Politikk, den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen (Store norske leksikon)

Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no)

Visse politiske teoretikere har påstått at alle politiske styrer til en viss grad er et oligarki, uansett hva slags politisk styreform en nasjon har. (no.wikipedia.org).)

Lav tillit til helsepolitikerne og legemiddelindustrien (...)
Resultatene (...) • 7 prosent har tillit til legemiddelindustrien
• helsepolitikerne har tillit hos 4 prosent av de spurte • 22 prosent av de som har fått legebehandling de siste fem årene ikke er trygge på at de har fått tilfredsstillende behandling. (helserevyen.no 13.2.2006)

Stortingets register - Registrering av økonomiske interesser (Henvendelse: Spesialrådgiver Brit Brenno, tlf. 23 31 35 59.) (stortinget.no) (Anm: Pga. at registreringen av mulige interessekonflikter er frivillig, er det nevnte register i praksis relativt uinteressant: Skal registeret ha en samfunnsnyttig funksjon bør registreringen være rettslig forpliktende.)

Stortinget bryter loven (dn.no 6.1.2009)

Vil ikke si hvem han møter (aftenposten.no 9.7.2008)

I stedet for å bidra til størst mulig åpenhet, synes målet snarere å være å hindre innsyn, kontrollere vinklingen og skjerme politikerne fra kritiske spørsmål. (dagbladet.no 18.5.2007)

Partifinansiering Alle politiske partier er etter partiloven pliktig til å oppgi inntektene til et sentralt register (Register - Fornyings- og administrasjons-departementet)

- Fylkesmann eller politiker?

(Anm: Fylkesmann eller politiker? Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa er medlem av Senterpartiets valgkomité. I mange år var Magnhild Meltveit Kleppa en av Senterpartiets, for ikke å si en av landets mest markante – og dyktige – politikere, med lang fartstid som statsråd. I fjor høst ble hun fylkesmann i Rogaland, og da skal hun ikke lenger være politiker. (…) (aftenbladet.no 10.4.2017).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- God jobb for eks-politikere. (- Etter 1976 har det blitt utnevnt 56 fylkesmenn, hele 49 av dem hadde rikspolitisk bakgrunn.) (- Regjeringen har en hang til å utnevne sine venner til de attraktive stillingene.) (- Vennetjenester.)

(Anm: God jobb for eks-politikere. Ni av ti fylkesmenn de siste 38 årene har vært rikspolitikere, og regjeringen har en hang til å utnevne sine venner til de attraktive stillingene. Som nyutnevnt fylkesmann i Troms trer Elisabeth Aspaker inn i en trygg tradisjon. Hun er utnevnt av egne politiske venner, og hun må søke permisjon de tre neste årene. Forgjengeren hennes var fiskeriminister Svein Ludvigsen. Også han var høyremann. Han ble utnevnt i 2001 og ventet helt til 2006 med å tiltre den nye jobben. Historikeren Yngve Flo gir i disse dager ut en murstein av en bok, der han går gjennom fylkesmannsembetets historie de siste 200 årene. Etter 1976 har det blitt utnevnt 56 fylkesmenn, hele 49 av dem hadde rikspolitisk bakgrunn. Tre var tidligere statsminister (Lars Korvald, Odvar Nordli og Kåre Willoch), i alt kunne 25 av de 59 nye fylkesmennene skryte av regjeringserfaring. (…)  Vennetjenester Historikeren Flo sier at det er en klar tendens til at regjeringer utnevner sine egne. Dette har skapt debatt i 100 år, sier han. Les også: Husk hvem som er sjefen Men i og med at regjeringer skiftes ut med ujevne mellomrom, jevner det seg ut over tid. Dessuten er det ikke slik at for eksempel en rødgrønn regjering bare utnevner partifeller. Flo har arbeidet frem en tabell som viser sammenhengen mellom utnevnelsen av fylkesmenn og resultatet ved de siste stortingsvalgene. (aftenposten.no 6.6.2014).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- En eiendommelig tid. (- En gang i tiden ble rikdom skapt av industri og handel, i dag er eiendomsutvikling den største næringen blant Norges 400 rikeste mennesker.) (- Er det bra, er det dårlig, eller er det noe helt annet?)

(Anm: En eiendommelig tid. En gang i tiden ble rikdom skapt av industri og handel, i dag er eiendomsutvikling den største næringen blant Norges 400 rikeste mennesker. (…) Er det bra, er det dårlig, eller er det noe helt annet? (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boligbobler. (- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer) (- Politisk svikt gir store konsekvenser.)

(Anm: Boligbobler (…) Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer. (…) Politisk svikt gir boligkrise. Befolkningsvekst forklarer boligkrisen: fra 4,6 til 5,2 millioner siden 2005, mye i og rundt Oslo. Politisk svikt gir store konsekvenser. Hovedstaden har i dag en av Europas mest gjeldstyngede befolkninger. Hvordan kunne det skje? (dn.no 11.6.2014).)

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- Nytt klasseskille i boligmarkedet? Endringen av boligfinansiering i Norge [har] bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne.

(Anm: Kim C. Astrup forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Katja Johannessen forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Kristin Aarland forsker, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Nytt klasseskille i boligmarkedet? Når foreldres posisjon på boligmarkedet kan avgjøre hvem som får boliglån, har endringen av Endringen av boligfinansiering i Norge [har] bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne. Med omleggingen av startlånet øker risikoen for at flere unge ende opp i et dyrt og vanskelig leiemarked - samtidig som de sosiale forskjellene vokser. (…) De som blir stående utenfor eiermarkedet... er prisgitt et leiemarked med et ensidig utvalg av små boliger med få muligheter for gode, trygge og stabile boforhold. (aftenposten.no 7.6.2014).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Korrupsjonsmistanke kan sette tilliten på prøve. For tilliten til demokratiet kan selv en mistanke om korrupsjon være skadelig. Derfor får etterforskning av politisk korrupsjon stor oppmerksomhet. Ingen norsk politiker er hittil dømt for korrupsjon.

(Anm: Korrupsjonsmistanke kan sette tilliten på prøve. For tilliten til demokratiet kan selv en mistanke om korrupsjon være skadelig. Derfor får etterforskning av politisk korrupsjon stor oppmerksomhet. Ingen norsk politiker er hittil dømt for korrupsjon. To har vært involvert i saker som har vært etterforsket; ordfører Trude Drevland (H) i Bergen i 2015 og Ap-politiker Rune Olsø i Trondheim i 2017. Begge sakene fikk massiv medieomtale. Begge ble henlagt. Nittedal-saken, der ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) nå er siktet for grov korrupsjon, er slik sett enestående og oppsiktsvekkende. Hun er selvsagt uskyldig inntil det motsatte er bevist, men saken har likevel stor interesse. Slik må det være i et åpent samfunn, selv om man skal ha forståelse for belastningen det medfører å være siktet for et så alvorlig forhold, gjerne i lang tid før det kommer en avklaring, først i form av henleggelse eller tiltale, og dernest en eventuell behandling i domstolen. At etterforskningen trekker ut, vil være tungt for de mistenkte, men kan samtidig være viktig for deres rettssikkerhet, så lenge tiden brukes til å innhente og vurdere bevis. (kommunal-rapport.no 2.7.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (- Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.) (- Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen.) (- Populær metode.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

(AnmBoligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Halvparten av krisestøtta fra staten går i lomma på norsk eiendomsbransje: Klarer ikke leia. (- Dataene viser at husleie utgjør halvparten av kostnadene som staten dekker til sammen for alle bedriftene.) (- Det tilsvarer mer enn 400 millioner kroner.)

(Anm: Halvparten av krisestøtta fra staten går i lomma på norsk eiendomsbransje: Klarer ikke leia. Støtte til bedrifter: • Mer enn 18.000 bedrifter har mottatt mer enn 830 millioner kroner i krisestøtte til sammen fra staten. Støtta skal dekke «uunngåelige faste utgifter». • Klassekampen har fått innsyn i detaljerte data for hver næring. Dataene viser at husleie utgjør halvparten av kostnadene som staten dekker til sammen for alle bedriftene. Det tilsvarer mer enn 400 millioner kroner. TRANGT: Husleie sluker krisestøtta til næringslivet, viser data Klassekampen har fått innsyn i. Pierre Audren er blant dem som sliter med høy leie. Pierre Audren er på jobb, men har ikke så mye å gjøre. Bordene er tomme, den store vinkjelleren ligger urørt. Franskmannen er daglig leder og største eier i restauranten L’Ardoise på Bislett i Oslo, en restaurant han startet for fem år siden. – Det har vært fem år med hardt arbeid, sier Audren. Nå vet han ikke om han makter å begynne på nytt igjen. (klassekampen.no 8.5.2020).)

– Eiendomsmilliardær Pål Georg Gundersen er kontantstøttevinner – leietagere får nei når de ber om redusert leie.

(Anm: Eiendomsmilliardær Pål Georg Gundersen er kontantstøttevinner – leietagere får nei når de ber om redusert leie. – Går det ikke, så går det ikke, og da kan Gundersen ha lykke til med å finne en like god leietager som meg, sier restauranteier som ikke har betalt leie. Pål Georg Gundersen har bygget opp en stor eiendomsportefølje gjennom selskapet Merkantilbygg. Dette er blant selskapene som har fått mest støtte av staten. (dn.no 28.5.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Eiendomsmilliardær Pål Georg Gundersen sier han vil strekke seg langt for leietagerne: – Vi avskriver seks måneders husleie hvis det må til for å beholde disse.

(Anm: Eiendomsmilliardær Pål Georg Gundersen sier han vil strekke seg langt for leietagerne: – Vi avskriver seks måneders husleie hvis det må til for å beholde disse. Eiendomsmilliardærens koronarammede leietagere kan puste lettet ut. Etter at DN skrev om eiendomsmilliardær Pål Gundersens (til venstre) misfornøyde leietagere, tok han kontakt: Det stemmer ikke at han ikke er villig til å sette ned leien, sier han, og varsler stor smidighet overfor dem som har mistet omsetning på grunn av koronaviruset. Her er og Merkantilbygg-kollega Morten Hiemeyer utenfor ett av deres næringslokaler. (dn.no 29.5.2020).)

- Disse finanskjendisene får statlig krisehjelp. En rekke finanstopper er eiere i selskapene som mottar mest statlig krisehjelp. Blant dem er Jens Ulltveit-Moe, Johan H. Andresen, Trygve Hegnar, Stein Erik Hagen, Per Braathen og Ola Mæle. (- Ferds konsernsjef Morten Borge sier til E24 at Fjord Line og eierne er takknemlige for støtten. Den har vært viktig for å sikre arbeidsplassene i selskapet, påpeker han.)

(Anm: Disse finanskjendisene får statlig krisehjelp. En rekke finanstopper er eiere i selskapene som mottar mest statlig krisehjelp. Blant dem er Jens Ulltveit-Moe, Johan H. Andresen, Trygve Hegnar, Stein Erik Hagen, Per Braathen og Ola Mæle. Erna Solbergs regjering har så langt delt ut over to milliarder kroner i krisehjelp til 37.000 selskaper. Blant eierne av selskapene som mottar hjelp er kjente finanstopper som Stein Erik Hagen (t.v.) Johan H. Andresen, Jens Ulltveit-Moe. (…) Per lørdag har Solberg-regjeringen delt ut 2,07 milliarder kroner til 37.218 selskaper. Listen over de største mottakerne toppes av det svenske børsnoterte selskapet Scandic Hotels. Der er finans- og avismannen Trygve Hegnar blant eierne, sammen med den svenske Stena-familien. Scandic-kjeden har fått til sammen 83,7 millioner kroner i kompensasjon fra staten for bortfall av inntekter i mars og april. Hegnar er Norges 82. rikeste person, ifølge bladet Kapital. (…) Ferds konsernsjef Morten Borge sier til E24 at Fjord Line og eierne er takknemlige for støtten. Den har vært viktig for å sikre arbeidsplassene i selskapet, påpeker han. – Noen tenker kanskje at det er unødvendig at noen av Norges rikeste får krisehjelp fra staten. Hva tenker dere om det? – Det er Fjord Line som har fått støtte fra myndighetene. Fjord Line har søkt om og fått tildelt støtte etter gjeldende kriterier, og støtten reflekterer både det dramatiske inntektsbortfallet og de svært høye faste kostnadene selskapet har, sier Borge. (e24.no 6.6.2020).)

- Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium.

(Anm: Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene. Lakseskattutvalget ble ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe. (dn.no 4.11.2019).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Lakseskatt: Nok en gave til de rikeste. (- Historien om skatt på lakseoppdrett forteller oss dette: Det er ikke rart at kapitalen i Norge tror den er unntatt samfunnsansvar.) (- Regjeringen legger helt til side forslaget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent som ville gitt rundt sju milliarder i årlige skatteinntekter.) (- I stedet foreslår den en produksjonsavgift på 40 øre pr. kilo som vil gi 500 mill. årlig i økte inntekter til kommunesektoren.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Lakseskatt: Nok en gave til de rikeste. Historien om skatt på lakseoppdrett forteller oss dette: Det er ikke rart at kapitalen i Norge tror den er unntatt samfunnsansvar. LEGGER VEKK: Regjeringen legger helt til side forslaget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent som ville gitt rundt sju milliarder i årlige skatteinntekter. På ett område holder regjeringen en stabil kurs: Den deler flittig ut skattefordeler til dem som har mest fra før. Under lavtliggende corona-skyer har den feitet opp de stinne lommebøkene til eierne av landets oppdrettsanlegg for laks og sjøørret. Regjeringen legger helt til side forslaget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent som ville gitt rundt sju milliarder i årlige skatteinntekter. I stedet foreslår den en produksjonsavgift på 40 øre pr. kilo som vil gi 500 mill. årlig i økte inntekter til kommunesektoren. (dagbladet.no 16.5.2020).)

- Satte ny driftsrekord under koronakrisen. (- Over 1 milliard kroner er resultatet for første kvartal for SalMar ASA i 2020.) (– Først og fremst er vi veldig godt fornøyd.)

(Anm: Satte ny driftsrekord under koronakrisen. Mange selskaper frykter økonomien under koronakrisen. Oppdrettsgiganten på trøndelagskysten har derimot aldri gjort det bedre. Over 1 milliard kroner er resultatet for første kvartal for SalMar ASA i 2020. – Først og fremst er vi veldig godt fornøyd. Tallene våre er gode, men ikke overraskende, sier finansdirektør Trine Sæther Romuld. Rekordresultatet står i sterk kontrakt til de mange bedrifter som frykter konkurs og oppsigelser under koronakrisen. (nrk.no 19.5.2020).)

- Kronikk: Tar Stortinget litt lett på endringer i Grunnloven?

(Anm: Kronikk: Tar Stortinget litt lett på endringer i Grunnloven? Det er grunn til å klø seg i hodet. Stortinget har – uten pleksiglass – besvart et grunnlovsspørsmål ingen har stilt. Rett før nasjonaldagen vedtok Stortinget (med 79 mot 36 stemmer) en grunnlovsendring. (dn.no 30.5.2020).)

- Aftenposten mener: Ja til øl på bensinstasjon – hvis kommunene vil.

(Anm: Aftenposten mener: Ja til øl på bensinstasjon – hvis kommunene vil. I forrige uke kom bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel med et utspill som var egnet til å provosere avholdsfolk så vel som hurraliberalister: Enten bør bensinstasjoner få selge øl, eller så bør alt ølsalg inn på Vinmonopolet. (aftenposten.no 23.6.2020).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Aye, aye til strengere krav på sjøen. (- Frps gjennomslag for liberalisering av reglene for vannscooter har ført til mange alvorlige ulykker og dødsfall.)

(Anm: Aftenposten mener: Aye, aye til strengere krav på sjøen. Høy fart er medvirkende årsak til svært mange av ulykkene med fritidsbåter og vannscootere. Høy fart på sjøen gir høy risiko. Frps gjennomslag for liberalisering av reglene for vannscooter har ført til mange alvorlige ulykker og dødsfall. Fra 2009 til 2018 omkom i snitt 35 personer i Norge hvert år i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Visjonen er null omkomne, og det er lagt en plan for hvordan visjonen skal bli virkelighet. I fjorårets Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker er ambisjonen at det årlige dødstallet skal halveres innen 2023. Men tallene fra 2018 til 2019 gikk gal vei. Uten nye tiltak ser det derfor mørkt ut for denne ambisjonen. (aftenposten.no 4.7.2020).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

- Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. (- Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå.)

(Anm: Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå. (…) Han er forsiktig med å kommentere de to dødsulykkene med vannskuter som har skjedd den siste uken, men peker likevel på at begge ulykkene skjedde om natten. Les egen sak om Skofterud-ulykken: Etterforskningen av Skofterud-ulykke nærmer seg slutten (h-avis.no 30.7.2019).)

- Jaguar-forhandlere får stor krisestøtte etter et unormalt godt år i 2019: HÅVER INN ETTER REKORDÅR. LUKSUS: Salget av Jaguars luksus-elbil økte med 184 prosent i 2019.

(Anm: Jaguar-forhandlere får stor krisestøtte etter et unormalt godt år i 2019: HÅVER INN ETTER REKORDÅR. LUKSUS: Salget av Jaguars luksus-elbil økte med 184 prosent i 2019. Nå får bilselgerne millioner i koronastøtte. I mai 2018 lanserer Jaguar elbilen I Pace i Norge. I løpet av 2019 eksploderer salget. I mars og april selger norske forhandlere 846 biler, nesten like mange som de rundt 1000 bilene som er solgt året før, ifølge tall fra Opplysningskontoret for Veitrafikken (OFV). (klassekampen.no 5.6.2020).)

- Frisørene og oss andre - etter koronaen. (- Utdannelse verdsettes tydeligvis ikke.) (- Det pussige er at norske universiteter langt på vei har gått under presseradaren.) (- Dette kan skyldes at statsråd etter statsråd har stått frem og hyllet enkelte, utvalgte grupper og forbigått andre i stillhet.) (- Derimot viser regjeringen en rørende omsorg for landets frisører.) (- Det sier mye om prioriteringer.) (- Jeg vet ikke hvor mange ganger frisørene er trukket frem av diverse statsråder og statsministeren selv, men det er uforholdsmessig mange og på bekostning av andre grupper.) (- DET sier noe om hvor opptatte politikerne er av permanenten sin.)

(Anm: Frisørene og oss andre - etter koronaen. (…) Hvorfor skal for eksempel en nokså ufaglært ansatt i et statseid oljeselskap tjene tre ganger så mye som en offentlig ansatt og velutdannet sykepleier? (…) Det pussige er at norske universiteter langt på vei har gått under presseradaren. Dette kan skyldes at statsråd etter statsråd har stått frem og hyllet enkelte, utvalgte grupper og forbigått andre i stillhet. Søkkrike oljeselskaper som man skulle tro hadde lagt til side litt for en «rainy day» skal for eksempel nå gis 100 milliarder kroner i statsstøtte via forbedrete avskrivingsregler og utsatt skatt. Sykepleiere trekkes frem og klappes på skuldrene, hvilket er på sin plass, men vi vet fra tidligere at altfor mange trykk ovenfra og ned på skulderen kan virke nedtrykkende, fordi sykepleierne jo har sloss i årevis for å påpeke feilene som nå er synlige i helsevesenet. De er heller ikke blitt belønnet som andre. (…) Hvordan vil korononakrisen endre de økonomiske forholdene rundt universiteter og høgskoler, spør professor Harald N. Røstvik. (…) Derimot viser regjeringen en rørende omsorg for landets frisører. Det sier mye om prioriteringer. Jeg vet ikke hvor mange ganger frisørene er trukket frem av diverse statsråder og statsministeren selv, men det er uforholdsmessig mange og på bekostning av andre grupper. DET sier noe om hvor opptatte politikerne er av permanenten sin. De er tilsynelatende mer opptatt av den enn av de hundretusener av studenter, mange av dem langt hjemmefra, og universitetsansatte som også på noen timer fikk sine rutiner endret og måtte lære seg nye måter å arbeide på. (…) (khrono.no 8.5.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Skremt av Erna. Statsminister Erna Solberg (H) må svare Stortinget etter uttalelser om politivolden i USA. (- Jeg bli skremt når jeg ser hvordan Erna Solberg svarer når hun litt uforberedt får spørsmål om USA og politivolden der, sier MDG-leder Une Bastholm.)

(Anm: Skremt av Erna. Statsminister Erna Solberg (H) må svare Stortinget etter uttalelser om politivolden i USA. - Jeg bli skremt når jeg ser hvordan Erna Solberg svarer når hun litt uforberedt får spørsmål om USA og politivolden der, sier MDG-leder Une Bastholm. Bastholm har nå sendt et skriftlig spørsmål til Erna Solberg der hun spør «om statsministeren tydelig fordømmer all form for rasistisk motivert politivold, uansett hvilken gruppe ofrene tilhører, og uansett om det skjer hos Norges allierte stater». Erna Solberg brukte ikke lang tid på å svare på spørsmålet. I løpet av noen få timer sendte hun følgende svar på Bastholms spørsmål: (…) (dagbladet.no 3.6.2020).)

- Tar selvkritikk for formulering. I et intervju med VG sa statsministeren at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA, blant annet fordi de er mere innblandet i kriminalitet.

(Anm: Tar selvkritikk for formulering. I et intervju med VG sa statsministeren at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA, blant annet fordi de er mere innblandet i kriminalitet. TAR SELVKRITIKK: Statsminister Erna Solberg tar selvkritikk for en formulering hun har gitt til VG tirsdag. Statsminister Erna Solberg tar selvkritikk for en formulering hun har gitt til VG. I et intervju med avisa tirsdag kommenterer hun den pågående situasjonen i USA etter at George Floyd (46) døde i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis. Der sier hun blant annet at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA, blant annet fordi de er mere innblandet i kriminalitet. (dagbladet.no 2.6.2020).)

- Er nynazister mer eller mindre smittefarlige enn antirasister? SMITTEEFFEKT: Statsminister Erna Solbergs uttalelse om nynazister er forvrengt og misforstått av venstresiden. (- Kontrollspørsmålet om Erna Solberg er enkelt: Tror noen for fullt alvor at Høyre-lederen likestiller formålet til Black Lives Matter med formålet til Vigrid eller Den nordiske motstandsbevegelsen?)

(Anm: Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen - bakgrunn fra NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen. Bergens Tidende, Kapital, Dagens Næringsliv og TV 2. Er nynazister mer eller mindre smittefarlige enn antirasister? SMITTEEFFEKT: Statsminister Erna Solbergs uttalelse om nynazister er forvrengt og misforstått av venstresiden. Hverdagen er tilbake i norsk politikk, der man misforstår motstandere med vilje og blåser opp bagateller. Leder av SVs inkluderingsutvalg er «sjokkert over Ernas nynazist-uttalelse», og mener at statsministeren sammenlignet de som demonstrerte mot rasisme med nynazister. Selv er jeg mer sjokkert over at det går an å tolke en fullstendig ukontroversiell uttalelse fra statsminister Erna Solberg slik. (…) Kontrollspørsmålet om Erna Solberg er enkelt: Tror noen for fullt alvor at Høyre-lederen likestiller formålet til Black Lives Matter med formålet til Vigrid eller Den nordiske motstandsbevegelsen? Kontrollspørsmålet om Erna Solberg er enkelt: Tror noen for fullt alvor at Høyre-lederen likestiller formålet til Black Lives Matter med formålet til Vigrid eller Den nordiske motstandsbevegelsen? (…) Kontrollspørsmålet om Erna Solberg er enkelt: Tror noen for fullt alvor at Høyre-lederen likestiller formålet til Black Lives Matter med formålet til Vigrid eller Den nordiske motstandsbevegelsen? Kontrollspørsmålet om Erna Solberg er enkelt: Tror noen for fullt alvor at Høyre-lederen likestiller formålet til Black Lives Matter med formålet til Vigrid eller Den nordiske motstandsbevegelsen? (nettavisen.no 10.6.2020).)

- Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. (- Jeg liker rap-musikk, jeg spiller dataspill, men dere vil bare selge meg ting dere mener damer over 50 skal ha, sa hun til latter fra salen.) (- Det skaper en plattform som gjør det lettere å selge noen produkter, men det er en utfordring for andre, sier hun til.)

(Anm: - Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. (…) - Jeg liker rap-musikk, jeg spiller dataspill, men dere vil bare selge meg ting dere mener damer over 50 skal ha, sa hun til latter fra salen. (…) - Kan Facebook og Google bli så mektige at de blir en trussel for medienes eksistensgrunnlag og på den måten en trussel for demokratiet? - Det er ingen tvil om at det er en utfordring på annonsemarkedet, men samtidig kan det skape andre arbeidsplasser. Det skaper en plattform som gjør det lettere å selge noen produkter, men det er en utfordring for andre, sier hun til. (…) Statsministeren var ikke den eneste profilen som kastet glans over åpningen av Facebook Norge. Det gjorde også alpinist Aksel Lund Svindal. (kampanje.no 31.5.2016).)

- Erna-stjerna lyser svakere. (- «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si.) (- Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre.)

(Anm: Erna-stjerna lyser svakere. Statsminister Erna Solberg har hatt noen dårlige uker. Sylvi Listhaugs siste sprell har truffet henne midtskips. Noe har skjedd med Erna Solberg. Der hun tidligere kunne legge de fleste baller døde med en enkel berøring, snakker hun seg nå inn i problemer. Hun har gjort det i Thommessen-saken, hun har gjort det i #metoo-saken og nå sist i håndteringen av Sylvi Listhaugs Facebook-post om Ap på terroristenes side. Alt dette har skjedd etter at hennes tidligere presserådgiver og spinndoktor Sigbjørn Aanes har sluttet. Har Solberg pådratt seg et kommunikasjonsproblem? (…) Til nå har Solberg håndtert dette stadig mer suverent. Hun har ikke forsøkt å legge skjul på de interne spenningene. «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si. Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre. Folk er folk og alle er forskjellige. Hos meg er det takhøyde og plass til alle. (vg.no 13.3.2018).)

- Norges nye sosialist. Erna Solberg har satt venstresiden ut av spill ved å slutte å føre høyrepolitikk. (- Ingen sosialist kunne gjort det mer kollektivt, drastisk eller unyansert.) (- Og politikken er paradoksal: Den som forsøker å favne alt, risikerer til slutt å stå for stadig mindre.)

(Anm: Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI. Norges nye sosialist. Erna Solberg har satt venstresiden ut av spill ved å slutte å føre høyrepolitikk. Det er et fullstendig brudd med egne verdier at en Høyre-statsminister ikke har åpnet for mer individuelle vurderinger, skriver kronikkforfatteren. I sin lyst etter å ta rekorden som den eneste norske statsminister i etterkrigstiden med tre påfølgende perioder, favner nå Erna Solberg hele det politiske spektrum. De siste måneder snudde ikke bare norsk helse, men også norsk politikk på hodet. Den vanlige politiske inndelingen er at sosialistene står for innstramninger på vegne av fellesskapet. Med Solberg-regjeringens tiltak var det ingen restriksjoner igjen til venstresiden. (…) Overgår sosialistene Med de lave smittetallene Norge hele tiden har hatt, verken var eller er det mulig med mer inngripende tiltak enn regjeringens. Utdannelsespartiet Høyre sendte nær en million norske barn og skoleelever hjem, selv i den dypeste dal og innerste fjord der intet covid-19-virus har våget vise seg. Ingen sosialist kunne gjort det mer kollektivt, drastisk eller unyansert. Mot Høyres idegrunnlag har offentlig sektor og antall offentlig ansatte bare økt under Regjeringen Solberg. Vi er i verdenstoppen. Med korona-tiltakene er offentlig ansettelse blitt et trygghets-paradis. (…) Regjeringen Solberg ville ha en så vid fullmaktslov at selv Ap og SV gispet. Grunnlovens krav om at bare Kongen i statsråd kan stenge ned landet, brydde man seg slett ikke om. (…) Og politikken er paradoksal: Den som forsøker å favne alt, risikerer til slutt å stå for stadig mindre. (nrk.no 13.6.2020).)

- UD har brukt penger på sokker, pins og nøkkelkortbånd i sikkerhetsrådsvalgkampen. (- I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen.) (- Totalt har det gått 5,5 millioner kroner til kampanjemateriell. I tillegg er 13,6 millioner kroner brukt på ulike former for representasjon og reising, og nesten fire millioner kroner er gått med på å fly inn FN-ambassadører til studieturer i Norge. Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet mener pengebruken er fornuftig og kaller det «diplomati på høygir».) (– UD bruker penger som fulle hedgefondforvaltere. Dette er et meningsløst sløseri med skattebetalernes penger, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.)

(Anm: UD har brukt penger på sokker, pins og nøkkelkortbånd i sikkerhetsrådsvalgkampen. Norge har brukt 30 millioner kroner på valgkampen om plass i Sikkerhetsrådet. Klassekampen har avslørt hva utgiftene har gått til. (…) I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen. I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen. I tillegg har det blant annet gått 130.695 kroner til paraplyer og 226.400 kroner til nøkkelkortbånd. Totalt har det gått 5,5 millioner kroner til kampanjemateriell. I tillegg er 13,6 millioner kroner brukt på ulike former for representasjon og reising, og nesten fire millioner kroner er gått med på å fly inn FN-ambassadører til studieturer i Norge. Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet mener pengebruken er fornuftig og kaller det «diplomati på høygir». – Dette er fornuftig pengebruk fordi det er i Norges sterke interesse å sikre en plass i FNs sikkerhetsråd. Kampanjen er først og fremst diplomatisk aktivitet på høygir hvor kontakten overfor alle FNs medlemsland intensiveres. Det vil Norge nyte godt av også etter at kampanjeperioden er over, sier han. Flere partiledere i opposisjonen er kritiske til pengebruken. – UD bruker penger som fulle hedgefondforvaltere. Dette er et meningsløst sløseri med skattebetalernes penger, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. (aftenposten.no 13.6.2020).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- UD har brukt flere millioner kroner på materiell for å få en plass i FNs sikkerhetsråd: FREMMER NORGE MED SOKKER. (- Et utvalg av materiellet: - Sokker: 302.705 kroner - Pins og mansjettknapper: 499.485 kroner - Paraplyer: 130.695 kroner - Brillepusseskinn: 50.250 kroner - Blå bærenett: 130.930 kroner - Nøkkelkortbånd: 226.400 kroner. En annen stor utgiftspost er de nær fire millioner kronene som er brukt på det UD omtaler som to studieturer for FN-ambassadører i Norge.)

(Anm: UD har brukt flere millioner kroner på materiell for å få en plass i FNs sikkerhetsråd: FREMMER NORGE MED SOKKER. (…) FNS SIK­KER­HETS­RÅD: PRIS­LIS­TA: - Sikkerhetsrådet består av fem faste medlemmer (USA, Kina, Storbritannia, Russland og Frankrike), i tillegg til ti ikke-faste medlemmer. - De ikke-faste medlemmene må velges av i FNs generalforsamling med to tredels flertall. Hvert medlemsland har én stemme. - Norge konkurrerer med Canada og Irland om en plass i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–2022. - UD har over flere år drevet en kampanje for å sikre Norge en plass. Valget er førstkommende onsdag. - Et utvalg av materiellet: - Sokker: 302.705 kroner - Pins og mansjettknapper: 499.485 kroner - Paraplyer: 130.695 kroner - Brillepusseskinn: 50.250 kroner - Blå bærenett: 130.930 kroner - Nøkkelkortbånd: 226.400 kroner. En annen stor utgiftspost er de nær fire millioner kronene som er brukt på det UD omtaler som to studieturer for FN-ambassadører i Norge. I mai og august 2019 sponset UD reiser til Norge for henholdsvis 18 og 20 FN-ambassadører, etter invitasjon fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). FN-ambassadørene kom i hovedsak fra små øystater og gruppa av FNs minst utviklede land, opplyser UD. Turen gikk både til Oslo og Tromsø, og tema for turen var hav og klima. Flyturene, som i hovedsak var på business class, kostet norske skattebetalere 2,1 millioner kroner. I Oslo ble gjestene innkvartert på fasjonable Grand Hotel, noe som kostet 331.000 kroner. (klassekampen.no 13.6.2020).)

- Erna Solberg om koronaforskriften: – Vi hadde nok ikke trodd at 15.000 stykker skulle samles i en demonstrasjon. (- Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon, sier statsminister Erna Solberg.)

(Anm: Erna Solberg om koronaforskriften: – Vi hadde nok ikke trodd at 15.000 stykker skulle samles i en demonstrasjon. Fredag måtte politiet velge mellom Grunnloven og koronaforskriften: – Vi har ikke skrevet opp alle scenarioer, sier statsminister Erna Solberg (H). (…) Tror mange ville oppført seg annerledes hvis det var en nynazistisk demonstrasjon Ifølge Solberg var det aldri aktuelt å legge ned et forbud mot å ytre seg. – Ville det vært annerledes hvis det var en annen sak, som det ikke var så lett å like? – Nei, jeg tror vår vurdering av ytringsfriheten ville vært akkurat den samme uansett. Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon, sier statsminister Erna Solberg. (aftenposten.no 8.6.2020).)

- Sjokkert over Ernas nynazist-uttalelse.

(Anm: Sjokkert over Ernas nynazist-uttalelse. – Absurd. Sjokkerende. Viser hvor lite hun har skjønt, mener leder av SVs integreringsutvalg, som mener Erna Solberg sammenligner anti-rasistiske demonstranter med nynazister. - Hun sammenligner oss som demonstrerte mot rasisme med nynazister, mener leder av SVs inkluderingsutvalg. Reaksjonene har vært sterke på sosiale medier  i dag på uttalelser i Aftenposten  fra statsminister Erna Solberg (H), publisert søndag kveld. (…) «Men i all verden, Erna Solberg. Hadde 15.000 nynazister stått foran stortinget hadde smittevern vært vårt minste problem» skriver stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust. (dagsavisen.no 8.6.2020).)

- Aftenposten mener: Svakt forsvar for støtte til Human Rights Service. (- Erna Solberg (H) forsvarer støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) i et intervju med Klassekampen.)

(Anm: Aftenposten mener: Svakt forsvar for støtte til Human Rights Service (…) Erna Solberg (H) forsvarer støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) i et intervju med Klassekampen. Hun vedgår at organisasjonen de senere årene har henfalt til «mer av generell innvandrer- og muslimkritikk», i motsetning til tidligere tiders arbeid med å bekjempe æresrelatert vold. Men likevel er støtten «et spørsmål hvor snever og politisk korrekt bevilgningene over statsbudsjettet skal være», mener statsministeren. Dette er en underlig tilnærming til statsstøtte. Hvor politisk korrekt eller ukorrekt en organisasjon er, bør ikke avgjøre om noen fortjener statsstøtte. Offentlige midler bør brukes slik at de best kan oppnå et gitt mål. Dette er statsministeren selv inne på når hun i samme intervju sier at «det kan være at man kritisk skulle gått gjennom flere organisasjoner som mottar penger på samme vilkår som HRS». Problemet for Solberg er jo at det nettopp var det som skjedde i 2016. (…) I realiteten har statsstøtte til Human Rights Service vært en viktig kampsak for Frp, som har vært organisasjonens politiske våpendragere helt siden den første statlige bevilgningen i 2002. Hva man får igjen for det, er tydeligvis mindre viktig. Støtten var kontroversiell også gjennom åtte rødgrønne år. (aftenposten.no 10.6.2020).)

- Dagbladet mener: Pengestøtten til HRS må bort.

(Anm: LEDER. Dagbladet mener: Pengestøtten til HRS må bort. Tida er overmoden for å stanse de øremerkede, statlige millionene til den islamfiendtlige organisasjonen HRS. Den får søke om penger i konkurranse med andre. Det er ikke udemokratisk eller knebling. Det er likebehandling. Human Rights Service (HRS) er en organisasjon som på ingen måte lever opp til sitt krevende navn. Dette politiske privatkontoret karakteriseres gjerne som innvandringskritisk og som et nødvendig korrektiv i debatten om islam, asyl og flyktninger. En mer realistisk beskrivelse er at HRS er islamfiendtlig, kulturnasjonalistisk og tilhenger av stengte grenser for utvalgte grupper av mennesker. Definisjonen av menneskerettighetene – human rights – er bevisst snever på områder som religionsfrihet og asyl. (dagbladet.no 7.2.2020).)

- Både Rødt og MDG har stilt skriftlige spørsmål til statsministeren om hun tar avstand fra rasistisk vold. (- Det er ikke til å tro. (- Kamp mot rasisme og fordommer er noe som forener Norge.) (- Ytrings- og forsamlingsfrihet utgjør vårt felles nasjonale verdigrunnlag.) (- Grunnløse anklager om rasisme tilhører den delen av en identitetspolitisk debatt vi så langt har vært forskånet for i vårt land.)

(Anm: Av Ingjerd Schou (H), medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité. Både Rødt og MDG har stilt skriftlige spørsmål til statsministeren om hun tar avstand fra rasistisk vold. Det er ikke til å tro. (…) Kamp mot rasisme og fordommer er noe som forener Norge. Ytrings- og forsamlingsfrihet utgjør vårt felles nasjonale verdigrunnlag. Grunnløse anklager om rasisme tilhører den delen av en identitetspolitisk debatt vi så langt har vært forskånet for i vårt land. Les også: Solberg om USA-opptøyer: – Jeg er sterkt bekymret Vi i Høyre ønsker å føre en politikk som gir like muligheter for alle, og lik deltagelse i et velferdssamfunn som gir enkeltmennesker mulighet til et bedre liv. (nettavisen.no 5.6.2020).)

- Oppdrag pustehjelp. (- Dette er historien om konflikten bak nød-respiratoren – som trolig aldri vil bli brukt i Norges kamp mot viruset.)

(Anm: Oppdrag pustehjelp. Regjeringen har bestilt 1000 nød-respiratorer – for å sikre pasienter pustehjelp under coronautbruddet. Da statsminister Erna Solberg lanserte nyheten, trakk hun frem én mann: Gründer og ingeniør Eivind Gransæther. Men hun sa ikke at han allerede var kastet ut av prosessen. Dette er historien om konflikten bak nød-respiratoren – som trolig aldri vil bli brukt i Norges kamp mot viruset. Tirsdag 31. mars: Det er ikke tilfeldig at Erna Solberg (H) er til stede på regjeringens daglige pressekonferanse. – Grunnen til at jeg har bestemt meg for å være med på denne pressekonferansen i dag, er at jeg har en god nyhet, innleder statsministeren. – En gledelig historie å fortelle, en historie om nasjonal dugnadsånd, om ressurser som fant hverandre, om kreativ bruk av kompetanse, om hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder. Norge har i snart tre uker vært stengt ned for å stoppe coronavirusets spredning. (vg.no 24.5.2020).)

- Det var galt å sette norske liv i fare for å hedre George Floyd. (- Det var riktig å protestere mot rasisme. Men det var galt å sette liv i fare. «Neste sommer finnes ikke når du er ung», sa helseminister Høie i en rørende tale for halvannen måned siden. For tiden er nok den tanken enda mer påtrengende når du er gammel.)

(Anm: Alle liv betyr noe | Joacim Lund, kommentator. Det var galt å sette norske liv i fare for å hedre George Floyd. (…) Slutter folk å følge reglene nå, slik de gjorde i Spikersuppa på fredag, kan det få fatale konsekvenser i ordets rette forstand. Det er livsfarlig. Da er det en mager trøst at saken smittesprederne demonstrerte for, er prisverdig. Det var riktig å protestere mot rasisme. Men det var galt å sette liv i fare. «Neste sommer finnes ikke når du er ung», sa helseminister Høie i en rørende tale for halvannen måned siden. For tiden er nok den tanken enda mer påtrengende når du er gammel. (aftenposten.no 9.6.2020).)

- Bent Høie feilinformerte Stortinget om pasientlekkasje ved OUS.

(Anm: Bent Høie feilinformerte Stortinget om pasientlekkasje ved OUS. Helseminister Bent Høie (H) sa at alle personane som var råka av journallekkasjen ved OUS hadde fått beskjed. Det stemde ikkje. No beklagar sjukehuset at statsråden blei feilinformert. (nrk.no 23.6.2020).)

- Overlege: Friskmeldte korona-pasienter er overlatt til seg selv, får ikke nok hjelp. (- I tillegg til å arbeide der de sykeste koronapasientene nå befinner seg, har Laake den siste uken også vært sterkt kritisk til regjeringens innkjøp av tusen nye nød-respiratorer. (- Han har kalt innkjøpet for en «dårlig aprilspøk» og en «avsporing» i koronadebatten.)

(Anm: Oppdrag pustehjelp. Regjeringen har bestilt 1000 nød-respiratorer – for å sikre pasienter pustehjelp under coronautbruddet. Da statsminister Erna Solberg lanserte nyheten, trakk hun frem én mann: Gründer og ingeniør Eivind Gransæther. Men hun sa ikke at han allerede var kastet ut av prosessen. Dette er historien om konflikten bak nød-respiratoren – som trolig aldri vil bli brukt i Norges kamp mot viruset. Tirsdag 31. mars: Det er ikke tilfeldig at Erna Solberg (H) er til stede på regjeringens daglige pressekonferanse. – Grunnen til at jeg har bestemt meg for å være med på denne pressekonferansen i dag, er at jeg har en god nyhet, innleder statsministeren. – En gledelig historie å fortelle, en historie om nasjonal dugnadsånd, om ressurser som fant hverandre, om kreativ bruk av kompetanse, om hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder. Norge har i snart tre uker vært stengt ned for å stoppe coronavirusets spredning. (vg.no 24.5.2020).)

- TV 2-MÅLING: Folket delt i synet på om Tangen bør bli oljefondsjef. (- 30,3 prosent prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet, mens 32,4 prosent svarer nei. Hele 37,3 prosent er usikre.)

(Anm: TV 2-MÅLING: Folket delt i synet på om Tangen bør bli oljefondsjef. Det er omtrent like mange som mener Nicolai Tangen blør tiltre som sjef for oljefondet, som mener at ha ikke bør gjøre det. Svært mange er usikre, viser fersk TV 2-måling. (…) 30,3 prosent prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet, mens 32,4 prosent svarer nei. Hele 37,3 prosent er usikre. (…) Det er en klart høyere andel menn som mener han bør tiltre, mens kvinnene i større grad er usikre. Også mange av de unge er usikre på spørsmålet. Det er bare blant Høyres velgere det er en høyere andel som mener Tangen bør tiltre, enn som mener at han ikke bør gjøre det. SV har vært svært kritiske til ansettelsen av Tangen, men det er en like stor andel SV-velgere som mener han bør tiltre, som svarer nei. (nrk.no 30.4.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Åtte milliardærer eier mer enn halve verden.

(Anm: Åtte milliardærer eier mer enn halve verden. (…) Det er en ny rapport utgitt av Oxfam som viser at de åtte mennene tjener mer enn 3,6 milliarder mennesker. Rapporten ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. (oxfam org Publication date: 16 January 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse. Få måneder før milliardær Nicolai Tangen (53) ble ansatt som sjef for det norske oljefondet, brukte han millioner av kroner på en spektakulær tur til USA. (- Fredrik Sejersted (54), regjeringsadvokat og venn av Tangen, var blant passasjerene. – Det var god plass og servering underveis. Det var en luksuriøs overfart og svært uvanlig for de fleste av oss, sier Sejersted.)

(Anm: Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse. Få måneder før milliardær Nicolai Tangen (53) ble ansatt som sjef for det norske oljefondet, brukte han millioner av kroner på en spektakulær tur til USA. Den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad var blant deltagerne. Private jetfly fra Europa, tre netter på Hilton-hotell, seminarer med verdens fremste akademikere, mat og drikke og to show med verdensstjernene Sting og Gregory Porter. Slik spanderte finansmannen Nicolai Tangen på venner og bekjente i norsk og internasjonalt samfunnsliv fra 14. til 17. november i fjor. Sting fikk ni millioner kroner av Tangen for en to timer lang konsert. – Opplegget var helt utrolig. Det ble spandert. Vi var invitert som gjester uten å betale noe selv, det var usedvanlig raust av Tangen, sier styregrossist og kunstsamler Knut Brundtland (58) til VG. På en helg brukte Norges nye Onkel Skrue, som snart skal passe på vårt felles oljefond, mer penger på «tidenes seminar» for sine venner og bekjente enn mange har mellom hendene gjennom et arbeidsliv. (…) Ikke i kalenderen Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) bekrefter overfor VG at han deltok under hele seminaret. (…)Konferansen var ikke oppført i hans offisielle kalender hos Nærings- og fiskeridepartementet. Den var heller ikke nevnt i et skriv til norsk presse om USA-reisen. Men invitasjonen ble journalført i departementet. (vg.no 18.4.2020).)

- Sentralbanksjefen droppet dybdesjekk av Nicolai Tangen før ansettelsen.

(Anm: Sentralbanksjefen droppet dybdesjekk av Nicolai Tangen før ansettelsen. Sentralbanksjefen Øystein Olsen måtte forklare manglende sjekk i møte i representantskapet. (dn.no 23.4.2020).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Svart farvel fra blå kronprins. (- En kronprins i norsk politikk abdiserer. På vei ut døren legger han igjen en dyster hilsen. – De fleste kronprinser i politikken blir aldri konger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (41) til det konservative tidsskriftet Minerva.)

(Anm: Svart farvel fra blå kronprins | Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør. Han forbanner mørket. Og takker for seg. En kronprins i norsk politikk abdiserer. På vei ut døren legger han igjen en dyster hilsen. – De fleste kronprinser i politikken blir aldri konger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (41) til det konservative tidsskriftet Minerva. Han har brukt flere timer av sitt liv til å diskutere ideologi enn mange vil mene er sunt. Så Minerva var et passende sted for Isaksen å gi beskjed om at han nå ser for seg et liv utenfor toppolitikken. Isaksen stilte ikke ved stortingsvalget i 2017. Skulle han være aktuell som Høyre-leder hvis Erna Solberg en eller annen dag takker for seg, måtte han stille ved stortingsvalget neste år. Det gjør han ikke. Det er kanskje best slik. (aftenposten.no 6.6.2020).)

- Når moral blir korrupsjon. (- Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk) (- Det inneber også djupe moralske forpliktingar.)

(Anm: Når moral blir korrupsjon. Den ferske doktoranden Huang Jiansheng har sjølv kjent seg tynga av ei moralsk gjeld han ikkje kunne gjengjelde. Ei uløyseleg moralsk gjeld kan vere ei av årsakene til at korrupsjon er så utbreidt i Kina. Det meiner den kinesiske forskaren Huang Jiansheng, som har tatt doktorgrad ved UiB. (...) Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk. Omgrepet famnar om meir enn den vestlege forståinga av omgrepet. Det inneber også djupe moralske forpliktingar. (pahoyden.no 16.6.2008).)

- Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. (- På seminaret ble deltagerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltagelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender.)

(Anm: Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. Statsminister Erna Solberg (H) sier det ikke er noe i veien for at statsråder kan delta på private arrangement eller reiser som oppfattes som luksuriøse. Fredag kom det frem at Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans følge brukte. 250.000 kroner på USA-turen der statsråden deltok på luksusseminaret til påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen. På seminaret ble deltagerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltagelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender. Solberg sier til VG at det alltid må gjøres en vurdering av om deltagelsen er viktig, interessant og nødvendig nok til at Norge skal være representert eller at en statsråd skal delta. (aftenposten.no 25.4.2020).)

- Hodejegerne. (- Det viktigste er hvem du kjenner.) (- Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK.)

(Anm: Hodejegerne. Det viktigste er hvem du kjenner. Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen. (dagsavisen.no 24.4.2020).)

- SV: Uforståelig at Sanner ikke stilte flere spørsmål om Tangen. (- Finansdepartementet opptrådte «utrolig naivt» da de skulle se på forhold rundt Nicolai Tangen som kandidat til å overta som oljefondssjef, mener SV.)

(Anm: SV: Uforståelig at Sanner ikke stilte flere spørsmål om Tangen. Finansdepartementet opptrådte «utrolig naivt» da de skulle se på forhold rundt Nicolai Tangen som kandidat til å overta som oljefondssjef, mener SV. Finansminister Jan Tore Sanner (H) la torsdag ut en redegjørelse over Finansdepartementets kontakt med Norges Bank i forbindelse med ansettelsen av ny sjef for oljefondet. Selv om det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvar for ansettelsen, kan Finansdepartementet komme med innspill og bli holdt orientert om aktuelle kandidater. Les også: Nå offentliggjør Tangen millionregnskap fra USA-seminaret (dagsavisen.no 23.4.2020).)

- Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft. (- Nå skal regningen for «drømmeseminaret» sendes videre til skattebetalerne.) (- Få uker etter at han spanderte en luksuriøs tur til godt over 100.000 kroner per person, førte Nicolai Tangen opp 10 av turdeltakerne på sin referanseliste til stillingen som sjef for Oljefondet.)

(Anm: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft. Nå skal regningen for «drømmeseminaret» sendes videre til skattebetalerne. Få uker etter at han spanderte en luksuriøs tur til godt over 100.000 kroner per person, førte Nicolai Tangen opp 10 av turdeltakerne på sin referanseliste til stillingen som sjef for Oljefondet. De 10 (av ialt 13 på referanselisten) hadde altså ferske inntrykk som bekreftet deres inntrykk av at den hemmeligholdte søkeren var en knakende kjekk kar. Headhunteren var for øvrig en barndomsvenn fra Kristiansand. Avsløringene av nettverket har vist så mye grådighet, lovbrudd og dårlig dømmekraft at det må være smittsomt. For å stoppe den pandemien er det bare en oppskrift som virker, og det er god informasjonshygiene. Åpenhet, kort og godt. Jeg har lagt merke til at når det er noe gratis, så kommer både politikere og konsernsjefer springende. - Skipsreder Herbjørn Hansson i podcasten Stavrum & Eikeland. Norge er et lite land, men vi har noen verdier som har bedret immunforsvaret mot korrupsjon og kameraderi: Åpenhet, fri tilgang til informasjon og ytringsfrihet har skapt høy tillit til myndighetene. (nettavisen.no 22.4.2020).)

- Tangen-seminaret. Kan få kjemperegning i fanget. Torbjørn Røe Isaksens USA-tur kostet over 250 000 kroner for ham og statssekretæren. Etter Dagbladets avsløring krever Rødt at Høyre-toppen selv blar opp.

(Anm: Tangen-seminaret. Kan få kjemperegning i fanget. Torbjørn Røe Isaksens USA-tur kostet over 250 000 kroner for ham og statssekretæren. Etter Dagbladets avsløring krever Rødt at Høyre-toppen selv blar opp. Fredag kunne Dagbladet legge fram reiseregningene fra Torbjørn Røe Isaksens (H) reise til Nicolai Tangens omstridte USA-seminar. Flybillettene fra Midtøsten til USA og hjem til Norge på businessklasse kostet alene over 230 000 kroner for daværende næringsminister Isaksen og daværende statssekretær Hannah Atic (H). Turen som helhet kostet skattebetalerne over en kvart million kroner, viser Dagbladets innsyn. (dagbladet.no 26.4.2020).)

- Topper i Kulturdepartementet takket ja til «veldig spesiell kunstmiddag» på Nicolai Tangens regning.

(Anm: Topper i Kulturdepartementet takket ja til «veldig spesiell kunstmiddag» på Nicolai Tangens regning. Samtidig som Kulturdepartementet jobbet med 2019-budsjettet, der Kunstsilo fikk en stor bevilgning, ble statsråd Trine Skei Grande (V) invitert av Nicolai Tangen til å delta på en «veldig spesiell kunstmiddag». (Fædrelandsvennen): Fædrelandsvennen har fått innsyn i en e-post fra Nicolai Tangen til daværende politisk rådgiver i Kulturdepartementet, Mona Lindseth, sendt 18. mai 2018. Her takker Tangen for sist møte, og inviterer kulturministeren til «en veldig spesiell kunstmiddag» han skal holde sammen med kjendiskokk Jamie Oliver på sistnevntes «utrolig flotte nye hovedkontor» i London onsdag 3. oktober, skriver Fædrelandsvennen. Et av temaene for kvelden vil være hvordan man kan nå ut til et større kunstpublikum. Det trekkes frem at nevnte Oliver og den verdenskjente kunstneren Olafur Eliasson vil holde en samtale. (…) Tilskudd på 175 millioner
Kunstsilo til 610 millioner kroner er et spleiselag mellom Nicolai Tangen og det offentlige, der også staten dekker en stor del. (aftenposten.no 24.4.2020).)

- De fleste som ville se lista over Nicolai Tangens kunstverk, måtte møte opp fysisk i museumslokalet: Lot Slyngstad smugtitte. (- INNSYNSNEKT: Nicolai Tangen ville ikke gi fylkespolitikerne i Agder innsyn i kunstsamlingen sin i 2018.) (- Året før sendte han likevel verkslista til oljefondssjef Yngve Slyngstad og hans kone.)

(Anm: De fleste som ville se lista over Nicolai Tangens kunstverk, måtte møte opp fysisk i museumslokalet: Lot Slyngstad smugtitte. INNSYNSNEKT: Nicolai Tangen ville ikke gi fylkespolitikerne i Agder innsyn i kunstsamlingen sin i 2018. Året før sendte han likevel verkslista til oljefondssjef Yngve Slyngstad og hans kone. Her er Tangen ved Sørlandets Kunstmuseum i 2018. Politikerne som bevilget penger til Nicolai Tangens kunstsilo, fikk ikke se oversikten over kunstsamlingen hans. Det gjorde imidlertid oljefondssjef Yngve Slyngstad. Før Nicolai Tangen ble utnevnt til ny oljefondssjef, var han mest kjent for sin rolle i striden om kunstsiloen i Kristiansand. (klassekampen.no 28.4.2020).)

- Tangen-saken: Tetzschner advarer mot folkedomstol. (- Høyres Michael Tetzschner sier det eventuelt er de som har ansatt Nicolai Tangen som har et problem, ikke Tangen.)

(Anm: Tangen-saken: Tetzschner advarer mot folkedomstol. Høyres Michael Tetzschner sier det eventuelt er de som har ansatt Nicolai Tangen som har et problem, ikke Tangen. FORSVARER TANGEN: 1. nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Michael Tetzschner, mener det ikke har kommet frem saker den siste uken, som viser at Nicolai Tangen har gjort noe som diskvalifiserer ham som oljefondsjef. Torsdag sendte representantskapet i Norges Bank en rekke spørsmål til Norges Bank, knyttet til prosessen og jobben som er gjort før forretningsmannen Nicolai Tangen ble ansatt som sjef for oljefondet i mars. Tetzschner sier Tangen vanskelig kan lastes for de problemstillingene som tas opp i spørsmålene. – Det kan være at ansettelseskomiteen i Norges Bank potensielt ikke har gjort en god nok jobb for å undersøke hans bakgrunn. Men overfladiskhet i disse undersøkelsene kan Tangen vanskelig lastes for. At Norges Bank eventuelt har et problem, er ikke Tangens feil, sier han. Representantskapet i Norges Bank har nå krevd svar på blant annet om Norges Bank hadde tilstrekkelig informasjon om Tangens forretninger, eierinteresser og privatøkonomi før de ga ham toppjobben. (vg.no 26.4.2020).)

- HØYRE-TOPP TAR TANGEN I FORSVAR: – En giftig miks av mistenkeliggjøring. (- Giftig miks.) (– Heksejakt.) (- Han mener kritikken som fremføres er vag og uadressert.) (- Skjærsild.)

(Anm: HØYRE-TOPP TAR TANGEN I FORSVAR: – En giftig miks av mistenkeliggjøring. Høyres Michael Tetzschner frykter ettertraktede mennesker fra næringslivet vil si nei til profilerte stillinger i staten, fordi de må gjennom en «skjærsild». Noe han nå mener Nicolai Tangen ufortjent må igjennom. (…) Nå går den første stortingspolitikeren ut med et helhjertet forsvar av Tangen. – Jeg synes jeg ser konturene av en generell mistenkeliggjøring, og selv om jeg har lest reportasjene nøye, så er det ikke noe som får meg til å tvile på at Norges Bank sitt styre har truffet en riktig avgjørelse og at man har funnet rett mann til jobben. En person jeg ikke kjenner personlig eller noen gang har snakket med, sier Høyre-veteran Michael Tetzchner til TV 2. Giftig miks Han mener kritikken som går på at Tangen har jobbet i utlandet og ikke forstår norsk virkelighet, overskygger resultater og det renommé man har lagt igjen internasjonalt. (tv2.no 21.4.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Hva er en tankesmie (tenketank)?

(Anm: Think tanks (Tankesmier). En tankesmie er en organisasjon som hevder å tjene som et senter for forskning og/eller analyse av viktige offentlige spørsmål. (A Think Tank is an organization that claims to serve as a center for research and/or analysis of important public issues.) I virkeligheten er mange tankesmier lite annet enn PR-fasader, vanligvis med utspring i statlig eller nasjonal ledelse og genererer opportunistisk lærdom som tjener til å forsvare målsettingene til sine industrielle sponsorer; med ordene til spaltist John Chuckman hos Yellow Times.org, "uekte institutter hvor ideologi-propagandister poserer som akademikere ... [hvor] penger strømmer som blod fra åpne pulsårer til støtte for intetsigende reklamevirksomhet som kveler seriøs debatt". [1] (...) Selvsagt er noen tankesmier (think tanks) mer legitime enn det. Privat finansiering gjør ikke nødvendigvis en gransker til promotør, og noen tankesmier fremlegger verdifull offentlig politisk granskning. Generelt er imidlertid granskning utført av tankesmier ideologisk på linje med interessene til de som finansierer driften. (sourcewatch.org).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Moralfilosof, venn og styremedlem: Tangens forsvarer. (- INHABILE FILOSOFER.)

(Anm: Moralfilosof, venn og styremedlem: Tangens forsvarer. VENN: Henrik Syse forsvarer påtroppende oljefondssjef ­Nicolai Tangen i rosende ordelag. De to er nære venner, og Syse har et betalt styreverv i Tangens selskap. HELT ÅPEN: Filosof Henrik Syse er venn av påtroppende oljefondssjef, og har helhjertet forsvart ham mot kritikken de siste dagene. Det gjør han uten betenkeligheter, og han understreker at han sier nøyaktig det han mener. (…) INHABILE FILOSOFER. (…) Klassekampen har vært i ­kontakt med flere andre norske filosofer for å spørre om Syses etiske vurderingsevne som offentlig forsvarer av vennen Tangen, og med lønnet styreverv i selskapet hans samtidig. Ingen har villet uttale seg i avisa. Samtlige har oppgitt at de er bekjente av Syse og derfor inhabile. (klassekampen.no 25.4.2020).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Henrik Syse går god for registrering på Cayman Islands.

(Anm: Henrik Syse går god for registrering på Cayman Islands: Etikkekspert Henrik Syse er styremedlem i fire selskaper i skatteparadis. Henrik Syse mener Cayman Islands er det beste stedet for å hindre dobbel- og trippelbeskatning for dem som skyter inn penger i fondet. (…) På nettstedet steigan.no avdekker dokumenter at Syse også er styremedlem i fire britiske selskaper registert med adresse i «Skammens hus», Ugland House, på Cayman Islands. Cayman Islands regnes som ett av verdens fremste skatteparadis. (abcnyheter.nono 18.5.2016).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Hodejegerne. Det viktigste er hvem du kjenner. Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen.

(Anm: Hodejegerne. Det viktigste er hvem du kjenner. Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen. Når dette begrepet brukes uten omsvøp, vet du at du har med et visst sjikt i samfunnet å gjøre. Det er stammespråk, som definerer deg inn eller ut. Første gang jeg kan huske å ha blitt bevisst uttrykket var i 2018. Da skulle jeg på studietur til Washington for å følge det amerikanske valget. Forelesningssalen på BI var stinn med folk fra forvaltninga, nærings- og organisasjonsliv og mediene da kursholderen la premisset for den forestående turen: «Chatham House Rules». Det som sies i gruppa, blir i gruppa. Han kunne sagt «sitatforbud». Men det er så uelegant. Begrepet som så selvfølgelig ble brukt av Tangen og min kursholder, er knapt å finne i hjemlige arkiv. Tretten ganger totalt i norske aviser. Og det er brukt i fem norske bøker i Nasjonalbiblioteket. Ja, og én gang i tidsskriftet Minerva. Jeg spurte et vilkårlig utvalg av mine beste venner. De ante ikke. «Høres veldig cricket ut», var nærmest mål. Det er da også mangelen på folkelighet som har blitt Tangens akilleshæl i møtet med det norske, egalitære monsteret. Som altså ikke heter misunnelse eller jante, men er et instinkt om åpenhet og behov for tillit. Vi liker å bli styrt av likemenn. Vel, kanskje er det litt jantelov å mene at lukkede eliteseminarer er emment, men det er bra det. Vi skal hevde oss, vi skal skyve fram brystkassa og ta plass, det er ikke så unorsk lenger, men det er også norsk å ønske et sterkt fellesskap. Egoisme utfordrer åpenbart det kollektive. Men noen er likere enn andre, også her. Tangen har gjort som Tangen alltid har gjort, han har bygd nettverk. Ti av ti som sto på hans referanseliste for oljejobben var med på det skandaliserte seminaret. To av hans beste venner, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Henrik Syse, har vært det siden de gikk på Forsvarets russiskkurs seint på 1980-tallet. Den ene sønn av Francis Sejersted, den andre av statsminister Jan P. Syse. Adelen ble avskaffet i Norge i 1814, men skulle Tangen først knytte seg til noen over de russiske glosene, traff han godt på stamtavlene. Året før hadde Tangen tatt ett år på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Det fortelles at han brukte året godt som en «ekstrem relasjonsbygger». (dagsavisen.no 24.4.2020).)

(Anm: The Chatham House Rule is a system for holding debates and discussion panels on controversial topics, named after the headquarters of the UK Royal Institute of International Affairs, based in Chatham House, London, where the rule originated in June 1927. At a meeting held under the Chatham House Rule, anyone who comes to the meeting is free to use information from the discussion, but is not allowed to reveal who made any comment. It is designed to increase openness of discussion. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Schibsted-topper får refs for deltagelse på Tangens «drømmeseminar». (- Det er klart troverdigheten og tilliten svekkes når en medieleder er med på noe sånt, sier Håkon Letvik til Journalisten.)

(Anm: Schibsted-topper får refs for deltagelse på Tangens «drømmeseminar». (…) En journalist kan knapt være medlem av en velforening. Da burde også en leder i et mediekonsern innse at det forplikter på en annen måte enn for andre konsernledere. (…) Det handler om troverdighet ute i samfunnet, overfor politikere så vel som lesere. (…) Det er klart troverdigheten og tilliten svekkes når en medieleder er med på noe sånt, sier Håkon Letvik til Journalisten. (kampanje.no 23.4.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Journalister: noe å deklarere?

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs tidligere stabssjef og høyre hånd Julie Brodtkorb mener KrF-leder Knut Arild Hareide bryter egne løfter ved å peke på Jonas Gahr Støre som statsminister. (- Han pekte på Erna, ikke Jonas.)

(Anm: Ernas tidligere stabssjef ut mot Hareide. - Han pekte på Erna, ikke Jonas. Erna Solbergs tidligere stabssjef og høyre hånd Julie Brodtkorb mener KrF-leder Knut Arild Hareide bryter egne løfter ved å peke på Jonas Gahr Støre som statsminister. (dagbladet.no 16.10.2018).)

- Solberg og kaninene.

(Anm: Solberg og kaninene. Statsministeren kan ikke antyde at hennes etterfølger kommer til makten på en udemokratisk måte. (…) Men er dette en normal omstendighet da, vil Høyres mange partikaniner straks innvende. De har vært overalt de siste dagene. Alt fra de minste (ingen nevnt, ingen glemt) til de mellomstore (Julie Brodtkorb) og aller største (Kåre Willoch) har meldt seg på. De sier alle på det samme: Hareide pekte på Erna Solberg, ikke Jonas Gahr Støre. (dagbladet.no 17.10.2018).)

- Folkeopplysningen fikk kritikk av Kringkastingsrådet. (– Leder av Kringkastingsrådet Julie Brodtkorb bemerket at programmet også skapte debatt i rådet, da behandlingen var vel en halvtime på overtid.)

(Anm: Folkeopplysningen fikk kritikk av Kringkastingsrådet. Flertallet i Kringkastingsrådet er kritisk til Folkeopplysningens valgmanipulasjon, men er opptatt av at NRK skal være en pioner i journalistisk metodenbruk. (…) – Skal være en pioner i metodebruk Leder av Kringkastingsrådet Julie Brodtkorb bemerket at programmet også skapte debatt i rådet, da behandlingen var vel en halvtime på overtid. – Jeg leser det dithen at flertallet i rådet er kritisk til at denne metoden ble brukt akkurat i en situasjon hvor vi hadde med det helligste å gjøre - nemlig demokratiet og valget vårt. Samtidig hører jeg at rådet er opptatt av at NRK skal være en pioner også i metodebruk. Da vet vi at man vil gjøre ting som vil bli diskutert etterpå. Ellers ville man ikke vært en pioner, konkluderte Brodtkorb. (nrk.no 17.9.2019).)

- Julie Brodtkorb (43) ble fredag oppnevnt som ny leder for Kringkastingsrådet for tre år fremover. – For regjeringen er det viktig å sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.

(Anm: Kringkastingsrådet. Julie Brodtkorb (43) ble fredag oppnevnt som ny leder for Kringkastingsrådet for tre år fremover. – For regjeringen er det viktig å sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet. Julie Brodtkorb har bred erfaring fra næringsliv, politikk, og medier og jeg er trygg på at hun vil lede rådet på en god måte, sier kulturminister Trine Skei Grande (V). Statsråden sier videre at det nye rådet er satt sammen med tanke på kontinuitet og behovet for flere yngre medlemmer. (aftenposten.no 2.2.2018).)

- Krever granskning etter oljefondsjefens luksustur: – Virkelig bekymringsfullt. (- Den elleville luksusturen med flere samfunnstopper, spandert av den nye oljefondsjefen Nicolai Tangen, vekker bekymring.)

(Anm: Krever granskning etter oljefondsjefens luksustur: – Virkelig bekymringsfullt. Den elleville luksusturen med flere samfunnstopper, spandert av den nye oljefondsjefen Nicolai Tangen, vekker bekymring. Nå krever SV granskning. – Jeg synes rekken av saker rundt Nicolai Tangen etter han ble oppnevnt som oljefondsjef er virkelig bekymringsfullt, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). VG avslørte lørdag morgen at den nye oljefondsjefen, som er god for drøye syv milliarder kroner, har spandert en luksustur på flerfoldige millioner kroner på en rekke samfunnstopper. (nettavisen.no 18.4.2020).)

- Slik støttet samfunnstopper Oljefond-Tangen på vei mot sjefsjobben. (- Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted innrømmer overfor VG at han kan bli inhabil i saker om Oljefondet.)

(Anm: Slik støttet samfunnstopper Oljefond-Tangen på vei mot sjefsjobben. Finansmann Nicolai Tangens venner og bekjente ga råd og stilte som referanser da han gikk for jobben som sjef i Oljefondet. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted innrømmer overfor VG at han kan bli inhabil i saker om Oljefondet. (…) 30. oktober i fjor sprakk nyheten om Oljefondets leder Yngve Slyngstad leverte sin oppsigelse etter elleve år i jobben. (vg.no 18.4.2020).)

- Kjære norske maktelite. Dere er en fin gjeng. Jeg stoler på dere. Derfor kjenner jeg på en fortvilelse. Et behov for å si ifra når dere gjør noe som er veldig, veldig dumt.(- «Politisk innflytelse er utrolig billig. Det er verdens mest underprisede vare», sa investor Warren Buffett da jeg intervjuet ham i Omaha i 2005. «Jeg kan møte med en hvilken som helst politiker – det kan ikke du. Jeg trenger ikke engang å gi dem penger. Det holder at de tror jeg kan komme til å gjøre det. Det er ikke sånn et demokrati skal fungere,» sier Buffett.)

(Anm: Kathrine Aspaas, gründer og siviløkonom. Kjære norske maktelite. Dere er en fin gjeng. Jeg stoler på dere. Derfor kjenner jeg på en fortvilelse. Et behov for å si ifra når dere gjør noe som er veldig, veldig dumt. Alle som noen gang har vært i nærheten av store penger vet hvordan de virker på omgivelsene. Ingen er immun mot dette, og den som anser seg som immun, er i en ekstra faresone, skriver kronikkforfatteren. «Politisk innflytelse er utrolig billig. Det er verdens mest underprisede vare», sa investor Warren Buffett da jeg intervjuet ham i Omaha i 2005. «Jeg kan møte med en hvilken som helst politiker – det kan ikke du. Jeg trenger ikke engang å gi dem penger. Det holder at de tror jeg kan komme til å gjøre det. Det er ikke sånn et demokrati skal fungere,» sier Buffett. (…) Misunnelse og jantelov? «Det er ikke misunnelse som driver journalister til å søke innsyn i offentlig pengebruk og kommunikasjon. Det er ikke janteloven som driver fremtredende juridiske eksperter på korrupsjon og forvaltning til å påpeke hva loven faktisk sier», skriver Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten. (nrk.no 24.4.2020).)

- Det er ikke «misunnelig» og «smålig» å stille kritiske spørsmål om Nicolai Tangen.

(Anm: Det er ikke «misunnelig» og «smålig» å stille kritiske spørsmål om Nicolai Tangen | Christina Pletten, kommentator. (…) Mange, inkludert førsteamanuensis Aksel Mjøs ved NHH, henter frem ord som «misunnelse» og «smålighet» om de siste dagers avsløringer i VG og Dagens Næringsliv. (…) Det viktigste å vite om Wharton-opplegget er dette: Amerikanske universiteter strekker seg uendelig mye lenger enn alle andre i å pleie egoene til sine rike velgjørere. Deres barn får innpass som «legacy»-studenter. Og milliardærene kan trekke de sjenerøse gavene sine av på skatten. Nicolai Tangen har gitt Wharton så mye penger at han har fått en bygning kalt opp etter seg. Derfor stiller skolens rektor opp til paneldebatt når Tangen flyr inn sine rike, håndplukkede venner. Her er nok «unorsk» et ganske dekkende uttrykk, og heldigvis for det. (aftenposten.no 24.4.2020).)

- NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter. (- Man har mistet all tillit i tilsettingsprosessen, og det hele virker veldig inkompetent, sier Schjelderup.)

(Anm: NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter. NHH-professor Guttorm Schjelderup mener vi fortsatt ikke vet om det er interessekonflikter knyttet til Tangens disposisjoner i skatteparadis. SV kritiserer Norges Bank for manglende undersøkelser. – Man har mistet all tillit i tilsettingsprosessen, og det hele virker veldig inkompetent, sier Schjelderup. Han mener Norges Bank ikke har foretatt grundige nok undersøkelser i forkant, og mener også at ansettelsen av Tangen er i strid med lovverket ved at Tangen ble holdt utenfor den fullstendige, offentlige søkerlisten. (nrk.no 23.4.2020).)

- Tangen er ikke mannen. (- Kapitalistene på høyresiden jubler over utnevnelsen av mangemilliardær Nicolai Tangen til Oljefondets nye sjef. De mener han er rett man på rett plass siden han er blitt styrtrik på investeringer og salg av aksjer.)

(Anm: Tangen er ikke mannen. POLITISK UKESLUTT: Stormen rundt Nicolai Tangen legger seg ikke før han trekker seg. Kapitalistene på høyresiden jubler over utnevnelsen av mangemilliardær Nicolai Tangen til Oljefondets nye sjef. De mener han er rett man på rett plass siden han er blitt styrtrik på investeringer og salg av aksjer. Tangen har ikke erfaring med statlige fond. Hans kompetanse gjelder private hedgefond. Det er en type fond som står fritt til å investere i hva de vil. Hedgefond er superkapitalistenes yndlingsfond. (dagsavisen.no 24.4.2020).)

- Norges Bank vil undersøke Slyngstads USA-reise.

(Anm: Norges Bank vil undersøke Slyngstads USA-reise. Nicolai Tangen betalte hotell, opphold og flyreisen hjem da avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på Tangens USA-seminar i november. Norges Bank varsler lørdag kveld at de vil undersøke reisen. VG skrev lørdag morgen om Nicolai Tangens «drømmeseminar», som han arrangerte ved sitt gamle universitet i Pennsylvania i november. Tangen, som i mars ble presentert som Oljefondets nye sjef, fløy inn gjester i to privatfly. Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad var invitert som gjest og innleder på seminaret. Tangen dekket kostnadene for hotell, mat og drikke og underholdning i tre dager, samt hjemreise på businessklasse. VG har fredag og lørdag stilt Norges Bank flere spørsmål om seminaret. Lørdag kveld varsler banken at den vil undersøke reisen. (vg.no 18.4.2020).)

- Slingerland, Willeke. Nettverkskorrupsjon: Når sosial kapital blir korrumpert. (- Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted.)

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net) (PDF) (PDF)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Bekjempelse av korrupsjon på den farmasøytiske arenaen. (- Problemene som ble identifisert, og løsningene som ble vurdert, fokuserer på strukturelle hensyn som påvirker hvordan legemidler blir oppdaget, utviklet, distribuert og til slutt brukt i kliniske settinger.)

(Anm: Bekjempelse av korrupsjon på den farmasøytiske arenaen. (…) Korrupsjon i helsevesenet generelt og spesifikt på den farmasøytiske arenaen har nylig blitt fremhevet i rapporter fra Transparency International. (…) Denne artikkelen fokuserer på fire områder med korrupsjon: lovgivende / lovgivningsmessig, økonomisk, ideologisk / etisk og kommunikasjon. (…) Problemene som ble identifisert, og løsningene som ble vurdert, fokuserer på strukturelle hensyn som påvirker hvordan legemidler blir oppdaget, utviklet, distribuert og til slutt brukt i kliniske settinger. Indian J Med Ethics. 2018 Jul-Sep;3(3):234-239.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Skal forske på effekt av medisinfri behandling av psykiske lidelser. (- Ahus har siden 2017 hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern.) (- Dette vekket oppsikt, og temaet er blitt heftig diskutert, blant annet ble det stilt spørsmål om hvorvidt det er uetisk å gi pasienter et slikt valg.) (- Flere har ytret bekymring omkring konsekvensen av tiltaket for pasientene, sier Heiervang, ifølge Ahus.)

(Anm: Skal forske på effekt av medisinfri behandling av psykiske lidelser. Ahus har siden 2017 hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal det forskes på utfallet av en slik behandling. Pasienter i psykisk helsevern har rett til å velge om de vil behandles med eller uten medisiner, så lenge dette vurderes som faglig forsvarlig. Det er nå blitt et lovfestet behandlingsalternativ for de som ønsker det. (…) Forskningsgruppeleder Kristin Heiervang ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Divisjon for psykisk helsevern på Ahus, viser også til at myndighetenes krav om egne medisinfrie enheter har vært kontroversielt og har skapt debatt. – Debatten har dreid seg om både kunnskapsgrunnlaget, forståelsen av psykiske lidelser, behovet for egne enheter og om hvilken plass pasientstemmene skal ha i behandlingen. (…) Ved Ahus tilbys medisinfri behandling på DPS Nedre Romerike. (dagensmedisin.no 13.1.2020).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

(Anm: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Forvaltningsloven inneholder bestemmelser om lovens virkeområde, og om hvordan ord og uttrykk i loven skal forstås. Loven har også regler om habilitet. Habilitetsregler er bestemmelser om når personer på grunn av ulike omstendigheter ikke skal behandle eller avgjøre saker. (…) LOV-1967-02-10 (lovdata.no).)

(AnmTobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet.) (- Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.)

(Anm: Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.) (- Helt uvirkelig.) (- Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. (dn.no 12.1.2020).)

- § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. (- Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt.)

(Anm: § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. Tolkningsuttalelse | Dato: 07.01.2020. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Mottager: Helse- og omsorgsdepartementet. Vår referanse: 19/5373 EO TRR/MAED/mk. Brevdato: 22.11.2019 Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. 1. Innledning Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt. Lovavdelingen er også bedt om å vurdere betydningen av Norges forpliktelser etter WHOs tobakkskonvensjon i denne forbindelse. 2. Sakens bakgrunn Bakgrunnen for henvendelsen fra HOD er Listhaugs relasjon til Pia Prestmo, som etter det vi har fått opplyst er samfunnskontakt/kommunikasjonsdirektør i PMI (også omtalt som «Manager Corporate Affairs» eller «Managar External Affairs»). Ifølge brevet fra HOD har Listhaug orientert departementet om at hun er «nær venninne» med Prestmo. Relasjonen er nærmere beskrevet slik: (…) (regjeringen.no 7.1.2020).)

(AnmAlkohol (mintankesmie.no).)

(AnmTobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(AnmLegemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(AnmSukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Helsedepartementet: Listhaug inhabil på grunn av vennskap med tobakksdirektør.

(Anm: Helsedepartementet: Listhaug inhabil på grunn av vennskap med tobakksdirektør. Helsedepartementet mente folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) ikke kunne ha ansvar for tobakksfeltet. Hun sto direktør Pia Prestmo i Philip Morris for nært. (dagsavisen.no 9.1.2020).)

- Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Korrumpere. (- Verb.) (- BØYNING korrumperte, korrumpert, korrumpering.) (-BETYDNING OG BRUK 1 ødelegge, forderve moralsk (f.eks. ved bestikkelse).)

(Anm: korrumpere verb BØYNING korrumperte, korrumpert, korrumpering (…) BETYDNING OG BRUK 1 ødelegge, forderve moralsk (f.eks. ved bestikkelse) (naob).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet!

(Anm: Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet! Helena Hertzberg Bugge (15) nestleder i Oslo Grønn Ungdom; Mira Reinvang (13) varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom; Sofie Sinnes (13) medlem i Grønn Ungdom. Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet. (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. (- Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte.) (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. )

(Anm: Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte. (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere. Det gjelder også i Norge. Det er gjerne noen få mennesker som eier de store formuene, sier Maren Toft, postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på sosial kapital og maktnettverk, og forteller at veldig rike foreldre ofte overfører formuer til barna sine i ung alder.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. (nrk.no 1.1.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- MDG-lederen setter Trump-stempel på Solberg og Støre.

(Anm: MDG-lederen setter Trump-stempel på Solberg og Støre. MDGs partileder Une Bastholm mener Erna Solberg og Jonas Gahr Støre behandler klimakrisen slik USAs president Donald Trump behandler korona. (…) Overfor NTB understreker Bastholm at hun ikke beskylder Solberg og Støre for å være i fornektelse om at menneskeskapt global oppvarming finner sted. – Men det er en mangel på forståelse for alvoret og en kritikk av dem som kommer med advarsler og ønsker mottiltak, sier hun. (dagsavisen.no 22.6.2020).)

- Tillitsstyring i offentlig sektor. (- En privat bedrift har det på sett og vis enkelt: Den må overleve i konkurransen med andre bedrifter.) (- Det krever mye av de ansatte, som må jobbe så effektivt og smart som mulig, slik at bedriften går med overskudd.) (- Akkurat hvordan målene skal nås, bør i størst mulig grad bestemmes av dem som skal utføre oppgavene.) (- Vi bør ha tillit til at de som regel vet best.) (- Mål- og resultatstyring på sitt beste er nemlig tillitsstyring satt i system.)

(Anm: Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Tillitsstyring i offentlig sektor. En privat bedrift har det på sett og vis enkelt: Den må overleve i konkurransen med andre bedrifter. Produktene eller tjenestene må være så gode at tilstrekkelig mange er villige til å betale for dem. Det krever mye av de ansatte, som må jobbe så effektivt og smart som mulig, slik at bedriften går med overskudd. (…) Mål- og resultatstyring på sitt beste er nemlig tillitsstyring satt i system. Fellesskapets ressurser må brukes så effektivt som mulig for å nå de målene vi har som samfunn, dersom offentlig sektor skal bevare tillit. Akkurat hvordan målene skal nås, bør i størst mulig grad bestemmes av dem som skal utføre oppgavene. Vi bør ha tillit til at de som regel vet best. (civita.no 18.2.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Åtte av ti stikker etter å ha bulket.

(Anm: Åtte av ti stikker etter å ha bulket. (- Åtte av ti som har fått skader på bilen mens den sto parkert hører aldri fra synderen.) (– Det er en moralsk brist i befolkningen, ifølge forsikringsselskaper. (nrk.no 11.10.2012).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Slyngstad beklager til de ansatte etter å ha tatt privatfly til Tangens luksusseminar. (- Det var VG som først omtalte meldingen.) (- Han skriver at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Oljefondet.)

(Anm: Slyngstad beklager til de ansatte etter å ha tatt privatfly til Tangens luksusseminar. – Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Yngve Slyngstad i en intern melding til de ansatte i Norges Bank, som DN har fått tilgang til. Meldingen ble sendt på intranettet til Norges Bank onsdag kveld. Det var VG som først omtalte meldingen. Han skriver at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Oljefondet. «Man kan forsøke å rettferdiggjøre bruken av privatfly med spart reisetid. Men ikke egentlig. (...) Det var mangel på god dømmekraft og et klassisk eksempel på hvordan man ikke er profesjonell, på tross av alle mine år med erfaring og forsiktighet», skriver Slyngstad i meldingen til kollegene. «Jeg vet at dere alle følger de veldig strenge etterlevelsesreglene», står det videre. Les også: «Ansatte i Oljefondet skåler ikke med milliardærene. I hvert fall var det sånn før.» (dn.no 23.4.2020).)

- Hvordan påvirker interessekonflikter forskningsresultater? (- Det fremgår av en nylig publisert artikkel at alle de sju gjennomgåelser som var støttet av industrien, anbefalte legemidlet uten betenkeligheter, mens ingen av Cochranes gjennomgåelser gjorde det (1).) (- Dette kommer til uttrykk i en studie hvor det fremgår at industrisponsede, direkte sammenliknende studier av antipsykotiske legemidler generelt favoriserer sponsorenes legemiddel fremfor sammenliknende legemiddel (3).)

(Anm: Hvor spennende og viktig er det at leserne av medisinsk litteratur opplyses om mulige konsekvenser av interessekonflikter knyttet til studier av medikamenters nytte og begrensninger? Det fremgår av en nylig publisert artikkel at alle de sju gjennomgåelser som var støttet av industrien, anbefalte legemidlet uten betenkeligheter, mens ingen av Cochranes gjennomgåelser gjorde det (1). Dette problemet er dokumentert i flere studier, som viser at sannsynligheten for at en eksperimentell medisin anbefales uten forbehold, er over fem ganger større ved forsøk finansiert av legemiddelindustrien selv, sammenliknet med offentlig finansierte forsøk (2). Problemet er sannsynligvis enda større for såkalte psykiatriske legemidler, hvor det ofte kun er utprøverens subjektive vurderinger av symptomer som danner grunnlaget for konklusjonen. Dette kommer til uttrykk i en studie hvor det fremgår at industrisponsede, direkte sammenliknende studier av antipsykotiske legemidler generelt favoriserer sponsorenes legemiddel fremfor sammenliknende legemiddel (3). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 206.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

– JAMA Forum: Trafikkskader og dødsfall: Et folkehelseproblem vi kan løse. (- Hvert 30. sekund dør noen i en trafikkulykke, og 10 personer blir alvorlig skadet. Dødsfall i veitrafikkulykker er den femte ledende dødsårsaken i verden, noe som resulterte i 1,25 millioner dødsfall globalt i 2013.)

(Anm: JAMA Forum: Traffic Injuries and Deaths: A Public Health Problem We Can Solve. Every 30 seconds,  someone dies in a road traffic crash, and 10 people are seriously injured. Road traffic mortality is the fifth leading cause of death in the world, resulting in 1.25 million deaths globally in 2013. For young people aged 15 to 29 years, at the peak of their productive lives, traffic crashes are the leading cause of death. This crushing burden of injury, disability, and death falls disproportionately on low- and middle-income countries and the most vulnerable road users, such as motorcyclists, bicyclists, pedestrians. Although these countries are home to less than half the world’s vehicles, these countries account for 90% of the global toll of traffic deaths. (newsatjama.jama.com February 28, 2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: TRAST – Trafikkskadestatistikk. Statistikk basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (kun materielle skader) (finansnorge.no).)

- Luftforurensning kan være en ledende global dødsårsak. (- 8,8 millioner predikerte dødsfall.) (- Forskerne anslår at i løpet av 2015 døde rundt 8,8 millioner mennesker som en konsekvens av luftforurensning.)

(Anm: Luftforurensning kan være en ledende global dødsårsak. (Air pollution may be a leading global cause of death. (…) Ny forskning har funnet ut at luftforurensning er en av de ledende dødsårsakene over hele verden, langt overgår røyking, malaria og andre viktige faktorer.) (- 8,8 millioner predikerte dødsfall. (…) Studien fant at luftforurensning er en av de viktigste globale dødsårsakene. (…) Forskningen, som nå publisert i tidsskriftet Cardiovascular Research, antyder at beslutningstakere, helseorganisasjoner og media bør fokusere langt mer på luftforurensning, gitt alvorlighetsgraden av dens effekter (virkninger). (…) The greatest effect that air pollution had on health was related to cardiovascular diseases, which accounted for 43% of these global deaths. In terms of age, it was overwhelmingly the case that older people were most at risk. In fact, approximately 75% of the deaths occurred in people over the age of 60.) (...) The researchers estimate that during 2015, around 8.8 million people died as a consequence of air pollution. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at ak

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Skjulte interessekonflikter? Legemiddelindustriens utbetalinger til FDA-rådgivere etter godkjenning av legemidler skaper etiske bekymringer.

(Anm: Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns. (Sciencemag.org Jul. 5, 2018).)

- POGO vinner nasjonal journalistpris for sin dekning av legemiddelkontrollen FDA. (- POGOs dekning viste hvordan FDA har satt lave standarder og godkjent legemidler basert på mangelfulle studieforsøk.)

(Anm: POGO Wins National Journalism Prize for Reporting on FDA. The Project On Government Oversight has won a national journalism prize for its coverage of potentially deadly weaknesses in the Food and Drug Administration’s oversight of prescription drugs. The Society of Professional Journalists announced today that POGO’s “Drug Problems” investigation received a Sigma Delta Chi Award for online reporting. Others honored with Sigma Delti Chi awards for work published in 2015 include The Wall Street Journal, the Associated Press, The Washington Post, and The New York Times. (pogo.org 22.4.2016).)

(AnmOffentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (- Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine.)

(Anm: Kronikk: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (…) Den 28. mars skal Stortinget ta stilling til hvorvidt det skal være full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. Dessverre er det nå klart at regjeringspartiene vil svare nei på det spørsmålet. INNSIKT. Det er vanskelig å forstå hvorfor. Vi er nemlig helt avhengige av at pasientene og samfunnet for øvrig har tillit til at det er faglige hensyn som ligger til grunn for helsepersonells beslutninger – ikke privatøkonomiske. Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine. Også i andre sammenhenger opptrer helsepersonell ofte som eksperter – for eksempel som vitner i rettssaker, gjennom uttalelser i mediene, eller gjennom innspill i offentlige høringer. Derfor er det avgjørende at offentligheten har innsikt i de økonomiske bindingene som fin ppnes mellom legemiddelindustri og helsepersonell. (dagensmedisin.no 22.3.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(AnmHabilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Lederartikler. Firmasponsede pasientforeninger. (- Det er på tide med obligatorisk offentliggjørelse.)

(Anm: Editorials. Corporate sponsorship of patient groups. Det er på tide med obligatorisk offentliggjøring. Ideelle pasientgrupper tilbyr støttetjenester til pasienter og familier, øker bevisstheten fra folket gjennom utdanningsoppsøkende aktiviteter, deltar i utviklingen av kliniske retningslinjer, lobbyer om retningslinjer som påvirker tilgang og omsorg, og investerer i ny forskning på terapeutikk. Selv om mange fokuserer på en spesiell sykdom, fokuserer andre på behovene og interessene til helsepersonell mer generelt. BMJ 2020;368:m168 BMJ 2020 (Published 22 January 2020).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- BMJ Newsroom: Firmaers finansiering av pasientforeninger mangler ledelse og åpenhet. (- Det er nødvendig med strategier for å forhindre skjevheter (bias) som kan favorisere korporative interesser fremfor publikum, sier eksperter.)

(Anm: BMJ Newsroom: Industry funding of patient groups lacks governance and transparency. Strategies needed to prevent biases that could favour corporate interests over those of the public, say experts. Industry funding of patient groups is common in many high income countries, but few patient groups have formal policies that govern corporate funding and financial transparency is inadequate, warn experts in The BMJ today. They say strategies are needed to prevent biases that could favour the interests of sponsors above those of the public. BMJ 2020.

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(AnmInteressekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- ‘Dark Waters’ og den sanne historien om hvordan DuPont forgifter oss alle. (- Dette er kampen som miljøadvokat Rob Bilott har vært implisert i de siste to tiårene. Hans reise med imøtegåelse av multimilliard-dollar-selskapet DuPont for deres vilkårlige forurensninger av et uskyldig vest-virginisk samfunn - avbildet i en New York Times-artikkel i 2016 - er grunnlaget for Todd Haynes spennende nye film, Dark Waters.)

(Anm: ‘Dark Waters’ and the True Story of How DuPont is Poisoning All of Us. If a company was infecting our bloodstream with chemicals that can never be broken down, should they be beholden to communicating this to consumers? Furthermore, should the public have the right to stop them? This is the fight that environmental lawyer Rob Bilott has been embroiled in for the last two decades. His journey in taking on the multi-billion dollar company DuPont for their haphazard contamination of an innocent West Virginian community–depicted in a New York Times article in 2016–is the basis for Todd Haynes’ thrilling new film, Dark Waters. (thefilmstage.com 3.12.2019).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. (- Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget.)

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (...) Lobbyisme kan defineres som en utveksling av informasjon og interesser mellom avsender og mottaker, der avsender formidler politiske løsninger i henhold til sine interesser. Lobbyisten kan like gjerne komme fra profesjonaliserte PR-byrå som First House, selskaper som Equinor eller NGO-ere som Flyktninghjelpen. (…) Som en borger ønsker jeg å vite hvor det partiet jeg stemmer på henter deler av kunnskapsgrunnlaget sitt. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Politiske holdninger kan avgjøre dommen.

(Anm: Politiske holdninger kan avgjøre dommen. Høyesterettsdommere utnevnt av Ap tar avgjørelser til fordel for offentlig sektor. Dommere utnevnt av borgerlige regjeringer feller dommer som støtter private interesser. Dette kommer frem i et forskningsprosjekt. Høyesterett tar sine avgjørelser basert på norske lover og på presedens - altså hvordan lignende saker er blitt avgjort tidligere. Men hva ligger til grunn for deres avgjørelser når hverken lov eller presedens kan bidra til at dommerne blir enige? (aftenposten.no 1.10.2009).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. – Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor Knut Papendorf. Han er professor på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og står bak en ny rapport som bekrefter det gamle advokatuttrykket om at det å ha rett ikke nødvendigvis fører til at du får rett i rettsstaten Norge. Dersom du er kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi, har du gode muligheter for å få gjennomslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk. Er du derimot ressurssvak, og i tillegg har liten kunnskap om hvordan rettsapparatet fungerer, stiller du betydelig svakere, ifølge rapporten. (forskning.no 27.9.2011) (archive.org).)

(AnmLover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ressurssvake når ikke frem i retten. (- Det sies gjerne at det er forskjell på å ha rett og å få rett.)

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Det sies gjerne at det er forskjell på å ha rett og å få rett. Mange personer har et stort underskudd på rettssikkerhet. Ungdom mot Vold tilbyr gratis rettshjelp. Publisert forsking om det udekkede rettshjelpsbehovet til ressurssvake grupper i samfunnet, viser at ressurssvake sliter på mange fronter. Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen beskrives av professor Knut Papendorf som «så alvorlig at den truer rettsstaten vår». (umv.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (farmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

- Er Høyesterett statsvennlig?

(Anm: Er Høyesterett statsvennlig? Professor Gunnar Grendstad fra Universitetet i Bergen mener å ha påvist at svaret på spørsmålet avhenger av hva slags regjering som har utnevnt flertallet av dommerne. Det er en av konklusjonene fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt han har gjennomført sammen med kolleger ved Purdue University. Professor Asbjørn Kjønstad fra Institutt for offentlig rett sier i en kommentar til Aftenposten at funnene bør føre til mer åpenhet og debatt rundt utnevnelsene av høyesterettsdommere. (Aftenposten, 1.10.2009) (jus.uio.no 1.10.2009)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

– Det er en trussel mot rettssikkerheten at det ikke gjøres lyd og bildeopptak av hva som blir forklart i retten.

(Anm: SIVILOMBUDSMANNEN: Det er en trussel mot rettssikkerheten at det ikke gjøres lyd og bildeopptak av hva som blir forklart i retten (tv.nrk.no 5.4.2013).)

(Anm: Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv. (mintankesmie.no).)

- Verden ble advart. Noen så det komme. Vi ble varslet på forhånd. Men verden var ikke forberedt på en pandemi som corona.

(Anm: Verden ble advart. Noen så det komme. Vi ble varslet på forhånd. Men verden var ikke forberedt på en pandemi som corona. I høst kom rapporten “En verden i fare”. Den internasjonale ekspertgruppen skrev at det var en svært reell trussel, “en akutt risiko”, for en dødelig pandemi som spredde seg raskt over landegrensene. De mente at verden ikke var forberedt på en ødeleggende globale pandemi som ville ta liv, føre til ustabilitet og snu økonomien på hodet. Vi er der i dag. Vel et halvt år senere. Covid-19 er en varslet katastrofe. Den ukjente, smittsomme sykdommen som sprer seg hurtig over landegrensene og som brått og fullstendig forandrer måten vi lever på. LES OGSÅ Corona-krisen: Barn stiller de beste spørsmålene (vg.no 17.3.2020).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Medisin er politikk. Frank M. Snowden hevder at epidemier er like viktige i historien som økonomiske kriser, revolusjoner og krig. (- I pandemien vi nå står midt i, blir gjerne to typer kunnskap etterspurt: statistiske, epidemiologiske modeller for å forutsi fremtiden og historisk kunnskap for å lære av fortiden.) (- Til sistnevnte kategori hører Epidemics and Society: From the Black Death to the Present som kom ut i fjor.)

(Anm: Ketil Slagstad, lege og stipendiat i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Medisin er politikk. Frank M. Snowden hevder at epidemier er like viktige i historien som økonomiske kriser, revolusjoner og krig. I pandemien vi nå står midt i, blir gjerne to typer kunnskap etterspurt: statistiske, epidemiologiske modeller for å forutsi fremtiden og historisk kunnskap for å lære av fortiden. Til sistnevnte kategori hører Epidemics and Society: From the Black Death to the Present som kom ut i fjor. Frank M. Snowden, professor i medisinhistorie ved Yale, gjør et sveip gjennom tusen års epidemihistorie fra byllepest, kopper, gulfeber, tyfus, tuberkulose, malaria, polio og hiv/aids til sars og ebola. Hans tese er at epidemier er en like sentral motor i historien som økonomiske kriser, revolusjoner og krig. Oss og dem. Epidemihistorien viser hvordan samfunnet alltid har hatt behov for syndebukker, enten det har vært afroamerikanere og syfilis, homofile og aids eller kinesiske slaktere og koronavirus. Epidemier har gitt grobunn for rasisme, og ofte har det vært samfunnets utstøtte eller marginaliserte grupper som har fått skylden. (morgenbladet.no 27.3.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Coronaviruset: Vi må fordele skyld. (- Granskningskommisjonen som skal gjennomgå coronahåndteringen skal til bunns i en krise vi var kraftig advart mot.) (- Det kan virke smålig å begynne på forberedelsene med å fordele skyld for coronakrisen, nå som vi står midt oppi den.) (- Det er likevel noe av det viktigste politiske arbeidet som pågår akkurat nå.) (- Styrket beredskap var et av Erna Solbergs viktigste temaer i valgkampen i 2013.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Coronaviruset: Vi må fordele skyld. Granskningskommisjonen som skal gjennomgå coronahåndteringen skal til bunns i en krise vi var kraftig advart mot. Det kan virke smålig å begynne på forberedelsene med å fordele skyld for coronakrisen, nå som vi står midt oppi den. Det er likevel noe av det viktigste politiske arbeidet som pågår akkurat nå. Regjeringen og den såkalte coronakomiteen på Stortinget samarbeider nå om et mandat for en granskingskommisjon for coronakrisen. Denne kommisjonen skal lage en evalueringsrapport som vil få stor oppmerksomhet. Rapporten kommer til å bli like sentral som Gjørv-kommisjonens rapport etter terrorangrepet 22. juli, som var til dels knusende og trolig bidro til at de rødgrønne tapte valget i 2013 - og Erna Solberg kom til makta. Nå er det Erna Solbergs regime som skal under lupen, og fallhøyden er stor. Styrket beredskap var et av Erna Solbergs viktigste temaer i valgkampen i 2013. (dagbladet.no 17.4.2020).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- «Jeg har en følelse»: Trump-støttet malarialegemiddel mislykkes å bekrefte resultater fra en liten kinesisk koronavirusstudie. (- Til tross for FDAs motvilje mot å godkjenne de flere tiår gamle antimalarialegemidlene klorokin og derivathydroksyklorokin uten definitive kliniske forsøksdata som behandlinger for å bekjempe koronavirus-svøpen har president Trump de siste dagene trompetert sin tro - på grunnlag av en «følelse» - at legemidlene ville fungere.)

(Anm: 'I have a feeling': Trump-endorsed malaria drug fails to pass muster in small Chinese coronavirus study. Despite the FDA’s reluctance to endorse without definitive clinical trial data the decades-old anti-malarial drugs chloroquine and derivative hydroxychloroquine as treatments to combat the coronavirus scourge, in recent days President Trump has trumpeted his faith — on the basis of a ‘feeling’ — that the drugs would work. Now, a key analyst has found trial data that contradict the positive conclusions of a small Chinese study that researchers initially based on their enthusiasm on. (endpts.com 24.3.2020).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Trumps aggressive støtte av malarialegemiddel for behandling av koronavirus deler det medisinske samfunnet. (- Herr Trump har selv en liten personlig økonomisk interesse i Sanofi, den franske legemiddelprodusenten som lager Plaquenil, merkevareversjonen av hydroksyklorokin.)

(Anm: Trump’s Aggressive Advocacy of Malaria Drug for Treating Coronavirus Divides Medical Community. While Dr. Anthony Fauci has urged caution in using hydroxychloroquine, some doctors are prescribing it to patients who have the virus despite the fact it has never been tested for it. (…) If hydroxychloroquine becomes an accepted treatment, several pharmaceutical companies stand to profit, including shareholders and senior executives with connections to the president. Mr. Trump himself has a small personal financial interest in Sanofi, the French drugmaker that makes Plaquenil, the brand-name version of hydroxychloroquine. (nytimes.com 10.4.2020).)

- Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. (- Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader.)

(Anm: Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967. (...) Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader (...) Medicinalfirmaerne Sanofi-Aventis, Orion Pharma og Desitin Pharma udsendte allerede for halvandet år siden skærpede advarsler om lægemidler, der indeholder Valproat. Det gælder for eksempel Deprakine og Delepsine. (medwatch 20.4.2017).

- Det er for tidlig å vite om hydroksyklorokin vil hjelpe å behandle mennesker med COVID-19. (- The New York Times rapporterte senere at Trump har en "liten personlig økonomisk interesse" i Sanofi, den franske produsenten som lager Plaquenil, merkenavnet til hydroksyklorokin.) (- Newsweek reporterer også at sykehus i Sverige har sluttet å bruke klorokin til behandling av  pasienter med COVID-19 etter rapporter om at det forårsaker synstap og svært alvorlig hodepine.)

(Anm: It’s Too Early to Know if Hydroxychloroquine Will Help Treat People with COVID-19. (…) The New York Times later reported that Trump has a “small personal financial interest” in Sanofi, the French manufacturer that makes Plaquenil, the brand-name version of hydroxychloroquine. In addition, results from other small trials and paper preprints suggest that hydroxychloroquine is not effective against COVID-19. Newsweek also reports that hospitals in Sweden have stopped using chloroquine to treat patients with COVID-19 after reports that it causes vision loss and blinding headaches. (medicalnewstoday.com 9.4.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hydroksyklorokin mot SARS-CoV-2? Donald Trump tror det kan virke, men ikke alle av hans medisinske rådgivere.

(Anm: Hydroksyklorokin mot SARS-CoV-2? Donald Trump tror det kan virke, men ikke alle av hans medisinske rådgivere. Hva er det som har ført til denne interessen for et gammelt antimalariamiddel (Plaquenil)? (nhi.no 27.3.2020).)

(Anm: COVID-19: Fakta om klorokin og hydroxyklorokin. (laegemiddelstyrelsen.dk 7.4.2020).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(AnmProfitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(AnmPolitikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- «Hva har du å tape?»: På innsiden av Trumps omfavnelse av et farlig legemiddel mot coronavirus. (- President Trump tror han kan ha funnet en enkel løsning: hydroksyklorokin.)

(Anm: ‘What do you have to lose?’: Inside Trump’s embrace of a risky drug against coronavirus. As he stares down a pandemic, economic collapse and a political crisis of his own, President Trump thinks he may have found a silver bullet: hydroxychloroquine. (washingtonpost.com 7.4.2020).)

(Anm: Plaquenil (felleskatalogen.no).)

- Legemiddelverket innfører rasjonering av Plaquenil.

(Anm: Legemiddelverket innfører rasjonering av Plaquenil. Det er meldt om hamstring av malariamedisinen Plaquenil. For å forebygge legemiddelmangel innfører derfor Legemiddelverket rasjonering. Den utleveres kun på blå resept. ​Plaquenil (hydroksyklorokin) brukes i behandling av kroniske sykdommer som revmatisme og Sjøgrens sykdom. Legemidlet brukes også som forebyggende behandling mot malaria, men da skrives det ut på vanlig hvit resept. Legemiddelverket har fått melding om hamstring av Plaquenil. Dette skyldes trolig at det går rykter om at denne medisinen kan brukes mot Covid-19. Plaquenil er forsket på i mange studier mot Covid-19. Foreløpig resultater viser at det er svært usikkert om denne medisinen virker mot koronaviruset. (legemiddelverket.no 1.4.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- FDA ser gjennom fingrene med varselsignaler (rødt flagg) i tester på esketamin (Ketanest; Spravato etc.). (FDA overlooked red flags in esketamine testing.)

(Anm: FDA ser gjennom fingrene med varselsignal (rødt flagg) i tester på esketamin (Ketanest; Spravato etc.). (FDA overlooked red flags in esketamine testing.) Problemet ifølge kritikere er at legemiddelprodusenten Janssen forsynte FDA med i beste fall beskjedne bevis på at det virket og da bare i begrensede forsøk. De presenterte ingen informasjon om sikkerheten til Spravato ved langvarig bruk over 60 uker. Og tre pasienter som fikk legemidlet, som døde ved selvmord under kliniske studier, sammenlignet med ingen i kontrollgruppen, hvilket reiste rødt flagg, som Janssen og FDA avfeide. (...) FDA, under politisk press, godkjente det likevel raskt via «green-light drugs», en snarvei som tillates brukt ved livstruende tilstander.) (mdedge.com Publish date: June 12, 2019).)

(Anm: Janssen Announces U.S. FDA Approval of SPRAVATO™ (esketamine) CIII Nasal Spray for Adults with Treatment-Resistant Depression (TRD) Who Have Cycled Through Multiple Treatments Without Relief. (janssen.com - Mar 05, 2019).)

(Anm: Esketamine, sold under the brand names Ketanest and Spravato, among others,[2][3] is a medication used as a general anesthetic and for treatment-resistant depression.[4][1] Esketamine is used as a nasal spray or by injection into a vein.[4][1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ketamine is a medication mainly used for starting and maintaining anesthesia.[18] It induces a trance-like state while providing pain relief, sedation, and memory loss.[19] Other uses include for chronic pain, sedation in intensive care, and depression.[20][21][13][22] Heart function, breathing, and airway reflexes generally remain functional.[19] Effects typically begin within five minutes when given by injection and last up to about 25 minutes.[18][23 (en.wikipedia.org).)

- STATs guide for å fortolke resultater fra kliniske forsøk. Det å fortolke resultater fra kliniske forsøk er ikke for de med dårlige nerver. Firmaers investorer, «selgere» og alle de andre som svømmer i møkk.

(Anm: STAT’s guide to interpreting clinical trial results. Interpreting clinical trial results is not for the faint of heart. Companies spin, short-sellers hawk, and everyone else is left swimming through the muck. But there is an art to reading, and writing, scientific results — and you can learn it. In our latest STAT Report, STAT senior writers Sharon Begley and Adam Feuerstein provide basic tools to help you read clinical trial results with an appropriately skeptical (or at least critical) eye. They also examine specific examples of spin, noting the sections of papers reporting the results of clinical trials where they appear — and why that matters. If you’re looking to cut through noise to better understand scientific data or make sense of company performance and value, this report will give you the foundation you need to make smarter business decisions. Highlights include: - A definition of spin in clinical trials, supported by real life examples. - Four key questions to ask when evaluating clinical trial results, and an overview of additional tools you need to read results more critically - Analysis of the red flags you should look for in clinical trial design, execution, and reporting of results. (statnews.com 2020).)

(Anm: Short Selling. What Is Short Selling? Short selling is an investment or trading strategy that speculates on the decline in a stock or other securities price. It is an advanced strategy that should only be undertaken by experienced traders and investors. Traders may use short selling as speculation, and investors or portfolio managers may use it as a hedge against the downside risk of a long position in the same security or a related one. Speculation carries the possibility of substantial risk and is an advanced trading method. Hedging is a more common transaction involving placing an offsetting position to reduce risk exposure. (investopedia.com)

(Anm: Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Trump støttet et farlig antidepressiva for veteraner (VA). (- Lovgivere vil vite om hans Mar-a-Lago-venner hadde en interesse ((eier)andel) i legemiddelfirmaet.) (- Demokrater i Det hvite hus anmodet om å få e-poster og opplysninger om finansielle relasjoner idet de undersøker hvorfor presidenten ba VA om å “dominere markedet” for et Johnson & Johnson-legemiddel.

(Anm: Trump Endorsed a Risky Antidepressant for Veterans. Lawmakers Want to Know if His Mar-a-Lago Pals Had a Stake in the Drugmaker. House Democrats requested emails and financial records as they investigate why the president told the VA to “corner the market” on a Johnson & Johnson drug. ProPublica is a nonprofit newsroom that investigates abuses of power. Sign up to receive our biggest stories as soon as they’re published. House Democrats are expanding their investigation of outside influence at the U.S. Department of Veterans Affairs, examining whether a push to use a new antidepressant from Johnson & Johnson was advanced by a group of unofficial advisers who convened at Mar-a-Lago, President Donald Trump’s private club. The chairmen of the House veterans affairs and oversight committees sent letters last week asking for emails and financial records from the three advisers, Marvel Entertainment chairman Ike Perlmutter, physician Bruce Moskowitz and lawyer Marc Sherman. The Democrats are seeking, among other documents, any communications the men had with Johnson & Johnson and financial records showing whether they had any stake in the company. As revealed by ProPublica in 2018, Trump gave the three men sweeping influence over the VA despite their lack of any relevant experience, such as having served in the U.S. military or government. VA officials called the trio the “Mar-a-Lago Crowd” because they met at the president’s getaway in Palm Beach, Florida. Trump has enthusiastically endorsed a drug called Spravato, made by Johnson & Johnson, as a treatment to help prevent veterans from committing suicide. The federal government has faced criticism for not doing enough to curb suicides by veterans, which the VA says occur at a rate of 20 a day. While the problem has persisted for years, it gained more attention after a series of deaths in VA parking lots. (propublica.org 27.2.2020).)

(Anm: Mar-a-Lago (engelsk uttale: /mɑɹ.ə.lɑ.goʊ/) er en eiendom i Palm Beach i Florida. Den ble bygget fra 1924 til 1927 av Marjorie Merriweather Post, som så for seg eiendommen som en fremtidig vinterferiebolig for amerikanske presidenter.[1] Eiendommen er i dag eiet av Donald Trump. (no.wikipedia.org).)

- Uholdbart å være frimurer og politi. (- Kameraderi i påtalemyndigheten.)  (- Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen.) (- Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten.)

- Uholdbart å være frimurer og politi. DILEMMA: Arne Johannessen leder av Politiets Fellesforbund mener det ikke bør være mulig å være frimurer og ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolen. Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at polititjenestemenn og ansatt i påtalemyndigheten og domstolene er medlemmer av lukkede brorskap som Frimurerlosjen. - Jeg kjenner ikke saken hvor politiførstebetjent Roy Riksvold har slått alarm. Derfor avventer jeg en grundig etterforskning fra Spesialenheten for politisaker, sier Arne Johannessen til Dagbladet. - Uholdbart Men på prinsipielt grunnlag mener Johannessen at det uholdbart at ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene er medlemmer av lukkede organisasjoner. - Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet, sier Johannessen. (…) - Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten. Samtidig forstår Johannessen de som sier at det er uproblematisk å være frimurer. (dagbladet.no 19.5.2013).)

(Anm: Sjekk hvem som er medlem av Frimurerlosjen (mintankesmie.no).)

- Frimurernes hemmelige tegn til hverandre. (- Tidligere frimurer Roger Karsten Aase avslørte hemmelige tegn og ritualer fra innsida av det han omtaler som en diktatorisk og religiøs sekt.) (- Makabre ritualer.) (- Flere av seremoniene og ritualene foregår i en losjesal, som Aase har beskrevet i boka: «Salen er bygget som et egyptisk gudebilde, og skal forestille forrommet i Salomos tempel.)

(Anm: Frimurernes hemmelige tegn til hverandre. Tidligere frimurer Roger Karsten Aase avslørte hemmelige tegn og ritualer fra innsida av det han omtaler som en diktatorisk og religiøs sekt. Roger Karsten Aase var medlem i Frimurerlosjen fra 1993 til 2008. Etter 15 år hadde han nådd niende grad og tittelen «Høyt Opplyste St. Johannes, Logens Betroende Broder.» Så trosset han sitt løfte om evig troskap og taushet, meldte seg ut av losjen og skrev boka «Frimurerenes hemmeligheter – Fortalt fra innsida» (2009). Dette betyr frimurernes tegn I boka fortalte han om hemmelige tegn og ritualer som tidligere bare hadde blitt forstått av frimurere. - For losjebrødre er det viktig å kunne gjenkjenne hverandre gjennom håndtrykk. Dersom du håndhilser med en mann som klemmer tre ganger på toppen av hånda di, betyr det at han er frimurer, sier Aase til Dagbladet. En annet tegn som forekommer hyppig i losjen, er «Broderkjede». «Det innebærer at frimurerne tar hverandres høyre hånd med sin venstre, slik at det dannes en kjede. Mennene står i broderkjede både før og etter en seremoni. Dette symboliserer at brødrene var i broderkjeden hele tiden, fra oppdagelse til død», heter det i Aases bok. - Logetegnet er når frimurere løfter høyre hånd til halsen, drar den ut til høyre i rett vinkel og ned langs siden igjen. Dette utføres tre ganger. Det symboliserer at en heller vil ha sin hals revet av enn å avsløre hva som foregår i losjen, forteller han. (…) Makabre ritualer Flere av seremoniene og ritualene foregår i en losjesal, som Aase har beskrevet i boka: «Salen er bygget som et egyptisk gudebilde, og skal forestille forrommet i Salomos tempel. Søylene på gulvet skal være et speilbilde av lysene på alteret. Øyet på alteret skal forestille Guds altseende øye.» (dagbladet.no 13.4.2020).)

- Sivertsen-skandalen. Inhabil da brors arbeidsgiver fikk gigantkontrakt. (- Kjempebråk om gigakontrakt.) (- Men ifølge Kommunal Rapport fortalte aldri Sivertsen kommunestyret i Lenvik at anbudet var utformet av hans egen bror.) (- Sivertsen avviser ikke dette overfor Dagbladet, men understreker at kommunestyret var kjent med at broren hans jobbet i NCC.)

(Anm: Sivertsen-skandalen. Inhabil da brors arbeidsgiver fikk gigantkontrakt. - En ille sak er blitt verre, sier SV. Etter Dagbladets avsløringer trekkes gamle saker om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen fram i lyset igjen. Nå må Erna Solberg svare. (…) Den ferske statsråden har også tidligere stått i økonomiske kontroverser. Det var med Sivertsens stemme at NCC Construction vant en kontrakt verdt 168 millioner kroner i 2013. Kontrakten gjaldt å bygge en skole i Lenvik kommune, hvor Sivertsen var ordfører. Kjempebråk om gigakontrakt Men ifølge Kommunal Rapport fortalte aldri Sivertsen kommunestyret i Lenvik at anbudet var utformet av hans egen bror. Sivertsen avviser ikke dette overfor Dagbladet, men understreker at kommunestyret var kjent med at broren hans jobbet i NCC. Les fiskeriministerens svar nederst i saken. Fylkesmannen slo i ettertid fast at ordføreren var inhabil, men saken ble ikke stanset. NCC, med Sivertsens bror, beholdt millionkontrakten. Fylkesmannen konkluderte med at ordføreren klart var inhabil til å votere i saken, skrev Kommunal Rapport den gang. Det at ordførerens bror hadde en ledende stilling i NCC var et særegent forhold som var «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», slik det heter i forvaltningsloven § 6. (…) Erna taus Erna Solberg har seks dager på seg til å svare. Dagbladet har også stilt Solberg spørsmål om vurderingene bak utnevnelsen, men Solberg er ikke tilgjengelig. - Statsminister Erna Solberg har ikke anledning til å svare på Dagbladets spørsmål i dag, opplyser Statsministerens kontor (SMK). Statsminister Erna Solberg la umiddelbart mye av skylda på reglene i kommunen. Senja kommune besluttet i går å kreve etterlønna på 120 000 tilbakebetalt fra Sivertsen. At Sivertsen hadde fått etterlønn i strid med kommuneloven, var kommunen ikke kjent med før Dagbladets artikler. (dagbladet.no 23.2.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Solberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen.

(Anm: Solberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen. Statsminister Erna Solberg oppfordrer fiskeriminister Geir Inge Sivertsen til å trekke seg ut av Frimurerlosjen. Det melder NRK. – Jeg mener det vil være lurt å gå ut av Frimurerlosjen. Jeg mener det vil gjøre det enklere for ham. Det er enklest og ryddigst å gå ut av frimurerlosjen, sier Solberg. Det var Fiskeribladet som først omtalte at Sivertsen er frimurer. (dn.no 25.2.2020).)

- Krever at Sivertsen melder seg ut av frimurerlosjen. (- Den omstridte fiskeriministeren er frimurer, og hevder medlemskapet er passivt.) (- Det holder ikke, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).)

(Anm: Krever at Sivertsen melder seg ut av frimurerlosjen. Den omstridte fiskeriministeren er frimurer, og hevder medlemskapet er passivt. - Det holder ikke, sier Kari Elisabeth Kaski (SV). Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) er frimurer. Både SV og Ap mener den omstridte statsråden per omgående må kansellere medlemskapet sitt. - Du kan ikke sitte rundt kongens bord og samtidig være med i et hemmelig broderskap for menn. Det går bare ikke. Det blir et spørsmål om habilitet, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Dagbladet. - Hvorfor det? - Fordi dette er et broderskap hvor hemmelighold står høyt i kurs. Som statsråd, og særlig som fiskeriminister, har du ansvar for viktige saker med stor næringsinteresse for enkeltmennesker. Det ryddige er å melde seg ut av losjen. Det har politikere som havnet i regjering gjort tidligere, sier hun. Høyt opplest og betrodd broder Medlemskapet ble først omtalt av Fiskeribladet tidligere i dag. Det hevdes at Sivertsen er i losje med personer fra sjømatnæringen. Høyre-toppen har den nest høyeste graden en kan oppnå som frimurer: Niende grad er «Høyt opplyste St. Johanneslogens betroede broder» og «Canonici Inferiores og kommandør av vår Herre Jesu Kristi hellige og fattige tempelorden». (dagbladet.no 25.2.2020).)

- Ap med en rekke nye spørsmål til Erna Solberg om fiskeriministeren. (- Mener statsministeren at det å være ordfører er et biverv?) (- I brevet ber Ap om å få vite hvem som ga Sivertsen tillatelse til å ha dobbeltjobb og om det er andre bistillinger, biverv, styreverv eller lønnede oppdrag han har hatt ved siden av det å være statsråd eller statssekretær.) (- I reglement om arbeidsvilkår paragraf 16 for departementenes politiske ledelse slås det fast at statssekretærer og regjeringsmedlemmer «ikke må ha lønnede oppdrag som kan virke hemmende på deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særlig tillatelse».) (- Det er statsministeren som etter loven avgjør om statsråder skal kunne ha andre oppdrag, mens den enkelte statsråd avgjør dette for statssekretærer.)

(Anm: Ap med en rekke nye spørsmål til Erna Solberg om fiskeriministeren. Mener statsministeren at det å være ordfører er et biverv? Det er ett av de mange spørsmålene Ap vil ha svar på i saken om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens dobbelt- og etterlønn. Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland stiller en rekke spørsmål til statsministeren på vegne av Ap. Terje Lien Aasland, næringspolitisk talsperson i Ap, skjerper tonen i saken om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens (H) dobbeltlønn og etterlønn. Tirsdag sendte han på vegne av Ap et brev med en rekke nye spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om saken. I brevet ber Ap om å få vite hvem som ga Sivertsen tillatelse til å ha dobbeltjobb og om det er andre bistillinger, biverv, styreverv eller lønnede oppdrag han har hatt ved siden av det å være statsråd eller statssekretær. Dette brevet kommer i tillegg til spørsmål Ap stilte mandag. Bakgrunnen for det nye brevet er blant annet opplysningene om Sivertsens godtgjørelse som fylkestingsrepresentant som Aftenposten skrev om mandag. I tillegg har SV og Rødt vært tydelige i sin kritikk av fiskeriministeren. Tirsdag skrev Per-Willy Amundsen (Frp) på sin Facebook-side at Erna må finne en ny fiskeriminister. Frp-ledelsen vil ikke kommentere saken, skriver NTB. (aftenposten.no 25.2.2020).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Statsministerens kontor vil ha redegjørelse om etterlønn fra tidligere statsråd.

(Anm: Statsministerens kontor vil ha redegjørelse om etterlønn fra tidligere statsråd. Statsministerens kontor ber om svar fra tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som fikk etterlønn i flere uker etter at hun kunne begynt i ny jobb. SMK vil ha svar om etterlønnen til Tybring-Gjedde. (dn.no 30.4.2020).)

- Tre grunner til at regjeringer ofte blir mer populære i krisetider (og hvorfor det sjelden varer).

(Anm: Tre grunner til at regjeringer ofte blir mer populære i krisetider (og hvorfor det sjelden varer). Korona har ført til full krise. Likevel opplever politikere som sitter med makten, økt popularitet. Hvorfor det? Statsminister Erna Solbergs parti, Høyre, har fått økt oppslutning etter at Norge ble rammet av koronaviruset. (…) Er det vanlig at statsministerens parti styrker seg i kriser? Ja. Det viser seg at partiet til sittende regjering og såkalte styringspartier styrker seg under visse typer krisesituasjoner, som f.eks. terrorangrep og naturkatastrofer. (…) Hva er forklaringen på at regjeringspartier ofte vinner på å ha makten under kriser? Statsministeren er i mediene hver dag og snakker om krisen. Det har en effekt. Hvis det da er stor oppslutning om regjeringens handlinger, kan det tjene til dens fordel. Dessuten overskygger krisen alle andre saker. Det blir mindre rom til andre temaer, andre partier og kanskje til kritikk av regjeringen. Hva er forklaringen på at regjeringspartier ofte vinner på å ha makten under kriser? Statsministeren er i mediene hver dag og snakker om krisen. Det har en effekt. Hvis det da er stor oppslutning om regjeringens handlinger, kan det tjene til dens fordel. Dessuten overskygger krisen alle andre saker. Det blir mindre rom til andre temaer, andre partier og kanskje til kritikk av regjeringen. Har dette fenomenet et navn? Ja, det kalles «The rally 'round the flag»-effekten eller -syndromet. Det ble i utgangspunktet brukt for å forklare økt kortvarig popularitet om amerikanske presidenter i krise eller krigstider. (…) - Den måtte involvere USA, og spesielt presidenten - Krisen måtte være spesifikk, dramatisk og få stor oppmerksomhet Hvor langvarig er effekten? Vi snakker om en ganske kortvarig effekt. Effekten merkes her og nå og umiddelbart etterpå. Det betyr at Høyres fremgang nå kan dale igjen dersom vi for eksempel får en høy ledighet og folk ikke er fornøyd med hvordan regjeringen takler en slik situasjon. (aftenposten.no 5.4.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Jurister kritiske til regjeringens hemmelighold. (- I disse dager jobber fagmiljøene på spreng for å finne ut hvilke coronatiltak som skal gjelde etter påske.) (- Men du og jeg får ikke vite hva ekspertene mener før etter regjeringen har bestemt seg.) (– Hvis dette skal holdes tilbake ville jeg forvente en meget god begrunnelse for hvilke interesser som blir skadelidende av å gi offentligheten del i disse rapportene.) (- For det er jo ikke et legitimt hensyn å beskytte regjeringens politiske interesser, selvfølgelig, sier advokat Jon Wessel-Aas.)

(Anm: Jurister kritiske til regjeringens hemmelighold. I disse dager jobber fagmiljøene på spreng for å finne ut hvilke coronatiltak som skal gjelde etter påske. Men du og jeg får ikke vite hva ekspertene mener før etter regjeringen har bestemt seg. 25. mars forlenget regjeringen coronatiltakene til over påske. Skolepulter og sandkasser har nå stått tomme i tre uker. Fly står på bakken, flere tusen arbeidstakere er permittert og grensene er stengt. Spørsmålet er om tiltakene blir lempet på eller ytterligere strammet inn etter påske. Regjeringen har varslet at de vil komme med nye vurderinger om coronatiltakene 8. april. Tre viktige rapporter danner grunnlag for regjeringens beslutning. Alle tre skal offentliggjøres, men det skjer først etter at Solberg og co har bestemt seg for hvordan coronatiltakene blir. Advokat Jon Wessel-Aas er kritisk. – Hvis dette skal holdes tilbake ville jeg forvente en meget god begrunnelse for hvilke interesser som blir skadelidende av å gi offentligheten del i disse rapportene. For det er jo ikke et legitimt hensyn å beskytte regjeringens politiske interesser, selvfølgelig, sier advokat Jon Wessel-Aas. (vg.no 2.4.2020).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? (- Sivs skremmende avskjedsgave.)

(Anm: Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? Sivs skremmende avskjedsgave.) (- Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger? (…) Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingenlønnsstagneringbutikkdødfallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt. (dagbladet.no 29.1.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder.) (- Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie.) (- Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer.) (- En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Gjennom selskapet Fredensborg har Tollefsen bygget Norges største utleieimperium, med 4.500 leiligheter. Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo.

(Anm: Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo. Leiligheter annonseres med oppblåst areal. Og det offentlige får mye av regningen. Utleier. Ivar Tollefsen og Heimstaden eier i dag 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Hver eneste kvadratmeter han eier i Norge verdsetter han til 76.247 kroner. (dn.no 23.11.2018).)

- Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (- Det er én af konklusionerne i en ny stor global korruptionsundersøgelse.)

(Anm: Korrupte lande straffes med gældskrise. Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (…) Det konkluderer den årlige korruptionsundersøgelse fra organisationen Transparency International, der netop er blevet offentliggjort. I undersøgelsen rangeres 176 lande i et pointsystem efter, hvor korrupte de er. Lande med en høj score har lav korruption og omvendt. Organisationen definerer korruption som “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“, hvilket blandt andet dækker over bestikkelse, afpresning, bedrageri og nepotisme både inden for den offentlige og private sektor. (berlingske.dk 5.12.2012).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. (- Er det et problem?)

(Anm: - Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? Alle skulle hatt besteforeldre på Vinderen. Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? (dn.no 1.9.2019).)

- Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (- Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike.)

(Anm: - Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (...) Folk som bor utenfor, havner lenger og lenger bak. (…) - Gapet i inntektsnivå mellom regioner innad i samme land var lenge fallende, men har økt siden 1990-tallet. (…) I fasjonable Kensington og Chelsea kostet en typisk bolig 12,9 ganger årsinntekten i 1997. (...) I dag koster den 48,5 ganger mer. (…) I takt med at innbyggerne i gamle arbeiderklassestrøk gradvis er blitt skiftet ut med folk som tilhører den øvre middelklasse, har gapet mellom storbyene og periferien økt, også kulturelt, ifølge geografen. (…) Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike. (aftenposten.no 7.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Staten har betalt ut milliardbeløp – mangler regler for kontroll.

(Anm: Staten har betalt ut milliardbeløp – mangler regler for kontroll. Myndighetene har brukt en milliard i kontantstøtte til kriserammede bedrifter, men fortsatt er ikke alle kontrollrutinene avklart. På en pressekonferanse 17. mars lanserte finansminister Jan Tore Sanner (H) kompensasjonsordningen og en tilhørende søknadsportal for norske bedrifter. (dn.no 17.5.2020).)

- Staten gir koronanødhjelp til vekstvinnere.

(Anm: Staten gir koronanødhjelp til vekstvinnere. Flere hundre selskaper får kontantstøtte selv om de gjør det bedre enn i fjor. Den nederlandske kosmetikkgiganten Rituals solgte 14 prosent mer og fikk 700.000 kroner fra staten i april. (dn.no 27.5.2020).)

- Vi betaler ut milliarder først, og spør etterpå. (- Slik må det nesten bli.) (- Milliardene som deles ut fra en vidåpen statlig lommebok, vil også misbrukes.) (- Det er myndighetene fullstendig klar over.)

(Anm: Vi betaler ut milliarder først, og spør etterpå. Slik må det nesten bli. Milliardene som deles ut fra en vidåpen statlig lommebok, vil også misbrukes. Det er myndighetene fullstendig klar over. Vi har nå over 400.000 arbeidssøkende i Norge, etter at strenge smittevernstiltak og krise i verdensøkonomien har ført til stengte dører hos en lang rekke norske bedrifter. For å bøte på krisen i næringslivet er det rullet ut en lang rekke tiltakspakker. De tre viktigste er: - Statlig garanterte lån til små, mellomstore og store bedrifter - Full lønn de første 20 dagene man blir permittert betalt primært av staten, og økte dagpengesatser - Kontantstøtte til næringslivet for å dekke store deler av faste kostnader Vi snakker tiltakspakker for flere hundre milliarder kroner til sammen. Men hvordan skal man forsikre seg om at de statlige milliardpakkene ikke misbrukes? Svaret er enkelt, det kan man ikke hundre prosent. (nrk.no 3.4.2020).)

- Listhaug advarer. Frp-nestleder Sylvi Listhaug advarer mot rigide regler for utbytte for norske bedrifter. (- Det kan gjøre krisen enda verre.) (- Fremskrittspartiet satt med nøkkelen til flertallet som partiet på vippen - og falt ned på at de ikke ønsker regler for utbytte.) (- Vi støtter fullt ut intensjonen med at det vil være helt feil hvis eiere tar ut store utbytter og samtidig får statlig hjelp.) (- Men jeg tror du skal lete langt etter bankene som vil gi lån til bedrifter, som samtidig tar ut store utbytter som eierne skal bruke på fest og moro, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug og partiets topp i Finanskomiteen.)

(Anm: Listhaug advarer. Frp-nestleder Sylvi Listhaug advarer mot rigide regler for utbytte for norske bedrifter. Det kan gjøre krisen enda verre. Partiene på Stortinget - minus MDG og Rødt - presenterte i dag sju nye punkter de er enige om for å sikre næringsliv, kommuner og enkeltpersoner som rammes av coronakrisen. Men på ett punkt skiller partiene lag i det som følger den tradisjonelle røde og blå aksen. Mens partiene på venstresiden ønsket å innføre regler for å begrense utbytte fra bedrifter som mottar statlige støtteordninger, mener høyresiden at det holder med en streng oppfordring. Fremskrittspartiet satt med nøkkelen til flertallet som partiet på vippen - og falt ned på at de ikke ønsker regler for utbytte. - Vi støtter fullt ut intensjonen med at det vil være helt feil hvis eiere tar ut store utbytter og samtidig får statlig hjelp. Men jeg tror du skal lete langt etter bankene som vil gi lån til bedrifter, som samtidig tar ut store utbytter som eierne skal bruke på fest og moro, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug og partiets topp i Finanskomiteen. (dagbladet.no 19.3.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Støtten til næringslivet har rundet én milliard: Disse har fått mest.

(Anm: Støtten til næringslivet har rundet én milliard: Disse har fått mest. Kontantstøtteordningen til norsk næringsliv har bikket over én milliard kroner. Serveringsbransjen og detaljhandel har hittil fått mest støtte. (aftenposten.no 16.5.2020).)

- Ola Borten Moes oljeselskap er av dem som kommer best ut i det nye oljeskatteregimet.

(Anm: Ola Borten Moes oljeselskap er av dem som kommer best ut i det nye oljeskatteregimet. Sp jobber i Stortinget for å gi bedre skatteordninger for oljeselskaper. En av vinnerne er Okea, som ble startet av partiets nestleder Ola Borten Moe. (…) Jobber for oljen Senterpart har sammen med Frp vært de to partiene som har kjørt hardest på at den skissen som regjeringen la frem for snart to uker siden, ikke er god nok. Regjeringen varslet at den vil la oljeselskaper avskrive investeringer over ett år mot seks år i dag, og sette friinntekten til 10,2 prosent, mens den i dag er 20,8 over fire år. (aftenposten.no 12.5.2020).)

- Milliarder, ikke mennesker. Regjeringen driver knallhard klassejustis under krisen.

(Anm: Eller elendig ledelse. (…) Stortinget vedtok, en måned inn i krisen, at også de som driver enkeltpersonforetak har rett til kompensasjon. Problemet til «Kari» var at det ikke var mulig å søke på nettsidene til Nav. Ordningen fantes i teorien, men ikke i virkeligheten, og ikke på nav.no. (…) Stortinget vedtok, en måned inn i krisen, at også de som driver enkeltpersonforetak har rett til kompensasjon. Problemet til «Kari» var at det ikke var mulig å søke på nettsidene til Nav. Ordningen fantes i teorien, men ikke i virkeligheten, og ikke på nav.no. Det fantes heller ingen informasjon, i alle fall ikke som «Kari» eller mannen klarte å finne. Telefonkøen til Nav er lang i normale tider, nå er det et heldagsprosjekt å komme gjennom. Samtidig hopet regningene seg opp, slik de har en tendens til å gjøre. Til slutt ga «Kari» opp, og søkte om omsorgspenger. (…) De måtte søke sosialhjelp, som arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen så kjekt har bedt alle som venter på penger om å gjøre. Dette er den siste utveien i velferdsstaten vår, som brukes når alle andre dører er stengt. «Kari»s kolleger fikk ikke sosialhjelp. De eide for mye. Kanskje en gammel bil, kanskje en familiehytte. Slikt må du selge for å få sosialhjelp i Norge. Det er så mange flere enn «Kari» og kollegene. Som Maria Can i Trondheim, som måtte stenge butikken sin på grunn av krisa. (dagsavisen.no 22.5.2020).)

- Koronakompensasjonen slår hånden av de små. (- Med andre ord: 100 prosent inntektsbortfall og null fra staten.) (- «Jeg er trygg på at norske eiere ikke kommer til å ta ut penger for å bruke på fest og moro», sier Sylvi Listhaug.) (- Hun vet bedre.) (- Hun er klar over at de store aksjeeierne har en utbredt tendens til å bruke sitt utbytte til fest og moro, gigantvillaer, luksusyachter og -biler, fritidsresidenser på fjell og ved sjø.) (- Og kanskje enda verre fra et samfunnsperspektiv: til spekulasjon i eiendomsmarkedet.)

(Anm: Koronakompensasjonen slår hånden av de små | Georg Blichfeldt, Kråkeslottet Senja AS100 prosent inntektsbortfall og null fra staten. Se på dette regnestykket: Bedriften Jørgen Hattemaker har 16.000 kroner i faste utgifter i april. Med 100 prosents inntektsbortfall vil staten gi ham 80 prosent i kompensasjon. Men, nei. Før prosentregningen starter, fjerner staten 10.000 kroner. Da skal Jørgen ha 4800 kroner. Men, nei igjen. Det betales ikke ut beløp mindre enn 5000. Med andre ord: 100 prosent inntektsbortfall og null fra staten. Bedriften Kong Salomo har også inntektsbortfall. Han har 25 millioner i faste utgifter. Når staten trekker fra 10.000 kroner før utregningen begynner, betyr det at han får dekket 80 prosent av 24.990.000 kroner. Det vil si at Kong Salomo får 19.992.000 som kompensasjon fra staten. Salomos økonomi er solid. Hans dilemma består i om han i år skal betale ut millioner i aksjeutbytte. Eller om han kanskje, av hensyn til bedriftens omdømme, skal vente til neste år. «Hindre konkurser, berge arbeidsplasser», het det i finansminister Sanners presentasjon av kompensasjonsordningen for næringslivet. Ingenting om å berge utbytte. Likt for alle, Sanner? «Alle må ta sin del av dugnaden. Derfor legger vi ikke opp til å dekke 100 prosent av de faste kostnadene», sier Sanner. Staten kompenserer bare 80 prosent. Ok, Sanner. Alle må gi avkall på samme andel: 20 prosent. Det er rettferdig. Men dugnaden er ikke slutt med det. Urettferdigheten slår inn med de 10.000 kronene som blir fjernet aller først. De gir en skjev fordeling av dugnadsbyrden. Salomo har på dette punktet bidratt med 10.000 kroner i dugnadspotten. Han har råd. Jørgen må inn med 10.000 kroner pluss 4800 kroner. I alt 14.800. Mange enkeltpersonforetak, og små bedrifter generelt, har relativt lave faste kostnader. Når hele eller store deler av inntektsgrunnlaget faller bort, kan likevel disse utgiftene være nok til å velte lasset. Jørgen trenger sårt de 14.800 kronene staten krever han skal bidra med i dugnaden hver måned. «Sola skin på deg, så skuggen fell på meg». Men statens gress er ikke like grønt for alle. Listhaug vet bedre Regjeringen har, med Fremskrittspartiet som tungen på vektskålen, valgt ikke å forby de bedrifter som mottar koronakompensasjon, å betale ut utbytte. «Jeg er trygg på at norske eiere ikke kommer til å ta ut penger for å bruke på fest og moro», sier Sylvi Listhaug. (aftenposten.no 16.4.2020).)

- Økokrims nye trusselvurdering: – Det kan bli misbruk av støtteordninger, tapping av selskaper før konkurs, og for så vidt korrupsjon. (- Økokrims nye trusselvurdering: – Det kan bli misbruk av støtteordninger, tapping av selskaper før konkurs, og for så vidt korrupsjon.) (- Allerede nå har Økokrim etterretningsopplysninger om selskaper som utnytter dagpengeordninger i bransjer som bygg og anlegg, bilpleie, og restauranter og butikker, ifølge Økokrim-sjefen. )

(Anm: Økokrims nye trusselvurdering: – Det kan bli misbruk av støtteordninger, tapping av selskaper før konkurs, og for så vidt korrupsjon. Økokrim-sjef Hedvig Moe advarer mot en ny type kriminelle i kjølvannet av korona-epidemien: De som vanligvis ikke bryter loven. – Det kan bli noen veldig gode anbud fremover, også i offentlige anbudsrunder, hvis noen nå for eksempel misbruker permitteringsordningene og bruker permitterte til å jobbe, sier Hedvig Moe, konstituert Økokrim-sjef. Økokrim advarer nå mot at både kriminelle og ellers lovlydige borgere vil forsøke å utnytte korona-tilknyttede støttetiltak fremover. (…) – Både folk og selskaper som vanligvis driver skikkelig kan gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Det kan bli misbruk av støtteordninger, tapping av selskaper før konkurs, og for så vidt korrupsjon. Allerede nå har Økokrim etterretningsopplysninger om selskaper som utnytter dagpengeordninger i bransjer som bygg og anlegg, bilpleie, og restauranter og butikker, ifølge Økokrim-sjefen. Ansatte blir satt til å jobbe svart samtidig som staten betaler dagpenger fordi de ansatte er permittert. (dn.no 16.4.2020).)

- Økokrim om coronasvindel: Permitterte gis svart arbeid. Økokrim mener at coronapandemien skaper handlingsrom for kriminelle lykkejegere som vil utnytte den sårbare situasjonen til å bedra privatpersoner og næringslivet.

(Anm: Økokrim om coronasvindel: Permitterte gis svart arbeid. Økokrim mener at coronapandemien skaper handlingsrom for kriminelle lykkejegere som vil utnytte den sårbare situasjonen til å bedra privatpersoner og næringslivet. SJEF: Økokrim, hvor Hedvig Moe er konstituert sjef, mener at coronapandemien er en av de sentrale driverne for kriminalitetsbildet fremover. Dette fremkommer av Økokrims trusselvurdering for 2020, som offentliggjøres i dag. – Vi tror det er en fare for at profesjonelle og organiserte kriminelle aktører vil ønske å utnytte de tillitsbaserte støtteordningene, sier konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe til VG. Økokrim venter økt svindel med dagpenger, ulovlig utnyttelse av statens milliardpakker til næringslivet og økt konkurskriminalitet i kjølvannet av krise og usikkerhet skapt av coronapandemien. (…) – Får dagpenger, jobber svart Økokrim har informasjon om bedrifter som begår trygdebedrageri under coronapandemien. (aftenposten.no 16.4.2020).)

- Økokrim stiller spørsmål ved hvordan regjeringens nye nødhjelpspakke skal kontrolleres: – Når veldig mye penger skal ut i løpet av kort tid, er det i seg selv en stor risiko. (- Det er mye lettere å stoppe en utbetaling enn å prøve å kreve tilbake i ettertid, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim om regjeringens krisepakker til næringslivet.)

(Anm: Økokrim stiller spørsmål ved hvordan regjeringens nye nødhjelpspakke skal kontrolleres: – Når veldig mye penger skal ut i løpet av kort tid, er det i seg selv en stor risiko. I regjeringens nye krisepakke skal pengene deles ut når selskapene selv har sagt hvor mye de har tjent. Det kan bli vanskelig å kontrollere. – Et budskap til de som skal sette opp kontrollen med dette er at det er mye lettere å være føre var. Det er mye lettere å stoppe en utbetaling enn å prøve å kreve tilbake i ettertid, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim om regjeringens krisepakker til næringslivet. (dn.no 3.4.2020).)

- DN mener: Når norsk økonomi er i ferd med å forsvinne ned i et sort hull, bør politikerne bekymre seg for andre ting enn utbytte.

(Anm: Leder. DN mener: Når norsk økonomi er i ferd med å forsvinne ned i et sort hull, bør politikerne bekymre seg for andre ting enn utbytte. De rødgrønne bekymringene for «utbyttefest» er overdrevne. Nå må Stortinget passe på at ordningen ikke utelukker for mange mindre bedrifter. (dn.no 21.3.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

-  323 bedrifter må tilbakebetale støtte - disse fem tingene går igjen.

(Anm: 323 bedrifter må tilbakebetale støtte - disse fem tingene går igjen. Skattedirektørens førsteinntrykk er at få misbruker kontantstøtteordningen, men han lener seg ikke tilbake av den grunn. Nå letter Skatteetaten på sløret om hvordan folk som ikke skulle hatt kontantstøtte, likevel får det. (e24.no 11.5.2020).)

- Coronaviruset: Støtte uten betingelser en dårlig idé. (- UTBYTTESTOPP: Når staten bruker 20 milliarder i måneden på å holde private foretak flytende, er det ikke urimelig om mottakerne forplikter seg til å stanse utdeling av utbytte eller avstå fra lønnsfest for noen få.)

(Anm: Leder. Coronaviruset: Støtte uten betingelser en dårlig idé. Kontantstøtte til næringslivet gis uten krav om utbyttebegrensning. Det er lite fornuftig å legge opp til en ordning som åpner for misbruk. Det er bred enighet på Stortinget om kontantstøtte til næringslivet som i første omgang (tre måneder) vil koste 50 milliarder kroner. Hovedmålet med ordningen er å redde bedrifter som er hardt rammet av coronakrisen fra å gå konkurs. Foretak som staten har pålagt å stenge, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige, faste utgifter. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever en reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer, vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel. I tillegg kommer flere spesialordninger. (dagbladet.no 8.4.2020).)

- Leder. DN mener: Hvis bare de store turoperatørene overlever krisen, har den offentlige støtten vært bortkastet.

(Anm: Leder. DN mener: Hvis bare de store turoperatørene overlever krisen, har den offentlige støtten vært bortkastet. Støtte til reiselivsnæringen bør handle om å bevare nisjeaktører og sikre konkurransen. Leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål, vil ha mer hjelp fra politikerne. (dn.no 18.5.2020).)

- Vedtok kontantstøtte til bedrifter: – Tar ikke nok hensyn til arbeidsfolk. (– Dette betyr fritt fram for privat berikelse.) (- Stortingsflertallet åpner honningkrukka for kriminelle og useriøse selskaper og gir en gavepakke til eiendomsbaronene, skriver Bjørnar Moxnes i en pressemelding.)

(Anm: Vedtok kontantstøtte til bedrifter: – Tar ikke nok hensyn til arbeidsfolk. Tirsdag vedtok Stortinget å gi 50 milliarder kroner i krisekontantstøtte til norske bedrifter. Det møter kritikk fra venstresida og LO. (…) Og Rødt kritiserer ordningen for å ikke nekte bedriftene å ta ut utbytte. – Dette betyr fritt fram for privat berikelse. Stortingsflertallet åpner honningkrukka for kriminelle og useriøse selskaper og gir en gavepakke til eiendomsbaronene, skriver Bjørnar Moxnes i en pressemelding. (…) Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, får mest. Totalt kan ordningen berøre 60.000-70.000 bedrifter og hundretusener av arbeidstakere.Men selv om alle stortingspartiene unntatt MDG og Rødt er med på vedtaket, går det ikke på noen måte fri for kritikk. Kritikk fra venstresida SV kritiserer ordningen for å ikke si absolutt nei til at bedrifter kan si opp ansatte, samtidig som de får offentlig støtte. – Det er uforståelig at flertallet nekter å sikre arbeidsfolk mot oppsigelser og at de nok en gang er villig til å la statlige krisepenger gå til utbytter for rike eiere, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB. (dagsavisen.no 8.4.2020).)

- Oppkjøpsfondet Herkules fikk syv mill. i støtte til Olivia. Olivia er blant restaurantkjedene som har fått aller mest i koronastøtte etter omsetningssmell på over 90 prosent i april.

(Anm: Oppkjøpsfondet Herkules fikk syv mill. i støtte til Olivia. Olivia er blant restaurantkjedene som har fått aller mest i koronastøtte etter omsetningssmell på over 90 prosent i april. Få dager etter at Norge stengte ned som følge av koronaviruset, måtte flere restauranter lukke dørene, blant dem restaurantkjeden Olivia som eies av et oppkjøpsfond. Den Italia-inspirerte restaurantkjeden har nå fått utbetalt syv millioner kroner etter å ha søkt om støtte fra kompensasjonsordningen., Med det har Olivia fått nesten 2,9 millioner mer enn kaffekjeden Espresso House, og 5,3 millioner mer enn Peppes Pizza som kontrolleres av investor Jens Ulltveit-Moe. Det britiskeide selskapet Select Service Partner (SSP), som drifter ulike serveringskonsepter på flyplasser, blant annet Starbucks, har fått ti millioner kroner.(dn.no 22.6.2020).)

- Enige om krisepakke på 50 milliarder. (- Stortinget krever åpenhet om hvem som får støtte.) (- Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter.) (- Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk.)

(Anm: Enige om krisepakke på 50 milliarder. Stortinget krever åpenhet om hvem som får støtte. Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk. – Det skal bli lett å komme inn i ordningen, men vanskelig å misbruke den. Det sa Høyres Mudassar Kapur, som leder Stortingets finanskomité, da han presenterte enigheten om kontantstøtten til koronarammede bedrifter på Stortinget tirsdag. Han oppfordret samtidig bedriftene som nå skal motta krisestøtten, om å bruke pengene «med ansvarlighet og kløkt». – Det er bred enighet. Det er bra, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB. – Denne kontantstøtten til bedrifter er et av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Det som ville vært utenkelig for tre–fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sier han. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag. Hovedmålet er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, slik at de ikke går konkurs. Titusener av jobber er berørt. (aftenposten.no 7.4.2020).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Rødt ønsker flere sosiale koronatiltak. ( –  Der de andre partiene var mer opptatt av næringsliv og kapital, var vi mest opptatt av arbeidsfolk, arbeidsledige, rusavhengige, voldsutsatte kvinner, barn og andre sårbare grupper, sier han.)

(Anm: Rødt ønsker flere sosiale koronatiltak. Rødt bystyremedlem Siavash Mobasheri er glad for at alle partiene i bystyret har samlet seg om en tiltakspakke for Oslo. Men han savner flere sosiale tiltak. Siavash Mobasheri er Rødts representant i arbeidsgruppa, og sier til Dagsavisen at Rødt ville på flere punkter gå lenger og at han savner flere sosiale tiltak. –  Der de andre partiene var mer opptatt av næringsliv og kapital, var vi mest opptatt av arbeidsfolk, arbeidsledige, rusavhengige, voldsutsatte kvinner, barn og andre sårbare grupper, sier han. – Dette er bare en start, sier han, og ramser opp de tiltakene partiet fikk igjennom. (dagsavisen.no 3.4.2020).)

- Emmas utleier kuttet kraftig i leien hennes da hun ble permittert: – Det betyr alt. (- Leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen som den siste tiden har fått mange henvendelser fra leietagere som er redde for å bli kastet ut av hjemmene sine.) (- Vi risikerer i verste fall at mange leieboere ikke har et sted å bo.) (- Han har vært i kontakt med myndighetene og foreslått flere tiltak han mener må innføres.) (- Deriblant regulering av leieprisene, stopp i leieøkninger, og mer penger til den statlig bostøtteordningen.) (- Aasen sier det allerede jobbes med reguleringer av leiemarkedet ute i Europa, der leiemarkedet er langt større enn i Norge.) (– Jeg purret på departementet senest i går og fikk beskjed om at jeg skulle få svar snart.)

(Anm: Emmas utleier kuttet kraftig i leien hennes da hun ble permittert: – Det betyr alt. Etter corona-permittering fikk student Emma Helland Olsen (21) satt ned leien av sin utleier. Utleieforeningen mener man ikke må forvente at det skal komme et skred av leiejusteringer fra privat hold, og mener staten må regulere prisene. (…) – Mange utleiere har knappe marginer, og det norske markedet er brolagt med private utleiere som jeg ikke tror har marginer til å sette ned leien, sier leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen som den siste tiden har fått mange henvendelser fra leietagere som er redde for å bli kastet ut av hjemmene sine. – Mange har fått redusert inntekten sin, og de som leier gjør ofte ikke det fordi de har lyst, men fordi det er den muligheten de har. Vi risikerer i verste fall at mange leieboere ikke har et sted å bo. Han har vært i kontakt med myndighetene og foreslått flere tiltak han mener må innføres. Deriblant regulering av leieprisene, stopp i leieøkninger, og mer penger til den statlig bostøtteordningen. Aasen sier det allerede jobbes med reguleringer av leiemarkedet ute i Europa, der leiemarkedet er langt større enn i Norge. – Jeg purret på departementet senest i går og fikk beskjed om at jeg skulle få svar snart. LBF-lederen sier at dagens husleielov åpner for at myndighetene kan gripe inn i markedet i spesielle tilfeller og fastsette leiestopp og maksimalsatser. (aftenposten.no 10.4.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Nav Kontroll får unormalt mange tips. (- Nav Kontroll anslår at de daglig får et titalls tips om folk og bedrifter som utnytter permitteringsordningene.) (- Vi er ikke vant til å motta så mange tips om permitteringer, sier Ole Johan Heir direktør i Nav kontroll til E24.) (- Han sier de opplever at mange er opptatt av at ingen skal utnytte krisen for egen vinning.)

(Anm: Nav Kontroll får unormalt mange tips. Nav Kontroll anslår at de daglig får et titalls tips om folk og bedrifter som utnytter permitteringsordningene. – Vi er ikke vant til å motta så mange tips om permitteringer, sier Ole Johan Heir direktør i Nav Kontroll. (…) Nav samarbeider med Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Nav Kontroll har ansvar for å følge opp alle tips og saker knyttet til trygdesvindel. – Vi mottar mange tips i mange ulike kanaler for tiden. Vi mottar titalls tips hver dag de siste par dagene om folk som utnytter permitteringsordningene, og tipsene begynte å komme inn i forrige uke. Det som er nytt i denne situasjonen er at vi får inn en så stor mengde tips som omhandler permitteringer. Vi er ikke vant til å motta så mange tips om permitteringer, sier Ole Johan Heir direktør i Nav kontroll til E24. Han sier de opplever at mange er opptatt av at ingen skal utnytte krisen for egen vinning. (e24.no 3.4.2020).)

- Ap mener Listhaug kommer for sent på banen: – Ville vært bedre rustet hadde det ikke vært for Frp. Aps Arild Grande kritiserer Frps innsats mot arbeidslivskriminalitet.

(Anm: Ap mener Listhaug kommer for sent på banen: – Ville vært bedre rustet hadde det ikke vært for Frp. Aps Arild Grande kritiserer Frps innsats mot arbeidslivskriminalitet. – Underlig å være negativ til noe han sier å være for, svarer Sylvi Listhaug. Oslo Frp og partiets nestleder Sylvi Listhaug vil oppheve taushetsplikt mellom offentlige etater for å forebygge og avsløre det de kaller «kriseprofitører». Listhaug sier søndag til Aftenposten at hun frykter misbruk av både dagpenger og støtteordninger i kjølvannet av koronakrisen. Hun vil ha mer kontroll og nye verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. – Allerede nå ser vi at mange permitterer folk for deretter å ha dugnad på arbeidsplassen. Hvis man har behov for arbeidskraft, må man la være å permittere, sier Sylvi Listhaug. Arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), Arild Grande, er imidlertid kritisk til at Frp kommer på banen først nå. – Dette hadde vært løst om Frp stemte for våre forslag om opptrappingsplan for A-krimsentrene tilbake i 2018, sier Grande. (aftenposten.no 6.4.2020).)

- Dagbladets kilder: Drama i natt: Truet med å avbryte. Bak lukkede dører foregikk et drama for å sikre studentene mer stipend. SV truet med å forlate hele kriseforhandlingene dersom de ikke ble hørt. (- Flere var rasende, og omtalte forslaget som ei «drittpakke» som bare syltet studentene ytterligere i gjeld. Dagbladet vet at Sp og Frp tidlig i prosessen ble enig med regjeringspartiene på Stortinget om å akseptere det studentforslaget fra regjeringen. Dermed var det i praksis flertall for å ikke endre forslaget fra regjeringen.)

(Anm: Dagbladets kilder: Drama i natt: Truet med å avbryte. Bak lukkede dører foregikk et drama for å sikre studentene mer stipend. SV truet med å forlate hele kriseforhandlingene dersom de ikke ble hørt. Regjeringspartiene, Sp og Frp måtte snu. SLO NEVEN I BORDET: Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken i SV ville heller forlate forhandlingene enn å gå med på regjeringens kriselån til studentene. Da regjeringen presenterte sitt forslag til landets tredje krisepakke, fikk permitterte studenter anledning til å ta ekstra lån gjennom Lånekassa. Flere var rasende, og omtalte forslaget som ei «drittpakke» som bare syltet studentene ytterligere i gjeld. Dagbladet vet at Sp og Frp tidlig i prosessen ble enig med regjeringspartiene på Stortinget om å akseptere det studentforslaget fra regjeringen. Dermed var det i praksis flertall for å ikke endre forslaget fra regjeringen. Truet med å gå Da den endelige krisepakka ble presentert i dag, hadde Stortinget likevel omgjort én milliard av kriselånene til ekstra stipend til studentene. Dette skjedde etter at SV natt til tirsdag truet med å forlate hele forhandlingen, ifølge flere kilder tett på prosessen. Etter det Dagbladet forstår, er det første gang i forhandlingene om de tre krisepakkene at noe parti har slått neven i bordet såpass tydelig. (dagbladet.no 31.3.2020).)

- MDG OG Raudt meiner dei vart utelukka frå forhandlingane i natt. MDG og Raudt meiner dei andre stortingspartia utelukka dei frå forhandlingane om del to av krisepakken mot koronakrisa. (- Raudt og MDG meiner dei vart utelukka frå forhandlingane og at det går utover kulturlivet, studentar og arbeidsledige.)

(Anm: MDG OG Raudt meiner dei vart utelukka frå forhandlingane i natt. MDG og Raudt meiner dei andre stortingspartia utelukka dei frå forhandlingane om del to av krisepakken mot koronakrisa. Bjørnar Moxnes kallar det udemokratisk. Forhandlarane frå finanskomiteen på Stortinget tok natta i bruk for å bli einige om nye økonomiske krisetiltak. Torsdag morgon presenterte dei åtte punkt frå den nye tiltakspakken mot koronakrisa. Raudt og MDG meiner dei vart utelukka frå forhandlingane og at det går utover kulturlivet, studentar og arbeidsledige. (nrk.no 19.3.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo.

(Anm: Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo. Snart er det umulig for førstegangskjøpere å kjøpe seg en bolig i hovedstaden. FOR DYRT: De aller fleste boligene i Oslo er uoppnåelige for førstegangskjøpere. (estatenyheter.no 12.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Bolig – fra behovet for et hjem - til spekulasjonsobjekt!

Bolig – fra behovet for et hjem - til spekulasjonsobjekt!
bluesbreakerno.blogspot.com 10.5.2012
På 1980-tallet fikk vi de første dereguleringene av boligmarkedet, innført av Høyreregjeringene til Kåre Willoch. I første rekke rammet endringene borettslagene (fellesskapsløsningene). I tillegg ble det frislepp på utlånsmarkedene – noe som resulterte i et rentenivå som ble umulig for mange å betjene. Husbanken er i ettertid blitt endret fra å være et virkemiddel for sosial boligbygging – over til en markedstilpasning man kan hevde ikke fremmer sosial boligbygging – i hvert ikke slik den opprinnelige tanken med opprettelsen av Husbanken var tiltenkt. (...)

- Ivar Tollefsen har boligeiendom for 116 mrd., kan kjøpe for 50 mrd. til.

(Anm: Ivar Tollefsen har boligeiendom for 116 mrd., kan kjøpe for 50 mrd. til. Tollefsen-kontrollerte Heimstaden Bostad gjør et gigantkjøp i Tsjekkia til 12,8 milliarder. – Vi har investeringskapasitet på 50 milliarder til, sier finansdirektøren. – Etter kjøpet i Tsjekkia vil Heimstaden Bostad ha i underkant av 30 milliarder i kommitert egenkapital, ubenyttede trekkfasiliteter og bankinnskudd. Med fornuftig belåning som matcher en BBB rating vil jeg anslå vår kjøpskapasitet til cirka 50 milliarder svenske kroner, sier finansdirektør Arve Regland i Heimstaden og Fredensborg. – Vi regner med å finansiere nye kjøp med noen under 50 prosent gjeld for å bringe vår gjeldsgrad ytterligere ned, sier han. I dag er den i underkant av 50 prosent. (finansavisen.no 10.1.2020).)

- Tollefsen og Fredriksen har lagt inn bud på 18.000 boligtomter.

(Anm: Tollefsen og Fredriksen har lagt inn bud på 18.000 boligtomter. (…) Tollefsen er Europas tredje største boligutleier gjennom selskapet Heimstaden, mens investor John Fredriksen langt fra er ukjent med eiendom.) (- Han var tidligere nest største eier i det børsnoterte kontoreiendomsselskapet Entra. Dette selskapet er han helt ute av, men han eier 80 prosent av aksjene i konkurrenten, børsnoterte Norwegian Property. (finansavisen.no 29.1.2020).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder.) (- Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie.) (- Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer.) (- En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Gjennom selskapet Fredensborg har Tollefsen bygget Norges største utleieimperium, med 4.500 leiligheter. Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (- Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper.) (- Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper».)

(Anm: Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har betegnet praksisen som et «ekstremt misbruk» av dagens regelverk. – Jeg er skuffet. Loven fungerer ikke, og dette hadde vært en viktig innstramming, sier Bøhler til E24. E24 har tidligere avslørt hvordan utleiegiganten Fredensborg har brukt en komplisert eierskapsstruktur for å omgå lovbestemmelsen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i hvert sameie. Maksgrensen skal motvirke oppkjøpsraid og risikoen for at én profesjonell aktør slik skaffer seg flertallsmakt over vanlige beboere i et sameie. LES OGSÅ Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper». Mandag behandlet Stortinget en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven, slik at fremgangsmåten E24 avdekket at Fredensborg har benyttet, ble forbudt. «Det har utviklet seg en praksis som er dokumentert i media med bruk av åpenbare stråmannsselskaper, og dette synes å være allment anerkjent som en lovlig omgåelsesform», het det i komitéinnstillingen. Utleiesgiganten Fredensborg, eid av milliardær Ivar Erik Tollefsen, brukte mindre selskaper med navn som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» for å sikre seg 34 av 50 leiligheter på samme adresse – og dermed også flertall i styret. (e24.no 30.5.2017).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. (– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB.)

(Anm: LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. Kampen mot de økende forskjellene i Norge vil prege årets lønnsoppgjør, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Tirsdag blir det klart hvilke hovedkrav LO samler seg om i årets tariffoppgjør når LOs representantskap møtes.LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler nå at den voksende ulikheten i Norge vil være et hovedpremiss for årets oppgjør.– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB. (dagsavisen.no 17.2.2020).)

- Høyre: – Må være lottomillionær for å komme inn på boligmarkedet.

Høyre: – Må være lottomillionær for å komme inn på boligmarkedet
nrk.no 7.5.2012
VANSKELIG: Den vedvarende prisoppgaven på boligmarkedet gjør det vanskelig for førstegangsetablere, særlig etter at egenkapitalkravet ble hevet.

Mens Høyre vil øke maksbeløpet for BSU-sparing til 500.000 for å hjelpe førstegangsetablerere inn på et brennhett boligmarked, mener Aps Torgeir Micaelsen at ordningen først og fremst hjelper de rikeste. (...)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.) (- Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene.) (- Utbyttene ligger heller ikke langt etter.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Hegnar: – Alle med eiendom er jo millionærer. I årene 1997 til 2015, da Høyre styrte Oslo kommune, skal kommunen ha solgt eiendommer for 11 milliarder kroner (2019-kroner), og finansavdelingen i Oslo kommune mener at verdien på de samme eiendommene i dag er 28 milliarder kroner.

(Anm: LEDER. Hegnar: – Alle med eiendom er jo millionærer. I årene 1997 til 2015, da Høyre styrte Oslo kommune, skal kommunen ha solgt eiendommer for 11 milliarder kroner (2019-kroner), og finansavdelingen i Oslo kommune mener at verdien på de samme eiendommene i dag er 28 milliarder kroner. Da er det lett å si at man ikke skulle solgt noe som helst, og det er vel knapt en hytte- eller huseier i Norge som ikke kan lage like morsomme regnestykker. Man skulle ikke solgt. Men, de fleste har jo kjøpt noe mer og nytt etter salget, så det er ikke sikkert vi snakker om «tap». Og Oslo kommune har vel brukt pengene fra salgene til syke- og gamlehjem, skoler og annet fornuftig. Og til drift når skatte- og avgiftskronene ikke har strukket til. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) legger skylden for salgene på «Høyres aggressive salg», og han sier til Klassekampen at salget av Sjømannsskolen er et typisk eksempel på denne strategien. Oslo kommune solgte bygget for 64 millioner kroner (2019-kroner) i 1990 og betaler i dag en husleie på 20 millioner kroner årlig for Kongshavn videregående skole som har lokaler i bygget i Ekebergåsen. (finansavisen.no 29.1.2020).)

- Toromsleiligheter prises opp til 10 millioner. Når OBOS lanserer nytt salgsstrinn for toromsleiligheter i Middelthunet i februar, skrus prisene opp med 33,5 prosent, eller over 2 millioner kroner – på kun ett år. (- Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS, tror det likevel blir ny halleluja-stemning blant OBOS-medlemmer og andre som møter på rød løper på Colosseum kino i februar.)

(Anm: Toromsleiligheter prises opp til 10 millioner. Når OBOS lanserer nytt salgsstrinn for toromsleiligheter i Middelthunet i februar, skrus prisene opp med 33,5 prosent, eller over 2 millioner kroner – på kun ett år. OBOS skal i februar igjen i gang med et nytt salgstrinn av 46 toromsleiligheter i Bygg B i Middelthunet ved Frogner Stadion. I invitasjonen står det «OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på salgsmøtet, men møtet er åpent for alle». Det kan komme godt med. Med priser på toromsleiligheter i Middelthunet som har steget med rundt 33,5 prosent på ett år, og nå koster helt opp til ni millioner kroner for en mindre sørøstvendt toroms på 47,5 kvadratmeter, nærmer prisene seg 200.000 kroner pr. kvadratmeter. Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS, tror det likevel blir ny halleluja-stemning blant OBOS-medlemmer og andre som møter på rød løper på Colosseum kino i februar. (finansavisen.no 25.1.2020).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Kari Slaatsveen mener byutviklingen bør fordeles litt jevnere: – Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. (– Det var en sånn lettelse å komme tilbake til sentrum, etter mange år et par mil utenfor bykjernen.)

(Anm: Kari Slaatsveen mener byutviklingen bør fordeles litt jevnere: – Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. (…) Byer vokser, det ligger i byens natur, men jeg skulle ønske nybygg ble jevnere fordelt. Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. Nå bor jeg midt i Oslo, ved Gamle Aker kirke. Det var en sånn lettelse å komme tilbake til sentrum, etter mange år et par mil utenfor bykjernen. Jeg har ikke bil lenger, men sykler og går hele året. Utviklingen for syklister i denne byen er virkelig noe å bejuble. (aftenposten.no 31.10.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. (- Bare nesten.) (- Pengene har forandret Norge.) (- Og oss.) (- Middelklassevelgerne.) (- Dagens regjering avskaffet arveavgiften. Og Ap sier nei til å gjeninnføre den.) (- Dette viser den spagaten Ap står i.) (- Nå våger ikke partiet å stå opp for det som er fordelingsmessig rett – i frykt for å støte fra seg de mange middelklassevelgerne.)

(Anm: HANNE SKARTVEIT. Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. Bare nesten. Pengene har forandret Norge. Og oss. HANNE SKARTVEITDet store flertallet av nordmenn definerer seg som middelklasse. Mange i middelklassen arver. Her er det forskjell på by og land. De som arver foreldre med nedbetalte hus og leiligheter i storbyene, kommer mye bedre ut enn de som kommer fra distrikter med lave boligpriser – eller som ikke arver noe i det hele tatt. Den forskjellen er det omtrent umulig å utligne gjennom hardt arbeid. Det skal svært høye inntekter til for å ta igjen en som arver et hus i Oslo, eller en hytte langs sørlandskysten. (…) Partiet skal komme middelklassen i møte. Derfor viker Ap unna – på tross av at Norge er et av ytterst få land i den vestlige verden som ikke har arveavgift. Fordelingspolitikken har alltid vært en grunnstamme i Aps politikk. middelklassevelgerne. (vg.no 8.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Arbeiderpartiet svikter som solidaritetsparti.

(Anm: Arbeiderpartiet svikter som solidaritetsparti | Maria Klingsheim, Akershus Grønn Ungdom. Arbeiderpartiet fortsetter å svikte i klimaspørsmålet. De svikter dermed også i sin kjernesak: sosialpolitikk. Ap har stemt for å flytte iskanten sørover på tross av faglige råd, støttet en krisepakke på 100 millioner kroner til oljenæringen og overkjørt lokale forhandlinger da de bidro til flertall for utvidelsen av E18. Dette i en tid hvor behovet for solidaritet i møte med kriser er tydeligere enn noen gang. (aftenposten.no 17.6.2020).)

- Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka. (- Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka.)

(Anm: Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka. Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka. Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet. President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, sier at staten har formet prosessen rundt Y-blokka sånn at ingen kan klage på den. – Det er ikke veldig demokratisk, mener han. Han sier at de ikke har hatt noe annet valg enn å gå til søksmål. Gisle Løkken vil ikke opplyse hvilken aktør som står bak finansieringen av søksmålet. (nrk.no 13.2.2020).)

- Y-blokka: Regjeringsadvokaten avviser arvingenes krav. Regjeringsadvokaten sier nei til at Carl Nesjar og Erling Viksjøs arvinger skal slippe å betale for forsinkelser i arbeidet med å sikre kunsten i Y-blokka.

(Anm: Y-blokka: Regjeringsadvokaten avviser arvingenes krav. Regjeringsadvokaten sier nei til at Carl Nesjar og Erling Viksjøs arvinger skal slippe å betale for forsinkelser i arbeidet med å sikre kunsten i Y-blokka. Arkitekt Erling Viksjø og kunstner Carl Nesjars arvinger stevner som kjent staten for å hindre at  Picassos «Måken» og «Fiskerne» blir sikret og fjernet fra Y-blokka. De mener også at de som Viksjø og Nesjars arvinger har opphavsrett til kunsten i  Y-blokka, på linje med Pablo Picasso. De har samtidig bedt om å få slippe å stå ansvarlig for de økonomiske kostnadene en midlertidig stans i arbeidet vil medføre for staten. Dette sier regjeringsadvokaten nå nei til. Les også: Arvingene vil stanse riving av Y-blokka – forbereder søksmål mot staten(dagsavisen.no 1.7.2020).)

- LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. (– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB.)

(Anm: LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. Kampen mot de økende forskjellene i Norge vil prege årets lønnsoppgjør, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Tirsdag blir det klart hvilke hovedkrav LO samler seg om i årets tariffoppgjør når LOs representantskap møtes.LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler nå at den voksende ulikheten i Norge vil være et hovedpremiss for årets oppgjør.– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB. (dagsavisen.no 17.2.2020).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Kraftig regn har bidratt til økning i vannskader. (- I gjennomsnitt oppdages en vannskade hvert åttende minutt i norske hjem, ifølge Finans Norge.)

(Anm: Kraftig regn har bidratt til økning i vannskader. Kraftig regn på kort tid har bidratt til at det er registrert vannskader for 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, ifølge Finans Norge. (…) I gjennomsnitt oppdages en vannskade hvert åttende minutt i norske hjem, ifølge Finans Norge. (dinside.no 12.11.2019).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

– Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo.

(Anm: Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo. Mens det var store regionale forskjeller i boligprisene i juli, steg boligprisen i Oslo med 1,9 prosent. Førstegangskjøper Oda Lassen-Urdahl (27) hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp hjemmefra. (dn.no 6.8.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten. (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig.)

(Anm: Planlegg alderdom uten forventninger til arv. (- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten.) (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig. (…) - De som ble født i 1950, har hatt en langt sterkere utvikling i formuen sin enn senere generasjoner, sier Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank. (…) Siden 2010 har boligprisene i Norge økt drøyt 50 prosent. Ved utgangen av 2010 var en gjennomsnittsbolig i Norge verdt 1,6 millioner kroner. I dag er verdien ca. 2,5 millioner kroner. - Dette drar selvsagt formuen til alle som eier bolig, oppover. (dagbladet.no 4.3.2019).)

(Anm: Eide dine besteforeldre bolig i Oslo? Det kan gi deg 1 mill. ekstra i lommeboken (nrk.no 24.3.2019).)

(AnmFattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

-  Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet.

(Anm: Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet. Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til. Partisekretær i SV, Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved «alle korsveier» velger side «for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller». Herning vil ikke påstå «at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.» Men, som han skriver, «politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller». Dette er helt innlysende feil. (dagbladet.no 21.7.2017).)

(AnmTankesmier (mintankesmie.no).)

- Debatt: Boligmarkedet. (- Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig?) (- Ikke for oss unge.) (- TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen.)

(Anm: Av Ina Rangønes Libak, leder i AUF. Debatt: Boligmarkedet. Unge må leie dyrt og dårlig i et spinnvilt leiemarked. Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig? Ikke for oss unge. TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen. Hvorfor godtar vi at spekulanter har overtatt boligmarkedet mens vi unge selv sitter på utsida og ser inn? Det trenger ikke være sånn. Men fordi de som styrer mener at markedet regulerer seg selv best, så går det utover det som har mest å si for tryggheten og livskvaliteten vår; at vi har et hjem, et sted å bo. (…) Vi unge er lei av å bo oss i hjel. Bolig er for viktig til at vi kan overlate det til markedet. Vi lar ikke andre velferdsgoder styres av markedet alene, fordi vi mener de er så grunnleggende for gode liv at vi vil sikre dem for alle. Hvorfor godtar vi da et marked ute av kontroll når det gjelder noe av det mest essensielle i menneskers liv; å ha et godt sted å bo? (dagbladet.no 13.6.2019).)

- Slik skatter du minst av utleie. (- Her er en guide til de største fradragene.)

(Anm: Slik skatter du minst av utleie. Her er en guide til de største fradragene. - En særnorsk regel gjør det svært gunstig å leie ut egen bolig, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund. Det er skattefritt å leie ut egen bolig hvis du selv bor i mer enn halve utleieverdien av boligarealet. (dagbladet.no 22.3.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Norges rikeste kjemper om å bygge størst og dyrest. (- Eiendomsmegleren Miguel Sørholt anslo at denne luksusvillaen ville bli Norges dyreste bolig med en endelig verdi på mellom 300 og 500 millioner kroner. )

(Anm: Norges rikeste kjemper om å bygge størst og dyrest. Finanstopp Bjørn Rune Gjelsten tar opp kampen med Øystein Stray Spetalen om å bygge det som kan bli Norges dyreste bolig. (…) Før sommeren kunne «God kveld Norge» fortelle om Øystein Stray Spetalens byggeprosjekt ute på Bygdøy ved siden av Sjøfartsmuseet. Eiendomsmegleren Miguel Sørholt anslo at denne luksusvillaen ville bli Norges dyreste bolig med en endelig verdi på mellom 300 og 500 millioner kroner. Nå ser det ut til at også Gjelstens byggeprosjekt ligger hakk i hæl. (tv2.no 23.8.2014).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

- 14 kvm uten do og bad solgt for 1,7 millioner. (-Svimlende kvadratmeterpris på salg av minileilighet i Oslo.) (- Kjøper må derimot klare seg uten soverom - og ikke minst uten eget toalett og bad.)

(Anm: 14 kvm uten do og bad solgt for 1,7 millioner. Svimlende kvadratmeterpris på salg av minileilighet i Oslo. (…) Tross en kvadratmeterpris på 125 000 kroner, har interessen vist seg å være formidabel. Ifølge eiendomsmegler Isalinn Dotseth har hele 14 000 besøkt annonsen i løpet av tre uker. - Det er få boliger i Oslo som ligger ute til under to millioner kroner, så det er trolig med på å generere mange klikk, sier Dotseth i Himla Eiendomsmegling til Børsen. – Skremmende Speiler man denne interessen med antall personer på visning, kan temperaturen derimot sies å ha falt betraktelig. I et tøft boligmarked som Oslo, er mange villig til å ofre et soverom. Når det gjelder å gi avkall på eget badeværelse, er ikke tilbøyeligheten like stor. Fordelt over 14 kvadratmeter består nemlig denne leiligheten av et lite inngangsparti, en kjøkkenkrok og et oppholdsrom. Kjøper må derimot klare seg uten soverom - og ikke minst uten eget toalett og bad. (borsen.no 3.2.2020).)

- Folk vil få en realvekst de neste årene som trumfer styringsrenten. (- Dette er noe vi hensyntar når vi setter renten.) (- Så du er forsiktig med at dere ikke øker renten så mye at folk får betalingsproblemer?) (- Det er et viktig trekk ved norsk økonomi den høye gjelden i husholdningssektoren som vi hensyntar når vi setter renten.) (- De nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelsesorden 2 – 3 prosent.) (- Det er fortsatt god omsetning i boligmarkedet.) (- Vi ser ikke for oss noe krakk i boligmarkedet snarere tvert imot.) (- Vi ser en ganske balansert utvikling i boligmarkedet i tiden fremover.)

(Anm: Øystein Olsen. SENTRALBANKSJEF (…) De fleste har litt gjeld eller litt mer gjeld. (…) Folk vil få en realvekst de neste årene som trumfer styringsrenten. (…) Dette er noe vi hensyntar når vi setter renten. Det at gjelden har økt til det høye nivået som den har. Så du er forsiktig med at dere ikke øker renten så mye at folk får betalingsproblemer. Det er et viktig trekk ved norsk økonomi den høye gjelden i husholdningssektoren som vi hensyntar når setter renten. Betyr det også at du egentlig ikke er så veldig bekymret for at folk ikke skal klare å betale renter i hvert fall, kanskje avdrag selv om de har litt mye gjeld nå. (…) Det går jo bra i det store bildet som vi tegner for norsk økonomi. (…) De nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelsesorden 2 – 3 prosent. (…) Det er fortsatt god omsetning i boligmarkedet. (…) Vi ser ikke for oss noe krakk i boligmarkedet snarere tvert imot. (…) Vi har en ganske balansert utvikling i boligmarkedet i tiden fremover. (…) De siste årene par årene har vi truffet ganske bra på vår boligoverslag. (Politisk kvarter. Des. 24.2.2018 07.45:45 15min.).)

- Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo.

(Anm: Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo. Snart er det umulig for førstegangskjøpere å kjøpe seg en bolig i hovedstaden. FOR DYRT: De aller fleste boligene i Oslo er uoppnåelige for førstegangskjøpere. (estatenyheter.no 12.2.2020).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige.

(Anm: Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er. (…) Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes». (nrk.no 23.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Bankene vil stramme inn på boliglån som «lommebok». Mange familier har brukt boliglånet som «lommebok», og bakt inn annen gjeld i lånet etter hvert som boligverdien stiger. (– De siste årene har boligprisene økt med mellom fem til ti prosent i året. En vanlig bolig til tre millioner kroner har økt i verdi med kanskje 150.000 kroner i året. Det har ført til at folk har brukt boligen nærmest som sin egen lommebok, som har hatt kontinuerlig verdistigning.)

(Anm: Bankene vil stramme inn på boliglån som «lommebok». Mange familier har brukt boliglånet som «lommebok», og bakt inn annen gjeld i lånet etter hvert som boligverdien stiger. Nå setter flere banker på bremsen. (…) BN-bank forteller om en kraftig økning i avslag på boliglån som følge av høy forbruksgjeld. Der er ett av tre avslag på boliglån nå begrunnet med for mye forbruksgjeld. (…) – Har brukt boligen som lommebok Administrerende direktør Gunnar Hovland i BN-bank sier at det går mot slutten på at mange husholdninger kan bruke økte boligverdier og gjentatt refinansiering til å finansiere et høyt forbruk. – De siste årene har boligprisene økt med mellom fem til ti prosent i året. En vanlig bolig til tre millioner kroner har økt i verdi med kanskje 150.000 kroner i året. Det har ført til at folk har brukt boligen nærmest som sin egen lommebok, som har hatt kontinuerlig verdistigning. Så har man tatt opp økt forbruksgjeld som man senere har bakt inn i boliglånet, sier Hovland. – Så da kan man ikke i samme grad nå bruke boligen som lommebok? – Nei, boligprisveksten har flatet ut. (nrk.no 31.10.2018).)

- Tror staten tar ansvar for boliglån. (– Jeg tror at den norske staten vil ta grep for å hindre at en slik situasjon oppstår, sier Mork.)

(Anm: Tror staten tar ansvar for boliglån. Professor Knut Anton Mork tror ikke vi kommer i en situasjon der tusenvis av boliger havner på tvangssalg på grunn av arbeidsledighet. (…) – Staten bør sørge for at de som mister jobben, har et sikkerhetsnett å falle tilbake på. Hvis ikke det er nok, bør staten komme bankene til unnsetning og utsette lånebetjeningen. Dette er det i så fall bankene som bør håndtere, for de har apparatet til å håndtere det, svarer Mork. Kan vi havne i en situasjon, der tusenvis av boliger blir lagt ut på tvangssalg? – Jeg tror at den norske staten vil ta grep for å hindre at en slik situasjon oppstår, sier Mork. (estatenyheter.no 16.3.2020).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

- Fabian Stang satset på boligspekulasjon. (- Ble avvist av selger.) (- Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg.) (- Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein.)

(Anm: Fabian Stang satset på boligspekulasjon. Ble avvist av selger. Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg. Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein. DRØMMEN BRAST: Fabian Stang la opp til å tjene 10 millioner kroner sammen med investor Pål Gundersen. Men Stang fikk aldri kjøpt leilighetene i Kruses gate, selv om han bød mest. (finansavisen.no 7.2.2020).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

– Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner.

(Anm: Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner. Fabian Stang (H) mener OBOS´ siste satsing er feilslått. Mandag ble det kjent at OBOS skal selge luksusleiligheter på Majorstuen i Oslo. Den dyreste leiligheten er priset til 95 millioner. Det får tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang (H), til å rase: - Når OBOS nå legger ut en leilighet på 400 kvadratmeter til nær 100 millioner, har selskapet totalt forlatt sin oppgave som sosialutbygger, som vi politikere har lagt til grunn at de var skapt for, sier Stang til Nettavisen. Les også: OBOS-leilighet til salgs for 95 millioner (nettavisen.no 11.12.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Derfor ble 2018 politikkens «annus horribilis»: Sex, løgn og høyttalertabbe. Frp mistet to av sine mest profilerte statsråder. Ap mistet en nestleder, Unge Høyre en leder, fire stortingsrepresentanter ble fratatt sine verv, og statsministeren unngikk så vidt mistillit – to ganger.

(Anm: Derfor ble 2018 politikkens «annus horribilis»: Sex, løgn og høyttalertabbe. Frp mistet to av sine mest profilerte statsråder. Ap mistet en nestleder, Unge Høyre en leder, fire stortingsrepresentanter ble fratatt sine verv, og statsministeren unngikk så vidt mistillit – to ganger. 2018 ble ikke helt som andre år i norsk politikk. (…) Februar: En veldig dyr tunnel I juni 2017 ble det klart at prisen på Stortingets byggeprosjekt hadde blitt 25 ganger dyrere på fem år. Øverste ansvarlige for prosjektet var stortingsdirektør Ida Børresen. 15. februar trakk Børresen seg fra stillingen sin på grunn av byggeskandalen, etter å ha fått kraftig kritikk fra blant annet kontrollkomiteen. Olemic Thommessen, som med et nødskrik ble gjenvalgt som stortingspresident fire måneder tidligere takket være stemmene til KrF, ble sittende. Men ikke lenge. Mars: En fatal Facebook-post 8. mars hadde også KrF fått nok, og gjorde kort prosess. – Arbeidet Thommessen og presidentskapet har gjort, har ikke vært godt nok, sa Knut Arild Hareide. Da møtet i Stortinget åpnet klokken 10 samme dag, kunngjorde Thommessen at han trakk seg. (…) «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn landets sikkerhet. Lik og del», kunne man lese i en post på justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-side dagen etter. Meldingen var illustrert med et bilde av væpnede soldater med tildekkede ansikter, og ble lagt ut samme dag som filmen om Utøya hadde premiere. Det var ikke bare ledelsen i Ap som satte kaffen i halsen. Listhaug ville hverken beklage eller slette innlegget. Hun sa hun ikke hadde til hensikt å såre noen, og at det «aldri var i hennes tanker» at det hun skrev, kunne kobles til terrorangrepet 22. juli. Erna Solberg beklaget på vegne av regjeringen, og til slutt gjorde Listhaug fire forsøk på å gi en ordentlig beklagelse i Stortinget, uten at det gjorde saken særlig bedre. (aftenposten.no 24.12.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Har aldri tjent så mye som i fjor. Tjente nesten 30 prosent mer i 2019 sammenlignet med 2018, på tross av færre igangsatte boliger.

(Anm: Har aldri tjent så mye som i fjor. Tjente nesten 30 prosent mer i 2019 sammenlignet med 2018, på tross av færre igangsatte boliger. OBOS-resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner. (…) LES OGSÅ: Her har eierne hentet ut milliarder (+) Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige. Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Det ble igangsatt netto 2769 boliger som er en reduksjon på 6 prosent fra 2018. (…) Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene. LES OGSÅ: Gir vekk eiendom til en verdi av 400 millioner (+) (…) OBOS har et langsiktig industrielt eierskap og er største eier i Veidekke, AF Gruppen og JM AB. I SBC AB er OBOS nest største eier. I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018 og genererte utbytteinntekter på 531 millioner kroner. – 2019 var et meget godt år for våre investeringer i bygg, anlegg og eiendomssektoren. LES OGSÅ: Tjente 27 millioner på brannruin (+) I løpet av året fikk OBOS 27 454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473 386. (estatenyheter.no 12.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Selvaag Bolig med rekordresultat og rekordutbytte. - 2019 var et svært godt år med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer, sier administrerende direktør. (- Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på snaut 3,4 milliarder kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 959 millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent.)

(Anm: Selvaag Bolig med rekordresultat og rekordutbytte. - 2019 var et svært godt år med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer, sier administrerende direktør. Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på snaut 3,4 milliarder kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 959 millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent. God lønnsomhet og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på 3 kroner per aksje for andre halvår 2019. Det gir et utbytte på totalt 5 kroner per aksje for året, ifølge en pressemelding. LES OGSÅ: Kjøpte kremeiendom – er selv nabo – 2019 var et svært godt år med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Vi betalte nettopp ut et ekstraordinært utbytte på 22 kroner per aksje i forbindelse med salget av selskapets tomtebank og det er ekstra hyggelig å kunne betale ut nok et rekordutbytte allerede nå. Målet er fortsatt å kunne utbetale høye og stabile utbytter to ganger i året, sier administrerende direktør Rolf Thorsen. Han peker på at det er god lønnsomhet i prosjektene og at selskapet opplever god interesse for boligene de har i salg. LES OGSÅ: Mange boliger til salgs, men ingen krise  (estatenyheter.no 12.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Regjeringen må snu også de ubehagelige steinene. Erna Solberg (H) har overdrevet hvor uvanlig det er at Stortinget tvinger regjeringen til å utlevere dokumenter. (- Når regjeringen ikke er villig til å sende over dokumentet til komiteen, har Ap, SV og Sp sett seg nødt til å bruke Grunnlovens bestemmelser om såkalt plenarvedtak.) (- Men hvis alle steiner virkelig skal snus, må det til.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Regjeringen må snu også de ubehagelige steinene. Erna Solberg (H) har overdrevet hvor uvanlig det er at Stortinget tvinger regjeringen til å utlevere dokumenter. (…) «Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp.» Slik lød Anniken Hauglies ord den gang Høyre-politikeren var arbeidsminister og redegjorde i Stortinget for den svært alvorlige og omfattende trygdeskandalen. (…) Nå er Hauglie gått av uten at det varslede mistillitsforslaget fra SV kom til behandling. Statsminister Erna Solberg (H) har begrunnet utskiftningen av Hauglie med et «behov for å fornye Høyres mannskap i regjeringen». (…) Tirsdag skal Stortinget i plenum stemme over om regjeringen skal tvinges til å utlevere referatet fra møtet mellom Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng fra 25. oktober i fjor, noen dager før saken ble offentliggjort. Så langt er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité nektet innsyn to ganger. Når regjeringen ikke er villig til å sende over dokumentet til komiteen, har Ap, SV og Sp sett seg nødt til å bruke Grunnlovens bestemmelser om såkalt plenarvedtak. Både regjeringsadvokaten og statsministeren har tidligere understreket hvor uvanlig dette er. Sistnevnte har attpåtil overdrevet hvor sjelden Stortinget har fattet slike vedtak. Hyppigheten er uansett ikke et avgjørende argument, all den tid denne adgangen er en lovlig og nødvendig del av Stortingets svært viktige kontrollfunksjon overfor regjeringen. (…) Med lovtolkning og implementeringspraksis hos forvaltning og embetsverk som sakens kjerne, er det helt nødvendig å bringe på det rene hva som faktisk har skjedd i alle ledd. Det innebærer også å finne ut hvilke vurderinger som har vært gjort på ulike tidspunkter, også i korridorer som vanligvis skjermes for både Stortingets og offentlighetens lys. At dette krever uvanlige statsrettslige skritt, er på det rene. Men hvis alle steiner virkelig skal snus, må det til. (aftenposten.no 4.2.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor. (- Vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med en lønnsøkning på 3,6 prosent.) (- Det viser tall avisen Dagens Perspektiv har hentet fra SSB.)

(Anm: Lederlønn i Staten. Ledere i staten fikk i snitt 61.000 mer i lønn i fjor - lønnsforskjellene fortsetter å øke. Ledere i staten har hatt en lønnsvekst på 3,9 prosent de siste 5 årene - vanlige arbeidstakere har hatt 2,7 prosentLedere i staten fikk i snitt 61.000 mer i lønn i fjor - lønnsforskjellene fortsetter å øke. Ledere i staten har hatt en lønnsvekst på 3,9 prosent de siste 5 årene - vanlige arbeidstakere har hatt 2,7 prosent. Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor. Vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med en lønnsøkning på 3,6 prosent. Det viser tall avisen Dagens Perspektiv har hentet fra SSB. (karriere360.no 21.2.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

- Oppfordret til muslim-drap på Listhaugs Facebook-side.

(Anm: Oppfordret til muslim-drap på Listhaugs Facebook-side. Sylvi Listhaug (Frp) har et mulig medvirkningsansvar, mener ytringsfrihetsekspert. (…) Potensielt medansvar – Ytringen rammes av straffebestemmelsene om oppfordring til straffbare handlinger og hatefulle ytringer. Sylvi Listhaug har et potensielt medvirkningsansvar, fordi hun styrer hva som kan stå der, kommenterer advokat og spesialist på ytringsfrihet, Jon Wessel-Aas. Han sier det ikke er trukket noen prinsipiell juridisk grense for moderering av så grove kommentarer her i landet. (nrk.no 23.10.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Helgekommentaren: Aage Borchgrevink. Listhaugs evangelium. (- Profeten Listhaug samler Norge.) (- En overivrig Listhaug-følger ble i fjor bøtelagt for å ha truet norske asyl-advokater med drap på siden hennes.)

(Anm: Helgekommentaren: Aage Borchgrevink. Listhaugs evangelium. Profeten Listhaug samler Norge. (…) Profeten som bærer korset og viser vei heter Sylvi Listhaug. Jeg tror ikke jeg er den eneste i landet som er opptatt av blondinen fra Sunnmøre. Det motsatte av Listhaug er ikke hat, men likegyldighet.Norges tøffeste kvinne er tilbake i regjeringen som Olje- og energiminister i god tid før valgkampen 2021 der klima fort blir den store saken. Det er bare å spenne på seg sikkerhetsbeltet. Fra det svarte hjørnet vil hun garantert klabbe løs på motstanderne: Som kjent får grønt henne til å se rødt.Hva er hemmeligheten hennes? Hemmeligheten er at det ikke er noen hemmelighet. Alt er oppe i dagen og det er bare dine egne fordommer som hindrer deg fra å se lyset. Gjennom 2010-tallet var den tidligere First House-rådgiveren hele landets barnehagepedagog. Her er fem sentrale lekser, fritt etter hukommelsen. (…) Det handler ikke om «resultater». Kommentatorer som Kristin Clemet har sagt at Listhaug ville oppnådd mer i politikken om hun hadde tonet ned retorikken. Det er en klassisk innvending som er på jordet. (…) Det handler ikke om «ansvarlighet». (…) Det handler ikke om sammenheng mellom ord og handling. (…) Det handler ikke om hva du gjør, det handler om hvem du er. (…) Det handler ikke om hva du er for, men hva du er mot. (…) En overivrig Listhaug-følger ble i fjor bøtelagt for å ha truet norske asyl-advokater med drap på siden hennes. Misnøye er kanskje den nye oljen, men det er ikke enkelt å bli profet i eget land. Selv etter et tiår med FrP-prinsessen på forsidene er ikke folk flest Listhaugianere. En undersøkelse viste at bare 14 prosent mente det var galt at Listhaug trakk seg som justisminister. Hele 77 prosent mente at det var riktig. Hun er i realiteten mer samlende enn splittende. Nordmenn vil simpelthen ikke bli fri med Listhaugs elitekurs (dagbladet.no 18.1.2020).)

- Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. (– Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost.)

(Anm: Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. – Vi gjorde ikke en god nok jobb her, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet om vurderingen av tidligere folkehelseminister Sylvi Listhaugs habilitet på tobakksområdet. – Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost. (dn.no 9.1.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. (- I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris.)

(Anm: TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris. Som medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite fikk Sylvi Listhaug Stortinget til å betale for utlegg i Arendalsuka 2018, der hun bodde gratis hos Philip Morris. Bildet er fra partiets landsmøte samme år. Da Sylvi Listhaug var folkehelseminister ønsket hennes eget departement å ta fra henne alt ansvar for tobakkspolitikken. DETTE ER SAKEN: Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt koblinger til den internasjonale tobakksindustrien (dn.no 10.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant.

(Anm: Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant. Som folkehelseminister ble Sylvi Listhaug vurdert som inhabil i saker som gjaldt verdens største tobakksselskap. Hennes eget departement mente at hun måtte fratas ansvaret for alt som handlet om tobakk. (dn.no 10.1.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse. Tobakk er et lovlig produkt, og tobakksindustrien er en lovlig næring i Norge. Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitisk talsperson. (- Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge.) (- Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra.) - Åshild Bruun-GundersenÅshild Bruun-Gundersen (Frp), helsepolitisk talsperson. Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse.

(Anm: Åshild Bruun-GundersenÅshild Bruun-Gundersen (Frp), helsepolitisk talsperson. Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse. Tobakk er et lovlig produkt, og tobakksindustrien er en lovlig næring i Norge. Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitisk talsperson. (…) DN dedikerte forsiden og hele ti sider i lørdagsutgaven på å mistenkeliggjøre at Fremskrittspartiet har holdt en høring i forbindelse med utarbeidelsen av ny, nasjonal tobakksstrategi. Bakgrunnen for at Frp inviterte til en egen høring var at tobakksbransjen ble nektet å delta på helsekomiteens høring om den nasjonale tobakksstrategien, selv om 49 andre aktører var invitert. (…) Flere og flere faller tilbake til sitt eget ekkokammer, uten å møte noen motstemmer. Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge. Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra. (dn.no 15.1.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet.) (- Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.)

(Anm: Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.) (- Helt uvirkelig.) (- Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. (dn.no 12.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. (- Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt.)

(Anm: § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. Tolkningsuttalelse | Dato: 07.01.2020. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Mottager: Helse- og omsorgsdepartementet. Vår referanse: 19/5373 EO TRR/MAED/mk. Brevdato: 22.11.2019 Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. 1. Innledning Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt. Lovavdelingen er også bedt om å vurdere betydningen av Norges forpliktelser etter WHOs tobakkskonvensjon i denne forbindelse. 2. Sakens bakgrunn Bakgrunnen for henvendelsen fra HOD er Listhaugs relasjon til Pia Prestmo, som etter det vi har fått opplyst er samfunnskontakt/kommunikasjonsdirektør i PMI (også omtalt som «Manager Corporate Affairs» eller «Managar External Affairs»). Ifølge brevet fra HOD har Listhaug orientert departementet om at hun er «nær venninne» med Prestmo. Relasjonen er nærmere beskrevet slik: (…) (regjeringen.no 7.1.2020).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning. (- I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika.) ( - Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika.)

(Anm: Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning | Erik Førde, statsadvokat. Utviklingen på Grønland og rusreform. En sammenheng? Aftenposten har fokusert på utfordringene på Grønland i Oslo og hva det gjør med nærmiljøet. Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Vil forslaget løse Grønlands problemer, eller vil det gjøre dem større? Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning. Rusavhengighet er et onde Etter mange år i påtalemyndigheten har jeg sett hva narkotikaavhengighet og kontakt med det såkalte rusmiljøet kan føre med seg. Men er Rusreformutvalgets forslag om å avkriminalisere rett medisin for å hjelpe rusmisbrukere? I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika. Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika. (aftenposten.no 23.2.2020).)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme?

(Anm: Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme? (...) Det haster at vi snakker om nyliberalisme, denne ideologien som driver rovdrift på både mennesker og natur. Men det er ikke lett å forsøke få til en debatt om noe de som forvalter ideologien, hevder ikke finnes. (...) På den ene siden av saken sto professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen. (...) På den andre daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Hylland Eriksen og Vetlesen hevdet i kronikken «Nyliberalismens ektefødte barn» at nyliberalismen kan være en årsak til svært mange av vår tids utfordringer og problemer. Ministeren svarte: Hva er nyliberalismen? Han avviste nyliberalismen som «en slags tidsånd» og «et potpurri av alle ting og utviklingstrekk som er dårlige». Vetlesen og Hylland Eriksen svarte: «Torbjørn Røe Isaksens totale uvitenhet om nyliberalismen står knapt til troende», og la til at når Isaksen sprer usikkerhet om hva nyliberalismen er, fremviser han et av dens mest karakteristiske trekk: immunisering mot kritikk og en uvilje til å gå inn i saken kjerne. (morgenbladet.no 7.11.2019).)

- Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. (- Går (...) inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige inngrep i økonomien i form av skatteravgifter og ulike reguleringstiltak.)

(Anm: Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. Som følge av det grunnsynet går personer og organisasjoner, som av andre blir omtalt som nyliberalistiske, inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige inngrep i økonomien i form av skatteravgifter og ulike reguleringstiltak. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter. (- Viser til Grunnloven.) (- Les også:  Hauglie nektet å utlevere dokumenter.) (- Men hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i.)

(Anm: Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter. Det er svært uvanlig at politikerne på Stortinget ber om avstemning i salen for å tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter fra regjeringen. Nå skjer det. Stikkordet er trygdeskandalen. Dag Terje Andersen bruker Grunnloven i et forsøk på å få regjeringen til å gi kontrollkomiteen innsyn i interne dokumenter. (…) – Stortinget ber regjeringen snarest oversende dokumenter fra møtet mellom daværende statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober i fjor. (…) Viser til Grunnloven Les også: Hauglie nektet å utlevere dokumenterMen hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i. Politikerne som fremmer forslaget, viser til at de ifølge Grunnloven har krav på å få ut slike dokumenter. – Når regjeringen nå har lagt seg på en linje der de vanskeliggjør Stortingets kontrollfunksjon, er det dessverre nødvendig å fatte vedtak i plenum, sier Dag Terje Andersen, medlem av Stortings kontroll- og konstitusjonskomité og tidligere stortingspresident. Han understreker at innsyn for Stortinget ikke er ensbetydende med at dokumentet offentliggjøres. (aftenposten.no 29.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Jus-professorer kritiske til at Nav-granskere selv fikk avgjøre at de ikke er inhabile. (- Statsministerens kontor var involvert i beslutningen om å la Nav-granskerne avgjøre selv om de er habile, opplyser statsråd Anniken Hauglie.)

(Anm: Jus-professorer kritiske til at Nav-granskere selv fikk avgjøre at de ikke er inhabile. Like etter oppnevnelsen ble det reist tvil om habiliteten til Nav-granskerne Finn Arnesen og Jens A Skoghøy. De avviste selv påstanden i et notat, og det ble akseptert av Statsministerens kontor. – Kritikkverdig at regjeringen ikke foretok egen habilitetsvurdering, sier professor i rettsvitenskap, Benedikte Moltumyr Høgberg. Partene holdt notatet hemmelig inntil den første offentlige kritikken mot oppnevnelsen ble fremmet i forrige uke. Arnesen leder og Skoghøy er medlem i utvalget som skal granske trygdeskandalen. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 8. november. To professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg og Mads Andenæs, kritiserer nå regjeringen for at den som oppdragsgiver ikke sørget for en uavhengig vurdering av granskernes habilitet. – Jeg mener det er grunnlag for kritikk av regjeringens håndtering. Da notatet fra Arnesen og Skoghøy forelå 12. november og regjeringen ble kjent med deres medvirkning til dommen i Høyesterett, burde regjeringen ha sendt den til Justisdepartementets lovavdeling for en habilitetsvurdering. – Det er påfallende at det ikke er gjort, sier Moltumyr Høgberg. Tre dager etter at oppnevningen fikk Finn Arnesen tips om at han og Skoghøy kan være inhabile. Årsaken er at Arnesen og Skoghøy i 2012 begge var med på felle en straffedom i Høyesterett for blant annet trygdeeksport. (aftenposten.no 20.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Jusprofessorer roper varsko: Dette må Stortinget kreve svar på hvis Nav-skandalen skal oppklares. (- Hvilke råd ba hun om fra Regjeringsadvokaten, hvilke fikk hun, og fulgte hun dem? Det må Stortinget kreve svar på, mener juseksperter.)

(Anm: Jusprofessorer roper varsko: Dette må Stortinget kreve svar på hvis Nav-skandalen skal oppklares. Hvilke råd ba hun om fra Regjeringsadvokaten, hvilke fikk hun, og fulgte hun dem? Det må Stortinget kreve svar på, mener juseksperter. – Ikke mulig å komme til bunns i trygdeskandalen uten at regjeringen offentliggjør rådene fra regjeringsadvokaten, sier professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen. – Stortinget må få full kjennskap til eventuelle råd fra regjeringsadvokaten om adgangen til å sette begrensninger for å ta med seg trygd ut av Norge, sier jusprofessorene Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl. – Hvis de nekter, er det ikke mulig å komme til bunns i skandalen. Og da kan ikke regjeringen fortsette å si «at alle steiner skal snus», sier de. Torsdag starter høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
Saken har ført til at 78 personer er blitt fengselet på feilaktig juridisk grunnlag. (…) Professorene skisserer tre mulige scenarioer for hva som kan ha hendt, og som må avklares: - Statsråden har ikke bedt om råd fra regjeringsadvokaten. Det kan føre til kritikk for passivitet. - Statsråden har bedt om råd fra regjeringsadvokaten, og fulgt dem. Det kan mildne kritikken og ansvaret. - Statsråden har bedt om råd fra regjeringsadvokaten, og handlet i strid med rådet. Det kan medføre sterk kritikk mot statsråden. (aftenposten.no 8.1.2020).)

(Anm: Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker) (mintankesmie.no).)

- Mindre ansvar, mer moro. (- Fremskrittspartiet vil ha mer tid for seg selv.)

(Anm: Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim. Politisk redaktør i Dagens NæringslivMindre ansvar, mer moro. Fremskrittspartiet vil ha mer tid for seg selv. Det er det i alle fall én som bør frykte. (dn.no 21.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tulleministere – statsråder uten departement – er sannsynligvis kommet for å bli, skriver Aslak Bonde. «Da Frps syv statsråder gikk ut av regjering, var det antatt at de såkalte tulleministerene skulle forsvinne.

(Anm: Tulleministere – statsråder uten departement – er sannsynligvis kommet for å bli, skriver Aslak Bonde. «Da Frps syv statsråder gikk ut av regjering, var det antatt at de såkalte tulleministerene skulle forsvinne. To av dem gjorde det, men til alles overraskelse dukket det opp en ny.» (morgenbladet.no 31.1.2020).)

- Listhaug om regjering-exit: - Sluppet litt ut av fengsel.

(Anm: Listhaug om regjering-exit: - Sluppet litt ut av fengsel. Tidligere minister Sylvi Listhaug (Frp) ser fram å bite fra seg som opposisjonspolitiker. Etter at Frp gikk ut av regjeringen, ble det fredag kjent hvordan statsminister Erna Solbergs nye regjeringskabal ser ut. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde politisk comeback, og sikret posisjonen som samferdselsminister. I Avisrunden på TV 2 Nyhetskanalen søndag var både Hareide og nylig avgått olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) til stede i studio. (dagbladet.no 26.1.2020).)

- Sangen om den løse kanon. (- Kulturminister Abid Raja har allerede oppnådd noe stort, nemlig å bli stemplet som løs kanon av Sylvi Listhaug.)

(Anm: Sangen om den løse kanon | Halvor Hegtun. Kulturminister Abid Raja har allerede oppnådd noe stort, nemlig å bli stemplet som løs kanon av Sylvi Listhaug. (…) Brunbeiser ble kanon Raja anklaget i fjor Frp for å drive med «brunbeising» og måtte sterkt beklage, han hadde ikke helt fått med seg at brunt var en farge med ekstraordinært dårlig rykte i politikk. Etter denne uheldige malingsmetaforen måtte han bare vente å bli kalt en løs kanon. Pussig var det likevel at det skulle komme fra akkurat Sylvi Listhaug, som måtte forlate regjeringen Solberg i 2018 etter å ha skrevet at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av nasjonens sikkerhet. Listhaug hadde overhodet ikke tenkt på 22. juli da hun publiserte denne usannheten på Facebook, men det burde hun som justisminister så aldeles utvilsomt ha gjort. På vei ut statsrådsdøren i Nydalen la hun til et par bilder om politisk barnehage og heksejakt før hun året etter slapp inn igjen i regjeringen, som for Listhaug begynte å føles mer og mer som et fengsel. Fengsel! Det er en flunkende ny metafor for livet i en flertallsregjering utgått fra høyre og sentrum. (aftenposten.no 29.1.2020).)

- Solberg til Jensen internt: Vil ikke risikere å ha et dødt norsk barn på samvittigheten.

(Anm: Solberg til Jensen internt: Vil ikke risikere å ha et dødt norsk barn på samvittigheten. Det har vært sterke følelser i sving i flere av regjeringsmøtene om IS-kvinnen og hennes syke barn i høst. (dn.no 16.1.2020).)

- Definisjonen av skammelig. Historien vil dømme Erna Solbergs håndtering av IS-barna hardt. (- Da statsministeren i høst kom med en offisiell unnskyldning til de såkalte «tyskerjentene», sa hun at menneskerettighetsjubileet var en anledning til å reflektere over vår egen historie, vår erfaring og vår samtid.)

(Anm: Definisjonen av skammelig. Historien vil dømme Erna Solbergs håndtering av IS-barna hardt. INGEN AMBISJON: Onsdag fastslo Erna Solberg, på regjeringens halvårlige pressekonferanse, igjen at regjeringen nekter å hjelpe de såkalte IS-barna og mødrene deres. Da statsministeren i høst kom med en offisiell unnskyldning til de såkalte «tyskerjentene», sa hun at menneskerettighetsjubileet var en anledning til å reflektere over vår egen historie, vår erfaring og vår samtid. Hun burde reflektert dypere over det siste. «Hvordan behandlet vi de som svek sitt land? Og – hvordan behandlet vi de kvinnene som hadde forhold til fienden i vårt okkuperte land?» spurte Erna Solberg.  Etter krigen ble norske kvinner som fikk barn med tyske soldater internert, skamklipt, fratatt barn og utvist fra landet. Familier ble merket i generasjoner. Det er riktig og viktig at vi i dag er enige om at denne behandlingen var skammelig. «Behandlingen disse kvinnene fikk står seg ikke når man holder det opp mot de grunnleggende prinsippene vi har for en rettsstat» sa Solberg i oktober. Hun hadde rett. Denne testen består heller ikke behandlingen av de såkalte «IS-barna» og mødrene deres. (dagbladet.no 1.7.2019).)

- Syv Frp-statsråder deltok i dissensen om IS-siktet kvinne i høst. (- Alle Frps syv statsråder var med på dissensen i regjeringskonferansen i høst.) (- Foruten partileder og finansminister Siv Jensen var følgende Frp-statsråder i høst da vedtaket ble fattet: Daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug, justisminister Jøran Kallmyr, samferdselsminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.)

(Anm: Syv Frp-statsråder deltok i dissensen om IS-siktet kvinne i høst. Regjeringen forsøkte å bruke «tvangsmidler» for å få barna til IS-kvinnen hjem til Norge uten moren. Da det ikke lyktes, veide hensynet til den antatt syke femåringen tyngre for statsminister Erna Solberg enn harmoni i regjeringen. (…) Alle Frps syv statsråder var med på dissensen i regjeringskonferansen i høst. Der ble det bestemt at barna skulle hjem, også om det betød at moren ble med. Foruten partileder og finansminister Siv Jensen var følgende Frp-statsråder i høst da vedtaket ble fattet: Daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug, justisminister Jøran Kallmyr, samferdselsminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. (aftenposten.no 16.1.2020).)

- Nav-skandalen og maktens grå eminenser. (- Aftenpostens avsløringer viser at notatet fra Arnesen aldri ble videresendt til uavhengig habilitetsvurdering i Lovavdelingen, slik de interne prosedyrer er, men stanses i stedet ved Statsministerens kontor (SMK).) (- På SMK skal slike saker rutinemessig gjennom ekspedisjonssjef Therese Steen, som for øvrig er mangeårig kollega med Sejersted og Moen fra Regjeringsadvokatens kontor.

(Anm: Nav-skandalen og maktens grå eminenser. (- Aftenpostens avsløringer viser at notatet fra Arnesen aldri ble videresendt til uavhengig habilitetsvurdering i Lovavdelingen, slik de interne prosedyrer er, men stanses i stedet ved Statsministerens kontor (SMK).) (- På SMK skal slike saker rutinemessig gjennom ekspedisjonssjef Therese Steen, som for øvrig er mangeårig kollega med Sejersted og Moen fra Regjeringsadvokatens kontor. (aftenposten.no 23.12.2019).)

(Anm: Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker) (mintankesmie.no).)

- Grå eminense kan også bli benyttet om en eldre person, gjerne gråhåret, som er kjent for hva han eller hun har gjort tidligere, men som nå virker mer som en rådgiver enn som en utøver, og som har innflytelse som følge av tidligere status.

(Anm: Betegnelsen ble opprinnelig benyttet om kapusinermunken François Leclerc du Tremblay (1577-1638), som var politisk rådgiver og høyre hånd for Kardinal Richelieu, og arbeidet for Frankrikes deltagelse i trettiårskrigen. Munkene av denne orden bar en grå, eller brun, drakt; derav tilnavnet grå eminense. (…) Grå eminense kan også bli benyttet om en eldre person, gjerne gråhåret, som er kjent for hva han eller hun har gjort tidligere, men som nå virker mer som en rådgiver enn som en utøver, og som har innflytelse som følge av tidligere status. Dette kan være en pensjonert professor, en tidligere politikar med godt rykte med videre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Nav-granskere fastholder: Vi er ikke inhabile. (- Professorene Finn Arnesen og Jens E. Skoghøy fastholder at de er habile til å lede og delta i Nav-granskningen.)

(Anm: Nav-granskere fastholder: Vi er ikke inhabile. Professorene Finn Arnesen og Jens E. Skoghøy fastholder at de er habile til å lede og delta i Nav-granskningen. Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener tilliten deres er ytterligere svekket. (aftenposten.no 16.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile. (- Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile.) (- Både Baudenbacher og professor Mads Andenæs har uttalt at de mener Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil.)

(Anm: Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile. Finn Arnesen og Jens Edvin A. Skoghøy er delvis inhabile, men habile nok til å fortsette granskingen av trygdeskandalen. – Det skaper en veldig uheldig usikkerhet for utvalgets videre arbeid, mener SV. inn Arnesen kan fortsette som leder av utvalget som skal granske trygdeskandalen, men blir erklært «avgrenset inhabil.» (…) Som Aftenposten har omtalt, er det stilt spørsmål ved habiliteten til flere av de oppnevnte medlemmene av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske trygdeskandalen.(…) Avgrenset inhabilitet Lovavdelingen har konkludert med at det «foreligger en avgrenset inhabilitet» for leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy på grunn av denne saken. Lovavdelingen har også vurdert habiliteten til utvalgsmedlem Karin Fløistad. Både Baudenbacher og professor Mads Andenæs har uttalt at de mener Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil. Begrunnelsen var hennes faglige ståsted i en strid blant toppjuristene om hvilket nasjonalt handlingsrom Norge har i forhold til EØS-avtalens lover og regler. – Fløistad har levert argumenter for at staten skal opptre på en slik måte den har gjort i Nav-saken. Etter mitt skjønn gjør det henne ikke egnet til å sitte i utvalget, uttalte Andenæs til Aftenposten. Lovavdelingen har konkludert annerledes og mener hun ikke er inhabil. Her kan du lese artikler Aftenposten har publisert om granskerne og deres habilitet: (…) (aftenposten.no 27.12.2019).)

- Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka. (- Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka.)

(Anm: Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka. Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka. Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet. President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, sier at staten har formet prosessen rundt Y-blokka sånn at ingen kan klage på den. – Det er ikke veldig demokratisk, mener han. Han sier at de ikke har hatt noe annet valg enn å gå til søksmål. Gisle Løkken vil ikke opplyse hvilken aktør som står bak finansieringen av søksmålet. (nrk.no 13.2.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Nesjar-arvingene vil hindre riving av Y-blokka – saksøker staten.

(Anm: Nesjar-arvingene vil hindre riving av Y-blokka – saksøker staten. Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø har bestemt seg for å stevne staten for å hindre demontering av Picasso-verkene i Y-blokka. (aftenposten.no 29.6.2020).)

- FRANSK RASERI OVER RIVING. Eva Joly vil bruke sitt franske nettverk til å redde Y-blokka. Mener riving vil være en «skamplett på Norge».

(Anm: FRANSK RASERI OVER RIVING Eva Joly vil bruke sitt franske nettverk til å redde Y-blokka. Mener riving vil være en «skamplett på Norge». Å rive Y-blokka er «usivilisert», mener Eva Joly. Nå mobiliserer hun franske arkitekter til kamp for å bevare bygget. – I Frankrike er det et eget navn for prosjekter som det nye regjeringskvartalet i Oslo: «Les grands prosjets inutils» eller «de store, unødvendige prosjekter», sier Eva Joly på telefon fra Frankrike. (dagsavisen.no 25.6.2020).)

- Regjeringen avviser krav om å stanse rivingen av Y-blokka. (- Departementet skriver imidlertid at de er av den oppfatning at det er Picasso som har opphavsretten til verkene alene og viser til at Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» gis ny, fremtredende plassering i det nye bygget.)

(Anm: Regjeringen avviser krav om å stanse rivingen av Y-blokka. Regjeringen avviser kravet fra arvingene til kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø om å stanse rivingen av Y-blokka i regjeringskvartalet. «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar sees på fasaden til Y-blokka. Arvingene til Nesjar og arkitekt Erling Viksjø forsøker å stanse rivingen av blokka, men Statsbygg er allerede i gang. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke se at det er rettslig grunnlag for å kreve dette, skriver regjeringen i en pressemelding fredag ettermiddag. Arvingene mener å ha opphavsrett til kunstverkene «Fiskerne» og «Måken», og sier at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet. De mener derfor at reguleringsplanen, som hjemler riving av Y-blokken og sier at kunsten skal tas vare på, er ugyldig. Arvingene har også varslet at de vurderer søksmål. – Ingen endring Departementet skriver imidlertid at de er av den oppfatning at det er Picasso som har opphavsretten til verkene alene og viser til at Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» gis ny, fremtredende plassering i det nye bygget. (aftenposten.no 26.6.2020).)

- Arvingene vil stanse riving av Y-blokken – forbereder søksmål mot staten. (– Vi kommer til å bruke alle midler vi har, til å stanse rivingen, sier Gro Nesjar Greve til NTB.)

(Anm: Arvingene vil stanse riving av Y-blokken – forbereder søksmål mot staten. Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø truer staten med søksmål hvis ikke planene om å rive Y-blokken blir stanset. Store deler av Y-blokkens inngangsparti er skåret ut, for å gjøre plass til å frakte ut kunstverket «Måken», som befinner seg innendørs like ved inngangen. – Vi kommer til å bruke alle midler vi har, til å stanse rivingen, sier Gro Nesjar Greve til NTB. Det var NRK som først meldte at Greve, sammen med arkitekt Viksjøs arvinger, Mari Viksjø Grøstad og Espen Viksjø, forbereder å trekke staten for retten hvis ikke planene om å rive Y-blokken stanses. (aftenposten.no 18.6.2020).)

- Stor bildeserie: Slik ser Y-blokka ut på innsiden like før bygningen rives.

(Anm: Stor bildeserie: Slik ser Y-blokka ut på innsiden like før bygningen rives. I sommer tas kunstverkene til Pablo Picasso og Carl Nesjar ut av Y-blokka, og det omstridte bygget skal rives. Se bildene fra innsiden av den døende bygningen. (…) Les her om planene for bevaringen av kunsten og Y-blokkas skjebne: Siste besøk i Y-blokka (dagsavisen.no 22.6.2020).)

- Y-blokka. De siste bildene fra innsida. (- Statsbygg lot endelig pressen dokumentere innsida av Y-blokka før anleggsmaskinene legger bygget i grus.)

(Anm: Y-blokka. De siste bildene fra innsida. Statsbygg lot endelig pressen dokumentere innsida av Y-blokka før anleggsmaskinene legger bygget i grus. KONKYLIETRAPPEN: Et av de arkitektoniske høydepunktene i Y-blokka er den såkalte konkylietrappa, midt i bygget. Den går med i dragsuget når rivingen begynner i slutten av juli. (dagbladet.no 18.6.2020).)

– Synd dersom kunstverkene ikke kan gjøres tilgjengelige. (- Astrup gir imidlertid uttrykk for at rivingen av Y-blokka uansett skal gå sin gang i regjeringskvartalet, og at protestene fra arvingene kommer «i 13. time».)

(Anm: – Synd dersom kunstverkene ikke kan gjøres tilgjengelige. Rivingen av Y-blokka er i full gang, men i løpet av få dager får vi vite om enda et juridisk spørsmål kan stikke kjepper i hjulene for statsråd Nikolai Astrup (H) og hans plan om å sikre Picassos kunst. (…) – Vi gjør nå en vurdering av henvendelsen fra Nesjar og Viksjøs arvinger, skriver Astrup i en e-post til Dagsavisen. Astrup tar sikte på å sende et svar til arvingene i løpet av uka. (…) Astrup gir imidlertid uttrykk for at rivingen av Y-blokka uansett skal gå sin gang i regjeringskvartalet, og at protestene fra arvingene kommer «i 13. time». (dagsavisen.no 23.6.2020).)

- Elvestuen gikk imot regjeringen – kaller rivning av Y-blokka «et historisk feilgrep».

(Anm: Elvestuen gikk imot regjeringen – kaller rivning av Y-blokka «et historisk feilgrep». Ola Elvestuen (V) stemte for SVs forslag om å utsette rivningen av Y-blokka, til ingen nytte. Fortidsminneforeningen trekker nå søksmålet mot Staten. (nrk.no 3.6.2020).)

- Spurte bare Picasso, ikke Nesjar. – En tabbe som kan stoppe rivningen.

(Anm: Spurte bare Picasso, ikke Nesjar. – En tabbe som kan stoppe rivningen. Bare Picassos arvinger ble spurt om flytting og gjenbruk av kunsten på Y-blokka. – Familien til Carl Nesjar kan stoppe ny bruk av kunsten, sier Hans Marius Graasvold, ekspert på opphavsrett. Carl Nesjar utformet kunstverkene i Y-blokka med sandblåsing. Regjeringen mener likevel han ikke har opphavsretten til verkene – altså at han ikke var kunstner. (nrk.no 18.6.2020).)

- Nei til SV-forslag om å stanse rivingen av Y-blokka.

(Anm: Nei til SV-forslag om å stanse rivingen av Y-blokka. Stortinget sa onsdag nei til SVs forslag om å stille rivingen av Y-blokka i bero til Oslo tingrett endelig har behandlet saken i høst. (aftenposten.no 3.6.2020).)

- Fransk dokumentarfilmskaper om Y-blokken: – Picasso ville hylle nordmenn. (– Rivningen? For meg er det som om noen ville rive Eiffeltårnet.) (- Kozak holder nemlig på med to dokumentarfilmer. Den ene om samarbeidet mellom Pablo Picasso og Carl Nesjar, for den fransk-tyske kanalen Arte TV. Den andre om Y-blokken.)

(Anm: Fransk dokumentarfilmskaper om Y-blokken: – Picasso ville hylle nordmenn. PARIS (Aftenposten): – Rivningen? For meg er det som om noen ville rive Eiffeltårnet. Like symbolsk, sier dokumentarfilmskaper Thierry Kozak om Y-blokken. Kunsthistoriker og filmregissør Thierry Kozak venter på klarsignal til å kunne reise til Oslo uten å havne i karantene. Kozak holder nemlig på med to dokumentarfilmer. Den ene om samarbeidet mellom Pablo Picasso og Carl Nesjar, for den fransk-tyske kanalen Arte TV. Den andre om Y-blokken. Kozak var venn av Nesjar. Det var egentlig hans isfontener Kozak interesserte seg for. Han forteller at Nesjar lurte seg til et møte med Picasso i 1957 under påskudd av å selge 250 av mesterens litografier. Picasso interesserte seg med en gang for materialet Nesjar snakket om, naturbetong. (aftenposten.no 2.6.2020).)

- Regjeringskvartalet. Kan corona redde Y-blokka?

(Anm: Av Ingjerd Terese Skaug Robin, samfunnsinteressert juristRegjeringskvartalet. Kan corona redde Y-blokka? Etter over 400 milliarder i corona-tiltak, er et regjeringskvartal til 10 milliarder småpenger. Men symboleffekten av et påkostet og splitter nytt regjeringskvartal, i ei tid da alle må leve på sparebluss, er vanskelig å forsvare. (dagbladet.no 19.5.2020).)

- Stans rivningen av Y-blokken! (- Det folkelige engasjementet samt de økonomiske utfordringene vi som stat står oppe i, er mer enn gode nok grunner.)

(Anm: Stans rivningen av Y-blokken! | Inger Huseby og Bente Christensen. Det folkelige engasjementet samt de økonomiske utfordringene vi som stat står oppe i, er mer enn gode nok grunner. Frogner Ap og Ullern Ap ber regjeringen umiddelbart stanse rivningen av Y-blokken. Et uvanlig bredt og sterkt folkelig engasjement mot rivning, også i brede lag i Ap, har samlet over 50.000 signaturer. Facebook-gruppen har over 20.000 medlemmer. (aftenposten.no 28.5.2020).)

- Direktør ved Picasso-museet i Barcelona ut mot rivingen av Y-blokka. (- LES OGSÅ Kunstmuseet MoMA ber Erna Solberg bevare Y-blokka)

(Anm: Direktør ved Picasso-museet i Barcelona ut mot rivingen av Y-blokka. Seks toppledere ved spanske kunst- og arkitekturinstitusjoner går samlet ut mot rivingen av Y-blokka i Oslo. I en offentlig uttalelse uttrykkes det sterk bekymring over rivingen av Y-blokka i Oslo. Brevet er blant annet signert Emmanuel Guigon, direktør ved Picasso-museet i Barcelona. Picasso-museet huser en av verdens mest omfattende samlinger av kunstverk fra den spanske kunstneren Pablo Picasso, og erklærte lørdag på sin Facebook-side støtte til bevaring av Y-blokka. (…) LES OGSÅ Kunstmuseet MoMA ber Erna Solberg bevare Y-blokka (vg.no 16.5.2020).)

- Fortsetter kampen for Y-blokka.

(Anm: Fortsetter kampen for Y-blokka. Regjeringen avviser blankt ny omkamp om Y-blokka etter Oslo bystyres bevaringsvedtak. Men rivningsmotstanderne vil ikke være med på at slaget nå er tapt. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) var raskt ute med å avvise at det betyr noe som helst at Oslo bystyre onsdag kveld sa ja til å bevare hele eller deler av Y-blokka. Men rivingsmotstander og president Gisle Løkken i Norske arkitekters landsforbund (NAL) vil ikke være med på at at slaget om Y-blokka i realiteten er tapt, etter mange politiske og juridiske runder de siste årene. Les også: Y-blokka rives: Slik blir «Operasjon Picasso» (dagsavisen.no 23.4.2020).)

- Slik skal Picasso-kunsten skjæres løs fra Y-blokken.

(Anm: Slik skal Picasso-kunsten skjæres løs fra Y-blokken. Spesialkonstruerte transportvogner, jekketårn og flere hundre meter med ståldragere må til for å flytte de over 200 tonn tunge kunstverkene fra Y-blokken når den rives. (aftenposten.no 17.4.2020).)

- La den stå! (- Vi henstiller til alle politiske partier å kreve stopp i rivningsarbeidet og beskytte Y-blokka mot uopprettelig skade.) (- Rives Y, raseres sentrum for en lang periode fremover.) (- Planlagt mellomlagring av kunsten er et skammens kapittel.) (- Sist kjente kostnadsestimat var på 21,7 milliarder.) (- Snu nå!)

(Anm: La den stå! Vi henstiller til alle politiske partier å kreve stopp i rivningsarbeidet og beskytte Y-blokka mot uopprettelig skade. Y-blokka. Støtteaksjon for å bevare Y-blokka, visualisert av Donatas Grinius/Mad arkitekter. Vi har fremdeles tro på at det finnes politikere som har ryggrad til å stå frem og gjøre det de kan for å hindre at sikkerhetsargumentasjon og tørr juss overstyrer kulturminneforvaltningen og en bærekraftig byutvikling. Rives Y, raseres sentrum for en lang periode fremover. Planlagt mellomlagring av kunsten er et skammens kapittel. Snu nå! (morgenbladet.no 16.4.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Y-blokken – igjen. Jeg har nå ved forskjellige anledninger forsøkt å få kulturministeren i tale, men forgjeves. (- Så altså: Det dere gjør, er ikke bare å ødelegge en bygning. Dere ødelegger også et kunstnerisk prinsipp: forholdet mellom kunst og arkitektur. Å ødelegge et kunstnerisk prinsipp er ikke dårlig til byråkrater å være.)

(Anm: Håkon Bleken kunstner. Y-blokken – igjen. Jeg har nå ved forskjellige anledninger forsøkt å få kulturministeren i tale, men forgjeves. Første gang fordi jeg etter forværelsesdamens oppfatning var for uhøflig, senere like resultatløst. Jeg tenkte derfor nå at jeg kanskje skulle begynne denne forespørsel med «Deres velærverdighet», men droppet det og går i stedet rett på sak. Enhver noenlunde oppvakt kunstner vet at det viktigste med en utsmykning er at den arbeider sammen med arkitekturen og ikke motarbeider den. Det ypperste eksempel på dette har vi med Y-blokken. Picasso/Nesjar-utsmykningen er nesten som drevet frem av arkitekturen. Picasso er stor, men i dette tilfelle er det like meget prinsippet det dreier seg om. Resultatet er strålende. Det blir slett ikke det samme om man skjærer av veggen og plasserer den på hvilket som helst annet bygg. At man tror det, forteller bare at man ikke har peiling på hva en utsmykning bør være. Men det er jo ikke så farlig, det er jo bare kunst det dreier seg om. Så altså: Det dere gjør, er ikke bare å ødelegge en bygning. Dere ødelegger også et kunstnerisk prinsipp: forholdet mellom kunst og arkitektur. Å ødelegge et kunstnerisk prinsipp er ikke dårlig til byråkrater å være. (aftenposten.no 26.5.2020).)

- Aktivister håper Stortinget bruker pengene andre steder enn regjeringskvartalet etter koronakrisa: Satser på korona-brems. (– Vi håper nå på en politisk helomvending hvor politikerne ser på finansieringen av nytt regjeringskvartal på nytt.) (- Det finnes vel andre formål som bør prioriteres med tosifrete milliardbeløp akkurat nå.) (- Dette bør være grunn nok til å sette på bremsen, sier Hembre.) (- Mener tingrettens kjennelse i liten grad tar for seg rivingsmotstandernes innvendinger i saken.)

(Anm: Aktivister håper Stortinget bruker pengene andre steder enn regjeringskvartalet etter koronakrisa: Satser på korona-brems. Rivingen av Y-blokka i Oslo kan i prinsippet starte når som helst. Nå håper aktivistene på en politisk løsning på oppløpssida. (…) De to organisasjonene møttes tirsdag ettermiddag for å diskutere veien videre. Avgjørelsen på dette ble ikke klar før Klassekampen gikk i trykken. Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, kan imidlertid bekrefte at høstens planlagte rettssak ikke blir noe av dersom bygget rives. – Vi kjemper ikke denne kampen for historiebøkene. Nå er det først og fremst bygget som er viktig i denne saken, sier Fjeldheim. Han mener tingrettens kjennelse i liten grad tar for seg rivingsmotstandernes innvendinger i saken. – Da blir sannsynligheten liten for at vi vinner fram med en anke. Vi er mange som har tygd og tenkt på dette, men jeg vet ikke hva vi konkluderer med, sier Fjeldheim. Grupperingen offentliggjør sin beslutning i løpet av dagen i dag. (…) – Gjør ekstra vondt nå I ledelsen av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka sitter arkitekt Kjersti Hembre. Hun håper på en politisk løsning for Y-blokka på oppløpssida. – Vi kan ikke arrangere store aksjoner på grunn av koronakrisa. Det gjør derfor ekstra vondt for mange at rivingen skjer nå. Det er mange som trenger å kjenne på et fellesskap – dette handler om mer enn en bygning. Hembre mener koronakrisa skaper en helt ny økonomisk situasjon, hvor et nytt regjeringskvartal bør nedskaleres. – Vi håper nå på en politisk helomvending hvor politikerne ser på finansieringen av nytt regjeringskvartal på nytt. Det finnes vel andre formål som bør prioriteres med tosifrete milliardbeløp akkurat nå. Dette bør være grunn nok til å sette på bremsen, sier Hembre. (klassekampen.no 15.4.2020).)

- Y-blokka. Dommen har falt: Y-blokka blir revet. De som ville verne det ikonske bygget, tapte saken. (- SPERRING: Et fire meter høyt gjerde, forankret i betongblokker, er satt opp rundt hele den rivningsklare Y-blokka i regjeringskvartalet.) (- Nå kan arbeidet uforstyrret av demonstranter, som har truet med å lenke seg fast til den bevaringsverdige bygningen.) (- Dommen sier at begjæring om midlertidig forføyning ikke tas til følge, og at sakskostnader ikke blir tilkjent.) (- Politikerne som bestemmer.) (- Staten er godt fornøyd med tingrettens avgjørelse.) (- Det er Regjeringsadvokat Andreas Hjetland som har ført saken for staten.) (- Den slår klart fast at det er politikerne - og ikke domstolene - som skal bestemme om Y-blokka bør rives eller ikke, sier Hjetland til Dagbladet.)

(Anm: Y-blokka. Dommen har falt: Y-blokka blir revet. De som ville verne det ikonske bygget, tapte saken. - SPERRING: Et fire meter høyt gjerde, forankret i betongblokker, er satt opp rundt hele den rivningsklare Y-blokka i regjeringskvartalet. Nå kan arbeidet uforstyrret av demonstranter, som har truet med å lenke seg fast til den bevaringsverdige bygningen. I dag falt dommen om Y-blokka. Nå kan rivingen av blokka begynne ifølge Regjeringsadvokaten. Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund (NAL), verneinteressen tapte saken. Rivingen kan starte allerede 15 april. - Vi er allerede i gang med rivingsprosessen, men har ikke gjort noe som er irreversibelt. Kunsten skal tas ned først, over påske. Bygget vil først være revet om ti-tolv måneder, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg til Dagbladet. Advokat Berit Reiss-Andersen, som har ført saken på vegne av Fortidsminneforeningen og NAL, hevdet at det var blitt gjort saksbehandlingsfeil, og at vedtaket om riving var fattet på feil grunnlag og dermed var ugyldig. De ble altså ikke hørt. Et sviende nederlag Dommen slår fast at det ikke er blitt gjort noen saksbehandlingsfeil. Y-blokka ble for halvannen uke siden gjerdet inn, og nå kan Statsbygg kjøre fram gravemaskinene. Dommen sier at begjæring om midlertidig forføyning ikke tas til følge, og at sakskostnader ikke blir tilkjent. Det er dermed et sviende nederlag for Fortidsminneforeningen og NAL, og for advokat Berit Reiss-Andersen i advokatkontoret DLA Piper, som førte saken for verneinteressentene. Advokatkontoret krevde vel 1,2 millioner kroner i sakskostnader. - Politikerne som bestemmer Staten er godt fornøyd med tingrettens avgjørelse. Det er Regjeringsadvokat Andreas Hjetland som har ført saken for staten. - Den slår klart fast at det er politikerne - og ikke domstolene - som skal bestemme om Y-blokka bør rives eller ikke, sier Hjetland til Dagbladet. (dagbladet.no 7.4.2020).)

- Setter koronaviruset rivingen av Y-blokken på vent? (- Nå er det bare rettsvesenet som kan si stopp.)

(Anm: Setter koronaviruset rivingen av Y-blokken på vent? Her er ni spørsmål og svar om den kontroversielle bygningen. Om kort tid starter etter planen rivingen av arkitekt Erling Viksjøs Y-formede regjeringsbygg fra 1969. Nå er det bare rettsvesenet som kan si stopp. (aftenposten.no 29.3.2020).)

- Y-blokka. Coronastengt tingrett gjør ett unntak. Det avgjørende slaget om Y-blokka er i gang. SKJEBNEUKE: Torsdag og fredag denne uka skal Oslo tingrett avgjøre om rivingsvedtaket av Y-blokka er gyldig. Hvis Staten vinner, starter rivingen umiddelbart.

(Anm: Y-blokka. Coronastengt tingrett gjør ett unntak. Det avgjørende slaget om Y-blokka er i gang. SKJEBNEUKE: Torsdag og fredag denne uka skal Oslo tingrett avgjøre om rivingsvedtaket av Y-blokka er gyldig. Hvis Staten vinner, starter rivingen umiddelbart. Denne uka avgjøres Y-blokkas skjebne. Skal det historiske bygget få stå, eller skal det jevnes med jorda? Partene møtes torsdag og fredag i Oslo tingrett for å utkjempe den siste og avgjørende kampen. Hvem vinner, Staten eller verneinteressentene? - Målet med søksmålet er å få den statlige reguleringsplanen og rivevedtaket erklært ugyldig, sier advokat Berit Reiss-Andersen til Dagbladet. Hun representerer Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund. - Feil rettsanvendelse Y-blokka er et monument over mer demokrati og fellesskap. Og den kan også være et veiskille for moderne bærekraft. Det er bygnings- og samfunnsbevarende, mener de som vil bevare bygget. Støtteaksjonen for Y-blokka legger til at CO₂-utslippet ved riving og reising av nytt bygg kan komme til å være ti ganger så stort enn om vi bevarer Y-blokka. - Det er flere hensyn som vi mener ikke er blitt ivaretatt, og at det er snakk om alvorlig saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivingstillatelsen. De klimamessige hensynene er heller ikke belyst. Bygget inneholder en spesiell betongblanding, og kan inneholde miljøgifter - og støv fra en riving kan utgjøre en helseskade vi ikke kjenner til, sier Reiss-Andersen. (dagbladet.no 25.3.2020).)

- Tilhengerne av Y-blokka mener at de har identifisert en «akilleshæl» i regjeringens rivetillatelse: Håper på en siste skanse. (- I en begjæring som er sendt til Riksantikvaren på vegne av Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Fortidsminneforeningen, ber Reiss-Andersen om at Y-blokka blir midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort.)

(Anm: Tilhengerne av Y-blokka mener at de har identifisert en «akilleshæl» i regjeringens rivetillatelse: Håper på en siste skanse. DÅRLIG TID: Advokat Berit Reiss-Andersen i DLA Piper kjemper for å bevare Y-blokka inntil det varslede søksmålet mot staten er blitt behandlet i en domstol. Y-blokka får hjelp av kjendisadvokat Berit Reiss-Andersen, som ber Riksantikvaren frede bygget midlertidig. Etter at regjeringen i februar ga klarsignal for å igangsette riving av Y-blokka, har det sett mørkt ut for tilhengerne av å bevare bygget som nasjonalt kulturminne. Nå har de engasjert en av landets fremste jurister, advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet DLA Piper, til å snu alle steiner. I en begjæring som er sendt til Riksantikvaren på vegne av Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Fortidsminneforeningen, ber Reiss-Andersen om at Y-blokka blir midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort. – Når et objekt med så stor verneverdi som dette, står i akutt fare for å bli utsatt for en uopprettelig skade, har Riksantikvaren etter kulturminneloven myndighet til å vedta midlertidig fredning, sier Reiss-Andersen. (klassekampen.no 10.3.2020).)

- Y-blokka rives. Derfor er Y-blokka så viktig. (- Y-blokka er et monument over mer demokrati, mer fellesskap.) (- Og den kan også være et veiskille for moderne bærekraft: Bygnings- og samfunnsbevarende.) (- Av CO2-utslipp, er energiproduksjon det verste. Nummer to er transport, og på tredjeplass, kommer sementproduksjonen.) (- Byggesektoren står for 40 prosent av det totale klimagassutslippet og energibruken i verden.)

(Anm: Av Iselin Shumba, skuespiller og aksjonist for Y-blokka. Y-blokka rives. Derfor er Y-blokka så viktig. Y-blokka er et monument over mer demokrati, mer fellesskap. Og den kan også være et veiskille for moderne bærekraft: Bygnings- og samfunnsbevarende. Da er den endelige beslutningen om at Y-blokka skal rives gitt av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Bulldoserne skulle egentlig ha vært der for et halvt år siden. Men en konstant motstand har gjort at iverksettingen har uteblitt. Hvorfor er motstanden så stor? (…) Og hvorfor er kampen for Y-blokka så viktig? Fordi det er vernekamp. Y-blokka er en speil-bygning av UNESCOs hovedkvarter i Paris. Også der står det ei Y-blokk. Og høyblokka er et tvilling-bygg som speiler selveste FN byggingen i New York. Dessverre står ikke vår egen Y-blokk på UNESCOs liste for vern av verdensarven, ikke ennå, men UNESCOs oppfordring er fylt av bekymring og taler helt klart med et ønske om at vi verner blokka. Noe annet som også ønskes inn på lista for UNESCOs vern av verdensarven er årstidene. Vernekamp er nemlig klima-kamp. For hvordan redder vi årstidene, og dermed bekjemper en klimakrise som for hver dag omgir oss mer og mer? Vi gjør det ved å begynne der det er mulig å begynne. Hvis det er mulig å ikke bygge nytt, og hvis det er mulig å bevare? Så bevare meg vel. Da bør vi bevare. For det er nemlig sånn at etter vann er det betong som er det mest brukte stoffet her på jorda. Av CO2-utslipp, er energiproduksjon det verste. Nummer to er transport, og på tredjeplass, kommer sementproduksjonen. Byggesektoren står for 40 prosent av det totale klimagassutslippet og energibruken i verden. (dagbladet.no 27.2.2020).)

- Riksantikvaren tror vi kommer til å angre på at vi river Y-blokka.

(Anm: Riksantikvaren tror vi kommer til å angre på at vi river Y-blokka. De kom begge til verden i 1969. Men mens Y-blokka står for fall, håper Hanna Geiran hun får være riksantikvar en god stund til. (…) Hva tror du ettertida vil si til at vi i 2020 river Y-blokka? (dagsavisen.no 2.3.2020).)

- Statsbygg har fått ordre om riving. Ordren om å rive Y-blokka er gitt. (- Prosessen dit avslører en stor grunnleggende svakhet i hele vårt demokrati, mener arkitektpresident.) (– Bukken og havresekken, kaller vi dette på godt norsk, sier Gisle Løkken til Dagsavisen.)

(Anm: Statsbygg har fått ordre om riving. Ordren om å rive Y-blokka er gitt. Prosessen dit avslører en stor grunnleggende svakhet i hele vårt demokrati, mener arkitektpresident. – Bukken og havresekken, kaller vi dette på godt norsk, sier Gisle Løkken til Dagsavisen. Han er president i Norske arkitekters landsforbund, NAL, som er en av organisasjonene som har kjempet imot statens planer om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo helt siden disse ble kjent. Les også: Her er bildene av det omstridte regjeringskvartalet (D+) Les også: Utstilling viser bildene– Staten bestemmer, og er selv klageinstans. De fleste forstår at det er uheldig i prinsipielle saker som denne, at departementet først stiller forslag, og så vurderer klagene som kommer imot sitt eget forslag. De konkluderer, igjen og igjen, med at departementet, altså de selv, ikke har gjort noe feil, sier Løkken. Les også: Youngstorget skal splittes i to, planlegger staten(dagsavisen.no 26.2.2020).)

- Debatten om Y-blokka: Ta ansvar, gi tid! Statsråd Astrup, ta deg en tur til Johan Nygårdsvolds plass, det kunstferdig formede byrommet mellom Høyblokka og Y. (- Y: – Det er synd at Nikolai Astrup ikke ser at kunsten i ikke lar seg skille fra bygget, uten å bli ødelagt som åndsverk, skriver Kjetil A. Jakobsen.) (- Det blir som å rive stavkirken, men ta vare på de vakreste utskjæringene, noe man forresten lenge gjorde i Norge.)

(Anm: Debatten om Y-blokka: Ta ansvar, gi tid! Statsråd Astrup, ta deg en tur til Johan Nygårdsvolds plass, det kunstferdig formede byrommet mellom Høyblokka og Y. Se utover vannspeilet, finn roen og nyt noe av den mest elegante og samtidig også mest særegne arkitekturen som finnes i Oslo dag. (…) Norge lider et kulturelt og historisk tap om Y rives, det ser kommunalminister Nikolai Astrup ut til å anerkjenne. Det er synd han ikke ser at kunsten i akkurat dette tilfellet ikke lar seg skille fra bygget, uten å bli ødelagt som åndsverk. Prosjektet til trekløveret Viksjø, Nesjar og Picasso var å gjøre kunst og bygg til ett. Det blir som å rive stavkirken, men ta vare på de vakreste utskjæringene, noe man forresten lenge gjorde i Norge. (vg.no 16.2.2020).)

- De skyver sikkerheten foran seg. Det er ikke riktig å rive Y-blokka.

(Anm: Av Peter D. Marcussen, MASTER I ARKITEKTUR MNAL. De skyver sikkerheten foran seg. Det er ikke riktig å rive Y-blokka. Det handler særlig om ett ord: Samlokalisering. I Aftenposten 5. februar 2020 har Frode Jacobsen et innlegg hvor han argumenterer for at Y-blokka bør rives. Hans innlegg er interessant – ikke fordi han trekker fram behovet for sikkerhet, men på grunn av det han ikke sier. For dette uuttalte er vesentlig for hva som er gått galt i vurderingen av Y-blokka, og beslutningen om rivning. Det ligger et premiss til grunn for hele hans argumentasjon – premisset om størst mulig grad av samlokalisering. Les også: Nå havner Y-blokka på museum Dette premisset om samlokalisering av flest mulig departementer, i et lite område i Oslo sentrum, var noe som ble bestemt tidlig – For tidlig vil mange si. (dagsavisen.no 25.2.2020).)

- Fylkesmannen kan ikke stanse riving av Y-blokka. (- Fylkesmannen har ikke myndighet til å stanse rivingen av Y-blokka, og avviser klagene på rivingstillatelsen.)

(Anm: Fylkesmannen kan ikke stanse riving av Y-blokka. Fylkesmannen har ikke myndighet til å stanse rivingen av Y-blokka, og avviser klagene på rivingstillatelsen. – Riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og Fylkesmannen har ikke hjemmel til å ta klagene til følge, heter det i et brev som er undertegnet av Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Viken. (…) – Beslutningen er fattet, og tiden er kommet for å gjennomføre vedtaket, konstaterte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en kronikk 30. januar. (aftenposten.no 21.2.2020).)

- John Berg major (R) forsvarsanalytiker COBRA fortrenger Y-blokken. (- Y-blokkens jihadister forsto åpenbart fremdeles ingen ting. Rettssaken deres kan avvises som irrelevant.)

(Anm: John Berg major (R) forsvarsanalytiker COBRA fortrenger Y-blokken. Hørt om COBRA? Det blir et COBRA i det nye regjeringskvartalet. Arkitekter og andre som raser mot riving av Y-blokken, har åpenbart aldri hørt om COBRA og avansert sikkerhet, men anser seg allikevel som overdommere. (…) Aftenposten hadde 4. februar en reportasje om hva som foregår under det store, hvite teltet på området. Tekniske tiltak for hittil to milliarder. Y-blokkens jihadister forsto åpenbart fremdeles ingen ting. Rettssaken deres kan avvises som irrelevant. (aftenposten.no 24.2.2020).)

- Enkeltperson blar opp for å redde Y-blokken. (- Torsdag ble det kjent at Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening går sammen om å stevne staten i håp om å få stoppet rivingen av Y-blokken.)

(Anm: Enkeltperson blar opp for å redde Y-blokken. Under forutsetning av få være anonym, har en privatperson lovet å dekke kostnadene for rettssaken som Y-blokk-aksjonistene nå anlegger mot staten. – Dette vil jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at vi har en ekstern finansiering på plass for å drive frem rettssaken. Det er vår advokat, Berit Reiss-Andersen, som kjører saken på våre vegne, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) til Aftenposten. Torsdag ble det kjent at Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening går sammen om å stevne staten i håp om å få stoppet rivingen av Y-blokken. Dette har ligget i kortene etter at Sivilombudsmannen i slutten av januar sa nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken. Da uttalte president Gisle Løkken at neste skritt nå var å føre saken inn for rettsapparatet. – Utfordringen er å finne ut hvem som skal være part i saken uten å bli stilt økonomisk ansvarlig, uttalte Løkken da. (aftenposten.no 15.2.2020).)

- Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå. (- Nikolai Astrup: – Derfor må Y-blokken rives.)

(Anm: Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå. – Hvis vi skulle snu nå og la Y-blokken stå, betyr det at vi må tilbake til tegnebrettet. Da er åtte år og 1 milliard kroner bortkastet. Tiden er kommet for å sette en strek. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener det nå må settes en endelig strek for debatten rundt skjebnen til Y-blokken.  Det sier Høyres ferske kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. I en kronikk Aftenposten er han krystallklar på at tiden er overmoden for å få igangsatt rivingen av Y-blokken, slik at byggingen av et nytt regjeringskvartal kan komme i gang. Nikolai Astrup: – Derfor må Y-blokken rives(aftenposten.no 30.1.2020).)

- Y-blokken: Nei, nå får det være nok! (- Forkjemperne for Y-blokken har trådt over en grense.) (- Man skal velge sine kamper med omhu.) (- Derfor har jeg skygget unna spørsmålet om Y-blokkens overlevelse.)

(Anm: Y-blokken: Nei, nå får det være nok! | Andreas Slettholm, kommentator. Forkjemperne for Y-blokken har trådt over en grense. Man skal velge sine kamper med omhu. Derfor har jeg skygget unna spørsmålet om Y-blokkens overlevelse. Det er grenser for hvor mange kunstnere, kulturfolk og fortidsminneforeninger man vil ha på nakken. Spesielt fordi saken ikke er så veldig viktig for meg, for å være ærlig. Veggkunsten av Carl Nesjar og Pablo Picasso vil jo bli bevart og leve videre. Det samme vil Høyblokken, som var det største stridstemaet før verneinteressene vant frem der. (aftenposten.no 14.2.2020).)

- Sivilombudsmannen sier nei til å stoppe rivingen av Y-blokken. Sivilombudsmannen sier nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken.

(Anm: Sivilombudsmannen sier nei til å stoppe rivingen av Y-blokken. Sivilombudsmannen sier nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken. Dermed går det mot riving. (aftenposten.no 29.1.2020).)

- Sivilombudsmannen tar ikke saken om Y-blokka. Skuespiller Anders Danielsen Lie syns beslutningen er tragisk. (– Sivilombudsmannen går så langt som å anbefale sivilt søksmål, men det er en stor avgjørelse å ta, sier Fjeldheim. – Hvilken risiko innebærer et sivilt søksmål? – Hvis man skulle tape et søksmål innebærer at noen må dekke kostnadene i mellomtida. Dette er kostnader som noen små organisasjoner ikke vil klare å dekke, sier lederen i Fortidsminneforeningen.) (- Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er glad for at Sivilombudsmannen ikke vil gå inn i saken.)

(Anm: Sivilombudsmannen tar ikke saken om Y-blokka. Skuespiller Anders Danielsen Lie syns beslutningen er tragisk. Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka klagde på rammetillatelsen om riving av Y-blokka. Sivilombudsmannen har i dag bestemt at de ikke skal behandle klagen. – Det er skuffende, men som forventa, sier Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. – Hva vil dere gjøre nå? – Nå må vi snakke sammen med partnere og bli enige om hva vi skal gjøre. Det er et bredt engasjement om Y-blokka nå. – Sivilombudsmannen går så langt som å anbefale sivilt søksmål, men det er en stor avgjørelse å ta, sier Fjeldheim. – Hvilken risiko innebærer et sivilt søksmål? – Hvis man skulle tape et søksmål innebærer at noen må dekke kostnadene i mellomtida. Dette er kostnader som noen små organisasjoner ikke vil klare å dekke, sier lederen i Fortidsminneforeningen. (nrk.no 29.1.2020).)

- Norge og arven etter 22. juli. Hva gikk galt?

(Anm: Norge og arven etter 22. juli. Hva gikk galt? Y-blokka og Einar Gerhardsens regjeringskvartal må få leve videre, som det minnemiljøet for 22. juli som det i dag er, skriver Kjetil Jakobsen. (morgenbladet.no 3.1.2020).)

- Astrup knuser håp for Y-blokka. Rivningsmotstanderne hadde et håp om at den ferske kommunalministeren Nikolai Astrup (H) ville se på Y-blokka med nye øyne. Det gjør han ikke.

(Anm: Astrup knuser håp for Y-blokka. Rivningsmotstanderne hadde et håp om at den ferske kommunalministeren Nikolai Astrup (H) ville se på Y-blokka med nye øyne. Det gjør han ikke. (dagsavisen.no 27.1.2020).)

- Redd Y-blokken, statsminister! (- Y-blokken og alt den representerer, tilhører troen på fremtiden!)

(Anm: Redd Y-blokken, statsminister! | Lars Elton, kunst- og arkitekturkritiker - Hanne Sophie Claussen, rektor, Oslo Fotokunstskole - Kjersti Hembre, daglig leder, April arkitekter. Alle ledere av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. noen sekunder siden 6 timer siden. Y-blokken og alt den representerer, tilhører troen på fremtiden! Kjære statsminister Erna Solberg
Vi henvender oss til deg på vegne av folket som i økende grad er blitt gjort oppmerksomme på den skatten vi besitter i Oslo. Y-blokken har kulturhistoriske verdier som klassifiserer til verdensarv. I over fem år har Støtteaksjon for å bevare Y-blokka bedrevet folkeopplysning og aksjonert. Vi drives av et ønske om at du og dere som besitter makten i Norge vil åpne deres blikk og hjerter, og snu beslutningen om å rive Y-blokken. Du er folkevalgt. Men det er ingen automatikk i at du og din regjering kun tar riktige beslutninger. Politikere i et sunt demokrati er avhengig av kontakten og rådene fra vanlige folk og fagfolk. Dersom du lar Y-blokken bli stående, vil dette ha stor betydning, langt ut over bygget i seg selv. Det samme skjer dersom du lar det falle. Hvilken historie vil du skal skrives? Du og din regjering har og er nøkkelen her. (aftenposten.no 8.1.2020).)

- Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk». (– Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK.)

(Anm: Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk». Vedtaket om å rive Y-blokka blir ikkje gjort om. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin dom er at løyve ikkje er i strid med internasjonale konvensjonar. Kjendisparet Iselin Steiro og Anders Danielsen Lie reagerer sterkt. – Ironisk å rive Y-blokka som overlevde terroren. ENGASJERT: Anders Danielsen Lie engasjerer seg sterkt for å bevare Y-blokka. Han spelte terroristen i Greengrass-film om 22. juli. Skodespelar Anders Danielsen Lie er ein av mange som har engasjert i saka om Y-blokka. Han spelte rolla som 22. juli-terroristen i filmen til Paul Greengrass. – Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK. Om han kjem til å aksjonere for å kjempe vidare for Y-blokka har han førebels ikkje teke stilling til. (nrk.no 19.12.2019).)

(Anm: La Y-blokken bli en stjerne | Christian Haugerud. Y-blokken tar plass, men er for viktig til å fjernes. (aftenposten.no 16.1.2020).)

- Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. Oslo bygger nye signalbygg, flytter fra offentlige bygninger som gir byen identitet og river unik kulturarv. «Tøm og røm» er det som gjelder nå. (- Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. På flere vis utvikler hovedstaden seg til å bli et bedre sted for mennesker å bo. Jeg er opptatt av helheten – og er urolig. For by- og rikspolitikerne skusler helt unødvendig bort del etter del av Oslos historie.)

(Anm: Knut Olav Åmås, spaltist og direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. Oslo bygger nye signalbygg, flytter fra offentlige bygninger som gir byen identitet og river unik kulturarv. «Tøm og røm» er det som gjelder nå. Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. På flere vis utvikler hovedstaden seg til å bli et bedre sted for mennesker å bo. Jeg er opptatt av helheten – og er urolig. For by- og rikspolitikerne skusler helt unødvendig bort del etter del av Oslos historie. Listen over sentrale offentlige bygninger som nå skal fraflyttes, rives og/eller selges er lang: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichman hovedbibliotek, Oslo fengsel/Botsen, Munchmuseet på Tøyen, Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet, lokomotivverkstedet i Middelalderparken, Kunstakademi-bygningen, NRK på Marienlyst, Ullevål sykehus, regjeringsbygningene Y-blokken, Utenriksdepartementet, R5 og R6, samt den gamle Krigsskolen i Kvadraturen. Tenk én gang til. Stopp litt nå, Oslo. (aftenposten.no 3.8.2019).)

- Kulturnasjoner river ikke regjeringsbygninger.

(Anm: Redd i det minste Picasso | Lars Roede, Sivilarkitekt, dr.ing. Kulturnasjoner river ikke regjeringsbygninger. Y-blokken er blant de 14 mest truede kulturminnene i Europa. (aftenposten.no 2.1.2020).)

- Svingdørs-politikerne. (- De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner.)

(Anm: Av Aslak Bonde. Svingdørs-politikerne. Sammendrag De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det? Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28) Side: Side: 22-25.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. (- Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega.) (- Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult?)

(Anm: Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega. Et klart ideal er at offentlig byråkrati skal være oppdatert på både det siste og det nest siste av forskning innenfor en rekke områder. (…)  Barnevern, skole og klima er tre eksempler på områder hvor norsk offentlig forvaltning investerer tungt i forskning. Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult? (forskning.no 16.12.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Folks tillit til politikere stuper. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser "Innbyggerundersøkelsen 2019".

(Anm: Folks tillit til politikere stuper. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019». Stadig flere innbyggere sier de forsøker å påvirke politikere aktivt, samtidig som folks tillit til de folkevalgte avtar, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019». Den store undersøkelsen viser ifølge NRK at antallet som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har økt med 75 prosent fra 2013 til 2019. LES OGSÅ Anker dommen mot Mazyar Keshvari I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46. (vg.no 20.11.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Frivilligheten er avgjørende for Norge. (- Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarte den frivillige innsatsen en verdiskaping på over 75 milliarder kroner i 2017.) (- Ubetalt, frivillig engasjement er en av de viktigste verdiene i vårt samfunn.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Frivilligheten er avgjørende for Norge. (…) Det var flere institusjoner og organisasjoner som merket at 2019 var året der tilliten falt ute i befolkningen. Da tillitsbarometeret ble lagt frem under Arendalsuka i august, ble det særlig lagt merke til at Stortinget, de politiske partiene og mediene tapte tillit sammenlignet med året før. De som fikk mindre oppmerksomhet, var de som troner øverst på tillitsbarometeret, i år som i fjor: De ideelle organisasjonene og frivilligheten. Også her falt tilliten noe, men fra et skyhøyt nivå. Hovedinntrykket er at frivilligheten har en usedvanlig sterk posisjon i befolkningen. (…) Men når tilliten til nesten alle andre institusjoner og sektorer svinner, er det en viktig påminnelse at frivilligheten står så sterkt. Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarte den frivillige innsatsen en verdiskaping på over 75 milliarder kroner i 2017. (…) Ubetalt, frivillig engasjement er en av de viktigste verdiene i vårt samfunn. (aftenposten.no 3.1.2020).)

- Det blåser opp til storm. Det blåser opp til storm om velferdsstatens framtid. Arbeiderpartiet står på den ene siden, Høyre på den andre. (- Høyre-budskapet hans er gammelt og velkjent: Verken Astrup selv eller andre av landets rikeste skal bidra med én krone mer til vår felles velferd.)

(Anm: Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant (Ap). Det blåser opp til storm. Det blåser opp til storm om velferdsstatens framtid. Arbeiderpartiet står på den ene siden, Høyre på den andre. Mens koronakrisen har åpnet manges øyne for betydningen av velferdsstatens ansatte – i helse og omsorg, skole og barnehager – fortsetter høyresidens angrep på offentlig sektor. Sist ute er statsråd Nikolai Astrup på NRK Ytring 22. juni. (…) Høyre-budskapet hans er gammelt og velkjent: Verken Astrup selv eller andre av landets rikeste skal bidra med én krone mer til vår felles velferd. I den grad tjenestene skal bli bedre for folk, må det skje på andre måter. Med erfaring fra sju års høyrestyre vet vi nå en del om hvilke måter dette er: Flate budsjettkutt, den såkelte ABE-reformen, og sultefôring av sykehus og kommuner. Det gir dårligere – ikke bedre – tjenester for folk. (nrk.no 24.6.2020).)

- DN kårer: Årets mest unødvendige stortingsvedtak.

(Anm: DN kårer: Årets mest unødvendige stortingsvedtak. Det handler om en sang. Her synger statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, statsråd Jan Tore Sanner og daværende statsråd Vidar Helgesen «Ja, vi elsker» ved åpningen av Stortinget høsten 2014. (dn.no 26.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Vidar Helgesen blir direktør for Nobelstiftelsen.

(Anm: Vidar Helgesen blir direktør for Nobelstiftelsen. Tidligere Høyre-statsråd Vidar Helgesen er ansatt som administrerende direktør i Nobelstiftelsen i Sverige. (aftenposten.no 11.6.2020).)

- Folkepartiets mulige død. (- Mange virker smått sjokkerte over Boris Johnsons knallsuksess i det britiske parlamentsvalget.) (- For noen er sosialisme og identitetspolitikk en kabal som ikke går opp.)

(Anm: BÅRD LARSEN, historiker og prosjektleder i den liberale tankesmien Civita. Folkepartiets mulige død. Mange virker smått sjokkerte over Boris Johnsons knallsuksess i det britiske parlamentsvalget. CORBYNS FADESE: – Det britiske arbeiderpartiet Labours nederlag er nok et bidrag til den sosialdemokratiske nedturen i Europa, skriver kronikkforfatteren. Det vi ser om dagen er en etterhvert forutsigbar trend som går igjen i nesten alle vestlige demokratier: Det politiske sentrum og såkalte styringspartier taper terreng, mens småpartier, mange av dem populister, vel ... de er ikke småpartier lenger. I Storbritannia har flukten fra sentrum foregått innad i de to store statsbærende partiene. Mens de konservative er overtatt av EU-motstand, populisme og innvandringsmotstand er Labour kapret av venstreradikale som er lunkne til, eller mot EU. Labours nederlag er nok et bidrag til den sosialdemokratiske nedturen i Europa. Tidligere folkepartier makter ikke å re-orientere seg i en ny global virkelighet, med høy innvandring og betydelige endringer i arbeidsmarked, utdanning og bosetningsmønstre. At akkurat Labour gikk på tidenes smell burde egentlig ikke overraske. Slik kan det gå når venstreradikale «kupper» et sosialdemokratisk parti i et «konservativt» land. (...) For noen er sosialisme og identitetspolitikk en kabal som ikke går opp. De identitetspolitiske kulturkrigerne er opptatt av gruppetenking og politisk korrekthet, ikke i å representere arbeiderklassen, mener kritikere til venstre.  For Labour har cocktailen vært skjebnesvanger. Det skremmer vekk arbeiderklassen og de som bor utenfor storbyene, mener de. På åttitallet var 80 prosent av Labours velgere arbeidere. I dag er tallet 40 prosent. (vg.no 26.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Er det så jævla farleg, då? (- Siv Jensen sin kommentar på Frps landsmøte om å «knuse disse jævla sosialistene» var ein dundrande suksess.)

(Anm: Alfred Bjørlo (V) ordførar i Eid. Er det så jævla farleg, då? Debatt. Eg toler mykje, og eg kan vere skarp i replikken sjølv. Men éin regel prøver eg å vere konsekvent på: Eg sparkar aldri nedover. Siv Jensen sin kommentar på Frps landsmøte om å «knuse disse jævla sosialistene» var ein dundrande suksess. Ho fekk glødd opp eigne parti-troppar. (…) Og ho vart på toppen av alt hylla frå ekspertkorpset av politiske kommentatorar – som prøver å overgå kvarandre i å raljere over kor humørlaus ein må vere for ikkje å synst det er heilt greitt av ein partileiar på høgrefløya å bruke landsmøtet til å oppmode sine troppar til å knuse jævla sosialistar. (kommunal-rapport.no 8.5.2019).)

(Anm: Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap. (...) Anarkismen En tredje retning representeres av den såkalte anarkisme. Denne går inn for at all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap, Kilde: Store norske leksikon.)

- Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer. (- Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme.) (- Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå.) (- Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett.)

(Anm: Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer. Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning. Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett. Det er det høyeste antall stemmeberettigede vi har hatt noen gang. Det er likevel langt fra alle som bruker den. Vi ser at valgdeltakelsen er noe høyere blant kvinner enn blant menn. Den er også lavest blant personer i begynnelsen av 20 årene, og høyest blant dem mellom 45 og 80 år. Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå. (ssb.no 6.9.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet!

(Anm: Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet! Helena Hertzberg Bugge (15) nestleder i Oslo Grønn Ungdom; Mira Reinvang (13) varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom; Sofie Sinnes (13) medlem i Grønn Ungdom. Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet. (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

– Norsk elbilpolitikk slaktes – mener rike husholdninger blir vinnerne. – En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken. Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter. (- Men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten.) (- Bilskatter og -avgifter er redusert fra 75 milliarder til 45 milliarder kroner.) (– Vi har beregnet effekten for 2018, og da fant vi at det var en besparelse på 200.000 tonn CO2 utslipp, og det tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet, sier Skonhoft, som tidligere har ment at elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk».)

(Anm: En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken. Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter. KOMMER MED KRITIKK: Direktør Alvaro Pereira i OECD tror ikke den norske elbilstøtten er bærekraftig, men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten. I sin siste Economic Survey of Norway, går OECD blant annet gjennom Norges støtte til elbiler, og de legger ikke fingrene i mellom. Elbilstøtten har bidratt sterkt til at norske bilskatter og -avgifter er redusert fra 75 milliarder til 45 milliarder kroner, og dette kan ikke fortsette, mener OECD. – Det er enorme skattefritak akkurat nå. Spørsmålet er om disse er bærekraftige, sier OECD-direktør Alvarao Pereira til TV 2. (…) Mest støtte til de rike I OECDs Economic Survey-rapport er det et eget avsnitt om Norges erfaringer med elbilstøtten. Her skriver de at den forholdsmessig høye prisen for nye elbiler, gjør at støtten først og fremst tilgodeser velstående husholdninger. Dette støttes av professor Anders Skonhoft ved NTNU. – Data fra SSB viser at det er de rike som får subsidiene fra elbilpolitikken. I den rikeste tredelen av befolkningen er det 16 prosent som har elbil, mens i den minst velstående tredelen er andelen på under 1 prosent, sier NTNU professoren. (…) At klimaeffekten av elbilmilliardene ikke er spesielt stor, bekreftes også av Anders Skonhoft fra NTNU. – Vi har beregnet effekten for 2018, og da fant vi at det var en besparelse på 200.000 tonn CO2 utslipp, og det tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet, sier Skonhoft, som tidligere har ment at elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk». (tv2.no 15.12.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Elbilsubsidiene har muliggjort en vulgær form for ekstravaganse i Norge.

(Anm: Elbilsubsidiene har muliggjort en vulgær form for ekstravaganse i Norge. Nå går vi inn i en ny fase. Disse 20 tingene kan gjøre deg lykkeligere i 2020. (dn.no 23.12.2019).)

- 15 økonomer om boligpriser i 2020 og boligskatt: – Helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt. (- Det er egentlig helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt, det gir feil bruk av ressurser og det er urettferdig for dem som leier og de med mindre og billige boliger, sier Andreassen.)

(Anm: 15 økonomer om boligpriser i 2020 og boligskatt: – Helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt. For tredje år på rad kan boligkjøpere slippe å forholde seg til galopperende prisvekst. I alle fall hvis økonomenes prognoser slår til. (…) Les også: Renteøkningene biter ikke på boligmarkedet. – Selvsagt har OECD rett. Full fradragsrett og ingen inntektsbeskatning henger ikke på greip. Heller ikke at høy boligformue skal skjermes i formuesskatten. Det er egentlig helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt, det gir feil bruk av ressurser og det er urettferdig for dem som leier og de med mindre og billige boliger, sier Andreassen. Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea har også gitt opp å engasjere seg i debatter om boligskatt. – OECD og økonomer generelt må gjerne ønske økt boligbeskatning, men hverken det norske folk eller deres politikere har brydd seg mye om det før og kommer vel neppe til å gjøre det nå. Så det er et spørsmål jeg bruker lite energi på, sier han. (dn.no 28.12.2019).)

- Hvis Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen får det som han vil, risikerer vanlige boligeiere i Oslo å måtte punge ut med 30.000-40.000 kroner i årlig boligskatt.

(Anm: Hvis Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen får det som han vil, risikerer vanlige boligeiere i Oslo å måtte punge ut med 30.000-40.000 kroner i årlig boligskatt. KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Lauridsen er i likhet med mange opptatt av de høye boligprisene i Norge, spesielt i storbyene og Oslo. Det gjør det vanskelig for unge boligsøkere å komme inn på markedet. Eiendom Norge ønsker en bedre innretning av boligbeskatningen som ett av tiltakene for å bøte på problemet. (nettavisen.no 9.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (- I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger.) (- Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder.) (- Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie.) (- Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer.) (- En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Gjennom selskapet Fredensborg har Tollefsen bygget Norges største utleieimperium, med 4.500 leiligheter. Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (- Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper.) (- Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper».)

(Anm: Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har betegnet praksisen som et «ekstremt misbruk» av dagens regelverk. – Jeg er skuffet. Loven fungerer ikke, og dette hadde vært en viktig innstramming, sier Bøhler til E24. E24 har tidligere avslørt hvordan utleiegiganten Fredensborg har brukt en komplisert eierskapsstruktur for å omgå lovbestemmelsen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i hvert sameie. Maksgrensen skal motvirke oppkjøpsraid og risikoen for at én profesjonell aktør slik skaffer seg flertallsmakt over vanlige beboere i et sameie. LES OGSÅ Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper». Mandag behandlet Stortinget en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven, slik at fremgangsmåten E24 avdekket at Fredensborg har benyttet, ble forbudt. «Det har utviklet seg en praksis som er dokumentert i media med bruk av åpenbare stråmannsselskaper, og dette synes å være allment anerkjent som en lovlig omgåelsesform», het det i komitéinnstillingen. Utleiesgiganten Fredensborg, eid av milliardær Ivar Erik Tollefsen, brukte mindre selskaper med navn som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» for å sikre seg 34 av 50 leiligheter på samme adresse – og dermed også flertall i styret. (e24.no 30.5.2017).)

- Kan handle for 25 milliarder. Ivar Tollefsen får med Folksamgruppen på eiersiden i Heimstaden Bostad etter en emisjon. (- LIKVID: Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad har 25 milliarder svenske kroner i tilgjengelig likviditet.)

(Anm: Kan handle for 25 milliarder. Ivar Tollefsen får med Folksamgruppen på eiersiden i Heimstaden Bostad etter en emisjon. Nå har selskapet 25 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet som kan brukes på eiendomskjøp. LIKVID: Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad har 25 milliarder svenske kroner i tilgjengelig likviditet. (estatenyheter.no 18.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. (- Tollefsens boligimperium.)

(Anm: Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. – Deretter gikk det utrolig fort. Christian Vammervold Dreyer (45) slutter som administrerende direktør i Eiendom Norge for å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fredensborg as, ifølge en pressemelding fra Fredensborg. (…) Tollefsens boligimperium Ivar Tollefsen har i flere tiår bygget eiendomsverdier i sitt heleide selskap Fredensborg. Mye av verdiene ligger i det svenske datterselskapet Heimstaden som er børsnotert i Stockholm. Heimstaden ble etablert i 1998 og senere kjøpt opp av Ivar Tollefsens morselskap Fredensborg for 1,6 milliarder i 2005. Heimstaden var tidligere eid av de norske eiendomsutviklerne Torstein Tvenge og Reiten & Co med Narve Reiten som e eier. Heimstaden har sitt hovedkontor i Malmö der konsernet har en relativt høy andel av sine boliger. (dn.no 21.8.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. (dn.no 16.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Festen fortsetter for norsk oljebransje: - Vi er inne i en kraftig opptur. 2020 ser ut til å bli bedre enn 2019, ifølge Sparebank 1 SR-Banks ferske undersøkelse.

(Anm: Festen fortsetter for norsk oljebransje: - Vi er inne i en kraftig opptur. 2020 ser ut til å bli bedre enn 2019, ifølge Sparebank 1 SR-Banks ferske undersøkelse. STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) 2019 var en stor opptur for mange olje- og gassbedrifter, og festen fortsetter i 2020, ifølge Sparebank 1 SR-Bank. I bankens ferske konjunkturbarometer sier rundt to av tre oljeeksponerte bedrifter at de forventer oppgang i 2020. OLJEOPTIMISME: Bedrifter som eksporterer og som har oljeaktivitet er de mest optimistiske inn i 2020. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebanken 1 SR-Bank tror mange oljebedrifter som har prøvd seg innen flere markeder kan ha vendt tilbake til oljeservice. Men hva gjør de når veksten roer seg i 2020, spør Knudsen. (nettavisen.no 3.1.2020).)

- Etter boomen. (-Tidlig på 1900-tallet var inntektsnivået i Rogaland og Agder bare halvparten av snittet i Vest-Europa.) (- Kull hadde gjort Hainaut-regionen i Belgia svært rik.) (- En oversikt over inntektsnivået i vest-europeiske regioner i 1900, viser at Hainaut lå nær toppen.) (- I dag er det Rogalands-regionen som er rik, og Hainaut som er fattig.) (- Men spørsmålet er: Vil deler av Norge lide samme dystre skjebne når oljealderen er over?)

(Anm: Etter boomen. Tidlig på 1900-tallet var inntektsnivået i Rogaland og Agder bare halvparten av snittet i Vest-Europa. Andre steder var det boom. Kull hadde gjort Hainaut-regionen i Belgia svært rik. En oversikt over inntektsnivået i vest-europeiske regioner i 1900, viser at Hainaut lå nær toppen. Rogaland lå i motsatt ende. Men så skjedde en voldsom omvelting. Hainauts økonomi raknet da olje overtok for kull. Bedriftene maktet ikke omstillingen. I dag er det Rogalands-regionen som er rik, og Hainaut som er fattig. Men spørsmålet er: Vil deler av Norge lide samme dystre skjebne når oljealderen er over? (aftenposten.no 1.1.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (- I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger.) (- Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

-  Elbilstøtten er galskappolitikk. Det er 2700 ganger dyrere å subsidiere en elbil enn det er å kjøpe klimakvoter. - En ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på, mener økonomiprofessor.

(Anm: - Elbilstøtten er galskappolitikk. Det er 2700 ganger dyrere å subsidiere en elbil enn det er å kjøpe klimakvoter. - En ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på, mener økonomiprofessor. Mens klimakvoter koster rundt 30 kroner per tonn CO2, subsidierer staten elbileiere med opptil 80.000 kroner per tonn i året. - Jeg mener at dette er en galskapspolitikk, sier professor Anders Skonhoft, ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU. I en kronikk i dagens DN tar han et kraftig oppgjør med det han mener er en ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på, nemlig elbilstøtten i Norge. En gjennomsnittlig elbil reduserer CO2-utslippene med rundt 0,6 tonn per år. Hver elbil sponses med opptil 50.000 kroner det første året i form av reduserte avgifter ved innkjøp, redusert årsavgift, fritak fra bompenger og andre tiltak. Avgiftsbesparelsen er fordelt over bilens levetid med en antatt levetid på 10 år og en rente på fem prosent. Det betyr at vi betaler opptil 80.000 kroner per tonn CO2-utslipp. Mot altså 30 kroner for dem som vil kjøpe renere samvittighet ved hjelp av klimakvoter. I tillegg kommer den forurensende produksjonsprosessen av elbiler, ifølge økonomiprofessoren. (forskning.no 5.9.2014).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- «Misunnelsesskatt» på de beste elbilene er dårlig miljøpolitikk fra Arbeiderpartiet. (- Hun har fått blod på tann etter at en Dagblad-gallup angivelig viser støtte til å innføre moms på elbiler til over 600.000 kroner.)

(Anm: Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. «Misunnelsesskatt» på de beste elbilene er dårlig miljøpolitikk fra Arbeiderpartiet. FANTASTISK: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik jubler over angivelig folkelig støtte for nye bilavgifter på de mest klimavennlige bilene. (…) Hun har fått blod på tann etter at en Dagblad-gallup angivelig viser støtte til å innføre moms på elbiler til over 600.000 kroner. (…)  Fellesskapet skal ikke finansiere luksusforbruk, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til Dagbladet. (nettavisen.no 3.1.2020).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Slik tok de rike milliarder ut fra selskapene sine – uten å betale utbytteskatt. (- Kjell Inge Røkke har tatt ut over fem milliarder kroner fra selskapet sitt.) (- Utbytteskatt? Null.)

(Anm: Slik tok de rike milliarder ut fra selskapene sine – uten å betale utbytteskatt. Kjell Inge Røkke har tatt ut over fem milliarder kroner fra selskapet sitt. Utbytteskatt? Null. Kjell Inge Røkke har klart å unngå å betale utbytteskatt – selv om han har tatt ut milliardutbytte fra sitt investeringsselskap. (dn.no 16.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- En skattefloke ble løst, en ny ble skapt. Lik skatt på kapitalinntekter og lønn var logikken bak skattereformen i 2004. Det løste et problem, men skapte et nytt. Hvordan unngå evig skatteutsettelse for private pengebinger?

(Anm: En skattefloke ble løst, en ny ble skapt. Lik skatt på kapitalinntekter og lønn var logikken bak skattereformen i 2004. Det løste et problem, men skapte et nytt. Hvordan unngå evig skatteutsettelse for private pengebinger? Det var ikke meningen at nye skatteregler skulle føre til at rike personer kan bruke private holdingselskaper som sparebøsser, uten å utløse beskatning på privat forbruk. Her er finansminister Siv Jensen. (dn.no 15.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. (- Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.) (- Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet.) (- Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert.)

(Anm: DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper, skriver Dagens Næringsliv. DN forteller blant annet om hvordan Bergens-milliardæren Trond Mohn gjennomfører et salg av et selskap som ga milliarder i skattefrie inntekter. En ny regel i skatteloven i 2006 førte til at de rikeste blant oss kan ha store ubeskattede inntekter i holdingselskapene sine. De rikeste nordmennene tjener 80 milliarder i året helt skattefritt, som følge av regelen, skriver DN i en bredt anlagt reportasje lørdag. Endringen skulle gi insentiver til å la pengene bli i selskapene og reinvestere dem i ny virksomhet, for slik å skape vekst og arbeidsplasser. I tillegg var motivet å motvirke at staten ble en for dominerende eier i norsk næringsliv. (…) Formuene øker. Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert. (aftenposten.no 13.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter. I året. (- En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper.) (- Den kan de betale, når de vil.) (- Hvis de vil.) (- Skatten?) (- Milliardærenes skattefrie pengebinger.)

(Anm: Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter. I året. Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter. I året. En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper. Den kan de betale, når de vil. Hvis de vil. Skatten? Milliardærenes skattefrie pengebinger. Milliardkuppet 7. april 2014: En tørr pressemelding om et vanvittig kupp. Bergens-milliardæren Trond Mohn melder om at han har solgt pumpeprodusenten Framo til svenske Alfa Laval. Den tradisjonsrike bergensbedriften har vært en gullgruve for Mohn-familien i generasjoner allerede, men når Mohn nå velger å selge til Sverige, kan han og søsteren Marit putte 13 milliarder kroner i gevinst på bok i sitt private holdingselskap Wimoh. Det er den største private gevinsten i norgeshistorien, og inntil for få år siden ville et slikt salg ført til milliarder av kroner i skatt til den norske statskassen. Men ikke nå. Etter at politikerne på Stortinget innførte ny skattelov i 2006, kunne Mohn selge hele selskapet uten å betale en krone i skatt. Den ubeskattede gevinsten ligger i hans holdingselskap. Der kan han fortsette å investere pengene i nye eventyr, uten å betale skatt først, enten det er å finansiere ny industri eller legge verdiene passivt i eiendom, aksjer og rentefond for å sikre at formuen leverer jevn avkastning for fremtidige Mohn-generasjoner. (dn.no 13.12.2019).)

- Stein Erik Hagens familie unngår formuesskatt på 1,2 milliarder kroner i utbytte. (- Hadde beløpet blitt utbetalt i utbytte til en privatperson i Norge, ville det ifølge DN gitt en skatteregning på over 400 millioner kroner.) (- Ifølge Dagens Næringsliv har Hagen og familien i flere år redusert formuesskatten i Norge ved å overføre penger mellom egne selskaper, noe de allerede i 2017 hadde spart 2,2 milliarder kroner på.)

(Anm: Stein Erik Hagens familie unngår formuesskatt på 1,2 milliarder kroner i utbytte. Ved å overføre utbytte fra sitt norske holdingselskap til datterens selskap i Sveits, unngår Stein Erik Hagen og familien å betale en klekkelig formuesskatt. Ifølge Dagens Næringsliv har Hagen og familien i flere år redusert formuesskatten i Norge ved å overføre penger mellom egne selskaper, noe de allerede i 2017 hadde spart 2,2 milliarder kroner på. Nå skriver avisen at familien siden 2014 har overført utbytte på 1,2 milliarder kroner, fra deres hovedselskap Canica via deres selskap Tvist 3 til holdingselskapet til datteren, Caroline Hagen Kjos, i Sveits. Canica Holding AG i Sveits eier 100 prosent av aksjene i Tvist 3. – Det er helt normalt at selskaper betaler utbytter, og dette handler om å utøve profesjonell forvaltning av eierskapet. På vegne av Canica Holding AG kan jeg opplyse om at disse midlene investeres i både norske og utenlandske selskaper, sier Nils Selte, daglig leder i Canica, i en epost. Hadde beløpet blitt utbetalt i utbytte til en privatperson i Norge, ville det ifølge DN gitt en skatteregning på over 400 millioner kroner. (aftenposten.no 9.1.2020).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Åtte milliardærer eier mer enn halve verden.

(Anm: Åtte milliardærer eier mer enn halve verden. (…) Det er en ny rapport utgitt av Oxfam som viser at de åtte mennene tjener mer enn 3,6 milliarder mennesker. Rapporten ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. (oxfam org Publication date: 16 January 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- DEBATT: Oligarki og demokrati. Politikerne hører ikke på folk. (- Europeisk historie har vist oss at et stort klasseskille er samfunnets farligste fiende.) (- Som fagperson i moderne politisk historie og ideologi, ser jeg hvordan politikere oftere utøver oligarkisk fremferd.) (- Trenden viser seg i Norge, der gruppen som dominerer er vår regjering, sammen med private aktører som sammen blir den lovgivende, utøvende og dømmende makt.)

(Anm: Av Geir Åsen, historiker i moderne politisk historie og ideologi. DEBATT: Oligarki og demokrati. Politikerne hører ikke på folk. Europeisk historie har vist oss at et stort klasseskille er samfunnets farligste fiende. Som fagperson i moderne politisk historie og ideologi, ser jeg hvordan politikere oftere utøver oligarkisk fremferd. Oligarki, er en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten, uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer. Det er altså noe som ligger mellom demokrati og diktatur. Begrepet brukes ofte om Russland etter Sovjetunionens fall, der en gruppe skaffet seg eierskap til verdiene i prosessen med privatisering av statlige tjenester. Trenden viser seg i Norge, der gruppen som dominerer er vår regjering, sammen med private aktører som sammen blir den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Partier slår seg sammen for å få flertall, og selv de minste utøver stor makt, satt mot hvor mange stemmer de fikk. Resultatet er konstante kompromisser som ingen av velgerne ønsket. (dagbladet.no 8.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

- Vil tette skattehull etter DN-avsløring. (– Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting, og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser.) (- Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.)

(Anm: Vil tette skattehull etter DN-avsløring. Norges rikeste tjener 80 milliarder skattefritt på grunn av en regelendring i skatteloven fra 2006 – Vi må hindre mer eller mindre evigvarende utsatt skatt, sier Aps Hadia Tajik. (…) Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting, og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser. Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Nå tar både Ap, Sp og SV til orde for å endre skattereglene. (aftenposten.no 14.12.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Velgerne må skjermes fra sovetåken. (- Da Dagens Næringsliv minnet om fritaksmetoden i skattelovgivningen, den som gjør at utbyttekroner som går til hus, biler og moro må beskattes, mens utbyttekroner som reinvesteres i selskaper ikke blir beskattet, skortet det ikke på reaksjoner.) (- Jo da, det er legitimt å lure på hvordan rask opphopning av formue, og dermed økt formuesulikhet, skal håndteres.) (- Det er genuint vanskelig å treffe riktig med tiltakene. Men det gjelder å kaste seg over de riktige problemene.) (- Jeg ønsker meg politikere som husker hvilke vedtak de har vært med på, og hvorfor, og ikke argumenterer som om de har ligget i koma i 15 år.)

(Anm: Velgerne må skjermes fra sovetåken | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Her er ønskelisten til våre folkevalgte for 2020. I NRK-serien Snøfall er Winter nå avslørt, og julenissen Julius blåser julekuler for harde livet for å rekke alle til jul. Her er julekulene med ønsker til politikerne i verdens beste land. (…) La stråmennene få et hvileår, det er så mange andre å diskutere med. På spørsmål om han frykter innføring av ettbarnspolitikk i Norge, svarte Ropstad ja, på grunnlag av enkelte debatter i Europa. Men ingen på Stortinget går inn for ettbarnspolitikk, og det er mer effektivt å gå inn i uenigheter som faktisk finnes. Frp må dessuten gjerne notere seg at ingen jobber for juleskam i Norge, eller at det ikke finnes noen kampanje mot håndhilsing, som det kunne se ut som i Facebook-poster fra partiet i høst. (…) Være historisk bevisst Jeg ønsker meg politikere som husker hvilke vedtak de har vært med på, og hvorfor, og ikke argumenterer som om de har ligget i koma i 15 år. Da Dagens Næringsliv minnet om fritaksmetoden i skattelovgivningen, den som gjør at utbyttekroner som går til hus, biler og moro må beskattes, mens utbyttekroner som reinvesteres i selskaper ikke blir beskattet, skortet det ikke på reaksjoner. Jo da, det er legitimt å lure på hvordan rask opphopning av formue, og dermed økt formuesulikhet, skal håndteres. Det er genuint vanskelig å treffe riktig med tiltakene. Men det gjelder å kaste seg over de riktige problemene. SV skal ha for å ha holdt ganske stø kurs i spørsmålet årevis og deltok for eksempel ikke i skatteforliket i 2016. Arbeiderpartiet og Senterpartiet, derimot, deltok i skatteforlikene i både 2004 og 2016, men snakker nå om å «tette skattehull». Dette hullet ble altså laget og opprettholdt med viten, vilje og bred enighet av flertallet på Stortinget, i to omganger. Selv om det er gått sport i å være det partiet som kritiserer først, skal du bare se det lønner seg på sikt å tenke nøye gjennom hva som skal sies. (aftenposten.no 24.12.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Koronaviruset avslører at vi ikke er spesielt godt rustet for sjokk. (- Elefanten i rommet er at vi har brukt mye av oljeinntektene vi har faset inn i statsbudsjettet de siste tiår til å øke offentlig sektor og øke lønnsnivået i hele økonomien, inkludert offentlig sektor og i organisasjoner som er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet.)

(Anm: Koronaviruset avslører at vi ikke er spesielt godt rustet for sjokk. (- Norge var et av de land i verden som tjente mest på økt globalisering og Kinas inntreden i verdensøkonomien. Nå merker vi globaliseringens bakside.) (- Elefanten i rommet er at vi har brukt mye av oljeinntektene vi har faset inn i statsbudsjettet de siste tiår til å øke offentlig sektor og øke lønnsnivået i hele økonomien, inkludert offentlig sektor og i organisasjoner som er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet. (aftenposten.no 13.4.2020).)

- Kronen har svekket seg kraftig siden 2016, og forskerne i Statistisk sentralbyrås (SSB) tror den vil holde seg på rekordlave nivåer.

(Anm: Kronen har svekket seg kraftig siden 2016, og forskerne i Statistisk sentralbyrås (SSB) tror den vil holde seg på rekordlave nivåer. Teoriene SSB vanligvis bruker, kan imidlertid ikke forklare kronesvekkelsen. Nå vil forskerne dra i gang et nytt prosjekt for å se om det er mulig å forklare svingningene i kronen den siste tiden. SSB-forsker Roger Hammersland har tre arbeidshypoteser: 1. Flukt til trygge havner – Usikkerhet rundt hvordan verdensøkonomien skal utvikle seg kan påvirke investeringer. Når usikkerheten er stor, vil man ofte se en flukt fra utrygge til trygge havner, sier Hammersland. (…) 2. Det grønne skiftet Utsikter til at oljeproduksjonen skal trappes ned kan også skremme investorene. (…) 3. Negative renter i Europa Flere land har nå negative renter, der landets banker må betale for å sette penger i sentralbanken. Dette gjelder både Den europeiske sentralbanken (ECB) og sentralbankene i Sverige, Danmark og Sveits. (…) Usikre prognoser Mulige drivere for bevegelser i valuta er mange og vanskelige å beregne. Førsteamanuensis Espen Henriksen ved institutt for finans ved Handelshøyskolen BI har stilt seg kritisk til valutaprognoser, både fra SSB og sjefsøkonomer i norske banker. (dn.no 11.12.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt. (- Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018.) (- Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet.) (- Problemet er at Solberg ikke gjør noe.) (- Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning.)

(Anm: Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt. Utenlandsturene kan bli veldig mye dyrere fremover hvis milliardinvestoren får rett. (…) Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018. Det mener Spetalen er et tegn på en enda verre utvikling. Investoren sier også han har tjent penger på å spekulere mot kronen. – Det er et interessant tema i Norge at handelsbalansen begynner å gå i minus. Det er en gamechanger. Jeg har tjent penger på å ligge kort (short red. anm.) i kronen, sier han. Les også: Rekordsvak krone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst (…) Erna ikke stjerne. Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet. - Problemet er at Solberg ikke gjør noe. Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning. Hun sitter bare som en administrator, og det blir ikke gjort noen tiltak. Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle. 2020 blir første år med handelsunderskudd, og vi får svekket krone og kanskje økt inflasjon, sier Spetalen. (…) (nettavisen.no 30.12.2019).)

- Debatt: Boligmarkedet. (- Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig?) (- Ikke for oss unge.) (- TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen.)

(Anm: Av Ina Rangønes Libak, leder i AUF. Debatt: Boligmarkedet. Unge må leie dyrt og dårlig i et spinnvilt leiemarked. Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig? Ikke for oss unge. TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen. Hvorfor godtar vi at spekulanter har overtatt boligmarkedet mens vi unge selv sitter på utsida og ser inn? Det trenger ikke være sånn. Men fordi de som styrer mener at markedet regulerer seg selv best, så går det utover det som har mest å si for tryggheten og livskvaliteten vår; at vi har et hjem, et sted å bo. (…) Vi unge er lei av å bo oss i hjel. Bolig er for viktig til at vi kan overlate det til markedet. Vi lar ikke andre velferdsgoder styres av markedet alene, fordi vi mener de er så grunnleggende for gode liv at vi vil sikre dem for alle. Hvorfor godtar vi da et marked ute av kontroll når det gjelder noe av det mest essensielle i menneskers liv; å ha et godt sted å bo? (dagbladet.no 13.6.2019).)

- Slik skatter du minst av utleie. (- Her er en guide til de største fradragene.)

(Anm: Slik skatter du minst av utleie. Her er en guide til de største fradragene. - En særnorsk regel gjør det svært gunstig å leie ut egen bolig, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund. Det er skattefritt å leie ut egen bolig hvis du selv bor i mer enn halve utleieverdien av boligarealet. (dagbladet.no 22.3.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. (- Norge er inkludert for første gang, og debuterer med å toppe listen som det landet med høyest kvadratmeterpris i undersøkelsen.)

(Anm: Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. Se hvordan boligprisen i Norge stiller seg sammenlignet med andre europeiske land i fersk statistikk. (…) Her ser du komplett oversikt over kvadratmeterpris i 16 europeiske land basert på Deloittes Property Index 2019 (dagbladet.no 2.10.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. (- Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden.) (- Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018.)

(Anm: Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden. Gjennomsnittet på landsbasis er så vidt over 9.000 kroner. Den gjennomsnittlige leieprisen i Oslo og Bærum i 2019 ligger på 11.650 kroner måneden, mens gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter ligger på 3.050 kroner. Det viser leiemarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018, da den gjennomsnittlige leieprisen i hovedstadsområdet for to rom lå på 11.240 kroner. For Akershus fylke uten Bærum er leieprisen 9.300 kroner måneden (2.380 kroner per kvadratmeter årlig). (aftenposten.no 16.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. (dn.no 16.12.2019).)

- Utlendinger eier nesten 40 prosent av aksjene på Oslo Børs. (- Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs.) (- Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.)

(Anm: Utlendinger eier nesten 40 prosent av aksjene på Oslo Børs. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. Andelen aksjer på utenlandske hender har økt jevnt og trutt de siste ti årene, ifølge Oslo Børs. Samtidig har statens eierandel på børsen falt til det laveste nivået siden finanskrisen. Det skyldes at statens tyngste post har vært Equinor, og at Equinor og andre oljerelaterte aksjer har hatt en svakere utvikling enn andre sektorer på børsen. (©NTB) (finansavisen.no 17.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

Skatt og substans. (- KRITIKK: Kristin Clemet kritiserer Dagbladets leder.) (- At kapitalen i perioder vokser, er et tegn på at det har gått bra, og at det går bra i norsk økonomi, og det skal vi være glade for.) (- Det betyr at de det gjelder, har muligheten til å investere i ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser når anledningen byr seg.)

(Anm: Av Kristin Clemet, leder i Civita. DEBATT: Skattepolitikk og næringsliv. Skatt og substans. Dagbladet peker nese til høyresiden basert på en unyansert og tendensiøst fremstilt sak. KRITIKK: Kristin Clemet kritiserer Dagbladets leder. I en lederartikkel i Dagbladet 17.12. uttrykker avisen begeistring for en reportasje i Dagens Næringsliv 14.12., der det ble hevdet at «Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter» i året, og at de betaler skatt «når de vil» og «hvis de vil». Eller som Dagbladet selv uttrykker det: Det bygges store, private formuer som er «fritatt for en stor skattebyrde», og som det aldri vil bli betalt skatt av, «ettersom ingen av eierne vil være «dumme nok» til å ta ut alt som utbytte». (…) At kapitalen i perioder vokser, er et tegn på at det har gått bra, og at det går bra i norsk økonomi, og det skal vi være glade for. Det betyr at de det gjelder, har muligheten til å investere i ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser når anledningen byr seg. Og uansett hva de (eller deres arvinger) finner på å gjøre med pengene, vil de måtte betale skatt. (dagbladet.no 17.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Bygger gigantbolig med skattefrie inntekter. (- Suksessgründer Odd Johnny «O.J.» Winge skal bygge en privatbolig på Bygdøy.) (- Tomtekjøp for 119 millioner kroner og bygging er finansiert av skattefrie aksjegevinster i holdingselskapet hans.)

(Anm: Bygger gigantbolig med skattefrie inntekter. Suksessgründer Odd Johnny «O.J.» Winge skal bygge en privatbolig på Bygdøy. Tomtekjøp for 119 millioner kroner og bygging er finansiert av skattefrie aksjegevinster i holdingselskapet hans. (dn.no 19.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Tiårets beste investeringer. (- Anta at du kjøpte en bolig i Oslo med 80 prosent belåning i 2010.) (- Vel, da har egenkapitalavkastningen vært 430 prosent i perioden.) (- Det slår det meste.)

(Anm: Tiårets beste investeringer (…) «Alle» går glipp av superinvesteringer. Men det finnes ett unntak, påpeker Robert Næss. En belånt bolig i hovedstaden har de seneste årene vært en fantastisk investering. (…) Det er igjen Robert Næss som kjører dette regnestykket for oss. Anta at du kjøpte en bolig i Oslo med 80 prosent belåning i 2010. Vel, da har egenkapitalavkastningen vært 430 prosent i perioden. Det slår det meste. Selv den verste indeksen i Norge, småhus i Stavanger, har gått i pluss, påpeker han. (abcnyheter.no 10.1.2019).)

- Utenlandsk eierskap på høyeste nivå siden finanskrisen. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere eierandel.

(Anm: Utenlandsk eierskap på høyeste nivå siden finanskrisen. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere eierandel. Utlendingers appetitt på Oslo Børs aksjer har vokst jevnt og trutt de siste 10 årene. Under finanskrisen flyttet utenlandske investorer seg i flokk bort fra aksjer, og eierandelen på Oslo Børs ble redusert fra over 40 prosent til bunnivået på 31,6 prosent februar 2009. Statens eierandel til laveste nivå siden 2007 Den økte eierandelen skyldes også at utenlandske investorer har vært investert i aksjer som har gitt god avkastning. Dette ser vi i figuren under, der også utviklingen i statens eierskap vises. De 10 siste årene har i hovedsak staten ikke endret sine eierposisjoner. Statens eierandel har likevel falt til det laveste nivået siden før finanskrisen. Det skyldes at statens tyngste post har vært i Equinor, og at Equinor – og andre oljerelaterte aksjer – har hatt en svakere utvikling enn andre sektorer på Børsen. (oslobors.no 17.12.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo.

(Anm: Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo. Leiligheter annonseres med oppblåst areal. Og det offentlige får mye av regningen. Utleier. Ivar Tollefsen og Heimstaden eier i dag 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Hver eneste kvadratmeter han eier i Norge verdsetter han til 76.247 kroner. (dn.no 23.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Politikernes åpenhet om økonomiske interesser (lønnsnivå, pensjon, inntekter, biintekter, frynsegoder, skatt osv.)

Siv Jensen sier opp lukrativ smykkeavtale
nettavisen.no 19.10.2013
Oslo (NTB): Frp-leder Siv Jensen har i åtte år kunnet smykke seg med smykker fra smykkeprodusenten Van Bergen. Nå sier den ferske finansministeren opp avtalen.

- Det stemmer at jeg har hatt en avtale som har vært offentlig kjent og registrert i Stortingets register. Jeg er nå i ferd med å avslutte avtalen i forbindelse med min nye rolle som finansminister, skriver Jensen i en epost til Dagens Næringsliv.

Avtalen om lån av flotte smykker ble inngått i 2005 og er siden blitt fornyet hvert år. Jensen har kunnet låne smykker i tre måneder av gangen.

Fra nå av vil Siv Jensen kjøpe smykkene sine selv. (©NTB)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Geelmuyden Kiese tar over 6.000 for kurs om å påvirke de rødgrønne. (- I beskrivelsen av kurset legges det vekt på at en ny regjering vil kunne sette opp både arveavgift, formueskatt og innføre en nasjonal eiendomsskatt.) (- «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021» står det i teksten, hvor PR-byrået videre lover å «peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.»)

(Anm: Geelmuyden Kiese tar over 6.000 for kurs om å påvirke de rødgrønne. – Å kaste penger ut vinduet, mener Ap-lederen. Det er torsdag Geelmuyden og Kiese avholder kurset med overskriften: «Bli med på veien mot 2021» i Oslo. I beskrivelsen av kurset legges det vekt på at en ny regjering vil kunne sette opp både arveavgift, formueskatt og innføre en nasjonal eiendomsskatt. «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021.» står det i teksten, hvor PR-byrået videre lover å «peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.» Prisen? 6.250 kroner per deltaker. (dagsavisen.no 1.12.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. (- Er det et problem?)

(Anm: - Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? Alle skulle hatt besteforeldre på Vinderen. Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? (dn.no 1.9.2019).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

- SSB: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene.

(Anm: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene. Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen, viser en ny rapport. kattelettelsene som har blitt gjennomført i perioden 2013 til 2019, har medført at skattesystemet er noe mindre omfordelende nå enn da Solberg-regjeringen tok over i 2013. Det viser rapporten Er skattesystemet mer omfordelende nå? (ssb.no 10.10.2019).)

- Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (- Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike.)

(Anm: - Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (...) Folk som bor utenfor, havner lenger og lenger bak. (…) - Gapet i inntektsnivå mellom regioner innad i samme land var lenge fallende, men har økt siden 1990-tallet. (…) I fasjonable Kensington og Chelsea kostet en typisk bolig 12,9 ganger årsinntekten i 1997. (...) I dag koster den 48,5 ganger mer. (…) I takt med at innbyggerne i gamle arbeiderklassestrøk gradvis er blitt skiftet ut med folk som tilhører den øvre middelklasse, har gapet mellom storbyene og periferien økt, også kulturelt, ifølge geografen. (…) Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Ambulansefly: Svikten ligger i politikken. (- Når velferdsstaten byttes ut med en offentlig forretningsmodell, får vi markedsstaten.) 

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Ambulansefly: Svikten ligger i politikken. Når velferdsstaten byttes ut med en offentlig forretningsmodell, får vi markedsstaten. Det er denne staten folk i Nord-Norge - på stadig flere områder - får kjenne konsekvensene av. BABCOCK: Fem av de nye Beech B250 ambulanseflyene til Babcock tas ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres. (…) Sinnet stiger og utryggheten brer seg i nord. Tilbakevendende tekniske problemer har gjort at driftsselskapet Babcock i helga satte seks ambulansefly på bakken. (…) - Kan stå om liv (dagbladet.no 9.12.2019).)

- NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. (– Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig.) (- Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG.) (- Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare.)

(Anm: NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE. (…) Både Frp og Rødt er negative til den planlagte kabelen. – Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig. Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG. (…) Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare. (aftenposten.no 10.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. (- Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren.)

(Anm: Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. Han sier Swix-eier Johan H. Andresen har et spesielt ansvar. PROFILERT: Swix er eid av Johan H. Andresens selskap Ferd. Etter at han tok over det som tidligere het Tiedemanns tobakk, har Andresen jobbet hardt for å gå vekk fra tobakksvirksomheten og bygge opp en mer etisk og bærekraftig næringsvirksomhet. Jon Vea er tidligere direktør i NHOs internasjonale avdeling, har i flere tiår jobbet med etikk i næringslivet og satt i det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som nylig leverte sin innstilling til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad om en økt informasjonsplikt for næringslivet. Hans dom over Swix’ håndtering av de skandaliserte arbeidsforholdene hos det italienske kjemiselskapet Miteni – som i over 30 år har laget fluor til skismøring for Swix – er klar: Selv om bevisstheten rundt næringslivsetikk var annerledes i 2010 enn i dag, burde varsellampene lyst hos Swix – og Miteni-arbeidernes situasjon burde blitt satt på dagsorden. Dagbladet har avdekket at Swix i 2009 fikk i hende en forskningsrapport der det sto at arbeiderne hos Miteni hadde skyhøye nivåer av miljøgiften PFOA i blodet – og at de året etter fikk vite hvilke nivåer av PFOA som Folkehelseinstituttet mente var «trygge». Disse nivåene var mange ganger lavere enn nivåene i Italia. (…) Swix visste om skrekknivåene Varsellamper - Har det noe å si at Swix faktisk fikk tilsendt en rapport der blodverdiene sto oppført svart på hvitt? - Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren. Forståelsen for at du har et medansvar var ikke så utbredt den gangen som i dag. Likevel kan man ikke fraskrive seg ansvaret sitt. Særlig når det er så åpenbart skadelige stoffer som dette, burde i etterpåklokskapens lys varsellampene lyst tydeligere. Man burde reagert, sier Vea til Dagbladet. (dagbladet.no 14.12.2019).)

- Fluor-saken: Borgerlig arroganse. (- Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem.) (- HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter.) (- Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer.) (- Det var ikke bare FrP som syntes dette forslaget var latterlig. Høyres profilerte politiker Henrik Asheim syntes også dette var et veldig dumt utspill:«Gått en hyggelig påskeskitur i dag? Tro det eller ei, MDG fant noe negativt med det også», skrev han på twitter.)

(Anm: Fluor-saken: Borgerlig arroganse. Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem. HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter. I 2016 slo lokalpolitiker Nikki Schei fra MDG alarm om bruk av fluor i skismøring. I forbindelse med et idrettsarrangement i Bærum, tok han opp saken i kommunestyret. Schei påpekte at fluorider hadde mange veldokumenterte skadelige effekter på helse og miljø, og var forbudt i flere produkter, men ikke skismøring. Hva ville kommunen gjøre for å redusere bruken? Dette tilsynelatende uskyldige og fornuftige spørsmålet ble møtt med hånlatter og kritikk. Ikke bare lokalt, men nasjonalt. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill både på facebook og twitter. «I går bilistene, i dag skigåerne. Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer. (dagbladet.no 9.12.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter. (– Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene.)

(Anm: Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter. – Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene. Regjeringen har vedtatt mandatet og skal oppnevne en ny ytringsfrihetskommisjon før jul. Det er 20 år siden den forrige kommisjonen la frem sin rapport. – Samfunnet har endret seg enormt på de 20 årene. Den kommisjonen hadde som formål å sikre lovgivningen. I dag, i et nytt og digitalisert samfunn, diskuterer vi hvordan vi legger til rette på en mye bredere måte enn bare gjennom lovgivningen, sier statsråd Trine Skei Grande. Kommisjonen har fått i mandat å se på flere utfordringer blant annet knyttet til ytringer på digitale medieplattformer. (dagbladet.no 9.12.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent.

(Anm: Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent. Norge har i en årrekke vært en viktig støttespiller for den New York-baserte tankesmien International Peace Institute (IPI) der Terje Rød-Larsen er president, og bidratt med støtte på over 130 millioner kroner. IPI har den siste måneden varslet både en endring av reglene for å motta gaver og at den skal gi bort en tilsvarende sum som den tidligere mottok fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse, Gratitude America. Les også: Terje Rød-Larsens tankesmie mottok millioner fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse Nå viser det seg at det fra flere hold har vært reaksjoner på manglende åpenhet om finansene i IPI. Det fremgår av en rapport skrevet av den uavhengige konsulenten Josie Kaye i 2015, som DN har fått innsyn i. (dn.no 10.12.2019).)

- Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone.

(Anm: Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone. Etter at diplomaten Geir O. Pedersen ble Norges FN-ambassadør i New York, fikk kona jobb i samme by, hos tankesmien ledet av Pedersens venn Terje Rød-Larsen. Jobben betalte IPI flere millioner for. Geir O. Pedersen var FN-ambassadør stasjonert i New York. I perioden 2014–2017 fikk hans kone Mona Christophersen jobb som forsker ved IPIs kontor i New York. (dn.no 13.12.2019).)

- Boligbyggingen i Oslo ned 60 prosent. Boligbyggingen i Oslo er redusert med 60 prosent på ett år. Dette er altfor lite målt mot befolkningsveksten i hovedstaden. (- I midten av oktober var igangsatt 900 boliger.) (- I fjor var det tilsvarende tallet 3.500 nye boliger.)

(Anm: Boligbyggingen i Oslo ned 60 prosent. Boligbyggingen i Oslo er redusert med 60 prosent på ett år. Dette er altfor lite målt mot befolkningsveksten i hovedstaden. Fersk statistikk over boligbyggingen i Oslo viser at det i midten av oktober var igangsatt 900 boliger, skriver Finansavisen. På samme tidspunkt i fjor var det tilsvarende tallet 3.500 nye boliger. Reduksjonen er på over 60 prosent, viser tallene fra Econ Nye Boliger. (aftenposten.no 24.10.2019).)

- Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. (- Norge er inkludert for første gang, og debuterer med å toppe listen som det landet med høyest kvadratmeterpris i undersøkelsen.)

(Anm: Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. Se hvordan boligprisen i Norge stiller seg sammenlignet med andre europeiske land i fersk statistikk. (…) Her ser du komplett oversikt over kvadratmeterpris i 16 europeiske land basert på Deloittes Property Index 2019 (dagbladet.no 2.10.2019).)

- Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem. (- Omfanget er rystende i seg selv.) (- 13 000 voldelige avvik i norske sykehjem på ett år er dessuten bare et minimumstall. Mange avvik blir aldri rapportert. Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende.) (- Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar.) (- Dermed har vi «mulighet» for over 400 ulike måter å løse avviksregistrering på.)

(Anm: Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Sykehjemsvolden passer ikke inn i den politiske debatten. Omfanget er rystende i seg selv. 13 000 voldelige avvik i norske sykehjem på ett år er dessuten bare et minimumstall. Mange avvik blir aldri rapportert. Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende. Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar. Dermed har vi «mulighet» for over 400 ulike måter å løse avviksregistrering på. Legg til at driften kan være både kommunal og privat, og vi får et mangfold av ulike systemer som i hvert fall ikke gjør det enklere å få oversikt. Tegn på resignasjon blant ansatte må utløse uro. Mange melder ikke avvik fordi avvikene er blitt en del av normalen. Flere steder skjer det for lite i bakkant av avviksinnmeldingen. Dessuten kjenner de beboerne. De vet at ingen quick fix kan løse deres problemer, eller hindre dem i å utagere. I tillegg må beboere og ansatte slite med at den politiske debatten er så fjern fra virkeligheten ved norske sykehjem. (aftenposten.no 3.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Fredrik Solvang totalslaktes av Carl I. Hagen, men roses til skyene av Per-Willy Amundsen: – Akkurat der jeg skal være. (– Sosialist i «ARK», mener Carl I. Hagen om Fredrik Solvang.)

(Anm: Fredrik Solvang totalslaktes av Carl I. Hagen, men roses til skyene av Per-Willy Amundsen: – Akkurat der jeg skal være. – Sosialist i «ARK», mener Carl I. Hagen om Fredrik Solvang. – En av altfor få eksempler på en journalist som søker sannhet, mener Per-Willy Amundsen.  «Jeg lurer på hvorfor sosialisten Fredrik Solvang stiller spørsmål til våre regjeringsmedlemmer når han ikke ønsker at vi seere skal få svarene?» skriver Carl I. Hagen (nrk.no 6.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Både politikken og bemanningen trenger fornyelse i Høyre. (- Derfor ulmer det i Høyre. Det ulmer ute i kommunene, der lokalpolitikere har tapt mange valg, på brutalt vis.)

(Anm: Både politikken og bemanningen trenger fornyelse i Høyre | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Generasjon Kvoteplikt trenger avløsning i Høyre. Hverken Høyre selv eller omgivelsene har helt tatt inn over seg hvor dårlig det går med regjeringspartiet nå. Men det begynner å demre for stadig flere. Derfor ulmer det i Høyre. Det ulmer ute i kommunene, der lokalpolitikere har tapt mange valg, på brutalt vis. Høyres mål var at 50 prosent av befolkningen skulle bo i en Høyre-styrt kommune. I dag virker målet nesten parodisk. Trodde Høyre noen gang på det selv? (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Våren er kommet til Hagen. (- Alderen er det minste problemet ved Carl I. Hagens mulige comeback til Stortinget.) (- Trekker Trump-kortet.) (- De fire siste årene har Carl I. Hagen påpekt likhetene mellom seg selv og Donald Trump.) (- Heller ikke det er noen vinnerformel i Norge, men likhetene er unektelig slående.)

(Anm: Våren er kommet til Hagen | Halvor Hegtun, kommentator. Alderen er det minste problemet ved Carl I. Hagens mulige comeback til Stortinget. 40 er bare et tall. 50 er det nye 40. 60, 70, 80 og 90 er også «bare tall», ifølge hundre tusen bursdagstalere som vet at de står og juger når de lirer av seg dette. En alder er en alder, men den behøver ikke å bety all verden. Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen er 76 år og i tenkeboksen. Han vurderer å kjempe om tredjeplassen på Frps valgliste i Oslo neste høst. Han har ingen planer om å utfordre Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde på de to øverste plassene, men tredjeplassen står åpen da bedrageridømte Mazyar Keshvari ikke søker gjenvalg. Innen 1. august må Hagen gi beskjed til nominasjonskomiteens leder, som i år pussig nok er Hagen selv. Alderen er ikke problemet. Hagen er bare to år eldre enn USAs president Donald Trump og ett år yngre enn Trumps utfordrer ved høstens valg, Joe Biden. Skulle Hagen bli valgt inn på Stortinget neste høst, som 77-åring, kan han bli sittende i nesten seks nye fireårsperioder før han når alderen som Strom Thurmond (100) hadde ved sin avgang fra USAs senat, samt livet, i 2003. (aftenposten.no 23.6.2020).)

- Politikerne mister tillit. Skandalesaker bryter ned demokratiet. «Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk mister tillit til de folkevalgte. (- På en skala fra null til 100 fikk politikerne i 2013 en skår på 56. I år får de 46.) (- Det er et veldig dårlig tegn at velgernes tillit til politikerne forvitrer.)

(Anm: Politikerne mister tillit. Skandalesaker bryter ned demokratiet. «Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk mister tillit til de folkevalgte. I undersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble et representativt utvalg av befolkningen bedt om å svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste. På en skala fra null til 100 fikk politikerne i 2013 en skår på 56. I år får de 46. Det er et veldig dårlig tegn at velgernes tillit til politikerne forvitrer. Tillit er selve bærebjelken i demokratiet. Tilfredshet med den måten demokratiet fungerer på i Norge har tidligere alltid ligget på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land. I en undersøkelse fra 2008 lå Norge helt i toppsjiktet av europeiske land bare så vidt slått av Danmark og Sveits. I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at velgernes tillit til politikerne har gått både opp og ned. I forbindelse med EU-kampen i 1972 fikk den en knekk. (dagsavisen.no 21.11.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Solberg hugsar ikkje korleis ho fekk vite om Navs praksisendring. (- Erna Solberg seier ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om praksisendring hos Nav.) (- SV meiner det ikkje heng på greip, mens Solberg meiner dei bør vere glad for at statsministeren er godt informert.)

(Anm: Solberg hugsar ikkje korleis ho fekk vite om Navs praksisendring. Erna Solberg seier ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om praksisendring hos Nav. SV meiner det ikkje heng på greip, mens Solberg meiner dei bør vere glad for at statsministeren er godt informert. I granskinga av trygdeskandalen har Stortinget spurt statsministeren om kva ho foretok seg då ho fekk vite om Navs praksisendring i juni i år. Endringa gjaldt nye saker om rett til ytingar under kortvarige opphald i andre EØS-land. Svaret frå Solberg kom i dag. «Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere» skriv Solberg til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Men sjølv om ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om Navs praksisendring, går statsministeren i detalj om andre ting. «Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids- og sosialdepartementet. Praksisendringen var en offentlig opplysning» står det i brevet der statsministeren også argumenterer for at det ikkje var grunnlag for å foreta seg noko frå hennar side. (nrk.no 11.12.2019).)

- Et byråkrati som skalter og forvalter? (- Byråkrater som nasker, tilgis ikke. Men det er vanskelig også å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil.)

(Anm: Einar Lie professor i økonomisk historie Universitetet i Oslo. Et byråkrati som skalter og forvalter? Høstens største innenrikspolitiske nyhet har vært Nav-skandalen - ja, «skandale» er for en gangs skyld ingen sterk overdrivelse. (…) Grove vurderingsfeil kan forekomme, selv i stor skala. Men det mest alvorlige er de klare indikasjonene på at etaten ikke har gjort nok for å rette opp i egne feil, at den gjennom år har fortsatt en praksis den burde vite var uholdbar. Som i den lange historien om byråkratiets anseelse, er det her den moralske tilliten som er avgjørende: Om vi har tillit til at byråkratene er skikkelige og rettskafne, og med tilgjengelige ressurser gjør så godt de kan for folk flest. Byråkrater som nasker, tilgis ikke. Men det er vanskelig også å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- DN mener: Staten eser ut. Er dette en borgerlig regjering?

(Anm: DN mener: Staten eser ut. Er dette en borgerlig regjering? Etter seks år med Høyre-leder Erna Solberg som statsminister og Frp-leder Siv Jensen som finansminister er offentlig sektors andel av norsk økonomi blitt vesentlig større. (dn.no 6.12.2019).)

- Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom.

(Anm: Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom. Professor Jørgen Bramness hevder det ikke finnes forskningsresultater som underbygger at psykedeliske stoffer kan ha positiv effekt som medisin mot depressive lidelser. (dagsavisen.no 6.1.2020).)

– Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Arbeidsminister nekter fortsatt å utlevere sakspapirer fra møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober.

(Anm: – Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Arbeidsminister Anniken Hauglie nekter fortsatt å utlevere sakspapirer fra møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober. 17. desember krevde komiteen for andre gang at Hauglie skulle offentliggjøre sakspapirene fra det første møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng. Møtet fant sted 25. oktober. (…) – Helt utrolig Mandag kveld kom AnnAnniken Hauglieiken Hauglie med svaret. Hun nekter fortsatt å gi innsyn til sakspapirene i møtet med Nav-direktøren. – Hauglie vil fortsatt hemmeligholde møtedokumentene. Det er helt utrolig. Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Det er veldig oppsiktsvekkende, hvis vi har SSB-saken i minne. Den lille tilliten hun har igjen, er i ferd med å renne vekk nå, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, til TV 2. (…) – Det er uheldig for saken at de ikke gir oss all relevant informasjon, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap). Hauglie svarer slik på kritikken: – Vi forsøker etter beste evne å svare på spørsmålene fra kontrollkomiteen. Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat som det føres referater fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter. Relevante e-poster og brev i denne saken har fortløpende blitt publisert på departementets nettsider og sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver statsråden i en epost til TV 2. (tv2.no 6.1.2020).)

- Forsvarer manglende referat fra Nav-møter. (- Nå tar departementet til motmæle.) (- SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat.) (– Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld.)

(Anm: Forsvarer manglende referat fra Nav-møter. Arbeids- og sosialdepartementet fikk i går krass kritikk for manglende referater fra flere møter med Nav om det som senere skulle bli kjent som trygdeskandalen. Nå tar departementet til motmæle. SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat. – Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat det føres referat fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter, skriver statssekretær Vegard Einan (H) i en e-post til NRK. Einan svarer på kritikken som kom i går etter at flere svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Stortingets kontroll- konstitusjonskomité i går ble offentlig. I svarene på spørsmålene fra SV stod følgende å lese: «Det har blitt gjennomført flere møter om trygdeforordningen artikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene.» (NRKs utheving) (…)  SV med krass kritikk KRITISK: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) mener departementet burde skrevet referat fra møter med Nav om feilpraktisering av. De manglende referatene fikk stortingsrepresentant og SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård, til å reagere kraftig: – Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld. (nrk.no 29.11.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ny gruppe rammet av Nav-skandalen. (- Brevet ble liggende i en skuff.) (- Brev ble liggende - Hauglie beklager.) (- Enda en gruppe mennesker kan være rammet av Nav-skandalen.) (- Brevet som tok opp problemstillingen ble ikke besvart av departementet.)

(Anm: Ny gruppe rammet av Nav-skandalen - Ap nærmere mistillit. Brev ble liggende - Hauglie beklager. Enda en gruppe mennesker kan være rammet av Nav-skandalen. Brevet som tok opp problemstillingen ble ikke besvart av departementet. Nå skjerper Ap tonen. - Brevet ble liggende i en skuff. Jeg beklager så mye, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG. Avisen skriver at den hardt pressede statsråden torsdag sendte ny informasjon til Stortinget, inkludert det aktuelle brevet som Nav sendte departementet 22. juni 2018. «Saken ble ved en feil ikke fulgt opp», skriver Hauglie i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag, som Dagbladet har fått tilgang til. Ny gruppe I det opprinnelige brevet fra Nav til departementet i 2018 bes det om en rettslig vurdering knyttet til mottakere av arbeidsavklaringspenger som ikke var yrkesaktive før de kom inn i ordningen. Spørsmålet som reises er om disse har rett til å ta med seg ytelsen når de flytter til utlandet. (dagbladet.no 5.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Arbeidsdepartementet hemmeligholdt Nav-referat som arbeidsministeren nå sier at ikke finnes. Først nektet Arbeidsdepartementet Aftenposten innsyn i referatet fra møtet mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Så svarer Hauglie Stortinget at det ikke finnes referat fra det viktige møtet.

(Anm: Arbeidsdepartementet hemmeligholdt Nav-referat som arbeidsministeren nå sier at ikke finnes. Først nektet Arbeidsdepartementet Aftenposten innsyn i referatet fra møtet mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Så svarer Hauglie Stortinget at det ikke finnes referat fra det viktige møtet. 25. oktober møttes statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng første gang for å drøfte Nav-skandalen. Departementet nekter Aftenposten innsyn i referatet, mens statsråden sier at det ikke finnes referat fra møtet. – I denne dypt alvorlige saken prøver regjeringen å holde tilbake sentrale dokumenter som kan avdekke hvordan og hvorfor Nav-skandalen kunne skje, og hvorfor Hauglie brukte så lang tid til å handle. Det er lite tillitsvekkende, sier SVs Freddy Andre Øvstegård, SVs medlem i Stortingets kontrollkomite. Hauglie har sagt at «den store alarmen» om Nav-skandalen gikk 30. august i år. (aftenposten.no 2.12.2019).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Stortingsmelding om helsenæring: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter. (- Men den persontilpassede medisinen som er under utvikling, går ut på å målrette presist på den enkelte pasient. Derfor må vi få gjort noe med disse prinsippene snarest. Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som lenge har arbeidet med regjeringens stortingsmelding «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester», til ABC Nyheter.)

(Anm: Stortingsmelding om helsenæring: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter. I sin stortingsmelding om helsenæring vil regjeringen slå to fluer i ett smekk. Men da må metodene snarest forandres, sier Ruth Grung (Ap). – Det systemet vi har for metodevurdering for godkjenning av nye medikamenter, er at du må dokumentere at medisinen virker for mange pasienter. Men den persontilpassede medisinen som er under utvikling, går ut på å målrette presist på den enkelte pasient. Derfor må vi få gjort noe med disse prinsippene snarest. Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som lenge har arbeidet med regjeringens stortingsmelding «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester», til ABC Nyheter. I meldingen setter regjeringen som mål at flere norske pasienter skal få tilgang til det siste av det siste i avansert medisin, nemlig å la dem delta i utprøving av nye medikamenter. Samtidig skal tilgangen til et større antall pasienter til slike kliniske tester lokke flere farmasiselskaper til produksjon og verdiskaping i Norge. Partiene i Stortingets næringskomité skal avgi sin innstilling om saken 19. november. (abcnyheter.no 16.11.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist.

(Anm: Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist. Diskusjonen om arbeidslviskriminalitet har blitt en kamp om å beskrive problemet mest mulig dramatisk, mener Torstein Ulserød fra Civita. – De sentrale aktørene i debatten om arbeidslivskriminalitet overdriver hvor stort problemet er, mener Civita-jurist Torstein Ulserød. Han har nettopp utgitt et Civita-notat der han konkluderer med at kampen mot arbeidslivskriminalitet er en kamp som føres på sviktende grunnlag. • Rapport: Flere milliarder unndratt som følge av arbeidslivskriminalitet Overdriver problemet – Hvorfor skrev du dette notatet? – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet. Alle er enige om at vi har et kjempeproblem som stadig øker i omfang. Dette er det ikke grunnlag for å si ut fra de analysene som foreligger om omfanget av arbeidslivskriminalitet. Men debatten har blitt en konkurranse om hvem som kan beskrive problemet på en mest mulig dramatisk måte, hvem som kan lansere flest tiltak, sier Ulserød. (frifagbevegelse.no 25.10.2010).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

 

- Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. (- Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget.)

(Anm: Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. Flertallet i Hvitvaskingsutvalget ville at auksjonshusene skulle ha en plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget. (dn.no 3.11.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

– Ingen har ment at dette skulle være en frisone midt i Europa hvor man kan gjemme ting. På et tolllager på Kalbakken i Oslo lagres kunst anonymt. Økokrim mener kunsten reelt sett er penger som kan brukes mens de ligger der, uten at noen får innsikt.

(Anm: – Ingen har ment at dette skulle være en frisone midt i Europa hvor man kan gjemme ting. På et tolllager på Kalbakken i Oslo lagres kunst anonymt. Økokrim mener kunsten reelt sett er penger som kan brukes mens de ligger der, uten at noen får innsikt.  Kunsthandlerens hemmelige Andy Warhol-operasjon. Ved hjelp av et tollager i Oslo har kunsthandler Tor Arne Uppstrøm i det stille kjøpt og solgt kunst for mer enn 100 millioner. Samtidig skylder han flere hundre millioner kroner til kreditorer og den norske stat. Kunsthandleren Tor Arne Uppstrøm har gått i dekning i London. I Norge har han skattegjeld på rundt 60 millioner. Til denne hemmelighetsfulle banken i England gikk det et millionbeløp. «Beløpet gjelder Uppstrøm Ltd», sto det på et av bilagene. Pengene var oppgjør for Andy Warhols versjon av Edvard Munchs «Eva Mudocci». «Dere kan skrive hva faen dere vil», sa Uppstrøm da DN konfronterte ham i London i høst. (dn.no 25.10.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Skattejakten. (- Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo.) (- NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger.)

(Anm: Skattejakten. Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo. (…) NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger. Satt på eiersiden: Juvik hadde eierinteresser i det private selskapet som drev skatteprosjektet i Kongo. Samtidig ga han to ansatte i bomselskapet tillatelse til å jobbe med prosjektet. Handlet med samme selskap: Da Kongo-prosjektet hadde kostbare datalisenser de ikke fikk brukt, brukte Ferde bompenger på å kjøpe lisensene fra det private selskapet. Hadde sentral rolle: Juvik satt «på kassen» i Kongo-prosjektet, ifølge en sentral medarbeider. Prosjektet ble drevet av det samme selskapet som bomselskapet kjøpte datalisensene av. Bomsjef Juvik deltok selv i handelen. NRK har lagt frem opplysningene i denne artikkelen for Trond Juvik, men han har ikke ønsket å stille til intervju. I en e-post viser han i stedet til at selskapet er under gransking, og at han ikke vil svare mens granskingene pågår. (nrk.no 1.12.2019).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler. (- Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter.) (- Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen.)

(Anm: Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler. Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter. Det vil Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ha slutt på. (…) Grense på 600.000. I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet, som legges fram mandag, blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde for elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa. – Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Golf eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar, må du legge i litt ekstra, sier Tajik. Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021. (e24.no 9.11.2019).)

- Høyre-statsrådene Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland har denne uken frontet et nytt forslag som legger til rette for mer bygging i strandsonen. (- Styrk strandvernet. KYSTEN ER FOR ALLE: Regjeringen burde heller skjerpe beskyttelsen av allemannsretten, enn å legge til rette for mer privatisering av strandsonen, mener VG på lederplass.)

(Anm: Leder. Høyre-statsrådene Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland har denne uken frontet et nytt forslag som legger til rette for mer bygging i strandsonen. Styrk strandvernet. KYSTEN ER FOR ALLE: Regjeringen burde heller skjerpe beskyttelsen av allemannsretten, enn å legge til rette for mer privatisering av strandsonen, mener VG på lederplass. At forslaget i seg selv er skingrende umusikalsk, er så sin sak. Men at tonedøvheten også har rammet koalisjonspartnerne KrF og Venstre, som attpåtil sitter med miljøvernministeren, tyder på at regjeringen er rammet av kollektiv politisk tinnitus. Mens Sverige under borgerlig styre tok motsatt grep, og har siden 1990-tallet latt lokale kommuner og länsstyrelser utvide sine strandsoner fra 100 meter til 300 meter, ønsker våre politiske myndigheter å gjøre det lettere å privatisere kystlinjen. Svenskene har regelrett lovfestet et forbud mot å sperre av tilgangen til sjøen, nettopp for å styrke allemannsretten og sikre at folk flest – ikke bare de med mest penger – skal ha anledning til å ferdes her. Vi har en lignende regel, men den er så uthult at skulle regjeringen foreta seg noe, burde det heller være å skjerpe lovverket. (vg.no 7.6.2020).)

- Ikke ei krone mer til å redde strandsonen. Regjeringen vil ikke bruke noe ekstra på å redde strandsonen.

(Anm: Ikke ei krone mer til å redde strandsonen. Regjeringen vil ikke bruke noe ekstra på å redde strandsonen. Nå kommer krav om en strandreddende handlingsplan. Da Dagsavisen i sommer og høst skrev om den hurtig krympende strandsonen tok både folk flest, organisasjoner og politiske partier til orde for at langt mer måtte gjøres for å hindre bygging i strandsonen. Det er i utgangspunktet forbudt, men skjer likevel i stort monn. Regjeringen lot seg ikke påvirke. Forslaget til statsbudsjett for 2020, er en blåkopi av statsbudsjettet for 2019, konstaterer Morten Dåsnes, leder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Les også: Avdekket hundrevis av ulovligheter. Da tok kommunen grep for strandsonen (dagsavisen.no 4.11.2019).)

- Flere klager på strandsonebygging – nå skal Sivilombudsmannen undersøke dispensasjonspraksis. (– Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge.)

(Anm: Flere klager på strandsonebygging – nå skal Sivilombudsmannen undersøke dispensasjonspraksis. Mandal og Kragerø kommune skal undersøkes av Sivilombudsmannen for bygging i strandsonen. – Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge. Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding torsdag. Les også: Flere ransaket i Tjøme-saken (dn.no 5.12.2019).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

- Hyttekommune sa ja til 96 prosent av strandsone-søknadene. Flere hyttekommuner får hard medfart i en strandsone-kontroll fra Sivilombudsmannen. I årevis har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen.

(Anm: Hyttekommune sa ja til 96 prosent av strandsone-søknadene. Flere hyttekommuner får hard medfart i en strandsone-kontroll fra Sivilombudsmannen. årevis har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen. I et 100-metersbelte fra sjøkanten har kommunene i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet. De foreløpige konklusjonene i en pågående granskning fra Sivilombudsmannen avdekker imidlertid en strandsone-praksis der bare et fåtall av søkerne får nei fra kommunene. (dn.no 3.7.2020).)

- Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen. Sivilombudsmannen er kritisk til flere kommuners praksis med å tillate bygging i strandsonen. (- 96 prosent av søknadene fikk innvilgelse i Mandal, som i dag er Lindesnes kommune, mens i Kragerø var tallet 75 prosent. I Askøy, der byggeforbudet gjelder bare i et 30-metersbelte fra sjøen på grunn av boplikt, ble 98 prosent av søknadene innvilget.)

(Anm: Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen. Sivilombudsmannen er kritisk til flere kommuners praksis med å tillate bygging i strandsonen. For mange søknader innvilges. I mange år har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen – 100 meter fra sjøkanten. Kommunene har i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet. Men i praksis viser det at det snarere er regelen enn unntaket å få tillatelse. Etter å ha gjennomgått 865 vedtak i perioden 2016–2019 i kommunene Kragerø, Lindesnes og Askøy, har Sivilombudsmannen reagert, skriver Dagens Næringsliv. 96 prosent av søknadene fikk innvilgelse i Mandal, som i dag er Lindesnes kommune, mens i Kragerø var tallet 75 prosent. I Askøy, der byggeforbudet gjelder bare i et 30-metersbelte fra sjøen på grunn av boplikt, ble 98 prosent av søknadene innvilget. «Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet», skriver Sivilombudsmannen til de tre kommunene. (e24.no 4.7.2020).)

- Innlegg: Lokalt selvstyre for enhver pris? Det er sjelden vi hører noen argumentere for mindre lokalt selvstyre. Kanskje er det på tide at noen stiller kritiske spørsmål når det argumenters med mer lokalt selvstyre? Faren med å gi lokalpolitikerne større muligheter til å gi dispensasjon er åpenbare. Påstander om ukultur, korrupsjon og forskjellsbehandling vil få grobunn, skriver Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen.

(Anm: Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen, Fredrik Holth, dosent i juridiske fag, NMBU, og Gro Sandkjær Hanssen, forsker NIBR-Oslomet og professor II, NMBU. Innlegg: Lokalt selvstyre for enhver pris? Det er sjelden vi hører noen argumentere for mindre lokalt selvstyre. Kanskje er det på tide at noen stiller kritiske spørsmål når det argumenters med mer lokalt selvstyre? Faren med å gi lokalpolitikerne større muligheter til å gi dispensasjon er åpenbare. Påstander om ukultur, korrupsjon og forskjellsbehandling vil få grobunn, skriver Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen. Det er vanskelig å si noe om behovet for økt kommunalt selvstyre generelt. Når det gjelder arealforvaltning mener vi det er grunnlag for noen refleksjoner. Kommunene er gitt vide fullmakter til å bestemme arealbruken gjennom å vedta rettslig bindende arealplaner. Disse planene blir til gjennom omfattende prosesser som sikrer utredning og medvirkning. Alle kommunens innbyggere, lokale og nasjonale organisasjoner og regionale og statlige myndigheter har anledning til å medvirke i disse prosessene. Regionale og statlige myndigheter har faktisk plikt til å medvirke, for å sikre at konsekvensene av planen blir tilstrekkelig belyst. (dn.no 21.6.2020).)

- DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. (- Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere.)

(Anm: DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere. Denne sommeren har gravemaskiner revet en ulovlig oppført hytte på Rambergøya i Oslofjorden og sprengt opp den ulovlige anlagte tennisbanen til en hytteeier i Grimstad. Samtidig står funkishytta til Frederik Selvaag mørk og tom på Tjøme etter å ha blitt nektet ferdigattest av Færder kommune. Dette er alle kraftfulle eksempler på hvordan kommunene kan håndheve brudd på plan- og bygningsloven når utbyggere tar seg for godt til rette i strandsonen. (...) Et godt eksempel på hvordan kommunereformen er en fordel er hvordan sammenslåtte Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune har klart å sette inn mer ressurser for å stoppe samrøret mellom arkitekter, utbyggere og saksbehandlere som ble avdekket i Tjøme. Les også: Slik fikk han de rikes hytter godkjent på Tjøme (dn.no 2.8.2019).)

- Halve Norge er uten statlig skog: – Svekker garantien for allmenn tilgjengelighet.

(Anm: Halve Norge er uten statlig skog: – Svekker garantien for allmenn tilgjengelighet. Statskog har solgt seg helt ut av 22 kommuner siden de begynte å selge skog. Det bekymrer jeger- og fiskerforbundet. (dagsavisen.no 7.2.2020).)

- Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger. (- Det offentlige foretaket Statskog har de seneste årene solgt unna drøyt 540.000 dekar skogs- og fjellområder på vegne av staten.) (– Statskog er et statlig foretak og bør absolutt vise åpenhet.)

(Anm: Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger. (…) Det offentlige foretaket Statskog har de seneste årene solgt unna drøyt 540.000 dekar skogs- og fjellområder på vegne av staten.) (– Bør vise åpenhet. (…) Offentlige virksomheter er underlagt en lov som forplikter dem til å være åpne om dokumenter og informasjon, slik folk skal kunne få vite hva som skjer. Den såkalte offentlighetsloven gjelder også som hovedregel statlige selskaper, ifølge lovteksten. (…) Statskog er et statlig foretak og bør absolutt vise åpenhet. (aftenposten.no 10.1.2020).)

- Anmeldelse: Éric Vuillard - «Dagsordenen». Burde skremme vettet av oss. (- Concourt-vinnende essay om Nazi-Tysklands framvekst med uhyggelige paralleller til i dag.) (- 20. februar 1933 samles de tjuefire mektigste tyske industrilederne i et møte med Hermann Göring og Adolf Hitler.) (- Der blir de lovet at med nasjonalsosialismen vil det bli slutt på brysomme fagforeninger og svake demokratiske regimer.)

(Anm: Anmeldelse: Éric Vuillard - «Dagsordenen». Burde skremme vettet av oss. Concourt-vinnende essay om Nazi-Tysklands framvekst med uhyggelige paralleller til i dag. SKREMMENDE: Éric Vuillard viser hvordan hvordan Nazi-Tysklands ledere ble hjulpet fram av forretningsfolk. «Vi faller aldri to ganger i den samme avgrunnen. Men vi faller alltid på den samme måten», fastslår den franske filmskaperen Éric Vuillard i den litterære satiren «Dagsordenen». Der viser han hvordan Nazi-Tysklands løgnaktige og vulgære ledere ble hjulpet fram av pengegriske kapitalister og et feigt og servilt Europa. Den knappe Concourt-vinnende essayistiske fortellingen har skremmende paralleller til i dag. 20. februar 1933 samles de tjuefire mektigste tyske industrilederne i et møte med Hermann Göring og Adolf Hitler. Der blir de lovet at med nasjonalsosialismen vil det bli slutt på brysomme fagforeninger og svake demokratiske regimer. De gamle industrilederne nikker andektig og bifallende. De legger millioner av mark på bordet. Det viser seg å være en god investering. De tjener formuer på krigen, ikke minst på grunn av billig arbeidskraft hentet fra konsentrasjonsleirene. Etter krigen mottar følere av dem den tyske Forbundsrepublikkens fortjenestemedalje. (dagbladet.no 16.7.2019).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. (Concentration camps as metaphor in Scandinavian picturebooks.) Denne artikkelen analyserer bruken av konsentrasjonsleirer som visuelle metaforer i den danske bildeboken Lejren av Oskar K. og Dorte Karrebæk og den norske grafiske romanen Dagen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger.

(Anm: Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. (Concentration camps as metaphor in Scandinavian picturebooks.) Denne artikkelen analyserer bruken av konsentrasjonsleirer som visuelle metaforer i den danske bildeboken Lejren av Oskar K. og Dorte Karrebæk og den norske grafiske romanen Dagen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger. Resepsjonen har problematisert måten barndom representeres på og satt spørsmålstegn ved hvorvidt bøkene er egnet for barnelesere. Det som ikke er blitt diskutert, er etiske og politiske aspekter knyttet til bruken av konsentrasjonsleir som metafor. Denne artikkelen utforsker de estetiske valgene som er blitt tatt, og den meningsproduserende effekten metaforbruken har. Ved hjelp av film- og bildeteori leser jeg bildene som del av en visuell kultur og innenfor en historisk og politisk kontekst. Målet er å diskutere de etiske, politiske og estetiske implikasjonene bruken av konsentrasjonsleir som metafor har i bøkene. Barnelitterært forskningstidsskrift 01 / 2019 (Volum 10).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Du mener altså at rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet ikke er god nok?  (- Nei, det er ingen rettssikkerhet for de svakeste i samfunnet.) (- Det er jo veldig rettssikkerhet blant eliten, de som kalles hvitsnippforbrytere.) (- Så det er en utrolig klasseforskjell der, og det blir veldig synlig at taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet.)

(Anm: - Du mener altså at rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet ikke er god nok?  Nei, det er ingen rettssikkerhet for de svakeste i samfunnet. (…) Det er jo veldig rettssikkerhet blant eliten, de som kalles hvitsnippforbrytere, de slipper jo stort sett unna, de sitter trygt i posisjonene sine, mens taperne i samfunnet, og det er jo veldig mange tapere blant naverne, de har ikke noen rettssikkerhet. (…) De havner i fengsel bare de har jukset for 80 – 90 000 kroner. Hvitsnipper gjør det for mange millioner, men de havner ikke i fengsel. (…) Så det er en utrolig klasseforskjell der, og det blir veldig synlig at taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet. (tv2.no 30.10.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Trygdeskandalen: – Norge som rettsstat har sviktet de svakeste. (- Overfor dommeren gjorde hun det klart at EØS-regelverket trumfet NAVs regelverk.) (– Men jeg opplevde ikke at det fikk noen respons fra hverken aktoratet eller dommerpanelet.) (- Resultatet var at retten avfeide dette, og vedkommende ble dømt, sier Bendiksen.) (- Nå frykter hun for rettssikkerheten til folk.)

(Anm: Trygdeskandalen: – Norge som rettsstat har sviktet de svakeste. Tromsøadvokaten tok opp EØS-regelverket da hun forsvarte en småbarnsmor i 2014, men ble avvist. Den unge kvinnen ble dømt til fengsel. Det er fem år siden advokat Anneli Bendiksen tok det mye omtalte EØS-regelverket opp i retten, men hun ble ikke hørt. (…) Overfor dommeren gjorde hun det klart at EØS-regelverket trumfet NAVs regelverk. – Men jeg opplevde ikke at det fikk noen respons fra hverken aktoratet eller dommerpanelet. Resultatet var at retten avfeide dette, og vedkommende ble dømt, sier Bendiksen. Bendiksen sperret ikke øynene opp da «trygdeskandalen» ble kjent. – Jeg er dessverre ikke overrasket, men tenker Norge som rettsstat har spilt fallitt mot de svakeste, sier advokaten, som også har snakket med Nordlys om det tidligere. Nå frykter hun for rettssikkerheten til folk. (nrk.no 1.11.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Hauglie informerte ikke Nav om dommen i EU-domstolen.

(Anm: Hauglie informerte ikke Nav om dommen i EU-domstolen. Da dommen i EU-domstolen kom, var ikke departementet kjent med at Navs praksis ved slike midlertidige opphold var feil, opplyser statsråd Anniken Hauglie. Anniken Hauglie er i hardt vært etter at Aftenposten opplyste at Norge var direkte involvert i en trygdesak i EU-domstolen som nå har fått stor betydning i den såkalte trygdeskandalen. Saken det dreier seg om, Tolley-saken, brukes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) for å konkludere med at «det ikke kan stilles et selvstendig krav om tilstedeværelse i Norge» når man mottar visse Nav-ytelser. (aftenposten.no 19.11.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. (- Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget.)

(Anm: Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget. Regjeringen var dypt involvert i en konkret trygdesak i EU-domstolen og fikk førstehånds kjennskap til at Navs praksis var feil. Nå – nesten tre år senere – ble den samme dommen avgjørende da Nav måtte snu i trygdeskandalen. (aftenposten.no 18.11.2019).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. (- Det er uklart om departementet i 2017 har neglisjert råd de har fått om at Navs praksis var feil, eller om de ikke har mottatt slike råd.)

(Anm: Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget | Christoffer Conrad Eriksen, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo - Ingunn Ikdahl, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Det er uklart om departementet i 2017 har neglisjert råd de har fått om at Navs praksis var feil, eller om de ikke har mottatt slike råd. Rundene som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har gått i Stortinget om Tolley-dommen, har gitt offentligheten ytterligere innsikt i bakgrunnen for trygdeskandalen. Her trekker vi frem fire lærdommer. Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget. (aftenposten.no 23.12.2019).)

- Fem grunner til at Tolley-saken er viktig (- Selv om arbeids- og sosialministeren holdt en grundig redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget den 5. november i år, viser det seg allerede nå at regjeringen har vært dypere involvert i tolkningen av EUs trygderegler enn det som kom frem i Stortinget.)

(Anm: Fem grunner til at Tolley-saken er viktig | Ikdahl, Eriksen og Bekkedal. Selv om arbeids- og sosialministeren holdt en grundig redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget den 5. november i år, viser det seg allerede nå at regjeringen har vært dypere involvert i tolkningen av EUs trygderegler enn det som kom frem i Stortinget. I går ble det kjent at Norge hadde intervenert i en rettssak om det britiske trygdesystemet for EU-domstolen. Hvorfor fortjener denne opplysningen interesse, i en allerede komplisert sak? Rettssaken handlet om den britiske kvinnen Linda Tolley, som fikk innvilget økonomisk støtte fra britiske myndigheter i 2002, men ble fratatt støtten i 2007 fordi hun flyttet til Spania. Selv om saken i seg selv ikke har direkte tilknytning til Norge, er det likevel fem grunner til at avgjørelsen og ikke minst Norges rolle i saken er viktig for den norske trygdeskandalen. (aftenposten.no 19.11.2019).)

- 60 millioner i valgkampbidrag. (- Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag.) (- Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.)

(Anm: 60 millioner i valgkampbidrag. Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.  Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak. (ssb.no 3.10.2019).)

(Anm: Rapportere valgkampbidrag (ssb.no).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

– Utfordrende å snakke med barn om overvekt. (- 27 prosent av norske barn er overvektige.) (- Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef.) (- Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten.) (- Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn.)

(Anm: – Utfordrende å snakke med barn om overvekt. 27 prosent av norske barn er overvektige. Det viser en ny rapport fra Unicef om barns ernæring. – Det er ekstremt krevende å snakke om kostholdsvaner og livsstil med barn, mener overlege. Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef. Det er første gang denne rapporten om barns kår i hele verden har med informasjon om norske barn, og rapporten viser altså at feilernæring er et problem også her i landet. (…) Skambelagt tema Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten. Seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold Samira Lekhal, sier det er vanskelig å snakke om vektproblemer og overvekt med barn og foreldre. (…) Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn. (…) I resten av verden har antall barn som er overvektig doblet seg siden 2000, ifølge rapporten. Det er i dag 380 millioner barn som er overvektige. Les også: Fedme og overvekt koster milliarder Les også: Forskjell på jenters og gutters fedme  (nrk.no 16.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tilstanden til verdens barn 2019. Barn, mat og ernæring: Å vokse og utvikle seg sunt i en verden i endring. (- I sentrum av denne utfordringen er et ødelagt system for matvarer som ikke klarer å gi barna det kostholdet de trenger for å vokse seg sunne.)

(Anm: The State of the World’s Children 2019. Children, food and nutrition: Growing well in a changing world. Highlights For the first time in 20 years, UNICEF’s flagship report examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. This 2019 edition of The State of the World’s Children (SOWC) examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. Despite progress in the past two decades, one third of children under age 5 are malnourished – stunted, wasted or overweight – while two thirds are at risk of malnutrition and hidden hunger because of the poor quality of their diets. At the center of this challenge is a broken food system that fails to provide children with the diets they need to grow healthy. This report also provides new data and analyses of malnutrition in the 21st century and outlines recommendations to put children’s rights at the heart of food systems. (unicef.org 20.10.2019 - Publication date October 2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer.

(Anm: 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer. Selv om færre oppgir å drikke nå enn for ett år siden, er det svært utbredt og et problem som ikke kan neglisjeres. (…) Kan ikke sette trygge grenser for inntak Det skal svært små mengder energidrikk til, før det er risiko for negative effekter for barn og unge. Flere enn tidligere, hele 59%, sier de velger bokser på 0,5 liter når de skal drikke energidrikk. Mindre enn én halvliter gir risiko for alvorlige helseeffekter som økt blodtrykk eller angst og uro hos en ungdom som veier 50 kg. (forbrukerradet.no 10.10.2019).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Erna Solbergs hemmelige oppskrift for et langt liv i regjering: Tålmodighet. Og flaks. Festen er ikke over. Det er oljepenger igjen. Og igjen.

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Erna Solbergs hemmelige oppskrift for et langt liv i regjering: Tålmodighet. Og flaks. Festen er ikke over. Det er oljepenger igjen. Og igjen. Statsminister Erna Solberg – her på vei fra Ålesund til Haugesund i valgkampen – sliter hverken med flyskam eller oljepengeskam. (dn.no 20.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode, del 2. (- For 10 måneder siden skrev Kristin Clemet i Aftenposten at Erna Solberg «leder regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger.»)

(Anm: Erna Solbergs metode, del 2. FRIPENN: Det visste dere kanskje ikke, at regjeringen er et sammensveiset lag der alle trekker i samme retning. Gamle rekorder står for fall. Hittil har statsminister Gunnar Knudsens innlegg i trontaledebatten i 1914 vært regnet som norgeshistoriens minst treffsikre politiske analyse. Knudsen ville gjerne roe gemyttene. Han kunne derfor forsikre Stortinget om at den verdenspolitiske himmel for tiden var skyfri «i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år». Seks måneder senere brøt 1. verdenskrig ut. For 10 måneder siden skrev Kristin Clemet i Aftenposten at Erna Solberg «leder regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger.» Clemet kalte kronikken «Erna Solbergs metode». Metoden skulle gjøre samholdet i regjeringen bedre og mer slitesterkt enn under Jens Stoltenberg, da kaos som kjent rådet. (…) Det går an å forstå Kristin Clemets desperate innsats i Sannhetsministeriets tjeneste, også når hun forsøker å få folk til å nekte å tro det de ser og hører, som ifølge George Orwells «1984» var Partiets siste og viktigste ordre. I flere tiår har hun investert hele sin betydelige arbeidskraft og sitt skarpe intellekt i et forsøk på å føre de borgerlige partiene sammen, fordi borgerlig samarbeid er Høyres eneste vei til makt. Det hun kaller Erna Solbergs metode, er til forveksling lik hennes egen. Problemet er at selv den klokeste og mest tolerante lagleder kommer til kort når troppen består av fire gjørmebrytere, to kristelige badmintonspillere, tre venstrebacker og en bridge-trupp. Spesielt hvis de blir bedt om å spille cricket. (aftenposten.no 24.9.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Har regjeringen begynt å skrive Aftenpostens leder? (- En kan nesten få inntrykk av at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har skrevet lederartikkelen. Det er ikke det vi trenger fra en innflytelsesrik samfunnsaktør som Aftenposten.)

(Anm: Hermann Køhn Sæther stipendiat i filosofi NTNU Bærekraft. Har regjeringen begynt å skrive Aftenpostens leder? «Det beste hadde vært om foreldrene samtykket i at barna kunne reise», skriver Aftenposten om barn av IS-tilknyttede personer i sin leder 14. oktober. Det beste for hvem, må man da spørre seg. Det kan ikke være det beste for barna lederskribenten har i tankene, en rekke fagpersoner fra helsevesenet har allerede påpekt at det vil være et overgrep mot barna å skille dem fra sin nærmeste omsorgsperson. Det virker mer som om Aftenposten snakker om det beste for regjeringen. Det er konflikt innad i regjeringen rundt dette spørsmålet, og det beste for regjeringen ville derfor være «om foreldrene samtykket i at barna kunne reise», for å bruke Aftenpostens ord. Det ville antageligvis løst regjeringens interne floke. En kan nesten få inntrykk av at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har skrevet lederartikkelen. Det er ikke det vi trenger fra en innflytelsesrik samfunnsaktør som Aftenposten. (aftenposten.no 20.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. (- Befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt.)

(Anm: Rapporter 2019/33. Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt. (ssb.no 29.10.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

– Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo.

(Anm: Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo. Mens det var store regionale forskjeller i boligprisene i juli, steg boligprisen i Oslo med 1,9 prosent. Førstegangskjøper Oda Lassen-Urdahl (27) hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp hjemmefra. (dn.no 6.8.2018).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Svingdørs-politikerne. (- De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner.)

(Anm: Av Aslak Bonde. Svingdørs-politikerne. Sammendrag De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det? Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28) Side: Side: 22-25.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (- Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt.)

(Anm: Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag. Om noen uker vil vi få vite om Kristelig Folkeparti går inn i Erna Solbergs sentrum-høyre-regjering. (…) Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt. (…) Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen etter at KrF vedtok å gå inn i Regjeringen. Solbergs metode vil kanskje redde KrF ved neste valg, mener Clemet. (aftenposten.no 10.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel.

(Anm: Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel. Siden kong Harald sist leste trontalen, er regjeringen utvidet med KrF til en flertallsregjering. Men det politiske året har vært preget av svindel, bompengeopprør og regjeringskrangel for åpen scene. (aftenposten.no 2.10.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. (- Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt.)

(Anm: 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt. – Det er ikke tilfeldig, mener Rødts Bjørnar Moxnes. (…) – Regjeringen har satt milliardærrekord, og det er ikke tilfeldig. Siden de tiltrådte har Solberg-regjeringen økt skattegavene til sine rike sponsorer i hvert eneste budsjett, og nå er vi oppe i nesten 30 milliarder årlig, sier Moxnes til NTB. Kapital-tallene, som kom forrige uke, viste en økning på 33 nye milliardærer det siste året. I snitt har Norges 400 rikeste nå en formue på 3,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 150 millioner kroner fra i fjor. Mandag kommer statsbudsjettet. – Jeg frykter at vi vil se nye skattekutt for de rikeste, enten de fortsetter med å øke skatterabatten for aksjeeiere, senke eiendomsskatten for de med dyrest bolig, eller kutter videre i formuesskatten eller selskapsskatten for bedrifter som går med overskudd, sier Moxnes. (NTB) (dagsavisen.no 6.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. (- Ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet.) (- Den nye ordførerlønna blir på 928. 000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner.)

(Anm: Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker tjente bedre enn en statsråd. Den nye ordføreren skal tjene en halv million mindre. Fremskrittspartiet mistet ordførerklubba i Ullensaker på Romerike etter valget. Nå overtar Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher, men ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet. – Jeg har stått hardt på å forhandle meg ned, det har vært en viktig sak for meg, sier Schumacher til Kommunal Rapport. Den nye ordførerlønna blir på 928.000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner. (frifagbevegelse.no 3.10.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne. IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria.

(Anm: Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne. IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria. Et overveldende flertall i Stortinget sier nei til å hente dem hjem sammen. Det var MDG som hadde fremmet forslag om at regjeringen rasket mulig burde hente den norske fireåringen i al-Hol. Men ikke alene. De presiserte at også hans tre år gamle søster og den IS-tilknyttede moren burde hentes til Norge. Det fikk ikke flertall i Stortinget. Faktisk var det bare 9 som stemte for, representantene fra SV, Rødt og MDG. Hele 92 stemte imot – Sp, KrF, Ap, Høyre, Frp og Venstre. (…) – Jeg er redd politikerne ikke forstår alvoret i situasjonen. At gutten er dødssyk og at han kan dø når som helst. Vi har ikke mye tid, sa bestefaren til VG før voteringen. Fireåringen ble født i Syria, men da altså av to personer med norsk statsborgerskap. (vg.no 4.10.2019).)

- Nekter å redegjøre for barnevernskrisa: - Sjokkerende. Sentrale politikere ba barneministeren komme til Stortinget for å redegjøre om barnevernskrisa. Nå sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nei.

(Anm: Nekter å redegjøre for barnevernskrisa: - Sjokkerende. Sentrale politikere ba barneministeren komme til Stortinget for å redegjøre om barnevernskrisa. Nå sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nei. - Det er krise i barnevernet, men barneministeren avviser å komme til Stortinget for å redegjøre om situasjonen. Jeg er rett og slett sjokkert, sier Kari Henriksen (Ap). Sammen med stortingskollegene Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Freddy Øvstegård (SV) sendte Henriksen 21. oktober et brev til barneministeren med krav om at han kommer til Stortinget for å redegjøre om krisa i barnevernet.  (dagbladet.no 7.11.2019).)

(Anm: Ropstad nekter å redegjøre om situasjonen i barnevernet. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke etterkomme opposisjonens ønske om å komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen i barnevernet. (aftenposten.no 7.11.2019).)

- BARNEVERNSAKENE: Krever at Ropstad ber om unnskyldning. Arbeiderpartiet kritiserer barne og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad for arroganse etter dommene i Menneskerettsdomstolen (EMD).

(Anm: BARNEVERNSAKENE: Krever at Ropstad ber om unnskyldning. Arbeiderpartiet kritiserer barne og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad for arroganse etter dommene i Menneskerettsdomstolen (EMD). – Ropstad burde innkalt til et møte og gitt en unnskyldning til foreldrene i sakene der Norge er dømt. De har blitt frarøvet muligheten til å se barna sine, noe som strider mot menneskerettighetene, sier Kari Henriksen. Hun representerer Arbeiderpartiet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Nekter å beklage Bare siden i sommer har Norge blitt dømt for brudd på menneskerettighetene i fire barnevernssaker. At det er gitt alt for lite samvær til foreldrene er blant krenkelsene som er påpekt. Og ytterligere 28 saker står i kø for behandling i domstolen i Strasbourg, EMD. På spørsmål fra TV 2 har barneminister Kjell Ingolf Ropstad gjentatte ganger nektet å svare på om han vil gi en beklagelse til mødrene og fedrene som er blitt utsatt for menneskerettsbrudd. (tv2.no 16.1.2020).)

- Nekter å beklage overfor foreldrene i EMD-sakene. (- Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD).) (- På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver: – Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene.)

(Anm: Nekter å beklage overfor foreldrene i EMD-sakene. Norge er de siste månedene dømt to ganger for krenkelser mot foreldre og barn i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Foreldrene, som er tilkjent erstatning, forstår ikke hvorfor de ikke får en beklagelse fra Norge. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD). På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver: – Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene. Foreldrene mener Ropstad og regjeringen ikke tar sakene deres og krisen i barnevernet på alvor. 29 norske saker står på vent for behandling i EMD i Strasbourg. (tv2.no 23.11.2019).)

- Nektet å møte SV-politiker til asyl-debatt. - Stusslig at han ikke tør. (- KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville gjerne stille i Politisk kvarter for å snakke om arbeidsrett for ureturnerbare asylsøkere, men ikke i debatt med SV.)

(Anm: Nektet å møte SV-politiker til asyl-debatt. - Stusslig at han ikke tør. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville gjerne stille i Politisk kvarter for å snakke om arbeidsrett for ureturnerbare asylsøkere, men ikke i debatt med SV. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad, var gjest i Politisk kvarter i morges. Her ble han utfordret på om KrF virkelig kjemper for å gi papirløse asylsøkere rett til arbeid, slik Ropstad hevder de gjør. Kjell Ingolf Ropstad ble imidlertid først spurt av NRK om å stille til debatt om spørsmålet med SV-politiker Karin Andersen. Det ville han ikke. (dagbladet.no 4.12.2019).)

- Melder seg ut av KrF: Misliker at Ropstad drar partiet i kristenkonservativ retning.

(Anm: Melder seg ut av KrF: Misliker at Ropstad drar partiet i kristenkonservativ retning. Nestleder Irene Solli i Agder KrF mener Kjell Ingolf Ropstad leder partiet i gal retning. Nå melder hun seg ut av partiet. Fædrelandsvennen: – Jeg hadde ønsket at jeg kunne fortsette i partiet, men kom frem til at jeg ikke kan være med videre. Det føles trist, men også riktig, sier Irene Solli til Fædrelandsvennen. (…) Homoterapi og Stålsett-saken ble avgjørende I en kronikk sendt til Fædrelandsvennen skriver Solli at «utspill, saker og endringer» er grunnen til at hun nå «kaster seg av KrF-båten». To saker ble avgjørende for avgjørelsen: «Homoterapi-saken» og «Stålsett-saken». (aftenposten.no 4.1.2020).)

- Pinlig av Ropstad. (- For det var rett og slett pinlig å høre statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads hjelpeløse oppgjør med miljøbevegelsen.)

(Anm: Pinlig av Ropstad. Man har svært høye tanker om sitt eget fortreffelige menneskesyn når man bruker storslegga mot andres. En skal som kjent høre mye før ørene faller av. Den som våknet til Politisk kvarter i morges, måtte holde godt på kaffekoppen. For det var rett og slett pinlig å høre statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads hjelpeløse oppgjør med miljøbevegelsen. (…) Ropstad er ikke kjent for å være dyrevernernes mann. Som KrFU-leder mente han at medieyndlingen Keiko burde slaktes og sendes som mat til Afrika. (…) KrF-lederen gjør seg til en talsperson for at empati er noe vi bare har en begrenset mengde av. At alle som bryr seg om dyr ikke har noe medfølelse til overs for mennesker. (vg.no 13.11.2019).)

- Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku. (- Tanken om at det ikke er en kvalitativ forskjell på dyr og mennesker, som deler av dyrevern-bevegelsen står for, mener jeg er farlig.) (- Det innebærer ikke bare en oppvurdering av dyrenes verdi, men en nedvurdering av menneskets unike og uendelige verdi.)

(Anm: KJELL INGOLF ROPSTAD, KrF-leder. Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku. Som alle bevegelser med makt må også den grønne bevegelsen finne seg i en debatt om verdier. Jeg vil rose miljøbevegelsen for å ha løftet klimakampen, men jeg mener diskusjonen om hvilket menneskesyn man bygger på er avgjørende. Jeg ber ikke om unnskyldning for å ha reist en slik debatt. KrF kjemper for menneskeverdet, og har menneskeverdstanken som fundamentet for all vår politikk. Tanken om at det ikke er en kvalitativ forskjell på dyr og mennesker, som deler av dyrevern-bevegelsen står for, mener jeg er farlig. Det innebærer ikke bare en oppvurdering av dyrenes verdi, men en nedvurdering av menneskets unike og uendelige verdi. Dersom ikke det ukrenkelige menneskeverdet er høyeste prioritet for politikken, vil det påvirke alle politiske valg og prioriteringer. (vg.no 13.11.2019).)

- Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. (- Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november.)

(Anm: Nils Chr. Stenseth Professor Fakultet for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Oslo. Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november. Ropstad har tydeligvis ikke fått med seg at evolusjonsbiologisk forskning nettopp viser at vi mennesker er i nært slektskap med de andre dyrene, så det er nok faglig korrekt å si at vi mennesker ikke er noe annet enn intelligente dyr. Det skulle ikke overraske meg om Ropstad ikke anerkjenner den darwinistiske evolusjonsbiologiens grunnleggende innsikt om evolusjon av alt liv, inkludert oss mennesker. Om han gjør det, så har han ikke tatt inn over seg hva denne kunnskapen innebærer. (aftenposten.no 20.11.2019).)

- Framfor å ta MDGs og miljøbevegelsens politikk og argumenter på alvor, ber han dem ta avstand fra flere standpunkter ingen av dem har. (- Eller påstanden om at de likestiller mennesker og dyr.)

(Anm: Framfor å ta MDGs og miljøbevegelsens politikk og argumenter på alvor, ber han dem ta avstand fra flere standpunkter ingen av dem har. Ettbarnspolitikk som virkemiddel for å bremse befolkningsveksten, for eksempel. Eller påstanden om at de likestiller mennesker og dyr. Ropstad beskriver det som en «total avvisning av tanken om menneskets egenverdi». Større avvisning av tenking er det lenge siden vi har sett fra en partileder. (dagbladet.no 15.11.2019).)

- Bekymret for Ropstad. KrF-leder. (- FORSTÅR IKKE: Une Bastholm lurer på hvor Kjell Ingolf har fått det for seg at ettbarnspolitikk er aktuelt i Europa og Norge.)

(Anm: Bekymret for Ropstad. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kommer med drøye påstander som bare skal gjøre ham selv viktig, ifølge MDG-topp Une Bastholm. UT MOT MILJØBEVEGELSEN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har brukt den siste uka på å advare mot menneskesynet til deler av miljøbevegelsen. (…) FORSTÅR IKKE: Une Bastholm lurer på hvor Kjell Ingolf har fått det for seg at ettbarnspolitikk er aktuelt i Europa og Norge. (dagbladet.no 16.11.2019).)

- Imot menneskeverdet. Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. (- Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser?)

(Anm: Imot menneskeverdet. Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. ‘Menneskeverd’ er et ekskluderende begrep, skriver Teodor Bruu. Politikk handler i stor grad om å dømme over liv og død. Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser? Det har grodd godt for de store verdidebattene denne våren. Nye teknologier åpner for nye praksiser i helsevesenet, og regjeringen har blitt utvidet med et kristenkonservativt parti som synes dette er spesielt skummelt. Abortdebatten lever igjen. (klassekampen.no 12.6.2019).)

- Menneskeverd og miljøbevegelsen: Ropstad er gnien på kjærlighet. Mennesker er dyr. Vi har en egenverdi som er ukrenkelig. Samtidig har andre levende vesener på planeten også en egenverdi som bør anerkjennes. (- Han påstår også at miljøbevegelsen er for en ettbarnspolitikk. Dette er noe «mange kommer med», mener Ropstad, uten å vise til noen eksempler.)

(Anm: Menneskeverd og miljøbevegelsen: Ropstad er gnien på kjærlighet. Mennesker er dyr. Vi har en egenverdi som er ukrenkelig. Samtidig har andre levende vesener på planeten også en egenverdi som bør anerkjennes. EN TRUSSEL? Kanskje er det sant at disse ideene er en trussel mot deres form for kristendom. Det er i tilfelle ikke noe samfunnsproblem, skriver Trædal om Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad. (…) Eller for å formulere det med Ropstads ord: Miljøbevegelsen argumenterer for «en total avvisning av at mennesker har en iboende egenverdi.» Han påstår også at miljøbevegelsen er for en ettbarnspolitikk. Dette er noe «mange kommer med», mener Ropstad, uten å vise til noen eksempler. (dagbladet.no 14.11.2019).)

- Ropstad frykter ettbarnspolitikk i Norge. - Se på ettbarnspolitikken, har den fungert spesielt bra?, spør han retorisk.)

(Anm: Ropstad frykter ettbarnspolitikk i Norge. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad lover å «kjempe med nebb og klør» mot at ettbarnspolitikk innføres i Norge. (…) - Se på ettbarnspolitikken, har den fungert spesielt bra?, spør han retorisk. - Det var vel ikke klimahensyn Kina tok den gangen? - Selv om du innfører ettbarnspolitikk i Europa - og jeg kommer til å kjempe med nebb og klør mot at det innføres i Norge - så må vi spørre oss hva som blir konsekvensene av ettbarnspolitikk, sier Ropstad. (dagbladet.no 14.11.2019).)

- Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag.

(Anm: Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier det blir «veldig, veldig vanskelig» for regjeringen å nå klimamålene som Stortinget har satt for 2020. – Det må skje noe oppsiktsvekkende neste år i form av en fabrikknedleggelse eller den type ting hvis vi skal nå målene for klimakutt for 2020, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) til Aftenposten. I klimaminister Ola Elvestuens (V) reisefravær, svarte Rotevatn for regjeringens klimapolitikk i statsbudsjettet for neste år. – Ja, det blir vel helt umulig å nå 2020-målet med dette budsjettet? – Vi vet ikke strengt tatt før i 2022 om vi nådde klimamålene for 2020, men, ja, det ser ut til å bli veldig, veldig vanskelig, sier Rotevatn. (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år.

(Anm: Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år. Norsk økonomi går bra og jobbveksten er frisk. Derfor venter regjeringen dobbelt så høy vekst i kjøpekraften neste år. (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. (- Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken.)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets ACER-vedtak. Nei til EU anker avgjørelsen. (…) Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken. (enerwe.no/acer-ntb 11.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. (- Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene».)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten får medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse. – Dette søksmålet er i realiteten et forsøk på å innføre abstrakt grunnlovskontroll i Norge, av den typen man finner i kontinentale konstitusjonsdomstoler, men som vi til nå ikke har hatt i Norge. Det sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da Oslo tingrett i september behandlet avvisningsspørsmålet i søksmålet Nei til EU har anlagt om grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak, skriver Rett24. Fornøyd Regjeringsadvokaten er tilfreds med kjennelsen. – Vi er godt fornøyd med at tingretten så klart slår fast at Nei til EU ikke har søksmålsinteresse, verken ut fra de tradisjonelle kriteriene i tvisteloven paragraf 1-3, eller ut fra en mer overordnet konstitusjonell vurdering, sier Sejersted. Leder Kathrine Kleveland