Safety Remicade (Infliximab) (fda.gov)

Postmarketing Reviews (fda.gov 2008;1(2))

Humira - ny sikkerhetsinformasjon (legemiddelverket.no 31.7.2008)

FDA kräver skärpt varningstext på TNF-blockerare (lakemedelsvarlden.se 5.9.2008)

Pakningsvedlegg (fda.gov):

- Remicade (infliximab/infliksimab)

- Humira (adalimumab)

- Enbrel (etanercept) etc.)

- Gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til udvalgte biologiske lægemidler samt forbruget af disse i 3. Kvartal

Gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til udvalgte biologiske lægemidler samt forbruget af disse i 3. kvartal
laegemiddelstyrelsen.dk (Nyt Om Bivirkninger NR. 10 • ÅRGANG 7 • NOVEMBER 2016)
Lægemiddelstyrelsen modtog i 3. kvartal 2016 42 bivirkningsindberetninger* relateret til biologiske/biosimilære lægemidler, der fremgår af Liste over udvalgte biologiske lægemidler1. Lidt over halvdelen blev klassificeret som alvorlige (tabel 1). (...)

Indberetninger om infliximab
Den største andel af indberetningerne omhandler lægemidler med infliximab – i alt 23 af de 42 indberetninger. Heraf omhandler ni referencelægemidlet Remicade og ti det biosimilære Remsima. I de sidste seks indberetninger er lægemiddelnavnet ikke opgivet (tabel 1). I to af de alvorlige indberetninger er både Remsima og Remicade mistænkt. 

I de alvorlige indberetninger om Remicade er bl.a. beskrevet tilfælde af infektioner (laryngitis og abscesser) samt udvikling af maligniteter (Hodgkins sygdom og basalcellekarcinom). Det er overvejende kendte bivirkninger, som er beskrevet i produktresuméerne. Med den nuværende viden kan en mulig risiko for udvikling af lymfomer eller andre maligne sygdomme hos patienter behandlet med et TNF-blokerende middel ikke udelukkes. Når TNF-blokerende behandling overvejes bør forsigtighed udvises hos patienter med en fortid med maligne sygdomme, eller når fortsat behandling overvejes hos patienter, der udvikler maligne sygdomme3. 

Blandt de alvorlige indberetninger vedrørende Remsima er beskrevet forskellige former for allergiske reaktioner, bl.a. urticaria og hævelse og kløe i munden. Allergiske reaktioner er kendte bivirkninger.

Indberetninger om infliximab Den største andel af indberetningerne omhandler lægemidler med infliximab – i alt 23 af de 42 indberetninger. Heraf omhandler ni referencelægemidlet Remicade og ti det biosimilære Remsima. I de sidste seks indberetninger er lægemiddelnavnet ikke opgivet (tabel 1). I to af de alvorlige indberetninger er både Remsima og Remicade mistænkt. 

I de alvorlige indberetninger om Remicade er bl.a. beskrevet tilfælde af infektioner (laryngitis og abscesser) samt udvikling af maligniteter (Hodgkins sygdom og basalcellekarcinom). Det er overvejende kendte bivirkninger, som er beskrevet i produktresuméerne. Med den nuværende viden kan en mulig risiko for udvikling af lymfomer eller andre maligne sygdomme hos patienter behandlet med et TNF-blokerende middel ikke udelukkes. Når TNF-blokerende behandling overvejes bør forsigtighed udvises hos patienter med en fortid med maligne sygdomme, eller når fortsat behandling overvejes hos patienter, der udvikler maligne sygdomme3. 
Blandt de alvorlige indberetninger vedrørende Remsima er beskrevet forskellige former for allergiske reaktioner, bl.a. urticaria og hævelse og kløe i munden. Allergiske reaktioner er kendte bivirkninger

I de ikke-alvorlige indberetninger relateret til infliximab er der ligeledes beskrevet primært kendte bivirkninger, som fx infektioner og kortvarigt synstab. Kortvarigt synstab under infusionen eller inden for to timer efter infusionen er beskrevet i produktresuméet.     

Eksponering af fostre
I fem tilfælde har fostre været eksponeret for Remicade. Fire af tilfældene er beskrevet i litteraturen. I to af indberetningerne er beskrevet formodede bivirkninger hos barnet: et nyfødt barn blev diagnosticeret med en dobbeltnyre, et andet med en karanomali. 

I produktresuméer for infliximab er beskrevet, at fertile kvinder skal anvende sikker antikonception for at undgå graviditet og fortsætte med anvendelse i mindst seks måneder efter den sidste behandling med lægemidlet. Infliximab passerer placenta og er fundet i serum hos spædbørn op til seks måneder efter fødslen. Spædbørn, der har været eksponeret for infliximab in utero, kan have en øget risiko for infektion. 

Den eksisterende kliniske erfaring er for begrænset til at udelukke en risiko, og indgift af infliximab anbefales derfor ikke under graviditet. 

Indberetninger i forbindelse med skift fra Remicade til Remsima
Der er ikke indberettet nogen bivirkninger i forbindelse med skift fra Remicade til Remsima i 3. kvartal 2016. Næsten alle patienter, der får infliximab i Danmark, er siden sommeren 2015 blevet behandlet med Remsima (figur 1). Man må derfor forvente, at der fremover kun bliver indberettet meget få formodede bivirkninger relateret til skift.  Indberetninger om etanercept 15 ud af de i alt.

Indberetninger i 3. kvartal omhandler etanercept.
Tre af disse beskriver formodede bivirkninger ved referencelægemidlet Enbrel, og 11 indberetninger beskriver formodede bivirkninger ved det biosimilære lægemiddel Benepali. I en indberetning er lægemiddelnavnet ikke opgivet.  

I de alvorlige indberetninger (6 ud af 15) er beskrevet formodede bivirkninger som angioødem, multipel sklerose og systemisk lupus erythematosus – alle sammen kendte formodede bivirkninger. Dissemineret sklerose-lignende sygdom er i produktresuméet beskrevet som en sjælden bivirkning, mens lupus-lignende syndrom er beskrevet som en ikkealmindeligt forekommende bivirkning.    

De ikke-alvorlige indberetninger beskriver især forskellige former for hovedpine samt kvalme og opkast. Disse bivirkninger er ikke beskrevet i produktresuméet.

Indberetninger i forbindelse med skift fra Enbrel til Benepali 
Vi modtog fire indberetninger om bivirkninger ved skift fra Enbrel til Benepali i 3. kvartal.

En indberetning beskriver en patient, der to uger efter skift til det biosimilære lægemiddel Benepali fik tiltagende gigtaktivitet med ledsmerte og hævelser. Patienten blev skiftet tilbage til Enbrel, og symptomerne fortog sig igen.

En anden indberetning beskriver en patient, der blev skiftet fra Enbrel til Benepali. Umiddelbart efter første indsprøjtning udviklede patienten kvalme og almen utilpashed, som varede omkring en uge. Halveringstiden er 70 timer for etanercept, hvilket svarer til, at eventuelle bivirkningssymptomer vil forsvinde i løbet af en uge. Det kan derfor ikke udelukkes, at symptomerne har sammenhæng med lægemidlet.
Den tredje indberetning beskriver en patient, der fik forhøjet blodtryk, svimmelhed, rødme i hovedet og varme ører i forbindelse med skiftet til Benepali. Behandlingen blev stoppet pga. bivirkninger, og patienten blev skiftet tilbage til Enbrel. Det er oplyst, at de formodede bivirkninger ikke forsvandt efter skiftet til Enbrel.

Hypertension er ikke beskrevet i produktresuméet, men der er tidsmæssig sammenhæng mellem administration af lægemidlet og symptomerne, hvorfor det ikke kan udelukkes, at symptomerne har sammenhæng med lægemidlet. Den sidste indberetning beskriver en gigtpatient, der var symptomfri i kortere tid ved behandling med Benepali end ved behandling med Enbrel. Der er ingen oplysninger om aktiviteten i gigtsygdommen, og det er derfor ikke muligt at afgøre, om det skyldes nedsat effekt af Benepali i forhold til Enbrel. (…)

(Anm: Early Symptoms of Rheumatoid Arthritis (medicinenet.com 17.8.2016).)

(Anm: Warning Signs of Rheumatoid Arthritis. What Is Rheumatoid Arthritis (RA)? (webmd.com 23.8.2016).)

(Anm: Risk of serious infections associated with use of immunosuppressive agents in pregnant women with autoimmune inflammatory conditions: cohort study. Objective To compare the risk of serious infections associated with use of systemic steroids, non-biologic agents, or tumor necrosis factor α (TNF) inhibitors in pregnancy. (…) Conclusions Risk of serious infections is similar among pregnant women with systemic inflammatory conditions using steroids, non-biologics, and TNF inhibitors. However, high dose steroid use is an independent risk factor of serious infections in pregnancy. BMJ 2017;356:j895. (Published 06 March 2017).)

- Novartis 'Cosentyx misser hovedmålet i head-to-head forsøk med AbbVies Humira. (- Selv om Cosentyx monoterapi resulterte i høyere resultater kontra Humira, bommet den "snevert" på hovedmålet med statistisk overlegenhet. Detaljerte data vil bli presentert på et senere tidspunkt.)

(Anm: Novartis' Cosentyx misses main goal in head-to-head trial with AbbVie's Humira. After reporting positive data in non-radiographic axial spondyloarthritis last month, Novartis’ blockbuster Cosentyx was dealt a setback on Friday. In the 52-week EXCEED trial in 800 biologic-naïve active psoriatic arthritis patients, the IL-17A drug was tested against AbbVie’s flagship Humira. The main goal of the study was to show Cosentyx was statistically superior using response rates to ACR20, a standard measure that looks for a 20% recovery in the number of tender and number of swollen joints, and a 20% improvement in three other categories at week 52. Although Cosentyx monotherapy resulted in higher results versus Humira, it “narrowly” missed the main goal of statistical superiority. Detailed data will be presented at a later date. (endpts.com 1.11.2019).)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt. For første gang har serotonin (5-hydroksytryptamin, 5-HT) blitt direkte involvert i patofysiologien til revmatoid artritt (RA).

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). They compared the effects of CIA in normal mice to those in mice genetically bred with a deficiency in tryptophan hydroxylase-1, a key enzyme needed for serotonin production in peripheral tissues. The investigators found that both the number and activity of osteoclasts were higher in 5-HT-deficient mice with arthritis. In addition, more bone resorption was detected both at the affected joints and at remote sites. (…) Subsequent experiments using cell cultures showed that the balance between Th17/Treg cells could be normalized by the addition of 5-HT or 5-HT receptor agonists, revealing a direct regulatory role of serotonin in RA. These novel data suggest a new therapeutic target that could be important for this disabling disease. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Serotonin (5-HT): receptors, agonists and antagonists. (pharmacologycorner.com).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: ELMO1 deficiency enhances platelet function. Blood Adv. 2019 Feb 26;3(4):575-587.)

(Anm: A noncanonical role for the engulfment gene ELMO1 in neutrophils that promotes inflammatory arthritis. (…) These data identify 'noncanonical' roles for ELMO1 as an important cytoplasmic regulator of specific neutrophil receptors and promoter of arthritis. Nat Immunol. 2019 Feb;20(2):141-151.)

(Anm: ELMO1 deficiency enhances platelet function. Blood Adv. 2019 Feb 26;3(4):575-587.)

(Anm: Interactions between integrin αIIbβ3 and the serotonin transporter regulate serotonin transport and platelet aggregation in mice and humans. (jci.org - April 1, 2008).)

- Implantater i mennesker invaderes af mikroorganismer. (- Bakterie- og svampearterne er sandsynligvis kommet til implantatet via blodet. »Selvom man længe har vidst, at vi mennesker er beboet af mikroorganismer, har man indtil for nyligt troet, at mennesker er sterile i blodet og vævene. Det har dog vist sig at være forkert, da man blandt andet har fundet bakterier fra mundhulen i blodet,« siger Mogens Kilian.)

(Anm: Implantater i mennesker invaderes af mikroorganismer. (…) Det sker, på trods af at implantaterne er helt sterile, inden de kommer ind i kroppen.) (…) »Vi anede ikke, at dette fandt sted hos symptomfrie patienter. Vi har afsløret en helt ny niché for bakterier og svampe inde i mennesket,« siger Thomas Bjarnsholt, professor på Costerton Biofilm Center ved Københavns Universitet og seniorforfatter på den nye forskningsartikel. (…) Bakterie- og svampearterne er sandsynligvis kommet til implantatet via blodet. »Selvom man længe har vidst, at vi mennesker er beboet af mikroorganismer, har man indtil for nyligt troet, at mennesker er sterile i blodet og vævene. Det har dog vist sig at være forkert, da man blandt andet har fundet bakterier fra mundhulen i blodet,« siger Mogens Kilian.  (…) »Måske vi kan forebygge kroniske infektioner ved at lade bestemte bakteriearter og svampe vokse på implantatet, inden vi sætter det ind i kroppen på mennesker. Det ville være ret fantastisk.« (videnskab.dk 3.7.2018).)

- Rheumatoid arthritis: How chronic inflammation affects the brain. A recent study demonstrates how the chronic inflammation that characterizes rheumatoid arthritis affects the brain.

(Anm: Rheumatoid arthritis: How chronic inflammation affects the brain. A recent study demonstrates how the chronic inflammation that characterizes rheumatoid arthritis affects the brain. The results may explain the cognitive symptoms described as "brain fog." This is an autoimmune disorder in which the body's immune system does not recognize the synovial fluid in the joints and attacks it, causing chronic inflammation. But does this chronic inflammation also affect the brain? And if so, how? This question prompted researchers — co-led by Andrew Schrepf and Chelsea Kaplan, from the University of Michigan in Ann Arbor — to examine the brains of 54 people with rheumatoid arthritis. Schrepf, a research investigator at Michigan Medicine's Chronic Pain and Fatigue Research Center, explains the motivation for the study, the results of which have now been published in the journal Nature Communications. He explains, "Even though it has been assumed for a long time that the inflammation we see in blood is impacting the brain, up until this study we didn't know precisely where and how those changes in the brain were actually happening." (medicalnewstoday.com 20.6.2018).)

(Anm: A multi-modal MRI study of the central response to inflammation in rheumatoid arthritis. Nature Communications 2018;9;2243.)

- Hvordan hjernen spiller en rolle ved revmatoid artritt (revmatisk leddgikt). (- En ny studie publisert i Nature Communications undersøker dette problemet. "Revmatoid artritt er en inflammatorisk og autoimmun tilstand med ubehagelige nivåer av betennelse som kan påvirke en persons ledd og resten av kroppen, som forårsaker tretthet, søvn og skaper kognitive problemer (erkjennelses- og tankemessige funksjoner.)

(Anm: How the brain plays a role in rheumatoid arthritis inflammation. In patients with chronic inflammatory conditions, such as rheumatoid arthritis, there has been limited understanding of how this inflammation affects the brain. A new study published in Nature Communications examines this issue. "Rheumatoid arthritis is an inflammatory and autoimmune condition with nasty levels of inflammation that can affect a person's joints and the rest of their body, inducing fatigue, sleep and creating cognitive difficulties," says Andrew Schrepf, Ph.D., a research investigator at Michigan Medicine's Chronic Pain and Fatigue Research Center and one of the lead authors of the study.  "Even though it has been assumed for a long time that the inflammation we see in blood is impacting the brain, up until this study we didn't know precisely where and how those changes in the brain were actually happening." Schrepf says the effects of inflammation are more understood in short-term illnesses, but the same can't be said for chronic conditions. (medicalxpress 18.6.2018).)

(Anm: A multi-modal MRI study of the central response to inflammation in rheumatoid arthritis. Nature Communications 2018;9;2243.)

(Anm: Rheumatoid arthritis causes chronic inflammation that affects not only the joints but other organ systems, too. One of the lesser-known symptoms of the condition is brain fog. Many people with rheumatoid arthritis, or RA, report having trouble thinking clearly, problems with memory, and difficulty concentrating. (…) A 2018 study published in Nature Communications looked at how chronic inflammation might affect the brain. They used MRI scanners to take images of the brains of 54 people with RA. (medicalnewstoday.com 28.9.2018).)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt.

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

- Mikrobiotas rolle ved revmatoid artritt (revmatisk leddgikt).

(Anm: Role of Gut Microbiota in Rheumatoid Arthritis. Abstract Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease, caused by both genetic and environmental factors. Recently, investigators have focused on the gut microbiota, which is thought to be an environmental agent affecting the development of RA. Here we review the evidence from animal and human studies that supports the role of the gut microbiota in RA. We and others have demonstrated that the abundance of Prevotella copri is increased in some early RA. We have also used gnotobiotic experiments to show that dysbiosis in RA patients contributed to the development of Th17 cell-dependent arthritis in intestinal microbiota-humanized SKG mice. On the other hand, Prevotella histicola from human gut microbiota suppressed the development of arthritis. In summary, Prevotella species are involved in the pathogenesis of arthritis. Keywords: rheumatoid arthritis, microbiota, Prevotella copri, gut, Th17 cell J Clin Med. 2017 Jun; 6(6): 60.)

- Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet. Resultatene i en studie presentert ved Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrerer økte nivåer av tannkjøttsykdom og sykdomsfremkallende bakterier hos personer med risiko for revmatoid artritt (RA). "Det har vist seg at RA-assosierte antistoffer, som anti-citrullinerte proteinantistoffer, er tilstede langt før noen tegn på leddsykdom. Dette antyder at de kommer fra et sted utenfor leddene," opplyste dr. Kulveer Mankia ved Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine og Leeds Biomedical Research Center (studieforfatter).

(Anm: Gum disease may be a key initiator of rheumatoid arthritis related autoimmunity. The results of a study presented at the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrates increased levels of gum disease, and disease-causing bacteria, in individuals at risk of rheumatoid arthritis (RA). "It has been shown that RA-associated antibodies, such as anti-citrullinated protein antibodies, are present well before any evidence of joint disease. This suggests they originate from a site outside of the joints," said Dr. Kulveer Mankia of Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine and the Leeds Biomedical Research Centre (study author). "Our study is the first to describe clinical periodontal disease and the relative abundance of periodontal bacteria in these at-risk individuals. Our results support the hypothesis that local inflammation at mucosal surfaces, such as the gums in this case, may provide the primary trigger for the systemic autoimmunity seen in RA."
Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease that affects a person's joints, causing pain and disability. It can also affect internal organs. Rheumatoid arthritis is more common in older people, but there is also a high prevalence in young adults, adolescents and even children, and it affects women more frequently than men. (medicalxpress.com 15.6.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Kan en bakterie funnet i melk utløse reumatoid artritt? Ny forskning tyder på at en bakterie funnet i kumelk og biff kan føre til revmatoid artritt hos mennesker som allerede er genetisk disponert.

(Anm: Could a bacterium found in milk trigger rheumatoid arthritis? New research suggests that a bacterium found in cow's milk and beef may lead to rheumatoid arthritis in people who are already genetically predisposed. The bacterium may be a common trigger for both rheumatoid arthritis and Crohn's disease. (…) What do these two diseases have in common, apart from being characterized by inflammation? Quite a lot, actually, according to new research recently published in the journal Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. (…) "Understanding the role of MAP in rheumatoid arthritis," explains Naser, "means the disease could be treated more effectively. Ultimately, we may be able to administer a combined treatment to target both inflammation and bacterial infection." (medicalnewstoday.com 31.1.2017).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner.

(Anm: Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women.) En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt. (…) Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.) Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

- Lege Anita Kåss jakter på en behandling for sykdommen som tok livet av moren: – Jeg ser fortsatt begravelsen klart for meg.

(Anm: Lege Anita Kåss jakter på en behandling for sykdommen som tok livet av moren: – Jeg ser fortsatt begravelsen klart for meg. (…) Hun samlet all sin tid og energi rundt et nytt forsøk, der hun utforsket effekten av å hemme hormonene hun hadde funnet ved hjelp av såkalte GnRH-hemmere, medikamenter som allerede fantes på markedet og blant annet ble brukt mot prostatakreft. Men ingen hadde brukt dem mot leddgikt. Denne gangen måtte Statens legemiddelverk også godkjenne medisinbruken. Etter flere år med slit og usikkerhet hadde en gruppe på 100 pasienter deltatt i studien på sykehuset og noen var sendt fra andre leger. Halvparten hadde fått placebo og halvparten GnRH-hemmere. I første omgang sjekket de resultatene etter kun fem dager. Dersom resultatene var lovende, kunne de sette i gang en mer omfattende studie. Og det var de: Hos pasientene som fikk GnRH-hemmere, var det mindre av cytokinene som laget betennelse. Seks av de 48 som fikk behandlingen, viste ikke engang tegn på sykdommen. (aftenposten.no 24.9.2018).)

- Forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo har utviklet en ny behandlingsstrategi for pasienter med leddgikt. Nesten 240 pasienter deltok i en studie som viste at to av tre oppnådde remisjon - altså at de ble tilnærmet symptomfrie.)

Norske pasienter med leddgikt symptomfri av ny behandling
nhi.no 9.1.2017
To av tre pasienter med leddgikt som deltok i en norsk studie, var symptomfrie etter to år. Nå skal den nye behandlingsmåten inn i nye, norske behandlingsanbefalinger for leddgikt.
Forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo har utviklet en ny behandlingsstrategi for pasienter med leddgikt. Nesten 240 pasienter deltok i en studie som viste at to av tre oppnådde remisjon - altså at de ble tilnærmet symptomfrie.

Resultatene av studien er nylig publisert i tidsskiftet the BMJ, og behandlingen skal implementeres i norske behandlingsanbefalinger.

- Dette er en gladsak. Før var man fornøyd med at pasienten med leddgikt ble bedre, nå vil vi at de skal bli bra, sier Anna-Birgitte Aga (bildet under), når NHI.no møter henne på Diakonhjemmet sykehus. (…)

Spørsmålet forskerne stilte innledningsvis, var om behandlingsresultatene blir bedre hos pasienter med nyoppstått leddgikt hvis de følges opp tett med systematiske ultralydundersøkelser, og behandlingen intensiveres dersom det foreligger betennelse ved ultralyd.

Pasientene ble randomisert til to forskjellige grupper hvor alle ble fulgt med tette kontroller i to år. Den ene gruppen ble i tillegg jevnlig undersøkt med ultralyd. (…)

I behandlingen av pasientene ble det brukt allerede kjente medisiner - det var behandlingsstrategien som var ny.

- Behandlingsstrategi er veldig viktig – hvor ofte pasienten kommer til kontroll og hvordan medisinene blir justert til rett nivå, sier Aga. (…)

(Anm: Ultrasound in management of rheumatoid arthritis: ARCTIC randomised controlled strategy trial. (…) Conclusions The systematic use of ultrasound in the follow-up of patients with early rheumatoid arthritis treated according to current recommendations is not justified on the basis of the ARCTIC results. The findings highlight the need for randomised trials assessing the clinical application of medical technology. BMJ 2016;354:i4205. (Published 16 August 2016).)

- Reumatoid artritt kan behandles med en ny hydrogel.

(Anm: Rheumatoid arthritis could be treated with a novel hydrogel. Researchers have developed a hydrogel that they believe could help to treat rheumatoid arthritis. A simple yet effective new treatment for rheumatoid arthritis may be in sight; researchers have now created a hydrogel that could absorb the excess joint fluid that arises with disease, as well as deliver medications to affected joints. Created by researchers from the Institute for Basic Science (IBS) in the Republic of Korea, the gel works by responding to nitric oxide, which is a gas that has been linked to the development of rheumatoid arthritis. The team recently reported the details of their novel hydrogel in the journal Advanced Materials. (medicalnewstoday.com 13.10.2017).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

Diverse artikler

(Anm: FDA delays decision on Lilly RA hopeful. US regulators are to delay a decision on Eli Lilly’s potential rheumatoid arthritis blockbuster, baricitinib, by three months in order to consider further information submitted by the manufacturer. (…) New CEO David Ricks hopes that baricitinib, which will likely be marketed in the EU as Olumiant, will lift sales and spirits in the company after a disastrous end to 2016, which saw Alzheimer’s drug solanezumab fail in a late-stage trial. (…) Trial data shows that baricitinib, developed in partnership with Incyte, could be more effective than Humira. Lilly’s drug is administered in a pill, which patients will likely find more convenient than injections of Humira. (pharmaphorum.com 16.1.2017).)

(Anm: Flesh-eating infections in rheumatoid arthritis patients spur new discovery. Rheumatoid arthritis patients taking medications that inhibit interleukin-1beta (IL-1beta), a molecule that stimulates the immune system, are 300 times more likely to experience invasive Group A Streptococcal infections than patients not on the drug, according to University of California San Diego School of Medicine researchers. Their study, published in Science Immunology, also uncovers a critical new role for IL-1beta as the body's independent early warning system for bacterial infections. (medicalnewstoday.com 23.8.2016).)

(Anm: IL-1β is an innate immune sensor of microbial proteolysis. (…) Review of postmarketing surveillance of patients receiving IL-1β inhibitors found a disproportionate reporting of invasive infections by group A Streptococcus (GAS). IL-1β inhibition increased mouse susceptibility to GAS infection, but IL-1β was produced independent of canonical inflammasomes.Science Immunology 2016;1(2):19:eaah3539 (Aug 2016).)

(Anm: Common Drugs Boost Diabetes Risk in RA Patients. (…) Patients treated for rheumatoid arthritis (RA) should be monitored over the long term for diabetes mellitus, according to a large longitudinal databank study in Annals of the Rheumatic Diseases. Confirming previously observed elevated diabetes risk with glucocorticoids, the study found a more than 30% increase in risk with these anti-inflammatories and also found a rise in diabetes risk of almost 60% with statin treatment. (medpagetoday.com 25.11.2016).)

Are patients with rheumatoid arthritis still at an increased risk of tuberculosis and what is the role of biological treatments?
Ann Rheum Dis. 2014 Mar 7. [Epub ahead of print]
OBJECTIVE: To estimate the risk of tuberculosis (TB) in patients with rheumatoid arthritis (RA) both with and without exposure to biological therapy and to directly compare the risks between therapies. (...)

CONCLUSIONS: In the past decade, the risk of TB has decreased among biological-exposed RA patients but remains higher than in biological-naïve RA patients. Most cases of TB in RA occur in biological-naïve RA patients, underscoring the elevated risk also in these patients. (...)

(Anm: Safety Of Adalimumab In RA Confirmed —No new concerns revealed in large study. Despite some limitations, "the data are reassuring in that in this very large patient population, no new safety signals were evident with regard to infections and laboratory parameters," Burmester told MedPage Today. (...) The most frequently reported serious adverse events involved infections, including pneumonia, cellulitis, bacterial arthritis, and sepsis. Serious infections occurred at a rate of 4.7 events/100 patient-years. The incidence rate for tuberculosis (TB), usually after screening for latent TB and, when appropriate, preventive treatment, was 0.3 events/100 patient-years. advertisement Opportunistic infections, including esophageal candidiasis, coccidioidomycosis, cytomegalovirus infection, and Mycobacterium avium complex infection, occurred at a rate below 0.1 events/100 patient-years. (medpagetoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Forskere finder sammenhæng mellem kroppens bakterier og leddegigt. Mennesker med leddegigt har en anderledes bakteriesammensætning i tarmen og munden end raske personer. Opdagelsen kan bruges til nemt at diagnosticere sygdommen. (videnskab.dk 14.8.2015).)

(Anm: Reactions to Remicade Are Rare. —Canadian real-world study confirms infliximab safety. (…) The incidence of infusion reactions in the registry, known as RemiTRAC, was 1.3%, compared with a rate of 2.5% to 6.1% in other cohort studies, the investigators reported in The Journal of Rheumatology. (medpagetoday.com 16.7.2015).)

(Anm: The oral and gut microbiomes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly normalized after treatment. (...) In particular, Haemophilus spp. were depleted in individuals with RA at all three sites and negatively correlated with levels of serum autoantibodies, whereas Lactobacillus salivarius was over-represented in individuals with RA at all three sites and was present in increased amounts in cases of very active RA. (...) Functionally, the redox environment, transport and metabolism of iron, sulfur, zinc and arginine were altered in the microbiota of individuals with RA. Nat Med. 2015 Aug;21(8):895-905. Epub 2015 Jul 27.)

(Anm: High-zinc diet may raise risk of C. difficile infection. Published in the journal Nature Medicine, the study reveals how mice fed a high-zinc diet experienced changes to gut microbiota - the population of microbes in the intestine - and increased susceptibility to C. difficile infection. (medicalnewstoday.com 26.9.2016).)

(Anm: Gut bacteria can cause, predict and prevent rheumatoid arthritis. The bacteria in your gut do more than break down your food. They also can predict susceptibility to rheumatoid arthritis, suggests Veena Taneja, Ph.D., an immunologist at Mayo Clinic's Center for Individualized Medicine. Dr. Taneja recently published two studies—one in Genome Medicine and one in Arthritis and Rheumatology—connecting the dots between gut microbiota and rheumatoid arthritis. (…) "Using genomic sequencing technology, we were able to pin down some gut microbes that were normally rare and of low abundance in healthy individuals, but expanded in patients with rheumatoid arthritis," Dr. Taneja says. (medicalxpress.com 16.7.2016).)

(Anm: Choice of Biologic Therapy for Patients with Rheumatoid Arthritis: The Infection Perspective. Curr Rheumatol Rev. Feb 2011; 7(1): 77–87.)

(Anm: Risk of serious infection in biological treatment of patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. (…) INTERPRETATION: Standard-dose and high-dose biological drugs (with or without traditional DMARDs) are associated with an increase in serious infections in rheumatoid arthritis compared with traditional DMARDs, although low-dose biological drugs are not. Clinicians should discuss the balance between benefit and harm with the individual patient before starting biological treatment for rheumatoid arthritis.Lancet. 2015 May 11. pii: S0140-6736(14)61704-9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Nya trenden: Läkemedel som är svåra att tillverka – men otroligt lönsamma. Biologiska läkemedel toppar listan över läkemedel som drar in mest pengar i världen. Cobra Biologics är en av få svenska tillverkare i branschen. (nyteknik 28.5.2015).)

(Anm: Abbvie får böta för marknadsföring. Läkemedelsföretaget Abbvie kritiseras för marknadsföring av TNF-alftahämmaren Humira, adalimumab. Det gäller bland annat en förminskning av redovisade biverkningar. (…) Granskningsmannen anser att man genom att skriva att biverkningar är jämförbara med placebo, förringar både uppgifter om varningar samt möjliga biverkningar. (lakemedelsvarlden.se 14.12.2015).)

(Anm: AbbVie Inc: New Drugs May Overcome Humira Loss. (…) Why HumiraIs In Trouble. Humira, which makes up more than 60% of the company’s topline, is approved to treat as many as 10 different conditions, including rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, polyarticular juvenile idiopathic arthritis, Crohn's disease (CD), hidradenitis suppurativa, ulcerative colitis, moderate-to-severe CD in children aged six or above and non-infectious intermediate and posterior panuveitis in adults. (…) Morgan Stanley’s David Risinger raised additional Humira-related issues in a June research report, saying: “Humira not only faces challenges from several biosimilar players (including Amgen (AMGN), Novartis’ (NVS) Sandoz, and Pfizer (PFE)), but also from novel branded injectables and orals.” These include drugs like Novartis’ Cosentyx and Eli Lilly’s Taltz and baricitinib. (bidnessetc.com 1.8.2016).)

Rheumatoid arthritis, anti-tumour necrosis factor therapy, and risk of malignant melanoma: nationwide population based prospective cohort study from Sweden
BMJ 2013;346:f1939 (8 April 2013)
(...) Objectives To investigate the potential association between tumour necrosis factor (TNF) inhibitor treatment and malignant melanomas in rheumatoid arthritis, melanoma risks in rheumatoid arthritis patients not treated with biological drugs, and risk of all site cancer with TNF inhibitors as used in rheumatoid arthritis. (...)

Conclusion Overall, patients with rheumatoid arthritis who have not been treated with biological drugs are not at increased risk of invasive melanoma compared with the general population. Rheumatoid arthritis patients selected for TNF inhibitor treatment are not at increased overall risk for cancer but have a 50% increased relative risk of invasive melanoma. Given the small increase in absolute risk, these finding may not markedly shift the overall risk-benefit balance of TNF inhibitors as used in clinical practice but might do so in patients at high risk of melanoma for other reasons. (...)

(Anm: Industry and drug regulators disagree on which data should remain confidential (Industrien og legemiddelkontroller uenige om hvilke data som skal forbli konfidensielle (forretningshemmeligheter)) BMJ 2013;347:f5390 (3 September 2013).)

(Anm: Drug-Induced Lupus Rate Low With Anti-TNF. —Most cases consisted solely of skin involvement. (…) Drug-induced lupus is a rare but well-recognized phenomenon, and is generally considered to be milder than systemic lupus erythematosus (SLE). (medpagetoday.com 5.5.2015).)

Lika bra med halva dosen
lakemedelsvarlden.se 22.3.2013
Patienter med ledgångsreumatism som blivit bättre efter behandling med TNF-hämmaren etanercept kan halvera dosen och ändå behålla effekten. Det visar en ny studie.

Kostnaden för TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel är hög och många landsting har försökt att få ned kostnaden genom olika rabattavtal. Nu visar en dubbelblind studie som publicerats i Lancet att även en mindre dos av TNF-hämmaren Enbrel (etanercept) kan ge en bra effekt. (...)

Forskarna tolkar resultaten som att etanercept tillsammans med metotextrat både i normal och låg dos hjälper patienter med medelsvår ledgångsreumatism att bibehålla låg sjukdomsaktivitet. (...)

Abbvie stämmer EMA
lakemedelsvarlden.se 14.3.2013
Företaget Abbvie vill hindra den europeiska läkemedelsmyndigheten från att släppa data om deras läkemedel Humira.

Mitt under diskussionerna om krav på läkemedelsföretagens öppenhet vill företaget Abbvie stoppa EMA från att släppa data om Humira. Humira (adalimumab) används för att behandla bland annat reumatiod artrit och de uppgifter som Abbvie vill skydda är rådata om preparatets effekt och säkerhet.

Enligt Financial Times är det ett annat läkemedelsföretag, UCB, som har vänt sig till EMA för att få ut informationen, något som Abbvie sätter sig emot. Företaget menar att det rör sig om konfidentiella uppgifter och kommersiellt känslig information och bekräftar att man lämnat in en ansökan till EU-domstolen för att hindra EMA att dela med sig av informationen.

Martin Harvey-Allchurch, kommunikationschef på EMA säger till Pharma Times att tre liknande fall väntar på svar i domstolen, ytterligare ett från Abbvie och ett från företaget Intermune.

- Vi kommer att fortsätta att svara på och behandla alla förfrågningar om data tills des att domstolen säger annat, säger Martin Harvey-Allchurch.

Abbvie bildades vid årsskiftet när företaget Abbott delades upp i två. (...)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Pfizers problemer med Xeljanz har spredt seg til Europa. Etter at FDA tidligere denne uken kunngjorde at den undersøker økt risiko for blodpropper og død i forbindelse med deres blockbuster JAK-hemmer observert i en studie etter markedsføring sier EMA at de nå skal gjøre sin egen vurdering av sikkerheten til legemidlet.

(Anm: Pfizer’s Xeljanz woes have spread to Europe. After the FDA announced earlier this week that it is investigating the increased risk of blood clots and death linked to their blockbuster JAK inhibitor seen in a post-marketing study, the EMA says they’ll now make their own assessment on the safety of the drug. “EMA is assessing the results of the study and will consider what regulatory action is needed,” the agency said in a statement sent to Endpoints News. The EMA added that patients should consult a doctor if they have any questions. European regulators had proved much tougher than the FDA on Xeljanz, waiting until 2017 to approve the drug for rheumatoid arthritis after delaying the rollout for more safety data — 6 years after the FDA OK. (endpts.com 2.3.2019).)

(Anm: - Forskjellen er ikke veldig stor, men det er en forskjell. - Det er første gang vi har sett i en fase III-studie at et legemiddel har bedre effekt en et biologisk legemiddel, sier professor Tore Kvien. Flere studier på nye medisiner, såkalte JAK-hemmere, til behandling av revmatoid artritt (leddgikt) ble lagt frem på The American College of Rheumatology (ACR) sin årlige konferanse nylig. (dagensmedisin.no 18.11.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Økt risiko for blodpropp i lungene og død ved behandling med høyere dose tofacitinib (Xeljanz).

(Anm: Økt risiko for blodpropp i lungene og død ved behandling med høyere dose tofacitinib (Xeljanz). Pasienter med leddgikt (revmatoid artritt) skal ikke behandles med høyere dose enn 5 mg to ganger daglig. I en klinisk studie viste dosering med 10 mg tofaticinib (Xeljanz) to ganger daglig økt risiko for blodpropp i lungene og død. (legemiddelverket.no 26.3.2019).)

- Grönt för nytt RA-medel. FDA har nu godkänt Pfizers nya läkemedel för behandling av reumatism. Men bara den lägre doseringen. (- Förutom varningstexter om de allvarliga biverkningarna ska Pfizer lämna in en säkerhetsstudie för att följa upp riskerna.)

(Anm: Grönt för nytt RA-medel. FDA har nu godkänt Pfizers nya läkemedel för behandling av reumatism. Men bara den lägre doseringen. Pfizers nya behandling för reumatoid artrit, ledgångsreumatism har nu godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. En ansökan ligger också hos den europeiska myndigheten. Xeljanz, tofacitinib är ett traditionellt kemiskt läkemedel som tas oralt och bland annat därför tros kunna bli en konkurrent till biologiska medel som behöver injiceras. Tofacitinib har godkänts för behandling av patienter som inte tål eller svarar på traditionell behandling med metotrexat. Det nya läkemedlet har en mängd allvarliga biverkningar som FDA varnar för, som allvarliga infektioner, tuberkulos, och cancersjukdomar, biverkningar som också de konkurrerande behandlingarna har. Förutom varningstexter om de allvarliga biverkningarna ska Pfizer lämna in en säkerhetsstudie för att följa upp riskerna. Pfizer hade ansökt om att få det nya läkemedlet godkänt i två doseringar, men i första vändan fick man bara den lägre doseringen godkänd. Trots detta är godkännandet viktigt för Pfizer enligt amerikanska bedömare som tror att medlet kommer att kunna sälja för runt tre miljarder dollar. Det är förstås betydligt mindre än Lipitor som under sina storhetsdagar sålde för 12 miljarder dollar, (2010), men i klass med Pfizers andra storsäljare Lyrica som drar in runt 3,7 miljarder dollar om året. (lakemedelsvarlden.se 7.11.2012).)

- Cellgift påverkar hjärnan år efter behandling. (- Kvinnor som behandlas med cellgifter för bröstcancer tycks få något försämrat minne av behandlingen. De kognitiva försämringarna fanns kvar 20 år efter behandlingen, enligt en ny holländsk studie.)

Cellgift påverkar hjärnan år efter behandling
lakemedelsvarlden.se 29.2.2012
Kvinnor som behandlas med cellgifter för bröstcancer tycks få något försämrat minne av behandlingen. De kognitiva försämringarna fanns kvar 20 år efter behandlingen, enligt en ny holländsk studie.

MINNET Tidigare studier har funnit att kvinnor som får kemoterapi får vad man kallat ”cellgiftshjärna” under och efter behandlingen, den nya rapporten är den första som testat bröstcancerpatienter långt efter att behandlingen avslutats. Forskarna understryker att man av studien inte självklart kan dra slutsatsen att det är just behandlingen med cellgifter som orsakar den kognitiva försämringen. Men ett par av forskarnas hypoteser är att cytostatika passerar från blodet in i hjärnan och dödar celler, eller att läkemedlens effekt på immunsystemet kan kopplas till den kognitiva förmågan.

Skillnaderna mellan kvinnor som fått cellgiftsbehandling och kvinnor som inte behandlats var dock små, påpekar forskarna. Av de 17 test som de tidigare 196 bröstcancerpatienterna fick göra 20 år efter behandlingen hade de något lägre poäng på sju av dem jämfört med de 1500 kvinnor som inte behandlats med cellgifter.

Även om skillnaderna som sagt var små, menar forskarna att även små skillnader kan få betydelse i ett längre perspektiv, till exempel att de cellgiftsbehandlade kvinnorna kan ha högre risk att få allvarliga försämringar.

Kvinnorna hade behandlats med cyklofosmaid, metotrexat och fluorouracil som inte längre används som kombinationsbehandling, men en del av dem används fortfarande. Forskarna menar att man troligen kan se samma effekt på den kognitiva förmågan även av modernare cytostatika.

De små kognitiva skillnaderna är dock inte något skäl att avstå från behandlingen, men det kan vara en hjälp för patienterna att känna till denna biverkan, menar forskargruppen. (...)

- Mitokondriell dysfunksjon og oksidativt stress er involvert i mekanismen for metotrexat-indusert nyreskader og ubalanse i elektrolytter.

(Anm: Mitochondrial dysfunction and oxidative stress are involved in the mechanism of methotrexate-induced renal injury and electrolytes imbalance. Abstract Methotrexate is a folate analog used against a wide range of diseases including malignancies and autoimmune disorders. On the other hand, clinical use of the MTX is associated with kidney injury and renal failure. There is no clear mechanism for MTX-induced renal injury. The current investigation was designed to evaluate the role of mitochondrial dysfunction and oxidative stress in the pathogenesis of MTX-induced renal injury. Rats received MTX (a single dose of 20 or 30 mg/kg, i.p). Five days after MTX administration, serum biomarkers of kidney injury and tissue markers of oxidative stress were assessed. Moreover, kidney mitochondria were isolated, and several mitochondrial indices were determined. MTX-treated animals developed biochemical evidence of renal injury as judged by elevated serum blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr) and along with hypokalemia, hypophosphatemia, hypocalcemia, and a decrease in serum glucose, and uric acid. Moreover, MTX caused an increase in kidney reactive oxygen species and lipid peroxidation. Renal glutathione reservoirs were also depleted, and tissue antioxidant capacity was decreased in MTX-treated animals. Kidney histopathological changes including interstitial inflammation, renal tubular degeneration, retraction glomeruli, and vascular congestion were also evident in MTX-treated rats. On the other hand, it was found that mitochondrial parameters including mitochondrial membrane potential, mitochondrial dehydrogenases activity, and mitochondrial glutathione and ATP content were decreased, while lipid peroxidation and mitochondrial permeabilization were increased with MTX treatment. These data suggest a role for mitochondrial dysfunction and oxidative stress in the mechanism of MTX nephrotoxicity. Biomed Pharmacother. 2018 Aug 21;107:834-840.)

- Lægemiddelstyrelsen sætter advarsel på gigtmedicin. (- Methotrexat.) (- Det sker efter adskillige sager med dødsfald som følge af overdosis med midlet, som blandt andre kopiselskaberne Teva og Sandoz står bag.)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen sætter advarsel på gigtmedicin. Gigtmedicin med methotrexat får nu en tydeligere advarsel på pakningen, der skal sikre korrekt dosering, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Det sker efter adskillige sager med dødsfald som følge af overdosis med midlet, som blandt andre kopiselskaberne Teva og Sandoz står bag. (medwatch.dk 12.9.2018).)

(Anm: Nu kommer der advarsler på methotrexat. Efter en række dødsfald som følge af fejldosering af gigtmedicinen methotrexat, skal pakningerne mærkes tydeligere, har Lægemiddelstyrelsen besluttet. (dagenspharma.dk 29.11.2018).)

(Anm: Accidental daily dosing of weekly drug linked to deaths. A drug used to treat rheumatoid arthritis, psoriasis and inflammatory bowel disease has been linked to numerous deaths since 2000, partly because people have taken it daily rather than weekly, as prescribed, according to the authors of research published in the Medical Journal of Australia. (…) Methotrexate is a synthetic folic acid analogue used for its ability to inhibit the growth and spread of tumours or malignant cells. It is also an immunomodulator. It is quite safe if used appropriately, but accidental daily dosing can be lethal. Higher or more frequent doses [than prescribed] can result in gastro-intestinal mucosal ulceration, hepatotoxicity, myelosuppression, sepsis and death," the authors wrote. (medicalnewstoday.com 5.6.2016).)

For mange gigtpatienter er syge trods biologisk behandling
dagenspharma.dk 20.9.2012
Gigtlæger har nedbragt antallet af patienter, der har moderat eller svær sygdomsaktivitet trods biologisk behandlingen, men en tredjedel opnår fortsat ikke den ønskede effekt. (...)

2-Deaths in Pfizer arthritis trial hurt shares
reuters.com 21.4.2011
* 4 patient deaths reported in Pfizer drug study
* Pfizer shares close down 3 percent
* Pfizer says one of four deaths found drug study-related (Adds Pfizer comment)

NEW YORK, April 21 (Reuters) - New data raising safety concerns for Pfizer Inc's (PFE.N) experimental arthritis drug sent its shares down 3 percent, while lifting shares of rival drugmaker Abbott Laboratories (ABT.N), analysts said.

Wells Fargo analyst Larry Biegelsen in a research report on Thursday said four deaths were seen in one late-stage study of tofacitinib, Pfizer's oral drug for rheumatoid arthritis, which has been considered a potential rival to Abbott's big-selling Humira.

It was not clear from a brief description of the study, called an abstract, that the drug caused the deaths, Biegelsen said. But the report of the fatalities spooked investors.

The abstract from a 792-patient study to be presented at a meeting of the European League against Rheumatism said four patients who had been taking the 10-milligram dose of the Pfizer drug had died, including one from heart failure.

Pfizer said in a statement late on Thursday that the investigator reported only one of the four deaths -- the case of respiratory failure -- as study-drug related.

The drugmaker also said that the mortality rate from all causes across its drug development program, including this study, is within the range of rates reported for all biologic therapies for rheumatoid arthritis. (...)

Clues to Why Rheumatoid Arthritis Drug Humira Fails Some Patients
health.yahoo.net 12.4.2011
TUESDAY, April 12 (HealthDay News) -- In a new study, close to a third of patients taking the arthritis drug Humira developed an immune system reaction to it that rendered it ineffective.

Researchers say the finding helps to explain why some people get relief from their rheumatoid arthritis symptoms while on Humira (adalimumab), which is made by Abbott Laboratories, while others gain little or no benefit. Humira belongs to a class of drugs known as biologics. (...)

Humira (adalimumab) injection
fda.gov/Safety/MedWatch 15.12.2009
BOXED WARNING
Malignancy
Lymphoma and other malignancies, some fatal, have been reported in children and adolescent patients treated with TNF blockers, of which HUMIRA is a member. (...)

Enbrel (etanercept)
fda.gov/Safety/MedWatch 15.12.2009
BOXED WARNING
Malignancy
Lymphoma and other malignancies, some fatal, have been reported in children and adolescent patients treated with TNF blockers including Enbrel. (...)

Remicade (infliximab) for IV injection
BOXED WARNING
Malignancy
Lymphoma and other malignancies, some fatal, have been reported in children and adolescent patients treated with TNF blockers, including Remicade. (...)

Tumor Necrosis Factor (TNF) Blockers (marketed as Remicade, Enbrel, Humira, Cimzia, and Simponi)
fda.gov/Safety/MedWatch 2009 (August 31)
FDA notified healthcare professionals that it has completed its analysis of tumor necrosis factor (TNF) blockers and has concluded that there is an increased risk of lymphoma and other cancers associated with the use of these drugs in children and adolescents. This new safety information is now being added to the Boxed Warning for these products. (...)

FDA: Arthritis Drugs Pose Cancer Risk to Children (FDA: Artritt-legemidler utgjør kreftrisiko for barn)
online.wsj.com 5.8.2009
WASHINGTON -- The Food and Drug Administration said Tuesday there's an increased risk of lymphoma and other cancers associated with the use of drugs like Remicade and Humira for children and adolescents.

The agency said a new cancer-related warning will be added to the boxed-warning that's already on the drugs, which are known as tumor necrosis factor, or TNF blockers.

The drugs, which also include Enbrel, Cimzia and Simponi, are approved to treat various immune system diseases including juvenile idiopathic arthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, plaque psoriasis, Crohn's disease and ankylosing spondylitis. (...)

Study Clears Gene Therapy in Death of Arthritis Patient
medpagetoday.com 8.7.2009
PRINCETON, N.J., July 8 -- The death of a young patient participating in a gene-therapy trial for a rheumatoid arthritis drug was most likely the result of another arthritis drug, adalimumab (Humira), and not the novel gene therapy agent, a new study found.

"The death of this young patient who was receiving multiple forms of TNF inhibitors highlights the risk of opportunistic infections in patients receiving such agents, and the importance of having a well-designed monitoring plan when a patient in a study becomes ill," Karen M. Frank, MD, of the University of Chicago Medical Center, and colleagues wrote in the July 9 issue of New England Journal of Medicine. (...)

(Anm: Investigation of the Cause of Death in a Gene-Therapy Trial. NEJM 2009;61:161-169 (July 9).)

Rheumatoid Arthritis Drugs Raise Shingles Risk (Legemidler mot revmatisk artritt øker risiko for helvetesild)
healthfinder.gov 18.2.2009
Older people and those also taking steroids are most vulnerable, study finds.

(SOURCES: Guy Fiocco, M.D., assistant professor, internal medicine, Texas A&M Health Science Center College of Medicine, and director, rheumatology, Scott & White, Temple, Texas; Anja Strangfeld, M.D., epidemiology unit, German Rheumatism Research Centre, Berlin; Feb. 18, 2009, Journal of the American Medical Association)

TUESDAY, Feb. 17 (HealthDay News) -- A class of medications used widely to treat rheumatoid arthritis and other autoimmune diseases might increase the risk of shingles, especially among older people and those who are also taking steroids.

But while the findings, appearing in the Feb. 18 issue of the Journal of the American Medical Association, might raise awareness of the potential complication among physicians and patients, some experts say it's unlikely to change how the drugs are used. (...)

- FDA legger til Guillain-Barré syndrom advarsel til GlaxoSmithKline's vaksine mot Helvetesild (herpes zoster).

(Anm: FDA adds Guillain-Barré syndrome warning to GlaxoSmithKline’s shingles vaccine. The FDA late Wednesday sent out a safety communication to explain that while GlaxoSmithKline’s shingles vaccine Shingrix is a safe vaccine, it’s now added a new warning to the label noting an increased risk of a rare but debilitating disorder known as Guillain-Barré syndrome (GBS). “In a postmarketing observational study, an increased risk of GBS was observed during the 42 days following vaccination with Shingrix,” the updated Warnings and Precautions section of the label now says. The FDA said in its safety communication that it found the risk by combing through Medicare claims data from more than 3.7 million vaccinations with Shingrix between October 2017 and February 2020. (…) “Rare adverse events, some of which may be serious, may become apparent with more widespread use of the vaccine,” the agency said. GSK did not immediately respond to a request for comment. (endpts.com 25.3.2021).)

(Anm: Helvetesild (herpes zoster). Alle som har hatt vannkopper risikerer å få helvetesild senere i livet. Virussykdommen kan være svært smertefull, men rask behandling kan forkorte sykdomsforløpet. Det finnes også en vaksine som kan forbygge helvetesild. (helsenorge.no 18.11.2019).)

FDA says ad for Abbott's Humira downplays risks
reuters.com 23.12.2008
WASHINGTON (Reuters) - An advertisement for Abbott Laboratories' Humira minimizes the arthritis drug's risks while suggesting it can treat a wider range of patients than it is approved to treat, the U.S. Food and Drug Administration said in a letter released on Tuesday.

The drug is cleared to treat certain patients with arthritis, psoriasis, Crohn's Disease or a form of arthritis called ankylosing spondylitis. (...)

Svårt hitta säkra testmodeller för biologiska läkemedel
lakemedelsvarlden.se 13.11.2008
De biologiska läkemedlen blir allt fler och utvecklingen går snabbt. Men det är svårt att hitta pålitliga metoder för att undersöka säkerheten med de nya preparaten. (...)

Som biologiska läkemedel räknas sådana vars aktiva substans har biologiskt ursprung. Många av dessa ingår i vanliga läkemedel som till exempel antikroppar, enzymer, interferoner och hormoner. Omkring 25 procent av alla läkemedel som 2006 godkändes av FDA och EMEA var biologiska.

Denna relativt nya läkemedelsgrupp har haft en enorm betydelse för flera behandlingar av bland annat autoimmuna sjukdomar och cancer. Monoklonala antikroppar registreras till exempel ett stort antal varje år. En utmaning med dessa är att det krävs andra metoder för att mäta renhet och mängd aktiv substans preparat.

- Vissa problem är förväntade, till exempel när man använder djurantikroppar i människa. Men även med adalimumab (Humira) som är en human antikropp drabbas upp till 16 procent av allergiska reaktioner, sade Nina Brenden från Astrazeneca. (...)

FDA kräver skärpt varningstext på TNF-blockerare
lakemedelsvarlden.se 5.9.2008
Det amerikanska Läkemedelsverket, FDA, gick på torsdagen ut med nya riktlinjer för fyra stycken läkemedel innehållande TNF-alfa-blockerare. Det är risken för allvarliga infektioner som nu måste finnas med i varningstext på produkterna.

Varning Produkterna det handlar om är Johnson & Johnson:s Remicade (infliximab), Wyeth:s Enbrel (etanercept), Abott:s Humira (adalimumab) och UCB:s Cimzia (cerolizumab). Alla fyra är så kallade TNF-alfa-blockerare som hämmar immunsystemet och används för behandling av bland annat reumatism, psoriasis och Crohn´s sjukdom. (...)

Efficacy and safety of abatacept or infliximab vs placebo in ATTEST: a phase III, multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled study in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate
Ann Rheum Dis. 2008 Aug;67(8):1096-103. Epub 2007 Nov 29.
(...) CONCLUSIONS: In this study, abatacept and infliximab (3 mg/kg every 8 weeks) demonstrated similar efficacy. Overall, abatacept had a relatively more acceptable safety and tolerability profile, with fewer SAEs, serious infections, acute infusional events and discontinuations due to AEs than the infliximab group. Trial registration number: NCT00095147. (...)

Humira - ny sikkerhetsinformasjon
legemiddelverket.no 31.7.2008
Viktig informasjon til helsepersonell angående rapporter om hepatosplenisk T-cellelymfom (HSTCL) hos pasienter behandlet med Humira (adalimumab)

Legemiddelet Humira (adalimumab) er en TNF-alfa-hemmer godkjent til behandling av voksne pasienter med revmatoid artritt, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt, Crohns sykdom og psoriasis. Siden lanseringen i 2002, er det hos pasienter behandlet med Humira rapportert om tre tilfeller av hepatosplenisk T-cellelymfom (HSTCL). Dette er en sjelden form av non-Hodgkins lymfom med dårlig prognose. Produsenten Abbott sender nå ut brev med den nye informasjonen. Les den nye sikkerhetsinformasjonen her. (...)

Early Communication About an Ongoing Safety Review of
Tumor Necrosis Factor (TNF) Blockers
(marketed as Remicade, Enbrel, Humira, and Cimzia)

fda.gov 4.6.2008
FDA is investigating the possible association between the use of medicines known as tumor necrosis factor (TNF) blockers and the development of lymphoma and other cancers in children and young adults. These individuals were treated with TNF blockers for Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), Crohn’s disease or other diseases. JIA is the new name for what was called Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA). (...)

RA Drugs Linked to Slight Skin Cancer Risk
washingtonpost.com 29.8.2007
WEDNESDAY, Aug. 29 (HealthDay News) -- People taking rheumatoid arthritis drugs such as etanercept (Enbrel) or infliximab (Remicade) may be at a slightly increased risk for skin cancer, researchers report.

However, the risk is probably not significant enough to outweigh the benefits of these drugs, the researchers said.

These so-called biologic treatments work by blocking tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), which previous studies had found to be linked with increased risk of skin, lung and blood cancers.

"The risk of skin cancer is marginally increased among people with rheumatoid arthritis," said lead researcher Dr. Frederick Wolfe, a clinical professor of internal medicine at the University of Kansas School of Medicine. "But it's nothing that anybody should be worried about," he added. (...)

CORRECTED: Cancer risk from arthritis drugs overstated
reutershealth.com 11.8.2006
- Two biotech drugs used to treat rheumatoid arthritis -- Abbott Laboratories Inc.'s Humira and Johnson & Johnson's Remicade -- may raise the risk of cancer and infections but not as much as was feared, researchers said on Tuesday. (...)

Dr. Eric Matteson and colleagues at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, who did the study published in May re-analyzed the data and added more data from other studies they had not considered before.

"We re-did the analysis completely," Matteson said in a telephone interview. The new analysis showed the cancer risk was 2.4 times greater among patients who used the drugs, and the risk of infectious disease was 1.8 times greater. (...)

Rheumatoid Arthritis Drug Linked to Cancers
ivanhoe.com 17.5.2006
-- A new analysis of previous studies shows rheumatoid arthritis drugs known as TNF- (tumor necrosis factor) blocking antibodies may increase the risk of cancer and infectious diseases.

"This study shows a strong association between treatment with TNF-blocking antibodies and the development of serious infections, such as pneumonia, and cancers," says Eric Matteson, M.D., from the Mayo Clinic in Rochester, Minn. "It's a very serious issue. TNF-blocking antibodies are effective for treatment for rheumatoid arthritis and related conditions, but patients and health care providers must know that there is an increased risk for these complications and be alert for them."

Investigators studied 3,493 patients who received TNF-blocking antibodies and 1,512 patients who received placebos. Researchers found those treated with TNF-blocking antibodies had about three-times the risk of developing cancer than those given a placebo and about two-times the risk of serious infection. Cancers were much more common in those patients treated with high doses of TNF-blocking antibodies. (...)

(Anm: Anti-TNF antibody therapy in rheumatoid arthritis and the risk of serious infections and malignancies: systematic review and meta-analysis of rare harmful effects in randomized controlled trials. JAMA. 2006;295(19):2275-85 (May 17).)

Rare Risks Tied to Anti-TNF Agents for RA
medpagetoday.com 16.5.2006
— Anti-tumor necrosis antibody factor therapy has been linked to a rare but increased risk of malignancy and serious infections in rheumatoid arthritis patients.

Seeking out the sparse harmful effects of anti-TNF antibody therapy, researchers at the Mayo Clinic here undertook a review and meta-analysis of nine "high-quality" controlled clinical trials, according to a report in the May 17 issue of the Journal of the American Medical Association.

Although meta-analysis is used as a powerful tool to assess drug efficacy, it is rarely used to assess harmful drug effects, wrote Tim Bongartz, M.D., of the Mayo Clinic, and colleagues.

The study database from EMBASE, MEDLINE, Cochrane Library, and electronic abstracts from major medical meetings, produced 3,493 RA patients treated with Remicade (infliximab) and Humira (adalimumab) for 12 weeks or more compared with 1,512 patients given a placebo.

Remicade is a partially humanized and Humira a fully humanized monoclonal antibody specific for TNF. The drugs neutralize both extracellular and membrane forms of TNF, a cytokine considered of major importance in the pathophysiology of rheumatoid arthritis, the researchers said.

The researchers used statistical methods designed for sparse data to calculate a pooled odds ratio (OR) for malignancies and for infections requiring antimicrobial therapy or hospitalization, or both, in the two groups of patients.

Effects for high and low drug doses were calculated separately, while published information was supplemented by direct contact with principal investigators and industry sponsors, Abbot and Centocor. The drug firms had no role in the study, the researchers said.

Combining the individual ORs of studies with at least one event in any group, the researchers found that the pooled OR for malignancy compared with placebo patients was 3.3 (95% confidence interval 1.2-9.1).

Malignancies were significantly more common in patients treated with higher doses compared with patients given lower doses of anti-TNF antibodies, the researchers said.

Subgroup analysis of malignancy in trials that used low- and high-dose treatment revealed a consistent and significant difference between the dose groups. (...)

(Anm: Anti-TNF antibody therapy in rheumatoid arthritis and the risk of serious infections and malignancies: systematic review and meta-analysis of rare harmful effects in randomized controlled trials. JAMA. 2006;295(19):2275-85 (May 17).)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009