Hjelpetelefoner og nettsteder (psykologforeningen.no)

Åpenhet i en digital tid (aftenposten.no 3.5.2014)

Facebook redder teenager fra selvmord (bt.dk 5.4.2009) (aftenposten.no 27.5.2017)

Facebook lanserar funktion mot självmord (dagensmedia.se 15.6.2016)

Ber mediene skrive mer om selvmord (nrk.no 30.4.2014)

(Anm: LEVE er en landsdekkende, livssynsnøytral organisasjon som støtter etterlatte og berørte ved selvmord. (leve.no).)

Flere dør av selvmord enn av krig og drap Forskere verden over arbeider intenst for å få forstå hvorfor mennesker velger å ta sitt eget liv. (aftenposten.no 8.5.2014)

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 10.9.2010)

Uten pålitelig helsestatistikk kan forebyggende tiltak ikke målrettes, liv kan unødig gå tapt og penger ødsles. (dagbladet.no 11.9.2004)

The Black Box Warning: Decreased Prescriptions and Increased Youth Suicide? (Am J Psychiatry 164:1907, December 2007)

Sjukvården anmäler inte alla självmord Minst vart tredje självmord bland patienter anmäls aldrig till Socialstyrelsen (sr.se 8.10.2007)

There doesn’t seem to be any evidence of a statistically significant association between suicide rates and prescription rates provided in the paper” for the years after the F.D.A. warnings,... (nytimes.com 14.9.2007) .

Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom (Br J Psychiatry 1995;167:410)

So what are the implications? A drop is a drop. But the hand-wringing by the APA may be overwrought. (pharmalot.com 18.9.2007)

Selvmordsstigning forvirrer forskerne (dailyiowan.com 19.12.2007)

Dangerous Side Effects? (foxnews.com 22.12.2007) (toledoblade.com 27.12.2007)

Likevel skjer de fleste selvmord blant menn som ikke har en depresjon (vg.no 9.6.2008)

Selvmordsrater som PR-verktøy (boston.com 24.9.2007)

Blant forskere er det en viss uenighet om hvor mange prosent av selvmordene som ikke skyldes psykisk lidelse. (aftenposten.no 5.9.2006)

- Å være i god fysisk form i løpet av tenårene reduserer risikoen for selvmordsatferd senere i livet

Being Physically Fit During Teens Reduces Risk Of Suicidal Behavior Later In Life (Å være i god fysisk form i løpet av tenårene reduserer risikoen for selvmordsatferd senere i livet)
medicalnewstoday.com 30.6.2013
Being in good physical shape at 18 years of age can be linked with a reduced risk of attempted suicide later in life. So says a study of over one million Swedish men conducted by researchers at the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.

A new, extensive report from the Swedish National Board of Health and Welfare on child and adolescent health shows that teenagers and young adults in Sweden have worse mental health than their age cohorts in other western countries.

Another report that is part of a new social welfare study shows that the number of serious suicide attempts among 19-23 year olds with activity compensation has increased from 115 per year to 460 per year in Sweden between 1995-2010.

At the same time, the number of suicides in the 10 to 45 age group increased. Even the percentage of young people with no activity compensation who attempted to take their life increased.

In order to break this trend, research has now focused on the factors that can prevent mental illness and the risk of suicidal behavior. (...)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Klarer ikke følge opp unge med selvmordstanker. (- Direktør i Ukom Pål Iden er redd kompliserte organiseringer og fragmenterte helsetilbud gjør at mange unge med selvmordstanker ikke får hjelp.)

(Anm: Klarer ikke følge opp unge med selvmordstanker. Om unge som sliter med selvmordstanker får hjelp av BUP, avhenger av hvor de i landet de bor. Helsegransker frykter at de havner i et slags ingenmannsland og ikke får hjelp. Selvmord er den fremste dødsårsaken blant unge under 30 år, og tallene går ikke ned. A-magasinet fortalte før påske historiene til ni unge som tok sitt eget liv. For flere av dem stoppet hjelpen opp. En gutt ville ikke prate, en annen syntes hjelpen han fikk var en vond opplevelse. På oppfordring fra Aftenposten har Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) gått gjennom varsler og bekymringsmeldinger de har fått om selvmord blant unge pasienter de siste to årene. Gjennomgangen viser at en fjerdedel av pasientene under 25 år som tok sitt eget liv, ble vurdert til å ha lav selvmordsrisiko. Alle hadde en kjent psykisk lidelse og hadde mottatt helsehjelp. Det er disse tilfellene som er varslingspliktige. Kartleggingen viser også at fire av ti unge pasienter ikke var innlagt til psykiatrisk behandling. Tre av de som var innlagt, tok livet sitt rett etter utskrivelse. Direktør i Ukom Pål Iden er redd kompliserte organiseringer og fragmenterte helsetilbud gjør at mange unge med selvmordstanker ikke får hjelp. (aftenposten.no 11.4.2021).)

- Advokat fant feil i fire selvmords-saker: − Dreier seg om menneskeliv. (- Søndag avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i elleve saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler.)

(Anm: Advokat fant feil i fire selvmords-saker: − Dreier seg om menneskeliv. Under pandemien ble advokat Helge Hjort engasjert av fire familier som hadde mistet en av sine nærmeste til selvmord. Familiene reagerte på at Helsetilsynets varselvurderinger inneholdt flere feil. BEKYMRET: Advokat Helge Hjort mener saksbehandlingen til Statens helsetilsyn har flere feil. – Helsetilsynet innhentet kun helseforetakenes fremstilling av hva som hadde skjedd, sier Helge Hjort. Advokaten ønsker flere endringer i varselordningen til Helsetilsynet. Søndag avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i elleve saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler. Sakene VG har undersøkt omhandler alvorlig feilbehandling. Alle pasientene døde. VG har sammenlignet Helsetilsynets vurdering i hver sak – en såkalt varselvurdering – med sykehusets interne dokumenter. (…) – De fant feil på feil på feil i varselvurderingen, sier Hjort. De fire sakene ble lagt bort etter en innledende undersøkelse av Helsetilsynet. Det vil si at Helsetilsynet ikke mente svikten i helsehjelpen var alvorlig nok til å be statsforvalteren undersøke saken videre. (vg.no 21.9.2021).)

- 11 pasienter døde. Varslingssvikten. (- Brevet fra Helsetilsynet er fullt av feil.)

(Anm: 11 pasienter døde. Varslingssvikten. Det er to dager siden Ina Kindem gravla sin mellomste sønn. Nå står hun på stuegulvet hjemme i Bergen med et brev i hendene. Inas sønn tok livet sitt 3. juni 2019 etter flere år med psykiske problemer. Helse Bergen har varslet Statens helsetilsyn, som undersøker alvorlige hendelser. Trebarnsmoren har kjempet for riktig helsehjelp til sønnen i flere år. Nå forventer hun at Helsetilsynet skal granske behandlingen han fikk. Ina begynner å lese. Flere ganger må hun stoppe opp. Brevet fra Helsetilsynet er fullt av feil.  Det var ikke indikasjoner på alvorlig psykisk lidelse. … skriver Helsetilsynet. Etter min vurdering har han, eller har hatt, alvorlig psykisk lidelse. … står det i sønnens journal. Ifølge loven skal alle pasienter med behov for langvarig oppfølging i helsevesenet, ha en individuell plan. Dette gjaldt også Inas sønn. I varselvurderingen skriver Helsetilsynet at 19-åringen hadde en slik plan. Ina blar opp i en perm, og viser VG dokumentet: Arket er blankt. (vg.no 19.9.2021).)

- Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). (- «Når evidensen vakler».) (- Den oppsummerte evidensen framstår usikker».) (- Tiltroen til psykofarmaka svekkes».) (- Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord?)

(Anm: Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). Andreas Nydal skriver i artikkelen «Når evidensen vakler» at den oppsummerte evidensen framstår usikker», og at tiltroen til psykofarmaka svekkes» (1). Når det gjelder nye antidepressiver (SSRI), viser jeg til markedssjef i H. Lundbeck A/S i perioden 1994 til 1999, Stein Brantzeg, som i Aftenposten 19.5.1996 skriver at «det finnes vel tross alt nesten ikke legemidler som gir en tilsvarende helseøkonomisk gevinst, - og det vet økonomene». Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord? Det fremgår av artikkelen «Hvorfor blir det flere unge uføre?» (5) at uføreytelser viser samme statistisk trend som sykefravær (jf. s. 390-391, figur 1 og 2), hvor det for alvorlige psykiske diagnoser blant annet heter at «fra 1994 startet en betydelig økning» (…) «fra rundt 5–6 per 100 000 personer» (…) «i perioden 1977–1993» (…) «til 34 per 100 000 i 2003, og 48 i 2006» (…) «Med andre ord mer enn en seksdobling fra nivået i perioden 1977–1993 til 2003». Det første av de nye antidepressiver (Seroxat (paroxetine)), som ble introdusert 1.4.1993, ble Norges mest solgte medisin på rekordtid og sikret legemiddelindustrien milliardinntekter. De nye antidepressiver (SSRI) oppnådde imidlertid et nivå, som kunne påvirke antall selvmord først i 1994, hvor antall selvmord økte fra 1994 til 1995 (+ 3,2 %) for så å stabilisere seg (6). Vi ser altså samme statistisk trend som for sykefravær og uføreytelser. Tidsskr Nor Legeforen 20 Publisert: 11.02.2021.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- En resept for fattigdom (A prescription for poverty.)

(Anm: En resept for fattigdom (A prescription for poverty.) Jane Parry rapporterer om en familielege som drev et prosjekt i Canada som tar sikte på å behandle sosiale problemer så vel som medisinske behov (Jane Parry reports on a family physician run project in Canada that aims to treat social problems as well as medical ones) BMJ 2016;353:i3370 (Published 20 June 2016).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Medikamentfrie alternativer i psykiatrien (- Det er etter hvert mange, som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for den medikamentelle behandlingen i psykiatrien.)

(Anm: Magnus P. Hald, klinikksjef, psykisk helse- og rus-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Medikamentfrie alternativer i psykiatrien. Kunnskapsbasert praksis innebærer at forskningsbasert kunnskap, brukerkompetanse og erfaringsbasert kunnskap integreres. For fagfolk synes det spesielt utfordrende å forstå bruker-kompetansen som en likeverdig kompetanse. (…) Det er etter hvert mange, som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for den medikamentelle behandlingen i psykiatrien. (aftenposten.no 20.7.2016).)

- Covid-19 pandemien har ikke forårsaget flere indlæggelser i psykiatrien eller øget selvmordsadfærd. (- Et nyt befolkningsbaseret studie, der dækker 46 procent af den danske befolkning, viser overraskende, at antallet af psykiatriske indlæggelser ikke er steget i perioden marts 2020 til februar 2021, men faktisk er faldet en smule, mest signifikant i de to perioder, hvor samfundet var lukket ned.)

(Anm: Covid-19 pandemien har ikke forårsaget flere indlæggelser i psykiatrien eller øget selvmordsadfærd. Et nyt befolkningsbaseret studie, der dækker 46 procent af den danske befolkning, viser overraskende, at antallet af psykiatriske indlæggelser ikke er steget i perioden marts 2020 til februar 2021, men faktisk er faldet en smule, mest signifikant i de to perioder, hvor samfundet var lukket ned. ”Overraskende, fordi det var frygtet, at der ville være en større reaktion på pandemien og nedlukningen af samfundet,” siger professor og forskningsleder Michael Eriksen Benros, Psykiatrisk Center, København og Københavns Universitet. Det havde ellers ikke skortet på dystre profetier om, at en nedlukning af samfundet ville føre til skader på befolkningens mentale helbred og deraf følgende belastninger på sundhedssystemet. Nogle mente ligefrem, at det ville være en af de største udfordringer for det mentale helbred siden Anden Verdenskrig. Derfor reagerede forskere fra Psykiatrisk Center København hurtigt og satte et studie i gang for at undersøge psykiatriske indlæggelser, henvisninger og selvmordsadfærd i perioden marts 2020 til februar 2021 og sammenligne dem med tal fra de to foregående år. Studiet baserer sig på data fra samtlige hospitaler og Akutberedskabet i Region Hovedstaden og Region Sjælland og er offentliggjort 15. september i Acta Psychiatrica Scandinavica. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21.10.2021).)

(Anm: Rømer TB, Christensen RHB, Blomberg SN, Folke F, Christensen HC, Benros ME. Psychiatric Admissions, Referrals, and Suicidal Behavior Before and During the COVID-19 Pandemic in Denmark: A Time-Trend Study. Acta Psychiatr Scand. 2021 Sep 15.)

- Effekt og sikkerhet for antidepressiva (SSRI / SNRI). (- Signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser.)

(Anm: Effekt og sikkerhet (SSRI), (SNRI) og placebo for vanlige psykiatriske lidelser blant barn og ungdom. (…) Resultater. I en systematisk gjennomgang og metaanalyse, som inkluderte 36 forsøk (6 778 deltakere), var selektive serotoninreopptakshemmere og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere signifikant mer nyttige sammenlignet med placebo ved behandling av vanlige pediatriske psykiatriske lidelser, men førte også til signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser. (Findings. In a systematic review and meta-analysis including 36 trials (6778 participants), selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors were significantly more beneficial compared with placebo in treating common pediatric psychiatric disorders, yet also led to significantly more treatment-emergent and severe adverse events, such as suicide ideation and suicide attempts, as well as study discontinuation due to adverse events.) (...) Konklusjoner og relevans Sammenlignet med placebo er SSRI-er og SNRI-er gjør mer nytte enn placebo hos barn og ungdom; nytten er imidlertid liten og lidelsesspesifikk, noe som gir en større forskjell på legemiddel-placebo for AD enn for andre tilstander. Respons på placebo er stor, spesielt i DD. Alvorlige bivirkninger er betydelig vanligere med SSRI og SNRI enn placebo. (Conclusions and Relevance  Compared with placebo, SSRIs and SNRIs are more beneficial than placebo in children and adolescents; however, the benefit is small and disorder specific, yielding a larger drug-placebo difference for AD than for other conditions. Response to placebo is large, especially in DD. Severe adverse events are significantly more common with SSRIs and SNRIs than placebo.) (JAMA Psychiatry. 2017 Aug 30.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Hovedstadens akutberedskab vil opdage selvmordstruede med kunstig intelligens.

(Anm: Hovedstadens akutberedskab vil opdage selvmordstruede med kunstig intelligens. Et innovativt samarbejde skal udvikle en algoritme, der ved hjælp af talegenkendelse skal undersøge, om det er muligt at opspore selvmordstruede borgere, der ringer til akuttelefonen. Udviklingen sker i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, en forskergruppe ved Psykiatrisk Center København og en virksomhed, der udvikler kunstig intelligens for sundhedssektoren. ”Vi har tænkt en del over, hvordan vi kunne hjælpe borgere, der ringer 112 med psykiatriske problemstillinger," siger Freddy Lippert, direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab. ”Nogle patienter er selvmordstruede, men måske ved de det ikke og giver ikke udtryk for det i telefonen. Det er en vanskelig gruppe at hjælpe.” Det er Freddy Lippert, der har taget initiativ til projektet, i samarbejde med Andreas Cleve, CEO i Corti AI, der arbejder med at udvikle kunstig intelligens, og professor Michael Eriksen Benros, der er ekspert i præcisionspsykiatri og skal stå for forskningsdelen.  (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.8.2021).)

– Barneombudet: – Varsellampene bør blinke knallrødt. 20 millioner til nullvisjon for selvmord i statsbudsjettet. Få midler til forskning på selvmord. – Å få ned de høye selvmordstallene blant unge krever helt andre løft, sier Barneombudet.

(Anm: Barneombudet: – Varsellampene bør blinke knallrødt. 20 millioner til nullvisjon for selvmord i statsbudsjettet. Få midler til forskning på selvmord. – Å få ned de høye selvmordstallene blant unge krever helt andre løft, sier Barneombudet. – Historiene i A-magasinet skriker etter handling fra helsemyndighetene. Den hjelpen barn og unge får i dag, står ikke i forhold til det utfordringsbildet historiene viser, sier barneombud Inga Bejer Engh. Selvmord er den fremste dødsårsaken blant unge i Norge, skrev A-magasinet fredag. Mange kommuner er ikke rustet til å tilby den hjelpen de har behov for, mener Engh. – Med slike tall bør varsellampene blinke knallrødt. Dette krever helt andre løft en det som er lagt på bordet nå, sier hun. – Bør bli valgkamptema I fjor høst vedtok regjeringen en nullvisjon for selvmord da de la frem en handlingsplan for forebygging av selvmord i Norge. I statsbudsjettet ble det likevel bare foreslått å bevilge 20 millioner kroner til disse tiltakene. Halvparten av midlene er øremerket opplysningskampanjer. Generalsekretær Terese Grøm i organisasjonen Leve er blant dem som reagerer. – Vi trenger en bred politisk forpliktelse forankret på toppnivå. At alle partier sier: «Dette vil vi satse på», sier Grøm. (e24.no 26.3.2021).)

- Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). (- «Når evidensen vakler».) (- Den oppsummerte evidensen framstår usikker».) (- Tiltroen til psykofarmaka svekkes».) (- Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord?)

(Anm: Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). Andreas Nydal skriver i artikkelen «Når evidensen vakler» at den oppsummerte evidensen framstår usikker», og at tiltroen til psykofarmaka svekkes» (1). Når det gjelder nye antidepressiver (SSRI), viser jeg til markedssjef i H. Lundbeck A/S i perioden 1994 til 1999, Stein Brantzeg, som i Aftenposten 19.5.1996 skriver at «det finnes vel tross alt nesten ikke legemidler som gir en tilsvarende helseøkonomisk gevinst, - og det vet økonomene». Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord? Tidsskr Nor Legeforen 20 Publisert: 11.02.2021.)

– Selvmord i fengsel. Lytt til teksten. (- Med utgangspunkt i en ny forskningsrapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo tok NRK Nyhetsmorgen i dag opp temaet selvmord i fengsel.)

(Anm: Selvmord i fengsel. Lytt til teksten. Med utgangspunkt i en ny forskningsrapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo tok NRK Nyhetsmorgen i dag opp temaet selvmord i fengsel. Forsker Anne Bukten, Johan Lothe fra organisasjonen Wayback og avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet deltok. Innslaget er tilgjengelig på NRKs nettsider. Trykk på innslag 21 i lenken - https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen- tv/202109/NNFA05090221/avspiller (kriminalomsorgen.no 2.9.2021).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Effekt og sikkerhet for antidepressiva (SSRI / SNRI). (- Signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser.)

(Anm: Effekt og sikkerhet (SSRI), (SNRI) og placebo for vanlige psykiatriske lidelser blant barn og ungdom. (…) Resultater. I en systematisk gjennomgang og metaanalyse, som inkluderte 36 forsøk (6 778 deltakere), var selektive serotoninreopptakshemmere og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere signifikant mer nyttige sammenlignet med placebo ved behandling av vanlige pediatriske psykiatriske lidelser, men førte også til signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser. (Findings. In a systematic review and meta-analysis including 36 trials (6778 participants), selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors were significantly more beneficial compared with placebo in treating common pediatric psychiatric disorders, yet also led to significantly more treatment-emergent and severe adverse events, such as suicide ideation and suicide attempts, as well as study discontinuation due to adverse events.) (...) Konklusjoner og relevans Sammenlignet med placebo er SSRI-er og SNRI-er gjør mer nytte enn placebo hos barn og ungdom; nytten er imidlertid liten og lidelsesspesifikk, noe som gir en større forskjell på legemiddel-placebo for AD enn for andre tilstander. Respons på placebo er stor, spesielt i DD. Alvorlige bivirkninger er betydelig vanligere med SSRI og SNRI enn placebo. (Conclusions and Relevance  Compared with placebo, SSRIs and SNRIs are more beneficial than placebo in children and adolescents; however, the benefit is small and disorder specific, yielding a larger drug-placebo difference for AD than for other conditions. Response to placebo is large, especially in DD. Severe adverse events are significantly more common with SSRIs and SNRIs than placebo.) (JAMA Psychiatry. 2017 Aug 30.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Serotonergt syndrom med dødelig utgang utløst av selektiv serotoninreopptakshemmer. (- Vi beskriver et tilfelle med dødelig utgang etter inntak av paroxetin (Seroxat) i terapeutiske doser.)

(Anm: Serotonergt syndrom med dødelig utgang utløst av selektiv serotoninreopptakshemmer. Sammendrag Serotonergt syndrom er en sjelden, men potensielt dødelig bivirkning av medikamenter som øker serotonerg neurotransmisjon. I takt med økt bruk av selektive serotoninreopptakshemmere må vi forvente å se tilstanden hyppigere. Syndromet karakteriseres av forandret mental status med uro, konfusjon og agitasjon, videre neuromuskulære symptomer som skjelvinger, myoklonus, ataksi og hyperrefleksi. Dessuten sees autonome symptomer med feber, svette, hypertensjon og takykardi. Årsaken er oftest interaksjon mellom ulike medikamenter, men syndromet kan opptre ved monoterapi, selv i terapeutiske doser. Vi beskriver et tilfelle med dødelig utgang etter inntak av paroxetin (Seroxat) i terapeutiske doser. Pasienten hadde også inntatt alimemazin, melperon og karbamazepin. Det er usikkert om disse medikamentene kan ha innvirket på forløpet. Ved umiddelbar seponering av aktuelle medikamenter og symptomatisk behandling går symptomene oftest tilbake. Tilstanden kan imidlertid utvikle seg raskt, med dramatisk forverring i løpet av timer. Årvåkenhet for symptomene er viktig for å unngå fatal utgang. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 647-50.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Paroksetin (Seroxat, Paxil etc.; paroxetine) reduserer blodplatelagring av serotonin og blodplatefunksjon hos mennesker. (- Resultater:  Paroksetin reduserte serotonin konsentrasjoner inne i blodplater med 83 % (P < .01).)

(Anm: Paroxetine decreases platelet serotonin storage and platelet function in human beings. Abstract Background: Serotonin is a platelet agonist and potent vasoconstrictor that has recently received attention concerning its potential role in acute coronary artery thrombosis. Selective serotonin-reuptake inhibitors, such as paroxetine, are widely used antidepressant agents. We sought to characterize the potential inhibitory effect of paroxetine on platelet function. Methods: Healthy male volunteers received 20 mg/d paroxetine for 2 weeks in a randomized, double-blind, placebo-controlled, two-way cross-over trial. Results: Paroxetine decreased intraplatelet serotonin concentrations by -83% (P < .01). This inhibited platelet plug formation as reflected by a 31% prolongation of closure time measured with the platelet function analyzer-100 (P < .05). Furthermore, paroxetine lowered expression of the platelet activation marker CD63 in response to two different concentrations of thrombin receptor-activating peptide (P < .01). Plasma concentrations of prothrombin fragment, von Willebrand factor antigen, and circulating P-selectin remained unchanged in either period, indicating that paroxetine does not increase activation of coagulation, endothelium, or platelets in vivo, underlining a favorable safety profile. Conclusions: Paroxetine substantially decreases intraplatelet serotonin content and thereby reduces platelet plug formation under shear stress, and responsiveness to thrombin receptor activating peptide-induced platelet activation. Further studies will reveal whether these pharmacodynamic effects can be exploited for treatment of thrombotic artery disease. Clin Pharmacol Ther. 2000 Oct;68(4):435-42 .)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(AnmAntidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Sterk økning: En bølge av psykiske problemer blant unge.

(Anm: Sterk økning: En bølge av psykiske problemer blant unge. Henvisningene til BUP har økt med 21 prosent. – Toppen av et isfjell. Stor risiko for at det kommer til å gå dårlig med mange barn og unge nå, sier overlege. (aftenposten.no 26.3.2021).)

- Hva har vært effekten av covid-19 på selvmordsrater? Selvmordsraten har ikke steget, men vi bør være varsomme.

(Anm: What has been the effect of covid-19 on suicide rates? Suicide rates haven’t risen, but we should be cautious. Not a week passes without a story in the press about the impact of covid-19 on suicide. Claims on social media seem to appear daily. A year into the pandemic, what is the evidence? Not a week passes without a story in the press about the impact of covid-19 on suicide. Claims on social media seem to appear daily. A year into the pandemic, what is the evidence? The short answer is that there has been little effect. But it’s more complex than that, as it always is with suicide statistics. BMJ 2021;372:n834 (Published 29 March 2021).)

- Selvmordstrender i de første månedene av COVID-19-pandemien: en avbrutt tidsserieanalyse av foreløpige data fra 21 land. (- Fortolkning.) (- Dette er den første studien som undersøker selvmord som oppstår i sammenheng med COVID-19-pandemien i flere land. I høyinntekts- og øvre-mellominntektsland har selvmordstallene stort sett vært uendret eller gått ned i de første månedene av pandemien sammenlignet med de forventede nivåene basert på prepandemiperioden. Vi må være årvåkne og være i stand til å respondere hvis situasjonen endrer seg etter hvert som den langsiktige mentale helsen og de økonomiske effektene av pandemien utvikler seg.)

(Anm: Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries. Summary Background The COVID-19 pandemic is having profound mental health consequences for many people. Concerns have been expressed that, at their most extreme, these consequences could manifest as increased suicide rates. We aimed to assess the early effect of the COVID-19 pandemic on suicide rates around the world. (…) Interpretation This is the first study to examine suicides occurring in the context of the COVID-19 pandemic in multiple countries. In high-income and upper-middle-income countries, suicide numbers have remained largely unchanged or declined in the early months of the pandemic compared with the expected levels based on the pre-pandemic period. We need to remain vigilant and be poised to respond if the situation changes as the longer-term mental health and economic effects of the pandemic unfold. Lancet Psychiatry. 2021 Apr 13;S2215-0366(21)00091-2.)

- Noen ganger ønsker ikke Marius (20) å leve mer: – Det ligger en skam rundt det. (- Selvmordstanker kan være utløst av ensomhet, depresjon og bekymringer, mener psykolog Randi Hetland.) (- Likevel er det ingenting som tyder på at flere tok livet av seg i korona-året 2020.)

(Anm: Noen ganger ønsker ikke Marius (20) å leve mer: – Det ligger en skam rundt det. Selvmordstanker kan være utløst av ensomhet, depresjon og bekymringer, mener psykolog Randi Hetland. Likevel er det ingenting som tyder på at flere tok livet av seg i korona-året 2020. (…) I mangel på nyere selvmordsstatistikk for Norge som helhet, ser vi til overlege og førsteamanuensis på avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, Arne Stray-Pedersen. I en artikkel hos nettavisen Agenda, skriver han at foreløpige tall fra Oslo universitetssykehus viser ingen holdepunkt for at det har vært en økning i antall selvmord i 2020. Grunnlaget for påstanden er påvist dødsårsak ved utførte obduksjoner. (dagsavisen.no 16.4.2021).)

- Psykiske lidelser økte ikke i Norge etter koronautbruddet. (- Studien er utført av Folkehelseinstituttet (FHI). Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet Regional Health Europe.)

(Anm: Psykiske lidelser økte ikke i Norge etter koronautbruddet. I flere land har andelen med psykiske lidelser gått kraftig opp under første del av koronapandemien. Nå viser en norsk studie at det ikke er slik her i landet. Studien er utført av Folkehelseinstituttet (FHI). Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet Regional Health Europe. Ifølge FHI viser studier fra flere land til dels dramatiske økninger i andelen voksne som rapporterer høye nivåer av psykiske plager de første månedene av pandemien. (dagensperspektiv.no 4.3.2021).)

(Anm: Prevalence of mental disorders, suicidal ideation and suicides in the general population before and during the COVID-19 pandemic in Norway: A population-based repeated cross-sectional analysis. (…) Findings Prevalence of current mental disorders decreased significantly from the pre-pandemic period (January 28th to March 11th 2020; 15•3% (95% CI 12•4–18•8)) to the first pandemic period (March 12th – May 31st; 8•7% (6•8–11•0)). Prevalences were similar between the pre-pandemic period and the interim (June 1st July 31st; 14•2% (11•4–17•5)) and second periods (August 1st-September 18th; 11•9% (9•0–15•6)). No significant differences were observed in suicidal ideation or in suicide deaths. The Lancet Regional Health – Europe 2021;4 (May 2021, 100071).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Fellesskapets styrke. Det er ingen klar forverring av folks psykiske helsa under pandemien. (- Forbausende mange har tålt nedstengningen godt.)

(Anm: Peder Kjøs, psykolog og leder for regjeringsoppnevnt ekspertgruppe om pandemiens konsekvenser for livskvalitet, psykisk helse og rusFellesskapets styrke. Det er ingen klar forverring av folks psykiske helsa under pandemien. Forbausende mange har tålt nedstengningen godt. (…) Men for noen har pandemien vært en katastrofe. Verst har det vært for de mest sårbare, som også har fått de største belastningene. Særlig vanskelig er det for barn og unge som lever i familier som er preget av økonomisk uro, rus og psykiske lidelser. De som har minst mulighet til å ta vare på seg selv, og som heller ikke har et godt, beskyttende nettverk, har kommet dårligst ut. (nrk.no 30.4.2021).)

- FHI: INGEN TEGN TIL FLERE SELVMORD I 2020.

(Anm: FHI: INGEN TEGN TIL FLERE SELVMORD I 2020. Dødsårsaksstatistikken for 2020 viser ingen tegn til flere selvmord under pandemien enn tidligere år, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding. Det er registrert 639 selvmord i 2020 mot 652 i 2019 og 674 i 2018. Den aldersstandardisert selvmordsraten i 2020 ligger innenfor det som er forventet ut fra utviklingen mellom 2010 og 2019, skriver instituttet. – Det vil nok overraske mange at det ikke ble observert en økning i selvmord under pandemien, men det samme mønsteret med enten stabile tall eller en tendens til færre selvmord det første året av pandemien har man også sett i mange andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og selvmord. (vg.no 10.6.2021).)

- Høyeste antall overdoser på 20 år.

(Anm: Dødsårsaksregisteret. Høyeste antall overdoser på 20 år. Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2020 var 324 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser. Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge. Svært sterk heroin og pandemi-restriksjoner kan være blant forklaringene. Med 324 overdosedødsfall i 2020 er man igjen oppe på nivået fra rett etter årtusenskiftet. – Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk. Flere detaljer fnner du i artikkelen Narkotikautløste dødsfall 2020. (fhi.no 10.6.2021).)

(Anm: The Truth about Pharmaceutical Drugs and the Medical Industry - Part 1 (youtube.com).)

(Anm: Opioider (N02A) - Felleskatalogen (felleskatalogen.no).)

(Anm: Opioider. Stoffer som virker på opioidreseptorer i sentralnervesystemet. Disse kan enten være stoffer forekommende i opium (morfin med flere), syntetisk fremstilt fra disse (kodein med flere) eller naturlig forekommende i kroppen (endorfiner). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opium somniferum. I opium finnes en rekke alkaloider, de viktigste er kodein, morfin og papaverin. Opium brukes som rusmiddel i form av røykeopium, og har da omtrent samme virkning som morfin. Innen moderne farmakoterapi har ikke opium lenger noen praktisk anvendelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opioid (av «opium» og «-oid», 'liknande') er ei felles nemning på ulike stoff som likner morfin, eit stoff utvunne frå opium, i verkemåte. Dette kan vera stoff som kjem frå opiumsvalmuen (opiat), eller kunstig framstilte stoff med ein tilsvarande verknad. Omgrepet omfattar fleire, men ikkje alle, opiat, syntetiske stoff som fentanyl, ketobemidon og metadon, og endorfin, som er naturleg danna i kroppen.[1] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Opioids are substances that act on opioid receptors to produce morphine-like effects.[2] Medically they are primarily used for pain relief, including anesthesia.[3] Other medical uses include suppression of diarrhea, treating opioid use disorder, reversing opioid overdose, suppressing cough, and suppressing opioid induced constipation.[3] Extremely potent opioids such as carfentanil are only approved for veterinary use.[4] Opioids are also frequently used non-medically for their euphoric effects or to prevent withdrawal.[5](en.wikipedia.org).)

- Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet

(Anm: Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet (Opioid Addiction Increases Likelihood of Death Tenfold in General Healthcare Settings) (…) Mennesker som er avhengige av opioider og mottar medisinsk omsorg innen helsevesenet var mer enn 10 ganger så sannsynlig å dø i løpet av en 4-årig periode enn personer uten rusmiddelproblemer, ifølge en studie publisert i Journal of Addiction Medicine. J Addict Med. 2017 Jul/Aug;11(4):315-319.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Truth about Pharmaceutical Drugs and the Medical Industry - Part 1 (youtube.com).)

(Anm: Opioider (N02A) - Felleskatalogen (felleskatalogen.no).)

(Anm: Opioider. Stoffer som virker på opioidreseptorer i sentralnervesystemet. Disse kan enten være stoffer forekommende i opium (morfin med flere), syntetisk fremstilt fra disse (kodein med flere) eller naturlig forekommende i kroppen (endorfiner). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opium somniferum. I opium finnes en rekke alkaloider, de viktigste er kodein, morfin og papaverin. Opium brukes som rusmiddel i form av røykeopium, og har da omtrent samme virkning som morfin. Innen moderne farmakoterapi har ikke opium lenger noen praktisk anvendelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opioid (av «opium» og «-oid», 'liknande') er ei felles nemning på ulike stoff som likner morfin, eit stoff utvunne frå opium, i verkemåte. Dette kan vera stoff som kjem frå opiumsvalmuen (opiat), eller kunstig framstilte stoff med ein tilsvarande verknad. Omgrepet omfattar fleire, men ikkje alle, opiat, syntetiske stoff som fentanyl, ketobemidon og metadon, og endorfin, som er naturleg danna i kroppen.[1] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Opioids are substances that act on opioid receptors to produce morphine-like effects.[2] Medically they are primarily used for pain relief, including anesthesia.[3] Other medical uses include suppression of diarrhea, treating opioid use disorder, reversing opioid overdose, suppressing cough, and suppressing opioid induced constipation.[3] Extremely potent opioids such as carfentanil are only approved for veterinary use.[4] Opioids are also frequently used non-medically for their euphoric effects or to prevent withdrawal.[5](en.wikipedia.org).)

- Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet

(Anm: Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet (Opioid Addiction Increases Likelihood of Death Tenfold in General Healthcare Settings) (…) Mennesker som er avhengige av opioider og mottar medisinsk omsorg innen helsevesenet var mer enn 10 ganger så sannsynlig å dø i løpet av en 4-årig periode enn personer uten rusmiddelproblemer, ifølge en studie publisert i Journal of Addiction Medicine. J Addict Med. 2017 Jul/Aug;11(4):315-319.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Psykolog Kjøs: Studentene er ikke psykisk syke. (— De er ikke psykisk syke, de har en kjedelig hverdag, sier han.)

(Anm: Psykolog Kjøs: Studentene er ikke psykisk syke. Psykolog Peder Kjøs tror situasjonen vil bedre seg for mange studenter etter pandemien. — De er ikke psykisk syke, de har en kjedelig hverdag, sier han. — Det gjenstår å se hvordan situasjonen utvikler seg på lang sikt, og om dette er snakk om mer umiddelbare plager eller noe som vil gi mer langsiktige konsekvenser blant en større gruppe av de som var studenter under pandemien. Det heter det i den ferske rapporten Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under covid-19-pandemien, som ble levert fra ekspertutvalget til regjeringen 30.april. Utvalget har vært ledet av psykolog Peder Kjøs, og har sett på hvordan ulike grupper har hatt det under pandemien. (khrono.no 30.4.2021).)

- Aftenposten mener: Nå venter en pandemi av psykisk uhelse.

(Anm: Aftenposten mener: Nå venter en pandemi av psykisk uhelse. Regjeringen fikk sviende kritikk i koronakommisjonens første rapport for ikke å ha vært forberedt på pandemien. Fredag overleverer psykolog Peder Kjøs en ny rapport til statsminister Erna Solberg. Han har ledet et ekspertutvalg som har sett på psykisk helse og rusbruk i befolkningen under pandemien. Rapporten skal inneholde forslag til tiltak regjeringen kan gjennomføre for å møte utfordringene. Mange av utfordringene er allerede kjent. En stor norsk studie har vist at forekomsten av angst og depresjoner i mars og april 2020 var mellom to og tre ganger høyere enn før pandemien inntraff. Funnet er blitt bekreftet i flere internasjonale, sammenlignende studier. Det er også godt dokumentert at sårbare barn ble rammet da skolene stengte. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble publisert denne uken. Den viser at nesten halvparten av studentene nå har et høyt nivå av psykiske plager. Eldre har vært utsatt for høy risiko, og mange har isolert seg og opplevd ensomhet. De som var hardt rammet før pandemien, har fått det verre. Mange har opplevd å få utsatt eller avbrutt behandling for psykiske vansker og rusproblemer. Kjøs vil høyst sannsynlig fortelle Solberg at Norge står overfor omfattende og langvarige utfordringer. Forsker Omid V. Ebrahimi ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har kalt det «en pandemi av psykisk uhelse». Også dette er en varslet pandemi. Så gjenstår det å se om regjeringen er bedre forberedt denne gangen. (aftenposten.no 30.4.2021).)

- Norge topper listen over oppvekstvilkår for barn. (- Hverken tallet på overvekt eller psykiske helseplager og selvmord går ned i Norge. (- På skolen faller derimot graden av medvirkning.) (Viken mener dette bryter med barnerettighetene og dermed norsk lov.) (– Barn skal bli lyttet til og bli tatt på alvor. (- Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre, sier hun.) (- Viken mener dette bryter med barnerettighetene og dermed norsk lov.)

(Anm: Norge topper listen over oppvekstvilkår for barn. Norge er best i klassen når det gjelder å gi barn gode oppvekstvilkår, viser en ny rapport fra Unicef. Men psykisk helse og overvekt er problemområder. (…) – Det er svært bekymringsfullt at vi som har ressurser nok til å sikre barna en god oppvekst, mislykkes med å få til dette på viktige områder. Hverken tallet på overvekt eller psykiske helseplager og selvmord går ned i Norge. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre, sier hun. (…) Lite medvirkning på skolen 65 prosent av norske barn oppgir at de i stor grad får være med på å bestemme ting hjemme. På skolen faller derimot graden av medvirkning. Her oppgir bare 41 prosent av barna at de får være med og bestemme, noe som plasserer Norge i bunnsjiktet av de 17 landene som er spurt om dette. Viken mener dette bryter med barnerettighetene og dermed norsk lov. – Barn skal bli lyttet til og bli tatt på alvor. De er viktige samfunnsdeltagere, sier hun. I 2018 fikk Norge klar beskjed fra FNs barnekomité om at barns rett til medvirkning i Norge ikke oppfylles godt nok. – Når det gjelder skole, må elevrådet bestå i opplæringsloven og ikke fjernes, slik det er foreslått nå, sier Viken. (aftenposten.no 3.9.2020).)

- Helseministeren om selvmord blant unge: – Vi har ikke gjort nok.

(Anm: Helseministeren om selvmord blant unge: – Vi har ikke gjort nok. Bent Høie har selv opplevd at folk som sto ham nær, tok sitt eget liv. Helseministeren mener vi må se på selvmord som et samfunnsproblem, ikke individuelle handlinger. Selvmord er den fremste dødsårsaken blant unge under 30 år, og tallene går ikke ned. A-magasinet fortalte nylig historiene til ni unge som tok sitt eget liv. Saken gjorde dypt inntrykk på helseministeren. – Selvmord er dessverre noe av det som tar mange unge liv. Det er alltid tøft å miste noen. Men det er noen ekstra dimensjoner ved å miste noen i selvmord, som gjør det ekstra vondt. Man sitter igjen med store spørsmål som kan føre til selvbebreidelse, men også sinne. Det er stor bredde i reaksjonene i en sånn situasjon, sier Bent Høie. – Hva tenker du om at selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge i Norge og at tallene ikke synker? – Det viser veldig klart at dette er et samfunnsproblem. Vi klarer aldri å løse det uten å snakke om det. Noe av utfordringen tidligere har vært at det har vært for høy terskel for å snakke om selvmord. Det har hindret oss i å se samfunnsproblemet, men også i å finne løsninger. (aftenposten.no 29.3.2021).)

– Vi må se grundigere på hvert eneste selvmord. Helseminister Bent Høie sier at arbeidet mot forebygging av selvmord er for dårlig. Nå vil han kartlegge hvert eneste selvmord i landet.

(Anm: – Vi må se grundigere på hvert eneste selvmord. Helseminister Bent Høie sier at arbeidet mot forebygging av selvmord er for dårlig. Nå vil han kartlegge hvert eneste selvmord i landet. (…) Vil finne ut hvordan hvert selvmord kunne vært forhindret Helseministeren sier det er behov for mer systematikk i arbeidet med selvmordsforebygging. – Vi må se grundigere på hvert eneste selvmord for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne vært forhindret. På kort sikt starter vi med en pilot hvor vi gjør nettopp dette. På lengre sikt er målet med å gjøre dette med alle selvmord i landet, lover Høie. – Vi skal kartlegge hvert selvmord, både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Her henter vi inspirasjon fra veitrafikken der det gjøres dybdeanalyse av alle dødsfall i trafikken, sier helseministeren. Høie sier at regjeringen vil ha flere obduksjoner ved mistenkt selvmord, når det kommer til rusrelaterte dødsfall og hos eldre. (nrk.no 10.9.2020).)

- Fortsatt høye selvmordstall. Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at antall selvmord i Norge ikke synker. (- Toppåret var i 2018, med 673 selvmord. Nå viser ferske tall at 2019 ikke var noe annerledes. Så mange som 650 mennesker tok sitt eget liv i fjor. Det tilsvarer nesten to mennesker hver dag. Det som bekymrer mest, er at det er så mange unge som tar sitt eget liv. Aldri før har det vært så mange mellom 25 og 29 år som har begått selvmord. En økning på hele 34 prosent fra året før.)

(Anm: Fortsatt høye selvmordstall. Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at antall selvmord i Norge ikke synker. Eksperter er spesielt bekymret for de unge. De siste årene er det registrert mellom 500 og 700 selvmord i Norge. Toppåret var i 2018, med 673 selvmord. Nå viser ferske tall at 2019 ikke var noe annerledes. Så mange som 650 mennesker tok sitt eget liv i fjor. Det tilsvarer nesten to mennesker hver dag. Det som bekymrer mest, er at det er så mange unge som tar sitt eget liv. Aldri før har det vært så mange mellom 25 og 29 år som har begått selvmord. En økning på hele 34 prosent fra året før. (…) Selvmordsraten hos menn har også vært høyere enn normalt de siste to årene. Tall som ble lagt frem i dag, viser at 72 prosent av dem som tar sitt eget liv, er menn. – Dette er bekymringsfullt, sier forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttets avdeling for psykisk helse og selvmord. (…) Fra mars til mai i år ble det registrert 140 selvmord i Norge. Det er en nedgang på 15 prosent sett i forhold til snittet for tilsvarende periode i årene 2014–2018. Dette overrasker ikke Kim Stene-Larsen. – Tidlig i pandemien opplevde mange en samholdsfølelse og økt grad av sosial kontakt via sosiale medier. Dette rimer også med studier gjort under de store verdenskrigene. (aftenposten.no 17.12.2020).)

– Som lyn fra klar himmel. Det er en myte at selvmord kommer etter lang tids sykdom. Plutselig kan du miste den du elsker høyest, helt uten forvarsel.) (- Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp sier fordelingen av vaksiner er «dundrende urettferdig».) (- Hadde jeg visst at selvmord dreper flere unge en noen annen dødsårsak hadde jeg fokusert mindre på mulige sportsskader og mer på å lytte til det Daniel faktisk sa, skriver kronikkforfatteren.)

(Anm: Nina Clarke, pårørende og daglig leder i stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging. Som lyn fra klar himmel. Det er en myte at selvmord kommer etter lang tids sykdom. Plutselig kan du miste den du elsker høyest, helt uten forvarsel. Hadde jeg visst at selvmord dreper flere unge en noen annen dødsårsak hadde jeg fokusert mindre på mulige sportsskader og mer på å lytte til det Daniel faktisk sa, skriver kronikkforfatteren. Selvmord tar flere liv blant unge mellom 10 og 24 enn noen annen dødsårsak. Det visste ikke jeg da min sønn Daniel tok livet sitt i april 2016, bare 14 år gammel. Før det trodde jeg at selvmord var sjeldne og kun angikk mennesker som er alvorlig psykisk syke. (nrk.no 17.1.2021).)

- Færre selvmord i Norge de første månedene med covid-19. (- I mars, april og mai 2020 tok færre nordmenn livet sitt enn i samme periode de fem årene før.) (- Antallet selvmord i Norge var 12,5 prosent lavere i disse tre månedene i 2020 enn gjennomsnittet for de samme månedene de fem årene før.)

(Anm: Færre selvmord i Norge de første månedene med covid-19. I mars, april og mai 2020 tok færre nordmenn livet sitt enn i samme periode de fem årene før.
Antallet selvmord i Norge var 12,5 prosent lavere i disse tre månedene i 2020 enn gjennomsnittet for de samme månedene de fem årene før. I faktiske tall var det en nedgang fra 160 til 140 selvmord, ifølge en analyse av tall fra Dødsårsaksregisteret. Det kommer frem i en kommentar som nylig ble publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica. (sykepleien.no 17.11.2020).)

- Klorokinläkemedel kan ge psykiska biverkningar. Säkerhetskommittén PRAC bekräftar risken och vill se tydligare produktinformation. Produktinformationen för alla läkemedel som innehåller klorokin eller hydroxiklorokin bör uppdateras så att det framgår att de kan öka risken för psykiatrisk sjukdom och självmordsbeteende. Det rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC.

(Anm: Klorokinläkemedel kan ge psykiska biverkningar. Säkerhetskommittén PRAC bekräftar risken och vill se tydligare produktinformation. Produktinformationen för alla läkemedel som innehåller klorokin eller hydroxiklorokin bör uppdateras så att det framgår att de kan öka risken för psykiatrisk sjukdom och självmordsbeteende. Det rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC. Hydroxiklorokin och klorokin är godkända i EU som behandling mot vissa autoimmuna sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism och lupus. De är också godkända som profylax och behandling mot malaria. Tidigt i coronapandemin lyftes klorokinläkemedel fram som lovande behandling av covid-19. Läkemedel innehållande hydroxiklorokin eller klorokin är dock inte godkända för behandling mot covid-19, och har i större kliniska studier inte visat sig ha några fördelaktiga effekter mot sjukdomen. (lakemedelsvarlden.se 30.11.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Solberg i nyttårstalen: – Regjeringen vil kartlegge årsakene til psykiske helseutfordringer blant unge.

(Anm: Solberg i nyttårstalen: – Regjeringen vil kartlegge årsakene til psykiske helseutfordringer blant unge. Statsminister Erna Solberg brukte talen første nyttårsdag til å varsle at regjeringen vil ta initiativ for å kartlegge årsakene til at særlig unge jenter får psykiske helseutfordringer. Statsminister Erna Solberg hadde også selvmord som tema i sin tale til folket første nyttårsdag. Hun minnet om at i 2018 tok 674 personer livet av seg i Norge. (…) – I mange land får flere unge psykiske helseutfordringer. Det øker særlig blant jenter. Vi vet ikke hvorfor, sa Solberg og la til: Regjeringen vil derfor ta et initiativ for å kartlegge årsakene. Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker. (…) 2020 blir et viktig år for FNs bærekraftsmål som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. (…) Det er allerede klart at Norge ikke når Stortingets mål for klimakutt innen 2020. (aftenposten.no 1.1.2020).)

- Leder. De unges psykiske helse. (- Regjeringen skal kartlegge årsaken til at unge, særlig jenter, sliter psykisk.) (- Dette gjorde statsminister Erna Solberg klart i sin nyttårstale.)  (- Andelen unge jenter som får hjelp for psykiske lidelser, har økt kraftig gjennom de siste årene.) (- Ingen vet hvorfor det er slik.)

(Anm: Leder. De unges psykiske helse. Regjeringen skal kartlegge årsaken til at unge, særlig jenter, sliter psykisk. Dette gjorde statsminister Erna Solberg klart i sin nyttårstale. Statsministeren har helt fra hun tiltrådte for drøyt seks år siden, vært opptatt av psykisk helse, rus og psykiatri. Dette er et av få temaer Solberg snakker om med lidenskap og engasjement - dette er noe statsministeren brenner for. (…) Andelen unge jenter som får hjelp for psykiske lidelser, har økt kraftig gjennom de siste årene. Ingen vet hvorfor det er slik. (vg.no 3.1.2020).)

- Vi trenger mer kunnskap om menn, selvmord og samlivsbrudd. (- Nesten to og en halv gang flere menn enn kvinner tok sitt eget liv. Erna Solberg fremhevet i sin tale kvinners problemer spesielt. Det gjør vondt. For hvorfor skal kvinners utfordringer fremheves når det er menn som dør i store tall?)

(Anm: Vi trenger mer kunnskap om menn, selvmord og samlivsbrudd | Anonym mann. I denne gruppen er det spesielt mange menneskeliv vi kan redde. Erna Solberg snakket om selvmord i sin nyttårstale. Det bringer tilbake minner fra jeg selv mistet min egen bror. I 2018 var det 674 registrerte selvmord i Norge. Nesten to og en halv gang flere menn enn kvinner tok sitt eget liv. Erna Solberg fremhevet i sin tale kvinners problemer spesielt. Det gjør vondt. For hvorfor skal kvinners utfordringer fremheves når det er menn som dør i store tall? (nrk.no 30.1.2020).)

- Facebook vil hjelpe folk med selvmordstanker. Mener EU står i veien. Men i Norge får de ikke lov til å gripe inn.

(Anm: Facebook vil hjelpe folk med selvmordstanker. Mener EU står i veien. Facebook og Instagrams nye teknologi kan se om noen vurderer å skade seg selv. Men i Norge får de ikke lov til å gripe inn. Facebook vil gjerne få skadelig innhold bort fra egne plattformer: Facebook, Instagram, Messenger og Whatsapp. Til sammen kan godt over to milliarder mennesker bli påvirket av det de ser og deler her. Konsekvensene kan være store. Nå vil selskapet hjelpe dem som sliter med selvmordstanker eller tanker om selvskading. Onsdag lanserte de ny teknologi som kan kjenne igjen mønstre som tyder på at en bruker vurderer å skade seg selv. (aftenposten.no 12.11.2020).)

- Pårørende etter selvmord står ofte alene: – Må lete etter hjelpen selv.

(Anm: Pårørende etter selvmord står ofte alene: – Må lete etter hjelpen selv. Da Marion Messels sønn tok sitt eget liv, følte hun seg helt overlatt til seg selv. Nye tall viser at nesten to personer tar livet sitt i Norge hver dag. (…) Ferske tall fra Dødsårsakregisteret viser at 650 personer tok selvmord i 2019. Det tilsvarer nesten to hver dag. Mange har etterlyst en bedre oppfølging av etterlatte. I fjor høst kom regjeringen med en handlingsplan for forebygging av selvmord. Et av målene er at etterlatte skal få umiddelbar og varig oppfølging. (nrk.no 10.1.2021).)

- «Du kan få hjelp», sa Maud Angelica. Hun har helt rett. (- Og nå skal hjelpen bli enda bedre.) (- I første rekke står fastlegen og legevakten som kan kontaktes av alle som sliter, og pårørende som er bekymret for dem.)

(Anm: «Du kan få hjelp», sa Maud Angelica. Hun har helt rett. Og nå skal hjelpen bli enda bedre. | Erna Solberg, statsminister (H). Du kan få hjelp – og ting kan bli bedre, sa Maud Angelica til dem som sliter med selvmordstanker. Hun har helt rett. Vi skal sørge for at hjelpen blir enda bedre. (…) Forebygging og lett tilgjengelig hjelp der folk bor er en viktig del av sikkerhetsnettet vårt. I første rekke står fastlegen og legevakten som kan kontaktes av alle som sliter, og pårørende som er bekymret for dem. (aftenposten.no 15.1.2020).)

- Selvmord i mediene. Når vi ser tilbake på dekningen av Ari Behns selvmord, ser vi problematiske eksempler. (- «Formuleringer der døden fremstilles som noe lyst og positivt og som en mulig utvei av smerten, kan bidra til glorifisering», skriver kronikkforfatterne.)

(Anm: Selvmord i mediene. Når vi ser tilbake på dekningen av Ari Behns selvmord, ser vi problematiske eksempler. Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær Norsk Redaktørforening - Hanna Relling Berg, styreleder i Norsk Redaktørforening. «Formuleringer der døden fremstilles som noe lyst og positivt og som en mulig utvei av smerten, kan bidra til glorifisering», skriver kronikkforfatterne. Bildet viser lysene på Slottsplassen etter Ari Behns død. (…) Selv om vi de seinere årene har sett en stadig større åpenhet om selvmord, er temaet fortsatt tabubelagt i det norske samfunnet. Fortsatt er det mange myter og mye uvitenhet rundt selvmord, og fortsatt får ikke selvmord som samfunnsproblem den oppmerksomheten det fortjener. (nrk.no 6.1.2020).)

- 70 PROSENT AV SELVMORD BEGÅS AV MENN: Erna Solberg: – Menn må våge å be om hjelp. (- Statsministeren sier mange av kvinnene som begår selvmord har bedt om hjelp, og vært i kontakt med hjelpeapparatet. – Men vi har allikevel ikke klart å stoppe selvmordet. Det betyr at vi må se om vårt helsevesens metoder er gode nok, og om hjelpen treffer på god nok måte, men det finnes da mange som ikke engang velger å be om hjelp, sier Solberg.)

(Anm: 70 PROSENT AV SELVMORD BEGÅS AV MENN: Erna Solberg: – Menn må våge å be om hjelp. 674 mennesker tok livet sitt i fjor. 472 av dem var menn. – Menn må i større grad be om hjelp, sier statsminister Erna Solberg. (…) – Naturlig å få kriser Både statsministeren og kongens nyttårstale tok opp temaet selvmord i Norge. 674 personer tok livet sitt i 2018. 472 av dem var menn. Nå vil statsministeren at vi fokuserer på mennene. – Det som er slående er at omtrent halvparten av de mennene som begår selvmord ikke har vært innom hjelpeapparatet på forhånd, sier Solberg. Statsministeren sier mange av kvinnene som begår selvmord har bedt om hjelp, og vært i kontakt med hjelpeapparatet. – Men vi har allikevel ikke klart å stoppe selvmordet. Det betyr at vi må se om vårt helsevesens metoder er gode nok, og om hjelpen treffer på god nok måte, men det finnes da mange som ikke engang velger å be om hjelp, sier Solberg. (tv2.no 4.1.2020).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Hva gjør vi med alle selvmordene? (- Ni av ti hadde kontakt med lege.) (– Funn fra en registerstudie vi har gjennomført viser at nær halvparten har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og rus, det siste året før de døde i selvmord, sier forskeren.)

(Anm: Hva gjør vi med alle selvmordene? Hvert år dør 600 mennesker i selvmord i et av verdens beste land å leve i. Hva er de beste tiltakene? (…) Ni av ti hadde kontakt med lege. – Funn fra en registerstudie vi har gjennomført viser at nær halvparten har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og rus, det siste året før de døde i selvmord, sier forskeren. Nesten ni av ti har vært i kontakt med primærhelsetjenesten siste året, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er flere kvinner enn menn og litt under halvparten har vært i kontakt siste måneden. Les denne saken fra OsloMet: Selvmordsforsøk blir etterfulgt av skam Da FHI presenterte Norges ti største folkehelseutfordringer fremover var psykiske lidelser og egenskade og selvmord, henholdsvis nummer seks og syv på listen. – For å forebygge selvmord må vi drive mer systematisk behandling av pasienter i psykisk helsevern og pasienter med villet selvskading. Vi må også øke kunnskapen i befolkningen, mener Walby. (forskning.no 24.3.2017).)

- Kontakt med psykiske helsetjenester før selvmord: En systematisk gjennomgang og metaanalyse. (- KONKLUSJONER: Kontakt med tjenester før selvmord ble funnet å være vanlig, og kontakt med ambulante eller polikliniske psykiske helsetjenester før selvmord ser ut til å øke.)

(Anm: Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Abstract OBJECTIVE: Access to mental health care is regarded as a central suicide prevention strategy. This is the first systematic review and meta-analysis of the prevalence of contact with mental health services preceding suicide. (…) RESULTS: Thirty-five studies were included in the systematic review, and 20 were included in the meta-analysis. Among suicide decedents in the population, 3.7% (95% confidence interval [CI]=2.6%-4.8%) were inpatients at the time of death. In the year before death, 18.3% (CI=14.6%-22.4%) of suicide decedents had contact with inpatient mental health services, 26.1% (CI=16.5%-37.0%) had contact with outpatient mental health services, and 25.7% (CI=22.7%-28.9%) had contact with inpatient or outpatient mental health services. Meta-regression showed that women had significantly higher levels of contact compared with men and that the prevalence of contact with inpatient or outpatient services increased according to the sample year. CONCLUSIONS: Contact with services prior to suicide was found to be common and contact with inpatient or outpatient mental health services before suicide seems to be increasing. However, the reviewed studies were mainly conducted in Western European and North American countries, and most studies focused on psychiatric hospitalization, which resulted in limited data on contact with outpatient services. Better monitoring and data on suicides that occur during and after treatment seem warranted. Psychiatr Serv. 2018 Jul 1;69(7):751-759.)

- Forhindrer tvangsinnleggelse gjentatte selvmordsforsøk? (- En ny stor studie fant at opplevd tvang ved innleggelse fører til flere selvmordsforsøk det påfølgende året (1).)

(Anm: Forhindrer tvangsinnleggelse gjentatte selvmordsforsøk? Vi er uenige med premissene og konklusjonen som Førde og medarbeidere presenterer her. En ny stor studie fant at opplevd tvang ved innleggelse fører til flere selvmordsforsøk det påfølgende året (1). Dette overrasker oss ikke. Tvangsinnleggelse kan være en stor psykologisk belastning og er ofte traumatiserende for pasienten. Tvinges man vekk fra familie, venner, nærmiljø, arbeid, og ikke minst låses inne og fratas grunnleggende friheter, er det en risikofaktor for selvmord (2). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 21.10.2020.)

(Anm: Perceived Coercion During Admission Into Psychiatric Hospitalization Increases Risk of Suicide Attempts After Discharge. (…) Conclusions: Patients' perception of the context in which they were hospitalized is associated with a small but significant increase in their likelihood of postdischarge suicide attempts.Suicide Life Threat Behav. 2020 Feb;50(1):180-188.)

- Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen. (- Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose.)

(Anm: Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen. Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose. Denne artikkelen springer ut fra drøftinger i klinisk etikk-komitéer (KEK) rundt pasienter som blir intensivbehandlet med omfattende ressursbruk, inkludert bruk av tvang. Etter et slikt drøftingsmøte har involverte klinikere uttrykt undring over hvordan ulike pasientgrupper blir behandlet ulikt. I det følgende vil vi bruke konstruerte sykehistorier sammensatt av mange ulike pasienter for å illustrere noen paradokser. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 23. november 2020.)

- Psykisk helsehjelp: Erna, du sliter ut psykologene. Noe er galt når psykologer og psykiatere premieres for å gi rask behandling - snarere enn god. (- FEIL I SYSTEMET: De nye pakkeløsningene pålegger behandlerne å utrede pasientene sine i løpet av seks uker. Men ikke alle pasienter lar seg behandle raskt.)

(Anm: Psykisk helsehjelp: Erna, du sliter ut psykologene. Noe er galt når psykologer og psykiatere premieres for å gi rask behandling - snarere enn god. FEIL I SYSTEMET: De nye pakkeløsningene pålegger behandlerne å utrede pasientene sine i løpet av seks uker. Men ikke alle pasienter lar seg behandle raskt. Det er ikke lenge siden Maud Angelica Behn sto i sin fars begravelse og innstendig oppfordret alle som hadde det vanskelig til å be om hjelp. Siden den gang har statsminister Erna Solberg forsikret i en kronikk om at det er hjelp å få for alle, og listet opp alt hennes regjering hadde gjort for å lette adgangen til psykologer og psykiatere. Men statsministerens skryteliste kamuflerer et system der psykisk helsepersonell føler seg overarbeidet og overvåket, og må gi dårligere behandling enn de synes er forsvarlig fordi alt skal gå så fort. (dagbladet.no 28.1.2020).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Legemidler identifisert etter dødsfall grunnet selvmord. FRA MMWR. (- Antidepressiva og alkohol ble identifisert i mer enn 40 % av tester som ble utført etter dødsfall grunnet selvmord i 2014, ifølge data fra Centers for Disease Control and Prevention's National Violent Death Reporting System.) (- Antidepressiva hadde den høyeste positivitetsrate for legemidler inkludert i analysen: 40,8 % av 3 862 tester utført i 2014.) (- Benzodiazepiner, identifisert i 32,6 % av testene som ble utført for dem, var det neste legemidlet som ble mest registrert, etterfulgt av opiater (30 %) og marihuana (21 %), ifølge etterforskerne.)

(Anm: Drugs identified after suicide deaths. FROM MMWR. Antidepressants and alcohol were each identified in more than 40% of tests performeder suicide deaths in 2014, according to data from the Centers for Disease Control and Prevention’s National Violent Death Reporting System. Of the 14,834 suicide deaths reported that year in the system’s 18 participating states, tests for alcohol – conducted for 53% (7,883) of decedents – were the most commonly performed and were the second most likely to be positive among drugs with data available: The rate was 40.2%. Among the tests for blood alcohol concentration, a level of 0.08 g/dL or higher, which is over the legal limit in all states, was seen in almost 70% of positive results, Katherine A. Fowler, PhD, and her associates at the CDC’s National Center for Injury Prevention and Control reported in Morbidity and Mortality Weekly Report Surveillance Summaries. Antidepressants had the highest positivity rate for drugs included in the analysis: 40.8% of 3,862 tests conducted in 2014. Benzodiazepines, identified in 32.6% of the tests performed for them, were the next most commonly seen drug, followed by opiates (30%) and marijuana (21%), the investigators said. The highest suicide rates were found among men aged 85 and older. Among the subgroup of male decedents, the highest suicide rates were among non-Hispanic American Indian/Alaska Natives and non-Hispanic whites. (…) SOURCE: Fowler KA et al. MMWR Surveill Summ. 2018;67(SS-2):1-36. doi: 10.15585/mmwr.ss6702a1. (mdedge.com - Publish date: February 5, 2018).)

(Anm: Surveillance for Violent Deaths — National Violent Death Reporting System, 18 States, 2014. (…) Interpretation: This report provides a detailed summary of data from NVDRS for 2014. The results indicate that violent deaths resulting from self-inflicted or interpersonal violence disproportionately affected persons aged <65 years, males, and certain minority populations. The primary precipitating factors for homicides and suicides were intimate partner problems, interpersonal conflicts, mental health and substance abuse problems, and recent crises. MMWR Surveill Summ 2018;67(No. SS-2):1–36.)

- Økning i dødeligheten av selvmord i USA, 1999–2018. Nøkkeldata Data fra National Vital Statistics System, Mortality - Fra 1999 til og med 2018 økte selvmordsraten 35 %, fra 10,5 per 100 000 til 14,2.

(Anm: Increase in Suicide Mortality in the United States, 1999–2018. Key findings Data from the National Vital Statistics System, Mortality - From 1999 through 2018, the suicide rate increased 35%, from 10.5 per 100,000 to 14.2. - The rate increased on average approximately 1% per year from 1999 to 2006 and by 2% per year from 2006 through 2018. - In 2018, the suicide rate for males was 3.7 times the rate for females (22.8 and 6.2, respectively). - From 1999 through 2018, suicide rates among females were highest for those aged 45–64; among males, the rates were highest for those aged 75 and over. - In 2018, suicide rates were higher in the most rural counties compared with the most urban counties for both males and females. (cdc.gov - NCHS Data Brief No. 362, April 2020).)

(Anm: Suicide rates continue to rise in England and Wales. BMJ 2020;370:m3431 (Published 03 September 2020).)

- USAs selvmordsrate i 2019 viste den første nedgangen på 14 år. (- I stor grad drevet av en betydelig nedgang i skytevåpenrelaterte dødsfall, ifølge en ny analyse av National Vital Statistics System data.) (- Den nasjonale selvmordsraten sank fra 14,2 per 100 000 innbyggere i 2018 til 13,9 per 100 000 i 2019, et statistisk signifikant fall på 2,1% som reverserte en 20-årig trend som viste at raten økte med 33 % siden 1999, ble det opplyst.)

(Anm: U.S. suicide rate in 2019 took first downturn in 14 years. In 2019, the U.S. suicide rate dropped for the first time in 14 years, driven largely by a significant decline in firearm-related deaths, according to a new analysis of National Vital Statistics System data. Since firearms are the “most common and most lethal” mechanism of suicide, the drop in deaths is “particularly encouraging,” Deborah M. Stone, ScD, MSW, MPH, and associates wrote in the Morbidity and Mortality Weekly Report. The national suicide rate decreased from 14.2 per 100,000 population in 2018 to 13.9 per 100,000 in 2019, a statistically significant drop of 2.1% that reversed a 20-year trend that saw the rate increase by 33% since 1999, they said. The rate for firearm use, which is involved in half of all suicides, declined from 7.0 per 100,000 to 6.8, for a significant change of 2.9%, said Dr. Stone and associates at the Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Injury Prevention and Control. The only other method with a drop in suicide rate from 2018 to 2019 was suffocation – the second most common mechanism of injury – but the relative change of 2.3% was not significant, they noted. (mdedge.com - Publish date: March 5, 2021).)

(AnmAntidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Ingen tegn til at flere nordmenn har begått selvmord under koronautbruddet. (- I tre strake år økte politiets tall for selvmord og selvmordsforsøk. Så kom koronaviruset – og tallene sank.)

(Anm: Ingen tegn til at flere nordmenn har begått selvmord under koronautbruddet. I årene 2014 til 2018 ble det registrert mellom 551 og 674 selvmord i Norge, ifølge tall fra Dødsårsaksregisteret. I snitt er 42 av disse hvert år blitt kategorisert med dødsårsaken «sprang fra høyt sted». I tre strake år økte politiets tall for selvmord og selvmordsforsøk. Så kom koronaviruset – og tallene sank. (bt.no 18.5.2020).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Psykiatrien frygter »en tsunami af patienter« til efteråret. (- Frygten er, at psykiatrien i Danmark kan blive væltet omkuld til efteråret.)

(Anm: Psykiatrien frygter »en tsunami af patienter« til efteråret. En farlig cocktail af dårligere psykiatribehandling under coronakrisen og nye patienter skaber bekymring både blandt politikerne på Christiansborg og hos interesseorganisationer. Frygten er, at psykiatrien i Danmark kan blive væltet omkuld til efteråret. (jyllands-posten.dk 31.5.2020).)

- Psykiatriens Hus giver håb. Med Psykiatriens Hus viser vi, at det kan lade sig gøre at lave bedre, fælles indsatser, når vi satser på at samarbejde. (- Åben fleksibel rådgivning i Psykiatriens Hus kunne hjælpe med udfordringer med bolig, økonomi og fastholdelse i uddannelse, men kunne også se, at der var brug for en indsats fra regionens hjemmebehandlingsteam, som har til huse længere nede ad gangen.)

(Anm: Psykiatriens Hus giver håb. Med Psykiatriens Hus viser vi, at det kan lade sig gøre at lave bedre, fælles indsatser, når vi satser på at samarbejde. (…) Åben fleksibel rådgivning i Psykiatriens Hus kunne hjælpe med udfordringer med bolig, økonomi og fastholdelse i uddannelse, men kunne også se, at der var brug for en indsats fra regionens hjemmebehandlingsteam, som har til huse længere nede ad gangen. På den måde bygger den fælles lokalisering bro over en kløft mellem kommunale og regionale indsatser, som ellers er én af de helt store udfordringer i det psykiatriske system i dag. (jyllands-posten.dk  30.5.2020).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Færre sjølvmord i Japan under koronakrisa. Talet på sjølvmord i Japan gjekk ned med 20 prosent i april.

(Anm: Færre sjølvmord i Japan under koronakrisa. Talet på sjølvmord i Japan gjekk ned med 20 prosent i april. Stengde skular, mindre pendling og meir tid med familien kan ha slått positivt ut, meiner ekspertar. Nedgangen i april er den største i Japan på fem år. Mange hadde frykta at korona-pandemien ville føre til meir stress, med større fare for sjølvmord. Og mange hjelpetelefonar har anten vore stengde eller hatt redusert kapasitet på grunn av lågare bemanning. Ekspertar meiner årsakene til dei positive tala, er at folk bruker meir tid heime med familiane sine, færre pendlar til jobb, og skulane er stengde, ifølgje The Guardian. (...) Toppår i 2003 1.455 menneske i Japan tok sitt eige liv i april. Det er 359 færre enn i april 2019. Talet på sjølvmord har gått ned i Japan dei siste åra. Etter toppåret 2003, med meir enn 34.000 tilfelle, låg talet i fjor på vel 20.000. (nrk.no 15.5.2020).)

- Flere døde i selvmord på en måned enn av korona under hele pandemien. (- Det er fortsatt flest menn som begår selvmord i landet, men statistikken for oktober 2020 ser annerledes ut. Ifølge avisen Washington Post økte tallet på selvmord blant kvinner med 83 % i oktober, sammenlignet med samme periode i fjor.)

(Anm: Flere døde i selvmord på en måned enn av korona under hele pandemien. Flere mennesker begikk selvmord i Japan i oktober enn det til nå er døde av korona i landet. Og det er blant kvinner økningen er størst. 2.153 mennesker tok sitt eget liv i Japan i oktober. Det er det høyeste tallet på en måned siden 2015. Til sammenligning er totalt 2.057 mennesker døde av korona i landet. Rammer kvinner Det er fortsatt flest menn som begår selvmord i landet, men statistikken for oktober 2020 ser annerledes ut. Ifølge avisen Washington Post økte tallet på selvmord blant kvinner med 83 % i oktober, sammenlignet med samme periode i fjor. Det var altså nesten dobbelt så mange kvinner som begikk selvmord i oktober i år som i oktober i fjor. For menn økte antallet med 22 % fra samme måned i fjor. (nrk.no 4.12.2020).)

- Selvmord: Regn med økning i selvmord.

(Anm: Av Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi UiO og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Selvmord: Regn med økning i selvmord. Det er sterkt bekymringsverdig at man har tatt ressurser fra psykisk helsevern, for å dekke opp for manglende beredskap mot covid-19. I et knippe artikler på psykologisk.no presenterer jeg beregninger på hvor stor økning vi kan vente i selvmord og psykiske lidelser i kjølvannet av covid-19. (…) I Norge er over 6000 mennesker døde av selvmord siden 2010, i snitt 605 per år. Siste år vi har tall for (2018), tok 674 personer sitt eget liv. Det er mer enn seks ganger flere døde enn i veitrafikken, der kanskje ti prosent til er selvmord. Hele 70 prosent av disse ble begått av menn, hvorav to av tre i sin mest arbeidsdyktige alder, 25 til 65 år, der selvmordsraten nå er på hele 23 per 100 000. (dagbladet.no 4.7.2020).)

- Lider ved synet av andres trygghet og lykke. (- Pandemien kan forsterke følelsen av marginalisering.)  (- En analyse Aftenposten har gjort av over 30.000 dødsannonser, tyder på at antall selvmord økte noe i 2020.) (- De trygge på toppen.) (- De utstråler alle trygghet og lykke.) (- For noen utstråler de også distanse.) (- En psykolog jeg kjenner, fremhever spesielt helsedirektør Bjørn Guldvog og hans veldig synlige giftering.) (- Selvfølgelig må myndighetspersoner utstråle trygghet, med og uten giftering.) (-  Tenk på alternativet.) (- Men det understreker avstanden mellom folk som føler seg marginaliserte og andre.)

(Anm: Frank Rossavik, kommentator. Lider ved synet av andres trygghet og lykke. Pandemien kan forsterke følelsen av marginalisering. En analyse Aftenposten har gjort av over 30.000 dødsannonser, tyder på at antall selvmord økte noe i 2020. Særlig ser det ut til at flere tok livet sitt i fjor høst. Da hadde livet jo sett lysere ut gjennom sommeren. Så kom den nye smellen fra helsemyndighetene. Idet dagene ble merkbart kortere, måtte alle igjen holde større avstand. Det er ikke sikkert at det skyldes pandemien, men det er nærliggende å tro. Fra andre land kommer lignende meldinger: Flere ble deprimerte i 2020, flere tok sitt eget liv, selv om det er for tidlig å sette streker under tall. Selvsagt, vil mange si. Men det er kanskje ikke selvsagt. Tenk om tallet hadde vist en nedgang. Da ville noen ha forklart det med at alle nå lider av mindre sosial kontakt. «Delt byrde er halv byrde», heter det jo. De trygge på toppen Men den nevnte folkevisdommen gjelder parforhold. Parforhold som fungerer, rettere sagt. Hver dag står makthavere på TV og ber folk holde seg hjemme og delta i dugnaden, som det heter. De utstråler alle trygghet og lykke. For noen utstråler de også distanse. En psykolog jeg kjenner, fremhever spesielt helsedirektør Bjørn Guldvog og hans veldig synlige giftering. Selvfølgelig må myndighetspersoner utstråle trygghet, med og uten giftering. Tenk på alternativet. Men det understreker avstanden mellom folk som føler seg marginaliserte og andre. (aftenposten.no 6.2.2021).)

- De kalte ham bare Pato, kaféeieren med det store smilet. Café Mestizo var livsverket hans.

(Anm: De kalte ham bare Pato, kaféeieren med det store smilet. Café Mestizo var livsverket hans. Koronarestriksjonene gjorde det umulig å drive videre. Pandemien gjorde at Patricio (58) gikk konkurs. Fem uker senere tok han sitt eget liv. Først til sommeren får vi vite hvor mange som tok livet sitt etter at Norge stengte ned. Men allerede nå kan Aftenposten anslå selvmordstallene under pandemien. (…) Færre selvmord i starten av pandemien Da Norge stengte ned i mars i fjor, gjorde Folkehelseinstituttet en ekstraordinær telling. De tre første månedene av pandemien fant de noe som overrasket mange: Færre enn vanlig hadde tatt sitt eget liv. I mars og april var det også langt færre som oppsøkte psykiatrisk legevakt i byer som Oslo og Trondheim. Foreløpig er det få land som har oversikt over andelen selvmord i høst etter de første månedene av pandemien. Men tall fra Japan viser at perioden med lave selvmordstall snudde i september. Ewa Ness, leder for psykiatrisk legevakt i Oslo, forklarer de lave tallene på våren slik: – I starten av pandemien klarte vi oss bra. Folk tok vare på hverandre og var flinke til å hjelpe dem som hadde det vanskelig. Men over tid kan livet bli vanskeligere for mange, både økonomisk og emosjonelt. Da øker selvmordstallene. (aftenposten.no 6.2.2021).)

- Helsedirektøren støtter forslaget om portforbud. (- Det kan oppstå situasjoner som gjør at folkehelsen er truet og det ikke er mulig å håndtere med andre tiltak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.)

(Anm: Helsedirektøren støtter forslaget om portforbud. Helsedirektoratet vil at Stortinget vedtar forslaget om portforbud. Regjeringens forslag har fått krass kritikk i høringsrunden. – Det kan oppstå situasjoner som gjør at folkehelsen er truet og det ikke er mulig å håndtere med andre tiltak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK. Helsedirektoratet støtter forslaget om å gjøre endringer i smittevernloven og dermed åpne for et portforbud. Det skal, dersom det blir vedtatt, kun brukes «i ekstreme situasjoner», heter det forslaget regjeringen sendte på høring. (aftenposten.no 2.2.2021).)

- Selvmordstallene fra korona-tiden kommer tidligst til høsten. (- Selvmordstallene for 2019 er fortsatt ikke klare, og er planlagt offentliggjort i desember 2020.)

(Anm: Selvmordstallene fra korona-tiden kommer tidligst til høsten. Mange har rapportert om økt pågang hos psykiske helseinstitusjoner og hjelpesentre i løpet av koronatiden. Men selvmordstallene kommer ikke før tidligst til høsten, forteller FHI. (…) Studie: Nesten tredobling av angst– og depresjonssymptomer under koronatiltakene Meldes inn per post – ett års etterslep Alle nordmenn som dør og hva de dør av, blir registrert i Dødsårsaksregisteret, som Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for. – Dataene i Dødsårsaksregisteret baseres på informasjon fra dødsattester fra leger og obduksjonsrapporter. FHI er nå i en overgangsfase fra innmelding av dødsårsak på papirskjema til elektronisk innmelding av dødsårsak. Antall elektroniske meldinger har økt kraftig de siste månedene og det er veldig positivt, men vi mottar fortsatt de fleste meldingene på papirformat, forteller Marianne Sørlie Strøm, overlege i Dødsårsaksregisteret. Papirskjemaene fører til stort etterslep av registreringen av dødsfall. Fra 1. januar 2022 blir det obligatorisk med elektronisk format, men før det kan det ta lang tid fra noen dør til det faktisk registreres sentralt. – Papirmeldingen sendes med postgang til Tingretten som videresender melding om dødsfallet til Folkeregisteret, og melding om dødsårsak til Folkehelseinstituttet. Det tar ofte flere uker, noen ganger måneder før meldingen når FHI, sier Strøm. Selvmordstallene for 2019 er fortsatt ikke klare, og er planlagt offentliggjort i desember 2020. – Da er tallene kvalitetssikret og det er purret etter manglende meldinger. Grunnet den ekstraordinære tilstanden med covid-19 utbruddet, har FHI som noe ekstraordinært nå prioritert koding av de meldingen vi har fått inn både på papirformat og elektronisk for mars, april og mai 2020. – Hvor lang tid vil det ta før dere vet hvor mange som har begått selvmord i koronaperioden? – Tidligst over sommeren, men nøyaktig tidspunkt er ikke fastsatt. Vi ser at vi fortsatt mangler informasjon om dødsårsak for en god del dødsfall for alle disse tre månedene. Vi vet ikke hvor mange, men noen selvmord vil først avdekkes ved obduksjon og dødsårsaken vil da endres, typisk fra en mer uspesifikk kode som «plutselig død» eller «funnet død» til «selvmord» etter vi mottar denne informasjonen. Les også: Slik kan karantenetiden påvirke deg psykisk Tilbakefall: Psykisk syke og rusavhengige får tilbakefall (nrk.no 5.6.2020).)

- Det er store kunnskapshull om selvmord. (- Vil vi nå se en endring?) (- Selvmordsraten går ikke ned Like før jul kom selvmordsstatistikken for 2018. Det var nedslående tall. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 81 selvmord, som er den største økningen vi har hatt i Norge i moderne tid.)

(Anm: Det er store kunnskapshull om selvmord. Vil vi nå se en endring? | Øivind Ekeberg, spesialrådgiver, professor emeritus - Erlend Hem, fagsjef, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i OsloEkeberg og Hem. Vi er mange som har erfart at det er vanskelig å få forskningsmidler til selvmordsforebyggende prosjekter. (…) Selvmordsraten går ikke ned Like før jul kom selvmordsstatistikken for 2018. Det var nedslående tall. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 81 selvmord, som er den største økningen vi har hatt i Norge i moderne tid. Selv om vi ikke skal legge for stor vekt på endringer fra et år til annet, gir det grunn til bekymring at det var en økning på 14 prosent på ett år. En av oss (Øivind Ekeberg) hadde hovedansvaret for å utarbeide det første nasjonale programmet for å forebygge selvmord i Norge i 1993. (…) Undervisning, opplæring og klinisk praksis er blitt bedre. Likevel er fasiten skuffende: Selvmordsraten har ikke endret seg de siste 20 årene, i klar motsetning til for eksempel i Danmark. (aftenposten.no 10.1.2020).)

- Barn offer for kjemisk batong (chemical cosh): Gutt som tok livet av seg etter å ha tatt Ritalin. (- "Disse unge barn tar kraftige, potensielt avhengighetsskapende legemidler, og ingen vet hva som vil skje med hjernen deres i fremtiden," advarte han. Association of Educational Psychologists forlangte forrige uke en nasjonal gjennomgang av bruken av Ritalin og lignende legemidler på barn.) (- Generalsekretær Kate Fallon uttalte at: ‘Faren er at vi er avhengige av denne “quick fix” for barn med tilstander som ADHD, som ofte betyr en resept på Ritalin.)

(Anm: Child victims of the chemical cosh: Boy who killed himself after taking Ritalin. (...) These medicines are being given to very young children — one aged just 15 months, according to our investigations — despite official guidelines from the manufacturer and the fact that the UK’s National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) prohibits their use for those under six. Last week, educational psychologist David Traxson told me he suspects that in the West Midlands at least 100 three, four and five-year-olds are on Ritalin or similar drugs. If this is replicated around the country — as is likely — the number will run into thousands. ‘These young children are taking powerful, potentially addictive drugs and no one knows what will happen to their brains in the future,’ he warned. The Association of Educational Psychologists last week demanded a national review into the use of Ritalin and similar drugs on children. General Secretary Kate Fallon said: ‘The danger is that we rely on this “quick fix” for children with conditions such as ADHD, which frequently means a prescription for Ritalin. (dailymail.co.uk 13.6.2011).)

- Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent.

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Selvmord i psykiatrien. En anonym innsender skriver i Aftenposten 4. februar at vi tar feil når vi antar at 30 personer dør i selvmord årlig under innleggelse i psykiatrisk avdeling, og at tallet er høyere.

(Anm: Øivind Ekeberg spesialrådgiver og professor emeritus. Selvmord i psykiatrien. En anonym innsender skriver i Aftenposten 4. februar at vi tar feil når vi antar at 30 personer dør i selvmord årlig under innleggelse i psykiatrisk avdeling, og at tallet er høyere. Vedkommende henviser til Walby og medarbeidere, men de fant at i 2008-2015 tok 25 livet sitt årlig mens de var innlagt, altså noe lavere enn vårt estimat. (aftenposten.no 24.2.2020).)

 - Selvmord i psykiatrien. Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet. Psykiaterne Øivind Ekeberg og Erlend Hem skriver i en kronikk i Aftenposten 11. januar om selvmord: «Omtrent 30 personer tar livet sitt årlig mens de er innlagt i psykiatriske avdelinger.» Dette er feil. Tallet er høyere.

(Anm: Anonym. Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet. Selvmord i psykiatrien. Psykiaterne Øivind Ekeberg og Erlend Hem skriver i en kronikk i Aftenposten 11. januar om selvmord: «Omtrent 30 personer tar livet sitt årlig mens de er innlagt i psykiatriske avdelinger.» Dette er feil. Tallet er høyere. Men en større feil er det at begrepet «innlagt i psykiatriske avdelinger» er en undervurdering av problemet. Hvis vi tar med pasienter som tar livet av seg mens de venter på innleggelse eller etter utskrivning fra sykehus, blir antall selvmord kanskje 10 ganger så høyt. For pasienter og pårørende er dette mer relevant. Fordi det er en de facto bagatellisering og avsporing av det virkelige problemet med selvmord i psykiatrien, er det farlig. I en kommentar til en kronikk av de to forfatterne i Tidsskrift for Den norske legeforening om samme tema, hvor den samme påstanden ble fremsatt, skrev Fredrik Walby, Martin Myhre og Anine Kildahl fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, UiO: «Vi publiserte i 2018 den første detaljerte beskrivelsen av selvmord under og etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge 2008-2015. I denne studien er andelen som har vært i kontakt med psykisk helsevern de siste årene nesten dobbelt så høyt som estimatet fra metaanalysen (som er utgangspunkt for Ekeberg og Hems tall, min anmerkning), nærmere 50 %. Viktigere er det at 67 % av alle som døde etter kontakt med psykisk helsevern for voksne hadde minst en innleggelse siste år, og at halvparten av disse døde i løpet av 30 dager etter innleggelsen. Opphopningen av selvmord etter utskrivelse er velkjent og konsistent funnet i tallrike studier.» Dette er en nyansering, for å si det akademisk, eller en kraftig korrigering, for å si det på vanlig norsk. Saken er at antagelig at kanskje halvparten av selvmord i Norge skjer innenfor rammene av psykisk helsevern. (aftenposten.no 4.2.2020).)

- Neurologiske sygdomme øger risikoen for selvmord. Mennesker med visse neurologiske sygdomme har en højere risiko for at begå selvmord. Det viser forskning fra Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Forskerne har baseret forskningen på data fra 7,3 millioner danskere i perioden 1980 – 2016 og undersøgt alle større neurologiske sygdomme og fundet, at personer med neurologiske sygdomme har en selvordsrisiko, som er 75 procent højere end personer uden neurologiske sygdomme.

(Anm: Neurologiske sygdomme øger risikoen for selvmord. Mennesker med visse neurologiske sygdomme har en højere risiko for at begå selvmord. Det viser forskning fra Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Forskerne har baseret forskningen på data fra 7,3 millioner danskere i perioden 1980 – 2016 og undersøgt alle større neurologiske sygdomme og fundet, at personer med neurologiske sygdomme har en selvordsrisiko, som er 75 procent højere end personer uden neurologiske sygdomme. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA og viser, at mennesker diagnosticeret med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) eller Huntingtons sygdom har en særligt høj selvmordrate, nemlig fire til fem gange højere end baggrundsbefolkningen. Sagt på en anden måde er det en ud af 150 personer, som diagnosticeres med en neurologisk sygdom, der ender med at dø af selvmord. For svære neurologiske sygdomme som Huntington er det en ud af 61, der dør af selvmord. (…) Fakta om undersøgelsen Forskerne har sammenkørt oplysninger om hospitalskontakter for personer med neurologiske sygdomme med tal for selvmord blandt alle andre danskere. Neurologiske sygdomme, som er undersøgt: • Hovedtraumer • Blodprop eller blødning i hjernen (Apopleksi) • Epilepsi • Polyneuropati • Myasthenia gravis • Parkinson • Multiple Sklerose (MS) • Virusinfektioner i det centrale nervesystem •  Hjernehindebetændelse (meningitis) • Hjernebetændelse (encephalitis) • Amytrofisk lateral sklerose (ALS) • Huntingtons sygdom • Demens • Intellektuelle funktionsnedsættelser (sundhedspolitisktidsskrift.dk 5.2.2020).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Årsaker til endringer i dødelighet i USA for nevrologiske sykdommer fra 1999 til 2017. (- Verdens helseorganisasjons internasjonale studie fra Global Burden of Disease 20161 bemerket en nedgang i antall aldersstandardiserte nevrologiske dødsfall fra 1990 til 2015, med en betydelig økning i sykdomsbyrden på grunn av aldrende befolkninger og befolkningsvekst.)

(Anm: Changing Causes of US Neurological Disease Mortality From 1999 to 2017. The World Health Organization’s international Global Burden of Disease 2016 study1 noted a decrease in rates of age-standardized neurological disorder death from 1990 to 2015, with a significant increase in disease burden due to aging populations and population growth. Considerable US health care system investments into cardiovascular disease and cancer research have resulted in dramatic increases in overall health and survival while potentially increasing neurological diseases’ relative burden.2,3 We estimate neurological disease mortality rate trends at a population scale from January 1999 to December 2017 while investigating regionalized differences within the US. JAMA Neurol. Published online June 22, 2020.)

(Anm: BD 2016 Neurology Collaborators.  Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(5):459-480.)

- Legeforeningen: Akutt selvmordsfare skal behandles like akutt som hjerteinfarkt. (- Halvparten hadde kontakt med helsetjenesten Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 674 mennesker tok sitt eget liv i Norge i 2018. Sammenlignet med tallet fra 1998, da 549 mennesker tok sitt eget liv, er dette en økning på ca. 22,8 %, men tallene for de ulike årene varierer.)

(Anm: Legeforeningen: Akutt selvmordsfare skal behandles like akutt som hjerteinfarkt. Heidi Tårnes mistet datteren sin til selvmord for snart tre år siden. - Min hjertesak er at psykisk syke skal få behandling i helsevesenet på lik linje med kreftsyke. (…) Halvparten hadde kontakt med helsetjenesten Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 674 mennesker tok sitt eget liv i Norge i 2018. Sammenlignet med tallet fra 1998, da 549 mennesker tok sitt eget liv, er dette en økning på ca. 22,8 %, men tallene for de ulike årene varierer. Forskning viser at omtrent halvparten av alle som tar selvmord i Norge, har hatt kontakt med behandlingsapparatet i løpet av siste leveår. (aftenposten.no 10.1.2020).)

- På trods af behandling oplever svært depressive selvmordstanker. (- En ud af fem med depression går med selvmordstanker trods behandling med antidepressiv medicin.) (- ”Det er et overraskende højt antal af mennesker med depression, der oplever selvmordstanker henover så lang tid," siger læge og ph.d., Ole Köhler-Forsberg fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, som er sidste-forfatter på undersøgelsen.)

(Anm: På trods af behandling oplever svært depressive selvmordstanker. En ud af fem med depression går med selvmordstanker trods behandling med antidepressiv medicin. Det fremgår af et nyt studie fra iPSYCH. Resultaterne kan bruges til at undersøge mere målrettet behandling til patienter, hvor medicinen ikke har tilstrækkelig effekt. (…) ”Det er et overraskende højt antal af mennesker med depression, der oplever selvmordstanker henover så lang tid," siger læge og ph.d., Ole Köhler-Forsberg fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, som er sidste-forfatter på undersøgelsen. Resultaterne er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Journal of Clinical Psychiatry. (…) Bag om resultatet Studiet er et klinisk studie Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Dalhousie University, Halifax, Canada, og King’s College, London, England. Undersøgelsen er finansieret af Lundbeckfonden (health.au.dk 6.12.2019).)

(Anm: Trajectories of Suicidal Ideation During 12 Weeks of Escitalopram or Nortriptyline Antidepressant Treatment Among 811 Patients With Major Depressive Disorder. (…) Conclusion: Approximately 1 of 5 patients with MDD showed high or fluctuating suicidal ideation despite antidepressant treatment. Studies should investigate whether suicidal ideation may persist for longer periods and more targeted treatment possibilities. J Clin Psychiatry, 80 (4) 2019 Jul 16).)

- Mor la ut hjerteskjærende video – nå har komiker samlet inn tre millioner. (- Niåringen blir grovt mobbet fordi han er kortvokst og aboriginer.) (– Dette er konsekvensene av mobbing. Dette er hvordan mobbing påvirker en ni år gammel gutt. Jeg vil at folk skal vite hvor vondt det er for vår familie, sier Bayles i videoen.)

(Anm: Mor la ut hjerteskjærende video – nå har komiker samlet inn tre millioner. Morens hjerteskjærende video har vekket enorme reaksjoner. På tirsdag startet australske Yarraka Bayles en direktesendt video på Facebook. Bayles filmet sønnen Quaden (9) like etter at han var ferdig på skolen. Videoen var fredag kveld sett over 24 millioner ganger, og har skapt voldsomt engasjement i sosiale medier. Se deler av videoen i videovinduet øverst, eller hele videoen litt lenger ned. Vil ta sitt eget liv I den hjerteskjærende videoen forteller Bayles at sønnen er så nedbrutt at han ønsker å ta sitt eget liv. Niåringen blir grovt mobbet fordi han er kortvokst og aboriginer. – Gi meg en kniv med en gang, så jeg kan stikke den i hjertet. Jeg vil dø nå. Jeg vil at noen skal drepe meg, sier Quaden i videoen. Med skjelvende stemme går Bayles ut mot foreldre som hun mener må lære barna sine å oppføre seg. – Dette er konsekvensene av mobbing. Dette er hvordan mobbing påvirker en ni år gammel gutt. Jeg vil at folk skal vite hvor vondt det er for vår familie, sier Bayles i videoen. – Jeg har en sønn som er suicidal nesten hver eneste dag. Jeg må følge med på ham hele tiden på grunn av selvmordsforsøk. (tv2.no 22.2.2020).)

- Hevder Quaden er 18 år. (- Flere kritiske stemmer hevder at han ikke er den han utgir seg for.)

(Anm: Hevder Quaden er 18 år. Historien om australske Quaden Bayles (9) har gått verden rundt. Flere kritiske stemmer hevder at han ikke er den han utgir seg for. (dagbladet.no 22.2.2020).)

- Mobbeofferet Quaden (9) fikk 4,5 millioner kroner til Disneyland-tur - vil gi pengene bort til veldedighet. (- Uekte?) (- En rekke konspirasjonsteorier rundt Quaden og hans familie ble spredd på internett etter at videoen ble sluppet.) (- Alle disse påstandene har blitt tilbakevist av flere seriøse nettsteder og aviser, blant andre InsiderSnopes og Mirror.)

(Anm: Mobbeofferet Quaden (9) fikk 4,5 millioner kroner til Disneyland-tur - vil gi pengene bort til veldedighet. (…) Uekte? En rekke konspirasjonsteorier rundt Quaden og hans familie ble spredd på internett etter at videoen ble sluppet. Beskyldningene gikk blant annet på at Quaden er 18 år, at han er en modell og at han og familien svindler folk for penger. Alle disse påstandene har blitt tilbakevist av flere seriøse nettsteder og aviser, blant andre InsiderSnopes og Mirror. (nettavisen.no 27.2.2020).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. (- Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) (- Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker.)

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. (Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Dødstall fra legemidler og selvmord når en rekord i USA. Det viser en analyse av data fra Centers for Disease Control and Prevention, og hva det betyr.

(Anm: Deaths From Drugs and Suicide Reach a Record in the U.S. A look at an analysis of data from the Centers for Disease Control and Prevention, and what it means. The number of deaths from alcohol, drugs and suicide in 2017 hit the highest level since the collection of this type of federal mortality data started in 1999, according to an analysis by two public health nonprofits, the Trust for America’s Health and the Well Being Trust. To reach their conclusion, the two groups parsed the latest available data from the federal Centers for Disease Control and Prevention. (nytimes. 7.3.2019).)

- Psykiater tror vi ser effekten av åpenheten etter Ari Behns selvmord: – Dette har jeg aldri før sett i en dødsannonse. (- I en dødsannonse i avisa står det fire enkle ord som får henne til å stoppe opp: «...tok sitt eget liv».) (- Tre myter som ikke stemmer.) (-– De fleste selvmord er en impulsiv handling som ofte skjer under ruspåvirkning. Kanskje har du hatt det vondt lenge, men så skjer det noe som bikker deg over kanten akkurat den kvelden.)

(Anm: Psykiater tror vi ser effekten av åpenheten etter Ari Behns selvmord: – Dette har jeg aldri før sett i en dødsannonse. Da FHI-forsker Kim Stene-Larsen undersøkte tiltak mot selvmord, fant han ingen spesifikt rettet mot risikogruppa: Middelaldrende menn som ikke er i kontakt med helsevesenet. I begynnelsen av oktober, etter over 20 år i psykiatrien, ser Ewa Ness noe hun aldri før har sett. I en dødsannonse i avisa står det fire enkle ord som får henne til å stoppe opp: «...tok sitt eget liv». (…) Ness ser positivt på tiltak som skal kartlegge årsaker og hjelpe unge som sliter psykisk. Men selvmordsraten for kvinner i alderen 20 til 75 år, ligger på mellom 5 til 10 per 100.000. For menn, ligger det på rundt 20. (…) Tre myter som ikke stemmer Det finnes hovedsakelig fire sterke risikofaktorer for selvmord, forklarer psykiater Ness: - Tidligere selvmordsforsøk (sterkeste risikofaktor) - Psykisk lidelse, hvorav depresjon er den vanligste. - Rusmisbruk. - En aktuell hendelse som utløser selvmordssforsøket, eksempelvis en krenkelse eller en avvisning. Det er ikke uvanlig å ha hatt selvmordstanker en eller annen gang i løpet av livet, gjerne ved en krise, som for eksempel samlivsbrudd. (…) Så er vi over i myte tre, som vi er inne på i begynnelsen av artikkelen: At alle selvmord er planlagte. – De fleste selvmord er en impulsiv handling som ofte skjer under ruspåvirkning. Kanskje har du hatt det vondt lenge, men så skjer det noe som bikker deg over kanten akkurat den kvelden. (nettavisen.no 29.10.2020).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. (- Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) (- Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker.)

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. (Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Forskere bekymret for glorifisering og sterk økning i antall selvmord. (- Tallet på selvmord har økt med over 80 fra 2017 til 2018.)

(Anm: Forskere bekymret for glorifisering og sterk økning i antall selvmord. Psykiske helse. Selvmordet til forfatter og kunstner Ari Behn har ført til en debatt om åpenhet. — Hele saken kan virke litt glorifisert, sier selvmordsforsker Fredrik Walby. Tallet på selvmord har økt med over 80 fra 2017 til 2018. (…) Fakta. Helse og trivsel blant studenter. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse blir gjennomført hvert fjerde år, og kartlegger studentenes helse og trivsel, med hovedvekt på den psykiske helsen. I 2018 viste undersøkelsen at fire prosent har forsøkt å ta sitt eget liv, mens 21 prosent har hatt selvmordtanker. Totalt var det i befolkningen 674 selvmord i fjor. 472 menn og 202 kvinner. To av tre som tar livet sitt er menn og gjennomsnittsalderen er 47 år. Folkehelseinstituttet oppgir et estimat på mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig, som tilsvarer rundt en promille av befolkningen. Kilde: Dødsårsaksregisteret/ Folkehelseinstituttet (khrono.no 28.12.2019).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Psykiatriske pasienter må sove på kontorer. Sykehuset Østfold har kronisk overbelegg på psykiatrisk avdeling og må ta i bruk kontorlokaler som sengerom. – Ikke uforsvarlig, sier sykehusledelsen. (- (…) – Vi driver forsvarlig, selv om noen pasienter må ligge på kontorer og møterom, sier fungerende klinikksjef for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, Kari Gjelstad.)

(Anm: Psykiatriske pasienter må sove på kontorer. Sykehuset Østfold har kronisk overbelegg på psykiatrisk avdeling og må ta i bruk kontorlokaler som sengerom. – Ikke uforsvarlig, sier sykehusledelsen. Sykehuset Østfold har tatt i mot ti prosent flere pasienter enn det er pasientrom til i psykiatrien så langt i januar. (…) – Vi driver forsvarlig, selv om noen pasienter må ligge på kontorer og møterom, sier fungerende klinikksjef for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, Kari Gjelstad. (nrk.no 28.1.2020).)

- Pårørende mener «celle» for personer med demens var nødvendig. Kveling, drapstrusler, harde slag, klyping og spytting fra personer med demens.

(Anm: Pårørende mener «celle» for personer med demens var nødvendig. Kveling, drapstrusler, harde slag, klyping og spytting fra personer med demens. Pårørende har forståelse for at de ansatte ved Presteheia omsorgssenter i Kristiansand låste beboere inne på en «celle». En demenssyk mann går inn på et rom som ikke tilhører han selv. To pleiere prøver å føre han ut igjen. Han skaller til den ene. Den andre får et hardt slag i magen. En tredje pleier kommer for å hjelpe. Mannen tar tak i armen hennes og vrir rundt samtidig som han truer med å drepe. De tar mannen i hver sin arm og fører han inn på et lite rom uten møbler, vask eller toalett. Døra blir låst. Han legger seg ned på et teppe på gulvet, og sovner. (nrk.no 28.1.2020).)

- Livet er ikke for nybegynnere. (- En rapport fra Sverige viser at 77 prosent av kvinnene som tok livet sitt i 2007 hadde brukt psykiatriske medikamenter året innen de tok livet sitt, og Dagens Nyheter skrev at av 1600 personer som tok livet sitt i 2013, hadde omtrent halvparten hatt kontakt med «sjukvården» i løpet av den siste måneden de levde.)

(Anm: Lars Olle Engaas, pensjonert journalist. Livet er ikke for nybegynnere. Det mennesket som ikke har hatt tanker om å ta sitt eget liv, håper jeg ennå ikke er født. Jens Bjørneboe skrev: «Hva skal et menneske gjøre som ikke bare føler sin egen smerte, men også andres? Den som i dag vandrer rundt med gode nerver, han lider ikke bare av sløvet forstand, men av det som verre er: Av sløvet hjerte.» Det skrives at de fleste mennesker som tar sitt liv, ikke er i behandling i psykiatrien og helsevesenet. Det kan ikke være riktig. En rapport fra Sverige viser at 77 prosent av kvinnene som tok livet sitt i 2007 hadde brukt psykiatriske medikamenter året innen de tok livet sitt, og Dagens Nyheter skrev at av 1600 personer som tok livet sitt i 2013, hadde omtrent halvparten hatt kontakt med «sjukvården» i løpet av den siste måneden de levde. Nå har det vært en mangedobling med bruk av psykiatriske medikamenter uten at dette har redusert selvmordsrisikoen. Min påstand er at pillepsykiatrien kan være årsaken til mange av selvmordene, fordi piller ikke erstatter nærhet, omsorg og medmenneskelighet. Samfunnet trenger flere bestemødre, og livet er ikke for nybegynnere. (aftenposten.no 8.1.2020).)

- Det er ikke like gøy på landet lenger. (- Et tall jeg snublet over på Forskning.no, er fra Sverige. Der har noen studert 320.000 selvstendig næringsdrivende og kommet til at risikoen for selvmord er høy i landbruket. Det samme gjelder i Norge, ifølge forsker Brit Logstein i Ruralis, som også leder Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse.)

(Anm: Det er ikke like gøy på landet lenger | Joacim Lund, kommentator. Problemene tårner seg opp på bygda. Det får enkelte til å gå fra bondevettet. Halvparten av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet. Det er masse stigma rundt det, selv om særlig angst og depresjoner er vanlig.  Jeg har hatt det selv. Kanskje er det derfor jeg fester meg ved tallene jeg stadig snubler over når jeg skriver om landbruk og matproduksjon. Bønder ser nemlig ut til å være hardere rammet av psykiske lidelser enn andre. Sånt no ha’kke vi i by'n Et tall jeg snublet over på Forskning.no, er fra Sverige. Der har noen studert 320.000 selvstendig næringsdrivende og kommet til at risikoen for selvmord er høy i landbruket. Det samme gjelder i Norge, ifølge forsker Brit Logstein i Ruralis, som også leder Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. Også norske bønder har dårlig psykisk helse sammenlignet med andre yrkesgrupper, sier hun. Og som om ikke det var nok: Situasjonen har gått fra vondt til verre de siste 30 årene. (aftenposten.no 28.1.2020).)

- Selvmordsrisiko høyere for leger, bønder.

Suicide risk higher for doctors, farmers (Selvmordsrisiko høyere for leger, bønder)
suntimes.com 18.4.2009
Among employed people, doctors (particularly women), vets, nurses, dentists and farmers are all at increased risk of suicide -- because they have easy access to drugs or poisons that can be used for suicide, researchers are reporting in an issue of the medical journal the Lancet.

- Har leger virkelig høyest risiko for selvmord? I oktober 2012 deltok Pamela Wible, MD, i en minnestund i byen hennes for en lege som døde av selvmord. Da hun satt på tredje rad, begynte hun å telle alle kollegene hun hadde mistet ved selvmord, og resultatet sjokkerte henne: 3 i hennes lille by alene, 10 hvis hun så på alle legene hun noen gang hadde kjent.

(Anm: Are doctors really at highest risk for suicide? In October 2012, Pamela Wible, MD, attended a memorial service in her town for a physician who had died by suicide. Sitting in the third row, she began to count all the colleagues she had lost to suicide, and the result shocked her: 3 in her small town alone, 10 if she expanded her scope to all the doctors she’d ever known. The references on the poster show limited data to support the headline conclusion that physicians have the highest suicide rate of any profession: four papers and a book chapter. The poster itself does not describe the methodology used to arrive at the numbers stated, and Dr. T’Sarumi said that she was unable to gain access to her previous research since moving to a new institution. Dr. Gold, the first author on one of the papers the poster cites, said there are “huge issues” with the work. “In my paper that they’re citing, I was not looking at rates of suicide,” she said. “This is just picking a couple of studies and highlighting them.” Dr. Gold’s paper uses data from the Centers for Disease Control and Prevention’s National Violent Death Reporting System (NVDRS) to identify differences in risk factors and suicide methods between physicians and others who died by suicide in 17 states. The researchers did not attempt to quantify a difference in overall rates, but found that physicians who end their own lives are more likely to have a known mental health disorder with lower rates of medication treatment than nonphysicians. “Inadequate treatment and increased problems related to job stress may be potentially modifiable risk factors to reduce suicidal death among physicians,” the authors conclude. The second study referenced in the 2018 poster, “A History of Physician Suicide in America” by Rupinder Legha, MD, offers a narrative history of physician suicide, including a reference to an 1897 editorial in the Philadelphia Medical and Surgical Reporter that says: “Our profession is more prone to suicide than any other.” The study does not, however, attempt to quantify that risk. The third study referenced does offer a quantitative analysis based on death and census data in 26 states, and concludes that the suicide rate for white female physicians was about two times higher than the general population. For white male physicians and dentists, however, the study found that the overall rate of suicide was lower than in the general population, but higher in male physicians and dentists older than 55 years. (mdedge.com February 6, 2020).)

- Handel farligere enn jordbruk. Handel og kommunikasjon ser ut til å være farligere enn traktorer, fallende trær og drukningsrisikoen i primærnæringene for personer med eget firma, ifølge svensk studie.

(Anm: Handel farligere enn jordbruk. Handel og kommunikasjon ser ut til å være farligere enn traktorer, fallende trær og drukningsrisikoen i primærnæringene for personer med eget firma, ifølge svensk studie. (…) Lite firma gir økt risiko  - Dette speiler sannsynligvis de ulike økonomiske vilkårene for disse selskapsformene, sier førsteamanuensis Susanna Toivanen til forskning.no. Hun ledet studien ved Centre for health equity studies. Enkeltpersonforetak gir færre sosiale rettigheter enn ansatte i aksjeselskap, blant annet dårligere sykepengedekning og arbeidsledighetstrygd. I 2012 ble 337 000 personer i Norge lignet for næringsinntekter. Det var flere enn året før. Les også: Flere vil ha jobb uten sjef (…) Det er første gang det er kartlagt forskjeller på dødelighet avhengig av næringsdrivendes organisasjonsform og ulike bransjer basert på slike data, ifølge Toivanen. Det er også stor variasjon i dødelighet mellom ulike bransjer, viser studien. (…)  Selvmord Men når det gjaldt risiko for selvmord var jordbruk ikke fullt så ufarlig. Risikoen for selvmord var mellom 45 og 60 prosent lavere blant personer som levde av personlige og kulturelle tjenester, sammenlignet med dem som drev med jordbruk. Toivanen mener det bør forskes mer på arbeidsforhold og juridiske selskapsformer for næringsdrivende. Hun har tidligere publisert en studie som viser sammenheng mellom jobbrelatert stress og dårligere selvrapportert helse, som psykologisk nedstemthet og muskulære smerter. (forskning.no 28.1.2020).)

- Selvstendig næringsdrivende i Sverige - dødelighetsforskjeller etter industrisektor og foretaksrettslig form: en fem-års oppfølgingsstudie.

(Anm: Self-employed persons in Sweden - mortality differentials by industrial sector and enterprise legal form: a five-year follow-up study. (…) Results All‐cause mortality was 10–32% higher in self‐employed persons in Manufacturing and Mining, Trade and Communication, and Not Specified and Other sectors than in Agriculture, Forestry, and Fishing. Mortality from cardiovascular disease was 23% higher in Trade and Communication, and from neoplasms 17–51% higher in Manufacturing and Mining, Not Specified, and Other. Mortality from suicide was 45–60% lower in Personal and Cultural Services, and in Not Specified. Mortality was 8–16% higher in sole proprietorship than limited partnership. Conclusions Further research of working conditions is warranted, considering industry and enterprise legal form. Am J Ind Med. 2015 Jan;58(1):21-32.)

- Selvmordsforsker kritisk til pressens dekning av Ari Behns død. (– Det er det ensidige, hyllende bildet hvor man bare fokuserer på personens sterke sider.) (- Dette blir et vakuum og man lurer på hva som egentlig skjedde, sier Walby.) (- Han mener at pressen for ensidig har hyllet og romantisert det som skjedde.)

(Anm: Selvmordsforsker kritisk til pressens dekning av Ari Behns død. Selvmordsforsker Fredrik Walby mener pressen bør gå i seg selv etter dekningen av Ari Behns død. Organisasjonen LEVE frykter at den store mediedekningen kan ha en smitteeffekt. (…) – Det er det ensidige, hyllende bildet hvor man bare fokuserer på personens sterke sider. Dette blir et vakuum og man lurer på hva som egentlig skjedde, sier Walby. Han mener at pressen for ensidig har hyllet og romantisert det som skjedde. (…) Frykter smitteeffekt Også Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) har reagert på omfanget av mediedekningen. – Det er problematisk fordi det kan være en smitteeffekt og fordi det blir så stort fokus på hyllesten etter et selvmord. Det har det blitt mye av nå. Det er lystenning og vakre ord, og det er fint på mange måter, men det tar samtidig bort fokuset på at selvmord er en krise man trenger hjelp til å komme ut av, sier generalsekretær, Terese Grøm, i LEVE. Redaktørforeningen: – Respektfull og balansert Leder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg, svarer at man alltid kan diskutere omfanget av dekningen i ettertid, og om pressen klarte å balansere mellom åpenhet og å få frem det tragiske i et selvmord. – Vi opplever pressens dekning som respektfull og balansert, og mener det er viktig fremover å fokusere på hva som kan forebygge selvmord, sier hun i en uttalelse til NRK. (…) Roses for å sette ord på smerten Forsker ved NSSF, Fredrik Walby, roser imidlertid talen til datteren Maud Angelica Behn i bisettelsen. Hun snakket blant annet om farens psykiske problemer. (nrk.no 4.1.2020).)

- Selvmord er ikke lenger en privatsak. (- Stigmaet rundt selvmord er blitt mindre de siste årene og anses i større grad som et samfunnsproblem enn et privat anliggende.)

(Anm: Selvmord er ikke lenger en privatsak | Maryam Iqbal Tahir, j urist og journalist. Stigmaet rundt selvmord er blitt mindre de siste årene og anses i større grad som et samfunnsproblem enn et privat anliggende. (…) Økende tendens til åpenhet Hensynet til pårørende er selvfølgelig relevant i den sammenheng. Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging ser de en økende tendens til at etterlatte er åpne om dødsårsaken. (…) Det kan aldri bli for mye åpenhet rundt selvmord, har Cecilie Ramona Kåss Furuseth sagt. Det er jeg helt enig i. Jeg håper åpenheten bidrar til handling. Slik at vi som samfunn kan forebygge selvmord, på samme måte som vi har klart å forebygge trafikkdødsfall. Det er lettere å få til når selvmord ikke lenger bare ses på som et privat anliggende, men i aller høyeste grad et alvorlig samfunnsproblem. (aftenposten.no 4.1.2020).)

(Anm: New website aims to promote good mental health in England. BMJ 2019;367:l5912 (Published 07 October 2019).)

(Anm: Star studded mental health film to be shown at 32 football games over weekend. BMJ 2020;368:m6 (Published 03 January 2020).)

- Hvorfor går ikke selvmordsraten ned i Norge? (- Det var en mangedobling i forskrivningen av antidepressive legemidler i Norden i årene 1995–2005. Dette førte imidlertid ikke til noen nedgang i selvmordsraten.) (- «Det var en mangedobling i forskrivningen av antidepressive legemidler i Norden i årene 1995–2005. Dette førte imidlertid ikke til noen nedgang i selvmordsraten».) (- De som følger opp pasienter etter selvmordsforsøk, har oppmerksomhet mot kognitive, psykodynamiske, familiære, relasjonelle og sosiale problemer, og i mindre grad mot biomedisinske og medikamentelle forhold, selv om slike også ofte er en integrert del av oppfølgingen.)

(Anm: Hvorfor går ikke selvmordsraten ned i Norge? Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk behandling, og samfunnsmessige forhold er en hovedårsak til at raten ikke blir lavere. (…) Flere har kritisert de selvmordsforebyggende tiltakene på grunn av at disse er basert på et ensidig biomedisinsk kunnskapssyn med særlig vekt på depresjon (79). Kritikerne mener at det er et svakt kunnskapsgrunnlag for at minst 90 % av dem som har tatt livet sitt har hatt en underliggende psykisk lidelse (7). Synspunktet er diskutabelt. (…)  Vanlige lidelser ved selvmordsatferd er affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer. (…) «Det var en mangedobling i forskrivningen av antidepressive legemidler i Norden i årene 1995–2005. Dette førte imidlertid ikke til noen nedgang i selvmordsraten» Hagen og medarbeidere etterlyser mer oppmerksomhet mot kontekstuelle forhold (7). Det er lett å være enig i at konteksten som pasienten lever i er avgjørende, og denne utløser jo nettopp akutt belastningslidelse, tilpasningsforstyrrelse og andre reaktive tilstander. I studentundervisning og i videreutdanning legges det vekt på en biopsykososial forståelse av pasientenes tilstand (10). Vår erfaring er at de fleste som bruker diagnoser ikke tenker endimensjonalt, og i hvert fall ikke i behandlingen. De som følger opp pasienter etter selvmordsforsøk, har oppmerksomhet mot kognitive, psykodynamiske, familiære, relasjonelle og sosiale problemer, og i mindre grad mot biomedisinske og medikamentelle forhold, selv om slike også ofte er en integrert del av oppfølgingen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 3. juli 2019.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Maud Angelica ba på sine knær om at de som sliter, skal søke hjelp. Da må den hjelpen eksistere.

(Anm: Maud Angelica ba på sine knær om at de som sliter, skal søke hjelp. Da må den hjelpen eksistere. | Ingeborg Senneset, journalist. Statsministeren varsler «kartlegging». Men det er ikke det som haster mest nå. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i kontakt med helsevesenet. Et hovedmål for videre tiltak må ifølge professorene Øivind Ekeberg og Erlend Hem i Tidsskriftet være å fange opp selvmordstruede personer som ikke har kommet til behandling. Hvor er debatten rundt forholdene for fastlegen i dette? Legevakten? Politiet? (aftenposten.no 4.1.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Antidepressiva-assosiert purpura: En sjelden familiær case presentasajon. (- Til tross for den mer gunstige bivirkningsprofilen sammenlignet med trisykliske antidepressiva og monoaminoksidasehemmere, har disse serotonerge midler blitt assosiert med blødningsforstyrrelser, purpura, trombocytopeni, og i ekstreme tilfeller død. 1-4)

(Anm: Antidepressant-associated purpura: A rare familial case presentation. Despite the more favorable side-effect profile compared with tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors, these serotonergic agents have been associated with bleeding disorders, purpura, thrombocytopenia, and, in extreme cases, death.1-4 We describe a case of purpura associated with different classes of antidepressants, including the non-serotonergic agent bupropion, as well as a family history of similar adverse effects to antidepressants. Current Psychiatry. 2016 December;15(12):e2-e4.)

(Anm: Purpura er overflatiske bloduttredelser i huden eller slimhinnene. Blødningene kan være ganske små og punktformede (petekkier) eller mer utbredte (ekkymoser, blåmerker). Kilde: Store norske leksikon.)

- Henoch-Schönleins purpura. Henoch-Schønleins purpura er en tilstand med betennelse i de minste blodårene som gir utslett, leddplager, magesmerter og skader i nyrene som symptomer.

(Anm: Henoch-Schönleins purpura. Henoch-Schønleins purpura er en tilstand med betennelse i de minste blodårene som gir utslett, leddplager, magesmerter og skader i nyrene som symptomer. (…) Symptomer Sykdommen begynner med feber og nedsatt allmenntilstand. Samtidig kommer det fram et utslett med røde prikker og vabler. Utslettet klør. Magesmerter og leddsmerter er også tegn på sykdommen. Deretter blir mange små hudblødninger synlig, særlig på beina og på baken. Urinen kan bli blodig. - Hud: Vanligvis på bena og setet, men også bryst/rygg, armer og ansiktet.. Utslettet ligner elveblest og blir etterhvert rødprikket. Hevelse på håndbak/fotrygg, øyelokk og lepper. - Ledd: Leddplager forekommer hos 2/3 av pasientene. Oftest store ledd, knær og ankler. Forsvinner i løpet av noen dager uten varige men. - Tarm: Symptomer forekommer hos de fleste pasientene. Vanligvis magesmerter, blod i avføringen hos over halvparten. - Nyrer: 50 % av barna har blod i urinen. (lommelegen.no 31.10.2019).)

- [Hemoragiske syndromer relatert til selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) antidepressiva. Syv case rapporter og gjennomgang av litteraturen].

(Anm: [Hemorrhagic syndromes related to selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants. Seven case reports and review of the literature]. Abstract PURPOSE: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are widely prescribed. Since their release unexpected adverse effects such as bleeding disorders have been described. METHODS: Thirty patients with either hematoma or muco-cutaneous bleeding have been selected from case reports of the Saint-Etienne Pharmacovigilance center and from a literature review. RESULTS: The female/male sex-ratio was 3:4 and the mean age 42 years. Two newborns who had been exposed in utero to SSRIs were also included in the study. Eleven patients presented an underlying disease or were at risk. Various adverse effects such as bruising, hematoma, petechiae or purpura, epistaxis, and more rarely intestinal hemorrhage, ocular bleeding or cerebral hemorrhage were encountered. Symptoms were sometimes associated with prolonged bleeding time and platelet aggregation disorders and usually resolved within two days to four months after treatment discontinuation. CONCLUSION: Hematoma and muco-cutaneous bleeding would therefore be related to treatment, including selective serotonin reuptake inhibitors. However, these adverse effects are still poorly known and rarely reported. The main mechanism suggested would be a decrease in serotonin platelet leading to a defect in platelet aggregation. However, an increase in capillary fragility or susceptibility related to the patient's condition might be involved. Study of hemostasis history in patients requiring treatment with SSRIs might be of value. Rev Med Interne. 2000 Feb;21(2):152-60.)

- Selvmordstall blant unge bekymrer. Selvmordstallene blant unge i Norge går ikke ned. Nå skal ungdom få hjelp til å håndtere livet.

(Anm: Selvmordstall blant unge bekymrer. Selvmordstallene blant unge i Norge går ikke ned. Nå skal ungdom få hjelp til å håndtere livet. – Det er mer sannsynlig at du møter noen personer i selvmordsfare enn at du møter noen som skal få hjerteinfarkt, sier psykolog Elisabeth Kehlet i Sandefjord kommune. Mellom 500 og 600 tar selvmord hvert år, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. Det til tross for økt kompetanse og mer forskning på feltet. Veronica Poér mistet sin far i selvmord for seks år siden. Det motiverte henne til å gjøre noe med at et økende antall unge har tatt livet sitt de siste årene. (…) Usikre på årsakene Det er ikke lett å vite hvem det er som opplever at livet blir for vanskelig, ifølge Trond Velken, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset i Vestfold. Statistikk tyder på en økning i selvmord blant unge, men både årsakene og tallene er usikre, mener han. (…) Ny handlingsplan til våren Regjeringen har igangsatt arbeid med ny handlingsplan mot selvmord. Så langt i år er forskning på feltet blitt samlet inn og analysert. Våren 2020 legges planen frem. – Om kort tid har vi oppstartsmøter med pårørendegrupper og interesseorganisasjoner. Vi ser det som svært viktig å involvere pårørende og relevante faggrupper, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. (nrk.no 5.8.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Å tolke (dechiffrere) selvmord og andre dødsfall knyttet til legemiddel og substansbruk (rekreasjonsbruk): Et konsultasjonsmøte hos Centers for Disease Control and Prevention. (- Udefinerte dødsfall består i stor grad av dødsfall grunnet forgiftning med legemidler og substanser for rekreasjonsbruk, også kalt "overdosering av legemidler" og "legemiddelforgiftning". (Begrepet " legemiddelforgiftning" brukes konsekvent for å referere til både reseptbelagte legemidler og rekreasjonssubstanser. Det siste er brukt for deres psykoaktive effekter uten medisinsk begrunnelse, og at de har ikke en foreskrevet dosering som er ment å bli fulgt.

(Anm: Deciphering Suicide and Other Manners of Death Associated with Drug Intoxication: A Centers for Disease Control and Prevention Consultation Meeting. Summary. Abstract Manner of death (MOD) classification (i.e., natural, accident, suicide, homicide, or undetermined cause) affects mortality surveillance and public health research, policy, and practice. Determination of MOD in deaths caused by drug intoxication is challenging, with marked variability across states. The Centers for Disease Control and Prevention hosted a multidisciplinary meeting to discuss drug intoxication deaths as they relate to suicide and other MOD. The meeting objectives were to identify individual-level, system-level, and place-based factors affecting MOD classification and identify potential solutions to classification barriers. Suggested strategies included improved standardization in death scene investigation, toxicology, and autopsy practice; greater accountability; and creation of job aids for investigators. Continued collaboration and coordination of activities are needed among stakeholders to affect prevention efforts. Am J Public Health. 2017 August; 107(8): 1233–1239.)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). (- Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden.)

(Anm: Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123.)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten?

(Anm: Reseland S. Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten? (…) I FASS, den svenske parallellen til Felleskatalogen, advares det mot avhengighet og at behandlingen ikke bør overstige fire uker, og at de nevnte substanser i likhet med benzodiazepiner er klassifisert som narkotika. Når det gjelder zopiklon og risiko for dødelige bivirkninger, heter det i konklusjonen i en svensk obduksjonsrapport som omfatter et begrenset antall dødsfall utenfor sykehus, at en sammenlikning av data for ti legemidler hos henholdsvis Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Zopiklon har ingen dokumentert positiv risiko-versus-kostnad-nytte-verdi og kan etter min oppfatning ikke karakteriseres som et godt produkt. Substansen tilfredsstiller etter min oppfatning heller ikke legemiddelloven, hvor det blant annet er anført at et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3628.)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Studentboliger på stedet hvil. Studenter og bolig. Drøyt 14 prosent av norske studenter har mulighet til å bo i en studentbolig.

(Anm: Studentboliger på stedet hvil. Studenter og bolig. Drøyt 14 prosent av norske studenter har mulighet til å bo i en studentbolig. (…) Krever innsats av vertskommunene Tilskuddet fra staten er ikke det eneste som er avgjørende for at det kan bli bygd studentboliger. Lange reguleringsprosesser og utfordringer med å finne tomter gjør det vanskelig å bygge flere boliger. (…) — Regjeringen må iverksette flere av tiltakene som står i studentboligrapporten. Samtidig må vertskommunene være sitt ansvar bevisst for at studentsamskipnadene skal kunne bygge flere boliger. (khrono.no 26.7.2019).)

- HVER FEMTE STUDENT HAR HATT SELVMORDSTANKER: – Studentene blir ikke tatt på alvor. (- Ser alvorlig på tallene.) (- Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sier til TV 2 at hun synes tallene er alt for høye.)

(Anm: HVER FEMTE STUDENT HAR HATT SELVMORDSTANKER: – Studentene blir ikke tatt på alvor. BEKYMRET: Leder for Norsk Studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, sier at de ser på tallene som bekymringsfulle. Nå ønsker han at det blir tatt tak i av politikerne. En rapport viser at selvskading og selvmordstanker er utbredt hos studenter. Nå krever lederen for studentforeningen at studentenes psykiske helse blir tatt på alvor. (…) Stort omfang Kari Jussie Lønning er leder for styringsgruppen for SHoT og lege. Hun synes tallene er urovekkende.​ I tillegg til de høye tallene knyttet til selvmordstanker, avdekket undersøkelsen at mange drar med seg tidligere problemer inn i studietiden. (…) Ser alvorlig på tallene Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sier til TV 2 at hun synes tallene er alt for høye. (tv2.no 4.3.2019).)

- Skuldsatta försöker ta sitt liv. (- Var sjätte skuldsatt person i Sverige har försökt ta sitt liv.)

(Anm: Skuldsatta försöker ta sitt liv Var sjätte skuldsatt person i Sverige har försökt ta sitt liv. Det visar en kommande rapport som genomförts på uppdrag av Konsumentverket. Författaren kräver nu att den utsatta gruppen får snabbare hjälp av samhället. (dagensmedicin.se 26.3.2015).)

- Stor mangel på boliger før studiestart. (- Der mangler boliger til de unge, som snart skal begynde på et studie.) (- Det skaber utryghed, mener studerende.)

(Anm: Stor mangel på boliger før studiestart. Der mangler boliger til de unge, som snart skal begynde på et studie. Det skaber utryghed, mener studerende. (…) - Det her er et akutproblem, der kommer hvert år, og alligevel accepterer man i vid udstrækning, at vores unge mennesker i adskillige måneder nærmest skal være hjemløse, siger Johan Hedegaard Jørgensen. I Socialdemokratiet anerkender boligordfører Henrik Møller, at det er nødvendigt at komme i gang med at bygge flere billige boliger. (jyllands-posten.dk 27.7.2019).)

- Studenter bekymret over svak krone: – Kan medføre et enormt stress. (– Når du lever i USA og er en forbruker med en svakere valuta å rutte med, føler du det på kroppen nesten hver dag. Så det er tøft.)

(Anm: Studenter bekymret over svak krone: – Kan medføre et enormt stress. Den svake kronen kan være gode nyheter for norske eksportbedrifter. Like greit er det ikke for utenlandsstudentene. – Når du lever i USA og er en forbruker med en svakere valuta å rutte med, føler du det på kroppen nesten hver dag. Så det er tøft. Det sier William Nygaard (23), en av flere tusen nordmenn som hvert år reiser utenlands for å studere. Som landsleder for USA i studentorganisasjonen ANSA, kjenner han mange av dem som nå blir påvirket av at dollaren er dyrere enn på over tre år. (nrk.no 8.8.2019).)

- Sønnen tok sitt eget liv: – Vi visste for lite om hva Thomas slet med. Inger Lise Løkkemo og Jøran Strømmen vil forhindre at flere unge begår selvmord. Forskning viser dobling i andel unge som rapporterer om angst og depresjon, sammenlignet med 1995. (– Det er flere henvisninger av ungdommer som sliter psykisk med depresjon og angst.)

(Anm: Sønnen tok sitt eget liv: – Vi visste for lite om hva Thomas slet med. Inger Lise Løkkemo og Jøran Strømmen vil forhindre at flere unge begår selvmord. Forskning viser dobling i andel unge som rapporterer om angst og depresjon, sammenlignet med 1995. (…) Flere selvmord i løpet av kort tid Psykiske helseplager blant unge har blitt et stort samfunnsproblem som berører et enormt nettverk av mennesker i Norge. Før sommeren var det en bølge av flere selvmord i løpet av kort tid i Namdalen. Derfor innkalte Helse Nord-Trøndelag til et møte med politiet, Fylkesmannen og representanter fra fire kommuner. Sara Germans Selvik er psykiater ved sykehuset Namsos. Hun forteller at de har vært nødt til å ta grep. – Det er flere henvisninger av ungdommer som sliter psykisk med depresjon og angst. I vår hadde vi en rekke ungdommer som tok sitt eget liv. Så vi har vært nødt til å ta en dialog med flere kommuner her i Namdalen for å drøfte den alvorlige tendensen, sier Selvik. Selvmordstall blant unge bekymrer (nrk.no 27.8.2019).)

- Om lag en av tre barn som lever i fattigdom, bor i en av Norges største byer. (– Andelen barn i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke.)

(Anm: Om lag en av tre barn som lever i fattigdom, bor i en av Norges største byer. Andelen barn i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke. Årlig legger Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ut oppdatert statistikk om barnefattigdom i Norge. Årets tall, som er basert på data innhentet i 2017, viser en svak økning i andel barn i familier med vedvarende lavinntekt i over 60 prosent av landets kommuner. I 2017 levde 10,7 prosent eller 105.538 barn i fattigdom på landsbasis. Tallet representerer en økning på 0,4 prosentpoeng fra året før: I 2016 levde 101.000 barn i vedvarende lavinntektsfamilier. (…) Fire kjennetegn Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet øker disse fire kjennetegnene en barnefamilies risiko for lavinntekt: 1. Foreldrenes yrkestilknytning Barnefamilier med lav eller ingen yrkestilknytning har høyest risiko for lavinntekt. 2. Barnefamilier med enslige forsørgere 3. Barnefamilier med foreldre med lav utdanning 4. Barnefamilier med innvandrerbakgrunn. (aftenposten.no 8.8.2019).)

- Lensmannskontor offentliggjør enkeltpersoners gjeldskrav på kontoret.

(Anm: Lensmannskontor offentliggjør enkeltpersoners gjeldskrav på kontoret. - Det er ikke hyggelig, men det må gjøres, sier lensmannen. I lensmannskontoret på Bjørkelangen i Akershus henger det oppslag hvor enkeltpersoners utestående gjeldskrav er offentliggjort. Det skriver Indre Akershus Blad på sine nettsider. Lensmannskontoret har støtte i Domstolloven når de henger opp oppslagene som forteller enkeltpersoners navn og gjeldsoversikt, ifølge avisen. (nettavisen.no 19.1.2019).)

- Vi hadde to saker hvor forbruksgjeld ute av kontroll var årsak til at to fortvilede mennesker begikk selvmord

(Anm: - Vi hadde to saker hvor forbruksgjeld ute av kontroll var årsak til at to fortvilede mennesker begikk selvmord (nettavisen.no 25.1.2019).)

- Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse.

(Anm: Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse. Soc Sci Med. 2013 Aug;91:94-100. Epub 2013 May 16.)

- Ökad risk att ta sitt liv under studietiden. Studenter vid universitet och högskolor har mer än dubbelt så hög självmordsrisk som personer med avslutade universitets- eller högskolestudier.

(Anm: Ökad risk att ta sitt liv under studietiden. Studenter vid universitet och högskolor har mer än dubbelt så hög självmordsrisk som personer med avslutade universitets- eller högskolestudier. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i onlinetidskriften BMJ Open. I den registerbaserade studien ingick alla personer mellan 18 och 39 år som bodde i Sverige under åren 1993-2011, ungefär fem miljoner individer. Man vet sedan tidigare att självmordsrisken är lägre hos högutbildade än hos lågutbildade. För att ta reda på studietidens inverkan valde forskarna därför att fokusera på jämförelsen mellan personer som studerar på universitet eller högskola och personer som tidigare genomfört sådana studier. Hos studenter var risken för självmord mer än fördubblad jämfört med personer som tidigare studerat, även efter att forskarna justerat för faktorer såsom ålder och tidsperiod. (ki.se 3.4.2017).)

(Anm: Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million young and middle-aged individuals in Sweden, 1993–2011. Conclusions Having ongoing university studies was associated with a higher risk of suicide compared with having attained university-level education. This finding highlights the importance of achieving a deeper understanding of suicidal behaviour during years at university. Further studies should assess risk factors for suicide and suicidal behaviour in university students. BMJ Open 2017;7:e014264.)

- Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point

(Anm: Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point. Folk i pengenød bruger så mange mentale kræfter på at bekymre sig om deres økonomiske problemer, at det gennemsnitligt sænker deres intelligens med 13 IQ-point. Det viser en ny international undersøgelse. (…) Nu er din pengenød blevet årsag til, at du ikke får arbejdet lige så meget. Og dermed ikke tjent lige så meget. Din pengenød forværrer altså … din pengenød. Men det gælder faktisk os alle, viser en ny undersøgelse udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science. Sindet optages så meget af bekymringer, når vi er i pengenød, at det forringer vores intelligens med gennemsnitligt 13 IQ-point. Det svarer til, at vi ikke havde sovet en hel nat. (...) (videnskab.dk 4.9.2013).)

- Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse.

(Anm: Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse. (The high price of debt: household financial debt and its impact on mental and physical health.) Soc Sci Med. 2013 Aug;91:94-100. Epub 2013 May 16.)

(Anm: Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million young and middle-aged individuals in Sweden, 1993-2011. (…) CONCLUSIONS: Having ongoing university studies was associated with a higher risk of suicide compared with having attained university-level education. This finding highlights the importance of achieving a deeper understanding of suicidal behaviour during years at university. Further studies should assess risk factors for suicide and suicidal behaviour in university students. BMJ Open. 2017 Mar 30;7(3):e014264.)

- 34 prosent av unge mellom 18 og 29 år får jevnlig økonomisk hjelp av foreldre. (- Forbrukerøkonomen tror høye boligpriser har noe av skylden for at flere nå trenger pengestøtte fra foreldre.)

(Anm: 34 prosent av unge mellom 18 og 29 år får jevnlig økonomisk hjelp av foreldre. Pengebeløpene har dessuten økt til et snittbeløp på 1.800 kroner i måneden, fra 1.580 kroner i 2016. Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, mener det er oppsiktsvekkende mange som får hjelp, og sier det ikke bare gjelder studenter. Forbrukerøkonomen tror høye boligpriser har noe av skylden for at flere nå trenger pengestøtte fra foreldre. – Tallene kan tyde på at mange unge har strukket den økonomiske strikken langt for å realisere boligdrømmen. (nettavisen.no 13.8.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Plattformene er også plattformer for selvmord. (- Ungdommene deler bilder av kutt og andre skader, og noen velger å avslutte livet.) (- Hvem har skylden?)

(Anm: Plattformene er også plattformer for selvmord | Joacim Lund, kommentator. De store teknologiselskapene stikker kjepper i hjulene for forskning på selvskading og selvmord. «Ingen kan stoppe mæ no». NRKs store sak Trigger warning om et stort, lukket Instagram-nettverk der tenåringsjenter diskuterer selvskading og selvmord, er rystende. Ungdommene deler bilder av kutt og andre skader, og noen velger å avslutte livet. Noen på direkten, til og med, som 17 år gamle Andrine, som postet sitatet over. NRK har publisert saken i samråd med Andrines familie. Minst 15 jenter i nettverket skal ha tatt sitt eget liv i løpet av de siste årene. Hvem har skylden? I helgen har debatten handlet om hvorvidt det er rimelig å hevde at et slikt nettverk oppmuntrer til eller legger forholdene til rette for selvmord. Noen mener at nettverkene har en viktig funksjon for ungdommene som bruker dem, fordi de får muligheten til å snakke med andre som forstår dem, og som anerkjenner at de ikke «bare er ute etter oppmerksomhet», eller at et behov for oppmerksomhet kan være både naturlig og legitimt, for den saks skyld. Andre, som Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), er bekymret for dynamikken i nettverket. Alvorlig selvskading eller trusler om selvmord gir den største responsen i nettverket, og det er risiko for en «smitteeffekt» når ungdommene kopierer hverandre. Atter andre har kritisert NRK for å videreformidle innholdet i det lukkede Instagram-nettverket, og hevdet at det vil kunne føre til at nye ungdommer eksponeres for skadelig påvirkning. (aftenposten.no 29.10.2019).)

* Trenger du å snakke med noen, ta kontakt med for eksempel Leve.no.

Utstikkende ribbein. Matorgier. Barberblader. Så lenge folk sliter, vil det boble opp ubehagelige bilder i sosiale medier | Ingeborg Senneset

- Over 500 norske instagram-profilar med i mørkt nettverk: – Dette er berre toppen av isfjellet. Nettverket deler depressivt innhald med kvarandre, og overlege Ruth-Kari Ramleth er redd for at jentene skal smitte kvarandre. (- AUGEOPNAR: Sjølvmordsforskar Fredrik Walby trur denne saka kjem til å bli ein augeopnar for dei som arbeider med dette. (…) Han trur helse- og forskingsmiljøet veit for lite om temaet til å kunne behandle dei i nettverket riktig. )

(Anm: Over 500 norske instagram-profilar med i mørkt nettverk: – Dette er berre toppen av isfjellet. Nettverket deler depressivt innhald med kvarandre, og overlege Ruth-Kari Ramleth er redd for at jentene skal smitte kvarandre. (…) På jakt etter meistring og merksemd Jentene som legg ut alvorlege sjølvskadingsbilde eller truslar om å ta sitt eiget liv får som regel meir kommentarar og reaksjonar i miljøet enn dei meir vanlege bilda. På desse innlegga får jentene ofte kommentarar om at dei er verdt noko, og at dei ikkje må skade seg sjølv. Det her kjem til å bli ein augeopnar På Nasjonalt senter for sjølvmordsforsking og førebygging sit psykologspesialist Fredrik Walby. Han reagerer når han får høyre at 15 jenter har døydd i nettverket. – Det er veldig dramatiske tal. Både talet på sjølvmord sjølvsagt, men også talet som er med i nettverket, seier Walby.  AUGEOPNAR: Sjølvmordsforskar Fredrik Walby trur denne saka kjem til å bli ein augeopnar for dei som arbeider med dette. (…) Han trur helse- og forskingsmiljøet veit for lite om temaet til å kunne behandle dei i nettverket riktig. (nrk.no 28.10.2019).)

- NRK svarer på kritikken. Har NRK gjemt bort det viktigste i vårt prosjekt om destruktive nettverk på Instagram, spør Ingvild Eide Leirfall i sitt innlegg i Framtida og i VG tirsdag. Nei, heldigvis ikke, vil vi hevde.

(Anm: SOLVEIG HUSØY, redaksjonssjef for undersøkende journalistikk i dokumentar- og samfunnsavdelingen. NRK svarer på kritikken. Har NRK gjemt bort det viktigste i vårt prosjekt om destruktive nettverk på Instagram, spør Ingvild Eide Leirfall i sitt innlegg i Framtida og i VG tirsdag. Nei, heldigvis ikke, vil vi hevde. (…) LES OGSÅ Totalt uforståelig at NRK gøymer det viktigaste. (…) Vi håper og tror at publikum opplever at NRK ser denne saken fra flere sider og evner å engasjere til debatt på flere arenaer. Vi trenger mer åpenhet rundt selvmord og selvskading også i journalistikken, for å skape innsikt og forståelse. Det vi ikke snakker om som samfunn, kan vi heller ikke gjøre noe med. (vg.no 31.10.2019).)

- Totalt uforståelig at NRK gøymer det viktigaste. NRK fortel om «Det mørke nettet», men stoppar opp samfunnsoppdraget når dei ikkje set fokus på kvifor nettverket finst.

(Anm: INGVILD EIDE LEIRFALL, journalist. Totalt uforståelig at NRK gøymer det viktigaste. NRK fortel om «Det mørke nettet», men stoppar opp samfunnsoppdraget når dei ikkje set fokus på kvifor nettverket finst. (Innlegget ble først publisert på Framtida.no.) Sundag publiserte NRK to nye episodar av dokumentarserien «Innafor», der tema er sjølvmord. Saman med denne kom langles-saka «Trigger Warning» og oppfølginga «Det skjulte nettverket» på nrk.no i tillegg til oppfølgingsartiklar, nyheitsinnslag på radio og TV. Temaet er sjølvmord, sjølvskading og korleis hemmelege nettverk på Instagram blir brukte og fungerer. Utruleg viktig tema, opplysande og godt arbeid frå journalistar i NRK. Men i sin iver etter lesarar kan det sjå ut som det sensasjonelle har fått meir fokus enn djupne og systemkritikk. Heilt i toppen av saka «Trigger warning» på nrk.no, lyser denne teksten imot lesaren: «Faen Andrine bare gjør d. Ingen kommer til å savne dæ uansett». Her får ein nesten inntrykk av at desse mørke nettverka berre består av grufulle, slemme unge folk. At unge jenter sit rundt om i landet og pushar kvarandre til å skada seg eller gjera sjølvmord. (vg.no 29.10.2019).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Søkelys på selvmord: Familielegen. (- Det første punktet å merke seg er at Doxycycline (Doxylin; doksysyklin) blant annet er en SSRI.) (- Dr Brannigan visste ikke dette - svært få leger gjør det. Men du trenger ikke å vite hvordan et legemiddel fungerer for å vite hva det gjør. Du må bare lytte til og tro på de som har tatt det når de forteller deg hva som har skjedd med dem siden de tok det. Doxycycline (Doxylin; doksysyklin) er godt kjent for å forårsake selvmord hos personer som har fått det for akne eller malariaprofylakse eller for brystinfeksjoner.)

(Anm: Spotlight on the Suicides: The Family Doctor. Continuing the Spotlight on the Suicides Series. I have largely avoided naming names and will continue to avoid putting names in the frame but Stephen’s family doctor’s name, Dr Brannigan, is already in the public domain, and I’ve made it clear that the coroner thought highly of him and the whole point behind these posts is to show how even a decent doctor can end up in a nightmare. (…) Prozac & CBT Some years before, Dr Brannigan had spoken to Stephen when he was grieving after the death of a parent.  This conversation led to a prescription for Prozac.  The script was repeated once. Prozac clearly didn’t work and Stephen may not have taken much of the first course. But like most of us, he took the second script from his doctor – finding it difficult to tell him he’d stopped taking the tablets. (…) How do I know this?  We know 50% of people stop the SSRI they have been given within a month because it doesn’t suit them or they feel its not really needed. (…) Enter Doxycycline In early 2016, Stephen had a chest infection that didn’t respond to the first antibiotic he was given.  One of Dr Brannigan’s colleagues gave him a prescription for a week’s doxycycline.  The chest infection cleared but almost immediately afterwards Stephen complained of anxiety.  The table here replicates last week’s table – Spotlight on the Coroner The first point to note is Doxycycline is among other things an SSRI. Dr Brannigan was not to know this – very few doctors do. But you don’t need to know how a drug works to know what it’s doing. You just have to listen to and believe the people who have taken it when they tell you what’s happened to them since they took it. Doxycycline is well known to cause suicide in people who have been given it for acne or malaria prophylaxis or for chest infections.  Only marginally less likely to cause suicide than isotretinoin (Accutane) when given for acne. Second, the comparison of the two doxycyline sets of figures in the Table above brings out how FDA reports can hide problems.  In addition to reports of depression, there are reports for malaise, asthenia, depressed mood, anhedonia and mood swings, all of which added up make nearly 10% of the reports on doxycycline – even without adding in reports of emotional disturbance, emotional disorder or other events that could conceivably have been depressive. There are similarly separate reports for anxiety, agitation, panic attack, nervousness, fear, restlessness and stress.  All told over 25% of the reports on this drug are related to suicide or its antecedents. (…) While waiting for counselling, one day when Stephen came into the surgery, Dr Brannigan decided to give him sertraline. (…) Why sertraline?  Well according to Dr Brannigan there is evidence that this is better for dealing with proper depression. There isn’t. The sertraline literature is comprehensively fake.  Any hints that it is better for a severe depression is pure marketing copy. (…) Up to the evening he took his first sertraline tablet, Stephen O’Neill was a man who had had no contact with the mental health services and neither he nor his family ever envisaged him having contact. After he took his first pill, for the remaining 6 weeks of his life he was in constant contact with the services and pretty well every moment of contact made things worse. (…) Serotonin Pick-up Syndrome After a catastrophic response to sertraline, Stephen ended up in hospital briefly.  The medical notes are clear – he told people that sertraline had caused all his problems.  This was noted but not heeded. There he was given lorazepam in a low dose one evening just before discharge and found it tremendously helpful.  His view that it had close to normalised him was recorded in the medical record. When he returned to Dr Brannigan, the lorazepam was not continued and Quetiapine was introduced instead.  This as a previous post has noted made things worse.  But although Stephen reported being worse, the Quetiapine was not switched back to a benzodiazepine. Why? This is because pharmaceutical companies did an extraordinary hatchet job on the benzodiazepines in the 1990s as part of the marketing of sertraline, paroxetine and fluoxeting (Prozac). Most family doctors in the UK ended up quite literally thinking the benzodiazepines are more dangerous than opioids and that in comparison SSRIs are harmless.  They still think this and dish out opioids more liberally than benzodiazepines. This reputation continues to this day, when prescriptions for benzodiazepines are a fraction of the scripts for SSRIs – with over 10% of the population hooked to an antidepressant. This reputation persists even though within 3 years of its launch in the UK, there were more reports to the UK regulator of dependence on paroxetine alone than there been in the previous 20 years for all benzodiazepines combined. (davidhealy.org 7.11.2019).)

(Anm: Doxylin (doksysyklin; Doxycycline) (felleskatalogen.no).)

(Anm: RxISK says Doxycycline causes Suicide. (…) Doxycycline is an antibiotic which means that it kills both “good” and “bad” bacteria indiscriminately. Studies have shown that disrupting normal gut bacteria in mice by administering antibiotics caused changes in the protein that is associated with mood disorders. Apparently, bacteria in the gut strongly influenced behavior. This bacteria can be disrupted while taking antibiotics. Furthermore, it is estimated that 90 percent of serotonin is found in the intestinal tract. Among other things, serotonin regulates mood and sleep. If the healthy balance of “good” bacteria is affected by taking antibiotics, it makes sense that serotonin levels would be negatively affected. I came across an article that discusses using probiotics and prebiotics to repopulate the gut with “good” bacteria. There are several studies mentioned in that article about the connection between gut bacteria and brain health.
I’ve decided to take a supplement with prebiotics and probiotics to help the good bacteria repopulate after this extended course of antibiotics. Here are the links to two of the articles that I referenced in the post: http://www.healthygutbugs.com/probiotics-next-big-anti-anxiety-remedy/ http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/anxiety-may-originate-in-your-gut/ (rxisk.org 12.3.2013).)

(Anm: Drugs associated with more suicidal ideations are also associated with more suicide attempts. LoS One. 2009 Oct 2;4(10):e7312.)

(Anm: Doxycycline FAQs (…) What are the side effects of doxycycline? The most common side effects of doxycycline are gastrointestinal upset – mainly heartburn, nausea and vomiting.  These can be reduced by taking doxycycline with food and avoiding lying down straight after taking it. Doxycycline can also cause photosensitivity (increased risk of sunburn). This can be reduced by using a high sun protection factor sunscreen and other protective measures. Less commonly, doxycycline  has been known to cause gut inflammation (colitis), peeling skin conditions, muscle and joint pain, headache and confusion, ringing in the ears, psychiatric symptoms (depression, anxiety) and liver problems. (defence.gov.au 12.4.2020).)

(Anm: Doxycycline and suicidality. (…) Discussion The mechanism by which any drug may lead to suicide as an adverse event is unclear. Drugs that are associated with increased suicidal ideations are also associated with increased suicidal attempts or completions. Reviewing our cases using the Bradford Hill criteria for causation, there are a number of factors that point to a link between doxycycline and suicidality. BMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2013200723.)

- Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse.

(Anm: Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse. (The high price of debt: household financial debt and its impact on mental and physical health.) Soc Sci Med. 2013 Aug;91:94-100. Epub 2013 May 16.)

(Anm: Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million young and middle-aged individuals in Sweden, 1993-2011. (…) CONCLUSIONS: Having ongoing university studies was associated with a higher risk of suicide compared with having attained university-level education. This finding highlights the importance of achieving a deeper understanding of suicidal behaviour during years at university. Further studies should assess risk factors for suicide and suicidal behaviour in university students. BMJ Open. 2017 Mar 30;7(3):e014264.)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(AnmSygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Misligholdt gjeld økte med 4 milliarder i fjor. (- Men for dem som allerede sliter med å betale regninger, har den utestående gjelden økt. Det kommer frem i en fersk rapport fra inkassoselskapet Lindorff Norge.)

(Anm: Misligholdt gjeld økte med 4 milliarder i fjor. Andelen nordmenn som har betalingsanmerkninger ligger stabilt på 6 prosent. Men de som skylder, skylder mer enn før. Omtrent 1 av 17 nordmenn, eller i underkant av 6 prosent, har betalingsanmerkninger. Andelen holdt seg stabilt på dette nivået i fjor. Men for dem som allerede sliter med å betale regninger, har den utestående gjelden økt. Det kommer frem i en fersk rapport fra inkassoselskapet Lindorff Norge. (e24.no 16.2.2019).)

-  Unge skvises ut av boligmarkedet. (- De unge ofres for å sikre den finansielle stabiliteten.) (- Å utestenge unge fra boligmarkedet kan ha store, langsiktige og negative konsekvenser.)

(Anm: Terje Erikstad, kommentator i Dagens Næringsliv. Unge skvises ut av boligmarkedet. De unge ofres for å sikre den finansielle stabiliteten. Å utestenge unge fra boligmarkedet kan ha store, langsiktige og negative konsekvenser. En eiendomsmegler venter på besøkende til en leilighetsvisning. I storbyene er det blitt nesten umulig for unge uten formue å kjøpe leilighet. (dn.no 1.5.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Faktasjekk: - Høyre og Frp øker forskjellene.

(Anm: Dette er fordi: Det beste målet for økonomiske forskjeller, gini-koeffisienten, tyder på at forskjellene har økt under Solberg-regjeringen. (aftenposten.no 31.8.2017).)

(Anm: Erna åpner for flere nullskattytere: – Bekymrer meg ikke. ORRESTRANDEN (VG) Statsminister Erna Solberg lover å kutte formuesskatten med 7,5 milliarder. Det vil gi Norge nær 4000 flere nullskattytere, viser regjeringens eget regnestykke. – At de med de største formuene i arbeidende kapital kommer best ut, det overrasker ikke meg, sier Erna Solberg til VG. En oversikt hennes egen regjering har utarbeidet viser at dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, vil det innebære at Norges 4300 rikeste personer vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner. (vg.no 1.8.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Ett selvmord per 40. sekund – WHO krever tiltak. Nesten 800.000 personer tar sitt eget liv hvert eneste år. Det er flere enn antallet som blir drept i krig og som følge av kriminelle handlinger.

(Anm: Ett selvmord per 40. sekund – WHO krever tiltak. Nesten 800.000 personer tar sitt eget liv hvert eneste år. Det er flere enn antallet som blir drept i krig og som følge av kriminelle handlinger. Det er også flere personer enn antallet som dør av brystkreft, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag. I en fersk rapport fastslår FN-organisasjonen at selvmordsraten har gått noe ned i perioden fra 2010 til 2016, men antall dødsfall er likevel stabilt ettersom verdens befolkning har økt. FN-organisasjonen mener det må gjøres mer for å forebygge tragediene. – Til tross for framgang dør det én person hvert 40. sekund som følge av selvmord, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som understreker at hvert eneste selvmord er en tragedie for familie, venner og kolleger. Selvmordsraten for verden som helhet lå i 2016 på 10,5 per 100.000 mennesker. 2016 er det hittil siste året med tilgjengelige tall. (dagsavisen.no 10.9.2019).)

(Anm: Suicide data. Close to 800 000 people die due to suicide every year, which is one person every 40 seconds. Suicide is a global phenomenon and occurs throughout the lifespan. Effective and evidence-based interventions can be implemented at population, sub-population and individual levels to prevent suicide and suicide attempts. There are indications that for each adult who died by suicide there may have been more than 20 others attempting suicide. (who.int).)

- Angstens pris. (- Hun sender melding om selvmordstankene til terapeuten, selv om de egentlig har avtalt å ha en pause i terapien. I tre år har de i snitt hatt tre terapitimer om dagen.) (- I en av de siste meldingene skriver han blant annet dette: «Jeg regner jo med at du ikke ville tatt imot terapitimer og annet i et helt år for så å ta livet ditt slik at vi har arbeidet gratis hele tiden. Vi ville jo aldri fått pengene våre hvis du tar livet ditt».) (- Hun har vært mye i psykiatrien før, men har nå gitt det opp. Samtidig blir hun syk av bivirkninger fra medisiner, og har etter anbefaling av en nevrolog kuttet dem ut.) (- Totalsum over tre år og to måneder: 754.422 kroner.) (- Hun har betalt 330.000 kroner, i tillegg til store beløp for flytting. Men hun skylder fortsatt 400.000 kroner, ifølge terapeuten.) (- Inkassovarslene.) (- Nå hører hun lite fra terapeuten, men i desember 2018 kom det et inkassovarsel for ubetalt terapi.)

(Anm: Angstens pris. Lyst til å leve lenger. Hun sitter redd, fortvilet og deprimert i badebyen Albir i Spania. Angsten rir henne igjen. – Jeg har vært suicidal mange ganger, men aldri planlagt det så i detalj, forteller kvinnen. Det planlagte selvmordet skulle skjedd på bursdagen hennes kort tid senere. På det tidspunktet kjenner hun to mennesker i Spania, utenom sin nærmeste nabo, skriver FVN. (…) Hun sender melding om selvmordstankene til terapeuten, selv om de egentlig har avtalt å ha en pause i terapien. I tre år har de i snitt hatt tre terapitimer om dagen. Terapeuten svarer samme dag. De to har en lengre dialog på meldingstjenesten WhatsApp. I en av de siste meldingene skriver han blant annet dette: «Jeg regner jo med at du ikke ville tatt imot terapitimer og annet i et helt år for så å ta livet ditt slik at vi har arbeidet gratis hele tiden. Vi ville jo aldri fått pengene våre hvis du tar livet ditt». (…) På innsiden sliter hun. Traumatiske hendelser fra oppveksten hjemsøker henne. Hun har ikke fått traumebehandling som hun tidligere ønsket. Hun har vært mye i psykiatrien før, men har nå gitt det opp. Samtidig blir hun syk av bivirkninger fra medisiner, og har etter anbefaling av en nevrolog kuttet dem ut. (…) Siden har det ikke blitt flere behandlinger, verken med Bisgaard eller andre. Hun har betalt 330.000 kroner, i tillegg til store beløp for flytting. Men hun skylder fortsatt 400.000 kroner, ifølge terapeuten. (…) Hun uttrykker nå skepsis over terapien de har vært gjennom. Hun ønsker å fortsette med terapeuten, men vil ha endringer i forhold til hvordan det har vært. Hun føler ikke at hun når frem med det budskapet til terapeuten sin. Det blir dermed ikke flere timer. Kvinnen har siden ikke hatt medisinsk eller alternativ hjelp for sine plager. (…) Inkassovarslene Nå hører hun lite fra terapeuten, men i desember 2018 kom det et inkassovarsel for ubetalt terapi. Kvinnen bestrider kravet: «Konsultasjonene ble foretatt på feilaktig/løgnaktig grunnlag. De var ikke helsefremmende og gjorde større skade enn det som allerede var», skriver hun. (aftenposten.no 2.10.2019).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- 15 millioner mennesker har begået selvmord ved at drikke pesticider. De giftigste pesticider bør forbydes, vurderer forskere. Omkring 15 millioner. Så mange mennesker har sandsynligvis taget deres eget liv med meget giftige pesticider. (- Derfor skal stofferne forbydes hurtigst muligt,« siger han til Videnskab.dk. Studiet er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Clinical Toxicology.)

(Anm: 15 millioner mennesker har begået selvmord ved at drikke pesticider. De giftigste pesticider bør forbydes, vurderer forskere. Omkring 15 millioner. Så mange mennesker har sandsynligvis taget deres eget liv med meget giftige pesticider. Det viser et nyt studie, der er udkommet i dag på World Suicide Prevention Day. Den nye videnskabelige artikel har kigget nærmere på en række tidligere studier for at komme med et overordnet bud på antallet af selvmord med pesticider siden ‘den grønne revolution’, hvor sprøjtemidlerne blev indført på stor global skala. Introduktionen af meget giftige pesticider i fattige landdistrikter i udviklingslande er især skyld i mange af dødsfaldene siden 1960, fortæller Flemming Konradsen, der er professor og afdelingsleder på Afdeling for Global Sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og medforfatter til studiet. »Selvmord med pesticider er især udbredt i Indien, Kina og andre dele af Asien, hvor de meget giftige stoffer er nemt tilgængelige i hjemmet, i haven og i marken. Men vi frygter også, at tendensen breder sig til Afrika, i takt med at landbruget bliver mere industrialiseret. Derfor skal stofferne forbydes hurtigst muligt,« siger han til Videnskab.dk. Studiet er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Clinical Toxicology. (videnskab.dk 10.9.2019).)

– Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom.

(Anm: John Fredriksen fortsatt klart rikest i Norge. Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor. Skipsreder John Fredriksen (73) er suverent rikest. (…) Eiendom mer sentralt. Langrennslegende og nå eiendomskonge Bjørn Dæhlie er for første gang blant landets 400 rikeste. Hans anslåtte formue på 625 millioner kroner holder til en 394. plass. Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom. (dagsavisen.no 21.9.2017).)

- Høyre: – Vi fører en veldig ansvarlig økonomisk politikk.

(Anm: Høyre: – Vi fører en veldig ansvarlig økonomisk politikk. Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim, som er leder av finanskomiteen, avfeier Støres beskrivelser. (aftenposten.no 3.2.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

- Fabian Stang satset på boligspekulasjon. (- Ble avvist av selger.) (- Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg.) (- Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein.)

(Anm: Fabian Stang satset på boligspekulasjon. Ble avvist av selger. Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg. Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein. DRØMMEN BRAST: Fabian Stang la opp til å tjene 10 millioner kroner sammen med investor Pål Gundersen. Men Stang fikk aldri kjøpt leilighetene i Kruses gate, selv om han bød mest. (finansavisen.no 7.2.2020).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

- Kjøpte for 2,1 mill. -  selger for 29,5 mill.

(Anm: Kjøpte for 2,1 mill. -  selger for 29,5 mill. I 2005 betalte selger «magre» 2,1 millioner kroner for byvillaen på St.Hanshaugen.  Nå selges den for svimlende 29,5 millioner. Rett ved parken på St. Hanshaugen, i Geitemyrsveien, ligger det nå en byvilla ute for salg. Prisen for den rundt 400 kvadratmeter store boligen er 29,5 millioner kroner. (nettavisen.no 6.5.2019).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å selge vår politikk.

(Anm: Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å selge vår politikk. Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at regjeringen ikke har vært gode nok på å selge sin politikk. Meningsmålingene er dystre for regjeringen. (adressa.no 22.6.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Kraftig økning i antall selvmord i USA. Selvmordsraten i USA har økt med hele 33 prosent siden 1999 og er nesten fire ganger så høy blant menn som kvinner, viser tall fra myndighetene. (- Forskerne frykter imidlertid at det er store mørketall, blant annet fordi selvmord med piller ofte blir registrert som overdosedødsfall.) (- Ifølge statistikken fant det dette året sted mer enn dobbelt så mange selvmord som drap i USA, og antallet øker.) (- Forskere tror dette skyldes metodene som brukes, ettersom menn ofte bruker skytevåpen, mens kvinner bruker legemidler.)

(Anm: Kraftig økning i antall selvmord i USA. Selvmordsraten i USA har økt med hele 33 prosent siden 1999 og er nesten fire ganger så høy blant menn som kvinner, viser tall fra myndighetene. Over 47.000 amerikanere tok livet sitt i 2017, og selvmord var den nest vanligste dødsårsaken blant unge mellom 10 og 34 år, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. Ifølge statistikken fant det dette året sted mer enn dobbelt så mange selvmord som drap i USA, og antallet øker. Mens det i 1999 ble registrert 10,5 selvmord per 100.000 innbyggere, var dette i 2017 økt til 14 per 100.000. (…) Flest menn Flest kvinner forsøker å begå selvmord, men selvmordsraten blant menn er likevel nesten fire ganger så høy. Blant kvinner var det 6,1 selvmord per 100.000 innbyggere i 2017, mens det blant menn var 22,4 per 100.000. Forskere tror dette skyldes metodene som brukes, ettersom menn ofte bruker skytevåpen, mens kvinner bruker legemidler. (…) Blant kvinner var selvmordsraten høyest – 10 per 100.000 – i aldersgruppen 45 til 54 år, mens den blant menn var høyest – 31 per 100.000 – i aldersgruppen 65 år og eldre. Forskerne frykter imidlertid at det er store mørketall, blant annet fordi selvmord med piller ofte blir registrert som overdosedødsfall. (NTB) (aftenposten.no 26.6.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Mener selvmord må etterforskes. Medvirkning til selvmord er straffbart. Derfor bør politiet etterforske bedre om selvmord skyldes mobbing, mener spesialetterforsker.

(Anm: Mener selvmord må etterforskes. Medvirkning til selvmord er straffbart. Derfor bør politiet etterforske bedre om selvmord skyldes mobbing, mener spesialetterforsker. - Jeg mener at politiet har plikt til å etterforske om mobbing kan ligge til grunn for selvmord, skriver spesialetterforsker Stig Andersen i en kronikk publisert på Politiforum. Ifølge straffeloven kan den som medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes med fengsel i 8 til 21 år. Men ifølge Andersen har straffansvar for mobbing som leder til selvmord, foreløpig ikke har vært prøvd for retten. Andersen mener derfor det er nødvendig å undersøke om mobberne kan straffes når en person blir skadd som følge av mobbing, og særlig når et mobbeoffer begår selvmord. - Når mobbing fører til at noen tar sitt eget liv, kan det være alvorlig kriminalitet, likestilt med drap, skriver han. Spesialetterforskeren erkjenner at etterforskninger av selvmord er utfordrende, og det er vanskelig å bevise forsett, men at det ikke betyr at det er urimelig å undersøke om det kan skyldes mobbing. I Norge begår mellom 500 og 600 personer selvmord hvert år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. (dagbladet.no 24.7.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- «Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer». En psykisk syk pasient ble skrevet ut av institusjon mot sin vilje og senere funnet død. Helsetilsynet mener det ikke har vært svikt i helsehjelpen. (- Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier pårørende etter selvmord i psykiatrien ofte sitter igjen med mange spørsmål. – De lurer gjerne på om pasienten fikk riktig behandling, og om vedkommende ble skrevet ut for tidlig.)

(Anm: «Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer». En psykisk syk pasient ble skrevet ut av institusjon mot sin vilje og senere funnet død. Helsetilsynet mener det ikke har vært svikt i helsehjelpen. Tidligere i år ble en person innlagt ved åpen allmennpsykiatrisk døgnenhet i Tønsberg. Pasienten ble evaluert etter en uke og skrevet ut til videre behandling med kriseplan og oppfølging. Ifølge dokumenter fra Helsetilsynet var pasienten opprørt over å bli skrevet ut og sendte en sms til sin polikliniske behandler: «Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer.» Behandleren foreslo å fremskynde timen til neste dag, men fikk ikke svar og regnet med at pasienten ville møte opp til timen som var satt opp. Pasienten møtte aldri opp til timen, og ble funnet død samme dag. (…) – Skrives pasienter ut for å få plass til nye? – Nei. Det er pasientens behov som skal være førende, men noen ganger tar vi feil. I ettertid kan vi se at det er ting vi ikke fanget opp, og det er beklagelig, sier hun. Sårbare etter innleggelse I fjor kartla NRK selvmord blant psykiatriske pasienter. Av de 200 selvmordene som ble gransket, skjedde 117 blant polikliniske pasienter. (…) Ensomhet og fortvilelse Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier pårørende etter selvmord i psykiatrien ofte sitter igjen med mange spørsmål. – De lurer gjerne på om pasienten fikk riktig behandling, og om vedkommende ble skrevet ut for tidlig. (nrk.no 28.9.2019).)

- Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt.

(Anm: Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten? Direktør Henrik Lund i legemiddelfirmaet AstraZeneca hevder i sitt innlegg Bivirkninger – suppe på spiker, publisert i Tidsskriftet nr. 20/2003, at det informeres om alle bivirkninger i Felleskatalogen (1). Som et eksempel trekker Lund spesielt frem legemidlet zopiklon (Imovane) som et godt produkt, hvor det påpekes at det hadde samme bruksområde ti år før det ble registrert i Norge i 1994 (søvnløshet), og at det har samme bruksområde i dag og nøyaktig samme bivirkningsprofil. (…) Når det gjelder zopiklon og risiko for dødelige bivirkninger, heter det i konklusjonen i en svensk obduksjonsrapport som omfatter et begrenset antall dødsfall utenfor sykehus, at en sammenlikning av data for ti legemidler hos henholdsvis Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Zopiklon har ingen dokumentert positiv risiko-versus-kostnad-nytte-verdi og kan etter min oppfatning ikke karakteriseres som et godt produkt. Substansen tilfredsstiller etter min oppfatning heller ikke legemiddelloven, hvor det blant annet er anført at et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123.) (ki.se)

(Anm: Slik kan medisiner påvirke humøret ditt. Visste du at du kan bli nedstemt eller oppstemt av reseptmedisinen din? (vi.no 19.11.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Rusen etter kreften. Jeg har hatt noen opp- og nedturer i mitt liv, men har aldri hatt selvmordstanker. (- Det fikk jeg av pillene fra legene. Hvor går grensen mellom nødvendige smertestillende og alvorlige bivirkninger?) (- Jeg var farlig nær å bli pillemisbruker.) (- Jeg fikk med meg en resept på 40 mg OxyContin og OxyNorm, som er morfinlignende opiater, i tillegg til Celebra for sårsmerter, pluss anbefaling om Paracet og Ibux.)

(Anm: Rusen etter kreften. Jeg har hatt noen opp- og nedturer i mitt liv, men har aldri hatt selvmordstanker. Det fikk jeg av pillene fra legene. Hvor går grensen mellom nødvendige smertestillende og alvorlige bivirkninger? Jeg var farlig nær å bli pillemisbruker. I oktober i fjor ble jeg innlagt på Radiumhospitalet etter at det ble konstatert at jeg hadde ondartet svulst i magen. Etter å ha gjennomgått omfattende stråling og cellegift, tenkte jeg at nå skal alt bli bedre, endelig skal de operere. (…) Månedene etterpå fortoner seg som en sammenhengende tåkedis. Jeg fikk med meg en resept på 40 mg OxyContin og OxyNorm, som er morfinlignende opiater, i tillegg til Celebra for sårsmerter, pluss anbefaling om Paracet og Ibux. (…) Jeg har hatt noen opp- og nedturer i mitt liv, men har aldri vært suicidal. Det ble jeg nå. På det verste hadde jeg tre uker hvor jeg tenkte «hva faen er vitsen med å leve, når jeg skal ligge sånn rett ut på sofaen hele dagen. Kanskje det er bedre at jeg ikke er her». Min kone så et stort skifte i personligheten min, og konfronterte meg med det. I et klart øyeblikk tenkte jeg, «jeg orker faen ikke å ha det sånn». Jeg leste meg opp på mulige bivirkninger ved OxyContin og OxyNorm, og skjønte heldigvis at selvmordstankene mine handlet nettopp om bivirkninger, og ikke om meg. Hva skjer med oppfølgingen etter utskrivelse fra sykehuset? Jeg kvittet meg med alle tablettene jeg hadde, og sa til den lille stemmen min i hodet: «Du skal faen ikke få bestemme over meg. Jeg trenger ikke pillene lenger, reis og ryk til helvete». Jeg svettet småstein i dagevis, var kvalm og uopplagt og stadig kom det snikende tanker som sa «du skal ikke bare ta en pille til, da». Jeg nektet å gi etter for abstinensene, og etter en ukes tid våknet jeg endelig en morgen og så dagen. Tåka var borte, tankene var mine – ikke medisinenes, og jeg kjente på at jeg hadde lyst på kaffe. (nrk.no 30.11.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring")

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Sameksisterende tilstander: Ny test forutsier selvmord, kognitiv risiko. Etter å ha studert tusenvis av mennesker i et tiår har forskere konkludert at det å leve med flere kroniske lidelser kan alvorlig påvirke en persons hjernehelse og mentale velvære, fremskynde former for hukommelsestap og øke risikoen for å dø av selvmord. (- Men hun legger til at "multimorbiditet (flere kroniske tilstander samtidig) har flere langsiktige konsekvenser [av hvilke] fysisk svekkelse (forringelse) er bare begynnelsen. Idet tilstander akkumuleres og fysiske funksjoner forverres har vi funnet at dette er nært knyttet til dårligere psykisk helse, sosial helse og til slutt prematur (for tidlig) død.")

(Anm: Coexisting conditions: New test predicts suicide, cognitive risk. After studying thousands of people for over a decade, researchers have concluded that living with multiple chronic conditions can seriously affect a person's brain health and mental well-being, hastening forms of memory loss and increasing the risk of dying by suicide. Recent research has shown that people living with a chronic condition may report a decrease in their quality of life. (…) However, as the World Health Organization (WHO) note, "People living with a long term condition often have multiple rather than a single condition." This is called "multimorbidity," and according to the WHO, it is very "common and has been rising in prevalence over recent years." For instance, one study in a Scottish population found that 42.2% of participants of all ages had one or more chronic conditions, and that 23.2% of the study population had multimorbidity. It may come as no surprise that living with multiple chronic conditions can take its toll on a person's general well-being. However, a large new longitudinal study now confirms that multimorbidity does not just affect physical health; it can also severely impact mental health and hasten cognitive decline. The study findings — which appear in The Journals of Gerontology: Series A — come from a team of researchers based at the University of Michigan in Ann Arbor. The team, which Dr. Melissa Wei led, also came up with a new test: a multimorbidity weighted index (MWI), which allows them to predict how different coexisting conditions interact and to what degree these interactions may impact a person's quality of life — particularly their cognitive health. (…) However, she adds that "[m]ultimorbidity has several downstream consequences [of which] [p]hysical impairments are just the beginning. As conditions accumulate and physical functioning deteriorates, we have found this is closely linked to worse mental health, social health, and eventually premature mortality." (medicalnewstoday.com 2.7.2019).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Anoreksi kan ikke udelukkende knyttes til at være et psykiatrisk problem, men er ligeledes drevet af problemer med stofskiftet (metabolisme). 

(Anm: Anoreksi kan ikke udelukkende knyttes til at være et psykiatrisk problem, men er ligeledes drevet af problemer med stofskiftet (metabolisme). (- Derudover fandt forskerne ligeledes et DNA, der knytter sig til metabolisme, fedtforbrændning og en modstand mod type 2 diabetes. » Det her betyder, at vi ikke længere skal behandle anoreksi, og måske også spiseforstyrrelser, udelukkende psykiatrisk og psykologisk.) (videnskab.dk 16.7.2019).)

(Anm: Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Abstract Characterized primarily by a low body-mass index, anorexia nervosa is a complex and serious illness1, affecting 0.9–4% of women and 0.3% of men2,3,4, with twin-based heritability estimates of 50–60%5. Mortality rates are higher than those in other psychiatric disorders6, and outcomes are unacceptably poor7. Nature Genetics 2019 (Published: 15 July 2019).)

- Selvmord blant eldre voksne som bor eller flytter til langsiktig omsorg på pleiehjem (LTC), 2003 til 2015. (- Algoritmen identifiserte langt flere dødsfall knyttet til LTC (omsorg på pleiehjem) sammenliknet med de eksisterende innrapporterte NVDRS-skadekodinger.) (- Ledere på fagfeltet fortsetter å be for et skifte vekk fra et medikaliserende paradigme for beboere på pleiehjem til praksiser som i stedet fokuserer på å fremme meningsfylt samspill mellom beboere, fremme engasjementet innen omsorgen og øke livskvaliteten.)

(Anm: Selvmord blant eldre voksne som bor eller flytter til langsiktig omsorg på pleiehjem (LTC), 2003 til 2015. (Suicide Among Older Adults Living in or Transitioning to Residential Long-term Care, 2003 to 2015.) (…) Algoritmen identifiserte langt flere dødsfall knyttet til LTC (omsorg på pleiehjem) sammenliknet med de eksisterende innrapporterte NVDRS-skadekodinger. (…) Dødsfall som oppstod på pleiehjem (LTC) var mer sannsynlig å være blant kvinner, hvilket er forventet idet kvinnelige beboere på pleiehjem er i flertall. (…) Utilsiktede og dårlig definerte dødsfall ble inkludert, fordi selvmord ofte blir feilklassifisert. JAMA Netw Open. 2019;2(6):e195627.)

(Anm: Relationship between antidepressant sales and secular trends in suicide rates in the Nordic countries. (Br J Psychiatry. 2006 Apr;188:354-8) (pdf) (pdf).)

(Anm: National Suicide Rates 1961–2003: Further Analysis of Nordic Data for Suicide, Autopsies and Ill-Defined Death Rates (Psychother Psychosom 2008;77:78–82) (pdf).)

- Når du blir gammel og ingen vil ha deg. (- Sykehjemmet var imidlertid så heldig å ha hospiterende sykepleiestudenter.) (- Under turen skjedde noe forunderlig.)

(Anm: Olav Gunnar Ballo kommuneoverlege i Loppa. Når du blir gammel og ingen vil ha deg. (…) De fleste syke er eldre. Men samtidig har vi en tendens til å glemme at de fleste eldre er friske.) (- Sykehjemmet var imidlertid så heldig å ha hospiterende sykepleiestudenter. To av disse kom opp med den kreative ideen å leie en buss, som de lot sykehjemsbeboerne få tilgang til. (…) Under turen skjedde noe forunderlig. (…)  Personer jeg hadde trodd at led av langt framskreden aldersdemens, startet å peke på bygg de ikke tidligere hadde sett, og begynte å snakke med hverandre om alt nytt som var kommet til. (…) Mennesker snudde og strakte seg over seterygger, det ble pekt og gestikulert, helt til bussturen var over.) (kommunal-rapport.no 14.6.2019).)

- Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn. (- Konklusjon Funnene stemmer ikke overens med den etablerte oppfatningen at selvmord primært er et symptom på psykisk lidelse.) ( - Vår studie viser hvor vanskelig selvmordsforebygging kan være.)

(Anm: Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn. BAKGRUNN Hvert år tar i gjennomsnitt 110 menn under 35 år livet sitt i Norge. (…) FORTOLKNING Funnene utfordrer dagens forebyggingsmodell. Både helsepersonell og befolkningen bør informeres bedre om at psykisk sykdom verken er en tilstrekkelig eller en nødvendig faktor for å forklare selvmord, selv om det er knyttet forhøyet selvmordsfare til enkelte psykiske lidelser. (…) Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn (…) Diskusjon. Kunnskapsmangel. Et gjennomgående funn i denne studien er at det ikke har vært knyttet selvmordsfare til disse unge mennene på grunn av deres høye mestringsevne og fraværet av symptomer på alvorlig psykisk lidelse. Etterlatte ga uttrykk for at fagfolk som regel understreker sammenhengen mellom selvmord og psykisk lidelse når de uttaler seg i mediene. Dette har ført til en allmenn oppfatning, slik de uttrykte det, om at selvmord ikke skjer der det ikke foreligger en psykisk sykdom. De etterlatte i vår studie pekte på behovet for generell informasjon både til befolkningen og helsepersonell om kompleksiteten ved selvmord. Det vil si at fagfolk også må formidle at selvmord kan finne sted hos mennesker med høy ytelsesevne, spesielt når det skjer en endring i atferden. (…) Konklusjon Funnene stemmer ikke overens med den etablerte oppfatningen at selvmord primært er et symptom på psykisk lidelse. Vår studie viser hvor vanskelig selvmordsforebygging kan være. (…) HOVEDBUDSKAP De etterlatte så få tegn på alvorlig psykisk lidelse i forkant av selvmordet. De etterlatte manglet kunnskap om selvmord hos mennesker med høy mestringsevne. De etterlatte opplevde at helsetjenesten manglet kunnskap om selvmord hos mennesker med høy mestringsevne. Livsbelastninger før selvmordet var knyttet til relasjonelle vansker og nederlagTidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Oppfordret kjæresten til selvmord: Nå er hun dømt for uaktsomt drap.

(Anm: Oppfordret kjæresten til selvmord: Nå er hun dømt for uaktsomt drap. Straffeutmålingen er ikke klar ennå. Michelle Carter kan få alt fra betinget fengsel til 20 år bak lås og slå. (dagbladet.no 24.7.2019).)

- Michelle Carter, som oppmuntret kjæresten til å ta sittt øiv seg selv ønsker at Høyesterett skal vurdere saken hennes.

 (Anm: Michelle Carter, Who Encouraged Her Boyfriend To Kill Himself, Wants The Supreme Court To Review Her Case. Michelle Carter, the Massachusetts woman who was convicted in 2017 of involuntary manslaughter for encouraging her boyfriend over text messages and phone calls to kill himself, is asking the Supreme Court to review her case and vacate her conviction. In a petition filed Monday, Carter’s lawyers argued that her conviction for urging 18-year-old Conrad Roy to kill himself was “unprecedented” and violated her First Amendment right to free speech and her Fifth Amendment right to due process. “Michelle Carter did not cause Conrad Roy’s tragic death and should not be held criminally responsible for his suicide,” her attorney, Daniel Marx, said in a statement Monday. Carter’s lawyers said her manslaughter conviction for urging Conrad Roy through text messages to kill himself violates her First Amendment right to free speech. (buzzfeednews.com 8.7.2019).)

- Facebook tar krafttag mot självmord. Nu lanserar Facebook ytterligare funktioner för att bygga ett säkrare nätverk och förhindra självmord.

(Anm: Facebook tar krafttag mot självmord. Nu lanserar Facebook ytterligare funktioner för att bygga ett säkrare nätverk och förhindra självmord. I juni 2016 lanserade Facebook en funktion som skulle verka förbyggande mot självmord. Verktyget fungerar i stort sett som en vanlig knapp, där du anonymt kan rapportera inlägg som gör att du misstänker att någon är självmordsbenägen, varpå Facebook kan hjälpa personen genom att till exempel guida denne till en hjälporganisation. (dagensmedia.se 3.3.2017).)

(Anm: Exercise found protective against effects of bullying, suicide. The more students exercised, the less likely they were to feel sad or suicidal, particularly if they were the victims of bullies, analysis of a population health survey has shown. (clinicalpsychiatrynews 24.9.2015).)

- I denne systematiske gjennomgangen og metaanalysen av 11 studier og 23 317 individer var ungdommers cannabisforbruk knyttet til økt risiko for å utvikle depresjon og selvmordsatferd senere i livet, selv i fravær av en premorbid tilstand.

(Anm: Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood. A Systematic Review and Meta-analysis. Key Points Question Is adolescent cannabis consumption associated with risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood? Findings In this systematic review and meta-analysis of 11 studies and 23 317 individuals, adolescent cannabis consumption was associated with increased risk of developing depression and suicidal behavior later in life, even in the absence of a premorbid condition. There was no association with anxiety. Meaning  Preadolescents and adolescents should avoid using cannabis as use is associated with a significant increased risk of developing depression or suicidality in young adulthood; these findings should inform public health policy and governments to apply preventive strategies to reduce the use of cannabis among youth. JAMA Psychiatry 2019 (Published online February 13, 2019).)

(Anm: Premorbid personlighet er en psykiatrisk betegnelse om atferdsmønster før en sykdom bryter ut. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Forbindelser mellom gabapentinoider og selvmordsatferd, utilsiktede overdoser, skader, veitrafikkhendelser og voldelig kriminalitet: befolkningsbasert kohortstudie i Sverige.

(Anm: Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. Abstract Objective To examine associations between gabapentinoids and adverse outcomes related to coordination disturbances (head or body injuries, or both and road traffic incidents or offences), mental health (suicidal behaviour, unintentional overdoses), and criminality. (…) Conclusions This study suggests that gabapentinoids are associated with an increased risk of suicidal behaviour, unintentional overdoses, head/body injuries, and road traffic incidents and offences. Pregabalin was associated with higher hazards of these outcomes than gabapentin. BMJ 2019;365:l2147 (Published 12 June 2019).)

(Anm: Gabapentinoids, also known as α2δ ligands, are a class of drugs that are derivatives of the inhibitory neurotransmitter γ-aminobutyric acid (GABA) (i.e., GABA analogues) which block α2δ subunit-containing voltage-dependent calcium channels (VDCCs).[1][2][3][4] This site has been referred to as the gabapentin receptor (α2δ subunit), as it is the target of the drugs gabapentin and pregabalin.[5]  (…) Gabapentinoids are approved for the treatment of epilepsypostherpetic neuralgianeuropathic pain associated with diabetic neuropathyfibromyalgiageneralized anxiety disorder, and restless legs syndrome.[3][6][11] Some off-label uses of gabapentinoids include the treatment of insomniamigrainesocial phobiapanic disordermaniabipolar disorder, and alcohol withdrawal.[6][12] Evidence finds little benefit and significant risk in those with chronic low back pain.[13] List of agents Approved - Gabapentin (Neurontin, Gabagamma) - Gabapentin extended-release (Gralise) - Gabapentin enacarbil(Horizant) - Mirogabalin (Tarlige) - Phenibut (Anvifen, Fenibut, Noofen) - Pregabalin (Lyrica) Not approved - 4-Fluorophenibut - 4-Methylpregabalin - Atagabalin (PD-200,390) - Imagabalin - PD-217,014 - Tolibut (en.wikipedia.org).)

– Dette kan du gjere om du er bekymra for ein ven. – Nøkkelen ligg i å tørre å snakke om det som er vanskeleg, ifølgje helsebror Per Arthur Andersen.

(Anm: Dette kan du gjere om du er bekymra for ein ven. – Nøkkelen ligg i å tørre å snakke om det som er vanskeleg, ifølgje helsebror Per Arthur Andersen. Rundt 600 personar dør årleg som følgje av sjølvmord i Noreg. Av dei er det dobbelt så mange menn som kvinner. – Vi har erfart at gutar slit med det same som jenter. Men fellesnemnaren for mange gutar er at dei trur at ein ikkje skal snakke om slike ting, seier Per Arthur Andersen, helsebror ved Helsestasjon for gutar, til NRK.  (nrk.no 19.11.2018).)

(Anm: Hjelp på nett og telefon (nssfinfo.no).)

- Innsikt: Dette vet vi om selvmord blant foreldre til barnevernsbarn. Foreldre til barnevernsbarn begår oftere selvmord enn andre. Men tallene er gamle, og vi vet ikke om selvmordene skjedde før, under eller etter kontakten med barnevernet. I anti-barnevernsgrupper på Facebook er selvmord et stadig tilbakevendende tema.

(Anm: Innsikt: Dette vet vi om selvmord blant foreldre til barnevernsbarn. Foreldre til barnevernsbarn begår oftere selvmord enn andre. Men tallene er gamle, og vi vet ikke om selvmordene skjedde før, under eller etter kontakten med barnevernet. I anti-barnevernsgrupper på Facebook er selvmord et stadig tilbakevendende tema. (…) Gamle tall «I løpet av en 11-årsperiode begikk 438 mødre selvmord etter kontakt med barnevernet», står det på plakaten. Tallet virker å være hentet fra en rapport som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kom med i 2005. Her har forskerne blant annet sett på dødsårsaker hos foreldre til barn og unge som hadde barnevernstiltak i perioden 1991–2001. Til sammen dreier det seg om over 99 000 barn og unge. Av disse hadde nesten 6900 minst én død forelder. (…) Faktisk.no har ikke funnet nyere kartlegginger av dødsfall blant foreldre til barnevernsbarn enn den NIBR kom med for 14 år siden. (…) – Jeg vil ikke bagatellisere det å bli fratatt barn, men vi vet altså ikke hvor mange tilfeller av omsorgsovertakelser som er inkludert her. Vi kan heller ikke utelukke at noen selvmord kan knyttes til at mødrene mistet omsorgen for barna sine, sier han. (…) Fire ganger så høy dødelighet Det var langt mer vanlig at foreldre til barnevernsbarn hadde mottatt sosialhjelp, og de hadde oftere lav inntekt enn foreldrene i sammenligningsgruppen. De var også sjeldnere gift, og hadde mindre utdanning. Sammenligningen viste også at barnevernsbarna langt oftere hadde mistet foreldrene sine. 4,1 prosent av disse barna hadde døde mødre, mot 0,8 prosent i sammenligningsgruppen. 7,6 prosent av barnevernsbarna hadde døde fedre, mens det samme gjaldt for 2,1 prosent av dem som ikke hadde hatt barnevernstiltak. Her er alle typer dødsfall inkludert. – Både for mødre og fedre var dødsriskoen høyere i barnevernsgruppen enn i sammenligningsgruppen. Dødeligheten blant mødre var over fire ganger så høy i barnevernsgruppen, sier Lars B. Kristofersen. Han mener det bør forskes mer på dette: – Vi vet ikke nok om hvorfor foreldre til barn med barnevernserfaring har høyere risiko både for dødsfall og selvmord. Dette burde vært fulgt opp med nyere studier, sier Kristofersen. (dagbladet.no 3.6.2019).)

- Selvmord blant eldre voksne som bor eller flytter til langsiktig omsorg på pleiehjem (LTC), 2003 til 2015. (- Algoritmen identifiserte langt flere dødsfall knyttet til LTC (omsorg på pleiehjem) sammenliknet med de eksisterende innrapporterte NVDRS-skadekodinger.) (- Dødsfall som oppstod på pleiehjem (LTC) var mer sannsynlig å være blant kvinner, hvilket er forventet idet kvinnelige beboere på pleiehjem er i flertall.) (- Utilsiktede og dårlig definerte dødsfall ble inkludert, fordi selvmord ofte blir feilklassifisert.) (- Konklusjoner.) (- Ledere på fagfeltet fortsetter å be for et skifte vekk fra et medikaliserende paradigme for beboere på pleiehjem til praksiser som i stedet fokuserer på å fremme meningsfylt samspill mellom beboere, fremme engasjementet innen omsorgen og øke livskvaliteten.)

(Anm: Suicide Among Older Adults Living in or Transitioning to Residential Long-term Care, 2003 to 2015. Key Points Question How common is suicide in residential long-term care (LTC) settings, and is transitioning into or out of LTC associated with suicide among older adults? Findings In this cross-sectional epidemiologic study of 47 759 deaths in the National Violent Death Reporting System (NVDRS) (2003-2015), a natural language processing algorithm identified 1037 suicides among adults 55 years and older associated with LTC. The algorithm identified far more deaths associated with LTC in comparison with the existing NVDRS injury location codes. Meaning Suicide occurs among older adults living in or transitioning to LTC settings, and the mental health and well-being of older adults should be addressed in these settings. (…) Results Among 47 759 persons 55 years and older (median age, 64 years; 77.6% male; 90.0% non-Hispanic white), this study identified 1037 suicide deaths associated with LTC, including 428 among older adults living in LTC, 449 among older adults transitioning to LTC, and 160 otherwise associated with LTC. In contrast, there were only 263 cases coded with the existing NVDRS location code “supervised residential facility,” which had poor agreement with cases that the algorithm identified as occurring in LTC (κ statistic, 0.30; 95% CI, 0.26-0.35). Conclusions and Relevance Over a 13-year period, approximately 2.2% of suicides among adults 55 years and older were associated with LTC in some manner. Clinicians, administrators, and policy makers should consider ways to promote the mental health and well-being of older adults experiencing functioning limitations and their families. Natural language processing may be a useful way to improve abstraction of variables in the NVDRS. (…) Deaths that occurred in LTC were more likely to be among women, which is expected given that LTC residents, in general, are disproportionately female. (…) The analytic sample consisted of 47 759 deaths (median age, 64 years; 77.6% male; 90.0% non-Hispanic white), including 42 576 suicides, 279 deaths due to unintentional firearm injury, and 4904 undetermined deaths among adults 55 years and older recorded in the NVDRS from 2003 to 2015. Accidental and undetermined deaths were included because suicide is often misclassified.21,22 Details about NVDRS data collection and quality control/assurance procedures are available elsewhere.17,20 The eAppendix and eTable 1 in the Supplement provide details on individual states, including years represented in the NVDRS and CME system. Deaths missing CME narratives (n = 2578) were excluded. eTable 2 in the Supplement compares the analytic sample with cases excluded due to missing narratives. (…) Conclusions Leaders in the field have continued to call for a shift away from a medicalized paradigm of residential LTC toward institutional practices that instead focus on fostering meaningful interactions between residents, promote engagement in care, and enhance quality of life.5,11,43 In addition, existing, scalable programs that support older adults living in the community (eg, home health care, meal assistance, transportation, and community health workers) offer the potential to promote quality of life for older adults who may be considering transitioning into or out of residential LTC. Randomized clinical trials have demonstrated that these programs can positively influence mental health,44-47 and other such trials are underway.48,49 There are also ongoing efforts to address barriers to navigating LTC transitions for both residents and family members.50,51 These findings emphasize the importance of such efforts for the mental health of older adults. Konklusjoner.(Ledere på fagfeltet fortsetter å be for et skifte vekk fra et medikaliserende paradigme for beboere på pleiehjem til praksiser som i stedet fokuserer på å fremme meningsfylt samspill mellom beboere, fremme engasjementet innen omsorgen og øke livskvaliteten.5,11,43 I tillegg kan eksisterende skalerbare programmer, som støtter eldre voksne som bor i samfunnet (f.eks. helsevesenet, assistanse ved måltider, transport og helsearbeidere i samfunnet), promotere livskvalitet for eldre voksne som (når alt kommer til alt) kan overføres både innenfor og utenfor pleiehjem (LTC). Randomiserte kliniske studier har vist at disse programmene kan påvirke mental helse positivt, 44-47, og andre slike forsøk pågår.48,49 Der er også en pågående innsats for å takle barrierer for å navigere overganger til pleiehjem for både beboere og familiemedlemmer. 50,51 Disse funn understreker betydningen av slike anstrengelser for eldre voksnes psykiske helse). JAMA Netw Open. 2019;2(6):e195627.)

(Anm: Residential care subst. omsorg på pleiehjem (ordbok.no).)

(Anm: National Violent Death Reporting System (NVDRS) (wisqars.cdc.gov).)

(Anm: Residential care refers to long-term care given to adults or children who stay in a residential setting rather than in their own home or family home. (en.wikipedia.org).)

- Krevende og meningsfylt. At depresjon og selvmord er mer vanlig blant helsepersonell som jobber med kreft enn i andre grupper, må tas på ytterste alvor. (- Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre yrkesgrupper, mens andelen av selvmordsforsøk er lavere.)

(Anm: Krevende og meningsfylt. At depresjon og selvmord er mer vanlig blant helsepersonell som jobber med kreft enn i andre grupper, må tas på ytterste alvor. Det kan gå på pasientsikkerheten løs. Samtidig er det en berikelse å se hvor mye mot og styrke som bor i den enkelte når livet utfordres. (…) Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre yrkesgrupper, mens andelen av selvmordsforsøk er lavere. Dette er godt dokumentert både internasjonalt og nasjonalt. Går leger med slike tanker, så handler de – og de har tilgang til virkemidler for å lykkes. Forekomsten av depresjon og utbrenthet er høyt blant onkologer. UNDER ASCO ble flere studier oppsummert. Og tallenes tale er klare: Mellom 32 og 78 prosent av onkologer – på tvers av landegrenser – har hatt symptomer på utbrenthet. 45 prosent av onkologer som er medlemmer i American Society of Clinical Oncology, rapporterer om symptomer på utbrenthet og depresjon. (dagensmedisin.no 14.6.2019).)

- Rammes menn og kvinner ulikt av depresjon? - Helsevesenet er ikke bygget nok ut for menns behov, mener ekspert. (- SELVMORD: Flere menn enn kvinner dør av selvmord, selv om kvinner har flere selvmordsforsøk.)

(Anm: Rammes menn og kvinner ulikt av depresjon? - Helsevesenet er ikke bygget nok ut for menns behov, mener ekspert. (…) Menn kan ha andre symptomer på depresjon. - Det er delte meninger om menn trenger egen behandling, sier spesialist i klinisk psykologi, Peder Erlend Anda. Han synes ikke det er lett å gi en fasit på hva man bør gjøre for en deprimert kamerat, fordi folk er forskjellige. - En tommelfingerregel er uansett å vise aksept for hvor tungt dette oppleves. Det er lett å bli for rådgivende, når vi egentlig bare bør lytte, og være der. Da kan man føle seg mer masete og irriterende, sier Anda, og fortsetter: - Det går ikke an å argumentere noen ut av en psykisk lidelse. (…) - Jeg tror generelt at vi har undervurdert kjønnsforskjeller når vi skal klassifisere og behandle psykiske lidelser, sier Lars Mehlum, leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). (…) Han synes ikke det er lett å gi en fasit på hva man bør gjøre for en deprimert kamerat, fordi folk er forskjellige. - En tommelfingerregel er uansett å vise aksept for hvor tungt dette oppleves. Det er lett å bli for rådgivende, når vi egentlig bare bør lytte, og være der. Da kan man føle seg mer masete og irriterende, sier Anda, og fortsetter: - Det går ikke an å argumentere noen ut av en psykisk lidelse. (vi.no 27.12.2018).)

- Selvmord blant unge: – Vi klarer ikke å nå frem og oppdage dem i tide. Tre av fire unge som tar livet sitt, er gutter. Hjelpeapparatet mangler et språk de forstår, sier forsker.

(Anm: Selvmord blant unge: – Vi klarer ikke å nå frem og oppdage dem i tide. Tre av fire unge som tar livet sitt, er gutter. Hjelpeapparatet mangler et språk de forstår, sier forsker. – Vi vet ikke nok om problemene unge sliter med. Vi klarer ikke å nå frem og oppdage dem i tide, fastslår professor Lars Mehlum. Han leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Selvmord er i dag den fremste dødsårsaken blant unge under 30 år, og tallene går ikke ned. Det bekymrer flere forskere vi har snakket med. A-magasinet fortalte fredag historiene til ni unge som har tatt sitt eget liv. I en undersøkelse vi har gjort blant 171 etterlatte, kom det frem at flere slet med mobbing eller håpløshet. Flere sa også at de grudde seg til hverdagen. En hadde mistet troen på at han kunne utrette noe som helst. – Ungdom har langt mindre erfaring med problemer enn voksne. Mange vet ikke at det finnes hjelp å få, sier Mehlum.  (aftenposten.no 22.3.2021).)

- Eldreministeren om selvmord blant eldre: – Forferdelig å tenke på. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug varsler økt innsats i selvmordsforebyggingen – og vil at flere eldre skal få noen som banker på dørene deres. (- VG har også avdekket store forskjeller fra fylke til fylke på hvor mange eldre som obduseres ved mistanke om selvmord. – Obduksjon må brukes uavhengig av avdødes alder.)

(Anm: Eldreministeren om selvmord blant eldre: – Forferdelig å tenke på. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug varsler økt innsats i selvmordsforebyggingen – og vil at flere eldre skal få noen som banker på dørene deres. VG har gjennom en rekke artikler omtalt selvmord blant eldre. Nå varsler landets ferske eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) økt innsats i forebyggingsarbeidet. – Jeg mener vi kan gjøre noe bedre når det er så mange som tar sitt eget liv. Vi må øke innsatsen. Fremover skal vi arbeide for å finne frem til egnede tiltak. Pasient- og pårørendegrupper og fagmiljøene vil bli involvert i dette, sier Listhaug til VG. (…) Listhaug hadde ikke hadde hørt spesifikt om selvmord i denne aldersgruppen før hun leste VGs reportasje om Bjørn Brenna, som begikk selvmord i en alder av 77 år. (…) Tema i valgkampen VG har også avdekket store forskjeller fra fylke til fylke på hvor mange eldre som obduseres ved mistanke om selvmord. – Obduksjon må brukes uavhengig av avdødes alder. Det er viktig for samfunnet å ha oversikt over hvor mange eldre som tar sitt eget liv, sier Listhaug. (vg.no 24.5.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsadferd hos personer med oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-forstyrrelser (ADHD). (- RESULTATER: Personer med ADHD ble fulgt over for 113 personår og 697 selvmord som utfall ble observert. Denne gruppen viste seg å ha en IRR på selvmordsatferd på 4,7 (95% CI, 4,3-5,1) sammenlignet med de uten ADHD. Personer med bare ADHD hadde en 4,1-ganger høyere rate (95% CI, 3,5-4,7) sammenlignet med de uten psykiatriske diagnoser.)

(Anm: Suicidal behaviour among persons with attention-deficit hyperactivity disorder. Abstract BACKGROUND: Persons diagnosed with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) have been found to have an increased risk of suicidal behaviour, but the pathway remains to be thoroughly explored. Aims To determine whether persons with ADHD are more likely to present with suicidal behaviour (i.e. suicide attempts and deaths by suicide) if they have a comorbid psychiatric disorder. METHOD: Using nationwide registers covering the entire population of Denmark, this cohort study of 2.9 million individuals followed from 1 January 1995 until 31 December 2014, covers more than 46 million person-years. All persons aged ≥10 years with Danish-born parents were identified and persons with a diagnosis of ADHD were compared with persons without. Incidence rate ratios (IRRs) were calculated by Poisson regression, with adjustments for sociodemographics and parental suicidal behaviour. RESULTS: Persons with ADHD were followed for 164 113 person-years and 697 suicidal outcomes were observed. This group was found to have an IRR of suicidal behaviour of 4.7 (95% CI, 4.3-5.1) compared with those without ADHD. Persons with ADHD only had a 4.1-fold higher rate (95% CI, 3.5-4.7) when compared with those without any psychiatric diagnoses. For persons with ADHD and comorbid disorders the IRR was higher yet (IRR: 10.4; 95% CI, 9.5-11.4). CONCLUSIONS: This study underlines the link between ADHD and an elevated rate of suicidal behaviour, which is significantly elevated by comorbid psychiatric disorders. In sum, these results suggest that persons with ADHD and comorbid psychiatric disorders are targets for suicide preventive interventions. Declaration of interest None. Br J Psychiatry. 2019 Jun 7:1-6.)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

- Selvmord i USA. (...) En forurolige økende trend. Selvmord er mest vanlig blant middelaldrende og eldre voksne, men forekomsten øker i mange aldersgrupper. Nesten dobbelt så mange barn ble innlagt på sykehus for å tenke på eller forsøke å begå selvmord i 2015 som i 2008, ifølge en studie publsiert i mai i tidsskriftet Pediatrics.) (- Ser man bak tallene, spørsmålet som reises, om hvorfor denne trenden skjer, og hvorfor nå? - er komplisert.)

(Anm: U.S. Suicide. (…) A Disturbing Trend on the Rise (…) While suicide is most common among middle-aged and older adults, rates are on the rise in many age groups. Almost twice as many children were hospitalized for thinking about or attempting suicide in 2015 as in ’08, according to a study published in May in the journal Pediatrics. Young women appear to be disproportionately affected by the overall increase. The suicide rate among girls ages 10 to 19 rose by 70% from 2010 to ’16—from 423 deaths to 687—and it hit a 40-year high among female teens in ’15, according to CDC data. This increase has been substantial enough to narrow the well-established gender gap between the numbers of boys and girls who die by suicide. Looking beyond the figures, the questions they raise—why is this trend happening, and why now?–are complicated. (time.com 7.6.2018).)

- Forekomst av medisinsk behandlet depresjon i Danmark blant mennesker 15-44 år: En omfattende oversikt basert på befolkningsregister. (- Kvinner og yngre personer er mer sannsynlige å motta sykehusbehandling både i starten og innen 5 år etter første behandling med antidepressiva midler.)

(Anm: Forekomst av medisinsk behandlet depresjon i Danmark blant mennesker 15-44 år: En omfattende oversikt basert på befolkningsregister. (- Konklusjoner. De fleste medisinske behandlinger for depresjon i Danmark foregår ikke på sykehus («ikke-sykehus-setting»). Kvinner og yngre personer er mer sannsynlige å motta sykehusbehandling både i starten og innen 5 år etter første behandling med antidepressiva midler. Acta Psychiatr Scand. 2019 Mar 25.)

- Trender i psykiatrisk besøk på akuttmottaket (emergency department; ED) blant ungdom og unge voksne i USA. (- KONKLUSJONER: Besøk på akuttmottak (ED) for psykiatriske formål blant ungdom øker over hele USA.)

(Anm: Trender i psykiatrisk besøk på akuttmottaket (emergency department; ED) blant ungdom og unge voksne i USA. (- Sammendrag BAKGRUNN: Besøk på akuttavdelingen (ED) for psykiatriske formål er en indikator på kronisk og akutt ikke innfridd psykisk helsebehov.) (- KONKLUSJONER: Besøk på akuttmottak (ED) for psykiatriske formål blant ungdom øker over hele USA. Det er behov for psykiatrisk kompetanse og effektive psykiske behandlingsmuligheter, spesielt de som brukes til å takle den stigende suicidepidemi (selvmordsepidemi) blant ungdom, på ED. Pediatrics. 2019 Mar 18.)

- De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. (- Psykiske lidelser.) (- Ny utvikling.) (- Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden.)

(Anm: De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne. (…) Psykiske lidelser Det er ikke bare økning i antallet på uføretrygd som er endringen. (…) Ny utvikling Utviklingen som vekker mest oppsikt, er at stadig flere ender opp på uføretrygd allerede i 18-19-årsalderen. Forskerne skriver i rapporten at hvis man holder utviklingen for andre aldersgrupper under 30 år utenfor, har ikke økningen vært spesielt stor. Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden. (nettavisen.no 20.3.2019).)

- Riksrevisjonen: Uføre blir ikke fulgt godt nok opp. NAV har ikke lykkes med sin uførereform.

(Anm: Riksrevisjonen: Uføre blir ikke fulgt godt nok opp. NAV har ikke lykkes med sin uførereform. Det fattes færre nye vedtak om gradert uføretrygd enn før, ifølge riksrevisjonsrapporten. Riksrevisjonen offentliggjorde sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2017 torsdag. – Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har ikke lykkes med sin reform om at flere uføretrygdede skal kunne kombinere arbeid og trygd, som er Stortingets mål. Det er ikke merkbart flere nye med gradert trygd etter at uførereformen ble innført, sa Per-Kristian Foss da han leste opp Riksrevisjonens konklusjoner i dag. I riksrevisjonens rapport pekes det på: - Flertallet av uføretrygdede får lav økonomisk uttelling ved å utnytte restarbeidsevnen sin. - Målet om økt bruk av gradert uføretrygdet er ikke nådd. - Andelen uføre som kombinerer trygd med arbeid har ikke økt etter innføringen av uførereformen i 2015. - NAV-kontor gir varierende grad av bistand til uføretrygdede som ønsker å kombinere jobb med trygd. - Arbeids- og sosialdepartementet har hatt lite oppmerksomhet på at målene i uførereformen skal nås. - Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke fulgt opp at målene i uførereformen nås. (nrk.no 18.10.2018).)

- Keiserens nye klær? Et kritisk blikk på mellommenneskelige teori om selvmord. (- The emperor’s new clothes? A critical look at the interpersonal theory of suicide.)

(Anm: The emperor’s new clothes? A critical look at the interpersonal theory of suicide. Abstract The Interpersonal Theory of Suicide currently seems to be the most popular theory in suicidology. It posits that suicide can be explained by the simultaneous presence of three risk factors only, namely acquired capability for suicide, thwarted belongingness, and perceived burdensomeness. Suicide is, however, widely accepted as a complex, multifactorial, and contextual phenomenon. It is, therefore, surprising that a theory comprised by three internal factors only is so uncritically embraced by suicide researchers. In this article, we scrutinize the theory’s background, core components, and purported empirical evidence and argue that its popularity is highly unwarranted. Death Stud. 2019 Jan 29:1-11.)

- Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling. (- Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn.)

Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling
clustercompagniet.no (juli 2002)
(…) Nattlige anfall er typisk, og pasienten våkner av intens smerte, ofte relativt kort tid etter innsovning.

Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn. Til å begynne med i en klase opptrer anfallene spredt, ofte med en dag eller to uten anfall, og også gjerne med svakere smerte. Men så øker både intensitet og hyppighet, ikke sjelden med opptil 4 eller flere anfall per døgn. Mot slutten av en anfallsperiode avtar anfallene gradvis i hyppighet og intensitet. Anfallene er typisk lokalisert til samme hodehalvdel i en anfallsperiode. Vanligvis er det heller ikke sideskift fra en periode til de neste, men sideskift kan opptre hos enkelte pasienter. Man kjenner ikke til noen faktorer som utløser periodene med klasehodepine.(…)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Økt suicidalitet hos pasienter med klasehodepine.

(Anm: – Jeg har prøvd å skrape ut øyet mitt. Marit Haukelidsæther Leth sliter med kronisk selvmordshodepine. Nå tror forskere ved St. Olavs hospital og NTNU at en pustemaskin kan hjelpe pasienter med denne tilstanden. – Det er så vondt at jeg har lyst til å skrape ut øyet, og det har jeg også prøvd. Det hadde nok vært mindre smertefullt om noen hadde tatt hammer og meisel og bare fjernet hele øyet, sier Marit Haukelidsæter Leth når hun beskriver et klasehodepineanfall. (nrk.no 19.5.2018).)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine kjennetegnes ved intens smerte bak eller rundt øyet. Smerten er så kraftig at den blir kalt «selvmordshodepine». (lommelegen.no 12.4.2016).)

(Anm: – Det er ingen verdighet i det livet jeg lever nå. Hodesmertene til Mia Linstad er så voldsomme at sykdommen kalles selvmordshodepine, men hun har ikke råd til å betale for nødvendige medisiner. – Mange med hodesmerter får ikke hjelpen de trenger, sier overlege, som vil ha endret regelverket. (…) Hver måned bruker hun i snitt 20.000 kroner på medisiner, og hun er avhengig av økonomisk hjelp hjemmefra. Sparekontoen er tømt og foreldrene har tatt opp lån for å hjelpe datteren. (nrk.no 25.9.2017).)

(Anm: Cluster headache (CH) is a neurological disorder characterized by recurrent, severe headaches on one side of the head, typically around the eye.[1] There are often accompanying autonomic symptoms during the headache such as eye watering, nasal congestion and swelling around the eye, typically confined to the side of the head with the pain.[1] (en.wikipedia.org).)

- Psykiske komorbide lidelser (samtidige sykdommer) og selvmordsatferd: Resultater fra den nasjonale undersøkelse av komorbide lidelser. (- Atskillelse av de observerte effekter viser at depresjon kommer før selvmordstanker, men ikke selvmordsplaner eller forsøk blant de med tanker. I stedet er lidelser preget av alvorlig angst / agitasjon (for eksempel PTSD) og dårlig impulskontroll (f.eks. substansforstyrrelser (inntak av legemidler og andre substanser) som forutsier hvilke av de som har selvmordstanker som fortsetter med en plan eller gjør et forsøk.)

(Anm: Mental Disorders, Comorbidity and Suicidal Behavior: Results from the National Comorbidity Survey Replication. Mental disorders are among the strongest predictors of suicide attempts. However, little is known about which disorders are uniquely associated with suicidal behavior due to high levels of psychiatric comorbidity. We examined the unique associations between individual disorders and subsequent suicidal behavior (suicide ideation, plans, and attempts) using data from the National Comorbidity Survey Replication, a nationally representative household survey of 9,282 US adults. Results revealed that approximately 80% of suicide attempters in the US have a temporally prior mental disorder. Anxiety, mood, impulse-control, and substance disorders all significantly predict subsequent suicide attempts in bivariate analyses (odds ratios=2.7-6.7); however, these associations decrease substantially in multivariate analyses controlling for comorbidity (odds ratios=1.5-2.3) but remain statistically significant in most cases. Disaggregation of the observed effects reveals that depression predicts suicide ideation, but not suicide plans or attempts among those with ideation. Instead, disorders characterized by severe anxiety/agitation (e.g., PTSD) and poor impulse-control (e.g., conduct disorder, substance disorders) predict which suicide ideators go on to make a plan or attempt. These results advance understanding of the unique associations between mental disorders and different forms of suicidal behavior. Future research must further delineate the mechanisms through which people come to think about suicide and progress from suicidal thoughts to attempts. Mol Psychiatry. 2010 Aug; 15(8): 868–876.)

(Anm: Sammensatte sykdommer er usynlige i NAV-statistikken. Sammensatte plager utgjør over 50 prosent av sykefraværet her i landet, men dette kommer ikke frem av statistikken til NAV. Over halvparten av det legemeldte fraværet i Norge stammer fra pasienter med uspesifikke helseplager, såkalt komorbiditet (se faktaboks til høyre), men det sammensatte sykdomsbildet for disse pasientene er så å si usynlig i sykefraværsstatistikken. (forskning.no 24.1.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Stigende selvmordsrate blant unge jenter reiser spørsmål om sosiale mediers rolle.

(Anm: Surging Suicide Rate Among Young Girls Raises Questions About Role of Social Media. Researchers are investigating the troubling spike as close personal relationships increasingly move online.A troubling spike in the suicide rate among young girls is prompting leading researchers to ask questions about the role of social media in adolescent mental health. A study published Friday in the JAMA Open Network led by Donna Ruch, a research scientist at Nationwide Children’s Hospital, analyzed suicide trends in 10- to 19-year-olds between 1975 and 2016. The rate of suicide decreased from the early 1990s until 2007, but has increased in years since for both genders. While boys die by suicide at a higher overall rate than girls, female youth suicides have surged most in recent years. In the 10- to 14-year-old age group, the rate of suicide increased 12.7 percent for girls and 7.1 percent for boys since 2007. The data show the gap known as the “gender paradox” in suicide—wherein males typically die by suicide at a rate higher than females, while females report suicidal thoughts or attempt suicide at higher rates than males— appears to be closing. (bloomberg.com 17.5.2019).)

- Trender for selvmord blant ungdom i alderen 10 til 19 år i USA, 1975 til 2016.

(Anm: Trends in Suicide Among Youth Aged 10 to 19 Years in the United States, 1975 to 2016. Key Points Question Does the disproportionate increase in suicide rates among female youth indicate a narrowing of the historically large gap between male and female youth in suicide? Findings This cross-sectional study of 85 051 youth suicide deaths found a significant reduction in the gap between male and female rates of suicide among youth aged 10 to 19 in the United States, with the most pronounced narrowing in younger individuals. Female suicide rates by hanging or suffocation are approaching those of male youth, and significant differences by race/ethnicity also exist. Meaning A narrowing gap between male and female youth suicide rates underscores the importance of early suicide prevention efforts that take both sex and developmental level into consideration. (…) Conclusions and Relevance  A significant reduction in the historically large gap in youth suicide rates between male and female individuals underscores the importance of interventions that consider unique differences by sex. Future research examining sex-specific factors associated with youth suicide is warranted. JAMA Netw Open. 2019;2(5):e193886.)

 - Helseministeren: Selvmord stort samfunnsproblem - vil ha mer åpenhet. Regjeringen mener det er umulig å løse samfunnsproblemet selvmord uten større åpenhet.

(Anm: Helseministeren: Selvmord stort samfunnsproblem - vil ha mer åpenhet. Regjeringen mener det er umulig å løse samfunnsproblemet selvmord uten større åpenhet. Men helseminister Bent Høie (H) og den nå avgåtte folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) er usikre på hvor åpne de kan være. – Vi mener at åpenhet er viktig. Når vi har erkjent at selvmord er et samfunnsproblem, så er det helt umulig å løse det uten at vi er åpne om det. Vi må likevel drøfte hva denne åpenheten innebærer - og hva dette skal bety i arbeidet mot selvmord og selvmordsforsøk, sier helseminister Bent Høie til VG. Høie har invitert fagfolk, organisasjoner og representanter fra media til et møte i februar for å få innspill om hvordan samfunnet skal forholde seg til selvmord. (vg.no 25.1.2020).)

-- Høie kaller inn til møte etter NRKs gjennomgang av selvmord i psykiatrien. Helseminister Bent Høie (H) sier at en rekke ting må bli bedre. – Jeg vil stille spørsmål om hva som er årsaken til at man ikke i større grad lærer av feilene, sier han.

(Anm: Høie kaller inn til møte etter NRKs gjennomgang av selvmord i psykiatrien. Helseminister Bent Høie (H) sier at en rekke ting må bli bedre. – Jeg vil stille spørsmål om hva som er årsaken til at man ikke i større grad lærer av feilene, sier han. – Som et resultat av det NRK har fremstilt, kommer jeg til å invitere både helseregionene, Helsetilsynet og Helsedirektoratet til et møte for å gå gjennom dette, sier helseministeren på Dagsnytt 18 på NRK onsdag. NRK har gransket 200 selvmord i årene 2014 til 2016, hvor psykisk syke har tatt sitt eget liv under eller rett etter behandling. I nesten av halvparten av sakene brøt sykehusene og institusjonene helselovene. Det vil si at behandlingen pasientene fikk før de begikk selvmord, ikke var god nok. LES OGSÅ: – Dette er en statistikk norsk helsevesen ikke kan leve med I tillegg kom det frem at det er de samme feilene som skjer igjen og igjen. – Det skjer dessverre for ofte, og vi ser at altfor mange av de feilene som helsetilsynet påpeker i de sakene gjentas i tjenesten. Slik skal det ikke være, sier Høie. (nrk.no 21.11.2018).)

- Høie: – Jeg er ikke fornøyd med selvmordsarbeidet. (- Men både helseministeren og representanter for sykehusene, helseregionene og de pårørende var glade for møtet, og tror at det vil bli færre lovbrudd framover.)

(Anm: Høie: – Jeg er ikke fornøyd med selvmordsarbeidet. Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd med alle lovbruddene som skjer i psykiatrien - under behandlingen av pasienter som tar sitt eget liv. Etter et hastemøte i dag, lover norske sykehusledere færre lovbrudd og færre feil. (…) Men både helseministeren og representanter for sykehusene, helseregionene og de pårørende var glade for møtet, og tror at det vil bli færre lovbrudd framover. (nrk.no 3.12.2018).)

- Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.)

(Anm: Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. I mange år markedsførte GlaxoSmithKline og dets forgjenger, SmithKline Beecham, Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin) som et antidepressiva som ville redusere risikoen for selvmord hos deprimerte pasienter. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.) (In May 2006, after further analyses of a broader set of data, Glaxo added a warning to Paxil’s label and wrote a letter to health care providers cautioning that among adults of all ages with major depressive disorder, “the frequency of suicidal behavior was higher in patients treated with paroxetine compared with placebo” — a statistically significant 6.7 times higher.”) (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Sykehusene: Lærer av egne feil ved selvmord.

(Anm: Sykehusene: Lærer av egne feil ved selvmord. Landets fire største sykehus mener de jobber hardt for å lære av sine egne feil – til tross for at lovene blir brutt nesten annenhver gang en psykiatrisk pasient tar sitt eget liv. Mandag rettet Helsetilsynet krass kritikk mot landets sykehus for å lære for lite av egne feil. Tilsynet krevde at enhver tilsynssak etter selvmord i psykiatrien blir nøye gjennomgått av sykehusenes øverste ledere, for å sikre at samme feil ikke skjer igjen. (nrk.no 21.11.2018).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- FDA ser gjennom fingrene med varselsignaler (rødt flagg) i tester på esketamin (Ketanest; Spravato etc.). (FDA overlooked red flags in esketamine testing.)

(Anm: FDA ser gjennom fingrene med varselsignal (rødt flagg) i tester på esketamin (Ketanest; Spravato etc.). (FDA overlooked red flags in esketamine testing.) Problemet ifølge kritikere er at legemiddelprodusenten Janssen forsynte FDA med i beste fall beskjedne bevis på at det virket og da bare i begrensede forsøk. De presenterte ingen informasjon om sikkerheten til Spravato ved langvarig bruk over 60 uker. Og tre pasienter som fikk legemidlet, som døde ved selvmord under kliniske studier, sammenlignet med ingen i kontrollgruppen, hvilket reiste rødt flagg, som Janssen og FDA avfeide. (...) FDA, under politisk press, godkjente det likevel raskt via «green-light drugs», en snarvei som tillates brukt ved livstruende tilstander.) (mdedge.com Publish date: June 12, 2019).)

(Anm: Janssen Announces U.S. FDA Approval of SPRAVATO™ (esketamine) CIII Nasal Spray for Adults with Treatment-Resistant Depression (TRD) Who Have Cycled Through Multiple Treatments Without Relief. (janssen.com - Mar 05, 2019).)

(Anm: Esketamine, sold under the brand names Ketanest and Spravato, among others,[2][3] is a medication used as a general anesthetic and for treatment-resistant depression.[4][1] Esketamine is used as a nasal spray or by injection into a vein.[4][1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ketamine is a medication mainly used for starting and maintaining anesthesia.[18] It induces a trance-like state while providing pain relief, sedation, and memory loss.[19] Other uses include for chronic pain, sedation in intensive care, and depression.[20][21][13][22] Heart function, breathing, and airway reflexes generally remain functional.[19] Effects typically begin within five minutes when given by injection and last up to about 25 minutes.[18][23 (en.wikipedia.org).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- The Holmes and Rahe stress scale». Disse ti livshendelsene har størst sjanse for å gjøre deg syk.

(Anm: «The Holmes and Rahe stress scale». Disse ti livshendelsene har størst sjanse for å gjøre deg syk. DEPRESJON: Noen hendelser i livet er vanskeligere å takle enn andre. På slutten av 60-tallet lagde to psykiatere en oversikt over de livshendelsene som har størst sannsynlighet for å gjøre deg syk, og kjærlighetssorg går igjen i flere punkter. Topp ti-listen domineres av en type sorg de færreste tar på alvor. - Det er farlig, advarer sjef ved psykiatrisk legevakt i Oslo. (…)  Domineres av kjærlighetssorg Topp 10 av Holmes og Rahes «stress-skala» domineres, ikke overraskende, av tap og sorg - i ulike former. Ektefelles død – Skilsmisse – Separasjon – Fengselsstraff - Død i nær familie - Personlig skade eller sykdom – Ekteskap - Å miste jobben - Forsoning etter separasjon/forsøk å reparere ekteskapet – Pensjon. Hele fire av ti punkter handler om samlivsbrudd eller problemer i forholdet. Psykiater Ness er ikke overrasket, og understreker at samlivsbrudd er en sorg som kan være like tung og vanskelig som et dødsfall. (nettavisen.no 3.3.2019).)

- Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen.)

(Anm: Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det viser ferske tall fra en rapport gjort av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Ifølge rapporten ble det begått 4458 selvmord i Norge i en periode fra 2008 til 2015. 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår. Dette er første gang det har blitt laget en systematisk oversikt over antall selvmord under eller etter behandling fra spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i Norge, Prosjektleder og forsker Fredrik A. Walby sier tallene er svært høye. – Det er et mye høyere tall enn det de fleste har trodd. Når nærmest halvparten har vært innom en eller flere av tjenestene det siste året, så er det veldig mange. Det betyr nødvendigvis ikke at det er tjenestene som svikter, men funnene bør vise behovet for å intensivere forebyggingen for denne gruppen, sier Walby til VG. FORSKER: Psykologspesialist Fredrik A. Walby. Foto: Kristin Ellefsen/Universitetet i Oslo Han forklarer at veldig mange av pasientene har hatt kontakt med psykisk helsetjeneste, men at det har vært lite kontakt. – Det er snakk om korte forløp, korte innleggelser, og dødsfallene skjer ofte tett opp mot behandling. Så da blir jo spørsmålet om kvaliteten og tilbudet er bra nok? Er vi kvalitativt flinke nok? Mange har hatt døgnopphold Av rapporten kommer det frem at selvmordene skjer i hovedsak i nær tid etter at pasientene har hatt kontakt med tjenestene. Spesielt blant dem som har vært utskrevet fra døgnopphold. Les også45 selvmord i norske fengsler på ti år Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

– Mobbere dømt til å betale 2,9 millioner etter selvmord. To japanske menn må betale 37 millioner yen i erstatning for å ha mobbet en klassekamerat da de var 13 år. Gutten tok livet sitt på grunn av mobbingen.

(Anm: Mobbere dømt til å betale 2,9 millioner etter selvmord. To japanske menn må betale 37 millioner yen i erstatning for å ha mobbet en klassekamerat da de var 13 år. Gutten tok livet sitt på grunn av mobbingen. Mobbeofferet begikk selvmord i 2011, og foreldrene gikk til sak i 2012 mot lokale myndigheter, samt tre av elevene i sønnens klasse og deres respektive foresatte. Da det ble avsagt dom i Otsu i saken tirsdag, ble to av mobberne dømt til å betale i alt 37 millioner yen i skadeerstatning. Det tilsvarer omkring 2,9 millioner kroner etter dagens valutakurs. Den tredje som var saksøkt, ble frikjent. – Hovedårsaken til guttens selvmord er handlingene utført mot ham av de tidligere klassekameratene, slo dommer Shigeyasu Nishioka fast. De lokale myndighetene i Otsu inngikk i 2015 forlik med foreldrene der de betalte dem 13 millioner yen og tilbød en offentlig beklagelse. Saken har fått bred dekning i Japan. Granskingen av hendelsene i Otsu konkluderte med at selvmordet var forutsigbart, og saken ført i 2013 til innføringen av en lov for å forebygge mobbing i japanske skoler. (aftenposten.no 20.2.2019).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Skolen har et humanitært problem. (- Utviklingen for barn og unges psykiske helse går i gal retning. I fjor fikk Røde Kors henvendelser fra nesten 35.000 barn og unge til vår anonyme samtaletjeneste Kors på halsen. Det enkelttemaet som dukket opp oftest, var selvmord.)

(Anm: Skolen har et humanitært problem | Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. Foruroligende ofte er det påvist at skolen utgjør en betydelig risiko for stress for barn og unge i Norge. Skolen er en viktig kilde til at våre barn og unge ikke har det bra, skriver generalsekretæren i Norges Røde Kors. Psykiske utfordringer blant barn og unge er i ferd med å utvikle seg til en humanitær utfordring i Norge. Hvor mye ansvar har skolen for utviklingen vi ser? Utviklingen for barn og unges psykiske helse går i gal retning. I fjor fikk Røde Kors henvendelser fra nesten 35.000 barn og unge til vår anonyme samtaletjeneste Kors på halsen. Det enkelttemaet som dukket opp oftest, var selvmord. (aftenposten.no 24.2.2019).)

- Veterinærer topper selvmordsstatistikken. Det er 3700 veterinærer her i landet. Mange av dem kjenner kollegaer som har tatt sitt eget liv. Veterinærforeningen er bekymret, og håper på svar fra ny forskning.

(Anm: Veterinærer topper selvmordsstatistikken. Det er 3700 veterinærer her i landet. Mange av dem kjenner kollegaer som har tatt sitt eget liv. Veterinærforeningen er bekymret, og håper på svar fra ny forskning. (…) Helene Seljenes Dalum er stipendiat og veterinær. Hun skal bruke tre år på å kartlegge veterinærers psykiske helse her i Norge. I 2005 ble det publisert en studie som viser at veterinærer har dobbelt så høy selvmordsrate som den generelle befolkningen i Norge. Også i utlandet ser man at selvmordsraten er forhøyet i flere andre land i Europa, Australia og Amerika. Dette skjemaet skal kartlegge 3700 veterinærers psykiske helse. Svarfristen går ut 10. desember. (nrk.no 10.12.2020).)

- Når døden er en del av jobben. Veterinærer er blant yrkesgruppene som ligger høyest på selvmordstatistikken.

(Anm: Når døden er en del av jobben. Veterinærer er blant yrkesgruppene som ligger høyest på selvmordstatistikken. Ensomhet, arbeidspress, lav lønn og å avlive dyr er en del av hverdagen. (dn.no 24.8.2018).)

Arbeidsforhold og selvmordsrisiko
stami.no 25.4.2006
Noen yrkesgrupper har høyere forekomst av selvmord enn andre yrkesgrupper. Psykiske belastninger kan være en årsak til dette. For disse yrkesgruppene er det viktig med større kunnskap om selvmord og selvmordsforebygging.

Hvert år dør dobbelt så mange mennesker i selvmord som i trafikkulykker, de fleste i yrkesfør alder. Yrkesgrupper som skogsarbeidere, leger, sykepleiere, veterinærer og politifolk har en høyere forekomst av selvmord enn andre yrkesgrupper. - Det er flere årsaker til dette, men psykiske belastninger i arbeidet kan være en årsak. Eksempler på dette kan være tungt ansvar, vanskelige avgjørelser, uløselige konflikter, stadige omstillinger, stress, mobbing, vold, sterke følelsesmessige påkjenninger og arbeid hvor en må forholde seg til menneskelig lidelse, sier Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI. (...)

- Veterinærer står overfor uforholdsmessig høye selvmordsrater, ifølge studie. (- Forskerne konkluderte med at mannlige veterinærer var 2,1 ganger mer sannsynlig å dø av selvmord enn den generelle befolkningen, og kvinnelige veterinærer var 3,5 ganger mer sannsynlig.)

(Anm: Veterinarians Face Disproportionately High Suicide Rates, Study Says. More than three decades of data shows that veterinarians are up to 3.5 times more likely to die by suicide than members of the general population, according to new a study in the Journal of the American Veterinary Medical Association. Death records for more than 11,600 veterinarians filed between 1979 and 2015 showed that almost 400 veterinarians died by suicide during this time period. Consistent with general population trends, more male than female veterinarians died by suicide (326 versus 72) during the study. From 2000 to 2015, roughly 10% of deaths among female veterinarians could be attributed to suicide. Since deaths by suicide are more rare in women than men generally, this elevated rate made female veterinarians more likely to die by suicide than their peers. The researchers concluded that male veterinarians were 2.1 times more likely to die by suicide than the general population, and female veterinarians were 3.5 times more likely. (time.com 20.12.2018).)

- Flere selvmord i svensk varetekt.

Flere selvmord i svensk varetekt
aftenposten.no 17.4.2006
En økning i antall selvmord på varetektsceller i Sverige siden begynnelsen av 1990-tallet kan skyldes nye byggemetoder, ifølge Sveriges Radio. (...)

- Halvparten av norske fanger har vurdert selvmord.

Halvparten av norske fanger har vurdert selvmord
hegnar.no 31.3.2006
Innsatte i norske fengsler lider i mye høyere grad av psykiske lidelser enn resten av befolkningen. (...)

En av to tenker på selvmord
aftenposten.no 31.3.2006
Allerede førsoning har halvparten av de innsatte tenkt på å ta livet av seg. Blant gjengangerne gjelder det hver åttende. (...)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- La 328 psykisk syke i korridoren. – Det å ligge i en korridorseng er skrekkelig, men hvis alternativet er at de tar livet av seg, så er dette bedre, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim i Helse Bergen. (- I 1998 var det 6276 sengeplasser i psykisk helsevern. I 2017 var antallet 3746. Antall konsultasjoner ved poliklinikker har fra 1998 til 2016, økt med 176 %, viser tall fra Helsedirektoratet.)

(Anm: La 328 psykisk syke i korridoren. – Det å ligge i en korridorseng er skrekkelig, men hvis alternativet er at de tar livet av seg, så er dette bedre, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim i Helse Bergen. (…) – Vi prøver å unngå å skrive ut pasienter hvor vi kjenner på engstelsen for at de skal ta livet av seg. Da velger vi i stedet å legge de i en korridorseng for å holde de de nødvendige dagene ekstra, sier Jordheim Bovim. (…) I 1998 var det 6276 sengeplasser i psykisk helsevern. I 2017 var antallet 3746. Antall konsultasjoner ved poliklinikker har fra 1998 til 2016, økt med 176 %, viser tall fra Helsedirektoratet. (…) NRK har vært i kontakt med flere overleger og klinikksjefer ved psykiatriske sykehus rundt om i landet. Flere kjenner seg igjen i beskrivelsen, men ønsker ikke å uttale seg. Begrunnelsen har vært frykt for ansettelsesforhold. (nrk.no 30.11.2018).)

- Ber om hjelp. Hun må komme seg ut av den mørke kjellerleiligheten og setter seg ofte på toget til Oslo. Ikke fordi hun har så lyst eller skal noe der. (- «Medisinene hjelper kanskje på impulsene, men de hjelper ikke på tryggheten, ensomheten og fortvilelsen.»)

(Anm: Ber om hjelp. Hun må komme seg ut av den mørke kjellerleiligheten og setter seg ofte på toget til Oslo. Ikke fordi hun har så lyst eller skal noe der. For Hanne betyr det å ta seg kraftig sammen. Det er en prøvelse så stor at hun blir kvalm og svimmel. For hun er alvorlig psykisk syk, men får ikke mer behandling i psykiatrien. (…) Også skal hun til fastlegen igjen snart og har lovet å holde seg i skinnet til da, selv om det bare er samtaler og antidepressiva, stabiliserende og beroligende legen foreløpig har å tilby. «Medisinene hjelper kanskje på impulsene, men de hjelper ikke på tryggheten, ensomheten og fortvilelsen.» (nrk.no 30.11.2018).)

- Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.)

(Anm: Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. I mange år markedsførte GlaxoSmithKline og dets forgjenger, SmithKline Beecham, Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin) som et antidepressiva som ville redusere risikoen for selvmord hos deprimerte pasienter. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.) (In May 2006, after further analyses of a broader set of data, Glaxo added a warning to Paxil’s label and wrote a letter to health care providers cautioning that among adults of all ages with major depressive disorder, “the frequency of suicidal behavior was higher in patients treated with paroxetine compared with placebo” — a statistically significant 6.7 times higher.”) (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Black Box Warnings (fda.gov).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Nei, vi psykologer kan ikke forutse selvmord. (- Helseminister Bent Høie (H) og Helsetilsynets Jan Fredrik Andresen uttaler at helseforetakene ikke lærer av feilene de gjør.) (- Problemet er at selvmordsrisikovurderinger ikke fungerer. Det er derfor ikke mulig å gjøre dem feil. Oppdraget vi har fått, er umulig. Dette er stort sett alle fagfolk enige om. Forskning bekrefter det.)

(Anm: Nei, vi psykologer kan ikke forutse selvmord | Jørgen Flor og Jannike Isaksen. Forventningene til oss er urealistisk høye. Jørgen Flor, psykolog - Jannike Isaksen, psykolog. NRK har den siste uken fokusert på kritikkverdige forhold i psykisk helsevern. Verst er det, skriver de, at det mangler eller gjøres dårlige selvmordsrisikovurderinger. Dette er lovstridig og uforsvarlig, forteller NRK, og påpeker at helsepersonell begår unngåelige feil som fører til at mennesker tar sitt eget liv. Helseminister Bent Høie (H) og Helsetilsynets Jan Fredrik Andresen uttaler at helseforetakene ikke lærer av feilene de gjør. (…) Oppdraget er umulig Vi er begge psykologer i spesialisthelsetjenesten og begår antageligvis slike lovbrudd hver eneste dag. Vi jobber med mennesker som ofte har tanker, eller til og med konkrete planer, om hvordan de skal ta sitt eget liv. Ett av oppdragene våre er å vurdere sannsynligheten for at noen er i ferd med å begå selvmord. Problemet er at selvmordsrisikovurderinger ikke fungerer. Det er derfor ikke mulig å gjøre dem feil. Oppdraget vi har fått, er umulig. Dette er stort sett alle fagfolk enige om. Forskning bekrefter det. (aftenposten.no 27.11.2018).)

- Behandlere føler sorg og skam. – Jeg kan ikke si at vi gjorde det riktige når pasienten er død i selvmord, men jeg tenker at vi kan ikke alltid få med oss alt som skjer. (- I halvparten av tilsynssakene brøt institusjonene loven Annenhver dag tar en pasient i psykisk helsevern livet sitt.)

(Anm: Behandlere føler sorg og skam. – Jeg kan ikke si at vi gjorde det riktige når pasienten er død i selvmord, men jeg tenker at vi kan ikke alltid få med oss alt som skjer. Psykiater og avdelingsoverlege ved DPS Fredrikstad, Kari Gjelstad har opplevd å miste en pasient i selvmord. Det var ikke ventet. Selvmordsrisikovurderingen var satt til lav. Hun hadde hatt pasienten til behandling i årevis. Man får en relasjon da. Nær, men likevel profesjonell. Så skjer det som ikke skal skje. Pasienten velger å avslutte livet. Mens Gjelstad er ansvarlig behandler. – Når man mister en pasient som man har kjent over lang tid, er det et reelt tap, sier Gjelstad. Det gjorde noe med henne. Det gjorde noe med alle. (…) I halvparten av tilsynssakene brøt instutisjonene loven Annenhver dag tar en pasient i psykisk helsevern livet sitt. NRK har gransket 200 selvmord i årene 2014 til 2016 hvor pasienter i spesialisthelsetjenesten tok sitt eget liv. (nrk.no 23.11.2018).)

- Parodi på psykisk helsevern. Mamma tok livet sitt 15. juli 2017. Hun var på permisjon fra sykehuset, innlagt fordi hun var suicidal.

(Anm: Parodi på psykisk helsevern. Mamma tok livet sitt 15. juli 2017. Hun var på permisjon fra sykehuset, innlagt fordi hun var suicidal. Under gjennomgangen av mammas sak hender det jeg har spurt meg: Er dette psykisk helsevern eller er det en parodi på psykisk helsevern, skriver kronikkforfatteren. (…) Ofte kom taushetsplikten i veien når vi ringte rundt i helsevesenet for å hjelpe mamma. Mange vi snakket med utøvde taushetsplikten på en avvisende og forvirrende måte. (nrk.no 23.11.2018).)

- Ti gode råd for å forebygge selvmord. (- Det er paradoksalt at de som er på sitt svakeste og trenger sammensatt helsehjelp, av og til må ta en ny overdose medisiner for å få hjelp.)

(Anm: Ti gode råd for å forebygge selvmord | Tine K. Grimholt. Det hjelper ikke å skrive stadig nye handlingsplaner når det ikke finnes nok folk til å gjennomføre dem. I Aftenposten 20. september kunne vi lese at antall selvmord i Norge går opp. Har norske myndigheter noe å lære av hvordan nabolandene våre jobber med å få ned selvmordstallene, spør avisen. (…) 3. Uten midler eller stillinger er det ikke mulig å sette i gang ressurskrevende studier. Et søk i registreringsbasen over randomiserte studier i Norge viser to (!) studier om selvmord. Til sammenligning er det registrert 385 studier om hjerterelaterte sykdommer. (…) 8. Hjelp de mange som gjør selvmordsforsøk årlig. En pasient som var innlagt etter et selvmordsforsøk, beskrev oppfølgingen slik: «For å være alvorlig syk, må man være frisk og ressurssterk.» Det er paradoksalt at de som er på sitt svakeste og trenger sammensatt helsehjelp, av og til må ta en ny overdose medisiner for å få hjelp. (aftenposten.no 27.9.2018).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Antall selvmordstall i Norge går opp. I Danmark og Sverige skjer det motsatte.

(Anm: Antall selvmordstall i Norge går opp. I Danmark og Sverige skjer det motsatte. Nå vil norske myndigheter sette en ny standard i arbeidet med å forebygge selvmord. Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kjersti Toppe (Sp), vil ha ambisiøse mål for arbeidet med å forebygge selvmord i Norge. (…) Selvmordstallene er på det høyeste siden 1990. A-magasinet skrev fredag om Kjetil Dahlen, som mistet sin 20 år gamle sønn til selvmord. Han så ingen tegn. (aftenposten.no 21.9.2018).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

– Ingen garanti mot selvmord. Vi kan aldri garantere at en pasient som forsøker å ta sitt eget liv, ikke vil lykkes. Men, vi som jobber i psykisk helsevern vil gjøre det vi kan for å hjelpe.

(Anm: Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening. Ingen garanti mot selvmord. Vi kan aldri garantere at en pasient som forsøker å ta sitt eget liv, ikke vil lykkes. Men, vi som jobber i psykisk helsevern vil gjøre det vi kan for å hjelpe. Få ting er mer tragisk enn når mennesker velger å ta sitt eget liv. Ikke minst for dem som sitter igjen med tapet, skyldfølelsen og de gnagende spørsmålene om hva som kunne ha vært gjort annerledes for å forhindre katastrofen. Høye krav Tragedien får en ekstra dimensjon når den som har gått bort, har vært innlagt i psykisk helsevern, slik vi de siste dagene har fått en påminnelse om gjennom NRKs reportasjeserie. For vi har gode grunner til å stille høye krav til hvordan vi tar vare på de mest sårbare i helsevesenet vårt. (…) Mer tvang? Hvorfor unnlater vi da å bruke mer tvang? Tvang er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv,og det har lenge vært et tverrpolitisk ønske om å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. For mange pårørende vil det forståelig nok være motsatt. I kampen for å redde våre kjæres liv er vi villig til å strekke oss til det ytterste og ta i bruk de metoder vi har til disposisjon. (nrk.no 19.11.2018).)

(Anm: Hver tredje transperson har prøvd å ta sitt eget liv. Det kan ikke fortsette. | Amanda Anvar. Si ;D innlegg: Det er pågående holdninger i samfunnet vårt som bidrar til at noen ikke ønsker å leve lenger. (aftenposten.no 23.11.2018).)

- 45 selvmord i norske fengsler på ti år. Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt. (- 2013 topper statistikken med elleve selvmord – en dobling fra året før. I fjor tok tre innsatte livet sitt. – Det er vanskelig å forklare hvorfor tallene svinger såpass mye.)

(Anm: 45 selvmord i norske fengsler på ti år. Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt. SELVMORDSTOPP: I 2013 tok elleve fengselsinnsatte livet sitt. Det er det høyeste antallet i perioden 2008–2017. 45 selvmord i norske fengsler på ti år. Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt. Det fremgår i en oversikt fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som VG har fått tilgang til. – Det er et høyt antall. At så mange innsatte velger å ta sitt eget liv, er selvsagt svært uheldig, sier Tom A. Enger, direktør ved avdelingen for regelverk og sikkerhet i KDI. Oversikten viser at det har vært minst ett selvmord hvert år de siste ti årene. 2013 topper statistikken med elleve selvmord – en dobling fra året før. I fjor tok tre innsatte livet sitt. – Det er vanskelig å forklare hvorfor tallene svinger såpass mye. KDI foretar en gjennomgang av alle selvmord og antar at vi vet årsaken til hvert enkelt. Men siden det er individuelle forhold som ligger til grunn, er det umulig å skulle sammenligne de ulike tilfellene og trekke en konklusjon, sier Enger. (vg.no 25.11.2018).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

– Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. (–  For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern.) (- Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. )

(Anm: – Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern. (…) Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. Han er ikke overrasket over tallene. (nrk.no 16.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

Utskrift etter søk på Ulrik F. Malt i nevnte database:


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

129,715

108,920

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Selvmordsrate høyere enn gjennomsnittet for kvinnelige klinikere.

(Anm: Suicide rate higher than average for female clinicians. The suicide rate for women who provide health care is higher than that of all women of working age, while male health care practitioners are less likely to end their lives than working-age men as a whole, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (mdedge.com Publish date: January 23, 2020).)  

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Post mortem analyse av selvmordsofre viser ABCB1 haplotype 1236T-2677T-3435T som en kandidat predisponerende faktor bak bivirkninger hos kvinner. (- Imidlertid var ABCB1 1236T-2677T-3435T haplotypen assosiert med fullførte selvmord hos kvinnelige citalopram-brukere (oddsforhold: 2,23; 95% konfidensintervall: 1,22-4,07; P = 0,009).)

(Anm: Post-mortem analysis of suicide victims shows ABCB1 haplotype 1236T-2677T-3435T as a candidate predisposing factor behind adverse drug reactions in females. Abstract BACKGROUND: Genetic variation in efflux transporter, permeability glycoprotein (P-gp), has recently been associated with completed violent suicides and also violent suicide attempts. As depression is known to be a risk factor for suicide and many antidepressants are P-gp substrates, it has been speculated that inadequate antidepressant treatment response or adverse side effects could be involved. OBJECTIVES:  The aim of this study was to investigate whether there is an association between the P-gp coding ABCB1 gene and completed suicides in citalopram users. Also, the effect of sex and suicide method used (violent vs. non-violent) was evaluated. MATERIALS AND METHODS: All cases included in the study population, 349 completed suicide victims and 284 controls, were shown to be positive for antidepressant citalopram in a post-mortem toxicological drug screen. ABCB1 1236C>T, 2677G>T/A and 3435C>T polymorphisms were determined by TaqMan genotyping assays. Haplotypes were constructed from genotype data using the PHASE software. The association between the manner of death and the ABCB1 haplotype was tested with logistic regression analysis. RESULTS: No statistically significant differences were observed in the ABCB1 allele or genotype frequencies between the suicide and control groups. However, the ABCB1 1236T-2677T-3435T haplotype was associated with completed suicides of female citalopram users (odds ratio: 2.23; 95% confidence interval: 1.22-4.07; P=0.009). After stratification by the method used for suicide, the association emerged in fatal intoxications (odds ratio: 2.51; 95% confidence interval: 1.29-4.87; P=0.007). In other groups, no statistically significant associations were observed. CONCLUSION: Our results suggest that female citalopram users with ABCB1 1236T-2677T-3435T are more vulnerable to adverse effects of the drugs as this haplotype was enriched in non-violent suicides of female citalopram users. Even though the biological mechanism behind this observation is unknown, the results provide another example of the importance of sex-based segregation in pharmacogenetics studies. Pharmacogenet Genomics. 2018 Apr;28(4):99-106.)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

– 800 selvmord forsvunnet. De høye selvmordstallene er et kraftig varsko til politikere, helseforvaltning, helseprofesjoner - og oss alle - om at noe er svært galt. NRK rapporterte nylig på basis av ”nyere forskning” at de reelle tall for årlige selvmord blant pasienter innlagt på psykiatrisk avdeling og i etterkant av utskrivning skal være 240, og ikke 140, som fagfolk trodde. Tallene er for perioden 2008-2015. På hvilket grunnlag ”trodde” fagfolk dette? (- Et psykisk helsevern med den biokjemiske psykiatrien og legemiddelindustrien i førersetet er en sikker garanti for fortsatt sjokkerende høye selvmordstall.)

(Anm: Bjørg Njaa. 800 selvmord forsvunnet. De høye selvmordstallene er et kraftig varsko til politikere, helseforvaltning, helseprofesjoner - og oss alle - om at noe er svært galt. NRK rapporterte nylig på basis av ”nyere forskning” at de reelle tall for årlige selvmord blant pasienter innlagt på psykiatrisk avdeling og i etterkant av utskrivning skal være 240, og ikke 140, som fagfolk trodde. Tallene er for perioden 2008-2015. På hvilket grunnlag ”trodde” fagfolk dette? Hvordan kan det ha seg at 100 mennesker ikke fins i den årlige selvmordsstatistikken? Hvor ligger ansvaret, og hvilke konsekvenser bør en slik ”feil” få? Dreier det seg om statistisk inkompetanse? Eller er selvmord i psykiatrien egentlig ikke så viktig? De høye selvmordstallene er et kraftig varsko til politikere, helseforvaltning, helseprofesjoner - og oss alle - om at noe er svært galt. En rekke reformer, stortingsmeldinger, utredninger, utvalg, handlingsplaner til tross; pasienter får ikke den hjelpen de trenger, for noen med tragisk utfall. At det fins gode fagmiljøer og behandlere som gir adekvat hjelp til sine pasienter, rokke ikke ved et dystert helhetsbilde. De sjokkerende høye selvmordstallene ble etterfulgt av debatt i NRK om årsaker og tiltak - i opptråkkede og velkjente spor. En kraftig nedgang i selvmord i psykiatrien, forutsetter grunnleggende endringer, egnede virkemidler, handlekraft og gjennomføringsevne. Faglig kompetanse, behandlingsmetoder, holdninger, ledelse, organisering må ses på med nye øyne. Et psykisk helsevern med den biokjemiske psykiatrien og legemiddelindustrien i førersetet er en sikker garanti for fortsatt sjokkerende høye selvmordstall. Det er slik politikere og beslutningstakere har valgt å organisere samfunnets behandlingstilbud til mennesker med redusert psykososialt funksjonsnivå. Det er på tide å innse at den biokjemiske psykiatrien bør få avlastning. (dagsavisen.no 24.11.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Selvmord på lukket avdeling. Oslo, desember 2017. På et helt vanlig møterom. På en avdeling for psykisk syke. På den ene siden av bordet sitter en overlege og to spesialistsykepleiere. På den andre siden sitter en familie. (- «Jeg sto på startstreken til å få han ut fra dette helvetes sykehuset, og så klarer dere ikke å passe på han.») (- NRK har gransket 200 selvmord­. Pasienter som tok sine egne liv mens staten skulle passe på. 56 av dem tok livet sitt under innleggelse. ­Mange på sitt eget rom.) (- Preben mener legene bare er ute etter å ødelegge ham og krever lavere medisindoser.)

(Anm: Selvmord på lukket avdeling. Oslo, desember 2017. På et helt vanlig møterom. På en avdeling for psykisk syke. På den ene siden av bordet sitter en overlege og to spesialistsykepleiere. På den andre siden sitter en familie. Og en mor i sjokk. Det som ikke skulle skje, har skjedd. Sønnen hennes har tatt sitt eget liv – selv om de lovte å passe på. – Vi kommer til å gjøre opptak av dette møtet, sier familien. Spill av 00:17 Hør moren «Jeg har skreket en uke, jeg har skreket siden han kom inn her. Og dere tar oss ikke alvorlig. Hva er det som skjer?» «Jeg sto på startstreken til å få han ut fra dette helvetes sykehuset, og så klarer dere ikke å passe på han.» Hvordan er det mulig? Hvordan kunne Preben (28) låse døra og ta sitt eget liv - mens han var tvangsinnlagt? (…)  Han er ikke alene. Annenhver dag tar minst én person­ livet av seg i psykisk helsevern. NRK har gransket 200 selvmord­. Pasienter som tok sine egne liv mens staten skulle passe på. 56 av dem tok livet sitt under innleggelse. ­Mange på sitt eget rom. (…) Preben trøbler med skolen og senere, i 20-årene, misbruker han stoffer. Mest hasj, som utløser den første psykosen i 2013. Han blir innlagt og medisinert, men senere samme året skjer det igjen. Samtidig mister han brått den kreftsyke faren sin. (…) Preben mener legene bare er ute etter å ødelegge ham og krever lavere medisindoser. I et mobilopptak konfronterer han en av sine behandlere. Så sender han lydfila til familien – fra lukket avdeling. I kopifeltet står også sykehuset. (nrk.no 17.11.2018).)

(Anm: Selvmord på lukket avdeling. "Vi skal passe på Preben", var det siste sykehuset sa til Helga Wilhelmsen. Samme kveld tok sønnen hennes sitt eget liv, tvangsinnlagt på lukket avdeling. Hvordan er det mulig? Norsk dokumentar fra 2018. (nrk.no 17.11.2018).)

- Prebens familie er rasende og mener sykehuset er ansvarlige for Prebens død.

(Anm: Selvmord på lukket avdeling. Preben Nicolay Wilhelmsen (28) tok sitt eget liv på lukket avdeling rett før jul i fjor. Prebens familie er rasende og mener sykehuset er ansvarlige for Prebens død. (...) Nødrop Etter en stund på en akuttpost blir han flyttet til Vor Frue Hospital – til en langtidsplass på lukket avdeling ved Lovisenberg sykehus. Preben er rasende. Han vil ikke flyttes og føler seg helt umyndiggjort. Han sier han er blitt fratatt stemmeretten. Preben mener legene bare er ute etter å ødelegge ham og krever lavere medisindoser. I et mobilopptak konfronterer han en av sine behandlere. Så sender han lydfila til familien – fra lukket avdeling. I kopifeltet står også sykehuset. (nrk.no 17.11.2018).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB)

- Drapstiltalt innlagd på psykiatrisk sjukehus fem gongar sidan 2014.

(Anm: Drapstiltalt innlagd på psykiatrisk sjukehus fem gongar sidan 2014. BERGEN TINGRETT (NRK): I 2016 skal mannen ha trua med å drepe fleire familiemedlemmer. To og eit halvt år seinare blei mora drepen og faren knivstukken. 37-åringen som er tiltalt for drap på si eiga mor og drapsforsøk på sin far er erklært strafferettsleg utilrekneleg. Tysdag gjekk dei sakkunnige Knut Dalen og Erik Rønneberg Hauge gjennom deira analyse av tiltalte. – Dei sakkunnige har kome fram til at tiltalte høgst sannsynleg lid av paranoid schizofreni, sa Hauge i retten. Dei viste til at den tiltalte har vrangførestillingar, og eit sjølvbilde som ikkje stemmer overeins med verkelegheita. (nrk.no 25.2.2020).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).

- Sjølvmord i den lukka psykiatrien. Ein må gå ut frå at eit menneske som blir lagt inn i den lukka psykiatrien, er eit menneske i krise. (- Etter ei tid starter medisineringa. Ved tvang dersom ein ikkje tek medikamenta frivillig. Tvang betyr at fire–fem «vakter» legg seg delvis over pasienten og dreg ned buksa før sprøytene blir sett i setemuskelen. Eller pasienten kan bli lagt i belter for å utføre tvangsmedisinering. Gjerne med påfølgende runde med isolat. Noko som er krenkende. Pasienten kan få virkninger og alvorlige bivirkninger av nevroleptika som er skremmende. Pasienten kan bli enda meir i krise fordi pasienten blir redd.  Og fordi virkninga kan vere slik Preben beskriver i innslaget i Dagsrevyen. Pasienten kan oppleve å miste seg sjølv. Kognitivt og emosjonelt, pasienten har ikkje lenger kontroll.)

(Anm: Innlegg: Inger-Mari Eidsvik, fagkonsulent ved tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) poliklinikk, Helse Møre og Romsdal. Sjølvmord i den lukka psykiatrien. Ein må gå ut frå at eit menneske som blir lagt inn i den lukka psykiatrien, er eit menneske i krise. KRENKING. Den første natta kan bli lang og ein kjenner seg åleine. Etter ei tid starter medisineringa. Ved tvang dersom ein ikkje tek medikamenta frivillig. Tvang betyr at fire–fem «vakter» legg seg delvis over pasienten og dreg ned buksa før sprøytene blir sett i setemuskelen. Eller pasienten kan bli lagt i belter for å utføre tvangsmedisinering. Gjerne med påfølgende runde med isolat. Noko som er krenkende. Pasienten kan få virkninger og alvorlige bivirkninger av nevroleptika som er skremmende. Pasienten kan bli enda meir i krise fordi pasienten blir redd.  Og fordi virkninga kan vere slik Preben beskriver i innslaget i Dagsrevyen. Pasienten kan oppleve å miste seg sjølv. Kognitivt og emosjonelt, pasienten har ikkje lenger kontroll.  Ein kan rett nok «velge» å ta medikamenta frivillig. Trusselen om tvangsmedisinering er der om ein er tvangsinnlagt. Pasienten si krise har no mest trulig eskalert og kanskje det er på dette tidspunktet at pasienten får reelle tankar om sjølvmord? Pasienten er sliten. (dagensmedisin.no 11.12.2018).)

- Selvmord på lukket avdeling. Hvert år skjer det i Norge mellom fem hundre og seks hundre selvmord.

(Anm: Om meg. Fred Heggen. Psykiater. Overlege på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi. Utdannet i rettspsykiatri, underviser i voldsrisikovurdering. Sitter i Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Tar oppdrag som foredragsholder. Fastlege i et tidligere liv. Medlem av Oslo Høyre. Selvmord på lukket avdeling. Hvert år skjer det i Norge mellom fem hundre og seks hundre selvmord. Noen av selvmordene skjer inne på psykiatriske institusjoner. Hvordan kan det være mulig? Det uventede selvmordet Et selvmord kommer alltid uventet. Det kan ha vært varslet. Det kan ha vært tidligere forsøk. Det kan ha vært trusler om selvmord. Som pårørende, venn eller kollega er det likevel vanskelig å ta dette inn over seg som noe som en dag skal bli virkelighet. Guarden blir værende nede. Slik at den dagen selvmordet skjer, er man på en måte uforberedt. Sjokket rammer for fullt. (aftenposten.no 20.11.2018).)

- Selvmord i psykiatrien 200 saker – bryter loven annenhver gang.

(Anm: Selvmord i psykiatrien 200 saker – bryter loven annenhver gang. Pasient fikk akuttime. Først etter åtte uker skulle han kalles inn igjen, men behandler fant ham ikke i systemet. En grundigere sjekk viste at pasienten hadde tatt sitt eget liv. Dette er ett av mange eksempler på alvorlige lovbrudd i behandlingen av psykisk syke. NRK avdekker. (nrk.no 19.11.2018).)

- Den gylne retorikk. Har psykisk helsevern i for stor grad basert seg på somatikkens metoder? (- De norske psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Haukeland universitetssjukehus har utviklet et intensivt behandlingsopplegg mot angst og psykiske lidelser. I løpet av fire sammenhengende dager skal pasientene gjennom et intensivt behandlingsopplegg for å blitt kvitt sine tvangslidelser.)

(Anm: LEDER. Den gylne retorikk. Har psykisk helsevern i for stor grad basert seg på somatikkens metoder? DET er hakk i plata å høre helseministeren snakke om satsingen på psykisk helsevern som uteblir. De siste årene har det blitt en årlig foreteelse at Bent Høie kommuniserer hvor «misfornøyd» han er over at Den gylne regel ikke innfris. Den tilsier at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være større enn i somatikken. (…) EN del av virkeligheten – som dessverre ofte underkommuniseres – er hvor utrolig mye mer krevende det er å hjelpe personer med psykiske lidelser og russykdom enn de med somatiske helseplager. Det handler om at psykiske lidelser og rus stort sett er mer sammensatt enn mange somatiske helseplager – og grunnleggende annerledes enn somatisk sykdom. (…) De norske psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Haukeland universitetssjukehus har utviklet et intensivt behandlingsopplegg mot angst og psykiske lidelser. I løpet av fire sammenhengende dager skal pasientene gjennom et intensivt behandlingsopplegg for å blitt kvitt sine tvangslidelser. Opplegget har fått global annerkjennelse, og nylig ble Kvale og Hansen plukket ut blant de 50 mest innflytelsesrike personene i helsesektoren i USA i 2018 av Time Magazine. (dagensmedisin.no 11.12.2018).)

(Anm: Somatikk (fra gresk Σωματικóς, Somatikòs, «av legemet») er den delen av medisinen som omhandler behandling av fysiske sykdommer, til forskjell fra psykiatri som dekker psykiske sykdommer og klinisk behandling av disse.[1] (en.wikipedia.org).)

- Gjorde et blockbuster (milliardselgende)-legemiddel (Abilify; aripiprazol) hundrevis spilleavhengige (tvangsmessig impulsforstyrrelse, obsessiv-kompulsiv lidelse)?

(Anm: Did a blockbuster drug make hundreds gamble compulsively? A legal fight may decide what science can’t confirm. (…) “I didn’t have a word for it back then, but I was starting to feel compulsed,” she said. “I wanted to stay longer, and longer, and longer.” She also had no idea her compulsion might be linked to a drug she began taking for depression and anxiety a few weeks before she began seriously gambling. By the time she stopped taking aripiprazole — an antipsychotic sold under the brand name Abilify — she’d stayed in the casino long enough to lose more than $150,000. Miley, 41, filed a lawsuit in January 2016 against the drug makers Bristol-Myers Squibb and Otsuka, alleging the drug — one of the best-selling in the world — caused compulsive behavior. The suit contends that the companies knew or should have known it could create such urges, and didn’t adequately warn the thousands of people in the U.S. who use the medication each year. (…) (statnews.com 2.8.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Seroxat (Paxil, paroxetine, paroksetin etc.) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Forbindelser mellom foreldres medisinske krav om opioidforskrivning og risiko for selvmordsforsøk hos deres barn. (- Barn av foreldre som bruker opioider kan ha økt risiko for selvmordsforsøk, noe som kan være en medvirkende faktor for tidstrenden for ungdommers suicidalitet.

(Anm: Association Between Parental Medical Claims for Opioid Prescriptions and Risk of Suicide Attempt by Their Children. Key Points Question Is there an association between parental use of prescription opioids and suicide attempts by their children? Findings This pharmacoepidemiologic study compared rates of suicide attempts in children of parents who used opioids (>1 year of filled prescriptions) with a matched set of families in which parents did not fill opioid prescriptions. A statistically significant doubling of the risk of suicide attempts among the children of parents who used opioids was found. Meaning Children of parents who use opioids may be at increased risk for suicide attempts, which may be a contributing factor to the time trend in adolescent suicidality. JAMA Psychiatry. Published online May 22, 2019.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Varsler ny handlingsplan mot selvmord. Helse. Hvert år tar mer enn 500 nordmenn sitt eget liv. Nå er en ny handlingsplan mot selvmord på trappene, varsler regjeringen.

(Anm: Varsler ny handlingsplan mot selvmord. Helse. Hvert år tar mer enn 500 nordmenn sitt eget liv. Nå er en ny handlingsplan mot selvmord på trappene, varsler regjeringen. Regjeringen er i gang med en ny handlingsplan mot selvmord, varsler eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). – Hvert eneste selvmord er en stor tragedie. Vi må snu hver stein for å forebygge selvmord. Vi må bli bedre på å se sammenhenger tidlig nok og fange opp signalene, og derfor vil denne nye handlingsplanen inneholde tiltak på flere samfunnsområder, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Utarbeidelsen av den nye handlingsplanen ble kunngjort mandag, på den internasjonale verdensdagen for selvmordsforebygging. (kommunal-rapport.no 10.9.2018).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

- Fra en suicidals perspektiv: Sånn forebygges selvmord. Slutt å bruke uttrykk som «fare for seg selv» og «vet ikke sitt eget beste».

(Anm: Fra en suicidals perspektiv: Sånn forebygges selvmord. Slutt å bruke uttrykk som «fare for seg selv» og «vet ikke sitt eget beste». Skap et sted hvor vi suicidale trygt kan snakke om hvordan vi faktisk har det. Pr. i dag må mange av oss pynte på sannheten, skriver jente (16).  De nye tallene for selvmord i psykiatrien er tragiske, men ikke overraskende. I løpet av syv år tok 1910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). LES OM RAPPORTEN: Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien Virker mot sin hensikt. Jeg frykter at noen tror løsningen er å bygge høyere gjerder rundt sykehusene og å stramme beltene mer. Det vil virke mot sin hensikt. Når livet gjøres til et helvete, innenfor eller utenfor sykehusene, vil mange av oss finne en måte å avslutte det. (aftenposten.no 6.5.2018).)

- Stor økning observert blant amerikanske barn, tenåringer som forsøker å begå selvmord. Studieforfatter dr. Gregory Plemmons sa at resultatene "er ikke overraskende", og at "høyskolene også har rapportert en dramatisk økning i utbredelsen av angst og depresjon blant studenter og i bruk av rådgivningstjenester." (- Plemmons la til: "Tegn som bør hensyntas til inkluderer økende tilbaketrekking og isolasjon fra jevnaldrende eller familie, noe som kan manifestere seg som økt tidsbruk med elektroniske innretninger, endringer i søvn eller appetitt, nedgang i skolens ytelse, eller mangel på interesse i ting som tidligere ga glede.")

(Anm: Big Rise Seen in U.S. Kids, Teens Attempting Suicide. Study author Dr. Gregory Plemmons said the findings "are not surprising," and that "colleges have also reported a dramatic increase in the prevalence of anxiety and depression among students and in use of counseling services." (…) The findings showed that in 2008 through 2015, nearly 116,000 children aged 5 to 17 were seen at 31 hospitals, either for having suicidal thoughts or for attempted suicide. Two-thirds were girls. (…) Plemmons added: "Signs to consider would include increasing withdrawal and isolation from peers or family, which could manifest as increased electronic time; changes in sleep or appetite; decline in school performance; or lack of interest in things which previously provided enjoyment." (…) The report was published online May 16 in Pediatrics. (medicinenet.com 16.5.2018).)

- Psykolog Renate Grønvold Bugge: Så ikke sønnens selvmord komme. Hun kunne håndtere kriser. Helt til en politimann ringte og sa: - Nå gjelder det deg.

(Anm: Psykolog Renate Grønvold Bugge: Så ikke sønnens selvmord komme. Hun kunne håndtere kriser. Helt til en politimann ringte og sa: - Nå gjelder det deg. (…) – Jeg har vært involvert i mange andres tap og smerte. Men det å miste Halvard, var en personlig tragedie. Den rammet meg som mor, og jeg hadde store problemer med å håndtere den. - Selvmordstallene blant menn er på det høyeste siden 1990. Kjetil mistet sin 20 år gamle sønn til selvmord. Han så ingen tegn.(…) – Årsaken kan være at fagfolk har fokusert for mye på at de som er i risikosonen, har hatt en psykisk lidelse eller sykdom. Vi må erkjenne at vanlige norske ungdommer, normalt fungerende i et normalt miljø, kan begå selvmord i en sårbar livsfase eller akutt krise. (aftenposten.no 14.9.2018).)

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

– Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern.

(Anm: – Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern. Og tallene overrasker selv garvede selvmordsforskere. – Det er et vanvittig høyt antall, og betydelig høyere enn de begrensede oversiktene vi har hatt om dette fra før av, sier Fredrik Walby. Han leder nybrottsarbeidet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). (…) For Walby har dette vært en konstant hodepine: – Jeg har vært psykolog i årevis, og det har plaget meg at vi har visst så lite om selvmord i psykiatrien, sier han. Vi har brukt altfor mye tid på å bekymre oss, men altfor liten tid på å forebygge. (…) – Vi har hatt et kreftregister og et nyfødtregister nesten fra tidenes morgen. Sånn er det i somatikken, men ikke i psykiatrien. Det har ikke alltid vært like meningsfylt å vente på at byråkratiet skal skrive et eller annet brev. – Har du noen gang vurdert å trekke deg? – Stadig vekk. (…) Ønsker systemendring Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. Han er ikke overrasket over tallene. – Folk skjønner at hjerte- og karsykdom er dødelig. Men de forstår ikke at psykiske lidelser også er dødelige. Det hjelper ikke bare å snakke pent med folk. Som i somatikken må det nøyaktig utredning og behandling til, sier den tidligere overlegen i psykiatri. (…) Helsedirektøren mener at mange av tiltakene de har i dag er gode, men at de ikke er gjennomført godt nok mange steder. – Mener du at selvmordstallene ville vært høyere uten disse tiltakene? – Ja. Mye høyere, sier Guldvog. – En psykisk lidelse kan være en svært alvorlig sykdom. For noen av disse kan alvorligheten sammenlignes med kreft. Det er dødelig for noen, fordi vi ikke har nok kunnskap om hvordan vi kan forhindre det. (nrk.no 16.4.2018).)

- Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene.

(Anm: Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene. Forferdelig, hjerteskjærende, opprørende og tragisk. Helsepolitikerne er rystet over at nær 2000 pasienter i psykisk helsevern har tatt sitt eget liv siden 2008. Nå vil de ha tiltak for å få ned antallet. (nrk.no 17.4.2018).)

- Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien. I løpet av syv år tok 1.910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg, ifølge en ny rapport, langt flere enn antatt. (- Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog erkjenner at det er mangelfull kunnskap om hva som skal til for å forebygge selvmord.)

(Anm: Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien. I løpet av syv år tok 1.910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg, ifølge en ny rapport, langt flere enn antatt. Det er ifølge NRK første gang i Norge det er utarbeidet en oversikt over hvor mange som tar livet sitt mens de får behandling. Tallene fra 2008 til 2015 overrasker også forskerne. Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog erkjenner at det er mangelfull kunnskap om hva som skal til for å forebygge selvmord. (aftenposten.no 16.4.2018).)

– Skandaløst dårlig at rutiner ikke er på plass. – Mennesker som kunne blitt reddet fra selvmord kan dø uten å bli sett, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Kjersti Toppe (Sp).

(Anm: – Skandaløst dårlig at rutiner ikke er på plass. – Mennesker som kunne blitt reddet fra selvmord kan dø uten å bli sett, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Kjersti Toppe (Sp). Hun mener helseministeren fører Stortinget bak lyset. I mange tiår har det vært kjent at det er høy risiko for å dø i selvmord, rett etter utskrivning fra psykisk helsevern. For halvannet år fant SINTEF ut at seks av ti norske kommuner mangler rutiner for å bli varslet om selvmordspasienter som skal hjem. I dag har Helsedepartementet ingen oversikt over om dette har blitt bedre. Etter at manglende utskrivningsrutiner kom fram i fjor, satte Toppe temaet på dagsorden i Stortinget. Bent Høie (H) lovet å sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på varslingsmekanismene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid, men har ikke jobbet med hasteløsninger, som Toppe tok for gitt. (nrk.no 29.6.2018).)

- Den siste samtalen. Lene Juliane Skjønsberg forlot sin deprimerte sønn på venterommet på psykiatrisk akuttavdeling. De skulle aldri mer snakke sammen. (- Fylkeslegen skal senere konkludere med brudd på spesialisthelsetjenesteloven hos Sanderud sykehus.)

(Anm: Den siste samtalen. Lene Juliane Skjønsberg forlot sin deprimerte sønn på venterommet på psykiatrisk akuttavdeling. De skulle aldri mer snakke sammen. Patrick Skjønsberg er 21 år, og ligger i kunstig koma. Ansiktet hans er rødprikkete og hovent. Natten før ble han ble flydd i luftambulanse til Ullevål, etter et selvmordsforsøk på rommet sitt på Sanderud psykiatriske sykehus. Personalet fant ham livløs på gulvet, fire timer og tjue minutter etter at han hadde blitt innlagt. Fylkeslegen skal senere konkludere med brudd på spesialisthelsetjenesteloven hos Sanderud sykehus. (nrk.no 20.4.2018).)

- Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker.

(Anm: Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. (…) Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. BEKYMRET: Politiet er bekymret for at slåsskamper mellom jenter er et økende problem. Nå ser de også trusler med kniv blant tenåringsjenter. (Dagbladet): - Jeg er ikke overrasket. Jeg tenkte at dette er saker som dukker opp med jevne mellomrom, sier Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Dagbladet melder i dag om at politiet på Romerike opplever et økende problem med jenter som bevisst planlegger slåssing og møtes til kamp. Politiet forteller at alvorlighetsgraden med bruk av vold øker. Det er flere tilfeller der kniv har vært involvert. Tenåringsjenter i alderen 14-18 år reiser også over fylkesgrensene for å slåss. Volden blir også filmet og lagt ut på sosiale medier. (dagbladet.no 28.4.2018).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen.

(Anm: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen. Ifølge Aftenposten har antallet «svært alvorlige» hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i fjor, mens antall «alvorlige» hendelser nesten ble tredoblet fra 425 til 1.219 i samme periode. Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1.515 i fjor. Tallene legges fram mandag. I innkallingen til pressekonferansen understreker utdanningsetaten i Oslo at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser. – Antallet innrapporterte voldshendelser mot ansatte i osloskolen har økt de siste årene. Rapporteringen er blitt bedre slik at flere av hendelsene blir rapportert, men tilbakemeldinger fra skolene tilsier også at antall voldshendelser øker, særlig blant yngre elever, heter det i meldingen. (©NTB) (kommunal-rapport.no 7.5.2018).)

- VG mener: Vold mot lærere er et demokratisk problem. Vold mot lærere er et demokratisk problem og må tas på dypeste alvor.

(Anm: VG mener: Vold mot lærere er et demokratisk problem. Vold mot lærere er et demokratisk problem og må tas på dypeste alvor. LES OGSÅ Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen Nærmere ti prosent av lærerne i Osloskolen ble utsatt for vold og/eller trusler i løpet av fjoråret. Det er en dobling av tilfeller i løpet av de tre siste årene, viser en ny rapport fra Utdanningsetaten. Det er også en markant økning i antallet vold og trusler mot og mellom elever. I denne gruppen er de fleste tilfellene mellom gutter i alderen mellom seks og tolv år. LES OGSÅ Kraftig økning i voldstrusler mot lærere i Oslo-skolen Skal man lete etter noen positivt i den grimme virkeligheten denne undersøkelsen avspeiler må det være at noe av økningen kan skyldes at det er mindre tabubelagt for lærere å snakke om at de er blitt utsatt for vold eller trusler. Da Børge Skånland, som er førsteamanuensis ved institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), publiserte resultater av dybdeintervjuer fra sin doktoravhandling om lærere som hadde opplevd trusler eller fysisk vold fra elever i 2016, fant han at mange oppfattet den fysiske krenkelsen de ble utsatt for som skamfull. «Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i skolehverdagen. Da tilhører du lærerklubben», forklarte han til forskning.no den gang. «Bryter du med denne normen, opplever du avvisning i stedet for støtte. Synliggjør en lærer frykt, blir vedkommende sett på som inkompetent. Forteller du om det som er skjedd, blir du merket». (vg.no 14.5.2019).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall.

(Anm: Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall. Noen pasienter har fått veldig alvorlige bivirkninger som i verste fall er dødelige, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til VG. (…) Det er første gang det meldes om fosterdød etter at moren har brukt antidepressiva i Norge, men det er rapportert om lignende hendelser fra andre land. Madsen understreker at man ikke vet om det er SSRI som var årsaken til at fosteret døde. (side2.no 20.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Fysisk aktivitet knyttet til mindre depresjon hos små barn.

(Anm: Physical Activity Tied to Less Depression in Young Children. (…) In adjusted analyses, higher levels of moderate-to-vigorous physical activity at ages 6 and 8 were associated with fewer depression symptoms 2 years later. Each hour of activity per day conferred roughly 0.2 fewer depression symptoms. Sedentary behavior, however, was not associated with major depression. (NEJM 2017 (January 9, 2017).)

(Anm: From the Serotonin Model of Suicide to a Mental Pain Model of Suicide. Psychother Psychosom 2015;84:323-329.)

(Anm: Maria (22) hadde selvmordstanker fra hun var 12 år: – Behandlingen reddet livet mitt. Hun skadet seg selv og gikk med selvmordstanker i fire år. Så kom redningen - en behandlingsmetode som aldri før har blitt prøvd på tenåringer. (…) Hun skulle prøve ut dialektisk atferdsterapi (DBT). DBT kombinerer gruppeterapi og individuell terapi med mer utradisjonelle behandlingsmetoder som mindfulness. (…) Redder liv. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) regner at mellom 5 og 10 prosent av norske ungdommer vil svare ja på om de har gjort forsøk på å ta livet sitt, eller skade seg selv med vilje. (nrk.no 20.3.2016).)

- Beviskrav i sivile saker – kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. (- Forfatteren er kritisk til Høyesteretts vurdering av om en anførsel om selvmord er særlig belastende.)

(Anm: Av Magne Strandberg. Beviskrav i sivile saker – kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Sammendrag. Høyesterett kom i desember 2016 til at beviskravet «sannsynlighetsovervekt» skulle anvendes når et forsikringsselskap har påberopt at et dødsfall var et selvmord. Ifølge Høyesterett var en anførsel om selvmord ikke et særlig belastende faktisk forhold, og det var da ikke grunn til å oppstille et skjerpet beviskrav. I artikkelen diskuterer forfatteren om dommen kan påvirke beviskravsreglene i sivile saker generelt, og når beviskravet kan skjerpes som følge av at det er blitt påberopt et faktisk forhold som er belastende for en part eller andre. Forfatteren er kritisk til Høyesteretts vurdering av om en anførsel om selvmord er særlig belastende. Tidsskrift for forretningsjus 01 / 2017 (Volum 22) Side: 50-73.)

- Selvmord betraktes nå som den 10. ledende dødsårsaken for alle aldre, og frekvensen har økt hvert år fra 2000 til 2014 blant både kvinner og menn i alle aldersgrupper unntatt de som er ≥ 75 år. For de i alderen 15 til 44 år er selvmord blant topp tre dødsårsakene over hele verden.

(Anm: Is Ketamine the New Wonder Drug for Treating Suicide? Although the initial findings involving the use of ketamine in suicidal patients are promising, further research is needed on the short- and long-term effects of this medication. In 2014 the suicide rate in the U.S. was 13/100,000, the highest recorded in 28 years.1 Suicide is now considered the 10th leading cause of death for all ages, and the rate has increased every year from 2000 to 2014 among both women and men and in every age group except those aged ≥ 75 years.1-3 For those aged 15 to 44 years, suicide is among the top 3 causes of death worldwide.4-6 Fed Pract. 2017 September;34(9):12-16.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Suicidal Ideation and Suicide Attempts in the Elderly Associated with Opioid Use and Pain Sensitivity. Psychother Psychosom 2017;86:373-375.)

- Fjorten år gamle Erika ville ikke leve lenger. Hun bæres ut av en familie i sorg. Erika avsluttet livet sitt da hun var innlagt på psykiatrisk avdeling. (- NRK har fått tilgang til ny forskning fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Der går det fram at 1910 mennesker som var i kontakt med psykisk helsevern døde av selvmord i årene mellom 2008 og 2015.) (- Det er først nå forskerne har fått en samlet oversikt over hvor mange som tar livet sitt mens de får behandling eller har bedt om hjelp fra psykiatrien.)

(Anm: Fjorten år gamle Erika ville ikke leve lenger. Hun bæres ut av en familie i sorg. Erika avsluttet livet sitt da hun var innlagt på psykiatrisk avdeling. (…) Ei ung jente er død, så altfor ung. Erika Granerud ble bare 14 år. Minst ett menneske tar sitt eget liv annenhver dag mens de er i kontakt med psykiatrien. Mange av dem var innlagt på psykiatrisk avdeling, slik Erika var. Ingen i Norge har fram til nå hatt oversikt over hvor mange psykiatriske pasienter som tar livet sitt mens de er under behandling. (…) Granskes (…) Helsetilsynet ser svært alvorlig på saken, og gjennomførte et tilsyn på Sanderud kort tid etter at Erika døde. Et eget granskingsteam går nå grundig inn i saken, for å finne ut hvordan og hvorfor 14-åringen klarte å gjennomføre en slik handling mens hun var innlagt. (…) Tilsynet har et mål om å komme til bunns i saken. – Vi skal gjennomgå dette så grundig som mulig, for å finne ut om jenta fikk forsvarlig helsehjelp. Selvmord inne på akuttavdelinger for ungdom er svært sjelden, sier Nygård. Svært høye tall Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. Nå viser den nye forskningen at i gjennomsnitt 240 av de som hvert år dør i selvmord allerede er i kontakt med psykisk helsevern. Det er langt flere enn fagfolkene tidligere har trodd. – Det er velkjent at denne gruppen har en stor overrisko for å dø i selvmord, og vi var forberedt på at tallene ville være høyere enn det som har vært kjent i Norge tidligere. Samtidig er vi veldig overrasket over at de er så høye som de er, sier forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og –forskning. Han har ledet forskergruppen som har funnet tallene. (nrk.no 16.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- 14-åring døde etter selvmordsforsøk på institusjon. Helsetilsynet undersøker hva som skjedde etter at ei ungjente døde av skadene hun påførte seg selv da hun var innlagt på en psykiatrisk avdeling for ungdom i Hedmark.

(Anm: 14-åring døde etter selvmordsforsøk på institusjon. Helsetilsynet undersøker hva som skjedde etter at ei ungjente døde av skadene hun påførte seg selv da hun var innlagt på en psykiatrisk avdeling for ungdom i Hedmark. INSTITUSJON: Jenta forsøkte å ta livet sitt mens hun var innlagt på Sykehuset Innlandet HF, avdeling Sanderud. Hun døde dagen etter på Ullevål universitetssykehus av skadene hun hadde påført seg selv. (…) Politi: – Ikke straffbar handling Politiet i Innlandet ble varslet om selvmordsforsøket samme kveld som hendelsen fant sted. Krimsjef på Hamar politistasjon, Rune Strand, sier politiet reiste til stedet og snakket med ansatte på avdelingen jenta var innlagt på. – Vår konklusjon er at dette er en sak for helsetilsynet, og at dødsfallet ikke er knyttet til en straffbar handling etter straffeloven, sier Strand. (…) I 2015 og 2016 var det 58 pasienter som døde av selvmord mens de var innlagt i døgnenhet i psykisk helsevern, viser Meldeordningen. (nrk.no 5.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Flere unge oppsøker krisehjelp. Kirkens SOS og Mental Helse mottok i fjor 320.000 henvendelser fra personer som søkte hjelp i krise. Det er 20.000 flere henvendelser enn året før. (aftenposten.no 11.2.2018).)

- Helsetilsynet: Erika (14) fikk ikke forsvarlig helsehjelp. LENA (NRK): Flere feil ble gjort da Erika (14) tok livet sitt på psykiatrisk sykehus. Foreldrene er skremt over Helsetilsynets rapport. (- Tenåringen tok sitt eget liv. Inne på rommet på Sanderud sykehus i Hedmark, der hun var tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Statens helsetilsyn har gransket hendelsen, og i en 27 sider lang rapport gir de Sykehuset Innlandet skarp kritikk.)

(Anm: Helsetilsynet: Erika (14) fikk ikke forsvarlig helsehjelp. LENA (NRK): Flere feil ble gjort da Erika (14) tok livet sitt på psykiatrisk sykehus. Foreldrene er skremt over Helsetilsynets rapport. (…) I 2017 opplevde de det som skulle forandre livet deres for alltid. Datteren Erika på 14 år gav uttrykk for at hun ikke ønsket å leve lenger. I desember skjedde det som foreldrene ikke trodde kunne være mulig: Tenåringen tok sitt eget liv. Inne på rommet på Sanderud sykehus i Hedmark, der hun var tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Statens helsetilsyn har gransket hendelsen, og i en 27 sider lang rapport gir de Sykehuset Innlandet skarp kritikk. Rapporten er ikke endelig, men Helsetilsynet opplyser til NRK at den endelige versjonen ikke vil bli vesentlig endret. De konkluderer med at Sykehuset Innlandet HF, som Sanderud sykehus er en del av, ikke gav Erika forsvarlig helsehjelp. I rapporten skriver Helsetilsynet at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven. (nrk.no 11.9.2018).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, skoleskyting, massemord etc. (mintankesmie.no).)

- 190 trusler om skoleskyting mot norske skoler på to uker: – Svært alvorlig.

(Anm: 190 trusler om skoleskyting mot norske skoler på to uker: – Svært alvorlig. Politiet er bekymret etter at det har kommet 190 trusler mot norske skoler bare siden 14. januar. Politiet sier de har en formening om hvem som står bak. (nrk.no 29.1.2020).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, skoleskyting, massemord etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

- Brukte lykkepillen - frifunnet for vold.

(Anm: Brukte lykkepillen - frifunnet for vold. En 40 år gammel mann fra Lillestrøm har innrømmet å ha opptrådt voldelig da han jaget og overfalt den kvinnelige pleieren. Likevel ble mannen frikjent av retten fordi han gikk på lykkepiller da gjerningen skjedde. (…) Under rettssaken som gikk for Nedre Romerike herredsrett i forrige uke, hevdet 40-åringen at han ikke var seg selv da voldsepisodene inntraff i fjor sommer. - Jeg husker det som skjedde, men det var ikke meg som gjorde det. Det var en annen person, sa den angrende synderen gråtkvalt i retten. Da overfallet på den kvinnelige pleieren skjedde, hadde han gått på det antidepressive middelet Cipramil i fire måneder. Det ble avgjørende for retten som frikjente mannen på disse punktene. (dagbladet.no 26.11.1997).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, skoleskyting, massemord etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

- (Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

 (Anm: Gåten Lubitz (...) Kan antidepressiva ha forårsaket Germanwings-tragedien (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?) (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Seroxat (Paxil, paroxetine, paroksetin etc.) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Forskningsstudie: Vanskelig å se selvmordsfare hos unge menn.

(Anm: Forskningsstudie: Vanskelig å se selvmordsfare hos unge menn. Mange etterlatte forteller at de ikke så tegn til psykisk sykdom før personen som sto dem nær, begikk selvmord. Gjennom dybdeintervjuer med etterlatte ønsket forskerne Mette Lyberg Rasmussen og Gudrun Dieserud, begge psykologer ansatt ved Folkehelseinstituttet, å se nærmere på om pårørende så selvmordsfare i forkant. Studien deres viser at etterlatte ofte vurderte faren for selvmord som liten på grunn av tilsynelatende høy mestringsevne og fravær av tegn på alvorlig psykisk lidelse, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening. (nettavisen.no 7.2.2018).)

(Anm: De «små» tingenes betydning. Det er ikke alltid lett å se tegnene på selvmordsfare hos unge menn. Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn er en kvalitativ studie med 61 nære pårørende og venners erfaringer etter selvmord hos ti unge menn (1). I artikkelen diskuteres det om fremtidens handlingsplaner for selvmordsforebygging bør ha et bredere perspektiv enn dagens sykdomsmodell. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Om man måler antall selvmord per 100 000 innbyggere i Norge i 2015, var raten 16 for menn og i underkant av 8 for kvinner, altså dobbelt så høy for menn som for kvinner. Går vi 25 år tilbake i tid, var raten tre ganger høyere for menn som for kvinner.  

(Anm: Store gutter gråter også: Selvmord. Nesten tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Menn velger dødeligere selvmordsmetoder, og er oftere ruspåvirket. Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge, og nesten 400 av dem begås av menn. (…) Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. (…) Litt under 60 prosent av alle selvmord skjer i aldersgruppene under 50 år, og selvmord medfører derfor mange tapte leveår i befolkningen. 30 prosent av alle dødsfall blant befolkningen mellom 20-24 år, skyldes selvmord. (…) Studier viser også at både menn og kvinner er alkoholpåvirket under selvmordsforsøk og selvmord. (…) - Om man måler antall selvmord per 100 000 innbyggere i Norge i 2015, var raten 16 for menn og i underkant av 8 for kvinner, altså dobbelt så høy for menn som for kvinner. Går vi 25 år tilbake i tid, var raten tre ganger høyere for menn som for kvinner. (dagbladet.no 28.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: I alle grupper av samfunnet lever den yngre generasjonen lenger enn den eldre. Men nå er trenden brutt for én gruppe: Hvite kvinner i 40- og 50-årene. (…) Mot normal utvikling. Blant afroamerikanere, latinamerikanere og den eldre garde hvite amerikanere har levealderen vokst jevnt og trutt. Men for hvite kvinner, som burde være midt i livet, har levealderen fått seg en kraftig knekk. I en av de hardest rammede gruppene, hvite kvinner i slutten av 40-årene som bor på landsbygda eller i småbyer, har antallet som dør unormalt tidlig økt med 30 prosent. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Selvmord blant ungdommer: Rater øker raskere hos jenter. (- Selvmordsraten for ungdom synes å øke raskere hos jenter enn hos gutter, og reduserer det historiske gapet mellom de to, ifølge forskning publisert i JAMA Network Open.) (- Fra 1999 til 2014 har selvmordsratene i USA økt med 33 %, men forekomsten har alltid vært høyere blant menn enn kvinner i alle aldersgrupper.)

(Anm: Youth suicide: Rates rising more rapidly in girls. Youth suicide rates appear to be increasing faster in girls than in boys, narrowing the historical gap between the two, according to research published in JAMA Network Open. From 1999 to 2014, suicide rates in the United States have increased by 33%, but the incidence always has been higher among men than women in all age groups. Recent reports suggesting that suicide rates were increasing in girls prompted Donna A. Ruch, PhD, from the the Research Institute at Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio, and her coauthors to undertake a cross-sectional study of all suicides in the United States among individuals aged 10-19 years, between 1975 and 2016. (mdedge.com May 17, 2019).)

- Trender for selvmord blant ungdom i alderen 10 til 19 år i USA, 1975 til 2016.

(Anm: Trends in Suicide Among Youth Aged 10 to 19 Years in the United States, 1975 to 2016. Key Points. Question  Does the disproportionate increase in suicide rates among female youth indicate a narrowing of the historically large gap between male and female youth in suicide? Findings  This cross-sectional study of 85 051 youth suicide deaths found a significant reduction in the gap between male and female rates of suicide among youth aged 10 to 19 in the United States, with the most pronounced narrowing in younger individuals. Female suicide rates by hanging or suffocation are approaching those of male youth, and significant differences by race/ethnicity also exist. Meaning  A narrowing gap between male and female youth suicide rates underscores the importance of early suicide prevention efforts that take both sex and developmental level into consideration. JAMA Netw Open. 2019;2(5):e193886.) (PDF)

- Bruk av antidepressiva i USA øker med 65 prosent på 15 år. (- Bruk av antidepressiva blant personer over 12 år: USA, 2011–2014.) (- Kvinner er nesten dobbelt så sannsynlig som menn å ta legemidler viser rapporten, med antidepressiva brukt av 16,5 prosent av kvinnene sammenlignet med i underkant av 9 prosent av mennene.) (- I tillegg var "langvarig bruk av antidepressiva vanlig," uttalte et team ledet av Laura Pratt ved CDCs National Center for Health Statistics (NCHS).) (- Forskerne bemerket at "én fjerdedel av alle mennesker [undersøkte] som tok antidepressiva den siste måneden som rapporterte å ha tatt dem i 10 år eller mer.")

(Anm: Antidepressant use in U.S. soars by 65 percent in 15 years. The number of Americans who say they've taken an antidepressant over the past month rose by 65 percent between 1999 and 2014, a new government survey finds. By 2014, about one in every eight Americans over the age of 12 reported recent antidepressant use, according to a report released Tuesday from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Women are nearly twice as likely as men to be taking the medications, the report found, with antidepressants used by 16.5 percent of females compared to just under 9 percent of males. Also, "long-term antidepressant use was common," said a team led by Laura Pratt of the CDC's National Center for Health Statistics (NCHS). (…) The researchers noted that "one-fourth of all people [surveyed] who took antidepressants over the past month reported having taken them for 10 years or more." (cbsnews.com 16.8.2017).) (PDF)

(Anm: Antidepressant Use Among Persons Aged 12 and Over: United States, 2011–2014. (cdc.gov NCHS Data Brief No. 283 August 2017 ).)   

- Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming.

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Studien finner en økende trend for depresjon, spesielt blant unge. (- Spesielt påfallende, var økningen raskest blant de mellom 12 til 17 år, som økte fra 8,7 prosent i 2005 til 12,7 prosent i 2015.)

(Anm: Study finds rising trend in depression, especially among young people. Depression is on the rise in the United States, according to researchers at Columbia University's Mailman School of Public Health and the CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy. From 2005 to 2015, depression rose significantly among Americans age 12 and older with the most rapid increases seen in young people. The findings appear online in the journal Psychological Medicine. This is the first study to identify trends in depression by gender, income, and education over the past decade. The results show that depression increased significantly among persons in the U.S. from 2005 to 2015, from 6.6 percent to 7.3 percent. Notably, the rise was most rapid among those ages 12 to 17, increasing from 8.7 percent in 2005 to 12.7 percent in 2015. Data were drawn from 607,520 respondents to the National Survey on Drug Use and Health, an annual U.S. study of persons ages 12 and over. The researchers examined the prevalence of past-year depression annually among respondents based on DSM-IV criteria. The increase in rates of depression was most rapid among the youngest and oldest age groups, whites, the lowest income and highest income groups, and those with the highest education levels. These results are in line with recent findings on increases in drug use, deaths due to drug overdose, and suicide. (news-medical.net.com 30.10.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Kvinner tar flest sovepiller. – Det gjenspeiler det at langt flere kvinner enn menn klager over dårlig søvn, sier Bjorvatn. Legemiddelindustrien (LMI) har ingen formening om årsaken til at flere bruker sovemidler.

(Anm: Derfor er det ikke bare negativt at vi bruker mer sovemedisin. Hele 430.000 nordmenn fikk resept på sovemidler i fjor. Men vi bruker mer av sovetabletter som ikke er vanedannende. Her er tipsene som kan få deg til å sove uten piller. (…) Kvinner tar flest sovepiller Videre viser pilletallene at det er et klart flertall av kvinner som bruker sovepiller. – Det gjenspeiler det at langt flere kvinner enn menn klager over dårlig søvn, sier Bjorvatn. Legemiddelindustrien (LMI) har ingen formening om årsaken til at flere bruker sovemidler. (…) – Men vi har tillit til at legene forskriver disse legemidlene der det er medisinsk riktig å gjøre det. Sovemedisiner er utviklet for å kunne gi hjelp til pasienter som av ulike grunner har behov for hjelp og medisinsk behandling, uttaler LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem. Søvnekspert Bjorvatn synes likevel at for mange tyr til tabletter. – Ja, jeg mener at det er for mange som bruker sovemidler. Hovedgrunnen til at jeg mener det, er at det finnes bedre behandling, som dessverre få har blitt tilbudt. Ved langvarig insomni anbefales kognitiv atferdsterapi, opplyser han. (nrk.no 14.10.2017).)

- «Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer». En psykisk syk pasient ble skrevet ut av institusjon mot sin vilje og senere funnet død. Helsetilsynet mener det ikke har vært svikt i helsehjelpen. (- Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier pårørende etter selvmord i psykiatrien ofte sitter igjen med mange spørsmål.) (– De lurer gjerne på om pasienten fikk riktig behandling, og om vedkommende ble skrevet ut for tidlig.)

(Anm: «Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer». En psykisk syk pasient ble skrevet ut av institusjon mot sin vilje og senere funnet død. Helsetilsynet mener det ikke har vært svikt i helsehjelpen. Tidligere i år ble en person innlagt ved åpen allmennpsykiatrisk døgnenhet i Tønsberg. Pasienten ble evaluert etter en uke og skrevet ut til videre behandling med kriseplan og oppfølging. Ifølge dokumenter fra Helsetilsynet var pasienten opprørt over å bli skrevet ut og sendte en sms til sin polikliniske behandler: «Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer.» Behandleren foreslo å fremskynde timen til neste dag, men fikk ikke svar og regnet med at pasienten ville møte opp til timen som var satt opp. Pasienten møtte aldri opp til timen, og ble funnet død samme dag. (…) – Skrives pasienter ut for å få plass til nye? – Nei. Det er pasientens behov som skal være førende, men noen ganger tar vi feil. I ettertid kan vi se at det er ting vi ikke fanget opp, og det er beklagelig, sier hun. Sårbare etter innleggelse I fjor kartla NRK selvmord blant psykiatriske pasienter. Av de 200 selvmordene som ble gransket, skjedde 117 blant polikliniske pasienter. (…) Ensomhet og fortvilelse Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier pårørende etter selvmord i psykiatrien ofte sitter igjen med mange spørsmål. – De lurer gjerne på om pasienten fikk riktig behandling, og om vedkommende ble skrevet ut for tidlig. (nrk.no 28.9.2019).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Färre män än kvinnor, 5,4 procent jämfört med 9,8 procent, hade antidepressiva läkemedel utskrivna, trots att de rapporterat depression i högre grad. Hos kvinnor var förhållandet det omvända, där en större andel av de som inte klassats som deprimerade trots allt hade antidepressiva läkemedel utskrivna.

(Anm: Män får mer sällan diagnosen depression. Kön kan ha betydelse för vilken diagnos patienter får. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. (…) I de studier som Lena Thunander Sundboms avhandling bygger på fick bland annat 16 000 slumpvis utvalda personer (kvinnor och män) mellan 18 och 84 år svara på frågeformuläret HADS. Efter bortrensning av de som inte svarade alls eller lämnade ofullständiga svar återstod 7 618 personer (44,8 män, 54,5 procent kvinnor). (…) Färre män än kvinnor, 5,4 procent jämfört med 9,8 procent, hade antidepressiva läkemedel utskrivna, trots att de rapporterat depression i högre grad. Hos kvinnor var förhållandet det omvända, där en större andel av de som inte klassats som deprimerade trots allt hade antidepressiva läkemedel utskrivna. (lakemedelsvarlden.se 29.11.2017).)

(Anm: Kvinder får oftere depression. En nylig afleveret afhandling har undersøgt kønsaspektet i diagnose og behandling af depression. Resultaterne viser, at der er kønsforskelle, og der synes at være en overdiagnose og overbehandling af kvinder, mens der ses en underbehandling af mænd. Læs mere pharmadanmark.anp.se - lakemedelsvarlden.se 29.11.2017).)

- Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie.

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Ungdomsdepresjon og selvmordsrater stiger idet flere barn enn noen gang bruker mobiltelefoner. Her er hva ny forskning sier om forbindelsen. (- Teen depression and suicide rates are climbing as more kids than ever use cell phones. Here's what new research says about the connection.)

(Anm: We Need to Talk About Kids and Smartphones (…) The latest statistics on teen mental health underscore the urgency of this debate. Between 2010 and 2016, the number of adolescents who experienced at least one major depressive episode leapt by 60%, according to a nationwide survey conducted by the U.S. Department of Health and Human Services. The 2016 survey of 17,000 kids found that about 13% of them had a major depressive episode, compared to 8% of the kids surveyed in 2010. Suicide deaths among people age 10 to 19 have also risen sharply, according to the latest data from the Centers for Disease Control and Prevention. Young women are suffering most; a CDC report released earlier this year showed suicide among teen girls has reached 40-year highs. All this followed a period during the late-1990s and early 2000s when rates of adolescent depression and suicide mostly held steady or declined. (time.com 10.10.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)