Om pasientforeningers interessekonflikter

Gruppene fremstiller seg som talsmenn snarere enn vaktbikkjer, forpliktet til å øke bevissthet om sykdommer og samle inn penger for å finansiere og utvikle behandlinger og forebyggende tiltak. Men noen forbrukergrupper sier disse ideelle organisasjoner setter sine firmasponorers interesser foran sine pasienters.

Hele systemet er ubalansert fordi der ikke er skeptiske talsmenn der ute... ("The whole system is unbalanced because there aren't any skeptical advocates out there...".) (washingtonpost.com 7.2.2006)

Anklages for ukultur og samrøre (e24.no 12.11.2007)

Opprett vinn-vinn-partnerskap med betalere og pasientforeninger (eyeforpharma.com 22.10.2013)

Sygelig information (forbrugerraadet.dk 5.2.2008)

Legemiddelprodusenter støtter lobbygruppe (bizjournals.com 20.10.2006)

7-ÅRSREGELEN ANBEFALT (Nyeste legemidler ikke alltid best) (usatoday.com 17.10.2006)

Om firmaponsing

Diabetsforbundet fikk 2 millioner kroner i fjor. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon fikk 1,2 millioner, Psoriasisforbundet 900.000 kroner, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 750.000 kroner og Norsk Revmatikerforbund mottok 700.000 kroner. (nrk.no 21.2.2006) (HØR)

Kapres av industrien (aftenposten.no 28.11.2006)

Skal granskes av Økokrim (aftenposten.no 20.2.2008)

- Lederartikler. Firmasponsede pasientforeninger. (- Det er på tide med obligatorisk offentliggjørelse.)

(Anm: Editorials. Corporate sponsorship of patient groups. Det er på tide med obligatorisk offentliggjøring. Ideelle pasientgrupper tilbyr støttetjenester til pasienter og familier, øker bevisstheten fra folket gjennom utdanningsoppsøkende aktiviteter, deltar i utviklingen av kliniske retningslinjer, lobbyer om retningslinjer som påvirker tilgang og omsorg, og investerer i ny forskning på terapeutikk. Selv om mange fokuserer på en spesiell sykdom, fokuserer andre på behovene og interessene til helsepersonell mer generelt. BMJ 2020;368:m168 BMJ 2020 (Published 22 January 2020).)

- BMJ Newsroom: Firmaers finansiering av pasientforeninger mangler ledelse og åpenhet. (- Det er nødvendig med strategier for å forhindre skjevheter (bias) som kan favorisere korporative interesser fremfor publikum, sier eksperter.)

(Anm: BMJ Newsroom: Industry funding of patient groups lacks governance and transparency. Strategies needed to prevent biases that could favour corporate interests over those of the public, say experts. Industry funding of patient groups is common in many high income countries, but few patient groups have formal policies that govern corporate funding and financial transparency is inadequate, warn experts in The BMJ today. They say strategies are needed to prevent biases that could favour the interests of sponsors above those of the public. BMJ 2020.)

- Tror medlemmer fremstilles som helpeløse for å tjene mer. Mens pengebingen vokser og vokser med penger fra innsamling, melder medlemmer seg ut av Norges Blindeforbund i protest.

(Anm: Fredrik Kampevoll og Jan T. Espedal. Tror medlemmer fremstilles som helpeløse for å tjene mer. Mens pengebingen vokser og vokser med penger fra innsamling, melder medlemmer seg ut av Norges Blindeforbund i protest. «Det er den påtrengende formen for dørbankeaksjonene som jeg, og stadig flere, reagerer på. Her leier Blindeforbundet inn folk utenfra, og sender dem land og strand rundt. Ingen steder bes det om assistanse fra fylkeslagene. Medlemmene holdes utenfor. Det sier Arne Eriksen, som sitter i styret til fylkeslaget til Norges Blindeforbund i Troms. At pengebingen vokser og vokser gjør det enda verre, mener han. Regnskapet for 2020 viser: 326 millioner kroner i egenkapital. 75 av disse millionene er kontanter og bankinnskudd. 100 millioner kroner i investeringer, hovedsakelig rentepapirer. 27,5 millioner kroner i overskudd. - Økonomien vår er bunnsolid, og vi vokser og vokser. Da er det direkte pinlig at vi tigger på dørene, sier Eriksen. Innsamlingen påvirker hvordan blinde og svaksynte oppfattes. Verst er det for unge og dem som tar utdannelse, mener han. - Terskelen for å ansette dem blir mye høyere hvis Blindeforbundet fremstiller blinde og svaksynte som hjelpeløse. (aftenposten.no 12.7.2021).)

- Industrifinansiering av pasient- og helseforbrukerorganisasjoner: systematisk gjennomgang av metaanalyser. (- Pasientforeninger har en viktig rolle i støtte, utdanning og forskning, derfor er det nødvendig med strategier for å forhindre skjevheter (bias) som kan favorisere sponsorers interesser fremfor samfunnsinteresser.)

(Anm: Fabbri A, et al. Industry funding of patient and health consumer organisations: systematic review with meta-analysis. Abstract Objective To investigate pharmaceutical or medical device industry funding of patient groups. Conclusion In general, industry funding of patient groups seems to be common, with prevalence estimates ranging from 20% to 83%. Few patient groups have policies that govern corporate sponsorship. Transparency about corporate funding is also inadequate. Among the few studies that examined associations between industry funding and organisational positions, industry funded groups tended to have positions favourable to the sponsor. Patient groups have an important role in advocacy, education, and research, therefore strategies are needed to prevent biases that could favour the interests of sponsors above those of the public. BMJ 2020;368:l6925 (Published 22 January 2020).)

- Løhde afviser indgreb i medicinalindustriens pengestrøm til patientforeninger.

(Anm: Løhde afviser indgreb i medicinalindustriens pengestrøm til patientforeninger. Patientforeninger udfylder en vigtig rolle og må ikke stækkes, mener sundhedsminister Sophie Løhde (V). Politikere på Christiansborg bør ikke blande seg i, hvordan patientforeninger finansierer sit arbejde. (policywatch.dk 14.4.2023).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindustrien (Big Pharma) mobiliserer sponsede pasientforeninger

Avis: Big Pharma i hemmeligt angreb mod åbenhedskrav
medwatch.dk 23.7.2013
Big Pharma er begyndt at rekruttere patientforeninger i kampen for at undgå større åbenhed om selskabernes kliniske forskning. Det skriver The Guardian, som har opsnappet en intern memo, der er sendt ud til en række selskaber. (...)

Memoet, som er blevet udarbejdet af de to store brancheorganisationer Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) og the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), er blevet sendt til en række store koncerner, heriblandt Roche, Merck, Pfizer, GSK, AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis. (...)

Mobiliserer patientforeninger
I e-mailen præsenteres en strategi, hvor man skal ”mobilisere patientforeninger til at udtrykke bekymring over den risiko for den almindelige sundhed, som kan opstå pga. ikke-videnskabelig brug af data,” skriver avisen.

Herudover vil man starte samtaler med videnskabelige foreninger om risikoen ved at dele data, og samarbejde med andre brancher, som er bekymrede over offentliggørelse af branchehemmeligheder og fortrolige data.

Og endelig vil man på lang sigt oprette et netværk af akademikere på tværs af Europa, som kan tilkaldes for at rette fejlagtige fortolkninger af de videnskabelige data. (...)

(Anm: Big pharma mobiliserer pasienter i striden om forsøksdata (Big pharma mobilising patients in battle over drugs trials data) (guardian.co.uk/business 21.7.2013).)

- Kritik: Millionindsprøjtninger fra industrien underminerer patientforeningers uafhængighed.

(Anm: Kritik: Millionindsprøjtninger fra industrien underminerer patientforeningers uafhængighed. Medicinalselskaberne pumper flere og flere millioner i de danske patientforeninger. Det kan underminere foreningernes evne til at varetage patienternes interesser uafhængigt, mener en ekspert og foreningernes brancheorganisation. (medwatch.dk 15.6.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- 28 pasientorganisasjoner. Norske pasienter lider og dør mens de venter på medisiner. Det kan vi ikke være bekjent av! Det norske systemet for godkjenning av nye medisiner og metoder er blitt en propp, skriver kronikkforfatterne.

(Anm: 28 pasientorganisasjoner. Norske pasienter lider og dør mens de venter på medisiner. Det kan vi ikke være bekjent av! Det norske systemet for godkjenning av nye medisiner og metoder er blitt en propp, skriver kronikkforfatterne. Derfor går vi sammen om Pasientoppropet. Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Resultatet er at norske pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Det kan vi ikke være bekjent av! Nå går 26 pasientorganisasjoner sammen om Pasientoppropet.no. Flere rapporter, blant annet en undersøkelse utført av Iqvia i 2020, viser at Norge i snitt bruker lengre tid enn sammenlignbare land som Danmark, Sverige og England på å beslutte om det offentlige helsevesenet skal ta i bruk nye medisiner. Evalueringen av Nye metoder viser også at systemet ikke fungerer etter hensikten når det gjelder medisinsk utstyr. Ofte handler det om økonomi. Nye medisiner er kostbare. (…) Etterlyser større risikovilje Intensjonen bak det norske systemet er god. (…) Vi bidrar gjerne til å finne løsninger. Kronikken er signert av: Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen Trine Nicolaysen, Barnekreftforeningen Olav Ljøsne, Blodkreftforeningen Anita Roald, Blærekreftforeningen Ellen Harris Utne, Brystkreftforeningen Erik Hansen, CarciNor Siri Berg, Gynkreftforeningen Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen Mari Sandvold, Melanomforeningen Roy Farstad, Norilco – Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Asgeir Fagerli Langberg, Ungkreft Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ellen Damhaug Scheel, Norsk forening for cystisk fibrose Anne Elisabeth Eriksrud, NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) Frode Jahren, LHL Eddy Kjær, Stoffskifteforbundet Magne Wang Fredriksen, MS-forbundet Anne-Karin Kolstad, HivNorge Elin Madsen, Norsk lymfødem- og lipødemforening Daniel Ask, Prostatakreftforeningen Pål Nedrelid, Sarkomer Charlotte Borge-Andersen, Pancreaskreft Nettverk Norge Anne-Grete Skjellanger, Diabetesforbundet Rune Borgan Isaksen, Norsk Sarkoidose Forening Kari Sandberg, Lymfekreftforeningen Are Rydland, Munn- og halskreftforeningen Kari Grønås, Lungekreftforeningen Bo Gleditsch, Norsk Revmatikerforbund. (aftenposten.no 24.4.2022).)

- “Viktigt med fortsatt granskning av sponsring”. (- Patientförbund ser gärna att sponsringen från läkemedelsindustrin granskas även i Sverige.) (- En brittisk studie om ökande sponsring från läkemedelsbranschen till patientorganisationer väcker frågor om hur utvecklingen ser ut i Sverige.)

(Anm: “Viktigt med fortsatt granskning av sponsring”. Patientförbund ser gärna att sponsringen från läkemedelsindustrin granskas även i Sverige. En brittisk studie om ökande sponsring från läkemedelsbranschen till patientorganisationer väcker frågor om hur utvecklingen ser ut i Sverige. Mellan 2012 och 2016 gjorde läkemedelsföretag över 4 500 utbetalningar på sammanlagt motsvarande omkring 750 miljoner kronor till brittiska patientorganisationer. Det var bara en sjättedel av vad branschen satsade på stöd till hälso- och sjukvårdens personal och dess organisationer, men sponsringen av patientorganisationerna ökade snabbt under perioden. Det visar en studie som gjorts av forskare vid University of Bath, England, och Lunds universitet. De har tidigare, som Läkemedelsvärlden rapporterat, granskat läkemedelsföretagens utbetalningar till hälso- och sjukvårdspersonal. Sedan 2012 finns regler om att läkemedelsföretag i Europa måste offentliggöra sina utbetalningar till patientföreningar, ett material som forskarna nu använt i en analys som publicerats av British medical journal. Den totala sponsringssumman från läkemedelsföretag till de brittiska patientföreningarna ökade från motsvarande omkring 100 miljoner kronor år 2012 till 258 miljoner kronor 2016. – Det är en väldigt intressant studie. Särskilt var det intressant att se ökningen, kommenterar Monica Klasén McGrath, kommunikationsansvarig inom Funktionsrätt Sverige som är en samarbetsorganisation för 44 svenska funktionsrätts- och patientorganisationer på en rad olika områden. Forskarna såg också att stödet från industrin var mycket större inom vissa sjukdomsområden än inom andra. Hela 36 procent av summan gick till organisationer inom cancerområdet. Även organisationer för patienter med metabola sjukdomar och infektionssjukdomar fick mycket stöd, omkring en tiondel vardera av totalsumman. Forskarna påpekar att de stora finansiärerna inom dessa områden nyligen hade lanserat nya dyra läkemedel och att patientorganisationer är allt mer involverade i både klinisk forskning och sjukvårdspolitik. Forskarna anser därför att det finns en risk att patientorganisationerna blir ekonomiskt beroende av sponsringen och då kan bli utnyttjade som en sorts ambassadörer för företagens intressen. (lakemedelsvarlden.se 27.5.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Seminar for å bedre samarbeidet mellom pasientforeninger og legemiddelindustrien. (- Fjellstad trakk frem tre områder hvor NRF typisk har samarbeid med industrien.) (– Vi har samarbeidsprosjekter, hvor partene stiller med en lik andel ressurser, vi har annonser/utstillingsplass, hvor da selskapene kjøper annonser og vi har konsulenttjenester, som er spesielt viktig for mindre pasientorganisasjoner som er nærmere brukerne.) (– Må være vinn-vinn for begge parter.) (- Fjellstad nevnte kampanjen Usynlig syk, som de har hatt sammen med AbbVie og helse-appen Smertevenn, i samarbeid med AbbVie og Pfizer, som suksessfulle samarbeid med industrien.)

(Anm: Seminar for å bedre samarbeidet mellom pasientforeninger og legemiddelindustrien. LMIs Pasientutvalg holdt onsdag seminar for å utforske og kartlegge hva som skal til for at legemiddelindustrien og pasientforeninger kan samarbeide bedre. Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, åpnet halvdagsseminaret med å fortelle litt om det nyetablerte Pasientutvalget. (…) NRF: – Vi har gode relasjoner til industrien Chrsitian Pollock Fjellstad i Norsk Revmatiker-Forbund (NRF), som har 34.000 medlemmer, tok en gjennomgang av hvordan en stor pasientorganisasjon jobber. (…) NRF har samarbeid med flere legemiddelselskap, og Fjellstad fortalte om deres egne erfaringer med å samarbeide med industrien. Det er viktig for oss å ha kontakt med legemiddelindustrien.(...) Fjellstad trakk frem tre områder hvor NRF typisk har samarbeid med industrien. – Vi har samarbeidsprosjekter, hvor partene stiller med en lik andel ressurser, vi har annonser/utstillingsplass, hvor da selskapene kjøper annonser og vi har konsulenttjenester, som er spesielt viktig for mindre pasientorganisasjoner som er nærmere brukerne. Fjellstad nevnte kampanjen Usynlig syk, som de har hatt sammen med AbbVie og helse-appen Smertevenn, i samarbeid med AbbVie og Pfizer, som suksessfulle samarbeid med industrien. – Vi har et godt fungerende samarbeid med legemiddelindustrien, sier Fjellstad. (…) – Må være vinn-vinn for begge parter Margaretha Hamrin, styreleder i Familiær Hyperkolesterolemi (FH) Norge fortalte om hvordan en mindre pasientorganisasjon jobber. FH er en genetisk tilstand som fører til høye kolestrolverdier. FH Norge har 2000 medlemmer. (…) Etter presentasjonene var det lagt opp til en workshop som ble organisert av Pasientutvalget. De fire gruppene gikk gjennom tema som tilgang til nye behandlinger, brukermedvirkning og hva pasientforeninger trenger av industrien for å få til et bedre samarbeid. (aftenposten.no 6.2.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Gigantene i hjertet av opioidkrisen. (- Nesten 218 000 overdoserelaterte dødsfall grunnet reseptbelagte opioider.)

(Anm: Gigantene i hjertet av opioidkrisen. (The Giants at the Heart of the Opioid Crisis.) (...) I de to tiårene siden OxyContin ble introdusert i 1996 har det vært nesten 218 000 overdoserelaterte dødsfall grunnet forskrivning av reseptbelagte opioider, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. (CDC). (nytimes.com 22.4.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Nok en veldedelig organisasjon for pasienter forliker anklager om hjelp fra legemiddelfirmaer for å betale Medicare-kickbacks (bestikkelser).

(Anm: Another patient charity settles charges it helped drug makers pay Medicare kickbacks. After a contentious, two-year battle with federal authorities, a patient charity called Patient Services agreed to pay $3 million to settle allegations of violating federal law by enabling drug makers to pay kickbacks to Medicare patients who took their medicines. The settlement marks the fourth time in as many months that a patient charity has reached a deal with the U.S. Department of Justice, which has been probing the ties between the pharmaceutical industry and these organizations over concerns they are gaming the system. Over the past two years, numerous pharmaceutical companies have similarly reached settlements. (statnews.com 24.1.2020).)

- Johnson & Johnsons Actelion-enhet er enig i å betale 360 millioner dollar for å løse anklager om bestikkelser i USA. (- Forliksbeløpet overstiger den tidligere rekordboten på 210 millioner dollar som ble ilagt United Therapeutics i fjor for påstander om bruk av veldedighet for å betale utgifter for Medicare-pasienter.) (- I dette tilfellet ble Actelion anklaget for å bruke veldedighet som en kanal for å betale egenandeler for pasienter forskrevet pulmonal arteriell hypertensjon (PAH).) (- I tillegg har Justisdepartementet også inngått forlik på 57 millioner dollar med Jazz Pharmaceuticals og 24 millioner dollar med Pfizer over tilsvarende krav.)

(Anm: Johnson & Johnson's Actelion unit agrees to pay $360 million to resolve US kickback allegations. The US Department of Justice on Thursday announced that Johnson & Johnson's Actelion Pharmaceuticals unit has agreed to pay $360 million to settle claims that it used a charity to funnel kickbacks to Medicare patients. In the case, Actelion was accused of using a charity as a conduit for paying co-pays for patients prescribed its pulmonary arterial hypertension drugs. US Attorney Andrew Lelling stated "such conduct not only violates the anti-kickback statute, it also undermines the Medicare programme's co-pay structure, which Congress created as a safeguard against inflated drug prices." (…) The settlement amount exceeds the previous record fine of $210 million levied against United Therapeutics last year over allegations of using a charity to pay out-of-pocket expenses of Medicare patients. Subsequently, the Department of Justice has also reached settlements of $57 million with Jazz Pharmaceuticals and of $24 million with Pfizer over similar claims. (firstwordpharma.com 6.12.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: J&J pays $360 million for illegally using a charity to pay kickbacks to Medicare patients. Johnson & Johnson (JNJ) agreed to pay $360 million to resolve charges of illegally using a supposedly independent charity to pay kickbacks to Medicare patients as a way to cover their out-of-pocket costs. (statnews.com 6.12.2018).)

– Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

(Anm: Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring etterligner ofte journalistikk og bruker ofte journalistisk uttrykkform for å skape interesse.[1] Tidligere ble dette gjerne omtalt som tekstlike annonser.[2] I medie- og reklamebransjen brukes mange overlappende og delvis synonyme begreper om innholdsmarkedsføring. Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.[3]  (no.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget.

(Anm: - Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget. Schibsted har ligget lavt i den offentlige debatten om innholdsmarkedsføring. Istedenfor å svare på angrep fra dårlig kamuflerte konkurrenter som Trigger og Geelmuyden Kiese, har vi fokusert på å utvikle produktene, eksperimentere og skape verdi for både oss selv og annonsørene. VG Partnerstudio og Brand Studio har ledet vei for bransjen og flere dyktige miljøer hos DN, Aller og Egmont har blitt etablert i kjølvannet. (…) Les også: Mediebyrå om rivalens content-satsing: - Publicis med dårlig skjult agenda Les også: Publicis angriper medienes content-byråer: - Tilbudet har ikke vært godt nok(kampanje.no 8.4.2019).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. (- Læger mod sponsor: Ren markedsføring.)

(Anm: Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

- Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser.

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- Lar mediene seg bruke som salgskanaler? (- Sunn skepsis Inntil videre må vi forholde oss til pressemeldinger som kanskje overselger virkningene av helsefremmende produkter. Men så lenge journalister og publikum er klar over det, er det ikke nødvendigvis et stort problem.)

(Anm: Lar mediene seg bruke som salgskanaler? | Atle Fretheim. I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk. Å kunne vise til «dokumentert effekt» er viktig for markedsføringen av helsefremmende produkter. Hvordan forholde seg til pressemeldinger som overselger virkningene av nye legemidler. (…) Mediekritikk Ett eksempel: Nyhetsbyrået Reuters ble i fjor kritisert for å ha opptrådt som om de var en del av PR-apparatet til legemiddelfirmaet Amgen. De videreformidlet en pressemelding som hausset opp effekten av en ny kolesterolsenkende medisin, uten å stille et eneste kritisk spørsmål. (…) Sunn skepsis Inntil videre må vi forholde oss til pressemeldinger som kanskje overselger virkningene av helsefremmende produkter. Men så lenge journalister og publikum er klar over det, er det ikke nødvendigvis et stort problem. (aftenposten.no 28.5.2018).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag.

(Anm: Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag. Den prekære sag, hvor USA's præsident Donald Trump beskyldes for at have haft et seksuelt forhold til en pornostjerne og betalt hende for at tie stille om det, trækker nu også tråde til medicinalindustrien, skriver et amerikansk medie. (medwatch.dk 11.5.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- To tredjedeler av pasientintforeninger mottar penger fra industrien

Two-thirds of patient advocacy groups receive industry funding
newsroom.clevelandclinic.org 17.1.2017
Results raise questions about potential conflicts of interest; Increased transparency, more robust policies needed to ensure public trust

Patient advocacy groups – non-profit organizations that provide counseling and education to patients and advocate for policy changes – frequently receive funding from for-profit industry, raising questions about independence and conflicts of interest, according to new Cleveland Clinic research.

In a national survey of 439 patient advocacy groups, a team of researchers led by Cleveland Clinic bioethicist Susannah Rose, Ph.D., found that 67 percent receive funding from for-profit companies, with 12 percent receiving over half of their funding from industry. The research is published in the Jan. 17 issue of the Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine. (…)

(Anm: Industrien gav 9,7 mio. kr. til patientforeninger i 2013 (dagenspharma.dk 19.6.2014).)

(Anm: Editorials. Industry links with patient organisations. (…) Survey respondents acknowledged a need to improve conflict of interest policies.1 A second study of 104 patient advocacy organisations found similar funding patterns and that only 12 had published policies for managing institutional conflicts of interest.2 BMJ 2017;356:j1251 (Published 14 March 2017).)

- Legemiddelfirmaer som produserer opioider betalte pasientforeninger millioner for å påvirke foreskrivninger. (Opioid makers gave millions to patient advocacy groups to sway prescribing.)

(Anm: Legemiddelfirmaer som produserer opioider betalte pasientforeninger millioner for å påvirke foreskrivninger. (Opioid makers gave millions to patient advocacy groups to sway prescribing.) Når nasjonen kjemper mot en forverring av opioidkrisen, antyder en ny rapport at legemiddelfirmaer har gitt betydelige midler til pasientforeninger og leger de siste årene for å påvirke den kontroversielle debatten om riktig bruk og forskrivning. (statnews.com 11.7.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Patient Advocacy Organizations, Industry Funding, and Conflicts of Interest. Question What is the nature of industry funding of patient advocacy organizations in the United States? (…) Conclusions and Relevance.  Patient advocacy organizations engage in wide-ranging health activities. Although most PAOs receive modest funding from industry, a minority receive substantial industry support, raising added concerns about independence. Many respondents report a need to improve their conflict of interest policies to help maintain public trust . JAMA Intern Med. 2017 (Published online January 17).)

- McCaskill planlegger et lovforslag for å tvinge legemiddelindustrien til å opplyse om utbetalinger til ideelle organisasjoner og interesseforeninger (pasientforeninger etc.). Senator Claire McCaskill (D-Mo.) Planlegger å introdusere et lovforslag som vil krever at legemiddelprodusenter rapporterer de utbetalinger som gjøres til ideelle organisasjoner og pasientforeninger, ifølge flere kilder som er oppdatert.

(Anm: McCaskill plans a bill to force pharma to disclose payments to nonprofits and advocacy groups. Seeking to toughen the Sunshine Act, Sen. Claire McCaskill (D-Mo.) plans to introduce a bill that would require drug makers to report payments that are made to nonprofit organizations and patient advocacy groups, according to several sources familiar with the effort. The move comes eight years after the Sunshine Act was created in response to concerns that industry payments were unduly influencing medical research and practice, an issue that arose after a Senate Finance Committee probe. The law was subsequently folded into the Affordable Care Act and a federal database was launched in 2014 to which companies must report payments to physicians. (statnews.com 9.3.2018).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyklobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter"(RRP-er) som er oppvarmede tobakksprodukter.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyk-lobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter" som er oppvarmede tobakksprodukter. As PMI’s CEO, André Calantzopoulos, concedes: Our paramount business strategy is to replace cigarettes with less harmful, smoke-free alternatives. That’s what we call a smoke-free future. Sold under the IQOS brand, these sleekly designed devices heat rather than burn tobacco. (theconversation.com 14.3.2018).)

(Anm: Glossary. Reduced-Risk Products (RRPs). We use the term reduced-risk products (RRPs) to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to those products versus continued smoking. (pmi.com).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

- Habilitets-forvirring i hovedstadens diabetesudvalg. (- Patientforeninger: Vi har helt styr på etikken.)

(Anm: Habilitets-forvirring i hovedstadens diabetesudvalg. Der er stor forvirring omkring medlemmerne i Region Hovedstadens indflydelsesrige diabetesudvalg, hvor en af dem står anført som medlem, selvom han ikke har været med i årevis. (…) Det skriver Berlingske tirsdag. (…) Christian Ougaard, der er formand fra den danske afdeling af den internationale anti-korruptionsorganisation, Transparency International, mener, at regionens diabetesudvalg forekommer ”ualmindeligt sjusket”, når der er står dårligt styr på medlemskabernes og deres interessekonflikter. Patientforeninger: Vi har helt styr på etikken. (medwatch.dk 20.6.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- Godgørende forening fik rødt kort og blev politianmeldt – nu svarer den igjen. (- Hun oplevede foreningen som meget lukket, kunne ikke gennemskue økonomien og mente, at foreningen optrådte uetisk. Da hun ikke internt kunne få svar på sine spørgsmål, stod hun og et andet medlem af , Mikael Houe, i 2016 frem i Jyllands-Posten og kritiserede forholdene. Kritikken fik voldsomme følger for foreningen.)

(Anm: Godgørende forening fik rødt kort og blev politianmeldt – nu svarer den igjen. Danmarks største børnekræftforening tager et usædvanligt skridt mod medlemmer, der offentligt har kritiseret den for lukkethed, uigennemskuelig økonomi og uetisk adfærd. Kristine Mondorf meldte sig ind i foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB), da hendes dengang niårige dreng Peter blev ramt af kræft. Hun oplevede foreningen som meget lukket, kunne ikke gennemskue økonomien og mente, at foreningen optrådte uetisk. Da hun ikke internt kunne få svar på sine spørgsmål, stod hun og et andet medlem af , Mikael Houe, i 2016 frem i Jyllands-Posten og kritiserede forholdene. Kritikken fik voldsomme følger for foreningen. (jyllands-posten.dk 6.1.2019).)

- Hele ledelsen i omstridt børneforening trækker sig. (- Familier med kræftramte børn, FMKB, har de seneste år været ude i et stormvejr efter kritik fra såvel medlemmer som myndigheder i forbindelse med foreningens adfærd og dens brug af penge.)

(Anm: Hele ledelsen i omstridt børneforening trækker sig. Danmarks største børnekræftforening er igen blevet politianmeldt, og nu trækker både den daglige leder og bestyrelsen sig. FMKB har bl.a. fået kritik for at have brugt 14,5 mio. kr. på at købe denne liebhaverejendom i Ans, hvor foreningens hovedsæde ligger. (…) Familier med kræftramte børn, FMKB, har de seneste år været ude i et stormvejr efter kritik fra såvel medlemmer som myndigheder i forbindelse med foreningens adfærd og dens brug af penge. (jyllands-posten.dk 11.2.2019).)

- Pfizer under etterforskning grunnet bånd til veldedige organisasjoner. (- De siste årene har man fra år til år sett en økning i priser på reseptbelagte legemidler, og disse matcher i mange tilfeller store donasjoner til pasientassisterende veldedige organisasjoner.)

(Anm: Pfizer under etterforskning grunnet bånd til veldedige organisasjoner. (…) De siste årene har man fra år til år sett en økning i priser på reseptbelagte legemidler, og disse matcher i mange tilfeller store donasjoner til pasientassisterende veldedige organisasjoner. (…) Bloomberg melder at de syv største bidragsytende veldedige organisasjoner mottok totale bidrag på over 1,1 milliarder dollar i 2014 - mer enn det dobbelte av tallet i 2010. (pharmaphorum.com 27.2.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Lundbeck-direktør: Svært at komme udenom sager når vi opererer i 55 lande. (- Forliget, som nu er indgået, betyder på nuværende tidspunkt, at Lundbeck skal betale 52,6 mio. dollar eller cirka 336 mio. kr.) (- Sagen drejer sig om, at man i USA har et forbud mod, at medicinalselskaber yder finansiel støtte til patienter i de offentlige sygesikringsprogrammer, Medicare og Medicaid, men et sådan forbud gælder ikke for patientstøtteorganisationer. Myndighederne har dog gjort gældende, at betalinger fra farmaselskaber til disse organisationer, som så sender midlerne videre til patienterne, er en omgåelse af reglen.)

(Anm: Lundbeck-direktør: Svært at komme udenom sager når vi opererer i 55 lande. (…) Lundbeck har onsdag forhandlet hovedpunkterne i en forligsaftale på plads med det amerikanske justitsministerium, Department of Justice. (…) Forliget, som nu er indgået, betyder på nuværende tidspunkt, at Lundbeck skal betale 52,6 mio. dollar eller cirka 336 mio. kr. De yderligere detaljer omkring den formelle del af aftalen skal forhandles inden for to til tre måneder. Og de forhandlinger holdes internt mellem parterne. (…) Det amerikanske justitsministerium og Lundbeck mangler endnu at forhandle de sidste detaljer på plads i det forlig, parterne indgik onsdag aften dansk tid. (…) Sagen drejer sig om, at man i USA har et forbud mod, at medicinalselskaber yder finansiel støtte til patienter i de offentlige sygesikringsprogrammer, Medicare og Medicaid, men et sådan forbud gælder ikke for patientstøtteorganisationer. Myndighederne har dog gjort gældende, at betalinger fra farmaselskaber til disse organisationer, som så sender midlerne videre til patienterne, er en omgåelse af reglen. Lundbeck indgår forlig i USA - betaler 336 millioner Sydbank-analytiker om Lundbeck-forlig i USA: Ikke så dyrt som frygtet (medwatch.dk 7.6.2018).)

(Anm: Lundbeck (mintankesmie.no).)

- Lundbeck-boss betaler 336 mio. kr. i forlig: »Vi har ikke begået lovbrud«. (- Hvis der ikke er noget at komme efter, hvorfor så indgå forlig? »I USA vil der ofte være retssager.)

(Anm: Lundbeck-boss betaler 336 mio. kr. i forlig: »Vi har ikke begået lovbrud«. Medicinalselskabet Lundbeck har indgået et stort forlig i USA med det amerikanske justitsministerium og betaler 336 mio. kr. Alligevel bedyrer topchefen, at selskabet er uskyldig. Medicinalselskabet Lundbeck har indgået et kæmpe forlig i USA og betaler 336 mio. kr. til det amerikanske justitsministerium for at slippe for en retssag. Alligevel mener Lundbeck-topchef Anders Götzsche ikke, at selskabet har gjort noget som helst forkert. Hvis der ikke er noget at komme efter, hvorfor så indgå forlig? »I USA vil der ofte være retssager. Dette er en sag, hvor der er 15 andre selskaber, der har haft lign... (jyllands-posten.dk 7.6.2018).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Lundbeck topper omdømmeanalyse blandt USA's patientorganisationer.

(Anm: Lundbeck topper omdømmeanalyse blandt USA's patientorganisationer. Den amerikanske afdeling af Lundbeck scorer topkarakterer i ny måling blandt 169 af landets patientforeninger, der har vurderet 30 medicinalselskabers omdømme. (medwatch.dk 11.5.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

- Storsponsor af patientforeninger: »En del af kritikken baserer sig på misforståelser«

Storsponsor af patientforeninger: »En del af kritikken baserer sig på misforståelser«
jyllands-posten.dk 15.6.2017
Det amerikanske medicinalselskab AbbVie står for næsten en fjerdedel af medicinalindustriens sponsorater til de danske patientforeninger. En del af kritikken baserer sig på misforståelser, lyder det fra selskabet selv.

Ingen over, ingen ved siden af. Alene i 2016 kanaliserede det amerikanske medicinalselskab AbbVie knap 3,6 mio. kr. i retning af patientforeningerne, svarende til næsten en fjerdedel af de samlede sponsorater.

Hvorfor sponsorerer I disse patientforeninger i så relativt stor stil?

»Det gør vi, fordi patienterne er en virkelig væsentlig interessentgruppe. Der er klart områder, hvor vi har vores kommercielle interesser, og der er områder, hvor patientforeningerne har deres k... (…)

– OxyContin-legemiddelfirmaet slutter å markedsføre opioider, idet de rapporterer detaljer om utbetalinger til interessegrupper.

(Anm: – OxyContin-legemiddelfirmaet slutter å markedsføre opioider, idet de rapport detaljer om utbetalinger til interessegrupper. (…) Purdue betalte 4,15 millioner dollar til 12 grupper fra 2012 til 2017, inkludert Academy of Integrative Pain Management, som drev lobbyisme mot statlige lovgivere mot begrensninger på legemiddelforskrivninger. Den nest største giveren, Insys Therapeutics, gav 3,15 millioner dollar til US Pain Foundation og andre. Ytterligere 1,6 millioner gikk til leger tilknyttet smertegrupper.) (Purdue paid $4.15m to 12 groups from 2012 to 2017, including the Academy of Integrative Pain Management, which lobbied in state legislatures against restrictions on prescribing. BMJ 2018;360:k791 (Published 19 February 2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger.

(Anm: - Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger (- The drug lobby is the most aggressively funded lobby on Capitol Hill—it dwarfs the defence industry) The lobby problem: it’s in your own hands. Editor's Choice - US Editor’s Choice (Redaktørens valg – den amerikanske redaktørens valg). BMJ 2014;348:g135 (Published 10 January 2014).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Industrien og legemiddelkontroller uenige om hvilke data som skal forbli konfidensielle (forretningshemmeligheter). (- AbbVie, et forskningsbasert biofarmasøytisk selskap som ble separert fra Abbott på begynnelsen av dette året har allerede brakt dette spørsmålet inn for domstolene for å forhindre at legemiddelkontrollen European Medicines Agency frigir data til en rival, det belgiske firmaet UCB, for Abbvies legemiddel mot revmatoid artritt adalimumab (Humira).)

(Anm: Industrien og legemiddelkontroller uenige om hvilke data som skal forbli konfidensielle (forretningshemmeligheter). (Industry and drug regulators disagree on which data should remain confidential.) AbbVie, et forskningsbasert biofarmasøytisk selskap som ble separert fra Abbott på begynnelsen av dette året har allerede brakt dette spørsmålet inn for domstolene for å forhindre at legemiddelkontrollen European Medicines Agency frigir data til en rival, det belgiske firmaet UCB, for Abbvies legemiddel mot revmatoid artritt adalimumab (Humira). De vant en midlertidig dom den 30. april i år som forhindrer frigivelsen av disse dataene. BMJ 2013;347:f5390 (3 September 2013).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (- Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: «Der er nogle mennesker, som snylter og udnytter et hul i lovgivningen». Et flertal i Folketinget vil ændre indsamlingsloven for at sikre danskernes tillid til indsamlinger. (…) De vil ikke fortælle, hvem der sidder i bestyrelsen for den velgørende forening, som samler ind til kræftramte børn. De vil ikke oplyse, hvor mange penge de har indsamlet hos velmenende og tillidsfulde danskere, eller hvor mange af midlerne som er gået til det, de siger, er formålet. Foreningen for Danske Kræftramte Børn (DKB), der er politianmeldt på grund af mistanke om svindel, er et blandt flere eksempler på foreninger, som opererer og gemmer sig bag en mur af anonymitet og er uden ... (jyllands-posten.dk 4.2.2017).)

- Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. Patient-advocacy organizations are nonprofit groups whose primary mission is to combat a particular disease or disability or to work toward improving the health and well-being of a particular patient population.1 As political actors, such organizations play an influential role in shaping health policy, pursuing agendas that include expanding coverage for drugs, devices, and diagnostic procedures; increasing support for medical research; and streamlining approval of experimental therapies.2-5 (…) In the context of organization–industry relations, concerns have been raised that industry-supported patient-advocacy organizations have spoken out for access to drugs with questionable therapeutic benefit and remained silent on policy proposals, such as drug-pricing reforms, that might benefit their constituents.6,7 N Engl J Med 2017; 376:880-885 (March 2, 2017).)

- Penger fra legemiddelfirmaer utbetales til pasientforeninger som motsetter seg gjennomgang av Medicare Part B

Pharma dollars back patient groups that oppose Medicare Part B overhaul (Penger fra legemiddelfirmaer utbetales til pasientforeninger som motsetter seg gjennomgang av Medicare Part B)
statnews.com 4.8.2016
Etter at Obama-administrasjonen foreslo å gjennomgå Medicare Del B tidligere i år gikk en lang rekke pasientforenionger raskt ut og uttrykte misnøye. En ny analyse viser at det store flertallet av disse foreningene mottok støtte fra legemiddelindustrien, som kan komme tapende ut dersom forslaget trer i kraft. (After the Obama administration proposed overhauling Medicare Part B earlier this year, a plethora of patient advocacy groups quickly expressed opposition. A new analysis, however, finds that the vast majority of those groups received funding from the pharmaceutical industry, which may come out losers if the proposal goes into effect.)

Nærmere bestemt 110 av de 147 pasientgrupper som motsatte seg planen - eller 75 prosent - hadde mottatt økonomisk støtte fra legemiddelfirmaer, ifølge Public Citizen, en forbrukerforening. De pasientforeninger som ble identifisert utfra signerte brev imøtegikk forslaget sendt til medlemmer av Centers for Medicare og Medicaid Services, som har det overordnede ansvaret for gjennomgangen. (Specifically, 110 of the 147 patient groups that oppose the plan — or 75 percent — have received financial backing from drug makers, according to Public Citizen, the consumer group. The patient groups were identified from signed letters opposing the proposal that were sent to members of the Centers for Medicare and Medicaid Services, which is overseeing the overhaul.)

Ytterligere 241 pasientforeninger, som ifølge Public Citizen for det meste er knyttet til leger eller legemiddelfirmaer, signerte også brev som imøtegikk forslaget. Resultatene er basert på frivillige opplysninger som pasientgrupper og legemiddelfirmaer gir på sine nettsider, dette ifølge Public Citizen, som bemerket at den samlede industristøtten som regel er ukjent. (…) (Another 241 patient groups, which Public Citizen maintained are mostly associated with doctors or drug makers, also signed letters opposing the overhaul. The findings are based on voluntary disclosures that patient groups and drug makers provide on their websites, according to Public Citizen, which noted that the total amounts of industry backing are mostly unknown.)

- Det er historien om hvordan den særdeles dårlig vitenskapelig underbygde fortellingen om at depresjon «skyldes» for lave nivåer av serotonin gradvis fikk fotfeste, først hos pasientorganisasjonene, så hos det generelle publikum.

Forførende forskningsfortellinger
A Brean. Fra redaktøren
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:291 (23.2.2016)
(…) Det er historien om hvordan den særdeles dårlig vitenskapelig underbygde fortellingen om at depresjon «skyldes» for lave nivåer av serotonin gradvis fikk fotfeste, først hos pasientorganisasjonene, så hos det generelle publikum, og hvordan den deretter ble brukt til å bygge opp myten at selektive serotoninreopptakshemmere bringer serotoninnivåene tilbake til det «normale». En simplistisk, induktiv forklaring fullstendig uten evidens eller rimelig grad av plausibilitet ble til en fortelling med sterk appell. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm:Editorials (Lederartikler). Tyrer P, Cooper SA, Hassiotis A. Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Big pharma mobiliserer pasienter i striden om forsøksdata

Big pharma mobilising patients in battle over drugs trials data (Big pharma mobiliserer pasienter i striden om forsøksdata)
guardian.co.uk/business 21.7.2013
Lekket memo fra industrieheter avslører strategi for å bekjempe signaler fra legemiddelkontroller om å tvinge firmaer til å publisere resultater (Leaked memo from industry bodies reveals strategy to combat calls by regulators to force companies to publish results )

Legemiddelindustrien har generelt motsatt seg forsøk på mer fritt å dele forsøksdata fra legemiddelforsøk. (Pharmaceutical industry has broadly resisted moves to share data from drugs trials more freely.)

Den farmasøytiske industrien har "mobilisert" en hær av pasientforeninger til å drive lobbyvirksomhet mot planene om å tvinge firmaer til å publisere hemmelige dokumenter fra legemiddelforsøk. (The pharmaceutical industry has "mobilised" an army of patient groups to lobby against plans to force companies to publish secret documents on drugs trials.)

Legemiddelfirmaer publiserer bare en brøkdel av sine resultater og holder mye av informasjonen for seg selv, men legemiddelkontroller vil forby denne praksisen. Hvis firmaer publiserte alle deres kliniske studiedata kunne uavhengige forskere reanalysere deres resultater, og sjekke firmaenes påstander om sikkerhet og effekt på legemidler. (Drugs companies publish only a fraction of their results and keep much of the information to themselves, but regulators want to ban the practice. If companies published all of their clinical trials data, independent scientists could reanalyse their results and check companies' claims about the safety and efficacy of drugs.)

I de forslag som blir diskutert i Europa ville legemiddelfirmaer bli tvunget til å frigi alle sine data, inkludert resultater som viser at legemidler ikke virker eller forårsaker farlige bivirkninger. (Under proposals being thrashed out in Europe, drugs companies would be compelled to release all of their data, including results that show drugs do not work or cause dangerous side-effects.)

Mens noen selskaper har blitt enige om å dele dataene mer fritt har industrien generelt motsatt seg utspillene. Den siste strategien viser hvordan pasientforeninger hvorav mange mottar delvis eller hele deres finansiering fra legemiddelfirmaer-er blitt brakt inn i kampen. (While some companies have agreed to share data more freely, the industry has broadly resisted the moves. The latest strategy shows how patient groups – many of which receive some or all of their funding from drugs companies – have been brought into the battle.)

Strategien var utarbeidet av to store faggrupper (legemiddelindustriforeninger), Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), og skissert i et notat til senior industriledere denne måneden, i henhold til en e-post som er mottatt av Guardian. (The strategy was drawn up by two large trade groups, the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), and outlined in a memo to senior industry figures this month, according to an email seen by the Guardian.)

Memoet fra Richard Bergström, sjef for EFPIA, ble sendt til direktører og juridiske rådgivere hos Roche, Merck, Pfizer, GSK, AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis og mange mindre selskaper og styrets medlemmer. Det ble lekket av en ansatt i et av legemiddelfirmaene. (The memo, from Richard Bergström, director general of EFPIA, went to directors and legal counsel at Roche, Merck, Pfizer, GSK, AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis and many smaller companies. It was leaked by a drugs company employee.)

E-posten beskriver en firegrenet kampanje som starter med "mobilisering av pasientforeninger for å uttrykke bekymring om risiko for folkehelsen av ikke-vitenskapelig gjenbruk av data". Dette betyr at pasientorganisasjoner kjemper for bransjen ved å skape frykt for at hvis de fullstendige resultatene fra studier på legemidler blir publisert kan informasjonen feiltolkes og forårsake helseskremsel. (The email describes a four-pronged campaign that starts with "mobilising patient groups to express concern about the risk to public health by non-scientific re-use of data". Translated, that means patient groups go into bat for the industry by raising fears that if full results from drug trials are published, the information might be misinterpreted and cause a health scare.)

Lobbyvirksomheten er rettet mot Europa hvor European Medicines Agency (EMA) ønsker å publisere alle de kliniske studierapporterer som firmaer har arkivert, og hvor forhandlingene rundt det kliniske forsøksdirektiv kan tvinge legemiddelfirmaene til å publisere alle kliniske forsøksresultater i en offentlig database. (The lobbying is targeted at Europe where the European Medicines Agency (EMA) wants to publish all of the clinical study reports that companies have filed, and where negotiations around the clinical trials directive could force drug companies to publish all clinical trial results in a public database.)

"Noen som motsetter seg full åpenhet om data frykter at publisering av informasjonen kunne avsløre forretningshemmeligheter, sette pasienters personvern i fare, og fordreies av forskernes egne interessekonflikter. Mens mange av bekymringene er begrunnet sier kritikere at de kan håndteres, og at åpenhet er langt viktigere for pasientsikkerhet." ("Some who oppose full disclosure of data fear that publishing the information could reveal trade secrets, put patient privacy at risk, and be distorted by scientists' own conflicts of interest. While many of the concerns are valid, critics say they can be addressed, and that openness is far more important for patient safety.")

Tim Reed hos Health Action International, en forening som tidligere har avslørt legemiddelindustriens økonomiske forbindelser med pasientforeninger, sier: "det er utrolig ironisk at dette er et åpenhetsinitiativet og vi har nå klare indikasjoner på at legemiddelindustrien er klare på å bruke pasientforeninger til å kjempe for sine interesser. (Tim Reed, of Health Action International, a group that has previously exposed the pharmaceutical industry's financial links with patient groups, said: "It's incredibly ironic that this is a transparency initiative and we've now got clear indications that the pharmaceutical industry is ready to use patient organisations to fight their corner.)

"Det understreker det faktum at pasientforeninger, som betales av legemiddelindustrien, vil gå inn i kampen for dem. Det er en skjult agenda her. Pasientforeninger vil si de tror at det er en god idé å holde kliniske forsøksdata hemmelige. Hvorfor skulle de gjøre det? De vil gjøre det fordi de fronter legemiddelindustrien. ("It underlines the fact that patient groups who are in the pay of the pharmaceutical industry will go into battle for them. There's a hidden agenda here. The patient groups will say they think it's a great idea to keep clinical trials data secret. Why would they do that? They would do that because they are fronts for the pharmaceutical industry.)

"Pasientforeninger kan påvirke fordi de er antatt for å representere stemmen til de som lider. Men industrien bruker dem til å si at vi ikke kommer til å få innovative legemidler hvis industrien blir avskrekket fra å investere ved å måtte være åpen om sine kliniske studier," la han til. ("Patient groups get traction because they are assumed to represent the voice of the suffering. But industry uses them to say we're not going to get innovative medicines if the industry is deterred from investing by having to be transparent about their clinical trials," he added.)

En fersk gjennomgang av medisinsk forskning har anslått at bare halvparten av alle kliniske forsøk blir publisert i sin helhet, og at positive resultater var dobbelt så sannsynlig å bli publisert enn de negative. (A recent review of medical research estimated that only half of all clinical trials were published in full, and that positive results were twice as likely to be published than negative ones.)

En kilde i Europaparlamentet, som ligger i nærheten av forhandlingene om det kliniske studiedirektivet opplyste at han hadde opplevd intens lobbyvirksomhet fra pasientorganisasjoner. "Vi har vært vitne til denne typen aktivitet i de siste månedene, og det er en bekymring hvis legemiddelindustrien står bak noe av det. De prøver å svekke enkelte åpenhetsforslag og det er fremgår klart utfra mengden av lobbyvirksomhet vi har hatt," sa han. (A source in the European parliament, who is close to the negotiations over the clinical trials directive, said he had experienced intense lobbying from patient groups. "We've witnessed this sort of activity in recent months, and it's a concern if the pharmaceutical industry is behind some of it. They are trying to weaken some of the transparency proposals and that's clear from the amount of lobbying we've had," he said.)

Pasientforeninger fokuserer på bekymringer for at hvis legemiddelfirmaer frigir alle sine kliniske studiedata kan informasjonen bli misforstått eller forsettlig utvalgt, og skape en skadelig skremsel rundt visse legemidler eller vaksiner. (The patient groups focus on the concern that if companies release all of their clinical trials data, the information might be misconstrued, or intentionally cherry-picked, and spark damaging health scares around certain drugs or vaccines.)

"Dette er ikke helt ubegrunnet bekymringer, men risikoen finnes allerede, og de tingene skjer allerede. Svaret er å ha et ansvarlig vitenskapelig samfunn som kan motvirke påstander og krav, "sier kilden. ("These aren't completely unfounded concerns, but the risk already exists, and those things already happen. The answer is to have a responsible scientific community that can counteract the allegations and claims," the source said.)

(Anm: Vigtig bog om medicinalindustrien er skræmmende læsning (politiken.dk 2.10.2013).)

(Anm: Pharma pushes patients to speak up against data disclosure (Legemiddelindustrien pusher pasienter til å imøtegå åpenhet om data ) (pharmatimes.com 22.7.2013).)

- 870.000 patienters talerør går i rette med overlæge Peter Gøtzsche

870.000 patienters talerør går i rette med overlæge Peter Gøtzsche
politiken.dk 14.1.2014
Angrebet preller af på overlægen, der fastholder sin kritik af psykiaterne.

Overlæge Peter Gøtzsche afsporer debatten om brugen af medicin mod psykisk sygdom.

Sådan lyder den barske anklage fra landets største patientorganisation, Danske Patienter, der taler på vegne af 17 medlemsorganisationer med tilsammen 870.000 medlemmer.

Den aktuelle anledning til kritikken er en kronik, som overlæge og professor Peter Gøtzsche, der leder Det Nordiske Cochrane Center, fik bragt i Politiken i sidste uge. I kronikken skriver den internationalt anerkendte forsker, at danske psykiatere er så dårlige til at håndtere brugen af psykofarmaka, at borgerne ville være langt bedre stillet, hvis samtlige præparater mod psykisk sygdom blev fjernet fra markedet.

LÆS KRONIKEN Psykiatri på afveje

Gøtzsches kronik og hans efterfølgende udtalelser i medierne »afsporer den nødvendige debat om lægernes ordination af medicin til psykisk syge«, mener Danske Patienters direktør, Morten Freil. (...)

(Anm: Fortielse. Forbrytelse? Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:257 (11.2.2014).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Motstridende lojalitet?

Divided Loyalties? (Motstridende lojalitet?)
washingtonpost.com 7.2.2006
Pasientforeninger som opererer på nonprofitbasis liker å fremstille seg selv som pasienters forbundsfeller. Kan de samtidig tjene firmavelgjørere? (Nonprofit Health Advocacy Groups Like to Portray Themselves as Patients' Allies. Can They Serve Corporate Benefactors at the Same Time?)

Diabetespasienter som bekymret vurderer nytte og risiko for et eksperimentelt diabeteslegemiddel kalt muraglitazar ville kanskje forvente noe hjelp fra American Diabetes Association (ADA). Men de ville ikke finne mye på ADAs nettsted. (Diabetes patients anxious to weigh the pros and cons of an experimental diabetes drug called muraglitazar might expect some help from the American Diabetes Association (ADA). But they won't find much on the ADA Web site.)

For eksempel er der ingen informasjon om forskning som linker legemidlet til mulig økt risiko for dødelige hjerteproblemer. Dessuten har nettstedet ennå tilgode å opplyse om at legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA) godkjente legemidlet kun på det vilkår at produsenten av legemidlet, Bristol-Meyers Squibb -- som sist år donerte mer enn 1 million dollar til ADA -- skaffet til veie ytterligere sikkerhetsdata. Diabetesforeningen erkjenner i sin årlige rapport og en webside kalt "Corporate Health Ambassador Case Study" å ha mottatt økonomisk støtte fra legemiddelprodusenten, men ikke det eksakte beløpet på donasjonen. (For example, there is no information about research linking the drug to possible increased risk of fatal heart problems. Also, the Web site has yet to report that the Food and Drug Administration (FDA) approved the drug only on the condition that its maker, Bristol-Meyers Squibb -- which last year donated more than $1 million to the ADA -- produce additional safety data first. The diabetes group acknowledges financial support from the drug maker in its annual report and on a Web page called "Corporate Health Ambassador Case Study," but not the precise amount of the donation.)

På tilsvarende måte, dersom pasienter har spørsmål om legemidler for benskjørhet, tror de kanskje at National Osteoporosis Foundation (NOF) ville hjelpe til med å løse problemer. Men NOFs nettsted går ikke inn i den vitenskapelige debatten om effekten av langtidsvirkninger for Fosamax, det mest populære legemidlet på markedet til behandling av osteoporose. Merck, produsenten av Fosamax, er mangeårig NOF-donator, og er navngitt i NOFs årlige rapport. Men organisasjonen redegjør ikke for hvor mye de får fra Merck og andre velgjørere. (Similarly, if patients have questions on drugs for bone loss, they might think the National Osteoporosis Foundation (NOF) would help sort things out. But the NOF Web site doesn't get into the scientific debate over the long-term effects of Fosamax, the most popular osteoporosis drug on the market. Merck, the maker of Fosamax, is a longtime NOF donor, and it's named in NOF's annual report. But the organization does not disclose how much it gets from Merck and other supporters.)

Som regel varsler ikke grupper som NOF og ADA om legemiddelsikkerhet -- ikke en gang for legemidler som er produsert av ikke-donatorer. Gruppene fremstiller seg som talsmenn snarere enn vaktbikkjer, forpliktet til å forbedre bevisstheten om sykdommer og samle inn penger for å finansiere og utvikle kurer og forebyggende tiltak. Men noen forbrukergrupper sier disse ideelle organisasjoner av og til setter sine firmasponsorers interesser foran sine pasienters. (In general, groups like the NOF and the ADA don't raise alarms about drug safety -- even for drugs made by non-donors. The groups portray themselves as advocates rather than watchdogs, committed to improving awareness of the diseases and raising funds to develop cures and preventive measures. But some consumer groups say these nonprofit organizations sometimes put their corporate sponsors' interests ahead of their patients'.)

Amy Tenderich, en blogger som stiftet nettstedet Diabetesmine.com, opplyser at hun deler mange diabetespasienters tørst etter informasjon når det gjelder nye behandlinger. "Du ønsker å vite hva som kommer. Er det trygt? Vil det kunne redde mitt liv?" sier hun. (...) (Amy Tenderich, a blogger who created the Diabetesmine.com Web site, said she shares with many diabetes patients a hunger for information on new treatments. "You want to know what's coming. Is it safe? Is it going to save my life?" she said.)

"De av oss i dette miljøet som også driver opplysningsvirksomhet tar alt det ADA sier med en klype salt," sa hun. "Det er klart at organisasjonen . . . er svært varsom for ikke å tråkke noen av sine velgjørere og annonsører i tidsskrifter på tærne ." (...) ("Those of us in the diabetes community also disseminating information take everything the ADA says with a grain of salt," she said. "It is clear that the organization . . . is very careful not to step on the toes of its supporters and the advertisers in its magazines.")

Hos ADA -- som rapporterte økte inntekter og forbruket på mer enn 200 millioner dollar sist år -- gav de mest sjenerøse donorer 1 million dollar eller mer. Denne gruppe inkluderer Eli Lilly, AstraZeneca and Novo Nordisk -- alle firmaer som arbeider med nye diabeteslegemidler. NOF rapporterte inntekter på omtrent 6,3 millioner dollar i sin årsrapport for 2004. (...) (At the ADA -- which reported raising and spending more than $200 million last year -- the most generous donors give $1 million or more. That group includes Eli Lilly, AstraZeneca and Novo Nordisk -- all companies working on new drugs for diabetes. The NOF reported revenues of about $6.3 million in its 2004 annual report.)

Når pasientforeninger som fronter sykdommer blander seg inn i gjennomgangen av legemidler som vurderes av FDAs Drug Safety and Risk Management Advisory Committee, sier de, at publikum sannsynligvis er uvitende om mulige interessekonflikter. (When disease advocacy groups weigh in on a drug up for review by the FDA's Drug Safety and Risk Management Advisory Committee, they say, the public may be unaware of potential conflicts of interest.)

I løpet av sin toårige periode i komiteen, hørte helseforskeren Curt Furberg ved Wake Forest University ofte vitnesbyrd fra pasientforeninger som fronter sykdommer. Han sier at til forskjell fra andre så opplyser ikke talsmenn for foreninger om sine egne mulige interessekonflikter på disse møter. Men Furberg sier at det ofte høres ut som om de representerer legemiddelfirmaer. (During his recent two-year term on the committee, Wake Forest University health sciences researcher Curt Furberg frequently heard testimony from disease advocacy groups. Unlike other speakers, he said, spokesmen for the groups do not identify their potential conflicts of interest at these meetings. But Furberg said they often sound like they represent drug companies.)

Ifølge ham er det typisk, når det dukker opp sikkerhetsproblemer ved et legemiddel, at foreningene presenterer en pasient som kan bevitne at legemidlet har forandret hans liv til det bedre. (Typically, he said, the groups will present a patient to testify that a drug with emerging safety problems changed his life for the better.)

"Jeg tviler ikke på det," sa Furberg. "Men det er interessant at der aldri var en enke på høringen som sa, 'Min ektemann tok disse legemidler og fikk et hjerteslag og døde og det forandret mitt liv. "Det er ikke balansert. . . . Min mening er at et synspunkt mangler -- de dårlige nyhetene." ("I don't doubt that," Furberg said. "But it is interesting that there was no widow at the hearing who says, 'My husband took these drugs and he had a heart attack and died and it changed my life.' It's not balanced. . . . My sense it that one point of view is missing -- the bad news.")

Boutin og andre argumenterer for at pasientforeninger, som fronter sykdommer, ikke er i lomma på industrien: Penger fra legemiddelfirmaer utgjør en relativt liten del av de fleste pasientforeningers budsjetter, ifølge ham. Pluss, la han til, de fleste foreninger har retningslinjer for å behandle de interessekonflikter disse forbindelsene kan skape. (Boutin and others argue that the disease advocacy groups are not in industry's pocket: Drug company money accounts for a relatively small part of most groups' budgets, he said. Plus, he added, most groups have guidelines to deal with any conflicts of interest these relationships might create.)

Thomas Moore, sikkerhetsanalytiker ved George Washington University Medical Center er ikke overbevist om at retningslinjene virker. (Thomas Moore, a drug safety analyst at George Washington University Medical Center, isn't convinced that the guidelines are working.)

"Hele systemet er ubalansert fordi der er ingen skeptiske talsmenn der ute," sa han. (...) ("The whole system is unbalanced because there aren't any skeptical advocates out there," he said. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Linker mellom ikke-profitt organisasjoner og firmaer utgjør mulige interessekonflikter

Links between non-profit foundations and companies pose potential conflicts of interest (Linker mellom ikke-profitt organisasjoner og firmaer utgjør mulige interessekonflikter)
BMJ 2011; 342:d2490 (15 April) (pdf)
Big philanthropic foundations are transforming public health around the world, but their links to food and drug companies pose potential conflicts of interest, says a study.

The research says that some of the corporations benefit directly from grants from foundations, and foundations in turn have investments in the corporations to which they award the grants.

Foundation board members and decision makers also sit on the boards of some for-profit corporations benefiting from their grants.

Three experts on public health examined the activities, financial investments, and institutional relations of five of the biggest private global health foundations, including the world’s largest, the Bill and Melinda Gates Foundation (PLoS Medicine 2011;8(4):e1001020, doi:10.1371/journal.pmed.1001020).

At the end of 2008 the Gates Foundation had $29.6bn (£18bn; €20.5bn) of assets under its management, “financing greater than the budget of the entire World Health Organisation,” says the report. The foundation funds medical research and drug and vaccines programmes in developing countries.

The study says that the Gates Foundation’s corporate stock endowment is “heavily” invested in food and drug companies, both directly and indirectly, and that it holds “significant” shares in McDonald’s and Coca-Cola.

The foundation also participates in grants that encourage farmers in developing countries to become business affiliates of Coca-Cola.

The study also looked at the Ford, Rockefeller, W K Kellogg, and Robert Wood Johnson foundations. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: How Should Conflicts of Interest Be Addressed? PLoS Med 8(4): e1001020 (April 12).)

(Anm: Etterlyser et mer lydhørt barnevern. Autismeforeningen og ADHD Norge mener barnevernet må bli flinkere til å hente inn kompetanse når de er usikre på et barns diagnose. Flere foreninger etterlyser mer kompetanse om sykdommer og diagnoser i barnevernet. (NRK.no 3.8.2015).)

- Legemiddelindustrien kjøper “pasientstemmer” hos EMA

Pharma putting in the cash for 'patient voice’ at EMA (Legemiddelindustrien kjøper “pasientstemmer” hos EMA)
pharmatimes.com 13.8.2010
Noe løfter sikkert på øyebrynenene etter offentliggjøringen av en rapport som viser at to tredjedeler av pasientforeninger som samarbeider med European Medicines Agency har mottatt "delvis eller betydelige midler fra legemiddelfirmaer og / eller bransjeorganisasjoner". (Eyebrows are sure to be raised following the publication of a report which shows that two-thirds of the patient and consumer organisations working with the European Medicines Agency received “partial or significant funding from pharmaceutical manufacturers and/or industry associations”.)

En vitenskapelig artikkel fra det uavhengige nederlandske Health Action International Europe bemerker at pasient-og forbrukerorganisasjoner er "stadig mer involvert som interessenter og eksperter i forvaltningen og vitenskapelige komiteer hos EMA". De er alle bedt om å offentliggjøre sine inntekskilder og tilsvarende finansielle bidrag i forhold til deres driftsbudsjettet. (A research article from the independent Netherlands-based Health Action International Europe notes that patient and consumer organisations are "increasingly involved as stakeholders and experts in the management and scientific committees at the EMA". They are all asked to disclose their sources of income and the corresponding financial contributions relative to their operating budget.)

HAI Europa sier at "komplett offentliggjøring er viktig fordi det gir et kvalitativt og kvantitativt bevisbase for å kunne vurdere mulige interessekonflikter". Enkelte "konkurrerende interesser kan påvirke beslutningsprosessen rundt legemiddelregulering og som et resultat av dette ha en innvirkning på folkehelsen". (...) (HAI Europe says that “complete disclosure is important because it provides a qualitative and quantitative evidence base from which to assess potential conflicts of interest”. Any “competing interest could influence the decision-making process around medicines regulation and as a result, have an impact on public health”.)

EMA fails to enforce transparency guidelines (EMA unnlater å håndheve retningslinjer for åpenhet)
Rapporten viser at "EMA ser ut til å ha mislyktes i overvåkingen og håndhevingen av sine retningslinjer for finansiell åpenhet". Disse ble innført i 2005, men etter mars 2010, hadde 20 av de 23 kvalifiserte gruppet ennå ikke meldt fra om sine inntekter for 2006 på nettet. "Til tross for manglende etterlevelse, ble alle organisasjoner invitert til å delta på EMAs årsmøte i desember 2009". (The report says that “the EMA appears to have failed in the monitoring and enforcement of its guidelines on financial transparency”. These were introduced in 2005, but by March 2010, 20 of the 23 eligible groups had not yet reported their 2006 income online. “Despite the lack of compliance, all organisations were invited to participate in the EMA annual meeting in December 2009”.)

HAI Europe mener at "det er ikke tilstrekkelige finansieringskilder via offentlige og ikke-firmakilder som gir uavhengig støtte til det verdifulle arbeidet som gjøres av pasient- og forbrukerorganisasjoner, spesielt på det regulatoriske nivå". Derfor"bidrar dette til at legemiddelindustrienutbredt i stor utstrekning til sponsing av pasientenstemmer overfor EMA". (...) (HAI Europe believes that “there are insufficient public and non-corporate funding sources to support the valuable work of patient and consumer organisations, particularly at the regulatory level”. Therefore, “this contributes to the prevalence of pharmaceutical industry sponsorship of the patient voice at the EMA”.)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

- Läkemedelsföretag sponsrar kampanj om MS-behandling

Läkemedelsföretag sponsrar kampanj om MS-behandling
dagensmedicin.se 11.10.2010
Neurologiskt handikappades riksförbund har samlat in tusentals namn i protest mot landstingens MS-vård. Kampanjen sponsras av ett företag som vill sälja MS-läkemedel. (...)

– Fler kroniskt sjuka skulle höja sin livskvalitet och till och med börja arbeta igen om de fick rätt behandling, säger organisationens tillförordnade generalsekreterare Roger Lindahl i ett pressmeddelande.

NHR:s kampanj genomförs i samarbete med läkemedelsföretaget Biogen Idec. Biogen Idec marknadsför MS-läkemedlen Tysabri och Avonex. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Senatspanel gransker legemiddelfirmaers bånd til smerteforeninger

Senate panel investigates drug companies’ ties to pain groups (Senatspanel gransker legemiddelfirmaers bånd til smerteforeninger )
washingtonpost.com 9.5.2012
As the Senate Finance Committee launched an investigation Tuesday into the relationship between makers of narcotic painkillers and the groups that champion them, a leading advocacy organization said it was dissolving “due to irreparable economic circumstances.”

The American Pain Foundation, which described itself as the nation’s largest organization focused on patients’ pain, was the subject of a December investigation by ProPublica in The Washington Post that detailed its close ties to drugmakers.

The group received 90 percent of its $5 million in funding in 2010 from the drug and medical-device industry, ProPublica found, and its guides for patients, journalists and policymakers had played down the risks associated with opioid painkillers while exaggerating the benefits from the drugs.

It is unclear whether the group’s announcement Tuesday evening — that it would “cease to exist, effective immediately” — was related to letters senators Max Baucus (D-Mont.), the finance panel chairman, and Charles Grassley (R-Iowa) sent earlier in the day to the foundation, drug companies and others.

In the letters, the senators cited an “an epidemic of accidental deaths and addiction resulting from the increased sale and use of powerful narcotic painkillers.” That class of drugs includes popular brand names like Oxycontin, Vicodin and Opana.

Growing evidence, they wrote, suggests that drug companies “may be responsible, at least in part, for this epidemic by promoting misleading information about the drugs’ safety and effectiveness.” (...)

The senators requested information on payments since 1997 to 10 groups and eight people, including two doctors featured in ProPublica’s December report. They asked about any influence the companies had on a 2004 guide for doctors about pain that was distributed by the Federation of State Medical Boards, on guidelines by the American Pain Society and on the American Pain Foundation’s Military/Veterans Pain Initiative.

Patients in serious pain need access to opioids, the senators wrote, but drugmakers and health-care groups “must distribute accurate information about these drugs in order to prevent improper use and diversion to drug abusers.”

The groups also say that patients have a low risk if they do not have addictive personalities and that any restrictions should not punish patients who suffer from serious pain.

Ornstein and Weber report for ProPublica, a nonprofit investigative newsroom in New York. A longer version of this article is available at www.propublica.org. (...)

(Anm: Norsk smerteforening (NOSF) (norsksmerteforening.no).)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

(Anm: Oxymorphone, sold under the brand names Numorphan among others, is a powerful semi-synthetic opioid analgesic (painkiller). (…) Brand names[edit] Numorphan (suppository and injectable solution) Opana ER (extended-release tablet) Opana IR (immediate-release tablet) O-Morphon (10 mg tablet and 1 mg/1ml injection) in Bangladesh by Ziska pharmaceutical ltd. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

- FDA ber Endo å trekke Opana ER fra markedet på grunn av muligheten for misbruk. (- Sier at "etter omhyggelig overveielse, [legemiddelkontrollen er bekymret] at nytten av legemidlet kanskje ikke lenger oppveier risikoen.")

(Anm: FDA ber Endo å trekke Opana ER fra markedet på grunn av muligheten for misbruk. FDA asks Endo to pull Opana ER from market over potential for abuse. The FDA said Thursday it has requested that Endo Pharmaceuticals voluntarily withdraw its reformulated opioid pain medication Opana ER (oxymorphone) from the market, saying that "after careful consideration, [the agency is concerned] that the benefits of the drug may no longer outweigh its risks." The FDA noted this is the first time it has taken steps to remove a currently marketed opioid pain drug from sale due to the public health consequences of its abuse. Endo's shares were down as much as 14 percent on the news. (firstwordpharma.com 8.6.2017).)

(Anm: FDA wants opioid painkiller pulled off market. (CNN)The US Food and Drug Administration said Thursday that drugmaker Endo Pharmaceuticals must remove its powerful opioid painkiller Opana ER from the market. The agency says this the first time it has asked that an opioid pain medication be pulled due to "the public health consequences of abuse." "We are facing an opioid epidemic -- a public health crisis -- and we must take all necessary steps to reduce the scope of opioid misuse and abuse," FDA Commissioner Dr. Scott Gottlieb said. "We will continue to take regulatory steps when we see situations where an opioid product's risks outweigh its benefits, not only for its intended patient population but also in regard to its potential for misuse and abuse." (cnn.com 8.6.2017).)

(Anm: FDA ønsker å fjerne smertestillende opioid grunnet misbruksbekymringer. FDA Wants to Remove Opioid Pain Medication Over Abuse Concern. The U.S. Food and Drug Administration on Thursday requested that Endo Pharmaceuticals remove its opioid pain medication, reformulated Opana ER (oxymorphone hydrochloride), from the market. The company noted that despite the FDA's request, it "does not indicate uncertainty with the product's safety or efficacy when taken as prescribed." The company added that it "remains confident in the body of evidence established through clinical research demonstrating that Opana ER has a favorable risk-benefit profile when used as intended in appropriate patients." But, Janet Woodcock, M.D., director of the FDA's Center for Drug Evaluation and Research, said: "The abuse and manipulation of reformulated Opana ER by injection has resulted in a serious disease outbreak. When we determined that the product had dangerous unintended consequences, we made a decision to request its withdrawal from the market. This action will protect the public from further potential for misuse and abuse of this product." (pharmpro.com 9.6.2017).)

(Anm: Amerikansk by saksøker legemiddelfirma for opioidkrise. Den opioide krisen i Nord-Amerika fortsetter videre, ødelegger liv og forårsaker utallige skader på lokalsamfunnet. US city takes drug company to court over opioid crisis. The opioid crisis in North America continues to rumble on, ruining lives and causing untold damage to communities. One city, in Washington state, has taken action to hold a company responsible for the difficulties its community is facing with rising levels of painkiller abuse. Everett, a city north of Seattle in Washington, with a population of 108,000, has accused of Purdue Pharma of failing to adequately prevent the supply of OxyContin into the black market. Everett has alleged that Purdue Pharma supplied OxyContin to suspicious pharmacies and physicians, allowing the opioid painkillers to spread into the hands of those who may abuse them. The behaviour of the pharma company is suggested to have seen a major spike, in 2008, of addiction to opioids that then resulted in an increase of those dying from overdoses. After this period the drug was reformulated but this left those addicted seeking an alternative to feed their addiction, which then (pharmatimes.com 16.3.2017).

- Business as usual mellom legemiddelindustrien og pasientforeninger (trikset er for begge parter å være så åpen og proaktiv som mulig for å bekjempe slike oppslag)

Patient Groups/Pharma Relationships: Rife with Corruption or “Storm in a Teacup”? (Pasient grupper/legemiddelrelasjoner: svært korrumpert eller "storm i et vannglass"?)
social.eyeforpharma.com 9.9.2013
I kjølvannet av de nylige mediaoppslag generert av Guardians avsløringer av "memolekkasje" om dataåpenhet har forholdet mellom pasientforeninger og legemiddelfirmaer igjen kommet i søkelyset. (...) (In the aftermath of the recent media debacle generated from the Guardian’s data transparency ‘memo leak’ exposé, the relationship between patient groups and pharma companies has once again come under the spotlight.)

For pasientforeninger og legemiddelindustrien så vil deres nære samarbeide fortsette, idet partene har en interesse i å se disse forbindelsene blomstre. Sensasjonelle overskrifter i pressen er nettopp det - sensasjonspreget og har lite reell substans, så trikset for begge parter er å være så åpen og proaktiv som mulig for å bekjempe slike oppslag. Fremtiden for båndene mellom legemiddelindustrien og pasientforeninger er business as usual. (...) (For patient groups and pharma alike, their close working relationship will continue, as each party has an interest in seeing these relationships flourish. Sensational headlines in the press are just that – sensationalist and have little real-world substance, the trick is for both parties to remain as open and proactive as possible to combat such stories. The future for the pharma and patient group link is business as usual.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Opprett vinn-vinn-partnerskap med betalere og pasientforeninger

Create win-win partnerships with Payers and Patient groups (Opprett vinn-vinn-partnerskap med betalere og pasientforeninger)
eyeforpharma.com 22.10.2013
Nåværende modell for levering av nyttige tjenester for å forbedre pasientresultater på en kommersiell og bærekraftig måte fungerer ikke. Legemiddelindustrien har per i dag ikke den tillit som er nødvendig for å kunne arbeide med pasienter og betalere for å bedre helseresultater. (To deliver useful services and improve patient outcomes in a commercially sustainable way, the current model doesn’t work. Pharma, as it stands, does not have the level of trust it needs to work with patients and payers to improve health outcomes.)

For å løse dette problemet har Janssen-Cilag opprettet et nytt og eget selskap innrettet på levering av helsetjenester utelukkende fokusert på å forbedre integrert omsorg gjennom tjenesteinnovasjon - et initiativ som allerede har fått gode tilbakemeldinger fra betalere. (To solve this problem, Janssen-Cilag has created a new and separate company dedicated healthcare service provider exclusively focused on improving integrated care through service innovation – an initiative that’s had great feedback already from payers.)

In our free webinar, they and a patient group will give you a step-by-step guide to show you how you can deliver true value to your stakeholders. Here's what we will cover:

  • The GM of I3G, Janssen’s subsidiary new innovative dedicated initiative, provides a detailed case study on a new innovative payer-pharma partnership that improved trust, health outcomes and their bottom line
  • Understand how a new Janssen subsidiary worked with German payer, AOK, to develop a program for integrated care, strengthened ambulatory care, lessened days in hospitals and still saved on healthcare costs
  • Learn from the President of Prostate.net about what the empowered patient needs, how their needs are different to patients in the past and how to work with patient advocacy groups to improve outcomes
  • Engage in a Q&A with both of these experts to ask questions relating to your current and future collaborations to guarantee best practice (...)

- Skjult reklame

Internettet og læge-patient-forholdet
ugeskriftet.dk 16.8.2010
For snart ti år siden forudså mange, at Internettet ville skabe en ny patienttype, som man – alt efter temperament – kaldte ”ekspertpatienten”, der kunne gå i frugtbar dialog med lægen, eller ”overinformerede problempatienter”, som med stabler af udskrifter fra mere eller mindre lødige hjemmesider ville belaste konsultationen og udfordre lægens faglige autoritet. En omfattende litteraturgennemgang tyder på, at konsultationen påvirkes, om end foreløbig i begrænset omfang. Nettet giver mange fordele, f.eks., at patienter kan finde sammen i værdifulde netværk og støttegrupper. Men der er også problemer – ikke mindst, at kun 3 % af internetbaseret sundhedsinformation ikke er profitorienteret. Desuden påpeger forskerne, at patienter af mange grunde ikke afslører deres søgen på nettet overfor lægen. Det kan evt. føre til, at lægen og patienten får en forskellig dagsorden. (...)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

Patienter går bag lægens ryg
berlingske.dk 16.8.2010
Vi søger i stor stil informationer på nettet om symptomer og sygdomme, men tør ikke sige det til vores læge. Det kan på sigt skade behandlingen. (...)

»Undersøgelser viser, at hvis både læge og patient møder med oplysninger og har en dialog omkring det, så kommer man længere med at finde ud af, hvad der er på spil. Hvis patienten omvendt får informationer hist og pist, og samspillet går fløjten, så er det min bekymring, at patienterne bliver mere forbrugerorienteret, hvilket ikke nødvendigvis gavner deres helbred,« siger Erik Riiskjær. (...)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

Medicinalfirmaer sælger sig selv på sundhedssider
24.dk 15.8.2010
Kun tre procent af alle danske hjemmesider med sundhedsinformation er upåvirket af kommercielle interesser. Det offentlige må stærkere på banen, mener Forbrugerrådet

Gule, tykke negle på flere tæer, nogle steder smuldrer den. En hurtig Google-søgning afslører, at det er symptomer på negle-svamp, og at det skal behandles hos en læge.

Er det sådan, du reagerer, når du har en sygdom? Så er du ikke alene. En artikel, der offentliggøres i Ugeskrift for Læger i dag, viser, at 40 procent af danskerne ser internettet som det vigtigste sted at få information om sundhed og sygdom.

Men det er ikke problemfrit, advarer en af forskerne bag artiklen. (...)

Sygelig information
forbrugerraadet.dk 5.2.2008
Føler du dig lidt syg for tiden? På medicinalfirmaernes hjemmesider findes alt om sygdomme og symptomer. Når du har fundet ud, af hvad du fejler, er det tid til lægebesøg. Måske sender lægen dig hjem med en recept. Og muligvis er firmaet bag medicinen, den samme som firmaet bag hjemmesiden. Ny international kampagne sætter fokus på sygeliggørelse og medicinreklamer (...)

I virkeligheden er hjemmesiderne skjult information, hvor firmaerne præsenterer deres egne produkter som behandlingsmetoder.

Den internationale forbrugerorganisation, Comsumers International, har derfor lavet en kampagne rettet mod medicinalfirmaerne og de kreative reklamemetoder. (...)

Læs mere på: www.marketingoverdose.org og www.consumersinternational.org
Læs Forbrugerrådets anmeldelse i 2007 af to medicinfirmaer: http://www.forbrugerraadet.dk/breve/alle/brev234/

Læs Forbrugerrådets kommentar Når raske bliver gjort syge: http://www.forbrugerraadet.dk/debat/alle/debat048 (...)

- Industrisponsede pasienter

Kaliber 1 maj 2005:
Sponsrade patienter

sr.se 1.5.2005
Man får inte göra reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten i Sverige.

Och sen en tid tillbaka är läkemedelföretagens möjligheter att saluföra sig gentemot läkarna starkt kringskuren.

Kalibers reporter Anna Jaktén har granskat den nya arenan för marknadsföring av mediciner - patientföreningarna.

Här kan du läsa allt om den granskningen, höra de medverkande, se dokument och följa arbetet från start till mål. (...)

Idén till reportaget kom efter det att redaktionen talat med aktiva i patientföreningar som tyckte att föreningarna riskerade att påverkas för mycket av de läkemedelsföretag som sponsrar dem.

I ett första skede talade Kaliber med läkare, patientföreningar, forskare, Läkemedelsverket samt landsting för att kolla om någon visste om det fanns en sammanställning över hur vanligt det är att patientföreningar på olika vis sponsras av läkemedelsföretag. Och vad detta kan innebära. Vi hämtade också skriftlig information från tidningar och tidskrifter samt tex Läkemedelsindustriföreningen.

Det visade sig att ingen hade någon övergripande bild av hur vanligt det är att patient - och handikapporganisationer får olika former av ekonomiskt stöd från läkemedelsföretag. Det visade sig också att det här var någonting som många funderade över. Inte minst med tanke på att läkarförbundet för ett halvår sedan införde skärpta etiska regler när det gäller läkarnas kontakter med läkemedelsföretag. Flera av de personer vi talade med uppfattar det som att den åtstramningen inneburit att läkemedelsföretagen vill jobba allt tätare med patientföreningarna. Och att detta kan innebära risker för patientföreningarnas trovärdighet.

Några enskilda patientföreningars samarbeten med läkemedelsföretag har tidigare uppmärksammats i massmedia, men ingen bredare sammanställning har gjorts. (...)

Så här gjorde vi programmet om patientföreningarna:
sr.se 1.5.2005
Reportern Anna Jaktén berättar om sitt arbete.

Idén till reportaget kom efter det att redaktionen talat med aktiva i patientföreningar som tyckte att föreningarna riskerade att påverkas för mycket av de läkemedelsföretag som sponsrar dem.

I ett första skede talade Kaliber med läkare, patientföreningar, forskare, Läkemedelsverket samt landsting för att kolla om någon visste om det fanns en sammanställning över hur vanligt det är att patientföreningar på olika vis sponsras av läkemedelsföretag. Och vad detta kan innebära. Vi hämtade också skriftlig information från tidningar och tidskrifter samt tex Läkemedelsindustriföreningen. (...)

- I virkeligheten er brevet koordinert og skrevet av PR-firmaet Burson-Marsteller, betalt av legemiddelfirmaet

Antibiotics don't cure colds, so why do patients think they do? (Antibiotika kurerer ikke forkjølelse, så hvorfor tror pasienter at de gjør det?)
guardian.co.uk 20.3.2010
Leger som nører opp under pasientpress skaper etterspørsel (Doctors who cave into patient pressure create demand)

Sist måned forslo regjeringen å tillate farmasøyter å erstatte forskrivninger av originallegemidler med generiske alternativer. Et protestbrev ble publisert i The Times, signert av en rekke pasientgrupper og eksperter, med positiv dekning i flyveblader. The Times rapporterte at "eksperter sier at plan om å bytte til billigere legemidler vil skade pasienter". De viste til og med til en case studie: "Pasienter som fikk Seroxat-kopier i stedet for originalen følte seg uvel innen to dager." (Last month the government proposed allowing pharmacists to substitute prescriptions for branded medicines with generic alternatives. A letter of protest appeared in the Times, signed by various patient groups and experts, with positive coverage in the broadsheets. "Plan to switch to cheaper medicines will harm patients, say experts," reported the Times. They even had a case study: "Patient given Seroxat substitute felt unwell within two days.")

Men lege Margaret McCartney, som har gjort en gravejobb, skriver i British Medical Journal: i virkeligheten er brevet koordinert og skrevet av PR-firmaet Burson-Marsteller, betalt av legemiddelfirmaet Norgine. Til tross for at det var Norgines virksomhetsleder Peter Martin, som hadde størst innflytelse på kampanjen, signerte han ikke brevet selv. På spørsmål om hvorfor, svarte han: "Der var ingen konspirasjon. Den oppriktige sannhet, den redelige sannhet, er at jeg tenkte at det å nevne et legemiddelfirma ville gjøre budskapet litt mindre troverdig. (...) (But Margaret McCartney GP, writing in the British Medical Journal, has been digging: in fact the letter was coordinated and written by the PR company Burson-Marsteller, paid by the drug company Norgine. Norgine's chief operating officer, Peter Martin, despite being the major influence behind the campaign, did not sign the letter himself. Asked why not, he said: "There was no conspiracy. The frank truth, the honest truth, is that I thought that having a pharmaceutical company in there would sully the message somewhat.")

(Anm: Generic drugs: protest group was not quite what it seemed. BMJ 2010;340:c1514 (17 March).)

- Legemiddelfirmaer må deklarere interessekonflikter

UK drug companies must disclose funding of patients' groups (Britiske legemiddelfirmaer må offentliggøre økonomisk støtte til pasientforeninger)
BMJ 2006;332:69 (14 January)
Legemiddelfirmaer må under deres reviderte retningslinjer for industrien i Storbritannia denne måned offentligjøre sitt engasjement med pasientforeninger. (Drug companies must make public their involvement with patients' advocacy groups, under a revised industry code of practice introduced in the United Kingdom this month)

Fra 1. januar er firmaer forventet å navngi alle pasientorganisasjoner som mottar deres økonomiske støtte. De må også vise detaljer på slike forbindelser og enhver gitt finansiering, ifølge de nye reglene fra Association of the British Pharmaceutical Industry. Oppdatering av retningslinjer ble delvis utløst av den kraftige kritikk industrien fikk fra den parlamentariske helseutvalgskomité om innflytelsen til legemiddelfirmaer i april sist år. (From 1 January firms are expected to name all patients' organisations that receive their financial support. They must also set out details of such relationships and any funding provided, say the new rules of the Association of the British Pharmaceutical Industry. The update of the code was prompted partly by the severe criticism the industry received in the parliamentary health select committee's report on the influence of drug companies, published in April last year.)

En talsmann for foreningen sa: "Den er designet for å sikre at industriens engasjement med pasientforeninger er fullstendig transparent. Det er nå opp til den frivillige sektor å gjøre sin del." (...) (A spokesman for the association said: "This is designed to ensure that the industry's involvement with patient groups is completely transparent. It's now up to the voluntary sector to do their part.")

Nøkkelforandringer i retningslinjer er anført på www.abpi.org.uk/press/press_releases_05/051116b.asp. (Key changes to the code are listed at www.abpi.org.uk/press/press_releases_05/051116b.asp.)

- Pasientforeninger hjelper til med godkjenning av legemidler.

Drug companies told that sponsoring patients' groups might help win approval for their products (Legemiddelfirmaer fortalte at sponsing av pasientforeninger kan hjelpe til med å oppnå godkjenning av deres produkter)
BMJ 2005;331:1359 (10 December)
Den australske farmasøytiske industri gir sine medlemmer råd om hvordan å arbeide mer inngående mot veldedighet og helse og dra nytte av økt sponsing av pasientforeninger. (The Australian pharmaceutical industry is giving its members new advice on how to work more closely with the health charity sector and benefit from increased sponsorship of patients’ groups.)

Den nye veileder sier at firmaer som sponser non-profit foreninger kunne oppnå at det øker sjansen for godkjenning av sine legemidler på "blå resept". I denne ordningen subsidierer staten prisene til forbruker betydelig. (The new guide says that companies that sponsor non-profit groups might find that it increases their chances of getting approval for their drugs in the government’s pharmaceutical benefits scheme. Under the scheme, the government substantially subsidises the prices to consumers.)

Australian Consumers Association har uttrykt uro over utviklingen. Foreningens talsmann, Lisa Tait, sa at foreningen var bekymret for at legemiddelfirmaene ville bruke pasientforeninger som pressgruppe for deres produkter. "Det er faktisk upassende for legemiddelfirmaer å prøve å bruke pasientgrupper som en front til å presse staten. Det er fullstendig upassende, spesielt i en tid da der er slikt økonomisk belastning på ordningen," sa Tait. (The Australian Consumers Association has expressed alarm at the development. The association’s health spokeswoman, Lisa Tait, said that the association was worried that drug companies would use patients’ groups to lobby for their products. "It is really inappropriate for drug companies to try and use patient groups as a front to lobby government. That is clearly inappropriate, especially at a time when there is such financial stress on the scheme," Ms Tait said.)

Tait sa at foreningen ikke aksepterer statlige eller næringslivsbevilgninger: "Det ville kompromittere vår uavhengighet . . . Du kan neppe snakke om interessekonflikter dersom du selv har dem." (Ms Tait said that the association does not accept government or corporate grants: "It would compromise our independence . . . You can hardly talk about conflicts of interests if you have them yourself.")

Utarbeidingen av veilederen, som ble finansiert av en sammenslutning av 11 legemiddelfirmaer, er en følge av offentlig debatt over unnlatelsene å deklarere sponsing av aktivitetene for helsevelgjørenhet av legemiddelindustrien. (The development of the guide, which was funded by a coalition of 11 drug companies, follows public controversies over failures to disclose sponsorship of the activities of health charities by the drug industry.)

- Flere legemiddelprodusenter anmeldt.

Flere medicinproducenter anmeldt
forbrugerraadet.dk 29.3.2007
Forbrugerrådet anmelder to medicinalfirmaer for at reklamere for receptpligtige lægemidler.

Kun 15 dage efter sidste anmeldelse er den gal igen.

Denne gang er det GlaxoSmithKline og Boehringer Ingelheim, som Forbrugerrådet anmelder til Lægemiddelstyrelsen.

De to firmaer producerer medicin til at afhjælpe uro i benene, også kaldet restless legs syndrome. Samtidig sponsorer de hjemmesiden for en dansk patientorganisation, for folk med sygdommen. På hjemmesiden bliver deres produkter omtalt som behandlingsforslag.

Det mener, Forbrugerrådet er sponsoreret reklame, som omgår den danske lovgivning om reklame for receptpligtig medicin. (...)

- Lobbygrupper for helse tier om bidrag fra legemiddelfirmaer

Health lobby groups mum on drug company grants (Lobbygrupper for helse tier om bidrag fra legemiddelfirmaer)
reuters.com 13.1.2011
CHICAGO, Jan 13 (Reuters) - Health advocacy groups that push for more research and funding for specific diseases often fail to disclose the financial support they get from drug companies, U.S. researchers said on Thursday.

Since the groups often lobby lawmakers for greater access to new and costly drugs, they should be required to make these contributions public, Sheila Rothman of Columbia University and colleagues reported in the American Journal of Public Health.

"We think there really should be more disclosure on the part of these organizations," Rothman said in a telephone interview. (...)

The study was based on a publicly available database of grants made by Eli Lilly and Co (LLY.N), the first U.S. drug company to make its grants data public.

Lilly gave $3.2 million in grants to 161 health advocacy groups during the first two quarters of 2007 -- about 10 percent of its total grant giving.

The recipients of the grants ranged from national groups with thousands of members such as the National Alliance for the Mentally Ill to small organizations with a narrow focus. (...)

- Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) (- LHL-sjef sponset av legemiddelfirma.)

Disse matvarene skjuler skummel palmeolje
tv2nyhetene.no 19.12.2011
Oljen kamufleres som «vegetabilsk fett», og er farlig for både kroppen og miljøet. (...)

Helseskadelig
– Hele 45 prosent av fettsyrene i palmeolje er palmitinsyre. Palmitinsyre er en av de mest kolesterol-økende fettsyrer vi har, sier klinisk ernæringsfysiolog Helen Engelstad Kvalem.

Hun skjønner ikke hvorfor matindustrien må importere og bruke planteoljen i mat de fleste av oss spiser daglig.

– Jeg ser ikke poenget med å bruke en helsefarlig olje som palmeolje, når den enkelt kan byttes ut med andre, sunnere vegetabilske oljer som rapsolje og solsikkeolje, fortsetter Engelstad Kvalem.

Matvareindustrien kamuflerer forekomsten av rapsolje ved å skrive «vegetabilsk olje» eller «vegetabilsk fett» i varedeklarasjonen.

– Dette er misvisende, og gjør det vanskelig å være forbruker. Særlig fordi det til nå ikke har blitt stilt noen krav til korrekt merking av mat, mener Engelstad Kvalem. (...)

Et miljøproblem
Norge importerer rundt 15 tusen tonn palmeolje årlig, og ved siden av matproduksjon brukes den også til kosmetikk og biodrivstoff.

I tillegg til å være en usunn vegetabilsk olje som øker kolesterolet, fører palmeoljeproduksjonen til store ødeleggelser av regnskogene i Asia, særlig i Malaysia og Indonesia.

– Industrien gjør at regnskogen forsvinner på grunn av brenning og nedhugging. Den frodige regnskogen med mangfoldig dyreliv må vike plass for store palmeoljeplantasjer, og det er trist, sier leder i Regnskogfondet, Lars Løvold

– Alle bør jo ta vare på regnskogen. (...)

Disse matvarene inneholder palmeolje:

•Nugatti
•Cheese Doodles fra OLW
•Diverse Toro-posesaus
•Toro Pizzabunn
•Old El Paso Tortillas
•Old El Paso Cheddar Dip mix
•Vita Hjertego' Margarin
•Brelett
•Mr.Lee-nudler
•Vestlandslefsa
•Nestlé barnemat
•"Nå" Pizza- og paideig fra Tine
•Maarud Peanøtter
•Polly Peanøtter
•Kims Micropopcorn
•Kaptein-kjeks
•Toro Pannekaker Ferdigmiks
•FOX
•Knorr Bérnaisesaus
•Pringles
•Mills Peanøttsmør
•Safari-kjeks (...)

(Anm: Fjerner palmeolje: - Selskapene er livredde for å bli boikottet. Matprodusenter gir etter for press fra forbrukerne, mener professor. (aftenposten.no 2.4.2015).)

Samarbeider om hjertesunn mat
nasjonalforeningen.no 14.4.2009 (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Vita hjertego’ og Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått samarbeid for å bedre informasjon og kunnskap om forebyggende kostholdstiltak innen hjertehelse. Som et ledd i dette arbeidet vil Nasjonalforeningen for folkehelsen merke Vita hjertego’ med sin anbefaling.

I løpet av den nærmeste fremtid vil alle produktene fra Vita hjertego’ ha påtrykt en anbefaling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Vita hjertego’ er et varemerke fra Mills DA, som tilbyr hjertesunne matvarer. Siden lanseringen av margarin i 1997 har Vita hjertego’ lansert hjertesunne alternativer innen leverposteier, majones, olje, ost, pølser, fruktdrikk, brød og rundstykker. (...)

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjennom samarbeidet med Mills ha muligheten til å påvirke produktutviklingen til Vita hjertego’ og dermed også nordmenns kostholdsvaner. (...)

Skarp avskjed fra LHL
aftenposten.no 12.3.2008
Ingen fallskjerm for Finn Grønseth. (...)

Revisorselskapet PricewaterhouseCoopers har utført granskingen. Den 19. februar fikk LHL granskingsrapporten, som inneholdt sterk kritikk av Grønseth. (...)

LHL driver en rekke store institusjoner som Feiring-klinikken, Elisabeth-senteret og Glittreklinikken. (...)

Skal granskes av Økokrim
aftenposten.no 20.2.2008
LHLs generalsekretær gjennom en årrekke, Finn Grønseth, fikk i går sparken. Den eksterne granskingen av LHL er avsluttet, og Grønseth går av etter at det blir påpekt utlån av penger til familie. (...)

Det ligger ikke i kortene at LHL politianmelder Grønseth, fordi granskingen nå sendes Økokrim. Sammen med rapporten sender LHL også kommentarer fra høyesterettsadvokat Jon Christophersen til Økokrim, som har gjort de strafferettslige vurderingene.

Finn Grønseth ble i går informert via sin advokat Jan Fougner.

– Grønseth er grunnleggende meget kritisk til hele saksbehandlingen. Han har ønsket å bidra til granskingen, men har ikke fått det slik han ville. Han mener rapporten bygger på feil grunnlag, sier Fougner.

Revisorselskapet PricewaterhouseCoopers har brukt fire og en halv måned på granskingsrapporten som ble levert LHL i går. Den har blitt omtalt som omfattende og komplisert, og sluttrapporten har derfor blitt utsatt flere ganger. (...)

- Han er offer for en intern maktkamp
vg.no 20.2.2008
(VG Nett) Den nylig sparkede generalsekretæren i LHL beskyldes for å ha lånt ut millioner av foreningens kroner til familien. (...)

Nå slår Grønseth hardt tilbake via sin advokat Jan Fougner.

- Han er meget kritisk til hele granskingen, og mener at den er satt i gang som resultat av en intern maktkamp i foreningen, sier Fougner til VG Nett, og sier han føler det er personer i foreningen som har vært ute etter å ta ham. (...)

Sparker general-sekretæren over til Økokrim
dagbladet.no 20.2.2008
Styret i LHL hudfletter også sin egen styreleder. (...)

Myrseth har også fått kritikk for utstrakt reisevirksomhet med representanter for legemiddelindustrien. (...)

LHL-sjef sponset av legemiddelfirma
ukeavisenledelse.no 13.11.2007
Leder av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Svein Erik Myrseth, reiser verden rundt på legemiddelgiganten AstraZenecas regning.

- Det stemmer at vi gir et årlig bidrag på 25 000 kroner til Myrseth som skal brukes som reisestipend. Det er for at han skal holde seg faglig oppdatert på luftveissykdommer, sier kommunikasjonssjef Mona Strøm Arnøy i AstraZeneca til Aftenposten.

Søknaden om reisekontoen skal ha kommet fra den europeiske pasientorganisasjonen for astma og luftveissykdommer (EFA), hvor Myrseth også sitter som leder, forteller Arnøy.

- Jeg ser godt at det kan bli reist spørsmål ved dette, men vi har diskutert det og har konkludert med at vi ønsker å gi ham denne støtten. Vi har ingen bindinger knyttet til kontoen. Myrseth kan reise hvor han vil, sier Arnøy.

EFA, som får over halvparten av inntektene sine fra legemiddelindustrien, beskriver seg som en uavhengig, ikke-profitt pasientorganisasjon.

LHL blir nå gransket av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers på bakgrunn av et bekymringsbrev til ledelsen skrevet av sju ledere og mellomledere i organisasjonen. Også Myrseths reisekonto vil bli tema i granskingen.
Myrseth selv mener kontoen ikke har noe med LHL å gjøre. (...)

Påspandert turer
e24.no 13.11.2007
Samtidig som han leder Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) drar Svein Erik Myrseth verden rundt på legemiddelgiganten AstraZenecas regning.

- Det stemmer at vi gir et årlig bidrag på 25 000 kroner til Myrseth som skal brukes som reisestipend. Det er for at han skal holde seg faglig oppdatert på luftveissykdommer, sier kommunikasjonssjef Mona Strøm Arnøy i AstraZeneca.

Myrseth selv legger ikke skjul på at kontoen eksisterer, men ifølge ham har den ingen ting med LHL å gjøre.

- Nei, overhodet ikke, sier han. (...)

Bekymrede ledere
Som vi skrev i går, blir Landsforeningen for hjerte- og lungesyke gransket (LHL) av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Bakgrunnen er at syv ledere sendte et bekymringsbrev til ledelsen. Blant annet er det kommet frem påstander om kontrakter som ikke blir konkurranseutsatt, rykter om at LHL blir tappet for penger gjennom private låneopptak, og konsulenter med stor makt.

Aftenposten vet at også Myrseths reisekonto vil bli tema i granskingen. (...)

Vil ha svar
Granskingen i LHL var for øvrig ukjent for ledelsen i organet Innsamlingskontrollen før Aftenposten skrev om dette i går. (...)

- ADHD-foreningen deltok i markedsføringen

Pengegave til foreningen
nrk.no 7.3.2006
ADHD-foreningen deltok i markedsføringen av medikamentet da det ble lansert, og mottar en gave på 200 000 kroner fra legemiddelprodusenten Eli Lilly i år.

Legemiddelfirmaet samarbeider med ADHD-foreningen og landets mest anerkjente psykiater innen ADHD-feltet, overlege Pål Zeiner.

Pål Zeiner har vært med på et stort internasjonalt forskningsprosjekt om Stratteras virkning på barn.
Ved lanseringen av medikamentet sa han dette til Dagbladet:

«Heldigvis så gir både Strattera og de gamle medisinene svært få bivirkninger. Av de 24 som deltok i studien opplevde to litt redusert matlyst i en kort periode, det var det hele».

Se hele intervjuet med overlege Pål Zeiner her!

Når vi ber legemiddelfirmaet om innsyn i den norske delen av studiet, får vi beskjed om at det ikke er representativt fordi det bare var 24 pasienter som deltok. Vi ber også om å få se bakgrunnsmaterialet for undersøkelsen, men får avslag med bakgrunn i personvernet.

Legemiddelprodusenten Eli Lilly vil ikke stille til intervju i Brennpunkt. (...)

- Fra tid til annen går vi til legemiddelfirmaene for å be om penger, men vi får ikke enorme beløp. Vi selger ikke vår sjel til djevelen, men vi kan ikke overleve uten dem

ADHD advice secretly paid for by drugs companies (ADHD-råd hemmelig betalt av legemiddelfirmaer)
telegraph.co.uk 10.9.2007
Support and advice groups for parents of children with so-called behavioural disorders are being secretly funded by pharmaceutical firms, it can be revealed. (...)

Last night one of the groups, a government-funded charity, admitted receiving five-figure sums from the drug giants and one of the companies involved conceded that a desire to sell more of its product was one of its motives for providing the finance. (...)

However, the drug firms' financing is not acknowledged on the site and nor do their names show up on the accounts lodged with the Charity Commission.

Andrea Bilbow, the founder and chief executive of ADDISS, admitted that her group had solicited and received total funding of around £20,000 from Janssen-Cilag, which makes Concerta, a form of methylphenidate, UCB Pharma, which also produces another branded form of the drug, and Eli Lilly, which makes a form of atomoxetine, another ADHD drug which is linked to an increased suicide risk in children.

Hun sa: "Fra tid til annen går vi til legemiddelfirmaene for å be om penger, men vi får ikke enorme beløp. Vi selger ikke vår sjel til djevelen, men vi kan ikke overleve uten dem. (...) (She said: "From time to time we do go to the pharmaceutical companies to ask for money, but we are not getting massive amounts. We don't sell our soul to the devil but we can't survive without them.")

- Mental Helse sier nei til sponsing

Mental Helse sier nei til sponsing
Tidsskr Nor Lægeforen (23.5.2006)
Organisasjonen Mental Helse sier nei til sponsing fra legemiddelindustrien. De ønsker å kunne uttale seg fritt.

Det var Mental Helses landsstyre som med et knapt flertall nylig sa ja til sponsing generelt, men nei til legemiddelkroner. Organisasjonen understreker at de ikke er imot medisiner mot psykiske lidelser, men at de ikke ønsker å forbindes med noe bestemt legemiddelfirma.

– Vi sier nei fordi vi ønsker å være uavhengige, og kunne uttale oss fritt for eller imot psykofarmaka. Vi ville aldri latt oss påvirke, men det dreier seg mer om hva omverdenen tror, sier generalsekretær i Mental Helse, Olav Kasland, til Tidsskriftet. (...)

– Vi har merket det for eksempel når vi har frontet politiske saker, og spørsmålet om sponsing har kommet opp. Kredibiliteten og troverdigheten vår vil nok øke når vi ikke har noen økonomiske bindinger, mener Kasland. (...)

- Legemiddelfirmasponsing: "Uheldig kobling"

Legemiddelfirmaer sponser pasienter
nrk.no 21.2.2006
Pasientorganisasjonene fikk i fjor millioner av kroner i støtte fra de store legemiddelfirmaene.

Diabetsforbundet fikk 2 millioner kroner i fjor. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon fikk 1,2 millioner, Psoriasisforbundet 900.000 kroner, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 750.000 kroner og Norsk Revmatikerforbund mottok 700.000 kroner.

- Viktig støtte
Skeptikerne mener ordningen er uetisk, men det er Jarle Ågotnes i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke uenig i. Han mener pengestøtten er viktig. (...)

- Pengestøtten er viktig, sier Jarle Ågotnes i LHL. (...)

- Det er veldig viktig, for det hjelper oss å holde i gang de tiltakene som vi synes er viktig for hjerte- og lungesyke i Norge, sier han til NRK.

- Uheldig kobling
Leder i Landsforeningen For Nakkeslengskadde, Liv Hagen, mener koblingen er uheldig og vil ikke ha støtte fra legemiddelindustrien.

- Vi mener lojaliteten da blir for sterkt knyttet opp til dem vi mottar midler fra, sier Hagen.

- Skummelt samvirke
- Skummelt, sier Per Fugelli.
Også Per Fugelli, som er professor i sosialmedisin, er skeptisk til pengegavene.

- Dette blir jo ikke minst tvilsomt når en vet at de samme pasientforeningene er veldig pågående overfor politikerne når det gjelder å få sine legemidler, ofte dyre legemidler, på blå resept, altså betalt av staten. Så her er et potensielt skummelt samvirke ute og går, sier han.

- Ryddig dialog
Kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i legemiddelfirmaet Astra Zeneca avviser at de prøver å påvirke pasientorganisasjonene.

- Jeg mener dette er en helt ryddig dialog, hvor vi sikrer pasientene best mulig livskvalitet og helse, sier hun.

Så mye mottar de
Dagsavisen 07.02.2005
* Landsforeningen for hjerte- og lungesyke: Fikk to millioner kroner i frie midler i 2004. Pengene kom fra Apotek1, AstraZeneca, MSD og GlaxoSmithKline, og alle disse firmaene ga organisasjonen like mye og på like vilkår.

* Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: Får 1,2 millioner kroner i frie midler fra GlaxoSmithKline og Pfizer.
* Norsk Revmatiker Forbund: Får rundt 600.000 kroner årlig i frie midler, og i tillegg mindre beløp til konkrete prosjekter. Pfizer, Wyeth Lederle Norge, MSD Norge, Schering-Plough, Abbott Norge er firmaene som sponser Revmatikerforbundet.
* Norges Astma- og Allergiforbund: Får 120.000 kroner årlig i støtte til å lage brosjyrer fra GlaxoSmithKline, MSD og AstraZeneca, mer mottar av prinsipp ikke frie midler.
* Norges Diabetesforbund: Får omtrent en million kroner i året, men vil ikke ha frie midler. Samarbeider med Novo Nordisk, Lilly, Aventis, Pfizer, MSD, GlaxoSmithKline, Merck, AstraZeneca, Roche, Bayer, Abbott, LifeScan. (...)

(Anm: Får kritikk for Vitaepro-samarbeid. Mener medisinbrukere bør være tilbakeholdne med kosttilskuddet. Revmatikerforbundet anbefaler kosttilskuddet Vitaepro til alle sine medlemmer. Underlig, mener lege. (…) Lege og klinisk farmakolog Kari Kjeldstadli ved Oslo universitetssykehus er betenkt over Vitaepro-sponsingen: – Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg det er underlig at de har det samarbeidet. (vg.no 9.2.2016).)

(Anm: Anbefaler Vitaepro til medlemmene – kosttilskuddet eies av generalsekretærens eks-samboer. (…) Nå får generalsekretær Tone Granaas kritikk for rolleblanding. (vg.no 18.2.2016).)

- Fornøyd med økt medisinbruk

Fornøyd med økt medisinbruk
– Det er positivt at stadig flere får effektiv behandling mot leddgikt, mener Norsk Revmatikerforbund.
Les nyhetssak fra Norsk Revmatikerforbund:

Økt medisinbruk – udelt negativt?

Les omtale i Dagens Medisin:
Fornøyd med økt medisinbruk (...)

- Legemiddelindustriforeningens synspunkter

Legemidler og pasientforeninger
Stig Paulsen Styreleder i Legemiddelindustriforeningen
dagbladet.no 6.3.2006
LEGEMIDDELINDUSTRIEN: Er det tvilsomt at legemiddelfirmaene støtter pasientorganisasjoner økonomisk? Etter innslag på NRK Fjernsynets nyhetssendinger på dagtid, Siste Nytt, onsdag 22. februar kan man få det inntrykket. Ikke minst fordi NRKs TV-nyheter denne dagen lot professor Per Fugelli framstå med ensidige påstander om at forholdet mellom pasientorganisasjonene og legemiddelindustrien var preget av «korrupsjon».
Legemiddelindustriens forhold til pasientorganisasjoner er regulert i en åpent tilgjengelig avtale mellom Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Denne avtalen ble revidert i 2003. Her heter det at alle avtaler skal være skriftlige og offentlig tilgjengelige. Legemiddelfirmaene kan ikke - og skal ikke - legge føringer for pasientorganisasjonens faglige og interessepolitiske oppfatninger

DE FLESTE pasientorganisasjonene har svært begrensede midler tilgjengelig for å ivareta sine medlemmers interesser. Likevel gjør de en beundringsverdig jobb. Når ulike pasientforeninger får støtte fra forskningsbasert legemiddelindustri for å fremme sine medlemmers kår, er det langt ifra hva som i dagligtale eller juridisk betegnes som korrupsjon. Tvert imot er det ganske vanlig praksis, både i Norge og de fleste andre land, at interesseorganisasjoner forsøker å påvirke hverdagen til menneskene de har påtatt seg å representere.
Salg av legemidler er en lovlig virksomhet i Norge. At legemiddelindustrien har interesse av å selge legemidler, er knapt en nyhet. At vi og pasientorganisasjonene i noen tilfeller har sammenfallende interesser er naturlig, all den tid våre legemidler er en viktig bidragsyter i forhold til pasienters liv og helse.

VERKEN legemiddelindustrien eller pasientene avgjør hvilke legemidler som kommer på «blå resept». Vi avgjør heller ikke hvilke legemidler som forskrives. Vi avgjør ikke en gang prisene på legemidler. Vi forsker, utvikler, markedsfører og selger legemidler. Vårt bidrag til folks helse og livskvalitet er betydelig. Utgiftene til legemidler utgjør rundt åtte prosent av statens samlede helserelaterte utgifter. Knapt fire prosent av folketrygdens utgifter går til legemidler.

Legemiddelindustriens virksomhet skal tåle offentlighet, men vi forventer at det skjer på bakgrunn av fakta. Vi forventer også at NRK følger vanlige journalistiske regler om tilsvarsrett når urimelige påstander framsettes. (...)

- Donasjoner knytter legemiddelfirmaer non-profitt-organisasjoner

Charities Tied to Doctors Get Drug Industry Gifts
nytimes.com 28.6.2006
(...) The charities at issue are not philanthropies like the Bill and Melinda Gates Foundation that dispense grants for medical research but remain independent of any one group of doctors or medical practice. (...)

The Midwest Heart Foundation, which has received millions of dollars from medical industry donors, including the drug makers Amgen and AstraZeneca, and the Cordis and Scios units of Johnson & Johnson, says it stands behind its charitable work, which currently involves about 30 studies and dozens of doctor-education lectures each year. (...)

Donations tie drug firms and nonprofits (Donasjoner knytter legemiddelfirmaer non-profitt-organisasjoner)
philly.com 28.5.2006
Many patient groups reveal few, if any, details on relationships with pharmaceutical donors.

The American Diabetes Association, a leading patient health group, privately enlisted an Eli Lilly & Co. executive to chart its growth strategy and write its slogan.

The National Alliance on Mental Illness, an outspoken patient advocate, lobbies for treatment programs that also benefit its drug-company donors.

The National Gaucher Foundation, a supporter of people suffering from a horrific rare disease, gets nearly all its revenue from one drugmaker, Genzyme Corp.
Although patients seldom know it, many patient groups and drug companies maintain close, multimillion-dollar relationships while disclosing limited or no details about the ties. (...)

- GSK breached marketing code

GSK breached marketing code
BMJ 2006;333:368 (19 August)
Pharmaceutical giant Glaxo-SmithKline (GSK) has been ruled in breach of industry marketing rules after the company was found to have used a patients' support website to promote an unlicensed drug for the controversial condition known as restless legs syndrome (also known as Ekbom's syndrome). (...)

- 7-ÅRSREGELEN ANBEFALT

Newest drugs not always the best (Nyeste legemidler ikke alltid best)
usatoday.com 17.10.2006
(...) 7-YEAR RULE RECOMMENDED (7-ÅRSREGELEN ANBEFALT)
Når det gjelder reseptbelagte legemidler, råder Public Citizen Health Research Group forbrukerne å følge syv-årsregelen: Med mindre der er ingen effektive alternativ, unngå å ta ethvert legemiddel som ikke har vært på markedet i minst syv år. (When it comes to prescription drugs, the Public Citizen Health Research Group advises consumers to follow the Seven-Year Rule: Unless there is no effective alternative, avoid taking any medication that hasn't been on the market at least seven years.)

"Å ta et legemiddel i løpet av de første syv år det er på markedet er egentlig å være deltaker i et eksperiment," sa Sidney Wolfe, direktør i det forbrukerorganisasjonen med tilhold i Washington, D.C. ("To take a drug in the first seven years it's on the market is really to be a participant in an experiment," says Sidney Wolfe, director of the Washington, D.C.-based consumer advocacy organization.)

Drugs are tested in relatively few people before entering the market, so some serious side effects might not be noticed until they are widely prescribed.

In a 2002 study, Wolfe and his co-authors found that one of five prescription drugs require stronger label warnings or get pulled from the market because of serious side effects. In his study, half of the black-box warnings were added less than seven years after the drug entered the market.

If an equally effective drug with a longer track record is available, "why take the chance" of going with the newer competitor? (...)

- Legemiddelprodusenter støtter lobbygruppe

Drug makers back lobby group (Legemiddelprodusenter støtter lobbygruppe)
bizjournals.com 20.10.2006 (The Denver Business Journal)
Access Colorado says its mission is to improve access to health care services and all drugs approved by the U.S. Food and Drug Administration.
But the group is raising the eyebrows of lawmakers and others involved in the health care debate, who say Access Colorado hides the fact it's funded and organized by the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

They say PhRMA is backing Access Colorado in order to prevent the implementation of preferred drug list (PDLs), which would allow the state to buy prescription drugs at a discount. PhRMA has a legislative agenda that some say is at odds with groups that represent businesses and consumers. (...)

- Kapres av industrien

Kapres av industrien
aftenposten.no 28.11.2006
Legemiddelindustrien har kjøpt opp nettsteder som angst.no og astma.no. - Ikke stol på disse nettsidene, sier professor.

Stadig flere nordmenn bruker Internett for å finne svar på medisinske spørsmål.
Samtidig kjøper legemiddelindustrien opp domener i et høyt tempo, melder NRK.
Industrien har blant annet kjøpt opp adresser som angst.no, kols.no, astma.no, demens.no og pollenvarsel.no.

Ifølge NRK er flere hundre nettsider registrert på norske legemiddelselskap.
(...)

Administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen mener de medisinske nettsidene er uproblematiske.

- Legemiddelindustrien er naturligvis oppatt av å få ut informasjonen sin, og vi mener at industrien spiller en viktig rolle i å få presentert helseinformasjon, seier Roland til NRK.

- Nya regler för brukarorganisationer

Nya regler för brukarorganisationer
lakemedelsvarlden.se 26.10.2007
Fyra myndigheter inom området medicin har tagit fram nya gemensamma regler för hur intressekonflikter ska redovisas av brukarorganisationer som samverkar med myndigheterna. Reglerna syftar till att samarbete mellan till exempel patientföreningar och företag ska bli tydligare.

Det är de fyra myndigheterna Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, SBU och Socialstyrelsen som nu vill ha tydligare information om eventuella kopplingar mellan brukarorganisationer, som patientföreningar, och läkemedelsföretag. (...)

Enhetliga krav på brukarorganisationer att redovisa eventuella intressekonflikter
lakemedelsverket.se 26.10.2007
Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler för redovisning av eventuella intressekonflikter hos anlitade brukarorganisationer och deras representanter. Myndigheterna har tidigare tagit fram liknande regler för anlitade experter.

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har gått vidare i arbetet för att ytterligare öka uppmärksamheten kring frågor om objektivitet, saklighet och opartiskhet hos de utomstående organisationer och enskilda som anlitas i myndigheternas arbete. Det har på senare tid uppkommit ett behov av att se över myndigheternas samverkan i detta avseende med brukarorganisationer och deras representanter. (...)

- Gir innsyn i industriens pengestøtte

Troverdighet
LEDER
dagbladet.no 21.4.2008
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og legemiddelindustrien har inngått en avtale som skal gi fullt innsyn i industriens pengestøtte til organisasjonene. (...)

Gaver fra pengesterke interesser har alltid et formål ut over påstått idealisme. Man leker ikke butikk. (...)

At de to ressursmessig ulike partene nå lover fullt innsyn i sine forbindelser er prisverdig. Like fullt er denne type koplinger betenkelige, enten vi snakker om FFO eller Legeforeningen. En uavhengig organisasjon taler med større troverdighet enn en som er delfinansiert av sterke næringsinteresser eller interessegrupper. (...)

Gir innsyn i industriens pengestøtte
helserevyen.no 18.4.2008
Alle skal nå kunne få innsyn i legemiddelindustriens avtaler om pengestøtte til pasientorganisasjonene.

Gir innsyn i industriens pengestøtte
Alle skal nå kunne få innsyn i legemiddelindustriens avtaler om pengestøtte til pasientorganisasjonene.

Det er klart etter at administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen (LMI) og assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har signert en historisk avtale som skal sikre fullt innsyn i industriens pengestøtte til organisasjonene. (...)

Legemiddelindustrien må ha full åpenhet
vg.no 18.4.2008
Det skal være full åpenhet om pengestøtte fra legemiddelindustrien til pasientforeninger. (...)

Full åpenhet om pengestøtte
nrk.no 18.4.2008
Assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Jarl Ovesen, mener den nye avtalen er historisk. (...)

Gjennom årene har industrien gitt store summer til pasientorganisasjonene, og assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), innrømmer at det ikke har vært problemfritt.

- Det er absolutt eksempler på at det har vært uryddige forhold, sier han.
For legemiddelindustrien har brukt mye penger for å få innflytelse i en del pasientorganisasjoner.

I fjor ble det avslørt at forbundslederen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke hadde en egen reisekonto som ble betalt av et legemiddelfirma. (...)

Full åpenhet
Det har også kommet kritikk mot at legemiddelindustrien har samarbeidet tett med noen pasientforeninger for å få godkjent medisiner på blå resept. Også her vil Ovesen nå ha full åpenhet.

- Alle journalister, alle som er opptatt av disse bindingene, skal ha fullt innsyn hvis det er en slik relasjon, sier han.

Men på tross av nye retningslinjer, innrømmer han at foreningene er avhengig av fortsatt pengestøtte fra industrien. (...)

- De "uavhengige" talerør for vaksinesikkerhet

The "Independent" Voices Of Vaccine Safety (De "uavhengige" talerør for vaksinesikkerhet)
cbsnews.com 25.7.2008
For years, members of Congress have been investigating financial ties between pharmaceutical companies and the government, doctors and researchers, research hospitals, colleges and universities. Sen. Charles Grassley, who has most recently been digging into money links between drug companies and the American Psychiatric Association, puts it this way: “I have come to understand that money from the pharmaceutical industry can shape the practices of nonprofit organizations that purport to be independent in their viewpoints and actions.”

In a letter to its members, the APA says it supports complete transparency and plans to provide Grassley with the information he's requested: "a complete accounting of APA revenues, except from advertising in our journals, from pharmaceutical companies, starting in 2003." The APA notes: "We are not alone; recent public focus on relationships between medicine and the pharmaceutical industry is a challenge for the whole field of medicine."

Indeed, the APA is not alone in being the subject of public focus and scrutiny for its relationships with the pharmaceutical industry. Tonight, on the CBS Evening News, we dig into the allegations of financial conflicts of interest among some widely-quoted "independent" voices in the debates over vaccine safety. We weren't as lucky as Grassley: The groups we approached refused to provide us with a full accounting of their financial relationships. Although two of the groups receive tax benefits for their non-profit status, they are not required to file such details with the IRS and would not provide them to us, either.

In the case of a prominent vaccine specialist who is routinely offered up as an "independent" voice to speak on vaccine safety, he, too, was unwilling to disclose to us how much remuneration he's received from the vaccine industry.

And the vaccine companies we asked? They said they would not, or could not give such information as: financial support they give to educational institutions, physicians and research projects; a list of outside physicians who are on the payroll as researchers, speakers, advisors or consultants; and an accounting of funding provided to non-profits, medical organizations and government entities such as IOM, NIH, CDC and FDA. With all of those refusals, you might be surprised to find we had enough information to put together a story for tonight's CBS Evening News. But you might be more surprised at what we did find. And we'll show you tonight. (...)

How Independent Are Vaccine Defenders? (Hvor uavhengige er vaksineforsvarerne?)
cbsnews.com 25.7.2008
Shary Attkisson Investigates Vaccine Advocates Taking Funding From The Companies Whose Vaccines They Endorse

WASHINGTON, July 25, 2008 (CBS) For years some parents and scientists have raised concerns about vaccine safety, including a possible link to autism and ADD. Many independent experts have sided with government officials and other scientists who say there's no possible connection. But how "independent" are they? CBS News investigative correspondent Sharyl Attkisson shares here's what she found.

They're some of the most trusted voices in the defense of vaccine safety: the American Academy of Pediatrics, Every Child By Two, and pediatrician Dr. Paul Offit.

But CBS News has found these three have something more in common - strong financial ties to the industry whose products they promote and defend.

The vaccine industry gives millions to the Academy of Pediatrics for conferences, grants, medical education classes and even helped build their headquarters. The totals are kept secret, but public documents reveal bits and pieces.

• A $342,000 payment from Wyeth, maker of the pneumococcal vaccine - which makes $2 billion a year in sales.

• A $433,000 contribution from Merck, the same year the academy endorsed Merck's HPV vaccine - which made $1.5 billion a year in sales.

• Another top donor: Sanofi Aventis, maker of 17 vaccines and a new five-in-one combo shot just added to the childhood vaccine schedule last month.

Every Child By Two, a group that promotes early immunization for all children, admits the group takes money from the vaccine industry, too - but wouldn't tell us how much.

A spokesman told CBS News: "There are simply no conflicts to be unearthed." But guess who's listed as the group's treasurers? Officials from Wyeth and a paid advisor to big pharmaceutical clients.

Then there's Paul Offit, perhaps the most widely-quoted defender of vaccine safety.

He's gone so far as to say babies can tolerate "10,000 vaccines at once."

This is how Offit described himself in a previous interview: "I'm the chief of infectious disease at Children's Hospital of Philadelphia and a professor of pediatrics at Penn's medical school," he said.

Offit was not willing to be interviewed on this subject but like others in this CBS News investigation, he has strong industry ties. In fact, he's a vaccine industry insider.

Offit holds in a $1.5 million dollar research chair at Children's Hospital, funded by Merck. He holds the patent on an anti-diarrhea vaccine he developed with Merck, Rotateq, which has prevented thousands of hospitalizations.

And future royalties for the vaccine were just sold for $182 million cash. Dr. Offit's share of vaccine profits? Unknown. (...)

- I virkeligheten er brevet koordinert og skrevet av PR-firmaet Burson-Marsteller, betalt av legemiddelfirmaet

Antibiotics don't cure colds, so why do patients think they do? (Antibiotika kurerer ikke forkjølelse, så hvorfor tror pasienter at de gjør det?)
guardian.co.uk 20.3.2010
Leger som nører opp under pasientpress skaper etterspørsel (Doctors who cave into patient pressure create demand)

Sist måned forslo regjeringen å tillate farmasøyter å erstatte forskrivninger av originallegemidler med generiske alternativer. Et protestbrev ble publisert i The Times, signert av en rekke pasientgrupper og eksperter, med positiv dekning i flyveblader. The Times rapporterte at "eksperter sier at plan om å bytte til billigere legemidler vil skade pasienter". De viste til og med til en case studie: "Pasienter som fikk Seroxat-kopier i stedet for originalen følte seg uvel innen to dager." (Last month the government proposed allowing pharmacists to substitute prescriptions for branded medicines with generic alternatives. A letter of protest appeared in the Times, signed by various patient groups and experts, with positive coverage in the broadsheets. "Plan to switch to cheaper medicines will harm patients, say experts," reported the Times. They even had a case study: "Patient given Seroxat substitute felt unwell within two days.")

Men lege Margaret McCartney, som har gjort en gravejobb, skriver i British Medical Journal: i virkeligheten er brevet koordinert og skrevet av PR-firmaet Burson-Marsteller, betalt av legemiddelfirmaet Norgine. Til tross for at det var Norgines virksomhetsleder Peter Martin, som hadde størst innflytelse på kampanjen, signerte han ikke brevet selv. På spørsmål om hvorfor, svarte han: "Der var ingen konspirasjon. Den oppriktige sannhet, den redelige sannhet, er at jeg tenkte at det å blande inn et legemiddelfirma på en måte ville gjøre budskapet litt mindre troverdig. (...) (But Margaret McCartney GP, writing in the British Medical Journal, has been digging: in fact the letter was coordinated and written by the PR company Burson-Marsteller, paid by the drug company Norgine. Norgine's chief operating officer, Peter Martin, despite being the major influence behind the campaign, did not sign the letter himself. Asked why not, he said: "There was no conspiracy. The frank truth, the honest truth, is that I thought that having a pharmaceutical company in there would sully the message somewhat.")

(Anm: Generic drugs: protest group was not quite what it seemed. BMJ 2010;340:c1514 (17 March).)

- Autismeforening i store problemer: »Der er to lejre, og grøften bliver bare dybere og dybere«.

(Anm: Autismeforening i store problemer: »Der er to lejre, og grøften bliver bare dybere og dybere«. Det hele begyndte, da Kathe Johansen helt uventet erklærede kampvalg mod den siddende formand. Hun vandt med den mindst mulige margin. Nu er Landsforeningen Autisme med 12.200 medlemmer plaget af intern splittelse og et stort hul i pengekassen. Selv softicemaskinen skal sælges for at skaffe rede penge. (jyllands-posten.dk 2.7.2021).)

Diverse artikler

Kreftorganisasjoner i USA anklages for milliardsvindel
dagbladet.no 20.5.2015
Brukt penger på seg selv.

Lederne av fire veldedige organisasjoner i USA, som hevder å ha hjulpet kreftsyke, anklages for å ha brukt 1,4 milliarder kroner på seg selv.

Myndigheter og politiet har innledet gransking i samtlige delstater av det som kan være den største svindelsaken knyttet til veldedige organisasjoner i USA noensinne.

 Cancer Fund of America (CFA), Cancer Support Services (CSS), Children's Cancer Fund of America (CCFOA) og Breast Cancer Society (BCS) anklages for å ha ført alle bak lyset ved å skryte på seg virksomhet de slett ikke drev.

Luksusvarer
Mesteparten av pengene de mottok fra uvitende givere, skal ha gått til organisasjonenes lederne, familiene og vennene deres, samt til dem som på oppdrag samlet inn pengene. Kreftsyke fikk lite eller ingenting, går det fram av anmeldelsen som er innlevert i Arizona.

 De fire organisasjonene ble alle ledet av folk som enten var i familie eller var nære venner og hevder blant annet å ha betalt legemidler og sykehusopphold for kreftsyke.

 Den storstilte svindelen skal ha pågått siden 1987, og milliardbeløp skal siden ha blitt brukt på skyhøye lønninger, dyre biler, luksuscruise og andre reiser, skolepenger til egne barn, medlemskap hos treningsstudio og datingnettsteder, sportsutstyr og billetter til konserter og sportsarrangementer. (…)

Bløffet
Profesjonelle pengeinnsamlere fikk ofte 85 prosent eller mer av pengene de samlet inn på oppdrag for kreftorganisasjonene.

 For å skjule svindelen oppga de som drev organisasjonene blant annet å ha delt ut over 1,7 milliarder kroner til kreftsyke i andre land, noe som ikke har vært tilfelle.

 Bare 3 prosent av alle pengene som er samlet inn opp gjennom årene skal ha havnet hos kreftpasienter, går det fram av anmeldelsen. (©NTB)

(Anm: 4 Cancer Charities Are Accused of Fraud (nytimes.com 20.5.2015).)

Industrien gav 9,7 mio. kr. til patientforeninger i 2013
dagenspharma.dk 19.6.2014
Danske patientforeninger nød i 2013 godt af samarbejdet med lægemiddelproducenterne, der støttede foreningerne med 9,7 mio kr. Én producent gav næsten 3 mio. kr.

Danske patientforeninger og -organisationer modtog i 2013 mere end 9,7 mio. kr. fra medicinalindustrien, der støttede så forskellige projekter som bogudgivelser, oplysningskampagner samt rejser og møder med fagligt indhold. Langt størstedelen – 9,5 mio. kr. – af donationerne er givet som kontante donationer, mens donationer af eksempelvis arbejdskraft til udfærdigelse af pressemateriale løb op i […]

Cystic Fibrosis: Charity and Industry Partner for Profit
medpagetoday.com 19.5.2013
When a disease-related charity becomes a venture capitalist, count the pharmaceutical industry among the winners.

To illustrate, consider the 'breakthrough' cystic fibrosis drug Kalydeco (ivacaftor), which is marketed by Vertex Pharmaceuticals.

Vertex developed the drug with the help of a $75 million investment from the Cystic Fibrosis Foundation -- as well as a hefty investment from taxpayers through grants from the National Institutes of Health, which underwrote the cost of early research, which identified the gene that the drug targets. (...)

Lundbeck tops patient groups' pharma "reputation table"
pharmatimes.com 14.1.2013
Lundbeck has the best corporate reputation out of 29 pharmaceutical companies, according to 600 patient groups from 56 countries polled by PatientView for its latest annual report.

Lundbeck - replacing Novartis which topped last year's poll - was judged to be the best at proving high-quality information to patients and at being transparent with external stakeholders. Novartis was judged to be the best at having an effective patient-centred strategy, as it was last year, but lost out this year to Lundbeck on the information indicator, to Novo Nordisk at having a good record at ensuring patient safety and to Allergan for providing high-quality, useful products. (...)

Many of the 600 patient groups referred to negative press during the year to explain why they had downgraded their opinion of some companies, particularly on issues of transparency, patient safety and company integrity. Drugmakers with a high exposure to "bad" stories in 2012 saw their rankings drop, while other, less-affected firms benefited as a result.

The top 10 companies for 2012, with their 2011 rankings in brackets, were judged to be: 1- Lundbeck (3); 2 - Gilead Sciences (10); 3 - Novartis (1); 4 - Janssen (not featured); 5 - Pfizer (2); 6 - Abbott (8); 7 - Novo Nordisk (11); 8 - Roche (9); 9 - Lilly (18); and 10 - GlaxoSmithKline (4).

The other firms examined were Allergan, Amgen, AstraZeneca, Baxter International, Bayer, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Menarini, Merck & Co (US), Merck Group (Germany), Sanofi, Servier, Shire, Stada Arzneimittel, Takeda, Teva and UCB. (...)

Hjerteforeningen kritiseres for at overdrive kolesterolfrygt
b.dk 22.4.2012
En af Danmarks største patientforeninger, Hjerteforeningen, møder nu skarp kritik fra flere sider. Det sker, efter foreningen i søndags meddelte, at 30.000 danskere vil dø inden for en tiårig periode, hvis ikke yderligere 900.000 danskere begynder at tage kolesterolsænkende medicin.

Men det budskab bliver nu udfordret af en række eksperter, der sætter store spørgsmålstegn ved lødigheden af Hjerteforeningens videnskabelige grundlag i rapporten, som er udarbejdet af Børge Nordestgaard, professor ved Herlev Hospital. Det fortæller TV 2 Nyhederne.

Jens Søndergaard, speciallæge i lægemidler og professor ved SDU, har gennemgået rapporten, og han har fundet i alt 11 kritikpunkter. (...)

Senators Question Industry Ties to Medical Groups (Senatorer stiller spørsmål ved bånd til medisinske grupper)
medpagetoday.com 27.5.2011
WASHINGTON -- The Senate Finance Committee has released a report detailing payments made by drugmaker Sanofi to two medical societies -- ones that wrote letters to the FDA supporting the company's campaign to delay approval of generic forms of enoxaparin (Lovenox), which is marketed by Sanofi.

Documents obtained by Finance Committee investigators show that Sanofi paid more than $2 million each to the Society of Hospital Medicine and the North American Thrombosis Forum to write letters to the FDA in 2008 hinting that a generic version of the blockbuster enoxaparin may not be as safe. Neither medical group disclosed the payments in their letters to the FDA.

Sens. Max Baucus (D-Mont.) and Charles Grassley (R-Iowa), the committee's top-ranking members, requested records from Sanofi about its relationship with the North American Thrombosis Forum and the Society of Hospital Medicine. The committee said it was concerned that the groups and a Duke University physician who received more than $200,000 in speaking fees from the company may have misused the FDA's citizen petition process, through which they left their comments for the agency.
Sanofi had a strategy to delay generic competitors to Lovenox that "took advantage of the FDA's citizen petition process, which allows individuals and experts to raise concerns about the alternatives," Grassley and Baucus said in a press release.

The Society of Hospital Medicine and the North American Thrombosis Forum -- both non-profit organizations -- received more than two million dollars each from Sanofi. Another physician who received more than $200,000 in speaking fees from the company also wrote the FDA a letter regarding enoxaparin.

"Generic drugs help keep health care costs down and we absolutely cannot let powerful drug companies keep those life-saving drugs out of reach," said Baucus in a prepared statement. "This report uncovers evidence that paying off doctors to lobby the FDA against generics was a drug company strategy -- and that's wholly unacceptable. The FDA needs to work closely with doctors, so we must ensure that doctors' sole motivation is the well-being of their patients."

Although writing such a letter while at the same time receiving money from a drug company that stands to lose big if a generic competitor gets approved may raise some eyebrows, it's not actually illegal.

A 2009 law, which was sponsored by Grassley, requires drugmakers to disclose gifts and payments they make to individual physicians, but the law doesn't require drug companies to disclose money paid to non-profits. (...)

Push to spur more drugs for deadly rare diseases
forbes.com 26.4.2011 (Associated Press)
Every other week, 7-year-old twins Addison and Cassidy Hempel have an experimental medicine injected into their spines in hopes of battling a rare, fatal disease. (...)

But it's a huge challenge to generate drug company interest in the expensive testing of medicines for diseases so rare - like her girls' Niemann-Pick Type C - that the market is only a few hundred or few thousand people a year.

There are treatments for just 200 of the roughly 7,000 rare diseases, illnesses that affect fewer than 200,000 people, often far, far fewer. Yet add those diseases together, and more than 20 million Americans have one.

Now a movement is beginning to spur more rare-disease treatments: The National Institutes of Health this fall will open a center to speed genetic discoveries into usable therapies, doing some of the riskiest early-stage research in hopes companies then will step in.

A new International Rare Diseases Research Consortium is pushing for at least 200 more treatments by 2020, in part by pooling the work of far-flung scientists and families.

Rather than starting from scratch, the Food and Drug Administration is pointing the way for manufacturers to "repurpose" old drugs for new use against rare diseases, publishing a list of those deemed particularly promising. (...)

GSK halverar bidrag
lakemedelsvarlden.se 21.2.2011
Läkemedelsföretaget GSK drar ned på pengarna till patientföreningar i Sverige.

MINDRE Mellan 2008 och 2010 har Glaxo Smith Kline halverat bidraget till patientorganisationerna i Sverige, från en och en halv miljon till 765 000 förra året.

Rent generellt har bidragen från industrin till intresseföreningarna minskat på senare år, säger Pär Tellner, på Lif.

– Den trenden har nu pågått under några år. Vid den senaste räkningen var de här bidragen på runt 15 miljoner totalt om året, för några år sedan låg de på runt 15-20 miljoner.

Skälet till minskningen är, menar Pär Tellner minskade marginaler för företagen.

– Man är helt enkelt noggrannare med vilka projekt man ska satsa på.

Enligt Jonas Vikman, ansvarig för kontakter med patient- och intresseföreningar i Sverige på GSK ska minskningen inte ses som en ny fastlagd policy från företagets sida.

-Nej det handlar mer om att det råkat bli så nu när vi jämförde bidragen de senaste tre åren. Nivån varierar från år till år beroende på projekt som är aktuella. (...)

Pain Management Group Disavows Pharma Funding
medpagetoday.com 21.4.2011
A University of Wisconsin School of Medicine and Public Health organization that has been criticized for its advocacy of controversial uses of narcotic painkillers said it will no longer take money from the drug industry.

UW made the announcement after an April 3 Milwaukee Journal Sentinel/MedPage Today investigative report revealed that its UW Pain & Policy Studies Group had taken about $2.5 million over a decade from companies that make opioids. At the same time that group was taking money from the drug companies, it was advocating for what critics say was an industry agenda not supported by rigorous science: the liberalized use of narcotic painkillers for noncancer chronic pain.

While the expanded use of the medications boosted drug company sales, it also has been linked to a burgeoning epidemic of opioid painkiller abuse.

UW issued a statement on behalf of Robert Golden, MD, dean of the medical school, saying the money the UW Pain Group got from drug companies came as unrestricted gifts that conformed to university regulations and standards.

Golden's statement said that in September 2010, the UW Pain Group successfully reapplied to be a WHO collaborating center so that it could continue to address the lack of access to opioids for pain relief around the world.

"(The UW Pain Group) decided to meet the WHO's new conflict of interest standards and to no longer accept funding from industry involved in the sale and marketing of opioids," Golden wrote. "This decision was made prior to the recent newspaper story, which described past support but failed to mention the decision to no longer accept industry support." (...)

Concerns about the overuse and abuse of painkillers have intensified in recent years. As sales of the powerful drugs have boomed — rising 300 percent since 1999 — so, too, have overdose deaths. Opioids were involved in 14,800 overdose deaths in 2008, more than cocaine and heroin combined, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Pain doctors and patient groups say that while overdoses are a legitimate concern, only a small percentage of deaths involves patients who get them from their doctors. Most involve illicitly obtained drugs, statistics show. (...)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

US advocacy groups seldom disclose financial ties to industry (Amerikanske hjelpegrupper offentliggjør sjelden økonomiske tilkytninger til industrien)
BMJ 2011; 342:d280 (14 January)
Health advocacy organisations in the United States publicly reported the financial support they get from the drug industry only 25% of the time, says a new study.

The “disease groups,” as they are often called, can be very influential in mobilising the public to support legislation and funding for research and care for the specific condition such as breast cancer or heart disease, says the report, published in the American Journal of Public Health (doi:10.2105/AJPH.2010.300027).

Sheila Rothman, senior author of the study, said that health advocacy groups and drug companies “really advocate for the same things: unrestricted access to all drugs, devices, and diagnostic tools; branded drugs over generics; open formulas over closed ones.”

She added, “They have agendas that overlap. And that’s the reason why disclosure is all the more important—it is because they are so close that disclosure becomes imperative.” (...)

(Anm: Health Advocacy Organizations and the Pharmaceutical Industry: An Analysis of Disclosure Practices. American Journal of Public Health 2011 (published online ahead of print Jan 13).)

Patientforeninger får millioner af medicinindustrien
24dk.dk 10.5.2010
Stærke patientforeninger bliver lobbyister for lægemiddelindustrien, når de lader en medicinalfirmaerne betale en stor del af deres aktiviteter. Det mener eksperter, der advarer foreningerne om, at de kan tabe troværdighed. Patientforeningerne afviser (...)

Saglig oplysning af medlemmerne? Eller skjult reklame for medicinalvirksomhederne? Kan man informere sagligt og neutralt om den bedste behandling af en sygdom, når man samtidig får store beløb fra lægemiddelindustrien?

Ja, mener flertallet af de danske patientforeninger. Tilsammen fik de sidste år næsten otte millioner kroner i sponsorater.

Nej, mener kritikerne. Patientforeningerne kommer til - uanset om de vil det eller ej - at gå industriens ærinde.

De bliver agenter, der påvirker både patienter og politikere i den retning, som medicinalindustrien ønsker det. (...)

Læger anklager patientforening for usaglig rådgivning
berlingske.dk 21.3.2010
Dårligt uddannet personale i Kræftens Bekæmpelse går imod specialisters vurdering og råder alvorligt syge danskere til at rejse til udlandet for tvivlsom behandling. Det er en af beskyldningerne fra kræftoverlæger, der er i åben kamp mod Kræftens Bekæmpelse. (...)

Grassley queries health groups on industry ties
ama-assn.org 21.12.2009 (American Medical Association)
The senator cites potential conflicts of interest and transparency concerns linked to backing from drugmakers, device firms and insurers.

Washington -- A key senator has sent letters to more than 30 health care organizations requesting information about the financial backing they receive from the pharmaceutical, medical device and insurance industries. (...)

Grassley Works for Disclosure of Drug Company Payments to Medical Groups (Grassley arbeider for offentliggjøring av legemiddelfirmaers betaling til medisinske foreninger)
pharmatimes.com 8.12.2009
WASHINGTON, Dec. 8, 2009 --- Senator Grassley has asked 33 medical groups for information about the financial backing they get from the pharmaceutical, medical device and insurance industries.

"These organizations have a lot of influence over public policy, and people rely on their leadership. There’s a strong case for disclosure and the accountability that results," Grassley said. (...)

Senator seeks sources of health groups' funds
reuters.com 8.12.2009
WASHINGTON (Reuters) - The senior Republican on the Senate Finance Committee has asked the American Medical Association and 32 other medical groups to disclose the financial backing they receive from drug and medical device manufacturers and insurance companies. (...)

Senator Grassley Seeks Financial Details From Medical Groups
nytimes.com 7.12.2009
A top Republican senator, Charles E. Grassley, has sent letters to the American Medical Association, the American Cancer Society and 31 other disease and medical advocacy organizations asking them to provide details about the amount of money that they and their directors receive from drug and device makers.
Such funding amounts are often considered proprietary by the organizations and their directors, but critics contend that the industry’s sway over such groups leads them to lobby on industry’s behalf. (...)

Veldedighet kan være god butikk
aftenposten.no 20.11.2009
Under de store, velkjente veldedighetsorganisasjonene som Røde Kors, Redningsselskapet og Kreftforeningen, som drives som bedrifter med omsetning i mange hundremillioners klassen – og sjefslønninger i millionklassen, finnes det et villnis av små organisasjoner som støtter all verdens formål i Norge og verden. Ingen vet hvor mange de er, ingen vet hvor mye penger de samler inn og ingen kontrollerer hva pengene går til. (...)

Ett av kravene til organisasjoner som skal registreres i Innsamlingskontrollen, er at 65 prosent av innsamlede midler går til formålet. (...)

Leger takker nei til Coca-Cola (word-fil)
KAREN KAPLAN - Los Angeles Times
aftenposten.no 26.10.2009
Da den amerikanske sammenslutningen av familieleger (AAFP) fikk et solid bidrag til opplysningsarbeidet om ernæring skulle en tro alle var tilfreds? Men nei da. (...)

Det er også pekt på at Coca-Cola, som selger cirka 1,6 milliarder enheter med mineralvann hver dag, også tidligere har samarbeidet med ulike helseinstitusjoner. I 2003 ga selskapet 1 million dollar, ca. 5,5 millioner norske kroner, til en organisasjon som arbeider med barn og unges tannhelse. Før de mottok bidraget hadde organisasjonen gitt uttrykk for at det er en sammenheng mellom sukkerholdige drikker og tannsykdommer. Etter at utbetalingen var et faktum, het det bare at «vitenskapelig forskning ikke sier klart hvilken rolle mineralvann spiller». (...)

Patients “ready to accept much higher risk”
pharmatimes.com 9.10.2009
Patients are ready to accept much higher levels of risk than medical experts believe, if the benefit of a treatment is clearly described and likely to happen, according to a leading patients group.

Patients also need the treatment’s risk information to provide “an educated guess on worst-case scenario and likeliness for this to happen,” Christoph Thalheim, secretary general of the European Multiple Sclerosis Platform, told the European Health Forum Gastein, the European Union (EU) health congress held this month in Germany. Patients are involved in several European Medicines Agency (EMEA) working parties and positive lessons can be drawn from such active participation, he said. (...)

En av ti har stor risiko for diabetes
vg.no 31.8.2009
(VG Nett) Nylig ble det lansert en nettside hvor du selv kan teste risikoen for å få diabetes. (...)

Testen er en del av en kampanje, utarbeidet av Norges Diabetesforbund og Helsedirektoratet, og har som mål å gjøre flere oppmerksomme på risikoen for å utvikle type 2-diabetes.
Dine svar kan avklare hvilken risiko du har for å utvikle sykdommen. Dersom du har stor risiko, anbefales du å ta det opp med fastlegen din. (...)

Bitter strid mot Kreftforeningen
nrk.no 25.3.2009
Ekteparet Karl og Magnhild Hegrenes tok opp lån på 300 000 kroner for å få slutt på feiden med Kreftforeningen.

- Kreftforeningen har oppført seg som eit inkassobyrå, hevdar Karl Hegrenes (76). Han har lånt 300.000 kroner for å betale ut Kreftforeningen etter ein bitter arvestrid om eit nytt hus. (...)

Pharmaceutical Industry Spends More Than $13M on Ads 'Thanking' Lawmakers Who Supported SCHIP Legislation (Legemiddelindustrien bruker mer enn 13 millioner dollar på reklame som "takker" lovgiverne som støttet SCHIP-lovgivning)
kaisernetwork.org 24.10.2008
The pharmaceutical industry has paid $13.2 million for television advertisements that "thank" 28 federal lawmakers -- 25 of whom are Democrats -- who supported the 2007 SCHIP expansion legislation, the Wall Street Journal reports. The ad campaign is "an example of how interest groups are already adjusting to the prospect of stronger Democratic control of Congress in 2009," and of how "after years of donating overwhelmingly to Republicans, the pharmaceutical industry is now splitting campaign contributions between the political parties," according to the Journal. (...)

PhRMA Contributes $11.3M To SCHIP Advertising Campaign
kaisernetwork.org 22.9.2008
The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America has contributed $11.3 million to the advocacy group America's Agenda: Health Care for Kids for advertisements supporting SCHIP expansion, CQ HealthBeat reports. The ads will appear in at least 25 lawmakers' states and congressional districts. The ads do not name SCHIP specifically but commend lawmakers who supported a bill (HR 3963) that would have expanded SCHIP. President Bush vetoed the bill, citing cost concerns (Jansen, CQ HealthBeat, 9/19). (...)

Svindyr rydding i LHL
aftenposten.no 27.8.2008
"Om et par års tid er vi brukbart på beina", mener Generalsekretær Frode Jahren. (...)

Livskvalitet - en rett for alle?
SVEIN GRINDSTAD, leder av MS-forbundet i Norge
aftenposten.no 10.8.2008
KRONISK SYK. Etter 30 år med fiskestang og telt i Børgefjell er det ugjenkallelig slutt. Rullestolen definerer nå min aksjonsradius. Hva med livskvaliteten? (...)

Mange er avhengige av Nav. Her fungerer det dårligst. Mangel på kunnskap om sykdommer kan rettes på, likeså manglende informasjon til brukerne, men manglende folkeskikk hos saksbehandlere er det verre å gjøre noe med.

I helseforetaket snakker vi om å behandle brukere med respekt. Det er i svært mange tilfeller fraværende i vårt møte med Nav. Det er alvorlig, og fordrer at den som sitter på toppen og har mulighet til å gripe inn, gjør det. (...)

LHL fikk 11.000 da mannen døde - men ringer fortsatt enken og tigger
vg.no 28.6.2008
(...) Lotterisjef i LHL, Håkon Aas, har ikke vært tilgjengelig for kommentar verken for Tønsbergs Blad eller VG Nett. Generalsekretær Frode Jahren er imidlertid helt klar på organisasjonens retningslinjer når det kommer til å oppsøke familier av avdøde givere. (...)

Halvparten kan bli kvitt gikta
nrk.no 22.6.2008
Nye studier viser at 1 av 2 leddgiktspasienter kan bli symptomfrie på 36 uker, men behandlingen må starte raskt og er veldig kostbar. (...)

En stor svensk studie, Swefot, viser at behandling med TNF-hemmere, som for eksempel Enbrel. Enbrel, har meget god effekt hos personer med leddgikt. og at det gunstigste er at behandlingen starter så tidlig som mulig etter at symptomene er oppdaget. (...)

Giktmedisin ga ham et nytt liv
nrk.no 22.6.2008
Revmatisme har blitt en folkesykdom og bruken av TNF-hemmere øker stadig.

Lederen i Norsk Revmatikerforbund mener sykehusenes dårlige økonomi hindrer trengende i å få den effektive medisinen. (...)

I 2007 brukte helseforetakene over en milliard kroner på TNF-behandling, og Enbrel topper listen over de 25 mest solgte legemidlene i Norge i 2007. (...)

- TV-serie burde beskyttet pasienter bedre
vg.no 15.5.2008
(VG Nett) Norsk Pasientforening mener at TV3-serien «Sykehuset» burde vernet flere av pasientene de viste i beste sendetid.

TV-serien har siden februar gått fire ganger i uken og har tatt for seg yrkeshverdagen til helsepersonell ved Akershus Universitetssykehus.

Pasientforeningen var på forhånd redd for at serien kunne bli en belastning for pasientene og konklusjonen etter første sesong er at de mener serien har brutt med pasientvernet.

- Vi har ikke overvåket serien, men flere ansatte hos oss har sett ulike episoder. I noen av episodene vi har sett har vi opplevd scener der pasienter ikke er blitt beskyttet, og som etter vårt syn burde vært det, sier generalsekretær Guro Birkeland til VG Nett.

Hun frykter at mange skal føle seg presset. (...)

Vurderer å forby medisin-lenking
helserevyen.no 25.2.2008
Legemiddelfirmaene bryter markedsføringsreglene når de lenker fra egne nettsider for forbrukere til firmaets hjemmeside, der reseptpliktige legemidler omtales. (...)

Mener legemiddelfirmaer kan ha ulovlige nettsider
vg.no 25.2.2008
(VG Nett) Statens legemiddelverk vil vurdere tiltak mot legemiddelfirmaer som legger ut omtale av reseptbelagte legemidler på sine nettsider. (...)

Legemiddelindustriforeningen (LMI) er åpne for dialog med Legemiddelverket.

- Vi har ikke hatt de store kontroversene omkring dette, men vi er veldig åpne for en dialog med Legemiddelverket. Og vi er selvfølgelig opptatt av at legemiddelfirmaene ikke skal henvende seg med produktrettet informasjon overfor forbruker - og generelt overholde regelverket, sier administrerende direktør Pål Christian Roland. (...)

Lægemiddelindustrien støtter patientforeninger med over tre millioner kroner
lifdk.dk 22.1.2008
67 aftaler mellem lægemiddelindustriforeningens medlemsvirksomheder og de forskellige patientforeninger. Det er resultatet efter den første samlede opgørelse af indberetningerne. Aftalerne har en samlet værdi af kr. 3.500.000. (...)

Reglerne for samarbejdet er vedtaget for at gøre industriens sponsorater, legater, tilskud, støtte, reklame mv. åbent tilgængeligt for offentligheden. »De indgåede aftaler viser, at lægemiddelindustrien støtter projekter, der er til gavn for mange patientgrupper,« siger chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Carsten Blæsberg og fastslår, at det er helt afgørende, at industrien får offentliggjort samarbejdsaftalerne for at skabe så meget åbenhed som muligt på området. (...)

Medisinforbruket doblet på tre år
dagsavisen.no 19.11.2007
Bruken av ADHD-medisin her i landet har aldri vært større. På bare tre år er forbruket nær doblet – fra 4,2 millioner solgte dagsdoser i 2004 til 8,2 millioner i 2007.Mens det tidligere var guttene som sto for den største økningen i medisinbruken, er det nå jenter i aldersgruppen fra 19 år og oppover som øker mest. (...)

Assisterende generalsekretær i ADHD Norge, Knut Bronder, er ikke bekymret for at omsetningen av ADHD-medisin fortsatt øker dramatisk.

– Nei, tvert imot mener jeg det er et uttrykk for at flere får hjelp, sier Bronder som forklarer økningen med at behandlingskapasiteten i barnepsykiatrien har økt kraftig de siste årene.

Han mener det lenge har vært en underdiagnostisering av ADHD. (...)

Fattige får dårligst medisin
dinside.no 15.11.2007
Jo mer penger, jo bedre medisin.

En forskningsrapport slår fast at de med dårlig økonomi og lav utdannelse også får den dårligste medisinen, skriver Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) i en pressemelding. (...)

Anklages for ukultur og samrøre
e24.no 12.11.2007
Beskyldninger om økonomisk sammenblanding florerer i LHL. Generalsekretær Finn Grønseth er i permisjon mens han og folk han har leid inn blir gransket. (...)

Venner og familie.
Brevet er signert av syv ledere og mellomledere i ulike deler av organisasjon. De uttrykker bekymring for alt fra økonomisk styring til ledelsesfilosofi, etikk og moral. Men også habilitet, bruk av eksterne konsulenter, etterlevelse av felles retningslinjer, og det de kaller "kultur og ukultur". (...)

Anmeldt for grovt underslag i LHL
nrk.no 30.9.2007
En avdelingsleder i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er anmeldt for grovt underslag. (...)

LHL har en årlig omsetning på litt under 1 milliard kroner og er en av de største frivillige organisasjonene her i landet.

Foreningen driver flere institusjoner, blant annet Feiringklinikken og Glitreklinikken. (...)

Industry Fights Switch To Generics for Epilepsy
online.wsj.com 13.7.2007 (Wall Street Journal)
Word Count: 2,154 | Companies Featured in This Article: Merck, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson
In state legislatures across the country, the Epilepsy Foundation has been campaigning for bills that would make it harder for pharmacists to switch patients to inexpensive generic epilepsy pills. The effort is getting behind-the-scenes support from drug companies -- a sign of how the industry, long a potent lobbying force in Washington, is increasingly looking to states to achieve its goals.

The foundation, a nonprofit group supported by the drug industry, says switching to generics could cause dangerous seizures. The Food and Drug Administration says it hasn't seen persuasive evidence for that, and it believes each generic is equivalent to (...)

The real drug pushers: patients
featuresblogs.chicagotribune.com 8.5.2007
Conventional medicine took a beating last month after several recent studies highlighted the cozy connections between physicians and sales reps for drug companies. (...)

Should patient groups accept money from drug companies? No
Barbara Mintzes, research associate
BMJ 2007;334:935 (5 May)
(...) Patient groups provide valuable support and advocacy for vulnerable people but funding the work can be difficult. Alastair Kent argues that not accepting industry money will unnecessarily limit the groups' effectiveness, but Barbara Mintzes believes that the money undermines their independence (...)

Drug firms' funding of advocates often escapes government scrutiny
boston.com 18.3.2007
Many patient groups depend on it, raising tricky ethical questions

WASHINGTON -- Elzora K. Brown could stand before a microphone and calmly describe the swath of devastation that cancer has cut through five generations of her family. Her great-grandmother, grandmother, mother, three sisters, and three nieces had breast cancer. And, at age 31, Brown was diagnosed with the same kind of cancer. (...)

What few in Brown's audiences knew is that the patient advocate personally profited from her cancer-survival message, accepting funding from major pharmaceutical companies that produce cancer treatments, according to tax records. (...)

In 221 advisory committee meetings scrutinized, 32 of 44 speakers representing patients said they had received funding from a company that would be affected by the FDA's decision, according to a recent journal article that Lurie co authored about conflicts of interest on FDA advisory panels.

While the FDA scours its advisers' backgrounds for such information, the agency does not require disclosures when patients testify.

Nor do drug makers highlight such ties. (...)

Brown's highest salary was in 2002, when she was paid $162,500 and the organization raised $554,993. Brown's salary would have ranked her among the highest-paid chief executives for nonprofit advocacy groups of that size, according to a 2005 compensation survey of 1,660 nonprofits. It compares with a median salary of $72,000 paid to chief executives of nonprofit advocacy organizations with annual revenue from $500,000 to $1 million, according to Abbott, Langer & Associates Inc., a firm that conducts salary surveys. (...)

Legemiddelindustrien vurderer samarbeidet med pasientorganisasjonene på nytt
lmi.no 19.12.2006
Avtalen mellom industrien (LMI) og pasientorganisasjonene (FFO) skal gjennomgås.

LMI har tatt initiativ til en ny gjennomgang av samarbeidsavtalen med FFO. Avtalen ble inngått i 2001 og hensikten var å bidra til full åpenhet om de økonomiske relasjonene mellom brukerorganisasjoner og legemiddelfirmaer. (...)

Nation's Largest Patient Group Focused On Depression Responds To New FDA Recommendations On Antidepressants
medicalnewstoday.com 16.12.2006
(...) The Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) today announced its opposition to the Food and Drug Administration's (FDA) recent recommendation to extend black box warnings on antidepressants that suggest that young adults up to the age of 25 are at an increased risk of suicide when they take the medications.

DBSA and other mental health advocacy groups have expressed concern about the impact of extending the warnings to adults, which had previously been limited to use of antidepressants in children.(...)

Depression and Bipolar Support Alliance
http://www.dbsalliance.org (...)

Sponsorship of patients' groups by drug companies should be made transparent (Opplysninger om sponsing av pasientforeninger bør være offentlig tilgjengelig)
BMJ 2006;333:1238 (16 December)
Drug companies are sponsoring more and more groups for patients in Germany to increase demand for their products, but many members remain unaware of their involvement, a study has found.

The firms are also advertising their products on what seem to be independent websites, despite laws that ban advertising prescription medicines to the public.

The study, by the Zentrum für Sozialpolitik of Bremen University, was commissioned by Germany's state health insurance companies and focused on the funding of groups for patients with chronic diseases, such as Alzheimer's disease and eczema.

At present, health insurance companies are the main sponsor of patients' groups, spending a total 28m (£19m; $37m) in 2005, but drug companies are increasingly moving into the area. (...)

Drugmakers highlight limits of CATIE study
pharmatimes.com 4.12.2006
Drugmakers and patient groups have responded swiftly to a study which claims that an older antipsychotic drug is just as effective and less expensive to treat patients with schizophrenia than newer products such as AstraZeneca's Seroquel (quetiapine) and Eli Lilly's Zyprexa (olanzapine).

In the latest analysis from the CATIE study, funded by the US National Institutes of Health and published in the American Journal of Psychiatry, researchers compared cost and quality of life factors for Seroquel, Zyprexa, Pfizer's Geodon (ziprasidone) and Johnson & Johnson's Risperdal (risperidone) with the first-generation treatment perphenazine. (...)

Seriösa handikapporganisationer måste ha tillgång till samma information som professionen
Gunnel Köhler, ombudsman, Psoriasisförbundet
Läkemedelsvärlden 2006(59 (Mai)
EKONOMISKT STÖD FÖRSTA INLÄGGET
Psoriasisförbundet är, i likhet med andra handikapporganisationer och HSO, mycket oroade över att våra synpunkter på vem som skall få ta del av läkemedelsföretagens information/ reklam för receptbelagda läkemedel, och vem som ska betraktas som ”allmänhet”, inte beaktades av utredningen (LMV nr 4/06, sid 8).

Enligt propositionen 2005/06: 70 är organisationer som Psoriasisförbundet att betrakta som allmänhet. Men å andra sidan bedriver flera handikapporganisationer, i likhet med Psoriasisförbundet, vård. Att dessa skulle exkluderas när det kommer till läkemedelsinformation direkt från företagen, är helt absurt. Seriösa handikapporganisationer som bedriver vård och därtill, i likhet med oss med landstingsavtal, måste betraktas som professionella företrädare och ha tillgång till samma information från läkemedelsföretagen som professionen.

Många med oss har ett nära samarbete med den medicinska professionen, både när det gäller forskning, utbildning och behandling och hamnar därigenom oundvikligen i situationer där vi möter läkemedelindustrin under samma premisser som professionen gör. Att här, genom att klassificera oss som ”allmänhet”, utestänga representanter för handikapporganisationerna (som anställda och förtroendevalda) gör att många samarbeten, av stort värde för kroniskt sjuka och funktionshindrade, kommer att tvingas avbrytas.

En handikapporganisation som är erkänd av regeringen (genom statsbidrag) måste rimligtvis betraktas som en professionell och kompetent företrädare för sina medlemmar, inte som ”allmänhet”! (...)

Patientforeninger informerer kun på dansk
politiken.dk 4.2.2006
Sygeforsikringen 'danmark' og landets største patientforeninger laver ingen eller meget få materialer på fremmedsprog. Foreningen for Etnisk Ligestilling er utilfreds.

En enlig tyrkisk mor skal anskaffe briller til sine tre drenge. En anden indvandrerkvinde har fået en tandlægeregning på 4.000 kroner.

De er begge ude af den. For hvordan skal de nogen sinde kunne skaffe så mange penge?

Problemerne dukker op en frostklar formiddag i Frelsens Hærs lokaler i Thorsgade på Nørrebro. Indvandrerlærer og projektkoordinator Malene Zapffe har sat det danske sundhedsvæsen på skoleskemaet. Hendes elever er lydhøre.

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009