Om politianmeldelser (- Dette kan du anmelde på nett)

Når du skal anmelde en sak: Politiet har plikt til å motta alle anmeldelser.

For å anmelde et forhold må du kontakte politiet. Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp ringer du politiets nødtelefon 112. I tilfeller der politiet rykker ut kan du anmelde forholdet på stedet. (politi.no)

Hvorfor tar politiet feil? (...) Confirmation bias (nrk.no 19.2.2015)

Monika-saken har svekket tilliten til politiet over hele landet (vg.no 9.5.2015)

SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge (dagbladet.no 23.6.2010)

Taper kampen mot hvitvasking (nrk.no 26.3.2014)

– Mange ofre har en forhistorie som blir brukt mot dem (aftenposten.no 21.5.2014)

- Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg. (nrk.no 24.2.2015)

- Politiet henlegger saker (- Lar kriminelle gå og henlegger lovbrudd) (aftenposten.no 7.8.2014)

- Det er ikke noen vits i å sende saker til politiet som blir henlagt, sier hun. (nrk.no 20.10.2007)

- Helsepersonellet trodde på henne. Det gjorde ikke politiet (...) Også personer på livets skyggeside skal tas seriøst av politiet (aftenposten.no 20.5.2014)

Kriseinfo.no

Politiforum (politiforum.no)

Smart politi (teknologiradet.no)

Vil ha eget nettpoliti (vg.no 15.1.2007)

Dine rettigheter som fornærmet/pårørende (politi.no)

Lever anmeldelser og få pass via nettet (digi.no 9.3.2009)

Lar tyvene herje Politiet har henlagt en innbruddsak selv om tyvene både har blitt filmet og identifisert. (nrk.no 18.10.2006)

En av tre norske politifolk som har svart på NRKs undersøkelse, har blitt forsøkt bestukket. (nrk.no 20.1.2007)

- Uholdbart å være frimurer og politi (dagbladet.no 19.5.2013)

- Anmeldelser

Politianmeldelser
politi.no
Når du skal anmelde en sak: Politiet har plikt til å motta alle anmeldelser.

For å anmelde et forhold må du kontakte politiet. Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp ringer du politiets nødtelefon 112. I tilfeller der politiet rykker ut kan du anmelde forholdet på stedet. (...)

(Anm: Dette kan du anmelde på nett (politi.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

- Twitter-trøbbel for Oslo-politiet. (- Twitter skal ha stengt ned en god del verifiserte kontorer i forsøket på å bukt med hackerangrepet, og siden oslopolitiets konto har en god del flere følgere enn landets øvrige politidistrikter med over 380.000 følgere, så kan dette være årsaken.)

(Anm: Twitter-trøbbel for Oslo-politiet. Oslo-politiet får for øyeblikket ikke brukt sin Twitter-konto. Det er usikkert om det har noe å gjøre med det store hackerangrepet mot kjendiskontoer i USA. (…) Twitter skal ha stengt ned en god del verifiserte kontorer i forsøket på å bukt med hackerangrepet, og siden oslopolitiets konto har en god del flere følgere enn landets øvrige politidistrikter med over 380.000 følgere, så kan dette være årsaken. Politiet bruker Twitter til å informere om aktuelle hendelser og operasjoner gjennom hele døgnet. I Oslo har det uansett vært en stille natt. Også Vest politidistrikt og Nordland politidistrikt har ikke brukt kontoen på flere timer, men det skyldes også at det har vært en stille natt uten hendelser, ikke tekniske problemer, får NTB opplyst. Kontoene til blant annet tidligere president Barack Obama, Joe Biden og Bill Gates ble i går kveld norsk tid hacket i det som tilsynelatende er en bitcoin-svindel. (aftenposten.no 16.7.2020).)

- Over 20 prosent økning i antall klager til Oslo politidistrikt i løpet av ett år. (- De ferske tallene er å finne i en nylig publisert rapport om klagesaker til Oslo politidistrikt i 2019.)

(Anm: Over 20 prosent økning i antall klager til Oslo politidistrikt i løpet av ett år. Oslo politidistrikt mottok 211 klager i 2019. De inneholdt alt fra alvorlige anklager til tilfeller der politiet erkjenner at «ting kunne gått bedre». De ferske tallene er å finne i en nylig publisert rapport om klagesaker til Oslo politidistrikt i 2019. En oversikt over såkalte «avgjørelseskoder» viser hvordan klagene er blitt vurdert. (aftenposten.no 12.7.2020).)

- Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. (– «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet.)

(Anm: Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). (ba.no 10.11.2014).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Påtalemyndigheten er den offentlige instans som leder etterforskningen i straffesaker, og avgjør påtalespørsmålet.

(Anm: Påtalemyndigheten er den offentlige instans som leder etterforskningen i straffesaker, og avgjør påtalespørsmålet. Påtalemyndigheten leder politiets etterforskning og beslutter bruk av tvangsmidler under etterforskingen, herunder ransakingpågripelse, begjære varetektsfengsling med videre. Påtalemyndigheten avgjør straffesaker ved å henlegge saken, eller ilegge en reaksjon. Påtalemyndigheten kan for eksempel ilegge forelegg eller gi påtaleunnlatelse, eller de kan beslutte at det skal reises tiltale for domstolene. Påtalemyndigheten kan også beslutte saker oversendt til konfliktrådet med siktelse. (no.wikipedia.org).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Påtalemyndighet. Påtalemyndighet er den myndighet staten har til å bedrive straffeforfølgelse innenfor sitt territorium eller overfor sine borgere. (- Statsadvokatene har igjen det påtalemessige ansvaret for de lokale politijurister som tilhører påtalemyndigheten.) (- Påtalemyndighetens tjenestemenn har juridisk utdannelse.)

(Anm: Påtalemyndighet. Påtalemyndighet er den myndighet staten har til å bedrive straffeforfølgelse innenfor sitt territorium eller overfor sine borgere. Påtalemyndighet i Norge utøves av den offentlige påtalemyndigheten. Denne ledes i det daglige av Riksadvokaten, og er uavhengig av justisdepartementet og andre myndighetsorganer. Riksadvokaten kan kun instrueres ved kongelig resolusjon; det vil si ved formelle vedtak fra regjeringen. Det skjer ikke i praksis. Under Riksadvokaten ligger en rekke regionale statsadvokater, som er øverste regionale påtalemyndighet. Statsadvokatene har igjen det påtalemessige ansvaret for de lokale politijurister som tilhører påtalemyndigheten. Påtalemyndighetens tjenestemenn har juridisk utdannelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kan man vise fingeren til politiet? (- Brønnøysunds Avis skrev i 2019 at en mann som viste fingeren til politiet, ble straffet med en bot på 9.600 kroner.)

(Anm: Kan man vise fingeren til politiet? 50-åring anmeldt for å vise fingeren til politiet. Derfor bør du være forsiktig med hvordan du opptrer foran politiet. (…) I straffelovens paragraf 156 andre ledd står det at «den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot». Brønnøysunds Avis skrev i 2019 at en mann som viste fingeren til politiet, ble straffet med en bot på 9.600 kroner. (dinside.no 23.9.2020).)

- Politihøgskolen oppfyller ikke bachelor-krav. Utredning viser at Politihøgskolen ikke oppfyller krav til fagmiljø for bachelorutdanninger. (- Den siste tiden har den norske politi-bacherlorutdanningen blitt løftet fram og pekt på som en årsak til norsk politis høye tillit og lave voldsbruk. Men i en utredning fra Politihøgskolens egen ledelse, fremgår det at høgskolen ikke oppfyller kravene som studietilsynsforskriften stiller til fagmiljø ved bachelorstudier.)

(Anm: Politihøgskolen oppfyller ikke bachelor-krav. Utredning viser at Politihøgskolen ikke oppfyller krav til fagmiljø for bachelorutdanninger. Nå står de attpåtil foran nedbemanning. Den siste tiden har den norske politi-bacherlorutdanningen blitt løftet fram og pekt på som en årsak til norsk politis høye tillit og lave voldsbruk. Men i en utredning fra Politihøgskolens egen ledelse, fremgår det at høgskolen ikke oppfyller kravene som studietilsynsforskriften stiller til fagmiljø ved bachelorstudier. Det fremgår også at dette vil kunne bli Politihøgskolens akilleshæl også de neste årene. (…) Og nå skal antall ansatte dramatisk ned ved høgskolens største fagmiljø. Skal kutte 28 — kan bare miste tre i førstestillinger Mange ansatte ved Politihøgskolen har vært bekymret for høgskoleakkrediteringen, etter at Stortinget vedtok å kutte 150 studieplasser i Oslo og utelukkende ramme det sterkeste fagmiljøet ved PHS før august 2020. (khrono.no 23.6.2020).)

- Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».[1]

(Anm: Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».[1] men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Læring i politiet. Kritikken treffer ikke. Det er vanskelig å se at professorene Torgersen og Sæverot kan tilby svar på sitt eget spørsmål om hvorfor politiet ikke lærer.

(Anm: Læring i politiet. Kritikken treffer ikke. Det er vanskelig å se at professorene Torgersen og Sæverot kan tilby svar på sitt eget spørsmål om hvorfor politiet ikke lærer. KREVENDE HVERDAG: Ja, det kan være en utfordring å lære samhandling i spesielt skarpe og ekstraordinære situasjoner og kriser som krever akutt håndtering av flere aktører på alle nivåer i politiet, inkludert samarbeidsaktører, skriver innsenderne. Den 12. august svarer Herner Sæverot og Glenn-Egil Torgersen på vårt tilsvar (28. juli) til deres kronikk (14. juli). Professorene prediker samhandling med polemikk. Hva er vi så uenige om? Først nyanserer de sin første kronikk hvor de påstår at politiet lider av lærevegring. Nå er det PLIVO-situasjoner (pågående livstruende vold. (…) Vi er fortsatt uenige i at pedagogikkvitenskapen alene er svaret. Vi er opptatt av hvordan læring skjer. (dagbladet.no 27.8.2020).)

- En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).[1] Det er ikke en beskyttet tittel.[2]

(Anm: En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).[1] Det er ikke en beskyttet tittel.[2] Således kan betegnelsen brukes mer generelt på dem som fortolker et regelverk eller behandler saker utfra et gitt regelverk, eller som er interessert i jus. Fagjurister kan jobbe i mange ulike stillinger, men de mest tradisjonelle juriststillingene er stillinger som er knyttet til rettsvesenet, for eksempel som dommeradvokat eller stillinger i den offentlige påtalemyndighet, som eksempelvis statsadvokat eller politiadvokat. Mange jurister jobber også i offentlig forvaltning og privat næringsliv. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb. (– En viktig dag for nasjonal sikkerhet, erklærte daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) på NRK da det nye situasjonssenteret for Politidirektoratet (PSS) ble åpnet på Majorstuen i januar 2016.) (- Det nye «terrorsenteret» ble presentert som «et kvantesprang» for samfunnssikkerhet og beredskap. «Politiet vil nå være mye mer «hands on» når noe skjer», skrev VG.)

(Anm: Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb. De skal være et av politiets viktigste bindeledd ved store nasjonale kriser. I helgene og etter klokken 16 på hverdager er det én person på jobb i Politiets situasjonssenter.  – En viktig dag for nasjonal sikkerhet, erklærte daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) på NRK da det nye situasjonssenteret for Politidirektoratet (PSS) ble åpnet på Majorstuen i januar 2016. Det nye «terrorsenteret» ble presentert som «et kvantesprang» for samfunnssikkerhet og beredskap. «Politiet vil nå være mye mer «hands on» når noe skjer», skrev VG. (aftenposten.no 11.7.2020).)

- Banksjefer: – Politiet taper kampen mot investeringssvindlere. (- Da NRK var i kontakt med Økokrim for å få en uttalelse til denne artikkelen, ble vi henvist videre til Politidirektoratet. Hos Politidirektoratet ønsker ikke ledelsen å gi noen kommentar, og mente derimot at det måtte være Økokrims ansvar å svare på kritikken.)

(Anm: Banksjefer: – Politiet taper kampen mot investeringssvindlere. Politiet har ikke kapasitet til å etterforske internasjonal millionsvindel mot privatpersoner. Norske banksjefer mener de kriminelle vinner kampen hvis politiet ikke snart kommer på banen. (…) – Politiet blir hengende etter Samuelsen anmeldte saken til politiet i fjor, men fikk beskjed fra Sør-Vest politidistrikt at de ikke kunne etterforske den av kapasitetshensyn. DNB og andre banker kan ikke gå inn og etterforske slike saker på egen hånd. (…) Økokrim: – Mest ansvar i politidistriktene Da NRK var i kontakt med Økokrim for å få en uttalelse til denne artikkelen, ble vi henvist videre til Politidirektoratet. Hos Politidirektoratet ønsker ikke ledelsen å gi noen kommentar, og mente derimot at det måtte være Økokrims ansvar å svare på kritikken. Etter en ny runde svarte Hedvig Moe, assisterende sjef i Økokrim, følgende i en e-post: «De aller fleste sakene som gjelder investeringssvindel håndteres av politidistriktene. Vi har imidlertid sagt at Økokrim framover vil etterforske noen flere saker der privatpersoner har blitt utsatt for bedragerier enn hva vi gjør i dag. Det kan blant annet gjelde investeringssvindel. Økokrim bistår også politidistriktene i saker som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, herunder investeringssvindel. Vi forstår at folk er opptatt av denne type saker, og mener det er viktig å bidra i den samlede politiinnsatsen». (nrk.no 18.9.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Feilaktig siktelse. Badet med datteren, ble siktet. Håvard (44) ble mistenkt for å ta overgrepsbilder.

(Anm: Feilaktig siktelse. Badet med datteren, ble siktet. Håvard (44) ble mistenkt for å ta overgrepsbilder. Håvard Wigtil (44) fra Trondheim dro på en improvisert badetur med sin åtteårige datter - og kom hjem igjen med status som siktet for å ha tatt overgrepsbilder. - Dette har kanskje vært den mest absurde kvelden i mitt liv, skriver Wigtil i en lang tråd på Twitter. Etter et døgn er saken nå besluttet henlagt - men ikke før familiefaren hadde fått beslaglagt mobilen, blitt avhørt av uniformert politi foran blokka der han bor, og levd i uvisshet. (nrk.no 21.5.2020).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Riksadvokaten ber påtalemyndigheten tenke mer selvstendig.

(Anm: Riksadvokaten ber påtalemyndigheten tenke mer selvstendig. I lys av Nav-saken må påtalemyndigheten gjøre grundigere egne vurderinger når de forbereder og fører straffesaker, slår Riksadvokaten fast. (aftenposten.no 19.2.2020).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

- Selvstendighet.) (- Det å være (nasjonalt, politisk) selvstendig, uavhengig.)

(Anm: selvstendighet BETYDNING OG BRUK (…) 1 det å være (nasjonalt, politisk) selvstendig, uavhengig (naob).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Millionbot til politiet i Trøndelag etter ulovlige direkte anskaffelser. (- Siden 2017 har Trøndelag politidistrikt kjøpt tolketjenester for 11 millioner kroner uten å sette det ut på anbud. Nå må det betale en bot på 1,5 millioner.)

(Anm: Millionbot til politiet i Trøndelag etter ulovlige direkte anskaffelser. Siden 2017 har Trøndelag politidistrikt kjøpt tolketjenester for 11 millioner kroner uten å sette det ut på anbud. Nå må det betale en bot på 1,5 millioner. Trøndelag politidistrikt har blitt ilagt en bot på 1.520.000 kroner for å ha utført ulovlig direkte anskaffelser. Beslutningen om boten er tatt av Klagenemndssekretariatet, skriver VG , som omtalte saken onsdag kveld. I et gebyrvedtak fattet 7. april skriver Klagenemnda at politidistriktet i årene 2017 til 2020 har kjøpt tolketjenester for beløp som overstiger både nasjonal og EØS-terskelverdi, uten at kjøpene har vært kunngjort. Grensen for slike anskaffelser er 1,1 millioner kroner, noe politidistriktet altså er langt over i sin bruk av tolketjenester. (adressa.no 9.4.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Norsk politi drepte pappa. Da faren deres ble liggende helt stille på bakken, trodde søskenparet først at politiet hadde situasjonen under kontroll. (– Dagens fokus på politivold har brakt fram minnene om pappas tragiske død, selv om vår opplevelse på ingen måte kan sammenliknes med det som skjer mot svarte i USA. Men det jeg sitter igjen med, er at vi også i Norge har et politi med en sterk fagforening som tror på politiet nesten uansett, og et politi som i stor grad gransker seg selv, sier Aleksandra Wacko (37).)

(Anm: - Norsk politi drepte pappa. Da faren deres ble liggende helt stille på bakken, trodde søskenparet først at politiet hadde situasjonen under kontroll. Aleksandra Wacko ser den fortsatt klart for seg – den indre filmen hun har båret på de siste 17 åra. Bildene fra natta til mandag 2. juni 2003, da hun var 19 år og blålysene sveipet den varme natta utenfor barndomshjemmet hennes i Vardeveien 91 på Mysen. 16 minutter var tida det tok, fra politiet kom til de rapporterte at faren hennes Tomasz Wacko var blitt veldig skadet under pågripelsen. – Dagens fokus på politivold har brakt fram minnene om pappas tragiske død, selv om vår opplevelse på ingen måte kan sammenliknes med det som skjer mot svarte i USA. Men det jeg sitter igjen med, er at vi også i Norge har et politi med en sterk fagforening som tror på politiet nesten uansett, og et politi som i stor grad gransker seg selv, sier Aleksandra Wacko (37). I dag bor hun i San Francisco med mann og barn, og jobber som konsul på det norske generalkonsulatet. (dagbladet.no 25.7.2020).)

- Politiske holdninger kan avgjøre dommen.

(Anm: Politiske holdninger kan avgjøre dommen. Høyesterettsdommere utnevnt av Ap tar avgjørelser til fordel for offentlig sektor. Dommere utnevnt av borgerlige regjeringer feller dommer som støtter private interesser. Dette kommer frem i et forskningsprosjekt. Høyesterett tar sine avgjørelser basert på norske lover og på presedens - altså hvordan lignende saker er blitt avgjort tidligere. Men hva ligger til grunn for deres avgjørelser når hverken lov eller presedens kan bidra til at dommerne blir enige? (aftenposten.no 1.10.2009).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Polititopp mener konsulenter har fått for mye innflytelse over politiet. I fjor brukte politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester.

(Anm: Polititopp mener konsulenter har fått for mye innflytelse over politiet. I fjor brukte politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester. Det bekymrer lederen i Politiets Fellesforbund, og han får støtte av Senterpartiet. – Kompetansen bør bygges opp internt i politiet, mener daglig leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund etter å ha fått høre om konsulentbruken i politiet. – Politiet trenger åpenbart å bygge mer IT-kompetanse internt, selv om IT-løsninger ikke kan erstatte patruljerende politi. Det er gjennom å være fysisk til stede i lokalsamfunnene man kan forebygge og avdekke kriminalitet, og det er det som gir trygghet og beredskap. (aftenposten.no 2.8.2020).)

- Eliten er tjent med hemmelighold. (- Rammer de fattigste - Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner.) (- Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.)

(Anm: Eliten er tjent med hemmelighold. (…) - Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det. «Scandinavian Star» Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet. - Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup. Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt. (bt.dk 20.11.2012).)

- Ressurssvake når ikke frem i retten. (- Det sies gjerne at det er forskjell på å ha rett og å få rett.)

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Det sies gjerne at det er forskjell på å ha rett og å få rett. Mange personer har et stort underskudd på rettssikkerhet. Ungdom mot Vold tilbyr gratis rettshjelp. Publisert forsking om det udekkede rettshjelpsbehovet til ressurssvake grupper i samfunnet, viser at ressurssvake sliter på mange fronter. Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen beskrives av professor Knut Papendorf som «så alvorlig at den truer rettsstaten vår». (umv.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

– Sosiale forskjeller truer rettsstaten. (- De friske, kunnskapsrike og rike får mye oftere gjennomslag for sine argumenter i rettsvesenet, skriver forskning.no)

(Anm: – Sosiale forskjeller truer rettsstaten. Liten kunnskap om hvordan rettsstaten fungerer fører til ulik behandling, ifølge ny rapport. Rapporten «Rett for alle?», utarbeidet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at de friske, kunnskapsrike og rike får mye oftere gjennomslag for sine argumenter i rettsvesenet, skriver forskning.no. – Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, sier mannen bak rapporten, professor Knut Papendorf. Årsaken skal være at stadig større del av samfunnet vårt blir lovregulert og at det blir stadig vanskeligere å navigere i lovjungelen. (kommunal-rapport.no 28.9.2011).)

- Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking.

(Anm: Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking (dagbladet.no 20.12.2014).)

- Samherji-varsleren: – Ikke blitt kontaktet av norsk politi. (- Men Johannes Stefansson er aldri blitt kontaktet av Økokrim.)

(Anm: DOKUMENTAR. Samherji-varsleren: – Ikke blitt kontaktet av norsk politi. Den tidligere Namibia-sjefen for den islandske fiskerikjempen Samherji, Johannes Stefansson er nøkkelpersonen i korrupsjonssaken som nå etterforskes i ni land. Han varslet om den største korrupsjonssaken en norsk bank har vært involvert i. Men Johannes Stefansson er aldri blitt kontaktet av Økokrim. (dn.no 5.8.2020).)

- Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). (- Undersøkelsen viser samlet sett at hvitvaskingskontrollen knyttet til VPS-kontoer i mange tilfeller ikke har vært tilfredsstillende.)

(Anm: Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). (…) For enkelte kundeforhold synes mangler ved kundetiltakene å ha vedvart over tid. (…) Det kan derfor tyde på at kravet om løpende oppfølging ikke har vært tilstrekkelig oppfylt. (finanstilsynet.no 7.4.2020).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Bekjempelse av korrupsjon på den farmasøytiske arenaen. (- Problemene som ble identifisert, og løsningene som ble vurdert, fokuserer på strukturelle hensyn som påvirker hvordan legemidler blir oppdaget, utviklet, distribuert og til slutt brukt i kliniske settinger.)

(Anm: Bekjempelse av korrupsjon på den farmasøytiske arenaen. (…) Korrupsjon i helsevesenet generelt og spesifikt på den farmasøytiske arenaen har nylig blitt fremhevet i rapporter fra Transparency International. (…) Denne artikkelen fokuserer på fire områder med korrupsjon: lovgivende / lovgivningsmessig, økonomisk, ideologisk / etisk og kommunikasjon. (…) Problemene som ble identifisert, og løsningene som ble vurdert, fokuserer på strukturelle hensyn som påvirker hvordan legemidler blir oppdaget, utviklet, distribuert og til slutt brukt i kliniske settinger. Indian J Med Ethics. 2018 Jul-Sep;3(3):234-239.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats.

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Åtte av ti stikker etter å ha bulket.

(Anm: Åtte av ti stikker etter å ha bulket. (- Åtte av ti som har fått skader på bilen mens den sto parkert hører aldri fra synderen.) (– Det er en moralsk brist i befolkningen, ifølge forsikringsselskaper. (nrk.no 11.10.2012).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Alarmerende økning av mindreårige i Oslos rusmiljø: Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder. (- Mindre politi har gjort at flere tør oppsøke de åpne rusmiljøene i sentrum, erkjenner Oslo-politiet.)

(Anm: Alarmerende økning av mindreårige i Oslos rusmiljø: Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder. Uteseksjonen sendte i fjor mer enn dobbelt så mange bekymringsmeldinger på mindreårige som dukket opp i Brugata og på Vaterland, som i 2018. Denne uken fortalte Aftenposten historien om rusavhengige Ida (22), som har vært inn og ut av miljøet i Brugata siden hun var 17 år gammel. – Jeg havnet i det tunge rusmiljøet mens det var en økning av unge, men ikke like drastisk som det er nå, sier Ida. Mindre politi har gjort at flere tør oppsøke de åpne rusmiljøene i sentrum, erkjenner Oslo-politiet. Og andelen unge som forsøker å kjøpe eller selge narkotika i Brugata eller på Vaterland øker, advarer Uteseksjonen i Oslo kommune. Mindreårige helt ned i 12-årsalderen oppsøker Oslos tunge rusmiljøer for å kjøpe narkotika, forteller de. (aftenposten.no 4.3.2020).)

- Barneombudet bekymret: Antallet barn som blir satt i arrest øker. Fra 2017 til 2018 økte antallet barn som ble satt på glattcelle i Norge med over 60 prosent. (- Mens 366 barn ble satt i arrest i 2017, var antallet i 2018 594, viser en oversikt fra Politidirektoratet.) (- Årsrapporten for 2019 er ennå ikke klar, men bare i løpet av de første fire månedene av fjoråret ble 322 barn satt i arrest.) (– Ny trend.) (- Det gjelder egne regler for barn i arrest, for eksempel skal barn under 15 år ikke settes på en celle. )

(Anm: Barneombudet bekymret: Antallet barn som blir satt i arrest øker. Fra 2017 til 2018 økte antallet barn som ble satt på glattcelle i Norge med over 60 prosent. Frode Andreassen i Arrestseksjonen i Oslo erkjenner at det «dessverre skjer for ofte». GLATTCELLE: Et arrestrom, eller såkalt glattcelle, i Kirkenes fra 2018. Økningen av antallet barn som blir satt i politiarrest har økt den siste tiden. Økningen ser også ut til å fortsette i 2019, viser tall fra Politidirektoratet. Anders Cameron, seniorrådgiver i Barneombudet, advarer mot konsekvensene av å holde barn innelåst. – Arrest, og særlig glattcelle, er skadelig etter ganske kort tid. Det vet vi. Derfor er det viktig at det tallet holdes lavt. Merete Johansen, ledende arrestforsvarer i sentralarresten i Oslo, sier mange reagerer sterkt på å bli plassert i glattcellene. Inventaret består i hovedsak av en brisk, et toalett av stål og et callinganlegg. I tillegg har de innelåste tilgang til rent vann. – Noen er veldig tøffe, kanskje helt til celledøren går igjen. Da kommer tårene, da kommer virkeligheten. (…) – Noen er veldig tøffe, kanskje helt til celledøren går igjen. Da kommer tårene, da kommer virkeligheten. – Ytterste konsekvens Etter flere års nedgang i antall barn som havner i politiarrest, er tallene igjen økende. Mens 366 barn ble satt i arrest i 2017, var antallet i 2018 594, viser en oversikt fra Politidirektoratet. Årsrapporten for 2019 er ennå ikke klar, men bare i løpet av de første fire månedene av fjoråret ble 322 barn satt i arrest. Seksjonsleder i Politidirektoratet Elisabeth Rise sier dette er noe man forsøker å unngå. (…) – Ny trend Det gjelder egne regler for barn i arrest, for eksempel skal barn under 15 år ikke settes på en celle. (nrk.no 23.1.2020).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- Politijuristene anbefaler å skille politi og påtale. (- På fredag vedtok Politijuristene følgende: «Landsmøtet anbefaler skille og ber styret i Politijuristene jobbe for at spørsmålet om skille mellom politiet og påtalemyndigheten i politiet snarest skal utredes i form av en offentlig utredning med et bredt sammensatt utvalg.»)

(Anm: Politijuristene anbefaler å skille politi og påtale. – Det må skje noe omfattende som bedrer situasjonen vår betraktelig hvis dagens organisering skal kunne fortsette, sier leder Are Skjold-Frykholm etter vedtak på landsmøte. Under Politijuristenes landsmøte før helgen ble det debattert om organisasjonen ønsker et skille mellom politi- og påtalemyndighet. – Andelen som ønsker et skille vokser og et flertall av medlemmene ser nå ut til nettopp å ønske dette, sier Are Skjold-Frykholm, som under samme landsmøte ble valgt til ny leder for Politijuristene. På fredag vedtok Politijuristene følgende: «Landsmøtet anbefaler skille og ber styret i Politijuristene jobbe for at spørsmålet om skille mellom politiet og påtalemyndigheten i politiet snarest skal utredes i form av en offentlig utredning med et bredt sammensatt utvalg.» Politijuristene har tradisjonelt vært forsvarere av dagens system, der første nivå i påtalemyndigheten er integrert i politidistriktene. (juristen.no 19.11.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Har kartlagt hvorfor Oslos rusmiljø blir større, farligere og mer brutalt.

(Anm: Har kartlagt hvorfor Oslos rusmiljø blir større, farligere og mer brutalt. Nå skal et uvanlig politisamarbeid stanse «bøffing» og falske rusmidler. Det er Norges største marked for illegale rusmidler. Nå vil politi og rusomsorg at rusavhengige tyster på «bøffing» og narkosvindel. (aftenposten.no 1.9.2020).)

- Alarmerende økning av mindreårige i Oslos rusmiljø: Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder. (- Mindre politi har gjort at flere tør oppsøke de åpne rusmiljøene i sentrum, erkjenner Oslo-politiet.)

(Anm: Alarmerende økning av mindreårige i Oslos rusmiljø: Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder. Uteseksjonen sendte i fjor mer enn dobbelt så mange bekymringsmeldinger på mindreårige som dukket opp i Brugata og på Vaterland, som i 2018. Denne uken fortalte Aftenposten historien om rusavhengige Ida (22), som har vært inn og ut av miljøet i Brugata siden hun var 17 år gammel. – Jeg havnet i det tunge rusmiljøet mens det var en økning av unge, men ikke like drastisk som det er nå, sier Ida. Mindre politi har gjort at flere tør oppsøke de åpne rusmiljøene i sentrum, erkjenner Oslo-politiet. Og andelen unge som forsøker å kjøpe eller selge narkotika i Brugata eller på Vaterland øker, advarer Uteseksjonen i Oslo kommune. Mindreårige helt ned i 12-årsalderen oppsøker Oslos tunge rusmiljøer for å kjøpe narkotika, forteller de. (aftenposten.no 4.3.2020).)

- Politiet handla inn tolketenester ulovleg for millionar – får historisk gebyr. Politiet meiner dei ikkje har tid til å følgje regelverket for offentlege innkjøp. No slår styresmaktene fast at dei har brote lova grovt og skriv ut historisk gebyr.

(Anm: Politiet handla inn tolketenester ulovleg for millionar – får historisk gebyr. Politiet meiner dei ikkje har tid til å følgje regelverket for offentlege innkjøp. No slår styresmaktene fast at dei har brote lova grovt og skriv ut historisk gebyr. Norsk politi brukar dagleg tolkar som kan hjelpe dei å forstå framandspråklege. Berre i fjor kjøpte politiet tolketenester for nesten 60 millionar kroner. No slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kofa, fast at politiet har brote lova. Dette skjer etter å ha undersøkt praksisen hos politiet i Møre og Romsdal: «Det foreligger en klar overtredelse, og det er skjerpende at kjøpene er foretatt uten kunngjøring i en årrekke». Det skriv Kofa når politiet i Møre og Romsdal no får eit gebyr på 847 000 kroner for å ha kjøpt tolketenester for 6,5 millionar kroner i 2017, 2018 og 2019. (nrk.no 28.1.2020).)

- Mæland vil undersøke påspandering i Djibouti. (- FÅR KRITIKK: Norsk politisjef takket ja til gratis mat og opphold på femstjerners luksushotell I et skriftlig spørsmål til justisministeren etterlyste han reglene for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet.)

(Anm: Mæland vil undersøke påspandering i Djibouti. Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) stilte spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) etter TV 2s sak om at en norsk politidelegasjon ble påspandert hele oppholdet i Djibouti. Nå spør Mæland Politidirektoratet (POD) om det samme. Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU), Arne Jørgen Olafsen, har tidligere bekreftet at djiboutiske myndigheter betalte overnatting på luksushotell og alle måltider for ham og to andre i den norske politidelegasjonen under et tre dager langt besøket i det afrikanske landet i oktober i fjor. (…) Skriftlig spørsmål SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide, reagerte sterkt på at politisjefen ikke betalte selv, og kalte det uheldig, fordi han mener det reiser spørsmålet om politiets uavhengighet. (…) FÅR KRITIKK: Norsk politisjef takket ja til gratis mat og opphold på femstjerners luksushotell I et skriftlig spørsmål til justisministeren etterlyste han reglene for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet. (…) Justisministeren tar saken videre svaret til Eide gir Mæland uttrykk for at det er viktig for statsansatte å opptrer tillitvekkende. «Det er viktig at statsansatte er bevist på at etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøving er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten», skriver hun. (tv2.no 16.2.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- «Dommere og politifolk har opptrådt som Navs nyttige idioter». (- Mange på trygd har fått dobbelt uriktig straff.)

(Anm: LEDER. Erna beklager. Nav-skandalen sprer seg med rekordfart. NRK avslørte før helgen at det har vært 17.500 tilfeller der folk har måttet tilbakebetale Nav-penger uten å få igjen det de har betalt i skatt på trygdepengene. Mange på trygd har dermed fått dobbelt uriktig straff. De er ikke bare fratatt trygd på et uriktig grunnlag. De får heller ikke tilbake skattepenger de har krav på. Skattedirektør Han Christian Holte legger seg paddeflat og beklager. Dette skulle ikke ha skjedd. Det trengs en storrengjøring i skatteetaten. Norge er for første gang rammet av flere store samfunnsskandaler på samme tid. Nav-skandalen er også en politi- og domstolsskandale. Dommere og politifolk har opptrådt som Navs nyttige idioter. Regjeringen og Arbeids- og sosialdepartementet i særdeleshet, har i flere år levd i uvitenhet om Navs feilaktige praksis. Stortinget har like lenge snorksovet i timen. Så sent som i juni 2017 da Trygderetten kom til at EØS-avtalen åpnet for at det var lov å ta med ytelser til utlandet, vedtok Stortingets flertall, Høyre, Frp og Ap, strengere regler for såkalt eksport av arbeidsavklaringspenger. (dagsavisen.no 2.12.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Riksadvokaten sender Nav-anmeldelse til politiet. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sender Carl I. Hagens anmeldelse i Nav-skandalen til politiet for videre behandling.

(Anm: Riksadvokaten sender Nav-anmeldelse til politiet. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sender Carl I. Hagens anmeldelse i Nav-skandalen til politiet for videre behandling. Frp-nestoren er fornøyd. Frp-nestor Carl I. Hagen har anmeldt en rekke etater og ansvarlige tjenestepersoner til Riksadvokaten i forbindelse med Nav-saken. Nå har Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sendt den videre til politiet for behandling. Det viser brev som Dagbladet har fått oversendt fra Riksadvokaten. Hagen er fornøyd. - Riksadvokaten ville ikke gjort dette hvis han mente dette kunne henlegges. Da ville han bare påtegnet at det ikke foreligger noe straffbart forhold. I stedet har han sendt det til rette vedkommende, sier Carl I. Hagen til Dagbladet. (dagbladet.no 29.1.2020).)

- Carl I. Hagen anmelder flere personer i NAV-saken. ELDEN GIR SIN STØTTE: HAR STOR BETDNING FOR OFRENE. (- Kjendisadvokaten sier straffeforfølgelse av de ansvarlige vil bety mye for de som feilaktig er blitt dømt.) (- Han krever også at saker fra før 2012 blir gjenopptatt.)

(Anm: Carl I. Hagen anmelder flere personer i NAV-saken. ELDEN GIR SIN STØTTE: HAR STOR BETDNING FOR OFRENE. Jon Christian Elden støtter Carl I. Hagen som har anmeldt en rekke personer i NAV-skandalen. Kjendisadvokaten sier straffeforfølgelse av de ansvarlige vil bety mye for de som feilaktig er blitt dømt. Han krever også at saker fra før 2012 blir gjenopptatt. - Jeg skjønner i hvert fall at spørsmålet blir reist og at det er grunn til å etterforske det fordi at NAV som foretak har i alle fall et problem når det i ettertid er blitt kjent at de hadde opplysninger. De satt på disse direktivene,D  de har mange internt som mente at dette var uholdbart og allikevel så valgte de å fremme at på til noe så alvorlig som politianmeldelser av de som hadde en annen oppfatning. (…)  Det kan være innenfor det strafferettslige. Så jeg skjønner godt at spørsmålet er reist. (…) Hva slags straff kan det være snakk om evt. da? ... både det som går tjenestefeil og uriktig anmeldelse (…) (tv2.no Nyhetskanalen 20.12.2019 - 13.00-13.30).)

- Anmelder flere i NAV-skandalen. (- Hagen anmelder ansatte i tre departementer, Regjeringsadvokaten, domstoler og påtalemyndigheten.) (- Samtidig gir han uttrykk for usikkerhet om hvorvidt også dommere eller andre ansatte i domstolene kommer inn under de samme paragrafer.) (- «Enda mer usikker er jeg på hvor statssekretærer og politiske rådgivere i departementenes politiske ledelse hører hjemme i vårt straffeansvarlighetssystem», skriver Hagen i sin anmeldelse.)

(Anm: Anmelder flere i NAV-skandalen. Carl I. Hagen anmelder ansatte i tre departementer, Regjeringsadvokaten, domstoler og påtalemyndigheten. Det melder TV2 torsdag ettermiddag. «Jeg tillater meg å anmelde de ansvarlige for NAV-skandalen og ber om iverksettelse av full etterforskning av mulige brudd på straffelovens paragrafer 171, 172, 173, 222 og 223 av offentlig ansatte personer i NAV, departementer, regjeringsadvokatembetet, påtalemyndigheten og domstolene», skriver tidligere formann i Fremskrittspartiet Carl I. Hagen i sin anmeldelse av mulige ansvarlige for NAV-skandalen, som var et faktum den 28. oktober i år. Da innrømmet NAV-direktør Sigrun Vågeng og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at NAV har tolket regelverket feil, og urettmessig nektet folk sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger under opphold i andre EØS-land. (…) Usikker Hagen Samtidig gir han uttrykk for usikkerhet om hvorvidt også dommere eller andre ansatte i domstolene kommer inn under de samme paragrafer. «Enda mer usikker er jeg på hvor statssekretærer og politiske rådgivere i departementenes politiske ledelse hører hjemme i vårt straffeansvarlighetssystem», skriver Hagen i sin anmeldelse. «Mye tyder på at det av flere ansatte i det offentlige apparat og også offentlige organer har brutt en eller flere av straffelovens bestemmelser. Derfor denne anmeldelse idet jeg forventer at Setteriksadvokaten iverksetter etterforskning», skriver Hagen i sin anmeldelse. (dagbladet.no 19.12.2019).)

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

- Påtalemyndigheten i politiet. Politiadvokatene i politiet leder polititjenestemennenes etterforsking, og som ansvarlig for etterforskingen har politiadvokatene det siste ord i politiet om hvilke beviser som må søkes innhentet, og hvilke som ikke har betydning.

(Anm: Påtalemyndigheten i politiet. Politiadvokatene i politiet leder polititjenestemennenes etterforsking, og som ansvarlig for etterforskingen har politiadvokatene det siste ord i politiet om hvilke beviser som må søkes innhentet, og hvilke som ikke har betydning. Politiadvokatene er direkte underlagt statsadvokatene i enkeltsaker. I rollen som påtalemyndighet er de overordnet politiutdannede tjenestemenn. I kraft av sin stilling har politiadvokater, samt politifullmektiger, alminnelig politimyndighet. Dette følger av politiloven § 20. Vanligvis har den som ansettes som politiadvokat minimum ett års tjeneste som politifullmektig. I enkelte politidistrikt kreves det to års tjeneste før man kan ansettes som politiadvokat. To års tjenestetid som politijurist tilfredsstiller kravet til advokatbevilling, og politiadvokatene får omfattende prosedyreerfaring og prosederer til dels vanskelige og tidkrevende saker. Se for øvrig om integrert påtale her og politiets nettside: www.politi.no (riksadvokaten.no).)

- Cannabis øker følsomhet for falsk hukommelse. (- Vi viser på tvers av forskjellige paradigmer at cannabis konsekvent øker mottakeligheten for falske minner.) (- Resultatene har implikasjoner for politi, juridiske fagpersoner og beslutningstakere når det gjelder behandling av cannabis-berusede vitner og mistenkte og gyldigheten av uttalelsene.)

(Anm: Cannabis increases susceptibility to false memory. Significance This unique randomized, double-blind, placebo-controlled trial examined the susceptibility to false memories under the influence of cannabis, using a basic (DRM) and two applied (misinformation) paradigms. We used a highly powered experimental design, allowing us to test acute and residual drug effects. To achieve high reproducibility and ecological validity, the misinformation paradigms included an eyewitness and a perpetrator scenario, presented in a virtual-reality environment. We show across different paradigms that cannabis consistently increases susceptibility to false memories. The results have implications for police, legal professionals, and policymakers with regard to the treatment of cannabis-intoxicated witnesses and suspects and the validity of their statements. PNAS 2020 (first published February 10, 2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Frimurernes hemmelige ritualer. Ekte hodeskaller, likkister og sverd mot hjertet.

(Anm: Frimurernes hemmelige ritualer. Ekte hodeskaller, likkister og sverd mot hjertet. To tidligere logebrødre bryter taushetseden og forteller om tiden bak frimurene. Roger Karsten Aase ble tatt opp i Den norske frimurerorden (se faktaboks) i 1993 i en av brorskapets loger i Trondheim. Ti år senere hadde han steget til niende grad, og var nå såkalt Delegert Mester. Aase har i ettertid skrevet boka «Frimurernes hemmeligheter — fortalt fra innsiden», basert på egne erfaringer fra sitt 15 år lange medlemskap – og han har dermed ettertrykkelig brutt frimurernes livslange taushetsplikt, som blant annet innbefatter forbud om å omtale brorskapets tallrike ritualer. (dagbladet.no 4.2.2020).)

(Anm: Riksrevisjonen (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

- Helsepersonell som opptrer grovt uaktsomt, bør ha personlig ansvar. Hva er den prinsipielle forskjellen på en yrkessjåfør og en lege?

(Anm: Av Åshild Bruun-Gundersen. Helsepolitisk talskvinne, Frp. Helsepersonell som opptrer grovt uaktsomt, bør ha personlig ansvar. Hva er den prinsipielle forskjellen på en yrkessjåfør og en lege? ANSVAR: Når mennesker kan dø som følge av grov uaktsomhet, uten at dette får noen konsekvenser for dem som faktisk har handlet grovt uaktsomt, svekker dette tilliten til helsetjenestene i Norge, skriver Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talskvinne i Frp. Når stat og kommune begår alvorlige og inngripende feil, kan resultatet bli foretaksbot. Haukeland universitetssjukehus har det siste året fått to foretaksbøter for slike forhold. Problemet med denne reaksjonsformen er at den kun bidrar til å forverre økonomien til foretakene. Den plasserer ikke et spesifikt ansvar og sikrer ikke at den samme feilen ikke skjer igjen. LES OGSÅ BT-lederen som innsenderen svarer på: «Frp vil straffe helsepersonell ved feilbehandling» Helsesektoren er prisgitt en høy tillit i befolkningen. Vi skal vite at de som skal hjelpe oss når vi er på vårt aller svakeste og mest sårbare, både er trygge og profesjonelle. Men når mennesker kan dø som følge av grov uaktsomhet, uten at dette får noen konsekvenser for dem som faktisk har handlet grovt uaktsomt, svekker dette tilliten til helsetjenestene i Norge. (bt.no 13.11.2019).)

- Leger kreves for millioner, men anmeldes ikke. (- Staten har krevd at ti legespesialister må betale tilbake til sammen over 19 millioner kroner.) (- Ingen er anmeldt. – Det må være likhet for loven.) (- Staten har krevd 19,6 millioner kroner tilbake fra ti ulike leger.) (- For de fire legene øverst på lista er det alene krevd 13,7 millioner kroner.)

(Anm: Leger kreves for millioner, men anmeldes ikke. Staten har krevd at ti legespesialister må betale tilbake til sammen over 19 millioner kroner. Ingen er anmeldt. – Det må være likhet for loven. Det er et grunnleggende prinsipp i rettsstaten, sier professor i offentlig rett Malcolm Langford. NRK møter ham i bygningen for Offentlig rett i Oslo. I disse gangene har han i det siste diskutert hvordan personer i enkelte yrkesgrupper beskyttes, sammenlignet med NAV-klienter etter den såkalte NAV-skandalen. – Det er ikke bare allmenn rettsoppfatning vi snakker om. Selv enkelte jusprofessorer stusser over straffenivået på trygdesvindel i praksis, sier jusprofessoren. (…) NRK Brennpunkt har bedt om innsyn i de største sakene med tilbakebetaling. Dette er saker hvor spesialistleger ikke har fulgt reglene. Staten har krevd 19,6 millioner kroner tilbake fra ti ulike leger. For de fire legene øverst på lista er det alene krevd 13,7 millioner kroner. Alle disse har avtale med Helse Sør-Øst. – Det er jo et stort beløp, innrømmer fagsjef Jan Frich. Han har inngått avtale med de fire legene om å behandle pasienter på vegne av Helse Sør-Øst. (nrk.no 11.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Nav-skandalen: 111 feil anmeldt. Krav mot 2 400 i tillegg - og sju dømt i høst. (- Av materialet kommer det også fram at sju personer ble dømt eller sendt til soning etter at den store alarmen gikk hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 30. august i år, skriver Bergens Tidende.)

(Anm: Nav-skandalen: 111 feil anmeldt. Krav mot 2 400 i tillegg - og sju dømt i høst. Nav politianmeldte 111 personer på feil grunnlag i perioden 2012–2018. Til sammen ble de anklaget for å ha svindlet til seg 36 millioner kroner. Det kommer fram i en omfattende oversikt Arbeids- og sosialdepartementet har sendt til Stortingets kontrollkomité i forbindelse med granskingen av Nav-skandalen. Av materialet kommer det også fram at sju personer ble dømt eller sendt til soning etter at den store alarmen gikk hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 30. august i år, skriver Bergens Tidende. (dagbladet.no 12.12.2019).)

- Disse syv personene ble dømt eller måtte sone i fengsel etter at Anniken Hauglies store Nav-alarmen gikk.

(Anm: Disse syv personene ble dømt eller måtte sone i fengsel etter at Anniken Hauglies store Nav-alarmen gikk. Syv personer ble hardt rammet av Nav-skandalen etter at den store alarmen gikk hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 30. august i år. (bt.no 11.12.2019).)

- Tidligere milliardær John Kapoor, grunnlegger av Insys Therapeutics, dømt til 5,5 år i fengsel. John Kapoor, den tidligere milliardæren og grunnleggeren av fentanyl-spray-produsenten Insys.

(Anm: Former Billionaire John Kapoor, Founder Of Insys Therapeutics, Sentenced To 5.5 Years In Prison. John Kapoor, the former billionaire and founder of fentanyl-spray manufacturer Insys Therapeutics was sentenced to five-and-a-half years in prison Thursday afternoon in a Boston courtroom for his role in a conspiracy to bribe doctors to prescribe his company’s potent fentanyl painkiller to patients who didn’t need it. (forbes.com 23.1.2020).)

- Amerikansk lege tiltalt for 25 drap. En lege i delstaten Ohio i USA er tiltalt for å ha drept 25 pasienter ved å bevisst gi dem en overdose av smertestillende. (- Ifølge myndighetene er Husel ansvarlig for at 29 pasienter fikk dødelige doser, men at drapstiltalene kun gjelder tilfeller der pasientene fikk minst 500 mikrogram.)

(Anm: Amerikansk lege tiltalt for 25 drap. En lege i delstaten Ohio i USA er tiltalt for å ha drept 25 pasienter ved å bevisst gi dem en overdose av smertestillende. William Husel ga bevisst dødelige doser fentanyl til de 25 pasientene mellom 2015 og 2018, ifølge påtaleansvarlig Ron O'Brien. Saken mot Husel er en av de største av sitt slag mot en amerikansk helseansatt. (…) Ifølge myndighetene er Husel ansvarlig for at 29 pasienter fikk dødelige doser, men at drapstiltalene kun gjelder tilfeller der pasientene fikk minst 500 mikrogram. Husel erklærte seg ikke skyldig da han overleverte seg til politiet onsdag. Hans forsvarer, advokat Richard Blake, sier at Husel forsøkte å gi de døende pasientene omsorg. I 1987 ble en annen lege i Ohio dømt til flere livstidsdommer for å ha drept 37 personer, flesteparten sykehuspasienter. Legen, Donald Harvey, fikk kallenavnet «dødsengelen». (aftenposten.no 6.6.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(AnmLegemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(AnmDiskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(AnmHan blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(AnmMedisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

- Fengslande behandling. Frp vil innføra personleg straff for offentleg tilsette som gjer feil, inkludert legar og sjukepleiarar. (- Fleire alvorlege saker på mellom anna Haukeland sjukehus det siste året har ført til føretaksstraff for sjukehusa. Enkelte ser på dette som ein lite tilfredsstillande konklusjon.) (- Den enklaste måten å møta Bruun-Gundersen sitt utspel på, er å sitera frå Helsepersonellova sin paragraf 67. Der står det at om helsepersonell opptrer «grovt » kan dei straffast med «bøter eller fengsel inntil et år». «Hva er den prinsipielle forskjellen på en yrkessjåfør og en lege?» spør Bruun-Gundersen i all sin iver. Svaret er altså: Ingen.)

(Anm: Fengslande behandling. Frp vil innføra personleg straff for offentleg tilsette som gjer feil, inkludert legar og sjukepleiarar. Vil dette òg inkludera politikarar? BLIR SKJULT: Viss du er redd for at du har gjort ein alvorleg tabbe, og veit at du kan hamna i fengsel for det, så er ikkje det å logga seg inn i personalsystemet og melda avvik det fyrste du tenkjer på, skriv Ingebjørn Bleidvin. (…) Fleire alvorlege saker på mellom anna Haukeland sjukehus det siste året har ført til føretaksstraff for sjukehusa. Enkelte ser på dette som ein lite tilfredsstillande konklusjon. Det gjorde at Framstegspartiet sin helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen gjekk høgt på banen og forlanga ei endring: ho vil innføra personleg straff for sjukehusleiarar og helsepersonell som opptrer grovt aktlaust. Den enklaste måten å møta Bruun-Gundersen sitt utspel på, er å sitera frå Helsepersonellova sin paragraf 67. Der står det at om helsepersonell opptrer «grovt » kan dei straffast med «bøter eller fengsel inntil et år». «Hva er den prinsipielle forskjellen på en yrkessjåfør og en lege?» spør Bruun-Gundersen i all sin iver. Svaret er altså: Ingen. LES OGSÅ Helsepersonell som opptrer grovt uaktsomt, bør ha personlig ansvar At Frp sin fremste helsepolitikar på Stortinget ikkje kjenner til så grunnleggande deler av sitt eige saksfelt, er urovekkande. At ho i tillegg bommar så totalt i eit spørsmål som er så sårt for mange enkeltpersonar, og så avgjerande for korleis helsevesenet fungerer, grensar til «grovt ». Men Bruun-Gundersen stoppar ikkje der. Ho vil «vurdera eit system der offentleg tilsette i langt større grad har personleg ansvar for dei val og avgjerder dei tek». Det er eit interessant, om enn litt barnsleg, tankeeksperiment å bruka Bruun-Gundersen sine tankar på politikarar. Kva om me gjorde dei personleg ansvarlege for overskridingar i offentlege byggeprosjekt? Me kunne innført obligatorisk trekk i løn for alle på Stortinget heilt til Stortingsgarasjen er nedbetalt. Den gjekk som kjent eit par milliardar over budsjett. Eit anna døme er at Frp har stemt ned bruk av fotoboksar som måler gjennomsnittshastigheit over ei viss strekning. Dette gjorde dei trass i at Transportøkonomisk Institutt har vist at slike målingar gir ein reduksjon i tal drepne og hardt skadde på 50 prosent. Skal me straffa samferdsleminister Jon Georg Dale neste gong nokon døyr på ei strekning der han har fjerna fotoboksane? Er dette urimeleg, seier du? Vil det gjera rekruttering til politikken vanskeleg, seier du? Vil det bli umogeleg å ta vanskelege avgjerder i situasjonar der det ikkje er eit openbert riktig val? (bt.no 2.12.2019).)

- Frp vil straffe helsepersonell ved feilbehandling. (- Amerikanske tilstandar i helsesektoren er det siste Noreg treng.) (- HAUKELAND: Det siste året har Helse Bergen fått to millionbøter for feilbehandling med dødsfall som følgje.)

(Anm: LEDER. Av Bergens Tidende. Frp vil straffe helsepersonell ved feilbehandling. Amerikanske tilstandar i helsesektoren er det siste Noreg treng. HAUKELAND: Det siste året har Helse Bergen fått to millionbøter for feilbehandling med dødsfall som følgje. HAUKELAND: Det siste året har Helse Bergen fått to millionbøter for feilbehandling med dødsfall som følgje. Det hender diverre at pasientar får feil eller for dårleg behandling ved norske sjukehus. Resultatet kan bli dårlegare helse eller i verste fall død. Også på Vestlandet blir det gjort feil. Helse Bergen har fått to millionbøter på eitt år for lovbrot, fordi lova krev forsvarleg behandling og organisering som syt for det. Sist veke fekk helseføretaket ei bot på 1,5 millionar kroner etter Daniel Nicolai Guldbergs død på akuttmottaket på Haukeland. I fjor haust fekk same føretak ei tilsvarande bot etter at seksåringen Djabrail Sulejmanov døde ved same sjukehus. Det har fått Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til å tenkje nytt, ifølgje NRK Hordaland. Ho meiner bøtene ikkje har hatt effekt. «Nå vil jeg se at de personene som er involvert i dette får et større personlig ansvar for valgene de selv gjør.» Dette er ein svært dårleg idé. Det finst ei lang rekke grunnar til at feil skjer ved norske sjukehus. For låg bemanning, feil organisering, manglande utstyr tilgjengeleg og menneskeleg svikt er berre nokre av mange mogelege grunnar. (…) Les også Sykepleiere og leger reagerer på Frp-utspill (bt.no 7.11.2019).)

(Anm: Amerikanske tilstander (mintankesmie.no).)

- ”Kemisk batong” kan ge fängelse. (- För att förhindra att läkemedel används som ”kemiska batonger” för att lugna dementa kan brittiska myndigheter införa hårda fängelsestraff.)

”Kemisk batong” kan ge fängelse
dagensmedicin.se 28.11.2011
Många dör av medicineringen varje år. För att förhindra att läkemedel används som ”kemiska batonger” för att lugna dementa kan brittiska myndigheter införa hårda fängelsestraff.

Enligt tidningen The Daily Telegraph dör uppskattningsvis 1 800 personer i Storbritannien varje år av antipsykotika läkemedel. De brittiska hälsovårdsmyndigheterna har velat få ned antalet äldre som rutinmässigt får medicinerna från 180 000 till 60 000. (...)

Enligt svenska Läkemedelsverket ökar antipsykotika läkemedel bland annat risken för stroke medan det finns få medel som har någon bevisad positiv effekt på demenssymtom som ångest och aggressivitet. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(AnmHan blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som ß-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som må skades (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en riskikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Medisinske feil er sjelden forårsaket av individuell skjødesløshet. (- Ved forsettlig eller grovt uaktsom handling åpner helsepersonelloven for at enkeltpersoner kan straffes.) (- Men slike hendelser er svært sjeldne (7).)

(Anm: Liv-Ellen Vangsnes er medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Hun er spesialist i anestesiologi og overlege ved Sykehuset Østfold. Medisinske feil er sjelden forårsaket av individuell skjødesløshet. Å straffe helsepersonell vil gjøre mer skade enn gagn. Skal vi minimere risikoen, bør vi bygge en kultur for læring, ikke for straff. Å feile er menneskelig – å skylde på andre er politikk. Det ble tydelig da Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen nylig uttalte: «Nå vil jeg se at de personene som er involvert i dette får et større personlig ansvar for valgene de selv gjør.» (1). Utspillet kom etter at en pasient døde i akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus etter å ha ligget for lenge uten tilsyn. (…) Senere, når man i ro og mak kan se nærmere på situasjonen, er det lett å være etterpåklok og kritisere de avgjørelser som ble tatt. (…) Ved forsettlig eller grovt uaktsom handling åpner helsepersonelloven for at enkeltpersoner kan straffes. Men slike hendelser er svært sjeldne (7). (…) Den som rammes når noe går galt, ønsker at de involverte tar ansvar. Dessverre hender det at de største feilene gjøres etter at feilen er skjedd, ved at man forsøker å dekke over. Mangel på åpenhet og informasjon er årsak til mange klager i helsevesenet. God kommunikasjon med pasient og pårørende etter uønskede hendelser er viktig. Ikke minst kan en beklagelse bety mye både for den som er rammet og for den som sier det. Vi er alle tjent med å bli flinkere til å innrømme egne feil, for som Abraham Lincoln skal ha sagt: «En mann bør aldri skamme seg for å tilstå at han har feilet, for dette er jo i virkeligheten å si at han er klokere i dag enn i går.» Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. desember 2019.)

- Drapsoversikt for 2019. (- I 2019 var tre av fire gjerningspersoner ruspåvirket.) (- Barn som ofre for drap I årets drapsoversikt har Kripos sett på barn som drapsofre i perioden 2010-2019.) (- I denne perioden ble 27 barn drept. 13 av de drepte var under 10 år.)

(Anm: Drapsoversikt for 2019. I 2019 har politiet etterforsket 26 drapssaker med 28 ofre og 28 gjerningspersoner. Antall drapssaker holder seg stabilt lavt. Det er ingen uoppklarte drapssaker for 2019. Det er tatt ut siktelse i samtlige saker, og en av sakene er avgjort i rettsapparatet. Av de 28 gjerningspersonene er 26 menn og 2 kvinner, mens av 28 drapsofre er 12 menn og 16 kvinner. I over halvparten av sakene ble kniv og stikkvåpen brukt som drapsvåpen. - Sammenlignet med våre naboland, er det få drap i Norge. For politiet er det helt sentralt å gi pårørende og samfunnet svar på hva som har skjedd, samt å stille gjerningspersonen til ansvar. I 2019 er det ingen drapssaker som er uoppklarte, sier Vibeke Schei Syversen, leder av Voldsseksjonen på Kripos. De fleste drapene i Norge skjer i private hjem og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer. De siste ti årene har halvparten av alle gjerningspersonene vært ruspåvirket i gjerningsøyeblikket. I 2019 var tre av fire gjerningspersoner ruspåvirket. Selv om antallet partnerdrap har gått noe ned fra 2018 til 2019 ser vi at det er kvinner som blir drept av partner eller ekspartner. I perioden 2010–2019 ble 48 % av kvinnene drept av en partner eller ekspartner, mens dette gjelder for kun 7 % av mennene. 52 % av mennene ble drept av en venn eller bekjent, mot 14 % av kvinnene. Barn som ofre for drap I årets drapsoversikt har Kripos sett på barn som drapsofre i perioden 2010-2019. I denne perioden ble 27 barn drept. 13 av de drepte var under 10 år. 17 av barna som ble drept var jenter, mens 10 av de drepte var gutter. De fleste av barna under 10 år er drept av sine foreldre. I perioden 2010 - 2019 ble 13 barn under 10 år drept av en av sine foreldre. Drapsoversikten inneholder opplysninger om forsettlig og overlagt drap etter straffeloven 1902 § 233 og straffeloven 2015 § 275. Oversikten baseres på tall hentet fra politiets straffesaksregister (STRASAK) og politiets straffesakssystem (BL). Nasjonal drapsoversikt 2019 (381 kB pdf) (politiet.no 20.1.2020).

(Anm: NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018. DRAP I NORGE 2009–2018. (poltiet.no).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).).

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Patients with severe mental illness, including schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder, have 53% higher odds of cardiovascular disease (CVD) than matched controls without these conditions, a large meta-analysis has found.1 Life expectancy in people with severe mental illness is shorter by 10.0-17.5 years than among the general population, and CVD is one of the major contributors to early deaths. Previous studies have shown increased risk of CVD in people with severe mental illness but have not considered the risk in different types of mental illness or analysed specific CVD risk factors. (…) The incidence of CVD increased with antipsychotic use (P=0.008), higher body mass index (P=0.008), and higher baseline prevalence of CVD (P=0.03) in patients compared with controlsBMJ 2017;357:j2339 (Published 15 May 2017).)

- Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering.

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

- Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner.

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

- Undersøkelse av angrep mot IKT-systemer i politiet. (- Politiet har ikke sikret kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep.)

(Anm: Undersøkelse av angrep mot IKT-systemer i politiet. Politiet har ikke sikret kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep. Funn Politiet arbeider ikke systematisk med å planlegge og følge opp informasjonssikkerhet, og arbeidet vanskeliggjøres av kompleks organisering og fragmenterte ansvarsforhold. Det er gjennomført flere tiltak for å beskytte og overvåke etatens IKT-systemer, men fortsatt er det vesentlige svakheter i systemene. (riksrevisjonen.no 8.10.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Konkurransedirektør Lars Sørgard kritisk til politiavtale. (- Politiet ga én mann oppdrag for 5,7 millioner - uten å undersøke om andre kunne gjøre jobben billigere. Får flengende kritikk.)

(Anm: Konkurransedirektør Lars Sørgard kritisk til politiavtale. Justisdepartementet ga sin utvalgte prosjektleder millionhonorar uten å lyse ut anbud. Det får konkurransedirektør Lars Sørgard til å reagere. Konkurransedirektør Lars Sørgard mener at staten går glipp av en konkurransedynamikk der leverandørene strekker seg litt ekstra, når millionoppdrag ikke blir lyst ut på anbud. (dn.no 25.9.2019).)

- Svenske politifolk gjør jobben på 15 minutter. Norsk politi bruker fem dager – i beste fall. Bare bulgarsk og kypriotisk politi er like trege som politiet i Norge.

(Anm: Svenske politifolk gjør jobben på 15 minutter. Norsk politi bruker fem dager – i beste fall. Bare bulgarsk og kypriotisk politi er like trege som politiet i Norge. Norsk politi bruker minst en arbeidsuke på å gjøre et datasøk etter DNA-spor fra utenlandske voldtektsmenn og kriminelle. En skitten hanske, et hårstrå, en liten blodflekk, en signarettsneip eller en gammel snuspose. En forbryter kan etterlate mange ulike spor på et åsted. DNA-profiler er et av politiets viktigste virkemidler for å oppklare forbrytelser. Ved Nasjonalt forensiskt senter (NFC) i Stockholm jobber forensikeren Christiana Widén og hennes kolleger med å følge opp sporene etter mordere, voldtektsmenn, innbruddstyver og voldsmenn. (…) Bare 15 minutter etter at svensk politi har søkt på en DNA-profil i de 20 landene som er med i politisamarbeidet, tikker et svar inn fra politiet i Bucharesti, Vilnius, Riga, Paris, København eller Berlin. I Norge tar det samme datasøket minst fem dager. (aftenposten.no 2.5.2019).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

– Dommeren eide aksjer i storbanken - og hadde jobbet der. (– VILLE PROTESTERT: Gunnar Bjørkli mener dommeren var inhabil. Han vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten.) (– Hadde jeg visst dette, ville jeg protestert mot at hun fikk behandle saken. Da ville jeg forlangt at hun måtte vike sete, sier Gunnar Bjørkli (34) til VG.)

Gunnar Bjørkli (34) tapte i retten mot DNB: Dommeren eide aksjer i storbanken - og hadde jobbet der
vg.no 7.9.2016
VILLE PROTESTERT: Gunnar Bjørkli mener dommeren var inhabil. Han vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten

SVOLVÆR (VG) Bilmekaniker Gunnar Bjørkli (34) havnet i tvist med DNB og ble saksøkt.  Det han ikke visste, var at dommeren eide aksjer i selskapet – og hadde jobbet der.

Da lagdommer Brynhild Salomonsen (41) behandlet saken til Bjørkli, opplyste hun ikke at hun hadde jobbet som jurist i finanskonsernet. Heller ikke at hun eide aksjer i storbanken.

– Hadde jeg visst dette, ville jeg protestert mot at hun fikk behandle saken. Da ville jeg forlangt at hun måtte vike sete, sier Gunnar Bjørkli (34) til VG. (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Riksadvokaten pålegger politiet tiltak for å rette opp trygdefeil. (- De berørte skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten hovedforhandling.)

(Anm: Riksadvokaten pålegger politiet tiltak for å rette opp trygdefeil. Riksadvokaten har i dag sendt brev til politidistriktene, der han kommer med instrukser om hva som skal skje videre for å rette opp feilene i trygdeskandalen. (…) De berørte skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten hovedforhandling. Tolket reglene feil Det var Nav selv som slapp bomben for to dager siden. Fra 2012 har de tolket reglene feil for at klientene skal få sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge når de oppholder seg i et annet EØS-land. Foreløpig er det snakk om over 2400 feilbehandlede saker, og 48 personer er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag. 36 av de sistnevnte har endt med fengselsstraff. (nrk.no 30.10.2019).)

- Nav krevde den dødssyke klienten hans for nesten en halv million. (- Politiet: – En rettsskandale.) (– Det er jo en rettsskandale som har skjedd, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar ved Agder politidistrikt om Nav-sakene.)

(Anm: Nav krevde den dødssyke klienten hans for nesten en halv million. Geir hadde hatt aids i siste stadium, og kjempet til siste slutt mot Navs krav om å tilbakebetale nesten en halv million kroner. – Han sa selv at han var ekstremt fattig. – Da jeg leste om denne skandalen, var Geir den første jeg tenkte på. Han er en av dem det har blitt begått urett mot, sier advokat Johan Fredrik Gjesdahl hos Wigemyr og co i Kristiansand. Familien til sørlendingen som var dødssyk, har godkjent at NRK bruker fornavnet hans. Geir er trolig blant sakene som ikke er fanget opp. Mandag ble det kjent at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil. Rundt 2400 saker kan være feilbehandlet. (…) Geir hadde bare 160 000 å leve av i året. Kravet fra Nav var på 465 000 kroner. – Han sa selv at han var ekstremt fattig, sier Gjesdahl. Geir oppholdt seg i Spania i vinterhalvåret for å unngå å bli smittet av influensa. Det kunne ta livet av han. (…) Politiet: – En rettsskandale På Agder er det hittil funnet fire uriktige dommer fra Kristiansand tingrett. Tre av dem har fått ubetinget fengselsstraff. Den fjerde har fått samfunnsstraff. (dagbladet.no 30.10.2019).)

- Domstolenes ansvar. (- Dette fritar ikke politi og domstol deres ansvar, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.) (– Domstol og påtalemyndigheter må gjøre en selvstendig vurdering.) (- De må ta sitt ansvar for å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra myndighetene, sier Bernt.) (- Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang. (- Systemsvikt uten sidestykke.) (- Overgrep fra myndighetene.) (- Unikt i omfang.) (- Rettssikkerhet for ressurssvake Minst 48 personer er dømt, ifølge riksadvokaten, for å ha mottatt en trygdeytelse det viser seg at de har krav på.)

(Anm: Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang. Systemsvikt uten sidestykke. Overgrep fra myndighetene. Unikt i omfang. Slik blir NAV-skandalen beskrevet av flere juseksperter. – Jeg kjenner ikke til noe tilsvarende i norsk rettshistorie. Jeg har aldri sett systematisk feil i så stort omfang, sier Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen. NAV-skandalen kan vise seg å være den mest omfattende rettsskandalen i norsk historie, ifølge Bernt, på grunn av mengden saker der mennesker har blitt uskyldig dømt. Les også: Sonet to måneder av NAV-dom: – Det var traumatisk Rettssikkerhet for ressurssvake Minst 48 personer er dømt, ifølge riksadvokaten, for å ha mottatt en trygdeytelse det viser seg at de har krav på. 36 av disse har sonet en ubetinget fengselsstraff, den lengste på åtte måneder. De som dette rammer er i stor grad enkeltpersoner med begrensede ressurser, påpeker jusprofessoren. Han tror dette også er årsaken til at feilene ikke ble rettet opp i før. – Det er ganske skremmende at alvorlige feil med så store konsekvenser for enkeltmennesker, har kunnet skje så systematisk i dagens samfunn, sier Bernt. (…) Domstolenes ansvar Dette fritar ikke politi og domstol deres ansvar, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. – Domstol og påtalemyndigheter må gjøre en selvstendig vurdering. De må ta sitt ansvar for å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra myndighetene, sier Bernt. Det ansvaret skal dommerne ta, sier lederen for Den norske Dommerforening, Wiggo Sotrhaug Larssen: – Dommerne har et selvstendig ansvar for fortolkningen. De baserer seg på hva som er forelagt av informasjon. Han påpeker at sakene kommer til domstolen fra NAV, via påtalemyndigheten. Forsvarerne har også et ansvar. – Hvis domstolen på tross av dette har foretatt uriktige domsavsigelser, er det meget beklagelig, sier Larssen. (vg.no 29.10.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Få dommerklager fører frem

Få dommerklager fører frem
aftenposten.no 20.6.2007
100 personer har klaget på dommerne i Oslo-området de siste fem årene. Kun fem har fått medhold. (…)

(Anm: Klage på en dommer? (domstol.no)

(Anm: Tilsynsutvalget for dommere (domstol.no)

(Anm: § 237. Rett til å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget (...) (Lov om domstolene (domstolloven).)

- Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. (– «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet.)

(Anm: Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). (ba.no 10.11.2014).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Vll ha rettsmedisinsk kommisjon også for sivile saker.

(Anm: Vil ha rettsmedisinsk kommisjon også for sivile saker (domstol.no 27.8.2008)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv. (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

- Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. (- Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.)

(Anm: Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken. (aftenposten.no 8.5.2008).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Godkjent legitimasjon. For dårlig, Norge! (- Så langt er innføringen av nye pass- og ID-kort forsinket syv ganger, og regningen har økt med over 600 millioner kroner.)

(Anm: Godkjent legitimasjon. For dårlig, Norge! Kommentar: Etter 12 år venter vi nordmenn fortsatt på det nasjonale ID-kortet. Enn så lenge er det fortsatt bare passet som er godt nok som legitimasjon i Norge. Lovnaden om et nasjonalt ID-kortet for nordmenn som ble foreslått allerede i 2007, begynner å ligne mest på en dårlig vits: Planen var først at det skulle være mulig for nordmenn å få ID-kortet 1. januar 2013. Slik gikk det som kjent ikke. (dinside.no 16.11.2019).)

- Nye pass og ID-kort er forsinket for syvende gang. (- Vårt nye supervåpen, skrøt politisjefene. 11 år senere er våpenet som skulle stoppe utenlandske kriminelle, ennå ikke i bruk.)

(Anm: Nye pass og ID-kort er forsinket for syvende gang. Nå varsler justisministeren gjennomgang av politiets prosjektstyring. Politidirektøren erkjenner at det er nødvendig å se «med friskt blikk på om arbeidet kan organiseres bedre». Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland varsler en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i Politidirektoratet. Det skjer dagen etter at Aftenposten kunne fortelle at prosjektet med å lansere nye norske pass og ID-kort nok en gang er rammet av forsinkelser. (…) Så langt er innføringen av nye pass- og ID-kort forsinket syv ganger, og regningen har økt med over 600 millioner kroner. Hva som blir sluttregningen, kan hverken politiet eller Justisdepartementet svarer på. Vårt nye supervåpen, skrøt politisjefene. 11 år senere er våpenet som skulle stoppe utenlandske kriminelle, ennå ikke i bruk.  (aftenposten.no 16.8.2019).)

- «Beklager, men du må ringe tilbake senere, nå er det mye som skjer her». Politiet dro på 64.000 færre oppdrag.

(Anm: «Beklager, men du må ringe tilbake senere, nå er det mye som skjer her». Politiet dro på 64.000 færre oppdrag. Norsk politi rykket ut på 64.077 færre oppdrag i 2018 sammenlignet med 2016 da politireformen ble innført. En ny doktorgrad kaster lys over hva som skjer i operasjonssentralene når politiet bestemmer om de skal sende politi eller ikke. (…) Politiets operasjonssentraler loggførte 668.178 politioppdrag i 2018, en nedgang på 8,8 prosent siden 2016. Det viser tall Aftenposten har hentet inn fra Politidirektoratet basert på Politioperativt styringssystem (PO), hvor operasjonssentralene loggfører alle oppdrag. (aftenposten.no 2.10.2019).)

- Fagdirektøren ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter mener fredagens hendelse i Tromsø er et sjeldent klart eksempel på brudd på ytringsfriheten. (- Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter, mener hendelsen er et tydelig brudd på ytringsfriheten og dermed grunnloven.)

(Anm: SKOLEVALG ENDTE I KAOS: – Veldig godt det var noen voksne til stede, litt synd det bare var ungdommen. Fagdirektøren ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter mener fredagens hendelse i Tromsø er et sjeldent klart eksempel på brudd på ytringsfriheten. Unge Venstre har fått mye oppmerksomhet for sine tydelige utspill for legalisering av cannabis i valgkampen. Fredag toppet det seg da ungdomspartiet ble nektet å bruke materiell med legaliseringsbudskap i forbindelse med en skoledebatt på en videregående skole i Tromsø. Det hele endte med at samtlige ungdomspartier forlot skoledebatten i protest. Opptrinnet har fått mange til å reagere sterkt og fredag ettermiddag gjorde statsminister Erna Solberg det klinkende klart at hendelsen var uakseptabel. Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter, mener hendelsen er et tydelig brudd på ytringsfriheten og dermed grunnloven. (tv2.no 30.8.2019).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

- Grunnloven brytes for åpen scene. (- I samfunnsdebatten må alle benytte det samme virkemiddelet: Ordet. Ikke makt. Ikke sensur.) (- Politifolk og skoler har denne uken aksjonert mot Unge Venstres valgkampbudskap om legalisering av cannabis. (…) Heldigvis har politidirektør Benedicte Bjørnland i etterkant gjort det forbilledlig klart at politifolk skal avstå fra innblanding som dette.)

(Anm: Av Peter Frølich, stortingsrepresentant (H). Grunnloven brytes for åpen scene. I samfunnsdebatten må alle benytte det samme virkemiddelet: Ordet. Ikke makt. Ikke sensur. SKREMMENDE: Hvorfor i all verden skal lovligheten av cannabis være så skremmende å berøre at elevene må lukke øyne og ører når politikerne diskuterer den? spør Peter Frølich (H). Politifolk og skoler har denne uken aksjonert mot Unge Venstres valgkampbudskap om legalisering av cannabis. (…) Heldigvis har politidirektør Benedicte Bjørnland i etterkant gjort det forbilledlig klart at politifolk skal avstå fra innblanding som dette. Budskapet bør ikke bare noteres av de aktuelle politifolkene – det bør bli pensum på Polithøyskolen for all fremtid. (bt.no 31.8.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Deprimerende gjenkjennelig. Nå må politiet lære. (- En av årsakene til at det ikke skjedde raskere, var at operasjonssentralen aldri sendte ut en såkalt PLIVO-melding på sambandet, om pågående, livstruende vold. I tillegg var nærmeste patrulje ikke lokalkjent og ble sendt feil vei av google maps.) (- Ni år etter at en gul lapp med vesentlig informasjon om Ander Behring Breivik ble liggende på en pult på operasjonssentralen og Delta kjørte feil på vei til Utøya, er nettopp rådet om å se på operasjonssentralenes oppgaver og bemanning vesentlig.)

(Anm: Deprimerende gjenkjennelig. Nå må politiet lære. HAR RETT: - Vi har fått en rapport som er gjenkjennelig, svarer på oppdraget og er egnet for læring, sa Bjørland ved innledningen til pressekonferansen. Hun har rett. (…) At PSTs nye trusselvurdering om økt fare for høyreekstreme angrep mot muslimer burde vært delt bredere, både innad i politiet, med moskéene og i offentligheten. Og de mener politiet kunne og burde kommet raskere til moskéen etter angrepet. Det tok 22 minutter fra politiet ble varslet til gjerningsmannen ble pågrepet. (…) En av årsakene til at det ikke skjedde raskere, var at operasjonssentralen aldri sendte ut en såkalt PLIVO-melding på sambandet, om pågående, livstruende vold. I tillegg var nærmeste patrulje ikke lokalkjent og ble sendt feil vei av google maps. (dagbladet.no 3.7.2020).)

- Aftenposten mener: Vanskelig å kritisere PST for moskéskytingen.

(Anm: Aftenposten mener: Vanskelig å kritisere PST for moskéskytingen. Det var et par pensjonister, og ikke PST, som stanset den nå terrorsiktede Philips Manshaus i helgen. Det betyr ikke at PST har undervurdert det høyreekstreme voldspotensialet i Norge. «Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging.» Slik lyder oppsummeringen om høyreekstrem vold i PSTs trusselvurdering for 2019. Det viste seg å være galt. Og som om ikke det var nok, mottok PST et varsel om den nå draps- og terrorsiktede Philips Manshaus (21) for et år siden – uten å ta kontakt med ham. Det har fått mange til å stille seg spørsmålet om PST gjør nok for å forhindre høyreekstrem vold i Norge. Nettavisens Erik Stephansen slo sågar fast at «PST bør vurdere trusselbildet på nytt». (aftenposten.no 13.8.2019).)

- Terrorsiktede Manshaus: Importerte terrorutstyr etter at PST fikk tips.

(Anm: Terrorsiktede Manshaus: Importerte terrorutstyr etter at PST fikk tips. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk tips om Phillip Manshaus’ (21) ekstremisme i fjor sommer. Men da bærumsmannen importerte utstyr som kunne brukes til et angrep, gikk ikke alarmen. (…) VG får opplyst at politiet har mottatt informasjon om at Manshaus før angrepet kjøpte og importerte en vernevest og et filmkamera av merket GoPro. Vernevester kan beskytte mot skudd og stikkvåpen. (vg.no 23.8.2019).)

- Politiet anbefaler bekymringssamtaler, men tok ikke kontakt med terrorsiktede.

(Anm: Politiet anbefaler bekymringssamtaler, men tok ikke kontakt med terrorsiktede. Politiet anbefaler bekymringssamtale som viktig virkemiddel mot ekstremisme. Men de benyttet ikke dette da de ble tipset om terrorsiktede Philip Manshaus. I flere år har norsk politi, PST og fagfolk anbefalt å bruke bekymringssamtaler som et viktig virkemiddel for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Mandag ble det kjent at PST og politiet ble tipset om den terror- og drapssiktede Philip Manshaus sommeren 2018 av en privatperson. Tipseren fortalte sikkerhetstjenesten at 21-åringen hadde kommet med «ekstremistiske synspunkter», opplyste PST mandag. PST og Oslo politidistrikt jobbet begge med tipset i rundt to måneder. Men fulgte politiet sitt eget råd om dialog eller bekymringssamtaler? (aftenposten.no 16.8.2019).)

- Politiet brukte 15 minutter på å nå fram til moskeen som ble angrepet i Bærum – til tross for kravet om å være på plass innen sju minutter.

(Anm: Politiet brukte 15 minutter til moskeen i Bærum. Politiet brukte 15 minutter på å nå fram til moskeen som ble angrepet i Bærum – til tross for kravet om å være på plass innen sju minutter. Politiet mottok den første meldingen om angrepet på moskeen klokka 16.07 lørdag for en uke siden. På grunn av kommunikasjonsproblemer med innringer gikk det fem minutter før det ble gitt ordre om raskest mulig utrykning. (nettavisen.no 17.8.2019).)

- UDI sjekker ikke om personer etterforskes i utlandet før de får norsk statsborgerskap. (– Søkeren leverer politiattest ved innlevering av søknad, og i tillegg sjekker politiet at det ikke er noen pågående etterforskning eller siktelse. Men hvis det er forhold fra utlandet, så er vi vanligvis avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI.) (- Sanner: – Noen hull som må tettes.)

(Anm: UDI sjekker ikke om personer etterforskes i utlandet før de får norsk statsborgerskap. Når en person søker om norsk statsborgerskap, sjekker UDI verken om vedkommende har en utleveringsbegjæring på seg, eller om personen etterforskes i utlandet. – Vi er avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren selv, sier UDI. MÅ FORTELLE SELV: – Vi har fulgt rutinene våre og hadde ikke informasjon om terrormistanke i utlandet da vi behandlet denne saken, sier UDI om at en mann bosatt i Norge, fikk norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. – Søkeren leverer politiattest ved innlevering av søknad, og i tillegg sjekker politiet at det ikke er noen pågående etterforskning eller siktelse. Men hvis det er forhold fra utlandet, så er vi vanligvis avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI. Det har vakt sterke reaksjoner at en av mennene som tidligere denne uken ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. (…) Sanner: – Noen hull som må tettes Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret for UDI, ble kjent med saken da NRK meldte om den torsdag. (nrk.no 19.7.2019).)

(Anm: Opplysninger i politiattesten. Derfor trenger du politiattest. Les mer om hva som står i politiattesten. Hvilke regler gjelder for unntak av opplysninger? Når er attesten gyldig? (politiet.no).)

(Anm: Politiattest – søk på nettet. Slik søker du digitalt om politiattest for arbeid, studier, frivillige organisasjoner og norsk statsborgerskap. Les om status, behandlingstid og hvordan du får attesten. Sjekk hvordan du klager. (politiet.no).)

- Store saker skaper trøbbel for politiet: Mangler kompetanse og kapasitet. (- Store saker, som alvorlige voldshendelser og seksuelle overgrep, tar nesten alt av ressurser.) (- Politiet bruker en tredel av sine ressurser på tre prosent av sakene.)

(Anm: Store saker skaper trøbbel for politiet: Mangler kompetanse og kapasitet. Store saker, som alvorlige voldshendelser og seksuelle overgrep, tar nesten alt av ressurser. Politiet bruker en tredel av sine ressurser på tre prosent av sakene. Bekymringen kommer frem i en ny rapport fra Politidirektoratet. Politiet bruker en tredel av ressursene sine på under tre prosent av sakene, ifølge deres kapasitetsundersøkelse. Politiet mener de mangler kompetanse og kapasitet til å møte kriminalitetsutviklingen som de har sett de siste årene: En klar økning i grov vold Betydelig flere seksuallovbrudd Slik oppsummerer assisterende politidirektør utfordringen politiet står overfor. De ser også at antall saker innenfor vinningskriminalitet har sluttet å minke. Det skaper store problemer. (nrk.no 14.7.2019).)

- Advokater mener Stig (58) kan ha krav på erstatning. Stig Larsen ble utestengt fra eget hjem da samboeren døde. Flere advokater reagerer og mener han reelt sett var siktet og hadde rett på forsvarer. (– Når politiet beslaglegger både hjemmet ditt og datautstyret ditt, er det ingen tvil: Da har du status som siktet, sier advokat Arvid Sjødin.)

(Anm: Advokater mener Stig (58) kan ha krav på erstatning. Stig Larsen ble utestengt fra eget hjem da samboeren døde. Flere advokater reagerer og mener han reelt sett var siktet og hadde rett på forsvarer. – Når politiet beslaglegger både hjemmet ditt og datautstyret ditt, er det ingen tvil: Da har du status som siktet, sier advokat Arvid Sjødin. Den erfarne forsvareren, kjent fra både Birgitte-saken og Baneheia-saken, reagerte sterkt da han torsdag så reportasjen om Stig Larsen (58) fra Godvik i Bergen. – Dette er bruk av tvangsmidler Samme ettermiddag som Larsen fant samboeren død i sengen, ble han bragt inn til politiavhør, fikk datautstyr beslaglagt og huset sitt plombert. Først etter fem dager fikk han flytte hjem igjen. – Jeg vil påstå at det er tvangsmidler som utløser siktelse ut fra straffeprosesslovens paragraf 82, sier Sjødin. (nrk.no 4.10.2019).)

- Aftenposten mener: Nedslående funn om politiet. (- I Oslo og Vest politidistrikt dro politiet ut på betydelig færre oppdrag i 2018 enn i 2016.) (- Nedgangen er på 20 prosent og skyldes ifølge Politidirektoratet «en mer ensartet praksis etter politireformen». (– Det er ikke veldig rart at folks tillit til politiet har sunket litt, ifølge siste innbyggerundersøkelse.)

(Anm: Aftenposten mener: Nedslående funn om politiet. (…) I Oslo og Vest politidistrikt dro politiet ut på betydelig færre oppdrag i 2018 enn i 2016. Nedgangen er på 20 prosent og skyldes ifølge Politidirektoratet «en mer ensartet praksis etter politireformen». Vel og bra, kan man tenke. Men en annen måte å se det på er at terskelen for å rykke ut er blitt høyere. (…) Det finnes indikasjoner på at politiet er svekket på alle disse områdene. Fra før av er det kjent at politiet sender færre saker til domstolene enn tidligere, har lavere etterforskningskapasitet og er mindre tilgjengelig. Straffesaksrapporten for 2018 viser at flere saker blir henlagt på grunn av manglende kapasitet. Det er ikke veldig rart at folks tillit til politiet har sunket litt, ifølge siste innbyggerundersøkelse. (aftenposten.no 5.10.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot.) (- For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.) (- Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Eirik Jensen-saken har kostet 67 millioner.

(Anm: Eirik Jensen-saken har kostet 67 millioner. Fredag får Eirik Jensen sin endelige dom etter tre og et halvt år i rettssystemet. Saken har til nå kostet minst 67 millioner kroner, viser nye tall NRK har hentet inn. Det er over seks år siden Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ble pågrepet og siktet for å ha samarbeidet om innførsel av flere tonn hasj til Norge. - Tidslinje: Eirik Jensen-saken Saken har vært i rettssystemet i tre og et halvt år, med over 200 effektive rettsdager fordelt på tre rettssaker. Det er den desidert dyreste saken Spesialenheten for politisaker har hatt. En oversikt VG fikk utlevert i fjor viste at saken hadde kostet Spesialenheten, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett 54 millioner kroner til sammen. (nrk.no 17.6.2020).)

- En knusende dom – både for Jensen og sjefene hans.

(Anm: En knusende dom – både for Jensen og sjefene hans. Eirik Jensen ble dømt som kriminell og korrupt. Da kunne ikke straffen bli noen annen enn den maksimale. Dommen retter også krass kritikk mot ledelsen i Oslo-politiet. (nrk.no 19.6.2020).)

- Aftenposten mener: Gransk Oslo-politiet nå! Den betrodde politilederen Eirik Jensen er dømt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.

(Anm: Aftenposten mener: Gransk Oslo-politiet nå! Den betrodde politilederen Eirik Jensen er dømt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Skyldspørsmålet er dermed endelig avgjort, selv om straffutmålingen på 21 års fengsel og eventuelle saksbehandlingsfeil kan ankes videre til Høyesterett. Det er ytterst spektakulært at en så profilert figur som Eirik Jensen viser seg å være en skurk. Historien om ham og narkotikasmugleren Gjermund Cappelens kriminelle sammensvergelse kunne knapt vært gjort bedre som fiksjon. Men dommen er også en sterk kritikk av Oslo politidistrikt. (aftenposten.no 19.6.2020).)

- DN mener: Jensen-dommen er viktig og riktig.

(Anm: DN mener: Jensen-dommen er viktig og riktig. Den klare og strenge Jensendommen bidrar til å forhindre lignende grov korrupsjon i politiet i fremtiden. (dn.no 19.6.2020).)

- Derfor ble Jensen dømt: - Utvilsomt oppdiktet.

(Anm: Derfor ble Jensen dømt: - Utvilsomt oppdiktet. Borgarting lagmannsrett sabler ned Eirik Jensens forklaring. Blir knapt trodd på noen ting. (dagbladet.no 19.6.2020).)

- Advokatleiar meiner ein bør vurdere etterforskingane der Jensen har vore sentral.

(Anm: Advokatleiar meiner ein bør vurdere etterforskingane der Jensen har vore sentral. Marius Dietrichson meiner Jensen-dommen kan opne for krav om å ta opp att gamle saker der ekspolitimannen har vore sentral i etterforskinga. (…) Marius Dietrichson meiner dommen bør føre til ei vurdering av etterforskinga i saker der Jensen har vore sentral. Les og: Ein knusande dom – både for Jensen og sjefane (nrk.no 19.6.2020).)

- Den største politiskandalen i fredstid er et faktum.

(Anm: Den største politiskandalen i fredstid er et faktum. En knusende dom mot Eirik Jensen. Med bakgrunn i dommen fra tingretten er det ikke overraskende at den tidligere politimannen Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel i lagmannsretten. På ett punkt er dommen i ankesaken faktisk strengere enn i tingretten. Det mest nedverdigende for Jensen må være at retten blankt avviser hans forklaring. Ikke på noe punkt legger retten forklaringen hans til grunn for dommen. – Lagmannsretten fester ikke lit til Jensens forklaring, er gjennomgangstonen i dommen. (aftenposten.no 19.6.2020).)

- Elden: Detaljen kan redde ham. John Christian Elden finner håp i tingrettens beslutning om å løslate Eirik Jensen. Særlig fordi Oslo tingrett presiserer at spørsmålet om skyld fortsatt ikke er avgjort.

(Anm: Elden: Detaljen kan redde ham. John Christian Elden finner håp i tingrettens beslutning om å løslate Eirik Jensen. Særlig fordi Oslo tingrett presiserer at spørsmålet om skyld fortsatt ikke er avgjort. Lørdag ettermiddag besluttet Oslo tingrett å løslate Eirik Jensen fra varetektsfengsling. Forsvarer John Christian Elden finner håp i tingrettens valg om å presisere at skyldspørsmålet ikke er avgjort. - Løslatelse er en fornuftig avgjørelse. Tingretten fant ikke behov for fengsling i denne saken, og vil vente til det foreligger en rettskraftig dom, sier Elden til Dagbladet og fortsetter: - Det er viktig at tingretten valgte å presisere at det ikke foreligger noen form for avgjørelse om skyldspørsmålet mot Eirik Jensen per i dag. «Retten legger til grunn at lagmannsrettens dom er anket og er således enig med forsvarer i at skyldspørsmålet ikke er endelig avgjort før Høyesterett har tatt stilling til anken», står det beskrevet i Oslo tingretts kjennelse. (dagbladet.no 20.6.2020).)

(Anm: Anker løslatelsen. Spesialenheten fikk ikke medhold i å fengsle Eirik Jensen i fire uker. De anker avgjørelsen. (dagbladet.no 20.6.2020).)

- Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt.

(Anm: Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt. Narko- og korrupsjonsdommen mot Eirik Jensen er så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå, mener lagmannsretten. (aftenposten.no 23.6.2020).)

- Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetekt for Eirik Jensen. (- Skyldspørsmålet i denne saken er på ingen måte avgjort. Han står ved at han er uskyldig, sa Elden. – Han viste til at Høyesterett skal behandle Jensens anke, og at de kan si at lagmannsrettens vurdering ikke er fullstendig. – De kan oppheve dommen og sende den tilbake, sa han.)

(Anm: Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetekt for Eirik Jensen. Påtalemyndigheten ba lørdag i Oslo tingrett om at den tidligere politimannen Eirik Jensen varetektsfengsles i fire uker. (…) På ingen måte avgjort Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, understreket at det ikke er riktig at skyldspørsmålet er endelig avgjort. Skyldspørsmålet i denne saken er på ingen måte avgjort. Han står ved at han er uskyldig, sa Elden. – Han viste til at Høyesterett skal behandle Jensens anke, og at de kan si at lagmannsrettens vurdering ikke er fullstendig. – De kan oppheve dommen og sende den tilbake, sa han. (dn.no 20.6.2020).)

- Eirik Jensen-saken: Frigir lydopptak. (- Hemmelig rettergang.) (- Jensens forsvarer, John Christian Elden, mente utestengningen av publikum i mars var et demokratisk problem.)

(Anm: Eirik Jensen-saken: Frigir lydopptak. Lydopptak fra Jensen/Cappelen-rettssaken som tidligere er holdt tilbake, skal avspilles for publikum, har lagmannsretten bestemt. Fredag kommer dommen i saken. Denne uka satte lagmannsretten også punktum for en annen strid som oppsto under prosedyrene i den siste ankebehandlingen av Jensen-saken i mars. Da ble nemlig publikum kastet ut av rettslokalet av frykt for coronavirus og fikk ikke lenger følge rettssaken. I etterkant har de heller ikke fått tilgang til lydopptakene som ble gjort inne i salen. (…) - Hemmelig rettergang Jensens forsvarer, John Christian Elden, mente utestengningen av publikum i mars var et demokratisk problem. - Her påstår staten at en person skal sitte 21 år i fengsel, uten at offentligheten skal få høre de argumentene som blir brukt. Det er en form for hemmelig rettergang, tordnet Elden overfor NTB under prosedyrene og protesterte kraftig mot avgjørelsen. (dagbladet.no 18.6.2020).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- I alt 15 personer er tiltalt for smugling av narkotika verdt over 100 millioner kroner i Sverige. (- En av de tiltalte ble tatt i Norge.) (- Etter min oppfatning er det her et av de mest effektive kriminelle syndikatene i hele verden.) (- Dessverre for oss har de nok en lys fremtid, sier Lennart Karlsson, innsatsleder ved Klara-området i Stockholm, til Sveriges Radio.)

(Anm: I alt 15 personer er tiltalt for smugling av narkotika verdt over 100 millioner kroner i Sverige. En av de tiltalte ble tatt i Norge. I Nigeria utgjør gjengen Black Axe et beryktet kriminelt nettverk som har bygd seg opp gjennom drap, kidnappinger og narkotikasmugling. Nå bekrefter svensk politi at den kriminelle grupperingen har slått seg ned i Stockholm. – Etter min oppfatning er det her et av de mest effektive kriminelle syndikatene i hele verden. Dessverre for oss har de nok en lys fremtid, sier Lennart Karlsson, innsatsleder ved Klara-området i Stockholm, til Sveriges Radio. Les også: Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler. (…) Ifølge Tollvesenet er Black Axe så voldsomme at enkelte kurerer ikke våger å si imot nettverket, i frykt for sin egen familie. (abcnyheter.no 2.10.2019).)

- FERSK RAPPORT: Politiet får kritikk for ansettelser av ledere. Vest politidistrikt har flere ganger stilt urimelige og feilaktige krav ved utlysning av lederstillinger, viser en omfattende rapport.

(Anm: FERSK RAPPORT: Politiet får kritikk for ansettelser av ledere. Vest politidistrikt har flere ganger stilt urimelige og feilaktige krav ved utlysning av lederstillinger, viser en omfattende rapport. Rapporten, som TV 2 har fått innsyn i, er utarbeidet av Advokatfirmaet Kluge etter at Akademikerne i Vest politidistrikt i mars i fjor leverte et varsel til Justisdepartementet. I varselet hevder Akademikerne at politidistriktet ofte bryter både loven og føringer fra Politidirektoratet (POD) når de ansetter nye seksjons- og avsnittsledere. Ifølge Akademikerne stiller utlysningene «nærmest konsekvent» krav til politiutdanning, til tross for at stillingene i virkeligheten ikke innebærer deltakelse i operativt politiarbeid. Akademikerne mener ledelsen «har stilt krav til fysisk og operativt arbeid som er oppkonstruert og uten reelt innhold». (…) Akademikerne har samtidig varslet om «mulig bedrageri, økonomisk utroskap og straffbar tjenestefeil». Dette er imidlertid undersøkt av Spesialenheten for politisaker, som raskt henla saken. Rapporten fra Kluge dreier seg derfor kun om de resterende delene av Akademikernes varsel. (tv2.no 22.9.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Politiet: Brødre hvitvasket millioner på frisørsalong rett ved politihuset.

(Anm: Politiet: Brødre hvitvasket millioner på frisørsalong rett ved politihuset. I mange år hørte politiet rykter om en frisørsalong der kriminelle leverte penger. Nå er mer enn 30 personer siktet i politiets hittil ukjente «Operasjon Esquina». (…) Totalt er 22 personer pågrepet og over 30 siktet i saken – de fleste fra Albania og Kosovo. Syv personer sitter fremdeles varetektsfengslet, og politiet har opprettet 40 straffesaker. – Vi så at dette var et sentralt kriminelt nettverk i Oslo, og vi ønsket å ta ned det nettverket. Det har vi langt på vei gjort nå, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo-politiet. (tv2.no 2.9.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Politidirektør på politikkens scene. (- Så skjedde det uvanlige: Midt i en valgkamp går politidirektøren ut med offentlig refs av Aps leder. (- Bakgrunnen – og irritasjonen – er ikke så vanskelig å forstå: For en drøy uke siden gikk Aps leder ut og trakk partiets støtte til en politireform som nå er i hardt vær.)

(Anm: Politidirektør på politikkens scene | Harald Stanghelle, kommentator. Så skjedde det uvanlige: Midt i en valgkamp går politidirektøren ut med offentlig refs av Aps leder. Er ikke embetsverket lenger lojale mot sin egen nøytralitet? Under Arendalsuka deltok politidirektør Benedicte Bjørnland i flere sentrale debatter. I den norske styringstradisjonen har embetsverket en sterk og nøytral stilling. (…) Oppgaven er å komme med fakta, ikke skifte sol og vind mellom politiske motstandere. Enhver embetsmann vet da også at dagens opposisjonspolitiker raskt kan blir morgendagens statsråd. Da er det ikke spesielt klokt å opptre slik at det kan reises tvil om lojaliteten. Alt dette gjorde at det ble hevet noen øyenbryn da politidirektør Benedicte Bjørnland brukte VG til å refse Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen – og irritasjonen – er ikke så vanskelig å forstå: For en drøy uke siden gikk Aps leder ut og trakk partiets støtte til en politireform som nå er i hardt vær. (…) En reform som ikke bare har sitt opphav i 22. juli-kommisjonens knusende politikritikk, men som Ap i 2015 selv støttet gjennom et forlik med Høyre, Frp og KrF. Nå går den i feil retning, mener Støre, og trekker støtten fordi foreslåtte forbedringer ikke er kommet på plass. (aftenposten.no 19.8.2019).)

- Slik er beredskapen endret etter 22. juli. (- Et nasjonalt beredskapssenter, nye helikoptre og kortere linje mellom politiet og Forsvaret er blant tiltakene som skal gjøre oss bedre rustet mot terror nå enn for åtte år siden.) (– Med disse nye helikoptrene kan vi få en gruppe fra beredskapstroppen i lufta i løpet av 15 minutter, sier Smedsrud.) (- I begynnelsen av juni i år fikk politiet to nye helikoptre, og i august kommer et tredje. )

(Anm: Slik er beredskapen endret etter 22. juli. Et nasjonalt beredskapssenter, nye helikoptre og kortere linje mellom politiet og Forsvaret er blant tiltakene som skal gjøre oss bedre rustet mot terror nå enn for åtte år siden. Politiets håndtering av skytingen på Utøya har vært gjenstand for massiv kritikk. Gjørv-kommisjonen, som fikk i oppdrag å vurdere innsatsen, pekte blant annet på uklare ansvarsforhold og dårlig samhandling mellom politi og forsvar. (…) Ny bistandsinstruks: Gjørv-kommisjonen slår fast at politiet ventet uforsvarlig lenge med å be Forsvaret om bistand 22. juli. Da forespørselen først kom, måtte den godkjennes av politisk ledelse i Justisdepartementet. Det tok mer enn 20 minutter. Prosessen fra forespørselen kom til Forsvaret hadde helikoptre i luften, tok dessuten flere timer. (…) Nye helikoptre: I begynnelsen av juni i år fikk politiet to nye helikoptre, og i august kommer et tredje. Helikoptrene av typen Leonardo AW169 skal kunne flytte seks tjenestemenn med utstyr over 250 nautiske mil – det tilsvarer Oslo til Brønnøysund. – Med disse nye helikoptrene kan vi få en gruppe fra beredskapstroppen i lufta i løpet av 15 minutter, sier Smedsrud. (tv2.no 22.7.2019).)

- Justisdepartementet: Krekar har kostet staten 12 millioner.

(Anm: Justisdepartementet: Krekar har kostet staten 12 millioner. Staten har brukt 12 millioner kroner på ulike rettssaker og fengselsopphold knyttet til mulla Krekar. (vg.no 12.10.2019).)

- Ingen vet hva Krekar har kostet Norge. (- Daværende kommunalminister Erna Solberg (H) forsøkte å kaste ham ut av Norge alt i 2003, men lyktes heller ikke.)

(Anm: Ingen vet hva Krekar har kostet Norge. Mulla Krekar har vært en hodepine for norske myndigheter i 16 år, og ingen vet hvor mye forsøkene på å få ham terrordømt og utvist har kostet. PST har i gjentatte omganger forsøkt å få den 63 år gamle kurdisk-irakiske flyktningen terrordømt, men uten å lykkes. Daværende kommunalminister Erna Solberg (H) forsøkte å kaste ham ut av Norge alt i 2003, men lyktes heller ikke. En rekke justisministre har siden lovet å effektuere utkastelsesvedtaket, men har måttet innse at det ikke lot seg gjøre. (e24.no 17.7.2019).)

- ERNA OM KREKAR-REGNINGEN: – Jeg har i hvert fall ikke den nøyaktige oversikten.

(Anm: ERNA OM KREKAR-REGNINGEN: – Jeg har i hvert fall ikke den nøyaktige oversikten. Hverken statsminister Erna Solberg eller forsvarer Brynjar Meling har oversikt over hvor mye mulla Krekar har kostet norske skattebetalere. (tv2.no 17.7.2019).)

-  Det koster å være rettsstat. (- På rankingen til World Justice Project er Norge en rettsstat i ypperste verdensklasse, kun slått av Danmark. Det er egentlig noe å være både stolt av og glad for – selv om det koster å være Krekar.)

(Anm: Det koster å være rettsstat | Therese Sollien, kommentator. Med rettssikkerhet følger mulla Krekar med på lasset. Advokat Brynjar Meling sier at mulla Krekar ser på seg selv som en politisk fange. Det er jo også en måte å se det på. (…) Statsminister Erna Solberg sier til VG at Krekar kan bli utlevert til Italia selv om dommen ikke er rettskraftig. Men, legger hun til: «Det er de norske domstolene som vil ta stilling til om vilkårene for utlevering er til stede.» Mulla Krekar har vært god advokatmat i så mange år at det ikke bare er Frp som er lei. Trøsten er at det er sånn det fungerer i en solid rettsstat. På rankingen til World Justice Project er Norge en rettsstat i ypperste verdensklasse, kun slått av Danmark. Det er egentlig noe å være både stolt av og glad for – selv om det koster å være Krekar. (aftenposten.no 22.7.2019).)

- NORGE BRUKER EN HALV PROMILLE PÅ DOMSTOLENE

(Anm: NORGE BRUKER EN HALV PROMILLE PÅ DOMSTOLENE (Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

– Slik ble Tom Hagen (70) milliardær. Grunnlaget for Tom Hagens formue er billige næringsbygg i Lørenskog. Men gullfuglen skjøt han i en helt annen bransje.

(Anm: Slik ble Tom Hagen (70) milliardær. Grunnlaget for Tom Hagens formue er billige næringsbygg i Lørenskog. Men gullfuglen skjøt han i en helt annen bransje. Ifølge Kapital er Tom Hagen (70) god for opp mot to milliarder kroner. Litt enkelt kan man si at Hagen er en kraftmilliardær, som også har en del næringseiendommer i Lørenskog- og Lillehammer-området. Men det var innen eiendom han tjente de første par hundre millionene. (tv2.no 2.5.2020).)

- Lørenskog-etterforskningen: Samlet merkostnad på 19 millioner kroner.

(Anm: Lørenskog-etterforskningen: Samlet merkostnad på 19 millioner kroner. Lørenskog-etterforskningen: Samlet merkostnad på 19 millioner kroner. – Det er gjennomført en omfattende etterforskning over snart 16 måneder. Vi mener det fortsatt er relevante etterforskningskritt vi må utføre eller sluttføre som er relevante for å løse saken, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til avisa. 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Etterforskningen pågår fremdeles for fullt i Øst politidistrikt. Merkostnad er kostnader politiet har hatt til etterforskningen av saken utover ordinær arbeidstid. (©NTB) (tv2.no 6.3.2020).)

- Politiet ber om 18 millioner kroner til etterforskning av Lørenskog-forsvinningen. (– Kostnadene for saken er selvsagt mye høyere. Dette tallet gjenspeiler hva vi har betalt i overtid, samt lønnsmillionene til politifolk som har blitt leid inn til å jobbe med saken, sier Hasseldal. (– Hvor lenge kan dere holde på med en så dyr etterforskning uten å gjøre fremskritt?) (- Negative konsekvenser «Sakens omfang har skapt betydelige utfordringer for den øvrige straffesaksbehandlingen.)

(Anm: Politiet ber om 18 millioner kroner til etterforskning av Lørenskog-forsvinningen. Øst politidistrikt ba 28. mars om 18 millioner kroner fra Politidirektoratet til å finansiere etterforskningen av forsvinningssaken i Lørenskog. Siden 31. oktober i fjor har politidistriktet med hjelp fra særorganer og nasjonale bistandsressurser etterforsket forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen (69). «Det er fortsatt bistand fra Kripos, Økokrim og de nasjonale bistandsressursene i saken. Saken etterforskes både nasjonalt og internasjonalt», skriver politidistriktet i søknaden. (…) Negative konsekvenser «Sakens omfang har skapt betydelige utfordringer for den øvrige straffesaksbehandlingen. Vi har i stor grad greid å skjerme ressurser til etterforskning av vold og sedelighetssaker. Styringen av ressurser har imidlertid fått negative konsekvenser for øvrig etterforskning», skriver Hasseldal. Ifølge politidistriktets egne tall hadde saken frem til 12. mars ført til en merkostnad på 9.204.920 kroner. (…) – Kostnadene for saken er selvsagt mye høyere. Dette tallet gjenspeiler hva vi har betalt i overtid, samt lønnsmillionene til politifolk som har blitt leid inn til å jobbe med saken, sier Hasseldal. – Hvor lenge kan dere holde på med en så dyr etterforskning uten å gjøre fremskritt?  (tv2.no 10.5.2019).)

- Kan ha mistet bilder av gjerningspersonene. (- Bilder av gjerningspersonene kan ha forsvunnet før politiet fikk tak i dem.)

(Anm: Kan ha mistet bilder av gjerningspersonene. De håpet på en rask oppklaring. 364 dager seinere er fremdeles svaret på politiets viktigste spørsmål «vi vet ikke». Underveis kan bilder av gjerningspersonene ha gått tapt. (…) Ingen savnet-sak har her til lands fått så mye oppmerksomhet, som den hvor kona til milliardær Tom Hagen er borte. Likevel har ingen et svar på det mest sentrale spørsmålet. For hva har skjedd med Anne-Elisabeth? Svaret kan ha gått tapt på grunn av politiets valg innledningsvis, men også på grunn av etterforskningsskritt som kom for seint. Bilder av gjerningspersonene kan ha forsvunnet før politiet fikk tak i dem. (dagbladet.no 30.10.2019).)

(Anm: Sjekket aldri Hagens søppel etter spor. Morgenen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble ekteparets søppel hentet - uten at politiet hadde gjennomgått det. (dagbladet.no 30.10.2019).)

- Hagen-barnas bistandsadvokat: – God grunn til å spørre om pågripelsen ble gjort på den måten for å skremme. (- Torsdag kunne Aftenposten fortelle at politiet hentet inn sine fremste innsatsstyrker for å pågripe Tom Hagen.)

(Anm: Hagen-barnas bistandsadvokat: – God grunn til å spørre om pågripelsen ble gjort på den måten for å skremme. Tom Hagens barn er kritiske til måten politiet pågrep faren deres på. De er overbevist om at drapssiktelsen er feil. Torsdag kunne Aftenposten fortelle at politiet hentet inn sine fremste innsatsstyrker for å pågripe Tom Hagen. 70-åringen ble stanset i bilen på vei til jobb tirsdag morgen. Beredskapstroppen beordret ham ut av bilen, og han ble raskt ført vekk fra stedet. Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra ekteparets hjem i Sloraveien på Fjellhamar 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld. (aftenposten.no 1.5.2020).)

- Kjempet i 17 år mot politiet. Politiet påsto at Finn Halvorsens mareritt ble «grundig etterforsket». Nå har rapporten kommet og pipa har fått en annen lyd.

(Anm: Kjempet i 17 år mot politiet. Politiet påsto at Finn Halvorsens mareritt ble «grundig etterforsket». Nå har rapporten kommet og pipa har fått en annen lyd. MARERITT: På kort tid ble Finn Kristian Halvorsens liv snudd på hodet. I slutten av juli 2002 ble en buss han eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd og Halvorsen frastjålet verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner. - Ja, jeg spurte meg selv: Er det noe som er galt her? sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt. Etter at Dagbladet og Haugesunds Avis i samarbeid gjennomgikk Finn Halvorsens årelange kamp mot politiet i en omfattende reportasjeserie sommeren 2017, fant politimesteren det nødvendig å granske politiets arbeid med alle sakene Halvorsen er involvert i. (dagbladet.no 18.4.2019).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Politiet med støtte til sykehusansatte i Flekkefjord. (– Vit at ingen skal få ødelegge det fantastiske ryktet dere har som et av de beste sykehusene i landet. ANSATTE VED FLEKKEFJORD OG KVINESDAL LENSMANNSKONTOR) (- Etter flere oppslag om feilbehandling og 15 lovbrudd ved Flekkefjord sykehus, rykket politiet denne uken ut med blomster og støtte til de ansatte.) (- Lokalmiljøet slår ring om de ansatte, som overøses med sympatierklæringer fra mange hold.)

(Anm: Politiet med støtte til sykehusansatte i Flekkefjord. Etter flere oppslag om feilbehandling og 15 lovbrudd ved Flekkefjord sykehus, rykket politiet denne uken ut med blomster og støtte til de ansatte. I en rekke artikler har NRK omtalt alvorlige feil som har blitt begått ved sykehuset i Flekkefjord de siste årene. I løpet av de siste tre årene har fire pasienter mistet livet etter feilbehandling. Det et innrapportert 28 tilsynssaker, og i 15 av disse sakene har Helsetilsynet konkludert med lovbrudd. Lokalmiljøet slår ring om de ansatte, som overøses med sympatierklæringer fra mange hold. Ifølge Helsetilsynet har sykehuset drevet uforsvarlig. De har gitt Sørlandet sykehus frist frem til 1. juli på å rydde opp. (nrk.no 31.3.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Kraftig kritikk mot Sørlandet sykehus i ny rapport. Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskingsrapport fra Helse sør-øst. (- Rapporten slår fast at legen i praksis har fått en mer selvstendig rolle enn opprinnelig tiltenkt, at enkelte av de pasientrelaterte hendelsene burde blitt meldt som interne avvik tidligere og at ansatte har vegret seg for å varsle.) (- De har ikke ønsket å framstå med navn i avvikssystemet i frykt for represalier.)

(Anm: Kraftig kritikk mot Sørlandet sykehus i ny rapport. Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskingsrapport fra Helse sør-øst. Blant annet våget ikke ansatte ved sykehuset å varsle om uønskede hendelser. Rapporten slår blant annet fast at en omstridt lege som har feiloperert flere pasienter både i Flekkefjord og Kristiansand, ikke ble fulgt godt nok opp, melder NRK. Rapporten slår fast at legen i praksis har fått en mer selvstendig rolle enn opprinnelig tiltenkt, at enkelte av de pasientrelaterte hendelsene burde blitt meldt som interne avvik tidligere og at ansatte har vegret seg for å varsle. De har ikke ønsket å framstå med navn i avvikssystemet i frykt for represalier. (aftenposten.no 18.9.2020).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Helsetilsynet griper inn mot lege som har feiloperert - fratas lisensen.

(Anm: Helsetilsynet griper inn mot lege som har feiloperert - fratas lisensen. Helsetilsynet tar ikke sjansen på at legen får seg ny jobb i helsevesenet mens tilsynssakene mot han behandles. Han har i flere år feiloperert og skadet pasienter på Sørlandet. – Vi velger å suspendere legen for å hindre at han får jobb hos arbeidsgivere, som ikke er kjent med det som har skjedd ved Sørlandet sykehus, sier Toril Sagen, fagsjef i Statens helsetilsyn. NRK har skrevet en rekke saker om feiloperasjonene ved Sørlandet sykehus. Legen ble i fjor overført fra Flekkefjord til Kristiansand. Det pågår ti tilsynssaker mot Sørlandet sykehus og legen. (nrk.no 14.9.2020).)

- Lege som granskes har sagt opp stillingen: Kan fritt jobbe i helsevesenet.

(Anm: Lege som granskes har sagt opp stillingen: Kan fritt jobbe i helsevesenet. Legen som granskes etter en rekke feiloperasjoner, har sagt opp stillingen ved Sørlandet sykehus. Både legen og Sørlandet sykehus granskes i ti pågående tilsynssaker. Frem til det kommer en avgjørelse, kan legen fritt jobbe i helsevesenet. – Så lenge han har autorisasjon, kan han det ja, sier fagsjef i Helsetilsynet, Toril Sagen. Hun leder arbeidet med den omfattende granskingen. Avgjørelsen er ikke ventet ferdig før senere i høst. Da blir det vurdert om han skal miste lisensen som lege, eller om han kan få begrenset autorisasjon. Frem til det kommer en avgjørelse kan han jobbe hvor han vil. – Hva tenker du om det? – Vi må alltid påse at pasientsikkerheten blir ivaretatt, men vi har også en plikt til å ivareta helsepersonellets rettssikkerhet, sier Sagen. Hun forklarer at Helsetilsynet sjelden går inn med midlertidige løsninger «av svært inngripende karakter», før saken er ferdig behandlet. NRK har sendt en forespørsel til legen, som ikke ønsker å uttale seg i denne saken. (nrk.no 26.8.2020).)

- Lege som granskes har feiloperert på nytt sykehus: – Livet mitt er ødelagt. Legen som skadet mange pasienter i Flekkefjord, ble overført til sykehuset i Kristiansand.

(Anm: Lege som granskes har feiloperert på nytt sykehus: – Livet mitt er ødelagt. Legen som skadet mange pasienter i Flekkefjord, ble overført til sykehuset i Kristiansand. Direktøren hevda det var trygt. Det var det ikke. – Jeg knakk bare helt sammen da jeg skjønte at det var samme lege. Jeg bare gråt og gråt, sier Margret Annie Gudbergsdottir (59) som bor i Øyslebø i Lindesnes kommune. Hun kontakta NRK da hun skjønte at legen som hadde operert henne, var den som ble overført fra Flekkefjord etter mange feiloperasjoner. I Kristiansand begynte han for ett år siden på den seks år lange spesialiseringen til ortoped, som såkalt LIS-lege. Han fortsatte altså å arbeide ved Sørlandet sykehus HF, som består av sykehusene Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Til tross for legens historikk, har han operert pasienter alene. (nrk.no 6.2.2020).)

- Skal granske legesaken - oppretter kontakttelefon for opererte.

(Anm: Skal granske legesaken - oppretter kontakttelefon for opererte. Helse Sør-Øst skal granske Sørlandet sykehus. En lege som sto bak flere feiloperasjoner på sykehuset i Flekkefjord, har fått fortsette å operere alene i Kristiansand. (…) I elleve år lot ledelsen han operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped. Etter at NRK for et års tid siden skrev om de skadde pasientene, ble legen overført til sykehuset i Kristiansand for å ta utdanningen til ortoped. (nrk.no 6.2.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Når tilsynsrapporter fra Flekkefjord sykehus er så krasse, kan ikke NRK pynte på forholdene.

(Anm: Når tilsynsrapporter fra Flekkefjord sykehus er så krasse, kan ikke NRK pynte på forholdene | Morten Rød, Distriktsredaktør, NRK Sørlandet. NRK har ingen agenda i saken og er ikke styrt av andre. NRK beskyldes for å gi et ugjenkjennelig bilde av Flekkefjord sykehus. NRK har kun ettergått rapporter fra helsevesenets tilsynsmyndigheter, som påpeker lovbrudd og feilbehandlinger under ortopediske operasjoner ved sykehuset. (nrk.no 7.4.2019).)

- Politiet snur etter krass kritikk: Trekker påstanden om at 13-åringen skada kommunen sitt omdømme. Skuleeleven avslørte sikkerheitshol, og blei skulda for å påføra Bergen kommune omdømmetap. (- Politiet straffar skuleeleven som varsla: – Han skada kommunen sitt omdømme Seinare har kritikken hagla.) (- Sterke reaksjoner på at elev får datautstyr inndratt: Krever offentlig unnskyldning fra byrådet.)

(Anm: Politiet snur etter krass kritikk: Trekker påstanden om at 13-åringen skada kommunen sitt omdømme. Skuleeleven avslørte sikkerheitshol, og blei skulda for å påføra Bergen kommune omdømmetap. – Den formuleringa var ikkje riktig å bruka, medgir påtaleleiaren i Vest politidistrikt. Ein 13 år gamal skuleelev i Bergen har fått inndratt datautstyr etter at han mellom anna lasta ned og lagra personopplysingar om 35.000 personar i kommunen. Sjølv om han med dette avslørte eit sikkerheitshol som Datatilsynet sidan har bøtelagd kommunen for, blei eleven straffa med inndraging av tre harddiskar og ein minnepinne. Vest politidistrikt grunngav inndraginga med at guten sine handlingar «påførte Bergen kommune tap av omdømme». Bakgrunn: Politiet straffar skuleeleven som varsla: – Han skada kommunen sitt omdømme Seinare har kritikken hagla. Les meir: Sterke reaksjoner på at elev får datautstyr inndratt: Krever offentlig unnskyldning fra byrådet (nrk.no 5.4.2019).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

– Innsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet. – De mangler ærlighet, tydelighet og oppriktighet, sier Arne Guddal, innsatsleder gjennom en årrekke i Drammen.

(Anm: Innsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet. – De mangler ærlighet, tydelighet og oppriktighet, sier Arne Guddal, innsatsleder gjennom en årrekke i Drammen. Arne Guddal har fått nok. Etter 29 år som politimann og en årrekke som innsatsleder i Drammen tar han nå permisjon til høsten. Årsak? Politireformen. – Jeg er ikke unik. Det er det ganske mange som har sluttet i jobben nå. Jeg kjenner selv nærmere ti stykker som ikke vil være med på dette lenger på grunn av reformen og vilkårene de ansatte nå har. Man sitter igjen med følelsen av å ikke strekke til for det norske folk. Det er ikke vanskelig å motivere politifolk, og da er det ganske trist å se hvor mange som går i en prosess med seg selv og spør seg om dette er verdt det, sier Guddal til Dagsavisen Fremtiden. Les også: – Trist at en så erfaren og dyktig politibetjent opplever situasjonen slik(dagsavisen.no 19.7.2019).)

- Blir gransket etter tvangshenting. Jenta (13) ble dratt gråtende bort fra familien sin i håndjern, uten at fylkesmannen reagerte.

(Anm: Blir gransket etter tvangshenting. Jenta (13) ble dratt gråtende bort fra familien sin i håndjern, uten at fylkesmannen reagerte. Det får nå et etterspill. Nå vil Sivilombudsmannen komme til bunns i hvorfor fylkesmannen ikke åpnet tilsynssak etter hendelsen 3. april i år, hvor et barn ble tvangshentet med utstrakt maktbruk av politi på oppdrag for barnevernet. (dagbladet.no 16.10.2019).)

- Politi og barnevern. Nekter å granske tvangshenting.

(Anm: Politi og barnevern. Nekter å granske tvangshenting. Advokat mener grove lovbrudd ble begått da politiet brukte håndjern på en 13-åring som ikke ville bli med barnevernet. Fylkesmannen vil ikke åpne tilsynssak. Søndag skrev Dagbladet om ei 13 år gammel jente som ikke ville tilbake til barnevernsinstitusjonen hun bor på etter samvær med sin familie. Barnevernet kontaktet da politiet for hjelp, og uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg. Hendelsen skjedde 3. april i år. (dagbladet.no 3.7.2019).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Barnevern og politi. (- Ifølge advokaten medfører politiets opptreden brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), barnekonvensjonen og politiloven.)

(Anm: Barnevern og politi. Dette skjedde da jenta (13) nektet å bli med barnevernet. Påført håndjern og dratt hylende bort fra sin familie. (…) TVANG: Her blir den 13 år gamle jenta motvillig hentet av uniformert politi, etter at hun nektet å dra fra familiehjemmet, og tilbake på en institusjon. Jentas gråt avløses av ville hyl mens hun eskorteres ut av familiens hjem og inn i politibilen av uniformerte politibetjenter. Armene hennes er tvunget bak på ryggen. 13-åringen er påført håndjern. Årsaken er ikke at hun har gjort noe ulovlig eller utsatt noen for fare. Hun er barnevernsbarn. Barnevernet har bestemt at hun skal bo på institusjon, men jenta vil heller være hjemme hos sine foreldre og søsken. Hendelsen skjedde 3. april i år. Da jenta nektet å dra tilbake til institusjonen etter samvær med sin familie, kontaktet barnevernet politiet. Dagbladet har vært i kontakt med 13-åringen gjennom hennes bistandsadvokat. Jenta er innforstått med at avisa trykker bilder av at hun blir hentet av politi og barnevern med makt, så fremt hun anonymiseres. (…) Klage Foreldrenes advokat Arnhild Skretting har klaget på barnevernets framferd til fylkesmannen. 6. mai skrev hun en klage på politiets framferd til politimesteren i det aktuelle politidistriktet. Ifølge advokaten medfører politiets opptreden brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), barnekonvensjonen og politiloven. «Våre klienters datter ble hentet ut fra foreldrenes bopel ved bruk av brutal makt (...) Det ble satt håndjern på X og hun ble gråtende og skrikende eskortert ut i politibilen (...) I etterkant av hendelsen er det opplyst at X måtte til legevakten på bakgrunn av skader rundt hendene», heter det i klagen. Advokaten påpeker videre at politiet var kjent med at barnet nylig hadde vært utsatt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. «Det å påføre henne ytterligere traumer fremstår meget alvorlig (...) En vil anføre at politiet ikke har hjemmel til slik maktbruk mot barn». Politiet ønsker ikke å kommentere saken. - Vi synes ikke det er riktig å kommentere denne saken før vi har ferdigbehandlet klagen, skriver kommunikasjonssjefen i det aktuelle politidistriktet i en e-post til Dagbladet. (dagbladet.no 30.6.2019).)

(Anm: Lov om politiet (politiloven) (lovdata.no.)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Barnevakten innrømmet å ha slått Jacob (1). Nå har politiet henlagt saken fordi Jacob ikke kan snakke.

Barnevakten innrømmet å ha slått Jacob (1). Nå har politiet henlagt saken fordi Jacob ikke kan snakke
side2.no 23.5.2016
Saken rundt Jacob Marbury (1) utfordrer nå lovene i Oregon.

(SIDE2): Joshua Marbury og samboer og Alicia Quinney skulle ha en hyggelig kveld ute.

De hadde skaffet barnevakt til sin ett år gamle sønn, Jacob. En person de kjente.

Men da de kom hjem, ble de møtt av et en trøsteløs gutt, skriver Oregon Times. Først dagen etter ble det synlig hvorfor Jacob gråt så fælt.

Slått og dratt
- Barnevakten hadde slått ham, dratt ham etter seg og tatt kvelertak. Jacob har vært på to sykehus og gått gjennom en rekke tester. Det er bare heldig at han er i live. Hans tre år gamle søster har fått samtaleterapei fordi hun så hva som skjedde. Barnevakten har innrømmet overfor etterforskeren at han gjorde dette mot Jacob, skriver mor Alicia Quinney. (…)

- Bergen fengsel får krass kritikk i ny dom om ulovlig bruk av isolasjon. Mannen var lettere psykisk utviklingshemmet og satt ulovlig isolert i ti døgn. (- TRAUMER: – Han har fortsatt traumer etter oppholdet, sier mannens forsvarer, advokat Maria Hessen Jacobsen.)

(Anm: Bergen fengsel får krass kritikk i ny dom om ulovlig bruk av isolasjon. Mannen var lettere psykisk utviklingshemmet og satt ulovlig isolert i ti døgn. – Uforståelig og utilgivelig, mener forsvarer. TRAUMER: – Han har fortsatt traumer etter oppholdet, sier mannens forsvarer, advokat Maria Hessen Jacobsen. (bt.no 29.7.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge (dagbladet.no 23.6.2010).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Ettåring døde i barnehage – straffesaken henlegges.

(Anm: Ettåring døde i barnehage – straffesaken henlegges. En ettåring døde i januar etter at han falt ut av barnevognen og ble hengende fast i en stropp rundt halsen. Statsadvokaten henlegger nå straffesaken, men ilegger barnehagen en foretaksstraff på 750.000 kroner. (tv2.no 4.7.2019).)

- Barnevern og politi. - Kan bli plaget for livet. (- Det kan for eksempel utløse angstanfall å se politi i uniform, sier psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet.) (- Uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg.) (- Hendelsen skjedde 3. april i år.)

(Anm: Barnevern og politi. - Kan bli plaget for livet. Tidligere barneombud Reidar Hjermann blir bekymret når 13-åringer blir pågrepet med håndjern. - Psykologfaglig sett er pågripelse av en 13-åring med håndjern ytterst problematisk og potensielt traumatiserende. Med det mener jeg at jenta, uten behandling, kan bli plaget av den hendelsen senere i livet. Det kan for eksempel utløse angstanfall å se politi i uniform, sier psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet. Søndag skrev Dagbladet om ei 13 år gammel jente som ikke ville tilbake til barnevernsinstitusjonen hun bor på etter samvær med sin familie. Barnevernet kontaktet da politiet for hjelp, og uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg. Hendelsen skjedde 3. april i år. (dagbladet.no 5.7.2019).)

- Lederartikler. Forsømte årsaker til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Pasienter med psykose, andre vrangforestillinger eller autisme er også i fare. (- Diagnosen krever en objektiv traumatisk hendelse som involverer eksponering for "død, truende dødsfare, faktisk eller truet alvorlig skade, eller faktisk eller truet seksuell vold." Dette fokuset på objektive hendelsesegenskaper opprettholder PTSD som et svar på ekstreme snarere enn daglig stress, men det ser ut som bevis for at subjektive responser på traumatiske hendelser forutsier PTSD like mye eller sterkere.)

(Anm: Editorials. Neglected causes of post-traumatic stress disorder. Patients with psychosis, other delusional states, or autism are also at risk. Post-traumatic stress disorder (PTSD) has been defined by successive editions of the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (most recently DSM-5). The diagnosis requires an objectively traumatic event that involves exposure to “death, threatened death, actual or threatened serious injury, or actual or threatened sexual violence.” This focus on objective event characteristics maintains PTSD as a response to extreme rather than everyday stress, but it overlooks mounting evidence that subjective responses to traumatic events predict PTSD just as or more strongly.1 Groups of patients who are at risk of developing PTSD might be overlooked because the triggering event is subjectively rather than objectively traumatic. We describe three such groups here, but there are undoubtedly others. BMJ 2019;365:l2372 (Published 10 June 2019).)

(Anm: Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull. 2003 Jan;129(1):52-73.)

- Rykket ut med 17 politipatruljer: – Skremmende for de unge.

(Anm: Rykket ut med 17 politipatruljer: – Skremmende for de unge. Lokale fra Bogerud reagerer på media og politiets fremstilling av det som er blitt omtalt som slåsskampen på Bogerud mandag. (dagsavisen.no 1.8.2019).)

- Stresseksponering er assosiert med patogeneser (sykdommer) av type psykiatriske lidelser, inkludert posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og alvorlig depressiv lidelse (MDD).

(Anm: Targeting Kruppel-like Factor 9 in Excitatory Neurons Protects against Chronic Stress-Induced Impairments in Dendritic Spines and Fear Responses. Abstract Stress exposure is associated with the pathogenesis of psychiatric disorders, including post-traumatic stress disorder (PTSD) and major depressive disorder (MDD). Here, we show in rodents that chronic stress exposure rapidly and transiently elevates hippocampal expression of Kruppel-like factor 9 (Klf9). Inducible genetic silencing of Klf9 expression in excitatory forebrain neurons in adulthood prior to, but not after, onset of stressor prevented chronic restraint stress (CRS)-induced potentiation of contextual fear acquisition in female mice and chronic corticosterone (CORT) exposure-induced fear generalization in male mice. Klf9 silencing prevented chronic CORT and CRS induced enlargement of dendritic spines in the ventral hippocampus of male and female mice, respectively. KLF9 mRNA density was increased in the anterior dentate gyrus of women, but not men, with more severe recent stressful life events and increased mortality. Thus, Klf9 functions as a stress-responsive transcription factor that mediates circuit and behavioral resilience in a sex-specific manner. Cell Rep. 2018 Jun 12;23(11):3183-3196. 47.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Publikum får ikke kontakt med politiet. Politiet driver med mer brannslukking og mindre forebygging.

(Anm: Christin Thea Wathne , Helene Gundhus og Niri Talberg, Christin Thea Wathne, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet, Helene Gundhus, professor ved UiO/Politihøgskolen og Niri Talberg forsker/PhD ved Fafo. Publikum får ikke kontakt med politiet. Politiet driver med mer brannslukking og mindre forebygging. De fleste politifolk begynte i politiet fordi de ønsker å hjelpe enkeltpersoner, skriver artikkelforfatterne. I forskningsprosjektet på Nærpolitireformen er det nå gjort dypere analyser av endring av politiets oppgaver. Fører reformen til hovedmålet om et operativt, synlig og tilgjengelig nærpoliti som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet? Vår forskning viser at politiet i stor grad opplever å avvise publikum som ber om hjelp. Nesten halvparten (både i 2013 og i dag) avviser publikum flere ganger i uken eller oftere. Dette er tilfeller hvor politiansatte gjerne skulle hjulpet, men manglende ressurser og andre prioriteringer hindrer dem. Betyr det at politiet i samme grad som før reformen kan ivareta publikums henvendelser og at flere patruljer er der for publikum? Vår analyse tyder på at svaret er nei. (dn.no 3.8.2019).)

- Støre varsler at Ap ikke lenger kan støtte politireformen. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener norsk politi har utviklet seg i feil retning, og varsler at Arbeiderpartiet ikke lenger kan støtte nærpolitireformen.

(Anm: Støre varsler at Ap ikke lenger kan støtte politireformen. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener norsk politi har utviklet seg i feil retning, og varsler at Arbeiderpartiet ikke lenger kan støtte nærpolitireformen. Ap går dermed bort fra den største omleggingen av norsk politi, som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015, skriver VG. Reformen har ført til en omorganisering av politiet, der 27 distrikter har blitt til 12. – Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sier Støre til avisen. (aftenposten.no 10.8.2019).)

- Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming.

(AnmStatens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no).)

(Anm: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (…) § 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…) (lovdata.no).)

(Anm: Mødrene til Lars og Jonas varslet om uforsvarlig omsorg i årevis. Da Velferdsetaten besøkte Villa Eik, fikk de seg en overraskelse. Velferdsetaten hadde ikke ventet at de skulle dele de pårørendes forståelse av situasjonen i omsorgsboligen. Rapporterte om «klanderverdige» forhold. (Dagbladet): Det går fram av en fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo. (dagbladet.no 30.4.2017).)

(Anm: Livsviktig åpenhet om tvang i psykiatrien | Ina Lindahl Nyrud og Reidun Kjelling Nybø. Alle roser VGs journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Men sterke krefter i helsevesenet kjemper likevel imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. (aftenposten.no 21.5.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Bergen fengsel får krass kritikk i ny dom om ulovlig bruk av isolasjon. Mannen var lettere psykisk utviklingshemmet og satt ulovlig isolert i ti døgn. (- TRAUMER: – Han har fortsatt traumer etter oppholdet, sier mannens forsvarer, advokat Maria Hessen Jacobsen.)

(Anm: Bergen fengsel får krass kritikk i ny dom om ulovlig bruk av isolasjon. Mannen var lettere psykisk utviklingshemmet og satt ulovlig isolert i ti døgn. – Uforståelig og utilgivelig, mener forsvarer. TRAUMER: – Han har fortsatt traumer etter oppholdet, sier mannens forsvarer, advokat Maria Hessen Jacobsen. (bt.no 29.7.2019).)

- Etterlyser flere voldsmottak: – Får ikke den hjelpen de har krav på.

(Anm: Etterlyser flere voldsmottak: – Får ikke den hjelpen de har krav på. Både politi og leger etterlyser voldsmottak for voksne. I dag er det ofte legevakta som møter utsatte først, og selv sier legene at de ikke klarer å gi dem det tilbudet de har krav på. – Jeg har leger som sier at de må lukke øynene når voldsutsatte pasienter kommer. De skjønner at noe har skjedd, men de våger ikke alltid spørre, og har heller ikke kapasitet og kunnskap til å ta seg av disse pasientene. Det sier Peter Daniel Aune, som er leder for legevakten på Innherred i Trøndelag. I mer enn ti år har han jobba for å etablere et mottak for mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. – Dette er folk som har behov for rettsmedisinske undersøkelser, ikke et plaster på såret, sier han. (nrk.no 5.7.2019).)

- Av 84 domfelte, har 73 personer navn som tilsier at de har en flerkulturell bakgrunn. (- . - Nedrig, alvorlig og uakseptabelt, sa politimester Beate Gangås om oslovolden i 2019. På en enkelt helg i oktober, ble 16 personer pågrepet for elleve uprovoserte voldshendelser.)

(Anm: Av 84 domfelte, har 73 personer navn som tilsier at de har en flerkulturell bakgrunn. Nettavisen har gjennomgått dommene mot mindreårige som ble avsagt i Oslo tingrett i 2019, og setter i denne artikkelserien søkelys på ungdomskriminalitet og hva som kan gjøres for å bekjempe problemet. Tre funn går igjen: - De fleste dømte lovbryterne er norske og født i Norge. - 87 prosent har navn som indikerer en fremmedspråklig bakgrunn. - Et flertall av de domfelte bor på østkanten i Oslo. - Nedrig, alvorlig og uakseptabelt, sa politimester Beate Gangås om oslovolden i 2019. På en enkelt helg i oktober, ble 16 personer pågrepet for elleve uprovoserte voldshendelser. I 2019 skrev Nettavisen om flere ran av unge utført av ungdom. Du kan lese om sakene her og her. Da Oslo politidistrikt oppsummerte året 2019, ble ungdomskriminalitet utpekt som årsaken til voldsøkningen i Oslo. Konfliktrådet meldte om dramatisk økning i antall ungdomsstraffer for fjoråret og regjeringen revurderer nå straff av ungdom. Under koronakrisen blusset volden blant unge opp i Oslo. (nettavisen.no 10.7.2020).)

- Oslo-politiet: 28 prosent økning i anmeldte voldstilfeller siste ti år.

(Anm: Oslo-politiet: 28 prosent økning i anmeldte voldstilfeller siste ti år. Anmeldelser for alle typer vold i Oslo har økt med 28 prosent siden 2009 og ti prosent siden 2013, viser nye tall fra Oslo-politiet. (vartoslo.no 21.6.2019).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Mener selvmord må etterforskes. Medvirkning til selvmord er straffbart. Derfor bør politiet etterforske bedre om selvmord skyldes mobbing, mener spesialetterforsker.

(Anm: Mener selvmord må etterforskes. Medvirkning til selvmord er straffbart. Derfor bør politiet etterforske bedre om selvmord skyldes mobbing, mener spesialetterforsker. - Jeg mener at politiet har plikt til å etterforske om mobbing kan ligge til grunn for selvmord, skriver spesialetterforsker Stig Andersen i en kronikk publisert på Politiforum. Ifølge straffeloven kan den som medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes med fengsel i 8 til 21 år. Men ifølge Andersen har straffansvar for mobbing som leder til selvmord, foreløpig ikke har vært prøvd for retten. Andersen mener derfor det er nødvendig å undersøke om mobberne kan straffes når en person blir skadd som følge av mobbing, og særlig når et mobbeoffer begår selvmord. - Når mobbing fører til at noen tar sitt eget liv, kan det være alvorlig kriminalitet, likestilt med drap, skriver han. Spesialetterforskeren erkjenner at etterforskninger av selvmord er utfordrende, og det er vanskelig å bevise forsett, men at det ikke betyr at det er urimelig å undersøke om det kan skyldes mobbing. I Norge begår mellom 500 og 600 personer selvmord hvert år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. (dagbladet.no 24.7.2019).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Politiet: Eittåring på Askøy døydde av blodforgifting. (- Den førebelse obduksjonsrapporten av eittåringen på Askøy som døydde, syner at han hadde streptokokkar i tillegg til campylobacter.) (- At eittåringen hadde begge typar samstundes, kan ha medverka til dødsfallet, skriv politiet.)

(Anm: Politiet: Eittåring på Askøy døydde av blodforgifting. Obduksjonsrapporten syner at drikkevatnet kan ha medverka til å forverre tilstanden for eittåringen frå Askøy. Den førebelse obduksjonsrapporten av eittåringen på Askøy som døydde, syner at han hadde streptokokkar i tillegg til campylobacter. Campylobacterbakterien guten var smitta av, kan truleg bli kopla til drikkevatnet på Askøy, medan streptokokkane ikkje har nokon kopling til drikkevatnet, skriv politiet i ei pressemelding. Streptokokkane har gjeve guten blodforgifting som forårsaka at guten døydde. (…) To bakterietypar Kvar for seg utgjer streptokokkar og campylobacter liten fare for elles friske menneske. At eittåringen hadde begge typar samstundes, kan ha medverka til dødsfallet, skriv politiet. (nrk.no 17.6.2019).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Politiet har avhøyrt fleire tilsette i Askøy kommune: – Skjerpande at mange har blitt sjuke. (- Og det skjerpar saka at det er som mange som har vorte råka av dette, seier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt.)

(Anm: Politiet har avhøyrt fleire tilsette i Askøy kommune: – Skjerpande at mange har blitt sjuke. ASKØY/BERGEN (NRK): Politiet fastslår at Askøy kommune har brote lova, og vurderar å bøtelegga den allereie økonomisk pressa kommunen. No vil dei ha svar på om kontrollrutinane har vore for dårlege. (…) Politiet er klare på at kommunen har brote drikkevassforskrifta. Dei vurderer difor om kommunen skal påleggast føretaksstraff. – Det er sjølvsagt aktuelt, men etterforskinga må vise grunnlag for det. Det er mange spørsmål vi vil ha svar på, til dømes om det har vore tilstrekkelege kontrollrutinar. Og det skjerpar saka at det er som mange som har vorte råka av dette, seier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt. (nrk.no 25.6.2019).)

- Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. (- Bakterien forekommer normalt på hud og i svelget uten å forårsake plager, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende infeksjon.)

(Anm: Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Streptokokk A-infeksjon er en av de vanligste årsaker til bakterieinfeksjon hos mennesker, hyppigst i hals og hud. Bakterien forekommer normalt på hud og i svelget uten å forårsake plager, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende infeksjon. (fhi.no 18.4.2019).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Politiet med unnskyldning til homofile. Norsk politi ber homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange har blitt utsatt for – og for frykten politiet var med på å skape.

(Anm: Politiet med unnskyldning til homofile. Norsk politi ber homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange har blitt utsatt for – og for frykten politiet var med på å skape. Unnskyldningen kommer i forbindelse med et Pride-seminar fredag, på Prideukens åpningsdag. – Politiet har siden slutten av april i år planlagt en samling for politiansatte, politistudenter og inviterte gjester, hvor vi ønsker å be homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under, heter det i en pressemelding. (…) Under Oslo Pride skal politiet være synlig, og de deltar med stand i Pride park fra 19. til 22. juni. I tillegg deltar politiet i paraden under parolen «Ett politi – for alle». (aftenposten.no 12.6.2019).)

(Anm: SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge (dagbladet.no 23.6.2010).)

- Aftenposten mener: Loven gjelder også lovens lange arm. (- Årsrapporten fra EOS-utvalget avdekker omfattende ulovlig praksis i PST.)

(Anm: Aftenposten mener: Loven gjelder også lovens lange arm. Årsrapporten fra EOS-utvalget avdekker omfattende ulovlig praksis i PST. Se for deg at karrieren din tar en uventet vending. Du får ikke sikkerhetsklareringen du trenger. Årsaken er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – helt grunnløst – har sagt til klareringsmyndigheten at du kan være tilknyttet «et ekstremt miljø med voldspotensial». Det har skjedd og er bare ett av flere konkrete eksempler på kritikkverdige forhold som ble avdekket i årsrapporten fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) i går. I et annet tilfelle skal PST ha uttrykt bekymring overfor klareringsmyndigheten for at en person kunne være involvert i etterretning på vegne av fremmede makter. Men ingenting synes i den skriftlige kommunikasjonen, heller ikke i referatet fra møtet. PST har også innhentet og videreformidlet informasjon om borgeres politiske ståsted. Alt dette er både ulovlig og alvorlig. Det virkelig bekymringsfulle er imidlertid at den ulovlige praksisen ser ut til å være regelen heller enn unntaket. Sikkerhetsloven pålegger PST å overlevere informasjonen til klareringsmyndigheten skriftlig. I stedet har PST etablert en praksis der noe materiale overleveres skriftlig. I tillegg, sier EOS-utvalget, har «tjenesten rutinemessig lagt opp til at det holdes møter» der ytterligere informasjon blir overlevert muntlig. (aftenposten.no 28.3.2019).)

(Anm: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (mintankesmie.no).)

- Politiet kan bli straffa for Twitter-melding: Avslørte gatenamn, alder og kjønn på pasient. For første gang skal Spesialeininga for politisaker vurdere om ein tweet frå politiet er straffbar.

(Anm: Politiet kan bli straffa for Twitter-melding: Avslørte gatenamn, alder og kjønn på pasient. For første gang skal Spesialeininga for politisaker vurdere om ein tweet frå politiet er straffbar. Det var fredag 8. februar at operasjonssentralen i Vest politidistrikt tvitra om eit oppdrag dei var ute på i Bergen. Fleire reagerte på detaljnivået i twitter-meldinga som gjekk ut til dei nesten 20.000 følgarane til operasjonssentralen. Meldinga starta med namnet på gata oppdraget var i. Vidare skreiv politiet at dei hjelpte helsevesenet med eit psykiatrioppdrag, før dei skreiv alder og kjønn på pasienten som hadde «stengt seg inne i en bolig». – Soleklart brot på teieplikta, reagerte advokat Jon Wessel-Aas, og fekk støtte frå jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB, samt advokat John Christian Elden. (nrk.no 21.5.2019).)

- Jurister reagerer på saken om Freddy Hulback. (- Aftenposten har gått gjennom saken på nytt og gjort flere funn som gir grunn til å stille spørsmål både ved politiets etterforskning og domstolenes bevisvurdering.)

(Anm: Jurister reagerer på saken om Freddy Hulback. Strafferettsadvokater reagerer med tvil og overraskelse på dommen mot Freddy Hulback. Palmesøndag for 18 år siden døde Tom Georg Myhre av Nordens største overdose i en leilighet på Hauketo. Freddy Hulback er dømt for å ha drept ham. De to hadde vært kamerater i mange år, begge var en del av det som da var landets hardeste narkomiljø. Les saken her: Freddy Hulback - en historie om en drapsdom. Advokat Erling O. Lyngtveit satt i Gjenopptakelseskommisjonen da den beordret ny behandling av Hulback-saken i 2006: - Vi hadde ansett det som mest sannsynlig at det hadde endt med frifinnelse. (…) Hulback ble dømt for drap både i tingretten i 2002 og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Han fikk støtte av Gjenopptakelseskommisjonen som beordret ny rettssak. Den gikk for Eidsivating lagmannsrett i 2006. Der ble Hulback frikjent av juryen. Men lagdommerne satte frikjennelsen til side, og så ble Hulback dømt på nytt i 2007. Han har i dag sonet 18 år av lovens strengeste straff: 21 års forvaring med 10 års minstetid. Aftenposten har gått gjennom saken på nytt og gjort flere funn som gir grunn til å stille spørsmål både ved politiets etterforskning og domstolenes bevisvurdering. (aftenposten.no 19.4.2019).)

- Spesialenheten for politisaker.

(Anm: Spesialenheten for politisaker (no.wikipedia.org).)

(Anm: Åpne dører i Eirik Jensen-saken. Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal forklare seg for åpne dører etter at Spesialenhetens anke er forkastet. (journalisten.no 23.12.2016).)

(Anm: – Hvis Jensen blir frikjent, må noen i Spesialenheten gå. Eirik Jensens tidligere sjef, Leif A. Lier, mener det har gått så mye prestisje i saken for Spesialenheten at han er redd Jensen ikke får en rettferdig rettsak. (nrk.no 8.1.2017).

- Mener jurister og politifolk må lære bevisvurdering. Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok, «Justismord og rettssikkerhet».

(Anm: Mener jurister og politifolk må lære bevisvurdering. Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok, «Justismord og rettssikkerhet». Ifølge Bratholm og Eskeland gis det i dag nesten ingen undervisning i bevisvurdering, verken på Politihøgskolen eller ved universitetene. De to jussprofessorene tror at «faglig basert undervisning i bevisvurdering» på lengre sikt kan bidra til å redusere antallet justismord og å få gale dommer omgjort. (vg.no 9.6.2008).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Sjøfartsdirektoratet: Bekymret for at det skal skje flere alvorlige vannscooterulykker. (- I helgen var det to vannscooterulykker, den ene endte fatalt.) (- Den profilerte og populære langrennsløperen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal sommeren for to år siden.)

(Anm: Sjøfartsdirektoratet: Bekymret for at det skal skje flere alvorlige vannscooterulykker. I helgen var det to vannscooterulykker, den ene endte fatalt. Sjøfartsdirektoratet frykter flere nå som sesongen er i gang. To menn i 30-årene ble lørdag formiddag funnet døde etter en vannscooterulykke ved Hvaler utenfor Fredrikstad. Lørdag ettermiddag var det en ny vannscooterulykke, i Sykkylven på Sunnmøre. Der ble to menn, en i 20-årene og en i 30-årene, fraktet til Ålesund sykehus med ambulanse og luftambulanse. Hvordan det går med dem, kunne ikke politiet si noe om søndag ettermiddag. (…) To av vannscooter-dødsfallene skjedde i 2018 og to nå i helgen. Den profilerte og populære langrennsløperen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal sommeren for to år siden. (aftenposten.no 24.5.2020).)

- Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. (- Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå.)

(Anm: Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå. (…) Han er forsiktig med å kommentere de to dødsulykkene med vannskuter som har skjedd den siste uken, men peker likevel på at begge ulykkene skjedde om natten. Les egen sak om Skofterud-ulykken: Etterforskningen av Skofterud-ulykke nærmer seg slutten (h-avis.no 30.7.2019).)

- Politibetjent snur og godtar forelegg for Skofterud-søk. Flere politibetjenter ble bøtelagt for å ha søkt i databaser om Skofterud-dødsfallet. Én nektet først å betale, men ombestemte seg rett før hovedforhandlingen.

(Anm: Politibetjent snur og godtar forelegg for Skofterud-søk. Flere politibetjenter ble bøtelagt for å ha søkt i databaser om Skofterud-dødsfallet. Én nektet først å betale, men ombestemte seg rett før hovedforhandlingen. I sommer skrev Bergensavisen at politiets eget sporingsprogram hadde avslørt at flere ansatte hadde lett gjennom dokumenter etter at skistjernen Vibeke Skofterud mistet livet i en vannscooter-ulykke utenfor Arendal natt til 29. juli 2018. Kun én politimann i 20-årene, som på det aktuelle tidspunktet tilhørte Vest politidistrikt, nektet å vedta boten. Han skulle etter planen møte i Oslo tingrett onsdag, men nå er hovedforhandlingen avlyst, opplyser hans forsvarer, advokat Eva-Marie Stryker, til Nettavisen. Hun poengterer at mannen fremdeles verken erkjenner straffskyld eller forelegget på 2.500 kroner, men at han likevel godtar det. (nrk.no 23.9.2019).)

- Politimann tiltalt for ulovlig registersøk. (- En politibetjent i begynnelsen av 30-årene fra Oslo er tiltalt for å ha søkt på en person i et politiregister uten å ha tjenestemessig behov for det.)

(Anm: Politimann tiltalt for ulovlig registersøk. En politibetjent i begynnelsen av 30-årene fra Oslo er tiltalt for å ha søkt på en person i et politiregister uten å ha tjenestemessig behov for det. Politibetjenten ble ilagt en bot på 2.500 kroner etter at han foretok søket i oktober 2018. Boten ble begrunnet med at politibetjenten gjennom søket fikk tilgang til taushetsbelagt informasjon. Politimann tiltalt for ulovlig registersøk. En politibetjent i begynnelsen av 30-årene fra Oslo er tiltalt for å ha søkt på en person i et politiregister uten å ha tjenestemessig behov for det. (aftenposten.no 4.1.2020).)

- Politibetjent tiltalt for å dele sensitiv informasjon – risikerer inntil tre år i fengsel. (- Nå er hun tiltalt for grovt brudd på taushetsplikten og tjenestefeil.) (- Politibetjenten er blant annet tiltalt for å ha gjort ulovlige søk i politiets saksbehandlingssystemer i en sak der en bekjent av henne hadde status som mistenkt.) (- Snokingen i seg selv kan være ulovlig.)

(Anm: Politibetjent tiltalt for å dele sensitiv informasjon – risikerer inntil tre år i fengsel. I nesten halvannet år skal kvinnen ha røpet taushetsbelagte opplysninger, bilder og tips som politiet hadde mottatt. Nå er hun tiltalt for grovt brudd på taushetsplikten og tjenestefeil. Spesialenheten for politisaker har nå tatt ut tiltale mot en politibetjent i 20-årene. Hun risikerer å miste jobben som politibetjent, og straffes med tre år i fengsel for grovt brudd på taushetsplikten når saken skal behandles i Oslo tingrett senere i år. Politibetjenten er blant annet tiltalt for å ha gjort ulovlige søk i politiets saksbehandlingssystemer i en sak der en bekjent av henne hadde status som mistenkt. Gjentatte søk Reglene for søk i politiets registre er svært strenge, og for å kunne søke i registrene, kreves det at den som søker har et «tjenestemessig behov». Snokingen i seg selv kan være ulovlig. Dersom informasjonen man finner i registrene deles videre til uvedkommende, risikerer personen som søkte i registrene også å bryte taushetsplikten. Les også: Politimann bøtelagt for å ha lest dokumenter i Skofterud-saken Spesialenheten mener at politibetjenten delte den sensitive informasjonen fra januar 2016 til første halvdel av 2017. Ved alle tilfellene skal hun ha delt informasjonen med en mannlig bekjent. Ved et tidspunkt var den bekjente mannen mistenkt i en sak. (…) Les også: Politimann siktet for seksuallovbrudd(nrk.no 10.7.2019).)

- Polititopp innledet forhold til kollega - beordres til ny jobb. (- Steven Hasseldal var inhabil da han innvilget permisjon til sin kjære.)

(Anm: Polititopp innledet forhold til kollega - beordres til ny jobb. Steven Hasseldal var inhabil da han innvilget permisjon til sin kjære. I slutten av august ble det kjent at politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt ble flyttet til Politidirektoratet. Det skyldtes at han hadde innledet et «nært vennskap» til en kollega. (nettavisen.no 23.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Politidirektoratet fikk kraftig kritikk i rapport.

(Anm: Politidirektoratet fikk kraftig kritikk i rapport. FÅR KRITIKK: En av avdelingene i Politidirektoratet, som ledes av politidirektør Reidar Humlegård, får kritikk i to forskjellige SINTEF-rapporter. Den siste av dem er fra desember 2014. I en SINTEF-rapport får politifaglig avdeling i Politidirektoratet kraftig kritikk. Det skrev Politiforum torsdag. Kritikken er ikke ulik den Politidirektoratet fikk i den omfattende Gjørv-rapporten etter 22. juli 2011. (…) Her kan du lese hele kommisjonens rapport. (vg.no 28.4.2016).)

- Minuttene som forsvant. (- Den hvite lappen som forsvant.) (- Derfor kom politiet for sent frem til Utøya. (- Hemmelige telefonutskrifter, logger og nye intervjuer avslører nye detaljer om hva som gikk galt i politiet 22. juli.)

(Anm: Minuttene som forsvant. Derfor kom politiet for sent frem til Utøya. Hemmelige telefonutskrifter, logger og nye intervjuer avslører nye detaljer om hva som gikk galt i politiet 22. juli. (…) Den hvite lappen som forsvant Noen minutter etter at terrorbomben eksploderte i Regjeringskvartalet, kl. 15.34, får en sentralbordassistent i Oslo politidistrikt en telefon hun umiddelbart forstår kan være svært viktig. Hennes jobb er å sile ut telefoner, og sette over de viktigste til operasjonssentralen. «Det var en mann i en politiuniform ... Det er et konkret tips om en bil ... Jeg har registreringsnummeret, VH244605 ... En mann med beskyttelseshjelm, politiklær og en pistol åpen ... En grå varebil ... Kjørte mot kjøreretningen». (…) Politiets Utøya-operasjon sett med forsker-øyne 22. juli-kommisjonen konkluderte med at tidsbruken i første del av politiaksjonen var «uakseptabel», og brukte samtalen som et eksempel på sviktende ledelse. Det gikk for eksempel 35 minutter fra første politipatrulje ankom Utøya brygge, til politiet fikk tatt båt de 650 meterne til Utøya. Kommisjonen pekte blant annet på betydelige svakheter i beredskapen, lav bemanning på operasjonssentralene, fravær i velfungerende kommunikasjonsmidler og dårlig ledelse. «Ressursene som ikke fant hverandre», skrev kommisjonen. (aftenposten.no 21.3.2019).)

- Sterke reaksjonar på Aften­posten sine quiz-spørsmål om 22. juli: – Ikkje særleg omtenksamt.

(Anm: Sterke reaksjonar på Aften­posten sine quiz-spørsmål om 22. juli: – Ikkje særleg omtenksamt. No beklagar Aftenposten detaljnivået på spørsmåla om 22. juli i sin quiz frå 2010-talet. Avisa vurderer om dei skal endra spørsmåla. Nyttårsaftan publiserte Aftenposten ein julequiz med 100 spørsmål frå det siste tiåret – med ti spørsmål frå kvart år. Tre spørsmål om 22. juli-angrepet i 2011 får sterk kritikk i sosiale medium. (…)  6. Dagens AUF-leder ble skutt og skadet på Utøya 22. juli 2011. Hva heter hun? 7. Hvor mange minutter gikk det fra Anders Behring Breivik begynte å skyte på Utøya, til beredskapstroppen var på plass? 8. Hvor mange mennesker var på Utøya da de ble angrepet? (medier24.no 2.1.2020).)

- Spørsmålene i årets julequiz fra A-magasinet er hentet fra hvert tiår. (- Svar fra 2011: (...) 7. Cirka 63 minutter. 8. Kl. 17.21 begynte Breivik å avfyre skudd, Nordre Buskerud politidistrikt mottok melding om skyting kl. 17.26. Beredskapstroppen gikk i land første gang cirka kl. 18.25.)

(Anm: Spørsmålene i årets julequiz fra A-magasinet er hentet fra hvert tiår. Hva husker du egentlig fra de siste ti årene som har gått? (…) 6. Dagens AUF-leder ble skutt og skadet på Utøya 22. juli 2011. Hva heter hun? 7. Hvor mange minutter gikk det fra Anders Behring Breivik begynte å skyte på Utøya, til beredskapstroppen var på plass? 8. Hvor mange mennesker var på Utøya da de ble angrepet? (…) Svar fra 2011: 6. Ina Rangønes Libak. 7. Cirka 63 minutter. 8. Kl. 17.21 begynte Breivik å avfyre skudd, Nordre Buskerud politidistrikt mottok melding om skyting kl. 17.26. Beredskapstroppen gikk i land første gang cirka kl. 18.25. 8. I dommen mot Breivik heter det at det var 564 personer på Utøya. (aftenposten.no 31.12.2019).)

- Minuttene som forsvant. (- Derfor kom politiet for sent frem til Utøya.) (- Politiet på vei fra Storøya 3,6 kilometer fra Utøya 22. juli om lag kl. 18.14.) (- Bildet er tatt i det båten får motorstopp og en sivil båt kommer til for å hjelpe politiet.) (- Studien peker på en rekke situasjoner hvor livsviktig informasjon ikke kom frem, eller ble borte.)

(Anm: Minuttene som forsvant. Derfor kom politiet for sent frem til Utøya. Politiet på vei fra Storøya 3,6 kilometer fra Utøya 22. juli om lag kl. 18.14. Bildet er tatt i det båten får motorstopp og en sivil båt kommer til for å hjelpe politiet. Hemmelige telefonutskrifter, logger og nye intervjuer avslører nye detaljer om hva som gikk galt i politiet 22. juli. (…) Mobilsamtalen mellom de to politifolkene midt under politiets Utøya-aksjon er en av flere situasjoner i politiet som forklarer hvorfor det skulle gå over en time før hjelpen kom frem til ungdommene på Utøya. (…) Misforståelsen får konsekvenser. Politiets møtested flyttes fra Utøya-kaia 650 meter fra Utøya til Storøya 3,6 kilometer lengre vekk, stikk i strid med det som var avtalt. Minuttene forsvant. 20 ungdommer ble drept det siste kvarteret før gjerningsmannen ble pågrepet på Utøya kl. 18.34. (…) – Det som fremsto som en mislykket politioperasjon, besto av mange handlinger som var forståelige og ga mening for den enkelte i sanntid, sier Helge Renå. Forskeren har snakket med flere politioperatører som ikke ble intervjuet hverken i politiets evaluering eller av 22. juli-kommisjonen. (…) I sin doktoravhandling betegner Renå politiets beredskapsarbeid som preget av en «desentralisert silo-struktur». Politiet var «designet for udyktighet» da terroren rammet Norge. - Nøkkelpersonell, særlig operatører, operasjonsledere og krisestab, utførte jobber de manglet både opplæring og trening i. - Sett med øynene til operasjonslederne gjorde systemet for krisehåndtering og etablering av krisestab faktisk vondt verre, særlig den første kritiske timen. - Informasjon forsvant eller ble misforstått i den politioperative loggen, som er det viktigste verktøyet for deling av informasjon i politiet. Studien peker på en rekke situasjoner hvor livsviktig informasjon ikke kom frem, eller ble borte. Den mest kjente er historien om «den hvite lappen». (aftenposten.no 21.3.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot.) (- For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Etterforskningen og rettssakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har hittil en prislapp på over 54 millioner kroner.

(Anm: Så mye har Cappelen og Jensen-saken kostet så langt. Etterforskningen og rettssakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har hittil en prislapp på over 54 millioner kroner. Saken er den mest kostnadskrevende Spesialenheten har hatt. Etterforskningen har kostet 26,7 millioner kroner så langt, opplyser Vigdis Thomassen Aaseth, administrasjonssjef for Spesialenheten for politisaker. – Kostnaden gjelder imidlertid ikke bare etterforskning. Dette omfatter også utgifter Spesialenheten har hatt i sammenheng med forberedelse og gjennomføring av aktorater i tingretten og lagmannsretten. Leste du denne? Den fem år lange kampen (…) Kostnadene fordeler seg slik: - Salær forsvarere: 10.836.289 kroner - Utgifter revisor: 483.864 kroner - Utgifter vitner: 83.572 kroner - Utgifter meddommere: 1.072.620 kroner. (vg.no 2.12.2018).)

- Nederlag for Eirik Jensen. SKUFFET: Eirik Jensen uttalte seg til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken.

(Anm: Nederlag for Eirik Jensen. SKUFFET: Eirik Jensen uttalte seg til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Borgarting lagmannsrett har avslått Eirik Jensens krav om å omgjøre tilsidesettelsen av juryens delvise frifinnelse. Borgartings vurdering kommer etter at Høyesterett for seks uker siden sa det ikke var noe i veien for at lagmannsretten kunne vurdere sin egen tilsidesettelse av juryens kjennelse som delvis frifant den tidligere politimannen. – Lagmannsrettens vurdering er den samme som tidligere: Alle tre dommere finner det utvilsomt at Eirik Jensen er skyldig i tiltalen post I, og at lagrettens kjennelse for så vidt gjelder spørsmål 1 bør settes til side, står det i beslutningen fra Borgarting som ble avsagt onsdag. (tv2.no 7.3.2019).)

- Politifolk som anmeldes, blir sjelden straffet. (- 99 prosent frifinnes.) (- Politiet ble i perioden fra og med 2016 til april 2018 anmeldt 174 ganger for vold/maktmisbruk, viser tall fra Spesialenheten for politisaker.)

(Anm: Politifolk som anmeldes, blir sjelden straffet. Nylig ble en politibetjent dømt for å ha befølt en trusselutsatt kvinne han skulle beskytte. Av 174 anmeldelser mot politiet for vold og maktmisbruk siden 2016 har to endt med straff. (…) 99 prosent frifinnes Politiet ble i perioden fra og med 2016 til april 2018 anmeldt 174 ganger for vold/maktmisbruk, viser tall fra Spesialenheten for politisaker. Anmeldelsene førte til to fellende dommer. Det tilsvarer 1,15 prosent domfellelse. Den andre dommen i perioden kom i 2016. Da fikk en arrestforvarer et forelegg på 10.000 kroner for å ha slått og sparket en mann i arresten. (aftenposten.no 3.4.2018).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Politimann tiltalt for å ha misbrukt informant og stjålet narkobevis. (- I rundt fem år skal den nå tiltalte polititjenestemannen ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med en kvinne som også var hans informant. )

(Anm: Politimann tiltalt for å ha misbrukt informant og stjålet narkobevis. I rundt fem år skal den nå tiltalte polititjenestemannen ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med en kvinne som også var hans informant. Den 51 år gamle mannen skal gjentatte ganger fra 2009 til 2014 ha hatt seksuell omgang med en kvinne, samtidig som han fikk kildeopplysninger fra henne om narkotikamiljøet i Gjøvik. Ifølge tiltalen var det mannens stilling som sentral og høytstående polititjenestemann som gjorde det mulig for ham å misbruke henne på denne måten. Da kvinnen gikk til Spesialenheten for politisaker med saken, forsøkte mannen ifølge tiltalen å presse og bestikke henne til taushet. En annen kvinne er medtiltalt under dette punktet, samt et annet mindre alvorlig tiltalepunkt. Ingen av de tiltaltes forsvarere har besvart spørsmål fra NTB om hvordan klientene deres forholder seg til skyldspørsmålet og anklagene som rettes mot dem. Spesialenheten for politisaker fører straffesaken for Gjøvik tingrett mandag. (aftenposten.no 2.3.2019).)

- Politimann er funnet skyldig av Spesialenheten etter anmeldelse fra Anne Brith Davidsen. (- Saken har vært etterforsket av Spesialenheten for politisaker, og nå har den konkludert med at mannen har begått en tjenestefeil, men at anklagene om trusler og forsøk på bestikkelser er henlagt.)

(Anm: Politimann er funnet skyldig av Spesialenheten etter anmeldelse fra Anne Brith Davidsen. Influenser Anne Brith Davidsen (44) anmeldte en politimann etter en melding på Snapchat. Spesialenheten har konkludert med at han har begått en tjenestefeil, men vil ikke straffe ham. Tidligere i år ga bloggeren Anne Brith Davidsen ut boken «Kvinner som hater kvinner» om netthets. I boken kommer det frem en historie om en politimann, som endte med at bloggeren politianmeldte ham for trusler og forsøk på bestikkelser etter en melding på Snapchat. Saken har vært etterforsket av Spesialenheten for politisaker, og nå har den konkludert med at mannen har begått en tjenestefeil, men at anklagene om trusler og forsøk på bestikkelser er henlagt. (…) – Siktede har klaget og bedt om at saken sendes retten dersom vedtaket ikke omgjøres. Klagen ble mottatt 1. juli 2019 og er foreløpig ikke behandlet, sier Glærum Kleppe. Politimannens advokat Espen Henrik Johansen i Djerv Advokatfirma as sier Spesialenheten har lagt klientens versjon til grunn. Johansen sier Davidsen ikke fikk medhold i anklagene om trusler eller forsøk på bestikkelser. (dn.no 9.7.2019).)

- Blogger anmelder politimann for trusler. (- Blogger Anne Brith Davidsen har anmeldt en politimann for trusler og for å ha forsøkt å bestikke henne til å ikke anmelde.) (– For meg var det ekstremt sjokkerende at dette kom fra en politimann, sier Davidsen til NRK.) (– De fremsatte påstander bestrides, skriver politimannens advokat Espen Henrik Johansen i advokatfirmaet Djerv en SMS til NRK.)

(Anm: Blogger anmelder politimann for trusler. Blogger Anne Brith Davidsen har anmeldt en politimann for trusler og for å ha forsøkt å bestikke henne til å ikke anmelde. Saken etterforskes av Spesialenheten for politisaker. Anne Brith Davidsen er bloggeren som forrige uke la ned bloggen sin på grunn av trusler og hets. I en ny bok som heter «Kvinner som hater kvinner», forteller hun om flere av hendelsene hun har opplevd. En av historiene som kommer fram i boka, dreier seg om en politimann. Han skal ha sendt Davidsen en melding på Snap hvor han truer med å ta med seg et TV-team hjem til Davidsen for å forkynne at hun er personlig konkurs. (…) – For meg var det ekstremt sjokkerende at dette kom fra en politimann, sier Davidsen til NRK. Etter det NRK erfarer er saken under etterforskning hos Spesialenheten for politisaker. De ønsker ikke å kommentere saken. (…) Skal ha forsøkt å bestikke henne I boka hevder Davidsen at hun tok kontakt med lensmannskontoret hvor politimannen jobber, og at politimannen deretter tok kontakt med henne. De skal så ha avtalt et møte for å snakke om meldingen. – Han ville ha et møte med meg «off the record», og på dette møtet tilbød han meg penger for å holde kjeft, sier Davidsen. (…) Bestrider påstandene – De fremsatte påstander bestrides, skriver politimannens advokat Espen Henrik Johansen i advokatfirmaet Djerv en SMS til NRK. (nrk.no 3.3.2019).)

- Avisa Nordland med tidenes lengste reportasje: Følgte psykisk sjuke «Mia» i 16 månadar. «Mia» (23) er for «frisk» for psykiatri, men for sjuk for fengsel. (- For to år sidan var ho ustraffa. I november 2017 får Avisa Nordland tips om at dei bør gå på eit møte om fengslingsforlenging i Salten Tingrett.)

(Anm: Avisa Nordland med tidenes lengste reportasje: Følgte psykisk sjuke «Mia» i 16 månadar. «Mia» (23) er for «frisk» for psykiatri, men for sjuk for fengsel. – Alle instansar har gjort det dei skal, men ikkje meir enn det, seier journalist Anders Bergundhaugen. Mia (23) har sete 15 månader i varetekt og risikerer forvaring for fleire alvorlege kriminelle handlingar. For to år sidan var ho ustraffa. I november 2017 får Avisa Nordland tips om at dei bør gå på eit møte om fengslingsforlenging i Salten Tingrett. Journalist Alexander Kjønsø Karlsen går på møtet. (medier24.no 24.2.2019).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.) (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring".)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB)

- Drapstiltalt innlagd på psykiatrisk sjukehus fem gongar sidan 2014.

(Anm: Drapstiltalt innlagd på psykiatrisk sjukehus fem gongar sidan 2014. BERGEN TINGRETT (NRK): I 2016 skal mannen ha trua med å drepe fleire familiemedlemmer. To og eit halvt år seinare blei mora drepen og faren knivstukken. 37-åringen som er tiltalt for drap på si eiga mor og drapsforsøk på sin far er erklært strafferettsleg utilrekneleg. Tysdag gjekk dei sakkunnige Knut Dalen og Erik Rønneberg Hauge gjennom deira analyse av tiltalte. – Dei sakkunnige har kome fram til at tiltalte høgst sannsynleg lid av paranoid schizofreni, sa Hauge i retten. Dei viste til at den tiltalte har vrangførestillingar, og eit sjølvbilde som ikkje stemmer overeins med verkelegheita. (nrk.no 25.2.2020).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Alzheimers: Forskere finner årsaken til kveldsagitasjon. En ny studie har avdekket en biologisk klokkekrets som kan forklare hvorfor folk med Alzheimers sykdom eller andre former for demens kan bli mer agitert eller aggressiv tidlig om kvelden.

(Anm: Alzheimers: Forskere finner årsaken til kveldsagitasjon. En ny studie har avdekket en biologisk klokkekrets som kan forklare hvorfor folk med Alzheimers sykdom eller andre former for demens kan bli mer agitert eller aggressiv tidlig om kvelden. (Alzheimer's: Scientists find the cause of evening agitation. A new study has uncovered a biological clock circuit that may explain why people with Alzheimer's disease or other forms of dementia can become more agitated or aggressive in the early evening.) (medicalnewstoday.com 10.4.2018).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, skoleskyting, massemord etc. (mintankesmie.no).)

- 190 trusler om skoleskyting mot norske skoler på to uker: – Svært alvorlig.

(Anm: 190 trusler om skoleskyting mot norske skoler på to uker: – Svært alvorlig. Politiet er bekymret etter at det har kommet 190 trusler mot norske skoler bare siden 14. januar. Politiet sier de har en formening om hvem som står bak. (nrk.no 29.1.2020).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, skoleskyting, massemord etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

- Brukte lykkepillen - frifunnet for vold.

(Anm: Brukte lykkepillen - frifunnet for vold. En 40 år gammel mann fra Lillestrøm har innrømmet å ha opptrådt voldelig da han jaget og overfalt den kvinnelige pleieren. Likevel ble mannen frikjent av retten fordi han gikk på lykkepiller da gjerningen skjedde. (…) Under rettssaken som gikk for Nedre Romerike herredsrett i forrige uke, hevdet 40-åringen at han ikke var seg selv da voldsepisodene inntraff i fjor sommer. - Jeg husker det som skjedde, men det var ikke meg som gjorde det. Det var en annen person, sa den angrende synderen gråtkvalt i retten. Da overfallet på den kvinnelige pleieren skjedde, hadde han gått på det antidepressive middelet Cipramil i fire måneder. Det ble avgjørende for retten som frikjente mannen på disse punktene. (dagbladet.no 26.11.1997).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, skoleskyting, massemord etc. (mintankesmie.no).)

- REKORDBESLAG PÅ OSLO LUFTHAVN: Her blir han tatt etter vanvittig pillebeslag. (- Det tyder på et fremvoksende samfunnsproblem, økende avhengighet og etterspørsel. Det er en bekymringsfull utvikling som det er grunn til å advare mot.) (– Kan være livsfarlig.) (- Stadig flere får tramadol på resept i Norge. I fjor fikk 225.000 mennesker det.)

(Anm: REKORDBESLAG PÅ OSLO LUFTHAVN: Her blir han tatt etter vanvittig pillebeslag. (…) I de fire koffertene lå hele 184.000 tabletter med legemiddelet tramadol. (…) Tramadol er et smertestillende middel som virker på sentralnervesystemet. Legemiddelet har morfinlignende virkning, og skal ikke brukes over lang tid eller uten spesielt behov, ifølge Legemiddelverket. Tolletaten har sett en markant økning i antall beslag av farmasøytiske produkter de siste årene, og særlig av disse pillene. Det bekymrer tolldirektør Øystein Børmer. – Det tyder på et fremvoksende samfunnsproblem, økende avhengighet og etterspørsel. Det er en bekymringsfull utvikling som det er grunn til å advare mot. (…) – Kan være livsfarlig Stadig flere får tramadol på resept i Norge. I fjor fikk 225.000 mennesker det. (tv2.no 5.6.2019).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- POLITIET HENLA SAKEN: Øksemannen ble anmeldt for å ha ranet Joakim (18): – De visste at han var farlig. (- 10 måneder før drapet på Vår Frelsers Gravlund i Haugesund, henla politiet en ranssak mot den nå drapssiktede 48-åringen. Politiet vil ikke utdype hvorfor.)

(Anm: POLITIET HENLA SAKEN: Øksemannen ble anmeldt for å ha ranet Joakim (18): – De visste at han var farlig. OPPGITT: 18 år gamle Joakim Johnsen Tønnessen sier at han ble angrepet, truet og ranet av mannen som nå er siktet for drapet i Haugesund. Han er oppgitt over at siktede ikke ble stoppet tidligere. HAUGESUND (TV 2): 10 måneder før drapet på Vår Frelsers Gravlund i Haugesund, henla politiet en ranssak mot den nå drapssiktede 48-åringen. Politiet vil ikke utdype hvorfor. (tv2.no 23.2.2019).)

- Oslo-politiet mangler gode og erfarne etterforskere. Kvalifiserte politifolk vil ikke jobbe som etterforskere fordi det har lav status, tror Politiets fellesforbund.

(Anm: Oslo-politiet mangler gode og erfarne etterforskere. Kvalifiserte politifolk vil ikke jobbe som etterforskere fordi det har lav status, tror Politiets fellesforbund. Over tid har riksadvokaten vært bekymret for kvaliteten på politiets etterforskning, og i 2016 ble en handlingsplan for et løft av etterforskning lagt frem. Men lite har skjedd, – Vi trenger nå erfarne etterforskere for at vi skal kunne oppnå de resultatene som kreves av oss, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Klarer ikke prioritere Mangelen på kvalifiserte etterforskere går utover målene politiet er satt til å nå. – Dersom vi ikke har nok kapasitet nå, er det vanskelig å nå de kravene og målene vi har satt til etterforskning. Saker tar for lang tid og at vi ikke klarer å prioritere alle sakene godt nok, sier Metlid. (dagbladet.no 23.1.2019).)

- Machogutta i politiet skyr saker med utviklingshemmede. De vil ha raske resultater. I den ene saken fortsatte overgrepene mens politiet somlet. I den andre ble etterforskningen prioritert - og overgriperen stanset.

(Anm: - Machogutta i politiet skyr saker med utviklingshemmede. De vil ha raske resultater. I den ene saken fortsatte overgrepene mens politiet somlet. I den andre ble etterforskningen prioritert - og overgriperen stanset. Nå snakker etterforskerne ut. ETTERFORSKERE UT MOT UKULTUR Inger Johanne Andreassen (t.v) og Kjersti Steinheim er to av svært få politietterforskere i Midtre Hålogaland politidistrikt som etterforsker sedelighetssaker med utviklingshemmede som fornærmet part. - Mange politifolk skyr disse sakene, sier de til Dagbladet, og tror lønna må opp, for at sakene skal få høyere status. (dagbladet.no 24.6.2010).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Sønnen forsvant. Nå blir politiets innsats i leitingen gransket. (– Jeg har ikke tiltro til politiet i det hele tatt. Nå håper jeg å få svar på hva som egentlig har skjedd.) (– Ville ikke lytte.) (– Da jeg snakket med politiet den tirsdagen, forsto jeg ikke at jeg måtte avhøres formelt før de kunne sette i gang med søk og etterforskning.)

(Anm: Sønnen forsvant. Nå blir politiets innsats i leitingen gransket. Andreas Thørring Eilertsen (23) ble funnet død, etter å ha vært savnet i flere uker. Spesialenheten for politisaker undersøker nå politiets arbeid i forbindelse med forsvinningen. MYE MATERIALE: Tone Tingvoll har samlet flere permer med dokumentasjon og notater fra ukene rundt jul og nyttår i 2018, da hun leitet etter sønnen Andreas. – Jeg har ikke tiltro til politiet i det hele tatt. Nå håper jeg å få svar på hva som egentlig har skjedd. Kanskje kan det bidra til at ingen andre trenger å oppleve det vi har vært gjennom, sier Tone Tingvoll. Hvert år blir rundt 1 800 personer meldt savnet i Norge. De aller fleste kommer til rette etter kort tid. Tone Tingvolls sønn Andreas Thørring Eilertsen (23) forsvant 16. desember i fjor. Han hadde lagt igjen nøklene sine i postkassa til Tingvolls mor. Familien ante uro. (…) Den unge mannen diagnosene ADD og Asperger. – Diagnosene ga Andreas utfordringer i det sosiale samspillet med andre, forklarer Tingvoll. (…) I slike situasjoner skal politiet følge et rundskriv fra Riksadvokaten.Skrivet er tydelig på hva politiet skal gjøre når de mottar en savnetmelding. Politiet skal blant annet sikre spor og informasjon med én gang. Skrivet understreker også hvorfor god kommunikasjon med de pårørende er viktig: Pårørende har et sterkt og legitimt behov for å få vite hva som har skjedd, og for å føle sikkerhet for at politiet gjør det man kan for å bidra til oppklaring.
(…) – Ville ikke lytte – Da jeg snakket med politiet den tirsdagen, forsto jeg ikke at jeg måtte avhøres formelt før de kunne sette i gang med søk og etterforskning. Jeg forventet at politiet ville starte leiteaksjon, at det gikk automatisk, sier hun. (nrk.no 13.7.2019).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Tvunget til å bruke tapet hjelm og ørepropper under uttransportering. (- Nå har Spesialenheten ilagt Politiets utlendingsenhet foretaksstraff i form av en bot på 100.000 kroner.)

(Anm: Tvunget til å bruke tapet hjelm og ørepropper under uttransportering. Politiets utlendingsenhet (PU) brukte maktmidler for å redusere sanseinntrykkene til mannen. Nå får PU 100.000 kroner i bot. 17. september 2017 skulle Politiets utlendingsenhet uttransportere en mann til Somalia. Mannen fikk ørepropper satt inn i ørene og ble påført en hjelm med visir. Hjelmen var tapet med gaffatape, og dekket åpningen over ørene, åpningen under visiret og visiret foran ansiktet med unntak av et felt som var brukt til luftehull. Det resulterte i at han heller ikke kunne se. LES OGSÅ Tvangsutsendingen av Abbasi-familien: Mor var bevisstløs fra Røros til Istanbul Ifølge Spesialenheten var formålet å redusere mannens sanseinntrykk. Når hjelmen ble påsatt er ikke klart, men Spesialenheten legger til grunn at den kan ha vært på en stund før de forlot Trandum. Nå har Spesialenheten ilagt Politiets utlendingsenhet foretaksstraff i form av en bot på 100.000 kroner. «Spesialenheten mener det er kritikkverdig at det har utviklet seg metodebruk på siden av foreliggende regelverk uten ledelsens viten», står det i avgjørelsen fra Spesialenheten. LES OGSÅ Sterke reaksjoner etter at Abbasi-familien ble sendt ut av Norge (vg.no 3.7.2019).)

– Jeg har sjelden vært så uimponert over politiet. (- Tøffer de seg?) (- Og hva får de egentlig ut av det?)

(Anm: Guro Sibeko er forfatter og samfunnsdebattant. – Jeg har sjelden vært så uimponert over politiet. Oslopolitiet setter både barn og skoleansatte i fare ved Twitter-policyen de har lagt seg på. Det må faktisk gå an for en skoleleder å ringe politiet når barn blir så fortvila at det tipper for dem, uten at det går meldinger til hele byen via Twitter. Lærere har ikke trening i voldsmestring. Det er politiet som får betalt for å håndtere vold i samfunnet vårt. Når meldinger går rett ut på Twitter, gjør både taushetsplikt, det overordna hensynet til barnets beste og omsorgen for skolemiljøet at det blir himla vanskelig å be om hjelp. (…) Tøffer de seg? Og hva får de egentlig ut av det? Tøffer de seg med at de plukker smørkniver ut av hendene til sjuåringer? Bruker de det som argument for å få økt budsjettet? (vartoslo.no 2.4.2019).)

- Ofre kritiserer politiet etter støtteerklæringer til sykehuset. Ofre for feiloperasjoner ved sykehuset i Flekkefjord reagerer på at det lokale lensmannskontoret rykket ut til sykehuset med blomster og håndskrevet kort til de ansatte.

(Anm: Ofre kritiserer politiet etter støtteerklæringer til sykehuset. Ofre for feiloperasjoner ved sykehuset i Flekkefjord reagerer på at det lokale lensmannskontoret rykket ut til sykehuset med blomster og håndskrevet kort til de ansatte. Selv har de hatt en tøff tid etter at de stod fram. Les saken om blomsteraksjonen her: Politiet med støtte til sykehusansatte i Flekkefjord – Her har sykehuset begått grove lovbrudd. Da bør i alle fall ikke politiet komme opp med blomster, sier Odd Egil Stenehjem. Sist uke fortalte NRK historien til han og to andre ofre for feilbehandling ved sykehuset i Flekkefjord. Odd Egil fikk ny hofte, men burde aldri vært operert. Han er nå hundre prosent ufør. Annette Tjelta fikk utført en unødvendig kneoperasjon, og har mye smerter. – Jeg forstår at de sykehusansatte har det tøft om dagen, men det har pasienter som har blitt feiloperert også. Jeg har ikke fått blomster av verken sykehuset eller politiet. (nrk.no 31.3.2019).)

- Stavanger kommune anmeldt for vold mot Hanne. (- Advokat Sigurd J. Klomsæt mener Stavanger kommune har brutt loven i behandlingen av Hanne Hjorteland, som NRK fortalte historien om før nyttår.)

(Anm: Stavanger kommune anmeldt for vold mot Hanne. Hanne Hjorteland, som har autisme og psykisk utviklingshemning, ble flere ganger dratt etter håret av ansatte i et kommunalt bofellesskap. Nå er Stavanger kommune politianmeldt. Advokat Sigurd J. Klomsæt mener Stavanger kommune har brutt loven i behandlingen av Hanne Hjorteland, som NRK fortalte historien om før nyttår. På vegne av Hanne (25) og hennes foreldre leverte han anmeldelsen til Sør-Vest politidistrikt før helgen. Den omfatter både Stavanger kommune – ved ordføreren – og bofellesskapet der hun tidligere bodde. – Volden og mishandlingen har vært grov, pågått over lang tid, er utført av flere i fellesskap og gitt Hanne betydelig smerte, sier Klomsæt, som er ny prosessfullmektig for Hanne Hjorteland. (nrk.no 10.2.2019).)

- Høyre og FrP krever offentlig utvalg for utviklingshemmede. (- Et nytt overgrep mot de svakeste av de svakeste, når det offentlige ikke tar sitt ansvar på alvor, sier justispolitiker.)

(Anm: - Høyre og FrP krever offentlig utvalg for utviklingshemmede. - Et nytt overgrep mot de svakeste av de svakeste, når det offentlige ikke tar sitt ansvar på alvor, sier justispolitiker. (Dagbladet): Både Aase Michaelsen (FrP) og André Oktay Dahl i stortingets justiskomité reagerer sterkt på den siste ukas reportasjer i dagbladet.no, som har undersøkt hvordan rettssikkerheten til utviklingshemmede ble ivaretatt av politiet i en rekke overgrepssaker. Tidligere i år har Dagbladet avdekket alvorlige mangler i kommuners og kommunale skjermede bedrifters håndtering av overgrepssaker — også her med utviklingshemmede som fornærmet part. De justispolitiske talspersoner i FrP og Høyre mener det må nedsettes et offentlig, hurtigarbeidende utvalg, for å forberede en kraftig opprusting av utviklingshemmedes rettssikkerhet. (dagbladet.no 27.6.2010)

- Politiet avslørte gatenavn og alderen til psykisk syk mann. – Soleklart brudd på taushetsplikten, sier advokat Jon Wessel-Aas.  (- Grunnlovsfestet vern Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen var raskt på ballen. «Dette er langt over streken, det må dere forstå», skrev han på Twitter.)

(Anm: Politiet avslørte gatenavn og alderen til psykisk syk mann. – Soleklart brudd på taushetsplikten, sier advokat Jon Wessel-Aas. Det var mange som reagerte på detaljnivået i Twitter-meldingen til Vest politidistrikt fredag ettermiddag. For da politiet skulle melde fra om et oppdrag de var ute på i Bergen sammen med andre nødetater, inkluderte de flere avslørende detaljer. – Dette er et soleklart brudd på taushetsplikten, sier advokat Jon Wessel-Aas. Det var mange som reagerte på detaljnivået i Twitter-meldingen til Vest politidistrikt fredag ettermiddag. For da politiet skulle melde fra om et oppdrag de var ute på i Bergen sammen med andre nødetater, inkluderte de flere avslørende detaljer. (…) Avslørte gatenavn og alder Under aksjonen var det både politi, ambulanse og brannvesen i gaten, og politiet ville melde fra om at det ikke var fare for andre personer. Meldingen startet med navnet på gaten. Videre skrev de «Dersom det observeres politi og øvrige nødetater ved en bolig på adr., så gjelder dette bistand til helsevesen. Psykiatri.» Deretter skrev de alderen på mannen. (…) Grunnlovsfestet vern Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen var raskt på ballen. «Dette er langt over streken, det må dere forstå», skrev han på Twitter. «Håper gaten er så lang at dette ikke kan identifiseres», skrev advokat John Christian Elden. (nrk.no 10.2.2019).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- REAGERER: Pårørende reagerer på fylkeslegen sin uttalelse om at mannen ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt. (- Mann døde etter glovarmt bad – familien reagerer på fylkeslegens uttalelser.)

(Anm: Mann døde etter glovarmt bad – familien reagerer på fylkeslegens uttalelser. Fylkeslegen sa at mannen ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt. Nå beklager han uttalelsen. REAGERER: Pårørende reagerer på fylkeslegen sin uttalelse om at mannen ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt. – Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt. Det sa fylkeslegen i Vestfold og Telemark, Jan Arne Hunnestad til VG, sist fredag. Denne uttalelsen reagerer de pårørende på. Denne uken ble det kjent at en mann i 50-årene døde etter at han ble badet i altfor varmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold. (nrk.no 3.3.2019).)

- Politiet etterforsker nå om pleieren har kjent på vannet før mannen i 50-årene ble heist ned i det og ble kraftig forbrent. (- Mann døde etter å ha blitt badet i for varmt vann – pleier og kommune risikerer straff.)

(Anm: Mann døde etter å ha blitt badet i for varmt vann – pleier og kommune risikerer straff. Politiet etterforsker nå om pleieren har kjent på vannet før mannen i 50-årene ble heist ned i det og ble kraftig forbrent. – Dette er en hendelse som skjedde i forbindelse med stell av beboer. Pleieren har status som mistenkt i saken. Det er et tema om vedkommende har kjent på vannet først, for dette handler om i hvilken grad kommunens retningslinjer er fulgt, sier politiadvokat Nina Magnussen Røed ved Sør-Øst politidistrikt til VG. Også kommunen har status som mistenkt i saken. (vg.no 3.3.2019).)

–  Beboer ble badet i over 70 graders vann – måtte få hudtransplantasjon. (– Jeg klarer ikke helt å fatte an det går an. Slikt skal ikke skje, sier enhetsleder Frank Hofstad ved Nardo bo- og aktivitetstilbud til NRK.)

(Anm: Beboer ble badet i over 70 graders vann – måtte få hudtransplantasjon. En sterkt utvklingslingshemmet beboer på Nardo bo- og aktivitetstilbud fikk 2. – og 3. gradsforbrenning etter å ha blitt badet i altfor varmt vann. (…) – Jeg klarer ikke helt å fatte an det går an. Slikt skal ikke skje, sier enhetsleder Frank Hofstad ved Nardo bo- og aktivitetstilbud til NRK. (dagbladet.no 2.8.2018).)

- Bruker ble forbrent under dusjing ved en avlastningsbolig i Fredrikstad. (- Andre- og tredjegradsforbrenning.)

(Anm: Bruker ble forbrent under dusjing ved en avlastningsbolig i Fredrikstad. En av kommunens brukere ved et avlastningsbolig for funksjonshemmede fikk forbrenningsskader under dusjing fredag kveld. Det er Fredrikstad kommune som melder dette i en pressemelding lørdag ettermiddag. Andre- og tredjegradsforbrenning Den skadede personen har fått andre- og tredjegrads forbrenning på deler av kroppen – skadene kom i forbindelse med dusjing. Personen er nå under behandling ved Sykehuset på Kalnes. Fredrikstad kommune sier ikke noe om tilstanden til personen – eller hvilken institusjon hendelsen har skjedd på. (nettavisen.no 16.3.2019).)

- En mann i 50-årene døde etter at han ble badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig.

(Anm: Mann døde etter å ha blitt badet i for varmt vann – pleier og kommune risikerer straff. Politiet etterforsker nå om pleieren har kjent på vannet før mannen i 50-årene ble heist ned i det og ble kraftig forbrent. – Dette er en hendelse som skjedde i forbindelse med stell av beboer. Pleieren har status som mistenkt i saken. Det er et tema om vedkommende har kjent på vannet først, for dette handler om i hvilken grad kommunens retningslinjer er fulgt, sier politiadvokat Nina Magnussen Røed ved Sør-Øst politidistrikt til VG. Også kommunen har status som mistenkt i saken. (…) – Pårørende sier at mannen ikke hadde noe språk, men hadde en type kommunikasjon, sier de pårørende kontaktperson, pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll, til NRK søndag. Mannens familie mener dette har en relevans for saken, og fylkeslege Hunnestad beklager måten uttalelsen ble oppfattet på. (vg.no 3.3.2019).)

- En mann i 50-årene døde etter at han ble badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig.

(Anm: Mann døde etter å ha blitt badet i glovarmt vann – gransker om sikring ble overstyrt. En mann i 50-årene døde etter at han ble badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig. Nå er kommunen og en ansatt mistenkt for rutinesvikt. – Det er åpenbart noe som har sviktet i rutinene som handler om å kontrollere temperaturen på vannet, sier rådmann i Færder kommune, Toril Eeg. Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene døde etter at han ble badet i altfor varmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold. – Det var en beboer som skulle bade, og en av de ansatte brukte en personheis for å få mannen ned i badekaret. Vannet var altfor varmt, og mannen fikk en forbrenning, sier rådmannen. (nrk.no 2.3.2019).)

- Politiet vil avlive Nala (3) – tiåring opna døra. – Horribelt. Ein maktarroganse utan like, seier Tommy Fredriksen etter at politiet i går kom på døra for å hente hunden Nala. (- MAKTARROGANSE: – Eg kan ikkje skjøne at dei kan ha haldepunkt får å tru at eg vil gøyme Nala.)

(Anm: Politiet vil avlive Nala (3) – tiåring opna døra. – Horribelt. Ein maktarroganse utan like, seier Tommy Fredriksen etter at politiet i går kom på døra for å hente hunden Nala. MAKTARROGANSE: – Eg kan ikkje skjøne at dei kan ha haldepunkt får å tru at eg vil gøyme Nala. Vi har vore dønn ærlege heile vegen. Kvifor skal vi snu no, seier hundeeigar Tommy Fredriksen (t.h.), her saman med sambuaren Hilde Eide. Politiet vil at hunden skal tvangsavlivast etter at den drap ein sau i september i år. Hundeeigarane på Sandane seier Nala, som er ein blanding av Alaskian Malamute og labrador, vart angripen av sauen. Les også: – Hunden må døy etter at sauen angreip Vedtaket er klaga på då hundeeigarane meiner det er gjort fleire feil i saka. Dei kjenner ikkje til at det er gjort noko nytt vedtak. Då familien skulle setje seg ved middagsbordet fredag kveld, kom tre polititenestemennn på døra for å hente hunden. Utan forvarsel. – Stesonen på ti år, som elskar hunden, opna døra og vart møtt av tre politifolk som stod mindre enn ein halvmeter frå døra: «Hei det er frå politiet her; vi skal ta med oss hunden dykkar», fortel Tommy Fredriksen. (…) – Bør trå varsamt – Som miljøterapeutar har både eg og sambuaren min litt kjennskap til korleis ein bør trå i følsame saker og saker der born er inne i biletet. Eg undrar kva risikovurdering politiet tok, seier Fredriksen. (nrk.no 15.12.2018).)

- Lagmannsretten avviser politiets anke mot Stella Mwangi.

(Anm: Lagmannsretten avviser politiets anke mot Stella Mwangi. Politiet anket frifinnelsen av artisten Stella Mwangi, men Borgarting lagmannsrett avviser nå anken og sier politiet ikke overholdt ankefristen. (aftenposten.no 12.9.2018).)

- VPS-forslag svekker hvitvaskingsarbeidet. Aktivt, målrettet og helhetlig arbeid for å motarbeide hvitvasking og økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen hos myndigheter, tilsyn og finansnæringen selv. Det er derfor oppsiktsvekkende at Finansdepartementet i sitt forslag til lov om verdipapirsentraler foreslår å svekke dette vernet ved å innføre svært liberale regler for hvem som skal ha rett til å etablere verdipapirkontoer i Norge. (- Stortinget må ta hensyn til de vesentlige endringene i hvitvaskingslovgivningen som påfører finansinstitusjonene en helt annet risiko enn tidligere.)

(Anm: Ole Morten Geving, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, Finans Norge. VPS-forslag svekker hvitvaskingsarbeidet. Aktivt, målrettet og helhetlig arbeid for å motarbeide hvitvasking og økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen hos myndigheter, tilsyn og finansnæringen selv. Det er derfor oppsiktsvekkende at Finansdepartementet i sitt forslag til lov om verdipapirsentraler foreslår å svekke dette vernet ved å innføre svært liberale regler for hvem som skal ha rett til å etablere verdipapirkontoer i Norge. Slik forslaget er utformet, kan enhver person, hvor som helst fra i verden, kreve opprettet en VPS konto i sitt navn i Norge. Dette vil stille norske kontoførere – altså banker og verdipapirforvaltere – overfor en nesten uoverstigelig oppgave knyttet til kunde- og hvitvaskingskontroll. Økonomisk kriminalitet profesjonaliseres, og kriminelle nettverk leter aktivt etter svakeste ledd. Det er ingen grunn til at Norge skal innta den rollen. (dn.no 7.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Politikere vil ha Oslo-politiet gransket etter Jensen-dommen. (– Etter dommen mot Eirik Jensen lurer man på hvordan i alle dager Oslo politidistrikt har håndtert denne typen saker, sier Peter Christian Frølich (H) i justiskomiteen.)

(Anm: Politikere vil ha Oslo-politiet gransket etter Jensen-dommen. – Etter dommen mot Eirik Jensen lurer man på hvordan i alle dager Oslo politidistrikt har håndtert denne typen saker, sier Peter Christian Frølich (H) i justiskomiteen. Mandag avsa Oslo tingrett dom over Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Flere politikere i justiskomiteen ønsker en ekstern granskning av Oslo-politiet. – Hvis denne dommen blir stående, har ikke Eirik Jensen bare gjort seg skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling, men også i å stjele litt av tilliten som politiet har jobbet seg opp over generasjoner. Det sier Peter Christian Frølich (H), medlem i justiskomiteen på Stortinget. (aftenposten.no 29.1.2019).)

- Justisdepartementet bør snarest ta mandatet fram fra skuffen. Gransk politiet nå. Nå er det fem år siden Eirik Jensen ble pågrepet.

(Anm: Leder. Justisdepartementet bør snarest ta mandatet fram fra skuffen. Gransk politiet nå. Nå er det fem år siden Eirik Jensen ble pågrepet. Denne uka ble det klart at ekspolitimannen må gjennom en full ny runde i lagmannsretten, så det er ingen grunn til å vente noen rettskraftig dom i den alvorlige korrupsjonssaken før om halvannet år. I tillegg kommer en eventuell runde i Høyesterett. Da kan det være gått sju år siden pågripelsen. (dagbladet.no 2.2.2019).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (- Fikk bøter der andre får fengsel Flere ganger er Jensen anmeldt til både politiet i Vestfold og politiet i Oslo.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. Sent i november står Marius Vidar Jensen (46) i foajeen på Quality Hotel Tønsberg. Han har lett dugg i håret som er satt opp med voks. Denne kvelden skal han på et foredrag om fornybar energi. Kjøpte luksusbåt Jensen har vært med i mange byggeprosjekter. Et eksempel er hentet fra to adresser i Lørenskog. Sommeren 2014 var gravemaskiner og lastebiler på plass for å gjøre flere tomter klare for bygging av nye eneboliger. (…) Fikk bøter der andre får fengsel Flere ganger er Jensen anmeldt til både politiet i Vestfold og politiet i Oslo. Riktignok har han fått sju bøter for rot med regnskaper og manglende betaling av skatt. I 2006 ble han dømt til samfunnsstraff. Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- «Pokermamma» i retten: – Det var flere triste skjebner på slutten. (– Ble nedprioritert Påstanden om at politiet skal ha sendt signaler om at klubben fikk ha åpent, ønsker ikke politiadvokat Philip Green å kommentere. – Har politiet lukket øynene for slike klubber?)

(Anm: «Pokermamma» i retten: – Det var flere triste skjebner på slutten. Baksiden av dette ble veldig tydelig. Pokerklubben skulle være en liten, sosial fritidsklubb for voksne. Men i løpet av kort tid vokste den, og innehaveren fikk oppleve den stygge baksiden av poker. 1. mars 2018 stormet væpnet politi inn i den ulovlige pokerklubben Quads i Dronningens gate 22 i Oslo sentrum. Spillerne som var til stede ble bedt om å holde hendene over pokerbordet under razziaen. (…) – Ble nedprioritert Påstanden om at politiet skal ha sendt signaler om at klubben fikk ha åpent, ønsker ikke politiadvokat Philip Green å kommentere. – Har politiet lukket øynene for slike klubber? – Nei, jeg tror nok heller at det ikke er blitt prioritert. Vi har hatt opplysninger om pokerklubber, men det er blitt nedprioritert. Men så har det vokst voldsomt, og så måtte vi ta et tak, rett og slett, sier han til Aftenposten. Hverken kvinnen eller hennes forsvarer ønsker å kommentere saken i Aftenposten. (aftenposten.no 2.4.2019).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

- Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet.

(Anm: Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet. Rådet har medlemmer fra politiet, advokatbransjen, skattemyndigheter og domstoler som skal «bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet». Ro mener dagens hemmelighold omkring konkurser og konkursryttere er for omfattende. Med EUs nye personverndirektiv, som innføres i Norge i mai, frykter han at skurkene får enda bedre muligheter til å begå kriminalitet - fordi sporene etter dem slettes raskt og effektivt. (dagbladet.no 5.4.2018).

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- POLITIET HENLA SAKEN: Øksemannen ble anmeldt for å ha ranet Joakim (18): – De visste at han var farlig. (- 10 måneder før drapet på Vår Frelsers Gravlund i Haugesund, henla politiet en ranssak mot den nå drapssiktede 48-åringen. Politiet vil ikke utdype hvorfor.)

(Anm: POLITIET HENLA SAKEN: Øksemannen ble anmeldt for å ha ranet Joakim (18): – De visste at han var farlig. OPPGITT: 18 år gamle Joakim Johnsen Tønnessen sier at han ble angrepet, truet og ranet av mannen som nå er siktet for drapet i Haugesund. Han er oppgitt over at siktede ikke ble stoppet tidligere. HAUGESUND (TV 2): 10 måneder før drapet på Vår Frelsers Gravlund i Haugesund, henla politiet en ranssak mot den nå drapssiktede 48-åringen. Politiet vil ikke utdype hvorfor. (tv2.no 23.2.2019).)

- Statsadvokaten grep inn: Etterforsker Black Box videre. Da Oslo-politiet henla anmeldelsen mot Black Box Teater, klaget Tor Mikkel Waras samboer. Nå har hun fått medhold: «Meget alvorlige forhold», mener statsadvokaten.

(Anm: Statsadvokaten grep inn: Etterforsker Black Box videre. Da Oslo-politiet henla anmeldelsen mot Black Box Teater, klaget Tor Mikkel Waras samboer. Nå har hun fått medhold: «Meget alvorlige forhold», mener statsadvokaten. Nå må Oslo politidistrikt etterforske videre om Black Box Teater og regissør Pia Maria Roll har krenket privatlivets fred, da de brukte bilder av justisminister Tor Mikkel Waras hjem i den omstridte teateroppsetningen «Ways of Seeing». «En grov invasjon av mitt privatliv», skrev Waras samboer Laila Bertheussen i en VG-kronikk 1. desember, da «Ways of Seeing» hadde vært vist på Black Box Teater. 6. desember kom det første av tre angrep mot Waras hjem, med hærverk og forsøk på brannstiftelse. Truslene etterforskes nå av PST. (dagsavisen.no 25.2.2019).)

– Blir ikke saken om Wara, truslene og brannen oppklart, er faren stor for at den blir en verkebyll i samfunnet.

(Anm: Blir ikke saken om Wara, truslene og brannen oppklart, er faren stor for at den blir en verkebyll i samfunnet | Harald Stanghelle, kommentator. Det er en kamp om virkeligheten. PST-sjef Benedicte Bjørnland og advokat John Christian Elden trekker totalt motsatte konklusjoner av de samme faktaene. Det er helt naturlig. Etter det første sjokket kommer den tvilende forvirringen. Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) så torsdag nasjonen inn i øynene og slo fast at det var Tor Mikkel Waras samboer selv som sto bak brannen i parets bil. Altså en iscenesettelse av trusler mot justisministerens hjem der motivet var å kaste mistanken mot andre. At det politiske Norge fikk sjokk, sier seg selv. At Tor Mikkel Wara tar permisjon, var også helt uunngåelig. Men det er i dagene og ukene som kommer en siktelse skal utvikles til en bevisbar tiltale. Eller motsatt: En mistanke skal avkreftes og forsvinne i uskyldens idealtilstand. (aftenposten.no 19.3.2019).)

- Ap om Black Box-debatten: Frps reaksjon er skummel. Skummelt at et regjeringsparti vil legge føringer på støtte til en teaterscene, mener Anette Trettebergstuen (Ap) etter at det omstridte stykket «Ways of Seeing»har utløst krangel mellom FrP og Venstre.

(Anm: Ap om Black Box-debatten: Frps reaksjon er skummel. Skummelt at et regjeringsparti vil legge føringer på støtte til en teaterscene, mener Anette Trettebergstuen (Ap) etter at det omstridte stykket «Ways of Seeing»har utløst krangel mellom FrP og Venstre. – Det er et underlig skue at det nå utspiller seg en politisk debatt om sensur av kunsten mellom to regjeringspartier, sier Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Regjeringspartiene Venstre og Fremskrittspartiet er splittet i synet på den omstridte teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box Teater. Debatten har pågått i Dagsavisen den siste uken, etter at fylkesleder i Oslo Fremskrittsparti Tone Ims-Larssen kritiserte statsstøtten til Black Box. (…) – Dette er ikke den politikken regjeringen står for. Jeg har levert en kulturmelding til Stortinget som er soleklar: Rommet for ytringsfrihet skal ligge til grunn for kulturpolitikken til denne regjeringen, repliserte kulturminister Trine Skei Grande i Dagsavisen. – Grande har misforstått ytringsfriheten, kommenterte stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde til Dagsavisen. (dagsavisen.no 24.2.2019).)

- Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning. Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet som innleid rådgiver for Finance Credit-eierne, og forsøkte samtidig å ansette journalisten som skrev kritiske saker om selskapet.

(Anm: Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning. Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet som innleid rådgiver for Finance Credit-eierne, og forsøkte samtidig å ansette journalisten som skrev kritiske saker om selskapet. (- «I oktober i fjor ble det utbetalt 86.000 britiske pund (snaut en million kroner) fra Finance Credit til Madland & Wara, men pengene gikk via et selskap eid av en forretningsmann uten noen som helst tilknytning til saken.» (nrk.no 4.4.2018).)

(Anm: Ukens «Lunch» (dn.no 6.4.2018).)

- Aftenposten mener: Regjeringsmedlemmer har større ansvar for den offentlige debatten enn friteatergrupper har.

(Anm: Aftenposten mener: Regjeringsmedlemmer har større ansvar for den offentlige debatten enn friteatergrupper har. Noe av bakteppet i saken der Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Berthuessen er siktet av PST, er en flere måneder lang debatt om teaterstykket Ways of Seeing. Stykket tematiserer overvåking og rasisme, blant annet ved å «kartlegge nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». Disse inkluderer angivelig Wara, men også blant andre Jens Stoltenberg, finansmann Øystein Stray Spetalen, Resett-redaktør Helge Lurås og Frp-politikerne Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde. (…)  Wara selv har skrevet et innlegg her i avisen, der han omtaler Black Box Teater som «moralsk konkurs». Anklagen er sterk, ikke minst fordi den kommer fra landets justisminister. I det aktuelle innlegget påpeker han «det handler om hvilken offentlig debatt vi skal ha i Norge.» (…) De som sitter i innflytelsesrike posisjoner er nødt til å være særlig nøye med hvilke ord de velger, hva de velger å kritisere, og på hvilket grunnlag. Det burde bekymre alle når kunstnerne forteller at de har mottatt drapstrusler og store mengder hets. (…) Når Solberg til NRK fredag opprettholder at teatergruppen har bidratt til «uro», akkurat slik de angivelige angrepene mot Waras bolig har gjort, er det en falsk balanse som legger for mye ansvar på noen som har benyttet sin kunstneriske ytringsfrihet på en provoserende måte. (aftenposten.no 15.3.2019).)

- Erna innrømmer: - Jeg har ikke sett stykket selv. (- Statsministeren synes hun likevel har rett til å uttale seg om saken.) (- Dette har jeg peiling på, forsikrer Erna Solberg.) (- Er Bertheussens kronikk i VG en del av det bildet du har fått?) (- Jeg har ikke lest hennes kronikk.)

(Anm: Erna innrømmer: - Jeg har ikke sett stykket selv. Statsministeren synes hun likevel har rett til å uttale seg om saken. - Dette har jeg peiling på, forsikrer Erna Solberg. Solberg har fått kritikk for sine utspill om teaterforestillingen «Ways of seeing». Oppsetningen har fått mye oppmerksomhet fordi den viser fasaden til Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Kort tid før det ble kjent at PST mener Bertheussen har iscenesatt trusler mot parets hjem, refset Erna Solberg teaterstykket. - Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politikere, selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme eller i et satirisk program, sa Solberg, og minnet teateret på viktigheten av å ha en ryggrad. (…) - Er Bertheussens kronikk i VG en del av det bildet du har fått? - Jeg har ikke lest hennes kronikk. (dagbladet.no 15.3.2019).)

- Teaterdirektør siktet etter forestilling. Politiet har siktet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og de tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred. (– Ingen domstol i verden vil akseptere siktelsen, sier kunstnernes advokat Jon Wessel-Aas til NRK.) (- Siktelsen skjedde onsdag, før siktelsen av Waras samboer, men ble først kjent for offentligheten i dag.)

(Anm: Teaterdirektør siktet etter forestilling. Politiet har siktet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og de tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred. – Ingen domstol i verden vil akseptere siktelsen, sier kunstnernes advokat Jon Wessel-Aas til NRK. Det var samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som anmeldte oppsetningen i desember. De fire er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenkelser av privatlivets fred, skriver VG, som var først ute med denne nyheten. Siktelsen skjedde onsdag, før siktelsen av Waras samboer, men ble først kjent for offentligheten i dag. Politiet har bedt om tillatelse til å ransake teaterdirektørens og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis. Dette har Oslo tingrett avvist, men dette er anket til Borgarting lagmannsrett. (nrk.no 15.3.2019).)

- Siktelser og ransaking hos kunstnere i Wara-saken: Riksadvokaten må gripe inn og henlegge sakene.

(Anm: Siktelser og ransaking hos kunstnere i Wara-saken: Riksadvokaten må gripe inn og henlegge sakene. Siktelsene mot teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» er enestående i norsk rettshistorie. Det samme gjelder begjæringen om å ransake teatersjefens hus. Riksadvokaten må gripe inn og henlegge sakene. (dagbladet.no 16.3.2019).)

- Siktet Black Box-sjef: – Vil sette opp stykket på nytt.

(Anm: Siktet Black Box-sjef: – Vil sette opp stykket på nytt. – Det var et sjokk å få vite om siktelsen, sier teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland. Hun kaller det «ekstraordinært», «ute av proporsjoner» og et brudd på ytringsfriheten. Nå jobber teatersjefen for å kunne sette opp flere forestillinger av stykket Ways of Seeing i Oslo, laget av kompaniet Pia Maria Roll, Hanan Benammar, Sara Baban og Marius von der Fehr. – I utgangspunktet var programmet vårt i vår fullt. Nå jobber vi for å finne løsninger, sier Sibué-Birkeland. (aftenposten.no 16.3.2019).)

- Reagerer etter teater-siktelsene: - Alvorlig angrep på ytringsfriheten. Jusprofessoren klør seg i hodet. Advokatene skjønner ingenting. Og William Nygaard mener politiet har manglende kompetanse.

(Anm: Reagerer etter teater-siktelsene: - Alvorlig angrep på ytringsfriheten. Jusprofessoren klør seg i hodet. Advokatene skjønner ingenting. Og William Nygaard mener politiet har manglende kompetanse. - Hvis det er sånn at det å vise en husfasade er en krenkelse av privatlivets fred, så har Google Street View et kjempeproblem i Norge. Det sier ekspert på ytringsfrihet og jusprofessor Bjørnar Borvik ved Universitetet i Bergen. Borvik forteller at han ble overrasket da det i dag ble kjent at Oslo-politiet har siktet en teaterdirektør og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred i teaterstykket «Ways of Seeing» på Black Box Teater. I forestillingen blir en video av husfasaden til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans samboer, Laila Anita Bertheussen, vist. I tillegg blir det sagt at boligen tilhører Wara, og at boligen er på Røa. (dagbladet.no 16.3.2019).)

- Dette er de 70 kriminelle politiet følger ekstra nøye. (- Når en av personene blir anmeldt eller pågrepet, havner saken på bordet til en bestemt etterforsker og/eller jurist, med særskilt ansvar for å følge opp vedkommende.) (- Den nye ordningen trådte i kraft 1. februar 2019.) (- Avviser forskjellsbehandling.) (- Den nye offensiven har flere likheter med Oslo-politiets innsats mot såkalte «Very important criminals», forkortet VIC.) (– Hvis en person på VIC-listen kaller en politimann «jævla purk», skal det ilegges forelegg. (- Andre får flere sjanser og kan dra det mye lenger, før reageres. Det kan virke som hensikten er å straffe disse personene for så mye som mulig, mener Sæther.)

(Anm: Dette er de 70 kriminelle politiet følger ekstra nøye. Politiet følger et utvalg vanekriminelle med argusøyne, for å styrke innsatsen mot hverdagskriminalitet. Politiet har kartlagt personer som står bak en uforholdsmessig stor andel av hverdagskriminaliteten i distriktet. Arbeidet har munnet ut i en liste på cirka 300 navn, hvorav om lag 70 i stor grad begår lovbrudd i Asker, Bærum og Oslo Vest. Gjengangerne står bak forbrytelser som tyverier, bedragerier og skadeverk, samt grove trusler og voldsforbrytelser. – Dette er personer vi ønsker å holde et ekstra godt øye med, sier Nina Sundgaard, fungerende påtaleleder i Enhet Vest i Oslo politidistrikt. (…) Når en av personene blir anmeldt eller pågrepet, havner saken på bordet til en bestemt etterforsker og/eller jurist, med særskilt ansvar for å følge opp vedkommende. Den nye ordningen trådte i kraft 1. februar 2019. (…) Avviser forskjellsbehandling Den nye offensiven har flere likheter med Oslo-politiets innsats mot såkalte «Very important criminals», forkortet VIC. Også dette retter seg mot gjengangere, som fremgår av en navneliste. Dette prosjektet har høstet kritikk fra flere hold siden oppstarten i 2005. Politietterforsker Eirik Husby Sæther, som har jobbet ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt siden 2009, er blant kritikerne. Han mener erfaringene har vist at politiet reagerer strengere overfor personer på VIC-listen enn andre. – Hvis en person på VIC-listen kaller en politimann «jævla purk», skal det ilegges forelegg. Andre får flere sjanser og kan dra det mye lenger, før reageres. Det kan virke som hensikten er å straffe disse personene for så mye som mulig, mener Sæther. (…) – I dag får de bøter de ikke er i stand til å betale. Når summen av ubetalte forelegg overstiger 60.000, må de sone noen måneder i fengsel. Jeg har vanskelig for å se hvordan det fører til å forebygge kriminalitet, sier han. Han mener politiet bør styrke samarbeidet med hjelpeapparatet, for å sikre gjengangerne hjelp. – Det bør være et tankekors at de som har blitt fjernet fra VIC-listen i Oslo, nærmest uten unntak har blitt det etter rusbehandling. Ikke etter fengselsopphold for ubetalte bøter, sier politietterforskeren. (budstikka.no 18.2.2019).)

- FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. (- Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt.) (- Bedre karakterer (– Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag.) (- Fra tre til fem, sier han stolt.)

(Anm: FOR ETT ÅR SIDEN SLO OSLO-REKTOR ALARM: Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk rektor en lys idé. Gratis frokost og trening på ungdomsskolen har endret alt. På denne tiden i fjor slo rektor på Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Groruddalen alarm. Et gjengmiljø terroriserte nærmest nabolaget. Organisert kriminalitet var i ferd med å ødelegge miljøet på skolen hans. – Det var et skolemiljø som var preget av frykt på grunn av ting som skjedde i lokalmiljøet. Det var rus og kriminalitet på fritiden som noen av ungdomsskoleelevene var involvert i, sier rektor Jarle Dukic Sandven. Foreldre lager frokost Skoleledelsen skjønte at noe måtte gjøres. De bestemte seg for å fokusere på mat og trening. De besluttet å forskyve skolestart med én time. Fra klokka åtte hver dag får elevene nå servert frokost av engasjerte foreldre og to ganger i uka kan ungdommene starte dagen med trening. – Jeg føler at det blir lettere å lære hvis vi starter dagen med en aktivitet og så får frokost, sier en elev. – Vi har ansatt trenere fra lokale idrettslag som gjennomfører trening med elevene før de har spist frokost. De dagene så har de altså trent og spist frokost før undervisningen starter. Og spør du elever og lærere, så vil de si at de dagene så er det bedre fokus og konsentrasjon, og mer ro i klasserommet. (…) Bedre karakterer (…) – Jeg har fått bedre karakterer i nesten alle fag. Jeg har gått opp to karakterer i matte og norsk. Fra tre til fem, sier han stolt. Han mener dette har en klar sammenheng prosjektet. – Jeg har fått et bedre forhold til lærerne. Jeg følger mer med i timene. (tv2.no 6.5.2019).)

- Skolevolden øker kraftig i Oslo. (- Kan være en stor psykisk belastning for læreren.)

(Anm: Skolevolden øker kraftig i Oslo. Kan være en stor psykisk belastning for læreren. Omfanget av vold og trusler på skoler i Oslo har økt kraftig og er det største arbeidsmiljøproblemet i skolene i hovedstaden, mener hovedverneombudet. De siste tilgjengelige tallene fra utdanningsetaten i Oslo viser mer enn en dobling i rapporterte hendelser fra 1.940 i 2016 til 4.071 hendelser i 2018, skriver Klassekampen. - Slike hendelser gir flere lærere langvarige, psykiske plager, ifølge hovedverneombud Einar Osnes i utdanningsetaten i Oslo. - Les også: Snart kan volden lærer Clemens Saers opplevde i klasserommet komme opp for Høyesterett (vartoslo.no 7.2.2020).)

- Ny rapport: Sterk vekst i vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen. (- Av alle hendelsene som ble innmeldt i 2018, ble 26 anmeldt til politiet. To av hendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet.)

(Anm: Ny rapport: Sterk vekst i vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen. Rapporten viser at til sammen 1.383 ansatte ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. Det utgjør 8,8 prosent av alle ansatte. For 2017 var tallet 1.164 ansatte, tilsvarende 7,6 prosent. – Så langt har vi ikke greid å få en nedgang i antall hendelser mot ansatte, slår utdanningsdirektør Karin Andersen fast. (…) Underrapportering Hovedverneombud Einar Osnes i Oslo-skolen sier tallene må tas på alvor. Samtidig påpeker han at det trolig er mye underrapportering. Flere skoler har ikke meldt inn en eneste hendelse for året som gikk. – Det skal jeg ta opp med Utdanningsetaten, så vi får fulgt opp de skolene som ikke melder inn, sier han. Osnes påpeker at mange av de nesten 1.400 lærerne som har blitt utsatt for trusler, blir sykemeldt etter hendelsene. – Det fører til stor slitasje over tid etter alvorlige hendelser. Mange får ikke oppfølging, sier han. Av alle hendelsene som ble innmeldt i 2018, ble 26 anmeldt til politiet. To av hendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet. (tv2.no 13.5.2019).)

- Hvorfor er piger så ondskabsfulde mod hinanden? (- Ude i kulden eller inde i varmen?) (- Piger er ikke det onde køn.) (- Piger er ikke ondskabsfulde, er mit svar,« lyder det fra lektor Jo Krøjer fra Roskilde Universitet.)

(Anm: Hvorfor er piger så ondskabsfulde mod hinanden? »I pigegrupper kan der være en meget hård kultur.« I pigegrupper er der ofte subtile koder, man skal kende for at være inde, siger en mobbeforsker. Ude i kulden eller inde i varmen? Folkeskolens frikvarterer kan være en prøvelse. Nogle gange er man en del af fællesskabet. Andre gange er man ikke. (…) »Hvad skyldes det? Hvorfor er piger så ondskabsfulde indbyrdes?,« spørger hun. Svaret får du i denne artikel. Piger er ikke det onde køn Men først skal vi lige dvæle lidt ved selve spørgsmålet. Jo Krøjer, der blandt andet forsker i køn, læring og sociale dynamikker i folkeskolen, er ikke glad for den måde, Tone har formuleret det på. »Præmissen i spørgsmålet er, at piger er ondskabsfulde, og at drenge ikke er onde i lige så høj grad. Men det er et usagligt udgangspunkt. Piger er ikke ondskabsfulde, er mit svar,« lyder det fra lektor Jo Krøjer fra Roskilde Universitet. (videnskab.dk 19.12.2019).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Kronikk: Politiet i Norden roper varsko. Trygghet, tillit og nærvær forsvinner.

Kronikk: Politiet i Norden roper varsko. Trygghet, tillit og nærvær forsvinner.
Lederne for politiforbundene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Kronikken er skrevet av: Lena Nitz, leder Polisförbundet, Sverige, Claus Oxfeldt, leder Politiforbundet, Danmark, Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen, leder Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon, Finland, og leder Snorri Magnússon, Landssamband Lögreglumanna, Island.
aftenposten.no 12.11.2016
Politifolk sitter stadig lengre tid i bilene, lokale politistasjoner lukker dørene og fotpatruljer og forebyggende arbeid er i ferd med å bli en sjeldenhet. (…)

Politiet som tillitspersoner forsvinner
Politibetjenten er aldri blitt sett som en fiende, men som en tillitsperson og autoritet som alle kunne snakke med og møte forståelse fra. Det gjelder barn, unge, sosialt utsatte, eldre, narkomane og alminnelige folk. Alle steder i samfunnet fra topp til bunn, fra metropol til utkant. (…)

Fjerner seg fra innbyggerne
Politiet kommer lenger og lenger vekk fra innbyggerne i alle de nordiske landene. Derfor vil vi på vegne av alle politifolk i Norden rope et varsko. (…)

- Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om mindreårige kriminelle i Oslo: – Fengsling vurderes for sjeldent.

(Anm: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om mindreårige kriminelle i Oslo: – Fengsling vurderes for sjeldent. Økningen i ungdomskriminalitet begått av unge gjengangere i Oslo, skyldes mangel på straffereaksjon, mener justisminister Jøran Kallmyr (Frp). (dagsavisen.no 19.11.2019).)

- Politiet: – Har sett flere tilfeller hvor man retter aggressiviteten mot politiet. (– Mer disiplin i skolen Justisminister) (- Jøran Kallmyr mener hendelsen på Bogerud viser at mange ungdommer viser manglende respekt for autoriteter.)

(Anm: Politiet: – Har sett flere tilfeller hvor man retter aggressiviteten mot politiet. Mandag måtte politiet bruke 17 patruljer for å få kontroll på en gjeng ungdommer i Oslo. Justisministeren mener mer disiplin i skolen kan bekjempe ungdomskriminalitet. (…) Måtte trekke våpen Tidlig i hendelsesforløpet måtte politiet trekke våpen. Det var på det meste 17 patruljer på stedet, i tillegg til politihelikopteret. – Vi må vise såpass med muskler i en slik situasjon for å ikke stikke halen mellom beina og dra fra stedet. Det er nok målet i noen tilfeller å få politiet til å trekke seg og ikke gjøre jobben sin, sier han. (…) – Mer disiplin i skolen Justisminister Jøran Kallmyr mener hendelsen på Bogerud viser at mange ungdommer viser manglende respekt for autoriteter. – Jeg synes det er helt uakseptabelt at voksne ungdommer altså 20-åringer viser en aggresjon mot politiet og at de prøver å forhindre politiet i å gjennomføre arrestasjoner, det er helt uakseptabelt, sier Kallmyr. Han mener det handler om disiplin og at mange ungdommer mangler dette, og at trenden med vold mot lærere nå har flyttet seg til vold mot politiet. (nrk.no 30.7.2019).)

- Kritiserer politiaksjon på Bogerud: – De snakket til oss som om vi var dyr. (- Nå bestrider de involverte ungdommene politiets versjon.)

(Anm: Kritiserer politiaksjon på Bogerud: – De snakket til oss som om vi var dyr. Mandag rykket politiet i Oslo ut til det de oppfattet som et slagsmål på Bogerud. Nå bestrider de involverte ungdommene politiets versjon. Det har stormet rundt politiet etter at de rykket ut til Bogerud på Østensjø mandag kveld. Der havnet politiet i konflikt med rundt 20 ungdommer og voksne, hvorav ti personer ble anholdt. Siden da har beboere på Bogerud og rapperen Mikal Bøckmanhevdet at politiet oppfører seg aggressivt og trakasserende mot minoritetsungdom. Nå står også en av ungdommene fra Bogerud frem med sin versjon av hendelsen. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (- Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående.) (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. Metodebruken har vært ute av kontroll, uten å ha blitt rettet opp. Eirik Jensen har vært utenfor styring, tatt imot penger fra kriminelle og til tross for omfattende overvåkning ikke blitt fanget opp og stoppet. Superpurken er blitt dømt som superskurken. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Politiet må granskes, mener Høyre. Men granskningen av Oslo-politiet kan la vente på seg til slutten av 2020.

(Anm: Politiet må granskes, mener Høyre. Men granskningen av Oslo-politiet kan la vente på seg til slutten av 2020. Nestleder i justiskomiteen, Peter Frølich (H), er klar på at Oslo-politiet må granskes etter alt som er kommet frem under rettssaken mot Eirik Jensen. (…) – Har med tillit å gjøre Da Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i Oslo tingrett i september 2017, forlangte daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) en grundig gjennomgang av Oslo politidistrikt. (aftenposten.no 29.1.2019).)

- Gransking av Oslo-politiet (...) som tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) forlangte etter rettssaken mot Eirik Jensen, er fortsatt helt i det blå.

(Anm: Gransking av Oslo-politiet lar vente på seg. Granskingen av Oslo-politiet som tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) forlangte etter rettssaken mot Eirik Jensen, er fortsatt helt i det blå. Granskingen av Oslo-politiet, som skulle skje i kjølvannet av dommen mot ekspolitimannen Eirik Jensen, er foreløpig helt i det blå. Her er nåværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sammen med politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo. (aftenposten.no 14.8.2018).)

- Jensen-saken. Politiet må granskes. Jensen-saken er egnet til å svekke tilliten til politiet og rettsstaten, uavhengig av om han er skyldig eller uskyldig. (- Nå vil departementet avvente en rettskraftig dom, før de vil vurdere om de skal gjennomføres noen gjennomgang og utredning i etterkant. Det er et grovt løftebrudd og en stor feil.) (- Nå er det justisminister Tor Mikkel Wara som har stoppet granskningen.) (- Wara vil ikke la seg intervjue om saken.)

(Anm: Jensen-saken. Politiet må granskes. Jensen-saken er egnet til å svekke tilliten til politiet og rettsstaten, uavhengig av om han er skyldig eller uskyldig. Dager før ankesaken mot Eirik Jensen begynte, kom nyheten fra Justis- og beredskapsdepartementet: Det blir ikke nødvendigvis noen gransking av politiet som lovet. Nå vil departementet avvente en rettskraftig dom, før de vil vurdere om de skal gjennomføres noen gjennomgang og utredning i etterkant. Det er et grovt løftebrudd og en stor feil. (…) Nå er det justisminister Tor Mikkel Wara som har stoppet granskningen og altså først vil vurdere om den skal gjennomføres etter at lagmannsretten og eventuelt Høyesterett har avsagt en rettskraftig dom. Wara vil ikke la seg intervjue om saken. (dagbladet.no 2.11.2018).)

- Er Jensen uskyldig, har saken uansett avslørt en rekke forhold ved politiets arbeid som bør ettergås. I retten har det kommet fram praksis i strid med gjeldende regelverk og hvordan dårlig samarbeid mellom ulike politidistrikt kan ødelegge etterforskninger og la skyldige gå fri. En gransking vil ikke gjøre noe fra eller til for Eirik Jensen, men den kan få viktig betydning for samfunnet.

(Anm: Jensens muligheter. Selv om ankesaken går mot slutten, er vi neppe ferdige med å snakke om Eirik Jensen. (…) Busch forklarte at han to ganger var blitt kontaktet fordi Cappelen i avhør satte betingelser for å snakke. Begge gangene hadde riksadvokaten blankt avvist å gi noen forsikringer om amnesti eller strafferabatt. Først når forklaringen var avgitt, kunne man vurdere om den kvalifiserte til noen rabatt etter loven. Likevel viser lydopptakene fra de såkalte Ila-samtalene at politimennene lovet Cappelen at Busch personlig ville strekke seg langt for å hjelpe ham. (…) Er Jensen uskyldig, har saken uansett avslørt en rekke forhold ved politiets arbeid som bør ettergås. I retten har det kommet fram praksis i strid med gjeldende regelverk og hvordan dårlig samarbeid mellom ulike politidistrikt kan ødelegge etterforskninger og la skyldige gå fri. En gransking vil ikke gjøre noe fra eller til for Eirik Jensen, men den kan få viktig betydning for samfunnet. (dagbladet.no 7.1.2019).)

- Elden: Jensen må slippe fengsel om kun korrupsjonsdommen blir stående. (- To korrupsjonssaker mot politimenn.) (- Våren 2005 sonet en forretningsmann en voldsdom i Indre Østfold fengsel, avdeling Trøgstad. To politimenn mottok henholdsvis 25.000 kroner og 50.000 kroner fra forretningsmannen som motytelse for urettmessig å ha hentet ham ut fra fengsel elleve ganger i løpet av soning.) (- Begge ble idømt tap av sin stilling i politiet og for alltid retten til å ha slik stilling.)

(Anm: Elden: Jensen må slippe fengsel om kun korrupsjonsdommen blir stående. Om Erik Jensen kun blir dømt for korrupsjon, mener forsvareren at han ikke skal sone i fengsel i det hele tatt. (…) I en time og 18 minutter så Eirik Jensen for seg en langt lavere straff enn de 21 årene han ble dømt til i tingretten. Men fagdommerne satte jury-kjennelsen til side. Jensen-forsvarer John Christian Elden har anket fagdommernes avgjørelse til Høyesterett. Håpet er at Jensen blir stående med en dom for korrupsjon, med en strafferamme på ti år. Elden mener Jensen da kan gå ut som en fri mann. (…) To korrupsjonssaker mot politimenn Det har ikke lyktes NRK å få svar fra Spesialenheten til denne saken, men tidligere korrupsjonsdommer kan kaste lys over straffenivået. Ifølge Transparency International Norge, en organisasjon som arbeider mot alle former for korrupsjon, har det vært to korrupssjonssaker med polititjenestemenn i Norge siden 2003. Våren 2005 sonet en forretningsmann en voldsdom i Indre Østfold fengsel, avdeling Trøgstad. To politimenn mottok henholdsvis 25.000 kroner og 50.000 kroner fra forretningsmannen som motytelse for urettmessig å ha hentet ham ut fra fengsel elleve ganger i løpet av soning. (nrk.no 31.1.2019).)

- Ekspert om Jensens anke: - Har ikke tiltro til Høyesterett. (- Domstolen er generelt svakere til å tolke regler som angår egne forhold enn regler som omhandler andre.) (- Dette er kanskje forståelig rent menneskelig, men like fullt trist, sier han videre.)

(Anm: Ekspert om Jensens anke: - Har ikke tiltro til Høyesterett. I en anke til Høyesterett skriver Eirik Jensens forsvarer at fagdommerne brukte loven galt da de satte til side juryens avgjørelse. Jusprofessor tviler på at Høyesterett vil ta anken til følge. – Det beste hadde vært om anken gikk gjennom, men dessverre har jeg ikke allverdens tiltro til at Høyesterett vil oppheve tilsidesettelsen av juryens svar, sier jusprofessor Alf Petter Høgeberg ved Universitetet i Oslo, til VG, om anken i Jensen-saken. - Domstolen er generelt svakere til å tolke regler som angår egne forhold enn regler som omhandler andre. Dette er kanskje forståelig rent menneskelig, men like fullt trist, sier han videre. Etter at juryen i rettssaken mot Eirik Jensen hadde frifunnet ham på ett av tiltalepunktene, satte fagdommerne avgjørelsen til side. Jensens forsvarer John Christian Elden anket avgjørelsen på stedet. Nå, fem dager senere, foreligger anken. Det var NRK som først meldte om anken. (vg.no 2.2.2019).)

- Her er Eldens anke til Høyesterett: Mener fagdommerne tolker loven feil.

(Anm: Her er Eldens anke til Høyesterett: Mener fagdommerne tolker loven feil. Slik skal han overbevise Høyesterett om at fagdommerne i Jensen-saken ikke kan tilsidesette juryens kjennelse. (…) Dagbladet har fått tilgang på den tolv sider lange anken. Her viser Elden blant annet til fagdommr Kristel Heyerdahls rettsbelæring. Hun uttalte at det ikke er noe krav i Ioven om at bestikkelsen knyttes til en bestemt handling. Elden skriver videre at rettsbelæringen ikke inneholdt noen instruks som gjør at juryen må avgjøre spørsmålet i en bestemt retning for å vise at de overholder loven. (dagbladet.no 2.2.2019).)

- Jensens anke til Høyesterett: Dommerne har brukt loven feil. (- Jurister vurderer ikke bedre.) (– Må ha vist grov uforstand.)

(Anm: Jensens anke til Høyesterett: Dommerne har brukt loven feil. Forsvarer John Christian Elden mener fagdommerne har gått bort fra det som ble sagt i rettsbelæringen, og ikke forholdt seg til lovens intensjon. Tidligere høyesterettsdommer er ikke enig. (…) NRK har fått tilgang til den 12 sider lange anken som er skrevet av Jensen-forsvarer John Christian Elden. Der argumenterer han blant annet med at tilsidesettelsen rimer dårlig med dommerens rettsbelæring til juryen. (…) Bevisvurdering vil si å ta stilling til hva som faktisk har skjedd. Og det er lagrettens (juryen, red.anm.) område, sa dommeren. Elden mener fagdommerne gikk bort fra dette da de satte juryens avgjørelse til side. – Det som i realiteten har skjedd, er at fagdommere har latt sin egen bevisvurdering telle avgjørende inn ved å overprøve de som etter loven har kompetanse til å gjøre dette – nemlig lagretten. Og da tillater jeg meg også å minne om all forskning rundt bevisvurdering, som tilsier at jurister ikke er bedre rustet enn folk flest til å vurdere troverdighet eller pålitelighet, skriver Elden og viser til en artikkel i Dagens Medisin. (…) – Må ha vist grov uforstand Som NRK har omtalt, settes jurykjennelser til side i 5,6 prosent av tilfellene (19 ja-svar, 18 nei-svar) siden 2013. (nrk.no 2.2.2019).)

– Tale om «perverse kirkefedre» åpnet for Eirik Jensen-sjokket. Justisdepartementet tok affære etter at Arnulf Øverland ble frikjent for blasfemi i 1933.

(Anm: Tale om «perverse kirkefedre» åpnet for Eirik Jensen-sjokket. Justisdepartementet tok affære etter at Arnulf Øverland ble frikjent for blasfemi i 1933. REPRISEN: I 1962 holdt Arnulf Øverland sitt foredrag «Kristendommen, den tiende landeplage» for kristne studenter. Det var en revidert utgave av 1933- foredraget, hvor han hadde han «sløyfet enkelte formuleringer som virker ekstra støtende på den harde kjernen av kristenfolket». Lørdag 21. januar 1933 gikk lyriker og samfunnsdebattant Arnulf Øverland på scenen i Det norske studentersamfund i Oslo og holdt et foredrag som skulle skrive seg inn i historiebøkene. Det var et av hans «Tre foredrag til offentlig forargelse» og var et knallhardt og satirisk angrep på kristendommen og kirken. Øverland kalte nattverd «denne vemmelige, kannibalske magi», han sa at «det særegne ved den kristne moral er den sadistiskmasochistiske overbygning» og at «det har virkelig lykkedes de perverse kirkefedre å få svinet kjærligheten». Blant annet. Og han avsluttet slik: «Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dage. Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år. (…) Justisdepartementet kastet seg rundt Debatten satte spor etter seg som går helt til fagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse i Eirik Jensen-rettssaken. Etter foredraget ble Øverland nemlig anklaget for blasfemi, som den gang var forbudt ved lov. Fremst i køen av de som fordømmet ham sto den konservative teologiprofessoren Ole Hallesby, som også hadde fått gjennomgå i Øverlands foredrag. (dagbladet.no 3.2.2019).)

- Kan være hans siste dag i frihet: Eirik Jensen kan bli pågrepet selv om han blir frikjent av juryen. Les alt om juryordningen: SLIK FUNGERER JURYORDNINGEN.

(Anm: Kan være hans siste dag i frihet: Eirik Jensen kan bli pågrepet selv om han blir frikjent av juryen. Les alt om juryordningen: SLIK FUNGERER JURYORDNINGEN. Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig. Når juryen trekker seg tilbake har de fått med seg fire spørsmål de skal besvare. Spørsmål 1 og 3 er såkalte hovedspørsmål (se faktaboks under). Fakta: Dette er spørsmålene juryen skal besvare (nettavisen.no 23.1.2019).)

- Riksadvokaten: – Det hemmelige prosjektet har ingen betydning for denne saken.

(Anm: Riksadvokaten: – Det hemmelige prosjektet har ingen betydning for denne saken. BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Eirik Jensen har forklart at et hemmelig, nasjonalt prosjekt kan forklare blant annet kodespråk og ekstra kontanter. Riksadvokat Tor-Aksel Busch avviser at prosjektet har betydning for saken mot Jensen og Cappelen. (nrk.no 4.1.2019).)

(Anm: Har funnet nytt baderomsvitne i Jensen-saken. Spesialenheten har nå identifisert mannen som jobbet på badet Eirik Jensen (61) skal ha fått av Gjermund Cappelen. Mannen skal være knyttet til hasjbaronens nettverk. (…) Aftenposten får vite at mannen er avhørt av Spesialenheten. – Jeg ønsker ikke å uttale meg om den forestående bevisførselen og kan derfor hverken bekrefte eller avkrefte det du spør om, svarer Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten og aktor under ankesaken. Inge D. Hanssen: Alt dreier seg om Eirik Jensen og hans skjebne (aftenposten.no 28.8.2018).)

- Anke-tabbe i Mwangi-saken. (- I en fersk avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at «anken er for sent fremsatt og må avvises». – Dette vil jeg si er en tabbe.)

(Anm: Anke-tabbe i Mwangi-saken. Påtalemyndigheten anket dommen hvor artisten Stella Mwangi (31) ble frifunnet for forulemping av politiet og for å ha drukket etter en trafikkhendelse. Men de anket for sent, mener lagmannsretten. I en fersk avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at «anken er for sent fremsatt og må avvises». – Dette vil jeg si er en tabbe. De har ment å anke og forfølge henne videre, men så har de vært klønete med jussen og ikke overholdt ankefristen. Selv har de stått ved at dette ikke var en tabbe, men nå har lagmannsretten på en måte sagt det, sier Stella Mwangis advokat, Silje Elisabeth Steenvaag. (vg.no 12.9.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Politiet bryter tidsfristen i alvorlige voldssaker – store forskjeller i landet. Under halvparten av alvorlige voldssaker er ferdig etterforsket innen fristen på 90 dager.

(Anm: Politiet bryter tidsfristen i alvorlige voldssaker – store forskjeller i landet. Under halvparten av alvorlige voldssaker er ferdig etterforsket innen fristen på 90 dager. Det er stor variasjon mellom distriktene. Det viser Riksadvokatens første kvalitetsundersøkelse av politiets arbeid med alvorlige voldssaker, som presenteres i dag. Det positive først: Riksadvokaten mener politiet gjør mye bra. Den landsdekkende kvalitetsundersøkelsen peker likevel på flere ting som kan bli bedre. Bare 45 prosent av de rundt 600 alvorlige voldssakene de har sett nærmere på, er ferdig etterforsket innen fristen. (nrk.no 12.11.2018).)

- Politiet somler i grove barnevoldssaker – på tross av at dette har høyeste prioritet. Små barn blir filleristet, slått og sparket av foreldre – men mange etterforskninger stopper opp hos politiet. Det viser NRKs gransking av grove voldsdommer de seks siste årene.

(Anm: Politiet somler i grove barnevoldssaker – på tross av at dette har høyeste prioritet. Små barn blir filleristet, slått og sparket av foreldre – men mange etterforskninger stopper opp hos politiet. Det viser NRKs gransking av grove voldsdommer de seks siste årene. Riksadvokaten har i flere år bedt politiet om å prioritereetterforskninger som handler om vold mot barn. Men NRKs gransking av grove barnevoldsdommer avdekker at både politiet og domstolene somler i mange slike saker. Vi har gransket dommer fra lagmannsrettene i perioden 2013-2018, hvor barn har blitt mishandlet på det groveste av sine foreldre. (nrk.no 13.2.2019).)

- På tide å skjerpe inn på bruk av glattcelle. (- Den europeiske torturovervåkningskomiteen har lenge ment at vår praksis er skadelig.) (- Det svekker vår troverdighet i arbeidet med å fremme menneskerettigheter.)

(Anm: Adresseavisen mener. På tide å skjerpe inn på bruk av glattcelle. Norsk praksis for å sette mennesker på glattcelle har til nå ikke vært i samsvar med menneskerettighetene. Når regjeringen nå foreslår endringer, er det på høy tid. (…) Den europeiske torturovervåkningskomiteen har lenge ment at vår praksis er skadelig. Det svekker vår troverdighet i arbeidet med å fremme menneskerettigheter. (…) Nå ser det ut til at de har sikret flertall for en overmoden reform. (adressa.no 22.6.2018).)

- Sa «fuck the police» under konsert og ble pågrepet: - Maktmisbruk. Rapperen Kamelen hevder politiet brukte vold og maktmisbruk da de stoppet konsert i Kristiansand.

(Anm: Sa «fuck the police» under konsert og ble pågrepet: - Maktmisbruk. Rapperen Kamelen hevder politiet brukte vold og maktmisbruk da de stoppet konsert i Kristiansand. SATT PÅ GLATTCELLE: Artisten Kamelen, som egentlig heter Marcus Kabelo Møll Mosele, ble satt på glattcelle etter en kosert i Kristiansand. Nå går han hardt ut mot politiet. Fredag kveld holdt Laksevåg-rapperen Kamelen en konsert i Kristiansand, som ble avsluttet av politiet rundt midnatt, bare 20 minutter etter at konserten hadde startet. Grunnen var ifølge politiet å «opprettholde sikkerhet for publikum og ro og orden». Artisten Kamelen, som egentlig heter Marcus Kabelo Møll Mosele, var én av seks som ble pågrepet. (dagbladet.no 8.12.2018).)

- Over 2000 barn satt på glattcelle

Over 2000 barn satt på glattcelle
nrk.no 18.11.2010
Advokatforeningen mener det er skammelig at barn blir satt på glattcelle. Bildet er fra Oslo Kretsfengsel på Grønland i Oslo.

I fjor satt over 2000 mindreårige på glattcelle i Norge. Det viser tall hentet inn av Barneombudet og Advokatforeningen.

– Ungdommene forteller jo selv om at det er forferdelig. De blir redde, de mister begrepet om tid - for klokkene er jo tatt fra dem, de fryser, de får lite mat og de får ikke dusjet eller pusset tennene, forteller generalsekretær i advokatforeningen, Merete Smith.

Hun tror opplevelsen kan være ganske traumatiserende for barna.

– Det er en skam at barn blir satt under slike forhold, sier hun. (...)

- En skam. (- «Rettsstatens mørke rom» var overskriften til den kronikken Advokatforeningens to frontfigurer skrev i Aftenposten i går. Temaet var bruken av politiarrest, eller såkalt glattcelle. )

En skam
aftenposten.no 19.11.2010
«Rettsstatens mørke rom» var overskriften til den kronikken Advokatforeningens to frontfigurer skrev i Aftenposten i går. Temaet var bruken av politiarrest, eller såkalt glattcelle.

Dette er en trist gjenganger i norsk rettsstatsdebatt. Europarådets torturkomité har i 15 år kritisert Norges bruk av glattcelle – en bruk man ikke engang har full oversikt over. Noe av det mest problematiske er nemlig mangelen på en samlet statistikk over hvor utstrakt bruken av glattcelle faktisk er. (...)

- Regjeringen åpner for «barnefengsel». Granavolden-plattformen åpner for spesielle barnevernsinstitusjoner, uten bevegelsesfrihet, for unge som begår alvorlig kriminalitet.

(Anm: Regjeringen åpner for «barnefengsel». Granavolden-plattformen åpner for spesielle barnevernsinstitusjoner, uten bevegelsesfrihet, for unge som begår alvorlig kriminalitet. Frps justispolitiske talsperson, Solveig Horne, sier til Vårt Land at hun mener de spesielle barnevernsinstitusjonene er nødvendige. – Det er 14-åringer som begår vold og voldtekt. Disse ungene trenger klare grenser og restriksjoner, sier hun. «Regjeringen vil vurdere å etablere institusjoner i barnevernet, inkludert bevegelsesrestriksjoner, som kan håndheve reglene for personer under 15 år som begår alvorlig kriminalitet, og som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre.» Slik heter det i den nye regjeringserklæringen for firepartiregjeringen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. Justisdepartementet har tidligere varslet at de skal jobbe med alternative tiltak mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet. – Jeg har vært tydelig på at barnevernet må inn, og man må få et bedre samarbeid mellom barnevernet og kriminalomsorgen og politiet, sier Horne. Hun mener barnevernet ikke har verktøy for å forhindre dannelsen av ungdomsgjenger. – Da må vi ikke være redde for å prøve nye tiltak. Det er viktig med innskrenking av bevegelsesfrihet, sier Horne. (aftenposten.no 22.1.2019).)

- Leder for Politiforeningen i «Mitt Oslo»: – Når 13-åringer angriper politiet, er det for sent å forebygge.

(Anm: Leder for Politiforeningen i «Mitt Oslo»: – Når 13-åringer angriper politiet, er det for sent å forebygge. Rett før jubileet advarer Kristin Aga, leder for Oslo-politiets største fagforening: – Jeg er veldig bekymret for ungdomskriminaliteten. Nå må politikerne handle. (aftenposten.no 30.6.2019).)

- For sent å forebygge? I Aftenposten nylig sier lederen for Oslo Politiforening, Kristin Aga: «Når 13-åringer angriper politiet, er det for sent å forebygge». Men hva mener hun egentlig? Skal man putte dem i fengsel?

(Anm: Av Hanne Eldby leder (SV) oppvekstkomiteen i Østensjø Oslo. For sent å forebygge? I Aftenposten nylig sier lederen for Oslo Politiforening, Kristin Aga: «Når 13-åringer angriper politiet, er det for sent å forebygge». Men hva mener hun egentlig? Skal man putte dem i fengsel? Det er godt at dette ikke er gjengs holdning blant de politifolkene som driver med forebyggende virksomhet i bydelene våre. I Østensjø har vi fem stykker som stikker innom skoler og klubber og driver tillitsskapende aktivitet. For ikke å snakke om den kjempejobben som gjøres av ungdoms- arbeidere, skolehelsesykepleiere, klubbmedarbeidere, lærere og barnevern. Vi har ingen nytte av tullete uttalelser som at «det er for sent med forebygging» når ungene er 13. Dette er unge mennesker som har lange liv foran seg, der de forhåpentlig får den støtten de trenger for at de kan oppleve mestring og klare seg fint gjennom resten av livet. Når politiet uttaler seg tas det alvorlig av mange, det bør Kristin Aga også tenke over. (aftenposten.no 21.7.2019).)

- Svensk politi ber flere instanser komme på banen. – Vi har aldri i moderne tid hatt en så kraftig økning i antall barn under 15 år som mistenkes for voldskriminalitet, sa svenske politiledere fra Region Mitt på en pressekonferanse tirsdag.

(Anm: Svensk politi ber flere instanser komme på banen. – Vi har aldri i moderne tid hatt en så kraftig økning i antall barn under 15 år som mistenkes for voldskriminalitet, sa svenske politiledere fra Region Mitt på en pressekonferanse tirsdag. Region Mitt er ett av områdene i Sverige der antall skyteepisoder øker. (…) – Vi har aldri i moderne tid hatt en så kraftig økning av antall barn som mistenkes for voldskriminalitet, sa regionpolitisjef Carin Götblad. Antall anmeldte voldssaker der den mistenkte er under 15 år øker sterkt, fra 200 til 400 mellom 2015 og 2019 i Region Mitt i Sverige. – Det kan dreie seg om 11-12-åringer, noe som er dypt urovekkende, sier hun. Fra januar til oktober i år har de hatt 41 skyteepisoder, nesten dobbelt så mange som samme periode i fjor. Politidistriktet består av fylkene Gävleborg, Västmanland og Uppsala. Skyteepisoder var tidligere et storbyfenomen, som nå har spredt seg til hele Sverige. De involverte i voldshandlingene blir stadig yngre. Her kan du lese hva Dagens Nyheter skriver om politiets uttalelser i denne saken. (aftenposten.no 12.11.2019).)

- Sylvi Listhaug: Vil ha dobbel og firedobbel straff for kriminalitet på Holmlia og andre belastede områder.

(Anm: Sylvi Listhaug: Vil ha dobbel og firedobbel straff for kriminalitet på Holmlia og andre belastede områder. – Det nytter ikke med kos, klapp og klem på gjengkriminelle, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug. – Vi ønsker å føre en tøffere politikk enn de andre partiene, sier Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheim og første nestleder Sylvi Listhaug. Er den kriminelle i tillegg medlem av en gjeng, vil Frp at vedkommende skal få firedobbel straff. – Vi er inspirert av at Danmark har innført dette. Det har bidratt til bedre forhold i belastede områder. Vi mener vi bør gjøre det samme her, sier Sylvi Listhaug. Hun leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg, som legger frem sin første rapport på helgens landsmøte. (aftenposten.no 29.4.2019).)

- Selvskadefrekvens blant barn i forvaring (varetekt) øker med 37 % på tre år, viser tallene.

(Anm: Self-harm rate among children in custody soars by 37% in three years, figures show. Exclsuive: Analysis of figures shows self-harm incidents in secure training centres and secure children's homes up 159 per cent between 2014-2017 despite population dropping by a third. Rates of self-harm among children in custody have soared by 37 per cent in three years, fuelling concerns that there is a lack of support for vulnerable people in the youth justice system. An analysis of government figures shows there were 108 incidents of self-harm for every 100 young people in custodial settings – which include those in young offenders institutions (YOIs), secure training centres (STCs) and secure children’s homes – in 2016-17, compared with 79 per 100 in 2013-14. The rise was particularly stark in STCs and secure children’s homes, which accommodate young offenders aged between 12 and 17 who are deemed to be the most vulnerable. (independent.co.uk 26.1.2019).)

- Politiet bekymret for unge «gangstere» – finner narko-utstyr blant legoklosser. (- Politiet avdekker ungdommer helt ned i 11-årsalderen med narkotika.) (- Nå ser de seg nødt til å advare publikum og foreldre.) (- Selvskading og ansiktstatoveringer.) (- Rivotril er en egentlig en epilepsi-medisin, som særlig blandet med alkohol gir en ruseffekt.) (– Vi har sett tilfeller av Rivotril-påvirkede ungdommer som har skadet seg selv eller tatovert seg i ansiktet, uten knapt å huske at det har skjedd.)

(Anm: Politiet bekymret for unge «gangstere» – finner narko-utstyr blant legoklosser. Politiet avdekker ungdommer helt ned i 11-årsalderen med narkotika. Nå ser de seg nødt til å advare publikum og foreldre. Politiet på Østlandet ser en økende trend med svært unge ungdommer som bruker narkotika, oppbevarer våpen og kommer med trusler. – Generelt opplever jeg en tendens i ungdomsmiljøet jeg aldri har sett maken til i løpet av mine 19 år i politiet. Jeg kaller det «gangster-tendenser», sier Anne-Kathrine Hofseth Gundersen, som er politiførstebetjent og leder for forebyggende avdeling i Ullensaker lensmannsdistrikt, til TV 2. Hun ser nå et behov for å advare om utviklingen, og samtidig be foreldre om hjelp. Det var Romerikes Blad som først omtalte saken. (…) I tillegg til en rekke narkotikabeslag, har politiet beslaglagt flere stort sett falske våpen hos ungdommer ned i 11-årsalderen. Ungdommer som sender trusler til andre barn gjennom Snapchat og andre sosiale medier tilhører ikke sjeldenhetene, og rundt juletider var det flere runder med slåssing og voldstendenser. (…) Selvskading og ansiktstatoveringer (…) Vi har hatt unge som bruker narkotika før også, men ungdommer helt ned i 12-årsalderen har vi ikke sett før, sier Gundersen. Flere i 13-14-årsalderen har kontakt med eldre etablerte brukere, og politiet har gjort flere beslag av Rivotril-piller. Rivotril er en egentlig en epilepsi-medisin, som særlig blandet med alkohol gir en ruseffekt. – Vi har sett tilfeller av Rivotril-påvirkede ungdommer som har skadet seg selv eller tatovert seg i ansiktet, uten knapt å huske at det har skjedd. Disse pillene har vi funnet hos ungdommer helt ned i 14-årsalderen, sier Gundersen. (…) Et problem for politiet er at andre ungdom ikke tør å si fra om det kriminelle som pågår. – Vi hører om mange som tar helt avstand fra denne kriminaliteten, men som ikke tør å si noe i frykt for å bli frosset ut eller stemplet som tyster. Det synes vi er forferdelig trist. (tv2.no 2.5.2019).)

(Anm: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) (Justismordkommisjonen)(mintankesmie.no).)

- «Fengsel» for mindreårige: Reagerer på Stenersens utspill: - Kunnskapsløst. Advokat Mette Yvonne Larsen reagerer sterkt på FrP-politiker Aina Stenersens utspill om at hun vil innføre «fengsel» for voldelige mindreårige.

(Anm: «Fengsel» for mindreårige: Reagerer på Stenersens utspill: - Kunnskapsløst. Advokat Mette Yvonne Larsen reagerer sterkt på FrP-politiker Aina Stenersens utspill om at hun vil innføre «fengsel» for voldelige mindreårige. Onsdag uttalte Aina Stenersen i Oslo Frp at hun mener spesielle institusjoner uten bevegelsesfrihet er et av tiltakene som må til for å få ned volden blant mindreårige. Uttalelsen kom som følge av hendelse forrige uke der en 18 år gammel mann ble knivstukket av en 14 år gammel gutt. Les ogsåHar sendt 40 bekymringsmeldinger om 14-åring som knivstakk 18-åring i Oslo - Det er svært frustrerende for politiet og samfunnet at ikke vi kan få gjort noe med disse guttene, som er så kriminelle i sin adferd. Som skremmer og truer andre - både voksne og andre ungdommer, uttalte leder for forebyggende avdeling i Oslo sentrum, Geir Tvedt til NRK Dagsnytt onsdag. (nettavisen.no 1.2.2019).)

- Rettsstatens mørke rom.

Rettsstatens mørke rom
aftenposten.no 18.11.2010
GLATTCELLE. Politiarrest brukes for hyppig og over for lange perioder. Forholdene i disse «glattcellene» er uverdige og unødvendig hensynsløse. (...)

Politiarresten. I glattcelle sitter en redd gutt på 14 år, mistenkt for innbrudd. Gutten har ikke fått snakke med foreldrene sine eller med andre voksne.

I glattcelle er det en voksen dame, ansatt i landets største kommune. Hun ligger i fosterstilling og tenker på at barna hennes må få beskjed om hvor hun er, og at de ikke må få panikk.

I glattcelle sitter en prest som bare ville hjelpe en narkoman. I glattcelle sitter den gjengangskriminelle, han som har sittet her mange ganger før. Og i glattcelle sitter han som er overstadig beruset og har laget kvalm på byen. (...)

- Rettssikkerheten i Norge er relativ. (- Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg.) (- Dersom du tror noe annet, tillater jeg meg å hevde at du er naiv.)

(Anm: Advokat Sebastian Garstecki. Godt nok for en polakk. Har polakkene det bra i Norge? «Godt nok», mener mange. Har polakkene det bra i Norge? Det kommer an på hvem du sammenligner med, og hvem du spør. Noen vil si at polakker i Norge har det «godt nok», og det er jo «bare er en polakk», slik som NRK Brennpunkt viser i sin dokumentar. «Altså godt nok for en polakk som kom hit for å jobbe. Han bør ta til takke med det vi tilbyr. Liker han det ikke, kan han jo bare reise hjem.» Rettssikkerheten i Norge er relativ Vi i Norge liker å være best i verden i det meste. Men er vi det? Kanskje vi bare er «gode nok»? Politiet i Brennpunktprogrammet «Berre ein polakk» var selv av den oppfatning at de gjorde «god nok» etterforskning. De mente at bevisene var gode nok til å få en polsk mann dømt. Derfor tok de ut tiltale. Heldigvis tok de feil. Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg. Dersom du tror noe annet, tillater jeg meg å hevde at du er naiv. Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg. (nrk.no 24.2.2015).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Ut med dommeren, inn med roboten? (- Bindet over øynene på fru Justitia, symbolet på lov og rett, symboliserer upartiskhet. Når maskiner nå trer inn i rettssalene, er hensikten å sikre rettferdighet og likebehandling.)

(Anm: Ut med dommeren, inn med roboten? | Camilla AC Tepfers, partner og medgründer inFuture - Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Fremtidens dommere har antagelig maskinen som kollega. Bindet over øynene på fru Justitia, symbolet på lov og rett, symboliserer upartiskhet. Når maskiner nå trer inn i rettssalene, er hensikten å sikre rettferdighet og likebehandling. Roboter er faktabaserte og nøytrale, men de er ikke upartiske. Forskning viser at menneskelige dommere lar seg påvirke av irrelevante faktorer, men det gjelder også maskiner – som hverken er bedre eller verre enn (den menneskelige) programmeringen som ligger bak. (aftenposten.no 26.10.2019).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Inkasso: Politi er fortvilet over småkravene de er tvunget til å inndrive. - Mange av oss som jobber hos namsmenn i Norge er fortvilet over praksisen med å kreve inn småsummer. (- Ødelegger dere liv? - Ja, vi gjør det.)

(Anm: Inkasso: Politi er fortvilet over småkravene de er tvunget til å inndrive. - Mange av oss som jobber hos namsmenn i Norge er fortvilet over praksisen med å kreve inn småsummer. Det skaper stor problemer for skyldnerne. - Namsmenn «drukner» i disse småkravene. De står for økningen vi nå ser, sier seksjonsjef Monica Lægreid ved Moss politistasjondistrikt til Nettavisen. Torsdag sa namsfogd Alexander Dey i Oslo at selv ikke det gamle Romerriket drev en så inhuman gjeldsordning som Norge nå har lagt opp til. Seksjonssjef Lægreid kjenner seg godt igjen, og er fortvilet over at politiet nå bruker store ressurser på å kreve inn småbeløp fra folk. Som eksemplene i denne artikkelen viser, vokser småbeløp til flere tusen kroner når gebyrer og andre omkostninger er lagt til. - Ødelegger dere liv? - Ja, vi gjør det. Vi ser det tydelig når vi en måned ilegger en person lønnstrekk for en bompassering, og neste måned kommer kredittkortregningen som han ikke klarer å betale. Da har ballen begynt å rulle, sier hun. (nettavisen.no 18.12.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Vurderer å gi selskapene inkassoregninga. (- SER PÅ INKASSO: Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara vurderer blant annet å flytte inkassokostnader fra skyldner til selskapene.)

(Anm: Vurderer å gi selskapene inkassoregninga. SER PÅ INKASSO: Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara vurderer blant annet å flytte inkassokostnader fra skyldner til selskapene. Regjeringen vurderer å flytte inkassokostnader fra skyldner til selskapene. Mandag varslet Justisdepartementet at det vurderer å fryse den årlige oppjusteringen av inkassogebyrerSamtidig har Stortingets justiskomité bedt regjeringen om å redusere størrelsen på dagens gebyrer (les egen sak). Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på lovgivningen rundt inkasso. Arbeidet skal ende med en rapport i januar 2020. Allerede nå presser Stortinget på for å redusere satsene. Regjeringen også å flytte inkassokostnader fra skyldner til inndriver. Forbrukerrådet: Innkasserer på gammelt lovverk Namsfogden i Oslo: - Vi gjør folk til slaver for bagateller  (nettavisen.no 18.12.2018).)

- Vådeskudd avfyrt i politibil – ingen politibetjenter meldte seg. – Dette er alvorlig. En slik hendelse skal ikke holdes hemmelig, sier Mona Skaaden-Bjerke i Spesialenheten. (- Spesialenheten for politisaker først kontaktet i april i år. Heller ikke de har kommet til bunns i saken, som nå er henlagt på grunn av «manglende opplysninger om gjerningsperson».)

(Anm: Vådeskudd avfyrt i politibil – ingen politibetjenter meldte seg. – Dette er alvorlig. En slik hendelse skal ikke holdes hemmelig, sier Mona Skaaden-Bjerke i Spesialenheten. Oslo-politiet mener de involverte politibetjentene beskytter hverandre. I fjor vinter oppdaget Oslo politidistrikt at det var blitt avfyrt et skudd i en av distriktets uniformerte biler. Etter at politidistriktet ikke klarte å finne ut av hvem som avfyrte skuddet, ble Spesialenheten for politisaker først kontaktet i april i år. Heller ikke de har kommet til bunns i saken, som nå er henlagt på grunn av «manglende opplysninger om gjerningsperson». Det viser et påtalevedtak fra Spesialenheten som NRK har fått tilgang til. (nrk.no 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Politimann får sparken etter snoking i politiregistre. En politibetjent i Politiets utlendingsenhet har mistet jobben etter at han ble dømt for omfattende snoking i politiets registre, skriver Nettavisen.

(Anm: Politimann får sparken etter snoking i politiregistre. En politibetjent i Politiets utlendingsenhet har mistet jobben etter at han ble dømt for omfattende snoking i politiets registre, skriver Nettavisen. Da saken var oppe i Oslo tingrett i februar, ble politibetjenten dømt til 15 dagers betinget fengsel for grove brudd på tjenesteplikten og for brudd på taushetsplikten. Han fikk i tillegg en bot på 15.000 kroner. Hele 70 ganger i løpet av en periode på ni måneder logget han seg på Indicia, som henter informasjon fra totalt 47 andre registre og gjorde søk som ikke var relevant for hans politiarbeid. (aftenposten.no 25.7.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Bergenspolitiet skal etterforskes av Spesialenheten. En politimann i Vest politidistrikt varslet om manglende etterforskning av menneskehandelssaker. Spesialenheten for politisaker skal undersøke håndteringen. Ifølge VG ble politibetjenten fire måneder etter at han leverte varselet i november i fjor tvangsflyttet til en annen avdeling.

(Anm: Bergenspolitiet skal etterforskes av Spesialenheten. En politimann i Vest politidistrikt varslet om manglende etterforskning av menneskehandelssaker. Spesialenheten for politisaker skal undersøke håndteringen. Ifølge VG ble politibetjenten fire måneder etter at han leverte varselet i november i fjor tvangsflyttet til en annen avdeling. Han mener seg utsatt for gjengjeldelse og truer med rettssak hvis han ikke får tilbake jobben. – I varselet er det vist til flere konkrete saker som varsleren mener er kritikkverdig håndtert. Vi skal se nærmere på disse forholdene og vurdere om det er begått brudd på tjenesteplikten, sier advokat Harald Hjelm-Hansen, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge. Sakene som politimannen varslet om, dreier seg om grov vold og voldtekt av kvinner i en sårbar situasjon, skriver VG. (aftenposten.no 2.10.2018).)

- Tiltale: Politimann misbrukte stilling for å oppnå seksuell omgang med informant.

(Anm: Tiltale: Politimann misbrukte stilling for å oppnå seksuell omgang med informant. Spesialenheten mener også han forsøkte å få kvinnen til å endre forklaring. Den tiltalte nekter straffskyld for anklagene. En politimann på Østlandet må neste år møte i retten tiltalt for en rekke lovbrudd. Tiltalen består av ti ulike poster, og er på fem sider. De mest alvorlige lovbruddene er misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang med en politiinformant, påvirkning av vitne og grovt underslag av «Barbie-dopet» melanotan, fra et beslag på politistasjonen han er ansatt. (nettavisen.no 11.10.2018).)

- Mener jurister og politifolk må lære bevisvurdering. Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok, «Justismord og rettssikkerhet».

(Anm: Mener jurister og politifolk må lære bevisvurdering. Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok, «Justismord og rettssikkerhet». Ifølge Bratholm og Eskeland gis det i dag nesten ingen undervisning i bevisvurdering, verken på Politihøgskolen eller ved universitetene. De to jussprofessorene tror at «faglig basert undervisning i bevisvurdering» på lengre sikt kan bidra til å redusere antallet justismord og å få gale dommer omgjort. (vg.no 9.6.2008).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

- Klart for ny runde i rettsdramaet «purk eller skurk». (- Var Eirik Jensen (61) en hederlig, men ukonvensjonell politimann, eller hjalp han i en årrekke en av Norges største hasjbaroner?)

(Anm: Klart for ny runde i rettsdramaet «purk eller skurk». Var Eirik Jensen (61) en hederlig, men ukonvensjonell politimann, eller hjalp han i en årrekke en av Norges største hasjbaroner? Nå skal en jury avgjøre saken. (…) 28. august begynner ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot Jensen og hans medtiltalte Gjermund Cappelen. Saken er unik i norgeshistorien, og etterforskningen blant tidenes dyreste. Les også: Eirik Jensen og korrupsjonsskandalen i Oslopolitiet.(…) Jussprofessor Mads Andenæs gir Jensen 50–50 prosent sjanse til å lykkes. (…) Rådyr etterforskning Flere hundre vitner er avhørt i løpet av etterforskningen, som har kostet minst 20 millioner kroner. 18 ringpermer er fylt med dokumenter, herunder utskrifter av 1.523 såkalte kommunikasjonshendelser – SMS-er, eposter etc. – mellom Jensen og Cappelen. Dette er en sentral del av bevisgrunnlaget. (dagsavisen.no 12.8.2018).)

(Anm: Rettssaken mot Eirik Jensen. Eirik Jensen får norgeshistoriens siste jury. Når juryen i februar 2019 svarer «ja» eller «nei» på om Eirik Jensen er skyldig, skjer det for siste gang. (…) Juryordningen, der ti lekfolk skal avgjøre om tiltalte er skyldig eller ikke, ble i utgangspunktet avviklet fra 1. januar 2018. Saker som ble berammet før 2018, skal fortsatt behandles etter den gamle ordningen. (dagbladet.no 21.8.2018).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Gjermund Cappelen hevder han fikk politihjelp av Eirik Jensen etter fyllekjøring midt på natten. (- Normalt er det ubetinget fengsel, inndragning av førerkort og bot på en og en halv månedslønn dersom man blir tatt for promillekjøring.)

(Anm: Gjermund Cappelen hevder han fikk politihjelp av Eirik Jensen etter fyllekjøring midt på natten. (…) Ifølge dommen kjørte han en BMW 328 personbil. (…) Normalt er det ubetinget fengsel, inndragning av førerkort og bot på en og en halv månedslønn dersom man blir tatt for promillekjøring. (…) Dommen endte med ubetinget fengsel i 24 dager og en bot på 10.000 kroner. Ifølge nettstedet promille.no fører en promille på 0,9 til en svekkelse av reflekser, tankegang, dybdesyn og avstandsbedømmelse. (…) Jensen ønsker ikke å kommentere saken. (nettavisen.no 6.9.2018).)

- Jensen-saken: Regjeringen snur – utsetter gransking av politiet. For ett år siden slo justisministeren fast at politiet skulle granskes.

(Anm: Jensen-saken: Regjeringen snur – utsetter gransking av politiet. For ett år siden slo justisministeren fast at politiet skulle granskes. Nå har departementet ombestemt seg, og vil ikke engang se på saken før det foreligger en rettskraftig dom i Eirik Jensen-saken. I kjølvannet av at den tidligere politimannen Eirik Jensen i september i fjor ble dømt til 21 års fengsel, tok daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) initiativ til en ekstern og uavhengig gransking. Amundsens begrunnelse var at tilliten til politiet var svekket som følge av Jensen-saken. – Det handler om deres ledelse og kultur og jeg mener en grundig og ekstern gjennomgang vil være til god lærdom for framtiden, sa statsråden til NRK. (nrk.no 24.8.2018).)

- Inge D. Hanssen: En stødigere Eirik Jensen, men indisiene kan felle ham.

(Anm: Inge D. Hanssen: En stødigere Eirik Jensen, men indisiene kan felle ham. Ekspolitimannen er ferdig med sin forklaring i ankesaken. (…) 18. september 2017 ble Jensen i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til import av 13,9 tonn hasj fra 2004 til november 2013, samt brudd på våpenloven. (aftenposten.no 30.10.2018).)

- Politi, advokat- og dommere.

(Anm: Politi, advokat- og dommere. Her er listen over politifolk, advokater, jurister og dommere som er medlem i Frimurerlosjen i Norge. De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har. Listene på tv2nyhetene.no er basert på «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008». Her finner du alle som har yrkestittel innen politiet: (…) (tv2.no 31.10.2008).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Anmeldte politimann for voldtekt. Hva gjør du når han du skal anmelde for voldtekt også sitter på den andre siden av bordet – og er politimann?

(Anm: Anmeldte politimann for voldtekt. Hva gjør du når han du skal anmelde for voldtekt også sitter på den andre siden av bordet – og er politimann? Dette er en historie som endte i et mareritt. Monica anmeldte en politimann for voldtekt. Han jobber fremdeles ved samme politistasjon mens hun følte seg presset til å flytte fra byen. Vi møter trebarnsmoren i 40-årene i det lille trehuset hun har bodd i siden hun flyttet. Det ligger landlig til, omgitt av vakker nordnorsk natur. Men selv om det ser idyllisk ut, er det et sted hun ikke ville bodd hvis det ikke hadde vært for det som skjedde en septembernatt for noen år siden. (nrk.no 14.10.2018).)

- Må i retten: Politiet mener Jan Petter fanget hummer som var 0,5 cm for lang. (- Det sies at det ikke er størrelsen det kommer an på. Men det er det i aller høyeste grad når Jan Petter Jørgensen 17. september må møte i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for ulovlig hummerfiske.) (- Kan begynne å lure på hva politiet bruker tida på.)

(Anm: Må i retten: Politiet mener Jan Petter fanget hummer som var 0,5 cm for lang. - De har gjennomført en slurvemåling, og det kan jeg ikke akseptere, sier fiskeren. Det sies at det ikke er størrelsen det kommer an på. Men det er det i aller høyeste grad når Jan Petter Jørgensen 17. september må møte i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for ulovlig hummerfiske. Det var i oktober i fjor at politiet gjennomførte kontroll, og inspiserte Jørgsensens teiner som lå ved Brønnøya i Asker. Kort tid etter kontrollen, ringte 30-åringens telefon, skriver Budstikka, som først omtalte saken. - De sa de hadde funnet en hummer som var for stor i teina mi. Jeg stilte meg ganske så uforstående til hele beskyldningen, for jeg driver ikke med sånt. Jeg har ikke slurvet, og har alltid med meg andre i båten. Det er politiet som har gjort en feil, ikke jeg som har gjort noe galt, sier Jørgensen til Dagbladet. (…) - Bildebevis og målinger Politiadvokat Anne-Karine Veiding sier til Dagbladet at det i politiets dokumenter ikke kommer fram at saken mot Jørgensen startet med et forelegg. Derimot har politiet slått fast at hummerfangsten var ulovlig, og sendte derfor ut påtaleunnlatelse, som den nå tiltalte Jørgensen ikke godtok, sier hun. (dagbladet.no 18.7.2018).)

- Tapte krangel om fem millimeter i retten: - Det er drittirriterende. - Jeg blir dømt for noe jeg ikke har gjort, sier hobbyfiskeren.

(Anm: Tapte krangel om fem millimeter i retten: - Det er drittirriterende. - Jeg blir dømt for noe jeg ikke har gjort, sier hobbyfiskeren. Politiet mente hummeren var for lang. Jan Petter Von Tangen-Jordan mente kontrollørene hadde målt feil. Enige ble de ikke, og mandag havnet saken i Asker og Bærum tingrett, hvor fire vitner var innkalt. Allerede tirsdag fikk den ivrige hobbyfiskeren avgjørelsen i saken, hvor stridens kjerne dreier seg om en hummer politiet mener var 32,5 centimeter da den ble fanget. Det er fem millimeter lenger enn hva som er tillatt. (dagbladet.no 18.9.2018).)

- Vold- og overgrepssaker ble liggende urørt. Overgrepssak lå urørt hos politiet i mer enn ni måneder, mens offeret (17) bare ventet.

(Anm: Vold- og overgrepssaker ble liggende urørt. Overgrepssak lå urørt hos politiet i mer enn ni måneder, mens offeret (17) bare ventet. Det samme har skjedd i flere saker som skal gis topprioritet. (…) Flyttet til Oslo Under etterforskningen lå saken urørt i cirka fire måneder. Den ble senere oversendt avdelingen for påtale, som avgjør om politiet har gode nok bevis til å fremme saken for retten. Der ble den liggende mellom februar og juni, før den omsider ble oversendt Statsadvokaten. Noe av årsaken til at flere saker har blitt liggende skyldes hvordan omorganiseringen i Oslo politidistrikt ble gjennomført. Den nye organisasjonsmodellen trådte i kraft 1. mai 2017. (budstikka.no 22.10.2018).)

– Jeg trodde jeg var sikta eller anmeldt, sier Rett24-redaktør. Ved en feil fikk han tilsendt dokumenter i straffesak fra politiet.

(Anm: – Jeg trodde jeg var sikta eller anmeldt, sier Rett24-redaktør. Ved en feil fikk han tilsendt dokumenter i straffesak fra politiet. Bransjenettstedet Rett24 fikk ved en glipp tilsendt alle dokumentene i en straffesak. Trolig skjedde det på grunn av inntasting av feil organisasjonsnummer. Rett 24-redaksjonen fikk via Altinn tilsendt 119 sider med avhør, åstedsbilder og rapporter. – Jeg må innrømme at jeg er sjokkert, sier forsvareren i saken, advokat Trond Eirik Aansløkken. (…) – Det er manuelle rutiner for utsending av saksdokumenter, og her har det dessverre skjedd en menneskelig feil. Det skal selvsagt ikke skje, og vi beklager overfor alle parter i saken, skriver kommunikasjonsavdelingen i Oslo politidistrikt i en epost. (medier24.no 1.10.2018).)

-  Islamisten Arfan Bhatti kan få millionerstatning fra Norge etter søksmål.

(Anm: Islamisten Arfan Bhatti kan få millionerstatning fra Norge etter søksmål. Arfan Bhatti saksøker Norge fordi han mener seg personforfulgt av politiet. PST mener han har krav på erstatning, men regjeringsadvokaten avviser dette. Krever livslang erstatning for urettmessig strafforfølgning, men kravet blir blankt avvist av staten. OSLO (Nettavisen): I mai omtalte Nettavisen nyheten om at den ekstreme islamisten Arfan Bhatti saksøker staten for det han mener er urettmessig strafforfølgning. Saken er berammet 15. oktober i Oslo tingrett. Da blir det Bhatti vs Norge. - Stigmatisert etter terroranklager Bhatti ble frikjent for terroranklagene, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anket heller ikke avgjørelsen. Dette er et poeng Elden trekker frem i kravet om økonomisk erstatning: «(...) etter dommen i tingretten i juni 2008 – aksepterte (påtalemyndigheten, red. anm.) og ga uttrykk for enighet om at Bhatti var frifunnet etter terroranklagene, og at disse ikke ble anket. Den mest stigmatiserende del av tiltalen skulle dermed heller aldri vært reist. Videre er Bhatti endelig frifunnet for en rekke tilfeller av drapsforsøk, som hver for seg legitimerer en oppreisningserstatning av et visst omfang etter foreliggende praksis.» (nettavisen.no 4.10.2018).)

- Sylvi Listhaug raser mot Arfan Bhattis millionsøksmål mot Norge.

(Anm: Sylvi Listhaug raser mot Arfan Bhattis millionsøksmål mot Norge. - Det jeg reagerer på er at en person som forfekter voldelig ekstremisme går til sak mot staten fordi Norge er urimelig mot ham, sier Frp-nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug. - Jeg mener han ikke eier noen skam, og utgjør en trussel mot andre i Norge, sier Frp-nestlederen til Nettavisen. 15. oktober møter islamisten Arfan Bhatti i Oslo tingrett for å saksøke Norge. Han mener seg urettmessig strafforfulgt. Torsdag omtalte Nettavisen at kravet ligger på 1-2 millioner kroner. Tusenvis av personer har reagert på søksmålet i sosiale medier. (nettavisen.no 5.10.2018).)

- Bistandsadvokat:- Angrer på at de har anmeldt overgrep. – Sakene hoper seg opp, og situasjonen blir verre og verre, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen. Hun opplever klienter som angrer på at de har anmeldt overgrep fordi etterforskningen tar så lang tid.

(Anm: Bistandsadvokat:- Angrer på at de har anmeldt overgrep. – Sakene hoper seg opp, og situasjonen blir verre og verre, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen. Hun opplever klienter som angrer på at de har anmeldt overgrep fordi etterforskningen tar så lang tid. NRK kunne tirsdag fortelle at tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt opplever kriselignende tilstander. De forteller om grove overgrepssaker som blir liggende, politifolk som slutter og at arbeidspresset er skyhøyt. Også flere politimestre erkjenner problemer. (nrk.no 18.7.2018).)

- Kvinne (23) anmeldte voldtekt: – Følte jeg ikke ble tatt på alvor- Politiet brukte 1,5 år før de avhørte mann anmeldt for voldtekt. (– Det verste med å måtte vente så lenge, var følelsen av at jeg ikke ble tatt på alvor, sier den 23 år gamle kvinnen.)

(Anm: Politiet brukte 1,5 år før de avhørte mann anmeldt for voldtekt. – Det verste med å måtte vente så lenge, var følelsen av at jeg ikke ble tatt på alvor, sier den 23 år gamle kvinnen. (…) 2,5 år med venting Etter avhøret av mannen, tok det ytterligere ett år før saken kom opp for retten. Mannen, som ikke erkjente straffskyld, ble nylig frikjent tingretten. Saken er anket, og skal opp i lagmannsretten. Kvinnen beskriver ventetiden, frem til politiet tok ut tiltale, som krevende. – Livet tok en slags pause. Først da det ble tatt ut tiltale, kunne jeg senke skuldrene litt. (nrk.no 17.7.2018).)

- Politifolk fortviler: Krise landet rundt. Grove overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og arbeidspresset er skyhøyt.

(Anm: Politifolk fortviler: Krise landet rundt. Grove overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og arbeidspresset er skyhøyt. Tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt forteller om kriselignende tilstander. Også flere politimestre erkjenner problemer. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Norsk politi står midt oppi tidenes største omorganisering, den såkalte nærpolitireformen. For en måned siden avdekket NRK at situasjonen etter omorganiseringen er prekær i enkelte områder i Øst politidistrikt. Men politidirektør Odd Reidar Humlegård avviste at reformen har slått feil ut, verken i distrikt Øst eller i resten av landet. – Det står bra til i Politi-Norge, sa politidirektøren da han ble intervjuet av NRK, 13. juni. (nrk.no 17.7.2018).)

(Anm: Les svarene fra politiets tillitsvalgte og politimestrene. Her er utdrag fra Politiets Fellesforbund og Politijuristenes lokaltillitsvalgte i hvert av de 12 politidistriktene. Politimestrenes svar er også gjengitt i saken. (nrk.no 17.7.2018).)

(Anm: Bolstad: Det lyttes for lite i POD, det blir for arrogant. Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener ledelsen i Politidirektoratet ikke har vært flinke nok til å ta inn over seg tilbakemeldingene fra Politi-Norge. (nrk.no 18.7.2018).)

- Politijurister har fått nok: Vil ut av politiet. Mange politijurister føler seg presset til å prioritere mindre alvorlig kriminalitet. Nå vil de vekk fra politietaten.

(Anm: Politijurister har fått nok: Vil ut av politiet. Mange politijurister føler seg presset til å prioritere mindre alvorlig kriminalitet. Nå vil de vekk fra politietaten. – I ytterste konsekvens kan det øke sannsynligheten for justismord. Politijuristenes nyvalgte leder, Are Andersen Skjold-Frykholm, er dypt bekymret for kvaliteten på det juridiske arbeidet i Politi-Norge. Han representerer drøyt 1000 politijurister landet over som leder etterforskning og beslutter om saker skal henlegges eller om det skal tas ut tiltale. (nrk.no 28.11.2018).)

- Ett av tre polititjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka. Mer enn et av tre lensmannskontorer og politistasjoner i Norge holder åpent for publikum mindre enn fem dager i uka.

(Anm: Ett av tre polititjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka. Mer enn et av tre lensmannskontorer og politistasjoner i Norge holder åpent for publikum mindre enn fem dager i uka. En ny kartlegging fra Politiforum viser at av de 221 tjenestestedene som er åpne på nåværende tidspunkt, holder 78 tjenestesteder åpent fire dager i uka eller mindre. Av disse er det store flertallet åpne bare to eller tre dager i uka, ifølge gjennomgangen, som er basert på åpningstidene distriktene selv oppgir på politiets nettsider. Les også: Politiet i Trøndelag vil styrke straffesaksbehandlingen(adressa.no 2.8.2018).)

- Adresseavisen mener. Uholdbart at overgrepssaker ikke etterforskes.

(Anm: Adresseavisen mener. Uholdbart at overgrepssaker ikke etterforskes. Norsk politi står midt oppe i en reform som er nødvendig. Men når volds- og sedelighetssaker blir liggende i en skuff, tyder det på at politiet ikke har håndtert reformen godt nok. (…) Omstillingsprosesser krever mye av dem som er satt til å lede dem. Politidirektoratet har måtte tåle mye kritikk for måten de jobber på. Det hviler et særlig ansvar på direktoratet for å få gjennomført refomen etter Stortingets intensjoner. På veien mot et bedre og mer effektivt politi må direktoratet være oppmerksomme på positive og negative effekter, og sørge for at politiet klarer å løse de oppgavene de er satt til i hverdagen, samtidig som de omstilles til en ny virkelighet. (adressa.no 19.7.2018).)

- Odd Reidar Humlegård, politidirektør. Politiet jobber bedre nå enn før.

(Anm: Odd Reidar Humlegård, politidirektør. Politiet jobber bedre nå enn før. NRK forteller om kriselignende tilstander i Politi-Norge. Det som ikke kommer frem, er at vi avdekker flere og mer komplekse saker enn tidligere. I går fortalte NRK at tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt melder om kriselignende tilstander, med lang ventid og høyt arbeidspress. I Dagsrevyen tirsdag kveld gjorde de et poeng ut av at jeg sier «det står bra til i Politi-Norge, vi har fått gode evalueringer fra eksterne», men at resten av Politi-Norge ikke er enig. Utsagnet mitt kom da jeg for en måned siden fortalte NRK om status for politireformen, og fikk spørsmål om en tilsynsrapport fra statsadvokatembetet i Øst politidistrikt. Distriktet ble fremhevet som et av de med lengst ventetid i alvorlige saker. Situasjonen varierer fra distrikt til distrikt, noen jobber godt på noen kriminalitetsområder, og sliter på andre. Det krever oppfølging og tiltak i tiden fremover. (nrk.no 18.7.2018).)

- Oslo-politiet har henlagt 55.448 saker på et drøyt år. I 3337 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet henla sakene på grunn av manglende kapasitet. Dette til tross for at politiet bare unntaksvis har anledning til å henlegge slike saker.

(Anm: Oslo-politiet har henlagt 55.448 saker på et drøyt år. I 3337 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet henla sakene på grunn av manglende kapasitet. Dette til tross for at politiet bare unntaksvis har anledning til å henlegge slike saker. (…) NRK har fått innsyn i antall anmeldelser og henleggelser siden Oslo politidistrikt ble slått sammen med Asker og Bærum 1. mai i fjor. Tallene viser at av totalt 84.805 anmeldelser er hele 55.448 henlagt.  Mange av henleggelsene skyldes kapasitetsmangel hos politiet. Det inkluderer de 3337 sakene med kjent gjerningsperson. Saker med kjent gjerningsperson betyr at anmeldelsen inneholder en navngitt person eller en lett identifiserbar person. (nrk.no 18.7.2018).)

- Flere advokater krever opprydning: – Tanja Arntsen er ikke alene. For mange voldtektsofre opplever en uakseptabelt lang saksbehandling.

(Anm: Flere advokater krever opprydning: – Tanja Arntsen er ikke alene. For mange voldtektsofre opplever en uakseptabelt lang saksbehandling. Nå må alle lære av Tanjas historie, mener tidligere statsadvokat Svein Holden. – Det som har gjort mest inntrykk på meg er den bunnløse fortvilelsen denne kvinnen har hatt over så lang tid, sier Holden til VG. Lørdag fortalte VG historien til Tanja, og hennes tre år lange kamp mot systemet etter å ha anmeldt en voldtekt i 2015. Saken ble henlagt av politiet og statsadvokaten, før Riksadvokaten omgjorde avgjørelsen og tok ut tiltale. Hennes historie har gått inn på den tidligere førstestatsadvokaten, som mange kjenner fra at han prosederte i 22. juli-saken. Holden har lagt spesielt godt merke til hvordan hun oppfattet kontakten mellom de ulike aktørene underveis. (vg.no 26.11.2018).)

– Uakseptabelt at saker med kjent gjerningsperson henlegges. – De henlegger saker når de har et så opplagt bilde av hvem som er gjerningsmannen. Det undergraver fullstendig respekten for politiet og rettsvesenet for den alminnelige borger, sier KrF-topp Hans Fredrik Grøvan.

(Anm: – Uakseptabelt at saker med kjent gjerningsperson henlegges. – De henlegger saker når de har et så opplagt bilde av hvem som er gjerningsmannen. Det undergraver fullstendig respekten for politiet og rettsvesenet for den alminnelige borger, sier KrF-topp Hans Fredrik Grøvan. (…) Både Riksadvokaten og flere justisministre har tidligere vært tydelige på at saker med kjent gjerningsperson som hovedregel ikke skal henlegges på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. I disse sakene har den som anmeldte oppgitt et navn på antatt gjerningsperson. Men i går kunne NRK fortelle at Oslo politidistrikt har henlagt 3337 slik saker siden 1. mai i fjor. (nrk.no 19.7.2018).)

– Politimann siktet for drap i Frankrike. (- Politimannen som nå er siktet for drap, forklarte først at han hadde skutt i selvforsvar da 22-åringen rygget mot ham. Senere har han endret forklaring til at skuddet ble avfyrt ved et uhell. – Han erkjenner at han har gitt en uriktig forklaring, sier Lienard.)

(Anm: Politimann siktet for drap i Frankrike. Politimannen som skjøt og drepte en ung mann i Nantes i Frankrike tirsdag kveld, en hendelse som har skapt voldsomme opptøyer i området, er siktet for drap. (…) Endret forklaring Politimannen som nå er siktet for drap, forklarte først at han hadde skutt i selvforsvar da 22-åringen rygget mot ham. Senere har han endret forklaring til at skuddet ble avfyrt ved et uhell. – Han erkjenner at han har gitt en uriktig forklaring, sier Lienard. (aftenposten.no 9.7.2018).)

- Ringte politiet – fengselsinnsatt svarte. Smaalenenes Avis sin journalist skulle ta den vanlige morgentelefonen til politiets operasjonssentral.

(Anm: Ringte politiet – fengselsinnsatt svarte. Smaalenenes Avis sin journalist skulle ta den vanlige morgentelefonen til politiets operasjonssentral. Han ble overrasket da han hørte hvem som svarte. – Vi pleier å ringe til politiet hver morgen når vi kommer på vakt, men i dag var det noen andre en politiet som tok telefonen, forteller John Petter Nordbø som jobber som journalist i Smaalenenes Avis. Han skrev selv om den litt spesielle hendelsen. Avisen holder til i Indre Østfold, og hver morgen ringer en av avisens ansatte til politiet for å høre om det har skjedd noe spesielt i løpet av natten som avisen bør nevne. (dagbladet.no 25.11.2017).)

- Riksadvokaten ber om krisemøte med politijuristene. Riksadvokaten vil møte politijuristene etter NRKs avsløringer om at stort arbeidspress gjør at grove saker blir liggende for lenge.

(Anm: Riksadvokaten ber om krisemøte med politijuristene. Riksadvokaten vil møte politijuristene etter NRKs avsløringer om at stort arbeidspress gjør at grove saker blir liggende for lenge. Riksadvokaten ber om krisemøte med politijuristene. Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil be om et møte med fagforeningen til landets politijurister, skriver nettstedet rett24.no. Årsaken er NRK-avsløringene om et stadig økende arbeidspress ved påtaleenhetene til flere av landets politidistrikter. Saker blir liggende urørt Interne bekymringsmeldinger som NRK har fått tilgang til, tegner et dramatisk bilde av deler av politiet etter politireformen. Underbemanning gjør at ansatte varsler om at grove saker blir liggende i over ett år. Også saker som er ferdig etterforsket blir liggende urørt, ifølge bekymringsmeldinger. I en fersk tilsynsrapport retter Statsadvokatene i Oslo også krass kritikk mot Øst politidistrikt, fordi alvorlige straffesaker blir liggende på vent. Samtidig viser en ny undersøkelse NRK har gjort at det blir gitt strafferabatt i mer enn hver femte norske tingrettsdom. Les også: Saker står i kø hos politiet – «Victoria» har satt livet på vent (nrk.no 26.6.2018).)

- Ny varslingssak i Vest politidistrikt. En politietterforsker truer med søksmål fordi han mener han ble tvangsflyttet etter å ha varslet om manglende innsats i Vest politidistrikt.

(Anm: Ny varslingssak i Vest politidistrikt. En politietterforsker truer med søksmål fordi han mener han ble tvangsflyttet etter å ha varslet om manglende innsats i Vest politidistrikt. – Dette handler om gjengjeldelse, og det som har skjedd, er svært alvorlig og grovt. Han krever at han får tilbake stillingen sin, og at arbeidsgiver for øvrig gjenoppretter den skade som er gjort, sier mannens advokat Birthe Eriksen til VG. (nettavisen.no 30.8.2018).)

- Politivarsler ble tvangsflyttet: – Bukken passer havresekken. Justispolitikere krever oppgjør med ukultur i politiet.

(Anm: Politivarsler ble tvangsflyttet: – Bukken passer havresekken. Justispolitikere krever oppgjør med ukultur i politiet. Reagerer på at det er inhabile personer som skal sørge for vernet til den som varsler. «Situasjonen er helseskadelig og uholdbar for varsler og dette må erkjennes snarest». Advokat Birthe Eriksen legger ikke fingrene imellom i en fersk e-post til Politidirektoratet (POD). Nok en gang har en polititjenesteperson fått smake politiledelsens vrede etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. – Pågående gjengjeldelsesprosess – Varsleren er utsatt for en pågående gjengjeldelsesprosess, sier Birthe Eriksen som representerer politimannen. Etter å ha varslet om kritikkverdige forhold ble mannen tvangsflyttet til en annen avdeling på politihuset i Bergen. Det var VG som først omtalte saken. Eriksen som er blant de fremste eksperter på varslingssaker, gjør det klart at denne saken fort kan ende i retten. Da blir det i så fall den første varslersaken fra politiet som havner i domstolen. (tv2.no 4.9.2018).)

- Politivarslar går til sak mot staten etter å ha blitt omplassert.

(Anm: Politivarslar går til sak mot staten etter å ha blitt omplassert. Politietterforskaren vart flytta til ei anna avdeling etter å ha varsla om manglande innsats i grove menneskehandelssaker i Bergen. I same sak braut politimeisteren arbeidsmiljølova. – Varslaren kjenner at han ikkje har noko anna val enn å gå til sivilt søksmål. Han kan ikkje leve med ei slags «dom» på at han skal vere ein vanskeleg person, seier Birthe Eriksen, advokaten til politimannen, til NRK. Det var i januar 2018 nyhenda om nok eit varsel i Vest politidistrikt sprakk i VG. Ein politietterforskar slo alarm om manglande oppfølging av alvorlege menneskehandelssaker. Mellom anna skal politiet ifølge varslaren ha lagt vekk alvorlege saker om overgrep mot kvinner utsette for menneskehandel. (nrk.no 27.3.2019).)

– Professor om varslingssaken i Bergen: - Kan skremme andre fra å varsle. BI-professor Stig Berge Matthiesen frykter konsekvensene etter at en politivarsler i Bergen ble tvangsflyttet. – Å omplassere en varsler gir et negativt læringssignal til andre potensielle varslere om at man skal forbli passiv, sier han.

(Anm: Professor om varslingssaken i Bergen: - Kan skremme andre fra å varsle. BI-professor Stig Berge Matthiesen frykter konsekvensene etter at en politivarsler i Bergen ble tvangsflyttet. – Å omplassere en varsler gir et negativt læringssignal til andre potensielle varslere om at man skal forbli passiv, sier han. Stig Berge Matthiesen er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, og har jobbet mye med varslingsproblematikk. De siste dagene har han fulgt medieomtalen etter at VG i forrige uke omtalte at en erfaren politietterforsker i Vest politidistrikt ble omplassert mot sin vilje etter å ha varslet om manglende innsats mot menneskehandel. Politimannen varslet om kritikkverdige forhold – fire måneder senere ble han tvangsflyttet – Det er veldig uheldig å omplassere en medarbeider som varsler om forhold som kan indikere at noen har gjort seg skyldig i uforstand i tjenesten, og som kan tyde på at det er en dysfunksjonell side ved organisasjonskulturen. Det gir et helt feil signal, sier han. (vg.no 7.9.2018).)

- Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.)

(Anm: Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.) (- Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma. (khrono.no 7.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Politimesteren i Oslo etter gjengavsløring: Ber om millionbevilgninger.

(Anm: Politimesteren i Oslo etter gjengavsløring: Ber om millionbevilgninger. Oslopolitiets forsøk på å få kontroll over det harde gjengmiljøet på Holmlia, går utover polititilbudet i andre problemområder i hovedstaden, vedgår politimester Hans Sverre Sjøvold. (vg.no 12.6.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Kritikken haglet mot Oslo-politiets håndtering av gjengmiljøene. (- Nå er flere dømt eller i varetekt. Fire av dem regnes som sentrale lederskikkelser.)

(Anm: Kritikken haglet mot Oslo-politiets håndtering av gjengmiljøene. Nå mener de å ha satt fire gjengledere bak lås og slå. Politiet har fått kritikk for ikke å ha kontroll på Oslos kriminelle gjenger. Nå er flere dømt eller i varetekt. Fire av dem regnes som sentrale lederskikkelser. Gjennom hele 2018 fikk Oslo-politiet kritikk for hendelser knyttet til de kriminelle gjengmiljøene. Bilbranner og steinkasting, drapsforsøk og skyteepisoder preget nyhetsbildet. Flere personer ble dømt i tingretten og lagmannsretten. Men de mest sentrale lederne slapp unna. Dette har resultert i det Oslo-politiet kaller en mer «personrettet tilnærming». (aftenposten.no 25.4.2019).)

- Svenske ungdommer: Derfor angriper vi politiet. Den svenske byen Trollhättan har blitt rammet av bilbranner, opptøyer og angrep mot politiet.

(Anm: Svenske ungdommer: Derfor angriper vi politiet. Den svenske byen Trollhättan har blitt rammet av bilbranner, opptøyer og angrep mot politiet. I forrige uke havnet bydelen Kronogården i Trohättan, den svenske byen som ligger ca en times kjøring nord for Göteborg, i begivenhetenes sentrum, da flere gjenger mandag og tirsdag kastet stein mot politiet, skjøt raketter og fyrte av kinaputter. Christer El-Mochantaf, redaktør i avisa GT, Göteborg-utgaven til Expressen (Dagbladets samarbeidsavis i Sverige), dro til bydelen for å snakke med ungdommene og prøve å få svar på hva som egentlig skjedde der. Han møtte frustrerte unge menn, med opptak på mobiltelefonene sine som politiet hadde forsøkt å hindre dem i å ta opp. (dagbladet.no 13.12.2019).)

- Faktisk.no: Frp-Helgeim tok «helt feil» på Politisk kvarter. Det er helt feil at Oslo-politiet ble bygget ned økonomisk under den rødgrønne regjeringen. I perioden med rødgrønne statsbudsjetter økte Oslo-politiets budsjetter fra 1,4 milliarder kroner i 2007 til 2,6 milliarder kroner i 2014, skriver Faktisk.no.

(Anm: Faktisk.no: Frp-Helgeim tok «helt feil» på Politisk kvarter. Det er helt feil at Oslo-politiet ble bygget ned økonomisk under den rødgrønne regjeringen. I perioden med rødgrønne statsbudsjetter økte Oslo-politiets budsjetter fra 1,4 milliarder kroner i 2007 til 2,6 milliarder kroner i 2014, skriver Faktisk.no. Faktasjekk «Oslo-politiet, som ble bygget ned økonomisk under de rødgrønne, har blitt bygget opp under denne regjeringen» Frp, Jon Helgheim – 12. juni 2018 Faktisk helt feil. Konklusjon Det er helt feil at Oslo-politiet ble bygget ned økonomisk under den rødgrønne regjeringen. I perioden med rødgrønne statsbudsjetter økte Oslo-politiets budsjetter fra 1,4 milliarder kroner i 2007 til 2,6 milliarder kroner i 2014. I 2014 hadde regjeringen Solberg overtatt, men statsbudsjettet for dette året ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen. Ser vi bort fra dette året, var økningen fra 1,4 milliarder kroner til 2 milliarder kroner. Oslo-politiets budsjett under rødgrønn regjering økte i alle år unntatt 2013, dette gjelder også dersom man justerer for inflasjon. (nrk.no 14.6.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

– Så forbanna at jeg kjenner det i magen. Eks-politimann Erik Andersen var kjent som «politi-imamen» og jobbet med forebygging i Oslo i 34 år. Nå tar han et kraftig oppgjør med politireformen. (…) I en reportasje i VG kom det fram at politiet selv mener gjengmiljøet i Oslo er ute av kontroll, og at de har visst om det lenge.

(Anm: – Så forbanna at jeg kjenner det i magen. Eks-politimann Erik Andersen var kjent som «politi-imamen» og jobbet med forebygging i Oslo i 34 år. Nå tar han et kraftig oppgjør med politireformen. (…) I en reportasje i VG kom det fram at politiet selv mener gjengmiljøet i Oslo er ute av kontroll, og at de har visst om det lenge. – Jeg får skikkelig vondt når jeg hører og leser dette, sier den pensjonerte politimannen Erik Andersen, som siden 1982 arbeidet med forebyggende politiarbeid i Oslo. (…) Les også: Oslo-politiet nekter for å ha tapt mot gjengene Kritisk til politireformen I likhet med det Oslo politiforening tidligere har sagt, mener Andersen at politireformen, med sterk sentralisering og omorganisering, er en direkte årsak til nedgangen i pågripelser og at viktige forebyggingstiltak ser ut til å ha kommet helt i skyggen. (dagsavisen.no 15.6.2018).)

(Anm: – Denne reformen er en stor tragedie for det norske folk. Innsatsleder gjennom en årrekke i Drammen, Arne Guddal, tar et kraftig oppgjør med politireformen. (…) – Det er en enorm frustrasjon nå blant alle de jeg møter i mitt daglige virke som innsatsleder, ikke bare blant folk som jobber operativt: etterforskere, arrestforvarere og veldig mange ledere over meg sier akkurat det samme, sier Guddal. (dagsavisen.no 27.6.2018).)

- Kripos-etterforskning fører til nye narkotikabeslag: – Enorme dimensjoner. Flere miljøer og nettverk har utnyttet seg av innførselsåren av hasj som nå er avdekket, mener Kripos.

(Anm: Kripos-etterforskning fører til nye narkotikabeslag: – Enorme dimensjoner. Flere miljøer og nettverk har utnyttet seg av innførselsåren av hasj som nå er avdekket, mener Kripos. Totalt er 2,9 tonn hasj beslaglagt av norsk og dansk politi. Fredag ble det kjent at Kripos i løpet av de siste to ukene har gjort beslag imellom 600 og 700 kilo hasj. Kripos sier at det er avdekket en betydelig innførselsåre for narkotika, som er knyttet til gjengmiljøer i Oslo. Nå kan et gigantisk hasjbeslag i Danmark onsdag også knyttes til opprullingen av narkonettverket: 2,2 tonn hasj ble funnet på eiendommen til en 70 år gammel mann på Sjælland, bekrefter Kripos. (aftenposten.no 4.7.2018).)

(Anm: Kripos (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Ei mindreårig jente blei teken med opp mot 500 brukardosar med MDMA.

(Anm: Mindreårig jente teken med fleire hundre brukardoser. Ei mindreårig jente blei teken med opp mot 500 brukardosar med MDMA. Den unge alderen og det store beslaget skremmer politiet. På laurdag troppa politiet opp på ein privatfest i Florø etter mistanke om at det blei brukt narkotika. Ein politihund fann hasj og brukarutstyr. På festen var det fleire mindreårige jenter samla, og på ei av jentene blei det funne mellom 70 og 100 brukardosar med det narkotiske stoffet MDMA. Det var Firdaposten som først omtalte saka. Etter funnet på privatfesten valde politiet å ransake heimen til jenta. I bustaden fann dei mellom 200 og 400 brukardosar av det same stoffet. (nrk.no 22.10.2018).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

- Adresseavisen mener. På tide å skjerpe inn på bruk av glattcelle. Norsk praksis for å sette mennesker på glattcelle har til nå ikke vært i samsvar med menneskerettighetene.

(Anm: Adresseavisen mener. På tide å skjerpe inn på bruk av glattcelle. Norsk praksis for å sette mennesker på glattcelle har til nå ikke vært i samsvar med menneskerettighetene. Når regjeringen nå foreslår endringer, er det på høy tid. Regjeringen sender et nytt forslag ut på høring. Der lanseres to ulike løsninger: Enten skal de som pågripes av politiet framstilles for retten senest den andre dagen etter pågripelse. Eller så skal en slik framstilling skal skje innen 48 timer. I tillegg legges det opp til endringer slik at det skal bli mulig med besøk for dem som sitter på glattcelle, samvær med andre innsatte og mulighet til å ta med seg private eiendeler. Våre regler og praksis for bruk av politiarrest har ført til at Norge er blitt kritisert for ikke å følge en praksis som samsvarer med menneskerettighetene. Den europeiske torturovervåkningskomiteen har lenge ment at vår praksis er skadelig. Det svekker vår troverdighet i arbeidet med å fremme menneskerettigheter. Venstre har tidligere fremmet en rekke lovforslag for å justere reglene. Nå ser det ut til at de har sikret flertall for en overmoden reform. (adressa.no 22.6.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Sivilombudsmannen i ny rapport: – Bergen fengsel bryter loven.

(Anm: Sivilombudsmannen i ny rapport: – Bergen fengsel bryter loven. En ny rapport fra Sivilombudsmannen slår fast at Bergen fengsel bryter loven på flere punkter. De krever nå strakstiltak for å få ned bruken av isolasjon. – Vi er sterkt bekymret for bruken av isolasjon i Bergen fengsel. Det gjelder både for dem som settes på sikkerhetscelle og personer som sitter mye alene på cellen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Bergens Tidende. Under et uanmeldt søk i mai ble det avdekket flere lovbrudd. Blant annet en mindreårig som var overlatt til seg selv, tvang mot innsatte, og at lyset i glattcellen står på døgnet rundt. Sistnevnte er brudd på internasjonale torturkonvensjoner, slår rapporten fast. (nrk.no 17.1.2019).)

- Bare de mistenkte ble avhørt i Christians (25) sak: – Ville neppe skjedd i en annen straffesak. (- Christian Mauno Sletten (25) døde etter å ha bli satt på glattcelle uten grunn, men da saken skulle etterforskes ble ingen andre enn de mistenkte i saken avhørt.) (- Ekspert mener Spesialenheten ikke gjør en god nok jobb. Kun fire prosent av sakene til Spesialenheten for politisaker ender med en reaksjon, i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse.)

(Anm: Bare de mistenkte ble avhørt i Christians (25) sak: – Ville neppe skjedd i en annen straffesak. Christian Mauno Sletten (25) døde etter å ha bli satt på glattcelle uten grunn, men da saken skulle etterforskes ble ingen andre enn de mistenkte i saken avhørt. Ekspert mener Spesialenheten ikke gjør en god nok jobb. Kun fire prosent av sakene til Spesialenheten for politisaker ender med en reaksjon, i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse. 48 prosent av sakene blir henlagt uten etterforskning. – Det er veldig kritikkverdig, mener Heidi Mauno Sletten. Hennes sønn tok livet av seg etter en feilaktig arrestasjon, og de fikk sist uke svar på sin sak hos spesialenheten - den var henlagt. I Mauno Slettens sak er det kun de mistenkte i saken som har blitt avhørt under etteforskningen av saken. Det er de mistenktes forklaringer som har gitt Spesialenheten grunnlag for å henlegge saken. Dette får moren til å reagere kraftig. Hun mener både foreldrene, voldsofferet i saken som ifølge politiet skal ha pekt ut sønnen som en voldsutøver, samt vitner burde vært avhørt, for å kaste lys over flere sider av saken. (tv2.no 23.11.2019).)

- Christian (25) skulle aldri havnet på glattcelle. To dager senere var han død.

(Anm: Christian (25) skulle aldri havnet på glattcelle. To dager senere var han død. Hammerfest (TV 2): Klokken er 02 natt til 11. september i år. Christian Mauno Sletten (25) er hjemme i kjellerleiligheten sin. Han er nettopp blitt onkel, har snart bursdag og ønsker seg en PlayStation 4. Han planlegger å begynne på folkehøgskole og har store planer for sin nye YouTube-kanal. Så er det noen som banker på døren. Utenfor står politiet. (…) Politiet sier til Christian at han er siktet for grov vold mot en annen person tidligere på dagen. Christian blir fortvilet. Han har ikke gjort noe. 25-åringen sliter med angst og klaustrofobi. Nå må han bli på glattcella i 12 timer. Da han slippes løs om ettermiddagen den tirsdagen, har politiets undersøkelser vist at han ikke har hatt noe med den aktuelle voldssaken å gjøre likevel. (tv2.no 13.10.2018).)

- FAMILIEN REAGERER PÅ POLITI-AVGJØRELSE: Christian (25) ble satt på glattcelle – døde like etter. Christian Mauno Sletten (25) ble hentet hjemme og satt på glattcelle uten at han forsto hvorfor. (- Det de først og fremst reagerer på, er måten Spesialenheten har gått fram. – De eneste de har snakket med er påtaleansvarlig som tok avgjørelsen om pågripelsen, og de som gjennomførte dem. Altså de mistenkte, sier Mauno Sletten.)

(Anm: FAMILIEN REAGERER PÅ POLITI-AVGJØRELSE: Christian (25) ble satt på glattcelle – døde like etter. Christian Mauno Sletten (25) ble hentet hjemme og satt på glattcelle uten at han forsto hvorfor. To dager senere tok han livet sitt. Familien reagerer på etterforskningen av saken. (…) Anmeldt Familien sendte via sin advokat Benny Solheim en klage til Spesialenheten for politisaker. I brevet argumenterer Solheim for at politiet burde gjort mer før de gikk til det dramatiske skrittet det var å reise hjem til noen midt på natten og pågripe vedkommende. Han mente politiet hadde gjort feil, og politijuristen som vedtok pågripelsen og politifolkene som gjennomførte den ble derfor mistenkt i saken. Et år etter har Spesialenheten for politisaker gjort sine undersøkelser, og har kommet med en konklusjon. «Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist», står det nederst på brevet familien har fått fra spesialenheten. – Her kommer de til hjem til en ung mann midt på natta og pågriper ham uten noe annet enn en vag beskrivelse fra personen som var utsatt for vold, sier Mauno Sletten. Familien er ikke først og fremst opptatt av at noen skal straffes for det som skjedde med sønnen. Det de først og fremst reagerer på, er måten Spesialenheten har gått fram. – De eneste de har snakket med er påtaleansvarlig som tok avgjørelsen om pågripelsen, og de som gjennomførte dem. Altså de mistenkte, sier Mauno Sletten. (tv2.no 13.11.2019).)

- Skyldig til det motsatte er bevist. Om du er dritings, kriminell eller feilaktig mistenkt – politiet har kun ett sted for deg: glattcella. (- Norge har fått refs av både FNs komité mot tortur og Europarådet for hvordan vi «overforbruker» glattceller. I utgangspunktet er den nakne cellen et sted for mennesker som er ravende fulle og en fare både for seg selv og andre.) (- På 1990-tallet var det mye oppmerksomhet rundt dødsfall i fyllearrest, og i 2002 gjennomførte Politidirektoratet «Politiarrestprosjektet», med overlege Willy Aasebø som medisinsk rådgiver. På ti år falt dødsfalltallet i norske glattceller med 75 prosent.)

(Anm: Skyldig til det motsatte er bevist. Om du er dritings, kriminell eller feilaktig mistenkt – politiet har kun ett sted for deg: glattcella. (…) Arrestrommene politiet i Norge rår over er såkalte glattceller, små rom som er strippet for alt bortsett fra soveplass og do. Å være innsatt i politiarrest i Norge innebærer i praksis frihetsberøvelse og isolasjon uten dom. (…) Systematisk isolasjon Hver dag blir gjennomsnittlig hundre personer tatt i politiarrest av ulike årsaker og satt på glattceller – en praksis som gjennom de siste 25 årene har blitt kraftig kritisert. Norge har fått refs av både FNs komité mot tortur og Europarådet for hvordan vi «overforbruker» glattceller. (...) I utgangspunktet er den nakne cellen et sted for mennesker som er ravende fulle og en fare både for seg selv og andre. – En glattcelle er isolasjon som folk utsettes for i ganske lange perioder, opp mot 48 timer, og noen ganger mer. Folk flest, og også politikere, undervurderer hvor belastende det er, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, som i mange år har jobbet for å begrense bruken av glattceller. I fjor ble 36.217 personer satt i politiarrest. 3269 av disse ble overført fra arresten til kriminalomsorgen – altså sendt i fengsel. Mange som havner på glattcelle, har per definisjon ikke gjort noe kriminelt. Mange burde ikke settes på glattcelle. Det gjelder også dem som faktisk blir varetektsfengslet. Glattcellen er utelukkende ment for folk som ikke kan håndteres på andre måter. De andre må man finne vanlige fengselsplasser for, sier Smith. (…) – Det er ikke mye klær du får med deg inn, men du blir tildelt et lite teppe du kan bruke som pute og en akemadrass til å sove på. Det er ikke spesielt behagelig. Et kamera henger rett over der du pisser og går på do. Du må be om toalettpapir – du må be om at det skal bli skylt ned, forteller 25-åringen. (...) På 1990-tallet var det mye oppmerksomhet rundt dødsfall i fyllearrest, og i 2002 gjennomførte Politidirektoratet «Politiarrestprosjektet», med overlege Willy Aasebø som medisinsk rådgiver. På ti år falt dødsfalltallet i norske glattceller med 75 prosent. Det er likevel mye som tyder på at det er et stykke igjen før norske arrester slutter å være på kant med menneskerettighetene. (nrk.no 1.11.2018).)

- CHRISTIAN (25) TOK LIVET SITT ETTER Å HA BLITT SATT PÅ GLATTCELLE: – Har aldri vært borti lignende.

(Anm: CHRISTIAN (25) TOK LIVET SITT ETTER Å HA BLITT SATT PÅ GLATTCELLE: – Har aldri vært borti lignende. HAMMERFEST (TV 2): Spesialenheten for politisaker etterforsker om politiet gjorde noe galt da psykisk syke Christian Mauno Sletten (25) ble satt på glattcelle. – Dette må få konsekvenser, mener rusmisbrukernes interesseorganisasjon. TV 2 fortalte lørdag historien om Christian Mauno Sletten (25) fra Hammerfest, som tok livet sitt to dager etter at han ble satt på glattcelle. (tv2.no 15.10.2018).)

- Selvskadere og suicidale blir lagt i belter og låst inne på glattcelle. Den stortingsoppnevnte organisasjonen Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter krever at justisminister Tor Mikkel Wara stanser det organisasjonen mener er menneskerettighetsbrudd i norske fengsler.

(Anm: Selvskadere og suicidale blir lagt i belter og låst inne på glattcelle. Den stortingsoppnevnte organisasjonen Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter krever at justisminister Tor Mikkel Wara stanser det organisasjonen mener er menneskerettighetsbrudd i norske fengsler. Innsatte i norske fengsler ble låst inne på glattcelle eller lagt i belteseng 886 ganger i løpet av 2016 og 2017. Mange av dem var alvorlig psykisk syke. I nesten fire av ti tilfeller der innsatte låses inne på glattcelle i fengsel, er selvskading, selvmordsforsøk eller dårlig psykisk helse begrunnelsen. Det viser en kartlegging Bergens Tidende har gjort av tvangsvedtak om glattcelle og belteseng ved 23 fengsler i 2016 og 2017. Noen innsatte låses inne på glattcelle fordi de risper seg med barberblad i underlivet eller forsøker å henge seg i sin egen BH, skriver avisen. – I mange tilfeller har vi ikke andre midler for å hindre at folk tar livet sitt, enn å låse dem inne eller legge dem i belter, sier Tanja Rosså Ødegård, fengselsleder i Stavanger fengsel. Fem av de store fengslene sto for halvparten av alle tilfellene av slik tvangsbruk. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er oppnevnt av Stortinget for å se til at Norge følger menneskerettighetene. Organisasjonen krever at Justisdepartementet gjennomfører en fullstendig gjennomgang av tvangsbruk og helsehjelp i fengslene. – Dette er svært alvorlige funn. Det skjer systematisk og i stort omfang. Derfor går vi ut fra at det skjer klare brudd på Grunnlovens forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling, sier Kristian Haugland Nilsen, jurist og seniorrådgiver hos NIM. (nettavisen.no 21.6.2018).)

- Psykisk syke i fengsel havner på glattcelle. Innsatte i norske fengsler har samme rett til helsehjelp som befolkningen utenfor murene. I stedet plasseres de ofte på glattcelle.

(Anm: Psykisk syke i fengsel havner på glattcelle. Innsatte i norske fengsler har samme rett til helsehjelp som befolkningen utenfor murene. I stedet plasseres de ofte på glattcelle. Bergens Tidende har gått gjennom gått gjennom alle vedtak om bruk av glattcelle og belteseng i fem fengsler i Norge i 2016 og 2017: Bergen, Stavanger, Oslo, Ringerike og Skien. Tallene viser at 39 prosent av de 436 vedtakene er knyttet til selvskading, selvmordsforsøk eller dårlig psykisk helse. I tre av fengslene, Stavanger, Ringerike og Skien, er minst halvparten av begrunnelsene knyttet til dette. (…) Samtidig viser årsrapporten fra Sivilombudsmannen fra 2017 at det kan øke risikoen for at en person tar sitt eget liv, om den innsatte blir låst inne på en glattcelle (©NTB) (hegnar.no 22.6.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Wara vil gjøre plass til flere unge i fengsel. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier det fremdeles er for få tilpassede plasser til unge kriminelle i fengsel, og at kapasiteten derfor må økes.

(Anm: Wara vil gjøre plass til flere unge i fengsel. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier det fremdeles er for få tilpassede plasser til unge kriminelle i fengsel, og at kapasiteten derfor må økes. Uttalelsen kommer etter at Oslo politidistrikt denne uken la frem sin statistikk for anmeldt kriminalitet for 2018. Den viser at hovedstaden får stadig flere mindreårige lovbrytere som anmeldes gjentatte ganger, på tross av fjorårets innsats mot nettopp de ungdomskriminelle miljøene. (tv2.no 8.2.2019).)

- For sent å forebygge? I Aftenposten nylig sier lederen for Oslo Politiforening, Kristin Aga: «Når 13-åringer angriper politiet, er det for sent å forebygge». Men hva mener hun egentlig? Skal man putte dem i fengsel?

(Anm: Av Hanne Eldby leder (SV) oppvekstkomiteen i Østensjø Oslo. For sent å forebygge? I Aftenposten nylig sier lederen for Oslo Politiforening, Kristin Aga: «Når 13-åringer angriper politiet, er det for sent å forebygge». Men hva mener hun egentlig? Skal man putte dem i fengsel? Det er godt at dette ikke er gjengs holdning blant de politifolkene som driver med forebyggende virksomhet i bydelene våre. I Østensjø har vi fem stykker som stikker innom skoler og klubber og driver tillitsskapende aktivitet. For ikke å snakke om den kjempejobben som gjøres av ungdoms- arbeidere, skolehelsesykepleiere, klubbmedarbeidere, lærere og barnevern. Vi har ingen nytte av tullete uttalelser som at «det er for sent med forebygging» når ungene er 13. Dette er unge mennesker som har lange liv foran seg, der de forhåpentlig får den støtten de trenger for at de kan oppleve mestring og klare seg fint gjennom resten av livet. Når politiet uttaler seg tas det alvorlig av mange, det bør Kristin Aga også tenke over. (aftenposten.no 21.7.2019).)

- Vinstra-drapet. Gutt (17) idømt forvaring: - Kan være skadelig.

(Anm: Vinstra-drapet. Gutt (17) idømt forvaring: - Kan være skadelig. Flere er kritiske til at gutten som tok livet av Laura Iris Haugen (16) er idømt forvaringsstraff. Fredag falt dommen mot 17-åringen som tok livet av Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i fjor. Han ble dømt til 13 års forvaring, med en minstetid på åtte år. Det vurderes anke. Haugens familie har hele tida ment at gutten må straffes hardt, og deres bistandsadvokat Nina Hjortdal mener dommen er riktig. Forvaring idømmes bare forbrytere som anses som særlig farlige for samfunnet dersom de går fri. I motsetning til fengselsstraff kan den forlenges så lenge retten kommer til at det er fare for gjentakelse, og kan derfor i praksis innebære livstid i fengsel. (dagbladet.no 21.7.2019).)

– Det er generelt problematisk å ha de som er under 18 år i fengsel.

(Anm: – Det er generelt problematisk å ha de som er under 18 år i fengsel. Fire mindreårige har fått forvaringsdom siden loven ble endret i 2012. Forskere mener forvaringsdommer mot barn er problematisk. – Det er veldig spesielt at det kommer så mange forvaringsdommer, og at alle er dømt etter lovendringen som presiserte at det skulle være veldig spesielle omstendigheter for barn under 18 år. Det var ingen dommer før det ble så strengt, sier forsker på forvaring og forskningssjef for Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), Berit Johansen, til VG. Hun mener det er bekymringsfullt at barn straffes så hardt og sier utviklingen er betenkelig. Torsdag ble en 17 år gammel gutt dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år for drapet på Laura Iris Hagen (16) på Vinstra. Dommen er den fjerde forvaringsdommen mot mindreårige i Norge og den tredje i år. Den første dommen ble avsagt i 2017 etter drapet i Vollen i Asker i 2014. Les også: 17-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet(dagsavisen.no 19.7.2019).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

(Anm: Kostholdsveiledning på dødsleiet. I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning. (…) Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten. Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter. (…) Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet. Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser. (…) Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven. Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til. (…) Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn. (…) Les mer: De stolte på legen, men så oppdaget de at han hadde lurt til seg penger i deres navn (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 10.11.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

- Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. (- Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde.)

(Anm: Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. – SJEFEN MÅ Å FÅ VITE: – Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde. Det må være likhet for loven, sier helsebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl. Hun mener arbeidsgiver også må få vite om deres leger har fått advarsel fra Helfo. (nrk.no 5.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking.

(Anm: Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking (dagbladet.no 20.12.2014).)

- Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). (- Undersøkelsen viser samlet sett at hvitvaskingskontrollen knyttet til VPS-kontoer i mange tilfeller ikke har vært tilfredsstillende.)

(Anm: Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). (…) For enkelte kundeforhold synes mangler ved kundetiltakene å ha vedvart over tid. (…) Det kan derfor tyde på at kravet om løpende oppfølging ikke har vært tilstrekkelig oppfylt. (finanstilsynet.no 7.4.2020).)

- Norsk forsker står i midten av en storm i Verdensbanken: – Vi skjønte at det kom til å bli litt oppstyr. (– Vi kan dokumentere at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadiser, sier Jørgen Juel Andersen ved BI om forskningen som har skapt storm i Verdensbanken.)

(Anm: Norsk forsker står i midten av en storm i Verdensbanken: – Vi skjønte at det kom til å bli litt oppstyr. – Vi kan dokumentere at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadiser, sier Jørgen Juel Andersen ved BI om forskningen som har skapt storm i Verdensbanken. Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen ved BI befinner seg på hytta på Sjusjøen mens forskningsarbeidet han har brukt de siste tre årene på skaper storm i Verdensbanken. (dn.no 19.2.2020).)

- Jukseinvesteringer og juksebistand – to sider av samme sak. (- Korrupte ledere jukser til seg bistandspenger.) (- Det er én grunn til at dette fortsetter.)

(Anm: Jukseinvesteringer og juksebistand – to sider av samme sak. Selskaper barberer skatten via jukseinvesteringer. Korrupte ledere jukser til seg bistandspenger. Det er én grunn til at dette fortsetter. Sjusjøen, Norge: Jørgen Juel Andersen ved BI har jobbet med en forskningsrapport hos Verdensbanken. Ifølge kildene til The Economist har sjefene i banken hindret rapporten å komme ut, og nå har den kvinnelige forskningssjefen gått av. Forskningsartikkelen ble publisert i dag. (dn.no 19.2.2020).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Sigrid Klæboe i Tax Justice Network Norge: - Finanstilsynet har sviktet.

(Anm: Sigrid Klæboe i Tax Justice Network Norge: - Finanstilsynet har sviktet. - Avsløringene i Aftenposten viser at kampen mot skatteparadiser i stor grad har vært mislykket, sier Sigrid Klæboe, daglig leder Tax Justice Network Norge. TJN Norge er en del av den internasjonale Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge skal jobbe for global skatterettferdighet og et demokratisk og åpent skattesystem. (aftenposten.no 4.4.2016).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det. (vg.no 29.4.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Riksadvokaten: To polititjenestemenn er skyldig i grovt brudd på tjenesteplikten.

(Anm: Riksadvokaten: To polititjenestemenn er skyldig i grovt brudd på tjenesteplikten. Riksadvokaten mener to polititjenestemenn er skyldig i grovt brudd på tjenesteplikten etter at et avhør av en drapssiktet 15-åring skjedde uten forsvarer. En 15 år gammel gutt ble 6. desember 2016 avhørt som vitne etter at Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble drept dagen før i Kristiansand. I løpet av vitneavhøret ble han siktet. Politiadvokaten i saken besluttet at gutten og moren skulle presenteres for siktelsen og at avhøret skulle avsluttes. Da politiadvokaten gikk for å kontakte forsvarer, fortsatte likevel avhøret i 40 minutter, skriver Fædrelandsvennen. – Riksadvokaten konstaterer at det var svært kritikkverdig av tjenestemennene å fortsette avhøret uten forsvarer, heter det i en avgjørelse fra riksadvokat Tor-Aksel Busch, skriver avisen. Busch er ikke tvil om at det var en tjenesteplikt å avslutte avhøret og vente på forsvarer og mener dette er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. (…) Fem personer ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker etter anmeldelse fra advokat Svein Kjetil Stallemo. Henleggelsen av saken opprettholdes mot tre personer. To av tjenestepersonene som besluttet at avhøret skulle fortsette, siktes for å ha utøvd offentlig myndighet og grovt brudd på sin tjenesteplikt. De vil ikke bli straffet. (vg.no 18.5.2019).)

- Dette sier politimannen om den dramatiske videoen. Søndag publiserte TV 2 en video som viser at en politimann på brutalt vis legger svensk-somaliske Qadar Osman Abdi (24) i bakken under et politiavhør.

(Anm: Dette sier politimannen om den dramatiske videoen. Søndag publiserte TV 2 en video som viser at en politimann på brutalt vis legger svensk-somaliske Qadar Osman Abdi (24) i bakken under et politiavhør. Saken vekker sterke politiske reaksjoner. Samtidig har politimannen formidlet hva han mener skjedde. I avhøret fra september i fjor erkjenner Qadar Osman Abdi å ha oppbevart store mengder narkotika. Erkjennelsen førte til at han senere ble dømt til fengsel i ti og et halvt år. Underveis i avhøret ber politiet ham om å skrive ned passordet til Snapchat-kontoen sin. Abdi skriver først på lappen, for så å ombestemme seg og krølle sammen papirbiten. Deretter blir han lagt i bakken av den mannlige politibetjenten. I videoen ser man at han tar armen sin rundt 24-åringens hals. Abdi har forklart at han var livredd og at han ikke fikk puste. Saken etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker. Politimannen nekter straffskyld. (tv2.no 13.7.2020).)

- Advokat John Christian Elden mener PST brøt loven da de ifølge ham avhørte Waras samboer uten forsvarer til stede. (- Det mener Elden strider med loven og grunnleggende menneskerettigheter, og påpeker at påtaleinstruksen sier at politiet – selv der siktede tror han ikke trenger advokat – skal sørge for at dette blir oppnevnt i vanskelige saker.)

(Anm: Elden mener PST brøt loven da de avhørte Waras samboer. Advokat John Christian Elden mener PST brøt loven da de ifølge ham avhørte Waras samboer uten forsvarer til stede. Justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars. Torsdag ble hun pågrepet og avhørt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). (…) «PST arresterte henne og tok henne til avhør. Hun sa – ifølge politiet – at hun ikke trengte advokat i og med at hun ikke hadde gjort noe galt. Politiet gjennomførte da avhør selv om deres premiss var at det var sannsynlig at hun hadde gjort noe galt», skriver han til avisa. (…) Det mener Elden strider med loven og grunnleggende menneskerettigheter, og påpeker at påtaleinstruksen sier at politiet – selv der siktede tror han ikke trenger advokat – skal sørge for at dette blir oppnevnt i vanskelige saker. (dagsavisen.no 15.3.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Elden om siktelsen: Bygget på indisier.

(Anm: Elden om siktelsen: Bygget på indisier. Forsvarer John Christian Elden sier avhøret og anklagen mot justisministerens samboer er bygget på indisier. Justisministerens samboer, Laila Bertheussen, er foreløpig avhørt én gang, og etter NRK forstår, er det ikke planlagt nye avhør i dag. – Vi har foreløpig ikke hørt noe om nye avhør, sier forsvarer John Christian Elden. Torsdag siktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å ha diktet opp en straffbar handling etter én av trusselsituasjonene mot familiens hjem. De har mistanke om at hun selv tente på familiens bil natt til 10. mars. (nrk.no 15.3.2019).)

- Polititopp mener lovverket står i veien for mulige dopingavsløringer i Norge. – En Seefeld-aksjon kunne ikke ha skjedd i Norge, sier politispesialist Erik Håland. Han vil ha tettere samarbeid mellom politiet og antidopingmyndighetene i jakten på juksemakere.

(Anm: Polititopp mener lovverket står i veien for mulige dopingavsløringer i Norge. – En Seefeld-aksjon kunne ikke ha skjedd i Norge, sier politispesialist Erik Håland. Han vil ha tettere samarbeid mellom politiet og antidopingmyndighetene i jakten på juksemakere. Videoen som ble lekket under ski-VM i Seefeld, sjokkerte en hel idrettsverden. Med et tomt blikk og en sprøyte i armen, ble langrennsløperen Max Hauke tatt på fersken. Midt i en blodoverføring kom det østerrikske politiet på besøk. Bloddopingen hans ble avslørt - og dokumentert på film. Politiaksjonen var en del av en razzia mot fem utøvere og to trenere i mesterskapet, alle siktet for bloddoping. – En slik aksjon kunne ikke skjedd i Norge, sier politispesialist ved Sør-Vest politidistrikt, Erik Håland. (tv2.no 15.3.2019).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer.

(Anm: Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Danske Bank giver for første gang indblik i de hemmelige hvidvaskundersøgelser: 50 er blevet afhørt i operation Acorn og Blue. Indsigt: Det er et kæmpe arbejde med læsning af millioner af mails, omfattende analyser og masser af afhøringer at kortlægge hvidvasksagen i Danske Bank. Her fortæller formand Ole Andersen om arbejdet. (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

- Slik hjalp banken verdens rikeste med å skjule milliarder.

(Anm: Slik hjalp banken verdens rikeste med å skjule milliarder (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: Mener banken ikke rapporterte mistenkelige transaksjoner: Finanstilsynet kritiserte DNBs kontrollrutiner i 2010. Finanstilsynet skriver i et brev til Finansdepartementet at de i 2010 gjennomførte et særskilt hvitvaskingstilsyn hos DNB. (aftenposten.no 14.4.2016).)

- Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat.

(Anm: Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat. (Swiss attorney general will not pursue bribery charges against Novartis for payments to Trump lawyer.) (…) Separat utfører flere amerikanske lovgivere sine egne granskninger. (statnews.com 7.6.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Skatteetaten. Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, sørge for et oppdatert folkeregister og yte god service.

(Anm: Skatteetaten. Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, sørge for et oppdatert folkeregister og yte god service. (skatteetaten.no).

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Dom kan gi nye regler om skatteamnesti.

(Anm: Dom kan gi nye regler om skatteamnesti. Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti. (…) Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen. (budstikka.no 23.5.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Nesøyaadvokat dømt for massive skatteunndragelser.

(Anm: Nesøyaadvokat dømt for massive skatteunndragelser. Advokat Geir Knutsen fikk ingen nåde i Drammen tingrett. Straffen lyder på 3 år og 8 måneder fengsel. Advokat Geir Knutsen var tiltalt for å ha unndratt drøyt 25 millioner kroner fra beskatning fra 2005 til 2013. Han var også tiltalt for å ha unndratt merverdiavgift av en omsetning på nærmere 22 millioner kroner i årene 2006 til 2014. Knutsen hadde følge tiltalen i mange år fakturert kunder på siden av den offisielle omsetningen advokatfellesskapet han var en del av. Da en av kollegaene i fellesskapet oppdaget Knutsens «doble bokføring» begynte ballen å rulle. (dn.no 30.8.2016).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.)

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).

- BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC.

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren har snakket med kilder i Ukraina som hevder utbetalingen skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. Cohen selv benekter påstanden. (abcnyheter.no 23.5.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).

- Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet.

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.)

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).

- Kontrollutvalg mener politiet systematisk bryter lovverket: Sletter ikke materiale fra overvåking. (- I et svært skarpt brev varsler Therese Steen, leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget) nå Justis- og beredskapsdepartementet om saken i en særskilt innberetning.)

(Anm: Kontrollutvalg mener politiet systematisk bryter lovverket: Sletter ikke materiale fra overvåking. Politiet oppbevarer i stort omfang materiale innhentet ved overvåking og bryter lovverket, ifølge utvalget som skal kontrollere politiets bruk. I et krast brev til Justis- og beredskapsdepartementet, ledet av statsråd Tor Mikkel Wara (Frp), beskyldes politiet for systematiske brudd på de særlige reglene om sletting av materiale fra kommunikasjonskontroll. I en svært skarpt brev varsler Therese Steen, leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget) nå Justis- og beredskapsdepartementet om saken i en særskilt innberetning. Utvalget har gjentatte ganger tatt opp manglende sletting av materiale fra overvåking i årsrapportene. KK-utvalget skal føre kontroll med politiets og påtalemyndighetens behandling av saker om kommunikasjonskontroll. Nå har utvalget åpenbart fått nok. (aftenposten.no 18.6.2018).)

– Tolldirektoratet får 900.000 kroner i gebyr fra Datatilsynet for ulovlig overvåking av biler.

(Anm: Tolldirektoratet får 900.000 kroner i gebyr fra Datatilsynet for ulovlig overvåking av biler. Tolldirektoratet må betale 900.000 kroner i overtredelsesgebyr etter å ha drevet ulovlig overvåking av flere millioner biler, slår Datatilsynet fast. NRK kunne i midten av februar fortelle at 80 millioner bilpasseringer er blitt videoovervåket uten hjemmel i loven. Nå har Datatilsynet konkludert i saken, etter å ha gransket den i flere måneder. Overvåkingen var ulovlig, slårs Datatilsynet fast. – Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK. (vg.no 12.3.2019).)

- TOLLDIREKTØREN OM SJOKKRAPPORT: – Vet ikke om vi har gjort noe ulovlig.

(Anm: TOLLDIREKTØREN OM SJOKKRAPPORT: – Vet ikke om vi har gjort noe ulovlig. SVINESUND (TV 2): Tolletaten kan ikke utelukke at de over en lengre periode har drevet med ulovlig overvåkning av biler og passasjerer ved å benytte kameraer de ikke har hjemmel til å bruke. Dette er bare ett av en rekke eksempler på grove avvik og brudd på personvernregler som fremkommer i en ny rapport. På Svinesund, grensen mellom Norge og Sverige, passerer 25.000 personbiler og 1300 trailere i døgnet. Tolldirektøren har invitert TV 2 hit for å fortelle om det han selv beskriver som et alvorlig problem i sin egen etat. (tv2.no 23.2.2019).)

 - Tolldirektør Børmer får 40.000 kroner i bot etter ulovlig pepperspray-bevæpning. (- Tolletaten er ilagt et forelegg på 1,5 millioner kroner for å ha båret pepperspray uten godkjent dispensasjon.) (- Også tolldirektøren får forelegg fra politiet.)

(Anm: Tolldirektør Børmer får 40.000 kroner i bot etter ulovlig pepperspray-bevæpning. Tolletaten er ilagt et forelegg på 1,5 millioner kroner for å ha båret pepperspray uten godkjent dispensasjon. Også tolldirektøren får forelegg fra politiet. NRK avdekket forholdene i februar 2019. I februar i fjor kunne NRK avdekke at 295 tollere hadde blitt utrustet med pepperspray til bruk i nødverge. Bevæpningen skjedde uten at tollerne hadde tillatelse fra politiet. NRK har tidligere omtalt hvordan tolldirektøren besluttet å opprettholde bevæpningen, til tross for at etatens egne jurister hadde varslet om at det ville være ulovlig. Politiet iverksatte etterforskning kort tid etter NRKs avsløringer. Se hvordan Børmer reagerte da NRK konfronterte ham med de interne varslene: (…)  (nrk.no 3.2.2020).)

- NÅ FÅR TOLLERE BÆRE PEPPERSPRAY: – Er ikke på noen måte å gå for langt.

(Anm: NÅ FÅR TOLLERE BÆRE PEPPERSPRAY: – Er ikke på noen måte å gå for langt. Fra 2016 har norske tollere hatt tilgang på pepperspray. For et halvt år siden gikk denne fristen ut på grunn av prøveprosjektet gikk ut etter to år. – Vi står overfor tungt kriminelle som ønsker å få med seg smuglervarer inn til landet vårt. Ofte er tjenestemenn ved øde grenseoverganger langt fra politi og hjelp, sier leder i Norsk Tollforbund, Fredrik Støtvig. (dn.no 22.10.2019).)

- E-poster avslører toll-ledelsen: Ble varslet om mulig lovbrudd fra egne jurister. (- NRK kan i dag avdekke at ledelsen i Tolldirektoratet har unnlatt å etterkomme anbefalinger fra sine egne jurister om å stanse problematisk og mulig ulovlig aktivitet.)

(Anm: E-poster avslører toll-ledelsen: Ble varslet om mulig lovbrudd fra egne jurister. Toll-jurister varslet om at bevæpning med pepperspray er straffbart og at kameraovervåking manglet hjemmel. Juristenes råd om å stanse omgående ble ikke lyttet til. NRK kan i dag avdekke at ledelsen i Tolldirektoratet har unnlatt å etterkomme anbefalinger fra sine egne jurister om å stanse problematisk og mulig ulovlig aktivitet. (nrk.no 23.2.2019).)

- Siv Jensen vil la tollerne bære pepperspray. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen synes det er uproblematisk at tollere bærer pepperspray. (- Denne uken avslørte NRK at flere tollere fortsatte å bruke pepperspray etter at prosjektet var avsluttet og uten at det var hjemmel for bruken.)

(Anm: Siv Jensen vil la tollerne bære pepperspray. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen synes det er uproblematisk at tollere bærer pepperspray. Nå vil hun endre reglene, så praksisen blir lovlig og varig. Jensen har øverste ansvar for tollerne og ga i 2016 tillatelse til et prøveprosjekt der et utvalg tollere fikk bære våpenet fram til 2018, melder NRK. – Fordi tollerne selv har ønsket å kunne bære pepperspray for å ha trygghet i en tidvis krevende jobbhverdag. Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal kunne fortsette å bære pepperspray på jobb, sier Jensen. Denne uken avslørte NRK at flere tollere fortsatte å bruke pepperspray etter at prosjektet var avsluttet og uten at det var hjemmel for bruken. Tolldirektoratet ønsket først å få tillatelse fra politiet til å ha våpenet, men besluttet deretter å inndra peppersprayen umiddelbart. (aftenposten.no 10.2.2019).)

- Rapport: Politiet gned pepperspray i ansiktet på asylsøker. Under et uanmeldt besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, fant sivilombudsmannen flere tilfeller av det de betegner som maktmisbruk mot de innsatte.

(Anm: Rapport: Politiet gned pepperspray i ansiktet på asylsøker. ​Under et uanmeldt besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, fant sivilombudsmannen flere tilfeller av det de betegner som maktmisbruk mot de innsatte. Hvert år sperres flere tusen personer på Trandum utlendingsinternat som er siste stopp før de skal sendes ut av Norge. Menneskene som låses inne her, er personer myndighetene frykter vil rømme før uttransporten. I 2016 var 4206 innom Trandum på vei ut av landet. I en fersk rapport skriver sivilombudsmannen at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på sikkerhetscellene på Trandum, er utsatte grupper som sliter med psykiske helsetilstand, selvskading eller selvmordsfare. Les: 17-åring på sikkerhetscelle – Barneombudet kaller det psykisk tortur. (…) – Det er urovekkende at internatets sikkerhetsavdeling brukes for å håndtere sårbare personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller har uttrykt planer om dette. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. I løpet av 2016 ble sikkerhetsavdelingen brukt 368 ganger. Sivilombudsmannen mener det er en urovekkende tendens at bruk av sikkerhetscelle i begynnelsen av 2017, var høy sammenliknet med tidligere. (nrk.no 22.9.2017).)

Hjerneskadd av pepperspray
nettavisen.no 22.8.2007
Politimannen ble hjerneskadet under testing av pepperspray. (...) For første gang er en politimann erklært hjerneskadet etter å ha blitt eksponert for pepperspray. Mannen ble skadet under testing av pepperspray i politiets regi i 2003. Nå varsler han millionkrav mot arbeidsgivers forsikringsselskap, skriver Politiforum. (...)

(Anm: Hjerneskadet av pepperspray. politiforum.no 23.8.2007.)

- Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister.

(Anm: Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC. (…) Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene. (aftenposten.no 4.11.2016).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? (- Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene.)

(Anm: Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? I februar ba NRK Brennpunkt helsemyndighetene om innsyn i data om aktiviteten til landets fastleger. Data om hvordan 15 milliarder offentlige kroner fordeler seg på 9 700 leger i Norge over tre år. Her fantes bestefars inngrodde tånegl, lillebrors armbrudd og fars røykeavvenningsprat med legen. Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene. (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 2.5.2018).)

- Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. (- Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.)

(Anm: Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år. (…) Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne. (dn.no 30.5.2018).)

- SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo. (- Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag.) (- Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter.) (- Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte.)

(Anm: SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo. Skattefunn er Norges største innovasjonsordning for næringslivet. Nå kuttes ordningen helt for selskaper i som investerer i seg selv eller som er i økonomiske vanskeligheter fra neste år. Det betyr at mange selskaper kan miste flere millioner kroner i støtte, skriver Eline Oftedal. Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag. Ordningen er innovasjonsdrivende for næringslivet, og IKT-sektoren er skatteordningens desiderte vinner. I tillegg er den en sterk driver for digitalisering og teknologiutvikling på tvers av sektorer i hele kongeriket. Handler om overlevelse. Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter. Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte. Abelia er enige i at selskaper i reelle økonomiske vanskeligheter med utsikt for avvikling eller konkurs ikke skal reddes av staten. (abelia.no 10.12.2019).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Politifolk som anmeldes, blir sjelden straffet. (- 99 prosent frifinnes.) (- Politiet ble i perioden fra og med 2016 til april 2018 anmeldt 174 ganger for vold/maktmisbruk, viser tall fra Spesialenheten for politisaker.)

(Anm: Politifolk som anmeldes, blir sjelden straffet. Nylig ble en politibetjent dømt for å ha befølt en trusselutsatt kvinne han skulle beskytte. Av 174 anmeldelser mot politiet for vold og maktmisbruk siden 2016 har to endt med straff. (…) 99 prosent frifinnes Politiet ble i perioden fra og med 2016 til april 2018 anmeldt 174 ganger for vold/maktmisbruk, viser tall fra Spesialenheten for politisaker. Anmeldelsene førte til to fellende dommer. Det tilsvarer 1,15 prosent domfellelse. Den andre dommen i perioden kom i 2016. Da fikk en arrestforvarer et forelegg på 10.000 kroner for å ha slått og sparket en mann i arresten. (aftenposten.no 3.4.2018).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Politimesteren anmeldt til spesialenheten. En polititjenestemann i Bergen har anmeldt både politimesteren og lederen for påtaleenheten i Vest politidistrikt for grov uforstand i tjenesten.

(Anm: Politimesteren anmeldt til spesialenheten. En polititjenestemann i Bergen har anmeldt både politimesteren og lederen for påtaleenheten i Vest politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. Det er etterforskningen av den såkalte Osen-saken som gjør at politimannen Kenneth Berg har anmeldt politimester Kåre Songstad og leder av påtaleenheten, Gunnar Fløystad til Spesialenheten. – Vi opplever at det var mangelfull etterforskningsledelse, en mangelfull etterforskningsplan, manglende ressurssetting og manglende kvalitetssikring av oppgaver, sier Bergs advokat Birthe Eriksen til TV 2. (nrk.no 3.4.2018).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

- Spesialenheten: – Politimesteren i Finnmark har ikke gjort noe ulovlig.

(Anm: Spesialenheten: – Politimesteren i Finnmark har ikke gjort noe ulovlig. Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark har vært etterforsket etter kjøp av snøscootere, men Spesialenheten mener det ikke har skjedd noe straffbart. (…) – Undersøkelsene vi har gjort gir et bilde som avkrefter anklagen. Det er ikke kommet fram konkrete holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart. Saken vil om noen dager bli sendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse, sier Hjelm-Hansen til iFinnmark. (vg.no 25.4.2019).)

-  Politimester etterforskes av Spesialenheten.

(Anm: Politimester etterforskes av Spesialenheten. – Jeg opplever beskyldningene og prosessen som veldig belastende og ubehagelig, sier politimester Ellen Katrine Hætta. Politimester Ellen Katrine Hætta etterforskes av Spesialenheten for politisaker etter et anonymt varsel om et angivelig kjøp av snøscootere til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann, skriver iFinnmark.no. Det hevdes også at politimesteren skal ha hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil. Ifølge politimesteren skal det anonyme varselet ha kommet via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning. Politimesteren sier til TV 2 at påstandene oppleves som en belastning. – Det er et anonymt varsel til Politidirektoratet, som er sendt videre. I varselet er det to påstander. Åpenbart har man ønsket å gå grundigere til verks, sier Hætta til TV 2 om at varselet er sendt til Spesialenheten. Politimesteren sier at anmeldelsen kom svært overraskende på henne, og hun avviser påstandene i varselet, skriver hun på sin Facebook-vegg torsdag. (tv2.no 11.4.2019).)

- Polititopp bøtelagt for alvorlige trusler. En politimann hjemmehørende i Oslo politidistrikt har i flere måneder vært under etterforskning. Nå har Øst politidistrikt kommet med en reaksjon. En mann med en betrodd stilling i Oslo politidistrikt er bøtelagt for å ha fremsatt alvorlige trusler og for brudd på våpenloven.

(Anm: Polititopp bøtelagt for alvorlige trusler. En politimann hjemmehørende i Oslo politidistrikt har i flere måneder vært under etterforskning. Nå har Øst politidistrikt kommet med en reaksjon. En mann med en betrodd stilling i Oslo politidistrikt er bøtelagt for å ha fremsatt alvorlige trusler og for brudd på våpenloven. Det opplyser politiadvokat Kristine Kiær i Øst politidistrikt til TV 2. Hun vil ikke si noe om størrelsen på forelegget, men hun bekrefter at polititoppen er bøtelagt for brudd på straffelovens paragraf 263. Den lyder som følger: «Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år». I tillegg er han bøtelagt for brudd på våpenloven. Kiær ønsker ikke å opplyse hvem politimannen har truet, men hun sier at forholdet har skjedd som privatperson. (tv2.no 13.6.2018).)

- Politisjef etterforskes for upassende oppførsel – er suspendert fra stillingen sin. Politisjefen, som nå er suspendert, er involvert i både en varslingssak og straffesak. Politisjef etterforskes for upassende oppførsel – er suspendert fra stillingen sin. Politisjefen, som nå er suspendert, er involvert i både en varslingssak og straffesak.

(Anm: Politisjef etterforskes for upassende oppførsel – er suspendert fra stillingen sin. Politisjefen, som nå er suspendert, er involvert i både en varslingssak og straffesak. En politisjef er suspendert i et halvt år mens han etterforskes i en varslingssak og en straffesak, får TV 2 opplyst. – Hjemmelen for suspensjonen er paragraf 20 i statsansatteloven. Det er gjort en samlet vurdering av varslingssaken og straffesaken, sier mannens overordnede til TV 2. Behandlingen av varslingssaken er i sluttfasen. Den høytstående polititjenestemannen er suspendert frem til sommeren, i avvente av resultatet i etterforskningen i straffesaken mot ham, opplyser hans overordnede. (…) Varslet om upassende oppførsel Paragraf 20 i statsansatteloven brukes ifølge Lovdata i oppsigelsessaker der vedkommende kan sies opp hvis han eller hun er uskikket for stillingen. (tv2.no 12.4.2018).)

- Polititopp tiltalt for å ha sett på overgrepsbilder. ÅLESUND (TV 2): En sjef i politiet er tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til betydelige mengder med overgrepsbilder av barn.

(Anm: Polititopp tiltalt for å ha sett på overgrepsbilder. ÅLESUND (TV 2): En sjef i politiet er tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til betydelige mengder med overgrepsbilder av barn. Polititoppen har gjennom en årrekke hatt en svært sentral posisjon i etaten, og det slo ned som en bombe i politiet da mannen i mai i fjor ble pågrepet og siktet i den alvorlige straffesaken. – Det er et stort samfunnsproblem at folk gjør seg kjent med overgrepsmateriale via internett, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2. (tv2.no 7.6.2018).)

- Tidligere politileder dømt til 90 dagers fengsel for seksuelle overgrep mot barn. Valgte selv å si opp jobben i fjor sommer, men nekter straffskyld.

(Anm: Tidligere politileder dømt til 90 dagers fengsel for seksuelle overgrep mot barn. Valgte selv å si opp jobben i fjor sommer, men nekter straffskyld. I 2017 ble en daværende politileder i et distrikt på Østlandet siktet overgrep mot barn over internett. Siktelsen gikk på fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn. I tillegg ble han anklaget for å ha anskaffet, innført eller besittet fremstillinger, eller forsettlig å ha skaffet seg tilgang til slikt materiale. (nettavisen.no 22.4.2019).)

- Polititopp dømt for å se på overgrepsbilder mot barn.

(Anm: Polititopp dømt for å se på overgrepsbilder mot barn. En polititopp er dømt til 90 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett. Polititoppen som var tiltalt for å ha sett på overgrepsbilder mot barn, ble ikke trodd da han forklarte netthistorikken med feilnavigering på internett, fremgår det av dommen mot ham i Asker og Bærum tingrett. – Det rene antallet sider han har åpnet med ulovlig materiale taler mot dette. Det har også vært jevnlige besøk på sidene over tid, heter det i kjennelsen. Mannens forsvarer, Line Foss, opplyser til TV 2 at hennes klient synes dommen er meget streng og at dette handler om feilnavigering på nett. De anker derfor dommen. (tv2.no 12.10.2018).)

- Sjøvold oppbevarte ulovlige våpen i justisdepartementet. (- Oppbevaringen økte risikoen for at våpnene kunne komme på avveie, mener Spesialenheten.) (- Spesialenheten for politisaker har avdekket at Sjøvold oppbevarte to revolvere og en pistol inne på kontoret sitt i Justisdepartementet da han var ekspedisjonssjef i 2010–2012.)

(Anm: Sjøvold oppbevarte ulovlige våpen i justisdepartementet. I to år hadde PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ulovlige våpen på kontoret sitt inne i justisdepartementet. Oppbevaringen økte risikoen for at våpnene kunne komme på avveie, mener Spesialenheten. Onsdag i forrige uke ble PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ilagt et forelegg på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og ulovlig oppbevaring av tre skytevåpen. Bakgrunnen for etterforskningen var VGs avsløring av at Sjøvold tok i mot flere håndvåpen fra enken til en losjebror og oppbevarte de ulovlig i flere år. Spesialenheten for politisaker har avdekket at Sjøvold oppbevarte to revolvere og en pistol inne på kontoret sitt i Justisdepartementet da han var ekspedisjonssjef i 2010–2012. Det viser påtalevedtaket som VG har fått innsyn i. (vg.no 10.6.2020).)

- PST-sjefen ilagt forelegg for brudd på våpenloven. Hans Sverre Sjøvold oppbevarte tre våpen på sitt eget kontor i syv år. Ett av dem var uregistrert. (– Hvordan ser Spesialenheten på dette? – Vi har fattet et vedtak der vi har behandlet alle momenter og dokumentasjon. I kveld ønsker jeg ikke å kommentere det nærmere, svarer Liv Øyen, juridisk rådgiver i Spesialenheten. Justisministeren: Fortsatt tillit Justisminister Monica Mæland sier til VG at hun fortsatt har tillit til Sjøvold som PST-sjef.)

(Anm: PST-sjefen ilagt forelegg for brudd på våpenloven. Hans Sverre Sjøvold oppbevarte tre våpen på sitt eget kontor i syv år. Ett av dem var uregistrert. For det gir Spesialenheten ham et forelegg på 50.000 kroner for brudd på våpenloven. Ifølge sin forsvarer, Christian B. Hjort, anser han seg selv fortsatt skikket til å lede Politiets sikkerhetstjeneste (PST). – Hvor oppbevarte han våpnene?– De ble oppbevart nedlåst på hans kontorer, svarer Hjort, som bekrefter at Sjøvold vil vedta forelegget.  I perioden Sjøvold oppbevarte de tre håndvåpnene på sitt kontor har han vært rektor ved Politihøgskolen, ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementets politiavdeling og politimester i Oslo politidistrikt. – Hvordan ser Spesialenheten på dette? – Vi har fattet et vedtak der vi har behandlet alle momenter og dokumentasjon. I kveld ønsker jeg ikke å kommentere det nærmere, svarer Liv Øyen, juridisk rådgiver i Spesialenheten. Justisministeren: Fortsatt tillit Justisminister Monica Mæland sier til VG at hun fortsatt har tillit til Sjøvold som PST-sjef. (…) VG avslørte i oktober i fjor at Sjøvold i flere år oppbevarte våpen ulovlig etter å ha mottatt dem fra enken etter en mann som var medlem i samme Odd Fellow-losje som Sjøvold. Spesialenheten iverksatte etterforskning umiddelbart. (vg.no 3.6.2020).)

- 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene. Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd.

(Anm: 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene. Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd. (…) I alt 32 200 forskjellige personer ble registrert som ofre for vold og mishandling i 2017, slik dette nå er klassifisert i SSBs kriminalstatistikker. Det er en økning på 5 prosent fra året før, og ut i fra ofrenes bosted ble det registrert flere ofre i de fleste fylker. (ssb.no 18.10.2018).)

- Erfarne politijurister slutter – tjener nesten 400.000 kroner mer som advokat. Dårlige lønn- og arbeidsvilkår gjør at flere erfarne jurister i politiet bytter jobb. (- Bedre lønns- og arbeidsvilkår som advokat eller jurist i offentlig forvaltning lokker de erfarne juristene ut av politietaten. – Rammevilkårene for å utøve jobben ble dårligere.)

(Anm: Erfarne politijurister slutter – tjener nesten 400.000 kroner mer som advokat. Dårlige lønn- og arbeidsvilkår gjør at flere erfarne jurister i politiet bytter jobb. (…) Politijuristene opplever at flere av de mest erfarne slutter i jobben fordi arbeidsvilkårene og lønna er dårligere enn andre steder. Bedre lønns- og arbeidsvilkår som advokat eller jurist i offentlig forvaltning lokker de erfarne juristene ut av politietaten. – Rammevilkårene for å utøve jobben ble dårligere. Slik det er for en politijurist i dag, får man ikke oppfylt kravene til jobben man skal utføre, sier tidligere politijurist Charlotte Marie Ringkjøb. Straffeprosessloven og påtaleinstruksen gir regler for hvordan arbeidet skal utøves, på bakgrunn av dette gir riksadvokaten retningslinjer for juristene. (…) Tidligere i år skrev NRK om hvordan politijurister slutter i hopetall over hele landet etter innføringen av den nye politreformen. (nrk.no 25.5.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Finn Halvorsen-saken. I snart ett år har politiet gransket seg selv. Nå vil politimesteren holde rapporten hemmelig for Finn.

(Anm: Finn Halvorsen-saken. I snart ett år har politiet gransket seg selv. Nå vil politimesteren holde rapporten hemmelig for Finn. Finn Halvorsen (65) må fremdeles vente på svar etter sin årelange kamp mot politiet i Haugesund. (…) I 2006 ble Halvorsen dømt til to års ubetinget fengsel for å ha bestilt kidnapping av to menn, som i 2004 ble hentet fra sine egne hjem og grovt mishandlet. (dagbladet.no 7.6.2018).)

- Overgrepssaker mot barn blir liggende i flere måneder uten etterforskning.

(Anm: Overgrepssaker mot barn blir liggende i flere måneder uten etterforskning. Svært strenge tidsfrister for å ta tilrettelagte avhør av barn, fører til at den videre etterforskningen i vold- og overgrepssakene stopper opp. NRK har gjennomgått alle statsadvokatenes tilsynsrapporter om hvordan politiet jobber med saker hvor det er gjennomført tilrettelagte avhør. I fjor ble over 5800 barn og sårbare personer med funksjonsnedsettelser avhørt i såkalte tilrettelagte avhør. Siden sakene gjelder vold og seksuallovbrudd skal de sårbare avhøres en til tre uker etter anmeldelse. Men etter avhøret er tatt, blir mange saker liggende. (nrk.no 16.2.2018).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet drukner i overgrepssaker – etterforskning av voldtekter mot voksne utsettes. Politiet lokker nå ansatte med høyere lønn for å arbeide med de tunge sakene. (vg.no 5.7.2018).)

- Barneombudet: – Alvorlig for barnas rettssikkerhet. Barneombud Anne Lindboe mener det er alvorlig dersom det ikke utdannes nok politietterforskere som kan ta avhør av barn og unge.

(Anm: Barneombudet: – Alvorlig for barnas rettssikkerhet. Barneombud Anne Lindboe mener det er alvorlig dersom det ikke utdannes nok politietterforskere som kan ta avhør av barn og unge. De to siste årene har kursene i avhør av barn og unge ved politihøgskolen ikke blitt fylt opp. (…)I april sendte Politidirektoratet et brev til alle landets politidistrikt hvor de ba dem vurdere å melde på flere kvalifiserte etterforskere til videreutdanningen for å kunne avhøre barn og unge. De to siste årene har kursene i avhør av barn og unge ved politihøgskolen ikke blitt fylt opp. (nrk.no 25.6.2018).)

- Jakten på Jeanette. – Vi må bare få vite noe snart, sier Jeanettes søster. (- Totalt kom det inn ca. 1000 savnetsaker i året til Oslo, Asker og Bærum. Sakene fordeler seg slik: (...)

(Anm: Jakten på Jeanette. – Vi må bare få vite noe snart, sier Jeanettes søster. (…) 8. oktober 2013 forsvinner Geir Karijord i Romsdalen. Han er fortsatt ikke funnet. Se dokumentarfilmen «I det fri». (…)  Les også: Da Sarah Cecilie så bilde av seg selv på melkekartongen, skjønte hun at hun var bortført (…) Savnet saker hos Oslo-politiet. Totalt kom det inn ca. 1000 savnetsaker i året til Oslo, Asker og Bærum. Sakene fordeler seg slik: (…) (aftenposten.no 27.4.2018).)

(Anm: – Hvis det skjer noe med jenta, kommer det til å brenne under føttene på politimesteren. Stortingspolitikere fra flere partier hudfletter politiet for deres håndtering av en savnet 15-åring i Østfold. Til tross for sterk bekymring fra både institusjonen og jentas familie prioriterte ikke politiet å ta imot en anmeldelse om jenta. I tre dager forsøkte institusjonen å levere anmeldelsen, men fikk hver gang til svar at politiet måtte prioritere andre saker. Det får justispolitikere på Stortinget til å reagere. (nrk.no 13.7.2015).)

- Politiet sliter med stort etterslep - 900 saker har ligget et år. 900 straffesaker er ikke avgjort av politiet ett år etter anmeldelse – og saksbunken blir bare større og større.(- Dette er virkeligheten for mange innbyggere i Asker og Bærum.)

(Anm: Politiet sliter med stort etterslep - 900 saker har ligget et år. 900 straffesaker er ikke avgjort av politiet ett år etter anmeldelse – og saksbunken blir bare større og større. (…) Dette er virkeligheten for mange innbyggere i Asker og Bærum. Per april 2018 ligger det 269 straffesaker eldre enn tolv måneder i saksbunken hos politienheten som betjener innbyggerne i Asker, Bærum og Oslo Vest. Slike saker kalles restanser på politispråket. I hele Oslo politidistrikt dreier det seg om 900 saker. (budstikka.no 21.4.2018).)

- Lager spesialgruppe for å få ned etterslep på eldre straffesaker. Politimesteren har engasjert fem jurister i en spesialgruppe, som utelukkende skal jobbe med eldre saker.

(Anm: Lager spesialgruppe for å få ned etterslep på eldre straffesaker. Politimesteren har engasjert fem jurister i en spesialgruppe, som utelukkende skal jobbe med eldre saker. Lørdag fortalte Budstikka at Oslo politidistrikt sliter med stort etterslep i straffesaksbehandlingen. Totalt har politiet 900 straffesaker som ble anmeldt for mer enn et år siden, men enda ikke er avgjort (se faktaramme nederst). (…) LER MER: Statsadvokat: – Kan svekke tilliten til politiet Vil endre loven for å få fart på sakene (budstikka.no 23.4.2018).)

- NRK: Flere enn hver femte forbryter får kortere straff fordi politiet og domstolene er for trege.

(Anm: NRK: Flere enn hver femte forbryter får kortere straff fordi politiet og domstolene er for trege. I mer enn hver femte dom blir det gitt strafferabatt fordi politiet og rettsvesenet har brukt for lang tid, ifølge en telling NRK har gjort. I et av tilfellene NRK omtaler, slapp en da 19 år gammel mann unna med én måned i varetekt og en bot som straff for et bankran han hadde begått. Mannen erkjente forholdet tre dager etter bankranet. Likevel måtte han vente i ytterligere fire år før saken ble pådømt. Da hadde ikke domstolen annet valg enn å gi ham mildere straff. (nettavisen.no 7.6.2018).)

– Politiet glemte meg. Etter 20 års voldshelvete anmelder «Ingrid» samboeren. (- Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) slår fast at alle har rett til en rettferdig rettergang innen rimelig tid. Brytes dette, skal straffen reduseres. På grunn av den lange saksbehandlingstiden barberes omtrent ⅓ av straffen bort. Etter dette fastsettes samboerens straff til fengsel i 2 år og 4 måneder.)

(Anm: – Politiet glemte meg. Etter 20 års voldshelvete anmelder «Ingrid» samboeren. Fra politiet blir reaksjonen noe helt annet enn hun så for seg. (…) Får strafferabatt Da saken endelig er over i lagmannsretten, blir tiltalte på lik linje som i tingretten dømt for volden mot familien. Også denne gangen blir han felt på alle punkter, uten noen formildende omstendigheter. Men når straffen blir lest opp får «Ingrid» en ny overraskelse. Lagmannsretten mener det normalt skal gis tre og et halvt år i fengsel for denne typen kriminalitet. Men siden saken har blitt liggende så lenge, skal det gis rabatt i straffen. Det begrunnes slik: «Politiets etterforskning har tatt uvanlig lang tid, og dette har vært en belastning for både tiltalte og for de fornærmede. … Aktor har opplyst at det alt i alt har vært total inaktivitet hos politiet i ca. 1 år og 6 måneder, og at det har gått mer enn 4 ½ år siden forholdet ble anmeldt.» Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) slår fast at alle har rett til en rettferdig rettergang innen rimelig tid. Brytes dette, skal straffen reduseres. På grunn av den lange saksbehandlingstiden barberes omtrent ⅓ av straffen bort. Etter dette fastsettes samboerens straff til fengsel i 2 år og 4 måneder. – Det var deilig å bli trodd. Den smerten og usikkerheten og ettervirkningen for barna. Så koker det ned til dette? Det føles ikke riktig i det hele tatt, sier «Ingrid». (nrk.no 7.6.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker.

(Anm: Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. (…) Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. BEKYMRET: Politiet er bekymret for at slåsskamper mellom jenter er et økende problem. Nå ser de også trusler med kniv blant tenåringsjenter. (Dagbladet): - Jeg er ikke overrasket. Jeg tenkte at dette er saker som dukker opp med jevne mellomrom, sier Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Dagbladet melder i dag om at politiet på Romerike opplever et økende problem med jenter som bevisst planlegger slåssing og møtes til kamp. Politiet forteller at alvorlighetsgraden med bruk av vold øker. Det er flere tilfeller der kniv har vært involvert. Tenåringsjenter i alderen 14-18 år reiser også over fylkesgrensene for å slåss. Volden blir også filmet og lagt ut på sosiale medier. (dagbladet.no 28.4.2018).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Oslo-politiet vil gjøre det enklere å fengsle unge under 18 år. (- Dagens straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år egner seg ikke for alle, mener Oslo-politiet.)

(Anm: Oslo-politiet vil gjøre det enklere å fengsle unge under 18 år. Dagens straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år egner seg ikke for alle, mener Oslo-politiet. De vil at unge multikriminelle skal straffes hardere enn i dag. Volden øker blant ungdom i Oslo. Antall unge gjengangere er nesten doblet på to år. Samtidig har Oslo-politiet erkjent at de står overfor en stor utfordring når det gjelder gjengkriminalitet, med Young Bloods i spissen. I dag er samfunnsstraff, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff (se fakta) mye brukte straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år. Men politiet i Oslo mener disse reaksjonsformene er for milde for ungdom de beskriver som multikriminelle. De ber nå om en rekke tiltak. Flere vil kreve lovendring. Oslo-politiet vil: (…) (aftenposten.no 11.12.2018).)

- Flere unge kriminelle gjengangere.

(Anm: Flere unge kriminelle gjengangere. Mer vold og trusler. Her er krimåret 2018 oppsummert i åtte grafer. Antall unge kriminelle gjengangere økte med over 20 prosent i fjor, viser Oslo-politiets krimstatistikk for 2018. I 2018 var 1533 unge mellom 10 og 17 år mistenkt eller siktet for lovbrudd i Oslo, Asker og Bærum. Blir en ungdom under 18 år registrert med fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår, blir vedkommende definert som ung gjenganger. Av de 1533 unge, er 182 personer i Oslo kommune en såkalt ung gjenganger. Det er en økning på over 20 prosent sammenlignet med 2017, da det var 151 unge gjengangere. Tar man med Asker og Bærum, hadde Oslo politidistrikt 197 unge gjengangere i fjor. (aftenposten.no 6.2.2019).)

- Oslopolitiet vil ha unge multikriminelle i fengsel. Ungdomsstraff fungerer ikke for alle, mener oslopolitiet.

(Anm: Oslopolitiet vil ha unge multikriminelle i fengsel. Ungdomsstraff fungerer ikke for alle, mener oslopolitiet. De vil ha strengere straff og fengsel for ungdommer som gjentatte ganger begår alvorlig kriminalitet. (vartoslo.no 12.12.2018).)

- Foreldre melder ikkje ungdomskriminalitet fordi dei fryktar hemn. Barn og unge opplever vald og trugsmål frå jamaldrande. Men i fleire tilfelle vel foreldra å ikkje melde det til politiet fordi dei fryktar barna skal bli utsett frå straffetiltak frå gjerningspersonane.

(Anm: Foreldre melder ikkje ungdomskriminalitet fordi dei fryktar hemn. Barn og unge opplever vald og trugsmål frå jamaldrande. Men i fleire tilfelle vel foreldra å ikkje melde det til politiet fordi dei fryktar barna skal bli utsett frå straffetiltak frå gjerningspersonane. Dei siste to åra har det vore ein kraftig auke i ungdomskriminaliteten, særleg i Oslo. Mange barn og unge har opplevd å bli rana, truga eller utsett for vald frå jamaldrande, med trugsmål om at ting vil bli verre om dei går til politiet. Leiaren for ungdomsavsnittet ved Majorstua politistasjon, Johan Benitez, seier han veit om barn og ungdom som er truga til tausheit. – Dei blir truga med straffetiltak og hemn dersom dei går til politiet etter at dei er utsette for vald og trugsmål. (…) Justisminister Tor Mikkel Wara seier det er uhaldbart at folk ikkje melder kriminalitet til politiet, og lover tiltak. – Folk skal melde og kjenne seg trygge. Dette er ei ny utvikling vi har sett i Oslo dei siste åra. Vi kan ikkje ha det slik, og kjem til å setje inn ressursar og politiinnsats for å hindre at dette utviklar seg. (nrk.no 31.12.2018).)

- Riksadvokat kaller inn til møte om gjengkriminalitet i Oslo. Kripos og politimesterne i Oslo og Øst politidistrikt er innkalt til riksadvokat Tor-Aksel Busch for å forklare seg om gjengproblematikken i Oslo.

(Anm: Riksadvokat kaller inn til møte om gjengkriminalitet i Oslo. Kripos og politimesterne i Oslo og Øst politidistrikt er innkalt til riksadvokat Tor-Aksel Busch for å forklare seg om gjengproblematikken i Oslo. «Både resultater og utfordringer bes kommentert og belyst», skriver Riksadvokaten i møteinnkallelsen som VG omtaler. Statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet sier til avisen at det ikke handler om kritikk, men at de ønsker å få en oppdatert og ærlig beskrivelse av situasjonen. I tillegg ønsker de konkrete forslag til tiltak mot gjengen, for eksempel lovendring. – Vårt inntrykk er at politiets intensiverte innsats den senere tid har gitt gode resultater, sier han. (aftenposten.no 14.8.2018).)

- En spade er en spade – en gjeng er en gjeng. HOLMLIA: Young Bloods blir i hemmelige etterretningsrapporter omtalt som Oslos største gjengtrussel. Tillit er politiets viktigste kapital. Hvis de benekter problemer alle ser at finnes, slutter folk å stole på dem.

(Anm: En spade er en spade – en gjeng er en gjeng. HOLMLIA: Young Bloods blir i hemmelige etterretningsrapporter omtalt som Oslos største gjengtrussel. Tillit er politiets viktigste kapital. Hvis de benekter problemer alle ser at finnes, slutter folk å stole på dem. Da er vi i hvert fall i trøbbel. Folk merker hva som skjer rundt dem. Når folk på Holmlia opplever at det skytes midt på dagen, midt i boligstrøket, med barn i nærheten, så forteller det mye om hvor langt det har kommet. Om hva de kriminelle kan tillate seg. Og om hvor brutalt miljøet har blitt. Politiet nektet lenge å bruke ordet “gjeng” om ungdommene som herjer på Holmlia. Ledere i politiet har bedyret at det er trygt å bo der, og snakket ned problemet. Utad. Internt, derimot, ble gjengen på Holmlia beskrevet som en alvorlig trussel. VG-avsløring: Historien om gjengen ingen klarte å stoppe (vg.no 9.6.2018).)

- VG har de siste dagene fortalt om politiets mislykkede kamp mot Young Bloods – gjengen som står bak drapsforsøk, kidnappinger og store narkotikainnførsler i Oslo. I dag kan vi fortelle om millionverdiene politiet ikke vet hvor er.

(Anm: VG har de siste dagene fortalt om politiets mislykkede kamp mot Young Bloods – gjengen som står bak drapsforsøk, kidnappinger og store narkotikainnførsler i Oslo. I dag kan vi fortelle om millionverdiene politiet ikke vet hvor er. (vg.no 11.6.2018).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen.

(Anm: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen. Ifølge Aftenposten har antallet «svært alvorlige» hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i fjor, mens antall «alvorlige» hendelser nesten ble tredoblet fra 425 til 1.219 i samme periode. Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1.515 i fjor. Tallene legges fram mandag. I innkallingen til pressekonferansen understreker utdanningsetaten i Oslo at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser. – Antallet innrapporterte voldshendelser mot ansatte i osloskolen har økt de siste årene. Rapporteringen er blitt bedre slik at flere av hendelsene blir rapportert, men tilbakemeldinger fra skolene tilsier også at antall voldshendelser øker, særlig blant yngre elever, heter det i meldingen. (©NTB) (kommunal-rapport.no 7.5.2018).)

- VG mener: Vold mot lærere er et demokratisk problem. Vold mot lærere er et demokratisk problem og må tas på dypeste alvor.

(Anm: VG mener: Vold mot lærere er et demokratisk problem. Vold mot lærere er et demokratisk problem og må tas på dypeste alvor. LES OGSÅ Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen Nærmere ti prosent av lærerne i Osloskolen ble utsatt for vold og/eller trusler i løpet av fjoråret. Det er en dobling av tilfeller i løpet av de tre siste årene, viser en ny rapport fra Utdanningsetaten. Det er også en markant økning i antallet vold og trusler mot og mellom elever. I denne gruppen er de fleste tilfellene mellom gutter i alderen mellom seks og tolv år. LES OGSÅ Kraftig økning i voldstrusler mot lærere i Oslo-skolen Skal man lete etter noen positivt i den grimme virkeligheten denne undersøkelsen avspeiler må det være at noe av økningen kan skyldes at det er mindre tabubelagt for lærere å snakke om at de er blitt utsatt for vold eller trusler. Da Børge Skånland, som er førsteamanuensis ved institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), publiserte resultater av dybdeintervjuer fra sin doktoravhandling om lærere som hadde opplevd trusler eller fysisk vold fra elever i 2016, fant han at mange oppfattet den fysiske krenkelsen de ble utsatt for som skamfull. «Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i skolehverdagen. Da tilhører du lærerklubben», forklarte han til forskning.no den gang. «Bryter du med denne normen, opplever du avvisning i stedet for støtte. Synliggjør en lærer frykt, blir vedkommende sett på som inkompetent. Forteller du om det som er skjedd, blir du merket». (vg.no 14.5.2019).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

– Oslo-lærere: – Elever slår, sparker, biter og ødelegger klasserom. I 2017 ble det registrert tre ganger så mange volds- og trusselhendelser mot lærere i Oslo-skolen som i 2015.

(Anm: Oslo-lærere: – Elever slår, sparker, biter og ødelegger klasserom. I 2017 ble det registrert tre ganger så mange volds- og trusselhendelser mot lærere i Oslo-skolen som i 2015. – Det er lærere som står i dette daglig, over lang tid, sier lærer. Lærere ved skoler i Oslo opplever utagerende og voldelige elever. Det rapporteres, men gjøres lite, føler de. (…) De er lærere ved ulike barne- og ungdomsskoler. Mandag la Utdanningsetaten frem årsrapporten om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen. Alle de seks lærerne har kjent på kroppen det rapporten viser: volds- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo-skolen har økt kraftig de siste årene. (aftenposten.no 8.5.2018).)

- Politiets nye tall om ungdomskriminaliteten i Osl