Patent; av fr. patente, eg. lettre patente, av lat. 'være åpen'. Kilde: Store norske leksikon.)

Firma anklaget for å utnytte unike legemiddelegenskaper for å beholde markedsandel (BMJ 2008;336:576 (15 March))

Bruk pris og ikke patent Det grunnleggende problemet med patenter er enkelt, det bygger på at man begrenser bruken av kunnskap. (aftenposten.no 23.3.2007)

Om legemiddelpatenter og lobbyisme On an intellectual plane, rich countries argue that protection of the patents is necessary to enable them to continue research and development to produce better medicines. On a "situation on ground" basis, however, the interests of millions of patients suffering from lethal epidemics cannot just be ignored. (latimes.com 24.6.2006)

Patent Fight

The test of a drug company isn't just how good it is at developing new medicines, it's also how well its executives fight the patent wars. (businessweek.com 12.9.2006)

USA: Totalt arbetar drygt 1100 lobbyister med att påverka politikers beslut som rör läkemedel. (Läkemedelsvärlden 2007(4) (April))

- Jeg trodde patenter var en bra ting, og jobbet hardt for å beholde dem

Kathrine Aspaas: Her har du ti økonomiske grunner til å glede deg til 2015
fvn.no 28.12.2014
(…) Ting tar tid
«Jeg trodde patenter var en bra ting, og jobbet hardt for å beholde dem. Kanskje var de bra for lenge siden, men nå ser vi ofte at de kveler fremskritt. De beriker juristene fremfor oppfinnerne», sa Tesla-sjef Elon Musk, og tok sitt valg: Å bidra positivt til den kloden han lever på. (…)

(Anm: Toyota tar en Tesla: Frigir hemmelige patenter * Verdens første kommersielle hydrogenbil selges i USA i år * Norsk ekspert: Veldig gode nyheter for hydrogenbilen (vg.no 6.1.2015).)

- Bare én av tjue oppfinnere er kvinne. (- Nye tall fra Patentstyret viser at bare én av tjue oppfinnere er kvinne.)

(Anm: Bare én av tjue oppfinnere er kvinne. Ingrid Lome håper hun kan inspirere andre. Teknologien hun var med på å finne opp, kan kutte store klimagassutslipp og gi ren energi til energifattige øystater. Men stadig færre gjør som henne. Som marineingeniør jobber Ingrid Lome med å regne ut hvordan ting beveger seg i havet. For eksempel et solkraftanlegg. Ingrid Lome (33) visste tidlig at hun ville bli ingeniør. Fra det øyeblikket hun lærte hva det var, har det vært drømmen. I dag er hun senior marineingeniør i Moss Maritime og én av oppfinnerne bak en helt ny teknologi for flytende solkraft. Går alt som de håper, kan anlegget gi ren energi til kystnasjoner og erstatte gassforbrenning på oljeplattformer. Men det er ikke bare oppfinnelsen som er spesiell, men at Lome er kvinnelig oppfinner. Nye tall fra Patentstyret viser at bare én av tjue oppfinnere er kvinne. (e24.no 8.3.2023).)

- EU vil give medicinalvirksomheder færre år med patent på deres medicin. (- I forslaget om revision af lægemiddel-lovgivningen vil Kommissionen nemlig reducere den europæiske databeskyttelse med to år – fra otte til seks år.)

(Anm: EU vil give medicinalvirksomheder færre år med patent på deres medicin. ”Det nye forslag vil betyde, at europæerne vil få den nyudviklede medicin senere, end de gør nu, da virksomhederne vil kigge mod andre markeder i verden,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i lægemiddelindustriforeningen, Lif. EU-kommissionen fremsatte onsdag et lovforlag til en ny europæisk lægemiddelstrategi, som vil betyde, at medicinalvirksomhederne får færre år med patent på deres medicin. Formålet er at sikre billigere medicin. Planerne møder massiv kritik i life science-sektoren. I forslaget om revision af lægemiddel-lovgivningen vil Kommissionen nemlig reducere den europæiske databeskyttelse med to år – fra otte til seks år.  Databeskyttelsen sikrer markedseksklusiviteten i forbindelse med lanceringen af nye lægemidler. Forslaget skal sikre billigere medicin og nemmere og lige adgang til medicin for borgere i alle medlemslandene. I dag er godkendte lægemidler ikke tilgængelige i alle EU-lande.Nogle medlemslande har ifølge EU´s sundheds-kommissær Stella Kyriades adgang til 90 procent af al godkendt medicin, mens andre kun har adgang til 10 procent. Planerne møder massiv kritik i life science-sektoren. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 27.4.2023).)

- Alnylam saksøker Moderna &Pfizer, hevder covid-19-vaksiner krenker lipidpatent.

(Anm: Alnylam sues Moderna & Pfizer, claiming Covid-19 vaccines infringe lipid patent. Alnylam Pharmaceuticals has proprietary lipid nanoparticle technology used in its FDA-approved RNA therapies. The biotech company claims that the messenger RNA Covid-19 vaccines from Moderna and Pfizer infringe on a patent covering this LNP technology. (medcitynews.com 17.3.2022).)

- Moderna saksøker Pfizer – anklager om kopi av MRNA-teknologi.

(Anm: Moderna saksøker Pfizer – anklager om kopi av MRNA-teknologi. Bioteknologiselskapet Moderna saksøker konkurrenten Pfizer og tyske Biontech for patentbrudd i utviklingen av coronavaksiner. Moderna hevder Pfizer/Biontech har kopiert mRNA-teknologien som de selv har utviklet flere år før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Patentene det er snakk om, ble registrert i 2010 og 2016. (vg.no 26.8.2022).)

- Færre patentsøknader også i 2019.

(Anm: Færre patentsøknader også i 2019. Patentstyret mottok 8 prosent færre direkte patentsøknader i 2019. Lavere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere var årsaken. (ssb.no 28.7.2020).)

- Hvorfor ønsker FDA å slutte å forbedre medisiner via "patentområder av bekymring"?

(Anm: Why does the FDA want to stop improving medicines via patent ‘areas of concern’? It’s hardly unprecedented for one federal agency to encroach on another’s turf. But the latest intra-executive-branch dustup is particularly eyebrow-raising. This fall, acting FDA Commissioner Janet Woodcock wrote a letter to the U.S. Patent and Trademark Office to share “areas of concern” about patents issued for prescription medications. (statnews.com 8.11.2022).)

- REVURDERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER FOR PANDEMIBEREDSKAP OG RESPONS. (- Selv om COVID-19-pandemien langt fra er over, rettes oppmerksomheten nå mot spørsmålet om hvordan verden kan være bedre forberedt på å reagere på fremtidige pandemier..) (- I sentrum for bekymringene er spørsmålet om intellektuell eiendom (IP), diagnostikk, terapi og vaksiner. Mens regjeringer stilte krav og pumpet inn store ressurser (midler) for å støtte innovasjoner relatert til COVID-19, har farmasøytiske selskaper i stor grad vært i stand til å beholde IP i sine funn, og oppnå klekkelig fortjeneste, selv når hoveddelen av finansieringen har kommet fra regjeringer.)

(Anm: RETHINKING INTELLECTUAL PROPERTY FOR PANDEMIC PREPAREDNESS AND RESPONSE. Although the COVID-19 pandemic is far from over, attention is now turning to the question of how the world can be better prepared to respond to future pandemics. At the centre of concerns is the question of intellectual property (IP), of diagnostics, therapeutics, and vaccines. While governments demanded and pumped huge resources into supporting innovations in relation to COVID-19, pharmaceutical companies have largely been able to retain IP in their discoveries, and achieve very substantial profits, even when the bulk of funding has come from governments. Although it hard to view the current situation as equitable, entrenched interests have opposed significant change, and in any case there is no consensus on what changes to IP would lead to a future that is both equitable and sustaining with regard to pandemic preparedness and response. A number of innovative IP solutions for stronger global pandemic response have been proposed. They range from voluntary measures and expanded use of recognised TRIPS flexibilities to a temporary waiver of TRIPS intellectual property protections at the WTO or even to an entirely new incentive/access framework for pandemic diseases. As the world comes together to create a new treaty or instrument for better pandemic preparation and response, we will explore proposals for more flexible management of IP. The event is co-organised by Professor Jonathan Wolff, the Global Health Impact Project, and the Independent Research Group for Global Health Justice. (bsg.ox.ac.uk 4.10.2022).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Mulig å revidere patentavtale. U-land. (- Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august).)

(Anm: U-land.Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august). Stiglitz peker på at TRIPS kan hindre utvikling i u-landene. Løsningen er ifølge Stiglitz å avvikle TRIPS, og flytte forhandlingene til Verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO. Argumentet til Stiglitz om at u-landenes stemmer blir hørt bedre i WIPO er ikke godt belagt: De mektigste statene rår grunnen også i WIPO. U-landene kan hindre vedtak, men får ikke gjennom avtaler mot i-landenes vilje.  (aftenposten 20.9.2005).)

- Norsk selskap dømt til å betale 20 mill. i USA, men bruker 80 mill. på advokater og eksperter.

(Anm: Norsk selskap dømt til å betale 20 mill. i USA, men bruker 80 mill. på advokater og eksperter. – Det amerikanske rettssystemet er helt forferdelig og ekstremt dyrt. TCO as havnet i en patentkrangel og måtte betale 20 millioner kroner i erstatning for brudd på amerikanske patentlover. Regningen til jurister og andre eksperter er langt høyere. (…) Han sier ankesaken blir mye mindre kostbar, rundt fem millioner kroner. Dermed ender totalregningen på over 80 millioner kroner for patentkrangelen det lille bergensfirmaet har havnet i. Elgan har ikke mye fint å si om det amerikanske justissystemet. – Det amerikanske rettssystemet er helt forferdelig og ekstremt dyrt. Jeg tror mange norske bedrifter undervurderer risikoen med å gå inn i det amerikanske markedet, sier Elgan. (dn.no 18.9.2022).)

- Gir forskning og innovasjon økonomisk vekst? (- Såkalte blokkerende patenter kan bremse utvikling og kommersialisering av teknologi, sa Christian Riis ved Handelshøgskolen BI i sin presentasjon.)

Gir forskning og innovasjon økonomisk vekst?
forskningsradet.no 24.9.2009
Tre forskningsprosjekter legger grunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk ved å se på sammenhengen mellom økonomisk vekst, forskning og innovasjon. Nå foreligger foreløpige resultater. (...)

- Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem.)

(Anm: Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- The Guardian view on new drugs: high hopes, higher prices. Editorial. (...) Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem. (theguardian.com 3.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Big pharmas påvirkning. (- Omfattende rapport identifiserer mange områder med påvirkning og skjevhet.) (- Han ville ha oss til å tro at hans legemiddel var blitt oppdaget med kjemisk forskning av alkymistisk grundighet, og ble produsert ved en prosess så kostbar og omstendelig at det kun kunne selges til en svært høy pris.1)

(Anm: Ferner RE.  Editorials. The influence of big pharma. The influence of big pharma (Big pharmas påvirkning) Editorial (Lederartikkel) Omfattende rapport identifiserer mange områder med påvirkning og skjevhet. (Wide ranging report identifies many areas of influence and distortion). ...han ville ha oss til å tro at hans legemiddel var blitt oppdaget med kjemisk forskning av alkymistisk grundighet, og ble produsert ved en prosess så kostbar og omstendelig at det kun kunne selges til en svært høy pris.1 (...he would have us believe that his drug has been discovered by chemical research of alchemical profundity, and is produced by a process so costly and elaborate that it can only be sold at a very high price.1) BMJ. 2005 16 ; 330(7496) : 855-6.)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd.

(Anm: Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (Antipsychotic treatment of children and adolescents is a double-edged sword.) (…) To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons. (…)  For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. (Second, 111 (98%) of patients experienced adverse reactions.) Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol (Abilify), rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. (Among the 58 patients taking aripiprazole. 52 (91%) reported tremor and 44 (77%) reported failing memory.) The Lancet Psychiatry 2017;4(8):576–577 (Published: August, 2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Ikke-dødelige sykdommer koster samfunnet mest. Ikke-dødelige sykdommer, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, forårsaker høye behandlingskostnader og mye tapt arbeidsdeltagelse, og koster dermed mer for samfunnet enn dødelige sykdommer.

(Anm: Ikke-dødelige sykdommer koster samfunnet mest. Ikke-dødelige sykdommer, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, forårsaker høye behandlingskostnader og mye tapt arbeidsdeltagelse, og koster dermed mer for samfunnet enn dødelige sykdommer. Dødelige sykdommer, som kreft og hjerte- og karsykdommer, fører også til høye behandlingskostnader, men i langt mindre grad til tapt arbeidsdeltakelse. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og to samarbeidspartnere. (fhi.no 7.6.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- WTO-land er enige om en begrenset lempe på patentbeskyttelse for koronavaksiner. (- Men eksperter sier at avtalen, som et resultat av et ambisiøst patentfritak foreslått for nesten to år siden, kommer altfor sent og er altfor beskjeden i omfang til å påvirke den globale vaksineforsyningen på en meningsfull måte.)

(Anm: W.T.O. countries agree to a limited relaxing of patent protections on coronavirus vaccines. The member countries of the World Trade Organization on Friday reached a limited agreement to ease intellectual property protections on coronavirus vaccines, aiming to boost the supply for poorer countries. The measure would make it easier for manufacturers in developing countries to override patents on the vaccines and export them for sale in other lower-income countries. But the agreement, the outgrowth of an ambitious patent waiver proposed nearly two years ago, is arriving far too late and is far too modest in scope to meaningfully affect global vaccine supply, experts said. “This doesn’t really move us beyond the status quo in any significant way,” said Mihir Mankad, a researcher who advises Doctors Without Borders in the United States on global health advocacy and policy issues. (nytimes.com 17.6.2022).)

- Coronaviruset: - Bruker alle tiltak unntatt dette. (- Ifølge Leger uten grenser står sju selskaper klare til å starte produksjon av coronavaksiner.) (- Men selskapene mangler oppskriften på vaksinene, og legemiddelfirmaene som har dem, vil ikke dele.)

(Anm: Coronaviruset: - Bruker alle tiltak unntatt dette. Ifølge Leger uten grenser står sju selskaper klare til å starte produksjon av coronavaksiner. Men selskapene mangler oppskriften på vaksinene, og legemiddelfirmaene som har dem, vil ikke dele. - I denne pandemien har vi tatt i bruk alle mulige tiltak - tiltak som ville vært utenkelige om man ser tilbake i tid, fordi de har hatt en så enorm innvirkning på våre liv og økonomien i verden. Vi stiller oss derfor undrende til at det eneste tiltaket verden så langt ikke har vært villig til å ta i bruk, er tiltaket om patentunntak for vaksineoppskriftene, sier Elin Hoffmann Dahl, i Leger uten grenser, til Dagbladet. (…) Ifølge Hoffmann Dahl i Leger uten grenser finnes det mange historiske eksempler på at produksjonen og dermed tilgjengeligheten av legemiddel øker når patenter har blitt fjernet. (…) - Enorm profitt Hoffmann Dahl sier hun ikke er i tvil om hva hun mener er årsaken til at vaksineprodusentene ikke ønsker å dele oppskriftene sine. (dagbladet.no 30.11.2021).)

- Pfizer prøver å bli med i FDA-søksmål for å forsvare forretningshemmeligheter. Pfizer fortalte en føderal dommer i Fort Worth, Texas at firmaet burde få lov til å gripe inn på vegne av United States Food and Drug Administration, som forsøker å forsinke utgivelsen av tusenvis av dokumenter relatert til firmaets eksperimentelle mRNA-baserte COVID-19-vaksine.

(Anm: Pfizer Tries To Join FDA Lawsuit To Defend Trade Secrets. Pfizer told a federal judge in Fort Worth, Texas that the company should be allowed to intervene on behalf of the United States Food and Drug Administration, which is attempting to delay releasing thousands of documents related to the firm’s experimental mRNA-based COVID-19 vaccine. Pfizer Wants to Join the FDA in its FOIA Lawsuit Defense. The federal regulatory agency and the pharmaceutical giant asked Texas Northern District Judge Mark Pittman to slow disclosure of most of the requested vaccine documents and to entirely prevent disclosure of others. (trialsitenews.com 28.1.2022).)

- EU domstol kom frem til at GSK inngikk «pay-for-delay» i Seroxat (paroxetin)-sak. (- Competition and Markets Authority (CMA) kunngjorde at EU-domstolen var enig i at GSK hadde betalt for å forsinke andre konkurrenters tilgang på det britiske markedet for generisk Seroxat (paroxetine).

(Anm: EU court rules GSK committed ‘pay-for-delay’ in paroxetine case. The Competition and Markets Authority (CMA) announced the EU Court of Justice agreed that GSK had paid to delay other competitors entering the UK paroxetine generics market. The EU Court of Justice has ruled that the UK Competition and Markets Authority (CMA) was correct in their decision that GlaxoSmithKline (GSK) and other pharmaceutical companies had broken competition laws. The CMA imposed fines of £45 million on the companies involved. In 2016, the authority provided evidence that GSK had agreed to pay other suppliers of paroxetine generics over £50 million to delay their entry into the UK market and therefore prevent competition. The CMA stated these ‘pay-for-delay’ agreements potentially deprived the National Health Service (NHS) of significant price reductions through stopping competition. In this case, when independent generic entry eventually took place, average paroxetine prices dropped by over 70 percent in two years. (europeanpharmaceuticalreview.com 31.1.2020).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

- Virtuell OHE-årsforelesning 2021: Fungerer patenter?

(Anm: Virtual OHE Annual Lecture 2021: Do Patents Work? Evidence from Pharmaceutical Innovation. (ohe.org 28.8.2019 ).)

- Gir forskning og innovasjon økonomisk vekst? (- Patentsystemer som flaskehals for innovasjon.)

Gir forskning og innovasjon økonomisk vekst?
forskningsradet.no 24.9.2009
Tre forskningsprosjekter legger grunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk ved å se på sammenhengen mellom økonomisk vekst, forskning og innovasjon. Nå foreligger foreløpige resultater. (...)

Patentsystemer som flaskehals for innovasjon
- Såkalte blokkerende patenter kan bremse utvikling og kommersialisering av teknologi, sa Christian Riis ved Handelshøgskolen BI i sin presentasjon. - Patenter sikrer aktører rettigheter til teknologi og ofte må man kjøpe rettighetene eller vente til perioden som rettighetene er bundet opp er over før man kan utvikle teknologien videre.

- For å skape verdier bør legemiddelfirmaer prioritere innovasjon, ikke aksjonærer.

(Anm: To create value, pharma companies should prioritize innovation, not shareholders. Biogen announced its quarterly earnings on April 22 and revealed it had repurchased $600 million of its shares in the first quarter — a majority (78%) of its operating cash flow for the quarter. In contrast, Biogen invested a fraction (12%) of its operating cash flow on capital expenditures. And this was actually a light quarter of share repurchases for Biogen. In 2020, the company repurchased a whopping $6.7 billion of its shares, or 1.67 times its net income of $4 billion for 2020. One the most critical events in Biogen’s history is looming: the Prescription Drug User Fee Act action date of June 7 the FDA set for aducanumab, its drug for treating Alzheimer’s disease. Despite aducanumab’s somewhat controversial history, Alzheimer’s disease imposes a huge disease burden on society, affecting millions of Americans and their caregivers. It is also among the top 10 causes of death around the world. (statnews.com 23.4.2021).)

- Er høyt prisede reseptbelagte legemidler prisen på innovasjon? Offentliggjør kostnadene for kliniske studier. (- Når 40 prosent av amerikanere sliter med å ha råd til reseptbelagte medisiner og mange rasjonerer eller forsinker oppstart av livreddende legemidler, er det klart at noe har gått fryktelig galt.) (-Legemiddefirmaer opplyser ikke hva legemiddelutvikling faktisk koster.)

(Anm: Are high-cost prescription drugs the price of innovation? Disclose the costs of clinical trials. With 40 percent of Americans struggling to afford prescription medicines and many rationing or delaying initiation of lifesaving drugs, it’s clear something has gone terribly wrong. The goal of medical research and development (R&D) is to discover, develop, and deliver tools that meet pressing public health needs, but high prices prevent U.S. patients from accessing medicines critical for their care. In other more resource-limited or disaster-stricken places around the world, the crisis in access is even starker: some important diseases are neglected altogether by the market, while the drugs that do exist are priced out of reach. For decades, pharmaceutical companies have argued that the prices set for medicines need to be high because bringing new drugs to market is incredibly expensive. Yet key evidence behind this claim remains a closely held secret. Pharmaceutical companies leave the public in the dark about how much drug development actually costs. The Pharmaceutical Research Transparency Act of 2022, a new bill introduced recently in both the House and Senate, seeks to correct this information asymmetry. It would provide the public with access to crucial R&D cost information and a clearer sense of whether drug pricing is fair. (thehill.com 15.6.2022).)

- Big Pharma kolliderer med patentreformeratorer.

(Anm: Big Pharma Collides With Patent Reformers. The drug industry will be a major player in the upcoming debate on Capitol Hill (nationaljournal.com 29.4.2015).)

(Anm: Innovasjon (mintankesmie.no).)

- Lundbeck angriber kopiselskaber i USA. (- Sammen med sin japanske partner Otsuka er Lundbeck nu klar til at møde op i retten, hvor patentslagsmålet indledes den 25. juli 2022.)

(Anm: Lundbeck angriber kopiselskaber i USA. Til sommer tages der hul på et større patentslagsmål, der vedrører Lundbecks næstbedst sælgende lægemiddel, skizofrenimidlet Rexulti. Lundbeck-topchef erklærer sig klar til kamp. Medicinalselskabet Lundbeck gør klar til kamp i USA mod flere kopiselskaber, der vil sende en kopi af skizofrenimidlet Rexulti på markedet, før Lundbecks patenter er udløbet. Sammen med sin japanske partner Otsuka er Lundbeck nu klar til at møde op i retten, hvor patentslagsmålet indledes den 25. juli 2022. (medwatch.dk 10.2.2022).)

- Lundbeck løber med sejren i patentsag mod seks generikaselskaber. (- Lundbecks forsøg på at holde producenter af generisk medicin for døren er i føste omgang lykkes, efter selskabet og dets partner Takeda, er endt ud med at sejre i en juridisk tvist i USA.) (- Sagen angår patenter på depressionsmidlet Trintellix, i EU kendt som Brintellix.)

(Anm: Lundbeck løber med sejren i patentsag mod seks generikaselskaber. Et juridisk sammenstød over patenterne på depressionsmidlet Trintellix er indtil videre faldet ud til Lundbeck og partneren Takedas fordel, efter en amerikanske domstol har valgt at opretholde patentbeskyttelsen på den aktive ingrediens i midlet. Lundbecks forsøg på at holde producenter af generisk medicin for døren er i føste omgang lykkes, efter selskabet og dets partner Takeda, er endt ud med at sejre i en juridisk tvist i USA. Sagen angår patenter på depressionsmidlet Trintellix, i EU kendt som Brintellix. Lundbeck og Takeda har lagt sag an mod seks generikaselskaber, efter disse havde søgt om godkendelse til deres kopiversioner af depressionsmidlet Trintellix, som er et af Lundbeck absolut vigtigste produkter. Der er tale om de seks virksomheder Alembic, Lupin, Macleouds, Sandoz, Sigmapharm og Zydus. (medwatch.dk 1.10.2021).)

- Lundbeck sagsøger konkurrent for at bryde patentregler. Ifølge anklagen skal Viatris, der tidligere gik under navnet Mylan, havde brudt otte patenter.

(Anm: Lundbeck sagsøger konkurrent for at bryde patentregler. Ifølge anklagen skal Viatris, der tidligere gik under navnet Mylan, havde brudt otte patenter. Medicinalselskabet Lundbeck har sagsøgt selskabet Viatris for patentbrud for skizofrenimidlet Abilify Maintena. Det skriver Bloomberg News. Der er tale om to søgsmål, der er rejst i samarbejde med selskabet Otsuka, der står bag midlet, som Lundbeck har eksklusiv licens på. Ifølge anklagen skal Viatris, der tidligere gik under navnet Mylan, havde brudt otte patenter i forbindelse med sit bud på en kopiudgave af midlet, der skal injiceres en gang om måneden. Midlet benyttes også til behandling af bipolar lidelse og har en markedsandel på 21 pct. i USA, skriver Bloomberg. I fjerde kvartal 2021 solgte midlet for 610 mio. kr. mod ventet 642 mio. kr. Salget var 542 mio. kr. i den tilsvarende periode et år tidligere. Søgsmålene er rejst 8. april ved to domstole i USA. Viatris er ikke vendt retur til Bloomberg med en kommentar. (medwatch.dk 12.4.2022).)

- Fungerende FDA-sjef Janet Woodcock utelukket som Biden-nominert.

(Anm: Acting FDA Chief Janet Woodcock Ruled Out as Biden Nominee. President Joe Biden’s administration has ruled out nominating Janet Woodcock as permanent head of the Food and Drug Administration, people familiar with the matter say, as the search continues for a leader during a crucial period for full approval of coronavirus vaccines. Woodcock, who has served as acting commissioner since Biden took office, has faced firm opposition on Capitol Hill for the job from lawmakers including Democratic Senator Joe Manchin, a key swing vote in the evenly divided chamber who criticized the agency over the controversial accelerated approval this year of an Alzheimer’s drug.  (bloomberg.com 19.8.2021).)

(Anm: The letter, addressed to Andrew Hirshfield. (fda.gov 13.9.2021).)

- FDA-sjef Janet Woodcock tar opp patentrelaterte bekymringer til PTO-direktøren.

(Anm: Brennan Z. Senior Editor. FDA head Janet Woodcock raises patent-related concerns to PTO director. “In particular, we would be interested in data regarding the impact of PGR and IPR proceedings, if any, on Orange Book-listed patents and/or patents covering biological products,” Woodcock wrote. The letter, addressed to Andrew Hirshfield, under secretary of commerce for intellectual property and director of the US PTO, said the FDA is concerned that some companies are filing so-called “continuation” patent applications, which can allow a filer to pile on follow-on patents on one drug, creating a thicket of patents to block or intimidate the competition. While Woodcock did not mention AbbVie by name, the term patent thicket is often used in association with the company’s dozens of patents covering its blockbuster rheumatoid arthritis drug Humira. “The existence of multiple patents increases litigation burdens and potentially delays the approval of generics and the launch of generics and biosimilar and interchangeable biological products,” she wrote. The practice of patenting slight tweaks to a new drug, such as formulation changes, new delivery systems, or patents claiming additional methods of use should also come under scrutiny, wrote Woodcock, who’s likely to depart the FDA’s acting commissioner role in about two months. She pointed to a study, published in the Journal of Law and the Biosciences in 2018, that found 78% of drugs for which new patents were listed in the Orange Book from 2005-2015 were for existing drugs, not new drugs. Product hopping was her third concern, and Woodcock pointed to the way that some companies effectively switched one drug’s entire market to a new dosing regimen (e.g. twice daily to once per day) and then cordoned off their monopolies with new patents. In the case of the Alzheimer’s drug Namenda, Actavis (now owned by Teva Pharmaceuticals) and its subsidiary, Forest Laboratories, were found to have anti-competitively launched an extended-release version of its blockbuster drug and delisted the immediate-release version, effectively blocking any incoming generic competition. The Second Circuit said in its decision, “when a monopolist combines product withdrawal with some other conduct, the overall effect of which is to coerce consumers rather than persuade them on the merits, and to impede competition, its actions are anticompetitive under the Sherman Act.” Woodcock said product hopping “has the practical effect of forestalling competition notwithstanding the fact that the prior product (for which generic, biosimilar, or interchangeable competition has become available) remains safe and effective.” As far as what’s expected for FDA and US PTO relations moving forward, Woodcock offered up opportunities for PTO examiners and staffers to learn the ways of the FDA’s databases and other expertise to support their “ability to accurately and fairly grant patent term extensions.” She also questioned whether patent examiners might need more time to review pharmaceutical patents, due to their complex nature, and she sought further information on the Patent Trial and Appeal Board, especially when it comes to data on post grant reviews and inter partes reviews. “In particular, we would be interested in data regarding the impact of PGR and IPR proceedings, if any, on Orange Book-listed patents and/or patents covering biological products,” Woodcock wrote. (endpts.com 13.9.2021).)

(Anm: FeldmanR. May your drug price be evergreen. Journal of Law and the Biosciences 2018;5(3):590–647.)  

(Anm: The letter, addressed to Andrew Hirshfield. (fda.gov 13.9.2021).)

- WTO-sjefen håper spørsmålet om patenter på covid-vaksiner vil bli avgjort innen desember.

(Anm: WTO chief says hopes COVID patent issue will be settled by December. ROME, May 10 (Reuters) - The head of the World Trade Organisation said on Monday she hoped that by December the body's members will have reached a "pragmatic" solution over whether to waive COVID-19 vaccine patents. Ngozi Okonjo-Iweala said she saw "movement on both sides" - referring to proponents of a waiver and those who have objections - and was hopeful of a framework agreement on the waiver issue, technological transfers and better access to vaccines for developing countries. (reuters.com 10.5.2021).)

(Anm: Achal Prabhala and Chelsea Clinton. Monopolies on Covid vaccines are killing people in poorer countries. Emissaries from South Africa have been begging the WTO to endorse a vaccine waiver to spare more unnecessary suffering (theguardian.com 1.9.2021).)

- Rettferdig global vaksinefordeling må skje nå. (- Med dagens hastighet vil det ta hele 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert.)

(Anm: Rettferdig global vaksinefordeling må skje nå. Norge må jobbe for å oppheve patentrettighetene midlertidig. 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert WHO ber rike land om å sikre at 10 prosent av befolkningen i alle land blir vaksinert innen september, 30 prosent innen 2021. Med dagens hastighet vil det ta hele 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert. G7-landene ga i helgen løfte om å skaffe én milliard vaksinedoser. Disse, i tillegg til 5 millioner vaksiner fra Norges vaksineopsjoner i EU, må refordeles uten forsinkelser. Skjevfordelingen kan rettes litt opp ved at 1 milliard doser er tilgjengelige for fattige land innen september. (aftenposten.no 16.6.2021).)

- Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (- Jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine) (- Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen.)

(Anm: Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (…) Men kunne den gått enda fortere? I likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen er Modernas vaksine en teknologisk nyvinning. I stedet for å bruke selve viruset, brukes en biokjemisk fremstilt del av virusets arvemateriale. Etter offentliggjøringen av koronavirusets gensekvens i januar i år, var den jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine om tilblivelsen av Moderna-vaksinen. Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen. (dn.no 12.12.2020).)

(Anm: We Had the Vaccine the Whole Time. (nymag.com.se 7.12.2020).)

- Modernas kappløp for fortjeneste holder Covid-vaksinen utenfor fattiges rekkevidde.

(Anm: Moderna, Racing for Profits, Keeps Covid Vaccine Out of Reach of Poor. Some poorer countries are paying more and waiting longer for the company’s vaccine than the wealthy — if they have access at all. Moderna, whose coronavirus vaccine appears to be the world’s best defense against Covid-19, has been supplying its shots almost exclusively to wealthy nations, keeping poorer countries waiting and earning billions in profit. After developing a breakthrough vaccine with the financial and scientific support of the U.S. government, Moderna has shipped a greater share of its doses to wealthy countries than any other vaccine manufacturer, according to Airfinity, a data firm that tracks vaccine shipments. About one million doses of Moderna’s vaccine have gone to countries that the World Bank classifies as low income. By contrast, 8.4 million Pfizer doses and about 25 million single-shot Johnson & Johnson doses have gone to those countries. (nytimes.com 9.10.2021).)

(Anm: Judges Appear Hung Up on Standing in Moderna Vaccine Appeals (1). Three Federal Circuit judges at oral argument grappled with whether Moderna's arguments that the risk of future infringement suits over its Covid vaccine gives it the right to appeal agency decisions upholding two drug-delivery patents. (bloomberglaw.com 29.10.2021).)

- Afrika ønsker å produsere en koronavirusvaksine – og Big Pharma er ikke fornøyd.

(Anm: Africa wants to produce a coronavirus vaccine — and Big Pharma’s not happy. A proposed mRNA tech transfer hub would let multiple manufacturers learn how to produce vaccines. Africa is poised to make a bold move that could turn around its fortunes in coronavirus vaccine manufacturing — taking the continent from import dependence to self-sufficient production of life-saving jabs for coronavirus, TB and maybe even one day for HIV. Two manufacturers are establishing an mRNA vaccine technology-transfer hub at the tip of the continent that could let it produce its own vaccines, on its own terms. It's a way to address just how exposed countries are if they don’t have their own vaccine manufacturing capacity. Africa imports about 99 percent of routine immunizations — and is the least vaccinated against coronavirus in the world. One counter-measure to address this dearth of vaccines kicked off in October 2020, when South Africa and India, scrambling for options, proposed an intellectual property waiver at the World Trade Organization. The move would allow lower-income countries to produce coronavirus vaccines without fear of infringing on patents.(politico.eu 26.7.2021).)

- Deling av NIH-Modernas vaksineoppskrift. (- Hvordan utviklet et ti år gammelt firma, som aldri før hadde solgt en vaksine, et nytt produkt rettet mot et nytt virus innen 12 måneder, og masseproduserte 200 millioner doser? Svaret ligger delvis i støtte fra den amerikanske regjeringen.)

(Anm: Sharing the NIH-Moderna Vaccine Recipe. Executive Summary “We held Moderna by the hand on a daily basis.” – Moncef Slaoui, Former Scientific Head of Operation Warp Speed (2020).[1] How did a decade-old corporation that had never before sold a vaccine develop a new product targeting a novel virus within 12 months and mass produce 200 million doses? The answer lies partly in the support of the U.S. government. Moderna jointly developed the coronavirus vaccine, mRNA-1273, with the National Institutes of Health. It also benefited from a massive infusion of funding through a contract awarded by the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (“the 2020 Contract”).[2] In exchange for paying hundreds of millions of dollars, BARDA obtained two powerful tools that now can be used to accelerate global vaccine production. First, BARDA gained access to the entire “vaccine recipe.” This includes Moderna’s dossiers containing chemistry, manufacturing, and controls information, which provide manufacturing instructions in step-by-step detail. Second, BARDA obtained “unlimited rights” to data first produced by Moderna using contract funding (“Unlimited Rights Data”). These rights allow the government to share data—broadly defined as “recorded information”—for any purpose. Moderna generated a huge amount of new information with public funding. BARDA paid Moderna to develop manufacturing processes, allowing the company to scale-up production at its existing plant and then to scale-out production by adding a manufacturing line at an external site. Indeed, the 2020 Contract identifies several critical documents, including master production records, as “contract funded.” But the 2020 Contract also places one opaque limit on BARDA’s contractual power. The government cannot use its contractual rights to share certain categories of information developed at private expense, including subsequent minor modifications (“Limited Rights Data”). Those categories are redacted. (citizen.org 16.8.2021).)

(Anm: Patent Protection and Access to Covid-19 Medical Products in Developing Countries Ω. (researchgate.net).)

- Pfizer kjører en hard linje for profitt i hemmelige vaksinekontrakter med regjeringer heter det i rapporten.

(Anm: In secret vaccine contracts with governments, Pfizer took hard line in push for profit, report says. The coronavirus vaccine developed by Pfizer and BioNTech has proved a success. First to receive emergency use authorization in the United States, the Pfizer shot has become the world’s most popular, with 3.5 billion doses purchased. Sales could double in 2022, according to projections. But the rapid proliferation of the vaccine, under contracts negotiated between the company and governments, has unfolded behind a veil of strict secrecy, allowing for little public scrutiny of Pfizer’s burgeoning power, even as demand surges amid new negotiations for one of the world’s most sought-after products. A report released Tuesday by Public Citizen, a consumer rights advocacy group that gained access to a number of leaked, unredacted Pfizer contracts, sheds light on how the company uses that power to “shift risk and maximize profits,” the organization argues. (washingtonpost.com 19.10.2021).)

 – Modernas profit havner i skattely (skatteparadis).

(Anm: Medicinalgiganten Moderna, der er storleverandør af corona-vacciner til det vestlige marked, dirigerer systematisk sit overskud til skattely. Det konkluderer en ny undersøgelse lavet af hollandske SOMO – Center for Research on Multinational Corporations. En lækket kontrakt mellem Moderna og Europakommissionen viser for eksempel, at betalingen for EU’s Moderna-vacciner sker gennem virksomhedens datterselskab i Schweiz, hvor selskabsskatten er kendt for at være lav. (danwatch.dk 15.7.2021).)

- Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (- Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (- Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.)

(Anm: Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (...) I 40 år kjempet Katalin Karikó for å få støtte og finansiering til sin forskning. Nå regnes hun som en av pionerene bak den revolusjonerende teknologien som brukes i koronavaksinen. (…) I dag sitter biotek-selskapene igjen med milliardinntekter, mens hun selv ble forbigått. Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (…) Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun. (dn.no 12.2.2021).)

- Innstramming av legemiddelpatenter er ikke en enkel løsning på høye legemiddelpriser.

(Anm: Reining in drug patents isn’t a silver bullet against high drug prices. One of the top orders of business for the Biden administration is curbing drug prices. It’s a laudable goal. High drug prices are a major public health concern; there is broad political support for reining in the cost of drugs; and Americans pay a lot for drugs. See related First Opinion: Choosing the right director for the U.S. Patent and Trademark Office can help lower drug prices  (statnews.com 13.3.2021).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er forskningen fri når den patenteres? «Kreftforsker: - Jeg kan ikke si hva vi har funnet».

(Anm: Er forskningen fri når den patenteres? «Kreftforsker: - Jeg kan ikke si hva vi har funnet». Slik lyder tittelen på en fersk NRK-artikkel om funn fra forskningsfartøyet til UiT Norges Arktiske Universitet. Råstoff fra havet har blitt analysert, og i en slektning til brennmaneten har forskerne kanskje funnet noe som kan bli en ny brystkreftmedisin. Men forskerne har ikke patentert enda. Derfor kan de ikke si så mye mer enn det. For som Forskningsrådet skrev på nettsida si i mai, «Husk alltid patentering før publisering». (etikkom.no 15.6.2018).)

(Anm: Patent reform inches onwards but poison pill could kill it. (nationaljournal.com 5.6.2015).)

(Anm: Celgene May Seek Sanctions Against Kyle Bass Over Patent Challenges (blogs.wsj.com 26.6.2015).)

- På skuldrene til giganter - Fra Jenners kukopper til mRNA Covid vaksiner. I september 2008 endret Katalin Karikó, Drew Weissman og deres kolleger ved University of Pennsylvania messenger RNA (mRNA) ved hjelp av nukleosidanaloger.

(Anm: On the Shoulders of Giants — From Jenner’s Cowpox to mRNA Covid Vaccines. In September 2008, Katalin Karikó, Drew Weissman, and their colleagues at the University of Pennsylvania modified messenger RNA (mRNA) using nucleoside analogues. These modifications stabilized the molecule and eliminated its capacity for inducing innate immunity, thereby making mRNA a promising tool for both gene replacement and vaccination.1 In December 2020, on the basis of safety and efficacy data generated in two large, placebo-controlled studies, the Food and Drug Administration (FDA) issued emergency use authorizations for two mRNA vaccines for the prevention of Covid-19. Clearance of this hurdle by the first mRNA vaccines represents the most recent in a series of bre akthroughs in the realm of viral vaccines, each building on the last and each with a compelling record of disease prevention. N Engl J Med 2021; 384:1081-1083.)

(Anm: Jenner E. An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae: a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow pox. London: Ashley & Brewer, 1801. Google Scholar.)

- Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (- Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (- Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun.)

(Anm: Koronavaksinens mor: Dyttet til side, degradert og kastet ut. (...) I 40 år kjempet Katalin Karikó for å få støtte og finansiering til sin forskning. Nå regnes hun som en av pionerene bak den revolusjonerende teknologien som brukes i koronavaksinen. (…) I dag sitter biotek-selskapene igjen med milliardinntekter, mens hun selv ble forbigått. Men nå kan hun vinne nobelprisen i kjemi. Dette er en historie om ydmykelser, avslag og standhaftighet som du absolutt bør få med deg! (…) Så lenge jeg ikke mister forstanden, fortsetter jeg å akkumulere kunnskap, sier hun. (dn.no 12.2.2021).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

– Gates Foundation: Teknologioverføring, ikke patenter er den største hindring for tiltagende vaksineproduksjon. (- “Jeg vil ikke si at patenter aldri er problemet, men jeg tror det største problemet med vaksiner er hvordan vi får så mange av disse teknologiske overføringene, slik at vi kan få lavprisvaksiner av høy kvalitet i stor skala så snart som mulig, sier Elias, president for stiftelsens globale utviklingsavdeling.)

(Anm: Gates Foundation: Technology Transfer, Not Patents Is Main Roadblock To Expanding Vaccine Production. Patents are not the main roadblock to producing enough coronavirus vaccines for the world – rather the challenge is technology transfer with manufacturers, said a top official at the Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) on Wednesday. His comments joined those of pharma voices in what seems to be a growing counter-trend to that of civil society advocates who say that intellectual property (IP) monopolies are blocking the rapid scale-up of manufacturing. Speaking at an event sponsored by the Geneva Graduate Institute’s Global Health Center, Chris Elias also said that the Foundation is presently working on a number of new tech transfer agreements to expand vaccine manufacturing in low- and middle-income countries – which have not yet been made public. “I don’t want to say patents are never the problem, but I think the bigger problem in vaccines is how do we get as many of these tech transfers so that we can get high quality, low cost vaccine at scale as soon as possible,” said Elias, President of the Foundation’s Global Development Division. (healthpolicy-watch.news 14.4.2021).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Legemiddelfirmaer forsvarer vaksinemonopoler i møte med globalt opprør.

(Anm: Drug companies defend vaccine monopolies in face of global outcry. As immunization gap widens between rich and poor countries, the industry faces a battle over patents and know-how. (washingtonpost.com 21.3.2021).)

- Se opp for en vaksine patentran. (- Venstresiden vil at Biden skal tvinge legemiddelfirmaer til å gi bort deres IP.)

(Anm: Watch Out for a Vaccine Patent Heist. The left wants Biden to force drug companies to give away their IP. Pharmaceutical companies have come to the world’s rescue with Covid-19 vaccines, but these days no good deed by business goes unpunished. The Biden Administration is now under pressure to support a political campaign to break vaccine patents. India and South Africa last fall petitioned the World Trade Organization to suspend intellectual property protections on Covid vaccines and treatments, which they say is necessary to expand global access. Fifty-five other countries plus an army of nonprofiits and labor unions have joined the attempted heist. (washingtonpost.com 28.3.2021).)

- Det hvite hus vurderer midlertidig å fjerne opphavsrett på Covid-19-vaksiner.

(Anm: White House weighs temporarily lifting intellectual property shield on Covid-19 vaccines. - The White House is weighing whether to temporarily lift intellectual property protections on Covid-19 vaccines and treatments. - The move would allow other countries to replicate existing vaccines. - Concerns have grown about the fact that the U.S. and a handful of other wealthy countries hold the right to a disproportionate amount of the global supply. (…) The White House is weighing whether to suspend intellectual property protections for Covid-19 vaccines and treatments, in response to pressure from developing nations and subsequent support from progressive lawmakers, according to three sources familiar with the matter. (cnbc.com 26.3.2021).)

- Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. (- Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?)

(Anm: Magne Nylenna Professor dr.med., redaktør av Helsebiblioteket 2005–2017. Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. Hva tenker du på, Høie? Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger. Kunnskap er mer enn makt i helsetjenesten – det er liv! (...) Vi har allerede mistet tilgangen til The Lancet. Nå forsvinner BMJ, JAMA (Journal of the American Medical Association) og andre av verdens beste, medisinske tidsskrifter. Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?) (aftenposten.no 9.12.2020).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Abonner fra £ 157 * Abonner og få tilgang til alle BMJ-artikler og mye mer .. Få tilgang til denne artikkelen i 1 dag i: £ 30 / $ 37 / € 33.

(Anm: Subscribe from £157 * Subscribe and get access to all BMJ articles, and much more.. Access this article for 1 day for: £30 / $37 / €33 (excludes VAT).)

(Anm: Subscribe to journal. The Lancet Psychiatry ISSN:2215-0366. £129.00 GBP.)

- Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (- Jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine) (- Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen.)

(Anm: Kunne pandemien vært stoppet før den hadde begynt? Å lage en vaksine tar ikke hele dagen. (…) Men kunne den gått enda fortere? I likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen er Modernas vaksine en teknologisk nyvinning. I stedet for å bruke selve viruset, brukes en biokjemisk fremstilt del av virusets arvemateriale. Etter offentliggjøringen av koronavirusets gensekvens i januar i år, var den jobben gjort i løpet av en helg, skriver journalisten David Wallace-Wells i en fascinerende artikkel i New York Magazine om tilblivelsen av Moderna-vaksinen. Da de første dødsfallene kom i februar, var vaksinen allerede produsert og klar for den første testfasen. (dn.no 12.12.2020).)

(Anm: We Had the Vaccine the Whole Time. (nymag.com.se 7.12.2020).)

- Public Citizen-analyse: investeringer på 25 milliarder dollar kan vaksinere verden. WASHINGTON, D.C. - En ny Public Citizen-analyse viser at en investering på 25 milliarder dollar i COVID-19-vaksineproduksjon fra den amerikanske regjeringen ville produsere nok vaksiner for utviklingsland, og potensielt avkorte den globale pandemien med flere år. (- Kan gjøres for litt over 3 dollar per dose.)

(Anm: Public Citizen Analysis: $25 Billion Investment Can Vaccinate the World. WASHINGTON, D.C. – A new Public Citizen analysis finds that a $25 billion investment in COVID-19 vaccine production by the U.S. government would produce enough vaccine for developing countries, potentially shaving years from the global pandemic. Public Citizen estimates that producing eight billion doses of National Institutes of Health (NIH)-Moderna vaccine can be done for just over $3 per dose. (citizen.org 18.2.2021).)

- Eksperter: Stærkt usandsynligt at coronapatenter tvangsopløses.

(Anm: Eksperter: Stærkt usandsynligt at coronapatenter tvangsopløses. Den politiske debat om, hvorvidt tvangsopløsning af patenter kan skubbe mere fart i vaccineproduktionen, er uden hold i virkeligheden, lyder det fra to juridiske eksperter inden for medicinalbranchen. (medwatch.dk 18.2.2021).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Vildt regnestykke: Al coronavirus i verden kunne være i en coladåse.

(Anm: Vildt regnestykke: Al coronavirus i verden kunne være i en coladåse. En britisk matematiker har regnet lidt på, hvor meget coronavirussen ville fylde, hvis alle viruspartiklerne var samlet ét sted. (videnskab.dk 12.2.2021).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Korrupsjon: medisinens åpenlyse skitne hemmelighet. (- Pasienter alle steder blir skadet når penger havner i legers lommer i stedet for prioriterte tjenester.) (- Dette er ingen skitten liten hemmelighet. Det er en av de største åpne sår innen medisinen.)

(Anm: Editorial. (Leder.) Corruption: medicine’s dirty open secret. Korrupsjon: medisinens skitne åpne hemmelighet. Leger må slå tilbake mot bestikkelser (Doctors must fight back against kickbacks.) Helsevesenet er en høyrisikosektor for korrupsjon. Beste estimat er at mellom 10 % og 25 % av globale utgifter til offentlige anskaffelser av helsetjenester går tapt gjennom korrupsjon.1 BMJ 2014;348:g4184 (25 June 2014).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Medicinalfirmaers tricks koster forbrugerne milliarder.

Medicinalfirmaers tricks koster forbrugerne milliarder
business.dk 13.1.2014
Brintellix er udset til at blive den helt store vækstdriver for Lundbeck, der i disse år bliver ramt hårdt af patentudløbet på selskabet gamle depressionsmiddel Lexapro/Cipralex.

Store medicinalfirmaer bruger hemmelige aftaler, retssager og stormløb på myndighederne for at holde konkurrenter væk, så forbrugerne kommer til at betale milliarder i overpris for medicin.

Det koster hvert år forbrugerne og statskasserne milliarder, når medicinalfirmaerne indgår hemmelige forlig, hvor kopiproducenter bliver betalt for at holde sig væk, sagsøger konkurrenter for at afværge konkurrence og forsøger at påvirke myndighedsbeslutninger med kryptiske patentansøgninger. (...)

(Anm: Eisai sues FDA for ‘losing one year’ of marketing to generics rivals - Eisai has accused the US FDA of unlawfully shortening market exclusivity periods for Belviq and Fycompa by starting the countdown one year before either was scheduled by the DEA. (in-pharmatechnologist.com 20.8.2014).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Lundbeck-direktør: "Hvis man sløjfer patenttankegangen, vil man sløjfe en stor del af Danmarks eksport".

(Anm: Lundbeck-direktør: "Hvis man sløjfer patenttankegangen, vil man sløjfe en stor del af Danmarks eksport". I medicinalselskabet Lundbeck er koncernfinansdirektør Anders Götzsche overbevist om, at politikerne godt nu kan forstå, hvorfor en ophævelse af patenterne på coronavaccinerne vil være en skidt vej at gå. Det har ikke sin gang på jorden, hvis man pludselig begynder at ophæve patenterne på lægemidler for den vej igennem måske at kunne producere flere coronavacciner. Det er, næppe overraskende, meldingen fra et af Danmarks største medicinalselskaber. (medwatch.dk 15.7.2021).)

- Lundbeck-direktør understreger forsat tiltro til Alzheimers-middel efter ny analyse.

(Anm: Lundbeck-direktør understreger forsat tiltro til Alzheimers-middel efter ny analyse. Selvom Rexulti ikke kunne levere et hurtigt mål i fase 3 mod Alzheimers sygdom, så ser Lundbecks forsknings- og udviklingsdirektør Johan Luthman stadig masser af potentiale i forsøget, der dog nu først står til at blive færdig i det nye år. (medwatch.dk 13.4.2021).)

- Lundbeck fortsætter med Rexulti-studie efter ny analyse.

(Anm: Lundbeck fortsætter med Rexulti-studie efter ny analyse. Efter at have modtaget en ny interrim-analyse har Lundbeck og partneren Otsuka besluttet sig for at gå videre med et fase 3-studie med lægemidlet Rexulti som en behandling mod Alzheimers-symptomer. (medwatch.dk 13.4.2021).)

- Lundbeck-partner angriber kopiproducenter. (- Den japanske Lundbeck-partner Otsuka stævner kopiproducenter for at krænke patent på lægemiddel til behandling af svær depression og skizofreni.)

(Anm: Lundbeck-partner angriber kopiproducenter. Den japanske Lundbeck-partner Otsuka stævner kopiproducenter for at krænke patent på lægemiddel til behandling af svær depression og skizofreni. Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. Det er i strid med ophavsretsloven og vores abonnementsbetingelser. Lundbecks japanske partner Otsuka har lagt sag an mod kopiproducenterne Alkem og Accord for at krænke et patent udstedt på lægemidlet Rexulti til behandling af svær depression og skizofreni. Det skriver Bloomberg news. Otsuka har torsdag og fredag indleveret stævningerne ved en patentdomstol i delstaten Delaware i USA. Det er Otsuka, som ejer patentet, der er eksklusivt udlicenseret til danske Lundbeck. Rexulti omsatte senest i Lundbecks andet kvartal for 680 mio. kr. Det omstridte patent er gældende til december 2028. Patentkløft truer Lundbeck – formand erkender problem CHMP anbefaler syv nye lægemidler og 15 udvidelser (medwatch.dk 25.9.2020).)

- Kræftforskere kan ikke skaffe penge til lovende forskning i immunterapi. Medicinal & Biotek: Forskere og Kræftens Bekæmpelse efterlyser en ny struktur for finansiering. Industrien støtter sjældent forskning uden patentudsigt.

(Anm: Kræftforskere kan ikke skaffe penge til lovende forskning i immunterapi. Medicinal & Biotek:   Forskere og Kræftens Bekæmpelse efterlyser en ny struktur for finansiering. Industrien støtter sjældent forskning uden patentudsigt. (medwatch.dk 11.4.2016).)

- Åpen forskning: Vi må gå fra hvorfor til hvordan. (- Jeg mener at koronapandemien med all tydelighet har vist at spørsmålet ikke lenger kan være hvorfor forskningen må være åpen, men snarere hvordan vi kan få det til.)

(Anm: Åpen forskning: Vi må gå fra hvorfor til hvordan | Kenneth Ruud, prorektor forskning, UiT Norges arktiske universitet. Den pågående pandemien viser at åpen forskning er rett løsning. Vi må derfor komme bort fra spørsmålet om hvorfor forskningen må være åpen til hvordan vi kan gjøre forskningen åpen. Det er blitt hevdet at konsekvensene av ebolautbruddet i Liberia i 2013 kunne vært redusert ved at tidligere forskning fra 1982 hadde blitt gjort åpent tilgjengelig og ved at lokale forskere hadde blitt involvert i forskningen, skriver Kenneth Ruud. (…) Koronaviruset har påvirket hele verden, denne gangen i stor grad også den vestlige verden. Jeg mener at koronapandemien med all tydelighet har vist at spørsmålet ikke lenger kan være hvorfor forskningen må være åpen, men snarere hvordan vi kan få det til. (aftenposten.no 29.3.2020).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Store legemiddelprodusenter under press for å dele patenter mot coronavirus.

(Anm: Big drugmakers under pressure to share patents against coronavirus. Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of FT.com T&Cs and Copyright Policy. Email licensing@ft.com to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be found here. https://www.ft.com/content/b69afd98-a8af-40d9-b520-4231d9cac68f Drugmakers are facing mounting calls to give up their patent rights for potentially life-saving treatments and vaccines for coronavirus as authorities worldwide race to curb the pandemic’s death toll. The heads of the World Health Organization and Unitaid, a UN-backed group funding global health innovation, have welcomed a proposal devised by Costa Rica for companies voluntarily to pool their intellectual property for all medical interventions — including treatment, vaccines and diagnostics. Doing so would enable governments or generic drugmakers to manufacture and sell the products at much lower prices than are currently available in the world market.Marisol Touraine, Unitaid’s chair and a former French health minister, told the Financial Times that “extraordinary circumstances” warranted “extraordinary solutions”. (ft.com 31.3.2020).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Forskere frykter at koronaviruset skal overføres til dyr. Covid-19 smitter i dag hovedsakelig mellom mennesker, men forskere frykter at vi kan overføre viruset til dyr.

(Anm: Forskere frykter at koronaviruset skal overføres til dyr. Covid-19 smitter i dag hovedsakelig mellom mennesker, men forskere frykter at vi kan overføre viruset til dyr. I år er det funnet smitte blant gorillaer i USA. Forskere og veterinærer verden over overvåker dyrs helsetilstand under pandemien. Målet er å hindre at smitte fra mennesker skal spre seg til ulike dyrearter. I San Diego Zoo Safari Park fikk man de første advarslene allerede i januar i år, da åtte gorillaer begynte å vise tegn på sykdom, blant annet med å hoste. Frykten for at de var smittet av korona viste seg å være riktig. Dermed ble gorillaene de første kjente tilfellene blant aper med sykdommen. (…) Viruset kan mutere videre – Hvis viruset skulle begynne å spre seg blant ville arter, vil det kunne utgjøre en stor trussel. Spesielt hos arter som fra før er truet, sier økolog Kate Langwig ved Virginia Tech. Dersom viruset spres blant dyr, er det også frykt for at viruset kan mutere videre, og utgjøre ny fare for mennesker. (bt.no 23.3.2021).)

- Smitte fra dyr til mennesker kan også bli opphavet til den neste store epidemien. (- Forskere bak en artikkel i The Lancet Infectious Diseases tror det vil dreie seg om et sterkt virulent RNA-virus som overføres via zoonose.)

(Anm: Smitte fra dyr til mennesker kan også bli opphavet til den neste store epidemien. Vi må regne med at det finnes flere virus blant ville dyr som enda ikke har smittet mennesker, men som kan gjøre det, sier norske eksperter. Det nye koronaviruset ble overført ved en såkalt zoonose. Viruset hoppet fra dyr til mennesker.
Slike hendelser har gitt opphav til flere alvorlige sykdommer. Mange forskere tror at denne typen smitteoverføring også kan bli starten på den neste pandemien. Den neste store epidemien kalles noen gjerne for «sykdom X». Forskere bak en artikkel i The Lancet Infectious Diseases tror det vil dreie seg om et sterkt virulent RNA-virus som overføres via zoonose. Har vi blitt mer eller mindre sårbare for smitte fra dyr? Og hva slags smittestoff er det som kan bli opphavet til nye store epidemier fremover? (forskning.no 12.4.2020).)

(Anm: Disease X: accelerating the development of medical countermeasures for the next pandemic. Summary WHO has listed several priority diseases with epidemic potential for which there are no, or insufficient, medical countermeasures. In response, the Bill & Melinda Gates Foundation (with support from PricewaterhouseCoopers) coordinated subject matter experts to create a preparedness plan for Disease X. Disease X is caused by Pathogen X, an infectious agent that is not currently known to cause human disease, but an aetiologic agent of a future outbreak with epidemic or pandemic potential. (…) We observed that in-depth analyses of clinical trial design, chemistry, manufacturing and control activities, and accelerated regulatory pathways are necessary for shortening the timelines for the product development of medical countermeasures. We intend to cover these topics in future publications. Lancet Infect Dis. 2020 May;20(5):e108-e115.)

- Et moderne mirakel. Vi er med på dugnaden, men lengter etter livet som var før pandemien. Den får vi ikke tilbake før vaksine er oppfunnet. (- Er det en pris å betale for den hurtigbehandlingen vi nå ser i vaksineutviklingen?) (- Ofrer vi langsiktig sikkerhet for kortsiktig gevinst?) Det er en grunn til at det tar årevis å lage vaksiner.) (- De skal tross alt injiseres menneskekropper og bli der.) (- Vi bør helst vite om det er noen langtidsvirkninger.) (- Men, det har vi ikke tid til nå.) (- Bare tiden får vise om det var verdt det.)

(Anm: Et moderne mirakel. Vi er med på dugnaden, men lengter etter livet som var før pandemien. Den får vi ikke tilbake før vaksine er oppfunnet. Det vil være et moderne mirakel. (…) Den som vinner coronavaksine-kappløpet, vinner ikke bare halve kongeriket, men hele verden. I alle fall en fremtredende plass i historiebøkene. For ikke å snakke om pengene som følger med. Uansett, alle mann til pumpene er et lysende øyeblikk i vår felles menneskehistorie. Sammen kan vi utrette mirakler om vi må. Men, hva mister vi på veien? Er det en pris å betale for den hurtigbehandlingen vi nå ser i vaksineutviklingen? Ofrer vi langsiktig sikkerhet for kortsiktig gevinst? Det er en grunn til at det tar årevis å lage vaksiner. De skal tross alt injiseres menneskekropper og bli der. Vi bør helst vite om det er noen langtidsvirkninger. Men, det har vi ikke tid til nå. Bare tiden får vise om det var verdt det. (vg.no 27.7.2020).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Covid-19 bør utløse ny granskning av handelshemmeligheters kvelertak på informasjonen. (- Mens verden kjemper for å konfrontere Covid-19-pandemien, er hvordan å håndtere tilgangen til forretningshemmeligheter - informasjon som er verdifull fordi andre ikke kjenner den - en av de utallige utfordringer for å bringe trygge og effektive vaksiner, diagnostikk og behandlinger til verdens mennesker.) (- Den mest kjente handelshemmeligheten er Coca-Cola-formelen.)

(Anm: Covid-19 should spark a reexamination of trade secrets’ stranglehold on information. As the world struggles to confront the Covid-19 pandemic, how to handle access to trade secrets — information that is valuable because others do not know it — is one of the myriad challenges to achieving safe and effective vaccines, diagnostics, and treatments for the people of the world. The most famous trade secret is the Coca-Cola formula. If someone accessed that formula who wasn’t supposed to, a misappropriation lawsuit from Coca-Cola would soon follow. While a scenario like that may seem foreign to the Covid-19 pandemic, trade secrecy spans a shockingly broad range of critical and lifesaving information.
This poses a problem because if information is accessible to more than just the trade secret’s owner, it could lead to greater and more rapid advances against Covid-19, while helping to assure that medical services and vaccines would be affordable for all. But treated as a valuable commodities held by various property owners, Covid-19 trade secrets could be used without regard to public health or the best interests of the world’s people. (statnews.com 13.7.2020).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- KAN HAVNE BAKERST I KØEN. MÅ VENTE: Verdens fattige land risikerer å ikke ha råd til medisiner og vaksiner mot korona hvis selskapene tviholder på sine patent­rettigheter. (- BITTER PILLE: WHO krever at alle land skal ha tilgang på rimelige medisiner og vaksiner mot korona. Farmasøytiske selskaper stritter imot, med god hjelp fra USA.)

(Anm: KAN HAVNE BAKERST I KØEN. MÅ VENTE: Verdens fattige land risikerer å ikke ha råd til medisiner og vaksiner mot korona hvis selskapene tviholder på sine patent­rettigheter. Her fra en matutdeling i Johannesburg i Sør-Afrika. BITTER PILLE: WHO krever at alle land skal ha tilgang på rimelige medisiner og vaksiner mot korona. Farmasøytiske selskaper stritter imot, med god hjelp fra USA. Koronakrisa overskygger det digitale årsmøtet til Verdens helseorganisasjon (WHO), som åpnet i går og avsluttes i dag. I forkant har en rekke land sluttet seg til en resolusjon om pandemien, som tar til orde for at tilgangen til medisiner og vaksiner mot covid-19 skal være rettferdig fordelt mellom verdens land. I uttalelsen sier FN-organet også at det haster å få fjernet hindringer mot en slik fordeling. Formuleringen sikter i klartekst til lukrative patentrettigheter som noen av verdens største farmasøytiske selskaper har sikret seg, og som kan føre til at regningen for en koronakur kan bli altfor stor særlig for verdens fattige land. (klassekampen.no 26.5.2020).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Hvorfor det meningsløse er så viktig. (- Satsing på forskning og realfag blir feil om man ikke også legger til rette for «meningsløse» tanker og ideer, skriver Aris Theophilakis.) (- Mange andre som Galileo, Michelangelo, Bacon og Newton hadde lagt grunnlaget for vitenskapelige fremskritt gjennom å utvide horisonten med «kjetterske og fullstendig meningsløse» tanker og ideer. All nyvinning kommer fra nysgjerrighet og lek, ikke fra ønsket om å lage noe funksjonelt og nyttig her og nå, var hans tese.)

(Anm: - Hvorfor det meningsløse er så viktig. - Satsing på forskning og realfag blir feil om man ikke også legger til rette for «meningsløse» tanker og ideer, skriver Aris Theophilakis. Marginalisert kreativitet: - Kreative bransjer har alltid blitt forsøkt marginalisert i forretningssammenheng fordi de gir stort rom for, og dyrker frem «meningsløse» tanker, skriver Aris Theophilakis i denne kommentaren. I 1939 skrev den amerikanske reformatoren og utdanningspioneren Abraham Flexner en epokegjørende studie han kalte «The Usefulness of Useless Knowledge». Skrevet på randen av en varslet humanitær katastrofe, den andre verdenskrig, skrev Flexner ikke bare om håp, men også om hvordan fremskritt blir til. Essensen er at nysgjerrighet som ikke virker nyttig her og nå, er den viktigste årsaken til at nyttige oppfinnelser senere oppstår. Og med oppfinnelser mente Flexner også nyvinninger innen billedkunst, litteratur og kultur. Han skrev blant annet om hvordan intellektuell lekenhet og genial drodling av vitenskapsmenn som Clerk Maxwell og Heinrich Hertz førte til at Marconi kunne «finne opp» radioen. Men det var ikke noe nytt i dette fenomenet påpekte han. Mange andre som Galileo, Michelangelo, Bacon og Newton hadde lagt grunnlaget for vitenskapelige fremskritt gjennom å utvide horisonten med «kjetterske og fullstendig meningsløse» tanker og ideer. All nyvinning kommer fra nysgjerrighet og lek, ikke fra ønsket om å lage noe funksjonelt og nyttig her og nå, var hans tese. (kampanje.no 21.8.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen.

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Medicinalfirma bag mulig corona-kur slæber et spor af skandaler efter sig. (- Det bedste bud på et lægemiddel mod corona bliver udviklet af medicinalgiganten Gilead Sciences.) (- I november 2019 sagsøgte Donald Trumps regering Gilead for at have krænket patenter ejet af den amerikanske stat og tjent milliarder af dollars på offentlig forskning. “Gileads fremfærd var ondsindet, hensynsløs, tilsigtet, bevidst uretmæssig, åbenlys og i ond tro,” lød det i sagsanlægget, der omhandlede Gileads HIV-medicin.)

(Anm: Medicinalfirma bag mulig corona-kur slæber et spor af skandaler efter sig. Det bedste bud på et lægemiddel mod corona bliver udviklet af medicinalgiganten Gilead Sciences. Det giver eksperter og aktivister bange anelser, for Gilead er kendt for at tage sig ekstraordinært godt betalt og tilsidesætte adgangen til medicin – og dermed menneskeliv – for at tjene så mange penge som overhovedet muligt. (…) Truvada, en HIV-medicin udviklet af Gilead Sciences, koster 50.000 kroner om året i Danmark og mere end 130.000 kroner i USA. Ifølge eksperter og NGO’er bremser de høje priser forebyggelsen af HIV – og nu frygter de, at det samme vil ske med Gileads bud på en kur mod corona. (…) “Gilead har tjent mere end 36 milliarder dollars alene på det,” fortsatte Cummings den offentlige og tv-transmitterede høring om Gileads medicinpriser. “Lad mig gentage. De har tjent mere end 36 milliarder dollars alene på den her medicin.” “Hvordan kan Gilead gøre det? Hvordan kan vores system tillade et firma at tage den her medicin, der er udviklet med offentlig støtte, og bruge sit monopol til at kræve astronomiske priser,” tordnede komiteformanden. Og han var ikke den eneste, som havde set sig sur på Gilead. I november 2019 sagsøgte Donald Trumps regering Gilead for at have krænket patenter ejet af den amerikanske stat og tjent milliarder af dollars på offentlig forskning. “Gileads fremfærd var ondsindet, hensynsløs, tilsigtet, bevidst uretmæssig, åbenlys og i ond tro,” lød det i sagsanlægget, der omhandlede Gileads HIV-medicin. Vores bedste bud på en kur Da Gilead-direktøren Daniel O’Day og en lille gruppe af andre medicinalbosser i begyndelsen af marts i år mødtes med Donald Trump, få måneder efter sagsanlægget, var tonen anderledes imødekommende. “Du må ikke skuffe os, Daniel. Forstår du?” sagde præsidenten, inden han begyndte at rose Gilead. “Fantastisk firma. Virkelig fantastisk.” (danwatch.dk 11.4.2020).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Frivillige forsker på koronaviruset med verdens kraftigste superdatamaskin. (- Alm sier han er motstander av at legemiddelindustrien styres av profitt, og mener det hindrer fremskritt, noe han også har forklart i et tidligere intervju med tek.no. – For meg er hovedmotivet at jeg egentlig alltid har blitt inspirert av å kunne gi noe mer tilbake. Jeg føler jeg er en veldig liten del av noe mye større som kommer flere til gode, sier han.)

(Anm: Frivillige forsker på koronaviruset med verdens kraftigste superdatamaskin. Millioner av hjemmesittere har bidratt til å sette sammen verdens raskeste superdatamaskin for å hjelpe til i kampen mot det nye koronaviruset. To av de største bidragsyterne i verden er norske. Arbeidet styres av den ideelle organisasjonen Folding@Home ved Stanford-universitetet i California. I slutten av mars kunne de melde at den samlede kapasiteten til nettverket hadde passert en exaflop. Det vil si at datamaskinene til sammen kan utføre 1.000.000.000.000.000.000 operasjoner i sekundet. Det er seks ganger kapasiteten til verdens raskeste superdatamaskin, «IBM Summit» ved Oak Ridge National Laboratory i USA. Denne uka hadde Folding@Home-nettverket allerede doblet kapasiteten og vel så det. Over en million nye bidragsytere hevet den nye rekorden til 2,4 exaflop, mer enn det verdens 500 raskeste superdatamaskiner klarer til sammen. (…) Nordmenn i verdenstoppen Folding@Home fører statistikk over de største bidragsyterne verden over. Helt i toppen finner vi det norske laget Hardware.no og brukeren «war», som drives av Kristoffer Alm og Stian Andersen. I skrivende stund ligger Hardware.no på femteplass over de beste lagene, mens war ligger på tredjeplass, der listen toppes av alle brukerne som ikke har registrert seg. (…) Alm sier han er motstander av at legemiddelindustrien styres av profitt, og mener det hindrer fremskritt, noe han også har forklart i et tidligere intervju med tek.no. – For meg er hovedmotivet at jeg egentlig alltid har blitt inspirert av å kunne gi noe mer tilbake. Jeg føler jeg er en veldig liten del av noe mye større som kommer flere til gode, sier han. (nrk.no 18.4.2020).)

- Jennifer Doudna, Crispr-forsker, om etikken på å redigere mennesker. (- Hennes genredigeringsverktøy kan kurere sykdom og forandre den menneskelige rase. Men hva skjer hvis det faller i gale hender? Jennifer Doudna bærer sorgløst sitt ansvar.) (- Da Doudna først begynte å studere disse sekvensene på midten av 2000-tallet virket det høyst usannsynlig at arbeidet kunne føre til patenter som kan være verdt milliarder.)

(Anm: Jennifer Doudna, Crispr scientist, on the ethics of editing humans. Her gene-editing tool could cure disease and change the human race. But what happens if it falls into the wrong hands? Jennifer Doudna wears her responsibility lightly. The scientist who co-discovered Crispr does not appear to be weighed down by the burden of her creation: the revolutionary gene-editing technology that promises to empower humans to control our own genome. (…)  “But also we need to be thinking about these broader implications of a powerful technology and how to develop them responsibly.”A molecular biologist had noticed the presence of mysterious sequences — Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats — in bacteria’s immune systems in the late 1980s, but hadn’t been able to figure out what purpose they served. When Doudna first started studying these sequences in the mid-2000s, it seemed highly unlikely that the work could lead to patents that could be worth billions. At that time she was a leading specialist in RNA, an essential molecule in the production of proteins. Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of FT.com T&Cs and Copyright Policy. Email licensing@ft.com to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be found at https://www.ft.com/tour. https://www.ft.com/content/6d063e48-4359-11ea-abea-0c7a29cd66fe In collaboration with French microbiologist Emmanuelle Charpentier, she homed in on an enzyme called Cas9. The pair discovered that Crispr segments could be used to guide Cas9 to locations on the genome, where it would then cut like scissors. Together, Crispr and Cas9 could snip out genes or change their function far more precisely than the clunky existing tools. This technology has become known as Crispr. (ft.com 31.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Studie: Remdesivir virker ikke. IKKE EFFEKT: John-Arne Røttingen i forbindelse med lansering av Solitarity Trial.

(Anm: Studie: Remdesivir virker ikke. IKKE EFFEKT: John-Arne Røttingen i forbindelse med lansering av Solitarity Trial. De nye resultatene fra WHO-studien Solidarity viser at medikamentet remdesivir ikke fører til at flere overlever alvorlig covid-19-infeksjon: – Det er alltid synd å komme med nyheter om at medisiner ikke virker, sier John-Arne Røttingen. (dagensmedisin.no 16.10.2020).)

- Legemiddelfirmaer vil gjøre et kupp på coronavirus. (- Siden SARS-utbruddet i 2003 har USA brukt nesten 700 millioner dollar av skattebetalernes penger på forskning i koronavirus - mer enn noe annet land - gjennom National Institutes of Health.) (- Helsminister Alex Azar sa nylig at han ikke kunne garantere at coronavirusbehandlinger eller vaksiner ville være rimelig, til tross for skattebetalernes betydelige investeringer i utviklingen.) (- National Institutes of Health øser ut 40 milliarder dollar årlig på helseinnovasjon, og de er på god vei til å bruke milliarder mer på Covid-19. Faktisk har N.I.H. finansiering bidratt til hvert eneste av de 210 nye legemidlene som ble godkjent av Federal Drug Administration (FDA) fra 2010 til 2016. Likevel gjenspeiler prisingen av legemidler ikke dette bidraget.)

(Anm: Drug Companies Will Make a Killing From Coronavirus. Unless we fix the system, American taxpayers will get gouged on a vaccine they paid to produce. A scientist working in a Boston lab on an experimental coronavirus medicine. The search for treatments and vaccines to curb transmission of the new coronavirus is in overdrive. Fortunately, there are a number of promising candidates thanks to the U.S. government’s investment in biomedical research and development. Since the 2003 SARS outbreak, the United States has spent nearly $700 million of taxpayer money on coronavirus research — more than any other country — through the National Institutes of Health. Yet the question right now for Americans — thousands of whom are forced to ration their insulin and face astronomical bills for live-saving drugs — is not only when these treatments and vaccines will become available, but at what price. (…) Health Secretary Alex Azar recently said that he could not guarantee coronavirus treatments or vaccines would be affordable, despite taxpayers’ significant investment in their development. Faced with public backlash led by the House speaker, Nancy Pelosi, Mr. Azar backtracked, although details on how the administration would keep prices down remain unclear. One way was spelled out in a letter sent on Feb. 20 by 46 lawmakers: It demands that coronavirus vaccines and treatments developed with taxpayer money should be produced without giving an exclusive license to private manufacturers. Yet that is not how our system works. Instead, the government grants exclusivity to pharmaceutical companies to conduct later stage drug development on publicly funded inventions, without requiring that these drugs be widely affordable or accessible. These exclusive licenses allow drug companies to enjoy a monopoly and charge exorbitant prices for medical technologies developed with public funds. We are once again handing over the fruits of publicly funded research to for-profit corporations with no strings attached. Under a deal struck with Regeneron Pharmaceuticals, the federal Biomedical Advanced Research and Development Authority agreed to pay 80 percent of the costs of developing and manufacturing coronavirus treatments — without any requirement that the final products be affordable. Regeneron has the two highest-paid executives in the pharmaceutical industry. Similarly, another promising experimental drug to treat coronavirus, remdesivir, was developed with the help of taxpayer-funded research. Gilead Sciences, famous for its price gouging of other medicines developed with public funding like Truvada for PrEP and Sovaldi, owns the exclusive rights to remdesivir. In the case of coronavirus vaccines, nearly every candidate in development involves public-private partnerships that builds off publicly funded research, like Johnson & Johnson and Sanofi’s collaborations with the government’s biomedical research authority. Despite Democratic lawmakers’ push for stronger access and affordability protections for coronavirus vaccines and treatments, the pharmaceutical lobby got these protections removed from the coronavirus spending bill recently approved by Congress, which included $3 billion in federal funding for research and development of coronavirus vaccines, tests and treatments. The National Institutes of Health pours $40 billion annually into health innovation, and it is on track to spend billions more for Covid-19. In fact, N.I.H. funding contributed to every one of the 210 new drugs approved by the Federal Drug Administration from 2010 to 2016. Yet the pricing of medicines does not reflect this contribution. While the reasons for this are varied, including the lobbying power of the pharmaceutical industry, it reflects an entrenched but misguided belief that the private sector is the primary driver of innovation and should reap all the rewards. Recent studies show that large pharmaceutical companies like Johnson & Johnson and Pfizer are focusing less and less to research — instead acquiring smaller biotech firms with promising drug candidates that rely on public funding — and spending more on strategies to inflate executive pay, such as share buybacks. The United States needs a system where public and private sectors work together. This is not about bashing Big Pharma; it is about reclaiming the focus on health and the public interest in an industry that has for too long been driven by profiteering. The Covid-19 crisis demands that we urgently find vaccines and treatments, and do so in a way that fixes some of the fundamental failures of our current system. Hopefully these lessons will last beyond the current crisis and prepare us better for the next. Mariana Mazzucato is a professor at University College London and author of, most recently, “The Value of Everything.” Azzi Momenghalibaf is a senior program officer at the Open Society Public Health Program. (nytimes.com 18.3.2020).)

(Anm: Some analysts see promise, but remain cautious over early results for Gilead's remdesivir in COVID-19. (…) J.P. Morgan analyst Cory Kasimov called the results a "promising first look," but said the data, released by Gilead late last week, "need to be kept in context. It's difficult, if not impossible, to make any firm conclusions from an uncontrolled data set with a small sample size."  (firstwordpharma.com 13.4.2020).)

- Bloomberg ønsker å gi patentsystemet en overhaling. Den håpefulle presidentkandidaten Mike Bloomberg kunngjorde mandag at han ønsker å blokkere legemiddelprodusenters mulighet for mer enn ett patent på sitt legemiddel.

(Anm: Bloomberg wants to blow up the patent system. Presidential hopeful Mike Bloomberg announced Monday that he wants to block drug makers from getting more than one patent on their drug. It’s an extreme solution to the issues of ‘patent thickets’ and ‘evergreening,’ where drug makers amass countless patents to block generic competition for seemingly forever. The idea doesn’t just prevent bad behavior. It would totally shake up the entire drug patent landscape. Patent reform advocates say that’s exactly what the doctor ordered. “That’s the only way you can move the conversation,” said Tahir Amin, the co-founder of I-MAK, a patent reform group that focuses on drug prices. “You have to make this kind of leap to get people to start thinking differently.” The drug industry, however, tells a very different story. Brian Newell, a spokesperson for BIO, said the idea “would devastate the development of new treatments.” Some were even more blunt: “I would expect the founder of such an innovative company to appreciate the absurdity of capping innovation in one of the country’s most cutting-edge industries. Mayor Mike always struck me as a thoughtful politician, but parts of this plan feel more like pandering,” said Patrick O’Connor, the executive director of the Alliance to Protect Medical Innovation, a drug-industry aligned advocacy group. (statnews.com 28.1.2020).)

- Legemiddelprodusenter spiller hasard med patentsystemet og høster milliarder, ifølge FDA (den amerikanske legemiddelkontrollen). Forsøk fra medisinprodusenter for å forebygge rimeligere konkurrenter for kostbare biologiske medisiner koster det amerikanske helsevesenet milliarder av dollar i fjor, sa sjef for mat- og stoffadministrasjonen i å legge ut en plan for å avslutte slik praksis.

(Anm: Drugmakers Game the Patent System and Reap Billions, FDA Says. Efforts by drugmakers to thwart less-expensive rivals for pricey biologic medicines cost the U.S. health-care system billions of dollars last year, the Food and Drug Administration’s chief said in laying out a plan to end such practices. The agency wants to bring greater attention to the market for the complex drugs, which are generally injected or infused. It plans to work with the Federal Trade Commission to stop “gaming tactics” like piling up patents to extend the commercial dominance of brand-name medicines, FDA Commissioner Scott Gottlieb said in a speech on Wednesday in Washington. To continue reading this article, you must be a Bloomberg News subscriber. Try 3 months for $105 $6. Cancel anytime. (blomberg.com 18.7.2018).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Hvem ejer patentet på gensaksen Crispr?

(Anm: Hvem ejer patentet på gensaksen Crispr? Den amerikanske domstol har talt. Der er prestige - og mange penge - på spil i det voldsomme slagsmål mellem amerikanske universiteter. (…) Det er seks år siden, at University of California, Berkeley (UC) med kemiprofessor Jennifer Doudna i spidsen viste, at det kunne lade sig gøre at redigere fritflydende dna i reagensglas ved hjælp af Crispr/cas9. I 2014 kom MIT og Harvard så indenom med en patentansøgning, der gik specifik på genredigering af mammale celler med Crispr – et patent, som kan få enorm betydning i den medicinske verden, og som UC derfor meget gerne vil have indbefattet i sin patentansøgning. Læs også: Forskere fra MIT vinder første slag om patent på gensaks (ing.dk 11.9.2018).)

- Er forskningen fri når den patenteres? (- Men det er universitetene som virkelig bør på banen. De universitetene som hegner om den frie og uavhengige forskningen og sin særegne status i samfunnet.)

(Anm: Er forskningen fri når den patenteres? Forskningsskipet Kronprins Haakon kan ha funnet en medisin mot brystkreft. Men de kan ikke fortelle nøyaktig hva de fant. (...) Det er ikke nødvendigvis galt i seg selv å patentere. Men det er galt å la systemet seile sin egen sjø, fordi det er så fryktelig vanskelig å sette seg inn i, eller fordi «sånn-er-det-bare». Flere forslag ligger på bordet til hvordan endre systemet, og regulere bedre. Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet bør se på sin omgang med patenter som indikator, mål og krav. Men det er universitetene som virkelig bør på banen. De universitetene som hegner om den frie og uavhengige forskningen og sin særegne status i samfunnet. (...) (Kommentaren er først trykket som leder i bladet Forskningsetikk nr 2/2018.)(khrono.no 12.7.2018).)

- Mikrobiom legemiddelutvikling: et raskt utviklende felt. Nyskapende forskning på mikrobiomet - samlingen av bakterier, sopp og andre mikrober som lever i tarmen, på huden og i andre menneskelige vev - skaper nye måter å behandle sykdom på.

(Anm: Microbiome drug development: a rapidly evolving field. round-breaking research on the microbiome — the collection of bacteria, fungi, and other microbes that live in the gut, on the skin, and within other human tissues — is creating new ways to treat disease. What started as a “bugs as drugs” approach to treatment is expanding to embrace the use of small molecules, biologics, phages, and engineered bacteria to modify the microbiome and prevent or alter disease progression. Initially focused on the gastrointestinal tract, which was the origin of this burgeoning new field, manipulating the microbiome is now being viewed as a way to treat cancer, neurologic diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease, metabolic diseases like type 2 diabetes, and more. (statnews.com 13.11.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Vi stjeler naturens ingeniørkunst. Naturen virker å ha svaret på de tyngste teknologiske og miljømessige utfordringene vi står ovenfor. (- Hvis hele jordens historie ble komprimert til ett år har menneskets teknologiutvikling foregått i kun ett minutt. Dette illustrerer det faktum at livet for lengst har lært seg hva som fungerer best for vår planet.) (- Naturens patentregister.) (- Vi bør være ydmyke når det gjelder menneskeskapte oppfinnelser. Våre egne patentregistre er i realiteten full av kopier av naturens patenter.)

(Anm: Øyvind Voie, Forskningsleder, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) - Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Vi stjeler naturens ingeniørkunst. Naturen virker å ha svaret på de tyngste teknologiske og miljømessige utfordringene vi står ovenfor. Leonardo da Vinci designet en flyvemaskin for ca. 500 år siden, inspirert av fugler. Men det stopper ikke der. Nebbet til denne lydløse isfuglen ble løsningen for de store problemene til Japanske høyhastighetstog på 1990-tallet. Det hjalp å ha en profesjonell fuglekikker i designteamet. Det høres kanskje absurd ut, men naturen har tekniske løsninger for det mest utenkelige. Og ikke nok med det – de er bærekraftige, massivt utprøvde og gjennomtenkte. Hvis hele jordens historie ble komprimert til ett år har menneskets teknologiutvikling foregått i kun ett minutt. Dette illustrerer det faktum at livet for lengst har lært seg hva som fungerer best for vår planet. Forskjellen mellom oss og naturen er erfaring. Naturen har funnet langsiktige løsninger der vi finner kortsiktige og raske. Nøkkelen bak suksesshistorien er å være tålmodig og ikke forhaste seg. Naturens patentregister Vi bør være ydmyke når det gjelder menneskeskapte oppfinnelser. Våre egne patentregistre er i realiteten full av kopier av naturens patenter. Her er noen eksempler: GPS finnes i bakterier, transportbånd og kraftverk opererer i cellen. Flyvinger, droner, propeller, kløtsjer, harddisker og borrelåser er alle opprinnelig naturens oppfinnelser. Forskere forsøker å bruke kunnskap om blader til å lage bedre solceller. Fra før er det kjent at naturen høster CO2 for å bygge elegante konstruksjoner, mens vi gjør det samme ved å slippe ut CO2. (aftenposten.no 14.5.2019).)

- Russland sier at dderes virksomheter kan stjele patenter fra hvem som helst i «uvennlige» land.

(Anm: Russia says its businesses can steal patents from anyone in ‘unfriendly’ countries. Russia has effectively legalized patent theft from anyone affiliated with countries “unfriendly” to it, declaring that unauthorized use will not be compensated. The decree, issued this week, illustrates the economic war waged around Russia’s invasion of Ukraine, as the West levies sanctions and pulls away from Russia’s huge oil and gas industry. Russian officials have also raised the possibility of lifting restrictions on some trademarks, according to state media, which could allow continued use of brands such as McDonald’s that are withdrawing from Russia in droves. The effect of losing patent protections will vary by company, experts say, depending on whether they have a valuable patent in Russia. The U.S. government has long warned of intellectual property rights violations in the country; last year Russia was among nine nations on a “priority watch list” for alleged failures to protect intellectual property. Now Russian entities could not be sued for damages if they use certain patents without permission. (washingtonpost.com 10.3.2022).)

- Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015.

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet. I jakten på ny kreftmedisin har forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkt brennmaneter og sjøpølser utenfor kysten av Nord-Norge.

(Anm: Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet. I jakten på ny kreftmedisin har forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkt brennmaneter og sjøpølser utenfor kysten av Nord-Norge. Men foreløpig kan de ikke si hva de har funnet. (…) Det hun kan si er at i en slektning av brennmaneten har de funnet noe som kan bli helt ny brystkreftmedisin. – Dette er spennende. Vi har ikke patentert dette, så jeg kan ikke si hvilken art det er, men vi vet hvilke stoff det er og at det er ny kjemi som ingen har sett før, sier hun til NRK. (nrk.no 5.6.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Big Pharma manipulerer/misbruker systemet for å gjøre generiske legemidler dyrere. (- Big Pharma games the system to make generic drugs more expensive.)

(Anm: Big Pharma games the system to make generic drugs more expensive. - GoodRx chief of research Thomas Goetz said drugmakers are gaming the system to make generic drugs more expensive, MarketWatch reported Friday. - According to Goetz, drugmakers frequently raise the prices of branded products soon before patent expiry, which consequently leads generic drugmakers to based their discounts on the newer higher price. - "What was striking for us was how visible those price spikes were in the months right before the generic comes out," remarked Goetz, adding "in essence, the system is not getting the benefit of a discounted price, as seen a few months before." - In the analysis, GoodRx discovered that the price of Pfizer's cardiovascular drug Nitrostat surged 56 percent one year before generic competitors reached the market, while the price of AstraZeneca's Crestor was increased several times, including a 15-percent hike months before generic competition. - Other drugs cited in the analysis included GlaxoSmithKline's Avodart, Otsuka's Abilify and Shire's Intuniv. - Commenting on the news, Holly Campbell, deputy vice president of public affairs at Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, argued that focusing on the list price "misrepresents the dynamics of the competitive marketplace for medicines," adding that the report was misleading because it "cherry-picks data." (firstwordpharma.com 27.7.2018).)

(Anm: Gaming the system (also gaming the rules, bending the rules, abusing the system, cheating the system, milking the system, playing the system, or working the system) can be defined as using the rules and procedures meant to protect a system in order, instead, to manipulate the system for a desired outcome.[1] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Hvordan et legemiddelfirma misbruker systemet for å forhindre generisk konkurranse. (- Celgene har fortsatt å høste så mye som 170 til 310 dollar per dose for Thalomid og  430 dollar per dose for Revlimid, eller mer enn 200 millioner dollar årlig for Thalomid og 4 milliarder dollar årlig for Revlimid, "ifølge et søksmål i 2014 fra det generiske legemiddelfirma Mylan.) (- Revlimid brakte inn i 8,1 milliarder dollar - eller 63 prosent - av Celgens inntekter i 2017.)

(Anm: How A Drugmaker Gamed The System To Keep Generic Competition Away. Updated 11:16 EDT: This story now includes information about the Food and Drug Administration's release of a list of complaints against brand-name drugmakers for hindering access to samples for generic testing. When Celgene Corp. first started marketing the drug Revlimid to treat multiple myeloma in 2006, the price was $6,195 for 21 capsules, a month's supply. (…) By last March, the list price had reached $16,691. (…) Celgene can keep raising the price of Revlimid because the drug has no competition. (…) "By preventing generic entry, Celgene has been able to continue reaping as much as $170 to $310 per dose for Thalomid and $430 per dose for Revlimid, or more than $200 million annually for Thalomid and $4 billion annually for Revlimid," said a 2014 lawsuit by the generic drugmaker Mylan. Revlimid brought in $8.1 billion — or 63 percent — of Celgene's revenue in 2017. Those numbers are remarkable because both Revlimid and Thalomid are derived from a decades-old drug, thalidomide, that was once sold over the counter in Europe before it was pulled from the market. Celgene declined several requests for interviews for this story and instead shared some documents and public comments it had filed to the Food and Drug Administration. (npr.org 17.5.2018).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Utviklingstiden før markedsføring for biologiske versus småmolekyl legemidler. (Pre-market development times for biologic versus small-molecule drugs.).

(Anm: Pre-market development times for biologic versus small-molecule drugs. To the Editor — Before approval by the US Food and Drug Administration (FDA), prescription drugs must be adequately tested in preclinical studies and clinical trials for safety and efficacy. To allow manufacturers sufficient time to earn a profit on resources invested in conducting these studies, brand-name drugs are protected by patents, which last 20 years from the date of application1. (…) Median total pre-market development times were not different between biologic and small-molecule drugs using USPTO data (12.4 versus 12.4 years; P = 0.68) and were shorter for biologic drugs using the Merck Index (10.6 versus 12.6 years; P = 0.01; Fig. 1). This finding was consistent over time, with no significant differences over the previous decade in the clinical development periods between biologic and small-molecule drugs (Supplementary Fig. 1). Median preclinical development times were not different between biologic and small-molecule drugs using USPTO data (3.3 versus 3.7 years; P = 0.91) but were shorter for biologics using the Merck Index (2.2 versus 4.0 years; P = 0.002). Nat Biotechnol. 2019 Jul;37(7):708-711. doi: 10.1038/s41587-019-0175-2.)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Legemiddelfirmaer beskyldes for å blokkere generiske legemidler hvilket har jekket opp priser og koster USA milliarder av dollar.

(Anm: Drug makers blamed for blocking generics have jacked up prices and cost U.S. billions. Makers of brand-name drugs called out by the Trump administration for potentially stalling generic competition have hiked their prices by double-digit percentages since 2012 and cost Medicare and Medicaid nearly $12 billion in 2016, a Kaiser Health News analysis has found. (statnews.com 23.5.2018).)

- Lundbeck indgår nyt forlig i kæde af langstrakte australske patentsager. (- Dermed er fire ud af seks Lundbeck-sager om Cipralex (Lexapro) i Australien afgjort.)

(Anm: Lundbeck indgår nyt forlig i kæde af langstrakte australske patentsager. Danske Lundbeck har indgået forlig med kopiselskabet Aspen Pharmacare om brud i Australien på Lundbecks patent på antidepressivet Lexapro. Dermed er antallet af igangværende australske patentsager med Lexapro nede på to. Danske Lundbeck har indgået forlig med kopiselskabet Aspen Pharmacare om brud i Australien på Lundbecks patent på antidepressivet Lexapro. Dermed er fire ud af seks Lundbeck-sager om Cipralex i Australien afgjort. (medwatch.dk 14.6.2018).)

(Anm: Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Legemiddelfirmaer står foran milliardtap idet patenter utløper

Lundbeck eller EU-Kommissionen lyver
medwatch.dk 23.9.2013
Lundbeck fik for nylig en rekordstor bøde på 700 mio. kr. af EU-Kommissionen for at have overtrådt de konkurrenceretlige regler. Begge parter anklager hinanden for at lyve om centrale, interne dokumenter.

Interne dokumenter fra Lundbeck, der refererer til ”a pile of $$$” og ”club”, står centralt i sagen om, hvorvidt Lundbeck har foretaget sig noget ulovligt i forsøget på at undgå krænkelse af afgørende og gyldige patenter for år tilbage. (...)

EU-Kommissionen fastholder dog, at dokumenterne er en del af en større sammenhæng og siger dermed også, at Lundbeck lyver. (...)

(Anm: »Lundbeck har ikke medvirket loyalt til oplysning af sagen«. Baggrund: Det danske medicinflagskib Lundbeck har konsekvent modarbejdet, at alle relevante oplysninger er kommet frem i et større slagsmål om patentrettigheder. Derfor bør Danske Regioner nu gå efter et erstatningskrav i den trecifrede millionklasse , mener amerikansk storkoncern (jyllands-posten.dk 13.12.2015).)

(Anm: GSK is fined £38m for delaying generic paroxetine. GlaxoSmithKline, the United Kingdom’s biggest drug maker, has been fined more than £37.6m (€48m; $55m) for striking deals between 2001 and 2004 to stifle competition from generic drug manufacturers with its blockbuster antidepressant paroxetine. The UK’s Competition and Markets Authority has fined GSK for entering “pay for delay” deals with smaller manufacturers to keep generic forms of paroxetine off the market. BMJ 2016;352:i917 (Published 12 February 2016).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Stortinget stemmer ned forslag om å utstede tvangslisens for Spinraza.

(Anm: Norwegian parliament turns down proposal to issue Spinraza compulsory license. Stortinget stemmer ned forslag om å utstede tvangslisens for Spinraza. On Thursday last week a majority vote in the Norwegian parliament Stortinget turned down a proposal to request that the Government issue a compulsory license for the drug Spinraza (nusinersen), which is used to treat the serious congenital condition Spinal muscular atrophy (SMA). Recently, Norwegian health authorities concluded drawn-out negotiations with Spinraza manufacturer Biogen to purchase the drug for use in less than 18 year old patients, but not in adults, at a non-disclosed price. Biogen's initial offer was NOK 1 million per dose (USD 121 000), or NOK 7 million per patient for the initial year of treatment. (linkedin.com 29.5.2018).)
(Anm: Videoarkiv. Storting torsdag 24. mai 2018 kl. 10.00. Referat fra møte Storting torsdag 24. mai 2018 kl. 10.00. (stortinget.no 29.5.2018).)

(Anm: Videoarkiv. Storting torsdag 24. mai 2018 kl. 10.00. Referat fra møte Storting torsdag 24. mai 2018 kl. 10.00. (stortinget.no 29.5.2018).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Biogen Inc. kjøpte rettighetene til Spinraza, guidet det gjennom endelige kliniske forsøk, og tok det på markedet til en fantastisk pris. Men Cambridge biotech-giganten fant det ikke opp. (- Utviklingshistorien begynte i et laboratorium ved Universitetet i Massachusetts Medical School i Worcester, hvor forskeren Ravindra Singh forsøkte å knekke et genetisk puslespill.)

(Anm: At a UMass lab, a eureka moment. Biogen Inc. bought the rights to Spinraza, guided it through final clinical trials, and then took it to market at a stunning price. But the Cambridge biotech giant didn’t invent it. That creation story began in a lab at the University of Massachusetts Medical School in Worcester, where scientist Ravindra Singh was trying to crack a genetic puzzle. It was 2004 and his tiny lab team of four — he, his wife, a postdoctoral student, and another collaborator — had spent three years methodically isolating and analyzing molecules in search of a way to attack the source of spinal muscular atrophy. (bostonglobe.com.17.12.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Blockbusteren Spinraza sikrer Biogen rekordhøj omsætning og indtjening. (– Har sikret sig en rekordhøj omsætning på 88 mia. kr. og et nettoresultat på 29 mia. kr.)

(Anm: Blockbusteren Spinraza sikrer Biogen rekordhøj omsætning og indtjening. Med en salgsvækst på næsten 100 pct. er det omdiskuterede muskelsvindsmiddel Spinraza den overvejende grund til, at biotekkæmpen Biogen i 2018 har sikret sig en rekordhøj omsætning på 88 mia. kr. og et nettoresultat på 29 mia. kr. (medwatch.dk 29.1.2019).)

- Fem pasienter fikk vannhode etter Spinraza-behandling. (- Symptomene er oppkast, hodepine, nedsatt bevissthet og økning i hodeomkrets hos barn. Fire av de fem som fikk påvist bivirkningen, var barn.)

(Anm: Fem pasienter fikk vannhode etter Spinraza-behandling. Leger i Norge blir advart om en ny alvorlig bivirkning ved bruk av Spinraza-medisin. Fem personer har fått vannhode etter Spinraza-behandling. (…) Vannhode, kalt hydrocephalus i medisinmiljøet, kjennetegnes ved for mye hjernevæske i hjernen. Symptomene er oppkast, hodepine, nedsatt bevissthet og økning i hodeomkrets hos barn. Fire av de fem som fikk påvist bivirkningen, var barn. (…) I slutten av juli besluttet Pasientorganisasjonen SMA Norge å stevne staten inn for retten fordi det bare er pasienter under 18 år som får medisinen. (forskning.no 9.8.2018).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Firma bag Spinraza: Dokumentationskrav til sjældne sygdomme er virkelig vanskelige i Danmark. (- Rådet vil se mere data, mere dokumentation, mere evidens for, at midlet virker.) (- Janne Harder forsikrer, at firmaet nu vil gøre alt for at hjælpe fagudvalget med at få fat på real world data.)

(Anm: Firma bag Spinraza: Dokumentationskrav til sjældne sygdomme er virkelig vanskelige i Danmark. Lægemidlet Spinraza har de seneste par år rundet Medicinrådets mødebord mange gange, men godkendelsen af generel ibrugtagning af lægemidlet til de ca. 160 patienter med spinal muskelatrofi i Danmark har lange udsigter. Rådet vil se mere data, mere dokumentation, mere evidens for, at midlet virker. På trods af, at det er godkendt til ibrugtagning til alle patienter i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. (…) Janne Harder havde håbet, at de nye publicerede nyeste data var tilstrækkelige til, at Medicinrådet ville se velvilligt på Biogens ansøgning. "Det her viser bare, hvor svært det er at leve op til de danske dokumentationskrav for behandling af sjældne diagnoser. Jeg er meget ked af, at børnene og de unge med SMA skal vente endnu længere på behandling her i Danmark.," siger hun. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 27.9.2019).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: FDA calls out 39 drug companies for allegedly blocking access to generics. Johnson & Johnson’s Actelion Pharmaceuticals, Celgene, and Gilead Life Sciences are all potentially blocking generic drug makers from accessing samples of their products, along with three dozen other drug companies — according to new data out Thursday from the FDA intended to publicly shame them for what it calls “gaming tactics.” (statnews.com 17.5.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: New drugs: patient hope or harm? Debate on whether new drugs are too expensive for the NHS continues to rage, and contradictory news stories reflect the polarisation, reports Adrian O’Dowd. Innovative drugs are either great news for patients in the NHS, offering them new hope, or a waste of resources—depending on whom you listen to. BMJ 2018;360:k1373 (Published 26 March 2018).)

- Dokumentbeskyttelse svekker norsk pandemiberedskap. Det er utilfredsstillende å være prisgitt disposisjonene til et privat multinasjonalt legemiddelselskap i en situasjon der mange liv kan stå på spill.

(Anm: Dokumentbeskyttelse svekker norsk pandemiberedskap. Det er utilfredsstillende å være prisgitt disposisjonene til et privat multinasjonalt legemiddelselskap i en situasjon der mange liv kan stå på spill. TENK DEG AT et stort globalt utbrudd av en smittsom sykdom også omfatter Norge, som for eksempel en ny influensalignende sykdom med høy smitterisiko og dødelighet. Se for deg at det finnes kun ett effektivt legemiddel, at dette er patentert, og at produsenten krever en uakseptabelt høy pris, eller at produsenten ikke har kapasitet til å levere nok på det norske markedet. I henhold til norsk og internasjonal patentlovgivning kan myndighetene da utstede en såkalt tvangslisens, som tillater at et konkurrerende selskap får tillatelse til å produsere og selge en generisk versjon av legemiddelet mot å betale en nærmere fastsatt royalty til patenthaveren. (dagensmedisin.no 21.6.2018).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

– Pris på kreftlegemiddel øker 1 400 % uten generisk legemiddel å utfordre det. Lomustin er blant 319 legemidler med utløpte patenter, men ingen kopier; FDA prøver å øke konkurransen.

(Anm: Cancer Drug Price Rises 1,400% With No Generic to Challenge It. Lomustine among 319 drugs with expired patents but no copies; FDA trying to boost competition. Since 2013, the price of a 40-year-old, off-patent cancer drug in the U.S. has risen 1,400%, putting the life-extending medicine out of reach for some patients. Introduced in 1976 to treat brain tumors and Hodgkin lymphoma, lomustine has no generic competition, giving seller NextSource Biotechnology LLC significant pricing power. (washingtonpost.com 25.12.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Letter to Spark Therapeutics. December 21, 2017. (citizen.org - December 21, 2017).)

(Anm: Prescription Drug Pricing Polling Results, 2016 – 2017. There is strong evidence that Americans across the political spectrum support reforms to increase access to medicines and curb pharmaceutical industry monopoly abuses. (citizen.org - December 21, 2017).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Påtalemyndighet undersøker rollen legemiddelfirmaer spilte i opioidkrise. (- Deres anklager kommer nesten et tiår etter at tre Purdue Pharma-ledere erkjenner straffskyld og betalte en bot på 634 millioner dollar for en merkevarestrategi for OxyContin (Oksykodon) som overvurderte nytteverdien for behandling med opioider mot kronisk smerte.)

(Anm: Attorneys general investigate role pharma companies played in opioid crisis. (…) Josh Stein, North Carolina’s attorney general, announced on Tuesday that he and 40 other attorneys general had expanded their investigation into manufacturers and distributors of prescription opioids in an attempt to hold the pharmaceutical industry responsible for its part in the nationwide overdose crisis. The investigation builds on one started earlier this year into Purdue Pharma, a company that several states have sued and accused of using deceptive marketing practices related to OxyContin. Their allegations come nearly a decade after three Purdue Pharma executives pleaded guilty and paid a $634 million fine for an OxyContin branding strategy that overstated the benefits of opioids for treating chronic pain. As part of the expanded investigation, the attorneys general have added Endo, Janssen, Teva/Cephalon, Allergan and their related entities to the list of opioid manufacturers from which they want more information. (mcclatchydc.com 20.9.2017).)

- EVIGRØNNE LEGEMIDLER. Big Pharma utnytter patentretten for å hindre at OxyContin noen gang dør.

(Anm: EVERGREEN DRUG. Big Pharma is taking advantage of patent law to keep OxyContin from ever dying. The US opioid epidemic seems to many to have come out of nowhere, and there’s been much finger-pointing in recent years about how this state of affairs came to be. Some have argued that inadequate mental healthcare is to blame. Others have postulated that doctors were naively over prescribing them as a way to quickly treat pain and please their patients. But, according to a recently published draft report, at least some of the blame should be attributed to the way pharmaceutical companies have manipulated patent extensions over the past decade. (qz.com 18.11.2017).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: A Times Investigation. ‘You want a description of hell?’ OxyContin’s 12-hour problem. The drugmaker Purdue Pharma launched OxyContin two decades ago with a bold marketing claim: One dose relieves pain for 12 hours, more than twice as long as generic medications. (…) The problem offers new insight into why so many people have become addicted to OxyContin, one of the most abused pharmaceuticals in U.S. history. (…) OxyContin is a chemical cousin of heroin, and when it doesn’t last, patients can experience excruciating symptoms of withdrawal, including an intense craving for the drug. (…) On the strength of that promise, OxyContin became America’s bestselling painkiller, and Purdue reaped $31 billion in revenue. (latimes.com 5.5.2016).)

- Markedsmisbruksforordningen og dens betydning for Norge og andre tredjeland.

(Anm: Av Morten Emil Eriksrud Bergan. Markedsmisbruksforordningen og dens betydning for Norge og andre tredjeland. Sammendrag. Artikkelforfatteren sammenligner reguleringen av innsideinformasjon i verdipapirhandelloven fra 2007 og markedsmisbruksforordningen som trådte i kraft i EU 3. juli 2016. I artikkelen understreker artikkelforfatteren at markedsmisbruksforordningen gjelder for en rekke norske utstedere, meglere og investorer allerede før forordningen er gjennomført i norsk rett. Det avgjørende etter markedsmisbruksforordningen er om de aktuelle finansielle instrumentene er tatt opp til handel på en regulert markedsplass i EU, uavhengig av hvor den aktuelle investoren, megleren eller utstederen befinner seg eller har sitt hovedsete. Artikkelforfatteren behandler særlig reguleringen av listeføringsplikt, informasjonsplikt, meldeplikt for primærinnsidere, markedssonderinger og handleforbud i både verdipapirhandelloven og markedsmisbruksforordningen. Tidsskrift for forretningsjus 01 / 2017 (Volum 22) Side: 3-49.)

- Beviskrav i sivile saker – kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. (- Forfatteren er kritisk til Høyesteretts vurdering av om en anførsel om selvmord er særlig belastende.)

(Anm: Av Magne Strandberg. Beviskrav i sivile saker – kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Sammendrag. Høyesterett kom i desember 2016 til at beviskravet «sannsynlighetsovervekt» skulle anvendes når et forsikringsselskap har påberopt at et dødsfall var et selvmord. Ifølge Høyesterett var en anførsel om selvmord ikke et særlig belastende faktisk forhold, og det var da ikke grunn til å oppstille et skjerpet beviskrav. I artikkelen diskuterer forfatteren om dommen kan påvirke beviskravsreglene i sivile saker generelt, og når beviskravet kan skjerpes som følge av at det er blitt påberopt et faktisk forhold som er belastende for en part eller andre. Forfatteren er kritisk til Høyesteretts vurdering av om en anførsel om selvmord er særlig belastende. Tidsskrift for forretningsjus 01 / 2017 (Volum 22) Side: 50-73.)

- Spørsmål reist etter to dødsfall i AbbVie artrittstudie. AbbVies legemiddel mot reumatoid artritt, upadacitinib, er firmaets store plan for å håndtere det uunngåelige tap av salg for Humira, idet biotilsvarende begynner å ta markedsandeler.

(Anm: Questions raised after two deaths in AbbVie arthritis study. AbbVie’s rheumatoid arthritis drug, upadacitinib, is the company’s big plan to manage the inevitable loss of sales from Humira, as biosimilars begin to take chunks out of its market space. Only last month, the FDA approved Boehringer Ingelheim’s Cyltezo as a biosimilar to the drug – joining Amgen’s Amjevita. These plans have not been derailed but safety concerns are now going to dog the drug until further data is released after two patients were reported to have died whilst receiving upadacitinib in a Phase 3 trial. AbbVie reported that one patient in the 30mg dose group exhibited symptoms including fever and diarrhoea who then suffered heart failure. On the other patient, AbbVie could not give any reasons for the cause of death. (pharmafile.com 12.9.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Å unnslippe legemiddelindustriens (Big Pharmas) priser med patentfrie legemidler. (- Hvordan er dette en god deal? Den amerikanske regjeringen finansierte forskningen og utviklingen av en ny vaksine mot Zika. Men hæren, som betalte et fransk legemiddelfirma for utviklingen, planlegger å gi firmaet Sanofi Pasteur eksklusive rettigheter til vaksinen, og betale opp mot 173 millioner dollar. Sanofi kan kreve at det amerikanske helsevesenet og pasienter betaler den pris de måtte ønske. Selv om amerikanske skattebetalere finansierte vaksinen, og USA tok den økonomiske risikoen, viser historien at mange amerikanere ikke har råd til å kjøpe den.

(Anm: Escaping Big Pharma’s Pricing With Patent-Free Drugs. How’s this for a great deal? The United States government funded research and development of a new vaccine against Zika. But the Army, which paid a French pharmaceutical manufacturer for its development, is planning to grant exclusive rights to the vaccine to the manufacturer, Sanofi Pasteur, along with paying Sanofi up to $173 million. Sanofi will be free to charge the United States American health care providers and patients any price it wishes. Although American tax dollars funded the vaccine, and the United States took the economic risks, history suggests that many Americans would not be able to afford it. This is a negotiating strategy of unconditional surrender. Although President Trump said before taking office that drug companies were “getting away with murder” and had campaigned on lowering drug prices, his administration is doing the opposite. A draft order on drug pricing that became public in June would grant pharmaceutical companies even more power to charge exorbitantly. For example, it could shrink a federal program that requires companies to sell at a discount to clinics and hospitals serving low-income patients. (nytimes.com 18.7.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

-  Presidenten som stod i Rose Garden fredag ​​for å levere budskapet om å senke reseptbelagte legemiddelpriser var ikke den samme som for mindre enn 18 måneder siden klandret legemiddelfirmaer for å "slippe unna med mord."

(Anm: Trump denounces ‘middlemen,’ largely spares pharma in drug pricing speech. WASHINGTON — The president who stood in the Rose Garden Friday to deliver an address on lowering prescription drug prices wasn’t the same one who, less than 18 months ago, decried pharma companies for “getting away with murder.” Instead, standing next to the former president of Eli Lilly USA, a substantially less bombastic President Trump delivered a measured and speedy address — and unveiled a menu of potential policy changes — that hardly touch the industry he once denounced. (statnews.com 11.5.2018).)

- Hvordan beskytte et legemiddelpatent? Selg det til en innfødt amerikansk stamme.

(Anm: Hvordan beskytte et legemiddelpatent? Selg det til en innfødt amerikansk stamme. How to Protect a Drug Patent? Sell it to a Native American Tribe. The drugmaker Allergan announced Friday that it had transferred its patents on a best-selling eye drug to the Saint Regis Mohawk Tribe in upstate New York — an unusual gambit to protect the drug from a patent dispute. Under the deal, which involves the dry-eye drug Restasis, Allergan will pay the tribe $13.75 million. In exchange, the tribe will claim sovereign immunity as grounds to dismiss a patent challenge through a unit of the United States Patent and Trademark Office. The tribe will lease the patents back to Allergan, and will receive $15 million in annual royalties as long as the patents remain valid. (…) The payments from Allergan — not to mention potential deals with other companies, he said — will give a much-needed boost to the tribe’s approximately $50 million annual budget. (nytimes.com 8.9.2017).)

- Dommerne kritiserer Allergans bruk av Mohawk-stammes suverenitet.

(Anm: Judges Criticize Allergan's Use of Mohawk Tribe's Sovereignty. Allergan Plc faced a skeptical appeals court Monday as the company defended its use of an American Indian tribe’s sovereign immunity to avoid challenges to its patents from generic-drug makers. (bloomberg.com 4.6.2018).)

(Anm: Native American tribe moves to dismiss Allergan patent case. (Reuters) - A Native American tribe holding patents for drugmaker Allergan Plc (AGN.N) on Friday moved to dismiss a case brought by generic drug company Mylan NV (MYL.O) challenging the patents. In a filing to the U.S. Patent Trial and Appeal Board, the Saint Regis Mohawk Tribe asked that Mylan’s case seeking to invalidate Allergan’s patents on dry-eye medicine Restasis be thrown out on the grounds that the board has no jurisdiction over the tribe. The move was expected after Allergan announced on Sept. 8 that it had transferred Restasis patents to the tribe in order to protect them from administrative challenges. (reuters.com 26.9.2017).)

- En føderal ankedomstol stenger døren Allergans avtale med Mohawk-stammen.

(Anm: A federal appeals court just slammed the door on Allergan’s deal with the Mohawk tribe. After months of anticipation, a federal appeals court ruled Friday that a Native American tribe cannot claim sovereign immunity in order to avoid a certain type of patent challenge. The decision is another blow to Allergan (AGN), which last fall famously transferred patent rights to one of its biggest-selling medicines to the St. Regis Mohawk Tribe in hopes of thwarting generic competition. In reaching its decision, the court upheld a ruling issued earlier this year by the U.S. Patent Trial and Appeal Board, which handles inter partes reviews, a type of patent challenge that has vexed drug makers since going into effect six years ago, because these are easier and faster to file than patent lawsuits. (statnews.com 20.7.2018).)

- Vi ønsker å stoppe fremtidige epidemier ved å utvikle nye vaksiner for en tryggere verden.

(Anm: We want to stop future epidemics by developing new vaccines for a safer world. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (cepi.net).)

(Anm: Essential medicines for universal health coverage. Lancet 2017;389(10067):403–476 (28 January 2017).)

(Anm: Report of the UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL’S HIGH-LEVEL PANL ON ACCESS TO MEDICINE. September 2016 (static1.squarespace.com).)

- Stopping Pandemics Before They Start.

(Anm: Stopping Pandemics Before They Start. Imagine that enemies possessed a class of weapons with which they attacked your people from time to time. Decades could go by with no attack, but eventually one would come. Imagine also that these weapons were growing more potent, and the attacks were becoming more frequent. Now imagine that there was a way to protect your people from these threats. But making it would be expensive, and could take years. So it was not being made. Each attack brought death, panic and an outcry: “Where is our defense? Why are we not protected?” But as soon as the attack passed, so did interest in preparing for the next one. (nytimes.com 27.6.2017).)

(Anm: Økende legemiddelutgifter. I fjor ble det solgt medikamenter for over 30 milliarder kroner på norske apotek. (NRK Dagsrevyen 21.2.2016).)

- How We Fix This: The Case for a Publicly Financed Medicines Research System.

(Anm: How We Fix This: The Case for a Publicly Financed Medicines Research System. “OK, but tell us what we would replace it with.” The response in the online comments section following one of my articles on access to medicines may have been a bit curt, but the point was well-taken. Virtually no one who is not a pharmaceutical corporation CEO likes the current medicines system, with its ever-climbing prices causing deadly access barriers. But the question remains: are medicine patent monopolies and the resulting high patient costs a necessary evil? (hhrjournal.org 14.2.2017).)

- New hepatitis data highlight need for urgent global response.

(Anm: New hepatitis data highlight need for urgent global response. 21 April 2017 | Geneva, Amsterdam - New WHO data reveal that an estimated 325 million people worldwide are living with chronic hepatitis B virus (HBV) or hepatitis C virus (HCV) infection. The WHO Global hepatitis report, 2017 indicates that the large majority of these people lack access to life-saving testing and treatment. As a result, millions of people are at risk of a slow progression to chronic liver disease, cancer, and death. "Viral hepatitis is now recognized as a major public health challenge that requires an urgent response," said Dr Margaret Chan, WHO Director-General. "Vaccines and medicines to tackle hepatitis exist, and WHO is committed to helping ensure these tools reach all those who need them." (who.int 21.4.2017).)

(Anm: New WHO plan targets the demise of sleeping sickness. Lancet 2017;381:13–14 (5 January 2013.)

- AHA: Inpatient drug costs skyrocketing.

(Anm: AHA: Inpatient drug costs skyrocketing. Dive Brief: A survey sponsored by the American Hospital Association and the Federation of American Hospitals showed inpatient drug costs increased by an average of almost 39% per admission between 2013 and 2015, according to an analysis by the University of Chicago’s NORC, an independent research institution. - The drug price rises were seen across a variety of drug types including both low- and high-volume drugs, along with both branded and generic drugs. – More than 90% of the hospitals questioned said the drug price changes had a moderate to severe impact on their ability to manage budgets. Data from 712 hospitals was included in the analysis, in addition to figures contributed by group purchasing organizations representing more than 1,400 community hospitals. (biopharmadive.com 12.10.2016).)

(Anm: Overpriser på medicin skal nu granskes på Christiansborg. Flere politikere vil nu bede justits- og sundhedsministeren om at undersøge, om det skal være nemmere at rette erstatningskrav mod medicinselskaber, der holder kopikonkurrenter ude. (jyllands-posten.dk 22.12.2015).)

(Anm: Nå kan man ta pant i patenter: Gründere kan unngå å bli skviset ut. Stortinget har gitt grønt lys for at bedrifter kan pantsette patentene sine for å få lån. Det kan gjøre det mulig for gründere å unngå å bli utvannet når de trenger mer penger til bedriften sin. (e24.no 30.10.2015).)

(Anm: Asbjørn har 25 års erfaring fra legemiddelindustrien: – Legemiddelbransjen presser prisene så høyt som det er mulig.Nå forhandler Asbjørn Mack (61) medisinpriser på vegne av norsk helsevesen. (…) Administrerende direktør for Legemiddelindustriforeningen (LMI), Karita Bekkemellem ønsker ikke å stille til intervju før Beslutningsforum bestemmer om de nye kreftmedisinene for blant annet føflekkreft skal tas i bruk på offentlige sykehus, men sier dette i en SMS til TV 2: «Det viktigste selskapene våre gjør er å sørge for at pasientene skal få tilgang til god behandling. Men vi ER en kommersiell bransje, vi må ha inntjening i den tiden produktet har patent.» (tv2nyhetene.no 13.11.2015).)

- Forhandlingsleder hardt ut mot industrien. Legemiddelselskapene har for dårlige kunnskaper og krever «uvettige» priser.

(Anm: Forhandlingsleder hardt ut mot industrien. Legemiddelselskapene har for dårlige kunnskaper og krever «uvettige» priser, ifølge Asbjørn Mack, forhandlingsleder i LIS. LMI-lederen reagerer sterkt. – Oppsiktsvekkende anklager. – Dette er så oppsiktsvekkende anklager at jeg kommer til å følge opp og be om dokumentasjon på disse kraftige påstandene, sier leder i bransjeforeningen Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, etter å ha hørt kraftsalven fra statens forhandlingsleder. Bekkemellem mener Asbjørn Mack med dette «undergraver kompetansen og seriøsiteten» i industrien. (dagensmedisin.no 14.4.2016).)

(Anm: How Gilead Priced Its $20 Billion Blockbuster. (…) From the start, the miracle drug was expected to carry a high price tag: $36,000 to treat each patient. Over the two years leading up to the medicine’s 2013 launch, Gilead Sciences Inc. executives and advisers inched the number higher, to about $65,000, then to $81,000, then to $84,000. (bloomberg.com 10.12.2015).)

(Anm: The 100 Most Genius Places in America. (…) When factoring in population size and number of patents over the last forty years, Princeton, N.J., is America’s most genius city, according to TIME’s exclusive ranking. (time.com 28.4.2016).)

- Legemiddelfirmaer svetter ikke over neste bølge av tap av patenter.

(Anm: Legemiddelfirmaer svetter ikke grunnet neste bølge av patenttap. Drugmakers Aren’t Sweating the Next Wave of Patent Losses. Complex drugs, changes in law have slowed down U.S. copycats. Past ‘patent cliff’ jolted industry; $82 billion in sales lost. Drugmakers plunged off a patent cliff earlier this decade, losing billions in sales as lucrative branded drugs lost exclusivity. An expensive lobbying effort aimed at preventing a repeat is paying off. (…) The industry has pushed hard to forestall generic competition for the complex drugs, which are typically grown from cells rather than manufactured chemically. (bloomberg.com 7.7.2017).)

(Anm: UK Supreme Court rules in favor of Lilly's Alimta patents (reuters.com 7.7.2017).)

(Anm: Which patent and where? Why international patent transparency by companies is needed for medicines. A common method for determining the patent status of medicines internationally is highly imprecise and complicates medicine access by obscuring the true medicine patent landscape for policymakers and procurement officers.Nat Biotechnol. 2016 Sep 8;34(9):923-6.)

(Anm: NIH asked to fight price gouging by overriding drug patents. A group of 50 congressional lawmakers wants the Obama administration to develop guidelines that would require drug makers to license their patents to others in a bid to end “price gouging.” (statnews.com 11.1.2016).)

(Anm: Busting the billion-dollar myth: how to slash the cost of drug development. A non-profit organization is proving that new drugs don't have to cost a fortune. Can its model work more broadly? Natute 2016 (24 August 2016).)

(Anm: Drugmakers Manipulate Orphan Drug Rules To Create Prized Monopolies. More than 30 years ago, Congress overwhelmingly passed a landmark health bill aimed at motivating pharmaceutical companies to develop new drugs for people whose rare diseases had been ignored. (…) Yet a Kaiser Health News investigation shows that the system intended to help desperate patients is being manipulated by drugmakers to maximize profits and to protect niche markets for medicines already being taken by millions. The companies aren’t breaking the law but they are using the Orphan Drug Act to their advantage in ways that its architects say they didn’t foresee or intend. Today, many orphan medicines, originally developed to treat diseases affecting fewer than 200,000 people, come with astronomical price tags. (khn.org 22.1.2017).)

- Oppropet etterspør en modell som bygger på menneskerettigheter, og som setter retten til helse høyere enn økonomisk fortjeneste.

Ingen flere liv å miste
Audun Vik, medisinstudent ved UiO og aktivist i UAEM - Friha Aftab Gull, medisinstudent ved UiO og aktivist i UAEM
nrk.no 29.4.2016
Verdens land skal stemme over et forslag som kan redde millioner av menneskeliv. Vil Bent Høie og Norge gripe sjansen, eller risikere nye helsekatastrofer?

Forslaget verdens land skal diskutere i WHO i starten av mai, handler om hvordan vi utvikler medisiner. Alle medisiner stammer fra grunnforskning, som ofte gjøres av universitetene. Når et potensielt legemiddel oppdages, selges dette til legemiddelselskap som tar over videre utvikling.

Legemiddelselskapene gjennomfører den dyreste delen av utviklingen, inkludert kliniske forsøk. Når nok forsøk viser at medisinen er trygg og fungerer, kan den selges. Da skal legemiddelselskapene tjene tilbake pengene de har investert i utviklingen – og mer til! Det fører til at utvikling av medisiner i praksis drives utelukkende av økonomiske interesser.
Fattige mennesker dør
Over en milliard mennesker lider av sykdommer det ikke finnes behandling for – sykdommer som Zika og multiresistent tuberkulose. Dette er mennesker i den fattige delen av verden. Sykdommene kunne vært kurert, og millioner av tapte menneskeliv kunne dermed vært forhindret.

Det er en blodig krig som foregår i det stille.
Dessverre utgjør fattige mennesker et lite attraktivt marked for legemiddelindustrien. For eksempel kjente verden til Ebola allerede i 1976, men det måtte et håndfull smittede i vestlige land til, før man viet noe oppmerksomhet til sykdommen.

Industrien satser heller på nok et ereksjonsmiddel for rike menn, der både betalingsevnen og -viljen er stor. (…)

Fond for forskning
Nobelprisvinnerne Joseph E. Stiglitz og Norges May-Brit og Edvard Moser, sammen med hundrevis av andre eksperter, signerte nylig et opprop om en global avtale for en ny forsknings- og utviklingsmodell.

Oppropet etterspør en modell som bygger på menneskerettigheter, og som setter retten til helse høyere enn økonomisk fortjeneste. Denne modellen baserer seg på et internasjonalt fond der landene bidrar med penger som kan gå til utvikling av medisiner.

Viktige land, som India og Brasil, støtter offisielt en internasjonal avtale. Våre naboer i EU er derimot kritiske til ideen. Der stiller økonomiske interesser sterkere. Legemiddelselskapenes lobbyister har stor påvirkningskraft i foraene beslutningene tas, og ekspertisen settes på sidelinjen.

Til tross for lobbyistenes klamme hånd over EU-landene, har Nederland tatt ansvar, og uttrykt stor bekymring for manglene ved dagens modell.

De mener det er viktig å fremme forskning og utvikling som følger folkehelsebehovet. (…)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Uheldige effekter av åpenhet om data for kliniske forsøk - bør vi være bekymret?

Adverse effects of clinical trial data transparency - should we worry?
medicalnewstoday.com 14.7.2015
New legislation forces drug developers to disclose most of their clinical trials data when applying for approval of a new drug. Many will probably think that this is a good idea. However, too much transparency in drug development might be problematic, according to Timo Minssen, researcher at the University of Copenhagen. He warns that the new regulations might make it difficult for companies to patent new medical uses for known drugs. Without sufficient alternatives, this may inhibit the full development of new medical uses towards market approval.

Transparency and big data is the new mantra in the drug industry
The drug industry is not as closed now as it was 5-10 years ago. Regulation in both the United States and Europe is forcing drug companies to disclose most of their clinical data. It is no longer enough just to publish the summarizing reports. This looks at first sight like a positive development. Associate Professor Timo Minssen from the Faculty of Law acknowledges the benefits related to disclosing clinical data:

Many good things can be said about openness in connection with trial data: It increases consumer confidence and, at the same time, makes it easier for scientists to share their knowledge and work together in research. However, there are also negative effects that need to be mitigated. Among other things, the new legislation can make it more difficult, in some cases, to patent new uses for known drugs. This might discourage the drug industry from fully developing such new uses with the consequence that these benefits might not reach patients in need. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Big Data Peeps At Your Medical Records To Find Drug Problems. (npr.org 21.7.2014).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

- Big data og bakterier forklarer hvorfor kostholdet ditt ikke fungerer. En studie publisert i tidsskriftet Cell knytter bakteriene som lever i menneskets tarm - mikrobiomet - til hvordan kroppen behandler maten.

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Bruk pris og ikke patent. (- EN HØY PRIS.) (- Legemiddelindustrien bruker mye mer på livsstilsmedisiner enn på medisiner som redder liv.) (- Og de bruker nesten ikke noe på sykdommer som rammer hundrevis av millioner fattige mennesker, for eksempel malaria.)

Bruk pris og ikke patent
Av Joseph E. Stiglitz, professor i økonomi ved Columbia-universitetet i USA og nobelprisvinner i økonomi.
aftenposten.no 23.3.2007
EN HØY PRIS. Legemiddelindustrien bruker mye mer på livsstilsmedisiner enn på medisiner som redder liv. Og de bruker nesten ikke noe på sykdommer som rammer hundrevis av millioner fattige mennesker, for eksempel malaria. (...)

Bruk av kunnskap.
Men er patentene nok til å påvirke industrien slik at pengene brukes fornuftig og går til å helbrede sykdommene som burde bekymre oss mest?

Beklager, men svaret er et høyt "nei".

Det grunnleggende problemet med patenter er enkelt, det bygger på at man begrenser bruken av kunnskap. Det er ingen ekstra kostnad ved at en person til har glede av å bruke kunnskap. Å legge bånd på kunnskap er ineffektivt.

Men patentene begrenser ikke bare bruken av kunnskap. Ved å gi et midlertidig monopol blir ofte medisinene for dyre, slik at mange ikke har råd til dem. I den fattigste delen av verden kan dette bli et spørsmål om liv og død, for mennesker som ikke har råd til merkevaremedisiner, men kanskje kan klare å kjøpe generiske medisiner. (...)

Kopimedisiner. (...)
Til tross for at de betaler en høy pris, får utviklingslandene lite igjen. Medisinindustrien bruker langt mer på markedsføring og reklame enn på utvikling. De bruker mye mer på livsstilsmedisiner (mot problemer som impotens og skallethet) enn på medisiner som redder liv. Og de bruker nesten ikke noe på sykdommer som rammer hundrevis av millioner fattige mennesker, for eksempel malaria. (...)

Premiefond.
Det finnes en alternativ måte å betale for og stimulere til forskning. På noen områder kan alternativene være bedre enn patenter, både for å styre forskningen og sørge for at fordelene ved den nye kunnskapen kommer flest mulig til gode. Jeg tenker på et premiefond, for å belønne dem som finner kurer og vaksiner. I og med at regjeringer allerede betaler for mye av medisinforskningen, enten direkte eller indirekte, kan de betale for premiefondet. Pengene skal gå til dem som forebygger eller utvikler behandling av sykdommer som rammer mange millioner mennesker. (...)

Midlertidig monopol.
Selvsagt er patentsystem også en ordning som premierer oppfinnere. Men det er et merkelig system, premien er et midlertidig monopol, som igjen fører til høye priser og begrenset tilgang til fordelene den nye kunnskapen gir.

Premieringen jeg tenker på vil stole på at konkurransen i markedet vil gi lavere priser og spre fruktene av den nye kunnskapen så vidt som mulig.

Dersom belønningen gjør at man bruker mer forskningspenger på de viktigste sykdommene, og mindre penger på bortkastet og skadelig markedsføring, kan vi få bedre helse til en lavere pris.

Allikevel, premiefondet vil ikke erstatte patenter. Det vil være ett av flere tiltak for å oppmuntre til forskning. (...)

Skjevt marked.
Markedsøkonomien og ønsketom profitt har gitt ekstremt høy levestandard mange steder. Men helsemarkedet er ikke noe vanlig marked. De færreste betaler for det de bruker. De stoler på andres vurdering av hva de skal bruke. Og prisen spiller ingen stor rolle i denne vurderingen, i motsetning til i de fleste markeder.

Derfor er dette markedet fullt av skjevheter. Da er det ikke overraskende at patentsystemet har sviktet på så mange måter i helsemarkedet. Et premiefond vil ikke være en mirakelkur. Men det vil være et skritt i riktig retning. (...)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Gennemsigtighed i menneskeforsøg kan standse udvikling af ny medicin. Usikkerhed for patienter og manglende udvikling af ny medicin kan blive resultatet af en EU-lov, som skulle sørge for det modsatte. Loven forpligter medicinalindustrien til at dele forsøgsresultater, men den åbenhed kan betyde, at virksomhederne mister for meget 'knowhow' til at få patent, siger jurist. Det kan fremover blive sværere for medicinalfirmaer at få patent på ny medicin. Det skyldes blandt andet en EU-lov, som strammer reglerne for, hvilke forsøgsdata medicinalindustrien skal dele med offentligheden i en kommende EU-database. (videnskab.dk 30.6.2016).)

(Anm: Malene Sommer Christiansen og Sedsel Brøndum Lange, Videnskab.dk Ny medicin kan bremses af gennemsigtighed i menneskeforsøg. Udviklingen af ny medicin kan blive sat i stå som følge af en ny EU-lov. Loven forpligter medicinalindustrien til at dele forsøgsresultater, men den åbenhed kan betyde, at virksomhederne mister for meget knowhow til at få patent, siger jurist. (jyllands-posten.dk 3.7.2016).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Psst! «fake news» er gammelt. Fransk historiker skrev om «falske nyheter» allerede i 1921.

(Anm: Psst! «fake news» er gammelt. Fransk historiker skrev om «falske nyheter» allerede i 1921. Folket utrykker fordommer, hat og frykt gjennom falske nyheter, skrev den anerkjente historikeren Marc Bloch. (dagbladet.no 2.2.2017).)

- Når var epoken der sannheten rådet? Var ting bedre i middelalderen eller på 1930-tallet?

(Anm: Suksessforfatter med advarsel: – Den liberale fortellingen om verden har kollapset. DAVOS (Aftenposten): Yuval Noah Harari, forfatter av bestselgeren «Sapiens», ble tatt imot som en rockestjerne i Davos. Men han hadde med seg et dystert budskap. – Når folk snakker om at vi lever i en postfaktuell verden, spør jeg: Når var epoken der sannheten rådet? Var ting bedre i middelalderen eller på 1930-tallet? Åpenbart ikke. Fake news er et problem, men det er ikke noe nytt, sier den israelske historikeren Yuval Noah Harari (41). (...) Når vi ikke klarer å bli kloke på virkeligheten, ender vi opp med å kunne tro på nesten hva det skulle være. Det er delvis det som gjør fake news mulig, sier Harari. (aftenposten.no 28.1.2018).)

- Trump sætter lighedstegn mellem fake news og historier, som han ikke kan lide. (- «Trump forstår enten ikke eller også ignorerer han forskellen mellem en historie, som han ikke kan lide, og en som ikke er sand,» skriver CNN’s Chris Cillizza i en analyse.)

(Anm: Trump sætter lighedstegn mellem fake news og historier, som han ikke kan lide. I et tweet, hvor præsidenten skælder ud over negativ mediedækning, sætter han lighedstegn mellem negativ og fake news. (…) Ifølge denne undersøgelse har tv-stationer i perioden januar til april i 9 ud af 10 historier om Trump en fjendtlig tilgang til præsidenten. Dette blev onsdag morgen gengivet på Trumps foretrukne tv-program, Fox & Friends, hvilket formentlig er årsagen til hans tweet. Det er ikke klart, hvordan Media Research Center afgør, hvad der er positive og negative historier. Men en lignende undersøgelse fra centret fra sidste år nåede frem til et næsten enslydende resultat. Mange amerikanske medier har dog især hæftet sig ved Trumps direkte sammenligning mellem fake news og en kritisk dækning. «Trump forstår enten ikke eller også ignorerer han forskellen mellem en historie, som han ikke kan lide, og en som ikke er sand,» skriver CNN’s Chris Cillizza i en analyse. «Han slår de to sammen for at fremme sine politiske mål – velvidende, at hans base hader medierne og er mere end villige til at tro, at journalister er villige til at opfinde historier alene for at sætte Trump i et negativt lys.» (jyllands-posten.dk 10.5.2018).)

(Anm: Suksessforfatter med advarsel: – Den liberale fortellingen om verden har kollapset. DAVOS (Aftenposten): Yuval Noah Harari, forfatter av bestselgeren «Sapiens», ble tatt imot som en rockestjerne i Davos. Men han hadde med seg et dystert budskap. – Når folk snakker om at vi lever i en postfaktuell verden, spør jeg: Når var epoken der sannheten rådet? Var ting bedre i middelalderen eller på 1930-tallet? Åpenbart ikke. Fake news er et problem, men det er ikke noe nytt, sier den israelske historikeren Yuval Noah Harari (41). (...) Når vi ikke klarer å bli kloke på virkeligheten, ender vi opp med å kunne tro på nesten hva det skulle være. Det er delvis det som gjør fake news mulig, sier Harari. (aftenposten.no 28.1.2018).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: The Trans-Pacific Partnership Agreement and Implications for Access to Essential Medicine. (…) It is critical to ensure that patents protect only innovative pharmaceutical products and for governments to balance grants of market exclusivity with other competing interests, such as the widespread availability and affordability of certain drugs.JAMA 015 (Published online August 20, 2015).)

Eli Lilly sagsøger Canada
medwatch.dk 13.9.2013
Den amerikanske medicinalkoncern Eli Lilly sagsøger den canadiske regering for et milliardbeløb på baggrund af patentstridigheder.

Medicinalkæmpen Eli Lilly sagsøger ifølge Politico den canadiske regering for 2,8 mia. kr. Søgsmålet tager sit udgangspunkt i, at selskabet mener, at landets myndigheder forkorter dets patenter på unfair vis.

Selskabet har i et år diskuteret patenterne på selskabets ADHD-middel Strattera og dets antidepressiv Zyprexa med de canadiske myndigheder. Strattera omsatte globalt for 1,88 mia. kr. i første halvår af 2013 og 3,49 mia. kr. i 2012, mens Zyprexa omsatte for hhv. 3,19 og 9,54 mia. kr.

Eli Lilly argumenterer, at de canadiske domstole uretfærdigt ugyldiggjorde disse patenter, da de blev udfordret af producenterne af generiske lægemidler ved hjælp af en juridisk doktrin, der kræver en virksomhed til at levere en urimelig mængde af videnskabelige data for at sikre patentet.

(Anm: Eli Lilly sues Canada on drug patents (politico.com 12.9.2013).)

Eli Lilly i usædvanlig patentretssag
medwatch.dk 19.8.2013
I denne uge starter Eli Lilly en noget anderledes patentretssag, hvor man skal forsøge at opretholde et sekundært patent, der dækker den måde, som et af selskabets storsælgende lægemidler ordineres på. Udfaldet kan få store konsekvenser for selskabet og branchen. (...)

Men faktisk drejer det sig om to patenter – ét som dækker den kemiske opbygning af lægemidlet, og ét som dækker den måde hvorpå medicinen ordineres, nemlig sammen med folinsyre og B12 vitamin for at mindske negative bivirkninger.

Den kemiske forbindelse, som ligger til grund for lægemidlet, mister patent i 2017, men hvis Eli Lilly får medhold i retten, kan det sekundære patent holde kopivirksomheder fra fadet helt frem til 2022. (...)

GSK paid smaller companies to delay generic versions of paroxetine, says fair trade body (GSK betalte mindre firmaer for å å forsinke generiske versjoner av paroxetine (Seroxat), sier kontrollorgan for fair trade)
BMJ 2013;346:f2566 (Published 22 April 2013)
The UK Office of Fair Trading (OFT) has accused GlaxoSmithKline of breaching competition law and abusing its dominant market in the supply of an antidepressant.

The competition watchdog said that it would investigate a series of deals the United Kingdom’s biggest drug maker made between 2001 and 2004 with three smaller companies that wanted to market cheaper generic versions of GSK’s blockbuster drug paroxetine (which it markets as Seroxat). (...)

Lundbeck hvirvlet ind i konkurrencesager mod kopiproducenter
business.dk 19.4.2013
De amerikanske myndigheder er efter medicinalindustrien, som eftersigende bevidst forhaler kopieringsprocessen af originalmedicinen i jagten på profit.

Myndighederne i USA vil finde ud af om Lundbeck forhindrer kopiproducenter i at komme på markedet, da det er kommet frem, at det canadiske selskab Apotex ikke kan få udleveret Xenazine, som bruges til en speciel form for epilepsi. (...)

Den anden sag Lundbeck er trukket ind i, er en sag om ulovlige aftaler med kopiproducenter, som EU Kommissionen annoncerede sidste sommer. Kommissionen beskylder Lundbeck for at holde de billige kopier af depressionsmidlet Cipramil væk fra markedet. Lundbeck nægter sig skyldig.

»Når man ser Lundbeck i nu to tilfælde om kopier og patentbeskyttelse, er det et udtryk for, at selskaberne forsøger at finde grænsen. De skal ikke tænke på samfundets nytte, men på aktionærernes afkast,« siger Jakob Kjellberg, seniorprojektleder ved forskningscenteret KORA til Jyllands-Posten. (...)

Legemiddelfirma nektes patent av Indisk domstol
aftenposten.no 1.4.2013
Indias høyesterett har slått fast at den sveitsiske legemiddelgiganten Novartis ikke får ta patent på kreftmedisinen Glivec. Dommen ansees som et stort nederlag for internasjonale legemiddelfirmaer, men en seier for syke i fattige land.

- Dette er en glad dag, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk i Leger Uten Grenser til NTB.

India er en ledende leverandør av såkalte kopimedisiner til det internasjonale markedet, og dersom Novartis hadde vunnet fram, ville det ført til en drastisk reduksjon i den indiske produksjonen av rimelige medisiner. (...)

Patentstyret mente at den siste utgaven av medisinen ikke skiller seg tilstrekkelig fra tidligere versjoner. Det er bare reelle nyskapninger som blir patentbeskyttet, ifølge en lov fra 2005.

- De prøver alle muligheter for å beskytte patentene i all fremtid. Medisinen det er snakk om, er ikke ny, men en liten endring på et gammelt legemiddel, sier Mørk.
(...)

Giganter lobbyer for strengere lovgivning
medwatch.dk 31.1.2013
MEDICINAL & BIOTEK:
To store amerikanske medicinalselskaber har travlt med at skubbe på for at få indført lovgivning i USA, der vil sætte begræsninger for kopien af biologiske lægemidler, de såkaldte biosimilære midler. (...)

Drug Firms Face Billions in Losses in ’11 as Patents End (Legemiddelfirmaer står foran milliardtap i 2011 idet patenter utløper)
Sandy Huffaker for The New York Times
nytimes.com 6.3.2011
Pfizer sin multimillion-dollar gambling på at en erstatning for det populære legemidlet Lipitor, som senker kolesterol, mislyktes i kliniske studier. (Pfizer’s multimillion-dollar gamble on a replacement for the popular drug Lipitor, which lowers cholesterol, failed in clinical trials.)

I slutten av november vil Pfizer miste 10 milliarder dollar per år i inntekter idet patentet på blockbuster-legemidlet Lipitor mot høyt kolesterol utløper og billigere generika begynner å påvirke firmaets enorme omsetning. (...) (At the end of November, Pfizer stands to lose a $10-billion-a-year revenue stream when the patent on its blockbuster cholesterol drug Lipitor expires and cheaper generics begin to cut into the company’s huge sales.)

Morgan Stanley nedgraderte hele gruppen av multinasjonale legemiddelfirmaer tilhørende i Europa — AstraZeneca, Bayer, GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk and Roche — i en rapport titelert “Et skred av risiko? Nedgradering til varsom.” Skrev analytikerne, “Miljøet pharma opererer i forverres raskt.” (Morgan Stanley recently downgraded the entire group of multinational pharmaceutical companies based in Europe — AstraZeneca, Bayer, GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk and Roche — in a report titled “An Avalanche of Risk? Downgrading to Cautious.” The analysts wrote, “The operating environment for pharma is worsening rapidly.”)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: blockbuster; legemiddel med årlig salg over 1 milliard dollar.)

- Legemiddelfirmaer angriper amerikanske patentplaner

Rapport: Medicinalaftaler koster forbrugerne
medwatch.dk 22.1.2013
MEDICINAL & BIOTEK: En ny rapport fra den amerikanske Federal Trade Commission viser, at antallet af såkaldte 'pay-to-delay'-aftaler er steget markant i 2012. Det skævvrider konkurrencebilledet og efterlader den almindelige amerikanske forbruger med regningen, mener kommissionen. (...)

Drug Firms Attack U.S. Patent Plans (Legemiddelfirmaer angriper amerikanske patentplaner)
online.wsj.com 16.2.2011
ZURICH—A U.S. government proposal to bring cheaper generic drugs to the market more quickly and help curb health-care costs has triggered criticism from the European pharmaceutical sector.

Many drug makers fear that cutting the patent protection for biologic drugs to seven years from 12 years will upend their business models and curtail their ability to develop new drugs and generate profits.

Fears are also lingering that, should the U.S. plan be pushed through, the European Union could follow up with similar steps in a bid to help strained government budgets and rein in health-care costs. (...)

Drug Industry: Pharmaceutical Companies Find Ways To Cope As Patents Expire; FDA Criticized For Consulting Contracts
kaiserhealthnews.org 12.11.2010
The Philadelphia Inquirer: "There is a simple explanation for most of the mergers and acquisitions in the pharmaceutical world these days: the so-called Patent Cliff. Simply put, many of the drug industry's biggest earners — blockbuster medications that have paid the bills for the last decade — are about to lose their patent protections." (...)

The Wall Street Journal: "The Food and Drug Administration has been paying consultants millions of dollars for management help — including leadership classes held at a Civil War battlefield — amid concerns in Congress that the contracts aren't helping the agency to clear long backlogs." (...)

- Firmaets forsøk på å få pasienter over på et nytt legemiddel forpurres

Company’s attempt to switch its patients to a new drug is foiled (Firmaets forsøk på å få pasienter over på et nytt legemiddel forpurres)
BMJ 2014;349:g7802 (Published 23 December 2014)
A drug company’s attempt to switch its patients to a new formulation of one of its old drugs before the old drug’s patent ran out has been foiled by a New York federal court. The company tried to “hard switch” its patients to the new formulation by ceasing distribution of the old drug.

The company, Actavis, has decided to appeal against the court’s decision to compel its recently acquired subsidiary Forest Laboratories to keep distributing the Alzheimer’s disease treatment memantine (which it markets as Namenda) in its original, twice daily immediate release format. The case, brought by the state of New York, is the first use of federal antitrust law against the industry practice known as hard switching.1

Namenda IR (immediate release) reaches the end of its patent protection in July 2015, and payment plans would normally switch existing prescriptions to cheaper generic competitors, but the manufacturer has a patent valid until 2025 for an extended release, once daily version, Namenda XR. If patients switched to the XR format before next summer, health plans would not switch them back to a twice daily generic. To ensure that patients switched to XR the company planned to stop producing and distributing Namenda IR this summer. (…)

(Anm: Doctors challenge hepatitis C drug patent in price protest - Healthcare body takes action against pharmaceutical giant Gilead’s monopoly over $1,000-a-pill Sofosbuvir drug (guardian.co.uk 10.2.2015).)

- Høyesterett avgjør hvorvidt patentinnehaveres betaling for å forsinke produksjon generiske legemidler er konkurransehindrende

Supreme Court to decide whether payments by patent holders to delay production of generics are anticompetitive (Høyesterett avgjør hvorvidt patentinnehaveres betaling for å forsinke produksjon generiske legemidler er konkurransehindrende)
BMJ 2012;345:e8464 (12 December 2012)
USAs høyesterett har sagt seg villig til å gjennomgå lovligheten av såkalte lønn for å forsinkelse avtaler der eieren av et merkevarelegemiddel betaler et annet legemiddelfirma for ikke å bringe en generisk versjon av legemidlet på markedet for en avtalt periode (The US Supreme Court has agreed to review the legality of so called pay for delay agreements where the owner of a branded drug pays another drug company not to bring a generic version of that drug to market for an agreed time period.)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

Pharma Can Pay for No Play, Supreme Court Says (Legemiddelindustrien kan betale for å holde generiske legemidler utenfor markedet, ifølge Høyesterett)
Medpagetoday.com 7.3.2011
Without providing comment, the Supreme Court decided not to review a federal appeals court ruling that allows pharmaceutical companies to pay competitors to delay the production of generic drugs.

Last year, the a New York-based federal appeals court dismissed a legal challenge to a 1997 deal in which Bayer AG paid Teva Pharmaceutical's Barr Laboratories not to develop a generic version of the antibiotic ciprofloxacin, saying that such an action does not violate antitrust laws.

The legal challenge was raised by several pharmacy chains, which appealed the ruling to the Supreme Court. (...)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

- Legemiddelfirmaer endrer "aggressivt" måten de utfører R&D (forskning og utvikling) på

Drugmakers “aggressively changing the way they do R&D” (Legemiddelfirmaer endrer "aggressivt" måten de utfører R&D (forskning og utvikling) på)
pharmatimes.com 6.1.2011
With dozens of prescription medicines due to lose patent protection over the next few years, and company pipelines currently containing few likely blockbusters with the potential to replace declining revenues, developers are aggressively changing the way they do R&D, says a new study.

“The research-based drug industry, in the United States and globally, is not sitting still, but the question remains whether developers can bring enough new drugs to market at the pace needed to remain financially viable,” according to Kenneth Kaitin, director of the Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD). (...)

- USA: - Ulovlig med patent på menneskelige gener

USA: - Ulovlig med patent på menneskelige gener
nrk.no 13.6.2013
Det er ikke lov å ta patent på menneskelige gener. Det fastslår en enstemmig Høyesterett i USA. Beslutningen kan få konsekvenser for medisinsk forskning og den bioteknologiske industrien, melder AP. (...)

US supreme court rules human genes cannot be patented
reuters.com 13.6.2013
Court calls DNA a product of nature, contradicting biotech firm's argument that isolated strains had 'markedly different structure'

The US supreme court has ruled unanimously that natural human genes cannot be patented, a decision that scientists and civil rights campaigners said removed a major barrier to patient care and medical innovation.

The court on Thursday held that human DNA was a "product of nature", a basic tool of scientific and technological work, thereby placing it beyond the domain of patent protection. It struck down patents held by Myriad Genetics Inc, a Utah company, on two genes linked to a higher risk of breast and ovarian cancer.

But it also said that synthetic genetic material could be patented, in a mixed ruling for the biotechnology industry, which has argued that patents are necessary to recoup the billions of dollars it spends on research. (...)

Høyesterett i USA skal vurdere genpatent
vg.no 1.12.2012
OMSTRIDT: Selskapet Myriad Genetics har tatt patent på to gener knyttet til arvelig bryst- og eggstokkreft. Dette bildet ble tatt i et av deres laboratorier i Salt Lake City i 2001.

Amerikansk høyesterett skal ta stilling til hvorvidt man kan ta patent på menneskelige gener. Den kontroversielle saken vil ha store praktiske og etiske konsekvenser. (...)

Avgjørelsen kan ha stor betydning for en framtidig genbasert behandling av millioner av mennesker i hele verden. (...)

U.S. Says Genes Should Not Be Eligible for Patents (USA mener at gener ikke bør være gjenstand for patenter)
nytimes.com 30.10.2010
Reversing a longstanding policy, the federal government said on Friday that human and other genes should not be eligible for patents because they are part of nature. The new position could have a huge impact on medicine and on the biotechnology industry. (...)

- Legemidler, profitt og handelsavtaler

Bill Daley's Big Pharma History: Drugs, Profits And Trade Deals (Bill Daleys Big Pharma-historie: Legemidler, profitt og handelsavtaler)
huffingtonpost.com 28.9.2011
This piece is a continuation of The Huffington Post's collaboration on trade issues with The Dylan Ratigan Show, called Trading Our Future.

WASHINGTON -- As commerce secretary under Bill Clinton, William Daley worked with U.S. pharmaceutical giants to curb the use of cheaper generic drugs abroad. As a board member for Abbott Laboratories, he had a front-row seat on a brutal clash between a major drug company and a developing nation over access to life-saving medication. And as White House chief of staff today, Daley has President Barack Obama’s ear.

Add up Daley’s power and experience, and experts who follow public health policy suspect his influence in the U.S. stance in negotiations over a major international trade deal -- a stance with hugely profitable implications for giant American drugmakers.

The United States is in talks with eight other Pacific nations to establish the Trans-Pacific Partnership, which the administration hopes will serve as a template for other trade pacts. According to leaked documents from the negotiations, the Obama administration is using the deal to push hard-line intellectual property standards that could drive up medicine prices overseas, boosting the bottom line for U.S. drugmakers like Abbott Labs at the expense of public health. (...)

- Hvordan FDA glemte bevisene

How the FDA forgot the evidence: the case of donepezil 23 mg (Hvordan FDA glemte bevisene: tilfellet med donepezil 23 mg)
BMJ 2012;344:e1086 (22 March)
In the first of a new occasional series highlighting the exaggerations, distortions, and selective reporting that make some news stories, advertising, and medical journal articles “not so,” Lisa M Schwartz and Steven Woloshin challenge the claims made for the new 23 mg dose of donepezil

What is the difference between 20 and 23? If you said three, you are off by millions—of dollars in sales, that is—at least from the perspective of Eisai, the manufacturer of donepezil (marketed as Aricept by Pfizer).

A little context helps make the maths clearer. Donepezil, the biggest player in the lucrative market for Alzheimer’s disease treatments, was a blockbuster, with over $2bn in annual sales in the United States alone. But the drug, first approved in 1996, had reached the end of the road: the patent expired in November 2010. Investors call this “going over the cliff,” an anxious reference to plummeting sales as market share is lost to generic competitors. Necessity, however, is the mother of invention. Just four months before the expiry of the patent, the US Food and Drug Administration (FDA) approved a new dose for moderate to severe Alzheimer’s disease: donepezil 23 mg. Is 23 an odd number? Not really, when you consider that you cannot get to 23 mg using the 5 mg and 10 mg doses that were going generic. The “new” 23 mg product would be patent protected for three more years. (...)

- Universitetet i Oslo frifunnet i sak om patent. Rettssak. Universitetet i Oslo ble frifunnet og trenger ikke betale erstatning til Roya Sabetrasekh.

(Anm: Universitetet i Oslo frifunnet i sak om patent. Rettssak. Universitetet i Oslo ble frifunnet og trenger ikke betale erstatning til Roya Sabetrasekh. Hennes advokat mener dommen viser at studenter og forskere har svakt vern for sin forskning. I dag kom dommen i saken der tidligere ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO), Roya Sabetrasekh, har saksøkt universitetet. Hun mener forskningen hennes er urettmessig brukt i et patent, og krever erstatning og oppreisning fra UiO. Sabetrasekhs advokat Sverre Lilleng sa i rettssaken at de mente hun var oppfinner eller medoppfinner til noe det svenske legemiddelfirmaet Ascendia AB har søkt patent på i både Europa og USA. De mente hun hadde krav på oppreisning og erstatning fra UiO. Det er ikke Oslo Tingrett enig i. (khrono.no 1.3.2018).)

Diverse artikler

Vil tjene penger på patentkrig
dagensperspektiv.no 12.1.2015
Revolusjonerende investeringsstragi lansert i Oslo av internasjonal finanskjendis kan gi lavere priser på legemidler. Norske legemiddelselskap med patenter i USA bør følge med i timen.

Den amerikanske hedgefond-forvalteren Kyle Bass er mest kjent for å ha profitert på finanskrisen. Under et møte i Oslo denne uken lanserte han sitt neste mål: Legemiddelindustriens patenter.

Det var under hans eget innlegg på konferansen onsdag, at Bass, som er grunnlegger av Hyman Capital Management i Dallas, lanserte planene. (…)

Hand in Hand With US Government, Big Pharma Pushes for More Profits
By Mara Kardas-Nelson, Truthout | News Analysis
truth-out.org 29.4.2014
This story wasn't funded by corporate advertising, but by readers like you. Can you help sustain our work with a tax-deductible donation?

In January of this year, South African Minister of Health Aaron Motsoaledi cried foul: he was publicly pissed about a US-created astroturf campaign (a faux "grassroots movement" actually led by moneyed interests) meant to undermine the country's efforts to lower drug prices through amending its intellectual property (IP) legislation.(...)

US drug regulator rejects accusations that it unfairly targets Indian generic firms
BMJ 2014;348:g1845 (3 March 2014)
The US drugs regulator has defended its actions against Indian generic drug manufacturers who flout safety and quality standards. The regulator said that product safety was its top priority and that it would take any action deemed necessary to protect consumers.

Margaret Hamburg, the US Food and Drug Administration’s commissioner, was in India for a 10 day visit from 10 February. She angered some Indian officials, who claimed that the FDA was unduly targeting Indian companies for substandard practices.

India supplies about 40% of the generic and over-the-counter drugs consumed in the United States, making it the second largest supplier (after Canada). But Indian drug manufacturers accounted for half of the warning letters issued by the FDA in 2013. (...)

Drug Industry
Patent wars: affordable medicines versus intellectual property rights

BMJ 2014;348:g1533 (Published 17 February 2014)
India’s battle over patents is heating up, with campaigners fighting for access to affordable medicines pitted against the drug industry, which is fiercely protecting its intellectual property rights and profits. Jacqui Wise reports on how action there and in other developing countries is putting the whole patent system under scrutiny

The pharmaceutical industry is increasingly looking towards emerging markets, where demand for new drugs is rising rapidly alongside rates of chronic disease. But in recent years India, known as the “pharmacy of the developing world,” has led the battle for affordable drugs, using legal mechanisms to overturn patents so that its generic drug companies (which produce a fifth of the world’s generic drugs) can undercut the Western giants. Developing countries have followed India’s example, and battles over patent protection and prices have broken out from Indonesia to Brazil. (...)

Drug Patent Threat Opens Division on How to Fight Back
bloomberg.com 31.2.2014
A dispute has erupted within the pharmaceutical industry over how to respond to a government proposal in South Africa to allow local manufacturers to copy brand-name drugs and sell them in the country at a lower cost. (...)

Patenttroll kan få det enda surere
digi.no 24.7.2013
Tverrpolitiske lovutkast i USA peker mot omfattende patentreform.

USAs kongress har minst sju ulike lovutkast til behandling med tema patentreform. Utkastene peker i samme retning, men det tar tid å sy dem sammen og få noe vedtatt.

Den amerikanske kongressen er aktiv igjen etter avbrekket rundt nasjonaldagen 4. juli. Vanligvis skjer det ikke så mye i juli. I år er patentreform et unntak, heter det i en melding fra stiftelsen EFF (Electronic Frontier Foundation).

Det er fremmet to nye forslag som begge vil gjøre skape problemer for patenttroll dersom de blir vedtatt. Og det er en sjanse for det, siden begge fremmes av representanter for begge partiene, demokratene og republikanerne.

Den første er døpt Patent and Litigation Act. EFF skriver at den inneholder mange tiltak i tråd med det de selv har argumentert for gjennom årene.

Sentralt står skjerpede krav til de som saksøker andre for patentbrudd: I motsetning til det som er tilfelle i dag, skal saksøkere måtte oppgi nøyaktig hvilke patenter og produkter søksmålet gjelder, og hvem som vil tjene på om søksmålet skulle lykkes. I SCOs store Linux-søksmål tok det flere år før det ble klart nøyaktig hva SCO klaget på, og disse årene ble blant annet brukt til å true Linux-brukere.

Lovutkastet krever også sterkere vern av kunder som i god tro har kjøpt og brukt et standardprodukt. Her mener EFF at det kunne gått enda lenger og lovfestet full immunitet for brukere av hyllevare. (...)

FDA Updates OxyContin Label, Blocks Generics (FDA oppdaterer OxyContins preparatomtale, blokkerer generiske legemidler)
medpagetoday.com 16.4.2013
FDA har kommer med ny preparatomtale for OxyContin--på samme dag som patentet utløper på den opprinnelige formuleringen, og blokkerer dermed potensielle generiske versjoner av originalen som ikke har preventive egenskaper mot misbruk. (The FDA has issued new labeling information for OxyContin -- on the same day the patent on the original formulation expired, thus blocking potential generic versions of the original that do not have abuse-deterrent properties.)

Den nye preparatomtalen viser at produktet "har fysiske og kjemiske egenskaper som er forventet å gjøre misbruk via injeksjon vanskelig og redusere misbruk på intranasal måte (via nese) ," ifølge en pressemelding for FDA. (The new labeling indicates that the product "has physical and chemical properties that are expected to make abuse via injection difficult and to reduce abuse via the intranasal route," according to an FDA press release.)

I en uttalelse sier byrået (FDA) at de ikke vil godkjenne noen nye legemiddelsøknader for generiske legemidler som er basert på den opprinnelige formuleringen. (...) (In the statement, the agency said it will not approve any abbreviated new drug applications for generics that are based on the original formulation.)

Opana-produsenten, legemiddelfirmaet Endo Pharmaceuticals, hadde saksøkt FDA for å blokkere generiske versjoner av legemidlet, men søksmålet ble avvist. (Opana drugmaker Endo Pharmaceuticals had sued the FDA to block generic versions of the drug, but the lawsuit was dismissed.)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Oxymorphone, sold under the brand names Numorphan among others, is a powerful semi-synthetic opioid analgesic (painkiller). (…) Brand names[edit] Numorphan (suppository and injectable solution) Opana ER (extended-release tablet) Opana IR (immediate-release tablet) O-Morphon (10 mg tablet and 1 mg/1ml injection) in Bangladesh by Ziska pharmaceutical ltd. (en.wikipedia.org).)

Drugs for Indian Poor Spark Pfizer Anger at Lost Patents
Bloomberg.com 27.3.2013
In trying to get sophisticated medicines to its neediest citizens, India is increasingly pitting its generic-pharmaceutical industry against international drugmakers, threatening their growth in emerging markets. (...)

Hvis patenter er våpen, så er dette verdens supermakter
dagensit.no 16.3.2012
Makt- og pengefordelingen innen mobil og it handler ikke bare om hvem som selger best.

Etter at Apple og Google gikk inn i mobilverdenen har det oppstått en rekke konflikter knyttet til patenter. Apple har vært svært aktive med å sende søksmål, særlig mot Samsung, men de andre produsentene har heller ikke ligget på latsiden. (...)

Brukte 12,5 milliarder på "ammunisjon"
Viktigheten av patenter vises ikke minst av at Google kjøpet selveste Motorola for 12,5 milliarder dollar, et kjøp som hovedsaklig skal ha vært motivert av Motorolas patenter. Som et gammel mobilselskap har Motorola svært mange patenter, og det tok ikke mange ukene før disse patentene ble overført til en av Googles partnere, og brukt mot Apple.

Les også: Saksøker Apple med "lånte" patenter (...)

(Anm: Patenter. Google vil kjøpe patentene «dine». Skal komme patenttrollene i forkjøpet. (…)Innen slutten av juni skal patenteiere som ønsker å selge, få beskjed om Google er interessert i å kjøpe. Transaksjonene ventes å være fullført to måneder senere.  (digi.no 28.4.2015).)

EMA klar med retningslinjer for biologisk kopimedicin
dagenspharma.dk 24.1.2012
Det europæiske lægemiddelagentur EMA udsendte i fredags et udkast til en ny vejledning inden for biosimilære lægemidler, som er ’kopier’ af biologiske lægemidler, hvor patentet er udløbet, f.eks. insulin, EPO og væksthormon. EMA gør med detaljeringen af kravene for de biosimilære lægemidler klar til øget konkurrence på et marked, der forventes at eksplodere i de kommende år. I en ny prognose forudsiger farmaanalyse- og rådgivningsfirmaet IMS Health, at det globale marked vil vokse fra 310 mio. dollars i 2010 til 2-2,5 mia. dollars i 2015.

Et biosimilært lægemiddel er et lægemiddel, der svarer til et biologisk lægemiddel, som allerede er godkendt. Det aktive stof i et biosimilært lægemiddel svarer ligeledes til det aktive stof i det biologiske referencelægemiddel. (...)

EMA’s udkast er i høring frem til maj. Agenturet forventes at fremlægge sin endelige vejledning til biosimilære monoklonale antistoffer i marts eller april. Udkast til retningslinjer om godkendelsesprocessen for kopier af andre lægemidler vil følge i maj eller juni. Disse vil bl.a. indeholde lavmolekylært heparin, enoxaparin og moderne analoger af insulin.

Det har været muligt at få godkendt biosimilære lægemidler siden 2004, og de hidtidige retningslinjer har været gældende siden 2006. (...)

Should Patents on Pharmaceuticals Be Extended to Encourage Innovation?
online.wsj.com 23.1.2012
Pharmaceuticals have improved and extended the lives of millions of people. But the many advances over the past couple of decades haven't come without controversy, much of it centering on the massive profits the industry makes on blockbuster drugs.

The drug makers say those profits fund the research that produces breakthrough treatments. They warn that with patents expiring on several big-money drugs, their ability to develop new drugs will be severely hampered. Longer-lasting patents, they say, would protect the profits that they need to keep innovative products moving through the pipeline. (...)

Yes: Innovation Demands It, says Josh Bloom.
No: It's more of a bad thing, says Els Torreele.
• Read the complete Big Issues: Health Care report. (...)

A Whitewash? Trade Talks And Access To Meds
pharmalot.com 13.9.2011
Amid increasingly controversial trade talks, the Obama administration has released a white paper that emphasizes a commitment to providing access to needed medicines as part of its goals for the current TransPacific negotiations. But the five-page missive was met with derision by patient advocates who maintain the White House has become a stalking horse for the pharmaceutical industry. (...)

Microsoft og Google fortsætter mudderkastning
business.dk 6.8.2011
Det fyger frem og tilbage med beskyldninger i patent-slagsmålet mellem Microsoft og Google.

Som ComON kunne fortælle i går, er der udbrudt et åbent skænderi mellem de to giganter Microsoft og Google om patentkrav mod Android. Den slags diskussioner bliver normalt ført bag lukkede døre. Men de to selskabers jurister har helt usædvanligt valgt at fremføre deres argumenter mod hinanden på Twitter og i offentlige blogs.

Det er blevet til en omgang mudderkastning – og den fortsætter nu. Google anklager Microsoft for at samle patenter der kan bruges mod Android. Microsoft og Apple har betalt 23 mia. kroner for Nortels gamle patentsamling – disse patenter skal nu bruges til at opkræve licens fra producenter af Android-telefoner, mener Google. (...)

– Android utsatt for en fiendtlig kampanje
digi.no 4.8.2011
Google mener at Microsoft, Oracle og Apple samarbeider om å hemme konkurransen.

Ifølge de nyeste rapportene har Googles smartmobilplattform oppnådd en global markedsandel på nærmere 50 prosent i andre kvartal i år. Men nå frykter Google at dette ikke vil vare lenge.

Mengden av patentsøksmål mot selskapet, Android-fellesskapet og enkelte produktleverandører som benytter systemet, kan i verste fall føre til at kostnadene ved å benytte Android i produkter, som i utgangspunktet tilbys gratis, langt vil overstige kostnadene ved å utstyre produktene med for eksempel Windows Phone.

– En smartmobil kan involvere så mange som 250 000 i stor utstrekning tvilsomme patentkrav, og våre konkurrenter ønsker å påtvinge en «skatt» for disse tvilsomme patentene, noe som vil gjøre Android-enheter dyrere for forbrukere. De ønsker å gjøre det vanskeligere for fabrikanter å selge Android-enheter. I stedet for å konkurrere ved å lage ny funksjonalitet eller nye enheter, forsøker de å slåss gjennom rettstvister, skriver David Drummond, juridisk sjef i Google i et blogginnlegg. (...)

Microsoft svarer
Ifølge Bloomberg avviser Microsoft påstandene fra Google.

– Google sier at vi kjøpte Novell-patentene for å holde dem unna Google. Virkelig? Vi spurte dem om å by sammen med oss. De sa nei, skriver Brad Smith, juridisk direktør i Microsoft, i en Twitter-melding. (...)

Some doctors insist on brand-name drugs even when cheaper generics are available (- Noen leger insisterer på originallegemidler selv om generiske er tilgjengelige)
washingtonpost.com 11.7.2011
Three words to watch out for next time you get a new prescription: “Dispense as Written.” Scrawled across the prescription form in your doctor’s hand — or, more likely, ticked off on a check box — the words may seem innocuous enough. But they’re costing you.

In fact, a recent article in the American Journal of Medicine says they’re costing all of us $7.7 billion a year. Because what this note from your doctor to your pharmacist means is: “I won’t let you fill this prescription with a generic.” (...)

The great billion dollar drug scam: part two
daylife.com 3.7.2011
The pharmaceutical industry uses dirty tricks to maximise profits at any cost, hurting sick people and taxpayers.

This is the second of a two-part series examining the methods by which multinational drug corporations inflate their expenses and justify their pricing strategies. The first part revealed how, far from costing the reported (and widely accepted) $1bn to... Full Article at Al Jazeera (...)

Absurde bud fra Google på milliard-auktion
business.dk 2.7.2011
"De må have været overordentligt selvsikre, eller også har de kedet sig," lyder kommentaren til talgymnastik med milliarder af dollar på spil.

Beløbene var i sig selv næsten uvirkelige, da softwarevirksomheden Nortels patenter blev sat på auktion. Og kigger man nærmere på buddene fra Google, og det har Reuters gjort, viser der sig at ligge en højst mærkværdig logik bag tallene: Søgemaskine-giganten brugte både Pi, afstanden mellem Jorden og Solen og andre matematiske begreber, mens byderne smed om sig med bud i multimilliard-klassen.

Først bød Google 1.902.160.540 dollar - rundt regnet 10 milliarder kroner. Er man matematik-nørd genkender man måske tallet som Bruns konstant - en teori om primtal fremsat af den norske matematiker Viggo Brun i 1919. (...)

Generics seen slashing global drug sales growth
reuters.com 18.5.2011
(Reuters) - Global sales growth of prescription drugs could be cut in half over the next five years as lucrative brands lose patent protection and cheaper generics and emerging markets become the only significant growth drivers, according to IMS Health

"Past patterns of spending offer few clues about the level of expected growth through 2015," said Murray Aitken, an IMS Health executive whose division conducted the study.

"There are unprecedented dynamics at play, which are driving rapid shifts in the mix of spending by patients and payers between branded products and generics," said Aitken, whose company tracks prescription drug sales and trends.

Average annual sales are expected to grow 3 to 6 percent during the period, reaching nearly $1.1 trillion by 2015. But the trend reflects a slowdown from annual growth of 6.2 percent seen during the past five years, the report said.

U.S. sales will grow only 0 to 3 percent a year over the period, while sales in Europe will rise 1 to 4 percent. Spending on branded drugs is expected to be little changed in such developed markets in 2015, with growth coming instead from higher demand for cheaper generics. (...)

Google vil kjøpe seg et patentforsvar
digi.no 5.4.2011
Men beklager at milliardbudet på Nortels portefølje er nødvendig.

Etter hvert som Google utvider produktporteføljen til stadig nye områder, opplever selskapet i økende grad å bli utsatt for patentsøksmål. Ikke minst gjelder dette på mobilsiden. Google er kanskje mer utsatt enn en del av selskapets største konkurrenter. Selskapet er fortsatt relativt ungt og har i mindre grad enn konkurrentene rukket å bygge opp en stor patentportefølje.

I et blogginnlegg skriver Kent Walker, juridisk sjef i Google, at selskapet stadig kjemper for en patentreform som i større grad belønner de som skaper de nyttigste innovasjonene for samfunnet, i stedet for dem som kommer med falske krav i tvilsomme rettssaker.

– Teknologiverdenen har nylig sett en eksplosjon i patentrettstvister, som ofte involverer programvarepatenter av lav kvalitet, og som truer med å kvele innovasjonen, skriver Walker. (...)

Peering Into Pfizer’s Future
blogs.forbes.com 31.3.2011
In November, Pfizer, the world’s largest drug company, will face the biggest ever patent expiration of a drug, as the first generic copycats of its top seller Lipitor hit the market. This is just one in a wave of big patent expiries for the drug giant, which has already seen revenue from one-time top sellers like Norvasc and Zoloft disappear due to cheap, commodity-priced generics in the U.S.

This is what drug company analysts refer to as the “patent cliff” – because sales can literally fall off a cliff. Patent expirations of today’s blockbusters are what drove big mergers for Pfizer, Merck and, most recently, Sanofi-Aventis. They are also leading to industry-wide layoffs that have hit everyone from the aforementioned giants to Eli Lilly and GlaxoSmithKline. (...)

Trade talks on patent protection violate right to health, allege advocacy groups
BMJ 2011; 342:d1993 (29 March)
Eleven advocacy groups have filed a complaint with the United Nations’ independent expert on the right to health, alleging that a regional free trade accord being discussed in secret talks by nine countries violates human rights because it threatens to restrict access to cheap generic drugs.

The talks have “clearly ignored” right to health and access to drugs, the groups say, and “threaten to violate the right of hundreds of millions of persons to the enjoyment of the highest attainable standard of health.”

Last month aid agencies and patients’ groups from India and several Asian countries urged the Indian government to reject a free trade agreement it is negotiating with the European Union that they said may undermine India’s capacity to produce generic drugs (BMJ 2011;342:d1480, doi:10.1136/bmj.d1480). (...)

New European online clinical trials register is launched
BMJ 2011; 342:d1994 (29 March)
Health professionals and the wider public will soon have access to information on every clinical trial taking place in 30 European countries. The online system, which is being managed by the London based European Medicines Agency, was launched on 22 March.

The new EU clinical trials register already contains details of 3452 trials, of which 763 involve participants under 18 years of age. The European Commission expects it to eventually hold data on around 10 000 ongoing trials on the basis that each lasts two to three years and some 4000 trials are authorised each year. (...)

The EU clinical trials register is at https://www.clinicaltrialsregister.eu/. (...)

How Eli Lilly Will Face Patent Expirations
seekingalpha.com 14.3.2011
Eli Lilly (LLY) appears perilously perched on the precipice of a patent cliff. A plummet could result in revenue falling for at least the next two years, and loss of more than 75% of sales within the next 7 years. Worse yet, there’s no parachute of freshly approved drugs to replace this revenue. Lilly’s perch is perhaps the best example of the crisis faced by much of the pharmaceutical industry faces. However, it’s not the end of the world. Even acrophobic investors should take a closer look at patent expiration dates before abandoning hope of possible replacements for this revenue. (...)

The Patent Cliff: What Big Pharma Investors Need to Know
seekingalpha.com 11.3.2011
"For most of the postwar era, the pharmaceutical industry has been the most profitable sector of the U.S. economy by virtually any performance measure (return on equity, return on sales, etc.). This superior performance was based on four structural pillars: (1) latitude to charge relatively high prices, (2) long product life cycles, (3) 'blockbuster' drugs, and (4) relatively high R&D productivity."

The above quote from Prof. Gary Pisano’s book "Science Business" concisely sums up the sector and dives straight into the fundamental issues of the pharmaceutical business. (...)

Nytt förslag om EU-patent
lakemedelsvarlden.se 17.12.2010
Efter mer än tio års diskussion om att införa ett gemensamt patent för alla EU-länder har ingen lösning nåtts. Men nu väcks hoppet med ett nytt förslag. (...)

Om förslaget går igenom ska det bli möjligt för de länder som vill, kunna gå före i snabbare takt och att andra kan ansluta sig senare.

Nästa steg är att kommissionen under 2011 lägger fram ett mer detaljerat förslag och att detta sedan diskuteras och eventuellt godkännas av ministerrådet. (...)

Protests in Delhi as EU defends Big Pharma (Protester i Dehli idet EU forsvarer Big Pharma)
presseurop.eu 3.3.2011
“Thousands march in India against EU trade deal,” headlines the EUobserver. With the EU on the verge of concluding a Free Trade Agreement (FTA) with India, its largest trading partner, HIV-positive protesters took to the streets of New Delhi on 2 March concerned that the union is seeking to put an end to the production of affordable life-prolonging drugs. Since negotiations opened in 2007, the EU has pushed for a “data-exclusivity” clause which would protect intellectual property rights with respect to drugs. “European drug manufacturers complain that many of their patented products are frequently undercut by generics produced in India,” the Brussels website notes. Data exclusivity would mean that “clinical trial data filed by one company could not be relied upon by other companies,” critics argues. “As a result, the need for each firm to produce its own clinical trial tests would dramatically increase the price of medicines.” According to Anand Grover, the UN Special Rapporteur on the Right to Health, "It would be a colossal mistake to introduce data exclusivity in India, when millions of people across the globe depend on the country as the pharmacy of the developing world.” (...)

EU's pharma trade hoax (EUs svindel innen legemiddelhandel)
thehindubusinessline.com 25.2.2011
The proposed India-EU trade pact is riddled with intellectual property provisions that would harm India's 2005 Patent Act.

Last month, the global health community cheered when India's patent office ruled that Abbott Laboratories, a major US-based pharmaceutical firm, could not block Indian generic drug makers from producing low-cost versions of Aluvia, a critical AIDS drug. Now, however, the European Union and multinational firms are launching a back-door campaign — disguised as a “free trade” pact — to undo this momentous victory.

This EU deception must stop. India's Aluvia ruling is likely to dramatically reduce the cost of treating HIV throughout the world. Currently, 33 million patients worldwide are living with HIV/AIDS, and only 5 million receive treatment. Aluvia is a critical, second-line anti-retroviral (ARV) drug, which attacks new HIV-virus mutations that have grown resistant to earlier ARV drugs. Prior to India's ruling, Abbott priced Aluvia at roughly $1,000-$3,800 per patient per year in many developing countries. (...)

Patents Ending, Eli Lilly Chases New Drugs
nytimes.com 30.9.2010
INDIANAPOLIS — John C. Lechleiter walks a mile to work every morning to think about the day ahead. He walks home in the evening, he says, “to try to forget about it.”

These are challenging times for Eli Lilly, the company he leads. It is losing patent protection in the next seven years on drugs that accounted for 74 percent of its sales in 2009, a decline considered to be the worst patent cliff facing major companies in the industry. (...)

Patentdatabase åpnet for alle
vg.no 9.9.2010
Har du funnet opp noe nytt? Nå kan du sjekke på nett om noen allerede har tatt patent på oppfinnelsen. Du kan også sjekke hva et firma som Apple har søkt patent på.

Patentstyret administrerer patenter, varemerker og kopibeskyttet design her til lands.

Nå åpner de databasene for folk flest, med en ny søketjeneste på nettet. (...)

Hva legemiddelindustrien faktisk gjør
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1806 (28.6.2010)
Legemiddelselskapet Novartis har nylig gått til søksmål mot den indiske stat. Selskapet aksepterer ikke avslaget de fikk på en patentsøknad. Dersom selskapet vinner saken ved at indisk patentlovgivning kjennes ugyldig, vil apoteket for de fattige, som India ofte kalles, tørke inn. (...)

Vil ha patent på egg og bacon
handelsbladet.no 30.4.2010
Frøselskapet Monsanto prøver å få patent på egg og bacon i Europa. Utviklingsfondet frykter økte priser og dårligere utvalg.

Monsanto, som er et av verdens største jordbruksselskaper, gjør i en patentsøknad til Det europeiske patentkontoret (EPO) krav på kjøttprodukt som bacon, skinke og ribbe fra griser som er fôret med selskapets genmodifiserte planter, skriver ANB.

Hvis søknaden går gjennom blir dette også norsk lov, ifølge Utviklingsfondet, som krever stopp i patentering av matkjeden.

– Monsanto og andre multinasjonale selskaper bruker patentsystemet til å få stadig sterkere kontroll over hele matkjeden, sier programkoordinator Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet.

– Multinasjonale selskapers økte kontroll over matkjeden går ut over forbrukere, bønder og planteforedlere. Monsanto påstår i realiteten at de har funnet opp bacon og ribbe. Dette er et uakseptabelt forsøk på å utnytte patentlovgivingen til å få kommersiell enerett på fellesskapets goder, sier Batta Torheim til ANB. (...)

Gene Patenting — Is the Pendulum Swinging Back?
NEJM 2010 (Published at www.nejm.org April 7)
Are human genes and the process of comparing DNA sequences patentable? These questions were raised by a group of researchers, pathologists, patients with cancer, and medical professional organizations challenging some of Myriad Genetics' patents covering the BRCA1 and BRCA2 genes and their use in screening for elevated risks of breast and ovarian cancer. On March 29, in a startling decision, a federal district court judge invalidated many of Myriad's patent claims,1 reigniting a long-simmering debate about the patentability of genes. (...)

How Gene Patents Harm Innovation (Hvordan patenter skader innovasjon)
forbes.com 1.4.2010
A New York judge's opinion to toss out the patents on two breast cancer genes paves the way for high-tech gene sequencing to begin having a real impact on medicine.

The ruling by federal judge Robert Sweet earlier this week invalidated long-standing patents on two breast cancer genes held by Myriad Genetics. (MYGN - news - people). His basic argument is one that many researchers have been making for years: You can’t patent genes because genes are natural. But thousands of patents on human genes have been granted anyway. (...)

Avviser patent på gener
aftenposten.no 31.3.2010
For første gang har en domstol i USA erklært at patenter på gener er i strid med grunnloven. Men i Norge er det fortsatt lov. (...)

– Ingen oppfant gener. Oppfinnelser er spesifikke tester eller medikamenter, som det kan tas patent på. Men gener er ikke oppfinnelser, sier Daniel B. Ravicher, direktør for organisasjonen PUBPAT, som også deltok i søksmålet og arbeider for å begrense det den ser som misbruk av patentsystemet. (...)

Antibiotics don't cure colds, so why do patients think they do? (Antibiotika kurerer ikke forkjølelse, så hvorfor tror pasienter at de gjør det?)
guardian.co.uk 20.3.2010
Leger som nører opp under pasientpress skaper etterspørsel (Doctors who cave into patient pressure create demand)

Sist måned forslo regjeringen å tillate farmasøyter å erstatte forskrivninger av originallegemidler med generiske alternativer. Et protestbrev ble publisert i The Times, signert av en rekke pasientgrupper og eksperter, med positiv dekning i flyveblader. The Times rapporterte at "eksperter sier at plan om å bytte til billigere legemidler vil skade pasienter". De viste til og med til en case studie: "Pasienter som fikk Seroxat-kopier i stedet for originalen følte seg uvel innen to dager." (Last month the government proposed allowing pharmacists to substitute prescriptions for branded medicines with generic alternatives. A letter of protest appeared in the Times, signed by various patient groups and experts, with positive coverage in the broadsheets. "Plan to switch to cheaper medicines will harm patients, say experts," reported the Times. They even had a case study: "Patient given Seroxat substitute felt unwell within two days.")

Men lege Margaret McCartney, som har gjort en gravejobb, skriver i British Medical Journal: i virkeligheten er brevet koordinert og skrevet av PR-firmaet Burson-Marsteller, betalt av legemiddelfirmaet Norgine. Til tross for at det var Norgines virksomhetsleder Peter Martin, som hadde størst innflytelse på kampanjen, signerte han ikke brevet selv. På spørsmål om hvorfor, svarte han: "Der var ingen konspirasjon. Den oppriktige sannhet, den redelige sannhet, er at jeg tenkte at det å blande inn et legemiddelfirma på en måte ville gjøre budskapet litt mindre troverdig. (...) (But Margaret McCartney GP, writing in the British Medical Journal, has been digging: in fact the letter was coordinated and written by the PR company Burson-Marsteller, paid by the drug company Norgine. Norgine's chief operating officer, Peter Martin, despite being the major influence behind the campaign, did not sign the letter himself. Asked why not, he said: "There was no conspiracy. The frank truth, the honest truth, is that I thought that having a pharmaceutical company in there would sully the message somewhat.")

(Anm: Generic drugs: protest group was not quite what it seemed. BMJ 2010;340:c1514 (17 March).)

Time for drug giants to jump into the patent pool?
guardian.co.uk 12.3.2010
While drugmaking giant GlaxoSmithKline has picked up a load of good press for CEO Andrew Witty's developing world initiatives - from ploughing back some of the (tiny) profits made in Africa to the more interesting patent pool it announced for neglected tropical diseases - it is Californian rival Gilead that gets a higher approval rating at the moment from Aids campaigners. (...)

EC will keep pressure on pharma sector, say lawyers
pharmatimes.com 27.1.2010
Drugmakers need to review their patent settlement agreements as a form of due diligence as the European Commission maintains its scrutiny of the pharmaceuticals sector, according to a leading law firm. (...)

Biotech's Latest Failed Trials, Mishaps and Missed Targets
seekingalpha.com 18.1.2010
The European Commission has contacted Pfizer (PFE) as part of its antitrust investigation into patent settlements between pharmaceutical firms and generic drugmakers, according to various press accounts. Pfizer acknowledged it was among the companies involved in the probe and said it was cooperating and confident it complied with applicable laws. AstraZeneca (AZN), GlaxoSmithKline (GSK), Sanofi-aventis (SNY), Novartis (NVS), Roche (RHHBY.PK), and Boehringer Ingelheim have also said they have been contacted by the Commission about drug patent settlements. The investigation is part of an effort by the EU to fight anticompetitive actions by drugmakers that it says cost healthcare providers $4.4 billion between 2007 and 2008, according to Reuters. (...)

European Commission targets drug firms over illegal patent protection (EU-kommisjonen ser nærmere på legemiddelfirmaers ulovlige beskyttelse av patenter)
BMJ 2010;340:c268 (15 January)
The European Commission is stepping up pressure on drug companies it suspects of using illegal sweetener deals to protect their patents and prevent cheaper generic drugs from entering the market.

Just three weeks before she is due to stand down as European Union Competition Commissioner, Neelie Kroes has asked several European companies to supply her staff with copies of their patent settlement agreements.

The commission did not divulge the identities of the companies it had targeted. But several confirmed they had been contacted and asked to provide documentation, including annexes, of all agreements with generic drug producers concluded between 1 July 2008 and 31 December 2009. These included AstraZeneca plc, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Novartis, and Roche. (...)

Genombrott för EU-patent
lakemedelsvarlden.se 9.12.2009
EU:s ministerråd anser sig nu vara på god väg att få ett gemensamt EU-patent och gemensam patentdomstol. Om planerna går i lås blir det billigare för företagen och tvister blir behandlade på samma sätt i hela Europa, menar kommissionen. (...)

Schweizer tredobler erstatningskrav mod Lundbeck
business.dk 13.11.2009
Det danske medicinalselskab Lundbeck og dets amerikanske partner Forest Laboratories kan se frem til et forhøjet erstatningskrav fra det schweiziske selskab Infosint.

Schweizerne har tidligere af en jury under retskreds i New York delvis fået ret i sin påstand om, at Lundbeck skulle have forbrudt sig imod et af Infosints patenter i forbindelse med en fremstillingsproces i forhold til antidepressivet Lexapro.

Ved den lejlighed besluttede en jury, at Lundbeck som kompensation skal betale 15 mio. dollar til Infosint. Nu forhøjer Infosint kravet mod Lundbeck til 43 mio. dollar. (...)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

Gir forskning og innovasjon økonomisk vekst?
forskningsradet.no 24.9.2009
Tre forskningsprosjekter legger grunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk ved å se på sammenhengen mellom økonomisk vekst, forskning og innovasjon. Nå foreligger foreløpige resultater. (...)

Patentsystemer som flaskehals for innovasjon
- Såkalte blokkerende patenter kan bremse utvikling og kommersialisering av teknologi, sa Christian Riis ved Handelshøgskolen BI i sin presentasjon. - Patenter sikrer aktører rettigheter til teknologi og ofte må man kjøpe rettighetene eller vente til perioden som rettighetene er bundet opp er over før man kan utvikle teknologien videre. (...)

Generics versus Brands: Are They Really Equivalent?
medpagetoday.com 25.8.2009
(...) "There will always be a slight, but not medically important, level of natural variability" in drug absorption, according to a review of concerns about generic drugs posted on the FDA's Web site. (See Facts and Myths about Generic Drugs)

"Much of the criticism we get really centers around anecdotes from patients," said Buehler in an interview. (...)

EU vil stoppe medicinalvirksomheders krumspring
epn.dk 18.8.2009
Årelange retssager, bagvaskelse af kopiproducenter og op til 1.300 patentansøgninger i flere europæiske lande på ét medicinsk præparat.

Kreativiteten er stor, når medicinalvirksomheder kæmper for holde kopiproducenterne ude af markedet. (...)

Our view on generic medications: Drugmakers seek excessive monopolies on ‘biologics’
blogs.usatoday.com 13.8.2009
Twelve years of exclusivity is too many for pricey pharmaceuticals. (...)

Samfundet taber milliarder på patent-krumspring
business.dk 10.8.2009
Når patentet på et bestemt præparat udløber, forsøger medicinalvirksomhederne ved hjælp af forskellige manøvrer at holde de billige kopiprodukter væk fra markedet så længe som muligt.

'Patent-krumspring'. Det lyder som en joke, men det er ikke desto mindre et begreb, som er vidt udbredt i medicinalindustrien. Når patentet på et bestemt præparat udløber, forsøger medicinalvirksomhederne ved hjælp af forskellige manøvrer at holde de billige kopiprodukter væk fra markedet så længe som muligt.

Og disse krumspring koster hvert år forbrugerne og samfundet dyrt, fortæller Jens P. Kampmann, der er institutleder på Institut for Farmakoterapi, der hører under Sundhedsministeriet:

»Det er helt klassisk for medicinalindustrien at finde måder at forlænge patenter på. Dermed bliver medicinen dyrere for både patienten og samfundet,« siger han til Dagbladet Information. (...)

THE INFLUENCE GAME: Biotech drug lobbying war (Påvirkningsspillet: Lobbykrigen om biologiske legemidler)
forbes.com 3.8.2009 (Associated Press)
WASHINGTON -- With the nation's $46 billion biological drug market at stake, the war between makers of the pricey biotech medicines and their would-be generic competitors has involved millions of dollars in lobbying, thousands in campaign contributions and uncounted visits to members of Congress. And one noteworthy letter.

The note from the private National Health Council, sent to House leaders drafting health overhaul legislation, said the plea was on behalf of "the more than 133 million Americans living with chronic diseases and disabilities and their family caregivers." It urged lawmakers to protect the makers of high-technology biological medicines against early competition from lower-cost generic copycats. (...)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

Big pharma likely to push authorised generics more
pharmatimes.com 29.7.2009
Given the pressure being put upon pay-for-delay agreements, the number of authorised generics hitting the market is set to increase, claims a new study.

The analysis, from Datamonitor, says that the number of authorised generics agreements will grow, “in tandem with the increasing convergence” between branded and copycat companies. It adds that the growing trend for big pharma – notably GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis and Pfizer – to bolster their non-branded presence also means that “the strategy of fielding own-generics will gain traction”. (...)

Lobbyists battle over drug sales (Lobbyister kjemper om legemiddelsalg)
usatoday.com 28.7.2009
WASHINGTON — As Congress struggles with a massive health care overhaul, several lobbying powerhouses — including the pharmaceutical industry and the nation's largest advocacy group for retirees — are locked in a contentious fight over the future of biotechnology drugs.

Both sides have spent heavily to sway lawmakers in the debate over how long to keep the expensive drugs exempt from generic competition. President Obama is pushing for seven years of exclusivity as he looks to trim costs to help pay for his health care plan — five years less than what the industry wants. (...)

Industry donates to drug plan foes (Industrien donerer til fiender av legemiddelplan)
usatoday.com 28.7.2009
WASHINGTON — Lawmakers who count pharmaceutical companies among their biggest contributors lead the opposition to a health care proposal that would cut costs by allowing generic drugs to compete sooner with pricey biotechnology drugs, campaign-finance records show.

Sen. Orrin Hatch, R-Utah, has helped lead Senate efforts to give drug companies 12 years of exclusive rights to sell biotech drugs, rather than seven as proposed by President Obama. Hatch has received nearly $1.3 million from the employees and political action committees of drug and health products companies since 1989, making the industry his largest contributor, according to data compiled by the non-partisan Center for Responsive Politics.

HEALTH CARE OVERHAUL: Lobbyists battle over drug sales (Lobbyister kjemper om legemiddelsalg)

In the House, Rep. Anna Eshoo, D-Calif., whose district is home to dozens of biotech companies, is sponsoring a similar measure. Drug company employees and political action committees have donated $645,000 since 1992 to Eshoo — second only to the computer and Internet industry.

This year, she is the biggest recipient of pharmaceutical money in the House, the data show. (...)

Lobbyists battle over drug sales (Lobbyister kjemper om legemiddelsalg)
usatoday.com 28.7.2009
WASHINGTON — As Congress struggles with a massive health care overhaul, several lobbying powerhouses — including the pharmaceutical industry and the nation's largest advocacy group for retirees — are locked in a contentious fight over the future of biotechnology drugs.
Both sides have spent heavily to sway lawmakers in the debate over how long to keep the expensive drugs exempt from generic competition. President Obama is pushing for seven years of exclusivity as he looks to trim costs to help pay for his health care plan — five years less than what the industry wants.

PHARMACEUTICALS: Industry donates to drug plan foes (Industrien donerer til fiender av legemiddelplan)

"If you extend that 12 years, obviously it's better for (drugmakers') bottom line," Obama said Friday. "But it also means you're keeping important drugs off the market and driving up those costs further."

The pharmaceutical industry counters that a longer period of exclusivity is needed to recover its investments in "biologic drugs," which are made from living organisms and used to treat cancer, multiple sclerosis and other serious diseases. (...)

Novo Nordisk hives i retten i Australien
business.dk 20.7.2009
Novo Nordisk bliver beskyldt for at overtræde et patent på human væksthormonformulering og hives nu i retten i Australien. (...)

Dangerous Side Effects
washingtonpost.com 16.7.2009
A law meant to spur prescription drug competition has instead delayed it. Congress could change that.

EVERY YEAR, American consumers pay an estimated $3.5 billion too much for health care because of a loophole in a law regarding the marketing of prescription drugs. (...)

EU kræver fair play i medicinalindustrien
business.dk 8.7.2009
Det skal være slut med patentfifleri og endeløse retssager for at holde billig kopimedicin ude af markedet. Det fastslår EU-kommissionen i sin endelige redegørelse om konkurrencesituationen i medicinalindustrien.

Konkurrencen halter kraftigt på det europæiske lægemiddelmarked, og den er især gal, når det gælder hurtig introduktion af billig kopimedicin. Det konstaterer EU-kommissionen i en konkurrenceredegørelse, som blev offentliggjort onsdag. (...)

EU “will act” against drugmakers over generic delays (EU "vil handle" mot legemiddelfirmaer som forsinker generiske legemidler)
pharmatimes.com 9.7.2009
The European Commission says it will not hesitate to act against “anticompetitive practices” by drugmakers which delay the market entry of generics, but has also called on member states to do more to boost generic uptake.

The entry of generics onto the European market is being delayed and there is also a decline in the number of novel medicines coming to market, the Commission concludes, in its final report on competition in the drug sector. EU officials are already investigating possible anticompetitive activities by drugmakers, but “regulatory adjustments” are also expected, said Competition Commissioner Neelie Kroes, announcing the investigation’s findings yesterday. (...)

EU pharma competition report “creates uncertainty,” say experts
pharmatimes.com 9.7.2009
Legal experts have criticised the final report of the European Commission’s inquiry into pharma sector competition for failing to tell drugmakers whether the strategies they use to protect their patents are lawful or not.

The suggestion that the Commission will now increase scrutiny of the sector is likely to have “a chilling effect and could lead to real uncertainty over normal commercial practices the industry considers legitimate,” says Nicola Holmes, senior associate at international law firm Eversheds. (...)

EU actively pursuing some drugmakers, official says (EU vil aktivt forfølge enkelte legemiddelfirmaer, ifølge ledere)
reuters.com 7.7.2009
BRUSSELS, July 7 (Reuters) - EU regulators are probing some drug firms over suspected anti-competitive practices that include deals with makers of cheap generics to delay medicines' market entry, a European Commission official said on Tuesday.

European Union Competition Commissioner Neelie Kroes will say in a report on the pharmaceutical industry on Wednesday that "we are actively pursuing a number of individual cases", the official, who has seen the 600-page document, said.

"The report will say that there are no final conclusions at this stage to those cases being pursued," the official said, adding that the document did not identify any companies. (...)

In its preliminary report last November, the EU's executive arm estimated that delays in getting generics on the market had cost healthcare providers 3 billion euros ($4.2 billion), based on a sample of medicines that lost patent protection in 17 EU states between 2000 and 2007.

The European Commission's final report will pave the way for increased regulatory scrutiny of settlement agreements in which brand-name companies pay generics makers for not competing with them or set restrictions on competition, the official said. (...)

Kroes kicked off her investigation in January 2008 with a series of raids on makers of brand-name drugs, including AstraZeneca (AZN.L), GlaxoSmithKline (GSK.L), Pfizer (PFE.N), Merck (MRK.N) and Sanofi-Aventis (SASY.PA). (...)

Sector Snap: Pharma stocks flat in wake of probe
forbes.com 7.7.2009 (Associated Press)NEW YORK -- Shares of major drug makers were mostly flat Wednesday after European regulators announced they plan to step up investigations of whether the companies are delaying the launch of cheaper generic drugs.

The European Union said it plans to monitor settlement deals between major and generic pharmaceutical companies, including some that include payments to delay drug launches. It launched its investigation in January 2008. (...)

Generikaavtal kostar samhället miljarder
lakemedelsvarlden.se 2.4.2009
Avtal mellan olika läkemedelsföretag som försenar introduktionen av generiska läkemedel kostar de amerikanska konsumenter 12 miljarder dollar årligen. I amerikanska kongressen pågår nu ett arbete för att förbjuda avtalen.

När ett patent håller på att gå ut sluter originalföretagen avtal med generikaföretagen som gör att läkemedlet inte blir konkurrensutsatt förrän långt senare. Mellan åren 1993 och 2008 lyckades läkemedelsindustrin på det sättet skydda 20 olika läkemedel från billiga alternativ, vilket har kostat de amerikanska konsumenterna 12 miljarder per år. Det framkommer i en hearing i den amerikanska kongressen, skriver tidningen Pharmatimes. För att motverka liknande avtal arbetar flera amerikanska politiker nu med att få fram en ny lag.

I Europa arbetar EU-kommissionen också med att motverka liknande avtal. Enligt en delrapport från kommissionen som kom i höstas har företagens förseningsstrategier kostat de europeiska konsumenterna 30 miljarder kronor. (...)

Former Bristol exec pleads guilty in patent case
forbes.com 6.4.2009 (Associated Press)
The federal government said Monday a former executive for Bristol-Myers Squibb Co. has pleaded guilty to his role in a deal in which the drugmaker intended to pay a rival to keep a generic version of the anti-clotting drug Plavix off the market.

The Justice Department said Andrew Bodnar pleaded guilty to lying to the Federal Trade Commission about his discussions with Apotex, which made the generic. According to the agreement, Bodnar promised a rival, Apotex Inc., that Bristol-Myers would not launch its own generic version of Plavix if Apotex agreed to accept a $40 million payment in return for delaying its generic until 2011. (...)

Experts Disagree on How Long Biologic Drugs Should Have Market Exclusivity
kaisernetwork.org 19.3.2009
Settling the "debate over how long biotechnology drugmakers should retain exclusive rights to their patents" if done right "will save patients' lives and cut costs; if done incorrectly, however, it could cripple investment in products that cost billions to develop," Roll Call reports. (...)

EU Patent Court drug rulings “must consider public interest”
pharmatimes.com 18.3.2009
The European Union Patent Court proposed by the European Commission must, crucially, take “due care of the public interest” in its considerations regarding pharmaceutical patents, say generic drugmakers.

Greg Perry, director-general of the European Generics Medicine Association (EGA), welcomed the proposal for a central EU Patent Court, put forward by the Commission’s DG Internal Market, as a “very positive initiative.” However, the Court should also take account of the interest of “other affected parties such as the public or the administration, not party in the litigation…when deciding on provisional measures,” he told the EGA’s legal affairs forum on March 13. (...)

Medicinalindustrien fifler med patenter
business.dk 13.3.2009
Den forskende del af medicinalindustrien forsøger i stigende grad at forlænge levetiden for de mest populære lægemidler ved hjælp af patentfifleri og andre krumspring, viser en EU-rapport.

Den forskende del af medicinalindustrien er presset af mangel på nye storsælgende lægemidler og af myndighedernes voksende ønske om at fremme brugen af billig kopimedicin.

Derfor forsøger medicinalvirksomheder i stigende grad at holde deres lægemidler kunstigt i live ved hjælp af patentsystemet og med andre krumspring, når det løber af patent.

Det viser en foreløbig rapport om konkurrencevilkårene for udvikling af nye lægemidler. Rapporten, som er meget kritisk over for industriens forretningsmetoder, uden dog at kunne påvise direkte ulovligheder, har netop har været i høring hos såvel myndigheder som lægemiddelindustri i Europa.

Ifølge rapporten bruger den forskende del af lægemiddelindustrien, originalproducenterne, bevidst patentsystemet til at lægge hindringer ud for såvel andre originalproducenter som kopiproducenter.

Resultatet er, at kopimedicin introduceres langsommere på markedet end forventet. (...)

Generic Biologics Face 'Long, Tough Road to Realization,' Wall Street Journal Reports
kaisernetwork.org 4.3.2009
The development of new generic versions of expensive biologic drugs "faces a long, tough road to realization" because the complex generics "will likely face tough regulatory scrutiny, as well as high development and marketing costs," the Wall Street Journal reports. According to the Journal, President Obama's legislative agenda is expected to include a proposal to allow generic versions of biologic drugs, also known as "biosimilars." (...)

GSK promises to cap price of its drugs in poorest countries
BMJ 2009;338:b686 (18 February)
GlaxoSmithKline, the United Kingdom based pharmaceutical group, has unveiled a series of policies to boost access to its drugs in poorer and richer countries alike (www.gsk.com/media/Witty-Harvard-Speech-Summary.pdf).

In a speech at Harvard Medical School last week, Andrew Witty laid out his approach for the first time since taking over as the company’s chief executive last spring, saying: "Society expects us to do more . . . To be frank, I agree. We have the capacity to do more and we can do more." (...)

Billigere medicin er politik
business.dk 17.2.2009
Den britiske medicinalkoncern Glaxo Smith Kline har vakt opsigt med et løfte om at skære medicinpriserne ned med 75 pct. i de fattigste lande i verden. Men det er mere end en politisk udmelding end en reel hjælp til de fattigste, lyder kritikken. (...)

»Der er positive signaler i udmeldingerne fra Glaxo Smith Kline, men langt hen ad vejen er der tale om politik. Skal adgangen til medicin i de fattige lande virkelig udvides, må medicinalindustrien tage et meget større skridt,« siger Michelle Childs, leder for Læger Uden Grænsers internationale kampagne for øget adgang til medicin, til Berlingske Business.

Samme holdning har Mikkel Wakefield, der er salgsdirektør i danske MissionPharma, som specialiserer sig i at sælge kopimedicin til de fattigste lande.

»Det lyder flot, men er ren politik. For dem handler det om deres offentlige image. De store medicinalkoncerner er ikke særlig velsete i de fattige lande på grund af patenter og høje priser,« siger Mikkel Wakefield. (...)

Billig fornøjelse
Prisnedsættelserne og investeringerne i infrastruktur kommer da heller ikke til at koste Glaxo Smith Kline de store beløb. Det erkender Andrew Witty selv ifølge Wall Street Journal. I dag omsætter Glaxo Smith Kline for i cirka 250 millioner kr. i de 50 fattigste lande i verden. 20 pct. af overskuddet på salget i disse lande vil udgøre et sted mellem otte og 16 millioner kr. (...)

The Value Of New Drugs Is Dropping
forbes.com 8.1.2009
Yes, the FDA approved more medicines in 2008 than the year before. But in terms of sales, a new drug ain't what it used to be. (...)

New drugs approved in the first half of 2008 generated less than $40 million, one of the lowest numbers for any six-month period going back to the beginning of 1998. The average new drug generated only a few million in the first six months of 2008, a tenth as much as in a banner period like the first half of 1999. New medicines contributed much less than 0.5% to the growth of the global market, another way in which the first half of 2008 constituted six of the weakest months in a decade. (...)

EU accuses pharma companies of adopting anti-competitive practices (EU anklager legemiddelfirmaer for innføring av antikonkurransepraksis)
pharmaceutical-business-review.com 2.12.2008
The European Union has blamed the drug makers for their role in the escalating healthcare costs. It has accused the pharma companies of indulging in anti-competitive practices that blocked the sales of low-cost generic medicines, reported The New York times. (...)

Legal tactics to delay launch of generic drugs cost Europe €3bn, report says (Rettslig taktikk for å forsinke generiske legemidler koster Europe 3 milliarder euro, ifølge rapport)
BMJ 2008;337:a2817 (1 December 2008)
Drug companies are bracing themselves for the launch of a series of antitrust investigations in Europe after the European Commission published a highly critical report on industry practices.

The 426 page preliminary report by the commission’s Competition Directorate, which is to be followed by a final version next spring, highlights widespread legal tactics by drug companies to defend their patents. The commission says that such tactics have delayed the entry of cheaper generic drugs, at a cost of 3bn (£2.5bn; $3.8bn) since the start of the decade. (...)

Pharmaceutical Sector Inquiry: Preliminary Report is at http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf. (...)

Drugmakers abuse patents to block generics, says EU, EFPIA objects (Legemiddelprodusenter misbruker patenter til å blokkere generika, ifølge EU, EFPIA tilbakeviser)
pharmatimes.com 28.11.2008
Tactics used by pharmaceutical manufacturers to delay or block the entry onto the market of cheaper generics mean that European Union member states spent around 3 billion euros more during 2000-2007 than they would have if the generics had been available without delay, according to the preliminary findings of an investigation by the European Commission.

On average, it takes about seven months for generics to reach the market, and four months for even the top-selling products to arrive, according to the report, which was presented this morning by Competition Commissioner Neelie Kroes. (...)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

EU-kommissionen till attack mot läkemedelsföretag
lakemedelsvarlden.se 28.11.2008
Originalföretagens strategier för att försena försäljningen av generika har kostat konsumenterna i Europa runt 30 miljarder kronor. Det hävdas i en rapport från EU idag.

Anklagelserna bygger på bevis som EU-kommissionen samlade in under oannonserade inspektioner under januari månad. Då fick Astrazeneca, Glaxosmitkline och åtminstone sju bolag till oväntade besök från kommissionens kontrollanter. (...)

”Jag förmodar att vi alla haft diskussioner om hur vi ska kunna hindra generikaföretagen”, är ett citat från dokumentation som kommissionens kontrollanter fann vid sin raid. ”Vänta inte för länge med att patentera nya salter, generikaföretagen startar allt tidigare” ett annat citat. (...)

Pharmaceuticals
Sector Inquiry

ec.europa.eu 28.11.2008
"Individuals and governments want a strong pharmaceuticals sector that delivers better products and value for money. But if innovative products are not being produced, and cheaper generic alternatives to existing products are being delayed, then we need to find out why and, if necessary, take action."

Neelie Kroes, European Commissioner for competition

Public presentation of preliminary findings on 28 November 2008
The Commission is presenting the preliminary findings at a conference on 28th November 2008 in Brussels. (...)

(Anm: Preliminary Report (28 November 2008) Executive Summary en - Preliminary Report.)

Krass kritikk av legemiddelbransjen
dn.no 28.11.2008
EU-kommisjonen anklager legemiddelbransjen for bevisst å blokkere billige medisiner.

Dermed bidrar bransjen til unødvendig høye priser for forbrukerne i Europa, mener EU . (...)

– Betaler konkurrenter
Blant papirene som Kommisjonen fikk se, fant man blant annet bevis for at de store selskapene i enkelte tilfeller har betalt kopiselskapene for ikke å lansere billige kopipreparater. Over 200 millioner euro, om lag 1,8 milliarder kroner, skal ha blitt brukt på slike avtaler.

I et annet tilfelle hadde et storselskap lagt inn ikke mindre enn 1.300 patentsøknader for ett enkelt preparat, for å hindre kopier å komme på markedet. (...)

Drugmaker Delay on Generics Cost EU 3 Billion, EU Says (Update2) (Legemiddelprodusenters forsinkelse av generika koster EU 3 milliarder, ifølge EU)
bloomberg.com 28.11.2008
Nov. 28 (Bloomberg) -- European Union regulators accused drugmakers of costing consumers in 17 countries as much as 3 billion euros ($3.9 billion) by using patent lawsuits and other tactics to keep cheaper generic medicines off the market.

The claim, part of an interim report by the European Commission today, was based on evidence collected during January raids at GlaxoSmithKline Plc, AstraZeneca Plc and at least seven other competitors. EU Competition Commissioner Neelie Kroes in Brussels said she “would not hesitate” to open antitrust cases when there’s evidence of restrictive business practices. (...)

Europe Accuses Drug Makers of Padding Health Care Costs
nytimes.com 28.11.2008
BRUSSELS — The European Union accused drug companies on Friday of adding billions of dollars to health care costs by delaying or blocking the sale of less expensive generic medicines. (...)

EU says drug makers blocked cheaper medicines
forbes.com 28.11.2008
European patients had to pay some euro3 billion ($3.87 billion) more for medicines in 2000-2007 because pharmaceutical companies deliberately stalled the sale of cheaper generic versions, EU antitrust regulators said Friday.

An investigation of major pharmaceutical companies - including Pfizer Inc., GlaxoSmithKline and Sanofi-Aventis - showed they had blocked or delayed generic drugs from entering the market to prevent losing revenue on their more profitable drugs, the European Commission said. (...)

European Regulators Widen Inquiry Into Drug Makers
nytimes.com 26.11.2008
BRUSSELS — European Union regulators led a second round of raids on pharmaceutical companies this week, just days before the release of the findings of an earlier antitrust investigation.

The competition commissioner, Neelie Kroes, began the initial investigation in January with a series of raids on major drug companies, including GlaxoSmithKline, Pfizer and Sanofi-Aventis, searching for evidence that they were slowing the release of generic drugs and new medicines. (...)

Analyst expects aggressive M&A in big pharma
forbes.com 26.11.2008
Large mergers and buyouts may be on the way in the pharmaceutical sector, a Deutsche Bank analyst said, because drug makers can't keep up their current level of spending in the face of expiring patents and conservative regulators.

In a note late Tuesday, analyst Barbara Ryan envisioned scenarios where Pfizer Inc. might buy Amgen Inc., Bristol-Myers Squibb Co. or Wyeth, and either Pfizer or Merck & Co. could buy Gilead Sciences Inc. She said big pharma's hand may be forced by the upcoming industry "patent cliff," a period between 2010 and 2013 when the patent protection on many top-selling drugs will expire, and lower-cost generic drugs may reach the market. (...)

EU report slams drug industry practices –source
reuters.com 25.11.2008
BRUSSELS/LONDON, Nov 25 (Reuters) - A European report on competition in the pharmaceuticals sector will criticise drug companies for the way they prolong drug patents and conduct litigation, an EU source familiar with the investigation said on Tuesday.

Competition Commissioner Neelie Kroes is to publish interim findings of her department's broad probe of the sector on Friday.

So-called "strategic patenting", whereby drugmakers use minor product changes to win extra patent life for their medicines, plus the process of litigation used to block cheap generic rivals, will both come under fire. (...)

Styrtrik etter patent-tyveri
aftenposten.no 18.10.2008
Stjal patent – må betale 192 millioner dollar. (...)

Expert Says Eshoo-Barton Bill Stifles Drug Innovation
marketwatch.com 17.9.2008
Boston University Economist Finds Excessive Market Protection Threatens Development of New Biologics

WASHINGTON, Sep 17, 2008 (BUSINESS WIRE) -- Pending legislative proposals in Congress to create a follow-on biologics (FOBs) pathway risk overextending monopoly protection and undermining innovation, according to a comprehensive analysis released today by Boston University Economics Professor Laurence J. Kotlikoff and commissioned by Teva Pharmaceuticals USA. (...)

En realistisk plan
Thomas Pogge, Professor Yale University, Aidan Hollis, University of Calgary
dagbladet.no 25.8.2008
Professor Thomas Pogge vil ha en realistisk plan for å få en slutt på det.

Utviklingen av nye medisiner styres i dag av utsikten til inntekter basert på monopoltilgang til markedet gjennom patentbeskyttelse. Når en ny medisin blir beskyttet fra allmenn konkurranse, får medisinen en pris som gjør at en stor del av verdens befolkning forhindres fra å få tilgang til den. Dette inkluderer også mange i velstående land. Resultatet er (1) at mange mennesker helt unødig lider og dør, og (2) at forskningen fokuseres på de medisinene som oppfinnerne kan tjene mest penger på, snarere enn på de medisinene som kan føre til de største helsegevinstene. (...)

NEDTUR FOR LEGEMIDDELINDUSTRIEN
e24.no 19.8.2008
Billige medisiner gir svake resultater

Det kan bety færre medisiner og mindre forskning i Norge. (...)

It's a relief for the HIV-infected
deccanherald.com 4.7.2008
If patents are granted to a company, the price of the drug would be beyond the reach of the masses. (...)

- Kan bli sykere av kopimedisiner
nrk.no 31.7.2008
Bruken av kopimedisiner kan føre til feilmedisinering som gjør folk sykere. Det mener Allmennlegeforeningen. (...)

Leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen mener at bytte av navn og utseende fører til feilmedisinering.

- Pasientene slutter å ta et viktig legemiddel fordi de får en pille med nytt navn. Eller så tar de begge deler og får dobbel dose fordi de ikke forstod at de fikk en ny versjon av det samme, sier Kristoffersen. (...)

Kristoffersen mener at problemene rundt nye navn og nytt utseende på medisiner har vært kjent lenge.

- Stortinget har med helt åpne øyne vedtatt en ordning som sparer penger, men som har en risiko ved seg for enkelte pasienter, sier han. (...)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

Brøt patent – reddet 80 prosent flere liv
abcnyheter.no 29.7.2008
I november 2006 bestemte Thailand seg for å bryte patentene på to ulike aidsmedisiner.

Medisinene, som skal forelenge livene til aidssyke, selges dyrt av legemiddelindustrien, og koster ofte altfor mye for fattige folk, skriver Bangkok Post.

WTOs medlemsland har imidlertid lov til å bryte panten på legemidler, og lage sine egne billigversjoner, dersom landet står ovenfor en krisesituasjon. Med utgangspunkt i denne klausulen, bestemte altså Thailandske myndigheter seg for å bryte patentene på aidsmedisinene.

Legemiddelindustrien frykter at flere land ville følge Thailands eksempel, og i 2007 gjorde Brasil nettopp det. Det er ventet at enkelte utviklingsland vil følge etter i løpet av noen år. (...)

Depakote. Pharmacy blog.
melmccally.blogspot.com 14.6.2008
Seven Toxic Effects of Drug Companies

I'm the first to admire the strengths and virtues of the free-enterprise model as it applies to drug development and sales. This model encourages drug companies to employ talented people and to take risks in developing new drugs for serious medical problems. But let's face it, current practices also produce undesirable effects. (...)

US branded drug makers pay to prevent generic competition (Amerikanske legemiddelfirmaer, som produserer originalpreparater, betaler for å hindre generisk konkurranse)
BMJ 2008;336:1266-1267 (7 June)
Companies that make branded drugs make payments or beneficial agreements called "side deals" to prevent or restrict marketing of a generic form of a patented drug, the US Federal Trade Commission (FTC) reported last month.

The commission reported that there were 33 final settlements in the fiscal year 2007. Fourteen included payment to the aspiring generic manufacturer and a restriction on the generic company’s ability to market the generic drug, a number similar to the previous year. The report did not name the companies involved. (...)

Positiva tongångar efter WHO-möte
lakemedelsvarlden.se 28.5.2008
I lördags avslutades WHO:s världsmöte där det bland annat fördes intensiva diskussioner om hur fattiga länder ska få tillgång till läkemedel. Trots stora oenigheter inför mötet enades länderna om ett dokument som ska förändra drivkrafterna för att ta fram nya läkemedel. (...)

Den viktigaste slutsatsen anser Ellen t´Hoen är den att WHO fått mandat att jobba fram alternativa sätt att finansiera nya innovationer inom läkemedelsområdet. Dagens modell, där en innovation betalar sig genom patent som ger dyra läkemedel, innebär ofta ett hinder för fattiga länder. (...)

Patent Law Battle a Boon to Lobbyists (Kamp om patentlover nyttig for lobbyister)
nytimes.com 29.4.2008
WASHINGTON — A fight has erupted in Congress over the question of whether drug makers and other companies should be allowed to keep patents they obtained by misrepresentation or cheating. (...)

Patents can protect an invention for up to 20 years. But federal judges can void patents after finding that companies engaged in “inequitable conduct,” meaning that they misrepresented or concealed information with an intent to deceive the patent office. In such cases, judges can declare the patents unenforceable.

Robert A. Armitage, a senior vice president and general counsel of Eli Lilly & Company, said, “This is like imposing the death penalty for relatively minor acts of misconduct.”

Brand-name drug companies are urging Congress to eliminate the penalty — or to curtail it as proposed under a bill passed by the House. (...)

Uenige om patentvern
dn.no 5.5.2008
Nærings- og handelsdepartementet avviser at Norge bryter sine forpliktelser når det gjelder patentrettigheter på medisiner.

Fredag i forrige uke ble det kjent at Norge er havnet på USAs liste over land som overvåkes for brudd på patentrettigheter. Denne listen utarbeides årlig av USAs kontor for handelspolitikk (USTR).

– Vi merker oss selvsagt USAs syn i denne saken, men er uenige i deres påstander, sier statssekretær Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet til NTB.

Hun avviser norske brudd på patentrettigheter og presiserer at det i omtalen av Norge på USTRs liste heller ikke slås fast at Norge bryter slike forpliktelser. (...)

Pinlig for Norge å stå på amerikansk svarteliste
vg.no 2.5.2008
- Det er pinlig at Norge står på USAs overvåkingsliste over land med dårlig patentvern, sier administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen (LMI). (...)

Norge svartelistet av USA
nrk.no 26.4.2008
Norges bruk av kopimedisiner har sikret landet en plass på USAs liste over land som overvåkes for brudd på patentrettigheter.

Fredag offentliggjorde USAs kontor for handelspolitikk (US Trade Representatives) listen over land de vil overvåke i 2008 for brudd på patentreglene. (...)

Bill Gates on Pharmaceuticals: The System Isn't Working
blog.wired.com 22.4.2008
(...) He also pointed to one specific problem that he'd like to take a shot at: getting pharmaceutical companies to develop drugs for the infectious diseases that plague billions of people in the developing world. The track record is horrible, and familiar. While billions of dollars have yielded treatments for baldness and erectile dysfunction, Gates said, there's comparatively little on the shelf for malaria, tuberculosis or HIV. (...)

Pfizer patent chief charged with distributing child pornography
iht.com 28.3.2008 (International Herald Tribune)
Federal agents have charged the global patent director of Pfizer Inc. with receiving, distributing and possessing child pornography (...)

Patentsystemen stoppar läkemedel till fattiga
lakemedelsvarlden.se 13.3.2008
Två år efter att de flesta länder i tredje världen införde det internationella patentsystemet TRIPS växer kritiken. De undantag i regelverket som skulle garantera att fattiga länder fortfarande fick tillgång till dyra patenterade läkemedel fungerar inte. I en rapport till regeringen belyser nu Kommerskollegium problematiken. (...)

Company accused of exploiting unique features of drug to retain market share (Firma anklaget for å utnytte unike legemiddelegenskaper for å beholde markedsandel)
BMJ 2008;336:576 (15 March)
Doctors, governments, and drug regulators must watch the way drug companies operate because the dearth of new medicines is taking profit chasing to new heights, an expert has warned. (...)

Professor Collier warned that whatever efforts were made to tighten the law or industry codes of conduct, drug companies would find a way to push their boundaries to the limit.

"Doctors, governments, and regulators of medicines have got to recognise that the industry may not have the best interests of patients or the NHS at heart. They should . . . try to force the industry to behave in a way that is socially responsible," Professor Collier told the BMJ. "But of course social responsibility does not bring profitability." (...)

The practice of switching patients is widely used in the drug industry. GlaxoSmithKline and Wyeth were forced to abandon schemes for paying a third party or practice staff to switch patients to new formulations of salmeterol (Serevent) and lansoprazole (Zoton) (BMJ 2004;329:875; doi: 10.1136/bmj.329.7471.875-a).

A spokesperson for the Office of Fair Trading said that it is aware of the case and is considering whether Reckitt Benckiser has breached competition laws. The health select committee is also expected to investigate the case.

In June 2005 the European Commission fined AstraZeneca €60m for supplying regulatory agencies throughout Europe with misleading information about when the patent of its drug omeprazole (Losec) was issued, in a bid to delay development of a generic version. The company is appealing. (...)

Gir alle tilgang til viktige miljøpatenter
digi.no 14.1.2008
Selskaper som IBM, Nokia og Sony går sammen om en «Eco-Patent Commons».

IBM og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) melder at de i samarbeid med Nokia, Pitney Bowes og Sony har etablert en ordning der patenter som er viktige for miljøet skal gjøres gratis og fritt tilgjengelig for alle. (...)

Pfizer, Glaxo Drug Research Success Fails to Impress Investors
bloomberg.com 11.1.2008
Jan. 11 (Bloomberg) -- Pfizer Inc., GlaxoSmithKline Plc and Sanofi-Aventis SA are testing a record number of experimental drugs, and so far shareholders are unimpressed.

There are about 1,425 potential therapies in the drug industry's research pipeline, 50 percent more than a decade ago, according to Cowen & Co., the New York securities firm. The treatments, for diabetes, cancer and brain disorders, may help offset an industrywide revenue decline commencing in 2011, when drugs generating $150 billion annually face generic competition. (...)

Drug companies are ignoring health crisis in poor countries, Oxfam says
BMJ 2007;335:1111 (1 December)
The drug industry is "burying its head in the sand" when dealing with health in developing countries and denying poorer people access to life saving drugs, a report claims this week.

A critical report by the international agency Oxfam says that the drug industry is refusing to change the way it does business in poor countries, despite promising that it would, and is undermining its own future. (...)

Pasienter, patenter og profitt
Charlotte Haug
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2921 (15.11.2007)
Det er forståelig at legemidler og medisinsk utstyr trenger patentbeskyttelse, men kostnaden er svært høy for pasienter og samfunn

Hvorfor skulle et legemiddelselskap nekte å selge sin egen medisin, et medikament de har arbeidet i årevis for å få frem? Eller hvorfor skulle et firma insistere på at deres eget produkt er farligere for pasientene enn konkurrentens? Sett fra pasientens og helsetjenestens perspektiv høres dette underlig ut. Men så er det heller ikke pasientbehandling dette dreier seg om. Det dreier seg om penger og patentrettigheter. (...)

Patent pools: should pharma share IP with the developing world?
bulletin.sciencebusiness.net 8.11.2007
A proposal to change patent protection rules to speed the development of affordable drugs for the developing world is under debate this week at the World Health Organisation (WHO) in Geneva. The suggestion is being put to the second meeting of the intergovernmental working group on Public Health, Innovation and Intellectual Property, set up in September 2006 to prepare a global strategy and plan of action to bring the benefits of modern medicines to developing countries. (...)

Pharma Links of NGOs in the WHO IGWG process
essentialaction.org 7.11.2007
Essential Action today released a report detailing the brand-name pharmaceutical industry ties of NGOs submitting comments to the second public hearing of the World Health Organization's Intergovernmental Working Group on Public Health, Innovation and Intellectual Property.

The full report is available here: igwg.contributorlinks.rtf

A pdf version of the report is available here: igwg.contributorlinks.pdf

The report finds that, even excluding pharmaceutical trade associations that described themselves as NGOs, NGO submissions from groups with links to the pharmaceutical industry outnumbered those from independent groups by a margin of 2 to 1.

Understanding an organization's ties to affected industries is helpful in assessing the merits of comments submitted. Essential Action urges the WHO in the future to request that all authors disclose their financial ties to corporations, including funding sources and whether the author is a consultant, lobbyist or other representative of private industry. (...)

GSK blocks new patent rules
in-pharmatechnologist.com 1.11.2007
By staff reporter
- Just a day before they were due to come into force, GlaxoSmithKline has won a court case to block controversial changes to patent rules.

The new rules were due to come into effect today but that was before the US District Court for the Eastern District Court of Virginia issued a Preliminary Injunction preventing the US Patent and Trademark Office (PTO) from implementing them yesterday.

The last minute reprieve will undoubtedly have left GSK delighted - at least for the moment. Whether or not this will lead to a permanent scrapping of the changes is unclear. (...)

Masters of Invention
portfolio.com (November 2007 Issue)
For the first time, Condé Nast Portfolio has identified the world's most prolific inventors alive—three of them have more patents than Thomas Edison—and asked them the big question: Where do the big ideas come from? (...)

Medicin-industrien finder smuthuller til patentforlængelse
business.dk 24.10.2007
De store medicinalindustrier er så pressede, at de finder nye veje til at forlænge deres patent. I USA bliver det mere og mere udbredt at kombinere et gammelt patent med ny service og dermed få forlænget patentet.

De store medicinalselskaber har i mange år haft svært ved at finde nye stoffer, men nu har de ramt en ny guldåre, der gør det muligt at sælge gammel vin på helt nye flasker. (...)

Glaxo Sues to Block New Patent Rules
forbes.com 12.10.2007
WASHINGTON - British pharmaceutical maker GlaxoSmithKline PLC has sued to block new patent rules that the company says will harm about 100 of its pending applications for new products.

The rules were issued in August by the U.S. Patent and Trademark Office and are scheduled to take effect Nov. 1. They are intended to streamline the application process by limiting the number of times patent applicants can change existing applications. (...)

Drama om Lundbecks fremtid - køb eller bliv købt
business.dk 7.9.2007
Næppe er rygter om et opkøb af medicinalselskabet Lundbeck manet til jorden, før nye rygter opstår. Lundbeck har vist interessere for den amerikanske virksomhed Endo Pharmaceuticals, der er førende i USA inden for smertemedicin. (...)

Flere analytikere vurderer i stedet, at Lundbeck nærmer sig den sidste nødudgang: et frasalg af hele medicinalselskabet.

Det skyldes, at Lundbeck står med en vaklende pipeline, da de inden for det seneste halve år har opgivet to vigtige stoffer, søvnmidlet Gaboxadol og Desmoteplase-studiet.

Samtidig udløber patentet på depressionsmidlet Lexapro, der i Europa sælges under navnet Cipralex, i 2012. (...)

Hos Lundbeckfonden, der ejer knap 70 pct. af selskabet, afviser man endnu engang et salg af Lundbeck.

»Jeg er sikker på, at Lundbeck enten vil udvikle noget selv eller finde noget at købe. Med andre ord: Lundbeck er ikke til salg,« siger Arne V. Jensen, formand for Lundbeckfonden. (...)

Innovasjon, men uten respekt for patenter
Andreas Moan, forsknings- og utdanningsdirektør ved Ullevål Universitetssykehus
dagensmedisin.no 30.8.2007
- Det er forstemmende at norske myndigheter benytter et hull i patentlovgivingen til å hente ut kortsiktig fortjeneste. Det har klar negativ konsekvens for innovativ industri i Norge, og er et alvorlig signal fra en nasjon som vil bli ledende innen medisinsk nyskaping og bioteknologi, skriver Andreas Moan. (...)

Dette skjedde første gang for om lag to år siden. Da fikk ett av Norges største legemidler, alendronate, sin patenttid avkortet med fire-fem år - og med et beregnet tap for legemiddelprodusenten på over 100 millioner kroner pr. år. (...)

Bad science
Spectacularly expensive cost of trial and error

guardian.co.uk 11.8.2007
(...) It costs £500m to bring a drug to market. Much of that is spent on randomised trials. We have made these trials so spectacularly complicated and expensive that they are beyond the reach of governments, academia, and even small companies: only huge international pharmaceutical corporations can afford to run drugs trials now, and so corporations are in complete control of the information. This is bad, as the problems with Vioxx, SSRIs, and other drugs have shown. (...)

Imagine there are two drugs called Sixofone and Halfadozen. Nobody knows which one is better for treating sickitis. The drug companies periodically do trials, but funnily their own drug always seems to come out the best. (...)

Bad science
Evil ways of the drug companies

guardian.co.uk 4.8.2007
(...) In the UK, the pharmaceutical trade is the third most profitable activity after finance and - this will surprise you if you live here - tourism. We spend £7bn a year on pharmaceutical drugs, and 80% of that goes on patented drugs - medicines released in the last 10 years. In 2002, the 10 US drug companies on the Fortune 500 list had combined international sales of $217bn (£106.6bn).

They spent only 14% of that money on research and development, but 31% on marketing and administration. They are very careful not to let anyone see how much goes on marketing and on administration. (...)

Drug Patents in India
online.wsj.com 14.8.2007
The war on drug patents has now moved to India, where a court last week denied Novartis a patent for its cancer drug, Gleevec. Indian patients will be the losers, as will Indian drug makers, whose incentive to innovate will be stunted by weaker patent laws. (...)

Legemiddelfirma tapte patentstrid i India
vg.no 6.8.2007
Det sveitsiske legemiddelkonsernet Novartis tapte mandag saken om å få India til å endre sin patentlovgivning. At India fortsatt kan være «de fattige lands apotek», er en viktig seier, mener Leger Uten Grenser. (...)

(Anm: The Madras High Court judgment dismissing Novartis' challenge to the Indian patent law (lawyerscollective.org.)

Skræddersyet medicin giver giganter dødsstødet
business.dk 3.8.2007
Skræddersyet medicin til den enkelte patient kan blive dødsstødet for medicinalgiganterne, der har nydt godt af milliardsælgende lægemidler til en bred gruppe patienter. Danmark skal være ”hotspot” for området, mener to investeringsfremmeforeninger. (...)

A Patent Is Worth Having, Right? Well, Maybe Not
nytimes.com 16.7.2007
PATENTS are supposed to give inventors an incentive to create things that spur economic growth. For some companies, especially in the pharmaceutical business, patents do just that by allowing them to pull in billions in profits from brand-name, blockbuster drugs. But for most public companies, patents don’t pay off, say a couple of researchers who have crunched the numbers. (...)

Calls mount for rethink of "Big Pharma" model
By Ben Hirschler, European Pharmaceuticals Correspondent
reuters.co.uk 20.6.2007
LONDON (Reuters) - Is the "Big Pharma" model broken? An increasing number of people seem to think so.

Institutional investors with more than $1 trillion (500 billion pounds) of assets under management were the latest to call on drugmakers to offer better value to both customers and shareholders in a report on Tuesday. (...)

PwC to pharma: Adapt and invest or die
fiercebiotech.com 13.6.2007
In a remarkably critical report, PricewaterhouseCoopers analysts are urging pharma companies to shift money from marketing into research and tie drug prices to efficacy or face a collapse of an unsustainable business model. PwC's "Pharma 2020: The Vision" says the pharma business model is "economically unsustainable and operationally incapable of acting quickly enough to produce the types of innovative treatments demanded by global markets." (...)

Drugs industry economics not sustainable' – report (Legemiddelindustriøkonomi ikke "bærekraftig" ifølge rapport)
business.guardian.co.uk 13.6.2007
The pharmaceutical industry business model is "economically unsustainable", according to a report by accountants PricewaterhouseCoopers. The study suggested drug companies' reliance on heavy marketing of a few drugs in the hope of huge sales meant they were "operationally incapable" of acting quickly enough to produce innovative treatments demanded by global markets.

According to Steve Arlington, the main author, drug companies spend twice as much on research and development than 10 years ago, yet produce half as many drugs: 40 to 45% of medicines in phase 3 clinical trials, the last stage, now failed.

Shares in pharmaceutical companies have not performed well, sales and marketing costs have increased, as have legal and regulatory constraints and the reputation of the industry has been tarnished by high-profile cases such as Vioxx, Merck's painkiller that has provoked thousands of lawsuits. (...)

Analysis: Pharma swimming against IP tide?
upi.com 23.5.2007
WASHINGTON, May 23 (UPI) -- In an effort to head off a potential worldwide flood of so-called compulsory drug licenses -- where foreign countries skirt intellectual-property laws and make generic versions of a patented drug -- the head of the U.S. pharmaceutical manufacturers' trade group met with Thai officials this week, but activists say those efforts might not prove successful. (...)

Drug sales worth 140 bln usd will lose patent protection by 2016 – report
forbes.com2.5.2007
LONDON (Thomson Financial) - Drug makers face a decade of 'unrelenting generic competition' with medicines worth nearly 140 bln usd in sales due to lose patent protection by 2016, according to a report from market analysts Datamonitor.

Globalt legemiddelsalg beløp seg til 643 milliarder dollar sist år, ifølge IMS Health data. (Global pharmaceutical sales reached 643 bln usd last year, according to IMS Health data.) (...)

Rekordsummor för lobbying i USA
Läkemedelsvärlden 2007(4) (April)
Förra året spenderade den amerikanska läkemedelsindustrin rekordsummor på politisk lobbying. Under perioden januari 2005 till juni 2006 satsade företagen 182 miljoner dollar för att påverka lagstiftningen.

LOBBYING Den amerikanska branchorganisationen Pharmaceutical Research and Manufactures of America (PhRMA) spenderade 18 miljoner dollar förra året på lobbying, det är den högsta siffran hittills sedan mätningarna startade 1998. Det visar en rapport som organisationen Center for Public Integrity nyligen presenterade. Det enskilda företag som satsade mest var Pfizer som betalade 12 miljoner dollar för olika lobbyingprojekt.

Totalt arbetar drygt 1100 lobbyister med att påverka politikers beslut som rör läkemedel. Bland annat är det frågan om import av billiga generika från Kanada som varit föremål för lobbying samt olika patentfrågor.

Som Läkemedelsvärlden skrivit tidigare går även den svenska trenden allt mer mot politisk lobbying, se länk till artiklar här bredvid. (...)

Europe "must deliver urgently" on patents
pharmatimes.com 9.4.2007
There is an urgent need for action to provide a simple, cost-effective and high-quality patent system for the European Union says a European Commission Communication issued this month. (...)

Bruk pris og ikke patent
Av Joseph E. Stiglitz, professor i økonomi ved Columbia-universitetet i USA og nobelprisvinner i økonomi.
aftenposten.no 23.3.2007
EN HØY PRIS. Legemiddelindustrien bruker mye mer på livsstilsmedisiner enn på medisiner som redder liv. Og de bruker nesten ikke noe på sykdommer som rammer hundrevis av millioner fattige mennesker, for eksempel malaria. (...)

Bruk av kunnskap.
Men er patentene nok til å påvirke industrien slik at pengene brukes fornuftig og går til å helbrede sykdommene som burde bekymre oss mest?

Beklager, men svaret er et høyt "nei".

Det grunnleggende problemet med patenter er enkelt, det bygger på at man begrenser bruken av kunnskap. Det er ingen ekstra kostnad ved at en person til har glede av å bruke kunnskap. Å legge bånd på kunnskap er ineffektivt.

Men patentene begrenser ikke bare bruken av kunnskap. Ved å gi et midlertidig monopol blir ofte medisinene for dyre, slik at mange ikke har råd til dem. I den fattigste delen av verden kan dette bli et spørsmål om liv og død, for mennesker som ikke har råd til merkevaremedisiner, men kanskje kan klare å kjøpe generiske medisiner. (...)

Kopimedisiner. (...)
Til tross for at de betaler en høy pris, får utviklingslandene lite igjen. Medisinindustrien bruker langt mer på markedsføring og reklame enn på utvikling. De bruker mye mer på livsstilsmedisiner (mot problemer som impotens og skallethet) enn på medisiner som redder liv. Og de bruker nesten ikke noe på sykdommer som rammer hundrevis av millioner fattige mennesker, for eksempel malaria. (...)

Premiefond.
Det finnes en alternativ måte å betale for og stimulere til forskning. På noen områder kan alternativene være bedre enn patenter, både for å styre forskningen og sørge for at fordelene ved den nye kunnskapen kommer flest mulig til gode. Jeg tenker på et premiefond, for å belønne dem som finner kurer og vaksiner. I og med at regjeringer allerede betaler for mye av medisinforskningen, enten direkte eller indirekte, kan de betale for premiefondet. Pengene skal gå til dem som forebygger eller utvikler behandling av sykdommer som rammer mange millioner mennesker. (...)

Midlertidig monopol.
Selvsagt er patentsystem også en ordning som premierer oppfinnere. Men det er et merkelig system, premien er et midlertidig monopol, som igjen fører til høye priser og begrenset tilgang til fordelene den nye kunnskapen gir.

Premieringen jeg tenker på vil stole på at konkurransen i markedet vil gi lavere priser og spre fruktene av den nye kunnskapen så vidt som mulig.

Dersom belønningen gjør at man bruker mer forskningspenger på de viktigste sykdommene, og mindre penger på bortkastet og skadelig markedsføring, kan vi få bedre helse til en lavere pris.

Allikevel, premiefondet vil ikke erstatte patenter. Det vil være ett av flere tiltak for å oppmuntre til forskning. (...)

Skjevt marked.
Markedsøkonomien og ønsketom profitt har gitt ekstremt høy levestandard mange steder. Men helsemarkedet er ikke noe vanlig marked. De færreste betaler for det de bruker. De stoler på andres vurdering av hva de skal bruke. Og prisen spiller ingen stor rolle i denne vurderingen, i motsetning til i de fleste markeder.

Derfor er dette markedet fullt av skjevheter. Da er det ikke overraskende at patentsystemet har sviktet på så mange måter i helsemarkedet. Et premiefond vil ikke være en mirakelkur. Men det vil være et skritt i riktig retning. (...)

Teknologi mot legemidler i USA:
Sterke krefter strides om nytt patentsystem

digi.no 14.3.2007
IT-bransjen støter mot produsenter av legemidler i sin kamp for å overhale USAs patentsystem.

To sentrale medlemmer av den amerikanske kongressen, representanten Howard Bermen (demokrat fra California) og senatoren Patrick Leahy (demokrat fra Vermont) varslet i februar at de vil fremme omfattende forslag for å overhale USAs patentsystem. (...)

Hovedårsaken til at republikanernes forslag ikke for lengst er vedtatt, skal være press fra legemiddelbransjen.

Presset fikk partiet til å legge forslagene på is mens de kjempet den innbitte valgkampen i fjor høst. For å unngå at saken preget valgkampen, sørget de for å hindre at forslag fra Berman og en annen demokrat, Rick Boucher fra Virginia, ble behandlet. (...)

Big Pharma's Black Hole
forbes.com
Big Pharma is heading "off a cliff" and into "a black hole," according to Wall Street.

Analysts are already using such big scary metaphors to describe the challenges facing the drug industry in five years, when drug makers will face the worst series of patent expirations ever. (...)

Lovforslag gør det nemmere at gå patenter i bedene
business.dk 20.11.2006
Det skal være lettere for medicinalvirksomheder at kopiere og videreudvikle konkurrenternes patenterede produkter - uden at blive anklaget for at krænke patentet. (...)

Børneforsøg skal sikre bedre medicin
berlingske.dk 29.10.2006
(...) Halvdelen af den medicin, danske og europæiske læger skriver ud til Europas godt 100 mio. børn, er aldrig blevet testet på børn. (...)

Den praksis skal der nu sættes en effektiv stopper for. EU-Parlamentet ventes sidst i november at vedtage en beslutning, der vil pålægge medicinselskaberne at gennemføre kontrollerede forsøg med børn som forsøgspersoner. (...)

Guleroden for medicinselskaberne bliver, at de får forlænget deres patentperiode for nye produkter med et halvt år, hvis de kan dokumentere, at et middel også er afprøvet på børn. (...)

Legemiddelfirma bestrider Indias patentlov
hegnar.no 26.9.2006
Den sveitsiske legemiddelgiganten Novartis har gått til sak i India for å bestride landets patentlov som gir adgang til å produsere billige medisiner.

Dersom selskapet vinner fram, vil det få alvorlige konsekvenser for tilgangen til livsviktige medisiner, især for fattige land, advarer Leger uten grenser. (...)

Europeisk samarbeid for å stimulere utvikling av innovative medisiner
lmi.no 19.9.2006
Legemiddelfirmaer, universiteter, pasientorganisasjoner og myndighetene med en felles strategi. (...)

Patent Fight Bounces Bristol-Myers CEO
businessweek.com 12.9.2006
Peter Dolan's missteps in trying to secure an anticlotting drug's profitability led to his dismissal from the drugmaker's top post

The test of a drug company isn't just how good it is at developing new medicines, it's also how well its executives fight the patent wars.

Patents ensure that successful drugs reap monopoly profits, but those monopolies are often fragile and open to challenge. That plunges pharmaceutical companies into an enormously high-stakes game of chicken. Right choices can bring extra billions in revenues. Wrong decisions can send stocks plunging—and cost CEOs their jobs. That's what just happened to Bristol-Myers Squibb's Peter Dolan, who was ousted from his post on Sept. 12. (...)

GSK hails judgment as blow to parallel trading
timesonline.co.uk 6.9.2006
GLAXOSMITHKLINE (GSK), Europe’s biggest pharmaceutical company, claimed victory yesterday in a six-year legal battle against wholesalers that had bought its drugs cheaply in Greece and then resold them for profit in richer European countries. (...)

Legemiddelindustrien
Sverre A. Danbolt Sentralstyremedlem i Changemaker
dagbladet.no 4.9.2006
PATENTER: I et lite leserbrev den 29. august synes Robert Rustad å hevde at legemiddelindustrien er hevet over enhver kritikk fordi det er «en bransje som faktisk gir livsviktige bidrag til folkehelsen». Beskrivelsen av bransjen er god; avvisningen av kritikk er skremmende. Hvem hadde brydd seg om at vellykkethet synes å være omvendt proporsjonal med antallet mennesker som dør av kurerbare sykdommer? (...)

Like kynisk som pornoindustrien?
Robert Rustad Direktør Regulatory Affairs, AstraZeneca AS
dagbladet.no 29.8.2006
PATENTER: I en lederkommentar i Dagbladet nylig uttaler redaktøren at legemiddelbransjen er like kynisk som den internasjonale våpenindustrien fordi bransjen forsøker å ivareta egne opphavsrettigheter (patenter). Dette er vel omtrent like søkt (og like ufint) som å si at avisen Dagbladet er like kynisk som den internasjonale pornoindustrien fordi avisen «i ytringsfrihetens navn» publiserer sexannonser og annonser for sexprodukter og tjener penger på dette.

Når lederskribenter kommenterer en bransje som faktisk gir livsviktige bidrag til folkehelsen, må det kunne forventes en viss grad av edruelighet - selv fra Dagbladets side. Det burde være mulig med en beklagelse for redaktørens overtramp.

Patentpress
dagbladet.no 20.8.2006
Pål Christian Roland Adm. dir. i Legemiddelindustriforeningen (LMI)
PATENTER: Torsdag 17. august har Dagbladet en kortleder som ikke kan stå ukommentert. Her sauses udokumenterte påstander om legemiddelindustrien sammen med synsing om patentrettigheter. (...)

DET ER AVGJØRENDE for utvikling av nye og bedre legemidler at patentbeskyttelsen for originallegemidlene blir respektert. LMI arbeider derfor for at originallegemidler skal ha samme beskyttelse i Norge som i andre land. Verken mer eller mindre. I dag får myndighetenes virkemidler for å fremme bruk av generiske legemidler/kopimedisiner i enkelte tilfeller anvendelse også før originallegemidlenes patenttid har løpt ut. Norge har en historisk svak patentbeskyttelse, og er i så måte i en særstilling internasjonalt. Det er i strid med uttrykte intensjoner fra Storting og departement. (...)

Risks and benefits of the profit motive in the pharmaceutical industry
by Joel Lexchin MD
agoravox.com 11.7.2006
Is the profit motive the best way to encourage the development of new drugs? Do the benefits of the new therapies outweigh the problems associated with the profit motive/ This article looks at the price we pay for new drugs. (...)

Norden samarbeider om patentinstitutt
dn.no 4.7.2006
Norge, Danmark og Island går sammen om å danne et felles nordisk patentinstitutt som kommer til å ligge i Taastrup ved København.

Det nye instituttet betyr at danske selskaper slipper å henvende seg til et utenlandsk institutt når de ønsker å søke patenter i flere land gjennom det internasjonale systemet PCT.

Ifølge direktør Jesper Kongstad ved patent- og varemerkemyndighetene i Danmark er samarbeidet unikt.

– Med dette instituttet vil Norden komme til å spille en viktig rolle i fremtidens europeiske og globale patentsystem. Det blir enklere, mer effektivt og billigere for nordiske selskaper å få utført patentarbeid. Saksbehandlingen blir av høyeste internasjonale standard, sier Kongstad. (©NTB)

Patents medicines and lobbies
latimes.com 24.6.2006
According to a recent Asia Times Online report (World health: A lethal dose of US politics, June 17), the World Health Organization's country representative to Thailand, William Aldis, was removed for expressing views contrary to Western corporate interests. Such arm-twisting is neither new to international organizations nor unbelievable - nor even unexpected.

Many global organizations, including the United Nations, offer "freedom of speech" without guaranteeing "freedom after the speech". If the report is correct, Aldis I salute you. Poor people in the Third World need more advocates like you. I wholeheartedly endorse the view that corporate interests have obstructed the global poor's access to medicines. The mechanism that works against the poor and in favor of the rich multinationals is more of an invisible arm-twisting rather than a problem of reaching an agreement at the negotiating table. (...)

On an intellectual plane, rich countries argue that protection of the patents is necessary to enable them to continue research and development to produce better medicines. On a "situation on ground" basis, however, the interests of millions of patients suffering from lethal epidemics cannot just be ignored. (...)

Medicinalgiganter tryner parallelimportører
berlingske.dk 5.6.2006
Medicinalgiganternes kvoteordninger og dobbeltpriser presser nu de danske parallelimportører af medicin hårdt på omsætning og indtjening. Parallelimportørerne anklager medicingiganterne for at sætte konkurrencen ud af kraft.

De har længe advaret om det. Nu kan man se det på tallene. Den største danske parallelimportør af lægemidler, Carefarm koncernen, presses så hårdt af globale medicinalgiganters benspænd, at omsætningen er ved at gå i stå. Væksten stagnerer også hos Paranova Gruppen, der dog præsterede solid omsætningsfremgang i 2005. (...)

EU adopts new rules on children's medicine
usatoday.com 6.6.2006
BRUSSELS (AP) — The European Union is offering drug makers extended patents as an incentive to produce children's versions of drugs for diseases such as cancer, AIDS or psychiatric disorders.

New regulations approved by the EU Parliament Thursday encourage pharmaceutical companies to develop pediatric drugs that don't have the undesirable side-effects of medicines for adults and which can be administered in smaller doses. (...)

Enighet om patentrett og åpne standarder
digi.no 29.5.2006
Et plenumsmøte i UN/Cefact har blant annet løst spørsmålet om patentrettigheter og åpne standarder.

Plenumsmøtet til UN/Cefact i Genève har gitt oppmuntrende resultater:

  • UBL («Universal Business Language») vil utvikles i nært samarbeid mellom Oasis og UN/Cefact.
  • Spørsmålet om patentrettigheter i forhold til åpne standarder ble løst
  • De nordiske landene lovet ytterligere støtte til UN/Cefact

Det er et stadig sterkere behov i markedet for elektronisk samhandling mellom bedrifter, samtidig som utviklingen av nye, åpne standarder nesten har stoppet opp. Hvordan skal vi endre på dette? Det var temaet for et FN-møte i regi av standardiseringsorganisasjonen UN/Cefact i Geneve i forrige uke. Nær 100 land var representert i det som viste seg å bli en meget konstruktiv og god dialog mellom delegatene og UN/Cefacts ledelse. (...)

WHO to see if patent system keeps drugs from poor
reuters.com 27.5.2006
GENEVA (Reuters) - The World Health Organization said on Saturday it would examine whether the international drug patent system prevents developing countries from obtaining needed medicines, vaccines and diagnostic tests.
Spurred on by Brazil and Kenya, the 192 WHO members agreed at an annual meeting in Geneva to launch an intergovernmental group to look for gaps in medical research and development, and draw up a global strategy to ensure the health needs of poor people are met.

The WHO said the group would integrate the findings of an April report by former Swiss President Ruth Dreifuss, which criticized the existing drug development, marketing and pricing system, saying it largely neglected the poor.

The report, commissioned by the WHO in 2003, did not call for a weakening of patent rights but urged big companies to reduce the price of medicines sold to developing countries and to avoid filing for patent protection there. (...)

Drug makers delay generics hitting market
dfw.com 26.5.2006
NEW YORK - The marketers of the world's second-largest selling drug dodged a major threat to their revenues two months ago by reaching a deal to keep a generic competitor at bay until at least 2011.

Now, 10 lawsuits have been filed over the settlement Sanofi-Aventis SA and Bristol-Myers Squibb Co reached with Apotex Inc., a generic manufacturer challenging blood thinner Plavix's patent. The suits, filed by businesses, unions and health plans, allege the deal violates antitrust laws by denying access to cheap, generic versions of Plavix.

"We want to have a high level of (health) benefits for our members but to do that we need access to cheap, generic drugs," said Wendell W. Young IV, president of United Food and Commercial Workers Union Local 1776.

Experts say drug makers are delaying the introduction of cheaper rivals with deals like the Plavix settlement, in which Apotex agreed to drop its patent challenge and launch its product at a time approved by the patent holders in exchange for a payment of at least $40 million.

Other tactics include filing petitions with the U.S. Food and Drug Administration that express concern about a generic version of one of their products, and arranging to manufacture an "authorized" generic to cut into the challenger's profits.

Evidence suggests such activities are becoming more common and regulators - fearing consumers' access to cheaper medications is being stalled by legal loopholes - are examining the issue. (...)

Drug companies 'failing to meet health needs of world's poorest'
independent.co.uk 23.5.2006
The dominance of the global pharmaceutical firms in providing medicine to the world's poor faces its strongest challenge yet at a meeting of World Health Organisation (WHO) in Geneva this week

The existing system of drug patenting and pricing is fundamentally flawed and does not meet health needs, according to report released to health experts last month.

Delegates at this year's World Health Assembly, which opened yesterday, will vote on proposals that would dramatically increase pressure on the companies, governments and the WHO to reform the system for producing and distributing drugs in the developing world.

However, campaigners fear the report is being undermined after it was not given prime position in the assembly's agenda.

The way in which multinational drug companies protect their patents in order to reap profits was highlighted by the pricing of Aids drugs a decade ago at $10,000 (£5,300) to $15,000 a year, beyond the means of countries such as South Africa where the need was greatest.

An international outcry led to a court challenge which resulted in the price of Aids drugs being slashed to $150 a year. (...)

Drug Firms' Deals Allowing Exclusivity
washingtonpost.com 25.4.2006
Makers of Generics Being Paid to Drop Patent Challenges, FTC Review Finds

Brand-name drug companies have resumed the practice of slowing the sale of cheaper generic competitors by cutting deals that result in paying millions of dollars to makers of generic drugs while consumers continue to pay brand-name prices.

The agreements follow two federal appeals court rulings last year that rejected Federal Trade Commission actions that since the late 1990s had prevented brand-name companies from paying their rivals to drop patent challenges.
An FTC analysis found at least seven such agreements so far in fiscal 2006, with three in 2005. Before that, no generic companies had been paid to drop their patent challenges for years.

Speaking yesterday in Philadelphia, FTC Commissioner Jon Leibowitz said that if the appeals court decisions remain in force, rival drugmakers will have "carte blanche to avoid competition and share resulting profits." He said the commission had agreed to ask the Supreme Court to overturn one of the lower-court decisions.

"Until recently, payments by brand-name companies to generics were the exception, but now they're the rule," he said in an interview after his speech. "They appear to be a new way to do business, and that's very troubling. Hopefully the Supreme Court will take our case and reverse." (...)

The White House. The Drug Industry. Genocide.
huffingtonpost.com 24.4.2006
I'll start off giving you some background. A few years ago I attended a closed meeting with consultants for Ernst & Young. They told the gathered drug executives that the industry was in trouble. Ernst & Young had added together the sales forecasts the drug industry had given to Wall Street and they told us, "if you are going to meet those numbers, you need twice as many drugs as you have in your pipeline. Your stock is going to tank during the next ten years." Of course, no drug executive ever told Wall Street and their investors about this data.

Today, the prediction has come true. Drug company stocks have tumbled. The biggest drug company, Pfizer, has lost 40% of its value in the last five years. Revenue for the first quarter in 2006 came in at $12.7 billion, down 3% from the first quarter of 2005. Growth suddenly went "poof."

IMS Health, an industry research firm, estimates prescription drugs worth $121.5 billion will come off patent between 2006 and 2011. That's half of U.S. drug sales.

So the drug industry is in a panic, because they don't have enough new drugs to fill the gap. The CEO's are trying to sound optimistic, to pump up their stock options, but they know that the "perfect storm" is coming. The good news for consumers is that drug prices will drop and many more generics will be available at low cost.

So what's going on here, could the drug industry really be in for a rough ride?
And, what is the drug industry doing about this?

Simple: Just like a bad student might contemplate cheating, the drug industry plans on big scale cheating.

Number one on the cheat sheet is to stop generics from coming onto the market. (...)

Blank Slate
A Heartburning Recipe

forbes.com 18.4.2006
Five years ago, AstraZeneca found an ingenious solution to a looming financial catastrophe. With the patent on its best-selling heartburn medicine, Prilosec, about to expire, AstraZeneca scientists decided to see what would happen if they split the Prilosec molecule in half. (...)

Is the Patent System Broken?
time.blogs.com 18.4.2006
You know something extraordinary is going on when The Wall Street Journal and Doctors Without Borders agree on anything. But lately, both the fervent champion of free markets and the equally impassioned humanitarian organization have come out blazing against the current patent system. (...)

Prizes Not Patents
forbes.com 18.4.2006
What is the most idiotic feature of America’s current system for patenting drugs?

A hard question, since there are so many good answers. The U.S. patent system sticks American consumers and taxpayers with eye-popping bills even as it lets foreign countries shirk their share of research costs by simply outlawing high drug prices. A mindless, one-size-fits-all incentive system, patents offer no special reward to scientists who tackle truly groundbreaking research while lavishing huge profits on easy-to-discover “me-too” drugs such as AstraZeneca’s Nexium. (see: “A Heartburning Recipe”). Today’s system makes drugs unaffordable for many of the sickest Americans, while simultaneously convincing the not-so-sick to take more and more pills to stay healthy. (Drug ads persuade people to exercise less, smoke more and rely on pill-popping to save them, according to a new National Bureau of Economic Research study.) (...)

Gjør skituren helt patent
aftenposten.no 11.4.2006
Slik sikrer du deg:
Patent: Gir deg enerett til å utnytte din oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom. I denne perioden har du et konkurransefortrinn, som kan sikre inntjening, skaffe samarbeidspartnere, investorer. Oppfinnelsen må være ny og skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området.
Varemerke: Et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester. Varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

Design: Designregistrering dokumenterer din rett til en bestemt design i et begrenset tidsrom, og du kan lettere hindre andre i å utnytte samme designen. Som hovedregel må en design som registreres være ny og ikke tidligere offentliggjort innenfor EØS-området.
Kilde: Patentstyret

Virker mot sin hensikt
Patenter skal fremme kunnskapsdeling

digi.no 22.3.2006
Det finnes ikke et eneste eksempel fra virkeligheten hvor et patent på programvare har fremmet nyskaping.

Patent er et ord som kommer fra det latinske språket og det betyr åpent. Ordet ble valgt som en beskrivelse av hva hensikten med patenter egentlig er.

Et patent er en kontrakt mellom samfunnet og en oppfinner. Kontrakten gir sistnevnte en tidsbegrenset enerett i bytte mot at vedkommende deler kunnskapen sin med andre gjennom publisering. Derfor må patentsøknader inneholde en teknisk beskrivelse av hva slags problem som løses og hvordan det løses.

Desverre har det båret galt av sted med patentsystemet etter at det i USA ble vanlig med programvarepatenter.

Istedenfor å være et middel for å fremme innovasjon og nyskaping, har det i mange tilfeller blitt en ekstra kostnadsbyrde for små selskaper og et effektivt utpressingsmiddel for mafia-lignende bedriftsutpressere.

Tilhengerne av programvarepatenter trekker gjerne frem at patenter gir de små en sjanse i konkurransen mot de store aktørene. Dette er et vikarierende argument som er galt og dessuten irrelevant. Patenter er ikke til for å hjelpe de små, det er et middel for å fremme innovasjon og nyskaping. (...)

Ser på patentreglene
dagensmedisin.no 24.2.2006
Etter press fra legemiddelindustrien vurderer myndighetene å endre patentreglene slik at originalpreparater får bedre beskyttelse. (...)

- Det er nødvendig at departementet tar nødvendige grep slik at Norge får en reell patentbeskyttelse av legemidler, sier administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen (LMI).

Property rights and danger of a new form of colonialism
The Financial Times 21.11.2005
By Alfred B Engelberg
Sir, A failure to strike the appropriate balance between intellectual property rights and open access to knowledge can harm innovation, competition and economic growth in both developed and developing countries. Put simply, patents of poor quality and overly restrictive access to copyrighted materials containing important knowledge are bad for the global economy.

Recently, important policymaking bodies in the US, the Federal Trade Commission and The National Academies, have concluded that the quality of patents being granted has deteriorated; that the standard for determining whether a patent claims a meaningful advance has become too low; and that a comprehensive evaluation of the patent system's impact on innovation is needed.

In the pharmaceutical area, for example, there have been patent challenges involving the majority of important drugs and the challenger has won more than 70 per cent of the decided cases and been paid to drop the challenge in many other cases. Yet, global pharmaceutical patents impede the ability of poor nations to gain access to medicines at affordable prices.

Similarly, there are rising complaints from the biomedical research community that patents claiming research tools are impeding the quest for important new knowledge. Other industries complain that their ability to make rational investment decisions is hampered by organisations that accumulate large patent portfolios solely for the purpose of bringing complex patent infringement litigations that create years of uncertainty. These examples illustrate the deteriorating balance between intellectual property rights and free competition.

Ny lov vil få medicinpriser til at stige endnu mere
Ugeskr Læger 2005;167(45):4246-4248
Kort tid efter, at Folketinget har indført nye regler, som skulle sænke udgifterne til medicin, lægger indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) op til det stik modsatte i en reform af hele lægemiddelområdet. Fremover skal medicinalselskaberne kunne beskytte deres patenter i ti år mod seks år i dag. Det vil føre til store ekstraudgifter for Sygesikringen og patienterne, og forslaget møder skarp kritik. Men samlet set er reformen udtryk for et fremskridt, mener de fleste.

Intellectual property
An initiative to reverse the proliferation of patents and copyrights
The Economist 13.10.2005
PATENTS and copyright laws are meant to be the friends of innovation and are a foundation of the modern business world. But there is a growing risk that intellectual-property laws are now so stringent that they are actually inhibiting innovation, rather than protecting it.

PATENTS and copyright laws are meant to be the friends of innovation and are a foundation of the modern business world. But there is a growing risk that intellectual-property laws are now so stringent that they are actually inhibiting innovation, rather than protecting it.

The call for a new approach was made forcefully this week in a statement called the Adelphi Charter, issued by a group of prominent legal scholars, artists, scientists and experts from around the world. The Adelphi group are a varied crew ranging from Gilberto Gil, the Brazilian culture minister (and pop star) to Sir John Sulston, a Nobel-winning scientist who helped decode the human genome, and James Boyle, a law professor at Duke University. They believe that the intellectual-property system is starting to lean so far in favour of private enrichment that it no longer serves the public interest. For example, two hundred years ago, copyright lasted 28 years. It then began to increase and, in the 20th century, lawmakers roughly doubled its length in America and many other countries with little public debate or economic rationale. Organised by Britain's Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce, the group hopes the 453-word charter will help restore balance.

The charter lays out a "public-interest test" for policymakers to use before changing intellectual property laws: an automatic presumption against expanding rights, placing the burden of proof on those who seek this, as well as requiring rigorous analysis to justify changes, along with broad public consultation.

- Mulig å revidere patentavtale. U-land. (- Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august).)

(Anm: U-land.Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august). Stiglitz peker på at TRIPS kan hindre utvikling i u-landene. Løsningen er ifølge Stiglitz å avvikle TRIPS, og flytte forhandlingene til Verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO. Argumentet til Stiglitz om at u-landenes stemmer blir hørt bedre i WIPO er ikke godt belagt: De mektigste statene rår grunnen også i WIPO. U-landene kan hindre vedtak, men får ikke gjennom avtaler mot i-landenes vilje.  (aftenposten 20.9.2005).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

Medisiner for verdens fattige
Aftenposten 18.9.2005
Aas-Hansen Jens
Patent på WTO-forhandlinger. I Aftenposten 28. august tar Inge Lønning imot vår utfordring om å jobbe for en mer rettferdig patentavtale i Verdens Handelsorganisasjon WTO.

Lønning fortjener honnør for at han tør kritisere Norges egoistiske og lite helhetlige posisjon i forhandlingene. En slik holdning legger til rette for en konstruktiv debatt.

Selv om Lønning er opptatt av helheten må ikke dette skygge for den lille ukjente, men svært viktige avtaleteksten om patenter. Patentavtalen er blitt bagatellisert og glemt lenge nok.

Avtalen er tilpasset de rike landenes behov, og er hverken rettferdig eller bidrar til å utrydde fattigdom. Vår intensjon med patentdebatten er ikke å diskutere oss i mellom hvordan man best legger til rette for effektiv forskning, men å sikre at alle dem som omfattes av patentavtalen skal være med å bestemme innholdet. Vi ønsker at de fattige landene skal få den reforhandlingen av patentavtalen de ble lovet for elleve år siden, og at målsettingen for den nye patentavtalen ikke må være å trygge vestlige legemiddelselskapers stadig større overskudd. Det må være mulig å lage en avtale som ikke tvinger afrikanske regjeringsledere til å la sine innbyggere dø av sykdommer det finnes medisiner mot.

Lønning etterlyser konkrete alternativer til den eksisterende patentavtalen i WTO. Vi tar utgangspunkt i forslag fra grupper av utviklingsland om at en nyforhandlet avtale må sikre at opphavslandet blir informert og godkjenner patentering av ressurser funnet i deres land, og at verdien av patentet må bli rettferdig fordelt. Vi er også opptatt av lands rett til å motsette seg patentering av celler og gener. Fattige land ønsker en reforhandling av patentavtalen, men uten støtte fra et rikt land som Norge, er dette i realiteten umulig. Lønning, du er en innflytelsesrik utenrikspolitiker. Vil du arbeide for en rettferdig reforhandling av patentavtalen på toppmøtet i Hongkong?

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009