Politikk, den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen (Store norske leksikon)

Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no)

Visse politiske teoretikere har påstått at alle politiske styrer til en viss grad er et oligarki, uansett hva slags politisk styreform en nasjon har. (no.wikipedia.org).)

Lav tillit til helsepolitikerne og legemiddelindustrien (...)
Resultatene (...) • 7 prosent har tillit til legemiddelindustrien
• helsepolitikerne har tillit hos 4 prosent av de spurte • 22 prosent av de som har fått legebehandling de siste fem årene ikke er trygge på at de har fått tilfredsstillende behandling. (helserevyen.no 13.2.2006)

Stortingets register - Registrering av økonomiske interesser (Henvendelse: Spesialrådgiver Brit Brenno, tlf. 23 31 35 59.) (stortinget.no) (Anm: Pga. at registreringen av mulige interessekonflikter er frivillig, er det nevnte register i praksis relativt uinteressant: Skal registeret ha en samfunnsnyttig funksjon bør registreringen være rettslig forpliktende.)

Stortinget bryter loven (dn.no 6.1.2009)

Vil ikke si hvem han møter (aftenposten.no 9.7.2008)

I stedet for å bidra til størst mulig åpenhet, synes målet snarere å være å hindre innsyn, kontrollere vinklingen og skjerme politikerne fra kritiske spørsmål. (dagbladet.no 18.5.2007)

Partifinansiering Alle politiske partier er etter partiloven pliktig til å oppgi inntektene til et sentralt register (Register - Fornyings- og administrasjons-departementet)

- Fylkesmann eller politiker?

(Anm: Fylkesmann eller politiker? Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa er medlem av Senterpartiets valgkomité. I mange år var Magnhild Meltveit Kleppa en av Senterpartiets, for ikke å si en av landets mest markante – og dyktige – politikere, med lang fartstid som statsråd. I fjor høst ble hun fylkesmann i Rogaland, og da skal hun ikke lenger være politiker. (…) (aftenbladet.no 10.4.2017).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet!

(Anm: Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet! Helena Hertzberg Bugge (15) nestleder i Oslo Grønn Ungdom; Mira Reinvang (13) varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom; Sofie Sinnes (13) medlem i Grønn Ungdom. Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet. (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Slingerland, Willeke. Nettverkskorrupsjon: Når sosial kapital blir korrumpert. (- Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted.)

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net)

(Anm: korrumpere verb BØYNING korrumperte, korrumpert, korrumpering (…) BETYDNING OG BRUK 1 ødelegge, forderve moralsk (f.eks. ved bestikkelse) (naob).)

- Svingdørs-politikerne. (- De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner.)

(Anm: Av Aslak Bonde. Svingdørs-politikerne. Sammendrag De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det? Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28) Side: Side: 22-25.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Folks tillit til politikere stuper. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser "Innbyggerundersøkelsen 2019".

(Anm: Folks tillit til politikere stuper. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019». Stadig flere innbyggere sier de forsøker å påvirke politikere aktivt, samtidig som folks tillit til de folkevalgte avtar, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019». Den store undersøkelsen viser ifølge NRK at antallet som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har økt med 75 prosent fra 2013 til 2019. LES OGSÅ Anker dommen mot Mazyar Keshvari I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46. (vg.no 20.11.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer. (- Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme.) (- Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå.) (- Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett.)

(Anm: Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer. Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning. Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett. Det er det høyeste antall stemmeberettigede vi har hatt noen gang. Det er likevel langt fra alle som bruker den. Vi ser at valgdeltakelsen er noe høyere blant kvinner enn blant menn. Den er også lavest blant personer i begynnelsen av 20 årene, og høyest blant dem mellom 45 og 80 år. Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå. (ssb.no 6.9.2019).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- DEBATT: Oligarki og demokrati. Politikerne hører ikke på folk. (- Europeisk historie har vist oss at et stort klasseskille er samfunnets farligste fiende.) (- Som fagperson i moderne politisk historie og ideologi, ser jeg hvordan politikere oftere utøver oligarkisk fremferd.) (- Trenden viser seg i Norge, der gruppen som dominerer er vår regjering, sammen med private aktører som sammen blir den lovgivende, utøvende og dømmende makt.)

(Anm: Av Geir Åsen, historiker i moderne politisk historie og ideologi. DEBATT: Oligarki og demokrati. Politikerne hører ikke på folk. Europeisk historie har vist oss at et stort klasseskille er samfunnets farligste fiende. Som fagperson i moderne politisk historie og ideologi, ser jeg hvordan politikere oftere utøver oligarkisk fremferd. Oligarki, er en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten, uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer. Det er altså noe som ligger mellom demokrati og diktatur. Begrepet brukes ofte om Russland etter Sovjetunionens fall, der en gruppe skaffet seg eierskap til verdiene i prosessen med privatisering av statlige tjenester. Trenden viser seg i Norge, der gruppen som dominerer er vår regjering, sammen med private aktører som sammen blir den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Partier slår seg sammen for å få flertall, og selv de minste utøver stor makt, satt mot hvor mange stemmer de fikk. Resultatet er konstante kompromisser som ingen av velgerne ønsket. (dagbladet.no 8.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

- Vil tette skattehull etter DN-avsløring. (– Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting, og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser.) (- Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.)

(Anm: Vil tette skattehull etter DN-avsløring. Norges rikeste tjener 80 milliarder skattefritt på grunn av en regelendring i skatteloven fra 2006 – Vi må hindre mer eller mindre evigvarende utsatt skatt, sier Aps Hadia Tajik. (…) Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting, og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser. Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Nå tar både Ap, Sp og SV til orde for å endre skattereglene. (aftenposten.no 14.12.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. (- Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.) (- Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet.) (- Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert.)

(Anm: DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper, skriver Dagens Næringsliv. DN forteller blant annet om hvordan Bergens-milliardæren Trond Mohn gjennomfører et salg av et selskap som ga milliarder i skattefrie inntekter. En ny regel i skatteloven i 2006 førte til at de rikeste blant oss kan ha store ubeskattede inntekter i holdingselskapene sine. De rikeste nordmennene tjener 80 milliarder i året helt skattefritt, som følge av regelen, skriver DN i en bredt anlagt reportasje lørdag. Endringen skulle gi insentiver til å la pengene bli i selskapene og reinvestere dem i ny virksomhet, for slik å skape vekst og arbeidsplasser. I tillegg var motivet å motvirke at staten ble en for dominerende eier i norsk næringsliv. (…) Formuene øker. Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert. (aftenposten.no 13.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. (- Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først.) (- Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet.) (- Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert.)

(Anm: DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper, skriver Dagens Næringsliv. DN forteller blant annet om hvordan Bergens-milliardæren Trond Mohn gjennomfører et salg av et selskap som ga milliarder i skattefrie inntekter. En ny regel i skatteloven i 2006 førte til at de rikeste blant oss kan ha store ubeskattede inntekter i holdingselskapene sine. De rikeste nordmennene tjener 80 milliarder i året helt skattefritt, som følge av regelen, skriver DN i en bredt anlagt reportasje lørdag. Endringen skulle gi insentiver til å la pengene bli i selskapene og reinvestere dem i ny virksomhet, for slik å skape vekst og arbeidsplasser. I tillegg var motivet å motvirke at staten ble en for dominerende eier i norsk næringsliv. (…) Formuene øker. Ifølge DN blir store deler av disse pengene investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet. Norge har nå fire ganger flere rike og dobbelt så mange superrike – eller milliardærer – som USA målt i forhold til folketall. De skattefrie inntektene synes heller ikke på statistikken som brukes mest til å måle ulikhet i Norge, den såkalte Gini-indeksen, slik at ulikhetene i samfunnet kan svært mye høyere enn det som tidligere er rapportert. (aftenposten.no 13.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Politikernes åpenhet om økonomiske interesser (lønnsnivå, pensjon, inntekter, biintekter, frynsegoder, skatt osv.)

Siv Jensen sier opp lukrativ smykkeavtale
nettavisen.no 19.10.2013
Oslo (NTB): Frp-leder Siv Jensen har i åtte år kunnet smykke seg med smykker fra smykkeprodusenten Van Bergen. Nå sier den ferske finansministeren opp avtalen.

- Det stemmer at jeg har hatt en avtale som har vært offentlig kjent og registrert i Stortingets register. Jeg er nå i ferd med å avslutte avtalen i forbindelse med min nye rolle som finansminister, skriver Jensen i en epost til Dagens Næringsliv.

Avtalen om lån av flotte smykker ble inngått i 2005 og er siden blitt fornyet hvert år. Jensen har kunnet låne smykker i tre måneder av gangen.

Fra nå av vil Siv Jensen kjøpe smykkene sine selv. (©NTB)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Geelmuyden Kiese tar over 6.000 for kurs om å påvirke de rødgrønne. (- I beskrivelsen av kurset legges det vekt på at en ny regjering vil kunne sette opp både arveavgift, formueskatt og innføre en nasjonal eiendomsskatt.) (- «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021» står det i teksten, hvor PR-byrået videre lover å «peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.»)

(Anm: Geelmuyden Kiese tar over 6.000 for kurs om å påvirke de rødgrønne. – Å kaste penger ut vinduet, mener Ap-lederen. Det er torsdag Geelmuyden og Kiese avholder kurset med overskriften: «Bli med på veien mot 2021» i Oslo. I beskrivelsen av kurset legges det vekt på at en ny regjering vil kunne sette opp både arveavgift, formueskatt og innføre en nasjonal eiendomsskatt. «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021.» står det i teksten, hvor PR-byrået videre lover å «peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.» Prisen? 6.250 kroner per deltaker. (dagsavisen.no 1.12.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem?

(Anm: Alle skulle hatt besteforeldre på Vinderen. Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? (dn.no 1.9.2019).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

- SSB: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene.

(Anm: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene. Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen, viser en ny rapport. kattelettelsene som har blitt gjennomført i perioden 2013 til 2019, har medført at skattesystemet er noe mindre omfordelende nå enn da Solberg-regjeringen tok over i 2013. Det viser rapporten Er skattesystemet mer omfordelende nå? (ssb.no 10.10.2019).)

- Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (- Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike.)

(Anm: - Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (...) Folk som bor utenfor, havner lenger og lenger bak. (…) - Gapet i inntektsnivå mellom regioner innad i samme land var lenge fallende, men har økt siden 1990-tallet. (…) I fasjonable Kensington og Chelsea kostet en typisk bolig 12,9 ganger årsinntekten i 1997. (...) I dag koster den 48,5 ganger mer. (…) I takt med at innbyggerne i gamle arbeiderklassestrøk gradvis er blitt skiftet ut med folk som tilhører den øvre middelklasse, har gapet mellom storbyene og periferien økt, også kulturelt, ifølge geografen. (…) Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Ambulansefly: Svikten ligger i politikken. (- Når velferdsstaten byttes ut med en offentlig forretningsmodell, får vi markedsstaten.) 

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Ambulansefly: Svikten ligger i politikken. Når velferdsstaten byttes ut med en offentlig forretningsmodell, får vi markedsstaten. Det er denne staten folk i Nord-Norge - på stadig flere områder - får kjenne konsekvensene av. BABCOCK: Fem av de nye Beech B250 ambulanseflyene til Babcock tas ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres. (…) Sinnet stiger og utryggheten brer seg i nord. Tilbakevendende tekniske problemer har gjort at driftsselskapet Babcock i helga satte seks ambulansefly på bakken. (…) - Kan stå om liv (dagbladet.no 9.12.2019).)

- NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. (– Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig.) (- Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG.) (- Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare.)

(Anm: NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE. (…) Både Frp og Rødt er negative til den planlagte kabelen. – Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig. Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG. (…) Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare. (aftenposten.no 10.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. (- Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren.)

(Anm: Etikkekspert om fluorskandalen i Italia: Peker på Johan H. Andresen. Tidligere NHO-direktør og etikkekspert mener varsellampene burde lyst hos Swix etter giftopplysninger om kjemiarbeidere i Italia. Han sier Swix-eier Johan H. Andresen har et spesielt ansvar. PROFILERT: Swix er eid av Johan H. Andresens selskap Ferd. Etter at han tok over det som tidligere het Tiedemanns tobakk, har Andresen jobbet hardt for å gå vekk fra tobakksvirksomheten og bygge opp en mer etisk og bærekraftig næringsvirksomhet. Jon Vea er tidligere direktør i NHOs internasjonale avdeling, har i flere tiår jobbet med etikk i næringslivet og satt i det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som nylig leverte sin innstilling til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad om en økt informasjonsplikt for næringslivet. Hans dom over Swix’ håndtering av de skandaliserte arbeidsforholdene hos det italienske kjemiselskapet Miteni – som i over 30 år har laget fluor til skismøring for Swix – er klar: Selv om bevisstheten rundt næringslivsetikk var annerledes i 2010 enn i dag, burde varsellampene lyst hos Swix – og Miteni-arbeidernes situasjon burde blitt satt på dagsorden. Dagbladet har avdekket at Swix i 2009 fikk i hende en forskningsrapport der det sto at arbeiderne hos Miteni hadde skyhøye nivåer av miljøgiften PFOA i blodet – og at de året etter fikk vite hvilke nivåer av PFOA som Folkehelseinstituttet mente var «trygge». Disse nivåene var mange ganger lavere enn nivåene i Italia. (…) Swix visste om skrekknivåene Varsellamper - Har det noe å si at Swix faktisk fikk tilsendt en rapport der blodverdiene sto oppført svart på hvitt? - Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren. Forståelsen for at du har et medansvar var ikke så utbredt den gangen som i dag. Likevel kan man ikke fraskrive seg ansvaret sitt. Særlig når det er så åpenbart skadelige stoffer som dette, burde i etterpåklokskapens lys varsellampene lyst tydeligere. Man burde reagert, sier Vea til Dagbladet. (dagbladet.no 14.12.2019).)

- Fluor-saken: Borgerlig arroganse. (- Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem.) (- HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter.) (- Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer.) (- Det var ikke bare FrP som syntes dette forslaget var latterlig. Høyres profilerte politiker Henrik Asheim syntes også dette var et veldig dumt utspill:«Gått en hyggelig påskeskitur i dag? Tro det eller ei, MDG fant noe negativt med det også», skrev han på twitter.)

(Anm: Fluor-saken: Borgerlig arroganse. Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem. HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter. I 2016 slo lokalpolitiker Nikki Schei fra MDG alarm om bruk av fluor i skismøring. I forbindelse med et idrettsarrangement i Bærum, tok han opp saken i kommunestyret. Schei påpekte at fluorider hadde mange veldokumenterte skadelige effekter på helse og miljø, og var forbudt i flere produkter, men ikke skismøring. Hva ville kommunen gjøre for å redusere bruken? Dette tilsynelatende uskyldige og fornuftige spørsmålet ble møtt med hånlatter og kritikk. Ikke bare lokalt, men nasjonalt. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill både på facebook og twitter. «I går bilistene, i dag skigåerne. Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer. (dagbladet.no 9.12.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter. (– Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene.)

(Anm: Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter. – Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene. Regjeringen har vedtatt mandatet og skal oppnevne en ny ytringsfrihetskommisjon før jul. Det er 20 år siden den forrige kommisjonen la frem sin rapport. – Samfunnet har endret seg enormt på de 20 årene. Den kommisjonen hadde som formål å sikre lovgivningen. I dag, i et nytt og digitalisert samfunn, diskuterer vi hvordan vi legger til rette på en mye bredere måte enn bare gjennom lovgivningen, sier statsråd Trine Skei Grande. Kommisjonen har fått i mandat å se på flere utfordringer blant annet knyttet til ytringer på digitale medieplattformer. (aftenposten.no 29.11.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent.

(Anm: Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent. Norge har i en årrekke vært en viktig støttespiller for den New York-baserte tankesmien International Peace Institute (IPI) der Terje Rød-Larsen er president, og bidratt med støtte på over 130 millioner kroner. IPI har den siste måneden varslet både en endring av reglene for å motta gaver og at den skal gi bort en tilsvarende sum som den tidligere mottok fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse, Gratitude America. Les også: Terje Rød-Larsens tankesmie mottok millioner fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse Nå viser det seg at det fra flere hold har vært reaksjoner på manglende åpenhet om finansene i IPI. Det fremgår av en rapport skrevet av den uavhengige konsulenten Josie Kaye i 2015, som DN har fått innsyn i. (dn.no 10.12.2019).)

- Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone.

(Anm: Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone. Etter at diplomaten Geir O. Pedersen ble Norges FN-ambassadør i New York, fikk kona jobb i samme by, hos tankesmien ledet av Pedersens venn Terje Rød-Larsen. Jobben betalte IPI flere millioner for. Geir O. Pedersen var FN-ambassadør stasjonert i New York. I perioden 2014–2017 fikk hans kone Mona Christophersen jobb som forsker ved IPIs kontor i New York. (dn.no 13.12.2019).)

- Boligbyggingen i Oslo ned 60 prosent. Boligbyggingen i Oslo er redusert med 60 prosent på ett år. Dette er altfor lite målt mot befolkningsveksten i hovedstaden. (- I midten av oktober var igangsatt 900 boliger.) (- I fjor var det tilsvarende tallet 3.500 nye boliger.)

(Anm: Boligbyggingen i Oslo ned 60 prosent. Boligbyggingen i Oslo er redusert med 60 prosent på ett år. Dette er altfor lite målt mot befolkningsveksten i hovedstaden. Fersk statistikk over boligbyggingen i Oslo viser at det i midten av oktober var igangsatt 900 boliger, skriver Finansavisen. På samme tidspunkt i fjor var det tilsvarende tallet 3.500 nye boliger. Reduksjonen er på over 60 prosent, viser tallene fra Econ Nye Boliger. (aftenposten.no 24.10.2019).)

- Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. (- Norge er inkludert for første gang, og debuterer med å toppe listen som det landet med høyest kvadratmeterpris i undersøkelsen.)

(Anm: Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. Se hvordan boligprisen i Norge stiller seg sammenlignet med andre europeiske land i fersk statistikk. (…) Her ser du komplett oversikt over kvadratmeterpris i 16 europeiske land basert på Deloittes Property Index 2019 (dagbladet.no 2.10.2019).)

- Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem. (- Omfanget er rystende i seg selv.) (- 13 000 voldelige avvik i norske sykehjem på ett år er dessuten bare et minimumstall. Mange avvik blir aldri rapportert. Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende.) (- Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar.) (- Dermed har vi «mulighet» for over 400 ulike måter å løse avviksregistrering på.)

(Anm: Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Sykehjemsvolden passer ikke inn i den politiske debatten. Omfanget er rystende i seg selv. 13 000 voldelige avvik i norske sykehjem på ett år er dessuten bare et minimumstall. Mange avvik blir aldri rapportert. Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende. Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar. Dermed har vi «mulighet» for over 400 ulike måter å løse avviksregistrering på. Legg til at driften kan være både kommunal og privat, og vi får et mangfold av ulike systemer som i hvert fall ikke gjør det enklere å få oversikt. Tegn på resignasjon blant ansatte må utløse uro. Mange melder ikke avvik fordi avvikene er blitt en del av normalen. Flere steder skjer det for lite i bakkant av avviksinnmeldingen. Dessuten kjenner de beboerne. De vet at ingen quick fix kan løse deres problemer, eller hindre dem i å utagere. I tillegg må beboere og ansatte slite med at den politiske debatten er så fjern fra virkeligheten ved norske sykehjem. (aftenposten.no 3.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Fredrik Solvang totalslaktes av Carl I. Hagen, men roses til skyene av Per-Willy Amundsen: – Akkurat der jeg skal være. (– Sosialist i «ARK», mener Carl I. Hagen om Fredrik Solvang.)

(Anm: Fredrik Solvang totalslaktes av Carl I. Hagen, men roses til skyene av Per-Willy Amundsen: – Akkurat der jeg skal være. – Sosialist i «ARK», mener Carl I. Hagen om Fredrik Solvang. – En av altfor få eksempler på en journalist som søker sannhet, mener Per-Willy Amundsen.  «Jeg lurer på hvorfor sosialisten Fredrik Solvang stiller spørsmål til våre regjeringsmedlemmer når han ikke ønsker at vi seere skal få svarene?» skriver Carl I. Hagen (nrk.no 6.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Både politikken og bemanningen trenger fornyelse i Høyre. (- Derfor ulmer det i Høyre. Det ulmer ute i kommunene, der lokalpolitikere har tapt mange valg, på brutalt vis.)

(Anm: Både politikken og bemanningen trenger fornyelse i Høyre | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Generasjon Kvoteplikt trenger avløsning i Høyre. Hverken Høyre selv eller omgivelsene har helt tatt inn over seg hvor dårlig det går med regjeringspartiet nå. Men det begynner å demre for stadig flere. Derfor ulmer det i Høyre. Det ulmer ute i kommunene, der lokalpolitikere har tapt mange valg, på brutalt vis. Høyres mål var at 50 prosent av befolkningen skulle bo i en Høyre-styrt kommune. I dag virker målet nesten parodisk. Trodde Høyre noen gang på det selv? (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Politikerne mister tillit. Skandalesaker bryter ned demokratiet. «Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk mister tillit til de folkevalgte. (- På en skala fra null til 100 fikk politikerne i 2013 en skår på 56. I år får de 46.) (- Det er et veldig dårlig tegn at velgernes tillit til politikerne forvitrer.)

(Anm: Politikerne mister tillit. Skandalesaker bryter ned demokratiet. «Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk mister tillit til de folkevalgte. I undersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble et representativt utvalg av befolkningen bedt om å svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste. På en skala fra null til 100 fikk politikerne i 2013 en skår på 56. I år får de 46. Det er et veldig dårlig tegn at velgernes tillit til politikerne forvitrer. Tillit er selve bærebjelken i demokratiet. Tilfredshet med den måten demokratiet fungerer på i Norge har tidligere alltid ligget på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land. I en undersøkelse fra 2008 lå Norge helt i toppsjiktet av europeiske land bare så vidt slått av Danmark og Sveits. I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at velgernes tillit til politikerne har gått både opp og ned. I forbindelse med EU-kampen i 1972 fikk den en knekk. (dagsavisen.no 21.11.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Solberg hugsar ikkje korleis ho fekk vite om Navs praksisendring. (- Erna Solberg seier ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om praksisendring hos Nav.) (- SV meiner det ikkje heng på greip, mens Solberg meiner dei bør vere glad for at statsministeren er godt informert.)

(Anm: Solberg hugsar ikkje korleis ho fekk vite om Navs praksisendring. Erna Solberg seier ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om praksisendring hos Nav. SV meiner det ikkje heng på greip, mens Solberg meiner dei bør vere glad for at statsministeren er godt informert. I granskinga av trygdeskandalen har Stortinget spurt statsministeren om kva ho foretok seg då ho fekk vite om Navs praksisendring i juni i år. Endringa gjaldt nye saker om rett til ytingar under kortvarige opphald i andre EØS-land. Svaret frå Solberg kom i dag. «Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere» skriv Solberg til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Men sjølv om ho ikkje hugsar korleis ho fekk vite om Navs praksisendring, går statsministeren i detalj om andre ting. «Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids- og sosialdepartementet. Praksisendringen var en offentlig opplysning» står det i brevet der statsministeren også argumenterer for at det ikkje var grunnlag for å foreta seg noko frå hennar side. (nrk.no 11.12.2019).)

- Et byråkrati som skalter og forvalter? (- Byråkrater som nasker, tilgis ikke. Men det er vanskelig også å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil.)

(Anm: Einar Lie professor i økonomisk historie Universitetet i Oslo. Et byråkrati som skalter og forvalter? Høstens største innenrikspolitiske nyhet har vært Nav-skandalen - ja, «skandale» er for en gangs skyld ingen sterk overdrivelse. (…) Grove vurderingsfeil kan forekomme, selv i stor skala. Men det mest alvorlige er de klare indikasjonene på at etaten ikke har gjort nok for å rette opp i egne feil, at den gjennom år har fortsatt en praksis den burde vite var uholdbar. Som i den lange historien om byråkratiets anseelse, er det her den moralske tilliten som er avgjørende: Om vi har tillit til at byråkratene er skikkelige og rettskafne, og med tilgjengelige ressurser gjør så godt de kan for folk flest. Byråkrater som nasker, tilgis ikke. Men det er vanskelig også å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- DN mener: Staten eser ut. Er dette en borgerlig regjering?

(Anm: DN mener: Staten eser ut. Er dette en borgerlig regjering? Etter seks år med Høyre-leder Erna Solberg som statsminister og Frp-leder Siv Jensen som finansminister er offentlig sektors andel av norsk økonomi blitt vesentlig større. (dn.no 6.12.2019).)

- Forsvarer manglende referat fra Nav-møter. (- Nå tar departementet til motmæle.) (- SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat.) (- – Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld.)

(Anm: Forsvarer manglende referat fra Nav-møter. Arbeids- og sosialdepartementet fikk i går krass kritikk for manglende referater fra flere møter med Nav om det som senere skulle bli kjent som trygdeskandalen. Nå tar departementet til motmæle. SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat. – Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat det føres referat fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter, skriver statssekretær Vegard Einan (H) i en e-post til NRK. Einan svarer på kritikken som kom i går etter at flere svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Stortingets kontroll- konstitusjonskomité i går ble offentlig. I svarene på spørsmålene fra SV stod følgende å lese: «Det har blitt gjennomført flere møter om trygdeforordningen artikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene.» (NRKs utheving) (…)  SV med krass kritikk KRITISK: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) mener departementet burde skrevet referat fra møter med Nav om feilpraktisering av. De manglende referatene fikk stortingsrepresentant og SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård, til å reagere kraftig: – Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld. (nrk.no 29.11.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ny gruppe rammet av Nav-skandalen. (- Brevet ble liggende i en skuff.) (- Brev ble liggende - Hauglie beklager.) (- Enda en gruppe mennesker kan være rammet av Nav-skandalen.) (- Brevet som tok opp problemstillingen ble ikke besvart av departementet.)

(Anm: Ny gruppe rammet av Nav-skandalen - Ap nærmere mistillit. Brev ble liggende - Hauglie beklager. Enda en gruppe mennesker kan være rammet av Nav-skandalen. Brevet som tok opp problemstillingen ble ikke besvart av departementet. Nå skjerper Ap tonen. - Brevet ble liggende i en skuff. Jeg beklager så mye, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG. Avisen skriver at den hardt pressede statsråden torsdag sendte ny informasjon til Stortinget, inkludert det aktuelle brevet som Nav sendte departementet 22. juni 2018. «Saken ble ved en feil ikke fulgt opp», skriver Hauglie i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag, som Dagbladet har fått tilgang til. Ny gruppe I det opprinnelige brevet fra Nav til departementet i 2018 bes det om en rettslig vurdering knyttet til mottakere av arbeidsavklaringspenger som ikke var yrkesaktive før de kom inn i ordningen. Spørsmålet som reises er om disse har rett til å ta med seg ytelsen når de flytter til utlandet. (dagbladet.no 5.12.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Arbeidsdepartementet hemmeligholdt Nav-referat som arbeidsministeren nå sier at ikke finnes. Først nektet Arbeidsdepartementet Aftenposten innsyn i referatet fra møtet mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Så svarer Hauglie Stortinget at det ikke finnes referat fra det viktige møtet.

(Anm: Arbeidsdepartementet hemmeligholdt Nav-referat som arbeidsministeren nå sier at ikke finnes. Først nektet Arbeidsdepartementet Aftenposten innsyn i referatet fra møtet mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Så svarer Hauglie Stortinget at det ikke finnes referat fra det viktige møtet. 25. oktober møttes statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng første gang for å drøfte Nav-skandalen. Departementet nekter Aftenposten innsyn i referatet, mens statsråden sier at det ikke finnes referat fra møtet. – I denne dypt alvorlige saken prøver regjeringen å holde tilbake sentrale dokumenter som kan avdekke hvordan og hvorfor Nav-skandalen kunne skje, og hvorfor Hauglie brukte så lang tid til å handle. Det er lite tillitsvekkende, sier SVs Freddy Andre Øvstegård, SVs medlem i Stortingets kontrollkomite. Hauglie har sagt at «den store alarmen» om Nav-skandalen gikk 30. august i år. (aftenposten.no 2.12.2019).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Stortingsmelding om helsenæring: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter. (- Men den persontilpassede medisinen som er under utvikling, går ut på å målrette presist på den enkelte pasient. Derfor må vi få gjort noe med disse prinsippene snarest. Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som lenge har arbeidet med regjeringens stortingsmelding «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester», til ABC Nyheter.)

(Anm: Stortingsmelding om helsenæring: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter. I sin stortingsmelding om helsenæring vil regjeringen slå to fluer i ett smekk. Men da må metodene snarest forandres, sier Ruth Grung (Ap). – Det systemet vi har for metodevurdering for godkjenning av nye medikamenter, er at du må dokumentere at medisinen virker for mange pasienter. Men den persontilpassede medisinen som er under utvikling, går ut på å målrette presist på den enkelte pasient. Derfor må vi få gjort noe med disse prinsippene snarest. Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som lenge har arbeidet med regjeringens stortingsmelding «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester», til ABC Nyheter. I meldingen setter regjeringen som mål at flere norske pasienter skal få tilgang til det siste av det siste i avansert medisin, nemlig å la dem delta i utprøving av nye medikamenter. Samtidig skal tilgangen til et større antall pasienter til slike kliniske tester lokke flere farmasiselskaper til produksjon og verdiskaping i Norge. Partiene i Stortingets næringskomité skal avgi sin innstilling om saken 19. november. (abcnyheter.no 16.11.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist.

(Anm: Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist. (frifagbevegelse.no 25.10.2010).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. (- Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget.)

(Anm: Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. Flertallet i Hvitvaskingsutvalget ville at auksjonshusene skulle ha en plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget. (dn.no 3.11.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

– Ingen har ment at dette skulle være en frisone midt i Europa hvor man kan gjemme ting. På et tolllager på Kalbakken i Oslo lagres kunst anonymt. Økokrim mener kunsten reelt sett er penger som kan brukes mens de ligger der, uten at noen får innsikt.

(Anm: – Ingen har ment at dette skulle være en frisone midt i Europa hvor man kan gjemme ting. På et tolllager på Kalbakken i Oslo lagres kunst anonymt. Økokrim mener kunsten reelt sett er penger som kan brukes mens de ligger der, uten at noen får innsikt.  Kunsthandlerens hemmelige Andy Warhol-operasjon. Ved hjelp av et tollager i Oslo har kunsthandler Tor Arne Uppstrøm i det stille kjøpt og solgt kunst for mer enn 100 millioner. Samtidig skylder han flere hundre millioner kroner til kreditorer og den norske stat. Kunsthandleren Tor Arne Uppstrøm har gått i dekning i London. I Norge har han skattegjeld på rundt 60 millioner. Til denne hemmelighetsfulle banken i England gikk det et millionbeløp. «Beløpet gjelder Uppstrøm Ltd», sto det på et av bilagene. Pengene var oppgjør for Andy Warhols versjon av Edvard Munchs «Eva Mudocci». «Dere kan skrive hva faen dere vil», sa Uppstrøm da DN konfronterte ham i London i høst. (dn.no 25.10.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Skattejakten. (- Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo.) (- NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger.)

(Anm: Skattejakten. Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo. (…) NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger. Satt på eiersiden: Juvik hadde eierinteresser i det private selskapet som drev skatteprosjektet i Kongo. Samtidig ga han to ansatte i bomselskapet tillatelse til å jobbe med prosjektet. Handlet med samme selskap: Da Kongo-prosjektet hadde kostbare datalisenser de ikke fikk brukt, brukte Ferde bompenger på å kjøpe lisensene fra det private selskapet. Hadde sentral rolle: Juvik satt «på kassen» i Kongo-prosjektet, ifølge en sentral medarbeider. Prosjektet ble drevet av det samme selskapet som bomselskapet kjøpte datalisensene av. Bomsjef Juvik deltok selv i handelen. NRK har lagt frem opplysningene i denne artikkelen for Trond Juvik, men han har ikke ønsket å stille til intervju. I en e-post viser han i stedet til at selskapet er under gransking, og at han ikke vil svare mens granskingene pågår. (nrk.no 1.12.2019).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler. (- Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter.) (- Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen.)

(Anm: Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler. Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter. Det vil Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ha slutt på. (…) Grense på 600.000. I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet, som legges fram mandag, blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde for elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa. – Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Golf eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar, må du legge i litt ekstra, sier Tajik. Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021. (e24.no 9.11.2019).)

- Ikke ei krone mer til å redde strandsonen. Regjeringen vil ikke bruke noe ekstra på å redde strandsonen.

(Anm: Ikke ei krone mer til å redde strandsonen. Regjeringen vil ikke bruke noe ekstra på å redde strandsonen. Nå kommer krav om en strandreddende handlingsplan. Da Dagsavisen i sommer og høst skrev om den hurtig krympende strandsonen tok både folk flest, organisasjoner og politiske partier til orde for at langt mer måtte gjøres for å hindre bygging i strandsonen. Det er i utgangspunktet forbudt, men skjer likevel i stort monn. Regjeringen lot seg ikke påvirke. Forslaget til statsbudsjett for 2020, er en blåkopi av statsbudsjettet for 2019, konstaterer Morten Dåsnes, leder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Les også: Avdekket hundrevis av ulovligheter. Da tok kommunen grep for strandsonen (dagsavisen.no 4.11.2019).)

- Flere klager på strandsonebygging – nå skal Sivilombudsmannen undersøke dispensasjonspraksis.  (– Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge.)

(Anm: Flere klager på strandsonebygging – nå skal Sivilombudsmannen undersøke dispensasjonspraksis. Mandal og Kragerø kommune skal undersøkes av Sivilombudsmannen for bygging i strandsonen. – Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge. Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding torsdag. Les også: Flere ransaket i Tjøme-saken (dn.no 5.12.2019).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

- DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. (- Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere.)

(Anm: DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere. Denne sommeren har gravemaskiner revet en ulovlig oppført hytte på Rambergøya i Oslofjorden og sprengt opp den ulovlige anlagte tennisbanen til en hytteeier i Grimstad. Samtidig står funkishytta til Frederik Selvaag mørk og tom på Tjøme etter å ha blitt nektet ferdigattest av Færder kommune. Dette er alle kraftfulle eksempler på hvordan kommunene kan håndheve brudd på plan- og bygningsloven når utbyggere tar seg for godt til rette i strandsonen. (...) Et godt eksempel på hvordan kommunereformen er en fordel er hvordan sammenslåtte Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune har klart å sette inn mer ressurser for å stoppe samrøret mellom arkitekter, utbyggere og saksbehandlere som ble avdekket i Tjøme. Les også: Slik fikk han de rikes hytter godkjent på Tjøme (dn.no 2.8.2019).)

- Anmeldelse: Éric Vuillard - «Dagsordenen». Burde skremme vettet av oss. (- Concourt-vinnende essay om Nazi-Tysklands framvekst med uhyggelige paralleller til i dag.) (- 20. februar 1933 samles de tjuefire mektigste tyske industrilederne i et møte med Hermann Göring og Adolf Hitler.) (- Der blir de lovet at med nasjonalsosialismen vil det bli slutt på brysomme fagforeninger og svake demokratiske regimer.)

(Anm: Anmeldelse: Éric Vuillard - «Dagsordenen». Burde skremme vettet av oss. Concourt-vinnende essay om Nazi-Tysklands framvekst med uhyggelige paralleller til i dag. SKREMMENDE: Éric Vuillard viser hvordan hvordan Nazi-Tysklands ledere ble hjulpet fram av forretningsfolk. «Vi faller aldri to ganger i den samme avgrunnen. Men vi faller alltid på den samme måten», fastslår den franske filmskaperen Éric Vuillard i den litterære satiren «Dagsordenen». Der viser han hvordan Nazi-Tysklands løgnaktige og vulgære ledere ble hjulpet fram av pengegriske kapitalister og et feigt og servilt Europa. Den knappe Concourt-vinnende essayistiske fortellingen har skremmende paralleller til i dag. 20. februar 1933 samles de tjuefire mektigste tyske industrilederne i et møte med Hermann Göring og Adolf Hitler. Der blir de lovet at med nasjonalsosialismen vil det bli slutt på brysomme fagforeninger og svake demokratiske regimer. De gamle industrilederne nikker andektig og bifallende. De legger millioner av mark på bordet. Det viser seg å være en god investering. De tjener formuer på krigen, ikke minst på grunn av billig arbeidskraft hentet fra konsentrasjonsleirene. Etter krigen mottar følere av dem den tyske Forbundsrepublikkens fortjenestemedalje. (dagbladet.no 16.7.2019).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. (Concentration camps as metaphor in Scandinavian picturebooks.) Denne artikkelen analyserer bruken av konsentrasjonsleirer som visuelle metaforer i den danske bildeboken Lejren av Oskar K. og Dorte Karrebæk og den norske grafiske romanen Dagen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger.

(Anm: Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. (Concentration camps as metaphor in Scandinavian picturebooks.) Denne artikkelen analyserer bruken av konsentrasjonsleirer som visuelle metaforer i den danske bildeboken Lejren av Oskar K. og Dorte Karrebæk og den norske grafiske romanen Dagen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger. Resepsjonen har problematisert måten barndom representeres på og satt spørsmålstegn ved hvorvidt bøkene er egnet for barnelesere. Det som ikke er blitt diskutert, er etiske og politiske aspekter knyttet til bruken av konsentrasjonsleir som metafor. Denne artikkelen utforsker de estetiske valgene som er blitt tatt, og den meningsproduserende effekten metaforbruken har. Ved hjelp av film- og bildeteori leser jeg bildene som del av en visuell kultur og innenfor en historisk og politisk kontekst. Målet er å diskutere de etiske, politiske og estetiske implikasjonene bruken av konsentrasjonsleir som metafor har i bøkene. Barnelitterært forskningstidsskrift 01 / 2019 (Volum 10).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Du mener altså at rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet ikke er god nok?  (- Nei, det er ingen rettssikkerhet for de svakeste i samfunnet.) (- Det er jo veldig rettssikkerhet blant eliten, de som kalles hvitsnippforbrytere.) (- Så det er en utrolig klasseforskjell der, og det blir veldig synlig at taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet.)

(Anm: - Du mener altså at rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet ikke er god nok?  Nei, det er ingen rettssikkerhet for de svakeste i samfunnet. (…) Det er jo veldig rettssikkerhet blant eliten, de som kalles hvitsnippforbrytere, de slipper jo stort sett unna, de sitter trygt i posisjonene sine, mens taperne i samfunnet, og det er jo veldig mange tapere blant naverne, de har ikke noen rettssikkerhet. (…) De havner i fengsel bare de har jukset for 80 – 90 000 kroner. Hvitsnipper gjør det for mange millioner, men de havner ikke i fengsel. (…) Så det er en utrolig klasseforskjell der, og det blir veldig synlig at taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet. (tv2.no 30.10.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Trygdeskandalen: – Norge som rettsstat har sviktet de svakeste. (- Overfor dommeren gjorde hun det klart at EØS-regelverket trumfet NAVs regelverk.) (– Men jeg opplevde ikke at det fikk noen respons fra hverken aktoratet eller dommerpanelet.) (- Resultatet var at retten avfeide dette, og vedkommende ble dømt, sier Bendiksen.) (- Nå frykter hun for rettssikkerheten til folk.)

(Anm: Trygdeskandalen: – Norge som rettsstat har sviktet de svakeste. Tromsøadvokaten tok opp EØS-regelverket da hun forsvarte en småbarnsmor i 2014, men ble avvist. Den unge kvinnen ble dømt til fengsel. Det er fem år siden advokat Anneli Bendiksen tok det mye omtalte EØS-regelverket opp i retten, men hun ble ikke hørt. (…) Overfor dommeren gjorde hun det klart at EØS-regelverket trumfet NAVs regelverk. – Men jeg opplevde ikke at det fikk noen respons fra hverken aktoratet eller dommerpanelet. Resultatet var at retten avfeide dette, og vedkommende ble dømt, sier Bendiksen. Bendiksen sperret ikke øynene opp da «trygdeskandalen» ble kjent. – Jeg er dessverre ikke overrasket, men tenker Norge som rettsstat har spilt fallitt mot de svakeste, sier advokaten, som også har snakket med Nordlys om det tidligere. Nå frykter hun for rettssikkerheten til folk. (nrk.no 1.11.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Hauglie informerte ikke Nav om dommen i EU-domstolen.

(Anm: Hauglie informerte ikke Nav om dommen i EU-domstolen. Da dommen i EU-domstolen kom, var ikke departementet kjent med at Navs praksis ved slike midlertidige opphold var feil, opplyser statsråd Anniken Hauglie. Anniken Hauglie er i hardt vært etter at Aftenposten opplyste at Norge var direkte involvert i en trygdesak i EU-domstolen som nå har fått stor betydning i den såkalte trygdeskandalen. Saken det dreier seg om, Tolley-saken, brukes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) for å konkludere med at «det ikke kan stilles et selvstendig krav om tilstedeværelse i Norge» når man mottar visse Nav-ytelser. (aftenposten.no 19.11.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. (- Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget.)

(Anm: Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget. Regjeringen var dypt involvert i en konkret trygdesak i EU-domstolen og fikk førstehånds kjennskap til at Navs praksis var feil. Nå – nesten tre år senere – ble den samme dommen avgjørende da Nav måtte snu i trygdeskandalen. (aftenposten.no 18.11.2019).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Fem grunner til at Tolley-saken er viktig (- Selv om arbeids- og sosialministeren holdt en grundig redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget den 5. november i år, viser det seg allerede nå at regjeringen har vært dypere involvert i tolkningen av EUs trygderegler enn det som kom frem i Stortinget.)

(Anm: Fem grunner til at Tolley-saken er viktig | Ikdahl, Eriksen og Bekkedal. Selv om arbeids- og sosialministeren holdt en grundig redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget den 5. november i år, viser det seg allerede nå at regjeringen har vært dypere involvert i tolkningen av EUs trygderegler enn det som kom frem i Stortinget. I går ble det kjent at Norge hadde intervenert i en rettssak om det britiske trygdesystemet for EU-domstolen. Hvorfor fortjener denne opplysningen interesse, i en allerede komplisert sak? Rettssaken handlet om den britiske kvinnen Linda Tolley, som fikk innvilget økonomisk støtte fra britiske myndigheter i 2002, men ble fratatt støtten i 2007 fordi hun flyttet til Spania. Selv om saken i seg selv ikke har direkte tilknytning til Norge, er det likevel fem grunner til at avgjørelsen og ikke minst Norges rolle i saken er viktig for den norske trygdeskandalen. (aftenposten.no 19.11.2019).)

- 60 millioner i valgkampbidrag. (- Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag.) (- Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.)

(Anm: 60 millioner i valgkampbidrag. Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.  Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak. (ssb.no 3.10.2019).)

(Anm: Rapportere valgkampbidrag (ssb.no).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

– Utfordrende å snakke med barn om overvekt. (- 27 prosent av norske barn er overvektige.) (- Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef.) (- Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten.) (- Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn.)

(Anm: – Utfordrende å snakke med barn om overvekt. 27 prosent av norske barn er overvektige. Det viser en ny rapport fra Unicef om barns ernæring. – Det er ekstremt krevende å snakke om kostholdsvaner og livsstil med barn, mener overlege. Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef. Det er første gang denne rapporten om barns kår i hele verden har med informasjon om norske barn, og rapporten viser altså at feilernæring er et problem også her i landet. (…) Skambelagt tema Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten. Seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold Samira Lekhal, sier det er vanskelig å snakke om vektproblemer og overvekt med barn og foreldre. (…) Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn. (…) I resten av verden har antall barn som er overvektig doblet seg siden 2000, ifølge rapporten. Det er i dag 380 millioner barn som er overvektige. Les også: Fedme og overvekt koster milliarder Les også: Forskjell på jenters og gutters fedme  (nrk.no 16.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tilstanden til verdens barn 2019. Barn, mat og ernæring: Å vokse og utvikle seg sunt i en verden i endring. (- I sentrum av denne utfordringen er et ødelagt system for matvarer som ikke klarer å gi barna det kostholdet de trenger for å vokse seg sunne.)

(Anm: The State of the World’s Children 2019. Children, food and nutrition: Growing well in a changing world. Highlights For the first time in 20 years, UNICEF’s flagship report examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. This 2019 edition of The State of the World’s Children (SOWC) examines the issue of children, food and nutrition, providing a fresh perspective on a rapidly evolving challenge. Despite progress in the past two decades, one third of children under age 5 are malnourished – stunted, wasted or overweight – while two thirds are at risk of malnutrition and hidden hunger because of the poor quality of their diets. At the center of this challenge is a broken food system that fails to provide children with the diets they need to grow healthy. This report also provides new data and analyses of malnutrition in the 21st century and outlines recommendations to put children’s rights at the heart of food systems. (unicef.org 20.10.2019 - Publication date October 2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer.

(Anm: 13.000 tenåringer avhengige av energidrikk. Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer. Selv om færre oppgir å drikke nå enn for ett år siden, er det svært utbredt og et problem som ikke kan neglisjeres. (…) Kan ikke sette trygge grenser for inntak Det skal svært små mengder energidrikk til, før det er risiko for negative effekter for barn og unge. Flere enn tidligere, hele 59%, sier de velger bokser på 0,5 liter når de skal drikke energidrikk. Mindre enn én halvliter gir risiko for alvorlige helseeffekter som økt blodtrykk eller angst og uro hos en ungdom som veier 50 kg. (forbrukerradet.no 10.10.2019).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Erna Solbergs hemmelige oppskrift for et langt liv i regjering: Tålmodighet. Og flaks. Festen er ikke over. Det er oljepenger igjen. Og igjen.

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Erna Solbergs hemmelige oppskrift for et langt liv i regjering: Tålmodighet. Og flaks. Festen er ikke over. Det er oljepenger igjen. Og igjen. Statsminister Erna Solberg – her på vei fra Ålesund til Haugesund i valgkampen – sliter hverken med flyskam eller oljepengeskam. (dn.no 20.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode, del 2. (- For 10 måneder siden skrev Kristin Clemet i Aftenposten at Erna Solberg «leder regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger.»)

(Anm: Erna Solbergs metode, del 2. FRIPENN: Det visste dere kanskje ikke, at regjeringen er et sammensveiset lag der alle trekker i samme retning. Gamle rekorder står for fall. Hittil har statsminister Gunnar Knudsens innlegg i trontaledebatten i 1914 vært regnet som norgeshistoriens minst treffsikre politiske analyse. Knudsen ville gjerne roe gemyttene. Han kunne derfor forsikre Stortinget om at den verdenspolitiske himmel for tiden var skyfri «i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år». Seks måneder senere brøt 1. verdenskrig ut. For 10 måneder siden skrev Kristin Clemet i Aftenposten at Erna Solberg «leder regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger.» Clemet kalte kronikken «Erna Solbergs metode». Metoden skulle gjøre samholdet i regjeringen bedre og mer slitesterkt enn under Jens Stoltenberg, da kaos som kjent rådet. (…) Det går an å forstå Kristin Clemets desperate innsats i Sannhetsministeriets tjeneste, også når hun forsøker å få folk til å nekte å tro det de ser og hører, som ifølge George Orwells «1984» var Partiets siste og viktigste ordre. I flere tiår har hun investert hele sin betydelige arbeidskraft og sitt skarpe intellekt i et forsøk på å føre de borgerlige partiene sammen, fordi borgerlig samarbeid er Høyres eneste vei til makt. Det hun kaller Erna Solbergs metode, er til forveksling lik hennes egen. Problemet er at selv den klokeste og mest tolerante lagleder kommer til kort når troppen består av fire gjørmebrytere, to kristelige badmintonspillere, tre venstrebacker og en bridge-trupp. Spesielt hvis de blir bedt om å spille cricket. (aftenposten.no 24.9.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Har regjeringen begynt å skrive Aftenpostens leder? (- En kan nesten få inntrykk av at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har skrevet lederartikkelen. Det er ikke det vi trenger fra en innflytelsesrik samfunnsaktør som Aftenposten.)

(Anm: Hermann Køhn Sæther stipendiat i filosofi NTNU Bærekraft. Har regjeringen begynt å skrive Aftenpostens leder? «Det beste hadde vært om foreldrene samtykket i at barna kunne reise», skriver Aftenposten om barn av IS-tilknyttede personer i sin leder 14. oktober. Det beste for hvem, må man da spørre seg. Det kan ikke være det beste for barna lederskribenten har i tankene, en rekke fagpersoner fra helsevesenet har allerede påpekt at det vil være et overgrep mot barna å skille dem fra sin nærmeste omsorgsperson. Det virker mer som om Aftenposten snakker om det beste for regjeringen. Det er konflikt innad i regjeringen rundt dette spørsmålet, og det beste for regjeringen ville derfor være «om foreldrene samtykket i at barna kunne reise», for å bruke Aftenpostens ord. Det ville antageligvis løst regjeringens interne floke. En kan nesten få inntrykk av at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har skrevet lederartikkelen. Det er ikke det vi trenger fra en innflytelsesrik samfunnsaktør som Aftenposten. (aftenposten.no 20.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. (- Befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt.)

(Anm: Rapporter 2019/33. Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt. (ssb.no 29.10.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Svingdørs-politikerne. (- De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner.)

(Anm: Av Aslak Bonde. Svingdørs-politikerne. Sammendrag De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det? Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28) Side: Side: 22-25.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (- Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt.)

(Anm: Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag. Om noen uker vil vi få vite om Kristelig Folkeparti går inn i Erna Solbergs sentrum-høyre-regjering. (…) Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt. (…) Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen etter at KrF vedtok å gå inn i Regjeringen. Solbergs metode vil kanskje redde KrF ved neste valg, mener Clemet. (aftenposten.no 10.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel.

(Anm: Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel. Siden kong Harald sist leste trontalen, er regjeringen utvidet med KrF til en flertallsregjering. Men det politiske året har vært preget av svindel, bompengeopprør og regjeringskrangel for åpen scene. (aftenposten.no 2.10.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. (- Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt.)

(Anm: 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt. – Det er ikke tilfeldig, mener Rødts Bjørnar Moxnes. (…) – Regjeringen har satt milliardærrekord, og det er ikke tilfeldig. Siden de tiltrådte har Solberg-regjeringen økt skattegavene til sine rike sponsorer i hvert eneste budsjett, og nå er vi oppe i nesten 30 milliarder årlig, sier Moxnes til NTB. Kapital-tallene, som kom forrige uke, viste en økning på 33 nye milliardærer det siste året. I snitt har Norges 400 rikeste nå en formue på 3,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 150 millioner kroner fra i fjor. Mandag kommer statsbudsjettet. – Jeg frykter at vi vil se nye skattekutt for de rikeste, enten de fortsetter med å øke skatterabatten for aksjeeiere, senke eiendomsskatten for de med dyrest bolig, eller kutter videre i formuesskatten eller selskapsskatten for bedrifter som går med overskudd, sier Moxnes. (NTB) (dagsavisen.no 6.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. (- Ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet.) (- Den nye ordførerlønna blir på 928. 000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner.)

(Anm: Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker tjente bedre enn en statsråd. Den nye ordføreren skal tjene en halv million mindre. Fremskrittspartiet mistet ordførerklubba i Ullensaker på Romerike etter valget. Nå overtar Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher, men ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet. – Jeg har stått hardt på å forhandle meg ned, det har vært en viktig sak for meg, sier Schumacher til Kommunal Rapport. Den nye ordførerlønna blir på 928.000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner. (frifagbevegelse.no 3.10.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne. IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria.

(Anm: Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne. IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria. Et overveldende flertall i Stortinget sier nei til å hente dem hjem sammen. Det var MDG som hadde fremmet forslag om at regjeringen rasket mulig burde hente den norske fireåringen i al-Hol. Men ikke alene. De presiserte at også hans tre år gamle søster og den IS-tilknyttede moren burde hentes til Norge. Det fikk ikke flertall i Stortinget. Faktisk var det bare 9 som stemte for, representantene fra SV, Rødt og MDG. Hele 92 stemte imot – Sp, KrF, Ap, Høyre, Frp og Venstre. (…) – Jeg er redd politikerne ikke forstår alvoret i situasjonen. At gutten er dødssyk og at han kan dø når som helst. Vi har ikke mye tid, sa bestefaren til VG før voteringen. Fireåringen ble født i Syria, men da altså av to personer med norsk statsborgerskap. (vg.no 4.10.2019).)

- Nekter å redegjøre for barnevernskrisa: - Sjokkerende. Sentrale politikere ba barneministeren komme til Stortinget for å redegjøre om barnevernskrisa. Nå sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nei.

(Anm: Nekter å redegjøre for barnevernskrisa: - Sjokkerende. Sentrale politikere ba barneministeren komme til Stortinget for å redegjøre om barnevernskrisa. Nå sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nei. - Det er krise i barnevernet, men barneministeren avviser å komme til Stortinget for å redegjøre om situasjonen. Jeg er rett og slett sjokkert, sier Kari Henriksen (Ap). Sammen med stortingskollegene Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Freddy Øvstegård (SV) sendte Henriksen 21. oktober et brev til barneministeren med krav om at han kommer til Stortinget for å redegjøre om krisa i barnevernet.  (dagbladet.no 7.11.2019).)

(Anm: Ropstad nekter å redegjøre om situasjonen i barnevernet. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke etterkomme opposisjonens ønske om å komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen i barnevernet. (aftenposten.no 7.11.2019).)

- Nekter å beklage overfor foreldrene i EMD-sakene. (- Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD).) (- På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver: – Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene.)

(Anm: Nekter å beklage overfor foreldrene i EMD-sakene. Norge er de siste månedene dømt to ganger for krenkelser mot foreldre og barn i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Foreldrene, som er tilkjent erstatning, forstår ikke hvorfor de ikke får en beklagelse fra Norge. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD). På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver: – Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene. Foreldrene mener Ropstad og regjeringen ikke tar sakene deres og krisen i barnevernet på alvor. 29 norske saker står på vent for behandling i EMD i Strasbourg. (tv2.no 23.11.2019).)

- Nektet å møte SV-politiker til asyl-debatt. - Stusslig at han ikke tør. (- KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville gjerne stille i Politisk kvarter for å snakke om arbeidsrett for ureturnerbare asylsøkere, men ikke i debatt med SV.)

(Anm: Nektet å møte SV-politiker til asyl-debatt. - Stusslig at han ikke tør. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville gjerne stille i Politisk kvarter for å snakke om arbeidsrett for ureturnerbare asylsøkere, men ikke i debatt med SV. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad, var gjest i Politisk kvarter i morges. Her ble han utfordret på om KrF virkelig kjemper for å gi papirløse asylsøkere rett til arbeid, slik Ropstad hevder de gjør. Kjell Ingolf Ropstad ble imidlertid først spurt av NRK om å stille til debatt om spørsmålet med SV-politiker Karin Andersen. Det ville han ikke. (dagbladet.no 4.12.2019).)

- Pinlig av Ropstad. (- For det var rett og slett pinlig å høre statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads hjelpeløse oppgjør med miljøbevegelsen.)

(Anm: Pinlig av Ropstad. Man har svært høye tanker om sitt eget fortreffelige menneskesyn når man bruker storslegga mot andres. En skal som kjent høre mye før ørene faller av. Den som våknet til Politisk kvarter i morges, måtte holde godt på kaffekoppen. For det var rett og slett pinlig å høre statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads hjelpeløse oppgjør med miljøbevegelsen. (…) Ropstad er ikke kjent for å være dyrevernernes mann. Som KrFU-leder mente han at medieyndlingen Keiko burde slaktes og sendes som mat til Afrika. (…) KrF-lederen gjør seg til en talsperson for at empati er noe vi bare har en begrenset mengde av. At alle som bryr seg om dyr ikke har noe medfølelse til overs for mennesker. (vg.no 13.11.2019).)

- Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku. (- Tanken om at det ikke er en kvalitativ forskjell på dyr og mennesker, som deler av dyrevern-bevegelsen står for, mener jeg er farlig.) (- Det innebærer ikke bare en oppvurdering av dyrenes verdi, men en nedvurdering av menneskets unike og uendelige verdi.)

(Anm: KJELL INGOLF ROPSTAD, KrF-leder. Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku. Som alle bevegelser med makt må også den grønne bevegelsen finne seg i en debatt om verdier. Jeg vil rose miljøbevegelsen for å ha løftet klimakampen, men jeg mener diskusjonen om hvilket menneskesyn man bygger på er avgjørende. Jeg ber ikke om unnskyldning for å ha reist en slik debatt. KrF kjemper for menneskeverdet, og har menneskeverdstanken som fundamentet for all vår politikk. Tanken om at det ikke er en kvalitativ forskjell på dyr og mennesker, som deler av dyrevern-bevegelsen står for, mener jeg er farlig. Det innebærer ikke bare en oppvurdering av dyrenes verdi, men en nedvurdering av menneskets unike og uendelige verdi. Dersom ikke det ukrenkelige menneskeverdet er høyeste prioritet for politikken, vil det påvirke alle politiske valg og prioriteringer. (vg.no 13.11.2019).)

- Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. (- Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november.)

(Anm: Nils Chr. Stenseth Professor Fakultet for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Oslo. Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november. Ropstad har tydeligvis ikke fått med seg at evolusjonsbiologisk forskning nettopp viser at vi mennesker er i nært slektskap med de andre dyrene, så det er nok faglig korrekt å si at vi mennesker ikke er noe annet enn intelligente dyr. Det skulle ikke overraske meg om Ropstad ikke anerkjenner den darwinistiske evolusjonsbiologiens grunnleggende innsikt om evolusjon av alt liv, inkludert oss mennesker. Om han gjør det, så har han ikke tatt inn over seg hva denne kunnskapen innebærer. (aftenposten.no 20.11.2019).)

- Framfor å ta MDGs og miljøbevegelsens politikk og argumenter på alvor, ber han dem ta avstand fra flere standpunkter ingen av dem har. (- Eller påstanden om at de likestiller mennesker og dyr.)

(Anm: Framfor å ta MDGs og miljøbevegelsens politikk og argumenter på alvor, ber han dem ta avstand fra flere standpunkter ingen av dem har. Ettbarnspolitikk som virkemiddel for å bremse befolkningsveksten, for eksempel. Eller påstanden om at de likestiller mennesker og dyr. Ropstad beskriver det som en «total avvisning av tanken om menneskets egenverdi». Større avvisning av tenking er det lenge siden vi har sett fra en partileder. (dagbladet.no 15.11.2019).)

- Bekymret for Ropstad. KrF-leder. (- FORSTÅR IKKE: Une Bastholm lurer på hvor Kjell Ingolf har fått det for seg at ettbarnspolitikk er aktuelt i Europa og Norge.)

(Anm: Bekymret for Ropstad. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kommer med drøye påstander som bare skal gjøre ham selv viktig, ifølge MDG-topp Une Bastholm. UT MOT MILJØBEVEGELSEN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har brukt den siste uka på å advare mot menneskesynet til deler av miljøbevegelsen. (…) FORSTÅR IKKE: Une Bastholm lurer på hvor Kjell Ingolf har fått det for seg at ettbarnspolitikk er aktuelt i Europa og Norge. (dagbladet.no 16.11.2019).)

- Imot menneskeverdet. Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. (- Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser?)

(Anm: Imot menneskeverdet. Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. ‘Menneskeverd’ er et ekskluderende begrep, skriver Teodor Bruu. Politikk handler i stor grad om å dømme over liv og død. Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser? Det har grodd godt for de store verdidebattene denne våren. Nye teknologier åpner for nye praksiser i helsevesenet, og regjeringen har blitt utvidet med et kristenkonservativt parti som synes dette er spesielt skummelt. Abortdebatten lever igjen. (klassekampen.no 12.6.2019).)

- Menneskeverd og miljøbevegelsen: Ropstad er gnien på kjærlighet. Mennesker er dyr. Vi har en egenverdi som er ukrenkelig. Samtidig har andre levende vesener på planeten også en egenverdi som bør anerkjennes. (- Han påstår også at miljøbevegelsen er for en ettbarnspolitikk. Dette er noe «mange kommer med», mener Ropstad, uten å vise til noen eksempler.)

(Anm: Menneskeverd og miljøbevegelsen: Ropstad er gnien på kjærlighet. Mennesker er dyr. Vi har en egenverdi som er ukrenkelig. Samtidig har andre levende vesener på planeten også en egenverdi som bør anerkjennes. EN TRUSSEL? Kanskje er det sant at disse ideene er en trussel mot deres form for kristendom. Det er i tilfelle ikke noe samfunnsproblem, skriver Trædal om Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad. (…) Eller for å formulere det med Ropstads ord: Miljøbevegelsen argumenterer for «en total avvisning av at mennesker har en iboende egenverdi.» Han påstår også at miljøbevegelsen er for en ettbarnspolitikk. Dette er noe «mange kommer med», mener Ropstad, uten å vise til noen eksempler. (dagbladet.no 14.11.2019).)

- Ropstad frykter ettbarnspolitikk i Norge. - Se på ettbarnspolitikken, har den fungert spesielt bra?, spør han retorisk.)

(Anm: Ropstad frykter ettbarnspolitikk i Norge. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad lover å «kjempe med nebb og klør» mot at ettbarnspolitikk innføres i Norge. (…) - Se på ettbarnspolitikken, har den fungert spesielt bra?, spør han retorisk. - Det var vel ikke klimahensyn Kina tok den gangen? - Selv om du innfører ettbarnspolitikk i Europa - og jeg kommer til å kjempe med nebb og klør mot at det innføres i Norge - så må vi spørre oss hva som blir konsekvensene av ettbarnspolitikk, sier Ropstad.  (dagbladet.no 14.11.2019).)

- Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag.

(Anm: Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier det blir «veldig, veldig vanskelig» for regjeringen å nå klimamålene som Stortinget har satt for 2020. – Det må skje noe oppsiktsvekkende neste år i form av en fabrikknedleggelse eller den type ting hvis vi skal nå målene for klimakutt for 2020, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) til Aftenposten. I klimaminister Ola Elvestuens (V) reisefravær, svarte Rotevatn for regjeringens klimapolitikk i statsbudsjettet for neste år. – Ja, det blir vel helt umulig å nå 2020-målet med dette budsjettet? – Vi vet ikke strengt tatt før i 2022 om vi nådde klimamålene for 2020, men, ja, det ser ut til å bli veldig, veldig vanskelig, sier Rotevatn.  (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år.

(Anm: Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år. Norsk økonomi går bra og jobbveksten er frisk. Derfor venter regjeringen dobbelt så høy vekst i kjøpekraften neste år. (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. (- Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken.)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets ACER-vedtak. Nei til EU anker avgjørelsen. (…) Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken. (enerwe.no/acer-ntb 11.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. (- Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene».)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten får medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse. – Dette søksmålet er i realiteten et forsøk på å innføre abstrakt grunnlovskontroll i Norge, av den typen man finner i kontinentale konstitusjonsdomstoler, men som vi til nå ikke har hatt i Norge. Det sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da Oslo tingrett i september behandlet avvisningsspørsmålet i søksmålet Nei til EU har anlagt om grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak, skriver Rett24. Fornøyd Regjeringsadvokaten er tilfreds med kjennelsen. – Vi er godt fornøyd med at tingretten så klart slår fast at Nei til EU ikke har søksmålsinteresse, verken ut fra de tradisjonelle kriteriene i tvisteloven paragraf 1-3, eller ut fra en mer overordnet konstitusjonell vurdering, sier Sejersted. Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene». – Å ta kontroversielle vedtak fra myndighetene til retten er ikke et brudd på vår statsskikk, men en demokratisk rett enhver borger og organisasjon må ha rett til å benytte seg av, sier hun i en pressemelding. (dagsavisen.no 11.10.2019).)

(Anm: Nei til EU vil ta Acer-saken til retten. Nei til EU sier de vurderer å saksøke Stortinget som følge av feilbehandling av saken om norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. (aftenposten.no 21.3.2018).)

- Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. (- Ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet.) (- Den nye ordførerlønna blir på 928. 000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner.)

(Anm: Eyvind Schumacher (Ap) blir ordfører: Ordførerens lønn synker med en halv million når Frp mister makta. Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker tjente bedre enn en statsråd. Den nye ordføreren skal tjene en halv million mindre. Fremskrittspartiet mistet ordførerklubba i Ullensaker på Romerike etter valget. Nå overtar Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher, men ordførerlønna på 1.448.000 blir kraftig kuttet. – Jeg har stått hardt på å forhandle meg ned, det har vært en viktig sak for meg, sier Schumacher til Kommunal Rapport. Den nye ordførerlønna blir på 928.000 kroner. Det er en nedgang på hele 520.000 kroner. (frifagbevegelse.no 3.10.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- KrF kan komme til å stemme imot egen overbevisning. Presses om pensjon for uføre. (- I REGJERING: Kjell Ingolf Ropstad mente i 2011 at det er uakseptabelt å fjerne uføres skjermingstillegg og sier han mener det samme nå.)

(Anm: KrF kan komme til å stemme imot egen overbevisning. Presses om pensjon for uføre. KrF vil skjerme uføre alderspensjonister mot effekten av de såkalte levealdersjusteringene, men regjeringen har foreslått det motsatte. I REGJERING: Kjell Ingolf Ropstad mente i 2011 at det er uakseptebalt å fjerne uføres skjermingstillegg og sier han mener det samme nå. (…) - Dessverre er jeg ikke overrasket over at dette kommer fra Høyre og Frp, men jeg er ærlig talt litt skuffet over at KrF er med på å bygge ned sikkerhetsnettet til eldre med dårlig helse, sier SV-lederen. (…) - Ikke endret mening Dagbladet skrev nylig om en debatt i stortingssalen for åtte år siden, da nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte sterkt for å skjerme uføre alderspensjonister fra levealdersjusteringene. «Arbeidsføre kan kompensere for levealdersjusteringen med å stå lenger i arbeid. Det kan ikke de som er uføre. At de ikke skulle bli skjermet for noe av levealdersjusteringen, ville vært uakseptabelt», sa Ropstad. (…) Kraftig vekst Tidligere denne måneden kom Nav med ferske uføretall. Der framgår det at antallet uføre mellom 25 og 29 år har økt fra 4 027 i 2010 til 11 158 i 2019. Det tilsvarer en vekst på 177 prosent. Fra 2018 til 2019 alene kom 1 578 unge i denne aldersgruppen over på uføretrygd. Også blant dem mellom 20 og 24 år har det vært en økning, faktisk mer enn en dobling fra 2010 til 2019, kunne NTB fortelle nylig. (dagbladet.no 1.10.2019).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Skal negativismen sejre? Såvel i Europa som globalt er der tale om et politisk svigt af historiske dimensioner. (- Få penge for at låne penge lyder som et godt tilbud, men negative renter er ingen guds gave til menneskeheden. De er tværtimod udtryk for en verdensøkonomi i en så miserabel forfatning, at der er grund til alvorlig bekymring.)

(Anm: Skal negativismen sejre? Såvel i Europa som globalt er der tale om et politisk svigt af historiske dimensioner. Ikke blot har mange regeringer undladt at gennemføre de reformer, som de er vel vidende om er påkrævede. Få penge for at låne penge lyder som et godt tilbud, men negative renter er ingen guds gave til menneskeheden. De er tværtimod udtryk for en verdensøkonomi i en så miserabel forfatning, at der er grund til alvorlig bekymring. Her hjemme har først Jyske Bank og i går Sydbank bebudet at ville indføre negative renter – dog kun for indeståender over 7,5 mio. kr. Det vil således kun være et fåtal af kunder i de to banker, der vil blive ramt. Indtil videre. Virkeligheden er imidlertid, at bankindustrien ...  (jyllands-posten.dk 30.8.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, påtalemyndigheten, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.»)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. – Det sies at Eidsvollsmennene var opptatt av å begrense mektige familiedynastier, men dagens situasjon er trolig noe de aldri hadde kunnet tenke seg, sier Marianne Nordli Hansen. Hun har sett oversikten Aftenposten nå presenterer over familiære bånd i og rundt regjeringsapparatet. Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (…) Dynastier også på høyresiden Lenge ble dynastiene i politikken ofte forbundet med Ap-familier og navn som Gerhardsen, Brundtland, Stoltenberg, Harlem og Frydenlund. Men de finnes også på høyresiden. (…) Ifølge Grunnloven er det ikke lov for to ektefeller å samtidig sitte rundt Kongens bord. Men i løpet av de over fem årene Erna Solberg har styrt landet, har hun hatt statsråder som har vært gift med statssekretærer, statssekretærer som har vært gift med hverandre og politiske rådgivere som er sammen – i samme regjering. (…) Per Sandberg og Anniken Hauglie: Han var statsråd og hadde ektefellen i samme regjering. Hun er i samme situasjon nå. (...) Jenny Clemet von Tetzchner (H) er politisk rådgiver for digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Hun var også rådgiver for han da han var utviklingsminister. Hun er datter til eksstatsråd og Civita-leder Kristin Clemet og tidligere byrådsleder, nå stortingsrepresentant, Michael Tetzschner. Bestefaren hennes var tidligere generalsekretær i Høyre: Fridtjov Clemet. (aftenposten.no 2.2.2019).)

- Nepotisme i regjeringsapparatet. (- Avisen dokumenterer en rekke forhold der statssekretærer, rådgivere og statsråder har ekteskapelig og annen nær familietilknytning til politikere i og rundt det samme apparatet.) (- Da jeg var del av regjeringsapparatet i Syse-regjeringen, kan jeg ikke huske en eneste relasjon av den typen Aftenposten nå beskriver, selv om flere kom fra politisk aktive familier.) (- Nå henter regjeringspartiene jevnlig inn ektefeller, samboere, sønner og døtre for å være med og styre Norge.)

(Anm: Bjørn Iversen, Reinsvoll. Nepotisme i regjeringsapparatet. Aftenposten har 2. februar en reportasje om nære familiære relasjoner i regjeringsapparatet. Avisen dokumenterer en rekke forhold der statssekretærer, rådgivere og statsråder har ekteskapelig og annen nær familietilknytning til politikere i og rundt det samme apparatet. Da jeg var del av regjeringsapparatet i Syse-regjeringen, kan jeg ikke huske en eneste relasjon av den typen Aftenposten nå beskriver, selv om flere kom fra politisk aktive familier. Nå henter regjeringspartiene jevnlig inn ektefeller, samboere, sønner og døtre for å være med og styre Norge. Jeg stiller ikke spørsmål ved disse menneskenes politiske og faglige kvalifikasjoner, heller ikke ved de formelle habilitetsspørsmålene. Men når så mange personer med så lik bakgrunn og så mange nære relasjoner ristes sammen i et så viktig og samtidig nokså lukket fellesskap, er det grunn til å rope varsko. Personene i dette apparatet blir dessuten ikke rekruttert på vanlig måte. De blir plukket ut av ledelsen. Da blir slike «familieansettelser» enda mer tvilsomme. Nepotisme er et belastet begrep. Det nåværende regjeringsapparatet har dessverre fått et preg som gjør at betegnelsen ikke er injurierende. (aftenposten.no 7.2.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Arbeidslivskriminalitet: Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet.

(Anm: Arbeidslivskriminalitet: Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet. – Det vil være et alvorlig feilgrep å slakke av på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, mener skattedirektør Hans Christian Holte. (frifagbevegelse.no 1.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte

Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte
adressa.no 14.4.2016
Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp.

Eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har denne uken hatt ansvaret for regjeringens oppfølging av DNB i skatteparadissaken, samtidig som ansatte i avdelingen har aksjer i DNB for snaut 1,5 millioner kroner, viser en gjennomgang Klassekampen har gjort i aksjonærregisteret.

De 30 ansatte i eierskapsavdelingen har ansvaret for brorparten av landets statlig eide selskaper. De børsnoterte selskapene i avdelingens portefølje er verdsatt til i overkant av 240 milliarder kroner og inkluderer giganter som DNB, Telenor, Yara og Norsk Hydro. (…)

(AnmSøk i database: Sjekk hvem som eier aksjer i 265.492 norske selskaper. Nå kan du sjekke hvem som eier aksjer i Norge. Søk på person eller selskap for å finne ut hvem som eier hva i hele 265.492 selskaper. (abcnyheter.no 1.6.2016).)

(AnmAksjeeieropplysninger for 2015 (skatteetaten.no (3.6.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

- Varaordfører i kommune med 22.000 innbyggere får 1,25 millioner i årslønn. Da Ap i Sunnfjord bare ville tilby Jenny Følling (Sp) halv stilling som varaordfører, snudde Sp seg mot Høyre. Nå er lokalpolitikeren garantert en årsinntekt de neste årene på rundt 1,25 millioner kroner - i en kommune med knapt 22.000 innbyggere.

(Anm: Varaordfører i kommune med 22.000 innbyggere får 1,25 millioner i årslønn. Da Ap i Sunnfjord bare ville tilby Jenny Følling (Sp) halv stilling som varaordfører, snudde Sp seg mot Høyre. Nå er lokalpolitikeren garantert en årsinntekt de neste årene på rundt 1,25 millioner kroner - i en kommune med knapt 22.000 innbyggere. (…) – Kunne ikke stå for dette Det betyr at Olve Grotle (H) fortsetter som ordfører, mens Jenny Følling (Sp) blir varaordfører, skriver BT. Den nye varaordføreren får en årsinntekt på 1,25 millioner kroner. Det er langt mer enn det som er normalt lønnsnivå for politikere i norsk kommuner. Da Nettavisen kartla lønnen til samtlige ordfører i norske kommune i 2018, fant de kun fem ordførere med lønn over 1,2 millioner kroner. Få oversikt: Det viktigste fra valgdøgnet Ifølge Helge Robert Midtbø (Ap) strandet forhandlingene på at de ikke kunne tilby Jenny Følling like mye i lønn som Høyre. – Jeg synes dette er forferdelig leit. Vi har medlemmer og velgere som ønsket et skifte. Men jeg kunne ikke stå for dette moralsk og politisk, sier Midtbø. (aftenposten.no 13.9.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Fotobokser: Fotobokser redder liv. (- Dagbladet mener: Fremskrittspartiets trafikk-politikk er kunnskapsfiendtlig.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Fotobokser: Fotobokser redder liv. Dagbladet mener: Fremskrittspartiets trafikk-politikk er kunnskapsfiendtlig. Det er viktigere å redusere antallet drepte i trafikken enn mengden fotobokser langs veiene. Denne uka avslørte Dinside.no at Solberg-regjeringen har gitt Statens Vegvesen stopp-ordre for planlegging av nye fotobokser med automatisk strekningsmåling (ATK). Fire ferdig utbygde anlegg med streknings-ATK vil derfor heller ikke tatt i bruk. Fra før av har samferdselsminister Jon Georg Dale stanset flere slike utbygginger. Denne gang stenger han driften på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Hedmark, Europavei 39 i Bømlafjord-tunellen i Hordaland og i to tuneller på strekningen mellom Ålesund og Vigra i Møre og Romsdal. (…) Dagbladet mener det er bra at regjeringen og Statens Vegvesen benytter seg av en rekke ulike tiltak for å redusere antall drepte i trafikken. Det finnes ingen snarveier til trygg trafikk. (dagbladet.no 21.9.2019).)

- Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime. (- Et lavmål Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime».) (- Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter.) (- Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror.) (- Dette er altså verdens lengst sittende statsminister.) (- Det er valg uten opposisjonspartier.)

(Anm: - Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime (…) Den norskpakistanske 14. augustkomiteen tildelte en ærespris til Bahrains statsminister Khalifa bin Salman Al-Khalifa forrige måned. Prisen omtales i bahrainske medier som én av de mest prestisjetunge norske prisene. Khalifa var selv ikke til stede på utdelingen som ble avholdt i Oslo 10. august, men sendte to regjeringsrepresentanter for å ta imot prisen på hans vegne - én minister og stabssjefen for den bahrainske statsministerens kontor. Statsminister Erna Solberg (H) satt på fremste bord - godt plassert mellom de to stedfortredende prismottagerne - da Kjell Magne Bondevik holdt tale og overrakte æresprisen. - Et lavmål Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime». - Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter. Her har Europaparlamentet år etter år vedtatt resolusjoner mot Bahrain, og så deler tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ut prisen, og statsminister Erna Solberg kaster glans over utdelingen. Det reagerer vi sterkt på, sier styreleder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, til Nettavisen. (…) - Ikke prisverdig Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror. - Dette er altså verdens lengst sittende statsminister. Det er valg uten opposisjonspartier. Det kan hende det er noen lysglimt her, men å gjøre det til noe prisverdig, blir en fullstendig feilvurdering, mener vi i Norsk PEN, sier Løken Stavrum. (nettavisen.no 3.9.2019).)

- Hannah Arendts forsvar av menneskets frihet og verdighet er fortsatt aktuelt. (- Politikk som middel, ikke som mål.)

(Anm: Hannah Arendts forsvar av menneskets frihet og verdighet er fortsatt aktuelt | Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet. Det diskuteres i dag om Hannah Arendt skal inn på pensum til Examen Philosophicum. Jeg svarer ja. Absolutt. Hannah Arendt var en jødisk tysk filosof, som emigrerte til USA i 1941. Arendt skrev blant annet bøkene «Totalitarismens opprinnelse» (1951) og «Vita Activa» (1958). (…) Med utgangspunkt i hennes tenkning kan vi forstå en utvikling som pågår i vår egen samtid. Det er hvordan det sosiale rom, som pleies i de sosiale mediene, vektlegger identitet og gruppetilhørighet på en måte som kan undergrave pluraliteten og dermed åpne opp for totalitære understrømmer. (…) Politikk som middel, ikke som mål. En grunnstein i Hannah Arendts filosofi, slik hun presenterer den i boken Vita Activa (1958) er at ethvert menneske representerer en helt ny og unik begynnelse. (aftenposten.no 29.9.2019).)

- Menneskerettighetsaktivist mener kronprins Haakon er dobbeltmoralsk

Menneskerettighetsaktivist mener kronprins Haakon er dobbeltmoralsk
nrk.no 27.1.2015
En av Bahrains mest kjente menneskerettighetsaktivister og Raftoprisvinner, Maryam al-Khawaja, mener Vesten, Norge og kronprins Haakon ikke tar drap, tortur og arrestasjoner av demokratiforkjempere på alvor.

Situasjonen i den oljerike golfstaten Bahrain forverres nesten hver eneste dag uten at noen vestlige land reagerer med annet enn et skuldertrekk.

Se Urix om situasjonen i Bahrain klokken 2230

I forrige uke ble en av den arabiske verdens mest kjente demokratiforkjempere, Nabeel Rajab, dømt til seks måneder i fengsl for sin kritikk mot det totalitære styret i landet.

Les: Raftoprisvinner arrestert i Bahrain

– Vi er skuffet over dommen, var USAs talskvinnes Jen Psakis reaksjon, uten at det lå noen fordømmelse i det. (...)

– Vi så denne dobbeltmoralen veldig tydelig i Saudi-Arabia i forrige uke, da for eksempel kronprinsen i Norge viste sin respekt overfor avdøde kong Abdullah, sier al-Khawaja, som er i Norge i forbindelse med filmen «We are the Giant» som handler om hennes og familiens kamp for politiske reformer i det oljerike landet.

- Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner

Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner
aftenposten.no 15.5.2014
- Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland.  

Det norske Klaveness-rederiet Cabu Chartering har vedtatt en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Fra sommeren 2003 til mars 2004 var bestikkelsen på i alt 9 millioner kroner. (…)

Korrupsjon på toppnivå
Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier dette er en meget alvorlig korrupsjonssak. Bestikkelsene har gått til ministernivå i Bahrain, og utbetalingene var forankret i den daværende øverste ledelsen i det norske rederiet.

- Korrupsjon som dette undergraver folks tillit til landets myndigheter og betyr at midler som kunne kommet staten Bahrain og landets befolkning til gode, havner i private lommebøker, sier Djupesland.

Saken har omfattende internasjonale forgreninger.

Les også: Korrupsjonssak i Storbritannia - Korrupsjonssak i USA 1 - Korrupsjonssak i USA 2

- Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime. (- Dette er altså verdens lengst sittende statsminister.) (- Det er valg uten opposisjonspartier.)

(Anm: - Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime. (…) Et lavmål Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime». (…) Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter. (…) Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror. (…) Dette er altså verdens lengst sittende statsminister. (…) Det er valg uten opposisjonspartier. (nettavisen.no 3.9.2019).)

- Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  

(Anm: Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  INTERNERINGSLEIR: En leir i Xinjiang-provinsen av typen hvor anslagsvis en million uighurer skal holdes internert. LES OGSÅ FN: Kina holder en million innbyggere i hemmelige leirer Mandag ble den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Huang Qi dømt til tolv år fengsel etter å ha sittet i varetekt siden 2016. Huang Qi er blant Kinas første cyberaktivister og har i flere år drevet en nettside som rapporterer om brudd på menneskerettighetene. Samtidig ba kinesiske statsmedier om at myndighetene i Hongkong skulle bruke kraftigere metoder for å slå ned på og løse opp i gatedemonstrasjonene i byen, som har vart siden begynnelsen av sommeren. Og denne måneden er det et år siden FN-rapporten som dokumenterte at kineserne holder rundt en million mennesker av den muslimske minoriteten uighurene i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen. LES OGSÅ Kinesisk opposisjonell dømt til tre års fengsel  LES OGSÅ Hongkong-politiet skjøt gummikuler og tåregass mot demonstranter (vg.no 3.8.2019).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Bent Høie blir fylkesmann i Rogaland. Helseminister Bent Høie (H) blir ny fylkesmann i Rogaland. Else-May Botten (Ap) blir fylkesmann i Møre og Romsdal og Tom Cato Karlsen (Frp) i Nordland.

(Anm: Bent Høie blir fylkesmann i Rogaland. Helseminister Bent Høie (H) blir ny fylkesmann i Rogaland. Else-May Botten (Ap) blir fylkesmann i Møre og Romsdal og Tom Cato Karlsen (Frp) i Nordland. Helseminister Bent Høie (H) blir ny fylkesmann i Rogaland fra 2021. Utnevnelsene ble gjort av Kongen i statsråd fredag. (aftenposten.no 26.10.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Fylkeslege får fritak fra arbeidsplikten – beholder millionlønn fra staten. (- Det var fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland som fremforhandlet avtalen som gir Ketil Kongelstad rett til å slutte å jobbe fra 1. januar neste år, men like fullt heve full lønn.) (– Fylkesleger som er uavsettelige embetsmenn, kan pålegges arbeidsoppgaver av samme art som oppgavene de utførte i embetet de ble utnevnt til, skriver fungerende departementsråd Knut Syvertsen.)

(Anm: Fylkeslege får fritak fra arbeidsplikten – beholder millionlønn fra staten. Kostnaden for å få fylkesmennenes lederkabal etter sammenslåinger til å gå opp, kommer på flere millioner kroner. Det kommer frem i dokumenter NRK har fått innsyn i fra landets fylkesmenn: Fylkeslege Ketil Kongelstad (66) har avtalt at han får beholde lønn og tittel som fylkeslege frem til 1. januar 2020. Fra da av har han ingen arbeidsplikt, og får full lønn frem til 30. juni 2021. Kongelstad har en årslønn på 1.068.000 kroner. Fylkeslege Steinar Aase (67) i Telemark inngikk en avtale om full lønn uten arbeidsplikt. Avtalen gjelder fra 1. januar i år, og gir Aase rett til å beholde årslønn på 1.176.237 kroner frem til han fyller 70 år. (…) Fikk tilbud om å gjøre noe Det var fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland som fremforhandlet avtalen som gir Ketil Kongelstad rett til å slutte å jobbe fra 1. januar neste år, men like fullt heve full lønn. (…) – Jeg synes vi har kommet fram til en god avtale, sett i lys av det regelverket som er for fylkesleger, med en Legeforening som mener de har full rett til å gå av uten arbeidsplikt til de er 70 år. På direkte spørsmål fra NRK, sier Kommunaldepartementet at Fylkesmannen i Oslo og Akershus kunne ha pålagt Kongelstad å jobbe lenger. – Fylkesleger som er uavsettelige embetsmenn, kan pålegges arbeidsoppgaver av samme art som oppgavene de utførte i embetet de ble utnevnt til, skriver fungerende departementsråd Knut Syvertsen. (nrk.no 24.7.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt?

(Anm: Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt? | Jan Erik Grindheim, statsviter, Universitetet i Sørøst-Norge og Civita. Hvis kvinner og menn i økende grad stemmer ut fra egeninteresse, ser det ut til at sektortilhørighet kan bli en viktig skillelinje. (…) Kvinner er mer opptatt enn menn av helse, skole og utdanning, eldreomsorg, barne- og familiepolitikk, miljø og sosiale forskjeller, mens menn er mer opptatt enn kvinner av forsvar og sikkerhet, innvandring, arbeidsliv, distriktspolitikk, samferdsel og skatter og avgifter. (aftenposten.no 22.7.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester. Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage.

(Anm: Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester. Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage. Forbrukerrådet har den siste tiden satt søkelyset på at mange pårørende er bekymret for maten eldre og barn får servert av kommunale tjenester. Dette er noe også velgerne er opptatt av. – Dette er en klar melding fra velgerne om at barn og eldre må få bedre mat gjennom kommunale tjenester, sier Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet. – Det håper jeg de kan få løfter om i valgkampen, og at deres bekymring blir tatt på alvor. Kommunepolitikerne har hittil ikke overbevist innbyggerne på dette området. Bare de færreste mener politikerne er tilstrekkelig opptatt av å sørge for bra matservering. De synes heller ikke dette har bedret seg i siste valgperiode. (forbrukerradet.no 28.7.2019).)

- Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. (- 85 prosent hadde med matpakke.)

(Anm: Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. Det stemmer ikke helt. 5. august arrangerte Høyre og Ap den første duellen mellom statsminister Erna Solberg (H) og Støre. Da det ble snakk om skolemat, hevdet Solberg at: – 97 prosent av alle elever i barneskolen har matpakke i ranselen. (…) 85 prosent hadde med matpakke I kartleggingen fra i fjor rapporterte i snitt 85 prosent av elevene som deltok at de hadde med seg matpakke hjemmefra. (faktisk.no 28.8.2019).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. (- Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt.) (- Bedre karakterer (– Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag.) (- Fra tre til fem, sier han stolt.)

(Anm: FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt. På denne tiden i fjor slo rektor på Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Groruddalen alarm. Et gjengmiljø terroriserte nærmest nabolaget. Organisert kriminalitet var i ferd med å ødelegge miljøet på skolen hans. – Det var et skolemiljø som var preget av frykt på grunn av ting som skjedde i lokalmiljøet. Det var rus og kriminalitet på fritiden som noen av ungdomsskoleelevene var involvert i, sier rektor Jarle Dukic Sandven. Foreldre lager frokost Skoleledelsen skjønte at noe måtte gjøres. De bestemte seg for å fokusere på mat og trening. De besluttet å forskyve skolestart med én time. Fra klokka åtte hver dag får elevene nå servert frokost av engasjerte foreldre og to ganger i uka kan ungdommene starte dagen med trening. – Jeg føler at det blir lettere å lære hvis vi starter dagen med en aktivitet og så får frokost, sier en elev. – Vi har ansatt trenere fra lokale idrettslag som gjennomfører trening med elevene før de har spist frokost. De dagene så har de altså trent og spist frokost før undervisningen starter. Og spør du elever og lærere, så vil de si at de dagene så er det bedre fokus og konsentrasjon, og mer ro i klasserommet. (…) Bedre karakterer (…) – Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag. Jeg har gått opp to karakterer i matte og norsk. Fra tre til fem, sier han stolt. Han mener dette har en klar sammenheng prosjektet. – Jeg har fått et bedre forhold til lærerne. Jeg følger mer med i timene. (tv2.no 6.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Syv av ti nordmenn vil ikke snakke politikk i mediene: - Det er mange stemmer som ikke kommer frem.

(Anm: Syv av ti nordmenn vil ikke snakke politikk i mediene: - Det er mange stemmer som ikke kommer frem. ARENDAL (Kampanje): Samtidig er det klart at Facebook slår de tradisjonelle mediene som den største kanalen for politisk debatt.Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk- og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. I undersøkelsen kommer det frem at hele syv av ti aldri har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media. - Er det et høyt tall synes du? - Det er første gang vi gjør denne type undersøkelse, så vi har ingen sammenlignbare tall. Vi vet dermed ikke om det er flere eller færre enn tidligere, men så lenge syv av ti svarer at de ikke har deltatt i noen form for debatter så betyr det at det er ganske få av oss som deltar og mange stemmer som ikke kommer frem, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet til Kampanje. (kampanje.no 13.8.2019).)

- Superkokker vil boikotte norsk laks: - Det er ikke sunt. En ny kampanje i Sør-Amerika vekker oppsikt. (- Et team av superkokker tar nå til orde for å slutte med alt av oppdrettsfisk.) (- Laks som rømmer, misbruk av antibiotika, giftige alger og industrielt avfall på havbunnen blir konsekvensene denne industrien tar med seg til området, sier Estefania González, som er ansvarlig for havfeltet i Greenpeace, i en pressemelding.)

(Anm: Superkokker vil boikotte norsk laks: - Det er ikke sunt. En ny kampanje i Sør-Amerika vekker oppsikt. Et team av superkokker tar nå til orde for å slutte med alt av oppdrettsfisk. Mauro Colagreco er argentineren som står bak den franske restauranten Mirazur, som nylig ble kåret til verdens beste restaurant. Restauranten har også tre stjerner i Michelin-guiden. (…) Det ble nylig avslørt at selskapet har feilrapportert fiskedødeligheten i sine anlegg, og for få uker siden ble prosjektet i Beagle-kanalen stoppet. (…) - En trussel Greenpeace har også gått hardt ut og mobilisert mot planene om oppdrett i kanalen. - Dette området er jo som deres Lofoten, det er et uberørt område med beskyttet natur, så det er jo klart at disse planene blir møtt med sterk motstand og at de veldig bekymret, sier Frida Bengtsson, i Greenpeace Norden. Hennes kollega i Argentina utdyper: - Chile har vært en tydelig eksempel på hvor ødeleggende lakseoppdrettsanleggene er. Hvis planene fortsetter, blir det satt ut enorme forurensende merder som har utslettende konsekvenser for kanalen og artene. Laks som rømmer, misbruk av antibiotika, giftige alger og industrielt avfall på havbunnen blir konsekvensene denne industrien tar med seg til området, sier Estefania González, som er ansvarlig for havfeltet i Greenpeace, i en pressemelding. (dagbladet.no 31.8.2019).)

- Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. (- Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø.)

(Anm: Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. Kommunestyret i Tromsø har besluttet å begrense lakseoppdrett i kommunen til lukkede anlegg. Det har ført til en storm av reaksjoner fra de ulike delene av lakselobbyen. Jurister er engasjert for å trekke i tvil vedtakets lovlighet og bransjens talspersoner sier det er næringsfiendtlig og teknologisk umulig. Fiskeriminister Harald T. Nesvik, som selv har bakgrunn i næringen, synes vedtaket er «veldig trist» fordi det sender et dårlig signal til en av landets viktigste og fremvoksende næringer. Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø. (dagbladet.no 28.11.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  

(Anm: Leder. For sikkerhets skyld. Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?  INTERNERINGSLEIR: En leir i Xinjiang-provinsen av typen hvor anslagsvis en million uighurer skal holdes internert. LES OGSÅ FN: Kina holder en million innbyggere i hemmelige leirer Mandag ble den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Huang Qi dømt til tolv år fengsel etter å ha sittet i varetekt siden 2016. Huang Qi er blant Kinas første cyberaktivister og har i flere år drevet en nettside som rapporterer om brudd på menneskerettighetene. Samtidig ba kinesiske statsmedier om at myndighetene i Hongkong skulle bruke kraftigere metoder for å slå ned på og løse opp i gatedemonstrasjonene i byen, som har vart siden begynnelsen av sommeren. Og denne måneden er det et år siden FN-rapporten som dokumenterte at kineserne holder rundt en million mennesker av den muslimske minoriteten uighurene i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen. LES OGSÅ Kinesisk opposisjonell dømt til tre års fengsel  LES OGSÅ Hongkong-politiet skjøt gummikuler og tåregass mot demonstranter (vg.no 3.8.2019).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Høyre-topp innrømmer skjulte bomhonorar.

(Anm: Uten å informere hverken Erna Solberg eller Stortinget mottok Høyre-topp Øyvind Halleraker titusener i honorarer for sitt europeiske presidentverv i bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. (- KONKLUSJON Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017.) (- Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper.) (- De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. Faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no. Konklusjon Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper. (…) Eide aksjer i 2017 I september 2017 publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge» (krever abonnement). Ifølge artikkelen eide Finnes ved inngangen til 2017 aksjer verdt omlag 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper. (…) De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. Aksjene i Q-Free hadde da artikkelen ble publisert en anslått verdi på 617 000 kroner. Dette var grunnlaget for Dagbladets påstand om at Finnes «setter pengene sine i bompenge-Norge». (…) Aksjonærregisteret kan man finne ut hvem som eier aksjer i hvilke selskaper. Registeret oppdateres ikke kontinuerlig, men viser bare opplysninger som er registrert 31. desember hvert år. (…) De seks selskapene Finnes eide aksjer i ved inngangen til 2019 var Wallenius Wilhelmsen ASA, Schibsted ASA, Norsk Hydro ASA, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering AS og Blueye Robotics AS. (faktisk.no 31.7.2019).)

(Anm: Søk i aksjonærregisteret (aksjeeiere.no).)

- Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper.

(Anm: Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper. I 2014 nektet statsministerens mann Sindre Finnes å offentliggjøre overfor NRK hvilke selskaper han hadde aksjer i. Det kunne han gjøre fordi det ikke fantes noe regelverk som påla ham å gjøre det. Siden er skatteetatens aksjonærregister blitt åpnet for innsyn, og i september 2017 omtalte Dagbladet Finnes' investeringer.  (dagbladet.no 31.7.2019).)

- Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. (- Erna og jeg har delt økonomi.) (- De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.) ( - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes.)

(Anm: Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. - Erna og jeg har delt økonomi. SATSER PÅ BOMPENGER: Sindre Finnes, statsministerens ektemann, forteller åpent om sine private investeringer. (…) De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. (…) Mens Erna Solbergs regjering krever inn rekordsummer i bompenger, er statsministerens mann altså blant dem som potensielt kan tjene penger på at vi har bompenger i Norge. (…) - Jeg har vært forberedt på å bli stilt spørsmål om dette helt siden Dagens Næringsliv laget den appen hvor det ble mye enklere å søke på aksjene til folk. Jeg synes jo det er fornuftig å investere i selskaper, og foreløpig er renta så lav at bankinnskudd ikke lønner seg, forklarer Finnes til Dagbladet. - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes. (dagbladet.no 28.9.2017).)

- FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet.

(Anm: FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet. Samferdsel. Trym Aafløy har ledet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til å bli jevnstore med Ap og Høyre i Bergen. Han mener statsministeren ikke har skjønt problemet. (…) – Jeg tror ikke Erna Solberg forstår problemet. Det har noe med å ha skoen på for å vite hvor den trykker. Hvis du ikke lever i en økonomisk realitet hvor du alltid bruker opp lønnen hver måned, sier Aafløy. Ikke overraskende har han kun én forklaring på hvorfor partiet hans stjeler velgere fra de etablerte partiene – og spesielt fra Frp: – Folk er lei av bompengene. Punktum. (kommunal-rapport.no 2.8.2019).)

- Grenseløs statsminister.

(Anm: Grenseløs statsminister. Grensene for hva Erna Solberg kan akseptere så lenge hun får beholde jobben ser ut til å flytte seg hele tida. (vg.no 24.8.2019).)

- Bompengene var ikke det viktige.

(Anm: Bompengene var ikke det viktige. Krisen i regjeringen handlet ikke om bilister og miljø. Det ble et spørsmål om ære. (vg.no 24.8.2019).)

- Kampen om strandsonen. Millionverdier. Advokater. Kjendiser. Svømmebassenger og tennisbaner. Pluss byggeforbud i strandsonen. Velkommen til Tjøme! (- Men dypest sett handler det om hvem som skal få tilgang til herlighetene i sjøkanten. Om noen kan kjøpe seg rundt lover og regler. Og om hva som skjer når de som skal forvalte disse verdiene på vegne av fellesskapet, svikter.)

(Anm: Kampen om strandsonen. Millionverdier. Advokater. Kjendiser. Svømmebassenger og tennisbaner. Pluss byggeforbud i strandsonen. Velkommen til Tjøme! (…) Mye kan sies om det som har utspilt seg på Tjøme de siste årene. Men dypest sett handler det om hvem som skal få tilgang til herlighetene i sjøkanten. Om noen kan kjøpe seg rundt lover og regler. Og om hva som skjer når de som skal forvalte disse verdiene på vegne av fellesskapet, svikter. (aftenposten.no 6.7.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

(Anm: 30 prosent av strandsonen innerst i Oslofjorden er tilgjengelig. 70 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten vår er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Men i Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent. Tre tiendedeler av Norges kystlinje er påvirket av menneskelige inngrep, viser strandsonestatistikken. (…) I 2017 ble 862 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen innvilget. I 2016 var det 790 søknader som ble innvilget ved dispensasjon. Tallene er basert på KOSTRA-rapporteringen. (ssb.no 9.7.2018).)

- Milliardgevinst på enkle og spartanske småhytter rett utenfor Oslo sentrum. (- MILLIARDKUPP: Eierne av de 550 småhyttene i indre oslofjord har en verdistigning på flere milliarder kroner de siste årene.)

(Anm: Milliardgevinst på enkle og spartanske småhytter rett utenfor Oslo sentrum. MILLIARDKUPP: Eierne av de 550 småhyttene i indre oslofjord har en verdistigning på flere milliarder kroner de siste årene. Det er forskjell på folk, og det er forskjell på hytter og hyttepriser. Mens man mange steder i landet kan kjøpe en enkel hytte ved sjøen for 300.000 kroner, er prisen det 20-doble i Indre Oslofjord. Som kjent er det bare tre forhold som avgjør eiendomsverdier: Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Eller som Mark Twain en gang formulerte det: Buy land, they're not making it anymore (nettavisen.no 15.7.2019).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

– Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. (– Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue.) (- Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner.)

(Anm: Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. Med en halv milliard i ligningsformue trekker Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) snittet opp blant ordførerne. Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue. Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Det er spesielt ordførere fra Høyre og Senterpartiet som trekker snittet opp, viser ligningstallene for 2017. Norges 73 ordførere fra Høyre hadde i 2017 en gjennomsnittlig ligningsformue på nesten 12,3 millioner kroner. Regjeringspartner Frp ligger i andre enden av skalaen. Ingen av Norges fem Frp-ordførere hadde så mye som ei krone i ligningsformue i 2017. Hvor stor ligningsformue har din ordfører? Søk her (…) (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Han er Norges fjerde rikeste ordfører og lokal eiendomskonge. (- Odd Haktor Slåke (H) har vært inhabil i kommunestyret 20 ganger på fire år.) (- Det skaper bølger i badebyen Drøbak.) (- Han og de tre sønnene er involvert i et trettitalls selskaper og hadde i 2017 en samlet ligningsformue på nær 130 millioner kroner.)

(Anm: Han er Norges fjerde rikeste ordfører og lokal eiendomskonge. Odd Haktor Slåke (H) har vært inhabil i kommunestyret 20 ganger på fire år. Det skaper bølger i badebyen Drøbak. Drøbak. Småbyen som bærer på sommeren. Stedet der du kan drikke kaffe ved torget, snuse inn sjølukten, ta bilde av rosene, beundre de hvite gjerdene og de gamle trehusene, bare en time fra Oslo. Verdens nordligste sørlandsby kalles den. Så viktig å ta vare på at trehusbebyggelsen er vernet. «Du flytter ikke fra Drøbak», sier folk. «Beste stedet jeg har bodd.» Men den som besøker Drøbak før kommunevalget denne høsten, vil snart merke at det ulmer over kaffekoppene. (...) Norges sjette rikeste politiker Odd Haktor Slåke er ifølge TV 2 Norges sjette rikeste topppolitiker. Han og de tre sønnene er involvert i et trettitalls selskaper og hadde i 2017 en samlet ligningsformue på nær 130 millioner kroner. (aftenposten.no 31.8.2019).)

- Garanterte at inhabil ordfører aldri deltok på gruppemøter. Nå beklager Frogn Høyre «en pinlig glipp». Ordfører Odd Haktor Slåke (H) er inhabil i alle saker som gjelder vernesonen i Drøbak. Nylig var han likevel med på et gruppemøte i Høyre som diskuterte nettopp denne saken. (- Det er en sak der ordføreren gjentatte ganger har erklært seg inhabil, fordi familien hans har økonomiske interesser i ulike eiendommer og byggeprosjekter i sentrum.)

(Anm: Garanterte at inhabil ordfører aldri deltok på gruppemøter. Nå beklager Frogn Høyre «en pinlig glipp». Ordfører Odd Haktor Slåke (H) er inhabil i alle saker som gjelder vernesonen i Drøbak. Nylig var han likevel med på et gruppemøte i Høyre som diskuterte nettopp denne saken. Lørdag publiserte Aftenposten en artikkel som fokuserte på dobbeltroller i Frogn-politikken og hvordan familien til den populære ordføreren er en dominerende aktør innen eiendomsutvikling i kommunen. Der fikk Bente Krystad Heiersjø, nestleder i Frogn Høyre og leder i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker, dette spørsmålet fra Aftenposten: – Kan du garantere at ordføreren aldri har deltatt på gruppemøter i Høyre eller andre møter der saker han har egeninteresse i, forberedes? – Det kan jeg garantere. Intervjuet ble gjort tirsdag i forrige uke, 27. august. Det Heiersjø ikke informerte om, var at Frogn-ordføreren faktisk var til stede på et gruppemøte i Høyre dagen før – inne på ordførerens eget kontor. Gruppemøtet ble avholdt under et møte i hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker. Temaet var den omstridte områdeplanen for regulering og bygging i vernesonen i Gamle Drøbak, der det ligger mange gamle trehus. Det er en sak der ordføreren gjentatte ganger har erklært seg inhabil, fordi familien hans har økonomiske interesser i ulike eiendommer og byggeprosjekter i sentrum. (aftenposten.no 5.9.2019).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Y-blokken kåret til et av Europas mest truede kulturminner. (– Nå er det opp til politikerne.) (- Kulturorganisasjonen Europa Nostra sidestiller Y-blokken med et armensk kloster fra 1300-tallet og et serbisk fort fra år 279 f.Kr.)

(Anm: Y-blokken kåret til et av Europas mest truede kulturminner. – Nå er det opp til politikerne. Kulturorganisasjonen Europa Nostra sidestiller Y-blokken med et armensk kloster fra 1300-tallet og et serbisk fort fra år 279 f.Kr. Y-blokken er blant de 14 mest truede kulturminnene i Europa. Tirsdag formiddag offentliggjorde kulturarvorganisasjonen Europa Nostra og European Investment Bank Institute sin såkalte kortliste til sitt «7 Most Endangered»-program. Listen viser hva et internasjonalt ekspertpanel mener er de 14 viktigste truede kulturminnene i Europa for øyeblikket. Sammen med historiske steder som Sybaris arkeologiske park i Italia og Beograd-fortet finner vi Erling Viksjøs ikoniske Y-blokk i regjeringskvartalet. – Dette er en tydelig beskjed fra Europas viktigste kulturvernorganisasjon om at Y-blokken ikke bare er spørsmål for oss her i Norge, men for hele Europa. Vi vet at det fortsatt er mulig å snu. Det er bare opp til politikerne og regjeringen, sier Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim. Søker om å rive Y-blokken: – Valget oppleves nesten fiendtlig, sier arkitekt (aftenposten.no 10.12.2019).)

- Kunstneren Carl Nesjars 17 årige samarbeid med Picasso startet med Høyblokka i 1958.

(Anm: Y-blokka i Regjeringskvartalet. Kunstneren Carl Nesjars 17 årige samarbeid med Picasso startet med Høyblokka i 1958. Picasso levert i alt fem skisser som ble realisert i anlegget, der Y-blokka ... (fortidsminneforeningen.no).)

- Statsbygg vil plassere kunstverkene fra Y-blokken i lukkede bokser.

(Anm: Statsbygg vil plassere kunstverkene fra Y-blokken i lukkede bokser. – Pinlig, sier Riksantikvaren. Riksantikvaren, byantikvaren og Norske arkitekters landsforbund er sterkt kritiske til Statsbygg planer, som venter på godkjennelse hos kommunen. Statsbyggs planer for hvordan kunstverkene Fiskerne og Måken skal sikres og oppbevares de neste fem til ti årene er klare. Verkene er i dag en integrert del av Y-blokken, som etter planen skal rives i oktober. Flere klager på rivingen av blokken er under behandling hos Oslo kommune, men formelt er klarsignalet for riving gitt. Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever (aftenposten.no 14.9.2019).)

- Regjeringen lytter ikke til Fylkesmannens råd - nå skal Y-blokka rives. (– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av.) (- Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.)

(Anm: Regjeringen lytter ikke til Fylkesmannens råd - nå skal Y-blokka rives. Fylkesmannen i Oslo utsatte ikke riving av Y-blokka, men ba regjeringen om å gjøre en ny vurdering. Men regjeringen gjør ingen ny vurdering. – Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av. Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK. Regjeringen vil gjennomføre rivingen av Y-blokka, skriver hun videre. (…) – Skuffet – Det er en uklok holdning og en dårlig avgjørelse av regjeringen, sier Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. (…) Stort engasjement for å beholde blokka Flere kulturorganisasjoner og ulike aktører, med Fortidsminneforeningen i spissen, har signert et internasjonalt opprop for å bevare Y-blokka. Flere profilerte kulturpersonligheter, blant dem Bjarne Melgaard, Unni Askeland og Lars Lillo-Stenberg, har engasjert seg i saken. – Oslo er en liten by. Vi har ikke haugevis av eksempler på historikk. Da er det viktig å ta vare på det man har, for å kjenne på at byen har hatt et liv gjennom alle epokene, sa Lars Lillo-Stenberg til NRK i oktober. (nrk.no 11.11.2019).)

(Anm: Monica Mæland (født 6. februar 1968) er en norsk advokat og politiker for Høyre. Hun er siden 2018 kommunal- og moderniseringsminister i Solberg-regjeringen. Fra 2013 til 2018 var hun næringsminister. Mæland var byrådsleder i Bergen fra 2003 til 2013. (no.wikipedia.org).)

- Kommunaldepartementet skal vurdere nye momenter rundt riving av Y-blokken. (- Arkitektforbundets advokat har bedt om at rivingen av Y-blokken utsettes.)

(Anm: Kommunaldepartementet skal vurdere nye momenter rundt riving av Y-blokken. Kommunaldepartementet har besluttet å vurdere nye momenter som er spilt inn i forbindelse med rivingen av Y-blokken i Regjeringskvartalet, skriver NRK. Det er foreløpig ikke satt noen dato for når Y-blokken skal rives, men de nye momentene som nå skal vurderes kan forsinke en avgjørelse. – Vi har bedt om en utsettelse, sier advokat Helge Skogseth Berg, som er engasjert av Arkitektforbundet, til NRK. I forrige uke sa han til NTB at de vurderer å ta saken til domstolen eller Sivilombudsmannen. Han mener rivingen kan være i strid med internasjonale konvensjoner, som står over norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter han viser til. – Hvis konvensjonen beskytter Y-blokken, vil ikke vedtaket om riving være lovlig, sa advokat Helge Skogseth Berg.  (aftenposten.no 20.11.2019).)

- HISTORIEN OM Y-BLOKKA (…) EN PIONER INNEN NORSK MODERNISME Erling Viksjø er arkitekten bak Y-blokka. (- Picasso leverte til sammen fem skisser som ble brukt i byggene. Det mest kjente, «Fiskerne», peker ut mot Akersgata.)

(Anm: HISTORIEN OM Y-BLOKKA (…) EN PIONER INNEN NORSK MODERNISME Erling Viksjø er arkitekten bak Y-blokka. Viksjø betraktes som en av de fremste arkitektene innen norsk modernisme, og Høyblokka i regjeringskvartalet regnes som hans viktigste verk. (…) EINAR VIKSJØS NATURBETONG Viksjø tok patent på naturbetong i 1955. Betongen var en kombinasjon av naturstein og kunstneriske motiver sandblåst inn i overflaten, nærmere bestemt tilslag av rundslipt elvegrus, som blir frilagt ved sandblåsing etter herdingstid. I regjeringsbyggene ble dette benyttet i alle synlige overflater, og som et kunstnerisk uttrykksmiddel i gavlene, på veggene i trapperommene og i vestibylen. Foto: GAD Viksjø samarbeidet med en rekke kjente kunstnere for å få på plass motivene i betongen. Blant annet leverte Pablo Picasso sammen med den norske kunstneren Carl Nesjar over en 15 års periode tegninger til dekor både i høyblokka og Y-blokka. Picasso leverte til sammen fem skisser som ble brukt i byggene. Det mest kjente, «Fiskerne», peker ut mot Akersgata. (kontrollbetong.no).)

- Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving av Y-blokken på nytt. (- Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet frem til at riving av Y-blokken er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge.)

(Anm: Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving av Y-blokken på nytt. – Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter som skulle tilsi en fornyet vurdering, svarer kommunalminister Monica Mæland (H). Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet frem til at riving av Y-blokken er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge. (…) Et av punktene i klagene som er sendt inn, omhandler at Statsbygg ikke har laget et fullstendig klimagassregnskap knyttet til rivingen av Y-blokken. (aftenposten.no 11.11.2019).)

- Y-blokken i regjeringskvartalet rives i oktober. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken i regjeringskvartalet. Riksantikvaren reagerer på at bygget forsvinner til høsten. (- Picassos verk «Fiskerne», som pryder fasaden, skal bevares i det nye regjeringskvartalet.) (– Det er uforståelig at en bygning av høy internasjonal verdi og av nasjonal verdi, med Picasso-kunst, og som er fullt brukbar nå ser ut til å skulle rives, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette kommer ettertiden til å dømme oss for.)

(Anm: Y-blokken i regjeringskvartalet rives i oktober. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken i regjeringskvartalet. Riksantikvaren reagerer på at bygget forsvinner til høsten. FOTO: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken. Picassos verk «Fiskerne», som pryder fasaden, skal bevares i det nye regjeringskvartalet. Arbeidet med å rive det kjente byggverket starter i oktober etter at plan- og bygningsetaten har gitt Statsbygg klarsignal, melder NRK. – Det er uforståelig at en bygning av høy internasjonal verdi og av nasjonal verdi, med Picasso-kunst, og som er fullt brukbar nå ser ut til å skulle rives, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette kommer ettertiden til å dømme oss for. (aftenposten.no 13.7.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Leve Y-blokken, tross alt. (- Y-blokken var et stykke samtidsarkitektur på 60-tallet, planlagt på 50-tallet, hvor teorier og bygninger fra bl.a. Le Corbusier og Niemayer kan spores. Sistnevnte er mannen bak paviljongbyen Brasília. Le Corbusier og Niemayer satte spor på godt og vondt)

(Anm: Leve Y-blokken, tross alt. Til Aftenposten 13. november forkynner arkitekturhistoriker Ulf Grønvold at Y-blokken ikke bare bør rives, den burde aldri blitt bygget. Jeg er enig i det siste. Y-blokken burde antagelig ikke vært bygget. Likevel mener jeg at den ikke bør rives. Henger dette på greip? Ja! Y-blokken var et stykke samtidsarkitektur på 60-tallet, planlagt på 50-tallet, hvor teorier og bygninger fra bl.a. Le Corbusier og Niemayer kan spores. Sistnevnte er mannen bak paviljongbyen Brasília. Le Corbusier og Niemayer satte spor på godt og vondt. I samspill med Høyblokken ville Erling Viksjø gi regjeringen et stykke arkitektur som speilet tidsånden. Y-blokken kom noen år etter Høyblokken, siden den bl.a. måtte bygges i sammenheng med lokket over ring 1. En stolt Viksjø mente at den nye Arne Garborgs plass, oppå lokket, ville fylles av folkeliv og entusiasme. Der tok han vitterlig feil. (…) Versailles rives ikke, selv om anlegget var den totale galskapen, eller et feilgrep, om man vil. Anlegget knakk Frankrikes nasjonale økonomi, uten sammenligning for øvrig. Grønvold hevder «at man ikke kan redde en mislykket bygning på grunn av en Picasso». Men det er ikke Picasso som gjør bygningen verneverdig. Det er den gjennomgående kvaliteten, detaljeringen, overflatene og det flotte sentrale trapperommet i bygningen vi må ta vare på, samt Picasso/Nesjar. Selv om bygningen var et byplanmessig feilgrep, sett med dagens øyne. Øyvind Mo, sivilarkitekt (aftenposten.no 19.11.2019).)

- VG mener: Ny situasjon i regjeringskvartalet - Y-blokka bør få stå.

(Anm: VG mener: Ny situasjon i regjeringskvartalet - Y-blokka bør få stå. Mandag faller dommen over den såkalte Y-blokka. Fylkesmannens vurdering av byggets egenverdi, verneverdi og tilhørighet i såvel bybildet som vår nasjonale kulturhistorie vil veie tungt. I den formelle prosessen er dette siste instans. Det betyr ikke at kampen er over. Dersom Fylkesmannen tilrår bevaring, kan beslutningen fortsatt overprøves av regjeringen. Anbefales sanering, vil verneinteressene anke også det vedtaket inn for Kongens råd – som en siste appell om pietet. (vg.no 10.11.2019).)

(Anm: pietet (…) BETYDNING OG BRUK hensynsfull ærbødighet (for det som er bevaringsverdig, vakkert e.l.) (naob).)

- Fylkesmannen skal avgjøre riving av den omstridte Y-blokka.  (- Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere klagene, sier etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten.) (- Det kom inn i alt fem klager på rivetillatelsen, fra Fortidsminneforeningen, International Council on Monuments and Sites, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og to privatpersoner.)

(Anm: Fylkesmannen skal avgjøre riving av den omstridte Y-blokka. Oslo kommune sendte fredag inn klager på riving av Y-blokka til Fylkesmannen. Rivingen kan ikke starte før Fylkesmannen har avgjort saken. – Vi har vurdert at klagene ikke gir grunnlag for å oppheve rivetillatelsen. For oss er dette en avgjørelse som skjærer i hjertet. Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere klagene, sier etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten. Det kom inn i alt fem klager på rivetillatelsen, fra Fortidsminneforeningen, International Council on Monuments and Sites, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og to privatpersoner. Klagene fra privatpersonene ble avvist, fordi de ikke har formell klagerett i byggesaken. Debatt: Rivingen av Y-blokka: «Vandalisme mot verdens kulturarv og et overgrep mot Oslo»(dagsavisen.no 27.9.2019).)

- Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever.

(Anm: Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever. Rett før fristen gikk ut, har Plan- og bygningsetaten mottatt flere formelle klager på vedtaket om rivingen av Y-blokken, som etter planen skal starte i oktober. – Kort sagt mener vi at vedtaket er fattet på feil grunnlag, og dermed må kjennes ugyldig, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. I starten av juli ble det kjent at arbeidet med å rive Y-blokken starter i oktober, etter at Plan- og bygningsetaten har gitt Statsbygg klarsignal. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet er utsmykket med flere verk av Pablo Picasso. Fredag gikk fristen for å klage på rivevedtaket ut. Aftenposten har vært i kontakt med Fortidsminneforeningen som har sendt inn klage. Det samme har Norske arkitekters landsforbund, sammen med Oslo Arkitektforening. Plan- og bygningsetaten bekreftet fredag ettermiddag at de har mottatt ytterligere to klager. (aftenposten.no 17.8.2019).)

- NRKs Ole Torp i «Mitt Oslo»: Dette er hovedstadens mest erotiske hemmelighet. 800 kvadratmeter med nakenhet, i en svart gjallende hall: Selv Ole Torp, NRKs mest skarrende bergenser, ble stum i museet du neppe har hørt om. (- Akersgaten ved Regjeringskvartalet Da jeg bodde i Bergen, var Norges eneste avisgate et mål, særlig Dagbladet. Kvartalet ovenfor de daværende avishusene avsluttes med en ekte Picasso på fondveggen. Å jobbe i et område med sådan utsmykning, var jo svimlende fantastisk.)

(Anm: NRKs Ole Torp i «Mitt Oslo»: Dette er hovedstadens mest erotiske hemmelighet. 800 kvadratmeter med nakenhet, i en svart gjallende hall: Selv Ole Torp, NRKs mest skarrende bergenser, ble stum i museet du neppe har hørt om. (…) – Slemdal?– Har du ikke vært der? Å besøke Emanuel Vigelands mausoleum og museum, vet du hva: Det føles som å gå inn i en diger, dunkel hemmelighet. Med bare nakenhet! (…) Akersgaten ved Regjeringskvartalet Da jeg bodde i Bergen, var Norges eneste avisgate et mål, særlig Dagbladet. Kvartalet ovenfor de daværende avishusene avsluttes med en ekte Picasso på fondveggen. Å jobbe i et område med sådan utsmykning, var jo svimlende fantastisk.  (aftenposten.no 27.10.2019).)

- Regjering og storting manglet et forsvarlig faggrunnlag for å beslutte riving av Y-blokken. (- Y-blokken er alles bygg.) (- Samtidig har visse byggverk egenverdi utover gruppers stilpreferanser, og debatteknikk om «dem og oss», slik sosiolog Kjetil Rolness fremmer, klargjør derfor lite.) (- I ettertid fikk Picasso i oppdrag å utsmykke Arkitektenes hus i Barcelona. Han ville jobbe sammen med Viksjø og med samme type teknikker som på Y-blokken. Den norske arkitekturen påvirket altså Picassos senere kunstutvikling i Europa.)

(Anm: Regjering og storting manglet et forsvarlig faggrunnlag for å beslutte riving av Y-blokken | Ellen de Vibe, sivilarkitekt og tidligere byplansjef. Kulturminneverdier er ikke konsekvensutredet, og planforslag for mulig bevaring mangler. Byutvikling skal debatteres. Sosiologen Foucault har sagt at debatt er viktigere enn den bygde byen. Samtidig har visse byggverk egenverdi utover gruppers stilpreferanser, og debatteknikk om «dem og oss», slik sosiolog Kjetil Rolness fremmer, klargjør derfor lite. Byutvikling tar tid. Når Y-blokken kritiseres fordi den ble utformet lenge etter at Høyblokken ble bygget, så mangler forståelse av prosessenes kompleksitet. Vi argumenterer ikke for å rive Oslo rådhus selv om det tok 30 år å ferdigstille bygget. Mange viktige anlegg endres og omformes over tid: Det kongelige slott ble ikke ferdigstilt som planlagt, og Stortingets senere tilbygg gir en ny helhet. (aftenposten.no 1.8.2019).)

- Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. (- Å ødelegge en helhet. Verre enn å flytte fra, er det å rive. Nå kan det skje med den ikoniske Y-blokken i regjeringskvartalet, angivelig av sikkerhetsgrunner og pga. dårlig egnethet.)

(Anm: Knut Olav Åmås om Oslos byutvikling: Byen som ikke vet sitt eget beste. Oslo bygger nye signalbygg, flytter fra offentlige bygninger som gir byen identitet og river unik kulturarv. «Tøm og røm» er det som gjelder nå. (…) Å ødelegge en helhet. Verre enn å flytte fra, er det å rive. Nå kan det skje med den ikoniske Y-blokken i regjeringskvartalet, angivelig av sikkerhetsgrunner og pga. dårlig egnethet. Sammen med Høyblokken er den en særdeles vellykket helhet og et hovedverk i norsk modernisme. Y-blokken var i ferd med å bli fredet før terrorangrepet i 2011. Som riksantikvar Hanna Geiran sier det: «Vi angrer aldri på bygninger vi lot stå, men ofte på bygninger vi rev.» (aftenposten.no 3.8.2019).)

- Rivingen av Y-blokka starter i oktober: – Ettertiden kommer til å dømme oss.  (– Bygningen og Picasso-kunsten er skapt i sammenheng, både fysisk og kunstnerisk.) (– Helt unikt i verden.) (– Det er mange ord som dukker opp, som jeg kunne brukt i den anledning, men jeg er et dannet menneske så jeg nøyer meg med å si at det er uforståelig, sier riksantikvar Hanna Geiran.)

(Anm: Y-blokka rives: – Ettertiden kommer til å dømme oss. Siste hinder er nå ryddet av veien. Riving av Y-blokka i regjeringskvartalet starter i oktober. – UNIKT: Bygningen er tegnet av Erling Viksjø og utsmykket av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Det fins bare et tilsvarende verk av Picasso, og det er i Barcelona. Nå skal Y-blokka rives og Picasso-kunsten flyttes. FOTO: TEIGENS FOTOATELIER / NORSK TEKNISK MUSEUM (…) – Helt unikt i verden Espen Viksjø, som er et av barnebarna til arkitekten bak bygget, Erling Viksjø, reagerer sterkt på at det nå er klart at Y-blokka skal rives. (…) – Endelig et vedtak Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, skriver følgende i en kommentar til NRK: «Departementet tar tillatelsen til etterretning. Det er bra at arbeidet med å realisere et nytt regjeringskvartal kan fortsette» Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim skriver dette i en kommentar til NRK: «Jeg er fornøyd med at de har avsluttet saksbehandlingen og at det har kommet et endelig vedtak, slik at det planlagte arbeidet nå kan gjennomføres.» At kunsten blir flytta til et nytt sted holder ikke for riksantikvaren. – Bygningen og Picasso-kunsten er skapt i sammenheng, både fysisk og kunstnerisk. Y-blokka og kunsten er planlagt sammen og utført sammen. Det er kunst i verdensklasse. Det fins bare et tilsvarende verk og det er i Barcelona, og nå går det altså mot riving og flytting av denne kunsten i Oslo. Det er veldig spesielt, sier riksantikvar Hanna Geiran. (nrk.no 13.7.2019).)

- Uenighet er demokratiets bærebjelke. (– I Dagsnytt 18 15. juli, i en debatt om riving av Y-blokken eller ikke, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at hun fant det helt spesielt at noen kunne være uenig i både storting og formannskap.) (- Dette er en uttalelse som angriper selve kjernen i et demokrati.)

(Anm: Uenighet er demokratiets bærebjelke | Håkon Bleken, kunstner. Er det spesielt å være uenig med Stortinget? Hvor mange ganger må man minne om at et demokrati holdes oppe av motsetninger – ikke av enige, spør innleggsforfatteren. I Dagsnytt 18 15. juli, i en debatt om riving av Y-blokken eller ikke, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at hun fant det helt spesielt at noen kunne være uenig i både storting og formannskap. Dette er en uttalelse som angriper selve kjernen i et demokrati. Noen eksempler fra Trondheim: Hvordan ville det gått med Svartlamon hvis vi ikke hadde ment noe annet enn bystyret for eksempel? (…) Jo, det ville ikke lenger eksistert. Og enda verre – Bakklandet, selve perlen, ville heller ikke lenger eksistert hvis folk ikke hadde vært så «spesielle» at de kranglet, at de protesterte. Da ville det nå ha gått en firefelts motorvei der, det var nemlig vedtatt av bystyret. (aftenposten.no 25.7.2019).)

- Y-blokken representerer mer enn en type smak. (- Y-blokken er en ung bygning.) (- Ennå ikke 50 år.) (- Det er sannsynlig at de som kommer etter oss, ikke vil kunne forstå eller forsvare at den ble revet, mener Erling Dokk Holm.)

(Anm: Y-blokken representerer mer enn en type smak | Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU. Våre smakspreferanser i dag bør ikke legges til grunn i diskusjonen om riving av Y-blokken. Y-blokken er en ung bygning. Ennå ikke 50 år. Det er sannsynlig at de som kommer etter oss, ikke vil kunne forstå eller forsvare at den ble revet, mener Erling Dokk Holm.  (aftenposten.no 24.7.2019).)

- De hjemløse som forsvinner fra systemet. (- Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet. De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet.) (– Det er forferdelig.) (- De som er sykest, med minst ressurser, blir fratatt rettigheter og tjenester som alle i samfunnet trenger regelmessig, noe som gjør det enda vanskeligere å komme på rett kjøl igjen og få helsehjelpen de har krav på.)

(Anm: De hjemløse som forsvinner fra systemet. Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet. De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet. Rett før sommerferien fikk miljøarbeider Chris Aanvik et hasteoppdrag med å hjelpe et ungt menneske i krise. Personen var uten bolig, uten legitimasjon og med en mangeårig rusavhengighet. Helsetilstanden bar preg av et svært tøft liv på gaten de siste årene. – Det var nødvendig å starte med helt grunnleggende behov som mat, et trygt sted å sove og helsehjelp. Det skulle imidlertid vise seg å være utfordrende da denne personen var blitt meldt utvandret fra Norge, sier Chris Aanvik til ABC Nyheter. Som følge av at vedkommende var Uten Fast Bopel (UFB), hadde Folkeregisteret registrert personen som utvandret fra Norge, selv om vedkommende ikke hadde vært utenfor Norges grenser på mange år. (…) Mister rettigheter og tjenester: – Forferdelig Menneskene det er snakk om har ofte mistet kontakt med familie, har store psykososiale utfordringer og sliter med en rusavhengighet som gjør det ekstremt vanskelig å hjelpe dem. Det som skjer videre etter de har blitt meldt som Uten Fast Bolig (UFB) gjør det enda vanskeligere å hjelpe dem, ifølge miljøarbeider Aanvik. – Det å bli meldt ut av Folkeregisteret får store konsekvenser som bidrar til at veien tilbake til et normalt liv blir svært vanskelig. Som følge av utvandringen faller man ut av fastlegeordningen. – Det er forferdelig. De som er sykest, med minst ressurser, blir fratatt rettigheter og tjenester som alle i samfunnet trenger regelmessig, noe som gjør det enda vanskeligere å komme på rett kjøl igjen og få helsehjelpen de har krav på. Selv kjenner Chris Aanvik til 6-7 tilfeller av rusavhengige som har blitt meldt utvandret på denne måten, men han tror det er mørketall. Ifølge underdirektøren gjøres dette med hjemmel i Folkeregisterloven § 4-3 tredje ledd, der det står: «Person som de siste to årene ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge, registreres som utflyttet, med mindre registermyndigheten antar at personen oppholder seg her uten å ha tilknytning til en bestemt kommune.» Skatteetaten opplyser om at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men har ifølge Eriksen forståelse for at situasjonen som beskrevet må være vanskelig for den det gjelder. (…) – De mister absolutt alle rettigheter i en allerede alvorlig og vanskelig livssituasjon. De blir papirløse og får ikke hjelp. Det burde ikke være vanskelig for NAV eller Folkeregisteret å finne ut hvor de faktisk befinner seg i landet, sier Frigstad til ABC Nyheter. (abcnyheter.no 14.7.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Fikk sjokkbeskjed fra legen: – Du eksisterer ikke. Alvorlig hjertesyke Øyvind Velten har alltid bodd i Norge. (- Kodeord «død/utgått/UFB») (- Men flere av utmeldingsvedtakene var åpenbart uriktige: Mange som aldri hadde forlatt Norge, og som heller ikke hadde noen planer om å gjøre det, ble registrert som utflyttet.) (- For dem har Skatteetatens «opprydning» i Folkeregisteret fått alvorlige følger.) (– Jeg har blir møtt med mye arroganse de siste årene hos offentlige instanser siden de i fullt alvor mener at jeg er utflyttet, og ikke har noen rettigheter i Norge, sier han.)

(Anm: Fikk sjokkbeskjed fra legen: – Du eksisterer ikke. Alvorlig hjertesyke Øyvind Velten har alltid bodd i Norge. Men da han oppsøkte fastlegen fikk han beskjed om at han var registrert som utflyttet fra landet. Hvordan kunne det skje? (…) I 2016 fikk han hjerteproblemer og oppsøkte fastlegen. Da oppdaget han noe underlig: Det var ingen kobling mellom navnet hans og fødselsnummeret. – Jeg var fysisk borte fra systemet, forteller han. Kodeord «død/utgått/UFB» Det viste seg at Skatteetaten hadde sendt et brev om at han var registrert som utflyttet. Men fordi han ikke hadde fast bosted mottok han ikke brevet før flere år etter at det var sendt. Adressen på brevet var Død/Utgått/UFB. Postnummeret var 0000 UKJENT. Først i år fikk han se brevet, og det som ble kalt et vedtak om at han var utflyttet. (…) Men flere av utmeldingsvedtakene var åpenbart uriktige: Mange som aldri hadde forlatt Norge, og som heller ikke hadde noen planer om å gjøre det, ble registrert som utflyttet. For dem har Skatteetatens «opprydning» i Folkeregisteret fått alvorlige følger. (…) Får bare akuttbehandling Øyvind Velten har vært innlagt på sykehus flere ganger. I epikrisene har legene påpekt hvor viktig det er at han får tett og god oppfølging av fastlegen etter utskriving. (nrk.no 8.12.2019).)

– Etterlyst: Nye stemmer fra gølvet. Ap domineres av akademikere. Skal vi slutte å slite i motbakke, må vanlige arbeidsfolk inn på topplaget.

(Anm: Stian Olafsen, operatør ved NAMMO og ordførerkandidat i Vestre Toten (Ap). Etterlyst: Nye stemmer fra gølvet. Ap domineres av akademikere. Skal vi slutte å slite i motbakke, må vanlige arbeidsfolk inn på topplaget. Sosialdemokratiet har gjennom historien fostret opp markante, tydelige og viljesterke lederskikkelser som har vært kompromissløse på arbeidsfolks vegne. Slik har Arbeiderpartiet befestet sin posisjon som det soleklare førstevalget for kvinner og menn på «gølvet». Dessverre viser trenden at denne rekrutteringen har stoppet opp. Arbeidsfolk har mistet den politiske veiviseren som de en gang hadde i Arbeiderpartiet. (nrk.no 23.7.2019).)

- Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører.

(Anm: Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører. LOS ANGELES (Nettavisen): At verden har en utfordring når det gjelder klimaendringer, er det ingen tvil om. Eksperter har kommet med en rekke advarsler om at noe må gjøres, og helst så fort som mulig. (…) - Dyp sorg og angst I en lang artikkel med navnet «It’s the End of the World as They Know It» har det amerikanske magasinet satt fokus på hva det å daglig jobbe med klimaendringer gjør med den mentale helsen. (nettavisen.no 14.7.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye!

(Anm: Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye! (facebook.com 20.2.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Liberalisme. (- Samfunnssyn som går ut på at det enkelte menneske skal ha størst mulig politisk og (især) økonomisk frihet (uten innblanding fra statens side).)

(Anm: Liberalisme (…) BETYDNING OG BRUK POLITIKK samfunnssyn som går ut på at det enkelte menneske skal ha størst mulig politisk og (især) økonomisk frihet (uten innblanding fra statens side) | jf. markedsliberalisme, laissez faire, nyliberalisme (naob).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet.

(Anm: Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet. (dagsavisen.no 22.2.2019).)

– Sikkerhetsforsker advarer regjeringen mot å droppe fotobokser. Solberg-regjeringen vil ikke ha gjennomsnittsmåling på nye veier eller tunneler før det er bevist at det her skjer ulykker. Det får Transportøkonomisk Institutt til å reagere.) (– Vi vet at målinger med automatisk kontroll av gjennomsnittshastighet halverer risikoen for drepte eller alvorlige ulykker, sier forskningsleder Alena Høye på Avdeling for sikkerhet ved Transportøkonomisk institutt (TØI).)

(Anm: Sikkerhetsforsker advarer regjeringen mot å droppe fotobokser. Solberg-regjeringen vil ikke ha gjennomsnittsmåling på nye veier eller tunneler før det er bevist at det her skjer ulykker. Det får Transportøkonomisk Institutt til å reagere. – Vi vet at målinger med automatisk kontroll av gjennomsnittshastighet halverer risikoen for drepte eller alvorlige ulykker, sier forskningsleder Alena Høye på Avdeling for sikkerhet ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Statens vegvesen slår også fast at automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt. Likevel vil regjeringen begrense bruken av automatisk trafikkontroll på nye veier. Det betyr blant annet at prestisjeprosjektet Ryfast bygges uten gjennomsnittsmåling, skrev Stavanger Aftenblad onsdag. Høye er sterkt kritisk til avgjørelsen. – – Spesielt i undersjøiske tunneler kjøres det altfor fort nedover, og for meg er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke skal ta i bruk dette hjelpemiddelet også i nye tunneler, sier hun. (aftenposten.no 24.1.2019).)

- VG mener: Fartsmålinger som redder liv. Gjennomsnittsmåling av fart på utsatte veistrekninger halverer tallet på drepte og hardt skadde, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

(Anm: VG mener: Fartsmålinger som redder liv. Gjennomsnittsmåling av fart på utsatte veistrekninger halverer tallet på drepte og hardt skadde, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). (vg.no 13.8.2015).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Privatpersoner kan skyte flere småfugler enn før: – Tar verden i feil retning. En ny forskrift vil kunne gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse. Veterinærer og dyrevernere er opprørte. (- Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter.)

(Anm: Privatpersoner kan skyte flere småfugler enn før: – Tar verden i feil retning. En ny forskrift vil kunne gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse. Veterinærer og dyrevernere er opprørte. For å få et mer oversiktlig og tilgjengelig regelverk har Miljødirektoratet foreslått en ny viltforskrift. (…) Fra gressletter til skoger og strender forsvinner fuglene i et alarmerende tall. I USA og Canada har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, noe som betyr et samlet tap på 2,9 milliarder fugler, sier forskerne ifølge Reuters. Det samme har man sett i Europa, og Norsk Ornitologisk Forening har uttrykt bekymring for at kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne. Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter. (…) I dagens regelverk, under felling av viltarter som gjør skade, står det at 14 fuglearter og seks dyrearter kan felles uten særskilt tillatelse. Kriteriet er at du mener dyret eller fuglen gjør skade, med økonomiske konsekvenser. Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) trodde dette punktet skulle fjernes i det nye forslaget. Martin Eggen er skuffet over at myndighetene åpner for at enda flere fugle- og dyrearter kan skytes av private. I stedet er regelen utvidet til å gjelde flere arter. (nrk.no 4.10.2019).)

- Ny rapport avdekker omfattende fugledød. (- Antall fugler i USA og Canada har sunket med nær 3 milliarder siden 1970, har forskere funnet ut.)

(Anm: Ny rapport avdekker omfattende fugledød. Antall fugler i USA og Canada har sunket med nær 3 milliarder siden 1970, har forskere funnet ut. – Dette viser at det haster med tiltak for å sikre planetens dyr og mennesker, mener en av forfatterne av studien. (…) Fra gressletter til skoger og strender forsvinner fuglene i et alarmerende tall. I USA og Canada har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, noe som betyr et samlet tap på 2,9 milliarder fugler, sier forskerne ifølge Reuters. Det samme har man sett i Europa, og Norsk Ornitologisk Forening har uttrykt bekymring for at kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne. Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter. (nrk.no 21.9.2019).)

- Aftenposten mener: Frps prinsipp er ikke mye verdt. (- Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å finne ut hvordan man kan bli kvitt så mange såkalte gjennomsnittsmålinger som mulig.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Frps prinsipp er ikke mye verdt. (…) Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å finne ut hvordan man kan bli kvitt så mange såkalte gjennomsnittsmålinger som mulig. (…) Frps argument da er at fotoboksene fungerer som en hvilepute. Samtidig innser partiet at trafikksikkerhet alene ikke er et godt nok argument, og trekker opp av hatten sitt andre kort: Overvåking. (…) Frps argument da er at fotoboksene fungerer som en hvilepute. Samtidig innser partiet at trafikksikkerhet alene ikke er et godt nok argument, og trekker opp av hatten sitt andre kort: Overvåking. Dersom Johansen beveger seg en tur ut av Stortinget og nedover Karl Johan, blir hvert eneste av hans skritt i byrommet festet til tape. Når han ankommer Oslo S, står det ifølge en kartlegging fra 2008 intet mindre enn 397 kameraer klare til å overvåke ham. Til sammenligning finnes ifølge Vegvesenets nettsider 28 strekninger med gjennomsnittsmålinger i Norge. Om det er overvåking av uskyldige borgere Johansen er bekymret for, finnes det altså nok av bekymringer som kunne vært kjempet inn i regjeringsplattformen. Handler engasjementet derimot om retten til å bryte fartsgrensen på farlige strekninger uten å bli tatt, gir partiets kamp mot fotobokser mening. (aftenposten.no 15.7.2019).)

- Trygg trafikk frykter fjerning av fotobokser: – Flere kan bli drept i trafikken. (- Han viser til undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som viser at tall på drepte og hardt skadde blir halvert der det er snittmåling.)

(Anm: Trygg trafikk frykter fjerning av fotobokser: – Flere kan bli drept i trafikken. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har startet en gjennomgang av fotobokser på norske veier for å redusere bruken. Trygg trafikk frykter konsekvensene. (dagsavisen.no 9.7.2019).)

- Elsparkesykler ligger strødd på fortauene. (- Norske Byspark mener de har løsningen på problemet.)

(Anm: Elsparkesykler ligger strødd på fortauene. Norske Byspark mener de har løsningen på problemet. Tester ut ny modell i Lillestrøm. I helgen skrev tu.no om hvordan San Francisco har løst problemet med henslengte elsparkesykler som hindret fremkommelighet på byens fortau: De har ganske enkelt satt opp sykkelstativer og krevd at utleiesyklene låses fast etter bruk. (tu.no 3.12.2019).)

- Så enkelt fikk de orden på elsparkesyklene i San Francisco. (- Krevde at elsparkesyklene ble låst fast - ble kvitt 90 prosent av klagene.)

(Anm: Så enkelt fikk de orden på elsparkesyklene i San Francisco. Krevde at elsparkesyklene ble låst fast - ble kvitt 90 prosent av klagene. (…) Viktigste tiltak? Et krav om at elsparkesyklesyklene låses fast etter bruk, sånn at de ikke ligger og slenger på fortauene. (…) Etter å ha gjennomført et ettårig pilotprogram for utleie av elsparkesykler, konkluderte de lokale myndighetene med at henslengte elsparkesykler som hinder på fortau var det største problemet for byens innbyggere, og at et krav til operatørene om å ha lås på alle sykler var det mest effektive tiltaket. Låsen åpnes i det brukeren aktiverer en sykkelleie gjennom utleieselskapets app. (tu.no 29.11.2019).)

- Ny rapport: Elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport. (- Transportøkonomisk Institutt har undersøkt hvordan elsparkesykler har påvirket hverdagen vår.)

(Anm: Ny rapport: Elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport. Transportøkonomisk Institutt har undersøkt hvordan elsparkesykler har påvirket hverdagen vår. Samferdselsministeren sier hovedutfordringene er fart og parkering. De dukket brått opp på fortauene i vinter og siden da har en rekke aktører plassert ut de omstridte fremkomstmidlene i flere norske byer. For mange er doningene en effektiv måte å ta seg rundt i byen på, andre lar seg irritere av uvørne sparkesyklister eller henslengte sparkesykler som sperrer veien. Transportøkonomisk institutt har i sommer forsket på den nye transportformen og sett på hvordan det har påvirket hverdagen vår. Les: Dødsulykker og kaos – nå strammer flere land inn reglene for elsparkesykler (nrk.no 16.9.2019).)

- Reglene for elsparkesykler strammes inn i Europa. (- I Europa går det nå mot strengere regulering av elsparkesykler etter flere dødsulykker de siste månedene.)

(Anm: Reglene for elsparkesykler strammes inn i Europa. Noen steder er de forbudt, andre steder er de bare forbannet. I Europa går det nå mot strengere regulering av elsparkesykler etter flere dødsulykker de siste månedene. (aftenposten.no 12.7.2019).)

(Anm: Turist på sparkesykkel tatt etter tur i Operatunnelen. Politiet oppdaget fredag formiddag en mann på elektrisk sparkesykkel på vei gjennom Operatunnelen i Oslo sentrum. (aftenposten.no 12.7.2019).)

- Elsparkesyklene er noe av det verste som har skjedd folkehelsen på mange år. (- Jeg er ikke bare redd for å bli meid ned av en elsparkesyklist, jeg er faktisk helt sikker på at det vil skje. Spørsmålet er bare når.)

(Anm: Elsparkesyklene er noe av det verste som har skjedd folkehelsen på mange år. KOMMENTAR: Må vi virkelig gå med hjelm i gatene for å verne oss mot de nye trafikantene? – Hver eneste dag jeg vandrer rundt i Oslo, føler jeg meg utrygg, skriver Bertil Valderhaug, redaktør for Aftenposten Riks. et er ingen skam å snu i tide. Få elsparkesyklene bort fra gatene før enda flere og enda større skader skjer. Eller sørg i det minste for klarere regler som gjør det trygt å ferdes til fots i gatene igjen. I dag tidlig skjedde det igjen. En person i Asker ble påkjørt. Ikke av en bilist eller vanlig syklist, men av en elsparkesyklist. 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel i København De kjører på hverandre. De kræsjer med syklister, bilister og gående. De ramler. Noen av dem suser rundt i fylla og får fotgjengerne til å gå rundt med hjertet i halsen. Hver eneste dag jeg vandrer rundt i Oslo, føler jeg meg utrygg. Jeg er ikke bare redd for å bli meid ned av en elsparkesyklist, jeg er faktisk helt sikker på at det vil skje. Spørsmålet er bare når. (aftenposten.no 9.7.2019).)

- Karoline var nær ved å dø etter fall på sparkesykkel. – Håper min historie kan redde liv.

(Anm: Karoline var nær ved å dø etter fall på sparkesykkel. – Håper min historie kan redde liv. Karoline Torstrup Tørresdal (28) overlevde mot alle odds etter en ulykke på sparkesykkel som barn. (aftenposten.no 31.7.2019).)

Andre: – Jeg ble meid ned av en elsparkesykkel. (- Politiet frykter dødsulykke med elsparkesykkel.)

(Anm: Andre: – Jeg ble meid ned av en elsparkesykkel. Andre Nautøy sier han ble påkjørt av en elsparkesyklist som kjørte fra stedet. Fallet ga ham hjernerystelse og bruddskader i kjevebihulene. Hendelsen fant sted i et veikryss på Vålerenga i Oslo, da Nautøy var på vei til jobb ved 07.30-tiden onsdag. Han forteller at det hele gikk veldig fort. – Plutselig lå jeg bare på asfalten etter å ha landet med hodet og skulderen først. Da jeg kom meg igjen var elsparkesyklisten borte. LES OGSÅ Politiet frykter dødsulykke med elsparkesykkelØyet er fylt med blod Nautøy sier han er overbevist om at elsparkesyklisten fikk med seg fallet, fordi han kom i høy fart. Han tror imidlertid vedkommende kan ha hatt flere motiv for å ikke stoppe. (vg.no 29.7.2019).)

- Berusede får de alvorligste skadene på elsparkesykkel. De siste månedene har over 250 personer fått behandling for skader etter ulykker med elsparkesykkel i Oslo. (– Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet, tannskader og større kuttskader, sier Sivertsen. )

(Anm: Berusede får de alvorligste skadene på elsparkesykkel. De siste månedene har over 250 personer fått behandling for skader etter ulykker med elsparkesykkel i Oslo. Ikke nødvendigvis så veldig overraskende, er det verst for berusede. Skadelegevakten i Oslo har registrert 251 skader i forbindelse med elsparkesykler mellom 1. april og 15. juli, skriver NRK. Ifølge overlege Henrik Sivertsen ved Skadelegevakten er det ruspåvirkede som får de mest alvorlige skadene. Ifølge tallene utgjør berusede rundt 21 prosent av de skadde. – Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet, tannskader og større kuttskader, sier Sivertsen. (vartoslo.no 21.7.2019).)

- Trygg Trafikk vil ha påbud om hjelm for barn på elsparkesykkel.

(Anm: Trygg Trafikk vil ha påbud om hjelm for barn på elsparkesykkel. Elsparkesyklene har inntatt norske byer. Trygg Trafikk mener det bør innføres et påbud om å bruke hjelm for barn under 12 år. (…) – Vi anbefaler alle å bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel. Men når det gjelder barn, vil vi gjerne ha et påbud. Dette kommer vi til å ta opp igjen, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til NTB. I Oslo har skadeomfanget økt hver eneste måned siden elsparkesyklene inntok hovedstaden. I juni registrerte Oslo skadelegevakt 3,6 skader per døgn. Selv om det er flest voksne som blir skadd, er det stadig flere barn å se på elsparkesykler, ifølge Johansen. (aftenposten.no 10.7.2019).)

- Idun ble meid ned på fortauet av elsparkesykkel. Idun (8) hadde akkurat gått av bussen da en dame på elsparkesykkel kjørte henne ned på fortauet.

(Anm: Idun ble meid ned på fortauet av elsparkesykkel. Idun (8) hadde akkurat gått av bussen da en dame på elsparkesykkel kjørte henne ned på fortauet. Elsparkesykler bør bli helt forbudt. De kjører veldig fort, og det er så mange av dem, sier Idun (8). (aftenposten.no 10.7.2019).)

- Gerd-Helene (70) ble påkjørt av elsparkesykkel. (- Nå er hun sengeliggende, med lårhalsbrudd og spolerte sommerplaner.)

(Anm: Gerd-Helene (70) ble påkjørt av elsparkesykkel. Gerd-Helene Hansen var på vei til konsert da hun ble meid ned av en elektrisk sparkesykkel i Oslo fredag. Nå er hun sengeliggende, med lårhalsbrudd og spolerte sommerplaner. (vg.no 17.6.2019).)

- Ny rapport om seksuell trakassering skremmer Stortingets lederskap. 85 prosent av kvinnelige, europeiske parlamentarikere oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold.

(Anm: Ny rapport om seksuell trakassering skremmer Stortingets lederskap. 85 prosent av kvinnelige, europeiske parlamentarikere oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold. Kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering. Det viser en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). – Dette er sjokkerende tall. Nær 50 prosent av kvinnene har vært utsatt for trusler om vold, voldtekt og drap. Dette må vi gjøre noe med, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Til høsten vil historiens første kartlegging av eventuelle trusler og seksuell trakassering blant ansatte og politikere på Løvebakken bli gjennomført. (aftenposten.no 9.6.2019).)

-  Nektet for seksuell omgang - ble avslørt av bilde. (- E-poster, egne løgner, Facebook og Messenger-meldinger, overvåkningsvideoer og tre asylsøkere var blant bevisene som felte den tidligere så mektige Svein Ludvigsen.)

(Anm: E-poster, egne løgner, Facebook og Messenger-meldinger, overvåkningsvideoer og tre asylsøkere var blant bevisene som felte den tidligere så mektige Svein Ludvigsen. Torsdag ble tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, dømt til fem års fengsel for å ha utnyttet sin posisjon for å oppnå seksuell omgang med tre unge mannlige asylsøkere. (nettavisen.no 7.7.2019).)

- En hårreisende kynisme. (- Avstanden i posisjon og status kunne knapt vært større. En svært godt likt kjendis og samfunnsstøtte står på den ene siden. På den andre: Noen av samfunnets aller mest utsatte, omtalt i dommen som henholdsvis «særlig sårbar», «enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse» og «lettere psykisk utviklingshemmet».)

(Anm: En hårreisende kynisme | Andreas Slettholm, kommentator. Dommen mot Ludvigsen beskriver det kanskje mest opprørende maktmisbruket som er avdekket hos en norsk samfunnstopp i moderne tid. (…) Hårreisende kynisk misbruk Dette aspektet, som Svein Ludvigsens forsvarere la vekt på i sin prosedyre, er likevel irrelevant for selve skyldspørsmålet. Undertrykte følelser er ikke straffbart, og kan heller ikke forklare handlingene Ludvigsen nå er funnet skyldig i. Sakens kjerne er en forbausende kynisk misbruk av egen stilling. Avstanden i posisjon og status kunne knapt vært større. En svært godt likt kjendis og samfunnsstøtte står på den ene siden. På den andre: Noen av samfunnets aller mest utsatte, omtalt i dommen som henholdsvis «særlig sårbar», «enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse» og «lettere psykisk utviklingshemmet». (aftenposten.no ).)

(Anm: Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel – anker dommen. Jus. Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) er dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med tre unge menn. (kommunal-rapport.no 4.7.2019).)

- «Influence peddling» er den ulovlige praksis ved å bruke sin innflytelse i forvaltningen (staten) eller forbindelser til personer med autoritet for å oppnå støtte eller favorisering fremfor en annen, vanligvis ytelser som lønn for strevet (til gjengjeld; payback). Også kalt «traffic of influence» eller «trading in influence».

(Anm: Influence peddling is the illegal practice of using one's influence in government or connections with persons in authority to obtain favours or preferential treatment for another, usually in return for payment. Also called traffic of influence or trading in influence. In fact, influence peddling is not necessarily illegal as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has often used the term "undue influence peddling" to refer to illegal acts of lobbying. [1] However, influence peddling bears the stench of corruption that may de-legitimise democratic politics with the general public. (no.wikipedia.org).)

- Delegitimere; fjerne eller forringe nogets eller nogens legitimitet; gøre noget eller nogen juridisk eller moralsk uacceptabel.

(Anm: Delegitimere; fjerne eller forringe nogets eller nogens legitimitet; gøre noget eller nogen juridisk eller moralsk uacceptabel (…) Politikeren og mediemogulen Berlusconi er anklaget for diverse former for korruption og prøver at delegitimere domstolene WeekA2000Weekendavisen (avis), 2000. Hans højreorienterede modstandere blev ved med at delegitimere ham som 'forræder' og 'en nazist', fordi han ønskede at skabe fred med palæstinenserne og give en del af Israels land tilbage WeekA2016. (ordnet.dk).)

- Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“.

(Anm: Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“. Korruption er når ordrer og kontrakter tildeles på baggrund af personlige interesser i stedet for pris og kvalitet. Korruption kan anskues som en ekstra skat på handel og investeringer. Globalt set er korruption en af de væsentligste barrierer for økonomisk vækst og social udvikling. (transparency.dk).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Én av to spurte nordmenn vil ha mindre bygging i strandsonen. (- Bare i 2017 ble 862 av 1576 behandlede søknader innvilget ved dispensasjon, og i fjor 747 av 1280.) (- Nå vil han ha regjeringen på banen.)

(Anm: Én av to spurte nordmenn vil ha mindre bygging i strandsonen. 31,5 prosent av den norske strandsonen er utbygd. I en ny spørreundersøkelse svarer én av to at de vil redusere, eller stoppe utbyggingen helt. I enkelte deler av Norge er så mye som 70 prosent av strandsonen utbygd. Landsgjennomsnittet er derimot 31,5 prosent. (…) Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er ikke overrasket over tallene. – Strandsonen betyr mye for oss nordmenn. Tilgang til den er kjempeviktig for nordmenns opplevelse av livskvalitet, og den er et viktig sted for friluftsliv. Den er noe vi nordmenn hegner om. I undersøkelsen ble 1012 nordmenn over 15 presentert for påstanden «Strandsonen blir stadig mindre tilgjengelig for folk flest, grunnet utbygging», og så gitt forskjellige responser til om de ønsket videre utbyggingen. Ifølge tall fra SSB er det en saktegående utvikling mot mer utbygging. I dag er så mye som 31,5 prosent av norsk strandsone bygget ut mot 30,1 prosent i 2005, men i enkelte fylker, som Akershus og Oslo, er tallet nærmere 70 prosent. (...) Bare i 2017 ble 862 av 1576 behandlede søknader innvilget ved dispensasjon, og i fjor 747 av 1280. Må stramme inn – Det er veldig viktig at kommunene er en pådriver for å sikre tilgjengelighet til strandsonen og ikke en pådriver for å gi dispensasjoner, sier Heimdal. Reglene for bygging i strandsonen ble strammet inn i 2008, men Heimdal mener at den store bruken av dispensasjoner viser at man ikke har kontroll på situasjonen. Nå vil han ha regjeringen på banen. (nrk.no 3.7.2019).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store.

(Anm: Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store. (…) Politisk debatt som ikke føres. (…) Liten debatt om store forskjeller. (…) Den som mye har, skal mye få. (…) Taushet og tomgang. (…) Slik bygger vi opp under de internasjonale trendene som driver etablerte formuesverdier i været. (…) Men vi diskuterer det egentlig ikke, for ingen har noe å tjene på debatten.) (- Ikke i noen aldersgruppe er formuesulikheten så stor som i gruppen unge voksne, og her spiller arv opplagt en viktig rolle. (…) Den langsiktige økonomiske tryggheten er der for dem som er godt stilt, for dem selv, og til dels for deres barn. (…) De andre har et langt og krevende økonomisk avansement, med et gap til dem som ligger midt i fordelingen, som knapt lar seg lukke gjennom et livsløp med sparsommelighet. (aftenposten.no 23.3.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- De oppfatter meg som det sterkeste kortet. (- Statsminister Erna Solberg (H) sier opposisjonen prøver å dra henne ned.) (- De kritiserer meg for irrelevante småting, sier hun.)

(Anm: De oppfatter meg som det sterkeste kortet. Statsminister Erna Solberg (H) sier opposisjonen prøver å dra henne ned. - De kritiserer meg for irrelevante småting, sier hun. (…) - Velgerne er utålmodige og ønsker seg mer. Vi må bli flinkere til å selge de positive delene av politikken, ikke bare det som blir dekket av media fordi det er vanskelige saker. Det er litt av det valgkampen handler om. (dagbladet.no 29.6.2019).)

- Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å selge vår politikk.

(Anm: Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å selge vår politikk. Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at regjeringen ikke har vært gode nok på å selge sin politikk. Meningsmålingene er dystre for regjeringen. (adressa.no 22.6.2019).)

- Lavmål av Brodtkorb. Julie Brodtkorb forsøker å avspore debatten om Norge skal ta imot båtmigranter fra blant annet skipet Ocean Viking.

(Anm: Sylvi Listhaug, nestleder i Frp. Lavmål av Brodtkorb. Julie Brodtkorb forsøker å avspore debatten om Norge skal ta imot båtmigranter fra blant annet skipet Ocean Viking. Julie Brodtkorb setter min moralske overbevisning i tvil i en kronikk på NRK Ytring. Hun mener jeg lider av «moralsk havari». På den måten forsøker hun å avspore debatten om Norge skal ta imot båtmigranter fra blant annet det skipet Ocean Viking. Det er lavmål av Brodtkorb. (nrk.no 2.9.2019).)

- Moralsk havari. (- De aller fleste norske politikere har et innebygd moralsk kompass.) (- Drukningsdøden i Middelhavet har ingenting i den norske lokalvalgkampen å gjøre.)

(Anm: Julie M. Brodtkorb. Tidl. stabssjef for Erna Solberg (H). Moralsk havari. Nå direktør i Maskinentreprenørenes ForbundMoralsk havari. Sylvi Listhaugs innlegg om båtmigranter er et av de nedrigste valgkamputspillene jeg noen gang har sett. De aller fleste norske politikere har et innebygd moralsk kompass. Det forebygger verdimessig havari når det koker. Det virker mot uanstendighet selv i den mest hektiske valgkamp. Desto mer rystende er det å se hva som skjer når noen velger å slå av kompasset og ytre seg utenfor de moralske yttergrenser. Ekstra ille blir det når det er en statsråd i Norges regjering som senker sitt eget moralske kompass ned på havets bunn. (nrk.no 2.9.2019).)

- Listhaugs metode er oppbrukt. (- Sylvi Listhaug er nok en gang i hardt vær på grunn av en Facebook-post. Så var det på’an igjen med brudulje over en post som statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har lagt ut på Facebook. «Norge skal ikke ta imot båtmigranter», sto det på plakaten.) (- Hun gjør det fordi hun vil at de lengst ute på ytterfløyen skal mobiliseres og stemme Frp om noen dager», konkluderer den tidligere stabssjefen.)

(Anm: Listhaugs metode er oppbrukt | Therese Sollien, kommentator. Den gamle suksessformelen har mistet troverdighet. Sylvi Listhaug er nok en gang i hardt vær på grunn av en Facebook-post. Så var det på’an igjen med brudulje over en post som statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har lagt ut på Facebook. «Norge skal ikke ta imot båtmigranter», sto det på plakaten. «En enklere hverdag» sto det også, samt «Lik og del» – selvsagt. En enklere hverdag uten båtmigranter? Jepp. Bildet så nokså idyllisk ut til skipbrudden migrantbåt å være. Det manglet bare reker og hvitvin der det seilte med påhengsmotor i solnedgangen i Middelhavet. Det ble det selvsagt bråk av. «Sylvi Listhaugs innlegg om båtmigranter er et av de nedrigste valgkamputspillene jeg noen gang har sett», skrev Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg. Brodtkorb er ikke i tvil om hva Listhaugs motivasjon er: «Hun gjør det ikke som et resultat av at saken er på dagsordenen i valgkampen. Hun gjør det fordi hun vil at de lengst ute på ytterfløyen skal mobiliseres og stemme Frp om noen dager», konkluderer den tidligere stabssjefen. (aftenposten.no 2.9.2019).)

- Fant kokain i ferskvannsreker. (- Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand.)

(Anm: Daniela M. Pampanin og Magne O. Sydnes, Daniela M. Pampanin, førsteamanuensis i økotoksikologi og Magne O. Sydnes, professor i organisk kjemi, begge ved Universitetet i Stavanger. Fant kokain i ferskvannsreker. Det er ikke bare vann og plast i havet, det gjøres også funn av narkotiske stoffer.Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand. (dn.no 21.6.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Plantevernmidler - forlengelse godkjenning (klorpyrifos m.fl.).

(Anm: Plantevernmidler - forlengelse godkjenning (klorpyrifos m.fl.). Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zzoxamid. (regjeringen.no 13.7.2018).)

- Spor av nervegift i sitrusfrukt i Sverige. Hver femte sitrusfrukt som ble undersøkt av det svenske mattilsynet, innhold spor av en nervegift som kan skade hjernens utvikling. I Norge er den funnet i lime. Fredag skal EU stemme over om klorpyrifos skal forbys. (- Også EUs mattilsyn EFSA, har fastslått at giften er farlig for fosteret i mammas mage og for barn. Men det er en påstand som møter kraftige protester fra industriens talsmenn som jobber for å få godkjenningen i EU forlenget. En av grunnene til at stoffet har vært godkjent fram til nå, er at de fleste studiene av klorpyrifos har vært finansiert av storindustrien som ønsker å bruke det.)

(Anm: Spor av nervegift i sitrusfrukt i Sverige. Hver femte sitrusfrukt som ble undersøkt av det svenske mattilsynet, innhold spor av en nervegift som kan skade hjernens utvikling. I Norge er den funnet i lime. Fredag skal EU stemme over om klorpyrifos skal forbys. (…) Farligere enn man tidligere har trodd Klorpyrifos er et av verdens vanligste insektmiddel, melder Sveriges Television. Nå er det funnet rester av giften på mandariner fra Marokko, lime fra Brasil og appelsiner fra Spania i svenske butikker. Funnene er under dagens grenseverdier, men studier viser at middelet er langt farligere enn det man tidligere har trodd og viser at det ikke har vært mulig å fastslå hva som er en sikker grenseverdi for mennesker (…) Farlig for fosteret Også EUs mattilsyn EFSA, har fastslått at giften er farlig for fosteret i mammas mage og for barn. Men det er en påstand som møter kraftige protester fra industriens talsmenn som jobber for å få godkjenningen i EU forlenget. En av grunnene til at stoffet har vært godkjent fram til nå, er at de fleste studiene av klorpyrifos har vært finansiert av storindustrien som ønsker å bruke det. Det mener forskerassistent Axel Mie på Karolinska institutet, som er et av Europas største medisinske institutt. – Jeg og mine kolleger har funnet ut at klorpyrifos påvirker hjernes arkitektur når man blir utsatt for det under hjernens oppbygging. Dette er ikke blitt rapportert i de industrifinansierte studiene, sier han til den svenske kringkasteren. Skal stoffet forbys i EU må 65 prosent av EU-landene, det vil si 15, stemme for. (nrk.no 6.12.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- EU vil forbyde farligt pesticid. (- Forbuddet mod det farlige sprøjtemiddel chlorpyrifos kommer, efter at Danwatch, Investigative Reporting Denmark og syv andre medier i juni 2019 har sat fokus på chlorpyrifos.)

(Anm: EU vil forbyde farligt pesticid. Sprøjtemidlet chlorpyrifos er farligt for mennesker ved lavest mulige dosis, og derfor skal det ikke godkendes igen, meddeler EUs fødevareagentur, EFSA. Forbuddet mod det farlige sprøjtemiddel chlorpyrifos kommer, efter at Danwatch, Investigative Reporting Denmark og syv andre medier i juni 2019 har sat fokus på chlorpyrifos. I en serie artikler beskrev Danwatch bl.a., at stoffet findes i 1 ud af 3 appelsiner solgt på det danske marked. Læs Danwatchs undersøgelse Sprøjtemidlet, der gør dig dummere. (…) Læs EFSA’s foreløbige vurdering: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/5809-chlorpyrifos.pdf (danwatch.dk 2.8.2019).)

– Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. (– Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue.) (- Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner.)

(Anm: Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. Med en halv milliard i ligningsformue trekker Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) snittet opp blant ordførerne. Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue. Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Det er spesielt ordførere fra Høyre og Senterpartiet som trekker snittet opp, viser ligningstallene for 2017. Norges 73 ordførere fra Høyre hadde i 2017 en gjennomsnittlig ligningsformue på nesten 12,3 millioner kroner. Regjeringspartner Frp ligger i andre enden av skalaen. Ingen av Norges fem Frp-ordførere hadde så mye som ei krone i ligningsformue i 2017. Hvor stor ligningsformue har din ordfører? Søk her (…) (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Stemmesankeren. Vi har sett det før. Personer uten politisk erfaring, men med næringslivsbakgrunn og stor appell i befolkningen, hentes til politikken. Er det problematisk? (- Gunnar Wilhelmsen kan bli Norges rikeste Arbeiderparti-ordfører etter høstens valg. Og havner da på lista over millionær-ordførere i Norge.)

(Anm: Stemmesankeren. Vi har sett det før. Personer uten politisk erfaring, men med næringslivsbakgrunn og stor appell i befolkningen, hentes til politikken. Er det problematisk? Han vandrer nedover bygata i Tromsø. Her er han hjemme. Han hilser på folk, smiler og nikker. Møter en gammel kjenning som han tar i hånda, småbokser litt med, og ler. Han er kjent for å ha et hjerte for byen. Og for folk, spesielt de som er på byens skyggeside. Han eier også flere av bygningene han går forbi. Nå vil den steinrike eiendomsinvestoren, Gunnar Wilhelmsen, bli byens neste ordfører. 62-åringen har over 40 roller i næringslivet, blant annet innen kultur og idrett, men ingen politisk erfaring. Så ble han spurt om å toppe lista til Arbeiderpartiet under høstens kommune- og fylkestingsvalg. Han takket ja. – Jeg er litt utenfor komfortsonen, men det går veien, sier Wilhelmsen. (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Den 103 år gammel stemmeseddelen ble forkastet fordi velgeren Karoline Emilie Larsen var for fattig. (- Onsdag ble den omsider åpnet.) (- Hun som avga den, Karoline Emilie Larsen, en enke og vaskehjelp bosatt på Tøyen i Oslo, hadde en hake ved navnet sitt i manntallet, fordi hun hadde mottatt støtte fra fattigkassa.)

(Anm: Den 103 år gammel stemmeseddelen ble forkastet fordi velgeren Karoline Emilie Larsen var for fattig. Onsdag ble den omsider åpnet. Siden kommunevalget i 1916 har denne stemmeseddelen ligget forseglet i Stortingets arkiver. Hun som avga den, Karoline Emilie Larsen, en enke og vaskehjelp bosatt på Tøyen i Oslo, hadde en hake ved navnet sitt i manntallet, fordi hun hadde mottatt støtte fra fattigkassa. Og da mistet man stemmeretten i 1916. (…) Siden kommunevalget i 1916 har denne stemmeseddelen ligget forseglet i Stortingets arkiver. Hun som avga den, Karoline Emilie Larsen, en enke og vaskehjelp bosatt på Tøyen i Oslo, hadde en hake ved navnet sitt i manntallet, fordi hun hadde mottatt støtte fra fattigkassa. Og da mistet man stemmeretten i 1916. (…) – Hun var én av pionerene som sørget for at Stortinget i 1919 opphevet paragrafen om at de som mottok fattigstøtte ikke fikk stemme. Så stemmen hennes betydde noe, sier stortingspresidenten til TV 2. Trøen beskriver Karoline Emilie Larsen som en kvinne som var tydelig på sine politiske standpunkter. (tv2.no 4.12.2019).)

- Den norske suksessoppskriften er at vi har heiet frem mennesker som bor, jobber og har vilje til å skape verdier i hele landet. Politikernes bidrag må være gode og forutsigbare rammer. (- Vi vil fortsette med aktiv og positiv næringspolitikk, der bedrifter og enkeltpersoner i hele Norge heies frem.)

(Anm: Innlegg. Martine Tønnessen, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre, Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, og Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Det er enkeltmennesker, ikke staten, som gjør Norge til Norge. Den norske suksessoppskriften er at vi har heiet frem mennesker som bor, jobber og har vilje til å skape verdier i hele landet. Politikernes bidrag må være gode og forutsigbare rammer. Ungdomspartilederne på venstresiden skrev i DN 16. juli at den norske suksessen baserer seg på «offentlige investeringer, høy organisasjonsgrad og aktiv næringspolitikk». Det er ingen som er uenig i at organisasjonsgraden er viktig og at det er viktig at vi investerer i prosjekter i hele landet. Men det er både naivt og blåøyd å ha så stor tro på at det er politikernes fortreffelige prioriteringer som gjør Norge til Norge. Vi vil fortsette med aktiv og positiv næringspolitikk, der bedrifter og enkeltpersoner i hele Norge heies frem. Venstresiden tar til orde for det motsatte, for eksempel ved å gå til kamp mot de såkalte velferdsprofitørene – eller verdiskaperne, som vi mener de er – eller ved å ville trekke Norge ut av EØS-avtalen slik at vi ikke har tilgang til det europeiske markedet. (dn.no 21.7.2019).)

- Dårligste tall på 25 år. (- Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet.) (- Private penger går til boligmarkedet.)

(Anm: Dårligste tall på 25 år. (- Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet. Private penger går til boligmarkedet. (…) Nasjonalregnskapet viser at investeringer i bedriftene Norge skal leve av i fremtiden, er svært lave. (dn.no 29.5.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig.

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (…) 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. (…) Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. (ssb.no 7.5.2019).)

- Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet.

(Anm: Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet. Det er vanskelig å få boliglån uten hjelp hjemmefra. Unge som ikke får hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet vil fortsatt slite med å få lån. Siden oktober i fjor har boligprisene steget med 5,6 prosent, og reglene for egenkapital har blitt strammet inn. Vi spurte ekspertene hvordan unge som ikke får hjelp hjemmefra kan få boliglån. (dagbladet.no 30.11.2015).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.) (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (...) Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (...) I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger. (...) Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring.

(Anm: Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring. Nedgang i befolkningsveksten og høye strømpriser får skylden for at Norges konkurransekraft er svekket i en internasjonal rangering. (…) IMD måler konkurransekraften ved hjelp av 235 indikatorer og baserer seg både på statistikk over arbeidsledighet, BNP og offentlige budsjetter, samt spørreundersøkelser om sosial samhørighet, globalisering og korrupsjon. 63 land er med i årets rangering (forskning.no 29.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Norge knuses av Sverige, Danmark og Finland. Norge rykker ned til 16. plass i kåringen av verdens mest konkurransedyktige land – 7 plasser bak Sverige, som havnet tett i tett med Danmark og Finland.

(Anm: Norge knuses av Sverige, Danmark og Finland. Norge rykker ned til 16. plass i kåringen av verdens mest konkurransedyktige land – 7 plasser bak Sverige, som havnet tett i tett med Danmark og Finland. Det viser en fersk rapport fra World Economic Forum (WEF). Ifølge WEF handler konkurransedyktighet om faktorer som land iverksetter for å øke produktiviteten og dermed vokse. Rangeringen er en nedgang fra 14. plass i fjor, og ifølge rapporten får Norge en total poengsum på 79 poeng. Det er mindre enn både Sverige, Danmark og Finland, som fikk henholdsvis 82, 81 og 80 poeng av 100 mulige. (e24.no 21.10.2018).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“.

(Anm: Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“. Korruption er når ordrer og kontrakter tildeles på baggrund af personlige interesser i stedet for pris og kvalitet. Korruption kan anskues som en ekstra skat på handel og investeringer. Globalt set er korruption en af de væsentligste barrierer for økonomisk vækst og social udvikling. (transparency.dk).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Verja stal 130.000 kronar – stortingsfleirtalet vil ikkje gi utviklingshemma brødrepar erstatning.

(Anm: Verja stal 130.000 kronar – stortingsfleirtalet vil ikkje gi utviklingshemma brødrepar erstatning. Fleirtalet på Stortinget støttar ikkje forslag om å gi eit utviklingshemma brødrepar i Trondheim erstatning, etter at ei statleg oppnemnd verje stal 130.000 kroner frå dei. – Det gjer meg rasande at vi ikkje får løyst dette, seier Karin Andersen som tok saka opp. SV-politikaren er ikkje nøgd med dei borgarlege partia. Dei går mot forslaget om ei generell ordning. Ho skulle sikre at personar som har statleg oppnemnd verje blir haldne skadeslause om dei blir påført økonomiske tap på grunn av kriminelle eller aktlause handlingar av verja. Ordninga var meint å ha tilbakeverkande kraft i tre år. Då NRK først omtalte saka i januar, gjekk det fram at ei verje stal 200.000 kroner frå eit utviklingshemma brødrepar i Trondheim. Like etter underslaget døydde verja, men staten gir ikkje brørne nokon erstatning etter tapet. (dagbladet.no 12.6.2019).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (farmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (- Det er én af konklusionerne i en ny stor global korruptionsundersøgelse.)

(Anm: Korrupte lande straffes med gældskrise. Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (…) Det konkluderer den årlige korruptionsundersøgelse fra organisationen Transparency International, der netop er blevet offentliggjort. I undersøgelsen rangeres 176 lande i et pointsystem efter, hvor korrupte de er. Lande med en høj score har lav korruption og omvendt. Organisationen definerer korruption som “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“, hvilket blandt andet dækker over bestikkelse, afpresning, bedrageri og nepotisme både inden for den offentlige og private sektor. (berlingske.dk 5.12.2012).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- LEKKASJENE KAN FÅ STORE KONSEKVENSER: Vannrørene i Oslo er fra 1800-tallet: Norge er versting i Europa. (- Tusen milliarder kroner.) (- Vedlikeholdsetterslepet på nasjonalt plan.) (- Kloakk blandes med rent vann.) (- Det har en helsekonsekvens.) (- Hvem har det nasjonale ansvaret for vann og avløp? – Det er det som er problemet - det er faktisk ingen.)

(Anm: LEKKASJENE KAN FÅ STORE KONSEKVENSER: Vannrørene i Oslo er fra 1800-tallet: Norge er versting i Europa. (…) Tusen milliarder kroner. (…) Vedlikeholdsetterslepet på nasjonalt plan er ifølge Skudal Hansteen enormt. (…) Kloakk blandes med rent vann. (…) Det har en helsekonsekvens. (…) Hvem har det nasjonale ansvaret for vann og avløp? – Det er det som er problemet - det er faktisk ingen. (tv2.no 31.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Mangel på europapolitikk i norske medier svekker det norske demokratiet

(Anm: Mangel på europapolitikk i norske medier svekker det norske demokratiet | Solveig Schytz, Leder, Venstres internasjonale utvalg. 23.–26. mai avholdes verdens nest største demokratiske valg: Valget til den europeiske unions folkevalgte organ, EU-parlamentet. Bare i India kan flere mennesker velge sine representanter til et parlament. Men norske medier skriver mer om amerikanske delstatsvalg enn om dette valget, selv om det har betydelig større innflytelse på vår hverdag. (aftenposten.no 22.5.2019).)

- Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter. (– Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet.)

(Anm: Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter. Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil løse samfunnsutfordringer gjennom næringsrettet forskning. Summen har aldri vært høyere. Omtrent halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, som blant annet i havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten går til øvrige prosjekter uavhengig av bransje. – Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen gjennomført en massiv satsing på forskning de siste seks årene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (dagsavisen.no 20.5.2019).)

(Anm: Idéutvikling, kreativitet og gründervirksomhet (mintankesmie.no).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt.)

(Anm: Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Grunnen til at meglerne må betale mer skatt er at myndighetene har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt. Skattesatsen på kapitalinntekt er 28 prosent, mens høye lønnsinntekter beskattes med rundt 50 prosent. (aftenposten.no 23.10.2011).)

- Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. (- Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities.)

(Anm: Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities. – Det er trist for oss alle at Ole Henrik ønsker å se på muligheter andre steder, sier Pareto-eier Svein Støle. Ole Henrik Bjørge (49) har gitt styret beskjed om at han ønsker å slutte som toppsjef i meglerhuset Pareto Securities. Han slutter i dag mandag. – Jeg har satt stor pris på å være en del av Pareto Securities-gruppen i 23 år, men alle gode ting må komme til en slutt. Tiden har kommet for å søke muligheter andre steder, sier Bjørge i en epost som ble sendt til alle ansatte mandag formiddag. Han forteller at toppjobben til tider har vært både oppmuntrende og utfordrende. (dn.no 26.8.2019).)

- Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (- Utsetter møtet med Danmark.)

(Anm: Utsetter møtet med Danmark. Donald Trump avlyser besøk til Danmark. USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte besøk til Danmark fordi statsminister Mette Frederiksen ikke er interessert i å diskutere salg av Grønland. (…) Eiendomskjøp Presidenten bekreftet forrige uke at ideen om å kjøpe Grønland har blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark. (…) Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (sol.no 21.8.2019).)

- Jeg er et mentalt stabilt geni! Donald Trump har vært på Twitter igjen.

(Anm: - Jeg er et mentalt stabilt geni! Donald Trump har vært på Twitter igjen. – Jeg har gått fra å være en VELDIG vellykket forretningsmann til topp TV-stjerne til president i USA (på mitt første forsøk). Jeg syns det kvalifiserer ikke bare til smart, men geni... og et veldig stabilt geni! Det skriver Donald Trump i en rekke Twitter-meldinger lørdag morgen. (dagsavisen.no 6.1.2018).

- Milliardær Lars Seier Christensen: Langer ut mot Trump-kritikere: «Skolepiker». ( - Egentlig kan jeg forstå ham, sier en av Danmarks rikeste menn om Donald Trumps avlyste Danmark-besøk.)

(Anm: Milliardær Lars Seier Christensen: Langer ut mot Trump-kritikere: «Skolepiker». - Egentlig kan jeg forstå ham, sier en av Danmarks rikeste menn om Donald Trumps avlyste Danmark-besøk. FCK-EIER: Milliardæren Lars Seier Christensen eier fotballklubben FC København, og er blant Danmarks rikeste menn. Nå langer han ut mot Trump-kritikerne. (…) Han mener Trumps forslag er blitt misforstått av danskene, og skriver at danske «politikere oppfører seg som en flokk provinsielle klapphatter» ved å avvise forslaget uten engang å vurdere det. - Ingen respekt for hvorfor USA - som er vår eneste reelle beskytter i en stor og farlig verden og de facto i vidt omfang betaler for vår sikkerhet - er bekymret for Grønland, som Danmark slett, slett ikke kar styrke til å forsvare i en krisesituasjon, skriver Christensen videre. (vg.no 21.8.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Auken slås med industrien i EU: "Lobbyisterne skal have modspil". (- Men de skal puttes i et lobbyregister, siger SF'eren, der samtidig opfordrer alle progressive virksomheder til at heppe på hende ved det kommende valg.)

(Anm: Auken slås med industrien i EU: "Lobbyisterne skal have modspil". INTERVIEW. Det er Margrete Auken mod industriens lobbyister, lyder sloganet fra SF-spidskandidaten ved EU-valget. Lobbyisterne er generelt fine nok, men de skal puttes i et lobbyregister, siger SF'eren, der samtidig opfordrer alle progressive virksomheder til at heppe på hende ved det kommende valg.   (policywatch.dk 17.5.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Vil ha livstidsforbud for politikere som vil bli lobbyister. En usannsynlig duo, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez og republikaneren Ted Cruz, varsler samarbeid om et lovforslag som kan gjøre det forbudt for tidligere politikere å bli lobbyister. (– Måten ting foregår på er langt mindre demokratisk enn mange tror. Det er selvfølgelig bedre enn Nord-Korea. Men USA er et demokrati bare på papiret. For det er ikke velgerne, men lobbyistene som bestemmer i Washington DC.)

(Anm: Vil ha livstidsforbud for politikere som vil bli lobbyister. En usannsynlig duo, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez og republikaneren Ted Cruz, varsler samarbeid om et lovforslag som kan gjøre det forbudt for tidligere politikere å bli lobbyister. Han er erkekonservativ og tapte den republikanske nominasjonskampen etter en opprivende strid som bare skulle bli en forsmak på presidentskapet til Donald Trump. I det som kan se ut til å bli et usedvanlig tverrpolitisk samarbeid går Alexandria Ocasio-Cortez og Ted Cruz sammen om å fravriste lobbyistene grepet om Washington. Det kan trenges. – Måten ting foregår på er langt mindre demokratisk enn mange tror. Det er selvfølgelig bedre enn Nord-Korea. Men USA er et demokrati bare på papiret. For det er ikke velgerne, men lobbyistene som bestemmer i Washington DC. Fordi amerikanske politikere er så avhengige av å samle inn penger, har lobbyistene politikere på begge sider i sin hule hånd, sa norskamerikanske Hans Høeg til Dagsavisen i november i fjor. Han har jobbet fem år som stabssjef for republikaneren Thomas Massie på Capitol Hill. Men tilbake til det lille lysglimtet av et sjeldent samarbeid på tvers av blokkene på innsiden av kongressbygningen som ligger nettopp på Capitol Hill. (dagsavisen.no 31.5.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Viktigst for velgerne i Oslo og resten av landet. (- Skole og utdanning, miljø, sosiale forskjeller i samfunnet, helse, samferdsel, skatter og avgifter (…).)

(Anm: Flertallet i Oslo har flyttet seg kraftig mot venstre. Årsaken kan finnes i to sentrale politiske spørsmål. I Oslo er Rødt, MDG og SV nesten dobbelt så store som i resten av landet. (…) Viktigst for velgerne i Oslo og resten av landet. Respondentene ble spurt hvilke to saker som er viktigst for dem ved lokalvalget i høst. (…) Skole og utdanning, miljø, sosiale forskjeller i samfunnet, helse, samferdsel, skatter og avgifter (…) (aftenposten.no 18.4.2019).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Her kjøpte eiendomsinvestor Himanshu Gulati sin femte leilighet – og fikk dermed pendlerbolig av Stortinget. Like etter at han visste at han skulle komme inn på Stortinget, kjøpte Himanshu Gulati (Frp) en leilighet på Jessheim som ga ham gratis bolig i Oslo, der han allerede eide fire leiligheter.

(Anm: Her kjøpte eiendomsinvestor Himanshu Gulati sin femte leilighet – og fikk dermed pendlerbolig av Stortinget. Like etter at han visste at han skulle komme inn på Stortinget, kjøpte Himanshu Gulati (Frp) en leilighet på Jessheim som ga ham gratis bolig i Oslo, der han allerede eide fire leiligheter. Himanshu Gulati kjøpte i februar 2017 leilighet i øverste etasje av dette leilighetskomplekset ved jernbanestasjonen på Jessheim for 3,1 millioner. (dn.no 24.5.2019).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold.

(Anm: Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold. Det kan virkelig betale sig at få især folk uden alt for mange penge til at overveje at droppe smøgerne ved at hæve skatter eller afgifter. Forskere lister en lang række fordele i nye artikler i tidsskriftet The Lancet. Du har sikkert hørt nogle af argumenterne fra politikere og forhandlere mod højere priser på cigaretter i Danmark: - Folk vil i stedet tage over grænserne for at købe deres smøger i udlandet. - Prisstigningen vil især ramme de fattigste i samfundet hårdt, fordi de skal bruge en større andel af deres sparsomme penge på at købe cigaretter og dermed har mindre til for eksempel sund mad. (…) Nu kommer de udbredte argumenter under hårdt angreb fra et internationalt hold forskere. I en række artikler i det velansete tidsskrift The Lancet fremlægger de tal, analyser og erfaringer med skatter og afgifter i lande, der både er rige, fattige og midt imellem. Forskerne konkluderer blandt andet, at:  (…) (videnska.dk 4.4.2019).)

(Anm: The Lancet Taskforce on NCDs and economics. Lancet 2019 (Published: April 4, 2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (- 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei».)

(Anm: OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (…) 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei». Det kjem fram i OECD sin nye rapport Risks that Matter, som undersøker folks oppfatting av sosiale og økonomisk risiko og korleis dei meiner myndigheitene reagerer på desse. (frifagbevegelse.no 30.3.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men måske politikerne også skulle kigge indad, lyder kritikken fra Finansforbundets næstformand. (policywatch.dk 7.3.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell.

(Anm: Kronikk: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (…) Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine. Også i andre sammenhenger opptrer helsepersonell ofte som eksperter – for eksempel som vitner i rettssaker, gjennom uttalelser i mediene, eller gjennom innspill i offentlige høringer. Derfor er det avgjørende at offentligheten har innsikt i de økonomiske bindingene som finnes mellom legemiddelindustri og helsepersonell. (dagensmedisin.no 22.3.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Waras kompisdugnad. Tor Mikkel Wara får hjelp av gamle venner i lobbyfirmaet First House. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. (- Beklager, har ikke tid, sa First House-lobbyist Sigbjørn Aanes løpende forbi Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim og meg i gangen på Colosseum kino i Oslo sist torsdag. Det var bare en halvtime til Tor Mikkel Waras samboer skulle bli siktet for å ha tent på bilen sin.)

(Anm: Waras kompisdugnad. Tor Mikkel Wara får hjelp av gamle venner i lobbyfirmaet First House. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Men hva er det egentlig de driver med? – Beklager, har ikke tid, sa First House-lobbyist Sigbjørn Aanes løpende forbi Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim og meg i gangen på Colosseum kino i Oslo sist torsdag. Det var bare en halvtime til Tor Mikkel Waras samboer skulle bli siktet for å ha tent på bilen sin. Aanes rakk en klem før han spurtet ut. I andre enden av rommet så det ut som hans First House-kollega Ole Berget skulle stange hodet i dørkarmen. Han hadde det like travelt med å komme seg av gårde. Nå vet vi at de tok ferie fra jobben i First House for å støtte sin gamle venn og kollega Wara, som har havnet i tidenes trøbbel. Denne vennetjenesten har fått en annen PR-topp, nemlig Hans Geelmuyden, til å kritisere First House for tette bånd og «korrupsjonslignende» tendenser i norsk PR og politikk. (vg.no 20.3.2019).)

- DN: Tidligere justisminister Wara går tilbake til eget PR-selskap.

(Anm: DN: Tidligere justisminister Wara går tilbake til eget PR-selskap. Samtidig har han fått seks måneders karantene før han starte i selskapet. Det er Dagens Næringsliv som melder om hans nye jobb og vedtaket i karantenenemnda. I vedtaket heter det blant annet. «Karantenenemnda har lagt vekt på at du som justis- og innvandringsminister har hatt ansvar for og vært involvert i politikkutforming, har innsikt i prosesser som ennå ikke er offentlig kjent og ellers har informasjon av sensitiv karakter». (…) Senest i First House, men over flere år også i et eget byrå. Det skal han nå gjøre på nytt. (aftenposten.no 29.4.2019).)

- PR-toppene og eks-politikerne Sigbjørn Aanes og Ole Berget rykket ut for å hjelpe da Tor Mikkel Wara, justisminister og tidligere kollega, var i trøbbel. Aanes og Berget mener ekte vennskap er betingelsesløst.

(Anm: PR-toppene og eks-politikerne Sigbjørn Aanes og Ole Berget rykket ut for å hjelpe da Tor Mikkel Wara, justisminister og tidligere kollega, var i trøbbel. Aanes og Berget mener ekte vennskap er betingelsesløst. Men så enkelt er det ikke for personer i slike posisjoner, skriver kronikkforfatter Agnar Kaarbø. Bildet er fra 2017, da Sigbjørn Aanes var statssekretær for statsminister Erna Solberg. (nrk.no 25.3.2019).)

- SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna». Her er tekstmeldingene som viser hvor tett kontakt det var mellom First House-Aanes og statsministeren da Wara-saken sprakk. (– Denne kommunikasjonen åpner for utilbørlig påvirkning av statsapparatet, mener PR-nestor Hans Geelmuyden etter å ha fått se meldingene.)

(Anm: SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna». Her er tekstmeldingene som viser hvor tett kontakt det var mellom First House-Aanes og statsministeren da Wara-saken sprakk. Tekstmeldinger mellom Sigbjørn Aanes og flere aktører ved Statsministerens kontor (SMK), inkludert statsminister Erna Solberg (H), kaster lys over First House-partner Aanes’ rolle i Wara-saken. Etter en innsynsforespørsel fra Dagsavisen har SMK oversendt korrespondanse mellom partene i dagene etter at justisminister Tor Mikkel Waras samboer ble pågrepet og siktet av PST. – Denne kommunikasjonen åpner for utilbørlig påvirkning av statsapparatet, mener PR-nestor Hans Geelmuyden etter å ha fått se meldingene. LES OGSÅ: Valgforsker Bernt Aardal: – Hvis man risikerer at tilliten til politikerne svekkes av at de har koblinger til PR-bransjen, har man fått et problem (dagsavisen.no 21.3.2019).)

- Uakseptabelt samrøre. PR-byrået First House er direkte inne i den daglige diskusjonen ved Statsministerens kontor, fastslår kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap). (- SMS mellom statsministeren og Waras PR-rådgivere.) (- Dette tar samrøret mellom politikk og kommunikasjonsbransjen til et helt nytt nivå.)

(Anm: - Uakseptabelt samrøre. PR-byrået First House er direkte inne i den daglige diskusjonen ved Statsministerens kontor, fastslår kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap). SMS mellom statsministeren og Waras PR-rådgivere. - Dette tar samrøret mellom politikk og kommunikasjonsbransjen til et helt nytt nivå. Det mest skremmende er at ingen av dem som uttaler seg på vegne av Statsministerens kontor innser at dette er et problem, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen. Tekstmeldinger som Dagsavisen har fått innsyn i, viser at statsminister Erna Solberg (H) sendte følgende tekstmelding til sin tidligere spindoktor og nåværende First House-rådgiver Sigbjørn Aanes samme kveld som nyheten sprakk om at justisminister Tor Mikkel Waras samboer var siktet av Politiets sikkerhetstjeneste: «Går det bra? Erna». «Ja. Vi er med eldste datteren nå. Tor Mikkel er oppe til avhør. Han skal snart være ferdig, så da kommer de rett ned hit», svarer Aanes. (dagbladet.no 22.3.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Politikk og butikk. Hvis det ikke er godt nok å være førstekandidat for et regjeringsparti kan du jo alltids spe på med en jobb som PR-agent. Eller?

(Anm: Politikk og butikk. Hvis det ikke er godt nok å være førstekandidat for et regjeringsparti kan du jo alltids spe på med en jobb som PR-agent. Eller? (- Røse forsvarer karriereveien med at hun kommer til å avslutte arbeidsforholdet med First House når hun kommer inn i fylkestinget, og at hun dermed ikke kommer til å kombinere jobben med å ha et folkevalgt verv. Men hun skal altså drive valgkamp for KrF samtidig som hun selger råd og innflytelse til næringsinteresser som står på kundelistene til First House. (dagsavisen.no 12.3.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Kvinnen som danset med Giske på barvideo: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken.

(Anm: Kvinnen som danset med Giske på barvideo: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken. Kvinnen som danset med Trond Giske på barvideoen, snakker ut i TV2. Hun mener avisen har sitert henne feil og utelatt hennes fremstilling av situasjonen. Sjefredaktør Gard Steiro i VG beklager. Sofie (27) som danset med Trond Giske på videoen på Bar Vulkan, forteller i TV2 om møtet med VGs journalist. Hun opplevde at journalisten ikke lyttet til hennes versjon av saken og siterte henne feil. Bildet av kvinnen er gjengitt med tillatelse fra kvinnen selv og TV2. (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Sterk kritikk mot VG-journalist i TV 2-reportasje om Giske-dansing. Sier VG med viten og vilje publiserte feilaktig sitat fra henne.

(Anm: Sterk kritikk mot VG-journalist i TV 2-reportasje om Giske-dansing. Sier VG med viten og vilje publiserte feilaktig sitat fra henne. VG-redaktør Gard Steiro beklager hvordan avisen har håndtert dekningen av danseepisoden mellom 27-årige Sofie og Trond Giske. TV 2 har onsdag kveld publisert en større reportasje hvor Sofie (27), kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske, for første gang forteller sin historie. Her kommer hun med sterk kritikk av VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy. Særlig reagerer hun på at det i den første artikkelen til VG ble hevdet at hun opplevde møtet med Giske som ubehagelig. – Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sier Sofie til TV 2. (journalisten.no 20.3.2019).)

- VG beklager i Trond Giske-saken. Allerede i 2017 slo hun alarm om hvordan VG-journalisten jobbet med Giske-saken. (- I dag bekrefter kvinnen (26) overfor Dagbladet at journalisten som skal ha behandlet henne krenkende i forbindelse med en Trond Giske-sak i 2017 var VGs Lars Joakim Skarvøy.) (- Lars Joakim Skarvøy har skrevet bok om maktkampen i Arbeiderpartiet og sto bak flere av de første sakene om varslene på Trond Giske.)

(Anm: VG beklager i Trond Giske-saken. Allerede i 2017 slo hun alarm om hvordan VG-journalisten jobbet med Giske-saken. - I nesten tre uker har jeg fått kjenne på kroppen hvor krenkende og provoserende det er å bli fratatt definisjonsmakt over meg selv og min egen opplevelse, sa kvinnen. VARSEL: Kvinnen omtalt i det første varselet mot Trond Giske reagerer også på måten VGs Lars Joakim Skarvøy håndterte informasjonen hun ga ham. - VG framstiller det som et ærlig ønske om å avdekke maktmisbruk. I virkeligheten er det de som misbruker sin makt som Norges største avis, sa hun i 2017. I dag bekrefter kvinnen (26) overfor Dagbladet at journalisten som skal ha behandlet henne krenkende i forbindelse med en Trond Giske-sak i 2017 var VGs Lars Joakim Skarvøy. (…) - I nesten tre uker har jeg fått kjenne på kroppen hvor krenkende og provoserende det er å bli fratatt definisjonsmakt over meg selv og min egen opplevelse, sa kvinnen til Dagbladet i desember 2017. I sum beskrev hun VGs journalistiske metoder som et misbruk av metoo-kampanjen. Jeg har aldri mottatt en upassende SMS fra Trond Giske, oppsummerte hun. (…) I sum beskrev hun VGs journalistiske metoder som et misbruk av metoo-kampanjen. (…) Lars Joakim Skarvøy har skrevet bok om maktkampen i Arbeiderpartiet og sto bak flere av de første sakene om varslene på Trond Giske. Han ble på TV 2 i går beskyldt for å konstruere et sitat og tilbakeholde vesentlig informasjon i VGs dekning av Giske-videoen tidligere i vinter. (dagbladet.no 21.3.2019).)

- Presseforbundets leder: – Dersom denne historien er rett, har det åpenbart skjedd en stor feil i VG. (- Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, oppfordrer til at det blir sendt en klage på VG i denne saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).)

(Anm: Presseforbundets leder: – Dersom denne historien er rett, har det åpenbart skjedd en stor feil i VG. – I det som kommer frem nå, kan det se ut som om VG visste at det de publiserte, var feil. Det gjør en veldig stor forskjell, sier leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen. Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, oppfordrer til at det blir sendt en klage på VG i denne saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).Onsdag kveld publiserte TV 2 et intervju med kvinnen i den mye omtalte dansevideoen som involverer Ap-politiker Trond Giske. (aftenposten.no 20.3.2019).)

- TROND GISKE: – Journalistikken er drevet av tette bånd mellom journalister og kilder.

(Anm: TROND GISKE: – Journalistikken er drevet av tette bånd mellom journalister og kilder. Trond Giske mener det er åpenbart at VG-saken hadde store konsekvenser for styrevervet han var tiltenkt i Trøndelag Arbeiderparti. Onsdag kan TV 2 fortelle historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske. Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. – Jeg er både imponert og takknemlig over at hun viser det motet, og står opp mot kanskje et av Norges mektigste medier, VG, og sier at saken var helt feil og at hun prøvde å få frem det før saken kom på trykk. Det krever mye mot og det er jeg veldig takknemlig for, sier Trond Giske til TV 2. – Den historien VG fortalte var en helt annen enn virkeligheten, sier Giske. (vg.no 20.3.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Mens VG-redaktøren beklaget direkte hos NRK, var journalistene hennes på fest med Hadia.

(Anm: Mens VG-redaktøren beklaget direkte hos NRK, var journalistene hennes på fest med Hadia. Samrøre mellom journalister og toppolitikere skaper reaksjoner. Tajik. Aps nestleder Hadia Tajik og kjæresten, tidligere DN-journalist Kristian Skard, inviterte tirsdag kveld til bursdagsfest på utestedet «Wurst» i Oslo sentrum. På gjestelista sto en rekke journalister, kommentatorer, redaktører og politikere, der flere av gjestene var fra Norges største avis, VG. (nettavisen.no 28.2.2019).)

- VG med formell beklagelse etter Giske-dekning. – Sjeldent, sier medieforsker. (- Et redaksjonelt oppslag med en beklagelse skjer sjeldent uten at det har vært en fellelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier hun.)

(Anm: VG med formell beklagelse etter Giske-dekning. – Sjeldent, sier medieforsker. Debatten rundt VGs dekning av Giske reiser spørsmål om medienes makt, mener medieforskere: – Klassisk eksempel på kampen om oppmerksomhet. Overskriften «VG beklager» lå som nest øverste sak på VGs forside onsdag ettermiddag. Avisen har valgt å publisere en formell beklagelse etter sin sak om den mye omtalte «dansevideoen» av Trond Giske, forrige uke. Artikkelen har utløst diskusjoner om VG ble en brikke i en politisk maktkamp rundt Giskes tillitsverv i Arbeiderpartiet. At avisen nå beklager på måten de gjør er oppsiktsvekkende, mener medieprofessor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo. – Et redaksjonelt oppslag med en beklagelse skjer sjeldent uten at det har vært en fellelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier hun. (vg.no 28.2.2019).)

- Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) reagerer på samrøret mellom politikere og journalister. Tirsdag kveld inviterte Ap-nestleder Hadia Tajik og kjæresten, tidligere DN-journalist Kristian Skard, til bursdagsfest på utestedet Wurst i Oslo. Journalister og kommentatorer fra noen av landets største redaksjoner deltok på festen. (- «Jeg har ikke noe syn - for eller mot Giske. Men når jeg leste dette på veien til Paris er vel Hamlets ord de rette: «there is something rotten in the state of Denmark», skriver Jagland på Facebook, med henvisning til omtalen av festen.)

(Anm: Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) reagerer på samrøret mellom politikere og journalister. Tirsdag kveld inviterte Ap-nestleder Hadia Tajik og kjæresten, tidligere DN-journalist Kristian Skard, til bursdagsfest på utestedet Wurst i Oslo. Journalister og kommentatorer fra noen av landets største redaksjoner deltok på festen. Flere av dem har vært sentrale i dekningen av varslene om seksuell trakassering som felte Trond Giske som Ap-nestleder. Samrøret mellom politikere og journalister har skapt reaksjoner, og nå reagerer også tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, og nåværende generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland. «Jeg har ikke noe syn - for eller mot Giske. Men når jeg leste dette på veien til Paris er vel Hamlets ord de rette: «there is something rotten in the state of Denmark», skriver Jagland på Facebook, med henvisning til omtalen av festen. Nettavisen har vært i kontakt med Jaglands pressekontakt for ytterligere kommentarer, men har foreløpig ikke fått svar. (nettavisen.no 28.2.2019).)

- VG-redaktør Gard Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg. (- Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat fra henne i den første saken avisen publiserte.)

(Anm: VG-redaktør Gard Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg. VGs redaktør Gard Steiro mener VGs troverdighet er svekket. Nå har avisen en gjennomgang for å sørge for at noe lignende «aldri skjer igjen». Onsdag kan TV 2 fortelle historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske. Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat fra henne i den første saken avisen publiserte. (vg.no 20.3.2019).)

- Folk First (- Når PR-byråene får hardere grep om politikken, gjør det noe med verdiene den bygger på.) (- Demokrati betyr folkestyre.) (- «PR-firmaer som First House blir gjøkunger i det politiske systemet».)

(Anm: Folk First. Når PR-byråene får hardere grep om politikken, gjør det noe med verdiene den bygger på. Demokrati betyr folkestyre. Veldig banalt forklart går dette ut på at vi har bygd en beslutningsmaskin. Den skal omdanne folkeviljen til lover og bevillinger. Det skjer via et Storting som er satt sammen etter at hver og en av oss har gitt uttrykk for hvem vi vil ha ved makta. Det skjer via stemmeseddelen. Et moderne demokrati er et langt mer mangfoldig og sammensatt system enn dette. I Norge er det for eksempel lang tradisjon for at ulike interessegrupper har sine egne kanaler inn til beslutningstakerne. Der vi velgere går på en knudrete sti hvert valgår for å komme til makta, kan andre suse inn på firefelts motorveier daglig. (dagsavisen.no 20.3.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Vedum vil stenge døren mellom politikk og PR-bransje. Den som velger PR-bransjen, velger bort politikken, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha slutt på at folk går rett fra PR til politikk.

(Anm: Vedum vil stenge døren mellom politikk og PR-bransje. Den som velger PR-bransjen, velger bort politikken, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha slutt på at folk går rett fra PR til politikk. Vedum har tidligere sagt at det er uaktuelt å hente folk fra PR-bransjen til en regjering der et Senterparti under hans ledelse er med. Han mener bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert meningsindustri», skriver Klassekampen. – Du er et like bra menneske om du går til PR-bransjen. Men da har du valgt deg bort ifra politikken, sier Vedum. Den korte veien mellom PR og politikk er nylig blitt aktualisert etter at det ble kjent at KrFs toppkandidat i Viken har begynt å jobbe i First House. Vedum vil ikke kommentere den saken, men sier han gjør det klart for unge talenter i eget parti at PR-bransjen ikke er veien til tillit i partiet. Selv om Vedum mener PR-bransjens vekst er «negativ for folkestyret», trenger ikke døren være lukket for alltid. – Dersom man slutter i bransjen, kan man komme tilbake etter hvert, sier Sp-lederen. (medier24.no 14.3.2019).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men måske politikerne også skulle kigge indad, lyder kritikken fra Finansforbundets næstformand. (policywatch.dk 7.3.2019).)

- Stein Erik Hagen gir en million til Rajas Venstre. (- For å være ærlig har Raja vært så pågående at jeg har latt meg overbevise.)

(Anm: Stein Erik Hagen gir en million til Rajas Venstre. Stein Erik Hagen gir en million kroner til Akershus Venstre, for å støtte Venstre og den jobben Abid Raja gjør. (…) – For å være ærlig hadde jeg ingen planer om at vi skulle gi til Venstre i forbindelse med kommunevalgkampen, men for å være ærlig har Raja vært så pågående at jeg har latt meg overbevise. – Det kan tolkes som om du blander deg inn i en maktkamp i Venstre? – Nei, dette bidraget kan på ingen måte tolkes slik. (vg.no 7.3.2019).)

- Raja mener regjeringen bør få ned byråkratiet og avskaffe skatteendringene for frynsegoder på jobb.

(Anm: Skatt på frynsegoder. Abid Raja langer ut mot skatt på personalrabatt: - Vi bør snu i tide. Abid Raja er finanspolitisk talsperson i Venstre. Raja mener regjeringen bør få ned byråkratiet og avskaffe skatteendringene for frynsegoder på jobb. De nye reglene gir mye frustrasjon og byråkrati, men lite tilbake i skattekroner, mener Venstre-toppen om egen regjerings politikk. (nettavisen.no 30.1.2019).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Siv Jensens gamle rådgiver jobber for konsernet som vil kjøpe Oslo Børs – en sak finansministeren avgjør.

(Anm: Siv Jensens gamle rådgiver jobber for konsernet som vil kjøpe Oslo Børs – en sak finansministeren avgjør. Siv Jensen og Erna Solbergs tidligere statssekretærer står på hver sin side i pr-kampen mellom Euronext og Nasdaq om Oslo Børs. André Kolve var statssekretær for finansminister Siv Jensen (Frp). Nå jobber han for Nasdaq AB, som vil kjøpe Oslo Børs. (dn.no 20.2.2019).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Alle mennesker er egoistiske: Glem alt om, at mennesker vil dig det godt. Folk er kun sammen med dig, hvis de enten på kort eller lang sigt kan få noget direkte eller indirekte ud af det. (- Glem alt om, at mennesker vil dig det godt, blot for godhedens skyld.)

(Anm: Soulaima Gourani, foredragsholder, rådgiver og forfatter. Alle mennesker er egoistiske: Glem alt om, at mennesker vil dig det godt. Folk er kun sammen med dig, hvis de enten på kort eller lang sigt kan få noget direkte eller indirekte ud af det. Glem alt om, at mennesker vil dig det godt, blot for godhedens skyld. Der er altid en bagtanke. Den kan være helt ubevidst, og den er ikke altid tydelig. Nogle gange er den dog helt åbenlys. Folk er altså kun sammen med dig, hvis de enten på kort eller lang sigt kan... (videnskab.dk 26.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Norges 400 rikeste. På listen finner vi hele 308 familieformuer av milliardærrang.

(Anm: Norges 400 rikeste. På listen finner vi hele 308 familieformuer av milliardærrang. Disse er norske etter vår definisjon, det vil si at de har en tilknytning til Norge eller norsk næringsliv. (…) Snittformuen på listen har økt med nesten en halv milliard til 3,4 milliarder kroner, etter et godt år for børsen og i norsk næringsliv, hvor de fleste på listen har det vesentligste av verdiene sine investert. Totalverdien er i år på 1,35 billioner (1.349 milliarder kroner), mot 1,18 billioner i fjor. (kapital.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (- Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt.)

(Anm: Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag. Om noen uker vil vi få vite om Kristelig Folkeparti går inn i Erna Solbergs sentrum-høyre-regjering. (…) Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt. (…) Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen etter at KrF vedtok å gå inn i Regjeringen. Solbergs metode vil kanskje redde KrF ved neste valg, mener Clemet. (aftenposten.no 10.11.2018).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Siv Jensens bragd. HYLLER SIV JENSEN: Kristin Clemet i Civita mener at Siv Jensen holder Frp samlet på et «mirakuløst vis».

(Anm: Siv Jensens bragd. HYLLER SIV JENSEN: Kristin Clemet i Civita mener at Siv Jensen holder Frp samlet på et «mirakuløst vis». Dette er et meningsinnlegg av Kristin Clemet, leder i Tankesmien Civita, hentet fra hennes egen blogg. (…) Det er et problem for dem som ser Fremskrittspartiet utenfra, at det ikke er så lett å forstå hva slags parti dette egentlig er. Den liberale fløyen, som blant annet står sterkt i FpU, er mer disiplinert og lavmælt enn den mer høyrepopulistiske fløyen. (nettavisen.no 13.5.2019).)

- Liberalisme. (- Samfunnssyn som går ut på at det enkelte menneske skal ha størst mulig politisk og (især) økonomisk frihet (uten innblanding fra statens side).)

(Anm: Liberalisme (…) BETYDNING OG BRUK POLITIKK samfunnssyn som går ut på at det enkelte menneske skal ha størst mulig politisk og (især) økonomisk frihet (uten innblanding fra statens side) | jf. markedsliberalisme, laissez faire, nyliberalisme (naob).)

- Det er fullt mulig å drive folkeopprør og sitte med makt samtidig. (- Men fallgruvene florerer.) (- Alle står overfor det samme spørsmålet: Hvordan overbevise velgerne om at de ikke er en del av den politiske eliten når de samtidig inngår smertefulle kompromisser i regjering?)

(Anm: Øystein Kløvstad Langberg, kommentator. Det er fullt mulig å drive folkeopprør og sitte med makt samtidig. Men fallgruvene florerer. Myten om at populister ikke tåler å ha makt, er blitt grundig avkledd. Det betyr ikke at livet som «ansvarlig opprørsparti» er enkelt. Kort forklart - Det er stor uro i Fremskrittspartiet etter at bompenger ble et sentralt tema i kommunevalgkampen. Noen mener at partiet bør forlate regjeringen. - Populistpartier og protestbevegelser har etter hvert kommet til makten i en rekke europeiske land. Alle står overfor det samme spørsmålet: Hvordan overbevise velgerne om at de ikke er en del av den politiske eliten når de samtidig inngår smertefulle kompromisser i regjering? (aftenposten.no 9.6.2019).)

- Selvsagt må Frp ut av regjering. (- Frp skulle bygge mer vei, og veien skulle bygges med oljepenger. «Vi har vist at det er fullt mulig å bygge landet med oljekroner. Det går mot lysere tider for norsk økonomi og norske lommebøker», proklamerte Jensen til applaus fra salen.)

(Anm: Selvsagt må Frp ut av regjering | Therese Sollien, kommentator. Det er grenser for hvor mange kompromisser man kan inngå før det ikke er noe igjen av partiet. I Høyre-podkasten «Stortingsrestauranten» sier Erlend Wiborg (Frp) at det er 50 prosents sjanse for at Frp fortsetter i regjeringen, ifølge NRK. Det er ikke å ta for hardt i. Det ville være nesten sjokkerende dersom Frp ikke går ut av regjering i god tid før neste stortingsvalg. (…) Bygge mer vei En varm og vakker maidag i 2017 sto finansminister og partileder Siv Jensen (Frp) og talte til landsmøtet på Gardermoen. Det var gode dager for partiet, det var rømmegrøt og hallingkast. Jensen var i perlehumør. Det hadde vært Sylvi Listhaug i alle kanaler helt siden partilederen forsvant inn i korridorene hos Finansdepartementet, men nå var Jensen tilbake. Frp skulle bygge mer vei, og veien skulle bygges med oljepenger. «Vi har vist at det er fullt mulig å bygge landet med oljekroner. Det går mot lysere tider for norsk økonomi og norske lommebøker», proklamerte Jensen til applaus fra salen. (…) Skal protestpartiet Frp ha noen som helst troverdighet ved neste stortingsvalg, kan det ikke ha sittet i posisjon i åtte år. Det er ille nok å ha sittet med makten i seks av dem. Alternativt må partiet begynne å få synlig gjennomslag for merkesakene sine. (aftenposten.no 26.7.2019).)

- Komitékolleger: - Halleraker har tråkket så til de grader feil.) (- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen.)

Komitékolleger: - Halleraker har tråkket så til de grader feil
vg.no 27.4.2013
KRITISERES: Høyre-politiker Øyvind Halleraker får kraftig kritikk av sine komitekolleger.

Øyvind Hallerakers kolleger i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité mener ikke politikeren har tatt sin posisjon som folkevalgt alvorlig nok. (...)

- Høyre og Frp åpner for samarbeid med bompengeparti i Oslo.

(Anm: Høyre og Frp åpner for samarbeid med bompengeparti i Oslo. (…) FNB fikk nylig 9,1 prosents oppslutning på et partibarometer for Oslo, utført av Respons Analyse for VG. (aftenposten.no 11.6.2019).)

- Oppslagene har skadet ham. (- Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen.) (- VG skrev onsdag at Halleraker har unnlatt å rapportere til Stortinget da han i fjor ble visepresident i bompengebransjens lobbyorganisasjon i Europa, slik han er pliktig til.)

- Oppslagene har skadet ham
bt.no 25.4.2013
(...) Høyre-leder Erna Solberg støtter Øyvind Hallerakers beslutning om å tre til side som Høyres samferdselstalsmann.

Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (...)

Unnlot å rapportere
VG skrev onsdag at Halleraker har unnlatt å rapportere til Stortinget da han i fjor ble visepresident i bompengebransjens lobbyorganisasjon i Europa, slik han er pliktig til. (...)

- Ikke problematisk
(...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk.

- Jeg ser ikke at det er problematisk. Jeg var ikke kjent med at jeg skulle registrere ekstrainntekter, sa Halleraker til VG.

- Skulle vært rapportert
Heller ikke Hallerakers partileder, Erna Solberg kjente til honorarene.

- Både vervet og honoraret skulle vært innrapportert til Stortinget. Jeg har vært veldig klar og tydelig overfor Øyvind om at han må passe på ryddigheten i disse spørsmålene, sa Solberg til avisen.

Litt etter klokken 14 torsdag kom meldingen om at Halleraker trekker seg midlertidig. (...)

- Høyre visste om Hallerakers internasjonale verv. (- Høyre visste om Hallerakers internasjonale verv.) (- Høyre-leder Erna Solberg sier partiledelsen visste at partiets samferdselspolitiske talsmann har et internasjonalt verv for bompengeselskapene.)

Høyre visste om Hallerakers internasjonale verv
aftenposten.no 25.4.2013
Høyre-leder Erna Solberg sier partiledelsen visste at partiets samferdselspolitiske talsmann har et internasjonalt verv for bompengeselskapene.

VG fortalte onsdag at Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, i flere år har skjult honorarene han har fått fra vervet som visepresident i den europeiske interesseorganisasjonen for bompengeselskaper, Asecap.

Disse er ikke oppgitt i Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.

Bergensavisen har dessuten fortalt at Hallerakers ektefelle driver et selskap som administrerer seks bompengeselskaper.

Ifølge avisen skrøt selskapet av Hallerakers kompetanse i en anbudsrunde. Ektefellene skal nylig ha etablerte et firma som etter planen også skal jobbe med bompenger. (...)

- Halleraker ble brukt for å vinne veioppdrag. (- Høyres samferdselspolitiske Øyvind Halleraker ble solgt inn som privat rådgiver.)

Halleraker ble brukt for å vinne veioppdrag
dn.no 27.4.2013
Høyres samferdselspolitiske Øyvind Halleraker ble solgt inn som privat rådgiver.

Høyres samferdselspolitiske Øyvind Halleraker ble høst brukt som en «appetittvekker» av konas firma for å vinne et anbud i Bergen kommune.

Høyre-politiker Øyvind Halleraker ble oppgitt som rådgiver i Via Futura, hans kone Ingrid Undheim Hallerakers selskap, i 2009 da det opplyste Bergen kommune om at det ønsket å tilby seg å levere driftstjenester til Bergen kommune for Arnatunnelen. Dette kommer i tillegg til at han selv opplyste om at selskapet «har ved en anledning oppgitt mitt navn i et arbeidsdokumentet», skriver VG. (...)

- Solberg brukte ordet «Downs-paragrafen» - og dermed ble et uriktig begrep befestet i pressen. Hvorfor?

(Anm: JANNIKE CECILIE HOLTEDAHL, partner i Geelmuyden Kiese. Solberg brukte ordet «Downs-paragrafen» - og dermed ble et uriktig begrep befestet i pressen. Hvorfor? «Downs-paragrafen» er et retorisk villedende begrep, skriver Jannike Cecilie Holtedahl. Oktober 2018: Det er fortsatt en stund til Kjell Ingolf Ropstad lirer av seg «klarer du å bære frem ett barn, så klarer du to», og før en gjeng med rasende jenter iført The Handmaid’s tale-kostymer demonstrerer utenfor Slottet. I frykt for at KrF skal miste seg selv i eventuelle regjeringsforhandlinger, sender Morten Dahle Stærk, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd, en pressemelding der han krever abortultimatum. I pressemeldingen omtales abortlovens paragraf 2C for første gang som «Downs-paragrafen». (medier24.no 20.3.2019).)

- KrFU-lederen hardt ut mot Knut Arild Hareide. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide bruker hersketeknikker og stempler sine motstandere, mener ungdomspartileder Martine Tønnessen.

(Anm: KrFU-lederen hardt ut mot Knut Arild Hareide. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide bruker hersketeknikker og stempler sine motstandere, mener ungdomspartileder Martine Tønnessen.  – Knut Arild bruker ren hersketeknikk når han stempler halve KrF som Civita-fraksjonen. Han sier dermed at vi ikke klarer å tenke selv. Det er selvsagt helt feil. Knut Arild må snart kunne anerkjenne at flertallet på landsmøtet ønsket en ikke-sosialistisk regjering, sier Tønnessen til Dagbladet. (…) Hareide sier han stiller seg spørrende til de mange påstandene fra Tønnessen. – Jeg tror vi nå alle bør bidra til samling om partiet og oppmerksomhet om partiets gode politikk. Når det gjelder ideologisk skolering, har jeg tatt selvkritikk på at vi burde gjort dette mer i KrF, skriver Hareide i en epost til Dagbladet. (aftenposten.no 23.2.2019).)

- Erna Solbergs tidligere spinndoktor sentral i spillet om Oslo Børs.

(Anm: Erna Solbergs tidligere spinndoktor sentral i spillet om Oslo Børs. Sigbjørn Aanes er en del av teamet i pr-byrået First House som rådgir Euronext i kampen om Oslo Børs – en kamp finansministeren skal avgjøre. Sigbjørn Aanes var tett på statsminister Erna Solberg i en årrekke. (dn.no 19.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Siv Jensen: Innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom. (- Hun refses av venstrepartiene.)

(Anm: Siv Jensen: Innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom. Frp-leder Siv Jensen sier 85 prosent av økningen i barnefattigdom i Norge skyldes innvandring. Hun mener venstresiden bevisst velger å overse dette. Finansminister Siv Jensen (Frp) sier innvandringen er hovedårsaken til barnefattigdom og anklager venstresiden for snillisme. Hun refses av venstrepartiene.  Finansministerens utsagn kan gi en forsmak på innholdet i fredagens ventede stortingsmelding «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft». Utspillet til Jensen får opposisjonen til å reagere. (nettavisen.no 1.3.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Kjære Siv Jensen: Slutt å ofre innvandrerne. De er ikke brikker i ditt politiske spill.

(Anm: Kjære Siv Jensen: Slutt å ofre innvandrerne. De er ikke brikker i ditt politiske spill. Ulikhet i Norge handler ikke om å rette pekefingeren mot innvandrerne og fortelle dem at de er problemet, skriver NTNU-stipendiat Daniel Weiss. (nrk.no 3.3.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Solberg kritiserer teateroppsetning etter Wara-hets – får refs av advokat.

(Anm: Solberg kritiserer teateroppsetning etter Wara-hets – får refs av advokat. Statsminister Erna Solberg kritiserer teaterstykket som viste bilder av huset til justisminister Tor Mikkel Wara. Regissørens advokat reagerer kraftig. (aftenposten.no 13.3.2019).)

- Solberg vil ikke beklage uttalelse i Wara-saken.

(Anm: Solberg vil ikke beklage uttalelse i Wara-saken. Erna Solberg vil ikke beklage kritikken hun kom med mot teaterstykket som viste bilder av huset til justisminister Wara. Hun sier stykket var belastende. Advokat Jon Wessel-Aas representerer tre av scenekunstnerne bak teaterstykket «Ways of Seeing». I kjølvannet av stykket opplevde justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og familien hans flere tilfeller av trusler og hærverk. (itromso.no 14.3.2019).)

- Teater-advokat: Solberg bør vurdere å beklage i Wara-saken. (- Advokat Jon Wessel-Aas representerer tre av scenekunstnerne bak teaterstykket «Ways of Seeing».)

(Anm: Teater-advokat: Solberg bør vurdere å beklage i Wara-saken. Erna Solberg kritiserte onsdag teaterstykket som viste bilder av huset til justisminister Wara. Teaterregissørens advokat sier Solberg bør beklage. Hun nekter. Statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leder Siv Jensen møtte pressen om Wara-saken torsdag ettermiddag. Advokat Jon Wessel-Aas representerer tre av scenekunstnerne bak teaterstykket «Ways of Seeing». I kjølvannet av stykket opplevde justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og familien hans flere tilfeller av trusler og hærverk. Torsdag ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars. – Jeg mener uavhengig av hva som har skjedd i dag, så var uttalelsene i går feil av henne som statsminister. Hadde jeg vært henne, ville jeg vurdert å beklage. Hun sa de som har laget stykket, burde tenke seg om. Nå bør statsministeren tenke litt, sier Wessel-Aas. På en pressekonferanse torsdag sa Erna Solberg at hun ikke vil beklage uttalelsen. (itromso.no 14.3.2019).)

- Erna nektet å beklage - igjen og igjen og igjen og igjen. Fire ganger nektet Erna Solberg å beklage sine omstridte kommentarer. Til slutt kom hun med stikk mot Ap. - Skal huske dette neste gang dere ber meg kommentere en sak.

(Anm: Erna nektet å beklage - igjen og igjen og igjen og igjen. Fire ganger nektet Erna Solberg å beklage sine omstridte kommentarer. Til slutt kom hun med stikk mot Ap. - Skal huske dette neste gang dere ber meg kommentere en sak. Erna Solbergs (H) kritikk av teaterstykket «Ways of Seeing» har bidratt til å legge et «utilbørlig press» på ytringsfriheten, ifølge Anette Trettebergstuen (Ap). I onsdagens spørretime på Stortinget må statsminister Solberg svare på om hun vil gi Black Box-teateret den beklagelsen teateret, politikere og deler av kommentariatet krever. Se TV fra spørretimen øverst i saken. Kritiserte - men har ikke sett stykket Det var onsdag 13. mars - dagen før siktelsen mot justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen ble kjent - at statsministeren kritiserte teateroppsetningen «Ways of Seeing» for å bidra til å gjøre det tøffere å være politiker. Solberg innrømmet noen dager senere overfor Dagbladet at hun faktisk aldri har sett teaterstykket hun kritiserte. (dagbladet.no 27.3.2019).)

- Erna kritiserer teaterstykke: - Dere må ha ryggrad. Statsminister Erna Solberg ber folkene bak teaterstykket «Ways of seeing» om ikke å spekulere i hvem som står bak angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig. (- Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sa Pia Maria Roll til VG.)

(Anm: Erna kritiserer teaterstykke: - Dere må ha ryggrad. Statsminister Erna Solberg ber folkene bak teaterstykket «Ways of seeing» om ikke å spekulere i hvem som står bak angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig. Det var i VG i går at regissør Pia Maria Roll i stykket «Ways of Seeing» sa at angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig virker iscenesatt. I teaterstykket filmes Waras bolig og sette inn i en jakt på «nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I etterkant av teaterstykket er Waras bolig og omgivelsene rundt boligen utsatt for fem truende hendelser. Politiet har ingen mistenkte. På spørsmål om Roll tror den, eller de, som står bak hendelsene er ute etter å mistenkeliggjøre de som står bak teaterforestillingen, var hun klokkeklar: – Dette er ikke noe vil lurer på. Alt tyder jo på at det er det som skjer. Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sa Pia Maria Roll til VG. (dagbladet.no 13.3.2019).)

- Erna sier ikke «neger» nå. «Jeg tror dosen ville blitt for stor med en neger som hadde oppført seg som Ari Behn», sa Erna Solberg i 2002. (- Den framtidige statsministeren fra Høyre sa blant annet at «en skikkelig, velutdannet neger uten skandalebakgrunn kunne gått hjem i den norske kongefamilien».)

(Anm: Erna sier ikke «neger» nå. «Jeg tror dosen ville blitt for stor med en neger som hadde oppført seg som Ari Behn», sa Erna Solberg i 2002. - Mye har forandret seg siden da, sier hun i dag. Under tittelen «Kunne Ari vært neger?» kommenterte Erna Solberg hudfarge og kongehuset i en KK-artikkel fra 2002. Den framtidige statsministeren fra Høyre sa blant annet at «en skikkelig, velutdannet neger uten skandalebakgrunn kunne gått hjem i den norske kongefamilien». «Men jeg tror dosen ville blitt for stor med en neger som hadde oppført seg som Ari Behn», fortsatte Erna Solberg i sin analyse i KK. Sitatene og reportasjen fra KK i 2002 blir i dag delt på sosiale medier etter å først ha blitt løftet fram i Se & Hørs lederartikkel i går. «En svart Ari hadde nok skapt en viss skandale. Men en afrikaner med bakgrunn som en skikkelig person, kunne blitt et stort symbol på det liberale Norge. Men mange nordmenn er ikke klare for en neger i den rollen», sa Solberg videre til KK. (dagbladet.no 21.5.2002).)

- En av fire nordmenn støtter en teori fra historiens skraphaug. Hvor var det likestillingslandet feilet, spør Marie Simonsen.

(Anm: En av fire nordmenn støtter en teori fra historiens skraphaug. Hvor var det likestillingslandet feilet, spør Marie Simonsen. Trodde du at Norge var et tolerant og likestilt land? Tro om igjen. En ny landsdekkende undersøkelse som forskningsstiftelsen Fafo har gjort på oppdrag av Bufetat slår dype sprekker i det norske selvbildet. En av fire nordmenn støtter raseteorier som de fleste av oss trodde havnet på historiens skraphaug i forrige århundre. Det er oppsiktsvekkende og fullstendig i strid med hva vi har likt å tro om oss selv som et liberalt og fremskrittsvennlig folk. (dagbladet.no 21.5.2019).)

(Anm: Kritisk til Fafo-rapport om rasisme. Forskningsekspert Ottar Hellevik kritiserer metoden bak undersøkelsen som viser at 26 prosent av de spurte mener noen «menneskeraser» er smartere enn andre. (nrk.no 21.5.2019).)

- Har ikke stemplet folk som rasister. Vår undersøkelse var ikke ment for å måle rasisme i Norge. I kjølvannet av at Fafo lanserte vår rapport om holdninger til likestilling, diskriminering og hatprat 20 mai, er det mange som har engasjerte seg i debatter om «raser» og rasisme.

(Anm: Guri Tyldum, forsker ved Fafo. Har ikke stemplet folk som rasister. Vår undersøkelse var ikke ment for å måle rasisme i Norge. I kjølvannet av at Fafo lanserte vår rapport om holdninger til likestilling, diskriminering og hatprat 20 mai, er det mange som har engasjerte seg i debatter om «raser» og rasisme. I en kronikk på NRK Ytring, reagerer professor Ottar Hellevik på hvordan vi har formulert spørsmålet om rase i spørreundersøkelsen vår. Først og fremst er ikke Fafo-rapporten en studie av rasisme i Norge, men av holdninger til virkemidler for å bekjempe diskriminering og hatprat. (nrk.no 6.6.2019).)

(Anm: Guri Tyldum. Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. (fafo.no - Fafo-rapport 2019:03).)

- SSB-forsker: – Siv Jensen tar feil. Finansminister Siv Jensen mener innvandring er hovedgrunnen til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, mener SSB-forsker.

(Anm: SSB-forsker: – Siv Jensen tar feil. Finansminister Siv Jensen mener innvandring er hovedgrunnen til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, mener SSB-forsker. Forsker i SSB, Rolf Aaberge mener Siv Jensen tar feil om hvem som har skylda for de økonomiske ulikhetene øker her i landet. Siv Jensen (Frp) og Audun Lysbakken (SV) møttes i morges på Politisk kvarter i en tøff duell om de økonomiske ulikhetene i Norge. Og de var rykende uenige i årsakene. Der fikk hun direkte spørsmål om den viktigste årsaken til økte ulikheter er økt innvandring eller at de rike blir rikere. – Hovedårsaken er innvandring til Norge, svarte Jensen. Hun presiserte at den aller viktigste grunnen til ulikheten er at det er for mange barn som vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv. – Hovedvekten av dem har innvandrerbakgrunn, det er et uomtvistelig faktum, sa Jensen i duellen. Se debatten i Politisk kvarter her (…) – Viktigst er økning for de rikeste – Det stemmer ikke det Siv Jensen hevder, at det er innvandring som er hovedårsak til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, sier forsker i Statistisk sentralbyrå Rolf Aaberge. – Dette er bortforklaring og tåkelegging fra Siv Jensen. Ulikhetene i Norge øker ikke minst fordi de rikeste drar ifra de fattige. De økonomiske ulikhetene øker også om man ikke regner inn innvandring, sa Audun Lysbakken. (nrk.no 1.3.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

- Vil regjeringen ha «arbeidende fattige» i Norge? (- Reallønnsveksten til de 10 prosentene med høyest lønn i Norge har vært på 15 prosent det siste tiåret. Lønnen til de 10 prosentene med laveste lønn har stått stille, viser de siste tallene fra Teknisk beregningsutvalg.)

(Anm: JAN OLAV ANDERSEN, leder av EL og IT Forbundet. Vil regjeringen ha «arbeidende fattige» i Norge? I dag har de fleste av oss en god jobb å gå til. Vi har relativt små lønnsforskjeller og arbeidsmiljøet er stort sett trygt. Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Dette har ikke kommet av selv. Derfor er det skummelt å se at regjeringen tar det for gitt. I Europa har det oppstått en ny gruppe arbeidere: Det er folk som er i arbeid, men som likevel er fattige. Ifølge Eurofound, EUs utredningsbyrå, gjelder dette én av ti arbeidstakere. Fenomenet er forlengs kjent fra USA, hvor «working poor» er et begrep. (…) Hva med Norge? Vi ser at flere blir fattige og at forskjellene øker. Reallønnsveksten til de 10 prosentene med høyest lønn i Norge har vært på 15 prosent det siste tiåret. Lønnen til de 10 prosentene med laveste lønn har stått stille, viser de siste tallene fra Teknisk beregningsutvalg. Dette er en urovekkende utvikling, som også burde bekymre statsminister Erna Solberg og våre politikere.(vg.no 1.3.2019).)

- LEDER. Ulikhetsdebatten havnet i grøften. (- De rikeste drar fra blant annet på grunn av formuesoppbygging.) (- Debatten om ulikhet fortjener en faktadrevet innstilling, med respekt for at ulikhet har flere drivere.) (- Det er en forutsetning for å få med seg når ulikheten utvikler seg i fare¬truende retning.)

(Anm: LEDER. Ulikhetsdebatten havnet i grøften. Finansminister Siv Jensen hadde ikke sin beste dag på jobben fredag, da hun la frem regjeringens ulikhetsmelding. Da dagen var ferdig, var etterlatt inntrykk at Jensen mener at ulikhets­debatten egentlig er en inn­vandringsdebatt og en fattigdomsdebatt, at ulikhetene dypest sett reduseres i takt med lavere innvandring. Kritikerne har rett i at det er for enøyd. (…) Få er uenig i det. Barnefattigdom og annen fattigdom reduseres hvis flere voksne og foreldre kommer i jobb. (…) Men selv om hver eneste innbygger i arbeidsfør alder skulle komme i jobb, vil vi se at ulikheten fremdeles øker. Det er fordi drivkreftene er sammensatte. De rikeste drar fra blant annet på grunn av formuesoppbygging. (…) Ulikhetsdebatten er i seg selv sammensatt. (…) Den har økt jevnt og trutt de siste 30 årene. Det er viktig å vite hvordan ulikheten utvikler seg, hvem den rammer og hvordan den preger samfunnet vårt. (…) I tillegg til faktorene som påvirker likhet i muligheter, som skole, og muligheten for inntekt, som arbeid, er det åpenbart verdt å diskutere om skattesystemet kan brukes mer effektivt til fordeling. (…) Arveavgiften er blitt like umulig å få en god diskusjon om. (…) Debatten om ulikhet fortjener en faktadrevet innstilling, med respekt for at ulikhet har flere drivere. Det er en forutsetning for å få med seg når ulikheten utvikler seg i fare­truende retning. (aftenposten.no 3.3.2019).)

- Slik kommer Petter Stordalen seg unna gigantbeløp i skatt: – Hyklersk. (- I 2014 ble arveavgiften fjernet av Høyre/Frp-regjeringen.) (- Selv flytter han formuen over til barna, noe som vil spare han store skattebeløp.)

(Anm: Slik kommer Petter Stordalen seg unna gigantbeløp i skatt: – Hyklersk. SKATT: Milliardæren Petter Stordalen har kritisert internasjonale selskaper for å unngå skatt. Selv flytter han formuen over til barna, noe som vil spare han store skattebeløp. (…) «Hyklersk», sier SV. «Handler ikke om det», kontrer Stordalens PR-rådgiver. Petter Stordalen er Norges 11. rikeste mann med en formue på 26 milliarder kroner. Med slike verdier, er det store beløp å spare på skatteplanlegging. I 2014 ble arveavgiften fjernet av Høyre/Frp-regjeringen. Men som flere kommentatorer har påpekt, er det lite trolig at det blir gjenvalg etter stortingsvalget i 2021. Det kan bety en gjeninnføring av arveavgiften. (nettavisen.no 20.10.2019).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Boligmarked i ubalanse.

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Vil endre husleieloven. (– Forskjellsmaskin.) (– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.)

(Anm: Vil endre husleieloven. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven. (…) ( Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun. (dagsavisen.no 6.2.2019).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.) (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (...) Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (...) I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger. (...) Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner.

(Anm: Syv av ti av DNBs unge lånekunder har foreldrene som medlåntager eller pant i foreldrenes bolig (DN 1. februar). (...) Prisene på leiligheter i Oslo steg med 229 prosent fra 1992 til 2018 – ut over lønnsveksten. (...) Når prisene vokser raskere enn lønningene, blir det stadig vanskeligere for førstegangskjøpere. (...) Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner. (dn.no 8.2.2019).)

- Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden.

(Anm: Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden. Dette er nok til å vippe en helt vanlig økonomi av pinnen.) (- Er det da riktig å tyne markedsleie ut av dem, å sette dem i en ufrivillig luksusfelle, med økonomi som går i minus hver måned? (frifagbevegelse.no 12.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Ulikhetene i Norge øker. Her er ekspertenes råd for å utjevne forskjellene. Det må tas grep med arveavgiften og formuesskatten for å bekjempe dagens forskjeller, mener forskere. (– Økning av formuesskatt og gjeninnføring av skatt på arv er to av de mest effektive tiltakene for å gjøre noe med ulikhetene.) (- Etter vendepunktet rundt 1980 har inntektsulikheten økt jevnt og trutt i Norge fram til i dag.)

(Anm: Ulikhetene i Norge øker. Her er ekspertenes råd for å utjevne forskjellene. Det må tas grep med arveavgiften og formuesskatten for å bekjempe dagens forskjeller, mener forskere. Det er konklusjonen til to ledende forskere før fredagens varslede stortingsmelding fra regjeringen om økende ulikheter i makt og rikdom. Halvannet år etter SVs forslag om en stortingsmelding om forskjells-Norge ble foreslått i Stortinget, har regjeringen kommet i mål. – Økning av formuesskatt og gjeninnføring av skatt på arv er to av de mest effektive tiltakene for å gjøre noe med ulikhetene. For begge disse tiltakene er det rimelig å ha skattefrie satser, slik at vanlige folk ikke trenger å betale skatt på formue og arv, sier Marianne Nordli Hansen, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, til FriFagbevegelse. (…) Klassekamp fra oven Det er flere samfunnsforhold som i dag påvirker ulikhetene i negativ retning. (…) Økning av lederlønninger, også i offentlig sektor, er et annet eksempel. – For å forklare dette brukes det i det engelske språket begrepet «opportunity hoarding», som kan oversettes med tilkarringsvirksomhet eller å ha «sugerør i statskassa», sier hun. De to viktigste faktorene som påvirker dagens ulikheter negativt er innvandring fra fattige land og økningen i inntektene til de som har kapitalinntekt som hovedinntekt, ifølge Aaberge. – Det har også vært en økning i lønnsulikheten. Ikke minst på grunn av økende lederlønninger i stat og kommuner, slår SSB-forskeren fast. (…) Motvirker ikke trend Etter vendepunktet rundt 1980 har inntektsulikheten økt jevnt og trutt i Norge fram til i dag. (…) Ulikhetene i Norge var spesielt sterk fram til 2007. Deretter falt ulikheten som følge av den internasjonale finanskrisen året etter. – Ulikheten har økt etter 2008, men foreløpig ikke kommet tilbake på samme høye nivå som i 2006 og 2007, sier Rolf Aaberge, som gjør oppmerksom på at SSB har tatt hensyn til de totale eierinntektene i bedriftene i denne beskrivelsen av inntektsulikhetene. (frifagbevegelse.no 1.3.2019).)

- Hvem styrer Stortinget?

(Anm: Hvem styrer Stortinget? | Ida Børresen. Før sommerferien vedtok Stortinget noe en kunne forventet ville skapt mer oppmerksomhet. Stortingets tidligere direktør, Ida Børresen, forklarer bakgrunnen for at Stortinget har formalisert noe som inntil årets sommerferie bare har vært «dagens praksis». På sin nest siste arbeidsdag før sommerferien vedtok Stortinget noen viktige endringer i forretningsordenen. I mediene ble det fremstilt som om presidentskapet vingeklippet seg selv, men det er en svært misvisende beskrivelse. Endringene hadde sin bakgrunn i Stortingets byggeprosjekt og gjaldt formalisering av presidentskapets rolle og ansvar. Tatt i betraktning all støyen det har vært om byggprosjektet, kunne en kanskje forventet at forslagene ville skapt mer oppmerksomhet. (aftenposten.no 6.12.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Investorer og politikere gnir seg i hendene mens inntekter fra lovlig salg av cannabis renner inn. (- I 2017 genererte cannabis-industrien inntekter tilsvarende 79 milliarder norske kroner i Nord-Amerika. Dette vil kunne øke til 403 milliarder kroner i løpet av 10 år, ifølge Forbes, som siterer Arcview Research. - Selv om Nord-Amerika er det desidert største markedet, er det økningen i resten av verden som er størst. Der er det ventet en vekst fra en årlig omsetning på 443 millioner kroner i 2017 til 21 milliarder kroner i 2027.)

(Anm: Serie: Cannabis-eksperimentet. Jakten på å få tak i en bit av den grønne gullgruven er i full gang. Investorer og politikere gnir seg i hendene mens inntekter fra lovlig salg av cannabis renner inn. (…) Tilray er et av fire store selskaper som er i ferd med å befeste posisjonen som cannabis-produsent. Klarer de det, ser fremtiden trolig lys ut: - I 2017 genererte cannabis-industrien inntekter tilsvarende 79 milliarder norske kroner i Nord-Amerika. Dette vil kunne øke til 403 milliarder kroner i løpet av 10 år, ifølge Forbes, som siterer Arcview Research. - Selv om Nord-Amerika er det desidert største markedet, er det økningen i resten av verden som er størst. Der er det ventet en vekst fra en årlig omsetning på 443 millioner kroner i 2017 til 21 milliarder kroner i 2027. (aftenposten.no 7.12.2018).)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- Hvorfor vender 815.000 velgere ryggen til lokal-politikerne? (- Ved siste kommunevalg ble 815.000 velgere sittende hjemme.) (- Det er altså en klar sammenheng mellom høy sosial og økonomisk status og det å stemme ved valg.) (- Sånn sett kan man si at demokratiet til en viss grad smuldrer opp nedenfra. )

(Anm: Ved siste kommunevalg ble 815.000 velgere sittende hjemme. Til høstens lokalvalg kan det bli enda flere. Unge menn med kort utdannelse er den typiske hjemmesitteren. Men det er også andre trekk som bekymrer hvis man er opptatt av at alle grupper bør bruke stemmeretten sin: (…) Det er altså en klar sammenheng mellom høy sosial og økonomisk status og det å stemme ved valg. Sånn sett kan man si at demokratiet til en viss grad smuldrer opp nedenfra. For å si det med statsvitenskap-professor Bernt Aardal: - Jo høyere sosial status og jo bedre integrert man er i samfunnet, jo høyere er valgdeltakelsen. Mange vil avfeie problemet med at hjemmesitting egentlig er et uttrykk for at velgerne er godt fornøyd. Men det stemmer ikke hvis man ser på tallene fra skolevalgene. Der er det en klar sammenheng mellom misnøye med politikere og det politiske systemet, og å vende valget ryggen. (nettavisen.no 6.2.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Erna Solberg er mye dyrere i drift enn Jens Stoltenberg. (- Lønnsutgiftene har eksplodert siden Solbergs regjering este ut til å bli norgeshistoriens største regjering.) (- Statsministeren er regjerende lønnsmester i regjeringen, og tar inn 1.68 millioner kroner i årslønn. Andre statsråder kan smile med en årslønn på 1,365 mill. Statssekretærer får 963.500 kroner og politiske rådgivere får en lønnspose på 724.800 kroner.)

(Anm: Erna Solberg er mye dyrere i drift enn Jens Stoltenberg. Lønnsutgiftene har eksplodert siden Solbergs regjering este ut til å bli norgeshistoriens største regjering. Det trengs mye kake for å samle både Høyre, Frp, Venstre og KrF i samme regjering. Regjeringen eser ut og lønnsutgiftene skyter i taket. For første gang har lønnsutgiftene for en regjerings politiske stab overskredet 100 millioner kroner. (…) Så mye tjener dem Statsministeren er regjerende lønnsmester i regjeringen, og tar inn 1.68 millioner kroner i årslønn. Andre statsråder kan smile med en årslønn på 1,365 mill. Statssekretærer får 963.500 kroner og politiske rådgivere får en lønnspose på 724.800 kroner. Hvis vi sammenligner deres lønninger med SSBs lønnsstatistikk, viser den at statsråder ruver godt over den best betalte yrkesgruppen i Norge, som er ledere i olje- og gassutvinning. Les også: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker (msn.com 25.2.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Her kan du sjekke lønna di. Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke?

(Anm: Her kan du sjekke lønna di. Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her er en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn i nærmere 400 ulike yrker. (ssb.no 4.2.2019).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Røykende folkehelseminister vekker oppsikt: – Pinlig for Norge. (- Venstres helsepolitiske talsmann mener Sylvi Listhaug bør fratas ansvaret for folkehelsen.)

(Anm: Røykende folkehelseminister vekker oppsikt: – Pinlig for Norge. Venstres helsepolitiske talsmann mener Sylvi Listhaug bør fratas ansvaret for folkehelsen. – Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) bør få slippe ansvaret for folkehelse i regjeringen, sier Carl-Erik Grimstad, som er Venstres helsepolitiske talsmann. Bildene av Listhaug med røyk og brus går nå i medier verden over, hos blant annet Daily Mail og BBC. – Hun har satt arbeidet med folkehelse ti år tilbake. Dette er pinlig for Norge, som har vært en pådriver for globalt forebyggende helsearbeid, sier Grimstad til VG. (vg.no 9.5.2019).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet. (- Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem.)

(Anm: Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet. I Norge tvinges tobakksbransjen til å tilsette tobakk i snus som i utgangspunktet er tobakksfri. På Stortinget blir de nektet å møte i høring. 9. mai var det høring på Stortinget om Folkehelsemeldingen. Der skulle gjerne Frps medlem i helse- og omsorgskomiteen Åshild Bruun-Gundersen sett at snusprodusenten Swedish Match kunne delta. - Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem. Etter mitt skjønn er vi som stortingsrepresentanter ikke bundet av en slik avtale. Dessuten er en høring offentlig og gir fullt innsyn og i så måte oppfyller den også konvensjonen. (dagbladet.no 21.5.2019).)

- Arbeiderpartiets forslag om å halvere tobakkskvoten og øke avgiftene møter kraftig motbør. (– Har de regnet på om dette fører til økte forskjeller, spør Åshild Bruun-Gundersen (Frp).)

(Anm: Arbeiderpartiets forslag om å halvere tobakkskvoten og øke avgiftene møter kraftig motbør. – Har de regnet på om dette fører til økte forskjeller, spør Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Mandag formiddag la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. I budsjettet er det tre forslag som vil omvelte norsk tobakkspolitikk: - Halvere tobakkskvoten på taxfree - Øke tobakksavgiften med 5 prosent - Fjerne muligheten til å droppe tobakk for mer vin på taxfree (nettavisen.no 11.11.2019).)

- Ikke gjør som Listhaug sier! (- Hadde norsk folkehelsepolitikk etter andre verdenskrig vært bygget på Listhaugs råd, hadde hun knapt hatt noen eldre å være minister for.)

(Anm: Ikke gjør som Listhaug sier! | Jørgen Gravning, hjertelege. Utspillet er en hån mot et møysommelig vitenskapelig og politisk arbeid gjennom mange tiår. Ikke gjør som legen din sier, Ola! Ikke gjør som legen din sier, Kari! Heldigvis hørte Jens på moren sin, og ikke på Karius og Baktus. Av samme grunn bør ingen av oss gjøre som Sylvi Listhaug sier. I statsråd 3. mai ble Sylvi Listhaug utnevnt til eldre- og folkehelseminister. Standarden for hva vi nå kan vente oss på folkehelsefronten ble satt allerede påfølgende virkedag, med utsagnet «la folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt» (NRK). Hadde norsk folkehelsepolitikk etter andre verdenskrig vært bygget på Listhaugs råd, hadde hun knapt hatt noen eldre å være minister for. (aftenposten.no 12.5.2019).)

- Frps tobakksflørt: - Gått over en grense. Fremskrittspartiet på Stortinget inviterer tobakksbransjen til åpen høring. (- Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp står skulder til skulder med.)

(Anm: Frps tobakksflørt: - Gått over en grense. Fremskrittspartiet på Stortinget inviterer tobakksbransjen til åpen høring. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at hun regner med de følger retningslinjene som sier at politikere ikke skal ha kontakt med industrien. – Rart Invitasjonen og ønsket om å høre fra tobakksbransjen får øyebrynene til å heve seg i de andre partiene på Stortinget. - Vi har forpliktet oss internasjonalt på hvordan vi skal påvirkes i helsepolitikken. I folkehelsemeldingen står det nettopp at det skal utformes et informasjonsopplegg for hvordan man ikke skal bli påvirket. (…) Bjørnebekk-Waagen synes det er urovekkende at Frp ønsker å ta med tobakksbransjen på laget når ny folkehelsepolitikk skal utformes. - Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp står skulder til skulder med. Jeg synes det ser rart ut at man gjør seg til bestevenn med dem, sier Bjørnebekk-Waagen. (…) Folkehelseminister Sylvi Listhaug vakte oppsikt allerede på dag tre som minister da hun til NRK sa at «folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil». (dagbladet.no 23.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye!

(Anm: Sylvi Listhaug: Er du også lei av å ligge bak biler som kjører 10-20 km. under fartsgrensen, bare for å være på den sikre siden? Fjern flest mulig fotobokser med gjennomsnittsmåling og dropp å sett opp nye! (facebook.com 20.2.2019).)

- Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet.

(Anm: Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet. (dagsavisen.no 22.2.2019).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Mistet sønnen (21) i trafikkulykke: – Forslaget om å minske bruken av fotobokser er helt skammelig. (- Regjeringens forslag om å redusere bruken av fotobokser har fått Gunn Knappe, mor til avdøde Oda Aurora Knappe Løkting (18), til å se rødt. – Det er rett og slett latterlig.)

(Anm: Mistet sønnen (21) i trafikkulykke: – Forslaget om å minske bruken av fotobokser er helt skammelig. Gunn Knappe og Anne Tarasenko har begge mistet barn i trafikkulykke. Nå går de kraftig ut mot regjeringens forslag om å minske bruken av fotobokser på bilveiene. Regjeringens forslag om å redusere bruken av fotobokser har fått Gunn Knappe, mor til avdøde Oda Aurora Knappe Løkting (18), til å se rødt. – Det er rett og slett latterlig. Jeg mener de gjør en stor feil. Tall viser at antall drepte blir halvert ved hjelp av fotobokser. Så hvorfor fjerne de, de burde jo heller sette opp flere, sier hun til NRK. (nrk.no 22.2.2019).)

- Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. (- Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre.)

(Anm: Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. GARDERMOEN (NRK): Sylvi Listhaug er festrøyker og trener for lite. FOLKEHELSA: Sylvi Listhaug fotografert av NTB mens hun tar seg en røyk og drikker lettbrus i en av pausene under Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Nå røyker hun bare på fest. Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre. For da 41-åringen fra Ørskog på Sunnmøre fredag spaserte ut på Slottsplassen igjen ble hun ikke bare eldreminister. Hun ble også folkehelseminister. Hun ble også folkehelseminister. Med det følger ansvaret for en rekke politikkområder som angår folks hverdagsliv, som ernæring, livsstil, alkohol og tobakk. (nrk.no 6.5.2019).)

- Kreftforeningen: – Folkehelsearbeidet bør flyttes fra Sylvi Listhaugs bord. (- Kreftforeningen mener at Sylvi Listhaug ikke er skikket som folkehelseminister etter at hun sa at «folk må få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de vil». Om de kommer innendørs, formerer de seg på rekordtid.)

(Anm: Kreftforeningen: – Folkehelsearbeidet bør flyttes fra Sylvi Listhaugs bord. Kreftforeningen mener at Sylvi Listhaug ikke er skikket som folkehelseminister etter at hun sa at «folk må få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de vil». Det skriver ABC Nyheter. – Vi mener rollen bør flyttes til noen som har større engasjement for og forstår viktigheten av folkehelsearbeid. En som forstår at det er mye bedre å forebygge sykdom enn det er å reparere etterpå, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. (vg.no 8.5.2019).)

- Franska fartkameror förstörda – nu dör fler. (- Sammanlagt 253 människor dog i trafikolyckor i Frankrike i februari, och drygt 5.200 skadades. Siffrorna innebär en ökning med 17 procent fler döda och 22 procent fler skadade jämfört med samma månad i fjol.)

(Anm: Franska fartkameror förstörda – nu dör fler. Fler än hälften av fartkamerorna i Frankrike vandaliserades under några månader – sedan ökade dödsfallen på vägarna, enligt myndigheterna. Värst drabbade är gångtrafikanter, cyklister, unga och gamla. Månaden blir därmed den andra i rad med ökade dödsfall, efter en "historisk" minskning av dödsfallen under 2018, enligt det franska trafikverket. Myndigheten förklarar ökningen med omfattande sabotage av hastighetskameror de senaste månaderna, som lett till ett alltför avslappnat beteende i trafiken. "Den starka ökningen av dödsfall på vägarna som registrerats under den föregående månaden (februari) handlar främst om gångtrafikanter, cyklister, ungdomar i åldrarna 18-24 år och seniorer över 65 år", skriver trafikverket i en kommentar, rapporterar Le Monde. (nyteknik.se 1.4.2019).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre.

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. Et nyt studie viser, at folk med yderligtgående politiske synspunkter har sværere ved at se, når de tager fejl. (- Resultatet viste, at de, der havde ekstreme holdninger, var mere sikre på, at de havde ret, selvom de tog fejl.) (- Ifølge Steve Fleming er de, der har ekstreme holdninger, også er mindre villige til at ændre mening, selvom de får beviser for, at de tager fejl. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Steve Bannon: – Jeg har hatt kontakt med Frp. (- Han er selv en stor fan av Frp.)

(Anm: Steve Bannon: – Jeg har hatt kontakt med Frp. Politikere fra Fremskrittspartiet er blant dem som har søkt råd hos meg, sier Steve Bannon. Han er selv en stor fan av Frp. Det opplyser den omstridte populisten i et intervju med NTB. – Noen fra Norge har kontaktet meg, noen fra Fremskrittspartiet, sier Bannon, som imidlertid ikke vil gå i detalj på hvem det er snakk om. (sol.no 8.5.2019).)

(Anm: Steve Bannon til Sverige for å støtte Sverigedemokraterna. Steve Bannon, som var Donald Trumps sjefstrateg inntil han fikk sparken, kommer til Sverige for å holde møter med Sverigedemokraterna. (dagbladet.no 28.3.2018).)

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter.

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. Hvorfor tror vaccineskeptikerne, at de ved bedst? (…) Historien kort Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier, og der er bred videnskabelig konsensus om vaccinernes sikkerhed. Alligevel nægter eller udskyder mange forældre at lade deres børn vaccinere. Hvad ligger til grund for den stigende skepsis? Nyt studie gransker årsagerne. (videnskab.dk 7.1.2019).)

– JAMA Forum: Trafikkskader og dødsfall: Et folkehelseproblem vi kan løse. (- Hvert 30. sekund dør noen i en trafikkulykke, og 10 personer blir alvorlig skadet. Dødsfall i veitrafikkulykker er den femte ledende dødsårsaken i verden, noe som resulterte i 1,25 millioner dødsfall globalt i 2013.)

(Anm: JAMA Forum: Traffic Injuries and Deaths: A Public Health Problem We Can Solve. Every 30 seconds,  someone dies in a road traffic crash, and 10 people are seriously injured. Road traffic mortality is the fifth leading cause of death in the world, resulting in 1.25 million deaths globally in 2013. For young people aged 15 to 29 years, at the peak of their productive lives, traffic crashes are the leading cause of death. This crushing burden of injury, disability, and death falls disproportionately on low- and middle-income countries and the most vulnerable road users, such as motorcyclists, bicyclists, pedestrians. Although these countries are home to less than half the world’s vehicles, these countries account for 90% of the global toll of traffic deaths. (newsatjama.jama.com February 28, 2018).)

(Anm: TRAST – Trafikkskadestatistikk. Statistikk basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (kun materielle skader) (finansnorge.no).)gen 'Phono Sapiens – det langsomme pattedyr på speed’, som udkom i foråret. (politiken.dk 1.8.2016).)

- Legemidler som øker fokus er ikke er verdt risikoen, advarer studier.

(Anm: Legemidler som øker fokus er ikke er verdt risikoen, advarer studier. (- Mange yngre voksne bruker legemidler som øker fokus uten resept for å hjelpe dem med studiene og holde det gående i jobbsammenheng.) (- Ny forskning tyder imidlertid på at slike legemidler gir sunne voksne svært få — og bare kortvarig — nytteverdi mens de utsetter deres kognitive helse for risiko på lang sikt. (medicalnewstoday.com 12.8.2019).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. (- Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå.)

(Anm: Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå. (…) Han er forsiktig med å kommentere de to dødsulykkene med vannskuter som har skjedd den siste uken, men peker likevel på at begge ulykkene skjedde om natten. Les egen sak om Skofterud-ulykken: Etterforskningen av Skofterud-ulykke nærmer seg slutten (h-avis.no 30.7.2019).)

- Venninnens rørende gest: - Siste stedet vi var sammen.

(Anm: Venninnens rørende gest: - Siste stedet vi var sammen. Slik minnes vennene Vibeke Skofterud - ett år etter den tragiske ulykken. ETT ÅR ETTER: Mandag 29. juli er det gått ett år siden Vibeke Skofterud omkom i Arendal. Nå forteller venninnene om det tøffe året de har lagt bak seg. (seher.no 27.7.2019).)

- Må flere dø for at det skal skje noe, tenkte Hilde. Så døde sønnen i en båtulykke.

(Anm: Må flere dø for at det skal skje noe, tenkte Hilde. Så døde sønnen i en båtulykke. Et håp etter døden. Helt siden sønnen døde i en båtulykke i fjor sommer, har Hilde håpet at sorgen og tapet ikke skal være forgjeves. (…) Hilde har tenkt mye på sønnens valg i etterkant. Hun forstår ikke hvordan han kunne sette seg i en båt uten vest. Hun hadde til og med snakket med ham om det bare kort tid før ulykken. For hun hadde fått høre om en ukultur som hadde spredt seg i bygda. Det var så varmt, så varmt den våren, og de unge var omtrent bare på vannet med båt. Det syntes Hilde var flott, men hun likte ikke ryktene hun hadde hørt. Ryktene om alkoholbruk og båtkjøring uten vest. Det var derfor hun tok en prat med sønnen. Hva er det dere holder på med, hadde hun sagt. Han hadde et veldig typisk svar. «Alle gjør det. Det er så varmt, og det er jo mest inntil land.» Hilde hadde ikke gitt seg, og spurte sønnen om han kunne gå foran som et godt eksempel. Likevel tok sønnen det fatale valget den natten. Valget fikk enorme konsekvenser. For veldig mange. (nrk.no 21.7.2019).)

- Brannvesenet fortviler: – Skremmende mange drukningsulykker. (- Sakene som når mediene, er bare toppen av isfjellet.) (– I flertallet av drukningsulykkene er det ikke brukt redningsvester, og så er det dette med alkohol, forteller brigadesjefen.)

(Anm: Brannvesenet fortviler: – Skremmende mange drukningsulykker. Brannvesenet er svært bekymret over alle drukningsulykkene i helgen og kommer nå med en kraftig advarsel. Sakene som når mediene, er bare toppen av isfjellet. (…) – I flertallet av drukningsulykkene er det ikke brukt redningsvester, og så er det dette med alkohol, forteller brigadesjefen. (nrk.no 28.7.2019).)

- Politikerne i kraftig utakt med velgerflertallet. (- Hele 72 pst av nordmenn mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien.)

(Anm: Politikerne i kraftig utakt med velgerflertallet. 7 av 10 nordmenn vil ha lavere promillegrense til sjøs. Hele 72 pst av nordmenn mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. En rykende fersk undersøkelse viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2. Dette viser tallene i en rykende fersk meningsmåling gjennomført av Kantar TNS Gallup på oppdrag for MA - rusfri trafikk. (marusfritrafikk.no 2.6.2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- En av fem har opplevd upassende drikking i båt. (- Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs. – Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.)

(Anm: En av fem har opplevd upassende drikking i båt. En av fem har opplevd alkoholbruk i båt som upassende, ifølge en undersøkelse gjort for alkovettorganisasjonen Av-og-til. Blant båtførere er tallet enda høyere. For å føre større båter i Norge gjelder en promillegrense på 0,2, mens det er lov å føre fritidsbåter under 15 meter i lengde med opptil 0,8 i promille. (…) Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs. – Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Forslaget legges fram til høsten. – Folk, også på Stortinget, vil forstå at det er viktig med en promillegrense på 0,2, sier Grøvan. (©NTB) (nettavisen.no 28.7.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

– Nå senker vi engangsavgiften på motorsykler igjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

(Anm: Revidert nasjonalbudsjett 2019: Redusert engangsavgift for motorsykler. Regjeringen foreslår redusert engangsavgift for motorsykler. – Nå senker vi engangsavgiften på motorsykler igjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP). (regjeringen.no 14.05.2019).)

- Dagen det blir billigere å importere motorsykkel, produsere cider og kjøpe ebøker.

(Anm: 1. juli: Dagen det blir billigere å importere motorsykkel, produsere cider og kjøpe ebøker. En rekke endringer trer i kraft 1. juli. Alkoholavgiften for cider reduseres for småprodusenter. Det gjør også importavgiften for veteranbil og motorsykkel. (e24.no 1.7.2019).)

- DØDSSTATISTIKKEN BEKYMRER: Ti MC-førere har omkommet på veiene hittil i år. (- Ekspertene er skikkelig bekymret.)

(Anm: DØDSSTATISTIKKEN BEKYMRER: Ti MC-førere har omkommet på veiene hittil i år. FLERE DØDULYKKER: Ti MC-førere har omkommet på norske veier hittil i år. Her fra dødsulykken i Larvik mandag. Dødstallene skaper uro blant ekspertene, som frykter at trenden skal fortsette i sommermånedene. I dag skjedde det igjen. En MC-fører døde etter en ulykke. Han er den tiende i år. Ekspertene er skikkelig bekymret. (…) Negativ trend Etter flere år med stadig synkende dødstall i trafikken, både for bilister og MC-førere, ligger 2019 nå an til å bli et verre år på veiene enn de senere årene. (…) Flere MC-er på veiene Selv om andelen motorsykler har økt med rundt 25 prosent de siste fem årene, utgjør tohjulingene bare rundt fem prosent av kjøretøyparken i Norge. Selv med så lav andel tohjulinger er motorsyklister involvert i 20 prosent av dødsulykkene på veiene. Det blir også stadig flere motorsykler her til lands. I følge statistisk sentralbyrå var det ved årsskiftet registrert 166.000 tunge og 27.000 lette motorsykler i Norge, en økning på rundt 25 prosent på fem år. Motorsykkelimportørene melder også om godt salg av tohjulinger, med rundt ti prosent over det gode fjoråret. (tv2.no 27.6.2019).)

- Dødsfaren 12 ganger så stor på motorsykkel. (- Hvert tredje dødsoffer på norske veier i sommer satt på en tohjuling.) (- Å kjøre MC er like farlig som å kjøre i fylla, viser studie.) (- Av 76 omkomne i trafikken i mai, juni og juli i år var hele 22 av dem motorsyklister, mopedister eller passasjer på en av disse.)

Dødsfaren 12 ganger så stor på motorsykkel
aftenposten.no 17.8.2008
Hvert tredje dødsoffer på norske veier i sommer satt på en tohjuling. Å kjøre MC er like farlig som å kjøre i fylla, viser studie. (...)

Av 76 omkomne i trafikken i mai, juni og juli i år var hele 22 av dem motorsyklister, mopedister eller passasjer på en av disse. (...)

- Vi kjører et motorisert transportmiddel uten beskyttelse rundt oss, og er derfor en ekstremt sårbar trafikantgruppe, sier politisk sekretær i NMCU, Morten Hansen.

Han mener motorsyklister ikke nødvendigvis er innblandet i veldig mange flere ulykker enn bilister, men at konsekvensene blir desto mer alvorlige i MC-ulykker.

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Regjeringa vil droppe fotoboksar – livsfarleg meiner ekspertar.  (– Undersøkingar frå Transportøkonomisk institutt viser nemleg at tal på drepne og hardt skadde blir halvert der det er snittmåling.) ( – Dette er livsfarleg politikk, seier Johansen.) (- Vi bygger betre vegar og det sparar liv, seier samferdsleminister Jon Georg Dale.)

(Anm: Regjeringa vil droppe fotoboksar – livsfarleg meiner ekspertar. Fotoboksar som måler gjennomsnittsfart reddar liv. Likevel vil Solberg-regjeringa minke bruken – og heller vurdere tiltak dersom det skjer alvorlege ulukker. (…) Bård Morten Johansen er seniorrådgjevar i Trygg Trafikk. Han reagerer kraftig på at regjeringa vil minke bruken fotoboksar som reknar snittfarten til folk, trass i at desse gjer trafikken tryggare. Undersøkingar frå Transportøkonomisk institutt viser nemleg at tal på drepne og hardt skadde blir halvert der det er snittmåling. – Dette er livsfarleg politikk, seier Johansen. Må skje alvorlege ulukker først Regjeringa si avgjersle har allereie starta å påverke trafikken. Regjeringa har nemleg valt å droppe gjennomsnittleg fartsmåling i Ryfast-prosjektet i Rogaland. Her skulle det i utgangspunktet vere snittmåling i to tunnelar, blant anna for å redusere risikoen for brann. – Vi bygger betre vegar og det sparar liv, seier samferdsleminister Jon Georg Dale. (nrk.no 22.2.2019).)

- Reagerer på endringer i førerkortattesten: – Har medført uheldige situasjoner. (- Endringene ble iverksatt 19. juni, og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) pekte på at de eldre med dette ville møte på et mindre byråkratisk system.)

(Anm: Reagerer på endringer i førerkortattesten: – Har medført uheldige situasjoner. Foreninger mener endringer i førerkortreglene for eldre øker risikoen for å få sjåfører som er til fare for seg selv og andre på veiene. Endringen har også skapt forvirring for fastlegene. Endringene ble iverksatt 19. juni, og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) pekte på at de eldre med dette ville møte på et mindre byråkratisk system. Dette er endringene: - Aldersgrensen for helseattest for førerkort heves fra 75 til 80 år. - Helseattest fornyes hvert tredje, ikke hvert andre år. - Kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Det er spesielt formuleringen i siste punkt som har fått fagmiljøene til å reagere. (…) NFF er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Gerhardsen peker på at det er mange pårørende som tar kontakt og er redde for at familiemedlemmer skal skape farlige situasjoner og derfor ønsker at de skal gjennomgå testene. (vg.no 2.7.2019).)

(Anm: Førerkort for eldre: Ministre på kunnskapsløs frierferd. Eldre- og folkehelseministeren og samferdselsministeren har bestemt at de kognitive testene som tas av eldre som vil beholde førerkortet ikke lenger skal benyttes med mindre det er indikasjon for å benytte dem. Med andre ord; disse ministrene kjenner ikke lovverket. (vg.no 25.2.2019).)

- Vanlige trafikkulykker med eldre førere. Eldre sjåfører bryter vikeplikt og kjører på fotgjengere. - Et økende problem, mener Vegvesenet.

(Anm: Vanlige trafikkulykker med eldre førere. Eldre sjåfører bryter vikeplikt og kjører på fotgjengere. - Et økende problem, mener Vegvesenet. (Vi.no): Eldre sjåfører involveres i langt flere trafikkulykker enn andre. Det viser en analyse fra 2017 utarbeidet av Statens Vegvesen. Det er spesielt én uhellstype som skiller eldre bilsjåfører kraftig fra yngre sjåfører, ifølge undersøkelsen.  Det er uhell der den eldre svinger til venstre ut på en forkjørsregulert vei, spesielt der hastigheten på den gjennomgående veien er stor. (…) TYPISKE ULYKKER I TRAFIKK Eldre førere er ofte skyldig part i uhellene de blandes inn i. - Eldre sjåfører er overrepresentert i kryssulykker og ulykker ved feltskifte. - Ulykker med eldre skyldes relativt ofte brudd på vikeplikt eller stopplikt. - Blant eldre har kvinner høyere risiko enn menn for å bli innblandet i en ulykke. Denne kjønnsforskjellen synes å særlig gjelde kryssulykker. - Ulykker med eldre førere har i gjennomsnitt høyere alvorlighetsgrad enn ulykker med yngre førere. Kilde: Temaanalyse eldreulykker / Vegvesenet (vi.no 19.7.2018).)

- MDG irritert over el-sparkekaos – regjeringen er fornøyd.

(Anm: MDG irritert over el-sparkekaos – regjeringen er fornøyd. Stadig flere elektriske sparkesykler preger bybildet i Oslo. Miljøpartiet De Grønne ønsker nå muligheter til å regulere dette strengere, men regjeringen er fornøyd med dagens organisering. (…) – De blir parkert midt på fortauet for eksempel, til hinder for svaksynte og barn og sårbare grupper. Også er det kort levetid på dem, så det er et miljøproblem, sier Sirin Stav. Også samferdselsministeren ser at hensatte sparkesykler kan skape unødvendig kaos i bybildet, men ønsker foreløpig ikke å gripe inn i problemet. (tv2.no 17.6.2019).)

- Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel. (- De tolv alvorlige skadene var en hodeskade, seks brudd i håndledd eller underarm, et brudd i hofte, et brudd i lår, to brudd i legg og et brudd i ankel.)

(Anm: Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel. Fra april til og med juni ble 187 personer skadd etter fall med elektrisk sparkesykkel i Oslo. Dette gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie. Ved skadelegevakten er det registrert 181 skader fra 1. april til og med 30. juni. I tillegg er seks registrert ved akuttmottaket på Ullevål. Snittalderen på de skadde er 30 år og det er nesten dobbelt så mange menn som har fått skader på en slik sykkel som kvinner – 123 menn og 64 kvinner. (…) 12 av skadene betegnes som alvorlige, 36 som moderate og 139 som lettere skader. De tolv alvorlige skadene var en hodeskade, seks brudd i håndledd eller underarm, et brudd i hofte, et brudd i lår, to brudd i legg og et brudd i ankel. (dagsavisen.no 2.7.2019).)

- Tone Sofie Aglen, kommentator. Elsparkesykler - Det er fali’, det!

(Anm: Tone Sofie Aglen, kommentator. Elsparkesykler - Det er fali’, det! Lei av bompengemotstanderne? Si hallo til elsparkesykkelopprøret! (…) Politikerne klør seg i hodet og lurer på hvordan de kan regulere dette her. Hjelm? Fartsgrenser? Parkeringsplasser? Gebyrer? Forby hele greia? Glem det. Konseptet er genialt, men ikke akkurat selvforklarende for en nybegynner. Rundt omkring står det små elektriske sparkesykler som folk kan leie via en app. Når man er fremme, kan man bare parkere den akkurat der man vil. Ikke trenger man å lete etter en holdeplass eller et trygt sted å sette den fra seg. Om natta blir de samlet inn og satt ut på strategiske steder hvor folk i morgenrushet gjerne vil ha et framkomstmiddel. (…) La gå at det følger noen barnesykdommer med disse tohjulingene. Folk kjører fort og det er litt anarki på veiene. (…) Vi venner oss til det og de fleste lærer seg fornuftig bruk etterhvert. Forhåpentligvis slutter også idiotene å kaste dem i elva. Så hvorfor så gretne? (…) Likevel bør vi elske alle forsøk på å tenke nytt. Klem en sparkesykkel i dag. (vg.no 6.7.2019).)

- 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel. Københavnspolitiet aksjonerte i helgen mot folk som bruker elektrisk sparkesykkel i påvirket tilstand.

(Anm: 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel. Københavnspolitiet aksjonerte i helgen mot folk som bruker elektrisk sparkesykkel i påvirket tilstand. I Danmark gjelder promillereglene også for elkjøretøy. (…) Til sammen ble 28 personer pågrepet, 24 for alkoholpromille og fire for å være ruspåvirket av andre saker. Politikommissær Peter Veje opplyser til dansk TV2 at det har vært en økning av antall sparkesykler som er involvert i brudd på den danske trafikklovens bestemmelser om kjøring i påvirket tilstand. (…) I Norge er det ingen promillegrense for bruk av elsparkesykkel. Det er opp til hver enkelt å vurdere hvor skikket de føler seg til å kjøre etter en tur på byen. Så lenge kjøringen foregår på forsvarlig vis, er den i prinsippet lovlig. (dagbladet.no 8.7.2019).)

(Anm: Tut og kjør. De fleste av oss er ikke så leie av formynderiet. (dagsavisen.no 22.2.2019).)

- David Attenborough - Humans are plague on Earth.

(Anm: David Attenborough - Humans are plague on Earth. Humans are a plague on the Earth that need to be controlled by limiting population growth, according to Sir David Attenborough. (…) Sir David, who is a patron of the Population Matters, has spoken out before about the “frightening explosion in human numbers” and the need for investment in sex education and other voluntary means of limiting population in developing countries. “We keep putting on programmes about famine in Ethiopia; that’s what’s happening. Too many people there. They can’t support themselves — and it’s not an inhuman thing to say. It’s the case. Until humanity manages to sort itself out and get a coordinated view about the planet it’s going to get worse and worse.” (telegraph.co.uk 22.1.2013).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Sjeldent førerkort. 18 norske sjåfører blir nektet å kjøre på E6.

(Anm: Sjeldent førerkort. 18 norske sjåfører blir nektet å kjøre på E6. Straffen er vanligvis 8.000 kroner i bot. (Vi.no): Det er ikke alle biler du vil kunne se på E6, E18 eller andre store veier. Førerne får rett og slett ikke lov. Les også: Mistet lappen? Slik klager du (…) Enkelt trafikkbilde pluss lokalkunnskap Ordningen er etablert for personer – uansett alder – som ikke tilfredsstiller de ordinære helsekravene, men hvor et forholdsvis enkelt trafikkbilde samt søkers lokalkunnskap, kompenserer for helsesvekkelsen slik at kjøringen kan foregå på en trygg måte. (vi.no 3.6.2019).)

- Kommunetopp kjørte fra promillekontroll på havet – sier han aldri så politiet.

(Anm: Kommunetopp kjørte fra promillekontroll på havet – sier han aldri så politiet. I 30 knops fart og med blålysene på lå politiet bak båten til rådmannen i Alstahaug i 15 minutter i et forsøk på å stoppe ham under en promillekontroll, men de fikk aldri tak i ham. Selv sier rådmannen at han aldri så politibåten. (nrk.no 9.7.2018).)  

- Hvorfor statistikk? (Why Statistics?) (- Statistikk er vitenskapen om å lære av data, til å måle, kontrollere og kommunisere usikkerhet, og dermed sørge for den navigasjon som er viktig for å kunne kontrollere kursen for vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt.)

(Anm: Editorial (Lederartikkel). Hvorfor statistikk? (Why Statistics?) Oppsummering Populære medier og publikasjoner slår på stortrommene: "Big data" vil forme vår fremtid, fra å nyttegjøre genomisk informasjon til utvikling av nye behandlingsformer, til å utnytte internettet til å utrede komplekse sosiale interaksjoner, og til å oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer. Statistikk er vitenskapen om å lære av data, til å måle, kontrollere og kommunisere usikkerhet, og dermed sørge for den navigasjon som er viktig for å kunne kontrollere kursen for vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt. Dette feltet blir stadig mer kritisk idet akademia, næringslivet og myndigheter i økende grad stoler på datadrevne beslutninger, hvilket øker etterspørselen etter statistisk ekspertise. (Science 2012;336(6077):12 (6 April).)

- Det er bare å stålsette seg: Populismens tidsalder kan bli lang. (- Sjokket fra Trump og brexit har lagt seg, men Europas populister viser ingen tegn til tilbakegang.)

(Anm: Det er bare å stålsette seg: Populismens tidsalder kan bli lang. Sjokket fra Trump og brexit har lagt seg, men Europas populister viser ingen tegn til tilbakegang. KORT FORKLART Alle som håper at populistpartienes suksess kun er et blaff og at ting snart vil bli «slik de var», ligger an til å bli skuffet. For det er lite som tyder på at hendelsene i 2016, da Donald Trump ble president i USA og Storbritannia stemte for å forlate EU, har fått velgerne til å returnere til tradisjonelle partier. Snarere tvert imot: Støtten til høyre- og venstrepopulistiske partier fortsetter å øke. I 2018 hadde de en gjennomsnittlig oppslutning på 22,2 prosent. Det viser tall fra den liberale tankesmien Timbro, som dekker 33 europeiske land. The Guardian er kommet frem til lignende tall i sin kartlegging. (aftenposten.no 7.4.2019).)

- Sanner mener politiet bør etterforske Resett: - Jeg blir fysisk dårlig av å lese det. (- Sylvi Listhaug roser Resett og Document.no: - Har stort sett samme tillit til alle medier.)

(Anm: Sanner mener politiet bør etterforske Resett: - Jeg blir fysisk dårlig av å lese det. Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener politiet bør etterforske om kommentarer på nettstedet Resett bryter med loven for hatefulle ytringer. I kjølvannet av terrorangrepet mot to moskeer i byen Christchurch på New Zealand gjenga Filter Nyheter hva lesere av nettstedet Resett skrev. Etter angrepet der minst 50 personer samlet til bønn ble drept, skrev lesere at de støttet massedrapet og pekte på egne politikere som medansvarlige for slike handlinger. «Disse folkene er ikke ekstremister, men motstandsfolk», skrev en om gjerningsmannen i Christchurch. Les også: Sylvi Listhaug roser Resett og Document.no: - Har stort sett samme tillit til alle medier(kampanje.no 18.3.2019).)

- Listhaugs stygge spill. (- Kalkulert kynisme på et nivå som ikke er sett før i norsk politikk.(- Det er drøyt.) (- Det er grovt. Det er en løgn.)

(Anm: Leder. «Unnskylder kriminelle og angriper politiet», utbasunerte Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug i Dagbladet om byrådsleder Raymond Johansen. Det er drøyt. Det er grovt. Det er en løgn. For andre gang denne uka hadde Frp tatt turen til Bogerud, en helt normal drabantby i Oslo. En fredelig bydel som i slutten av juli opplevde en dramatisk episode som involverte ungdom og politi. Saksforløpet er ennå ikke kartlagt. Statsråden fulgte i fotsporene til Christian Tybring-Gjedde som også hadde fått øynene opp for den billige politiske muligheten som hadde åpenbart seg på Bogerud.. (dagsavisen.no 9.8.2019).)

- Listhaug knallhardt ut mot Raymond og venstresiden: - Unnskylder kriminelle og angriper politiet.

(Anm: Listhaug knallhardt ut mot Raymond og venstresiden: - Unnskylder kriminelle og angriper politiet. Sylvi Listhaug går til frontalangrep på venstresiden og Raymond Johansen (Ap) for å være de kriminelles gode hjelpere i stedet for å støtte politiet i deres arbeid. STOR TILLIT: Eldre- og folkehelseminister (Frp) Sylvi Listhaug har full tillit til hvordan politiet i Oslo håndterte et masseslagsmål på Bogerud 29. juli. Hun mener man må slutte å unnskylde de kriminelle ungdommene, og heller støtte politiet. (…) Sylvi Listhaug har sett seg lei på at venstresiden og Raymond Johansen forklarer kriminalitet og manglende respekt for politiet med fattigdom og trangboddhet. (dagbladet.no 9.8.2019).)

- De kriminelles gode hjelpere. Nå er tiden inne for å sette hardt mot hardt i kampen mot kriminalitet, ufyselige holdninger og svenske tilstander. (- Samtidig sier politiet at de stadig oftere møter fiendtlige holdninger og ukvemsord. Når de gjør jobben sin blir de anklaget for rasisme.)

(Anm: De kriminelles gode hjelpere. Nå er tiden inne for å sette hardt mot hardt i kampen mot kriminalitet, ufyselige holdninger og svenske tilstander. For få dager siden var det fem bilbranner i Oslo på to dager. Ungdomskriminaliteten i Oslo har gått opp, og flere har blitt ranet på åpen gate av ungdomsgjenger bare de siste månedene. Samtidig sier politiet at de stadig oftere møter fiendtlige holdninger og ukvemsord. Når de gjør jobben sin blir de anklaget for rasisme. Vanlige innbyggere opplever utrygghet, og i deler av Oslo går kriminalitetsbildet i feil retning. Gjenger dominerer, våpen og narkotika florerer. (dagbladet.no 9.8.2019).)

- Jeg er en populist. Om det å være populist er å bry seg om hva vanlige folk mener, og ikke eliten, så vil jeg gjerne definere meg selv som en stolt populist.

(Anm: Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (Frp). Jeg er en populist. Om det å være populist er å bry seg om hva vanlige folk mener, og ikke eliten, så vil jeg gjerne definere meg selv som en stolt populist. I innlegget «Ernas populister» skriver rådgiver i Tankesmien Agenda, Emil André Erstad, at Frp er et populistisk parti, som i tillegg bidrar til å øke avstanden mellom politikere og folk flest. Erstads innlegg er en oppramsing av usaklige argumenter. - Les: Ernas populistar  - Les også: – Trump er ein blant mange Men først, hva betyr det egentlig å være en populist? Ordet populisme stammer fra det latinske ordet «populus,» som betyr folk. (nrk.no 8.12.2016).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Amnesty utpeker Listhaug som nettversting. Et flertall mener debattklimaet mellom politikere har blitt tøffere siden siste lokalvalg og at det bidrar til mer netthets.

(Anm: Amnesty utpeker Listhaug som nettversting. Et flertall mener debattklimaet mellom politikere har blitt tøffere siden siste lokalvalg og at det bidrar til mer netthets. Amnesty International peker spesifikt på Frps Sylvi Listhaug. 65 prosent av de spurte sier seg enige i at debattklimaet mellom politikere har blitt tøffere siden siste lokalvalg i 2015. Det går fram av en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Amnesty International i Norge. Debatt: «Hvem er det som tenker ut dette søppelet?» (Erling Borgen) – Bidrar til polarisering – Dette tyder på at folk synes at tonen mellom politikere er for hard og at måten de omtaler hverandre på ikke bidrar til samfunnsdebatten. I stedet for å være dårlige rollemodeller bør folkevalgte derfor tenke gjennom hvordan de debatterer, sier Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonsleder i Amnesty. – Er det noen politikere du har merket deg, i så måte? – Det er nærliggende å se på Sylvi Listhaugs rolle i samfunnsdebatten. Hun er en veltrent kommunikatør og vet hvilke knapper hun skal trykke på. Hennes nedsettende karakteristikker og mistenkeliggjøring av store folkegrupper, bidrar til en polarisering, svarer Tollefsen. – Den bevisste og kalkulerende tonen som Listhaug valgte nå sist med posten om «båtmigrantene», virker ekstra polariserende og som bensin på bålet. Medlemmer av regjeringen er forbilder og burde vite bedre enn å komme med så stereotype og fordomsfulle budskap om store befolkningsgrupper, fortsetter han. (dagsavisen.no 5.9.2019).)

- Varsler utredning av skattepolitikken som er rettet mot usunne produkter, og vil hindre en ny avgift på milkshake. (- Helseaktører sier økte skatter på tobakk og alkohol redder liv. Men Johnson hevder det er de fattige som blir hardest rammet av denne typen beskatning.)

(Anm: Varsler utredning av skattepolitikken som er rettet mot usunne produkter, og vil hindre en ny avgift på milkshake. Boris Johnson ligger godt an til å bli partileder for De konservative, og dermed også Storbritannias neste statsminister. Nå sier den omstridte partilederkandidaten at han vil benytte anledningen til å revurdere britiske avgifter og skatter når landet trer ut av EU i oktober måned. (…) Helseaktører sier økte skatter på tobakk og alkohol redder liv. Men Johnson hevder det er de fattige som blir hardest rammet av denne typen beskatning. (nettavisen.no 3.7.2019).)

- Donald Trump sender støtte til højreorienterede, der er udelukket fra Facebook.

(Anm: Donald Trump sender støtte til højreorienterede, der er udelukket fra Facebook. Facebooks udelukkelse af en række personer, som er vurderet til at udføre hadtale, har fået den amerikanske præsident til at reagere. Facebook og Twitter udelukkede i sidste uge en række en række personer fra deres platforme. Det drejer som f.eks om republikaneren Paul Nehlen, journalisten Milo Yiannopoulos, radioværten Paul Joseph Watson, aktivisten Laura Loomer, der er blevet udelukket fra Facebook mens skuespilleren James Woods' Twitter-konto er blevet lukket. Alle er højreorienterede konservative. (jyllands-posten.dk 5.5.2019).)

- Siv Jensen: - Vi skal knuse disse jævla sosialistene.

(Anm: Siv Jensen: - Vi skal knuse disse jævla sosialistene Landsmøtet feiret 50-årsdagen til Siv Jensen på forskudd.  GARDERMOEN (Dagbladet): 1. juni fyller partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, 50 år. Bursdagsfeiringen startet riktignok allerede lørdag kveld under landsmøtemiddagen til Fremskrittspartiet. Fra scenen fortalte den nyinnstilte eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug, hva partilederen betydde for henne. (dagbladet.no 4.5.2019).)

(Anm: Hareide raser mot Siv Jensen. Nå ber hun om unnskyldning. Ap-topp krever svar fra Erna Solberg. Knut Arild Hareide ber Siv Jensen trekke ordene, og finansministeren beklager nå. (dagbladet.no 5.5.2019).)

- Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær». (- Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med konsepter som flyskam og kjøttskam. Hun mener det er venstresidas forsøk på påtvinge oss en ny jantelov.)

(Anm: Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær». Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med konsepter som flyskam og kjøttskam. Hun mener det er venstresidas forsøk på påtvinge oss en ny jantelov. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår, sa Jensen da hun holdt partilederforedrag på Litteraturhuset tirsdag. Hun fortsatte: – Dette er sosialisme i nye klær. En kollektiv følelsestvang ment til å styre våre valg. Denne skammen er venstresidens forsøk på å påtvinge oss en ny jantelov på folks vanlige liv og levemåte, sa Jensen. (dn.no 13.8.2019).)

- Siv Jensen flørter med konspirasjonsteorier på det mørkeste nettet. (- Dette er det som både Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug kaller vannmelon-strategien: Grønn utenpå og rød inni. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår.)

(Anm: - Siv Jensen flørter med konspirasjonsteorier på det mørkeste nettet. Siv Jensen (Frp) sa i sitt partilederforedrag at politikere på venstresiden kamuflerer sosialistisk politikk under dekke av klimakampen. (…) - Løsningen på klimautfordringene ligger ikke i selvpisking, svartsyn og negativitet, sa Siv Jensen da hun holdt sitt partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo i kveld. I foredraget, som går på NRK P2 seinere i august, tok Siv Jensen et oppgjør med dem hun kaller «formyndere» og trakk linjene fra dem som på 80-tallet ville forby salg av melk og brød etter klokka 17, til dem som forsvarte telemonopolet på 90-tallet fram til miljøbevegelsen i dag: «Med Berlinmurens fall var sosialismen forkastet, både som økonomisk og moralsk system. Få ville kalle seg sosialist etter at Sovjetunionen kollapset. Men selv om sosialismen ble forkastet så forsvant ikke formynderne. Men de skjønte at de ikke kunne bruke den samme innpakningen. I hvert fall ikke de første tiåra etterpå. De måtte finne en kamuflasje. Klimautfordringene, og jeg mener vi står overfor reelle menneskeskapte klimautfordringer, ga formynderne mulighet til å kamuflere seg blant oppriktige klimaengasjerte mennesker. Formynderne ble miljøopportunister. Dette er det som både Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug kaller vannmelon-strategien: Grønn utenpå og rød inni. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår. (dagbladet.no 14.8.2019).)

- Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. (- Under Frps landsmøte i 2011 ble klimaendringer og -avgifter et tema.) (- Listhaug uttalte da følgende til VG: - Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer.) (- Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.)

Anm: Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. Sylvi Listhaug kom med en tirade av beskyldninger i sitt avgangsinnlegg på Facebook. Det er ikke første gang ordene sitter løst hos ministeren. Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. Sylvi Listhaug kom med en tirade av beskyldninger i sitt avgangsinnlegg på Facebook. Det er ikke første gang ordene sitter løst hos ministeren. (…) Under Frps landsmøte i 2011 ble klimaendringer og -avgifter et tema. Listhaug uttalte da følgende til VG: - Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter. (…) Imam-sleiking KrF-leder Knut Arild Hareide har også fått passet sitt påskrevet av Sylvi Listhaug, og ikke bare én gang. En av de mest omtalte kommentarene fant sted i fjor høst, i forbindelsen med en verdidebatt i NRKs Politisk kvarter. Hagen mener Solberg skulle rost Listhaug for innlegget - Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug. Hun erkjente i ettertid å ha blitt litt overivrig i debatten, men nektet å be om unnskyldning for det hun hadde sagt. (…) Listhaug-saken dag for dag (dagbladet.no 21.3.2018).)

- Er det så jævla farleg, då? (- Siv Jensen sin kommentar på Frps landsmøte om å «knuse disse jævla sosialistene» var ein dundrande suksess.)

(Anm: Alfred Bjørlo (V) ordførar i Eid. Er det så jævla farleg, då? Debatt. Eg toler mykje, og eg kan vere skarp i replikken sjølv. Men éin regel prøver eg å vere konsekvent på: Eg sparkar aldri nedover. Siv Jensen sin kommentar på Frps landsmøte om å «knuse disse jævla sosialistene» var ein dundrande suksess. Ho fekk glødd opp eigne parti-troppar. (…) Og ho vart på toppen av alt hylla frå ekspertkorpset av politiske kommentatorar – som prøver å overgå kvarandre i å raljere over kor humørlaus ein må vere for ikkje å synst det er heilt greitt av ein partileiar på høgrefløya å bruke landsmøtet til å oppmode sine troppar til å knuse jævla sosialistar. (kommunal-rapport.no 8.5.2019).)

(Anm: Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap. (...) Anarkismen En tredje retning representeres av den såkalte anarkisme. Denne går inn for at all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap, Kilde: Store norske leksikon.)

- Rødt-profil sint på justisministeren. - Spytter på det norske flagget. (- Ikke til å holde ut.) (- At en Frp-er skal belære norske sosialister og kommunister om kampen mot nazismen og vri den til en kamp mot sosialismen, er ikke til å holde ut, tordner Kristjansson.)

(Anm: Rødt-profil sint på justisministeren. - Spytter på det norske flagget. Justisministerens tale på frigjøringsdagen får det til å koke på venstresiden. Rødts Mimir Kristjansson mener Jøran Kallmyr spytter på flagget, mens Aps Anniken Huitfeldt kaller det hele uverdig og unorsk. (…) - Frihet mot sosialisme Under markeringen av frigjøringsdagen på Jørstadmoen 8. mai snakket nemlig justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om «frihet mot sosialisme». Det var i en passasje der han snakket om opprettelsen av NATO etter den andre verdenskrig at ordene falt: - Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme, sa justisministeren ifølge NTB i sin tale. Det var avisa Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først. - Ikke til å holde ut - At en Frp-er skal belære norske sosialister og kommunister om kampen mot nazismen og vri den til en kamp mot sosialismen, er ikke til å holde ut, tordner Kristjansson. (dagbladet.no 9.5.2019).)

- Prisen i været - har økt dobbelt så mye som inflasjonen. (– Det Jonas Gahr Støre tar til orde for er altså en GPS i hver eneste norske privatbil.) (- Det vil bli et perfekt overvåkningssamfunn, som gjør at de gamle sosialistene i DDR vil gråte av glede, sier Jøran Kallmyr til TV 2.) (- Venstre og KrF, og Høyre er positive til «et bredt forlik om veiprising».)

(Anm: VEIPRISING: Kan være i strid med menneskerettighetene. Lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at veiprising kan være i strid med menneskerettighetene, sier Frps justisminister Jøran Kallmyr. – Dette er teknisk mulig å løse, svarer Arbeiderpartiet. – Det Jonas Gahr Støre tar til orde for er altså en GPS i hver eneste norske privatbil. Det vil bli et perfekt overvåkningssamfunn, som gjør at de gamle sosialistene i DDR vil gråte av glede, sier Jøran Kallmyr til TV 2. – Det er jo ikke bare Jonas Gahr Støre som vil innføre dette? – Jeg vil sterkt advare alle som er opptatt av personvern å gå inn for veiprising, fordi det vil sannsynlig være i strid med de europeiske menneskerettighetene. Før de vanskelige bompengeforhandlingene er landet, kaster Kallmyr inn en politisk bombe i bompenge-diskusjonen. (…) Flere politiske partier og bilorganisasjoner har lenge vært enige om at satellittbasert veiprising, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, bør erstatte dagens bompenger. Deriblant er det et ønske fra regjeringspartnerne i Venstre og KrF, og Høyre er positive til «et bredt forlik om veiprising». (tv2.no 17.8.2019).)

- Kallmyr vil ta i bruk spyttemasker i norske fengsler. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) foreslår lovendring om bruk av spyttemaske for fengselsbetjenter.

(Anm: Kallmyr vil ta i bruk spyttemasker i norske fengsler. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) foreslår lovendring om bruk av spyttemaske for fengselsbetjenter. Bakgrunnen er at mange innsatte spytter på betjentene. Fengselsbetjenter har etterlyst muligheter for å ta i bruk spyttemasker som skal forhindre at innsatte spytter på dem. Politiet har brukt spyttemasker på pågrepne personer siden 2013, men fengselsbetjenter har ikke hatt samme mulighet. – Vi vil nå i disse dager sende ut et høringsforslag om at spyttemasker skal kunne brukes i norske fengsler, sier justisminister Jøran Kallmyr til VG. Han har selv prøvd masken, og mener det er et humant tiltak. Mange fengselsbetjenter blir spyttet på når de er på jobb. Innrapporterte tilfeller er nesten firedoblet i løpet av de siste fem årene, ifølge en oversikt fra hovedverneombudet i kriminalomsorgen, ifølge NRK. (…) – Det er ikke sånn at man kommer til å bruke det ofte, men det gir betjenter anledning til å bruke det i visse vanskelige situasjoner, sier nestleder Tommy Fredriksen i NFF til VG. (dagsavisen.no 8.7.2019).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Debatt: Flyktningkrisen. Frivillige livreddere kriminaliseres. Svøm med dem som drukner? (- Logikken er totalt fraværende i hans inhumane utsagn og man kan spørre seg om justisministeren tror dette er overførbart til redningsaksjoner for nordmenn i Norge.)

(Anm: Av Hanne Heszlein-Lossius, lege, og Marthe Valle, sykepleier og artist. Debatt: Flyktningkrisen. Frivillige livreddere kriminaliseres. Svøm med dem som drukner? (…) Den italienske innenriksministeren smiler mens han setter lås på nok et mottakssenter. Her skal du ikke komme. Her er ingen velkomne. Men det er ikke nok. Det holder ikke for dem som jobber for likegyldighet, egoisme og stengte grenser. Frivillige livreddere kriminaliseres. Det er ikke lov å strekke ut en hånd. Og nå kaster vår egen justisminister, Jøran Kallemyr, seg på den samme bølgen. Han fraskriver seg ansvaret for egen politikk ved å antyde at flere vil drukne dersom flere reddes. Logikken er totalt fraværende i hans inhumane utsagn og man kan spørre seg om justisministeren tror dette er overførbart til redningsaksjoner for nordmenn i Norge. (dagbladet.no 12.7.2019).)

- Advarer mot å redde båtflyktninger. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er bekymret for at private redningsaksjoner i Middelhavet kan lede til økt flyktningstrøm. – Hårreisende, mener SV-politiker.

(Anm: Advarer mot å redde båtflyktninger. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er bekymret for at private redningsaksjoner i Middelhavet kan lede til økt flyktningstrøm. – Hårreisende, mener SV-politiker. (…) – Vi er bekymret for at de private redningsaksjonene i Middelhavet gjør at flere flyktninger tør å krysse fra kysten av Afrika til Europa. – Det kan utløse at flere flyktninger velger å krysse havet enn de private noensinne kan redde, fortsetter Kallmyr. (…) – Vi frykter at man gir et inntrykk av at man kan komme om bord i skipet til en frivillig organisasjon, blir man tatt til land i Europa. Det vil lede til at flere vil reise, sier Kallmyr. (nrk.no 10.7.2019).)

- Kallmyrs havari. Å hjelpe medmennesker i havsnød er en grunnleggende humanitær plikt.

(Anm: Kallmyrs havari. Å hjelpe medmennesker i havsnød er en grunnleggende humanitær plikt. Justisminister Jøran Kallmyr advarer mot å redde båtflyktninger, melder NRK. Statsråden sier at han er «bekymret for at de private redningsaksjonene i Middelhavet gjør at flere flyktninger tør å krysse fra kysten av Afrika til Europa». Kallmyrs uttalelser kommer i kjølvannet av at den tyske båtkapteinen Carola Rackete ble arrestert av italiensk politi fordi hun i strid med deres ordre hadde lagt til land ved øya Lampedusa med et skip fullt av reddede flyktninger. Justisministeren uttaler at han «frykter at man gir et inntrykk av man kan komme om bord i skipet til en frivillig organisasjon, blir man tatt til land i Europa», og hevder at dette vil «lede til at flere vil reise». (dagsavisen.no 14.7.2019).)

- Menneskerettighetene gjelder alle, alltid. Det kan ikke stå uimotsagt når en norsk justisminister angriper Europas grunnlov. (- Det kan ikke stå uimotsagt når en norsk justisminister angriper Europas grunnlov. Justisminister Jøran Kallmyr foretok et oppsiktsvekkende angrep på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i kronikk og utspill forrige uke, sammen med partikollega Sylvi Listhaug.)

(Anm: BJØRN ENGESLAND, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité - GUNNAR M. EKELØVE-SLYDAL, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité. Menneskerettighetene gjelder alle, alltid. Det kan ikke stå uimotsagt når en norsk justisminister angriper Europas grunnlov. Justisminister Jøran Kallmyr foretok et oppsiktsvekkende angrep på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i kronikk og utspill forrige uke, sammen med partikollega Sylvi Listhaug. Alvorlig ment eller valgflesk, vi må uansett reagere når slike uttalelser kommer fra en statsråd. De rokker ved grunnmuren i den norske og europeiske rettsordenen. Det er grunn til å forvente at det blir lagt merke til internasjonalt når en norsk justisminister tar til orde for å endre konvensjonen slik at kriminelle utlendinger kan sendes til land hvor de risikerer dødsstraff. Endringen Kallmyr foreslår kan få umenneskelige og grufulle konsekvenser og undergrave Norges posisjon som menneskerettighetsnasjon. (…) Dette er ikke basert på en kreativ tolkning, men uttrykkes klart i kronikken: «Det kan … ikke være slik at terrorister og kriminelle utlendinger som begår handlinger som drap og voldtekt ikke kan utvises, utleveres eller straffeforfølges i utlandet – fordi de tilfeldigvis har begått forbrytelser i et land hvor de kan bli utsatt for dødsstraff.» (vg.no 3.8.2019).)

- Listhaug fyrer tilbake mot svensk minister: – Jeg anbefaler Ygeman å stå opp for sitt eget land før han belærer Norge. Svensk minister reagerte på Erna Solbergs uttalelser om svensk-norsk samarbeid mot høyreekstremisme.

(Anm: Listhaug fyrer tilbake mot svensk minister: – Jeg anbefaler Ygeman å stå opp for sitt eget land før han belærer Norge. Svensk minister reagerte på Erna Solbergs uttalelser om svensk-norsk samarbeid mot høyreekstremisme. Nå får han svar fra Listhaug. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (t.v.) har havnet i munnhuggeri med Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug fyrer tilbake mot Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman etter at han mandag kom med uttalelser rettet mot Listhaug. – Vi tar ingen råd fra Sverige, som har et mye større dokumentert nynazistisk miljø enn Norge. Vi tar heller ingen råd fra Ygeman eller andre svenske politikere som i ti år har stukket hodet i sanden og ikke våget å diskutere innvandring og konsekvensene av det, sier Listhaug. Saken er omtalt av blant annet svenske medier som Aftonbladet og Expressen, samt danske Jyllands-Posten. Flere av dem hadde feiden som hovedoppslag tirsdag. Svensk minister reagerer på Erna Solbergs uttalelser om svensk-norsk samarbeid mot høyreekstremisme (aftenposten.no 13.8.2019).)

- Svensk minister reagerer på Erna Solbergs uttalelser om svensk-norsk samarbeid mot høyreekstremisme. «Kanskje man skal se seg selv i speilet», skriver den svenske energi- og digitaliseringsministeren Anders Ygeman på Twitter.

(Anm: Svensk minister reagerer på Erna Solbergs uttalelser om svensk-norsk samarbeid mot høyreekstremisme. «Kanskje man skal se seg selv i speilet», skriver den svenske energi- og digitaliseringsministeren Anders Ygeman på Twitter. Sosialdemokraten Anders Ygeman mener Erna Solberg skylder på Sverige for høyreekstremismen. Under Arendalsuken mandag sa Erna Solberg at hun vil ha tettere samarbeid med svenske myndigheter i kampen mot høyreekstremisme. Samme dag ble siktelsen mot 21 år gamle Philip Manshaus utvidet til å omfatte terror. – Når nynazister marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og i Kristiansand, er det veldig mye svensk å høre. Deres nynazister forsøker også å organisere seg i nabolandene, sa statsministeren på pressekonferansen mandag formiddag. Det har fått den svenske energi- og digitaliseringsministeren Anders Ygeman til å reagere. «Gjerne norsk-svensk samarbeid, men regjerer man med Fremskrittspartiet og har utnevnt Sylvi Listhaug til minister to ganger så kanskje man skal se seg selv i speilet før man ser over landegrensen», skriver sosialdemokraten Ygeman på Twitter mandag kveld. (aftenposten.no 13.8.2019).)

- Kriminelle utlendinger skal stilles til ansvar. Det er et paradoks at terrorister som slåss mot vestlige verdier kan beskytte seg selv mot å bli stilt til ansvar ved å dra til Europa.

(Anm: SYLVI LISTHAUG, 1. nestleder i Frp - JØRAN KALLMYR, justisminister (Frp). Kriminelle utlendinger skal stilles til ansvar. Det er et paradoks at terrorister som slåss mot vestlige verdier kan beskytte seg selv mot å bli stilt til ansvar ved å dra til Europa. VIL ENDRE: – Det er et paradoks at europeisk lovgivning promoterer ansvarsfraskrivelse for de samme terroristene som slåss mot våre europeiske verdier, skriver Frp-toppene. Krekar-saken er et eksempel som viser at det er på tide å ta et kritisk blikk på asylsystemet. Det kan ikke fortsette å være slik at utlendinger som er ettersøkte i utlandet og som får avslag på sine asylsøknader ikke kan sendes ut av Norge. Det kan heller ikke være slik at terrorister og kriminelle utlendinger som begår handlinger som drap og voldtekt ikke kan utvises, utleveres eller straffeforfølges i utlandet – fordi de tilfeldigvis har begått forbrytelser i et land hvor de kan bli utsatt for dødsstraff. (vg.no 27.7.2019).)

- Listhaug og Kallmyr advarer mot at kriminelle går fritt rundt i Norge. (- Problemet vårt er at vi ofte hverken makter å dømme dem eller kan sende dem tilbake til hjemlandet, fordi de risikerer dødsstraff, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG.)

(Anm: Listhaug og Kallmyr advarer mot at kriminelle går fritt rundt i Norge. Frp-nestleder Sylvi Listhaug og justisminister Jøran Kallmyr sier det går rundt falske asylsøkere i Norge, som har begått alvorlig kriminalitet. De blir ikke dømt og kan ikke bli kastet ut. – Det kommer falske asylsøkere til Norge som kan ha stått bak terror, drap, voldtekter eller andre kriminelle handlinger. De kommer hit for å unndra seg å bli stilt til ansvar i hjemlandet. Problemet vårt er at vi ofte hverken makter å dømme dem eller kan sende dem tilbake til hjemlandet, fordi de risikerer dødsstraff, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG. (vg.no 27.7.2019).)

- Sendt ut av Norge og pågrepet straks han landet: – Norske myndigheter må redde livet mitt.

(Anm: Sendt ut av Norge og pågrepet straks han landet: – Norske myndigheter må redde livet mitt. Sorab Abolfathi (45) ble forrige uke pågrepet og returnert til Iran etter 18 år i Norge. Allerede på flyplassen ble han pågrepet og fengslet, og hevder selv han har blitt utsatt for tortur og er i livsfare. – Jeg har det ikke så bra, og er helt ødelagt fysisk. Har masse arr på ryggen og vondt etter å ha blitt slått masse i magen. Jeg er veldig redd for at iransk politi skal arrestere meg en gang til, skriver Abolfathi i en SMS til VG. Etter å ha blitt pågrepet på flyplassen i Teheran 25. juli ble Abolfathi fengslet i fem dager, og forteller at han har blitt utsatt for tortur. Han ble løslatt mot kausjon, men fikk kort tid senere en anmodning om å møte opp hos politiet igjen, ifølge hans advokat. Han er nå på flukt og lever i skjul for myndighetene. – Jeg håper norske myndigheter så fort som mulig kan hjelpe meg og redde livet mitt, sier han. (vg.no 3.8.2019).)

- Frp-Amundsen raser mot Facebook: - Sensur. Den tidligere justisministeren støttet opp om kjent anti-islamist. - Vi tillater ikke støtte til personer Facebook mener er farlige, sier Facebook Norge.  Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) hevder seg sensurert av Facebook.

(Anm: Frp-Amundsen raser mot Facebook: - Sensur. Den tidligere justisministeren støttet opp om kjent anti-islamist. - Vi tillater ikke støtte til personer Facebook mener er farlige, sier Facebook Norge.  Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) hevder seg sensurert av Facebook. Det skriver Frp-profilen selv på sin Facebook-profil tirsdag ettermiddag. Det var da Amundsen uttrykket støtte til den britiske aktivisten Tommy Robinson i forrige uke at Facebook krevde innlegget slettet, ifølge Amundsen. Da han nektet tok nettgiganten saken i egne hender. - Jeg fikk beskjed at det ikke er lov å uttrykke støtte til noen som er sperret ute fra Facebook, sier Amundsen til Dagbladet. Robinsen er en kjent anti-islamaktivist og er utestengt fra Facebook. Han er en av grunnleggerne bak det høyreekstreme organisasjonen English Defence League og ble nylig fengslet for å ha utvist ringeakt i retten. Ifølge the Guardian ligger han an til å måtte sone ti uker av dommen. «Tommy bør få asyl i Norge fordi Storbritannia har sviktet ytringsfriheten, han er politisk forfulgt», skrev Amundsen på Facebook torsdag forrige uke. (dagbladet.no 16.7.2019).)

- Per-Willy Amundsen mener Tommy Robinson bør få asyl i Norge. I dag ble det klart at den tidligere EDL-lederen dømmes til ni måneder fengsel. Nå tar stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til orde for at han bør få asyl i Norge.)

(Anm: Per-Willy Amundsen mener Tommy Robinson bør få asyl i Norge. I dag ble det klart at den tidligere EDL-lederen dømmes til ni måneder fengsel. Nå tar stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til orde for at han bør få asyl i Norge. I dag ble islamkritikeren og den tidligere lederen for English Defence League (EDL), Tommy Robinson, fengslet i ni måneder, for samme forhold som har ført ham i stry tidligere også, nemlig ringeakt for retten. Nå tar Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp, til orde for at den høyreradikale aktivisten bør innvilges politisk asyl i Norge. «Tommy bør få asyl i Norge fordi Storbritannia har sviktet ytringsfriheten, han er politisk forfulgt», skrev han i et facebookinnlegg torsdag. (dagbladet.no 11.7.2019).)

- Ønsker kutt i barnetrygd for å bevare den «etnisk norske befolkningen»: - Minner om rasepolitikk. Per-Willy Amundsen (Frp) mente å komme KrF i møte.

(Anm: Ønsker kutt i barnetrygd for å bevare den «etnisk norske befolkningen»: - Minner om rasepolitikk. Per-Willy Amundsen (Frp) mente å komme KrF i møte. Det har i stedet forsuret regjeringsforhandlingene. SKAPER REAKSJONER: Per-Willy Amundsen sitter i Frp's Innvandringsutvalg, der også nestleder Sylvi Listhaug sitter. Forslaget hans om mindre barnetrygd for barnrike familier har skapt sterke reaksjoner. Per-Willy Amundsens forslag om å kutte i barnetrygden etter tredje barn, for ikke å «belønne innvandrerforeldre som får barn fire, fem eller seks», har skapt sterke reaksjoner. Amundsen sa til TV 2 at det er viktig å bevare den «etnisk norske befolkningen» i møte med innvandrere med barnerike familier. (dagbladet.no 9.8.2019).)

- Sørlandets første Frp-ordfører melder seg ut i protest: Rant over etter Hitler-utspill - meldte seg ut av Frp etter 32 år. (- Bøtta rant over da Frp's fylkesleder i Agder, Christian Eikeland, sammenliknet Adolf Hitler og sosialistene i en Facebook-kommentar i etterkant av justisminister Jøran Kallmyrs tale på frihetsdagen 8. mai.)

(Anm: Sørlandets første Frp-ordfører melder seg ut i protest: Rant over etter Hitler-utspill - meldte seg ut av Frp etter 32 år. - Jeg kunne ikke forsvart egen fylkesleder i denne valgkampen. Nå er det fremmet mistillitsforslag mot fylkesleder og politisk nestleder i Agder Frp. Han var Fremskrittspartiets første ordfører på Sørlandet og har sittet sammenhengende i 32 år i kommunestyret i Mandal for Frp. Det har skapt et lokalt jordskjelv at Alf G. Møll (68) for noen dager siden meldte seg ut av Fremskrittspartiet i protest mot sine egne. Bare to kommunestyremøter gjenstår av valgperioden, og gammelordføreren ville fått plass på ny valgliste i en av Frp's paradekommuner. Bøtta rant over da Frp's fylkesleder i Agder, Christian Eikeland, sammenliknet Adolf Hitler og sosialistene i en Facebook-kommentar i etterkant av justisminister Jøran Kallmyrs tale på frihetsdagen 8. mai. - Hitler kan minne mye om sosialistene «Nå mener jeg mye av det Hitler sto for, kan minne om mye av det sosialistene fronter i dag, monopol, makt og propaganda (klima)», skrev Frp's fylkesleder i sin Facebook-kommentar. Alf G. Møll hadde vært borte noen dager, og leste om Frp-rabalderet på Sørlandet i Fædrelandsvennen. (dagbladet.no 22.5.2019).)

- Kalte Kallmyr for «Komiske Ali» – nå må de samarbeide i regjering. Kulturministeren (V) sammenlignet den nye justisministeren (Frp) med Saddams informasjonsminister. Nå sitter de i samme regjering.

(Anm: Kalte Kallmyr for «Komiske Ali» – nå må de samarbeide i regjering. Kulturministeren (V) sammenlignet den nye justisministeren (Frp) med Saddams informasjonsminister. Nå sitter de i samme regjering. – Vi skal nok greie å ordne opp i det, blunker hun lurt til NRKs reporter, når hun får spørsmål om forholdet til den blodferske justisministeren. Det var i 2015 at Trine Skei Grande (V), sammenlignet Jøran Kallmyr (Frp), som den gang var statssekretær i justisdepartementet, med Saddam Husseins mye omtalte informasjonsminister Mohammed Said al-Sahhaf, bedre kjent som «Komiske Ali». Al-Sahaf fikk tilnavnet Komiske Ali etter at han under krigen hevdet at Irak var i ferd med å slå de amerikansk-britiske styrkene, samtidig som styrkene var på vei inn i Bagdad. (nrk.no 30.3.2019).)

- Russland-ekspert om Kallmyr-talen: - Inn i lista over en del dumme uttalelser.

(Anm: Russland-ekspert om Kallmyr-talen: - Inn i lista over en del dumme uttalelser. Russland reagerer på justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) 8. mai-tale. Med god grunn, mener norsk Russland-ekspert. (dagbladet.no 12.5.2019).)

- Justisministeren talte om «frihet mot sosialisme» på frigjøringsdagen. (- Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakket om frihet mot sosialisme i talen på frigjøringsdagen ved medaljeutdeling til veteraner på Jørstadmoen.)

(Anm: Justisministeren talte om «frihet mot sosialisme» på frigjøringsdagen. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakket om frihet mot sosialisme i talen på frigjøringsdagen ved medaljeutdeling til veteraner på Jørstadmoen. Det er avisa Gudbrandsdølen Dagningen som skriver om besøket på Jørstadmoen. – Men NATO ble opprettet i skyggen av den gryende trusselen fra kommunistregimet i øst. Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme, sa justisministeren i sin tale. Arbeiderpartiordføreren i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, som var til stede sammen med resten av det offisielle følget, reagerte. (…) Kallmyr sier i ettertid at det ikke er noen grunn til at norske sosialdemokrater skal følge seg krenket av innholdet. (aftenposten.no 8.5.2019).)

(Anm: Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap. (...) Anarkismen En tredje retning representeres av den såkalte anarkisme. Denne går inn for at all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap, Kilde: Store norske leksikon.)

- Vender klassiske diktaturer tilbake? (- RØDT OG BRUNT. Under den kalde krigen trivdes ideen om at røde og brune diktaturer var like.)

Vender klassiske diktaturer tilbake?
aftenposten.no 20.11.2006
BERNT HAGTVET, Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
RØDT OG BRUNT. Under den kalde krigen trivdes ideen om at røde og brune diktaturer var like. Vil autoritær nasjonalisme og antisemittisme på ny bekrefte denne teoriens grunnleggende innsikt? (...)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Viser hvordan tysk industri hjalp nazistene med penger. (- Tysk industri satt ikke stille og så på at nazistene tok makta.) (- De støttet Hitler aktivt.) (- Politisk blindhet.) (- Det er nettopp slik valgt «blindhet» han skildrer i «Dagsordenen».) (- Vanlige borgeres, og ledernes.)

(Anm: Viser hvordan tysk industri hjalp nazistene med penger. (- Tysk industri satt ikke stille og så på at nazistene tok makta. (…) De støttet Hitler aktivt. (…) En ny bok viser hvordan, og drar flere paralleller til nåtida. (…) «Dagsordenen» beretter om en episode fra tidspunktet da nazistenes var på sin vei mot makten, og om Anschluss, nazistenes første militære seier, sier Eric Vuillard til Dagsavisen. (…) Politisk blindhet Det er nettopp slik valgt «blindhet» han skildrer i «Dagsordenen». (…) Vanlige borgeres, og ledernes. (dagsavisen.no 28.10.2019).)

(Anm: Dagsordenen. Forfatter: Vuillard, Éric. Utgivelsesår: 2019 (solumforlag.no).)

- Norge bør beklage Kallmyrs flause. (- Det har vakt reaksjoner at justisminister Jøran Kallmyrs benyttet sin 8-mai-tale til å snakke om «frihet mot sosialisme».) (- Men justisministeren valgte den ene dagen hvor han ikke burde gjøre det.)

(Anm: Norge bør beklage Kallmyrs flause. Det har vakt reaksjoner at justisminister Jøran Kallmyrs benyttet sin 8-mai-tale til å snakke om «frihet mot sosialisme». I HARDT VÆR: Den nye justisministeren fra Frp, Jøran Kallmyr, er i hardt vær etter sine uttalelser i en tale på frigjøringsdagen 8.mai. Da Kallmyr skulle forsøke å moderere sine uttalelser, gikk det fra galt til verre. Kallmyr understreket på Dagsnytt 18 at det han egentlig mente på frigjøringsdagen, ikke var sosialisme i sin allminnelighet, men «sovjetsosialisme». Da kom reaksjonene fra russiske myndigheter. Kallmyr hadde overhodet ikke forstått sprengkraften i det han sa. Det finnes 364 dager i året hvor Kallmyr kan ta et oppgjør med det Sovjet-staten representerte. Men justisministeren valgte den ene dagen hvor han ikke burde gjøre det. (nettavisen.no 12.5.2019).)

- Erna stusser over Russland. Den russiske ambassaden reagerer kraftig på justisminister Jøran Kallmyrs 8.-maitale. (- Statsministeren ser ingen grunn til å beklage og forstår ikke Russlands ordvalg.)

(Anm: Erna stusser over Russland. Den russiske ambassaden reagerer kraftig på justisminister Jøran Kallmyrs 8.-maitale. Statsministeren ser ingen grunn til å beklage og forstår ikke Russlands ordvalg. (…) - Frihet mot sosialisme Under markeringen av frigjøringsdagen på Jørstadmoen 8. mai snakket justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om «frihet mot sosialisme». Det skjedde i en passasje der han snakket om opprettelsen av NATO etter den andre verdenskrig. (…) Frykter ikke en dårligere relasjon Den russiske ambassaden gjør det klart at ordene fra Kallmyr er spesielt sensitive i forkant av markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark 5. oktober 2019. Etter planen skal Russlands utenriksminister Sergej Lavrov delta under markeringen i Kirkenes sammen med kong Harald og statsminister Erna Solberg. (dagbladet.no 11.5.2019).)

- Innsikt: Hva sa Frps Jøran Kallmyr om nazisymboler i 2001?

(Anm: Innsikt: Hva sa Frps Jøran Kallmyr om nazisymboler i 2001? Et avisutklipp av en ung utgave av Jøran Kallmyr (Frp) som forsvarer bruken av et nazisymbol har sirkulert på nettet i det siste. Er avisutklippet ekte? (…) Fellesuttalelsen er arkivert I internettarkivet Wayback Machine finner vi selve fellesuttalelsen det vises til i Oslopostens artikkel. Den er datert 23. november 2001, og arkivert 4. mai 2002. Vi finner også en lenke til det som er kalt «Fellesuttalelse om innvandringpolitikk», datert 23. november 2001 på Akerhus FpUs nettsider. Under lenken står det: «På vegne av hvert sitt fylkeslag har fylkesformennene Ove A. Vanebo (Buskerud FpU) og Tony Caffrey (Akershus FpU) formulert denne uttalelsen om innvandringspolitikk.» Denne lenken lar seg ikke åpne. På Oslo FpUs side finner vi en lenke til en nyhet med tittel «Formann i Oslo FpU støtter fellesuttalelse!» datert 30. november 2001 på Oslo FpUs nettsider. Denne lenken lar seg heller ikke åpne. (nrk.no 15.5.2019).)

- Erna Solberg: Jeg har fortsatt tillit til Kallmyr.

(Anm: Erna Solberg: Jeg har fortsatt tillit til Kallmyr. – Jeg har fortsatt tillit til Jøran Kallmyr som justisminister, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten. (aftenposten.no 29.5.2019).)

- ERNA SOLBERG TAR FRP I FORSVAR: – Frp er ikke et brunt parti som nører opp under rasisme.

(Anm: ERNA SOLBERG TAR FRP I FORSVAR: – Frp er ikke et brunt parti som nører opp under rasisme. Abid Raja kalte Frps politikk for «brun propaganda». Nå får han det glatte lag fra Frp-leder Siv Jensen. Det er full strid innad i regjeringen etter at Abid Raja (V) fredag gikk knallhardt ut mot sine regjeringskolleger i Frp. Raja siktet særlig til partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter, og omtaler Frps retorikk som «brun retorikk». Først reagerte tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), og sa at han krever unnskyldning fra Raja. Nå har også Erna Solberg uttalt seg i saken. – Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda, sier statsministeren til TV 2, og fortsetter: – Frp er ikke et brunt parti som nører opp under rasisme. Jeg er tilhenger av en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre. (tv2.no 14.9.2019).)

- Venstre-lederen avviser Frps kritikk etter Raja-utspill: – Vi har ingenting å beklage. (- Venstre-leder Trine Skei Grande slår fast at Abid Raja uttaler seg på vegne av Venstre når han anklager regjeringskollega Frp og Siv Jensen for å spre «brun propaganda» og fremme rasisme.)

(Anm: Venstre-lederen avviser Frps kritikk etter Raja-utspill: – Vi har ingenting å beklage. Venstre-leder Trine Skei Grande slår fast at Abid Raja uttaler seg på vegne av Venstre når han anklager regjeringskollega Frp og Siv Jensen for å spre «brun propaganda» og fremme rasisme. På spørsmål om Trine Skei Grande er enig i at Frp kommer med «brun propaganda», svarer hun i en sms til NRK: – Ja, det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk. Det er full ordkrig mellom de to regjeringspartnerne Venstre og Frp. (nrk.no 14.9.2019).)

- Siv Jensen anklager Abid Raja for å være useriøs: – Vanskelig å ta ham på alvor.

(Anm: Siv Jensen anklager Abid Raja for å være useriøs: – Vanskelig å ta ham på alvor. Frp-leder Siv Jensen tar til motmæle etter at Venstres Abid Raja anklaget regjeringskollega Frp for å spre «brun propaganda». – Vi er vant til mange rare synspunkt fra Abid Raja, som gjør det vanskelig å ta ham på alvor, mener Jensen. (…) I et intervju med NRK i går, tok stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja, et knallhardt oppgjør med Frp. (nrk.no 14.9.2019).)

- Frp vil snakke videre om snikislamisering. (- Men «ja», bekreftet hun, ordet snikislamisering skal kunne brukes. Bekreftelsen kommer dagen etter at Venstre-leder Trine Skei Grande overfor VG forutsatte at begrepet skulle skrotes.)

(Anm: Frp vil snakke videre om snikislamisering. Siv Jensen varsler et «tøffere og tydeligere» Frp. Et ord som snikislamisering skal det fortsatt være plass til, til tross for at begrepet skaper raseri hos regjeringspartner Venstre. Førstemann ut fra møtet var Christian Tybring-Gjedde, som innrømmet at han ikke hadde fått gjennomslag for sitt forslag om å omdefinere Frp fra liberalistisk til nasjonalkonservativt parti. (…) Men «ja», bekreftet hun, ordet snikislamisering skal kunne brukes. Bekreftelsen kommer dagen etter at Venstre-leder Trine Skei Grande overfor VG forutsatte at begrepet skulle skrotes. (aftenposten.no 20.9.2019).)

- Hva er (snik)islamisering? Nå og da får vi debatter i Norge om hvorvidt landet opplever islamisering. Hvis vi vil ha en presis samtale om dette, må vi ha en klar idé om hva islamisering er.

(Anm: Torkel Brekke professor Oslo Met. Hva er (snik)islamisering? Nå og da får vi debatter i Norge om hvorvidt landet opplever islamisering. Hvis vi vil ha en presis samtale om dette, må vi ha en klar idé om hva islamisering er. I offentlig debatt ser det ut til å være minst tre betydninger. Den første og enkleste betydningen er vekst i den muslimske befolkningen. Det er omtrent 150.000 medlemmer av muslimske trossamfunn i Norge, og omtrent 250.000 personer har en bakgrunn fra et land hvor islam er majoritetsreligion. Det betyr at mellom 150.000 og 250.000 finnes det et tall som med en viss rimelighet kan sies å være antall muslimer i Norge. Det er imidlertid dypt problematisk om vi legger en slik mening i begrepet islamisering. Alle ansvarlige politiske partier stiller seg bak grunnleggende menneskerettigheter, som omfatter frihet til å tilhøre den religion eller det livssyn man ønsker, og til å endre tilhørighet. Hvor mange personer som er muslimer, hinduer eller ateister i Norge, er ikke et politisk spørsmål. Islamisering er et dypt politisk begrep. (aftenposten.no 22.9.2019).)

- Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering.

(Anm: SIV JENSEN, leder i Frp. Dette er snikislamisering. Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering. I 2009 advarte jeg mot tendensene jeg mener kan kalles snikislamisering. Det skjer når vi stilltiende aksepterer religiøse særkrav og praksis som strider mot måten vi lever livene våre i Norge. Nå er det igjen aktuelt. Forrige uke besøkte Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif Norge. Da han møtte Stortingets utenrikskomité, ble ikke komitéleder Anniken Huitfeldt verdiget et håndtrykk. Hun var kvinne, og mannen fra det islamske prestestyret kunne ikke berøre hånden hennes. Klarere kan ikke forskjellen mellom vårt syn på kvinner og Irans syn på kvinner demonstreres. Mens det i Norge er en selvfølge at menn kan hilse på kvinner på samme måte de hilser på menn, er dette utenkelig for en offisiell representant for den islamske republikken. (vg.no 21.9.2019).)

- VENSTRE-TOPPER UT MOT SIV JENSEN: – Uforståelig at Frp bruker et begrep som fullstendig visker ut individet.

(Anm: VENSTRE-TOPPER UT MOT SIV JENSEN: – Uforståelig at Frp bruker et begrep som fullstendig visker ut individet. Flere toppolitikere i Venstre reagerer på at Frp-leder Siv Jensen ikke vil love å slutte og bruke begrepet «snikislamisering». (vg.no 21.9.2019).)

- Jøran Kallmyrs au pair. Et dilemma fra helvete. (- Frp-politikeren er den sjuende i rekken av justisminister siden 2013.)

(Anm: Jøran Kallmyrs au pair. Et dilemma fra helvete. Det vil nesten være uutholdelig for statsminister Erna Solberg og Siv Jensen å kvitte seg med enda en justisminister. Men det blir heller ikke lett å slå ring om en statsråd med svekket tillit og autoritet. NR. 7: Jøran Kallmyr ble i mars utnevnt til justisminister i Erna Solbergs regjering. Frp-politikeren er den sjuende i rekken av justisminister siden 2013.  (dagbladet.no 30.5.2019).)

- Justisministeren kan bli politianmeldt av UDI.

(Anm: Justisministeren kan bli politianmeldt av UDI. Asyladvokat Arild Humlen mener UDI bør politianmelde sin egen sjef, justisminister Jøran Kallmyr (Frp), for å ha brukt en au pair uten lovlig opphold i Norge. Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er i hardt vær etter at det ble kjent at UDI sendte hans au pair ut av landet 10. mai. UDI mener den fillippinske kvinnen har jobbet og oppholdt seg ulovlig hos landets justisminister. (dagbladet.no 1.6.2019).)

- UDI: Over 200 au pairer utvist fra Norge på tre år.

(Anm: UDI: Over 200 au pairer utvist fra Norge på tre år. Dersom en au pair bryter loven, kan det få konsekvenser for vertsfamiliene. (aftenposten.no 1.6.2019).)

– Toppadvokat mener Jøran Kallmyr har brutt loven: – Det spiller ingen rolle om au pairen jobbet eller ikke.

(Anm: Toppadvokat mener Jøran Kallmyr har brutt loven: – Det spiller ingen rolle om au pairen jobbet eller ikke. Advokat Arild Humlen mener justisminister Jøran Kallmyr har brutt et «tydelig regelverk» som skal beskytte sårbare individer mot utnyttelse. – Jeg skal ikke uttale meg om den moralske eller etiske siden ved dette, men det Kallmyr har gjort, er straffbart, sier advokat Arild Humlen. (…) Advokat Arild Humlen, som er ekspert på utlendingsrett, forteller at det Kallmyr har gjort, likevel er ulovlig. – Det spiller ingen rolle om au pairen har jobbet hos ham eller ikke. Au pairens oppholdstillatelse er knyttet til den første vertsfamilien hennes. Hvis hun skal bytte familie, må hun vente på den adressen til hun får time hos politiet. – Når hun velger å flytte, bortfaller oppholdstillatelsen. Det betyr at Kallmyr har huset en ulovlig utlending, noe det er egne straffebestemmelser for, sier Humlen. Advokat Humlen har tidligere ledet Advokatforeningens lovutvalg i Asyl- og utlendingsrett. (dn.no 31.5.2019).)

- Fabian Stang ut mot tidligere studiekamerat Mads Andenæs. Mener jussprofessoren gjør seg en bjørnetjeneste med Kallmyr-uttalelser.

(Anm: Fabian Stang ut mot tidligere studiekamerat Mads Andenæs. Mener jussprofessoren gjør seg en bjørnetjeneste med Kallmyr-uttalelser. JUSS-KRANGEL: Tdiligere Oslo-ordfører og advokat Fabian Stang kritiserer jussprofessor Mads Andænes sine uttalelser i Kallmyr-saken. Tirsdag kom meldingen om at UDI snur i saken om justisminister Jøran Kallmyrs au pair. Hun får likevel bo hos familien Kallmyr etter at UDI mener det har kommet «nye aspekter» i saken. UDI har ikke villet gå inn på hva disse er. Tidligere i vår sa jussprofessor ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, til Dagbladet at han ville bli overrasket om Kallmyr kunne fortsette som statsråd. Etter UDIs revers får Andenæs nå kritikk, også fra gamle kollegaer. (…) Det virker det som om Andenæs har glemt når han bedriver reinspikka politikk fra professorstolen, forteller Stang til Dagbladet. Han krever ingen beklagelse av Andenæs, men ber professoren ta inn over seg at «dette gikk veldig galt». (dagbladet.no 16.6.2019).)

- Aftenposten mener: Au pair? Du lyver! (- UDI-direktør Frode Forfang oppsummerer det slik: «Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse».)

(Anm: Aftenposten mener: Au pair? Du lyver! «Rikingene på Oslos vestkant får hushjelp og barnepass til en billig penge», sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til VG på fredag, og oppfordret Stortinget til å avskaffe hele ordningen når de rundt 3000 au pairene i Norge har fullført sine opphold: «Au pair-ordningen er moderne slaveri som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv». Nyansene mangler, åpenbart. Mange familier følger reglene. Men ordningen ble til i en tid da en au pair-jobb var en mulighet til å bli kjent med et annet land, også for nordmenn. I dag er slike muligheter ingen mangelvare. For eksempel har universitetene omfattende utvekslingssamarbeid. Det gjør kulturutveksling til en mindre viktig del av ordningen, og mange betrakter den som et smutthull som gjør det mulig å skaffe seg billig, ufaglært, utenlandsk arbeidskraft i hjemmet. UDI-direktør Frode Forfang oppsummerer det slik: «Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse». (aftenposten.no 10.6.2019).)

– Herskap og tjenere. «Au pair» kan oversettes til «på like fot». Ikke rart folk blir forvirret.

(Anm: Herskap og tjenere. «Au pair» kan oversettes til «på like fot». Ikke rart folk blir forvirret. (…) «Kallmyr stiller seg på au pairens side - mot UDI. Politisk sett er det umulig». KOMMENTAR «Au pair» kan oversettes til «på like fot». Ikke rart folk blir forvirret. (dagsavisen.no 31.5.2019).)

- Au pairens advokat har sendt klage til UDI i kveld.

(Anm: Au pairens advokat har sendt klage til UDI i kveld. Au pairen som jobbet i hjemmet til justisminister Jøran Kallmyr klager på UDIs vedtak. SKREVET KLAGE: Advokat Ingvild Boe Hornburg har skrevet klage på UDIs vedtak som den tidligere au pairen til justisminister Jøran Kallmyr har til gjennomlesning. (vg.no 30.5.2019).)

- Holdt Siv Jensen i mørket i 18 dager. (- Kallmyr sier, noe også au pairen bekrefter, at hun bare bodde hos familien Kallmyr uten å jobbe. Det mener UDI ikke holder.)

(Anm: Holdt Siv Jensen i mørket i 18 dager. Det tok 18 dager fra Jøran Kallmyr meldte til Statsministerens kontor (SMK) at au pairen hans var utvist fra Norge til han informerte partileder Siv Jensen. I dag avslørte Aftenposten at Jøran Kallmyr, Fremskrittspartiets sjuende justisminister siden 2013, hadde en au pair boende hos seg i to måneder uten at au pairen hadde papirene i orden. Kallmyr sier, noe også au pairen bekrefter, at hun bare bodde hos familien Kallmyr uten å jobbe. Det mener UDI ikke holder. (dagbladet.no 29.5.2019).)

- «Knuse jævla sosialister» uakseptabelt. (- På KS' kommunalpolitiske toppmøte 9. april utfordret KS-leder Gunn Marit Helgesen lokale og nasjonale politikere til respektfull debatt i valgkampen.)

(Anm: «Knuse jævla sosialister» uakseptabelt. Kommunevalget 2019. Frp-leder Siv Jensens uttalelse om «å knuse de jævla sosialistene» er helt uakseptabel, skriver KS-leder Gunn Marit Helgesen på Facebook. Hun minner om Valgløftet 2019, som rikspolitikerne har fått av ordførerne. På KS' kommunalpolitiske toppmøte 9. april utfordret KS-leder Gunn Marit Helgesen lokale og nasjonale politikere til respektfull debatt i valgkampen. En måned senere mener hun Frp-leder Siv Jensen har tråkket over. Frp-leder Siv Jensen oppfordret delegatene til å gå ut å «knuse de jævla sosialistene» i valgkampen i sin tale på landsmøtets festmiddag lørdag kveld. (kommunal-rapport.no 6.5.2019).)

- Siv Jensen beklager at hun sa at Frp skal «knuse disse jævla sosialistene.» Det burde hun sluppet, skriver Ola Magnussen Rydje.

(Anm: Siv Jensen: Disse jævla debattene. Siv Jensen beklager at hun sa at Frp skal «knuse disse jævla sosialistene.» Det burde hun sluppet, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 5.5.2019).)

– JAMA Forum: Trafikkskader og dødsfall: Et folkehelseproblem vi kan løse. (- Hvert 30. sekund dør noen i en trafikkulykke, og 10 personer blir alvorlig skadet. Dødsfall i veitrafikkulykker er den femte ledende dødsårsaken i verden, noe som resulterte i 1,25 millioner dødsfall globalt i 2013.)

(Anm: JAMA Forum: Traffic Injuries and Deaths: A Public Health Problem We Can Solve. Every 30 seconds,  someone dies in a road traffic crash, and 10 people are seriously injured. Road traffic mortality is the fifth leading cause of death in the world, resulting in 1.25 million deaths globally in 2013. For young people aged 15 to 29 years, at the peak of their productive lives, traffic crashes are the leading cause of death. This crushing burden of injury, disability, and death falls disproportionately on low- and middle-income countries and the most vulnerable road users, such as motorcyclists, bicyclists, pedestrians. Although these countries are home to less than half the world’s vehicles, these countries account for 90% of the global toll of traffic deaths. (newsatjama.jama.com February 28, 2018).)

(Anm: TRAST – Trafikkskadestatistikk. Statistikk basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (kun materielle skader) (finansnorge.no).)

- Digitale meningsbobler er skadelige for demokratiet. (- En omfattende gjennomgang av twittermeldinger viser at brukere i stor grad eksponeres for politiske ytringer de er enige i. (- Forskning viser også at slik skjeveksponering utfordrer demokratiet.)

(Anm: Digitale meningsbobler er skadelige for demokratiet | Camilla AC Tepfers, partner inFuture - Håkon Haugli, administrerende direktør, Abelia. Digitalisering fremmer engasjement. Det er bra. Digitalisering fremmer polariserende engasjement. Det er ikke bra. Digitalisering fremmer ytringsfrihet. Samtidig utpeker World Economic Forum digital desinformasjon som en alvorlig global trussel. I løpet av de siste ti årene har verdens befolkning fått tilgang til stadig flere kommunikasjonskanaler. Samtidig har andelen mennesker som lever i velfungerende demokratier, falt kraftig. Det er et digitalt dilemma. (…) En ny studie gjennomført av forskere ved Aalto-universitetet bekrefter at digitale ekkokamre er reelle. En omfattende gjennomgang av twittermeldinger viser at brukere i stor grad eksponeres for politiske ytringer de er enige i. Forskning viser også at slik skjeveksponering utfordrer demokratiet. Cass Sunstein, som mottok Holbergprisen i fjor, er en pioner blant ekkokammer-forskerne. Hans «lov om gruppepolarisering» sier at selv diskusjoner av høy kvalitet kan føre til polariserte meninger hvis de foregår i homogene grupper. (aftenposten.no 2.4.2019).)

- Faktasjekk: Trump har snakket usant over 10.000 ganger på 800 dager.

(Anm: Faktasjekk: Trump har snakket usant over 10.000 ganger på 800 dager. President Donald Trump har kommet med over 10.000 «falske eller uriktige påstander» etter litt over 800 dager i embetet, ifølge Washington Posts faktasjekk. (dn.no 30.4.2019).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- INTERN KAMP FOR Å FJERNE SANDBERG: – Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet.

(Anm: INTERN KAMP FOR Å FJERNE SANDBERG: – Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet. Per Sandberg erkjenner at han har brutt Frps retningslinjer, og internt mener flere at den tidligere Frp-nestlederen bør fratas medlemskapet. – Per Sandberg har aldri fryktet noen ting, sier Sandberg selv. Bakgrunnen for den interne misøyen er flere uttalelser fra den tidligere Frp-nestlederen i sommer. – Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet, sier fylkeslederen i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, til TV 2. Hun mener Sandberg bør fratas medlemskapet. Ifølge flere kilder er det er laget et internt utkast hvor Frp-fylkesledere går inn for at Sandberg bør miste medlemskapet i partiet. Brevet er ikke sendt, men er skrevet som et utkast og skal ligge i en lukket Facebook-gruppe blant fylkesledere hvor saken diskuteres. Bakgrunn: Sandberg refser partikolleger i Frp (tv2.no 27.7.2019).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Stein Erik Hagens svar gir gufs nedover ryggen. Dagbladet mener: Systemet for partifinansiering bør gjennomgås for å sikre politikken større troverdighet.

(Anm: Leder. Stein Erik Hagens svar gir gufs nedover ryggen. Dagbladet mener: Systemet for partifinansiering bør gjennomgås for å sikre politikken større troverdighet. Tirsdag denne uka publiserte VG et intervju med investor og milliardær Stein Erik Hagen, som havnet i skyggen av presentasjonen av Erna Solbergs nye mannskap i regjeringen. I forbindelse med Davos-toppmøtet pleier Hagen å være raus med intervjuer i norsk presse, og det er bra. Men noen av svarene han gir i møtet med VG er egnet til å gi gufs nedover ryggen, og til å sette dagens regler for partifinansiering i et dårlig lys. (dagbladet.no 26.1.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Stein Erik Hagen støtter Abid Rajas Venstre med 1 million. (- Vi sender pengene via Akershus Venstre, fordi det er Abid Raja som har tatt kontakt med meg og fordi jeg opplever at han gjør en god jobb for å fremme gode liberale verdier i Norge, sier Hagen til VG.)

(Anm: Stein Erik Hagen støtter Abid Rajas Venstre med 1 million. Forretningsmann Stein Erik Hagen bekrefter overfor VG at han og familien gir en million kroner til Akershus Venstre for å støtte partiet og Abid Rajas innsats. – Jeg kan bekrefte at vi har bestemt oss for å støtte Venstre med en million kroner foran årets lokalvalg. Vi sender pengene via Akershus Venstre, fordi det er Abid Raja som har tatt kontakt med meg og fordi jeg opplever at han gjør en god jobb for å fremme gode liberale verdier i Norge, sier Hagen til VG. Dermed har Hagen snudd etter at han i januar sa han ikke trodde familien ville gi pengestøtte til sentrumspartiene i år, slik de tidligere har støttet både Høyre og Fremskrittspartiet. (nettavisen.no 7.3.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Raja mener regjeringen bør få ned byråkratiet og avskaffe skatteendringene for frynsegoder på jobb.

(Anm: Skatt på frynsegoder. Abid Raja langer ut mot skatt på personalrabatt: - Vi bør snu i tide. Abid Raja er finanspolitisk talsperson i Venstre. Raja mener regjeringen bør få ned byråkratiet og avskaffe skatteendringene for frynsegoder på jobb. De nye reglene gir mye frustrasjon og byråkrati, men lite tilbake i skattekroner, mener Venstre-toppen om egen regjerings politikk. (nettavisen.no 30.1.2019).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (- Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt.)

(Anm: Erna Solbergs metode | Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag. Om noen uker vil vi få vite om Kristelig Folkeparti går inn i Erna Solbergs sentrum-høyre-regjering. (…) Ernas Solbergs metode er altså å være inkluderende, tillate åpne debatter, ta alle med og ansvarliggjøre hver enkelt. (…) Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen etter at KrF vedtok å gå inn i Regjeringen. Solbergs metode vil kanskje redde KrF ved neste valg, mener Clemet. (aftenposten.no 10.11.2018).)

(Anm: Civita – Den liberale tankesmien (civita.no).)

(Anm: Kristin Clemet (født 20. april 1957 i Harstad) er en norsk tidligere politiker (H). Fra 2006 er hun daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun er datter av Høyres tidligere generalsekretær Fridtjov Clemet og hustru Berit Schjeide. (…) Hun er datter av Høyres tidligere generalsekretær Fridtjov Clemet og hustru Berit Schjeide. (…) Hun hadde verv i både Unge Høyre og NHHS. (…) Hun er gift med stortingsrepresentant Michael Tetzschner. Deres datter Jenny Clemet von Tetzschner er også Høyre-politiker i Oslo. (no.wikipedia.org).)

- Tre nye aviser får pressestøtte. (- Minerva, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen får tilskudd for første gang i 2018.)

(Anm: Tre nye aviser får pressestøtte. 158 aviser får tildelt produksjonstilskudd til 313 millioner kroner i år. Tre av aviser får pressestøtte for første gang. Minerva, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen får tilskudd for første gang i 2018. Samtidig kvalifiserer avisene Vestlandsnytt og Setesdølen på nytt til støtte etter å ha vært ute av ordningen noen år, melder Medietilsynet. 207,5 millioner kroner av støtten går til de ti største tilskuddsmottakerne. Blant dem finner vi Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen. Sistnevnte hadde størst vekst i fjor både i kroner og prosent. (aftenposten.no 16.11.2018).)

- Minerva holder nå til i Akersgaten 20, vis a vis Stortinget, sammen med den liberale tankesmien Civita.

(Anm: Minerva holder nå til i Akersgaten 20, vis a vis Stortinget, sammen med den liberale tankesmien Civita. Tidsskriftet og nettsiden blir sponset av blant andre Norsk Kulturråd, Minervastiftelsen, Høyres Hovedorganisasjon og Norad. Mer om Minervas historie finner du på Wikipedias nettsider. (minerva.no).)

(Anm: Minerva håper på millioner i pressestøtte og drømmer om 10.000 abonnenter. Etter et halvt år er de allerede 25 prosent på vei. I desember gikk startskuddet for «høyresidas dagsavis». Nå nærmer nye Minerva seg 2500 abonnenter, og Nils August Andresen har store ambisjoner: - Dette er ikke noen sprint. Vi har meldt oss på langdistanse. Vi møter Minerva-redaktøren høyt oppe i Akersgata, rett sør for Karl Johan, altså over gata for Stortinget. Med tenketanken Civita som nabo og kort vei til dem som styrer landet. (medier24.no 21.7.2017).)

- Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. (- Konsulentselskapet BDO med tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad i spissen ble leid inn for å granske. Etter noen ukers jobbing var konklusjonen klar: – Gjennom sin intense gransking fant de ut at det var stor sannsynlighet for at Husbanken var utsatt for lånebedrageri, sier Robertsen.)

(Anm: Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. Men var de bedragere – eller bare smarte? (…) Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, satte de sitt preg ved å legge inn et nytt mål i det årlige tildelingsbrevet: «Husbanken skal stimulere til flere private utleieboliger.» (…) På bankens nettsider står det at «Husbanken skal setje i verk regjeringa sin budstadsosiale politikk».) (nrk.no 26.1.2019).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. (…) Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- Solberg vil være statsminister til 2025.

(Anm: Solberg vil være statsminister til 2025. Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ønsker å styre landet fram til 2025. – Jeg er innstilt på å fortsette. Vi starter nå et spennende prosjekt med fire partier, som jeg har veldig lyst til at skal bli vellykket. Så får vi se i 2021. Det er jo velgerne som avgjør, sier hun til VG. Solberg ønsker å fremme bærebjelkene i sitt politiske prosjekt i en sjuårsplan. (aftenposten.no 21.1.2019).)

(Anm: Erna vil være statsminister til 2025: – Skal vi bevare Norge som velferdssamfunn må vi omstille Norge. Erna Solberg (57) og mannen Sindre Finnes (54) feiret den borgerlige flertallsregjeringen med en gåtur i finværet søndag. Hun har planer om å regjere minst til 2025 og forteller i dag om sin syvårsplan. (…) – Kritikere mener Ropstads uttalelser er beviset på at du har fått et mørkemannsparti inn i regjering? – Jeg synes ikke at man skal stemple andre politikere på den måten. (vg.no 21.1.2019).)

- Debatt: Vi må ikke la oss blende av konfliktbildet. I en verden preget av uro, bør vi verdsette og hegne om den norske stabiliteten. (- De som roper høyest og representerer ytterpunktene får ofte mest oppmerksomhet både i sosiale medier og tradisjonelle medier.)

(Anm: Erna Solberg, statsminister (H). Debatt: Vi må ikke la oss blende av konfliktbildet. I en verden preget av uro, bør vi verdsette og hegne om den norske stabiliteten. Den gjør oss sterkere i møte med utfordringene vi står foran. Nordmenn er gode på samarbeid. På arbeidsplassen, i dugnader, i frivilligheten, mellom politiske partier og mellom partene i arbeidslivet. Samarbeid er noe av det som gjør samfunnet vårt så godt og stabilt som det er. Jeg syns det er verdt å fremheve, fordi konflikt får mye større oppmerksomhet enn konsensus i den offentlige debatten. De som roper høyest og representerer ytterpunktene får ofte mest oppmerksomhet både i sosiale medier og tradisjonelle medier. (dagbladet.no 28.12.2018).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

- Leder. Regjeringsforhandlinger: Dagbladet mener: Norges problemer trenger forpliktende løsninger, ikke selvskryt og ulne visjoner.

(Anm: Leder. Regjeringsforhandlinger: Dagbladet mener: Norges problemer trenger forpliktende løsninger, ikke selvskryt og ulne visjoner. Dagens regjeringserklæring er vassen og uforpliktende. En eventuell ny enighet mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF må inneholde langt flere målbare og forpliktende punkter enn Jeløya-erklæringen. (dagbladet.no 29.12.2018).)

- Oljealderen kan gå mot sin slutt før vi aner. Da må vi være bedre forberedt. (- Regjeringen har vist vilje til å oppmuntre store selskaper til å ta leterisiko på norsk sokkel. Jeg håper den viser den samme viljen til å oppmuntre små bedrifter over hele landet til å utvikle, kommersialisere og eksportere de produktene vi skal leve av i fremtiden, skriver Kai Eide. Nå haster det.)

(Anm: Oljealderen kan gå mot sin slutt før vi aner. Da må vi være bedre forberedt. | Kai Eide. For å lykkes må vi ta upopulære beslutninger som å flytte kapital, kompetanse og ikke minst oppmerksomhet bort fra petroleumssektoren og over til nye innsatsområder. Regjeringen har vist vilje til å oppmuntre store selskaper til å ta leterisiko på norsk sokkel. Jeg håper den viser den samme viljen til å oppmuntre små bedrifter over hele landet til å utvikle, kommersialisere og eksportere de produktene vi skal leve av i fremtiden, skriver Kai Eide. Nå haster det. Eksporten fra Fastlands-Norge må dobles frem til 2040 dersom vi skal opprettholde velferdsnivået vårt, mener SSB. Så vi har dårlig tid. Det er bra at omstilling av norsk næringsliv står sentralt i den nye regjeringsplattformen. (aftenposten.no 30.1.2019).)

- Kritikk fra flere hold mot Ernas rekordstore regjering: – Skaper nytt byråkrati. Mer byråkrati og mindre handlekraft kan bli resultatet av å utvide regjeringen til rekordhøye 22 statsråder, advarer NHO-foreningen Abelia. (– Hvis hver ny oppgave skal ha en ny ansatt eller statsråd, forklarer det hvorfor offentlig sektor vokser. )

(Anm: Kritikk fra flere hold mot Ernas rekordstore regjering: – Skaper nytt byråkrati. Mer byråkrati og mindre handlekraft kan bli resultatet av å utvide regjeringen til rekordhøye 22 statsråder, advarer NHO-foreningen Abelia. Tirsdag ble KrF med i regjeringen, noe som førte til et historisk antall statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. De borgerlige partiene har lenge tatt til orde for å krympe regjeringsapparatet, men har nå 22 statsråder – det høyeste antallet i Norge noensinne. Totalt koster lønningene til statsrådene, statssekretærene og de politiske rådgiverne, nå 93,3 millioner kroner i året. Det er syv flere medlemmer flere i den nye utvidelsen av regjeringen, som nå har økt fra totalt 86 til 93: To flere statsråder, tre flere statssekretærer og to flere politiske rådgivere. (aftenposten.no 23.1.2019).)

- Mens regjeringen eser ut, har 5477 statsansatte forsvunnet i løpet av ett år.

(Anm: Høyre jublet for 5.500 færre «byråkrater» i staten. Men egentlig har antallet økt med 889. Høyre feirer at det har blitt færre «byråkrater» i staten. Det provoserer tillitsvalgte, spesielt ettersom tallet egentlig har økt, når man justerer for alle årsverk som er skilt ut av staten. (…) Gikk egentlig opp I rapporten fra Difi finnes det imidlertid et annet tall: «Utvikling i antall ansatte justert for omorganiseringer». (dagsavisen.no 2.2.2019).)

- Høyre jublet for 5.500 færre «byråkrater» i staten. Men egentlig har antallet økt med 889. Høyre feirer at det har blitt færre «byråkrater» i staten. (- Gikk egentlig opp. (- I rapporten fra Difi finnes det imidlertid et annet tall: «Utvikling i antall ansatte justert for omorganiseringer»)

(Anm: Høyre jublet for 5.500 færre «byråkrater» i staten. Men egentlig har antallet økt med 889. Høyre feirer at det har blitt færre «byråkrater» i staten. Det provoserer tillitsvalgte, spesielt ettersom tallet egentlig har økt, når man justerer for alle årsverk som er skilt ut av staten. (dagsavisen.no 2.2.2019).)

- Aftenposten mener: Merkelig skrytemanøver fra Mæland. «Nå blir det færre statsansatte! (- Som Faktisk.no påpekte, er Mælands fremstilling misvisende.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Merkelig skrytemanøver fra Mæland. «Nå blir det færre statsansatte! Vi effektiviserer offentlig sektor, og vi er ikke ferdig», skryter Høyre på Facebook. Også fremover skal offentlig sektor bli mindre, kan man lese. På et bilde av kommunalminister Monica Mæland hevder partiet det er blitt 5500 færre statsansatte på et år. Den samme påstanden har Mæland kommet med i pressemeldings form. Der knytter hun reduksjonen til den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (navnemessig effektivisert og avbyråkratisert til ABE-reformen). Denne reformens hovedgrep er et målkrav om at forvaltningen kutter utgiftene med en bestemt promillesats hvert år. Som Faktisk.no påpekte, er Mælands fremstilling misvisende. Reduksjonen fra 2016 til 2017 skyldes at 6300 statsansatte ble organisert ut av statsforvaltningen. I all hovedsak gikk de til andre offentlig finansierte virksomheter. Jernbaneverket er blitt Bane Nor SF (4200 ansatte), og Den norske kirke (1670 ansatte) ble skilt fra staten. Noen av omorganiseringene har gode begrunnelser. Andre kan mistenkes å være mer kosmetiske. Rettsmedisinsk avdeling ved Folkehelseinstituttet ble overført til Oslo universitetssykehus uten noen fysisk flytting, med knapp begrunnelse og uten at fagmiljøet ble tatt med på råd. På papiret ga det 240 færre ansatte i sentralforvaltningen. (aftenposten.no 7.2.2019).)

– Raser mot å flytte likestilling til Kulturdepartementet. (– Likestilling, det feltet som betyr minst for regjeringen, flyttes til kultur, det området som betyr nest minst, slik at KrFs Kjell Ingolf Ropstad skal slippe å måtte forholde seg til Pride-parader og oss homofile.)

(Anm: Raser mot å flytte likestilling til Kulturdepartementet. Hårreisende, pinlig og drøyt om statsministeren flytter likestilling og homopolitikk over til Kulturdepartementet for å «skåne» KrFs Kjell Ingolf Ropstad, mener opposisjonen i Ap og SV. – Likestilling, det feltet som betyr minst for regjeringen, flyttes til kultur, det området som betyr nest minst, slik at KrFs Kjell Ingolf Ropstad skal slippe å måtte forholde seg til Pride-parader og oss homofile. Det er et drøyt signal å sende ut til alle oss som ikke lever etter flertallsnormen, sier Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson fra Ap og selv homofil småbarnsmor.(vg.no 21.1.2019).)

- Pride-parade i Oslo uten KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. (- Partifeller kritiske til familieministeren.) (- Viken KrFU-leder Simen Bondevik er blant dem som skal gå, ifølge Vårt Land.)

(Anm: Pride-parade i Oslo uten KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Partifeller kritiske til familieministeren. Både sentrale og lokale KrF-ere skal delta i Pride-paraden i Oslo neste lørdag. Flere av dem er kritiske til at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ikke deltar. Viken KrFU-leder Simen Bondevik er blant dem som skal gå, ifølge Vårt Land. Han mener KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad burde gå i toget dersom han mener alvor med fine ord om solidaritet og mangfold. Les også: Alt for mange i religiøse miljøer må skjule homofil legning, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum (vartoslo.no 15.6.2019).)

– Alt for mange i religiøse miljøer må skjule homofil legning, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum. (- Vær så religiøs du bare vil, men lev og la andre leve.) (- Ikke dikter hvordan andre skal leve sine liv eller hvem de skal elske, sier Saida Begum.)

(Anm: – Alt for mange i religiøse miljøer må skjule homofil legning, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum. — Vær så religiøs du bare vil, men lev og la andre leve. Ikke dikter hvordan andre skal leve sine liv eller hvem de skal elske, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum. Nå hyller hun Pride og festivalens 50-årsjubileum. -- Vær så religiøs du bare vil, men lev og la andre leve. Ikke dikter hvordan andre skal leve sine liv eller hvem de skal elske, sier Saida Begum. (vartoslo.no 15.6.2019).)

- Stortinget vil ikke heise regnbueflagget under Pride. (- Miljøpartiet De Grønne hadde bedt om flaggingen.)

(Anm: Stortinget vil ikke heise regnbueflagget under Pride. Stortingets presidentskap har vedtatt at regnbueflagget ikke skal vaie fra stortingsbygningen under Pride-paraden i Oslo lørdag. Miljøpartiet De Grønne hadde bedt om flaggingen. Presidentskapet behandlet saken i et møte torsdag, skriver Dagbladet. (…) MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm sier til Dagbladet at det burde være en selvfølge for Stortinget å flagge. – Stortinget svarer som om det er politisk kontroversielt å markere støtten til Pride-paraden og feire mangfold og likestilling i Norge. (aftenposten.no 20.6.2019).)

- Homofili og helvete. (- Men du trenger ikke dra til Iran eller Bangladesh for å se religiøse krefter forsøke å vingestekke dem som er eller tenker annerledes enn de gamle skriftene tillater.)

(Anm: Homofili og helvete | Ingeborg Senneset, journalist. Religiøse krefter vil kontrollere andres seksualitet. La ikke tro få bedre beskyttelse enn mennesker. (…) Men du trenger ikke dra til Iran eller Bangladesh for å se religiøse krefter forsøke å vingestekke dem som er eller tenker annerledes enn de gamle skriftene tillater. Fundamentalistisk islam er en homofob versting, men dens mildere fetter konservativ kristendom deler ut mentale ørefiker også her hjemme. Det er naivt å tro at religiøs kontroll av seksuell adferd ikke ødelegger norske liv.En Fafo-undersøkelse fra 2017 viser at en fjerdedel av ungdommer med innvandrerbakgrunn mener homofili er uakseptabelt. Ungdommene svarte at de tror dobbelt så mange i foreldregenerasjonen mener det samme.  (aftenposten.no 21.6.2019).)

- «Voldelige nazister har pekt oss ut som hovedfiende. Det er skremmende». Skremmende, sier FRI-leder Ingvild Endestad om norske nynazisters kartlegging av deltakere på Pride-arrangementer. (- Dagsavisen skrev i dag om hvordan den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen kartlegger LGBT-aktivister og deltakere på Pride-parader. Den nordiske motstandsbevegelsen hadde i fjor offentlige markeringer i Moss og Fredrikstad.)

(Anm: «Voldelige nazister har pekt oss ut som hovedfiende. Det er skremmende». Skremmende, sier FRI-leder Ingvild Endestad om norske nynazisters kartlegging av deltakere på Pride-arrangementer. – Uavhengig av hvor stor den reelle trusselen er, er det skremmende for folk at Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerer i gatene, og at de følger våre arrangementer. Konsekvensen er at mange vegrer seg mot å ta tillitsverv i FRI, delta i Pride-paraden, eller ta med ungene. Dette sier Ingvild Endestad, leder for organisasjonen FRI, som arrangerer Pride-festivalen i Oslo. Dagsavisen skrev i dag om hvordan den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen kartlegger LGBT-aktivister og deltakere på Pride-parader. Den nordiske motstandsbevegelsen hadde i fjor offentlige markeringer i Moss og Fredrikstad. Skeiv Ungdom Østfold-leder Kenneth Mathisen fortalte Dagsavisen om hvordan Den nordiske motstandsbevegelsen skaper frykt gjennom å fotografere og publiserer bilder av LGBT-aktivister. Skeiv Ungdom-lederen var blant deltakerne lørdag på SV-nettverket Skeive Sosialisters panelsamtale om organisert homohat, under Oslo Pride. Antirasistisk senter har beskrevet Den nordiske motstandsbevegelsens aktiviteter i sin rapport «Norsk høyreekstremisme 2018», og frykter at den nynazistiske organisasjonen lager register over homofile. Den nordiske motstandsbevegelsens fotografering av LGBT-aktivister og deling av bilder i sosiale medier er også omtalt i årets utgave av den EU-støttede Rainbow Index-rapporten om LGBT-rettigheter og sikkerhet. (dagsavisen.no 15.6.2019).)

- NRK: Frps stortingsrepresentant la møter til Geilo i påsken – lot Stortinget betale.

(Anm: NRK: Frps stortingsrepresentant la møter til Geilo i påsken – lot Stortinget betale. Helge André Njåstad (Frp) har ved flere anledninger lagt korte, jobbrelaterte møter til turer der han har overnattet på gode hoteller og møtt familie og venner. (…) I påskeuken i 2016 la stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, jobbmøter til Geilo, som er et populært reisemål i påsken. Reiseregningen inkluderte hotellovernatting på Dr. Holms hotell på 1590 kroner, en BMW leiebil for 2865 kroner og diett på 1278 kroner. Tilsammen fikk Njåstad utbetalt 5.733 kroner fra Stortinget for turen til Geilo, skriver NRK. NRK har funnet flere eksempler på familieturer til komfortable hoteller i reiseregningene Njåstad har levert til Stortinget. Det som går igjen er at Frp-politikeren har korte jobbrelaterte møter på de samme reisene. (aftenposten.no 7.1.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Uklokt av Helge André Njåstad (aftenposten.no 8.1.2019).)

- Aftenposten mener: Stortingspolitikerne nyter høy tillit. De risikerer å tape den. «Dersom mange opplever at stortingspolitikerne lever i en egen lukket boble, risikerer de å miste den tilliten folk har til dem», skriver Aftenposten på lederplass.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Stortingspolitikerne nyter høy tillit. De risikerer å tape den. «Dersom mange opplever at stortingspolitikerne lever i en egen lukket boble, risikerer de å miste den tilliten folk har til dem», skriver Aftenposten på lederplass. I 2017 tok flere stortingspolitikere et oppgjør med dyre og eksotiske komitéreiser til utlandet i Dagens Næringsliv. Og etter milliardsprekken i forbindelse med byggingen av ny stortingsgarasje, ble behovet for å vise moderasjon gjentatt. Men en gjennomgang Aftenposten har gjort denne uken, viser at det har skjedd fint lite. Politikerne fortsetter å dra på internasjonale reiser med et høyt kostnads- og komfortnivå, for eksempel ved å fly businessklasse og bo på luksushoteller. Mens det i forrige stortingsperiode ble brukt 29,85 millioner på komitéreiser til utlandet, er det satt av 31 millioner i inneværende periode (2017–2021). Fra 2014 til 2018 kjøpte nasjonalforsamlingen 609 flybilletter til minst 20.000 kroner pr. stykk. (aftenposten.no 6.3.2019).)

- Stortingspolitikere som pendler har gratis tjenesteleilighet, gratis besøksreiser for familiemedlemmer og minst en gratis hjemreise per uke. (- Samtidig fjerner de goder for vanlige folk som må pendle.)

(Anm: Stortingspolitikere som pendler har gratis tjenesteleilighet, gratis besøksreiser for familiemedlemmer og minst en gratis hjemreise per uke. Samtidig fjerner de goder for vanlige folk som må pendle. (…) En hybel med ei kokeplate og et lite kjøleskap. Det er hverdagen for tusenvis av arbeidsfolk her i landet, de som av ulike årsaker må pendle til jobben. De som Stein Ove Berg sang om i visa «Mandag morra blues». Joda, det finnes over 100.000 av dem fortsatt. (nettavisen.no 18.4.2019).)

- Stortingspolitikere kritiserte egne, dyre reiser. Men fortsatt reiser de verden rundt på luksushoteller. Stortingspolitikere kritiserte sin egen kostbare reisevirksomhet og tok til orde for å kutte kostnadene etter byggesprekken. Så dro de på nye, luksuriøse turer verden rundt.

(Anm: Stortingspolitikere kritiserte egne, dyre reiser. Men fortsatt reiser de verden rundt på luksushoteller. Stortingspolitikere kritiserte sin egen kostbare reisevirksomhet og tok til orde for å kutte kostnadene etter byggesprekken. Så dro de på nye, luksuriøse turer verden rundt. Stortingspolitikerne fra energi- og miljøkomiteen tilbrakte tre netter på The Westin i Singapore. Hotellet har blant annet et svømmebasseng i 35. etasje med utsikt over Singaporestredet. – Jeg ser ikke behovet for disse lange og kostbare turene. Selv om deler av opplegget kan være interessant, får man ikke så mye utbytte av reisene. – Hvis man vil dra på interessante og eksotiske ferier, så bør man betale for det selv. Vi har gode lønninger på Stortinget. Dette var noen av utspillene fra henholdsvis Høyres stortingsrepresentanter Stefan Heggelund og Heidi Nordby Lunde da Dagens Næringsliv omtalte Stortingets internasjonale komitéreisevirksomhet i 2017, og politikerne fikk blant annet støtte fra SV.  (aftenposten.no 3.3.2019).)

- Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk.

(Anm: Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk. Siden oktober 2018 har Aftenposten avslørt hvordan Stortinget bruker offentlige penger som de bevilger til seg selv. Her kan du få oversikt over det viktigste vi har avdekket så langt. denne bygningen sitter landets øverste folkevalgte. I 2018 er hele Stortingets budsjett på 1,7 milliarder kroner. Men hvordan brukes pengene? Det er noe av det Aftenposten har sett nærmere på i høst. (aftenposten.no 11.3.2019).)

- Partiene på Stortinget bevilger penger til seg selv: Har nesten 200 mill. på bok. (- Hovedregelen for penger bevilget av Stortinget i statsbudsjettet, er at ubrukte midler ved årets utgang betales tilbake, ifølge veilederen for statlig budsjettarbeid fra Finansdepartementet. (s. 32) Men den regelen gjelder ikke for partiene på Stortinget.)

(Anm: Partiene på Stortinget bevilger penger til seg selv: Har nesten 200 mill. på bok. Partigruppene på Stortinget slipper å betale tilbake det de ikke bruker i løpet av ett år – slik alle andre som får penger fra Stortinget må. Resultat: Nesten 200 millioner kroner i oppsparte midler. Gruppetilskudd, representanttilskudd og opposisjonstilskudd. I fjor fikk de ni stortingsgruppene til sammen 188 millioner kroner. Pengene skal gå til drift av et politisk og administrativt støtteapparat for stortingsgruppene, samt anskaffelse av varer og tjenester som gruppene finner nødvendig for å ivareta sine funksjoner i Stortinget, ifølge reglene som Stortinget selv vedtok i 2013. Hovedregelen for penger bevilget av Stortinget i statsbudsjettet, er at ubrukte midler ved årets utgang betales tilbake, ifølge veilederen for statlig budsjettarbeid fra Finansdepartementet. (s. 32) Men den regelen gjelder ikke for partiene på Stortinget. Stortingsgruppene til Høyre, Frp og Ap har nå flere titalls millioner kroner i reserver, penger som partiene har valgt å spare i stedet for å bruke på stortingsarbeidet. (…) Her er partienes 2018-regnskaper på Stortingets hjemmeside (…) Hakeslipp Pensjonistpartiet, som har stilt med lister til flere stortingsvalg, reagerer på den rause pengestøtten til de partiene som har kommet seg inn på Stortinget. (vg.no 24.6.2019).)

- Leder. Njåstads reiseregninger: – Et stykke mellom liv og lære.

(Anm: Leder. Njåstads reiseregninger: – Et stykke mellom liv og lære. Frp-toppen Helge André Njåstad har ifølge NRK tatt med familien på flotte hoteller rundt i Norge. Blant annet tilbragte han påsken 2016 på Dr. Holms hotell på Geilo. Reisene er blitt betalt av norske skattebetalere, fordi Njåstad har definert oppholdene som jobbmøter. (vg.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Frp-tillitsbrudd igjen. Lov og orden-partiet Fremskrittspartiet er igjen rystet av økonomisk uorden. (dagsavisen.no 7.1.2019).)

- Aftenposten avslører: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget.

(Anm: Aftenposten avslører: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget. Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted. Hun har også fått penger for å ha vært på familiens hytte og på private reiser i utlandet. Fra januar 2017 til oktober 2018 har Hege Haukeland Liadal (Ap) levert reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget. I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser. Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på.
Den 46 år gamle Ap-politikeren har vært innvalgt på Stortinget siden 2013 og satt i familie- og kulturkomiteen frem til 2017. Etter dette har hun vært en del av energi- og miljøkomiteen og fungert som Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson. Hun er nestleder i Rogaland Ap og sitter i partiets landsstyre. Liadal får, i likhet med de andre stortingsrepresentantene, årlig 956.000 kroner i lønn og får dekket alle tjenestereiser og ukentlig pendling mellom Stortinget og hjemsted. Representanter som bor mer enn 40 kilometer fra Oslo, får også mulighet til å bo i gratis leilighet i hovedstaden. De som har barn i alderen 0 til 19 år som bor på hjemstedet, får dekket utgifter til inntil én ekstra hjemreise i uken. Liadal har dette. (aftenposten.no 9.4.2019).)

- Kilder: Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger til Stortinget, måtte slutte i lederjobb på grunn av økonomisk utroskap.

(Anm: Kilder: Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger til Stortinget, måtte slutte i lederjobb på grunn av økonomisk utroskap. I 2012 måtte Aps Hege Haukeland Liadal slutte i en lederjobb da det ble avdekket privat bruk av arbeidsgiverens midler, opplyser flere kilder. Samme år ble hun nominert til en sikker stortingsplass. (aftenposten.no 17.4.2019).)

- Helge André Njåstad lekket sensitive opplysninger: Trekker seg fra alle verv. Helge André Njåstad sa unnskyld til Fremskrittspartiets stortingsgruppe, da han trakk seg fra alle verv.

(Anm: Helge André Njåstad lekket sensitive opplysninger: Trekker seg fra alle verv. Helge André Njåstad sa unnskyld til Fremskrittspartiets stortingsgruppe, da han trakk seg fra alle verv. Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget, Helge André Njåstad. trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle, skriver NRK. (dagbladet.no 30.1.2019).)

- Njåstad trakk seg fra sentralstyret allerede i oktober. (- Men Njåstads politiske nedtrapping fra topp til menig stortingsrepresentant har foregått over lengre tid i det skjulte enn offentligheten har visst.)

(Anm: Njåstad trakk seg fra sentralstyret allerede i oktober. Helge André Njåstad gikk ut av Frps sentralstyre allerede i oktober. Og han varslet parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i november om at han ville gå av som finanspolitisk talsmann. Jeg fortalte Limi like etter budsjettforliket, at jeg ville gå av som finanspolitisk talsmann. Jeg kan ikke være låst i Oslo i helgene, sier Njåstad, som har en 10 år gammel sønn hjemme i Austevoll i Hordaland. Men Njåstads politiske nedtrapping fra topp til menig stortingsrepresentant har foregått over lengre tid i det skjulte enn offentligheten har visst. (aftenposten.no 30.1.2019).)

- Leder. Kongen og statsministerens nyttårstaler. Reaksjonene tyder på at kongens advarsel kommer i seineste laget. Dagbladet mener: Solbergs tale er enda et skamløst frieri til KrF.

(Anm: Leder. Kongen og statsministerens nyttårstaler. Reaksjonene tyder på at kongens advarsel kommer i seineste laget. Dagbladet mener: Solbergs tale er enda et skamløst frieri til KrF. SAMSTEMT: Både Erna Solbergs og kong Haralds nyttårstaler handlet om å være snillere med hverandre. Statsminister Erna Solbergs nyttårstale var en eneste lang hyllest til familien; til barn, unge. Foreldre og de eldre. Fød flere barn, var Solbergs landsmoderlige oppfordring. Hun tok også for seg barnefattigdom og verdien av små forskjeller. Dette borger for god stemning rundt bordet når forhandlingene med KrF starter i morgen. Kongens nyttårstale dagen før framhevet betydningen av å diskutere seg fram til kompromisser, nærmest som en norsk verdi. Det er visstnok ikke noe i ryktene om at begge talene er skrevet av Statsministerens kontor. (dagbladet.no 1.1.2019).)

– Lag flere barn, ber statsministeren i sin nyttårstale. Det fødes for få barn her i landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

(Anm: – Lag flere barn, ber statsministeren i sin nyttårstale. Det fødes for få barn her i landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Hun ber nordmenn lage flere barn. (…) Bak de lettere humoristiske uttalelsene ligger et større alvor: Det fødes for få barn i Norge til at den norske velferdsmodellen kan opprettholdes på dagen nivå. Hver av oss må få litt over to barn i gjennomsnitt hvis vi skal opprettholde folketallet. I dag fødes det bare 1,6 barn per nordmann. (nrk.no 1.1.2019).)

- Alt, alt for mange mennesker sender klimaet til tælling. (- Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 pct. fra 2017 til 2030.) (- I Europa er fødselsraten samtidig steget fra 1,4 til 1,6 barn pr. kvinde.)

(Anm: Alt, alt for mange mennesker sender klimaet til tælling. Storbyen Delhi vokser eksplosivt og er nu verdens femtestørste by. Verdens befolkning har kurs mod knap 10 mia. i 2050. Mange mener, at overbefolkning er én af hovedforklaringerne på klodens klimaproblemer. (…) Jordens befolkning vokser. Befolkningen vil især vokse i ni lande: Indien, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda, Indonesien. Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 pct. fra 2017 til 2030. Således ventes Afrikas befolkning at blive fordoblet frem til 2050. I Afrika er fødselsraten dog faldet fra 5,1 barn pr. kvinde i perioden 2000-2005 til 4,7 i perioden 2010-2015. I Europa er fødselsraten samtidig steget fra 1,4 til 1,6 barn pr. kvinde. I den anden ende er 25 pct. af befolkningen i Europa nu over 60 år og ventes at stige til 35 pct. i 2050. Kilder: FN, worldpopulationreview.com, worldometers.info (jyllands-posten.dk 13.4.2019).)

-- Den som antagelig har vært nærmest en god forklaring på hvorfor norske kvinner har begynt å få færre barn, er likevel Bård Tufte Johansen, i fredagens «Nytt på nytt» på NRK. Der pekte han på telling av soverom som den viktigste faktoren for familier som skal beslutte om de skal få flere barn eller ikke. Familieboliger er blitt fryktelig dyre, spesielt i de store byene, med Oslo på topp.

(Anm: Bård Tufte Johansen bør bli boligminister. Det måtte en komiker til for å avdekke bakgrunnen for de sviktende fødselstallene. I etterkant av statsminister Erna Solbergs nyttårstale, hvor et av poengene var at norske kvinner må føde flere barn, har vi hatt en mangslungen debatt om mulige løsninger. Alt fra at alle barn er ulønnsomme og at vi bør belønne kvinner som ikke får barn, til mulige initiativer fra regjeringen for at studenter skal få flere barn. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener for eksempel at vi bør prøve å få flere kvinner til å flytte til landsbygda, fordi kvinner der får flere barn. (…) Den som antagelig har vært nærmest en god forklaring på hvorfor norske kvinner har begynt å få færre barn, er likevel Bård Tufte Johansen, i fredagens «Nytt på nytt» på NRK. Der pekte han på telling av soverom som den viktigste faktoren for familier som skal beslutte om de skal få flere barn eller ikke. Familieboliger er blitt fryktelig dyre, spesielt i de store byene, med Oslo på topp. (…) I løpet av de ti siste årene har de norske boligprisene steget med 82 prosent, og boligprisene i Oslo har steget med hele 121 prosent. (…) At unge familier velger å få færre barn når de føler at de ikke har plass nok, og heller ikke forstår hvordan de skal få råd til å skaffe seg det, er ikke rart. (dn.no 15.1.2019).)

- Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». (- Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge.) (- Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.)

(Anm: Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». I Telemark og på Sørlandet er det helt annerledes. Sjekk hvor de med gjennomsnittsinntekt kan få kjøpt bolig. – Dette viser viktigheten av å dempe boligprisveksten. Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge. I Oslo, Follo, Asker og Bærum er det nesten ingen boliger å kjøpe for nyutdannede, mens bare hver 20. bolig er tilgjengelig for erfarne. Også i de andre større byene og i småbyene på Østlandet er utvalget begrenset, men i Kristiansand, Porsgrunn og Skien kan «folk flest» nærmest velge og vrake. (e24.no 3.11.2018).)

– Har passert 100.000 kroner per kvadratmeter.

(Anm: Har passert 100.000 kroner per kvadratmeter. Gjennomsnittsprisen er 44.500 kroner per kvadratmeter, men for flere leiligheter er 100.000-grensen er passert. (estatenyheter.no 18.1.2019).)

- SSB: – Flere barn betyr større utgifter for staten.

(Anm: SSB: – Flere barn betyr større utgifter for staten. SSB-forsker mener Erna Solberg tar feil om at flere barn er løsningen for velferdsstaten Norge og viser til at gjennomsnittsnordmannen bare er en utgiftspost. (aftenposten.no 7.1.2019).)

(Anm: PROVOSERT AV ERNAS OPPFORDRING: – Man tør rett og slett ikke å få barn (tv2.no 6.1.2019).)

- Sjeføkonom mener Solberg underdriver alvoret i lave fødselstall.

(Anm: Sjeføkonom mener Solberg underdriver alvoret i lave fødselstall. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen frykter lave fødselstall vil gi boligprisfall og årevis med lav rente. jeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er svært opptatt av hvordan befolkningsvekst påvirker økonomien. (nettavisen.no 7.1.2019).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Leder. DN mener: Siv Jensen har noen prinsipper å forsvare.

(Anm: Leder. DN mener: Siv Jensen har noen prinsipper å forsvare. Per-Willy Amundsen flørter med det totalitære. Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er bekymret for at det skal bli for få «etnisk norske» og vil endre barnetrygden slik at innvandrerfamilier ikke får mange barn. (dn.no 11.1.2019).)

– Vil innebære en katastrofal innvirkning på verdensøkonomien. I 2018 falt folketallet i Kina for første gang på 70 år. (- Forskeren oppfordrer den kinesiske regjeringen til å forbedre forholdene for foreldre, for eksempel ved å gi skattelette.)

(Anm: – Vil innebære en katastrofal innvirkning på verdensøkonomien. I 2018 falt folketallet i Kina for første gang på 70 år. (…) - På vei inn i en demografisk krise Ren Zeping, sjeføkonom hos eiendomsutvikleren Evergrande Group, skriver i en rapport at Kina er på vei inn i en demografisk krise ettersom fjerning av ettbarnspolitikken ikke har økt landets fruktbarhetsrate. Yi Fuxian advarer om at den aldrende befolkning kan gi Kina store økonomiske problemer – enda verre enn de Japan står overfor. – Kinas økonomiske helsetilstand vil fortsette å avta, noe som vil innebære en katastrofal innvirkning på verdensøkonomien, sier Yi Fuxian til Japan Times. Forskeren oppfordrer den kinesiske regjeringen til å forbedre forholdene for foreldre, for eksempel ved å gi skattelette. Mange par i Kina er tilbakeholdne med å få barn på grunn av stigende kostnader til både utdannelse, helse og bolig. I byen Qingdao i Shandong-provinsen – som er en av Kinas mest folkerike – falt for eksempel antall fødsler i perioden januar til november i fjor med 21 prosent fra samme periode året før. (dn.no 9.1.2019).)

- Mennesket kan udrydde sig selv. Det er måske endnu muligt at imødegå overbefolkningens katastrofe, men om menneskeheden vil sit eget bedste, er tvivlsomt. Mennesket er på en gang det klogeste og det mest tåbelige dyr, som evolutionen har frembragt.

(Anm: Mennesket kan udrydde sig selv. Det er måske endnu muligt at imødegå overbefolkningens katastrofe, men om menneskeheden vil sit eget bedste, er tvivlsomt. Mennesket er på en gang det klogeste og det mest tåbelige dyr, som evolutionen har frembragt. (…) Balance mellem fødsel og død er afgørende for alle bestandes trivsel. (…) En tidobling af Jordens befolkning i løbet af kun 300 år har medført drastiske forandringer. (…) Industrisamfundets umættelige behov for energi er en anden faktor, der har stor betydning for samfundets udvikling. (…) Et tobørnsystem vil på langt sigt bringe Jordens overbefolkning til ophør, og det vil give alle mennesker lige ret til af formere sig. (jyllands-posten.dk 7.10.2015).)

- Hvorfor skal unge nordmenn gjøre som Erna Solberg ber dem om? (- Men å snu en slik trend kan ikke gjøres med verken støtteordninger eller appeller i nyttårstaler. Kanskje er det heller ikke ønskelig, med mindre det man ønsker er å bli bedre likt i KrF-kretser.)

(Anm: Hvorfor skal unge nordmenn gjøre som Erna Solberg ber dem om? (…) Nå har Erna Solberg sett på statistikken, og hun oppfordrer norske menn og kvinner til å gå sammen for å gjøre noe med det. Hun vil at norske kvinner skal få barn tidligere, og helst flere. Men å snu en slik trend kan ikke gjøres med verken støtteordninger eller appeller i nyttårstaler. Kanskje er det heller ikke ønskelig, med mindre det man ønsker er å bli bedre likt i KrF-kretser. (tv2.no 2.1.2019).)

- BI-professor vil gi én million kroner til alle norske kvinner som ikke føder barn. Erna Solberg tar feil om at Norge trenger flere barn, slår to BI-professorer fast. (– To BI-ansatte, professor Jørgen Randers og førsteamanuensis Per Espen Stoknes, mener det er helt feil at vi trenger flere barn for å sikre velferdsstaten, og at det allerede er mer enn nok mennesker på kloden, skriver DN.)

(Anm: BI-professor vil gi én million kroner til alle norske kvinner som ikke føder barn. Erna Solberg tar feil om at Norge trenger flere barn, slår to BI-professorer fast. Regjeringen holder fast på at dens oppgave er å snu de fallende fødselstallene. BI-professor Jørgen Randers vil gi én million kroner til norske kvinner som ikke føder barn, skriver Dagens Næringsliv (DN) onsdag. Uttalelsen kommer etter statsminister Erna Solbergs gjentatte utspill om at norske kvinner må begynne å føde flere barn, noe som har skapt reaksjoner både blant forskere og økonomer. To BI-ansatte, professor Jørgen Randers og førsteamanuensis Per Espen Stoknes, mener det er helt feil at vi trenger flere barn for å sikre velferdsstaten, og at det allerede er mer enn nok mennesker på kloden, skriver DN. (nettavisen.no 8.1.2019).)

- 2018 ga nordmenn en del grunner til ikke å stole på politikerne. Her er noen av dem.

(Anm: Forslag til nyttårsforsett for politikerne: Fortjene folkets tillit | Joacim Lund, kommentator. 2018 ga nordmenn en del grunner til ikke å stole på politikerne. Her er noen av dem. (aftenposten.no 30.1.2019).)

- Aftenposten mener: God sykehjemsmat er helsebringende valgflesk.

(Anm: Aftenposten mener: God sykehjemsmat er helsebringende valgflesk (…) Rundt 30 prosent av eldre ved norske sykehjem er feilernært eller underernært og er dermed i risikosonen for sykdommer og redusert livskvalitet. Maten de spiser, blir vanligvis levert vakuumpakket fra sentrale produksjonsbedrifter og varmes opp av det samme personalet som gjør alt annet på sykehjemmet. (…) Nøyaktig hvordan støtteordningen vil se ut, vil vise seg når revidert statsbudsjett legges frem 14. mai. Deretter må kommunene bestemme seg for om de vil benytte seg av tilbudet. (aftenposten.no 4.5.2019).)

- Leder. Aftenposten mener: Neste jul må det bli andre boller. (- En Norstat-undersøkelse fra 2015 viser at 80 prosent av kommunepolitikerne i Norge ikke er opptatt av god matomsorg for de eldre.) (- Dét synes i statistikkene. «Opptil 60 prosent av eldre i institusjon er underernært,» sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale for to år siden.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Neste jul må det bli andre boller. Mens ribbesvoren knaste mellom tennene i de tusen hjem, fikk pleietrengende, hjemmeboende eldre i Andøy kommune servert fiskeboller fra dagen før. Det kom frem i nettavisen Vesterålen Online denne uken. Det første spørsmålet som melder seg, er hvorfor? (…) En Norstat-undersøkelse fra 2015 viser at 80 prosent av kommunepolitikerne i Norge ikke er opptatt av god matomsorg for de eldre. Dét synes i statistikkene. «Opptil 60 prosent av eldre i institusjon er underernært,» sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale for to år siden. Noen måneder senere publiserte Helsedirektoratet en rapport om oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem. Den slo fast at venstrehåndsarbeid på dette området ikke bare får etiske konsekvenser, men også økonomiske. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesenstid og økte medisinske kostnader. (aftenposten.no 10.1.2019).)

(Anm: Solberg med handlingsplan for eldre-ernæring. Regjeringen legger i mars fram en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre, varsler statsminister Erna Solberg (H). (…) I januar kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring som viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere. (abcnyheter.no 4.2.2017).)

(Anm: Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Ap savner en nasjonal strategi for eldre pasienters ernæring. Nær 60 prosent av eldre pasienter på institusjoner er underernærte, ifølge en ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet. – Hadde regjeringspartiene sagt ja til den nasjonale strategien om bedre ernæring for eldre som vi foreslo i fjor, hadde vi kommet et stykke på vei nå, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 20.1.2017).)

(Anm: «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig. «Ser ut som noe bikkja har spydd opp», sa Gunn Brox til Nordlys denne uken. Hun snakket om desserten hennes 88 år gamle mor hadde fått levert av hjemmetjenesten i Tromsø. En brun gugge med noen rosiner i. Problemet med å tilby eldre motbydelig mat, er ikke bare at kosen forsvinner litt. Det er livsfarlig. (aftenposten.no 4.3.2016).)

(Anm: – Mange sto opp tidlig og var på jakt etter mat. Eldre på sykehjem må gå opptil 16 timer uten mat. Under halvparten av landets sykehjem klarer å følge retningslinjene for nattfaste - og mange går opp mot 16 timer uten mat. (tv2.no 24.11.2016).)

- Hva tror dere er årsaken til at vi får færre barn?» Svarene var mange, men det var hovedsakelig fire årsaker som gikk igjen: 1. Økonomi «Alt er så himla kostbart og satsene øker mer enn lønnsøkning og stønader. Man må gi seg fordi man ikke har råd til flere, ikke fordi man ikke ønsker flere,» skriver en.

(Anm: Jordmor spurte norske kvinner om hvorfor de ikke ønsker seg mange barn - fire årsaker går igjen. Statsministeren ber nordmenn om å føde flere barn, men ønsker dagens kvinner å bli firebarnsmødre før fylte 40? Vi har spurt to leger, en jordmor og flere titalls norske kvinner. - Norge trenger flere barn, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale, og viste til rekordlave fødselstall med 1,62 barn per kvinne. Regjeringen setter derfor i gang en utredning for å finne svar på hvorfor norske kvinner velger å få så få barn. (…) Spurte kvinner Innspillene fra jordmor von Krogh, fødselslege Brook Steen og overlege Eskild er utvilsomt verdifulle i debatten rundt hvorfor fødselstallene går ned. Men hva sier norske kvinner selv? På oppfordring fra Nettavisen, la von Krogh ut følgende spørsmål på flere av sine Facebook-sider: «Fødselstallene er rekordlave i Norge i dag, og regjeringen setter nå i gang en utredning for å finne ut hvorfor. Hva tror dere er årsaken til at vi får færre barn?» Svarene var mange, men det var hovedsakelig fire årsaker som gikk igjen: 1. Økonomi «Alt er så himla kostbart og satsene øker mer enn lønnsøkning og stønader. Man må gi seg fordi man ikke har råd til flere, ikke fordi man ikke ønsker flere,» skriver en. (…) 2. Endringen i permisjonsfordelingen «At det ikke kan tas hensyn til at kvinner flest ønsker og trenger den tiden med den lille i det første leveåret er meget spesielt. Videre er det nok ikke spesielt fristende for mange å sende en liten på knapt ett år for 8-9 timer lange dager i barnehagen.» (…) 3. Tidsklemma «Tidsklemma blir nok grunnen til at jeg sannsynligvis stopper på to barn. (...) Det går ikke opp, og her i huset blir det jeg som velger å jobbe redusert for å få familielivet til å fungere. Helt på tvers av mine egne likestillingsidealer fra da jeg var yngre!» «Det handler heller om det å kunne følge opp de to barna vi har og å ha overskudd til noe mer enn jobb, levering/henting og enkleste middagsalternativ.» «At det forventes at man skal være 100% mamma/pappa, med alt det innebærer - samtidig som man skal prestere på jobb.» (…) 4. Selvrealisering «Tror det handler litt om selvrealisering og at vi rett og slett begynner «for sent» med familielivet. Tror ikke det handler om penger i det hele tatt. Vi lever og tenker bare annerledes enn vi gjorde for 30-40 år siden.» «Tidsklemma. Alle skal klare seg selv, og få det til med glans. Da kan det bli ganske tøft til tider.» «Jeg tror folk må senke krava og ikke væra så innmari opptatt av all selvrealisering.» (nettavisen.no 5.1.2019).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

– SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke.

(Anm: SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke. I 1997 var månedslønnen til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest betalte jobbene. 20 år senere, var tilsvarende forhold 3,8. Det gir en lønnsforskjell på 65.600 kroner per måned.  (nettavisen.no 5.11.2018).)

- De høyeste inntektene tar stadig mer av kaken.

(Anm: De høyeste inntektene tar stadig mer av kaken. (…) Andre får mindre Dette betyr at de fleste gruppene nedover i inntektsfordelingen får en lavere andel av kaken, målt ved ligningens nettoinntekt. (…) Forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå forteller at de heller bruker samlede bruttoinntekter i husholdningene som utgangspunkt i fordelingsanalyser. – Men selv om kronebeløpene og andelen for ligningens nettoinntekter for enkeltpersoner ikke er det beste målet på den enkeltes forbruksmuligheter, viser analyser av ligningsdata fra tidligere år at endringene over tid gir et rimelig godt bilde av endringene i inntektsforskjellene, sier han. (aftenposten.no 7.11.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras.

(Anm: – Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Frykter at byrådets planer for boligmarkedet vil presse opp prisene. (- Forslagene innebærer blant annet at kommunen i større grad skal kjøpe og eie boliger.)

(Anm: Frykter at byrådets planer for boligmarkedet vil presse opp prisene. Høyretopp Eirik Lae Solberg er bekymret for om kommunen blir en betydelig aktør i boligmarkedet i Oslo. Mandag la byrådet i Oslo frem tre forslag til det