Parkinson's Drugs May Have More Risks (forbes.com 3.1.2007)

Studier finner skade ved bruk av to parkinsonlegemidler (nytimes.com 4.1.2007)

Kabergolin och pergolid – risk för skada på hjärtklaffarna (lakemedelsverket.se 30.3.2007)

FDA Public Health Advisory Pergolide (marketed as Permax) (fda.gov)

Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige / problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no)

Parkinsons legemiddel trukket fra det amerikanske markedet (REUTERS.COM 30.3.2007)

Søvnforstyrrelse linket til demens, Parkinsons sykdom (ivanhoe.com 5.1.2009)

- Rask gange / trening kan bedre symptomene på Parkinsons sykdom

(Anm: AAN: 'Big' Exercise Has Big Benefits in Parkinson's (AAN (American Academy of Neurology): "Masse" trening har stor nytte ved Parkinsons sykdom) TORONTO -- Patients with Parkinson's disease who participated regularly in exaggerated-movement exercises showed marked reductions in many symptoms, suggesting a degree of neuroprotection, researchers said here. After 12 weeks, the 20 patients in the study had a mean 58% reduction from baseline in physician-assessed motor impairment as scored on the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), according to Air Force Maj. Maria Alvarez, MD, of Wilford Hall Medical Center at Lackland AFB in San Antonio. And all six patients considered at high risk of falling at baseline -- defined as a score less than 19 on the Tinetti Gait and Balance index -- had scores above this threshold following the program, she reported at a poster session during the American Academy of Neurology meeting. (medpagetoday.com 16.4.2010).)

(Anm: Brisk Walking May Improve Symptoms of Parkinson’s (American Academy of Neurology 2.7.2014).)

(Anm: First Symptoms of Parkinson's. Parkinson's Disease Symptoms, Stages and Treatment (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Parkinson’s: 7 strategies to assist walking (medicalnewstoday.com 11.9.2021).)

- 4 Hovedsymptomer på Parkinsons sykdom.

(Anm: Parkinson’s Disease: What to Know. (webmd.com 17.1.2022).)

- Lederartikkel: Innsikt i Parkinsons sykdom og aldringsrelaterte bevegelsesforstyrrelser. (- Som den nest mest vanligste nevrodegenerative sykdommen er Parkinsons sykdom spesielt viktig. En av de store utfordringene i behandlingen av nevrodegenerativ sykdom er tidlig diagnose. Det er flere utfordringer rundt tidlig diagnostisering av Parkinsons sykdom (Tolosa et al., 2021). En viktig og undervurdert klasse av diagnostiske kriterier er gitt av de ikke-motoriske symptomene (f.eks. forstoppelse, urindysfunksjon, hyposmi) som kan være noen av de tidligste presenterende symptomene.)

(Anm: Petersen RB, Walter B. Editorial: Insights into Parkinson's disease and aging related movement disorders. Editorial on the Research Topic. Insights into Parkinson's disease and aging related movement disorders. As suggested by the title of this Research Topic, this is a broad and diverse group of articles encompassing themes that expand beyond movement disorders into subjects pertinent to neurodegenerative diseases generally. As the second most common neurodegenerative disease, Parkinson's disease is especially important. One of the major challenges in the treatment of neurodegenerative disease is its early diagnosis. There are several challenges surrounding the early diagnosis of Parkinson's disease (Tolosa et al., 2021). An important and underappreciated class of diagnostic criteria is provided by the non-motor symptoms (e.g., constipation, urinary dysfunction, hyposmia) that may be some of the earliest presenting symptoms. The greatest opportunity for successful treatment is during the prodromal stage, underlining the importance of early diagnosis. In addition, there is still a dearth of information about the origins and targets for treating movement disorders. This Research Topic addresses some recent advances including risk factors, novel therapies and targets, assessment of disease progression, and association with other diseases. (…) Front Aging Neurosci. 2023 May 17;15:1193197.)

(Anm: Hyposmi er nedsatt luktesans og kan forekomme ved sykdommer i nesen som gjør at luften ikke når lukteorganet i taket av nesehulen, for eksempel forkjølelse, nesepolypper eller liknende. Leilighetsvis kan hyposmi opptre ved sykdommer i selve luktenerven eller i luktebanene i hjernen. Kilde: Store norske leksikon.).)

- Neil Diamond: Om sykdommen: - Ingen kur. Neil Diamond nektet å akseptere diagnosen.

(Anm: Neil Diamond: Om sykdommen: - Ingen kur. Neil Diamond nektet å akseptere diagnosen. Den amerikanske sangeren, komponisten og gitaristen Neil Diamond (82) ble diagnostisert med Parkinsons sykdom tilbake i 2018. Sykdommen fikk store konsekvenser for musikeren, og førte blant annet til at Diamond trakk seg fra sin egen 50-års jubileumsturné. Nå har musikeren gitt et sjeldent og ærlig intervju om tida etter diagnosen ble stilt. (dagbladet.no 3.4.2023).)

- Skotsk kvinne kan lukte om du har Parkinsons – har hjulpet forskere med ny test.

(Anm: Skotsk kvinne kan lukte om du har Parkinsons – har hjulpet forskere med ny test. 72 år gamle Joy Milne fra Skottland har hjulpet britiske forskere med å utvikle en ny Parkinsons-test på grunn av sin ekstraordinære luktesans. Milne har arvelig hyperosmi – en økt følsomhet for lukter – og reagerte på at hennes mann Les endret kroppslukt et tiår før han ble diagnostisert med  sykdommen Parkinsons. – Han hadde denne mugne, ganske ubehagelige lukten, spesielt rundt skuldrene, og baksiden av nakken og huden hans hadde definitivt endret seg, sier hun til BBC. Det var likevel ikke før han ble diagnostisert og de begge gikk i støttegrupper for Parkinsons rammede at hun gjenkjente lukten på andre Parkinsons-pasienter og la sammen to og to. (abcnyheter.no 10.9.2022).)

- Tarminfeksjon utløser mitokondriemediert α-synucleinpatologi: relevans for Parkinsons sykdom.

(Anm: D Magalhães J, Candeias E, Melo-Marques I, Silva DF, Esteves AR, Empadinhas N, Cardoso SM. Intestinal infection triggers mitochondria-mediated α-synuclein pathology: relevance to Parkinson's disease. Abstract Parkinson's disease (PD) is a multifactorial neurodegenerative disease characterized by the loss of dopaminergic neurons in the midbrain. In the prodromal phase several autonomic symptoms including orthostatic hypotension and constipation are correlated with increased α-synuclein pathology in peripheral tissues. It is currently accepted that some idiopathic PD cases may start in the gut (body-first PD) with accumulation of pathological α-synuclein in enteric neurons that may subsequently propagate caudo-rostrally to the central nervous system. (…) We propose that, having evolved from ancestral endosymbiotic bacteria, mitochondria may be directly targeted by virulence factors of intracellular pathogens, and that mitochondrial dysfunction and fragmentation resulting also from the activation of the innate immune system at the gut level, trigger innate immune responses in midbrain neurons, which include α-synuclein oligomerization and neuroinflammation, all of which hallmarks of PD. Keywords: Inflammation; Innate immunity; Listeria monocytogenes infection; Mitochondria; Parkinson’s disease; α-synuclein. Cell Mol Life Sci. 2023 May 30;80(6):166.)

- Kjemisk eksponering kan øke risikoen for Parkinsons. To år med tung eksponering for TCE, et flytende kjemikalie som befinner seg i luft, vann og jord, kan øke risikoen for Parkinsons sykdom med 70 %.

(Anm: By University of California, San Francisco. Chemical exposure may raise your risk for Parkinson's. Two years of heavy exposure to TCE, a liquid chemical that lingers in the air, water and soil, may increase the risk of Parkinson's disease by 70%. Previous research has linked TCE, or trichloroethylene, to certain cancers, but a new study publishing in JAMA Neurology on May 15, 2023, is believed to be the first large-scale study to demonstrate its association with Parkinson's. (medicalxpress.com 17.5.2023).)

(Anm: Trikloretylen er en klorinert hydrokarbon vanlig brukt som et industrielt løsningsmiddel. Det er en klar ikke-brennbar væske med en søtlig lukt. Dets IUPAC navn er trikloreten. I industrien er det referert til ved forkortelsene TCETrike og tri, og det er solgt under flere handelsnavn. I tillegg til dets industrielle anvendelser, ble trikloroetylen brukt fra omkring 1930 som et volatilt anestetika og analgesi i millioner av pasienter, før dets toksiske egenskaper ble påvist. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Trikloretylen, trikloreten, «tri», er en giftig, kreftfremkallende fargeløs væske som er et vanlig brukt fettløsende middel i industrien. Den har kjemisk formel Cl2C=CHCl og hører til gruppen organiske løsemidler. Kilde: Store norske leksikon.)

- Michael J. Fox: Som parkinsonpasient følte jeg meg litt akterutseilt i biologiens århundre – inntil nå. (- I dag rapporterer en studie i  Lancet om et betydelig Parkinsons forskningsgjennombrudd: oppdagelsen av en biomarkør som for første gang hos levende mennesker kan oppdage dysfunksjon i proteinet som "går i stykker" i Parkinsons sykdom.)

(Anm: Michael J. Fox: As a Parkinson’s patient, I felt a little left behind by biology’s century — until now. (…) Today, a study in the Lancet reports on a significant Parkinson’s research breakthrough: the discovery of a biomarker that, for the first time in living people, can detect dysfunction in the protein that goes haywire in Parkinson’s disease. Its advent heralds the arrival of the disease’s biological era. But it’s also an order-of-magnitude leveling up in what Parkinson’s patients can expect out of therapeutic development and, down the line, clinical care. (statnews.com 12.4.2023).)

(Anm: Siderowf A, et al; Parkinson's Progression Markers Initiative. Assessment of heterogeneity among participants in the Parkinson's Progression Markers Initiative cohort using α-synuclein seed amplification: a cross-sectional study. Lancet Neurol. 2023 May;22(5):407-417.)

- Forskere identifiserer 10 plantevernmidler som er giftige for nevroner involvert i Parkinsons. (...) Gjennom en ny kobling av epidemiologi og toksisitetsscreening som utnyttet Californias omfattende database for bruk av plantevernmidler, var UCLA og Harvard-forskere i stand til å identifisere 10 plantevernmidler som var direkte giftige for dopaminerge nevroner.

(Anm: By University of California, Los Angeles. Researchers identify 10 pesticides toxic to neurons involved in Parkinson's. (…) Through a novel pairing of epidemiology and toxicity screening that leveraged California's extensive pesticide use database, UCLA and Harvard researchers were able to identify 10 pesticides that were directly toxic to dopaminergic neurons. The neurons play a key role in voluntary movement, and the death of these neurons is a hallmark of Parkinson's. Further, the researchers found that co-exposure of pesticides that are typically used in combinations in cotton farming were more toxic than any single pesticide in that group. For this study, published May 16 in Nature Communications, UCLA researchers examined exposure history going back decades for 288 pesticides among Central Valley patients with Parkinson's disease who had participated in previous studies.  (medicalxpress.com 17.5.2023).)

(Anm: Paul KC, et al. A pesticide and iPSC dopaminergic neuron screen identifies and classifies Parkinson-relevant pesticides. Nat Commun. 2023 May 16;14(1):2803.)

- Metagenomikk av Parkinsons sykdom impliserer tarmmikrobiomet i flere sykdomsmekanismer.  (- Parkinsons sykdom (PD) kan starte i tarmen og spre seg til hjernen. (- For å undersøke rollen til tarmmikrobiomet gjennomførte vi en storskala studie med høy taksonomisk oppløsning ved hjelp av ensartede standardiserte metoder fra start til slutt.)

(Anm: Wallen ZD, Demirkan A, Twa G, Cohen G, Dean MN, Standaert DG, Sampson TR, Payami H. Metagenomics of Parkinson's disease implicates the gut microbiome in multiple disease mechanisms. Abstract Parkinson’s disease (PD) may start in the gut and spread to the brain. To investigate the role of gut microbiome, we conducted a large-scale study, at high taxonomic resolution, using uniform standardized methods from start to end. We enrolled 490 PD and 234 control individuals, conducted deep shotgun sequencing of fecal DNA, followed by metagenome-wide association studies requiring significance by two methods (ANCOM-BC and MaAsLin2) to declare disease association, network analysis to identify polymicrobial clusters, and functional profiling. Here we show that over 30% of species, genes and pathways tested have altered abundances in PD, depicting a widespread dysbiosis. PD-associated species form polymicrobial clusters that grow or shrink together, and some compete. PD microbiome is disease permissive, evidenced by overabundance of pathogens and immunogenic components, dysregulated neuroactive signaling, preponderance of molecules that induce alpha-synuclein pathology, and over-production of toxicants; with the reduction in anti-inflammatory and neuroprotective factors limiting the capacity to recover. We validate, in human PD, findings that were observed in experimental models; reconcile and resolve human PD microbiome literature; and provide a broad foundation with a wealth of concrete testable hypotheses to discern the role of the gut microbiome in PD. Nat Commun. 2022 Nov 15;13(1):6958.)

(Anm: Metagenomikk er studiet av alt arvemateriale (DNA) som finnes i en miljøprøve. Dette arvematerialet kalles et metagenom, og består av DNA fra mange forskjellige organismer. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: gut microbiome Parkinson's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome Alzheimer's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom) (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Tidlige signaler på Parkinsons funnet i tarmmikrobiota hos pasienter med REM-søvnadferdsforstyrrelse. (- Forskere ved Det kinesiske universitetet i Hong Kong har funnet at tarmmikrobiomet inneholder markører for Parkinsons sykdom og kan indikere en metode for tidlig diagnose.)

(Anm: Early signals of Parkinson's found in gut microbiota of REM sleep behavior disorder patients. Scientists at The Chinese University of Hong Kong have found that the gut microbiome holds Parkinson's disease markers and may indicate a method of early diagnosis. In the study, "Gut microbiome dysbiosis across early Parkinson's disease, REM sleep behavior disorder and their first-degree relatives" published in Nature Communications, the research team looked for correlations in the gut microbiota between comorbid pathologies to see if they could find a causal link. REM sleep behavior disorder (RBD) causes people to physically act out their dreams while sleeping. RBD affects around 40% of patients with Parkinson's disease (PD), which is also a condition of unintended movements. Patients with RBD are even more likely to acquire PD at some point. The partial overlap in conditions raises interesting questions, and researchers looked to the gut for answers. (medicalxpress.com 8.5.2023).)

(Anm: Huang B, et al. Gut microbiome dysbiosis across early Parkinson's disease, REM sleep behavior disorder and their first-degree relatives. Nat Commun. 2023 May 2;14(1):2501.)

- Munnbakterier som kan kobles til Alzheimers, kreft, hjertesykdom og diabetes, har økt.

(Anm: Munnbakterier som kan kobles til Alzheimers, kreft, hjertesykdom og diabetes, har økt. De vanligste bakteriene ved alvorlige betennelser i munnen er nå identifisert i Sverige. – Dette er bakterier som bare venter på en sjanse til å få overtaket og som normalfloraen vanligvis holder i sjakk, sier norsk forsker. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom munnhelsen og sykdommer i kroppen som kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes og Alzheimers sykdom. Til tross for dette, har få studier identifisert akkurat hvilke bakterier som er involvert i infeksjoner i munnhulen. Nå har forskere ved Karolinska Institutet kartlagt dyrkbare bakteriearter fra svenskers infiserte munnhuler i over ti år. Ifølge professor Margaret Sällberg Chen er dette første gang forskere har analysert de mikrobiologiske årsakene til infeksjoner over så lang tid. – Dette kan bidra med dypere innsikt i koblingen mellom munnbakterier og andre sykdommer, sier hun i en pressemelding. (forskning.no 16.12.2022).)

- Forskere har oppdaget en mulig årsak til Parkinsons sykdom. (- I en ny studie så forskere at i de fleste tilfeller av Parkinsons sykdom sannsynligvis skyldes Desulfovibrio-bakterier.)

(Anm: Forskere har oppdaget en mulig årsak til Parkinsons sykdom. I en ny studie så forskere at i de fleste tilfeller av Parkinsons sykdom sannsynligvis skyldes Desulfovibrio-bakterier. MULIG ÅRSAK: Forskere ved Universitetet i Helsinki mener de har avdekket en potensiell årsak til Parkinsons Sykdom. (psykologisk.no 10.5.2023).)

- Kan parkinson skyldes denne bakterien? Finske forskere mener det. Men studien er gjort på rundorm og kan ikke gi svar, sier ekspert.

(Anm: Kan parkinson skyldes denne bakterien? Finske forskere mener det. Men studien er gjort på rundorm og kan ikke gi svar, sier ekspert. Forskere har lagt merke til at pasienter med Parkinsons sykdom ofte har treg mage i mange år før diagnosen stilles. Det er også gjort studier som viser at pasienter med parkinson har en annerledes sammensetning av tarmbakterier enn det andre har. Klumper av stoffet alfa-synuklein, som hoper seg opp i nerveceller ved Parkinsons sykdom, er funnet i nervesystemet i magen i tillegg til i hjernen, ifølge en artikkel i Scientific American. Det er derfor foreslått at parkinson kan starte i tarmen. Men dette er ikke avgjort. Forskere jobber med å finne ut hvilke mekanismer i tarmen som eventuelt kan spille en rolle. I en ny studie har finske forskere sett nærmere på en bakterie de mener kan bidra til sykdommen. (…) Sammenheng med parkinson? Bakterien kalles Desulfovibrio. Den er vanlig å finne i miljøer med vann, ifølge Wikipedia. Per Erik Saris ved Helsingfors universitet og kolleger har tidligere sett at bakterien er til stede hos personer med parkinson. I en liten studie fra 2021 målte de nivået av bakterien i avføring fra 20 med parkinson og 20 friske deltakere. (forskning.no 21.5.2023).)

- Forskere oppdager en potensiell årsak til Parkinsons sykdom. (- I 2021 publiserte professor Per Saris sin gruppe resultater som viste at bakterier i den bakterielle slekten Desulfovibrio korrelerer med Parkinsons sykdom, og at deres høyere antall også korrelerer med alvorlighetsgraden av symptomene på sykdommen. Ved å gjenta den samme studien kom kinesiske forskere til samme konklusjon.)

(Anm: Researchers discover a potential cause of Parkinson's disease. (…) In 2021, Professor Per Saris's group published results demonstrating that bacteria of the Desulfovibrio bacterial genus correlate with Parkinson's disease, and that their higher number also correlates with the severity of the symptoms of the disease. Replicating the same study, Chinese researchers came to the same conclusion. (…) The principal finding of the group's most recently study, published May 1 in Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, was that these strains in patients with Parkinson's disease cause aggregation of the α-synuclein protein on a statistically significant level in a model organism for Parkinson's disease. The worm Caenorhabditis elegans was used as the model organism. (medicalxpress.com 5.5.2023).)

(Anm: Desulfovibrio is a genus of Gram-negative sulfate-reducing bacteriaDesulfovibrio species are commonly found in aquatic environments with high levels of organic material, as well as in water-logged soils, and form major community members of extreme oligotrophic habitats such as deep granitic fractured rock aquifers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Nie S, Jing Z, Wang J, Deng Y, Zhang Y, Ye Z, Ge Y. The link between increased Desulfovibrio and disease severity in Parkinson's disease. Appl Microbiol Biotechnol. 2023 May;107(9):3033-3045.)

(Anm: Murros KE, Huynh VA, Takala TM, Saris PEJ. Desulfovibrio Bacteria Are Associated With Parkinson's Disease. Front Cell Infect Microbiol. 2021 May 3;11:652617.)

- Treningens rolle i å opprettholde mitokondriell proteostase i Parkinsons sykdom. (- Parkinsons sykdom (PD) er den nest vanligste raskt økende nevrodegenerative sykdommen og har alvorlige helsemessige og sosioøkonomiske konsekvenser. Mitokondriell dysfunksjon er nært knyttet til utbruddet og progresjonen av PD, og bruken av mitokondrier som et mål for PD-terapi har fått oppmerksomhet når det gjelder både anerkjennelse og anvendelse.)

(Anm: Li J, Xu Y, Liu T, Xu Y, Zhao X, Wei J. The Role of Exercise in Maintaining Mitochondrial Proteostasis in Parkinson's Disease. Abstract Parkinson's disease (PD) is the second most common rapidly progressive neurodegenerative disease and has serious health and socio-economic consequences. Mitochondrial dysfunction is closely related to the onset and progression of PD, and the use of mitochondria as a target for PD therapy has been gaining traction in terms of both recognition and application. The disruption of mitochondrial proteostasis in the brain tissue of PD patients leads to mitochondrial dysfunction, which manifests as mitochondrial unfolded protein response, mitophagy, and mitochondrial oxidative phosphorylation. Physical exercise is important for the maintenance of human health, and has the great advantage of being a non-pharmacological therapy that is non-toxic, low-cost, and universally applicable. In this review, we investigate the relationships between exercise, mitochondrial proteostasis, and PD and explore the role and mechanisms of mitochondrial proteostasis in delaying PD through exercise. Keywords: Parkinson’s disease; exercise; mitochondria; mitochondrial proteostasis; neurodegenerative disease. Int J Mol Sci. 2023 Apr 28;24(9):7994.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Sykehuset snur: Solfrid (77) får likevel fortsette på nødvendig medisin.

(Anm: Sykehuset snur: Solfrid (77) får likevel fortsette på nødvendig medisin. Da det viste seg at Solfrid Lexau ikke hadde Parkinsons sykdom, fikk hun ikke lenger medisinen som virket på blå resept. Nå har sykehuset skiftet mening. – Jeg får fortsette med medisinen, selv om jeg sannsynligvis ikke har Parkinsons, sier Solfrid Lexau (77). Det var i mars at NRK skrev om Solfrid Lexau på Voss som hadde levd med feil diagnose i 12 år. Hun ble diagnostisert med Parkinsons sykdom. Men da hun skulle delta på en studie i fjor, ble det avdekket at hun ikke hadde sykdommen likevel. (nrk.no 25.5.2023).)

- Har levd 12 år med en sykdom hun ikke har. (- I 2022, 12 år etter hun fikk diagnosen, melder hun seg på en studie på Haukeland om Parkinsons sykdom.) (- For å være med i studien, må 77-åringen også ta en type bilde av hjernen, et såkalt DaTscan. (- Bildet avslører at hun har et normalt nivå av dopamin, et stoff som får nerveceller til å sende signaler rundt i kroppen. Dopamin er nøkkelen til å ha kontroll på muskler og bevegelser. Bildet betyr at 77-åringen umulig kan ha Parkinsons.) (- Legen hennes på sykehuset mangler nå diagnose på Lexau, og ber henne trappe ned på medisinene. (- Men hun blir straks verre, og får dårligere kontroll på kroppen igjen.) (- Men får en dyster beskjed. – Legen kunne ikke skrive ut medisiner på blå resept fordi jeg ikke lenger har diagnose, sier hun.) (- Han sier at mellom 5 og 25 prosent av pasienter med Parkinsons er feildiagnostisert i tidlig fase av sykdommen.)

(Anm: Har levd 12 år med en sykdom hun ikke har. Da Solfrid Lexau (77) mistet kontroll på bevegelsene sine, fikk hun en alvorlig diagnose. Men 12 år senere førte tilfeldigheter til at en stor feil ble oppdaget. (…) Diagnosen I 2010 blir Lexau henvist til nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Legen er ikke i tvil. – Med det samme jeg kommer, sier legen at jeg har Parkinsons sykdom. Nevrologen vurderer symptomer som skjelvinger, gange og kontroll på bevegelser. Han krysser av på en sjekkliste. Akkurat på samme måte som en pilot sjekker at alt er klart før take off. Året etter får hun diagnosen. Lexau får vite hun har en uhelbredelig sykdom. (…) Hjemme blir det installert rullestolheis. Det er nok der hun vil ende, blir det spådd. Om ti år er det ventet at hun vil utvikle demens. Lexau merker raskt effekten av medisinene. De gjør henne mer stødig. (…) I 2022, 12 år etter hun fikk diagnosen, melder hun seg på en studie på Haukeland om Parkinsons sykdom. Sykdomshistorien hennes blir nøye gjennomgått. For å være med i studien, må 77-åringen også ta et type bilde av hjernen, et såkalt DaTscan. Undersøkelsen skal vise forandringer i hjernens dopaminaktivitet. Hun venter spent på om hun får være med å bidra til forskningen på feltet. Men en januardag kommer den overraskende telefonen: – Da ringte legen og forklarte at jeg ikke har Parkinsons, sier Lexau. Bildet avslører at hun har et normalt nivå av dopamin, et stoff som får nerveceller til å sende signaler rundt i kroppen. Dopamin er nøkkelen til å ha kontroll på muskler og bevegelser. Bildet betyr at 77-åringen umulig kan ha Parkinsons. (…) Uten medisiner Legen hennes på sykehuset mangler nå diagnose på Lexau, og ber henne trappe ned på medisinene. Det går hun med på. Hun tenker det kan bli spennende å se hvordan kroppen reagerer. Hun ønsker jo svar. Men hun blir straks verre, og får dårligere kontroll på kroppen igjen. Smertefulle kramper kommer tilbake. Krykkene tas frem. Lexau er nødt til å ta medisinene igjen, men får en dyster beskjed. – Legen kunne ikke skrive ut medisiner på blå resept fordi jeg ikke lenger har diagnose, sier hun. (…) – Diagnose som åpner for feil Han sier at mellom 5 og 25 prosent av pasienter med Parkinsons er feildiagnostisert i tidlig fase av sykdommen. Dette avhenger av hvor man blir diagnostisert, ifølge professoren. Det er øynene som ser, som bestemmer diagnosen. – Diagnosen er klinisk, som betyr at man åpner opp for feil. Diagnosen er veldig avhengig av ekspertisen til den som stiller den, sier han. I Norge har rundt 10.000 personer en variant av Parkinsons sykdom. 10 millioner personer i verden har samme diagnose. (nrk.no 30.3.2023).)

- Kan tortilla­lefser og øl laget av kongle­palmer føre til demens, parkinsonisme og ALS? (- Guam-cycaden, en blomsterplante som ligner på palmer og kalles konglepalme, kunne være årsaken.) (- Mye tyder nemlig på at det er langsomt virkende giftstoffer i planten som forårsaker den fryktede sykdommen, som er en kombinasjon av ALS, parkinsonisme og demens. Når inntaket av dårlig tilberedte konglepalme-tortillas sluttet, forsvant også sykdommen sakte, men sikkert.)

(Anm: Kan tortilla­lefser og øl laget av kongle­palmer føre til demens, parkinsonisme og ALS? PODCAST: Da marineoffiseren og patologen Harry Zimmerman ankom Guam under andre verdenskrig, oppdaget han noe merkelig. Mot slutten av andre verdenskrig ble den amerikanske patologen Harry Zimmerman sendt til Guam for å gjøre obduksjoner og studere lokale sykdommer på stillehavsøya. Guam hadde vært amerikansk koloni siden 1898, da spanjolene måtte overgi den ved slutten av den spansk-amerikanske krig. (…) Hele åtte pasienter ble diagnostisert med den svært alvorlige sykdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Det betydde at det var om lag 50 til 100 ganger så mange tilfeller per innbygger på Guam, sammenlignet med resten av verden. (…) Ikke gener likevel? Utover 1950-tallet så man heldigvis at tilfellene ble færre og færre. Forskerne ble mer og mer sikre på at årsaken lå i lokalmiljøet og at det ikke var en genetisk sykdom. Reduksjonen i sykdomstilfeller sammenfalt nemlig med at innbyggerne på Guam gradvis endret livsstil og tilnærmet seg kulturen til amerikanerne på øya. Samtidig endret også kostholdet seg. Teorien om at ALS-parkinson-demens tilstanden var forårsaket av mat eller drikke, ble fremmet allerede på 1960-tallet, men fikk først skikkelig fotfeste på slutten av 1980-tallet. Guam-cycaden, en blomsterplante som ligner på palmer og kalles konglepalme, kunne være årsaken. Den inneholder nemlig et giftstoff som heter asoksyglukosid cycasin. (…) Kanskje var det nettopp dette som skjedde med chamorroene som flyktet inn i jungelen og blant annet overlevde på mat laget av konglepalmer under den japanske okkupasjonen under andre verdenskrig. Mye tyder nemlig på at det er langsomt virkende giftstoffer i planten som forårsaker den fryktede sykdommen, som er en kombinasjon av ALS, parkinsonisme og demens. Når inntaket av dårlig tilberedte konglepalme-tortillas sluttet, forsvant også sykdommen sakte, men sikkert. (forskning.no 28.3.2023).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva og risikoen for Parkinsons sykdom: En prospektiv studie. (- Konklusjon.) (- Oppstart med enhver type antidepressiva var forbundet med en høyere risiko for Parkinson sykdom i de to årene etter at behandlingen ble startet.¨)

(Anm: Use of antidepressants and the risk of Parkinson's disease: a prospective study. Background (…) We assessed whether initiation of antidepressant therapy was associated with PD risk in a large population-based database from the United Kingdom and explored the timing of this association. (…) Conclusion Initiation of any antidepressant therapy was associated with a higher risk of PD in the two years after initiation of treatment, which suggests that depressive symptoms could be an early manifestation of PD, preceding motor dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jun; 80(6): 671–674.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

- Behandling med antidepressiva og litium er assosiert med øket risiko for behandling med legemidler mot Parkinsons sykdom

(Anm: Brandt-Christensen M, et al. Treatment with antidepressants and lithium is associated with increased risk of treatment with antiparkinson drugs: a pharmacoepidemiological study (Behandling med antidepressiva og litium er assosiert med øket risiko for behandling med antiparkinson- legemidler) (...) Results: In total, 1 293 789 persons were included. The rate ratio of treatment with APD after treatment with antidepressants was 2.27 (95% CI 2.14 to 2.42) for men and 1.50 (95% CI 1.43 to 1.58) for women. Figures for lithium were almost identical. Conclusion: Persons treated with antidepressants or lithium are at increased risk of subsequently treatment with APD, showing an association between anxiety/affective disorder and Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006 Jun;77(6):781-3.)

- Mitokondriedysfunksjon er en viktig patologisk driver av tidlig stadium Parkinsons sykdom.

(Anm: Toomey CE, et al. Mitochondrial dysfunction is a key pathological driver of early stage Parkinson's. Acta Neuropathol Commun. 2022 ; 10(1) : 134.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriedysfunksjon og Parkinsons sykdom (PD): Patogenese og terapeutiske strategier.  (- En bedre forståelse av mitokondrienes roller i patofysiologien til PD kan gi en begrunnelse for å designe nye terapeutiske intervensjoner i vår kamp mot PD.)

(Anm: Moradi Vastegani S, et al. Mitochondrial Dysfunction and Parkinson's Disease: Pathogenesis and Therapeutic Strategies. Abstract Parkinson's disease (PD) is a common age-related neurodegenerative disorder whose pathogenesis is not completely understood. Mitochondrial dysfunction and increased oxidative stress have been considered as major causes and central events responsible for the progressive degeneration of dopaminergic (DA) neurons in PD. Therefore, investigating mitochondrial disorders plays a role in understanding the pathogenesis of PD and can be an important therapeutic target for this disease. (…) A better understanding of the roles of mitochondria in the pathophysiology of PD may provide a rationale for designing novel therapeutic interventions in our fight against PD. Neurochem Res. 2023 Mar 21.)

- Parkinsons sykdom trenger en akutt folkehelserespons. Antallet personer som har Parkinsons sykdom, og den resulterende funksjonshemmingen og antallet dødsfall, stiger raskere enn hos noen annen nevrologisk lidelse. (- Disse økningene skyldes ikke kun økende befolkningsalder, og andre potensielt medvirkende faktorer inkludert større eksponering for risikofaktorer og lengre sykdomsvarighet.)

(Anm: Parkinson's disease needs an urgent public health response. The number of people who have Parkinson's disease, and the resulting disability and number of deaths, are rising faster than those of any other neurological disorder. However, resources and access to care for many people with Parkinson's disease are still insufficient. This situation, which is outlined in two new documents released by WHO, needs to change. The prevalence, burden of disability, and number of deaths associated with Parkinson's disease all more than doubled between 1990 and 2016. These increases are not entirely attributable to rising population age, and other potential contributing factors include greater exposure to risk factors and longer disease duration. The symptoms of Parkinson's disease are treatable but, in many areas of the world, access to therapy remains unacceptably low. Levodopa is listed as a WHO essential medicine and is less expensive than many other treatments, but is still unavailable or unaffordable for many patients. Access to drug infusions and deep brain stimulation is scarcer, owing to costs and a shortage of facilities and expertise. Even in high-income countries, women are less likely to receive deep brain stimulation than men, and integrated care, which can help patients to manage the diverse symptoms of Parkinson's disease, is often unavailable. Meanwhile low-income countries have a median of only 0·03 neurologists per 100 000 population. Information about Parkinson's disease is often unavailable in local languages, and symptoms can be associated with stigmatisation or dismissed as normal ageing. Lancet Neurol. 2022 Sep;21(9):759.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teunissen CE, Middeldorp J. CSF factors in memory function. Lancet Neurol. 2022 Sep;21(9):765-767.)

- Inter- og intracellulær mitokondriell overføring: Fremtiden for mitokondriell transplantasjonsbehandling ved Parkinsons sykdom (PD). (- Feltet mitokondriell transplantasjonsterapi i PD understrekes spesielt på grunn av den siste utviklingen og potensialet det har i nær fremtid.)

(Anm: Jain R, Begum N, Tryphena KP, Singh SB, Srivastava S, Rai SN, Vamanu E, Khatri DK. Inter and intracellular mitochondrial transfer: Future of mitochondrial transplant therapy in Parkinson's disease. Abstract Parkinson's disease (PD) is marked by the gradual degeneration of dopaminergic neurons and the intracellular build-up of Lewy bodies rich in α-synuclein protein. This impairs various aspects of the mitochondria including the generation of ROS, biogenesis, dynamics, mitophagy etc. Mitochondrial dynamics are regulated through the inter and intracellular movement which impairs mitochondrial trafficking within and between cells. This inter and intracellular mitochondrial movement plays a significant role in maintaining neuronal dynamics in terms of energy and growth. Kinesin, dynein, myosin, Mitochondrial rho GTPase (Miro), and TRAK facilitate the retrograde and anterograde movement of mitochondria. Enzymes such as Kinases along with Calcium (Ca2+), Adenosine triphosphate (ATP) and the genes PINK1 and Parkin are also involved. Extracellular vesicles, gap junctions, and tunneling nanotubes control intercellular movement. The knowledge and understanding of these proteins, enzymes, molecules, and movements have led to the development of mitochondrial transplant as a therapeutic approach for various disorders involving mitochondrial dysfunction such as stroke, ischemia and PD. A better understanding of these pathways plays a crucial role in establishing extracellular mitochondrial transplant therapy for reverting the pathology of PD. Currently, techniques such as mitochondrial coculture, mitopunch and mitoception are being utilized in the pre-clinical stages and should be further explored for translational value. This review highlights how intercellular and intracellular mitochondrial dynamics are affected during mitochondrial dysfunction in PD. The field of mitochondrial transplant therapy in PD is underlined in particular due to recent developments and the potential that it holds in the near future. Keywords: Future therapies; Mitochondria: mitophagy; Mitochondrial dysfunction: mitochondrial transplant; Parkinson’s Disease. Biomed Pharmacother. 2023 Jan 20;159:114268.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

- Hva er impulskontrollforstyrrelser.

(Anm: Hva er impulskontrollforstyrrelser. Impulskontrollforstyrrelser er en gruppe ikke-motoriske vansker som personer både med og uten Parkinsons sykdom kan ha. Forstyrrelsene kan få store konsekvenser for den enkelte og for familie, parforhold, arbeid og sosialt liv. (parkinson.no).)

- Det er ikke bare de med absolutt gehør som har bedre hjerner. (- Dette har forskerne visst lenge, og musikk blir blant annet brukt til behandling av Parkinsons.)

(Anm: Det er ikke bare de med absolutt gehør som har bedre hjerner. Det gjelder alle musikere. Så lenge du har et engasjert og lidenskapelig forhold til musikk, gir den en nevrologisk effekt. Så lenge du har et engasjert og lidenskapelig forhold til musikk, gir den en nevrologisk effekt. Flere år med sang og musikk former hjernen vår.Barn som driver med musikk, husker for eksempel bedre, ifølge en studie fra 2017. Dette har forskerne visst lenge, og musikk blir blant annet brukt til behandling av Parkinsons. Nå bekrefter den største studien som til nå har blitt gjort på musikeres hjerne, at ja, den er annerledes enn hjernen til ikke-musikere. Det som overrasket forskerne, var at det var veldig liten – nesten ingen – forskjell på hjernene til musikere med absolutt gehør og de uten. (forskning.no 27.2.2021).)

- Studie: Hyppige mareritt hos eldre voksne kan være tidlig Parkinson-tegn.

(Anm: Studie: Hyppige mareritt hos eldre voksne kan være tidlig Parkinson-tegn. Det å oppleve mer mareritt i eldre alder, uten noen åpenbar trigger, kan være et tidlig tegn på Parkinsons sykdom, ifølge forsker bak ny studie. Parkinsons sykdom skyldes en gradvis ødeleggelse av nerveceller i bestemte deler av hjernen som skiller ut stoffet dopamin. Dopaminmangel gjør det vanskelig å kontrollere musklene og forårsaker derfor endringer i bevegelsene. Tidligere forskning har vist at personer som er rammet av sykdommen, har høyere forekomst av mareritt enn andre. En britisk studie som nylig ble publisert i Lancet-tidsskriftet eClinicalMedicine, har undersøkt om økt forekomst av mareritt var forbundet med senere utvikling Parkinson, melder NHI.no. Forskerne brukte data fra en amerikansk studie som fulgte drøyt 3800 menn, som var over 65 år, i totalt 12 år. I denne kohorten hadde mennene som opplevde hyppige mareritt, dobbel så stor sannsynlighet for senere å bli diagnostisert med Parkinson, sammenlignet med dem som ikke var plaget med mareritt. (dagensmedisin.no 4.8.2022).)

(Anm: Otaiku DAI. Distressing dreams and risk of Parkinson's disease: A population-based cohort study. (…) Interpretation In this prospective cohort, frequent distressing dreams were associated with an increased risk for incident PD. The association was only significant within the 5 years prior to diagnosis, which suggests that frequent distressing dreams may be a prodromal symptom of PD.EClinicalMedicine. 2022 Jun 8;48:101474.)

- Legemiddelindusert Parkinsons sykdom. En klinisk gjennomgang. Legemiddelindusert parkinsonisme må alltid mistenkes når parkinsonsymptomer som stivhet, skjelving eller postural ustabilitet oppstår hos pasienter som får medikamentell behandling. Faktisk er legemiddelindusert parkinsonisme en hyppig etiologi av sekundær parkinsonisme.

(Anm: Bohlega SA, Al-Foghom NB. Drug-induced Parkinson`s disease. A clinical review. Drug-induced Parkinsonism must always be suspected when parkinsonian symptom like rigidity, tremor, or postural instability appear in patients receiving drug treatment. Indeed, drug-induced Parkinsonism is a frequent etiology of secondary Parkinsonism. The main causative drugs are antipsychotic, other neuroleptic drugs, and calcium-channel entry blockers. The risk associated with antipsychotics is often dose dependent and related to dopamine D2 striatal occupancy. Neurosciences (Riyadh). 2013 Jul;18(3):215-21.)

- Studier: Legemidler viser ikke effekt mot mulig årsak til Parkinsons sykdom.

(Anm: Studier: Legemidler viser ikke effekt mot mulig årsak til Parkinsons sykdom. To legemiddelstudier som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine, viser manglende effekt av behandling mot proteinet alfa-synuklein hos pasienter i tidlig stadium av Parkinsons sykdom. (…) Medikamentene legemiddelstudiene har undersøkt er prasinezumab, finansiert av legemiddelselskapene Roche og Prothena Bioscience, og cinpanemab, finansiert av Biogen. (…) – For enkel hypotese? Alfa-synuklein er et protein som hoper seg opp i hjerneceller som rammes av Parkinsons sykdom. (dagensmedisin.no 16.8.2022).)

- Bruk av antidepressiva og risikoen for Parkinsons sykdom: En prospektiv studie. (- Konklusjon.) (- Oppstart med enhver type antidepressiva var forbundet med en høyere risiko for Parkinson sykdom i de to årene etter at behandlingen ble startet.¨)

(Anm: Use of antidepressants and the risk of Parkinson's disease: a prospective study. Background (…) We assessed whether initiation of antidepressant therapy was associated with PD risk in a large population-based database from the United Kingdom and explored the timing of this association. (…) Conclusion Initiation of any antidepressant therapy was associated with a higher risk of PD in the two years after initiation of treatment, which suggests that depressive symptoms could be an early manifestation of PD, preceding motor dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jun; 80(6): 671–674.)

- Ny norsk forskning: Nytt håp til Parkinsons- og Alzheimer-pasienter. (– Vi vet allerede at musikk – i likhet med sex og dop – trigger gledessenteret i hjernen. Det øker dopaminproduksjonen i sentralnervesystemet. – Vi vet også at musikk aktiverer hele hjernen, og at musikken faktisk kan forandre den, helt fysisk, sier Kjetil Vikene.)

(Anm: Ny norsk forskning: Nytt håp til Parkinsons- og Alzheimer-pasienter. En ny, oppsiktsvekkende behandling skal vise gode resultater for pasienter med Parkinsons og Alzheimers. Siri Meyer (70) trommer for et bedre liv. Den Parkinson-rammede professor emeritaen lærte slagverk i en alder av 68 for å delta i studien som ledes av postdoktor Kjetil Vikene ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. – Bergen og omegn er et foregangsområde når det gjelder å implementere musikkterapi i behandlingsapparatet, forteller forskeren. (…) Ifølge Kjetil Vikene har det gode samarbeidet mellom flere ulike forskningsmiljøer innen musikk og helse plassert Bergen på verdenskartet innen dette feltet. (…) – Trigger gledessenteret – Hvorfor virker rytmisk musikk på den måten? – Vi vet allerede at musikk – i likhet med sex og dop – trigger gledessenteret i hjernen. Det øker dopaminproduksjonen i sentralnervesystemet. – Vi vet også at musikk aktiverer hele hjernen, og at musikken faktisk kan forandre den, helt fysisk, sier Kjetil Vikene. (vg.no 15.5.2022).)

- Distinkte mønstre for taleforstyrrelse ved tidlig start og sent-utbrudd ved de-novo Parkinsons sykdom.

(Anm: Rusz J et al. Distinct patterns of speech disorder in early-onset and late-onset de-novo Parkinson's disease. NPJ Parkinsons Dis. 2021; 7(1): 98.)

- Har du Parkinsons? Har du lagt merke til en endring i talen og svelgingen?

(Anm: Do you have Parkinson's? Have you noticed a change in your speech and swallowing? Join us for our 30-minute Parkinson's Speech Exercises! We will practice speaking with INTENT to improve your speech and swallowing affected by Parkinson's Disease. Learn more about Parkinson Voice Project on our website: https://www.parkinsonvoiceproject.org/ Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/ParkinsonVoi... Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/parkinsonvo... (youtube.com).)

- Er Parkinson en autoimmun sykdom? Studie undersøker rollen til T-celler. Gener knyttet til betennelse og andre immunfunksjoner kan hjelpe forskere med å diagnostisere Parkinsons tidlig. (- Men mange år før folk utvikler de motoriske symptomene på Parkinsons, kan pasienter oppleve forstoppelse, søvnproblemer og endringer i luktesansen.)

(Anm: Is Parkinson's an autoimmune disease? Study explores role of T cells. Genes linked to inflammation and other immune functions could help scientists diagnose Parkinson’s early. Researchers have found a distinct genetic signature in the immune cells of people with Parkinson’s disease. – The genes in question are associated with oxidative stress, inflammation, and other immune-related changes. – The discovery could lead to new treatments and ways to diagnose Parkinson’s at an early stage before motor symptoms develop. Parkinson’s diseaseTrusted Source is a progressive brain disorder that causes shaking, stiffness, walking, balance, and coordination problems. Almost a million people in the United States have Parkinson’s, and more than 10 million people have the disease worldwide. Nerve cells produce dopamine, a neurotransmitter or brain hormone that helps to control movement. The death of these cells in a part of the brain called the substantia nigra is responsible for problems with movement, or “motor” symptoms, in Parkinson’s. However, years before people develop the motor symptoms of Parkinson’s, patients can experience constipation, problems with sleep, and changes in their sense of smell. Scientists are unsure what the initial trigger for the disease might be, but auto-immunity — when the immune system attacks the body’s own cells — could be one possibility. (medicalxpress.com 29.3.2022).)

- Er Parkinsons og IBD forbundet med betennelse? Personer med genetisk predisponering for tarmbetennelse - med eller uten en formell diagnose av inflammatorisk tarmsykdom - har høyere risiko for å utvikle Parkinsons sykdom, ifølge en ny genetisk databaseanalyse.

(Anm: Are Parkinson’s and IBD Linked by Inflammation? People with a genetic predisposition to intestinal inflammation—with or without a formal diagnosis of inflammatory bowel disease—have a higher risk for developing Parkinson’s disease, according to a new genetic database analysis. Researchers found that when such individuals had Parkinson’s disease, they were more likely to develop it earlier in life than those without an inflammation-based genetic risk. “We believe that the shared mechanism between IBD and Parkinson’s disease is immunity dysregulation and the presence of chronic inflammation,” said senior investigator Inga Peter, PhD, the vice chair and a professor in the Department of Genetics and Genomic Sciences at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, in New York City. The current research follows up on previous results published by Dr. Peter and her colleagues, which showed that IBD patients have a higher risk for Parkinson’s disease (JAMA Neurol 2018;75[8]:939-946). (gastroendonews.com 5.12.2022).)

(Anm: Peter I, Dubinsky M, Bressman S, Park A, Lu C, Chen N, Wang A. Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy and Incidence of Parkinson Disease Among Patients With Inflammatory Bowel Disease. JAMA Neurol. 2018 Aug 1;75(8):939-946.)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Nikotinamidadenindinukleotid.

(Anm: Nikotinamidadenindinukleotid. NAD+ eller Nikotinamidadenindinukleotid er en organisk forbindelse, der fungerer som hjælpermolekyle for enzymer, et såkaldt coenzym. Molekylet findes i to oxidationstilstande, hvoraf NAD+ er den oxiderede form. Den reducerede form af kaldes NADH. Ved tilføjelse af en fosfatgruppe dannes NADP+, hvis reducerede form er NADPH. NAD+ forbruges under metaboliske processer som glykolysen (nedbrydning af sukker) og citronsyrecyklen (energiproduktion i mitokondrier), hvor det reduceres til NADH. Reduktionspotentialet i NADH bruges efterfølgende i elektrontransportkæden til dannelse af ATP ved fosforylering af ADP. NADP+ bruges i anaboliske ("opbyggende") reaktioner, som f.eks. fedtsyresyntese og nukleotidsyntese. I kloroplaster er NADP et vigtigt oxidationsmiddel i fotosyntesens tidligste trin. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide reduced (NADH) oxidation links the tricarboxylic acid (TCA) cycle with methionine metabolism and nuclear DNA methylation. PLoS Biol. 2018 Apr 18;16(4):e2005707.)

- Målretting av hjernens energimetabolisme kan være nøkkelen til behandling av Parkinsons sykdom.

(Anm: Targeting the brain's energy metabolism may hold the key for treating Parkinson's disease. Nicotinamide riboside (NR) is a member of the vitamin B3 family, which can be found in foods like fruits, vegetables, meat, and milk. It is also used as a nutritional supplement to boost cellular levels of NAD (nicotinamide adenine dinucleotide). NAD is an essential metabolic factor, which is vital to a multitude of cellular processes, including energy metabolism, DNA damage repair, and control of gene expression. Increased cellular NAD levels have been linked to a longer and healthier life in animals and have been shown to protect neuronal cells against various forms of stress. The study shows for the first time that the NAD levels of the human brain can be increased by ingesting NR.  (medicalxpress.com 3.3.2022).)

- Tror vitaminkapsel kan bremse aldring. Kan en liten vitaminkapsel gi oss et friskere og lengre liv? Det forsøker norske forskere nå å finne svar på. (- Spesielt hjernelidelser som Alzheimer blir satt i sammenheng med dette, og mangel på NAD er allerede anerkjent som et av de viktigste kjennetegnene på aldring. Nå har Fang og hans medhjelpere på laboratoriet, tatt i bruk en metode som øker nivåene av dette stoffet i kroppen.) (- Det er her de blå kapslene kommer inn i bildet. De inneholder en form for B3-vitamin, som er en forløper til NAD.)

(Anm: Tror vitaminkapsel kan bremse aldring. Kan en liten vitaminkapsel gi oss et friskere og lengre liv? Det forsøker norske forskere nå å finne svar på. I et laboratorium på Akershus universitetssykehus finner vi førsteamanuensis Evandro Fei Fang. Han er en av landets ledende forskere på aldring. I et laboratorium på Akershus universitetssykehus finner vi førsteamanuensis Evandro Fei Fang. Han er en av landets ledende forskere på aldring. Fang har jobbet i en årrekke for å finne en mulig kur mot Alzheimer, og sykdommer som gir akselerert aldring. Nå håper han på ett gjennombrudd. – Jeg tror disse blå kapslene kan gi oss friskere og lengre liv, sier Fang. For godt til å være sant? Faktum er at denne forskningen allerede har gitt oppløftende resultater. Holder cellene friske Stjernen i dette showet heter NAD. Et livsviktig lite molekyl som kobles til sentrale funksjoner i cellene våre. Enkelt forklart er dette molekylet avgjørende for at kraftverket i cellene, de såkalte mitokondriene, skal være i stand til å skape energi. Det bidrar til at cellene våre holder seg friske og motstandsdyktige mot stress og skader. I tillegg er det viktig for å reparere skadet DNA. Problemet er at vi produserer mindre av dette stoffet, jo eldre vi blir. Og mindre tilgang på NAD, knyttes til flere av sykdommene som rammer oss når vi blir eldre. (nrk.no 10.2.2023).)

(Anm: Nikotinamid-adenin-dinukleotid, forkortet NAD, er koenzym for en rekke dehydrogenaser, altså for enzymer som katalyserer overføring av hydrogenatomer. Slike reaksjoner er spesielt viktige i cellenes energiproduksjon. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kan tilskudd av C-vitamin (askorbinsyre) bidra til å forhindre Alzheimers?  (- Vitamin B kan bremse aldring av nevroner.) (- vitamin B3 kan øke produksjonen av et molekyl kalt NAD +.)

(Anm: Can vitamin supplementation help prevent Alzheimer’s? This week, we reported on two fascinating new studies of the potential benefits of vitamin supplementation for the aging brain.
First, researchers have found that vitamin B could slow the aging of neurons and potentially reduce the risk of Alzheimer’s disease. Specifically, supplementing with vitamin B3 could enhance the production of a molecule called NAD+, which plays a crucial role in energy production inside nerve cells. This finding could have significant implications for the prevention and treatment of Alzheimer’s, not least because it highlights the importance of healthy metabolism in the brain. We also reported on a study into the potential benefits of vitamin D supplementation for preventing dementia. Researchers found that older adults who took vitamin D supplements experienced a slower decline in cognitive function than those who did not. The effects of vitamin D exposure were strongest among women, who were 49% less likely to develop dementia than those without exposure. The comparison showed that men were 26% less likely to develop dementia. The study's authors suggest that maintaining optimal levels of vitamin D could help prevent cognitive decline and delay the onset of dementia. It is important to note that more research is needed to fully understand the relationship between vitamins and brain health, and why some people benefit more than others. Vitamin supplementation should always be approached with caution and under the guidance of a healthcare professional. (medicalnewstoday.com – newsletter 12.3.2023).)

- Er Parkinson en autoimmun sykdom? Studie undersøker rollen til T-celler. Gener knyttet til betennelse og andre immunfunksjoner kan hjelpe forskere med å diagnostisere Parkinsons tidlig. (- Men mange år før folk utvikler de motoriske symptomene på Parkinsons, kan pasienter oppleve forstoppelse, søvnproblemer og endringer i luktesansen.)

(Anm: Is Parkinson's an autoimmune disease? Study explores role of T cells. Genes linked to inflammation and other immune functions could help scientists diagnose Parkinson’s early. Researchers have found a distinct genetic signature in the immune cells of people with Parkinson’s disease. – The genes in question are associated with oxidative stress, inflammation, and other immune-related changes. – The discovery could lead to new treatments and ways to diagnose Parkinson’s at an early stage before motor symptoms develop. Parkinson’s diseaseTrusted Source is a progressive brain disorder that causes shaking, stiffness, walking, balance, and coordination problems. Almost a million people in the United States have Parkinson’s, and more than 10 million people have the disease worldwide. Nerve cells produce dopamine, a neurotransmitter or brain hormone that helps to control movement. The death of these cells in a part of the brain called the substantia nigra is responsible for problems with movement, or “motor” symptoms, in Parkinson’s. However, years before people develop the motor symptoms of Parkinson’s, patients can experience constipation, problems with sleep, and changes in their sense of smell. Scientists are unsure what the initial trigger for the disease might be, but auto-immunity — when the immune system attacks the body’s own cells — could be one possibility. (medicalxpress.com 29.3.2022).)

- NADPARK-studien: En randomisert fase I-studie av nikotinamid riboside- tilskudd ved Parkinsons sykdom.

(Anm: Brakedal B, Dölle C, Riemer F, Ma Y, Nido GS, Skeie GO, Craven AR, Schwarzlmüller T, Brekke N, Diab J, Sverkeli L, Skjeie V, Varhaug K, Tysnes OB, Peng S, Haugarvoll K, Ziegler M, Grüner R, Eidelberg D, Tzoulis C. The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson’s disease. Highlights • Oral NR increases brain NAD levels in individuals with Parkinson’s disease • NR intake alters cerebral metabolism in Parkinson’s disease • Cerebral NAD increase is associated with clinical improvement in Parkinson’s disease • NR induces transcription of mitochondrial, lysosomal, and proteasomal pathways. The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson's disease. Cell Metab. 2022 Mar 1;34(3):396-407.e6.)

- Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom. (- Min forskning tyder på at mangel på nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD), et sentralt enzym i cellemetabolismen, forekommer i hjernen til personer med PD.) (- For å teste hypotesen foreslår jeg en randomiserte klinisk studie med oral nikotinamid ribosid i behandling av PD. (Redigert av REK) (…) Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021)

(Anm: Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom. Vitenskapelig tittel: A randomized controlled trial of nicotinamide supplementation in early Parkinson’s disease: the NOPARK study. Prosjektbeskrivelse: Årsaken til Parkinson sykdom (PD) er ukjent og det finnes ingen behandling. Min forskning tyder på at mangel på nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD), et sentralt enzym i cellemetabolismen, forekommer i hjernen til personer med PD. Dette forårsaker bioenergetisk svikt og histon hyperacetylering, som fører til endret genuttrykk i hjernen. Disse funnene har viktige kliniske implikasjoner, da NAD-nivåer kan økes ved tilførsel av store doser vitamin-B3 i form av nikotinamid ribosid. Min hypotese er at økning av NAD-nivåer i hjernen, via oral administrasjon av nikotinamid ribosid (NR), vil korrigere nevronal metabolisme, hemme nevrodegenerasjon, og føre til klinisk bedring og forsinket sykdomsprogresjon i PD. For å teste hypotesen foreslår jeg en randomiserte klinisk studie med oral nikotinamid ribosid i behandling av PD. (Redigert av REK) (…) Prosjektstart: 01.01.2018   Prosjektslutt: 31.12.2021 (helseforskning.etikkom.no 14.3.2020).)

- Forska på Roar sin hjerne og gjorde enormt gjennombrot – gjev nytt håp til Parkinson. (- Forskarar i Bergen har som dei første i verda klart å auke mengda av eit viktig stoff i menneskehjernen.) (- NAD står for står for nikotinamid-adenin-dinukleotid.)

(Anm: Forska på Roar sin hjerne og gjorde enormt gjennombrot – gjev nytt håp til Parkinson. Forskarar i Bergen har som dei første i verda klart å auke mengda av eit viktig stoff i menneskehjernen. ANAR HÅP: Roar Iversen meldte seg på forskingsprosjektet. No har hjernen til han og 29 andre med Parkinson ført til store nyhende på Parkinson-feltet. Kan ein enkel pille påverke hjernen vår?Det var spørsmålet forskarar i Bergen ville ha svar på. Etter å ha forska på 30 pasientar i bergensområdet er svaret klart. – Vi har funne ut at vi kan auke mengda av eit livsviktig stoff, NAD, i hjernen. Det kan vere viktig for fleire sjukdomar, som Parkinson, ALS og demens. Det seier Charalampos Tzoulis. Han er professor og overlege i neurologi ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Dei blå pillene Dei ser ut som heilt vanlege kapslar. Og det er dei for så vidt og. Dette er kosttilskot som er å få kjøpt over disk i dag. (…) – Riktig mengde er særs viktig. Og det er mange produkt som slett ikkje inneheld det dei lover. Han ber folk med å vente til dei har kvalitetssikra forskinga. Og han har god tru på at dei står framfor eit gjennombrot. (…) NAD NAD står for står for nikotinamid-adenin-dinukleotid. Dette er eit koenzym som finst i alle celler, og speler ei viktig rolle i cellene sitt stoffskifte. NAD hjelper til med overføring av hydrogenatomer, og er difor særleg viktige i cellene sin energiproduksjon. Aldring skjer når denne energiproduksjonen vert svekka. Eksperiment på mus har klart å bremse aldring i cellevev ved å tilføre NAD. (nrk.no 1.3.2022).)

- Nikotinamidadenindinukleotid.

(Anm: Nikotinamidadenindinukleotid. NAD+ eller Nikotinamidadenindinukleotid er en organisk forbindelse, der fungerer som hjælpermolekyle for enzymer, et såkaldt coenzym. Molekylet findes i to oxidationstilstande, hvoraf NAD+ er den oxiderede form. Den reducerede form af kaldes NADH. Ved tilføjelse af en fosfatgruppe dannes NADP+, hvis reducerede form er NADPH. NAD+ forbruges under metaboliske processer som glykolysen (nedbrydning af sukker) og citronsyrecyklen (energiproduktion i mitokondrier), hvor det reduceres til NADH. Reduktionspotentialet i NADH bruges efterfølgende i elektrontransportkæden til dannelse af ATP ved fosforylering af ADP. NADP+ bruges i anaboliske ("opbyggende") reaktioner, som f.eks. fedtsyresyntese og nukleotidsyntese. I kloroplaster er NADP et vigtigt oxidationsmiddel i fotosyntesens tidligste trin. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide reduced (NADH) oxidation links the tricarboxylic acid (TCA) cycle with methionine metabolism and nuclear DNA methylation. PLoS Biol. 2018 Apr 18;16(4):e2005707.)

- Forska på Roar sin hjerne og gjorde enormt gjennombrot – gjev nytt håp til Parkinson. (- Forskarar i Bergen har som dei første i verda klart å auke mengda av eit viktig stoff i menneskehjernen.) (- NAD står for står for nikotinamid-adenin-dinukleotid.)

(Anm: Forska på Roar sin hjerne og gjorde enormt gjennombrot – gjev nytt håp til Parkinson. Forskarar i Bergen har som dei første i verda klart å auke mengda av eit viktig stoff i menneskehjernen. ANAR HÅP: Roar Iversen meldte seg på forskingsprosjektet. No har hjernen til han og 29 andre med Parkinson ført til store nyhende på Parkinson-feltet. Kan ein enkel pille påverke hjernen vår?Det var spørsmålet forskarar i Bergen ville ha svar på. Etter å ha forska på 30 pasientar i bergensområdet er svaret klart. – Vi har funne ut at vi kan auke mengda av eit livsviktig stoff, NAD, i hjernen. Det kan vere viktig for fleire sjukdomar, som Parkinson, ALS og demens. Det seier Charalampos Tzoulis. Han er professor og overlege i neurologi ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Dei blå pillene Dei ser ut som heilt vanlege kapslar. Og det er dei for så vidt og. Dette er kosttilskot som er å få kjøpt over disk i dag. (…) – Riktig mengde er særs viktig. Og det er mange produkt som slett ikkje inneheld det dei lover. Han ber folk med å vente til dei har kvalitetssikra forskinga. Og han har god tru på at dei står framfor eit gjennombrot. (…) NAD NAD står for står for nikotinamid-adenin-dinukleotid. Dette er eit koenzym som finst i alle celler, og speler ei viktig rolle i cellene sitt stoffskifte. NAD hjelper til med overføring av hydrogenatomer, og er difor særleg viktige i cellene sin energiproduksjon. Aldring skjer når denne energiproduksjonen vert svekka. Eksperiment på mus har klart å bremse aldring i cellevev ved å tilføre NAD. (nrk.no 1.3.2022).)

- Forskere utnytter probiotika som behandling av Parkinsons sykdom.

(Anm: Researchers harness probiotics to deliver Parkinson's disease treatment. Researchers have engineered probiotic bacteria that can synthesize the dopamine precursor L-DOPA, a powerful mainstay treatment for Parkinson's disease. Preclinical tests show that the new treatment approach is not only safe and well-tolerated but also eliminates side effects that eventually develop when L-DOPA is taken orally. (…) More information: Conference abstract: www.eventscribe.net/2022/EB202 … ?posterTarget=468368 (medicalxpress.com 1.4.2022).)

- Banebrydende studie: Parkinson er i virkeligheden to forskellige sygdomme. Fundet kan forklare, hvorfor Parkinson kun i nogle tilfælde starter med en mystisk søvnforstyrrelse, hvor folk slår, sparker og råber, mens de sover. (- Søvnforstyrrelse skyldes skader i hjernestammen.) (- Skanningerne viste, at: - Hos patienterne med REM-søvnforstyrrelse, var nervesystemet i tarmene og hjertet svært beskadiget, mens hjernecellerne stadig var intakte.) (- Hos de patienter, som havde både Parkinson, og som havde haft søvnforstyrrelsen i årene før parkinsondiagnosen, var nervecellerne ødelagt både i hjertet, tarmene og i hjernen.) (- Hos de patienter, som havde Parkinson, men som ikke havde haft søvnforstyrrelsen, var det kun nervecellerne i hjernen, der var ødelagt.)

(Anm: Banebrydende studie: Parkinson er i virkeligheden to forskellige sygdomme. Fundet kan forklare, hvorfor Parkinson kun i nogle tilfælde starter med en mystisk søvnforstyrrelse, hvor folk slår, sparker og råber, mens de sover. I et nyt studie viser danske forskere, at Parkinsons sygdom formentlig er to forskellige sygdomme. Den ene starter i kroppen, sandsynligvis i tarmsystemet, og vandrer til hjernen. Den anden starter i hjernen. I forhold til fremtidig behandling er det et vigtigt fund, der giver håb om, at man kan bremse den kropsbaserede version, inden den når hjernen. »Det her studie er virkelig banebrydende. Det leverer forklaringen på mange af de ting, vi ikke har kunnet forstå og forklare i vores forskning i Parkinson,« siger adjungeret professor på Helsinki Universitetshospital Filip Scheperjans om resultaterne i det nye studie, som er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Brain. Filip Scheperjans forsker i tarmmikrobiomet hos patienter med Parkinson. Han har ikke deltaget i det nye studie, men han har læst det for Videnskab.dk. »Det her studie slår fast med syvtommersøm, at der er to slags Parkinson. Ved den ene slags har man tydelige målbare skader i hjernen, inden kroppen bliver syg, ved den anden slags er det omvendt,« siger professor på Aarhus Universitet Per Borghammer til Videnskab.dk. Han er medforfatter på det nye studie. (…) Søvnforstyrrelse skyldes skader i hjernestammen I det nye studie undersøgte forskerne 59 patienter, der enten var nydiagnosticerede med Parkinson, eller de led af søvnforstyrrelsen REM-søvn adfærdssyndrom, men var ikke diagnosticeret med Parkinson. »Normalt når du sover og drømmer, er der nogle celler i hjernestammen, der sørger for, at din krop er lammet, så du ikke bevæger dig. Når man har denne her søvnforstyrrelse, så bliver de celler ødelagt, og det betyder, at man udlever drømmen med kroppen. Så folk ligger og råber og slår og sparker, som om de var vågne,« fortæller Per Borghammer. Cellerne i hjernestammen er blevet ødelagt af det fejlfoldede alfa-synuclein, og en meget stor del af patienter med denne søvnforstyrrelse udvikler i løbet af nogle år Parkinson. »Men det er kun omkring halvdelen med Parkinson, der har haft denne her søvnforstyrrelse, og når man har undersøgt hjerner fra afdøde med Parkinson, kan man se, at de her celler i hjernestammen er ødelagt hos nogle, mens de hos andre er intakte,« siger Per Borghammer. Det var en af de ting, forskerne ikke kunne forstå. Og det gav grobund for hypotesen om, at Parkinson kunne være to forskellige sygdomme: - En type der starter dybere inde i hjernen og ødelægger dopamincellerne tidligt. - Og en anden type der starter ud i kroppen og vandrer op gennem hjernestammen, giver søvnforstyrrelsen og derefter vandrer videre til dopamincellerne, som bliver ødelagt. Sygdommen kan vandre fra krop til hjerne Tidligere forskning fra Borghammers gruppe har desuden vist, at mennesker, som har fået skåret vagusnerven over, har markant mindsket risiko for at udvikle Parkinson. Vagusnerven er den primære nerve, som forbinder tarmen med hjernen. I det nye studie har forskerne lavet skanninger af de 59 forsøgspersoners nervesystem i tarmen, i hjertet og i selve hjernen - primært af de celler, som producerer dopamin. Skanningerne viste, at: - Hos patienterne med REM-søvnforstyrrelse, var nervesystemet i tarmene og hjertet svært beskadiget, mens hjernecellerne stadig var intakte. - Hos de patienter, som havde både Parkinson, og som havde haft søvnforstyrrelsen i årene før parkinsondiagnosen, var nervecellerne ødelagt både i hjertet, tarmene og i hjernen. - Hos de patienter, som havde Parkinson, men som ikke havde haft søvnforstyrrelsen, var det kun nervecellerne i hjernen, der var ødelagt. »Det her studie viser meget præcist og overbevisende, at der findes mindst to undergrupper af Parkinson. Det er super vigtig viden. Når dopamincellerne er ødelagt, kan vi ikke helbrede folk, men hvis vi kan finde undergrupper, hvor Parkinson starter et sted i kroppen, så kan vi måske finde en metode til at standse sygdommen, før den når til hjernen,« siger Filip Scheperjans. Både Per Borghammer og Filip Scheperjans mener, at den version af Parkinson, der starter i kroppen, formentlig starter i tarmsystemet. (…) LÆS OGSÅ: Forskere finder mulig sammenhæng mellem hudsygdom og Parkinson LÆS OGSÅ: Nyt studie: Blindtarmen kobles til Parkinsons sygdom (videnskab.dk 25.9.2020).)

(Anm: Brain-first versus body-first Parkinson's disease: a multimodal imaging case-control study. Brain. 2020 Aug 24;awaa238.)

- Parkinson: Symptomene du ikke ser. De fleste forbinder sykdommen med ristende hender – men det finnes andre symptomer som kan være tegn på begynnende Parkinson. Her er tegnene du bør ta alvorlig. (- Kan starte i magen.) (- Trolig utvikler Parkinsons sykdom seg i magen allerede 10–20 år før den rammer hjernen. Et studie fra 2015 tyder på at den såkalte vagusnerven – som går fra magen til hjernen – kan være sentral for utviklingen av Parkinsons sykdom.)

(Anm: Parkinson: Symptomene du ikke ser. De fleste forbinder sykdommen med ristende hender – men det finnes andre symptomer som kan være tegn på begynnende Parkinson. Her er tegnene du bør ta alvorlig. For mennesker over 50 er Parkinsons sykdom en av de vanligste syndromene som kan ramme nervesystemet – og det største symptomet er lett gjenkjennelig. Det er imidlertid ikke alle parkinsonpasienter som opplever den karakteristiske skjelvingen i hender og resten av kroppen. Faktisk er dette symptomet fraværende hos opptil en tredjedel, ifølge Annemette Løkkegaard. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin og overlege på Nevrologisk avdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Løkkegaard understreker at rystelser i kroppen kan stamme fra andre årsaker som er urelatert til Parkinson. Du trenger med andre ord ikke være redd for å ha diagnosen selv om du skulle oppleve å få skjelvende hender. Men å balansere på kanten mellom fornuftig varsomhet og unødvendig frykt kan være vanskelig. – Det er viktig at vi på den ene siden informerer om hva man skal holde øye med, men på den andre siden ikke overdriver betydningen av disse symptomene, sier Løkkegaard. (…) Manglende dopamin (…) Hjernen er imidlertid i stand til å kompensere for mangelen på dopamin, og sykdommen kan derfor lenge gå uoppdaget hos mange. (…) Kan starte i magen Trolig utvikler Parkinsons sykdom seg i magen allerede 10–20 år før den rammer hjernen. Et studie fra 2015 tyder på at den såkalte vagusnerven – som går fra magen til hjernen – kan være sentral for utviklingen av Parkinsons sykdom. Vagusnerven regulerer blant annet produksjonen av magesyre og insulin. Forskningen var basert på over 10 000 pasienter som på 1970-tallet eller 1980-tallet fikk skåret over vagusnerven som del av en behandling av magesår. Resultatene viste at pasientene med en avskåret vagusnerve hadde 50 prosent færre tilfeller av Parkinsons sykdom. Forstoppelse er altså et av de aller første symptomene som kan oppstå ved tilfeller av sykdommen. En forskergruppe har påvist at parkinsonpasienter har færre nerveforbindelser i tarmen enn friske personer, noe som tyder på at sykdommen ikke bare rammer hjerneceller, men også nerveforbindelsen mellom hjernen og tarm. Forskere vet imidlertid fortsatt ikke hvilken rolle vagusnerven spiller i forhold til sykdommen. (vg.no 14.6.2022).)

- Tenk at du våkner en dag. Alt rundt deg er forandret. De du er glad i, er borte. (- Da Parkinson-medisinen Lise fikk kom på det norske markedet på 2000-tallet, trodde man at svært, svært få fikk bivirkninger som påvirker impulskontrollen.) (- Ny norsk forskning, gjennomført ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Stavanger, viser at så mange som 30 prosent av de som tar disse medisinene får en impulskontrollforstyrrelse i en eller annen form. Allerede i 2017 viste funn fra forskningen ved NKB at andelen som opplevde bivirkninger var høy, men i fjor kom resultatene fra en mer omfattende undersøkelse som bekreftet dette. Her så de i tillegg at dersom man fikk Parksinson i ung alder kunne det øke sannsynligheten for bivirkningene. En impulskontroll-forstyrrelse kan blant annet gi spillegalskap, hyperseksualitet, kjøpegalskap og stort, ukontrollert matinntak.)

(Anm: Tenk at du våkner en dag. Alt rundt deg er forandret. De du er glad i, er borte. Og det er du selv som har gjort det. Lise Gro Flakstad går langs Ringshaugstranda i Tønsberg. Det regner sidelengs og hun trekker dunjakka tettere inntil seg.  – Det var som å våkne opp til et mareritt. Bare at marerittet fortsatte i våken tilstand, sier 56-åringen til TV 2.  Lise peker ned mot et hus i strandkanten, et lyst hus med store sanddyner foran. Det var der hun bodde, sammen med ektemannen og de tre barna deres. – Barna løp rundt på stranda, vi hadde stor plass og middagsselskaper med mange gjester. Barna pleide å si at dette var deres strand, sier hun. I 2006, da hun var 42 år gammel, merket Lise skjelving og stivhet i kroppen. På dette tidspunktet var hennes yngste datter bare ett år gammel, og det var vanskelig å holde følge med henne. – Jeg merket at noe var galt med kroppen min, sier hun. Hos legen ble det konstatert at hun hadde Parkinson sykdom, en sykdom det er uvanlig å få i så ung alder. I starten prøvde hun forskjellige medisiner, men det var lite som hjalp, og stivheten og skjelvingen ble verre. Hun merket derimot litt bedring ved bruk av en type medisin som heter dopaminagonister, som er vanlig i behandlingen av Parkinson. Medisinen stopper ikke utviklingen av sykdommen, men kan bedre noen av symptomene. – Jeg følte det hjalp litt, så legen økte dosen. Jeg ble ikke så mye bedre, så dosen ble økt ytterligere, sier hun. Det var da dosen var blitt relativt høy at rare ting gradvis begynte å skje. Lise sa opp jobben som sosiallærer uten noen uttalt grunn, helt impulsivt. Hun begynte å spille pengespill, noe hun tidligere hadde vært motstander av. Hun satt kveld ut og kveld inn i kjelleren og spilte. Pengene gikk raskt ut, euro og norske kroner. – Jeg satte inn penger i spill fra hele verden, jeg snakket tysk og fransk på nett, selv om jeg ikke kan tysk og fransk. Jeg var på toppen av verden, og det føltes bra, sier hun. Det gikk hundretusener av kroner til spillingen, så flere millioner, og hun tok opp forbrukslån for å finansiere det uten å tenke på konsekvensene. (…) Da Parkinson-medisinen Lise fikk kom på det norske markedet på 2000-tallet, trodde man at svært, svært få fikk bivirkninger som påvirker impulskontrollen.(...) (tv2.no 17.1.2021).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

- Kona til Terje gikk på Parkinson-medisiner: Overførte over 2 millioner til svindlere. (- Legen som behandlet Marit Larsen sier til NRK at han mener det er overraskende at retten ikke i større grad tok hensyn til vurderingen fra en sakkyndig spesialist i nevrologi, som støttet Norsk pasientskadeerstatnings syn på saken. Nevrologen mente det ikke er påvist at Larsen oppfylte kriteriene for nedsatt impulskontroll og at det ikke kan anføres noen årsakssammenheng mellom medisinering og Larsens investeringer.) (- I rettssaken vitnet også en sakkyndig som støttet anførslene fra Terje Larsen. Denne sakkyndige mente det var usannsynlig at Larsen ville ha utført handlingene uten medisinene.)

(Anm: Kona til Terje gikk på Parkinson-medisiner: Overførte over 2 millioner til svindlere. En dom fra Oslo tingrett gir Terje Larsen medhold i at medisiner som brukes til å behandle Parkinson førte til at hans avdøde kone fikk problemer med impulskontrollen. Nå advarer han andre. – Et mareritt. Hun sa til meg hele tiden: «Vær så snill å ikke nevne det for meg, fordi det er så jævlig», sier Terje Larsen. Kona Marit tok det tungt da hun skjønte at hun hadde blitt svindlet for ekteparets oppsparte midler til pensjonstilværelsen. Da hadde de vært gift i over 50 år. I 2105 fikk Marit påvist Parkinson sykdom.  Legen skrev ut et legemiddel hun skulle ta for å dempe effekten av sykdommen. Slike legemidler, kalt dopaminagonister, etterligner effekten dopamin har på hjernen. De demper skjelvingene og bidrar til at Parkinson-pasienter kan fungere bedre i hverdagslivet. Medisinene dempet Marits symptomer. Terje merket at hun også ble mer ivrig etter å bli med på butikken for å handle mat. Oftere enn før foreslo hun å kjøpe ting Terje mente de ikke trengte. – Da sa jeg at det har vi ikke bruk for, det legger vi tilbake, Men det er det eneste jeg merket, sier Terje i dag. (…) Spilte av intervju i retten Marit Larsen tok saken sin til Pasientskadenemnda, men tapte. 70-åringen døde av kreft i februar 2021. (…)  I et intervju Marit ga til TV 2 før hun døde var 75-åringen tydelig på at hun ikke ble informert. TV 2 har tidligere satt søkelys Parkinson-medisiner og svekket impulskontroll. (…) Dette sier legen som behandlet Marit Larsen Legen som behandlet Marit Larsen sier til NRK at han mener det er overraskende at retten ikke i større grad tok hensyn til vurderingen fra en sakkyndig spesialist i nevrologi, som støttet Norsk pasientskadeerstatnings syn på saken. Nevrologen mente det ikke er påvist at Larsen oppfylte kriteriene for nedsatt impulskontroll og at det ikke kan anføres noen årsakssammenheng mellom medisinering og Larsens investeringer. I rettssaken vitnet også en sakkyndig som støttet anførslene fra Terje Larsen. Denne sakkyndige mente det var usannsynlig at Larsen ville ha utført handlingene uten medisinene. Retten støttet denne vurderingen og la blant annet vekt på at Larsen var utdannet regnskapsfører og alltid hadde vært nøktern med penger. Legen som behandlet Marit Larsen sier han tror vurderingen fra en tredje sakkyndig med spesialkompetanse ville støttet den første sakkyndiges vurdering. (nrk.no 18.3.2022).)

- Kona til Terje gikk på Parkinson-medisiner: Overførte over 2 millioner til svindlere. (- En sakkyndig spesialist i nevrologi (…) støttet Norsk pasientskadeerstatnings syn på saken.) (- I rettssaken vitnet også en sakkyndig som støttet anførslene fra Terje Larsen.)

(Anm: Kona til Terje gikk på Parkinson-medisiner: Overførte over 2 millioner til svindlere. (- Legen som behandlet Marit Larsen sier til NRK at han mener det er overraskende at retten ikke i større grad tok hensyn til vurderingen fra en sakkyndig spesialist i nevrologi, som støttet Norsk pasientskadeerstatnings syn på saken. Nevrologen mente det ikke er påvist at Larsen oppfylte kriteriene for nedsatt impulskontroll og at det ikke kan anføres noen årsakssammenheng mellom medisinering og Larsens investeringer.) (- I rettssaken vitnet også en sakkyndig som støttet anførslene fra Terje Larsen. Denne sakkyndige mente det var usannsynlig at Larsen ville ha utført handlingene uten medisinene. (nrk.no 18.3.2022).)

- Abilify bliver forbundet med ludomani og hyperseksualitet

Abilify bliver forbundet med ludomani og hyperseksualitet
dagenspharma.dk 9.11.2015
Da man ikke har kunnet afvise, at Lundbecks antipsykotiske lægemiddel Abilify har udløst ludomani eller en overdreven kønslyst hos nogle forbrugere, kræver de canadiske sundhedsmyndigheder nu, at produktets indlægsseddel gør opmærksom på det.

Brugen af Lundbecks Abilify og Abilify Maintena, som bliver brugt til behandling af skizofreni, kan ikke udelukkes at føre til ludomani og hyperseksualitet. Derfor bliver indlægssedlerne for de to produkter nu ændret efter krav fra de canadiske myndigheder. Det skriver Børsen. I 14 ud af 18 internationale tilfælde af ludomani forbundet med brugen af Abilify, […]

(Anm: Spilleavhengighet (også kjent som spillegalskap eller ludomani) er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill, og har mistet kontrollen over sitt forbruk. Spilleavhengighet utvikler seg gjerne over tid, og etter hvert blir konsekvensene og problemene mer og mer alvorlige. I diagnosesystemene ICD-10 og DSM-V er tilstanden klassifisert som en psykisk lidelse som betegnes som «patologisk spillelidenskap». Siden 2013 har spilleavhengighet blitt klassifisert som en avhengighet i DSM-V diagnosemanualen. Ved denne tilstanden ser man at gjentatte episoder med pengespill skjer til tross for gjentatte negative konsekvenser på mange viktige livsområder. Behandlingsmåten har likhetstrekk med annen behandling av avhengighet, som for eksempel avhengighet til rusmidler. (no.wikipedia.org).)

(Anm: ABILIFY (aripiprazole) (fda.gov).)

(Anm: aripiprazole (ABILIFY) (dailymed.nlm.nih.gov).)

- Kolinerge systemendringer ved Parkinsons sykdom: nye terapeutiske tilnærminger. (- Nye farmakologiske og nevrostimuleringsmetoder kan målrettes det kolinerge systemet for å behandle motoriske og ikke-motoriske egenskaper ved Parkinsons sykdom.)

(Anm: Bohnen NI, et al. Cholinergic system changes in Parkinson's disease: emerging therapeutic approaches. Abstract In patients with Parkinson's disease, heterogeneous cholinergic system changes can occur in different brain regions. These changes correlate with a range of clinical features, both motor and non-motor, that are refractory to dopaminergic therapy, and can be conceptualised within a systems-level framework in which nodal deficits can produce circuit dysfunctions. The topographies of cholinergic changes overlap with neural circuitries involved in sleep and cognitive, motor, visuo-auditory perceptual, and autonomic functions. Cholinergic deficits within cognition network hubs predict cognitive deficits better than do total brain cholinergic changes. Postural instability and gait difficulties are associated with cholinergic system changes in thalamic, caudate, limbic, neocortical, and cerebellar nodes. Cholinergic system deficits can involve also peripheral organs. Hypercholinergic activity of mesopontine cholinergic neurons in people with isolated rapid eye movement (REM) sleep behaviour disorder, as well as in the hippocampi of cognitively normal patients with Parkinson's disease, suggests early compensation during the prodromal and early stages of Parkinson's disease. Novel pharmacological and neurostimulation approaches could target the cholinergic system to treat motor and non-motor features of Parkinson's disease. (…) Conflict of interest statement (…) PB has received research funding from Danish Parkinson's Disease Association and the Lundbeck Foundation. MAB has received research funding from the Fonds de Recherche du Québec - Santé, and the Canadian Institutes of Health Research. MAB also reports personal fees, outside the submitted work, from Pfizer Canada, Shire Pharma, Purdue Pharma, Merck Canada, and Novartis Canada. RLA receives grant support from the NIH, Parkinson's Foundation, and Farmer Family Foundation. RLA serves on the data and safety monitoring boards for Signal-AD (Vaccinex), M-Star (Biohaven), and TANGO (Biogen) trials. Lancet Neurol. 2022  ; 21(4) : 381-392.)

(Anm: Kolinerg er en betegnelse på nervefibre som utløser transmittersubstansen acetylkolin, eller legemiddel som har samme effekt som man oppnår ved tilførsel av acetylkolin. Kilde: Store norske leksikon.)

– Marit (75) overførte 2,2 millioner til svindlere før noen skjønte hva som hadde skjedd. BEKKESTUA (TV 2): En pille om dagen var nok. Det kostet Marit Larsen (75) millioner.

(Anm: Marit (75) overførte 2,2 millioner til svindlere før noen skjønte hva som hadde skjedd. BEKKESTUA (TV 2): En pille om dagen var nok. Det kostet Marit Larsen (75) millioner. Marit Larsen (75) sitter i stua hjemme i huset sitt på Bekkestua. Hun er døende, kreftsvulsten på magen ligger for nær hjertet til å kunne opereres, hun kan dø hvilken dag som helst. Marit har mange plager, og tar morfin for å komme seg gjennom dagene. I tillegg til kreften, har hun Parkinson. Det ble hun diagnostisert med i 2015. Bivirkninger I 2017 fikk Marit medisinen dopaminagonisten som behandling, for å hjelpe mot plagene hun har med Parkinson. TV 2 har tidligere fortalt om Lise Gro Flakstad og Bjørn Erik Kristiansen, som fikk sine økonomiske liv lagt i ruiner som følge av bivirkningene av medisinene. (tv2.no 18.1.2021).)

- Overraskende tegn på depresjon – slideshow (evt. bivirkninger fra psykofarmaka og andre substanser)

(Anm: Surprising Signs of Depression Slideshow (webmd.com 3.8.2020).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB)

- Overraskende tegn på depresjon – slideshow (evt. bivirkninger fra psykofarmaka?)

(Anm: Surprising Signs of Depression Slideshow (webmd.com 3.8.2020).)

– Legemidler mot Parkinsons sykdom kan føre til tvangshandlinger. (- Dopamin spiller en avgjørende rolle i læring, men det er også kjent som "sex, narkotika og rock 'n' roll"-nevrotransmitter fordi hjernen frigjør den når vi opplever glede. (- Således er  nevrotransmitteren kjernen i avhengighet og impulsstyringsforstyrrelser som spenner fra stoffmisbruk til sexavhengighet og gambling.)

(Anm: Parkinson's drugs may lead to compulsive behavior. New research reveals that almost half of people with Parkinson's disease who take dopamine agonists for their condition go on to develop impulse control disorders. Parkinson's disease is characterized by a deficiency of a key brain chemical called dopamine. Dopamine plays a crucial role in learning, but it is also known as the "sex, drugs, and rock 'n' roll" neurotransmitter because our brains release it when we experience pleasure. (…) So, the neurotransmitter is at the heart of addictions and impulse control disorders ranging from substance abuse to sex addiction and gambling. (…) However, until now, researchers have not been able to establish a clear dose-effect relationship between Parkinson's drugs and impulse control disorders. As the authors of the new research write, some studies found such an association, while others did not. So, researchers led by Dr. Jean-Christophe Corvol — of the ICM Brain and Spine Institute at the Pitié-Salpêtrière Hospital in Paris, France — set out to investigate whether such a relationship existed in a large, longitudinal cohort of patients. Having a larger sample size and longer follow-up period in the new research leads to more reliable results, which can settle the discrepancies of previous studies, explain Dr. Corvol and colleagues. The findings were published in the journal Neurology. (…) Pramipexole, ropinirole have highest risk (…) Of the 306 participants who did not report having any impulse control problems at baseline, 94 developed such a problem during the study. According to the scientists, this amounts to a "5-year cumulative incidence" of impulse control disorders of 46 percent. (medicalnewstoday.com 21.6.2018).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

- Vigtig opdagelse: Forskere har ny teori om årsagen til uhelbredelig sygdom. Hjernesygdommen Parkinson's menes nu at stamme fra fordøjelsessystemet.

(Anm: Vigtig opdagelse: Forskere har ny teori om årsagen til uhelbredelig sygdom. Hjernesygdommen Parkinson's menes nu at stamme fra fordøjelsessystemet. Rysten på hænderne, demens og balanceproblemer. Det er nogle af de skræmmende tegn på Parkinson's. Men selv om sygdommen er knyttet til hjernen, hvor giftige proteiner dræber nerveceller, så har amerikanske forskere nu fundet kraftige indikationer på, at sygdomsudvikligen har sit afsæt i tarmsystemet, skriver BBC. Det er Van Andel Research Institute i Michigan, USA, der har analyseret data fra 1,7 millioner mennesker gennem et halvt århundrede. Og omstændigheder omkring blindtarmens rolle ledte forskerne på sporet af den nye teori. Det viser sig, at mennesker, der har fået fjernet blindtarmen, har mindre risiko for at udvikle Parkinson's. Og netop blindtarmen indeholder et giftigt protein, der ødelægger hjerneceller. I praksis er der tale om, at der er 20 procent mindre risiko for at få Parkinson's, hvis man har fået fjernet blindtarmen. (…) Den nye viden gør, at forskerne mistænker tarmsystemet for at være "udklækningssted" for proteinet, der vandrer op til hjernen gennem vagusnerven. Teorien stemmer godt overens med, at mange Parkinson-ramte har fordøjelsesproblemer. Den britiske Parkinson-forening er begejstret for den nye forskning. (jyllands-posten.dk 1.11.2018).)

- Hjernerystelse forbindes med Parkinson, ADHD, angst og demens. Interessen for alvorlige følger af hovedtraumer er stærkt stigende blandt internationale forskere, og et nyt canadisk studie, der sætter hjernerystelse i forbindelse med en øget risiko for at udvikle ADHD, Parkinson, demens og angst, blev præsenteret den årlige Alzheimer’s Association International Conference.

(Anm: Hjernerystelse forbindes med Parkinson, ADHD, angst og demens. Interessen for alvorlige følger af hovedtraumer er stærkt stigende blandt internationale forskere, og et nyt canadisk studie, der sætter hjernerystelse i forbindelse med en øget risiko for at udvikle ADHD, Parkinson, demens og angst, blev præsenteret den årlige Alzheimer’s Association International Conference. Flere tidligere studier har vist en sammenhæng, og to danske studier har vist, at risikoen for selvmord og demens er stærkt forhøjet efter hovedtraumer. Resultaterne fra det canadiske studie bekræfter tidligere studier: Efter at forskerne havde taget højde for faktorer som socioøkonomisk status, uddannelse og deltagernes generelle helbred, viser det, at risikoen for ADHD er 39 procent større hos personer, der havde haft en hjernerystelse, at risikoen for at udvikle affektive lidelser som angst og depression var 72 procent højere, og hjernerystelse var associeret med en 57 procent øget risiko for Parkinson og 72 procent øget risiko for demens. Forbindelsen mellem hjernerystelser og ADHD og affektive lidelser som angst er i studiet stærkere hos kvinder end hos mænd, og hos deltagere, der har haft flere hjernerystelser, ses en styrket sammenhæng mellem angst, demens og Parkinson, sammenlignet med de personer, der kun har haft én hjernerystelse. ”De vigtigste metodologiske forskelle, der adskiller vort studie fra tidligere studier på området, er fokus på skader, der er specifikke for hjernerystelse, identificeret fra medicinske journaler, samt muligheden for at have op til 25 års follow-up data. Tidligere studier har også omfattet alle former for hjerneskader og er ikke justeret for patientens tidligere medicinske historie,” siger studiets førsteforfatter, ph.d. Marc. P. Morrisette, Pan Am Clinic Foundation, Winnipeg, Canada, til det medicinske nyhedssite MdEdge Neurology. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 30.10.2020).)

- Pille-rulling skjelving: Symptomer, årsaker og behandling.

(Anm: Pill-rolling tremor: Symptoms, causes, and treatment. A pill-rolling tremor is a tremor named for the way it looks. A person with this tremor may appear to be rolling a pill or small object between their thumb and index finger. This kind of tremor is usually one of the earliest symptoms of Parkinson’s disease. A pill-rolling tremor can be an indicator of various conditions, but it has the closest association with Parkinson’s disease. Up to 75%Trusted Source of people with Parkinson’s disease experience resting tremors at some point. It is a resting tremor, meaning a person is more likely to experience it while relaxed. This article explores the symptoms of pill-rolling tremors and their causes, risk factors, and treatment. (medicalnewstoday.com 29.6.2021).)

- Ufrivillig skjelving - et symptom. (- Parkinsons sykdom (-Skjelving i hender eller fingre, noen ganger i et ben. Pille-rulling skjelving, hvor pekefingeren og tommelen gnir mot hverandre, eller skjelving mens hånden hviler er to vanlige tidlige symptomer.)

(Anm: Ufrivillig skjelving - et symptom. Skjelvinger kan også være et symptom på sykdommer som: - Essensiell tremor - Dyston tremor (dystoni er en bevegelsesforstyrrelse som ofte følger et typisk mønster i en kroppsregion. Det kan være snakk om hodetremor, stemmetremor, skrivetremor, ifølge Nevro legehandboka.no) - Parkinsons sykdom (Skjelving i hender eller fingre, noen ganger i et ben. Pille-rulling skjelving, hvor pekefingeren og tommelen gnir mot hverandre, eller skjelving mens hånden hviler er to vanlige tidlige symptomer.) – Sykdommer i lillehjernen og i hjernestammen (Hjerneslag eller multippel sklerose kan gi grov skjelving, ukontrollerte og usikre bevegelser.) - Høyt stoffskifte (kan gi skjelving, hjertebank, rastløshet, nervøsitet, vekttap, tretthet og slapphet) (lommelegen.no 14.12.2018).)

- Tarmbakterier kan beskytte mot Parkinson sykdom, ifølge studie. En vanlig bakterie som øker fordøyelseshelse kan bremse - og til og med reversere - oppbygging av et protein assosiert med Parkinson, antyder ny forskning. (- Forskerne fant at et probiotikum kalt Bacillus subtilis hadde en bemerkelsesverdig beskyttende effekt mot oppbyggingen av dette proteinet og også fjerne noen av de allerede dannede proteinklumpene.)

(Anm: Gut bacteria could guard against Parkinson's, study finds. A common bacteria that boosts digestive health can slow—and even reverse—build-up of a protein associated with Parkinson's, new research suggests. Building on previous research linking brain function to gut bacteria, this study in a Parkinson's model of roundworms, identified a probiotic—or so-called good bacteria—which prevents the formation of toxic clumps that starve the brain of dopamine, a key chemical that coordinates movement. These new findings could pave the way for future studies that gauge how supplements such as probiotics impact the condition. In the brains of people with Parkinson's, alpha-synuclein protein misfolds and builds up, forming toxic clumps. These clumps are associated with the death of nerve cells responsible for producing dopamine. The loss of these cells causes the motor symptoms associated with Parkinson's, including freezing, tremors and slowness of movement. The researchers from the Universities of Edinburgh and Dundee used roundworms altered to produce the human version of alpha-synuclein that forms clumps. They fed these worms with different types of over-the-counter probiotics to see if bacteria in them could affect the formation of toxic clumps. The scientists found that a probiotic called Bacillus subtilis had a remarkable protective effect against the build-up of this protein and also cleared some of the already formed protein clumps. This improved the movement symptoms in the roundworms. The researchers also found that the bacteria was able to prevent the formation of toxic alpha-synuclein clumps by producing chemicals that change how enzymes in cells process specific fats called sphingolipids. (medicalxpress.com 14.1.2020).)

- Hvordan en tarminfeksjon kan starte Parkinsons sykdom. (- Autoimmune sykdommer er tilstander der et individs immunsystem forveksler kroppens celler med patogener (sykdomsfremkallende organismer) og ødelegger dem.)

(Anm: How a gut infection might spark Parkinson's. Over recent years, researchers have become increasingly interested in the link between the immune system and Parkinson's disease. Using a mouse model, scientists recently explored the potential role of a bacterial gut infection. (…) Some believe that we are approaching a Parkinson's pandemic; globally, between 1990–2015, the number of Parkinson's cases has doubled to more than 6 million. Some predict the number to double again to 12 million by 2040. (…) Parkinson's and the immune system More recently, links between the immune system and Parkinson's have come to the fore. Evidence is slowly mounting that Parkinson's might have an autoimmune component. Autoimmune diseases are conditions where an individual's immune system confuses the body's cells for pathogens and destroys them. A recent study, published in Nature, tests this theory further; the researchers hail from the Université de Montréal, the Montreal Neurological Institute, and McGill University, all in Canada. Around 10 percent of Parkinson's cases are due to mutations in genes that code for the proteins PINK1 and Parkin, which play a role in clearing out damaged mitochondria. Individuals who carry these mutations are more likely to develop Parkinson's at an earlier age — before the age of 50. (medicalnewstoday.com 19.7.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Mitokondriers rolle i nevrodegenerative sykdommer: lærdommen fra Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. (- Selv om patogenesen for nevrodegenerative sykdommer fremdeles i stor grad er uklar, er forskjellige mekanismer blitt foreslått med flere bevis som støtter en viktig rolle for mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: The Role of Mitochondria in Neurodegenerative Diseases: The Lesson From Alzheimer's Disease and Parkinson's Disease. Abstract Although the pathogenesis of neurodegenerative diseases is still widely unclear, various mechanisms have been proposed and several pieces of evidence are supportive for an important role of mitochondrial dysfunction. The present review provides a comprehensive and up-to-date overview about the role of mitochondria in the two most common neurodegenerative disorders: Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD). Mol Neurobiol 2020 May 22.)

(Anm: Liang Y et al. Gut Microbial Metabolites in Parkinson's Disease: Implications of Mitochondrial Dysfunction in the Pathogenesis and Treatment. Mol Neurobiol. 2021 Aug;58(8):3745-3758.)

(Anm: Monzio Compagnoni G et al. The Role of Mitochondria in Neurodegenerative Diseases: the Lesson from Alzheimer's Disease and Parkinson's Disease. Mol Neurobiol. 2020 Jul;57(7):2959-2980.)

- Kan et probiotikum forhindre eller reversere Parkinsons sykdom? En ny studie med en rundormsmodell ved Parkinsons sykdom fant at en probiotisk bakterie kunne forhindre, og i noen tilfeller, reversere, giftig proteinoppbygging. Men når forskerne matet ormer en diett som inneholder en probiotisk bakteriestamme kalt Bacillus subtilis PXN21, observerte de "et nesten fullstendig fravær av aggregater", slik de anfører i studien.

(Anm: Could a probiotic prevent or reverse Parkinson's? A new study using a roundworm model of Parkinson's disease found that a probiotic bacterium could prevent, and in some cases reverse, toxic protein buildup. However, when the researchers fed worms a diet containing a probiotic bacterial strain called Bacillus subtilis PXN21, they observed "a nearly complete absence of aggregates," as they state in their paper. The worms still produced the alpha-synuclein protein, but it did not aggregate in the same way. In worms that had already developed protein aggregates, switching their diet to B. subtilis cleared the aggregates from the affected cells. The team then followed a set of worms through their lifespan and compared a B. subtilis diet with a conventional laboratory diet. "The maximum number of aggregates reached in animals fed with B. subtilis was far lower than that observed on the [standard] diet, indicating that B. subtilis does not simply delay aggregate formation," the authors explain in the paper. "B. subtilis PXN21 inhibits and reverses [alpha-synuclein] aggregation in a [roundworm] model," they note. (…) "Previous studies suggest that an imbalance of lipids, including ceramides and sphingolipid intermediates, may contribute to the pathology of [Parkinson's disease]," the authors comment in the paper. Yet, changes in sphingolipid metabolism were not the only pathways that the researchers identified. They also saw that B. subtilis was able to protect older animals from alpha-synuclein aggregation through both the formation of complex structures called biofilms and the production of nitric oxide. In addition, the team saw changes in the dietary restriction and the insulin-like signaling pathways. Importantly, when the team switched animals that had first received a standard diet over to a B. subtilis diet, their motor skills improved. (…) Maria Doitsidou, a fellow at the University of Edinburgh's Centre for Discovery Brain Sciences, is the senior study author, and the team's research features in the journal Cell Reports. Probiotic 'inhibits and reverses' aggregation (medicalnewstoday.com 23.1.2020).)

- Ny studie kan "drastisk" endre hvordan vi forstår Parkinsons sykdom. (- "Nevrondøden utelukket enhver mulighet for å reversere [Parkinsons sykdom]." Imidlertid bemerker han, "[s] iden sovende nevroner kan vekkes for å gjenoppta deres produksjonsevne. Dette funnet vil tillate oss å gi [Parkinsons sykdom] pasienter håp om å leve et nytt liv uten [Parkinsons sykdom].") (- Når de så på musemodellene av tilstanden så forskerne at astrocytter - stjerneformede, ikke-nevronale celler - i hjernen begynte å øke i antall da nevroner i nærheten begynte å dø av. På dette tidspunktet, også en viktig kjemisk messenger kalt GABA begynner å øke i hjernen, når et for høyt nivå og stopper dopaminerge nevroner fra å produsere dopamin, men tar ikke livet av dem.)

(Anm: New study could 'drastically' change how we understand Parkinson's. The hallmark symptoms of Parkinson's disease are motor symptoms that include shaking hands and slowness of movement, but specialists still do not entirely understand what causes this disease. Newly published research may now overturn prevailing notions about key Parkinson's mechanisms. (…) The research, which appears in the journal Current Biology, found that symptoms of Parkinson's disease appear before the premature death of dopaminergic neurons. (…) In their study, the investigators worked with mouse models of Parkinson's disease and also analyzed brain samples from both healthy people and people with Parkinson's. They found that before the dopaminergic neurons die off, they stop functioning — that is, they stop correctly synthesizing dopamine — and this sets off the symptoms associated with Parkinson's disease. "Everyone has been so trapped in the conventional idea of the neuronal death as the single cause of [Parkinson's disease]. That hampers efforts to investigate roles of other neuronal activities, such as surrounding astrocytes," says Lee. "The neuronal death ruled out any possibility to reverse [Parkinson's disease]." However, he notes, "[s]ince dormant neurons can be awakened to resume their production capability, this finding will allow us to give [Parkinson's disease] patients hopes to live a new life without [Parkinson's disease]." Looking at the mouse models of the condition, the researchers saw that astrocytes — star shaped, non-neuronal cells — in the brain started increasing in number when neurons in their vicinity began dying off. At this point, a key chemical messenger called GABA also starts increasing in the brain, reaching an excessive level and stopping dopaminergic neurons from producing dopamine, though not killing them. The researchers confirmed that this process occurs not just in animal models, but also in the brains of people with Parkinson's disease. However, the researchers also found that there is a way to restore the function of affected dopaminergic neurons by stopping astrocytes from synthesizing GABA. Doing this, they saw, also significantly decreased the severity of motor symptoms associated with Parkinson's disease. Further experiments in rats revealed another way of restoring function in dopaminergic neurons. The researchers inhibited dopamine synthesis in these neurons in otherwise healthy rat brains by using optogenetic tools — technology that uses light to control the activity of living cells. (medicalnewstoday.com 13.1.2020).)

(Anm: Aberrant Tonic Inhibition of Dopaminergic Neuronal Activity Causes Motor Symptoms in Animal Models of Parkinson’s Disease. Highlights • Reactive astrocytes in SNpc produce excessive GABA via MAO-B in animal models of PD • Aberrant tonic inhibition causes reduced DA production in neurons and motor deficits • Dormant neurons are rescued by MAO-B inhibition or optogenetic neuronal activationCurr Biol. 2020 Jan 7. pii: S0960-9822(19)31581-7.)

- Echinacoside (ECH) redder selektivt kompleks I-hemming-indusert mitokondriell respirasjonssvikt via å styrke kompleks II-aktivitet. (- Tidligere undersøkelse har implisert mitokondriell dysfunksjon karakterisert av kompleks I-mangel ved dødlighet hos dopaminerge nevroner ved Parkinsons sykdom (PD). (- Dette antyder at ECH selektivt redder kompleks I-hemming-indusert mitokondriell respirasjonssvikt, men øker kompleks II-aktivitet, og videre bekrefter at ECH kan ha et lovende potensial behandling av PD.)

(Anm: Echinacoside selectively rescues complex I inhibition-induced mitochondrial respiratory impairment via enhancing complex II activity. Abstract Previous investigations have implicated mitochondrial dysfunction characterized by Complex I deficiency in the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease (PD). To date, there are no efficient therapeutic approaches to rescue mitochondrial respiratory impairment or prevent neurodegeneration in PD. The beneficial effects of echinacoside (ECH) on neurodegeneration have been reported in both in vivo and in vitro studies, yet the mechanisms underlying remain elusive and little has been investigated concerning the influences of ECH on mitochondrial respiratory impairment. Here, we compared the protection of ECH on cell injury and mitochondrial dysfunction induced by various inhibitors of Complex I-IV using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line. We found that ECH selectively attenuates cell injury, reverses mitochondrial depolarization and bioenergetic failure caused by Complex I inhibitors, whereas it has little protection against Complex II-IV inhibitors. Further investigation demonstrated that ECH enhances Complex II activity and mitochondrial respiration in the cells treated with Complex I inhibitors. This suggests that ECH selectively rescues Complex I inhibition-induced mitochondrial respiratory impairment though elevating Complex II activity, and further confirms that ECH might have a promising potential in PD treatment. Neurochem Int. 2019 May;125:136-143. doi: 10.1016/j.neuint.2019.02.012. Epub 2019 Feb 21.)

- Overlevelse og demens ved GBA-assosiert Parkinsons sykdom: mutasjonen har betydning.

(Anm: Survival and Dementia in GBA-associated Parkinson's Disease: The Mutation Matters. Abstract Objective: The objective of this work was to investigate survival, dementia, and genotype-phenotype correlations in patients with Parkinson's disease (PD) with and without mutations on the glucocerebrosidase gene (GBA). Interpretation: Survival is reduced in GBA carriers compared to noncarriers; this seems to be partially independent from the increased risk for early dementia. The risk for dementia is strongly modulated by type of mutation. In the clinical continuum between PD and DLB, patients with GBA mutations seem to localize midway, with carriers of severe mutations closer to DLB than to idiopathic PD. Ann Neurol 2016;80:662-673. Ann Neurol, 80 (5), 662-673 Nov 2016).)

(Anm: Increased striatal dopamine in carriers of GBA mutations: compensation or epiphenomenon? LRRK2 and GBA mutations are common causes of genetic Parkinson's disease. Studies in non-manifesting carriers of these mutations provide the opportunity to investigate prodromal changes that could be relevant for understanding the pathophysiology of Parkinson's disease. Longitudinal studies in patients with rapid eye movement (REM) sleep behaviour disorder, at high risk for Parkinson's disease and other α-synucleinopathies, reveal an evolution of prodromal manifestations similar to that predicted by pathological staging models, with inferred prodromal intervals up to 20 years.1 Studies of striatal dopamine transporter imaging in patients with REM sleep behaviour disorder have shown Parkinson's disease phenoconversion within 3 years in patients with severe deficits in striatal dopamine transporter binding.2 A previous nigrostriatal terminal multi-tracer PET imaging study showed evidence of terminal losses in some non-manifesting carriers of LRRK2 mutations.3 These patients might have maintained healthy motor function because of compensatory mechanisms—upregulation of dopa decarboxylase activity and downregulation of plasmalemmal dopamine transporters—maintaining normal concentrations of synaptic dopamine. Lancet Neurol  2019 Oct 30[Online ahead of print].)

- Parkinsons sykdom er også til stede i blodet. (- Atferden til immunceller i blodet er så forskjellig hos pasienter med Parkinsons sykdom at de tar til orde for en ny type tilleggsmedisin, som kan regulere immunforsvaret og dermed hemme svekkelse av hjernen.)

(Anm: Parkinson's disease is also present in the blood. Source: Aarhus University. Summary: The behavior of immune cells in the blood is so different in patients with Parkinson's disease that it advocate for a new type of supplementary medicine, which can regulate the immune system and thus inhibit the deterioration of the brain. The behaviour of immune cells in the blood is so different in patients with Parkinson's disease that it advocates for a new type of supplementary medicine, which can regulate the immune system and thus inhibit the deterioration of the brain. These are the perspectives in a new study which researchers from the Department of Biomedicine at Aarhus University, Denmark, are behind. The article has just been published in the scientific journal Movement Disorders. (sciencedaily.com 3.10.2019).)

- Studien finner bevis på et «klart sammenheng» mellom appendektomi (kirurgisk fjerning av blindtarmvedhenget) og Parkinsons sykdom. (- Funnene er ytterligere bevis på en forbindelse mellom tarm og hjerne ved Parkinsons sykdom.)

(Anm: Study finds evidence of 'clear relationship' between appendectomy and Parkinson's. An analysis of the health system records of more than 62 million people in the United States has found a link between appendix removal and raised risk of developing Parkinson's disease. (…) The findings are further evidence of a connection between the gut and the brain in Parkinson's disease. (medicalnewstoday.com 10.5.2019).)

- Advarsel: Svømming og dyp hjernestimulering (DBS) går ikke sammen. (- En ny artikkel rapporterer en bekymringsfull utvikling: Ni dyktige svømmere mistet evnen til å svømme etter DBS-operasjon mot Parkinsons, selv om implantatet forbedret andre bevegelser – evnen til å gå - for en - som krever koordinering av armer, ben etc.)

(Anm: Warning: Swimming and deep brain stimulation do not mix. For people with Parkinson’s disease, deep brain stimulation can calm the tremors and tame the unwanted movements that come with the progressive neurodegenerative disease. Electrodes implanted in the brain, controlled by a device placed under the skin of the chest and equipped with an on-off switch, can ease troubling symptoms and synchronize complex motions. A new paper reports a worrying development: Nine proficient swimmers lost their ability to swim after DBS surgery for Parkinson’s, even though the implant improved other movements — walking, for one — that require coordination of the limbs. Why swimming mastery disappeared remains a mystery, but the doctors who described the cases Wednesday in Neurology wanted to sound an alarm right away. “Patients and neurologists should be aware of the potential loss of the ability to swim following subthalamic DBS,” Dr. Christian Baumann, study co-author and an associate professor of neurology and a neurologist at University Hospital Zurich, told STAT. “We warn all patients to be cautious when going into deep waters.” (statnews.com 29.11.2019).)

- Forskere vækker aber fra narkose med elektroder i hjernen. Forskningen kan muligvis bringe os nærmere en metode, der kan vække mennesker fra koma.

(Anm: Forskere vækker aber fra narkose med elektroder i hjernen. Forskningen kan muligvis bringe os nærmere en metode, der kan vække mennesker fra koma. Ved hjælp af såkaldt dyb hjernestimulering kunne forskere vække to aber fra narkose. Forskningen kan give os en idé om, hvordan vi kan hjælpe mennesker i vegetativ tilstand eller koma. (…) Aberne fik strømførende elektroder placeret i central lateral thalamus – et hjerneområde, som er tæt relateret til hjernebarken. »Vi fandt, at vi var i stand til at vække dyrene og genoprette al den aktivitet, man normalt ser i forbindelse med vågenhed, når vi stimulerede det lille hjerneområde,« siger Yuri Saamann, lektor ved University of Wisconsin, USA, i en pressemeddelelse. Han er en af forskerne bag det nye studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Neuron. (…) Det nye studie viser, at central lateral thalamus spiller en vigtig rolle i at 'vække' andre dele af hjernen, der gør os i stand til at opleve verden omkring os. Forskerne foretog forsøg på to makakaber, kaldet R og W. Forskerne indopererede elektroderne dybt i abernes hjerner. (…) Læs også: Strøm til hjernen kan kurere depression Bruges i behandlingen af Parkinsons-patienter (…) Det kan du læse mere om i denne artikel: Kan indopererede elektroder i hjernen afhjælpe svær depression? (…) I 2007 blev dyb hjernestimulering af central lateral thalamus brugt med held på en patient, som havde befundet sig i vegetativ tilstand i 6 år. Det kan du læse om i denne artikel fra Weill Cornell Medicine. (…) ©Forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark. Læs den oprindelige artikel her. (videnskab.dk 1.3.2020).)

(Anm: Thalamus Modulates Consciousness via Layer-Specific Control of Cortex. Neuron 2020 (Published:February 12, 2020).)

- Salidroside beskytter dopaminerge neuroner ved å forsterke PINK1 / Parkin-mediert mitofagi.

(Anm: Salidroside Protects Dopaminergic Neurons by Enhancing PINK1/Parkin-Mediated Mitophagy. Abstract Parkinson's disease (PD) is a common neurodegenerative disease characterized by the degeneration of nigrostriatal dopaminergic (DA) neurons. Our previous studies have suggested that salidroside (Sal) might play neuroprotective effects against PD by preserving mitochondrial Complex I activity. However, the exact mechanism of the neuroprotective effect of Sal remains unclear. Growing evidence indicates that PINK1/Parkin-mediated mitophagy is involved in the development of PD. In this study, we investigated whether Sal exerts a neuroprotective effect by modulating PINK1/Parkin-mediated mitophagy. Results showed that Sal alleviated MPTP-induced motor deficits in pole test. Moreover, Sal diminished MPTP-induced degeneration of nigrostriatal DA neurons as evidenced by upregulated TH-positive neurons in the substantia nigra, increased DAT expression, and high dopamine and metabolite levels in the striatum. Furthermore, in comparison with the MPP+/MPTP group, Sal considerably increased the mitophagosome and mitophagy flux. Moreover, in comparison with the MPP+/MPTP group, Sal evidently enhanced the mitochondrial expression of PINK1 and Parkin, accompanied by an increase in the colocalization of mitochondria with Parkin. However, transfection of MN9D cells with PINK1 siRNA reversed Sal-induced activated mitophagy and cytoprotective effect. In conclusion, Sal may confer neuroprotective effects by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy in MPP+/MPTP-induced PD models. Oxid Med Cell Longev. 2019 Sep 10;2019:9341018.)

(Anm: Autofagi (gr. autos - selv; phagein - spise). Spise seg selv, selvspising ved at proteiner og organeller i celler blir omgitt av en cellemembran og nedbrutt av enzymer (katabolisme) , og nedbrytningsproduktene blir resirkulert og går inn i metabolismen på nytt. (…) Mitofagi er selektiv nedbrytning av mitokondrier via autofagi, mitokondrier som er skadet eller skadet av stress eller alder, for eksempel fra oksidativt stress via reaktive oksygenforbindelser. Mitofagi er beskrevet i både gjærceller og i pattedyr. Mitofagi hos mennesker kan skje via en serin-threonin proteinkinase (PTEN-indusert kinase), samt Parkin E3-ubiquitin ligase som deltar i ubiquitinering, og er muligens koblet til enkelte sykdomstilstander som Parkinsons sykdom og Alzheimer. Autofagi spiller en viktig rolle i å oppretteholde et stabilt miljø i cellene, homeostase. Merking med ubikitin og nedbrytning via proteasomene er en annen mekanisme bryter ned og proteiner med kort levetid. Autofagi kan i noen tilfeller føre til celledød (apoptose hos dyr). (mn.uio.no 24.9.2019).)

- Parkinsons sykdom er en type amyloidose som inneholder akkumulering av amyloidfibriller av α-synuclein. (- Det er imidlertid fremdeles ingen bevis for at slik spredning skjer i pasientens hjerne.)

(Anm: Parkinson’s disease is a type of amyloidosis featuring accumulation of amyloid fibrils of α-synuclein. Significance Lewy bodies (LBs), which mainly consist of α-syn, are neuropathological hallmarks of patients with Parkinson’s disease (PD). Recently, it has been reported that aggregates of α-syn with cross-β structures are capable of propagating within the brain in a prionlike manner. However, there is still no evidence that such propagation occurs in the patient’s brain. Here, we examined LBs in thin sections of autopsy brains of patients with PD using microbeam X-ray diffraction (XRD) and confirmed that aggregates of α-syn with a cross-β structure exist in brains of PD patients. Our finding supports the concept that PD is a type of amyloidosis, a disease featuring the accumulation and propagation of amyloid fibrils of α-syn. PNAS 2019 (first published August 19, 2019).)

- Blindtarmen tycks öka risken för parkinson. Risken för att insjukna i Parkinsons sjukdom är mindre bland personer som operarat bort sin blindtarm enligt svensk forskning, skriver Dagens Nyheter. (– Man skulle kunna tänka sig läkemedel mot Parkinsons sjukdom som riktar sig mot tarmen, till exempel genom att påverka tarmfloran, säger läkaren och forskaren Daniel Lindqvist till DN.)

(Anm: Blindtarmen tycks öka risken för parkinson. Risken för att insjukna i Parkinsons sjukdom är mindre bland personer som operarat bort sin blindtarm enligt svensk forskning, skriver Dagens Nyheter. Den nya undersökningen, som bygger på data från närmare 1,7 miljoner personer i det svenska patientregistret, visar att risken att drabbas minskar med nästan en femtedel hos de utan blindtarm. Resultatet en ytterligare indikation på att det finns en koppling mellan tarmens och hjärnans biologi. Det är sedan tidigare känt att proteinet alfasynuklein, som bildar klumpar i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, även finns i blindtarmen och att proteinet kan färdas via nervtrådar därifrån till hjärnan. – Man skulle kunna tänka sig läkemedel mot Parkinsons sjukdom som riktar sig mot tarmen, till exempel genom att påverka tarmfloran, säger läkaren och forskaren Daniel Lindqvist till DN. Men det betyder inte att en blindtarmsoperation är ett bra sätt att förebygga sjukdomen, enligt Lindqvist, eftersom sjukdomen är sällsynt och en blindtarm kan innebära andra hälsovinster. (nyteknik.se 1.11.2018).)

- Forskere kan stoppe Parkinson's ved å "avkjøle" hjernen. (- I en nylig studie utført på mus identifiserte forskerne molekylet MCC950 - som de sa, var effektiv mht. å blokkere sykdommen fra å utvikle seg.)

(Anm: Researchers may stop Parkinson's by 'cooling off' brain. (…) For this reason, researchers from the University of Queensland in Brisbane, Australia have been thinking about ways in which to counteract inflammation in the brain as a means of stopping Parkinson's from progressing. In a recent study that they conducted in mice, the scientists identified the molecule MCC950 — which, they say, was effective in blocking the disease from advancing further. (…) This is the mechanism that the scientists sought to attack. They report the results of their study in a paper that appears in the journal Science Translational Medicine. (medicalnewstoday.com 2.11.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: The vermiform appendix impacts the risk of developing Parkinson’s disease. Abstract The pathogenesis of Parkinson’s disease (PD) involves the accumulation of aggregated α-synuclein, which has been suggested to begin in the gastrointestinal tract. Here, we determined the capacity of the appendix to modify PD risk and influence pathogenesis. Science Translational Medicine 2018;10(465):31 eaar5280 (Oct 2018).)

- Hvorfor plantevernmidler (pesticider) kan forårsake Parkinsons sykdom hos noen mennesker. Ny forskning avslører hvordan pesticidene paraquat og maneb endrer genuttrykk og kan føre til Parkinsons sykdom hos mennesker som er genetisk utsatt for sykdommen.

(Anm: Hvorfor plantevernmidler kan forårsake Parkinsons sykdom hos noen mennesker. Ny forskning avslører hvordan pesticider (plantevernmidler) paraquat og maneb endrer genuttrykk og kan føre til Parkinsons sykdom hos mennesker som er genetisk utsatt for sykdommen. (Why pesticides may cause Parkinson's in some people. New research reveals how the pesticides paraquat and maneb alter gene expression and may lead to Parkinson's disease in people who are genetically predisposed to the illness. (…) The National Institutes of Health (NIH) note that environmental exposure to pesticides, for example, might increase the risk of developing Parkinson's. Senior study author Scott Ryan, a professor of molecular and cellular biology at U of G, explains the motivation behind the research. He notes, "People exposed to these chemicals are at about a 250 percent higher risk of developing Parkinson's disease than the rest of the population." "We wanted to investigate what is happening in this susceptible population that results in some people developing the disease," Prof. Ryan adds. The findings were published in the journal Federation of American Societies for Experimental Biology. (medicalnewstoday.com 24.5.2018).)

- Nevrotoksiske plantevernmidler.

(Anm: Neurotoxicity of pesticides. Abstract Pesticides are unique environmental contaminants that are specifically introduced into the environment to control pests, often by killing them. Although pesticide application serves many important purposes, including protection against crop loss and against vector-borne diseases, there are significant concerns over the potential toxic effects of pesticides to non-target organisms, including humans. In many cases, the molecular target of a pesticide is shared by non-target species, leading to the potential for untoward effects. Here, we review the history of pesticide usage and the neurotoxicity of selected classes of pesticides, including insecticides, herbicides, and fungicides, to humans and experimental animals. Specific emphasis is given to linkages between exposure to pesticides and risk of neurological disease and dysfunction in humans coupled with mechanistic findings in humans and animal models. Finally, we discuss emerging techniques and strategies to improve translation from animal models to humans. Acta Neuropathol. 2019 Jun 13.)

(Anm: Molecular networks related to the immune system and mitochondria are targets for the pesticide dieldrin in the zebrafish (Danio rerio) central nervous system. J Proteomics. 2017 Mar 22;157:71-82.)

Lingering pesticides linked to Parkinson's
usatoday.com 17.9.2006
Past exposure to low levels of pesticides that linger in the environment might accelerate the development of Parkinson's, which would put baby boomers and millions of other aging Americans at risk of developing the brain disease earlier in life.

At the American Chemical Society meeting in San Francisco last week, researchers presented new findings that link Parkinson's to exposure to the pesticides dieldrin and DDT. The federal government banned the toxins in the 1970s, but low levels still linger in the soil, says lead researcher Gary Miller of Emory University in Atlanta. Miller's research focused on how exposure to the pesticides from years ago affected the later development of Parkinson's.

"If you're exposed to a pesticide like dieldrin, you might be diagnosed (with Parkinson's) at age 70 instead of at 80," Miller says. (...)

- Parkinsons: Nytt molekyl kan stoppe nevrale skader. Parkinsons sykdom er en neurodegenerativ tilstand preget av symptomer som tremor, svekket balanse og langsommelige bevegelser.

(Anm: Parkinson's: New molecule can stop neural damage. Parkinson's disease is a neurodegenerative condition characterized by symptoms such as tremor, impaired balance, and slowness of movement. New research from Spain, however, may have found a way of stopping and even reversing the neural degeneration specific to this condition. (…) Recently, a team of researchers from the Universitat Autònoma de Barcelona in Spain has identified a special molecule that not only blocks neurodegeneration, but can also reverse it. The study paper, which appears in PNAS, outlines the methods that the researchers used in order to find this molecule — named SynuClean-D — and begin testing it for effectiveness and safety. (medicalnewstoday.com 29.9.2018).)

(Anm: Small molecule inhibits α-synuclein aggregation, disrupts amyloid fibrils, and prevents degeneration of dopaminergic neurons. Abstract Parkinson’s disease (PD) is characterized by a progressive loss of dopaminergic neurons, a process that current therapeutic approaches cannot prevent. In PD, the typical pathological hallmark is the accumulation of intracellular protein inclusions, known as Lewy bodies and Lewy neurites, which are mainly composed of α-synuclein. Here, we exploited a high-throughput screening methodology to identify a small molecule (SynuClean-D) able to inhibit α-synuclein aggregation. SynuClean-D significantly reduces the in vitro aggregation of wild-type α-synuclein and the familiar A30P and H50Q variants in a substoichiometric molar ratio. This compound prevents fibril propagation in protein-misfolding cyclic amplification assays and decreases the number of α-synuclein inclusions in human neuroglioma cells. Computational analysis suggests that SynuClean-D can bind to cavities in mature α-synuclein fibrils and, indeed, it displays a strong fibril disaggregation activity. The treatment with SynuClean-D of two PD Caenorhabditis elegans models, expressing α-synuclein either in muscle or in dopaminergic neurons, significantly reduces the toxicity exerted by α-synuclein. SynuClean-D–treated worms show decreased α-synuclein aggregation in muscle and a concomitant motility recovery. More importantly, this compound is able to rescue dopaminergic neurons from α-synuclein–induced degeneration. Overall, SynuClean-D appears to be a promising molecule for therapeutic intervention in Parkinson’s disease. Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2018, 201804198;.)

- Parkinsons: Kan denne "missing link" være en årsak? Misdannelser i mitokondrier finnes ofte i Parkinsons sykdom.)

(Anm: Parkinson's: Could this 'missing link' be a cause? (…) A paper that is now published in the journal Cell Metabolism describes how the team — at Baylor College of Medicine in Houston, TX — made the unexpected discovery in a fruit fly model of a faulty gene condition with Parkinson's-like symptoms. (…) They also found several other abnormalities, including malformed mitochondria and abnormally large lysosomes. Mitochondria are compartments inside cells that make energy for the cell. Abnormalities in mitochondria are often found in Parkinson's disease. (medicalnewstoday.com 15.6.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Studien viser sammenhengen mellom tynning av retina og tidlig tegn på Parkinsons sykdom. (- Nå har en ny undersøkelse funnet ut at tynningen av retina, lining av nerveceller i baksiden av øyet er linket til tap av slike hjerneceller.)

(Anm: Study shows link between thinning of the retina and early sign of Parkinson's disease. The eyes may be a window to the brain for people with early Parkinson's disease. People with the disease gradually lose brain cells that produce dopamine, a substance that helps control movement. Now a new study has found that the thinning of the retina, the lining of nerve cells in the back of the eye, is linked to the loss of such brain cells. The study is published in the August 15, 2018, online issue of Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. (news-medical.net 8.9.2018).)

(Anm: Retinal thinning associates with nigral dopaminergic loss in de novo Parkinson disease. Abstract OBJECTIVE: To analyze the relationship between retinal thinning and nigral dopaminergic loss in de novo Parkinson disease (PD). CONCLUSION: Retinal thinning is present in the early stages of PD, correlates with disease severity, and may be linked to nigral dopaminergic degeneration. Retinal imaging may be useful for detection of pathologic changes occurring in early PD. Neurology. 2018 Aug 15. pii: 10.1212/WNL.0000000000006157.)

- Nitrering av mikrotubuli blokkerer aksonal mitokondriell transport i menneskers pluripotent stamcellemodell ved Parkinsons sykdom. (- Nevuronalt tap ved Parkinsons sykdom (PD) er assosiert med avvikende mitokondriell funksjon i dopaminergiske (DA) nevroner av substantia nigra pars compacta.)

https://www.mintankesmie.no/miljo_og_helse.php#blokkerer_aksonal_mitokondriell_transport

(Anm: Nitrering av mikrotubuli blokkerer aksonal mitokondriell transport i menneskers pluripotent stamcellemodell ved Parkinsons sykdom. Abstrakt. Nevuronalt tap ved Parkinsons sykdom (PD) er assosiert med avvikende mitokondriell funksjon i dopaminergiske (DA) nevroner av substantia nigra pars compacta. FASEB J. 2018 Apr 24:fj201700759RR.)

(Anm: Mikrotubulus, flertall mikrotubuli, lang, rørformet struktur i cellen, bygd opp av globulære proteiner (tubuliner) som ligger etter hverandre i lange tråder kalt protofilamenter. Tretten protofilamenter danner til sammen en mikrotubulus. Mikrotubulus utgjør en viktig del av celleskjelettet (se cellen). Ulike proteiner assosiert med mikrotubulus bidrar til å regulere oppbyggingen og nedbrytingen av mikrotubulus. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Parkinsonssymptomer. Forskere satte mennesker med Parkinsons på intensive treningsrutiner. De forteller at de merket en reduksjon i pasienters tap av motoriske ferdigheter.

(Anm: Parkinson’s Symptoms. Researchers put people with Parkinson’s on a high-intensity exercise routine. They say they noticed a slowdown in the patients’ decline in motor skills. If you want to slow the symptoms of Parkinson’s disease, you might want to get on the move. And be intense about it. That’s the conclusion from researchers at Northwestern University and the University of Denver. In a new study, the researchers said people with Parkinson’s can stall the decline in their motor skills by engaging in high-intensity exercise three times a week. Exercise that gets the heart working at 80 to 85 percent of its maximum capacity was found to provide health benefits that didn’t show up in people with Parkinson’s who got no or moderate-intensity exercise. (healthline.com 19.12.2017).)

(Anm: Effect of High-Intensity Treadmill Exercise on Motor Symptoms in Patients With De Novo Parkinson Disease A Phase 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 20117 (Published online December 11, 2017).)

(Anm: Exercise may improve balance, mobility and quality of life in people with Parkinson's (medicalnewstoday.com 1.1.2015).)

(Anm: Probiotics and prebiotic fiber for constipation associated with Parkinson disease: An RCT. OBJECTIVES: Our objective was to evaluate the efficacy of probiotics and prebiotics in patients with Parkinson disease (PD) and constipation. (…) CONCLUSIONS: The consumption of a fermented milk containing multiple probiotic strains and prebiotic fiber was superior to placebo in improving constipation in patients with PD.Neurology. 2016 Aug 19. pii: 10.1212/WNL.0000000000003127. [Epub ahead of print].)

- Stamcelleforskning gir håp til Parkinsons-rammede: – Vil tilbakestille sykdomssymptomene.

(Anm: Stamcelleforskning gir håp til Parkinsons-rammede: – Vil tilbakestille sykdomssymptomene. Det er ingen kur, men svenske forskere kan nå ha har utviklet dopaminproduserende stamceller som i fremtiden kan bremse symptomer og utviklingen av Parkinsons sykdom. Snart skal behandlingen testes på mennesker. Målet er å starte det første kliniske studiet med stamcelletransplantasjon av svenske Parkinsons-pasienter i løpet av 2020. – Vi har utviklet en protokoll for dopaminproduserende nerveceller som kan transplanteres til hjernen på parkinsonpasienter. Forskningen vår hittil viser at protokollen kan bremse og behandle de motoriske symptomene på sykdommen, sier stamcelleforsker og doktorgradsstipendiat Sara Nolbrant ved Lunds Universitet. (…) – Denne forskningen banet vei for det vi gjør i dag, fordi det viste at det er mulig å erstatte de cellene som dør i hjernen til parkinsons-pasienter med nye og friske celler, sier Nolbrant. Transplantasjon med dopaminceller fra fostre er både praktisk og etisk problematisk, og tilgangen på denne typen celler er begrenset, ifølge Nolbrant. (vg.no 18.4.2018).)

(Anm: Nytt hopp om effektiv behandling vid parkinson. En studie visar nu att en viss typ av stamceller skulle kunna användas vid behandling av nervsjukdomen Parkinson. (netdoktor.se 31.8.2017).)

- Kognitiv dysfunksjon kan fortelle om tidlig Parkinsons risiko.

(Anm: Biotin Supplements May Interfere with Blood Tests. Supplements linked to false results in biotinylated assays. Cognitive dysfunction is associated with an increased risk of parkinsonism, and should be considered a prodromal sign of Parkinson's disease, researchers argued. In an analysis of data from 7,386 participants in the Rotterdam Study, poor global cognition at baseline was associated with an almost twofold higher risk of incident parkinsonism (HR 1.79, 95% CI 1.37 to 2.33) compared normal cognitive functioning at baseline, according to Arfan Ikram, MD, PhD, of Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam, the Netherlands, and colleagues. This association remained robust after 8 years (HR 1.59, 95% CI 1.02 to 2.59) of follow-up, and after excluding patients with the onset of dementia before parkinsonism (HR 1.72, 95 % CI 1.28 to 2.27), the study authors reported online in JAMA Neurology. (medpagetoday.com 27.9.2017)

– Legemidler mot Parkinsons sykdom kan føre til tvangshandlinger. (- Dopamin spiller en avgjørende rolle i læring, men det er også kjent som "sex, narkotika og rock 'n' roll"-nevrotransmitter fordi hjernen frigjør den når vi opplever glede. (- Således er  nevrotransmitteren kjernen i avhengighet og impulsstyringsforstyrrelser som spenner fra stoffmisbruk til sexavhengighet og gambling.)

(Anm: Parkinson's drugs may lead to compulsive behavior. New research reveals that almost half of people with Parkinson's disease who take dopamine agonists for their condition go on to develop impulse control disorders. Parkinson's disease is characterized by a deficiency of a key brain chemical called dopamine. Dopamine plays a crucial role in learning, but it is also known as the "sex, drugs, and rock 'n' roll" neurotransmitter because our brains release it when we experience pleasure. (…) So, the neurotransmitter is at the heart of addictions and impulse control disorders ranging from substance abuse to sex addiction and gambling. (…) However, until now, researchers have not been able to establish a clear dose-effect relationship between Parkinson's drugs and impulse control disorders. As the authors of the new research write, some studies found such an association, while others did not. So, researchers led by Dr. Jean-Christophe Corvol — of the ICM Brain and Spine Institute at the Pitié-Salpêtrière Hospital in Paris, France — set out to investigate whether such a relationship existed in a large, longitudinal cohort of patients. Having a larger sample size and longer follow-up period in the new research leads to more reliable results, which can settle the discrepancies of previous studies, explain Dr. Corvol and colleagues. The findings were published in the journal Neurology. (…) Pramipexole, ropinirole have highest risk (…) Of the 306 participants who did not report having any impulse control problems at baseline, 94 developed such a problem during the study. According to the scientists, this amounts to a "5-year cumulative incidence" of impulse control disorders of 46 percent. (medicalnewstoday.com 21.6.2018).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

- Parkinsonslegemidler, legemidler mot depresjon knyttet til demensrisiko. Forbindelsen fortsatte opptil to tiår etter eksponering. (...) Vanlige foreskrevne antikolinerge legemidler inkluderer procyklidin (Kemadrin) for Parkinsons; tolterodin, oksybutynin og solifenacin (Vesicare) for urologiske tilstander som overaktiv blære eller inkontinens; og amitriptylin, dosulepin og paroksetin (Seroxat; Paxil etc.) for depresjon. (- ACB-skår ble definert som. (- ACB scores were defined as.)

(Anm: Parkinson, Depression Meds Tied to Dementia Risk. Associations persisted up to 2 decades after exposure. (…) Frequently prescribed anticholinergic drugs include procyclidine (Kemadrin) for Parkinson's; tolterodine, oxybutynin, and solifenacin (Vesicare) for urological conditions such as overactive bladder or incontinence; and amitriptyline, dosulepin, and paroxetine for depression. (…) "We found that people who had been diagnosed with dementia were up to 30% more likely to have been prescribed specific classes of anticholinergic medications," said Savva in a statement. "And the association with dementia increases with greater exposure to these types of medication." (…) ACB scores were defined as: - 1: possibly anticholinergic, but without known clinically relevant negative cognitive effects (e.g., antihistamines) - 2: definitely anticholinergic, with established and clinically relevant anticholinergic effects based on blood-brain penetration - 3: same as 2 but with reported associations of delirium (e.g., tricyclic antidepressants) (medpagetoday.com 25.4.2018).)

- Hvordan kaffe kan beskytte mot Parkinsons. (- I søket etter kaffekomponenter som kan bidra til å sinke utviklingen av Parkinsons har forskere nylig satt søkelys på en forbindelse som heter eicosanoyl-5-hydroxytryptamid (EHT). EHT er et fettsyrederivat av serotonin som finnes i det voksede belegget hos kaffebønner.)

(Anm: How coffee might protect against Parkinson's. Coffee is thought to protect the brain against Parkinson's disease. A recent study investigates which compounds might give coffee its neuroprotective powers. The findings may eventually lead to innovative new treatments. (…) Parkinson's and coffee Over the years, studies have suggested that coffee might help protect against Parkinson's disease. Although caffeine appears to play a part in this, other molecules might be involved in the fight, too. In some studies, for instance, de-caffeinated coffee also offered protection against neurodegeneration in a model of Parkinson's disease. Coffee contains hundreds of compounds that could potentially interact with the chemistry of the body. On the search for coffee components that might help slow Parkinson's progression, researchers recently focused on a compound called eicosanoyl-5-hydroxytryptamide (EHT). EHT is a fatty acid derivative of serotonin found in the waxy coating of coffee beans. It is not related to caffeine, and previous studies have shown it to have neuroprotective and anti-inflammatory properties. The researchers, from the Rutgers Robert Wood Johnson Medical School Institute for Neurological Therapeutics in Piscataway, NJ, recently published their findings in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 29.12.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Luftforurensning knyttet til høyere risiko for sykehusinnleggelse med Parkinsons sykdom (PD), og andre nevrologiske lidelser.

(Anm: Air Pollution Tied to Higher Hospitalization Risk for PD, Other Neurological Disorders. Air pollution was found to be significantly associated with an increased risk of hospital admissions for several neurological disorders, including Parkinson disease, Alzheimer disease, and other dementias.Air pollution was found to be significantly associated with an increased risk of hospital admissions for several neurological disorders, including Parkinson disease (PD), Alzheimer disease (AD), and other dementias, according to study findings published Monday in The Lancet Planetary Health. (ajmc.com October 20, 2020).)

(Anm: Long-term effects of PM 2·5 on neurological disorders in the American Medicare population: a longitudinal cohort study. Lancet Planet Health. 2020 Oct 19;S2542-5196(20)30227-8.)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Parkinsons sykdom: Hvordan giftige proteiner ødelegger sunne hjerneceller. For første gang har forskere oppdaget giftige proteiner ved Parkinsons sykdom og identifisert nøkkelfunksjoner som gjør at de kan lage hull gjennom vegger hos friske hjerneceller for å forstyrre deres funksjon.

(Anm: Parkinson's disease: How toxic proteins damage healthy brain cells. For the first time, researchers have spied toxic proteins at work in Parkinson's disease and identified key features that enable them to drill holes through the walls of healthy brain cells to disrupt their function. A report on the new discovery — by researchers from the United Kingdom, Spain, and Italy and published in the journal Science — describes what happens when the proteins come into contact with cells. First study author Dr. Giuliana Fusco — of both Imperial College London and the University of Cambridge, both in the U.K. — says that the scientists hope that the findings will lead to improved drugs for Parkinson's disease that stop the toxic proteins from getting into healthy brain cells.  (medicalnewstoday.com 18.12.2017).)

- Parkinsons gjennombrudd: Ny sykdomsfremkallende mekanisme funnet.

(Anm: Parkinson's breakthrough: New disease-causing mechanism found. Parkinson's breakthrough: New disease-causing mechanism found. (…) Voluntary movement is known to be regulated by a brain region called the basal ganglia. The basal ganglia modulates locomotion by shifting between instructions to trigger motion and instructions to suppress it. (…) Study yields 'breakthrough' findings Using optogenetics - a technique wherein neurons are genetically modified to respond to light, enabling the researchers to track and control the behavior of the cells - the scientists stimulated inhibitory basal ganglia inputs. In other words, they intensified the motor suppression instructions. However, they found that this made ventrolateral thalamic neurons - which are involved in motor control - hyperactive. (…) As the authors explain, this is the phenomenon called "rebound firing," which seems to be triggered by intensifying inhibitory basal ganglia inputs. (…) Surprisingly, mice with abnormally low levels of dopamine but no rebound firing displayed normal movement and no Parkinson's disease symptoms. (medicalnewstoday.com 2.10.2017).)

– Brudd i forbindelser i hjernen hos parkinsonpasienter kan føre til visuell hallusinasjon, ifølge studie.

(Anm: Brain disconnections in Parkinson’s patients might lead to visual hallucination, study says. A new study published in the online journal Radiology suggested that disconnections in the areas of the brain, which are involved in attention and visual processing might lead to visual hallucinations in patients with Parkinson’s disease. (news-medical.net 27.9.2017).)

- Preklinisk studie antyder at Parkinson sykdom kan starte i tarm-endokrine celler. (- Ifølge funnene som er publisert i tidsskriftet JCI Insight hevder forskere og samarbeidspartnere fra University of California, San Francisco, at et stoff i tarmen kan forstyrre alfa-synuclein i endokrine celler i tarmen, og deformere proteinet. Det deformerte eller misfoldede proteinet kan da spre seg via nervesystemet til hjernen som et prion eller infeksjonsprotein, på samme måte som kugalskap.)

(Anm: Pre-clinical study suggests Parkinson's could start in gut endocrine cells. Recent research on Parkinson's disease has focused on the gut-brain connection, examining patients' gut bacteria, and even how severing the vagus nerve connecting the stomach and brain might protect some people from the debilitating disease. But scientists understand little about what's happening in the gut - the ingestion of environmental toxins or germs, perhaps - that leads to brain damage and the hallmarks of Parkinson's such as tremors, stiffness and trouble walking. According to findings published in the journal JCI Insight, Duke researchers and collaborators from the University of California, San Francisco, hypothesize that an agent in the gut might interfere with alpha-synuclein in gut endocrine cells, deforming the protein. The deformed or misfolded protein might then spread via the nervous system to the brain as a prion, or infectious protein, in similar fashion to mad cow disease. (medicalnewstoday.com 19.6.2017).)

(Anm: Two new studies expand understanding of link between PD and gastrointestinal dysfunction. (news-medical.ne 31.7.2017).)

(Anm: Bacterial community in the gut of Parkinson's patients differs from that of healthy people. Parkinson's disease is an insidious disease: by the time it manifests as the typical motor dysfunctions such as tremors or muscle rigidity, portions of the brain have already been irreversibly destroyed. (news-medical.net 29.8.2017).)

- Endrede bakterielle samfunn i tarmen kan være en indikator for Parkinsons sykdom.

(Anm: Altered bacterial communities in the gut could be an indicator for Parkinson's disease. Parkinson's disease is an insidious disease: by the time it manifests as the typical motor dysfunctions such as tremors or muscle rigidity, portions of the brain have already been irreversibly destroyed. (…) It turned out that the bacterial community of the gut differed considerably between all three groups. "Parkinson's patients could be differentiated from healthy controls by their respective gut bacteria," explains the first author Dr. Anna Heintz-Buschart from the Eco-Systems Biology Group. And the majority of the differential bacteria showed similar trends in the iRBD group. For example, certain germs were more prevalent in one group while the count was lower in others. In the samples from the subjects' nasal cavities, however, the researchers found no such differences. The study also revealed that certain gut microbes are associated with non-motor Parkinson's symptoms, for example depression. (medicalnewstoday.com 1.9.2017).)

(Anm: The nasal and gut microbiome in Parkinson's disease and idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder. Movement Disorders 2017 (published online 26 August 2017).)

- Lundbeck-rival dykker 40 pct efter dødsfald i Parkinsons-studier. (- Ifølge nyhedsbureauet havde selskabet observeret 7 tilfælde af sepsis, også kaldet blodforgiftning, med 5 dødsfald til følge på tværs af en række mellem- og senfasestudier med kandidaten.) (- Studierne med tozadenant vil fortsætte, men Acorda meddeler, at man nu vil øge overvågningen af patienternes blodtal i studierne.)

(Anm: Lundbeck-rival dykker 40 pct efter dødsfald i Parkinsons-studier. Et amerikansk selskab, der ligesom danske Lundbeck udvikler lægemidler mod Parkinsons sygdom, har set sin aktiepris falde med omkring 40 pct. onsdag, efter man meldte om fem dødsfald i kliniske studier med en lægemiddelkandidat. Det amerikanske biotekselskab Acorda Therapeutics meddelte onsdag, at flere forsøgspersoner er gået bort i kliniske studier med en lægemiddelkandidat mod Parkinsons sygdom.Det skriver Reuters.De kliniske problemer, som sendte selskabets aktiepris ned med små 40 pct. til 17 dollars stykket, skete i et fase 3-studie med kandidaten tozadenant. Ifølge nyhedsbureauet havde selskabet observeret 7 tilfælde af sepsis, også kaldet blodforgiftning, med 5 dødsfald til følge på tværs af en række mellem- og senfasestudier med kandidaten. Studierne med tozadenant vil fortsætte, men Acorda meddeler, at man nu vil øge overvågningen af patienternes blodtal i studierne. (medwatch.dk 16.11.2017).)

- Stort gjennombrot: Astmamedisin kan hjelpe mot Parkinson. (- I mange typar astmamedisin er verkestoffet salbutamol. Det er dette som ser ut til å bremse utviklinga av Parkinson.)

(Anm: Stort gjennombrot: Astmamedisin kan hjelpe mot Parkinson. UIB (NRK): Forskarane jubla då dei fann resultatet som gir nytt håp til folk med Parkinson-diagnose. (…) I mange typar astmamedisin er verkestoffet salbutamol. Det er dette som ser ut til å bremse utviklinga av Parkinson. – Dette stoffet ser ut til å hindre produksjonen av eit protein som øydelegg hjernen til menneske med Parkinson. Vi trur at ein medisin med salbutamol vil vere meir effektiv og ha færre biverknader enn medisinane som vert brukt i dag, seier Riise. (nrk.no 31.8.2017).)

(Anm: Parkinsons-gjennombrudd gir pasienter håp om å få livet tilbake. En ny UiB-studie viser at medisiner mange nordmenn allerede har i skapene sine i dag kan opp mot halvere risikoen for å utvikle Parkinsons. Andre vanlige medisiner kan øke risikoen. (…) Blodtrykksmedisiner kan øke risikoen. Baksiden av medaljen er at andre vanlige medisiner mange nordmenn også bruker i dag kan bidra til å øke risikoen for å utvikle sykdommen. Dette gjelder en type betablokkere, som blant annet brukes til å håndtere høyt blodtrykk. (…) Noe som bekymrer forskeren, er at pasienter som har skjelvinger som ikke er Parkinsons, ofte får utdelt betablokkere for å redusere dette. – Hvis de som tar betablokkere mot skjelving har en høyere risiko for Parkinsons i utgangspunktet er det en dårlig idé at de får denne medisinen. Dette blir en diskusjon fagmiljøet er nødt til å ta, sier han. (vg.no 31.8.2017).)

- Link mellom Parkinsons og melanom (ondartet pigmentsvulst) går begge veier.

(Anm: Link between Parkinson's and melanoma runs both ways. A study published this week in Mayo Clinic Proceedings confirms that Parkinson's disease can, perhaps surprisingly, increase the risk of melanoma. The researchers also show that the link is a two-way relationship, with melanoma also suspected to increase the risk of Parkinson's. Parkinson's disease is a neurodegenerative condition that affects around 1 million people in the United States. At first glance, it seems entirely removed from cancer. However, melanoma - a type of skin cancer with more than 80,000 new diagnoses each year in the U.S. - seems to be entwined with the condition. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

- Studien finner link mellom øvre gastrointestinal (mage- og tarm) infeksjoner og protein som er involvert i Parkinsons sykdom

(Anm: Study finds link between upper GI infections and protein implicated in Parkinson’s disease. Acute and chronic infections in a person's upper gastrointestinal tract appear to be linked to Parkinson's disease, say scientists at Georgetown University Medical Center and their collaborators at the National Institutes of Health and other institutions. Their study, published in the Journal of Innate Immunity, finds that alpha-Synuclein (αS), the protein implicated in Parkinson's disease and other forms of neurodegenerative diseases, is released when an infection occurs in the upper GI tract (the esophagus, stomach, and duodenum) inducing an immune response as part of the body's innate immune system. The researchers say that these findings suggest that frequent or chronic upper GI infections could overwhelm the body's capacity to clear αS, leading to disease. (news-medical.net 28.6.2017).)

(Anm: Protein assosiert med Parkinsons sykdom knyttet til øvre gastrointestinalinfeksjoner. Protein Associated with Parkinson’s Disease Linked to Human Upper GI Tract Infections.  WASHINGTON (June 27, 2017) — Acute and chronic infections in a person’s upper gastrointestinal tract appear to be linked to Parkinson’s disease, say scientists at Georgetown University Medical Center and their collaborators at the National Institutes of Health and other institutions. Their study, published in the Journal of Innate Immunity, finds that alpha-Synuclein (αS), the protein implicated in Parkinson’s disease and other forms of neurodegenerative disease is released when an infection occurs in the upper GI tract (the esophagus, stomach and duodenum) inducing an immune response as part of the body’s innate immune system. The researchers say that these findings suggest that frequent or chronic upper GI infections could overwhelm the body’s capacity to clear αS, leading to disease. (gumc.georgetown.edu 27.6.2017).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- Brukere av metamfetamin er tre ganger mer utsatt for å få Parkinsons sykdom enn folk som ikke bruker illegale rusmidler

Meth users 'three times more likely' to develop Parkinson's
medicalnewstoday.com 17.12.2014
Users of methamphetamine are at three times more risk for getting Parkinson's disease than people who do not use illegal drugs, according to new research from the University of Utah and Intermountain Healthcare

A previous study that examined nearly 250,000 California hospital discharge records found that meth users had an increased risk for Parkinson's. The new study - published in the journal Drug and Alcohol Dependence - includes both inpatient and outpatient clinic records, and so draws data from a wider sample of the population. (…)

(Anm: Metamfetamin er et syntetisk sentralstimulerende narkotikum. Det har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin. (no.wikipedia.org).)

- Metamfetaminbruk knyttet til økt risiko for hjerneslag hos de unge.

(Anm: Methamphetamine use linked to heightened stroke risk in the young. The stimulant methamphetamine, also popularly known as 'speed,' 'ice' and 'meth,' is linked to a heightened risk of stroke among young people, reveals a review of the available evidence, published online in the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. (medicalnewstoday.com 25.8.2017).)

(Anm: Stroke and methamphetamine use in young adults: a review. Neurology Neurosurgery & Psychiatry 2017 published online 23 August 2017.)

- Søvnforstyrrelser hos personer med parkinsonisme må tas på alvor. Over halvparten lider av insomni eller av økt søvnighet på dagtid.

(Anm: Søvnforstyrrelser hos personer med parkinsonisme må tas på alvor. Over halvparten lider av insomni eller av økt søvnighet på dagtid. (…) Sykdommen rammer sentralnervesystemet, og mangelen på dopamin gir skjelvinger, treghet, stivhet og endret kroppsholdning. Søvnforstyrrelser er blant de viktigste årsaker til redusert livskvalitet for mange. – Sykelig tretthet på dagtid (EDS) øker over tid. I løpet av en periode på åtte år hadde over 50 % av pasientene utviklet dette. Tilstanden er relatert til sykdomsprogrediering, bruk av dopaminantagonister og aldring, og er hyppigst hos menn. Insomni, som forekommer hos ca. 60 % av pasientene, er relatert til sykdomsvarighet og depresjoner og er hyppigst hos kvinner, sier Gjerstad. 15 – 27 % av pasientene hadde en søvnforstyrrelse knyttet til REM-fasen (REM sleep behaviour disorder, RBD). En slik søvnforstyrrelse fører til utagering av drømmer på en måte som kan skade pasienten selv eller sengekameraten. – Over halvparten av personer med Parkinsons sykdom har plagsomme søvnforstyrrelser. Det er viktig at disse tas på alvor og behandles, sier hun. Tidsskr Nor Legeforen 2007 127:2350 (20.9.2007).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Brain rewiring due to dopamine loss may be source of impaired movement in Parkinson's disease. The brain's own mechanisms for dealing with the loss of dopamine neurons in Parkinson's disease may be a source of the disorder's abnormal movement, according to a Northwestern Medicine study published in Neuron. (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Forskere finner nytt bevis på at autoimmunitet spiller rolle i Parkinsons sykdom.

(Anm: Researchers find new evidence that autoimmunity plays role in Parkinson's disease. Researchers have found the first direct evidence that autoimmunity- in which the immune system attacks the body's own tissues- plays a role in Parkinson's disease, the neurodegenerative movement disorder. The findings raise the possibility that the death of neurons in Parkinson's could be prevented by therapies that dampen the immune response. The study, led by scientists at Columbia University Medical Center (CUMC) and the La Jolla Institute for Allergy and Immunology, was published today in Nature. "The idea that a malfunctioning immune system contributes to Parkinson's dates back almost 100 years," said study co-leader David Sulzer, PhD, professor of neurobiology (in psychiatry, neurology and pharmacology) at CUMC. "But until now, no one has been able to connect the dots. Our findings show that two fragments of alpha-synuclein, a protein that accumulates in the brain cells of people with Parkinson's, can activate the T cells involved in autoimmune attacks. (news-medical.net 21.6.2017).)

- Parkinsons er delvis en autoimmun sykdom, ifølge studie.

(Anm: Parkinson’s Is Partly An Autoimmune Disease, Study Finds. First direct evidence that abnormal protein in Parkinson’s disease triggers immune response. New York, NY (June 21, 2017)—Researchers have found the first direct evidence that autoimmunity—in which the immune system attacks the body’s own tissues—plays a role in Parkinson’s disease, the neurodegenerative movement disorder. The findings raise the possibility that the death of neurons in Parkinson’s could be prevented by therapies that dampen the immune response. The study, led by scientists at Columbia University Medical Center (CUMC) and the La Jolla Institute for Allergy and Immunology, was published today in Nature. “The idea that a malfunctioning immune system contributes to Parkinson’s dates back almost 100 years,” said study co-leader David Sulzer, PhD, professor of neurobiology (in psychiatry, neurology, and pharmacology) at CUMC. “But until now, no one has been able to connect the dots. Our findings show that two fragments of alpha-synuclein, a protein that accumulates in the brain cells of people with Parkinson’s, can activate the T cells involved in autoimmune attacks. (cumc.columbia.edu 21.6.2017).)

(Anm: T cells from patients with Parkinson’s disease recognize α-synuclein peptides. Nature 546, 656–661 (29 June 2017).)

(Anm: Parkinson’s disease-related proteins PINK1 and Parkin repress mitochondrial antigen presentation. Cell 166, 314–327 (2016).)

(Anm: Parkinsons-lignende symptomer hos sveisere forverres med mer mangan-eksponering. Parkinson-like symptoms in welders worsen with more manganese exposure. The study - led by the Washington University School of Medicine in St. Louis, MO - is published in the journal Neurology. Lead author Brad A. Racette, a neurology professor at the School, says that the welders they studied "are developing parkinsonian symptoms even though their exposure to manganese is below the current regulatory limits." («utvikler parkinsonsymptomer selv om deres eksponering for mangan er under gjeldende myndighetskrav.») (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

- Parkinson, parkinson, Parkinsons, Parkinsons sykdom eller parkinsonisme?

(Anm: Parkinson, parkinson, Parkinsons, Parkinsons sykdom eller parkinsonisme? Parkinsonisme (med liten p) er en bevegelsesforstyrrelse som skyldes svikt i basalgang-liene, og er et klinisk syndrom hvor minst to av fire kardinaltegn er til stede: hviletremor, rigiditet, bradykinesi og posturale endringer (2). Parkinsons sykdom (med stor p) er en nevrodegenerativ sykdom, og er den vanligste årsaken til parkinsonisme. Andre årsaker kan være progredierende supranukleær parese, multippel systematrofi, demens med Lewy-legemer, medikamentutløst parkinsonisme og vaskulær parkinsonisme (3). Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:298 (16.2.2017).)

(Anm: Hjerneforsker: Trening bra for alvorlig syke. Og du kan gjerne ta hardt i, er norske forskere enige om. Denne uken skrev DN om Inge Tangen Odland (44), som i fjor fikk diagnosen parkinsons. Nå trener han for livet og skal debutere i Birkebeinerrennet. Andre med sykdomsdiagnoser kan med fordel også trene, ifølge hjerneforsker Espen Dietrichs. Han er sjef for Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. (dn.no 3.3.2016).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: First Symptoms of Parkinson's. Parkinson's Disease Symptoms, Stages and Treatment (medicinenet.com 3.5.2016).)

- Koblingen mellom Parkinsons sykdom og tarmbakterier

The link between Parkinson’s disease and gut bacteria
theconversation.com 6.12.2016
What do the contents of your stomach have to do with Parkinson’s disease? A new study from a group of researchers at the California Institute of Technology (CalTech) in Los Angeles suggests more than you might think.

The scientists looked at mice that have been genetically engineered to develop some of the changes in the brain and symptoms that are linked to Parkinson’s disease. This includes the build up in the brain of a sticky protein called alpha synuclein into lumps called Lewy bodies, and the death of cells in a bit of the brain called the substantia nigra (which is important for controlling movement). When this happens in humans, it causes the symptoms that we associate with Parkinson’s, such as shaking or slowed movement. The team at CalTech found that changing the number and type of bacteria in the gut of these mice could influence what happened in the mouse brain.

They used antibiotics to get rid of most of the bacteria in the gut of the mice, or used mice that don’t have any bacteria in their stomachs at all. In these mice, they found that accumulation in the brain of alpha synuclein was decreased. They also found that there was less of an immune response (one of the main ways that the body reacts to damage) in the brain, and that the mice had fewer problems with their movement. (…)

(Anm: Study provides preliminary evidence that Parkinson's disease may start in the gut. Parkinson's disease may start in the gut and spread to the brain via the vagus nerve, according to a study published in the April 26, 2017, online issue of Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology. The vagus nerve extends from the brainstem to the abdomen and controls unconscious body processes like heart rate and food digestion. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: Parkinson’s disease-related proteins PINK1 and Parkin repress mitochondrial antigen presentation. Cell 166, 314–327 (2016).)

- Ganglag (gange) forutsier kognitiv svikt i tidlig Parkinsons sykdom

Gait predicts cognitive decline in early Parkinson’s (Ganglag (gange) forutsier kognitiv svikt i tidlig Parkinsons sykdom)
pm360online.com 29.9.2016
PORTLAND, ORE. (FRONTLINE MEDICAL NEWS) – Gait characteristics, rather than cognition, in early Parkinson’s disease predicted cognitive decline 3 years later in a small longitudinal study, suggesting that gait measures may provide a low cost clinical biomarker when combined with other predictors of cognitive decline in Parkinson’s disease.

Cognitive decline and dementia take a significant toll on patients’ personal, social, and economic affairs. Being able to identify at-risk individuals may allow for early behavioral and possibly pharmacological interventions. Gait has been shown to be a sensitive measure of cognitive decline in older adults, and the investigators here tested it as a predictor of cognitive decline in Parkinson’s disease (PD).

Led by Rosie Morris, PhD, of Newcastle University, Newcastle upon Tyne, England, researchers assessed gait characteristics and cognition in 119 patients within 4-6 months of a diagnosis of idiopathic PD and then 18 and 36 months later. The patients were recruited from the Incidence of Cognitive Impairment in Cohorts with Longitudinal Evaluation – Parkinson’s Disease (ICICLE-PD) study. (…)

(Anm: Gait predicts cognitive decline in early Parkinson’s. Key clinical point: Gait characteristics, not cognition, predict cognitive decline in early Parkinson’s. Major finding: Gait pace, variability, and postural control predict cognitive decline. Data source: Observational study of 119 patients with early idiopathic Parkinson’s disease assessed at baseline and at 36 months. (clinicalpsychiatrynews.com 3.11.2016).)

(Anm: ”Tydlig rekommendation finns redan”. Företrädare för Socialstyrelsen svarar om kraven på fysisk träning vid MS och parkinson. (…) Gångförmågan är ett bra exempel. Att drabbas av nedsatt förmåga att gå, eller bara kunna gå långsamt och ha svårt att hålla balansen medför bland annat ökad risk att falla. Konditions- och styrketräning har visat sig ha positiva effekter för gångförmåga både vid MS och parkinson. Även rehabiliteringsinsatser i form av träning på gång- eller löpband kan vara värdefulla, liksom balansträning. Inga negativa biverkningar finns. Socialstyrelsen har därför gett olika typer av träning riktade mot gångförmågan hög prioritering (prioritet 4). (dagensmedicin.se 18.3.2016).)

(Anm: First-of-kind dopamine measurements in human brain reveal insights into how we learn. (...) The study was published today in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 24.11.2015).)

(Anm: We need to move more: Neurobiological hypotheses of physical exercise as a treatment for Parkinson's disease. Med Hypotheses. 2015 Jul 17. pii: S0306-9877(15)00275-3. [Epub ahead of print]).)

(Anm: Man walks again as cancer drug is trialled for Parkinson's. The drug, nilotinib, improved and even reversed impaired cognition, motor skills and non-motor function in patients with Parkinson's disease and Lewy body dementia, in a small phase 1 clinical trial. (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Behandling med celler testas mot parkinson. Sex svenska patienter med parkinson ska behandlas med fosterceller som förs in i hjärnan. På sikt hägrar behandling med patientegna celler. Lundaprofessorn Malin Parmar driver forskningen. (nyteknik.se 14.3.2016).)

(Anm: Singing improves Parkinson's symptoms and quality of life (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: Neuropsychiatric Features of Parkinson’s disease with Cognitive Impairment: An Overview (…) Parkinson’s disease (PD) is known to cause neuropsychiatric symptoms (NPS). It has been established that the more advanced the motor stage of PD is, the more frequent and severe the NPS may be. However, the relationship between NPS and stage of cognitive decline is less well understood. (emjreviews.com July 14, 2014).)

- Studie knytter Parkinsons sykdom til tarmbakterier

Study links Parkinson's disease to gut bacteria
medicalnewstoday.com 18.12.2014
A new study finds that compared to healthy controls, people with Parkinson's disease appear to have distinctly different gut bacteria. They have hardly any bacteria from one family and the amount present from another family seems to increase with disease severity.

old lady sitting with walking stick
The gut bacteria of people with Parkinson's disease is different to that of healthy people.

The study, led by the University of Helsinki Institute of Biotechnology in Finland, is published in the journal Movement Disorders. (…)

(Anm: Parkinson’s disease-related proteins PINK1 and Parkin repress mitochondrial antigen presentation. Cell 166, 314–327 (2016).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Gut check: Newest microbiome startup concentrates on autism, Parkinson’s disease. What kind of relationship exists between the gut microbiome and diseases of the brain? A new startup called Axial Biotherapeutics has set out to find some answers, with $19.15 million in venture backing. (endpts.com 30.11.2016).)

(Anm: Gut Microbiota Regulate Motor Deficits and Neuroinflammation in a Model of Parkinson’s Disease. "Coupled with emerging research that has linked gut bacteria to disorders such as anxiety, depression, and autism, we propose the provocative hypothesis that certain neurologic conditions that have classically been studied as disorders of the brain may also have etiologies in the gut." Cell 2016;167(6):1469–1480.e12 (1 December 2016).)

(Anm: Probiotics and prebiotic fiber for constipation associated with Parkinson disease: An RCT. OBJECTIVES: Our objective was to evaluate the efficacy of probiotics and prebiotics in patients with Parkinson disease (PD) and constipation. (…) CONCLUSIONS: The consumption of a fermented milk containing multiple probiotic strains and prebiotic fiber was superior to placebo in improving constipation in patients with PD.Neurology. 2016 Aug 19. pii: 10.1212/WNL.0000000000003127. [Epub ahead of print].)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Mikrobiomet i tarmer kan åpne opp for Parkinson-diagnostikk, behandling

Gut microbiome could unlock new Parkinson’s diagnostics, treatments
fiercepharma.com 1.12.2016
Caltech researchers have shown in mouse models that gut bacteria can encourage the progression of some Parkinson’s disease hallmarks. These bacteria could serve as biomarkers or therapeutic targets for the neurodegenerative disease.

Previous research has shown that communication between the gut and brain plays a role in neurological disorders, such as anxiety and depression. This study, led by Caltech microbiology professor Sarkis Mazmanian and published in the journal Cell, is the first to suggest that changes in the gut microbiome have a bearing on the onset and severity of Parkinson’s disease. (…)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

- Forskerne rapporterer at en vanlig bakterie som infiserer folks mage har signifikante linker med forverrede symptomer på Parkinsons sykdom.

Link found between stomach infection and Parkinson’s symptoms (Link funnet mellom mageinfeksjon og Parkinsons symptomer)
medicalxpress.com 6.6.2016
More than half of the world’s population carries Helicobacter pylori , which affects mucous membranes in the gut and can cause a range of digestive tract disorders.

Forskerne rapporterer at en vanlig bakterie som infiserer folks mage har signifikante linker med forverrede symptomer på Parkinsons sykdom. (Researchers report that a common bacterium infecting the human stomach has significant links with worsened symptoms of Parkinson's disease.)

Parkinson's disease is the world's second most common neurodegenerative disorder, causing tremors and decreasing motor coordination. Causes are elusive and doctors currently can only treat its symptoms.

Researchers at the University of Malaya analysed a small group of Parkinson's disease patients with and without a common infection of the stomach lining caused by the bacterium Helicobacter pylori. Their results showed that those with the infection – about a third of the total – tested worse in motor problems related to Parkinson's disease.

Subjects whose infection could be treated and eradicated showed fewer Parkinson's disease symptoms in motor performance tests, while those who stayed infected had further declines in their test results. (…)  

(Anm: Leder. Persontilpasset tarmfloramedisin? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:624.)

(Anm: Mindre antibiotika med delaktiga patienter. Antibiotikaförskrivningen minskade med nästan 20 procent när patienter fick vara med och tillsammans med en läkare fatta beslut om sin behandling. (lakemedelsvarlden.se 18.11.2015).)  

(Anm: Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa. (…) mot de vanligste antibiotikatypene, er et økende problem i Europa. I EU-området dør det årlig om lag 25 000 personer som følge av infeksjoner med resistente bakterier. Det slås særlig alarm om at Campylobacter-bakterier som ofte medfører matbårne infeksjoner, er resistente mot antibiotikatypen ciprofloksacin. (fhi.no 11.2.2016).)

(Anm: Age-Related Differences in the Luminal and Mucosa-Associated Gut Microbiome of Broiler Chickens and Shifts Associated with Campylobacter jejuni Infection. Conclusion In the current study a substantial change in the composition of luminal and mucosa-associated gut microbiota in broiler chickens from day 1–28 was noticed. It could also be demonstrated that a C. jejuni infection in chickens was associated with significant changes in the composition of the intestinal ecosystem. Furthermore, these changes of the gut microbiota could lead to intestinal dysfunction, which has been evidenced in our previous studies. (…)  Understanding the relationship between disruption of the normal gut microbiota and Campylobacter infection may lead to improve in control strategies in order to minimize the consequences for the chicken host and the risk of bacterial spread to humans. Front. Cell. Infect. Microbiol., 22 November 2016).)

(Anm: Neurodegenerative disease damage reversed in fruit flies. Alzheimer's and Parkinson's symptoms have been reversed in fruit flies following treatment with a drug-like chemical, says research published in the  Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 1.5.2016).)

(Anm: Magefølelsen. Snakk om tarmen, og de fleste tenker på bæsj. Hva om tarmen har sin egen hjerne, og kan styre alt fra depresjon til overvekt og Alzheimer? (dagbladet.no 5.3.2015).)

(Anm: The Scent of Disease - Human Body Odor Contains an Early Chemosensory Cue of Sickness. Psycological Science 2014 (January 22, 2014).)

(Anm: Humans can SMELL disease: Nose can detect when a person's immune system is fighting illness dailymail.co.uk 24.1.2014.)

(Anm: New milestone for device that can 'smell' prostate cancer. (medicalnewstoday.com 13.2.2016).)

(Anm: Simple, affordable breath test may give more patients a better chance for cure. A single breath may be all it takes to identify the return of lung cancer after surgery, according to a study posted online by The Annals of Thoracic Surgery. Key findings in this study show that breath analysis offers an option for primary screening and post-surgery monitoring of lung cancer patients. Certain carbonyl volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath indicate the presence of lung cancer. Researchers hope to get FDA approval for this new process. (medicalnewstoday.com 9.6.2016).)

(Anm: Breath test may help diagnose irritable bowel syndrome. There is currently no specific diagnostic test for irritable bowel syndrome (IBS), but now researchers have identified a combination of 16 different substances in the breath that, when measured together, can accurately distinguish IBS patients from people without the condition. (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: What should you not eat for IBS? Irritable bowel syndrome or IBS is a medical condition where a person experiences frequent abdominal symptoms, such as diarrhea, constipation, or both. While doctors do not know what the exact cause of the condition is, they do know that it is a disorder that affects how the brain and gut interact. When a person has IBS, they may notice that certain foods seem to trigger or worsen their condition. (medicalnewstoday.com 10.2.2018).)

(Anm: Breath test could detect Parkinson's (medicalnewstoday.com 11.2.2015).)

- Forskere gir ny innsikt i årsakene til Parkinsons sykdom

Parkinson's disease researchers offered new insights into causes of this disease
medicalnewstoday.com 1.7.2014
Scientists have taken a step closer to understanding the causes of Parkinson's disease, identifying what's happening at a cellular level to potentially help develop future treatments.

Researchers at the University of Bristol, and their US-based collaborators at the University of Texas Southwestern Medical Center and the Mayo Clinic, have shown that a genetic change, known as a mutation, impairs the ability to transport proteins correctly within cells.

Being starved of these proteins could be part of why the body loses nerve cells in the part of the brain responsible for producing the chemical dopamine which helps control and co-ordinate body movements.

A mutation in the VPS35 gene is known to be linked to Parkinson's disease, but experts have not been able to pinpoint its role until now.

The results, published online in Current Biology, reveal that the VPS35 mutation impairs the cell's ability to transport a sub-set of cargo proteins to their correct destinations. (...)

(Anm: Retromer Binding to FAM21 and the WASH Complex Is Perturbed by the Parkinson Disease-Linked VPS35(D620N) Mutation. Current Biology 2014 (June 2014).)

(Anm: Exercise increases mitochondrial complex I activity and DRP1 expression in the brains of aged mice. Abstract. Exercise is known to have numerous beneficial effects. Recent studies indicate that exercise improves mitochondrial energetics not only in skeletal muscle but also in other tissues. (…) Our results suggest that exercise training in old mice can improve brain mitochondrial function through effects on electron transport chain function and mitochondrial dynamics without increasing mitochondrial biogenesis. Exp Gerontol. 2017 Jan 17. pii: S0531-5565(16)30505-8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Exercise prevents cellular aging by boosting mitochondria (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Tricyclic Antidepressants Amitriptyline and Desipramine Induced Neurotoxicity Associated with Parkinson's Disease. Recent studies report that a history of antidepressant use is strongly correlated with the occurrence of Parkinson's disease (PD). Mol Cells. 2015 Aug 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: New treatment could lead to a cure for Parkinson's disease (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

- Rosacea knyttet til økt Parkinsons risiko

Rosacea linked to increased Parkinson's risk
medicalnewstoday.com 21.3.2016
Rosacea, a chronic inflammatory skin condition, may be linked to Parkinson's disease through shared pathogenic mechanisms, according to new research published online by JAMA Neurology.

Rosacea is a chronic skin disease, featuring redness and pimples on the face and sometimes the eyes. In time, it may also cause a thickening of the skin.

Middle-aged and older adults, and especially women during the menopause, are more likely to develop the condition. People with fair skin are more susceptible.

The causes of rosacea are unclear, but there is evidence that the activity of an enzyme called matrix metalloproteinase, which breaks down proteins, plays a role.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) state that Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease after Alzheimer's disease. The Parkinson's Disease Foundation estimate that up to 1 million Americans have the disease, and that there are 60,000 new diagnoses each year. (...)

There was a diagnosis of Parkinson's in 22,387 individuals, while 68,053 had rosacea. The rates for Parkinson's were 3.54 per 10,000 person-years, compared with 7.62 per 10,000 person-years in patients with rosacea. Patients with rosacea also tended to develop Parkinson's around 2.4 years earlier.

In people taking tetracyclines, a treatment used for rosacea, there seemed to be a slightly lower chance of Parkinson's, whether or not the patient had rosacea. (...)

(Anm: Rosacea er en kronisk betennelse som gir rødhet i huden i ansiktet. Tilstanden debuterer med rødming og eventuelt flushing sentralt i ansiktet. Tre til fem prosent utvikler rosacea. (nhi.no).)

(Anm: Mystisk rødmesykdom rammer hundretusener: Gudrun (38) fikk rosacea som tenåring. Rosacea er rødmingen som ikke blir borte. Sykdommen rammer opp mot 500.000 nordmenn, og stadig flere unge jenter. Gudrun (38) orket ikke å se seg selv i speilet da hun var tenåring. Nå gir nye godkjente behandlinger håp. (vg.no 27.11.2017).)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: HTR7 Mediates Serotonergic Acute and Chronic Itch. Highlights • Activation of peripheral HTR7 receptors triggers itch but not pain behaviors • HTR7 promotes opening of the inflammatory ion channel TRPA1 • Serotonin- and SSRI-evoked itch is mediated by HTR7 and TRPA1 • HTR7 and TRPA1 are required for the development of atopic dermatitis in mice. Neuron. 2015 Jul 1;87(1):124-38.)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

- Preklinisk studie antyder at Parkinson sykdom kan starte i tarm-endokrine celler. (- Ifølge funnene som er publisert i tidsskriftet JCI Insight hevder forskere og samarbeidspartnere fra University of California, San Francisco, at et stoff i tarmen kan forstyrre alfa-synuclein i endokrine celler i tarmen, og deformere proteinet. Det deformerte eller misfoldede proteinet kan da spre seg via nervesystemet til hjernen som et prion eller infeksjonsprotein, på samme måte som kugalskap.)

(Anm: Pre-clinical study suggests Parkinson's could start in gut endocrine cells. Recent research on Parkinson's disease has focused on the gut-brain connection, examining patients' gut bacteria, and even how severing the vagus nerve connecting the stomach and brain might protect some people from the debilitating disease. But scientists understand little about what's happening in the gut - the ingestion of environmental toxins or germs, perhaps - that leads to brain damage and the hallmarks of Parkinson's such as tremors, stiffness and trouble walking. According to findings published in the journal JCI Insight, Duke researchers and collaborators from the University of California, San Francisco, hypothesize that an agent in the gut might interfere with alpha-synuclein in gut endocrine cells, deforming the protein. The deformed or misfolded protein might then spread via the nervous system to the brain as a prion, or infectious protein, in similar fashion to mad cow disease. (medicalnewstoday.com 19.6.2017).)

(Anm: Two new studies expand understanding of link between PD and gastrointestinal dysfunction. (news-medical.ne 31.7.2017).)

(Anm: Bacterial community in the gut of Parkinson's patients differs from that of healthy people. Parkinson's disease is an insidious disease: by the time it manifests as the typical motor dysfunctions such as tremors or muscle rigidity, portions of the brain have already been irreversibly destroyed. (news-medical.net 29.8.2017).)

(Anm: International study finds meth messes up brains of youths far more than those of adults (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

– Det beste råd er å oppsøke lege slik at man får en tidlig diagnose.

- Mange er rammet uten å vite de
nrk.no 18.4.2014
Bildene viser en 40 år gammel dame og en 62 år gammel mann, som begge er hardt rammet av rosacea.

Den mystiske lidelsen rosacea er en av de vanligste hudsykdommene du kan få. – De fleste vet ikke at de har rosacea, og gjør ikke noe for å bli kvitt utslettet, sier hudlege.

Rosacea er en lidelse de færreste har hørt om – men det er faktisk en av de vanligste hudsykdommene du kan få. Når du leser om rosacea, går det kanskje opp for deg at du har denne rødheten i ansiktet selv – eller at du kjenner noen som har det.

Mange nettsteder skriver at Cameron Diaz og Bill Clinton er to av flere kjente personer som sliter med rosacea. (...)

– Alvorlighetsgraden av rosacea varierer fra dem som kun har lett rødhet i kinn uten noen plager, til de med alvorlige symptomer som et hissig kviseliknende utslett i kinn, rødming og forstørret nese, forteller hudlege Kjetil Guldbakke. (...)

Stor og tykk nese skyldes ikke alkohol De verste bildeeksemplene på rosacea viser mye rødhet og kviser i huden, og ser svært plagsomt ut. Sykdommen deles gjerne opp i fire ulike typer, som krever ulik behandling (se faktaramme).

- Alvorlighetsgraden av rosacea varierer fra dem som kun har lett rødhet i kinn uten noen plager, til de med alvorlige symptomer som et hissig kviseliknende utslett i kinn, rødming og forstørret nese, forteller hudlege Guldbakke. (...)

– Det beste råd er å oppsøke lege slik at man får en tidlig diagnose. Vi har i dag gode behandlinger for alle typer rosacea, mener Guldbakke. – Behandlingen varierer med hva slags type rosacea du har. Vi prøver alltid ut lokalbehandling først, blant annet lokal antibiotika, opplyser Thune. (...)

Rammer også på øyet
Rosacea kan du dessverre også få på øyet, i form av rødhet og en følelse av at du «har noe på øyet».

- Øyeplager som øyelokksbetennelse, øyekatarr, og betennelse av øyets hornhinne kan også forekomme, opplyser hudekspert Guldbakke.

Forløpet er kronisk, men utslettet kan være fredelig i lange perioder, ifølge Store medisinske leksikon.

– Det finnes ingen kur som helbreder tilstanden, men ved effektiv behandling kan du bli mye bedre. Tilstanden kan også plutselig opphøre etter mange måneder eller år, sier hudekspert Guldbakke. (...)

(Anm: Rosacea er en kronisk betennelse som gir rødhet i huden i ansiktet. Tilstanden debuterer med rødming og eventuelt flushing sentralt i ansiktet. Tre til fem prosent utvikler rosacea. (nhi.no).)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: HTR7 Mediates Serotonergic Acute and Chronic Itch. Highlights • Activation of peripheral HTR7 receptors triggers itch but not pain behaviors • HTR7 promotes opening of the inflammatory ion channel TRPA1 • Serotonin- and SSRI-evoked itch is mediated by HTR7 and TRPA1 • HTR7 and TRPA1 are required for the development of atopic dermatitis in mice. Neuron. 2015 Jul 1;87(1):124-38.)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

- Kognitiv svekkelse linket til Parkinsons sykdom: Mitokondrienes rolle

Cognitive Impairment Associated with Parkinson's Disease: Role of Mitochondria.
Curr Neuropharmacol. 2016 Jan 4. [Epub ahead of print]
Abstract Parkinson's disease (PD) is a movement disorder and is associated with some of the intellectual disabilities like cognitive dysfunctions. PD associated cognitive dysfunctions have been proved well in both in preclinical and clinical set ups. Like other neurodegenerative diseases, insults to mitochondria have a significant role in the pathobiology of PD associated dementia (PDD). Neurotoxins like MPTP, mutations of the mitochondrial genes, oxidative stress, imbalanced redox mechanisms and dysregulated mitochondrial dynamics have been implicated in mitochondrial dysfunctions and have paramount importance in the pathobiology of PDD. However, the extent of contribution of mitochondrial dysfunctions towards cognitive deficits in PD has not been characterized completely. In this review we highlight on the contribution of mitochondrial dysfunction to PDD. We also highlight different behavioural tests used in both nonhuman primate and rodent models for assessing cognitive deficits and some common techniques for evaluation of mitochondrial dysfunction in PDD. (…)

(Anm: Systems biology analysis of the proteomic alterations induced by MPP+, a Parkinson's disease-related mitochondrial toxin. Front. Cell. Neurosci., 2015 (02 February 2015).)

(Anm: Gene therapy targeting mitochondrial pathway in Parkinson's disease. J Neural Transm (Vienna). 2016 Sep 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Parkinson's connection to faulty mitochondria investigated. (…) One marker that is always present in PD are Lewy bodies. (…) They demonstrated that the alpha-synuclein within Lewy bodies attaches to a protein called TOM20. (…) "The effects of alpha-synuclein on mitochondria are like making a perfectly good coal-fueled power plant extremely inefficient, so it not only fails to make enough electricity but also creates too much toxic pollution." (medicalnewstoday.com 10.6.2016).)

(Anm: Study links Parkinson's disease to gut bacteria (medicalnewstoday.com 13.12.2014).)

(Anm: Vps35 mediates vesicle transport between the mitochondria and peroxisomes. Curr Biol. 2010 Jul 27;20(14):1310-5. Epub 2010 Jul 8.)

(Anm: The role of oxidative stress in Parkinson's disease. J Parkinsons Dis. 2013;3(4):461-91.)

(Anm: Creative energy in Parkinson's sufferers is greater than in healthy individuals (medicalnewstoday.com 16.7.2014).)

(Anm: [The role of parkin in Parkinson's disease.].Neuropsychopharmacol Hung. 2014 Jun;16(2):67-76.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction and sarcopenia of aging: from signaling pathways to clinical trials..Int J Biochem Cell Biol. 2013 Oct;45(10):2288-301. Epub 2013 Jul 8.)

(Anm: Defective Autophagy in Parkinson's Disease: Lessons from Genetics. Mol Neurobiol. 2014 Jul 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sleep disturbances, common in Parkinson's disease, can be early indicator of disease onset (medicalnewstoday.com 14.7.2014).)

(Anm: Parkinson's 'a risk factor for most cancers in Taiwan'. A study of more than 60,000 people in Taiwan who had been diagnosed with Parkinson's disease has identified a link between the neurodegenerative brain disorder and 16 different types of cancer, including lung cancer, cervical cancer and leukemia. (medicalnewstoday.com 20.6.2015)

(Anm: Han gav missbrukarna livet tillbaka. (…) Med hjälp av ett specialkonstruerat instrument ska cellerna transplanteras in i hjärnan hos den svårt sjuka amerikanska medborgaren George Carillo. Hans tillfrisknande kommer att ge eko över hela världen. (…) Orsaken till att George Carillo befinner sig i det tillståndet är en effekt av att han har fått i sig den syntetiskt framställda molekylen MPTP (1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin), bildad som en biprodukt vid framställning av droger. Molekylen angriper och dödar hjärnans dopaminproducerande celler. (nyteknik.se 5.3.2016).)

- Mångsidigt protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Mångsidigt protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom
lu.se 2.5.2014
Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa celler. I en ny studie från Lunds universitet angriper forskare sjukdomen från ett annat håll, genom att tidigt aktivera hjärnans ”totalförsvar”. Stimulans av ett specifikt protein, Sigma-1 receptorn, sätter igång ett batteri av självläkande effekter som bromsar sjukdomsförloppet och samtidigt återställer den motoriska funktion som gått förlorad. Resultaten är visade genom studier på möss, men kliniska prövningar med studier på patienter ligger inte långt bort. (...)

(Anm: Breath test could detect Parkinson's (medicalnewstoday.com 11.2.2015).)

(Anm: Nanoparticle drug reverses Parkinson's-like symptoms in rats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Pharmacological stimulation of sigma-1 receptors has neurorestorative effects in experimental parkinsonism. Brain 2014 (First published online: April 22, 2014.)

(Anm: Parkinson’s disease-implicated kinases in the brain; insights into disease pathogenesis. Front. Mol. Neurosci. 2014 (24 June 2014).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in Parkinson disease: evidence in mutant PARK2 fibroblasts. Front Genet. 2015 Mar 11;6:78. eCollection 2015.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in Parkinson's disease. Abstract Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease. (…) In this review, we focus on the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in PD and bring to the forefront new signaling pathways that may be involved in PD. We also provide an overview of therapeutic strategies to improve mitochondrial defects in PD. This article is part of a special issue on Parkinson disease.J Neurochem. 2016 Aug 21. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria are altered in human cell model of Parkinson's disease (medicalnewstoday.com 7.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

- Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk

Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons)
medicalnewstoday.com 19.6.2015
SAN DIEGO -- Parkinsonpasienter som tar antipsykotika har større risiko for å dø enn de som ikke tar legemidlene, rapporterte forskerne her. (Parkinson's patients taking antipsychotics have a greater risk of death than those not on the drugs, researchers reported here.)

I en retrospektiv analyse av Veterans Affairs data viser at de som tar antipsykotika hadde dobbelt så stor sjanse for å dø i løpet av 180 dager etter oppstart med behandlingen sammenlignet med de som ikke fikk legemidlene (HR 2,35, 95% KI 2,08 til 2,66, p <0,001), ifølge Daniel Weintraub, MD, ved University of Pennsylvania, og colleagues. De rapporterte sine funn ved en stand ved Movement Disorders Society møte her. (In a retrospective analysis of Veterans Affairs data, those taking antipsychotics were twice as likely to die in the 180 days after starting therapy compared with those not on the drugs (HR 2.35, 95% CI 2.08 to 2.66, P<0.001), according to Daniel Weintraub, MD, of the University of Pennsylvania, and colleagues.)

De rapporterte sine funn på en stand ved Movement Disorders Societys møte her. (They reported their findings during a poster session at the Movement Disorders Society meeting here) (…)

(Anm: Association of Antipsychotic Use With Mortality Risk in Patients With Parkinson Disease. JAMA Neurol. 2016 Mar 21. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antipsychotic drugs may be harmful for people with Parkinson's Antipsychotic drugs that are commonly prescribed for people with Parkinson's disease may be causing additional harm, says research reported in JAMA Neurology. (…) Results showed that in the 180 days after starting antipsychotic drugs, the rate of mortality among those taking the drugs was 2.35 higher than among those who were not. (…) "Antipsychotics should be used in these patients only when the psychosis is of clinical significance, and patients probably should not be left on these drugs long term without re-evaluation." (medicalnewstoday.com 22.3.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Bruk av antipsykotika og sykelighet hos pasienter med Parkinsons sykdom. Antipsychotic Use and Morbidity in PD Patients. Abstract. OBJECTIVE: To determine if antipsychotic (AP) use in Parkinson disease (PD) patients is associated with increased physical morbidity. CONCLUSIONS: Any AP use, and atypical AP use, are associated with significantly increased physical morbidity risk in PD patients, as evidenced by increased ED, inpatient, and outpatient visits. These findings, which require replication, extend the risk associated with use of APs in this population from mortality to a broader range of adverse outcomes, and further highlight the need to use APs cautiously in PD patients. Am J Geriatr Psychiatry; ePub 2017 Feb 2; Weintraub, et al (February 16, 2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: The role of mitochondrial disturbances in Alzheimer, Parkinson and Huntington disease. (…) Disturbances of mitochondrial function and dynamics are associated with cells degeneration and death.Expert Rev Neurother. 2015 Jun 19:1-18. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Parkinson's Disease. Exp Neurobiol. (…) In this review, we examine evidence for the roles of mitochondrial dysfunction and increased OS in the neuronal loss that leads to PD and discuss how this knowledge further improve the treatment for patients with PD. 2015 Jun;24(2):103-16. Epub 2015 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in Parkinson's disease. Abstract Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease. (…) In this review, we focus on the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in PD and bring to the forefront new signaling pathways that may be involved in PD. We also provide an overview of therapeutic strategies to improve mitochondrial defects in PD. This article is part of a special issue on Parkinson disease.J Neurochem. 2016 Aug 21. [Epub ahead of print].)

(Anm: Implications of mitochondrial dynamics on neurodegeneration and on hypothalamic dysfunction. Front Aging Neurosci. 2015 Jun 10;7:101. eCollection 2015.)

- FDAs interne gjennomgang av Acadias Parkinsons-legemiddel reiser bekymringer angående sikkerhet og nytte

UPDATED: FDA's internal review of Acadia's Parkinson's drug raises safety, benefit concerns (OPPDATERT: FDAs interne gjennomgang av Acadia Parkinsons-legemiddel reiser bekymringer angående sikkerhet og nytte)
fiercepharma.com 25.3.2016
Acadias kontroll- og forskningsstab vil bli stilt noen tøffe spørsmål fra FDAs rådgivende komité på tirsdagens gjennomgang av pimavanserin ($ACAD), et antipsykotika brukt ved Parkinsons sykdom, men en gjennomgang av etatens interne dokumenter som var tilgjengelig i dag tyder på at døren fortsatt er åpen for en mulig godkjenning. (Acadia's regulatory and research crew will face some tough questions come Tuesday's FDA advisory committee review of its Parkinson's antipsychotic drug pimavanserin ($ACAD), but a scan of the agency's internal review document issued today suggests that the door is still open to a possible approval.)

Den lenge forsinkede FDA-vurderingen erkjenner at dosen på 34 mg av pimavanserin (Nuplazid) gav betydelig bedring av symptomer mht. Parkinsons sykdom. Men legemiddelkontrollen "rød-flagget" deres sikkerhetsbekymringer, og bemerker at det er en påtagelig økning i antall dødsfall og bivirkninger blant pasientene som tar legemidlet sammenlignet med kontrollgruppen i studien - selv om det var ingen klar årsak til hva som trigget disse hendelsene. (The long-delayed FDA assessment acknowledges that the 34 mg dose of pimavanserin (Nuplazid) did significantly improve symptoms of Parkinson's. But regulators clearly red-flagged their safety concerns, noting a distinct increase in the number of deaths as well as adverse events among the patients taking the drug compared to the control arm of the study — even if there was no obvious clue what was triggering those events.)

På grunn av sikkerhetsproblemer ønsker legemiddelkontrollen spesielt å ha en diskusjon med eksterne eksperter om relevansen av den diskutable kliniske nytten av legemidlet. (…) (Because of the safety issues, the agency in particular wants to have a discussion with the outside experts about the questionable meaningfulness of the clinical benefit of the drug.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Pimavanserin (ACP-103), marketed under the trade name Nuplazid, is a drug developed by Acadia Pharmaceuticals which acts as an inverse agonist on the serotonin receptor subtype 5-HT2A, with 40x selectivity over 5-HT2C, and no significant affinity or activity at 5-HT2B or dopamine receptors.[ (en.wikipedia.org).)

Controversies on the role of 5-HT(2C) receptors in the mechanisms of action of antidepressant drugs. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Mar 11. pii: S0149-7634(14)00040-2.
Evidence from the various sources indicates alterations in 5-HT2C receptor functions in anxiety, depression and suicide, and other stress-related disorders treated with antidepressant drugs. Although the notion of a 5-HT2C receptor desensitization following antidepressant treatments is rather well anchored in the literature, this concept is mainly based on in vitro assays and/or behavioral assays (hypolocomotion, hyperthermia) that have poor relevance to anxio-depressive disorders. Our objective herein is to provide a comprehensive overview of the studies that have assessed the effects of antidepressant drugs on 5-HT2C receptors. Relevant molecular (second messengers, editing), neurochemical (receptor binding and mRNA levels), physiological (5-HT2C receptor-induced hyperthermia and hormone release), behavioral (5-HT2C receptor-induced changes in feeding, anxiety, defense and motor activity) data are summarized and discussed. Setting the record straight about drug-induced changes in 5-HT2C receptor function in specific brain regions should help to determine which pharmacotherapeutic strategy is best for affective and anxiety disorders. (...)

(Anm: Cafeteria diet and probiotic therapy: cross talk among memory, neuroplasticity, serotonin receptors and gut microbiota in the rat. Abstract. The western diet is known to have detrimental effects on cognition and the gut microbiota, but few studies have investigated how these may be related. (…) Neuroplasticity genes in the perirhinal cortex were also affected and related to PC1 but object memory performance was correlated with perirhinal 5HT2C (Anm: 5-HT2C) expression and microbiota PC3. These results show that probiotics can be beneficial in situations of gut dysbiosis where memory deficits are evident but may be detrimental in healthy subjects.Molecular Psychiatry advance online publication, 14 March 2017; doi:10.1038/mp.2017.38. Mol Psychiatry. 2017 Mar 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. (...)  Abstract. There is increasing, but largely indirect, evidence pointing to an effect of commensal gut microbiota on the central nervous system (CNS). However, it is unknown whether lactic acid bacteria such as Lactobacillus rhamnosus could have a direct effect on neurotransmitter receptors in the CNS in normal, healthy animals. GABA is the main CNS inhibitory neurotransmitter and is significantly involved in regulating many physiological and psychological processes. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2011 (Published online before print August 29).)

(Anm: Serotonin Regulates the Firing of Principal Cells of the Subiculum by Inhibiting a T-type Ca2+ Current. (…) Results Serotonin Inhibits the Burst Firing of Pyramidal Neurons from the Subiculum We characterized the firing behavior of principal cells from the subiculum by recording the electrical activity of individual pyramidal cells using patch-clamp technique, LFP, optogenetics and calcium imaging. In agreement with previous observations (Mason, 1993; Stewart and Wong, 1993; Taube, 1993), we found that 284 out of 351 (81%) pyramidal cells recorded in the distal half of the subiculum, responded to depolarizing current pulses with a burst of action potentials followed by regular firing (Figure 1A; mice age P12–P28). The probability of generating a burst was increased when evoked from a hyperpolarized membrane potential and decreased when evoked from a depolarized membrane potential (Figure 1B), suggesting involvement of a voltage-sensitive conductance partly de-inactivated at rest and sharing the properties of T-type Ca2+ channels (Llinás and Yarom, 1981). Front. Cell. Neurosci., 07 March 2017.)

(Anm: Forskere finder potentiel epilepsi-behandling. Epilepsi Temporallapsepilepsi (TLE) er en af de mest almindelige epilepsiformer. 30 millioner mennesker verden over kæmper med TLE, men en tredjedel af dem er ikke modtagelige over for de tilgængelige behandlingsformer. Nu har forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet gjort en opdagelse, der måske kan bruges til at behandle de patienter. (sund.ku.dk 1.3.2017).)

(Anm: Serotonin som potentiel epilepsi-behandling. En dansk forskergruppe har opdaget, at serotonin-recptoren 5-HT2c hæmmer calciumstrømmen og på den måde forhindrer neuronerne i at danne såkaldte ’bursts’. Disse bursts forårsager epilepsianfald. Derved kan en mulig behandling være fundet til de mennesker, der lider af temporallapepilepsi, men som ikke er modtagelige over for de tilgængelige behandlinger. Forhåbningen er, at man ved at have fundet den specifikke receptor for effekten kan målrette behandlingen og dermed undgå bivirkningerne ved serotonin. Læs mere her  (pharmadanmark.dk 10.3.2017).)

- Kalsiumtilskudd linket til kreft. Rapporten, publisert (Ann Intern Med. 2019, april 9. doi: 10.7326 / M18-2478).

(Anm: Calcium supplement use linked to cancer. The report, published (Ann Intern Med. 2019 Apr 9. doi: 10.7326/M18-2478) just 2 days before the start of the Internal Medicine meeting, found no mortality benefits associated with any reported dietary supplement use among nearly 31,000 adults in the National Health and Nutrition Examination Survey. On the contrary, they found that excess calcium consumption was associated with increased risk for cancer-related deaths. Calcium supplements were specifically implicated in the excess of mortality, according to the investigators, with a rate ratio of 1.53 (95% confidence interval, 1.04-2.25) for intakes of 1,000 mg/day versus no intake. (mdedge.com - Publish date: April 19, 2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Høye nivåer av dopamin kan føre til at mennesker tar større risiko

High levels of dopamine may lead to increased risk-taking
medicalnewstoday.com 8.7.2015
Boosting levels of the neurotransmitter dopamine can lead to increased risk-taking, according to research published July 8 in the Journal of Neuroscience. Dopamine is involved in reward learning, and previous research has linked dopamine drugs such as L-DOPA with compulsive gambling problems in people with Parkinson's disease. This study, led by Robb Rutledge at University College London, found that increasing dopamine levels in healthy adults led participants to choose more risky options in a gambling task.

Thirty healthy adults performed a gambling task on two separate occasions, once after receiving L-DOPA and once after receiving a placebo. The task required subjects to choose between safe and risky options that led to monetary gains and losses. Sometimes, the subjects could choose between a small reward or a gamble where there were equal chances of winning a larger reward or getting nothing. Other times, subjects could accept a small loss or choose a gamble where there were equal chances of losing a larger amount or losing nothing. During the testing, subjects were repeatedly asked, "How happy are you at this moment?" The researchers found that:

Subjects took more risks to try to get bigger rewards after receiving L-DOPA but not placebo. However, L-DOPA did not affect how often subjects took risks when there were potential losses.
After receiving L-DOPA, subjects chose more risky options regardless of how much larger the potential reward was compared to the safe alternative.

Subjects were happier after winning a small reward while on L-DOPA than they were winning the same reward while on a placebo. On a placebo, happiness was higher after large rewards than after small rewards, but on L-DOPA subjects were as happy about small rewards as they were about large rewards.

The researchers proposed that L-DOPA made potential rewards more appealing but did not affect subjects' perception of potential losses. They also speculated that, while on L-DOPA, subjects might experience similar dopamine release for all reward levels, which would explain why they were similarly happy after small and large rewards.

This study sheds light on dopamine's effects on decision-making and emotion, said Nathaniel Daw, a neuroscientist at New York University who was not involved in the study. The results "may help to explain some kinds of gambling and impulse control problems, and also aspects of mood disorders." (…)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

(Anm: Study shows dopamine may play role in chronic pain (medicalnewstoday.com 11.5.2015).)

(Anm: Can SSRIs Make You Fall Out of Love? (…) Helen Fisher, an anthropologist at Rutgers University, believes that SSRIs may block your ability to feel love. SSRIs work by raising your levels of serotonin, but they also lower levels of dopamine. Dopamine is the neurotransmitter responsible for all those feel-good emotions you get when you fall in love. (depression.about.com 9.10.2015).)

(Anm: Disruption of hippocampal–prefrontal cortex activity by dopamine D2R-dependent LTD of NMDAR transmission. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2015.)

- Første dopaminmåling i den menneskelige hjernen som kan gi innsikt i hvordan vi lærer

First-of-kind dopamine measurements in human brain reveal insights into how we learn
medicalnewstoday.com 24.11.2015
Virginia Tech Carilion Research Institute scientists measure dopamine signals in Parkinson's patients.

Virginia Tech Carilion Research Institute scientists have reported measurements of dopamine release with unprecedented temporal precision in the brains of people with Parkinson's disease. The measurements, collected during brain surgery as the conscious patients played an investment game, demonstrate how rapid dopamine release encodes information crucial for human choice.

The findings may have widespread implications not just for Parkinson's disease, but for other neurological and psychiatric disorders as well, including depression and addiction.

The researchers detected changes in the levels of dopamine a thousand times faster than had previously been recorded in humans. These rapid measurements, combined with enhanced chemical specificity, led the scientists to discover that dopamine - a crucial neurotransmitter involved in learning and decision-making - has a far more complex role than formerly thought.

The study was published today in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (…)

- Narcolepsy and idiopathic Parkinson's disease (IPD) have common non-motor features, including rapid eye movement sleep behavior disorder, hyposmia, and depression.

Dysautonomia in narcolepsy: evidence by questionnaire assessment.
J Clin Neurol. 2014 Oct;10(4):314-9.
(…) BACKGROUND AND PURPOSE:
Excessive daytime sleepiness and sudden sleep attacks are the main features of narcolepsy, but rapid-eye-movement sleep behavior disorder (RBD), hyposmia, and depression can also occur. The latter symptoms are nonmotor features in idiopathic Parkinson's disease (IPD). In the present study, IPD-proven diagnostic tools were tested to determine whether they are also applicable in the assessment of narcolepsy.

METHODS: This was a case-control study comparing 15 patients with narcolepsy (PN) and 15 control subjects (CS) using the Scales for Outcomes in Parkinson's Autonomic Test (SCOPA-AUT), Parkinson's Disease Nonmotor Symptoms (PDNMS), University of Pennsylvania Smell Test, Farnsworth-Munsell 100 Hue test, Beck Depression Inventory, and the RBD screening questionnaire.

RESULTS: Both the PN and CS exhibited mild hyposmia and no deficits in visual tests. Frequent dysautonomia in all domains except sexuality was found for the PN. The total SCOPA-AUT score was higher for the PN (18.47±10.08, mean±SD) than for the CS (4.40±3.09), as was the PDNMS score (10.53±4.78 and 1.80±2.31, respectively). RBD was present in 87% of the PN and 0% of the CS. The PN were more depressed than the CS. The differences between the PN and CS for all of these variables were statistically significant (all p<0.05).

CONCLUSIONS: The results of this study provide evidence for the presence of dysautonomia and confirm the comorbidities of depression and RBD in narcolepsy patients. The spectrum, which is comparable to the nonmotor complex in IPD, suggests wide-ranging, clinically detectable dysfunction beyond the narcoleptic core syndrome. (…)

(Anm: Dysautonomia in narcolepsy: evidence by questionnaire assessment. (…) Narcolepsy and idiopathic Parkinson's disease (IPD) have common non-motor features, including rapid eye movement sleep behavior disorder, hyposmia, and depression. Using IPD-proven diagnostic tests, researchers studied whether such tests could be used to diagnose narcolepsy.J Clin Neurol. 2014 Oct;10(4):314-9. Epub 2014 Oct 6.)

- Ny mekanisme for nevrodegenerasjon

New mechanism found for neurodegeneration
medicalnewstoday.com 28.7.2014
A research team led by Jackson Laboratory Professor and Howard Hughes Investigator Susan Ackerman, Ph.D., have pinpointed a surprising mechanism behind neurodegeneration in mice, one that involves a defect in a key component of the cellular machinery that makes proteins, known as transfer RNA or tRNA.

The researchers report in the journal Science that a mutation in a gene that produces tRNAs operating only in the central nervous system results in a "stalling" or pausing of the protein production process in the neuronal ribosomes. When another protein the researchers identified, GTPBP2, is also missing, neurodegeneration results.

"Our study demonstrates that individual tRNA genes can be tissue-specifically expressed in vertebrates," Ackerman says, "and mutations in such genes may cause disease or modify other phenotypes. This is a new area to look for disease mechanisms."

Neurodegeneration - the process through which mature neurons decay and ultimately die - is poorly understood, yet it underlies major human diseases, such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease and ALS (amyotrophic lateral sclerosis, also known as Lou Gehrig's disease). (…)

- Laser mot Alzheimers och Parkinsons

Laser mot Alzheimers och Parkinsons
netdoktor.se 6.11.2013
Forskare på Chalmers har tillsammans med polska forskare upptäckt en metod som kan leda till en ny sorts behandling av sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs.

Med hjälp av avancerad laserteknik har forskarna visat att det går att identifiera oönskade proteinansamlingar, som tros orsaka sjukdomar som exempelvis Alzheimers och Parkinson.

– Ingen har tidigare pratat om att använda enbart ljus för att ta bota dessa sjukdomar. Det är en helt ny approach och vi tror att detta kan bli ett genombrott i forskningen om sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Vi har funnit ett helt nytt sätt att upptäcka dessa strukturer genom att enbart använda ljus från laser, säger Piotr Hanczyc, doktorand på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Lyckas man ta bort de oönskade proteinansamlingarna så botar man i princip sjukdomen. Även om det är långt kvar till att kunna slå fast om det verkligen går att utveckla en fungerande behandling som bromsar sjukdomarna eller rent av ett ”botemedel” så hyser forskarna stora förhoppningar om att kunna använda fotoakustisk behandling, som redan idag används för tomografi, för att eliminera det oönskade proteinet.

Källor: Pressmeddelande (http://www.mynewsdesk.com/se/chalmers/pressreleases/laser-kan-bli-botemedel-mot-hjaernsjukdomar-som-alzheimers-och-parkinsons-924258?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease), Studiens abstract (http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2013.282.html) (...)

- To ud af tre med Parkinson eller demens bruger over fem lægemidler

To ud af tre med Parkinson eller demens bruger over fem lægemidler
dagenspharma.dk 25.6.2014
Polyfarmaci er udbredt blandt især fire patientgrupper, hvor flere end 60 pct. er i behandling med flere end fem lægemidler.

68 pct. af alle demenspatienter er i behandling med medicin fra flere end fem forskellige lægemiddelgrupper, mens det for Parkinsons-patienter er 64 pct. Det viser en ny analyse fra Danmarks Apotekerforening, der har kortlagt forekomsten af patienter i behandling med lægemidler fra flere end fem forskellige ATC-grupper. (...)

(Anm: To ud af tre med Parkinson eller demens bruger over fem lægemidler (apotekerforeningen.dk 25.6.2014).)

- Hos pasienter med Parkinsons sykdom er aktiviteten for mitokondrier og elektrontransport forstyrret med det resultat at de ikke lenger produserer tilstrekkelig energi for cellen

Vitamin K2: New hope for Parkinson's patients? (Vitamin K2: Nytt håp for pasienter med Parkinsons sykdom)
worldpharmanews.com 14.5.2012
Hjerneforsker Patrik Verstreken, tilknyttet VIB og KU Leuven, lyktes å oppheve en av de genetiske defekter som fører til Parkinsons ved hjelp vitamin K2. Hans funn gir håp til pasienter med Parkinsons. Denne forskningen ble gjort i samarbeid med kolleger fra Northern Illinois University (USA) publisert på nettsiden til det anerkjente tidsskriftet Science. (Neuroscientist Patrik Verstreken, associated with VIB and KU Leuven, succeeded in undoing the effect of one of the genetic defects that leads to Parkinson's using vitamin K2. His discovery gives hope to Parkinson's patients. This research was done in collaboration with colleagues from Northern Illinois University (US) published on the website of the authorative journal Science.)

"Det ser ut fra vår forskning på inntak av vitamin K2 kunne hjelpe pasienter med Parkinsons. Det må imidlertid gjøres mer arbeid på dette for å bedre forståelsen," sier Patrik Verstreken. ("It appears from our research that administering vitamin K2 could possibly help patients with Parkinson's. However, more work needs to be done to understand this better," says Patrik Verstreken.)

Dersom vi ser på celler som små fabrikker så ville mitokondrier være kraftverkene som er ansvarlige for å levere energien for at de skal fungere. De genererer denne energien ved å transportere elektroner. Hos pasienter med Parkinsons sykdom er aktiviteten for mitokondrier og elektrontransport forstyrret med det resultat at de ikke lenger produserer tilstrekkelig energi for cellen. Dette har store konsekvenser idet cellene i visse deler av hjernen vil begynne å dø, hvilket forstyrrer kommunikasjonen mellom nervecellene. Resultatene er typiske symptomer på Parkinsons: mangel på bevegelse (akinesi), skjelvinger og muskelstivhet. (If we looked at cells as small factories, then mitochondria would be the power plants responsible for supplying the energy for their operation. They generate this energy by transporting electrons. In Parkinson's patients, the activity of mitochondria and the transport of electrons have been disrupted, resulting in the mitochondria no longer producing sufficient energy for the cell. This has major consequences as the cells in certain parts of the brain will start dying off, disrupting communication between neurons. The results are the typical symptoms of Parkinson's: lack of movement (akinesia), tremors and muscle stiffness.)

Den eksakte årsaken til denne nevrodegenerative sykdom er ikke kjent. I de senere årene har imidlertid forskerne vært i stand til å beskrive flere genetiske defekter (mutasjoner) funnet hos pasientene med Parkinsons sykdom, inkludert den såkalte PINK1 og Parkin-mutasjoner, som begge fører til redusert mitokondrieaktivitet. Ved å studere disse mutasjonene håper forskerne å avdekke mekanismenee bak sykdommsprosessen. (...) (The exact cause of this neurodegenerative disease is not known. In recent years, however, scientists have been able to describe several genetic defects (mutations) found in Parkinson's patients, including the so-called PINK1 and Parkin mutations, which both lead to reduced mitochondrial activity. By studying these mutations, scientists hope to unravel the mechanisms underlying the disease process.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: All you need to know about akinesia. Akinesia is a disease symptom that causes a person to lose the ability to move their muscles on their own. Sometimes a person's body feels as if it is "frozen" in time. (medicalnewstoday.com 10.12.2017).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: The Pesticide on Your Fruit May Lead to Parkinson’s - A new study links likelihood of the brain disease to a combination of chemicals and genetics (healthland.time.com 3.2.2014 (Time).)

(Anm: Vitamin K2 Is a Mitochondrial Electron Carrier That Rescues Pink1 Deficiency. Science. 2012 May 10. [Epub ahead of print].)

(Anm: Placebo effect of medication cost in Parkinson disease: A randomized double-blind study. Neurology. 2015 Feb 24;84(8):794-802. Epub 2015 Jan 28.)

(Anm: Juksemedisin virker bedre hvis vi tror den er dyr (vg.no 28.2.2015).)

Slowing of neurodegeneration in Parkinson's disease and Huntington's disease: future therapeutic perspectives.
Lancet. 2014 Jun 18. pii: S0140-6736(14)61010-2. [Epub ahead of print]
Abstract Several important advances have been made in our understanding of the pathways that lead to cell dysfunction and death in Parkinson's disease and Huntington's disease. These advances have been informed by both direct analysis of the post-mortem brain and by study of the biological consequences of the genetic causes of these diseases. Some of the pathways that have been implicated so far include mitochondrial dysfunction, oxidative stress, kinase pathways, calcium dysregulation, inflammation, protein handling, and prion-like processes. Intriguingly, these pathways seem to be important in the pathogenesis of both diseases and have led to the identification of molecular targets for candidate interventions designed to slow or reverse their course. We review some recent advances that underlie putative therapies for neuroprotection in Parkinson's disease and Huntington's disease, and potential targets that might be exploited in the future. Although we will need to overcome important hurdles, especially in terms of clinical trial design, we propose several target pathways that merit further study. In Parkinson's disease, these targets include agents that might improve mitochondrial function or increase degradation of defective mitochondria, kinase inhibitors, calcium channel blockers, and approaches that interfere with the misfolding, templating, and transmission of α-synuclein. In Huntington's disease, strategies might also be directed at mitochondrial bioenergetics and turnover, the prevention of protein dysregulation, disruption of the interaction between huntingtin and p53 or huntingtin-interacting protein 1 to reduce apoptosis, and interference with expression of mutant huntingtin at both the nucleic acid and protein levels. (…)

Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress Promote Apoptotic Cell Death in the Striatum via Cytochrome c/Caspase-3 Signaling Cascade Following Chronic Rotenone Intoxication in Rats
Int J Mol Sci. 2012;13(7):8722-39. Epub 2012 Jul 13.
Parkinson's disease (PD) is a progressive neurological disorder marked by nigrostriatal dopaminergic degeneration. Evidence suggests that mitochondrial dysfunction may be linked to PD through a variety of different pathways, including free-radical generation and dysfunction of the mitochondrial Complex I activity. In Lewis rats, chronic systemic administration of a specific mitochondrial Complex I inhibitor, rotenone (3 mg/kg/day) produced parkinsonism-like symptoms. Increased oxidized proteins and peroxynitrite, and mitochondrial or cytosol translocation of Bim, Bax or cytochrome c in the striatum was observed after 2-4 weeks of rotenone infusion. After 28 days of systemic rotenone exposure, imunohistochemical staining for tyrosine hydroxylase indicated nigrostriatal dopaminergic neuronal cell degeneration. Characteristic histochemical (TUNEL or activated caspase-3 staining) or ultrastructural (electron microscopy) features of apoptotic cell death were present in the striatal neuronal cell after chronic rotenone intoxication. We conclude that chronic rotenone intoxication may enhance oxidative and nitrosative stress that induces mitochondrial dysfunction and ultrastructural damage, resulting in translocation of Bim and Bax from cytosol to mitochondria that contributes to apoptotic cell death in the striatum via cytochrome c/caspase-3 signaling cascade. (...)

(Anm: Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1817(6):851-62. Epub 2011 Sep 2.)

(Anm: Selective inhibition of deactivated mitochondrial complex I by biguanides. Biochemistry. 2015 Feb 26. [Epub ahead of print].)

Parkinson disease: from pathology to molecular disease mechanisms
Free Radic Biol Med. 2013 Sep;62:132-44 Epub 2013 Feb 4.
Abstract Parkinson disease (PD) is a complex neurodegenerative disorder with both motor and nonmotor symptoms owing to a spreading process of neuronal loss in the brain. At present, only symptomatic treatment exists and nothing can be done to halt the degenerative process, as its cause remains unclear. Risk factors such as aging, genetic susceptibility, and environmental factors all play a role in the onset of the pathogenic process but how these interlink to cause neuronal loss is not known. There have been major advances in the understanding of mechanisms that contribute to nigral dopaminergic cell death, including mitochondrial dysfunction, oxidative stress, altered protein handling, and inflammation. However, it is not known if the same processes are responsible for neuronal loss in nondopaminergic brain regions. Many of the known mechanisms of cell death are mirrored in toxin-based models of PD, but neuronal loss is rapid and not progressive and limited to dopaminergic cells, and drugs that protect against toxin-induced cell death have not translated into neuroprotective therapies in humans. Gene mutations identified in rare familial forms of PD encode proteins whose functions overlap widely with the known molecular pathways in sporadic disease and these have again expanded our knowledge of the neurodegenerative process but again have so far failed to yield effective models of sporadic disease when translated into animals. We seem to be missing some key parts of the jigsaw, the trigger event starting many years earlier in the disease process, and what we are looking at now is merely part of a downstream process that is the end stage of neuronal death. (...)

(Anm: The Pesticide on Your Fruit May Lead to Parkinson’s - A new study links likelihood of the brain disease to a combination of chemicals and genetics (healthland.time.com 3.2.2014 (Time).)

- En stark koppling mellan inflammation i hjärnan och ickemotoriska symtom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga hos parkinsonpatienter

Inflammation kopplas till depression
lakemedelsvarlden.se 27.8.2013
Ny forskning visar att ickemotoriska besvär, som nedsatt tankeförmåga, påverkar parkinsonpatienters livskvalitét lika mycket som rörelseproblemen.

En forskargrupp vid Lunds universitet har kunnat visa på en stark koppling mellan inflammation i hjärnan och ickemotoriska symtom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga hos parkinsonpatienter.

Det är den första kontrollstudien där forskarna tittat på nivåskillnader av inflammatoriska markörer i ryggvätskan hos personer med Parkinsons sjukdom och jämfört dessa med friska individer.Resultaten visade att den högsta inflammatoriska aktiviteten fanns hos patienterna med mest allvarliga depressiva och kognitiva symtom.

Men även om resultaten är intressanta är det idag för tidigt att till exempel rekommendera antiinflammatoriska läkemedel vid Parkinsons sjukdom anser forskarna. På lite sikt hoppas forskarna på behandlingar som riktar in sig på dessa symtom hos parkinsonpatienter. (...)

- Parkinsonpasienter og dårlig bevissthet om dyskinesi

Parkinsonian patients and poor awareness of dyskinesias (Parkinsonpasienter og dårlig bevissthet om dyskinesi)
Front. Neurol., 20 March 2014 The question of whether the awareness of levodopa-induced dyskinesias (LID) is reduced, or altogether missing, in patients with Parkinson?s disease (PD) has been attracting growing interest. Why is this topic important? Firstly, as studies addressing the efficacy of drugs on LID employ patients? motor diaries as an outcome measure, poor LID self-awareness might interfere with data collection in clinical trials; secondly, poor LID self-awareness may result in increased doses of dopaminergic drugs, which could in turn be associated with an enhanced risk of side effects such as LID. Lastly, understanding this phenomenon may shed light on some pathophysiological aspects of LID in PD.

The few studies conducted so far concluded that at least a proportion of PD patients are either partially or totally unaware of the presence of LID. These studies used different methods to ascertain LID awareness as well as different patient populations. Consequently, several hypotheses have been postulated to explain poor self-awareness of LID, which suggest that several possible mechanisms may be implicated. (...)

(Anm: dyskinesi; 1 ufrivillige rørsler som kjem av sjukdom eller skade i hjernens basalgangliar; mest alle slike dyskinesiar aukar ved påkjenningar men kverv i søvne; 2 svekte eller hemma eller ugreie rørsler; rørslevanskar, jf tardiv dyskinesi, tremor, korea, myoklonus, tic, dystoni, orofacial (orobuccolingual) dyskinesi. EN dyskinesia. ET [gr dyskinesia rørslevanskar]. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Tardive Dyskinesia Prevalence in the Period of Second-Generation Antipsychotic Use: A Meta-Analysis. Objective: Comparison of tardive dyskinesia (TD) prevalence during contemporaneous treatment with first-generation antipsychotics (FGAs) and/or second-generation antipsychotics. Conclusions: Rating scale–based TD remains highly prevalent, with higher rates during FGA than during SGA treatment. However, TD severity was insufficiently reported to allow for interpretation of the clinical impact of identified TD cases with SGAs and FGAs. Reasons for high geographical variation warrant future research. (SGAs). J Clin Psychiatry 2017.)

- Mislykkede studier tvinger Lundbeck til å avslutte foliglurax ved Parkinsons sykdom, Lu AG06466 ved Tourette syndrom. Lundbeck rapporterte fredag at det avslutter utviklingen av foliglurax for Parkinsons sykdom og Lu AG06466 hos voksne med Tourette-syndrom etter at eksperimentelle legemidler sviktet i deres respektive fase IIa-studier.

(Anm: Failed studies prompt Lundbeck to terminate foliglurax in Parkinson's disease, Lu AG06466 in Tourette syndrome. Lundbeck reported Friday that it is ending development of foliglurax in Parkinson's disease and Lu AG06466 in adults with Tourette syndrome after the experimental drugs failed their respective Phase IIa studies. Commenting on foliglurax, which was being assessed in the AMBLED trial, Lundbeck's R&D chief Johan Luthman said the company was "disappointed" that the drug did not demonstrate sufficient efficacy for patients with Parkinson's disease, but that it has decided to "focus…resources on more promising programmes." However, in regards to Lu AG06466, Lundbeck noted that "while there was insufficient efficacy to proceed with development of Lu AG06466 in Tourette syndrome, the safety and tolerability of the agent was such that further investigational studies in additional indications will proceed." (firstwordpharma.com 27.3.2020).)

(Anm: FDA approves Ingrezza for tardive dyskinesia in adults. (…) Valbenazine is reportedly being studied as a treatment for Tourette syndrome in children and adolescents. (…) “Tardive dyskinesia can be disabling and can further stigmatize patients with mental illness,” Dr. Mathis said in the statement. (…) The side effects of valbenazine include sleepiness and QT prolongation. The agency said the patients taking the drug should not drive, operate heavy machinery, or engage in other potentially dangerous activities. Likewise, the drug should be avoided in patients with congenital long QT syndrome or in those with abnormal heartbeats associated with a prolonged QT interval, the agency said. (clinicalpsychiatrynews.com 12.4.2017).)

(Anm: Ok för behandling av antipsykotika-biverkning. För första gången godkänns ett läkemedel för allvarlig biverkning som ger ofrivilliga ansiktsrörelser. (…) Valbenazin kan i sin tur också ge allvarliga biverkningar, som sömnighet och problem med hjärtrytmen. Patienter med vissa hjärtproblem ska därför inte ta valbenazin, och de som behandlas ska till exempel inte köra bil innan man vet säkert hur läkemedlet påverkar dem, skriver FDA. (lakemedelsvarlden.se 16.5.2017).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage Front. Mitochondria are evolutionary endosymbionts derived from bacteria. Thus, they bear molecules, such as mitochondrial DNA (mtDNA) that contains CpG DNA repeats and N-formyl peptides (FPs), found in bacteria. Immunol. 2016 (20 July 2016).)

(Anm: Mitochondria affect stress responses. CHOP scientist: Cell's powerhouse plays role in mind-body interactions, with long-term health effects. Mitochondria, the tiny structures inside our cells that generate energy, may also play a previously unrecognized role in mind-body interactions. Based on new studies of stress responses, this insight may have broad implications for human psychology and for the biology of psychiatric and neurological diseases. A pioneering scientist in mitochondrial medicine has led research in animals showing how alterations in mitochondrial function lead to distinct physiological changes in hormonal, metabolic and behavioral systems in response to mild stress. (medicalnewstoday.com 3.12.2015).)

(Anm: Mitochondria: "Mood Altering Organelles" that Impact Disease Throughout the Nervous System. Curr Neurovasc Res. 2015 Aug 7. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: PET Imaging of Mitochondrial Complex I with 18F-BCPP-EF in Brain of Parkinson's Disease Model Monkey. (…) CONCLUSION: 18F-BCPP-EF has potential as a PET probe for the quantitative imaging of MC-1 damage in the living brains of PD model monkeys using PET. J Nucl Med. 2016 Feb 11. pii: jnumed.115.169615. [Epub ahead of print].)

(Anm: Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Sep 18:ajpheart.00554.2015. [Epub ahead of print].)

(Anm: Role of altered mitochondria functions in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus.Lupus. 2015 Sep 18. pii: 0961203315605370. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sykdommen som får kroppen til å angripe seg selv. Lupus rammer kvinner ni ganger så ofte som menn. (…) - Tilstanden er vanligst blant kvinner som er i 20- til 40-årene, sier Eide. Menn med lupus kan se ut til å bli oftere angrepet i nyrene enn kvinner med sykdommen, og man kan også oftere se endringer i blodbildet (hemolytisk anemi, lavere antall blodplater eller lavere antall lymfocytter) hos menn. (klikk.no 17.4.2017).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction related to cell damage induced by 3-hydroxykynurenine and 3-hydroxyanthranilic acid: non dependent-effect of early reactive oxygen species production. Neurotoxicology 2015 Sep;50:81-91.)

- Bruk av sertralin (Zoloft-bruk) under graviditet og risikoen for alvorlige misdannelser.

(Anm: Sertraline use during pregnancy and the risk of major malformations. OBJECTIVE: Given the current debate and growing public concerns on selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and birth defects generated by Food and Drug Administration warnings, we aim to quantify the association between first-trimester exposure to sertraline, a first-line treatment, and the risk of congenital malformations in a cohort of depressed women. (…) CONCLUSION: Sertraline use during the first trimester of pregnancy was associated with an increased risk of atrial/ventricular defects and craniosynostosis above and beyond the effect of maternal depression. Nonsertraline SSRIs were associated with an increased risk of craniosynostosis and musculoskeletal defects. Am J Obstet Gynecol. 2015 Jun;212(6):795.e1-795.e12.)

(Anm: The Potential Application of Mitochondrial Medicine in Toxicologic Poisoning. J Med Toxicol. 2015 Apr 24. [Epub ahead of print].)

(Anm: Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model (Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell) (…) The animals were then randomly assigned to receive a commonly prescribed antidepressant, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) marketed under the brand name Zoloft, or a placebo once a day for 18 months. The antidepressant was given in a dose comparable to that given to patients. (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

- Rollen til tarmmikrobiota i modulering av ateroskleroseassosiert immunrespons.

(Anm: Role of gut microbiota in the modulation of atherosclerosis-associated immune response. Abstract Inflammation and metabolic abnormalities are linked to each other. At present, pathogenic inflammatory response was recognized as a major player in metabolic diseases. Inflammation and metabolic abnormalities are linked to each other. At present, pathogenic inflammatory response was recognized as a major player in metabolic diseases. In humans, intestinal microflora could significantly influence the development of metabolic diseases including atherosclerosis. Commensal bacteria were shown to activate inflammatory pathways through altering lipid metabolism in adipocytes, macrophages, and vascular cells, inducing insulin resistance, and producing trimethylamine-N-oxide. However, gut microbiota could also play the atheroprotective role associated with anthocyanin metabolism and administration of probiotics and their components. Here, we review the mechanisms by which the gut microbiota may influence atherogenesis. Front Microbiol. 2015 Jun 30;6:671.)

(Anm: Macrophage Mitochondrial Energy Status Regulates Cholesterol Efflux and is Enhanced by Anti-miR33 in Atherosclerosis. Circ Res. 2015 May 22. pii: CIRCRESAHA.115.305624. [Epub ahead of print].)

(Anm: Association of mutations in the mitochondrial genome with the subclinical carotid atherosclerosis in women. Exp Mol Pathol. 2015 Apr 21. pii: S0014-4800(15)00089-1. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Slideshow: En visuell guide til forståelse av lupus. Hva er Lupus?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. What Is Lupus? Lupus is a lifelong disorder of the immune system. Immune cells attack the body's own healthy tissues, leading to inflammation and tissue damage. Symptoms may be limited to the skin, but more often lupus also causes internal problems such as joint pain. In severe cases, it can damage the heart, kidneys, and other vital organs. Although there's no cure, there are treatments that can minimize the damage. (webmd.com 22.2.2022).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

- Hva du bør vite om lupus og synsproblemer. (– Legemiddelindusert lupus.)

(Anm: What to know about lupus and vision problems. Lupus is a complex autoimmune condition that affects about 1.5 million people in the United States. Although lupus most commonly affects the skin, joints, and internal organs, it can affect many parts of the body, including the eyes. (medicalnewstoday.com 27.1.2022).)

(Anm: Lupus Symptoms, Rash, and Treatment (medicinenet.com 1.12.2018).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Sertralin (Zoloft)-indusert akutt mandibulær dystoni. (- Serotoninreopptakshemmere (SSRI-er har vært knyttet til hendelser av legemiddelindusert parkinsonisme, dystoni, dyskinesi og akatisi. Her beskriver vi en pasient med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og depresjon som utviklet alvorlig mandibulær dystoni med sertralin i fravær av samtidig forskrivning av medisiner, som har potensiell virkning på det dopaminerge systemet. Denne saken understreker behovet for klinikere å være oppmerksomme på denne alarmerende akutte bivirkningen med Zoloft (sertralin), som vanligvis anses å være godt tolerert og trygg.

(Anm: Sertraline induced acute mandibular dystonia. Abstract Specific serotonin reuptake inhibitors have been linked with the occurrence of drug-induced parkinsonism, dystonia, dyskinesia, and akathisia. Here, we describe a patient with a diagnosis of emotionally unstable personality disorder and depression who developed severe mandibular dystonia with sertraline in the absence of concurrent prescription of medications, which have potential action on the dopaminergic system. This case highlights the need for clinicians to be aware of this alarming acute adverse effect with sertraline, which is conventionally considered to be well-tolerated and safe. (…) J Neurosci Rural Pract. 2015 Oct-Dec;6(4):586-7.)

- Dødsrater for Lupus forblir høye i USA.

(Anm: Lupus Death Rates Remain High in U.S. Drop in SLE death rates less than non-lupus mortality. Despite improving trends in mortality, death rates from systemic lupus erythematosus (lupus) remain high compared with those in the general population, and disparities persist between subpopulations and geographic regions, according to a report in the Annals of Internal Medicine. (medpagetoday.com 6.11.2017).)

– Studien viser hvordan vanlig trening, stressreduksjon kan føre til bedre helse hos lupus pasienter.

(Anm: Study shows how regular exercise, stress reduction could lead to better health in lupus patients. Study shows how regular exercise, stress reduction could lead to better health in lupus patients (news-medical.net 19.9.2017).)

(Anm: Lupus Patients at Risk for Stroke. Risks high for women, the young, and during the year after diagnosis. Systemic lupus erythematosus (SLE) patients are more likely to experience ischemic and hemorrhagic stroke than the general population especially in the first year they are diagnosed, according to new research published in Annals of the Rheumatic Diseases. (medpagetoday.com 23.4.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. (…) Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 3.10.2017).)

(Anm: Researchers discover that beneficial bacteria in yogurt may affect severity of lupus (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: New IBD treatments may combine antifungals and probiotics. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. (…) In the new review, the team revisits these findings and makes the case for combining antifungals with probiotics when considering new treatments for IBD. They discuss how fungi and bacteria work together not only at the level of organisms, but also between "kingdoms." (medicalnewstoday.com 4.10.2017).)

(Anm: Patients, May Be Mitigated With Anti-TNF Treatment. Mounting evidence suggests that inflammatory bowel disease and Parkinson’s disease are linked, and that at least some of the medications used to treat IBD might prevent the onset of neurologic symptoms. According to two new studies, people with IBD are up to 28% more likely to develop Parkinson’s than the general population, but treatment with anti-tumor necrosis factor (anti-TNF) agents can markedly reduce that risk. “Both physicians and patients need to be thinking not only (gastroendonews.com 11.7.2018).)

(Anm: Financial Strain Tied to Depression in Women with SLE. Survey: 40% of those reporting high money pressures developed depression. High financial strain nearly doubles the risk of incident depression in women with systemic lupus erythematosus (SLE). In an analysis of data from the Lupus Outcomes Study, financial strain was the only significant socioeconomic predictor of incident depression, reported Patricia P. Katz, PhD, from the University of California, San Francisco, and colleagues in Arthritis Care & Research. (medpagetoday.com 26.4.2017).)

(Anm: For lupus patients, anti-inflammatory immune cells are maturing Into wrong cell type (medicalnewstoday.com 9.3.2016).)

(Anm: Slideshow: Thyroid Symptoms and Solutions (webmd.com 18.1.2021).)
(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)
(Anm: Slideshow: Causes of Fatigue and Sleepiness and How to Fight Them. (webmd).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Fibromyalgia (webmd.com 10.11.2014).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Gout Pictures Slideshow: Causes, Symptoms, and Treatments of Gout (webmd.com 3.2.2016).)
(Anm: Slideshow: What Your Nails Say About Your Health (webmd.com 8.4.2014).)
(Anm: Sinusitis Slideshow: Symptoms, Diagnosis, Treatment (webmd 8.12.2014).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What is pansinusitis? Pansinusitis is when all of the sinuses in the head become infected or inflamed. Usually, a sinus infection, or sinusitis, affects only one or two sinus groups. (medicalnewstoday.com 17.5.2018).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Type 2 Diabetes Overview (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What Eye Problems Look Like (webmed).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. (…) Shrinking lung syndrome. (…) Systemic lupus erythematosus. BMJ 2016;352:h6819 (Published 24 February 2016).)

(Anm: Suicidal Thoughts Seen as Risk in Lupus. —Common among lupus patients with neuropsychiatric manifestations (medpagetoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Ofre i legemiddelstudie får "livsvarig sykdomsutvikling (mintankesmie.no).)

(Anm: Cancer-inflammation 'vicious cycle' detailed in new study (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Cell signaling pathway linked to obesity and Type 2 diabetes (medicalnewstoday.com 11.8.2014).)

(Anm: Mitochondrial function/dysfunction in white adipose tissue. Exp Physiol. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: dystonia; dystoni; endring i muskulaturens spenningstilstand, ofte i form av ufrivillige muskelsammentrekninger (f.eks. i nakkemuskulaturen og svelgmuskulaturen. Dystoni kan være symptom ved indremedisinske og nevrologiske sykdommer, men kan også opptre som bivirkning av legemidler som blokkerer signalsubstansen dopamin. Akutte dystonier sees hos yngre menn noen dager etter at vedkommende har begynt på relativt høye doser med nevroleptika. (...) Ved akutte dystonier på grunn av legemidler er behandlingen tilførsel av antiparkinsonmidler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Stopper betennelse, stopper Parkinson

Stopper betennelse, stopper Parkinson
aftenposten.no 6.9.2013
Forskere har lenge hatt mistanke om at en form for betennelse er det som fører til at hjerneceller dør i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det er særlig pasienter med symptomer på depresjon og nedsatt kognitivevne som er utsatt. Å stanse betennelsesreaksjon i hjernevæsken kan dermed være en måte å stoppe utviklingen av sykdommen på, skriver svenske forskere i en artikkel i Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences. (...)

- Spiser hval, får Parkinson

Spiser hval, får Parkinson
nrk.no 18.2.2014
Parkinsons sykdom rammer nesten dobbelt så ofte på Færøyene som i Norge. Det kan ha med hvalspising å gjøre.

De som spiser tradisjonell kost på Færøyene, utvikler oftere Parkinsons sykdom. Tradisjonell kost på Færøyene det vil først og fremst si grindhval.

Hvalkjøttet inneholder store konsentrasjoner kvikksølv, mens spekket inneholder PCB. (...)

- Hjärnan får mindre dopamin vid långvarig behandling av parkinson

Hjärnan får mindre dopamin vid långvarig behandling av parkinson
dagensmedicin.se 18.2.2013
Mängden av neurotransmittorn dopamin minskar i hjärnan vid långvarig behandling mot parkinson.¬ Det pekar en ny avhandling från Umeå på.

Parkinsons sjukdom behandlas vanligtvis med levodopa som omvandlas till dopamin i hjärnan. Vid långvarig behandling av parkinson drabbas patienterna ofta av dyskinesi, det vill säga ofrivilliga rörelser.

– Den nuvarande hypotesen är att dyskinesi beror på höga nivåer av dopamin, säger Nina Nevalainen, doktorand vid Umeå universitet.

Hennes egna rön pekar i stället¬ på att det är tvärtom: Nivån av dopamin i hjärnan minskar vid långvarig behandling.

I en studie i avhandlingen har råttor inducerats med Parkinsons sjukdom för att sedan antingen behandlas med levodopa eller ingå i kontrollgruppen.

Det visade sig att koncentrationen av dopamin var lägre hos råttor efter flera veckors daglig levodopabehandling i jämförelse med hos ickebehandlade djur. Nina Nevalainen påpekar att det råder brist på behandlingsalternativ vid sjukdomen och att det därför är viktigt att öka förståelsen om mekanismerna bakom långtidsbehandling med levodopa.

I en annan studie som ingår i avhandlingen visar hon att det antidepressiva läkemedlet ¬fluoxetine har en dämpande effekt på ofrivilliga rörelser i djurförsök då det ges i kombination med levodopa.

– Depression är en del av sjukdomsbilden och därför vore det fördelaktigt om detta läkemedel skulle kunna användas både som antidepressivt preparat men även för att motverka dyskinesier.

– Jag tror att det behövs fler skräddarsydda alternativ för dem som lider av sjukdomen, säger Nina Nevalainen. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- L-dopa var bäst som startbehandling vid parkinson (Richard Gray och hans kollegor anser att resultaten troligen kommer att ändra praxis över hela världen)

L-dopa var bäst som startbehandling vid parkinson
dagensmedicin.se 11.6.2014
Äldre patienter som är nydiagnostiserade med Parkinsons sjukdom kan tjäna på att börja behandling med det beprövade läkemedlet L-dopa i stället för nyare parkinsonmediciner, enligt ny stor studie i tidskriften Lancet.

Resultaten baseras på en uppföljning av över 1 600 deltagare – den hittills största kliniska prövningen vid sjukdomen.

Patienter som lottats till L-dopa hade efter tre år lite mindre rörelseproblem och lite bättre livskvalitet, jämfört dem som lottats till att börja med antingen en dopaminagonist eller en så kallad MAO B-hämmare.

Skillnaderna kvarstod efter upp till sju års uppföljning.

Vidare uppgav patienterna i L-dopagruppen att de hade lättare att hantera dagliga aktiviteter, kände mindre stigma och hade bättre kommunikation, jämfört med patienterna i kontrollgrupperna. 

Skillnaderna till fördel för L-dopa var visserligen små, enligt studiens ledare, Richard Gray, professor vid University of Oxford i Storbritannien.

– Men ser man på effekt, biverkningar, livskvalitet och kostnader på kort och lång sikt så är ändå det gamla läkemedlet L-Dopa den bästa startbehandlingen för de flesta patienterna, säger han i ett pressmeddelande från Lancet.

Richard Gray