Kan screening av blodprøver avsløre legemiddelbivirkninger?

Analyse av blodprøver kan avsløre legemiddelbivirkninger og risikosituasjoner. Målet med denne studien var å validere en metode for å identifisere legemiddelbivirkninger ved å screene rutinemessige blodprøver hos pasienter innlagt i sykehus. (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1637-9 (14.6.2007))

Usemje om prostataprøver - For kvar pasient som blei redda frå alvorleg prostatakreft, blei 48 menn unødvendig behandla. (nrk.no 21.3.2009)

Studie stiller spørsmål om screening av hjerteinfarktpasienter for depresjon (healthfinder.gov 11.11.2008)

- Kan screening av blodprøver avsløre legemiddelbivirkninger?

Kan screening av blodprøver avsløre legemiddelbivirkninger? Sammendrag Bakgrunn. Analyse av blodprøver kan avsløre legemiddelbivirkninger og risikosituasjoner. Målet med denne studien var å validere en metode for å identifisere legemiddelbivirkninger ved å screene rutinemessige blodprøver hos pasienter innlagt i sykehus. Materiale og metode. Legemiddelbivirkninger hos pasienter innlagt ved en geriatrisk sengepost ble identifisert ved å screene rutinemessige blodprøver i henhold til enkle beslutningskriterier. Denne prosedyren ble sammenliknet med en metode basert på intensivert klinisk overvåking av bivirkninger. Resultater. Det ble identifisert i alt 61 bivirkninger hos 33 pasienter, hvorav 14 identifisert med screeningmetoden hos sju pasienter (11 bivirkninger per 1 000 liggedøgn, positiv prediktiv verdi lik 0,29 (0,18 - 0,43)). Intensivert klinisk overvåking av bivirkninger identifiserte 37 bivirkninger per 1 000 liggedøgn. Konklusjon. Screeningmetoden identifiserte legemiddelbivirkninger som gir seg til kjenne ved patologiske laboratorieverdier. Det anbefales at metoden testes ytterligere med modifiserte beslutningskriterier når system for elektronisk pasientjournal, inklusive elektronisk legemiddelkurve er blitt rutine ved sykehuset. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1637-9 (14.6.2007)

(Anm: Vil ha 16 kriterier for screening Helsedirektoratet vil ha nasjonal styring av screening, og foreslår 16 kriterier som skal oppfylle krav til screening for sykdommer. (dagensmedisin.no 6.8.2014).)

- Hva pusten din kan avsløre om helsen din. (- Det er ingen bedre måte å stoppe en sykdom enn å oppdage og behandle den tidlig, før symptomene oppstår.)

(Anm: Julian Burschka • TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany. What your breath could reveal about your health. There's no better way to stop a disease than to catch and treat it early, before symptoms occur. That's the whole point of medical screening techniques like radiography, MRIs and blood tests. But there's one medium with overlooked potential for medical analysis: your breath. Technologist Julian Burschka shares the latest in the science of breath analysis -- the screening of the volatile organic compounds in your exhaled breath -- and how it could be used as a powerful tool to detect, predict and ultimately prevent disease. (ted.com 2018).)

(Anm: Oral Health: What Bad Breath Says About Your Health (medicinenet.com 7.16.2021).)

- Data viser at pust-testing kan bidra til å finpusse medisinsk behandling (forskrivninger; Rx) for funksjonelle GI-symptomer. To nye studier støtter verdien av å utføre pust-testing for å hjelpe til med valg av passende behandlinger for pasienter med vanlige funksjonelle gastrointestinale symptomer.

(Anm: Data Show Breath Testing Can Help Hone Rx for Functional GI Symptoms. Two new studies support the value of performing breath testing to aid selection of appropriate treatments for patients with common functional gastrointestinal symptoms. Data show these tests can help differentiate between IBS subtypes and distinguish IBS from sucrose malabsorption. Investigators at Cedars-Sinai Medical Center, in Los Angeles, found that using breath tests to identify gut gas profiles can lead to more personalized and effective therapies for people with irritable bowel syndrome (Am J Gastroenterol 2022 Sep 6. doi:10.14309/ajg.0000000000001997). By comparing data from two randomized controlled clinical trials, the researchers were able to link specific gas-producing microbial patterns in the intestinal tract to the IBS diarrhea- and IBS constipation-predominant subtypes. “This is the first study ever that compares the phenotype of IBS—to the microbiome—to breath testing all at the same time, in a very carefully curated group of patients,” said Mark Pimentel, MD, the executive director of the Medically Associated Science and Technology Program at Cedars-Sinai and senior investigator on the study. (gastroendonews.com 21.11.2022).)

- Identifisering av akutt syke mennesker og ansiktssignaler for sykdom.

(Anm: Axelsson J, et al. Identifisering av akutt syke mennesker og ansiktssignaler for sykdom. (Identification of acutely sick people and facial cues of sickness.) Abstrakt Påvisning og avkreftelse av sykdom hos individer er foreslått som essensielle komponenter i et atferdsmessig forsvar mot sykdom, noe som begrenser risikoen for sammenblanding. (...) Akutt syke mennesker ble vurdert av naive (deltakende) observatører som å ha blekere lepper og hud, et mer hovent ansikt, hengende munnviker, mer hengende øyelokk, rødere øyne og blekere mindre skinnende hud, og virker mer  slitne. Våre funn tyder på at ansiktssignaler forbundet med hud, munn og øyne kan hjelpe til med å oppdage akutt syke og potensielt smittebærere. Proc Biol Sci. 2018 Jan 10;285(1870):20172430.)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Snart kan en urinprøve sjekke deg for kreft. Koreanske forskere har utviklet en test som med 99 prosent treffsikkerhet kan påvise kreft i prostata og bukspyttkjertelen ved hjelp av en urinprøve.

(Anm: Ny forskning: Snart kan en urinprøve sjekke deg for kreft. Koreanske forskere har utviklet en test som med 99 prosent treffsikkerhet kan påvise kreft i prostata og bukspyttkjertelen ved hjelp av en urinprøve. En gruppe forskere fra Korea Institute of Materials Science har utviklet det som kan bli en revolusjon når det gjelder muligheten til å oppdage kreft på et tidlig tidspunkt: En urinprøve som påviser prostatakreft og bukspyttkjertelkreft. Ifølge forskerne har testen 99 prosent treffsikkerhet. (…) I 2021 var det 962 mennesker som fikk bukspyttkjertelkreft i Norge. Den har få og diffuse symptomer, og oppdages derfor ofte sent. Ifølge Kreftforeningen er dette de viktigste symptomene: (…) (vi.no 4.3.2023).)

(Anm: Linh VTN, et al. 3D plasmonic coral nanoarchitecture paper for label-free human urine sensing and deep learning-assisted cancer screening. Biosens Bioelectron. 2023 Mar 15;224:115076.)

- Avslører blodets hemmeligheter. Med ny teknologi har forskerne funnet ørsmå spor fra kreftceller i blodet. Det kan forlenge livet til pasienter med bukspyttkjertelkreft. Blodet inneholder enormt mye informasjon. Ny og mer følsom teknologi kan avsløre flere hemmeligheter.

(Anm: Avslører blodets hemmeligheter. Med ny teknologi har forskerne funnet ørsmå spor fra kreftceller i blodet. Det kan forlenge livet til pasienter med bukspyttkjertelkreft. Blodet inneholder enormt mye informasjon. Ny og mer følsom teknologi kan avsløre flere hemmeligheter. – Jeg fikk litt sjokk da jeg fikk beskjed om at jeg hadde bukspyttkjertelkreft. Høsten 2019 fikk Trond Niemi diagnosen bukspyttkjertelkreft. En krefttype hvor bare 15 prosent av pasientene lever etter fem år. (…) – Jeg er optimist av natur, og tenkte at hundre av tusen overlever. Da ble det litt lettere å tro at dette skulle gå bra, sier Niemi. Han var heldig, for han hadde ikke spredning til andre organer i kroppen. Han opererte vekk bukspyttkjertelen, og er i dag frisk. Problemet for pasienter som får denne krefttypen, er at den oppdages altfor seint til å kunne kureres. Sykdommen har få og uspesifikke symptomer. Når det ikke nytter å operere vekk bukspyttkjertelen fordi kreften har spredd seg til andre organer, gis det kun lindrende og livsforlengende behandling. (nrk.no 28.12.2022).)

- Tidlig oppdagelse av kreft i bukspyttkjertelen mulig via avføringsanalyse.

(Anm: Early Pancreatic Cancer Detection Possible Via Stool Analysis. A new analysis found a possible role for fecal microbiota as potential biomarkers for early pancreatic cancer detection. To explore the ways in which these microorganisms may be useful for potential early cancer detection, a research team led by Núria Malats, MD, from the Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), in Madrid, conducted a prospective study of stool and saliva samples from patients treated at two hospitals in Spain between 2016 and 2019. (gastroendonews.com 22.4.2022).)

(Anm: Kartal E, et al. A faecal microbiota signature with high specificity for pancreatic cancer. Gut. 2022 Jul;71(7):1359-1372.)

- Risiko for lungekreft kan ses i blodet ti år i forveien. (- Dødeligheten er høy fordi sykdommen ofte oppdages på et sent stadium. Dersom den oppdages tidlig, er overlevelsen bedre.) (- Norge er et av få land som har helseregistre som går langt bakover i tid. Dette er ganske unikt i verdenssammenheng.)

(Anm: Risiko for lungekreft kan ses i blodet ti år i forveien. Kreft begynner med små endringer i cellenes arvestoff. Nå er det mulig å måle disse endringene på et tidlig tidspunkt – før kreften oppstår. Lungekreft er fortsatt en av de hyppigste kreftsykdommene. Dødeligheten er høy fordi sykdommen ofte oppdages på et sent stadium. Dersom den oppdages tidlig, er overlevelsen bedre. Derfor er det svært viktig å finne metoder for å fange opp tidlige signaler på at sykdommen er på vei. Hvor tidlig er det mulig å se hvem som står i fare for å utvikle kreft? Det var noe Trine Ballestad Rounge og hennes kollegaer tenkte mye på. Hun jobbet på Kreftregisteret og så hvilket enormt potensial det lå i dataene og biobankene som er lagret der. (titan.uio.no 23.11.2022).)

- Nytt screeningprogram: Dette kan avføringen din avsløre.

(Anm: Nytt screeningprogram: Dette kan avføringen din avsløre. Tarmkreft gir få eller ingen symptomer i tidlig fase. Et nytt, nasjonalt screeningprogram skal oppdage kreft tidlig, men det kan også være lurt å følge med på egen avføring. I 2021 fikk 4550 personer påvist tarmkreft her i landet og rundt 1600 dør av sykdommen årlig. Tarmkreft er den nest hyppigste av alle kreftformer, når man regner med både menn og kvinner. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft, men heldigvis øker også overlevelsen for disse pasientene. Nå skal et nytt, nasjonalt tarmscreeningsprogram bidra til at tarmkrefttilfeller blir oppdaget tidligere. (vg.no 29.12.2022).)

- Bakteriegener i avføringen kan avsløre tidlig kreft i tarmen. Forskere analyserer nå alle genene i tarm innholdet til tusenvis av mennesker. Målet er å oppdage tidlig fase av tarmkreft ved å se på bakteriefloraen i tarmen.

(Anm: Bakteriegener i avføringen kan avsløre tidlig kreft i tarmen. Forskere analyserer nå alle genene i tarm innholdet til tusenvis av mennesker. Målet er å oppdage tidlig fase av tarmkreft ved å se på bakteriefloraen i tarmen. Når pasienter går igjennom en tarmundersøkelse, blir polypper fjernet og undersøkt for kreft. Jo tidligere kreften oppdages, desto lettere blir behandlingen. I fremtiden vil det være mulig å oppdage kreften mye tidligere ved å undersøke bakteriecocktailen i avføringen. (…) Akkurat som oss mennesker inneholder bakterier arvemateriale. Dette arvematerialet kalles for DNA. Forskerne henter ut DNA fra alle organismene i tarmen og beholder DNA-et fra bakteriene. De hakker opp arvematerialet i små biter og analyserer alle bitene. Takket være tarmprøvene fra de heldige utvalgte i Moss og Bærum har forskergruppen til Rounge analysert millioner av DNA-sekvenser fra så mange som 2.000 avføringsprøver. – Ettersom tarmfloraen hos to mennesker er veldig forskjellig, er det utfordrende å finne en felles biomarkør. Da trenger vi studier av denne størrelsen. I verdenssammenheng er dette en stor studie, opplyser Rounge. Ved å sammenligne alt arvemateriale til bakteriene hos dem som var friske og hos dem som fikk påvist kreft eller forstadier til kreft i koloskopien, kan de finne bakteriesignaturen for tarmkreft. (forskning.no 27.11.2022).)

- Biosensor oppdager hjernesvulster med mindre enn en dråpe blod.

(Anm: Biosensor detects brain tumors with less than a drop of blood. Despite significant advances, mortality from brain tumors remains high with five-year survival rates of 36%, according to the National Cancer Institute. More accurate diagnoses might improve the situation, but tissue biopsies are invasive and can miss important information about a tumor's make-up. Imaging-based methods, meanwhile, do not offer sufficient sensitivity and resolution. Now, researchers reporting in ACS Nano have developed a biosensor that could help physicians precisely diagnose brain cancer from a minute blood sample. (medicalxpress.com 28.9.2022).)

- Bærbare sensorer kan påvise infeksjon før symptomene kommer. Et armbånd med sensorer for biometriske målinger har blitt testet ut for å avklare om registreringene kan avsløre viral luftveisinfeksjon før symptomene bryter ut.

(Anm: Bærbare sensorer kan påvise infeksjon før symptomene kommer. Et armbånd med sensorer for biometriske målinger har blitt testet ut for å avklare om registreringene kan avsløre viral luftveisinfeksjon før symptomene bryter ut. Omlag 9 prosent av verdens befolkning infiseres med influensa årlig, noe som fører til at 3 til 5 millioner får alvorlig infeksjon og 300.000 til 500.000 mennesker dør1. Voksne får cirka 4 til 6 og barn 6 til 8 vanlige forkjølelser per år2-3. Luftveisvirus er svært smittsomme og smitter i mange tilfeller før symptomer foreligger. Infeksjonen kan derfor overføres i det skjulte i samfunnet4 - noe vi har fått demonstrert svært tydelig under koronapandemien. Spørsmålet er, kan vi oppdage disse infeksjonene før symptomene bryter ut og blant asymptomatiske tilfeller slik at en kan begrense smitten og minske trusselen mot folkehelsen? (nhi.no 14.10.2021).)

- Med dette pillekameraet og 5G kan du undersøke tarmen hjemmefra.

(Anm: Med dette pillekameraet og 5G kan du undersøke tarmen hjemmefra. Hvis forskerne i Trondheim får det som de vil, får alle over 55 år muligheten til å prøve pillen som kan oppdage og forebygge tarmkreft. Det er ikke det første pillekameraet. Men det er den første modellen som ikke bruker batteri ved dataoverføring. Det forteller Ilangko Balasingham, som er professor ved NTNU og seksjonsleder i intervensjonssenteret ved Rikshospitalet. Ifølge ham er det mer som er annerledes med det nye pillekameraet på 2,5 centimeter. Det tar høyoppløselige bilder, og kan styres utenfra for å få bedre opptak. Målet er raskere å oppdage og forebygge tarmkreft. (nrk.no 23.7.2022).)

- Avføringsbasert testing kan redusere unødvendige koloskopier.

(Anm: Stool-Based Testing Could Reduce Unnecessary Surveillance Colonoscopies. San Diego—Stool-based post-polypectomy surveillance was predicted to result in a safe reduction in the number of colonoscopies and associated costs, offering a viable alternative to colonoscopy surveillance, in a large modeling study from the Netherlands. “We showed we can do stool-based surveillance safely. We don’t miss more lesions than with colonoscopy-based surveillance,” said Willemijn de Klaver, MD, a PhD candidate in gastroenterology and hepatology at Amsterdam University Medical Centers, who presented the study at the 2022 Digestive Disease Week (abstract 227). Hypothesizing that stool-based surveillance could be as effective as post-polypectomy colonoscopy surveillance and could lower the cost of surveillance, the investigators analyzed data from the cross-sectional MOCCAS (Molecular stool testing for Colorectal Cancer Surveillance) study. Traditional Surveillance Called ‘Excessive’ Noting that colonoscopy surveillance can be burdensome to patients and society, Dr. de Klaver said that a better way to allocate resources might be to use noninvasive stool-based testing, which could triage patients for colonoscopy by selecting those at highest risk for advanced neoplasia. (gastroendonews.com 15.8.2022).)

- Tidlig oppdagelse av kreft i bukspyttkjertelen mulig via avføringsanalyse.

(Anm: Early Pancreatic Cancer Detection Possible Via Stool Analysis. A new analysis found a possible role for fecal microbiota as potential biomarkers for early pancreatic cancer detection. To explore the ways in which these microorganisms may be useful for potential early cancer detection, a research team led by Núria Malats, MD, from the Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), in Madrid, conducted a prospective study of stool and saliva samples from patients treated at two hospitals in Spain between 2016 and 2019. (gastroendonews.com 22.4.2022).)

(Anm: Kartal E, et al. A faecal microbiota signature with high specificity for pancreatic cancer. Gut. 2022 Jul;71(7):1359-1372.)

- Innføring av tarmscreening er veloverveid og på høy tid.

(Anm: Kristin Ranheim Randel. Therese Talmo-Rønn. Innføring av tarmscreening er veloverveid og på høy tid. Tarmscreening er et frivillig helsetilbud. Vårt mål er at alle skal ha muligheten til å ta et informert valg om hvorvidt de vil delta, skriver innleggsforfatterne. Dette er anbefalt av EU siden 2003 og er allerede innført i de fleste vestlige land. Norge er i ferd med å innføre et screeningprogram for en av de vanligste krefttypene vi har her til lands. Det vil mange si er på høy tid. Det er å vente at det oppstår diskusjon rundt et nytt screeningprogram. Dette bidrar også til å gjøre tilbudet kjent. Samtidig har vi behov for å rette opp noen misforståelser i Erlend Hassels og Mari Holms kronikk fra 15. november. (aftenposten.no 21.11.2022).)

- Stopp innføringen av nasjonalt screeningprogram for tarmkreft.

(Anm: Erlend Hassel, overlege ph.d., Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Mari Holm, fastlege, ph.d., Eid Legekontor. Stopp innføringen av nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Norge er i ferd med å innføre et svært omfattende screeningprogram. Det kommer til å sette et allerede presset helsevesen under enda større press. Ingen vil ha kreft i tarmen. Når helsemyndighetene nå kommer med et screeningprogram som kan oppdage og fjerne forstadier til slik kreft, høres jo det bra ut. Nettoeffekten av dette tiltaket kan likevel være negativ – både for helsen til den enkelte og for det norske helsevesenet. I disse dager rulles det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft ut. (aftenposten.no 16.11.2022).)

- Avansert maskinlæring for å forutsi kreft i bukspyttkjertelen. (- Forskerne bemerket at det for tiden ikke er noen pålitelige biomarkører eller screeningverktøy for å oppdage kreft i bukspyttkjertelen tidlig.)

(Anm: Advanced Machine Learning to Predict Pancreatic Cancer. Advanced machine learning (ML) technology was found beneficial in capturing the time sequence of clinical events for pancreatic cancer and predicting risk over several years, according to a presentation at the 2022 annual meeting of the American Association for Cancer Research, in New Orleans (poster LB55). The researchers noted that currently, there are no reliable biomarkers or screening tools to detect pancreatic cancer early. (gastroendonews.com 27.4.2022).)

- Galdestenssygdom er koblet til bugspytkirtelkræft. Forekomsten af galdestenssygdom er højere blandt patienter med bugspytkirtelkræft end i baggrundsbefolkningen. Det viser resultater fra et amerikansk studie, som blev præsenteret på kongressen Digestive Disease Week 2022.

(Anm: Galdestenssygdom er koblet til bugspytkirtelkræft. Forekomsten af galdestenssygdom er højere blandt patienter med bugspytkirtelkræft end i baggrundsbefolkningen. Det viser resultater fra et amerikansk studie, som blev præsenteret på kongressen Digestive Disease Week 2022. Forskerne har undersøgt forekomsten af galdestenssygdom inden for et år før kræftdiagnosen og sammenlignet med forekomsten af galdestenssygdom i baggrundsbefolkningen. Blandt patienter med pankreatisk duktalt adenokarcinom – den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft, som udgør op til 90 procent af alle tilfælde – havde 4,7 procent af patienterne haft galdestenssygdom inden for et år før diagnosen, og 1,6 procent havde fået fjernet galdeblæren. Til sammenligning var forekomsten af galdestenssygdom kun 0,8 procent per år i kontrolgruppen, og kun 0,3 procent havde fået fjernet galdeblæren. ”Bugspytkirtelkræft kan være svær at diagnosticere, og overlevelseschancerne er små. Vores resultater tyder på, at galdestenssygdom kan være en indgang til at forbedre diagnostikken af denne type kræft, så vi måske kan redde flere liv," udtaler undersøgelsens ledende forsker Marianna Papageorge i en pressemeddelelse. Tidligere opsporing Resultaterne bygger på data fra den amerikanske Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare-database fra perioden 2008-2015. Forskerne identificerede 18.700 bugspytkirtelkræftpatienter og sammenlignede dem med en cancerfri kohorte på knap 100.000 personer per år. "Gallestenssygdom forårsager ikke kræft i bugspytkirtlen, men hvis vi kan forstå sammenhængen, kan det hjælpe med at bekæmpe den høje dødelighed ved kræft i bugspytkirtlen ved at give os mulighed for tidligere opsporing og behandling," siger Marianna Papageorge. ”Alt, hvad vi kan gøre for at forsøge at diagnosticere folk tidligere og sikre, at de får helbredende behandling, er afgørende.” Undersøgelsen viste også, bugspytkirtelkræftpatienter, som havde haft galdestenssygdom inden kræftdiagnosen, var mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med bugspytkirtelkræft i et tidligt stadie (I-II) sammenlignet med patienterne uden galdestenssygdom. (propatienter.dk 19.8.2022).)

(Anm: Hindson J. Digestive Disease Week 2022. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Aug;19(8):487.)

- KI-verktøy kan forutsi IBS hos pasienter før primærdiagnose. En ny kunstig intelligensalgoritme kan oppdage inflammatorisk tarmsykdom hos opptil 38 % av pasientene år før den vil bli diagnostisert i primærhelsetjenesten.

(Anm: AI Tool Can Predict IBD Patients Ahead of Primary Care Diagnosis. A novel artificial intelligence algorithm can detect inflammatory bowel disease in up to 38% of patients years before it would be diagnosed in the primary care setting. The software could reduce tissue damage associated with treatment delays and avoid surgery, according to the algorithm’s developers. “Detecting IBD early would minimize disease deterioration, and thus the need for hospitalizations and surgical interventions,” said senior investigator Shomron Ben-Horin, MD, the chief of the Department of Gastroenterology at Sheba Medical Center and Tel Aviv University, in Israel, who presented the data at the 2022 Crohn’s & Colitis Congress. Dr. Ben-Horin and his colleagues set out to develop a tool to expedite accurate diagnosis of IBD, noting that up to 23.5% of these patients initially receive an incorrect diagnosis that leads to treatment delays (J Clin Med 2019;8[4]:493). The investigators created an AI-based machine-learning algorithm (Predicta Med) that uses electronic health record (EHR) data to identify patients who may have IBD in the primary care setting. (gastroendonews.com 14.4.2022).)

- Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. (- En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker.)

(Anm: Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. Millioner af patienter med type 2-diabetes verden over behandles med metformin, men nogle har enten ikke gavn af behandlingen eller får bivirkninger. En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker. Ifølge overlæge og forskningsleder Allan Vaag fra Steno Diabetes Center Copenhagen er Ifølge Allan Vaag er opdagelsen af, at en epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan på behandling med metformin, en revolution inden for behandling af diabetes. (dagenspharma.dk 5.10.2020).)

- Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse. (- Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner.)

(Anm: Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse. En ny nordisk befolkningsstudie finner høy forekomst av regnbuehinnebetennelse og øyekomplikasjoner ved barneleddgikt. Funn i studien har også vakt oppmerksomhet i USA. – Vi synes det er inspirerende at forskningen vår ser ut til å få konsekvenser for bedre praksis, sier førsteamanuensis og overlege Ellen Nordal. (…) Flere enn man trodde
I en artikkel, publisert i Ophthalmology, som er tidsskriftet til den amerikanske øyelegelegeforeningen, skriver forskerne at så mange som én av fem av de som får barneleddgikt, også utvikler regnbuehinnebetennelse. (…) – Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner. (dagensmedisin.no 15.10.2020).)

- Mangedobla sal av oksygenmålarar: – Kan redda liv. Leverandørar av oksygenmålarar til heimebruk mangedobla salet då koronapandemien slo inn som verst. Eit lite apparat som blir sett på fingeren, kan oppdage alvorleg forverring av sjukdommen, meiner kommuneoverlege.

(Anm: Mangedobla sal av oksygenmålarar: – Kan redda liv. Leverandørar av oksygenmålarar til heimebruk mangedobla salet då koronapandemien slo inn som verst. Eit lite apparat som blir sett på fingeren, kan oppdage alvorleg forverring av sjukdommen, meiner kommuneoverlege. Morten Riis-Gjertsen frå Larvik vart som mange andre smitta av korona under ferie i Austerrike. Då han kom heim vart mange hans følgje sjuke. Morten vart dårlegast av alle. – Eg skalv heile tida, hadde høg feber og tidvis pustevanskar. Som ein del av eit prosjekt i kommunen fekk han tildelt ein oksygenmålar han skulle ha heime, såkalla pulsoksymeter. I tillegg til eit termometer. – Apparata var kopla til ein app på telefonen som sende både kroppstemperatur og surstoffverdiane mine til helsepersonell. (nrk.no 13.7.2020).)

- Stein Erik Hagen om Høyre-vedtak: − Kan redde mange norske menns liv.

(Anm: Stein Erik Hagen om Høyre-vedtak: − Kan redde mange norske menns liv. Redaksjonskomiteen i Høyre sa nei, men ble overkjørt av landsmøtet lørdag: Stein Erik Hagen jubler på vegne av norske menn. Høyre går inn for prostata-screening. (vg.no 15.5.2021).)

- Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine.

(Anm: Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine. De første publiserte resultatene fra en norskutviklet vaksine mot prostatakreft viser at godt over åtte av ti har en immunrespons. (…) – Lite bivirkninger Lilleby og kollegene startet den kliniske utprøvingen i 2013, og de første resultatene ble nylig publisert i Cancer Immunology, Immunotherapy. – Målet med studien var å finne riktig dose, kartlegge virkninger og vurdere om vaksinen er et sikkert legemiddel. Vi har klart å finne riktig dose og har generelt sett minimale bivirkninger, sier Lilleby. Av 21 pasienter var det likevel tre pasienter som fikk allergiske reaksjoner med blant annet blodtrykksfall. (dagensmedisin.no 4.5.2017).)

- Skal screene storrøykere for lungekreft. For første gang skal norske storrøykere screenes for lungekreft.

(Anm: Skal screene storrøykere for lungekreft. For første gang skal norske storrøykere screenes for lungekreft. Kreftforeningen har bevilget 8 millioner kroner til et pilotprosjekt, som skal gjennomføres ved Akershus universitetssykehus. (…) Redder flere hundre – Den viser at vi kan redusere dødeligheten av lungekreft med 26 prosent for menn og faktisk opp mot 50 prosent for kvinner, sier prosjektleder og overlege på lungekreftscreening, Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus. (nrk.no 6.10.2020).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Hjemmeovervåker coronasmittede. (– Vi spurte oss selv hvordan vi skal oppdage den stille hypoksemien, at folk er i ferd med å bli alvorlig syke uten å merke det selv. Vi ville ikke sykehusene skal fylles opp av pasienter på respirator, derfor tenkte vi ut en avstandsoppfølging som gjør at vi kan avdekke tidlig forverring.)

(Anm: Hjemmeovervåker coronasmittede. KRISTIANSUND (VG) Allerede i slutten av februar rensket Kristiansund kommune markedet for SPO2-målere som sjekker oksygenmetning. Nå rapporterer innbyggere hjemmefra. Vestlandskommunen var tidlig på banen coronanyhetene ble flere mot slutten av februar. IT-avdelingen i kommunen gjorde beregninger som viste at rundt 140 personer i risikogruppen ville bli såpass syke at de trengte innleggelse, noe som ville resultert i et betydelig press på helsevesenet i kommunen. – Vi spurte oss selv hvordan vi skal oppdage den stille hypoksemien, at folk er i ferd med å bli alvorlig syke uten å merke det selv. Vi ville ikke sykehusene skal fylles opp av pasienter på respirator, derfor tenkte vi ut en avstandsoppfølging som gjør at vi kan avdekke tidlig forverring, sier Benedicte Nyborg, daglig leder Regionalt responssenter og responsteam i Kristiansund kommune. (vg.no 27.4.2020).)

(Anm: hypoksemi BETYDNING OG BRUK MEDISIN for lav konsentrasjon av oksygen i blodet (naob).)

(Anm: Respirasjonssvikt er redusert innhold av oksygen i blodet (hypoksemi) som følge av svikt i respirasjonsapparatets evne til å tilføre blodet oksygen. Hvis hypoksemien ikke er ledsaget av for høyt nivå av karbondioksid i blodet, betegnes tilstanden respirasjonssvikt type I. Hvis hypoksemien ledsages av for høyt nivå av karbondioksid i blodet (hyperkapni) betegnes tilstanden som respirasjonssvikt type II. Kilde: Store norske leksikon.)

- Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie

(Anm: Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie. NEW YORK (Dagbladet): - Det er ganske skummelt og deprimerende. (- Forskerne bak studien beskriver situasjonen som et «globalt problem».) (- En rapport fra verdensorganisasjonen anslår at situasjonen kan kreve 10 millioner menneskeliv innen 2050. - Det kommer til å være en enorm utfordring å løse dette problemet. Det vil kreve investering i infrastruktur for avfall og kloakkutslipp, strengere reguleringer og opprydning av områdene som allerede er forurenset, sier Boxall. (dagbladet.no 28.5.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Kloakk kan gi tidlig varsel om COVID-19-utbrudd. (- Avløpsbasert epidemiologi er allerede mye brukt i USA og Europa for å måle omfanget av ulovlig substansbruk.) (- en foreleser i sensorteknologi ved Cranfield Universitys Water Science Institute, Storbritannia, og et team av forskere ved Chinese Academy of Sciences, i Guiyang, beskriver den foreslåtte testen i tidsskriftet Environmental Science & Technology.)

(Anm: Sewage could provide early warning of COVID-19 outbreaks. A simple to use, paper-based test for the novel coronavirus in wastewater could help identify the infection in communities, including those with people who carry the virus but show no symptoms. In January 2020, doctors treating the first confirmed case of COVID-19 in the United States identified the SARS-CoV-2 virus not only in nasal and oral swabs but also in stool samples. This has led scientists in the U.K. and China to propose that wastewater in sewer systems could provide early indications of the spread of the virus among communities. Wastewater-based epidemiology is already widely used in the U.S. and Europe to gauge the extent of illicit drug use. (…) It can also provide data about dietary factors, such as sugar intake and alcohol consumption, as well as exposure to environmental toxins. Zhugen Yang, Ph.D., a lecturer in sensor technology at Cranfield University’s Water Science Institute, in the U.K., and a team of scientists at the Chinese Academy of Sciences, in Guiyang, describe the proposed test in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 8.4.2020).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening? (- De inviterte «dyttes» til time ved at tidspunktet er forhåndsreservert, og informasjonen er ikke balansert og nyansert nok.)

(Anm: Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening? BAKGRUNN Mammografiscreening har skapt betydelig faglig og offentlig debatt. Denne studien undersøker hvorvidt kvinner får tilstrekkelig informasjon om nytte og ulempe ved det norske mammografiprogrammet til å kunne ta informerte og selvstendige valg. (…) FORTOLKNING Det norske mammografiscreeningsprogrammet gir ikke tilstrekkelig informasjon til at kvinner kan ta informerte og selvstendige valg. De inviterte «dyttes» til time ved at tidspunktet er forhåndsreservert, og informasjonen er ikke balansert og nyansert nok. Tidsskr Nor Legeforen 2020Publisert: 16. februar 2020.)

- Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (- Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test.)

(Anm: Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (...) Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test. (...) Ny forskning på mus og mennesker antyder at ubalanser i tarmbakterier kan spille en nøkkelrolle i å fremme utviklingen av tykktarmskreft. (...) Funnet hjelper forskere med å utvikle en blodprøve som kan hjelpe dem med å diagnostisere denne formen for kreft. (medicalnewstoday.com 21.11.2019).)

- Studie: Flere krefttyper kan oppdages tidligere ved blodprøve. En ny blodprøve kan påvise fem ulike typer kreft tidligere enn ved bruk av dagens metoder, ifølge ny studie.

(Anm: Studie: Flere krefttyper kan oppdages tidligere ved blodprøve. En ny blodprøve kan påvise fem ulike typer kreft tidligere enn ved bruk av dagens metoder, ifølge ny studie. Blodprøven, som er utviklet av et amerikansk-kinesisk selskap, oppdaget kreft hos 91 prosent i en gruppe symptomfrie personer som ett til fire år senere fikk påvist kreft i magen, spiserøret, tarmen, lungene eller leveren, ifølge studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications. – Den umiddelbare oppmerksomheten rettes mot å teste personer som er mer utsatt på grunn av familiehistorie, alder eller andre kjente faktorer, sier Kun Zhang ved University of California i San Diego. (…) Ti år lang undersøkelse Forskerne gikk i studien gjennom blodprøver fra over 6000 personer som var med på en helseundersøkelse i årene 2007 til 2017 i Kina. For 191 pasienter som hadde blitt diagnostisert med kreft, brukte forskerne den nye testen til å analysere blodprøver tatt fire år tidligere. De kunne, med 88 prosent treffsikkerhet, avdekke kreft hos 113 av de 191 pasientene. Halvparten av de 32 forfatterne jobber enten for selskapet som har utviklet vaksinen, sitter på patentrettigheter knyttet til den eller har aksjer i selskapet. (aftenposten.no 22.7.2020).)

- Ny blodprøve oppdager nøyaktig mer enn 50 typer kreft. (- Studien med tittelen "Sensitiv og spesifikk multikreftdeteksjon og lokalisering ved bruk av metyleringssignaturer i cellefritt DNA," ble publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Annals of Oncology.)

(Anm: New blood test accurately detects more than 50 types of cancer. Researchers have developed a blood test that could accurately detect up to 50 types of cancers, and some of these detections could be even before the symptoms appear. The test would help physicians detect the origin or the source of cancer within the body explain the researchers from the European Society of Oncology. The study titled, "Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA," was published in the latest issue of the journal Annals of Oncology. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA. Annals of Oncology 2020 (Published online: March 30, 2020).)

- Ny blodprøve for prostatakreft er svært nøyaktig og unngår inngripende biopsier.

(Anm: New blood test for prostate cancer is highly-accurate and avoids invasive biopsies. Source: Queen Mary University of London Summary: A new and simple blood test has been found to efficiently and accurately detect the presence of aggressive prostate cancer, according to new research. (sciencedaily.com 10.9.2019).)

(Anm: Non-invasive Detection of Clinically Significant Prostate Cancer Using Circulating Tumor Cells. Journal of Urology, 2019 (7 Aug 2019).)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

- Ny blodprøve markerer fremgang i kampen mot sepsis. (- En ny blodprøve kan redde liv i behandlingen av sepsis.) (- Forskere fra flere barnesykehus i USA har utviklet testen - som de kaller PERSEVERE - i mer enn 10 år.)

(Anm: New blood test marks progress in battle against sepsis. A new blood test could save lives in the treatment of sepsis. It assesses five markers in the blood to predict who is at low, medium, and high risk of death. With this knowledge, doctors could start treating the serious condition much earlier and with more precision. Researchers from several children's hospitals in the United States have been developing the test – which they call PERSEVERE – for more than 10 years. They recently evaluated it in two ways. First, they used the test to predict the risk of death in more than 400 children severely ill with sepsis. They then used it on mice with experimental sepsis to compare treatment decisions. A recent paper in Science Translational Medicine gives a full account of the study and its findings. Dr. Hector Wong, a director of Critical Care Medicine at Cincinnati Children's Hospital Medical Center in Ohio, is the study's senior investigator and first author. He says that PERSEVERE not only puts patients into groups according to the deadliness of the sepsis but that it also enables doctors to decide which treatments to give to specific patients, such as picking the right drugs and dosages. (medicalnewstoday.com 17.11.2019).)

- Nye blodprøver kan afsløre Alzheimer tidligt i forløbet.

(Anm: Nye blodprøver kan afsløre Alzheimer tidligt i forløbet. Blodprøve påviste begyndende Alzheimers sygdom i 9 ud af 10 tilfælde, viser et amerikansk studie. Lignende studie i Sverige viser også høj træfsikkerhed. (videnskab.dk 9.11.2019).)

- Kan avdekke alzheimer 20 år før symptomene kommer. (- Forskere har funnet en ny metode for å diagnostisere alzheimer.) (- Måler proteinet tau.) (- Alzheimer er den vanligste formen for demens.)

(Anm: Kan avdekke alzheimer 20 år før symptomene kommer. Forskere har funnet en ny metode for å diagnostisere alzheimer. Det er et veldig stort fremskritt, ifølge norsk ekspert. (…) Studiene ble lagt frem på en internasjonal konferanse i Chicago tirsdag denne uken. Det er forskergrupper fra Sverige og USA som står bak. (…) Måler proteinet tau Alzheimer er den vanligste formen for demens. Den oppstår blant annet av det såkalte tau-proteinet floker seg i hjernen. For å stille en sikker diagnose kan man måle nivået av dette proteinet. Dette har lenge vært gjort gjennom undersøkelse av ryggmargen. Skanning av hjernen har vært en annen utbredt metode. Ved å gjøre slike målinger er det mulig å oppdage endringer i hjernen så lenge som 20 år før en pasient får symptomer sykdommen. Disse metodene er likevel svært dyre og kompliserte. (nrk.no 1.8.2020).)

- Parkinsons sykdom er også til stede i blodet. (- Atferden til immunceller i blodet er så forskjellig hos pasienter med Parkinsons sykdom at de tar til orde for en ny type tilleggsmedisin, som kan regulere immunforsvaret og dermed hemme svekkelse av hjernen.)

(Anm: Parkinson's disease is also present in the blood. Source: Aarhus University. Summary: The behavior of immune cells in the blood is so different in patients with Parkinson's disease that it advocate for a new type of supplementary medicine, which can regulate the immune system and thus inhibit the deterioration of the brain. The behaviour of immune cells in the blood is so different in patients with Parkinson's disease that it advocates for a new type of supplementary medicine, which can regulate the immune system and thus inhibit the deterioration of the brain. These are the perspectives in a new study which researchers from the Department of Biomedicine at Aarhus University, Denmark, are behind. The article has just been published in the scientific journal Movement Disorders. (sciencedaily.com 3.10.2019).)

(Anm: Alterations in Blood Monocyte Functions in Parkinson's Disease. Movement Disorders 2019 (First published: 26 August 2019).)

- Hva forårsaker følelsesløshet (nummenhet) på venstre side av ansikt?

(Anm: What causes left sided facial numbness? Left sided facial numbness is a symptom that involves a decreased or complete loss of sensation in this area of the body. It can be the result of several different conditions, including a stroke or migraine. (medicalnewstoday.com 2.10.2019).)

- Ny blodprøve oppdager hjernesvulster med 87 % nøyaktighet. En ny studie har introdusert en lovende blodprøve som helsepersonell snart kan bruke for nøyaktig å påvise hjernekreft.

(Anm: New blood test detects brain tumors with 87% accuracy. A new study has introduced a promising blood test that health professionals may soon use to accurately detect brain cancer. Dr. Matthew J. Baker, a reader in the Department of Pure and Applied Chemistry at the University of Strathclyde in Glasgow, United Kingdom, is the lead author of the new research. He and his colleagues have now published their findings in the journal Nature Communications. Of the study, Dr. Baker says, "This is the first publication of data from our clinical feasibility study, and it is the first demonstration that our blood test works in the clinic." Although it is quite rare, brain cancer often has a poor outlook. According to the National Cancer Institute, around 0.6% of people will develop brain cancer or another cancer of the nervous system in their lifetime. (medicalnewstoday.com 11.10.2019).)

- Ny test avslører risiko for hjerneslag. (- Testen har fått forkortelsesnavnet NORRISK2 og finnes på Helsedirektoratets nettsider.)

(Anm: Ny test avslører risiko for hjerneslag. En ny og enkel test kan fortelle deg om du har økt risiko for å få hjerneslag – lenge før du blir syk. ÅRSAK TIL HJERNESLAG: Mindre kjente risikofaktorer kan doble til tredoble risikoen din for å få hjerneslag. Faktorene er knyttet til livsstil, og kan forebygges. Har du allerede økt risiko, kan den reduseres uten bruk av medisiner. (…) Den amerikanske studien ble nylig publisert i det medisinske tidsskriftet Stroke, og baserer seg på data fra en anerkjent amerikansk befolkningsstudie, som har pågått over mange år. (…) Norsk test I Norge finnes en tilsvarende test - en såkalt risikokalkulator - for å vurdere risiko for hjerneslag. Testen har fått forkortelsesnavnet NORRISK2 og finnes på Helsedirektoratets nettsider. Testen inneholder en rekke spørsmål, blant annet om alder, genetisk disposisjon, livsstilsvaner, blodtrykk og kolesterolnivå. (dagbladet.no 21.8.2020).)

- Ny blodprøve utvikles: Ett steg nærmere å kunne avsløre når du skal dø. (- Liste med 14 markører.)

(Anm: Ny blodprøve utvikles: Ett steg nærmere å kunne avsløre når du skal dø. BLODPRØVE: Forskere har kommet et steg nærmere muligheten for å kunne avsløre risiko for dødelighet de neste 10 årene. Men vil du vite hvor lenge du har igjen? Forskere er overrasket over hvor presise fremtidsutsikter en blodprøve faktisk kan gi for de neste 10 årene. Men vil vi egentlig vite hvor lenge vi kan leve? (…) Liste med 14 markører Forskere ved Leiden University Medical Center i Nederland har gjennomført et forskningsprosjekt som de mener bringer oss ett steg nærmere muligheten til å kunne avsløre levetid. Forskerne har greid å identifisere 14 biomarkører, som kan måles i én enkel blodprøve, og som sier noe om risikoen for å dø de neste fem til ti årene. Studien er publisert i «Nature Communications», og er den største i sin sjanger. (nettavisen.no 31.8.2019).)

(Anm: A metabolic profile of all-cause mortality risk identified in an observational study of 44,168 individuals. Abstract Predicting longer-term mortality risk requires collection of clinical data, which is often cumbersome. (…) Table 1 Description of the cohorts included in this study From: A metabolic profile of all-cause mortality risk identified in an observational study of 44,168 individuals  (…) Table 2 Association of the 14 identified metabolic biomarkers with all-cause mortality in the fully adjusted model From: A metabolic profile of all-cause mortality risk identified in an observational study of 44,168 individuals Nature Communicationsvolume 10, Article number: 3346 (2019).)

– Sløsing med informasjon fra kvantitative prøvesvar. Blodprøver er en viktig del av utredningen ved de fleste medisinske tilstander. Hvorfor kaster vi da bort så mye av informasjonen som ligger i prøvesvarene? (- De angir en konsentrasjon, en målestørrelse på en skala fra 0 og oppover.) (- Når de tolkes, omgjøres de ofte til dikotome verdier, som positive eller negative vurdert ut fra beslutningsgrenser.)

(Anm: Sløsing med informasjon fra kvantitative prøvesvar. Blodprøver er en viktig del av utredningen ved de fleste medisinske tilstander. Hvorfor kaster vi da bort så mye av informasjonen som ligger i prøvesvarene? Nesten alle medisinsk-biokjemiske prøvesvar er kvantitative. De angir en konsentrasjon, en målestørrelse på en skala fra 0 og oppover. Når de tolkes, omgjøres de ofte til dikotome verdier, som positive eller negative vurdert ut fra beslutningsgrenser. I mangel av noe bedre brukes gjerne laboratoriets referansegrenser som beslutningsgrenser. Da blir det selvsagt lettere for rekvirenten å forholde seg til prøvesvaret, men mye informasjon går tapt ved slik omgjøring, og prøvesvaret kan tolkes feil. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 15. august 2019.)

(Anm: Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer HØRINGSUTKAST 25.06.2014 (helsedirektoratet.no).)

- For første gang anbefaler amerikansk panel (U.S. panel) å screene voksne for ulovlig substansbruk.

(Anm: For the first time, U.S. panel recommends screening adults for illicit drug use. With effective treatments for for addiction, such as methadone, it's now time to screen adults for illicit drug use, says the U.S. Preventive Services Task Force. As new ways to identify and treat people who use opioids and other drugs emerge, an independent panel of experts is recommending that health care providers screen their adult patients for illicit drug use. The U.S. Preventive Services Task Force has determined, for the first time, that there is enough evidence to state with “moderate certainty” that screening adults for illicit substance use is overall beneficial. “We have a pretty high prevalence of adults using illicit drugs and we’re seeing harms every day from that,” said task force member Dr. Carol Mangione, the chief of general internal medicine at the David Geffen School of Medicine at UCLA. “This is a big change that we’re really excited about. Effective treatment is where we will finally begin to move the needle on the epidemic.” (statnews.com 13.8.2019).)

- Fra 2021 skal nordmenn masseundersøkes for tarmkreft. Ny teknologi kan gjøre det billigere og bedre. (- Ved hjelp av kunstig intelligens kan et kamera i tarmen fange opp flere forstadier til kreft.)

(Anm: Fra 2021 skal nordmenn masseundersøkes for tarmkreft. Ny teknologi kan gjøre det billigere og bedre. Ved hjelp av kunstig intelligens kan et kamera i tarmen fange opp flere forstadier til kreft. Nå tester forskere om et nytt verktøy kan hjelpe dem å se hvilke utvekster som må fjernes. Nylig publiserte forskergruppen Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus to nye artikler om bruk av kunstig intelligens ved koloskopi (tarmkikkertundersøkelse). Koloskopi brukes blant annet ved mistanke om tarmkreft. Tykktarmens innside undersøkes for polypper (utvekster), svulstdannelser (inkludert kreftsvulster) og betennelsesforandringer ved hjelp av en bøyelig slange (koloskop) utstyrt med kamera. (…) Nasjonalt tilbud på trappene Fra 2021 innføres tarmkreftscreening i Norge. Da sendes de første invitasjonene ut til det som skal bli et nasjonalt tilbud for alle nordmenn fra fylte 55 år. Målet er å nå nasjonal dekning innen fem år. Tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge etter prostatakreft. Forekomsten er tredoblet de siste 60 årene. Årsaken til dette er ikke kjent. Hvert år oppdages mer enn 4000 nye tilfeller. (aftenposten.no 19.7.2020).)

- Blodfortynnende kan gi falske positive screeningsvar.

(Anm: Blodfortynnende kan gi falske positive screeningsvar. Personer som bruker de blodfortynnende medisinene DOAK ser ut til å ha økt risiko for falske positive prøver ved tarmscreening. Det viser en ny norsk undersøkelse.  (dagensmedisin.no 10.4.2019).)

(Anm: Det skal du tænke på, når du får svar på din blodprøve. Blodprøver kan fortælle, hvis du fejler noget, men de er ikke altid så effektive til at konkludere, du er rask. Samtidig rummer de en vis usikkerhed, og det er vigtigt at huske, når du får dit prøvesvar, skriver professor i klinisk biokemi. Der bliver lavet cirka 75 millioner blodprøver om året i Danmark. Udviklingen har betydet, at du hurtigere end nogensinde kan få svar på din blodprøve, og laboratorierne kan teste for mindst 200 forskellige stoffer i din krop. (videnskab.dk 5.2.2018).)

- Kommer storskala screening av befolkningen innen psykiatri?

(Anm: Is large-scale population screening coming to psychiatry? Large-scale population screening has long been proposed in oncology, though it still remains controversial.1  Psychiatry has mostly been insulated from the screening fever, perhaps because of the scarcity of reliable biomarkers of psychiatric illness2  or the fact that questionnaire-based screening is simultaneously time-consuming and not empirically supported (eg, for depression).3 Can machine learning approaches be a game changer? Lancet 2020 (Published:March 26, 2020).)

- For mye screening har villedet oss om virkelige risikofaktorer for kreft, sier eksperter.

(Anm: Too much screening has misled us about real cancer risk factors, experts say. Widespread use of mammography and PSA testing to detect "scrutiny-dependent" cancers may be skewing our understanding of the causes of these cancers. The best-known downside of cancer screening, such as PSA tests for prostate cancer and mammograms for breast cancer, is that they often flag cancers that pose no risk, leading to overdiagnosis and unnecessary, even harmful, treatment. But widespread screening for “scrutiny-dependent” cancers — those for which the harder you look the more you find, and the more of what you find is harmless — causes another problem, two leading cancer experts argue in a paper published on Monday: increasing the apparent incidence of some cancers. That in turn is misleading doctors and the public about what increases people’s risk of developing cancers — or at least the types of cancer that matter. (…) Related Story: Too much medical care: bad for you, bad for health care systems. (statnews.com 1.1.2018).)

(Anm: Hva med alle de som ikke har tarmkreft? Vi må undersøke om lag 200 personer for å finne én som trenger kreftbehandling. Kan vi da være sikre på at ikke screeningen i seg selv skader noen av de 199 andre? Prinsippet med screening er å undersøke mange friske mennesker for å finne noen få syke. (aftenposten.no 16.4.2018).)

- Kan mikrobiomet på tungen hjelpe med å diagnostisere kreft i bukspyttkjertelen? (- Spesielt hadde personer med kreft i bukspyttkjertelen lave nivåer av bakteriene Haemophilus og Porphyromonas, men høye nivåer av Leptotrichia og Fusobacterium.) (- Immunsystemet kan forklare linken.)

(Anm: Can the tongue microbiome help diagnose pancreatic cancer? Pancreatic cancer is typically an aggressive form of the disease, with a fairly low 5-year survival rate. Diagnosing pancreatic cancer in its early stages could help people receive treatment more quickly, but what kind of test would work best? (…) The researchers' findings — which they report in the Journal of Oral Microbiology — point to telling differences in the bacterial populations on the tongues of healthy people versus those of people with early-stage pancreatic cancer. (…) The scientists collected tongue coating samples from each participant, then used specialized gene sequencing techniques to analyze their bacterial abundance. (…) Following this analysis, the team found that individuals with pancreatic cancer had vastly different tongue microbiota, compared with their healthy peers. Specifically, people with pancreatic cancer had low levels of Haemophilus and Porphyromonas bacteria, but high levels of Leptotrichia and Fusobacterium. (…) The immune system may explain the link As for why people with pancreatic cancer may have a distinct oral microbiome blueprint, the researchers speculate that the development of cancer in the pancreas may impact the immune system. In turn, these changes in the immune system may facilitate the growth of certain bacteria over others. Determining the exact link between this form of cancer and the content of the oral microbiome will require further research. However, the scientists hope that the current study has put them on the right track to develop better diagnostic tools and new therapeutic approaches. Existing studies have already suggested that there is a connection between pancreatic health and bacterial abundance in the gut and that the communication between the two is established through the immune system. However, this is the first time that researchers have looked at how bacteria in a person's tongue coating may indicate the presence of pancreatic cancer. (medicalnewstoday.com 29.1.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. (– I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft.)

(Anm: Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. En ny studie viser at tarmundersøkelsen ikke er så effektivt for å hindre tarmkreft som først antatt. Samtidig vil alle 55-åringer i Norge få tilbud om dette. – I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft. Det sier overlege ved Sørlandet Sykehus Øyvind Holme. Studien er den første av sitt slag i verden og undersøker koloskopi som metode for å forebygge tarmkreft. Resultatene er overraskende. – Effekten er mye mindre en det tidligere studier har antydet, sier Holme. (nrk.no 10.10.2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

(Anm: Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna. – Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus. Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010. Missade fall trots koloskopi Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer. Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas – Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (netdoktor.se 25.5.2017).)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

- Bruk av antipsykotika knyttet til brystkreft: en systematisk oversikt og metaanalyse av observasjonsstudier med over 2 millioner individer. (- … estimert økning mellom bruk av antipsykotika og brystkreft over 30 %.)

(Anm: Antipsychotic use associated with elevated risk of breast . A research team from the Center for Safe Medication Practice and Research (CSMPR), Department of Pharmacology and Pharmacy, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) conducted the world's first systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals and estimated a moderate association between antipsychotic use and breast cancer by over 30%. This highlights the importance of the risk-benefit assessment of antipsychotic prescription in high-risk patients. The findings are now published in Epidemiology and Psychiatric Sciences. (medicalxpress.com 6.9.2022).)

(Anm: Leung JCN, et al. Association of antipsychotic use with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals. (...) Conclusions Antipsychotic use is moderately associated with breast cancer, possibly mediated by prolactin-elevating properties of certain medications. This risk should be weighed against the potential treatment effects for a balanced prescription decision. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Sep 5;31:e61.)

- Bruk av antidepressiva medisiner og mulig tilknytning til brystkreftrisiko.

(Anm: Bahl S, Cotterchio M, Kreiger N. Use of antidepressant medications and the possible association with breast cancer risk. A review. Psychother Psychosom. 2003 Jul-Aug;72(4):185-94.)

- Krefthyppigheten var signifikant høyere (p = 0,05) etter enn før medikamenter kun i undergruppen antipsykotika.

(Anm: Steinhausen HC, Helenius D. The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. (…) The frequency of cancer was significantly higher (p = 0.05) after than before medication only in the antipsychotics subgroup. Furthermore, for mixed medication, the cancer frequency in a small subgroup was significantly higher (p < 0.05) after onset of medication than in the unmedicated subgroup. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- IBD femdobler risikoen for prostatakreft. Ifølge den nyeste forskning har menn med inflammatorisk tarmsykdom en betydelig høyere risiko for å utvikle prostatakreft. (- Forfatterne konkluderer: "Vår studie er den første som viser en økt risiko for klinisk signifikant [prostatakreft] hos menn med IBD.")

(Anm: IBD increases prostate cancer risk by fivefold. According to the latest research, men with inflammatory bowel disease have a significantly higher risk of developing prostate cancer. Inflammatory bowel disease (IBD) is characterized by a range of gastrointestinal symptoms, including diarrhea, bloating, and cramps. Two of the most common forms of IBD are Crohn's disease and ulcerative colitis. (…) People with IBD have an increased risk of cancers of the gastrointestinal tract. However, the links between IBD and prostate cancer are not well-known. (…) However, men with IBD often have higher levels of PSA, possibly due to the chronic inflammation associated with the gastrointestinal condition. Some researchers believe that certain inflammatory products, such as C-reactive protein, might boost levels of PSA without the presence of prostate cancer. (…) They recently published their findings in the journal European Urology. The scientists found that the prostate cancer risk for men with IBD was roughly five times greater than it was for those without the condition. The authors conclude: "[O]ur study is the first to demonstrate an increased risk of clinically significant [prostate cancer] for men with IBD." (medicalnewstoday.com 14.12.2018).)

(Anm: Inflammatory Bowel Disease and the Risk of Prostate Cancer. (…) Conclusions Men with IBD had higher rates of clinically significant PCa when compared with age- and race-matched controls. Eur Urol. 2018 Dec 4. pii: S0302-2838(18)30938-2.)

- Professor jubler: Nu kan 5.600 mænd fremover spares for biopsier og mange for overbehandling. (- retningslinjer fra European Association of Urology (EAU), som lyder, at der skal være foretaget en positiv MR-scanning – det vil sige, at MR-scanningen skal vise, at der er tale om prostatakræft – inden man tager en biopsi.)

(Anm: Professor jubler: Nu kan 5.600 mænd fremover spares for biopsier og mange for overbehandling. "Besparelsen vil komme på en relativt kort bane. Det må vi ud og forklare. Når man kan spare 5.600 mænd for at komme på hospitalet og få taget biopsier – og patologerne dermed ikke skal undersøge alle de her biopsier – samt 300 mænd for indlæggelser på grund af blodforgiftning, vil det, udover mere relevante behandlingstilbud til de syge, give en kæmpe besparelse, som man kan opruste radiologien med,” siger Michael Borre. ormand for den danske prostatakræftgruppe, DaProCa, professor Michael Borre fra Aarhus Universitetshospital er begejstret for de nye retningslinjer fra European Association of Urology (EAU), som lyder, at der skal være foretaget en positiv MR-scanning – det vil sige, at MR-scanningen skal vise, at der er tale om prostatakræft – inden man tager en biopsi. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.4.2019).)

-- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

- Fekal transplantasjon av mikrobiota er overlegen til Fidaxomicin for behandling av gjentatt Clostridium difficile infeksjon.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Is Superior to Fidaxomicin for Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. (…) Conclusions In a randomized trial of patients with rCDI, we found the FMTv combination superior to fidaxomicin or vancomycin based on end points of clinical and microbiological resolution or clinical resolution alone. ClinicalTrials.gov, number NCT02743234; EudraCT, j.no 2015-003004-24. (medicalnewstoday.com 14.4.2019).)

- Økt risiko for nyresykdom hos unge i militæret som bruker NSAID. (- Hyppig bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler var assosiert med mer enn ≈50 tilfeller av nyresykdom per 100 000 mennesker årlig.)

(Anm: Excess Risk for Kidney Disease in Young Military Personnel Who Use NSAIDs. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Nelson DA et al. JAMA Netw Open 2019 Feb 15 Frequent use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was associated with ≈50 more kidney disease cases per 100,000 people annually. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been associated with kidney disease in older patients. In this retrospective cohort study, researchers explored the health effects of NSAIDs in 760,000 young and middle-aged active-duty U.S. Army personnel (mean age, 29; 86% men) without known kidney disease. (…) I have seen at least two patients in their 40s whose renal failure and subsequent need for dialysis and transplant were thought to be due to chronic NSAID use associated with recreational sports. (NEJM 2019 (February 28, 2019).)

- Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom.

(Anm: Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom. (…) Forskarna slår därför fast att förebyggande behandling med NSAID inte minskar risken att få alzheimer, men att dagligt intag av NSAID däremot ökar risken för negativa hälsoeffekter hos annars friska individer. (…) Vi tror att detta vägs ände för användning av NSAID för behandling eller förebyggande av Alzheimers sjukdom, och det tyder också på att vi behöver vara försiktiga med att använda andra antiinflammatoriska läkemedel för detta ändamål, sade John Breitner, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande i samband med att studien publicerades. (lakemedelsvarlden.se 8.4.2019).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

(Anm: Clozapine-induced myocarditis, a widely overlooked adverse reaction. Acta Psychiatr Scand. 2015 Apr 11. [Epub ahead of print].)

- Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) endrer mikrobiota og forverrer Clostridium difficile Colitis samtidig som de dysregulerer inflammatorisk respons.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. MBio. 2019 Jan 8;10(1).)

(Anm: Clostridium difficile-infeksjon - veileder for helsepersonell. Clostridium difficile er en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling i helseinstitusjoner. (fhi.no 12.1.2019).) (web.archive.org - 13.04.2015)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Clostridium difficile infeksjon (CDI) er en stor folkehelsetrussel over hele verden. Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) er assosiert med økt sensitivitet for og alvorlighetsgrad av CDI; imidlertid har mekanismene som driver dette fenomenet ikke blitt belyst.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. ABSTRACT Clostridium difficile infection (CDI) is a major public health threat worldwide. The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is associated with enhanced susceptibility to and severity of CDI; however, the mechanisms driving this phenomenon have not been elucidated. (…) IMPORTANCE Clostridium difficile infection (CDI) is a spore-forming anaerobic bacterium and leading cause of antibiotic-associated colitis. MBio. 2019 Jan 8;10(1). pii: e02282-18.)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er NSAID? NSAID'er er medikamenter som gir en smertestillende, febernedsettende og en betennelsesdempende effekt. Noen kan få kraftige bivirkninger, og bør derfor være forsiktige. (…) Liste over ulike typer NSAID preparater: Ibux Brexidol Voltaren Orudis Relifex Naproxen (lommelegen.no 20.11.2018).)

(Anm: Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (non-steroid antiinflammatory drugs (NSAIDs)) er en legemiddelgruppe med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende og smertelindrende egenskaper. En annen betegnelse er antiflogistika. (no.wikipedia.org).)

- Mikroroboter bruker minutter på å oppdage C. diff i avføringsprøver. (- Teknologien er avhengig av soppspore-inspirerte mikroroboter som har fluorescerende funksjonaliserte karbon nanodots.)

(Anm: Microrobots Take Minutes to Detect C. diff in Stool Samples. Detecting bacterial infestations within the GI system, particularly using low cost methods, takes so much time that treatment is often administered too late. Clostridium difficile (C. diff) is a particular nasty nuisance that kills many frail patients, and even with a hospital lab it can take up to two days to get the results. (…) The technology relies on fungi spore-inspired microrobots that feature fluorescent functionalised carbon nanodots. When the microrobots encounter toxins produced by C. diff, the brightness of the fluorescence changes, something that can be detected with digital photo equipment. (medgadget.com 15.2.2019).)

(Anm: Real-time tracking of fluorescent magnetic spore–based microrobots for remote detection of C. diff toxins. Abstract A rapid, direct, and low-cost method for detecting bacterial toxins associated with common gastrointestinal diseases remains a great challenge despite numerous studies and clinical assays. (…) These microrobots were synthesized rapidly and inexpensively by the direct deposition of magnetic nanoparticles and the subsequent encapsulation of sensing probes on the porous natural spores. Sci Adv. 2019 Jan 11;5(1):eaau9650.)

- Slik vil de bekjempe antibiotikaresistens. Hvert år dør om lag 33.000 mennesker i Europa som følge av multiresistente bakterier. (- Først når testresultatene kommer tilbake etter 1-2 døgn kan man begynne med spesifikk antibiotika.) (- Vi håper at vi i løpet av høsten skal få det ned i én time, sier Elling Ulvestad. – Dette er et stort ledd i å bekjempe antibiotikaresistens-problematikken, supplerer Harleen Grewal.)

(Anm: Slik vil de bekjempe antibiotikaresistens. Hvert år dør om lag 33.000 mennesker i Europa som følge av multiresistente bakterier. (…) – Når vi får inn pasienter med lungebetennelse, behandler vi alle helt likt fordi vi ikke vet om sykdommen skyldes virus eller bakterie, sier Rune Bjørneklett, klinikkoverlege ved Mottaksklinikken. Problemet er at tilstanden er så kritisk at man må bruke antibiotika som tar livet av mange slags typer bakterier for å være sikker på å ta den sykdomsfremkallende bakterien i hvert tilfelle. Først når testresultatene kommer tilbake etter 1-2 døgn kan man begynne med spesifikk antibiotika. (…) Flere døgn Professor Grewal og Professor Ulvestad skal sammen med akuttavdelingen på Haukeland universitetssjukehus forske på å få ned tiden det tar å få svar på en test. – Nå tar det ett til to døgn, av og til mer. Vi håper at vi i løpet av høsten skal få det ned i én time, sier Elling Ulvestad. – Dette er et stort ledd i å bekjempe antibiotikaresistens-problematikken, supplerer Harleen Grewal (tv2.no 17.2.2019).)

- I kappløpet om å bruke genetiske tester for å forutsi om antidepressiva vil virke kan vitenskapen bli akterutseilt. (- I april konkluderte en arbeidsgruppe fra American Psychiatric Associations forskningsråd at eksisterende bevis ikke støtter bruk av genetisk testing på dette området.)

(Anm: - I kappløpet om å bruke genetiske tester for å forutsi om antidepressiva vil virke kan vitenskapen bli akterutseilt. (In the race to use genetic tests to predict whether antidepressants will work, science might be getting left behind.) SAN FRANCISCO - Det kan som alle vet være vanskelig for psykiatere og pasienter å bestemme hvilket antidepressiva som er mest effektivt eller som kan forårsake bivirkninger. (…) Men enkelte ledende psykiatere sier at beviset ikke støtter kommersiell pushing. (…) I april konkluderte en arbeidsgruppe fra American Psychiatric Associations forskningsråd at eksisterende bevis ikke støtter bruk av genetisk testing på dette området. Og dr. Bruce Cohen, psykiater ved McLean Hospital and Harvard Medical School ser ingen nytte ved å bestille slike tester fra Color Genomics eller noen andre. (statnews.com 28.9.2018).)

- FDA tillater første direkte-til-forbruker test for å oppdage genetiske varianter som kan være forbundet med metabolisme av legemidler.

(Anm: FDA authorizes first direct-to-consumer test for detecting genetic variants that may be associated with medication metabolism. Today, the U.S. Food and Drug Administration permitted marketing, with special controls, of the 23andMe Personal Genome Service Pharmacogenetic Reports test as a direct-to-consumer test for providing information about genetic variants that may be associated with a patient’s ability to metabolize some medications to help inform discussions with a health care provider. The FDA is authorizing the test to detect 33 variants for multiple genes. (fda.gov 31.10.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Koloskopirobot kan revolusjonere rutinemessig screening.

(Anm: Colonoscopy Robot Could Revolutionize Routine Screening. A new robot could enable hospitals to safely perform screening colonoscopies without expert supervision, which could help underserved or rural communities in the future. Researchers at the University of Nebraska-Lincoln have developed a prototype that could reduce pain and complications because the probe adapts its shape to the colon’s anatomy and reduces its deformation during the procedure. The study was published in the Journal of Medical Engineering & Technology (2017;41:223-236). (generalsurgerynews.com 2.12.2017).)

(Anm: Høringsuttalelse: Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer Folkehelseinstituttet (FHI)ser det som svært positivt at det kommer forslag til en overordnet struktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. FHI stiller seg også svært positive til forslaget om at det bør etableres et Nasjonalt screeningråd. (helsedirektoratet.no 29.4.2015).)

(Anm: Health Screening Tests Every Woman Needs (medicinenet.com 12.7.2017).)

(Anm: Slideshow: Essential Screening Tests Every Man Needs (webmd.com 8.3.2016).)

(Anm: Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. Det är känt att infektioner med det så kallade Epstein-Barrviruset kan orsaka nasofarynxcancer, alltså cancer i näsa och svalg. Det är en ovanlig cancerform och årligen insjuknar runt 50 personer i Sverige. (dagensmedicin.se 9.8.2017).)

- Kolonoskopi uheldige hendelser. (- KOMMENTAR.) (- Disse oppdaterte estimatene av de vanligste og relevante uheldige hendelser assosiert med koloskopi er uvurderlige for den informerte samtykkeprosessen, spesielt når det kreves avanserte reseksjonsteknikker.)

(Anm: Colonoscopy Adverse Events. Charles J. Kahi, MD, MS reviewing Kothari ST et al. Gastrointest Endosc 2019 Sep 25 A meta-analysis and systematic review from the American Society for Gastrointestinal Endoscopy provides updated estimates.  Adverse events (AEs) associated with colonoscopy are uncommon but can be serious. Studies assessing the prevalence of and factors associated with colonoscopy AEs are heterogeneous, and few population-based data are available. Now, the American Society for Gastrointestinal Endoscopy has provided updated estimates of perforation, bleeding, and mortality from a systematic review and meta-analysis of population-based studies. They also examined AEs associated with advanced resection techniques and other less common AEs. Results were as follows: - The pooled perforation rate among over 10M colonoscopies was 5.8 per 10,000. Polypectomy was not associated with perforation risk. Patient factors (diverticulosis, inflammatory bowel disease, corticosteroid use, certain comorbid conditions) and provider factors (experience, volume, performance by nongastroenterologist) were associated with increased perforation risk. - Bleeding risk among over 5.5M colonoscopies was 2.4 per 1000 and was associated with polypectomy. Polyp size was the most consistently reported risk factor for postpolypectomy bleeding. - The pooled rate of deaths attributable directly to colonoscopy was 3 per 100,000. - Perforation rate after endoscopic mucosal resection (EMR) was significantly lower than after endoscopic submucosal dissection (ESD; 1.1% vs. 7.2%), but postprocedural bleeding rates were comparable (4.0% and 2.2%). - The incidence of postpolypectomy electrocoagulation syndrome varies between 0.003% and 1% and is higher in patients undergoing ESD. - Splenic injury is rare but likely underreported; prompt recognition and management are crucial given the high associated morbidity and mortality (5%). - Colonoscopy AEs in children are infrequent (1.1% to 2.4%) and most commonly associated with polypectomy. COMMENT These updated estimates of the most common and relevant adverse events associated with colonoscopy are invaluable to the informed consent process, particularly when advanced resection techniques are required. NEJM 2019 (October 8, 2019).)

(Anm: Koloskopi eller kolonoskopi? Endoskopisk undersøkelse av tykktarmen utføres vanligvis ved hjelp av en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen via endetarmsåpningen. I medisinsk litteratur bruker man både begrepet «koloskopi» og «kolonoskopi» om undersøkelsen. Hva betyr imidlertid disse ordene, og kan de kalles synonymer? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 663.)

- Fremskritt i fekal DNA-test for screening av intestinal kreft (i tykktarm eller endetarm): En litteraturgjennomgang for primærhelsetjenesten.

(Anm: Advances in Faecal DNA Testing for Colorectal Cancer Screening: A Literature Review for Primary Care Providers. Abstract Recent epidemiological data gathered by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggest that colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related deaths in the USA. Clinicians currently use five types of test to screen for CRC. Two of these five types, the DNA stool test and the faecal occult blood test, are non-invasive. (…) Need for Further Research There is still a great need for research in this area. To date, there have been no randomised controlled trials that compare different screening tests, such as colonoscopy and DNA stool-based tests, to one another; only studies that test the reliability, sensitivity, and specificity of specific screening tests have been performed. Because of this, it is difficult to know which tests are the most effective. Analysing long-term outcomes, including morbidity and mortality, is necessary to assess the role of multi-target sDNA testing. EMJ. 2018;3[1]:84-89.)

(Anm: Fekal. (…) BETYDNING OG BRUK som hører til eller har med avføring å gjøre. SITAT - overføring av fekal forurensning til miljøet skjer hovedsakelig via urenset avløpsvann (kloakk), slam som ikke er tilstrekkelig hygienisert, husdyrgjødsel og fekalier fra fugler og kjæledyr (hunder og katter) (Nationen 16.06.2011/26) (naob.no).)

– Ny blodprøve kan bidra til å oppdage åtte vanlige kreftformer før de sprer seg.

(Anm: New blood test could help detect eight common cancers before they spread. Researchers believe CancerSEEK will save thousands of lives and hope it will be widely available in a few years. Researchers have said a groundbreaking new blood test that can detect eight common types of cancer before they spread will save countless lives. (…) The test was able to detect tumours about 70% of the time on average in more than 1,000 patients with early-stage cancer. Crucially, it did so before the cancers had spread, giving patients the best chance of beating the disease. It works by looking for mutated DNA that dying cells shed into the blood, and protein biomarkers associated with bowel, breast, liver, lung, oesophageal, ovarian, pancreatic and stomach cancer. (…) “For the first time we’re seeing a potential for a blood test that can screen for many types of nasty cancers that up until now, we’ve had to wait until symptoms [arise] and diagnose quite late,” Gibbs told the ABC. It has proved effective in detecting cancers, such as pancreatic cancer, that often result in few if any symptoms until the disease is well advanced, often meaning death for the patient. (theguardian.com 19.1.2018).)

(Anm: Hevder ny test skal kunne forutse brystkreft. Danske forskere hevder testen skal kunne se om en kvinne kommer til å få brystkreft – to til fem år før det utvikles. (tv2nyhetene.no 19.4.2015).)

- »Jeg vil altid hellere behandles for meget end for lidt for kræft«.

(Anm: »Jeg vil altid hellere behandles for meget end for lidt for kræft«. Forskere opfordrer på baggrund af en stor undersøgelse til inden længe at stoppe med at screene danske kvinder for brystkræft, fordi gevinsten er blevet for lille i forhold til skadevirkningerne. Andre forskere er uenige, og i Rødovre er den 63-årige Connie Rasmussen dybt taknemmelig for, at en screeningsundersøgelse spottede en lille kræftknude i hendes bryst. (jyllands-posten.dk 26.6.2022).)

- Screening reduserer ikke psykiske lidelser hos returnerende soldater, ifølge studie.

(Anm: Screening does not reduce mental disorders in returning soldiers, study finds. Screening soldiers for mental disorders after they return from battle is a waste of money, a large randomised controlled trial (RCT) has shown.1 BMJ 2017;356:j861 (Published 17 February 2017).)

(Anm: New biochemical method accurately diagnoses autism in children. (…) The team analyzed data from the blood samples of 83 children with autism and 76 neurotypical children - that is, they were not affected by ASD. The data was initially collected as part of the IMAGE study carried out by the Arkansas Children's Hospital Research Institute. The children were aged between 3 and 10. The scientists set out to measure metabolite concentrations resulting from two metabolic processes: the folate-dependent one-carbon (FOCM) metabolism and transsulfuration (TS) pathways. Both of these substances have previously been shown to become altered in people with an increased risk of ASD. (medicalnewstoday.com 17.3.2017).)

(Anm: Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver. (…) Lettere å oppdage TV 2 har i en rekke saker satt fokus på problematikken rundt celleprøver, og registrering av disse. Helseminister Bent Høie lovte i mars at han ville bedre registreringen, og nå kommer pengene som sørger for at det blir mulig. Med et nytt IKT-system vil det blir mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter. (tv2.no 8.5.2017).)

- I kappløpet om å bruke genetiske tester for å forutsi om antidepressiva vil virke kan vitenskapen bli akterutseilt. (- I april konkluderte en arbeidsgruppe fra American Psychiatric Associations forskningsråd at eksisterende bevis ikke støtter bruk av genetisk testing på dette området.)

(Anm: - I kappløpet om å bruke genetiske tester for å forutsi om antidepressiva vil virke kan vitenskapen bli akterutseilt. (In the race to use genetic tests to predict whether antidepressants will work, science might be getting left behind.) SAN FRANCISCO - Det kan som alle vet være vanskelig for psykiatere og pasienter å bestemme hvilket antidepressiva som er mest effektivt eller som kan forårsake bivirkninger. (…) Men enkelte ledende psykiatere sier at beviset ikke støtter kommersiell pushing. (…) I april konkluderte en arbeidsgruppe fra American Psychiatric Associations forskningsråd at eksisterende bevis ikke støtter bruk av genetisk testing på dette området. Og dr. Bruce Cohen, psykiater ved McLean Hospital and Harvard Medical School ser ingen nytte ved å bestille slike tester fra Color Genomics eller noen andre. (statnews.com 28.9.2018).)

-- Forskare vill screena för cancer i bukspottkörteln

Forskare vill screena för cancer i bukspottkörteln
dagensmedicin.se 15.9.2016
Screening av blodprov från patienter som nyligen insjuknat i typ 2-diabetes kan göra att pankreascancer upptäcks på ett tidigt stadium, föreslår tjeckiska forskare.

Enligt forskarna bakom en poster som presenteras på EASD kan nyupptäckt diabetes eller prediabetes – i synnerhet i kombination med betydande viktnedgång – vara det första tecknet på bukspottkörtelcancer. Det är också känt att långvarig typ 2-diabetes är en riskfaktor för att drabbas av sjukdomen, enligt forskarna.

Screening av diabetespatienter för tidig upptäckt av pankreascancer har föreslagits tidigare. Och nu har forskare i en mindre studie försökt bestämma hur väl screening för tumörmarkören CA 19-9, ensam eller tillsammans med de nya molekylära markörerna microRNA-196 och -200, skiljer pankreascancerpatienter från icke-cancerpatienter.

Forskarna kom fram till att metoden då markörerna användes i kombination var bättre både på att korrekt diagnostisera pankreascancer hos patienter med sjukdomen, och på att korrekt utesluta den hos cancerfria patienter.

Sensitiviteten, förmågan att korrekt diagnostisera patienter med pankreascancer, var 95 procent.

pecificiteten, förmågan att identifiera dem som inte hade pankreascancer, var 77 procent. (...)

(Anm: Bugspytkirtelkræft kan ses i en blodprøve. Danske forskere har gjort et vigtigt i fund. I blodprøver fra patienter med kræft i bugspytkirtlen har de fundet små stykker genetisk materiale, som de mener er tegn på den frygtede sygdom. Forskerne håber, at fundet kan bruges til at udvikle et screeningsværktøj, så man kan opdage sygdommen i et tidligere stadie. (cancer.dk 9.11.2015).)

(Anm: Harms and benefits of screening young people to prevent sudden cardiac death. BMJ 2016;353:i1156 (Published 20 April 2016).)

(Anm: Data on benefits of screening for sudden cardiac death are withheld. BMJ 2016;353:i2208  (Published 20 April 2016).)

- Forskere varsler om mangler ved screening av diabetes hos pasienter på antipsykotika. (- De fleste følges ikke opp i det hele tatt.)

Researchers highlight gaps in diabetes screening in patients on antipsychotics
clinicalpsychiatrynews.com 9.11.2015
Less than one-third of patients with severe mental illness who are on antipsychotic medications receive diabetes-specific screening, according to a new study.

Severe mental illness (SMI) and antipsychotics place patients at risk for type 2 diabetes. Premature cardiovascular disease is a major contributor to the 25-year lower life expectancy in those with severe mental illness. (…)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes Screening Among Underserved Adults With Severe Mental Illness Who Take Antipsychotic Medications. (…) Adults in the United States with severe mental illness (SMI), such as schizophrenia and bipolar disorder (totaling approximately 7 million), are estimated to die, on average, 25 years earlier than the general population, largely of premature cardiovascular disease. (…) In this large cohort study of adults with SMI taking antipsychotic medications in the California public mental health care system, almost 70% were not screened for diabetes mellitus using validated screening measures. (JAMA Intern Med. 2015 (Published online November 09, 2015).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere RE: Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (14.8.2015).)

- Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt.

(Anm: Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt. To vaksiner er forskjøvet frem til seks ukers alder slik at man skulle rekke å oppdage eventuelle barn med immunsvikt. Hvert år er det to-tre barn som blir født med alvorlig immunsvikt. Disse barna kan bli livstruende syke hvis de får BCG-vaksinen. (aftenposten.no 10.6.2017).)

- Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte.

(Anm: Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte. Det vil ta opptil to år å avgjøre om screening for alvorlig immunsvikt skal innføres for alle nyfødte i Norge. (aftenposten.no 2.6.2017).)

- Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen.

(Anm: Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen. (…) Men bare noen få sykehus tester for den 24. sykdommen, alvorlig immunsvikt, som del av prøveprosjektet. (…) I Arendal har de startet kort tid før Tobias blir født. (…) Mens de venter på en donor hjemme på Sørlandet, må de være veldig forsiktige slik at gutten deres ikke blir smittet av en infeksjon. (…) På Rikshospitalet får de beskjed om at det eneste som kan redde gutten deres, er benmargstransplantasjon. Og at det kan ta tre til fire måneder før de finner en donor. (aftenposten.no 3.6.2017).)

- Leger feiltolker screening

Leger feiltolker screening
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1221 (29.5.2012)
Leger anbefaler ofte screeningtester, men mange vet ikke hvordan resultater fra slike tester skal forstås.

Screening er å teste friske personer for sykdom, for eksempel kreft. Screeningstudier kan være vanskelige å tolke, blant annet på grunn av overdiagnostikk og forskyvning av diagnosetidspunkt ved screening (lead-time bias).

413 amerikanske primærleger ble forelagt to scenarioer om effekten av to hypotetiske screeningtester: en som forbedret femårsoverlevelsen og ga tidligere diagnostikk av kreft (irrelevante resultater), en annen som reduserte kreftdødeligheten (relevante resultater), men ga økt kreftforekomst (1). Legene var mer begeistret for den første screeningtesten (som viste at femårsoverlevelsen økte fra 68 % til 99 %) enn for den andre (som reduserte kreftdødeligheten fra 2,0 til 1,6 per 1 000 personer). 69 % av legene ville anbefale den første testen, bare 23 % den andre (p < 0,001). Nesten halvparten av legene mente - feilaktig - at påvisning av flere krefttilfeller ved screening var bevis for at screening redder liv.

- Disse resultatene er nokså nedslående, sier professor Michael Bretthauer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han leder en stor internasjonal screeningstudie om tykktarmskreft. - Studien viser at selv ikke leger forstår fordeler og begrensninger ved screeningtester.

Tidlig diagnostikk av kreft fremstår intuitivt som positivt for både leger og allmennhet. Ved omtale av screeningtester bør bare absolutte screeninggevinster med redusert dødelighet brukes, ikke overlevelse og tall om tidlig diagnostisert sykdom. Forskere og medisinskvitenskapelige tidsskrifter har en viktig oppgave i å spre riktig informasjon om screening og forskningsmetoder, sier Bretthauer.

(Anm: Do physicians understand cancer screening statistics? A national survey of primary care physicians in the United States. Ann Intern Med. 2012 Mar 6;156(5):340-9.)

Do physicians understand cancer screening statistics? A national survey of primary care physicians in the United States
Ann Intern Med. 2012 Mar 6;156(5):340-9
BACKGROUND: Unlike reduced mortality rates, improved survival rates and increased early detection do not prove that cancer screening tests save lives. Nevertheless, these 2 statistics are often used to promote screening.

OBJECTIVE: To learn whether primary care physicians understand which statistics provide evidence about whether screening saves lives.

DESIGN: Parallel-group, randomized trial (randomization controlled for order effect only), conducted by Internet survey. (ClinicalTrials.gov registration number: NCT00981019)

SETTING: National sample of U.S. primary care physicians from a research panel maintained by Harris Interactive (79% cooperation rate).

PARTICIPANTS: 297 physicians who practiced both inpatient and outpatient medicine were surveyed in 2010, and 115 physicians who practiced exclusively outpatient medicine were surveyed in 2011.

INTERVENTION: Physicians received scenarios about the effect of 2 hypothetical screening tests: The effect was described as improved 5-year survival and increased early detection in one scenario and as decreased cancer mortality and increased incidence in the other.

MEASUREMENTS: Physicians' recommendation of screening and perception of its benefit in the scenarios and general knowledge of screening statistics.

RESULTS: Primary care physicians were more enthusiastic about the screening test supported by irrelevant evidence (5-year survival increased from 68% to 99%) than about the test supported by relevant evidence (cancer mortality reduced from 2 to 1.6 in 1000 persons). When presented with irrelevant evidence, 69% of physicians recommended the test, compared with 23% when presented with relevant evidence (P < 0.001). When asked general knowledge questions about screening statistics, many physicians did not distinguish between irrelevant and relevant screening evidence; 76% versus 81%, respectively, stated that each of these statistics proves that screening saves lives (P = 0.39). About one half (47%) of the physicians incorrectly said that finding more cases of cancer in screened as opposed to unscreened populations "proves that screening saves lives."

LIMITATION: Physicians' recommendations for screening were based on hypothetical scenarios, not actual practice.

CONCLUSION: Most primary care physicians mistakenly interpreted improved survival and increased detection with screening as evidence that screening saves lives. Few correctly recognized that only reduced mortality in a randomized trial constitutes evidence of the benefit of screening. (...)

- General health checks don’t work

General health checks don’t work
Editorial
BMJ 2014;348:g3680 (Published 9 June 2014)
It’s time to let them go

We check our cars regularly, so why shouldn’t we also check our bodies so that we can find and treat abnormalities before they cause too much harm? It seems so easy, but the human body is not a car, and, in contrast to a car, it has self healing properties. Actually, the first thing we know about screening is that it will cause harm in some people. This is why we need randomised trials to find out whether screening does more good than harm before we decide whether to introduce it. (...)

- Screening for blodpropper (åreforkalkning)

Blodpropper kan spores i tide
berlingske.dk 9.3.2010
Førende hjertelæger opfordrer til screening for åreforkalkning i kampen mod hjertekarsygdomme, der årligt koster 15.000 danskere livet.

Et stort antal danskere kan undgå at blive ramt af en blodprop med risiko for tidlig død, hvis de gennemgår en enkel og billig undersøgelse, som kan afsløre begyndende åreforkalkning.

Det får nu ledende hjertelæger til at foreslå indførelse af screening for hjertekarsygdomme, så der i tide kan sættes ind med medicinsk behandling. Hjerte- og kredsløbssygdomme som følge af forsnævrede blodårer er skyld i fire ud af ti dødsfald og koster årligt op imod 15.000 danskere livet. (...)

(Anm: Breath test could help detect stomach and oesophageal cancers. A test that measures the levels of five chemicals in the breath has shown promising results for the detection of cancers of the oesophagus and stomach in a large patient trial presented at the European Cancer Congress 2017. Together, stomach and oesophageal cancer account for around 1.4 million new cancer diagnoses each year worldwide1. Both tend to be diagnosed late, because the symptoms are ambiguous, meaning the five-year survival rate for these two types of cancer is only 15%. (medicalnewstoday.com 31.1.2017).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: En syv måneder gammel jente med svette føtter. Bekymring rundt barnets vekst første leveår er en vanlig problemstilling. Fastlege og helsestasjon forsøker med råd om kosthold og måltidsrutiner hvis barnet ellers utvikler seg normalt og viser tegn til trivsel. Imidlertid kan også blide barn ha underliggende sykdom, derfor er det rutine å henvise barn med avflatende vekstkurve til den lokale barneavdelingen. (…) Nyfødtscreeningen av barnet hadde vært normal med tanke på cystisk fibrose, allikevel ble altså sykdommen påvist etter gentesting, svettetest og ut fra sykehistorien. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1366-8.)

- Screening for å forhindre benbrudd (osteoporotiske brudd).

(Anm: Screening to Prevent Osteoporotic Fractures: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. Abstract Importance: Osteoporotic fractures cause significant morbidity and mortality. (…) Conclusions and Relevance: In women, screening to prevent osteoporotic fractures may reduce hip fractures, and treatment reduced the risk of vertebral and nonvertebral fractures; there was not consistent evidence of treatment harms. The accuracy of bone measurement tests or clinical risk assessments for identifying osteoporosis or predicting fractures varied from very poor to good. JAMA. 2018 Jun 26;319(24):2532-2551.)

- Genetisk screening

Genetic screening is good for industry, not for public health (Genetisk screening er bra for industrien, men ikke for folkehelsen)
All you need to read in the other general journals
BMJ 2010; 341:c5829 (21 October)
Genetic screening is good for industry, not for public health
PLoS Med2010;7:e1000347 [CrossRef]

Genetic screening of whole populations is unlikely to improve public health any time soon and may even undermine current efforts to prevent diseases caused by obesity, smoking, alcohol, and poor diet, say experts. Many common diseases, such as diabetes, have a genetic element. But screening for risky genes (“risk alleles”) generally adds little or nothing to the predictive power of easier to measure risk factors such as age, sex, body mass index, and lifestyle. Even if it did, few interventions can help prevent disease in those at risk. People don’t always change their behaviour when given genetic information. They just worry more. We know next to nothing about the cost effectiveness of most genetic screening, and less about the damage that might be done by giving people an incomplete and potentially inaccurate measure of their risk. (...)

- Screening för tarmkreft

Nationell screening för tarmcancer
dagensmedisin.no 13.6.2013
Hälso- och sjukvården i Sverige bör erbjuda screening för kolorektalcancer, föreslår Socialstyrelsen. Det kräver en storsatsning för att få fram fler läkare som kan göra koloskopi.

– Ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent för prognosen är mycket god om sjukdomen upptäcks tidigt, säger Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsens cancersamordnare.

Han tillägger att sjukvården i och med detta skulle kunna rädda ungefär 300 liv varje år. Socialstyrelsen gör därmed en annan bedömning av vad myndigheten gjorde för bara ett par år sedan då det blev tummen ned för nationell kolorektalcancerscreening.

Enligt den nya förslaget ska alla i åldrarna 60–74 år omfattas av screeningen, som innebär undersökning av eventuell förekomst av blod i avföringen. (...)

(Anm: ”Hur många fler liv ska förloras i väntan på screening?” Allmän screening av tjock- och ändtarmscancer skulle spara 300 liv per år, så vad väntar vi på? frågar fyra debattörer. (dagensmedicin.se 17.3.2017).)

(Anm: Early detection of colorectal cancer can save lives (news-medical.net 6.4.2017).)

(Anm: Varsler masseundersøkelse av tarmkreft i Norge. Nasjonalt råd for prioritering vil ha masseundersøkelser for tarmkreft i Norge for å spare over 200 liv i året. Norge på verdenstoppen i antall sykdomstilfeller for begge kjønn. (tv2.no 22.9.2016).)

- Frykter tarmkreft, betaler for undersøkelsen selv. (- Langvarig kamp: Kreftforeningen vil ha tarmkreftscreening)

(Anm: Frykter tarmkreft, betaler for undersøkelsen selv. (…) 70 prosent økning på fire år. Stadig flere gjør som Gelsdorf. Ved den private sykehuskjeden Aleris har antall pasienter som selv betaler for en undersøkelse av mage og tarm, økt med 70 prosent de siste fire årene. Aleris er en av de største private aktørene på markedet. Langvarig kamp: Kreftforeningen vil ha tarmkreftscreening Ifølge Kreftregisteret ligger Norge på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. 4268 kvinner og menn i Norge fikk denne kreftformen i 2015. Samtidig som forekomsten øker, lever mange av dem som får tykk- og endetarmskreft, lenger. (…) Ifølge Roksund er det vist at generelle helseundersøkelser hverken påvirker sykelighet eller dødelighet. (aftenposten.no 26.6.2017).)

(Anm: Breath test could help detect stomach and oesophageal cancers. A test that measures the levels of five chemicals in the breath has shown promising results for the detection of cancers of the oesophagus and stomach in a large patient trial presented at the European Cancer Congress 2017. Together, stomach and oesophageal cancer account for around 1.4 million new cancer diagnoses each year worldwide1. Both tend to be diagnosed late, because the symptoms are ambiguous, meaning the five-year survival rate for these two types of cancer is only 15%. (medicalnewstoday.com 31.1.2017).)

(Anm: Cancer screening concerns. Adults with intellectual and developmental disabilities are much less likely to be screened for colorectal cancer, research shows (medicalnewstoday.com 3.3.2015).)

(Anm: Thomas de Lange, spesialist i fordøyelsessykdommer og leder av forprosjektet Screening mot tarmkreft. Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen. Det finnes undersøkelser som kan forebygge tarmkreft. Men er de så effektive at alle bør få tilbud om å testes? Det skal helsepolitikerne bestemme. (aftenposten.no 31.8.2016).)

Skal testa 140 000 for tarmkreft
nrk.no 13.4.2011
Kvart år døyr 1500 nordmenn av tarmkreft. Ein femdel av desse kan bli redda ved hjelp av eit nytt prøveprosjekt.

Tarmkreft er den vanlegaste krefttypen samla for begge kjønn i Noreg.

Talet på nordmenn som får kreft i tjukktarm og endetarm aukar kraftig, og tal frå Verdas helseorganisasjon (WHO) viser at Noreg ligg i verdstoppen når det gjeld førekomst av denne krefttypen.

Likevel finst det lite kunnskap om dei utløysande årsakene og om kvifor nettopp denne krefttypen aukar så kraftig. (...)

Hva skal du gjøre med dette, helseminister Strøm-Erichsen?
dagbladet.no 23.9.2010
Helsepolitisk talsmann Bent Høie (H) krever at helseministeren setter igang med screening etter tykktarmkreft.

SCREENING: Dagbladet skrev Onsdag at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten nå anbefaler at det skal startes et pilotprosjekt med screening etter tykktarmkreft i Norge. Faksimile: Dagbladet 22. September 2010.

Fakta: Tykk- og endetarmskreft

 • Den vanligste kreftformen i Norge, med bortimot 3500 nye tilfeller hvert år.
 • Om den antatte økningen på 70 prosent slår til, vil nær 6000 mennesker få diagnosen i 2040.
 • Om pilotprosjektet vedtas skal screening tilbys fra 50 år til 75 år.
 • Symptomer er endrede avføringsvaner, vekttap, blod i avføringen, smerter i bukhulen og trøtthet.
 • Mange har tykktarmskreft uten å merke symptomer. (...)

Anbefaler screening for tarmkreft
dagensmedisin.no 21.9.2010
Det nasjonale rådet for prioritering anbefaler screening for tykk- og endetarmskreft.

I går gikk Prioriteringsrådet samlet inn for å anbefale screening for tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft).

– Tiden er overmoden for å komme i gang, sa rådsmedlem og avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet på møtet i Oslo. (...)

Fikk utsatt screening for tarmkreft
dagensmedisin.no 10.6.2010
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet utsatte innføringen av tarmkreftscreening etter motstand fra to allmennleger. (...)

For stor usikkerhet
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet diskuterte saken på møtet i Oslo denne uken. Professor Stein Kaasa redegjorde for screeningsprogrammet og la ikke skjul på at kurven for denne type kreft øker i Norge, mer enn i andre nordiske land.

Likevel ønsker ikke Marte Walstad og Tor Carlsen en screening nå. De hevdet at usikkerheten med dagens test er for stor. Det er ikke lagt skjul på at testen konkluderer med både feilaktive positive og negative funn. (...)

- Screening av fysisk sykdom hos psykisk syke

Psykisk syge dør 20 år for tidligt
b.dk 2.12.2011
Psykisk syge dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som kræft og diabetes. Nu skal de screenes.

Psykisk syges fysiske sygdom

 • Den gennemsnitlige levetid for mennesker med psykisk sygdom er cirka 20 år kortere end for resten af befolkningen.
 • Cirka 40 procent af overdødeligheden skyldes eksterne årsager (primært selvmord), mens cirka 60 procent kan tilskrives somatiske sygdomme/medicinske tilstande.
 • Patienter med depression har dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom.
 • Patienter med depression har 65 procent øget risiko for at udvikle diabetes.
 • Patienter med skizofreni har tre gange større risiko for diabetes.
 • Patienter med skizofreni har dobbelt så stor dødelighed på grund af hjertekarsygdomme.
 • 75 procent har en eller flere fysiske sygdomme.
 • Kun halvt så mange psykisk syge med hjertesygdomme opereres sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. (...)

Psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose. De dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som for eksempel diabetes, kræft og hjertelidelser, fordi de har svært ved at passe på sig selv, og fordi sundhedsvæsenet ikke formår at sikre dem en ordentlig behandling.

Det fremgår af et nyt udspil fra Danske Regioner, der nu går i offensiven for at forbedre både forebyggelsen og behandlingen af fysiske sygdomme blandt psykisk syge. Det skal blandt andet ske ved at screene psykisk syge for forskellige fysiske sygdomme samt risikoadfærd, når det gælder rygning, usunde madvaner, mangel på motion og et højt alkoholforbrug, som er mere udbredt blandt psykisk syge end i befolkningen som helhed.

»Fysisk sygdom blandt psykisk syge er klart et overset problem. Det er rystende og helt uacceptabelt, at psykisk syge lever 20 år kortere i et samfund som vores, hvor vi bryster os af at have en høj social profil og går meget op i lighed. Det skal der rettes op på. Overdødeligheden blandt psykisk syge skal reduceres væsentligt,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Ud over screening vil regionerne også gå efter at sikre mennesker med en langvarig psykisk sygdom regelmæssige helbredstjek. Der skal mere fokus på bivirkninger ved antipsykotisk medicin i form af blandt andet risiko for vægtøgning, og samarbejdet mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen skal styrkes både med aftaler om gensidige tilsyn og undervisning.

Fysiske sygdomme overses
Udspillet kommer, efter at en fælles nordisk undersøgelse tidligere på året påviste en markant overdødelighed blandt psykisk syge, som i væsentligt omfang kan tilskrives såkaldte somatiske (fysiske, red.) sygdomme og medicinske tilstande, ikke mindst livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. (...)

Både fagfolk og patientorganisationer hilser udspillet velkomment.

»Der er ingen tvivl om, at psykisk syge underbehandles, og det er den rigtige vej at gå at tænke psykiatrien og somatikken sammen. Vi skal kunne rumme hele patienten,« siger formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen. (...)

Ifølge Bent Hansen »behøver det ikke at koste en bondegård« at gennemføre udspillet, og i Folketinget er Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, klar til at sætte problemet på dagsordenen: »Det er en meget markant overdødelighed. Hvis man er psykisk syg, skal det jo ikke nødvendigvis være sådan, at man så også skal dø af en livsstilssygdom.« (...)

(Anm: Depression screening tools not accurate for children and adolescents (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Accuracy of Depression Screening Tools to Detect Major Depression in Children and Adolescents A Systematic Review. Canadian Journal of Psychiatry 2016 (published 27 May 2016).)

- Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner (- en betydelig andel friske kvinner blir klassifisert i risiko for depresjon)

Den uventede depresjonen
aftenposten.no 11.2.2014
Eksperter ber myndighetene vurdere om alle nybakte mødre skal sjekkes for barseldepresjon. Færre enn hver tredje blir oppdaget.

Tiden etter fødsel er en høyrisikoperiode for kvinners psykiske helse. Konsekvensene kan være svært alvorlige både for mor og barn.

Livsglad? Omgivelsene forventer å se en lykkelig nybakt mor, men hvordan føler du deg egentlig? Graviditet og fødsel kan både være den lykkeligste tiden i livet og den mest krevende. Kvinner som tidligere har hatt tendenser til depresjonssymptomer, kan lettere gå inn i en alvorlig depresjon etter fødsel. Mellom
10 og 15 prosent i de aller alvorligste tilfellene kan det være risiko for selvmord og barnedrap. Omtrent 20 prosent av alle dødsfall i barselperioden er forårsaket av selvmord, som dermed er den nest vanligste årsaken (...)

Screening finner barseldepresjon
fhi.no 21.1.2013
Screening kombinert med oppfølging gir færre kvinner med barseldepresjon 4-6 måneder etter fødsel. En ulempe er at en betydelig andel friske kvinner blir klassifisert i risiko for depresjon. Dette viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret. (21.01.2013)

Les hele publikasjonen: Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning på effekt av screening kombinert med oppfølgingstiltak for forekomst av symptomer på depresjon hos gravide og barselkvinner. Oppsummeringen ser også på hvor nøyaktig screeningtester er for å identifisere depresjon.

Oppsummeringen er bestilt av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og inngår som saksgrunnlag når de skal diskutere effekt av et nasjonalt screeningprogram i sitt møte den 11. februar 2013. Diskusjonen vil munne ut i en anbefaling om hvorvidt et slikt program bør innføres eller ei. (...)

Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner
kunnskapssenteret.no 21.1.2013
Hvert år opplever 6000-9000 norske kvinner depressive symptomer i svangerskapet eller barseltiden. For å gi riktig behandling er det viktig å påvise om kvinnen har en klinisk depresjon, depressive symptomer eller er nedstemt. Spørsmålet er om det er hensiktsmessig å innføre screening for depresjon i svangerskap og barseltiden. Vi har oppsummert forskning på nøyaktighet og effekt ved bruk av screeningtester. (...)

Rundt 20 prosent av kvinnene som ikke har klinisk depresjon vil bli klassifisert som å være i risiko for å utvikle depresjon (falske positive) ved bruk av EPDS med en grenseverdi på ≥10 poeng. (...)

(Anm: Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 01 - 2013 - Systematisk oversikt (21.01.2013).)

- Ingen nytte av screening av alle pasienter for selvmordsrisiko

U.S. Panel Finds Little Evidence to Support Universal Screening For Suicide (Amerikansk ekspertpanel finner lite bevis som støtter allmenn screening for selvmord)
healthland.time.com 24.4.2013 (Time)
Experts say that existing screening methods can identify at-risk individuals, but such tools may not help to prevent suicides.

According to the latest government statistics, more than 38,000 people commit suicide each year, so in 2004, the U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) analyzed studies on existing suicide screening methods to determine if it made sense for primary care physicians, who are the most likely to see adults on a regular basis and detect any changes in mental state, to start screening for those at risk of taking their own lives. Studies showed that 38% of adults and 90% of adolescents who committed suicide had visited their primary care physician within the previous year. At the time, however, the panel did not find enough evidence to recommend such universal screening. (...)

(Anm: Screening for and Treatment of Suicide Risk Relevant to Primary Care: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2013 (Published online 23 April).)

No Benefit From Screening All Patients for Suicide Risk: Report (Ingen nytte av screening av alle pasienter for selvmordsrisiko: rapport)
health.usnews.com 23.4.2013
Task force stresses that finding does not apply to those with current or past mental health problems

TUESDAY, April 23 (HealthDay News) -- After completing a review of existing research, an expert panel has determined that there is not enough evidence to recommend that all teens and adults be screened for suicide risk factors.

This finding applies to those without a current mental health disorder or a history of mental illness, according to the draft recommendation statement posted Tuesday by the U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). The USPSTF is an independent medical panel with federal government support.

The authors of the guidelines pointed out, however, that it is important to find ways to prevent suffering among those who would attempt suicide, and among the families and communities of those who attempt or die by suicide.

Unfortunately, at this time we don't know if asking everyone who visits their doctor or nurse about their risk factors for suicide leads to fewer suicides and suicide attempts," task force member Dr. David Grossman said in a news release from the USPSTF.

The task force continues to recommend that teens and adults be screened for depression. Research shows that screening for depression coupled with treatment is effective in helping people. (...)

(Anm: Screening for and Treatment of Suicide Risk Relevant to Primary Care: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2013 (Published online 23 April).)

- Screening av pasienter for depresjon ikke kostnadseffektivt

Is Depression the Wrong Treatment Target for Improving Outcome in Coronary Artery Disease (Er depresjon feil behandlingsmål for å forbedre resultatet for koronar arteriesykdom)
Psychother Psychosom 2013;82:285-291
A significant relationship between depression and cardiac morbidity has been documented [1]. The identification of depression as an unfavorable marker of the clinical course in coronary artery disease (CAD) in the 1990s [2,3,4] generated the hope of improving the prognosis of cardiovascular disease with treatment of depression. This hope, however, has not survived the test of time. In a Cochrane review on randomized controlled clinical trials (RCTs) of any length of treatment and any length of follow-up [5], psychological and pharmacological interventions have shown a small yet clinically meaningful effect on depression outcomes in CAD patients. However, no beneficial effects on the reduction of mortality rates and cardiac events have been found. Indeed, in some cases, treatment of depression was found to entail negative physical consequences. There are several potential explanations, involving drugs and psychotherapy, which account for this phenomenon. (...)

Association of Cerebrovascular Events With Antidepressant Use: A Case-Crossover Study (Forbindelser mellom cerebrovaskulære hendelser (f.eks. hjerneslagslag, TIA "drypp") og bruk av antidepressiva, en kasus kontrollstudie (case-control study))
Am J Psychiatry 2011 (Published March 15) (American Psychiatric Association)
OBJECTIVE: The authors sought to assess the risk of cerebrovascular events associated with use of antidepressant medications.

RESULTS: The adjusted odds ratio of stroke risk with antidepressant exposure was 1.48 (95% confidence interval=1.37–1.59) using 14-day time windows. Stroke risk was negatively associated with the number of antidepressant prescriptions reported. Use of antidepressants with high inhibition of the serotonin transporter was associated with a greater risk of stroke than use of other types of antidepressants.

KONKLUSJONER: Disse resultater tyder på at antidepressiva kan være assosiert med en øket risiko for hjerneslag. Imidlertid er de underliggende mekanismer uklare. (...) (CONCLUSIONS: These findings suggest that antidepressant use may be associated with an increased risk of stroke. However, the underlying mechanisms remain unclear.)

(Anm: TIA - "drypp" (...) Plutselig mister du noe av følelsen i høyre arm og ben. Du må støtte deg mot et tre for ikke å falle. (nhi.no).)

(Anm: Medical records show long-term effects on patients of 'mini-strokes'. (…) Patients in the University's study consulted their GP (General Practitioner) more frequently than similarly aged patients for fatigue, cognitive impairment and anxiety or depression. Primary care follow-ups with transient ischemic attack (TIA) patients found that they had a 43% increased risk of fatigue, 26% increased risk of psychological impairment, such as anxiety or depression, and a 45% increased risk of cognitive impairment. The research, published in the European Journal of Neurology, recommends that clinical guidelines for TIA need to be revised to acknowledge the likelihood of residual impairments and support rehabilitation for patients that can improve their quality of life. (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Eksekutiv svikt etter hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:524 – 7 (5.3.2013).)

(Anm: Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Hjerneblødning er årsak i 10-15% av tilfellene, mens blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85% av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kaller vi det transitorisk iskemisk atakk, TIA - på norsk brukes betegnelsen "drypp". De fleste TIA varer i under en time. (nhi.no).)

(Anm: Cognitive impairment 'associated with a higher risk of stroke' (medicalnewstoday.com 26.8.2014).)

(Anm: apopleksi, apoplexia cerebri, hjerneslag, akutte fokale nevrologiske symptomer og utfall som varer i mer enn 24 timer og som skyldes skade av hjernevev enten på grunn av regionalt redusert blodsirkulasjon (hjerneinfarkt) eller på grunn av hjerneblødning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

TIA Doubles Risk for Later Heart Attack (TIA dobler risiko for hjerteinfarkt)
medpagetoday.com 24.3.2011
The occurrence of a transient ischemic attack (TIA) doubles a person's risk for a subsequent myocardial infarction, a population-based study found.

The relative risk for myocardial infarction (MI) among a cohort of patients who had experienced a prior TIA was 2.09 (95% CI 1.52 to 2.81), according to Robert D. Brown Jr., MD, and colleagues from the Mayo Clinic in Rochester, Minn.

The risk was highest for patients whose TIA occurred before age 60 (RR 15.1, 95% CI 4.11 to 38.6), the researchers reported online in Stroke: Journal of the American Heart Association. (...)

Tricyclics Increase CVD Risk (Trisykliske øker risiko for hjerte-kar-sykdom (CVD; Cardiovascular Disease))
medpagetoday.com 30.11.2010
(...) In a prospective cohort study that included 14,784 adults, those using tricyclics had a 35% increased cardiovascular risk after adjustment for potential confounders including symptoms of depression and anxiety, which are known risk factors for cardiovascular disease (HR 1.35, 95% CI 1.03 to 1.77). (...)

Some previous studies have suggested that any association between the use of antidepressants and risk of cardiovascular disease can be attributed to depression, not the drugs.

Hamer and colleagues disagreed. (...)

Further analysis showed that both tricyclic and SSRI users had a higher risk of stroke in age- and sex-adjusted models:

 • Tricyclics, HR 2.23 (95% CI 0.85 to 6.39)
 • SSRIs, HR 3.32 (95% CI 1.20 to 9.18)

But the researchers cautioned that the findings on risk of stroke should be interpreted with caution.

They pointed out that there were only 78 events and the association with SSRIs was weakened after multivariate adjustment (HR 2.46, 95% CI 0.87 to 6.96). (...)

(Anm: Antidepressant medication use and future risk of cardiovascular disease: the Scottish Health Survey. Eur Heart J 2010 (First published online: November 30, 2010.)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor.

(Anm: Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor. Det er et sentralt uttrykk i epidemiologisk forskning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bakenforliggende faktorer er en type feilkilde i forskning. Hvis man ikke er oppmerksom på en bakenforliggende faktor, kan det føre til at man tar feil i vitenskapelig studier av årsaker og virkninger (årsaksforskning). En bakenforliggende faktor er noe som samvarierer med de de undersøkte årsakene og virkningene, men uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Kilde: Store norske leksikon.)

Older antidepressants linked to heart risk
irishhealth.com 2.12.2010
People who use older generation antidepressant drugs may be at an increased risk of developing heart disease, the results of a new study indicate. (...)

Secondly, people taking the antidepressants are also more likely to smoke, be overweight, and do little or no physical activity. By giving up smoking, losing weight, and becoming more active, a person can reduce their risk of CVD by two to three-fold, which largely outweighs the risks of taking the medications in the first place. In addition, physical exercise and weight loss can improve symptoms of depression and anxiety," Dr Hamer said.

He pointed out that the majority of previous work in this area has focused on patients who already had heart problems, however this one looked at a healthy population. (...)

Depression Screen Not Cost-Effective (Screening for depresjon ikke kostnadseffektivt)
Routine screening for postpartum depression in the primary care setting is not cost-effective, modeling showed.

None of the 14 formal screening instruments, including the widely used Edinburgh Postnatal Depression Scale, met the threshold for cost-effectiveness when used routinely, Mike Paulden, MSc, of the University of Toronto, and colleagues at the University of York in England, reported online in BMJ. (...)

Twin Study Examines Associations Between Depression And Coronary Artery Disease
medpagetoday.com 4.8.2009
(...) In men, the increased risk for major depression was much greater in the year of coronary artery disease onset than in subsequent years. Women experienced a smaller spike in depression risk after diagnosis with coronary artery disease but had nearly the same risk thereafter. "When examined separately, in men, environmental effects, which are often acute, have a large role in major depression-coronary artery disease comorbidity, whereas in women, chronic effects, which are in part genetic, are more important," the authors conclude. "In men, genetic sources of major depression-coronary artery disease comorbidity are more important in younger members of the sample." (...)

(Anm: Major Depression and Coronary Artery Disease in the Swedish Twin Registry. Arch Gen Psychiatry. 2009;66(8):857-863 (August).)

Modest Effect of Depression on CAD (Beskjeden effekt av depresjon på koronararteriesykdom (CAD))
medpagetoday.com 3.8.2009
Koronararteriesykdom har en signifikant, vedvarende effekt på risiko for å utvikle alvorlig depresjon, sammenliknet med den beskjedne effekt som depresjon har på risiko for koronararteriesykdom, antyder en stor studie på tvillinger. (...) (Coronary artery disease has a significant, sustained effect on the risk of major depression compared with depression’s modest effect on CAD risk, analysis of a large twins database suggests.)

Når koronararteriesykdom oppstår tredobles risiko for alvorlig depresjon. Å begrense definisjonen av koronararteriesykdom til myokardinfarkt resulterte i en enda større innvirkning på risiko for depresjon. (...) (The onset of CAD led to as much as a threefold increase in the risk of major depression. Limiting the definition of CAD to myocardial infarction resulted in an even greater impact on the risk of depression.)

(Anm: Major Depression and Coronary Artery Disease in the Swedish Twin Registry. Arch Gen Psychiatry. 2009;66(8):857-863 (August).)

Depression, Anxiety Bad for the Heart
healthfinder.gov 29.6.2009
(...) One study found that anxiety and depression can increase the incidence of angina, the chest pain that sends many people to the doctor, said Dr. Mark Sullivan, professor of psychiatry and behavioral sciences at the University of Washington, and senior author of one of the reports in the June 29 online issue of Circulation. (...)

It's not clear whether the psychological problems were heightening the effect of angina or vice versa, Sullivan said. What is clear is that physicians treating people with angina can use "fairly simple screening tests" to determine the presence of anxiety or depression and treat those conditions if necessary, he said. (...)

Studies Try to Tease Apart the Links Between Depression and Heart Disease (Studier forsøker å finne ut om det er forbindelser mellom depresjon og hjertesykdom)
NYTIMES.COM 15.12.2008
People who are depressed are literally sick at heart: they have a significantly increased risk for cardiovascular disease, and no one knows exactly why. Now three new studies have tried to explain this, and they arrive at subtly different conclusions. (...)

The first, led by Dr. Mary A. Whooley of the Veterans Affairs Medical Center in San Francisco, studied 1,017 patients with coronary artery disease for an average of more than four years. Although the study found an association of depression with heart disease, when researchers statistically corrected for other medical conditions, disease severity and physical inactivity, the association disappeared. (...)

For now, Dr. Hamer, of London, offered what might be the last word on the complicated relationship between depression and heart disease.

“It’s really quite difficult to understand,” he said. (...)

Inactivity explains much of the link between depression and poor outcome in cardiac patients
BMJ 2008;337:a2802 (2 December 2008)
All you need to read in the other general journals
JAMA 2008;300:2379-88[Abstract/Full Text]
Adults with heart disease do worse in the long run if they are also depressed.

The combination is associated with a higher risk of strokes, heart attacks, heart failure, and death. To find out why, researchers spent five years studying more than 1000 US adults (mostly men) with stable coronary artery disease. As expected, those reporting symptoms of depression at baseline were about 50% more likely to have a cardiovascular event, including death, than those without depressive symptoms (hazard ratio 1.50, 95% CI 1.16 to 1.95). (...)

Association Between Major Depressive Disorder and Heart Rate Variability in the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA)
Arch Gen Psychiatry. 2008;65(12):1358-1367. (December 2008)
(...) Conclusions This study shows that depression is associated with significantly lowered heart rate variability. However, this association appears to be mainly driven by the effect of antidepressants. (...)

Depressive Symptoms and Change in Abdominal Obesity in Older Persons
Arch Gen Psychiatry. 2008;65(12):1386-1393. (December 2008)
(...) Conclusions This study shows that depressive symptoms result in an increase in abdominal obesity independent of overall obesity, suggesting that there may be specific pathophysiological mechanisms that link depression with visceral fat accumulation. These results might also help explain why depression increases the risk of diabetes and cardiovascular disease. (...)

Lack of Exercise Explains Depression-Heart Link (Mangel på trening forklarer link depresjon-hjerte)
nytimes.com 26.11.2008
For years cardiologists and mental health experts have known that depression raises risk for heart attack by 50 percent or more.

But what hasn’t been clear is why depressed people have more heart problems. Does depression cause some biological change that increases risk? Does the inflammatory process that leads to heart disease also trigger depression?

The answer may be far simpler. A new study suggests that people who are depressed are simply less likely to exercise, a finding that explains their dramatically higher risk for heart problems. (...)

Routine Depression Screening Advised for Patients With Coronary Heart Disease
JAMA. 2008;300(20):2356-2357.
Clinicians should regularly screen patients with coronary heart disease for depression because effective depression treatment may improve health outcomes, according to a science advisory from the American Heart Association (AHA). (...)

But while the advisory advocates for screening and treatment for depression, it also recognizes limits in understanding its relationship with coronary heart disease. The paper notes there is no direct evidence yet that treatment of depression improves cardiac outcomes, and that patients may still remain at increased risk for major cardiac events and mortality even when treated for depression. (...)

(Anm: Harms and benefits of screening young people to prevent sudden cardiac death. BMJ 2016;353:i1156 (Published 20 April 2016).)

(Anm: Data on benefits of screening for sudden cardiac death are withheld. BMJ 2016;353:i2208  (Published 20 April 2016).)

Screening Heart Patients for Depression Not Effective, Says Study (Screening av hjertepasienter for depresjon ikke effektivt, ifølge studie)
about.com 18.11.2008
In a study which appeared in the November 12 issue of the Journal of the American Medical Association, researchers questioned the American Heart Association's recent suggestion that heart patients be automatically screened for depression.

Dr. Brett Thombs, of McGill and the affiliated Jewish General Hospital, and Dr. Roy Ziegelstein, of Johns Hopkins, said there was not enough evidence to support this "massive, expensive and labor-intensive undertaking." The doctors then went even further and presented evidence that depression testing would not benefit heart patients. (...)

Depression screening and patient outcomes in cardiovascular care: a systematic review (Screening av depressjon og behandlingsresultater ved hjerte- og karsykdommer)
JAMA. 2008 Nov 12;300(18):2161-71.
CONTEXT: Several practice guidelines recommend that depression be evaluated and treated in patients with cardiovascular disease, but the potential benefits of this are unclear. OBJECTIVE: To evaluate the potential benefits of depression screening in patients with cardiovascular disease by assessing (1) the accuracy of depression screening instruments; (2) the effect of depression treatment on depression and cardiac outcomes; and (3) the effect of screening on depression and cardiac outcomes in patients in cardiovascular care settings. (...)

CONCLUSIONS: Depression treatment with medication or cognitive behavioral therapy in patients with cardiovascular disease is associated with modest improvement in depressive symptoms but no improvement in cardiac outcomes. No clinical trials have assessed whether screening for depression improves depressive symptoms or cardiac outcomes in patients with cardiovascular disease. (...)

(Anm: Harms and benefits of screening young people to prevent sudden cardiac death. BMJ 2016;353:i1156 (Published 20 April 2016).)

(Anm: Data on benefits of screening for sudden cardiac death are withheld. BMJ 2016;353:i2208  (Published 20 April 2016).)

Study Questions Screening Heart Attack Patients for Depression (Studie stiller spørsmål om screening av hjerteinfarktpasienter for depresjon)
healthfinder.gov 11.11.2008
International experts say there isn't enough evidence to prove its value.
(SOURCE: McGill University and Johns Hopkins University, news releases, Nov. 11, 2008)

TUESDAY, Nov. 11 (HealthDay News) -- There's not enough evidence to support a recent American Heart Association (AHA) call to automatically screen heart patients for depression, according to international experts who contend the "premature" recommendation would consume a vast amount of resources without any proof it would improve patient care.

About 80 million Americans have some form of heart disease. The AHA believes there's an important link between depression and cardiac care, and estimates that 25 percent of heart attack patients experience feelings of sadness and develop a gloomy outlook due to their heart troubles. Some studies suggest that depression more than doubles the risk of death.

Screening heart patients for depression would involve use of a questionnaire and other tests to try to identify those who may be depressed, even though they may have no history or clinical indications of depression.

However, researchers from Johns Hopkins University in Baltimore, McGill University in Montreal, and six other institutions from around the world analyzed the findings of 1,500 clinical trials (including 17 selected for detailed review) and concluded there was no scientific proof for the AHA's "massive, expensive and labor-intensive" proposal.

The researchers' conclusions are published in the Nov. 12 special edition of the Journal of the American Medical Association, which coincides with the AHA's annual scientific sessions in New Orleans. (...)

(Anm: Depression Screening and Patient Outcomes in Cardiovascular Care. JAMA. 2008;300(18):2161-2171.)

Interventions for treating depression after stroke
Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD003437.
(...) AUTHORS' CONCLUSIONS: A small but significant effect of pharmacotherapy (not psychotherapy) on treating depression and reducing depressive symptoms was found, as was a significant increase in adverse events. More research is required before recommendations can be made about the routine use of such treatments. (...)

Screening av tenåringer for depresjon

Screening Teens for Depression (Screening av tenåringer for depresjon)
nationalacademies.org 31.3.2009
March 31, 2009 - The U.S. Preventive Services Task Force, a federal advisory group, yesterday advised that all young people ages 12 to 18 be screened by their doctors for depression, provided systems are in place to ensure accurate diagnosis, treatment including psychotherapy, and follow-up. The statement, published in the journal Pediatrics, added that there is not enough evidence to recommend depression screening in younger children. (...)

The report, Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities, also concluded that these disorders cost the U.S. about $247 billion annually and that there are many interventions that have been shown to be effective at preventing them. It recommended a stronger federal effort to broaden the use of effective programs. (...)

- Screening af højrisikogrupper for type-2 diabetes synes uden effekt

Screening af højrisikogrupper for type-2 diabetes synes uden effekt
irf.dk 24.4.2013 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Kort om studierne
Cluster-randomiseret prospektiv undersøgelse(ADDITION-Cambridge) (1).

33 almene praksis i det østlige England blev randomiseret til en af følgende tre indsatser hos personer i aldersgruppen 40 til 69 år med høj risiko for diabetes:

1. Screening efterfulgt af intensiv diabetesbehandling og intervention rettet mod multiple risikofaktorer hos personer, der fik påvist diabetes (15 praksis)
2. Screening efterfulgt af rutinebehandling efter gældende kliniske retningslinjer ved påvist diabetes (13 praksis).
3. Ingen screening (5 praksis).

Det primære effektmål var død af alle årsager og sekundære effektmål død af kardiovaskulær sygdom, cancer eller diabetes.

Der var 16.047 personer i høj risiko for diabetes i de 2 screeningspraksisgrupper. 15.089 (94 %) blev inviteret til screening, 11.737 (73 %) deltog, og 466 (3 %) fik påvist diabetes. Der var 4.137 personer i høj risiko i kontrolpraksisgruppen.

Efter en median opfølgningstid på 9,6 år var der var ingen forskelle i dødelighed mellem personer i hhv. screeningspraksis og kontrolpraksis.

Eventuelle forskelle mellem personer randomiseret til henholdsvis intensiv og rutinebehandling blev ikke beskrevet, men i et samtidigt internationalt studie fra samme forskergruppe (ADDITION-Europe) (2) blev det vist, at randomisering til intensiv multifaktoriel behandling ved nydiagnosticeret diabetes førte til et større forbrug af antidiabetika og lægemidler til kardiovaskulær forebyggelse, hvilket medførte bedre kardiovaskulær risikoprofil, men ingen effekt på hyppigheden af kardiovaskulære hændelser efter 5,3 år.

Det mener IRF

• Screening af personer med høj risiko for type 2 diabetes synes ikke at føre til bedre patientoverlevelse end den nuværende ”case-finding” strategi.
• ADDITION-Europe studiet rejser samtidig tvivl om gevinsten ved intensiv diabetesbehandling sml. med ”standardbehandling” hos personer nydiagnosticeret type 2 diabetes.
• Det kan derfor vise sig, at de indsatser, der specifikt skal fremme behandlingskvaliteten af type-2 diabetes i individuelle lægepraksis, fx personlige efteruddannelses besøg (PEB)/ facilitatorbesøg og forskellige former for feed-back på iværksat udredning, behandling eller behandlingsresultater (sml. sentinel datafangst), vil være af begrænset nytte, hvis det primære behandlingsmål er bedre overlevelse.
• Studiernes resultater antyder, at det, vi i dag anser som ”optimal” behandling hos patienter med nydiagnosticet type 2 diabetes, kan være overbehandling. (...)

- Screeningprogram for livmorhalskreft

- Vaksine skal redusere kreftscreening av kvinner
vg.no 27.5.2009
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å redusere screeningprogrammet for livmorhalskreft.

Departementets standpunkt er å finne i høringsutkastet til endring av forskrifter om innsamling og behandling av helseopplysninger i den såkalte SYSVAK-forskriften. Innføring av HPV-vaksine (human papillomavirus) skal etter planen redusere screeningprogrammet som ble innført i 1995. Forslaget, som ble sendt ut i begrunnelsen av mars med svarfrist 9. juni, møter kritikk fra Bioteknologinemnda. (...)

Bioteknologinemnda peker på at dagens masseundersøkelser er den viktigste metoden for å oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadium, og mener at det er oppsiktsvekkende å ville drøfte en reduksjon av screening allerede nå. (...)

- Koloskopi (undersøkelse av hele tykktarmen ved hjelp av et koloskop).

Report Affirms Lifesaving Role of Colonoscopy
nytimes.com 22.2.2012
A new study provides what independent researchers call the best evidence yet that colonoscopy — perhaps the most unloved cancer screening test — prevents deaths. Although many people have assumed that colonoscopy must save lives because it is so often recommended, strong evidence has been lacking until now.

In patients tracked for as long as 20 years, the death rate from colorectal cancer was cut by 53 percent in those who had the test and whose doctors removed precancerous growths, known as adenomatous polyps, researchers reported on Wednesday in The New England Journal of Medicine. The test examines the inside of the intestine with a camera-tipped tube. (...)

- Syv alternativer til koloskopi (undersøkelse av hele tykktarmen ved hjelp av et koloskop).

(Anm: Seven alternatives to a colonscopy. Most medical professionals recommend the use of a colonoscopy for colon cancer screening. Unfortunately, the procedure can be costly and feel invasive, which leads some people to avoid it. In this article, we look at other tests used for colon cancer screenings that people may want to consider if they are reluctant to have a colonoscopy. (medicalnewstoday.com 24.11.2017).)

Screening for kolorektalcancer haster
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:925 (6.5.2010)
I mange land, bl.a. USA, har man innført kolorektalscreening uten forutgående randomiserte studier. Norge har høy forekomst av sykdommen, men mangler et nasjonalt screeningprogram. Vi bør nå bidra til å fylle et stort kunnskapshull.

Kolorektalcancer er den nest hyppigste årsak til kreftdød i Europa, med 412 800 nye tilfeller og 207 400 dødsfall i 2006 (1). For USA ble det anslått å være 148 810 nye tilfeller og 49 960 dødsfall i 2008 (2). Allerede i 1980 anbefalte American Cancer Society screening for kolorektalcancer ved hjelp av rektaleksplorasjon, testing av okkult blod i avføringen (FOBT) eller sigmoidoskopi (3), og i 2002 ble koloskopiscreening anbefalt i USA (4). I Europa var Tyskland først ute med et screeningprogram for kolorektalcancer med testing av okkult blod i feces (i 1976) (5). (...)

- Usemje om prostataprøver (- PSA-basert screening reduserer dødsfall fra prostatakreft, finner ny gjennomgang.)

- PSA-basert screening reduserer dødsfall fra prostatakreft, finner ny gjennomgang..

(Anm: PSA-based screening reduces deaths from prostate cancer, finds new review. A re-analysis of available evidence has found that Prostate-Specific Antigen (PSA)-based screening does reduce deaths from prostate cancer. The findings, published today in the Annals of Internal Medicine, defies existing UK guidance which does not currently recommend universal screening. The study concluded that ‘two important prostate cancer screening trials provide compatible evidence that screening reduces prostate cancer mortality’. (news-medical.net 4.9.2017).)

More evidence not all prostate cancers need treatment
reuters.com 18.7.2013
(Reuters Health) - In a study of older men who had died from causes other than prostate cancer, almost half were found to have prostate tumors.

And up to half of those tumors detected on autopsy would have qualified for treatment had doctors known about them while the men lived, though none had been the cause of death.

That suggests the criteria for treatment "might be worth reexamining," according to the study authors, and adds to a growing body of evidence that a wait-and-see approach might be better than treatment for many prostate cancers.

"The study suggests that the progression of early prostate cancer, including some more aggressive forms of the disease, is far from inevitable within a man's lifetime as many such tumors are found in men who died from other causes when their prostate is analyzed on autopsy," said lead author Dr. Alexandre Zlotta, director of Uro-oncology at Mount Sinai Hospital in New York.

"The study concludes that it is probably worth re-examining our current definitions of clinically unimportant and clinically significant prostate cancer," Zlotta told Reuters Health by email.

He and his colleagues examined the prostate glands of more than 300 men over 60 who had died from a variety of causes, but not prostate cancer. They autopsied 220 men in Russia and 100 in Japan, both countries where the prostate-specific antigen (PSA) screening test is not as commonly used as in the United States.

Medicare currently covers a yearly PSA test for men over 50 who qualify. (...)

(Anm: 'Huge leap' in prostate cancer testing (bbc.com 21.1.2017).)

(Anm: Scientists find new way to detect prostate cancer by 'sniffing' urine (news-medical.net 4.4.2017).)

(Anm: MRI scans could help one in four men with suspected prostate cancer avoid biopsy. BMJ 2017;356:j329 (Published 20 January 2017).)

Usemje om prostataprøver
nrk.no 21.3.2009
Kan vi stole på at blodprøver hindrar prostatakreft? Europeiske forskarar seier ja. Amerikanske forskarar seier nei. (...)

Den einaste metoden for å oppdage prostatakreft på eit tidleg stadium, er å ta ei blodprøve som målar pasientens PSA-verdi.

To omfattande studiar pågår no i USA og Europa, for å finne ut om PSA-måling er effektivt for å få ned dødsraten ved prostatakreft.

Men foreløpige forskingsresultat frå desse to publisert i The New England Journal of Medicine gir stikk motsette svar. (...)

Trass i positiv konklusjon på den europeiske studien, fann forskarane ut at mange må behandlast overflødig, fordi ein ikkje kan vite om kreften ein opererer ut er godarta eller ondarta.

For kvar pasient som blei redda frå alvorleg prostatakreft, blei 48 menn unødvendig behandla.

Barry meiner dette belyser kjernen i problematikken. (...)

(Anm: Scientists find new way to detect prostate cancer by 'sniffing' urine (news-medical.net 4.4.2017).)

- En epidemi av diagnoser

En epidemi av diagnoser
Gisle Roksund - fastlege, spesialist i allmenn og samfunnsmedisin - Michael Bretthauer lege og professor, Universitetet i Oslo - Mette Kalager lege og postdoktor, Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health
aftenposten.no 18.5.2014

Tenk følgende scenario: Kreftceller finnes hos mange mennesker uten å gjøre skade. Mange kreftsvulster vokser ikke, de er små, folk blir gamle og dør av noen annet. Plutselig oppfordres vi til å lete. Friske skal sjekkes av leger, apotek og andre som bare vil godt. Vi finner kreft. Og vi finner mye! Vi klapper oss selv på skulderen. Vi ser at kreftsyke lever lenger.

Aftenposten har hatt flere oppslag de siste dagene om betydelig økning i forekomst av flere krefttyper, herunder føflekkreft. Aftenpostens journalister er bekymret, og Kreftregisterets direktør angir flere mulige årsaker til dette. Men hun nevner ikke en av de mest opplagte årsakene, nemlig uheldig overdiagnostikk av kreft ved screening.

Ved hjelp av moderne screeningtesterog undersøkelser kan manpåvise kreftceller og celleforandringersom uoppdaget og ubehandlet ikke ville ført til hverken sykdom eller død. Dette kaller vi overdiagnostikk. Men er svulsten først funnet, kan man ikke la være å behandle den, fordi man ikke kjenner det reelle sykdomspotensialet i den konkrete svulsten. Problemet er at behandlingen ofte er svært omfattende, innebærer store kirurgisk inngrep med fare for komplikasjoner, samt langvarig cellegift og stråling.

Internasjonalt er det meget stor interesse for overdiagnostikk. Sannsynligvis skyldes mye av den økningen i forekomst av prostatakreft, brystkreft, skjoldbruskkjertelkreft og føflekkreft vi ser i Norge, nettopp overdiagnostikk.

Aftenpostens oppslag fokusererpå overlevelse av kreft. Dette er misvisendefordi overdiagnostisertesvulster som aldri ville gjort noenskade, er inkludert i tallet for overlevelse.Overlevelse blir blåst opp,selv om dødeligheten er uendret.Folk lever ikke lenger, men de leverlenger med en kreftdiagnose.

Overdiagnostikk og overbehandlingkan bare skade. Man må skillemellom økning i antall diagnoser og økning i reell sykdom. For mange sykdommer ser vi nå en epidemi av diagnoser, ikke reell sykdom. (…)

- Fecal Immunochemical Tests Outperform Guaiac Fecal Occult Blood Tests, Again.

(Anm: Fecal Immunochemical Tests Outperform Guaiac Fecal Occult Blood Tests, Again Charles J. Kahi, MD reviewing Wieten E et al. Gut 2018 Jun 22 A meta-analysis shows a lower incidence of interval colorectal cancer after negative FIT than after negative gFOBT. Fecal tests are primary noninvasive modalities for colorectal cancer (CRC) screening. The fecal immunochemical test (FIT) has been shown to have higher sensitivity and better convenience and participation rates than the older guaiac-based fecal occult blood test (gFOBT); however, gFOBT is still used in various settings. Interval CRC (iCRC), defined as CRC diagnosed after a negative screening test and before the next recommended screening test, strongly reflects the quality of screening programs. In the current meta-analysis, investigators pooled the results of 29 studies (representing nearly 7 million persons and 32 million person-years of follow-up) to compare the incidence of iCRC after negative FIT versus negative gFOBT. The results were as follows: The incidence rate of iCRC per 100,000 person-years was significantly lower after negative FIT than negative gFOBT (20 vs. 34); when only high-quality studies were included, incidence rates were 15 and 55, respectively. The ratio of screen-detected CRC to iCRC was more than twofold higher for FIT than it was for gFOBT. In gFOBT-based screening, the number of iCRCs almost equaled that of screen-detected CRCs. Two thirds of all iCRCs occurred in the distal colon. (NEJM 2017 (July 3, 2018).)

- Hjertelæger frygter unødvendige dødsfald efter nej til screening af pulsåren.

(Anm: Hjertelæger frygter unødvendige dødsfald efter nej til screening af pulsåren. Sundhedsstyrelsen forudser mange komplikationer – fysisk og psykisk – ved at indføre screening af udposninger på pulsåren. Hjertelægerne afviser bekymringen. Da Jørgen Ove Hansen fra Haarby på Fyn for et par år siden takkede ja til at deltage i et forsøg og få sin hovedpulsåre i maven scannet, reddede det efter eget udsagn hans liv. Scanningen på Odense Universitetshospital afslørede nemlig en 7,5 cm stor udposning på blodåren i maven, som han ikke anede, han havde, og hvis den såkaldte aneurisme ikke var blevet opdaget ved scanningen og straks bortopereret, ville der være en stor risko for, at udposningen var bristet, og Jørgen Ove Hansen var død. (jyllands-posten.dk 18.3.2019).) 

- Model Finds Stool Tests Key to Lowering CRC Screening Age.

(Anm: Model Finds Stool Tests Key to Lowering CRC Screening Age. Adding to the growing body of research that supports initiating screening for colorectal cancer at 45 years of age, a new modeling study suggests that use of stool-based tests in younger people could reduce the incidence of the disease and save lives, even when adherence is less than perfect. “One concern of starting screening at age 45 is that we’ll divert colonoscopy, which is not an unlimited resource, from patients 50 and older who are at higher risk for colorectal cancer,” said Deborah A. Fisher, MD, MHS, the lead author of the research. “This model shows that screening with the fecal immunochemical test [FIT] or multitarget stool DNA (mt-sDNA; Cologuard, Exact Sciences) improves all outcomes when screening starts at age 45.” To estimate the effect that screening younger patients would have on outcomes, Fisher, an associate professor of medicine at Duke University, in Durham, N.C., and her colleagues applied the CRC and Adenoma Incidence and Mortality (CRC-AIM) microsimulation model to 4 million simulated individuals born in 1975 and who were free of CRC at age 40. (gastroendonews.com 12.5.2021).)

- Theranos-skandalen: Elizabeth Holmes dømt til over 11 års fengsel. (- Målet med selskapet var å revolusjonere blodprøveindustrien og gi pasienter mulighet til å teste seg for over 200 sykdommer, bare ved hjelp av et par dråper blod.)

(Anm: Theranos-skandalen: Elizabeth Holmes dømt til over 11 års fengsel. SAN JOSE (E24): Bioteknologigründer Elizabeth Holmes (38) ble fredag kveld dømt til 11,2 års fengsel for svindel gjennom blodprøveselskapet hun startet som 19-åring. To ulike versjoner Den spektakulære rettssaken mot Holmes varte i over tre måneder, fra begynnelsen av september i fjor, og den betegnes som den mest høyprofilerte rettssaken i Silicon Valleys historie. (…) Hyllet av Clinton Elizabeth Holmes startet Theranos etter at hun hoppet av studiene ved prestisjeuniversitetet Stanford, bare 19 år gammel. Målet med selskapet var å revolusjonere blodprøveindustrien og gi pasienter mulighet til å teste seg for over 200 sykdommer, bare ved hjelp av et par dråper blod. (e24.no 19.11.2022).)

Diverse artikler

– Screening kan hindre 700 hjerneslag årlig
nrk.no 18.2.2015
En screening for hjerteflimmer kan spare samfunnet for 700 hjerneslag årlig. Masseundersøkelser i Sverige viser at det både er god samfunnsøkonomi og god helse å sjekke eldre for hjerteflimmer.

Folk kan sjekke selv
Roger Amundsen er igjen tilbake på kontoret etter et sykehusopphold tidligere i måneden. Han mener det er på høy tid at helse-Norge setter i gang screening for hjerteflimmer.

Hjertespesialist Steinar Madsen har regnet seg fram til at vi i Norge kan forhindre 700 slag årlig dersom folk over 65 år ble rutinemessig undersøkt for hjerteflimmer.

Les også: Slik redder du noen med hjertestans

– Det kan gjøres ved et offentlig screeningprogram, men det kan også gjøres ved at folk sjekker selv, sier Madsen. (…)

PSA-screening av 60-åringer?
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1458(19.8.2014)
Screening for prostataspesifikt antigen (PSA) hos 60-åringer har bare effekt over et bestemt PSA-nivå.

Screening for prostataspesifikt antigen (PSA) fører til redusert dødelighet av prostatakreft, men er omdiskutert på grunn av kostnader og risiko for overdiagnostisering. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt utfall ved PSA-screening ved 60-årsalder (1).

Studien omfattet en screenet gruppe på rundt 1 700 svenske menn i alderen 57 – 62 år og en ikke-screenet gruppe på rundt 1 100 menn fra Malmö, som fikk lagret blodprøver i 1981 da de var 60 år gamle. Spredningen i PSA-nivå var omtrent lik i gruppene. Blant menn med PSA-nivå < 2 ng/ml ble det påvist 767 flere tilfeller av prostatakreft per 10 000 screenede enn i den ikke-screenede gruppen, men uten at dette ga lavere mortalitet av prostatakreft. For menn med PSA-nivå ≥ 2 ng/ml var det derimot betydelig færre dødsfall som følge av prostatakreft. Det var nødvendig å screene 23 menn og diagnostisere seks menn for å forhindre ett dødsfall av prostatakreft i løpet av 15 år. (...)

Oppdaget forstadier til kreft hos én av tre. Private klinikker har stor pågang til tarmkreft-screening. aftenposten.no 16.8.2014
En av de største private aktørene bruker enn annen og grundigere type screeningundersøkelse enn det offentlige.

Volvat Medisinske Senter i Oslo har gjennomført 234 tarmscreeningsundersøkelser av folk over 50 siden starten våren 2012, og har på forespørsel fra Aftenposten foretatt en gjennomgang av funnene.

- Hos 79 pasienter – en tredjedel –  fant vi forstadier til kreftsvulst, sier Unni Ellefsen Gisletun, avdelingsleder ved Medisinsk avdeling.

Volvat startet tilbudet om screeningundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi) etter at de hadde sett påfallende mange funn av forstadier til kreftsvulst (farlige polypper) og ondartede kreftsvulster hos pasienter som kom til koloskopi.

Norges største privatklinikk, Aleris, har nær hatt en fordobling av pasienter til alle typer undersøkelse for mage/tarmkreft på ett år – fra 928 første halvår i fjor, til 1787 første halvår i år, forteller administrerende direktør Grethe Aasved ved Aleris Helse. (…)

Undersøkelse reduserer tarmkreft-dødelighet med 27 prosent
aftenposten.no 12.8.2014
3600 nordmenn får tarmkreft hvert år. Nesten halvparten dør. Siv Mirjam Farstad Skaget fikk tidlig behandling og gleder seg ekstra over joggeturer og friluftsliv.

Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykktarm eller endetarm. Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft - en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet.

Siden 1999 har 100.000 nordmenn deltatt i et pilotprosjekt for screening av tarm. Nå publiseres en studie som konkluderer med at undersøkelsene, eller screeningen, avdekker kreft eller forstadier til kreft og dermed redder liv. (...)

The harms and benefits of modern screening mammography. (Skadene og fordelene av moderne screening mammografi)
EditorialBMJ 2014;348:g3824 (17 June 2014).)
Women need more balanced information

The Swiss Medical Board, an independent health technology assessment consortium, recently reviewed the evidence for breast cancer screening and made recommendations to its government. The board noted that the current debate on the benefits and harms of mammography screening is based on outdated randomised controlled trials (RCTs) and that it was “non-obvious” that the benefits outweighed the harms.1 They recommended that no new mammography screening programmes should be introduced in Switzerland and that the existing ones should be phased out.1

The Swiss Medical Board relied on a review by another panel: the Independent United Kingdom Panel on Breast Cancer Screening.2 Using data from the published RCTs, the UK panel estimated that for every 10 000 women aged 50 invited to screen for the next 20 years, about 43 would avoid a death from breast cancer and the remaining 9957 would receive no mortality benefit. About 129 women would be treated unnecessarily as a result of overdiagnosis, a ratio of three women with overdiagnosed cancers to one woman with a breast cancer death avoided.

As both panels noted, data from older RCTs are not ideal for determining the benefits and harms of modern day screening. Instead, observational studies such as in the linked paper (doi:10.1136/bmj.g3701) will be increasingly relied on to monitor changes over time.3 (...)

(Anm: Why cancer screening has never been shown to “save lives”—and what we can do about it. Despite growing appreciation of the harms of cancer screening,1 2 3 advocates still claim that it “saves lives.”4 This assertion rests, however, on reductions in disease specific mortality rather than overall mortality. BMJ 2016;352:h6080 (Published 06 January 2016).)

- CT-screening av lunger redder liv. CT-screening av røykere gir redusert dødelighet, viser studie.

(Anm: CT-screening av lunger redder liv. CT-screening av røykere gir redusert dødelighet, viser studie. Lungekreft er kreftsykdommen som tar flest liv, både i Norge og i verden. I en multisenterstudie fra Nederland og Belgia ble rundt 13 000 menn og 2 600 kvinner i alderen 50–74 år og som var røykere eller tidligere røykere, randomisert til fire lavdose CT-undersøkelser av lungene over fem år eller ingen screening (1). Etter ti år var insidensen av lungekreft i de to gruppene henholdsvis 5,58 og 4,91 tilfeller per 1 000 personsår. Antall lungekreftdødsfall var henholdsvis 2,5 og 3,3 per 1 000 personår, dvs. en reduksjon på 24 % (kumulativ rateratio 0,76; 95 % KI 0,61–0,94; p = 0,01). For kvinner var reduksjonen enda større, men ikke statistisk signifikant, antakelig pga. antallet personer. – Denne studien viser at vi nå har solid evidens for at CT-screening kan redusere dødeligheten av lungekreft, sier Haseem Ashraf, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og overlege ved Bildediagnostisk avdeling, Akershus universitetssykehus.Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 25. mai 2020.)

- Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd. Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før.

(Anm: Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd. Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før. – Det er et stort problem at kreft ofte diagnostiseres på et så sent stadium at pasienten ikke kan bli kurert, og med lungekreft er en tidlig diagnose ekstra viktig. Hvis svulsten er mindre enn to centimeter kan nær 90 prosent bli kurert, men hvis den er større enn det er sjansen betydelig mindre, forteller Oluf Dimitri Røe, professor ved NTNU og overlege ved Sykehuset Levanger. I dag kommer nyhetene om gjennombruddet i kreft-forskningen i en Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport. Lungekreft er den største årsaken til kreftdød globalt, og mer enn 1,8 millioner mennesker får diagnosen hvert år. I Norge gikk 30 000 leveår tapt i 2012 på grunn av lungekreft, det er like mange som av brystkreft, tykktarmskreft og prostatakreft til sammen. (nrk.no 29.5.2020).)

Screening til 13 milliarder dollar
dagensmedisin.no 15.5.2014
For denne prisen kan 55.000 flere lungekrefttilfeller oppdages i løpet av fem år i USA, ifølge ny studie.

Amerikanske helsemyndigheter gikk nylig inn for å scanne røykere mellom 55 og 80 år for lungekreft. Utgiftene skal dekkes av Medicare, den offentlige helseforsikringsordningen for eldre og handikappede i USA. Dette er den første studien som undersøker screening i denne populasjonen, som er overrepresentert i lungekreft.

Forskerne har laget en modell for å forutsi hvilke medisinske og økonomiske konsekvenser dette vil få.

Studien legges frem i forkant av kreftkongressen som American Society of Clinical Oncology (ASCO) arrangerer hvert år. (…)

(Anm: Lung cancer CT screening: is annual screening necessary? Lancet 2016 (Published Online: 18 March 2016).)

(Anm: Ny metode afslører din risiko for lungekræft. Danske forskere har fundet en metode til at vurdere folks risiko for lungekræft ud fra en blodprøve. Meget mere præcist end at spørge folk om deres rygevaner, siger forsker. (videnskab.dk 20.1.2017).)

Advarer mot «kaskader av screening»
dagensmedisin.no 8.5.2014

ADVARER: Fagsjef i Helse Førde, Hans Johan Brediablik, advarte allmennlegene mot den utstrakte bruken av PSA-testen under allmennlegenes våruke.

– Omfanget av bruken av PSA-testen er alvorlig for medisinen på sikt. Det setter ettermælet vårt i fare, sier fagdirektøren i Helse Førde. 

OSLO/FORNEBU: Allmennmedisinsk våruke, der landets allmennleger er samlet til sin årlige fagkonferanse, har i år fokus på overdiagnostikk og overbehandling.

Bruken økt med 120 prosent
Torsdag holdt fagdirektør i Helse Førde, Hans Johan Breidablik, et innlegg om den omstridte PSA-testen.

Omfanget av bruken av blodprøven som viser konsentrasjonen av prostataspesifikk antigen (PSA) i blodet, er omdiskutert, og blant annet USA har en uttalt restriktiv holdning til testen.

Breidablik og kolleger publiserte i høst en studie der det blant annet kom frem at til tross for at helsemyndighetene i Norge anbefaler restriktiv bruk av PSA-testing, så har bruken av den økt med 120 prosent.

«Mannen som oppfant lobotomien fikk nobelprisen»

– PSA-testen er en enkel prøve med store følger, sa Breidablik, som advarer mot det han kalte kaskader av screening.

–  Omfanget av bruken er alvorlig for medisinen på sikt. Det setter ettermælet vårt i fare hvis vi ikke gjør noe, sa Breidablik, som viste til at «mannen som oppfant lobotomien fikk nobelprisen i medisin».

– Får du først diagnosen prostatakreft blir du operert, får strålebehandling - og varierende grad av hormonelle medikamenter. Dette drev jeg selv med da jeg var allmennlege og jeg er ikke så sikker på om jeg er stolt av det. Pasientene hadde jo ekstreme bivirkninger av legemidlene. De er ikke så fæle til å klage på den kanten av landet, men det burde de kanskje ha vært i denne sammenhengen, sa Breidablik.

– Det største problemet for oss som helsevesen er at vi vet at det testes for mye og vi fortsetter å drive med det. Hva vil framtiden si om oss?

– Pasienten må informeres
Christian Beisland, leder i Norsk urologisk forening mener det er viktig å informere pasienten om testen:

 – De fleste urologer mener at pasienten kan tilbys PSA-testen så lenge pasienten er velinformert om fordeler og ulemper - og så lenger pasienten er klar over at den tas. (...)

Heart failure risk increased 40 percent by depression
medicalnewstoday.com 8.4.2014
Findings from a study of nearly 63 000 Norwegians, presented for the first time at EuroHeartCare 2014, show that moderate to severe depression increases the risk of heart failure by 40%.

EuroHeartCare is the official annual meeting of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) of the European Society of Cardiology (ESC). This year's meeting was organised jointly with the Norwegian Society of Cardiovascular Nurses and held in Stavanger, Norway.

Ms Lise Tuset Gustad, first author of the study and an intensive care nurse at Levanger Hospital in Norway, said: "We found a dose response relationship between depressive symptoms and the risk of developing heart failure. That means that the more depressed you feel, the more you are at risk."

She added: "People who have lost interest in things they used to enjoy, such as reading or watching a television series, may have the early signs of depression. It's a good idea to see your doctor in these early stages for some advice on how to reduce your depression levels." (...)

New hope for lupus screening and treatment
medicalnewstoday.com 2.1.2014
Researchers from the University of Alabama at Birmingham (UAB) have discovered a new immune protein influencing autoimmune diseases such as lupus and multiple sclerosis.

In autoimmune diseases like lupus, the body's immune system overreacts and attacks healthy tissue, instead of just eliminating germs. Lupus can affect lots of different areas of the body including the joints, skin, kidneys, lungs, heart and the brain.

The symptoms of lupus vary from person to person and can include fever, kidney trouble, feeling tired all the time and rashes. Because the effects of the disease vary so much from patient to patient, it is important to develop personalized therapies to provide people with treatment that is right for them.

The researchers behind the new study think a new mutation of an immune protein called an "Fc receptor" may help scientists develop more personalized autoimmune disease treatments.

The Fc receptor regulates the production of antibodies that attack bacteria in our bodies. Previously, scientists thought that Fc receptors could only shut down antibody production, but about 15% of the world's population have this new kind of Fc receptor that can also activate antibody production. In people with lupus, this means that the Fc receptor would create too many antibodies, resulting in an attack on healthy cells.

Being able to identify this receptor mutation in patients could help doctors prescribe treatments specific to that patient, and it could also provide early warning signs of autoimmune disease. (...)

Patientforsikringen lynbehandler sager om livmoderhalskræft
politiken.dk 6.12.2013
(...) Patientforsikringen har valgt at lynbehandle de anmeldelser, der er kommet som følge af den it-fejl hos Danske Regioner, der blev afsløret for halvanden måned siden. Fejlen betød, at 19.000 kvinder mellem 1981 og 2007 ikke er blevet screenet for livmoderhalskræft hvert tredje år, som sundhedsmyndighederne ellers tilbyder.

En særlig arbejdsgruppe har arbejdet på højtryk, og nu er den første afgørelse faldet. 51-årige Laila Sønderlyng, som Politiken skrev om, da sagen kom frem, har fået tilkendt 723.150 kroner i erstatning for varigt mén, svie og smerte. Oveni kommer et endnu ikke fastsat beløb for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

LÆS OGSÅ 19.000 kvinder blev aldrig screenet for livmoderhalskræft

Patientforsikringens direktør Karen-Inger Bast fortæller, at de indtil videre har modtaget 80 anmeldelser. (...)

Blodprøve oppdager kreft
vg.no 24.11.2013
Ny forskning viser at spor av kreftsvulster flyter rundt i blodet. Dermed kan en enkel blodprøve oppdage kreft tidlig, før man får symptomer, mener ledende forskere.

Gjennombruddet vekker nå oppsikt innenfor fagmiljøet - også her i landet.

- Oppdagelsen av sirkulerende svulst-DNA i blodet til pasienten er av stor interesse. Dette vil la oss finne kreft, fordi endringene man ser i dette DNA-et ser man ikke i normale celler, sier professor Leonardo A. Meza-Zepeda ved Radiumhospitalet i Oslo.

Han er også leder for genom-gruppen ved seksjon for svulst-biologi ved sykehuset.

Det var i 2003 at hele det menneskelige arvestoffet, 3,17 milliarder såkalte DNA-basepar, ble kartlagt for første gang.

Allerede da visste man at det var mulig å oppdage uregelmessigheter, såkalte mutasjoner i DNA, og dermed finne variasjoner knyttet til sykdom og sykdomsrisiko.

Alle vanlige kreftformer er et resultat av mutasjoner i DNA.

Nå har forskere ved Johns Hopkins University i USA oppdaget at DNA fra kreftsvulster sirkulerer rundt i blodet og at man ved gentesting kan oppdage kreft, rett i blodet - før merkbare symptomer. (...)

Posten gir ansatte gratis helsescreening
ukeavisenledelse.no 18.11.2013
Går over grensen, mener NHO-lege.

Et pilotprosjekt, som startet i 2011, gir ansatte ved Postens HR-avdeling i Oslo helsesjekk av de ansatte. De får en sjekk av lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og ergoterapeut, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi gikk igjennom fem stasjoner: Måling av kolesterol, blodtrykk, høyde og vekt, kroppsanalyse, fettprosent, BMI, kroppsholding, ernæring og til slutt en fysisk test, sier Mona Rasmussen, en av de ansatte, til avisen.

Resultatene av pilotprosjektet ble følgende:
• 67 prosent har gått ned i vekt
• 51 prosent har fått bedre blodtrykk
• 58 prosent har fått lavere kolesterolnivåer
• 74 prosent har forbedret formindeksen

– Over grensen
NHO-lege og spesialist i arbeidsmedisin, Unni G. Abusdal, er kritisk til omfattende helsesjekker av de ansatte.

– Testene blir veldig omfattende. Måling av fettprosent, BMI, kroppsholdning griper inn i privatsfæren, sier hun til Dagens Næringsliv. Abusdal er bedriftslege i NHO.

Hun forteller at det i fagmiljøet er et tema hvor langt arbeidslivet skal gå inn i privatlivet. Det kan være greit for noen, men ikke for alle.

Pilotprosjektet til Posten er frivillig for de ansatte. (...)

Tarmkreftscreening virker
kunnskapssenteret.no 22.10.2013
Kunnskapssenteret har i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo utarbeidet en ny Cochrane-oversikt om tarmkreftscreening. Konklusjonen er at slik screening forebygger dødsfall som følge av tarmkreft. (...)

Long-term mortality after screening for colorectal cancer
N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):1106-14
BACKGROUND: In randomized trials, fecal occult-blood testing reduces mortality from colorectal cancer. However, the duration of the benefit is unknown, as are the effects specific to age and sex. (...)

CONCLUSIONS: The effect of screening with fecal occult-blood testing on colorectal-cancer mortality persists after 30 years but does not influence all-cause mortality. The sustained reduction in colorectal-cancer mortality supports the effect of polypectomy. (Funded by the Veterans Affairs Merit Review Award Program and others.).

27.000 danske kvinner ikke innkalt til kreftscreening
dagensmedisin.no 22.10.2013
Opp imot 19.000 danske kvinner er ikke screenet for livmorhalskreft, etter systemfeil. – Slik svikt oppstår mye oftere enn vi liker å tro, sier norsk lege.

27.000 danske kvinner ble ikke innkalt til screening for livmorhalskreft i perioden fra 1981 til 2007, ifølge dansk TV2.

– Kunne ikke ha skjedd i Norge
Ifølge politiken.dk har 8000 av kvinnene selv sørget for en undersøkelse. Mandag ble det sendt ut brev til de 19.000 kvinnene over hele Danmark som aldri har vært på screening.

– Dette kunne ikke ha skjedd i Norge, mener Stefan Lönnberg, som er leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Kreftregisteret.

– Det er vanskelig å tenke seg. Vi har i Norge et register som følger opp alle kvinner, og vi forholder oss hele tiden til oppdateringer fra Folkeregisteret og har for øvrig gode rutiner, sier Lönnberg til Dagens Medisin.

– Skal dere nå gå gjennom systemene deres?

– Det ser jeg ingen grunn til. Vi er trygge på at dette ikke har skjedd her, sier han. (...)

Long-term mortality after screening for colorectal cancer.
N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):1106-14
(...) BACKGROUND: In randomized trials, fecal occult-blood testing reduces mortality from colorectal cancer. However, the duration of the benefit is unknown, as are the effects specific to age and sex. (...)

CONCLUSIONS: The effect of screening with fecal occult-blood testing on colorectal-cancer mortality persists after 30 years but does not influence all-cause mortality. The sustained reduction in colorectal-cancer mortality supports the effect of polypectomy. (Funded by the Veterans Affairs Merit Review Award Program and others.). (...)

New polyps, old tricks: controversy about removing benign bowel lesions
BMJ 2013;347:f5843 (8 October 2013)
Colorectal cancer screening programmes have increased the number of benign lesions being detected. Geir Hoff and colleagues argue that we need more evidence about their malignant potential to be sure that the risks of following current recommendations for removal do not outweigh the benefits of screening

Screening programmes for colorectal cancer aim to detect early colorectal cancer and benign lesions with malignant potential, such as adenomas, before symptoms develop. Screening has been shown to reduce mortality from colorectal cancer by 16% when faecal occult blood testing is used1 and by 28% with flexible sigmoidoscopy.2 Colonoscopy is the standard follow-up examination after positive screening using either flexible sigmoidoscopy or faecal occult blood tests. This has increased the demand for colonoscopy services internationally to provide definitive, detailed assessment of the colon and often to remove benign lesions. (...)

The Choosing Wisely campaign
BMJ 2013;347:f5904 (1 October 2013)
The challenge of doing less

As the Choosing Wisely campaign enters its final stages, Owen Dyer looks at whether it can change practice or if the system is too stacked against change

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it,” said the US social reformer Upton Sinclair. But that is the challenge taken on by the Choosing Wisely campaign.

The idea of asking specialty societies to produce lists of five overused procedures was first suggested in 2010 by Howard Brody, professor of family medicine and director of the Institute for the Medical Humanities at the University of Texas Medical Branch in Galveston. Writing in the New England Journal of Medicine, he argued that physicians’ professional organizations were not doing their part to control rising costs, and in some cases had even made their support for reform contingent on promises that physicians’ income would not be negatively affected.1

“The myth that physicians are innocent bystanders merely watching healthcare costs zoom out of control cannot be sustained,” he wrote. “If physicians seized the moral high ground, we just might astonish enough other people to change the entire reform debate for the better.” (...)

(Anm: Choosing Wisely: setbacks and progress. (…) The Choosing Wisely campaign has suffered some setbacks lately. First came the withdrawal of a medical professional society from the campaign, and then came an analysis showing that doctors haven’t changed their practices since the launch of the campaign. (…) Alerts fire when clinicians order interventions on the lists, and it has led to statistically significant reductions in the use of antipsychotic medicines for elderly patients with dementia, butalbital for patients with migraine, and benzodiazepines as a firstline sleep aid in elderly patients.4 BMJ 2015;351:h6760 (Published 15 December 2015).)

(Anm: Disappointing Results Seen Thus Far for Choosing Wisely. —Little to no impact on most services, researchers at Anthem find. Authors of a study published Monday in JAMA Internal Medicine found that, for seven treatment and testing services listed by the Choosing Wisely campaign as usually unnecessary, use of two had indeed declined, but use of the other five either did not change or had increased. (medpagetoday.com 15.10.2015).)

(Anm: Too Much Medicine. Choosing Wisely: how the UK intends to reduce harmful medical overuse. The Choosing Wisely campaign has laudable aims to reduce harmful and costly medical overuse, writes Jacqui Wise, but will it make a difference in the UK?BMJ 2017;356:j370 (Published 26 January 2017).)

(Anm: Early Trends Among Seven Recommendations From the Choosing Wisely Campaign. JAMA Intern Med. 2015 (Published online October 12, 2015).)

Screening mod tarmkræft har god effekt
dagenspharma.dk 26.9.2013
Tre screeningsmetoder viser alle reduceret risiko for at dø af tarmkræft. (...)

Hälsoundersökningar är meningslösa
sverigesradio.se 19.9.2013
Allmänna hälsoundersökningar har ingen medicinsk nytta och kan rent av inverka negativt på folkhälsan.

Det skriver Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) i en rapport som presenteras idag.

På senare år har det blivit allt populärare med allmänna hälsoundersökningar och det har till och med, som vi rapporterat om i tidigare sändningar, vuxit upp privata kliniker som erbjuder så kallad medicinsk screening, alltså där man letar efter alla möjliga sjukdomar hos till synes friska människor.

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering - SBU - har utrett nyttan av den här typen av undersökningar och kommit fram till att de är meningslösa ur medicinsk synpunkt. (...)

SBU har gått igenom sammanlagt 14 studier från Sverige, USA, Storbritannien, Danmark samt Världshälsoorganisationen WHO. (...)

--Det finns ju en risk att man oroar folk i onödan, på grund av att man hittar värden som sen inte visar sig vara så farliga, säger Rosén.

Mammografi och screening för tjocktarmscancer anger Måns Rosén som områden där det är befogat med massundersökningar. I övrigt tycker han att pengarna kan och bör användas på bättre sätt.

--Jag tror att företagen som stöttar sina anställda skulle kunna göra andra hälsobefrämjande insatser för sina medarbetare istället för att lägga dem på allmänna hälsokontroller. Till exempel genom att stimulera fysisk aktivitet eller något annat, avslutar Måns Rosén. (...)

(Anm: General health checks for reducing illness and mortality. First published: October 17, 2012; This version published: 2013; Review content assessed as up-to-date: July 04, 2012.)

PSA-måling og prostatakreft – overdiagnostisering og overbehandling?
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1711 – 6 (3.9.2013)
BAKGRUNN PSA-testing og risiko for overdiagnostisering av prostatakreft har fått økende oppmerksomhet. Vi undersøker her hvordan antallet PSA-prøver har utviklet seg over tid i norske fylker og relaterer denne utviklingen til den fylkesvise kreftinsidensen samt ratene for prostatacancerkirurgi.

MATERIALE OG METODE Data for insidens, overlevelse og dødelighet ble innhentet fra offentlige registre. Antallet utførte PSA-tester ble samlet inn fra norske laboratorier. Fylkesvise rater av PSA-prøver og korrelasjon med insidensrater for prostatakreft og kirurgirater ble undersøkt. Utviklingen for Sogn og Fjordane, som har landets høyeste forekomst av prostatakreft, ble kartlagt særskilt. Det ble gjennomført en nettbasert utspørring om fastlegenes holdninger og praksis.

RESULTATER Antallet PSA-tester økte betydelig i perioden 1999 – 2011 og tilsvarte testing av 45 % av den samlede mannlige befolkningen over 40 år i Norge i 2011. Antallet PSA-tester i 2011 korrelerte med fylkesvis forekomst av prostatakreft i tidsperioden forut (Pearsons r = 0,41). Korrelasjonen mellom kreftforekomst og kirurgiske inngrep var 0,66. I Sogn og Fjordane er forekomst og overlevelse av prostatakreft sterkt økende, mens dødeligheten er på nivå med dødeligheten i landet for øvrig. Fastlegene etterkommer ofte pasientenes ønske om PSA-testing og finner det vanskelig ikke å henvise videre der det er forhøyede verdier.

FORTOLKNING Den økte forekomsten av prostatakreft har trolig sammenheng med omfanget av PSA-testingen. Etterlevelse av retningslinjene for testing bør bli bedre, og klinikere kan praktisere en mer avventende holdning til videre behandling ved forhøyet PSA-verdi. (...)

(Anm: hva er en høyt PSA-nivå? (helsenet.info).)

Risk of Thyroid Cancer Based on Thyroid Ultrasound Imaging CharacteristicsResults of a Population-Based Study
JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 26, 2013)
Importance There is wide variation in the management of thyroid nodules identified on ultrasound imaging.

Objective To quantify the risk of thyroid cancer associated with thyroid nodules based on ultrasound imaging characteristics. (...)

Conclusions and Relevance Thyroid ultrasound imaging could be used to identify patients who have a low risk of cancer for whom biopsy could be deferred. On the basis of these results, these findings should be validated in a large prospective cohort. (...)

My Thyroid Story
JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 26, 2013)
When I was a first-year medical student just learning physical examination skills, a classmate felt a lump in my neck. A radioactive iodine scan revealed a “hot” nodule. I was advised that the nodule was likely benign, but I needed to have my thyroid checked and thyroid function tested annually. For 20 years I followed this advice, more or less, although I did not have my thyroid function tested annually. In 2000, during a visit to my primary care physician for an unrelated issue, she felt my neck and told me the lump seemed bigger. My endocrinology colleagues had been suggesting a fine-needle biopsy, but I had always quietly demurred. Now, it was my esteemed primary care physician who wanted me to have the biopsy performed. So I did, thinking it would show the benign nodule that I had had forever.

You can imagine my shock and dismay when I got a call from her a few days later, telling me I had “thyroid cancer.” Honestly, I do not think I heard anything except the word cancer. My thoughts leapt to my 2 young daughters, to who would help my husband raise them, and to how much I wanted to be around for their graduation, marriage, and grandchildren. I became a compliant patient and did everything I was told. (...)

As a physician, I knew back then that thyroid cancer is generally benign. But hearing a diagnosis of cancer makes most people, including me at the time, not consider whether there is evidence to support or to question the need for aggressive treatments. We were all, my physicians and I, well intentioned and operating under the best information available, but I do not think I took the time to truly weigh the potential benefits and harms of thyroidectomy. Better data for such decisions and encouragement of opportunities for such discussion would be welcomed by patients and their physicians. (...)

Dansk test skal redde mænd fra overbehandling
medwatch.dk 9.8.2013
Et dansk forskerhold har udviklet en test, der angiveligt har potentialet til at forhindre behandling af op mod 90 pct. af mænd med prostatakræft.

En ny gentest kan få stor betydning for den gængse praksis i behandlingen af prostatakræft. Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har udviklet testen, der angiveligt kan bruges til at skelne mellem aggressiv og godartet prostatakræft, og som Aarhus Universitet nu har søgt patent på.

Mange mænd opereres for prostatakræft, selv om de reelt ikke har behov for eller gavn af behandlingen.

"Op imod 90 pct. - eller 9 ud af 10 - kunne måske undgå operation, hvis vi havde bedre test til at afgøre sygdommens aggressivitet," siger professor Torben Ørntoft i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. (...)

Government’s plans for universal health checks for people aged 40-75 (Regjeringens planer for allmenn helsesjekk for personer i alderen 40-75)
Editorial
BMJ 2013;347:f4788 (Published 30 July 2013)
No certainty that they’ll do more good than harm

The UK government recently prioritised plans for all adults aged 40-75 (about 15 million people) to receive regular, free health checks. Originally introduced in 2009, primary care trusts were required to screen for “diabetes, chronic kidney disease, cardiovascular disease, and stroke risk,” regardless of patients’ risk profiles.1 Since April 2013, local authorities have overall responsibility for provision of these checks, which have been extended to include assessment of alcohol consumption and dementia and are specifically for people at low risk. People with existing disease, already taking statins, or with at least a 20% risk of cardiovascular disease are excluded.2 However, implementation (measured by the proportion of eligible patients invited to participate) has been patchy, and about half of people accept the invitation, hence the current push to scale up the programme and increase its coverage.3 (...)

Screening for breast cancer with mammography
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 4;6:CD001877
(…) BACKGROUND: A variety of estimates of the benefits and harms of mammographic screening for breast cancer have been published and national policies vary.

OBJECTIVES: To assess the effect of screening for breast cancer with mammography on mortality and morbidity.

SEARCH METHODS: We searched PubMed (22 November 2012) and the World Health Organization's International Clinical Trials Registry Platform (22 November 2012).

SELECTION CRITERIA: Randomised trials comparing mammographic screening with no mammographic screening.

DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Two authors independently extracted data. Study authors were contacted for additional information.

MAIN RESULTS: Eight eligible trials were identified. We excluded a trial because the randomisation had failed to produce comparable groups.The eligible trials included 600,000 women in the analyses in the age range 39 to 74 years. Three trials with adequate randomisation did not show a statistically significant reduction in breast cancer mortality at 13 years (relative risk (RR) 0.90, 95% confidence interval (CI) 0.79 to 1.02); four trials with suboptimal randomisation showed a significant reduction in breast cancer mortality with an RR of 0.75 (95% CI 0.67 to 0.83). The RR for all seven trials combined was 0.81 (95% CI 0.74 to 0.87). We found that breast cancer mortality was an unreliable outcome that was biased in favour of screening, mainly because of differential misclassification of cause of death. The trials with adequate randomisation did not find an effect of screening on total cancer mortality, including breast cancer, after 10 years (RR 1.02, 95% CI 0.95 to 1.10) or on all-cause mortality after 13 years (RR 0.99, 95% CI 0.95 to 1.03).Total numbers of lumpectomies and mastectomies were significantly larger in the screened groups (RR 1.31, 95% CI 1.22 to 1.42), as were number of mastectomies (RR 1.20, 95% CI 1.08 to 1.32). The use of radiotherapy was similarly increased whereas there was no difference in the use of chemotherapy (data available in only two trials).

AUTHORS' CONCLUSIONS: If we assume that screening reduces breast cancer mortality by 15% and that overdiagnosis and overtreatment is at 30%, it means that for every 2000 women invited for screening throughout 10 years, one will avoid dying of breast cancer and 10 healthy women, who would not have been diagnosed if there had not been screening, will be treated unnecessarily. Furthermore, more than 200 women will experience important psychological distress including anxiety and uncertainty for years because of false positive findings. To help ensure that the women are fully informed before they decide whether or not to attend screening, we have written an evidence-based leaflet for lay people that is available in several languages on www.cochrane.dk. Because of substantial advances in treatment and greater breast cancer awareness since the trials were carried out, it is likely that the absolute effect of screening today is smaller than in the trials. Recent observational studies show more overdiagnosis than in the trials and very little or no reduction in the incidence of advanced cancers with screening. (...)

Study: More diagnostic tests don't necessarily improve outcomes (Studie: Flere diagnostiske tester gir ikke nødvendigvis bedre resultater)
fiercepharma.com 23.7.2013
Researchers find use of evidence-based strategies in ER reduces costs, gets better results

Emergency departments that ordered more diagnostic tests for children with possible community-acquired pneumonia also admitted more children to the hospital, according to a study published online Monday in the journal Pediatrics.

(Anm: Variation in Emergency Department Diagnostic Testing and Disposition Outcomes in Pneumonia. Pediatrics 2013 (Published online July 22, 2013).)

Screening hindrer ikke hjertedødsfall
forskning.no 23.7.2013
Det er lite helse å hente på å lete etter hjerteproblemer hos den generelle befolkningen, viser stor norsk undersøkelse.

Hjertesykdom er den største dødsårsaken i verdens industriland. Og mange av de som dør plutselig av hjertesykdom, hadde ingen symptomer på forhånd. Det er dermed naturlig å spørre seg:

Kan en screening av den generelle befolkningen hindre mange slike dødsfall?

- I de siste åra har vi sett en stor økning i hjerteundersøkelser med ekkokardiografi, spesielt i USA, forteller Haakon Lindekleiv fra Universitetet i Tromsø.

En slik ultralydundersøkelse av hjertet kan avsløre mange typer avvik og sykdom, for eksempel sykdom i hjerteklaffene, hjertemuskelen eller de store karene som går ut fra hjertet.

• Les også: Måne kan være tegn på hjertesykdom

Men nå konkluderer Lindekleiv og kollegaene med at slike kontroller har lite for seg hos folk flest. En stor norsk studie viser at screening ikke reduserte risikoen for død, hjerteinfarkt eller slag. (...)

(Anm: Echocardiographic Screening of the General Population and Long-term Survival: A Randomized Clinical Study. JAMA Intern Med. 2013;() (Published online July 22, 2013.)

Systematic review finds no benefits to population screening for dementia
BMJ 2013;347:f4638 (Published 19 July 2013)
Screening the population for dementia offers no clinical benefits, a systematic review of the evidence has shown, while potential harms such as the risk of depression, anxiety, stigma or loss of independence remain unexamined in any study the researchers could find.

Carol Brayne, of the Cambridge Institute for Public Health, and the study’s lead author said, “Policy makers should be very cautious about adopting population screening for dementia without any evidence of benefit or risks.”

The study was presented this week at the Alzheimer’s Association International Conference in Boston. (...)

Tid for omkamp om screening av gravide?
tidsskriftet.no 16.4.2013
I 2008 ble det vedtatt at gravide ikke skulle få tilbud om blodplatescreening. Nyere forskning tilsier at beslutningen bør revurderes. .

Bør alle gravide testes for blodplatetype? Illustrasjonfoto: Colourbox Bør alle gravide testes for blodplatetype?

Medfødt trombocytopeni hos nyfødte kan skyldes en tilstand der det foreligger ulik blodplatetype hos mor og barn, og dette kan medføre livstruende blødninger for barnet. Det er i dag ingen testing av blodplatetype hos førstegangsfødende. Kvinner som tidligere har født barn med denne tilstanden, følges derimot tett ved senere svangerskap.

I Noe å lære av-artikkelen Et nyfødt barn med petekkier i Tidsskriftet nr. 7/13 viser forfatterne fordelen dette kan gi barn nummer to. (...)

Vil scanne alle norske røykere
vg.no 9.3.2013
KAN PÅVISE KREFT: Overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold viser hvordan en kan CT-scanne røykere. En utfordring er at maskinen også finner arr og godartede svulster, og kan gi friske pasienter uønsket frykt.

Overleger går inn for kreftscanning av både tidligere og nåværende røykere. Det kan gjelde over én million nordmenn.

- Symptomene er der ikke på et tidlig stadium, derfor er screening sannsynligvis den beste måten å utrede på, og noe vi går inn for, sier Georg Mynarek, overlege ved radiologisk avdeling på Rikshospitalet.

Mynarek snakker på vegne av flere norske overleger som behandler lungekreft. Foreløpig er det ressursene det står på.

590000 nordmenn mellom 16 og 74 år røyker hver dag, mens 390000 røyker av og til, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I tillegg kommer risikogruppen som har vært storrøykere, men som nå har sluttet.

- Det forekommer også lungekreft oftere hos dem som røyker av og til, og derfor mener jeg alle røykere bør screenes, sier overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold. (...)

An Unmeasured Harm of Screening
Arch Intern Med. Published online September 17, 2012.
The US Preventive Services Task Force1 recommends a 1-time screening for abdominal aortic aneurysm (AAA) by ultrasonography in men aged 65 to 75 years who have ever smoked, on the basis of trials showing a reduction in death from AAA but not improvement in overall mortality.1-2 (...)

Rheumatoid factor positivity in the general population
BMJ 2012;345:e5841 (6 September 2012)
Editorial
Rheumatoid factor is an autoantibody used in the classification of rheumatoid arthritis. It can also be present in other inflammatory conditions and is seen in people without known inflammatory conditions. Some studies suggest that the prevalence of rheumatoid factor positivity in the general population increases with age and smoking status.1 2 As a consequence, merely being rheumatoid factor positive, without any symptoms, rarely prompts follow-up aimed at early identification of rheumatoid arthritis today. (...)

(Anm: revmatoid faktor; RF, spesielt autoantistoff (protein) som kan påvises i serum, oftest hos pasienter med leddgikt, men også ved andre revmatiske sykdommer. Det er ikke fullt ut kjent hvilken rolle RF spiller ved revmatiske sykdommer. RF finnes hos ca 70 % av pasienter med revmatisk leddgikt. De forekommer også hos en liten andel friske personer. RF påvises ved forskjellige teknikker, bl.a. Waalers reaksjon. Kilde: Store norske leksikon.)

Elevated rheumatoid factor and long term risk of rheumatoid arthritis: a prospective cohort study (Forhøyet revmatoid faktor og langtidsrisiko for revmatoid artritt (leddgikt): en prospektiv kohortstudie)
BMJ 2012;345:e5244 (6 September)
Objective To test whether elevated concentration of rheumatoid factor is associated with long term development of rheumatoid arthritis.

Design A prospective cohort study, the Copenhagen City Heart Study. Blood was drawn in 1981-83, and participants were followed until 10 August 2010. (...)

Conclusion Individuals in the general population with elevated rheumatoid factor have up to 26-fold greater long term risk of rheumatoid arthritis, and up to 32% 10 year absolute risk of rheumatoid arthritis. These novel findings may lead to revision of guidelines for early referral to a rheumatologist and early arthritis clinics based on rheumatoid factor testing. (...)

(Anm: revmatoid faktor; RF, spesielt autoantistoff (protein) som kan påvises i serum, oftest hos pasienter med leddgikt, men også ved andre revmatiske sykdommer. Det er ikke fullt ut kjent hvilken rolle RF spiller ved revmatiske sykdommer. RF finnes hos ca 70 % av pasienter med revmatisk leddgikt. De forekommer også hos en liten andel friske personer. RF påvises ved forskjellige teknikker, bl.a. Waalers reaksjon. Kilde: Store norske leksikon.)

Doctors Should Screen All Adults for Obesity, U.S. Panel Says
healthland.time.com 26.6.2012 (Time)
With more American adults qualifying as obese than ever before, doctors should be screening all adult patients for unhealthy weight, says a government panel.

The U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recommended on Monday that all adults be examined for obesity during their checkups. That means doctors should measure patients’ weight and height and calculate their body mass index, or BMI, which indicates whether a person is at a healthy weight (BMI of less than 25), overweight (25 or higher) or obese (30 or higher).

While many physicians measure their patients’ weight at regular checkups, surprisingly few go the extra step and calculate BMI. Only about 40% of doctors measure BMI, and 33% talk to their patients about weight loss, according to a recent survey conducted by the American Academy of Family Physicians. (...)

– Screening for livmorhalskreft kan gi alvorlige bivirkninger
nrk.no 28.4.2012
En norsk professor i helseledelse mener at kvinner får for dårlig informasjon når de testes for kreft i livmorhalsen.

Screening for livmorhalskreft kan føre til senabort og for tidlig fødsel. Få kvinner blir informert om dette, hevder helseprofessor. Men Kreftregisteret mener at screeningen er viktig.

Internasjonalt er livmorhalskreft den tredje største kreftformen som rammer kvinner, og den vanligste kreftsykdommen hos kvinner under 35 år.

Sykdommen er spesielt et folkehelseproblem blant dem som har mange seksualpartnere i fattige land med dårlig helsevesen.

Hos oss er problemet mindre omfattende. Likevel rammes rundt 300 kvinner i Norge hvert år, og 100 dør på grunn av sykdommen. Kreften skyldes infeksjon med HPV-virus. (...)

Men screeningen har flere og til dels alvorlige bivirkninger, ifølge Ivar Sønbø Kristiansen. Han er professor i helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, og gjesteforsker ved Stanford-universitet i USA. (...)

– Men inngrepet kan også føre til senabort og for tidlige fødsler ved fremtidige svangerskap. Dette står det ingenting om verken på screeningprogrammets nettside eller i invitasjonsbrevet som Kreftregisteret sender ut til norske kvinner, påpeker Kristiansen.

Over halvparten av kvinnene som får utført konisering er under 35 år, og for dem kan senere svangerskap være aktuelt. (...)

Avviser kritikken
Det er besynderlig å påstå at frykten mot livmorhalskreft er skapt av screeningprogrammet, mener direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

– Kristiansen burde lære seg litt mer om livmorhalskreft, sier direktøren for Kreftregisteret, professor Giske Ursin.

– På verdensbasis er dette den tredje viktigste årsaken til kreftdød, og i en del fattige land er dette kreftformen flest kvinner dør av. (...)

Lung Cancer Screening Wins More Support
medpagetoday.com 20.4.2012
Action Points
• Consensus is starting to build that long-time smokers should have annual CT-based screening to reduce their risk of dying from lung cancer.
• Note that the National Lung Screening Trial found a 20% reduction in lung cancer mortality and a 6.7% reduction in all-cause mortality associated with CT screening, although 95% of abnormal scans were found to show nonmalignant lesions.

NEW ORLEANS -- Consensus is starting to build that long-time smokers should have annual CT-based screenings to reduce lung cancer mortality, a researcher said here.

A series of studies suggesting a mortality reduction in high-risk current and former smokers who underwent screening -- capped by last year's report from the National Lung Screening Trial (NLST) -- has built a case in favor of screening, which is still officially discouraged in primary care, said James Jett, MD, of National Jewish Medical Center in Denver, at the annual meeting of the American College of Physicians.

He said a forthcoming joint evidence review by several organizations -- the American College of Chest Physicians, the American Society of Clinical Oncology, the National Comprehensive Cancer Network (NCCN), and the American Cancer Society -- had determined that screening in high-risk patients has value, but stopped short of a definite recommendation.

According to Jett, their report, which is under review at the Journal of the American Medical Association, will include the following statement: "We conclude that low-dose CT screening may benefit individuals at an elevated risk for lung cancer but uncertainty exists about potential harm and generalizability of the results." (...)

Regenstrief and IU conduct first study of screening for cognitive impairment in hospitals
eurekalert.org 20.4.2012
IMAGE:Malaz Boustani, M.D., MPH, is a Regenstrief Institute investigator, associate professor of medicine at the Indiana University School of Medicine and IU Center for Aging Research associate director.

INDIANAPOLIS — Neither screening for cognitive impairment nor screening followed by computerized alerts to the health care team improved patient outcome according to the first randomized, controlled study of care provided to hospitalized patients with cognitive impairment. (...)

"If the next step after screening is computerized reminders, we also found that these reminders need to be personalized to both the physician and the patient," said Dr. Boustani, a geriatrician and director of the Healthy Aging Brain Center at Wishard Health Services.

"Enhancing Care for Hospitalized Older Adults With Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial" appears in the May 2012 issue of the Journal of General Internal Medicine.

In the study -- which was conducted at Wishard Hospital, a large public institution in Indianapolis -- half of those with cognitive impairment received routine care. Physicians treating the other patients with cognitive impairment received alerts through an electronic medical record system. These alerts advised the physician of the cognitive impairment diagnosis, recommended consultation with a geriatrician, suggested discontinuation of physical restraints, and also advised that the physician not prescribe anticholinergic drugs.

Anticholinergics block acetylcholine, a nervous system neurotransmitter, and are widely used for hypertension, congestive heart failure and other health issues common to older adults. Previous studies by Dr. Boustani and colleagues in the U.S. and U.K. have linked this class of drugs with cognitive impairment.

The simple computerized alerts did not significantly change physician behavior. Referrals for geriatric consultation did not increase. Use of physical restraints did not diminish. Anticholinergics continued to be prescribed at the same rate as the control group.

The combination of screening plus computerized alerts had no impact on health outcomes, did not decrease mortality, and did not improve recognition of cognitive impairment at hospital discharge according to the study findings. (...)

Review: Better Evidence Needed to Assess Benefits, Harms of Kidney Disease Screening and Monitoring
JAMA 2011 (April 16)
Although some may assume that population-wide screening for chronic kidney disease (CKD) and monitoring its progression in individuals diagnosed with the condition might help improve clinical outcomes through earlier intervention, th ere is insufficient evidence about associated benefits or harms, say authors of a systematic review appearing today in the Annals of Internal Medicine. The review is intended to provide an evidence base to guide the US Preventive Services Task Force and the American College of Physicians Clinical Guidelines Committee in making recommendations on CKD.

Chronic kidney disease is defined as kidney dysfunction or kidney damage that lasts for at least 3 months. The disease is often progressive and can lead to kidney failure. An estimated 11% of US adults have CKD, 95% of whom have early disease and may be unaware that they have the condition. (...)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

Forskere sår tvil om mammografi-effekt
tv2nyhetene.no 3.4.2012
VURDERES: Helsedirektoratet skal vurdere å avslutte masseundersøkelsene av bryst med mammografi.

Norske og amerikanske forskere slår i en ny studie fast at mellom 1.100 og 1.900 norske kvinner har fått unødvendig kreftdiagnose og behandling etter mammografi i Norge.

Resultatet føyer seg inn i rekken av flere kritiske studier som de siste årene har satt spørsmålstegn ved nytteverdien av røntgenundersøkelser av brystene. Nå vurderer Helsedirektoratet å avslutte masseundersøkelse av bryst, skriver VG.

Les også: Sykehus beklager rot i ventelister

Bare 47 kvinner er blitt reddet fra å dø av brystkreft i løpet av ti år med mammografiscreening i Norge. Derfor har 30 ganger så mange blitt skadd enn de som har nytte av screeningen, sier Mette Kalager som er hovedforfatter av studien. Hun var tidligere leder av det norske mammografiprogrammet.

Les også: – Kreftprioriteringen er på villspor

Studien som tirsdag publiseres i det anerkjente medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine, er utført av brystkreftforskere fra Rikshospitalet og Harvard i USA. (©NTB)

Bowel cancers are diagnosed late
BMJ 2012;344:e2351(29 March)
Bowel cancers are diagnosed late: Almost 10% of bowel cancer patients in England die within a month of being diagnosed, show data from between 2006 and 2008 analysed by the National Cancer Intelligence Network (http://ncin.org.uk/). More than half (56%) of those who died were over 80 years old and 60% were diagnosed following an emergency admission to hospital. (...)

Screening and cervical cancer cure: population based cohort study
BMJ 2012;344:e900 (1 March)
(...) Objective To determine whether detection of invasive cervical cancer by screening results in better prognosis or merely increases the lead time until death. (...)

Conclusions Screening is associated with improved cure of cervical cancer. Confounding cannot be ruled out, but the effect was not attributable to lead time bias and was larger than what is reflected by down-staging. Evaluations of screening programmes should consider the assessment of cure proportions. (...)

Mammography screening
Breast screening debate can be settled only with high quality randomised controlled trial

Letter
BMJ 2012;344:e737 (21 February)
Hackshaw notes the difficulty of instituting new high quality randomised controlled trials in breast screening.1 Instead, we are asked to consider other evidence, including the decrease in breast cancer mortality seen at about the same time that breast screening programmes were implemented. This evidence is particularly weak, considering all the other changes in breast cancer management that occurred over the same period. The Cancer Research UK website states: “The reduction in breast cancer mortality rates is likely to have several different causes including screening, increasing specialisation of care and the widespread adoption of tamoxifen treatment since 1992.” We are also asked to consider evidence such as that generated by two modelling studies,2 3 which contain many assumptions and are difficult for the non-statistician to evaluate. (...)

Ultralyd oppdaget skjulte kreftsvulster
dagbladet.no 12.2.2012
Ved en tilfeldighet fant Randi Risa kreft i skoldbruskkjertelen.

Det begynte nærmest som et muntert påfunn en helt vanlig dag på jobben til Randi Risa (32).

Kollegaen som sitter på pulten ved siden av henne i kontorlandskapet, forteller at hun har tatt ultralyd og fått screenet innvollene fra haken og helt ned til eggstokkene og lysken.

Denne spesielle ultralyden oppdager ikke bare sykdommer. Den avslører først og fremst begynnende sykdommer, til og med før de kommer til symptomstadiet, får Randi høre.

- Nærmest for spenningens skyld dro jeg ned til røntgenlege Tor Austad i Jacob Aalls gate i Oslo, forteller Randi som så på seg selv som frisk - fra topp til tå.

- Jeg har heller aldri vært typen som løper ned legekontorene, forteller hun. (...)

The Harms of Screening
JAMA. 2012;307(6):565-566 (February 8)
Americans are enthusiastic about screening, especially cancer screening.1​ What could be wrong with screening, especially if it can detect a life-threatening condition at an earlier stage? Trials show that early detection of breast, colorectal, and other cancers can reduce cause-specific mortality rates, and the same could apply to other conditions. With presumably little to lose and much to gain from early detection, why recommend against screening unless the concern is costs? Are lives being lost to save money?

But costs are rarely the reason that guidelines set limits on screening. Most screening controversies turn on how to balance potential harms relative to potential benefits. Harms from screening programs are real; the burden of these harms can be disputed, but their existence cannot. Screening can produce iatrogenic complications (eg, perforation from colonoscopy), anxiety over abnormal results, and a cascade of follow-up tests and treatments. Screening can also precipitate overdiagnosis, the workup and treatment of conditions that qualify as disease but pose little threat to patients' health. (...)

Health panel takes heat on cancer screening advice
reuters.com 18.12.2011
A long-time family doctor in Colorado, Calonge presided over the U.S. Preventive Services Task Force, an influential government-backed panel of health experts, when it said that most women under 50 could skip their regular mammograms.

The recommendation two years ago challenged the conviction of many breast cancer patients that they survived precisely because they were screened early. It unleashed a public fury that has weighed on the panel's deliberations ever since. (...)

"More screening is not always better," said Dr. Christine Laine, a general internist and editor of the Annals of Internal Medicine who is not part of the panel. "That message is lost in healthcare in general." (...)

WEIGHING THE EVIDENCE
The 2009 mammogram guidance from the task force was based on the panel's assessment of new research that showed most women over 40 face a 3 percent risk of dying from breast cancer if they have not been screened. Beginning mammogram screening at age 50 and following up every other year reduced that risk to 2.3 percent, compared with 2.2 percent risk starting at age 40.

An extra decade of screening could invite harms such as unnecessary biopsies and tests, the possible treatment of non-deadly cancers and radiation. Women in their forties are also more likely to receive false positive results.

Another view of the data showed that starting screening at age 40 led to 5,000 more mammograms, 500 false positive results and 33 biopsies for every breast cancer death prevented, according to LeFevre. (...)

Angst og depresjon påvirker ikke forstervekst
dagensmedisin.no 18.10.2011
Det er ingen sammenheng mellom symptomer på angst- og depresjon i svangerskapet og lav fødselsvekt, ifølge fersk studie.

Angst- og depresjonssymptomer er ikke uvanlig i graviditeten, og mange gravide spør om dette påvirker barnet. Nå viser en studie fra Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet at det ikke er noen sammenheng mellom angst- og depresjonssymptomer hos mor i svangerskapet og lav fødselsvekt hos barnet, ifølge Folkehelseinstituttets nettside.

Lav fødselsvekt kan forutsi sykdom, både umiddelbart etter fødselen og senere i livet. Det er derfor viktig å undersøke årsaker til lav fødselsvekt. Fordi angst- og depresjonssymptomer ikke er uvanlig i svangerskapet, var det viktig å undersøke en eventuell sammenheng med fostervekst. (...)

Routine Screening For Depression Not Recommended
medicalnewstoday.com 20.9.2011
Routine screening for depression in primary care patients has not been shown to be beneficial or an effective use of scarce health care resources, which would be better focused on providing more consistent treatment of people with depression, concludes an analysis in CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Screening for depression by primary care providers is recommended in the United States and Canada if there are integrated care programs available with medical and nonmedical staff who provide follow up and treatment for depression. By contrast, the United Kingdom does not recommend screening because of a lack of evidence supporting its efficacy. The UK's National Institute for Health and Clinical Excellence guidelines cited concerns about high rates of false-positive results, lack of evidence of benefit, high cost and large amount of resources, and the diversion of resources away from people with serious depression. (...)

Reservasjonsregister til ingen nytte?
etikk.no 13.9.2011
To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt av deg ved sykehusene blir brukt til forskning,er det bare 28 personer som har reservert seg. Ingen forskere har så langt ”vasket” listene sine mot registeret.

Hvert år blir det tatt tusenvis av blodprøver og andre prøver fra deg og meg som samles i små og store biobanker. Disse kan kobles til hver enkelt av oss og er svært verdifulle for forskerne.

Hovedregelen er at man skal spørre giveren om lov før man forsker på materialet. Men helseforskningsloven åpner for unntak, slik at biologisk materiale som er innsamlet ved diagnostikk og behandling, kan bli brukt til forskning, uten at giveren blir spurt om samtykke på forhånd.
Det ble i 2009 laget en mulighet for at den enkelte selv kan bestemme over eget biologisk materiale. Det vil si materiale som på en eller annen måte kan kobles til deg eller meg som pasient. Biologisk materiale som er helt anonymt, er ikke omfattet. (...)

Få reserverer seg mot forskning
dagensmedisin.no 13.9.2011
To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt blir brukt til forskning, har bare 28 personer reservert seg.

Hovedregelen er at man skal spørre giveren om tillatelse før man forsker på materiale som blodprøver og andre prøver som sendes til store biobanker.

Men helseforskningsloven åpner for unntak. Biologisk materiale som er innsamlet ved diagnostikk og behandling, kan bli brukt til forskning, uten at giveren er spurt om samtykke.

Ikke anonymisert
I 2009 ble det mulig for enkeltpersoner å bestemme over eget biologisk materiale, som ikke er anonymt, og dermed kunne reservere seg mot at prøver blir brukt i forskningssammenheng.

Hittil er det bare 28 personer har reservert mot dette, ifølge en artikkel i siste utgave av fagbladet Forskningsetikk. (...)

Forskere sjekker ikke
Det er heller ingen forskere som hittil har sjekket sitt forskningsmateriale mot registeret. (...)

Förstorade bröst försvårar cancer-upptäckt
testfakta.se 6.9.2011
Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra eller till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder nu riskerna tillsammans med en rad experter.

En stor anledning till att fler överlever bröstcancer är att cancer-tumörerna upptäcks i ett tidigt skede med hjälp mammografiscreening.

Upptäckten att bröstimplantat kan försvåra denna screening oroar därför Läkemedelsverket. Nu utreder man riskerna tillsammans med medicinska experter och socialstyrelsen. (...)

(Anm: Dödsfall av cancer från bröstimplantat. En ovanlig form av lymfom som kopplas till bröstimplantat har i ett fåtal fall bekräftats även i Sverige. Ett fall ledde till att patienten avled. I förra veckan skrev Läkemedelsvärlden.se om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gått ut med en säkerhetsvarning rörande bröstimplantat, som i sällsynta fall kopplas till cancersjukdomen anaplastiskt storcellslymfom, ALCL, en typ av non-Hodgkins lymfom. Det är en mycket ovanlig komplikation som tycks ha samband med implantatens texturerade, alltså något skrovliga, yta. Fram till februari i år hade den amerikanska myndigheten fått in 359 rapporter om fall där lymfomsjukdomen kopplas till bröstimplantat, varav nio lett till att patienterna avlidit. (lakemedelsvarlden.se 28.3.2017).)

Urintest kan oppdage kreft i prostata
aftenposten.no 12.8.2011
Forskere ved universitetet i Michigan har kommet frem til en ny test for prostatakreft. Testen kan fungere bedre enn den nåværende PSA-testen, både ved at den oppdager flere tilfeller, og ved at den unngår fl ere tilfeller av «falske positive» – testresultater som konkluderer med kreft, men hvor pasienten senere viser seg å være frisk. Den nye testen måler nivåene av en spesiell forbindelse i urinen. Resultatene er publisert i Science Translational Medicine. (...)

(Anm: Urine TMPRSS2:ERG Fusion Transcript Stratifies Prostate Cancer Risk in Men with Elevated Serum PSA. Sci Transl Med 2011; 3(94): 94ra72 (3 August).)

Does a New Mammogram Study Affect Screening Guidelines?
healthland.time.com 30.6.2011 (Time)
In women's ongoing dilemma over when to start routine mammogram screening for breast cancer, a large new, longitudinal study may add a wrinkle.

The Swedish Two-County Trial, which began in the late 1970s, followed 133,000 women who were divided into two groups: half were invited to have routine mammograms for seven years and the other half received "usual care," which did not include mammograms. After 29 years of follow-up, the study's authors found that routine screening was associated with a 30% lower risk of death from breast cancer.

The data suggested that one death was prevented for every 1,300 mammograms; put another way, one breast-cancer death would be prevented by screening 300 women every two to three years for 10 years.

MORE: Why Mammograms Are Less Effective Among Breast Cancer Survivors

In the study, women aged 40 to 49 in the screening group received a mammogram every two years; those aged 50 to 74 were screened about every three years. (...)

Screening With CT Scans Linked to Fewer Lung Cancer Deaths
JAMA 2011 (June 29)
Lung cancer screening with low-dose helical computed tomography with machines such as this one is linked with fewer deaths from the disease among high-risk adults, but it also may yield many false-positive results. (Image: Daniel Sone/National Cancer Institute)

Screening heavy smokers for lung cancer with a form of computed tomography (CT) reduced deaths by 20% compared with screening using x-ray techniques. But the experts who reported the findings say more information about the costs and the benefits of CT scans is needed before recommendations for lung cancer screening can be made. (...)

Study recommends against autism screening
reuters.com 13.6.2011
(Reuters Health) - There is no solid evidence to support screening toddlers for autism, a new study concludes.

It's estimated that autism spectrum disorders, which range from mild Asperger's Syndrome to severe mental retardation and social disability, affect nearly one percent of kids in the U.S., putting a significant burden on families and society at large.

Both the American Academy of Pediatrics and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention encourage routine screening for the disorders.

But the new report, a review of the medical literature, suggests those recommendations are premature.

"We don't have research evidence to show how well screening works and whether we do more good than harm," Dr. Jan Willem Gorter, a pediatrician at McMaster University in Hamilton, Canada, told Reuters Health. (...)

(Anm: McMaster: Screening for autismespektrum-lidelser hos små barn. En systematisk oversikt om nytten av å screene små barn for autismespektrumlidelser konkluderer med at det trengs mer forskning før en eventuelt innfører et slikt tiltak. (fhi.no 24.5.2016).)

Coronary CT Screening Shows No Change in Outcomes
medpagetoday.com 23.5.2011
Screening for atherosclerosis with coronary CT imaging in asymptomatic patients leads to more detection and treatment, but little or no change in outcomes, researchers reported.

After 18 months, a screened group and a control group had only one cardiovascular event each, according to research results reported online in Archives of Internal Medicine.

In a prospective cohort study, coronary CT angiography (CCTA) found atherosclerosis in about one in five of those screened, according to Hyuk-Jae Chang, MD, PhD, of Yonsei University Health System in Seoul, and colleagues.

The results imply that the screening method "should not be considered a justifiable test at this time," the researchers argued. (...)

Håp om ny test for prostatakreft
aftenposten.no 20.5.2011
I dag brukes den såkalte PSA-testen for å oppdage prostatakreft. Men metoden er problematisk, idet den gir mange «falske positive» resultater, som viser at personen er syk uten at han er det.

Den nye metoden er utviklet av Masood Kamali-Moghaddam ved universitetet i Uppsala, og måler forekomsten av såkalte prostasomer. De har blant annet til oppgave å beskytte spermiene når de entrer livmoren. Man antar at når mannen rammes av prostatakreft, støtes prostasomene i stedet ut i tumoren, for deretter å havne i blodbanene. Prostasomer har vært kjent lenge, men det har så langt ikke vært mulig å måle nivåene av dem. I studien, som er publisert i PNAS, har forskerne sammenlignet prostasominnholdet i blodet hos 100 menn med prostatakreft med innholdet i blodet til friske menn. (...)

Helse Bergen skeptiske til utvidet testing av nyfødte
vg.no 16.5.2011
Eksperter ved Helse Bergen er skeptiske til forslaget om å teste alle nyfødte for 23 sjeldne og alvorlige sykdommer.

I dag blir alle nyfødte testet for to sykdommer, fenylketonuri (Føllings sykdom) og medfødt hypotyreose. Testen tas ved en enkel blodprøve, ifølge Bergens Tidende.

Ved å bruke denne blodprøven vil helsemyndighetene også teste alle landets nyfødte for 21 andre sykdommer. Forslaget har nå vært ute på høring. De tolv legene som har undertegnet høringsuttalelsen til Helse Bergen, er svært kritiske.

-Skaper uro
- Hvis denne screeningen kun ga ja- og nei-svar hadde det ikke vært noe problem. Men den kan gi tja-svar. Det er da problemene dukker opp, sier Gunnar Houge, professor og seksjonsoverlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin på Haukeland universitetssjukehus.

Han sier at en slik massetesting kan skape unødig engstelse og uro hos foreldre. Et positiv svar på den første testen, behøver nemlig ikke å bety at barnet er sykt.

Ni av ti vil trolig få avkreftet mistanken ved en ny test noen uker senere, påpeker kritikerne. (...)

Dette forteller blodet om helsa di
dagbladet.no 28.3.2011
Brystkreft, diabetes-2 og hjertesykdom kan leses i blod, ifølge ny forskning.

- For noen sykdommer gir blodprøver så presise svar at diagnosen baseres ut ifra høye eller lave verdier i prøven. Det er avgjørende for å si om en person er frisk eller syk, sier Jens Petter Berg, professor og overlege ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Ullevål universitetssykehus.

En dråpe blod kan fortelle om du har promille eller har misbrukt narkotika, men viktigst av alt: Om du er frisk eller syk.

- Resultatene av en blodprøve kan ha omfattende konsekvenser. For diagnostikk av hjerteinfarkt er resultatet sentralt -for å si om pasienten har infarkt eller ikke. Diabetes, stoffskiftesykdommer og anemi støtter seg også i stor grad til blodprøve for diagnostisering og behandling, sier Berg. (...)

Rekordmange tar ultralyd tidlig
nrk.no 28.3.2011
Ultralyd i uke 12 kan blant annet vise utvidet nakkefold, som kan være et tegn på Downs syndrom hos fosteret. I Oslo velger nå de fleste gravide å gjennomføre tidlig ultralyd.

Hele 85 prosent av gravide har tatt ultralyd tidlig i svangerskapet, viser en ny undersøkelse fra Rikshospitalet. – De som har ressurser skaffer seg et bedre tilbud enn de som ikke har det, mener professor i fostermedisin. (...)

GPs are warned over unnecessary migraine referrals (Allmennpraktiserende leger advart mot unødvendige migrenehenvisninger)
BMJ 2011; 342:d1798 (21 March)
A consultant neurologist has warned that patients with migraine and headaches are being subjected to unnecessary high tech investigations.

Giles Elrington, a consultant neurologist at the Barts and The London NHS Trust, told a seminar at the City of London Migraine Clinic that GPs were often unduly concerned that severe headaches indicated a potentially calamitous but exceedingly rare disorder, typically a brain tumour. The result, he said, was that too many people were being subjected to further investigations for too little reason. Equally damaging, he added, was overtreatment with drugs (not only prescribed drugs) that can exacerbate headaches.

He said, “We can make healthy people feel ill by screening them. We can do a lot for patients by doing very little.”

Timothy Steiner, a headache specialist at Imperial College London, added that only one in 10 patients with migraine needed to be referred to a neurologist. The rest could be seen by GPs with a special interest in this area. (...)

New tool helps rule out dangerous heart disease in people with chest pain
BMJ 2011; 342:d1979 (28 March 2011)
All you need to read in the other general journals
Lancet2011; doi:10.1016/S0140-6736(11)60310-3
Patients presenting to emergency departments with suspicious chest pain consume a lot of healthcare resources. It takes time and effort to identify the minority with real disease among all the rest, and researchers have spent years looking for a prediction tool to help doctors do it faster and with greater precision. The latest tool to be tested combines a clinical score (thrombolysis in myocardial infarction score), an electrocardiogram, and a panel of three cardiac biomarkers, all measured at the bedside twice in two hours. The idea is that patients testing negative for all elements of the tool are at low risk and can be safely and quickly sent home. (...)

Early Detection Of Pancreatic Cancer: Medicine's Next Big Thing? (Tidlig oppdagelse av bukspyttkjertelkreft: Medisinens neste gjennombrudd?)
ivanhoe.com 28.2.2011
CHAPEL HILL, NC (Ivanhoe Newswire) -- You don’t hear nearly as much about it as other kinds of cancers like lung cancer or breast cancer. But pancreatic cancer is the nation’s fourth leading cause of cancer related death. By the time most patients are diagnosed with pancreatic cancer, it has already spread. Most patients don’t survive. Now a breakthrough could help doctors detect this deadly disease earlier-- and save lives.

Working in his sweet potato field, 68 year old Henry Hall has the energy of a man half his age. Every harvest marks another year that he’s beaten the odds.

"Been seven years, eight months, 15 days…" Henry Hall, pancreatic cancer patient, told Ivanhoe.

That’s how long it’s been since Hall had surgery for pancreatic cancer. He knows just how lucky he is.

"Probably one out of a million. I assumed that it just you know… wasn’t my time," Hall said. (...)

UNC researchers are investigating a specific form of a protein called Palladin that shows up in pancreatic cancer tumors before the cancer starts to spread.

"And so that’s very exciting because what it tells us is that this increased Palladin expression may actually be a marker for a very early stage in tumor development," Carol Otey, Ph.D., associate professor cell and molecular physiology at UNC School of Medicine, said.

That protein, identified in a needle biopsy of the pancreas, could find cancers sooner. Early detection that could dramatically improve chances of survival. (...)

(Anm: Potential pancreatic cancer treatment could increase life expectancy (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

(Anm: New immunotherapy treatment could lead to better, cheaper results for pancreatic cancer. A new immunotherapy treatment has shown dramatic results in treating advanced pancreatic cancer, a deadly cancer that has seen little progress in treatment over the last 20 years. Patients in a trial who received the new treatment, IMM-101 with chemotherapy, showed a significant survival advantage over those receiving chemotherapy alone. Most importantly, the combination resulted in no added toxicity for the recipients, unlike many other cancer treatments. Immunotherapy treatments help to boost the immune system, enabling it to deal effectively with cancer cells. (medicalnewstoday.com 11.9.2016).)

(Anm: Pancreatic cancer: cause for optimism? Lancet Oncol. 2016; 17(7):845 (July 2016).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Pancreatic Cancer (webmd 5.5.2016).)

(Anm: Pancreatic cancer splits into four types, says genome study (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

(Anm: Ny upptäckt kan göra bukspottkörtelcancer lättare att bota. Forskare har funnit att cancer i pankreas kan delas in i fyra undergrupper vilka kan fordra olika terapier, skriver Dagens Medicin. (netdoktor.se 2.3.2016).)

(Anm: Forskare vill screena för cancer i bukspottkörteln (dagensmedicin.se 15.9.2016).)

(Anm: Genomic analyses identify molecular subtypes of pancreatic cancer. Nature 2016 (Published online 24 February 2016).)

(Anm: Scientists make possible pancreatic cancer discovery. Cancer researchers say they have discovered a potential new method of treatment for pancreatic cancer that could improve survival rates. (…) The team developed tiny oxygen filled microbubbles with a non-active drug attached to the surface. After delivery by injection, the bubbles are intentionally burst in the tumour using soundwaves, which releases oxygen and non-active drug. The sound waves also activate the drug, a treatment known as sonodynamic therapy (SDT), which then attacks and kills the tumour cells.   (pharmafile.com 18.11.2015).)

(Anm: Pancreatic cancer: researchers develop a new therapy concept (medicalnewstoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Study discovers how pancreatic cancer spreads to the liver (medicalnewstoday.com 20.5.2015).)

(Anm: Kartläggning av pankreascancer. I en ny kartläggning av dna hos pankreascancer anser sig forskare kunnat se att det finns fyra olika typer av cancern. (dagensmedicin.se 27.2.2015).)

Mye følelser, lite fakta
BJØRN HOFMANN - professor, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Gjøvik
aftenposten.no 1.3.2011
Ultralyddebatten er i gang. Igjen er det mye følelser og lite fakta.
Det blir født ca. 60000 barn i Norge hvert år, og ca. 60 av disse har Downs syndrom (trisomi 21). Risikoen avhenger av alder. Om kvinnen er over 38 år, er sannsynligheten for at hun bærer et foster med trisomi 21 over 1:100, mens den er under 1:1000 om hun er yngre enn 30 år.

«Tidlig ultralyd» (ultralyd sammen med blodprøver) er ikke diagnostiske undersøkelser, men såkalte screeningtester. Det betyr at man ikke får et svar på om fosteret er sykt eller ikke sykt, men et tall som sier noe om sannsynligheten for at fosteret har tilstanden. Eksempelvis sier et svar på 1:300 at sannsynligheten for å få et barn med Downs syndrom er 0,0033 eller 3,3 promille. Dessuten er testene ikke perfekte. 5 prosent av dem som testes vil få til svar at fosteret sannsynligvis har tilstanden (trisomi 21) uten at det har det. Dersom like mange møter opp til tidlig ultralyd som til dagens ultralydundersøkelse, vil derfor 3000 kvinner få beskjed om at de bærer et foster med trisomi uten at de gjør det. For at disse ikke skal risikere å velge abort av et friskt foster, tilbys de invasive tester, det vil si fostervannsprøve eller morkakeprøve. Disse testene er mye sikrere enn tidlig ultralyd og vil kunne gi bedre svar på om fosteret har tilstanden eller ikke. Problemet er at de invasive testene har bivirkninger: 0,5–1,3 prosent av testene resulterer i spontanaborter. Det betyr at mellom 15 og 39 ønskede fostre (uten trisomi 21) vil aborteres som følge av den invasive testen.

Samtidig vil testene fange opp 95 prosent av alle fostre med trisomi 21 dersom ultralydoperatøren er i toppklasse. Det betyr at 57 fostre med Downs syndrom vil oppdages, og dersom ni av ti velger abort, vil tidlig ultralyd forhindre at 51 barn med Downs syndrom blir født.

Samtidig vil tidlig ultralyd forhindre en rekke spontanaborter som følge av invasive tester, som gjennomføres i dag fordi tidlig ultralyd ikke er tillatt for kvinner under 38 år. På det meste er det gjennomført 1500 invasive prøver i Norge pr. år, som har ført til mellom syv og 19 uønskede spontanaborter.
Det vil si at det likevel vil fødes ca. ni barn med Downs syndrom årlig. I tre av disse tilfellene vil kvinnen bli «overrasket» fordi hun har tatt en tidlig ultralydtest som har «friskmeldt» fosteret. Dette skyldes at testene ikke er perfekte.

Det betyr derfor at tidlig ultralyd ikke vil eliminere barn med Downs syndrom, at man vil unngå noen uønskede spontanaborter hos eldre kvinner og få noen flere hos yngre kvinner.

Hva er så «prisen» vi må betale for å unngå barn med Downs syndrom? Det er spontanabort av ca. 20 ønskede fostre (uten trisomi 21) for å forhindre 51 fostre med trisomi 21, det vil si ca. 0,4 friske fostre for å oppdage (og unngå) ett barn med Downs syndrom. (...)

Blodet sladrer i kodesprog om sygdom
b.dk 27.2.2011
Ny dansk forskning peger på et overset tal, der måske kunne redde førlighed og liv.

Det er ikke ét fedt, hvordan vi bruger den test af fedtstoffer i blodet, der kan forudsige risiko for blodpropper, og som de fleste af os jævnligt går til lægen efter, fra vi rammer midalderen.

Lægerne har f.eks. længe undret sig over, at der ikke er en klar sammenhæng mellem forhøjet kolesterol i blodprøven og blodprop i hjernen, selv om kolesterolsænkende medicin klart sænker risikoen for at få et slagtilfælde.

Nu peger dansk forskning på, at gådens løsning ligger i triglyceriderne, som er det tal, vi sædvanligvis ignorerer i blodprøverne. (...)

Falske svar fra tidlig ultralyd
JAN HELGE SOLBAKK- professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen
aftenposten.no 24.2.2011
Det er med bekymring jeg registrerer at ultralyddebatten nok en gang skjemmes av usannheter.

Først kjøres argumentet at innføring av tidlig ultralyd vil gjøre kvinnene sikrere på at barnet de bærer frem er friskt. Dernest påstås det at slik innføring vil føre til at flere liv kan reddes.

Ingen av argumentene holder vann. Begge er ønsketenkning. Det vi i dag med sikkerhet kan si er at tidlig ultralyd – på grunn av teknikkens usikkerhet på dette tidspunkt – vil gi mange falske positive svar. Det vil ha som konsekvens at flere friske fostre vil bli fjernet.

For det andre vil tidlig ultralyd føre til en ytterligere medikalisering av svangerskapet. Og fordi tidlig ultralyd har vist seg ganske treffsikker hva angår én genetisk tilstand – Downs syndrom – vil tidlig innføring av ultralyd helt sikkert føre til at flere fostre med denne tilstand vil bli valgt bort enn tilfellet er i dag. (...)

Jakten på risikanter
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:362-4 (18.2.2011)
Behandlingen av livsstilsrelatert sykdom beslaglegger en økende del av tilgjengelige helse- og samfunnsressurser. I hvilken grad skal vi bruke befolkningsrettede strategier for å motvirke dette, og hvor mye skal vi basere på individuelt endringsarbeid? I samhandlingsreformen legger man opp til en større satsing på forebygging. Fastlegen er tiltenkt rollen med å identifisere risikanter. Er dette en riktig satsing? (...)

Screening: Doctors’ Group Urges Fewer Scans for Lower Back Pain
nytimes.com 11.2.2011
Many doctors order imaging scans when patients complain of lower back pain, but they are unnecessary in most cases and may do more harm than good, the American College of Physicians stated in new practice guidelines.

Routinely ordering X-rays and CT or M.R.I. scans drives up health care costs, and does not help resolve the problem, the college’s “best practice advice” guidelines say. On the contrary, the guidelines suggest, the scans may pick up unrelated abnormalities, leading to additional tests or procedures that are of no benefit, and some scans expose patients to high levels of radiation. The recommendations are the first in a series of papers aimed at helping doctors and patients identify misused medical treatments. (...)

Kreft ulmer i mange år
nrk.no 16.1.2011
Bukspyttkjertelkreft er ikke så rask og aggressiv som man tidligere har trodd, mener forskere.

Får man diagnosen kreft i bukspyttkjertelen, er sjansen for å overleve de neste fem årene under fem prosent.

Det gjør sykdommen til den dødeligste av kreftformene. Og selv om det har vært en svak økning i overlevelsen de siste årene, er prognosen fortsatt nesten like dyster.

- Selv pasienter som får operert ut alt vi kan finne av kreftceller, får vanligvis tilbakefall, forteller overlege Svein Dueland ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Men før sykdommen oppdages, har kreftcellene utviklet seg fredelig over flere år, ifølge en ny studie som er publisert i Nature. (...)

Ifølge studien fra John Hopkins University i Maryland tar det omlag ti år fra den første kreftskapende mutasjonen i bukspyttkjertelen til den første kreftcellen oppstår. Deretter tar det nye fem år før kreftcellene sprer seg og får en dødelig karakter.

Forskerne mener funnene gir grunn til å stille spørsmålstegn ved oppfatningen av at bukspyttkjertelkreft utvikler seg så raskt og aggressivt at det ikke er noe å hente på screening.

Dersom man oppdager kreften tidlig, vil sykdommen kunne behandles med langt større suksess, mener forskerne.

Andre forskermiljøer har de siste par årene jobbet med å utvikle teknikker som kan avsløre kreft i bukspyttkjertelen på et tidligere stadium, før sykdommen har gitt alvorlige symptomer. (...)

Skal teste alle nyfødte for 23 sjeldne sykdommer
tv2nyhetene.no 11.1.2011
Regjeringen innfører testing av alle spedbarn fra 1. juli. Se listen over sykdommene her.

Hvert år fødes mange tilsynelatende friske barn, som senere utvikler svært alvorlig og dødelige sykdommer.

En prøve – 23 sykdommer
Med ny teknologi kan man allerede på nyfødte se hvilke sykdommer de er disponert for å få – ved hjelp av en blodprøve.

I dag tilbys landets babyer å undersøkes bare for to sykdommer, en av dem Føllings sykdom.

Men fra 1. juli setter regjeringen i gang en historisk genetisk masseundersøkelse av alle spedbarn. De skal screenes for 23 sykdommer, ved bruk av den samme blodprøven. Én av dem er den arvelige sykdommen cystisk fibrose. (...)

Svært at forebygge psykiske skader hos udsendte soldater
arbejdsmiljoviden.dk 23.11.2010
Selvom man laver psykologiske undersøgelser af soldater, før de udsendes, er det ikke altid nok til at forebygge, at de vender hjem med psykiske skader. Det konkluderer en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

Screening er ikke nok
Der er begrænsninger for, i hvor høj grad det er muligt at forebygge psykiske belastningssituationer hos udsendte soldater. Selvom man screener soldater og gennemfører psykologiske undersøgelser før udsendelsen, er det ikke altid nok til at forhindre, at soldaterne vender hjem med psykiske skader af at have være udsendt til krigszoner. Det viser en ny rapport fra SFI, ’Soldater - før, under og efter udsendelse’. (...)

Screening for chronic kidney disease
Editorial
BMJ 2010; 341:c5734 (8 November)
Cannot be recommended in people without risk factors (...)

Screen Everybody for Pancreatic Cancer? Where Is the Discussion of Evidence, Harms?
medpagetoday.com 8.11.2010
Continuing last week's spontaneous theme (we didn't make the claims and write the stories) of runaway enthusiasm for various screening tests by some researchers and journalists....

The HealthDay news service reported on a study, published in the Oct. 28 issue of the journal Nature, that they say "provides new insight into the genetics of pancreatic cancer."

In the story, they let one of the researchers get away with saying -- almost unchallenged --

"What's important about this study is that it's objective data in support of why everyone should be screened for pancreatic cancer."

Mind you, this was a study that looked at tissue from just seven patients. (...)

Assessing Risk Factors as Potential Screening Tests
Arch Intern Med. 2010 (October 25)
Many risk factors for disease are suggested as screening tests when there is little prospect that they could be useful in predicting disease. To avoid this, it is useful to know the relationship between the relative risk of a disease or disorder in people with high and low values of a risk factor, and the equivalent screening performance in terms of the detection rate (sensitivity) for a specified false-positive rate. We describe an interactive Risk-Screening Converter, accessible from the Internet (http://www.wolfson.qmul.ac.uk/rsc/), that transforms an odds ratio into the equivalent estimates of detection and false-positive rates. The converter is intended for general clinicians, for people engaged in research into risk factors and disease, and for those who give advice on applying such research findings into medical practice. It should help to distinguish effective screening methods from ineffective ones, and so improve clinical guidelines relating to screening and the prediction and prevention of disease. (...)

DNA-tester kan vara helt missvisande
svd.se 21.10.2010
Det är oetiskt att människor som av egen nyfikenhet betalar för DNA-tester sedan lämnas ensamma med ofullständiga forskningsresultat i tron att de är medicinskt sanna. Det skriver de båda ST-läkarna i klinisk genetik, Emma Tham och Eva Rudd. (...)

Screening for kolorektal kreft
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2012-3 (21.10.2010)
Eivind Meland drøfter i en kommentar i Tidsskriftet nr. 16/2010 Helsedirektoratets rolle og håndtering av forslag til screening for kolorektal kreft. Han viser til et kort intervju med helsedirektøren. Meland diskuterer om leger i myndighetsposisjoner har evne og vilje til etisk refleksjon og etterlevelse av norsk lov.

Insidensen av kolorektal kreft øker kraftig i Norge og er nå høyest i Norden. Innføring av screening er det eneste kjente tiltaket som vil redusere sykelighet og dødelighet ved denne sykdommen.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten drøftet innføring av screening for kolorektal kreft grundig i møter i juni og september 2010. 20. september besluttet rådet enstemmig en forsiktig tilnærming. Rådet anbefalte at det bør startes et pilotprosjekt i ett eller flere geografiske områder, der et tilbud om screening går ut til en avgrenset befolkningsgruppe. Rådet ba videre om at type FOBT-metode og aldersgruppe for utprøvningen vurderes nøye. (...)

'Lazy Eye' Screening Program Found Cost-Effective
medpagetoday.com 1.10.2010
Photoscreening can be a cost-effective way to detect amblyopia in preschool children, researchers affirmed.

A photoscreening program in Iowa using trained lay volunteers in cooperation with a dedicated coordinator and professional interpretation of photographs screened children at a cost of $8.89 per child, Susannah Q. Longmuir, MD, of the University of Iowa Hospitals and Clinics in Iowa City, Iowa, and colleagues found.

Taking out the cost of personnel, photoscreening cost just $3.33 per child, they reported in the October issue of Ophthalmology. (...)

(Anm: amblyopia; skjeling (nmi.no).)

UK patients are given advice on private screening
BMJ 2010; 341:c5394 (30 September)
(...) The guidance lists eight questions that people should ask about private screening, including:

 • What do I hope to gain from the test?
 • Can I get the information I need in another way?
 • What does the fee cover?
 • Can the tests do more harm than good?
 • What if the test picks something up?
 • What if there are no clear results?

It emphasises that if an individual has symptoms they should see a doctor. If they don’t have symptoms they should ask themselves what they hope to get from the test. (...)

More information is at www.screening.nhs.uk. (...)

Ser ingen effekt av screening
dagensit.no 30.9.2010
- Screening av brystkreft har ingen effekt, sier professor og direktør Peter C. Gøtzsche ved Nordisk Cochrane-senter. Han er hard i sin dom når det gjelder nytten av brystkreftscreening.

I forrige uke publiserte Mette Kalager, en tidligere leder av det norske Mammografiprogrammet, resultatene fra en studie blant 40.000 kvinner som hadde fått påvist brystkreft (1). Den viser at bare vel en tredel av dødelighetsreduksjonen på 28 prosent kan tilskrives selve screeningprogrammet.

Professor og direktør Peter C. Gøtzsche ved Nordisk Cochrane-senter i København er ikke overrasket. (...)

Mammografi kan vere bortkasta penger
nrk.no 23.9.2010
Mammografi minskar ikkje risikoen for å døy av brystkreft, meiner forskarar.

Kvart år gjennomgår tusenvis av norske kvinner mammografiundersøking for å finna kreftsvulstar i brysta. Men ny forsking syner at dette er langt frå så effektivt som ein har trudd. (...)

Saman med tre andre forskarar publiserer ho funna i det amerikanske legetidsskriftet The New England journal of medicine i dag.

Stortinget vedtok mammografiprogrammet var det venta at dette skulle redusera dødstala med 30 prosent. (...)

Blodprøve kan avsløre hvem som risikerer dødelig kreft
dagbladet.no 16.9.2010
Under halvparten av menn er i risikosonen for den aggressive og dødelige formen for prostatakreft.

(Dagbladet): Legene er stadig i tvil om det er tjenelig å screene alle eldre menn for prostatakreft. Mange blir unødvendig behandlet og få reddes, skriver forskningsmagasinet Videnskab.dk. (...)

Blodprøve avgjør risiko
Ifølge BBC, viser derimot en annen studie i BMJ at man ved hjelp av en enkel blodprøve fra alle 60-årige kan dele mennene i to grupper:

Menn som er i risikosonen for å utvikle en potensielt dødelig form for prostatakreft, og menn som enten vil unngå sykdommen eller utvikle den så langsomt at den ikke vil bli livstruende i deres levetid. (...)

(Anm: Screening for prostate cancer: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2010; 341:c4543 (14 September).)

Screening for psykisk utviklingshemning hos voksne
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1475-7 (12.8.2010)
Bakgrunn. Å finne de riktige tiltakene for en person med psykisk utviklingshemning er ofte betinget av at diagnosen er stilt. Formålet med artikkelen er å belyse hvorvidt Hayes Ability Screening Index (HASI) egner seg for å fastslå psykisk utviklingshemning hos voksne. (...)

Fortolkning. HASI gir få falskt negative utfall, men mange falskt positive. Dette medfører at indikasjonen om psykisk utviklingshemning blir knyttet til altfor mange, ettersom et positivt screeningresultat skal følges opp med grundigere kartlegging. (...)

Økende forekomst av tykktarmskreft
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1441 (12.8.2010)
Prevalensen av kolorektal kreft øker med alderen. Økningen inntrer tidligere hos mennene enn hos kvinnene.

I prevalensstudier av kreft i tykktarm og endetarm skiller man sjelden mellom betydningen av alder og av fødselskohort.

I det tyske nasjonale screeningprogrammet for perioden 2003–07 med nesten 2,2 millioner deltakere ble kolorektal kreft påvist hos 17 196 (0,8 %) og avanserte svulster hos 152 429 (7,0 %) (1). Den aldersspesifikke prevalensen var høyere hos menn enn hos kvinner og høyere i sene fødselskohorter enn i tidlige. En tilsynelatende moderat økning i den aldersspesifikke prevalensen ble mye kraftigere når kohorteffekter ble inkludert i analysene. (...)

New Colonoscopy Reveals Blind Spots (Koloskopi (colonoskopi) avslører blindsoner)
ivanhoe.com 19.7.2010
NORWALK, Conn. (Ivanhoe Newswire) -- It's a silent disease that kills almost 50,000 people every year. But if the early growths that turn into colon cancer are found and removed, it could mean a patient never has to develop colon cancer. Here’s a new tool that's helping doctors uncover potentially pre-cancerous polyps. (...)

When it came time for a colonoscopy, Linda and Frank turned to Dr. Seth Gross. He's using a new tool to get a better look at the five-foot long organ.

"The colon is not a smooth pipe. The colon has folds to it,” Dr. Gross explained.

Those folds can act as blind spots in a traditional colonoscopy. (...)

Increased Risk Of Cardiovascular Problems In Depressed Men With Erectile Dysfunction
medicalnewstoday.com 14.7.2010
A new study in the Journal of Sexual Medicine found that the presence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction constitutes a risk factor for a major cardiovascular event.

Erectile dysfunction and depressive mood are often associated, and both are associated with an increased risk of cardiovascular disease and death. To investigate clinical correlates further, researchers led by Elisa Bandini of the University of Florence studied approximately 2,000 male patients in a clinic for sexual dysfunction using a structured interview while also scoring for depressive symptoms. (...)

Results show that in these subjects with erectile dysfunction, depression increases cardiovascular problems independently from other known risk factors. Furthermore, even the use of antidepressant medications did not alter the relationship between severe depressive symptoms and adverse cardiovascular events. (...)

(Anm: Severe Depressive Symptoms and Cardiovascular Risk in Subjects with Erectile Dysfunction. Journal of Sexual Medicine 2010 (Published Online: 13 Jul 2010).)

A Scary Idea: Pre-emptive Brain Scans For Alzheimer's.
blogs.forbes.com 15.7.2010
“You feel fine and have no symptoms, but your brain is slowly rotting away. And there is nothing we can do about it. Have a nice day.”

This is what you could be hearing from your doctor in a few years if new “preclinical” Alzheimer’s disease diagnosis recommended by top experts takes hold. Arguing that "it is widely acknowledged that symptoms are not necessary to diagnose human disease," an expert panel is proposing creating a strange new category of preclinical Alzheimer's disease that could be diagnosed in totally healthy people, years before there are symptoms. (Click here for a pdf of the proposal.) (...)

Tags: Pfizer, pharmaceuticals (...)

Scary Alzheimer's Scans, Continued
Robert Langreth is a senior editor at Forbes, in charge of health care coverage
blogs.forbes.com 15.7.2010
In this post, I wrote about the disturbing new proposal to label healthy people as having "preclinical" Alzheimer's disease based on newfangled brain scan technology. Harry Tracy, publisher of the newsletter NeuroInvestment summed up the situation nicely in an e-mail, which is copied here (with only slight edits):

Given that the significance and portent of [brain] plaque has yet to be defined...using it as a screening criterion would be a horrendous mistake—as has been the premature embrace of the amyloid hypothesis by the field over the past fifteen years. The clichéd adage ‘everything we know is wrong, including that’ applies to the current state-of-the-art in Alzheimer’s, far more than we would like to think. Those who think that scanning data is ready for diagnostic prime time are still in denial. (...)

Ny blodprøve viser sykdomsrisiko
aftenposten.no 27.6.2010
En ny blodprøve kan forebygge nær halv- parten av all sykdom, ifølge en ny studie. Danskene kan betale for å ta prøven. Nå ser norske forskere på studien.

Prøven, som har fått mye oppmerksomhet i danske medier i det siste, viser hvor mye pasienten har av et stoff som kalles suPAR. Stoffet har i flere år vært knyttet til tilstander som kreft, tuberkulose og HIV, men de danske forskerne mener det kan brukes langt bredere enn som så. Nå prøver de ut suPAR som et verktøy for å hjelpe til med prioriteringer i helsevesenet og til å finne ut hvem som kan tåle en usunn livsstil. (...)

Hvor mye suPAR du har i blodet forteller, ifølge forskerne, hvor aktivt immunforsvaret ditt er. Er du frisk, vil immunforsvaret være lite aktivt, og suPAR-nivået lavt. Men har du en livsstil som i løpet av de neste årene gir deg økt risiko for alt fra kreft til hjerte- og karsykdommer, vil supAR-nivået ditt gjenspeile dette. Svært mye suPAR i blodet betyr at du er alvorlig syk, uten at du nødvendigvis trenger å være klar over det. (...)

Test for kræft dræner hospitaler
berlingske.dk 28.3.2010
En blodprøve for prostatakræft suger alle kræfter ud af de urologiske afdelinger. Blodprøven bruges forkert. Speciallæger ønsker ændring af kræftpakke. (...)

På grund af kræftpakken skal mændene med dårlige blodprøveresultater hastebehandles, selv om tid sjældent er en faktor for prostatakræft, der er årtier om at udvikle sig.

Og undersøgelser for prostatakræft fylder nu så meget på universitetshospitalerne, at patienter med andre sygdomme sendes videre til privathospitaler og mindre sygehuse. Det kan medføre, at læger under uddannelse ikke møder lidelser som vandladningsbesvær og nyresten. (...)

Hevder at mammografi er bortkastet
nrk.no 24.3.2010
Flere nordiske forskere hevder i en ny studie at mammografi er en bortkastet metode for å forebygge brystkreft.

I en studie publisert i det britiske fagtidsskriftet British Medical Journal er konklusjonen at mammografiundersøkelser ikke har hatt noen positiv effekt når det gjelder å minske antall kvinner som dør av brystkreft. (...)

(Anm: Breast cancer mortality in organised mammography screening in Denmark: comparative study. BMJ 2010;340:c1241 (23 March).)

Screening for postnatal depression in primary care: cost effectiveness analysis (Screening av fødselsdepresjoner i primærhelsetjenesten: analyse av kostnadseffektivitet)
BMJ 2009;339:b5203 (22 December)
Formål Evaluering av kostnadseffektivitet for rutiner for screening av fødselsdepresjoner i primærhelsetjenesten. (...) (Objective To evaluate the cost effectiveness of routine screening for postnatal depression in primary care.)

Konklusjoner Metoder som NHS bruker for påvisning av fødselsdepresjoner synes ikke å være verdt pengene. Den viktigste enkeltfaktor når det gjelder kostnadseffektivitet synes å være mulige ekstrakostnader for behandling av kvinner som feilaktig er diagnostisert som deprimerte. Metoder for påvisning av fødselsdepresjoner tilfredsstiller i dag ikke National Screening Committees kriterier og strategi for screening som en del av landets helsepolitikk. (...) (Conclusions Formal identification methods for postnatal depression do not seem to represent value for money for the NHS. The major determinant of cost effectiveness seems to be the potential additional costs of managing women incorrectly diagnosed as depressed. Formal identification methods for postnatal depression do not currently satisfy the National Screening Committee’s criteria for the adoption of a screening strategy as part of national health policy.)

(Anm: De fleste som får fødselsdepresjon, har symptomer allerede i svangerskapet. De aller fleste nybakte mødre som opplever depressive plager har dem både mens de går gravide og videre i barseltiden, viser ny, norsk forskning. For noen markerer fødselen slutten på nedstemtheten – for de færreste starten. (…) Studien inngår i doktoravhandlingen hennes og ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Abnormal Psychology. (aftenposten.no 30.12.2016).)

Nå trenger du ikke lenger å teste deg for prostatakreft
dagbladet.no 18.12.2009
Hvis du er frisk og ikke har sykdommen i familien. (...)

Flere undersøkelser tyder på at risikoen for å få sykdommen er høyere for menn som har flere nære slektninger som er rammet, særlig når disse er blitt syke i ung alder. (...)

Screeningen av prostatakreft gjøres i dag ved hjelp av en PSA-test som utarbeides fra en vanlig blodprøve. (...)

Den vanlige behandlingen for prostatakreft er operasjon og fjerning av organet.

Operasjonen har en rekke bivirkninger, blant annet impotens, urinlekkasje og kroniske smerter resten av livet.

- For å hjelpe én person, behandler vi unødvendig 48 andre, som risikerer mange bivirkninger. (...)

News - In brief
BMJ 2009;339:b4850 (17 November)
(...) PSA screening will substantially increase total cost of prostate cancer care: A study that was based on a simulated cohort of 100 000 men (European standard population) found that the number of diagnoses of prostate cancer would be 2378 without screening and 4956 with screening with the prostate specific antigen test at four year intervals (British Journal of Cancer doi:10.1038/sj.bjc.6605422). Over 25 years the total healthcare costs related to prostate cancer would rise by 100% to €61m (£54m; $91m) with 100% screening coverage, with 39% (€ 24m) of this total related to overdetection.

Screening for depression in adult patients in primary care settings: a systematic evidence review. (Screening av depresjon hos voksne pasienter i helsevesenet: en systematisk gjennomgang.)
Ann Intern Med. 2009 Dec 1;151(11):793-803.
BACKGROUND: In primary care settings, prevalence estimates of major depressive disorder range from 5% to 13% in all adults, with lower estimates in those older than 55 years (6% to 9%). In 2002, the U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recommended screening adults for depression in clinical practices that have systems to ensure accurate diagnosis, effective treatment, and follow-up. (...)

CONCLUSION: Depression screening programs without substantial staff-assisted depression care supports are unlikely to improve depression outcomes. Close monitoring of all adult patients who initiate antidepressant treatment, particularly those younger than 30 years, is important both for safety and to ensure optimal treatment. (...) (Det er usannsynlig at screening for depresjon kan gi et posistivt bidrag uten betydelig hjelp fra kvalifisert helsepersonell. (...).)

Screening leads to overdiagnosis of breast cancer by up to 42%: Scientists have estimated that overdiagnosis of invasive breast cancer attributable to mammography is between 30% and 42% among women aged 50 to 69 years in New South Wales. The findings, published in Cancer Causes & Control (doi:10.1007/s10552-009-9459-z), are similar to other recent estimates. The issue of overdiagnosis merits further attention from researchers and policy makers, say the authors. (...)

Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres?
nhi.no 17.11.2009
Plutselig død hos idrettsutøvere rammer ca. 1 av 200 000 unge idrettsutøvere per år. De aller fleste tilfellene skyldes feil med hjertet. (...)

En systematisk legeundersøkelse av friske idrettsutøvere der det jaktes på tidlige tegn til sykdom, kalles screening. En screeningundersøkelse som har som formål å finne personer med risiko for hjertesykdom, er en stor diagnostisk utfordring for legene. I mange tilfeller er det umulig å avdekke slik risiko, i noen tilfeller er funnene så vage at de er lette å overse og hos bare et fåtall er det klare funn på hjertesykdom. (...)

- Effekten av kreftscanning overdrevet
vg.no 27.10.2009
Den amerikanske kreftforeningen støtter nå norske forskere: Fordelene ved å avdekke bryst- og prostatakreft har vært overdrevet. (...)

Ifølge The New York Times jobber nå The American Cancer Society med sitt nye publikumsråd i forhold til at mammografiscreening og prostatascreening kan fange opp kreftsvulster som aldri ville ha utviklet seg til kreft.

Dette er bitte små kreftsvulster som angivelig «ville ha gått tilbake av seg selv». (...)

Mæhlen står bak en studie av 150 000 norske kvinner, som viser at en av fem brystkreftsvulster forsvinner av seg selv. Studien har fått stor oppmerksomhet i amerikansk presse, og den har også fått støtte fra den internasjonale Cohrane-stiftelsen, som er et anerkjent nettverk av forskere i Danmark.

200 000 kvinner gjennomgår mammografi her til lands hvert år. Mælen håper de nye funnene fører til at det blir gjort mer forskning på området. (...)

- Screening kan redde mange
Tidsskr Nor Legeforen 2009 (23.10.2009)
Ruptur av aortaaneurisme er en livstruende tilstand, med en dødelighet på opp mot 90 %. Screeningprogrammer for abdominale aortaaneurismer kan redusere dødeligheten med nesten 60%.

Det skriver karkirurg og tidligere leder av Norsk karkirurgisk forening, Jarlis Wesche, i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. Moderne karkirurgi er tema for flere artikler i dette og de to neste utgavene av Tidsskriftet. (...)

Screening for colorectal cancer saves money by avoiding the need for costly new chemotherapy drugs
BMJ 2009;339:b3934 (25 September)
Most colorectal cancer screening strategies would save healthcare systems money by picking up cases at an earlier stage and preventing the need for costly chemotherapeutic drugs, which have recently become available, a study has found. (...)

Screening for prostate cancer remains controversial
BMJ 2009;339:b3601 (24 September)
Two long awaited randomised trials of PSA screening have reported this year. However, as Jennifer Stark and colleagues explain, the results are unlikely to end the controversy over the benefits and harms of testing (...)

Screening: Value of CT Scans in Youths Is Questioned
nytimes.com 21.9.2009
Each year, hundreds of thousands of children who hit their heads undergo CT scans to rule out the possibility of serious brain injury, but a new study has found that many of the high-radiation scans are unnecessary. (...)

(Anm: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. The Lancet, Early Online Publication, 15 September 2009.)

Behandler for mange med prostatakreft
forskning.no 21.9.2009
Trondheim (NTB): Det behandles for mange pasienter med ikke-aggressiv prostatakreft her i landet, ifølge forskere. (...)

Study: Men Over-Diagnosed With Prostate Cancer
ivanhoe.com 2.9.2009
(Ivanhoe Newswire) -- A new report suggests more than one million men have gone through needless treatment for prostate cancer since the PSA test became available more than 20 years ago. This doesn't mean diagnosing cancer where none exists, but that many men had a form of cancer that could have been left alone safely. (...)

(Anm: Prostate Cancer Diagnosis and Treatment After the Introduction of Prostate-Specific Antigen Screening: 1986–2005. Journal of the National Cancer Institute (Published online on August 31, 2009).)

Medical Tests
The Dark Side Of Prostate Cancer Screening

forbes.com 31.8.2009
Robert Langreth, 08.31.09, 04:00 PM EDT
PSA tests may lead men into unnecessary treatment, a new study finds.

One million American men since 1986 have been treated for prostate tumors that may never have killed them or even caused symptoms, according to a new study by Dartmouth College.

The study, in the Journal of the National Cancer Institute, provides the first numerical estimate about how the prostate-specific antigen test has led to a vast over-diagnosis of harmless tumors that would never have spread outside the prostate. (...)

Overdiagnosis and mammography screening
Editorials
BMJ 2009;339:b1425 (9 July)
The question is no longer whether, but how often, it occurs
The NHS recently scrapped its leaflet inviting women to undergo mammography in response to criticisms that it failed to mention the major harm of screening—overdiagnosis.1 In the linked systematic review (doi:10.1136/bmj.b2587), Jørgensen and Gøtzsche provide evidence that screening has led to overdiagnosis of breast cancer not only in the United Kingdom, but also in Canada, Australia, Sweden, and Norway.3 (...)

Hver tredje med brystkræft behandles unødigt
berlingske.dk 10.7.2009
Det er kun nødvendigt at behandle to ud af tre af de brystkræfttilfælde, der opdages ved mammografi, viser ny forskning. Alligevel behandles alle.

Når mammografien viser, at der er en kræftknude i en kvindes bryst, så skal hun behandles med operation eller strålebehandling – eller begge. Også selv om et grundigt blik i kræftstatistikkerne nu viser, at hvert tredje tilfælde aldrig ville sprede sig eller udvikle sig til en dødelig sygdom. (...)

Fler erbjuds kontroll av kroppspulsådern
sr.se 22.6.2009
Allt fler män erbjuds screening av stora kroppspulsådern, en undersökning som ska upptäcka livshotande bråck. I höst kommer män i 12 av 21 landsting att kontrolleras. (...)

Ett bråck innebär att kroppspulsådern har utvidgats. Om bråcket blir för stort kan det brista, och det leder ofta till att personen avlider. Den undersökning som kan rädda liv tar bara några minuter med hjälp av ultraljud.

Anders Wanhainen, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, beskriver ett bråck som en tickande bomb. (...)

It is not wrong to say no
BMJ 2009;338:b2529 (23 June)
Why are women told only the benefits of breast screening and none of the possible harms?

I have seen enough women die from breast cancer to know very clearly what a terrible disease it can be and to understand the motivation that drives attempts to promote early diagnosis and curative treatment. It is not possible to take this issue lightly, and yet I have cheerfully declined successive NHS invitations to attend for my own screening mammography. My worry is that I have made this decision on the basis of information that is not readily available to my patients. (...)

Tykktarmskreft kan oppdages tidlig
aftenposten.no 3.6.2009
Norske forskere er i ferd med å utvikle en ny metode som skal oppdage tykktarm- og endetarmskreft tidlig. Målet er å lage en enkel test som kan brukes i masseundersøkelser, for å redde liv.

Hvert år får rundt 3500 nordmenn kreft i tykktarmen. Kreftformen er den nest hyppigste både blant norske kvinner og menn i dag. Og Norge skiller seg ut med en av de høyeste ratene av kreftformen i Europa og det høyeste nivået i Norden.

Oppdages for sent
Men mange får ikke diagnosen før det er for sent å kurere sykdommen.
–Tykk- og endetarmskreft oppdages ofte sent fordi symptomene er så diffuse. Sykdommen er sluttstadiet i en prosess over mange år. Små polypper vokser og kan utvikle celleforandringer og bli til en ondartet svulst. Hvis sykdommen oppdages tidlig, er sjansene for å overleve svært gode. De som har svulst uten spredning har 90 prosent sjanse til å bli friske, sier forsker Guro Elisabeth Lind ved avdeling for kreftforebygging på Radiumhospitalet til Universitetet i Oslos forskningsmagasin Apollon. (...)

Livsfarlig nøling
HAFSTAD, Aftenposten- kommentator
aftenposten.no 3.6.2009
Fagekspertisen i EU har konkludert med at til tross for stor usikkerhet, må nasjonale masseundersøkelser som kan påvise tykktarmskreft tidlig, innføres. Da er det rart at Norge tør å vente.

Det kan koste mange pasienter livet, men sikkert er det ikke.

Som ved all screening eller masseundersøkelser av sannsynlig friske individer, er spørsmålet om det er riktig å undersøke mange for å redde noen få. Noen vil få beskjed om at noe er galt, for så å få det avkreftet i ettertid. Ingen screeningmetode kan gi garantier for at kreft oppdages tidlig nok. Man kan ikke med sikkerhet si hvilke enkeltpersoner som profitterer på undersøkelsen. Av hensyn til de ukjente vinnerne i screeninglotteriet tillater man imidlertid at noen bidrar til spillet, med usikkerhet rundt undersøkelser, ubehag, og unødig engstelse. (...)

Fall in breast cancer deaths
A cause for celebration, and caution

BMJ 2009;338:b2126 (27 May)
The figure in the news item by Mayor shows that UK breast cancer mortality has fallen steadily since 1989.1 According to Cancer Research UK, the NHS breast screening programme has contributed, but it was introduced in 1988, only a year before the decline began.1 Screening works through advancing the time of detection, and women usually live for several years after their diagnosis. Therefore, any effect cannot be seen that quickly: it took 6-7 years before it emerged in randomised trials.2 (...)

This figure shows that the decline in the screened age group started before screening began in 1988 and even earlier among women aged 40-49. The greatest fall occurred in these young women, although they were not invited to screening. In the European Union, the decline was also largest in women under 50.4 On the basis of the full UK dataset, screening seems not to have a causal role in the decline in breast cancer mortality. (...)

Teen Depression
JAMA. 2009;301(20):2085. (May 27)
The US Preventive Services Task Force (USPSTF) recommends screening adolescents aged 12 through 18 years for depression, but only when systems are in place to ensure proper diagnosis and to provide psychotherapy and follow-up care. The task force also concluded there were insufficient data to recommend such screening for children. (...)

Since 2002, when the USPSTF had determined that there was not enough evidence to recommend for or against depression screening for adolescents or children, new evidence has emerged suggesting that adolescents with major depressive disorder may benefit from treatment. Such treatment, according to the task force, includes selective serotonin reuptake inhibitors (only fluoxetine is approved for use in adolescents), a variety of psychotherapeutic techniques, and therapy combining such medication and behavioral therapies (http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspschdepr.htm). The group notes, however, that use of selective serotonin reuptake inhibitors is associated with an increased risk of suicidal thoughts and behavior and "should only be considered if judicious clinical monitoring is possible." (...)

Screening for Drug Use
JAMA. 2009;301(20):2085. (May 27)
A new initiative launched in April by the National Institute on Drug Abuse (NIDA) is providing primary care physicians with access to a range of tools to help them screen patients for substance abuse. A goal of the program, called NIDAMED, is to identify affected individuals and intervene before they develop serious addiction or other medical problems.

The program's Web site (http://www.nida.nih.gov/nidamed/screening/) offers training and tools for physicians to identify patients who are using tobacco or illicit drugs, as well as those who may be abusing alcohol or prescription drugs. The site also offers resources to help primary care physicians provide brief interventions to patients engaging in such risky behaviors and to facilitate referral for treatment when necessary. According to a statement from NIDA, the approach can substantially reduce alcohol and tobacco use, and there is a growing body of evidence such interventions may also reduce illegal drug use or prescription drug abuse. (...)

Kræftekspert: Tidlig screening en god ide
berlingske.dk 24.4.2009
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) ønsker, at man inden for flere kræftformer indfører screeningsprogrammer.

En ekspert inden for kræftscreeninger bifalder sundhedsministerens planer om screeningsprogrammer. Tarmkræft kan blive næste sted, man sætter ind. (...)

Ridge Diagnostics, Inc. Clinical Data On Blood Test For Depression Presented At American Psychiatric Association Annual Meeting
medpagetoday.com 22.5.2009
Ridge Diagnostics, Inc., a neurodiagnostic company, announced that data from clinical studies for its first-in-class, proprietary blood test for Major Depressive Disorder(MDD), will be presented during a poster session entitled Multianalyte Biomarker Blood Test to Aid in Diagnosis, Treatment and Management of Major Depressive Disorder, at the American Psychiatric Association Annual Meeting, May 20, 2009.

The blood test, for the first time, provides clinicians with biological information derived from physiological changes associated with MDD. By adding an objective, biological basis, the blood test results are intended to augment the paradigm used for neuropsychiatric diagnosis and patient management, primarily clinical interviews. Our approach differs from other investigators seeking to utilize single or groups of single biomarkers to characterize or identify patients with MDD by use of multiple markers and the construction of a unique diagnostic hyperspace mapping technology. (...)

Vil screene nyfødte for 23 sykdommer
dagbladet.no 20.4.2009
- 30 nye sykdommer kan oppdages årlig, sier professor.

(Dagbladet): Det finnes over 700 ulike stoffskiftesykdommer som kan ramme nyfødte barn. Mange av sykdommene er alvorlige og vanskelige å oppdage. De er dessuten arvelige.

I snitt er alle bærere av fire-fem defekte gener som kan rammer stoffskiftet, og hvis to med samme gendefekt får barn sammen, kan sykdom oppstå.

For å forebygge at disse sykdommene rammer spebarn, har Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten i dag gått ut og anbefalt Helsedepartementet at nyfødte skal screenes mot tilstandene. (...)

Tests for HIV infection
Current screening for HIV

BMJ 2009;338:b1500 (14 April)
Doctors should recommend men who have sex with men be tested regularly for HIV infection, but suggesting that doctors should demand antigen tests and genomic testing instead of antibody tests is inaccurate.1 (...)

Depression raises heart failure risks: study
reuters.com 13.4.2009
CHICAGO (Reuters) - Heart patients who become depressed have a higher risk of developing heart failure, regardless of whether they take antidepressants, U.S. researchers said on Monday.

They said the study is the first to look at whether depression raises the risk for heart failure, a chronic condition affecting 5 million Americans in which the heart gradually loses its ability to pump blood efficiently. (...)

The heart failure rate was 3.6 percent per 100 people among those who did not develop depression, but it was 16.4 percent in the group that did. While many of the patients took antidepressants, this did nothing to reduce heart failure risks.

"This finding may indicate that antidepressants may not be able to alter the physical or behavioral risks associated with depression and heart failure, despite a potential improvement in depressive symptoms," May said. (...)

The trouble with screening
The Lancet 2009;373(9671):1223 (11 April)
It seems so simple: if a screening test can detect future disease in an otherwise healthy person, why not be tested? The answer is far from simple. For example, the debate about screening mammography for breast cancer continues to rumble. In an April 2 paper in BMC Medical Informatics and Decision Making, John Keen and James Keen calculate that such screening started at age 50 and repeated will, over 15 years, avert 1·8 deaths from breast cancer per 1000 women screened. (...)

Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial.
N Engl J Med. 2009 Mar 26;360(13):1310-9.
(...) CONCLUSIONS: After 7 to 10 years of follow-up, the rate of death from prostate cancer was very low and did not differ significantly between the two study groups. (ClinicalTrials.gov number, NCT00002540.) 2009 Massachusetts Medical Society (...)

Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study
N Engl J Med. 2009 Mar 26;360(13):1320-8.
(...) CONCLUSIONS: PSA-based screening reduced the rate of death from prostate cancer by 20% but was associated with a high risk of overdiagnosis. (Current Controlled Trials number, ISRCTN49127736.) 2009 Massachusetts Medical Society (...)

School-Based Screening to Identify At-Risk Students Not Already Known to School Professionals: The Columbia Suicide Screen
American Journal of Public Health 2009;99(2):334-339 (February) (American Public Health Association)
(...) Results. Approximately 34% of students with significant mental health problems were identified only through screening, 13.0% were identified only by school professionals, 34.9% were identified both through screening and by school professionals, and 18.3% were identified neither through screening nor by school professionals. The corresponding percentages among students without mental health problems were 9.1%, 24.0%, 5.5%, and 61.3%.

Conclusions. School-based screening can identify suicidal and emotionally troubled students not recognized by school professionals. (...)

Screening av nyfødte
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:5 (1.1.2009)
Initiativet til studien ble tatt av prosjektleder Alf Meberg i 2004. Da etablerte han et kontaktnett med klinisk aktive norske nyfødtmedisinere. Disse opprettet et screeningprogram ved barselavdelingen ved sine sykehus i henhold til protokoll for prosjektet. Barselpersonalet gjennomgikk nødvendig opplæring og sto for informasjonen til foreldrene og den praktiske testingen. Prosjektet ble gjennomført med stor entusiasme, og alle avdelingene som deltok, har trolig implementert pulsoksymetri som fast rutine.

Se også Bedre diagnostikk av kritiske hjertefeil (...)

Screening for bowel cancer is set to save 2500 lives a year in UK
BMJ 2008;337:a3125 (24 December)
An estimated 2500 lives will be saved every year in the United Kingdom by 2025 because of screening for bowel cancer, research has shown.
A study, funded by Cancer Research UK, predicted the impact of kits to test for faecal occult blood on mortality rates. A computer simulation was based on mortality and incidence of bowel cancer between 1975 and 2004 and the number of people who attended screening in early trials. It found that deaths from bowel cancer are set to drop by about 16%. By 2025 between 2200 and 2700 lives in the UK are expected to be saved, says the study (J Med Screen 2008;15:163-74, doi:10.1258/jms.2008.008024). (...)

Appointments timed in proximity to annual milestones and compliance with screening: randomised controlled trial
BMJ 2008;337:a2794 (17 December 2008)
(...) Conclusion Attendance rates for screening for colorectal cancer were higher in December and around attendees’ birthdays, the latter particularly in an urban population. Compliance with screening programmes may therefore be improved by timing invitations in proximity to annual milestones. (...)

Heart And Blood Vessels Damaged By Depression, Anxiety Which Spur Poor Health Habits
medpagetoday.com 17.12.2008
Anyone will tell you that stress is bad for the heart. Many people also know about the toxic effects of anxiety and depression. But how exactly do these negative emotions cripple the cardiovascular system - and what can be done about it?

New research published in the December 16/23, 2008, issue of the Journal of the American College of Cardiology (JACC) offers some answers. It shows that many people who experience psychological distress also slip into poor health habits, particularly smoking and physical inactivity. Over several years, these two factors alone may account for nearly two-thirds of the risk of heart attack and other cardiovascular illnesses in people with depression and anxiety. (...)

Mothers Act Promotes Pregnancy as Cottage Industry
By Evelyn Pringle
scoop.co.nz 5.12.2008
Mothers Act Promotes Pregnancy as New Cottage Industry

Women of childbearing years represent the most lucrative market for the makers of psychiatric drugs. The knowledge that infants were being born with birth defects and suffering a withdrawal syndrome when these drugs were used during pregnancy was hidden for decades. Knowledge of these terrible risks would have caused a major drop in sales to this customer base.

Ever since the warnings about birth defects started trickling out a few years ago, the drug companies apparently have been plotting to find ways to reverse their negative impact. But the most sinister plot ever developed is a bill moving for approval in the US Senate right now called the "Melanie Blocker-Stokes Mother's Act," to set up the screening of all pregnant women for mental illness.
The bill is promoted under the ruse of screening for postpartum depression. But a true picture of the target population of this massive drug pushing scheme is evident in the propaganda submitted to support the passage of the original bill in the US House of Representatives and the programs already in place in various states. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009