikke at legene avstår fra nye sexovergrep
dagbladet.no 25.5.2014
INGEN GARANTIER: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn vil ikke gi noen garantier om at en tidligere seksualforbryter som tilsynet har godkjent som lege ved en behandlingsinstitusjon for MS-syke ikke slår til igjen.

Statens helsetilsyn sender leger avslørt som sexovergripere tilbake i helsevesenet.

(Dagbladet): Dagbladet har avdekket hvordan tre leger som er avslørt som overgripere får nye legejobber av Helsetilsynet. To av dem har i løpet av de siste årene hatt ansvaret for å behandle pasienter i det norske helsevesenet. Den fjerde legen jobber i utlandet med pasienter.

Ingen av pasientene informeres av helseinstitusjonene om at legene deres er avslørt for å begå seksuelle overgrep mot tidligere pasienter.

- Dette er sikkert

Direktøren i Helsetilsynet vil at pasienter i Norge skal føle seg trygge.

- Vi har mekanismer som gjør at dette er sikkert, sier Andresen.

- Bør ikke norske pasienter kunne føle seg sikre på at legen deres ikke har begått seksuelle overgrep mot tidligere pasienter, som er kjent for dere?

- Det er helsepersonellet som må bevise at de igjen har en tillit som gjør at de kan tre inn i en behandlerrolle igjen, sier Andresen. (…)

– Jeg hadde en stemme i hodet som sa at jeg skulle være slem mot henne
nettavisen.no 7.5.2014
Sykepleieren dopet ned den kvinnelige pasienten, ventet til hun var forsvarsløs og deretter voldtok han henne i sykesengen på Ahus.

VOLDTATT AV PLEIER: En tidligere Ahus-sykepleier innrømmer at han voldtok en kvinnelig pasient, etter først å ha dopet henne ned. Foto: Roar Grønstad

(rb.no): Det forklarte 42-åringen samtidig som han innrømmet å ha begått voldtekten han er tiltalt for, da rettssaken ble avholdt i Nedre Romerike tingrett onsdag.

– Jeg hadde en stemme i hodet som sa at jeg skulle være slem mot henne. Jeg styrte ikke kroppen min selv, forklarte den tidligere Ahus-sykepleieren fra vitneboksen. (…)

(Anm: Sykepleier dømt for å ha voldtatt pasienter. Var tiltalt for voldtekt og seksuelle handlinger mot til sammen fire menn. (…) I mai og juni 2013 jobbet den mannlige sykepleieren på Rusakutten ved Bergen legevakt. Der skal han ha forgrepet seg flere ganger. (tv2.no 1.2.2016).)

Psykiater mister lisens etter å ha hatt sex med pasient
aftenposten.no 22.4.2014
En psykiater på Østlandet har mistet retten til å fungere som lege.

Statens helsepersonellnemnd mener at en mannlig lege har blandet sammen rollen som lege og privatperson, og flere ganger sviktet i faglige vurderinger. Han skal ha hatt sex med en pasient han også har behandlet med medisiner.

Helsetilsynet har behandlet saken tre ganger før de anbefalte at legen skulle miste retten til å behandle pasienter.

«Du benyttet din posisjon som lege til å tilfredsstille dine egne behov, og har drevet uforsvarlig virksomhet», konkluderte Helsetilsynet. (...)

– Helsearbeider bedro eldre for 750.000 kroner
nrk.no 23.11.2013
LÅNTE HELSEARBEIDEREN HUNDRETUSENER: En kvinne i 40-årene er tiltalt for grovt bedrageri av to eldre menn som hun har fått kontakt med på ulike dagsentre i Bergen, blant annet her på Landås menighets eldresenter. Helsearbeideren er i tillegg siktet for simpelt bedrageri av en eldre kvinne.

Politiet mener helsearbeideren brukte en falsk hjelpeforening for unge rusmisbrukere til å lure til seg penger fra en 85 år gammel kvinne. Totalt skal helsearbeideren ha svindlet tre eldre for over 750.000 kroner.

I desember møter den kvinnelige helsearbeideren i 40-årene i Bergen tingrett, tiltalt for grovt bedrageri av to eldre menn. Kort tid før saken skal opp, prøver nå påtalemyndigheten å få reist en tilleggstiltale om simpelt bedrageri av en eldre kvinne.

I saken om grovt tyveri mener politiet at helsearbeideren i kraft av sin rolle utnyttet tilliten til mennene, og at hun har svindlet dem for til sammen vel 700.000 kroner.

– Dette er jo en målgruppe som er «lett å lure», særlig når kvinnen har hatt troverdighet som helsearbeider og et tillitsforhold til folk, sier politiets påtaleansvarlige Ole Bjørn Mevatne. (...)

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Dette er lånte penger som hun vil betale tilbake, og det er fortsatt hennes hensikt, sier Råen.

Saken skal opp for Bergen tingrett 11. desember, og det er beregnet to dager til behandlingen. Hvis kvinnen blir dømt for grovt bedrageri, risikerer hun inntil seks års fengsel. (...)

Helsetilsynet: Psykiater blandet rollene som lege og sexpartner
aftenposten.no 3.11.2013
Helsetilsynet brukte fem år på å frata en psykiater autorisasjonen etter at han hadde hatt sex med en kvinne. Tilsynet mener det var et lege-pasientforhold. Psykiateren mener de hadde et kjæresteforhold.

Tre ganger behandlet tilsynet saken før legen mistet retten til å behandle pasienter.

«Du benyttet din posisjon som lege til å tilfredsstille dine egne behov, og har drevet uforsvarlig virksomhet», konkluderte Helsetilsynet for kort tid siden.

Psykiateren har ifølge Helsetilsynet gått langt over streken overfor to kvinnelige pasienter. Den ene pasienten hadde han sex med. Den andre, som var svært ung, sendte han flørtende sms-meldinger til.

Fra å gi en advarsel for overtrampene i 2008, har Helsetilsynet snudd: Tilsynet mener nå at legens oppførsel er uforenlig med å praktisere som lege. Tilsynet skriver i sin redegjørelse at legen har innledet et privat og seksuelt forhold til pasienten, og at han hadde tilrettelagt for en privat relasjon.

Det var Tønsbergs Blad som første gang omtalte saken. (...)

Hjemmehjelp tiltalt for å ha rundstjålet eldre
osloby.no 26.9.2013
Et av ofrene, en 92 år gammel kvinne, viser frem to av de stjålne smykkene som hun nå har fått tilbake. Rettssaken mot den tiltalte kvinnen starter 2. oktober.

Den 31 år gamle kvinnen var tidligere straffet for butikktyveri, men trengte ikke vandelsattest for å bli pleieassistent. Hun skal ha robbet flere eldre for flere hundre tusen kroner, smykker, og pass. (...)

Etterlyst Oslo-lege tatt etter tre år på rømmen
vg.no 28.8.2013
SIKTET: Jamal Khamis er sammen med kona Mayson Noralldin Hussein siktet for grove bedragerier.

(VG) Jamal Khamis og kona Mayson Hussein er siktet for bedrageri i Norge. Khamis sitter nå arrestert i Irak.

Khamis var i flere år en svært populær fastlege i Oslo.

- Han var etterlyst internasjonalt av norsk politi. Han ble i juli pågrepet av irakisk politi og vi ble varslet via Interpol-systemet, sier politiadvokat Christian Stenberg ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.

Politiet: Solgte resepter
Nå jobber politiet i Oslo med å få Khamis, som er norsk statsborger, utlevert fra Irak og fløyet til Norge. Her må han svare for en lang rekke straffbare forhold:

Samtidig som Khamis drev ordinær praksis, mener politiet at han tjente større beløp på å selge resepter på vanedannende medikamenter til pasienter. Han skal også ha svindlet både NAV og en rekke banker for millionbeløp.

Like før han ble pågrepet i 2008, skal han ha klart å overføre flere millioner til ulike kontoer i utlandet. I samme tidsrom reiste kona Mayson Hussein til Dubai med parets fire barn. Hun er sammen med Khamis siktet for bedrageri - i tillegg til at hun skal ha jobbet som lege i Norge uten autorisasjon.

Politiet fikk i 2010 ikke lagmannsrettens medhold i å holde Khamis varetektsfengslet frem til rettssaken mot ham skulle begynne sist vår.

Like etter at han ble løslatt, forsvant han fra Norge. (...)

Tannlege svindlet til seg 2,4 millioner
nettavisen.no 19.8.2013
Førte opp sitt eget kontonummer på regningene.

En tannlege ansatt i Buskerud fylkeskommune har erkjent å ha stjålet 2,4 millioner kroner ved å ha ført opp sitt eget kontonummer på giroer sendt ut til kunder.

Mannen er tiltalt for grov utroskap, og saken vil gå som tilståelsesdom i Asker og Bærum tingrett 6. september. Strafferammen er seks års fengsel, skriver Drammens Tidende ifølge NTB.

– Dette har nok pågått over lang tid. Når kundene har fått en bankgiro hos tannlegen, skulle pengene gått inn på tannhelsetjenestens konto. Men fra en del av giroene har pengene gått direkte inn på tannlegens private konto, sier politijurist Hans Lyder Haare i Søndre Buskerud politidistrikt.

Fylkestannlegen oppdaget selv svindelen, og anmeldte saken. Tannlegen tilsto også umiddelbart da han ble konfrontert. (NTB)

(Anm: – Et grovt tillitsbrudd. En tannlege fra Gudbrandsdalen er dømt til ett år og sju måneder i fengsel for overgrep mot flere pasienter. Sør-Gudbrandsdal tingrett har dømt den mangeårige tannlegen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. (…) Retten skriver i dommen at den seksuelle omgangen er et grovt tillitsbrudd overfor pasientene. (nrk.no 23.3.2017).)

Oslo-lege siktet for å ha lurt til seg sju millioner kroner
vg.no 10.7.2013
En lege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for grovt bedrageri mot det offentlige. Legen skal ha jukset med flere tusen henvisninger.

Ifølge NRK er en sentral lege ved klinikken anmeldt av den offentlige Helseøkonomiforvaltningen (Helfo).

Politiet mener legen har jukset med henvisninger til spesialister og fått utbetalt sju millioner kroner i urettmessig refusjon. (...)

NRK Nyheter NorgeNRK Nyheter blankPrivatlege siktet for millionbedrageri
nrk.no 10.7.2013
Den siktede spesialistlegen jobbet ved legesenteret Oslo Akutten.

NRKEn sentral spesialistlege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for millionbedrageri mot den offentlige helseøkonomiforvaltningen (Helfo). (...)

Lege ved Oslo Akutten skal ha jukset med flere tusen spesialisthenvisninger
dagbladet.no 10.7.2013
En lege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for grovt bedrageri mot det offentlige. Han skal ha jukset med flere tusen spesialisthenvisninger.

Ifølge NRK er en sentral lege ved klinikken anmeldt av den offentlige Helseøkonomiforvaltningen (Helfo).

Politiet mener legen har jukset med henvisninger til spesialister og fått utbetalt sju millioner kroner i urettmessig refusjon.

- Vi mener og tror at disse pasientene ikke har vært innom henvisende lege og at det er blitt produsert en fiktiv henvisning, sier etterforskningsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. (...)

Spilleavhengig sykehjemsjef stjal fra syke og demente
osloby.no 3.7.2013
Da kvinnen ikke hadde nok penger til å spille med, tok hun beboernes penger på sykehjemmet hun ledet. Nå må hun i fengsel.

Flere beboere ved Hovseterhjemmet i Oslo vest og et sykehjem i Tønsberg ble robbet av kvinnen som var daglig leder først ved Hovseterhjemmet, og deretter ved sykehjemmet i Tønsberg.

I tillegg lurte hun sin arbeidsgiver for flere hundre tusen kroner. Alt i alt underslo hun 949.000 kroner fra beboerne og sin arbeidsgiver som driver begge sykehjemmene. 735.000 av de 949.000 kronene stammer fra sykehjemmet i Oslo. (...)

Sykepleier fikk sparken tre ganger: - Stjal fra sovende pasienter
vg.no 23.6.2013
**Helsetilsynet: - Hun shoppet klær, reiser og undertøy
**Sykepleieren: - Falske beskyldninger

ETTERFORSKES: En sykepleier er siktet for å ha stjålet pasientpenger til nettshopping i arbeidstiden.

Da sykepleieren (49) var alene på nattevakt, skal hun ha smughandlet undertøy fra Victorias Secret for sovende pasienters penger.

Nå har kvinnen, som har mistet jobben ved tre ulike sykehjem på Østlandet det siste året, midlertidig mistet autorisasjonen. Samtidig etterforsker politiet henne for grovt bedrageri:

Med kredittkort fra fire forskjellige pasienter skal 49-åringen ha brukt over 165.000 kroner på nettbutikker som blant annet amazon.com, victoriassecret.com og reisefeber.no.

I tillegg har Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak mot sykepleieren for brudd på faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp, samt mistanke om tyveri av penger fra pasienter.

«Du anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten» står det i et brev sendt sykepleieren. (...)

Sykehjemspasient tilkjent erstatning etter voldtektssak
osloby.no 3.4.2013
En nå avdød kvinne er tilkjent 175.000 kroner i erstatning for å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep på Midtåsenhjemmet sykehjem i Oslo.

Familiens klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i saken har ført fram, og den avdøde 87-åringen og hennes familie får voldsoffererstatning på 175.000 kroner. Midtåsenhjemmet får samtidig refs for mangel på rutiner og lovbrudd, melder TV 2.

Ifølge kanalen ble ikke 87-åringen tatt på alvor da hun meldte fra om overgrepet som skal ha skjedd i mars 2011. Hjelpepleieren som skal ha voldtatt henne, fikk fortsette å pleie henne bare to dager etter overgrepet.

Det gikk også to dager etter at hun varslet om overgrepet før hun ble undersøkt av lege, og ytterligere noen dager før saken ble politianmeldt. Noen uker senere døde kvinnen. (...)

- Vincent (64) rundstjålet av pleierne
varden.no 1.2.2013
RUNDSTJÅLET: Vincent Johansen ble frastjålet 45.000, kort, kortstempel og et guyllsmykke.

Pleierne skal ha diktet opp en ukjent raner, og rundstjålet Vincent mens han sov.

Da den fullstendig pleietrengende mannen våknet var lommeboka med 45.000 kroner tømt, kortene og signaturstempelet hans borte.

– Det er lavmål. De er fullstendig uten skrupler, sier Vincent Johansen. (...)

Sexdømt professor sparket som bokredaktør
vg.no 29.1.2013
(VG Nett) Den velrennomerte professoren (68) skulle være redaktør for en bok om vold mot kvinner. Så oppdaget de kvinnelige medforfatterne at han var dømt for å ha hatt sex med pasient.

Bidragsytere til boken er kvinner som skriver om sine egne erfaringer rundt vold og overgrep.

Bokprosjektet, som har arbeidstittel «vold mot kvinner» skulle styres av professoren i psykiatri. Hans rolle skulle være fagredaktør for bokprosjektet med flere medforfattere. Han har tidligere skrevet og vært medforfatter av flere fagbøker. (...)

Politianmelder privat pleiefirma
kommunal-rapport.no 11.1.2013
Eidsvoll kommunes kontrollutvalg anbefaler kommunestyret å politianmelde et firma som skal ha overfakturert kommunen for 680.000 kroner.
– Det er mer fokus på de regningene man får inn i huset. I tillegg er det gjort grep i forhold til elektronisk fakturabehandling, sier leder av kontrollutvalget i Eidsvoll.

Et privat firma skal ha overfakturert Eidsvoll kommune for tjenester knyttet til en sterkt pleietrengende pasient. Overfaktureringen ble oppdaget gjennom en intern gjennomgang av fakturaene foretatt av kommunen selv, og knytter seg til fakturaer fra 2008, skriver Romerikes Blad.

Rådmannen har konkludert med at kommunens administrasjon ikke ønsker å politianmelde overfaktureringen, men nå har kontrollutvalget konkludert med det motsatte. (...)

Politiet: Tidligere lege dopet og forgrep seg på tenåringer
vg.no 7.1.2013
I VARETEKT: Den tidligere legen ble først fengslet i Oslo tinghus i juni, og sitter fremdeles i varetekt.

(VG Nett) Den tidligere legen skal ifølge Aftenposten forgrepet seg på opp mot 15 unge mennesker.

Oslo-mannen har sittet varetektsfengslet siden juni i fjor, da han ble pågrepet av politiet.

Han er siktet etter straffelovens §192 b - for å ha dopet ned personer og så forgrepet seg på dem. I en offentlig tilgjengelig kjennelse fra Oslo tingrett fremkommer det at det skal ha vært benyttet et kamera under ett av overgrepene.

- Siktelsen omfatter nå voldtekter eller andre seksuelle overgrep mot nærmere 15 unge mennesker, sier politiadvokat Hilde Strand til Aftenposten. (...)

79 helsearbeidere har sex-utnyttet pasienter
nrk.no 26.12.2012
79 ansatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen på grunn av saker knyttet til seksuell utnyttelse av pasienter mellom 2001 og 2011. – Dette er misbruk, sier fagsjef i Helsetilsynet.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av tall fra Statens helsetilsyn.

25 er blitt fratatt retten til å jobbe som lege etter å ha skaffet seg sex med pasienter, mens 11 sykepleiere har mistet autorisasjonen på bakgrunn av samme årsak.
I tillegg omfatter tallene hjelpepleiere og andre yrker i helsevesenet. (...)

– De råtne eggene må lukes ut. Pasienter er sårbare og i en underlegen posisjon i forhold til helsepersonellet. Dessverre viser statistikken at noen utnytter denne situasjonen, sier Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Akershus. (...)

Pasientombud Knut Fredrik Thorne tror det er store mørketall fordi mange pasienter ikke tør å si fra. (...)

Flest leger
Også tidligere er det lagt frem tall som viser at de aller fleste overgrepssakene som meldes inn til Statens helsetilsyn, gjelder leger.

– Leger kommer i nær personlig kontakt med pasientene og er overrepresentert i saker som gjelder rollesammenblanding i helsevesenet, sa seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Statens helsetilsyn til Vårt Land i fjor.

Overrepresentert er også menn i 40-60-årsalderen.

Størst problem innen psykiatri og rusomsorg

Hovedårsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen, er rusproblemer.

Etablering av seksuelle forbindelser til pasienter er den nest hyppigste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen, og størst er problemet innen psykiatri og rusomsorg, ifølge Vårt Land. (...)

Sykehjemsbestyrer tilstår grove tyverier fra pasientene
aftenposten.no 6.10.2012
TØNSBERG (Aftenposten.no:) Nøtterøykvinnen (50) tilsto onsdag grove tyverier fra de gamle på de private sykehjemmene Hovseterhjemmet i Oslo og Marie Trescow og Maribu i Tønsberg.

Den daglige lederen ble øyeblikkelig suspendert fra sin stilling, og hennes adgang til arbeidsgiveren Attendos datasystemer og bygninger ble slettet.

Saken er anmeldt til politiet på Majorstuen og i Tønsberg, men de har ikke funnet grunnlag for å pågripe kvinnen ut i fra hensynet til å kunne påvirke vitner eller ødelegge bevis. (...)

Sykehjemsleder stjal fra beboere
tb.no 6.10.2012
INFORMERTE: Kommunikasjonsansvarlig i Attendo Norge AS, Geir Hansen, var i går på plass ved sykehjemmet Maribu på Tolvsrød. Der informerte han ansatte og beboere om de økonomiske mislighetene som den nå utestengte daglige lederen har erkjent.

TØNSBERG: Den daglige lederen hadde det øverste ansvaret for å passe på syke og gamle. Nå har den samme lederen vedgått tyveri fra beboere ved institusjonene Maribu og Marie Treschow i Tønsberg.

Lederen mistenkes også for å ha stjålet fra selve institusjonen.

– Saken kom som en bombe på oss, og de ansatte reagerer med sjokk, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Hansen i Attendo Norge AS til Tønsbergs Blad.

Attendo Norge er eid av svenske Attendo AB, som driver omsorgsinstitusjoner i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Selskapet har ifølge Hansen grunn til å tro at den daglige lederen har forsynt seg av både bedriftens egne midler og beboernes lommepenger ved institusjonene i Tønsberg.

Hansen opplyser videre at det var lederen selv som kom til selskapet og informerte om forholdene onsdag morgen. Ledelsen i Attendo Norge gikk da direkte til politiet og anmeldte saken. (...)

Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:316-20 (14.2.2012)
(...) Bakgrunn. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller virksomheter for brudd på forsvarlighetskravet, hvor ofte det skjer og hva utfallet blir.

Materiale og metode. Begjæringer i perioden 1.2. 2002 - 31. 10.2008 er gjennomgått. Data stammer fra to registre for tilsynssaker. I tillegg ble det innhentet informasjon om utfallet av begjæringene, hovedsakelig fra politi og påtalemyndighet. Antallet tilsynssaker er oppgitt i runde tall, da ulike tellemåter gir litt forskjellig resultat.

Resultater. Av totalt ca. 11 500 tilsynssaker gjaldt ca. 7 700 spørsmålet om hvorvidt leger og/eller virksomheter hadde gitt uforsvarlig helsehjelp. Helsetilsynet i fylkene konkluderte med uforsvarlighet i ca. 2 400 saker. Statens helsetilsyn begjærte 19 påtaler i 16 saker (0,7 %) - ni mot leger og ti mot virksomheter for å ha handlet grovt uforsvarlig. Av begjæringene mot legene endte fire med forelegg, fire ble henlagt og én er ikke avgjort. Åtte virksomheter ble ilagt forelegg, mens to fikk sakene henlagt. Antall påtalebegjæringer for å ha handlet grovt uforsvarlig har vært synkende i perioden.

Fortolkning. Statens helsetilsyn legger i liten grad inn i sin tilsynsrolle det å initiere straffesaker mot leger og virksomheter for uforsvarlighet. (...)

Responding to domestic violence in primary care
Editorial
BMJ 2012;344:e757 (7 February)
We know more about what works but questions remain

The recent publication of findings from the first randomised controlled trial in the United Kingdom on domestic violence marks a suitable opportunity to take stock of what we know about responding to domestic violence in primary care. (...)

Many questions remain to be answered by both primary research and secondary analysis of primary studies through systematic review and meta-analysis. The cost effectiveness of interventions aimed at reducing exposure to and the effects of interpersonal violence needs further exploration. The usefulness of screening or routine inquiry regarding IPV in men (both perpetrators and victims) in the primary care setting should be investigated, along with the potential of offering interventions in primary care for men who want to change their behaviour.

A major barrier to preventing IPV is that it is still a stigmatising and often hidden problem. This silence could be broken by clinicians routinely enquiring about the problem, and the growing evidence of the effectiveness of interventions accessed from primary care indicates that a strategy of routine inquiry about IPV in primary care should be more widely adopted. (...)

Pleier tiltalt for samleie med tvangsinnlagt psykiatrisk pasient
aftenposten.no 3.1.2012
Skal ha hatt seksuell omgang med kvinnen både på en institusjon og i en privatbolig.

Pleier siktet for seksuelle overgrep mot pasienter på sykehjem i Oslo
Pleier anmeldt for seksuelle overgrep mot to pasienter

Oslo statsadvokatembeder har tatt ut tiltale mot en 34-årig mannlig pleier, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. (...)

Pleieansatt siktet for nakenfoto
nrk.no 24.10.2011
Skal ha tatt nakenbilder av beboer på institusjon.

En ansatt ved en bolig for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg er politianmeldt og siktet for å ha misbrukt stillingen sin. Mannen skal ha tatt nakenbilder eller lettkledde bilder av en av beboerne i omsorgsboligene.

– Vi har funnet ut at det er tatt et uheldig bilde av en bruker, sier Trond Frøyen som er virksomhetsleder i Tønsberg kommune.

Etter at Helsetilsynet meldte saken til politiet har mannens bolig blitt ransaket, og både datamaskin, mobiltelefon og kamera er beslaglagt. Politiet er usikre på når bildet ble tatt, men ifølge kommunens virksomhetsleder ble bildet tatt en gang i fjor sommer. (...)

Tiltalt for voldtekt mot psykisk utviklingshemmet
nrk.no 19.8.2011
En rogalending i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt en psykisk utviklingshemmet kvinne. Mannen meldte selv til politiet hva som hadde skjedd.

En mann i 50-årene fra Rogaland er tiltalt for å ha voldtatt en psykisk utviklingshemmet kvinne på institusjonen han jobbet på. Det skriver avisen Sunnhordland.
Ifølge avisen meldte mannen selv til politiet om hva som hadde skjedd.

– Kvinnen har en relativt alvorlig grad av utviklingshemming, sier konstituert statsadvokat Birgitte Budal Løvlund til Sunnhordland.

Voldtektene skal ha skjedd før jul i fjor. I følge tiltalen skal mannen ha vært alene med den utviklingshemma og sterk pleietrengende kvinnen på institusjonen. Han skal da ved flere tilfeller ha gjort seg skyldig i seksuelle overgrep mot kvinnen.

Saken skal opp i Sunnhordland tingrett i slutten av september. Mannen er også tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin.

Han risikerer streng straff selv om han ikke er tiltalt for voldtekt med samleie. Da ville minstestraffen ha vært tre års fengsel. (...)

Lege frikjent for sexovergrep, men må betale erstatning
aftenposten.no 17.6.2011
42-åringen dømt til å betale 60.000 kroner hver til to pasienter.

Strengere krav til bevis i strafferetten enn i erstatningssaker gjør at eks-legen ble frikjent for sexovergrep mot fire jenter, men likevel dømt til å betale erstatning til to av dem.

42-åringen sa i retten at han ikke hadde noen erfaring med å undersøke kvinnelige pasienter fra tiden da han tok legestudiene i hjemlandet før han ble turnuslege på Vestlandet

Legen hevder også at han er perfeksjonist og ønsket å undersøke alle pasienter særs grundig, noe Statens helsetilsyn blankt avviser og svarte med å inndra mannens autorisasjon.

Helsetilsynet reagerer også sterkt på at ingen av de gynekologiske undersøkelsene var ført inn i jentenes pasientjournal.

Mannen er i dag arbeidsløs og fratatt retten til å jobbe som lege. (...)

Leger begår flest overgrep
nrk.no 14.6.2011
Siden 2002 er 51 leger innmeldt til Statens helsetilsyn i overgrepssaker i Norge.

På seks år er 116 overgrepssaker meldt inn til Statens helstilsyn. 51 av de innmeldte er leger. (...)

– Etablerer seksuelle forbindelser
Også tre av fire innmeldte helsearbeidere mister autorisasjonen etter å ha begått overgrep. Størst er problemet innen psykiatri og rusomsorg.

Etablering av seksuelle forbindelser til pasienter er den nest hyppigste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen, skriver Vårt Land. (...)

Tiltalt lege risikerer forvaring
nrk.no 16.5.2011
Den tiltalte legen var ansatt som anestesilege ved sykehuset i Elverum, og skal ha tatt bilder og befølt ei jente i narkose.

Den overgrepstiltalte legen fra Hamar risikerer inntil 10 års forvaring. Legen er tiltalt for å ha truet en rekke jenter til å utføre sex med seg selv og sende han bilder av dette. Den yngste var bare 12 år gammel. (...)

Dømt for seksuelle overgrep:
- Legens bakgrunn bør gi redusert straff

nrk.no 1.3.2011
Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Rettens mindretall i saken mot legen i Haugesund mente overgrep måtte forstås på bakgrunn av mannens kulturelle bakgrunn.

Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Mannen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Les også: Lege dømt til fengsel for overgrep

Les også: Lege kan få tre års fengsel

I dommen heter det at «tiltalte har misbrukt det tillitsforholdet som de fornærmede har hatt til leger ved å få dem med på undersøkelser som det ikke var medisinsk grunnlag for.» (...)

Lege tiltalt for overgrep
aftenposten.no 28.1.2011
Kvinnene hadde plager som halsbetennelse, influensa og øreverk. Legen skal ha undersøkt underlivet.

Den 42 år gamle legen som jobbet i en kommune i Hordaland, er nå tiltalt for seksuelle overgrep mot fem forskjellige kvinner. To av kvinnene var under 18 år da legen skal ha begått overgrepene mot dem, skriver bt.no.

Erik Nåmdal er forsvarer for 42-åringen.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene i tiltalen, sier han. (...)

Psykolog frikjent etter pasientsex
aftenposten.no 24.1.2011
Et flertall av dommerne i tingretten mente den anerkjente psykologen ikke med vilje misbrukte sin stilling da han innledet et seksuelt forholdt til en gjensidig forelsket pasient.

En samlet Jæren tingrett mener samleier mellom terapeut og pasient objektivt sett er misbruk av tillitsforholdet som oppstår etter langvarig psykoterapi, men de to meddommerne mente den anerkjente psykologen fra Sør-Rogaland ikke utnyttet pasienten da de ble forelsket i hverandre og hadde sex, blant annet på psykologens kontor. Det skriver aftenbladet.no. (...)

Psykologen er likevel dømt til en bot på 20.000 kroner for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om faglig og etisk forsvarlighet, noe han innrømmer. Han er også dømt til å betale sin tidligere pasient 25.000 kroner i erstatning. Kvinnen krevde 100.000 kroner i oppreisningserstatning. (...)

Aktor, politiadvokat Hilde K. Sakariassen, la i tingretten ned påstand om at psykologen måtte dømmes til betinget fengsel i fem måneder og 10.000 kroner i bot, og har anket tingrettens frikjennende dom om at psykologen ikke utnyttet sin psykologstilling og posisjon.

Ankesaken starter i Gulating lagmannsrett i februar. (...)

Sykepleier tiltalt for misbruk av pasient
aftenposten.no 15.1.2011
En psykiatrisk sykepleier må møte i Fjordane tingrett, tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinnelig pasient.Overgrepene skal ha skjedd en rekke steder i Sogn og Fjordane i perioden august 2008 til august 2009, melder NRK.

Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha gjennomført samleier med pasienten. Påtalemyndigheten vil fradømme mannen, som er i 40-årene, retten til å jobbe som sykepleier. (© NTB)

– Lege filmet og forgrep seg på jente i narkose
aftenposten.no 16.12.2010
Politiet skal ha videobevis for at en 38 år gammel overgrepssiktet lege fra Hedmark filmet og forgrep seg på ei jente mens hun lå bedøvd på operasjonsbordet.

En video av overgrepet skal være en del av det store beslaget av barneporno politiet beslagla hjemme hos mannen, ifølge NRK.

Mannen, som ble pågrepet og siktet for utpressing, trusler og seksuelt krenkende oppførsel mot unge jenter i høst, skal ha utført overgrepet på sykehuset i Elverum. (...)

Enkelt for overgripere å få barnehagejobb
nrk.no 23.9.2010
Overgrepsdømte personer som flytter til Norge, kan snike seg unna systemet og få jobb i norske barnehager.

Årsaken er at dommer fra utlandet ikke vises på den norske politiattesten. (...)

– Får aldri 100 prosent garanti
Overgripere som er dømt i utlandet, får ikke registrert dommen på sin norske politiattest, og det er heller ingen internasjonale regler som sørger for kontroll med dette.

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet mener det er en umulig oppgave å kontrollere alle. (...)

Psykiater dømt til fengsel i 18 måneder
aftenposten.no 17.9.2010
En psykiater i Vestoppland som var tiltalt for overgrep mot en kvinnelig pasient, ble fredag dømt til ett år og seks måneders fengsel i Gjøvik tingrett.
I tillegg fradømmes han retten til å praktisere som lege. Han er også dømt til å betale kvinnen 100.000 kroner i oppreisning.

Ifølge tiltalen skal psykiateren ha hatt seksuell omgang gjentatte ganger med den kvinnelige pasienten. Overgrepene skal ha skjedd i arbeidstida på mannens arbeidsplass fra sommeren 2005 til våren 2008. (...)

Pille-lege overførte syv millioner til Sveits
nettavisen.no 5.9.2010
Legen som skal ha solgt pilleresepter til narkoman, har ført millioner av kroner ut av landet.

Tidligere i dag fortalte Nettavisen om legen, som var blant de mest populære i Oslo, som solgte resepter på narkotiske stoffer til sine klienter.

Les: Topplege solgte narkoresepter

Men i tillegg til tiltalen om salg av resepter, er mannen også tiltalt for trygdesvindel og banksvindel for millioner. (...)

Sykepleier mistenkt for narkotyveri
nrk.no 23.8.2010
En sykepleier ved sykehuset Østfold er mistenkt for å ha stjålet store mengder sterke narkotiske medisiner fra arbeidsplassen sin. (...)

Signerte ut unormalt store mengder medisiner
Saken ble først avslørt 11 juli i år da andre sykepleiere reagerte på oppførselen til kollegaen sin.

Pleieren ble sent hjem, og sykehuset startet undersøkelser. Da oppdaget de at pleieren gjennom flere måneder hadde signert ut minst ti ganger så store mengder av sterke narkotiske medisiner som normalt, uten at disse ble gitt til pasienter.

Sykehuset tror imidlertid ikke at pleieren har underslått doser pasienter skulle hatt. (...)

Hjelpepleier tiltalt for vold mot pasienter
kommunal-rapport.no 4.8.2010
En tidligere hjelpepleier ved Silurveien sykehjem i Oslo er tiltalt for å ha slått og sparket to demente, pleietrengende pasienter

I september i fjor slo en av sykepleierne ved sykehjemmet alarm etter at hun skal ha vært vitne til at kollegaen, som er hjelpepleier, slo en 75-åring i ansiktet under en stellesituasjon inne på rommet, skriver VG.

Ledelsen ved sykehjemmet anmeldte saken, og i politiavhør er det kommet fram dette ikke var første gang hjelpepleieren skal ha mistet besinnelsen. I 2008 skal hun ha blitt observert idet hun klapset til en 90 år gammel dement kvinnelig pasient i en stellesituasjon. Hjelpepleieren er nå tiltalt for legemsfornærmelse i forbindelse med stell av to pasienter ved sykehjemmet. Kvinnen er oppsagt og saken er også meldt til Helsetilsynet.

Saken skal opp i Oslo tingrett 25. august. (...)

Psykiater tiltalt for seksuelle overgrep mot pasient
dagbladet.no 3.8.2010
Skal ha pågått over flere år.

En psykiater i Vest-Oppland er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinnelig pasient gjennom flere år.

Overgrepene skjedde ifølge tiltalen på mannens arbeidsplass fra sommeren 2005 til våren 2008, melder NRK. (...)

Rett fra gaten og inn i eldreomsorgen
tv2nyhetene.no 18.7.2010
Eldre og hjelpetrengende blir ivaretatt av personer uten noen form for relevant utdanning. I noen sykehjem er det avdekket at hele åtte av ti er uten noen som helst fagutdannelse, i følge Norsk sykepleierforbund.

– Det er urovekkende at vanlig folk, uten noen som helst form for relevant utdanning, nærmest kommer rett inn fra gaten og til jobb i eldreomsorgen. Flere kommer rett fra videregående skole og ut i arbeid med eldre hjelpetrengende, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun trekker frem den kommunale hjemmehjelptjenesten. Her får mange unge blant annet ansvar for å se etter eldre og påse at de får riktig stell og får i seg mat og medisiner.

Forbundslederen skynder seg med å rose de mange hardtarbeidende menneskene i eldreomsorgen, men mener det er urovekkende at ufaglærte i så stor grad som i dag, blir satt til å ta vare på eldre. (...)

Eldre tier om seksuelle overgrep
nrk.no 14.7.2010
– Altfor få melder fra om seksuelle overgrep mot eldre, mener hjelpetjenesten Vern for eldre.

– Folk skal ikke bli engstelige for å være på sykehjem, men vi kan ikke stikke under en stol at det skjer seksuelle overgrep på sykehjem, sier seksjonsleder i Vern for eldre Synnøve Minde.

Vern for eldre er et kommunalt tilbud til eldre som står i fare for, eller er utsatt for overgrep.

Tidligere denne uken ble en hjelpepleier siktet for voldtekt av en 96 år gammel kvinne på et sykehjem. (...)

Hjelpepleier slo og sparket pasient
nrk.no 24.6.2010
Den 36 år gamle hjelpepleieren er suspendert og dømt til betinget fengsel. (...)

Avdelingen hvor hjelpepleieren jobbet, hadde den natten to pasienter som krevde ekstra oppfølging. Den ene pasienten var dement,og urolig. En pleieassistent passet på de to pasientene. Den tiltalte hjelpepleieren skulle etter rutinene gå en runde på avdelingen etter bestemte tider. (...)

Psykiater tiltalt for sex med pasient
dagbladet.no 3.6.2010
Fikk besøksforbud overfor kvinnen.

En psykiater i Vestoppland er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient.

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland mener mannen hadde sex med en kvinnelig pasient på Toten over en periode på nesten tre år fram til 2008, skriver Oppland Arbeiderblad.

Mannen pågrepet for forholdet i august 2008. Han satt fire dager i arrest før han ble løslatt med besøksforbud overfor kvinnen. Tiltalte var ansatt på et sykehus på Toten. Kvinnen var psykiatrisk pasient på det samme sykehuset. (...)

Ansatte overgrepsdømt som sjef for utviklingshemmede
dagbladet.no 24.3.2010
- For dyrt med politiattest, sier regjeringen.

(Dagbladet): En kommunalt eid bedrift ansatte en overgrepsdømt mann som sjef for psykisk utviklingshemmede. Regjeringen tillater ikke bruk av politiattest i skjermede bedrifter. Grunn: Det er for dyrt.

Mot slutten av 90-tallet ble mannen, som var leder for en boliginstitusjon for bl.a. utviklingshemmede, dømt for seksuelle overgrep mot og trakassering av tre pleiere. Helsetilsynet fratok ham lisensen. Like etter fikk han likevel jobb som leder ved en skjermet bedrift, eid av den samme kommunen i Sør-Norge. Dette skapte avisoverskrifter nasjonalt, fordi ofrene følte seg hånet. (...)

FAKTA POLITIATTEST

•Alle som ansettes ansatte i helse- eller sosialsektoren, og skal jobbe med barn eller utviklingshemmede, måtte fra 2007 framvise politiattest. Kravet gjelder også ved ansettelser i barnehager og skoler, og er nylig foreslått for kultur- og musikkskoler.

•På attesten vil det framgå om jobbsøkeren har vært siktet, tiltalt, dømt eller blitt ilagt forelegg for seksuelle overgrep.

•Norges idrettsforbund og Norges musikkorpsforbund har på eget initiativ innført krav om vandel. (...)

Lege snikfotograferte kvinner
nrk.no 19.3.2010
(...) Nå har Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot den tidligere vikarlegen ved Sunndal legesenter for snikfotografering av 49 kvinner som var til underlivsundersøkelse.

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som har gitt ordre om å ta ut tiltale etter at statsadvokaten henla saka i fjor sommer. (...)

Pleiere hadde sex med psykiatrisk pasient
tv2nyhetene.no 13.1.2010
MISBRUKT: En kvinne i 30-årene ble utnyttet seksuelt på psykiatrisk sykehus.

To år senere tok kvinnen sitt eget liv.

Nå er én av pleierne dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen i 30-årene. (...)

I 2007 anmeldte kvinnen begge pleierne for seksuelle overgrep. De innrømmet de faktiske forhold, men erkjente ikke straffskyld. Ett år etter anmeldelsen tok kvinnen sitt eget liv.

63-åringen ble dømt til ni måneders fengsel, der tre måneder ble gjort betinget. 57-åringen, derimot, ble frifunnet fordi hans rolle overfor kvinnen ikke kunne ansees for å ha vært en omsorgsstilling, men heller en frivillig og privat vertsordning. (...)

Sykepleier jobbet i morfinrus
tv2nyhetene.no 27.12.2009
En intensivsykepleier er dømt for å ha stjålet og brukt morfin på jobb på Aker universitetssykehus.

52-åringen har forklart at hun begynte å stjele morfin i mars i fjor, og at det pågikk et halvt års tid, skriver Dagbladet. (...)

Lege fikk jobb etter overgrepsanklager
aftenposten.no 22.12.2009
Mens politiet etterforsket legen for fire tilfeller av seksuelle overgrep, fikk han fastlegeavtale med Bergen kommune.

– Dette er en svært alvorlig sak, og det er relevant å spørre hvordan det henger sammen at mannen fikk fortsette å jobbe som lege etter at han ble anmeldt for seksuelle overgrep, sier Rune Tjøsvoll, seniorrådgiver i Helsetilsynet i Hordaland til Bergens Tidende. (...)

Helsearbeidere tilstår pasientsex
aftenposten.no 8.12.2009
De to mennene (57 og 59 år) har i politiavhør erkjent seksuell omgang over år med en kvinnelig pasient (34) de skulle hjelpe i en kritisk situasjon. Kvinnen hadde en alvorlig psykiatrisk lidelse.

57-åringen var hjelpepleier for fornærmede på et psykiatrisk sykehus, og fikk også kvinnen i eget besøkshjem senere. Han har innrømmet seksuell omgang med kvinnen en rekke ganger i årene 1999 og 2000, skriver Adressa.no.

59-åringen møtte kvinnen mens han jobbet som enhetsleder ved et psykiatrisk sykehjem på Nordmøre, og hadde seksuell omgang med kvinnen mens hun var pasient ved institusjonen. (...)

Vil sjekke ansatte nøyere
nrk.no 3.4.2009
Barneombudet og Bufetat ønsker strengere krav til politiattest fra folk som skal jobbe med barn.

- En politiattest som bare forteller om seksuelle overgrep, er ikke godt nok, sier Knut Haanes, nestleder hos Barneombudet.

Haanes mener en politiattest også må omfatte rus og vold.

Torsdag ble det kjent at en mann som selv var rusmisbruker ga en 15-årig jente heroin da han hadde praksis ved en barneverninstitusjon. (...)

Alf Inge Ramstad, avdelingsdirektør i Bufetat region sør, er kritisk til at mannens fortid ikke ble oppdaget. (...)

Ramstad mener i likhet med barnombudet at politiattester også må omfatte rus og vold, men advarer samtidig mot å stole blindt på politiattestene.

- En politiattest vil bare gi utrykk for de sakene der folk har vært innom rettsapparatet, slik at et skjult problem vil ikke la seg oppdage, sier han. (...)

Pleier forgrep seg på utviklingshemmet
ba.no 20.1.2009
Tromsø (ANB-NTB): En helsearbeider i Tromsø er politianmeldt og suspendert fra stillingen sin, mistenkt for overgrep mot en utviklingshemmet jente.

Natt til torsdag i forrige uke sendte jenta i 20-årene en tekstmelding til sine foreldre og fortalte at en mannlig helsearbeider i 30-årene hadde begått et overgrep mot henne i et av Tromsø kommunes bofellesskap for utviklingshemmede.

I et møte med kommunen dagen etter erkjente mannen overgrepet og valgte å melde seg for politiet, skriver Nordlys.

Jentas foreldre anmeldte mannen til politiet fredag. Kommunen anmeldte ham mandag, og jobber nå med nå med avskjedigelsessak mot mannen. (ANB-NTB)

Dommer måtte korrigere tolken
aftenposten.no 2.3.2009
Enkelte ganger er tolkingen i straffesaker så dårlig at advokater med innvandrerbakgrunn må gripe inn.

En tolk som ikke skilte mellom ordene «slag» og «spark» i en voldssak fikk dommerfullmektig Selma Ilyas til å gripe inn.

–Jeg måtte korrigere tolken fordi tolken ikke skilte mellom «slag» og «spark». Slike feil kan ha ganske stor betydning for saken, sier Ilyas. (...)

Dårlig sjekk av utenlandske leger
dn.no 10.5.2008
En rekke utenlandske leger med merknader på rullebladet har fått jobb i Norge.

Helsetilsynet krever at kommuner og sykehus skjerper rutinene ved ansettelser.

Statens helsetilsyn mener kontrollen med hvem som får jobb er for dårlig, skriver Bergens Tidende. (...)

People with learning difficulties face abuse in health settings
BMJ 2008;336:581 (15 March)
Health trusts and local authorities in the United Kingdom have a duty to promote respect for human rights to help stop the neglect and abuse of adults with learning disabilities, a parliamentary committee report says. (...)

Straffedømt tannlege får fortsette
nrk.no 4.5.2007
Tannlegen er straffedømt i Tyskland, men får likevel beholde autorisasjonen i Norge. (...)

Avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn, Gorm Are Grammeltved, synes ikke det er paradoksalt at mannen er nektet å jobbe i Tyskland, men får jobbe i Norge.
«Det vil være slik at man vil kunne ha autorisasjon i ett europeisk land, men ikke i andre». (...)

Må stille med politiattest
helserevyen.no 30.3.2007
Etter påske må alle som skal arbeide med barn eller utviklingshemmede legge fram politiattest som viser at de ikke er bøtelagt eller dømt for seksuelle overgrep eller besittelse av barnepornografi. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009