Politikk, den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen (Store norske leksikon)

Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no)

Visse politiske teoretikere har påstått at alle politiske styrer til en viss grad er et oligarki, uansett hva slags politisk styreform en nasjon har. (no.wikipedia.org).)

Lav tillit til helsepolitikerne og legemiddelindustrien (...)
Resultatene (...) • 7 prosent har tillit til legemiddelindustrien
• helsepolitikerne har tillit hos 4 prosent av de spurte • 22 prosent av de som har fått legebehandling de siste fem årene ikke er trygge på at de har fått tilfredsstillende behandling. (helserevyen.no 13.2.2006)

Stortingets register - Registrering av økonomiske interesser (Henvendelse: Spesialrådgiver Brit Brenno, tlf. 23 31 35 59.) (stortinget.no) (Anm: Pga. at registreringen av mulige interessekonflikter er frivillig, er det nevnte register i praksis relativt uinteressant: Skal registeret ha en samfunnsnyttig funksjon bør registreringen være rettslig forpliktende.)

Stortinget bryter loven (dn.no 6.1.2009)

Vil ikke si hvem han møter (aftenposten.no 9.7.2008)

I stedet for å bidra til størst mulig åpenhet, synes målet snarere å være å hindre innsyn, kontrollere vinklingen og skjerme politikerne fra kritiske spørsmål. (dagbladet.no 18.5.2007)

Partifinansiering Alle politiske partier er etter partiloven pliktig til å oppgi inntektene til et sentralt register (Register - Fornyings- og administrasjons-departementet)

- Fylkesmann eller politiker?

(Anm: Fylkesmann eller politiker? Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa er medlem av Senterpartiets valgkomité. I mange år var Magnhild Meltveit Kleppa en av Senterpartiets, for ikke å si en av landets mest markante – og dyktige – politikere, med lang fartstid som statsråd. I fjor høst ble hun fylkesmann i Rogaland, og da skal hun ikke lenger være politiker. (…) (aftenbladet.no 10.4.2017).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- God jobb for eks-politikere. (- Etter 1976 har det blitt utnevnt 56 fylkesmenn, hele 49 av dem hadde rikspolitisk bakgrunn.) (- regjeringen har en hang til å utnevne sine venner til de attraktive stillingene.) (- Vennetjenester.)

(Anm: God jobb for eks-politikere. Ni av ti fylkesmenn de siste 38 årene har vært rikspolitikere, og regjeringen har en hang til å utnevne sine venner til de attraktive stillingene. Som nyutnevnt fylkesmann i Troms trer Elisabeth Aspaker inn i en trygg tradisjon. Hun er utnevnt av egne politiske venner, og hun må søke permisjon de tre neste årene. Forgjengeren hennes var fiskeriminister Svein Ludvigsen. Også han var høyremann. Han ble utnevnt i 2001 og ventet helt til 2006 med å tiltre den nye jobben. Historikeren Yngve Flo gir i disse dager ut en murstein av en bok, der han går gjennom fylkesmannsembetets historie de siste 200 årene. Etter 1976 har det blitt utnevnt 56 fylkesmenn, hele 49 av dem hadde rikspolitisk bakgrunn. Tre var tidligere statsminister (Lars Korvald, Odvar Nordli og Kåre Willoch), i alt kunne 25 av de 59 nye fylkesmennene skryte av regjeringserfaring. (…)  Vennetjenester Historikeren Flo sier at det er en klar tendens til at regjeringer utnevner sine egne. Dette har skapt debatt i 100 år, sier han. Les også: Husk hvem som er sjefen Men i og med at regjeringer skiftes ut med ujevne mellomrom, jevner det seg ut over tid. Dessuten er det ikke slik at for eksempel en rødgrønn regjering bare utnevner partifeller. Flo har arbeidet frem en tabell som viser sammenhengen mellom utnevnelsen av fylkesmenn og resultatet ved de siste stortingsvalgene. (aftenposten.no 6.6.2014).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet!

(Anm: Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet! Helena Hertzberg Bugge (15) nestleder i Oslo Grønn Ungdom; Mira Reinvang (13) varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom; Sofie Sinnes (13) medlem i Grønn Ungdom. Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet. (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Slingerland, Willeke. Nettverkskorrupsjon: Når sosial kapital blir korrumpert. (- Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted.)

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net)

- Korrumpere. (- Verb.) (- BØYNING korrumperte, korrumpert, korrumpering.) (-BETYDNING OG BRUK 1 ødelegge, forderve moralsk (f.eks. ved bestikkelse).)

(Anm: korrumpere verb BØYNING korrumperte, korrumpert, korrumpering (…) BETYDNING OG BRUK 1 ødelegge, forderve moralsk (f.eks. ved bestikkelse) (naob).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Uholdbart å være frimurer og politi. (- Kameraderi i påtalemyndigheten.)  (- - Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen.) (- - Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten.)

- Uholdbart å være frimurer og politi. DILEMMA: Arne Johannessen leder av Politiets Fellesforbund mener det ikke bør være mulig å være frimurer og ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolen. Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at polititjenestemenn og ansatt i påtalemyndigheten og domstolene er medlemmer av lukkede brorskap som Frimurerlosjen. - Jeg kjenner ikke saken hvor politiførstebetjent Roy Riksvold har slått alarm. Derfor avventer jeg en grundig etterforskning fra Spesialenheten for politisaker, sier Arne Johannessen til Dagbladet. - Uholdbart Men på prinsipielt grunnlag mener Johannessen at det uholdbart at ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene er medlemmer av lukkede organisasjoner. - Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet, sier Johannessen. (…) - Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten. Samtidig forstår Johannessen de som sier at det er uproblematisk å være frimurer. (dagbladet.no 19.5.2013).)

(AnmHabilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net)

(Anm: Sjekk hvem som er medlem av Frimurerlosjen (mintankesmie.no).)

- Solberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen.

(Anm: Solberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen. Statsminister Erna Solberg oppfordrer fiskeriminister Geir Inge Sivertsen til å trekke seg ut av Frimurerlosjen. Det melder NRK. – Jeg mener det vil være lurt å gå ut av Frimurerlosjen. Jeg mener det vil gjøre det enklere for ham. Det er enklest og ryddigst å gå ut av frimurerlosjen, sier Solberg. Det var Fiskeribladet som først omtalte at Sivertsen er frimurer. (dn.no 25.2.2020).)

- Krever at Sivertsen melder seg ut av frimurerlosjen. (- Den omstridte fiskeriministeren er frimurer, og hevder medlemskapet er passivt.) (- Det holder ikke, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).)

(Anm: Krever at Sivertsen melder seg ut av frimurerlosjen. Den omstridte fiskeriministeren er frimurer, og hevder medlemskapet er passivt. - Det holder ikke, sier Kari Elisabeth Kaski (SV). Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) er frimurer. Både SV og Ap mener den omstridte statsråden per omgående må kansellere medlemskapet sitt. - Du kan ikke sitte rundt kongens bord og samtidig være med i et hemmelig broderskap for menn. Det går bare ikke. Det blir et spørsmål om habilitet, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Dagbladet. - Hvorfor det? - Fordi dette er et broderskap hvor hemmelighold står høyt i kurs. Som statsråd, og særlig som fiskeriminister, har du ansvar for viktige saker med stor næringsinteresse for enkeltmennesker. Det ryddige er å melde seg ut av losjen. Det har politikere som havnet i regjering gjort tidligere, sier hun. Høyt opplest og betrodd broder Medlemskapet ble først omtalt av Fiskeribladet tidligere i dag. Det hevdes at Sivertsen er i losje med personer fra sjømatnæringen. Høyre-toppen har den nest høyeste graden en kan oppnå som frimurer: Niende grad er «Høyt opplyste St. Johanneslogens betroede broder» og «Canonici Inferiores og kommandør av vår Herre Jesu Kristi hellige og fattige tempelorden». (dagbladet.no 25.2.2020).)

- Sivertsen-skandalen. Inhabil da brors arbeidsgiver fikk gigantkontrakt. (- Kjempebråk om gigakontrakt.) (- Men ifølge Kommunal Rapport fortalte aldri Sivertsen kommunestyret i Lenvik at anbudet var utformet av hans egen bror.) (- Sivertsen avviser ikke dette overfor Dagbladet, men understreker at kommunestyret var kjent med at broren hans jobbet i NCC.)

(Anm: Sivertsen-skandalen. Inhabil da brors arbeidsgiver fikk gigantkontrakt. - En ille sak er blitt verre, sier SV. Etter Dagbladets avsløringer trekkes gamle saker om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen fram i lyset igjen. Nå må Erna Solberg svare. (…) Den ferske statsråden har også tidligere stått i økonomiske kontroverser. Det var med Sivertsens stemme at NCC Construction vant en kontrakt verdt 168 millioner kroner i 2013. Kontrakten gjaldt å bygge en skole i Lenvik kommune, hvor Sivertsen var ordfører. Kjempebråk om gigakontrakt Men ifølge Kommunal Rapport fortalte aldri Sivertsen kommunestyret i Lenvik at anbudet var utformet av hans egen bror. Sivertsen avviser ikke dette overfor Dagbladet, men understreker at kommunestyret var kjent med at broren hans jobbet i NCC. Les fiskeriministerens svar nederst i saken. Fylkesmannen slo i ettertid fast at ordføreren var inhabil, men saken ble ikke stanset. NCC, med Sivertsens bror, beholdt millionkontrakten. Fylkesmannen konkluderte med at ordføreren klart var inhabil til å votere i saken, skrev Kommunal Rapport den gang. Det at ordførerens bror hadde en ledende stilling i NCC var et særegent forhold som var «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», slik det heter i forvaltningsloven § 6. (…) Erna taus Erna Solberg har seks dager på seg til å svare. Dagbladet har også stilt Solberg spørsmål om vurderingene bak utnevnelsen, men Solberg er ikke tilgjengelig. - Statsminister Erna Solberg har ikke anledning til å svare på Dagbladets spørsmål i dag, opplyser Statsministerens kontor (SMK). Statsminister Erna Solberg la umiddelbart mye av skylda på reglene i kommunen. Senja kommune besluttet i går å kreve etterlønna på 120 000 tilbakebetalt fra Sivertsen. At Sivertsen hadde fått etterlønn i strid med kommuneloven, var kommunen ikke kjent med før Dagbladets artikler. (dagbladet.no 23.2.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Ap med en rekke nye spørsmål til Erna Solberg om fiskeriministeren. (- Mener statsministeren at det å være ordfører er et biverv?) (- I brevet ber Ap om å få vite hvem som ga Sivertsen tillatelse til å ha dobbeltjobb og om det er andre bistillinger, biverv, styreverv eller lønnede oppdrag han har hatt ved siden av det å være statsråd eller statssekretær.) (- I reglement om arbeidsvilkår paragraf 16 for departementenes politiske ledelse slås det fast at statssekretærer og regjeringsmedlemmer «ikke må ha lønnede oppdrag som kan virke hemmende på deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særlig tillatelse».) (- Det er statsministeren som etter loven avgjør om statsråder skal kunne ha andre oppdrag, mens den enkelte statsråd avgjør dette for statssekretærer.)

(Anm: Ap med en rekke nye spørsmål til Erna Solberg om fiskeriministeren. Mener statsministeren at det å være ordfører er et biverv? Det er ett av de mange spørsmålene Ap vil ha svar på i saken om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens dobbelt- og etterlønn. Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland stiller en rekke spørsmål til statsministeren på vegne av Ap. Terje Lien Aasland, næringspolitisk talsperson i Ap, skjerper tonen i saken om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens (H) dobbeltlønn og etterlønn. Tirsdag sendte han på vegne av Ap et brev med en rekke nye spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om saken. I brevet ber Ap om å få vite hvem som ga Sivertsen tillatelse til å ha dobbeltjobb og om det er andre bistillinger, biverv, styreverv eller lønnede oppdrag han har hatt ved siden av det å være statsråd eller statssekretær. Dette brevet kommer i tillegg til spørsmål Ap stilte mandag. Bakgrunnen for det nye brevet er blant annet opplysningene om Sivertsens godtgjørelse som fylkestingsrepresentant som Aftenposten skrev om mandag. I tillegg har SV og Rødt vært tydelige i sin kritikk av fiskeriministeren. Tirsdag skrev Per-Willy Amundsen (Frp) på sin Facebook-side at Erna må finne en ny fiskeriminister. Frp-ledelsen vil ikke kommentere saken, skriver NTB. (aftenposten.no 25.2.2020).)

- Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. (-Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte.) (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. )

(Anm: Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte. (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere. Det gjelder også i Norge. Det er gjerne noen få mennesker som eier de store formuene, sier Maren Toft, postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på sosial kapital og maktnettverk, og forteller at veldig rike foreldre ofte overfører formuer til barna sine i ung alder.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. (nrk.no 1.1.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? (- Sivs skremmende avskjedsgave.)

(Anm: Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? Sivs skremmende avskjedsgave.) (- Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger? (…) Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingenlønnsstagneringbutikkdødfallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt. (dagbladet.no 29.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Listhaug advarer. Frp-nestleder Sylvi Listhaug advarer mot rigide regler for utbytte for norske bedrifter. (- Det kan gjøre krisen enda verre.) (- Fremskrittspartiet satt med nøkkelen til flertallet som partiet på vippen - og falt ned på at de ikke ønsker regler for utbytte.) (- Vi støtter fullt ut intensjonen med at det vil være helt feil hvis eiere tar ut store utbytter og samtidig får statlig hjelp.) (- Men jeg tror du skal lete langt etter bankene som vil gi lån til bedrifter, som samtidig tar ut store utbytter som eierne skal bruke på fest og moro, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug og partiets topp i Finanskomiteen.)

(Anm: Listhaug advarer. Frp-nestleder Sylvi Listhaug advarer mot rigide regler for utbytte for norske bedrifter. Det kan gjøre krisen enda verre. Partiene på Stortinget - minus MDG og Rødt - presenterte i dag sju nye punkter de er enige om for å sikre næringsliv, kommuner og enkeltpersoner som rammes av coronakrisen. Men på ett punkt skiller partiene lag i det som følger den tradisjonelle røde og blå aksen. Mens partiene på venstresiden ønsket å innføre regler for å begrense utbytte fra bedrifter som mottar statlige støtteordninger, mener høyresiden at det holder med en streng oppfordring. Fremskrittspartiet satt med nøkkelen til flertallet som partiet på vippen - og falt ned på at de ikke ønsker regler for utbytte. - Vi støtter fullt ut intensjonen med at det vil være helt feil hvis eiere tar ut store utbytter og samtidig får statlig hjelp. Men jeg tror du skal lete langt etter bankene som vil gi lån til bedrifter, som samtidig tar ut store utbytter som eierne skal bruke på fest og moro, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug og partiets topp i Finanskomiteen. (dagbladet.no 19.3.2020).)

- MDG OG Raudt meiner dei vart utelukka frå forhandlingane i natt. MDG og Raudt meiner dei andre stortingspartia utelukka dei frå forhandlingane om del to av krisepakken mot koronakrisa. (- Raudt og MDG meiner dei vart utelukka frå forhandlingane og at det går utover kulturlivet, studentar og arbeidsledige.)

(Anm: MDG OG Raudt meiner dei vart utelukka frå forhandlingane i natt. MDG og Raudt meiner dei andre stortingspartia utelukka dei frå forhandlingane om del to av krisepakken mot koronakrisa. Bjørnar Moxnes kallar det udemokratisk. Forhandlarane frå finanskomiteen på Stortinget tok natta i bruk for å bli einige om nye økonomiske krisetiltak. Torsdag morgon presenterte dei åtte punkt frå den nye tiltakspakken mot koronakrisa. Raudt og MDG meiner dei vart utelukka frå forhandlingane og at det går utover kulturlivet, studentar og arbeidsledige. (nrk.no 19.3.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo.

(Anm: Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo. Snart er det umulig for førstegangskjøpere å kjøpe seg en bolig i hovedstaden. FOR DYRT: De aller fleste boligene i Oslo er uoppnåelige for førstegangskjøpere. (estatenyheter.no 12.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Bolig – fra behovet for et hjem - til spekulasjonsobjekt!

Bolig – fra behovet for et hjem - til spekulasjonsobjekt!
bluesbreakerno.blogspot.com 10.5.2012
På 1980-tallet fikk vi de første dereguleringene av boligmarkedet, innført av Høyreregjeringene til Kåre Willoch. I første rekke rammet endringene borettslagene (fellesskapsløsningene). I tillegg ble det frislepp på utlånsmarkedene – noe som resulterte i et rentenivå som ble umulig for mange å betjene. Husbanken er i ettertid blitt endret fra å være et virkemiddel for sosial boligbygging – over til en markedstilpasning man kan hevde ikke fremmer sosial boligbygging – i hvert ikke slik den opprinnelige tanken med opprettelsen av Husbanken var tiltenkt. (...)

- Ivar Tollefsen har boligeiendom for 116 mrd., kan kjøpe for 50 mrd. til.

(Anm: Ivar Tollefsen har boligeiendom for 116 mrd., kan kjøpe for 50 mrd. til. Tollefsen-kontrollerte Heimstaden Bostad gjør et gigantkjøp i Tsjekkia til 12,8 milliarder. – Vi har investeringskapasitet på 50 milliarder til, sier finansdirektøren. – Etter kjøpet i Tsjekkia vil Heimstaden Bostad ha i underkant av 30 milliarder i kommitert egenkapital, ubenyttede trekkfasiliteter og bankinnskudd. Med fornuftig belåning som matcher en BBB rating vil jeg anslå vår kjøpskapasitet til cirka 50 milliarder svenske kroner, sier finansdirektør Arve Regland i Heimstaden og Fredensborg. – Vi regner med å finansiere nye kjøp med noen under 50 prosent gjeld for å bringe vår gjeldsgrad ytterligere ned, sier han. I dag er den i underkant av 50 prosent. (finansavisen.no 10.1.2020).)

- Tollefsen og Fredriksen har lagt inn bud på 18.000 boligtomter.

(Anm: Tollefsen og Fredriksen har lagt inn bud på 18.000 boligtomter. (…) Tollefsen er Europas tredje største boligutleier gjennom selskapet Heimstaden, mens investor John Fredriksen langt fra er ukjent med eiendom.) (- Han var tidligere nest største eier i det børsnoterte kontoreiendomsselskapet Entra. Dette selskapet er han helt ute av, men han eier 80 prosent av aksjene i konkurrenten, børsnoterte Norwegian Property. (finansavisen.no 29.1.2020).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder.) (- Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie.) (- Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer.) (- En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Gjennom selskapet Fredensborg har Tollefsen bygget Norges største utleieimperium, med 4.500 leiligheter. Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (- Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper.) (- Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper».)

(Anm: Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har betegnet praksisen som et «ekstremt misbruk» av dagens regelverk. – Jeg er skuffet. Loven fungerer ikke, og dette hadde vært en viktig innstramming, sier Bøhler til E24. E24 har tidligere avslørt hvordan utleiegiganten Fredensborg har brukt en komplisert eierskapsstruktur for å omgå lovbestemmelsen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i hvert sameie. Maksgrensen skal motvirke oppkjøpsraid og risikoen for at én profesjonell aktør slik skaffer seg flertallsmakt over vanlige beboere i et sameie. LES OGSÅ Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper». Mandag behandlet Stortinget en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven, slik at fremgangsmåten E24 avdekket at Fredensborg har benyttet, ble forbudt. «Det har utviklet seg en praksis som er dokumentert i media med bruk av åpenbare stråmannsselskaper, og dette synes å være allment anerkjent som en lovlig omgåelsesform», het det i komitéinnstillingen. Utleiesgiganten Fredensborg, eid av milliardær Ivar Erik Tollefsen, brukte mindre selskaper med navn som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» for å sikre seg 34 av 50 leiligheter på samme adresse – og dermed også flertall i styret. (e24.no 30.5.2017).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. (– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB.)

(Anm: LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. Kampen mot de økende forskjellene i Norge vil prege årets lønnsoppgjør, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Tirsdag blir det klart hvilke hovedkrav LO samler seg om i årets tariffoppgjør når LOs representantskap møtes.LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler nå at den voksende ulikheten i Norge vil være et hovedpremiss for årets oppgjør.– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB. (dagsavisen.no 17.2.2020).)

- Høyre: – Må være lottomillionær for å komme inn på boligmarkedet.

Høyre: – Må være lottomillionær for å komme inn på boligmarkedet
nrk.no 7.5.2012
VANSKELIG: Den vedvarende prisoppgaven på boligmarkedet gjør det vanskelig for førstegangsetablere, særlig etter at egenkapitalkravet ble hevet.

Mens Høyre vil øke maksbeløpet for BSU-sparing til 500.000 for å hjelpe førstegangsetablerere inn på et brennhett boligmarked, mener Aps Torgeir Micaelsen at ordningen først og fremst hjelper de rikeste. (...)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.) (- Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene.) (- Utbyttene ligger heller ikke langt etter.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Hegnar: – Alle med eiendom er jo millionærer. I årene 1997 til 2015, da Høyre styrte Oslo kommune, skal kommunen ha solgt eiendommer for 11 milliarder kroner (2019-kroner), og finansavdelingen i Oslo kommune mener at verdien på de samme eiendommene i dag er 28 milliarder kroner.

(Anm: LEDER. Hegnar: – Alle med eiendom er jo millionærer. I årene 1997 til 2015, da Høyre styrte Oslo kommune, skal kommunen ha solgt eiendommer for 11 milliarder kroner (2019-kroner), og finansavdelingen i Oslo kommune mener at verdien på de samme eiendommene i dag er 28 milliarder kroner. Da er det lett å si at man ikke skulle solgt noe som helst, og det er vel knapt en hytte- eller huseier i Norge som ikke kan lage like morsomme regnestykker. Man skulle ikke solgt. Men, de fleste har jo kjøpt noe mer og nytt etter salget, så det er ikke sikkert vi snakker om «tap». Og Oslo kommune har vel brukt pengene fra salgene til syke- og gamlehjem, skoler og annet fornuftig. Og til drift når skatte- og avgiftskronene ikke har strukket til. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) legger skylden for salgene på «Høyres aggressive salg», og han sier til Klassekampen at salget av Sjømannsskolen er et typisk eksempel på denne strategien. Oslo kommune solgte bygget for 64 millioner kroner (2019-kroner) i 1990 og betaler i dag en husleie på 20 millioner kroner årlig for Kongshavn videregående skole som har lokaler i bygget i Ekebergåsen. (finansavisen.no 29.1.2020).)

- Toromsleiligheter prises opp til 10 millioner. Når OBOS lanserer nytt salgsstrinn for toromsleiligheter i Middelthunet i februar, skrus prisene opp med 33,5 prosent, eller over 2 millioner kroner – på kun ett år. (- Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS, tror det likevel blir ny halleluja-stemning blant OBOS-medlemmer og andre som møter på rød løper på Colosseum kino i februar.)

(Anm: Toromsleiligheter prises opp til 10 millioner. Når OBOS lanserer nytt salgsstrinn for toromsleiligheter i Middelthunet i februar, skrus prisene opp med 33,5 prosent, eller over 2 millioner kroner – på kun ett år. OBOS skal i februar igjen i gang med et nytt salgstrinn av 46 toromsleiligheter i Bygg B i Middelthunet ved Frogner Stadion. I invitasjonen står det «OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på salgsmøtet, men møtet er åpent for alle». Det kan komme godt med. Med priser på toromsleiligheter i Middelthunet som har steget med rundt 33,5 prosent på ett år, og nå koster helt opp til ni millioner kroner for en mindre sørøstvendt toroms på 47,5 kvadratmeter, nærmer prisene seg 200.000 kroner pr. kvadratmeter. Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS, tror det likevel blir ny halleluja-stemning blant OBOS-medlemmer og andre som møter på rød løper på Colosseum kino i februar.  (finansavisen.no 25.1.2020).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Kari Slaatsveen mener byutviklingen bør fordeles litt jevnere: – Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. (– Det var en sånn lettelse å komme tilbake til sentrum, etter mange år et par mil utenfor bykjernen.)

(Anm: Kari Slaatsveen mener byutviklingen bør fordeles litt jevnere: – Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. (…) Byer vokser, det ligger i byens natur, men jeg skulle ønske nybygg ble jevnere fordelt. Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. Nå bor jeg midt i Oslo, ved Gamle Aker kirke. Det var en sånn lettelse å komme tilbake til sentrum, etter mange år et par mil utenfor bykjernen. Jeg har ikke bil lenger, men sykler og går hele året. Utviklingen for syklister i denne byen er virkelig noe å bejuble. (aftenposten.no 31.10.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. (- Bare nesten.) (- Pengene har forandret Norge.) (- Og oss.) (- Middelklassevelgerne.) (- Dagens regjering avskaffet arveavgiften. Og Ap sier nei til å gjeninnføre den.) (- Dette viser den spagaten Ap står i.) (- Nå våger ikke partiet å stå opp for det som er fordelingsmessig rett – i frykt for å støte fra seg de mange middelklassevelgerne.)

(Anm: HANNE SKARTVEIT. Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. Bare nesten. Pengene har forandret Norge. Og oss. HANNE SKARTVEITDet store flertallet av nordmenn definerer seg som middelklasse. Mange i middelklassen arver. Her er det forskjell på by og land. De som arver foreldre med nedbetalte hus og leiligheter i storbyene, kommer mye bedre ut enn de som kommer fra distrikter med lave boligpriser – eller som ikke arver noe i det hele tatt. Den forskjellen er det omtrent umulig å utligne gjennom hardt arbeid. Det skal svært høye inntekter til for å ta igjen en som arver et hus i Oslo, eller en hytte langs sørlandskysten. (…) Partiet skal komme middelklassen i møte. Derfor viker Ap unna – på tross av at Norge er et av ytterst få land i den vestlige verden som ikke har arveavgift. Fordelingspolitikken har alltid vært en grunnstamme i Aps politikk. middelklassevelgerne. (vg.no 8.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. (– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB.)

(Anm: LO-lederen: Økt ulikhet er som gift. Kampen mot de økende forskjellene i Norge vil prege årets lønnsoppgjør, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Tirsdag blir det klart hvilke hovedkrav LO samler seg om i årets tariffoppgjør når LOs representantskap møtes.LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler nå at den voksende ulikheten i Norge vil være et hovedpremiss for årets oppgjør.– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB. (dagsavisen.no 17.2.2020).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

– Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo.

(Anm: Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo. Mens det var store regionale forskjeller i boligprisene i juli, steg boligprisen i Oslo med 1,9 prosent. Førstegangskjøper Oda Lassen-Urdahl (27) hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp hjemmefra. (dn.no 6.8.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten. (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig.)

(Anm: Planlegg alderdom uten forventninger til arv. (- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten.) (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig. (…) - De som ble født i 1950, har hatt en langt sterkere utvikling i formuen sin enn senere generasjoner, sier Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank. (…) Siden 2010 har boligprisene i Norge økt drøyt 50 prosent. Ved utgangen av 2010 var en gjennomsnittsbolig i Norge verdt 1,6 millioner kroner. I dag er verdien ca. 2,5 millioner kroner. - Dette drar selvsagt formuen til alle som eier bolig, oppover. (dagbladet.no 4.3.2019).)

(Anm: Eide dine besteforeldre bolig i Oslo? Det kan gi deg 1 mill. ekstra i lommeboken (nrk.no 24.3.2019).)

(AnmFattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

-  Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet.

(Anm: Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet. Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til. Partisekretær i SV, Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved «alle korsveier» velger side «for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller». Herning vil ikke påstå «at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.» Men, som han skriver, «politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller». Dette er helt innlysende feil. (dagbladet.no 21.7.2017).)

(AnmTankesmier (mintankesmie.no).)

- Debatt: Boligmarkedet. (- Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig?) (- Ikke for oss unge.) (- TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen.)

(Anm: Av Ina Rangønes Libak, leder i AUF. Debatt: Boligmarkedet. Unge må leie dyrt og dårlig i et spinnvilt leiemarked. Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig? Ikke for oss unge. TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen. Hvorfor godtar vi at spekulanter har overtatt boligmarkedet mens vi unge selv sitter på utsida og ser inn? Det trenger ikke være sånn. Men fordi de som styrer mener at markedet regulerer seg selv best, så går det utover det som har mest å si for tryggheten og livskvaliteten vår; at vi har et hjem, et sted å bo. (…) Vi unge er lei av å bo oss i hjel. Bolig er for viktig til at vi kan overlate det til markedet. Vi lar ikke andre velferdsgoder styres av markedet alene, fordi vi mener de er så grunnleggende for gode liv at vi vil sikre dem for alle. Hvorfor godtar vi da et marked ute av kontroll når det gjelder noe av det mest essensielle i menneskers liv; å ha et godt sted å bo? (dagbladet.no 13.6.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Norges rikeste kjemper om å bygge størst og dyrest. (- Eiendomsmegleren Miguel Sørholt anslo at denne luksusvillaen ville bli Norges dyreste bolig med en endelig verdi på mellom 300 og 500 millioner kroner. )

(Anm: Norges rikeste kjemper om å bygge størst og dyrest. Finanstopp Bjørn Rune Gjelsten tar opp kampen med Øystein Stray Spetalen om å bygge det som kan bli Norges dyreste bolig. (…) Før sommeren kunne «God kveld Norge» fortelle om Øystein Stray Spetalens byggeprosjekt ute på Bygdøy ved siden av Sjøfartsmuseet. Eiendomsmegleren Miguel Sørholt anslo at denne luksusvillaen ville bli Norges dyreste bolig med en endelig verdi på mellom 300 og 500 millioner kroner. Nå ser det ut til at også Gjelstens byggeprosjekt ligger hakk i hæl. (tv2.no 23.8.2014).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

- 14 kvm uten do og bad solgt for 1,7 millioner. (-Svimlende kvadratmeterpris på salg av minileilighet i Oslo.) (- Kjøper må derimot klare seg uten soverom - og ikke minst uten eget toalett og bad.)

(Anm: 14 kvm uten do og bad solgt for 1,7 millioner. Svimlende kvadratmeterpris på salg av minileilighet i Oslo. (…) Tross en kvadratmeterpris på 125 000 kroner, har interessen vist seg å være formidabel. Ifølge eiendomsmegler Isalinn Dotseth har hele 14 000 besøkt annonsen i løpet av tre uker. - Det er få boliger i Oslo som ligger ute til under to millioner kroner, så det er trolig med på å generere mange klikk, sier Dotseth i Himla Eiendomsmegling til Børsen. – Skremmende Speiler man denne interessen med antall personer på visning, kan temperaturen derimot sies å ha falt betraktelig. I et tøft boligmarked som Oslo, er mange villig til å ofre et soverom. Når det gjelder å gi avkall på eget badeværelse, er ikke tilbøyeligheten like stor. Fordelt over 14 kvadratmeter består nemlig denne leiligheten av et lite inngangsparti, en kjøkkenkrok og et oppholdsrom. Kjøper må derimot klare seg uten soverom - og ikke minst uten eget toalett og bad. (borsen.no 3.2.2020).)

- Folk vil få en realvekst de neste årene som trumfer styringsrenten. (- Dette er noe vi hensyntar når vi setter renten.) (- Så du er forsiktig med at dere ikke øker renten så mye at folk får betalingsproblemer?) (- Det er et viktig trekk ved norsk økonomi den høye gjelden i husholdningssektoren som vi hensyntar når vi setter renten.) (- De nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelsesorden 2 – 3 prosent.) (- Det er fortsatt god omsetning i boligmarkedet.) (- Vi ser ikke for oss noe krakk i boligmarkedet snarere tvert imot.) (- Vi ser en ganske balansert utvikling i boligmarkedet i tiden fremover.)

(Anm: Øystein Olsen. SENTRALBANKSJEF (…) De fleste har litt gjeld eller litt mer gjeld. (…) Folk vil få en realvekst de neste årene som trumfer styringsrenten. (…) Dette er noe vi hensyntar når vi setter renten. Det at gjelden har økt til det høye nivået som den har. Så du er forsiktig med at dere ikke øker renten så mye at folk får betalingsproblemer. Det er et viktig trekk ved norsk økonomi den høye gjelden i husholdningssektoren som vi hensyntar når setter renten. Betyr det også at du egentlig ikke er så veldig bekymret for at folk ikke skal klare å betale renter i hvert fall, kanskje avdrag selv om de har litt mye gjeld nå. (…) Det går jo bra i det store bildet som vi tegner for norsk økonomi. (…) De nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelsesorden 2 – 3 prosent. (…) Det er fortsatt god omsetning i boligmarkedet. (…) Vi ser ikke for oss noe krakk i boligmarkedet snarere tvert imot. (…) Vi har en ganske balansert utvikling i boligmarkedet i tiden fremover. (…) De siste årene par årene har vi truffet ganske bra på vår boligoverslag. (Politisk kvarter. Des. 24.2.2018 07.45:45 15min.).)

- Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo.

(Anm: Unge kan bare glemme boligkjøp i Oslo. Snart er det umulig for førstegangskjøpere å kjøpe seg en bolig i hovedstaden. FOR DYRT: De aller fleste boligene i Oslo er uoppnåelige for førstegangskjøpere. (estatenyheter.no 12.2.2020).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige.

(Anm: Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er. (…) Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes». (nrk.no 23.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Bankene vil stramme inn på boliglån som «lommebok». Mange familier har brukt boliglånet som «lommebok», og bakt inn annen gjeld i lånet etter hvert som boligverdien stiger. (– De siste årene har boligprisene økt med mellom fem til ti prosent i året. En vanlig bolig til tre millioner kroner har økt i verdi med kanskje 150.000 kroner i året. Det har ført til at folk har brukt boligen nærmest som sin egen lommebok, som har hatt kontinuerlig verdistigning.)

(Anm: Bankene vil stramme inn på boliglån som «lommebok». Mange familier har brukt boliglånet som «lommebok», og bakt inn annen gjeld i lånet etter hvert som boligverdien stiger. Nå setter flere banker på bremsen. (…) BN-bank forteller om en kraftig økning i avslag på boliglån som følge av høy forbruksgjeld. Der er ett av tre avslag på boliglån nå begrunnet med for mye forbruksgjeld. (…) – Har brukt boligen som lommebok Administrerende direktør Gunnar Hovland i BN-bank sier at det går mot slutten på at mange husholdninger kan bruke økte boligverdier og gjentatt refinansiering til å finansiere et høyt forbruk. – De siste årene har boligprisene økt med mellom fem til ti prosent i året. En vanlig bolig til tre millioner kroner har økt i verdi med kanskje 150.000 kroner i året. Det har ført til at folk har brukt boligen nærmest som sin egen lommebok, som har hatt kontinuerlig verdistigning. Så har man tatt opp økt forbruksgjeld som man senere har bakt inn i boliglånet, sier Hovland. – Så da kan man ikke i samme grad nå bruke boligen som lommebok? – Nei, boligprisveksten har flatet ut. (nrk.no 31.10.2018).)

- Tror staten tar ansvar for boliglån. (– Jeg tror at den norske staten vil ta grep for å hindre at en slik situasjon oppstår, sier Mork.)

(Anm: Tror staten tar ansvar for boliglån. Professor Knut Anton Mork tror ikke vi kommer i en situasjon der tusenvis av boliger havner på tvangssalg på grunn av arbeidsledighet. (…) – Staten bør sørge for at de som mister jobben, har et sikkerhetsnett å falle tilbake på. Hvis ikke det er nok, bør staten komme bankene til unnsetning og utsette lånebetjeningen. Dette er det i så fall bankene som bør håndtere, for de har apparatet til å håndtere det, svarer Mork. Kan vi havne i en situasjon, der tusenvis av boliger blir lagt ut på tvangssalg? – Jeg tror at den norske staten vil ta grep for å hindre at en slik situasjon oppstår, sier Mork. (estatenyheter.no 16.3.2020).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

- Fabian Stang satset på boligspekulasjon. (- Ble avvist av selger.) (- Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg.) (- Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein.)

(Anm: Fabian Stang satset på boligspekulasjon. Ble avvist av selger. Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg. Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein. DRØMMEN BRAST: Fabian Stang la opp til å tjene 10 millioner kroner sammen med investor Pål Gundersen. Men Stang fikk aldri kjøpt leilighetene i Kruses gate, selv om han bød mest. (finansavisen.no 7.2.2020).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

– Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner.

(Anm: Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner. Fabian Stang (H) mener OBOS´ siste satsing er feilslått. Mandag ble det kjent at OBOS skal selge luksusleiligheter på Majorstuen i Oslo. Den dyreste leiligheten er priset til 95 millioner. Det får tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang (H), til å rase: - Når OBOS nå legger ut en leilighet på 400 kvadratmeter til nær 100 millioner, har selskapet totalt forlatt sin oppgave som sosialutbygger, som vi politikere har lagt til grunn at de var skapt for, sier Stang til Nettavisen. Les også: OBOS-leilighet til salgs for 95 millioner (nettavisen.no 11.12.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Derfor ble 2018 politikkens «annus horribilis»: Sex, løgn og høyttalertabbe. Frp mistet to av sine mest profilerte statsråder. Ap mistet en nestleder, Unge Høyre en leder, fire stortingsrepresentanter ble fratatt sine verv, og statsministeren unngikk så vidt mistillit – to ganger.

(Anm: Derfor ble 2018 politikkens «annus horribilis»: Sex, løgn og høyttalertabbe. Frp mistet to av sine mest profilerte statsråder. Ap mistet en nestleder, Unge Høyre en leder, fire stortingsrepresentanter ble fratatt sine verv, og statsministeren unngikk så vidt mistillit – to ganger. 2018 ble ikke helt som andre år i norsk politikk. (…) Februar: En veldig dyr tunnel I juni 2017 ble det klart at prisen på Stortingets byggeprosjekt hadde blitt 25 ganger dyrere på fem år. Øverste ansvarlige for prosjektet var stortingsdirektør Ida Børresen. 15. februar trakk Børresen seg fra stillingen sin på grunn av byggeskandalen, etter å ha fått kraftig kritikk fra blant annet kontrollkomiteen. Olemic Thommessen, som med et nødskrik ble gjenvalgt som stortingspresident fire måneder tidligere takket være stemmene til KrF, ble sittende. Men ikke lenge. Mars: En fatal Facebook-post 8. mars hadde også KrF fått nok, og gjorde kort prosess. – Arbeidet Thommessen og presidentskapet har gjort, har ikke vært godt nok, sa Knut Arild Hareide. Da møtet i Stortinget åpnet klokken 10 samme dag, kunngjorde Thommessen at han trakk seg. (…) «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn landets sikkerhet. Lik og del», kunne man lese i en post på justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-side dagen etter. Meldingen var illustrert med et bilde av væpnede soldater med tildekkede ansikter, og ble lagt ut samme dag som filmen om Utøya hadde premiere. Det var ikke bare ledelsen i Ap som satte kaffen i halsen. Listhaug ville hverken beklage eller slette innlegget. Hun sa hun ikke hadde til hensikt å såre noen, og at det «aldri var i hennes tanker» at det hun skrev, kunne kobles til terrorangrepet 22. juli. Erna Solberg beklaget på vegne av regjeringen, og til slutt gjorde Listhaug fire forsøk på å gi en ordentlig beklagelse i Stortinget, uten at det gjorde saken særlig bedre. (aftenposten.no 24.12.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Har aldri tjent så mye som i fjor. Tjente nesten 30 prosent mer i 2019 sammenlignet med 2018, på tross av færre igangsatte boliger.

(Anm: Har aldri tjent så mye som i fjor. Tjente nesten 30 prosent mer i 2019 sammenlignet med 2018, på tross av færre igangsatte boliger. OBOS-resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner. (…) LES OGSÅ: Her har eierne hentet ut milliarder (+) Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige. Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Det ble igangsatt netto 2769 boliger som er en reduksjon på 6 prosent fra 2018. (…) Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene. LES OGSÅ: Gir vekk eiendom til en verdi av 400 millioner (+) (…) OBOS har et langsiktig industrielt eierskap og er største eier i Veidekke, AF Gruppen og JM AB. I SBC AB er OBOS nest største eier. I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018 og genererte utbytteinntekter på 531 millioner kroner. – 2019 var et meget godt år for våre investeringer i bygg, anlegg og eiendomssektoren. LES OGSÅ: Tjente 27 millioner på brannruin (+) I løpet av året fikk OBOS 27 454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473 386. (estatenyheter.no 12.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Selvaag Bolig med rekordresultat og rekordutbytte. - 2019 var et svært godt år med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer, sier administrerende direktør. (- Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på snaut 3,4 milliarder kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 959 millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent.)

(Anm: Selvaag Bolig med rekordresultat og rekordutbytte. - 2019 var et svært godt år med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer, sier administrerende direktør. Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på snaut 3,4 milliarder kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 959 millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent. God lønnsomhet og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på 3 kroner per aksje for andre halvår 2019. Det gir et utbytte på totalt 5 kroner per aksje for året, ifølge en pressemelding. LES OGSÅ: Kjøpte kremeiendom – er selv nabo – 2019 var et svært godt år med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Vi betalte nettopp ut et ekstraordinært utbytte på 22 kroner per aksje i forbindelse med salget av selskapets tomtebank og det er ekstra hyggelig å kunne betale ut nok et rekordutbytte allerede nå. Målet er fortsatt å kunne utbetale høye og stabile utbytter to ganger i året, sier administrerende direktør Rolf Thorsen. Han peker på at det er god lønnsomhet i prosjektene og at selskapet opplever god interesse for boligene de har i salg. LES OGSÅ: Mange boliger til salgs, men ingen krise  (estatenyheter.no 12.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Regjeringen må snu også de ubehagelige steinene. Erna Solberg (H) har overdrevet hvor uvanlig det er at Stortinget tvinger regjeringen til å utlevere dokumenter. (- Når regjeringen ikke er villig til å sende over dokumentet til komiteen, har Ap, SV og Sp sett seg nødt til å bruke Grunnlovens bestemmelser om såkalt plenarvedtak.) (- Men hvis alle steiner virkelig skal snus, må det til.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Regjeringen må snu også de ubehagelige steinene. Erna Solberg (H) har overdrevet hvor uvanlig det er at Stortinget tvinger regjeringen til å utlevere dokumenter. (…) «Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp.» Slik lød Anniken Hauglies ord den gang Høyre-politikeren var arbeidsminister og redegjorde i Stortinget for den svært alvorlige og omfattende trygdeskandalen. (…) Nå er Hauglie gått av uten at det varslede mistillitsforslaget fra SV kom til behandling. Statsminister Erna Solberg (H) har begrunnet utskiftningen av Hauglie med et «behov for å fornye Høyres mannskap i regjeringen». (…) Tirsdag skal Stortinget i plenum stemme over om regjeringen skal tvinges til å utlevere referatet fra møtet mellom Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng fra 25. oktober i fjor, noen dager før saken ble offentliggjort. Så langt er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité nektet innsyn to ganger. Når regjeringen ikke er villig til å sende over dokumentet til komiteen, har Ap, SV og Sp sett seg nødt til å bruke Grunnlovens bestemmelser om såkalt plenarvedtak. Både regjeringsadvokaten og statsministeren har tidligere understreket hvor uvanlig dette er. Sistnevnte har attpåtil overdrevet hvor sjelden Stortinget har fattet slike vedtak. Hyppigheten er uansett ikke et avgjørende argument, all den tid denne adgangen er en lovlig og nødvendig del av Stortingets svært viktige kontrollfunksjon overfor regjeringen. (…) Med lovtolkning og implementeringspraksis hos forvaltning og embetsverk som sakens kjerne, er det helt nødvendig å bringe på det rene hva som faktisk har skjedd i alle ledd. Det innebærer også å finne ut hvilke vurderinger som har vært gjort på ulike tidspunkter, også i korridorer som vanligvis skjermes for både Stortingets og offentlighetens lys. At dette krever uvanlige statsrettslige skritt, er på det rene. Men hvis alle steiner virkelig skal snus, må det til. (aftenposten.no 4.2.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor. (- Vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med en lønnsøkning på 3,6 prosent.) (- Det viser tall avisen Dagens Perspektiv har hentet fra SSB.)

(Anm: Lederlønn i Staten. Ledere i staten fikk i snitt 61.000 mer i lønn i fjor - lønnsforskjellene fortsetter å øke. Ledere i staten har hatt en lønnsvekst på 3,9 prosent de siste 5 årene - vanlige arbeidstakere har hatt 2,7 prosentLedere i staten fikk i snitt 61.000 mer i lønn i fjor - lønnsforskjellene fortsetter å øke. Ledere i staten har hatt en lønnsvekst på 3,9 prosent de siste 5 årene - vanlige arbeidstakere har hatt 2,7 prosent. Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor. Vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med en lønnsøkning på 3,6 prosent. Det viser tall avisen Dagens Perspektiv har hentet fra SSB.  (karriere360.no 21.2.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

- Oppfordret til muslim-drap på Listhaugs Facebook-side.

(Anm: Oppfordret til muslim-drap på Listhaugs Facebook-side. Sylvi Listhaug (Frp) har et mulig medvirkningsansvar, mener ytringsfrihetsekspert. (…) Potensielt medansvar – Ytringen rammes av straffebestemmelsene om oppfordring til straffbare handlinger og hatefulle ytringer. Sylvi Listhaug har et potensielt medvirkningsansvar, fordi hun styrer hva som kan stå der, kommenterer advokat og spesialist på ytringsfrihet, Jon Wessel-Aas. Han sier det ikke er trukket noen prinsipiell juridisk grense for moderering av så grove kommentarer her i landet. (nrk.no 23.10.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Helgekommentaren: Aage Borchgrevink. Listhaugs evangelium. (- Profeten Listhaug samler Norge.) (- En overivrig Listhaug-følger ble i fjor bøtelagt for å ha truet norske asyl-advokater med drap på siden hennes.)

(Anm: Helgekommentaren: Aage Borchgrevink. Listhaugs evangelium. Profeten Listhaug samler Norge. (…) Profeten som bærer korset og viser vei heter Sylvi Listhaug. Jeg tror ikke jeg er den eneste i landet som er opptatt av blondinen fra Sunnmøre. Det motsatte av Listhaug er ikke hat, men likegyldighet.Norges tøffeste kvinne er tilbake i regjeringen som Olje- og energiminister i god tid før valgkampen 2021 der klima fort blir den store saken. Det er bare å spenne på seg sikkerhetsbeltet. Fra det svarte hjørnet vil hun garantert klabbe løs på motstanderne: Som kjent får grønt henne til å se rødt.Hva er hemmeligheten hennes? Hemmeligheten er at det ikke er noen hemmelighet. Alt er oppe i dagen og det er bare dine egne fordommer som hindrer deg fra å se lyset. Gjennom 2010-tallet var den tidligere First House-rådgiveren hele landets barnehagepedagog. Her er fem sentrale lekser, fritt etter hukommelsen. (…) Det handler ikke om «resultater». Kommentatorer som Kristin Clemet har sagt at Listhaug ville oppnådd mer i politikken om hun hadde tonet ned retorikken. Det er en klassisk innvending som er på jordet. (…) Det handler ikke om «ansvarlighet». (…) Det handler ikke om sammenheng mellom ord og handling. (…) Det handler ikke om hva du gjør, det handler om hvem du er. (…) Det handler ikke om hva du er for, men hva du er mot. (…) En overivrig Listhaug-følger ble i fjor bøtelagt for å ha truet norske asyl-advokater med drap på siden hennes. Misnøye er kanskje den nye oljen, men det er ikke enkelt å bli profet i eget land. Selv etter et tiår med FrP-prinsessen på forsidene er ikke folk flest Listhaugianere. En undersøkelse viste at bare 14 prosent mente det var galt at Listhaug trakk seg som justisminister. Hele 77 prosent mente at det var riktig. Hun er i realiteten mer samlende enn splittende. Nordmenn vil simpelthen ikke bli fri med Listhaugs elitekurs (dagbladet.no 18.1.2020).)

- Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. (– Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost.)

(Anm: Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. – Vi gjorde ikke en god nok jobb her, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet om vurderingen av tidligere folkehelseminister Sylvi Listhaugs habilitet på tobakksområdet. – Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost. (dn.no 9.1.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. (- I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris.)

(Anm: TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris. Som medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite fikk Sylvi Listhaug Stortinget til å betale for utlegg i Arendalsuka 2018, der hun bodde gratis hos Philip Morris. Bildet er fra partiets landsmøte samme år. Da Sylvi Listhaug var folkehelseminister ønsket hennes eget departement å ta fra henne alt ansvar for tobakkspolitikken. DETTE ER SAKEN: Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt koblinger til den internasjonale tobakksindustrien (dn.no 10.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant.

(Anm: Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant. Som folkehelseminister ble Sylvi Listhaug vurdert som inhabil i saker som gjaldt verdens største tobakksselskap. Hennes eget departement mente at hun måtte fratas ansvaret for alt som handlet om tobakk. (dn.no 10.1.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse. Tobakk er et lovlig produkt, og tobakksindustrien er en lovlig næring i Norge. Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitisk talsperson. (- Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge.) (- Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra.) - Åshild Bruun-GundersenÅshild Bruun-Gundersen (Frp), helsepolitisk talsperson. Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse.

(Anm: Åshild Bruun-GundersenÅshild Bruun-Gundersen (Frp), helsepolitisk talsperson. Innlegg: Åpen dialog om tobakk for en bedre folkehelse. Tobakk er et lovlig produkt, og tobakksindustrien er en lovlig næring i Norge. Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitisk talsperson. (…) DN dedikerte forsiden og hele ti sider i lørdagsutgaven på å mistenkeliggjøre at Fremskrittspartiet har holdt en høring i forbindelse med utarbeidelsen av ny, nasjonal tobakksstrategi. Bakgrunnen for at Frp inviterte til en egen høring var at tobakksbransjen ble nektet å delta på helsekomiteens høring om den nasjonale tobakksstrategien, selv om 49 andre aktører var invitert. (…) Flere og flere faller tilbake til sitt eget ekkokammer, uten å møte noen motstemmer. Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge. Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra. (dn.no 15.1.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet.) (- Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.)

(Anm: Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.) (- Helt uvirkelig.) (- Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. (dn.no 12.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. (- Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt.)

(Anm: § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. Tolkningsuttalelse | Dato: 07.01.2020. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Mottager: Helse- og omsorgsdepartementet. Vår referanse: 19/5373 EO TRR/MAED/mk. Brevdato: 22.11.2019 Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. 1. Innledning Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt. Lovavdelingen er også bedt om å vurdere betydningen av Norges forpliktelser etter WHOs tobakkskonvensjon i denne forbindelse. 2. Sakens bakgrunn Bakgrunnen for henvendelsen fra HOD er Listhaugs relasjon til Pia Prestmo, som etter det vi har fått opplyst er samfunnskontakt/kommunikasjonsdirektør i PMI (også omtalt som «Manager Corporate Affairs» eller «Managar External Affairs»). Ifølge brevet fra HOD har Listhaug orientert departementet om at hun er «nær venninne» med Prestmo. Relasjonen er nærmere beskrevet slik: (…) (regjeringen.no 7.1.2020).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning. (- I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika.) ( - Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika.)

(Anm: Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning | Erik Førde, statsadvokat. Utviklingen på Grønland og rusreform. En sammenheng? Aftenposten har fokusert på utfordringene på Grønland i Oslo og hva det gjør med nærmiljøet. Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Vil forslaget løse Grønlands problemer, eller vil det gjøre dem større? Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning. Rusavhengighet er et onde Etter mange år i påtalemyndigheten har jeg sett hva narkotikaavhengighet og kontakt med det såkalte rusmiljøet kan føre med seg. Men er Rusreformutvalgets forslag om å avkriminalisere rett medisin for å hjelpe rusmisbrukere? I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika. Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika. (aftenposten.no 23.2.2020).)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme?

(Anm: Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme? (...) Det haster at vi snakker om nyliberalisme, denne ideologien som driver rovdrift på både mennesker og natur. Men det er ikke lett å forsøke få til en debatt om noe de som forvalter ideologien, hevder ikke finnes. (...) På den ene siden av saken sto professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen. (...) På den andre daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Hylland Eriksen og Vetlesen hevdet i kronikken «Nyliberalismens ektefødte barn» at nyliberalismen kan være en årsak til svært mange av vår tids utfordringer og problemer. Ministeren svarte: Hva er nyliberalismen? Han avviste nyliberalismen som «en slags tidsånd» og «et potpurri av alle ting og utviklingstrekk som er dårlige». Vetlesen og Hylland Eriksen svarte: «Torbjørn Røe Isaksens totale uvitenhet om nyliberalismen står knapt til troende», og la til at når Isaksen sprer usikkerhet om hva nyliberalismen er, fremviser han et av dens mest karakteristiske trekk: immunisering mot kritikk og en uvilje til å gå inn i saken kjerne. (morgenbladet.no 7.11.2019).)

- Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. (- Går (...) inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige inngrep i økonomien i form av skatteravgifter og ulike reguleringstiltak.)

(Anm: Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. Som følge av det grunnsynet går personer og organisasjoner, som av andre blir omtalt som nyliberalistiske, inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige inngrep i økonomien i form av skatteravgifter og ulike reguleringstiltak. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter. (- Viser til Grunnloven.) (- Les også:  Hauglie nektet å utlevere dokumenter.) (- Men hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i.)

(Anm: Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter. Det er svært uvanlig at politikerne på Stortinget ber om avstemning i salen for å tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter fra regjeringen. Nå skjer det. Stikkordet er trygdeskandalen. Dag Terje Andersen bruker Grunnloven i et forsøk på å få regjeringen til å gi kontrollkomiteen innsyn i interne dokumenter. (…) – Stortinget ber regjeringen snarest oversende dokumenter fra møtet mellom daværende statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober i fjor. (…) Viser til Grunnloven Les også: Hauglie nektet å utlevere dokumenterMen hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i. Politikerne som fremmer forslaget, viser til at de ifølge Grunnloven har krav på å få ut slike dokumenter. – Når regjeringen nå har lagt seg på en linje der de vanskeliggjør Stortingets kontrollfunksjon, er det dessverre nødvendig å fatte vedtak i plenum, sier Dag Terje Andersen, medlem av Stortings kontroll- og konstitusjonskomité og tidligere stortingspresident. Han understreker at innsyn for Stortinget ikke er ensbetydende med at dokumentet offentliggjøres. (aftenposten.no 29.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Jus-professorer kritiske til at Nav-granskere selv fikk avgjøre at de ikke er inhabile. (- Statsministerens kontor var involvert i beslutningen om å la Nav-granskerne avgjøre selv om de er habile, opplyser statsråd Anniken Hauglie.)

(Anm: Jus-professorer kritiske til at Nav-granskere selv fikk avgjøre at de ikke er inhabile. Like etter oppnevnelsen ble det reist tvil om habiliteten til Nav-granskerne Finn Arnesen og Jens A Skoghøy. De avviste selv påstanden i et notat, og det ble akseptert av Statsministerens kontor. – Kritikkverdig at regjeringen ikke foretok egen habilitetsvurdering, sier professor i rettsvitenskap, Benedikte Moltumyr Høgberg. Partene holdt notatet hemmelig inntil den første offentlige kritikken mot oppnevnelsen ble fremmet i forrige uke. Arnesen leder og Skoghøy er medlem i utvalget som skal granske trygdeskandalen. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 8. november. To professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg og Mads Andenæs, kritiserer nå regjeringen for at den som oppdragsgiver ikke sørget for en uavhengig vurdering av granskernes habilitet. – Jeg mener det er grunnlag for kritikk av regjeringens håndtering. Da notatet fra Arnesen og Skoghøy forelå 12. november og regjeringen ble kjent med deres medvirkning til dommen i Høyesterett, burde regjeringen ha sendt den til Justisdepartementets lovavdeling for en habilitetsvurdering. – Det er påfallende at det ikke er gjort, sier Moltumyr Høgberg. Tre dager etter at oppnevningen fikk Finn Arnesen tips om at han og Skoghøy kan være inhabile. Årsaken er at Arnesen og Skoghøy i 2012 begge var med på felle en straffedom i Høyesterett for blant annet trygdeeksport. (aftenposten.no 20.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Jusprofessorer roper varsko: Dette må Stortinget kreve svar på hvis Nav-skandalen skal oppklares. (- Hvilke råd ba hun om fra Regjeringsadvokaten, hvilke fikk hun, og fulgte hun dem? Det må Stortinget kreve svar på, mener juseksperter.)

(Anm: Jusprofessorer roper varsko: Dette må Stortinget kreve svar på hvis Nav-skandalen skal oppklares. Hvilke råd ba hun om fra Regjeringsadvokaten, hvilke fikk hun, og fulgte hun dem? Det må Stortinget kreve svar på, mener juseksperter. – Ikke mulig å komme til bunns i trygdeskandalen uten at regjeringen offentliggjør rådene fra regjeringsadvokaten, sier professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen. – Stortinget må få full kjennskap til eventuelle råd fra regjeringsadvokaten om adgangen til å sette begrensninger for å ta med seg trygd ut av Norge, sier jusprofessorene Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl. – Hvis de nekter, er det ikke mulig å komme til bunns i skandalen. Og da kan ikke regjeringen fortsette å si «at alle steiner skal snus», sier de. Torsdag starter høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
Saken har ført til at 78 personer er blitt fengselet på feilaktig juridisk grunnlag. (…) Professorene skisserer tre mulige scenarioer for hva som kan ha hendt, og som må avklares: - Statsråden har ikke bedt om råd fra regjeringsadvokaten. Det kan føre til kritikk for passivitet. - Statsråden har bedt om råd fra regjeringsadvokaten, og fulgt dem. Det kan mildne kritikken og ansvaret. - Statsråden har bedt om råd fra regjeringsadvokaten, og handlet i strid med rådet. Det kan medføre sterk kritikk mot statsråden. (aftenposten.no 8.1.2020).)

(Anm: Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker) (mintankesmie.no).)

- Mindre ansvar, mer moro. (- Fremskrittspartiet vil ha mer tid for seg selv.)

(Anm: Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim. Politisk redaktør i Dagens NæringslivMindre ansvar, mer moro. Fremskrittspartiet vil ha mer tid for seg selv. Det er det i alle fall én som bør frykte. (dn.no 21.1.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tulleministere – statsråder uten departement – er sannsynligvis kommet for å bli, skriver Aslak Bonde. «Da Frps syv statsråder gikk ut av regjering, var det antatt at de såkalte tulleministerene skulle forsvinne.

(Anm: Tulleministere – statsråder uten departement – er sannsynligvis kommet for å bli, skriver Aslak Bonde. «Da Frps syv statsråder gikk ut av regjering, var det antatt at de såkalte tulleministerene skulle forsvinne. To av dem gjorde det, men til alles overraskelse dukket det opp en ny.» (morgenbladet.no 31.1.2020).)

- Listhaug om regjering-exit: - Sluppet litt ut av fengsel.

(Anm: Listhaug om regjering-exit: - Sluppet litt ut av fengsel. Tidligere minister Sylvi Listhaug (Frp) ser fram å bite fra seg som opposisjonspolitiker. Etter at Frp gikk ut av regjeringen, ble det fredag kjent hvordan statsminister Erna Solbergs nye regjeringskabal ser ut. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde politisk comeback, og sikret posisjonen som samferdselsminister. I Avisrunden på TV 2 Nyhetskanalen søndag var både Hareide og nylig avgått olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) til stede i studio. (dagbladet.no 26.1.2020).)

- Sangen om den løse kanon. (- Kulturminister Abid Raja har allerede oppnådd noe stort, nemlig å bli stemplet som løs kanon av Sylvi Listhaug.)

(Anm: Sangen om den løse kanon | Halvor Hegtun. Kulturminister Abid Raja har allerede oppnådd noe stort, nemlig å bli stemplet som løs kanon av Sylvi Listhaug. (…) Brunbeiser ble kanon Raja anklaget i fjor Frp for å drive med «brunbeising» og måtte sterkt beklage, han hadde ikke helt fått med seg at brunt var en farge med ekstraordinært dårlig rykte i politikk. Etter denne uheldige malingsmetaforen måtte han bare vente å bli kalt en løs kanon. Pussig var det likevel at det skulle komme fra akkurat Sylvi Listhaug, som måtte forlate regjeringen Solberg i 2018 etter å ha skrevet at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av nasjonens sikkerhet. Listhaug hadde overhodet ikke tenkt på 22. juli da hun publiserte denne usannheten på Facebook, men det burde hun som justisminister så aldeles utvilsomt ha gjort. På vei ut statsrådsdøren i Nydalen la hun til et par bilder om politisk barnehage og heksejakt før hun året etter slapp inn igjen i regjeringen, som for Listhaug begynte å føles mer og mer som et fengsel. Fengsel! Det er en flunkende ny metafor for livet i en flertallsregjering utgått fra høyre og sentrum. (aftenposten.no 29.1.2020).)

- Solberg til Jensen internt: Vil ikke risikere å ha et dødt norsk barn på samvittigheten.

(Anm: Solberg til Jensen internt: Vil ikke risikere å ha et dødt norsk barn på samvittigheten. Det har vært sterke følelser i sving i flere av regjeringsmøtene om IS-kvinnen og hennes syke barn i høst. (dn.no 16.1.2020).)

- Definisjonen av skammelig. Historien vil dømme Erna Solbergs håndtering av IS-barna hardt. (- Da statsministeren i høst kom med en offisiell unnskyldning til de såkalte «tyskerjentene», sa hun at menneskerettighetsjubileet var en anledning til å reflektere over vår egen historie, vår erfaring og vår samtid.)

(Anm: Definisjonen av skammelig. Historien vil dømme Erna Solbergs håndtering av IS-barna hardt. INGEN AMBISJON: Onsdag fastslo Erna Solberg, på regjeringens halvårlige pressekonferanse, igjen at regjeringen nekter å hjelpe de såkalte IS-barna og mødrene deres. Da statsministeren i høst kom med en offisiell unnskyldning til de såkalte «tyskerjentene», sa hun at menneskerettighetsjubileet var en anledning til å reflektere over vår egen historie, vår erfaring og vår samtid. Hun burde reflektert dypere over det siste. «Hvordan behandlet vi de som svek sitt land? Og – hvordan behandlet vi de kvinnene som hadde forhold til fienden i vårt okkuperte land?» spurte Erna Solberg.  Etter krigen ble norske kvinner som fikk barn med tyske soldater internert, skamklipt, fratatt barn og utvist fra landet. Familier ble merket i generasjoner. Det er riktig og viktig at vi i dag er enige om at denne behandlingen var skammelig. «Behandlingen disse kvinnene fikk står seg ikke når man holder det opp mot de grunnleggende prinsippene vi har for en rettsstat» sa Solberg i oktober. Hun hadde rett. Denne testen består heller ikke behandlingen av de såkalte «IS-barna» og mødrene deres. (dagbladet.no 1.7.2019).)

- Syv Frp-statsråder deltok i dissensen om IS-siktet kvinne i høst. (- Alle Frps syv statsråder var med på dissensen i regjeringskonferansen i høst.) (- Foruten partileder og finansminister Siv Jensen var følgende Frp-statsråder i høst da vedtaket ble fattet: Daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug, justisminister Jøran Kallmyr, samferdselsminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.)

(Anm: Syv Frp-statsråder deltok i dissensen om IS-siktet kvinne i høst. Regjeringen forsøkte å bruke «tvangsmidler» for å få barna til IS-kvinnen hjem til Norge uten moren. Da det ikke lyktes, veide hensynet til den antatt syke femåringen tyngre for statsminister Erna Solberg enn harmoni i regjeringen. (…) Alle Frps syv statsråder var med på dissensen i regjeringskonferansen i høst. Der ble det bestemt at barna skulle hjem, også om det betød at moren ble med. Foruten partileder og finansminister Siv Jensen var følgende Frp-statsråder i høst da vedtaket ble fattet: Daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug, justisminister Jøran Kallmyr, samferdselsminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. (aftenposten.no 16.1.2020).)

- Nav-skandalen og maktens grå eminenser. (- Aftenpostens avsløringer viser at notatet fra Arnesen aldri ble videresendt til uavhengig habilitetsvurdering i Lovavdelingen, slik de interne prosedyrer er, men stanses i stedet ved Statsministerens kontor (SMK).) (- På SMK skal slike saker rutinemessig gjennom ekspedisjonssjef Therese Steen, som for øvrig er mangeårig kollega med Sejersted og Moen fra Regjeringsadvokatens kontor.

(Anm: Nav-skandalen og maktens grå eminenser. (- Aftenpostens avsløringer viser at notatet fra Arnesen aldri ble videresendt til uavhengig habilitetsvurdering i Lovavdelingen, slik de interne prosedyrer er, men stanses i stedet ved Statsministerens kontor (SMK).) (- På SMK skal slike saker rutinemessig gjennom ekspedisjonssjef Therese Steen, som for øvrig er mangeårig kollega med Sejersted og Moen fra Regjeringsadvokatens kontor. (aftenposten.no 23.12.2019).)

(Anm: Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker) (mintankesmie.no).)

- Grå eminense kan også bli benyttet om en eldre person, gjerne gråhåret, som er kjent for hva han eller hun har gjort tidligere, men som nå virker mer som en rådgiver enn som en utøver, og som har innflytelse som følge av tidligere status.

(Anm: Betegnelsen ble opprinnelig benyttet om kapusinermunken François Leclerc du Tremblay (1577-1638), som var politisk rådgiver og høyre hånd for Kardinal Richelieu, og arbeidet for Frankrikes deltagelse i trettiårskrigen. Munkene av denne orden bar en grå, eller brun, drakt; derav tilnavnet grå eminense. (…) Grå eminense kan også bli benyttet om en eldre person, gjerne gråhåret, som er kjent for hva han eller hun har gjort tidligere, men som nå virker mer som en rådgiver enn som en utøver, og som har innflytelse som følge av tidligere status. Dette kan være en pensjonert professor, en tidligere politikar med godt rykte med videre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Nav-granskere fastholder: Vi er ikke inhabile. (- Professorene Finn Arnesen og Jens E. Skoghøy fastholder at de er habile til å lede og delta i Nav-granskningen.)

(Anm: Nav-granskere fastholder: Vi er ikke inhabile. Professorene Finn Arnesen og Jens E. Skoghøy fastholder at de er habile til å lede og delta i Nav-granskningen. Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener tilliten deres er ytterligere svekket. (aftenposten.no 16.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile. (- Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile.) (- Både Baudenbacher og professor Mads Andenæs har uttalt at de mener Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil.)

(Anm: Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile. Finn Arnesen og Jens Edvin A. Skoghøy er delvis inhabile, men habile nok til å fortsette granskingen av trygdeskandalen. – Det skaper en veldig uheldig usikkerhet for utvalgets videre arbeid, mener SV. inn Arnesen kan fortsette som leder av utvalget som skal granske trygdeskandalen, men blir erklært «avgrenset inhabil.» (…) Som Aftenposten har omtalt, er det stilt spørsmål ved habiliteten til flere av de oppnevnte medlemmene av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske trygdeskandalen.(…) Avgrenset inhabilitet Lovavdelingen har konkludert med at det «foreligger en avgrenset inhabilitet» for leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy på grunn av denne saken. Lovavdelingen har også vurdert habiliteten til utvalgsmedlem Karin Fløistad. Både Baudenbacher og professor Mads Andenæs har uttalt at de mener Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil. Begrunnelsen var hennes faglige ståsted i en strid blant toppjuristene om hvilket nasjonalt handlingsrom Norge har i forhold til EØS-avtalens lover og regler. – Fløistad har levert argumenter for at staten skal opptre på en slik måte den har gjort i Nav-saken. Etter mitt skjønn gjør det henne ikke egnet til å sitte i utvalget, uttalte Andenæs til Aftenposten. Lovavdelingen har konkludert annerledes og mener hun ikke er inhabil. Her kan du lese artikler Aftenposten har publisert om granskerne og deres habilitet: (…) (aftenposten.no 27.12.2019).)

- Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka. (- Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka.)

(Anm: Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka. Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka. Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet. President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, sier at staten har formet prosessen rundt Y-blokka sånn at ingen kan klage på den. – Det er ikke veldig demokratisk, mener han. Han sier at de ikke har hatt noe annet valg enn å gå til søksmål. Gisle Løkken vil ikke opplyse hvilken aktør som står bak finansieringen av søksmålet. (nrk.no 13.2.2020).)

- Setter koronaviruset rivingen av Y-blokken på vent? (- Nå er det bare rettsvesenet som kan si stopp.)

(Anm: Setter koronaviruset rivingen av Y-blokken på vent? Her er ni spørsmål og svar om den kontroversielle bygningen. Om kort tid starter etter planen rivingen av arkitekt Erling Viksjøs Y-formede regjeringsbygg fra 1969. Nå er det bare rettsvesenet som kan si stopp. (aftenposten.no 29.3.2020).)

- Y-blokka. Coronastengt tingrett gjør ett unntak. Det avgjørende slaget om Y-blokka er i gang. SKJEBNEUKE: Torsdag og fredag denne uka skal Oslo tingrett avgjøre om rivingsvedtaket av Y-blokka er gyldig. Hvis Staten vinner, starter rivingen umiddelbart.

(Anm: Y-blokka. Coronastengt tingrett gjør ett unntak. Det avgjørende slaget om Y-blokka er i gang. SKJEBNEUKE: Torsdag og fredag denne uka skal Oslo tingrett avgjøre om rivingsvedtaket av Y-blokka er gyldig. Hvis Staten vinner, starter rivingen umiddelbart. Denne uka avgjøres Y-blokkas skjebne. Skal det historiske bygget få stå, eller skal det jevnes med jorda? Partene møtes torsdag og fredag i Oslo tingrett for å utkjempe den siste og avgjørende kampen. Hvem vinner, Staten eller verneinteressentene? - Målet med søksmålet er å få den statlige reguleringsplanen og rivevedtaket erklært ugyldig, sier advokat Berit Reiss-Andersen til Dagbladet. Hun representerer Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund. - Feil rettsanvendelse Y-blokka er et monument over mer demokrati og fellesskap. Og den kan også være et veiskille for moderne bærekraft. Det er bygnings- og samfunnsbevarende, mener de som vil bevare bygget. Støtteaksjonen for Y-blokka legger til at CO₂-utslippet ved riving og reising av nytt bygg kan komme til å være ti ganger så stort enn om vi bevarer Y-blokka. - Det er flere hensyn som vi mener ikke er blitt ivaretatt, og at det er snakk om alvorlig saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivingstillatelsen. De klimamessige hensynene er heller ikke belyst. Bygget inneholder en spesiell betongblanding, og kan inneholde miljøgifter - og støv fra en riving kan utgjøre en helseskade vi ikke kjenner til, sier Reiss-Andersen. (dagbladet.no 25.3.2020).)

- Tilhengerne av Y-blokka mener at de har identifisert en «akilleshæl» i regjeringens rivetillatelse: Håper på en siste skanse. (- I en begjæring som er sendt til Riksantikvaren på vegne av Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Fortidsminneforeningen, ber Reiss-Andersen om at Y-blokka blir midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort.)

(Anm: Tilhengerne av Y-blokka mener at de har identifisert en «akilleshæl» i regjeringens rivetillatelse: Håper på en siste skanse. DÅRLIG TID: Advokat Berit Reiss-Andersen i DLA Piper kjemper for å bevare Y-blokka inntil det varslede søksmålet mot staten er blitt behandlet i en domstol. Y-blokka får hjelp av kjendisadvokat Berit Reiss-Andersen, som ber Riksantikvaren frede bygget midlertidig. Etter at regjeringen i februar ga klarsignal for å igangsette riving av Y-blokka, har det sett mørkt ut for tilhengerne av å bevare bygget som nasjonalt kulturminne. Nå har de engasjert en av landets fremste jurister, advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet DLA Piper, til å snu alle steiner. I en begjæring som er sendt til Riksantikvaren på vegne av Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Fortidsminneforeningen, ber Reiss-Andersen om at Y-blokka blir midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort. – Når et objekt med så stor verneverdi som dette, står i akutt fare for å bli utsatt for en uopprettelig skade, har Riksantikvaren etter kulturminneloven myndighet til å vedta midlertidig fredning, sier Reiss-Andersen. (klassekampen.no 10.3.2020).)

- Y-blokka rives. Derfor er Y-blokka så viktig. (- Y-blokka er et monument over mer demokrati, mer fellesskap.) (- Og den kan også være et veiskille for moderne bærekraft: Bygnings- og samfunnsbevarende.) (- Av CO2-utslipp, er energiproduksjon det verste. Nummer to er transport, og på tredjeplass, kommer sementproduksjonen.) (- Byggesektoren står for 40 prosent av det totale klimagassutslippet og energibruken i verden.)

(Anm: Av Iselin Shumba, skuespiller og aksjonist for Y-blokka. Y-blokka rives. Derfor er Y-blokka så viktig. Y-blokka er et monument over mer demokrati, mer fellesskap. Og den kan også være et veiskille for moderne bærekraft: Bygnings- og samfunnsbevarende. Da er den endelige beslutningen om at Y-blokka skal rives gitt av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Bulldoserne skulle egentlig ha vært der for et halvt år siden. Men en konstant motstand har gjort at iverksettingen har uteblitt. Hvorfor er motstanden så stor? (…) Og hvorfor er kampen for Y-blokka så viktig? Fordi det er vernekamp. Y-blokka er en speil-bygning av UNESCOs hovedkvarter i Paris. Også der står det ei Y-blokk. Og høyblokka er et tvilling-bygg som speiler selveste FN byggingen i New York. Dessverre står ikke vår egen Y-blokk på UNESCOs liste for vern av verdensarven, ikke ennå, men UNESCOs oppfordring er fylt av bekymring og taler helt klart med et ønske om at vi verner blokka. Noe annet som også ønskes inn på lista for UNESCOs vern av verdensarven er årstidene. Vernekamp er nemlig klima-kamp. For hvordan redder vi årstidene, og dermed bekjemper en klimakrise som for hver dag omgir oss mer og mer? Vi gjør det ved å begynne der det er mulig å begynne. Hvis det er mulig å ikke bygge nytt, og hvis det er mulig å bevare? Så bevare meg vel. Da bør vi bevare. For det er nemlig sånn at etter vann er det betong som er det mest brukte stoffet her på jorda. Av CO2-utslipp, er energiproduksjon det verste. Nummer to er transport, og på tredjeplass, kommer sementproduksjonen. Byggesektoren står for 40 prosent av det totale klimagassutslippet og energibruken i verden. (dagbladet.no 27.2.2020).)

- Riksantikvaren tror vi kommer til å angre på at vi river Y-blokka.

(Anm: Riksantikvaren tror vi kommer til å angre på at vi river Y-blokka. De kom begge til verden i 1969. Men mens Y-blokka står for fall, håper Hanna Geiran hun får være riksantikvar en god stund til. (…) Hva tror du ettertida vil si til at vi i 2020 river Y-blokka? (dagsavisen.no 2.3.2020).)

- Statsbygg har fått ordre om riving. Ordren om å rive Y-blokka er gitt. (- Prosessen dit avslører en stor grunnleggende svakhet i hele vårt demokrati, mener arkitektpresident.) (– Bukken og havresekken, kaller vi dette på godt norsk, sier Gisle Løkken til Dagsavisen.)

(Anm: Statsbygg har fått ordre om riving. Ordren om å rive Y-blokka er gitt. Prosessen dit avslører en stor grunnleggende svakhet i hele vårt demokrati, mener arkitektpresident. – Bukken og havresekken, kaller vi dette på godt norsk, sier Gisle Løkken til Dagsavisen. Han er president i Norske arkitekters landsforbund, NAL, som er en av organisasjonene som har kjempet imot statens planer om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo helt siden disse ble kjent. Les også: Her er bildene av det omstridte regjeringskvartalet (D+) Les også: Utstilling viser bildene– Staten bestemmer, og er selv klageinstans. De fleste forstår at det er uheldig i prinsipielle saker som denne, at departementet først stiller forslag, og så vurderer klagene som kommer imot sitt eget forslag. De konkluderer, igjen og igjen, med at departementet, altså de selv, ikke har gjort noe feil, sier Løkken. Les også: Youngstorget skal splittes i to, planlegger staten(dagsavisen.no 26.2.2020).)

- Debatten om Y-blokka: Ta ansvar, gi tid! Statsråd Astrup, ta deg en tur til Johan Nygårdsvolds plass, det kunstferdig formede byrommet mellom Høyblokka og Y. (- Y: – Det er synd at Nikolai Astrup ikke ser at kunsten i ikke lar seg skille fra bygget, uten å bli ødelagt som åndsverk, skriver Kjetil A. Jakobsen.) (- Det blir som å rive stavkirken, men ta vare på de vakreste utskjæringene, noe man forresten lenge gjorde i Norge.)

(Anm: Debatten om Y-blokka: Ta ansvar, gi tid! Statsråd Astrup, ta deg en tur til Johan Nygårdsvolds plass, det kunstferdig formede byrommet mellom Høyblokka og Y. Se utover vannspeilet, finn roen og nyt noe av den mest elegante og samtidig også mest særegne arkitekturen som finnes i Oslo dag. (…) Norge lider et kulturelt og historisk tap om Y rives, det ser kommunalminister Nikolai Astrup ut til å anerkjenne. Det er synd han ikke ser at kunsten i akkurat dette tilfellet ikke lar seg skille fra bygget, uten å bli ødelagt som åndsverk. Prosjektet til trekløveret Viksjø, Nesjar og Picasso var å gjøre kunst og bygg til ett. Det blir som å rive stavkirken, men ta vare på de vakreste utskjæringene, noe man forresten lenge gjorde i Norge. (vg.no 16.2.2020).)

- De skyver sikkerheten foran seg. Det er ikke riktig å rive Y-blokka.

(Anm: Av Peter D. Marcussen, MASTER I ARKITEKTUR MNAL. De skyver sikkerheten foran seg. Det er ikke riktig å rive Y-blokka. Det handler særlig om ett ord: Samlokalisering. I Aftenposten 5. februar 2020 har Frode Jacobsen et innlegg hvor han argumenterer for at Y-blokka bør rives. Hans innlegg er interessant – ikke fordi han trekker fram behovet for sikkerhet, men på grunn av det han ikke sier. For dette uuttalte er vesentlig for hva som er gått galt i vurderingen av Y-blokka, og beslutningen om rivning. Det ligger et premiss til grunn for hele hans argumentasjon – premisset om størst mulig grad av samlokalisering. Les også: Nå havner Y-blokka på museum Dette premisset om samlokalisering av flest mulig departementer, i et lite område i Oslo sentrum, var noe som ble bestemt tidlig – For tidlig vil mange si. (dagsavisen.no 25.2.2020).)

- Fylkesmannen kan ikke stanse riving av Y-blokka. (- Fylkesmannen har ikke myndighet til å stanse rivingen av Y-blokka, og avviser klagene på rivingstillatelsen.)

(Anm: Fylkesmannen kan ikke stanse riving av Y-blokka. Fylkesmannen har ikke myndighet til å stanse rivingen av Y-blokka, og avviser klagene på rivingstillatelsen. – Riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og Fylkesmannen har ikke hjemmel til å ta klagene til følge, heter det i et brev som er undertegnet av Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Viken. (…) – Beslutningen er fattet, og tiden er kommet for å gjennomføre vedtaket, konstaterte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en kronikk 30. januar. (aftenposten.no 21.2.2020).)

- John Berg major (R) forsvarsanalytiker COBRA fortrenger Y-blokken. (- Y-blokkens jihadister forsto åpenbart fremdeles ingen ting. Rettssaken deres kan avvises som irrelevant.)

(Anm: John Berg major (R) forsvarsanalytiker COBRA fortrenger Y-blokken. Hørt om COBRA? Det blir et COBRA i det nye regjeringskvartalet. Arkitekter og andre som raser mot riving av Y-blokken, har åpenbart aldri hørt om COBRA og avansert sikkerhet, men anser seg allikevel som overdommere. (…) Aftenposten hadde 4. februar en reportasje om hva som foregår under det store, hvite teltet på området. Tekniske tiltak for hittil to milliarder. Y-blokkens jihadister forsto åpenbart fremdeles ingen ting. Rettssaken deres kan avvises som irrelevant. (aftenposten.no 24.2.2020).)

- Enkeltperson blar opp for å redde Y-blokken. (- Torsdag ble det kjent at Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening går sammen om å stevne staten i håp om å få stoppet rivingen av Y-blokken.)

(Anm: Enkeltperson blar opp for å redde Y-blokken. Under forutsetning av få være anonym, har en privatperson lovet å dekke kostnadene for rettssaken som Y-blokk-aksjonistene nå anlegger mot staten. – Dette vil jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at vi har en ekstern finansiering på plass for å drive frem rettssaken. Det er vår advokat, Berit Reiss-Andersen, som kjører saken på våre vegne, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) til Aftenposten. Torsdag ble det kjent at Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening går sammen om å stevne staten i håp om å få stoppet rivingen av Y-blokken. Dette har ligget i kortene etter at Sivilombudsmannen i slutten av januar sa nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken. Da uttalte president Gisle Løkken at neste skritt nå var å føre saken inn for rettsapparatet. – Utfordringen er å finne ut hvem som skal være part i saken uten å bli stilt økonomisk ansvarlig, uttalte Løkken da. (aftenposten.no 15.2.2020).)

- Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå. (- Nikolai Astrup: – Derfor må Y-blokken rives.)

(Anm: Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå. – Hvis vi skulle snu nå og la Y-blokken stå, betyr det at vi må tilbake til tegnebrettet. Da er åtte år og 1 milliard kroner bortkastet. Tiden er kommet for å sette en strek. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener det nå må settes en endelig strek for debatten rundt skjebnen til Y-blokken.  Det sier Høyres ferske kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. I en kronikk Aftenposten er han krystallklar på at tiden er overmoden for å få igangsatt rivingen av Y-blokken, slik at byggingen av et nytt regjeringskvartal kan komme i gang. Nikolai Astrup: – Derfor må Y-blokken rives(aftenposten.no 30.1.2020).)

- Y-blokken: Nei, nå får det være nok! (- Forkjemperne for Y-blokken har trådt over en grense.) (- Man skal velge sine kamper med omhu.) (- Derfor har jeg skygget unna spørsmålet om Y-blokkens overlevelse.)

(Anm: Y-blokken: Nei, nå får det være nok! | Andreas Slettholm, kommentator. Forkjemperne for Y-blokken har trådt over en grense. Man skal velge sine kamper med omhu. Derfor har jeg skygget unna spørsmålet om Y-blokkens overlevelse. Det er grenser for hvor mange kunstnere, kulturfolk og fortidsminneforeninger man vil ha på nakken. Spesielt fordi saken ikke er så veldig viktig for meg, for å være ærlig. Veggkunsten av Carl Nesjar og Pablo Picasso vil jo bli bevart og leve videre. Det samme vil Høyblokken, som var det største stridstemaet før verneinteressene vant frem der. (aftenposten.no 14.2.2020).)

- Sivilombudsmannen sier nei til å stoppe rivingen av Y-blokken. Sivilombudsmannen sier nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken.

(Anm: Sivilombudsmannen sier nei til å stoppe rivingen av Y-blokken. Sivilombudsmannen sier nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken. Dermed går det mot riving. (aftenposten.no 29.1.2020).)

- Sivilombudsmannen tar ikke saken om Y-blokka. Skuespiller Anders Danielsen Lie syns beslutningen er tragisk. (– Sivilombudsmannen går så langt som å anbefale sivilt søksmål, men det er en stor avgjørelse å ta, sier Fjeldheim. – Hvilken risiko innebærer et sivilt søksmål? – Hvis man skulle tape et søksmål innebærer at noen må dekke kostnadene i mellomtida. Dette er kostnader som noen små organisasjoner ikke vil klare å dekke, sier lederen i Fortidsminneforeningen.) (- Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er glad for at Sivilombudsmannen ikke vil gå inn i saken.)

(Anm: Sivilombudsmannen tar ikke saken om Y-blokka. Skuespiller Anders Danielsen Lie syns beslutningen er tragisk. Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka klagde på rammetillatelsen om riving av Y-blokka. Sivilombudsmannen har i dag bestemt at de ikke skal behandle klagen. – Det er skuffende, men som forventa, sier Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. – Hva vil dere gjøre nå? – Nå må vi snakke sammen med partnere og bli enige om hva vi skal gjøre. Det er et bredt engasjement om Y-blokka nå. – Sivilombudsmannen går så langt som å anbefale sivilt søksmål, men det er en stor avgjørelse å ta, sier Fjeldheim. – Hvilken risiko innebærer et sivilt søksmål? – Hvis man skulle tape et søksmål innebærer at noen må dekke kostnadene i mellomtida. Dette er kostnader som noen små organisasjoner ikke vil klare å dekke, sier lederen i Fortidsminneforeningen. (nrk.no 29.1.2020).)

- Norge og arven etter 22. juli. Hva gikk galt?

(Anm: Norge og arven etter 22. juli. Hva gikk galt? Y-blokka og Einar Gerhardsens regjeringskvartal må få leve videre, som det minnemiljøet for 22. juli som det i dag er, skriver Kjetil Jakobsen. (morgenbladet.no 3.1.2020).)

- Astrup knuser håp for Y-blokka. Rivningsmotstanderne hadde et håp om at den ferske kommunalministeren Nikolai Astrup (H) ville se på Y-blokka med nye øyne. Det gjør han ikke.

(Anm: Astrup knuser håp for Y-blokka. Rivningsmotstanderne hadde et håp om at den ferske kommunalministeren Nikolai Astrup (H) ville se på Y-blokka med nye øyne. Det gjør han ikke. (dagsavisen.no 27.1.2020).)

- Redd Y-blokken, statsminister! (- Y-blokken og alt den representerer, tilhører troen på fremtiden!)

(Anm: Redd Y-blokken, statsminister! | Lars Elton, kunst- og arkitekturkritiker - Hanne Sophie Claussen, rektor, Oslo Fotokunstskole - Kjersti Hembre, daglig leder, April arkitekter. Alle ledere av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. noen sekunder siden 6 timer siden. Y-blokken og alt den representerer, tilhører troen på fremtiden! Kjære statsminister Erna Solberg
Vi henvender oss til deg på vegne av folket som i økende grad er blitt gjort oppmerksomme på den skatten vi besitter i Oslo. Y-blokken har kulturhistoriske verdier som klassifiserer til verdensarv. I over fem år har Støtteaksjon for å bevare Y-blokka bedrevet folkeopplysning og aksjonert. Vi drives av et ønske om at du og dere som besitter makten i Norge vil åpne deres blikk og hjerter, og snu beslutningen om å rive Y-blokken. Du er folkevalgt. Men det er ingen automatikk i at du og din regjering kun tar riktige beslutninger. Politikere i et sunt demokrati er avhengig av kontakten og rådene fra vanlige folk og fagfolk. Dersom du lar Y-blokken bli stående, vil dette ha stor betydning, langt ut over bygget i seg selv. Det samme skjer dersom du lar det falle. Hvilken historie vil du skal skrives? Du og din regjering har og er nøkkelen her. (aftenposten.no 8.1.2020).)

- Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk». (– Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK.)

(Anm: Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk». Vedtaket om å rive Y-blokka blir ikkje gjort om. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin dom er at løyve ikkje er i strid med internasjonale konvensjonar. Kjendisparet Iselin Steiro og Anders Danielsen Lie reagerer sterkt. – Ironisk å rive Y-blokka som overlevde terroren. ENGASJERT: Anders Danielsen Lie engasjerer seg sterkt for å bevare Y-blokka. Han spelte terroristen i Greengrass-film om 22. juli. Skodespelar Anders Danielsen Lie er ein av mange som har engasjert i saka om Y-blokka. Han spelte rolla som 22. juli-terroristen i filmen til Paul Greengrass. – Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK. Om han kjem til å aksjonere for å kjempe vidare for Y-blokka har han førebels ikkje teke stilling til. (nrk.no 19.12.2019).)

(Anm: La Y-blokken bli en stjerne | Christian Haugerud. Y-blokken tar plass, men er for viktig til å fjernes. (aftenposten.no 16.1.2020).)

- Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. Oslo bygger nye signalbygg, flytter fra offentlige bygninger som gir byen identitet og river unik kulturarv. «Tøm og røm» er det som gjelder nå. (- Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. På flere vis utvikler hovedstaden seg til å bli et bedre sted for mennesker å bo. Jeg er opptatt av helheten – og er urolig. For by- og rikspolitikerne skusler helt unødvendig bort del etter del av Oslos historie.)

(Anm: Knut Olav Åmås, spaltist og direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. Oslo bygger nye signalbygg, flytter fra offentlige bygninger som gir byen identitet og river unik kulturarv. «Tøm og røm» er det som gjelder nå. Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. På flere vis utvikler hovedstaden seg til å bli et bedre sted for mennesker å bo. Jeg er opptatt av helheten – og er urolig. For by- og rikspolitikerne skusler helt unødvendig bort del etter del av Oslos historie. Listen over sentrale offentlige bygninger som nå skal fraflyttes, rives og/eller selges er lang: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichman hovedbibliotek, Oslo fengsel/Botsen, Munchmuseet på Tøyen, Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet, lokomotivverkstedet i Middelalderparken, Kunstakademi-bygningen, NRK på Marienlyst, Ullevål sykehus, regjeringsbygningene Y-blokken, Utenriksdepartementet, R5 og R6, samt den gamle Krigsskolen i Kvadraturen. Tenk én gang til. Stopp litt nå, Oslo. (aftenposten.no 3.8.2019).)

- Kulturnasjoner river ikke regjeringsbygninger.

(Anm: Redd i det minste Picasso | Lars Roede, Sivilarkitekt, dr.ing. Kulturnasjoner river ikke regjeringsbygninger. Y-blokken er blant de 14 mest truede kulturminnene i Europa. (aftenposten.no 2.1.2020).)

- Svingdørs-politikerne. (- De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner.)

(Anm: Av Aslak Bonde. Svingdørs-politikerne. Sammendrag De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det? Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28) Side: Side: 22-25.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. (- Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega.) (- Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult?)

(Anm: Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega. Et klart ideal er at offentlig byråkrati skal være oppdatert på både det siste og det nest siste av forskning innenfor en rekke områder. (…)  Barnevern, skole og klima er tre eksempler på områder hvor norsk offentlig forvaltning investerer tungt i forskning. Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult? (forskning.no 16.12.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Folks tillit til politikere stuper. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser "Innbyggerundersøkelsen 2019".

(Anm: Folks tillit til politikere stuper. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019». Stadig flere innbyggere sier de forsøker å påvirke politikere aktivt, samtidig som folks tillit til de folkevalgte avtar, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019». Den store undersøkelsen viser ifølge NRK at antallet som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har økt med 75 prosent fra 2013 til 2019. LES OGSÅ Anker dommen mot Mazyar Keshvari I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46. (vg.no 20.11.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Frivilligheten er avgjørende for Norge. (- Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarte den frivillige innsatsen en verdiskaping på over 75 milliarder kroner i 2017.) (- Ubetalt, frivillig engasjement er en av de viktigste verdiene i vårt samfunn.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Frivilligheten er avgjørende for Norge. (…) Det var flere institusjoner og organisasjoner som merket at 2019 var året der tilliten falt ute i befolkningen. Da tillitsbarometeret ble lagt frem under Arendalsuka i august, ble det særlig lagt merke til at Stortinget, de politiske partiene og mediene tapte tillit sammenlignet med året før. De som fikk mindre oppmerksomhet, var de som troner øverst på tillitsbarometeret, i år som i fjor: De ideelle organisasjonene og frivilligheten. Også her falt tilliten noe, men fra et skyhøyt nivå. Hovedinntrykket er at frivilligheten har en usedvanlig sterk posisjon i befolkningen. (…) Men når tilliten til nesten alle andre institusjoner og sektorer svinner, er det en viktig påminnelse at frivilligheten står så sterkt. Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarte den frivillige innsatsen en verdiskaping på over 75 milliarder kroner i 2017. (…) Ubetalt, frivillig engasjement er en av de viktigste verdiene i vårt samfunn. (aftenposten.no 3.1.2020).)

- DN kårer: Årets mest unødvendige stortingsvedtak.

(Anm: DN kårer: Årets mest unødvendige stortingsvedtak. Det handler om en sang. Her synger statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, statsråd Jan Tore Sanner og daværende statsråd Vidar Helgesen «Ja, vi elsker» ved åpningen av Stortinget høsten 2014. (dn.no 26.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Folkepartiets mulige død. (- Mange virker smått sjokkerte over Boris Johnsons knallsuksess i det britiske parlamentsvalget.) (- For noen er sosialisme og identitetspolitikk en kabal som ikke går opp.)

(Anm: BÅRD LARSEN, historiker og prosjektleder i den liberale tankesmien Civita. Folkepartiets mulige død. Mange virker smått sjokkerte over Boris Johnsons knallsuksess i det britiske parlamentsvalget. CORBYNS FADESE: – Det britiske arbeiderpartiet Labours nederlag er nok et bidrag til den sosialdemokratiske nedturen i Europa, skriver kronikkforfatteren. Det vi ser om dagen er en etterhvert forutsigbar trend som går igjen i nesten alle vestlige demokratier: Det politiske sentrum og såkalte styringspartier taper terreng, mens småpartier, mange av dem populister, vel ... de er ikke småpartier lenger. I Storbritannia har flukten fra sentrum foregått innad i de to store statsbærende partiene. Mens de konservative er overtatt av EU-motstand, populisme og innvandringsmotstand er Labour kapret av venstreradikale som er lunkne til, eller mot EU. Labours nederlag er nok et bidrag til den sosialdemokratiske nedturen i Europa. Tidligere folkepartier makter ikke å re-orientere seg i en ny global virkelighet, med høy innvandring og betydelige endringer i arbeidsmarked, utdanning og bosetningsmønstre. At akkurat Labour gikk på tidenes smell burde egentlig ikke overraske. Slik kan det gå når venstreradikale «kupper» et sosialdemokratisk parti i et «konservativt» land. (...) For noen er sosialisme og identitetspolitikk en kabal som ikke går opp. De identitetspolitiske kulturkrigerne er opptatt av gruppetenking og politisk korrekthet, ikke i å representere arbeiderklassen, mener kritikere til venstre.  For Labour har cocktailen vært skjebnesvanger. Det skremmer vekk arbeiderklassen og de som bor utenfor storbyene, mener de. På åttitallet var 80 prosent av Labours velgere arbeidere. I dag er tallet 40 prosent. (vg.no 26.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Er det så jævla farleg, då? (- Siv Jensen sin kommentar på Frps landsmøte om å «knuse disse jævla sosialistene» var ein dundrande suksess.)

(Anm: Alfred Bjørlo (V) ordførar i Eid. Er det så jævla farleg, då? Debatt. Eg toler mykje, og eg kan vere skarp i replikken sjølv. Men éin regel prøver eg å vere konsekvent på: Eg sparkar aldri nedover. Siv Jensen sin kommentar på Frps landsmøte om å «knuse disse jævla sosialistene» var ein dundrande suksess. Ho fekk glødd opp eigne parti-troppar. (…) Og ho vart på toppen av alt hylla frå ekspertkorpset av politiske kommentatorar – som prøver å overgå kvarandre i å raljere over kor humørlaus ein må vere for ikkje å synst det er heilt greitt av ein partileiar på høgrefløya å bruke landsmøtet til å oppmode sine troppar til å knuse jævla sosialistar. (kommunal-rapport.no 8.5.2019).)

(Anm: Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap. (...) Anarkismen En tredje retning representeres av den såkalte anarkisme. Denne går inn for at all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap, Kilde: Store norske leksikon.)

- Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer. (- Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme.) (- Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå.) (- Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett.)

(Anm: Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer. Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning. Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett. Det er det høyeste antall stemmeberettigede vi har hatt noen gang. Det er likevel langt fra alle som bruker den. Vi ser at valgdeltakelsen er noe høyere blant kvinner enn blant menn. Den er også lavest blant personer i begynnelsen av 20 årene, og høyest blant dem mellom 45 og 80 år. Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå. (ssb.no 6.9.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet!

(Anm: Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet! Helena Hertzberg Bugge (15) nestleder i Oslo Grønn Ungdom; Mira Reinvang (13) varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom; Sofie Sinnes (13) medlem i Grønn Ungdom. Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet. (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

– Norsk elbilpolitikk slaktes – mener rike husholdninger blir vinnerne. – En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken. Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter. (- Men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten.) (- Bilskatter og -avgifter er redusert fra 75 milliarder til 45 milliarder kroner.) (– Vi har beregnet effekten for 2018, og da fant vi at det var en besparelse på 200.000 tonn CO2 utslipp, og det tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet, sier Skonhoft, som tidligere har ment at elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk».)

(Anm: En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken. Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter. KOMMER MED KRITIKK: Direktør Alvaro Pereira i OECD tror ikke den norske elbilstøtten er bærekraftig, men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten. I sin siste Economic Survey of Norway, går OECD blant annet gjennom Norges støtte til elbiler, og de legger ikke fingrene i mellom. Elbilstøtten har bidratt sterkt til at norske bilskatter og -avgifter er redusert fra 75 milliarder til 45 milliarder kroner, og dette kan ikke fortsette, mener OECD. – Det er enorme skattefritak akkurat nå. Spørsmålet er om disse er bærekraftige, sier OECD-direktør Alvarao Pereira til TV 2. (…) Mest støtte til de rike I OECDs Economic Survey-rapport er det et eget avsnitt om Norges erfaringer med elbilstøtten. Her skriver de at den forholdsmessig høye prisen for nye elbiler, gjør at støtten først og fremst tilgodeser velstående husholdninger. Dette støttes av professor Anders Skonhoft ved NTNU. – Data fra SSB viser at det er de rike som får subsidiene fra elbilpolitikken. I den rikeste tredelen av befolkningen er det 16 prosent som har elbil, mens i den minst velstående tredelen er andelen på under 1 prosent, sier NTNU professoren. (…) At klimaeffekten av elbilmilliardene ikke er spesielt stor, bekreftes også av Anders Skonhoft fra NTNU. – Vi har beregnet effekten for 2018, og da fant vi at det var en besparelse på 200.000 tonn CO2 utslipp, og det tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet, sier Skonhoft, som tidligere har ment at elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk». (tv2.no 15.12.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Elbilsubsidiene har muliggjort en vulgær form for ekstravaganse i Norge.

(Anm: Elbilsubsidiene har muliggjort en vulgær form for ekstravaganse i Norge. Nå går vi inn i en ny fase. Disse 20 tingene kan gjøre deg lykkeligere i 2020. (dn.no 23.12.2019).)

- 15 økonomer om boligpriser i 2020 og boligskatt: – Helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt. (- Det er egentlig helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt, det gir feil bruk av ressurser og det er urettferdig for dem som leier og de med mindre og billige boliger, sier Andreassen.)

(Anm: 15 økonomer om boligpriser i 2020 og boligskatt: – Helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt. For tredje år på rad kan boligkjøpere slippe å forholde seg til galopperende prisvekst. I alle fall hvis økonomenes prognoser slår til. (…) Les også: Renteøkningene biter ikke på boligmarkedet. – Selvsagt har OECD rett. Full fradragsrett og ingen inntektsbeskatning henger ikke på greip. Heller ikke at høy boligformue skal skjermes i formuesskatten. Det er egentlig helt utrolig at vi har innrettet oss så dumt, det gir feil bruk av ressurser og det er urettferdig for dem som leier og de med mindre og billige boliger, sier Andreassen. Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea har også gitt opp å engasjere seg i debatter om boligskatt. – OECD og økonomer generelt må gjerne ønske økt boligbeskatning, men hverken det norske folk eller deres politikere har brydd seg mye om det før og kommer vel neppe til å gjøre det nå. Så det er et spørsmål jeg bruker lite energi på, sier han. (dn.no 28.12.2019).)

- Hvis Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen får det som han vil, risikerer vanlige boligeiere i Oslo å måtte punge ut med 30.000-40.000 kroner i årlig boligskatt.

(Anm: Hvis Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen får det som han vil, risikerer vanlige boligeiere i Oslo å måtte punge ut med 30.000-40.000 kroner i årlig boligskatt. KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Lauridsen er i likhet med mange opptatt av de høye boligprisene i Norge, spesielt i storbyene og Oslo. Det gjør det vanskelig for unge boligsøkere å komme inn på markedet. Eiendom Norge ønsker en bedre innretning av boligbeskatningen som ett av tiltakene for å bøte på problemet. (nettavisen.no 9.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (- I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger.) (- Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder.) (- Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie.) (- Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer.) (- En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Gjennom selskapet Fredensborg har Tollefsen bygget Norges største utleieimperium, med 4.500 leiligheter. Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (- Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper.) (- Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper».)

(Anm: Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har betegnet praksisen som et «ekstremt misbruk» av dagens regelverk. – Jeg er skuffet. Loven fungerer ikke, og dette hadde vært en viktig innstramming, sier Bøhler til E24. E24 har tidligere avslørt hvordan utleiegiganten Fredensborg har brukt en komplisert eierskapsstruktur for å omgå lovbestemmelsen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i hvert sameie. Maksgrensen skal motvirke oppkjøpsraid og risikoen for at én profesjonell aktør slik skaffer seg flertallsmakt over vanlige beboere i et sameie. LES OGSÅ Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper». Mandag behandlet Stortinget en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven, slik at fremgangsmåten E24 avdekket at Fredensborg har benyttet, ble forbudt. «Det har utviklet seg en praksis som er dokumentert i media med bruk av åpenbare stråmannsselskaper, og dette synes å være allment anerkjent som en lovlig omgåelsesform», het det i komitéinnstillingen. Utleiesgiganten Fredensborg, eid av milliardær Ivar Erik Tollefsen, brukte mindre selskaper med navn som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» for å sikre seg 34 av 50 leiligheter på samme adresse – og dermed også flertall i styret. (e24.no 30.5.2017).)

- Kan handle for 25 milliarder. Ivar Tollefsen får med Folksamgruppen på eiersiden i Heimstaden Bostad etter en emisjon. (- LIKVID: Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad har 25 milliarder svenske kroner i tilgjengelig likviditet.)

(Anm: Kan handle for 25 milliarder. Ivar Tollefsen får med Folksamgruppen på eiersiden i Heimstaden Bostad etter en emisjon. Nå har selskapet 25 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet som kan brukes på eiendomskjøp. LIKVID: Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad har 25 milliarder svenske kroner i tilgjengelig likviditet. (estatenyheter.no 18.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. (- Tollefsens boligimperium.)

(Anm: Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. – Deretter gikk det utrolig fort. Christian Vammervold Dreyer (45) slutter som administrerende direktør i Eiendom Norge for å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fredensborg as, ifølge en pressemelding fra Fredensborg. (…) Tollefsens boligimperium Ivar Tollefsen har i flere tiår bygget eiendomsverdier i sitt heleide selskap Fredensborg. Mye av verdiene ligger i det svenske datterselskapet Heimstaden som er børsnotert i Stockholm. Heimstaden ble etablert i 1998 og senere kjøpt opp av Ivar Tollefsens morselskap Fredensborg for 1,6 milliarder i 2005. Heimstaden var tidligere eid av de norske eiendomsutviklerne Torstein Tvenge og Reiten & Co med Narve Reiten som e eier. Heimstaden har sitt hovedkontor i Malmö der konsernet har en relativt høy andel av sine boliger. (dn.no 21.8.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.  (dn.no 16.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Festen fortsetter for norsk oljebransje: - Vi er inne i en kraftig opptur. 2020 ser ut til å bli bedre enn 2019, ifølge Sparebank 1 SR-Banks ferske undersøkelse.

(Anm: Festen fortsetter for norsk oljebransje: - Vi er inne i en kraftig opptur. 2020 ser ut til å bli bedre enn 2019, ifølge Sparebank 1 SR-Banks ferske undersøkelse. STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) 2019 var en stor opptur for mange olje- og gassbedrifter, og festen fortsetter i 2020, ifølge Sparebank 1 SR-Bank. I bankens ferske konjunkturbarometer sier rundt to av tre oljeeksponerte bedrifter at de forventer oppgang i 2020. OLJEOPTIMISME: Bedrifter som eksporterer og som har oljeaktivitet er de mest optimistiske inn i 2020. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebanken 1 SR-Bank tror mange oljebedrifter som har prøvd seg innen flere markeder kan ha vendt tilbake til oljeservice. Men hva gjør de når veksten roer seg i 2020, spør Knudsen. (nettavisen.no 3.1.2020).)

- Etter boomen. (-Tidlig på 1900-tallet var inntektsnivået i Rogaland og Agder bare halvparten av snittet i Vest-Europa.) (- Kull hadde gjort Hainaut-regionen i Belgia svært rik.) (- En oversikt over inntektsnivået i vest-europeiske regioner i 1900, viser at Hainaut lå nær toppen.) (- I dag er det Rogalands-regionen som er rik, og Hainaut som er fattig.) (- Men spørsmålet er: Vil deler av Norge lide samme dystre skjebne når oljealderen er over?)

(Anm: Etter boomen. Tidlig på 1900-tallet var inntektsnivået i Rogaland og Agder bare halvparten av snittet i Vest-Europa. Andre steder var det boom. Kull hadde gjort Hainaut-regionen i Belgia svært rik. En oversikt over inntektsnivået i vest-europeiske regioner i 1900, viser at Hainaut lå nær toppen. Rogaland lå i motsatt ende. Men så skjedde en voldsom omvelting. Hainauts økonomi raknet da olje overtok for kull. Bedriftene maktet ikke omstillingen. I dag er det Rogalands-regionen som er rik, og Hainaut som er fattig. Men spørsmålet er: Vil deler av Norge lide samme dystre skjebne når oljealderen er over? (aftenposten.no 1.1.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (- I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger.) (- Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

-  Elbilstøtten er galskappolitikk. Det er 2700 ganger dyrere å subsidiere en elbil enn det er å kjøpe klimakvoter. - En ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på, mener økonomiprofessor.

(Anm: - Elbilstøtten er galskappolitikk. Det er 2700 ganger dyrere å subsidiere en elbil enn det er å kjøpe klimakvoter. - En ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på, mener økonomiprofessor. Mens klimakvoter koster rundt 30 kroner per tonn CO2, subsidierer staten elbileiere med opptil 80.000 kroner per tonn i året. - Jeg mener at dette er en galskapspolitikk, sier professor Anders Skonhoft, ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU. I en kronikk i dagens DN tar han et kraftig oppgjør med det han mener er en ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på, nemlig elbilstøtten i Norge. En gjennomsnittlig elbil reduserer CO2-utslippene med rundt 0,6 tonn per år. Hver elbil sponses med opptil 50.000 kroner det første året i form av reduserte avgifter ved innkjøp, redusert årsavgift, fritak fra bompenger og andre tiltak. Avgiftsbesparelsen er fordelt over bilens levetid med en antatt levetid på 10 år og en rente på fem prosent. Det betyr at vi betaler opptil 80.000 kroner per tonn CO2-utslipp. Mot altså 30 kroner for dem som vil kjøpe renere samvittighet ved hjelp av klimakvoter. I tillegg kommer den forurensende produksjonsprosessen av elbiler, ifølge økonomiprofessoren. (forskning.no 5.9.2014).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- «Misunnelsesskatt» på de beste elbilene er dårlig miljøpolitikk fra Arbeiderpartiet. (- Hun har fått blod på tann etter at en Dagblad-gallup angivelig viser støtte til å innføre moms på elbiler til over 600.000 kroner.)

(Anm: Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. «Misunnelsesskatt» på de beste elbilene er dårlig miljøpolitikk fra Arbeiderpartiet. FANTASTISK: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik jubler over angivelig folkelig støtte for nye bilavgifter på de mest klimavennlige bilene. (…) Hun har fått blod på tann etter at en Dagblad-gallup angivelig viser støtte til å innføre moms på elbiler til over 600.000 kroner. (…)  Fellesskapet skal ikke finansiere luksusforbruk, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til Dagbladet. (nettavisen.no 3.1.2020).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Slik tok de rike milliarder ut fra selskapene sine – uten å betale utbytteskatt. (- Kjell Inge Røkke har tatt ut over fem milliarder kroner fra selskapet sitt.) (- Utbytteskatt? Null.)

(Anm: Slik tok de rike milliarder ut fra selskapene sine – uten å betale utbytteskatt. Kjell Inge Røkke har tatt ut over fem milliarder kroner fra selskapet sitt. Utbytteskatt? Null. Kjell Inge Røkke har klart å unngå å betale utbytteskatt – selv om han har tatt ut milliardutbytte fra sitt investeringsselskap. (dn.no 16.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- En skattefloke ble løst, en ny ble skapt. Lik skatt på kapitalinntekter og lønn var logikken bak skattereformen i 2004. Det løste et problem, men skapte et nytt. Hvordan unngå evig skatteutsettelse for private pengebinger?

(Anm: En skattefloke ble løst, en ny ble skapt. Lik skatt på kapitalinntekter og lønn var logikken bak skattereformen i 2004. Det løste et problem, men skapte et nytt. Hvordan unngå evig skatteutsettelse for private pengebinger? Det var ikke meningen at nye skatteregler skulle føre til at rike personer kan bruke private holdingselskaper som sparebøsser, uten å utløse beskatning på privat forbruk. Her er finansminister Siv Jensen. (dn.no 15.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. (- Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.) (- Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet.) (- Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert.)

(Anm: DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper, skriver Dagens Næringsliv. DN forteller blant annet om hvordan Bergens-milliardæren Trond Mohn gjennomfører et salg av et selskap som ga milliarder i skattefrie inntekter. En ny regel i skatteloven i 2006 førte til at de rikeste blant oss kan ha store ubeskattede inntekter i holdingselskapene sine. De rikeste nordmennene tjener 80 milliarder i året helt skattefritt, som følge av regelen, skriver DN i en bredt anlagt reportasje lørdag. Endringen skulle gi insentiver til å la pengene bli i selskapene og reinvestere dem i ny virksomhet, for slik å skape vekst og arbeidsplasser. I tillegg var motivet å motvirke at staten ble en for dominerende eier i norsk næringsliv. (…) Formuene øker. Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert. (aftenposten.no 13.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter. I året. (- En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper.) (- Den kan de betale, når de vil.) (- Hvis de vil.) (- Skatten?) (- Milliardærenes skattefrie pengebinger.)

(Anm: Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter. I året. Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter. I året. En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper. Den kan de betale, når de vil. Hvis de vil. Skatten? Milliardærenes skattefrie pengebinger. Milliardkuppet 7. april 2014: En tørr pressemelding om et vanvittig kupp. Bergens-milliardæren Trond Mohn melder om at han har solgt pumpeprodusenten Framo til svenske Alfa Laval. Den tradisjonsrike bergensbedriften har vært en gullgruve for Mohn-familien i generasjoner allerede, men når Mohn nå velger å selge til Sverige, kan han og søsteren Marit putte 13 milliarder kroner i gevinst på bok i sitt private holdingselskap Wimoh. Det er den største private gevinsten i norgeshistorien, og inntil for få år siden ville et slikt salg ført til milliarder av kroner i skatt til den norske statskassen. Men ikke nå. Etter at politikerne på Stortinget innførte ny skattelov i 2006, kunne Mohn selge hele selskapet uten å betale en krone i skatt. Den ubeskattede gevinsten ligger i hans holdingselskap. Der kan han fortsette å investere pengene i nye eventyr, uten å betale skatt først, enten det er å finansiere ny industri eller legge verdiene passivt i eiendom, aksjer og rentefond for å sikre at formuen leverer jevn avkastning for fremtidige Mohn-generasjoner. (dn.no 13.12.2019).)

- Stein Erik Hagens familie unngår formuesskatt på 1,2 milliarder kroner i utbytte. (- Hadde beløpet blitt utbetalt i utbytte til en privatperson i Norge, ville det ifølge DN gitt en skatteregning på over 400 millioner kroner.) (- Ifølge Dagens Næringsliv har Hagen og familien i flere år redusert formuesskatten i Norge ved å overføre penger mellom egne selskaper, noe de allerede i 2017 hadde spart 2,2 milliarder kroner på.)

(Anm: Stein Erik Hagens familie unngår formuesskatt på 1,2 milliarder kroner i utbytte. Ved å overføre utbytte fra sitt norske holdingselskap til datterens selskap i Sveits, unngår Stein Erik Hagen og familien å betale en klekkelig formuesskatt. Ifølge Dagens Næringsliv har Hagen og familien i flere år redusert formuesskatten i Norge ved å overføre penger mellom egne selskaper, noe de allerede i 2017 hadde spart 2,2 milliarder kroner på. Nå skriver avisen at familien siden 2014 har overført utbytte på 1,2 milliarder kroner, fra deres hovedselskap Canica via deres selskap Tvist 3 til holdingselskapet til datteren, Caroline Hagen Kjos, i Sveits. Canica Holding AG i Sveits eier 100 prosent av aksjene i Tvist 3. – Det er helt normalt at selskaper betaler utbytter, og dette handler om å utøve profesjonell forvaltning av eierskapet. På vegne av Canica Holding AG kan jeg opplyse om at disse midlene investeres i både norske og utenlandske selskaper, sier Nils Selte, daglig leder i Canica, i en epost. Hadde beløpet blitt utbetalt i utbytte til en privatperson i Norge, ville det ifølge DN gitt en skatteregning på over 400 millioner kroner. (aftenposten.no 9.1.2020).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- DEBATT: Oligarki og demokrati. Politikerne hører ikke på folk. (- Europeisk historie har vist oss at et stort klasseskille er samfunnets farligste fiende.) (- Som fagperson i moderne politisk historie og ideologi, ser jeg hvordan politikere oftere utøver oligarkisk fremferd.) (- Trenden viser seg i Norge, der gruppen som dominerer er vår regjering, sammen med private aktører som sammen blir den lovgivende, utøvende og dømmende makt.)

(Anm: Av Geir Åsen, historiker i moderne politisk historie og ideologi. DEBATT: Oligarki og demokrati. Politikerne hører ikke på folk. Europeisk historie har vist oss at et stort klasseskille er samfunnets farligste fiende. Som fagperson i moderne politisk historie og ideologi, ser jeg hvordan politikere oftere utøver oligarkisk fremferd. Oligarki, er en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten, uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer. Det er altså noe som ligger mellom demokrati og diktatur. Begrepet brukes ofte om Russland etter Sovjetunionens fall, der en gruppe skaffet seg eierskap til verdiene i prosessen med privatisering av statlige tjenester. Trenden viser seg i Norge, der gruppen som dominerer er vår regjering, sammen med private aktører som sammen blir den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Partier slår seg sammen for å få flertall, og selv de minste utøver stor makt, satt mot hvor mange stemmer de fikk. Resultatet er konstante kompromisser som ingen av velgerne ønsket. (dagbladet.no 8.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

- Vil tette skattehull etter DN-avsløring. (– Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting, og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser.) (- Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.)

(Anm: Vil tette skattehull etter DN-avsløring. Norges rikeste tjener 80 milliarder skattefritt på grunn av en regelendring i skatteloven fra 2006 – Vi må hindre mer eller mindre evigvarende utsatt skatt, sier Aps Hadia Tajik. (…) Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting, og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser. Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Nå tar både Ap, Sp og SV til orde for å endre skattereglene. (aftenposten.no 14.12.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Velgerne må skjermes fra sovetåken. (- Da Dagens Næringsliv minnet om fritaksmetoden i skattelovgivningen, den som gjør at utbyttekroner som går til hus, biler og moro må beskattes, mens utbyttekroner som reinvesteres i selskaper ikke blir beskattet, skortet det ikke på reaksjoner.) (- Jo da, det er legitimt å lure på hvordan rask opphopning av formue, og dermed økt formuesulikhet, skal håndteres.) (- Det er genuint vanskelig å treffe riktig med tiltakene. Men det gjelder å kaste seg over de riktige problemene.) (- Jeg ønsker meg politikere som husker hvilke vedtak de har vært med på, og hvorfor, og ikke argumenterer som om de har ligget i koma i 15 år.)

(Anm: Velgerne må skjermes fra sovetåken | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Her er ønskelisten til våre folkevalgte for 2020. I NRK-serien Snøfall er Winter nå avslørt, og julenissen Julius blåser julekuler for harde livet for å rekke alle til jul. Her er julekulene med ønsker til politikerne i verdens beste land.  (…) La stråmennene få et hvileår, det er så mange andre å diskutere med. På spørsmål om han frykter innføring av ettbarnspolitikk i Norge, svarte Ropstad ja, på grunnlag av enkelte debatter i Europa. Men ingen på Stortinget går inn for ettbarnspolitikk, og det er mer effektivt å gå inn i uenigheter som faktisk finnes. Frp må dessuten gjerne notere seg at ingen jobber for juleskam i Norge, eller at det ikke finnes noen kampanje mot håndhilsing, som det kunne se ut som i Facebook-poster fra partiet i høst. (…) Være historisk bevisst Jeg ønsker meg politikere som husker hvilke vedtak de har vært med på, og hvorfor, og ikke argumenterer som om de har ligget i koma i 15 år. Da Dagens Næringsliv minnet om fritaksmetoden i skattelovgivningen, den som gjør at utbyttekroner som går til hus, biler og moro må beskattes, mens utbyttekroner som reinvesteres i selskaper ikke blir beskattet, skortet det ikke på reaksjoner. Jo da, det er legitimt å lure på hvordan rask opphopning av formue, og dermed økt formuesulikhet, skal håndteres. Det er genuint vanskelig å treffe riktig med tiltakene. Men det gjelder å kaste seg over de riktige problemene. SV skal ha for å ha holdt ganske stø kurs i spørsmålet årevis og deltok for eksempel ikke i skatteforliket i 2016. Arbeiderpartiet og Senterpartiet, derimot, deltok i skatteforlikene i både 2004 og 2016, men snakker nå om å «tette skattehull». Dette hullet ble altså laget og opprettholdt med viten, vilje og bred enighet av flertallet på Stortinget, i to omganger. Selv om det er gått sport i å være det partiet som kritiserer først, skal du bare se det lønner seg på sikt å tenke nøye gjennom hva som skal sies. (aftenposten.no 24.12.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Kronen har svekket seg kraftig siden 2016, og forskerne i Statistisk sentralbyrås (SSB) tror den vil holde seg på rekordlave nivåer.

(Anm: Kronen har svekket seg kraftig siden 2016, og forskerne i Statistisk sentralbyrås (SSB) tror den vil holde seg på rekordlave nivåer. Teoriene SSB vanligvis bruker, kan imidlertid ikke forklare kronesvekkelsen. Nå vil forskerne dra i gang et nytt prosjekt for å se om det er mulig å forklare svingningene i kronen den siste tiden. SSB-forsker Roger Hammersland har tre arbeidshypoteser: 1. Flukt til trygge havner – Usikkerhet rundt hvordan verdensøkonomien skal utvikle seg kan påvirke investeringer. Når usikkerheten er stor, vil man ofte se en flukt fra utrygge til trygge havner, sier Hammersland. (…) 2. Det grønne skiftet Utsikter til at oljeproduksjonen skal trappes ned kan også skremme investorene. (…) 3. Negative renter i Europa Flere land har nå negative renter, der landets banker må betale for å sette penger i sentralbanken. Dette gjelder både Den europeiske sentralbanken (ECB) og sentralbankene i Sverige, Danmark og Sveits. (…) Usikre prognoser Mulige drivere for bevegelser i valuta er mange og vanskelige å beregne. Førsteamanuensis Espen Henriksen ved institutt for finans ved Handelshøyskolen BI har stilt seg kritisk til valutaprognoser, både fra SSB og sjefsøkonomer i norske banker. (dn.no 11.12.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt. (- Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018.) (- Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet.) (- Problemet er at Solberg ikke gjør noe.) (- Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning.)

(Anm: Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt. Utenlandsturene kan bli veldig mye dyrere fremover hvis milliardinvestoren får rett. (…) Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018. Det mener Spetalen er et tegn på en enda verre utvikling. Investoren sier også han har tjent penger på å spekulere mot kronen. – Det er et interessant tema i Norge at handelsbalansen begynner å gå i minus. Det er en gamechanger. Jeg har tjent penger på å ligge kort (short red. anm.) i kronen, sier han. Les også: Rekordsvak krone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst (…) Erna ikke stjerne. Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet. - Problemet er at Solberg ikke gjør noe. Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning. Hun sitter bare som en administrator, og det blir ikke gjort noen tiltak. Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle. 2020 blir første år med handelsunderskudd, og vi får svekket krone og kanskje økt inflasjon, sier Spetalen. (…) (nettavisen.no 30.12.2019).)

- Debatt: Boligmarkedet. (- Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig?) (- Ikke for oss unge.) (- TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen.)

(Anm: Av Ina Rangønes Libak, leder i AUF. Debatt: Boligmarkedet. Unge må leie dyrt og dårlig i et spinnvilt leiemarked. Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig? Ikke for oss unge. TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen. Hvorfor godtar vi at spekulanter har overtatt boligmarkedet mens vi unge selv sitter på utsida og ser inn? Det trenger ikke være sånn. Men fordi de som styrer mener at markedet regulerer seg selv best, så går det utover det som har mest å si for tryggheten og livskvaliteten vår; at vi har et hjem, et sted å bo. (…) Vi unge er lei av å bo oss i hjel. Bolig er for viktig til at vi kan overlate det til markedet. Vi lar ikke andre velferdsgoder styres av markedet alene, fordi vi mener de er så grunnleggende for gode liv at vi vil sikre dem for alle. Hvorfor godtar vi da et marked ute av kontroll når det gjelder noe av det mest essensielle i menneskers liv; å ha et godt sted å bo? (dagbladet.no 13.6.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. (- Norge er inkludert for første gang, og debuterer med å toppe listen som det landet med høyest kvadratmeterpris i undersøkelsen.)

(Anm: Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. Se hvordan boligprisen i Norge stiller seg sammenlignet med andre europeiske land i fersk statistikk. (…) Her ser du komplett oversikt over kvadratmeterpris i 16 europeiske land basert på Deloittes Property Index 2019 (dagbladet.no 2.10.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. (- Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden.) (- Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018.)

(Anm: Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden. Gjennomsnittet på landsbasis er så vidt over 9.000 kroner. Den gjennomsnittlige leieprisen i Oslo og Bærum i 2019 ligger på 11.650 kroner måneden, mens gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter ligger på 3.050 kroner. Det viser leiemarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018, da den gjennomsnittlige leieprisen i hovedstadsområdet for to rom lå på 11.240 kroner. For Akershus fylke uten Bærum er leieprisen 9.300 kroner måneden (2.380 kroner per kvadratmeter årlig). (aftenposten.no 16.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.  (dn.no 16.12.2019).)

- Utlendinger eier nesten 40 prosent av aksjene på Oslo Børs. (- Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs.) (- Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.)

(Anm: Utlendinger eier nesten 40 prosent av aksjene på Oslo Børs. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. Andelen aksjer på utenlandske hender har økt jevnt og trutt de siste ti årene, ifølge Oslo Børs. Samtidig har statens eierandel på børsen falt til det laveste nivået siden finanskrisen. Det skyldes at statens tyngste post har vært Equinor, og at Equinor og andre oljerelaterte aksjer har hatt en svakere utvikling enn andre sektorer på børsen. (©NTB) (finansavisen.no 17.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

Skatt og substans. (- KRITIKK: Kristin Clemet kritiserer Dagbladets leder.) (- At kapitalen i perioder vokser, er et tegn på at det har gått bra, og at det går bra i norsk økonomi, og det skal vi være glade for.) (- Det betyr at de det gjelder, har muligheten til å investere i ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser når anledningen byr seg.)

(Anm: Av Kristin Clemet, leder i Civita. DEBATT: Skattepolitikk og næringsliv. Skatt og substans. Dagbladet peker nese til høyresiden basert på en unyansert og tendensiøst fremstilt sak. KRITIKK: Kristin Clemet kritiserer Dagbladets leder. I en lederartikkel i Dagbladet 17.12. uttrykker avisen begeistring for en reportasje i Dagens Næringsliv 14.12., der det ble hevdet at «Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter» i året, og at de betaler skatt «når de vil» og «hvis de vil». Eller som Dagbladet selv uttrykker det: Det bygges store, private formuer som er «fritatt for en stor skattebyrde», og som det aldri vil bli betalt skatt av, «ettersom ingen av eierne vil være «dumme nok» til å ta ut alt som utbytte». (…) At kapitalen i perioder vokser, er et tegn på at det har gått bra, og at det går bra i norsk økonomi, og det skal vi være glade for. Det betyr at de det gjelder, har muligheten til å investere i ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser når anledningen byr seg. Og uansett hva de (eller deres arvinger) finner på å gjøre med pengene, vil de måtte betale skatt. (dagbladet.no 17.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Bygger gigantbolig med skattefrie inntekter. (- Suksessgründer Odd Johnny «O.J.» Winge skal bygge en privatbolig på Bygdøy.) (- Tomtekjøp for 119 millioner kroner og bygging er finansiert av skattefrie aksjegevinster i holdingselskapet hans.)

(Anm: Bygger gigantbolig med skattefrie inntekter. Suksessgründer Odd Johnny «O.J.» Winge skal bygge en privatbolig på Bygdøy. Tomtekjøp for 119 millioner kroner og bygging er finansiert av skattefrie aksjegevinster i holdingselskapet hans. (dn.no 19.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Tiårets beste investeringer. (- Anta at du kjøpte en bolig i Oslo med 80 prosent belåning i 2010.) (- Vel, da har egenkapitalavkastningen vært 430 prosent i perioden.) (- Det slår det meste.)

(Anm: Tiårets beste investeringer (…) «Alle» går glipp av superinvesteringer. Men det finnes ett unntak, påpeker Robert Næss. En belånt bolig i hovedstaden har de seneste årene vært en fantastisk investering. (…) Det er igjen Robert Næss som kjører dette regnestykket for oss. Anta at du kjøpte en bolig i Oslo med 80 prosent belåning i 2010. Vel, da har egenkapitalavkastningen vært 430 prosent i perioden. Det slår det meste. Selv den verste indeksen i Norge, småhus i Stavanger, har gått i pluss, påpeker han. (abcnyheter.no 10.1.2019).)

- Utenlandsk eierskap på høyeste nivå siden finanskrisen. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere eierandel.

(Anm: Utenlandsk eierskap på høyeste nivå siden finanskrisen. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere eierandel. Utlendingers appetitt på Oslo Børs aksjer har vokst jevnt og trutt de siste 10 årene. Under finanskrisen flyttet utenlandske investorer seg i flokk bort fra aksjer, og eierandelen på Oslo Børs ble redusert fra over 40 prosent til bunnivået på 31,6 prosent februar 2009. Statens eierandel til laveste nivå siden 2007 Den økte eierandelen skyldes også at utenlandske investorer har vært investert i aksjer som har gitt god avkastning. Dette ser vi i figuren under, der også utviklingen i statens eierskap vises. De 10 siste årene har i hovedsak staten ikke endret sine eierposisjoner. Statens eierandel har likevel falt til det laveste nivået siden før finanskrisen. Det skyldes at statens tyngste post har vært i Equinor, og at Equinor – og andre oljerelaterte aksjer – har hatt en svakere utvikling enn andre sektorer på Børsen. (oslobors.no 17.12.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

 

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo.

(Anm: Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo. Leiligheter annonseres med oppblåst areal. Og det offentlige får mye av regningen. Utleier. Ivar Tollefsen og Heimstaden eier i dag 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Hver eneste kvadratmeter han eier i Norge verdsetter han til 76.247 kroner. (dn.no 23.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Politikernes åpenhet om økonomiske interesser (lønnsnivå, pensjon, inntekter, biintekter, frynsegoder, skatt osv.)

Siv Jensen sier opp lukrativ smykkeavtale
nettavisen.no 19.10.2013
Oslo (NTB): Frp-leder Siv Jensen har i åtte år kunnet smykke seg med smykker fra smykkeprodusenten Van Bergen. Nå sier den ferske finansministeren opp avtalen.

- Det stemmer at jeg har hatt en avtale som har vært offentlig kjent og registrert i Stortingets register. Jeg er nå i ferd med å avslutte avtalen i forbindelse med min nye rolle som finansminister, skriver Jensen i en epost til Dagens Næringsliv.

Avtalen om lån av flotte smykker ble inngått i 2005 og er siden blitt fornyet hvert år. Jensen har kunnet låne smykker i tre måneder av gangen.

Fra nå av vil Siv Jensen kjøpe smykkene sine selv. (©NTB)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Geelmuyden Kiese tar over 6.000 for kurs om å påvirke de rødgrønne. (- I beskrivelsen av kurset legges det vekt på at en ny regjering vil kunne sette opp både arveavgift, formueskatt og innføre en nasjonal eiendomsskatt.) (- «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021» står det i teksten, hvor PR-byrået videre lover å «peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.»)

(Anm: Geelmuyden Kiese tar over 6.000 for kurs om å påvirke de rødgrønne. – Å kaste penger ut vinduet, mener Ap-lederen. Det er torsdag Geelmuyden og Kiese avholder kurset med overskriften: «Bli med på veien mot 2021» i Oslo. I beskrivelsen av kurset legges det vekt på at en ny regjering vil kunne sette opp både arveavgift, formueskatt og innføre en nasjonal eiendomsskatt. «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021.» står det i teksten, hvor PR-byrået videre lover å «peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.» Prisen? 6.250 kroner per deltaker. (dagsavisen.no 1.12.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem?

(Anm: Alle skulle hatt besteforeldre på Vinderen. Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? (dn.no 1.9.2019).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

- SSB: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene.

(Anm: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene. Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen, viser en ny rapport. kattelettelsene som har blitt gjennomført i perioden 2013 til 2019, har medført at skattesystemet er noe mindre omfordelende nå enn da Solberg-regjeringen tok over i 2013. Det viser rapporten Er skattesystemet mer omfordelende nå? (ssb.no 10.10.2019).)

- Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (- Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike.)

(Anm: - Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (...) Folk som bor utenfor, havner lenger og lenger bak. (…) - Gapet i inntektsnivå mellom regioner innad i samme land var lenge fallende, men har økt siden 1990-tallet. (…) I fasjonable Kensington og Chelsea kostet en typisk bolig 12,9 ganger årsinntekten i 1997. (...) I dag koster den 48,5 ganger mer. (…) I takt med at innbyggerne i gamle arbeiderklassestrøk gradvis er blitt skiftet ut med folk som tilhører den øvre middelklasse, har gapet mellom storbyene og periferien økt, også kulturelt, ifølge geografen. (…) Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Ambulansefly: Svikten ligger i politikken. (- Når velferdsstaten byttes ut med en offentlig forretningsmodell, får vi markedsstaten.) 

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Ambulansefly: Svikten ligger i politikken. Når velferdsstaten byttes ut med en offentlig forretningsmodell, får vi markedsstaten. Det er denne staten folk i Nord-Norge - på stadig flere områder - får kjenne konsekvensene av. BABCOCK: Fem av de nye Beech B250 ambulanseflyene til Babcock tas ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres. (…) Sinnet stiger og utryggheten brer seg i nord. Tilbakevendende tekniske problemer har gjort at driftsselskapet Babcock i helga satte seks ambulansefly på bakken. (…) - Kan stå om liv (dagbladet.no 9.12.2019).)

- NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. (– Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig.) (- Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG.) (- Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare.)

(Anm: NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE. (…) Både Frp og Rødt er negative til den planlagte kabelen. – Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig. Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG. (…) Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare. (aftenposten.no 10.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. (- Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren.)

(Anm: Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. Han sier Swix-eier Johan H. Andresen har et spesielt ansvar. PROFILERT: Swix er eid av Johan H. Andresens selskap Ferd. Etter at han tok over det som tidligere het Tiedemanns tobakk, har Andresen jobbet hardt for å gå vekk fra tobakksvirksomheten og bygge opp en mer etisk og bærekraftig næringsvirksomhet. Jon Vea er tidligere direktør i NHOs internasjonale avdeling, har i flere tiår jobbet med etikk i næringslivet og satt i det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som nylig leverte sin innstilling til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad om en økt informasjonsplikt for næringslivet. Hans dom over Swix’ håndtering av de skandaliserte arbeidsforholdene hos det italienske kjemiselskapet Miteni – som i over 30 år har laget fluor til skismøring for Swix – er klar: Selv om bevisstheten rundt næringslivsetikk var annerledes i 2010 enn i dag, burde varsellampene lyst hos Swix – og Miteni-arbeidernes situasjon burde blitt satt på dagsorden. Dagbladet har avdekket at Swix i 2009 fikk i hende en forskningsrapport der det sto at arbeiderne hos Miteni hadde skyhøye nivåer av miljøgiften PFOA i blodet – og at de året etter fikk vite hvilke nivåer av PFOA som Folkehelseinstituttet mente var «trygge». Disse nivåene var mange ganger lavere enn nivåene i Italia. (…) Swix visste om skrekknivåene Varsellamper - Har det noe å si at Swix faktisk fikk tilsendt en rapport der blodverdiene sto oppført svart på hvitt? - Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren. Forståelsen for at du har et medansvar var ikke så utbredt den gangen som i dag. Likevel kan man ikke fraskrive seg ansvaret sitt. Særlig når det er så åpenbart skadelige stoffer som dette, burde i etterpåklokskapens lys varsellampene lyst tydeligere. Man burde reagert, sier Vea til Dagbladet. (dagbladet.no 14.12.2019).)

- Fluor-saken: Borgerlig arroganse. (- Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem.) (- HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter.) (- Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer.) (- Det var ikke bare FrP som syntes dette forslaget var latterlig. Høyres profilerte politiker Henrik Asheim syntes også dette var et veldig dumt utspill:«Gått en hyggelig påskeskitur i dag? Tro det eller ei, MDG fant noe negativt med det også», skrev han på twitter.)

(Anm: Fluor-saken: Borgerlig arroganse. Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem. HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter. I 2016 slo lokalpolitiker Nikki Schei fra MDG alarm om bruk av fluor i skismøring. I forbindelse med et idrettsarrangement i Bærum, tok han opp saken i kommunestyret. Schei påpekte at fluorider hadde mange veldokumenterte skadelige effekter på helse og miljø, og var forbudt i flere produkter, men ikke skismøring. Hva ville kommunen gjøre for å redusere bruken? Dette tilsynelatende uskyldige og fornuftige spørsmålet ble møtt med hånlatter og kritikk. Ikke bare lokalt, men nasjonalt. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill både på facebook og twitter. «I går bilistene, i dag skigåerne. Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer. (dagbladet.no 9.12.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter. (– Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene.)

(Anm: Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter. – Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene. Regjeringen har vedtatt mandatet og skal oppnevne en ny ytringsfrihetskommisjon før jul. Det er 20 år siden den forrige kommisjonen la frem sin rapport. – Samfunnet har endret seg enormt på de 20 årene. Den kommisjonen hadde som formål å sikre lovgivningen. I dag, i et nytt og digitalisert samfunn, diskuterer vi hvordan vi legger til rette på en mye bredere måte enn bare gjennom lovgivningen, sier statsråd Trine Skei Grande. Kommisjonen har fått i mandat å se på flere utfordringer blant annet knyttet til ytringer på digitale medieplattformer. (dagbladet.no 9.12.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent.

(Anm: Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent. Norge har i en årrekke vært en viktig støttespiller for den New York-baserte tankesmien International Peace Institute (IPI) der Terje Rød-Larsen er president, og bidratt med støtte på over 130 millioner kroner. IPI har den siste måneden varslet både en endring av reglene for å motta gaver og at den skal gi bort en tilsvarende sum som den tidligere mottok fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse, Gratitude America. Les også: Terje Rød-Larsens tankesmie mottok millioner fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse Nå viser det seg at det fra flere hold har vært reaksjoner på manglende åpenhet om finansene i IPI. Det fremgår av en rapport skrevet av den uavhengige konsulenten Josie Kaye i 2015, som DN har fått innsyn i. (dn.no 10.12.2019).)

- Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone.

(Anm: Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone. Etter at diplomaten Geir O. Pedersen ble Norges FN-ambassadør i New York, fikk kona jobb i samme by, hos tankesmien ledet av Pedersens venn Terje Rød-Larsen. Jobben betalte IPI flere millioner for. Geir O. Pedersen var FN-ambassadør stasjonert i New York. I perioden 2014–2017 fikk hans kone Mona Christophersen jobb som forsker ved IPIs kontor i New York. (dn.no 13.12.2019).)

- Boligbyggingen i Oslo ned 60 prosent. Boligbyggingen i Oslo er redusert med 60 prosent på ett år. Dette er altfor lite målt mot befolkningsveksten i hovedstaden. (- I midten av oktober var igangsatt 900 boliger.) (- I fjor var det tilsvarende tallet 3.500 nye boliger.)

(Anm: Boligbyggingen i Oslo ned 60 prosent. Boligbyggingen i Oslo er redusert med 60 prosent på ett år. Dette er altfor lite målt mot befolkningsveksten i hovedstaden. Fersk statistikk over boligbyggingen i Oslo viser at det i midten av oktober var igangsatt 900 boliger, skriver Finansavisen. På samme tidspunkt i fjor var det tilsvarende tallet 3.500 nye boliger. Reduksjonen er på over 60 prosent, viser tallene fra Econ Nye Boliger. (aftenposten.no 24.10.2019).)

- Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. (- Norge er inkludert for første gang, og debuterer med å toppe listen som det landet med høyest kvadratmeterpris i undersøkelsen.)

(Anm: Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. Se hvordan boligprisen i Norge stiller seg sammenlignet med andre europeiske land i fersk statistikk. (…) Her ser du komplett oversikt over kvadratmeterpris i 16 europeiske land basert på Deloittes Property Index 2019 (dagbladet.no 2.10.2019).)

- Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem. (- Omfanget er rystende i seg selv.) (- 13 000 voldelige avvik i norske sykehjem på ett år er dessuten bare et minimumstall. Mange avvik blir aldri rapportert. Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende.) (- Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar.) (- Dermed har vi «mulighet» for over 400 ulike måter å løse avviksregistrering på.)

(Anm: Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Sykehjemsvolden passer ikke inn i den politiske debatten. Omfanget er rystende i seg selv. 13 000 voldelige avvik i norske sykehjem på ett år er dessuten bare et minimumstall. Mange avvik blir aldri rapportert. Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende. Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar. Dermed har vi «mulighet» for over 400 ulike måter å løse avviksregistrering på. Legg til at driften kan være både kommunal og privat, og vi får et mangfold av ulike systemer som i hvert fall ikke gjør det enklere å få oversikt. Tegn på resignasjon blant ansatte må utløse uro. Mange melder ikke avvik fordi avvikene er blitt en del av normalen. Flere steder skjer det for lite i bakkant av avviksinnmeldingen. Dessuten kjenner de beboerne. De vet at ingen quick fix kan løse deres problemer, eller hindre dem i å utagere. I tillegg må beboere og ansatte slite med at den politiske debatten er så fjern fra virkeligheten ved norske sykehjem. (aftenposten.no 3.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Fredrik Solvang totalslaktes av Carl I. Hagen, men roses til skyene av Per-Willy Amundsen: – Akkurat der jeg skal være. (– Sosialist i «ARK», mener Carl I. Hagen om Fredrik Solvang.)

(Anm: Fredrik Solvang totalslaktes av Carl I. Hagen, men roses til skyene av Per-Willy Amundsen: – Akkurat der jeg skal være. – Sosialist i «ARK», mener Carl I. Hagen om Fredrik Solvang. – En av altfor få eksempler på en journalist som søker sannhet, mener Per-Willy Amundsen.  «Jeg lurer på hvorfor sosialisten Fredrik Solvang stiller spørsmål til våre regjeringsmedlemmer når han ikke ønsker at vi seere skal få svarene?» skriver Carl I. Hagen (nrk.no 6.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Både politikken og bemanningen trenger fornyelse i Høyre. (- Derfor ulmer det i Høyre. Det ulmer ute i kommunene, der lokalpolitikere har tapt mange valg, på brutalt vis.)

(Anm: Både politikken og bemanningen trenger fornyelse i Høyre | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Generasjon Kvoteplikt trenger avløsning i Høyre. Hverken Høyre selv eller omgivelsene har helt tatt inn over seg hvor dårlig det går med regjeringspartiet nå. Men det begynner å demre for stadig flere. Derfor ulmer det i Høyre. Det ulmer ute i kommunene, der lokalpolitikere har tapt mange valg, på brutalt vis. Høyres mål var at 50 prosent av befolkningen skulle bo i en Høyre-styrt kommune. I dag virker målet nesten parodisk. Trodde Høyre noen gang på det selv? (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Politikerne mister tillit. Skandalesaker bryter ned demokratiet. «Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk mister tillit til de folkevalgte. (- På en skala fra null til 100 fikk politikerne i 2013 en skår på 56. I år får de 46.) (- Det er et veldig dårlig tegn at velgernes tillit til politikerne forvitrer.)

(Anm: Politikerne mister tillit. Skandalesaker bryter ned demokratiet. «Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk mister tillit til de folkevalgte. I undersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble et representativt utvalg av befolkningen bedt om å svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste. På en skala fra null til 100 fikk politikerne i 2013 en skår på 56. I år får de 46. Det er et veldig dårlig tegn at velgernes tillit til politikerne forvitrer. Tillit er selve bærebjelken i demokratiet. Tilfredshet med den måten demokratiet fungerer på i Norge har tidligere alltid ligget på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land. I en undersøkelse fra 2008 lå Norge helt i toppsjiktet av europeiske land bare så vidt slått av Danmark og Sveits. I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at velgernes tillit til politikerne har gått både opp og ned. I forbindelse med EU-kampen i 1972 fikk den en knekk. (dagsavisen.no 21.11.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Solberg hugsar ikkje korleis ho fekk vite om Navs praksisendring. (- Erna Solberg seier ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om praksisendring hos Nav.) (- SV meiner det ikkje heng på greip, mens Solberg meiner dei bør vere glad for at statsministeren er godt informert.)

(Anm: Solberg hugsar ikkje korleis ho fekk vite om Navs praksisendring. Erna Solberg seier ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om praksisendring hos Nav. SV meiner det ikkje heng på greip, mens Solberg meiner dei bør vere glad for at statsministeren er godt informert. I granskinga av trygdeskandalen har Stortinget spurt statsministeren om kva ho foretok seg då ho fekk vite om Navs praksisendring i juni i år. Endringa gjaldt nye saker om rett til ytingar under kortvarige opphald i andre EØS-land. Svaret frå Solberg kom i dag. «Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere» skriv Solberg til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Men sjølv om ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om Navs praksisendring, går statsministeren i detalj om andre ting. «Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids- og sosialdepartementet. Praksisendringen var en offentlig opplysning» står det i brevet der statsministeren også argumenterer for at det ikkje var grunnlag for å foreta seg noko frå hennar side. (nrk.no 11.12.2019).)

- Et byråkrati som skalter og forvalter? (- Byråkrater som nasker, tilgis ikke. Men det er vanskelig også å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil.)

(Anm: Einar Lie professor i økonomisk historie Universitetet i Oslo. Et byråkrati som skalter og forvalter? Høstens største innenrikspolitiske nyhet har vært Nav-skandalen - ja, «skandale» er for en gangs skyld ingen sterk overdrivelse. (…) Grove vurderingsfeil kan forekomme, selv i stor skala. Men det mest alvorlige er de klare indikasjonene på at etaten ikke har gjort nok for å rette opp i egne feil, at den gjennom år har fortsatt en praksis den burde vite var uholdbar. Som i den lange historien om byråkratiets anseelse, er det her den moralske tilliten som er avgjørende: Om vi har tillit til at byråkratene er skikkelige og rettskafne, og med tilgjengelige ressurser gjør så godt de kan for folk flest. Byråkrater som nasker, tilgis ikke. Men det er vanskelig også å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- DN mener: Staten eser ut. Er dette en borgerlig regjering?

(Anm: DN mener: Staten eser ut. Er dette en borgerlig regjering? Etter seks år med Høyre-leder Erna Solberg som statsminister og Frp-leder Siv Jensen som finansminister er offentlig sektors andel av norsk økonomi blitt vesentlig større. (dn.no 6.12.2019).)

- Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom.

(Anm: Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom. Professor Jørgen Bramness hevder det ikke finnes forskningsresultater som underbygger at psykedeliske stoffer kan ha positiv effekt som medisin mot depressive lidelser. (dagsavisen.no 6.1.2020).)

– Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Arbeidsminister nekter fortsatt å utlevere sakspapirer fra møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober.

(Anm: – Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Arbeidsminister Anniken Hauglie nekter fortsatt å utlevere sakspapirer fra møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober. 17. desember krevde komiteen for andre gang at Hauglie skulle offentliggjøre sakspapirene fra det første møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng. Møtet fant sted 25. oktober. (…) – Helt utrolig Mandag kveld kom AnnAnniken Hauglieiken Hauglie med svaret. Hun nekter fortsatt å gi innsyn til sakspapirene i møtet med Nav-direktøren. – Hauglie vil fortsatt hemmeligholde møtedokumentene. Det er helt utrolig. Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Det er veldig oppsiktsvekkende, hvis vi har SSB-saken i minne. Den lille tilliten hun har igjen, er i ferd med å renne vekk nå, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, til TV 2. (…) – Det er uheldig for saken at de ikke gir oss all relevant informasjon, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap). Hauglie svarer slik på kritikken: – Vi forsøker etter beste evne å svare på spørsmålene fra kontrollkomiteen. Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat som det føres referater fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter. Relevante e-poster og brev i denne saken har fortløpende blitt publisert på departementets nettsider og sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver statsråden i en epost til TV 2. (tv2.no 6.1.2020).)

- Forsvarer manglende referat fra Nav-møter. (- Nå tar departementet til motmæle.) (- SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat.) (– Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld.)

(Anm: Forsvarer manglende referat fra Nav-møter. Arbeids- og sosialdepartementet fikk i går krass kritikk for manglende referater fra flere møter med Nav om det som senere skulle bli kjent som trygdeskandalen. Nå tar departementet til motmæle. SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat. – Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat det føres referat fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter, skriver statssekretær Vegard Einan (H) i en e-post til NRK. Einan svarer på kritikken som kom i går etter at flere svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Stortingets kontroll- konstitusjonskomité i går ble offentlig. I svarene på spørsmålene fra SV stod følgende å lese: «Det har blitt gjennomført flere møter om trygdeforordningen artikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene.» (NRKs utheving) (…)  SV med krass kritikk KRITISK: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) mener departementet burde skrevet referat fra møter med Nav om feilpraktisering av. De manglende referatene fikk stortingsrepresentant og SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård, til å reagere kraftig: – Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld. (nrk.no 29.11.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ny gruppe rammet av Nav-skandalen. (- Brevet ble liggende i en skuff.) (- Brev ble liggende - Hauglie beklager.) (- Enda en gruppe mennesker kan være rammet av Nav-skandalen.) (- Brevet som tok opp problemstillingen ble ikke besvart av departementet.)

(Anm: Ny gruppe rammet av Nav-skandalen - Ap nærmere mistillit. Brev ble liggende - Hauglie beklager. Enda en gruppe mennesker kan være rammet av Nav-skandalen. Brevet som tok opp problemstillingen ble ikke besvart av departementet. Nå skjerper Ap tonen. - Brevet ble liggende i en skuff. Jeg beklager så mye, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG. Avisen skriver at den hardt pressede statsråden torsdag sendte ny informasjon til Stortinget, inkludert det aktuelle brevet som Nav sendte departementet 22. juni 2018. «Saken ble ved en feil ikke fulgt opp», skriver Hauglie i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag, som Dagbladet har fått tilgang til. Ny gruppe I det opprinnelige brevet fra Nav til departementet i 2018 bes det om en rettslig vurdering knyttet til mottakere av arbeidsavklaringspenger som ikke var yrkesaktive før de kom inn i ordningen. Spørsmålet som reises er om disse har rett til å ta med seg ytelsen når de flytter til utlandet. (dagbladet.no 5.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Arbeidsdepartementet hemmeligholdt Nav-referat som arbeidsministeren nå sier at ikke finnes. Først nektet Arbeidsdepartementet Aftenposten innsyn i referatet fra møtet mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Så svarer Hauglie Stortinget at det ikke finnes referat fra det viktige møtet.

(Anm: Arbeidsdepartementet hemmeligholdt Nav-referat som arbeidsministeren nå sier at ikke finnes. Først nektet Arbeidsdepartementet Aftenposten innsyn i referatet fra møtet mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Så svarer Hauglie Stortinget at det ikke finnes referat fra det viktige møtet. 25. oktober møttes statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng første gang for å drøfte Nav-skandalen. Departementet nekter Aftenposten innsyn i referatet, mens statsråden sier at det ikke finnes referat fra møtet. – I denne dypt alvorlige saken prøver regjeringen å holde tilbake sentrale dokumenter som kan avdekke hvordan og hvorfor Nav-skandalen kunne skje, og hvorfor Hauglie brukte så lang tid til å handle. Det er lite tillitsvekkende, sier SVs Freddy Andre Øvstegård, SVs medlem i Stortingets kontrollkomite. Hauglie har sagt at «den store alarmen» om Nav-skandalen gikk 30. august i år. (aftenposten.no 2.12.2019).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Stortingsmelding om helsenæring: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter. (- Men den persontilpassede medisinen som er under utvikling, går ut på å målrette presist på den enkelte pasient. Derfor må vi få gjort noe med disse prinsippene snarest. Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som lenge har arbeidet med regjeringens stortingsmelding «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester», til ABC Nyheter.)

(Anm: Stortingsmelding om helsenæring: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter. I sin stortingsmelding om helsenæring vil regjeringen slå to fluer i ett smekk. Men da må metodene snarest forandres, sier Ruth Grung (Ap). – Det systemet vi har for metodevurdering for godkjenning av nye medikamenter, er at du må dokumentere at medisinen virker for mange pasienter. Men den persontilpassede medisinen som er under utvikling, går ut på å målrette presist på den enkelte pasient. Derfor må vi få gjort noe med disse prinsippene snarest. Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som lenge har arbeidet med regjeringens stortingsmelding «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester», til ABC Nyheter. I meldingen setter regjeringen som mål at flere norske pasienter skal få tilgang til det siste av det siste i avansert medisin, nemlig å la dem delta i utprøving av nye medikamenter. Samtidig skal tilgangen til et større antall pasienter til slike kliniske tester lokke flere farmasiselskaper til produksjon og verdiskaping i Norge. Partiene i Stortingets næringskomité skal avgi sin innstilling om saken 19. november. (abcnyheter.no 16.11.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist.

(Anm: Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist. Diskusjonen om arbeidslviskriminalitet har blitt en kamp om å beskrive problemet mest mulig dramatisk, mener Torstein Ulserød fra Civita. – De sentrale aktørene i debatten om arbeidslivskriminalitet overdriver hvor stort problemet er, mener Civita-jurist Torstein Ulserød. Han har nettopp utgitt et Civita-notat der han konkluderer med at kampen mot arbeidslivskriminalitet er en kamp som føres på sviktende grunnlag. • Rapport: Flere milliarder unndratt som følge av arbeidslivskriminalitet Overdriver problemet – Hvorfor skrev du dette notatet? – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet. Alle er enige om at vi har et kjempeproblem som stadig øker i omfang. Dette er det ikke grunnlag for å si ut fra de analysene som foreligger om omfanget av arbeidslivskriminalitet. Men debatten har blitt en konkurranse om hvem som kan beskrive problemet på en mest mulig dramatisk måte, hvem som kan lansere flest tiltak, sier Ulserød.  (frifagbevegelse.no 25.10.2010).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

 

- Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. (- Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget.)

(Anm: Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. Flertallet i Hvitvaskingsutvalget ville at auksjonshusene skulle ha en plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget. (dn.no 3.11.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

– Ingen har ment at dette skulle være en frisone midt i Europa hvor man kan gjemme ting. På et tolllager på Kalbakken i Oslo lagres kunst anonymt. Økokrim mener kunsten reelt sett er penger som kan brukes mens de ligger der, uten at noen får innsikt.

(Anm: – Ingen har ment at dette skulle være en frisone midt i Europa hvor man kan gjemme ting. På et tolllager på Kalbakken i Oslo lagres kunst anonymt. Økokrim mener kunsten reelt sett er penger som kan brukes mens de ligger der, uten at noen får innsikt.  Kunsthandlerens hemmelige Andy Warhol-operasjon. Ved hjelp av et tollager i Oslo har kunsthandler Tor Arne Uppstrøm i det stille kjøpt og solgt kunst for mer enn 100 millioner. Samtidig skylder han flere hundre millioner kroner til kreditorer og den norske stat. Kunsthandleren Tor Arne Uppstrøm har gått i dekning i London. I Norge har han skattegjeld på rundt 60 millioner. Til denne hemmelighetsfulle banken i England gikk det et millionbeløp. «Beløpet gjelder Uppstrøm Ltd», sto det på et av bilagene. Pengene var oppgjør for Andy Warhols versjon av Edvard Munchs «Eva Mudocci». «Dere kan skrive hva faen dere vil», sa Uppstrøm da DN konfronterte ham i London i høst. (dn.no 25.10.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Skattejakten. (- Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo.) (- NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger.)

(Anm: Skattejakten. Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo. (…) NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger. Satt på eiersiden: Juvik hadde eierinteresser i det private selskapet som drev skatteprosjektet i Kongo. Samtidig ga han to ansatte i bomselskapet tillatelse til å jobbe med prosjektet. Handlet med samme selskap: Da Kongo-prosjektet hadde kostbare datalisenser de ikke fikk brukt, brukte Ferde bompenger på å kjøpe lisensene fra det private selskapet. Hadde sentral rolle: Juvik satt «på kassen» i Kongo-prosjektet, ifølge en sentral medarbeider. Prosjektet ble drevet av det samme selskapet som bomselskapet kjøpte datalisensene av. Bomsjef Juvik deltok selv i handelen. NRK har lagt frem opplysningene i denne artikkelen for Trond Juvik, men han har ikke ønsket å stille til intervju. I en e-post viser han i stedet til at selskapet er under gransking, og at han ikke vil svare mens granskingene pågår. (nrk.no 1.12.2019).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler. (- Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter.) (- Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen.)

(Anm: Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler. Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter. Det vil Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ha slutt på. (…) Grense på 600.000. I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet, som legges fram mandag, blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde for elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa. – Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Golf eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar, må du legge i litt ekstra, sier Tajik. Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021. (e24.no 9.11.2019).)

 

- Ikke ei krone mer til å redde strandsonen. Regjeringen vil ikke bruke noe ekstra på å redde strandsonen.

(Anm: Ikke ei krone mer til å redde strandsonen. Regjeringen vil ikke bruke noe ekstra på å redde strandsonen. Nå kommer krav om en strandreddende handlingsplan. Da Dagsavisen i sommer og høst skrev om den hurtig krympende strandsonen tok både folk flest, organisasjoner og politiske partier til orde for at langt mer måtte gjøres for å hindre bygging i strandsonen. Det er i utgangspunktet forbudt, men skjer likevel i stort monn. Regjeringen lot seg ikke påvirke. Forslaget til statsbudsjett for 2020, er en blåkopi av statsbudsjettet for 2019, konstaterer Morten Dåsnes, leder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Les også: Avdekket hundrevis av ulovligheter. Da tok kommunen grep for strandsonen (dagsavisen.no 4.11.2019).)

- Flere klager på strandsonebygging – nå skal Sivilombudsmannen undersøke dispensasjonspraksis.  (– Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge.)

(Anm: Flere klager på strandsonebygging – nå skal Sivilombudsmannen undersøke dispensasjonspraksis. Mandal og Kragerø kommune skal undersøkes av Sivilombudsmannen for bygging i strandsonen. – Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge. Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding torsdag. Les også: Flere ransaket i Tjøme-saken (dn.no 5.12.2019).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

- DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. (- Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere.)

(Anm: DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere. Denne sommeren har gravemaskiner revet en ulovlig oppført hytte på Rambergøya i Oslofjorden og sprengt opp den ulovlige anlagte tennisbanen til en hytteeier i Grimstad. Samtidig står funkishytta til Frederik Selvaag mørk og tom på Tjøme etter å ha blitt nektet ferdigattest av Færder kommune. Dette er alle kraftfulle eksempler på hvordan kommunene kan håndheve brudd på plan- og bygningsloven når utbyggere tar seg for godt til rette i strandsonen. (...) Et godt eksempel på hvordan kommunereformen er en fordel er hvordan sammenslåtte Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune har klart å sette inn mer ressurser for å stoppe samrøret mellom arkitekter, utbyggere og saksbehandlere som ble avdekket i Tjøme. Les også: Slik fikk han de rikes hytter godkjent på Tjøme (dn.no 2.8.2019).)

- Halve Norge er uten statlig skog: – Svekker garantien for allmenn tilgjengelighet.

(Anm: Halve Norge er uten statlig skog: – Svekker garantien for allmenn tilgjengelighet. Statskog har solgt seg helt ut av 22 kommuner siden de begynte å selge skog. Det bekymrer jeger- og fiskerforbundet. (dagsavisen.no 7.2.2020).)

- Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger. (- Det offentlige foretaket Statskog har de seneste årene solgt unna drøyt 540.000 dekar skogs- og fjellområder på vegne av staten.) (– Statskog er et statlig foretak og bør absolutt vise åpenhet.)

(Anm: Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger. (…) Det offentlige foretaket Statskog har de seneste årene solgt unna drøyt 540.000 dekar skogs- og fjellområder på vegne av staten.) (– Bør vise åpenhet. (…) Offentlige virksomheter er underlagt en lov som forplikter dem til å være åpne om dokumenter og informasjon, slik folk skal kunne få vite hva som skjer. Den såkalte offentlighetsloven gjelder også som hovedregel statlige selskaper, ifølge lovteksten. (…) Statskog er et statlig foretak og bør absolutt vise åpenhet. (aftenposten.no 10.1.2020).)

- Anmeldelse: Éric Vuillard - «Dagsordenen». Burde skremme vettet av oss. (- Concourt-vinnende essay om Nazi-Tysklands framvekst med uhyggelige paralleller til i dag.) (- 20. februar 1933 samles de tjuefire mektigste tyske industrilederne i et møte med Hermann Göring og Adolf Hitler.) (- Der blir de lovet at med nasjonalsosialismen vil det bli slutt på brysomme fagforeninger og svake demokratiske regimer.)

(Anm: Anmeldelse: Éric Vuillard - «Dagsordenen». Burde skremme vettet av oss. Concourt-vinnende essay om Nazi-Tysklands framvekst med uhyggelige paralleller til i dag. SKREMMENDE: Éric Vuillard viser hvordan hvordan Nazi-Tysklands ledere ble hjulpet fram av forretningsfolk. «Vi faller aldri to ganger i den samme avgrunnen. Men vi faller alltid på den samme måten», fastslår den franske filmskaperen Éric Vuillard i den litterære satiren «Dagsordenen». Der viser han hvordan Nazi-Tysklands løgnaktige og vulgære ledere ble hjulpet fram av pengegriske kapitalister og et feigt og servilt Europa. Den knappe Concourt-vinnende essayistiske fortellingen har skremmende paralleller til i dag. 20. februar 1933 samles de tjuefire mektigste tyske industrilederne i et møte med Hermann Göring og Adolf Hitler. Der blir de lovet at med nasjonalsosialismen vil det bli slutt på brysomme fagforeninger og svake demokratiske regimer. De gamle industrilederne nikker andektig og bifallende. De legger millioner av mark på bordet. Det viser seg å være en god investering. De tjener formuer på krigen, ikke minst på grunn av billig arbeidskraft hentet fra konsentrasjonsleirene. Etter krigen mottar følere av dem den tyske Forbundsrepublikkens fortjenestemedalje. (dagbladet.no 16.7.2019).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. (Concentration camps as metaphor in Scandinavian picturebooks.) Denne artikkelen analyserer bruken av konsentrasjonsleirer som visuelle metaforer i den danske bildeboken Lejren av Oskar K. og Dorte Karrebæk og den norske grafiske romanen Dagen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger.

(Anm: Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. (Concentration camps as metaphor in Scandinavian picturebooks.) Denne artikkelen analyserer bruken av konsentrasjonsleirer som visuelle metaforer i den danske bildeboken Lejren av Oskar K. og Dorte Karrebæk og den norske grafiske romanen Dagen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger. Resepsjonen har problematisert måten barndom representeres på og satt spørsmålstegn ved hvorvidt bøkene er egnet for barnelesere. Det som ikke er blitt diskutert, er etiske og politiske aspekter knyttet til bruken av konsentrasjonsleir som metafor. Denne artikkelen utforsker de estetiske valgene som er blitt tatt, og den meningsproduserende effekten metaforbruken har. Ved hjelp av film- og bildeteori leser jeg bildene som del av en visuell kultur og innenfor en historisk og politisk kontekst. Målet er å diskutere de etiske, politiske og estetiske implikasjonene bruken av konsentrasjonsleir som metafor har i bøkene. Barnelitterært forskningstidsskrift 01 / 2019 (Volum 10).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Du mener altså at rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet ikke er god nok?  (- Nei, det er ingen rettssikkerhet for de svakeste i samfunnet.) (- Det er jo veldig rettssikkerhet blant eliten, de som kalles hvitsnippforbrytere.) (- Så det er en utrolig klasseforskjell der, og det blir veldig synlig at taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet.)

(Anm: - Du mener altså at rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet ikke er god nok?  Nei, det er ingen rettssikkerhet for de svakeste i samfunnet. (…) Det er jo veldig rettssikkerhet blant eliten, de som kalles hvitsnippforbrytere, de slipper jo stort sett unna, de sitter trygt i posisjonene sine, mens taperne i samfunnet, og det er jo veldig mange tapere blant naverne, de har ikke noen rettssikkerhet. (…) De havner i fengsel bare de har jukset for 80 – 90 000 kroner. Hvitsnipper gjør det for mange millioner, men de havner ikke i fengsel. (…) Så det er en utrolig klasseforskjell der, og det blir veldig synlig at taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet. (tv2.no 30.10.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Trygdeskandalen: – Norge som rettsstat har sviktet de svakeste. (- Overfor dommeren gjorde hun det klart at EØS-regelverket trumfet NAVs regelverk.) (– Men jeg opplevde ikke at det fikk noen respons fra hverken aktoratet eller dommerpanelet.) (- Resultatet var at retten avfeide dette, og vedkommende ble dømt, sier Bendiksen.) (- Nå frykter hun for rettssikkerheten til folk.)

(Anm: Trygdeskandalen: – Norge som rettsstat har sviktet de svakeste. Tromsøadvokaten tok opp EØS-regelverket da hun forsvarte en småbarnsmor i 2014, men ble avvist. Den unge kvinnen ble dømt til fengsel. Det er fem år siden advokat Anneli Bendiksen tok det mye omtalte EØS-regelverket opp i retten, men hun ble ikke hørt. (…) Overfor dommeren gjorde hun det klart at EØS-regelverket trumfet NAVs regelverk. – Men jeg opplevde ikke at det fikk noen respons fra hverken aktoratet eller dommerpanelet. Resultatet var at retten avfeide dette, og vedkommende ble dømt, sier Bendiksen. Bendiksen sperret ikke øynene opp da «trygdeskandalen» ble kjent. – Jeg er dessverre ikke overrasket, men tenker Norge som rettsstat har spilt fallitt mot de svakeste, sier advokaten, som også har snakket med Nordlys om det tidligere. Nå frykter hun for rettssikkerheten til folk. (nrk.no 1.11.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Hauglie informerte ikke Nav om dommen i EU-domstolen.

(Anm: Hauglie informerte ikke Nav om dommen i EU-domstolen. Da dommen i EU-domstolen kom, var ikke departementet kjent med at Navs praksis ved slike midlertidige opphold var feil, opplyser statsråd Anniken Hauglie. Anniken Hauglie er i hardt vært etter at Aftenposten opplyste at Norge var direkte involvert i en trygdesak i EU-domstolen som nå har fått stor betydning i den såkalte trygdeskandalen. Saken det dreier seg om, Tolley-saken, brukes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) for å konkludere med at «det ikke kan stilles et selvstendig krav om tilstedeværelse i Norge» når man mottar visse Nav-ytelser. (aftenposten.no 19.11.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. (- Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget.)

(Anm: Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget. Regjeringen var dypt involvert i en konkret trygdesak i EU-domstolen og fikk førstehånds kjennskap til at Navs praksis var feil. Nå – nesten tre år senere – ble den samme dommen avgjørende da Nav måtte snu i trygdeskandalen. (aftenposten.no 18.11.2019).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. (- Det er uklart om departementet i 2017 har neglisjert råd de har fått om at Navs praksis var feil, eller om de ikke har mottatt slike råd.)

(Anm: Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget | Christoffer Conrad Eriksen, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo - Ingunn Ikdahl, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Det er uklart om departementet i 2017 har neglisjert råd de har fått om at Navs praksis var feil, eller om de ikke har mottatt slike råd. Rundene som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har gått i Stortinget om Tolley-dommen, har gitt offentligheten ytterligere innsikt i bakgrunnen for trygdeskandalen. Her trekker vi frem fire lærdommer. Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget. (aftenposten.no 23.12.2019).)

- Fem grunner til at Tolley-saken er viktig (- Selv om arbeids- og sosialministeren holdt en grundig redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget den 5. november i år, viser det seg allerede nå at regjeringen har vært dypere involvert i tolkningen av EUs trygderegler enn det som kom frem i Stortinget.)

(Anm: Fem grunner til at Tolley-saken er viktig | Ikdahl, Eriksen og Bekkedal. Selv om arbeids- og sosialministeren holdt en grundig redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget den 5. november i år, viser det seg allerede nå at regjeringen har vært dypere involvert i tolkningen av EUs trygderegler enn det som kom frem i Stortinget. I går ble det kjent at Norge hadde intervenert i en rettssak om det britiske trygdesystemet for EU-domstolen. Hvorfor fortjener denne opplysningen interesse, i en allerede komplisert sak? Rettssaken handlet om den britiske kvinnen Linda Tolley, som fikk innvilget økonomisk støtte fra britiske myndigheter i 2002, men ble fratatt støtten i 2007 fordi hun flyttet til Spania. Selv om saken i seg selv ikke har direkte tilknytning til Norge, er det likevel fem grunner til at avgjørelsen og ikke minst Norges rolle i saken er viktig for den norske trygdeskandalen. (aftenposten.no 19.11.2019).)

- 60 millioner i valgkampbidrag. (- Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag.) (- Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.)

(Anm: 60 millioner i valgkampbidrag. Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.  Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak. (ssb.no 3.10.2019).)

(Anm: Rapportere valgkampbidrag (ssb.no).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

– Utfordrende å snakke med barn om overvekt. (- 27 prosent av norske barn er overvektige.) (- Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef.) (- Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten.) (- Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn.)

(Anm: – Utfordrende å snakke med barn om overvekt. 27 prosent av norske barn er overvektige. Det viser en ny rapport fra Unicef om barns ernæring. – Det er ekstremt krevende å snakke om kostholdsvaner og livsstil med barn, mener overlege. Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef. Det er første gang denne rapporten om barns kår i hele verden har med informasjon om norske barn, og rapporten viser altså at feilernæring er et problem også her i landet. (…) Skambelagt tema Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten. Seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold Samira Lekhal, sier det er vanskelig å snakke om vektproblemer og overvekt med barn og foreldre. (…) Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn. (…) I resten av verden har antall barn som er overvektig doblet seg siden 2000, ifølge rapporten. Det er i dag 380 millioner barn som er overvektige. Les også: Fedme og overvekt koster milliarder Les også: Forskjell på jenters og gutters fedme  (nrk.no 16.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tilstanden til verdens barn 2019. Barn, mat og ernæring: Å vokse og utvikle seg sunt i en verden i endring. (- I sentrum av denne utfordringen er et ødelagt system for matvarer som ikke klarer å gi barna det kostholdet de trenger for å vokse seg sunne.)

(Anm: The State of the World’s Children 2019. Children, food and nutrition: Growing well in a changing world. Highlights For the first time in 20 years, UNICEF’s flagship report examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. This 2019 edition of The State of the World’s Children (SOWC) examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. Despite progress in the past two decades, one third of children under age 5 are malnourished – stunted, wasted or overweight – while two thirds are at risk of malnutrition and hidden hunger because of the poor quality of their diets. At the center of this challenge is a broken food system that fails to provide children with the diets they need to grow healthy. This report also provides new data and analyses of malnutrition in the 21st century and outlines recommendations to put children’s rights at the heart of food systems. (unicef.org 20.10.2019 - Publication date October 2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer.

(Anm: 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer. Selv om færre oppgir å drikke nå enn for ett år siden, er det svært utbredt og et problem som ikke kan neglisjeres. (…) Kan ikke sette trygge grenser for inntak Det skal svært små mengder energidrikk til, før det er risiko for negative effekter for barn og unge. Flere enn tidligere, hele 59%, sier de velger bokser på 0,5 liter når de skal drikke energidrikk. Mindre enn én halvliter gir risiko for alvorlige helseeffekter som økt blodtrykk eller angst og uro hos en ungdom som veier 50 kg. (forbrukerradet.no 10.10.2019).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Erna Solbergs hemmelige oppskrift for et langt liv i regjering: Tålmodighet. Og flaks. Festen er ikke over. Det er oljepenger igjen. Og igjen.

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Erna Solbergs hemmelige oppskrift for et langt liv i regjering: Tålmodighet. Og flaks. Festen er ikke over. Det er oljepenger igjen. Og igjen. Statsminister Erna Solberg – her på vei fra Ålesund til Haugesund i valgkampen – sliter hverken med flyskam eller oljepengeskam. (dn.no 20.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode, del 2. (- For 10 måneder siden skrev Kristin Clemet i Aftenposten at Erna Solberg «leder regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger.»)

(Anm: Erna Solbergs metode, del 2. FRIPENN: Det visste dere kanskje ikke, at regjeringen er et sammensveiset lag der alle trekker i samme retning. Gamle rekorder står for fall. Hittil har statsminister Gunnar Knudsens innlegg i trontaledebatten i 1914 vært regnet som norgeshistoriens minst treffsikre politiske analyse. Knudsen ville gjerne roe gemyttene. Han kunne derfor forsikre Stortinget om at den verdenspolitiske himmel for tiden var skyfri «i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år». Seks måneder senere brøt 1. verdenskrig ut. For 10 måneder siden skrev Kristin Clemet i Aftenposten at Erna Solberg «leder regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger.» Clemet kalte kronikken «Erna Solbergs metode». Metoden skulle gjøre samholdet i regjeringen bedre og mer slitesterkt enn under Jens Stoltenberg, da kaos som kjent rådet. (…) Det går an å forstå Kristin Clemets desperate innsats i Sannhetsministeriets tjeneste, også når hun forsøker å få folk til å nekte å tro det de ser og hører, som ifølge George Orwells «1984» var Partiets siste og viktigste ordre. I flere tiår har hun investert hele sin betydelige arbeidskraft og sitt skarpe intellekt i et forsøk på å føre de borgerlige partiene sammen, fordi borgerlig samarbeid er Høyres eneste vei til makt. Det hun kaller Erna Solbergs metode, er til forveksling lik hennes egen. Problemet er at selv den klokeste og mest tolerante lagleder kommer til kort når troppen består av fire gjørmebrytere, to kristelige badmintonspillere, tre venstrebacker og en bridge-trupp. Spesielt hvis de blir bedt om å spille cricket. (aftenposten.no 24.9.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Har regjeringen begynt å skrive Aftenpostens leder? (- En kan nesten få inntrykk av at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har skrevet lederartikkelen. Det er ikke det vi trenger fra en innflytelsesrik samfunnsaktør som Aftenposten.)

(Anm: Hermann Køhn Sæther stipendiat i filosofi NTNU Bærekraft. Har regjeringen begynt å skrive Aftenpostens leder? «Det beste hadde vært om foreldrene samtykket i at barna kunne reise», skriver Aftenposten om barn av IS-tilknyttede personer i sin leder 14. oktober. Det beste for hvem, må man da spørre seg. Det kan ikke være det beste for barna lederskribenten har i tankene, en rekke fagpersoner fra helsevesenet har allerede påpekt at det vil være et overgrep mot barna å skille dem fra sin nærmeste omsorgsperson. Det virker mer som om Aftenposten snakker om det beste for regjeringen. Det er konflikt innad i regjeringen rundt dette spørsmålet, og det beste for regjeringen ville derfor være «om foreldrene samtykket i at barna kunne reise», for å bruke Aftenpostens ord. Det ville antageligvis løst regjeringens interne floke. En kan nesten få inntrykk av at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har skrevet lederartikkelen. Det er ikke det vi trenger fra en innflytelsesrik samfunnsaktør som Aftenposten. (aftenposten.no 20.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. (- Befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt.)

(Anm: Rapporter 2019/33. Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt. (ssb.no 29.10.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

– Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo.

(Anm: Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo. Mens det var store regionale forskjeller i boligprisene i juli, steg boligprisen i Oslo med 1,9 prosent. Førstegangskjøper Oda Lassen-Urdahl (27) hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp hjemmefra. (dn.no 6.8.2018).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Svingdørs-politikerne. (- De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner.)

(Anm: Av Aslak Bonde. Svingdørs-politikerne. Sammendrag De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det? Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28) Side: Side: 22-25.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (- Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt.)

(Anm: Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag. Om noen uker vil vi få vite om Kristelig Folkeparti går inn i Erna Solbergs sentrum-høyre-regjering. (…) Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt. (…) Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen etter at KrF vedtok å gå inn i Regjeringen. Solbergs metode vil kanskje redde KrF ved neste valg, mener Clemet. (aftenposten.no 10.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel.

(Anm: Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel. Siden kong Harald sist leste trontalen, er regjeringen utvidet med KrF til en flertallsregjering. Men det politiske året har vært preget av svindel, bompengeopprør og regjeringskrangel for åpen scene. (aftenposten.no 2.10.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. (- Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt.)

(Anm: 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt. – Det er ikke tilfeldig, mener Rødts Bjørnar Moxnes. (…) – Regjeringen har satt milliardærrekord, og det er ikke tilfeldig. Siden de tiltrådte har Solberg-regjeringen økt skattegavene til sine rike sponsorer i hvert eneste budsjett, og nå er vi oppe i nesten 30 milliarder årlig, sier Moxnes til NTB. Kapital-tallene, som kom forrige uke, viste en økning på 33 nye milliardærer det siste året. I snitt har Norges 400 rikeste nå en formue på 3,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 150 millioner kroner fra i fjor. Mandag kommer statsbudsjettet. – Jeg frykter at vi vil se nye skattekutt for de rikeste, enten de fortsetter med å øke skatterabatten for aksjeeiere, senke eiendomsskatten for de med dyrest bolig, eller kutter videre i formuesskatten eller selskapsskatten for bedrifter som går med overskudd, sier Moxnes. (NTB) (dagsavisen.no 6.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. (- Ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet.) (- Den nye ordførerlønna blir på 928. 000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner.)

(Anm: Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker tjente bedre enn en statsråd. Den nye ordføreren skal tjene en halv million mindre. Fremskrittspartiet mistet ordførerklubba i Ullensaker på Romerike etter valget. Nå overtar Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher, men ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet. – Jeg har stått hardt på å forhandle meg ned, det har vært en viktig sak for meg, sier Schumacher til Kommunal Rapport. Den nye ordførerlønna blir på 928.000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner. (frifagbevegelse.no 3.10.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne. IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria.

(Anm: Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne. IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria. Et overveldende flertall i Stortinget sier nei til å hente dem hjem sammen. Det var MDG som hadde fremmet forslag om at regjeringen rasket mulig burde hente den norske fireåringen i al-Hol. Men ikke alene. De presiserte at også hans tre år gamle søster og den IS-tilknyttede moren burde hentes til Norge. Det fikk ikke flertall i Stortinget. Faktisk var det bare 9 som stemte for, representantene fra SV, Rødt og MDG. Hele 92 stemte imot – Sp, KrF, Ap, Høyre, Frp og Venstre. (…) – Jeg er redd politikerne ikke forstår alvoret i situasjonen. At gutten er dødssyk og at han kan dø når som helst. Vi har ikke mye tid, sa bestefaren til VG før voteringen. Fireåringen ble født i Syria, men da altså av to personer med norsk statsborgerskap. (vg.no 4.10.2019).)

- Nekter å redegjøre for barnevernskrisa: - Sjokkerende. Sentrale politikere ba barneministeren komme til Stortinget for å redegjøre om barnevernskrisa. Nå sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nei.

(Anm: Nekter å redegjøre for barnevernskrisa: - Sjokkerende. Sentrale politikere ba barneministeren komme til Stortinget for å redegjøre om barnevernskrisa. Nå sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nei. - Det er krise i barnevernet, men barneministeren avviser å komme til Stortinget for å redegjøre om situasjonen. Jeg er rett og slett sjokkert, sier Kari Henriksen (Ap). Sammen med stortingskollegene Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Freddy Øvstegård (SV) sendte Henriksen 21. oktober et brev til barneministeren med krav om at han kommer til Stortinget for å redegjøre om krisa i barnevernet.  (dagbladet.no 7.11.2019).)

(Anm: Ropstad nekter å redegjøre om situasjonen i barnevernet. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke etterkomme opposisjonens ønske om å komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen i barnevernet. (aftenposten.no 7.11.2019).)

- BARNEVERNSAKENE: Krever at Ropstad ber om unnskyldning. Arbeiderpartiet kritiserer barne og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad for arroganse etter dommene i Menneskerettsdomstolen (EMD).

(Anm: BARNEVERNSAKENE: Krever at Ropstad ber om unnskyldning. Arbeiderpartiet kritiserer barne og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad for arroganse etter dommene i Menneskerettsdomstolen (EMD). – Ropstad burde innkalt til et møte og gitt en unnskyldning til foreldrene i sakene der Norge er dømt. De har blitt frarøvet muligheten til å se barna sine, noe som strider mot menneskerettighetene, sier Kari Henriksen. Hun representerer Arbeiderpartiet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Nekter å beklage Bare siden i sommer har Norge blitt dømt for brudd på menneskerettighetene i fire barnevernssaker. At det er gitt alt for lite samvær til foreldrene er blant krenkelsene som er påpekt. Og ytterligere 28 saker står i kø for behandling i domstolen i Strasbourg, EMD. På spørsmål fra TV 2 har barneminister Kjell Ingolf Ropstad gjentatte ganger nektet å svare på om han vil gi en beklagelse til mødrene og fedrene som er blitt utsatt for menneskerettsbrudd. (tv2.no 16.1.2020).)

- Nekter å beklage overfor foreldrene i EMD-sakene. (- Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD).) (- På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver: – Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene.)

(Anm: Nekter å beklage overfor foreldrene i EMD-sakene. Norge er de siste månedene dømt to ganger for krenkelser mot foreldre og barn i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Foreldrene, som er tilkjent erstatning, forstår ikke hvorfor de ikke får en beklagelse fra Norge. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD). På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver: – Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene. Foreldrene mener Ropstad og regjeringen ikke tar sakene deres og krisen i barnevernet på alvor. 29 norske saker står på vent for behandling i EMD i Strasbourg. (tv2.no 23.11.2019).)

- Nektet å møte SV-politiker til asyl-debatt. - Stusslig at han ikke tør. (- KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville gjerne stille i Politisk kvarter for å snakke om arbeidsrett for ureturnerbare asylsøkere, men ikke i debatt med SV.)

(Anm: Nektet å møte SV-politiker til asyl-debatt. - Stusslig at han ikke tør. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville gjerne stille i Politisk kvarter for å snakke om arbeidsrett for ureturnerbare asylsøkere, men ikke i debatt med SV. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad, var gjest i Politisk kvarter i morges. Her ble han utfordret på om KrF virkelig kjemper for å gi papirløse asylsøkere rett til arbeid, slik Ropstad hevder de gjør. Kjell Ingolf Ropstad ble imidlertid først spurt av NRK om å stille til debatt om spørsmålet med SV-politiker Karin Andersen. Det ville han ikke. (dagbladet.no 4.12.2019).)

- Melder seg ut av KrF: Misliker at Ropstad drar partiet i kristenkonservativ retning.

(Anm: Melder seg ut av KrF: Misliker at Ropstad drar partiet i kristenkonservativ retning. Nestleder Irene Solli i Agder KrF mener Kjell Ingolf Ropstad leder partiet i gal retning. Nå melder hun seg ut av partiet. Fædrelandsvennen: – Jeg hadde ønsket at jeg kunne fortsette i partiet, men kom frem til at jeg ikke kan være med videre. Det føles trist, men også riktig, sier Irene Solli til Fædrelandsvennen. (…) Homoterapi og Stålsett-saken ble avgjørende I en kronikk sendt til Fædrelandsvennen skriver Solli at «utspill, saker og endringer» er grunnen til at hun nå «kaster seg av KrF-båten». To saker ble avgjørende for avgjørelsen: «Homoterapi-saken» og «Stålsett-saken». (aftenposten.no 4.1.2020).)

- Pinlig av Ropstad. (- For det var rett og slett pinlig å høre statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads hjelpeløse oppgjør med miljøbevegelsen.)

(Anm: Pinlig av Ropstad. Man har svært høye tanker om sitt eget fortreffelige menneskesyn når man bruker storslegga mot andres. En skal som kjent høre mye før ørene faller av. Den som våknet til Politisk kvarter i morges, måtte holde godt på kaffekoppen. For det var rett og slett pinlig å høre statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads hjelpeløse oppgjør med miljøbevegelsen. (…) Ropstad er ikke kjent for å være dyrevernernes mann. Som KrFU-leder mente han at medieyndlingen Keiko burde slaktes og sendes som mat til Afrika. (…) KrF-lederen gjør seg til en talsperson for at empati er noe vi bare har en begrenset mengde av. At alle som bryr seg om dyr ikke har noe medfølelse til overs for mennesker. (vg.no 13.11.2019).)

- Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku. (- Tanken om at det ikke er en kvalitativ forskjell på dyr og mennesker, som deler av dyrevern-bevegelsen står for, mener jeg er farlig.) (- Det innebærer ikke bare en oppvurdering av dyrenes verdi, men en nedvurdering av menneskets unike og uendelige verdi.)

(Anm: KJELL INGOLF ROPSTAD, KrF-leder. Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku. Som alle bevegelser med makt må også den grønne bevegelsen finne seg i en debatt om verdier. Jeg vil rose miljøbevegelsen for å ha løftet klimakampen, men jeg mener diskusjonen om hvilket menneskesyn man bygger på er avgjørende. Jeg ber ikke om unnskyldning for å ha reist en slik debatt. KrF kjemper for menneskeverdet, og har menneskeverdstanken som fundamentet for all vår politikk. Tanken om at det ikke er en kvalitativ forskjell på dyr og mennesker, som deler av dyrevern-bevegelsen står for, mener jeg er farlig. Det innebærer ikke bare en oppvurdering av dyrenes verdi, men en nedvurdering av menneskets unike og uendelige verdi. Dersom ikke det ukrenkelige menneskeverdet er høyeste prioritet for politikken, vil det påvirke alle politiske valg og prioriteringer. (vg.no 13.11.2019).)

- Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. (- Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november.)

(Anm: Nils Chr. Stenseth Professor Fakultet for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Oslo. Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november. Ropstad har tydeligvis ikke fått med seg at evolusjonsbiologisk forskning nettopp viser at vi mennesker er i nært slektskap med de andre dyrene, så det er nok faglig korrekt å si at vi mennesker ikke er noe annet enn intelligente dyr. Det skulle ikke overraske meg om Ropstad ikke anerkjenner den darwinistiske evolusjonsbiologiens grunnleggende innsikt om evolusjon av alt liv, inkludert oss mennesker. Om han gjør det, så har han ikke tatt inn over seg hva denne kunnskapen innebærer. (aftenposten.no 20.11.2019).)

- Framfor å ta MDGs og miljøbevegelsens politikk og argumenter på alvor, ber han dem ta avstand fra flere standpunkter ingen av dem har. (- Eller påstanden om at de likestiller mennesker og dyr.)

(Anm: Framfor å ta MDGs og miljøbevegelsens politikk og argumenter på alvor, ber han dem ta avstand fra flere standpunkter ingen av dem har. Ettbarnspolitikk som virkemiddel for å bremse befolkningsveksten, for eksempel. Eller påstanden om at de likestiller mennesker og dyr. Ropstad beskriver det som en «total avvisning av tanken om menneskets egenverdi». Større avvisning av tenking er det lenge siden vi har sett fra en partileder. (dagbladet.no 15.11.2019).)

- Bekymret for Ropstad. KrF-leder. (- FORSTÅR IKKE: Une Bastholm lurer på hvor Kjell Ingolf har fått det for seg at ettbarnspolitikk er aktuelt i Europa og Norge.)

(Anm: Bekymret for Ropstad. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kommer med drøye påstander som bare skal gjøre ham selv viktig, ifølge MDG-topp Une Bastholm. UT MOT MILJØBEVEGELSEN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har brukt den siste uka på å advare mot menneskesynet til deler av miljøbevegelsen. (…) FORSTÅR IKKE: Une Bastholm lurer på hvor Kjell Ingolf har fått det for seg at ettbarnspolitikk er aktuelt i Europa og Norge. (dagbladet.no 16.11.2019).)

- Imot menneskeverdet. Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. (- Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser?)

(Anm: Imot menneskeverdet. Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. ‘Menneskeverd’ er et ekskluderende begrep, skriver Teodor Bruu. Politikk handler i stor grad om å dømme over liv og død. Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser? Det har grodd godt for de store verdidebattene denne våren. Nye teknologier åpner for nye praksiser i helsevesenet, og regjeringen har blitt utvidet med et kristenkonservativt parti som synes dette er spesielt skummelt. Abortdebatten lever igjen. (klassekampen.no 12.6.2019).)

- Menneskeverd og miljøbevegelsen: Ropstad er gnien på kjærlighet. Mennesker er dyr. Vi har en egenverdi som er ukrenkelig. Samtidig har andre levende vesener på planeten også en egenverdi som bør anerkjennes. (- Han påstår også at miljøbevegelsen er for en ettbarnspolitikk. Dette er noe «mange kommer med», mener Ropstad, uten å vise til noen eksempler.)

(Anm: Menneskeverd og miljøbevegelsen: Ropstad er gnien på kjærlighet. Mennesker er dyr. Vi har en egenverdi som er ukrenkelig. Samtidig har andre levende vesener på planeten også en egenverdi som bør anerkjennes. EN TRUSSEL? Kanskje er det sant at disse ideene er en trussel mot deres form for kristendom. Det er i tilfelle ikke noe samfunnsproblem, skriver Trædal om Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad. (…) Eller for å formulere det med Ropstads ord: Miljøbevegelsen argumenterer for «en total avvisning av at mennesker har en iboende egenverdi.» Han påstår også at miljøbevegelsen er for en ettbarnspolitikk. Dette er noe «mange kommer med», mener Ropstad, uten å vise til noen eksempler. (dagbladet.no 14.11.2019).)

- Ropstad frykter ettbarnspolitikk i Norge. - Se på ettbarnspolitikken, har den fungert spesielt bra?, spør han retorisk.)

(Anm: Ropstad frykter ettbarnspolitikk i Norge. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad lover å «kjempe med nebb og klør» mot at ettbarnspolitikk innføres i Norge. (…) - Se på ettbarnspolitikken, har den fungert spesielt bra?, spør han retorisk. - Det var vel ikke klimahensyn Kina tok den gangen? - Selv om du innfører ettbarnspolitikk i Europa - og jeg kommer til å kjempe med nebb og klør mot at det innføres i Norge - så må vi spørre oss hva som blir konsekvensene av ettbarnspolitikk, sier Ropstad.  (dagbladet.no 14.11.2019).)

- Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag.

(Anm: Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier det blir «veldig, veldig vanskelig» for regjeringen å nå klimamålene som Stortinget har satt for 2020. – Det må skje noe oppsiktsvekkende neste år i form av en fabrikknedleggelse eller den type ting hvis vi skal nå målene for klimakutt for 2020, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) til Aftenposten. I klimaminister Ola Elvestuens (V) reisefravær, svarte Rotevatn for regjeringens klimapolitikk i statsbudsjettet for neste år. – Ja, det blir vel helt umulig å nå 2020-målet med dette budsjettet? – Vi vet ikke strengt tatt før i 2022 om vi nådde klimamålene for 2020, men, ja, det ser ut til å bli veldig, veldig vanskelig, sier Rotevatn.  (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år.

(Anm: Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år. Norsk økonomi går bra og jobbveksten er frisk. Derfor venter regjeringen dobbelt så høy vekst i kjøpekraften neste år. (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. (- Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken.)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets ACER-vedtak. Nei til EU anker avgjørelsen. (…) Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken. (enerwe.no/acer-ntb 11.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. (- Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene».)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten får medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse. – Dette søksmålet er i realiteten et forsøk på å innføre abstrakt grunnlovskontroll i Norge, av den typen man finner i kontinentale konstitusjonsdomstoler, men som vi til nå ikke har hatt i Norge. Det sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da Oslo tingrett i september behandlet avvisningsspørsmålet i søksmålet Nei til EU har anlagt om grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak, skriver Rett24. Fornøyd Regjeringsadvokaten er tilfreds med kjennelsen. – Vi er godt fornøyd med at tingretten så klart slår fast at Nei til EU ikke har søksmålsinteresse, verken ut fra de tradisjonelle kriteriene i tvisteloven paragraf 1-3, eller ut fra en mer overordnet konstitusjonell vurdering, sier Sejersted. Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene». – Å ta kontroversielle vedtak fra myndighetene til retten er ikke et brudd på vår statsskikk, men en demokratisk rett enhver borger og organisasjon må ha rett til å benytte seg av, sier hun i en pressemelding. (dagsavisen.no 11.10.2019).)

(Anm: Nei til EU vil ta Acer-saken til retten. Nei til EU sier de vurderer å saksøke Stortinget som følge av feilbehandling av saken om norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. (aftenposten.no 21.3.2018).)

- Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. (- Ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet.) (- Den nye ordførerlønna blir på 928. 000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner.)

(Anm: Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker tjente bedre enn en statsråd. Den nye ordføreren skal tjene en halv million mindre. Fremskrittspartiet mistet ordførerklubba i Ullensaker på Romerike etter valget. Nå overtar Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher, men ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet. – Jeg har stått hardt på å forhandle meg ned, det har vært en viktig sak for meg, sier Schumacher til Kommunal Rapport. Den nye ordførerlønna blir på 928.000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner. (frifagbevegelse.no 3.10.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- KrF kan komme til å stemme imot egen overbevisning. Presses om pensjon for uføre. (- I REGJERING: Kjell Ingolf Ropstad mente i 2011 at det er uakseptabelt å fjerne uføres skjermingstillegg og sier han mener det samme nå.)

(Anm: KrF kan komme til å stemme imot egen overbevisning. Presses om pensjon for uføre. KrF vil skjerme uføre alderspensjonister mot effekten av de såkalte levealdersjusteringene, men regjeringen har foreslått det motsatte. I REGJERING: Kjell Ingolf Ropstad mente i 2011 at det er uakseptebalt å fjerne uføres skjermingstillegg og sier han mener det samme nå. (…) - Dessverre er jeg ikke overrasket over at dette kommer fra Høyre og Frp, men jeg er ærlig talt litt skuffet over at KrF er med på å bygge ned sikkerhetsnettet til eldre med dårlig helse, sier SV-lederen. (…) - Ikke endret mening Dagbladet skrev nylig om en debatt i stortingssalen for åtte år siden, da nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte sterkt for å skjerme uføre alderspensjonister fra levealdersjusteringene. «Arbeidsføre kan kompensere for levealdersjusteringen med å stå lenger i arbeid. Det kan ikke de som er uføre. At de ikke skulle bli skjermet for noe av levealdersjusteringen, ville vært uakseptabelt», sa Ropstad. (…) Kraftig vekst Tidligere denne måneden kom Nav med ferske uføretall. Der framgår det at antallet uføre mellom 25 og 29 år har økt fra 4 027 i 2010 til 11 158 i 2019. Det tilsvarer en vekst på 177 prosent. Fra 2018 til 2019 alene kom 1 578 unge i denne aldersgruppen over på uføretrygd. Også blant dem mellom 20 og 24 år har det vært en økning, faktisk mer enn en dobling fra 2010 til 2019, kunne NTB fortelle nylig. (dagbladet.no 1.10.2019).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Skal negativismen sejre? Såvel i Europa som globalt er der tale om et politisk svigt af historiske dimensioner. (- Få penge for at låne penge lyder som et godt tilbud, men negative renter er ingen guds gave til menneskeheden. De er tværtimod udtryk for en verdensøkonomi i en så miserabel forfatning, at der er grund til alvorlig bekymring.)

(Anm: Skal negativismen sejre? Såvel i Europa som globalt er der tale om et politisk svigt af historiske dimensioner. Ikke blot har mange regeringer undladt at gennemføre de reformer, som de er vel vidende om er påkrævede. Få penge for at låne penge lyder som et godt tilbud, men negative renter er ingen guds gave til menneskeheden. De er tværtimod udtryk for en verdensøkonomi i en så miserabel forfatning, at der er grund til alvorlig bekymring. Her hjemme har først Jyske Bank og i går Sydbank bebudet at ville indføre negative renter – dog kun for indeståender over 7,5 mio. kr. Det vil således kun være et fåtal af kunder i de to banker, der vil blive ramt. Indtil videre. Virkeligheden er imidlertid, at bankindustrien ...  (jyllands-posten.dk 30.8.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.»)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. – Det sies at Eidsvollsmennene var opptatt av å begrense mektige familiedynastier, men dagens situasjon er trolig noe de aldri hadde kunnet tenke seg, sier Marianne Nordli Hansen. Hun har sett oversikten Aftenposten nå presenterer over familiære bånd i og rundt regjeringsapparatet. Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (…) Dynastier også på høyresiden Lenge ble dynastiene i politikken ofte forbundet med Ap-familier og navn som Gerhardsen, Brundtland, Stoltenberg, Harlem og Frydenlund. Men de finnes også på høyresiden. (…) Ifølge Grunnloven er det ikke lov for to ektefeller å samtidig sitte rundt Kongens bord. Men i løpet av de over fem årene Erna Solberg har styrt landet, har hun hatt statsråder som har vært gift med statssekretærer, statssekretærer som har vært gift med hverandre og politiske rådgivere som er sammen – i samme regjering. (…) Per Sandberg og Anniken Hauglie: Han var statsråd og hadde ektefellen i samme regjering. Hun er i samme situasjon nå. (...) Jenny Clemet von Tetzchner (H) er politisk rådgiver for digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Hun var også rådgiver for han da han var utviklingsminister. Hun er datter til eksstatsråd og Civita-leder Kristin Clemet og tidligere byrådsleder, nå stortingsrepresentant, Michael Tetzschner. Bestefaren hennes var tidligere generalsekretær i Høyre: Fridtjov Clemet. (aftenposten.no 2.2.2019).)

- Nepotisme i regjeringsapparatet. (- Avisen dokumenterer en rekke forhold der statssekretærer, rådgivere og statsråder har ekteskapelig og annen nær familietilknytning til politikere i og rundt det samme apparatet.) (- Da jeg var del av regjeringsapparatet i Syse-regjeringen, kan jeg ikke huske en eneste relasjon av den typen Aftenposten nå beskriver, selv om flere kom fra politisk aktive familier.) (- Nå henter regjeringspartiene jevnlig inn ektefeller, samboere, sønner og døtre for å være med og styre Norge.)

(Anm: Bjørn Iversen, Reinsvoll. Nepotisme i regjeringsapparatet. Aftenposten har 2. februar en reportasje om nære familiære relasjoner i regjeringsapparatet. Avisen dokumenterer en rekke forhold der statssekretærer, rådgivere og statsråder har ekteskapelig og annen nær familietilknytning til politikere i og rundt det samme apparatet. Da jeg var del av regjeringsapparatet i Syse-regjeringen, kan jeg ikke huske en eneste relasjon av den typen Aftenposten nå beskriver, selv om flere kom fra politisk aktive familier. Nå henter regjeringspartiene jevnlig inn ektefeller, samboere, sønner og døtre for å være med og styre Norge. Jeg stiller ikke spørsmål ved disse menneskenes politiske og faglige kvalifikasjoner, heller ikke ved de formelle habilitetsspørsmålene. Men når så mange personer med så lik bakgrunn og så mange nære relasjoner ristes sammen i et så viktig og samtidig nokså lukket fellesskap, er det grunn til å rope varsko. Personene i dette apparatet blir dessuten ikke rekruttert på vanlig måte. De blir plukket ut av ledelsen. Da blir slike «familieansettelser» enda mer tvilsomme. Nepotisme er et belastet begrep. Det nåværende regjeringsapparatet har dessverre fått et preg som gjør at betegnelsen ikke er injurierende. (aftenposten.no 7.2.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Arbeidslivskriminalitet: Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet.

(Anm: Arbeidslivskriminalitet: Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet. – Det vil være et alvorlig feilgrep å slakke av på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, mener skattedirektør Hans Christian Holte. (frifagbevegelse.no 1.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte

Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte
adressa.no 14.4.2016
Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp.

Eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har denne uken hatt ansvaret for regjeringens oppfølging av DNB i skatteparadissaken, samtidig som ansatte i avdelingen har aksjer i DNB for snaut 1,5 millioner kroner, viser en gjennomgang Klassekampen har gjort i aksjonærregisteret.

De 30 ansatte i eierskapsavdelingen har ansvaret for brorparten av landets statlig eide selskaper. De børsnoterte selskapene i avdelingens portefølje er verdsatt til i overkant av 240 milliarder kroner og inkluderer giganter som DNB, Telenor, Yara og Norsk Hydro. (…)

(AnmSøk i database: Sjekk hvem som eier aksjer i 265.492 norske selskaper. Nå kan du sjekke hvem som eier aksjer i Norge. Søk på person eller selskap for å finne ut hvem som eier hva i hele 265.492 selskaper. (abcnyheter.no 1.6.2016).)

(AnmAksjeeieropplysninger for 2015 (skatteetaten.no (3.6.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

- Varaordfører i kommune med 22.000 innbyggere får 1,25 millioner i årslønn. Da Ap i Sunnfjord bare ville tilby Jenny Følling (Sp) halv stilling som varaordfører, snudde Sp seg mot Høyre. Nå er lokalpolitikeren garantert en årsinntekt de neste årene på rundt 1,25 millioner kroner - i en kommune med knapt 22.000 innbyggere.

(Anm: Varaordfører i kommune med 22.000 innbyggere får 1,25 millioner i årslønn. Da Ap i Sunnfjord bare ville tilby Jenny Følling (Sp) halv stilling som varaordfører, snudde Sp seg mot Høyre. Nå er lokalpolitikeren garantert en årsinntekt de neste årene på rundt 1,25 millioner kroner - i en kommune med knapt 22.000 innbyggere. (…) – Kunne ikke stå for dette Det betyr at Olve Grotle (H) fortsetter som ordfører, mens Jenny Følling (Sp) blir varaordfører, skriver BT. Den nye varaordføreren får en årsinntekt på 1,25 millioner kroner. Det er langt mer enn det som er normalt lønnsnivå for politikere i norsk kommuner. Da Nettavisen kartla lønnen til samtlige ordfører i norske kommune i 2018, fant de kun fem ordførere med lønn over 1,2 millioner kroner. Få oversikt: Det viktigste fra valgdøgnet Ifølge Helge Robert Midtbø (Ap) strandet forhandlingene på at de ikke kunne tilby Jenny Følling like mye i lønn som Høyre. – Jeg synes dette er forferdelig leit. Vi har medlemmer og velgere som ønsket et skifte. Men jeg kunne ikke stå for dette moralsk og politisk, sier Midtbø. (aftenposten.no 13.9.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Fotobokser: Fotobokser redder liv. (- Dagbladet mener: Fremskrittspartiets trafikk-politikk er kunnskapsfiendtlig.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Fotobokser: Fotobokser redder liv. Dagbladet mener: Fremskrittspartiets trafikk-politikk er kunnskapsfiendtlig. Det er viktigere å redusere antallet drepte i trafikken enn mengden fotobokser langs veiene. Denne uka avslørte Dinside.no at Solberg-regjeringen har gitt Statens Vegvesen stopp-ordre for planlegging av nye fotobokser med automatisk strekningsmåling (ATK). Fire ferdig utbygde anlegg med streknings-ATK vil derfor heller ikke tatt i bruk. Fra før av har samferdselsminister Jon Georg Dale stanset flere slike utbygginger. Denne gang stenger han driften på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Hedmark, Europavei 39 i Bømlafjord-tunellen i Hordaland og i to tuneller på strekningen mellom Ålesund og Vigra i Møre og Romsdal. (…) Dagbladet mener det er bra at regjeringen og Statens Vegvesen benytter seg av en rekke ulike tiltak for å redusere antall drepte i trafikken. Det finnes ingen snarveier til trygg trafikk. (dagbladet.no 21.9.2019).)

 

- Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime. (- Et lavmål Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime».) (- Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter.) (- Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror.) (- Dette er altså verdens lengst sittende statsminister.) (- Det er valg uten opposisjonspartier.)

(Anm: - Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime (…) Den norskpakistanske 14. augustkomiteen tildelte en ærespris til Bahrains statsminister Khalifa bin Salman Al-Khalifa forrige måned. Prisen omtales i bahrainske medier som én av de mest prestisjetunge norske prisene. Khalifa var selv ikke til stede på utdelingen som ble avholdt i Oslo 10. august, men sendte to regjeringsrepresentanter for å ta imot prisen på hans vegne - én minister og stabssjefen for den bahrainske statsministerens kontor. Statsminister Erna Solberg (H) satt på fremste bord - godt plassert mellom de to stedfortredende prismottagerne - da Kjell Magne Bondevik holdt tale og overrakte æresprisen. - Et lavmål Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime». - Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter. Her har Europaparlamentet år etter år vedtatt resolusjoner mot Bahrain, og så deler tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ut prisen, og statsminister Erna Solberg kaster glans over utdelingen. Det reagerer vi sterkt på, sier styreleder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, til Nettavisen. (…) - Ikke prisverdig Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror. - Dette er altså verdens lengst sittende statsminister. Det er valg uten opposisjonspartier. Det kan hende det er noen lysglimt her, men å gjøre det til noe prisverdig, blir en fullstendig feilvurdering, mener vi i Norsk PEN, sier Løken Stavrum. (nettavisen.no 3.9.2019).)

- Hannah Arendts forsvar av menneskets frihet og verdighet er fortsatt aktuelt. (- Politikk som middel, ikke som mål.)

(Anm: Hannah Arendts forsvar av menneskets frihet og verdighet er fortsatt aktuelt | Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet. Det diskuteres i dag om Hannah Arendt skal inn på pensum til Examen Philosophicum. Jeg svarer ja. Absolutt. Hannah Arendt var en jødisk tysk filosof, som emigrerte til USA i 1941. Arendt skrev blant annet bøkene «Totalitarismens opprinnelse» (1951) og «Vita Activa» (1958). (…) Med utgangspunkt i hennes tenkning kan vi forstå en utvikling som pågår i vår egen samtid. Det er hvordan det sosiale rom, som pleies i de sosiale mediene, vektlegger identitet og gruppetilhørighet på en måte som kan undergrave pluraliteten og dermed åpne opp for totalitære understrømmer. (…) Politikk som middel, ikke som mål. En grunnstein i Hannah Arendts filosofi, slik hun presenterer den i boken Vita Activa (1958) er at ethvert menneske representerer en helt ny og unik begynnelse. (aftenposten.no 29.9.2019).)

- Menneskerettighetsaktivist mener kronprins Haakon er dobbeltmoralsk

Menneskerettighetsaktivist mener kronprins Haakon er dobbeltmoralsk
nrk.no 27.1.2015
En av Bahrains mest kjente menneskerettighetsaktivister og Raftoprisvinner, Maryam al-Khawaja, mener Vesten, Norge og kronprins Haakon ikke tar drap, tortur og arrestasjoner av demokratiforkjempere på alvor.

Situasjonen i den oljerike golfstaten Bahrain forverres nesten hver eneste dag uten at noen vestlige land reagerer med annet enn et skuldertrekk.

Se Urix om situasjonen i Bahrain klokken 2230

I forrige uke ble en av den arabiske verdens mest kjente demokratiforkjempere, Nabeel Rajab, dømt til seks måneder i fengsl for sin kritikk mot det totalitære styret i landet.

Les: Raftoprisvinner arrestert i Bahrain

– Vi er skuffet over dommen, var USAs talskvinnes Jen Psakis reaksjon, uten at det lå noen fordømmelse i det. (...)

– Vi så denne dobbeltmoralen veldig tydelig i Saudi-Arabia i forrige uke, da for eksempel kronprinsen i Norge viste sin respekt overfor avdøde kong Abdullah, sier al-Khawaja, som er i Norge i forbindelse med filmen «We are the Giant» som handler om hennes og familiens kamp for politiske reformer i det oljerike landet.

- Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner

Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner
aftenposten.no 15.5.2014
- Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland.  

Det norske Klaveness-rederiet Cabu Chartering har vedtatt en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Fra sommeren 2003 til mars 2004 var bestikkelsen på i alt 9 millioner kroner. (…)

Korrupsjon på toppnivå
Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier dette er en meget alvorlig korrupsjonssak. Bestikkelsene har gått til ministernivå i Bahrain, og utbetalingene var forankret i den daværende øverste ledelsen i det norske rederiet.

- Korrupsjon som dette undergraver folks tillit til landets myndigheter og betyr at midler som kunne kommet staten Bahrain og landets befolkning til gode, havner i private lommebøker, sier Djupesland.

Saken har omfattende internasjonale forgreninger.

Les også: Korrupsjonssak i Storbritannia - Korrupsjonssak i USA 1 - Korrupsjonssak i USA 2

- Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime. (- Dette er altså verdens lengst sittende statsminister.) (- Det er valg uten opposisjonspartier.)

(Anm: - Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime. (…) Et lavmål Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime». (…) Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter. (…) Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror. (…) Dette er altså verdens lengst sittende statsminister. (…) Det er valg uten opposisjonspartier. (nettavisen.no 3.9.2019).)

- Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  

(Anm: Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  INTERNERINGSLEIR: En leir i Xinjiang-provinsen av typen hvor anslagsvis en million uighurer skal holdes internert. LES OGSÅ FN: Kina holder en million innbyggere i hemmelige leirer Mandag ble den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Huang Qi dømt til tolv år fengsel etter å ha sittet i varetekt siden 2016. Huang Qi er blant Kinas første cyberaktivister og har i flere år drevet en nettside som rapporterer om brudd på menneskerettighetene. Samtidig ba kinesiske statsmedier om at myndighetene i Hongkong skulle bruke kraftigere metoder for å slå ned på og løse opp i gatedemonstrasjonene i byen, som har vart siden begynnelsen av sommeren. Og denne måneden er det et år siden FN-rapporten som dokumenterte at kineserne holder rundt en million mennesker av den muslimske minoriteten uighurene i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen. LES OGSÅ Kinesisk opposisjonell dømt til tre års fengsel  LES OGSÅ Hongkong-politiet skjøt gummikuler og tåregass mot demonstranter (vg.no 3.8.2019).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Bent Høie blir fylkesmann i Rogaland. Helseminister Bent Høie (H) blir ny fylkesmann i Rogaland. Else-May Botten (Ap) blir fylkesmann i Møre og Romsdal og Tom Cato Karlsen (Frp) i Nordland.

(Anm: Bent Høie blir fylkesmann i Rogaland. Helseminister Bent Høie (H) blir ny fylkesmann i Rogaland. Else-May Botten (Ap) blir fylkesmann i Møre og Romsdal og Tom Cato Karlsen (Frp) i Nordland. Helseminister Bent Høie (H) blir ny fylkesmann i Rogaland fra 2021. Utnevnelsene ble gjort av Kongen i statsråd fredag. (aftenposten.no 26.10.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Fylkeslege får fritak fra arbeidsplikten – beholder millionlønn fra staten. (- Det var fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland som fremforhandlet avtalen som gir Ketil Kongelstad rett til å slutte å jobbe fra 1. januar neste år, men like fullt heve full lønn.) (– Fylkesleger som er uavsettelige embetsmenn, kan pålegges arbeidsoppgaver av samme art som oppgavene de utførte i embetet de ble utnevnt til, skriver fungerende departementsråd Knut Syvertsen.)

(Anm: Fylkeslege får fritak fra arbeidsplikten – beholder millionlønn fra staten. Kostnaden for å få fylkesmennenes lederkabal etter sammenslåinger til å gå opp, kommer på flere millioner kroner. Det kommer frem i dokumenter NRK har fått innsyn i fra landets fylkesmenn: Fylkeslege Ketil Kongelstad (66) har avtalt at han får beholde lønn og tittel som fylkeslege frem til 1. januar 2020. Fra da av har han ingen arbeidsplikt, og får full lønn frem til 30. juni 2021. Kongelstad har en årslønn på 1.068.000 kroner. Fylkeslege Steinar Aase (67) i Telemark inngikk en avtale om full lønn uten arbeidsplikt. Avtalen gjelder fra 1. januar i år, og gir Aase rett til å beholde årslønn på 1.176.237 kroner frem til han fyller 70 år. (…) Fikk tilbud om å gjøre noe Det var fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland som fremforhandlet avtalen som gir Ketil Kongelstad rett til å slutte å jobbe fra 1. januar neste år, men like fullt heve full lønn. (…) – Jeg synes vi har kommet fram til en god avtale, sett i lys av det regelverket som er for fylkesleger, med en Legeforening som mener de har full rett til å gå av uten arbeidsplikt til de er 70 år. På direkte spørsmål fra NRK, sier Kommunaldepartementet at Fylkesmannen i Oslo og Akershus kunne ha pålagt Kongelstad å jobbe lenger. – Fylkesleger som er uavsettelige embetsmenn, kan pålegges arbeidsoppgaver av samme art som oppgavene de utførte i embetet de ble utnevnt til, skriver fungerende departementsråd Knut Syvertsen. (nrk.no 24.7.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt?

(Anm: Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt? | Jan Erik Grindheim, statsviter, Universitetet i Sørøst-Norge og Civita. Hvis kvinner og menn i økende grad stemmer ut fra egeninteresse, ser det ut til at sektortilhørighet kan bli en viktig skillelinje. (…) Kvinner er mer opptatt enn menn av helse, skole og utdanning, eldreomsorg, barne- og familiepolitikk, miljø og sosiale forskjeller, mens menn er mer opptatt enn kvinner av forsvar og sikkerhet, innvandring, arbeidsliv, distriktspolitikk, samferdsel og skatter og avgifter. (aftenposten.no 22.7.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Slik vil ministeren endre boligbyggingen. (- Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener eiendomsbransjen spiller en nøkkelrolle i å nå bærekraftsmålene.)

(Anm: Slik vil ministeren endre boligbyggingen. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener eiendomsbransjen spiller en nøkkelrolle i å nå bærekraftsmålene. Han vil også ha en revisjon av retningslinjene for utbyggingsavtaler. – Eiendomsbransjen og byggenæringen er en veldig viktig del av det å nå bærekraftsmålene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Han vil ha mer fokus på byggkvalitet og forenkling for byggenæringen. (estatenyheter.no 8.3.2020).)
- Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

(Anm: Bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt. (regjeringen.no 9.3.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester. Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage.

(Anm: Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester. Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage. Forbrukerrådet har den siste tiden satt søkelyset på at mange pårørende er bekymret for maten eldre og barn får servert av kommunale tjenester. Dette er noe også velgerne er opptatt av. – Dette er en klar melding fra velgerne om at barn og eldre må få bedre mat gjennom kommunale tjenester, sier Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet. – Det håper jeg de kan få løfter om i valgkampen, og at deres bekymring blir tatt på alvor. Kommunepolitikerne har hittil ikke overbevist innbyggerne på dette området. Bare de færreste mener politikerne er tilstrekkelig opptatt av å sørge for bra matservering. De synes heller ikke dette har bedret seg i siste valgperiode. (forbrukerradet.no 28.7.2019).)

- Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. (- 85 prosent hadde med matpakke.)

(Anm: Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. Det stemmer ikke helt. 5. august arrangerte Høyre og Ap den første duellen mellom statsminister Erna Solberg (H) og Støre. Da det ble snakk om skolemat, hevdet Solberg at: – 97 prosent av alle elever i barneskolen har matpakke i ranselen. (…) 85 prosent hadde med matpakke I kartleggingen fra i fjor rapporterte i snitt 85 prosent av elevene som deltok at de hadde med seg matpakke hjemmefra. (faktisk.no 28.8.2019).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. (- Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt.) (- Bedre karakterer (– Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag.) (- Fra tre til fem, sier han stolt.)

(Anm: FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt. På denne tiden i fjor slo rektor på Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Groruddalen alarm. Et gjengmiljø terroriserte nærmest nabolaget. Organisert kriminalitet var i ferd med å ødelegge miljøet på skolen hans. – Det var et skolemiljø som var preget av frykt på grunn av ting som skjedde i lokalmiljøet. Det var rus og kriminalitet på fritiden som noen av ungdomsskoleelevene var involvert i, sier rektor Jarle Dukic Sandven. Foreldre lager frokost Skoleledelsen skjønte at noe måtte gjøres. De bestemte seg for å fokusere på mat og trening. De besluttet å forskyve skolestart med én time. Fra klokka åtte hver dag får elevene nå servert frokost av engasjerte foreldre og to ganger i uka kan ungdommene starte dagen med trening. – Jeg føler at det blir lettere å lære hvis vi starter dagen med en aktivitet og så får frokost, sier en elev. – Vi har ansatt trenere fra lokale idrettslag som gjennomfører trening med elevene før de har spist frokost. De dagene så har de altså trent og spist frokost før undervisningen starter. Og spør du elever og lærere, så vil de si at de dagene så er det bedre fokus og konsentrasjon, og mer ro i klasserommet. (…) Bedre karakterer (…) – Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag. Jeg har gått opp to karakterer i matte og norsk. Fra tre til fem, sier han stolt. Han mener dette har en klar sammenheng prosjektet. – Jeg har fått et bedre forhold til lærerne. Jeg følger mer med i timene. (tv2.no 6.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Syv av ti nordmenn vil ikke snakke politikk i mediene: - Det er mange stemmer som ikke kommer frem.

(Anm: Syv av ti nordmenn vil ikke snakke politikk i mediene: - Det er mange stemmer som ikke kommer frem. ARENDAL (Kampanje): Samtidig er det klart at Facebook slår de tradisjonelle mediene som den største kanalen for politisk debatt.Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk- og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. I undersøkelsen kommer det frem at hele syv av ti aldri har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media. - Er det et høyt tall synes du? - Det er første gang vi gjør denne type undersøkelse, så vi har ingen sammenlignbare tall. Vi vet dermed ikke om det er flere eller færre enn tidligere, men så lenge syv av ti svarer at de ikke har deltatt i noen form for debatter så betyr det at det er ganske få av oss som deltar og mange stemmer som ikke kommer frem, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet til Kampanje. (kampanje.no 13.8.2019).)

- Superkokker vil boikotte norsk laks: - Det er ikke sunt. En ny kampanje i Sør-Amerika vekker oppsikt. (- Et team av superkokker tar nå til orde for å slutte med alt av oppdrettsfisk.) (- Laks som rømmer, misbruk av antibiotika, giftige alger og industrielt avfall på havbunnen blir konsekvensene denne industrien tar med seg til området, sier Estefania González, som er ansvarlig for havfeltet i Greenpeace, i en pressemelding.)

(Anm: Superkokker vil boikotte norsk laks: - Det er ikke sunt. En ny kampanje i Sør-Amerika vekker oppsikt. Et team av superkokker tar nå til orde for å slutte med alt av oppdrettsfisk. Mauro Colagreco er argentineren som står bak den franske restauranten Mirazur, som nylig ble kåret til verdens beste restaurant. Restauranten har også tre stjerner i Michelin-guiden. (…) Det ble nylig avslørt at selskapet har feilrapportert fiskedødeligheten i sine anlegg, og for få uker siden ble prosjektet i Beagle-kanalen stoppet. (…) - En trussel Greenpeace har også gått hardt ut og mobilisert mot planene om oppdrett i kanalen. - Dette området er jo som deres Lofoten, det er et uberørt område med beskyttet natur, så det er jo klart at disse planene blir møtt med sterk motstand og at de veldig bekymret, sier Frida Bengtsson, i Greenpeace Norden. Hennes kollega i Argentina utdyper: - Chile har vært en tydelig eksempel på hvor ødeleggende lakseoppdrettsanleggene er. Hvis planene fortsetter, blir det satt ut enorme forurensende merder som har utslettende konsekvenser for kanalen og artene. Laks som rømmer, misbruk av antibiotika, giftige alger og industrielt avfall på havbunnen blir konsekvensene denne industrien tar med seg til området, sier Estefania González, som er ansvarlig for havfeltet i Greenpeace, i en pressemelding. (dagbladet.no 31.8.2019).)

- Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. (- Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø.)

(Anm: Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. Kommunestyret i Tromsø har besluttet å begrense lakseoppdrett i kommunen til lukkede anlegg. Det har ført til en storm av reaksjoner fra de ulike delene av lakselobbyen. Jurister er engasjert for å trekke i tvil vedtakets lovlighet og bransjens talspersoner sier det er næringsfiendtlig og teknologisk umulig. Fiskeriminister Harald T. Nesvik, som selv har bakgrunn i næringen, synes vedtaket er «veldig trist» fordi det sender et dårlig signal til en av landets viktigste og fremvoksende næringer. Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø. (dagbladet.no 28.11.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  

(Anm: Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  INTERNERINGSLEIR: En leir i Xinjiang-provinsen av typen hvor anslagsvis en million uighurer skal holdes internert. LES OGSÅ FN: Kina holder en million innbyggere i hemmelige leirer Mandag ble den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Huang Qi dømt til tolv år fengsel etter å ha sittet i varetekt siden 2016. Huang Qi er blant Kinas første cyberaktivister og har i flere år drevet en nettside som rapporterer om brudd på menneskerettighetene. Samtidig ba kinesiske statsmedier om at myndighetene i Hongkong skulle bruke kraftigere metoder for å slå ned på og løse opp i gatedemonstrasjonene i byen, som har vart siden begynnelsen av sommeren. Og denne måneden er det et år siden FN-rapporten som dokumenterte at kineserne holder rundt en million mennesker av den muslimske minoriteten uighurene i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen. LES OGSÅ Kinesisk opposisjonell dømt til tre års fengsel  LES OGSÅ Hongkong-politiet skjøt gummikuler og tåregass mot demonstranter (vg.no 3.8.2019).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Høyre-topp innrømmer skjulte bomhonorar.

(Anm: Uten å informere hverken Erna Solberg eller Stortinget mottok Høyre-topp Øyvind Halleraker titusener i honorarer for sitt europeiske presidentverv i bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. (- KONKLUSJON Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017.) (- Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper.) (- De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. Faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no. Konklusjon Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper. (…) Eide aksjer i 2017 I september 2017 publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge» (krever abonnement). Ifølge artikkelen eide Finnes ved inngangen til 2017 aksjer verdt omlag 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper. (…) De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. Aksjene i Q-Free hadde da artikkelen ble publisert en anslått verdi på 617 000 kroner. Dette var grunnlaget for Dagbladets påstand om at Finnes «setter pengene sine i bompenge-Norge». (…) Aksjonærregisteret kan man finne ut hvem som eier aksjer i hvilke selskaper. Registeret oppdateres ikke kontinuerlig, men viser bare opplysninger som er registrert 31. desember hvert år. (…) De seks selskapene Finnes eide aksjer i ved inngangen til 2019 var Wallenius Wilhelmsen ASA, Schibsted ASA, Norsk Hydro ASA, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering AS og Blueye Robotics AS. (faktisk.no 31.7.2019).)

(Anm: Søk i aksjonærregisteret (aksjeeiere.no).)

- Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper.

(Anm: Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper. I 2014 nektet statsministerens mann Sindre Finnes å offentliggjøre overfor NRK hvilke selskaper han hadde aksjer i. Det kunne han gjøre fordi det ikke fantes noe regelverk som påla ham å gjøre det. Siden er skatteetatens aksjonærregister blitt åpnet for innsyn, og i september 2017 omtalte Dagbladet Finnes' investeringer.  (dagbladet.no 31.7.2019).)

- Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. (- Erna og jeg har delt økonomi.) (- De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.) ( - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes.)

(Anm: Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. - Erna og jeg har delt økonomi. SATSER PÅ BOMPENGER: Sindre Finnes, statsministerens ektemann, forteller åpent om sine private investeringer. (…) De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. (…) Mens Erna Solbergs regjering krever inn rekordsummer i bompenger, er statsministerens mann altså blant dem som potensielt kan tjene penger på at vi har bompenger i Norge. (…) - Jeg har vært forberedt på å bli stilt spørsmål om dette helt siden Dagens Næringsliv laget den appen hvor det ble mye enklere å søke på aksjene til folk. Jeg synes jo det er fornuftig å investere i selskaper, og foreløpig er renta så lav at bankinnskudd ikke lønner seg, forklarer Finnes til Dagbladet. - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes. (dagbladet.no 28.9.2017).)

- FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet.

(Anm: FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet. Samferdsel. Trym Aafløy har ledet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til å bli jevnstore med Ap og Høyre i Bergen. Han mener statsministeren ikke har skjønt problemet. (…) – Jeg tror ikke Erna Solberg forstår problemet. Det har noe med å ha skoen på for å vite hvor den trykker. Hvis du ikke lever i en økonomisk realitet hvor du alltid bruker opp lønnen hver måned, sier Aafløy. Ikke overraskende har han kun én forklaring på hvorfor partiet hans stjeler velgere fra de etablerte partiene – og spesielt fra Frp: – Folk er lei av bompengene. Punktum. (kommunal-rapport.no 2.8.2019).)

- Grenseløs statsminister.

(Anm: Grenseløs statsminister. Grensene for hva Erna Solberg kan akseptere så lenge hun får beholde jobben ser ut til å flytte seg hele tida. (vg.no 24.8.2019).)

- Bompengene var ikke det viktige.

(Anm: Bompengene var ikke det viktige. Krisen i regjeringen handlet ikke om bilister og miljø. Det ble et spørsmål om ære. (vg.no 24.8.2019).)

- Kampen om strandsonen. Millionverdier. Advokater. Kjendiser. Svømmebassenger og tennisbaner. Pluss byggeforbud i strandsonen. Velkommen til Tjøme! (- Men dypest sett handler det om hvem som skal få tilgang til herlighetene i sjøkanten. Om noen kan kjøpe seg rundt lover og regler. Og om hva som skjer når de som skal forvalte disse verdiene på vegne av fellesskapet, svikter.)

(Anm: Kampen om strandsonen. Millionverdier. Advokater. Kjendiser. Svømmebassenger og tennisbaner. Pluss byggeforbud i strandsonen. Velkommen til Tjøme! (…) Mye kan sies om det som har utspilt seg på Tjøme de siste årene. Men dypest sett handler det om hvem som skal få tilgang til herlighetene i sjøkanten. Om noen kan kjøpe seg rundt lover og regler. Og om hva som skjer når de som skal forvalte disse verdiene på vegne av fellesskapet, svikter. (aftenposten.no 6.7.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

(Anm: 30 prosent av strandsonen innerst i Oslofjorden er tilgjengelig. 70 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten vår er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Men i Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent. Tre tiendedeler av Norges kystlinje er påvirket av menneskelige inngrep, viser strandsonestatistikken. (…) I 2017 ble 862 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen innvilget. I 2016 var det 790 søknader som ble innvilget ved dispensasjon. Tallene er basert på KOSTRA-rapporteringen. (ssb.no 9.7.2018).)

- Milliardgevinst på enkle og spartanske småhytter rett utenfor Oslo sentrum. (- MILLIARDKUPP: Eierne av de 550 småhyttene i indre oslofjord har en verdistigning på flere milliarder kroner de siste årene.)

(Anm: Milliardgevinst på enkle og spartanske småhytter rett utenfor Oslo sentrum. MILLIARDKUPP: Eierne av de 550 småhyttene i indre oslofjord har en verdistigning på flere milliarder kroner de siste årene. Det er forskjell på folk, og det er forskjell på hytter og hyttepriser. Mens man mange steder i landet kan kjøpe en enkel hytte ved sjøen for 300.000 kroner, er prisen det 20-doble i Indre Oslofjord. Som kjent er det bare tre forhold som avgjør eiendomsverdier: Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Eller som Mark Twain en gang formulerte det: Buy land, they're not making it anymore (nettavisen.no 15.7.2019).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

– Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. (– Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue.) (- Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner.)

(Anm: Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. Med en halv milliard i ligningsformue trekker Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) snittet opp blant ordførerne. Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue. Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Det er spesielt ordførere fra Høyre og Senterpartiet som trekker snittet opp, viser ligningstallene for 2017. Norges 73 ordførere fra Høyre hadde i 2017 en gjennomsnittlig ligningsformue på nesten 12,3 millioner kroner. Regjeringspartner Frp ligger i andre enden av skalaen. Ingen av Norges fem Frp-ordførere hadde så mye som ei krone i ligningsformue i 2017. Hvor stor ligningsformue har din ordfører? Søk her (…) (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Han er Norges fjerde rikeste ordfører og lokal eiendomskonge. (- Odd Haktor Slåke (H) har vært inhabil i kommunestyret 20 ganger på fire år.) (- Det skaper bølger i badebyen Drøbak.) (- Han og de tre sønnene er involvert i et trettitalls selskaper og hadde i 2017 en samlet ligningsformue på nær 130 millioner kroner.)

(Anm: Han er Norges fjerde rikeste ordfører og lokal eiendomskonge. Odd Haktor Slåke (H) har vært inhabil i kommunestyret 20 ganger på fire år. Det skaper bølger i badebyen Drøbak. Drøbak. Småbyen som bærer på sommeren. Stedet der du kan drikke kaffe ved torget, snuse inn sjølukten, ta bilde av rosene, beundre de hvite gjerdene og de gamle trehusene, bare en time fra Oslo. Verdens nordligste sørlandsby kalles den. Så viktig å ta vare på at trehusbebyggelsen er vernet. «Du flytter ikke fra Drøbak», sier folk. «Beste stedet jeg har bodd.» Men den som besøker Drøbak før kommunevalget denne høsten, vil snart merke at det ulmer over kaffekoppene. (...) Norges sjette rikeste politiker Odd Haktor Slåke er ifølge TV 2 Norges sjette rikeste topppolitiker. Han og de tre sønnene er involvert i et trettitalls selskaper og hadde i 2017 en samlet ligningsformue på nær 130 millioner kroner. (aftenposten.no 31.8.2019).)

- Garanterte at inhabil ordfører aldri deltok på gruppemøter. Nå beklager Frogn Høyre «en pinlig glipp». Ordfører Odd Haktor Slåke (H) er inhabil i alle saker som gjelder vernesonen i Drøbak. Nylig var han likevel med på et gruppemøte i Høyre som diskuterte nettopp denne saken. (- Det er en sak der ordføreren gjentatte ganger har erklært seg inhabil, fordi familien hans har økonomiske interesser i ulike eiendommer og byggeprosjekter i sentrum.)

(Anm: Garanterte at inhabil ordfører aldri deltok på gruppemøter. Nå beklager Frogn Høyre «en pinlig glipp». Ordfører Odd Haktor Slåke (H) er inhabil i alle saker som gjelder vernesonen i Drøbak. Nylig var han likevel med på et gruppemøte i Høyre som diskuterte nettopp denne saken. Lørdag publiserte Aftenposten en artikkel som fokuserte på dobbeltroller i Frogn-politikken og hvordan familien til den populære ordføreren er en dominerende aktør innen eiendomsutvikling i kommunen. Der fikk Bente Krystad Heiersjø, nestleder i Frogn Høyre og leder i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker, dette spørsmålet fra Aftenposten: – Kan du garantere at ordføreren aldri har deltatt på gruppemøter i Høyre eller andre møter der saker han har egeninteresse i, forberedes? – Det kan jeg garantere. Intervjuet ble gjort tirsdag i forrige uke, 27. august. Det Heiersjø ikke informerte om, var at Frogn-ordføreren faktisk var til stede på et gruppemøte i Høyre dagen før – inne på ordførerens eget kontor. Gruppemøtet ble avholdt under et møte i hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker. Temaet var den omstridte områdeplanen for regulering og bygging i vernesonen i Gamle Drøbak, der det ligger mange gamle trehus. Det er en sak der ordføreren gjentatte ganger har erklært seg inhabil, fordi familien hans har økonomiske interesser i ulike eiendommer og byggeprosjekter i sentrum. (aftenposten.no 5.9.2019).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk». (– Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK.)

(Anm: Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk». Vedtaket om å rive Y-blokka blir ikkje gjort om. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin dom er at løyve ikkje er i strid med internasjonale konvensjonar. Kjendisparet Iselin Steiro og Anders Danielsen Lie reagerer sterkt. – Ironisk å rive Y-blokka som overlevde terroren. ENGASJERT: Anders Danielsen Lie engasjerer seg sterkt for å bevare Y-blokka. Han spelte terroristen i Greengrass-film om 22. juli. Skodespelar Anders Danielsen Lie er ein av mange som har engasjert i saka om Y-blokka. Han spelte rolla som 22. juli-terroristen i filmen til Paul Greengrass. – Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK. Om han kjem til å aksjonere for å kjempe vidare for Y-blokka har han førebels ikkje teke stilling til. (nrk.no 19.12.2019).)

- Rivetillatelse gitt for Y-blokken. (– Det er ingen hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokken.)

(Anm: Rivetillatelse gitt for Y-blokken. Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt tillatelse til riving av Y-blokken, men ønsker likevel å bevare bygningen og ber Statsbygg om å vente med riving. (…) – Det er ingen hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokken, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland. (aftenposten.no 16.12.2019).)

- Y-blokken kåret til et av Europas mest truede kulturminner. (– Nå er det opp til politikerne.) (- Kulturorganisasjonen Europa Nostra sidestiller Y-blokken med et armensk kloster fra 1300-tallet og et serbisk fort fra år 279 f.Kr.)

(Anm: Y-blokken kåret til et av Europas mest truede kulturminner. – Nå er det opp til politikerne. Kulturorganisasjonen Europa Nostra sidestiller Y-blokken med et armensk kloster fra 1300-tallet og et serbisk fort fra år 279 f.Kr. Y-blokken er blant de 14 mest truede kulturminnene i Europa. Tirsdag formiddag offentliggjorde kulturarvorganisasjonen Europa Nostra og European Investment Bank Institute sin såkalte kortliste til sitt «7 Most Endangered»-program. Listen viser hva et internasjonalt ekspertpanel mener er de 14 viktigste truede kulturminnene i Europa for øyeblikket. Sammen med historiske steder som Sybaris arkeologiske park i Italia og Beograd-fortet finner vi Erling Viksjøs ikoniske Y-blokk i regjeringskvartalet. – Dette er en tydelig beskjed fra Europas viktigste kulturvernorganisasjon om at Y-blokken ikke bare er spørsmål for oss her i Norge, men for hele Europa. Vi vet at det fortsatt er mulig å snu. Det er bare opp til politikerne og regjeringen, sier Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim. Søker om å rive Y-blokken: – Valget oppleves nesten fiendtlig, sier arkitekt (aftenposten.no 10.12.2019).)

- Kunstneren Carl Nesjars 17 årige samarbeid med Picasso startet med Høyblokka i 1958.

(Anm: Y-blokka i Regjeringskvartalet. Kunstneren Carl Nesjars 17 årige samarbeid med Picasso startet med Høyblokka i 1958. Picasso levert i alt fem skisser som ble realisert i anlegget, der Y-blokka ... (fortidsminneforeningen.no).)

- Statsbygg vil plassere kunstverkene fra Y-blokken i lukkede bokser.

(Anm: Statsbygg vil plassere kunstverkene fra Y-blokken i lukkede bokser. – Pinlig, sier Riksantikvaren. Riksantikvaren, byantikvaren og Norske arkitekters landsforbund er sterkt kritiske til Statsbygg planer, som venter på godkjennelse hos kommunen. Statsbyggs planer for hvordan kunstverkene Fiskerne og Måken skal sikres og oppbevares de neste fem til ti årene er klare. Verkene er i dag en integrert del av Y-blokken, som etter planen skal rives i oktober. Flere klager på rivingen av blokken er under behandling hos Oslo kommune, men formelt er klarsignalet for riving gitt. Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever (aftenposten.no 14.9.2019).)

- Regjeringen lytter ikke til Fylkesmannens råd - nå skal Y-blokka rives. (– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av.) (- Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.)

(Anm: Regjeringen lytter ikke til Fylkesmannens råd - nå skal Y-blokka rives. Fylkesmannen i Oslo utsatte ikke riving av Y-blokka, men ba regjeringen om å gjøre en ny vurdering. Men regjeringen gjør ingen ny vurdering. – Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av. Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK. Regjeringen vil gjennomføre rivingen av Y-blokka, skriver hun videre. (…) – Skuffet – Det er en uklok holdning og en dårlig avgjørelse av regjeringen, sier Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. (…) Stort engasjement for å beholde blokka Flere kulturorganisasjoner og ulike aktører, med Fortidsminneforeningen i spissen, har signert et internasjonalt opprop for å bevare Y-blokka. Flere profilerte kulturpersonligheter, blant dem Bjarne Melgaard, Unni Askeland og Lars Lillo-Stenberg, har engasjert seg i saken. – Oslo er en liten by. Vi har ikke haugevis av eksempler på historikk. Da er det viktig å ta vare på det man har, for å kjenne på at byen har hatt et liv gjennom alle epokene, sa Lars Lillo-Stenberg til NRK i oktober. (nrk.no 11.11.2019).)

(Anm: Monica Mæland (født 6. februar 1968) er en norsk advokat og politiker for Høyre. Hun er siden 2018 kommunal- og moderniseringsminister i Solberg-regjeringen. Fra 2013 til 2018 var hun næringsminister. Mæland var byrådsleder i Bergen fra 2003 til 2013. (no.wikipedia.org).)

- Kommunaldepartementet skal vurdere nye momenter rundt riving av Y-blokken. (- Arkitektforbundets advokat har bedt om at rivingen av Y-blokken utsettes.)

(Anm: Kommunaldepartementet skal vurdere nye momenter rundt riving av Y-blokken. Kommunaldepartementet har besluttet å vurdere nye momenter som er spilt inn i forbindelse med rivingen av Y-blokken i Regjeringskvartalet, skriver NRK. Det er foreløpig ikke satt noen dato for når Y-blokken skal rives, men de nye momentene som nå skal vurderes kan forsinke en avgjørelse. – Vi har bedt om en utsettelse, sier advokat Helge Skogseth Berg, som er engasjert av Arkitektforbundet, til NRK. I forrige uke sa han til NTB at de vurderer å ta saken til domstolen eller Sivilombudsmannen. Han mener rivingen kan være i strid med internasjonale konvensjoner, som står over norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter han viser til. – Hvis konvensjonen beskytter Y-blokken, vil ikke vedtaket om riving være lovlig, sa advokat Helge Skogseth Berg.  (aftenposten.no 20.11.2019).)

- HISTORIEN OM Y-BLOKKA (…) EN PIONER INNEN NORSK MODERNISME Erling Viksjø er arkitekten bak Y-blokka. (- Picasso leverte til sammen fem skisser som ble brukt i byggene. Det mest kjente, «Fiskerne», peker ut mot Akersgata.)

(Anm: HISTORIEN OM Y-BLOKKA (…) EN PIONER INNEN NORSK MODERNISME Erling Viksjø er arkitekten bak Y-blokka. Viksjø betraktes som en av de fremste arkitektene innen norsk modernisme, og Høyblokka i regjeringskvartalet regnes som hans viktigste verk. (…) EINAR VIKSJØS NATURBETONG Viksjø tok patent på naturbetong i 1955. Betongen var en kombinasjon av naturstein og kunstneriske motiver sandblåst inn i overflaten, nærmere bestemt tilslag av rundslipt elvegrus, som blir frilagt ved sandblåsing etter herdingstid. I regjeringsbyggene ble dette benyttet i alle synlige overflater, og som et kunstnerisk uttrykksmiddel i gavlene, på veggene i trapperommene og i vestibylen. Foto: GAD Viksjø samarbeidet med en rekke kjente kunstnere for å få på plass motivene i betongen. Blant annet leverte Pablo Picasso sammen med den norske kunstneren Carl Nesjar over en 15 års periode tegninger til dekor både i høyblokka og Y-blokka. Picasso leverte til sammen fem skisser som ble brukt i byggene. Det mest kjente, «Fiskerne», peker ut mot Akersgata. (kontrollbetong.no).)

- Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving av Y-blokken på nytt. (- Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet frem til at riving av Y-blokken er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge.)

(Anm: Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving av Y-blokken på nytt. – Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter som skulle tilsi en fornyet vurdering, svarer kommunalminister Monica Mæland (H). Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet frem til at riving av Y-blokken er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge. (…) Et av punktene i klagene som er sendt inn, omhandler at Statsbygg ikke har laget et fullstendig klimagassregnskap knyttet til rivingen av Y-blokken. (aftenposten.no 11.11.2019).)

- Y-blokken i regjeringskvartalet rives i oktober. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken i regjeringskvartalet. Riksantikvaren reagerer på at bygget forsvinner til høsten. (- Picassos verk «Fiskerne», som pryder fasaden, skal bevares i det nye regjeringskvartalet.) (– Det er uforståelig at en bygning av høy internasjonal verdi og av nasjonal verdi, med Picasso-kunst, og som er fullt brukbar nå ser ut til å skulle rives, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette kommer ettertiden til å dømme oss for.)

(Anm: Y-blokken i regjeringskvartalet rives i oktober. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken i regjeringskvartalet. Riksantikvaren reagerer på at bygget forsvinner til høsten. FOTO: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken. Picassos verk «Fiskerne», som pryder fasaden, skal bevares i det nye regjeringskvartalet. Arbeidet med å rive det kjente byggverket starter i oktober etter at plan- og bygningsetaten har gitt Statsbygg klarsignal, melder NRK. – Det er uforståelig at en bygning av høy internasjonal verdi og av nasjonal verdi, med Picasso-kunst, og som er fullt brukbar nå ser ut til å skulle rives, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette kommer ettertiden til å dømme oss for. (aftenposten.no 13.7.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Leve Y-blokken, tross alt. (- Y-blokken var et stykke samtidsarkitektur på 60-tallet, planlagt på 50-tallet, hvor teorier og bygninger fra bl.a. Le Corbusier og Niemayer kan spores. Sistnevnte er mannen bak paviljongbyen Brasília. Le Corbusier og Niemayer satte spor på godt og vondt)

(Anm: Leve Y-blokken, tross alt. Til Aftenposten 13. november forkynner arkitekturhistoriker Ulf Grønvold at Y-blokken ikke bare bør rives, den burde aldri blitt bygget. Jeg er enig i det siste. Y-blokken burde antagelig ikke vært bygget. Likevel mener jeg at den ikke bør rives. Henger dette på greip? Ja! Y-blokken var et stykke samtidsarkitektur på 60-tallet, planlagt på 50-tallet, hvor teorier og bygninger fra bl.a. Le Corbusier og Niemayer kan spores. Sistnevnte er mannen bak paviljongbyen Brasília. Le Corbusier og Niemayer satte spor på godt og vondt. I samspill med Høyblokken ville Erling Viksjø gi regjeringen et stykke arkitektur som speilet tidsånden. Y-blokken kom noen år etter Høyblokken, siden den bl.a. måtte bygges i sammenheng med lokket over ring 1. En stolt Viksjø mente at den nye Arne Garborgs plass, oppå lokket, ville fylles av folkeliv og entusiasme. Der tok han vitterlig feil. (…) Versailles rives ikke, selv om anlegget var den totale galskapen, eller et feilgrep, om man vil. Anlegget knakk Frankrikes nasjonale økonomi, uten sammenligning for øvrig. Grønvold hevder «at man ikke kan redde en mislykket bygning på grunn av en Picasso». Men det er ikke Picasso som gjør bygningen verneverdig. Det er den gjennomgående kvaliteten, detaljeringen, overflatene og det flotte sentrale trapperommet i bygningen vi må ta vare på, samt Picasso/Nesjar. Selv om bygningen var et byplanmessig feilgrep, sett med dagens øyne. Øyvind Mo, sivilarkitekt (aftenposten.no 19.11.2019).)

- VG mener: Ny situasjon i regjeringskvartalet - Y-blokka bør få stå.

(Anm: VG mener: Ny situasjon i regjeringskvartalet - Y-blokka bør få stå. Mandag faller dommen over den såkalte Y-blokka. Fylkesmannens vurdering av byggets egenverdi, verneverdi og tilhørighet i såvel bybildet som vår nasjonale kulturhistorie vil veie tungt. I den formelle prosessen er dette siste instans. Det betyr ikke at kampen er over. Dersom Fylkesmannen tilrår bevaring, kan beslutningen fortsatt overprøves av regjeringen. Anbefales sanering, vil verneinteressene anke også det vedtaket inn for Kongens råd – som en siste appell om pietet. (vg.no 10.11.2019).)

(Anm: pietet (…) BETYDNING OG BRUK hensynsfull ærbødighet (for det som er bevaringsverdig, vakkert e.l.) (naob).)

- Fylkesmannen skal avgjøre riving av den omstridte Y-blokka.  (- Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere klagene, sier etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten.) (- Det kom inn i alt fem klager på rivetillatelsen, fra Fortidsminneforeningen, International Council on Monuments and Sites, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og to privatpersoner.)

(Anm: Fylkesmannen skal avgjøre riving av den omstridte Y-blokka. Oslo kommune sendte fredag inn klager på riving av Y-blokka til Fylkesmannen. Rivingen kan ikke starte før Fylkesmannen har avgjort saken. – Vi har vurdert at klagene ikke gir grunnlag for å oppheve rivetillatelsen. For oss er dette en avgjørelse som skjærer i hjertet. Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere klagene, sier etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten. Det kom inn i alt fem klager på rivetillatelsen, fra Fortidsminneforeningen, International Council on Monuments and Sites, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og to privatpersoner. Klagene fra privatpersonene ble avvist, fordi de ikke har formell klagerett i byggesaken. Debatt: Rivingen av Y-blokka: «Vandalisme mot verdens kulturarv og et overgrep mot Oslo»(dagsavisen.no 27.9.2019).)

- Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever.

(Anm: Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever. Rett før fristen gikk ut, har Plan- og bygningsetaten mottatt flere formelle klager på vedtaket om rivingen av Y-blokken, som etter planen skal starte i oktober. – Kort sagt mener vi at vedtaket er fattet på feil grunnlag, og dermed må kjennes ugyldig, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. I starten av juli ble det kjent at arbeidet med å rive Y-blokken starter i oktober, etter at Plan- og bygningsetaten har gitt Statsbygg klarsignal. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet er utsmykket med flere verk av Pablo Picasso. Fredag gikk fristen for å klage på rivevedtaket ut. Aftenposten har vært i kontakt med Fortidsminneforeningen som har sendt inn klage. Det samme har Norske arkitekters landsforbund, sammen med Oslo Arkitektforening. Plan- og bygningsetaten bekreftet fredag ettermiddag at de har mottatt ytterligere to klager. (aftenposten.no 17.8.2019).)

- NRKs Ole Torp i «Mitt Oslo»: Dette er hovedstadens mest erotiske hemmelighet. 800 kvadratmeter med nakenhet, i en svart gjallende hall: Selv Ole Torp, NRKs mest skarrende bergenser, ble stum i museet du neppe har hørt om. (- Akersgaten ved Regjeringskvartalet Da jeg bodde i Bergen, var Norges eneste avisgate et mål, særlig Dagbladet. Kvartalet ovenfor de daværende avishusene avsluttes med en ekte Picasso på fondveggen. Å jobbe i et område med sådan utsmykning, var jo svimlende fantastisk.)

(Anm: NRKs Ole Torp i «Mitt Oslo»: Dette er hovedstadens mest erotiske hemmelighet. 800 kvadratmeter med nakenhet, i en svart gjallende hall: Selv Ole Torp, NRKs mest skarrende bergenser, ble stum i museet du neppe har hørt om. (…) – Slemdal?– Har du ikke vært der? Å besøke Emanuel Vigelands mausoleum og museum, vet du hva: Det føles som å gå inn i en diger, dunkel hemmelighet. Med bare nakenhet! (…) Akersgaten ved Regjeringskvartalet Da jeg bodde i Bergen, var Norges eneste avisgate et mål, særlig Dagbladet. Kvartalet ovenfor de daværende avishusene avsluttes med en ekte Picasso på fondveggen. Å jobbe i et område med sådan utsmykning, var jo svimlende fantastisk.  (aftenposten.no 27.10.2019).)

- Regjering og storting manglet et forsvarlig faggrunnlag for å beslutte riving av Y-blokken. (- Y-blokken er alles bygg.) (- Samtidig har visse byggverk egenverdi utover gruppers stilpreferanser, og debatteknikk om «dem og oss», slik sosiolog Kjetil Rolness fremmer, klargjør derfor lite.) (- I ettertid fikk Picasso i oppdrag å utsmykke Arkitektenes hus i Barcelona. Han ville jobbe sammen med Viksjø og med samme type teknikker som på Y-blokken. Den norske arkitekturen påvirket altså Picassos senere kunstutvikling i Europa.)

(Anm: Regjering og storting manglet et forsvarlig faggrunnlag for å beslutte riving av Y-blokken | Ellen de Vibe, sivilarkitekt og tidligere byplansjef. Kulturminneverdier er ikke konsekvensutredet, og planforslag for mulig bevaring mangler. Byutvikling skal debatteres. Sosiologen Foucault har sagt at debatt er viktigere enn den bygde byen. Samtidig har visse byggverk egenverdi utover gruppers stilpreferanser, og debatteknikk om «dem og oss», slik sosiolog Kjetil Rolness fremmer, klargjør derfor lite. Byutvikling tar tid. Når Y-blokken kritiseres fordi den ble utformet lenge etter at Høyblokken ble bygget, så mangler forståelse av prosessenes kompleksitet. Vi argumenterer ikke for å rive Oslo rådhus selv om det tok 30 år å ferdigstille bygget. Mange viktige anlegg endres og omformes over tid: Det kongelige slott ble ikke ferdigstilt som planlagt, og Stortingets senere tilbygg gir en ny helhet. (aftenposten.no 1.8.2019).)

- Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. (- Å ødelegge en helhet. Verre enn å flytte fra, er det å rive. Nå kan det skje med den ikoniske Y-blokken i regjeringskvartalet, angivelig av sikkerhetsgrunner og pga. dårlig egnethet.)

(Anm: Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. Oslo bygger nye signalbygg, flytter fra offentlige bygninger som gir byen identitet og river unik kulturarv. «Tøm og røm» er det som gjelder nå. (…) Å ødelegge en helhet. Verre enn å flytte fra, er det å rive. Nå kan det skje med den ikoniske Y-blokken i regjeringskvartalet, angivelig av sikkerhetsgrunner og pga. dårlig egnethet. Sammen med Høyblokken er den en særdeles vellykket helhet og et hovedverk i norsk modernisme. Y-blokken var i ferd med å bli fredet før terrorangrepet i 2011. Som riksantikvar Hanna Geiran sier det: «Vi angrer aldri på bygninger vi lot stå, men ofte på bygninger vi rev.» (aftenposten.no 3.8.2019).)

- Rivingen av Y-blokka starter i oktober: – Ettertiden kommer til å dømme oss.  (– Bygningen og Picasso-kunsten er skapt i sammenheng, både fysisk og kunstnerisk.) (– Helt unikt i verden.) (– Det er mange ord som dukker opp, som jeg kunne brukt i den anledning, men jeg er et dannet menneske så jeg nøyer meg med å si at det er uforståelig, sier riksantikvar Hanna Geiran.)

(Anm: Y-blokka rives: – Ettertiden kommer til å dømme oss. Siste hinder er nå ryddet av veien. Riving av Y-blokka i regjeringskvartalet starter i oktober. – UNIKT: Bygningen er tegnet av Erling Viksjø og utsmykket av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Det fins bare et tilsvarende verk av Picasso, og det er i Barcelona. Nå skal Y-blokka rives og Picasso-kunsten flyttes. FOTO: TEIGENS FOTOATELIER / NORSK TEKNISK MUSEUM (…) – Helt unikt i verden Espen Viksjø, som er et av barnebarna til arkitekten bak bygget, Erling Viksjø, reagerer sterkt på at det nå er klart at Y-blokka skal rives. (…) – Endelig et vedtak Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, skriver følgende i en kommentar til NRK: «Departementet tar tillatelsen til etterretning. Det er bra at arbeidet med å realisere et nytt regjeringskvartal kan fortsette» Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim skriver dette i en kommentar til NRK: «Jeg er fornøyd med at de har avsluttet saksbehandlingen og at det har kommet et endelig vedtak, slik at det planlagte arbeidet nå kan gjennomføres.» At kunsten blir flytta til et nytt sted holder ikke for riksantikvaren. – Bygningen og Picasso-kunsten er skapt i sammenheng, både fysisk og kunstnerisk. Y-blokka og kunsten er planlagt sammen og utført sammen. Det er kunst i verdensklasse. Det fins bare et tilsvarende verk og det er i Barcelona, og nå går det altså mot riving og flytting av denne kunsten i Oslo. Det er veldig spesielt, sier riksantikvar Hanna Geiran. (nrk.no 13.7.2019).)

- Uenighet er demokratiets bærebjelke. (– I Dagsnytt 18 15. juli, i en debatt om riving av Y-blokken eller ikke, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at hun fant det helt spesielt at noen kunne være uenig i både storting og formannskap.) (- Dette er en uttalelse som angriper selve kjernen i et demokrati.)

(Anm: Uenighet er demokratiets bærebjelke | Håkon Bleken, kunstner. Er det spesielt å være uenig med Stortinget? Hvor mange ganger må man minne om at et demokrati holdes oppe av motsetninger – ikke av enige, spør innleggsforfatteren. I Dagsnytt 18 15. juli, i en debatt om riving av Y-blokken eller ikke, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at hun fant det helt spesielt at noen kunne være uenig i både storting og formannskap. Dette er en uttalelse som angriper selve kjernen i et demokrati. Noen eksempler fra Trondheim: Hvordan ville det gått med Svartlamon hvis vi ikke hadde ment noe annet enn bystyret for eksempel? (…) Jo, det ville ikke lenger eksistert. Og enda verre – Bakklandet, selve perlen, ville heller ikke lenger eksistert hvis folk ikke hadde vært så «spesielle» at de kranglet, at de protesterte. Da ville det nå ha gått en firefelts motorvei der, det var nemlig vedtatt av bystyret. (aftenposten.no 25.7.2019).)

- Y-blokken representerer mer enn en type smak. (- Y-blokken er en ung bygning.) (- Ennå ikke 50 år.) (- Det er sannsynlig at de som kommer etter oss, ikke vil kunne forstå eller forsvare at den ble revet, mener Erling Dokk Holm.)

(Anm: Y-blokken representerer mer enn en type smak | Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU. Våre smakspreferanser i dag bør ikke legges til grunn i diskusjonen om riving av Y-blokken. Y-blokken er en ung bygning. Ennå ikke 50 år. Det er sannsynlig at de som kommer etter oss, ikke vil kunne forstå eller forsvare at den ble revet, mener Erling Dokk Holm.  (aftenposten.no 24.7.2019).)

- De hjemløse som forsvinner fra systemet. (- Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet. De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet.) (– Det er forferdelig.) (- De som er sykest, med minst ressurser, blir fratatt rettigheter og tjenester som alle i samfunnet trenger regelmessig, noe som gjør det enda vanskeligere å komme på rett kjøl igjen og få helsehjelpen de har krav på.)

(Anm: De hjemløse som forsvinner fra systemet. Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet. De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet. Rett før sommerferien fikk miljøarbeider Chris Aanvik et hasteoppdrag med å hjelpe et ungt menneske i krise. Personen var uten bolig, uten legitimasjon og med en mangeårig rusavhengighet. Helsetilstanden bar preg av et svært tøft liv på gaten de siste årene. – Det var nødvendig å starte med helt grunnleggende behov som mat, et trygt sted å sove og helsehjelp. Det skulle imidlertid vise seg å være utfordrende da denne personen var blitt meldt utvandret fra Norge, sier Chris Aanvik til ABC Nyheter. Som følge av at vedkommende var Uten Fast Bopel (UFB), hadde Folkeregisteret registrert personen som utvandret fra Norge, selv om vedkommende ikke hadde vært utenfor Norges grenser på mange år. (…) Mister rettigheter og tjenester: – Forferdelig Menneskene det er snakk om har ofte mistet kontakt med familie, har store psykososiale utfordringer og sliter med en rusavhengighet som gjør det ekstremt vanskelig å hjelpe dem. Det som skjer videre etter de har blitt meldt som Uten Fast Bolig (UFB) gjør det enda vanskeligere å hjelpe dem, ifølge miljøarbeider Aanvik. – Det å bli meldt ut av Folkeregisteret får store konsekvenser som bidrar til at veien tilbake til et normalt liv blir svært vanskelig. Som følge av utvandringen faller man ut av fastlegeordningen. – Det er forferdelig. De som er sykest, med minst ressurser, blir fratatt rettigheter og tjenester som alle i samfunnet trenger regelmessig, noe som gjør det enda vanskeligere å komme på rett kjøl igjen og få helsehjelpen de har krav på. Selv kjenner Chris Aanvik til 6-7 tilfeller av rusavhengige som har blitt meldt utvandret på denne måten, men han tror det er mørketall. Ifølge underdirektøren gjøres dette med hjemmel i Folkeregisterloven § 4-3 tredje ledd, der det står: «Person som de siste to årene ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge, registreres som utflyttet, med mindre registermyndigheten antar at personen oppholder seg her uten å ha tilknytning til en bestemt kommune.» Skatteetaten opplyser om at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men har ifølge Eriksen forståelse for at situasjonen som beskrevet må være vanskelig for den det gjelder. (…) – De mister absolutt alle rettigheter i en allerede alvorlig og vanskelig livssituasjon. De blir papirløse og får ikke hjelp. Det burde ikke være vanskelig for NAV eller Folkeregisteret å finne ut hvor de faktisk befinner seg i landet, sier Frigstad til ABC Nyheter. (abcnyheter.no 14.7.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Fikk sjokkbeskjed fra legen: – Du eksisterer ikke. Alvorlig hjertesyke Øyvind Velten har alltid bodd i Norge. (- Kodeord «død/utgått/UFB») (- Men flere av utmeldingsvedtakene var åpenbart uriktige: Mange som aldri hadde forlatt Norge, og som heller ikke hadde noen planer om å gjøre det, ble registrert som utflyttet.) (- For dem har Skatteetatens «opprydning» i Folkeregisteret fått alvorlige følger.) (– Jeg har blir møtt med mye arroganse de siste årene hos offentlige instanser siden de i fullt alvor mener at jeg er utflyttet, og ikke har noen rettigheter i Norge, sier han.)

(Anm: Fikk sjokkbeskjed fra legen: – Du eksisterer ikke. Alvorlig hjertesyke Øyvind Velten har alltid bodd i Norge. Men da han oppsøkte fastlegen fikk han beskjed om at han var registrert som utflyttet fra landet. Hvordan kunne det skje? (…) I 2016 fikk han hjerteproblemer og oppsøkte fastlegen. Da oppdaget han noe underlig: Det var ingen kobling mellom navnet hans og fødselsnummeret. – Jeg var fysisk borte fra systemet, forteller han. Kodeord «død/utgått/UFB» Det viste seg at Skatteetaten hadde sendt et brev om at han var registrert som utflyttet. Men fordi han ikke hadde fast bosted mottok han ikke brevet før flere år etter at det var sendt. Adressen på brevet var Død/Utgått/UFB. Postnummeret var 0000 UKJENT. Først i år fikk han se brevet, og det som ble kalt et vedtak om at han var utflyttet. (…) Men flere av utmeldingsvedtakene var åpenbart uriktige: Mange som aldri hadde forlatt Norge, og som heller ikke hadde noen planer om å gjøre det, ble registrert som utflyttet. For dem har Skatteetatens «opprydning» i Folkeregisteret fått alvorlige følger. (…) Får bare akuttbehandling Øyvind Velten har vært innlagt på sykehus flere ganger. I epikrisene har legene påpekt hvor viktig det er at han får tett og god oppfølging av fastlegen etter utskriving. (nrk.no 8.12.2019).)

– Etterlyst: Nye stemmer fra gølvet. Ap domineres av akademikere. Skal vi slutte å slite i motbakke, må vanlige arbeidsfolk inn på topplaget.

(Anm: Stian Olafsen, operatør ved NAMMO og ordførerkandidat i Vestre Toten (Ap). Etterlyst: Nye stemmer fra gølvet. Ap domineres av akademikere. Skal vi slutte å slite i motbakke, må vanlige arbeidsfolk inn på topplaget. Sosialdemokratiet har gjennom historien fostret opp markante, tydelige og viljesterke lederskikkelser som har vært kompromissløse på arbeidsfolks vegne. Slik har Arbeiderpartiet befestet sin posisjon som det soleklare førstevalget for kvinner og menn på «gølvet». Dessverre viser trenden at denne rekrutteringen har stoppet opp. Arbeidsfolk har mistet den politiske veiviseren som de en gang hadde i Arbeiderpartiet. (nrk.no 23.7.2019).)

- Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører.

(Anm: Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører. LOS ANGELES (Nettavisen): At verden har en utfordring når det gjelder klimaendringer, er det ingen tvil om. Eksperter har kommet med en rekke advarsler om at noe må gjøres, og helst så fort som mulig. (…) - Dyp sorg og angst I en lang artikkel med navnet «It’s the End of the World as They Know It» har det amerikanske magasinet satt fokus på hva det å daglig jobbe med klimaendringer gjør med den mentale helsen. (nettavisen.no 14.7.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye!

(Anm: Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye! (facebook.com 20.2.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Liberalisme. (- Samfunnssyn som går ut på at det enkelte menneske skal ha størst mulig politisk og (især) økonomisk frihet (uten innblanding fra statens side).)

(Anm: Liberalisme (…) BETYDNING OG BRUK POLITIKK samfunnssyn som går ut på at det enkelte menneske skal ha størst mulig politisk og (især) økonomisk frihet (uten innblanding fra statens side) | jf. markedsliberalisme, laissez faire, nyliberalisme (naob).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet.

(Anm: Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet. (dagsavisen.no 22.2.2019).)

– Sikkerhetsforsker advarer regjeringen mot å droppe fotobokser. Solberg-regjeringen vil ikke ha gjennomsnittsmåling på nye veier eller tunneler før det er bevist at det her skjer ulykker. Det får Transportøkonomisk Institutt til å reagere.) (– Vi vet at målinger med automatisk kontroll av gjennomsnittshastighet halverer risikoen for drepte eller alvorlige ulykker, sier forskningsleder Alena Høye på Avdeling for sikkerhet ved Transportøkonomisk institutt (TØI).)

(Anm: Sikkerhetsforsker advarer regjeringen mot å droppe fotobokser. Solberg-regjeringen vil ikke ha gjennomsnittsmåling på nye veier eller tunneler før det er bevist at det her skjer ulykker. Det får Transportøkonomisk Institutt til å reagere. – Vi vet at målinger med automatisk kontroll av gjennomsnittshastighet halverer risikoen for drepte eller alvorlige ulykker, sier forskningsleder Alena Høye på Avdeling for sikkerhet ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Statens vegvesen slår også fast at automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt. Likevel vil regjeringen begrense bruken av automatisk trafikkontroll på nye veier. Det betyr blant annet at prestisjeprosjektet Ryfast bygges uten gjennomsnittsmåling, skrev Stavanger Aftenblad onsdag. Høye er sterkt kritisk til avgjørelsen. – – Spesielt i undersjøiske tunneler kjøres det altfor fort nedover, og for meg er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke skal ta i bruk dette hjelpemiddelet også i nye tunneler, sier hun. (aftenposten.no 24.1.2019).)

- VG mener: Fartsmålinger som redder liv. Gjennomsnittsmåling av fart på utsatte veistrekninger halverer tallet på drepte og hardt skadde, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

(Anm: VG mener: Fartsmålinger som redder liv. Gjennomsnittsmåling av fart på utsatte veistrekninger halverer tallet på drepte og hardt skadde, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). (vg.no 13.8.2015).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Privatpersoner kan skyte flere småfugler enn før: – Tar verden i feil retning. En ny forskrift vil kunne gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse. Veterinærer og dyrevernere er opprørte. (- Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter.)

(Anm: Privatpersoner kan skyte flere småfugler enn før: – Tar verden i feil retning. En ny forskrift vil kunne gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse. Veterinærer og dyrevernere er opprørte. For å få et mer oversiktlig og tilgjengelig regelverk har Miljødirektoratet foreslått en ny viltforskrift. (…) Fra gressletter til skoger og strender forsvinner fuglene i et alarmerende tall. I USA og Canada har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, noe som betyr et samlet tap på 2,9 milliarder fugler, sier forskerne ifølge Reuters. Det samme har man sett i Europa, og Norsk Ornitologisk Forening har uttrykt bekymring for at kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne. Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter. (…) I dagens regelverk, under felling av viltarter som gjør skade, står det at 14 fuglearter og seks dyrearter kan felles uten særskilt tillatelse. Kriteriet er at du mener dyret eller fuglen gjør skade, med økonomiske konsekvenser. Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) trodde dette punktet skulle fjernes i det nye forslaget. Martin Eggen er skuffet over at myndighetene åpner for at enda flere fugle- og dyrearter kan skytes av private. I stedet er regelen utvidet til å gjelde flere arter. (nrk.no 4.10.2019).)

- Ny rapport avdekker omfattende fugledød. (- Antall fugler i USA og Canada har sunket med nær 3 milliarder siden 1970, har forskere funnet ut.)

(Anm: Ny rapport avdekker omfattende fugledød. Antall fugler i USA og Canada har sunket med nær 3 milliarder siden 1970, har forskere funnet ut. – Dette viser at det haster med tiltak for å sikre planetens dyr og mennesker, mener en av forfatterne av studien. (…) Fra gressletter til skoger og strender forsvinner fuglene i et alarmerende tall. I USA og Canada har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, noe som betyr et samlet tap på 2,9 milliarder fugler, sier forskerne ifølge Reuters. Det samme har man sett i Europa, og Norsk Ornitologisk Forening har uttrykt bekymring for at kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne. Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter. (nrk.no 21.9.2019).)

- Innfører snittmåling i to nye tunneler. (- Det falt i dårlig smak hos Fremskrittspartiet, som i hele perioden som regjeringsmedlem kjempet for å fjerne fotobokser.) (- Departementet opplyser at det har vært mange ulykker i Ålesundstunnelene, og at det i Mælefjelltunnelen stadig måles hastigheter over 200 km/t.)

(Anm: Innfører snittmåling i to nye tunneler. Samferdselsdepartementet har bestemt at det blir gjennomsnittsmåling i to nye tunneler, i Seljord og Ålesund. Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet i Politisk kvarter for en drøy uke siden at han ønsker økt brukt av fotobokser med gjennomsnittsmåling. Det falt i dårlig smak hos Fremskrittspartiet, som i hele perioden som regjeringsmedlem kjempet for å fjerne fotobokser. Hareide ble neppe mer populær i Frp-kretser i dag, etter at han annonserte snittmåling i to nye tunneler. (…) 50 prosent nedgang Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet begrenser snittmålinger antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger. – Vi har lyttet til bekymringene som har kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått. Jeg er glad for at vi nå får gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene så snart som mulig, sier Hareide. Departementet opplyser at det har vært mange ulykker i Ålesundstunnelene, og at det i Mælefjelltunnelen stadig måles hastigheter over 200 km/t.  (nrk.no 12.2.2020).)

- Aftenposten mener: Frps prinsipp er ikke mye verdt. (- Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å finne ut hvordan man kan bli kvitt så mange såkalte gjennomsnittsmålinger som mulig.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Frps prinsipp er ikke mye verdt. (…) Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å finne ut hvordan man kan bli kvitt så mange såkalte gjennomsnittsmålinger som mulig. (…) Frps argument da er at fotoboksene fungerer som en hvilepute. Samtidig innser partiet at trafikksikkerhet alene ikke er et godt nok argument, og trekker opp av hatten sitt andre kort: Overvåking. (…) Frps argument da er at fotoboksene fungerer som en hvilepute. Samtidig innser partiet at trafikksikkerhet alene ikke er et godt nok argument, og trekker opp av hatten sitt andre kort: Overvåking. Dersom Johansen beveger seg en tur ut av Stortinget og nedover Karl Johan, blir hvert eneste av hans skritt i byrommet festet til tape. Når han ankommer Oslo S, står det ifølge en kartlegging fra 2008 intet mindre enn 397 kameraer klare til å overvåke ham. Til sammenligning finnes ifølge Vegvesenets nettsider 28 strekninger med gjennomsnittsmålinger i Norge. Om det er overvåking av uskyldige borgere Johansen er bekymret for, finnes det altså nok av bekymringer som kunne vært kjempet inn i regjeringsplattformen. Handler engasjementet derimot om retten til å bryte fartsgrensen på farlige strekninger uten å bli tatt, gir partiets kamp mot fotobokser mening. (aftenposten.no 15.7.2019).)

- Trygg trafikk frykter fjerning av fotobokser: – Flere kan bli drept i trafikken. (- Han viser til undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som viser at tall på drepte og hardt skadde blir halvert der det er snittmåling.)

(Anm: Trygg trafikk frykter fjerning av fotobokser: – Flere kan bli drept i trafikken. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har startet en gjennomgang av fotobokser på norske veier for å redusere bruken. Trygg trafikk frykter konsekvensene. (dagsavisen.no 9.7.2019).)

- Elsparkesykler ligger strødd på fortauene. (- Norske Byspark mener de har løsningen på problemet.)

(Anm: Elsparkesykler ligger strødd på fortauene. Norske Byspark mener de har løsningen på problemet. Tester ut ny modell i Lillestrøm. I helgen skrev tu.no om hvordan San Francisco har løst problemet med henslengte elsparkesykler som hindret fremkommelighet på byens fortau: De har ganske enkelt satt opp sykkelstativer og krevd at utleiesyklene låses fast etter bruk. (tu.no 3.12.2019).)

- Så enkelt fikk de orden på elsparkesyklene i San Francisco. (- Krevde at elsparkesyklene ble låst fast - ble kvitt 90 prosent av klagene.)

(Anm: Så enkelt fikk de orden på elsparkesyklene i San Francisco. Krevde at elsparkesyklene ble låst fast - ble kvitt 90 prosent av klagene. (…) Viktigste tiltak? Et krav om at elsparkesyklesyklene låses fast etter bruk, sånn at de ikke ligger og slenger på fortauene. (…) Etter å ha gjennomført et ettårig pilotprogram for utleie av elsparkesykler, konkluderte de lokale myndighetene med at henslengte elsparkesykler som hinder på fortau var det største problemet for byens innbyggere, og at et krav til operatørene om å ha lås på alle sykler var det mest effektive tiltaket. Låsen åpnes i det brukeren aktiverer en sykkelleie gjennom utleieselskapets app. (tu.no 29.11.2019).)

- Ny rapport: Elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport. (- Transportøkonomisk Institutt har undersøkt hvordan elsparkesykler har påvirket hverdagen vår.)

(Anm: Ny rapport: Elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport. Transportøkonomisk Institutt har undersøkt hvordan elsparkesykler har påvirket hverdagen vår. Samferdselsministeren sier hovedutfordringene er fart og parkering. De dukket brått opp på fortauene i vinter og siden da har en rekke aktører plassert ut de omstridte fremkomstmidlene i flere norske byer. For mange er doningene en effektiv måte å ta seg rundt i byen på, andre lar seg irritere av uvørne sparkesyklister eller henslengte sparkesykler som sperrer veien. Transportøkonomisk institutt har i sommer forsket på den nye transportformen og sett på hvordan det har påvirket hverdagen vår. Les: Dødsulykker og kaos – nå strammer flere land inn reglene for elsparkesykler (nrk.no 16.9.2019).)

- Reglene for elsparkesykler strammes inn i Europa. (- I Europa går det nå mot strengere regulering av elsparkesykler etter flere dødsulykker de siste månedene.)

(Anm: Reglene for elsparkesykler strammes inn i Europa. Noen steder er de forbudt, andre steder er de bare forbannet. I Europa går det nå mot strengere regulering av elsparkesykler etter flere dødsulykker de siste månedene. (aftenposten.no 12.7.2019).)

(Anm: Turist på sparkesykkel tatt etter tur i Operatunnelen. Politiet oppdaget fredag formiddag en mann på elektrisk sparkesykkel på vei gjennom Operatunnelen i Oslo sentrum. (aftenposten.no 12.7.2019).)

- Elsparkesyklene er noe av det verste som har skjedd folkehelsen på mange år. (- Jeg er ikke bare redd for å bli meid ned av en elsparkesyklist, jeg er faktisk helt sikker på at det vil skje. Spørsmålet er bare når.)

(Anm: Elsparkesyklene er noe av det verste som har skjedd folkehelsen på mange år. KOMMENTAR: Må vi virkelig gå med hjelm i gatene for å verne oss mot de nye trafikantene? – Hver eneste dag jeg vandrer rundt i Oslo, føler jeg meg utrygg, skriver Bertil Valderhaug, redaktør for Aftenposten Riks. et er ingen skam å snu i tide. Få elsparkesyklene bort fra gatene før enda flere og enda større skader skjer. Eller sørg i det minste for klarere regler som gjør det trygt å ferdes til fots i gatene igjen. I dag tidlig skjedde det igjen. En person i Asker ble påkjørt. Ikke av en bilist eller vanlig syklist, men av en elsparkesyklist. 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel i København De kjører på hverandre. De kræsjer med syklister, bilister og gående. De ramler. Noen av dem suser rundt i fylla og får fotgjengerne til å gå rundt med hjertet i halsen. Hver eneste dag jeg vandrer rundt i Oslo, føler jeg meg utrygg. Jeg er ikke bare redd for å bli meid ned av en elsparkesyklist, jeg er faktisk helt sikker på at det vil skje. Spørsmålet er bare når. (aftenposten.no 9.7.2019).)

- Karoline var nær ved å dø etter fall på sparkesykkel. – Håper min historie kan redde liv.

(Anm: Karoline var nær ved å dø etter fall på sparkesykkel. – Håper min historie kan redde liv. Karoline Torstrup Tørresdal (28) overlevde mot alle odds etter en ulykke på sparkesykkel som barn. (aftenposten.no 31.7.2019).)

Andre: – Jeg ble meid ned av en elsparkesykkel. (- Politiet frykter dødsulykke med elsparkesykkel.)

(Anm: Andre: – Jeg ble meid ned av en elsparkesykkel. Andre Nautøy sier han ble påkjørt av en elsparkesyklist som kjørte fra stedet. Fallet ga ham hjernerystelse og bruddskader i kjevebihulene. Hendelsen fant sted i et veikryss på Vålerenga i Oslo, da Nautøy var på vei til jobb ved 07.30-tiden onsdag. Han forteller at det hele gikk veldig fort. – Plutselig lå jeg bare på asfalten etter å ha landet med hodet og skulderen først. Da jeg kom meg igjen var elsparkesyklisten borte. LES OGSÅ Politiet frykter dødsulykke med elsparkesykkelØyet er fylt med blod Nautøy sier han er overbevist om at elsparkesyklisten fikk med seg fallet, fordi han kom i høy fart. Han tror imidlertid vedkommende kan ha hatt flere motiv for å ikke stoppe. (vg.no 29.7.2019).)

- Berusede får de alvorligste skadene på elsparkesykkel. De siste månedene har over 250 personer fått behandling for skader etter ulykker med elsparkesykkel i Oslo. (– Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet, tannskader og større kuttskader, sier Sivertsen. )

(Anm: Berusede får de alvorligste skadene på elsparkesykkel. De siste månedene har over 250 personer fått behandling for skader etter ulykker med elsparkesykkel i Oslo. Ikke nødvendigvis så veldig overraskende, er det verst for berusede. Skadelegevakten i Oslo har registrert 251 skader i forbindelse med elsparkesykler mellom 1. april og 15. juli, skriver NRK. Ifølge overlege Henrik Sivertsen ved Skadelegevakten er det ruspåvirkede som får de mest alvorlige skadene. Ifølge tallene utgjør berusede rundt 21 prosent av de skadde. – Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet, tannskader og større kuttskader, sier Sivertsen. (vartoslo.no 21.7.2019).)

- Trygg Trafikk vil ha påbud om hjelm for barn på elsparkesykkel.

(Anm: Trygg Trafikk vil ha påbud om hjelm for barn på elsparkesykkel. Elsparkesyklene har inntatt norske byer. Trygg Trafikk mener det bør innføres et påbud om å bruke hjelm for barn under 12 år. (…) – Vi anbefaler alle å bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel. Men når det gjelder barn, vil vi gjerne ha et påbud. Dette kommer vi til å ta opp igjen, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til NTB. I Oslo har skadeomfanget økt hver eneste måned siden elsparkesyklene inntok hovedstaden. I juni registrerte Oslo skadelegevakt 3,6 skader per døgn. Selv om det er flest voksne som blir skadd, er det stadig flere barn å se på elsparkesykler, ifølge Johansen. (aftenposten.no 10.7.2019).)

- Idun ble meid ned på fortauet av elsparkesykkel. Idun (8) hadde akkurat gått av bussen da en dame på elsparkesykkel kjørte henne ned på fortauet.

(Anm: Idun ble meid ned på fortauet av elsparkesykkel. Idun (8) hadde akkurat gått av bussen da en dame på elsparkesykkel kjørte henne ned på fortauet. Elsparkesykler bør bli helt forbudt. De kjører veldig fort, og det er så mange av dem, sier Idun (8). (aftenposten.no 10.7.2019).)

- Gerd-Helene (70) ble påkjørt av elsparkesykkel. (- Nå er hun sengeliggende, med lårhalsbrudd og spolerte sommerplaner.)

(Anm: Gerd-Helene (70) ble påkjørt av elsparkesykkel. Gerd-Helene Hansen var på vei til konsert da hun ble meid ned av en elektrisk sparkesykkel i Oslo fredag. Nå er hun sengeliggende, med lårhalsbrudd og spolerte sommerplaner. (vg.no 17.6.2019).)

- Ny rapport om seksuell trakassering skremmer Stortingets lederskap. 85 prosent av kvinnelige, europeiske parlamentarikere oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold.

(Anm: Ny rapport om seksuell trakassering skremmer Stortingets lederskap. 85 prosent av kvinnelige, europeiske parlamentarikere oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold. Kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering. Det viser en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). – Dette er sjokkerende tall. Nær 50 prosent av kvinnene har vært utsatt for trusler om vold, voldtekt og drap. Dette må vi gjøre noe med, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Til høsten vil historiens første kartlegging av eventuelle trusler og seksuell trakassering blant ansatte og politikere på Løvebakken bli gjennomført. (aftenposten.no 9.6.2019).)

- Ludvigsen ekskludert fra Frimurerlosjen. (- Tidligere statsråd, Høyre-nestleder og fylkesmann Svein Ludvigsen (73) er ekskludert fra brorskapet Frimurerlosjen etter at dommen mot ham ble rettskraftig.)

(Anm: Ludvigsen ekskludert fra Frimurerlosjen. Tidligere statsråd, Høyre-nestleder og fylkesmann Svein Ludvigsen (73) er ekskludert fra brorskapet Frimurerlosjen etter at dommen mot ham ble rettskraftig. POLITIKER-VETERAN: Svein Ludvigsen avbildet på et landsmøte i Norges Fiskarlag i Trondheim i 2005 - mens han var fiskeriminister i Bondevik-regjeringen. Allerede i januar for to år siden ble Ludvigsen suspendert på midlertidig basis fra det mannsdominerte brorskapet. Da hadde han vært medlem i over 20 år, og oppnådd 10. grad. Losjebrødrenes «Logedirektorie» tok affære etter at Ludvigsen ble siktet for straffbare forhold som kunne føre til mer enn seks måneders ubetinget fengsel. (…) Av samme grunn ble han nylig slettet som kommandør av St. Olavs Orden av Kongehuset. (vg.no 4.2.2020).)

-  Nektet for seksuell omgang - ble avslørt av bilde. (- E-poster, egne løgner, Facebook og Messenger-meldinger, overvåkningsvideoer og tre asylsøkere var blant bevisene som felte den tidligere så mektige Svein Ludvigsen.)

(Anm: E-poster, egne løgner, Facebook og Messenger-meldinger, overvåkningsvideoer og tre asylsøkere var blant bevisene som felte den tidligere så mektige Svein Ludvigsen. Torsdag ble tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, dømt til fem års fengsel for å ha utnyttet sin posisjon for å oppnå seksuell omgang med tre unge mannlige asylsøkere. (nettavisen.no 7.7.2019).)

- En hårreisende kynisme. (- Avstanden i posisjon og status kunne knapt vært større. En svært godt likt kjendis og samfunnsstøtte står på den ene siden. På den andre: Noen av samfunnets aller mest utsatte, omtalt i dommen som henholdsvis «særlig sårbar», «enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse» og «lettere psykisk utviklingshemmet».)

(Anm: En hårreisende kynisme | Andreas Slettholm, kommentator. Dommen mot Ludvigsen beskriver det kanskje mest opprørende maktmisbruket som er avdekket hos en norsk samfunnstopp i moderne tid. (…) Hårreisende kynisk misbruk Dette aspektet, som Svein Ludvigsens forsvarere la vekt på i sin prosedyre, er likevel irrelevant for selve skyldspørsmålet. Undertrykte følelser er ikke straffbart, og kan heller ikke forklare handlingene Ludvigsen nå er funnet skyldig i. Sakens kjerne er en forbausende kynisk misbruk av egen stilling. Avstanden i posisjon og status kunne knapt vært større. En svært godt likt kjendis og samfunnsstøtte står på den ene siden. På den andre: Noen av samfunnets aller mest utsatte, omtalt i dommen som henholdsvis «særlig sårbar», «enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse» og «lettere psykisk utviklingshemmet». (aftenposten.no ).)

(Anm: Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel – anker dommen. Jus. Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) er dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med tre unge menn. (kommunal-rapport.no 4.7.2019).)

- «Influence peddling» er den ulovlige praksis ved å bruke sin innflytelse i forvaltningen (staten) eller forbindelser til personer med autoritet for å oppnå støtte eller favorisering fremfor en annen, vanligvis ytelser som lønn for strevet (til gjengjeld; payback). Også kalt «traffic of influence» eller «trading in influence».

(Anm: Influence peddling is the illegal practice of using one's influence in government or connections with persons in authority to obtain favours or preferential treatment for another, usually in return for payment. Also called traffic of influence or trading in influence. In fact, influence peddling is not necessarily illegal as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has often used the term "undue influence peddling" to refer to illegal acts of lobbying. [1] However, influence peddling bears the stench of corruption that may de-legitimise democratic politics with the general public. (no.wikipedia.org).)

- Delegitimere; fjerne eller forringe nogets eller nogens legitimitet; gøre noget eller nogen juridisk eller moralsk uacceptabel.

(Anm: Delegitimere; fjerne eller forringe nogets eller nogens legitimitet; gøre noget eller nogen juridisk eller moralsk uacceptabel (…) Politikeren og mediemogulen Berlusconi er anklaget for diverse former for korruption og prøver at delegitimere domstolene WeekA2000Weekendavisen (avis), 2000. Hans højreorienterede modstandere blev ved med at delegitimere ham som 'forræder' og 'en nazist', fordi han ønskede at skabe fred med palæstinenserne og give en del af Israels land tilbage WeekA2016. (ordnet.dk).)

- Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“.

(Anm: Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“. Korruption er når ordrer og kontrakter tildeles på baggrund af personlige interesser i stedet for pris og kvalitet. Korruption kan anskues som en ekstra skat på handel og investeringer. Globalt set er korruption en af de væsentligste barrierer for økonomisk vækst og social udvikling. (transparency.dk).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Én av to spurte nordmenn vil ha mindre bygging i strandsonen. (- Bare i 2017 ble 862 av 1576 behandlede søknader innvilget ved dispensasjon, og i fjor 747 av 1280.) (- Nå vil han ha regjeringen på banen.)

(Anm: Én av to spurte nordmenn vil ha mindre bygging i strandsonen. 31,5 prosent av den norske strandsonen er utbygd. I en ny spørreundersøkelse svarer én av to at de vil redusere, eller stoppe utbyggingen helt. I enkelte deler av Norge er så mye som 70 prosent av strandsonen utbygd. Landsgjennomsnittet er derimot 31,5 prosent. (…) Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er ikke overrasket over tallene. – Strandsonen betyr mye for oss nordmenn. Tilgang til den er kjempeviktig for nordmenns opplevelse av livskvalitet, og den er et viktig sted for friluftsliv. Den er noe vi nordmenn hegner om. I undersøkelsen ble 1012 nordmenn over 15 presentert for påstanden «Strandsonen blir stadig mindre tilgjengelig for folk flest, grunnet utbygging», og så gitt forskjellige responser til om de ønsket videre utbyggingen. Ifølge tall fra SSB er det en saktegående utvikling mot mer utbygging. I dag er så mye som 31,5 prosent av norsk strandsone bygget ut mot 30,1 prosent i 2005, men i enkelte fylker, som Akershus og Oslo, er tallet nærmere 70 prosent. (...) Bare i 2017 ble 862 av 1576 behandlede søknader innvilget ved dispensasjon, og i fjor 747 av 1280. Må stramme inn – Det er veldig viktig at kommunene er en pådriver for å sikre tilgjengelighet til strandsonen og ikke en pådriver for å gi dispensasjoner, sier Heimdal. Reglene for bygging i strandsonen ble strammet inn i 2008, men Heimdal mener at den store bruken av dispensasjoner viser at man ikke har kontroll på situasjonen. Nå vil han ha regjeringen på banen. (nrk.no 3.7.2019).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store.

(Anm: Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store. (…) Politisk debatt som ikke føres. (…) Liten debatt om store forskjeller. (…) Den som mye har, skal mye få. (…) Taushet og tomgang. (…) Slik bygger vi opp under de internasjonale trendene som driver etablerte formuesverdier i været. (…) Men vi diskuterer det egentlig ikke, for ingen har noe å tjene på debatten.) (- Ikke i noen aldersgruppe er formuesulikheten så stor som i gruppen unge voksne, og her spiller arv opplagt en viktig rolle. (…) Den langsiktige økonomiske tryggheten er der for dem som er godt stilt, for dem selv, og til dels for deres barn. (…) De andre har et langt og krevende økonomisk avansement, med et gap til dem som ligger midt i fordelingen, som knapt lar seg lukke gjennom et livsløp med sparsommelighet. (aftenposten.no 23.3.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- De oppfatter meg som det sterkeste kortet. (- Statsminister Erna Solberg (H) sier opposisjonen prøver å dra henne ned.) (- De kritiserer meg for irrelevante småting, sier hun.)

(Anm: De oppfatter meg som det sterkeste kortet. Statsminister Erna Solberg (H) sier opposisjonen prøver å dra henne ned. - De kritiserer meg for irrelevante småting, sier hun. (…) - Velgerne er utålmodige og ønsker seg mer. Vi må bli flinkere til å selge de positive delene av politikken, ikke bare det som blir dekket av media fordi det er vanskelige saker. Det er litt av det valgkampen handler om. (dagbladet.no 29.6.2019).)

- Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å selge vår politikk.

(Anm: Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å selge vår politikk. Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at regjeringen ikke har vært gode nok på å selge sin politikk. Meningsmålingene er dystre for regjeringen. (adressa.no 22.6.2019).)

- Lavmål av Brodtkorb. Julie Brodtkorb forsøker å avspore debatten om Norge skal ta imot båtmigranter fra blant annet skipet Ocean Viking.

(Anm: Sylvi Listhaug, nestleder i Frp. Lavmål av Brodtkorb. Julie Brodtkorb forsøker å avspore debatten om Norge skal ta imot båtmigranter fra blant annet skipet Ocean Viking. Julie Brodtkorb setter min moralske overbevisning i tvil i en kronikk på NRK Ytring. Hun mener jeg lider av «moralsk havari». På den måten forsøker hun å avspore debatten om Norge skal ta imot båtmigranter fra blant annet det skipet Ocean Viking. Det er lavmål av Brodtkorb. (nrk.no 2.9.2019).)

- Moralsk havari. (- De aller fleste norske politikere har et innebygd moralsk kompass.) (- Drukningsdøden i Middelhavet har ingenting i den norske lokalvalgkampen å gjøre.)

(Anm: Julie M. Brodtkorb. Tidl. stabssjef for Erna Solberg (H). Moralsk havari. Nå direktør i Maskinentreprenørenes ForbundMoralsk havari. Sylvi Listhaugs innlegg om båtmigranter er et av de nedrigste valgkamputspillene jeg noen gang har sett. De aller fleste norske politikere har et innebygd moralsk kompass. Det forebygger verdimessig havari når det koker. Det virker mot uanstendighet selv i den mest hektiske valgkamp. Desto mer rystende er det å se hva som skjer når noen velger å slå av kompasset og ytre seg utenfor de moralske yttergrenser. Ekstra ille blir det når det er en statsråd i Norges regjering som senker sitt eget moralske kompass ned på havets bunn. (nrk.no 2.9.2019).)

- Listhaugs metode er oppbrukt. (- Sylvi Listhaug er nok en gang i hardt vær på grunn av en Facebook-post. Så var det på’an igjen med brudulje over en post som statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har lagt ut på Facebook. «Norge skal ikke ta imot båtmigranter», sto det på plakaten.) (- Hun gjør det fordi hun vil at de lengst ute på ytterfløyen skal mobiliseres og stemme Frp om noen dager», konkluderer den tidligere stabssjefen.)

(Anm: Listhaugs metode er oppbrukt | Therese Sollien, kommentator. Den gamle suksessformelen har mistet troverdighet. Sylvi Listhaug er nok en gang i hardt vær på grunn av en Facebook-post. Så var det på’an igjen med brudulje over en post som statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har lagt ut på Facebook. «Norge skal ikke ta imot båtmigranter», sto det på plakaten. «En enklere hverdag» sto det også, samt «Lik og del» – selvsagt. En enklere hverdag uten båtmigranter? Jepp. Bildet så nokså idyllisk ut til skipbrudden migrantbåt å være. Det manglet bare reker og hvitvin der det seilte med påhengsmotor i solnedgangen i Middelhavet. Det ble det selvsagt bråk av. «Sylvi Listhaugs innlegg om båtmigranter er et av de nedrigste valgkamputspillene jeg noen gang har sett», skrev Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg. Brodtkorb er ikke i tvil om hva Listhaugs motivasjon er: «Hun gjør det ikke som et resultat av at saken er på dagsordenen i valgkampen. Hun gjør det fordi hun vil at de lengst ute på ytterfløyen skal mobiliseres og stemme Frp om noen dager», konkluderer den tidligere stabssjefen. (aftenposten.no 2.9.2019).)

- Fant kokain i ferskvannsreker. (- Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand.)

(Anm: Daniela M. Pampanin og Magne O. Sydnes, Daniela M. Pampanin, førsteamanuensis i økotoksikologi og Magne O. Sydnes, professor i organisk kjemi, begge ved Universitetet i Stavanger. Fant kokain i ferskvannsreker. Det er ikke bare vann og plast i havet, det gjøres også funn av narkotiske stoffer.Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand. (dn.no 21.6.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Plantevernmidler - forlengelse godkjenning (klorpyrifos m.fl.).

(Anm: Plantevernmidler - forlengelse godkjenning (klorpyrifos m.fl.). Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zzoxamid. (regjeringen.no 13.7.2018).)

- Spor av nervegift i sitrusfrukt i Sverige. Hver femte sitrusfrukt som ble undersøkt av det svenske mattilsynet, innhold spor av en nervegift som kan skade hjernens utvikling. I Norge er den funnet i lime. Fredag skal EU stemme over om klorpyrifos skal forbys. (- Også EUs mattilsyn EFSA, har fastslått at giften er farlig for fosteret i mammas mage og for barn. Men det er en påstand som møter kraftige protester fra industriens talsmenn som jobber for å få godkjenningen i EU forlenget. En av grunnene til at stoffet har vært godkjent fram til nå, er at de fleste studiene av klorpyrifos har vært finansiert av storindustrien som ønsker å bruke det.)

(Anm: Spor av nervegift i sitrusfrukt i Sverige. Hver femte sitrusfrukt som ble undersøkt av det svenske mattilsynet, innhold spor av en nervegift som kan skade hjernens utvikling. I Norge er den funnet i lime. Fredag skal EU stemme over om klorpyrifos skal forbys. (…) Farligere enn man tidligere har trodd Klorpyrifos er et av verdens vanligste insektmiddel, melder Sveriges Television. Nå er det funnet rester av giften på mandariner fra Marokko, lime fra Brasil og appelsiner fra Spania i svenske butikker. Funnene er under dagens grenseverdier, men studier viser at middelet er langt farligere enn det man tidligere har trodd og viser at det ikke har vært mulig å fastslå hva som er en sikker grenseverdi for mennesker (…) Farlig for fosteret Også EUs mattilsyn EFSA, har fastslått at giften er farlig for fosteret i mammas mage og for barn. Men det er en påstand som møter kraftige protester fra industriens talsmenn som jobber for å få godkjenningen i EU forlenget. En av grunnene til at stoffet har vært godkjent fram til nå, er at de fleste studiene av klorpyrifos har vært finansiert av storindustrien som ønsker å bruke det. Det mener forskerassistent Axel Mie på Karolinska institutet, som er et av Europas største medisinske institutt. – Jeg og mine kolleger har funnet ut at klorpyrifos påvirker hjernes arkitektur når man blir utsatt for det under hjernens oppbygging. Dette er ikke blitt rapportert i de industrifinansierte studiene, sier han til den svenske kringkasteren. Skal stoffet forbys i EU må 65 prosent av EU-landene, det vil si 15, stemme for. (nrk.no 6.12.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- EU vil forbyde farligt pesticid. (- Forbuddet mod det farlige sprøjtemiddel chlorpyrifos kommer, efter at Danwatch, Investigative Reporting Denmark og syv andre medier i juni 2019 har sat fokus på chlorpyrifos.)

(Anm: EU vil forbyde farligt pesticid. Sprøjtemidlet chlorpyrifos er farligt for mennesker ved lavest mulige dosis, og derfor skal det ikke godkendes igen, meddeler EUs fødevareagentur, EFSA. Forbuddet mod det farlige sprøjtemiddel chlorpyrifos kommer, efter at Danwatch, Investigative Reporting Denmark og syv andre medier i juni 2019 har sat fokus på chlorpyrifos. I en serie artikler beskrev Danwatch bl.a., at stoffet findes i 1 ud af 3 appelsiner solgt på det danske marked. Læs Danwatchs undersøgelse Sprøjtemidlet, der gør dig dummere. (…) Læs EFSA’s foreløbige vurdering: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/5809-chlorpyrifos.pdf (danwatch.dk 2.8.2019).)

– Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. (– Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue.) (- Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner.)

(Anm: Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. Med en halv milliard i ligningsformue trekker Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) snittet opp blant ordførerne. Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue. Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Det er spesielt ordførere fra Høyre og Senterpartiet som trekker snittet opp, viser ligningstallene for 2017. Norges 73 ordførere fra Høyre hadde i 2017 en gjennomsnittlig ligningsformue på nesten 12,3 millioner kroner. Regjeringspartner Frp ligger i andre enden av skalaen. Ingen av Norges fem Frp-ordførere hadde så mye som ei krone i ligningsformue i 2017. Hvor stor ligningsformue har din ordfører? Søk her (…) (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Stemmesankeren. Vi har sett det før. Personer uten politisk erfaring, men med næringslivsbakgrunn og stor appell i befolkningen, hentes til politikken. Er det problematisk? (- Gunnar Wilhelmsen kan bli Norges rikeste Arbeiderparti-ordfører etter høstens valg. Og havner da på lista over millionær-ordførere i Norge.)

(Anm: Stemmesankeren. Vi har sett det før. Personer uten politisk erfaring, men med næringslivsbakgrunn og stor appell i befolkningen, hentes til politikken. Er det problematisk? Han vandrer nedover bygata i Tromsø. Her er han hjemme. Han hilser på folk, smiler og nikker. Møter en gammel kjenning som han tar i hånda, småbokser litt med, og ler. Han er kjent for å ha et hjerte for byen. Og for folk, spesielt de som er på byens skyggeside. Han eier også flere av bygningene han går forbi. Nå vil den steinrike eiendomsinvestoren, Gunnar Wilhelmsen, bli byens neste ordfører. 62-åringen har over 40 roller i næringslivet, blant annet innen kultur og idrett, men ingen politisk erfaring. Så ble han spurt om å toppe lista til Arbeiderpartiet under høstens kommune- og fylkestingsvalg. Han takket ja. – Jeg er litt utenfor komfortsonen, men det går veien, sier Wilhelmsen. (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Den 103 år gammel stemmeseddelen ble forkastet fordi velgeren Karoline Emilie Larsen var for fattig. (- Onsdag ble den omsider åpnet.) (- Hun som avga den, Karoline Emilie Larsen, en enke og vaskehjelp bosatt på Tøyen i Oslo, hadde en hake ved navnet sitt i manntallet, fordi hun hadde mottatt støtte fra fattigkassa.)

(Anm: Den 103 år gammel stemmeseddelen ble forkastet fordi velgeren Karoline Emilie Larsen var for fattig. Onsdag ble den omsider åpnet. Siden kommunevalget i 1916 har denne stemmeseddelen ligget forseglet i Stortingets arkiver. Hun som avga den, Karoline Emilie Larsen, en enke og vaskehjelp bosatt på Tøyen i Oslo, hadde en hake ved navnet sitt i manntallet, fordi hun hadde mottatt støtte fra fattigkassa. Og da mistet man stemmeretten i 1916. (…) Siden kommunevalget i 1916 har denne stemmeseddelen ligget forseglet i Stortingets arkiver. Hun som avga den, Karoline Emilie Larsen, en enke og vaskehjelp bosatt på Tøyen i Oslo, hadde en hake ved navnet sitt i manntallet, fordi hun hadde mottatt støtte fra fattigkassa. Og da mistet man stemmeretten i 1916. (…) – Hun var én av pionerene som sørget for at Stortinget i 1919 opphevet paragrafen om at de som mottok fattigstøtte ikke fikk stemme. Så stemmen hennes betydde noe, sier stortingspresidenten til TV 2. Trøen beskriver Karoline Emilie Larsen som en kvinne som var tydelig på sine politiske standpunkter. (tv2.no 4.12.2019).)

- Den norske suksessoppskriften er at vi har heiet frem mennesker som bor, jobber og har vilje til å skape verdier i hele landet. Politikernes bidrag må være gode og forutsigbare rammer. (- Vi vil fortsette med aktiv og positiv næringspolitikk, der bedrifter og enkeltpersoner i hele Norge heies frem.)

(Anm: Innlegg. Martine Tønnessen, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre, Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, og Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Det er enkeltmennesker, ikke staten, som gjør Norge til Norge. Den norske suksessoppskriften er at vi har heiet frem mennesker som bor, jobber og har vilje til å skape verdier i hele landet. Politikernes bidrag må være gode og forutsigbare rammer. Ungdomspartilederne på venstresiden skrev i DN 16. juli at den norske suksessen baserer seg på «offentlige investeringer, høy organisasjonsgrad og aktiv næringspolitikk». Det er ingen som er uenig i at organisasjonsgraden er viktig og at det er viktig at vi investerer i prosjekter i hele landet. Men det er både naivt og blåøyd å ha så stor tro på at det er politikernes fortreffelige prioriteringer som gjør Norge til Norge. Vi vil fortsette med aktiv og positiv næringspolitikk, der bedrifter og enkeltpersoner i hele Norge heies frem. Venstresiden tar til orde for det motsatte, for eksempel ved å gå til kamp mot de såkalte velferdsprofitørene – eller verdiskaperne, som vi mener de er – eller ved å ville trekke Norge ut av EØS-avtalen slik at vi ikke har tilgang til det europeiske markedet. (dn.no 21.7.2019).)

- Dårligste tall på 25 år. (- Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet.) (- Private penger går til boligmarkedet.)

(Anm: Dårligste tall på 25 år. (- Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet. Private penger går til boligmarkedet. (…) Nasjonalregnskapet viser at investeringer i bedriftene Norge skal leve av i fremtiden, er svært lave. (dn.no 29.5.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig.

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (…) 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. (…) Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. (ssb.no 7.5.2019).)

- Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet.

(Anm: Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet. Det er vanskelig å få boliglån uten hjelp hjemmefra. Unge som ikke får hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet vil fortsatt slite med å få lån. Siden oktober i fjor har boligprisene steget med 5,6 prosent, og reglene for egenkapital har blitt strammet inn. Vi spurte ekspertene hvordan unge som ikke får hjelp hjemmefra kan få boliglån. (dagbladet.no 30.11.2015).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.) (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (...) Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (...) I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger. (...) Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring.

(Anm: Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring. Nedgang i befolkningsveksten og høye strømpriser får skylden for at Norges konkurransekraft er svekket i en internasjonal rangering. (…) IMD måler konkurransekraften ved hjelp av 235 indikatorer og baserer seg både på statistikk over arbeidsledighet, BNP og offentlige budsjetter, samt spørreundersøkelser om sosial samhørighet, globalisering og korrupsjon. 63 land er med i årets rangering (forskning.no 29.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Norge knuses av Sverige, Danmark og Finland. Norge rykker ned til 16. plass i kåringen av verdens mest konkurransedyktige land – 7 plasser bak Sverige, som havnet tett i tett med Danmark og Finland.

(Anm: Norge knuses av Sverige, Danmark og Finland. Norge rykker ned til 16. plass i kåringen av verdens mest konkurransedyktige land – 7 plasser bak Sverige, som havnet tett i tett med Danmark og Finland. Det viser en fersk rapport fra World Economic Forum (WEF). Ifølge WEF handler konkurransedyktighet om faktorer som land iverksetter for å øke produktiviteten og dermed vokse. Rangeringen er en nedgang fra 14. plass i fjor, og ifølge rapporten får Norge en total poengsum på 79 poeng. Det er mindre enn både Sverige, Danmark og Finland, som fikk henholdsvis 82, 81 og 80 poeng av 100 mulige. (e24.no 21.10.2018).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“.

(Anm: Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“. Korruption er når ordrer og kontrakter tildeles på baggrund af personlige interesser i stedet for pris og kvalitet. Korruption kan anskues som en ekstra skat på handel og investeringer. Globalt set er korruption en af de væsentligste barrierer for økonomisk vækst og social udvikling. (transparency.dk).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Verja stal 130.000 kronar – stortingsfleirtalet vil ikkje gi utviklingshemma brødrepar erstatning.

(Anm: Verja stal 130.000 kronar – stortingsfleirtalet vil ikkje gi utviklingshemma brødrepar erstatning. Fleirtalet på Stortinget støttar ikkje forslag om å gi eit utviklingshemma brødrepar i Trondheim erstatning, etter at ei statleg oppnemnd verje stal 130.000 kroner frå dei. – Det gjer meg rasande at vi ikkje får løyst dette, seier Karin Andersen som tok saka opp. SV-politikaren er ikkje nøgd med dei borgarlege partia. Dei går mot forslaget om ei generell ordning. Ho skulle sikre at personar som har statleg oppnemnd verje blir haldne skadeslause om dei blir påført økonomiske tap på grunn av kriminelle eller aktlause handlingar av verja. Ordninga var meint å ha tilbakeverkande kraft i tre år. Då NRK først omtalte saka i januar, gjekk det fram at ei verje stal 200.000 kroner frå eit utviklingshemma brødrepar i Trondheim. Like etter underslaget døydde verja, men staten gir ikkje brørne nokon erstatning etter tapet. (dagbladet.no 12.6.2019).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (farmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (- Det er én af konklusionerne i en ny stor global korruptionsundersøgelse.)

(Anm: Korrupte lande straffes med gældskrise. Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (…) Det konkluderer den årlige korruptionsundersøgelse fra organisationen Transparency International, der netop er blevet offentliggjort. I undersøgelsen rangeres 176 lande i et pointsystem efter, hvor korrupte de er. Lande med en høj score har lav korruption og omvendt. Organisationen definerer korruption som “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“, hvilket blandt andet dækker over bestikkelse, afpresning, bedrageri og nepotisme både inden for den offentlige og private sektor. (berlingske.dk 5.12.2012).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- LEKKASJENE KAN FÅ STORE KONSEKVENSER: Vannrørene i Oslo er fra 1800-tallet: Norge er versting i Europa. (- Tusen milliarder kroner.) (- Vedlikeholdsetterslepet på nasjonalt plan.) (- Kloakk blandes med rent vann.) (- Det har en helsekonsekvens.) (- Hvem har det nasjonale ansvaret for vann og avløp? – Det er det som er problemet - det er faktisk ingen.)

(Anm: LEKKASJENE KAN FÅ STORE KONSEKVENSER: Vannrørene i Oslo er fra 1800-tallet: Norge er versting i Europa. (…) Tusen milliarder kroner. (…) Vedlikeholdsetterslepet på nasjonalt plan er ifølge Skudal Hansteen enormt. (…) Kloakk blandes med rent vann. (…) Det har en helsekonsekvens. (…) Hvem har det nasjonale ansvaret for vann og avløp? – Det er det som er problemet - det er faktisk ingen. (tv2.no 31.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Mangel på europapolitikk i norske medier svekker det norske demokratiet

(Anm: Mangel på europapolitikk i norske medier svekker det norske demokratiet | Solveig Schytz, Leder, Venstres internasjonale utvalg. 23.–26. mai avholdes verdens nest største demokratiske valg: Valget til den europeiske unions folkevalgte organ, EU-parlamentet. Bare i India kan flere mennesker velge sine representanter til et parlament. Men norske medier skriver mer om amerikanske delstatsvalg enn om dette valget, selv om det har betydelig større innflytelse på vår hverdag. (aftenposten.no 22.5.2019).)

- Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter. (– Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet.)

(Anm: Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter. Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil løse samfunnsutfordringer gjennom næringsrettet forskning. Summen har aldri vært høyere. Omtrent halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, som blant annet i havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten går til øvrige prosjekter uavhengig av bransje. – Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen gjennomført en massiv satsing på forskning de siste seks årene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (dagsavisen.no 20.5.2019).)

(Anm: Idéutvikling, kreativitet og gründervirksomhet (mintankesmie.no).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt.)

(Anm: Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Grunnen til at meglerne må betale mer skatt er at myndighetene har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt. Skattesatsen på kapitalinntekt er 28 prosent, mens høye lønnsinntekter beskattes med rundt 50 prosent. (aftenposten.no 23.10.2011).)

- Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. (- Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities.)

(Anm: Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities. – Det er trist for oss alle at Ole Henrik ønsker å se på muligheter andre steder, sier Pareto-eier Svein Støle. Ole Henrik Bjørge (49) har gitt styret beskjed om at han ønsker å slutte som toppsjef i meglerhuset Pareto Securities. Han slutter i dag mandag. – Jeg har satt stor pris på å være en del av Pareto Securities-gruppen i 23 år, men alle gode ting må komme til en slutt. Tiden har kommet for å søke muligheter andre steder, sier Bjørge i en epost som ble sendt til alle ansatte mandag formiddag. Han forteller at toppjobben til tider har vært både oppmuntrende og utfordrende. (dn.no 26.8.2019).)

- I Trumps tid. Demokratiet er under angrep. (- Det liberale demokratiet er under angrep.)

(Anm: I Trumps tid. Demokratiet er under angrep. Det liberale demokratiet er under angrep. Og med Trump som et talende symptom på sykdommen, så skyldes angrepet en sterkt stigende misnøye med demokratiet selv, skriver Morten Strand. Donald Trump er ikke årsaken til det amerikanske demokratiets krise. Det var snarere denne krisa som førte ham til makten. Dette blir klart når man leser tallene fra en stort anlagt studie gjort av Centre for the Future of Democracy ved Cambridge University. Studien viser hvordan velgere i demokratier på dramatisk vis er i ferd med å miste troen på demokratiet som styringsform. (dagbladet.no 5.2.2020).)

- Følelsesladet Mitt Romney: Trump skyldig i et forferdelig misbruk. Fra talerstolen i Senatet slo den republikanske senatoren Mitt Romney fast at han vil stemme for å avsette president Trump. (- Og, ifølge CNN er han den første senatoren i historien som vil stemme for å felle en president fra eget parti. – Å korrumpere et valg for å holde på makten, er kanskje det største overgrepet og det mest destruktive bruddet på eden som jeg kan tenke meg, sier Romney i Senatet.)

(Anm: Følelsesladet Mitt Romney: Trump skyldig i et forferdelig misbruk. Fra talerstolen i Senatet slo den republikanske senatoren Mitt Romney fast at han vil stemme for å avsette president Trump. Dermed er han den første republikanske senatoren som i dag bryter med partiet og går sammen med demokratene for å avsette presidenten. Og, ifølge CNN er han den første senatoren i historien som vil stemme for å felle en president fra eget parti. – Å korrumpere et valg for å holde på makten, er kanskje det største overgrepet og det mest destruktive bruddet på eden som jeg kan tenke meg, sier Romney i Senatet.  (vg.no 5.2.2020).)

- Frikjent! Men er han uskyldig? (- Trump vs Nixon.) (- Da etterforskningen tok til, beordret Donald Trump sine medarbeidere til ikke å vitne.) (- Under etterforskningen av Richard Nixon på begynnelsen av 70-tallet derimot, beordret sistnevnte sine medarbeidere til å møte i kongressen og fortelle sannheten.)

(Anm: Frikjent! Men er han uskyldig? Normaliteten har for lengst blitt kastet over bord her i Washington. (…) Mitt Romney Presidenten nekter for å ha gjort noe galt. Men vi vet at han har bedt utenlandske makter om å etterforske en politisk motstander. Vi vet også at han beordret stans i militær bistand til Ukraina uten å informere kongressen, som hadde godkjent den amerikanske hjelpen til en alliert i krig. At han gjorde dette for å oppnå personlig politisk gevinst tror flere republikanske senatorer. Men med unntak av Mitt Romney fra Utah, mener de andre republikanerne at Trumps handlinger ikke er så alvorlige at han må avsettes. Det betyr ikke at han ikke har begått dem. Trump vs Nixon Det andre tiltalepunktet gjaldt, som i Clintons tilfelle, et forsøk på å forhindre en pågående etterforskning. En av kongressens oppgaver er å sjekke at presidenten utfører jobben sin på en skikkelig måte. Da etterforskningen tok til, beordret Donald Trump sine medarbeidere til ikke å vitne. Under etterforskningen av Richard Nixon på begynnelsen av 70-tallet derimot, beordret sistnevnte sine medarbeidere til å møte i kongressen og fortelle sannheten. (tv2.no 6.2.2020).)

- Mener Trumps hevnaksjon var forventet: – De visste hva de gjorde. (– Kommer ikke til å stoppe med å kvitte seg med folk som snakker imot ham, sier NTNU-professor.) (- Demokratenes ekspert til VG: Advarer om diktator-oppførsel fra Trump.) (- Det som går imot denne presidenten blir enten sparket, om Trump har mandat til å gjøre det, eller de blir utsatt for sjikane og en voldsom propaganda, sier professor Thorbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU.)

(Anm: Mener Trumps hevnaksjon var forventet: – De visste hva de gjorde. Den amerikanske presidenten ventet ikke lenger før han ga ordre om å sparke uønskede medarbeidere. – Kommer ikke til å stoppe med å kvitte seg med folk som snakker imot ham, sier NTNU-professor. Fredag ble oberstløytnant og medlem av Trump-administrasjonens Nasjonale sikkerhetsråd, Alexander Vindman, fulgt ut av kontoret sitt av uniformerte vakter. Den dekorerte krigsveteranens dager i Det hvite hus var talte. Ukraina-fødte Vindman hadde lyttet til telefonsamtalen som president Trump hadde med ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Demokratenes ekspert til VG: Advarer om diktator-oppførsel fra Trump For den amerikanske presidenten var samtalen «perfekt». For oberstløytnant var den et misbruk av presidentens makt, noe han vitnet om i riksrettshøringen i november. I en uttalelse til VG natt til søndag hevdet oberstløytnantens forsvarer David Pressman at han «måtte gå fordi han fortalte sannheten» og at han hadde «skremt de mektige». – President Trumps reaksjon var ingen overraskelse. Det som går imot denne presidenten blir enten sparket, om Trump har mandat til å gjøre det, eller de blir utsatt for sjikane og en voldsom propaganda, sier professor Thorbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU. (vg.no 8.2.2020).)

- Saklig sett burde Trump ha fått sparken. (- Verdens mektigste mann er nå «frikjent» av Senatet. (- Frikjennelsen er politisk i natur.)

(Anm: Saklig sett burde Trump ha fått sparken. Verdens mektigste mann er nå «frikjent» av Senatet. Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump endte som ventet med at langt færre enn de nød­vendige 67 senatorer mente han hadde misbrukt sin makt. Dette til tross for at Trump ba sin ukrainske kollega etterforske Joe Bidens sønn, og dermed skade demokratenes sannsynlige presidentkandidat. Hans administrasjon besluttet også å holde tilbake penger til militærhjelp for ukrainerne. Frikjennelsen er politisk i natur. Mange av de republikanske senatorene har sagt seg enig i at Trump har gjort hva han var tiltalt for, men de mener likevel presidenten bør få fortsette. Med unntak av republikanernes tidligere presidentkandidat Mitt Romney, som stemte for å finne Trump skyldig, fulgte avstemningen partilinjen fullstendig. Dette bildet - at Senatet deler seg etter partifargene - ligner avstemningen ved de to tidligere riksrettssakene, mot Bill Clinton i 1999 og Andrew Johnson i 1868. Man kan derfor spørre om riksrettsinstituttet er spesielt egnet til formålet, som er å holde myndighetspersoner ansvarlig for lovbrudd knyttet til embetet. (aftenposten.no 6.2.2020).)

- Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (- Utsetter møtet med Danmark.)

(Anm: Utsetter møtet med Danmark. Donald Trump avlyser besøk til Danmark. USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte besøk til Danmark fordi statsminister Mette Frederiksen ikke er interessert i å diskutere salg av Grønland. (…) Eiendomskjøp Presidenten bekreftet forrige uke at ideen om å kjøpe Grønland har blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark. (…) Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (sol.no 21.8.2019).)

- Jeg er et mentalt stabilt geni! Donald Trump har vært på Twitter igjen.

(Anm: - Jeg er et mentalt stabilt geni! Donald Trump har vært på Twitter igjen. – Jeg har gått fra å være en VELDIG vellykket forretningsmann til topp TV-stjerne til president i USA (på mitt første forsøk). Jeg syns det kvalifiserer ikke bare til smart, men geni... og et veldig stabilt geni! Det skriver Donald Trump i en rekke Twitter-meldinger lørdag morgen. (dagsavisen.no 6.1.2018).

- Milliardær Lars Seier Christensen: Langer ut mot Trump-kritikere: «Skolepiker». ( - Egentlig kan jeg forstå ham, sier en av Danmarks rikeste menn om Donald Trumps avlyste Danmark-besøk.)

(Anm: Milliardær Lars Seier Christensen: Langer ut mot Trump-kritikere: «Skolepiker». - Egentlig kan jeg forstå ham, sier en av Danmarks rikeste menn om Donald Trumps avlyste Danmark-besøk. FCK-EIER: Milliardæren Lars Seier Christensen eier fotballklubben FC København, og er blant Danmarks rikeste menn. Nå langer han ut mot Trump-kritikerne. (…) Han mener Trumps forslag er blitt misforstått av danskene, og skriver at danske «politikere oppfører seg som en flokk provinsielle klapphatter» ved å avvise forslaget uten engang å vurdere det. - Ingen respekt for hvorfor USA - som er vår eneste reelle beskytter i en stor og farlig verden og de facto i vidt omfang betaler for vår sikkerhet - er bekymret for Grønland, som Danmark slett, slett ikke kar styrke til å forsvare i en krisesituasjon, skriver Christensen videre. (vg.no 21.8.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Auken slås med industrien i EU: "Lobbyisterne skal have modspil". (- Men de skal puttes i et lobbyregister, siger SF'eren, der samtidig opfordrer alle progressive virksomheder til at heppe på hende ved det kommende valg.)

(Anm: Auken slås med industrien i EU: "Lobbyisterne skal have modspil". INTERVIEW. Det er Margrete Auken mod industriens lobbyister, lyder sloganet fra SF-spidskandidaten ved EU-valget. Lobbyisterne er generelt fine nok, men de skal puttes i et lobbyregister, siger SF'eren, der samtidig opfordrer alle progressive virksomheder til at heppe på hende ved det kommende valg.   (policywatch.dk 17.5.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Vil ha livstidsforbud for politikere som vil bli lobbyister. En usannsynlig duo, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez og republikaneren Ted Cruz, varsler samarbeid om et lovforslag som kan gjøre det forbudt for tidligere politikere å bli lobbyister. (– Måten ting foregår på er langt mindre demokratisk enn mange tror. Det er selvfølgelig bedre enn Nord-Korea. Men USA er et demokrati bare på papiret. For det er ikke velgerne, men lobbyistene som bestemmer i Washington DC.)

(Anm: Vil ha livstidsforbud for politikere som vil bli lobbyister. En usannsynlig duo, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez og republikaneren Ted Cruz, varsler samarbeid om et lovforslag som kan gjøre det forbudt for tidligere politikere å bli lobbyister. Han er erkekonservativ og tapte den republikanske nominasjonskampen etter en opprivende strid som bare skulle bli en forsmak på presidentskapet til Donald Trump. I det som kan se ut til å bli et usedvanlig tverrpolitisk samarbeid går Alexandria Ocasio-Cortez og Ted Cruz sammen om å fravriste lobbyistene grepet om Washington. Det kan trenges. – Måten ting foregår på er langt mindre demokratisk enn mange tror. Det er selvfølgelig bedre enn Nord-Korea. Men USA er et demokrati bare på papiret. For det er ikke velgerne, men lobbyistene som bestemmer i Washington DC. Fordi amerikanske politikere er så avhengige av å samle inn penger, har lobbyistene politikere på begge sider i sin hule hånd, sa norskamerikanske Hans Høeg til Dagsavisen i november i fjor. Han har jobbet fem år som stabssjef for republikaneren Thomas Massie på Capitol Hill. Men tilbake til det lille lysglimtet av et sjeldent samarbeid på tvers av blokkene på innsiden av kongressbygningen som ligger nettopp på Capitol Hill. (dagsavisen.no 31.5.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Viktigst for velgerne i Oslo og resten av landet. (- Skole og utdanning, miljø, sosiale forskjeller i samfunnet, helse, samferdsel, skatter og avgifter (…).)

(Anm: Flertallet i Oslo har flyttet seg kraftig mot venstre. Årsaken kan finnes i to sentrale politiske spørsmål. I Oslo er Rødt, MDG og SV nesten dobbelt så store som i resten av landet. (…) Viktigst for velgerne i Oslo og resten av landet. Respondentene ble spurt hvilke to saker som er viktigst for dem ved lokalvalget i høst. (…) Skole og utdanning, miljø, sosiale forskjeller i samfunnet, helse, samferdsel, skatter og avgifter (…) (aftenposten.no 18.4.2019).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Her kjøpte eiendomsinvestor Himanshu Gulati sin femte leilighet – og fikk dermed pendlerbolig av Stortinget. Like etter at han visste at han skulle komme inn på Stortinget, kjøpte Himanshu Gulati (Frp) en leilighet på Jessheim som ga ham gratis bolig i Oslo, der han allerede eide fire leiligheter.

(Anm: Her kjøpte eiendomsinvestor Himanshu Gulati sin femte leilighet – og fikk dermed pendlerbolig av Stortinget. Like etter at han visste at han skulle komme inn på Stortinget, kjøpte Himanshu Gulati (Frp) en leilighet på Jessheim som ga ham gratis bolig i Oslo, der han allerede eide fire leiligheter. Himanshu Gulati kjøpte i februar 2017 leilighet i øverste etasje av dette leilighetskomplekset ved jernbanestasjonen på Jessheim for 3,1 millioner. (dn.no 24.5.2019).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold.

(Anm: Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold. Det kan virkelig betale sig at få især folk uden alt for mange penge til at overveje at droppe smøgerne ved at hæve skatter eller afgifter. Forskere lister en lang række fordele i nye artikler i tidsskriftet The Lancet. Du har sikkert hørt nogle af argumenterne fra politikere og forhandlere mod højere priser på cigaretter i Danmark: - Folk vil i stedet tage over grænserne for at købe deres smøger i udlandet. - Prisstigningen vil især ramme de fattigste i samfundet hårdt, fordi de skal bruge en større andel af deres sparsomme penge på at købe cigaretter og dermed har mindre til for eksempel sund mad. (…) Nu kommer de udbredte argumenter under hårdt angreb fra et internationalt hold forskere. I en række artikler i det velansete tidsskrift The Lancet fremlægger de tal, analyser og erfaringer med skatter og afgifter i lande, der både er rige, fattige og midt imellem. Forskerne konkluderer blandt andet, at:  (…) (videnska.dk 4.4.2019).)

(Anm: The Lancet Taskforce on NCDs and economics. Lancet 2019 (Published: April 4, 2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (- 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei».)

(Anm: OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (…) 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei». Det kjem fram i OECD sin nye rapport Risks that Matter, som undersøker folks oppfatting av sosiale og økonomisk risiko og korleis dei meiner myndigheitene reagerer på desse. (frifagbevegelse.no 30.3.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men måske politikerne også skulle kigge indad, lyder kritikken fra Finansforbundets næstformand. (policywatch.dk 7.3.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell.

(Anm: Kronikk: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (…) Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine. Også i andre sammenhenger opptrer helsepersonell ofte som eksperter – for eksempel som vitner i rettssaker, gjennom uttalelser i mediene, eller gjennom innspill i offentlige høringer. Derfor er det avgjørende at offentligheten har innsikt i de økonomiske bindingene som finnes mellom legemiddelindustri og helsepersonell. (dagensmedisin.no 22.3.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).).

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Waras kompisdugnad. Tor Mikkel Wara får hjelp av gamle venner i lobbyfirmaet First House. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. (- Beklager, har ikke tid, sa First House-lobbyist Sigbjørn Aanes løpende forbi Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim og meg i gangen på Colosseum kino i Oslo sist torsdag. Det var bare en halvtime til Tor Mikkel Waras samboer skulle bli siktet for å ha tent på bilen sin.)

(Anm: Waras kompisdugnad. Tor Mikkel Wara får hjelp av gamle venner i lobbyfirmaet First House. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Men hva er det egentlig de driver med? – Beklager, har ikke tid, sa First House-lobbyist Sigbjørn Aanes løpende forbi Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim og meg i gangen på Colosseum kino i Oslo sist torsdag. Det var bare en halvtime til Tor Mikkel Waras samboer skulle bli siktet for å ha tent på bilen sin. Aanes rakk en klem før han spurtet ut. I andre enden av rommet så det ut som hans First House-kollega Ole Berget skulle stange hodet i dørkarmen. Han hadde det like travelt med å komme seg av gårde. Nå vet vi at de tok ferie fra jobben i First House for å støtte sin gamle venn og kollega Wara, som har havnet i tidenes trøbbel. Denne vennetjenesten har fått en annen PR-topp, nemlig Hans Geelmuyden, til å kritisere First House for tette bånd og «korrupsjonslignende» tendenser i norsk PR og politikk. (vg.no 20.3.2019).)

- DN: Tidligere justisminister Wara går tilbake til eget PR-selskap.

(Anm: DN: Tidligere justisminister Wara går tilbake til eget PR-selskap. Samtidig har han fått seks måneders karantene før han starte i selskapet. Det er Dagens Næringsliv som melder om hans nye jobb og vedtaket i karantenenemnda. I vedtaket heter det blant annet. «Karantenenemnda har lagt vekt på at du som justis- og innvandringsminister har hatt ansvar for og vært involvert i politikkutforming, har innsikt i prosesser som ennå ikke er offentlig kjent og ellers har informasjon av sensitiv karakter». (…) Senest i First House, men over flere år også i et eget byrå. Det skal han nå gjøre på nytt. (aftenposten.no 29.4.2019).)

- PR-toppene og eks-politikerne Sigbjørn Aanes og Ole Berget rykket ut for å hjelpe da Tor Mikkel Wara, justisminister og tidligere kollega, var i trøbbel. Aanes og Berget mener ekte vennskap er betingelsesløst.

(Anm: PR-toppene og eks-politikerne Sigbjørn Aanes og Ole Berget rykket ut for å hjelpe da Tor Mikkel Wara, justisminister og tidligere kollega, var i trøbbel. Aanes og Berget mener ekte vennskap er betingelsesløst. Men så enkelt er det ikke for personer i slike posisjoner, skriver kronikkforfatter Agnar Kaarbø. Bildet er fra 2017, da Sigbjørn Aanes var statssekretær for statsminister Erna Solberg. (nrk.no 25.3.2019).)

- SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna». Her er tekstmeldingene som viser hvor tett kontakt det var mellom First House-Aanes og statsministeren da Wara-saken sprakk. (– Denne kommunikasjonen åpner for utilbørlig påvirkning av statsapparatet, mener PR-nestor Hans Geelmuyden etter å ha fått se meldingene.)

(Anm: SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna». Her er tekstmeldingene som viser hvor tett kontakt det var mellom First House-Aanes og statsministeren da Wara-saken sprakk. Tekstmeldinger mellom Sigbjørn Aanes og flere aktører ved Statsministerens kontor (SMK), inkludert statsminister Erna Solberg (H), kaster lys over First House-partner Aanes’ rolle i Wara-saken. Etter en innsynsforespørsel fra Dagsavisen har SMK oversendt korrespondanse mellom partene i dagene etter at justisminister Tor Mikkel Waras samboer ble pågrepet og siktet av PST. – Denne kommunikasjonen åpner for utilbørlig påvirkning av statsapparatet, mener PR-nestor Hans Geelmuyden etter å ha fått se meldingene. LES OGSÅ: Valgforsker Bernt Aardal: – Hvis man risikerer at tilliten til politikerne svekkes av at de har koblinger til PR-bransjen, har man fått et problem (dagsavisen.no 21.3.2019).)

- Uakseptabelt samrøre. PR-byrået First House er direkte inne i den daglige diskusjonen ved Statsministerens kontor, fastslår kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap). (- SMS mellom statsministeren og Waras PR-rådgivere.) (- Dette tar samrøret mellom politikk og kommunikasjonsbransjen til et helt nytt nivå.)

(Anm: - Uakseptabelt samrøre. PR-byrået First House er direkte inne i den daglige diskusjonen ved Statsministerens kontor, fastslår kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap). SMS mellom statsministeren og Waras PR-rådgivere. - Dette tar samrøret mellom politikk og kommunikasjonsbransjen til et helt nytt nivå. Det mest skremmende er at ingen av dem som uttaler seg på vegne av Statsministerens kontor innser at dette er et problem, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen. Tekstmeldinger som Dagsavisen har fått innsyn i, viser at statsminister Erna Solberg (H) sendte følgende tekstmelding til sin tidligere spindoktor og nåværende First House-rådgiver Sigbjørn Aanes samme kveld som nyheten sprakk om at justisminister Tor Mikkel Waras samboer var siktet av Politiets sikkerhetstjeneste: «Går det bra? Erna». «Ja. Vi er med eldste datteren nå. Tor Mikkel er oppe til avhør. Han skal snart være ferdig, så da kommer de rett ned hit», svarer Aanes. (dagbladet.no 22.3.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Politikk og butikk. Hvis det ikke er godt nok å være førstekandidat for et regjeringsparti kan du jo alltids spe på med en jobb som PR-agent. Eller?

(Anm: Politikk og butikk. Hvis det ikke er godt nok å være førstekandidat for et regjeringsparti kan du jo alltids spe på med en jobb som PR-agent. Eller? (- Røse forsvarer karriereveien med at hun kommer til å avslutte arbeidsforholdet med First House når hun kommer inn i fylkestinget, og at hun dermed ikke kommer til å kombinere jobben med å ha et folkevalgt verv. Men hun skal altså drive valgkamp for KrF samtidig som hun selger råd og innflytelse til næringsinteresser som står på kundelistene til First House. (dagsavisen.no 12.3.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Kvinnen som danset med Giske på barvideo: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken.

(Anm: Kvinnen som danset med Giske på barvideo: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken. Kvinnen som danset med Trond Giske på barvideoen, snakker ut i TV2. Hun mener avisen har sitert henne feil og utelatt hennes fremstilling av situasjonen. Sjefredaktør Gard Steiro i VG beklager. Sofie (27) som danset med Trond Giske på videoen på Bar Vulkan, forteller i TV2 om møtet med VGs journalist. Hun opplevde at journalisten ikke lyttet til hennes versjon av saken og siterte henne feil. Bildet av kvinnen er gjengitt med tillatelse fra kvinnen selv og TV2. (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Sterk kritikk mot VG-journalist i TV 2-reportasje om Giske-dansing. Sier VG med viten og vilje publiserte feilaktig sitat fra henne.

(Anm: Sterk kritikk mot VG-journalist i TV 2-reportasje om Giske-dansing. Sier VG med viten og vilje publiserte feilaktig sitat fra henne. VG-redaktør Gard Steiro beklager hvordan avisen har håndtert dekningen av danseepisoden mellom 27-årige Sofie og Trond Giske. TV 2 har onsdag kveld publisert en større reportasje hvor Sofie (27), kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske, for første gang forteller sin historie. Her kommer hun med sterk kritikk av VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy. Særlig reagerer hun på at det i den første artikkelen til VG ble hevdet at hun opplevde møtet med Giske som ubehagelig. – Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sier Sofie til TV 2. (journalisten.no 20.3.2019).)

- VG beklager i Trond Giske-saken. Allerede i 2017 slo hun alarm om hvordan VG-journalisten jobbet med Giske-saken. (- I dag bekrefter kvinnen (26) overfor Dagbladet at journalisten som skal ha behandlet henne krenkende i forbindelse med en Trond Giske-sak i 2017 var VGs Lars Joakim Skarvøy.) (- Lars Joakim Skarvøy har skrevet bok om maktkampen i Arbeiderpartiet og sto bak flere av de første sakene om varslene på Trond Giske.)

(Anm: VG beklager i Trond Giske-saken. Allerede i 2017 slo hun alarm om hvordan VG-journalisten jobbet med Giske-saken. - I nesten tre uker har jeg fått kjenne på kroppen hvor krenkende og provoserende det er å bli fratatt definisjonsmakt over meg selv og min egen opplevelse, sa kvinnen. VARSEL: Kvinnen omtalt i det første varselet mot Trond Giske reagerer også på måten VGs Lars Joakim Skarvøy håndterte informasjonen hun ga ham. - VG framstiller det som et ærlig ønske om å avdekke maktmisbruk. I virkeligheten er det de som misbruker sin makt som Norges største avis, sa hun i 2017. I dag bekrefter kvinnen (26) overfor Dagbladet at journalisten som skal ha behandlet henne krenkende i forbindelse med en Trond Giske-sak i 2017 var VGs Lars Joakim Skarvøy. (…) - I nesten tre uker har jeg fått kjenne på kroppen hvor krenkende og provoserende det er å bli fratatt definisjonsmakt over meg selv og min egen opplevelse, sa kvinnen til Dagbladet i desember 2017. I sum beskrev hun VGs journalistiske metoder som et misbruk av metoo-kampanjen. Jeg har aldri mottatt en upassende SMS fra Trond Giske, oppsummerte hun. (…) I sum beskrev hun VGs journalistiske metoder som et misbruk av metoo-kampanjen. (…) Lars Joakim Skarvøy har skrevet bok om maktkampen i Arbeiderpartiet og sto bak flere av de første sakene om varslene på Trond Giske. Han ble på TV 2 i går beskyldt for å konstruere et sitat og tilbakeholde vesentlig informasjon i VGs dekning av Giske-videoen tidligere i vinter. (dagbladet.no 21.3.2019).)

- Presseforbundets leder: – Dersom denne historien er rett, har det åpenbart skjedd en stor feil i VG. (- Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, oppfordrer til at det blir sendt en klage på VG i denne saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).)

(Anm: Presseforbundets leder: – Dersom denne historien er rett, har det åpenbart skjedd en stor feil i VG. – I det som kommer frem nå, kan det se ut som om VG visste at det de publiserte, var feil. Det gjør en veldig stor forskjell, sier leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen. Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, oppfordrer til at det blir sendt en klage på VG i denne saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).Onsdag kveld publiserte TV 2 et intervju med kvinnen i den mye omtalte dansevideoen som involverer Ap-politiker Trond Giske. (aftenposten.no 20.3.2019).)

- TROND GISKE: – Journalistikken er drevet av tette bånd mellom journalister og kilder.

(Anm: TROND GISKE: – Journalistikken er drevet av tette bånd mellom journalister og kilder. Trond Giske mener det er åpenbart at VG-saken hadde store konsekvenser for styrevervet han var tiltenkt i Trøndelag Arbeiderparti. Onsdag kan TV 2 fortelle historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske. Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. – Jeg er både imponert og takknemlig over at hun viser det motet, og står opp mot kanskje et av Norges mektigste medier, VG, og sier at saken var helt feil og at hun prøvde å få frem det før saken kom på trykk. Det krever mye mot og det er jeg veldig takknemlig for, sier Trond Giske til TV 2. – Den historien VG fortalte var en helt annen enn virkeligheten, sier Giske. (vg.no 20.3.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Mens VG-redaktøren beklaget direkte hos NRK, var journalistene hennes på fest med Hadia.

(Anm: Mens VG-redaktøren beklaget direkte hos NRK, var journalistene hennes på fest med Hadia. Samrøre mellom journalister og toppolitikere skaper reaksjoner. Tajik. Aps nestleder Hadia Tajik og kjæresten, tidligere DN-journalist Kristian Skard, inviterte tirsdag kveld til bursdagsfest på utestedet «Wurst» i Oslo sentrum. På gjestelista sto en rekke journalister, kommentatorer, redaktører og politikere, der flere av gjestene var fra Norges største avis, VG. (nettavisen.no 28.2.2019).)

- VG med formell beklagelse etter Giske-dekning. – Sjeldent, sier medieforsker. (- Et redaksjonelt oppslag med en beklagelse skjer sjeldent uten at det har vært en fellelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier hun.)

(Anm: VG med formell beklagelse etter Giske-dekning. – Sjeldent, sier medieforsker. Debatten rundt VGs dekning av Giske reiser spørsmål om medienes makt, mener medieforskere: – Klassisk eksempel på kampen om oppmerksomhet. Overskriften «VG beklager» lå som nest øverste sak på VGs forside onsdag ettermiddag. Avisen har valgt å publisere en formell beklagelse etter sin sak om den mye omtalte «dansevideoen» av Trond Giske, forrige uke. Artikkelen har utløst diskusjoner om VG ble en brikke i en politisk maktkamp rundt Giskes tillitsverv i Arbeiderpartiet. At avisen nå beklager på måten de gjør er oppsiktsvekkende, mener medieprofessor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo. – Et redaksjonelt oppslag med en beklagelse skjer sjeldent uten at det har vært en fellelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier hun. (vg.no 28.2.2019).)

- Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) reagerer på samrøret mellom politikere og journalister. Tirsdag kveld inviterte Ap-nestleder Hadia Tajik og kjæresten, tidligere DN-journalist Kristian Skard, til bursdagsfest på utestedet Wurst i Oslo. Journalister og kommentatorer fra noen av landets største redaksjoner deltok på festen. (- «Jeg har ikke noe syn - for eller mot Giske. Men når jeg leste dette på veien til Paris er vel Hamlets ord de rette: «there is something rotten in the state of Denmark», skriver Jagland på Facebook, med henvisning til omtalen av festen.)

(Anm: Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) reagerer på samrøret mellom politikere og journalister. Tirsdag kveld inviterte Ap-nestleder Hadia Tajik og kjæresten, tidligere DN-journalist Kristian Skard, til bursdagsfest på utestedet Wurst i Oslo. Journalister og kommentatorer fra noen av landets største redaksjoner deltok på festen. Flere av dem har vært sentrale i dekningen av varslene om seksuell trakassering som felte Trond Giske som Ap-nestleder. Samrøret mellom politikere og journalister har skapt reaksjoner, og nå reagerer også tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, og nåværende generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland. «Jeg har ikke noe syn - for eller mot Giske. Men når jeg leste dette på veien til Paris er vel Hamlets ord de rette: «there is something rotten in the state of Denmark», skriver Jagland på Facebook, med henvisning til omtalen av festen. Nettavisen har vært i kontakt med Jaglands pressekontakt for ytterligere kommentarer, men har foreløpig ikke fått svar. (nettavisen.no 28.2.2019).)

- VG-redaktør Gard Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg. (- Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat fra henne i den første saken avisen publiserte.)

(Anm: VG-redaktør Gard Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg. VGs redaktør Gard Steiro mener VGs troverdighet er svekket. Nå har avisen en gjennomgang for å sørge for at noe lignende «aldri skjer igjen». Onsdag kan TV 2 fortelle historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske. Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat fra henne i den første saken avisen publiserte. (vg.no 20.3.2019).)

- Folk First (- Når PR-byråene får hardere grep om politikken, gjør det noe med verdiene den bygger på.) (- Demokrati betyr folkestyre.) (- «PR-firmaer som First House blir gjøkunger i det politiske systemet».)

(Anm: Folk First. Når PR-byråene får hardere grep om politikken, gjør det noe med verdiene den bygger på. Demokrati betyr folkestyre. Veldig banalt forklart går dette ut på at vi har bygd en beslutningsmaskin. Den skal omdanne folkeviljen til lover og bevillinger. Det skjer via et Storting som er satt sammen etter at hver og en av oss har gitt uttrykk for hvem vi vil ha ved makta. Det skjer via stemmeseddelen. Et moderne demokrati er et langt mer mangfoldig og sammensatt system enn dette. I Norge er det for eksempel lang tradisjon for at ulike interessegrupper har sine egne kanaler inn til beslutningstakerne. Der vi velgere går på en knudrete sti hvert valgår for å komme til makta, kan andre suse inn på firefelts motorveier daglig. (dagsavisen.no 20.3.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Vedum vil stenge døren mellom politikk og PR-bransje. Den som velger PR-bransjen, velger bort politikken, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha slutt på at folk går rett fra PR til politikk.

(Anm: Vedum vil stenge døren mellom politikk og PR-bransje. Den som velger PR-bransjen, velger bort politikken, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha slutt på at folk går rett fra PR til politikk. Vedum har tidligere sagt at det er uaktuelt å hente folk fra PR-bransjen til en regjering der et Senterparti under hans ledelse er med. Han mener bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert meningsindustri», skriver Klassekampen. – Du er et like bra menneske om du går til PR-bransjen. Men da har du valgt deg bort ifra politikken, sier Vedum. Den korte veien mellom PR og politikk er nylig blitt aktualisert etter at det ble kjent at KrFs toppkandidat i Viken har begynt å jobbe i First House. Vedum vil ikke kommentere den saken, men sier han gjør det klart for unge talenter i eget parti at PR-bransjen ikke er veien til tillit i partiet. Selv om Vedum mener PR-bransjens vekst er «negativ for folkestyret», trenger ikke døren være lukket for alltid. – Dersom man slutter i bransjen, kan man komme tilbake etter hvert, sier Sp-lederen. (medier24.no 14.3.2019).)

- Vedum raste mot bruk av PR-byråer – Sp-ordførere bruker dem selv.

(Anm: Vedum raste mot bruk av PR-byråer – Sp-ordførere bruker dem selv. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum raser mot kommunikasjonsbransjen. Men også hans egne ordførere bruker skattepenger på PR-hjelp. I et intervju med VG i forrige uke raste Senterpartiets leder mot det han kaller en svingdør mellom PR-bransjen og norsk politikk. Regjeringspartiene fikk gjennomgå. Nå viser det seg at også ordførere fra Vedums parti bruker skattekroner på PR- og kommunikasjonsbyråer: (…) (dn.no 11.2.2020).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men m