Informasjon om rådgivning

Vi lever i et samfunn preget av omsorgssvikt, incest, overgrep, mishandling av mennesker og problemer i forhold til offentlig forvaltning. Dette er oppgaver vi vil hjelpe deg med. Vi vil hjelpe taperne med å veilede, være en veirydder, åpne dører der andre lukker dem.

Vi kan på dine vegne skrive brev, søknader om billighetserstatning fra staten og gi hjelp og støtte slik at taperen etablerer ny kontakt med den offentlige forvaltning. (taperne.no)

Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no)

(Anm: Norske kommuner har utbetalt over to milliarder for svikt i barnevernet. Likevel blir ofre for samme type overgrep og svikt fra barnevernet behandlet vidt forskjellig. Tid og sted avgjør hvem som får erstatning. – Dette er Norges dårlige samvittighet. Tor Bernhard Slaathaug trekker ut de gamle arkivskapene én etter én. Gamle mapper og permer med navnelapper. Historier om barn som opplever vold, overgrep og mishandling – redusert til A4-ark, mapper og permer. – Hvis du ser gjennom disse sakene skjønner du at dette er skrekk-kabinettet. Svikt for milliarder I Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp» kjemper storesøster Mona Anita Espedal for likebehandling og rettferdighet for seg selv, sine yngre søsken og alle som har opplevd svikt fra barnevernet i Norge. I dokumentaren kommer det frem at det finnes flere titalls ordninger for oppreisning for tidligere barnevernsbarn. Norske kommuner har betalt ut milliarder for å gjøre opp med tidligere barnevernsbarn. Det som har kostet mest er såkalte kommunale oppreisningsordninger. (nrk.no 7.11.2018).)

- Vil gi Mona Anita Espedal millionerstatning.

(Anm: Vil gi Mona Anita Espedal millionerstatning. Hun har kjempet i over fire år og gått gjennom tre sakkyndige vurderinger. Nå er kampen over. Mona får ytterligere 1,2 millioner kroner i erstatning. – Jeg er glad for å endelig bli trodd. Det sier seg selv at barn som blir utsatt for traumer får skader, sier hun til NRK. (nrk.no 17.6.2019).)

Inntil 725.000 kr til barnehjemsbarn
aftenposten.no 2.8.2014 (…)
1. juli ble vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn i Oslo gjenåpnet.

Kommunen har mottatt 27 nye erstatningssøknader fra personer som forteller om overgrep og omsorgssvikt.

Mellom 2006 og 2008 fikk 944 tidligere barnehjemsbarn i underkant av 562 millioner kroner i erstatning for overgrep og omsorgssvikt av Oslo kommune.

Politikerne ble gjort kjent med at flere ikke søkte forrige gang. Derfor ble ordningen gjenåpnet før sommeren.

Siden 1. juli har det vært mulig å søke på nytt. Før helgen var det kommet inn 27 søknader, forteller helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

– Det er på nivå med det vi har ventet så langt. Ordningen er åpen ut 2015, så jeg antar at det vil komme flere søknader.

1300 søknader
Den såkalte vederlagsordningen ble opprettet i 2006 etter at en granskning avdekket systematiske overgrep, vold og omsorgssvikt ved barnehjem og institusjoner drevet av kommunen. Oslo kommune ønsker å ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som før 1993 ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert av kommunens barnevern. (…)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

Barnehjemsbarn har fått 350 millioner i oppreisning 
adressa.no 21.4.2014
Oslo (NTB): Tallet på tidligere barnehjemsbarns som har fått oppreisning, har kommet opp i 1.885. Beløpene fra staten og kommuner utgjør til sammen 350 millioner kroner.

Det opplyser generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne til NTB.

– Vi har ytterligere flere hundre som venter på sin avgjørelse, og vi får stadig inn nye medlemmer som vil søke staten og kommunene om oppreisning, sier Ødegaard. (©NTB)

Kjemper for erstatning etter overgrep på barnehjem
nrk.no 22.4.2014
Bjørn Johan Lutro vokste opp på barnehjem hvor fysiske avstraffelser var hverdagen. Andre som har bodd samme sted, har fått hundre tusener i erstatning fra Oslo kommune, men han får ingenting.

– Det var en hard tid på Breidablikk og Fagerholt barnehjem, slår Bjørn Johan Lutro (82) fast.
Det er mange år siden han flyttet derfra, men de dårlige minnene har han hatt med seg. I mange år holdt han dem helt for seg selv.

- Anne-Mette Lutro mener det er en stor urett som blir begått mot de tidligere barnehjemsbarna som ikke har fått erstatning

– Vi visste at pappa hadde vokst opp på barnehjem, men han ville aldri snakke om hva som skjedde der. Det er kun de siste par årene som han har begynt å prate om de tingene, sier datteren Anne-Mette Lutro.

Hun er med på rommet på sykehjemmet og fyller inn historien når faren trenger det. Han er kraftig redusert etter et hjerneslag i fjor sommer.

Men det slitsomme arbeidet de ble tvunget til, og de harde slagene de fikk på barnehjemmet i Nittedal, husker han. (...)

(Anm: Fikk endelig erstatningen (nrk.no 30.12.2014).)

Ber Jens om erstatning
nrk.no 11.2.2010
Stiftelsen Rettferd for taperne ber statsminister Jens Stoltenberg sørge for at kysthospital-barna i Tromsø og internatbarna i Finnmark får erstatning fra staten. Totalt gjelder dette vel 80 personer.

I et brev til Stoltenberg skriver stiftelsen at barna på Kysthospitalet i Tromsø og skoleinternatene i Finnmark led stor overlast på 1950- og 60-tallet, og at de må få rettsferdsvederlag. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

Får erstatning etter skoleopphold
nrk.no 18.12.2009
Generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne er tilkjent erstatning. (...)

- Større psykisk belastning
nrk.no 4.6.2009
Stiftelsen Velferd for Taperne kritiserer kommune for å bruke for lang tid på å behandle erstatningssøknader fra tidligere barnehjemsbarn. - Det gjør den psykiske belastningen større for søkerne. (...)

Tidligere barnehjemsbarn fikk 61 millioner i erstatninger
vg.no 3.1.2009
Tidligere barnehjemsbarn fikk i fjor 61,8 millioner kroner i erstatninger fra staten og kommunene for omsorgssvikt og overgrep i oppveksten.

- Dette beløpet er vi godt fornøyd med. Vi har fått avslag på 150 søknader siden starten i 1993. De gruppene som har fått utbetalt mest i billighetserstatninger, er tidligere barnehjemsbarn og skolehjemsunger, sier generalsekretær Ola Ødegaard i stiftelsen Rettferd for taperne.

Erstatningsbeløpet er likevel 4 millioner kroner lavere enn i 2007, da stiftelsens medlemmer fikk utbetalt 66 millioner kroner. (...)

Venter fortsatt på erstatning
nrk.no 16.7.2007
Åtte måneders ventetid på erstatningssøknader er nå oppe i to og et halvt år.

Staten bryter sine løfter til barnehjems- foster- og skolebarn, mener Stiftelsen Rettferd for Taperne.

Åtte måneder behandlingstid på erstatningssøknadene har blitt til to og et halv år. (...)

443 taper-meldinger fra Arendal
nrk.no 30.12.2005
På Sørlandet er det sendt flest henvendelser til Stiftelsen Rettferd for taperene fra Arendal.

Generalsekretær i stiftelsen, Ola Ødegaard, sier det dreier seg om barnehjemsbarn, skoletapere og mennesker som ble seksuelt misbrukt som barn.

Totalt har 443 personer i Arendal henvendt seg til stiftelsen. Til sammenlikning er det kommet 300 slike henvendelser fra Kristiansand.

Stiftelsen Rettferd for taperne hadde et rekordår i 2005 med hele 1 837 nye taper-henvendelser, mot 1 547 i 2004. Landsoversikten viser at stiftelsen totalt har fått 53 560 slike henvendelser, sier generalsekretær Ola Ødegaard. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009