Study Links Heartburn Drugs, Broken Hip

Taking such popular heartburn drugs as Nexium, Prevacid or Prilosec for a year or more can raise the risk of a broken hip markedly in people over 50, a large study in Britain found. (forbes.com 26.12.2006)

Overprescribing proton pump inhibitors - Editorials (BMJ 2008;336:2-3 (5 January))

Protonpumpehemmere øker ifølge FDA risiko for benbrudd (pharmatimes.com 26.5.2010)

Dobling av unge som bruker magesårmedisin (apotek.no 31.3.2008)

- Er det sure oppstøt (halsbrann) eller noe annet?

(Anm: Is It Heartburn or Something Else? (Er det sure oppstøt (halsbrann) eller noe annet?) (webmd.com 18.12.2019).)

- En visuell guide til forståelse av halsbrann og GERD.

(Anm: A Visual Guide to Understanding Heartburn and GERD. (webmd.com 20.12.2020).)

- Slideshow: Tips for å stoppe halsbrann om natten.

(Anm: Slideshow Tips to Stop Heartburn at Night. Prop Yourself Up for Better Sleep. Does heartburn wake you up at night? Lying down makes it easier for stomach acids to go up into your esophagus. To keep acid down, use gravity. Try a specially designed wedge-shaped pillow to prop yourself up. Not enough? Boost the head of your bed 6 inches with wood blocks secured under the bedposts. Sleeping on your left side can also help digestion and calm acid reflux. (webmd.com 20.1.2021).)

- Spiserørsbetennelse.

(Anm: Spiserørsbetennelse. Spiserørsbetennelse kan utvikles når magesyre kommer opp i spiserøret. Ofte er spiserørsbetennelse en del av tilstanden refluks. (lommelegen.no 6.1.2023).)

Slipping rib syndrom er trolig en underdiagnostisert tilstand.

(Anm: Slipping rib syndrom er trolig en underdiagnostisert tilstand. Slipping rib syndrome gir typisk smerter i de nedre ribbeina som noen ganger stråler til ryggen, magen eller lysken. Ifølge flere studier er det sannsynligvis mange med tilstanden som aldri får diagnosen. (lommelegen.no 22.3.2023).)

- Bruken av magesyrehemmere doblet på ti år. Norske leger skriver ut dobbelt så mange resepter på protonpumpehemmere som for ti år siden. (- Samtidig har nye studier koblet denne medisinen til demens og andre helseproblemer.)

(Anm: Bruken av magesyrehemmere doblet på ti år. Norske leger skriver ut dobbelt så mange resepter på protonpumpehemmere som for ti år siden. Samtidig har nye studier koblet denne medisinen til demens og andre helseproblemer. Flere typer protonpumpehemmere ligger på lista over de 30 mest solgte legemidlene i Norge. (forskning.no 3.5.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Protonpumpehemmere (syrehemmere, mot halsbrann) kan være forbundet med økt risiko for demens.

(Anm: Proton Pump Inhibitors May Be Associated With Increased Risk of Dementia. CHICAGO -- February 16, 2016 -- The use of proton pump inhibitors (PPIs) may be associated with an increased risk of dementia, according to a study published online by JAMA Neurology. (…) Regular users of PPIs (n = 2,950) had a 44% increased risk of dementia compared with those not receiving PPI medication (n = 70,729). (dgnews.docguide.com 16.2.2016).)

(Anm: ATC-register A02B C Protonpumpehemmere (felleskatalogen.no).)

(Anm: Heartburn (Acid Reflux, GERD): Causes and Remedies. (medicinenet.com 12.1.2018).)

- 600.000 nordmenn går på magesyre-medisin. Tall P4 har hentet inn viser at rekordmange nordmenn går på medisin mot sure oppstøt og halsbrann. (- Langvarig bruk av magesyremedisin kan føre til benskjørhet og demens.)

(Anm: 600.000 nordmenn går på magesyre-medisin. Tall P4 har hentet inn viser at rekordmange nordmenn går på medisin mot sure oppstøt og halsbrann. (…) Mer enn 1 av 10 Mer enn 600.000 fikk medisinen utskrevet i fjor og dette er en økning på nesten 20 prosent de siste 3 årene. (…) Alvorlige bivirkninger Langvarig bruk av magesyremedisin kan føre til benskjørhet og demens. Overlege i Legemiddelverket, Morten Finckenhagen, ber folk være bevisste. - Som sagt, det er ikke gunstig å gå fast på dette, fordi det kan gi en rekke uheldige bivirkninger. Det sier overlegen og legger til: - Men litt ved behov er greit. (p4.no 23.12.2022).)

(Anm: Somac (pantoprazol) Protonpumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Losec (omeprazol) Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.) (felleskatalogen.no).)

- Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.)

(Anm: - Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Bruk av protonpumpehemmere (PPI) - en klasse legemidler tatt av millioner for å behandle halsbrann og redusere magesyre - er knyttet til en høyere risiko for tidlig død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.) (- Kan øke risikoen for vevskader som skyldes oksidativ stress og telomerer som forkortes i celler. (medicalnewstoday.com 4.7.2017).)

- IBS-behandlingene som er mest effektive. (– Vi har gode medisiner mot refluks og magesår, og også medisiner som virker godt for IBD (crohns og ulcerøs kolitt) og kreft, men ikke for IBS.)

(Anm: IBS-behandlingene som er mest effektive. (…) Irritabel tarm er ikke en psykisk sykdom, men hjernens stressnivå påvirker tarmen. Ny forskning viser at KAT-behandling (kognitiv atferdsterapi) ser ut til å kunne hjelpe IBS-pasienter. (…) Fordøyelseskanalen vår bearbeider det vi spiser og drikker fra vi putter det inn i munnen til det kommer ut i andre enden. – Magen og hjernen er tettere knyttet enn hjernen og andre deler av kroppen. Om noen spør deg hvordan kjennes nyrene dine i dag, har de færreste en oppfatning av det. Men om du spør hvordan magen kjennes, vil de aller fleste kunne gi deg svar, sier Hatlebakk. Fordøyelseskanalen er lang, og det finnes mange kompliserte prosesser underveis hvor det kan oppstå komplikasjoner. Sliter du med nytilkomne smerter eller ubehag fra mageregionen bør du oppsøke fastlegen. (…) – Vi har gode medisiner mot refluks og magesår, og også medisiner som virker godt for IBD (crohns og ulcerøs kolitt) og kreft, men ikke for IBS. Det er mange ulike årsaker til IBS, og ingen åpenbar ting å behandle. Men det er mange små tiltak som den enkelte kan ta. Løsningen for IBS-pasienter ligger i riktig kosthold og stressmestring. (vg.no 6.3.2023).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Dødsrisiko blant brukere av protonpumpehemmere: en longitudinell observasjonell kohortstudie av amerikanske veteraner.

(Anm: Risk of death among users of Proton Pump Inhibitors: a longitudinal observational cohort study of United States veterans. Abstract Objective Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used, and their use is associated with increased risk of adverse events. However, whether PPI use is associated with excess risk of death is unknown. We aimed to examine the association between PPI use and risk of all-cause mortality. Conclusions The results suggest excess risk of death among PPI users; risk is also increased among those without gastrointestinal conditions and with prolonged duration of use. Limiting PPI use and duration to instances where it is medically indicated may be warranted. BMJ Open 2017;7(6).)

- Protonpumpehemmere (syrehemmere): økt dødelighet. (- En kohortstudie på ca. 350 000 pasienter i USA, fulgt opp i 5,7 år, viste at pasienter som fikk PPI hadde en 25 % økt risiko for død sammenlignet med de som fikk H2-reseptorantagonister.)

(Anm: Proton pump inhibitors: increased mortality. FEATURED REVIEW Proton pump inhibitors (PPIs) such as omeprazole are used in oesophagitis, gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. PPIs have few severe adverse effects in the short term. But this is not the case in the long term. Full review (3 pages) available for download by subscribers. Abstract Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used in oesophagitis, gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. They provoke few severe adverse effects in the short term, but this is not the case in the long term (infections, fractures, hyponatraemia, etc.). A cohort study in about 350 000 patients in the United States, followed for 5.7 years, showed that patients receiving a PPI had a 25% increased risk of death compared with those receiving H2-receptor antagonists. In patients treated for more than one month, the risk appeared to increase with the duration of exposure. Other epidemiological studies have produced similar results. These findings cast doubt on the harm-benefit balance of long-term and prophylactic PPI therapy. To address these risks, PPI withdrawal must be managed carefully and the use of alternative acid-suppressing agents should be considered. ©Prescrire 1 January 2019 "Proton pump inhibitors: increased mortality" Prescrire Int 2019; 28 (200): 13-15. (Pdf, subscribers only). (english.prescrire.org 16.1.2019).)

- Sammenheng mellom bruk av protonpumpehemmere (PPI; syrepumpehemmere) tidlig i svangerskapet og risiko for medfødte misdannelser. (- Konklusjoner og relevans: I denne kohortstudien var bruk av PPI (syrepumpehemmere) under tidlig graviditet ikke forbundet med en betydelig økning i risikoen for medfødte misdannelser, selv om det ble observert en liten økt risiko for store medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil; viste funn fra søskenkontrollerte analyser at PPI sannsynligvis ikke er betydelig fosterskadefremkallende. Disse funnene kan bidra til å veilede klinikere og pasienter i beslutningsprosesser om PPI-bruk i første trimester.)

(Anm: Choi A, et al. Association Between Proton Pump Inhibitor Use During Early Pregnancy and Risk of Congenital Malformations. (…) Konklusjoner og relevans: I denne kohortstudien var bruk av PPI under tidlig graviditet ikke forbundet med en betydelig økning i risikoen for medfødte misdannelser, selv om det ble observert liten økt risiko for store medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil; funn fra søskenkontrollerte analyser viste at PPI sannsynligvis ikke er betydelig fosterskadefremkallende. Disse funnene kan bidra til å veilede klinikere og pasienter i beslutningsprosesser om PPI-bruk i første trimester. (Conclusions and relevance: In this cohort study, the use of PPIs during early pregnancy was not associated with a substantial increase in the risk of congenital malformations, although small increased risks were observed for major congenital malformations and congenital heart defects; findings from sibling-controlled analyses revealed that PPIs were unlikely to be major fosterskadefremkallende teratogens. These findings may help guide clinicians and patients in decision-making about PPI use in the first trimester. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2250366.)

- Sundhedsbloggen: Er livsvigtig medicin blevet til et livsnyderbolsje?

(Anm: Sundhedsbloggen: Er livsvigtig medicin blevet til et livsnyderbolsje? Stadig flere sluger piller mod mavesyre, men gør vi det for at kunne spise og drikke lige så usundt, som vi har lyst til? Eller har vi reelt brug for mere medicin til at slukke syrebålet? Læger advarer mod det stigende forbrug af de mest populære midler. (jyllands-posten.dk 21.1.2023).)

- Sundhedsbloggen: Derfor er mavesyrepiller så svære at give slip på.(- Smertebålet i hals og mave kan gå helt amok, når man forsøger at trappe ned på de mest populære piller mod mavesyre.)

(Anm: Sundhedsbloggen: Derfor er mavesyrepiller så svære at give slip på. Smertebålet i hals og mave kan gå helt amok, når man forsøger at trappe ned på de mest populære piller mod mavesyre. Men det er kun en af grundene til, at salget af pillerne stiger og stiger. Lang tids brug af syredæmpende piller luller mavesækkens små syrefabrikker i søvn. Men når man holder op med at tage pillerne, skruer de voldsomt op for syreproduktionen. Ups! Her troede man lige, at ens mavesyreproblem var løst, og var begyndt at drosle ned for de små, farverige piller. Og pludselig bliver flammerne i halsen og de jagende smerter under brystbenet vildere end nogensinde. (jyllands-posten.dk 28.1.2023).)

- Slik lindrer du halsbrann.

(Anm: Slik lindrer du halsbrann. Halsbrann kan være utrolig ubehagelig. Disse enkle rådene kan lindre ubehaget! Halsbrann oppstår når det kommer syre fra magesekken opp i spiserøret. Noen ganger kommer syren helt opp i munnen, og kan også irritere luftveiene. Normalt har vi nemlig en ringformet lukkemuskel mellom spiserøret og magesekken. Denne ringen åpner når det kommer mat ned gjennom spiserøret, slik at maten kan passere ned i magesekken. Når vi ikke spiser, er lukkemuskelen lukket. (…) Symptomer på halsbrann Symptomene på halsbrann er en sviende eller brennende følelse bak brystbeinet, sure oppstøt, kvalme og smerter øverst i mellomgulvet. Hvis tilstanden varer i lengre tid, kan det oppstå betennelse og sårdannelse nederst i spiserøret. (…) Noen opplever også halsbrann av sjokolade, løk, egg, løk, kål, bønner og tomater. Det er individuelt hva som trigger symptomene og hvilke tiltak som hjelper. Det er derfor viktig at hver især legger merke til hva som trigger de sure oppstøtene. Det kan være en hjelp å føre dagbok over symptomene og hva du har spist eller drukket i et par uker, slik at du lettere kan oppdage et mønster. (…) Noen få ender med å skulle opereres. Da forsterker kirurgene lukkemekanismen mellom magesekken og spiserøret. Les mer om behandling av reflukssykdom her. (…) Slim i halsen: Hva er årsaken og hva hjelper? (lommelegen.no 16.11.2022).)

- 600.000 nordmenn går på magesyre-medisin. Tall P4 har hentet inn viser at rekordmange nordmenn går på medisin mot sure oppstøt og halsbrann. (- Langvarig bruk av magesyremedisin kan føre til benskjørhet og demens.)

(Anm: 600.000 nordmenn går på magesyre-medisin. Tall P4 har hentet inn viser at rekordmange nordmenn går på medisin mot sure oppstøt og halsbrann. (…) Mer enn 1 av 10
Mer enn 600.000 fikk medisinen utskrevet i fjor og dette er en økning på nesten 20 prosent de siste 3 årene. (…) Alvorlige bivirkninger Langvarig bruk av magesyremedisin kan føre til benskjørhet og demens. Overlege i Legemiddelverket, Morten Finckenhagen, ber folk være bevisste. -Som sagt, det er ikke gunstig å gå fast på dette, fordi det kan gi en rekke uheldige bivirkninger. Det sier overlegen og legger til: -Men litt ved behov er greit. (p4.no 23.12.2022).)

- Studie finner at å redusere inntaket av enkle sukkerarter forbedrer gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS/GERD/refluks/sure oppstøt/halsbrann etc.). (- "Min intensjon er at funnene i studien i klinisk praksis rutinemessig formidles til pasienter med refluks (GØRS/GERD), sier Silver.)

(Anm: Study finds that reducing intake of simple sugars improves GERD. A reduction in dietary carbohydrates improved both symptoms and objective measurements of gastroesophageal reflux disease (GERD) in a randomized controlled trial. A team of Vanderbilt researchers recently reported in the American Journal of Gastroenterology that reduced consumption of simple sugars improved esophageal acid pH, the number of reflux episodes, and the hallmark symptoms of GERD: heartburn and regurgitation. "The findings support a recommendation for patients suffering from GERD to reduce their simple sugar intake," said Heidi Silver, RD, MS, Ph.D., research professor of Medicine in the Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and senior author of the study. "My intention is that the study findings will inform routine clinical practice for patients with GERD," Silver said. (medicalxpress.com 14.10.2022).)

(Anm: Gu C, Olszewski T, King KL, Vaezi MF, Niswender KD, Silver HJ. The Effects of Modifying Amount and Type of Dietary Carbohydrate on Esophageal Acid Exposure Time and Esophageal Reflux Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2022 Oct 1;117(10):1655-1667.)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Gastroøsofageal refluks er lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Dette dreier seg vanligvis om en sur væske der eventuelle fødemidler er blandet med saltsyre og andre sekreter fra magesekken. (- OGSÅ KJENT SOM gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks.)

(Anm: Gastroøsofageal refluks er lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Dette dreier seg vanligvis om en sur væske der eventuelle fødemidler er blandet med saltsyre og andre sekreter fra magesekken. Magesekkens slimhinne er konstruert for å tåle denne påkjenningen, men det er ikke spiserøret. (…) OGSÅ KJENT SOM gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks. Kilde: Store norske leksikon.)

- Problematiske protonpumpehemmere. Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. (- Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem.) (- Dersom behandlingen med protonpumpehemmere da bråseponeres, vil magesyreproduksjonen stige til høyere nivåer enn før behandlingen startet (3).)

(Anm: Problematiske protonpumpehemmere. Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Antallet brukere av protonpumpehemmere har økt kontinuerlig så lenge data fra Reseptregisteret har vært tilgjengelige, dvs. fra og med 2004 (figur 1) (1). I 2019 hentet mer enn 10 % av befolkningen minst én resept på protonpumpehemmere, og i aldersgruppen over 75 år mer enn 25 %. Kontinuerlig bruk er mest vanlig blant de eldste i befolkningen, som i gjennomsnitt får utlevert fire ganger mer protonpumpehemmere enn øvrige innbyggere. I tillegg kommer reseptfrie protonpumpehemmere og et populært kombinasjonspreparat med naproksen og esomeprazol (Vimovo). (…) Etter noen ukers bruk av protonpumpehemmere øker mageslimhinnens evne til syresekresjon betraktelig for å kompensere for unormalt høy pH i magesekken. Dersom behandlingen med protonpumpehemmere da bråseponeres, vil magesyreproduksjonen stige til høyere nivåer enn før behandlingen startet (3). Selv friske personer uten tidligere fordøyelsesbesvær vil utvikle symptomer fra magesekk og spiserør ved seponering av protonpumpehemmere etter langvarig bruk. Slike rebound-effekter kan feiltolkes, både av pasient og lege, som fortsatt behandlingsbehov (3). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 9. november 2020.)

- Urtebehandling for dyspepsi validert i randomisert studie. (- Denne terapien har eksistert i flere tiår i en rekke former og har allerede vist effekt i tidligere kontrollerte studier, men denne nye studien brukte en proprietær formulering, STW 5-II eller Iberogast Advance (Bayer), som inkluderer en kombinasjon av seks urteekstrakter produsert under strenge kvalitetskontroller.)

(Anm: Herbal Treatment for Dyspepsia Validated in Randomized Trial. A therapy that combines herbal extracts to control symptoms of functional gastrointestinal diseases was found to be effective for dyspepsia in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, according to research presented at the 2022 Digestive Disease Week. This therapy has been around for decades in a variety of forms and has already demonstrated efficacy in previous controlled trials, but this new study used a proprietary formulation, STW 5-II, or Iberogast Advance (Bayer), that includes a combination of six herbal extracts manufactured under strict quality controls. The original formulation (STW-5 or Iberogast) contained extracts from nine plants. The goal of this trial was to demonstrate efficacy of a pharmacologic-grade product. (gastroendonews.com 5.12.2022).)

- Ubehag i øvre del av magen, funksjonell dyspepsi.

(Anm: Ubehag i øvre del av magen, funksjonell dyspepsi. Funksjonell dyspepsi omtales av noen som magekatar, men det er en tilstand karakterisert ved tilbakevendende eller kroniske smerter og ubehag i øvre del av magen uten at man finner sykdomsforandringer i eller rundt fordøyelseskanalen. (nhi.no 8.12.2021).)

- Brystbrannsykdom – reflukssykdom. En slapp lukkemuskel mellom spiserøret og magesekken medfører at syre lekker opp i spiserøret.

(Anm: Brystbrannsykdom – reflukssykdom. En slapp lukkemuskel mellom spiserøret og magesekken medfører at syre lekker opp i spiserøret. Det etser slimhinnen og gir symptomer som halsbrann, sure oppstøt, sviende smerter i mellomgulvet. (nhi.no 5.12.2022).)

- Allergisk betennelse i spiserøret - eosinofil øsofagitt.

(Anm: Allergisk betennelse i spiserøret - eosinofil øsofagitt. Allergisk betennelse i spiserøret gir plager som ligner på syreplager, men symptomene forsvinner ikke med syrehemmende behandling. Tilstanden rammer først og fremst barn, ungdom eller unge voksne. Hovedplagene er svelgevansker, eventuelt at maten setter seg fast. Mange plages også med brystbrann. Antall nye tilfeller er økende. Forekomsten er i ulike studier funnet å være ca. 10 per 100.000 mennesker. Tilstanden er kanskje den hyppigste årsaken til svelgevansker blant yngre mennesker og barn. Blant voksne er tilstanden vanligere blant menn (3:1), og den presenterer seg gjerne i 20-30-årene. Det er viktig å skille tilstanden fra syrerelaterte plager fra spiserøret, brystbrannsykdom (gastroøsofageal reflukssykdom). (nhi.no 15.11.2017).)

- Eosinofil øsofagitt: oppdatering av behandling og kontroverser.

(Anm: Eosinophilic esophagitis: update on management and controversies. Abstract Eosinophilic esophagitis is a chronic allergen driven immune mediated disease that is increasingly recognized as a leading cause of dysphagia and foregut symptoms in children and adults. Much knowledge has been gained in recent years on the genetic and environmental risk factors for this disease, the associated inflammatory milieu, and the long term complications from esophageal remodeling. In this review we will highlight recent progress made in research into this disease, focusing on adults. (…) Incidence and prevalence The incidence and prevalence of eosinophilic esophagitis have risen over the past two decades.168910 In a report from Olmstead County, Minnesota, USA, no cases were documented before 1990, and the incidence rose from 0.35 cases/100 000 people to 9.5 cases/100 000 people over a 15 year period.6 Increased incidence has also been reported in Switzerland,5 the Netherlands,11 and Denmark.12 The reasons for this increase are poorly understood, and increased recognition is probably not the only cause.56 (…) Gut microbiome The human microbiome has been the subject of intense research interest in recent years; however, there is still a paucity of data on the microbiome of the esophagus. (…) Clinical presentation Adults and children with eosinophilic esophagitis have different clinical presentations.84858687 Children commonly present with difficulty feeding, vomiting, abdominal pain, or failure to thrive, whereas adults typically have symptoms of dysphagia, heartburn, chest pain, and food impactions.208488 This difference is thought to be, at least in part, related to gradual esophageal tissue remodeling arising from unabated inflammation.89909192 An inflammatory phenotype—endoscopic features including white exudates, linear furrows, and edema—is thought to eventually evolve as a result of longstanding inflammation into a fibrostenotic phenotype, with fibrotic features on endoscopy such as rings, strictures, and a narrow caliber esophagus.899394 BMJ 2017;359:j4482 (Published 13 November 2017).)

- Protonpumpehemmere er legemidler som brukes i behandlingen av halsbrann (refluks), magesår, og sår i spiserøret på grunn av tilbakestrømning av syre (såkalt «refluks-øsofagitt»).

(Anm: Protonpumpehemmere er legemidler som brukes i behandlingen av halsbrann (refluks), magesår, og sår i spiserøret på grunn av tilbakestrømning av syre (såkalt «refluks-øsofagitt»). Protonpumpehemmere blokkerer pumpen som pumper ut hydrogenioner (H+) og som gjør det mulig for celler å produsere saltsyre i magesekken (ventrikkelen). (…) Bivirkninger De vanligste bivirkningene er mage-tarm bivirkninger, som kvalme, gassdannelse (flatulens), forstoppelse og diare. Kilde: Store norske leksikon.)

- Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (…) Sykdommens status blant forskere og leger har vært svært lav, og tilbudet til pasientene i beste fall mangelfullt. (…) Fant ikke sykdom i kroppen
Problemet for pasientene med irritabel tarm, er at legene ofte ikke har klart å finner noe galt. Pasientene forteller om magesmerter, gass og diare eller forstoppelse. Men når de undersøkes, finner legen null og niks. Ingen sår eller endringer i tarmen. Ingen reaksjon på allergitester. Ingen tegn til matintoleranse. Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen. Særlig fordi ganske mange av IBS-pasientene som blir undersøkt også har psykiske plager som angst eller depresjon. (forskning.no 27.6.2016).)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- Banebrydende studie: Parkinson er i virkeligheden to forskellige sygdomme. (- Søvnforstyrrelse skyldes skader i hjernestammen.) (- Hos patienterne med REM-søvnforstyrrelse, var nervesystemet i tarmene og hjertet svært beskadiget, mens hjernecellerne stadig var intakte.)

(Anm: Banebrydende studie: Parkinson er i virkeligheden to forskellige sygdomme. Fundet kan forklare, hvorfor Parkinson kun i nogle tilfælde starter med en mystisk søvnforstyrrelse, hvor folk slår, sparker og råber, mens de sover. (- Søvnforstyrrelse skyldes skader i hjernestammen.) (- Skanningerne viste, at: - Hos patienterne med REM-søvnforstyrrelsen, var nervesystemet i tarmene og hjertet svært beskadiget, mens hjernecellerne stadig var intakte.) (- Hos de patienter, som havde både Parkinson, og som havde haft søvnforstyrrelsen i årene før parkinsondiagnosen, var nervecellerne ødelagt både i hjertet, tarmene og i hjernen.) (- Hos de patienter, som havde Parkinson, men som ikke havde haft søvnforstyrrelsen, var det kun nervecellerne i hjernen, der var ødelagt. (videnskab.dk 25.9.2020).)

(Anm: Brain-first versus body-first Parkinson's disease: a multimodal imaging case-control study. Brain. 2020 Aug 24;awaa238.)

(Anm: Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom) (mintankesmie.no).)

- Barretts øsofagus

(Anm: Barretts øsofagus. Dette er en tilstand med forandringer i slimhinnen i nedre del av spiserøret, sannsynligvis som følge av magesyre som over lengre tid har etset slimhinnen. Hva er Barretts øsofagus? Magesekken Den medisinske betegnelsen på spiserøret er øsofagus. Spiserøret går fra svelget til magesekken. Når du svelger mat, går den gjennom spiserøret og ned i magesekken. Gastroøsofageal reflukssykdom kalles tilstanden når magesyre stadig kommer opp i spiserøret, der det normalt ikke skal være magesyre. Mens slimhinnen i magesekken tåler magesyren godt, fører syre i spiserøret til irritasjon i slimhinnen og muligheter for celleskade. Barretts øsofagus kalles det når overflaten i nedre del av spiserøret forandres ved at deler av den normale slimhinnen (plateepitel) erstattes med slimhinne som egentlig hører hjemme lenger nede i tarmen (sylinderepitel). Barretts øsofagus kan noen ganger føre til kreft i spiserøret. (nhi.no 1.5.2022).)

(Anm: Barrett's Esophagus. Barrett’s esophagus is a change in your cells lining your esophagus (food tube). It’s more common in people with acid reflux (GERD), but can develop without having GERD. Management ranges from monitoring your esophageal lining with endoscopies to treatments to remove damaged tissue. Keep your esophagus healthy by managing heartburn or acid reflux. (clevelandclinic.org 23.6.2020).)

- Nogle lægemidler kan påvirke vores tarmbakterier positivt. Forskere har undersøgt, hvordan 20 forskellige lægemidler ændrer på tarmbakterierne og deres kobling til sværhedsgrader af kroniske sygdomme, som hjertesygdom, fedme og type 2 diabetes. (- Modsat viser forskningsprojektet, at forbrug af mavesyremedicin, de såkaldte protonpumpe-hæmmere, er koblet til ugunstige ændringer i tarmmikrobiomet. ”Faktisk ser vi, at mængden af bestemte typer af bakterier, som normalt er tilstede i mundhulen, findes i relativt store mængder i tyktarmen hos mennesker, der tager mavesyremedicin. Normalt dræber mavesyren de bakterier i mundhulen, der forsøger at slippe videre til tarmen, hvor de ikke hører hjemme. Men det er jo ikke tilfældet, når man med den pågældende medicin blokerer for dannelsen af mavesyre.) (- Observationen, vi har gjort er vigtig, fordi forekomsten af mundhulebakterier i tyktarmen sættes i forbindelse med en øget risiko for udvikling af nogle former for tyktarmskræft”, siger Oluf Borbye Pedersen.)

(Anm: Nogle lægemidler kan påvirke vores tarmbakterier positivt. Forskere har undersøgt, hvordan 20 forskellige lægemidler ændrer på tarmbakterierne og deres kobling til sværhedsgrader af kroniske sygdomme, som hjertesygdom, fedme og type 2 diabetes. Og nogle af lægemidlerne viser sig at påvirke tarmbakterierne positivt. Det skriver Københavns Universitet. (…) Nu har et europæisk forskerhold vist, at helt almindelig anvendt medicin ser ud til at påvirke tarmbakterierne forskelligt. Forskningen er publiceret i tidsskriftet Nature. Tidligere er det vist, hvordan forskellig slags mad regulerer tarmens kemifabrik på godt og ondt. Nu har vi taget skridtet videre og undersøgt, om brug af 20 forskellige slags almindelig medicin ændrer på tarmbakterierne og deres kobling til sværhedsgrader af kroniske sygdomme, som hjertesygdom, fedme og type 2 diabetes,” fortæller professor Oluf Borbye Pedersen fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet. Han er leder af den danske del af det europæiske forskningsprojekt. (…) Især er kombinationen af statiner og hjertemagnyl forbundet med en nedsat mængde af sundhedsskadelige fedtstoffer i blodet. Modsat viser forskningsprojektet, at forbrug af mavesyremedicin, de såkaldte protonpumpe-hæmmere, er koblet til ugunstige ændringer i tarmmikrobiomet. ”Faktisk ser vi, at mængden af bestemte typer af bakterier, som normalt er tilstede i mundhulen, findes i relativt store mængder i tyktarmen hos mennesker, der tager mavesyremedicin. Normalt dræber mavesyren de bakterier i mundhulen, der forsøger at slippe videre til tarmen, hvor de ikke hører hjemme. Men det er jo ikke tilfældet, når man med den pågældende medicin blokerer for dannelsen af mavesyre. Observationen, vi har gjort er vigtig, fordi forekomsten af mundhulebakterier i tyktarmen sættes i forbindelse med en øget risiko for udvikling af nogle former for tyktarmskræft”, siger Oluf Borbye Pedersen. ppo Især er kombinationen af statiner og hjertemagnyl forbundet med en nedsat mængde af sundhedsskadelige fedtstoffer i blodet. Modsat viser forskningsprojektet, at forbrug af mavesyremedicin, de såkaldte protonpumpe-hæmmere, er koblet til ugunstige ændringer i tarmmikrobiomet. ”Faktisk ser vi, at mængden af bestemte typer af bakterier, som normalt er tilstede i mundhulen, findes i relativt store mængder i tyktarmen hos mennesker, der tager mavesyremedicin. Normalt dræber mavesyren de bakterier i mundhulen, der forsøger at slippe videre til tarmen, hvor de ikke hører hjemme. Men det er jo ikke tilfældet, når man med den pågældende medicin blokerer for dannelsen af mavesyre. Observationen, vi har gjort er vigtig, fordi forekomsten af mundhulebakterier i tyktarmen sættes i forbindelse med en øget risiko for udvikling af nogle former for tyktarmskræft”, siger Oluf Borbye Pedersen. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 10.12.2021).)

(Anm: Forslund SK. Combinatorial, additive and dose-dependent drug-microbiome associations. Nature. 2021 Dec 8.)

(Anm: Novo Nordisk Foundation. Center for Basic Metabolic Research (cbmr.ku.dk.no).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Sammenheng mellom regelmessig bruk av magesyrehemmende legemidler og påfølgende risiko for gallestein (kolelithiasis) : En prospektiv kohortstudie av 0,47 millioner deltakere. (- Bakgrunn: Magesyrehemmende midler har stor innvirkning på tarmmikrobiomet som igjen kan øke risikoen for gallestein (kolelithiasis), men epidemiologiske bevis er fortsatt uklare. Vi utførte denne forskningen for å evaluere sammenhengen mellom regelmessig bruk av protonpumpehemmere (PPIer) og H2-reseptorantagonister (H2RAer) med risiko for kolelitiasis.

(Anm: Association Between Regular Use of Gastric Acid Suppressants and Subsequent Risk of Cholelithiasis: A Prospective Cohort Study of 0.47 Million Participants. Background: Gastric acid suppressants have a major impact on gut microbiome which in turn, may increase the risk of cholelithiasis, but epidemiological evidence remains unclear. We undertook this research to evaluate the association between regular use of proton pump inhibitors (PPIs) and H2-receptor antagonists (H2RAs) with risk of cholelithiasis. Methods: Prospective cohort study included 477,293 UK residents aged 37–73 years from the UK Biobank. We included the participants reported PPI or H2RA use, and were free of cholelithiasis or cancer. We evaluated hazard ratios (HRs) of regular use of PPIs or H2RAs and risk of cholelithiasis adjusting for demographic factors, lifestyle habits, the presence of comorbidities, use of other medications, and clinical indications. Results: We identified 12,870 cases of cholelithiasis over a median follow-up of 8.1 years. Regular use of PPIs (HR 1.22 95% CI 1.16–1.29) or H2RAs (HR 1.16, 95% CI 1.05–1.28) was associated with an increased risk of cholelithiasis after confounding adjustment. There were no major differences among individual PPIs/H2RAs. The absolute risk of PPI-associated cholelithiasis was increased with the baseline predicted risk evaluated by known environmental and genetic risk factors (Risk differences in the lowest vs. the highest quartile: 1.37 vs. 4.29 per 1,000 person-years). Conclusion: Regular use of PPIs and H2RAs was associated with increased risk of cholelithiasis. Future prospective studies are required to confirm whether the observed associations are casual. Front. Pharmacol., 2022 (8 January 2022).)

- Protonpumpehemmere og hypomagnesemisk hypoparatyroidisme

(Anm: Proton-Pump Inhibitors and Hypomagnesemic Hypoparathyroidism. To the Editor: We report two cases of hypomagnesemic hypoparathyroidism associated with the use of proton-pump inhibitors, in which patients presented with carpopedal spasm in association with severe hypomagnesemia and hypocalcemia without an appropriate increase in the level of parathyroid hormone. Patient 1 was a 51-year-old premenopausal woman who had been taking omeprazole for more than a year (at a dose of 20 mg twice daily) and who presented with carpopedal and truncal spasm. She began receiving 2.4 g of elemental calcium per day and, later, high-dose magnesium (Figure 1A). Fourteen months later, omeprazole was discontinued, and ranitidine . . . N Engl J Med 2006; 355:1834-1836 (October 26).)

- Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn. I en svensk registerstudie av nära 162 000 barn ökade protonpumpshämmare astmarisken med 57 procent. (- Hypotesen går ut på att protonpumpshämmare stör balansen av bakterier i mag-tarmkanalen och lungorna. Sådana förändringar skulle i så fall i sin tur kunna leda till inflammation i luftvägarna och astma.)

(Anm: Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn. I en svensk registerstudie av nära 162 000 barn ökade protonpumpshämmare astmarisken med 57 procent. Det finns ett samband mellan ökad risk för astma hos barn och behandling med så kallade protonpumpshämmare, som omeprazol och esomeprazol. Det visar en ny svensk registerstudie som har publicerats i Jama pediatrics. − Våra data talar för att det nog inte är riskfritt att behandla barn med dessa läkemedel, säger docent Björn Pasternak vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, Solna. Han är läkare samt forskare vid avdelningen för klinisk epidemiologi. Björn Pasternak leder ett forskningsprogram om läkemedelssäkerhet för barn där den aktuella studien om protonpumpshämmare och astmarisk ingår. (…) Viktigt väga risker mot nytta Han och hans forskargrupp har inte undersökt vilken mekanism som skulle kunna förklara ett orsakssamband mellan protonpumpshämmare och astma. Men de spekulerar kring en möjlig förklaring. Hypotesen går ut på att protonpumpshämmare stör balansen av bakterier i mag-tarmkanalen och lungorna. Sådana förändringar skulle i så fall i sin tur kunna leda till inflammation i luftvägarna och astma. (lakemedelsvarlden.se 18.2.2021).)

- Bruk av protonpumpehemmere for å behandle vedvarende halssymptomer: multisenter, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert studie. (-Konklusjoner. ) (- Det ble ikke funnet bevis for PPI-behandling hos pasienter med vedvarende halssymptomer.)

(Anm: Use of proton pump inhibitors to treat persistent throat symptoms: multicentre, double blind, randomised, placebo controlled trial. Abstract Objective To assess the use of proton pump inhibitors (PPIs) to treat persistent throat symptoms. (…) Conclusions No evidence was found of benefit from PPI treatment in patients with persistent throat symptoms. RSI scores were similar between the lansoprazole and placebo groups after 16 weeks of treatment and at the 12 month follow-up. BMJ 2021;372:m4903.)

(Anm: Are persistent throat symptoms atypical features of gastric reflux and should they be treated with proton pump inhibitors? Persistent throat symptoms are common in adults. Globus pharyngeus (a feeling of a lump in the throat), dysphonia, throat clearing, cough, excessive phlegm, throat pain, and postnasal secretions are present in up to 25% of primary care attenders, and more than 60 000 people are referred to secondary otolaryngological care annually.1 (…) Recommendations Within those patients with persistent throat symptoms there is almost certainly a subgroup whose symptoms are primarily caused by reflux disease. Identification of this group is challenging and should be a priority for future research. In those with a low risk of malignancy, a trial of an alginate for at least eight weeks would seem reasonable as a low cost and low risk intervention. Patients with co-existent GORD symptoms, such as heartburn, may gain additional benefit from an alginate with a PPI. Little evidence exists for lifestyle modification with these symptoms; in some patients, however, changes to lifestyle could be an inexpensive, low risk adjunct to other treatments. Failing this, referral to secondary care would be recommended for further investigation and management. BMJ 2014;349:g5813.)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Effekten av FDAs sikkerhetsadvarsler kan variere. (- For eksempel tok det flere FDA-advarsler om den potensielle risikoen for livstruende hjertebivirkninger relatert til legemiddelinteraksjoner med legemiddel cisapride mot halsbrann (sure oppstøt) for å endre forskrivningsmønstre; medisinen ble senere trukket fra markedet av produsenten.)

(Anm: Effects of FDA Safety Warnings May Vary. Some warnings from the US Food and Drug Administration (FDA) about potential medication safety issues have a substantial effect on clinician behavior while others have little influence, according to a systematic review of studies probing the effects of specific FDA risk communications. Stacie B. Dusetzina, PhD, of the department of health care policy at Harvard Medical School in Boston, and a multi-institution team of colleagues examined the impact of FDA risk communications on health care use and found that the effectiveness of these messages depends on the type of recommendation, whether other effective therapies are available, and how often the messages were repeated (Dusetzina SB et al. Med Care. doi:10.1097/MLR.0b013e318245a160 [published online January 18, 2012]). (...) The limited amount of data on the effects of FDA risk communications and the likelihood that the number of such communications will grow prompted Dusetzina and her colleagues to probe the existing literature. They examined 49 studies involving 16 drugs or therapeutic classes. “There is not a lot of information about how clinicians and patients view and process this [risk] information,” Dusetzina said. (...) Recommendations to avoid potential adverse drug interactions had a greater effect. But it often took months to years before clinicians altered their behavior or they did so only after multiple warnings, according to the review. For example, it took several FDA warnings about the potential risk of life-threatening cardiac adverse events related to drug interactions with the heartburn medication cisapride to change prescribing patterns; the medication was later removed from the market by its manufacturer. JAMA. 2012;307(9):894-895 (March 7).)

- Peter Doshi, Matthew Herder, Tom Jefferson: Å hedre Vanessa? Health Canada synes å ri to hester samtidig: å bli sett som regulator (kontrollorgan) som tjener allmennhetens interesse gjennom en tiltagende forpliktelse til åpenhet, men likevel ha tiltro til at industrien ikke offentliggjør noen kliniske prøvedata som de betrakter som "konfidensiell forretningsinformasjon." (- Lovforslaget, med tittelen "Protecting Canadians from Unsafe Drugs Act", men bedre kjent som Vanessa's Law (fullstendig tekst her; Q&A sammendrag her), ble oppkalt etter Vanessa Young, datter av det tidligere kanadiske medlemmet av parlamentet Terence Young, som døde i en alder av 15 år i år 2000 etter å ha blitt foreskrevet cisapride.)

(Anm: Peter Doshi, Matthew Herder, Tom Jefferson: Honouring Vanessa? Health Canada seems to want to have it both ways: be seen as a regulator that serves the public interest through a progressive commitment to transparency, yet be trusted by industry to not publicly disclose any clinical trial data which it calls “confidential business information.”  Given our experience over the past few months, we think Health Canada may be prioritising the latter at the expense of transparency. Following the European Medicines Agency’s landmark 2010 policy (policy 0043), which has released millions of pages of clinical trial data without any strings attached, we optimistically believed that the passage of a new law in Canada was a sign Canada had given up on its historical preference for not sharing data. The bill, entitled “Protecting Canadians from Unsafe Drugs Act” but better known as Vanessa’s Law (complete text here; Q&A summary here), was named after Vanessa Young, daughter of former Canadian member of parliament Terence Young, who died at the age of 15 in the year 2000 after being prescribed cisapride. Young, a long time advocate for the protection of the public from the possible harms of medicines, introduced the bill that became law on 6 November 2014. (blogs.bmj.com 8.3.2016.)

(Anm: Quigley EM. Cisapride: what can we learn from the rise and fall of a prokinetic? J Dig Dis. 2011 Jun;12(3):147-56.)

(Anm: Cisapride is a gastroprokinetic agent, a drug that increases motility in the upper gastrointestinal tract. It acts directly as a serotonin 5-HT4 receptor agonist and indirectly as a parasympathomimetic. Stimulation of the serotonin receptors increases acetylcholine release in the enteric nervous system. It has been sold under the trade names Prepulsid (Janssen-Ortho) and Propulsid (in the United States). It was discovered by Janssen Pharmaceuticals in 1980. In many countries, it has been either withdrawn from the market or had its indications limited due to incidences of serious cardiac side-effects.[1] Propulsid was linked to children's deaths.[2] (en.wikipedia.org).)

- PROPULSID: Et legemiddel mot halsbrann (sure oppstøt) er nå knyttet til barns død. (- I midten av 1993 forberedte FDA-tjenestemenn på godkjenning av Propulsid, et legemiddel som lettet nattlig halsbrann (sure oppstøt).

(Anm: PROPULSID: A Heartburn Drug, Now Linked to Children’s Deaths. In mid-1993, FDA officials prepared to approve Propulsid, a drug that eased nighttime heartburn. But a sign of danger loomed. FDA medical officer Andre Dubois noted that 48 of 1,993, or 2.4%, of the patients who took Propulsid in U.S. studies experienced “heart rate and rhythm disorders.” In addition, eight children age 6 or younger who were given Propulsid had died. Dubois found that the drug’s chemical makeup could disturb cardiac function. But he agreed with drug maker Janssen Pharmaceutica, a Johnson & Johnson Co. subsidiary, that the deaths in the studies were attributable to other causes. He recommended approval along with disclosure in the label of potential cardiac effects. “The risk seems very low,” he said. (latimes.com 20.12.2000).)

- Propulsid (Cisapride) - Trukket fra markedet. (- As of December 31, 1999, use of cisapride has been associated with 341 reports of heart rhythm abnormalities including 80 reports of deaths.)

(Anm: Propulsid (Cisapride) - Withdrawn from Market. FDA TALK PAPER Food and Drug Administration U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857. Janssen Pharmaceutica Inc., of Titusville, N.J., has announced that it has decided to stop marketing cisapride (Propulsid) in the United States as of July 14, 2000. The effective date of the voluntary action is intended to provide adequate time for patients and physicians to make alternative treatment decisions. Cisapride is a prescription drug treatment approved only for severe nighttime heartburn experienced by adult patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) that does not adequately respond to other therapies. As of December 31, 1999, use of cisapride has been associated with 341 reports of heart rhythm abnormalities including 80 reports of deaths. Most of these adverse events occurred in patients who were taking other medications or suffering from underlying conditions known to increase risk of cardiac arrhythmia associated with cisapride. Patients who are currently prescribed cisapride are urged to promptly contact their health care providers to discuss alternative treatments. Since the drug's approval in 1993, Cisapride's labeling has been revised several times (most recently in January 2000, see FDA Talk Paper T00-6) to inform health care professionals and patients about the drug's risks. Despite these risk management efforts, the firm decided in consultation with the Food and Drug Administration that continued general US prescription access to the drug poses unacceptable risks. A public advisory committee meeting, previously scheduled for April 12 to discuss ways to reduce the occurrence of adverse events associated with cisapride, has been cancelled. (medpagetoday.com 23.3.2000).)

- Gastrointestinale symptomer i COVID-19: Hva vi vet så langt og hvorfor det er viktig. I denne spesielle funksjonen sammenfatter vi eksisterende bevis på gastrointestinale symptomer i COVID-19. (- Legemidler som brukes til å behandle gastrointestinale sykdommer eller symptomer, kan også redusere magesyrenivået, noe som gjør det lettere å bli smittet av viruset fra mat eller andre substanser som inntas. Normalt er magens høye surhetsnivåer sterke nok til å deaktivere viruspartikler.)

(Anm: Gastrointestinal symptoms in COVID-19: What we know so far and why it is important. In this Special Feature, we round up the existing evidence on the gastrointestinal symptoms in COVID-19. Respiratory symptoms are the most common symptom of COVID-19. But according to a recent review, 53% of people hospitalized with COVID-19 experience at least one gastrointestinal (GI) symptom at any time during their illness. And there’s increasing evidence that encountering GI symptoms with COVID-19, or developing COVID-19 alongside underlying GI conditions, may increase the risk of disease severity and negative complications. Stay informed with live updates on the current COVID-19 outbreak and visit our coronavirus hub for more advice on prevention and treatment. (…) Medications used to treat GI diseases or symptoms can also reduce stomach acid levels, making it easier to contract the virus from foods or other ingested substances. Normally, the stomach’s high acidity levels are strong enough to deactivate viral particles. Less speculation exists as to why experiencing GI symptoms with COVID-19 seems to increase the risk of severe disease and poor outcomes in the absence of underlying conditions. People with viral infections in their respiratory and GI tract are exposed to increased viral load when compared with people with infections in only the respiratory tract. There are also around 100 times more ACE-2 receptors in the GI tract than respiratory organs, so it may be able to house more viruses when it acquires an infection. People with symptoms impacting multiple organs also tend to experience more severe disease and poorer outcomes. (medicalnewstoday.com 12.2.2021).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Kromogranin A. Kromogranin A (CgA) er et glykoprotein som er lokalisert i de sekretoriske granula i neuroendokrine celler. (- Forhøyede nivåer av CgA finnes også ved nyresvikt og ved langvarig behandling med protonpumpehemmere som følge av hyperplasi i enterokromaffinliknende celler. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; Publisert: 10. april 1999)

(Anm: Kromogranin A. Kromogranin A (CgA) er et glykoprotein som er lokalisert i de sekretoriske granula i neuroendokrine celler. CgA deltar i danningen og stabiliseringen av sekretoriske granula. Videre er CgA prohormon for biologisk aktive peptider som synes å delta i reguleringen av andre hormoner. CgA finnes normalt i blod i lave mengder. Forhøyede nivåer i blod sees hos pasienter med neuroendokrine svulster. CgA er således en tumormarkør for karsinoider (inklusive endokrine pancreastumorer), feokromocytomer, neuroblastomer og for småcellet lungekarsinom. Forhøyede nivåer av CgA finnes også ved nyresvikt og ved langvarig behandling med protonpumpehemmere som følge av hyperplasi i enterokromaffinliknende celler. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; Publisert: 10. april 1999.)

- Protonpumpehemmere og hypomagnesemisk hypoparatyroidisme

(Anm: Proton-Pump Inhibitors and Hypomagnesemic Hypoparathyroidism. To the Editor: We report two cases of hypomagnesemic hypoparathyroidism associated with the use of proton-pump inhibitors, in which patients presented with carpopedal spasm in association with severe hypomagnesemia and hypocalcemia without an appropriate increase in the level of parathyroid hormone. Patient 1 was a 51-year-old premenopausal woman who had been taking omeprazole for more than a year (at a dose of 20 mg twice daily) and who presented with carpopedal and truncal spasm. She began receiving 2.4 g of elemental calcium per day and, later, high-dose magnesium (Figure 1A). Fourteen months later, omeprazole was discontinued, and ranitidine . . . N Engl J Med 2006; 355:1834-1836 (October 26).)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

- Hypomagnesemi er en tilstand med for lav konsentrasjon av magnesium i blodet.

(Anm: Hypomagnesemi er en tilstand med for lav konsentrasjon av magnesium i blodet. Forekomsten er 12–20 prosent blant pasienter i sykehus, og opptil 65 prosent hos pasienter på intensivavdelinger. To hovedmekanismer til hypomagnesemi er tap av magnesium fra mage-tarm-kanalen og tap igjennom nyrene i urinen. De vanligste symptomene på hypomagnesemi er muskelsvakhet, muskelkramper og hjerterytmeforstyrrelser. Alvorlig hypomagnesemi kan føre til kramper i hele kroppen, koma og livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hypoparatyreoidisme.

(Anm: hypoparatyreoidisme; nedsett funksjon i biskjoldkjertlane, d e skort på paratyreoideahormonet (PTH); fører til fall i kalsiuminnhaldet i blod; dette kan føra til muskelkrampar (tetani (s d)), grå stær, beinvevsforandringar m v; årsak har ofte vore tilfeldig fjerning av paratyreoidkjertlane ved strumaoperasjon men genetiske feil med hormonet eller hormonet sin reseptor, ev med den kalsiumsansande reseptoren e a kan gi ulike former for hypoparatyreoidisme; jf de Georges syndrom og automuun-polyendokrinopati-candidiasis-ectodermal dystrofi, pseudohypoparatyreoidisme EN hypoparathyroidism Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Hypoparatyreoidisme er unormalt lav hormonproduksjon i biskjoldbruskkjertlene. Disse hormonene er sentrale når det gjelder reguleringen av kalsium. Kilde: Store norske leksikon.)

- Et trippel spill for skjoldbruskkjertelhormon.

(Anm: A Triple Play for Thyroid Hormone. Abstract A class of thyroid hormone metabolites has dramatic physiological effects on metabolism and heart rate by still-unknown mechanisms of action. A recent study has discovered that thyronamines can inhibit neuronal reuptake of neurotransmitters and prevent the intracellular transport of monoamines for release. This discovery presents a third signaling pathway for thyroid hormone, expands the role that thyroid plays in the central nervous system, and suggests mechanisms of action for the effects of thyronamine-derived neuromodulators. ACS Chem. Biol. 2007, 2, 6, 377–379.)

- Samtidig bruk av levotyroksin- og protonpumpehemmere hos pasienter med primær hypotyreose: en systematisk gjennomgang. (- Samtidig bruk av LT4 og PPI viste en signifikant økning i TSH-konsentrasjon.)

(Anm: Concomitant Use of Levothyroxine and Proton Pump Inhibitors in Patients with Primary Hypothyroidism: a Systematic Review. Background The aim of this study was to assess the effect of concomitant use of levothyroxine (LT4) and proton pump inhibitors (PPIs) on thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in patients with primary hypothyroidism. (…) Results Five thousand twelve discrete articles were identified. Following assessment and application of eligibility criteria, seven studies were included. There was a considerable heterogeneity among the included studies in design, sample size, inclusion and exclusion criteria, treatment regimen, and baseline demographics. Each of the included studies showed an increase in TSH levels following LT4 and PPI consumption, and in the majority of these, the increase was statistically significant. Discussion The concomitant use of LT4 and PPI showed a significant increase in TSH concentration. However, given the small number of studies, further research is needed to clarify the interfering role of PPI on LT4 intestinal absorption. Concomitant Use of Levothyroxine and Proton Pump Inhibitors in Patients with Primary Hypothyroidism: a Systematic Review. J Gen Intern Med. 2021 Jan 19.)

– Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen.)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

- DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (- Legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon.)

 (Anm: Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (…) DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (…) Denne gjennomgangen gir en systematisk tilnærming til legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon, med vekt på klinisk relevante interaksjoner og resultater i laboratorieundersøkelser. N Engl J Med 2019; 381:749-761.)

 - Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 16.3.2020).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).) 

- Kraftig pilleøkning mot sure oppstøt. Bruken av tabletter mot sure oppstøt har mer enn doblet seg de siste femten årene. (– Vi er fullt klar over at det har vært en voldsom økning i bruken av disse medisinene, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen hos Statens legemiddelverk. – Men er det greit med så stor økning? – Dette er sikre legemidler med lite bivirkninger, sier Madsen.)

(Anm: Kraftig pilleøkning mot sure oppstøt. Bruken av tabletter mot sure oppstøt har mer enn doblet seg de siste femten årene. Ekspert er kritisk til økningen. Ernæringsfysiolog Anna Ingwardo, mener de aller fleste som bruker medisiner mot sure oppstøt kan kutte dem ut. Hun etterlyser grønn resept hos legen. (…) Trenger medisiner De siste femten årene har bruken av medisiner mot sure oppstøt mer enn doblet seg her i landet. Det viser en kartlegging NRK har gjort av all medisinbruk i landet siden 2004. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen hos Statens legemiddelverk mener de fleste trenger legemidler i tillegg til livsstilsendringer. Plagene har ofte en sammenheng med for dårlig kosthold, for lite aktivitet og en stresset hverdag. – Vi er fullt klar over at det har vært en voldsom økning i bruken av disse medisinene, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen hos Statens legemiddelverk. – Men er det greit med så stor økning? – Dette er sikre legemidler med lite bivirkninger, sier Madsen. – Du kan gjøre en del livsstilstiltak, men de fleste får det bedre hvis de tar legemiddel på toppen. (…)  – For mye medisinbruk Ernæringsfysiolog Anna Ingwardo behandler mange pasienter med slike plager. Hun mener vi begynner for fort med medisiner, ofte av typen protonpumpehemmere. – Jeg vil påstå at 80–90 prosent av dem som bruker det, ikke trenger det. Jeg mener mange begynner med protonpumpehemmere uten at annen livsstilsendring er gjort. Jeg savner at vi ikke behandler årsaken til folks plager, bare symptomene deres, sier hun. I en fersk kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening advarer også overlege Guttorm Raknes og farmasøyt Trude Giverhaug for at bruken ikke er uproblematisk. Ingwardo sier det er pasienten selv som må gjøre jobben for å bli kvitt plagene. – Man kan gjøre mange andre ting istedenfor medisiner: Stresse ned, gå ned i vekt, ikke overspise, være forsiktig med kaffe og alkohol og heve sengeenden. (nrk.no 26.11.2020).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (- Legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon.)

 (Anm: Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (…) DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (…) Denne gjennomgangen gir en systematisk tilnærming til legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon, med vekt på klinisk relevante interaksjoner og resultater i laboratorieundersøkelser. N Engl J Med 2019; 381:749-761.)

 - Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 16.3.2020).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).) 

- Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer fikk syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere (PPI) på resept i 2016.

(Anm: Statistikk Rapport fra Reseptregisteret 2012-2016. Bruk av legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen fordoblet på 10 år. Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer fikk syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere (PPI) på resept i 2016. Dette er legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen, de brukes ofte for å redusere eller forhindre bivirkninger av andre legemidler. (fhi.no 27.04.2017).)

(Anm: Tips for Year-Round Heartburn Relief (Helårlige tips for lindring av halsbrann) (webmd.com 8.11.2017).)

(Anm: What causes acid reflux and shortness of breath? (medicalnewstoday.com 19.12.2019).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Concomitant use of oral glucocorticoids and proton pump inhibitors and risk of osteoporotic fractures among patients with rheumatoid arthritis: a population-based cohort study.

(Anm: Concomitant use of oral glucocorticoids and proton pump inhibitors and risk of osteoporotic fractures among patients with rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. (…) Conclusions There was an interaction in the risk of osteoporotic fractures with concomitant use of oral GCs and PPIs. Fracture risk assessment could be considered when a patient with RA is co-prescribed oral GCs and PPIs. Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 11 December 2020.)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Slik unngår du halsbrann og sure oppstøt i jula.

(Anm: Slik unngår du halsbrann og sure oppstøt i jula. Nå går vi inn i høysesongen for kraftig mat, alkohol og kaffe. Men det må ikke bli plagsomt – om du følger disse rådene. Én av fire plages av halsbrann og sure oppstøt. Er du blant dem, kjenner du så altfor godt den ubehagelige brennende følelsen, som starter i brystet og beveger seg opp mot halsen. Kanskje får du også en sur smak i munnen. Det som skjer, er at magesyren, som hjelper deg å fordøye maten i magesekken, kommer opp i spiserøret. (dagbladet.no 20.11.2020).)

- Derfor bør du ligge med overkroppen hevet. (- DERFOR MÅ DU HEVE SENGEN: Høy pute hever kun hode og hals. Det er best å heve sengen.) (- Da ligger kroppen med overkroppen høyest og tyngdekraften sørger for å hindre tilbakerenn fra magesekken.) (- Betennelse i øret eller bihulen.) (- Det hjelper også å ligge med hodet hevet hvis du har bihulebetennelse eller ørebetennelse.)

(Anm: Derfor bør du ligge med overkroppen hevet. Kroppen har det best når den får ligge i nedoverbakke. Det er smart å heve sengen, spesielt hvis du er forkjølet eller har spist litt for mye. DERFOR MÅ DU HEVE SENGEN: Høy pute hever kun hode og hals. Det er best å heve sengen. Da ligger kroppen med overkroppen høyest og tyngdekraften sørger for å hindre tilbakerenn fra magesekken. (…) Halsbrann og refluks Halsbrann og sure oppstøt oppstår når syre fra magesekken kommer opp i spiserøret. – Det er helt normalt å ha en liten refluks og at maten skvulper litt tilbake til spiserøret. Det er veldig plagsomt og det rammer 60 prosent av befolkningen fra tid til annen, sier professor Trygve Hausken til Lommelegen.no. Hausken er overlege ved Gastroseksjonen og Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer, Medisinsk avdeling, på Haukeland Universitetssykehus. Hvis du er plaget med halsbrann, refluks eller spiserørsbetennelse, er det lurt å ligge med overkroppen hevet om natten. – Dette har med tyngdekraften å gjøre. Hvis du hever sengen med 15 centimeter, blir du liggende i en nedoverbakke og da er det lettere for maten å renne ned, opplyser Hausken. LES OGSÅDiaré? Styr unna denne maten (…) Betennelse i øret eller bihulen Det hjelper også å ligge med hodet hevet hvis du har bihulebetennelse eller ørebetennelse. – Dette har med trykk å gjøre. Dersom du har bihulebetennelse eller ørebetennelse, vil du kjenne at det er ubehaglig å øke trykket i det aktuelle hulrommet, som når du lener deg eller bøyer deg framover og nedover. De fleste vil merke at det er mer behagelig at trykket ikke øker, altså at man ligger med den aktuelle kroppsdelen høyere, sier Mads H. S. Moxness, overlege ved øre-nese-hals-avdelingen ved Aleris sykehus. (lommelegen.no 12.9.2018).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) assosiert med risiko for kronisk nyresykdom.

(Anm: Proton pump inhibitors associated with risk of chronic kidney disease. Proton pump inhibitors (PPIs), which are commonly used drugs to reduce acid in the stomach, appear to be associated with an increased risk of chronic kidney disease but more research is needed to determine whether PPI use causes kidney damage, according to an article published online by JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- PRAC har utredet et signal om forhøyede nivåer av Kromogranin A ved bruk av protonpumpehemmere: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol.

(Anm: Protonpumpehemmere – forhøyede nivåer av Kromogranin A. PRAC har utredet et signal om forhøyede nivåer av Kromogranin A ved bruk av protonpumpehemmere: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol. På bakgrunn av dette ber Legemiddelverket innehavere av alle relevante markedsføringstillatelser om å oppdatere sine preparatomtaler og pakningsvedlegg i henhold til anbefalingene fra PRAC. (legemiddelverket.no 12.8.2016).)

- Forskere advarer om overforbrug af protonpumpehæmmere. Ny litteraturgennemgang tyder på, at et stort antal patienter behandles med protonpumpehæmmere uden oplagt årsag og at en betydelig andel heraf kan udtrappes af medicinen uden en forværring af symptomer.

(Anm: Forskere advarer om overforbrug af protonpumpehæmmere. Ny litteraturgennemgang tyder på, at et stort antal patienter behandles med protonpumpehæmmere uden oplagt årsag og at en betydelig andel heraf kan udtrappes af medicinen uden en forværring af symptomer. Salget af protonpumpehæmmere (PPI) stiger fortsat støt. I primærsektoren er det totale salg af PPI de sidste 10 år således steget med 213 procent. Samtidigt er den gennemsnitlige individuelle mængde indløst PPI steget med 52 procent, så hver medicinforbruger i gennemsnit køber 224 døgndoser PPI på et år. Det fremgår af artiklen ‘behandling med protonpumpehæmmere (dagenspharma.dk 11.11.2015).)

- Lege: Når halsbrann er sykdom.

(Anm: Brynjulf Barexstein, allmennlege, Lommelegen.no. Lege: Når halsbrann er sykdom. De fleste mennesker kan oppleve halsbrann fra tid til annen, og noen er mer og oftere plaget enn andre. Ved halsbrann kan man få en sviende følelse fra mellomgulvet og oppover i brystet bak brystbeinet, og eventuelt sure oppstøt med sur smak i munnen og svelget. Plagene kommer typisk 30-60 minutter etter et måltid, og forverres gjerne ved foroverbøyning eller når man legger seg. (…) Lege kan forskrive regelmessig bruk av medisiner mot reflux av typen protonpumpehemmere. Eksempler: Omeprazol / Losec, Pantoprazol / Somac, Lansoprazol / Lanzo, Esomeprazol / Nexium. Disse har en kraftigere og mer langvarig effekt enn overnevnte reseptfrie medisiner. Maksimal virkning kommer ikke nødvendigvis umiddelbart, men gjerne gradvis over noen dager. For midlertidig lindring av halsbrann er følgelig de førstnevnte reseptfrie medisinene det mest aktuelle å bruke. (dagbladet.no 29.12.2021).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Regelmessig bruk av protonpumpehemmere (PPI) og risiko for diabetes type 2: resultater fra tre potensielle kohortestudier. (- Konklusjoner.) (- Regelmessig bruk av PPI var forbundet med en høyere risiko for type 2-diabetes, og risikoen økte med langtidsbruk.)

(Anm: Regular use of proton pump inhibitors and risk of type 2 diabetes: results from three prospective cohort studies. (…) Conclusions Regular use of PPIs was associated with a higher risk of type 2 diabetes and the risk increased with longer duration of use. Physicians should therefore exercise caution when prescribing PPIs, particularly for long-term use. Gut Published Online First: 28 September 2020.)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Søk "PPI" (The American Journal of Gastroenterology).)

- Økt risiko for COVID-19 blant brukere av protonpumpehemmere (PPI).

(Anm: Increased Risk of COVID-19 Among Users of Proton Pump Inhibitors. (…) Results: Of 53,130 participants, 3,386 (6.4%) reported a positive COVID-19 test. In regression analysis, individuals using PPIs up to once daily (aOR 2.15; 95% CI, 1.90-2.44) or twice daily (aOR 3.67; 95% CI, 2.93-4.60) had significantly increased odds for reporting a positive COVID-19 test when compared with those not taking PPIs. Individuals taking histamine-2 receptor antagonists were not at elevated risk. J Gastroenterol. 2020 Oct;115(10):1707-1715.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Søk "PPI" (The American Journal of Gastroenterology).)

- Hva kan føre til at en person våkner med tett nese?

(Anm: What can cause a person to wake up with a stuffy nose? People can wake up with a stuffy nose for various reasons. For example, the common cold, allergies, and pregnancy can all cause a person to wake up with a stuffy nose. Using certain medications can also cause a stuffy nose. (…) GERD GERD is a condition that causes the contents of the stomach to flow back up through the throat and nasal passages. One 2015 study found that those with GERD had a higher chance of developing chronic sinusitis. (medicalnewstoday.com 26.11.2020).)

(Anm: Gastroøsofageal refluks.  OGSÅ KJENT SOM: gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks Kilde: Store norske leksikon.)

- Alt du trenger å vite om GØRS (GERD). (-Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS).) (- GØRS (GERD) forekommer oftere hos personer som er: - overvektige eller overvektige på grunn av økt trykk på magen - gravid, på grunn av samme økte trykk - tar visse legemidler, inkludert noen astmamedisiner, kalsiumkanalblokkere, antihistaminer, beroligende midler og antidepressiva - røyking, og å bli utsatt for passiv røyking.)

(Anm: Everything you need to know about GERD. Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a long-term condition where acid from the stomach comes up into the esophagus. Many people occasionally experience gastroesophageal reflux (GER). However, if an individual experiences persistent acid reflux that occurs more than twice a week, they may be diagnosed with GERD. In other words, GERD is the long-term, regular occurrence of GER. This page covers information about the symptoms, causes, diagnosis, and treatment of GERD. (…) If the sphincter at the top of the stomach does not close properly, stomach contents can flow upward. Gastroesophageal reflux disease is a condition where stomach acid persistently and regularly flows up into the esophagus. The esophagus may also be referred to as the food pipe or gullet and is the tube that transports food from the mouth to the stomach. The acid in the esophagus causes heartburn and other symptoms, as well as possible tissue damage. The American College of Gastroenterology says that at least 15 million Americans, or 20 percent of the American population, experience heartburn every day. (…) GERD occurs more commonly in people who are: - overweight or obese because of increased pressure on the abdomen – pregnant, due to the same increased pressure - taking certain medications, including some asthma medications, calcium channel blockers, antihistamines, sedatives, and antidepressants - smoking, and being exposed to second-hand smoke. Hiatal hernia is a condition where an opening in the diaphragm lets the top of the stomach move up into the chest. This lowers the pressure in the esophageal sphincter and raises the risk of GERD. (…) However, not all people with GERD experience heartburn, and there are other possible symptoms: - nausea or vomiting - bad breath - respiratory problems - difficulty or pain when swallowing – decay (medicalnewstoday.com 18.1.2018).)

- Legemiddelfirma stanset forskers foredrag. Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent.

(Anm: Legemiddelfirma stanset forskers foredrag. Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent. Det gikk ikke helt som forventet i studien som professor Per Farup ved NTNU var med å gjennomføre. Han skulle undersøke virkningen av en ny magesyrehemmende medisin på pasienter med magesår. Men så dukket et uforutsett problem opp. – Effekten av medikamentet var god, men studien ble stoppet fordi fem pasienter fikk forbigående leverskade. Det var opplagt at dette ikke ville bli noe legemiddel, sier Farup til forskning.no. – Jeg mente at resultatene burde publiseres for å forhindre at andre skulle gjøre undersøkelser med det samme stoffet, uten å vite at det var giftig for leveren. Men firmaet som hadde tatt initiativet til studien og som dekket utgiftene ville ikke offentliggjøre resultatene. Etter mye om og men fikk Farup likevel tak i dataene, som han så skulle presentere på en forskerkongress. Men igjen stakk firmaet kjepper i hjulene. Helt overraskende fikk Farup beskjed fra kongressarrangørene om at produsenten hadde avlyst presentasjonen hans. Farup holdt foredraget likevel, og til slutt fikk han også publisert resultatene i et vitenskapelig tidsskrift. Noen år senere opplevde professoren noe lignende: Et medikament hadde ingen effekt, og legemiddelfirmaet ville ikke offentliggjøre resultatene. Men den gangen lyktes han ikke med å få tak i dataene. De ligger antagelig fortsatt og samler støv i en eller annen skuff. (...) Les mer: Når forskernes taushet tar liv (forskning.no 10.6 2015).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

- Protonpumpehemmere og risikoen for alvorlig kognitiv svekkelse: Posttraumatisk stressforstyrrelser.

(Anm: Proton pump inhibitors and the risk of severe cognitive impairment: The role of posttraumatic stress disorder. (…) Conclusions Being-dispensed PPIs were associated with SCI in this analysis of WTC responders. Results suggest that clinicians treating GERD seek to both understand patients' mental health history and monitor cognitive functioning when designing treatment routines. Overall, results confirmed that this is an important area of investigation with potential direct clinical implications. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 207:3(4):579-583 (November 2017).)

- Kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

- Legemidler mot sure oppstøt (syrepumpehemmere) PPI) knyttet til høyere diabetesrisiko. Ofte brukte legemidler som kalles protonpumpehemmere (PPI), lindrer symptomer på sure oppstøt, men en ny studie antyder at de også kan øke risikoen for type 2-diabetes.

(Anm: Heartburn Meds Tied to Higher Diabetes Risk. Often-used drugs called proton pump inhibitors (PPIs) ease heartburn symptoms, but a new study suggests they might also increase the risk of type 2 diabetes. Chinese researchers drew on information from studies of more than 200,000 U.S. health care professionals and found that regular use of PPIs (such as AciphexNexiumPrilosecPrevacidProtonix) was associated with a 24% higher risk of developing type 2 diabetes. The researchers also found that the longer people used the drugs, the higher their odds of diabetes. "Regular PPI use was likely to be associated with an increased risk of type 2 diabetes, particularly for those with prolonged use," the authors wrote in the report published online Sept. 28 in the journal Gut. Jinqiu Yuan, a researcher from the Sun Yat-Sen University, Shenzhen, Guangdong, China, led the study. PPIs are available by prescription or over-the-counter to treat acid reflux, peptic ulcers and other digestive conditions. They are among the top 10 drugs used worldwide. Long-term use has previously been linked to a greater risk of bone fractureskidney disease, digestive tract infections and stomach cancer. (medicinenet.com 5.10.2020).)

- Regelmessig bruk av protonpumpehemmere (PPI) og risiko for diabetes type 2: resultater fra tre potensielle kohortestudier. (- Konklusjoner.) (- Regelmessig bruk av PPI var forbundet med en høyere risiko for type 2-diabetes, og risikoen økte med langtidsbruk.)

(Anm: Regular use of proton pump inhibitors and risk of type 2 diabetes: results from three prospective cohort studies. (…) Conclusions Regular use of PPIs was associated with a higher risk of type 2 diabetes and the risk increased with longer duration of use. Physicians should therefore exercise caution when prescribing PPIs, particularly for long-term use. Gut Published Online First: 28 September 2020.)

- Gruppe ber FDA om «svart boks»-advarsel for protonpumpehemmere (PPI). Seponering av PPI (protonpumpehemmere) kan føre til alvorlig rebound syresekresjon, en komplikasjon som kan tvinge brukere til å bli avhengige av dem - dette bør nevnes i en svart boks advarsel, har forbrukergruppen Public Citizen fortalt FDA (Food and Drug Administration).

(Anm: Proton Pump Inhibitors Should Have Black-box Warnings, Group Tell FDA. Withdrawal from PPIs (proton pump inhibitors) can lead to severe rebound acid secretion, a complication that can force users to become dependent on them – this should be mentioned in a black-box warning, consumer group Public Citizen has told the FDA (Food and Drug Administration). Examples of PPIs include, Dexilant, Vimovo, Prilosec OTC, Prevacid 24-Hr, Zegerid, Zegerid OTC, Prevacid, Nexium, Prilosec, Protonix, and Aciphex. (medicalnewstoday.com 24.9.2020).)

- Professor: Når slim og klumpfølelse er farlig. (- I disse tilfellene er det viktig å roe ned det irriterte området ved å unngå å hoste og harke.) (- Nordahl pleier å anbefale pasienten å gurgle saltvann tre ganger om dagen. - Dette pleier å få ned hevelsen og dempe irritasjonen.) (- Nordahl pleier å anbefale pasienten å gurgle saltvann tre ganger om dagen. - Dette pleier å få ned hevelsen og dempe irritasjonen.)

(Anm: Professor: Når slim og klumpfølelse er farlig. Det finnes flere årsaker til slim og klumpfølelse i halsen. Som regel er det ikke alvorlig, men enkelte røde flagg bør undersøkes nærmere. (…) Vedvarende irritasjon Dersom allmennlegen ikke finner en årsak til vedvarende plager, blir pasienten gjerne henvist til en spesialist. Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals-lege og professor ved Universitetet i Bergen, forklarer at den vanligste årsaken til disse plagene er en irritasjonstilstand etter en infeksjon. - Det typiske er at man har hatt en virusinfeksjon som har skapt en irritasjon i luftveiene. Det gjør at man hoster og harker, og etter hvert vil dette bidra til å vedlikeholde plagene og irritasjonen i seg selv, selv om infeksjonen har gitt seg, forklarer han. I disse tilfellene er det viktig å roe ned det irriterte området ved å unngå å hoste og harke. Nordahl pleier å anbefale pasienten å gurgle saltvann tre ganger om dagen. - Dette pleier å få ned hevelsen og dempe irritasjonen. De fleste blir bedre etter noen uker, sier han. Sure oppstøt Sure oppstøt og halsbrann er en annen vanlig årsak til at pasienter blir henvist til Nordahl. Han forklarer at plagene oppstår ved at magesyre som har lav ph kommer opp til halsen. Vanligvis skal en ring av muskler holde syren på plass i magen, men dersom denne muskelen ikke fungerer skikkelig kan man få jevnlig halsbrann. - Dette skaper en irritasjon i halsen, og kan bli vedvarende ubehag. Tiltak som å heve hodeenden på senga og syrenøytraliserende legemidler kan hjelpe. Dette ses ofte ved spiserørsbrokk, som også kan kreve behandling med enten medisiner eller operasjon, sier han. Røyking, overvekt, fet mat og et høyt alkohol eller koffeininntak øker risikoen for halsbrann, opplyser Helse-Norge. Livsstilstiltak og å unngå måltider før sengetid kan derfor redusere plagene. Har man halsbrann flere ganger i uka er den beste behandlingen et legemiddel som kalles protonpumpehemmere. (…) Røde flagg Westerby får støtte fra Nordahl. Han forteller at økende plager over tid, spesielt med blod i slimet, stemmeforandringer som hes stemme og vektreduksjon og røyking er røde flagg som bør undersøkes nærmere. - Dette trenger ikke å være alvorlig, men kan tyde på enten en kronisk infeksjon eller begynnende ondartede forandringer. Lege bør da oppsøkes, sier han. (lommelegen.no 25.11.2020).)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Bruk av protonpumpehemmere (PPI) - en klasse legemidler tatt av millioner for å behandle halsbrann og redusere magesyre - er knyttet til en høyere risiko for tidlig død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.) (- Kan øke risikoen for vevskader som skyldes oksidativ stress og telomerer som forkortes i celler.)

(Anm: Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Common heartburn drugs tied to higher risk of death. Use of proton pump inhibitors - a class of drug taken by millions to treat heartburn and reduce stomach acid - is tied to a higher risk of premature death. So concludes a large study that followed nearly 350,000 United States veterans. Reporting their findings in the journal BMJ Open, researchers from Washington University School of Medicine in St. Louis explain how they also found that the risk of death rose with longer use of proton pump inhibitors (PPIs). "No matter how we sliced and diced the data from this large dataset, we saw the same thing: there's an increased risk of death among PPI users," says senior author Ziyad Al-Aly, an assistant professor of medicine. The findings add to a growing list of serious health problems tied to the use of PPIs, some of which include kidney damage, Clostridium difficile infection, bone fractures in people with osteoporosis, and dementia. Evidence is also emerging, although it is "far from conclusive," that PPIs may raise the risk of tissue damage resulting from oxidative stress and telomere shortening in cells. Telomeres are protective caps on the ends of chromosomes, which have been likened to the plastic ends on shoelaces that stop them unraveling. (…) The results showed that compared with use of H2 blockers, use of PPIs was tied to a 25 percent raised risk of death from all causes. (medicalnewstoday.com 4.7.2017).)

(Anm: Stomach acid drugs linked to chronic kidney disease. Taking a class of drugs commonly used to reduce acid in the stomach is linked to a higher risk of developing chronic kidney disease, compared with not taking them. This was the finding of a new study led by the Johns Hopkins University in Baltimore, MD, and published in JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 13.1.2016).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Bruk av protonpumpehemmer og utvikling av uheldige nyrehendelser: En «competing» risikoanalyse.

(Anm: Proton Pump Inhibitor Use and Progression to Major Adverse Renal Events: A Competing Risk Analysis. Abstract Background: Proton pump inhibitors (PPIs) are associated with acute tubulointerstitial nephritis and there are reports associating their use with the development of chronic kidney disease (CKD). Conclusion: PPI use was associated with progression to MARE, but not death in patients with CKD after adjusting for factors known to predict declining renal function, including lower eGFR, proteinuria and comorbidities. A prospective cohort study is required to validate these findings. QJM. 2019 Nov 1;112(11):835-840.)

- Hva du ikke skal gjøre for tarmen din i 2020. (- I fjor var en berg-og-dal-bane for gastroenterologi, fra tilbakekalling av legemiddel til trendmessige ulykker.) (- Den randomiserte studien på medisinsk versus kirurgisk behandling av «ildfast» halsbrann hadde en total påmelding av 366 pasienter.) (- Men forskerne var overrasket over å finne at knapt noen av pasientene de registrerte i virkeligheten hadde PPI-hårdnakket halsbrann (refluks, sure oppstøt)!) (- Faktisk var det bare 78 pasienter med ekte hårdnakket halsbrann som gjennomgikk randomisering og for dem ble kirurgi funnet å være overlegen legemiddelbehandling.) (- De er blant de mestselgende klasser av legemidler og ofte foreskrevet uten riktig indikasjon og over lengre tid.) (- La oss håpe på mindre antisyredrama i 2020!)

(Anm: What Not to Do to Your Gut in 2020. Last year was a roller-coaster for gastroenterology, from drug recalls to wellness trend mishaps. But what is the new year for if not starting fresh and promising your patient’s gut a new healthy beginning, while leaving all the drama behind in 2019. To help your patients, here’s a top 10 list of things they should not be doing to their gut in 2020. 10. Do not sequence your microbiome The microbiome is dynamic and changes with diet and medical interventions.1 (…) Although public and research interest in the microbiome is tremendous, microbiome-based diagnostics have a long way to go before they can be considered accurate, interpretable and ready to be a routine part of clinical care. 9. Do not take Zantac (…) 8. Do not ignore rectal bleeding Yes, bleeding from the rectum could be hemorrhoids, but it could also be a growing colon polyp or even worse. (…) 6. Do not use CBD oil Cannabidiol (CBD) is everywhere. I can’t walk a few blocks in any city without seeing a CBD retail shop. 5. Do not overuse PPIs We live in an era of proton pump inhibitor overuse. They are among the highest-selling classes of drugs and often prescribed without a correct indication and for a long duration. This point was further highlighted in a study by Spechler et al, published in The New England Journal of Medicine in 2019.8 The randomized trial of medical versus surgical treatment for refractory heartburn had a total enrollment of 366 patients. But the researchers were surprised to find that barely any of the patients they enrolled truly had PPI-refractory acid reflux! In fact, only 78 patients with true refractory heartburn underwent randomization and for them, surgery was found to be superior to medical treatment.  This study highlights the misuse of PPIs and need to use diagnostic tools, such as pH monitoring, to accurately identify acid reflux and treat it appropriately. If acid reflux is diagnosed, gastroenterologists should feel confident prescribing PPIs—especially after the prospective, randomized study published this year demonstrated no relationship between PPI use and the previously documented adverse events, other than enteric infections.9 Let’s hope there is less anti-acid drama in 2020! (…) 1. Hold the coffee enemas, please. (gastroendonews.com 12.2.2020).)

(Anm: Spechler SJ, et al. Randomized Trial of Medical versus Surgical Treatment for Refractory Heartburn. N Engl J Med. 2019 Oct 17;381(16):1513-1523. N Engl J Med. 2019;381(16):1513-1523.)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) assosiert med risiko for kronisk nyresykdom.

(Anm: Proton pump inhibitors associated with risk of chronic kidney disease. Proton pump inhibitors (PPIs), which are commonly used drugs to reduce acid in the stomach, appear to be associated with an increased risk of chronic kidney disease but more research is needed to determine whether PPI use causes kidney damage, according to an article published online by JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

- Østfoldingene brukes mest legemidler mot magesår i landet. (– Vi vet at fylker som Østfold, Oppland og Hedmark har et høyere legemiddelforbruk enn landsgjennomsnittet.)

Flest magesår i Østfold
nrk.no 28.3.2008
Østfoldingene brukes mest legemidler mot magesår i landet.

Folk i Østfold bruker nesten tre ganger så mye reseptbelagte medikamenter mot magesår og kronisk spiserørsbetennelse som Oslo-folk, ifølge ANB. (...)

Langt over Oslo-tallene
Salgstallene fra Apotekforeningen for 2007 viser at østfoldingene brukte 20 581 såkalt definerte døgndoser per 1.000 innbygger i fjor, mens bunnfylket Oslo brukte 7652.

– Vi vet at fylker som Østfold, Oppland og Hedmark har et høyere legemiddelforbruk enn landsgjennomsnittet. Oppland og Hedmark har også en større andel eldre befolkning enn landsgjennomsnittet, og da går medisinbruken opp, sier informasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

- Estimater av alle årsaker til dødelighet og spesifikke dødsårsaker assosiert med protonpumpehemmere (PPI) blant amerikanske veteraner: kohortstudie. (- Konklusjoner.) (- Å ta PPI er forbundet med en liten økning i spesifikke dødsårsaker, inkludert dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer, kronisk nyresykdom og øvre gastrointestinal kreft.)

(Anm: Estimates of all cause mortality and cause specific mortality associated with proton pump inhibitors among US veterans: cohort study. Abstract Objective To estimate all cause mortality and cause specific mortality among patients taking proton pump inhibitors (PPIs). Conclusions Taking PPIs is associated with a small excess of cause specific mortality including death due to cardiovascular disease, chronic kidney disease, and upper gastrointestinal cancer. The burden was also observed in patients without an indication for PPI use. Heightened vigilance in the use of PPI may be warranted. BMJ 2019;365:l1580 (Published 30 May 2019).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- Forbindelsen mellom protonpumpehemmere og kronisk nyresykdom: årsak eller konfundering?

(Anm: The association of proton pump inhibitors and chronic kidney disease: cause or confounding? Abstract PURPOSE OF REVIEW: To discuss whether the recently described relationship between proton pump inhibitor (PPI) use and the risk of adverse kidney outcomes represents a causal relationship or is merely the result of confounding. RECENT FINDINGS: A wave of observational studies has described an association between PPI use and the risk of development of chronic kidney disease and its progression to end-stage renal disease. The results are generally robust and remarkably consistent across different studies. The application of modern pharmacoepidemiologic methods to estimate the effect of a putative unmeasured or unknown confounder or set of confounders on the relationship of PPI use and risk of adverse renal outcomes suggests that confounding is unlikely to explain away the reported association. SUMMARY: The constellation of evidence from all available studies suggests that PPI use is associated with increased risk of adverse kidney outcomes. Exercising vigilance in the use of PPI is warranted. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2018 May;27(3):182-187.)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

(AnmKonfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (34). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.) (- Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- En gjennomgang av den nye bruken og potensielle skadevirkninger av protonpumpehemmere (PPI; syrehemmere). (- De vanligste uheldige reaksjoner på PPI er magesmerter, diaré, forstoppelse, kvalme og oppkast.) (- Symptomer på de ovennevnte sideeffekter er tolerable og forsvinner gradvis etter at legemiddelbruken er stanset.)

(Anm: A Review of the Novel Application and Potential Adverse Effects of Proton Pump Inhibitors. Proton pump inhibitors (PPIs) are known as a class of pharmaceutical agents that target H+/K+-ATPase, which is located in gastric parietal cells. PPIs are widely used in the treatment of gastric acid-related diseases including peptic ulcer disease, erosive esophagitis and gastroesophageal reflux disease, and so on. These drugs present an excellent safety profile and have become one of the most commonly prescribed drugs in primary and specialty care. (…) However, conventional antiviral drugs have shown limitations including a narrow scope of application, serious adverse reactions and drug resistance. (…) Some Potential Adverse Effects of PPIs Generally speaking, PPIs are safe and indicated for multiple well-established and evidence-based diseases. However, patients with gastroesophageal reflux disease need long-term use of PPIs, which are commonly prescribed at large dosages for up to months of administration []. A safety alert about a possible increased risk of osteoporosis-related fractures and hypomagnesemia was issued by the FDA in 2010 and 2011, respectively []. With the wide use of PPIs, concerns about adverse drug reactions (ADRs) to them have been raised worldwide. The most common adverse reactions to PPIs are abdominal pain, diarrhea, constipation, nausea and vomiting. Symptoms of these above-mentioned side effects are tolerable and fade away after stopping the medication. Long-term use of PPIs is also associated with a number of rare but serious adverse effects including nutritional deficiencies (vitamin B12, magnesium and iron), rebound acid hypersecretion, osteoporotic fractures, acute and chronic interstitial nephritis, chronic kidney disease, infection (pneumonia and clostridium difficile infection), rhabdomyolysis, anemia and thrombocytopenia []. Abundant literature has described the side effects of PPIs by now, and we focus on some of the major ADRs. Adv Ther. 2017; 34(5): 1070–1086.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Disse legemidlene mot halsbrann (sure oppstøt) er knyttet til en høyere risiko for tidlig død. (- I tilleggsanalyser sammenliknet forskerne flere millioner mennesker som tok PPI med de som ikke tok enten PPI eller noen legemidler for halsbrannslindring; de oppdaget at PPI-brukerne hadde 15 % høyere risiko for tidlig død i forhold til ikke-PPI-brukere og 23 % høyere risiko for å dø i løpet av studien enn folk som ikke være henvist til noen form for halsbrannslindrende behandling i det hele tatt.)

(Anm: These Heartburn Drugs Are Linked to a Higher Risk of Early Death (…) I tilleggsanalyser sammenliknet forskerne flere millioner mennesker som tok PPI med de som ikke tok enten PPI eller noen legemidler for halsbrannslindring; de oppdaget at PPI-brukerne hadde 15 % høyere risiko for tidlig død i forhold til ikke-PPI-brukere og 23 % høyere risiko for å dø i løpet av studien enn folk som ikke være henvist til noen form for halsbrannslindrende behandling i det hele tatt. Resultatene forblir sterke selv etter at forskerne hadde redegjort for andre mulige faktorer som kunne forklare resultatene, blant annet om personer med halsbrann hadde større sannsynlighet for å ha andre tilstander eller være mer utsatt for infeksjoner som kunne påvirke deres dødsrate.» In additional analysis, the scientists compared several million people who took PPIs to those who did not take either PPIs or any drugs for heartburn relief; they found that the PPI users had a 15% higher risk of early death compared to non-PPI users and a 23% higher risk of dying during the study than people who didn’t rely on any heartburn relief drugs at all. The findings remained strong even after the researchers accounted for other possible factors that could explain the results, including whether people with heartburn were more likely to have other conditions or be more prone to infections that could affect their death rate. (time.com 5.7.2017).)

- Dødsrisiko blant brukere av protonpumpehemmere: en longitudinell observasjonell kohortstudie av amerikanske veteraner.

(Anm: Risk of death among users of Proton Pump Inhibitors: a longitudinal observational cohort study of United States veterans. Abstract Objective Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used, and their use is associated with increased risk of adverse events. However, whether PPI use is associated with excess risk of death is unknown. We aimed to examine the association between PPI use and risk of all-cause mortality. Conclusions The results suggest excess risk of death among PPI users; risk is also increased among those without gastrointestinal conditions and with prolonged duration of use. Limiting PPI use and duration to instances where it is medically indicated may be warranted. BMJ Open 2017;7(6).)

- Protonpumpehemmere (syrehemmere): økt dødelighet. (- En kohortstudie på ca. 350 000 pasienter i USA, fulgt opp i 5,7 år, viste at pasienter som fikk PPI hadde en 25 % økt risiko for død sammenlignet med de som fikk H2-reseptorantagonister.)

(Anm: Proton pump inhibitors: increased mortality. FEATURED REVIEW Proton pump inhibitors (PPIs) such as omeprazole are used in oesophagitis, gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. PPIs have few severe adverse effects in the short term. But this is not the case in the long term. Full review (3 pages) available for download by subscribers. Abstract Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used in oesophagitis, gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. They provoke few severe adverse effects in the short term, but this is not the case in the long term (infections, fractures, hyponatraemia, etc.). A cohort study in about 350 000 patients in the United States, followed for 5.7 years, showed that patients receiving a PPI had a 25% increased risk of death compared with those receiving H2-receptor antagonists. In patients treated for more than one month, the risk appeared to increase with the duration of exposure. Other epidemiological studies have produced similar results. These findings cast doubt on the harm-benefit balance of long-term and prophylactic PPI therapy. To address these risks, PPI withdrawal must be managed carefully and the use of alternative acid-suppressing agents should be considered. ©Prescrire 1 January 2019 "Proton pump inhibitors: increased mortality" Prescrire Int 2019; 28 (200): 13-15. (Pdf, subscribers only). (english.prescrire.org 16.1.2019).)

- Dette kan være årsaken til at babyen din gråter. (- Bivirkninger av medisiner kan være en annen årsak til at leger er tilbakeholdne med å skrive ut medisin, mener Kvenshagen. Hun understreker likevel at det er viktig å vite at babyer kan gråte av andre grunner enn smerte. – Å gi medisiner til en baby som ikke har behandlingstrengende sykdom, er direkte feil.)

(Anm: Dette kan være årsaken til at babyen din gråter. – Jeg har følt meg hjelpeløs som mor. Å holde på slik dag og natt i mange måneder, går utover livskvaliteten og de andre ungene, forteller Eirin Stensvoll (30). Det viste seg at sønnen hadde refluks. Les ekspertens råd. (…) Da Gustav var ti måneder, oppdaget Eirin at de var prisgitt hvilken lege de møtte. En lege ved det lokale sykehuset avgjorde at Gustav skulle få prøve medisin. All kumelk ble fjernet fra kostholdet. Allerede første kvelden med medisin sov han mye bedre, og dagsformen kom seg betraktelig, ifølge Eirin. Men da tiden var inne for en ny kontroll på sykehuset, møtte de en ny lege. – Hun tok vekk medisinen. Det virket som hun på forhånd hadde bestemt seg for at refluks-diagnosen var oppspinn, forteller Eirin. Eirin hadde lest at medisinen ikke hadde virket om det ikke var refluks. Eirin opplevde det som at legen avfeide det som vås, men kunne ikke forklare hvorfor Gustav ble bedre av medisinen. Familien så ingen annen mulighet enn å reise i over fire timer til en barnelege i Bergen. Symptomene gjorde legen sikker i sin sak: Gustav hadde refluks og måtte fortsette med medisinen. Eirin forteller at gutten umiddelbart fikk bedre søvn. – Det er vi foreldre som er stemmene til de små, for de kan ikke selv beskrive hva som er galt. Det er vi som kjenner babyen vår best. Likevel ble vi ikke hørt på mange måneder, forteller trebarnsmoren. Gustav har fortsatt reflukssykdom, men medisinen holder sykdommen i sjakk. Han får medisin morgen og kveld, og går jevnlig til kontroller hos barnelege. (…) Bivirkninger av medisiner kan være en annen årsak til at leger er tilbakeholdne med å skrive ut medisin, mener Kvenshagen. Hun understreker likevel at det er viktig å vite at babyer kan gråte av andre grunner enn smerte. – Å gi medisiner til en baby som ikke har behandlingstrengende sykdom, er direkte feil. Om et barn har refluks eller ikke, kan ikke avgjøres gjennom gråten. Kvenshagen anbefaler foreldre å prøve ut melkefri kost før de tar kontakt med lege. Å leve melkefritt er det første de vil få beskjed om å gjøre, forteller hun. – Og så kan det være lettere å ha is i magen når man vet at tilstanden ikke er varig. De aller fleste som har refluksplager vokser det av seg. (vg.no 23.9.2019).)

- Virkningen av protonpumpehemmere (PPI) på den menneskelige gastrointestinale mikrobiom. (- I tykktarmen forårsaker PPI-er polymikrobiell tarmbakteriell overvekst og har vært assosiert med diagnostisering av cøliaki.)

(Anm: The impact of proton pump inhibitors on the human gastrointestinal microbiome. Abstract Potent gastric acid suppression using proton pump inhibitors (PPIs) is common in clinical practice yet may have important effects on human health that are mediated through changes in the gastrointestinal microbiome. Acting through pH-dependent or pH-independent mechanisms, PPIs have the potential to alter the normal microbiota throughout the human gastrointestinal lumen. (…) In the stomach, PPIs alter the abundance and location of gastric Helicobacter pylori and other bacteria, which has implications for peptic ulcer disease and gastric malignancy. In the small bowel, PPIs cause polymicrobial small bowel bacterial overgrowth and have been associated with the diagnosis of celiac disease. In the colon, PPIs associate with incident but not recurrent Clostridium difficile infection, putatively through alterations in commensal colonic anaerobes. Our understanding of the effect of gastric acid suppression on the human gastrointestinal microbiome is incomplete but is rapidly advancing. Clin Lab Med. 2014 Dec; 34(4): 771–785.)

- Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (- Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI), signifikant endret tarmbakterier.) (- Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom.) (- Vår mage produserer magesyre for å drepe inntatte mikrober, og å ta legemidler for å undertrykke magesyreutskillelse kan endre sammensetningen av mikrobiomet i tarmen.)

(Anm: Use of antacids found to promote liver disease. A study emerging from the University of California, San Diego, has revealed a correlation between the use of common acid reflux medications and chronic liver disease. At the heart of the study was the revelation that a particular type of medicine, proton pump inhibitors (PPI), significantly altered gut bacteria. The research is particularly significant because of the amount of individuals who take acid reflux medicines, with as much as 10% of the population of the US taking PPIs. The number can increase seven-fold when individuals are experiencing chronic liver disease, potentially this may be caused, to a certain degree, by the use of the drugs. It was found that stomach acid suppression altered the gut bacteria in such a way as to increase likelihood of damage to the liver and to promote three types of chronic liver disease. "Our stomachs produce gastric acid to kill ingested microbes, and taking a medication to suppress gastric acid secretion can change the composition of the gut microbiome," said senior author Bernd Schnabl, Associate Professor of Gastroenterology at UC San Diego School of Medicine. "Since we found previously that the gut microbiome -- the communities of bacteria and other microbes living there -- can influence liver disease risk, we wondered what effect gastric acid suppression might have on the progression of chronic liver disease. We found that the absence of gastric acid promotes growth of Enterococcus bacteria in the intestines and translocation to the liver, where they exacerbate inflammation and worsen chronic liver disease." When found in increased levels, the Enterococcus bacterium was associated with mild steatosis and increased alcohol-induced liver disease in mouse models. In long-term studying of data, the researchers found that use of PPIs was associated with an increased 10-year risk of diagnosis of alcoholic liver disease of an 8.3% higher risk of liver disease against those who never used PPIs. (pharmafile.com 10.10.2017).)

- Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI) og antibiotika under barndommen og allergiske sykdommer i barndommen. Nøkkelpunkter. Spørsmål. Medfører bruk av legemidler, som forstyrrer mikrobiomet (tarmfloraen) i barndommen, etterfølgende risiko for å utvikle allergiske sykdommer? (- Konklusjoner og relevans. Denne studien fant forbindelser mellom bruk av syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika i løpet av de første 6 månedene av barndommen og påfølgende utvikling av allergisk sykdom. Syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika bør kun brukes under barndommen i situasjoner med klar klinisk nytteverdi.)

(Anm: Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood. Key Points Question Does use of medications that disturb the microbiome in infancy increase subsequent risk of developing allergic diseases? Findings  In this cohort study of 792 130 children, the hazard of developing an allergic disease was significantly increased in those who had received acid-suppressive medications or antibiotics during the first 6 months of life. Meaning  Exposure to acid-suppressive medications or antibiotics in the first 6 months of life may increase risk of allergic disease development. (…) Exposures  Exposures were defined as having any dispensed prescription for a histamine-2 receptor antagonist (H2RA), proton pump inhibitor (PPI), or antibiotic. Main Outcomes and Measures  The main outcome was allergic disease, defined as the presence of food allergy, anaphylaxis, asthma, atopic dermatitis, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, urticaria, contact dermatitis, medication allergy, or other allergy. (…) Conclusions and Relevance This study found associations between the use of acid-suppressive medications and antibiotics during the first 6 months of infancy and subsequent development of allergic disease. Acid-suppressive medications and antibiotics should be used during infancy only in situations of clear clinical benefit. JAMA Pediatr. Published online April 2, 2018.)

- Landsdekkende medisinske journaler konkluderer økt risiko for allergi for syrehemmere (protonpumpehemmere (PPI) etc.). (- Vi rapporterer om en epidemiologisk relasjon mellom magesyrehemmere og utvikling av allergiske symptomer.)

(Anm: Country-wide medical records infer increased allergy risk of gastric acid inhibition. Gastric acid suppression promotes allergy in mechanistic animal experiments and observational human studies, but whether gastric acid inhibitors increase allergy incidence at a population level remains uncharacterized. Here we aim to assess the use of anti-allergic medication following prescription of gastric acid inhibitors. We analyze data from health insurance records covering 97% of Austrian population between 2009 and 2013 on prescriptions of gastric acid inhibitors, anti-allergic drugs, or other commonly prescribed (lipid-modifying and antihypertensive) drugs as controls. Here we show that rate ratios for anti-allergic following gastric acid-inhibiting drug prescriptions are 1.96 (95%CI:1.95–1.97) and 3.07 (95%-CI:2.89–3.27) in an overall and regional Austrian dataset. These findings are more prominent in women and occur for all assessed gastric acid-inhibiting substances. Rate ratios increase from 1.47 (95%CI:1.45–1.49) in subjects <20 years, to 5.20 (95%-CI:5.15–5.25) in > 60 year olds. We report an epidemiologic relationship between gastric acid-suppression and development of allergic symptoms. Nature Communications volume 10, Article number: 3298 (2019).)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

(Anm: Prof Stephen Evans, Professor of Pharmacoepidemiology, London School of Hygiene & Tropical Medicine, said: “This paper, based on the health records of a large number of patients in Austria finds an ‘epidemiological’ association between prescription of drugs called proton-pump inhibitors (PPIs), which reduce gastric irritation, and the subsequent prescription of anti-allergic drugs. The design of this study means it cannot show that PPIs cause allergies themselves.  There are many possible explanations for the observed association, so the title of the paper when it says ‘infer’, which suggests a causal relation, is at the very least misleading. “In fact, the data make other explanations more than likely to be the cause of allergies. “The authors note that PPIs are very often co-prescribed with aspirin or similar drugs known as Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).  Aspirin and NSAIDs are among the drugs that are very well known to increase the risk of an allergic reaction. (sciencemediacentre.org - JULY 30, 2019).)

- Kan bruk av magesyrehemmere (PPI) øke risikoen for allergi? (- Ny forskning linker bruken av reseptbelagte magesyrehemmere (PPI) til en økt sannsynlighet for å utvikle allergier etterpå.)

(Anm: Could the use of stomach acid drugs raise the risk of allergies? New research has linked the use of prescription drugs for stomach acid to a higher likelihood of developing allergies afterward. Due to the study's design, the results do not prove that gastric acid reducers — such as proton pump inhibitors (PPIs) — actually cause allergies. In a Nature Communications paper about their work, however, the authors suggest that the findings "infer" an increased risk of allergy. The data for the study came from health insurance records that cover around 8.2 million people living in Austria. This number represents 97% of the Austrian population. (…) Principal investigator Erika Jensen-Jarolim, of the Institute of Pathophysiology and Allergy Research at MedUni Vienna, cautions people not to use gastric acid inhibitors "any longer than necessary." (medicalnewstoday.com 5.8.2019).)

(Anm: Country-wide medical records infer increased allergy risk of gastric acid inhibition. Abstract Gastric acid suppression promotes allergy in mechanistic animal experiments and observational human studies, but whether gastric acid inhibitors increase allergy incidence at a population level remains uncharacterized. Nat Commun. 2019 Jul 30;10(1):3298.)

- Antibiotika og syrenøytraliserende/syrehemmende legemidler tidlig i barndommen er forbundet med fedme.

(Anm: Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Abstract Objective Gut microbiota alterations are associated with obesity. Early exposure to medications, including acid suppressants and antibiotics, can alter gut biota and may increase the likelihood of developing obesity. We investigated the association of antibiotic, histamine-2 receptor antagonist (H2RA) and proton pump inhibitor (PPI) prescriptions during early childhood with a diagnosis of obesity. (…) Conclusions Antibiotics, acid suppressants and the combination of multiple medications in the first 2 years of life are associated with a diagnosis of childhood obesity. Microbiota-altering medications administered in early childhood may influence weight gain. Gut Published Online First: 30 October 2018.)

- Knytter protonpumpehemmere til risiko for demens.

(Anm: Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia: A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol. 2016 Apr;73(4):410-6.)

(Anm: Proton pump inhibitors: predisposers to Alzheimer disease? (…) We hypothesize that by blocking the V-ATPases on microglial lysosomes, PPIs may basify lysosomes and hamper degradation of fA beta. Chronic consumption of PPIs may thus be a risk factor for AD. J Clin Pharm Ther. 2010 Apr;35(2):125-6.)

- Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels.)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (…) Esomeprazole, brand name Nexium, is one of the most commonly purchased PPIs. In 2015, Nexium created almost $2.5 billion of revenue for drug manufacturer AstraZeneca. (…) Health problems related to PPIs Heart disease, kidney disease, and dementia have all been linked to long-term PPI usage. (…) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Langtidsbruk av protonpumpehemmere (PPI; syrehemmere) øker risiko for benskjørhet.

(Anm: Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for benskjørhet. (Long term use of proton pump inhibitors raises risk of osteoporosis.) Patients who use proton pump inhibitors for seven or more years to treat reflux, peptic ulcers, and other conditions are at more risk of fractures related to osteoporosis, a large Canadian study has found. CMAJ 2008;179:319-26.)

- PPI-link til benbrudd kan ikke utelukkes.

(Anm: PPI-fracture link can’t be ruled out. PHILADELPHIA – While a potential effect can’t be ruled out, the evidence to date is inconsistent in terms of whether proton pump inhibitors increase risk of osteoporotic fractures, an expert said at the Digestive Diseases: New Advances conference jointly provided by Rutgers and Global Academy for Medical Education. “These associations are possible,” said David C. Metz, MD, professor of medicine in the division of gastroenterology at the University of Pennsylvania, Philadelphia. (…) In a 2016 meta-analysis including 18 studies, investigators reported in Osteoporosis International that PPIs “modestly increased” risk of hip fracture (relative risk, 1.26; 95% confidence interval, 1.16-1.36), along with similar risk increases for spine or any-site fracture. However, many of the studies incorporated into that analysis did not conclusively associate PPIs with fractures, according to Dr. Metz. (mdedge.com March 20, 2019).)

- Behandling med protonpumpehemmere (PPI; syrehemmere) kan öka frakturrisk varnar FDA.

(Anm: Behandling med PPI kan öka frakturrisk varnar FDA. Behandling med PPI kan öka frakturrisk varnar FDA. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gått ut med en varning där man vill uppmärksamma på sambandet mellan långvarig användning av protonpumpshämmare och en ökad frakturrisk. På tisdagen publicerade FDA ett meddelande på sin hemsida om att den kan finnas en risk för frakturer för patienter som behandlas en längre tid med protonpumpshämmare, PPI. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2010).)

- Tarmmikrobiom og ben. Høydepunkter • Tarmmikrobiomet påvirker beindannelse, spesielt ved å påvirke osteoklastdifferensiering. • Endringer i tarmmikrobiomet er involvert i osteoporose.

(Anm: Gut microbiome and bone. Highlights • The gut microbiome influences bone formation, most notably by affecting osteoclast differentiation. • Alterations in the gut microbiome are involved in osteoporosis. • The gut microbiome acts on bone tissue via complex mechanisms that include hormone level changes, T-cell activation and modifications in cytokine production. Joint Bone Spine 2018(Available online 11 April 2018.)

(Anm: Association Between Gut Microbiota and Bone Health: Potential Mechanisms and Prospective. (…) Conclusion: Current research efforts, although limited, clearly indicate that the gut microbiota may be implicated in bone metabolism, and therefore, further exploration of this relationship is a promising area of focus in bone health and osteoporosis research. Although most existing studies investigate this relationship using animal models, human studies are both needed and on the horizon.J Clin Endocrinol Metab. 2017 Oct 1;102(10):3635-3646.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). (...) More than 90% of the body’s 5-HT is synthesized in the gut, where 5-HT activates as many as 14 different 5-HT receptor subtypes (Gershon and Tack, 2007) located on enterocytes (Hoffman et al., 2012), enteric neurons (Mawe and Hoffman, 2013), and immune cells (Baganz and Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Rollene til perifer serotonin i metabolsk homeostase. (- Perifer serotonin regulerer metabolsk homeostase uavhengig av hjerneavledet serotonin.) (- Selv om 95 prosent av serotonin produseres i periferien, har dets funksjoner blitt ignorert inntil nylig.)

(Anm: El-Merahbi R et al. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. Highlights • Peripheral serotonin regulates metabolic homeostasis independently of brain-derived serotonin. • Serotonin promotes β cell mass and function in an autocrine manner. • Gut-derived serotonin (GDS) promotes response of liver and adipose tissue to fasting. • Inhibition of GDS synthesis protects against type 2 diabetes. Abstract Metabolic homeostasis in the organism is assured both by the nervous system and by hormones. Among a plethora of hormones regulating metabolism, serotonin presents a number of unique features. Conclusions and outlook Although the impact of serotonin produced in the central nervous system on the regulation of behavior and physiology has been in the center of scientific interest for decades, until recently peripheral serotonin has been ignored. (…) This plethora of actions of peripheral serotonin is being recently unraveled by studies utilizing cell specific deletion approaches to target specific receptors or rate limiting enzymes for serotonin synthesis. These efforts are greatly stimulated by the fact that targeting of the components of peripheral serotonin synthesis and signaling presents great therapeutic potential in inflammatory and bone degenerative diseases and for different forms of diabetes. FEBS Letters 2015;589(15):1728-1734.)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgradtemperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for eksempel hjertelunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye bevis gir hint om rollen til tarmmikrobiota i autistisk spektrumforstyrrelse. (- "Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) via tube fra autistiske barnedonorer til mus, førte til kolonisering av ASD-lignende mikrobiota og autistisk atferd sammenlignet med barn av gravide kvinner utsatt for valproinsyre (VPA)," skrev Ennio Avolio og hans kolleger i studien. "Slike variasjoner så ut til å være tett forbundet med økte populasjoner av Tenericutes pluss en merkbar reduksjon (p < 0,001) av Actinobacteria og Candidatus S. i den gastrointestinale regionen hos FMT-mus sammenlignet med kontrollere.")

(Anm: New evidence hints at the role of gut microbiota in autistic spectrum disorder. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition that affects how humans communicate, learn new things and behave. Symptoms of ASD can include difficulties in interacting with others and adapting to changes in routine, repetitive behaviors, irritability and restricted or fixated interests for specific things. (…) Interestingly, recent neuroscience studies have found that the biological makeup of the gut could contribute to some of the most characteristic symptoms of ASD. More specifically, experiments on mice suggest that the pathway between gut bacteria and the central nervous system can affect social behaviors. (…) Building on previous findings, researchers at University of Rome 'Tor Vergata' and University of Calabria have recently carried out a new study on mice, investigating the effects of transplanting fecal microbiota gathered from autistic donors to mice. Their results, published in Neuroscience, provide further evidence that links gut microbiota with social behaviors typical of ASD. "Fecal microbiota transplant (FMT) via gavage from autistic children donors to mice, led to the colonization of ASD-like microbiota and autistic behaviors compared to the offspring of pregnant females exposed to valproic acid (VPA)," Ennio Avolio and his colleagues wrote in their paper. "Such variations seemed to be tightly associated with increased populations of Tenericutes plus a notable reduction (p < 0.001) of Actinobacteria and Candidatus S. in the gastrointestinal region of FMT mice as compared to controls." (medicalxpress.com 29.7.2022).)

(Anm: Avolio E, et al. Modifications of Behavior and Inflammation in Mice Following Transplant with Fecal Microbiota from Children with Autism. Neuroscience. 2022 ; 498 : 174-189.)

(Anm: Gut disorders and Alzheimer's: Scientists find genetic link (medicalnewstoday.com 28.7.2022).)

(Anm: Cui X, et al. Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).

- Mikroskopisk kolitt (tykktarmbetennelse) knyttet til økt dødelighet. (- Den befolkningsbaserte studien viste at pasienter med mikroskopisk kolitt i mer enn 10 år hadde omtrent 20 % større sannsynlighet for å dø enn de som ikke hadde lidelsen i samme periode.)

(Anm: Microscopic Colitis Linked to Increased Mortality. San Diego—Patients with microscopic colitis have an increased risk for premature death, particularly from cardiovascular, gastrointestinal and infectious conditions, researchers have found. The population-based study showed that patients with microscopic colitis for more than 10 years were roughly 20% more likely to die than those without the disorder during the same period. (gastroendonews.com 16.8.2019).)

(Anm: Mikroskopisk kolitt. Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden går i mange tilfeller tilbake av seg selv. (nhi.no 18.8.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hemmer protonpumpehemmere (PPI) effekten av tarmkreftbehandling?

(Anm: Do Proton Pump Inhibitors Impede Efficacy Of Colon Cancer Treatment? San Francisco—Proton pump inhibitors might affect the absorption and therefore the effectiveness of capecitabine, a drug commonly used in the adjuvant treatment of colorectal cancer, new research indicates. First-line adjuvant chemotherapy options for stage 2 to 3 colorectal cancer include XELOX (capecitabine, oxaliplatin) and FOLFOX (oxaliplatin, leucovorin and 5-fluorouracil). Capecitabine is an oral 5-fluorouracil prodrug that is administered in an inactive form and activated by normal metabolism. In vitro studies have shown that the dissolution and disintegration of the drug is affected by gastric pH—which PPIs inhibit. “The concern is that this inhibition could detrimentally affect capecitabine’s absorption, and therefore its efficacy,” said Grace Wong, BSc Pharm, of the University of Alberta, in Edmonton. (gastroendonews.com 13.6.2018).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie. (- De siste studiene hadde imidlertid knyttet den langsiktige bruken av PPI til mange negative effekter som hjerteinfarkt, lungebetennelse og beinfrakturer.)

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (...) However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. (news-medical.net 1.11.2017).)

- Forskere viser sammenheng mellom mikrobiom og kreftrelaterte blodinfeksjoner. (- En studie av forskere ved University of Colorado Cancer Center som arbeider på Children's Hospital Colorado og publisert i tidsskriftet PLoS ONE gransker en annen mulig årsak til kreftassosierte blodinfeksjoner, nemlig forandringer i mikrobiomet, samfunnet av mikroorganismer som lever i menneskekroppen. Det kan være at et ubalansert mikrobiom sammen med en lekkende tarm og ikke en uhygienisk sentrallinje som er årsaken til noen blodbanesinfeksjoner.)

(Anm: Researchers show association between microbiome and cancer-related blood infections. Cancer patients receive essential medicines, fluids, blood and nutrients through long, flexible tubes called central venous catheters, or central lines. But every year in the United States, these central lines are associated with an estimated 400,000 blood infections, many of which are fatal, and which cost the healthcare system upwards of $18 billion dollars annually. But what if some or even many of these infections aren't, in fact, introduced by central lines? A study by University of Colorado Cancer Center investigators working at Children's Hospital Colorado and published in the journal PLoS ONE explores another possible cause of cancer-associated blood infections, namely changes in the microbiome, the community of microorganisms that live within the human body. It may be that an imbalanced microbiome along with a leaky gut and not an unhygienic central line is the cause of some bloodstream infections. (…) "We're proposing 'here's what they have in their bloodstream', and 'here's where the microorganism may have come from' i.e. their gut," Nycz says. Historically, the widely-accepted term for this type of infection in pediatric oncology patients is "central line associated bloodstream infection" or CLABSI. However, the current study argues that not all bloodstream infections in this population are introduced via central lines and that CLABSI may thus be an inaccurate term to describe these infections. (news-medical.net 22.1.2018).)

(Anm: Evaluation of bloodstream infections, Clostridium difficile infections, and gut microbiota in pediatric oncology patients. PLoS ONE 13(1): e0191232.)

(Anm: De fleste blodbaneinfeksjoner forårsaket av S. aureus er helsetjenesteassosierte. Bakteriemi er ofte en komplikasjon til primære lokale infeksjoner som potensielt kan forebygges. Eldre pasienter med underliggende sykdom er mest utsatt og dødeligheten er høy. Spesifikke egenskaper hos enkelte S. aureus påvirker sykdomsforløp og utfall. En dypere forståelse av samspillet mellom bakterie og vert kan definere forebyggende tiltak og behandling. (indremedisineren.no 4.7.2017).)

(Anm: Babies born to mothers who were prescribed antibiotics tend to get more infections. A new study shows that babies who are born to mothers who were prescribed antibiotics while they were pregnant are at a 20 percent higher risk of getting infections and being hospitalized from them. The study was published in the latest issue of the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Changes in vaginal bacteria associated with premature births. (…) In a paper, published today in the journal BMC Medicine, the researchers also highlight that while the standard antibiotic treatment (prescribed in accordance with national guidelines[2]) given to women whose waters break early can help to reduce infection, for a small subset of women it may actually be detrimental. (news-medical.net 24.1.2018).)

- Nyrekreft. Kreft i nyrene gir få tidlige symptomer. Synlig blod i urinen er ofte første tegn. Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt.

(Anm: Nyrekreft. Kreft i nyrene gir få tidlige symptomer. Synlig blod i urinen er ofte første tegn. Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt. Nyrekreft heter cancer renis på latin. Nyrekreft er en alvorlig kreftsykdom som oppstår i celler i nyrene. Ofte gir sykdommen få symptomer i tidlig stadium. (…) Utbredelse - hvor vanlig er nyrekreft? Forekomsten av nyrekreft i Norge er på linje med andre land i Vest-Europa. I 2016 var det 872 mennesker i Norge som fikk nyrekreft, hvorav 589 av disse var menn. Menn rammes altså 50% så ofte som kvinner. Nyrekreft er sjelden før fylte 45 år, og er vanligst i alderen 60-80 år. (4) En spesiell form for nyrekreft (Wilms tumor) kan i sjeldne tilfeller også oppstå hos barn. (6)  Økning i antall tilfeller Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt. (5) Fra 1953 til 2015 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blandt menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd. (4) LES OGSÅ: Forskjellen på godartet og ondartet svulst. (lommelegen.no 8.5.2018).)

- Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System.

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 prosent av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- Protonpumpeinhibitorer akselererer endotelial senescens. (- Konklusjoner: Våre data kan gi en samlende mekanisme for forbindelsen mellom bruk av PPI og økt risiko for kardiovaskulær, nyre- og nevrologisk sykelighet og dødelighet.)

(Anm: Proton Pump Inhibitors Accelerate Endothelial Senescence. Abstract Rationale: Proton pump inhibitors (PPIs) are popular drugs for gastroesophageal reflux, now available for long-term use without medical supervision. Recent reports suggest that PPI use is associated with cardiovascular, renal and neurological morbidity. Objective: To study the long-term effect of PPIs on endothelial dysfunction and senescence and investigate the mechanism involved in PPI induced vascular dysfunction. Methods and Results: Chronic exposure to PPIs impaired endothelial function and accelerated human endothelial senescence by reducing telomere length. Conclusions: Our data may provide a unifying mechanism for the association of PPI use with increased risk of cardiovascular, renal and neurological morbidity and mortality. Circ Res. 2016 Jun 10;118(12):e36-42.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Bruk av protonpumpehemmere (PPI) korrelerer med økt risiko for kronisk nyresykdom: en landsdekkende databaseavledet case-kontrollert studie.

(Anm: Using proton pump inhibitors correlates with an increased risk of chronic kidney disease: a nationwide database-derived case-controlled study. Abstract Background: Those taking proton pump inhibitors (PPIs) might have a higher risk of acute kidney injury. The long-term safety, especially the PPI-associated chronic kidney disease (CKD) is the subsequent concern. (…) Conclusions: Using PPIs presented 1.4-fold higher odds of CKD in Taiwan health insurance claims data analysis.Fam Pract. 2018 Mar 27;35(2):166-171.)

- Hindrer PPI gastrointestinal blødning (GI-blødning) hos pasienter på aspirin og direkte orale antikoagulantia? (- Totalt sett reduserte bruk av PPI ikke risikoen for en øvre GI-hendelse.) (- I en post hoc-analyse som evaluerte blødning fra en mage- eller tolvfingertarmlesjon reduserte imidlertid bruken av en PPI hendelser (hazard ratio, 0,45), men med et høyt antall number needed to treat  (NNT) (982).)

(Anm: Do PPIs Prevent GI Bleeding in Patients on Aspirin and Direct Oral Anticoagulants? John R. Saltzman, MD reviewing Moayyedi P et al. Gastroenterology 2019 Aug Proton-pump inhibitors did not reduce upper gastrointestinal bleeding in patients with stable cardiovascular disease. The use of aspirin and anticoagulants to prevent cardiovascular events in high-risk patients has been associated with an increased risk of upper gastrointestinal (GI) bleeding. Current guidelines suggest that proton-pump inhibitors (PPIs) should be used to reduce bleeding in this setting. Now, investigators have conducted a prospective, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate whether PPI therapy reduced the risk for upper GI bleeding in 17,598 patients with stable cardiovascular disease and at low risk for GI bleeding. Patients were randomized to receive the PPI pantoprazole (40 mg once daily) or placebo and were also randomized to receive the direct oral anticoagulant rivaroxaban with aspirin, rivaroxaban alone, or aspirin alone. Overall, PPI use did not reduce the risk for an upper GI event. However, in a post hoc analysis evaluating bleeding from a gastric or duodenal lesion, the use of a PPI did reduce events (hazard ratio, 0.45) but with a high number needed to treat (982). COMMENT It is surprising to me that the use of a PPI failed to protect against GI adverse events in patients with cardiovascular and peripheral vascular diseases taking antiplatelet and anticoagulant medications. However, these patients had low risk for GI adverse events, and the subanalysis suggested a small benefit in reducing gastroduodenal bleeding. Although this large, well-done trial does not support PPI use in patients with low risk for GI bleeding taking antiplatelet or anticoagulant medications, high-risk patients should continue to be treated with a PPI to prevent bleeding events.  NEJM 2019 (August 9, 2019).)

(Anm: ATC-register A02B C Protonpumpehemmere (felleskatalogen.no).)

(Anm: Somac (pantoprazol) Protonpumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Antikoagulasjonsbehandling. (…) Medikamenter som påvirker antikoagulasjonen direkte kalles for DOAK (direktevirkende antikoagulantia). DOAK-medikamentene hemmer vanligvis faktor II eller faktor Xa. DOAK tas i tablettform og brukes også til langtidsbehandling. DOAK kom på markedet i Norge i 2008, og ble i 2016 brukt av cirka 80 000 pasienter. DOAK skal ikke brukes til å forhindre blodpropp hos pasienter ved mekaniske hjerteklaffer. Eksempler på DOAK-legemidler i Norge er: - apiksaban (salgsnavn Eliquis) - rivaroksaban (Xarelto) - edoksaban (Lixiana) - dabigatran (Pradaxa) Kilde: Store norske leksikon.)

– Indremedisinernes oppfatninger av protonpumpehemmeres bivirkninger og innvirkning på forskrivningspraksis: Resultater av en nasjonal undersøkelse. Bakgrunn: Observasjonsstudier har linket protonpumpehemmere (PPI) til alvorlige uheldige effekter.

(Anm: Internists’ Perceptions of Proton Pump Inhibitor Adverse Effects and Impact on Prescribing Practices: Results of a Nationwide Survey. Background: Observational studies have linked proton pump inhibitors (PPIs) with serious adverse effects. The study aimed to evaluate internists’ perceptions of PPI harms and effects on prescribing. Conclusion: Almost all internists report awareness and concern about PPI adverse effects, and most are de-escalating PPIs as a result. Research on which approach is most effective for which patients is critically important. Gastroenterol Res. 2018;11(1):11-17).)

(Anm: Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Study. Psychother Psychosom. 2018 Jan 6;87(1):62-64.)

(Anm: Use of proton-pump inhibitors is associated with depression: a population-based study. (...) Calculation of the population attributable risk indicated that 14% of depression cases could be avoided by withdrawal of PPIs. Use of PPIs might represent a frequent cause of depression in older populations; thus, mood should be routinely assessed in elderly patients on PPIs. Int Psychogeriatr. 2017 Sep 13:1-7.)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

(Anm: Clozapine-induced myocarditis, a widely overlooked adverse reaction. Acta Psychiatr Scand. 2015 Apr 11. [Epub ahead of print].)

- Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg.

(Anm: Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg. (Inconclusive Evidence in Support of the Dopamine Hypothesis of Psychosis.) Til tross for flere inkonsekvenser og metodologiske biaser (1) forblir dopaminhypotesen (DH) et populært tema innen schizofreniforskningen. Front. Psychiatry, 01 May 2018.)

- Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (- Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser.)

(Anm: – Studie vurderer hjerterisiko for antibiotika hos eldre kvinner. (…) Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (…) "Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser, for eksempel kardiovaskulære sykdommer og visse typer kreft," sa Qi i en pressemelding fra American Heart Association.) (...) The findings were to be presented on Thursday at an American Heart Association meeting in New Orleans. Findings presented at medical meetings are typically considered preliminary until published in a peer-reviewed journal. (medicinenet.com 22.3.2018).)

- Legemidler som lindrer halsbrann og sure oppstøt kan forårsake depresjon. En ny studie – publisert i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics - har funnet en sammenheng mellom en vanlig klasse som kalles protonpumpehemmere og depresjon.

(Anm: Stomach acid drugs may cause depression. A new study — now published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics — has found a link between a common class of stomach drugs called proton pump inhibitors and depression. The researchers suggest that the pills might lead to major depressive disorder by disrupting the gut's bacteria. (…) For instance, researchers have found that germ-free mice that had been deprived of beneficial gut bacteria displayed symptoms of anxiety, depression, and cognitive impairment. Since the bacteria in our gut can alter the function of our brain by producing certain hormones or neurotransmitters — and emotional responses can, in turn, affect our gut bacteria — it should come as no surprise that some studies have found a link between post-traumatic stress disorder and certain strains of bacteria. Other studies have not only pinpointed specific bacteria whose absence can trigger symptoms of depression in rodents, but they have also shown that supplementing said bacteria can reverse signs of depression. Now, an observational study suggests that proton pump inhibitors — which are a class of drugs typically prescribed to treat acid-related stomach conditions such as gastroesophageal reflux disease — increase the risk of developing major depressive disorder. This is the leading cause of disability both in the United States and worldwide. (news-medical.net 9.3.2018).)

(Anm: Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Study. Psychother Psychosom. 2018;87(1):62-64.)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser. (There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.) Hjernen utgjør bare 2 % til 3 % av kroppsvekten, men bruker 20 % av vår mitokondrielle energi målt i oksygenforbruk. Derfor, ettersom systemisk mitokondriell energimetabolisme avtar, er hjernen det første organet som får begrenset tilgang til energi, og dropper under dens bioenergetiske terskel hvilket resulterer i nevrologiske symptomer. (The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms.) JAMA Psychiatry  2017 (Published online June 14, 2017).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Økonomiske interesser fra farmasøytisk industri har påvirket klinikere, forskere og kanskje også administratorer. Det store forbruket av protonpumpehemmere (PPI) hos særlig yngre er betenkelig – og må være basert på manglende biologisk forståelse fra alle nivåer i helsevesenet.

Betenkelig overforbruk blant unge
Kronikk: Helge L. Waldum, professor dr.med., Trondheim
dagensmedisin.no 20.6.2017
Økonomiske interesser fra farmasøytisk industri har påvirket klinikere, forskere og kanskje også administratorer. Det store forbruket av protonpumpehemmere (PPI) hos særlig yngre er betenkelig – og må være basert på manglende biologisk forståelse fra alle nivåer i helsevesenet. (…)

VÆR VARSOM! Det må også nevnes at de fleste kroniske inflammatoriske sykdommer (leddgikt, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), såkalte «autoimmune» sykdommer, kan skyldes infeksjoner. Det virker usannsynlig at så mange av våre sykdommer skulle skyldes feil i vårt eget forsvarssystem. (…)

- I sammenheng med svekket biologisk forståelse ser man en ensidig tro på kliniske studier, selv om disse varer bare noen måneder. Langtidsbivirkninger er det ikke fokusert på selv om så vel prion- som kreftsykdommer kan manifestere seg først etter flere dekader. Langtidsdyreforsøk er de eneste som kan gi indikasjon på slike bivirkninger, og rotta er genetisk mer enn 90 prosent lik mennesket.

- Innenfor administrasjon har jeg merket meg at for eksempel Statens Legemiddelverk ikke har tatt noen hensyn til mine høringsuttalelser, selv om det ikke er andre i Norge med eksperimentell kompetanse innen feltet.

Min konklusjon er at det store forbruket av PPI, særlig hos yngre individer, er meget betenkelig og må være basert på manglende biologisk forståelse i alle nivå av helsevesenet. (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Proton-Pump Inhibitors and Death — Association or Causation? David J. Bjorkman, MD, MSPH (HSA), SM (Epid.) reviewing Xie Y et al. BMJ Open 2017 Jul 4. Observational data show a weak association without evidence of causality. Comment Although this study featured an extensive statistical analysis, we must remember that statistics identify random variation but cannot correct for systemic biases and confounding. The authors estimate that the potential for residual confounding is small, but they acknowledge that confounding and biases could still explain the association. The limitations of the study include its observational nature, the highly selected population (veterans), the fact that PPI users were older and had more comorbidities, and failure to account for use of over-the-counter medications, such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs. As with similar studies suggesting associations between PPI use and adverse events (NEJM JW Gastroenterol Aug 2017 and Gastroenterology 2017 May 18; [e-pub]) and the authors' prior study on chronic kidney disease (NEJM JW Gen Med Aug 2017 and Kidney Int 2017; 91:1482), these results suggest a weak association without evidence of causation and should not prevent patients from receiving PPI therapy for appropriate indications. NEJM 2017 (July 20, 2017).)

- Pennforskere peker ut bakterielt enzym bak tarmmikrobiomubalansen linket til Crohns sykdom. (- Den nye studien, publisert online denne uken i Science Translational Medicine, tyder på at det å utslette en signifikant del av bakteriene i tarmmikrobiomet, og deretter gjeninnføre en bestemt type "gode" bakterier som mangler dette enzymet, kjent som urease, kan være en effektiv tilnærming til bedre å behandle disse sykdommene.)

(Anm: Penn researchers single out bacterial enzyme behind gut microbiome imbalance linked to Crohn’s disease. Penn Medicine researchers have singled out a bacterial enzyme behind an imbalance in the gut microbiome linked to Crohn's disease. The new study, published online this week in Science Translational Medicine, suggests that wiping out a significant portion of the bacteria in the gut microbiome, and then re-introducing a certain type of "good" bacteria that lacks this enzyme, known as urease, may be an effective approach to better treat these diseases. "Because it's a single enzyme that is involved in this process, it might be a targetable solution," said the study's senior author, Gary D. Wu, MD, associate chief for research in the division of Gastroenterology at the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. "The idea would be that we could 'engineer' the composition of the microbiota in some way that lacks this particular one." (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Urease, enzym som spalter urea til ammoniakk og karbondioksid. Forekommer i visse vekster, særlig i soyabønner, og i forskjellige bakterier. Urease er blitt anvendt som analytisk hjelpemiddel til bestemmelse av urea. Urease er det første enzym som det lyktes å krystallisere. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mikrobielle endringer fremskynder tilbakefall ved Crohns sykdom. Endringer i mikrobiotika til en person med Crohns sykdom under remisjon kan forutse en gjentakelse av symptomer, har forskere funnet.

(Anm: Microbial Changes Precipitate a Crohn’s Relapse. Changes in the microbiota of a person with Crohn’s disease during remission may predict a recurrence of symptoms, researchers have found. The results support the view that microbial dysbiosis can trigger Crohn’s rather than simply reflect the effect of the disease activity. Colleen Kelly, MD, an associate professor of medicine in the Division of Gastroenterology at the Warren Alpert Medical School of Brown University, in Providence, R.I., applauded the study for addressing “the... (gastroendonews.com 9.5.2018).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Færre tilbakefall enn antatt etter operasjon for refluks. (- Hos de som fikk tilbakefall, ble 83,6 prosent langtidsbehandlet med legemidler, mens 16,4 prosent ble operert på nytt. Blant alle i studien som ble operert, fikk 4 prosent komplikasjoner – de fleste mindre alvorlige.) (- Han legger til at tidligere studier som har sammenlignet medisinering og kirurgi har vist at livskvaliteten er bedre etter operasjon enn med bare legemiddelbehandling. – Operasjon har også vist å være mer kostnadseffektivt på lang sikt.)

(Anm: Færre tilbakefall enn antatt etter operasjon for refluks. – Trolig er kirurgi for lite brukt, særlig hos yngre og friske med store refluksplager, mener svensk forsker, som har sett på data fra alle refluks-opererte over en ni-årsperiode. For å kartlegge tilbakefall hos de som er operert for reflukssykdom, har forskere ved Karolinska Institutet fulgt alle voksne reflukspasienter som ble operert i Sverige i perioden 2005 til 2014.  Av disse 2655 hadde 17,7 prosent fått tilbakefall av refluks etter at de ble operert. Dette er ifølge pressemeldingen fra Karolinska Institutet, en lavere andel enn det som er vist i tidligere studier. Hos de som fikk tilbakefall, ble 83,6 prosent langtidsbehandlet med legemidler, mens 16,4 prosent ble operert på nytt. Blant alle i studien som ble operert, fikk 4 prosent komplikasjoner – de fleste mindre alvorlige. (…) – Denne typen operasjon med forholdsvis lav risiko for komplikasjoner kan være et for lite benyttet behandlingsalternativ, særlig hos unge og friske personer med alvorlig reflukssykdom, uttaler professor Jesper Lagergren, som er hovedansvarlig for studien. Han legger til at tidligere studier som har sammenlignet medisinering og kirurgi har vist at livskvaliteten er bedre etter operasjon enn med bare legemiddelbehandling. – Operasjon har også vist å være mer kostnadseffektivt på lang sikt, kommenterer Lagergren i pressemeldingen. (dagensmedisin.no 15.9.2017).)

(Anm: Association Between Laparoscopic Antireflux Surgery and Recurrence of Gastroesophageal Reflux. (…) Conclusions and Relevance Among patients who underwent primary laparoscopic antireflux surgery, 17.7% experienced recurrent gastroesophageal reflux requiring long-term medication use or secondary antireflux surgery. Risk factors for recurrence were older age, female sex, and comorbidity. Laparoscopic antireflux surgery was associated with a relatively high rate of recurrent gastroesophageal reflux disease requiring treatment, diminishing some of the benefits of the operation.JAMA. 2017;318(10):939-946.)

- Protonpumpehemmere og risikoen for alvorlig kognitiv svekkelse: Posttraumatisk stressforstyrrelser.

(Anm: Proton pump inhibitors and the risk of severe cognitive impairment: The role of posttraumatic stress disorder. (…) Conclusions Being-dispensed PPIs were associated with SCI in this analysis of WTC responders. Results suggest that clinicians treating GERD seek to both understand patients' mental health history and monitor cognitive functioning when designing treatment routines. Overall, results confirmed that this is an important area of investigation with potential direct clinical implications. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 207:3(4):579-583 (November 2017).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

- Forstyrrelser av kolinerg nevrotransmisjon innenfor et kognitivt utfordringsparadigme er en indikasjon på Aβ-relatert kognitiv svikt ved preklinisk Alzheimers sykdom etter et 27-måneders forsinkelsesintervall.

(Anm: Disruption of cholinergic neurotransmission, within a cognitive challenge paradigm, is indicative of Aβ-related cognitive impairment in preclinical Alzheimer's disease after a 27-month delay interval. Abstract BACKGROUND: Abnormal beta-amyloid (Aβ) is associated with deleterious changes in central cholinergic tone in the very early stages of Alzheimer's disease (AD), which may be unmasked by a cholinergic antagonist (J Prev Alzheimers Dis 1:1-4, 2017). Previously, we established the scopolamine challenge test (SCT) as a "cognitive stress test" screening measure to identify individuals at risk for AD (Alzheimer's & Dementia 10(2):262-7, 2014) (Neurobiol. Aging 36(10):2709-15, 2015). Here we aim to demonstrate the potential of the SCT as an indicator of cognitive change and neocortical amyloid aggregation after a 27-month follow-up interval. METHODS: Older adults (N = 63, aged 55-75 years) with self-reported memory difficulties and first-degree family history of AD completed the SCT and PET amyloid imaging at baseline and were then seen for cognitive testing at 9, 18, and 27 months post-baseline. Repeat PET amyloid imaging was completed at the time of the 27-month exam. RESULTS: Significant differences in both cognitive performance and in Aβ neocortical burden were observed between participants who either failed vs. passed the SCT at baseline, after a 27-month follow-up period. CONCLUSIONS: Cognitive response to the SCT (Alzheimer's & Dementia 10(2):262-7, 2014) at baseline is related to cognitive change and PET amyloid imaging results, over the course of 27 months, in preclinical AD. The SCT may be a clinically useful screening tool to identify individuals who are more likely to both have positive evidence of amyloidosis on PET imaging and to show measurable cognitive decline over several years. Alzheimers Res Ther. 2020 Mar 24;12(1):31.)

- Forstyrrelser av kolinerg nevrotransmisjon forverrer Aβ-relatert kognitiv svikt ved preklinisk Alzheimers sykdom.

(Anm: Disruption of cholinergic neurotransmission exacerbates Aβ-related cognitive impairment in preclinical Alzheimer's disease. Abstract Disruption in cholinergic neurotransmission is one of the earliest neuropathological changes in preclinical Alzheimer's disease (AD) and may be associated with abnormal beta-amyloid (Aβ) accumulation. Therefore, disruption of cholinergic neurotransmission with scopolamine may unmask otherwise undetectable cognitive deficits in preclinical AD. To compare the effects of low-dose (0.20 mg s.c.) scopolamine on cognition between Aβ+ and Aβ- cognitively normal (CN) older adults using the Groton Maze Learning Test (GMLT). CN older adults completed the GMLT predose and then received scopolamine (0.20 mg) subcutaneously. Participants were reassessed 1-, 3-, 5-, 7-, and 8-hours post dose. All participants underwent positron emission tomography neuroimaging for Aβ using (18)F-florbetapir within 6 weeks of their baseline visit. Rhode Island Hospital Clinical Research Center, Providence, USA. CN older adults (n = 63), with a family history of AD and subjective memory complaints were enrolled (15 were classified as Aβ+ and 48 were classified as Aβ-). Cognition was assessed using the computerized GMLT at all predose and post-dose time points. At 5-hours post dose, the Aβ+ group performed significantly worse than the Aβ- group on all measures of learning efficiency and working memory and/or executive function (Cohen's d = 1.13-1.56). When participants were classified as having an abnormal response to scopolamine (based on change score at 5-hours post dose >0), 100% were correctly classified as Aβ+ and 67% as Aβ-. The results of this study suggest that diminished cholinergic tone likely occurs in preclinical AD, and as such, the use of a cholinergic stress test to perturb an already compromised neurotransmitter system may be an effective way of identifying CN older adults who are in this preclinical stage of AD. Neurobiol Aging. 2015 Oct;36(10):2709-15.)

- LEGEMIDLER. Dersom du har symptomer på tørre øyne og tar legemidler, må du lese preparatomtalen. (- Tørre øyne og hva du kan gjøre med det.) (- Noen legemidler, som antihistaminer, betablokkere og noen antidepressiva, kan påvirke tårene dine og tørke ut øynene dine.)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (…) Medications If you have symptoms of dry eyes and take medication, read the label. Some drugs, such as antihistamines, beta-blockers, and some antidepressants, can affect your tears and dry out your eyes. Talk with your doctor to find out if this is a problem for you. (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Unusual Eye Conditions (webmd.com 8.1.2018).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Clostridium difficile relaterte sykdommer.

(Anm: Clostridium difficile associated disease. What you need to know - Patients usually present with diarrhoea, abdominal pain, leucocytosis, and a history of recent antibiotic use - Clinical manifestations usually occur on days 4 to 9 of antibiotic treatment, but may occur up to eight weeks after discontinuation of antibiotics - Treatment is to discontinue the inciting antimicrobial agent and start treatment with oral vancomycin or fidaxomicin, but surgery may be required in fulminant disease - 5-50% of treated patients have recurrence, and most respond to a second course of treatment but some are offered faecal microbiota transplantation - To prevent infection, minimise the frequency, duration, and number of antibiotics, and consider restriction of fluoroquinolones, clindamycin, and cephalosporins. (…) Box 1 Risk factors for CDAD - Antibiotic exposure - Advanced age8 - Hospitalisation or residence in a nursing home - History of C difficile associated disease9 - Proton pump inhibitors have been associated with an increased risk of C difficile infection.101112 The effect may also be seen with H2 receptor antagonists - Inflammatory bowel disease.1314 - Solid organ or haematopoietic stem cell transplant recipients151617 - Chronic kidney disease18 - HIV infection19 Box 3 Diagnostic tests for CDAD in acute healthcare settings (…) BMJ 2018;363:k4369 (Published 29 October 2018).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Innenfor administrasjon har jeg merket meg at for eksempel Statens Legemiddelverk ikke har tatt noen hensyn til mine høringsuttalelser, selv om det ikke er andre i Norge med eksperimentell kompetanse innen feltet.

(Anm: Økonomiske interesser fra farmasøytisk industri har påvirket klinikere, forskere og kanskje også administratorer. Det store forbruket av protonpumpehemmere (PPI) hos særlig yngre er betenkelig – og må være basert på manglende biologisk forståelse fra alle nivåer i helsevesenet. (…) - Innenfor administrasjon har jeg merket meg at for eksempel Statens Legemiddelverk ikke har tatt noen hensyn til mine høringsuttalelser, selv om det ikke er andre i Norge med eksperimentell kompetanse innen feltet. (dagensmedisin.no 17.6.2017).)

- Døde forgjeves i forskningsprosjekt. Eiler Wang døde brått av medisinen han testet i et forskningsprosjekt. Sønnen Asle Wang og barnebarnet Sølve Kristoffer Wang mener det er en forbrytelse at legemiddelfirmaet lot være å fortelle verden hvor farlig Vioxx var. Tusenvis mistet livet da pillen kom på markedet.

(Anm: Døde forgjeves i forskningsprosjekt. Eiler Wang døde brått av medisinen han testet i et forskningsprosjekt. Sønnen Asle Wang og barnebarnet Sølve Kristoffer Wang mener det er en forbrytelse at legemiddelfirmaet lot være å fortelle verden hvor farlig Vioxx var. Tusenvis mistet livet da pillen kom på markedet. (…) Dødelig hjerteinfarkt Eiler Wang deltok i Vigor-studien, som testet en ny medisin som skulle lindre leddgikten. Sønnen merket ingen forskjell på faren etter at han begynte på den ukjente medisinen Vioxx. Men faren var ikke den som klaget i utide. Da han fikk Vioxx ble han bedre av leddgikten, står det i legenes papirer. Men han ble også slapp og svimmel i perioder. Fem måneder etter at han først fikk medisinen, var han død. Obduksjonen viste at han sannsynligvis hadde hatt hjerteinfarkt før han ble med i studien, og dermed var i faresonen for et nytt. Norsk pasientskadeerstatning er likevel klar på at Vioxx medvirket til at det neste hjerteinfarktet ble fatalt. Wang-familien fikk erstatning. Dødsfallene og skadene til pasientene i forskningsprosjektet avslørte at medisinen ga dem langt høyere risiko for hjerteinfarkt. Vioxx økte også risikoen for hjerneslag og andre skader. (forskning.no 8.6 2015).)

(Anm: Vioxx - informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. According to the study, after the elimination of Helicobacter pylori — bacteria associated with the cause of gastric cancer — the risk increases with the increase in the duration and dosage of the treatment. The risk of stomach cancer, which is the third leading cause of cancer death worldwide, can be lowered significantly by removing H pylori from the gut of the patients. However, there exists a chance of recurrence in a considerable number of patients even after successful treatment. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

- Langsiktig bruk av protonpumpehemmere og risiko for utvikling av gastrisk kreft etter behandling mot Helicobacter pylori: en populasjonsbasert studie. (- Abstrakt.) (- Protonpumpehemmere (PPI) er forbundet med forverring av mageatrofi, spesielt hos Helicobacter pylori (HP)-infiserte personer.)

(Anm: Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for Helicobacter pylori: a population-based study. Abstract Objective Proton pump inhibitors (PPIs) is associated with worsening of gastric atrophy, particularly in Helicobacter pylori (HP)-infected subjects. We determined the association between PPIs use and gastric cancer (GC) among HP-infected subjects who had received HP therapy. Conclusion Long-term use of PPIs was still associated with an increased GC risk in subjects even after HP eradication therapy. Conclusion Long-term use of PPIs was still associated with an increased GC risk in subjects even after HP eradication therapy. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for Helicobacter pylori: a population-based study. Gut 2017 (Published Online First: 31 October 2017).)

- Protonpumpeinhibitorbruk er assosiert med en økt hyppighet av sykehusinnleggelser hos pasienter med cystisk fibrose.

(Anm: Proton Pump Inhibitor Use Is Associated With an Increased Frequency of Hospitalization in Patients With Cystic Fibrosis. (…) Conclusion: PPI use is highly prevalent in CF patients. Exposure to PPI therapy is independently associated with a higher number of hospitalizations for pulmonary exacerbation in CF patients. Gastroenterology Res. 2017 Oct;10(5):288-293.)

-  Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien.

(Anm: Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken. Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling. (…) Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien. Median observasjonstid var 7,6 år. (nhi.no 3.11.2017).)

- Et klasse av legemidler (PPI; syrehemmere) linkes til dobling av risikoen for magekreft. En studie på legemidler som vanligvis brukes til å behandle sure oppstøt og halsbrann har vært knyttet til mer enn  fordoblet risiko for utvikling av tarmkreft, viser en studie.

(Anm: A Common Medication Has Been Linked to Double The Risk of Stomach Cancer. A class of drugs commonly used to treat acid reflux and heartburn has been linked to a greater-than-doubled risk of developing stomach cancer, a study has found. Proton pump inhibitors (PPIs) are used to suppress acid production in the stomach and are among the most widely sold drugs in the world, but a 2017 study revealed that long-term use of the medicine can increase stomach cancer risks by almost 250 percent. The risks are associated with a bacterium called Helicobacter pylori, carried by more than half of the world's population – most often harmlessly, but in a small percentage of people, the bug has been tied to the development of stomach cancer. Previous research found that people with an ongoing Helicobacter pylori infection taking a PPI stood a greater chance of developing a precursor to stomach cancer, called atrophic gastritis. (…) Per the study, long-term use of PPIs was only associated with about four additional cases of stomach cancer per 10,000 people per year, which is worth keeping in perspective. (…) "Many observational studies have found adverse effects associated with PPIs," said pharmacoepidemiologist Stephen Evans from the London School of Hygiene & Tropical Medicine, who wasn't part of the research. (…) The findings were reported in Gut. (sciencealert.com 29.9.2019).)

- Hode- og nakkekreft: Sure oppstøt kan øke risikoen hos eldre. Ny forskning undersøker om de vanlige sure oppstøt er en risikofaktor for hode- og nakkekreft hos eldre mennesker.

(Anm: Head and neck cancer: Acid reflux may raise risk in seniors. New research investigates whether the common acid reflux is a risk factor for head and neck cancer in elderly people. Dr. Edward D. McCoul, at the Tulane University School of Medicine in New Orleans, LA, and colleagues led the new study. Their findings were published in JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery. As they say, cancers of the upper aerodigestive tract (UADT) include malignancies of the larynx, tonsils, and sinuses, among others. Worldwide, these cancers account for more than 800,000 yearly diagnoses of cancer and more than 360,000 yearly deaths. In the United States, it is estimated that 62,000 people develop head and neck cancers every year, which include oral cavity and larynx malignancies. There are several factors that are potentially accountable for these cancers, write Dr. McCoul and colleagues, including the use of alcohol and tobacco, viral infections, and chronic inflammation of the upper airways. But existing studies that have examined the link between the gastroesophageal reflux disease — commonly known as acid reflux or heartburn — and UADT cancers have yielded mixed results. Additionally, this association has not yet been studied in the elderly U.S. population. So, Dr. McCoul and colleagues set out to examine it. In the U.S., it is estimated that acid reflux affects as much as 20 percent of the population. Adults with obesity and the elderly are particularly prone to the condition, studies show. (medicalnewstoday.com 30.12.2017).)

- Er tarmmikrobiomet nøkkelen til helse og lykke? (- Forskning tyder på at det enorme økosystemet av organismer som lever i fordøyelsessystemene våre, kan være like så komplekse og innflytelsesrike som våre gener i alt fra mental helse til «atletisisme» (sportslige evner) og fedme.)

(Anm: Er tarmmikrobiomet nøkkelen til helse og lykke? Forskning tyder på at det enorme økosystemet av organismer som lever i fordøyelsessystemene våre, kan være like så komplekse og innflytelsesrike som våre gener i alt fra mental helse til «atletisisme» (sportslige evner) og fedme. Men er "poop doping" virkelig veien fremover? Is your gut microbiome the key to health and happiness? Research suggests the vast ecosystem of organisms that lives in our digestive systems might be as complex and influential as our genes in everything from mental health to athleticism sportslig evne and obesity. But is ‘poop doping’ really the way ahead? (theguardian.com 6.11.2017).)

- Hva som er årsaken til at forekomsten av kreft i tykk- eller endetarm øker så mye raskere her enn i andre land er foreløpig en gåte, men sannsynligvis har den generelle økningen med endringer i livsstil å gjøre.

(Anm: Tarmkreft: Forekomsten av tarmkreft i Norge har tredoblet seg. Det er mye stigma knyttet til kreftformen, og mange synes den er vanskelig å snakke om. Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene i de fleste land i verden, og den har økt mye i den vestlige verden. I Norge er forekomsten nesten tredoblet siden 50-tallet. - Forekomsten i Norge er blant verdens høyeste, forteller Thomas de Lange ved Kreftregisteret. (…) - På 50-tallet lå vi bak både Sverige og Danmark, men nå er vi foran, og forekomsten her er nesten tredoblet, fortsetter han. Hva som er årsaken til at forekomsten av kreft i tykk- eller endetarm øker så mye raskere her enn i andre land er foreløpig en gåte, men sannsynligvis har den generelle økningen med endringer i livsstil å gjøre. - Det er mulig at det er arvelige faktorer som gjør at man kan være mer sårbar for de livsstilsendringene, sier de Lange, men påpeker at dette er rene hypoteser. LES OGSÅ: Øker risikoen for syv typer kreft (kk.no 17.11.2017).)

(Anm: Tarmkreft: Dette er tegnene på tarmkreft. - Det første som er viktig å tenke på hvis du mistenker tarmkreft er endringer i avføringsmønster, sier ekspert. Den vanligste og mest kjente formen for arvelig kreft er den typen tarmkreft en kan få hvis man har et høyt antall polypper. Ifølge Kreftforeningen er det trolig få tilfeller av tarmkreft der arv er eneste årsak, og levemåten vår kan påvirke risikoen for å utvikle krefttypen. (…) LES OGSÅ: Forekomsten av tarmkreft i Norge har tredoblet seg. (kk.no 17.11.2017).)

- Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for benskjørhet.

Long term use of proton pump inhibitors raises risk of osteoporosis (Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for benskjørhet)
BMJ 2008;337:a1272 (13 August 2008)
Patients who use proton pump inhibitors for seven or more years to treat reflux, peptic ulcers, and other conditions are at more risk of fractures related to osteoporosis, a large Canadian study has found (CMAJ 2008;179:319-26). (...)

- Studie linker syrehemmere til hoftebrudd.

Study Links Heartburn Drugs, Broken Hip
forbes.com 26.12.2006
Taking such popular heartburn drugs as Nexium, Prevacid or Prilosec for a year or more can raise the risk of a broken hip markedly in people over 50, a large study in Britain found.

The study raises questions about the safety of some of the most widely used and heavily promoted prescription drugs on the market, taken by millions of people.

The researchers speculated that when the drugs reduce acid in the stomach, they also make it more difficult for the body to absorb bone-building calcium. That can lead to weaker bones and fractures.

Hip fractures in the elderly often lead to life-threatening complications. As a result, doctors should make sure patients have good reason to stay on heartburn drugs long term, said study co-author Dr. Yu-Xiao Yang of the University of Pennsylvania School of Medicine.

"The general perception is they are relatively harmless," Yang said. "They often are used without a clear or justified indication for the treatment." (...)

- Lungebetennelse (pneumoni) forårsaket av protonpumpehemmere (PPI): Synopsis fra MedCheckTIP i japansk september 2017: 17 (73): 114-115.

(Anm: Pneumonia caused by proton pump inhibitors (PPI): Synopsis from MedCheckTIP in Japanese Sept 2017 : 17(73):114-115. (…) In practice  The use of PPIs increases pneumonia especially within one month of treatment. Doctors should explain the harm to their patients, consider the balance of benefit and harm of PPI use and decide whether they should prescribe or not.  When they prescribe, patients should be closely followedup. The prescription of PPIs should be restricted to six weeks. (…) MED CHECK The Informed Prescriber bimonthly launched on Jan 2015 in Japan, integrating two ISDB member bulletins: Med Check and The Informed Prescriber Bulletin Aug. 2017,Vol.3, No.9. (PDF).)

- Mavesårsmedicin kan fremme leversygdom. Vær forsigtig med de såkaldte syrepumpehæmmere, advarer Peter Jepsen, speciallæge i leversygdomme og seniorforsker ved Aarhus Universitet.

(Anm: Mavesårsmedicin kan fremme leversygdom. Vær forsigtig med de såkaldte syrepumpehæmmere, advarer Peter Jepsen, speciallæge i leversygdomme og seniorforsker ved Aarhus Universitet. Et netop offentliggjort studie viser, at den ændrede syrebalance i mavesækken kan skabe en tarmflora, der fremmer leverskader. ”Læger bør være mere forsigtige med at udskrive mavesårsmedicin, der reducerer mængden af mavesyre - altså medicin med såkaldte syre- eller protonpumpehæmmere”. Sådan siger Peter Jepsen, speciallæge i leversygdomme og seniorforsker ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, efter at han har været med til at kortlægge nogle af syrepumpehæmmernes utilsigtede konsekvenser i en ny undersøgelse. Studiet, som er publiceret i Nature Communications, viser en utvetydig forbindelse mellem forbruget af syrepumpehæmmere og risikoen for senere at udvikle alvorlig leversygdom som fx skrumpelever. (…) Et studie af både dyr og mennesker I den danske del af studiet indgik alle de 4830 danskere, der havde fået registreret en sygehusdiagnose for skadeligt alkoholforbrug. Hele 21 procent af dem brugte syrepumpehæmmere, og disse personer havde større risiko for at udvikle skrumpelever end dem, der ikke brugte syrepumpehæmmere. (au.dk 10.10.2017).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Overutilization of proton-pump inhibitors: what the clinician needs to know. Therap Adv Gastroenterol. 2012 Jul; 5(4): 219–232.)

- Forbedring av identifikasjon av soppsykdom og behandling: kombinerte helsevesensystemer og folkehelsemessige tilnærminger. (- Mer enn 1,6 millioner mennesker anslås å dø av soppsykdommer hvert år, og om lag én milliard mennesker har kutane (som angår huden) soppinfeksjoner.)

(Anm: Improvement of fungal disease identification and management: combined health systems and public health approaches. Abstract More than 1·6 million people are estimated to die of fungal diseases each year, and about a billion people have cutaneous fungal infections. Fungal disease diagnosis requires a high level of clinical suspicion and specialised laboratory testing, in addition to culture, histopathology, and imaging expertise. Physicians with varied specialist training might see patients with fungal disease, yet it might remain unrecognised. Antifungal treatment is more complex than treatment for bacterial or most viral infections, and drug interactions are particularly problematic. Health systems linking diagnostic facilities with therapeutic expertise are typically fragmented, with major elements missing in thousands of secondary care and hospital settings globally. In this paper, the last in a Series of eight papers, we describe these limitations and share responses involving a combined health systems and public health framework illustrated through country examples from Mozambique, Kenya, India, and South Africa. We suggest a mainstreaming approach including greater integration of fungal diseases into existing HIV infection, tuberculosis infection, diabetes, chronic respiratory disease, and blindness health programmes; provision of enhanced laboratory capacity to detect fungal diseases with associated surveillance systems; procurement and distribution of low-cost, high-quality antifungal medicines; and concomitant integration of fungal disease into training of the health workforce. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30308-0.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Påvirker langtidsbruk av protonpumpehemmere (syrepumpehemmere) (PPI) helsen til magens mikrobiota? (- Studiene som undersøkte virkningen av PPI på tarmmikrobiomet indikerer konsekvent at PPI-bruk påvirker endringen av tarmmikrobiomet. Derfor bør helsepersonell vurdere innflytelsen av PPI på tarmmikrobiom.)

(Anm: Does Long-Term Proton Pump Inhibitor Therapy Affect the Health of Gut Microbiota? Proton pump inhibitors (PPIs) are among the most widely sold medications in the world and are generally considered safe. PPIs are frequently prescribed or taken for long periods without evidence-based indication. However, long-term use of PPIs has not been studied in depth, and several side effects have recently been identified, including an increased risk of enteric infections such as small intestinal bacterial overgrowth and Clostridium difficile infections., The increased risk of enteric infections can be caused by the changes in the PPI-user’s gut microbiome, which result from the reduced acidity of the stomach and the subsequent survival of more bacteria that are ingested with food and oral mucus. Gut microbiota can resist or promote the colonization of C. difficile and other enteric infections through mechanisms that directly inhibit bacterial growth or enhance the immune system.  (…) To date, microbiota changes in terminal ileum due to PPI administration may be summarized as an increase in Firmicutes and/or a decrease in Bacteroidetes. Given the widespread use of PPI, adverse effects, including enteric infections, should not be overlooked. The studies investigating the impact of PPIs on the gut microbiome consistently indicate that PPI use affects the alteration of gut microbiome. Therefore, healthcare practitioners should consider the influence of PPI on gut microbiome. Gut Liver. 2016 Nov; 10(6): 865–866.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: What Causes Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)? The small intestinal microflora are usually limited in number, less than 105 colony-forming units per mL of intestinal fluid. This number is somewhat arbitrary, because of the intense reluctance of most intestinal bacteria to grow in culture. (news-medical.net 19.10.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Pathophysiology. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Signs and Symptoms (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Treatment (news-medical.net 19.11.2017).)

- Vanlige legemidler mot reflux linket til progresjon av kronisk leversykdom.

(Anm: Vanlige legemidler mot reflux linket til progresjon av kronisk leversykdom. Common acid reflux drugs linked to progression of chronic liver disease. Approximately 10 percent of the general population take a proton pump inhibitor (PPI) drug to block stomach acid secretions and relieve symptoms of frequent heartburn, acid reflux and gastroesophageal reflux disease. That percentage can be as much as seven times higher for people with chronic liver disease. Researchers at University of California San Diego School of Medicine have discovered evidence in mice and humans that stomach (gastric) acid suppression alters specific gut bacteria in a way that promotes liver injury and progression of three types of chronic liver disease. The study is published October 10 in Nature Communications. (news-medical.net 10.10.2017).)

- Øker protonpumpehemmere risikoen for demens?

Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? (Øker protonpumpehemmere risikoen for demens?)
Editorial
JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016)
Protonpumpeinhibitorer ble introdusert i 1980-årene for behandling av syrerelaterte lidelser i den øvre mage-tarmkanalen, bl.a. "halsbrann ", magesår, og gastrointestinal reflukssykdom.3 Legemidlene er tilgjengelige i USA både som reseptbelagte og reseptfrie legemidler. Flere studier har rapportert at 2 % til 3 % av befolkningen eldre enn 65 år fikk langsiktig PPI-terapi..4-6 Ifølge National Health and Nutrition Examination Survey økte bruken av protonpumpehemmere fra 3,4 % til 7,0 % blant menn og fra 4,8 % til 8,5 % blant kvinner fra1999-2000 til 2011-2013.7 (...) (Proton pump inhibitors were introduced in the 1980s for the treatment of acid-related disorders of the upper gastrointestinal tract, including “heartburn,” peptic ulcers, and gastrointestinal reflux disorders.3 The drugs are available in the United States, both as prescription and nonprescription drugs. Several studies have reported that 2% to 3% of the population older than 65 years of age were receiving long-term PPI therapy.4-6 In the National Health and Nutrition Examination Survey, use of PPIs increased from 3.4% to 7.0% among men and from 4.8% to 8.5% among women from 1999-2000 to 2011-2013.7)

Gomm et al2 har gitt en viktig og interessant utfordring mht. å vurdere en mulig sammenheng mellom bruk av protonpumpehemmere og risikoen for demens. (Gomm et al2 have provided an important and interesting challenge to evaluate the possible association of the use of PPIs and the risk of dementia.)

- Hva er en protonpumpehemmer?

(Anm: Hva er en protonpumpehemmer? Magen inneholder konsentrert saltsyre, som er nødvendig for fordøyelse av proteiner og absorpsjon av visse mineraler. Imidlertid, i henhold til sykdomstilstander, for eksempel magesår eller GERD (gastroøsofageal reflukssykdom), må produksjonen av denne syre til å bli betydelig redusert. For dette formålet, leger foreskrive en protonpumpehemmer (PPI), et medikament som blokkerer syreproduksjon i magen. To populære legemidler som tilhører denne gruppen er omeprazol og pantoprazol. (digidexo.com).)

- Likt og ulikt om betablokkere. (- Budskap.) (- De åtte betablokkerne som finnes på det norske markedet har for en stor del samme effekt- og bivirkningsprofil.)

(Anm: Likt og ulikt om betablokkere. Budskap. - De åtte betablokkerne som finnes på det norske markedet har for en stor del samme effekt- og bivirkningsprofil. - Forskjeller i farmakokinetiske egenskaper samt dokumentasjonsgrunnlag avgjør ofte valg av substans innenfor legemiddelgruppen. (relis.no 1.6.2010).)

(Anm: ATC-register. C07A  Betablokkere (felleskatalogen.no).)

(Anm: Somac (pantoprazol) Protonpumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Losec (omeprazol) Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.) (felleskatalogen.no).)

- Hva bør du vite om pantoprazol. Pantoprazol er det generiske navnet på Protonix, et legemiddel som hjelper til med å behandle problemer relatert til sure oppstøt og magesår.

(Anm: What to know about pantoprazole. Pantoprazole is the generic name for Protonix, a drug that helps treat problems related to acid reflux and peptic ulcers. It works by decreasing acid in the stomach. Pantoprazole is a proton pump inhibitor (PPI). People use it to treat and manage the symptoms of erosive esophagitis and Zollinger–Ellison syndrome. Doctors also prescribe pantoprazole to stop ulcers from forming. In this article, we take a look at the uses of pantoprazole, possible side effects, and warnings when taking this drug. (…) Side effects Most people tolerate pantoprazole well, but some may experience the following side effects: - diarrhea - headache - respiratory infections - abdominal pain When people use pantoprazole for long periods, they are at an increased risk of the following side effects: - Clostridium difficile diarrhea – colitis - overgrowth of bacteria in the small intestine - bone loss - kidney disorders People who take pantoprazole for an extended period of time are at risk of the drug becoming carcinogenic and causing rare types of gastrointestinal tumors. Based on a recent major change to its prescribing information, people are also at increased risk of stomach growths called fundic gland polyps when taking PPIs for a long period — especially for longer than 1 year. Taking pantoprazole for extended periods can cause vitamin and mineral deficiencies, such as: - vitamin B-12 deficiency - iron deficiency - calcium deficiency (medicalnewstoday.com 26.7.2019).)

(Anm: Pantoprazol (felleskatalogen.no).)

(Anm: Heartburn Drugs Might Bring Allergy Woes (medicinenet.com 30.7.2019).)

- Protonpumpehemmere øker ikke risikoen for demens eller Alzheimers sykdom. (- Forskerne advarer om at det vil være behov for kliniske forsøk for å bekrefte om PPI er knyttet til økt risiko for kognitiv svikt.)

(Anm: Proton pump inhibitors do not increase risk for dementia or Alzheimer's disease. (…) They published their study in the Journal of the American Geriatrics Society. The researchers also examined whether people with mild cognitive impairment who took PPIs were at higher risk for developing dementia or Alzheimer's disease. (…) A higher percentage of people who took PPIs regularly or occasionally also took a higher percentage of anticholinergic medications, which are often used to treat incontinence, depression, and sleep disorders. These medications have been linked to cognitive impairment, too. (…)  The researchers cautioned that clinical trials would be needed to confirm whether PPIs were linked to a greater risk of cognitive decline. (news-medical.net 22.6.2017).)

(Anm: No Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Alzheimer's Disease. Abstract OBJECTIVES: The objective of the study was to investigate whether proton pump inhibitor (PPI) use is associated with an increased risk of clinically verified Alzheimer's disease (AD). (…) CONCLUSIONS: In conclusion, we found no clinically meaningful association between PPI use and risk of AD. The results for longer duration of cumulative use or use with higher doses did not indicate dose-response relationship. Am J Gastroenterol advance online publication, 11 July 2017; doi:10.1038/ajg.2017.196. Am J Gastroenterol. 2017 Jul 11.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Konklusjoner. I en analyse av data fra Nurses 'Health Study II, observerte vi ikke en overbevisende forbindelse mellom PPI-bruk og kognitiv funksjon.

(Anm: Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Cognitive Function in Women. Abstract Background & Aims Studies have reported associations between proton pump inhibitor (PPI) use and dementia. However, data are lacking on long-term PPI use and cognitive function. We therefore examined associations between PPI use and performance in tests of cognitive function. Because of shared clinical indications, we examined associations for H2 receptor antagonists (H2RAs) as a secondary aim. (…) Results We observed a modest association between duration of PPI use and scores for psychomotor speed and attention (mean score difference for PPI use of 9–14 yrs vs never users, –0.06; 95% CI, –0.11 to 0.00; Ptrend = .03). After controlling for H2RA use, the magnitude of this score difference was attenuated. Among individuals who did not regularly use PPIs, duration of H2RA use was associated with poorer cognitive scores, with the strongest association apparent for learning and working memory (mean score difference for H2RA users of 9–14 years vs never users, –0.20; 95% CI, –0.32 to –0.08; Ptrend < .001). Conclusions In an analysis of data from the Nurses’ Health Study II, we did not observe a convincing association between PPI use and cognitive function. Our data do not support the suggestion that PPI use increases dementia risk. Since our primary hypothesis related to PPI use, our findings for H2RAs should be interpreted with caution. Gastroenterology 2017 (published online 18 July 2017).)

(Anm: Setting the record straight: Proton-pump inhibitors (PPIs) do not cause dementia. Several studies have reported associations between proton-pump inhibitor (PPI) use and dementia. New research published in Gastroenterology, the official journal of the American Gastroenterological Association (AGA), puts these claims to rest. The study authors report that there is no convincing evidence to support the suggestion that PPI use increases dementia risk. (medicalnewstoday.com 24.7.2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (- KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre.)

Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US. (Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-ere) blant eldre sykehjem bosatt i USA.)
Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. doi: 10.1016/j.sapharm.2016.02.012. Epub 2016 Mar 8.
Abstract
BAKGRUNN Formålet med denne studien var å undersøke prevalensen og prediktorene av ikke-bevisbasert PPI-bruk hos eldre på sykehjem. (BACKGROUND: Proton pump inhibitors (PPIs) can lead to several adverse effects among the elderly, particularly when used inappropriately or in contrast to evidence suggested protocols.)

OBJECTIVE: The aim of this study was to examine the prevalence and predictors of non-evidence based PPI use in elderly nursing home residents.

METHODS: A cross-sectional study was conducted using data from the 2004 National Nursing Home Survey (NNHS). The study sample included nursing home residents 65 years and older. Descriptive statistics were used to examine the prevalence of non-evidence based PPI use. Multivariable logistic regression was used to evaluate the patient and facility-level factors associated with non-evidence based PPI use among the elderly nursing home residents.

RESULTS: A total of 355,600 elderly nursing home residents received at least one PPI for an overall prevalence of 26.99%. Among those elderly receiving PPIs, 48.59% of the use was not evidence based. Multivariable logistic regression revealed that residents with osteoporosis (Odds Ratio (OR): 0.55, 95% CI: 0.45-0.68), SSRI users (OR: 0.81, 95% CI: 0.68-0.97) and those residing in micropolitan area (OR: 0.79, 95% CI: 0.63-0.98) were negatively associated with prescription of PPIs without an indication. Patients with chronic cough (OR: 2.10, 95% CI: 1.12-3.96) and Medicare insurance (OR: 1.23, 95% CI: 1.01-1.50) were positively associated with prescription of PPIs without an indication.

KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er for ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI bruk hos eldre. (…) (CONCLUSIONS: The current study found that almost half of the elderly nursing home residents used PPIs for non-evidence based indications. Given the safety concerns and high non-evidence based use of PPIs in nursing homes, there is an urgent need to optimize PPI use in the elderly.)

(Anm: Editorial | Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Proton pump inhibitors may be associated with increased risk of dementia. The use of proton pump inhibitors, the popular medications used to treat gastroesophageal reflux and peptic ulcers, may be associated with an increased risk of dementia in a study using data from a large German health insurer, according to an article published online by JAMA Neurology. (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

(Anm: Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia. A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Association Between Proton-Pump Inhibitors and Dementia? An observational study that suggested this association has considerable limitations. NEJM 2016 (May 19, 2016).)

- Hemming av magesyre og risiko for periodisk Clostridium difficile-infeksjon. (- Risiko var spesielt forhøyet i studier som involverte protonpumpehemmere.)

Gastric Acid Suppression and Risk for Recurrent Clostridium difficile Infection
NEJM 2017 (April 13, 2017).)
Thomas L. Schwenk, MD reviewing Tariq R et al. JAMA Intern Med 2017 Mar 27.
Risiko var spesielt forhøyet i studier som involverte protonpumpehemmere. (Risk was particularly elevated in studies that involved proton-pump inhibitors.)

Evidence of a relation between proton-pump inhibitors (PPIs) and risk for an initial episode of Clostridium difficile infection (CDI) is somewhat mixed but sufficient for the FDA to issue a warning. In this meta-analysis of 16 observational studies, researchers examined whether risk for recurrent CDI was higher in patients who took gastric acid suppressants (PPIs, histamine-2–receptor antagonists [H2RAs], or both) between initial and recurrent CDI episodes. Recurrent CDI was defined variably across studies as occurring within 30, 60, or 90 days after resolution of initial infection.

En bemerkelsesverdig 52 % av 7 700 pasienter med innledende CDI tok syreundertrykkende midler. Risikoen for gjentatt CDI var betydelig høyere blant de som brukte syreundertrykkende legemidler enn blant de som ikke gjorde det (2 2% versus 17 %, justert oddsforhold, 1,52). I undergruppeanalyser var sammenhengen mellom syrehemmende midler og gjentatt CDI signifikant i studier hvor bare PPI ble brukt (OR, 1,66), men ikke hos de som involverte både PPI og H2RA (OR, 1,37). (A remarkable 52% of 7700 patients with initial CDI were taking acid suppressants. Risk for recurrent CDI was significantly higher among those who used acid suppressants than among those who did not (22% vs. 17%; adjusted odds ratio, 1.52). In subgroup analyses, the association between acid suppressants and recurrent CDI was significant in studies in which only PPIs were used (OR, 1.66) but not in those that involved both PPIs and H2RAs (OR, 1.37).)

- Mavesårsmedicin øger risikoen for apopleksi (hjerneslag). Nyt dansk studie viser, at syreneutraliserende midler af typen PPI øger risikoen for blødning eller blodprop i hjernen.

(Anm: Mavesårsmedicin øger risikoen for apopleksi (hjerneslag). Nyt dansk studie viser, at syreneutraliserende midler af typen PPI øger risikoen for  blødning eller blodprop i hjernen. Det er det første studie, der sætter fokus på PPI og risiko for apopleksi på verdensplan. (dagenspharma.dk 16.11.2016).)

(Anm: apopleksi, apoplexia cerebri, hjerneslag, akutte fokale nevrologiske symptomer og utfall som varer i mer enn 24 timer og som skyldes skade av hjernevev enten på grunn av regionalt redusert blodsirkulasjon (hjerneinfarkt) eller på grunn av hjerneblødning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cardiovascular outcomes with clarithromycin. Study provides insufficient evidence of a link between clarithromycin and myocardial infarction. (…) The treatment they chose to analyse also contains a proton pump inhibitor. Given that these drugs may inhibit common antiplatelet agents,4 5 and a similar study suggests they independently increase the risk of myocardial infarction by a similar magnitude,6 is it fair to blame clarithromycin? BMJ 2016;352:i1342 (Published 08 March 2016).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

- Etter justering for demografi, risikoadferd og noen medisinske faktorer var det en svak sammenheng mellom PPI og iskemisk hjerneslag (hazard ratio, 1,18, 95% konfidensintervall, 1,02-1,37).

(Anm: Proton-Pump Inhibitors Do Not Increase the Risk for Stroke. David J. Bjorkman, MD, MSPH (HSA), SM (Epid.) reviewing Nguyen LH et al. Gastroenterology 2017 Dec 18. This previously reported association is refuted in a prospective cohort analysis. Associations between proton-pump inhibitors (PPIs) and a host of medical problems, including stroke, have been suggested in retrospective database studies. Because of the nature of these studies, causation cannot be proven. Now, investigators have evaluated the possible association between PPIs and stroke using data from two large prospective cohort studies. Over 97,000 participants (70% women) were followed for 12 years. After adjustment for demographics, risk behaviors, and some medical factors, there was a slight association between PPIs and ischemic stroke (hazard ratio, 1.18; 95% confidence interval, 1.02–1.37), but not overall stroke or hemorrhagic stroke. When adjusted for factors related to PPI initiation or continuation (histories of peptic ulcer disease, gastroesophageal reflux disease, gastrointestinal bleeding, and histamine-2–receptor antagonist use), the association disappeared. The authors suggest that the indications for PPI use and cardiovascular disease share common risk factors, such as the metabolic syndrome, and that prior observed associations of PPI use with stroke may be due to residual confounding. NEJM 2017 (Jan 5, 2018).)

(Anm: Iskemisk hjerneslag[rediger | rediger kilde] Hjerneslag blir inndelt i to hovedgrupper: iskemisk hjerneslag (infarkter) og hemorragisk hjerneslag (blødning). Ved iskemisk hjerneslag, som utgjør ca. 85-90% av alle hjerneslag, inntreffer en avlukning av en blodåre og blodtilførselen til deler av hjernen blir helt eller delvis blokkert. Iskemisk hjerneslag blir vanligvis inndelt i trombotisk og embolisk betingede typer. (Stroke Center, 2005). Sjeldnere former for hjerneslag forekommer (se nedenfor). (no.wikipedia.org).)

- PPI kan øge risiko for hjerneblodprop.

(Anm: PPI kan øge risiko for hjerneblodprop Foreløbige resultater fra en dansk kohorteundersøgelse stiller spørgsmålstegn ved den kardiovaskulære sikkerhed ved protonpumpehæmmere (PPI’er). Det skriver Dagens Pharma onsdag med henvisning til data, netop er præsenteret på American Heart Association kongres i New Orleans. Resultaterne viser, at overordnet var risikoen for en blodprop i hjernen øget med 19 pct. hos de patienter, som også fik en PPI. Risikoen afhænger dog af dosis, hvor de lavere doser ikke ser ud til at forøge rsikoen, mens der for de høje doser kan være en øget risiko på mellem 33 og 79 pct., afhængig af PPI-typen. (pharmadanmark.dk 25.11.2016).)

- Langvarig brug af syrepumpehæmmere kædes sammen med uopdaget nyreskade.

(Anm: Langvarig brug af syrepumpehæmmere kædes sammen med uopdaget nyreskade (dagenspharma.dk 1.3.2017).)

- Forskrivningsmønstre på psykofarmaka hos pasienter som får syntetiske glukokortikoider. (- Forskrivninger av psykofarmaka kan betraktes som en proxy for manifestasjon av psykiatriske symptomer.) (- Konklusjon.) (- Resepter på orale syntetiske glukokortikoider ble funnet å være assosiert med bruk av alle typer psykofarmaka bortsett fra angstdempende middel / sovemedisiner, selv om en årsakssammenheng ikke kunne bekreftes på grunn av retrospektiv og kryss-seksjonell karakter i denne studien.)

( Anm: Prescription patterns of psychotropics in patients receiving synthetic glucocorticoids. Abstract Objective Synthetic glucocorticoids cause various psychiatric symptoms. Prescription of psychotropic drugs could be considered to be a proxy for manifestation of psychiatric symptoms. The aim of this study was to investigate the prescriptions of psychotropics in outpatients receiving synthetic glucocorticoids. (…) Conclusion Prescriptions of oral synthetic glucocorticoids were found to be associated with the use of any of the types of psychotropic drugs, other than anxiolytics/hypnotics, although a causal relationship could not be confirmed due to the retrospective and cross‐sectional nature of this study. (Acta Psychiatrica Scandinavica 2020 (First published: 16 July 2020).)

(Anm: proxy BETYDNING OG BRUK 1  FAGSPRÅK  observerbar eller målbar størrelse som kan brukes til å gi informasjon om eller et mål på en annen størrelse (som man ikke har data for) (naob).)

(Anm: Glukokortikoider er en klasse steroidhormoner som produseres i binyrebarken, karakterisert ved at de kan binde kortisolreseptorer og dermed gi kortisollignende effekter. Begrepet kortikosteroid omfatter både mineralkortikoider og glukokortikoider, men brukes ofte synonymt med glukokortikoid. Det er utviklet en rekke syntetiske glukokortikoider til bruk som legemiddel ved en rekke tilstander. Populært kalles glukokortikoider ofte steroider, men dette er en upresis vidtfavnende betegnelse som også omfatter flere grupper av forbindelser med helt andre egenskaper.[1][2] (no.wikipedia.org).)

- Kombinasjon av NSAID og magebeskyttelse kan føre til betennelse i tynntarm.

(Anm: Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. In a joint study, clinical pharmacologist Markus Zeitlinger and gastroenterologist Werner Dolak from MedUni Vienna showed that this combination of medication can result in inflammation in the small intestine. However, if an antibiotic (rifaximin) is additionally given, the intestine remains protected. The study has now been published in the leading journal "Gastroenterology". (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

- Protonpumpehemmere og magekreft. Langtidsbivirkninger av medisiner kan overses i randomiserte, kontrollerte legemiddelutprøvninger fordi oppfølgingstiden er for kort. Vi har lenge visst at protonpumpehemmere gir magekreft hos gnagere, og det er ingen åpenbar biologisk grunn til at dette skulle være annerledes hos menneske.

(Anm: Protonpumpehemmere og magekreft. Langtidsbivirkninger av medisiner kan overses i randomiserte, kontrollerte legemiddelutprøvninger fordi oppfølgingstiden er for kort. Vi har lenge visst at protonpumpehemmere gir magekreft hos gnagere, og det er ingen åpenbar biologisk grunn til at dette skulle være annerledes hos menneske. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:13 (12.1.2016).)

- Populære legemidler mot halsbrann og sure oppstøt knyttet til gradvis utvikling av «tause» nyreskader. (- Over fem år med oppfølging fant forskerne at mer enn 80 prosent av PPI brukere ikke utviklet akutte nyreproblemer, som ofte er reversibel og er preget av at for lite urin forlater kroppen, tretthet (fatigue) og hevelse i bena og anklene.)

Popular heartburn drugs linked to gradual yet 'silent' kidney damage
medicalnewstoday.com 23.2.2017
Å ta populære halsbrannlegemidler over lengre tid har vært knyttet til alvorlige nyreproblemer, blant annet nyresvikt. De plutselige oppståtte nyreproblemer fungerer ofte som signal for leger om å stanse sine pasienters bruk av såkalte protonpumpehemmere (PPI), som selges under merkenavnene Prevacid, Prilosec, Nexium og Protonix, blant andre. (Taking popular heartburn drugs for prolonged periods has been linked to serious kidney problems, including kidney failure. The sudden onset of kidney problems often serves as a red flag for doctors to discontinue their patients' use of so-called proton pump inhibitors (PPIs), which are sold under the brand names Prevacid, Prilosec, Nexium and Protonix, among others.)

But a new study evaluating the use of PPIs in 125,000 patients indicates that more than half of patients who develop chronic kidney damage while taking the drugs don't experience acute kidney problems beforehand, meaning patients may not be aware of a decline in kidney function, according to researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and the Veterans Affairs St. Louis Health Care System. Therefore, people who take PPIs, and their doctors, should be more vigilant in monitoring use of these medications.

The study is published in Kidney International.

The onset of acute kidney problems is not a reliable warning sign for clinicians to detect a decline in kidney function among patients taking proton pump inhibitors, said Ziyad Al-Aly, MD, the study's senior author and an assistant professor of medicine at Washington University School of Medicine. "Our results indicate kidney problems can develop silently and gradually over time, eroding kidney function and leading to long-term kidney damage or even renal failure. Patients should be cautioned to tell their doctors if they're taking PPIs and only use the drugs when necessary."

More than 15 million Americans suffering from heartburn, ulcers and acid reflux have prescriptions for PPIs, which bring relief by reducing gastric acid. Many millions more purchase the drugs over-the-counter and take them without being under a doctor's care.

The researchers - including first author Yan Xie, a biostatistician at the St. Louis VA - analyzed data from the Department of Veterans Affairs databases on 125,596 new users of PPIs and 18,436 new users of other heartburn drugs referred to as H2 blockers. The latter are much less likely to cause kidney problems but often aren't as effective.

Over fem år med oppfølging fant forskerne at mer enn 80 prosent av PPI brukere ikke utviklet akutte nyreproblemer, som ofte er reversibel og er preget av at for lite urin forlater kroppen, tretthet (fatigue) og hevelse i bena og anklene. (Over five years of follow up, the researchers found that more than 80 percent of PPI users did not develop acute kidney problems, which often are reversible and are characterized by too little urine leaving the body, fatigue and swelling in the legs and ankles.)

However, more than half of the cases of chronic kidney damage and end-stage renal disease associated with PPI use occurred in people without acute kidney problems.

In contrast, among new users of H2 blockers, 7.67 percent developed chronic kidney disease in the absence of acute kidney problems, and 1.27 percent developed end-stage renal disease.

End-stage renal disease occurs when the kidneys can no longer effectively remove waste from the body. In such cases, dialysis or a kidney transplant is needed to keep patients alive.

"Doctors must pay careful attention to kidney function in their patients who use PPIs, even when there are no signs of problems," cautioned Al-Aly, who also is the VA's associate chief of staff for research and education and co-director of the VA's Clinical Epidemiology Center. "In general, we always advise clinicians to evaluate whether PPI use is medically necessary in the first place because the drugs carry significant risks, including a deterioration of kidney function."

(Anm: Long-term kidney outcomes among users of proton pump inhibitors without intervening acute kidney injury. Kidney International 2017 (published online 22 February 2017.)

(Anm: Do Proton-Pump Inhibitors Cause Chronic Kidney Disease? Allan S. Brett, MD reviewing Xie Y et al. Kidney Int 2017 Jun. Another observational study suggests an association, but a causal relation has not been proven. Do Proton-Pump Inhibitors Cause Chronic Kidney Disease? Allan S. Brett, MD reviewing Xie Y et al. Kidney Int 2017 Jun. Another observational study suggests an association, but a causal relation has not been proven. (…) During 5 years of follow-up, PPI use was associated with significantly higher risk for developing CKD, regardless of whether CKD was defined as a fall in GFR to <60 mL/minute/1.73 m2 or as reduction in GFR by 30% or 50%; hazard ratios ranged from 1.2 to 1.3. At 5 years, PPI use was associated with roughly 4% excess absolute risk for GFR <60 mL/minute/1.73 m2 and roughly 0.5% excess absolute risk for >50% reduction in GFR. Duration of PPI exposure correlated with extent of excess risk for CKD. (NEJM 2017 (July 6, 2017).)

- Halsbrann-pille kan gjøre blodårene gamle. (- Over 400 000 nordmenn fikk skrevet ut protonpumpehemmere i 2014. Nå knyttes pillene til økt risiko for hjerteinfarkt, nyresvikt og demens.)

Halsbrann-pille kan gjøre blodårene gamle
forskning.no 16.5.2016
Hundretusenvis av nordmenn bruker medisiner som nå kobles til hjerteinfarkt, nyresvikt og demens.
Over 400 000 nordmenn fikk skrevet ut protonpumpehemmere i 2014. Nå knyttes pillene til økt risiko for hjerteinfarkt, nyresvikt og demens

Over én av ti nordmenn lider av den lite omtalte folkesykdommen GERD – gastroøsofageal reflukssykdom – som kan gi mye ubehag og redusert livskvalitet.

Mange av disse menneskene bruker såkalte protonpumpehemmere, medisiner som effektivt reduserer syrenivået i magen. Tall fra 2014 viser at over 400 000 nordmenn fikk utskrevet slike legemidler.

Pillene er tilsynelatende så trygge og effektive at nesten ingen fagfolk lenger gidder å forske på de underliggende årsakene til GERD.

Les mer: Mirakelpillen som parkerte halsbrann-forskningen

Men i det siste har det dukket opp undersøkelser som antyder at protonpumpehemmere ikke er så ufarlige som vi har trodd. Tvert mot har studiene koblet langvarig bruk av slike legemidler til økt risiko for hjerteinfarkt, nyresvikt og demens.

Les mer fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse: Kan magesårmedisin gi demens?

Og nå kommer en undersøkelse som kanskje viser hvorfor.

Raskere aldring
Gautham Yepuri fra Houston Methodist Research Institute og kollegaene hans har forsket på celler fra menneskelige blodårer. De utsatte cellene for nivåer av medikamentet som tilsvarer en tablett på 40 milligram eller det dobbelte.

Resultatene viste at legemidlet fikk cellene til å eldes raskere. Dette kan forklare hvorfor protonpumpehemmerne har vært koblet til både hjerteinfarkt, nyresvikt og demens, skriver forskerne i tidsskriftet Circulation Research.

Forskerne presiserer imidlertid at aldringseffekten bare dukket opp når cellene ble eksponert for medikamentet over lengre tid. I tillegg så de ingen slik effekt når cellene ble utsatt for H2-blokkere, et annet magesyrehemmende middel. (…)

(Anm: Proton Pump Inhibitors Accelerate Endothelial Senescence. CONCLUSIONS: Our data may provide a unifying mechanism for the association of PPI use with increased risk of cardiovascular, renal, and neurological morbidity and mortality. Circ Res. 2016 Jun 10;118(12):e36-42. Epub 2016 May 10.)

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- Protonpumpehemmere øker ikke risikoen for hjerteinfarkt.

(Anm: Proton-Pump Inhibitors Do Not Increase the Risk for Myocardial Infarction. David J. Bjorkman, MD, MSPH (HSA), SM (Epid.) reviewing Landi SN et al. Gastroenterology 2017 Nov 6. Findings suggest that previous positive associations observed between PPIs and MI were the result of residual confounding.  Proton-pump inhibitors (PPIs) have been associated with a host of adverse effects in observational database studies. Unfortunately, information in the lay press has motivated some patients and physicians to avoid appropriate PPI use for fear of these adverse events. (…) Comment While this study has the limitation of using administrative databases, it also has advantages of using an active comparator (H2RAs) and controlling for measured confounding using propensity score–based methods. This analysis demonstrates that more-rigorous analysis of adverse effects reported from observational studies often shows that the initial association is the result of residual confounding. While PPIs should only be used for appropriate indications in the lowest effective dose, the alarm caused by reporting in the lay press of many associated side effects should not deter patients and physicians from using them appropriately. (NEJM 2017 (November 21, 2017).)

(Anm: Surprising Things That Hurt Your Heart (wbmed 17.9.2015).)

(Anm: Heart Disease: Causes of a Heart Attack (medicinenet.com 6.8.2016).)

(Anm: Symptoms of Heart Disease and Heart Attack (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: 12 Clues You Might Have Heart Disease (webmd.com 7.6.2016).)

(Anm: Surprising Causes of Chest Pain (webmd.com 1.12.2016).)

(Anm: Baking Soda for Acid Reflux: Does it Work? (webmd.com 1.1.2016).)

(Anm: Health and Beauty Uses for Baking Soda (webmd.com 14.6.2018).)

(Anm: How to use a baking soda bath. Baking soda or sodium bicarbonate is a household staple with many different uses, including baking. (…) Ten benefits of a baking soda bath A baking soda bath can be beneficial for many conditions, including: 1. Yeast infections Many people experience yeast infections, but some symptoms, such as itching and swelling, can often make it difficult for a person to go about their daily activities. A baking soda bath may relieve symptoms and help a person recover faster. One study found that baking soda helped kill Candida cells, which are the fungal cells responsible for yeast infections. (medicalnewstoday.com 4.4.2018).)

(Anm: Sore Throat and Acid Reflux: Causes and Treatment. (medicalnewstoday.com 8.1.2017).)

(Anm: Acid Reflux in Infants: Causes, Symptoms, and Treatment (webmd.com 3.2.2017).)

(Anm: Slideshow: Surprising Reasons You're in Pain (webmd.com 5.12.2016).)

(Anm: High Bilirubin Levels: Symptoms and Tests (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Magnesiummangel og protonpumpehemmere

Magnesiummangel og protonpumpehemmere
Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 22. august 2016
En rekke sykdomstilstander kan gi magnesiummangel. Den kliniske presentasjonen kan være svært ulik og avhenger av tidsforløpet så vel som eksakt serumverdi av magnesium. Magnesiummangel kan også være en bivirkning av medikamentgruppen protonpumpehemmere. Man bør ha lav terskel for å undersøke elektrolyttstatus i oppfølging og utredning av pasienter som bruker slike medikamenter.

I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2016 ble det i spalten Noe å lære av beskrevet en kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon (1). Etter en omfattende geriatrisk utredning konkluderer forfatterne med at en langsom progredierende total magnesiummangel, som følge av mangelfull ernæring over tid og bruk av protonpumpehemmer, var årsak til pasientens symptomer. Videre poengterer de at det ved kognitiv svikt er viktig med rask og bred utredning, inkludert elektrolyttstatus og grundig gjennomgang av medisinlisten, da dette kan avdekke bakenforliggende årsaker som effektivt kan behandles. Etter korrigering av elektrolytter og seponering av protonpumpehemmer viste den eldre kvinnen klinisk bedring og tilnærmet normalisering av kognitiv funksjon.

Vi har nylig publisert en kasuistikk der vi også presenterer en pasient med magnesiummangel (2). Både det kliniske bildet og forløpet er svært forskjellig fra kasuistikken i Tidsskriftet. (…)

- EUs sikkerhedssignaler (...) Protonpumpehæmmere – gastriske polypper

EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler
Nyt Om Bivirkninger 2017(1) JANUAR 2017
I forbindelse med den rutinemæssige lægemiddelovervågning i EU vurderer EU’s bivirkningskomité (PRAC) hver måned signaler om mulige bivirkninger for at afgøre, om der er behov for iværksættelse af yderligere tiltag for at øge sikkerheden ved medicinen.

Listen over de signaler, hvor PRAC har vurderet, at der skal foretages yderligere tiltag, bliver offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside hver måned.

De væsentligste signaler, der blev drøftet ved mødet i PRAC d. 28. november - 1. december 2016, drejer sig om:

  • Phenprocoumon – kalcifylakse
  • Methylphenidat – priapisme
  • Protonpumpehæmmere – gastriske polypper
  • Vildagliptin; Vildagliptin+metformin – pemfigoid.

Se EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler: PRAC recommendations on signals adopted 28 November-1 December 2016 samt de danske oversættelser til produktinformationen. (…)

(Anm: Polypper i mage-tarm? (…) Undersøkelser som kan avsløre om man har polypper er gastroskopi og koloskopi, altså kikkertundersøkelser henholdsvis ovenfra og nedenfra. Dette er de beste undersøkelsene. Det går også an å gjøre en røntgenundersøkelse med kontrast i tykktarmen. Polypper gir vanligvis ikke smerter i det hele tatt. Noen pasienter kan ha blod i avføringen. Det er ugunstig å ha polypper i lang tid. Noen polypper kan bli ondartede. Symptomene dine gir ikke først og fremst mistanke om polypper. Fastlegen din bør kunne henvise deg vurdering hos spesialist i mage-tarm-sykdommer. Lykke til! (lommelegen.no 26.3.2007).)

- Protonpumpehæmmere: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol – gastriske polypper (EPITT-nr. 18725).)

3.  Protonpumpehæmmere: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol – gastriske polypper (EPITT-nr. 18725)
ema.europa.eu (15 December 2016 EMA/PRAC/849492/2016 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC))
Produktresumé (både receptpligtig og receptfri medicin)
4.8. Bivirkninger
Mave-tarm-kanalen: Benigne gastriske polypper
Hyppighed: "almindelig"

Indlægsseddel (både receptpligtig og receptfri medicin)

4 – Bivirkninger
Godartede polypper i mavesækken
Hyppighed: "almindelig" (…)

(Anm: Polypper i mage-tarm? (…) Hei! Undersøkelser som kan avsløre om man har polypper er gastroskopi og koloskopi, altså kikkertundersøkelser henholdsvis ovenfra og nedenfra. Dette er de beste undersøkelsene. Det går også an å gjøre en røntgenundersøkelse med kontrast i tykktarmen. Polypper gir vanligvis ikke smerter i det hele tatt. Noen pasienter kan ha blod i avføringen. Det er ugunstig å ha polypper i lang tid. Noen polypper kan bli ondartede. Symptomene dine gir ikke først og fremst mistanke om polypper. Fastlegen din bør kunne henvise deg vurdering hos spesialist i mage-tarm-sykdommer. Lykke til! (lommelegen.no 26.3.2007).)

- Protonpumpehemmere linket til alvorlig risiko for nyresykdom. (- Forskning viser protonpumpehemmere bør brukes med måte.)

Research indicates proton pump inhibitors should be used only sparingly.
medicalnewstoday.com 6.5.2016
Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System.)

More than 15 million Americans have prescriptions for so-called proton pump inhibitors (PPIs), which decrease gastric acid production and generally have been considered safe.

Furthermore, researchers found the risk of kidney problems rises the longer patients take the medications, sold under the brand names Prevacid, Prilosec, Nexium and Protonix, among others.

The epidemiological study is available online in the Journal of the American Society of Nephrology.

"We advise patients to limit the use of PPIs only to when they are medically necessary and for the shortest duration possible," said Ziyad Al-Aly, MD, an assistant professor of medicine at Washington University and the study's senior author. (…)

(Anm: Langvarig brug af syrepumpehæmmere kædes sammen med uopdaget nyreskade (dagenspharma.dk 1.3.2017).)

(Anm: Reflux and ulcer medications linked to kidney stones and chronic kidney disease. Certain medications commonly used to treat heartburn, acid reflux, and ulcers can have damaging effects on the kidneys. The findings come from two studies that will be presented at ASN Kidney Week 2016 November 15-20 at McCormick Place in Chicago, IL. Proton pump inhibitors (PPIs) and histamine receptor-2 (H2) blockers are commonly used to reduce gastric acid production. (…) Studies: Proton Pump Inhibitors, Histamine Receptor-2 Blockers and the Risk of Incident Kidney Stones (Abstract 931); Long Term Kidney Outcomes Among Proton Pump Inhibitors Users Without Intervening Acute Kidney Injury (Abstract 3495). (medicalnewstoday.com 23.11.2016).)

Protonpumpshämmare kopplat till njurskador
lakemedelsvarlden.se 17.4.2015
Användningen av protonpumpshämmare fördubblar antalet akuta njurskador bland äldre patienter visar en ny studie.

Biverkningen akut njurskada är väldigt ovanlig bland patienter som tar protonpumpshämmare, PPI, men samtidigt är det miljontals människor som använder medicin av den klassen.

En nypublicerad studie visade att risken för njurbiverkningar som ledde till sjukhusbesök fördubblades bland patienter över 66 år som tog magmedicinen. Totalt ingick 290 000 patienter som tog PPI och dessa jämfördes med lika många kontrollpersoner.

Akuta njurskador uppkom bland 13,49 per 1000 medicinanvändare och år jämfört med 5,46 per 1000 och år som inte använde PPI. Risken för akut interstitiell nefrit, som är ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd i njuren, var också associerat med läkemedelsklassen.

Andra faktorer kan ha påverkat resultaten i studien som inte ger bevis för en direkt koppling mellan njurbiverkningar och PPI. Författarna anser ändå att risken för akuta njurskador ska beaktas och att användningen preparaten bör vara återhållsam.

Riskökningen för att få frakturer efter användningen av PPI har varit känd sedan länge. På senare tid har både observationsstudier och fallrapporter publicerats om allvarligare biverkningar som tillexempel en ökad kardiovaskulär mortalitet bland patienter som tar PPI tillsammans med acetylsalicylsyra. (…)

(Anm: Proton pump inhibitors are associated with risk of chronic kidney disease, study finds. BMJ 2016;352:i128 (Published 12 January 2016).)

(Anm: Kidney Impairment Decreases Blood Flow to the Brain, Boosting Risk of Stroke and Dementia (dgnews.docguide.com 6.8.2015).) 

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).) (PDF)

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Heartburn, stomach acid medication linked to serious kidney damage (medicalnewstoday.com 15.4.2016).)

(Anm: Kidney Function: What Do The Kidneys Do? Contents of this article: 1.Structure and function of the kidneys 2.Diseases of the kidney and their cause 3. Kidney dialysis and maintaining healthy kidneys. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Structure of kidney failure patients' blood clots may increase their risk of early death. Dialysis patients may have altered blood clots that increase their risk of dying prematurely, according to a study appearing in the Journal of the American Society of Nephrology (JASN). (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: IgA Nephropathy. What is IgA nephropathy? IgA nephropathy is a kidney disorder that occurs when IgA—a protein that helps the body fight infections—settles in the kidneys. After many years, the IgA deposits may cause the kidneys to leak blood and sometimes protein in the urine. (niddk.nih.gov).) 

(Anm: Even small reductions in kidney function may damage heart, blood vessels. Even small reductions in kidney function are associated with heart and blood vessel damage, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension. (sciencedaily.com 12.1.2016).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (- Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom.)

Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections (Syrepumpehemmere knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner)
medicalnewstoday.com 9.1.2017
I en populasjonsbasert studie fra Skottland ble bruk av vanlig foreskrevet syredempende legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (In a population-based study from Scotland, use of commonly-prescribed acid suppression medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.)

Compared with individuals in the community who did not take acid suppression medications, those who did had 1.7-times and 3.7-times increased risks of C. difficile and Campylobacter, respectively. Among hospitalized patients, those using the medications had 1.4-times and 4.5-times increased risks, respectively.

Although acid suppression therapy is often considered relatively free from side effects, the findings suggest that there are significant adverse gastrointestinal consequences of their use. "Users of these medications should be particularly vigilant about food hygiene as the removal of stomach acid makes them more easily infected with agents such as Campylobacter, which is commonly found on poultry," said Prof. Thomas MacDonald, senior author of the British Journal of Clinical Pharmacology study.

(Anm: Acid suppression medications and bacterial gastroenteritis: a population-based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017 (Published online 5 January 2017).)

- Autoimmunitet og infeksjoner: Når kroppen kjemper mot seg selv.

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Forskere advarer om overforbrug af protonpumpehæmmere. Ny litteraturgennemgang tyder på, at et stort antal patienter behandles med protonpumpehæmmere uden oplagt årsag og at en betydelig andel heraf kan udtrappes af medicinen uden en forværring af symptomer.

(Anm: Forskere advarer om overforbrug af protonpumpehæmmere. Ny litteraturgennemgang tyder på, at et stort antal patienter behandles med protonpumpehæmmere uden oplagt årsag og at en betydelig andel heraf kan udtrappes af medicinen uden en forværring af symptomer. Salget af protonpumpehæmmere (PPI) stiger fortsat støt. I primærsektoren er det totale salg af PPI de sidste 10 år således steget med 213 procent. Samtidigt er den gennemsnitlige individuelle mængde indløst PPI steget med 52 procent, så hver medicinforbruger i gennemsnit køber 224 døgndoser PPI på et år. Det fremgår af artiklen ‘behandling med protonpumpehæmmere (dagenspharma.dk 11.11.2015).)

- PRAC har utredet et signal om forhøyede nivåer av Kromogranin A ved bruk av protonpumpehemmere: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol.

Protonpumpehemmere – forhøyede nivåer av Kromogranin A
legemiddelverket.no 12.8.2016
PRAC har utredet et signal om forhøyede nivåer av Kromogranin A ved bruk av protonpumpehemmere: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol.
På bakgrunn av dette ber Legemiddelverket innehavere av alle relevante markedsføringstillatelser om å oppdatere sine preparatomtaler og pakningsvedlegg i henhold til anbefalingene fra PRAC.

Søknader om implementering av endringer skal klassifiseres i henhold til Europakommisjonens retningslinjer for klassifisering av endringer  og CMDhs artikkel 5 anbefalinger.

Endringen skal søkes innen 02.11.2016
Lenke til norsk oversettelse av anbefalt tekst finnes nedenfor. Det kreves ikke dokumentasjon for denne endringen.

Vi ber om at ingen nye endringer inkluderes ved innsendelse.

Merk: Brev til de enkelte innehavere av relevante markedsføringstillatelser vil ikke bli sendt i denne saken.

Endring i preparatomtale og pakningsvedlegg

Anbefaling fra PRAC

Norsk tekst for preparatomtale og pakningsvedlegg

- Kromogranin A. (…) Aktuelle indikasjoner. • Kan benyttes som biokjemisk markør i utredning og oppfølging av tumores med nevroendokrin differensiering: ◦ Hypofysetumor, medullær tyroideacancer, paratyroideaadenom, carcinoid, feokromocytom, øycelletumor, gastrinom, neuroblastom og gastrointestinale nevroendokrine tumores • Utredning av uklare symptomer og tegn: • Svingende hypertensjon • Uklare anfallstilstander • Uavklart kronisk vandig diaré • Flushing.

(Anm: Kromogranin A. (…) Aktuelle indikasjoner. • Kan benyttes som biokjemisk markør i utredning og oppfølging av tumores med nevroendokrin differensiering:  ◦ Hypofysetumor, medullær tyroideacancer, paratyroideaadenom, carcinoid, feokromocytom, øycelletumor, gastrinom, neuroblastom og gastrointestinale nevroendokrine tumores • Utredning av uklare symptomer og tegn: • Svingende hypertensjon • Uklare anfallstilstander ◦ Uavklart kronisk vandig diaré ◦ Flushing. (nevro.legehandboka.no).)

- Protonpumpehemmere og magekreft. Langtidsbivirkninger av medisiner kan overses i randomiserte, kontrollerte legemiddelutprøvninger fordi oppfølgingstiden er for kort.

(Anm: Protonpumpehemmere og magekreft. Langtidsbivirkninger av medisiner kan overses i randomiserte, kontrollerte legemiddelutprøvninger fordi oppfølgingstiden er for kort. Vi har lenge visst at protonpumpehemmere gir magekreft hos gnagere, og det er ingen åpenbar biologisk grunn til at dette skulle være annerledes hos menneske. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:13 (12.1.2016).)

- Selv små reduksjoner i nyrefunksjonen kan skade hjerte, blodkar.

(Anm: Even small reductions in kidney function may damage heart, blood vessels. Even small reductions in kidney function are associated with heart and blood vessel damage, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension. (sciencedaily.com 12.1.2016).)

- Magesyrelegemidler knyttet til kronisk nyresykdom.

(Anm: Stomach acid drugs linked to chronic kidney disease. Taking a class of drugs commonly used to reduce acid in the stomach is linked to a higher risk of developing chronic kidney disease, compared with not taking them. This was the finding of a new study led by the Johns Hopkins University in Baltimore, MD, and published in JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 13.1.2016).)

- Protonpumpehemmere assosiert med risiko for kronisk nyresykdom.

(Anm: Proton pump inhibitors associated with risk of chronic kidney disease. Proton pump inhibitors (PPIs), which are commonly used drugs to reduce acid in the stomach, appear to be associated with an increased risk of chronic kidney disease but more research is needed to determine whether PPI use causes kidney damage, according to an article published online by JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

- Nyrefunksjon: Hva gjør nyrene?

(Anm: Kidney Function: What Do The Kidneys Do? Contents of this article: 1.Structure and function of the kidneys 2.Diseases of the kidney and their cause 3. Kidney dialysis and maintaining healthy kidneys. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

- IgA nefropati. Hva er IgA nefropati?

(Anm: IgA Nephropathy. What is IgA nephropathy? IgA nephropathy is a kidney disorder that occurs when IgA—a protein that helps the body fight infections—settles in the kidneys. After many years, the IgA deposits may cause the kidneys to leak blood and sometimes protein in the urine. (niddk.nih.gov).)

- Protonpumpehemmere er assosiert med kronisk nyresykdom.

(Anm: Proton-Pump Inhibitors Are Associated with Chronic Kidney Disease Thomas L. Schwenk, MD reviewing Lazarus B et al. JAMA Intern Med 2016 Jan 11. Schoenfeld AJ and Grady D. JAMA Intern Med. 2016 (January 11, 2016) (NEJM 2016 (January 12, 2016).)

- Størrelsesorden og økonomisk effekt av overforbruk av antisekretorisk behandling i den ambulerende helsetjenesten. (- Konklusjon: Protonpumpehemmere er ofte for mye brukt i ambulerende omsorg uten dokumentert gyldig indikasjon. Feil bruk av protonpumpehemmere er forbundet med betydelige kostnader og med potensiale for bivirkninger.)

Magnitude and economic effect of overuse of antisecretory therapy in the ambulatory care setting. Størrelsesorden og økonomisk effekt av overforbruk av antisekretorisk behandling i den ambulerende helsetjenesten
Am J Manag Care. 2010 Sep;16(9):e228-34.
(…) OBJECTIVES: To determine the prevalence and economic effect of inappropriate proton pump inhibitor (PPI) use in an ambulatory care setting.

STUDY DESIGN: Retrospective medical record review of random sample with subgroup analysis.

METHODS: Patients were categorized according to appropriateness of pharmacotherapy based on documented upper gastrointestinal tract diagnoses, gastrointestinal or extraesophageal symptoms, or gastroprotection. Adverse events potentially associated with PPI use were identified.

RESULTS: Of 946 patients in an ambulatory care setting, 35.4% were given PPI therapy for an appropriately documented upper gastrointestinal tract diagnosis, 10.1% received PPIs empirically for symptomatic treatment based on extraesophageal symptoms, 18.4% received PPIs for gastroprotection, and 36.1% had no documented appropriate indication for PPI therapy. In a subgroup analysis, 48.6% of patients across all 4 categories received PPIs without documentation of reevaluation of upper gastrointestinal tract symptoms, accounting for 1034 patient-years of PPI use. The total cost of inappropriate PPI use was $233,994 based on over-the-counter PPI costs and $1,566,252 based on average wholesale price costs. Potentially related adverse events in this cohort included Clostridium difficile–associated diarrhea (6 cases) and community-acquired pneumonia (1 case), but no cases of hip fracture or vitamin B12 deficiency were identified.

Konklusjon: Protonpumpehemmere er ofte for mye brukt i ambulerende omsorg uten dokumentert gyldig indikasjoner. Feil bruk av protonpumpehemmere er forbundet med betydelige kostnader og med potensiale for bivirkninger. (…) (CONCLUSIONS: Proton pump inhibitors are often overused in the ambulatory care setting without documented valid indications. Inappropriate use of PPIs is associated with substantial cost expenditure and with the potential for adverse events.)

(Anm: Proton pump inhibitors should be used judiciously to minimize rare adverse events. Proton pump inhibitors (PPIs), commonly used for heartburn and gastric distress, should be prescribed at the lowest dose possible and for the shortest length of time because of potential side effects, according to a review in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). "Proton pump inhibitors are associated with a number of rare but potentially serious adverse effects," writes Dr. Todd C. Lee, an internal medicine specialist in the Department of Medicine, McGill University Health Centre, Montréal, Québec, with coauthors. "These uncommon effects become highly relevant when considering the tens of millions of patients who take PPIs worldwide." (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: Studier finner bekymrende over- og underforbruk av medisin på verdensbasis. (Studies find worrying over- and underuse of medicine worldwide. (…) The studies, commissioned by The Lancet journal and conducted by 27 international specialists, also found rates of Caesarian section deliveries are soaring - often in women who do not need them - while the simple use of steroids to prevent premature births has lagged for 40 years. (...) "A common tragedy in both wealthy and poor countries is the use of expensive and sometimes ineffective technology while low-cost effective interventions are neglected," the experts wrote in a statement about their findings. (...) Co-lead researcher Shannon Brownlee added: "Patients and citizens need to understand what's at stake here if their health systems fail to address these twin problems. In the U.S., we are wasting billions of dollars that should be devoted to improving the nation's health.") (reuters.com 8.1.2017).)

(Anm: Heartburn Drugs Tied to Higher Kidney Disease Risk. But studies weren't designed to prove proton pump inhibitors are responsible for the increase. -- A common type of heartburn medication called proton pump inhibitors (PPIs) seem to be linked with increased risk of chronic kidney disease, two new studies suggest. Prilosec, Nexium and Prevacid belong to this class of drugs, which treat heartburn  and acid reflux by lowering the amount of acid produced by the stomach. (…) "According to U.S. data, 90 percent of the prescriptions for PPI are not related to FDA-approved indications," he said. "We are using this medication right and left, and it may be counterproductive for many patients." (webmd.com 27.10.2015).)

(Anm: Findings by University of Michigan, colleagues and partners could lead to earlier detection for millions at risk for chronic kidney disease progression. University of Michigan researchers have identified an accessible, non-invasive way to identify patients at risk for progression of kidney disease. (…) People with early-stage chronic kidney disease tend to not notice any symptoms. Once detected, chronic kidney disease can be treated with medicines and lifestyle changes, including healthier food and beverage choices. These treatments usually decrease the rate at which chronic kidney disease worsens, but cannot prevent progression. (medicalnewstoday.com 3.12.2015).)

- Langtidsbrug af visse syrepumpehæmmere bekymrer forskere. (syrepumpehæmmere kan øge risikoen for bl.a. alvorlig hjertekarsygdom.)

Langtidsbrug af visse syrepumpehæmmere bekymrer forskere
dagenspharma.dk 11.5.2016
Længere tids brug af de almindeligt udbredte syrepumpehæmmere kan øge risikoen for bl.a. alvorlig hjertekarsygdom.

Ny forskning offentliggjort i tidsskriftet Circulation Research underbygger bekymringen for, at kronisk brug af de almindeligt udbredte syrepumpehæmmere kan øge risikoen for bl.a. alvorlig hjertekarsygdom. I laboratorieforsøg med humane endotelceller (fra indersiden af blodkar) har forskerne påvist, at langtidsbrug af syrepumpehæmmere, også kendt som protonpumpeinhibitorer som f.eks. Nexium (esomeprazol), accelererer aldringen af blodkar. Når forskerne […]

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Halsbrann-piller i svangerskapet kan være knyttet til barndomsastma

Heartburn pills in pregnancy may be linked to childhood asthma
medicalnewstoday.com 11.1.2017
Children born to mothers who take heartburn medication during pregnancy may have a greater risk of developing asthma, research suggests.

Those whose mothers had been prescribed medicines to treat acid reflux during pregnancy were more likely to be treated for asthma in childhood, a review of studies found.

However, experts say the potential link - which came to light by reviewing studies that had examined health records - is not conclusive.

They say that the association could be caused by a separate, linked factor and that further research is needed to determine whether the medicines affect the health of children.

Mothers-to-be should follow existing guidelines - to use the medicines as required - and consult with a doctor or nurse if symptoms persist, they recommend. (…)

- Forsyth-forskning forklarer hvorfor populære syrenøytraliserende midler kan øke sjansen for benbrudd.

Forsyth research explains why popular antacids may increase chance of bone fractures (Forsyth-forskning forklarer hvorfor populære syrenøytraliserende midler kan øke sjansen for benbrudd)
medicalnewstoday.com 1.4.2015
Newly published research from the Forsyth Institute details a discovery explaining why the 100 million Americans estimated to be taking prescription and over-the-counter antacid and heartburn medications may be at an increased risk of bone fractures.

The new report from Forsyth, published in the March issue of the prestigious medical research journal PLOS Genetics, explains that stomach acid in the gastrointestinal tract plays an important role in helping the intestines absorb and transfer calcium to the skeletal system. While the introduction of proton pump inhibitor-based antacids reduces the level of acidity in the stomach to bring relief to patients, the reduction also interrupts and even stops the gut from absorbing much needed calcium.

The connection between proton pump inhibitors and bone fractures has been well established, with the Food and Drug Administration in 2010 requiring a warning label placed on all product packaging. Other research has indicated these medications may block the absorption of important nutrients, but until this study it was not known how or why this was happening in the body. (…)

(Anm: Benskjorhet. (mintankesmie.no).)

Protonpumpshämmare minskar skyddet mot fraktur
lakemedelsvarlden.se 23.2.2011
Vanliga protopumpshämmare som omeprazol försämrar behandlingen mot benskörhet. Det visar en dansk studie.

Studien visar att patienter som behandlas med alendronat för osteoporos och som samtidigt använder protonpumpshämmare, som omeprazol och ezomeprazol har större risk för höftfrakurer än patienter som inte använder protonpumpshämmarna. (...)

- Long-term proton pump inhibitor (PPI) use and the development of gastric pre-malignant lesions.

Long-term proton pump inhibitor (PPI) use and the development of gastric pre-malignant lesions.
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 2;12:CD010623. [Epub ahead of print]
(...) BACKGROUND: Proton pump inhibitors (PPIs) are the most effective drugs to reduce gastric acid secretion. PPIs are one of the most commonly prescribed classes of medications worldwide. Apart from short-term application, maintenance therapy with PPIs is recommended and increasingly used in certain diseases, such as Zollinger-Ellison syndrome and gastro-oesophageal reflux disease, especially for people with erosive oesophagitis or Barrett's oesophagus. Although PPIs are generally safe, their efficacy and safety of long-term use remains unclear. The question of whether the long-term use of PPIs could promote the development of gastric pre-malignant lesions has been widely investigated, but results are inconsistent. Limited insight on this problem leads to a dilemma in decision making for long-term PPI prescription. (...)

AUTHORS' CONCLUSIONS: There is presently no clear evidence that the long-term use of PPIs can cause or accelerate the progression of corpus gastric atrophy or intestinal metaplasia, although results were imprecise. People with PPI maintenance treatment may have a higher possibility of experiencing either diffuse (simple) or linear/micronodular (focal) ECL cell hyperplasia. However, the clinical importance of this outcome is currently uncertain. (...)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Eosinofil øsofagitt: oppdatering av behandling og kontroverser.

(Anm: Eosinophilic esophagitis: update on management and controversies. Abstract Eosinophilic esophagitis is a chronic allergen driven immune mediated disease that is increasingly recognized as a leading cause of dysphagia and foregut symptoms in children and adults. Much knowledge has been gained in recent years on the genetic and environmental risk factors for this disease, the associated inflammatory milieu, and the long term complications from esophageal remodeling. In this review we will highlight recent progress made in research into this disease, focusing on adults. (…) Incidence and prevalence The incidence and prevalence of eosinophilic esophagitis have risen over the past two decades.168910 In a report from Olmstead County, Minnesota, USA, no cases were documented before 1990, and the incidence rose from 0.35 cases/100 000 people to 9.5 cases/100 000 people over a 15 year period.6 Increased incidence has also been reported in Switzerland,5 the Netherlands,11 and Denmark.12 The reasons for this increase are poorly understood, and increased recognition is probably not the only cause.56 (…) Gut microbiome The human microbiome has been the subject of intense research interest in recent years; however, there is still a paucity of data on the microbiome of the esophagus. (…) Clinical presentation Adults and children with eosinophilic esophagitis have different clinical presentations.84858687 Children commonly present with difficulty feeding, vomiting, abdominal pain, or failure to thrive, whereas adults typically have symptoms of dysphagia, heartburn, chest pain, and food impactions.208488 This difference is thought to be, at least in part, related to gradual esophageal tissue remodeling arising from unabated inflammation.89909192 An inflammatory phenotype—endoscopic features including white exudates, linear furrows, and edema—is thought to eventually evolve as a result of longstanding inflammation into a fibrostenotic phenotype, with fibrotic features on endoscopy such as rings, strictures, and a narrow caliber esophagus.899394 BMJ 2017;359:j4482 (Published 13 November 2017).)

(Anm: Allergisk betennelse i spiserøret - eosinofil øsofagitt. Allergisk betennelse i spiserøret gir plager som ligner på syreplager, men symptomene forsvinner ikke med syrehemmende behandling (nhi.no 15.11.2017).)

– Legemidlet, dupilumab (Dupixent), var statistisk signifikant i forbedring av evnen til å svelge hos voksne med moderat til alvorlig eosinofil øsofagitt, sammenlignet med en placebo.

(Anm: Regeneron-Sanofi drug succeeds mid-stage study. (Reuters) - Regeneron Pharmaceuticals Inc and Sanofi SA said on Monday their drug to treat inflammation in the esophagus, mainly caused by food allergies, met the main goal of a mid-stage study. The drug, dupilumab, was statistically significant in improving the ability to swallow in adults with moderate-to-severe eosinophilic esophagitis, when compared with a placebo. Eosinophilic esophagitis is a chronic, allergic inflammatory disease that damages the pipe that connects the throat and the stomach, and can lead to food getting stuck in the esophagus and difficulties in swallowing. The U.S. Food and Drug Administration in late-March approved dupilumab to treat adults with moderate-to-severe eczema. The drug is marketed under the trade name Dupixent, with a list price of $37,000 a year. (reuters.com 16.10.2017).)

- Ny behandling mot astma. Medisinen Dupixent, som har god effekt mot alvorlig astma, har nylig blitt godkjent av Beslutningsforum - på rekordtid.

(Anm: Ny behandling mot astma. Medisinen Dupixent, som har god effekt mot alvorlig astma, har nylig blitt godkjent av Beslutningsforum - på rekordtid. Medisinen Dupixent, som har god effekt mot alvorlig astma, har nylig blitt godkjent av Beslutningsforum - på rekordtid. Medisinen vil være et alternativ for astmatikere som ikke får god nok effekt av ordinær astmabehandling. Dupixent vil bidra til å forhindre alvorlige astmaanfall, og forbedre pusteevnen. (…) Slik fungerer medisinen Dupixent er en medisin som gis som en sprøyteinjeksjon i huden på magen, armen eller låret. - Dupixent inneholder dupilumab, som er et antistoff. Det blokkerer virkningen av signalmolekyler som kroppens celler sender ut, og det er denne blokkeringen som medfører bedring av astma hos pasienter med type 2-inflammasjon, sier Teresa Løvold Berents, spesialist i hud og veneriske sykdommer ved Oslo universitetssykehus. (…) Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, forklarer hvorfor medisinen foreløpig ikke er tilgjengelig for personer med eksem: - Den enkle årsaken til at pasienter med eksem foreløpig ikke får dekket behandlingen av det offentlige, er på grunn av for høy pris, sier han, og fortsetter: - Det er synd at legemiddelfirmaet har lagt seg på en så høy pris at norske pasienter ikke får tilbud om behandlingen. I september 2019 ble det vedtatt at det skulle gjøres en ny vurdering, blant annet på grunn av flere langtidsdata. - Legemiddelverket vil gjøre denne vurderingen så snart som mulig, sier Madsen. (dagbladet.no 10.12.2019).)

- Lungemedicinere bakker op om øre-næse-halslæger efter kontroversiel afgørelse. (- Alligevel bakker lungemedicinerne op om øre-næse-halslægernes kritik af, at Medicinrådet 23. marts afviste behandlingen Dupixent (dupilumab) til kronisk bihulebetændelse med næsepolypper.)

(Anm: Lungemedicinere bakker op om øre-næse-halslæger efter kontroversiel afgørelse. Det vakte harme blandt øre-næse-halslæger, da Medicinrådet afviste at godkende biologisk behandling til patienter med kronisk bihulebetændelse (kronisk rhinosinuitis), da samme behandling er godkendt til astma-patienter. Nu bakker lungemedicinerne op om kritikken. Det er ikke deres patienter – for deres patienter har allerede adgang til behandlingen. Alligevel bakker lungemedicinerne op om øre-næse-halslægernes kritik af, at Medicinrådet 23. marts afviste behandlingen Dupixent (dupilumab) til kronisk bihulebetændelse med næsepolypper. En behandling, der er godkendt til astma og patienter med atopisk eksem. Overlæge ved Nordsjællands Hospitals øre-næse-halskirurgiske afdeling, Grethe Samuelsen, sagde efter afvisningen til Sundhedspolitisk Tidsskrift: ”Alle danske rhinologer (øre-næse-halslæger, red.) er dybt rystede over denne beslutning. Vi forstår det ikke, og vi synes, det er så synd for denne patientgruppe. Når man endelig kunne give dem en behandling, der behandler deres grundlæggende sygdom, undlader man at gøre det.” (sundhedspolitisktidsskrift.dk 8.4.2022).)

- Proton-Pump Inhibitors Might Be Associated with Pneumonia in Stroke Patients.

Proton-Pump Inhibitors Might Be Associated with Pneumonia in Stroke Patients
jwatch.org (December 11, 2014)
Routine prescribing of these drugs for “prophylaxis” is not warranted.

Allan S. Brett, MDIn some hospitals, stroke patients are routinely given acid-suppressive therapy with proton-pump inhibitors (PPIs) or histamine-2–receptor antagonists (H2RAs) for “prophylaxis,” despite no evidence to support this practice. In fact, acid-suppressive therapy could be harmful, because observational data in various patient populations suggest an association with elevated risk for pneumonia. In this retrospective study from a Boston teaching hospital, researchers sought to determine whether acid-suppressive therapy in stroke patients was associated with excess risk for hospital-acquired pneumonia. (...)

(Anm: Risk of community-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppressive drugs. (…) CONCLUSION: Current use of gastric acid-suppressive therapy was associated with an increased risk of community-acquired pneumonia.JAMA. 2004 Oct 27;292(16):1955-60.)

- Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar

Heartburn drug prematurely ages blood vessels
medicalnewstoday.com 19.5.2016
Many Americans who suffer from heartburn find relief from the discomfort by taking proton pump inhibitors - an over-the-counter medication. Although these drugs are widely used, concerns are mounting over their long-term effects on the body. Recent studies have demonstrated links between proton pump inhibitors and a range of health conditions. A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.

Heartburn, also referred to as esophageal reflux or GERD, occurs when acid from the stomach finds its way into the esophagus.

The condition can be very unpleasant and, because proton pump inhibitors (PPIs) are easily available and clear up symptoms quickly, they have proven very popular.

According to the U.S. Food and Drug Administration (FDA), 1 in 14 Americans have used PPIs at least once. In 2006, an estimated $7 billion was spent on PPIs globally.

Esomeprazole, brand name Nexium, is one of the most commonly purchased PPIs. In 2015, Nexium created almost $2.5 billion of revenue for drug manufacturer AstraZeneca.

Because these drugs are so effective at relieving reflux, and because they do not require a prescription, they are used much more widely than initially predicted. PPIs were never approved for long-term use by regulatory authorities and recent studies have shown a number of worrying correlations.

Health problems related to PPIs
Heart disease, kidney disease, and dementia have all been linked to long-term PPI usage.

However, studies to date have only been able to demonstrate correlation, rather than causation. Also, until now, no known mechanism has been uncovered that can explain the findings.

Recent research, carried out by Dr. John P. Cooke at Houston Methodist Research Institute, TX, investigated a potential molecular mechanism by which PPIs might induce their negative health effects.

Dr. Cooke believes that premature aging of the endothelial cells that line the interior of blood vessels might be part of the answer.

The researchers investigated the role of two PPIs, one of which was Nexium. They found that prolonged exposure to the drugs led to premature biological aging of these vascular cells. (…)

- Mavesyremedicin kan føre til vitaminmangel.

Mavesyremedicin kan føre til vitaminmangel
dagenspharma.dk 19.12.2013
Brug af syrepumpehæmmmere i en længere periode er forbundet med en forhøjet risiko for B12 vitaminmangel. (...)

FDA Drug Safety Communication: Clostridium difficile-associated diarrhea can be associated with stomach acid drugs known as proton pump inhibitors (PPIs) (FDA Kommunikasjon legemiddelsikkerhet: Clostridium difficile-assosiert diaré kan være assosiert med magesyre-legemidler som kalles protonpumpehemmere (PPI-er))
fda.gov 2.8.2012
(...) Safety Announcement
[02-08-2012] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing the public that the use of stomach acid drugs known as proton pump inhibitors (PPIs) may be associated with an increased risk of Clostridium difficile–associated diarrhea (CDAD). A diagnosis of CDAD should be considered for patients taking PPIs who develop diarrhea that does not improve.

Patients should immediately contact their healthcare professional and seek care if they take PPIs and develop diarrhea that does not improve. (...)

(Anm: Study reveals how C. difficile disrupts the gut. (medicalnewstoday.com 23.2.2015).)

(Anm: Clostridium difficile-infeksjon (CDI) (fhi.no 23.7.2014).)

(Anm: Gastrointestinal dysbiosis and the use of fecal microbial transplantation in Clostridium difficile infection. World J Gastrointest Pathophysiol. 2015 Nov 15;6(4):169-80.)

(Anm: Complete Microbiota Engraftment Is Not Essential for Recovery from Recurrent Clostridium difficile Infection following Fecal Microbiota Transplantation. MBio. 2016 Dec 20;7(6). pii: e01965-16.)

(Anm: Research offers insights into Clostridium difficile (medicalnewstoday.com 21.8.2014).)

(Anm: Markkur-legemiddel kan behandle dødelig C. difficile infeksjon. (Deworming drugs could treat deadly C. difficile infection.) (medicalnewstoday.com 18.9.2016).)

(Anm: Clostridium difficile (CDI) (...) is a species of Gram-positive bacteria of the genus Clostridium that causes severe diarrhea and other intestinal disease when competing bacteria in the gut flora have been wiped out by antibiotics. (en.wikipedia.org).)

- PPI og risiko for hoftefraktur hos kvindelige rygere.

PPI og risiko for hoftefraktur hos kvindelige rygere
irf.dk 30.4.2012 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Kort om studiet
Prospektiv kohorteundersøgelse af 79.899 postmenopausale sygeplejersker i alderen 30-55 år, som i gennemsnit er fulgt i godt 7 år (1).

Den absolutte risiko for hoftefraktur var 2,02 tilfælde per 1.000 personnår (149 tilfælde/5.341 personer) i gruppen, der regelmæssigt havde taget protonpumpehæmmere (PPI) sammenlignet med 1,51 tilfælde per 1.000 personår (744 tilfælde/75.558 personer) hos dem, der ikke havde taget PPI.
Aldersjusteret hazard ratio (HR) var 1,35 (95 % sikkerhedsgrænser (CI) var 1,31 til 1,62).

Langvarig brug af PPI og rygning var associeret med øget risiko.

Blandt nuværende og tidligere rygere var brug af PPI associeret med mere end 50 % øget risiko for fraktur, HR 1,51 (CI 1,20 til 1,91).

Blandt kvinder, der aldrig havde røget var der ingen signifikant association, HR 1,06 (CI 0,77 til 1,46). (...)

- Proton Pump Inhibitors (PPIs) - Drug Safety Communication: Clostridum Difficile-Associated Diarrhea (CDAD) Can be Associated With Stomach Acid Drugs.

Proton Pump Inhibitors (PPIs) - Drug Safety Communication: Clostridum Difficile-Associated Diarrhea (CDAD) Can be Associated With Stomach Acid Drugs
fda.gov 8.2.2012
• AcipHex (rabeprazole sodium)
• Dexilant (dexlansoprazole)
• Nexium (esomeprazole magnesium)
• Omeprazole (omeprazole) Over-the-Counter (OTC)
• Prevacid (lansoprazole) and OTC Prevacid 24hr
• Prilosec (omeprazole) and OTC
• Protonix (pantoprazole sodium)
• Vimovo (esomeprazole magnesium and naproxen)
• Zegerid (omeprazole and Sodium bicarbonate) and OTC (...)

ISSUE: FDA notified the public that the use of stomach acid drugs known as proton pump inhibitors (PPIs) may be associated with an increased risk of Clostridium difficile–associated diarrhea (CDAD). A diagnosis of CDAD should be considered for patients taking PPIs who develop diarrhea that does not improve. The FDA is working with manufacturers to include information about the increased risk of CDAD with use of PPIs in the drug labels.

FDA is also reviewing the risk of CDAD in users of histamine H2 receptor blockers. H2 receptor blockers are used to treat conditions such as gastroesophageal reflux disease (GERD), stomach and small intestine ulcers, and heartburn. (...)

- PPIs raise fracture risk by 35%.

PPIs raise fracture risk by 35%
pulsetoday.co.uk 1.2.2012
Regular use of proton pump inhibitors is associated with an increased hip fracture risk - particularly in smokers - concludes a large US study.

The prospective cohort study looked at data from 79,899 postmenopausal women on their use of PPIs between 2000 and 2008, and found those who regularly used PPIs for at least two years the risk was 35% higher than non-users, even when adjusted for age.

The absolute risk of hip fracture was 2.02 events per 1000 person years in regular PPI users, compared with 1.51 events in non-users. PPI use in current or former smokers was associated with a 51% increase in fracture risk, while there was no association between PPI use and fracture risk in women who had never smoked. (...)

- Studien finner ingen sammenheng mellom PPI bruk og beinfrakturer hos pasienter med Barretts spiserør.

(Anm: Study finds no link between PPI use and bone fractures in patients with Barrett's esophagus. Proton pump inhibitors (PPIs)—medications commonly used to treat heartburn, acid reflux, and ulcers—have been linked with potentially serious side effects including a possible increased risk of bone fractures. In a new Alimentary Pharmacology & Therapeutics study, however, patients with Barrett's esophagus—a long-term complication of acid reflux— who took high doses of PPIs for prolonged periods were no more likely to have bone fractures or evidence of bone thinning (osteopenia or osteoporosis) than people in the general population. (news-medical.net 9.10.2017).)

- For all other safety outcomes, proportions were similar between groups except for C difficile infection, which was approximately twice as common in the pantoprazole vs the placebo group, although there were only 13 events, so this difference was not statistically significant. (- Conclusions In a large placebo-controlled randomized trial, we found that pantoprazole is not associated with any adverse event when used for 3 years, with the possible exception of an increased risk of enteric infections.)

(Anm: Safety of Proton Pump Inhibitors Based on a Large, Multi-Year, Randomized Trial of Patients Receiving Rivaroxaban or Aspirin. (…) Results There was no statistically significant difference between the pantoprazole and placebo groups in safety events except for enteric infections (1.4% vs 1.0% in the placebo group; odds ratio, 1.33; 95% confidence interval, 1.01–1.75). For all other safety outcomes, proportions were similar between groups except for C difficile infection, which was approximately twice as common in the pantoprazole vs the placebo group, although there were only 13 events, so this difference was not statistically significant. Conclusions In a large placebo-controlled randomized trial, we found that pantoprazole is not associated with any adverse event when used for 3 years, with the possible exception of an increased risk of enteric infections. Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):682-691.e2.)

- Could beta-blockers slow the spread of cancer? New research from Monash University has suggested that anti-stress drugs, known as beta-blockers, could slow the spread of cancer in the body.

(Anm: Could beta-blockers slow the spread of cancer? New research from Monash University has suggested that anti-stress drugs, known as beta-blockers, could slow the spread of cancer in the body. The study, which was published in Clinical Cancer Research, marks the first ever study marking that beta-blockers stop cancer cells spreading through the body in women with breast cancer. (…) Results from the investigation showed that just one week of beta-blockers therapy inhibited cancer invasion, having a protective effect against the spread of the cancer. As a results of this, the researchers believe the findings support the need for larger clinical trials that can prove that beta-blockers improve survival after a cancer diagnosis. (time.com 23.1.2020).)

(Anm: Preoperative β-Blockade with Propranolol Reduces Biomarkers of Metastasis in Breast Cancer: A Phase II Randomized Trial. Clinical Cancer Research (Published OnlineFirst January 27, 2020).)

- EMA granskar föroreningar i magsyrahämmare.

(Anm: EMA granskar föroreningar i magsyrahämmare. Små mängder av cancerframkallande nitrosamin har hittats i läkemedlet ranitidin mot halsbränna. Låga halter av cancerframkallande nitrosaminer har upptäckts i vanliga magsyrahämmande läkemedel med den aktiva substansen ranitidin. Både den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den amerikanska motsvarigheten FDA har nu därför inlett undersökningar. Syftet är att närmare kartlägga hur mycket nitrosaminer som förekommer i läkemedel med ranitidin och vilka hälsorisker som eventuellt är kopplade till dessa föroreningar. (lakemedelsvarlden.se 16.9.2019).)

Diverse artikler

(Anm: More Data to Inform the PPI−Dementia Controversy. Allan S. Brett, MD reviewing Goldstein FC et al. J Am Geriatr Soc 2017 Sep. In this latest study, proton-pump inhibitors were not associated with cognitive impairment. Patients continue to express concern about media reports stating that proton-pump inhibitor (PPI) use might cause cognitive impairment or dementia. In this latest study, researchers took advantage of prospectively collected data on 10,500 patients (mean age, 73) with normal cognition or mild cognitive impairment who were followed at 33 U.S. Alzheimer disease research centers. Participants underwent detailed structured cognitive assessments annually and were classified as using PPIs continuously, intermittently, or never. Follow-up ranged from 2 to 6 years. In analyses adjusted for confounding demographic and clinical variables, PPI use (continuous or intermittent) compared with no PPI use was associated with significantly lower risk for progression from normal cognition to mild cognitive impairment, and from mild cognitive impairment to dementia. Hazard ratios for progression were roughly 0.80 for these outcomes. Histamine-2–receptor antagonist use also was associated with lower risk for cognitive impairment. Comment
This study's strength is its robust longitudinal assessment of cognitive status at specialized research centers; in contrast, the first publicized study to suggest a PPI−dementia connection was derived from an administrative claims database with nonverified dementia diagnoses and inadequate adjustment for confounding variables (NEJM JW Gen Med Jun 15 2016 and JAMA Neurol 2016; 73:410). Although the protective effect of PPIs against cognitive decline found in the current study is difficult to explain, the findings provide reassurance that PPIs are unlikely to cause cognitive decline. A recent Finnish study with confirmation of dementia diagnoses reached similar conclusions (NEJM JW Gen Med Sep 15 2017 and J Gastroenterol 2017 Jul 11; [e-pub]). NEJM 2017 (October 12, 2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

Proton Pump Inhibitors Raise Hip Fracture Risk Over Time
medscape.com 31.1.2012
January 31, 2012 — A new study strengthens the association of long-term use of proton pump inhibitors (PPIs) with increased risk for hip fracture in postmenopausal women, particularly those who smoke.

PPIs can affect fracture risk by increasing secretion of gastrin, inhibiting calcium absorption, and altering osteoclast function. Use of these drugs to treat indigestion increased when they became available over the counter in the United States in 2003. In May 2010, the US Food and Drug Administration issued a warning about the possible link between extended PPI use and hip fracture and requested further information. (...)

Use of proton pump inhibitors and risk of hip fracture in relation to dietary and lifestyle factors: a prospective cohort study
BMJ 2012;344:e372 (31 January)
Objective To examine the association between chronic use of proton pump inhibitors (PPIs) and risk of hip fracture. (...)

Results During 565 786 person years of follow-up, we documented 893 incident hip fractures. The absolute risk of hip fracture among regular users of PPIs was 2.02 events per 1000 person years, compared with 1.51 events per 1000 person years among non-users. Compared with non-users, the risk of hip fracture among women who regularly used PPIs for at least two years was 35% higher (age adjusted hazard ratio 1.35 (95% confidence interval 1.13 to 1.62)), with longer use associated with increasing risk (Ptrend<0.01). Adjustment for risk factors, including body mass index, physical activity, and intake of calcium did not materially alter this association (hazard ratio 1.36 (1.13 to 1.63)). These associations were also not changed after accounting for reasons for PPI use. The relation between PPI use and fracture differed by smoking history (Pinteraction=0.03). Among current and former smokers, PPI use was associated with greater than 50% increase in risk of fracture, with a multivariate hazard ratio for fracture of 1.51 (1.20 to 1.91). In contrast, among women who never smoked there was no association (multivariate hazard ratio 1.06 (0.77 to 1.46)). In a meta-analysis of these results with 10 prior studies, the pooled odds ratio of hip fracture associated with PPI use was 1.30 (1.25 to 1.36).

Conclusion Chronic use of PPIs is associated with increased risk of hip fracture, particularly among women with a history of smoking. (...)

Children, Asthma, and Proton Pump Inhibitors
Editorial
JAMA. 2012;307(4):406-407 (January 25)
(...) In conclusion, the study by Holbrook et al in this issue of JAMA indicates that chronic use of PPIs does not improve symptom control in children with asthma. Moreover, the observation that such use might be associated with serious adverse effects should suggest great caution in prescribing PPIs in general pediatric practice. (...)

Proton pump inhibitors and risk of fractures: a meta-analysis of 11 international studies
Am J Med. 2011 Jun;124(6):519-26.
BACKGROUND: Concerns have been raised about the risk of fractures with acid-suppressive medications, such as proton pump inhibitors and histamine(2)-receptor antagonists. (...)

CONCLUSION: In this meta-analysis of observational studies, proton pump inhibitors modestly increased the risk of hip, spine, and any-site fractures, whereas histamine(2)-receptor antagonists were not associated with fracture risk. The possibility of residual confounding cannot be excluded. Further skeletal evaluation should be considered for patients who are taking proton pump inhibitors and also at risk for osteoporotic fracture. (...)

Proton pump inhibitor use and risk of adverse cardiovascular events in aspirin treated patients with first time myocardial infarction: nationwide propensity score matched study
BMJ 2011; 342:d2690 (11 May)
Objective To examine the effect of proton pump inhibitors on adverse cardiovascular events in aspirin treated patients with first time myocardial infarction. (...)

Conclusion In aspirin treated patients with first time myocardial infarction, treatment with proton pump inhibitors was associated with an increased risk of adverse cardiovascular events. (...)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

Study questions heartburn drugs for kids
reuters.com 5.4.2011
NEW YORK (Reuters Health) - Acid-suppressing drugs like Prilosec and Prevacid may not be much help for infants with troublesome acid reflux, and there's too little evidence that they help older children and teenagers, a new research review concludes.

The findings, reported in the journal Pediatrics, question the usefulness of so-called proton-pump inhibitors in children with gastroesophageal reflux disease, or GERD.
The drugs, which suppress stomach-acid production, have names like omeprazole (Prilosec), lansoprazole (Prevacid) and esomeprazole (Nexium). Prilosec and Prevacid are both available over the counter, and typically cost about 50 cents per pill. Nexium is still only available by prescription, and is more expensive.

In the new study, the researchers reviewed 12 clinical trials that tested the medications for treating GERD in infants, children or teenagers.
They found no good evidence that the drugs eased acid-reflux symptoms in infants -- such as crying and "fussing" after being fed. (...)

Proton Pump Inhibitor drugs (PPIs): Drug Safety Communication - Low Magnesium Levels Can Be Associated With Long-Term Use
fda.gov 2.3.2011
Prescription PPIs include Nexium (esomeprazole magnesium), Dexilant (dexlansoprazole), Prilosec (omeprazole), Zegerid (omeprazole and sodium bicarbonate), Prevacid (lansoprazole), Protonix (pantoprazole sodium), AcipHex (rabeprazole sodium), and Vimovo (a prescription combination drug product that contains a PPI (esomeprazole magnesium and naproxen).

Over-the-counter (OTC) PPIs include Prilosec OTC (omeprazole), Zegerid OTC (omeprazole and sodium bicarbonate), and Prevacid 24HR (lansoprazole). (...)

ISSUE: FDA notified healthcare professionals and the public that prescription proton pump inhibitor (PPI) drugs may cause low serum magnesium levels (hypomagnesemia) if taken for prolonged periods of time (in most cases, longer than one year). Low serum magnesium levels can result in serious adverse events including muscle spasm (tetany), irregular heartbeat (arrhythmias), and convulsions (seizures); however, patients do not always have these symptoms. Treatment of hypomagnesemia generally requires magnesium supplements. In approximately one-quarter of the cases reviewed, magnesium supplementation alone did not improve low serum magnesium levels and the PPI had to be discontinued.

BACKGROUND: PPIs work by reducing the amount of acid in the stomach and are used to treat conditions such as gastroesophageal reflux disease (GERD), stomach and small intestine ulcers, and inflammation of the esophagus. (...)

Protonpumpshämmare minskar skyddet mot fraktur
lakemedelsvarlden.se 23.2.2011
Vanliga protopumpshämmare som omeprazol försämrar behandlingen mot benskörhet. Det visar en dansk studie.

Studien visar att patienter som behandlas med alendronat för osteoporos och som samtidigt använder protonpumpshämmare, som omeprazol och ezomeprazol har större risk för höftfrakurer än patienter som inte använder protonpumpshämmarna. (...)

Opportunities to Decrease Inappropriate Uses of Proton Pump Inhibitors (Muligheter for å redusere uhensiktsmessig bruk av protonpumpehemmere)
Arch Intern Med. 2011 (Published online February 14)
The May 2010 issue of the Archives included 3 articles on the harms of PPIs: Gray et al1 showed that PPI were associated with an increase in the rate of spine, lower arm, and total fractures; Howell et al2 showed that PPI increased the risk of Clostridium difficile infection; and Linsky et al3 showed that PPI also increased the recurrence of C difficile infection. We deliberately grouped these articles together because we wanted to draw attention to the adverse effects of these drugs given data showing that 53% to 69% of PPI prescriptions are for inappropriate indications.4-6 (...)

Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: systematic review and meta-analysis
CMAJ 2010 8 (Published online ahead of print December 20)
Background: Observational studies and randomized controlled trials have yielded inconsistent findings about the association between the use of acid-suppressive drugs and the risk of pneumonia. We performed a systematic review and meta-analysis to summarize this association. (...)

Interpretation: Use of a proton pump inhibitor or histamine2 receptor antagonist may be associated with an increased risk of both community- and hospital-acquired pneumonia. Given these potential adverse effects, clinicians should use caution in prescribing acid-suppressive drugs for patients at risk. (...)

(Anm: pneumoni; det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: pneumoni; pnevmoni; pneumonia, infeksjon der lungealveolane blir fylte med betennelseseksudat som blir til fortetning (konsolidasjon, jf hepatisasjon) slik som ved kruppøs pneumoni, eller infeksjon som også sit i luftvegsgreinene slik som ved bronkopneumoni eller som helst er i sjølve lungevevet (interstitielt); jf andre oppslag på pneumonia; dessutan: aspirasjonspneumoni, kjempecellepneumoni (Hechts pneumoni), Løfflers pneumoni, hypostatisk pneumoni, influensaviruspneumoni, interstitiell pneumoni, organiserande pneumoni; sjå også Klebsiella pneumoniae; e.n. lungebrune, lungebrann, lungekolda EN pneumoni ET [gr pneumonia]. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Proton-pump inhibitors are associated with increased cardiovascular risk independent of clopidogrel use: a nationwide cohort study.
Ann Intern Med. 2010 Sep 21;153(6):378-86.
BACKGROUND: Controversy remains on whether the dual use of clopidogrel and proton-pump inhibitors (PPIs) (...)

(...) CONCLUSION: Proton-pump inhibitors seem to be associated with increased risk for adverse cardiovascular outcomes after discharge, regardless of clopidogrel use for myocardial infarction. Dual PPI and clopidogrel use was not associated with any additional risk for adverse cardiovascular events over that observed for patients prescribed a PPI alone. Primary Funding Source: The Danish Medical Research Council and the Danish Heart Foundation. (...)

Proton Pump Inhibitors (PPIs)
fda.gov 9.8.2010
The FDA is revising the prescription and over-the-counter (OTC) labels for proton pump inhibitors to include new safety information about a possible increased risk of fractures of the hip, wrist, and spine with the use of these medications.

The new safety information is based on FDA's review of several epidemiological studies. Some studies found that those at greatest risk for these fractures received high doses of proton pump inhibitors or used them for one year or more. The majority of the studies evaluated individuals 50 years of age or older and the increased risk of fracture primarily was observed in this age group. As a precaution, the "Drug Facts" label on the OTC proton pump inhibitors (indicated for 14 days of continuous use) also is being revised to include information about this risk. (...)

FDA revises labels on stomach drugs over bone break risks (FDA reviderer preparatomaler for legemidler som nedsetter syresekresjon grunnet risiko for benbrudd)
pharmatimes.com 26.5.2010
(...) The US Food and Drug Administration has changed the labels on PPIs, to include the possible increased risk of fractures of the hip, wrist and spine with high doses or long-term use of the drugs. They are used to treat gastroesophageal reflux disease, stomach and small intestine ulcers, and inflammation of the esophagus, as well as over-the-counter treatments for frequent heartburn

The FDA noted that drugs which will be affected by the label change include Protonix (pantoprazole), Nexium (esomeprazole) and AstraZeneca’s older treatment Prilosec (omeprazole), as well as Takeda’s Dexilant (dexlansoprazole) and Prevacid (lansoprazole), plus Johnson & Johnson’s Aciphex (rabeprazole). (...)

Behandling med PPI kan öka frakturrisk varnar FDA
lakemedelsvarlden.se 26.5.2010
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gått ut med en varning där man vill uppmärksamma på sambandet mellan långvarig användning av protonpumpshämmare och en ökad frakturrisk.

På tisdagen publicerade FDA ett meddelande på sin hemsida om att den kan finnas en risk för frakturer för patienter som behandlas en längre tid med protonpumpshämmare, PPI. (...)

Protonpumpehemmere uten resept
H L Waldum
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1014 (20.5.2010)
Jeg leste med undring Hatlebakk og medarbeideres emosjonelle kommentar i Tidsskriftet nr. 6/10 (1) til mitt innlegg om protonpumpehemmere solgt uten resept (2). Det kan synes som om de overhodet ikke kjenner til den danske studien som viste at friske, symptomfrie medisinstudenter får dyspepsi etter bruk av protonpumpehemmere (3) på grunn av økt syresekresjon (4). Allikevel hevder de at den kliniske betydning av tilbakefall med hypersekresjon av syre (acid rebound) ikke er vist (1). Hvorfor skulle ikke den økte syresekresjonen forverre reflukssykdommen der det på forhånd er en funksjonell defekt i ventilfunksjonen i cardia når den gir reflukssymptomer hos friske? Er ikke tilbakefall med hypersekresjon av syre den mest sannsynlige årsaken til den påfallende økningen i reflukssykdom man har sett de siste tiåene? (...)

Overuse of heartburn drugs is risky: study (Overforbruk av legemidler mot halsbrann er risikabelt ifølge studie)
reuters.com 10.5.2010
(Reuters) - Although they are sometimes used to make spicy meals go down easier, common heartburn drugs can cause serious side effects and should be used with caution, a series of studies released on Monday suggests.

Well-known brands of the drugs -- called proton pump inhibitors or PPIs -- include AstraZeneca's Nexium and Prilosec. Formerly AstraZeneca's biggest seller, Prilosec is available generically as omeprazole and is also sold over the counter by Procter & Gamble Co.

While the drugs are a great help to the right patients, they can raise the risk of fractures in post-menopausal women and cause bacterial infections in many patients, according to a special report in the Archives of Internal Medicine. (...)

(Anm: Benefits of Proton Pump Inhibitors May Not Justify the Risks for Many Users. Arch Intern Med. 2010;170(9):747-748 (May 10).)

How Safe Are Popular Reflux Drugs? (Hvor sikre er populære legemidler mot reflukssykdom?)
medicinenet.com 4.11.2009
(HealthDay News) -- Millions of Americans take drugs like Nexium, Prevacid and Prilosec to ease the erosive effects of acid reflux, but do these medicines put patients at risk for other health problems?

Experts remain divided on the potential dangers these common prescription medications might pose.

The drugs belong to a class of pharmaceuticals called "proton pump inhibitors," or PPIs, which are generally considered safe and effective. But lately these acid-reducing medications have been the subject of studies linking their use to a number of health risks, from an increased rate of hip fracture to a greater likelihood of diarrhea and community-acquired pneumonia.

Dr. Kenneth W. Altman, an associate professor of otolaryngology at Mount Sinai School of Medicine in New York City, draws attention to some of the potential consequences of PPI use in a commentary published in the November issue of Otolaryngology -- Head and Neck Surgery. (...)

(Anm: Unexpected consequences of proton pump inhibitor use. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2009;141(5):564-566 (November).)

Protonpumpehemmere kan redusere effekten av klopidogrel
legemiddelverket.no 5.6.2009
Ved samtidig bruk av visse protonpumpehemmere og klopidogrel, kan effekten av klopidogrel reduseres. Dette kan føre til økt risiko for tromboser, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. (...)

Klopidogrel hemmer blodplateaggregasjonen og benyttes forebyggende ved ulike aterotrombotiske hendelser, som hjerteinfarkt og hjerneslag. I EU er det markedsført flere klopidogrelholdige legemidler. I Norge er det foreløpig bare ett legemiddel på markedet, Plavix (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb). Som bivirkning kan klopidogrel selv forårsake halsbrann og magesår. Derfor bruker mange pasienter samtidig protonpumpehemmere (“proton pump inhibitor”, PPI) for å unngå eller redusere slike symptomer. (...)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

Myndighet varnar för Plavix och protonpumpshämmare
dagensmedicin.se 3.6.2009
Det tromboshämmande läkemedlet Plavix och protonpumpshämmare som Losec och Lanzo bör inte användas samtidigt, varnar Läkemedelsverket.

Läs även: Plavix och magsyrahämmare ökade risken för hjärtdöd

Att både ta klopidogrel och protonpumpshämmare ökar risken för att dö eller få hjärtinfarkt. Protonpumpshämmarna, som används mot bland annat magsår och sura uppstötningar, tycks motverka den effekt som klopidogrel har. (...)

Common Drugs Boost Pneumonia Risk at Hospitals (Vanlige legemidler øker risiko for pneumoni på sykehus)
ivanhoe.com 1.6.2009
(Ivanhoe Newswire) – Hospitalized patients who are given acid-suppressive medications are 30 percent more likely to develop pneumonia during their hospital stay, a new study found. (...)

Fifty-two percent of the patients were given acid-suppressive medications, which included any order for a proton-pump inhibitor or histamine2 receptor antagonist. Of that group, 83 percent received proton-pump inhibitors, 23 percent received histamine2 receptor antagonist and some received both. (...)

(Anm: Acid-Suppressive Medication Use and the Risk for Hospital-Acquired Pneumonia. JAMA. 2009;301(20):2120-2128 (May 27).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

Long term use of proton pump inhibitors raises risk of osteoporosis (Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for benskjørhet)
BMJ 2008;337:a1272 (13 August 2008)
Patients who use proton pump inhibitors for seven or more years to treat reflux, peptic ulcers, and other conditions are at more risk of fractures related to osteoporosis, a large Canadian study has found (CMAJ 2008;179:319-26, doi: 10.1503/cmaj.071330). (...)

Proton Pump Inhibitors Over Years Increase Osteoporotic Fracture Risks
medpagetoday.com 12.8.2008
WINNIPEG, Manitoba, Aug. 12 -- Chronic use of proton pump inhibitors over years for gastroesophageal acid reflux is associated with osteoporotic fractures but short-term use seems to be safe, researchers here found. (...)

Proton pump inhibitors may be linked to rise in C difficile associated diarrhoea
BMJ 2008;337:a823 (15 July)
Proton pump inhibitors may be linked to rise in C difficile associated diarrhoea: Restricting the use of proton pump inhibitors may be a way to control Clostridium difficile associated diarrhoea, say researchers, who note that its prevalence has grown in tandem with an increase in use of the drugs, much of which, they say, is inappropriate (Journal of Hospital Infection doi: 10.1016/j.jhin.2008.04.023). (...)

Dobling av unge som bruker magesårmedisin
apotek.no 31.3.2008
Apotekforeningens månedsstatistikk mars 2008

Forbruket av legemidler mot magesår og andre syrerelaterte lidelser er doblet fra 2003 til 2007 blant ungdom i aldersgruppen 10-19 år. Økningen fortsetter i 2008, og forbruket de to første månedene i år er 27 prosent høyere enn samme periode i fjor. Fra 2006 til 2007 økte bruken med 21 prosent. (...)

(De mest kjente legemidlene i denne gruppen er Losec (omeprazol) og Zantac (rantidin).) (...)

An old problem
BMJ 2008;336:109 (19 January)
Overprescribing PPIs
Forgacs and Loganayagam described the problem of overprescribing proton pump inhibitors (PPIs).1 In June 2002 we wrote to many journals—and were ignored—about long term side effects being identified in general practice and surgery patients, with the then extensive, long term use of PPIs. At the time we shared an increasing number of patients with dependence on PPIs who experienced acute, severe gastritis and gastro-oesophageal reflux if they suddenly stopped or missed their PPIs; some showed refractory gastroparesis and severely delayed jejuno-ileal and colonic peristalsis when trying to reduce or stop their treatment after taking the PPI for extended periods (>3-60 months). (...)

(Anm: Can doctors reduce harmful medical overuse worldwide? BMJ 2014;349:g4289 (Published 03 July 2014).)

Overprescribing proton pump inhibitors
Editorials
BMJ 2008;336:2-3 (5 January)
Is expensive and not evidence based (...)

FDA Reviews Two Major Heartburn Drugs
forbes.com 10.12.2007
WASHINGTON - Patients who suffer from heartburn are not at increased risk for heart problems as a result of taking Prilosec or Nexium, according to a review released Monday by the Food and Drug Administration. (...)

Syrehemmere gir økt risiko for pneumoni
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1919
Behandling med protonpumpehemmere er forbundet med økt risiko for utvikling av pneumoni. (...)

(Anm: pneumoni; pnevmoni; pneumonia, infeksjon der lungealveolane blir fylte med betennelseseksudat som blir til fortetning (konsolidasjon, jf hepatisasjon) slik som ved kruppøs pneumoni, eller infeksjon som også sit i luftvegsgreinene slik som ved bronkopneumoni eller som helst er i sjølve lungevevet (interstitielt); jf andre oppslag på pneumonia; dessutan: aspirasjonspneumoni, kjempecellepneumoni (Hechts pneumoni), Løfflers pneumoni, hypostatisk pneumoni, influensaviruspneumoni, interstitiell pneumoni, organiserande pneumoni; sjå også Klebsiella pneumoniae; e.n. lungebrune, lungebrann, lungekolda EN pneumoni ET [gr pneumonia]. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

F.D.A. Is Reviewing Heartburn Drugs After Studies Find Possible Heart Risk
nytimes.com 10.8.2007
WASHINGTON, Aug. 9 — Two small studies of the popular heartburn drugs Prilosec and Nexium found that patients who took the medicines over many years had an increased risk of sometimes fatal heart attacks and heart failure.

But officials at the Food and Drug Administration played down the heart worries, saying that other studies suggested no such risks. The F.D.A. will need another three months to complete a thorough analysis of the drugs’ safety, the officials said in an announcement on Thursday. (...)

FDA safety review on Nexium and Prilosec hits AstraZeneca stock
pharmatimes.com 10.8.2007
AstraZeneca shares have taken a tumble after health regulators in the USA and in Canada revealed that they are conducting safety reviews of the blockbuster antiulcerants Nexium and Prilosec, even though findings thus far suggest that the drugs do not increase the risk of heart trouble.

The process began at the end of May when AstraZeneca sent the US Food and Drug Administration, and other regulatory authorities worldwide, a preliminary review of new data from two small long-term clinical studies of Nexium (esomeprazole) and Prilosec (omeprazole) in patients with severe gastroesophageal reflux disease (GERD). Patients were randomised to receive either drug or to have surgery to control their GERD and the results from the 14-year study of Prilosec and five-year analyses from an ongoing study of Nexium “raised concerns that long-term use” of both drugs “may have increased the risk of heart attacks, heart failure, and heart-related sudden death...compared to patients who received surgery”, the FDA stated. (...)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

Stomach drugs 'may weaken bones'
bbc.co.uk 27.12.2006
Hip fractures are more common among the elderly
Long-term use of some of the most common drugs prescribed to tackle stomach acid problems may be weakening people's bones. (...)

Study Links Heartburn Drugs, Broken Hip
forbes.com 26.12.2006
Taking such popular heartburn drugs as Nexium, Prevacid or Prilosec for a year or more can raise the risk of a broken hip markedly in people over 50, a large study in Britain found.

The study raises questions about the safety of some of the most widely used and heavily promoted prescription drugs on the market, taken by millions of people.

The researchers speculated that when the drugs reduce acid in the stomach, they also make it more difficult for the body to absorb bone-building calcium. That can lead to weaker bones and fractures.

Hip fractures in the elderly often lead to life-threatening complications. As a result, doctors should make sure patients have good reason to stay on heartburn drugs long term, said study co-author Dr. Yu-Xiao Yang of the University of Pennsylvania School of Medicine.

"The general perception is they are relatively harmless," Yang said. "They often are used without a clear or justified indication for the treatment." (...)

Long-term Proton Pump Inhibitor Therapy and Risk of Hip Fracture
JAMA 2006;296:2947-2953 (December 27)
(...) Conclusion Long-term PPI therapy, particularly at high doses, is associated with an increased risk of hip fracture. (...)

Proton-Pump Inhibitors and Hypomagnesemic Hypoparathyroidism
N Engl J Med 2006; 355:1834-1836 (October 26)
To the Editor: We report two cases of hypomagnesemic hypoparathyroidism associated with the use of proton-pump inhibitors, in which patients presented with carpopedal spasm in association with severe hypomagnesemia and hypocalcemia without an appropriate increase in the level of parathyroid hormone.

Patient 1 was a 51-year-old premenopausal woman who had been taking omeprazole for more than a year (at a dose of 20 mg twice daily) and who presented with carpopedal and truncal spasm. She began receiving 2.4 g of elemental calcium per day and, later, high-dose magnesium (Figure 1A). Fourteen months later, omeprazole was discontinued, and ranitidine . . . [Full Text of this Article] (...)

(Anm: hypoparatyreoidisme; nedsett funksjon i biskjoldkjertlane, d e skort på paratyreoideahormonet (PTH); fører til fall i kalsiuminnhaldet i blod; dette kan føra til muskelkrampar (tetani (s d)), grå stær, beinvevsforandringar m v; årsak har ofte vore tilfeldig fjerning av paratyreoidkjertlane ved strumaoperasjon men genetiske feil med hormonet eller hormonet sin reseptor, ev med den kalsiumsansande reseptoren e a kan gi ulike former for hypoparatyreoidisme; jf de Georges syndrom og automuun-polyendokrinopati-candidiasis-ectodermal dystrofi, pseudohypoparatyreoidisme EN hypoparathyroidism Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Heart-burn cure may be worse than cause
seattletimes.nwsource.com 20.12.2005
CHICAGO — Holiday revelers beware: Seasonal indulgences such as eggnog and fruitcake might give you heartburn, but the acid-fighting medicine you take for relief might lead to something worse, researchers say.

People on popular prescription drugs for treating acid reflux — Prilosec, Prevacid and Nexium — seem more prone to getting a potentially dangerous diarrhea caused by the bacterium Clostridium difficile, new research shows. C-diff, as it's known, can cause severe diarrhea and crampy intestinal inflammation called colitis.

Dr. Sandra Dial and colleagues at McGill University in Montreal examined data on more than 18,000 patients in the United Kingdom from 1994 to 2004. During that time, 1,672 cases of C-diff were diagnosed, and the numbers increased from less than 1 per 100,000 in 1994 to 22 per 100,000 last year.

Patients with prescriptions for powerful acid fighters called proton pump inhibitors, which include Prilosec and Prevacid, were almost three times more likely to be diagnosed with the bug than those not taking the drugs.

Those on less potent prescription drugs called H2 receptor antagonists, which include Pepcid and Zantac, were two times more likely than nonusers to get C-diff infections.

The widely used and heavily promoted drugs reduce levels of gastric acid that can keep C-diff at bay. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009