Merriam-Webster Online (Online ordbok engelsk)

Slik husker du allmennkunnskap (oby.no 22.10.2013)

Professor: - Barn googler seg til digital demens (aftenposten.no 15.2.2014)

Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.) (mintankesmie.no)

Bogen forudser, at der af de cirka 6000 sprog i dagens verden måske vil være mindre end hver tiende i live om 100 år. (norden.org 8.11.2005)

Dagens spørsmål til Per Egil Hegge (aftenposten.no) (kommafeil) (Komma her og komma der)

Albert Einstein advarte mot «trolling» for over 100 år siden. (side3.no 14.12.2014)

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. UNESCO regner dessuten utdanning som et av de mest effektive virkemiddel mot fattigdom. Programmet Utdanning for alle (EFA) er organisasjonens viktigste oppgave. (unesco.no)

Norsklære Å lære norsk er å lære å tenke. Å lære en person å tenke er like vanskelig som å helbrede en sinnssyk.» Nylig avdøde Georg Johannesen i «Den norske skrivemåten" (aftenposten.no 17.1.2006)

Her er Norges viktigste sakprosabok (dagbladet.no 2.8.2008)

Hegges video-språktips (aftenposten.no)

- Maktens språk.

Maktens språk (sverigeskommunikatorer.se 27.4.2015)
bwz.se 10.6.2015
Möt Obamas hyllade talskrivare, Jon Favreau, och Borgens manusförfattare, Adam Price. Den 10 juni har du en unik möjlighet att få inblick i hur makthavarna formulerar sig när de ska ut på den politiska spelplanen, både i en fiktiv värld och i verkligheten.

Jon Favreau är expert på hur man formulerar sig för att påverka och beröra en hel värld. Han är en av vår tids mäktigaste talskrivare och jobbade i 10 år som talskrivare för USA:s president Barack Obama. Nu kommer han till Stockholm för att under en dag dela med sig av sina erfarenheter vid seminariet Maktens språk.

Talar gör även Adam Price, Borgens manusförfattare, Roberta Alenius, Moderaternas tidigare presschef, och Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. Maktens språk arrangeras av Sveriges Kommunikatörer, Fokus, Hill+Knowlton och Washingtonseminariet. (…)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Språk er utrolig fantastisk, på en måte.

(Anm: Språk er utrolig fantastisk, på en måte.  Det slår ikke feil. Når jeg eller andre i dette avishuset skriver om språk, hvordan vi formulerer oss muntlig eller skriftlig, renner mailboksen full av kommentarer, ros og ris (aftenposten.no 17.11.2015).)

- Kjendisene i ekstase etter Michelle Obamas tordentale mot Trump

(Anm: Kjendisene i ekstase etter Michelle Obamas tordentale mot Trump (tv2.no 14.10.2016).)

- Melania Trump utpekes selv som syndebukk etter taleskandalen.

(Anm: Melania Trump utpekes selv som syndebukk etter taleskandalen. Donald Trumps valgkampapparat hadde hyret inn to av USAs fremste taleskrivere til Melania Trump. Men hun vraket store deler av forslaget, og bestemte seg for å gjøre jobben selv. Det er konklusjonen i en artikkel som The New York Times publiserte tidlig onsdag morgen norsk tid. (aftenposten.no 20.7.2016).)

- Ny rapport om mediespråka blant ungdom: – Dramatisk, meiner Språkrådet.

(Anm: Ny rapport om mediespråka blant ungdom: – Dramatisk, meiner Språkrådet. Ei undersøking viser at norske barn møter lite norsk språk på dei medieplattformene dei sjølv føretrekker å bruka mest tid på. Språkrådet meiner det er dramatisk. (…) Ingen trussel for norsk språk Elena Tkachenko, dosent i norsk ved OsloMet, meiner det er heilt naturleg at barn og unge i dagens samfunn vel engelsk når dei skal sjå filmar, spele dataspel eller bruke anna medieinnhald. (nrk.no 23.9.2020).)

- Finn Skårderud: Nei, vi er ikke så gode til å lytte. (- Det er en meget viktig forskjell på å høre dårlig og ikke å høre etter.)

(Anm: Finn Skårderud. forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT.  Finn Skårderud: Nei, vi er ikke så gode til å lytte. Det er en meget viktig forskjell på å høre dårlig og ikke å høre etter. Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er nå ved bokstaven L. Det er L for å Lytte. God lytting er en meget aktiv handling. Det krever en anstrengelse. (…) Vårt eget ekkokammer Nei, vi er ikke så gode til å lytte. Det finnes mange former for sjelelige ørepropper. Som fordommer, bedreviten og skråsikkerhet. Vi er ekstra utsatt i de nære forholdene. Negative følelser i det intime hemmer evnen og viljen til å lytte. Sinne, skam, skyld, sjalusi, selvforakt og smerte kan gjøre oss sosialt tonedøve. (aftenposten.no 16.8.2020).)

(Anm: lytte (naob).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Derfor får gutter for dårlige karakterer (- Lærernes elevvurderinger og karaktersetting gjør systematisk forskjell på jenter og gutter.) (- Gustavsen fant at dette gjelder uansett om eleven er faglig dyktig eller ikke. (- Og uansett om eleven er gutt eller jente.) (– Men det går mye mer utover gutter enn jenter, siden vi finner at lærerne vurderer guttenes sosiale ferdigheter som betydelig dårligere enn jentenes.)

(Anm: Derfor får gutter for dårlige karakterer Lærernes elevvurderinger og karaktersetting gjør systematisk forskjell på jenter og gutter. Ikke fordi guttene nødvendigvis er dårligere faglig – men fordi guttene ikke i samme grad som jentene klarer å følge skolens normer. Flere studier har tidligere vist at når grunnskolelærere gjør subjektive vurderinger av elevene sine, så kommer gutter dårligere ut enn de gjør i objektive tester som eksamener og nasjonale prøver. Men hvorfor nedvurderer lærerne gutter? (…) En skoleforsker på Hamar kan ha funnet en forklaring. (…) Fant sterk sammenheng – Jeg fant en sterk sammenheng, rapporterer forskeren. Mener en lærer at en elev har dårlig evne til å følge skolens normer, farger det helt klart også lærerens vurdering av elevens faglige prestasjoner. Gustavsen fant at dette gjelder uansett om eleven er faglig dyktig eller ikke. Og uansett om eleven er gutt eller jente. – Men det går mye mer utover gutter enn jenter, siden vi finner at lærerne vurderer guttenes sosiale ferdigheter som betydelig dårligere enn jentenes. (forskning.no 8.10.2020).)

- Finn Skårderud i samtale med Ole Jacob Madsen: Livsmestring har inntatt skolene. (- Går det bra?) (– Jeg frykter at psykiske utfordringer som bør løses politisk, blir noe som barna våre selv må håndtere med psykologiske teknikker, sier Ole Jacob Madsen.) (– Det er ikke minst sterke sammenhenger mellom psykisk uhelse og oppleve å ha dårlig råd.) (- Viker vi unna slik kunnskap, en forståelse for sosiale klasser og levekår, gjennom denne satsingen på livsmestring i skolen?) (– Psykisk folkehelse handler om langt mer enn å gi elevene noen tankeverktøy for å knipse vekk tunge tanker.) (- I stedet risikerer vi klientifisering, individualisering og psykologisering.)

(Anm: Finn Skårderud, forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT. Finn Skårderud i samtale med Ole Jacob Madsen: Livsmestring har inntatt skolene. Går det bra? – Jeg frykter at psykiske utfordringer som bør løses politisk, blir noe som barna våre selv må håndtere med psykologiske teknikker, sier Ole Jacob Madsen. Alvorlige psykiske lidelser koster. Ødelagte liv, tapte leveår, utmattede familier og milliarder av kroner. Vår velferdsstat bidrar med sosiale sikkerhetsnett. Men den er ikke like god til å skaffe mening. Det er spesielt stor bekymring for de unge. Vi er ikke på rett vei. Forfatter og psykologiprofessor Ole Jacob Madsen har nylig utgitt boken Livsmestring på timeplanen. I bokens undertittel spør han om dette er «Rett medisin for elevene». Han hadde nok ikke spurt slik om han mente ja. Utgangspunktet er den kollektive bekymringen for vår psykiske folkehelse. (…) Madsen synes vi skal sette spørsmålstegn ved det påståtte apolitiske ved livsmestring i skolen. – Det må du si mer om. – I sin tid var arbeidslivet den saliggjørende institusjonen for å bli formet som samfunnsmedlem. Nå er det utdanningsløpet. Vi har en sterk fremtidsdisiplinering gjennom skolene og kravene til karakterer. Derfor har vi fått en konform og disiplinert ungdomsgenerasjon som er redd for feilskjær. Det rammer jentene mest Forskningsprogrammet Ungdata har identifisert skolen som den største stresskilden. Nesten halvparten av jentene er rammet. – Det er ikke minst sterke sammenhenger mellom psykisk uhelse og oppleve å ha dårlig råd. Viker vi unna slik kunnskap, en forståelse for sosiale klasser og levekår, gjennom denne satsingen på livsmestring i skolen? Det er velment å ville gjøre skolen til en utjevningsarena gjennom å formidle psykologisk kompetanse til alle. Madsens redsel er at det kan innsnevre ideen om hva som er god forebygging. – Psykisk folkehelse handler om langt mer enn å gi elevene noen tankeverktøy for å knipse vekk tunge tanker. I stedet risikerer vi klientifisering, individualisering og psykologisering. (aftenposten.no 9.10.2020).)

- Uenige om bruken av ordet «tisse». Etter å ha vitnet i Bertheussen-saken mente språkprofessor Sylfest Lomheim at flere av brevene trolig er skrevet av en kvinne fordi ordet «tisse» ble brukt. Helene Uri er kritisk til Lomheims påstand.

(Anm: Uenige om bruken av ordet «tisse». Etter å ha vitnet i Bertheussen-saken mente språkprofessor Sylfest Lomheim at flere av brevene trolig er skrevet av en kvinne fordi ordet «tisse» ble brukt. Helene Uri er kritisk til Lomheims påstand. TISSE ELLER PISSE: Sylfest Lomheim mener bruker av ordet «tisse» indikerer at brevet er fra en kvinne, mens Helene Uri synes Lomheim er lite vitenskapelig i sin argumentasjon. (…) Uri refererte til en undersøkelse gjort av Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket hvor man har sett på bruken av ordet «tisse» i litterære tekster. Ifølge Uri bruker menn oftest ordet «pisse», mens «tisse» brukes omtrent 50–50 blant mannlige og kvinnelige forfattere. (nrk.no 20.10.2020).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- NTNU i fritt fall på internasjonal rangering. Universitetet i Oslo (UiO) er best av de norske universitetene, mens NTNU nå bare er nummer 31 av 35 av de rangerte i Norden, viser internasjonal rangering.

(Anm: NTNU i fritt fall på internasjonal rangering. Universitetet i Oslo (UiO) er best av de norske universitetene, mens NTNU nå bare er nummer 31 av 35 av de rangerte i Norden, viser internasjonal rangering. En av de mest betydningsfulle årlige rangeringene av de beste universitetene i verden ble offentliggjort fra Times Higher Education onsdag. Universitetet i Oslo (UiO) er best av de norske, og på syvende plass blant de nordiske, skriver nettavisen Khrono. NTNU har falt på den prestisjefylte rangeringen i flere år og har nå kun fire universiteter bak seg i de nordiske landene. Nå er NTNU også passert av UiT – Norges arktiske universitet, som er nummer 25 i Norden. — Ikke fornøyd, sier prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss, til Khrono. Karolinska institutet i Stockholm er høyest rangert av de nordiske som nummer 36 i verden, opp fra 41.-plass i fjor. Deretter følger Universitetet i København som nummer 84 i verden og Universitetet i Helsingfors som nummer 98 i verden. Universitet i Oslo går opp fra 131. til 127. plass. Britiske University of Oxford topper hele kåringen for femte år på rad. (dn.no 3.9.2020).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Finn fem feil.

(Anm: Finn fem feil. «Noen og enhver» kan gjøre feil når rettskrivning står «på dagsorden». For vi kan ikke «stikke under en stol» at enkelte skrivemåter og uttrykk brukes «i hytt og pine», og det «til gangs». (språkrådet.no).)

- Oljelobbyen må ut av skolen.

(Anm: Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom. Oljelobbyen må ut av skolen. Tenk om Kongsberggruppen skulle ha regien når elevene skal diskutere våpenindustri og krig, eller la brennevinsprodusentene styre en alkoholdebatt. (dagbladet.no 31.8.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- «Hvor mye penger vil dere ha av oss?» (- Equinor spurte britiske myndigheter om sponsing av FNs klimatoppmøte, og lurte på hva de kunne få tilbake.)

(Anm: «Hvor mye penger vil dere ha av oss?» Equinor spurte britiske myndigheter om sponsing av FNs klimatoppmøte, og lurte på hva de kunne få tilbake. Equinor legger seg flate og sier forespørselen ikke skulle vært sendt. Equinor legger seg flate og sier de ikke har noen planer om å sponse FNs klimatoppmøte. I oktober i fjor tok en ansatt i Equinor kontakt med britiske myndigheter, og spurte om mulighetene for å sponse FNs klimatoppmøte, som britene arrangerer i Glasgow i 2021. I e-posten spør den Equinor-ansatte om hva slags synlighet Equinor kan få under toppmøtet, og hva det vil koste: «Hvis jeg skulle spurt deg, omtrent, hvor mye penger vil dere ha av oss, for hva, og med hva slags synlighet for oss?» E-posten har emnefeltet «COP26», som er forkortelsen for det kommende klimatoppmøtet, og er sendt til det britiske departementet for næringsliv, energi og industri. I e-posten skriver den Equinor-ansatte at selskapets engasjement under klimatoppmøtet skal diskuteres i styret i Equinor. (aftenposten.no 4.10.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Kunnskap om ord: Avgjørende for å forstå hva du leser. Hva er viktig for å utvikle en god forståelse av det du leser? I hvilken grad spiller ordkunnskap en rolle? Kan ordkunnskap i så fall øves opp? Dette var tema på en spennende doktordisputas på Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. (- Litt bakgrunnskunnskap om leseforståelse: Å forstå innholdet i en tekst er det overordnede målet for all leseopplæring, og helt sentralt for alle teoretiske skole fag, samt deltagelse i samfunn og arbeidsliv.)

(Anm: Kunnskap om ord: Avgjørende for å forstå hva du leser. Hva er viktig for å utvikle en god forståelse av det du leser? I hvilken grad spiller ordkunnskap en rolle? Kan ordkunnskap i så fall øves opp? Dette var tema på en spennende doktordisputas på Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Stipendiat i forskergruppen Child Language and Learning, Ellen Brinchmann, disputerte med avhandlingen “Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse”. Litt bakgrunnskunnskap om leseforståelse: Å forstå innholdet i en tekst er det overordnede målet for all leseopplæring, og helt sentralt for alle teoretiske skole fag, samt deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Å finne ut hva som ligger til grunn for god leseforståelse er derfor svært viktig, slik at vi kan gi god og målrettet undervisning i dette. Vi vet fra en rekke undersøkelser at kunnskap om ord og forståelse av ords betydning spiller en stor rolle for å forstå det man leser. I to ganske nye undersøkelse av Foorman og kolleger fant man for eksempel at evnen til å avkode ord, altså raskt og presist kople sammenhengen mellom lyd og bokstav, og språkforståelse forklarer rundt 94 % (!) av variasjonen i barns leseforståelse i skolen. Se her og her for disse undersøkelsene. Når ordavkoding og språkforståelse forklarer ca.  94 % betyr det altså at det er svært lite igjen å forklare for faktorer som leseforståelsesstrategier, arbeidsminne, problemløsningsevner etc. Disse kan selvsagt være faktorer som ligger til grunn for og virker inn på ordavkoding og språkforståelse, men den direkte og unike påvirkning fra dem ser i så fall ut til å være liten. (laeringsbloggen.com 25.4.2017).)

(Anm: The structure of oral language and reading and their relation to comprehension in Kindergarten through Grade 2. Reading and Writing 2015; 28(5):655-681.)

(Anm: Examining General and Specific Factors in the Dimensionality of Oral Language and Reading in 4th-10th Grades. J Educ Psychol. 2015 Aug;107(3):884-899.)

(Anm: Ellen Irén Brinchmann, 2016. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Nr. 245 ISSN 1501-8962 (duo.uio.no).)

- Ny PISA-analyse: Mange norske elever har ikke lært seg å tenke kritisk om kilder.

(Anm: Ny PISA-analyse: Mange norske elever har ikke lært seg å tenke kritisk om kilder. Mange norske elever lærer ikke nok om hvordan de skal vurdere kilders pålitelighet, viser en ny PISA-analyse. - Sett i lys av at mye av elevers lesing foregår på nett, er dette funnet uro- vekkende, mener forsker Cecilie Weyergang. Det er alltid smart å spørre seg selv hva som er interessene til den personen som har skrevet noe. Det sier Amund Jarl Kjekshus Rekkavik (15) i 10. klasse på Morellbakken ungdomsskole i Oslo. (…) - Det er lurt å tenke over hva noen vil med det de sier. Vil de opplyse, eller vil de at folk skal endre mening om noe? spør Berre. Slike spørsmål stiller kritiske lesere seg. På den måten kan man vurdere om en tekst er troverdig. I skolen kalles det kritisk lesing. Ny norsk forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018 viser at det er store forskjeller i norske elevers kunnskap om å lese kritisk. Kun islandske elever scorer dårligere Analysen er en del av boken Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA, som lanseres på Litteraturhuset torsdag. Analysen viser blant annet at: - De fleste norske 15-åringer gjør ikke reelle vurderinger av om en tekst er troverdig. (…) - Det er stor forskjell mellom elever fra hjem med høy og lav sosioøkonomisk status. Elever fra den første gruppen er mer kritiske til kilder. - Viktig ikke å tro på alt man ser - Jeg tror usanne kilder ofte overdriver mye, sånn at de fleste merker det. Men det er jo også vanskelig å vite, fordi det er så mange innlegg over alt, sier Jens Halvorsen fra Morellbakken skole. De fleste barn og unge oppdaterer seg på nyheter i sosiale medier, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Å lese, se eller høre nyheter i sosiale medier er blitt mer vanlig enn det var for bare to år siden. - Jeg kommer jo over veldig mye hver dag. Det hadde vært rart om alt jeg ser er sant. Så det er viktig å ikke tro på alt man ser, sier Rekkavik. - Lite systematikk i norsk skole - Medievirkeligheten i dag krever at vi er kritiske til informasjon. For å finne informasjon, må vi ofte gå til ulike tekster, sier Cecilie Weyergang. Hun er stipendiat ved UiO. Sammen med forsker Tove Stjern Frønes står hun bak analysen «Å lese kritisk: Elevers vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet». - Det har vært veldig lite systematikk rundt dette i norsk skole, sier Frønes. (aftenposten.no 15.10.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Håndskriving gjør barn smartere. (- Barn lærer og husker mer om de skriver for hånd, viser ny hjerneforskning.)

(Anm: Ny forskning: Håndskriving gjør barn smartere. Barn lærer og husker mer om de skriver for hånd, viser ny hjerneforskning. Likevel er norske barn mer digitale enn i andre europeiske land. NYE FUNN: Stadig flere skoler blir mer digitale, som gjør at det kan bli mindre tid til å lære seg å skrive skikkelig for hånd. Det kan få konsekvenser, for en ny hjerneforskning viser at barn lærer mer og husker bedre om de bruker håndskrift. (…) Bedre med blyant enn tastatur For første gang har van der Meer sammen med kolleger ved NTNU undersøkt hjerneaktiviteten til barn mens de har skrevet for hånd, tegnet eller skrevet på tastatur. Resultatet: Barn lærer og husker mer når de skriver for hånd. (nrk.no 16.9.2020).)

- Han vart kalla nazist og rasist, men lenge var han Noregs mest populære forfattar. Øvre Richter Frich selde millionar av bøker i Noreg. I dag har dei færraste høyrt om han.  (- Men korleis kunne Noregs mest populære forfattar ha så mange grove skildringar – utan at verken kritikarar eller lesarar reagerte offentleg?) (- På starten av 1900-talet hadde tankar om rasehygiene brei politisk, vitskapleg og folkeleg støtte. Det var viktig å ikkje «skitne til den nordiske rase», som også i Frichs forfattarskap blir skildra som verdas beste.)

(Anm: Han vart kalla nazist og rasist, men lenge var han Noregs mest populære forfattar. Øvre Richter Frich selde millionar av bøker i Noreg. I dag har dei færraste høyrt om han. Få norske forfattarar har påverka samtida si meir enn Øvre Richter Frich. Som Noregs første stjernereporter dekte han dei største hendingane på starten av 1900-talet, først i Aftenposten, deretter i VG. Han rapporterte frå bybrannen i Ålesund, skyttargravene under Den første verdskrigen og revolusjonen i Mexico. Mest kjent var han likevel som forfattar. Til saman selde han mellom 2 og 3 millionar bøker berre i Noreg. I tillegg var han svært populær i ei rekke andre land. Den største krimhelten hans var Dr. Jonas Fjeld, som var ei slags blanding av James Bond og Arnold Schwarzenegger: Kjekk, smart og umenneskeleg sterk. Eit kvart guterom med respekt for seg sjølv hadde minst ei bok om Noregs første actionhelt i bokhylla. Og berre så det er sagt: Ingen var tøffare enn Jonas Fjeld. (…) – Kvite menneske var på toppen og andre fargar på botnen. Dette var ein heilt normal tanke frå slutten av 1800-talet og fram til Den andre verdskrigen, seier historikar Jon Røyne Kyllingstad. Han har studert idear om rase og etnisitet innan fysisk antropologi og genetikk. Og berre så det er klart før vi går vidare i saka: – I dag er rase eit meiningslaust omgrep, reint biologisk sett. Det er større genetiske forskjellar i det norske folk enn den gjennomsnittlege skilnaden mellom to folkegrupper, seier Kyllingstad. Men denne kunnskapen er relativt ny. På starten av 1900-talet hadde tankar om rasehygiene brei politisk, vitskapleg og folkeleg støtte. Det var viktig å ikkje «skitne til den nordiske rase», som også i Frichs forfattarskap blir skildra som verdas beste. (nrk.no 26.7.2020).)

- De med makt bruker ordet «vi» hele tiden. (- Ordet er ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende.) (- Det er et stykke fra Margaret Thatchers «vi er blitt bestemor» til Bent Høies «me har tillid te myndighedene».) (- Thatcher ble naturligvis gjort narr av.) (- Ordet «vi» som hersketeknikk.) (- Ja.) (- Spesielt når folk med mye makt bruker ordet, er «vi» ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende.)

(Anm: De med makt bruker ordet «vi» hele tiden. Det har sine grunner. | Frank Rossavik, kommentator. Ordet er ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende. Vi har tillit til myndighetene, forklarte Bent Høie 16. april, men det kommer jo litt an på. Det er et stykke fra Margaret Thatchers «vi er blitt bestemor» til Bent Høies «me har tillid te myndighedene». Den tidligere britiske statsministerens bruk av flertallsformen av det personlige pronomenet i 1989 sto i tradisjonen til fordums konger og keisere, som med «vi» siktet til seg selv og Gud. Thatcher ble naturligvis gjort narr av. Norges helseminister ville på en pressekonferanse 16. april mane til samhold i en krise, eller spille på at et slikt finnes. Det gjør alle ledere. I dette tilfellet ville Bent Høie (H) ha folk til å laste ned appen Smittestopp. Bortsett fra at det er vittig å høre myndighetene erklære alles tillit til myndighetene, er Høies bruk av «vi» problematisk? Ordet «vi» som hersketeknikk Ja. Spesielt når folk med mye makt bruker ordet, er «vi» ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende. Her er en typisk uttalelse fra statsminister Erna Solberg (H) nylig: «Selv om vi vil lette på noen av de strenge tiltakene, så vil vi måtte ha smitteregler som gjør at vi lenge vil måtte ha avstand mellom folk.» Tre ganger «vi» i én tung setning. Det første er et klart «vi i regjeringen». Neste «vi» er uklart. Det viser kanskje til hvordan (vi i) regjeringen oppfatter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)? Solbergs tredje «vi» sikter til borgerne, alle i Norge. (aftenposten.no 26.5.2020).)

- Ny rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd. Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret.

(Anm: Ny rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd. Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret. Først var det fabrikkarbeiderne og andre manuelle yrker. Nå står leger, samfunnsvitere, jurister, tannleger og andre høyt utdannende for tur. I rapporten Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? viser Sintef til at høyt utdannende ikke er fredet fra konsekvensene av digitalisering og automatisering. – Noe av det mest interessante vi fant, er at alle de ulike akademiske yrkesgruppene kommer til å bli berørt i langt større grad enn de har vært til nå, og også̊ mye mer enn de selv tror, sier forskningsleder i Sintef Digital, Thale Kvernberg Andersen. Trener maskinene i forretningsjus Fra sine kontorer med sjøutsikt på Aker brygge har advokatfirmaet Wiersholm alt begynt å mate maskinene. Firmaet spesialiserer seg på forretningsjus og behandler store kontraktsmengder og eiendomstransaksjoner. De siste årene har de benyttet kunstig intelligens til dokumentautomatisering og -gjennomgang. Programmene de bruker, er spesielt utviklet for advokatbransjen. – Disse programmene er alt lært opp i en masse klausuler i engelsk rett, så vi er avhengig av å trene dem selv på norsk rett, forteller daglig leder i Wiersholm, Morten Goller. Han sammenligner opplæringen med en prosess hvor du viser en maskin tusen ulike bilder av katter og hunder. Etter hvert vil den selv skille katter og hunder fra hverandre. – Du må ha et veldig stort volum av likeartede kontraktsbestemmelser, og til slutt vil den vite at dette er en «sånn klausul», og finne det for deg. (aftenposten.no 11.7.2020).)

(Anm: Rapport. Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? (akademikerne.no 2020-04-03 ).)

(Anm: Akademikere vil også oppleve at arbeidsoppgavene endrer seg radikalt. Stadig flere kognitive oppgaver og analysearbeid vil overtas av maskiner, viser ny SINTEF-rapport. Økt teknologikompetanse hos ledere og ansatte, medvirkning i arbeidslivet og livslang læring er avgjørende. (…) Les rapporten her. (akademikerne.no 3.7.2020).)

- Potensiell språkbias (språkskjevhet) i systematiske gjennomganger på bruk av tvang i psykiatrien.

(Anm: Potential language bias in systematic reviews on the use of coercion in psychiatry. Abstract Gooding and colleagues (1) present an international scoping review on studies that examined measures to reduce coercion in mental health services. The topic is of high interest and they conducted a wide search in a reasonable set of databases, yielding eventually 121 empirical research papers. 65 out of these papers, more than the half, stem from countries where English is spoken as native or official language (the latter applies to countries such as India or Ghana). In contrast, none stems from a French‐speaking country. So it may be worthwile to reflect what that means for the obtained results and their dissemination. Acta Psychiatr Scand. 2020 (First published:03 June 2020).)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (etikkom.no 23.5.2015).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Legespråk er i pasientens interesse. (- Beskrivelsen av for eksempel et røntgenbilde er først og fremst presis kommunikasjon fra lege til lege og ikke til pasienten, og det er i pasientens interesse, skriver innleggsforfatteren.) (- Det er fristende å spørre seg om passasjerene på et fly ønsker innsyn i alle instrumenter og korrespondanse i cockpit, eller om det er greit bare å stole på piloten.)

(Anm: Legespråk er i pasientens interesse | Aleksander Thorne, Aleksander Thorne, fastlege, spesialist i allmennmedisin. Hva som er normalt ved en undersøkelse, kan variere fra pasient til pasient. Beskrivelsen av for eksempel et røntgenbilde er først og fremst presis kommunikasjon fra lege til lege og ikke til pasienten, og det er i pasientens interesse, skriver innleggsforfatteren. Uviten-spaltist Nina Kristiansen skriver 16. juni om innsyn i pasientjournal og hvordan det medisinske språket kan bidra til å skape angst hos pasientene som leser beskrivelser av egne røntgenbilder. Med stadig sterkere pasientrettigheter har man i stor grad innsyn i sykehusets korrespondanse til fastlegen, noe som kan by på utfordringer. Kristiansen etterlyser en presisering i røntgenbeskrivelsen om at «det er helt normalt». (…) Det er fristende å spørre seg om passasjerene på et fly ønsker innsyn i alle instrumenter og korrespondanse i cockpit, eller om det er greit bare å stole på piloten. (aftenposten.no 20.6.2020).)

(AnmKommunikasjon mellom lege og pasient (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(AnmHabilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig?

(Anm: BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig? O, din fandens ræglesmed! (…) Bullshitteren og løgneren har nemlig det til felles at de er uærlige, men der løgneren må forholde seg til sannheten, vite hva som faktisk er sant for å være i stand til å lyve, så beskjeftiger ikke bullshitteren seg med sannhet og løgn, disse begrepene er helt uvesentlige for ham. (aftenposten.no 19.11.2006).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det.)

(Anm: Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Nå har forskere i en ny studie undersøkt fenomenet. Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det. (…) Studien fant også at de virkelige utøverne av denne «sporten» er mer tilbøyelig til å «vise overdreven selvtillit i sin akademiske dyktighet og evne til å løse problemer». (aftenposten.no 6.5.2019).)

(Anm: Bullshitters. Who Are They and What Do We Know about Their Lives? IZA DP No. 12282 (ftp.iza.org - APRIL 2019.)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Taleskriveren bak «Yes,we can»: Obamas taleskriver til VG: - Jeg var utslitt. (- TALER OM TALER: Verdens beste taleskriver, er Jon Favreau kalt.)

(Anm: Taleskriveren bak «Yes,we can»: Obamas taleskriver til VG: - Jeg var utslitt. Nå skriver han politisk tv-drama. Første gang Jon Favreau møtte Barack Obama, talte han ham midt i mot. Obama svarte senere med å tilby ham jobb som taleskriver. TALER OM TALER: Verdens beste taleskriver, er Jon Favreau kalt. Nå deltar han på et seminar i Oslo, der han snakker om hvordan man holder gode taler - og sitt liv med Obama. Siste liten Sist han var i Norge, var da Obama fikk NobelsFredspris, og holdt en av sine beste taler noensinne, mener Favreau. (…) Retorikkprofessor: Hyller Obamas tale (…) MYE ARBEID: Det ligger utrolig mye arbeid bak de store talene til Obama. Hans talskriver Jon Favreau sov aldri mer enn seks timer de årene han jobbet for presidenten. (vg.no 18.1.2018).)

- Solberg brukte ordet «Downs-paragrafen» - og dermed ble et uriktig begrep befestet i pressen. Hvorfor?

(Anm: JANNIKE CECILIE HOLTEDAHL, partner i Geelmuyden Kiese. Solberg brukte ordet «Downs-paragrafen» - og dermed ble et uriktig begrep befestet i pressen. Hvorfor? «Downs-paragrafen» er et retorisk villedende begrep, skriver Jannike Cecilie Holtedahl. Oktober 2018: Det er fortsatt en stund til Kjell Ingolf Ropstad lirer av seg «klarer du å bære frem ett barn, så klarer du to», og før en gjeng med rasende jenter iført The Handmaid’s tale-kostymer demonstrerer utenfor Slottet. I frykt for at KrF skal miste seg selv i eventuelle regjeringsforhandlinger, sender Morten Dahle Stærk, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd, en pressemelding der han krever abortultimatum. I pressemeldingen omtales abortlovens paragraf 2C for første gang som «Downs-paragrafen». (...) Formuleringen i paragraf 2c lyder: «(…) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». Betegnelsen «Downs-paragrafen» fremstiller paragraf 2c som noe som først og fremst omhandler Downs syndrom, Men paragrafen nevner ikke Downs. (medier24.no 20.3.2019).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Sa hun nazi? Helt nazi? (- Erna Solberg og norske krigsveteraner markerer D-dagen i Normandie i 2014.) (- Når/hvis unnskyldningen kommer, benytter hun kanskje anledningen til å også forklare unge mennesker hvorfor «nazi» ikke kan brukes på denne måten - uten at begrepet samtidig utvannes og gjøres ufarlig?)

(Anm: Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin. Sa hun nazi? Helt nazi? Erna Solberg og norske krigsveteraner markerer D-dagen i Normandie i 2014. Hadde hun misbrukt språket på samme måten den gangen - tenker jeg det ville blitt månelyst midt på dagen. Gjengen med veteraner som i 2014 ble fløyet til Normandie for å feire årsdagen for De alliertes landgang i 1944, ville nok latt henne få vite det. (…) Personlig mot og også vilje til å sette inn livet for å bli kvitt alt i Norge som var nazi, hadde de behørig demonstrert. Om de hadde visst at vår egen statsminister insisterer på sin rett til å si «nazi» om «streng» - ja, da kunne jeg forestille meg at støynivået ville blitt voldsomt og at en og annen av dem hadde blitt merkbart grinete. (…) Jeg kjenner sågar høyrefolk fra Østlandet som gremmer seg over utskeielsen - og nå ergrer seg grønne over at det ikke enkelt og greit går an å si sorry. (nettavisen.no 12.10.2020).)

- «Knuse jævla sosialister» uakseptabelt. (- På KS' kommunalpolitiske toppmøte 9. april utfordret KS-leder Gunn Marit Helgesen lokale og nasjonale politikere til respektfull debatt i valgkampen.)

(Anm: «Knuse jævla sosialister» uakseptabelt. Kommunevalget 2019. Frp-leder Siv Jensens uttalelse om «å knuse de jævla sosialistene» er helt uakseptabel, skriver KS-leder Gunn Marit Helgesen på Facebook. Hun minner om Valgløftet 2019, som rikspolitikerne har fått av ordførerne. På KS' kommunalpolitiske toppmøte 9. april utfordret KS-leder Gunn Marit Helgesen lokale og nasjonale politikere til respektfull debatt i valgkampen. En måned senere mener hun Frp-leder Siv Jensen har tråkket over. Frp-leder Siv Jensen oppfordret delegatene til å gå ut å «knuse de jævla sosialistene» i valgkampen i sin tale på landsmøtets festmiddag lørdag kveld. (kommunal-rapport.no 6.5.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Leder av Oslo politiforening: Tordner mot politidirektøren. (- Når man snakker om «knulle-torsdag», flåser man bort noe som er viktig, sier Kristin Aga.) (- Skeptisk til ordbruk.) (- Det er flere i Oslo politiforening som mener at Bjørnlands ordbruk er unyansert, sier Aga.)

(Anm: Leder av Oslo politiforening: Tordner mot politidirektøren. Politidirektøren stempler en hel etat med ordbruken sin, mener Kristin Aga, leder av Oslo politiforening. REAGERER: Leder av Oslo politiforening, Kristin Aga, reagerer på Bjørnlands sin ordbruk. - Det oppleves som at direktøren stempler en hel etat, og jeg reagerer på direktøren sin språkbruk. Jeg har fått tilbakemeldinger fra medlemmer på dette, sier Kristin Aga, leder for Oslo politiforening (OPF), til Dagbladet. Det ble nylig avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politietaten, i et forskningsprosjekt av forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas. Hør hva Heidi Helene Sveen tenker om rapportene om seksuell trakassering i politiet i podkasten «Rett på». (dagbladet.no 15.10.2020).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Likestillingsombudet om sex-ukultur i politiet: – Jeg er ikke overrasket.

(Anm: Likestillingsombudet om sex-ukultur i politiet: – Jeg er ikke overrasket. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener politiet må jobbe med å skape en kultur der det er greit å varsle om seksuell trakassering og uønsket atferd. (nrk.no 15.10.2020).)

- Politidirektøren om ukultur i politiet: Skal ha byttet sex-tjenester mot gode attester. (- Politidirektøren er opprørt etter å ha blitt kjent med resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten.)

(Anm: Politidirektøren om ukultur i politiet: Skal ha byttet sex-tjenester mot gode attester. Politidirektøren er opprørt etter å ha blitt kjent med resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten. I en pressemelding på politiets nettsider sier politidirektør Benedicte Bjørnland at da hun ble presentert for resultatene, fikk hun høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. – Det som var nytt for meg var at studenter skal ha hatt uønskede opplevelser i B3-leir, og at instruktører skal ha hatt seksuelt samkvem med kvinnelige studenter, sier Bjørnland til VG. (vg.no 14.10.2020).)

- «When they go low, we go high!».

(Anm: Michelle Obamas taleskriver til Norge. Står bak de berømte ordene «When they go low, we go high!». (kampanje.no 1.2.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. (- Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre.)

(Anm: Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. GARDERMOEN (NRK): Sylvi Listhaug er festrøyker og trener for lite. FOLKEHELSA: Sylvi Listhaug fotografert av NTB mens hun tar seg en røyk og drikker lettbrus i en av pausene under Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Nå røyker hun bare på fest. Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre. For da 41-åringen fra Ørskog på Sunnmøre fredag spaserte ut på Slottsplassen igjen ble hun ikke bare eldreminister. Hun ble også folkehelseminister. Med det følger ansvaret for en rekke politikkområder som angår folks hverdagsliv, som ernæring, livsstil, alkohol og tobakk. (nrk.no 6.5.2019).)

- Frps tobakksflørt: - Gått over en grense. Fremskrittspartiet på Stortinget inviterer tobakksbransjen til åpen høring. (- Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp står skulder til skulder med.)

(Anm: Frps tobakksflørt: - Gått over en grense. Fremskrittspartiet på Stortinget inviterer tobakksbransjen til åpen høring. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at hun regner med de følger retningslinjene som sier at politikere ikke skal ha kontakt med industrien. – Rart Invitasjonen og ønsket om å høre fra tobakksbransjen får øyebrynene til å heve seg i de andre partiene på Stortinget. - Vi har forpliktet oss internasjonalt på hvordan vi skal påvirkes i helsepolitikken. I folkehelsemeldingen står det nettopp at det skal utformes et informasjonsopplegg for hvordan man ikke skal bli påvirket. (…) Bjørnebekk-Waagen synes det er urovekkende at Frp ønsker å ta med tobakksbransjen på laget når ny folkehelsepolitikk skal utformes. - Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp står skulder til skulder med. Jeg synes det ser rart ut at man gjør seg til bestevenn med dem, sier Bjørnebekk-Waagen. (…) Folkehelseminister Sylvi Listhaug vakte oppsikt allerede på dag tre som minister da hun til NRK sa at «folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil». (dagbladet.no 23.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Helsesista kritiserer justisministerens språkbruk. Når justisministeren omtaler bilder og filmer som viser voldtekt av barn som pornografi, saboterer han arbeidet deres, sier Helsesista. (- Fjorten år er gått siden begrepet barnepornografi forsvant fra straffeloven.)

(Anm: Helsesista kritiserer justisministerens språkbruk. Når justisministeren omtaler bilder og filmer som viser voldtekt av barn som pornografi, saboterer han arbeidet deres, sier Helsesista. – Jøssenavn, tenkte jeg, er det virkelig tilfelle at han sa det, sier «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik til ABC Nyheter. Fjorten år er gått siden begrepet barnepornografi forsvant fra straffeloven. I tiden etter har de som jobber med etterforskning av overgrep mot barn i Kripos arbeidet med å få begrepet ut av bruk. Les også: Mann siktet for grove nettovergrep mot barn på Filippinene Onsdag denne uken kommenterte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i Dagsrevyen beslagene av overgrepmateriale som er gjort hos et par i Oslo. Statsråden reiser spørsmålet om strafferammen for å ha overgrepmateriale er streng nok. (…) – Begrepet bør rett og slett ikke brukes. Det bidrar til å legitimere overgripernes bruk av materialet. Mediene burde heller bruke «dokumentasjon av overgrep mot barn». I Kripos bruker vi også begrepet «overgrepmateriale», sa seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna ved Seksjon for strategisk analyse i Kripos til fagbladet Journalisten i fjor. (…) Engvik forklarer at å omtale overgrepmaterialet som pornografi er noe gjerningspersonene gjør for å legitimere det de gjør. Hun poengterer at porno lages for å vekke seksuell opphisselse. Les også: Barnehageansatt dømt for voldtekt av barn – Som Kripos sier; det er ingen vettuge folk som blir opphisset av å se barn bli voldtatt eller seksuelt misbrukt. Vi må bruke riktig begrep, sier hun. (…) For ordens skyld: Undertegnede journalist skrev for halvannet år siden en kommentar hvor han tok oppgjør med bruken av begrepet i mediene. (abcnyheter.no 9.7.2019).)

- Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye!

(Anm: Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye! (facebook.com 20.2.2019).)

- Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet.

(Anm: Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet. (dagsavisen.no 22.2.2019).)

(AnmTrafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Franska fartkameror förstörda – nu dör fler. (- Sammanlagt 253 människor dog i trafikolyckor i Frankrike i februari, och drygt 5.200 skadades. Siffrorna innebär en ökning med 17 procent fler döda och 22 procent fler skadade jämfört med samma månad i fjol.)

(Anm: Franska fartkameror förstörda – nu dör fler. Fler än hälften av fartkamerorna i Frankrike vandaliserades under några månader – sedan ökade dödsfallen på vägarna, enligt myndigheterna. Värst drabbade är gångtrafikanter, cyklister, unga och gamla. Månaden blir därmed den andra i rad med ökade dödsfall, efter en "historisk" minskning av dödsfallen under 2018, enligt det franska trafikverket. Myndigheten förklarar ökningen med omfattande sabotage av hastighetskameror de senaste månaderna, som lett till ett alltför avslappnat beteende i trafiken. "Den starka ökningen av dödsfall på vägarna som registrerats under den föregående månaden (februari) handlar främst om gångtrafikanter, cyklister, ungdomar i åldrarna 18-24 år och seniorer över 65 år", skriver trafikverket i en kommentar, rapporterar Le Monde. (nyteknik.se 1.4.2019).)

(AnmTrafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre.

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. Et nyt studie viser, at folk med yderligtgående politiske synspunkter har sværere ved at se, når de tager fejl. (- Resultatet viste, at de, der havde ekstreme holdninger, var mere sikre på, at de havde ret, selvom de tog fejl.) (- Ifølge Steve Fleming er de, der har ekstreme holdninger, også er mindre villige til at ændre mening, selvom de får beviser for, at de tager fejl. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Mener vi kaster bort mye tid på brev som få forstår. Administrasjon. Altfor mange sliter med å forstå brev fra det offentlige, mener Connie Slettan Olsen.

(Anm: Mener vi kaster bort mye tid på brev som få forstår. Administrasjon. Altfor mange sliter med å forstå brev fra det offentlige, mener Connie Slettan Olsen. Hun ber brevskrivere tenke på hvorfor de skriver og hvem de skriver til. (…) Olsen fikk nylig heder for sitt arbeid med klarspråk i Meløy kommune. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ga henne prisen som «Årets trekkhund 2018» for spesielt god innsats for å gjøre kommunal informasjon lettere tilgjengelig. Les også: Klarspråkpris til Hå (kommunal-rapport.no 1.4.2019).)

- Sprogjury har kåret hvidvask til årets ord. (- I marts sidste år begyndte Berlingske at skrive om mistænkelige forhold i Danske Bank. (- Igennem den estiske filial strømmede knap 1500 milliarder kroner, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige penge.)

(Anm: Sprogjury har kåret hvidvask til årets ord. Hvidvask har haft så stor betydning i årets løb, at det løber med titlen som Årets Ord foran habitbandit. (…) Ordet blev valgt med henvisning til sagen om hvidvask i Danske Bank. Flere af medlemmerne i juryen sagde efterfølgende, at de ikke var overraskede, da hvidvask har fyldt meget i 2018 både i Danmark og i Europa. I marts sidste år begyndte Berlingske at skrive om mistænkelige forhold i Danske Bank. Igennem den estiske filial strømmede knap 1500 milliarder kroner, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige penge. (jyllands-posten.dk 16.12.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- På denne skolen trenger nesten ingen elever spesialundervisning lenger. (- Forsøket med to lærere i klasserommet er gjort på alle klassetrinn i norsk, engelsk og matte.) (- Dette får æren for at antall elever som trenger spesialundervisning i dag er nede i tre prosent.)

(Anm: På denne skolen trenger nesten ingen elever spesialundervisning lenger. For fire år siden måtte én av fem elever ved Halsen ungdomsskole tas ut av klassen. Så tok skolen grep. I dag får nesten ingen spesialundervisning utenfor klasserommet. (…) Nesten ingen trenger spesialundervisning – Det er veldig praktisk og fint for hele klassen. Vi får mye raskere hjelp. Det skaper fellesskap og bedre relasjoner mellom elev og elev, og mellom elev og lærer, sier Kira Albrigtsen. Forsøket med to lærere i klasserommet er gjort på alle klassetrinn i norsk, engelsk og matte. Dette får æren for at antall elever som trenger spesialundervisning i dag er nede i tre prosent. – Elevene går glipp av mye når de tas ut av fellesskapet. Målet vårt er at alle skal bli en del av det faglige og sosiale, sier rektor Anita Grimsrud. Og det skolen har gjort blir lagt merke til langt utenfor klasserommene i Stjørdal. (nrk.no 22.5.2019).)

- Paul Collier: – Høy utdanning gjør deg arrogant og selvopptatt. – De med god utdanning blir opptatt av å verne om sin høye status i stedet for å gi noe tilbake til samfunnet, mener den anerkjente professoren.

(Anm: Paul Collier: – Høy utdanning gjør deg arrogant og selvopptatt. – De med god utdanning blir opptatt av å verne om sin høye status i stedet for å gi noe tilbake til samfunnet, mener den anerkjente professoren. (…) – Ikke rart europeere gjør opprør Gjennom hele karrieren har han jobbet med å løfte de aller fattigste utviklingslandene. Nå har han vendt blikket mot Europa. Hans siste bok, The Future of Capitalism, er et «manifest for en etisk kapitalisme». Collier mener høyere utdannelse har skapt en moralsk splittelse på tvers av gamle politiske skillelinjer: De velutdannede anser seg selv som moralsk overlegne, ser ned på andre, og ønsker politiske endringer som kun kommer dem selv til gode. (…) Det er i innsatsen for verdens aller fattigste Collier er best kjent. Collier legger vekt på hvor ødeleggende utvandring kan være for fattige land. Særlig når de ressurssterke som flykter, aldri vender tilbake for å bygge opp landet sitt igjen. (aftenposten.no 12.5.2019).)

- Det er nok gøy. Men det er ikke klokt. (- Tilliten forvitrer raskt)

(Anm: Det er nok gøy. Men det er ikke klokt. | Trine Eilertsen, Politisk redaktør. Norske politikere gjør det ikke lett for oss som liker å snakke pent om dem. (…) Og, nei da, det er ikke ulovlig å sitte på internregnskapene og ikke dele detaljer om pengebruk. Eller, som regjeringspartiene utmerker seg med denne uken, å nekte å fortelle hva festen på taket av Steen & Strøm kostet, eller hvem som betalte. Det er bare det at det er så dumt. Så uklokt. Og til syvende og sist så farlig for verdien av den kapitalen politikerne er aller mest avhengig av: tillit. (…) Tilliten forvitrer raskt Når tilliten er høy, bruker få energi på å lure på om våre folkevalgte forvalter midlene de tildeler seg selv, på vegne av oss alle, på en rimelig måte. Da tar velgerne for gitt at de nøysomt vurderer hva som trengs, hva som er musikalsk med tanke på samfunnet for øvrig, og hva som rimer med andre som lever av skattepenger. (aftenposten.no 21.11.2018).)

- Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare.

(Anm: For mye av det gode. Det kan bli for mye av alle gode ting. Det gjelder også i byråkratiet og demokratiet. Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare. Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Undersøkte språklig manipulering i forskning. Et internasjonalt forskerlag har undersøkt om forskere presenterer sine funn på en objektiv og korrekt måte. (- De har sett på 93 randomiserte studier innen kardiologi publisert i prestisjetunge medisinske tidsskrift, blant andre New England Journal of Medicine, The Lancet og Jama.) (- At leseren ble villedet på denne måten, ble oppdaget i nær 67 prosent av studiene i analysen.)

(Anm: Undersøkte språklig manipulering i forskning. Et internasjonalt forskerlag har undersøkt om forskere presenterer sine funn på en objektiv og korrekt måte. (…) De har sett på 93 randomiserte studier innen kardiologi publisert i prestisjetunge medisinske tidsskrift, blant andre New England Journal of Medicine, The Lancet og Jama. Ingen av studiene kunne påvise en statistisk signifikant effekt for primærendepunktet. Til tross for dette dreide mange forskere språket på en måte som tok oppmerksomheten bort fra dette, skriver svenske Dagens Medicin. (…) At leseren ble villedet på denne måten, ble oppdaget i nær 67 prosent av studiene i analysen. (dagensmedisin.no 6.5.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Level and Prevalence of Spin in Published Cardiovascular Randomized Clinical Trial Reports With Statistically Nonsignificant Primary Outcomes A Systematic Review. Key Points Question  Do authors of cardiovascular randomized clinical trials present statistically nonsignificant primary outcomes accurately and objectively? Findings In this systematic review that included 93 reports of randomized clinical trials from 6 high-impact journals, positive spin of statistically nonsignificant primary outcomes was found in 57% of abstracts and 67% of main text of the published articles. Meaning  Despite peer review, manipulation of language in the cardiovascular literature is common and may have implications for scientific integrity, patient care, peer review, and medical progress. JAMA Netw Open. 2019;2(5):e192622.)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Hjärtfynd snedvrids i tunga tidskrifter. Forskare inom kardiologi verkar använda ett vilseledande språk i ett försök att sopa vissa studieresultat under mattan, enligt en ny analys. (dagensmedicin.se 3.5.2019).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig?

(Anm: BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig? O, din fandens ræglesmed! (…) Bullshitteren og løgneren har nemlig det til felles at de er uærlige, men der løgneren må forholde seg til sannheten, vite hva som faktisk er sant for å være i stand til å lyve, så beskjeftiger ikke bullshitteren seg med sannhet og løgn, disse begrepene er helt uvesentlige for ham. (aftenposten.no 19.11.2006).)

(Anm: reglesmed (…) BETYDNING OG BRUK person som (stadig) lager, forteller regler ; skrønemaker | jf. smed SITAT o, din fandens ræglesmed; kors og kors, hvor du kan lyve! (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 10) (naob).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det.)

(Anm: Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Nå har forskere i en ny studie undersøkt fenomenet. Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det. (…) Studien fant også at de virkelige utøverne av denne «sporten» er mer tilbøyelig til å «vise overdreven selvtillit i sin akademiske dyktighet og evne til å løse problemer». (aftenposten.no 6.5.2019).)

(Anm: Bullshitters. Who Are They and What Do We Know about Their Lives? IZA DP No. 12282 (ftp.iza.org - APRIL 2019.)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Gullpennen til Knut Olav Åmås for krystallklart språk. (- En pris for skribenters språk, stil og form henger spesielt høyt, sier Aftenposten-spaltisten.) (– Jeg prøver å la leserne tenke med og tenke selv. Det oppnår man ikke alltid ved å dunke leserne i hodet med sterke meninger, men ved å forsøke å være analytisk gjennom språk og stil, sier han.)

(Anm: Gullpennen til Knut Olav Åmås for krystallklart språk. Knut Olav Åmås er spaltist i Aftenposten og direktør i Stiftelsen Fritt Ord. – Personlig kunne jeg ikke blitt mer glad for en pris enn Gullpennen. En pris for skribenters språk, stil og form henger spesielt høyt, sier Aftenposten-spaltisten. Tidligere kultur- og debattredaktør i Aftenposten og nå direktør for Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, har utgitt mer enn 20 bøker. Likevel er det kommentarsjangeren han setter høyest. – Jeg prøver å la leserne tenke med og tenke selv. Det oppnår man ikke alltid ved å dunke leserne i hodet med sterke meninger, men ved å forsøke å være analytisk gjennom språk og stil, sier han. Torsdag ettermiddag mottar han Riksmålsforbundets mediepris Gullpennen. Her kan du lese Knut Olav Åmås’ siste kommentarer. (aftenposten.no 4.4.2019).)

(Anm: Institusjonen Fritt OrdInstitusjonen (mintankesmie.no).)

- Nordmænd driller danskerne: »De mumler og forstår ikke hinanden«. »Det er ikke bare os, der har svært ved at forstå danskerne. De har også svært ved at forstå hinanden.«

(Anm: Nordmænd driller danskerne: »De mumler og forstår ikke hinanden«. »Det er ikke bare os, der har svært ved at forstå danskerne. De har også svært ved at forstå hinanden.« Sådan skriver Videnskab.dk’s norske søstersite, forskning.no, i en artikel, hvor de med udgangspunkt i forskningen skyder med skarpt mod det mumlende danske sprog. Et internationalt studie peger blandt andet på, at dansk ikke kun er svært for udlændinge, men at danske børn generelt også har sværere ved at lære sprog end børn fra andre nationer. Danske børn kan i gennemsnit kun 50 ord, når de er 2 år gamle, mens børn i samme alder, der lærer andre sprog, typisk kan omkring 200 ord. LÆS OGSÅ: Når dansk flytter hjemmefra: Sådan lyder vores sprog blandt mindretal i udlandet Forskning.no refererer blandt andet til en artikel i Weekendavisen fra januar i år, hvor man har talt med Ocke-Schwen Bohn, professor i psykolingvistik og fonetik ved Aarhus Universitet. (videnskab.dk 21.2.2019).)

- Ville du kunne føre en samtale med en dansker fra middelalderen?

(Anm: Ville du kunne føre en samtale med en dansker fra middelalderen? Hvis du har en nationalromantisk forestilling om, at dansk altid er blevet talt på samme måde, må vi nok skuffe dig. Vi ville højst sandsynligt ikke fatte en pind, hvis vi var til stede, dengang Dannebrog omkring år 1200 angiveligt faldt ned fra himlen under et slag i Estland. »Du danske sprog, du er min moders stemme.« Således lyder det i H. C. Andersens 'I Danmark er jeg født' fra 1850, som de fleste nok kender. Mange danskere føler en stærk tilknytning til deres land, og vi holder særligt af at romantisere vores fortid, hvor vi »herre var i hele Norden«, som H. C. Andersen skriver i sin sang. Men hvor meget minder vi egentlig om vores forfædre, og ville vi overhovedet forstå vores »moders stemme«, hvis vi rejste tilbage til dengang, Dannebrog vajede for første gang? Det har vores læser Thomas undret sig over, og Spørg Videnskaben dykker derfor ned i den danske sproghistorie for at svare på, hvor godt du ville kunne kommunikere med en af dine forfædre fra middelalderen. (…) Det følgende er et uddrag taget fra Christian 3.’s oversættelse af Biblen, og det giver en idé om, hvordan dansk kan have lydt ved slutningen af middelalderen: »Oc Gud sagde / der skal bliffue Liuss / oc der bleff Liuss. Oc Gud saa / at Liuset vaar got / da skilde Gud Liuset fra Mørcket / oc kallede liuset / Dagen / Och mørcket / Natten. Da bleff vdaff afften oc morgen den første Dag.« Det virker jo relativt forståeligt, men om det har været lige så let at lytte til, som det er at læse, er meget tvivlsomt. I hvert fald er hverken Hans Götzsche eller Ebba Hjorth villige til at forsikre Videnskab.dk om, at man ville fatte noget som helst, hvis man stødte på Christian 3. i Københavns gader. (videnskab.dk 23.12.2019).)

- Språkdirektør Åse Wetås: – Det må være mulig å bruke norsk på restaurant.

(Anm: Språkdirektør Åse Wetås: – Det må være mulig å bruke norsk på restaurant. – Også på restauranter i Oslo må det være mulig å bruke norsk, fastslår direktøren for Språkrådet. Nå varsler hun tiltak for å snu utviklingen. (aftenposten.no 2.4.2019).)

- FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. (- Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt.) (- Bedre karakterer (– Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag.) (- Fra tre til fem, sier han stolt.)

(Anm: FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt. På denne tiden i fjor slo rektor på Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Groruddalen alarm. Et gjengmiljø terroriserte nærmest nabolaget. Organisert kriminalitet var i ferd med å ødelegge miljøet på skolen hans. – Det var et skolemiljø som var preget av frykt på grunn av ting som skjedde i lokalmiljøet. Det var rus og kriminalitet på fritiden som noen av ungdomsskoleelevene var involvert i, sier rektor Jarle Dukic Sandven. Foreldre lager frokost Skoleledelsen skjønte at noe måtte gjøres. De bestemte seg for å fokusere på mat og trening. De besluttet å forskyve skolestart med én time. Fra klokka åtte hver dag får elevene nå servert frokost av engasjerte foreldre og to ganger i uka kan ungdommene starte dagen med trening. – Jeg føler at det blir lettere å lære hvis vi starter dagen med en aktivitet og så får frokost, sier en elev. – Vi har ansatt trenere fra lokale idrettslag som gjennomfører trening med elevene før de har spist frokost. De dagene så har de altså trent og spist frokost før undervisningen starter. Og spør du elever og lærere, så vil de si at de dagene så er det bedre fokus og konsentrasjon, og mer ro i klasserommet. (…) Bedre karakterer (…) – Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag. Jeg har gått opp to karakterer i matte og norsk. Fra tre til fem, sier han stolt. Han mener dette har en klar sammenheng prosjektet. – Jeg har fått et bedre forhold til lærerne. Jeg følger mer med i timene. (tv2.no 6.5.2019).)

- Skolevolden øker kraftig i Oslo. (- Kan være en stor psykisk belastning for læreren.)

(Anm: Skolevolden øker kraftig i Oslo. Kan være en stor psykisk belastning for læreren. Omfanget av vold og trusler på skoler i Oslo har økt kraftig og er det største arbeidsmiljøproblemet i skolene i hovedstaden, mener hovedverneombudet. De siste tilgjengelige tallene fra utdanningsetaten i Oslo viser mer enn en dobling i rapporterte hendelser fra 1.940 i 2016 til 4.071 hendelser i 2018, skriver Klassekampen. - Slike hendelser gir flere lærere langvarige, psykiske plager, ifølge hovedverneombud Einar Osnes i utdanningsetaten i Oslo. - Les også: Snart kan volden lærer Clemens Saers opplevde i klasserommet komme opp for Høyesterett (vartoslo.no 7.2.2020).)

- Ny rapport: Sterk vekst i vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen. (- Av alle hendelsene som ble innmeldt i 2018, ble 26 anmeldt til politiet. To av hendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet.)

(Anm: Ny rapport: Sterk vekst i vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen. Rapporten viser at til sammen 1.383 ansatte ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. Det utgjør 8,8 prosent av alle ansatte. For 2017 var tallet 1.164 ansatte, tilsvarende 7,6 prosent. – Så langt har vi ikke greid å få en nedgang i antall hendelser mot ansatte, slår utdanningsdirektør Karin Andersen fast. (…) Underrapportering Hovedverneombud Einar Osnes i Oslo-skolen sier tallene må tas på alvor. Samtidig påpeker han at det trolig er mye underrapportering. Flere skoler har ikke meldt inn en eneste hendelse for året som gikk. – Det skal jeg ta opp med Utdanningsetaten, så vi får fulgt opp de skolene som ikke melder inn, sier han. Osnes påpeker at mange av de nesten 1.400 lærerne som har blitt utsatt for trusler, blir sykemeldt etter hendelsene. – Det fører til stor slitasje over tid etter alvorlige hendelser. Mange får ikke oppfølging, sier han. Av alle hendelsene som ble innmeldt i 2018, ble 26 anmeldt til politiet. To av hendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet. (tv2.no 13.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Politihøgskolen oppfyller ikke bachelor-krav. Utredning viser at Politihøgskolen ikke oppfyller krav til fagmiljø for bachelorutdanninger. (- Den siste tiden har den norske politi-bacherlorutdanningen blitt løftet fram og pekt på som en årsak til norsk politis høye tillit og lave voldsbruk. Men i en utredning fra Politihøgskolens egen ledelse, fremgår det at høgskolen ikke oppfyller kravene som studietilsynsforskriften stiller til fagmiljø ved bachelorstudier.)

(Anm: Politihøgskolen oppfyller ikke bachelor-krav. Utredning viser at Politihøgskolen ikke oppfyller krav til fagmiljø for bachelorutdanninger. Nå står de attpåtil foran nedbemanning. Den siste tiden har den norske politi-bacherlorutdanningen blitt løftet fram og pekt på som en årsak til norsk politis høye tillit og lave voldsbruk. Men i en utredning fra Politihøgskolens egen ledelse, fremgår det at høgskolen ikke oppfyller kravene som studietilsynsforskriften stiller til fagmiljø ved bachelorstudier. Det fremgår også at dette vil kunne bli Politihøgskolens akilleshæl også de neste årene. (…) Og nå skal antall ansatte dramatisk ned ved høgskolens største fagmiljø. Skal kutte 28 — kan bare miste tre i førstestillinger Mange ansatte ved Politihøgskolen har vært bekymret for høgskoleakkrediteringen, etter at Stortinget vedtok å kutte 150 studieplasser i Oslo og utelukkende ramme det sterkeste fagmiljøet ved PHS før august 2020. (khrono.no 23.6.2020).)

- Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».[1]

(Anm: Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».[1] men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).[1] Det er ikke en beskyttet tittel.[2]

(Anm: En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).[1] Det er ikke en beskyttet tittel.[2] Således kan betegnelsen brukes mer generelt på dem som fortolker et regelverk eller behandler saker utfra et gitt regelverk, eller som er interessert i jus. Fagjurister kan jobbe i mange ulike stillinger, men de mest tradisjonelle juriststillingene er stillinger som er knyttet til rettsvesenet, for eksempel som dommeradvokat eller stillinger i den offentlige påtalemyndighet, som eksempelvis statsadvokat eller politiadvokat. Mange jurister jobber også i offentlig forvaltning og privat næringsliv. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er piger så ondskabsfulde mod hinanden? (- Ude i kulden eller inde i varmen?) (- Piger er ikke det onde køn.) (- Piger er ikke ondskabsfulde, er mit svar,« lyder det fra lektor Jo Krøjer fra Roskilde Universitet.)

(Anm: Hvorfor er piger så ondskabsfulde mod hinanden? »I pigegrupper kan der være en meget hård kultur.« I pigegrupper er der ofte subtile koder, man skal kende for at være inde, siger en mobbeforsker. Ude i kulden eller inde i varmen? Folkeskolens frikvarterer kan være en prøvelse. Nogle gange er man en del af fællesskabet. Andre gange er man ikke. (…) »Hvad skyldes det? Hvorfor er piger så ondskabsfulde indbyrdes?,« spørger hun. Svaret får du i denne artikel. Piger er ikke det onde køn Men først skal vi lige dvæle lidt ved selve spørgsmålet. Jo Krøjer, der blandt andet forsker i køn, læring og sociale dynamikker i folkeskolen, er ikke glad for den måde, Tone har formuleret det på. »Præmissen i spørgsmålet er, at piger er ondskabsfulde, og at drenge ikke er onde i lige så høj grad. Men det er et usagligt udgangspunkt. Piger er ikke ondskabsfulde, er mit svar,« lyder det fra lektor Jo Krøjer fra Roskilde Universitet. (videnskab.dk 19.12.2019).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Fysisk aktivitet skjerper hjernen og beskytter mot hjernesykdom. (- Ved fysisk aktivitet dannes nye hjerneceller og synapser, vaskulariseringen øker og nevrodegenerasjon forsinkes.)

(Anm: Fysisk aktivitet skjerper hjernen og beskytter mot hjernesykdom. Ved fysisk aktivitet dannes nye hjerneceller og synapser, vaskulariseringen øker og nevrodegenerasjon forsinkes. Fysisk aktivitet er bra for kroppen – det beskytter mot hjerte- og karsykdom og øker trivselen. Mindre kjent er det at fysisk aktivitet også får hjernen til å fungere bedre og beskytter mot hjernesykdommer og aldersdemens. Mekanismene for dette blir nå klarlagt i dyreforsøk, og gyldigheten for human helse slås fast ved kontrollerte prospektive studier (1). Dette temaet var sentralt på siste årsmøte i Society for Neuroscience, som er verdens største og fremste forum for nevrovitenskap, i Atlanta i slutten av oktober (2). Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3253.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Manglende frokost knækker koncentrationen: Over halvdelen af folkeskoleelever er sultne. (- Sulten knækker læringskurven og giver flakkende koncentration. Det viser et studie af 15 danske skoleklasser med i alt 315 elever i 3. og 6. klasse spredt ud over landet, der er udarbejdet på foranledning af Fødevarestyrelsen.)

(Anm: Manglende frokost knækker koncentrationen: Over halvdelen af folkeskoleelever er sultne. Knurrende maver går i hjernen og ødelægger elevers koncentration i klasselokalet. Sulten fylder langt mere, end man havde regnet med, tyder et nyt dansk studie på. Efterladt marineret fennikelsalat, halvspiste leverpostejmadder eller en skrabet madkasse med krummerester. Efter frokosten i folkeskoler rumler elevernes maver fortsat i timerne. Sulten knækker læringskurven og giver flakkende koncentration. Det viser et studie af 15 danske skoleklasser med i alt 315 elever i 3. og 6. klasse spredt ud over landet, der er udarbejdet på foranledning af Fødevarestyrelsen. For mange børn spiser for lidt, viser undersøgelsen. Det kan aflæses i elevernes sundhed og koncentrationen i klasselokalet, når det ringer ind til time. (jyllands-posten.dk 25.1.2019).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». (- Er maten ultraprosessert, er den av så dårlig kvalitet at den har potensial til å gjøre oss syke.) (- Svekker helsen din ved å forstyrre tarmfloraen.)

(Anm: Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». Ultra-bearbeidet og «sunnvasket» mat er den nye søppelmaten. (…) Mat med lite råvarer. (…) For å si det veldig enkelt; dersom ingredienslisten inneholder noe du ikke klarer å uttale eller forstår hvor kommer fra, ja da er produktet sannsynligvis ultraprosessert. (…) 60 prosent av maten vi kjøper i butikkene i Norge i dag er ultra-prosessert. (nrk.no 30.4.2018).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

– Det finnes bare gründere og kvinnelige gründere.

(Anm: Play Video. – Det finnes bare gründere og kvinnelige gründere. Språkviter fastslår at en type gründer ikke eksisterer i norske aviser (dn.no 18.2.2019).)

(Anm: Idéutvikling, kreativitet og gründervirksomhet (mintankesmie.no).)

- SV vil ha anonymiserte jobbsøknader. (- Siden i fjor har det pågått et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten. SVs Solfrid Lerbrekk vil allerede nå innføre dette for å hindre diskriminering.)

(Anm: SV vil ha anonymiserte jobbsøknader. Siden i fjor har det pågått et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten. SVs Solfrid Lerbrekk vil allerede nå innføre dette for å hindre diskriminering. – Det er ingen grunn til å vente, sier stortingsrepresentant Lerbrekk til Dagsavisen. – Det er rett og slett fordi vi har sett i forskjellige rapporter og undersøkelser de siste årene at navnet ditt og bakgrunnen din har for mye å si. Vi mener det er kvalifikasjonene og erfaringen du skal ansettes på, sier hun videre. (aftenposten.no 10.7.2020).)

- I kampen mot diskriminering vil regjeringen teste anonyme jobbsøknader.

(Anm: I kampen mot diskriminering vil regjeringen teste anonyme jobbsøknader. Regjeringen vil teste ut anonyme jobbsøknader i staten for å hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn. – Det vil nok øke sannsynligheten for å bli innkalt til intervju, sier Abdoollah Hosseini til NRK. Han kom som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan til Norge da han var 16 år gammel. Nå er Hosseini utdannet jurist og arbeider i Nav forvaltning fram til juni. I fjor søkte 31-åringen på omtrent 60 stillinger, men ble kun innkalt til intervju tre ganger. (dagsavisen.no 8.4.2019).)

- Sprogforskere advarer: Halvdelen af verdens sprog risikerer at uddø inden udgangen af dette århundrede. (- FN har udpeget 2019 som det internationale år for oprindelige sprog - og det er der brug for.)

(Anm: Sprogforskere advarer: Halvdelen af verdens sprog risikerer at uddø inden udgangen af dette århundrede. FN har udpeget 2019 som det internationale år for oprindelige sprog - og det er der brug for. Minoritetssprog kan være udrydningstruede som følge af politik, lovgivning, prestige og økonomiske muligheder. Sprogudryddelse kan faktisk finde sted i løbet af blot to generationer. 28. januar 2019 markerer starten på FN's internationale år for oprindelige sprog (Year of Indigenous Languages (IYIL), red.) Og der er god grund til at skabe opmærksomhed. Vi er sprogforskere og kun alt for bekendte med den meget triste statistik for verdens oprindelige sprog. Websiden Ethnologue præsenterer nogle tankevækkende tal: - Ud af de cirka 7.000 forskellige sprog, som tales på kloden, bliver omtrent 4.000 talt af blot 2 procent af verdens befolkning. - De 8 mest talt sprog i verden (som udgør lidt over 0,01 procent af alle sprog) bliver talt af intet mindre end 40 procent af verdens befolkning. - Det estimeres, at halvdelen af alle verdens sprog vil uddø inden udgangen af dette århundrede. Alligevel er der intet gjort for at afværge denne sørgelige tendens på en global skala. (videnskab.dk 28.1.2019).)

- "Hvorfor har vi andre språk?"

(Anm: "Hvorfor har vi andre språk?". En gang for lenge, lenge siden snakket alle folkeslag på jorden det samme språket. Men så skjedde det noe, sier Bibelen. Mennesket ønsket å bygge et tårn som skulle nå helt opp til himmelen, helt opp til Skaperen selv. Dette menneskelige ønsket om å bli som Gud fikk alvorlige konsekvenser. Med ett forstod ikke de ulike gruppene hverandre lenger. Språkforvirringen var total, og byggeprosjektet kollapset. Du kan lese om dette i Bibelen (1. Mos. 11).  Gjennom all tid har språket endret seg, og det vil endre seg også i årene som kommer. Når menneskegrupper lever adskilt over lengre tid utvikles språket i forskjellige retninger. I vikingetiden var forskjellene mellom de nordiske språkene små (norsk, svensk, dansk, færøysk og islandsk). I middelalderen hadde Norge og Island samme tale- og skriftspråk, et språk vi kaller Norrønt. Senere har gammelnorsk og gammelislandsk utviklet seg til norsk og islandsk, som gjør at vi i dag ikke forstår hverandre. Selv norsk er ikke det samme nå som for 100 år siden. Det er også forskjeller på hvordan vi snakker norsk på ulike steder i Norge. Det kalles ulike dialekter. Språket forandrer seg, og utvikler seg p

- Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber. Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

(Anm: Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber. Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035. Dette kommer fram i SSB-rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035, som studerer sysselsetting og arbeidsstyrke og hvilke drivkrefter som har betydning for sammensetningen av disse to fram mot 2035. (ssb.no 6.11.2018).)å samme måte som oss. Bare innenfor en vennekrets kan det være forskjellige "språk". Likevel finnes det jo universelle uttrykk som latter, smil, gråt etc, som kan forstås som menneskenes universelle språk. - Med vennlig hilsen Per (superblink.no).)

(Anm: Mina Mjærum (26) er håndballspiller. Men det kunne hun ikke vært dersom hun skulle bli ferdigutdannet. (aftenposten.no 25.7.2019).)

- Nå kan alle skrive med optiker-fonten. Har du drømt om å lage egne synstester?

(Anm: Nå kan alle skrive med optiker-fonten. Har du drømt om å lage egne synstester? «Optician Sans» er redningen. Nylig ble bokstavene som brukes av optikere over hele verden satt sammen til en fullverdig font som kan lastes ned gratis og brukes fritt. Vi gjør en test i neste avsnitt. Nå er Sloans alfabet komplettert i form av fonten «Optician Sans». Alle bokstaver, spesialtegn og tall er utformet av designer Simen Schikulski hos norske Anti. (nrkbeta.no 29.11.2018).)

(Anm: WTF? TV presenters discuss elderly care unaware of eye chart displaying cyber-slang behind them. OMG, they don't know what's going on behind them. This is the moment a serious nightly news show inadvertently used crude English language abbreviations and internet slang - on an eye chart. (dailymail.co.uk 29.11.2018).)

- «God kveld, her er Dagsrevyen».

(Anm: «God kveld, her er Dagsrevyen». Dagsrevyen er det eldste programmet på norsk TV, og har vore eitt av dei mest sette programma i 60 år. Men no må dei jobbe hardt for å nå nye generasjonar TV-sjåarar. (nrk.no 15.12.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Tror Dagsrevyen vil overleve i 60 år til.

(Anm: - Tror Dagsrevyen vil overleve i 60 år til. Denne måneden er det 60 år siden «Dagsrevyen» gikk på lufta for første gang. Kampanje møtte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og tidligere utenrikskorrespondent Odd Karsten Tveit midt i folkemengden. - «Dagsrevyen» er alltid til diskusjon. Den dagen det ikke er ulike meninger om «Dagsrevyen», har vi et mye større problem. (kampanje.no 15.12.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Kort og godt. (- Den franske filosofen Blaise Pascal (1623–62) er den første blant mange som tillegges sitatet «Dette brevet ble lenger enn vanlig fordi jeg ikke hadde tid til å skrive kortere».)

(Anm: Kort og godt. I dette nummer av Tidsskriftet lanserer vi en ny artikkeltype: Kort rapport. Dette er fagfellevurderte korte artikler basert på originale data, ofte med små utvalg eller enkle analyser som ikke gir grunnlag for større drøftinger som i en vanlig originalartikkel. Kravene til vitenskapelig kvalitet er likevel de samme. Den franske filosofen Blaise Pascal (1623–62) er den første blant mange som tillegges sitatet «Dette brevet ble lenger enn vanlig fordi jeg ikke hadde tid til å skrive kortere». Det gjelder ikke bare brevskriving. Et gammelt redaktørord sier at å halvere antall ord gjør en artikkel dobbelt så god, men gjør den dobbelt så tidkrevende å skrive. James Watson og Francis Cricks banebrytende artikkel om DNA-ets doble heliksstruktur i tidsskriftet Nature i 1953 er en av verdens mest kjente. Den var bare en snau side lang. I samme utgaven var det to andre artikler om DNA-strukturen. De var nesten like banebrytende, men begge var dobbelt så lange. Og begge er nesten glemt. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 28. januar 2019.)

(Anm: Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap (mintankesmie.no).)

- En del unge voksne bruker mye tid på sosiale medier. Ensomme amerikanske studenter fikk det litt bedre da de begrenset bruken. (- Ble mindre ensomme da de logget seg av sosiale medier.)

(Anm: En del unge voksne bruker mye tid på sosiale medier. Ensomme amerikanske studenter fikk det litt bedre da de begrenset bruken. Ble mindre ensomme da de logget seg av sosiale medier. Kanskje er det ikke bra for oss å tilbringe mye tid på Facebook, Snapchat og Instagram. De kalles sosiale medier, men gir de oss nødvendigvis et bedre sosialt liv?
Noen studier tyder på at folk som opplever å være ensomme, oftere oppsøker virtuelle fellesskap. Men det er vanskelig å vite om de føler seg ensomme på grunn av bruken eller om det er ensomheten som får dem til å søke seg til de sosiale mediene.
Hva de bruker mediene til, kan også ha noe å si, som forskning.no har skrevet om tidligere. Nå har amerikanske forskere prøvd å finne ut om det å logge av kan endre noe. (forskning.no 18.11.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

- Hvordan går det med unge som faller utenfor? (- Hva er grunnen til unges utenforskap?) (- Rundt 115 000, eller 11 prosent av unge i alderen 15–29 år, var utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2017.) (- Gruppen hadde følgende inndeling etter status, som også fremgår av figur 1: - 12 prosent var registrert ledige. - 21 prosent mottok arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. - 9 prosent mottok andre offentlige ytelser som sosialhjelp eller kontantstøtte. -Hele 58 prosent hadde ukjent status.)

(Anm: Hvordan går det med unge som faller utenfor? Nesten halvparten av unge som falt utenfor i 2012, kom seg tilbake til arbeid eller utdanning allerede året etter. Blant dem som ble værende utenfor over lengre tid, var det klar overvekt av unge med helseutfordringer og uten videregående utdanning. (…) Unge som faller utenfor kalles ofte NEET og er sammensatt av personer i ulike livssituasjoner. (…) Hva er grunnen til unges utenforskap? Rundt 115 000, eller 11 prosent av unge i alderen 15–29 år, var utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2017. Gruppen hadde følgende inndeling etter status, som også fremgår av figur 1: - 12 prosent var registrert ledige. - 21 prosent mottok arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. - 9 prosent mottok andre offentlige ytelser som sosialhjelp eller kontantstøtte. -Hele 58 prosent hadde ukjent status. (ssb.no 27.2.2019).)

(Anm: NEET er en forkortelse av «Not in Education, Employment or Training» som brukes om ungdom utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. (ssb.no 27.2.2019).)

- Kamp mot utenforskap.

(Anm: Kamp mot utenforskap | Bent Høie, helseminister, Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, Anniken Hauglie, arbeidsminister, Solveig Horne, barne- og likestillingsminister. Et samfunn med muligheter for absolutt alle forutsetter at vi takler de grunnleggende årsakene til at ulikheter oppstår, ikke bare behandler symptomene. (aftenposten.no 9.5.2017).)

- Dyrt når unge dropper ut. Koster samfunnet opp til 15 milliarder kroner.

(Anm: Dyrt når unge dropper ut. Koster samfunnet opp til 15 milliarder kroner. I Bergen får utvalgte ungdommer intensivundervisning 10 timer i uken. Det skal få dem til å fullføre videregående. (...) 15 milliarder. Opptil fire prosent av ungdom under 20 år har falt utenfor samfunnet. For 25-åringer er tallet dobbelt så høyt, viser en undersøkelse som Vista Analyse har gjennomført for Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet. For aldersgruppen 20 til 25 år blir det hvert år cirka 2000 nye pr. kull som hverken går på skole eller har jobb. Det kan koste samfunnet 15 milliarder kroner i nåverdi dersom disse står uten arbeid livet ut, det tilsvarer 490 millioner per årskull. Å gjennomføre videregående opplæring er svært viktig for at ungdommene skal unngå å falle utenfor. – Risikoen for varig utenforskap øker dramatisk hvis ungdommene står utenfor i mer enn ett år, forteller forsker Ingeborg Rasmussen, som har ledet arbeidet med rapporten. Sannsynligheten for å lykkes       med tiltak minker etter hvert som tiden går. (aftenposten.no 14.6.2011).)

- I FORHOLD TIL er død, leve MED TANKE PÅ. (- Han kalte sykdommen som hjemsøker vårt land, «forholdisme».)

(Anm: I FORHOLD TIL er død, leve MED TANKE PÅ. «Er det bare meg, eller er det flere «i forhold til» nå?» spurte en leser i innboksen her om dagen. Hun er ikke den eneste. Den legendariske språkspaltisten Per Egil Hegge ble kjent for at han tok på seg pavehatten og lyste «i forhold til» i bann. Han kalte sykdommen som hjemsøker vårt land, «forholdisme». Og nå er det en jevn strøm av språkinteresserte som lurer på om ikke Aftenpostens nye språkspaltister kan følge opp korstoget. (aftenposten.no 19.7.2020).)

- I forhold til en drøm. Vi er i gang med å skrive historie i Norge nå, men vi vet det ikke. Jeg har en drøm om at en dag, nede på Stortinget – med dets sløve politikere som lar ord som «fokus,» «bærekraftig,» og «i forhold til» renne som harskt smør fra leppene, skal kunne stå på talerstolen og holde de mest velformulerte og forståelige taler til folket, skriver kronikkforfatteren.

(Anm: Erika Ribu, student i Klart språk. I forhold til en drøm. Vi er i gang med å skrive historie i Norge nå, men vi vet det ikke. Jeg har en drøm om at en dag, nede på Stortinget – med dets sløve politikere som lar ord som «fokus,» «bærekraftig,» og «i forhold til» renne som harskt smør fra leppene, skal kunne stå på talerstolen og holde de mest velformulerte og forståelige taler til folket, skriver kronikkforfatteren. Jeg er lykkelig over å slutte meg til dere i dag, i det som vil gå inn i historien som den største demonstrasjonen mot språklig unøyaktighet i nasjonens historie. For ti år siden grunnla en stor nordmann, Per Egil Hegge begrepet forholdismen. Dette betydningsfulle begrepet ble en håpets ledestjerne for millioner av mennesker som hadde fått redusert livskvalitet av «i forhold til.»  (nrk.no 29.1.2020).)

- Hva med de analoge eldre? (- Fremmedgjørende og skremmende.)

(Anm: Hva med de analoge eldre? | Jan Davidsen, leder, Pensjonistforbundet. Mange eldre er avhengige av digital hjelp fra pårørende, naboer, frivillige og venner – som de nå er isolert fra. Midt i denne fantastiske verdenen av digitale løsninger bor det minst 200.000 ikke-digitale eldre. Hva med dem? spør Jan Davisen. (…) Fremmedgjørende og skremmende Systematisk satsing på digitalisering har lønnet seg for Norge. Men midt i denne fantastiske verdenen av digitale løsninger bor det minst 200.000 ikke-digitale eldre. Hva med dem? (aftenposten.no 2.4.2020).)

- Forskere flest behersker ikke norsk godt nok.

(Anm: Forskere flest behersker ikke norsk godt nok. | Nina Kristiansen, Ansvarlig redaktør for forskning.no. Regjeringen vil sikre norsk fagspråk, men forskere behersker ikke forståelig norsk. Torsdag la kulturminister Abid Raja (V) frem forslag til ny språklov. Et tema var mer bruk av norsk i forskning og høyere utdanning, i tillegg til engelsk. Den offentlige debatten skal foregå på norsk, slik at det er lettere for flere å delta, står det i lovforslaget. (aftenposten.no 18.5.2020).)

- Universitetene er for dårlige til å tjene på forskning.

(Anm: Universitetene er for dårlige til å tjene på forskning. NTNU tar grep inspirert av belgisk universitet. Norske universiteter ligger bak nordiske universiteter når det gjelder å få kommersialisert resultatene av forskning. (tu.no 8.6.2020).)

- Koronaen tvangsdigitaliserer også oss med en indre senterpartist. (- Forskning demokratiseres.) (- Massemedier lenker nå hyppigere direkte til forskeres arbeid.) (- Flere databaser har åpnet for fri bruk. Interesserte søker selv opp forskningen på nettet og diskuterer den i sosiale medier.) (- Et høyere utdannelsesnivå har lagt grunnlaget, men det er først nå mange oppdager at forskningsrapporter ofte er lette å lese.) (- I mange tilfeller trengs ikke en akademisk grad engang.)

(Anm: Koronaen tvangsdigitaliserer også oss med en indre senterpartist | Frank Rossavik, kommentator. Nye formidlingsformer i kulturen pipler frem, litt demokratisering av forskningen også, mer samarbeid og mye annet. Viruset leverer. (…) Forskning demokratiseres Dessuten skaper pandemien mer demokratisering av forskning. Massemedier lenker nå hyppigere direkte til forskeres arbeid. Flere databaser har åpnet for fri bruk. Interesserte søker selv opp forskningen på nettet og diskuterer den i sosiale medier. Et høyere utdannelsesnivå har lagt grunnlaget, men det er først nå mange oppdager at forskningsrapporter ofte er lette å lese. I mange tilfeller trengs ikke en akademisk grad engang. (aftenposten.no 26.4.2020).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Forholdisme er fenomenet som går ut på å erstatte vilkårlige preposisjoner på norsk med uttrykket «i forhold til».

(Anm: Forholdisme er fenomenet som går ut på å erstatte vilkårlige preposisjoner på norsk med uttrykket «i forhold til». Uttrykket blir ellers bare brukt i betydningen «sammenliknet med». Begrepet «forholdisme» er trolig innført av Per Egil Hegge, som brukte det flittig i sin språkspalte i Aftenposten.[1] Forholdismen er beslektet med det engelske språkfenomentet in relation to. Enkelte har videreutviklet forholdisme til å uttales i forhånd til.[trenger referanse] (no.wikipedia.org).)

- Aftenpostens språkdressur. I eit innlegg 20. januar kritiserer eg Aftenpostens forfalsking av språket i innsende artiklar. Vanlege bokmålsformer som boka, sola, tida og gata blir «retta» til avisas eiga norm. Dette er ikkje korrektur, men eit språkpolitisk (over) grep som gir inntrykk av oppslutning om Aftenpostens konservative språk. (- Eg ser fram til Aftenpostens eiga grunngjeving.)

(Anm: Ola E. Bø har vore dramaturg og språkkonsulent ved Det Norske Teatret. Han var leder i Noregs Mållag 1984–1986. Aftenpostens språkdressur. I eit innlegg 20. januar kritiserer eg Aftenpostens forfalsking av språket i innsende artiklar. Vanlege bokmålsformer som boka, sola, tida og gata blir «retta» til avisas eiga norm. Dette er ikkje korrektur, men eit språkpolitisk (over) grep som gir inntrykk av oppslutning om Aftenpostens konservative språk. Det var vel for mykje å venta at Aftenposten ville forsvara språkpolitikken sin sjølv. Men 23. februar rykker viseformann i Bokmålsforbundet og pensjonert advokat Arve Waage ut, og hevdar at eg tar feil når eg skriv at Aftenposten er den einaste Schibsted-avisa som driv med slikt. Hadde han tatt seg bryet med å undersøka desse avisenes uttalte politikk, ville han fått grei beskjed om at både Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og VG les korrektur og legg vekt på å hegna om det personlege uttrykket. Aftenpostens uttalte politikk er å endra språket slik at det samstavar med redaksjonens moderate bokmål. Her går det eit viktig skilje mellom ei journalistisk tilnærming og ei bevisst tilsløring. Eg ser fram til Aftenpostens eiga grunngjeving. (aftenposten.no 3.3.2020).)

- Avisene driver språklig sensur av leserinnlegg.

(Anm: Avisene driver språklig sensur av leserinnlegg | Arve Waage, nestformann i Bokmålsforbundet og pensjonert advokat. Sensuren skjer over alt, enten det er bokmåls- eller nynorskavis, om de skriver moderat eller radikalt språk, og uansett eierskap. I et innlegg i Aftenposten 20. januar kritiserer tidligere leder av Noregs Mållag Ola E. Bø avisen fordi den sensurerer språket i innsendte innlegg. Han skriver videre: «Det er verdt å merke seg at ingen av de andre Schibsted-avisene driv med språkpolitikk av denne typen». Dette er ikke riktig. (aftenposten.no 22.2.2020).)

- Advarsel! Ordklasseforvirring! (- Etter systemet i Norsk referansegrammatikk (1997) er ein haug av det som før var kalla adverb (retningsord som opp, ned, ut, inn og påstadsvariantane oppe, inne, ute, nede), blitt omkategorisert til preposisjonar.)

(Anm: Advarsel! Ordklasseforvirring! I forrige ukes spalte sto det at opp var en preposisjon. Det førte til en storm fra lesere som mente det var et adverb. Som et ydmykt bidrag til konsernets ønske om å effektivisere Morgenbladet og spare personalkostnader har jeg bedt om hjelp, slik at jeg kan jobbe med andre deler av ukens avisproduksjon: Kjære Leiv Inge Aa ved NTNU. Kan du hjelpe? Huslingvist Uvaag. Ja, det gir meining å vere grammatisk kaosavlastar til det beste for folket, som elles kunne blitt dramatisk sveltefôra. Etter systemet i Norsk referansegrammatikk (1997) er ein haug av det som før var kalla adverb (retningsord som opp, ned, ut, inn og påstadsvariantane oppe, inne, ute, nede), blitt omkategorisert til preposisjonar. Ordbøkene har ofte den tradisjonelle terminologien intakt, men i lingvistikken har ein kalla dei prep’ar i meir enn 30 år. Det er sjølvsagt eit stort problem at ordklassekategoriseringa er i utakt mellom lingvistikk og til dømes skulegrammatikk, men slik er det blitt. Utan drama har slankinga av adverbsekken heller ikkje vore; mellom anna skreiv Erik Papazian ein artikkel om emnet i 2006: «Adverb, adjektiver og preposisjoner i Norsk referansegrammatikk. Et forsøk på å rehabilitere adverbene.» (…) (morgenbladet.no 20.10.2019).)

- Ikke typisk norsk å være god. (- Forventningen var klar, hadde jeg fått høre fra politikerhold: Resultatene kom til å være bedre enn i 2015, for ikke å snakke om sammenlignet med sjokk-året 2001.) (- Det var ikke typisk norsk å være god. Norge var midt på treet.)

(Anm: Ikke typisk norsk å være god | Therese Sollien, kommentator. PISA-resultatene er ikke blitt noe bedre siden 2001. Hvordan er det mulig? Forventningen var klar, hadde jeg fått høre fra politikerhold: Resultatene kom til å være bedre enn i 2015, for ikke å snakke om sammenlignet med sjokk-året 2001. Gjennomføringsgraden i videregående skole har gått opp betraktelig siden den gang, og de to tingene henger sammen, tilsa den allmenne visdommen. Slik gikk det ikke. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner oppsummerte det kontant: «Er jeg fornøyd? Nei.» PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag Midt på treet Da PISA-resultatene fra den første undersøkelsen kom i 2001, var det som et jordskjelv. Her hadde man gått rundt og trodd at norsk skole var i verdenstoppen, men slik var det slett ikke, viste det seg. Norge var helt middels blant OECD-landene. Det var ikke typisk norsk å være god. Norge var midt på treet. (aftenposten.no 3.12.2019).)

- Årets ord 2019 er klimabrøl. (- 4 scenenekt.)

(Anm: Årets ord 2019 er klimabrøl. Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyorda i 2019. Ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.
I 2019 har debatten rundt de globale klimaendringene for alvor prega nyhetsbildet både nasjonalt og internasjonalt. (…) I august samla tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å rope ut budskapet sitt. De oppmøtte mente det blir gjort for lite for å hindre den globale oppvarminga. Markeringa ble kalt klimabrølet, og Språkrådet mener klimabrøl fortjener å løftes fram som årets ord. (...) Ti på topp 1 klimabrøl 2 bunadsgerilja 3 kjøttskam 4 scenenekt 5 kveikøl 6 overturisme 7 sovekapsel 8 helsesykepleier 9 havvind 10 skrønike (aftenposten.no 3.12.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Scenenekt (eller ingen plattform[1] engelsk: no platforming) er en strategi hvor en person eller gruppe nektes å slippe til i den offentlige debatten.[2]

(Anm: Scenenekt (eller ingen plattform[1] engelsk: no platforming) er en strategi hvor en person eller gruppe nektes å slippe til i den offentlige debatten.[2] Ordet ble dannet som erstatning for engelsk no platform eller no platforming av redaksjonssjef Ivar A. Iversen i et innlegg i Aftenposten 13. september 2018[3] som samme dag ble publisert i Morgenbladet.[4][2] Scenenekt er et omdiskutert begrep som dukket opp på utenlandske universitet etter 2014.[5] Det brukes både av venstresiden og høyresiden og kan i noen tilfelle innebære en begrensning av ytringsfriheten.[5] Strategien med å nekte noen en platform å tale fra eksisterte ved University of California, Berkeley 1947–1963 og ble da kalt Speaker Ban,[6] og praksisen med å nekte noen en talestol[7] har vært omdiskutert[8]. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

- Ord som peker fremover. (- I alle de nordiske land er det i 2019 registrert et utall nye sammensatte ord på «-skam». Kjøttskam, pelsskam, flyskam, cruiseskam, bilskam, oljeskam og klimaskam er noen varianter.) (- Et annet ord gjenspeiler det engelske «no-platforming», et begrep for at folk man er grunnleggende uenig med, ikke gis en plattform eller scene der de kan fremføre sitt budskap.) (- Som mange har fått med seg valgte Språkrådet «klimabrøl» som årets norske nyord.)

(Anm: Ord som peker fremover | Harald Stanghelle, kommentator. Språk speiler samfunnet. Nye ord kan peke fremover. Klimabrøl og Greta-effekten, scenenekt og krenkelseskultur er slike nordiske nyord. I mange land, også her i Norge, lages det lister over ord som det siste året har utvidet ordforrådet. Ord som er språklige nyskapninger, men som også er tegn på det som preger samfunnssamtalen. Noen av dem er frempek mot tiden som ligger foran oss. (…) Da Språkrådet kåret «falske nyheter» som årets nyord i 2017, var det ikke fordi begrepet var helt ukjent i norsk språkdrakt, men fordi bruken av det eksploderte for nettopp tre år siden. (…) Et annet ord gjenspeiler det engelske «no-platforming», et begrep for at folk man er grunnleggende uenig med, ikke gis en plattform eller scene der de kan fremføre sitt budskap. «Scenenekt» er ordet Språkrådet i år har registrert som en nyvinning i form av det som karakteriseres som «et eksempel på hvordan gode norske avløserord kan gå inn å erstatte utenlandske lånord». (…) Britenes ærverdige Oxford Dictionary har valgt «climate emergency» til årets engelske nyord. Og favoritten til Dictionary.com er «eksistensiell». En av redaktørene, John Kelly, sier til nyhetsbyrået AP at «det sier noe om en følelse av å tumle med vår overlevelse, både bokstavelig og billedlig talt, noe som definerer mye av ordskiftet». (aftenposten.no 30.12.2019).)

- Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare."

(Anm: Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare." Thalidomide and the Power of the Drug Companies. Penguin Books. Stockholm: Bokforlaget Sjöström & Sjöström, 1972 (s. 108).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Globale plattformer utfordrer mediemangfoldet og den offentlige samtalen.

(Anm: - Globale plattformer utfordrer mediemangfoldet og den offentlige samtalen. De store teknologigigantene Amazon, Apple, Facebook og Google spiser stadig mer av tiden og pengene våre. - Veksten i mediebruken skjer nesten utelukkende på de globale plattformene, og bruken går på bekostning av norske medier, skriver Knut-Arne Futsæter i Kantar i dette innlegget. (kampanje.no 4.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Torsdag inviterer NRK til Resett-debatt: – Jeg har ingen tro på no platforming, sier Solvang. (- Tirsdag ettermiddag ble det klart at Google også blokkerer alle annonser på Resett.no, som konsekvens av brudd på brukervilkårene.)

(Anm: Torsdag inviterer NRK til Resett-debatt: – Jeg har ingen tro på no platforming, sier Solvang. Slik det ser ut tirsdag kveld møter redaksjonssjef i Resett, Lars Akerhaug, blant annet statssekretær fra Venstre, Sveinung Rotevatn til debatt i beste sendetid på NRK. Torsdag inviterer Debatten på NRK til debatt om Resett – og, som Debatten-programleder Fredrik Solvang skriver på Twitter: «Hei! #nrkdebatt hopper rett i det på torsdag: Er Resett et kloakkanlegg eller mediet for sunn fornuft? Vi trenger hjelp, gi oss eksempler på: 1. Rasistiske artikler eller kommentarer på @resettno eller Resett på Facebook. 2. Opplysninger Resett gir som MSM ikke formidler. Takk!». Debatten er en konsekvens av påskens diskusjoner om annonseboikott av nettstedet - som resulterte i at flere annonsører stanset annonsene sine på Resett. Tirsdag ettermiddag ble det klar at Google også blokkerer alle annonser på Resett.no, som konsekvens av brudd på brukervilkårene. (medier24.no 25.4.2019).)

- Forfølges av gammelt skoleløfte - avviser at hun lovet for mye. (- Dette er stikk i strid med løftet Erna Solberg ga velgerne i 2009: «Jeg garanterer et løft i kunnskapsnivået blant norske elever, målt gjennom for eksempel PISA- og TIMSS-undersøkelsene», sa hun til Aftenposten den gang.)

(Anm: Forfølges av gammelt skoleløfte - avviser at hun lovet for mye. - Tallene er alvorlige. Statsministeren garanterte bedre resultater i norsk skole hvis hun fikk makta. I går fikk norske elever stryk i lesing og noget i naturfag. LONDON (Dagbladet): De norske resultatene for PISA-undersøkelsen for 2018 viser at norske elever presterer svakere enn i 2015 i både lesing og naturfag. Dette er stikk i strid med løftet Erna Solberg ga velgerne i 2009: «Jeg garanterer et løft i kunnskapsnivået blant norske elever, målt gjennom for eksempel PISA- og TIMSS-undersøkelsene», sa hun til Aftenposten den gang. - Lovet du for mye, Erna Solberg? - Nei, det gjorde jeg ikke. Vi har gjort mye for å løfte norske elever, og så skal vi lære av tilbakemeldingene som norsk skole får, sier statsministeren til Dagbladet i London. – Alvorlig Det er særlig utviklingen på leseferdighetene til norske elever som bekymrer statsministeren. (dagbladet.no 4.12.2019).)

- Tar selvkritikk for formulering. I et intervju med VG sa statsministeren at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA, blant annet fordi de er mere innblandet i kriminalitet.

(Anm: Tar selvkritikk for formulering. I et intervju med VG sa statsministeren at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA, blant annet fordi de er mere innblandet i kriminalitet. TAR SELVKRITIKK: Statsminister Erna Solberg tar selvkritikk for en formulering hun har gitt til VG tirsdag. Statsminister Erna Solberg tar selvkritikk for en formulering hun har gitt til VG. I et intervju med avisa tirsdag kommenterer hun den pågående situasjonen i USA etter at George Floyd (46) døde i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis. Der sier hun blant annet at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA, blant annet fordi de er mere innblandet i kriminalitet. (dagbladet.no 2.6.2020).)

- Erna-stjerna lyser svakere. (- «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si.) (- Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre.)

(Anm: Erna-stjerna lyser svakere. Statsminister Erna Solberg har hatt noen dårlige uker. Sylvi Listhaugs siste sprell har truffet henne midtskips. Noe har skjedd med Erna Solberg. Der hun tidligere kunne legge de fleste baller døde med en enkel berøring, snakker hun seg nå inn i problemer. Hun har gjort det i Thommessen-saken, hun har gjort det i #metoo-saken og nå sist i håndteringen av Sylvi Listhaugs Facebook-post om Ap på terroristenes side. Alt dette har skjedd etter at hennes tidligere presserådgiver og spinndoktor Sigbjørn Aanes har sluttet. Har Solberg pådratt seg et kommunikasjonsproblem? (…) Til nå har Solberg håndtert dette stadig mer suverent. Hun har ikke forsøkt å legge skjul på de interne spenningene. «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si. Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre. Folk er folk og alle er forskjellige. Hos meg er det takhøyde og plass til alle. (vg.no 13.3.2018).)

- Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. (- Jeg liker rap-musikk, jeg spiller dataspill, men dere vil bare selge meg ting dere mener damer over 50 skal ha, sa hun til latter fra salen.) (- Det skaper en plattform som gjør det lettere å selge noen produkter, men det er en utfordring for andre, sier hun til.)

(Anm: - Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. (…) - Jeg liker rap-musikk, jeg spiller dataspill, men dere vil bare selge meg ting dere mener damer over 50 skal ha, sa hun til latter fra salen. (…) - Kan Facebook og Google bli så mektige at de blir en trussel for medienes eksistensgrunnlag og på den måten en trussel for demokratiet? - Det er ingen tvil om at det er en utfordring på annonsemarkedet, men samtidig kan det skape andre arbeidsplasser. Det skaper en plattform som gjør det lettere å selge noen produkter, men det er en utfordring for andre, sier hun til. (…) Statsministeren var ikke den eneste profilen som kastet glans over åpningen av Facebook Norge. Det gjorde også alpinist Aksel Lund Svindal. (kampanje.no 31.5.2016).)

- «Den beste talen som aldri er blitt holdt».

(Anm: «Den beste talen som aldri er blitt holdt». 50 år etterpå vet vi at det gikk bra, men i 1969 var månelandingen et risikoprosjekt. President Nixons taleskriver hadde gjort klar talen som presidenten skulle holde om det gikk galt. 20. juli 1969 landet Neal Armstrong og Buzz Aldrin på månen, oppholdt seg der i 21 timer og 36 minutter, før landingsfartøyet tok av og brakte de to astronautene opp til kommandoseksjonen i igjen. (nrk.no 20.7.2019).)

- VIL HA SLUTT PÅ UFORSTÅELIG LEGESPRÅK: Pasienter forstår ikke hva legene mener – kommer uforberedt til timer. Pasienter sendes hjem fra undersøkelser fordi de ikke har gjort nødvendige forberedelser. Nå vil regjeringen ha en slutt på uforståelig legespråk.

(Anm: VIL HA SLUTT PÅ UFORSTÅELIG LEGESPRÅK: Pasienter forstår ikke hva legene mener – kommer uforberedt til timer. Pasienter sendes hjem fra undersøkelser fordi de ikke har gjort nødvendige forberedelser. Nå vil regjeringen ha en slutt på uforståelig legespråk. En kartlegging Helgelandssykehuset har gjennomført viser at mellom 10 og 20 prosent av nyrepasienter og pasienter som skulle til tarmundersøkelse, ikke hadde forberedt seg til undersøkelsen eller behandlingen. Årsaken var at de ikke forsto hva legen skrev i brevet da de fikk innkallelse. Stiller krav Konsekvensene var at legene bare kunne gjennomføre deler av prosedyren, eller at de måtte få en ny time. Har du opplevd noe lignende? Ta kontakt med TV 2s journalist! Dette vil myndighetene nå få en slutt på. Fredag lanserer regjeringen en ny nasjonal helse- og sykehusplan for de neste tre årene. Der krever de at legene får et mer forståelig språk i møte med pasientene. (tv2.no 22.11.2019).)

(Anm: Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.) (mintankesmie.no).)

– Minner om den ikoniske «I have a dream»-talen. (– Dette er miljø- og klimakrisens svar på Martin Luther Kings ikoniske «I have a dream»-tale.)

(Anm: – Minner om den ikoniske «I have a dream»-talen. Retorikkeksperter er overrasket over Thunbergs emosjonelle fremtoning under mandagens tale på FNs klimatoppmøte i New York. – Denne talen er ikonisk. Jeg tror den vil bli stående igjen som en milepæl i klimakampen, sier Kjell Terje Ringdal, retorikkekspert ved Høyskolen Kristiania. Mandag holdt klimaaktivist Greta Thunberg et rasende innlegg på FNs klimatoppmøte i New York. I talen hudflettet hun verdenslederne fordi de ikke gjør mer for å stanse global oppvarming. – Hvordan våger dere, tordnet Thunberg fra scenen. – Dette er miljø- og klimakrisens svar på Martin Luther Kings ikoniske «I have a dream»-tale. Men der King snakket om en drøm, snakker Thunberg om et mareritt, sier Ringdal. Greta Thunberg raste mot verdensledere: – Vi kommer aldri til å tilgi dere. Talen retorikkeksperten refererer til, ble holdt 28. august 1963 i Washington og er en av verdenshistorienes mest berømte. Talen sto igjen som det store øyeblikket under en massedemonstrasjon i den amerikanske hovedstaden. Presten og borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. krevde at den rasistiske diskrimineringen i USA måtte ta slutt. Foran over 200.000 mennesker talte han om sin drøm om en bedre fremtid, en fremtid der det ikke er hudfargen som er avgjørende. (…)  Emosjonell, men kontrollert Også Kjeldsen merket seg at Thunberg, som vanligvis har en kjølig og kontrollert fremtoning i taler, viste seg fra en mer emosjonell side enn hun har gjort tidligere. Det overrasket ham. – Jeg ble litt bekymret for at hun skulle miste besinnelsen. Men det utviklet seg til en sterk emosjonell, men kontrollert fremvisning. Det er begrenset hvor mange ganger du kan være kjølig og fattet når du snakker om veldig alvorlige saker du brenner for. (aftenposten.no 24.9.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Ikke vær sint, Greta Thunberg. (- Ikke vær trist.) (- Vær mer som andre.) (- Mer likegyldig.)

(Anm: Ikke vær sint, Greta Thunberg. Ikke vær trist. Og ikke vær ung. | Sindre Skeie, Ås. Vær mer som andre. Mer likegyldig. Greta Thunberg da hun holdt sin tale hos FN i New York denne uken. (…) Vi er så bekymret for deg, skjønner du, vi ser at du er både sliten, sint og trist og redd, og det skal ingen trenge å være, særlig ikke dere barn og unge, dere skal leve beskyttede liv uten å måtte forholde dere til lidelse og nød og kriger og konflikter og klimaendringer, dere skal ikke kjenne på fremtidsfrykt og vonde følelser, dere skal pakkes inn i vatt og ha det ganske fint hele tiden. Så ikke ta ansvar. Ikke kjemp for noe som er viktig. Ikke gjør noe som koster. (…) Ikke gjør noe før du blir voksen, Greta Thunberg. Plutselig kan du jo komme til å skape en bevegelse hvor millioner av mennesker tar til gatene og krever en ny klimapolitikk. Da er det vel bedre for deg å bære på sorgen og frykten alene og ellers late som ingenting, slik vanlige, sunne folk gjør? Og husk: Vi sier det bare av ren omtanke for deg, altså. Det eneste vi vil, er at du skal ha det bra. (aftenposten.no 25.9.2019).)

- Å sette spørsmålstegn ved Thunbergs helsetilstand er ikke å vise omsorg. Det er en hersketeknikk.

(Anm: Å sette spørsmålstegn ved Thunbergs helsetilstand er ikke å vise omsorg. Det er en hersketeknikk. | Simen Bondevik (18), leder, Viken KrFU. Hadde Anders Giæver innehatt Thunbergs kunnskap, ville han brukt sin spalteplass på å argumentere for klimahandling i stedet for å angripe en ung klimaaktivist. Hadde Anders Giæver forstått at klimakrisen er vår tids største utfordring så hadde han holdt seg for god for denne usmakelige opptredenen, skriver Simen Bondevik, leder i Viken KrFU. I går var det vondt å se på Dagsnytt 18. Kommentator i VG, Anders Giæver, snakket om hvor bekymret han er for Greta Thunberg, hennes oppdragelse og helsetilstand. Tidligere har Giæver i et Facebook-innlegg ytret at han virkelig håper at «16 år gamle Greta Thunberg bare blir litt revet med av sine egne, store ord». Han skriver at «dette begynner å tendere mot Vær Varsom-plakatens punkt 3.9: Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser». (…) Videre i debatten sa han blant annet at Greta «ser utslitt og vettskremt ut», at han er «bekymret for at hun er pålagt en altfor stor oppgave» og hvor grusomt det er at «voksne folk står rundt og klapper og kjører henne frem». Det Anders Giæver sier og bruker i debatten, er hersketeknikker av verste sort. (aftenposten.no 25.9.2019).)

- Ombudsmanden – en dansk eksportvare og med til at lette livet på Sjælsmark.

(Anm: Ombudsmanden – en dansk eksportvare og med til at lette livet på Sjælsmark. Den danske ombudsmandsinstitution kan ikke tvinge sine vurderinger igennem, men har alligevel stor autoritet, og det er ikke rart at komme i Ombudsmandens søgelys. Ikke mange danske ord overlever på alverdens tungemål. Ombudsman – med eller uden d – er et af dem. Årsagen er, at den danske ombudsmandsinstitution siden sin fødsel i 1955 har bevist sin styrke og holdbarhed, og idéen er siden eksporteret til en lang række lande – som f.eks. Ghana, Albanien, Jordan, Vietnam, Iran og Kina. (jyllands-posten.dk 3.8.2019).)

(Anm: Ombudsmann (eller ombud, som egentlig er en betegnelse på verv en er pliktig til å motta[1]) er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet.[2][3] Mange ombud arbeider vis-à-vis offentlig myndighetsutøvelse, men noen av ombudene arbeider også med enkeltpersoners rettigheter vis-à-vis andre privatpersoner eller bedrifter. Ordet er opprinnelig gammelnordisk umboðsmadr, og betegnet en kongelig embedsmann i vikingtid og middelalder. I sin nåværende betydning er det brukt siden 1809, da den første svenske ombudsmann ble oppnevnt av Riksdagen.[3] Ombudsmann er et av de nordiske ordene som har gått inn i andre språk, som for eksempel engelsk «ombudsman»[2] og bulgarsk «омбуцман» (ombutsman).[trenger referanse]  (no.wikipedia.org).)

- Fandens bestemor. (- Snart skal ho fortelje om arbeidet med Norsk Banneordbok, den første i sitt slag.) (– Veit du forresten at at fuck er norsk?)

(71), som meiner ho veit kvifor stygge ord er viktige for oss. (…) Snart skal ho fortelje om arbeidet med Norsk Banneordbok, den første i sitt slag. Ho skal fortelje at ordet fuck opprinneleg er norsk. Men først er det kaffipause. (…) Fuck opprinneleg norsk (…) – Når så mange folk bannar, er det er viktig å finne ut kvifor vi brukar dei stygge orda, korleis vi brukar dei og kvar dei kjem frå. – Veit du forresten at at fuck er norsk? Det er Ruth som spør. – Shit, det visste eg ikkje! Ordet fuck har sitt opphav i det norrøne verbet å fokka, som tyder å slå. Ifølgje professoren var det eit ord vikingane brukte for å skildre mannen sine handlingar under samleie. Og i amerikanske fengsel oppstod uttrykket fuck you som eit trugsmål fangane imellom. – Det handla om menn som valdtok menn. Det næraste vi kjem på norsk er ordet straffepule. Ikkje særleg pent. F-ordet overalt (…) Når fuck spreier seg raskare enn brunsnegelen, har det mykje å gjere med påverknad frå amerikansk populærkultur. Særleg filmar, men også musikk. Og jo nærare du kjem USA, jo sterkare blir påverknaden. – I dag brukar vi ordet i mange ulike former. Føkke opp, i tydinga øydelegge. Ikkje føkk med meg, i staden for ikkje tull med meg. Eller føkkings bra, ei forsterking av noko positivt. Til dels er ordet blitt avtabuisert, og høyrest mindre stygt ut enn det var i utgangspunktet. (nrk.no 15.9.2019).)

- Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn.

(Anm: Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn. Barn som har hatt et systematisk læringsopplegg i barnehagen, gjør det bedre på skolen, viser ny forskning. Men professor advarer mot at barnehagen blir for lik skolen. (…) Forskerne har testet opplegget på 71 barnehager i Agder og nå er resultatene klare. – Vi ser at hvis vi får med oss alle barnehager til å jobbe litt hver dag med lekbasert læring, får barna et bedre utgangspunkt før skolestart, sier professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger (UiS), som er en av prosjektlederne. (nrk.no 8.8.2019).)

- Forskerne har funnet ut hvordan barn knekker lesekoden. (- Norske barn må i gjennomsnitt forstå og bruke rundt 19 av alfabetets 29 bokstaver før det løsner med lesing, viser ny forskning.)

(Anm: Forskerne har funnet ut hvordan barn knekker lesekoden. Norske barn må i gjennomsnitt forstå og bruke rundt 19 av alfabetets 29 bokstaver før det løsner med lesing, viser ny forskning. Aldri tallfestet før Ifølge en undersøkelse av 356 førsteklassinger ved 28 skoler i bygd og by i Sør-Norge må Filip kunne 14–24 bokstaver for knekke lesekoden. De fleste må kunne cirka 19. – Det har vi ikke sett før, den type tall, sier en av forskerne bak undersøkelsen, psykologiprofessor ved NTNU, Hermundur Sigmundsson. De fire forskerne som står bak undersøkelsen kan ikke si om enkelte vokaler eller konsonanter utgjør en grunnstamme. Lærer i 50 år, lesepedagog og forsker Greta Storm Ofteland mener likevel at noen bokstaver må på plass. (nrk.no 26.10.2019).)

- En av fire leser bøker daglig. Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag.

(Anm: En av fire leser bøker daglig. Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Disse leser i snitt en time hver dag. Bokåret 2019 er en nasjonal feiring av boka, og Norge er gjesteland på bokmessa i Frankfurt. Men hvordan står det til med nordmenns boklesing? Tall fra Norsk Mediebarometer 2018 viser at papirbøker har økt i popularitet siden årtusenskiftet. På slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet leste mellom 17 og 20 prosent av befolkningen en gjennomsnittsdag. De siste årene har andelen stabilisert seg på et nivå rundt 25 prosent. (ssb.no 7.10.2019).)

- Arbeidet med å styrke studentopplevelsen kjennetegnes ved at vi kompromissløst setter studentenes interesser fremst, skriver OsloMet-ledere. (- Selv om ikke alt frafall er et stort problem, har vi fremdeles en jobb å gjøre med å gi studentene en bedre studentopplevelse.)

(Anm: Nina Waaler, prorektor for utdanning, OsloMet - Direktør for digitalisering og infrastruktur,  Asbjørn Seim, OsloMet. Studentopplevelsen må bli bedre. Frafall. Arbeidet med å styrke studentopplevelsen kjennetegnes ved at vi kompromissløst setter studentenes interesser fremst, skriver OsloMet-ledere. Selv om ikke alt frafall er et stort problem, har vi fremdeles en jobb å gjøre med å gi studentene en bedre studentopplevelse. Morten Dæhlen og Knut Mørken stiller i Khrono 22. september spørsmål ved om frafallet i høyere utdanning er et så stort problem som noen vil ha det til. De har rett i at ikke alt frafall gir grunn til bekymring, men vi må likevel vokte oss for å ta for lett på situasjonen. Vi vet at frafallet er størst den første tiden på studiet. Og vi vet at det er store variasjoner i frafall mellom studieretninger. Undersøkelser som Studiebarometeret og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), viser at mange studenter synes det er utfordrende å finne sin plass sosialt og faglig nettopp i begynnelsen av studietiden. Mange synes også det er vanskelig å finne relevant informasjon og få oversikt over sin egen studiehverdag. Dette kan være utfordrende i en fase hvor det er viktig å bli trygg i rollen som student. OsloMet vil forstå mer av frafallsproblematikken. Vi er derfor i ferd med å sette i gang et prosjekt som har til hensikt å forstå årsaker til frafall. Gjennom analyse av store datamengder vil vi utvikle innsikt som kan bidra til å forstå og løse årsakene til frafall. (khrono.no 3.10.2019).)

- Ny språklov: Finansieres av skattepenger, men skriver ikke norsk. Regjeringen går med på at det er et problem at norsk er på vikende front som forskningsspråk. (- Ikke noe sted er dette mer tydelig enn i kapitlet om norsk som forskningsspråk.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Ny språklov: Finansieres av skattepenger, men skriver ikke norsk. Regjeringen går med på at det er et problem at norsk er på vikende front som forskningsspråk. Men det er et resultat av den samme regjeringens politikk. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny språklov, og ordene er store. Regjeringen vil legge grunnlag for «en offensiv språkpolitikk» der «norsk skal sikres som hovedspråk og samfunnsbærende språk i Norge», står det. Proposisjonen er en presis katalog over utfordringer, og beskriver både hvordan de norske språkene presses av engelsk og de norske minoritetsspråkene presses av bokmål. Samtidig vitner dokumentet om språkpolitikkens avmakt. Ikke noe sted er dette mer tydelig enn i kapitlet om norsk som forskningsspråk. (dagbladet.no 15.5.2020).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Oh my god!. INNFALL: Kan en ny språklov hjelpe det norske språket?

(Anm: Oh my god!. INNFALL: Kan en ny språklov hjelpe det norske språket? – Det har kommet en ny språklov, sa jeg konverserende til de andre etter enda en dag på hjemmekontoret. Vi hadde akkurat ryddet kjøkkenet for skjermer, tastaturer og videokonferanser, og satt ved middagsbordet. Siden ingen av oss opplever noe særlig i disse tider, eller treffer spesielt mange, du vet, andre mennesker av kjøtt og blod, så kan det jo gå litt trått med bordkonversasjonen iblant. Vi mangler litt input, kan du si. (dagsavisen.no 15.5.2020).)

- Forskere skeptisk til Sanners språkkrav. Statsborgerskap. Regjeringen vil øke kravet til språkkunnskaper for å kunne få statsborgerskap. (— Man kan ikke vedta seg til høyere norskferdigheter blant innvandrere ved å stille strengere språkkrav ved søknad om statsborgerskap, svarer Ann-Kristin Helland Gujord.)

(Anm: Forskere skeptisk til Sanners språkkrav. Statsborgerskap. Regjeringen vil øke kravet til språkkunnskaper for å kunne få statsborgerskap. — Feil å koble en grunnleggende rett til en ferdighet, sier språkforsker. «Kan du norsk, er det enklere å prate med naboen, engasjere deg på foreldremøte i barnehage og skole og å få deg en jobb. Derfor vil regjeringen heve kravet til kunnskapene i norsk muntlig for å få statsborgerskap fra A2 til B1 muntlig».
Dette skrev kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i et innlegg i Khrono tidligere denne uken. — Man kan ikke vedta seg til høyere norskferdigheter blant innvandrere ved å stille strengere språkkrav ved søknad om statsborgerskap, svarer Ann-Kristin Helland Gujord. Hun er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen, og en av flere språkforskere som er skeptisk til regjeringens forslag. (khrono.no 3.10.2019).)

- Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper.

(Anm: Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper. Språk. Vi går fra kvantitet til kvalitet, skriver Jan Tore Sanner om at antall timer erstattes med «nødvendig opplæring» i forbindelse med økte krav til språkferdigheter for å få statsborgerskap. Det er viktig at alle som skal bo og leve i Norge kan norsk. Kan du norsk, er det enklere å prate med naboen, engasjere deg på foreldremøte i barnehage og skole og å få deg en jobb. Derfor vil regjeringen heve kravet til kunnskapene i norsk muntlig for å få statsborgerskap fra A2 til B1 muntlig. (khrono.no 1.10.2019).)

- Bør minsten starte i barnehagen eller vente? (- Han er prosjektleder for studien «Tidlig trygg» som har fulgt 1000 fireåringer i Trondheimsregionen.) (- Den konkluderer at tidlig barnehagestart hverken har positiv eller negativ effekt på sosial kompetanse og psykiske helse.)

(Anm: Bør minsten starte i barnehagen eller vente? En forsker og en psykolog gir råd til usikre foreldre. (…) – Når det gjelder barnehageoppstart og tidspunkt, må familier og foreldre gjøre det som totalt sett er best for seg og barnet. Men de bør få slippe å forholde seg til forskning som sier at det ene eller det andre er skadelig. Det er på tide å legge den ballen død, vår studie er entydig, sier Lars Wichstrøm, professor ved Institutt for psykologi, NTNU. Han er prosjektleder for studien «Tidlig trygg» som har fulgt 1000 fireåringer i Trondheimsregionen. Den konkluderer at tidlig barnehagestart hverken har positiv eller negativ effekt på sosial kompetanse og psykiske helse. (aftenposten.no 31.1.2018).)

- Er det skadelig å begynne tidlig i barnehage?

(Anm: Er det skadelig å begynne tidlig i barnehage? | Joacim Lund, kommentator. Spoiler alert: Det er litt mer komplisert enn enkelte vil ha det til. Påstanden om at tidlig barnehagestart er skadelig for barna er tvilsom og unyansert, og tjener til lite annet enn å gi småbarnsforeldre dårlig samvittighet. «I et mannsdominert samfunn som det norske har det ofte vært vanskelig for kvinner å få gjennomslag for sine ønsker og behov». Sitatet er fra debattinnlegget som startet en av sommerens store debatter i Dagsavisen, signert psykolog og tidligere SV-politiker Torild Skard. Hun mener at barn begynner altfor tidlig i barnehage, og at mannlig undertrykkelse av kvinner er en av årsakene til det. (…) Påstanden om at det er skadelig for ettåringer å begynne i barnehage er blitt tilbakevist mange ganger, blant andre av professor i nevropsykologi ved NTNU, Audrey van der Meer. Og hva er egentlig tilfredsstillende omsorg? (…) Enøyd og svaksynt Problemet med Skards perspektiv er at det er enøyd. Hun argumenterer godt for at samspillet mellom mor og barn er viktig for barnets utvikling, men hun unngår å nevne både annen forskning og alt annet som kan nyansere bildet. Som for eksempel: (…) (aftenposten.no 9.8.2019).)

- Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. (- 85 prosent hadde med matpakke.)

(Anm: Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. Det stemmer ikke helt. 5. august arrangerte Høyre og Ap den første duellen mellom statsminister Erna Solberg (H) og Støre. Da det ble snakk om skolemat, hevdet Solberg at: – 97 prosent av alle elever i barneskolen har matpakke i ranselen. (…) 85 prosent hadde med matpakke I kartleggingen fra i fjor rapporterte i snitt 85 prosent av elevene som deltok at de hadde med seg matpakke hjemmefra. (faktisk.no 28.8.2019).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. (- Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt.) (- Bedre karakterer (– Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag.) (- Fra tre til fem, sier han stolt.)

(Anm: FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt. På denne tiden i fjor slo rektor på Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Groruddalen alarm. Et gjengmiljø terroriserte nærmest nabolaget. Organisert kriminalitet var i ferd med å ødelegge miljøet på skolen hans. – Det var et skolemiljø som var preget av frykt på grunn av ting som skjedde i lokalmiljøet. Det var rus og kriminalitet på fritiden som noen av ungdomsskoleelevene var involvert i, sier rektor Jarle Dukic Sandven. Foreldre lager frokost Skoleledelsen skjønte at noe måtte gjøres. De bestemte seg for å fokusere på mat og trening. De besluttet å forskyve skolestart med én time. Fra klokka åtte hver dag får elevene nå servert frokost av engasjerte foreldre og to ganger i uka kan ungdommene starte dagen med trening. – Jeg føler at det blir lettere å lære hvis vi starter dagen med en aktivitet og så får frokost, sier en elev. – Vi har ansatt trenere fra lokale idrettslag som gjennomfører trening med elevene før de har spist frokost. De dagene så har de altså trent og spist frokost før undervisningen starter. Og spør du elever og lærere, så vil de si at de dagene så er det bedre fokus og konsentrasjon, og mer ro i klasserommet. (…) Bedre karakterer (…) – Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag. Jeg har gått opp to karakterer i matte og norsk. Fra tre til fem, sier han stolt. Han mener dette har en klar sammenheng prosjektet. – Jeg har fått et bedre forhold til lærerne. Jeg følger mer med i timene. (tv2.no 6.5.2019).)

- Forskere kan ha funnet den beste måten å få barn til å gjøre det foreldrene vil.

(Anm: Forskere kan ha funnet den beste måten å få barn til å gjøre det foreldrene vil. Er barna under tre år, er trikset veldig enkelt.Hva tenker egentlig barn? Og hvordan kan man få barn til å ønsker å gjøre det samme som du vil? Dette er spørsmål som de fleste foreldre stiller seg på jevnlig, og nå kan forskere ved University of California i alle fall ha funnet svar på det siste. I en liten liten, men original studie publisert i PLOS One, har de sett på forskjellene mellom hva slags valg voksne og barn gjør når de stilles overfor et enkelt enten-eller-valg. Resultatene tyder på at små barn har en klar tendens til å velge det siste av de to alternativene - selv om det ikke er hva de egentlig vil ha. (nettavisen.no 23.7.2019).)

– Hva! Går DU, som er så smart, på Ulsrud?

(Anm: – Hva! Går DU, som er så smart, på Ulsrud? Vi hører ofte fra Oslos «A-skoler». Slik tenker de på den ultimate «B-skolen». Muskaan Seena, Ismail Ali og Awo Oma er fullstendig klar over at skolen deres er stemplet som «dårlig» og «B-skole». De ønsker seg et system som fordeler elevene bedre. (aftenposten.no 2.9.2019).)

- Oslo har landets største skille mellom A- og B-skoler. Ingen annen skole i Norge krever like høyt karaktersnitt for å komme inn på studiespesialisering som Elvebakken videregående skole i Oslo. (– Det er ikke en god refleksjon av virkeligheten vi har på skolen her. Du får en veldig homogen skole med mange flinke og like folk når snittet er så høyt, sier Brage Leiner (17).)

(Anm: Oslo har landets største skille mellom A- og B-skoler. Ingen annen skole i Norge krever like høyt karaktersnitt for å komme inn på studiespesialisering som Elvebakken videregående skole i Oslo. (…) – Hvis man tenker egoistisk på det, så er det bra for oss som har hatt høyt nok snitt, at vi får gå på en skole med motiverte elever. Samtidig er det ikke like bra for dem med lavere snitt, som kan ende opp på en skole der det er mange som mangler motivasjon, sier Antonsen. (…) Hun møter Aftenposten ved Akerselva sammen med en gruppe medelever. De er enige om at det er inspirerende å gå på en skole med høyt snitt, men synes det er uheldig at skillene mellom topp- og bunnskolene er blitt større. – Det er ikke en god refleksjon av virkeligheten vi har på skolen her. Du får en veldig homogen skole med mange flinke og like folk når snittet er så høyt, sier Brage Leiner (17). De tror dette kan ha en selvforsterkende effekt. – Snittet skolen allerede har, gjør at mange som vil inn på en god skole, søker seg hit. Det tror jeg også gjelder for skolene med lavt snitt, sier Leiner. (aftenposten.no 27.8.2019).)

- På denne folkehøgskolen må du være psykisk syk for å begynne. Noe skjedde med Liselotte (23) og Tanja (32) da de ble elever – ikke pasienter.

(Anm: På denne folkehøgskolen må du være psykisk syk for å begynne. Noe skjedde med Liselotte (23) og Tanja (32) da de ble elever – ikke pasienter. HERNING, DANMARK (NRK): 30 dansker blar opp i en blå sangbok. Alle er ferdig med morgenmaden. Nå er det tid for å synge. – Alle elevene her har psykiske problemer. De fleste blir medisinert. Noen få blir jevnlig innlagt og tvangsmedisinert, sier Jonny Wistisen. Han er rektor på Minihøjskolen, som ligger i den mellomstore byen Herning midt på Jylland, ni mil vest for Århus. Dette er en skole som lett kunne handlet om alvorlige ord som depresjoner, bipolaritet og schizofreni. Men her finnes det ingen pasientjournaler. Bare én av lærerne har helsebakgrunn, men hun er kun ansatt for å undervise. Når vi spør lærerne om forskjellene på denne skolen og psykiatrisk behandling, trekker de på skuldrene. De vet ikke en gang hvilke diagnoser elevene har når de begynner på skolen. – Vi skal ikke ha psykologer her. Da måtte de i så fall ha vært ansatt som lærere, sier Wistisen mens han viser oss rundt i de snirklete lokalene som veksler mellom fargerike, rotete verksteder og smakfullt møblerte rom i bleke, nordiske farger. (nrk.no 16.2020).)

- Legemidler som øker fokus er ikke er verdt risikoen, advarer studier.

(Anm: Legemidler som øker fokus er ikke er verdt risikoen, advarer studier. (- Mange yngre voksne bruker legemidler som øker fokus uten resept for å hjelpe dem med studiene og holde det gående i jobbsammenheng.) (- Ny forskning tyder imidlertid på at slike legemidler gir sunne voksne svært få — og bare kortvarig — nytteverdi mens de utsetter deres kognitive helse for risiko på lang sikt. (medicalnewstoday.com 12.8.2019).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer. Ikke bare kan du slippe hull i tennene hvis du pusser dem nøye og regelmessig. En sunn munn uten tannkjøttbetennelse kan også beskytte deg mot Alzheimer.

(Anm: Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer. Ikke bare kan du slippe hull i tennene hvis du pusser dem nøye og regelmessig. En sunn munn uten tannkjøttbetennelse kan også beskytte deg mot Alzheimer. Det viser ny forskning som Universitetet i Bergen (UiB) har vært med på. I en artikkel i tidsskriftet Science Advances, som forskere fra mange steder i verden har bidratt til, fremgår det at bakterien som forårsaker tannkjøttbetennelse kan vandre fra munnen via blodbanen opp i hjernen. Her produserer den et protein som ødelegger nervecellene og øker risikoen for Alzheimer. LES OGSÅ Forskere sier de kan forutse demens med ny test Forskerne undersøkte hjernevev fra 53 avdøde pasienter med Alzheimer, og hos 96 prosent av dem fant de bakterieenzymet. (vg.no 22.4.2019).)

- Sykdommer munnen din kan avsløre.

(Anm: Sykdommer munnen din kan avsløre. Munnen er som et vindu inn til kroppen, og tannleger kan tidlig oppdage symptomer på forskjellige sykdommer i munnhulen. Disse symptomene ser tannlegene etter. (nettavisen.no 17.4.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Ordletingsvansker? Når pasienter strever med å finne ord, kalles det ofte ordletingsvansker. Jeg mener det er feil ordbruk. Mange pasienter med nevrologiske sykdommer sliter med språkvansker av ulik art.

(Anm: Ordletingsvansker? Når pasienter strever med å finne ord, kalles det ofte ordletingsvansker. Jeg mener det er feil ordbruk. Mange pasienter med nevrologiske sykdommer sliter med språkvansker av ulik art. Problemer med å finne ord kan være uttrykk for en lett dysfasi av ekspressiv (motorisk) type. Hører vi at pasienten finner på ord for de han skulle brukt, kalles det parafasi. Hvis pasienten stadig gjentar et ord i stedet for å snakke videre, blir det kalt perseverasjon. Når vi hører slikt, blir mistanken om affeksjon av språksentre, som regel i venstre hemisfære, styrket. Vansker med å finne ord kan også være et tegn på begynnende demens. Jeg har ofte hørt kolleger bruke uttrykket ordletingsvansker for slike problemer. Men hva betyr egentlig det? Sliter pasientene med å lete etter ord? Nei, det vi ønsker å si, er at pasientene faktisk leter etter ord, altså at de har ordleting som symptom. Uttrykket ordletingsvansker er ulogisk og gir rett og slett ikke mening. En slags parallell er uttrykket vannlatingsvansker, men sammenlikningen halter, fordi da har man vansker med vannlatingen, mens man ved ordletingsvansker ikke har vansker med ordletingen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 2. august 2019.)

- Forskning: Skjermlesing gjør oss utålmodige. Tekstene du leser på mobilen svekker konsentrasjonen din og gjør deg utålmodig. (– Det kalles for «google-effekten». Vi vet at det er enkelt å søke opp informasjon på nettet, derfor trenger vi ikke å huske alt vi leser.)

(Anm: Forskning: Skjermlesing gjør oss utålmodige. Tekstene du leser på mobilen svekker konsentrasjonen din og gjør deg utålmodig. DÅRLIGERE KONSENTRASJON: Lesing på mobilen gjør at det er blitt vanskeligere for oss å holde konsentrasjonen om en lengre tekst. Forskningsresultatene er en del av LISA-studien ved Universitetet i Oslo som undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner i matematikk og lesing på ungdomstrinnet. Du mener kanskje at det er blitt krevende å få tid til en roman, en avis eller TV-guiden? Ny forskning viser at du har helt rett. – Det har blitt vanskeligere for oss å holde konsentrasjonen om en tekst, sier Marte Blikstad-Balas, professor ved Universitetet i Oslo. (Det er mulig at du allerede har vurdert å klikke deg bort fra denne artikkelen. Du har vært her i cirka 15 sekunder.) Blikstad-Balas forklarer at hjernen er blitt vant med å lese tekster på skjermer. På mobilen vil det være mange distraksjoner som kan avbryte deg i lesningen, som for eksempel bilder. (...) – Les mer Blikstad-Balas mener at skolene burde legge opp til at elevene får lese lengre tekster, uten avbrudd. Hun har arbeidet med LISA-studien, ledet av Kirsti Klette, som undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner i matematikk og lesing på ungdomstrinnet. Nye, upubliserte funn fra LISA-studien viser at skoler bruker for lite tid på å omstille fra analog til digital lesing. – Lærerne må være klar over at det kan være vanskeligere for elevene å lese lengre tekster nå, sammenliknet med for tjue år siden.(nrk.no 19.7.2019).)

- Skjermbruk kan hemme barns hjerneutvikling. Nye studier viser at barn som bruker mye tid foran skjermen kan få kognitive og sosiale vansker. (- Nå viser to nye studier til funn som kan fortelle at barns skjermbruk kan påvirke både den kognitive og den sosiale delen av hjernen negativt.) (– Dette er et varsko om at skjermen ikke bør få jobben som barnevakt, sier Lars Wichstrøm, leder av forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim, TtiT.)(- En gruppe forskere ved University of Cincinnati i Ohio analyserte bilder av hjernen til 47 friske barn, i alderen tre til fem år. Barna fikk også språk- og lesetester.) (- Ha is i magen Både de norske og de amerikanske forskerne understreker at de ser en sammenheng mellom bruk av skjerm og uheldige effekter. Men de kan ikke si med sikkerhet at det er skjermbruk som er årsaken til effektene.)

(Anm: Skjermbruk kan hemme barns hjerneutvikling. Nye studier viser at barn som bruker mye tid foran skjermen kan få kognitive og sosiale vansker. NY KUNNSKAP: Studiene gir etterlengtet kunnskap om hvordan skjermene kan påvirke oss. (…) Skjermene sluker de små, og har lenge vært gjenstand for bekymring fra både foreldre og forskere. Men til nå har vi visst lite om hva skjermen egentlig gjør med oss og hjernen vår. Nå viser to nye studier til funn som kan fortelle at barns skjermbruk kan påvirke både den kognitive og den sosiale delen av hjernen negativt. – Dette er et varsko om at skjermen ikke bør få jobben som barnevakt, sier Lars Wichstrøm, leder av forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim, TtiT. (…) Uforklarlige kjønnsforskjeller NTNU-studien, som er publisert i British Journal of Developmental Psychology, viser også at seksåringer som hadde TV på soverommet hadde lavere emosjonsforståelse i åtteårsalderen, sammenlignet med dem som ikke hadde TV på rommet. – Her tror vi noe av svaret ligger i at foreldrene har liten eller ingen kontroll på hva barna ser på, eller hvor mye de ser på TV, sier Skalická. Forskerne fant også kjønnsforskjeller, og konkluderte med at jenter kan få lavere emosjonsforståelse av TV-titting. Mens gaming kan ha samme effekt på gutter. Forskerne vet ikke hvorfor det er sånn, men spekulere i at jenter har mer behov for kontakt ansikt-til-ansikt. (…) Endringer i hjernen Men det er ikke bare forskerne i Trondheim som finner at skjermbruk kan påvirke våre barn negativt. En amerikansk studie viste nylig en sammenheng mellom skjermbruk og svekkelse av barns kognitive evner. En gruppe forskere ved University of Cincinnati i Ohio analyserte bilder av hjernen til 47 friske barn, i alderen tre til fem år. Barna fikk også språk- og lesetester. (…) Forskningsrapporten er publisert i JAMA Pediatrics. Ha is i magen Både de norske og de amerikanske forskerne understreker at de ser en sammenheng mellom bruk av skjerm og uheldige effekter. Men de kan ikke si med sikkerhet at det er skjermbruk som er årsaken til effektene. Det må mer forskning til. Det er ikke lenge siden en annen NTNU-studie fant at gaming ikke påvirker barns sosiale utvikling negativt. (nrk.no 13.11.2019).)

- Skjermbruk kan hemme barns hjerneutvikling. Nye studier viser at barn som bruker mye tid foran skjermen kan få kognitive og sosiale vansker. (- Nå viser to nye studier til funn som kan fortelle at barns skjermbruk kan påvirke både den kognitive og den sosiale delen av hjernen negativt.) (– Dette er et varsko om at skjermen ikke bør få jobben som barnevakt, sier Lars Wichstrøm, leder av forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim, TtiT.)(- En gruppe forskere ved University of Cincinnati i Ohio analyserte bilder av hjernen til 47 friske barn, i alderen tre til fem år. Barna fikk også språk- og lesetester.) (- Ha is i magen Både de norske og de amerikanske forskerne understreker at de ser en sammenheng mellom bruk av skjerm og uheldige effekter. Men de kan ikke si med sikkerhet at det er skjermbruk som er årsaken til effektene.)

(Anm: Skjermbruk kan hemme barns hjerneutvikling. Nye studier viser at barn som bruker mye tid foran skjermen kan få kognitive og sosiale vansker. NY KUNNSKAP: Studiene gir etterlengtet kunnskap om hvordan skjermene kan påvirke oss. (…) Skjermene sluker de små, og har lenge vært gjenstand for bekymring fra både foreldre og forskere. Men til nå har vi visst lite om hva skjermen egentlig gjør med oss og hjernen vår. Nå viser to nye studier til funn som kan fortelle at barns skjermbruk kan påvirke både den kognitive og den sosiale delen av hjernen negativt. – Dette er et varsko om at skjermen ikke bør få jobben som barnevakt, sier Lars Wichstrøm, leder av forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim, TtiT. (…) Uforklarlige kjønnsforskjeller NTNU-studien, som er publisert i British Journal of Developmental Psychology, viser også at seksåringer som hadde TV på soverommet hadde lavere emosjonsforståelse i åtteårsalderen, sammenlignet med dem som ikke hadde TV på rommet. – Her tror vi noe av svaret ligger i at foreldrene har liten eller ingen kontroll på hva barna ser på, eller hvor mye de ser på TV, sier Skalická. Forskerne fant også kjønnsforskjeller, og konkluderte med at jenter kan få lavere emosjonsforståelse av TV-titting. Mens gaming kan ha samme effekt på gutter. Forskerne vet ikke hvorfor det er sånn, men spekulere i at jenter har mer behov for kontakt ansikt-til-ansikt. (…) Endringer i hjernen Men det er ikke bare forskerne i Trondheim som finner at skjermbruk kan påvirke våre barn negativt. En amerikansk studie viste nylig en sammenheng mellom skjermbruk og svekkelse av barns kognitive evner. En gruppe forskere ved University of Cincinnati i Ohio analyserte bilder av hjernen til 47 friske barn, i alderen tre til fem år. Barna fikk også språk- og lesetester. (…) Forskningsrapporten er publisert i JAMA Pediatrics. Ha is i magen Både de norske og de amerikanske forskerne understreker at de ser en sammenheng mellom bruk av skjerm og uheldige effekter. Men de kan ikke si med sikkerhet at det er skjermbruk som er årsaken til effektene. Det må mer forskning til. Det er ikke lenge siden en annen NTNU-studie fant at gaming ikke påvirker barns sosiale utvikling negativt. (nrk.no 13.11.2019).)

(Anm: Screen time and the development of emotion understanding from age 4 to age 8: A community study. Br J Dev Psychol. 2019 Sep;37(3):427-443.)

(Anm: Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. JAMA Pediatr. 2019 (Published online November 4, 2019).)

- Det digitale menneske er lykkeligt uvidende.

(Anm: Det digitale menneske er lykkeligt uvidende. (…) Smartphonerevolutionen har sat fordybelse og refleksion på standby. (…) Mennesket er overhalet af guldfisken med ét sekund, hvad angår evnen til at fokusere opmærksomhed. (…) Katrine K. Pedersen er forfatter til bogen 'Phono Sapiens – det langsomme pattedyr på speed’, som udkom i foråret. (politiken.dk 1.8.2016).)

- Man kan nemt blive til grin, og det endda helt frivilligt. (- Er det sproget, der former tankerne, eller er det tankerne, der former sproget? Kan man styre en befolkning, hvis man behersker sproget?) (- Bankerne bilder befolkningen ind, at deres sælgere er ”rådgivere”.) (- Og se nu hjælpeorganisationerne.) (- De benytter ulønnede indsamlere til ædle formål.) (- De kalder dem frivillige, for det har en mere positiv klang end ulønnede.)

(Anm: Man kan nemt blive til grin, og det endda helt frivilligt. I dagens dansk kan der påvises en lang række ord og begreber, som ganske vist ikke fører tortur og død, men som ikke desto mindre er egnede til at omskabe opfattelsen af virkeligheden. Er det sproget, der former tankerne, eller er det tankerne, der former sproget? Kan man styre en befolkning, hvis man behersker sproget? Det kan der føres lange filosofiske diskussioner om, og de ender med, at påvirkningen er gensidig. Men vi må ikke undervurdere ordenes evne til at forme tankerne, for denne påvirkning er absolut den farligste, og hvis den udnyttes i ond tjeneste direkte infam. Tydeligst og mest pædagogisk er påvirkningen nok udtrykt i George Orwells to romaner ”Kammerat Napoleon” og ”1984”. Bankerne bilder befolkningen ind, at deres sælgere er ”rådgivere”. (…) I ”Kammerat Napoleon” gør dyrene på en gård oprør mod den fordrukne bondemand og jager ham på porten, hvorefter de sætter sig for at danne et demokratisk samfund, hvor alle dyr er lige. Det går, som man kunne forvente. (…) Romanen ”1984” viderefører udviklingen med mennesket i hovedrollen. En usynlig gruppe af brutale magthavere styrer befolkningens tankegang, og til håndhævelse af dette har man oprettet tankepolitiet. (jyllands-posten.dk 15.7.2019).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- FORSKERE MED VARSKO: Slik kan mobilbruken påvirke hjernen vår. (- OVERFLOD MED INFORMASJON?) (- Ny forskning tyder på at overfloden av informasjonen i hverdagen gjør at folk mister interessen for saker raskere.) (- Overfloden av informasjon kan bidra til å svekke vår evne til å fokusere på noe over tid (attention span).)

(Anm: FORSKERE MED VARSKO: Slik kan mobilbruken påvirke hjernen vår. OVERFLOD MED INFORMASJON? Ny forskning tyder på at overfloden av informasjonen i hverdagen gjør at folk mister interessen for saker raskere. Behovet for å holde seg oppdatert overvelder oss, mener forskere. (…) Overfloden av informasjon kan bidra til å svekke vår evne til å fokusere på noe over tid (attention span). Folk mister rett og slett interessen for store hendelser raskere. Stor tilgang til informasjon, enten via sosiale medier eller døgnkontinuerlige nyhetstjenester, fører til at vinduet for toppene i vår kollektive oppmerksomhet har blitt stadig brattere og mer kortvarig. (…) – Mister interessen raskere Et team med europeiske forskere har undersøkt data fra innlegg på sosiale medier, websøk, bøker, salg av kinobilletter, akademiske studier og Wikipedia. Studien ble publisert i tidsskriftet Nature Communications, skriver Phys.org. Forskerne satte opp en matematisk modell bestående av tre hovedingredienser: Hvor «hot» et tema er, hvor gammelt det er og tørsten etter noe nytt. (…) De mener at behovet for å holde oss oppdaterte på et bredt spekter av saker, har begynt å overvelde hjernens kapasitet til å fokusere på ting de interesserer seg for, skriver Daily Mail. (tv2.no 20.4.2019).)

- Eksperter advarer: Smartphones stjæler vores dagdrømme. I 10 år har verden haft smartphones, og ifølge eksperter kan telefonerne være på vej til at ændre vores måde at bruge hjernen på.

(Anm: Eksperter advarer: Smartphones stjæler vores dagdrømme. I 10 år har verden haft smartphones, og ifølge eksperter kan telefonerne være på vej til at ændre vores måde at bruge hjernen på. For 30 sekunder siden tog jeg min mobiltelefon i hånden, trykkede på Facebook-ikonet og skrev en opdatering. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gjorde det, måske fordi Facebook jo spurgte mig: Hvad er du optaget af her til morgen?, måske fordi jeg faktisk havde lyst til at ”tale” med nogen om, hvordan jeg har det, eller også var det for at få den der tilpas milde følelse af spænding og forventning, som breder sig i kroppen nu. Den kan vel bedst kan sammenlignes med følelsen af at have sidde... (jyllands-posten.dk 9.7.2017).)

- Hvorfor hedder det ”agurketid”? (- ”Agurketid”.) (- Ifølge Sproget.dk er ordet agurketid en fordanskning af det tyske udtryk ”Sauregurkenzeit” (”de sure agurkes tid”), som har været brugt i Tyskland siden 1870’erne.) (- Og ligesom i Danmark har tyskerne brugt ordet om den nyhedstomme sommertid, hvor aviserne er i stofmangel.) (- I vores naboland Sverige taler de det om ”forrådnelsesmåneden”, mens de i Norge bruger samme betegnelse som os. Se, det var en ægte agurk.)

(Anm: Hvorfor hedder det ”agurketid”? ”Agurketid”. ”De store løgs måned”. Sløv tid har mange navne. Når annoncerne er mere interessante end artiklerne og halvdelen af nyhedsudsendelse er grilltips og vejrudsigter, så kalder vi det for agurketid. Men hvorfor gør vi egentlig det? Ifølge Sproget.dk er ordet agurketid en fordanskning af det tyske udtryk ”Sauregurkenzeit” (”de sure agurkes tid”), som har været brugt i Tyskland siden 1870’erne. Og ligesom i Danmark har tyskerne brugt ordet om den nyhedstomme sommertid, hvor aviserne er i stofmangel. (…) Andre udtryk Og det er ikke kun i Danmark og Tyskland, at den nyhedstynde periode har fået et sjovt navn. Ifølge Sproget.dk kalder bruger man i Toscana i Italien udtrykket ”de store løgs måned”, og i Spanien hedder det ”søslangens tid”. I vores naboland Sverige taler de det om ”forrådnelsesmåneden”, mens de i Norge bruger samme betegnelse som os. Se, det var en ægte agurk. (jyllands-posten.dk 22.7.2013).)

(Anm: Agurktid (…) I den engelsktalende verden kalles dette silly season, mens man på tysk snakker om både Sommerloch[6] («sommerhull») og Sauregurkenzeit. På svensk heter det dödsäsong som på fransk, la saison morte. Italienerne også snakker om la stagione morta, men på toskansk dialekt også i mesi dei cipolloni,[7] dvs. «kjempeløkenes måneder». Spansk presse kaller det la época de la serpiente del mar, dvs. «sjøslangens epoke».[8] I Portugal heter det canicula («hundedagene»), i Russland satisje («stillhet», «stille tid»).[9] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- 4 av 5 unge synes det er for lite privatøkonomi på skolen. (- Personlig økonomi ønskes inn i skolegangen.) (– Alt som handler om voksenliv, og å oppfylle drømmer, handler egentlig om å forstå verdien av penger.)

(Anm: 4 av 5 unge synes det er for lite privatøkonomi på skolen. Personlig økonomi ønskes inn i skolegangen. – Alt som handler om voksenliv, og å oppfylle drømmer, handler egentlig om å forstå verdien av penger. – Skolen må skjønne at det er en ny tid og at vi må lære om dette, mener Sjur Løne Nilsen (21). (…) – Kunnskap om privatøkonomi er viktig for å håndtere hverdagen og for å ta gode livsvalg. Derfor er personlig økonomi tydelig inne i forslagene til nye læreplaner i flere fag og som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til ABC Nyheter. Sanner forteller at fagfornyelsen blir den største endringen av innholdet i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006, og mener det er viktig at elevene får kunnskapen og verktøyene de trenger for å mestre livet etter skolen på en god måte. (abcnyheter.no 17.5.2019).)

- Fremmedspråkundervisningen vår er en vits. (- Gratis-appen lærte meg mer fremmedspråk på én uke enn skolen gjorde på tre år.)

(Anm: Fremmedspråkundervisningen vår er en vits | Adrian Misfjord (20). Gratis-appen lærte meg mer fremmedspråk på én uke enn skolen gjorde på tre år. Jeg brukte fem minutter på gratis-appen hver dag, og da jeg ankom Mexico et par måneder senere, var jeg i stand til å kommunisere med de lokale, skriver Adrian Misfjord (20). Jeg er nå hjemme i Oslo etter fem måneder i Latin-Amerika, og jeg sitter igjen med utrolig mange inntrykk. Men det jeg føler er for å dele, er hvor unyttig og bortkastet fremmedspråkundervisningen vår er. Etter tre år på ungdomsskolen med fransk var jeg fryktelig lei. Aldri i verden om jeg skulle snakke fransk igjen! (aftenposten.no 28.6.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Folk kan for lite om egen økonomi – det kan være et demokratisk problem.

(Anm: Folk kan for lite om egen økonomi – det kan være et demokratisk problem. En halv million nordmenn sliter med økonomien. Slik burde det ikke vært. Omtrent 500.000 nordmenn er enten på grensen til å komme i økonomiske vanskeligheter, eller er allerede i økonomisk trøbbel. Det viser en fersk undersøkelse fra Sifo, utført av Elaine Kempson & Christian Poppe ved Oslo Met. (…) Over mange år har gjeldsveksten vært langt høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsgraden har økt. Dette bekymrer norske myndigheter, som nå strammer grepet om den norske gjelden. Sist ut er et av de kraftigste virkemidlene for å stagge nordmenns låneopptak, nemlig gjeldsregisteret. Gjeldsregisteret gir for første gang bankene mulighet til å se en samlet oversikt hvor mye vi har i kredittkortgjeld og forbrukslån – såkalt usikret kreditt. (nrk.no 1.7.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Menneskelige hjerner har utviklet seg til å foretrekke musikk og tale.

(Anm: Human brains have evolved to 'prefer' music and speech. What makes humans so different from other primates? Though our brains are similar, it seems that they react differently to various stimuli. New evidence suggests that human brains "listen" for musical pitch, a preference that scientists have not detected in monkeys. (medicalnewstoday.com 11.6.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Sprogjury har kåret hvidvask til årets ord. (- I marts sidste år begyndte Berlingske at skrive om mistænkelige forhold i Danske Bank. (- Igennem den estiske filial strømmede knap 1500 milliarder kroner, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige penge.)

(Anm: Sprogjury har kåret hvidvask til årets ord. Hvidvask har haft så stor betydning i årets løb, at det løber med titlen som Årets Ord foran habitbandit. (…) Ordet blev valgt med henvisning til sagen om hvidvask i Danske Bank. Flere af medlemmerne i juryen sagde efterfølgende, at de ikke var overraskede, da hvidvask har fyldt meget i 2018 både i Danmark og i Europa. I marts sidste år begyndte Berlingske at skrive om mistænkelige forhold i Danske Bank. Igennem den estiske filial strømmede knap 1500 milliarder kroner, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige penge. (jyllands-posten.dk 16.12.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Money Talks (- Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse.) (- Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet.)

(Anm: Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet. (...) Våre funn gir nevrale bevis for modulering av rettferdighet av økonomiske insentiver så vel som oversikt over inter-individuelle forskjeller. Front Behav. Neurosci. 2014 (05 May 2014).)

(AnmLedelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Nettordbok søker nye partnere.

(Anm: Nettordbok søker nye partnere. Kunnskapsforlaget nedbemanner, og ville gjøre populær nettordbok til betaltjeneste. Da sa det Det Norske Akademi nei. (dagsavisen.no 10.6.2019).)

- Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare.

(Anm: For mye av det gode. Det kan bli for mye av alle gode ting. Det gjelder også i byråkratiet og demokratiet. Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare. Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk.

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- WHO fraråder all skjermtid for de minste. – Moralistisk, mener Hedvig Montgomery. (- Deres ekspertpanel begrunner rådene med at det foregår en stor utvikling hos barnet de første årene. I tillegg vil sunne aktivitets- og søvnvaner fra tidlig barndom skape gode vaner som gir store helsefordeler gjennom livet.)

(Anm: WHO fraråder all skjermtid for de minste. – Moralistisk, mener Hedvig Montgomery. De minste bør hverken se på TV, nettbrett eller smarttelefoner, mener WHO. – Den største faren er at foreldrene forsvinner inn i sine skjermer, mener psykolog Hedvig Montgomery. Babyer og 1-åringer bør overhodet ikke se på TV eller andre digitale skjermer. Også for de litt eldre barna bør skjermtiden begrenses kraftig, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). – Det som virkelig trengs, er å gi barna leken tilbake, sier Dr. Juana Willumsen, i WHO, i organisasjonens uttalelse. (…) – Det handler om å bytte ut stillesittende tid med leketid, uten at det går ut over søvnen, sier Willumsen i WHOs uttalelse. Deres ekspertpanel begrunner rådene med at det foregår en stor utvikling hos barnet de første årene. I tillegg vil sunne aktivitets- og søvnvaner fra tidlig barndom skape gode vaner som gir store helsefordeler gjennom livet. (aftenposten.no 28.4.2019).)

- Sosiale entreprenører kan skape verdier for eiendomsbransjen. (– Dette er ikke veldedighet det handler om smart økonomi, verdiskapning og å utvikle gode nabolag.)

(Anm: Sosiale entreprenører kan skape verdier for eiendomsbransjen. – Dette er ikke veldedighet det handler om smart økonomi, verdiskapning og å utvikle gode nabolag.  Etter fjorårets Estate Play-serie Vi skal redde verden, som tok for seg miljø og ombruk, er vi nå i gang med en ny serie som tar for seg sosialt entreprenørskap. Svært mange står utenfor arbeidslivet, og i denne første episoden prater vi med Øystein Aurlien i den ideelle organisasjonen Yte, som har som mål å bidra til at folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet kommer innenfor igjen. (estatenyheter.no 20.3.2020).)

- Johan H. Andresen i Ferd sosiale entreprenører anbefaler i Aftenposten (30. juni) alle kommuner å kjøpe inn språkleken Bravo til bruk i barnehagen for å styrke språkutviklingen hos 0-3-åringer. (- Ifølge en rapport fra Vista, bestilt av Ferd, kan kommunene spare millioner på å bruke denne leken i barnehagen.) (- Vi mener at rapporten ikke gir grunnlag for slike konklusjoner.)

(Anm: Nina Gram Garmann, professor i norsk, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet og MultiLing, UiO - Hanne Gram Simonsen, professor emeritus i lingvistikk, MultiLing, UiO - Elisabeth Holm, stipendiat, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet - Margareth Sandvik, professor i norskdidaktikk, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet - Pernille Hansen, postdoktor i lingvistikk, MultiLing, UiO - Anna Sara Hexeberg Romøren, førsteamanuensis i norsk, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet og MultiLing, UiO - Elena Tkachenko, førstelektor i norsk, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet. Syltynn Bravo-rapport. Johan H. Andresen i Ferd sosiale entreprenører anbefaler i Aftenposten (30. juni) alle kommuner å kjøpe inn språkleken Bravo til bruk i barnehagen for å styrke språkutviklingen hos 0-3-åringer. Ifølge en rapport fra Vista, bestilt av Ferd, kan kommunene spare millioner på å bruke denne leken i barnehagen. Vi mener at rapporten ikke gir grunnlag for slike konklusjoner. Vi betviler ikke verdien av tidlig innsats og ser også den mulige samfunnsøkonomiske gevinsten av det. Men Vista-rapporten som skal evaluere dette spesifikke verktøyet, gir ikke noe grunnlag for å kunne si at Bravo bidrar på en vesentlig måte til å fremme språkutvikling, fremfor andre språkstimulerende tiltak. (…) Hjerneforskningen det henvises til som en viktig bakgrunn for Bravo-verktøyet, er solid, men generell. Og det refereres til forbausende lite forskning omkring de barna som verktøyet særlig er rettet inn mot, de såkalt «språksvake» barna mellom 0 og 3 år. (aftenposten.no 29.7.2019).)

- Millioner å spare på språklek for barn. (- Nasjonale prøver viser at én av fem elever i femte klasse leser så dårlig at de står i fare for å falle fra i utdanningsløpet.) (- Det er både enkelt og effektivt å forebygge språkvansker de første 1000 dagene i barnas liv.) (- En ny rapport laget av Vista analyse på oppdrag fra Ferd Sosiale Entreprenører viser at systematisk bruk av språkleken Bravo i barnehagen bidrar til å stimulere barnas språkutvikling.)

(Anm: Millioner å spare på språklek for barn | Johan H. Andresen, styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører. Språklek i barnehagen gir store gevinster for kommuneøkonomien på sikt. Har norske kommuner råd til å la være? Nasjonale prøver viser at én av fem elever i femte klasse leser så dårlig at de står i fare for å falle fra i utdanningsløpet. Her har alle kommuner et ansvar for å gripe inn. Språklek i barnehagen er et effektivt tiltak som forebygger lese- og skrivevansker, og gir kommunen mangedoblet avkastning pr. krone de investerer. Det er både enkelt og effektivt å forebygge språkvansker de første 1000 dagene i barnas liv. En ny rapport laget av Vista analyse på oppdrag fra Ferd Sosiale Entreprenører viser at systematisk bruk av språkleken Bravo i barnehagen bidrar til å stimulere barnas språkutvikling. Rapporten viser også at det særlig er barn med det svakeste utgangspunktet som har størst utbytte av språkleken. (aftenposten.no 30.6.2019).)

- Svak dokumentasjon om skjermtid for barn. (- Én grunn til at det tar så lang tid, er at råd fra WHO skal være kunnskapsbaserte.)

(Anm: Svak dokumentasjon om skjermtid for barn | Atle Fretheim, fagdirektør, Folkehelseinstituttet. WHO har kommet med anbefalinger om skjermtid for små barn. Dette har skapt debatt. For er anbefalingene egentlig kunnskapsbaserte? Verdens helseorganisasjon (WHO) har grundige prosesser når de utarbeider anbefalinger. Det tar gjerne et par år fra arbeidet settes i gang til anbefalingene kommer ut. Én grunn til at det tar så lang tid, er at råd fra WHO skal være kunnskapsbaserte. (aftenposten.no 13.5.2019).)

- Bedre karakterer med senere skolestart. (- For noen år siden vedtok skolemyndighetene i Seattle i USA at skoledagen skulle starte 8.45 istedenfor 7.50.) (- Ved å utsette tidspunktet for skolestart, kommer den mer i tråd med ungdommenes naturlige oppvåkningstider, sier han til universitetets nettside.)

(Anm: Bedre karakterer med senere skolestart. Amerikanske elever fikk bedre resultater da skolen startet 55 minutter senere om morgenen. Tidspunktet for skolestart har stor betydning for hvordan elever lærer og presterer, mener amerikanske forsker. For noen år siden vedtok skolemyndighetene i Seattle i USA at skoledagen skulle starte 8.45 istedenfor 7.50. Da så forskere sitt snitt til å studere hvilke effekter en slik endring ville ha. – Studien viser en betydelig økning i søvnlengden til elevene, sier professor Horacio de la Iglesia ved University of Washington. – Ved å utsette tidspunktet for skolestart, kommer den mer i tråd med ungdommenes naturlige oppvåkningstider, sier han til universitetets nettside. (…) Forskerne tar forbehold om at elevene med tiden vil tilpasse seg den senere skolestarten ved å legge seg enda senere. 55 minutters utsettelse ga bare 34 minutter mer søvn, og de kan ikke utelukke at det siste tallet går ned når elevene blir vant til den nye skolestarten. Studien har heller ingen kontrollgruppe som i tilfelle kunne luket bort noen mulige feilkilder. Les også: Bør første time begynne senere? Ja, mener svensk søvnforsker (…) Styrer selvTil syvende og siste er det ungdommene som styrer sin egen døgnrytme og kan ta valg som sørger for at de får tilstrekkelig søvn, sier Hysing. – Senere skolestart vil aldri være den eneste løsningen for å få god søvn. (forskning.no 18.12.2018).)

- Høyre ønsker språkoffensiv i utvalgte barnehager. Har som ambisjon at alle skal kunne norsk ved skolestart.

(Anm: Høyre ønsker språkoffensiv i utvalgte barnehager. Har som ambisjon at alle skal kunne norsk ved skolestart. – De heldige havner i en Oslo-barnehage med god språkopplæring. De uheldige gjør ikke det, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum. Hun og Mathilde Tybring-Gjedde vil ha slutt på at barnehagene forsterker sosiale forskjeller. – Vårt mål er å sikre at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Det er en vågal ambisjon, men den er helt nødvendig, sier Tybring-Gjedde(H), som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité. – Det er det grepet Oslo trenger for å kunne utjevne sosiale forskjeller, sier Begum. De er overrasket over at man i Oslo har tillatt til dels store kvalitetsforskjeller på barnehager. De reagerer også på at mange barn starter på skolen uten å kunne norsk og uten at barnehagene roper varsku. (aftenposten.no 24.4.2019).)

- Ungdom som legger seg før kl. 23, gjør det best på skolen.

Gladnyhet for søvnige tenåringer
aftenposten.no 2.9.2011
EN VEKKER. Bør vi la morgentrette tenåringer få hvile under dynen lenger om morgenen, eller er det best å fortsette med å piske dem opp?

VI FORELDRE vet jo hvordan det er når skolen starter opp igjen etter ferien. Døgnet er snudd på hodet av husets ungdom, og de later til å leve i konstant jetlag allerede ved tanken på å måtte stå opp av sengen før klokken 8 på morgenen. Nå er det ikke umulig at vi burde la dem ligge og dra seg til frem mot klokken 9. I fjor trakk rektoren ved en engelsk skole nettopp denne konklusjonen. Bakgrunnen var forskning som antydet at tenåringer ligger omtrent to timer bak andre aldersgrupper.

Bedre karakterer. Elevene ved Monkseaton – ungdommer i alderen 13-18 år – har nå i ett år begynt skoledagen klokken 10. Resultatet? Uten at andre omlegginger er foretatt ved skolen, er eksamenskarakterene markert bedre enn noen gang før i skolens 30-årige historie. Flere av B-menneskene enn før ser ut til endelig å ha fått A.

Professor Russel Foster ved Universitetet i Oxford sier at lærere ofte forteller om at elevene lærer best om morgenen, men at dette ikke kan bevises. – I realiteten er barn vanskelige å undervise om morgenen, men lettere å kontrollere når de er i halvsøvne, sier han. Tallene fra Monkseaton kan tyde på at guttene har hatt mest å hente på å sove lenger om morgenen. (...)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

- Manglende frokost knækker koncentrationen: Over halvdelen af folkeskoleelever er sultne. (- Sulten knækker læringskurven og giver flakkende koncentration. Det viser et studie af 15 danske skoleklasser med i alt 315 elever i 3. og 6. klasse spredt ud over landet, der er udarbejdet på foranledning af Fødevarestyrelsen.)

(Anm: Manglende frokost knækker koncentrationen: Over halvdelen af folkeskoleelever er sultne. Knurrende maver går i hjernen og ødelægger elevers koncentration i klasselokalet. Sulten fylder langt mere, end man havde regnet med, tyder et nyt dansk studie på. Efterladt marineret fennikelsalat, halvspiste leverpostejmadder eller en skrabet madkasse med krummerester. Efter frokosten i folkeskoler rumler elevernes maver fortsat i timerne. Sulten knækker læringskurven og giver flakkende koncentration. Det viser et studie af 15 danske skoleklasser med i alt 315 elever i 3. og 6. klasse spredt ud over landet, der er udarbejdet på foranledning af Fødevarestyrelsen. For mange børn spiser for lidt, viser undersøgelsen. Det kan aflæses i elevernes sundhed og koncentrationen i klasselokalet, når det ringer ind til time. (jyllands-posten.dk 25.1.2019).)

- Klassekammeraternes baggrund kan påvirke skoleelever resten af livet. Klassekammeraternes baggrund kan have stor betydning for børns uddannelsesvalg og indkomst på sigt.

(Anm: Klassekammeraternes baggrund kan påvirke skoleelever resten af livet. Klassekammeraternes baggrund kan have stor betydning for børns uddannelsesvalg og indkomst på sigt. »Det overrasker mig ikke,« lyder det fra en leder på en skole med mange elever med anden etnisk herkomst. Kan klassekammeraterne gøres op i kroner og øre? Der vil helt sikkert være delte meninger om, hvorvidt det er en farbar vej at gå, men ikke desto mindre er det, hvad tænketanken Kraka og revisions- og konsulenthuset Deloitte netop har gjort. Det er både de kortsigtede og de langsigtede konsekvenser ved at gå i en klasse med to, tre, fire, fem eller flere elever med ikke-vestlig statsborgerskab, som analysen... (jyllands-posten.dk 11.8.2018).)

(Anm: Inklusion skader de andre elevers faglige niveau. Ifølge et dansk studie har inklusion i folkeskolen en negativ effekt på klassekammeraternes faglighed. Forældres bekymring for indlæringen er reel, siger professor bag studiet. (…) En ekstra voksen kan opveje den negative effekt. Helena Skyt Nielsen og hendes kolleger har dog også gode nyheder at fortælle. De peger nemlig i et andet studie på en løsning, som kan mere end opveje inklusionens negative effekter. (videnskab.dk 28.2.2016).)

- Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. I 2018 ble åtte studenter utestengt. Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. Antall uskikkede studenter økte fra 2 til 8 i samme periode. (— Vi må jo noen ganger fortelle unge mennesker at de ikke er skikket til å realisere sin drøm.)

(Anm: Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. I 2018 ble åtte studenter utestengt. Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. Antall uskikkede studenter økte fra 2 til 8 i samme periode. Leder for nasjonal arbeidsgruppe for skikkethet, Kari Kildahl tror fortsatt det er store mørketall. I en rekke lærer- og helse- og sosialfagutdanninger blir studentenes skikkethet vurdert. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. I 2018 kom det inn totalt 212 tvilsmeldinger på 200 studenter om manglende skikkethet for det yrket de utdanner seg til. I 2018 ble åtte studenter utestengt fra studier fordi de var uskikket. Svært mange av de 200 studentene blir veiledet over i andre utdanninger eller ut av høyere utdanning, før det ender med vedtak om utestengelse. (…) — Fortsatt store mørketall Kari Kildahl er institusjonsansvarlig for skikkethet på OsloMet. Hun leder også den nasjonale arbeidsgruppen for skikkethetsansvarlige ved universiteter og høgskoler. — Tallene på antall tvilsmeldinger og utestengte studenter stiger hvert år. Hva tenker du om det? — Jeg er glad for at tallene stiger for jeg tror fremdeles vi har store mørketall på dette området, sier Kildahl til Khrono. Kildahl forteller at de i 2018 hadde 40 tvilsmeldinger på OsloMet. — Vi har ligget mellom 40-60 tvilsmeldinger årlig, men hittil i år har jeg faktisk mottatt hele 12 meldinger og det er langt over normalen, forteller Kildahl. (…) — Vi må jo noen ganger fortelle unge mennesker at de ikke er skikket til å realisere sin drøm. Jeg skulle ønske at veiledere av unge mennesker hadde en større bevissthet rundt dette med krav om skikkethet til en del utdanninger og yrker. (pahoyden.no 21.2.2019).)

- Cannabis øker følsomhet for falsk hukommelse. (- Vi viser på tvers av forskjellige paradigmer at cannabis konsekvent øker mottakeligheten for falske minner.) (- Resultatene har implikasjoner for politi, juridiske fagpersoner og beslutningstakere når det gjelder behandling av cannabis-berusede vitner og mistenkte og gyldigheten av uttalelsene.)

(Anm: Cannabis increases susceptibility to false memory. Significance This unique randomized, double-blind, placebo-controlled trial examined the susceptibility to false memories under the influence of cannabis, using a basic (DRM) and two applied (misinformation) paradigms. We used a highly powered experimental design, allowing us to test acute and residual drug effects. To achieve high reproducibility and ecological validity, the misinformation paradigms included an eyewitness and a perpetrator scenario, presented in a virtual-reality environment. We show across different paradigms that cannabis consistently increases susceptibility to false memories. The results have implications for police, legal professionals, and policymakers with regard to the treatment of cannabis-intoxicated witnesses and suspects and the validity of their statements. PNAS 2020 (first published February 10, 2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Nei, cannabis truer sjelden livet. Men det truer måten vi lever det på. (- Cannabis blir mer og mer politisk korrekt. Men debatten er på feil spor.) (- TV-serien SKAM (…) fremstiller et bilde hvor jevnlig cannabisrøyking ikke ser ut til å ha negative konsekvenser for unge mennesker.)

(Anm: Nei, cannabis truer sjelden livet. Men det truer måten vi lever det på. (- Ødelegger den frie vilje.) (- «Har vi som samfunn råd til å legalisere et tredje rusmiddel, når vi allerede betaler enorme kostnader i form av sykdom og død ved de to legale stoffene, nikotin og alkohol?» spør Nora Volkow seg i et intervju jeg nylig gjorde med henne i tidsskriftet Dyade.) (- Kjæreste? Leilighet? Regelmessig bruk av cannabis gir reduksjon i hjernens dopamin, slik at hverdagslivets små og store gleder blir litt mindre.) (- Nyere forskning viser at også viktige nettverk i hjernen, «prefrontal cortex»- og «default mode»-nettverket, er varig påvirket av cannabis slik at brukere får redusert evne til å undertrykke kortsiktige behov. Langsiktig måloppnåelse svekkes.) (- Derfor blir brukerne etter hvert mindre motiverte for å strekke seg etter viktige ting. Dette er blant konklusjonene i en stor oversikt i tidsskriftet Nature i 2016.) (- Normalt i SKAM (…) TV-serien SKAM (…) fremstiller et bilde hvor jevnlig cannabisrøyking ikke ser ut til å ha negative konsekvenser for unge mennesker. (aftenposten.no 9.7.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (- Regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (...) Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko: regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne). (…) Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

- Meta-analyse av eksekutivfunksjoner (EF) for ecstasy / flersubstansbrukere. (- Det konkluderes fra denne metaanalysen at EF-ytelsen hos ecstasy-brukere er betydelig redusert i forhold til kontrollpersoner.) (- Den mest omfattende analysen av EF hos ecstasy-brukere hittil og gir en atferdsrelatert korrelasjon til potensiell serotonerg nevrotoksisitet.

(Anm: Meta-analyse av eksekutivfunksjoner (kognitiv kontroll) hos ecstasy / flersubstansbrukere. (Meta-analysis of executive functioning in ecstasy/polydrug users.) (…) Vi konkluderer med at dette er den mest omfattende analysen av eksekutivfunksjonen (EF) hos ecstasy-brukere til dags dato og gir en atferdsrelatert korrelasjon til potensiell serotonerg nevrotoksisitet. (…) Det konkluderes fra denne metaanalysen at EF-ytelsen hos ecstasy-brukere er betydelig redusert i forhold til kontrollpersoner. (…) De tre funksjoner som viser signifikant svekkelse er oppdatering (updating), omskiftning og tilgang (access), mens inhibitorisk kontroll er upåvirket av ecstacybruk. Den mest omfattende analysen av EF hos ecstasy-brukere hittil og gir en atferdsrelatert korrelasjon til potensiell serotonerg nevrotoksisitet. Psychol Med. 2016 Jun; 46(8): 1581–1596.)

(Anm: Eksekutivfunksjoner. Eksekutiv-systemet er et tenkt kognitivt system innen psykologien som styrer andre kognitive prosesser. Det er også referert til som eksekutivfunksjoner eller kognitiv kontroll. Begrepet brukes av psykologer og nevrologer til å beskrive en løst definert samling av hjerneprosesser som er ansvarlige for planlegging, kognitiv fleksibilitet, abstrakt tenkning, regelutforming, igangsetting av nødvendige tiltak og hemme upassende handlinger, samt å velge relevant sensorisk informasjon.[1] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Executive functions (collectively referred to as executive function and cognitive control) are a set of cognitive processes that are necessary for the cognitive control of behavior: selecting and successfully monitoring behaviors that facilitate the attainment of chosen goals. Executive functions include basic cognitive processes such as attentional controlcognitive inhibitioninhibitory controlworking memory, and cognitive flexibility. Higher order executive functions require the simultaneous use of multiple basic executive functions and include planning and fluid intelligence (e.g., reasoning and problem solving).[1][2][3]  (en.wikipedia.org).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Influence of antidepressants on hemostasis. (…) The data from this study, showing a direct inhibitory effect on platelets of therapeutic concentrations of sertraline, suggest that it may account for a substantial portion of the association between depression and adverse outcomes of IHD by a thrombotic mechanism. Mohammad and Mason also demonstrated an inhibition of ADP-induced platelet aggregation by the tricyclics imipramine and amitriptyline.  Dialogues Clin Neurosci. 2007 Mar; 9(1): 47–59.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

(Anm: Fibrinogen er et protein (globulin) som finnes oppløst i blodet. Ved blodets koagulering omdannes det til uoppløselig fibrin. Fibrinogen dannes i leveren. Lav konsentrasjon av fibrinogen, som medfører økt blødningstendens, sees ved leverlidelser og ved visse sykdommer hvor koagulasjonen finner sted diffust i blodbanen. Fibrinogenet brukes da opp (disseminert intravasal koagulasjon, DIC). Forhøyet konsentrasjon av fibrinogen ses ved en rekke tilstander som ledd i en akuttfasereaksjon (akuttfaseprotein). Forhøyet fibrinogenkonsentrasjon i blodet er forbundet med økt blodpropptendens. Kilde: Store norske leksikon.)

- Universitetet i Tromsø brukte over 21 millioner på festlige lag. Samtidig som det kuttes for å spare penger i administrasjonen, økte Universitetet i Tromsøs representasjons- og bevertningskostnader betydelig i 2018. (- Siden 2015 har riksrevisjonen fulgt nøye med på landets høyere utdanningsinstitusjoner.)

(Anm: Universitetet i Tromsø brukte over 21 millioner på festlige lag. Samtidig som det kuttes for å spare penger i administrasjonen, økte Universitetet i Tromsøs representasjons- og bevertningskostnader betydelig i 2018. Universitetet i Tromsø (UiT) har i løpet av 2018 brukt nærmere 21,7 millioner kroner på festmiddager, konferansemat og lystige lag, skriver avisen iTromsø. Det skjer samtidig som UiT har omstrukturert og kuttet i administrasjonen for å spare inn 84 millioner kroner. et stiller hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag ved UiT, Marit Martinsen Dahle, seg svært kritisk til. Hun mener noen av disse kuttene kunne vært unngått dersom man brukte mindre penger på fest. Siden 2015 har riksrevisjonen fulgt nøye med på landets høyere utdanningsinstitusjoner. – At det har vært en økning fra 2017 til 2018 er i utgangspunktet ikke positivt, men det er ikke foretatt noen analyse av hva denne økningen skyldes, sier økonomidirektør Eli Margrete Pedersen ved UiT til iTromsø. (hegnar.no 29.12.2018).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Skal få lærere til å lese mer forskning

Skal få lærere til å lese mer forskning
aftenposten.no 18.5.2013
Et nytt kunnskapssenter skal hjelpe lærere til å basere undervisningen sin på forskning.

Lærer elevene mer når de blir delt inn i grupper etter hvor flinke de er? Den ene dagen kommer en forskningsrapport som sier at de har godt utbytte av det. Den neste sier en forsker at slik nivådeling har null effekt.

– Hvis det hele tiden kommer forskningsrapporter som motsier hverandre, blir lærerne usikre på hva de skal gjøre. Da er det mye lettere å bare fortsette slik de alltid har gjort, sier Sølvi Lillejord.

Hun er leder for det nye Kunnskapssenter for utdanning som åpnet torsdag. Senteret, som ligger under Forskningsrådet, skal gjøre det lettere for folk som jobber med utdanning å forstå og bruke skoleforskning.

Senteret får en database der de legger ut forskning. De skal oppsummere og oversette forskningen på bestemte felt. Politikere, lærere, førskolelærere og byråkrater
skal kunne dra nytte av dette når de fatter beslutninger eller lærer barn å regne.

– Vi skal bidra til at politikkutforming og praksis blir kunnskapsbasert, sier Lillejord.

Hun vil ønsker blant annet at skoleledere og lærere i større grad skal ha undervisningsopplegg som baserer seg på forskning.

– I dag tror jeg veldig mye av praksisen er erfaringsbasert, og det har ikke vært vanlig å henvise til forskning, sier Lillejord.

– I hvilken grad leser lærere forskning i dag?

– Det ser ut til at lærere leser mye om faget sitt, men når det gjelder selve yrkesutøvelsen leser andre profesjonsgrupper mye mer. Vi vil ha lærere som leser mer om det å være lærer, hvordan få en bedre vurderingspraksis og den type ting. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

- Han satte ord på det umulige.

(Anm: Harald Stanghelle. Hans Kr. Amundsen (1959–2018): Han satte ord på det umulige. MINNEORD. Han fant ordene som tente håp om en ny hverdag etter 22. juli-tragedien. Nå er Hans Kristian Amundsen selv revet brått og meningsløst bort. (aftenposten.no 30.7.2018).)

- Ordene han formulerte, er for meg minnesmerket over 22. juli.

(Anm: Ordene han formulerte, er for meg minnesmerket over 22. juli | Eirik Bergesen, skribent og kommentator. Ingen moderne nordmann har skrevet ord som har satt mer spor enn Hans Kristian Amundsen. (…) For meg vil minnesmerket over 22. juli for alltid være ordene «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.» Det tok ikke syv år og rekker av fagkyndige komiteer og høringer. (aftenposten.no 30.7.2018).)

- Fotballseieren mot England i 1981 har gått inn i historiebøkene, ikke minst på grunn av at radioreporter Bjørge Lillelien gikk av hengslene. (- Nyttårsaften det året toppet den BBCs sportskavalkade, og mange år seinere ble den kåret til tidenes beste sportskommentar.)

(Anm: 30 år siden Norge var best i verden. Fotballseieren mot England i 1981 har gått inn i historiebøkene, ikke minst på grunn av at radioreporter Bjørge Lillelien gikk av hengslene. Fredag er det 30 år siden. (…) For Norge - England denne onsdagskvelden var like mye en mediehistorisk begivenhet som en fotballhistorisk. Lilleliens avslutning ble også en hit i England. Nyttårsaften det året toppet den BBCs sportskavalkade , og mange år seinere ble den kåret til tidenes beste sportskommentar . (nrk.no 30.6.2018).)

- Språkrådet: - Mindre norsk kan føre til at fag forsvinn. Mindre enn ti prosent av publikasjonane frå Noregs tre største universitet er på norsk.

(Anm: Språkrådet: - Mindre norsk kan føre til at fag forsvinn. Mindre enn ti prosent av publikasjonane frå Noregs tre største universitet er på norsk. – Universiteta manglar strategi og vilje i språkpolitikken, seier direktør i Språkrådet, Åse Wetås. Norsk er på vikande front som publiseringsspråk for forskarar. Som tidlegare omtalt i På Høyden er nær 90 prosent av den vitskapelege publiseringa no på engelsk. Særleg innan humanistiske fag går bruken av norsk som publiseringsspråk ned. Dette gjeld både målt i prosentandel og i absolutte tal. (pahoyden.no 24.10.2018).)

- Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk.

(Anm: Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk. Frå 2011 til 2017 har andelen forsking publisert på norsk innan humaniora gått ned med 30 prosent. Norsk som publiseringsspråk er på veg ut ved dei største universiteta i Noreg. Nedgangen i bruk av morsmålet er størst blant humanistane. Berre 10 prosent av dei 25 000 publikasjonane frå norske forskarar i 2017 vart skrivne på norsk. Nær 90 prosent av den vitskapelege publiseringa frå norske institusjonar er no på engelsk. Andre språk utgjer berre 1 prosent. (…) Det er tal som NIFU har tilrettelagt frå publiseringbasen Cristin til Indikatorrapporten 2018 (Forskningsrådet) som viser dette. (pahoyden.no 23.10.2018).)

- Heftig krangel om nye skilt ved Oslomet storbyuniversitetet.

(Anm: Rice går rett på - samme hva han støter på (og undervurderer norske språkfølelser). Oslomet bør fjerne de nye, engelske skiltene og få opp det norske navnet. Heftig krangel om nye skilt ved Oslomet storbyuniversitetet. (dn.no 10.8.2018).)

- Gir barna nytt etternavn for å spare dem for diskriminering. (- Årsaken? Hun har mørk hud og etternavn etter sin far, som kom til Norge fra Sri Lanka på 70-tallet. Selv omtaler hun navnet som et «muslimnavn».)

(Anm: Gir barna nytt etternavn for å spare dem for diskriminering. LAKSEVÅG (NRK): Barna til Camilla Ahamath heter ikke lenger det samme som henne. – Norske muslimer utsettes dessverre for mye hets, sier integreringsminister Jan Tore Sanner. Camilla Ahamath (38) er født og oppvokst på Laksevåg i Bergen. Likevel forteller hun at hun helt siden oppveksten har opplevd rasistisk motivert drittslenging og hets. De siste årene også trusler. Årsaken? Hun har mørk hud og etternavn etter sin far, som kom til Norge fra Sri Lanka på 70-tallet. Selv omtaler hun navnet som et «muslimnavn». – Jeg ble mobbet gjennom hele oppveksten. Folk antar ofte at jeg er muslim, kun ut fra etternavnet mitt. Bare tanken på at ungene mine skal måtte gå gjennom noe slikt, er helt forferdelig, sier Ahamath. – Færre barn får arabisklydende navn Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen forteller at det ikke finnes tall på hvor mange som skifter navn fra arabisklydende til norsklydende navn. (nrk.no 23.8.2019).)

- Hvem får veien oppkalt etter seg? (- Det er viktige menn som får navnet sitt på veiskilt.) (- Men på Steinberg i Nedre Eiker blir en helt vanlig kvinne hedret, nettopp fordi hun er en helt vanlig kvinne.) (- Mange norske navn er gamle, men ble først dokumentert i dansketida.)

(Anm: Kronikk. Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør i forskning.no. Hvem får veien oppkalt etter seg? Det er viktige menn som får navnet sitt på veiskilt. Men på Steinberg i Nedre Eiker blir en helt vanlig kvinne hedret, nettopp fordi hun er en helt vanlig kvinne. (…) Vi tar ikke lett på veinavn i Norge. I bygda Votlo på Osterøy har de krangla i generasjoner. Noen mener bygda heter Vatle, mens det offisielle navnet er Votlo. Veiskilt blir satt opp, revet ned, rettet på med tusj, renset og tagget igjen. Navnet på bygda, veier og familier blir skrevet på flere måter: Vatle, Votlo, Wotle, Wahtle og Votle. Mange norske navn er gamle, men ble først dokumentert i dansketida. Derfor kryr det av unorske w-er, h-er og vokal-krumspring i etternavn og stedsnavn. (…) De norske bøndene kunne ikke lese og fikk ikke sjekket om navn ble skrevet riktig ned i de offisielle papirene. Slik ble navnet Stein til Steen, Dal til Dahl, Krok til Krogh, Eikaberg til Ekeberg. Dansk ble sett på som finere, derfor var det ikke uvanlig for nordmenn å fordanske selv. Slik ble gården Verkland omdøpt til Wergeland. Og Kristiansen ble ofte Christiansen. (kommunal-rapport.no 7.6.2019).)

- Historieløshet er intellektuell latskap. Jeg foreslår at Oslo kommune finner et nytt navn på Marta Steinsviksvei i Oslo. (- Hun var en av de fremste hat-agitatorene i mellomkrigstiden. Målskivene for agitasjonen hennes var «jødene» og «jesuittene».)

(Anm: ERVIN KOHN, 2.nestleder Antirasistisk Senter. Historieløshet er intellektuell latskap. Jeg foreslår at Oslo kommune finner et nytt navn på Marta Steinsviksvei i Oslo. Mitt forslag er Benjamin Hermansens vei. KRITISK: – Det er nettopp fordi man må se hele mennesket at vi ikke skal unnskylde antroposofen og foredragsholderen Marta Steinsviks hatefulle propagandering over flere år, skriver Ervin Kohn. Ikke bare har vi oppkalt en vei nær Holmlia i Oslo etter Marta Steinsvik, men nå også en gate i Mandal. Er det så ille da? Hun gjorde jo mye bra. Hun var forkjemper for kvinnelige prester og for målsaken. Har de en vei oppkalt etter Vidkun Quisling i Fyresdal? Han drev jo med humanitært arbeid sammen med Nansen i Russland. Hvem var Marta Steinsvik, spør du nok. Hun var en av de fremste hat-agitatorene i mellomkrigstiden. Målskivene for agitasjonen hennes var «jødene» og «jesuittene». Jeg setter begge gruppene i anførselstegn fordi begge er imaginære størrelser. Fantasier. Mentale bilder hun skapte i hodene på mennesker rundt om i landet. (vg.no 3.4.2019).)

- Oppkaller gate etter antisemitt. En gate i Mandal endrer navn til Marta Steinsviks gate, og blir dermed oppkalt etter en av Norges ledende antisemitter på 20-tallet. (– Hun var en av de mest hatefulle propagandistene vi hadde på 20-tallet, sier styreleder i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn.)

(Anm: Oppkaller gate etter antisemitt. En gate i Mandal endrer navn til Marta Steinsviks gate, og blir dermed oppkalt etter en av Norges ledende antisemitter på 20-tallet. Jøder i Norge reagerer på navneendringen. – Hun var en av de mest hatefulle propagandistene vi hadde på 20-tallet, sier styreleder i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn. Han reagerer på at Mandal kommune i Vest-Agder har oppkalt en gate etter forfatter og samfunnsdebattant Marta Steinsvik. (nrk.no 3.4.2019).)

- OsloMet: «Det engelske og norske universitetsnavnet er likestilt». Skilting. Flere reagerer på de nye OsloMet-skiltene med det engelske navnet først, høyest og fetest.

(Anm: OsloMet: «Det engelske og norske universitetsnavnet er likestilt». Skilting. Flere reagerer på de nye OsloMet-skiltene med det engelske navnet først, høyest og fetest. — Det engelske navnet forklarer kortformen «OsloMet», sier Sverre Molandsveen, kommunikasjonsdirektør. Sverre Molandssveen er kommunikasjonsdirektør på OsloMet. Han responderer på kritikken som har kommet mot de nye OsloMet-skiltene som har gått opp på flere bygningsfasader i løpet av sommeren. Han avviser at det på noen måte er aktuelt å stanse eller endre den omfattende skiltingen som for tiden foregår på alle OsloMets tre campus. (khrono.no 3.8.2018).)

(Anm: Full krangel om nye skilt til fem millioner kroner ved Oslomet. Professorer mener skiltingen er «et overgrep mot det norske språket». (dn.no 7.8.2018).)

- Professorer krever stans i skiltingen: Er OsloMet et amerikansk universitet i Oslo? (- Det engelske navnet er markert med fete typer, det norske med magrere, som en undertittel.)

(Anm: Professorer krever stans i skiltingen: Er OsloMet et amerikansk universitet i Oslo? (…) På to av hovedbygningene på Bislet står det nå med store gule bokstaver OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY - STORBYUNIVERSITETET. Det engelske navnet er markert med fete typer, det norske med magrere, som en undertittel. Som vel det første og eneste universitetet i Norge skiltes universitetet med det engelske navnet først! Vel er vi kjent med rektors forskjellige språklige krumspring i andre sammenhenger, men å skilte et norsk universitet med et engelsk navn er etter vår mening uhørt. (khrono.no 2.8.2018).)

(Anm: Ber Oslomet fjerne omstridt skilting. – Skiltene er tullete, mener forfatter og språkviter Helene Uri. «Ledelsen har bommet» Nå får professorene støtte av forfatter og språkviter Helene Uri. Les også: Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt til Oslomet storbyuniversitet . (dn.no 8.8.2018).)

- Oslomets nye logo kan rett og slett leses som «Oslo mislykket». «Oslo Mislykka?»

(Anm: Oslomets nye logo kan rett og slett leses som «Oslo mislykket». «Oslo Mislykka?» «Det er sykt representativt for pengebruken!» Studentene ved OsloMet raljerer over universitetets nye visuelle profil. I sommer ble det vill diskusjon om Oslomet som har brukt til sammen rundt 15 millioner på navneskifte og ny visuell profil. (dagsavisen.no 28.8.2018).)

- Debatt: Yrkesfagenes år. (- Kunnskaps- og integreringsministeren snakker gjerne varmt om fagutdanning og yrkesfag.) (- Det å si at yrkesfagelever må slippe teori er en merkelig måte å møte framtidas arbeidsmarked på. For en bilmekaniker i dag er kunnskap ikke begrenset til fordelere og kardanger.)

(Anm: KRONIKKFORFATTER: Thom Jambak, Utdanningsforbundet. Debatt: Yrkesfagenes år. Nedvurdering av en stor gruppe mennesker. Det skulle ikke forundre meg om en bilmekaniker må kunne mer teori enn en samfunnsviter. Kunnskaps- og integreringsministeren snakker gjerne varmt om fagutdanning og yrkesfag. Regjeringen har mange gode ambisjoner for yrkesfagene, men jeg er fremdeles bekymret. Det er flere grunner til det, jeg vil nevne noen her: Mindre teori? Mange politikere mener at elevene på yrkesfag må få slippe teori. En yrkesfaglærer jeg kjenner sier det motsatte; det er ikke for mye teori, det er for lite. Det å si at yrkesfagelever må slippe teori er en merkelig måte å møte framtidas arbeidsmarked på. For en bilmekaniker i dag er kunnskap ikke begrenset til fordelere og kardanger. Bare tenk på antallet el-biler på norske veier. Mekanikeren må forholde seg til svært avansert teknologi og kunne lese manualer på tysk eller engelsk. Det er selvsagt at det kreves teoretisk kunnskap. Det skulle ikke forundre meg om en bilmekaniker må kunne mer teori enn en samfunnsviter. (…) (dagsavisen.no 20.10.2018).)

- Utdanningsgapet bare øker. Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.

(Anm: Utdanningsgapet bare øker. Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn. Høyere utdanning blir stadig viktigere for å få innpass i arbeidslivet, og det er viktig for inntekt og karrieremuligheter. For begge kjønn har det vært en jevn økning i andelen med høyere utdanning de seneste årene, viser SSBs indikatorer for kjønnslikestilling. På tross av dette er indikatoren som måler forholdet mellom menns og kvinners utdanningsnivå, den indikatoren som tydeligst har endret seg i negativ retning i perioden 2008–2017. Dette kommer av at forskjellen mellom menn og kvinner stadig øker til kvinners fordel. I 2017 hadde kvinner høyere utdanningsnivå enn menn i alle landets kommuner. (ssb.no 8.1.2019).)

- Ukens lederkommentar: Om demokratifestival, dansegulv for eliten og musikere med meningers mot. (- En av de som slet, er Elevorganisasjonen, og som de eneste som organiserer og representerer elever i Norge, hadde de en ungdommelig tro på at elevenes stemme kunne være av interesse, men den gang ei.)

(Anm: Ukens lederkommentar: Om demokratifestival, dansegulv for eliten og musikere med meningers mot. Årets utgave av Arendalsuka er historie og med 1060 ulike arrangement pakket sammen på en knapp uke, har det ikke vært mangel på verken talere eller folk med sine meningers mot. Både politikere, lobbyister, organisasjoner og en hærskare med ulike interessegrupper har fylt Arendal med liv, boller og gode diskusjoner. Ingen av dem har kunnet unngå Per Sandberg, som tirsdag på en merkelig PR-seanse forkledd som pressekonferanse, fikk anledning til å skjelle ut oss i pressen. Relativt ufortjent ble han og kjæresten de som stakk av med både spaltemetre og oppmerksomheten. Det må oppleves som grådig urettferdig av alle ildsjelene som har stått på for å få frem sine saker, for så å se 12 fremmøtte i partyteltet eller klasserommet som nesten ingen fant frem til. (...) En av de som slet, er Elevorganisasjonen, og som de eneste som organiserer og representerer elever i Norge, hadde de en ungdommelig tro på at elevenes stemme kunne være av interesse, men den gang ei. NRK skriver i en artikkel at de selv ba om å få sitte i panelet i tre ulike debatter som skulle debattere skole, men fikk nei alle steder. Ikke rart de unge hevder at Arendalskonferansen har blitt et dansegulv for eliten og konstaterer at politikerne snakker mer om enn med ungdom. (innomag.no 17.8.2018).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Tausheten på lærerværelset. Selvfølgelig har leger og lærere ytringsfrihet. De må bare forstå at de ikke kan bruke den til å kritisere noe de har greie på.

(Anm: Tausheten på lærerværelset. Selvfølgelig har leger og lærere ytringsfrihet. De må bare forstå at de ikke kan bruke den til å kritisere noe de har greie på. (…) På Haugerud gjelder den demokratiske sentralisme: «Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om» (side 14). Og hvordan blir vi enige? «Jeg forstår at rektor bestemmer at ressurser til en hver tid kan fordeles slik som rektor mener er best for best mulig resultater» (side 41). Den allvitende rektor forstår likevel ikke at Grunnloven har gyldighet også på Haugerud, og for så vidt alle steder i landet hvor det finnes et lærerrom. Men han er på en måte unnskyldt. Det har bredt seg den oppfatning at ytringsfrihetens grense går ved skoleporten. (aftenposten.no 9.5.2015).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

– Skolelederne i Oslo må forstå hvorfor vi har ytringsfrihet.

(Anm: – Skolelederne i Oslo må forstå hvorfor vi har ytringsfrihet. I morgen er det konferanse om ytringskultur i Oslo-skolen. Jurist Anine Kierulf mener skolelederne har vist at de mangler grunnleggende demokratisk forståelse for hvorfor vi har ytringsfrihet. I morgen inviterer skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til konferanse om ytringskultur i Oslo-skolen. Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, skal holde et av innleggene. Kierulf mener det er på høy tid at Oslo-skolen setter ytringsfriheten til lærerne på agendaen. (dagsavisen.no 13.5.2018).)

(Anm: Lærerutdanning visste ikke at student var dømt for overgrep mot barn. Lærerstudenten er suspendert fra UiT i Tromsø. (vg.no 9.6.2015).)

(Anm: What every teacher needs to know about students with learning disabilities (ed.ted.com 1.7.2016).)

- Transformativ læring – et ideal for høyere utdanning?

(Anm: Av Anne Line Wittek. Transformativ læring – et ideal for høyere utdanning? Transformativ læring løftes fram som et ideal for høyere utdanning i Stortingsmelding nr. 16 (2016–2017, Kultur for kvalitet i høyere utdanning). Men hva ligger det i denne termen? Ifølge Hatlevik som har skrevet den første artikkelen i denne utgaven av UNIPED, kan transformativ læring forstås som en form for metakognitiv resonnering. Vi har å gjøre med et læringsideal der formålet med undervisning i høyere utdanning er at studentene endrer sin tenkning og forståelse av et fenomen gjennom den utdanningen de får, noe som henger tett sammen med handlingskompetanse i den aktuelle profesjonen eller disiplinen. Transformativ læring starter med at den lærende opplever en kognitiv uoverensstemmelse mellom tidligere forståelse og nye erfaringer. Uniped 04 / 2018 (Volum 41).)  

(Anm: Transformative learning theory says that the process of "perspective transformation" has three dimensions: psychological (changes in understanding of the self), convictional (revision of belief systems), and behavioral (changes in lifestyle).[1]  (en.wikipedia.org).)  

- Transformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling?

(Anm: Av Ida K. R. Hatlevik. Transformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling? I artikkelen gis en litteraturreview av forskningsartikler publisert i Journal of Transformative Education. Reviewens analytiske formål er å utvikle innsikt om hvordan transformativ læring innrammes og hvilken kunnskap som er generert, samt drøfte hvilke implikasjoner dette kan ha for lærerutdanningen. Funn fra ni empiriske studier av bruk av transformative læringsaktiviteter i lærerutdanning viser at slike aktiviteter kan bidra til å fremme kritisk refleksjon rundt egen og andres profesjonsutøvelse, til endring i undervisningssyn og til økt sosial bevissthet rundt elevers læreforutsetninger og lærerens og skolens oppgave. Uniped 04 / 2018 (Volum 41).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo.

(Anm: Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. Mens andre studiesteder i Norge har nok boliger til sine studenter, står nå rekordmange på venteliste for å få studentbolig i hovedstaden. (nrk.no 18.7.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Lange studentboligkøer før studiestart: Veronica fikk 300 svar på hybelannonse på ett døgn

(Anm: Lange studentboligkøer før studiestart: Veronica fikk 300 svar på hybelannonse på ett døgn (vg.no 3.8.2017).

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. (…) Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- Nye tall: Barn av foreldre med høy utdanning får et høyere karaktersnitt enn barn av ufaglærte.

(Anm: Nye tall: Barn av foreldre med høy utdanning får et høyere karaktersnitt enn barn av ufaglærte. Ungdomsskoleelever med de høyest utdannede foreldrene, har et karaktersnitt som er over én karakter høyere enn barn av ufaglærte. Onsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt over karaktersnittet til årets avgangselever på ungdomsskolen. Tallene viser for eksempel at barn av folk som har gått fire år eller mer på universitetet, hadde et snitt i matte på 4,4. Til sammenligning hadde barn av folk med kun grunnskole eller ingen utdanning et mattesnitt på 2,8. I norsk hovedmål hadde barna til de høyest utdannede et karaktersnitt på 4,4, mens barna til de lavest utdannede hadde 3,2. (aftenposten.no 22.8.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Leder. Aftenposten mener: Ingen studentboligkrise. (- DET MANGLER FREMDELES 14.000 studentboliger for å nå Norsk studentunions (NSO) målsetning om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang til samskipnadenes studentboliger.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Ingen student­boligkrise. DET MANGLER FREMDELES 14.000 studentboliger for å nå Norsk studentunions (NSO) målsetning om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang til samskipnadenes studentboliger. (…) Samtidig er det viktig at boligbyggingen ikke løper fra behovet. Byggingen må skaleres slik at det ikke går på «tomgang» og man får en situasjon der studentboliger utbygd med statlig støtte, ikke er attraktive fordi de ikke ligger midt i byene eller er av eldre karakter. Studentmassen har økt de siste årene, men det er ikke sikkert at den gjør det i all fremtid. Det er derfor klokt å skyndte seg langsomt i byggingen av nye boliger for å sikre at behovet er der. (aftenposten.no 28.7.2018).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- 7 av 10 studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb. (– Lommeboka kan bli mer avgjørende for om man lykkes og hvor gode resultater man får, enn evner og ambisjoner.)

(Anm: 7 av 10 studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb. 70 prosent av norske studenter sier de ikke kan studere uten å ha en jobb ved siden av, ifølge en fersk undersøkelse. Det er langt mer enn resten av Europa. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at deltidsjobber går på bekostning av studiene for hver femte norske student, ifølge Dagsavisen. – Lommeboka kan bli mer avgjørende for om man lykkes og hvor gode resultater man får, enn evner og ambisjoner, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Håkon Randgaard Mikalsen til avisen. (…) Egeninntekt og bidrag fra familien er viktigere enn noen gang før. (©NTB) (frifagbevegelse.no 19.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Stor variasjon i Oslo-ungdoms bosituasjon og levekår. En ny studie blant Oslo-ungdom viser at hvor du bor i byen og hvordan boligen er utformet, er viktige faktorer å ta hensyn til når forskjeller i levekår og livskvalitet skal forklares.

(Anm: Stor variasjon i Oslo-ungdoms bosituasjon og levekår. En ny studie blant Oslo-ungdom viser at hvor du bor i byen og hvordan boligen er utformet, er viktige faktorer å ta hensyn til når forskjeller i levekår og livskvalitet skal forklares. Boligen og nærmiljøet utgjør en viktig faktor i de unges oppvekst. To av tre Osloungdommer vokser opp i enebolig, rekkehus eller flermannsbolig, mens en tredjedel bor i blokk- eller bygårdsleilighet. Det er imidlertid stor variasjon i boligtype mellom Oslos bydeler. Ungdom i vest vokser typisk opp i eneboliger, mens ungdom i sentrum og øst langt oftere vokser opp i blokk- og bygårdsleiligheter. I forskningsprosjektet "Ungdom, boligsituasjon og sosial ulikhet" har NOVA-forskerne Hans Christian Sandlie og Patrick Lie Andersen kartlagt ulike sider ved osloungdommens bo- og livssituasjon. (hioa.no 20.2.2018).)

- I disse bydelene er andelen med betalingsanmerkninger størst. Betalingsvaner og misligholdt gjeld viser at forskjellene mellom bydelene i Oslo er store.

(Anm: I disse bydelene er andelen med betalingsanmerkninger størst. Betalingsvaner og misligholdt gjeld viser at forskjellene mellom bydelene i Oslo er store. Misligholdt gjeld er mye større på Oslo øst enn på vestkanten i hovedstaden. Mens det er 7,8 prosent av beboerne i Oslo øst som har betalingsanmerkning, er det 5,4 prosent i Oslo est, viser nye tall fra Lindorff. Oslo øst er da regnet som bydelene Gamle Oslo, Sentrum, Søndre Nordstrand, Stovner, Grünerløkka, Grorud, Bjerke, Sagene, Alna, Østensjø, Nordstrand. (aftenposten.no 21.8.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Leder. Aftenposten mener: Norske utenlandsstudenter får nok penger.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Norske utenlandsstudenter får nok penger. (…) Det er en ærlig sak å kjempe for bedre betingelser for sine medlemmer, men det er ikke statens ansvar å redde 19-åringer fra økonomiske konsekvenser av egne valg. (…) Det er helt frivillig å reise utenlands for å ta en utdannelse. Da nytter det ikke å komme i ettertid å klage på at det var for dyrt. Man må kunne kreve av myndige mennesker at de selv klarer å se de økonomiske konsekvensene av sine valg. (aftenposten.no 13.7.2018).)

(Anm: Stadig flere bikker en million i studielån. Norske utenlandsstudenter topper Lånekassens gjeldsstatistikk. – Uansvarlig gjeldspåleggelse, mener Ansa-presidenten. I 2017 føyet 46 studenter seg inn i rekken av de totalt 309 nordmennene med studiegjeld i millionklassen. De siste fem årene er dette tallet firedoblet. (dn.no 2.7.2018).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

(Anm: Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo.. (…) Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet. (aftenposten.no 13.8.2016).)

- Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?”

(Anm:  - Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen (Where is the wisdom…? The poverty of medical evidence.), og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?” Der er muligens 30 000 biomedisinske tidsskrifter i verden, og de har jevnlig økt med 7 % per år siden det syttende århundre.1,2 Ikke desto mindre er bare omtrent 15 % av medisinske intervensjoner støttet av solide vitenskapelige bevis. (Leder. BMJ 1991;303:798-9).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Tips til deg som skal ut på leiemarkedet. (- Slik unngår du leie­fellene.)

(Anm: Tips til deg som skal ut på leiemarkedet. I august flytter mange unge ut av hjemmet. Mange bruker derfor sommeren til å finne leilighet. Men hva bør du huske på når du skal leie? 1. Se etter og dokumentér feil. Er det skader på veggene, sprekk i doen eller fukt under vasken? Da bør du dokumentere dette før du skriver kontrakt. Du bør også skrive en liste over hvilke møbler som følger med leiligheten. Sett denne listen sammen med oversikten over feil og mangler. – Ta bilder og gå på befaring sammen med utleier for å dokumentere leilighetens tilstand. Det bør være i begge parters interesse for å unngå konflikter ved fraflytting, sier Sivilingeniør Ole Øyvind Moen i Huseiernes Landsforbund avdeling Østfold Sør. (nrk.no 7.7.2018).)

- Karaktermelding fra lærerne på Grimstad vekker oppsikt: - Tårene mine triller. Skolen har ansatt ti miljøarbeidere. - Her går det faktisk an å undervise, sier fungerende rektor på Grimstad.

(Anm: Karaktermelding fra lærerne på Grimstad vekker oppsikt: - Tårene mine triller. Skolen har ansatt ti miljøarbeidere. - Her går det faktisk an å undervise, sier fungerende rektor på Grimstad. «Dette lå foran karakterkortet til 8. trinn på GUS, og mine tårer triller. Det er fantastisk skrevet». Det skriver mamma Lise Fuhr på Facebook, der hun delte et bilde av brevet som lærerne på Grimstad ungdomsskole la ved karakterkortet til sine elever på 8. trinn nylig. Fuhr har barn som går på trinnet. «Nå har du fått ditt første karakterkort for sommeren her på Grimstad ungdomsskole. Før du ser på karakterene dine, er det noe viktig du må være klar over», er innledningen i brevet. Posten har fått massiv respons på Facebook. (nettavisen.no 26.6.2018).)

- En spesiell brille kan hjelpe dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker. (- I nesten ett år har de brukt et nytt hjelpemiddel for dyslektikere, en spesialbrille som skanner teksten umiddelbart når eleven peker på den. Teksten leses opp gjennom høretelefoner. Det unike med hjelpemiddelet er at teksten kan leses både fra tavle, papir og bok, ikke bare fra digitale flater. Og den leser opp i sanntid, altså her og nå.)

(Anm: En spesiell brille kan hjelpe dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker. Robert (9) slet i tre år med å lære bokstaven D. Nå kan han lese like fort som de andre i klassen. – Det er enklere å lære. Det ville vært bra om flere på skolen fikk sånne briller. Da kunne flere enn bare oss hatt glede av dem, sier Johanne Helene Walker Ørka ved Rustad skole (12). Johanne og Robert Angelius Talberg (9) har begge dysleksi. I nesten ett år har de brukt et nytt hjelpemiddel for dyslektikere, en spesialbrille som skanner teksten umiddelbart når eleven peker på den. Teksten leses opp gjennom høretelefoner. Det unike med hjelpemiddelet er at teksten kan leses både fra tavle, papir og bok, ikke bare fra digitale flater. Og den leser opp i sanntid, altså her og nå. (aftenposten.no 5.1.2020).)

- Mor fortviler over lærernes behandling av sønnen. Lærerens halvårsvurdering i et fag inneholdt kun kritikk av hans oppførsel. – Voksne skal ikke si sånt til barn, sier guttens mor.

(Anm: Mor fortviler over lærernes behandling av sønnen. Lærerens halvårsvurdering i et fag inneholdt kun kritikk av hans oppførsel. – Voksne skal ikke si sånt til barn, sier guttens mor. (…) – Stygt skrevet Da moren leste vurderingen ble hun sint. – Dette er jo stygt skrevet. De skal ha frem hvor grusom de synes han er. Men det er han ikke. Han er en blid og fornøyd gutt. Sønnen hennes er under utredning og ligger i gråsonen mellom ADD og ADHD. I tillegg har han sterk dysleksi og epilepsi, men prosessen med å få en endelig diagnose er lang, og frem til den foreligger kan de ikke søke om tilrettelegging i skolen. Moren mener allikevel at voksne bør klare å møte et barn med spesielle behov på en voksen måte, og ikke ta seg personlig nær av at et barn utagerer. – Hans hensikt er ikke å være slem, eller såre noen, men når det kortslutter oppe i hodet hans, klarer han ikke å sortere ut hva som er rett og galt, og det bør en lærer forstå. (…) IKKE GODT NOK: Inga Marie Faleide, rådgiver ved Fagenhet oppvekst i Tønsberg kommune, mener tilbakemeldingen til gutten ikke holder faglige mål. (…) POSITIV: Gutten har begynt å avslutte alle skriftlige oppgaver med at han gjør så godt han kan. Svaret fra denne læreren viser støtte til gutten. (…) Moren håper skolen vil lære av det som har skjedd. – Jeg håper skolens ledelse er tydelige på hvordan elever med spesielle utfordringer skal behandles slik at ikke flere opplever det samme som oss. For dette er fryktelig vondt både for sønnen vår og oss. (nrk.no 4.7.2018).)

- Hør selv: Hvalsnak giver unik indsigt i narhvalens skjulte liv. »Ngnaaaah!« siger en vandrende narhval, og de sultne siger »tdik-tdik-tdik!«

(Anm: Hør selv: Hvalsnak giver unik indsigt i narhvalens skjulte liv. »Ngnaaaah!« siger en vandrende narhval, og de sultne siger »tdik-tdik-tdik!« Narhvaler bruger kald til at kommunikere med hinanden. Det gør de primært tæt ved overfladen og ned til omkring 100 meters dybde. Længere nede bruger de klik og summelyde til at finde føde. (…) Derfor er det ret specielt, at forskere fra Grønlands Naturinstitut har fået ekstremt detaljerede data om en gruppe narhvalers lyde, lyder det rosende fra aarhusiansk hvalforsker. »Det er helt banebrydende, for det er formentlig den sværest tilgængelige art i verden,« siger Jonas Teilmann, seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Han forsker selv i hvalers lyde, men ikke været del af studiet, som netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PLOS One. (videnskab.dk 16.6.2018).)

- Babyer lærer hva ord betyr før de kan bruke dem.

(Anm: Babies learn what words mean before they can use them. (Reuters Health) - Babies begin to learn words and what they mean well before they begin talking, and researchers are beginning to understand how they do it. “I think it’s especially intriguing that we find evidence that for infants, even their early words aren’t ‘islands’: even with a very small vocabulary they seem to have a sense that some words and concepts are more ‘similar’ than others,” Dr. Elika Bergelson from Duke University, Durham, North Carolina told Reuters Health by email. “While they still have a lot to learn before they show adult-like or even toddler-like levels of comprehension, this gives us a peek into how those early words and concepts are organized.” (reuters.com 20.11.2017).)

(Anm: Making Eye Contact With Infants Can Support Their Social Development (childtrends.org June 2018).)

(Anm: Nature and origins of the lexicon in 6-mo-olds. Abstract Recent research reported the surprising finding that even 6-mo-olds understand common nouns [Bergelson E, Swingley D (2012) Proc Natl Acad Sci USA 109:3253-3258]. However, is their early lexicon structured and acquired like older learners? Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Dec 5;114(49):12916-12921.)

- Pers karma. «Karma vil bite dere bak, vær trygg». (- Men hva i all verden betyr det?)

(Anm: Pers karma. «Karma vil bite dere bak, vær trygg». Jeg blir liksom ikke ferdig med denne underlig fascinerende setningen, selv om Per Sandberg-sirkuset nå har reist fra byen. Som kjent avsluttet den tidligere fiskeriministeren en tekstmelding til Fiskeribladets redaktør på denne måten i en sein nattetime, midt i kampens hete. «Karma vil bite dere bak, vær trygg». Men hva i all verden betyr det? (…) En stund lurte jeg på om Sandberg hadde latt seg inspirere av John Lennons «Instant Karma». Der synger han: «Instant Karma’s gonna get you – gonna knock you right in the head». Altså, karma kommer til å slå deg i hodet. Men Lennon synger ingenting om at denne karmaen pleier å bite folk bak. En kollega tipset om å søke etter uttrykket på engelsk. Og aha! Jeg fikk treff, der det sto ting som: «Karma, she’ll bite you in the butt everytime». «Karma vil bite deg bak» er altså en god, gammeldags anglisisme, som nå, via en temperamentsfull, trøndersk fiskeriminister, har nådd våre kyster. Uttrykket vil uansett få en plass i den norske politiske historien. Akkurat som uttrykket «et politisk røvertokt uten sidestykke» alltid vil minne oss om Grete Faremos avgang i 1996, for eksempel. (dagsavisen.no 17.8.2018).)

- Dette er den nye «kjolen»: Hører du Laurel eller Yanny? Nok engang strides internettet. Yanny eller Laurel, hva hører du? Sjekk selv

(Anm: Dette er den nye «kjolen»: Hører du Laurel eller Yanny? Nok engang strides internettet. Yanny eller Laurel, hva hører du? Sjekk selv (…) Kommer an på ørene dine. Også nettstedet The Verge har spurt en forsker i kognitiv nevrovitenskap ved universitetet i Maastricht, som mener det dreier seg om frekvenser. De som hører navnet Yanny hører de høyere frekvensene bedre, mens de som hører Laurel plukker opp fler av de lavere frekvensene. Forskeren påpeker at både hva slags høyttalere du hører lydklippet gjennom, og hvordan ørene dine fungerer, spiller inn. En annen kommunikasjonsforsker ved universitetet i Austin i Texas, sier til The Verge at han kommer til å se nærmere på fenomenet, ved å analysere hjernebølgene til lyttere som helt tydelig hører det ene eller det andre navnet. Han påpeker at lydklippet har en del støy som trolig påvirker hvordan hjernen fyller inn det den hører. (aftenposten.no 16.5.2018).)

- Helene Uri: Sjokk! Vanvittig! Sinnssykt! Hun raser! (- Overskriften er «Navarsete raser mot henleggelse», så følger ingressen der det står at «Liv Signe Navarsete sier hun ikke er overrasket over at politiet henlegger saken».)

(Anm: Helene Uri: Sjokk! Vanvittig! Sinnssykt! Hun raser! Jeg lukker øynene og ser for meg et illsint, nærmest vanvittig, menneske, som slår vilt rundt seg og sparker nærmeste møbel i fillebiter. (…) Rase fremkaller åpenbart ikke de samme bildene i journalisters hode. Det er nemlig et temmelig frekvent verb i norske aviser, men de færreste det skrives om, er frådende og illsinte. (…) «Raser mot ballongforbud» var en overskrift på NRK.no for et par dager siden. Det gjelder altså disse heliumballongene. Under er det et fotografi av en høyst fredsommelig ballongselger som «mener regulering er et bedre alternativ». En annen ballongselger uttaler: «Dette vil bli en utfordring for seriøse aktører, men vi må tenke nytt.» I journalistspråket raser de, begge to. (aftenposten.no 18.7.2018).)

- Hvorfor mennesker er besatt (hjemsøkt) av kongelige, ifølge psykologer. (- Konstant medieeksponering skaper også en feedback loop. Fordi folk er interessert i kjendiser fortsetter nyhetskanaler å dekke dem.)

(Anm: Hvorfor mennesker er besatt (hjemsøkt) av kongelige, ifølge psykologer. (- Konstant medieeksponering skaper også feedback loop. Fordi folk er interessert i kjendiser fortsetter nyhetskanaler å dekke dem.) (- I McCutcheons nyskapende studie om kjendisdyrkelse (kjendistilbedelse) publisert i 2002 i British Journal of Psychology sorterte han og hans kolleger fans (supportere) i fire kategorier basert på deres svar på en 23-punkts Celebrity Attitude Scale. (...) For de i den første kategorien med ekte kjendistilbedelse skiftet aktiviteten til sosial dyrkelse, deling og diskusjoner med andre. (…) Noen krysser imidlertid grensen. I den andre kategorien kan folk bli besatt av en bestemt person, eller begynne å tro at de er sjelevenner eller har et nært personlig forhold. I den tredje kategorien - som er både den sjeldneste og farligste - kan de til og med utføre ekstrem atferd som stalking (sykelig interesse for og forfølgelse av person), sier McCutcheon.) (time.com 16.5.2018).)

(Anm: PubMed.gov – søk - McCutcheon LE[Author] worship (ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).)

(Anm: Conceptualization and measurement of celebrity worship. Br J Psychol. 2002 Feb;93(Pt 1):67-87.)

(Anm: Kongebloggen - Kjell Arne Totland - TV 2 Blogg. (blogg.tv2.no/kongebloggen).)

(Anm: Kjell Arne Totland (født 29. oktober 1944 i Bergen) er en kjent norsk hoffreporter og kongehusekspert. Han er ofte benyttet som kommentator og ekspert på kongesaker både her hjemme og i utenlandske medier. Totland har i dag eksklusiv kontrakt med TV2 som kanalens egen kongehusekspert - og kommenterer jevnlig aktuelle kongesaker på alle kanalens plattformer og programflater - på skjerm, på web og på nett. Totland har også egen blogg - Kongebloggen på tv2.no. (…) Han fulgte også kongeparet på alle deres fylkesturer i Norge i årene 1991 - 2011. Som kongereporter fulgte Totland i denne perioden også kronprinsparet og prinsesse Märtha Louise på de fleste av deres offisielle reiser i inn- og utland. Totland har dekket 22 kongelige bryllup, og han er med dette ledende i Europa på sitt felt.[1] I juli 2011 kommenterte han fyrstebryllupet i Monaco direkte på NRK1. I oktober 2012 kommenterte han kronprinsbryllupet i Luxembourg direkte på samme kanal. (no.wikipedia.org).)

- Det verste ordet i det norske språket. Språkrådet må på banen for å få gjort noko med ordet «neste».

(Anm: Det verste ordet i det norske språket. Språkrådet må på banen for å få gjort noko med ordet «neste». «Neste» er eit ord du både har sagt og høyrt tusenvis av gonger. Men i motsetning til dei fleste andre ord i det norske språket er det ikkje ein klar definisjon av kva det tyder. Neste. Ordet skapar forvirring i tusenvis av heimar og på tusenvis av arbeidsplassar kvar einaste dag. Kor mange gonger har du ikkje opplevd følgande. Ein kollega seier til deg ein måndag - «Då tek vi det møtet neste onsdag». (…) Ordet «next» tyder nemleg alltid fyrstkomande. I eksempelet over, ville to engelsktalande ikkje vore tvil om at «neste onsdag» var onsdag denne veka. Løysinga er jo også enkel. Bruk ordet «neste» som «next» - og så får «neste torsdag» i tydinga «ikkje torsdag i morgon, men torsdag i neste veke» heller uttalast «torsdag i neste veke». (Neste veke er jo faktisk ikkje mogleg å misforstå - ettersom det alltid vil vera tilsvarande som «next week».) Språkrådet, og eventuelt andre som har makt og mynde, gjer noko snart - gjerne i neste veke. (aftenposten.no 24.5.2018).)

- Norske skoler har brutt loven 590 ganger på ett år. Skolene sliter med å håndtere mobbingen. (- I fjor kom det en endring i opplæringsloven. Denne endringen gjør at elever og foreldre kan gå rett til Fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke tar tak i en varslet mobbesak innen fem dager.)

(Anm: Norske skoler har brutt loven 590 ganger på ett år. Skolene sliter med å håndtere mobbingen. – Jeg synes det er alvorlig, sier ekspert. I fjor kom det en endring i opplæringsloven. Denne endringen gjør at elever og foreldre kan gå rett til Fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke tar tak i en varslet mobbesak innen fem dager. Og Mobbeofferne har virkelig kjent sin besøkelsestid. Ett år etter endringen kom, er det klart at fylkesmennene I Norge har mottatt godt over 1000 meldinger, og av disse har de registrert 590 lovbrudd. Flere av sakene er fortsatt under behandling, så dette tallet kan stige. (nrk.no 11.8.2018).)

- Skolene svikter mobbeofre, viser undersøkelse

Skolene svikter mobbeofre, viser undersøkelse
kommunal-rapport.no 9.5.2012
– Dette er for dårlig. 330 kommuner har skrevet under på et manifest mot mobbing. Da forventer jeg at de faktisk gjør det de skal for å følge opp forpliktelsen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) til NRK.

Nesten alle skolene og kommunene som deltok i en landsomfattende undersøkelse, har brutt kravene opplæringsloven stiller for å bekjempe mobbing i skolen.

Av de 364 skolene som deltok i Utdanningsdirektoratets undersøkelse, har 94,5 prosent brutt loven, melder NRK.

Mange av skolene har ikke dokumentert hvordan de evaluerer sitt arbeid med skolemiljøet eller hvordan de forebygger mobbing. Undersøkelsen viser videre at få skoler har en rutine for å varsle skoleledelsen om mobbing. (...)

- Aftenposten mener: Mobbeloven krever mer av skolelederne. (- Kapittel 9A, den såkalte mobbeloven, har til hensikt å styrke elevenes rettigheter, blant annet gjennom å slå fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og at skolene skal praktisere nulltoleranse for mobbing.)

(Anm: Aftenposten mener: Mobbeloven krever mer av skolelederne. Bedre oppfølging av utsatte elever er et uomtvistelig gode. Men det skal ikke skje på bekostning av lærerne. Et av de store slagene i skoleverket de siste årene har handlet om endringer i opplæringsloven. Kapittel 9A, den såkalte mobbeloven, har til hensikt å styrke elevenes rettigheter, blant annet gjennom å slå fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og at skolene skal praktisere nulltoleranse for mobbing. En av de viktigste endringene i opplæringsloven er nettopp en økt aktivitetsplikt i disse sakene. Lovendringen trådte i kraft i 2017. (…) 9A-5 tar for seg de sakene der en elev mener at en lærer utnytter det asymmetriske maktforholdet til å opptre krenkende. Dette kan for eksempel være en spøkefull trussel om hva som vil skje dersom en elev ikke gjør leksene sine, en ubetenksom replikk om etnisitet eller seksuell orientering, eller i verste fall bevisste, overlagte krenkelser. (…) For bare en uke siden publiserte Utdanningsdirektoratet sin evaluering av kapittel 9A i Utdanningsloven. Den viste at loven fungerer etter hensikten. (aftenposten.no 29.6.2019).)

- Sjefen visste ikke at ansatt har mobbesak på rullebladet. Rektoren ble skiftet ut, men får fortsette som lærer i samme kommune.

(Anm: Sjefen visste ikke at ansatt har mobbesak på rullebladet. Rektoren ble skiftet ut, men får fortsette som lærer i samme kommune. MOBBET I ÅREVIS: Jenta byttet skole for å komme seg vekk fra mobbingen. Den tidligere rektoren fikk ny jobb som lærer i samme kommune. Oppvekstsjefen i kommunen, som har vært sjefen hans hele veien, visste ikke at mannen har rulleblad før NRK tok kontakt. Den tidligere rektoren er i politiets strafferegister for ikke å ha grepet inn i en mobbesak som pågikk i flere år. Saken er alvorlig. Den handler om skolemiljøet til elever som har opplevd ikke å bli godt nok ivaretatt da de var på skolen, sier oppvekstsjefen i den aktuelle kommunen. Oppvekstsjefen visste at jentas foreldre anmeldte mannen for tre år siden. Men ikke om reaksjonen fra politiet i 2018 for brudd på opplæringsloven. Dette fikk vedkommende vite først da NRK tok kontakt. (nrk.no 19.5.2019).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Innsyn i politiet sine register. Du kan be om innsyn i det som er registrert i politiet sine register. Dette gjeld både informasjon om deg sjølv og om ting du eig.

(Anm: Innsyn i politiet sine register. Du kan be om innsyn i det som er registrert i politiet sine register. Dette gjeld både informasjon om deg sjølv og om ting du eig. Du får vanlegvis ikkje tilgang til opplysingar om andre personar. Du har i tillegg rett til å få vite: - om opplysingar om deg er utleverte til andre - kven dei i så fall er utleverte til - kva for type opplysingar som er utleverte Innsyn i straffesaker er nærare regulert i politiregisterforskrifta og straffeprosesslova. Unntak frå retten til innsyn Politiet kan nekte innsyn viss det er nødvendig. Dei kan for eksempel gjere det viss dei meiner at innsynet kan forstyrre ei etterforsking eller bryte personvernet. Korleis får du innsyn? For å få tilgang til opplysingane må du fylle ut eit skjema for krav om innsyn. Krav betyr her førespurnad eller søknad. (politiet.no).)

- Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt. «Atferdsproblemer i skolen kan absolutt ha rot i språkvansker».

(Anm: Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt. «Atferdsproblemer i skolen kan absolutt ha rot i språkvansker». (…) – Barn som har språkvansker leker mye alene, og de har vansker med å bli værende i lek med andre, sier doktorgradsstudent Elisabeth Brekke Stangeland til VG. (vg.no 4.11.2015).)

– Leseforsker Margrethe Sønneland mener de svakeste skoleelevene må få lese Kafka. (– Det er trist hvis litteratur blir redusert til liksomoppgaver.)

(Anm: – Det er trist hvis litteratur blir redusert til liksomoppgaver. Lesetest. Det enkle er ikke det beste: I sitt doktorarbeid oppdaget Margrethe Sønneland at svake elever begynte å like norskfaget da de fikk lese krevende tekster av Franz Kafka og Roy Jacobsen. Leseforsker Margrethe Sønneland mener de svakeste skoleelevene må få lese Kafka. (…) – Klasserommet eksploderte! Elevene diskuterte så høyt at det var vanskelig å høre på lydbåndet. Det var nesten euforisk stemning. Leseforsker ba ungdomsskoleelever lese Kafka. (dn.no 3.6.2018).)

(Anm: Slik endrar lesing hjernen din. Når vi lærer å lese og skrive blir hjernen vår aldri den same igjen. Her er ein guide til lesehjernen. (nrk.no 16.5.2015).)

- Ord kan være sterke våpen både som skrift og tale, men også stillheten kan ha en forunderlig kraft.

(Anm: Ord kan være sterke våpen både som skrift og tale, men også stillheten kan ha en forunderlig kraft. Det demonstrerte 18-årige Emma Gonzáles under «March for our lives»-arrangementet i Washington forrige lørdag. Emma Gonzáles overlevde angrepet på en skole i Florida i februar. Gjerningsmannen drepte 17 ungdommer. Gonzáles er blant dem som har mobilisert for å endre de amerikanske våpenlovene, og forrige lørdag snakket hun for hundretusener under en demonstrasjon i Washington. Talen berørte. - Se hele talen på YouTube (eller øverst i denne saken) Men hvorfor ble vi grepet? (medier24.no 1.4.2018).)

(Anm: Våpenindustrien (mintankesmie.no).)

- Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn. Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie.

(Anm: Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn. Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie. – Studier blant friske gravide kvinner har vist at folsyrevitamintilskudd i svangerskapet er gunstig for språkutviklingen til barnet. I vår studie har vi funnet at effekten er enda gunstigere hos gravide med epilepsi når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, sier stipendiat, lege og hovedforfatter Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye ved Universitetet i Bergen. Studien er gjennomført blant kvinner med epilepsi, og bruker data fra Den norske mor og barn-studien. (nettavisen.no 1.8.2018).)

- Kosttilskudd under graviditet kan redusere risiko for autisme.

(Anm: Supplements during pregnancy may reduce autism risk. The current research team was headed up by Stephen Z. Levine, Ph.D., of the University of Haifa, Israel. Data were taken from 45,300 Israeli children born 2003–2007 who were followed up until 2015. (…) Because relationships between multivitamin and folic acid supplementation and ASDs have been inconsistent, a study published this week in JAMAreopens the question. (…) The authors concluded that there was a decreased risk of the offspring developing ASD if the mothers took folic acid, multivitamin supplements, or both either before pregnancy, during pregnancy, or both before and during. (…) Solid conclusions? The new results back up earlier conclusions from a Norwegian study that found that maternal folic acid use from 4 weeks before and 8 weeks into pregnancy was associated with a reduced risk of ASD. But although the findings are in line with some previous studies, not all previous research found such an effect. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

(Anm: Association of Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements in the Periods Before and During Pregnancy With the Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. JAMA Psychiatry. 2018 Jan 3.)

- Autistiske barn kan lære bildespråk. Å være lett som en fjær eller grønn av misunnelse: Å forstå bildespråk for barn med autisme har man trodd var umulig. Men det er det ikke, viser ny forskning.

(Anm: Autistiske barn kan lære bildespråk. Å være lett som en fjær eller grønn av misunnelse: Å forstå bildespråk for barn med autisme har man trodd var umulig. Men det er det ikke, viser ny forskning. Bildespråk eller figurativt språk er en viktig del av talemåten i alle land. Men det er sjeldent ment bokstavelig. Derfor er bildespråket noe av de siste språkbitene barn lærer. Det skjer som regel når barna er ti til tolv år gamle. Først når vi er blitt unge voksne, fra 16 år og oppover, forstår og bruker vi bildespråk så å si perfekt. For barn og unge med diagnosen autisme, men som er flinke til å uttrykke seg språklig, er det derimot en stor utfordring å forstå bildespråk, fordi de ofte oppfatter språket bokstavelig. (forskning.no 23.10.2017).)

(Anm: FIGURATIVE LANGUAGE PROCESSING: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TYPICALLY DEVELOPING INDIVIDUALS AND HIGHLY VERBAL INDIVIDUALS WITH AUTISM. Publisher NTNU. Series. Doctoral theses at NTNU;2017:232 (bibsys.no.no 26.3.2018).)

- Musikkterapi for barn med autisme: undersøkelse av sosial atferd gjennom musikk.

(Anm: Music therapy for children with autism: investigating social behaviour through music. Media reports of people with autism who have a special link to music are not a new phenomenon. Since the first person was diagnosed with autism in 1943, such reports are regularly made. The link between music and autism is now being revisited because in addition to qualitative and experiential views, empirical evidence of the effect of music on children with autism now exists in medical journals. However, before advocating for the broader use of music therapy in children with autism, we need to understand how this therapy works, why it sometimes does and does not work, and how its use can be scaled up. The Lancet Child & Adolescent Health 2019 (Published:September 04, 2019).)

- Tydelig rørt kronprinsesse Mette-Marit møtte pressen: – Utrolig sterkt. Kronprinsessen dukket opp på litteraturhuset i Oslo for å overvære en samtale om et tema hun virkelig brenner for.

(Anm: Tydelig rørt kronprinsesse Mette-Marit møtte pressen: – Utrolig sterkt. Kronprinsessen dukket opp på litteraturhuset i Oslo for å overvære en samtale om et tema hun virkelig brenner for. (…) «Tung tids tale» ble belønnet med Bragepris og med terningkast 6 i VG.Boka er historien om å være foreldre til et barn med autisme, og om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, og få den støtten han og ikke minst familien trenger. (…) Bakgrunnen for tirsdagens møte mellom forfatter Olaug Nilsen og Erna Solberg er at boken nå blir teater. Riksteaterets oppsetning har urpremiere i Oslo til helgen, og skal turnere landet rundt utover høsten. Og kronprinsessen har bestemt seg for å ta turen. – Jeg får ikke vært til stede på premieren, men jeg skal se det – det har jeg bestemt meg for, sier hun. (vg.no 22.8.2018).)

- NFU: – Utviklingshemmede fritas fra retten til å lære. Over hele landet bryter videregående skoler loven ved å gi for dårlig tilrettelagt undervisning til elever med psykisk utviklingshemming. (- Gjennom mange år har han vært vitne til at familier med utviklingshemmede barn ikke får rettigheter til tilrettelagt skolegang, slik opplæringsloven sier de har.)

(Anm: NFU: – Utviklingshemmede fritas fra retten til å lære. Over hele landet bryter videregående skoler loven ved å gi for dårlig tilrettelagt undervisning til elever med psykisk utviklingshemming. Moren til Jon (20) mener han kunne ha mestret mye – om han hadde fått riktig undervisning. – Psykisk utviklingshemmede fritas nærmest systematisk fra fagplanene på videregående skole. Det gjør at de i praksis blir fritatt fra retten til å lære! Ordene kommer fra forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen. Gjennom mange år har han vært vitne til at familier med utviklingshemmede barn ikke får rettigheter til tilrettelagt skolegang, slik opplæringsloven sier de har. Ved å fritas fra fagplanene, risikerer elever som går på forskjellige faglinjer, som blomsterdekoratør eller mat- og restaurantfag, å få akkurat samme undervisning. Det som skiller utdanningsløpene, er jo nettopp fagplanene, påpeker Gitlesen. Han mener mange undervurderer hva psykisk utviklingshemmede elever kan lære seg. (nrk.no 18.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- "Den danske Hawking": »Stephen Hawking var en stor inspiration«. (- Taler gennem computer Ligesom Hawking formulerer Arne Lykke Larsen sine sætninger ved at rette blikket mod bestemte bogstaver og ord på en computerskærm. Ordene bliver læst højt for de omkringværende ved hjælp af en computer – en teknologi kendt som elektronisk talesyntese. Netop denne brug af teknologien til at kommunikere med omverdenen er inspireret af Stephen Hawking.)

(Anm: "Den danske Hawking": »Stephen Hawking var en stor inspiration«. Stephen Hawking har været et stort forbillede og inspiration for danske Arne Lykke Larsen, der ligesom Hawking lider af ALS og er teoretisk fysiker. (…) »Det var en meget trist nyhed at vågne op til onsdag 14. marts,« fortæller lektor Arne Lykke Larsen, som på flere måder har delt skæbne med Stephen Hawking. Både Hawking og Lykke Larsen har gjort karriere inden for teoretisk fysik, og herudover har de begge fået stillet diagnosen Amyotrofisk lateral sklerose, ALS. Det skriver Videnskab.dk. (…) Taler gennem computer Ligesom Hawking formulerer Arne Lykke Larsen sine sætninger ved at rette blikket mod bestemte bogstaver og ord på en computerskærm. Ordene bliver læst højt for de omkringværende ved hjælp af en computer – en teknologi kendt som elektronisk talesyntese. Netop denne brug af teknologien til at kommunikere med omverdenen er inspireret af Stephen Hawking. »Hans brug af elektronisk talesyntese har betydet meget for mig. Jeg mistede hurtigt talen, og kort efter diagnosen begyndte jeg at holde foredrag med elektronisk talesyntese, hvilket var ukendt i Danmark på det tidspunkt,« siger Arne Lykke Larsen. (jyllands-posten.dk 19.4.2018).)

- Nordjysk succes: Sådan har elever og lærere fået gavn af skoleforskning. I Vesthimmerlands Kommune har folkeskoler succes med at bruge forskning til at løfte elevernes faglige og sociale trivsel. Skoleforskere har en udfordring: Der bliver forsket mere end nogensinde i uddannelse og pædagogik, men forskningen gør ikke gavn på skolerne, hvor der er brug for den, har vi tidligere skrevet på Videnskab.dk.

(Anm: Nordjysk succes: Sådan har elever og lærere fået gavn af skoleforskning. I Vesthimmerlands Kommune har folkeskoler succes med at bruge forskning til at løfte elevernes faglige og sociale trivsel. Skoleforskere har en udfordring: Der bliver forsket mere end nogensinde i uddannelse og pædagogik, men forskningen gør ikke gavn på skolerne, hvor der er brug for den, har vi tidligere skrevet på Videnskab.dk. Lærerne er ikke uddannede til at sætte sig ind i nye forskningsresultater, eller de har ikke tid til det. Så forskeres viden om, hvordan skolerne kan blive bedre, ender ofte nærmest ulæst i videnskabelige tidsskrifter. Men nu kan vi endelig fortælle en solstrålehistorie. Den handler om skoler i den nordjyske kommune Vesthimmerland. Tilsyneladende har kommunens folkeskoler i de seneste par år fået imponerende resultater ud af at arbejde sammen med forskere. (…) I en ny undersøgelse, vurderer skolernes lærere og elever i hvert fald, at undervisningen og trivslen er blevet markant bedre, efter at de i 2015 kom med i et projekt kaldet 'Program for Læringsledelse', der er sat sammen af forskere fra Aalborg Universitet. Læs en tidligere artiklen her om undersøgelsen, som netop er publiceret. »I dag higer vores lærere efter ny viden. De spørger om, hvad de kan læse for at blive sikre på, at det, de gør, har noget evidens,« siger Lene Juel Petersen, der er konsulent i Vesthimmerlands Kommunes skoleforvaltning. »Vi taler ikke længere bare om, hvad vi synes og tror, men om hvad vi ved,« fortsætter hun. (videnskab.dk 7.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Hjerneområdet som styrer tonefall for menneskelig tale avslørt. (...) En ny hjerneundersøkelse lokaliserer region i hjernen som er ansvarlig for vår evne til å endre tonehøyde i stemmen vår. (- Stephen Hawking og hans syntetiske stemme er en av de mest bemerkelsesverdige tilfeller hvor et menneske bruker en protetisk stemmeboks. Men selv om fysikeren var i stand til å tale et ord i ordboken kunne hans maskin ikke legge vekt på bestemte ord eller gi inntrykk av at Hawking stiller et spørsmål eller bare en uttalelse.)

(Anm: Brain area that controls the pitch of human speech revealed. (…) A new brain study locates the region of the brain responsible for our ability to change the pitch of our voice. The findings could help to create a more natural-sounding prosthetic voice box. (…) Stephen Hawking and his voice synthesizer is one of the most notable cases of a human using a prosthetic voice box. But though the physicist was able to speak any word in the dictionary, his machine could not place emphasis on certain words or give the impression that Hawking was asking a question rather than simply saying a statement. (…) The study, which was published in the journal Cell, aimed to see which brain areas were activated when different pitches were created. This could only be done by studying people's brains as they speak in real time. (medicalnewstoday.com 7.7.2018).)

- Forsker: Talent findes ikke. Vi aner ikke, hvad vi mener, når vi taler om, at nogle har talent. Og forsøget på at ’dyrke talentet’ hos udvalgte mennesker kan have en hæmmende effekt for andre, mener forsker.

(Anm: Forsker: Talent findes ikke. Vi aner ikke, hvad vi mener, når vi taler om, at nogle har talent. Og forsøget på at ’dyrke talentet’ hos udvalgte mennesker kan have en hæmmende effekt for andre, mener forsker. De bliver hyldet på tv, tildelt fornemme priser og båret frem på virksomhedernes direktionsgange: Talenterne ses som en særlig dygtig gruppe af mennesker med ekstra stort potentiale gemt i sig. Men hvad dækker dette vidunderord over? Det har vi faktisk ikke et godt svar på i dag. Og det er bekymrende, for hvis vi ukritisk fremmer bestemte menneskers ’talent’, selvom det måske slet ikke findes, kan vi risikere at skævvride dele af samfundet på baggrund af et tomt begreb. Min og andres forskning i disciplinen ’talent management’ i forretningsverdenen peger på, at vi bør revurdere vores syn på talentet. (videnskab.dk 6.6.2018).)

Depressed people have a more accurate perception of time (Deprimerte personer har en mer nøyaktig oppfatning av tid)
medicalnewstoday.com 26.8.2013
People with mild depression underestimate their talents. However, new research carried out researchers at the University of Limerick and the University of Hertfordshire shows that depressed people are more accurate when it comes to time estimation than their happier peers.

Depressed people often appear to distort the facts and view their lives more negatively than non-depressed people. Feelings of helplessness, hopelessness and worthlessness and of being out of control are some of the main symptoms of depression. For these people time seems to pass slowly and they will often use phrases such as "time seems to drag" to describe their experiences and their life. However, depressed people sometimes have a more accurate perception of reality than their happier friends and family who often look at life through rose-tinted glasses and hope for the best. (...)

- Spiser vi på feil tidspunkt for våre indre ur? (- Indre ur linket til psykiske lidelser – Indre ur: Hva får deg til å tikke? – Bør vi alle bli A-mennesker?)

(Anm: Are we eating at the wrong time for our body clocks? We've been warned repeatedly about the health perils of being out-of-sync with our body clocks. Are we eating in the right way for these circadian rhythms, and could changing our mealtime habits boost our health and help us lose weight? - Body clock linked to mood disorders - Body Clock: What makes you tick? - Should we all become early risers? (…) Yet some scientists believe eating more of our daily calories earlier in the day - and shifting mealtimes earlier in general - could be good for our health. One study found women who were trying to lose weight lost more when they had lunch earlier in the day, while another linked eating later breakfasts to having a higher body mass index. (bbc.com 20.5.2018).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Søvnproblemer hos unge har sterk sammenheng med bruk av bærbar teknologi. Det er en sterk og konsekvent sammenheng mellom unges bruk av bærbar teknologi - som nettbrett, smarttelefon og lignende, og søvnproblemer.

(Anm: Søvnproblemer hos unge har sterk sammenheng med bruk av bærbar teknologi. Det er en sterk og konsekvent sammenheng mellom unges bruk av bærbar teknologi - som nettbrett, smarttelefon og lignende, og søvnproblemer. Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i tidsskriftet Sleep Science and Practice i august 20181.
For lite søvn og for dårlig kvalitet på søvn, er et folkehelseproblem som kan ha negative konsekvenser for helsen. Bærbar teknologi som nettbrett, smarttelefoner og lignende, har på sin side blitt en allestedsnærværende del av ungdommers liv, som kan påvirke både hvor lenge de sover, og hvor godt de sover. Metaanalysen oppsummerer tidligere analyser om hvordan bruk av ulik teknologi påvirker søvn, og om det er en forbindelse mellom utstrakt teknologibruk, for lite søvn og dårlig søvnkvalitet hos unge. (nhi.no 28.11.2018).)

(Anm: Sleep problems in excessive technology use among adolescent: a systemic review and meta-analysis. Sleep Science and Practice20182:9.)

–  Barnas skjermtid har liten effekt på søvn, sier studie.

(Anm: Children's screen time has little effect on sleep, says study. The amount of time children spend on devices has little effect on how long they sleep, a study from Oxford University suggests. It runs counter to previous research that suggested excessive screen time was linked to children failing to get sufficient rest. The survey concluded that the relationship between sleep and screen use in children was "extremely modest". (…) The study, published in the Journal of Pediatrics, said every hour of screen time was linked to between three to eight fewer minutes of sleep a night. (bbc.com 6.11.2018).)

(Anm: Digital Screen Time and Pediatric Sleep: Evidence from a Preregistered Cohort  Study. J Pediatr. 2018 Oct 30. pii: S0022-3476(18)31384-2.)

– Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen.)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

- Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. (- Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen.)

(Anm: Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, etterlyser fakta og fagutvikling rundt bruken av psykofarmaka på norske sykehjem. (sykepleien.no 10.8.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Medikamentell immobilisering av dyr en helserisiko for mennesker.

(Anm: Medikamentell immobilisering av dyr en helserisiko for mennesker. De fleste medikamenter som nyttes til immobilisering av dyr med injeksjonsvåpen er potente eller de brukes i form av konsentrerte løsninger. Injeksjon av selv minimale volum kan derfor forårsake alvorlig forgiftning på mennesker. Det betyr at anvendelse av slike preparater er forbundet med helserisiko både for utøvere, medhjelpere og tilskuere. Tidsskr Nor Lægeforen 1997;117(17):2541.)

(Anm: Mange blir skremt av å lese pakningsvedlegget i medisinesken (aftenposten.no 21.4.2014).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse. 25 prosent av studentene i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse, mens dette bare gjelder 10 prosent av studentene i Frankrike.

(Anm: Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse. 25 prosent av studentene i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse, mens dette bare gjelder 10 prosent av studentene i Frankrike. Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge. (…) Resultatene viser at andelen studenter med funksjonsnedsettelse er stor i de nordiske landene sammenlignet med andre land. Finland og Sverige har enda større andel studenter med funksjonsnedsettelse enn Norge: henholdsvis 28 og 27 prosent. Til sammenligning er det bare 14 prosent av studentene i Italia og 10 prosent av studentene i Frankrike som opplyser at de har en funksjonsnedsettelse. (…) Figur 2. Andel studenter i Norge som har ulike typer funksjonsnedsettelser. (ssb.no 7.5.2018).)

- Redusert kognitiv funksjon under en varmebølge blant de som oppholder seg i bygninger uten klimaanlegg: En observasjonsstudie av unge voksne sommeren 2016. (- Konklusjoner. Kognitiv funksjonsnedsettelse som følge av innendørs termiske forhold under hetebølger (HWs) går ut over flere enn sårbare befolkninger. Våre resultater understreker viktigheten av å inkorporere bærekraftige tilpasninger i bygninger for å opprettholde undervisnings-prestasjoner, økonomisk produktivitet og sikkerhet i lys av et endret klima.)

(Anm: Reduced cognitive function during a heat wave among residents of non-air-conditioned buildings: An observational study of young adults in the summer of 2016. Abstract Background In many regions globally, buildings designed for harnessing heat during the cold exacerbate thermal exposures during heat waves (HWs) by maintaining elevated indoor temperatures even when high ambient temperatures have subdued. While previous experimental studies have documented the effects of ambient temperatures on cognitive function, few have observed HW effects on indoor temperatures following subjects’ habitual conditions. The objective was to evaluate the differential impact of having air conditioning (AC) on cognitive function during a HW among residents of AC and non-AC buildings using a prospective observational cohort study. Conclusions Cognitive function deficits resulting from indoor thermal conditions during HWs extend beyond vulnerable populations. Our findings highlight the importance of incorporating sustainable adaptation measures in buildings to preserve educational attainment, economic productivity, and safety in light of a changing climate. PLoS Med 15(7): e1002605.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Politiet råder 2300 pasienter til å sjekke journalen sin. (– Hvis man får en yrkesskade eller skal skaffe forsikring til barn, så kan det bli bedt om innsyn i legejournalen. Hvis det fremkommer opplysninger i journalen som ikke er riktige, så er det noe forsikringsselskapet kan legge vekt på i sin vurdering, forteller Schei.)

Politiet råder 2300 pasienter til å sjekke journalen sin
nrk.no 21.4.2017
En tidligere fastlege i Sarpsborg er dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri av 7,3 millioner kroner. Nå råder politiet pasientene hans om å undersøke sine egne journaler.

– En stor andel av pasientene har fått ført inn uriktig helseinformasjon, noe som kan få konsekvenser for dem senere, forteller politiadvokat Jahn Schei til NRK. (…)

Ubehagelig
Saken er anket til lagmannsretten, men politiet går nå likevel ut og ber legens snaut 2300 pasienter om å dobbeltsjekke journalene sine.

– Hvis man får en yrkesskade eller skal skaffe forsikring til barn, så kan det bli bedt om innsyn i legejournalen. Hvis det fremkommer opplysninger i journalen som ikke er riktige, så er det noe forsikringsselskapet kan legge vekt på i sin vurdering, forteller Schei.

Ifølge dommen har flere pasienter gitt uttrykk for at de synes det er ubehagelig å vite at det er registrert uriktige helseopplysninger om dem. (…)

Bør helsemyndighetene på banen også?

– Ja, jeg tror nok de bør se på saken og vurdere hva som er riktig å gjøre fra deres side.

NRK har vært i kontakt med Helsetilsynet – som kun vil bekrefte at de har saken til behandling.

Mannen har ifølge Helsetilsynet fremdeles autorisasjon som lege, men han er ikke lenger fastlege i Sarpsborg. Han har også mistet retten til å kreve refusjon fra Helfo. (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

- Hvordan IBM Watson Health redningsaksjon kollapset - og en toppsjef ble fjernet. (- Problemet til IBM, har STAT funnet ut, var at de ikke kunne få programvaren til å forstå og analysere språket i pasientjournaler på en pålitelig måte.

(Anm: Hvordan IBM Watson Health redningsaksjon kollapset - og en toppsjef ble fjernet. (How an IBM Watson Health rescue mission collapsed — and a top executive was ousted.) Problemet til IBM, har STAT funnet ut, var at de ikke kunne få programvaren til å forstå og analysere språket i pasientjournaler på en pålitelig måte. Det var avgjørende for firmaet å levere på multimillion-dollar-kontrakter med sykehus og legemiddelfirmaer. (statnews.com 1.11.2018).)

- Mye uforståelig stammespråk blant kollegene. I våre journalnotater og epikriser bør vi tilstrebe et mest mulig konsist og lett forståelig språk. (- Eller har vi, som Erasmus Montanus, glemt morsmålet vårt? Er det rart vi blir latterliggjort i Eides språksjov?)

(Anm: Mye uforståelig stammespråk blant kollegene. I våre journalnotater og epikriser bør vi tilstrebe et mest mulig konsist og lett forståelig språk. Forståelig ikke bare for kolleger, men faktisk også for pasientene. For en tid siden ble jeg kontaktet av en bekjent som hadde vært til kardiologisk utredning ved lokalsykehuset. Epikrisen med resultatene av utredningen var gått til fastlegen, med kopi til min bekjent. Etter å ha lest epikrisen var han både skremt og forvirret. Skremt – fordi han gjenkjente ordet aorta. Han fortalte han hadde en venn som døde plutselig av «noe med aorta» (sannsynligvis et rumpert aortaaneurisme). Forvirret – fordi det aller meste som sto i epikrisen, var komplett uforståelig for ham. Han viste den til meg. Jeg måtte innrømme at den også for meg som ikke-kardiolog var vanskelig å forstå. Ikke bare var det brukt flere sære kardiologiske uttrykk, det florerte også med forkortelser som ikke ble forklart. Å uttrykke seg på en måte som mottageren forstår, er en selvfølge i all form for kommunikasjon. Barnelærdom, faktisk. Skal det ha noen mening at pasientene får kopi av epikriser og journalnotater, må disse naturligvis formuleres slik at pasientene forstår innholdet. At epikriser med vårt ordinære stammespråk (som kolleger også utenfor det aktuelle fagfeltet bør kunne forstå!) går til fastlegen, er greit, men da må pasienten få et eget brev med en forkortet og forståelig versjon av innholdet. Eller har vi, som Erasmus Montanus, glemt morsmålet vårt? Er det rart vi blir latterliggjort i Eides språksjov? Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 19. mars 2018.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Måten du ser farger på avhenger av hvilket språk du snakker. (- Til syvende og sist skjer dette fordi å lære et nytt språk er som å gi hjernen muligheten til å fortolke verden annerledes - inkludert måten vi ser og behandler farger.)

(Anm: The way you see colour depends on what language you speak. (…) The culture of colour Since the day we were born we have learnt to categorise objects, colours, emotions, and pretty much everything meaningful using language. (…) Different languages and cultural groups also carve up the colour spectrum differently. Some languages like Dani, spoken in Papua New Guinea, and Bassa, spoken in Liberia and Sierra Leone, only have two terms, dark and light. Dark roughly translates as cool in those languages, and light as warm. So colours like black, blue, and green are glossed as cool colours, while lighter colours like white, red, orange and yellow are glossed as warm colours. (…)  Five key colours Remarkably, most of the world’s languages have five basic colour terms. Cultures as diverse as the Himba in the Namibian plains and the Berinmo in the lush rainforests of Papua New Guinea employ such five term systems. As well as dark, light, and red, these languages typically have a term for yellow, and a term that denotes both blue and green. That is, these languages do not have separate terms for “green” and “blue” but use one term to describe both colours, a sort of “grue”. (…) Ultimately, this happens because learning a new language is like giving our brain the ability to interpret the world differently – including the way we see and process colours. (theconversation.com 16.4.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Ingen har ansvaret for studenter i fengsel. Fengsel. Ingen har det uttalte ansvaret for å sørge for høyere utdanning til innsatte i norske fengsler.

(Anm: Ingen har ansvaret for studenter i fengsel. Fengsel. Ingen har det uttalte ansvaret for å sørge for høyere utdanning til innsatte i norske fengsler. Det gjør rehabiliteringen vanskeligere, mener seniorrådgiver i Opplæring i kriminalomsorgen. Halden (Khrono): Ved hver leseplass står en PC som studentene kan bruke til å google ting de lurer på i studiene sine. De får opp siden med forhåndsvisningstekst som alle andre. Men, når de trykker på et treff får de som regel opp en melding om at siden er stengt, de kan ikke se det som står der. Det svært begrensede internettet er til for de innsatte mennene i Halden fengsel. På høysikkerhetsavdelingen må de telles flere ganger om dagen, og hvis de vil sende mail må det leses gjennom, og noen andre må sende mailen for dem. — Den største forskjellen på å studere utenfor og innenfor murene er at du ikke får gått på forelesning, og at du ikke har fri tilgang til internett, sier «Rune». (khrono.no 25.3.2018).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Andre rapport frå kartlegginga av norske innsette i 2015. Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. (oppikrim.no – Opplæring innen kriminalomsorgen.)

– Helt spesielt at Norge har to språk. (– Språk er politikk. Språk er så absolutt politikk.)

(Anm: – Helt spesielt at Norge har to språk. Språk setter følelsene i sving hos nordmenn – unge som gamle. Onsdag vil språkforsker Arne Torp begi seg inn på dette betente temaet på Ullern kultursenter. To norske språk Rent historisk kunne vi hatt ett språk i Skandinavia. Torp henviser her til Kalmarunionen som ble oppløst i 1523. – Nå ville historien ta en annen vending. Det som er spesielt med norsk i dag, er at det består av to skriftspråk, nemlig bokmål og nynorsk. I Sverige og Danmark har de kun ett skriftspråk. Språk er politikk Språk er så absolutt politikk. I dag må ansatte i det offentlige svare på det språk de blir skrevet til. – Det er så absolutt politikk når myndighetene bestemmer hvilket av de norske språkene brev skal besvares på, sier Torp. Norge er trolig det eneste landet i verden hvor parlamentet har bestemt hvordan befolkningen skal telle muntlig. 1. juli i 1951 våknet det norske folk opp til en ny tellemåte – den vi kan kalle den engelske. (akersposten.no 6.3.2018).)

(Anm: Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap (mintankesmie.no).)

- Chromebook i skulen skapar vanskar for nynorsken: – Det minner om dansketida på nytt. Teknologigigantane køyrer over nynorskbrukarane i skulen, meiner Noregs Mållag.

(Anm: Chromebook i skulen skapar vanskar for nynorsken: – Det minner om dansketida på nytt. Teknologigigantane køyrer over nynorskbrukarane i skulen, meiner Noregs Mållag. – Elevane sukkar og stønner, seier lærar. – Eg ser jo at resultata er gått ned etter at elevane mine byrja med Chromebook, seier norsklærar Laila Iren Rossavik. Tiandeklassingane hennar på Forsand skule i Rogaland nyttar nynorsk i så godt som alle fag. Dei merkar konsekvensane av at den nye kommunen deira, Sandnes, har gitt alle elevane ein ny Chromebook. Denne nye PC-utfordraren frå Google er dei siste åra kjøpt inn på skular over heile landet for å gjera skulekvardagen lettare. Men nyvinninga er ikkje like innstilt på nynorsk som gamle PC-ar med Word var. (aftenposten.no 22.12.2019).)

- Nå blir det nynorsk-bonanza i NTB: Splitter ny robot oversetter artikler automatisk fra bokmål.

(Anm: Nå blir det nynorsk-bonanza i NTB: Splitter ny robot oversetter artikler automatisk fra bokmål. Med hjelp fra kunstig intelligens kan nyhetsbyrået ende nynorsk-utfordringene i NRK og i staten. I samarbeid med Nynorsk pressekontor holder Nyhetsbyrået NTB akkurat nå på å lage en nynorsk-oversetter fra bokmål, der hensikten er å kunne tilby hele NTB-produksjonen på nynorsk. (medier24.no 3.8.2018).)

- Derfor dominerer Danmark listen over verdens lykkeligste folkefærd år efter år. (- 'Hygge' er afgørende for lykken.) (- Det danske ord har siden juni 2017 været at finde i den berømte ordbog 'Oxford English Dictionary'.)

(Anm: Derfor dominerer Danmark listen over verdens lykkeligste folkefærd år efter år. Danmark er i flere omgange blevet kåret som verdens lykkeligste land. Den dansk-amerikanske forfatter har en lidt anderledes fortolkning af, hvorfor det forholder sig sådan. Danmark stryger endnu engang ind på top 3 ud af 155 lande i den nyeste World Happiness Report, der kårer verdens lykkeligste folkefærd. Det er en udmærkelse, som Danmark har opnået 7 år i træk. USA faldt derimod 4 pladser og endte på en 18. plads. Danmarks plads blandt verdens lykkeligste folkefærd stemmer overens med adskillige nationale spørgeundersøgelser, der gransker indbyggernes lykke (eller som psykologerne kalder det 'subjektive velvære'). (…) 'Hygge' er afgørende for lykken Men hvad der måske er allermest afgørende, er det kulturelle fænomen kaldet 'hygge'. Det danske ord har siden juni 2017 været at finde i den berømte ordbog 'Oxford English Dictionary'. Begrebet 'hygge' beskriver socialt samvær af høj kaliber. Hygge er et substantiv, et adjektiv eller et verbum, og selv begivenheder og steder kan være 'hyggelige'. Hygge bliver til tider oversat til 'cosy', men en bedre definition er 'forsætlig intimitet', der kan finde sted, når man deler trygge, afbalancerede og harmoniske oplevelser. (…) Hyggeforskning afslører, at hyggen er integreret i danskernes følelse af velvære. Hyggen er en buffer mod stress, samtidig med at der skabes plads til at bygge kammeratlighed. I et stærkt individualiseret land som Danmark kan hyggen fremme egalitarismen og styrke tilliden. Hygge er et globalt fænomen Hygge er fuldt ud integreret i den danske kulturpsyke og kultur, men hyggen er også blevet en del af et globalt fænomen. Man kan finde mere end 900 bøger om hygge hos Amazon, og Instagram kan prale af over 3 millioner posts med hashtagget #hygge. Læs også: Hygge - den nye danske eksportsucces Google Trends data viser et stort spring i søgninger på 'hygge', der begyndte i oktober 2016. (videnskab.dk 30.4.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hygge (oxfordlearnersdictionaries.com).)

- Dansk hygge skal være en del af verdens kulturarv. VisitDenmark vil have begrebet »hygge« anerkendt som et særegent dansk fænomen gennem en optagelse på Unescos liste over verdens kulturarv.

(Anm: Dansk hygge skal være en del af verdens kulturarv. VisitDenmark vil have begrebet »hygge« anerkendt som et særegent dansk fænomen gennem en optagelse på Unescos liste over verdens kulturarv. Et såkaldt Hyggeråd skal forberede en ansøgning, og det kan tage flere år. Dansk hygge skal med på Unescos liste over unik kulturel verdensarv, der er værd at værne om. Det er målet for VisitDenmark, der ønsker af få det danske begreb »hygge« anerkendt af FN's kulturinstitution. I sidste ende er ambitionen, at en optagelse på listen skal være med til at markedsføre Danmark og skaffe flere turister til landet. I december sidste år kom pizzabagning i Napoli med på Unescos liste over uhåndgribelig kulturarv. Vittighedskunst fra Usbekistan, rejefiskeri fra h... (jyllands-posten.dk 13.4.2018).)

- Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori.

(Anm: Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori. I en ny undersøkelse slår 1000 norske førsteklasselærere alarm om seksårsreformen. – Jeg var spent på hva som skulle skje, men så ble det bare dritt, sier August om sin vonde skolestart. (vg.no 30.9.2018).)

- Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag». (- Høyres tidligere utdanningsminister Kristin Clemet forsvarer reformen.)

(Anm: Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag». Tre lærer-tungvektere mener innføringen av skolestart for fem- og seksåringene har havnet på feil spor med lange økter, læringstrykk og teorikjør. Høyres tidligere utdanningsminister Kristin Clemet forsvarer reformen. (vg.no 29.9.2018).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

– Stor korrupsjonssak rulles opp ved amerikanske universiteter. Flere Hollywood-skuespillere og næringstopper i USA er siktet for å ha betalt bestikkelser for å få barna sine inn på eliteuniversiteter.

(Anm: Stor korrupsjonssak rulles opp ved amerikanske universiteter. Flere Hollywood-skuespillere og næringstopper i USA er siktet for å ha betalt bestikkelser for å få barna sine inn på eliteuniversiteter. Skuespillerne Lori Loughlin (t.v.) og Felicity Huffman er blant dem som er siktet for å ha betalt barna sine for å få dem inn på amerikanske eliteuniversiteter. – Disse foreldrene utgjør en liste med rikdom og privilegier, sa statsadvokat Andrew Lelling da siktelsene ble offentliggjort tirsdag. Det er FBI som har avslørt et omfattende opplegg der foreldre har betalt tusenvis av amerikanske dollar for å få barna sine inn på eliteuniversiteter som Yale, Georgetown og Stanford. Det skriver BBC. Blant annet foregikk prosessen slik at foreldre betalte en rådgiver for å bestikke trenere og andre universitetsansatte. Trenerne skal ha mottatt penger for å godta søkere som idrettsutøvere – selv om de egentlig ikke var gode nok. På den måten fikk elevene skoleplass ved universitetet. (aftenposten.no 12.3.2019).)

- Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer i USA. Suksessmetode fra Bergen er omtalt i New York Times. (- Behandlingen går ut på at pasientene i løpet av fire sammenhengende dager skal gjennom behandlingen som skal gjøre dem fri fra tvangslidelsen.)

(Anm: Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer i USA. Suksessmetode fra Bergen er omtalt i New York Times. Professor Gerd Kvale og psykolog Bjarne Hansen i Helse Bergen har utviklet et konsentrert format for behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tidligere omtalt i Dagens Medisin. Behandlingen går ut på at pasientene i løpet av fire sammenhengende dager skal gjennom behandlingen som skal gjøre dem fri fra tvangslidelsen. Sammen med terapeuten oppsøker man det han eller hun frykter mest. (…) «Flere forskere i USA peker på arbeidet til de norske forskerne Gerd Kvale og Bjarne Hansen, som kilden til mye av den amerikanske bølgen og interessen for intensive, konsentrerte behandlingsformat», heter det i artikkelen. (…) (dagensmedisin.no 17.8.2018).)

- Si meg hva du heter, så skal si deg hvor gammel du er.

Navn og identitet
klikk.no 5.7.2013
Navnet avslører deg

Si meg hva du heter, så skal si deg hvor gammel du er.

– Si meg hva du heter så skal jeg si hvor gammel du er, er et ordtak vi som jobber med navn gjerne bruker, sier Jørgen Ouren, navnestatistiker i Statistisk sentralbyrå.

Poenget er at navnemotene endrer seg. Navnene små babyer får i dag er helt andre navn enn de vi fikk for 30, 40 og 50 år siden. (...)

- Bibelnavn fortsatt populært, men vi er mindre kristne.  (- Jakob, Lukas, Andreas, Johannes, Filip, Isak og Noah)

(Anm: Bibelnavn fortsatt populært, men vi er mindre kristne. Bølgen av guttenavn fra Bibelen er ikke over. Seks av de ti mest brukte guttenavnene i fjor var bibelnavn, mens stadig færre barn blir døpt. – Navnestatistikken for gutter i 2017 toppes av de bibelske guttenavnene Jakob og Lukas. Videre på topp 10 finner vi Noah, Elias og Isak, forteller seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken i SSB. (…) «Nye» bibelnavn på topp Rundt 1880 fikk totalt 36 prosent av guttene navn med rot i Bibelen. Så sank det til 23 prosent i 1923, for så langsomt å stige til en topp i 2006 på 37,5 prosent. I 2017 var den totale andelen bibelske guttenavn, inkludert de avledede navnene, på 33 prosent. Men bibelnavnenes økte popularitet de siste 15 årene, særlig på guttesiden, skyldes ikke godt innarbeide navn som Andreas og Johannes. – Det er nok heller de mer eksotiske navnene som Jakob, Lukas, Elias, Isak og Noah som gjør at vi fortsatt kan snakke om en bibelsk navnebølge, forklarer Ouren. (ssb.no 9.3.2018).)

- Slaget om ordene. (- Ord betyr noe. Det er ord som former holdninger. Og det er holdninger som former handlinger.)

(Anm: Slaget om ordene | Harald Stanghelle Underlig, men sant: I slaget om politisk debattform står nå Sylvi Listhaug frem som Erna Solbergs uforsonlige hovedmotstander. Der statsministeren dyrker salig Luthers formaning om å ta alt i beste mening, representerte hennes justisministers avskjedsord en munnfull utskjelling vi knapt tidligere har hørt fra et medlem av Kongens råd: Knut Arild Hareides KrF var «totalt uten ryggrad». Jonas Gahr Støre vil «kneble ytringsfriheten», mens en Ap-regjering vil være «en katastrofe for Norge». Selv mener Sylvi Listhaug seg utsatt for en «ren heksejakt», mens hennes motstandere har omgjort «norsk politikk til en barnehage». (…) Ord betyr noe. Det er ord som former holdninger. Og det er holdninger som former handlinger. Vi er forlengst inne i en ny virkelighet der ord brukes mer brutalt enn vi har vært vant til i et Norge som gjennom mange tiår har vært grunnmurt på fellesskapsfølelsen de fem okkupasjonsårene skapte. Det har kanskje vært nasjonens viktigste sosiale kapital. Nå er dette i ferd med å bli devaluert. (aftenposten.no 20.3.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Sandberg hevder aktører ville sponse søksmål mot medier.

(Anm: Sandberg hevder aktører ville sponse søksmål mot medier. Men Sandberg og Letnes ble advart av jurister mot å gå til søksmål. Tidligere Frp-leder og fiskeriminister Per Sandberg sier han og kjæresten Bahareh Letnes vil droppe sitt varslede søksmål mot medier som NRK og TV 2.  Det blir kjent i parets nye bok som ble lansert mandag formiddag. Samtidig holder paret døren åpen for søksmål mot Fiskeribladet. (kampanje.no 29.10.2018).)

- Aftenposten mener: Erna Solberg bør beklage ordbruken. (- Statsminister Erna Solberg (H) mener at journalistene har vært blodtørstige i jakten på detaljer i Sandberg-saken.) (- Ved å bruke et begrep som «blodtørstig» når pressen gjør jobben den er ment å gjøre, gir statsministeren tilskudd til en medieforakt som kun udemokratiske krefter er tjent med.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Erna Solberg bør beklage ordbruken. Statsminister Erna Solberg (H) mener at journalistene har vært blodtørstige i jakten på detaljer i Sandberg-saken. Oppmerksomheten rundt den avgåtte fiskeriministeren Per Sandbergs Iran-besøk har vært formidabel. Det må ha vært slitsomt for ham å stå i stormen, men også for folk rundt ham. (…) – Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige for å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg til Aftenposten tirsdag. I disse tider vinner populister frem på flere hold ved å gå til angrep på pressen. Ved å bruke et begrep som «blodtørstig» når pressen gjør jobben den er ment å gjøre, gir statsministeren tilskudd til en medieforakt som kun udemokratiske krefter er tjent med. Statsministeren bør beklage formuleringen. Solberg ut mot «blodtørstige journalister» i Sandberg-saken (aftenposten.no 15.8.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Erna Solberg: – Vi driter ikke i folks rammebetingelser i Norge. Terje Aaslands (Ap) påstander provoserte Erna Solberg nok til at statsministeren måtte unnskylde egen språkbruk i Stortinget. (– Det er tillatt å være fullstendig uenig i vurderingen, men det er altså ikke slik at vi løpet redernes ærend, eller at vi driter i – unnskyld at jeg sier det – at vi ikke bryr oss om de rammevilkårene folk har i Norge.)

(Anm: Erna Solberg: – Vi driter ikke i folks rammebetingelser i Norge. Terje Aaslands (Ap) påstander provoserte Erna Solberg nok til at statsministeren måtte unnskylde egen språkbruk i Stortinget. – Det er tillatt å være fullstendig uenig i vurderingen, men det er altså ikke slik at vi løpet redernes ærend, eller at vi driter i – unnskyld at jeg sier det – at vi ikke bryr oss om de rammevilkårene folk har i Norge. Uttalelsen kom fra statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime i formiddag. Næringspolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland, gikk kraftig til angrep på regjeringen i Color Line-saken. - Dette er Color Line-saken Aasland: – Regjeringen viser sitt sanne ansikt – Nå skal noen titalls millioner kroner spares, og norske arbeidsfolks trygghet skal ofres til fordel for storkapitalens krav. Regjeringen viser sitt sanne ansikt som rederne og storkapitalens ukritiske og varmeste forsvarer, tordnet Aasland. Bakgrunnen er at regjeringen i februar varslet at den vil la Color Line flagge om sine to Kiel-ferger fra Norsk ordinært skipsregister til Norsk internasjonalt skipsregister. (nrk.no 30.5.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Listhaug møtes med mistillit etter å ha tatt ordet «unnskyld» 17 ganger i sin munn.

(Anm: Listhaug møtes med mistillit etter å ha tatt ordet «unnskyld» 17 ganger i sin munn. Ap, SV og MDG mener unnskyldningene sitter så langt inne at de støtter Rødts forslag om mistillit. (aftenposten.no 15.3.2018).)

- Da Sylvi Listhaug på Facebook i går tidlig varslet at hun trakk seg som statsråd, demonstrerte hun grundig hvorfor det var både riktig og viktig. Den påfølgende pressekonferansen hadde egentlig bare ett budskap: Ingen må tro at hun mente noe som helst med forrige ukes unnskyldning i Stortinget.

(Anm: Neste gang Sylvi drar til Rinkeby, blir det uten pressen på slep. Frykten for hva Listhaug kan gjøre i Stortinget er overdreven. En ydmykende prosess har fått en lykkelig utgang. Da Sylvi Listhaug på Facebook i går tidlig varslet at hun trakk seg som statsråd, demonstrerte hun grundig hvorfor det var både riktig og viktig. Den påfølgende pressekonferansen hadde egentlig bare ett budskap: Ingen må tro at hun mente noe som helst med forrige ukes unnskyldning i Stortinget. På fire minutter gikk den avtroppende justisministeren til frontalangrep på alle opposisjonspartier og fikk fram hvor uenig hun var med statsministeren. (…) Listhaugs maktbase er overvurdert både av regjeringen og mediene. Hun er viktig for den mest populistiske delen av Frp, som helst vil være i opposisjon. (dagbladet.no 21.3.2018).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Psst! «fake news» er gammelt. Fransk historiker skrev om «falske nyheter» allerede i 1921.

(Anm: Psst! «fake news» er gammelt. Fransk historiker skrev om «falske nyheter» allerede i 1921. Folket utrykker fordommer, hat og frykt gjennom falske nyheter, skrev den anerkjente historikeren Marc Bloch. (dagbladet.no 2.2.2017).)

- Når var epoken der sannheten rådet? Var ting bedre i middelalderen eller på 1930-tallet?

(Anm: Suksessforfatter med advarsel: – Den liberale fortellingen om verden har kollapset. DAVOS (Aftenposten): Yuval Noah Harari, forfatter av bestselgeren «Sapiens», ble tatt imot som en rockestjerne i Davos. Men han hadde med seg et dystert budskap. – Når folk snakker om at vi lever i en postfaktuell verden, spør jeg: Når var epoken der sannheten rådet? Var ting bedre i middelalderen eller på 1930-tallet? Åpenbart ikke. Fake news er et problem, men det er ikke noe nytt, sier den israelske historikeren Yuval Noah Harari (41). (...) Når vi ikke klarer å bli kloke på virkeligheten, ender vi opp med å kunne tro på nesten hva det skulle være. Det er delvis det som gjør fake news mulig, sier Harari. (aftenposten.no 28.1.2018).)

- Trump sætter lighedstegn mellem fake news og historier, som han ikke kan lide. (- «Trump forstår enten ikke eller også ignorerer han forskellen mellem en historie, som han ikke kan lide, og en som ikke er sand,» skriver CNN’s Chris Cillizza i en analyse.)

(Anm: Trump sætter lighedstegn mellem fake news og historier, som han ikke kan lide. I et tweet, hvor præsidenten skælder ud over negativ mediedækning, sætter han lighedstegn mellem negativ og fake news. (…) Ifølge denne undersøgelse har tv-stationer i perioden januar til april i 9 ud af 10 historier om Trump en fjendtlig tilgang til præsidenten. Dette blev onsdag morgen gengivet på Trumps foretrukne tv-program, Fox & Friends, hvilket formentlig er årsagen til hans tweet. Det er ikke klart, hvordan Media Research Center afgør, hvad der er positive og negative historier. Men en lignende undersøgelse fra centret fra sidste år nåede frem til et næsten enslydende resultat. Mange amerikanske medier har dog især hæftet sig ved Trumps direkte sammenligning mellem fake news og en kritisk dækning. «Trump forstår enten ikke eller også ignorerer han forskellen mellem en historie, som han ikke kan lide, og en som ikke er sand,» skriver CNN’s Chris Cillizza i en analyse. «Han slår de to sammen for at fremme sine politiske mål – velvidende, at hans base hader medierne og er mere end villige til at tro, at journalister er villige til at opfinde historier alene for at sætte Trump i et negativt lys.» (jyllands-posten.dk 10.5.2018).)

- Slik virker hatretorikken. (- I boka sammenligner Klemperer hatretorikk med små doser arsenikk.) (- Listhaugs retorikk har elementer fra hatretorikken Ordene snikislamisering og parallellsamfunn er kjente ord fra Frp sin retorikk. Ordene og måten de blir brukt på er egnet til å mistenkeliggjøre innvandrere, og muslimer spesielt, fordi ordene kan vekke og forsterke en frykt for muslimene.)

(Anm: Slik virker hatretorikken. Debattinnlegg: En professor og en retoriker har avvist Arbeiderpartiets påstand om at Sylvi Listhaug bedriver hatretorikk. Men har de rett? Små doser med arsenikk. I boka sammenligner Klemperer hatretorikk med små doser arsenikk. Små enkeltdoser gjør tilsynelatende ingen skade, men på et tidspunkt virker denne giften, skriver han. Om Hitlerregimets propaganda sier Klemperer at det ikke var den enkelte talen, et bestemt flygeblad, en artikkel eller en plakat som var Hitlerregimets sterkeste propagandamiddel og som beredte grunnen for massemordet på jødene. Det var enkelte ord, fraser og setningstyper som ble innført gjennom gjentatte repetisjoner, og som så ble tatt i bruk av et større publikum. Ord kan på den måten bli styrende for folks tanker og følelser. Hatretorikken benyttes for å etablere og styrke inngrupper og utgrupper. Språkbruken skaper avstand til utgruppen og nærhet til inngruppen. Hatretorikken hører sammen med polariseringen mellom «oss» og «dem», mellom inngrupper og utgrupper der det utmales skremselsbilder. Har som mål å nå de negative følelsene. De negative følelsene i hatretorikken kommer gjerne til syne gjennom usedvanlige og oppsiktsvekkende språklige uttrykk som tiltrekker seg oppmerksomhet. (…) Listhaugs retorikk har elementer fra hatretorikken Ordene snikislamisering og parallellsamfunn er kjente ord fra Frp sin retorikk. Ordene og måten de blir brukt på er egnet til å mistenkeliggjøre innvandrere, og muslimer spesielt, fordi ordene kan vekke og forsterke en frykt for muslimene. Listhaug bruker for eksempel parallellsamfunn som et argument for sin strenge asylpolitikk. I den sammenheng har Sylvi Listhaug blant annet sagt at «Man får en opphopning av personer med innvandringsbakgrunn på ett sted, som gjør at det utvikler seg parallelle samfunn». Listhaugs argumentasjon er egnet til å skremme folk. Ordet parallellsamfunn gir urovekkende assosiasjoner til fare, lovløshet og vold. Mange vil nok derfor mene at Listhaugs bruk av ordet parallellsamfunn sorterer under hatretorikk, og at hennes politiske retorikk i alle fall har elementer fra hatretorikken. (forskning.no 12.9.2017).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Når språk baner vei for massemord. Spørsmålet er hvordan selve klimaet oppstår, hvordan språket i offentligheten får skli ut. (- SPRÅKETS BETYDNING: I årevis før massakren i Srebrenica hadde muslimer systematisk blitt demonisert i serbisk presse. Bildet er fra en massebegravelsesseremoni for Srebrenica-ofre i juli i år.)

(Anm: KRONIKK Ola Larsmo. Forfatter, leder av den svenske PEN-klubben. Når språk baner vei for massemord. Spørsmålet er hvordan selve klimaet oppstår, hvordan språket i offentligheten får skli ut. SPRÅKETS BETYDNING: I årevis før massakren i Srebrenica hadde muslimer systematisk blitt demonisert i serbisk presse. Bildet er fra en massebegravelsesseremoni for Srebrenica-ofre i juli i år. I november 1992 brøt det ut brann i et hus i byen Mölln i Nord-Tyskland. Det var en mordbrann, rettet mot tyrkiske innvandrere, og tre mennesker brant inne, deriblant en liten jente. Noen måneder seinere brant det igjen, nå i Solingen. Igjen hadde nynazister kastet brannbomber inn i et hus hvor flere familier bodde. Mordbrannene var del av en større hetsbølge mot innvandrere som red Nord-Tyskland i første halvdel av 1990-årene, og som også preget datidas politiske klima i Sverige: I juni 1992 ble John Ausonius, kjent som «Lasermannen», tatt av politiet for ni drapsforsøk og ett drap. Da de to som sto bak brannen i Mölln ble avhørt, sa de noe jeg ofte har tenkt på siden. De skjønte ikke alt oppstyret - de hadde bare gjort det «alle» ville, det «alle» snakket åpenlyst om at burde gjøres. De hadde handlet på vegne av kollektivet. (dagbladet.no 3.8.2011).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Høyrepopulismen kan ikke ties i hjel. Den må bekjempes med argumenter, fakta og politikk som virker. Taushet er gift.

(Anm: Høyrepopulismen kan ikke ties i hjel. Den må bekjempes med argumenter, fakta og politikk som virker. Taushet er gift. Jeg var til stede da Anders Lange den 8. april 1973 i Saga kino i Oslo ropte til de frammøtte: «Så spør jeg dere: Vil dere at vi skal danne parti? Rekk hånden i været!». Min ble liggende, antakelig med neven knyttet. Daværende sosialist og student Egeland var i kinosalen som nysgjerrig observatør: Kan Lange – mannen med Hundeavisen, røtter i Fedrelandslaget og et tydelig forsvar for apartheid – virkelig skape en ny politisk bevegelse? Begeistringen i Saga kino gjaldt helt andre spørsmål. Folk var lei av den sosialdemokratiske formynderstaten med sine skatter, avgifter og sitt kontrollbyråkrati. Begrepet var den gang helt ukjent, men de gjorde opprør mot det politisk korrekte. Samme høst suste Anders Langes Parti – seinere omdøpt til Fremskrittspartiet – inn på Stortinget med fem mandater. (dagbladet.no 24.3.2018).)

– Sylvi Listhaug er en uimotståelig mediedronning. (- Hun har en Trump-lignende evne til å skjelle ut og karakterisere sine motstandere – Støre er født med sølvskje i munnen, sa hun i sin ikke særlig godt besøkte 1. mai-tale i Drammen.) (- Hun overdriver, noen ganger så grovt at det krysser grensen til løgn, som da hun i Drammen påsto at i Sverige har de byttet ut svensk lov med sharia.) (- Vil vi ha en slik offentlighet? Så får heller Listhaug konkludere med at dette betyr at jeg vil kneble henne.)

(Anm: Sylvi Listhaug er en uimotståelig mediedronning | Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i Minerva. Men det er kanskje ikke nødvendig å bite på alle agn hun legger ut. Dersom noen trodde at Sylvi Listhaugs avgang som statsråd skulle føre til at det ble stillere fra den kanten, burde den siste uken få dem på andre tanker. (…) Hun setter i scene konfrontasjoner som hun vet at pressen biter på, som da hun dro til Rinkeby, eller i denne uken til Vardø, for å ta tak i en enkeltpersons misnøye med det lokale Ap-styret. (…) Hun har en Trump-lignende evne til å skjelle ut og karakterisere sine motstandere – Støre er født med sølvskje i munnen, sa hun i sin ikke særlig godt besøkte 1. mai-tale i Drammen. Hun overdriver, noen ganger så grovt at det krysser grensen til løgn, som da hun i Drammen påsto at i Sverige har de byttet ut svensk lov med sharia. (…) Personangrep, overdrivelser og demagogi normaliseres – og møtes gjerne av det samme, rettet mot Listhaug. Vil vi ha en slik offentlighet? Så får heller Listhaug konkludere med at dette betyr at jeg vil kneble henne. (aftenposten.no 3.5.2018).)

- Lundestad: Trump gir frivillig opp USAs største fordel. Hvorfor skjeller Donald Trump ut sine allierte og skryter av despoter? Helt i tråd med hans ideologi, mener analytikere.

(Anm: Lundestad: Trump gir frivillig opp USAs største fordel. Hvorfor skjeller Donald Trump ut sine allierte og skryter av despoter? Helt i tråd med hans ideologi, mener analytikere. (…) – I tråd med ideologi. Han påpeker samtidig at dette er helt i tråd med Trumps ideologi. – Han kan ikke fordra multilaterale diplomatiske avtaler og vil ikke ha slikt samarbeid om for eksempel hverken klima eller handel, sier Lundestad. Trump foretrekker avtaler mellom ett og ett land, ikke avtaler mellom grupper av nasjoner. Lundestad fremholder at Trump allerede høsten 1987 brukte en stor slump penger på en helsides annonse i The New York Times, The Washington Post og The Boston Globe. (aftenposten.no 14.6.2018).)

- Autoritarisme forklarer hvorfor Trump-velgerne ignorerer skandalene. VELGERNE til Donald Trump er svært lojale. (- Forskning kan forklare fenomenet.)

(Anm: Autoritarisme forklarer hvorfor Trump-velgerne ignorerer skandalene. VELGERNE til Donald Trump er svært lojale. Mange av dem blir ved hans side gjennom alle skandalene. Forskning kan forklare fenomenet. NEW YORK (Nettavisen): «Jeg kan stå midt på Fifth Avenue og skyte noen, og jeg ville likevel ikke ha mistet velgere», sa Donald Trump under en pressekonferanse 23. januar 2016. Han snakket om hvor lojale velgerne hans er. (…) Trumps kjernevelgere har støttet ham igjennom alt dette og mer. Hvorfor? Matthew MacWilliams mener å vite svaret. Han forsker på autoritarisme, et begrep som er blitt studert siden nazistene kom til makten i Tyskland. Denne forskningen startet han på flere år før Donald Trump annonserte sitt kandidatur sommeren 2015. Allerede i januar 2016 skrev MacWilliams at Trump hadde en god sjanse til å vinne presidentvalget. (nettavisen.no 17.3.2018).)

(Anm: Fremveksten av populistisk autoritarisme (mirlindshala.wordpress.com 17.5.2016).)

(Anm: Autoritarisme - politikk  styreform karakterisert ved en sterk sentralmakt og begrensede politiske friheter SITATER PROVO var imot kapitalisme, kommunisme, fascisme, byråkrati, militarisme, snobbisme, profesjonalisme, dogmatisme og autoritarisme  (VG 30.03.1967/10) en snikende autoritarisme som truer det borgerlige samfunnets friheter (Morgenbladet 06.08.2004/14) «Moderne diktatorer arbeider i det mer tvetydige spekteret som finnes mellom demokrati og autoritarisme», skrev Dobson (Stavanger Aftenblad 13.11.2017) (naob.no).)

(Anm: Authoritarianism is a form of government characterized by strong central power and limited political freedoms. Individual freedoms are subordinate to the state and there is no constitutional accountability under an authoritarian regime.[1] Juan Linz's influential 1964 description of authoritarianism[2] characterized authoritarian political systems by four qualities: 1. Limited political pluralism, that is such regimes place constraints on political institutions and groups like legislatures, political parties and interest groups; 2. A basis for legitimacy based on emotion, especially the identification of the regime as a necessary evil to combat "easily recognizable societal problems" such as underdevelopment or insurgency; 3. Minimal social mobilization most often caused by constraints on the public such as suppression of political opponents and anti-regime activity; 4. Informally defined executive power with often vague and shifting powers.[3] Modern democratic elective dictatorships use an authoritarian concept to form a government.[1]  (en.wikipedia.org).)

- De ekstreme kreftene Listhaug nører opp under har våknet, og fått sin martyr.

(Anm: De ekstreme kreftene Listhaug nører opp under har våknet, og fått sin martyr. Det er bare å stålsette seg. (…) Jeg kan ikke komme på noe utsagn som er tettere på et skoleeksempel på populisme. Gratulerer med den, Sylvi! (dagbladet.no 20.3.2018).)

- Sensasjonsmåling for Fremskrittspartiet. Folk flest mener det var riktig av Sylvi Listhaug å trekke seg, men Frp fosser likevel frem på TV 2s siste måling. (- Fremskrittspartiet får hele 20,6 prosents oppslutning, frem hele 9,8 prosentpoeng sammenlignet med den ordinære målingen.)

(Anm: Sensasjonsmåling for Fremskrittspartiet. Folk flest mener det var riktig av Sylvi Listhaug å trekke seg, men Frp fosser likevel frem på TV 2s siste måling. (…) Fremskrittspartiet får hele 20,6 prosents oppslutning, frem hele 9,8 prosentpoeng sammenlignet med den ordinære målingen. (…) KrF-leder Knut Arild Hareide kan trekke et lettelsens sukk over at velgerne så langt ikke ser ut til på straffet partiet for å true med mistillit. Partiet får 4,4 prosent (- 0,1). (tv2.no 20.3.2018).)

(Anm: «HEKSEJAKT, KNEBLING, BARNEHAGE OG SIRKUS»: – En politisk debatt helt ute av kontroll. Statsviter Dag Einar Thorsen sier han aldri før har sett en lignende politisk debatt i Norge. Retorikkekspert Kjell Lars Berge kaller Listhaugs måte å uttrykke seg på for hårreisende. (tv2.no 20.3.2018).)

(Anm: Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. Sylvi Listhaug kom med en tirade av beskyldninger i sitt avgangsinnlegg på Facebook. Det er ikke første gang ordene sitter løst hos ministeren. (dagbladet.no 21.3.2018).)

- Han la ut innlegget som førte til Listhaugs avgang: – Har ingen forståelse for kritikken. Espen Teigen åpner for å bli med Listhaug til Stortinget.

(Anm: Han la ut innlegget som førte til Listhaugs avgang: – Har ingen forståelse for kritikken. Espen Teigen åpner for å bli med Listhaug til Stortinget. Rådgiver Espen Teigen var med Sylvi Listhaug da hun møtte pressen etter at hun annonserte på Facebook at hun trekker seg. Han vil ikke si om det var ham eller Listhaug selv som skrev tirsdagens innlegg, der hun blant annet hevder seg utsatt for en heksejakt, og at norsk politikk er blitt «en barnehage». (aftenposten.no 21.3.2018).)

(Anm: Espen Teigen: – Jeg går ikke rundt og angrer. Det ble jeg lært opp til at bare er bortkastet tid. (…) Teigen forteller at Listhaug alltid har sett gjennom og forhåndsgodkjent det han har lagt ut. – Jeg er ikke så tjukk i huet at jeg legger ut noe uten å sjekke med sjefen først. – Hva tenkte du da du la ut posten om at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet? (aftenposten.no 23.3.2018).)

- 25-åringen står uten jobb etter at han og Sylvi Listhaug ble skjøvet ut av regjeringen. Men bare timer etter avgangen fikk han sitt første jobbtilbud.

(Anm: - Norsk presse er en dørmatte for Arbeider­partiet, mener Espen Teigen (25). Denne uken var spinndoktoren nær å velte regjeringen. 25-åringen står uten jobb etter at han og Sylvi Listhaug ble skjøvet ut av regjeringen. Men bare timer etter avgangen fikk han sitt første jobbtilbud. Stjørdalingen Espen Teigen (25) bidro sterkt til å nesten velte Erna Solbergs regjering, med Facebook-innlegget han postet på Sylvi Listhaugs side forrige uke: (…) - Du kostet henne jobben? - Nei. Det var ikke min ide engang. Jeg gjorde bare det jeg fikk beskjed om jeg, sier han og smiler. - Men hvis dere har så god kjemi, ville det ikke vært naturlig å fortsette samarbeidet med henne på Stortinget? - Jeg tar ikke stilling til noe nå. Jeg har fått et par tilbud allerede, noe jeg setter pris på, så skal jeg vurdere det i påsken. Så får vi se hva jeg ender opp med etter hvert. (medier24.no 23.3.2018).)

- Da Sylvi Listhaug på Facebook i går tidlig varslet at hun trakk seg som statsråd, demonstrerte hun grundig hvorfor det var både riktig og viktig. Den påfølgende pressekonferansen hadde egentlig bare ett budskap: Ingen må tro at hun mente noe som helst med forrige ukes unnskyldning i Stortinget.

(Anm: Neste gang Sylvi drar til Rinkeby, blir det uten pressen på slep. Frykten for hva Listhaug kan gjøre i Stortinget er overdreven. En ydmykende prosess har fått en lykkelig utgang. Da Sylvi Listhaug på Facebook i går tidlig varslet at hun trakk seg som statsråd, demonstrerte hun grundig hvorfor det var både riktig og viktig. Den påfølgende pressekonferansen hadde egentlig bare ett budskap: Ingen må tro at hun mente noe som helst med forrige ukes unnskyldning i Stortinget. På fire minutter gikk den avtroppende justisministeren til frontalangrep på alle opposisjonspartier og fikk fram hvor uenig hun var med statsministeren. (…) Listhaugs maktbase er overvurdert både av regjeringen og mediene. Hun er viktig for den mest populistiske delen av Frp, som helst vil være i opposisjon. (dagbladet.no 21.3.2018).)

(Anm: Hareide mottok alvorlig trussel rett etter Listhaugs exit. Mandag kveld måtte PST sette livvakter på Ap-leder Jonas Gahr Støre. Rett etter Listhaugs avgang tirsdag morgen mottok KrF-leder Knut Arild Hareide så alvorlige trusler at PST på nytt ble koblet inn.  (aftenposten.no 21.3.2018).)

- Sådan bliver man afsløret af sine digitale fingeraftryk – og sådan undgår man det. Vores skriftlige formuleringer kan afsløre, hvem vi er, men udviklingen af forskellige skriftgenkendelsesprogrammer har affødt en hastig udvikling af programmer, der skal snyde genkendelsesprogrammerne.

(Anm: Sådan bliver man afsløret af sine digitale fingeraftryk – og sådan undgår man det. Vores skriftlige formuleringer kan afsløre, hvem vi er, men udviklingen af forskellige skriftgenkendelsesprogrammer har affødt en hastig udvikling af programmer, der skal snyde genkendelsesprogrammerne. Men kan man bevare anonymiteten på skrift, eller er skriftens fingeraftryk for afslørende? Stifteren af kryptovalutaen bitcoin kan man hæfte en masse betegnelser på: geni, milliardær, pressesky. Vedkommende har også et navn: Satoshi Nakamoto. Alligevel ved man ikke, hvem han, hun eller den/det/de er. Satoshi Nakamoto har rystet finansverdenen, men har ikke ladet høre fra sig siden 2011, og trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes nogen at trænge om bag navnet. Nu hævdes det, at Satoshi Nakamoto er blevet afsløret takket være sin skrivestil. (jyllands-posten.dk 18.2.2018).)

(Anm: How the NSA identified Satoshi Nakamoto. The ‘creator’ of Bitcoin, Satoshi Nakamoto, is the world’s most elusive billionaire (worth more than $7B as of November 2017). Very few people outside of the Department of Homeland Security know Satoshi’s real name. In fact, DHS will not publicly confirm that even THEY know the billionaire’s identity. Satoshi has taken great care to keep his identity secret employing the latest encryption and obfuscation methods in his communications. Despite these efforts (according to my source at the DHS) Satoshi Nakamoto gave investigators the only tool they needed to find him — his own words. (…) The moral of the story? You can’t hide on the internet anymore. Your sentence structure and word use is MORE unique than your own fingerprint. If an organization, like the NSA, wants to find you they will. (medium.com 26.8.2017).)

- Professorer slår alarm om elendig kvalitet på studenter og universitet.

(Anm: Professorer slår alarm om elendig kvalitet på studenter og universitet. (- Bernt Hagtvet og Torbjørn L. Knutsen roper et varsku om kvaliteten på landets studenter og universiteter. (- Kvalitetsreformen har skylden. (…) Mener blant annet at studentenes eksamenskarakterer er bedrøvelige, faktakunnskapen er mangelfull, resonnementene ofte ikke henger på greip og skriveferdighetene er dårlige. (khrono.no 24.3.2018).)

- Lærere på universiteter: Studerende kan ikke nok. Fagligheden er for ringe hos elever på universiteterne, svarer undervisere i stor rundspørge.

(Anm: Lærere på universiteter: Studerende kan ikke nok. Fagligheden er for ringe hos elever på universiteterne, svarer undervisere i stor rundspørge. (…) Samme andel har oplevet, at en studerende har bestået sin eksamen, selv om vedkommende burde være dumpet. (…) Flere af dem kan ikke skrive en sætning på engelsk uden 2-3 grammatiske fejl.) (…) »De studerende er blevet bedre til at navigere i en kompleks global verden med konstant ny teknologi – til gengæld har de generelt mindre paratviden. Det er forsimplet at tale om, at niveauet er blevet lavere«, siger Hanne Leth Andersen. (politiken.dk 12.2.2018).)

- Ingen av oss trenger lenger tvile på at det uforpliktende gatespråket, at kommentarfeltets mørkeste sjargong, er gjort til en offisiell del av norsk politikk.

(Anm: Jag vil tacka Listhaug. Sylvi Listhaug drar justispolitikken ned i kommentarfeltets ytterste mørke, skriver Arne O. Holm. Ingen av oss trenger lenger tvile på at det uforpliktende gatespråket, at kommentarfeltets mørkeste sjargong, er gjort til en offisiell del av norsk politikk. (aftenposten.no 29.1.2018).)

- Språket vårt: Kunnskapens kilde. (- Hvor kommer kunnskapen fra? Det er ikke så lett å avgjøre, og dermed blir det også vanskelig å skrive om det.)

(Anm: Språket vårt: Kunnskapens kilde. Per Egil Hegge, journalist, forfatter og tidligere redaktør i Aftenposten. Hvor kommer kunnskapen fra? Det er ikke så lett å avgjøre, og dermed blir det også vanskelig å skrive om det. (…) Det han skrev til sin kollega Robert Hooke i 1676, var: «Hvis jeg har sett lenger, er det fordi jeg har stått på skuldrene til kjemper.» Underforstått: All – eller i hvert fall mye – ære til forgjengerne. (aftenposten.no 20.12.2017).)

- Hvorfor det er så vanskelig å lære et annet språk etter barndommen. (- "Det viser seg at du fremdeles lærer fort," sier medforfatter til studien, Joshua Hartshorne, assisterende professor i psykologi ved Boston College. "Det er bare at du går tom for tid, fordi evnen til å lære begynner å avta rundt 17 eller 18 års alderen.")

(Anm: Why It's So Hard to Learn Another Language After Childhood. Everyone knows that picking up a second language grows more difficult with age. And in a new study, scientists have pinpointed the age at which your chances of reaching total fluency plummet: 10. The study, published in the journal Cognition, found that it’s “nearly impossible” for language learners to reach native-level fluency if they start learning a second tongue after age 10 — though that doesn’t seem to be because language skills go downhill at this age. “It turns out you’re still learning fast,” says study co-author Joshua Hartshorne, an assistant professor of psychology at Boston College. “It’s just that you run out of time, because your ability to learn starts dropping at around 17 or 18 years old.” Those who start a few years after age 10 may still become quite good at a language, the paper notes, but are unlikely to reach total fluency. (theconversation.com 2.5.2018).)

- Riges børn uddannes bedst. Fakta, der forklarer verden: Børn fra velhaverkommuner tager oftere en videregående uddannelse end børn fra knap så velstillede kommuner.

(Anm: Riges børn uddannes bedst. Fakta, der forklarer verden: Børn fra velhaverkommuner tager oftere en videregående uddannelse end børn fra knap så velstillede kommuner. Rige kommuner avler flest universitetsuddannede, mens kommuner med lavere gennemsnitsindkomster sakker bagud. Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik. Statistikken tager udgangspunkt i, hvilken kommune en person gik i grundskole i, altså typisk forældrenes bopælskommune. (jyllands-posten.dk 7.5.2018).)

– Per Egil Hegge takker for seg - men «Språket vårt» lever videre. Leserne finner ikke ord.

(Anm: Per Egil Hegge takker for seg - men «Språket vårt» lever videre. Leserne finner ikke ord. Spalten til Hegge er søkk vekk. Denne artikkelen skulle ikke ha kommet før lørdag. Men så kom det et opprivende mayday fra sentralbordet: Leserne driver og ringer. De finner ikke språkspalten til Per Egil Hegge, og hvem i all verden skal sentralbordet sette disse telefonene til? Hvem vet noe? (aftenposten.no 31.1.2018).)

- Start med et smell for å få studentenes oppmerksomhet.

(Anm: Start med et smell for å få studentenes oppmerksomhet. Ole Petter Hjelle Lege og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Vi testet studentenes hjerneaktivitet på forelesning. Hva skulle til for at de holdt konsentrasjonen? Gjorde et eksperiment For å teste i hvilken grad starten av en forelesning påvirker studenters oppmerksomhet og læring gjennom en undervisningsøkt, gjorde vi følgende eksperiment: (…) (aftenposten.no 11.1.2018).)

- Bjarte Møllerup Boge (25) fulgte magefølelsen da han valgte studier. Etter tre år angret han Hva blir konsekvensen dersom du velger feil studium?

(Anm: Bjarte Møllerup Boge (25) fulgte magefølelsen da han valgte studier. Etter tre år angret han Hva blir konsekvensen dersom du velger feil studium? (…) I fjor valgte han derfor å avbryte studiene for å søke seg inn på lektorstudiet i realfag ved NTNU. Denne saken er en del av vår serie om studievalg. Her kan du lese hvorfor Thea (19) valgte å utsette studiene et år. (aftenposten.no 19.3.2018).)

- Fysisk aktivitet nyttig for barns skoleprestasjoner. (- Idet vi gir veiledning til våre unge pasienter, er det fint å ha denne valideringen av det generelle positive bidraget av fysisk aktivitet til helse og suksess)

(Anm: Physical Activity Benefits Academic Achievement in Children. Louis M. Bell, MD reviewing Álvarez-Bueno C et al. Pediatrics 2017 Dec . Interventions designed to increase physical activity both during and after school enhanced academic skills, particularly in mathematics and reading. There is growing evidence of a positive effect of physical activity on enhancing a child's cognitive functioning and academic achievement. To assess the evidence to date, researchers performed a systematic review and meta-analysis of data from 26 studies describing 26 unique interventions involving over 10,000 children aged 4 to 13 years. (…) Comment These meta-analysis results support previously observed benefits of physical activity on academic performance in children. As we provide guidance to our young patients, it's nice to have this validation of the overall positive contribution of physical activity to health and success. NEJM 2017 (December 14, 2017).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Barn beveger seg mindre etter at de starter på skolen. Barns aktivitetsnivå synker med 30 prosent og stillesittende tid går opp med 24 prosent etter at de starter på skolen, viser en ny undersøkelse.

(Anm: Barn beveger seg mindre etter at de starter på skolen. Barns aktivitetsnivå synker med 30 prosent og stillesittende tid går opp med 24 prosent etter at de starter på skolen, viser en ny undersøkelse. VG har gjennomført en undersøkelse med aktivitetsmålere på 30 barn i barnehager i Oslo og Lillestrøm. Antall minutter per dag barna var i moderat til høy intensitet falt fra 44 minutter i barnehagen til 31 minutter på skolen. Stillesittende tid gikk opp fra 127 minutter til 157 minutter. Professor Eivind Aadland, som selv jobber med et forskningsprosjekt om hvordan barns overgang til skolen påvirker aktivitetsnivået, viser til en studie gjort ved Universitetet i Oslo. Der fulgte man barnehagebarn og så på hvordan utetid påvirket kognitiv utvikling fire år senere. (dn.no 1.10.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- I 13 år har aktivitetsnivået til barn og unge stått stille: – Et resultat av manglende vilje.

(Anm: I 13 år har aktivitetsnivået til barn og unge stått stille: – Et resultat av manglende vilje. I årevis har myndighetene vært bekymret over at barn sitter for mye i ro. Men ingenting skjer. (aftenposten.no 25.3.2019).)

- Studentene ble merkbart bedre på skolen.

(Anm: Studentene ble merkbart bedre på skolen. Det eneste som skulle til var en liten livsstilsendring. Ny studie med oppsiktsvekkende funn: – Resultatet var slående, sier professor. (…) Et felteksperiment gjennomført av forskere på Norges Handelshøyskole (NHH) og University of California, viser at trening forbedrer studenters akademiske prestasjoner. – Studier viser at studenter som deltar i ulike former for idrettsaktiviteter, i gjennomsnitt får bedre karakterer enn medstudenter som ikke trener. (aftenposten.no 29.8.2018).)

- RØRESKOLE-EKSPERIMENTET BRER SEG TIL FLERE NORSKE SKOLER: Advarer mot for mye lek og gøy i skolen. Stadig nye skoler tar i bruk mer fysisk aktivitet, lystbetont lek og konkurranser i undervisning av teoretiske fag. (- Professor i pedagogikk advarer mot eksperimentet.)

(Anm: RØRESKOLE-EKSPERIMENTET BRER SEG TIL FLERE NORSKE SKOLER: Advarer mot for mye lek og gøy i skolen. Stadig nye skoler tar i bruk mer fysisk aktivitet, lystbetont lek og konkurranser i undervisning av teoretiske fag. Professor i pedagogikk advarer mot eksperimentet. Det er norsktime på Våk skole i Østfold. Barna løper ut i korridoren og henter en og en lapp med ord på. Inne i klasserommet bestemmer de raskt hvilken ordklasse det tilhører, før nestemann løper ut og henter en ny lapp. – Det er gøy når vi kan bevege på oss, mye gøyere enn å sitt stille ved pulten, sier eleven Nora Sofie. Mener kunnskap sitter bedre med lek – Barna på skolen virker veldig fornøyde, de er blide og glade. Vi har det hyggelig hele tiden, sier lærer og Røre-ambassadør ved skolen, Ingrid Marie Eriksen. Lærerne her mener dette er den beste måten for barna å lære på. – Jo mer barna er i aktivitet og får brukt andre sanser, desto mer lærer de. Kunnskapen sitter mye bedre når man gjør ting i stedet for å bare høre ting, sier Eriksen. Ikke alle er enige i dette. Professor ved senter for pedagogikk ved Høgskolen Innlandet, Thomas Nordahl, sier det ikke finnes noe forskning som understøtter at dette har noe for seg. (tv2.no 23.11.2019).)

- Bedre aerobisk kondisjon (form) er knyttet til bedre ferdigheter mht. ordproduksjon hos friske eldre voksne. (- Forskerne fant at eldre voksnes aerobiske kondisjonsnivå er direkte relatert til forekomsten av aldersrelaterte språklige "uhell" som "har det på tungen"-uttalelser.)

(Anm: Higher aerobic fitness levels are associated with better word production skills in healthy older adults. Healthy older people who exercise regularly are less inclined to struggle to find words to express themselves, research led by the University of Birmingham has discovered.  Researchers found that older adults' aerobic fitness levels are directly related to the incidence of age-related language failures such as 'tip-of-the-tongue' states. The research, published today in Scientific Reports, is the first of its kind to investigate the relationship between aerobic fitness levels and temporary cognitive lapses, such as not having a word come to mind when speaking - known as a 'tip-of-the-tongue' state.  Researchers found that older adults' aerobic fitness levels are directly related to the incidence of age-related language failures such as 'tip-of-the-tongue' states. The research, published today in Scientific Reports, is the first of its kind to investigate the relationship between aerobic fitness levels and temporary cognitive lapses, such as not having a word come to mind when speaking - known as a 'tip-of-the-tongue' state. (medicalxpress.com 30.4.2018).)

(Anm: Higher physical fitness levels are associated with less language decline in healthy ageing. Abstract Healthy ageing is associated with decline in cognitive abilities such as language. (…) This is the first demonstration of a link between aerobic fitness and language functioning in healthy older adults.Sci Rep. 2018 Apr 30;8(1):6715.)

(Anm: Aerob trening er trening der utøveren hele tiden puster inn så mye surstoff/ oksygen som forbrukes og innebærer at man kan holde ut lenge. Det er en treningsform som gjør at man kan løpe lenge i et høyt tempo uten å bli stiv. En skiløper, skøyteløper eller sykkelrytter har meget god nytte av denne treningsformen. (no.wikipedia.org).)

- Filosofi gør børn bedre til matematik. I hvert fald i udlandet. Kan resultaterne overføres til Danmark? (- Det er ikke grebet ud af blå luft, at filosofi for eksempel kan fremme børns evner i skolen.)

(Anm: Filosofi gør børn bedre til matematik. I hvert fald i udlandet. Kan resultaterne overføres til Danmark? (…) Børn gør sig filosofiske tanker. Historien om bamsen Torsten er et eksempel på den type tankeeksperimenter, som forskningsprojektet ’Filosofi i skolen’ kan finde på at udsætte skolebørn i Odense for. De foreløbige resultater tyder på, at ungerne elsker det. (…) Filosofi træner basal kognition. Det er ikke grebet ud af blå luft, at filosofi for eksempel kan fremme børns evner i skolen. (…) Internationale forskningsresultater fra eksempelvis England, USA og Estland viser kraftige indikationer på, at børn bliver bedre til ikke bare matematik og sprog, men også til at begå sig socialt, hvis de bliver introduceret for filosofisk tankegang. »Vi vil gerne vide, om vi kan overføre de her meget lovende internationale resultater til en dansk skolekontekst. Det er interessant, fordi det er en meget lille intervention, og effekten ser ud til at være stabil, også flere år efter,« siger Caroline Schaffalitzky. Ideen er ikke at lære om filosofi, men at lære at tænke filosofisk, fortæller Caroline Schaffalitzky. Det betyder blandt andet at blive bedre til at finde ud af, hvad man selv mener, forklare det for andre og indgå i en diskussion omkring det på en kvalificeret og respektfuld måde, forklarer hun. (videnskab.dk 22.1.2018).)

(Anm: Matematikk. BETYDNING OG BRUK 1 læren om tallstørrelser, romfigurer og mengder, deres kvantitative egenskaper, former og forhold til hverandre og de beregninger som kan utføres på dem | jf. aritmetikk, geometri, algebra, forsikringsmatematikk, topologi, statistikk, mengdelære. (naob.no 22.1.2018).)

- Hvordan meditasjon påvirker måten vi lærer på. Mange anekdoter og enkelte studier tyder på at meditasjon kan være et kraftig verktøy for mental og fysisk helse.

(Anm: How meditation impacts the way we learn. Many anecdotes and some studies suggest that meditation can be a powerful tool for mental and physical health. New research shows that it may have yet another benefit: to help us learn faster from past experiences. (…) Prof. Opitz and Paul Knytl, who is a doctoral student at the University of Surrey, suggest that the answer to that question is "yes." The two explain their research findings in a paper now featured in the Journal of Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. (medicalnewstoday.com 15.12.2018).)

- Forskning: Spesialundervisninga fungerer dårlig. 50.000 elever får spesialundervisning i Norge, men ny forskning tyder på at den ekstra hjelpa har liten effekt.

(Anm: Forskning: Spesialundervisninga fungerer dårlig. 50.000 elever får spesialundervisning i Norge, men ny forskning tyder på at den ekstra hjelpa har liten effekt. – Det ser ut til at spesialundervisninga ikke virker så godt som man håper, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda, Peder Haug. Haug har undersøkt effekten av spesialundervisninga ved å teste norske elevers matematikkforståelse i to prøver, som ble tatt med ett års mellomrom. Han sammenlignet resultatene som elevene med spesialundervisning fikk på de to prøvene, med resultatene til elever som fikk matteundervisning i vanlig klasse, men som slet med matte. Slik kunne han undersøke fremgangen til de to gruppene fra den første prøven til den andre. (…) (nrk.no 23.6.2017).)

(Anm: Mattefaget regner nesten bort (...) Studenter som starter matematikkrevende studier, har så svake ferdigheter i regning at nivået har nådd et kritisk punkt. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk matematikkråd. (...) (aftenposten.no 21.12.2007))

- Student klaget og gikk fra B til F. Historiestudenten Joachim gikk fra D til A når han klaget på eksamenskarakteren. Etter innføringen av blind klagesensur endres halvparten av alle karakterer som klages på.

(Anm: Student klaget og gikk fra B til F. Historiestudenten Joachim gikk fra D til A når han klaget på eksamenskarakteren. Etter innføringen av blind klagesensur endres halvparten av alle karakterer som klages på. «Mange professorer hadde sikkert gitt deg en C, men jeg valgte å være litt streng, derfor fikk du en D», skal Knut Joachim Tanderø Berglyd ha fått beskjed om da han møtte opp på sensors kontor for å få begrunnelse på en eksamenskarakter i historie i fjor. – Å få en D i et fag jeg hadde brukt masse tid på og syntes var så interessant gjorde meg veldig usikker. Jeg begynte å revurdere mitt valg av studie, sier han. Etter å ha klaget fikk han A. (universitas.no 21.3.2018).)

(Anm: Skrivefeilene som ødelegger inntrykket ditt: Disse går igjen. (aftenposten.no 13.12.2017).)

(Anm: Rektor siktet for karakterjuks – karakterer for to år er borte. Det er vanskelig å sjekke om det har vært juks med karakterene: Karakterprotokoller, som skulle være innelåst i en brannsikker safe, er borte. (aftenposten.no 8.11.2015).)

- Eksamen får strykkarakter. Eksamensordningen i den videregående skolen er dyr, tidkrevende og urettferdig, mener sentrale forskere og skolefolk. – Vi vet at dagens eksamensordning har reell systemsvakhet med stor fare for at det gjøres feilvurderinger, sier Gustaf B. Skar, førsteamanuensis i norsk ved institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim.

(Anm: Eksamen får strykkarakter. Eksamensordningen i den videregående skolen er dyr, tidkrevende og urettferdig, mener sentrale forskere og skolefolk. – Vi vet at dagens eksamensordning har reell systemsvakhet med stor fare for at det gjøres feilvurderinger, sier Gustaf B. Skar, førsteamanuensis i norsk ved institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. (…) Risikosport Liv Cathrine Krogh er lektor ved Horten videregående skole og sensor for nasjonalgitt eksamen i norsk skriftlig. Hun har skrevet masteroppgave om kvaliteten på sensorenes karaktergiving basert på avgangseksamen i norsk skriftlig våren 2015. Krogh vurderte både oppgaver, elevtekster og sensur for samtlige 4.500 Vg3-elever på studiespesialisering i tre norske fylker ble vurdert. Hensikten var blant annet å avdekke såkalt «sprikvurdering». Det vil si tilfeller der karakteren som de to sensorene har gitt samme besvarelse uavhengig av hverandre, avviker med minst to hele karakterer. Eksempelvis betyr det at en og samme besvarelse får karakteren 5 av den ene sensoren og 3 av den andre. (dagsavisen.no 16.4.2018).)

- Fremmer industrisponset utdanning overdiagnostisering og overbehandling av depresjon, osteoporose og overaktiv blære-syndrom? (- Konklusjoner. Denne 4-årige gjennomgangen av bransjesponsede hendelser på tre overdiagnostiserte og overbehandlede tilstander viste at primærhelseklinikere ofte ble målrettet, det ble ofte spanderte middager, og at noen få firmaer sponset de fleste arrangementer. I de fleste tilfeller er sponsors produkter ikke kostnadseffektive valg for den spesifikke tilstanden. Dette mønsteret fremhever behovet for profesjonell utdanning for å være uavhengig kommersiell salgsmessig sponsing.)

(Anm: Does industry-sponsored education foster overdiagnosis and overtreatment of depression, osteoporosis and over­active bladder syndrome? An Australian cohort study. Abstract Objectives To investigate patterns of industry-sponsored educational events that focus on specific health conditions for which there are concerns about overdiagnosis and overtreatment. (…) Conclusions This 4-year overview of industry-sponsored events on three overdiagnosed and overtreated conditions found that primary care clinicians were often targeted, dinner was often provided and that a few companies sponsored most events. In most cases, sponsors’ products are not cost-effective choices for the specified condition. This pattern highlights the need for professional education to be free of commercial sponsorship. BMJ Open 2018;8:e019027.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Deprimerte bruker oftere ord som «aldri» og «alltid». Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora. Forskere har undersøkt språket til mer enn 6000 deltakere i over 60 nettfora der folk diskuterer og utveksler erfaringer om angst og depresjon. De kan riktig nok ikke være sikre på at deltakerne faktisk har en diagnose, og de vet veldig lite om dem annet enn ordene de bruker.

(Anm: Deprimerte bruker oftere ord som «aldri» og «alltid». Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora. Forskere har undersøkt språket til mer enn 6000 deltakere i over 60 nettfora der folk diskuterer og utveksler erfaringer om angst og depresjon. De kan riktig nok ikke være sikre på at deltakerne faktisk har en diagnose, og de vet veldig lite om dem annet enn ordene de bruker. Da tekstene ble kjørt gjennom analyseprogrammet i forskernes datamaskiner, fant forskerne store forskjeller mellom disse gruppene og andre nettfora med helt andre temaer. – Vi antok at folk med depresjon har et mer svart–hvitt syn på verden, og at det ville komme til syne i skrivestilen, skriver forsker Mohammad Al-Mosaiwi fra Universitetet of Reading på nettsiden The Conversation. Tekstene avslørte at det forskerne kaller «absolutte ord» dukker opp mye oftere når temaet er angst og depresjon – og enda mer blant folk som skriver om selvmord. «Aldri», «alltid», «totalt» og «helt» er noen eksempler på absolutte ord. – Studien vår viser at denne klassen av ord kan bidra til å forutsi om noen lider av depresjon, skriver Al-Mosaiwi. (forskning.no 23.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- 62 617 ufaglærte tar seg av barna.

62617 ufaglærte tar seg av barna
vg.no 23.8.2011
KRISTISK: Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand mener det er uakseptabelt at andre enn pedagoger stadig oftere gjør pedagogisk arbeid.

(VG) Assistenten er i ferd med å bli barnas viktigste voksenperson i skole, SFO og barnehage. 62 617 ufaglærte assistenter tar imot barna våre i høst.

- Tallet er uakseptabelt høyt, sier både leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet og leder Lena Jensen i Foreldreutvalget for barnehagene til VG.

VG har hentet inn og summert antall ansatte uten relevant opplæring i skoler, barnehager og skolefritidsordninger (SFO).

Tallene fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) viser blant annet at av 50 600 elever som får spesialundervisning, så får om lag halvparten (24 178) undervisning av assistenter. (...)

- Er dette diktet skrevet av en datamaskin eller et menneske? (- Was this poem written by a computer or human?)

(Anm: Was this poem written by a computer or human? (…) In 2013, Australian grad student Oscar Schwartz and his friend Benjamin Laird created a website called bot or not. On the site, you’re presented with a poem and you have to guess whether it was written by a human or computer. Ready to play? Let’s do it. (The answers are below each pair of poems — so scroll responsibly.) Which of the two poems below was written by a computer? (ted.com).)

(Anm: Bot or not (botpoet.com).)

– Språkbom. Årets norske ord bør være engelsk.

(Anm: (…) Sist mandag kom kortlista fra Språkrådet med 10 hyppig brukte ord fra 2017. De beste er Svenske Tilstander. Falske Nyheter og Oktoberbarn. Men #metoo er altså ikke der. Ikke fordi det ikke er nytt og aktuelt, eller allerede etablert, men – kjenner jeg Språkrådet rett – fordi det er på engelsk. (…) Spør du meg, så er Årets Ord er kombinasjonen av # og me og too. (nrk.no 11.12.2017).)

(Anm: #metoo-kampanjen er ikke ny. Uttrykket ble skapt av denne kvinnen for et tiår siden. 44-åringen etablerte mottoet etter å ha hørt en grufull historie fra en 13 år gammel jente. Nå advarer hun #metoo-kampanjen mot å glemme ofrene i lavere samfunnslag. (aftenposten.no 8.12.2017).)

- Dette går inn det ene øret og forsvinner i det tomme intet. (- Språket vårt: Avfallsprosa.)

(Anm: Språket vårt: Avfallsprosa. (…) Det er heller ikke alltid at det som går inn det ene øret, kommer ut igjen. Dette, med de sterkt betenkelige virkninger det kan ha, fikk en av Aftenpostens kritikere gitt uttrykk for en gang i forrige århundre, da hun anmeldte et stykke i Radioteatret: «Dette går inn det ene øret og forsvinner i det tomme intet.» Beklageligvis er dette en setning som ingen vil finne igjen i digitale arkiver eller lagrede papiraviser. (aftenposten.no 10.9.2016).)

(Anm: 10 Quotes From John F. Kennedy on Leadership and Personal Growth. The 35th president of the United States would have been 100 on May 29. (…) On education "The greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds." "Leadership and learning are indispensable to each other." (entrepreneur.com 9.11.2017).)

- Norske velgere har fått mer enn nok av fossende elver av snakk.

(Anm: Norske velgere har fått mer enn nok av fossende elver av snakk | Per Edgar Kokkvold. Våre politikere hadde imponert oss litt mer om de hadde kjeklet litt mindre og i stedet prøvd å formulere sine visjoner. Arthur M. Schlesinger jr. forteller i sin bok om John F. Kennedys presidenttid, De tusen dagene, at Kennedy leste Thomas Jeffersons tiltredelsestale samme morgen som han skulle holde sin egen. Da han var ferdig, ristet han på hodet og sa: «Bedre enn min». (…) Foran presidentvalget i 2008, da Barack Obama ble president, sendte hundretusener av svarte amerikanere tekstmeldinger til hverandre: «Rosa sat so Martin could walk. Martin walked so Barak could run. Barak is running so our children can fly.» Rosa var Rosa Parks, som på bussen i Montgomery i Alabama nektet å overlate plassen sin til en hvit. Martin var Martin Luther King, som i 1963 marsjerte mot Washington og siterte Uavhengighetserklæringen mot makteliten i hovedstaden, en uavhengighetserklæring som i stor grad var formulert av nettopp Thomas Jefferson, ord som i sin tid rystet den gamle verden i dens grunnvoll: At de styrende henter sin makt fra de styrtes samtykke, at alle mennesker er skapt like, at deres Skaper har skjenket dem visse umistelige rettigheter, blant disse liv, frihet og retten til å søke lykke. (aftenposten.no 10.9.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Justisministerens monstre.

(Anm: Justisministerens monstre | Tor Langbach. Overgripere har hverken horn eller geiteklover, tvert imot er de en far, en hjelpsom arbeidskamerat, en godslig onkel, en hyggelig nabo. Hvis jeg en dag, etter at alderen har tatt kontroll over mine kognitive evner, får beskjed om å gå ned i kjelleren og hente en spade, er det fint om noen minner meg på hva en spade faktisk er. Svaret «en spade er en spade» vil ikke hjelpe meg mye. Men hvis noen forklarer meg at en spade er et «manuelt graveredskap med metallblad og metallbeslått skaft», vil det gjøre leteoppgaven lettere; da slipper jeg å komme trekkende med spett og hakker. (aftenposten.no 30.1.2018).)

(Anm: Aftenposten har kartlagt 89 nordmenn som er siktet, tiltalt eller dømt for å ha delt overgrepsbilder av barn i pedofile nettverk. Over halvparten har barn. Nær halv- parten var samboer eller gift. Flertallet hadde jobb eller studerte. Flesteparten var ukjente for politiet. Ti jobbet med barn. (aftenposten.no 2.2.2018 (a-magasinet side 16-31).)

- Vil avsløre overgripere på nett. Ny teknologi kan avsløre kjønnet, alderen og sinnsstemningen din utfra hvordan du skriver på tastaturet. (– Vårt mål er å beskytte barn, og å gjøre anonyme chatterom tryggere, sier professor i biometri ved NTNU, Patrick Bours.)

(Anm: Vil avsløre overgripere på nett. Ny teknologi kan avsløre kjønnet, alderen og sinnsstemningen din utfra hvordan du skriver på tastaturet. Det kan gjøre chatterom tryggere for barn. Politiet opplever en kraftig økning i antall saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn på nett. Forskere ved NTNU er i gang med å utvikle ny teknologi som kan avsløre hvem som egentlig står bak et kallenavn. – Vårt mål er å beskytte barn, og å gjøre anonyme chatterom tryggere, sier professor i biometri ved NTNU, Patrick Bours. Se «Viten og vilje: Nakenbildejegeren» (nrk.no 26.4.2018).)

- Stortinget: Forbud mot å ansette overgrepsdømte i videregående. (– For meg er det helt uforståelig at kun Ap, SV støttet Frps forslag i 2004 om krav for politiattest, men er glad for at resten av Stortinget har kommet etter og nå også ser at et yrkesforbud for overgripere er riktig.) (- Fra før er det forbudt for dømte overgripere å jobbe i barnehager, grunnskolen, i skolefritidsordninger eller musikk- eller sommerskoler.)

(Anm: Stortinget: Forbud mot å ansette overgrepsdømte i videregående. Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å innføre forbud mot at overgrepsdømte kan få jobbe i videregående skoler eller ved folkehøyskoler. Forslaget, som sist ble kjent i oktober i fjor, innebærer at personer som tidligere er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke kan jobbe i skolen eller skolelignende aktiviteter i det hele tatt. Velkommen etter VG omtalte et lignende forslag allerede i 2004. – For meg er det helt uforståelig at kun Ap, SV støttet Frps forslag i 2004 om krav for politiattest, men er glad for at resten av Stortinget har kommet etter og nå også ser at et yrkesforbud for overgripere er riktig. Elever i videregående skal selvsagt ha samme vern mot seksuelle overgripere som elever i grunnskolen, sier leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets forsknings- og utdanningskomité til VG. Utvidet forbud Fra før er det forbudt for dømte overgripere å jobbe i barnehager, grunnskolen, i skolefritidsordninger eller musikk- eller sommerskoler. (vg.no 4.6.2019).)

- Godt språk gjør det lettere for leseren å forstå innholdet.

(Anm: Godt språk. Godt språk er språkbruk som effektivt overfører informasjon (et budskap, et tekstinnhold) fra den som skriver, til den som leser. Godt språk gjør det lettere for leseren å forstå innholdet. (ordnett.no).)

(Anm: Hovedregelen er klar: Skriv korte setninger! Da risikerer du ikke å rote deg bort. SØNDAGSPOSTEN: Det er rytmen det kommer an på når du skal skrive. Her er noen gode råd. I dag skal det handle om skriftspråket, og Hemingway kunne det. Her er hans favorittsetninger: He went to the river. The river was there. Ja, kort er godt, men i språket som ellers i livet: med måte. (medier24.no 14.5.2017).)

(Anm: EU-kommisjonens president sa at engelsk mister betydning i Europa. Så holdt han talen sin på fransk. EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, sa han nølte mellom de to språkene da han skulle holde talen – men valgte fransk. (aftenposten.no 5.5.2017).)

(Anm: ‘Breksit’ or ‘bregzit’? The question that divides a nation (theconversation.com 11.8.2017).)

(Anm: Forskning undersøker effekten av språkbarrierer på pasientresultater i hjemmepleien. Research examines impact of language barriers on patient outcomes in home health care. In the United States (U.S.), one in every five households speaks a language other than English at home. Research has shown, as English language proficiency decreases, positive healthcare outcomes also decrease. Limited English proficiency (LEP) patients are at higher risk of 30-day readmissions, longer length of stay in both the inpatient and emergency room settings, and adverse events. (news-medical.net 4.5.2017).)

- Indianer, hottentott og jomfruhinne: Adjø! (- For ifølge Store norske leksikon kledde ikke Siv Jensen seg som en indianer på Finansdepartementets Halloween-fest. Hun kledde seg (forsøksvis) som amerikanske urfolk.)

(Anm: Erik Bolstad, sjefredaktør i Store norske leksikon. Indianer, hottentott og jomfruhinne: Adjø! Store norske leksikon har stor definisjonsmakt. Nå har vi definert blant annet indianere ut av leksikonet, og det handler om noe helt annet enn politisk korrekthet eller redsel for å krenke. Et medlem av en amerikansk urfolksstamme tar del i en seremoni. Etter 500 år er det på tide å ta konsekvensen av at Kristoffer Columbus feilaktig trodde han hadde kommet til India etter å ha krysset Atlanterhavet, skriver kronikkforfatteren. (…) For ifølge Store norske leksikon kledde ikke Siv Jensen seg som en indianer på Finansdepartementets Halloween-fest. Hun kledde seg (forsøksvis) som amerikanske urfolk. Artikkelen som gjennom hundre år med leksikonhistorie har hatt tittelen «indianere» heter nemlig nå «den amerikanske urbefolkningen». Har vi bøyd oss for frykten for å krenke noen der ute? (nrk.no 20.11.2017).)

- Man blir kanskje ikke klok eller lykkelig av det. Men leksikon er blitt et bolverk mot barbari.

(Anm: Man blir kanskje ikke klok eller lykkelig av det. Men leksikon er blitt et bolverk mot barbari. | Knut Olav Åmås, Spaltist. Noe så traust og tungt som leksika har fått en viktig rolle i dagens kamp om kunnskapen. Leksikonets historie er 2000 år lang. Nå er det reaktualisert som motvekt til løgn og konspirasjonsteorier. Uenighet i samfunnsdebatten skyldes også ulike oppfatninger av hva som er sant. Kampen om hva som er fakta og kunnskap er en kamp om noe mer — om ideologi og politikk. Økende mengder kunnskap er tilgjengelig, men kunnskapens pålitelighet øker ikke i samme takt. (aftenposten.no 10.7.2018).)

- Språket endrer ikke virkeligheten. Et viskelær er ikke av lær, men må vi endre ordet av den grunn? (- Legg merke til at kongen sier at han vil fjerne betegnelsen samfunnets svakeste – underforstått: Hvis undersåttene er lydige og foretar de filologiske justeringer som kongen foreslår, får denne utsatte gruppen bedre levekår.)

(Anm: Finn-Erik Vinje, språkforsker. Språket endrer ikke virkeligheten. Et viskelær er ikke av lær, men må vi endre ordet av den grunn? (…) Kong Harald skal i sin nyttårstale ha sagt at han vil «ha bort betegnelsen ’samfunnets svakeste’ om rusmisbrukere», leser jeg. Der har vi den igjen, denne overtro på at manipulering med ord skal forandre virkeligheten. Legg merke til at kongen sier at han vil fjerne betegnelsen samfunnets svakeste – underforstått: Hvis undersåttene er lydige og foretar de filologiske justeringer som kongen foreslår, får denne utsatte gruppen bedre levekår. (nrk.no 20.11.2017).)

- Forskerne har for stor makt når forskning formidles. Skal forskere skrive slik at bestemor kan forstå? (- Det er ikke du som er dum, de har bare ikke prioritert deg høyt nok.)

(Anm: Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no. Forskerne har for stor makt når forskning formidles. Skal forskere skrive slik at bestemor kan forstå? Det har blitt debattert i magasinet Forskerforum. Utgangspunktet var en svensk studie som viste at vitenskapelige artikler i biomedisin har blitt svært kompliserte og lite lesbare. Forskere bruker nå lengre setninger og mer uforståelig fagsjargong enn før. (…) Og du kan selv gjøre et bidrag: når du ikke forstår noe en forsker skriver eller sier i en avis, klipp ut og lim det inn i en epost til formidleren, journalisten eller kronikkredaktøren. Det er ikke du som er dum, de har bare ikke prioritert deg høyt nok. (aftenposten.no 12.6.2017).)

(Anm: Kan kunst få deg til å forstå forskning bedre? Dagens forskere beskyldes for å formidle fake science. Da må de fortelle hva de finner ut på en måte folk forstår. May-Britt Moser gjør det med strykere og film. (aftenposten.no 22.6.2017).)

(Anm: Norsk språk taper. Hvis vi fortsatt vil ha forskning på norsk om Norge, trenger vi en ny kurs i forskningspolitikken. (nrk.no 7.11.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Våre analyser viser at lærebøkene primært tilbyr kunnskap om demokrati og i langt mindre grad bidrar til at elevene utvikler en breiere demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis.

(Anm: I denne artikkelen drøfter vi hvordan demokrati adresseres i lærebøker for historie og samfunnskunnskap for ungdomstrinnet, og vi undersøker i hvilken grad og hvordan demokrati og kritisk tenkning knyttes sammen. Våre analyser viser at lærebøkene primært tilbyr kunnskap om demokrati og i langt mindre grad bidrar til at elevene utvikler en breiere demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis. På denne bakgrunnen spør vi hvilke typer medborgere lærebøkenes framstillinger legger til rette for at skolens undervisning skal fremme. Vi argumenterer for at skolens lærebøker ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at elevene utvikler den kritiske kompetansen de trenger i dagens komplekse og mangfoldige samfunn. Norsk pedagogisk tidsskrift 02 / 2017 (Volum 101) Side: 119-130.)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (- I mourn the poverty of our critical thinking.)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

- Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang.

(Anm: Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang. Kort tid etter at Legeforeningen varslet politikkendring, melder også sykehussektorens foretak for legemiddelinnkjøp at rutinene skal gjennomgås. (…) Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler, innrømmer at foretaket har glippet på oppfølgingen av habiliteten til medlemmene i spesialistgruppene. Hun varsler imidlertid nye rutiner som skal sikre full åpenhet. – Vi er helt enige i at det skal være full åpenhet om eventuelle interessekonflikter og habilitet. (dagensmedisin.no 19.10.2018).)

- Børn lærer mere ved at dyrke sport efter undervisningen. Nyt dansk studie fra ’virkelighedens verden’ bekræfter, at børn bedre husker, hvad de har lært, hvis de får pulsen op efter undervisningen. (- Teenagere kan løbe sig til højere IQ.)

(Anm: Børn lærer mere ved at dyrke sport efter undervisningen. Nyt dansk studie fra ’virkelighedens verden’ bekræfter, at børn bedre husker, hvad de har lært, hvis de får pulsen op efter undervisningen. Det bør lærere tænke ind i deres undervisningsplanlægning, siger forskerne, der kommer med konkrete råd til, hvad man kan gøre. (…) Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Human Neuroscience. LÆS OGSÅ: Teenagere kan løbe sig til højere IQ (videnskab.dk 8.6.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Feil om generasjon Y: hvorfor den "digitale innfødte" er en myte. (- Så hva bruker disse ungdommene teknologi til om det ikke er til rakettforskning? Det samme som resten av oss. Passivt tar til seg informasjon.)

(Anm: Millennial bug: why the ‘digital native’ is a myth. It’s assumed that people who grow up in the digital age have a natural affinity to tech. “Digital natives” is the term coined in 2001 to describe younger people who have grown up in the digital age. (…) But new research puts a glitch in the code.   (…) So what do these young people use technology for if not planet-altering coding? The same thing as the rest of us. Passively soaking up information. (theguardian.com 1.8.2017).)

(Anm: Millennials are no better with technology than their parents, study finds. It is a typical household scene: a parent or grandparent asks their technology-savvy child to help them use a smartphone, laptop, or camera. But the common idea that millennials are more technologically capable than their elders is in fact a myth, according to a new study. A review paper published in the journal Teaching and Teacher Education finds that “information-savvy digital natives do not exist”. (telegraph.co.uk 1.8.2017.)

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

- Denne artikkelen presenterer vitenskapelige bevis som viser at det ikke er noe slikt som en digital innfødt som er dyktig med informasjon bare fordi hun eller han aldri har levd i en verden som ikke var digital.

(Anm: The myths of the digital native and the multitasker. Abstract Current discussions about educational policy and practice are often embedded in a mind-set that considers students who were born in an age of omnipresent digital media to be fundamentally different from previous generations of students. These students have been labelled digital natives and have been ascribed the ability to cognitively process multiple sources of information simultaneously (i.e., they can multitask). As a result of this thinking, they are seen by teachers, educational administrators, politicians/policy makers, and the media to require an educational approach radically different from that of previous generations. This article presents scientific evidence showing that there is no such thing as a digital native who is information-skilled simply because (s)he has never known a world that was not digital. It then proceeds to present evidence that one of the alleged abilities of students in this generation, the ability to multitask, does not exist and that designing education that assumes the presence of this ability hinders rather than helps learning. The article concludes by elaborating on possible implications of this for education/educational policy. Teaching and Teacher Education 2017;67:135-142 (October 2017).)

- Post-truth er årets ord i Storbritannia. (- Kan oversettes til post-faktuelt eller post-fakta.)

Post-truth er årets ord i Storbritannia
abcnyheter.no 17.11.2016
London (NTB-AP): Årets ord i Storbritannia er «post-truth», et adjektiv som kan oversettes til post-faktuelt eller post-fakta og som brukes av mange til å beskrive dagens politiske klima.

Redaktørene for Oxford-ordbøkene, som står bak kåringen, sier bruken av ordet er økt med 2.000 prosent fra 2015 til 2016. Det er flittig brukt i diskusjoner om britenes beslutning om å forlate EU og valget av Donald Trump som USAs neste president. Det er først og fremst motstandere av disse to valgene som bruker ordet for å signalisere at de mener faktabaserte argumenter ikke lenger ser ut til å fungere i politikken – at vi lever i en tid der fakta er blitt irrelevant.

Oxford University Press følger med på utviklingen i det engelske språket, og hvert år velger forlaget ut et ord det mener gjenspeiler stemningen i det aktuelle året. også andre kandidater for 2016 var preget av det politiske klimaet: Brexiteer er en betegnelse på en brexit-tilhenger, alt-right er en erkekonservativ politisk retning. Et annet ord som nådde høyt opp, er det skandinaviske låneordet «hygge». (…)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: How the word 'you' helps us deal with negative experiences. Recent findings, published in the journal Science, provide new insight into the way a simple word - "you" - can help us understand negative experiences and extract meaning from them.(medicalnewstoday.com 26.3.2017).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Psst! «fake news» er gammelt. Fransk historiker skrev om «falske nyheter» allerede i 1921.

(Anm: Psst! «fake news» er gammelt. Fransk historiker skrev om «falske nyheter» allerede i 1921. Folket utrykker fordommer, hat og frykt gjennom falske nyheter, skrev den anerkjente historikeren Marc Bloch. (dagbladet.no 2.2.2017).)

(Anm: Professor har regnet ut hvor sannsynlig det er at Melania Trumps tale ikke var et plagiat. Ifølge den kanadiske professoren er sannsynligheten lik 1 til 87.000.000.000. – Jeg leste gjennom den en gang, det er alt, fordi jeg skrev den med så lite hjelp som mulig, sa Melania Trump i intervjuet. (...) Men ifølge Trump-kampanjens talsmann Jason Mills hadde flere taleskrivere bidratt til talen som latterliggjøres på sosiale medier, skriver Politico. (dagbladet.no 19.7.2016).)

(Anm: Per Egil Hegge. Språket vårt: Postfaktuelt. Ordet i overskriften i dag burde ha hatt sørgerand. (…) I kåringen er ordet definert slik: «Adjektiv som angir omstendigheter hvor objektive fakta i mindre grad former den offentlige mening enn det gjør å appellere til følelser og personlige oppfatninger.» (…) Hvis ordbokredaktørene i Oxford ikke er kjent med så sentrale detaljer i verdenslitteraturen, hvem skal da holde orden? De kan søke trøst i en uttalelse fra statsråd Per Sandberg i Dagsavisen 18. november: «La meg først få korrigere fakta.» Vi kan ikke gi Donald Trump enerett på det postfaktuelle. (aftenposten.no 1.12.2016).)

(Anm: Tilliten i samfunnet svekkes | Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet. Symboler og følelser fortrenger fakta og opplysning. Ting som var bannlyst å si i det offentlige rom, er nå blitt akseptabelt. År om annet legges et nyord til i den engelske ordboken Oxford Dictionary. Årets er «post-truth». Det skal beskrive den nye tidsalder vi allerede er kommet inn i, der fakta mister sin status til fordel for falske nyheter, følelser og symboler. (aftenposten.no 30.11.2016).)

(Anm: Ingen skam å snu | Knut Olav Åmås, spaltist. Å ombestemme seg og skifte mening er visst det verste en nordmann kan gjøre offentlig. (…) Likevel: Det er synd at det å ombestemme seg og skifte mening har så lav status i Norge i dag. Og det blir neppe bedre i en tid der konspirasjonsteorier, «fake news» og debatter med forakt for fakta sprer seg raskere enn den nøkterne, etterprøvde kunnskapen. (aftenposten.no 14.12.2016).)

- Margaret McCartney: Bevis i en post-fakta-verden.

Margaret McCartney: Evidence in a post-truth world.(Bevis i en post-fakta-verden.)
BMJ 2016;355:i6363. (Published 28 November 2016)
Gjør internett oss dummere? Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil bli analysert som en skarp case-studie lenge etter at vi alle er døde, men internett må i det minste ta noe av skylden. Vi lever i et post-faktum, post-sannhet, vi har fått nok av ekspert-æraen. (Is the internet making us more stupid? The outcome of the US presidential election will be analysed as a caustic case study long after we’re all dead, but the internet must take at least some of the blame. We’re in a post-fact, post-truth, we’ve-had-enough-of-experts era.)

Jeg husker at jeg innså at kunnskap ikke lenger betydde en date med Index Medicus (unge mennesker: Dette var en omfattende bibliografi i mange bind, i papir—papir! - som startet timelange søk etter forskning, kun i bibliotekets åpningstider!). Internett har brutt mange barrierer og har gjort ressurser som for eksempel test av behandlinger, forståelse av usikkerhet, eller åpne online kurs tilgjengelig for alle med en internettforbindelse som ønsker å lære om bevis (…) (I remember realising that knowledge no longer meant a date with Index Medicus (young people: this was a multi-volume, paper—paper!—bibliography that started the hours-long search for research, during library opening hours only). The internet has driven through multiple barriers and has made resources such as Testing Treatments, Understanding Uncertainty, or open online courses available to anyone with an internet connection who wants to learn about evidence.)

(Anm: C Haug. Makten i uklare formuleringer. «Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.» George Orwell, 1946 (1). Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1701 (9.9.2015).)

(Anm: Orwell G. Politics and the English Language. Horizon 1946; 13, nr. 76: 252 – 65.)

(Anm: Politics and the English Language (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ordklasse (no.wikipedia.org).)
(Anm: Konjunksjon (no.wikipedia.org).)
(Anm: Departementene (regjeringen.no).)

(Anm: Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap (mintankesmie.no).)

(Anm: Disse ordene irriterer språkfolket. Gjenbruk, ordsjonglering og dårlig grammatikk gir mange frysninger på ryggen. Hva synes du? (aftenposten.no 9.3.2011).)

(Anm: Finn Skårderud: Ikke la negativt føleri styre politikken. Følelser er viktige når et budskap skal fremmes. Det er på tide å ta patosen tilbake. I denne spaltens «Alfabet for sammensatte følelser» har jeg i dag kommet til bokstaven P. Det er P for Patos. Patos er et gresk ord for sinnsbevegelse. Det er mye patos for tiden, og det styrer mye av politikken. Jeg tenker selvfølgelig på Europa og USA. (aftenposten.no 6.2.2017).)

- Skal forske på automatiske tilbakemeldinger. Tilslag. Omid Mirmotahari på Universitet i Oslo mener at han kan ha funnet fram til det optimale systemet for en individuell, automatisk begrunnelse ved eksamen.

(Anm: Skal forske på automatiske tilbakemeldinger. Tilslag. Omid Mirmotahari på Universitet i Oslo mener at han kan ha funnet fram til det optimale systemet for en individuell, automatisk begrunnelse ved eksamen. Nå har han fått støtte fra flere hold til prosjektet. (…) — Systemet lager en tre-siders individuell automatisk generert faglig begrunnelse og tilbakemelding - uten å bruke mer tid enn det sensorene bruker i dag, fortalte han til Khrono våren 2017. Les også: Fremtidens sensur er her (khrono.no 12.1.2018).)

(Anm: «En elitistisk oppgave som favoriserer dem med høyt utdannede foreldre». – Jeg er opptatt av at skolen skal være for alle elever. Dette oppfatter jeg som en elitistisk eksamensoppgave som ikke er for alle, sier professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, Peder Haug. (aftenposten.no 26.5.2016).)

(Anm: Lærere slår tilbake: Mener norskeksamen var god. – Å bakse litt med vanskelige ord og uttrykk er et slags minstemål av det man må forvente av 10.-klassinger, sier lærer Thomas Heiersted. Han skal være med å lage neste års oppgave. (…) Hun hadde fått med seg kritikken mot årets oppgave. (aftenposten.no 28.5.2016).)

(Anm: Hva føler du nå? Nå er det opplest og vedtatt at vi lever i en tid for «post-sannhet». Hva innebærer det for journalistikken? «Journalistenes naturlige og hyppig brukte kilder vil, inspirert av Brexit og Trumps seier, trolig kaste seg på den følelsesmessige kommunikasjonen, som ikke krever dekning av påstander. Skal redaksjonene møte dette med konfrontasjon og nødvendig faktasjekk?» spør innleggsforfatteren. Bildet viser Donald Trump omgitt av journalister i august. (dn.no 6.12.2016).)

(Anm: Per Egil Hegge. Stryk til eksamen. Det er ikke ofte at de som lager eksamensoppgaver, står til stryk. (…) Med stor habilitet har Utdanningsdirektoratet selv undersøkt saken og funnet ut at det er dekning for Bibelens ord. Udir «har gjort alle ting vel». (aftenposten.no 10.6.2016).)  

(Anm: Per Egil Hegge. En eksamen til. Språket vårt. Kan en eksamensoppgave være dårligere formulert enn den som ble behandlet i spalten i går? (aftenposten.no 10.6.2016).)  

(Anm: Tospråklige babyer ER smartere: Økt hjernekraft avdekket. Hjernen: Babyer som vokser opp i tospråklige familier, bruker flere områder av hjernen enn babyer med bare ett språk – og det kan gjøre dem bedre til å lære nye ting og løse problemer videre i livet. (illvit.no 29.4.2016).)

(Anm: Brain white matter structure and COMT gene are linked to second-language learning in adults. Second-language learning in adulthood is a topic of wide interest given globalization, and levels of proficiency are highly variable among individuals. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2016 (Published online before print June 13, 2016).)

(Anm: In the journal Brain and Language, researchers from the University of Washington in Seattle describe how a 5-minute measurement of resting-state brain activity explained 60 percent of the variability in second-language learning in a group of adult college students. (medicalnewstoday.com 15.5.2016).)

(Anm: Music exposure benefits babies' brains. Early music training can help children to develop a wide range of perceptual skills, and it may help them as they learn to speak, according to a new study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

- Putt en «babelfisk» i øret.

Putt en «babelfisk» i øret.
digi.no 23.5.2016
En slags babelfisk
Produktet kalles for Pilot, men allerede har for lengst fått tilnavnet «babel fish», selv om oversetterfisken som Douglas Adams presenterer i romanen «Den komplette haikerens guide til galaksen» har noen egenskaper som man fortsatt bare kan drømme om.

Foreløpig har ikke Waverly Labs kommet med så mange detaljer om produktet, men det er klart at det i første omgang kun vil støtte engelsk og de vanligste, romanske språkene. Pilot vil selges i pakker med to øreplugger, samt en batterilader og en mobilapp som brukes til å kjøpe og laste ned ytterligere språkpakker.

Den første utgaven av Pilot avhenger av nettilgang – antagelig via smartmobilen, men det planlegges offline-støtte i framtidige produkter.

Pilot er ennå ikke ferdigutviklet og blir tidligst tilgjengelig til jul. Det et ventet at prisen vil være på knapt 300 dollar. (…)

(Anm: Ny dings oversetter fremmedspråk i sanntid. Gadgets: Med en liten ørepropp kan du i nær fremtid snakke med folk du ikke deler språk med. (…) Utenlandske medier har allerede gitt den nye dingsen tilnavnet «Babel Fish», med referanse til et vesen i sciencefiction-boken «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy». Dingsen heter Pilot og består av to ørepropper som brukes av to personer som ikke snakker samme språk. Pilot-appen sikrer at de to, som ellers vil være ute av stand til å kommunisere med hverandre, likevel kan føre en samtale. (illvit.no 18.5.2016).)

(Anm: Se Googles øreplugger oversette på direkten – det funker faktisk! Støtter 40 språk, inkludert norsk. (tek.no 4.10.2017).)

(Anm: Computer skal læse din tipoldemors skråskrift. Et udenlandsk computerprogram kan automatisk læse og forstå håndskriften i gamle tekster. Nu arbejder en forsker på at lære det dansk. (jyllands-posten.dk 31.8.2017).)

- Oversettelsens fremtid er delvis menneske, delvis maskin. (- Something is still missing.)

(Anm: The future of translation is part human, part machine. Imagine a world where everyone can perfectly understand each other. Language is translated as we speak, and awkward moments of trying to be understood are a thing of the past. This elusive idea is something that developers have been chasing for years. Free tools like Google Translate – which is used to translate over 100 billion words a day – along with other apps and hardware that claim to translate foreign languages as they are spoken are now available, but something is still missing. Yes, you can now buy earpiece technology reminiscent of the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy babel fish – a bit of kit which claims to so a similar job to that a university-trained, professionally-experienced, multilingual translator – but it’s really not that simple. (theconversation.com 12.7.2017).)

- Finn-Erik Vinje. Tekst vanskelige dialekter!

(Anm: Finn-Erik Vinje. Tekst vanskelige dialekter! Jeg så en fjernsynsfilm om to norske gutter som hadde satt seg fore å ro over Atlanteren. Emnet interesserer meg. Men det var en hake ved tv-prosjektet: Hver gang  guttene (som begge var fra det nordafjelske) og deres familie skulle uttale seg, var det periodevis plent umulig å forstå hva de sa. (dagbladet.no 20.5.2016).)

(Anm: Hva som tekstes diskuteres jevnlig. Hvilke dialekter som er vanskelige er subjektivt. (dagbladet.no 1.6.2016).)

(Anm: Learn Norwegian with Babbel (lp.babbel.com).)

(Anm: Translating earphones available in more than 15 languages. New York-based Waverly Labs is preparing for first distribution of its language translating Pilot earpiece, soon to work with more than 15 languages. (bbc.com 8.3.2017).)

(Anm: Waverly Labs (waverlylabs.com).)

(Anm: QWERTY-effekten avslører hvilken del av tastaturet du foretrekker. Men det er ett pikant unntak. Avslører surfepreferansene dine. (…) En ny studie viser at det er så innarbeidet i oss, at det er opphavet til en egen effekt. QWERTY-effekten. Det skriver nettmagasinet Quartz. (…) Studien, som nå er tilgjengelig på nettet, avslører at ord som inneholder flere bokstaver fra den høyre siden av tastaturet rangeres høyere og skrives oftere enn sine motparter med overvekt av «venstrebokstaver». (dagbladet.no 20.5.2016).)

(Anm: Punktum for tastaturet. Tastenes tid kan være forbi. I Norge vil Max Manus lede oss inn i talegjenkjenningens æra. Vil skrivning noen gang bli det samme igjen? (morgenbladet.no 9.12.2016).)

(Anm: Verdens 13 mest talte språk. Språk: Hvilket språk i verden snakkes av flest mennesker? Få svaret på denne listen over verdens mest talte språk. (illvit.no 7.7.2016).)

(Anm: If we ever came across aliens, would we be able to understand them? (theconversation.com 28.7.2016).)

- Derfor er man sjældent både god til matematik og sprog. (- Er du av typen som banner, roter og er oppe sent?) (- A ‘Dirty Mouth' May Be A Sign Of Integrity.)

Derfor er man sjældent både god til matematik og sprog.
jyllands-posten.dk 15.4.2016
Har du sprogøre, men ingen sans for matematik, er det slet ikke så mærkeligt. Måden hvorpå hjernen bearbejder sprog og matematik er nemlig vidt forskellig, viser ny forskning. Albert Einstein sagde engang, at ord og sprog intet havde at gøre med hans talent for matematik.

Nu viser et nyt studie af hjernen, at han sandsynligvis havde ret. Måden hvorpå hjernen bearbejder sprog og matematik er nemlig fuldstændig forskellig. Det skriver livescience.com ifølge Videnskab.dk.

Forskerne benyttede sig af en form for hjernescanning kaldet fMRI (functional magnetic resonance imaging), som skaber billeder, der registrerer ændringer i nervesystemet udløst af blodgennemstrømningen.

Læs også: Derfor er matematik ikke lige let for alle

På den måde kunne forskerne se, hvilken del af hjernen, der lyste op ved forskellige typer opgaver, skriver Videnskab.dk. (...)

(Anm: Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI; Functional magnetic resonance imaging) (no.wikipedia.org).)

(Anm: Study finds link between handedness and mathematical skills. (…) Liverpool psychologist, Giovanni Sala, who conducted the study, said: “This study found there is a moderate, yet significant, correlation between handedness and mathematical skill. Moreover, the amount of variance in the maths scores explained by handedness was about 5-10%, a surprisingly high percentage for a variable like handedness. (news.liverpool.ac.uk 5.5.2016).)

(Anm: Forskning: Er du av typen som banner, roter og er oppe sent? Da har du vunnet intelligens-lotteriet ifølge forskerne. (…) Også det å være et nattmenneske, rote og å bruke banneord, er tegn på høyere intelligens viser studier. (…) Rotehode. Å ha stygg håndskrift brukes ofte som tegn på at man er intelligent. Nå kan de som er roterte, også skylde det på sin høye intelligens. (…) En studie utført ved Universitetet i Minnesota viser en sammenheng mellom det å ikke være glad i å rydde og høyere intelligens. De rotete har rett og slett tankene andre steder. (side3.no 6.10.2016).)

(Anm: A ‘Dirty Mouth' May Be A Sign Of Integrity; Study Associates Swearing With Increased Honesty. Swearing may be considered impolite and vulgar, but a new two-part study has revealed a more gracious attribute for those with an off-color vocabulary: Honesty. According to the research, people are more likely to swear as a way to express themselves, rather than cause harm to others, and the more an individual swears, the more honest they are likely to be. (medicaldaily.com 3.1.2017).)

(Anm: How we understand others. People who empathise easily with others do not necessarily understand them well. To the contrary: Excessive empathy can even impair understanding as a new study conducted by psychologists from Würzburg and Leipzig has established. (…) Whether empathy and understanding other people's mental states (mentalising) - i.e. the ability to understand what others know, plan and want - are interrelated has recently been examined by the psychologists Anne Böckler, Philipp Kanske, Mathis Trautwein, Franca Parianen-Lesemann and Tania Singer. (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Nordens språkpris til «Skam». Serien  er et godt eksempel på at dubbing av skandinaviske filmer og serier ikke er nødvendig, sier juryen i sin begrunnelse. (journalisten.no 5.12.2016).)

(Anm: - NRK slurver med virkeligheten. - «Skam» skal speile virkeligheten, men er det virkelig så vanlig at ungdom som går på videregående skole i Oslo bor alene? (…) Selv om serien på flere plan kan oppfattes som svært realistisk, er det ett element i serien som skurrer kraftig, og det er foreldrenes rolle - som synes å være helt fraværende. (kampanje.no 7.12.2016).)

(Anm: Kvinner kan mindre om økonomi enn menn. Bare halvparten av kvinnene vet hvor mye penger de får på sparekontoen etter fem år, hvis renten er 2 prosent. Tre av fire menn skjønner det, viser ny studie. Unge kvinner kan minst. – Det gjør dem ekstra sårbare, sier økonomer. (forskning.no 17.4.2016).)

(Anm: Annenhver norske kvinne klarte ikke dette økonomispørsmålet. Undersøkelse avdekker store kjønnsforskjeller i Norge. Klarer du å svare på spørsmålet om renters rente? - Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell. Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, har blogget om resultatene. Han kaller kjønnsforskjellen «enorm og uforklarlig». (…) Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet, inkludert alle de åtte kunnskapsspørsmålene. (aftenposten.no 14.4.2016).)

(Anm: Forskere innrømmer feil i undersøkelse om kvinner og menns økonomikunnskaper. (…) Mens Agderforskning kun har godtatt alternativ C som riktig svar, påpeker flere av leserne at alternativ D også kan være riktig. Og nå innrømmer den ansvarlige forskeren bak undersøkelsen at leserne har rett. (aftenposten.no 15.4.2016).)

(Anm: Elever krummer tæer over gammeldags og pinlig seksualundervisning. Lærerne er dårligt rustede til seksualundervisning, og det er det samme billede på tværs af kloden. (jyllands-posten.dk 17.9.2016).)

- Språkets forsvinning

Hvordan unngå justismord
uib.no 9.10.2009
(...) I en demokratisk stat som Norge er det svært viktig at folket har tiltro til rettsvesenet og politiet, og at de utfører arbeidet sitt på riktig måte. Likevel viser historien at justismordene fortsetter å skje, og både Per Liland og Fritz Moen har sittet mange år bak murene på tross av at de var uskyldige.

Hva var det egentlig som skjedde?

– Det er ikke mulig å svare på nøyaktig hva som skjer når et justismord finner sted, men vi har funnet mange mekanismer som medvirker til det, forteller Bjørn C. Ekeland. (...)

Språkets forsvinning
– Et omfattende problem er det jeg kaller språkets forsvinning. Det handler om at det juridiske språket er utilgjengelig for folk flest, men også hvordan dommeren tar i bruk språket, og at stemmer ikke blir hørt, forklarer Ekeland.

Han mener dommeren i enkelte tilfeller kan bidra til å mystifisere argumenter som er ført i saken. Det skjer også at vesentlige stemmer som kunne ha endret utfallet av en sak, blir fortiet.

– Såkalte ”nulldokumenter” er unntatt partsinnsyn i rettssaker. Dette er dokumenter Kripos vurderer som uvesentlige, og som ikke inngår i sakspapirene. I Fritz Moen-saken lå det, som Tore Sandberg har påpekt, viktige beviser i disse dokumentene, sier Ekeland. (...)

(Anm: Tilståelsen. Hjem Ep. 1: Tilståelsen Ep. 2: Drapene som rystet Norge Publiseres langfredag Les nå med Pluss → Ep. 3: Oppskriften på et justismord Publiseres 23. april Ep. 4:… (dagbladet.no 9.4.2017).)

(Anm: Rett, retorikk og litteratur (uib.no).)

(Anm: How to use rhetoric to get what you want - Camille A. Langston (ed.ted.com).)

(Anm: Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten. (Uniped 02 / 2016 (Volum 9).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Når mediespråket går til #hælvette: Har journalister så mye hastverk at de gir blanke beng i sitt viktigste verktøy? KRONIKK: - Det skal ikke så mye til for å bli mye bedre, skriver en irritert tekstdoktor Christine Calvert. (medier24.no 27.12.2016).)

(Anm: Damon har kun 25 replikker i den nye «Bourne»-filmen. (…) Etter at karakterens kjæreste dør i starten av film nummer to, «Gåten Jason Bourne», blir Bourne en ensom og stille mann, noe hovedrolleinnehaveren ikke skal ha hatt noe i mot. Da det ble kjent hva handlingen i den andre filmen skulle være, fikk Damon en epost hvor det sto: «Du skjønner hva dette betyr? Du skjønner at du ikke kommer til å snakke i denne filmen?», hvorpå Damon skal ha svart: – Nei, jeg elsker det. (vg.no 20.7.2016).)

- Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

(Anm: Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken. De tre ble anmeldt av privatetterforsker Tore Sandberg i 2006. Sandberg ville ha vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten og om de handlet mot bedre vitende. De tre behandlet gjenopptakelsesbegjæringen av de to drapene Fritz Moen ble dømt for, bare tillot gjenopptakelse av Sigrid-saken. Den døve og sterkt funksjonshemmede Fritz Moen ble i 1978 og 1981 dømt til 21 års fengsel og ti års sikring for drapene på de to 20 år gamle studentene Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977. (aftenposten.no 8.5.2008).)

Krimdokumentar på NRK 1
Slik ble Fritz Moen renvasket

nrk.no 5.1.2010
Dokumentaren "Sannhetsjegeren" innholder videobevisene som bidro til å rulle opp Norgeshistoriens alvorligste justismord. Private

- Om studentenes dåpsritualer og "hazing". "Linjeforeningenes dåpsritualer har igjen havnet i et kritisk søkelys. Noen går for langt, men det er ikke noe nytt.

(Anm: Om studentenes dåpsritualer og "hazing". "Linjeforeningenes dåpsritualer har igjen havnet i et kritisk søkelys. Noen går for langt, men det er ikke noe nytt. Fenomenet er svært gammelt. Det er viktig å skille mellom godlynte initieringsritualer og det amerikanerne kaller "hazing"." (universitetsavisa.no 2.10.2014).)

(Anm: College Students Keep Dying Because of Fraternity Hazing. Why Is It So Hard to Stop? Evelyn and Jim Piazza with a photo of their son Tim, who died in February after a fraternity hazing ritual at Penn State University. Hank Nuwer, a professor of journalism at Franklin College who has researched and written extensively about hazing, has documented 33 hazing deaths involving fraternities nationwide in the past decade. The federal government does not track hazing incidents, but Nuwer, a member of HazingPrevention.Org’s founding board of directors, is often cited by hazing experts. In the wake of each death, a familiar pattern repeats: the victim’s parents express outrage, students mourn at a candlelight vigil and university leaders promise reforms—but too often, critics say, little changes. (time.com 11.10.2017).)  

(Anm: Hazing Prevention.Org (hazingprevention.org).)

- Barnevakten innrømmet å ha slått Jacob (1). Nå har politiet henlagt saken fordi Jacob ikke kan snakke.

Barnevakten innrømmet å ha slått Jacob (1). Nå har politiet henlagt saken fordi Jacob ikke kan snakke
side2.no 23.5.2016
Saken rundt Jacob Marbury (1) utfordrer nå lovene i Oregon.

(SIDE2): Joshua Marbury og samboer og Alicia Quinney skulle ha en hyggelig kveld ute.

De hadde skaffet barnevakt til sin ett år gamle sønn, Jacob. En person de kjente.

Men da de kom hjem, ble de møtt av et en trøsteløs gutt, skriver Oregon Times. Først dagen etter ble det synlig hvorfor Jacob gråt så fælt.

Slått og dratt
- Barnevakten hadde slått ham, dratt ham etter seg og tatt kvelertak. Jacob har vært på to sykehus og gått gjennom en rekke tester. Det er bare heldig at han er i live. Hans tre år gamle søster har fått samtaleterapei fordi hun så hva som skjedde. Barnevakten har innrømmet overfor etterforskeren at han gjorde dette mot Jacob, skriver mor Alicia Quinney. (…)

Advokat Paul Mones sier KATU-TV at dommen er problematisk fordi den gir rom for at barnemishandlere ikke blir straffet. (...)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: What every teacher needs to know about students with learning disabilities (ed.ted.com 1.7.2016).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013.)

(Anm: Dekonstruksjon (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finansiell kompetanse i Norge – store forskjeller i befolkningen (aksjenorge.no).) (PDF)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv . (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Når markedsføring ødelegger innholdet. - Å prate mye om seg selv, har aldri blitt betraktet som et sympatisk trekk, skriver Kaja Gilje Sekse. Når mennesker kommuniserer seg imellom bruker de 60 prosent av tiden på å prate om seg selv. Denne statistikken øker til hele 80 prosent i digital kommunikasjon. Jeg er overbevist om at denne prosenten er betydelig mye høyere i merkevarers kommunikasjon til konsumenter. (kampanje.no 20.5.2016).)

- Pensjonert matematiker rystet over dagens mattekunnskaper blant studenter

Pensjonert matematiker rystet over dagens mattekunnskaper blant studenter
tv2nyhetene.no 22.8.2013
Pensjonert matematiker Birger Paulsen ser mørkt på utviklingen i mattekunnskapene blant norske studenter.

I 1984 klarte nesten 80 prosent av studentene en pensumoppgave fra ungdomsskolen som de ble testet i. I 2011 hadde tallet sunket til 35 prosent.

Klarer du denne matteoppgaven uten kalkulator?

«På Dahl skole er det 135 jenter og 115 gutter. Hvor mange prosent av elevene er jenter?»

Svaret finner du nederst i artikkelen.

Fra 80 til 35 prosent
Det har gått 50 år siden Birger Paulsen begynte som mattelærer i grunnskolen. Den nå pensjonerte matematikeren rister på hodet når han ser hvor drastisk mattekunnskapene i skolen har sunket i løpet hans karrieretid.

Siden 1984 har Paulsen som en av flere i Norsk matematikkråd testet 7000 førsteårsstudenter annethvert år med en standardprøve med grunnskolematte.

Da var andelen riktige svar i snitt rundt 80 prosent. I dag har resultatet falt til 35 prosent.

– Nivået er for å si det veldig enkelt, lavt. Spesielt om man ser dette i forhold til hva som var nivået på 60-70-tallet, og du må se det i forhold til hva som har vært før, Paulsen.

Han beskriver dagens mattekunnskaper på følgene måte: (...)

- Om hverdagsspråkets betydning for faglig forståelse. (- Robotar lika bra som lärare.)

Om hverdagsspråkets betydning for faglig forståelse
Tidsskriftet Norges barnevern 01 / 2016
Sammendrag Denne artikkelens tema er muntlig språk i barnevernet. Artikkelen undersøker ordforråd, kategorier og språklige virkemidler som er i bruk når barnevernsarbeidere muntlig utveksler informasjon om og vurderinger av klienter. Artikkelen baserer seg på et materiale fra et mini-feltarbeid i en stor barneverntjeneste på Østlandet. For å kunne «gå rundt» den overveldende informasjonsmengden og skape seg oversikt god nok til gode nok beslutninger, kreves for barnevernsarbeiderne en språklig tilgang til varierte vokabular. Materialet analyseres fordelt på tre språklige kategorier: fagspråk, «stammespråk» og et hverdagsspråk rikt på metaforer. Studien viser den praktiske syntesen (Grimen 2008) mellom kunnskapsformer og deres språklige uttrykk i praktisk barnevernsarbeid. (…)

(Anm: Här är roboten som ska jobba som extralärare i skolan. Roboten Furhat gör entré i skolvärlden. Två skolor ska prova på hur den kan fungera som extraresurs. "Vi arbetar tillsammans med lärare och elever för att utveckla den under tiden", säger Preben Wik, en av forskarna bakom den sociala roboten. (computersweden.idg.se 23.11.2015).)

- Gründerselskapet har jobbet med isolasjon og ensomhet i årevis – nå har salget skutt i været. (- Halve staben og mange titall millioner kroner er borte.) (- Nå har pilene snudd for oppstartsselskapet No Isolation som lager hjelpemidler for isolerte og ensomme.) (- Selskapet har blant annet utviklet en skjerm med én knapp slik at «analoge» eldre kan kommunisere med familie og kommunen.)

(Anm: Gründerselskapet har jobbet med isolasjon og ensomhet i årevis – nå har salget skutt i været. Halve staben og mange titall millioner kroner er borte. Nå har pilene snudd for oppstartsselskapet No Isolation som lager hjelpemidler for isolerte og ensomme. (…) Gründerselskapet No Isolation har derimot jobbet med problemstillingen i årevis og opplever nå et rush etter produktene det har utviklet. - Før har holdningen vært at de eldste ikke vil eller trenger å være på nett, men nå har det plutselig hastet for familiene å få de eldre på nett, sier No Isolation-gründer Karen Dolva. Selskapet har blant annet utviklet en skjerm med én knapp slik at «analoge» eldre kan kommunisere med familie og kommunen. (…) Utsolgt
I Norge mangedoblet selskapet salget av skjermen til privatkunder og var utsolgt fra eget lager under en uke etter at Erna Solberg innførte de strenge koronatiltakene. Det samme gjelder i Storbritannia. - Vi har solgt mange hundre enheter i Storbritannia bare de siste ukene. Vi gikk fra å selge noen i uken til å bli utsolgt, sier Dolva. I tillegg til salg i privatmarkedet, har også salg ut til kommuner økt: Kommuner som allerede står på kundelisten har ønsket å få flere skjermer. Selskapet har også utviklet en klasserom-robot slik at langtidssyke barn kan delta i undervisningen. I Norge har salget stoppet opp fordi alle barn, både friske og syke, nå er i samme båt og har undervisning på nett. I Sverige, der skolene ikke er stengt, sier Dolva at de derimot opplever en økning fordi barn i risikogruppen må holde seg hjemme. (dn.no 31.3.2020).)

(Anm: Roboter som stedfortredere i klasserommet, har endret livet til langtidssyke elever | Anne Fi Troye, Daglig leder No Isolation foundation. (…) I snart ett år har jeg samarbeidet med verdens fineste gjeng hos firmaet No Isolation, som jobber med roboter for barn og unge. Når kunnskap møter kunnskap og deles, blir problemer løst. Tekniske finesser, finansielle utfordringer, lange dager og et til tider hett samarbeid har ført til jubelrop fra mange sykesenger. (…) (aftenposten.no 24.7.2016).)

- Skärmtid minskar småbarns ordförråd och kan skada hjärnan.

(Anm: Skärmtid minskar småbarns ordförråd och kan skada hjärnan. Hjärnforskaren Patricia Kuhls slår fast att skärmtid för småbarn inte bara är skadligt utan även kan påverka språkutvecklingen. En studie med spädbarn under 16 månader visar att ju fler skärmtimmar desto färre inlärda ord jämfört med de barn som inte ser på skärm alls. (netdoktor.se 5.1.2018).)

- Roboter vil erstatte dagens lærer. Blir lærere og hjemmehjelp blir erstattet av roboter?

(Anm: - Roboter vil erstatte dagens lærer. Blir lærere og hjemmehjelp blir erstattet av roboter? Kan man tenke at kunstig intelligens vil erstattes av datamaskiner? - Jeg tror at i hvert fall den form som lærere framstår i dag, vil jeg tro det, sier Tom Reffhaug. I en ikke veldig fjern framtid vil lærere og hjemmehjelper bli erstattet med mye vennligere datamaskiner, kunstig intelligens og roboter. (nettavisen.no 4.10.2017).)

(Anm: Språkopplæringen må bli bedre. Skal strømmen av flyktninger bli en produktiv del av norsk samfunn i fremtiden, må vi ta noen tøffe valg allerede i dag, tror ekspertene som var samlet av Produktivitetskommisjonen for å diskutere arbeidsintegrering. Men det kan også være at det finnes noe raske tiltak som kan gi gode resultater, som mer praktisk språkopplæring. (dagensperspektiv.no 26.11.2015).)

(Anm: Cathrine Krøger, sykepleiestudent. Sykepleien har utviklet en fagterminologi så stiv og unaturlig at det virker som om det aldri har vært gjennom verken menneskehoder eller menneskehender. (…) Det åpenbarte spørsmålet er om det ikke er noen kvalitetssikring av faget? Noen der ute som passer på? Sjefen sjøl, Røe Isaksen, har vært påfallende taus. Da det ble annonsert at Røe Isaksen i september kom til Høyskolen for å snakke med studenter om nettopp studiekvalitet, ble vi derfor svært overrasket og tenkte endelig! (dagbladet.no 2.12.2016).)

(Anm: Kronikk: Er det betre å skrive dårleg nynorsk enn godt bokmål? Anelin Strømholm, norsklektor, Ringerike videregående skole. Altfor mange elevar er så dårleg i nynorsk etter seks års opplæring at dei helst ikkje bør ytre seg i offentlegheita. (…) Viss det er vanskeleg for elevar som har vakse opp med nynorsk å skrive nynorsk, korleis trur dokker det er for dei som har vakse opp med bokmål? Dei fleste bokmålselevar møter så sjeldan nynorsk der ute i samfunnet at det blir heilt framandt for dei å skrive. Dei tenkjer på bokmål, og dei treng ikkje fokusere på grammatikk når dei skriv på hovudmålet sitt. Det er nettopp fordelen med å skrive på morsmålet sitt; du treng ikkje tenkje på ordklassar og bøying, for det kjem automatisk. (aftenposten.no 1.1.2017).)

(Anm: Eric Nævdal forsker ved Frischsenteret. Advokater, meglere og konsulenter spiser opp stadig mer av økonomien - på tide å effektivisere andre enn lærere og sykepleiere. Vi bør gå det private næringslivet nærmere etter i sømmene. Produktivitetskommisjonen har kommet med sine anbefalinger om hva som er nødvendig for å sikre velferdsstaten. (…) Internasjonale studier tyder på at 60-90 prosent av alle oppkjøp og fusjoner er mislykkede. Jeg har ikke sett gode tall fra Norge, men et konsulentfirma, Mercuri Urval, hevder på sine websider at det er under en tredel som er profitable. (aftenposten.no 19.5.2016).)

(Anm: Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende. Å undervise elever i grunnskolen om seksuelle overgrep fanger trolig opp flere barn som blir utsatt for slike overgrep. Det øker trolig også barnas kunnskap om seksuelle overgrep og deres ferdigheter om hvordan de kan beskytte seg selv. Det viser en Cochrane-oversikt. (kunnskapssenteret.no 9.11.2015).)

(Anm: Sjefens tale. Ups, den rørende talen fra sjefen var visst kjøpt inn av et konsulentbyrå. Universitetsdirektør ved UiO, Gunn Elin Aa. Bjørneboe, holdt konsulentskrevet tale til egne ansatte. (dn.no 21.2.2016).)

- Et manglende Oxford-komma er sentralt i saken. (- Lastebilsjåfør-seier i ellevilt «komma-søksmål».)

Lastebilsjåfør-seier i ellevilt «komma-søksmål»
dn.no 18.3.2017
Koster arbeidsgiveren mange millioner i overtidsbetaling.

Lastebilsjåfører i meieriselskapet Oakhurst gikk til søksmål for å få overtidsbetalt. Et manglende Oxford-komma er sentralt i saken.

At et komma i verste fall kan bety liv eller død er kjent gjennom setningen «heng ham ikke vent til jeg kommer». Om kommaet settes etter «ham» eller «ikke», vil i setningen over avgjøre stakkarens skjebne.

I en sak som har versert i amerikanske domstoler siden 2014 dreier det seg både om et uteblitt komma og millioner av dollar i overtidsbetaling for flere år.

Det hele startet i 2014 da tre lastebilsjåfører i meieriselskapet Oakhurst i Portland saksøkte arbeidsgiveren for det de mente var manglende overtidsbetaling. Selv om bare tre sjåfører sto bak klassesøksmålet vil rundt 75 sjåfører se frem til ekstra penger på konto etter seier i retten denne uken, skriver New York Times.

Den 29 sider lange dommen avsagt av en appelldomstol var ifølge avisen en øvelse i grammatisk pedanteri på høyt nivå som kan koste Oakhurst rundt ti millioner dollar (85 millioner kroner).

Hele saken dreier seg om tolkningen av en delstatslov og et manglende Oxford-komma, såkalt seriekomma, etter ordet «forsendelse» i lovteksten under – som omfatter hvilke oppgaver som ikke utløser overtid. (…)

- Makten i uklare formuleringer (- Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.» George Orwell, 1946)

Makten i uklare formuleringer
C Haug
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1701 (9.9.2010)
«Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.» George Orwell, 1946 (1)

Eric Arthur Blair (1903 – 50), bedre kjent under pseudonymet George Orwell, ble for alvor berømt for romanene Animal farm (1945) og 1984 (1949). De ble skrevet helt på slutten av hans liv (Orwell døde av tuberkulose 46 år gammel) og var visstnok de eneste han tjente noe særlig på. Disse bøkene reflekterer hans livslange redsel for og mistro til autoritære styresett – uansett politisk farge. Ikke minst i romanen 1984 innførte og definerte han begreper og uttrykk – f.eks. «storebror ser deg» – som senere har gått inn i standardvokabularet når totalitære regimer, invaderende byråkratier, maktarroganse og propaganda diskuteres og analyseres. (…)

(Anm: What will the English language be like in 100 years? (theconversation.com 10.11.2015).)

(Anm: Gjennomføringen av høyere utdanning like lav etter ti år med reformtiltak (riksrevisjonen.no 21.5.2015).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo ra