Giftinformasjonen (Helsedirektoratet) (Helsebiblioteket.no)

Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no)

Er paracetamol levertoksisk også i små doser? Paracetamol i terapeutiske doser ga betydelig stigning av alaninaminotransferasenivået (ALAT) hos mange friske forsøkspersoner. (Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2633)

Paracetamol causes most liver failure in UK and US (BMJ 2006;332:628 (18 March))

Det amerikanska läkemedelsverket FDA varnar för risk för allvarliga hudreaktioner med paracetamol (dagensmedicin.se 2.8.2013)

Fler samtal om förgiftning efter avreglering (Läkemedelsvärlden (28.3.2007))

- Vi tar en pille for alt som er ille På fem år har salget av Paracet og andre reseptfrie smertepiller økt med fire millioner i Oslo. (oslopuls.no 8.1.2007)

Migrene (legemidler) (mintankesmie.no)

Hodepine (mintankesmie.no)

Statens legemiddelverk (SLV) (aftenposten.no 13.12.2006)

- Hvor står vi mht. paracetamol? (- Stadig flere henvendelser om forgiftninger med paracetamol.)

(Anm: Editorials. Hvor står vi mht. paracetamol? (Where are we now with paracetamol?) Viktige spørsmål er fortsatt ubesvart om det mest brukte legemidlet i Storbritannia (Important questions remain unanswered about the most widely used drug in the UK) Når en lege anbefaler et nytt legemiddel er det spørsmål som en pasient håper å få et svar på. Vil behandlingen fungere for mitt kliniske problem? Finnes det bivirkninger? Hvor mange piller tar jeg? Paracetamol ble introdusert i medisinsk praksis i Storbritannia i 1956. Det er det mest brukte og forskrevne legemidlet i Storbritannia og er generelt ansett for å være effektivt og trygt i terapeutiske doser. I de senere årene er det imidlertid i studier reist spørsmål mht. deres effekt og sikkerhet.1 2 Hvor står vi mht. pasientens tre spørsmål? (…) (When a doctor recommends a new medicine there are questions that a patient would hope to have answered. Will the treatment work for my clinical problem? Are there side effects? How many tablets do I take? Paracetamol was introduced into UK medical practice in 1956. It is the most widely used and prescribed drug in the UK and is generally considered to be effective and safe in therapeutic doses. In recent years, however, studies have raised questions regarding its efficacy and safety.1 2 Where are we with regard to the patient’s three questions?) BMJ 2015;351:h3705 (Published 10 July 2015.)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Undersøkelse: Hver fjerde 10–12-åring bruker smertestillende medisiner.

(Anm: Undersøkelse: Hver fjerde 10–12-åring bruker smertestillende medisiner. SMERTESTILLENDE: Det langt flere jenter enn gutter som rapporterer at de daglig opplever kvalme, smerter i hodet, mage, nakke eller skuldre. Det er flere av de eldre barna som bruker smertestillende hyppig, ifølge undersøkelsen Ungdata junior. De fleste barna i aldersgruppen ti til tolv år forteller at de er veldig eller ganske fornøyde med egen helse, viser resultater fra undersøkelsen Ungdata junior. Likevel svarer så mange som 24 prosent, at de har brukt smertestillende tabletter i løpet av siste uke. Flere av de eldre barna i undersøkelsen bruker smertestillende hyppig. På 7. trinn har 29 prosent av jentene brukt smertestillende og 21 prosent av guttene, skriver OsloMet i en melding på sine nettsider. (dagensmedisin.no 16.8.2022).)

- Advarer om vanlig diagnose: – Altfor lite kontroll. (– Dersom man har et overforbruk av smertestillende eller migrenemedisiner kan man få det som heter medikamentoverforbrukshodepine, sier Lundqvist.)

(Anm: Advarer om vanlig diagnose: – Altfor lite kontroll. Pillene som skal hjelpe deg, kan fort endte opp med å gjøre vondt verre. Nevrolog Christofer Lundqvist mener Norge bør ta grep. OVERFORBRUK: Det kan få store konsekvenser dersom man bruker for mye paracet eller andre smertestillende. Det er lett å ty til legemidler som Paracet og Ibux når man merker at hodepinen kommer snikende. (…) – Fordi det er så lett tilgjengelig er det nok mange som tenker at det er helt ufarlig, sier Christofer Lundqvist, overlege ved nevroklinikken på Akershus universitetssykehus. Men pillene som skal lindre smertene, kan også ende opp med å forårsake mer smerter. – Dersom man har et overforbruk av smertestillende eller migrenemedisiner kan man få det som heter medikamentoverforbrukshodepine, sier Lundqvist. (tv2.no 7.5.2023).)

- Ännu fler unga tjejer överdoserade läkemedel. (- Totalt fick Giftinformationscentralen 9 235 frågor om ungdomar som överdoserat läkemedel under 2022 vilket var en ökning med 23 procent från föregående år.) (- Ökningen har pågått under en rad av år.)

(Anm: Ännu fler unga tjejer överdoserade läkemedel. Giftinformationscentralen presenterar nya, dystra siffror om avsiktliga förgiftningar i fjol. Oro hos Giftinformationscentralen Giftinformationscentralens årsrapport för 2022 visar att samtalen om självdestruktiva handlingar ökade i hela åldersgruppen 10-19 år. Allra mest ökade de som gällde tonårstjejer i åldrarna 15–‍19 år. Trenden syns i samtal från både allmänheten och sjukvården. – Det här är signaler som samhället behöver ta på största allvar. Vi ser med oro på att antalet avsiktliga självdestruktiva handlingar bara tycks öka, säger Luisa Becedas, verksamhetschef på Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. (…) Paracetamol fortsatt vanligaste medlet Den vanligaste självdestruktiva handlingen bland unga är att avsiktligt överdosera läkemedel. Totalt fick Giftinformationscentralen 9 235 frågor om ungdomar som överdoserat läkemedel under 2022 vilket var en ökning med 23 procent från föregående år. Ökningen har pågått under en rad av år. (…) Ökar trots åtgärder Frågorna om överdoseringar av paracetamol har ända sedan 2010 ökat markant. Och samma utveckling fortsätter trots flera åtgärder. (lakemedelsvarlden.se 8.3.2023).)

 

- Advarer mot Ibux: – Kan nedsette fruktbarheten.

(Anm: Advarer mot Ibux: – Kan nedsette fruktbarheten. Statens Legemiddelverk anbefaler å bruke Paracet som smertestillende legemiddel fremfor Ibux. En av årsakene er nedsatt fruktbarhet hos kvinner. (…) Kan påvirke fruktbarheten – Vi anbefaler Paracet som førstevalg da det kan brukes av alle fra spedbarn til gamle og av gravide og ammende. I anbefalte doser gir det sjelden bivirkninger og kan kombineres med de fleste legemidler, sier overlege ved Statens Legemiddelverk, Morten Finckenhagen, til TV 2. Han understreker at personer med leversvikt, alvorlig underernæring eller høyt alkoholforbruk likevel ikke bør bruke Paracet. (tv2.no 6.2.2023).)

- Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. (- PARACETAMOL: Det smertestillende virkestoffet paracetamol selges under flere merkenavn i Norge.) (- Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo.)

(Anm: Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. En av verdens mest brukte smertestillende medisiner har en skummel bivirkning, viser ny studie. (…) Selv om virkestoffet kan hjelpe deg med hodepine, viser det seg at det også gjør noe helt annet med deg. Det skriver det vitenskapelige nettstedet ScienceAlert. Økt risikoatferd Ifølge en studie fra 2020 kan virkestoffet acetaminofen, eller paracetamol, som det er bedre kjent som, føre til økt risikoatferd. I den amerikanske studien, som ble publisert i det fagfellevurderte legetidsskriftet Social Cognitive and Affective Neuroscience, deltok 189 collegestudenter. De fikk enten 1000 milligram paracetamol, eller en placebotablett, som så identisk ut. Etter å ha ventet på at medisinen skulle begynne å virke, skulle deltakerne vurdere ulike aktiviteter basert på hvor risikabel de syntes de virket, skriver Ohio State News i en pressemelding. Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo. (…) - Når nesten 25 prosent av befolkningen i USA tar acetaminofen hver eneste uke, kan redusert risikovurdering og økt risikotaking få konsekvenser for samfunnet, sier en av studiens forfattere, Baldwin Way. (dagbladet.no 14.11.2022).)

(Anm: Keaveney A, Peters E, Way B. Effects of acetaminophen on risk taking. Soc Cogn Affect Neurosci. 2020 Sep 24;15(7):725-732.)

- Lindrer kroniske smerter: Metoden begeistrer. Lærer du deg dette grepet, kan du endre opplevelsen din av smerter. (- Overlege Morten Finckenhagen ved Statens Legemiddelverk synes studien er godt gjennomført, og stiller seg positiv til resultatene slik de framstår.)

(Anm: Lindrer kroniske smerter: Metoden begeistrer. Lærer du deg dette grepet, kan du endre opplevelsen din av smerter. En ny studie viser at den medisinfrie metoden har stor effekt.POSITIV: Morten Finckenhagen, spesialist i allmennmedisin og overlege ved Statens legemiddelverk, hyller den medisinfrie metoden mot kroniske smerter. I artikkelen lærer du hvordan du utfører den enkle øvelsen som en ny studie avslører har stor effekt. Hvis du praktiserer mindfulness, kan du redusere opplevelsen din av smerter, ifølge en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet PAIN. Overlege Morten Finckenhagen ved Statens Legemiddelverk synes studien er godt gjennomført, og stiller seg positiv til resultatene slik de framstår. Finckenhagen har, i tillegg til å være lege, praktisert og undervist i mindfulness i flere år. Han er imidlertid ikke overrasket over resultatene, da også tidligere studier har konkludert med at meditasjon kan bidra til smertelindring. Hva som er nytt i denne studien, er at forskerne ved hjelp av avansert hjerneskanning (funksjonell MRI) mener å kunne forklare hva som skjer i hjernen når meditasjon ser ut til å dempe opplevelsen av påført smerte (varme). (dagbladet.no 22.8.2022).)

(Anm: Riegner, Gabriel1; Posey, Grace2; Oliva, Valeria1; Jung, Youngkyoo3; Mobley, William4; Zeidan, Fadel1,*. Disentangling self from pain: mindfulness meditation-induced pain relief is driven by thalamic-default mode network decoupling. PAIN: July 07, 2022 - Volume - Issue - 10.1097/j.pain.0000000000002731.)

- Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka.

(Anm: Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka. Frågorna om paracetamol ökade med sju procent under 2020 jämfört med 2019, enligt Giftinformationscentralen. Förgiftning med paracetamol är fortfarande den vanligaste läkemedelsförgiftningen, och antalet frågor om ämnet fortsätter att öka. Det skriver Giftinformationscentralen, GIC, i sin årsrapport. (lakemedelsvarlden.se 15.3.2021).)

- Paracetamol: Forsker advarer: - Kan være dødelig. (- Bare i området rundt hovedstaden København blir to personer innlagt med forgiftningssymptomer daglig, ifølge forskeren.)

(Anm: Paracetamol: Forsker advarer: - Kan være dødelig. Dansk forsker går ut med tydelig advarsel for influensasesongen. (…) - I verste fall dødelig Nå går den danske forskeren i klinisk toksikologi, Alaa Daoud, ut med en advarsel når det kommer til bruken av legemiddelet. (…) - Det kan gi leverskader og i verste fall være dødelig, sier han i en kronikk publisert hos det danske nettstedet Videnskab.dk. (…) - Det kan gi leverskader og i verste fall være dødelig, sier han i en kronikk publisert hos det danske nettstedet Videnskab.dk. Bare i området rundt hovedstaden København blir to personer innlagt med forgiftningssymptomer daglig, ifølge forskeren. Giftstoffer hoper seg opp Paracetamol er også det legemiddelet som Giftinformasjonen i Norge får flest henvendelser om, opplyser FHI. - Det gjelder både antall henvendelser totalt og henvendelser som er klassifisert som tilfeller med «fare for eller etablert alvorlig forgiftning». (dagbladet.no 16.12.2022).)

- Forsker: Husk at paracetamol kan give leverskader og i værste fald føre til døden. (- Forsker fra Giftlinjen advarer mod at tage for meget paracetamol og giver fem gode råd til at komme smertefrit gennem vinteren.) (- Ét af de fem råd lyder, at du skal vente mindst seks timer, inden du tager paracetamol igen.)

(Anm: Alaa Daoud, forsker i klinisk toksikologi, Giftlinjen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Forsker: Husk at paracetamol kan give leverskader og i værste fald føre til døden. Forsker fra Giftlinjen advarer mod at tage for meget paracetamol og giver fem gode råd til at komme smertefrit gennem vinteren. Ét af de fem råd lyder, at du skal vente mindst seks timer, inden du tager paracetamol igen. (…) Paracetamol – også kendt som Panodil, Pamol eller Pinex – kan være farligt, hvis vi indtager for meget af det. Det kan give leverskader og i værste fald slå dig ihjel. (videnskab.dk 10.12.2022).)

- Ibuprofen (Ibux) kan være farligt for visse mennesker med type 2-diabetes.

(Anm: Ibuprofen kan være farligt for visse mennesker med type 2-diabetes. Kortvarig brug af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) er forbundet med førstegangsindlæggelse for hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes – især for ældre over 80 år, patienter med en dårlig reguleret diabetes og blandt nye brugere af NSAID. Det viser ny forskning præsenteret på hjertekongressen ESC-2022 i Barcelona. NSAID er en forkortelse for Non-Steroide Anti-Inflammatory Drugs og bruges ofte af mennesker med gigt, men takket være lægemidlernes betændelses- og smertedæmpende effekt bruges de også bredt. De købes under navne som ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin), naproxen (Bonyl) og diklofenac (Voltaren, Diclon). ”Der lader til at være en sammenhæng mellem selv korttidsbehandling med NSAID og udvikling af hjertesvigt, selvom det er svært at udtale sig om den kausale sammenhæng (årsag-virknings-sammenhæng, red.) baseret på observationelle data, som vi har brugt i dette studie.” (sundhedspolitisktidsskrift.dk 9.9.2022).)

(Anm: Ibuprofen er et smertestillende (analgetisk) og betennelsesdempende (antiinflammatorisk) legemiddel, som tilhører legemiddelgruppen NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). (…) Virkestoffet ibuprofen selges under flere ulike produktnavn, som for eksempel IbuxKilde: Store norske leksikon.)

- Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt.

(Anm: Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt. Den mye brukte tabletten kan ha en hittil ukjent virkning på moderne kreftbehandling. (Bergens Tidende): Mange kreftpasienter bruker paracetamol for å dempe smertene. Nå viser en fersk studie, som nylig ble lagt frem på den amerikanske kreftkongressen ASCO, at det hyppig brukte legemiddelet kan redusere effekten av immunterapi. Det skriver Dagens Medisin. Immunterapi er en ny type kreftbehandling som aktiverer kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Basert på de nye funnene, skriver forskerne at paracetamol (virkestoffet i blant annet Paracet) bør brukes med forsiktighet på pasienter som behandles med immunterapi. (aftenposten.no 7.7.2022).)

(Anm: Bessede A, et AL. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients. Ann Oncol. 2022 30 : S0923-7534(22)01208-X.)

- Regelmessig bruk av paracetamol knyttet til høyere blodtrykk, ifølge studie. Langvarig paracetamolbruk kan øke risikoen for hjertesykdom og hjerneslag hos personer med høyt blodtrykk, viser en studie.

(Anm: Regular paracetamol use linked to higher blood pressure, study finds. Long-term paracetamol use could increase the risk of heart disease and strokes in people with high blood pressure, a study suggests. Patients who have a long-term prescription for the painkiller, usually used for the treatment of chronic pain, should opt for the lowest effective dose for the shortest possible time, researchers say. The University of Edinburgh study, published in the scientific journal Circulation, is the first large randomized clinical trial to address this question and complements earlier work in observational studies. (medicalxpress.com 7.2.2022).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer.

(Anm: Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer. Laktose, majsstivelse, farvestoffer, polyethylen glycol og andre potentielt allergifremkaldende stoffer forekommer hyppigt i mange lægemidler, viser amerikansk analyse. Allergi over for indholdsstoffer i medicin er et overset problem, siger dansk allergiforsker. 93 pct. af alle orale lægemidler i form af tabletter og kapsler indeholder mindst ét fyldstof, som har potentiale til at fremprovokere en allergisk reaktion. Det viser resultaterne af en større analyse, som fornylig er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine. Forskerne bag undersøgelsen analyserede data fra en national amerikansk database, som indeholder information om […] (dagenspharma.dk 9.5.2019).)

- Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. (- Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. (- Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft.)

(Anm: Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. – Stoffet er like farlig i medisin som i mat, mener Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi. FORBUD: Alle disse produktene har frem til nå inneholdt tilsetningsstoffet titandioksid. (…) For få dager siden ble det forbudt å bruke tilsetningsstoffet titandioksid i matvarer i Norge og EU, etter en risikovurdering fra Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA). (…) I rapporten kommer det fram at stoffet kan skade DNA, som da kan være kreftfremkallende. Likevel er det fortsatt tillatt å bruke titandioksid i legemidler, blant annet i Paracet og Ibux. (…) – Det er ikke tvil om at titandioksid i medisin er like farlig som i mat, sier han. RIDDER: I 2018 ble Tore Midvtedt utnevnt til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for innsatsen innen medisinsk mikrobiologi. Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft. (nrk.no 12.8.2022).)

- Paracetamol – oppdatering av doseringsanbefalingene.

(Anm: Paracetamol – oppdatering av doseringsanbefalingene. På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap har Legemiddelverket utarbeidet nye doseringsanbefalinger. Vi anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Det kan ta tid før denne informasjonen blir oppdatert i alle pakninger med paracetamol. (…) Råd til farmasøyter og annet helsepersonell Kunder kan fortsatt benytte doseringen som står på pakninger som ikke er oppdatert. Dette gjelder også pakninger hvor maksimal døgndose er 4 gram for voksne og barn mellom 40-50 kg. Vi har redusert maksdosen for dette vektintervallet for å øke sikkerhetsmarginen. (legemiddelverket.no 30.6.2022).)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

(Anm: Diklofenak og ibuprofen er assosiert med øket risiko for hjertestans. Diclofenac and ibuprofen are associated with increased risk of cardiac arrest. Use of the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) diclofenac and ibuprofen are associated with a significantly increased risk of cardiac arrest, a large Danish study has found. The authors of the study, which was reported in the European Heart Journal: Cardiovascular Pharmacotherapy,1 said that the findings were a stark reminder that NSAIDs were not harmless and should only be used after consulting a healthcare professional. BMJ 2017;356:j1358 (Published 16 March 2017).)

(Anm: Medisiner hjelper lite mot ryggsmerter. En ny studie viser at medisiner som Ibux og Voltaren ikke hjelper noe særlig mot akutte ryggsmerter. Eksperter mener det bør forskes mer på andre behandlingsmetoder. (nrk.no 4.2.2017).)

- Paracetamol kan forringe mænds chance for at gøre en kvinde gravid.

(Anm: Paracetamol kan forringe mænds chance for at gøre en kvinde gravid. ​Ny forskning viser bekymrende nyt: Store mængder af paracetamol ser ud til at ramme sædcellernes funktion og dermed muligvis evnen til at gøre en kvinde gravid. I et netop afsluttet forskningsstudie har forskere fra Rigshospitalet i samarbejde med franske kollegaer undersøgt, hvordan paracetamol påvirker sædcellerne hos mænd. Det nye studie viser, at det ikke er paracetamol i sig selv, der udgør et problem, men den type metabolitter som paracetamol bliver lavet om til i mændenes sæd. Metabolitterne forstyrrer sædcellens normale funktion, og forringer derved muligvis mandens chance for at gøre kvinden gravid. (…) Når metabolitterne forstyrrer denne sans, kan sædcellen have svært ved at finde frem til ægget. (rigshospitalet.dk 28.3.2022).)

(Anm: Rehfeld A, Frederiksen H, Rasmussen RH, David A, Chaker J, Nielsen BS, Nielsen JE, Juul A, Skakkebæk NE, Kristensen DM. Human sperm cells can form paracetamol metabolite AM404 that directly interferes with sperm calcium signalling and function through a CatSper-dependent mechanism. Hum Reprod. 2022 Mar 8:deac042.)

- Forskning på redusert antall sædceller finner "alarmerende" nivåer av kjemikalier i mannlige urinprøver. (- Fjerning av BPA fra blandingen brakte ikke ned den kombinerte eksponeringen for akseptable nivåer, og paracetamol ble beskrevet som "en driver for blandingsrisiko blant personer som bruker leemidlet".)

(Anm: Research into falling sperm counts finds 'alarming' levels of chemicals in male urine samples.  Scientists searching for the causes of falling sperm counts are getting a clearer picture of the role played by chemical pollutants - and it’s not a pretty one. A study of urine samples from nearly 100 male volunteers has uncovered "alarming" levels of endocrine disruptors known to reduce human fertility. Cocktails of chemicals such as bisphenols and dioxins, which are believed to interfere with hormones and affect sperm quality, were present at levels up to 100 times those considered safe. The median exposure to these chemicals was 17 times the levels deemed acceptable. "Our mixture risk assessment of chemicals which affect male reproductive health reveals alarming exceedances of acceptable combined exposures," wrote the authors of the study, published on Thursday in the journal Environment International. (…) This resulted in a measure of the potential impact of each chemical, which the scientists combined to produce an overall risk measure - or "hazard index" - for the cocktail of compounds. – Brain inflammation caused by air pollution is reducing sperm counts, new study finds The study authors, led by Professor Andreas Kortenkamp of Brunel University London, said they were "astonished" by the magnitude of this hazard index in the volunteers studied. They were also surprised to find that bisphenol A (BPA) was the dominant risk factor, given that recent research had focused on phthalates, which are used in plastics. BPA was followed by dioxins, paracetamol, and phthalates. Removing BPA from the mix did not bring down the combined exposure to acceptable levels, and paracetamol was described as "a driver of mixture risks among subjects using the drug". (euronews.com 2.7.2022).)

(Anm: Kortenkamp A, et al Combined exposures to bisphenols, polychlorinated dioxins, paracetamol, and phthalates as drivers of deteriorating semen quality. Environ Int. 2022 ; 165 : 107322.)

- Hormonforstyrrende stoffer som bisfenol A og ftalat finnes blant annet i plast. (– Vi bruker dem i alt fra plast til hodepinetabletter og matvarer. Det er også i bygningsmaterialer og i husstøv.)

(Anm: Hormonforstyrrende stoffer som bisfenol A og ftalat finnes blant annet i plast. «Forbløffende» mengder hormon­forstyrrende stoffer funnet i urin. Effekten av mange ulike hormonforstyrrende stoffer til sammen utgjør en risiko for testikkelkreft og redusert sædkvalitet, sier dansk forsker. Sædkvaliteten hos menn i den vestlige verden har vært synkende de siste 40 årene og samtidig har tilfeller av penismisdannelser og bryst- og testikkelkreft steget. Hormonforstyrrende stoffer har vært under mistanke og nå har en gruppe forskere funnet nye bevismaterialer: Av nesten hundre urinprøver fra danske menn i alderen 18–30 år inneholdt alle mer hormonforstyrrende stoffer enn det akseptable nivået, som er regnet ut på bakgrunn av modellene og data fra dyreforsøk. Og ikke bare litt høyere: Den minst eksponerte lå 2,7 ganger over, mens den mest eksponerte lå «forbløffende» 103 ganger over, står det i studien, som nettopp er utgitt i tidsskriftet Environment International. (forskning.no 10.7.2022).)

(Anm: Kortenkamp A, et al Combined exposures to bisphenols, polychlorinated dioxins, paracetamol, and phthalates as drivers of deteriorating semen quality. Environ Int. 2022 ; 165 : 107322.)

- Regelmessig daglig inntak av 4 g paracetamol (acetaminophen) øker systolisk blodtrykk (BP) hos personer med hypertensjon med ≈5 mm Hg sammenlignet med placebo; Dette øker kardiovaskulær risiko og stiller spørsmålstegn ved sikkerheten ved vanlig bruk av paracetamol (acetaminophen) i denne situasjonen.

(Anm: MacIntyre IM, Turtle EJ, Farrah TE, Graham C, Dear JW, Webb DJ; PATH-BP (Paracetamol in Hypertension–Blood Pressure) Investigators*. Regular Acetaminophen Use and Blood Pressure in People With Hypertension: The PATH-BP Trial. (…) Conclusions: Regular daily intake of 4 g acetaminophen increases systolic BP in individuals with hypertension by ≈5 mm Hg when compared with placebo; this increases cardiovascular risk and calls into question the safety of regular acetaminophen use in this situation. Circulation. 2022 Feb 8;145(6):416-423.)

- Noen unge bruker Paracet mot "alt".

(Anm: Noen unge bruker Paracet mot "alt". Tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at mange unge bruker smertestillende medisiner som Paracet og Ibux. Ungdom med angst og depresjon bruker medisinene langt oftere enn andre. - De som bruker smertestillende flere ganger i uka eller daglig, må få en annen type hjelp, sier forsker Siv Skarstein. Rundt 18 prosent av norske ungdommer bruker reseptfrie smertestillende legemidler ukentlig eller oftere, ifølge Ungdata-undersøkelsen i 2021. (nhi.no 20.12.2021).)

- Unge jenter brukar smertestillande for å meistre kvardagen: – Mange stappar i seg.

(Anm: Unge jenter brukar smertestillande for å meistre kvardagen: – Mange stappar i seg. Ein av fire jenter i tenåra tek reseptfrie smertestillande kvar veke eller dagleg. – Eit symptom på at mange ikkje har det bra, meiner forskar. (…) Mellom 20 og 25 prosent av jentene ungdoms- og vidaregåande skular brukar reseptfrie smertestillande, som Ibux og Paracet, kvar veke eller dagleg. Det visar ei undersøking Ungdata har gjort. I Sogndal svarer heile 27 prosent av jentene i 1. og 2. klasse på vidaregåande skular at dei gjer det same. – Eg forstår ikkje kvifor. Eg trur ikkje det er bra, seier Flåten. (nrk.no 5.11.2021).)

- Overforbruk i Norge: – Jeg tok smertestillende hver dag. (– Bruker du ofte smertestillende på grunn av hodepine, kan du faktisk ende opp med å få hodepine av legemiddelet, såkalt medikamentutløst hodepine.)

(Anm: Overforbruk i Norge: – Jeg tok smertestillende hver dag. Over halvparten av norske kvinner bruker smertestillende tabletter hver måned eller oftere, viser en ny undersøkelse. Eirin Eriksen Horvei (29) brukte så mye smertestillende at hun i stedet fikk mer smerter og hodeverk. (…) – Bruker du ofte smertestillende på grunn av hodepine, kan du faktisk ende opp med å få hodepine av legemiddelet, såkalt medikamentutløst hodepine. Dette gjelder uavhengig av hva slags type smerter du behandler, enten det er menstruasjonssmerter, hodepine eller annet, sier farmasøyt og fagansvarlig Mia Meland i nettapoteket Apotera. (…) – Høyt studiepress En ny undersøkelse YouGov har gjennomfør på vegne av Apotera, viser at 52 prosent av norske kvinner bruker smertestillende tabletter som Paracet eller Ibux hver måned eller oftere. Under halvparten av disse gjør dette i samråd med lege, ifølge undersøkelsen. – Mange unge kvinner som tar mye smertestillende, tar dette ofte i forbindelse med høyt studiepress når man studerer, sier Meland. Overdreven bruk av smertestillende tabletter kan gi flere uheldige bivirkninger på sikt. (tv2.no 20.6.2022).)

- Jeg har mensen. Hvorfor får ikke jeg kjøpe paracet? (- Det er ingen gode grunner til at 16-åringer ikke skal kunne kjøpe paracet i butikken. Så hvorfor er aldersgrensen 18 år?)

(Anm: Ingeborg Stray Juuhl (17), Unge Høyre. Jeg har mensen. Hvorfor får ikke jeg kjøpe paracet? Har du noen gang opplevd å få intens hodepine midt i skoledagen? Eller å få plutselige mensensmerter som er så ille at ikke du greier å fokusere? Det har nok de aller fleste kvinner. Smerte er en del av hverdagen for mange elever. Det svekker konsentrasjonen og gjør det vanskeligere å fullføre skoledagen. Smertene man opplever, kan ha mange årsaker, men for de fleste har de samme løsning: Man tar paracet. (…) Mer tilgjengelighet Problemet er at det ikke alltid er så lett å få tak i. (…) For å kunne kjøpe Paracet og andre smertestillende på matbutikk, kiosker eller bensinstasjoner må man være 18 år. (…) Jeg mener vi må gjøre det mulig for 16-åringer å kjøpe Paracet i butikken. (…) Hvis man åpner for dette, vil man kunne løpe på butikken i friminuttet og skaffe paracet på et blunk. (aftenposten.no 13.3.2022).)

- Har påvist samanheng mellom angst og smertestillande. (- Svara frå 350 000 ungdommar viser at det er samanheng mellom bruk av reseptfrie smertestillande medisinar og angst og depresjon.) (- I 2020 kjøpte nordmenn reseptfrie legemiddel for 3,5 milliardar kroner, tilsvarande 9,5 millionar pakkar. Forskarane bak studien meiner det sett i lys av forbruket finst alt for lite forsking på verknadar.) (- På pakningane blir det åtvara mot høge dosar, og at langvarig bruk kan gje leverskade. Tilrådd mengde er éin til to tablettar, maksimalt fire gonger i døgnet. Likevel syner tal frå Ungdata at unge, spesielt jenter, har eit stort forbruk, også over tid.)

(Anm: Har påvist samanheng mellom angst og smertestillande. Svara frå 350 000 ungdommar viser at det er samanheng mellom bruk av reseptfrie smertestillande medisinar og angst og depresjon. KUNNSKAP: Studien som er gjort av forskarar ved Oslo Met er den største studien i verda som konkret peikar på at det er samanheng mellom bruken av reseptfrie smertestillande og symptom på psykisk helse. – Vi veit at verkestoffet påverkar korleis hjernen handterer kjensler. Viss det er slik at stoffa i slike medisinar påverkar psyken, så kan det vere på ein direkte negativ måte. Det seier Rune Jonassen, forskar og førsteamanuensis ved Oslo Met. Han og kollegaene har studert svara frå 350 000 norske ungdommar om symptom på psykiske plager og bruken av reseptfrie smertestillande medisinar. Slike medisinar skal i utgangspunktet lindre smerter som hovudverk, tannsmerter, menssmerter og feber. I 2020 kjøpte nordmenn reseptfrie legemiddel for 3,5 milliardar kroner, tilsvarande 9,5 millionar pakkar. Forskarane bak studien meiner det sett i lys av forbruket finst alt for lite forsking på verknadar. (…) På pakningane blir det åtvara mot høge dosar, og at langvarig bruk kan gje leverskade. Tilrådd mengde er éin til to tablettar, maksimalt fire gonger i døgnet. Likevel syner tal frå Ungdata at unge, spesielt jenter, har eit stort forbruk, også over tid. (…) Kan ha negativ påverknad Nyleg kom det også fram at unge er mindre lukkelege enn før, og meir uroa for framtida. (nrk.no 19.11.2021).)

- Regelmessig daglig inntak av 4 g paracetamol (acetaminophen) øker systolisk blodtrykk (BP) hos personer med hypertensjon med ≈5 mm Hg sammenlignet med placebo; Dette øker kardiovaskulær risiko og stiller spørsmålstegn ved sikkerheten ved vanlig bruk av paracetamol (acetaminophen) i denne situasjonen.

(Anm: MacIntyre IM, Turtle EJ, Farrah TE, Graham C, Dear JW, Webb DJ; PATH-BP (Paracetamol in Hypertension–Blood Pressure) Investigators*. Regular Acetaminophen Use and Blood Pressure in People With Hypertension: The PATH-BP Trial. (…) Conclusions: Regular daily intake of 4 g acetaminophen increases systolic BP in individuals with hypertension by ≈5 mm Hg when compared with placebo; this increases cardiovascular risk and calls into question the safety of regular acetaminophen use in this situation. Circulation. 2022 Feb 8;145(6):416-423.)

- Blande Ibux og Paracet? (- Men Ibux er et middel som kan være ganske skummelt, sier Morten Finckenhagen, overlege ved enhet for riktig bruk av legemidler i Statens legemiddelverk.) (- Hvis man tar Ibux over tid, vil mange få mageplager, og man kan også utvikle magesår. I kombinasjon med andre legemidler, og da særlig i gruppen over 50, kan det være veldig farlig, advarer han, og legger til at man da tenker særlig på de som går på blodfortynnende i en eller annen form, som titusenvis av eldre eller godt voksne bruker.)

(Anm: Blande Ibux og Paracet? Om du bør blande disse, kommer an på hvor gammel du er. For unge er det stort sett uproblematisk å blande Ibux og Paracet. Men når du er kommet opp i en viss alder og kanskje bruker andre legemidler, kan Ibux være direkte farlig. IBUX ELLER PARACET? Legemiddelverket er klar i sin anbefaling: Paracetamol (Paracet) bør være førstevalget blant smertestillende. Og for godt voksne er det mange farer ved å bruke ibuprofen (for eksempel Ibux). - Folk flest oppfatter det slik at ettersom smertestillende legemidler som Ibux og Paracet er reseptfrie og kan fås kjøpt på butikken og bensinstasjonen, betyr det at dette er ganske trygge og ufarlige legemidler å bruke. Og det er de til dels: Paracetamol er trygt så lenge det brukes etter anbefalingene i pakningsvedlegget. Men Ibux er et middel som kan være ganske skummelt, sier Morten Finckenhagen, overlege ved enhet for riktig bruk av legemidler i Statens legemiddelverk. - Hvis man tar Ibux over tid, vil mange få mageplager, og man kan også utvikle magesår. I kombinasjon med andre legemidler, og da særlig i gruppen over 50, kan det være veldig farlig, advarer han, og legger til at man da tenker særlig på de som går på blodfortynnende i en eller annen form, som titusenvis av eldre eller godt voksne bruker. (vi.no 2.12.2021).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Forsker slår alarm: Stop salg af smertestillende medicin i supermarkeder. (- De smertestillende midler kan være farlige og give forgiftninger, hvis de bruges forkert.)

(Anm: Forsker slår alarm: Stop salg af smertestillende medicin i supermarkeder. Potentiel farlig medicin sælges uden recept og ordentlig information om bivirkninger, advarer professor i nyt studie. Panodiler, Kodimagnyler og Ipren er smertestillende lægemidler, der kan købes uden recept i danske supermarkeder og kiosker. De smertestillende midler kan være farlige og give forgiftninger, hvis de bruges forkert. Men forbrugerne bliver ikke ordentligt informeret om det. Den eneste lovpligtige information - produkternes indlægssedler - er nærmest umulig at forstå, viser en analyse, der netop er udkommet i det videnskabelige tidsskrift Qualitative Health Communication. (…) »Ifølge EU-lovgivning skal indlægssedlerne være skrevet, så informationen er klar, forståelig, og så den gør brugerne i stand til at bruge produktet rigtigt,« siger Karen Korning Zethsen. »Men sedlerne lever ikke op til reglerne. De er ofte ikke en hjælp for brugeren. De er for eksempel fyldt med vanskelige ord, som en stor del af befolkningen ikke forstår.«  (videnskab.dk 22.2.2022).)

(Anm: Zethsen, K. K. (2022). PILs that give you a headache? The lay-friendliness of non-pharmacy restricted, over-the-counter information leaflets. Qualitative Health Communication 2022: 1(1):44-60.)

- Oksidantstress, mitokondrier og celledødsmekanismer ved legemiddelindusert leverskade: lærdommer fra acetaminophen hepatotoksisitet. (- Legemiddeltoksisitet kan også indusere en inflammatorisk respons med dannelsen av reaktive oksygenarter av Kupffer-celler og nøytrofiler. Hvis de ikke er riktig avgiftet, kan disse ekstracellulært genererte oksidantene spre seg inn i hepatocytter og utløse Mitokondriedysfunksjon og oksidant stress, som deretter induserer MPT og nekrotisk celledød.)

(Anm: Jaeschke H, McGill MR, Ramachandran A. Oxidant stress, mitochondria, and cell death mechanisms in drug-induced liver injury: lessons learned from acetaminophen hepatotoxicity. Abstract Hepatotoxicity is a serious problem during drug development and for the use of many established drugs. For example, acetaminophen overdose is currently the most frequent cause of acute liver failure in the United States and Great Britain. Evaluation of the mechanisms of drug-induced liver injury indicates that mitochondria are critical targets for drug toxicity, either directly or indirectly through the formation of reactive metabolites. The consequence of these modifications is generally a mitochondrial oxidant stress and peroxynitrite formation, which leads to structural alterations of proteins and mitochondrial DNA and, eventually, to the opening of mitochondrial membrane permeability transition (MPT) pores. MPT pore formation results in a collapse of mitochondrial membrane potential and cessation of adenosine triphosphate synthesis. In addition, the release of intermembrane proteins, such as apoptosis-inducing factor and endonuclease G, and their translocation to the nucleus, leads to nuclear DNA fragmentation. Together, these events trigger necrotic cell death. Alternatively, the release of cytochrome c and other proapoptotic factors from mitochondria can promote caspase activation and apoptotic cell death. Drug toxicity can also induce an inflammatory response with the formation of reactive oxygen species by Kupffer cells and neutrophils. If not properly detoxified, these extracellularly generated oxidants can diffuse into hepatocytes and trigger mitochondrial dysfunction and oxidant stress, which then induces MPT and necrotic cell death. This review addresses the formation of oxidants and the defense mechanisms available for cells and applies this knowledge to better understand mechanisms of drug hepatotoxicity, especially acetaminophen-induced liver injury.  Drug Metab Rev. 2012 Feb;44(1):88-106.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Paracetamol fra lever til hjerne: Ny innsikt i legemiddelfarmakologisk virkning og toksisitet. (- I dette dokumentet presenterer vi en omfattende, og oppdatert oversikt over levertoksisitet (APAP), samt en grundig gjennomgang av både giftige og gunstige effekter av APAP i hjernen.) (- APAP overdose er den ledende årsaken til akutt leversvikt på den nordlige halvkule. Historisk har studier på APAP-toksisitet vært fokusert på lever, med endringer i hjernefunksjonen i tilknytniing til sekundære effekter av akutt leversvikt.)

(Anm: Ghanem CI, Pérez MJ, Manautou JE, Mottino AD. Acetaminophen from liver to brain: New insights into drug pharmacological action and toxicity. Abstract Acetaminophen (APAP) is a well-known analgesic and antipyretic drug. It is considered to be safe when administered within its therapeutic range, but in cases of acute intoxication, hepatotoxicity can occur. APAP overdose is the leading cause of acute liver failure in the northern hemisphere. Historically, studies on APAP toxicity have been focused on liver, with alterations in brain function attributed to secondary effects of acute liver failure. However, in the last decade the pharmacological mechanism of APAP as a cannabinoid system modulator has been documented and some articles have reported "in situ" toxicity by APAP in brain tissue at high doses. Paradoxically, low doses of APAP have been reported to produce the opposite, neuroprotective effects. In this paper we present a comprehensive, up-to-date overview of hepatic toxicity as well as a thorough review of both toxic and beneficial effects of APAP in brain. Pharmacol Res. 2016 Jul;109:119-31.)

(Anm: Paracetamol (eller acetaminophen) er et smerte- og febernedsettende legemiddel som, dersom det brukes i 15 dager eller mer per måned i minst tre måneder, kan gi medikamentoverforbrukshodepine. En bør vise forsiktighet ved bruk av store doser, som kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning (en.wikipedia.org).)

- Feber kan hjælpe dit immunsystem. Feber er en plage, men der tegner sig et billede af formålet med feber. (- Kroppens normale temperatur siges generelt at være 37° C, men alt mellem 36,5° C og 37,5° C betragtes som normalt. Når kropstemperaturen op på 38° C, har man officielt feber.)

(Anm: Feber kan hjælpe dit immunsystem. Feber er en plage, men der tegner sig et billede af formålet med feber. Kroppens normale temperatur siges generelt at være 37° C, men alt mellem 36,5° C og 37,5° C betragtes som normalt. Når kropstemperaturen op på 38° C, har man officielt feber. I takt med, at nyheden om coronavirus spredtes verden over, begyndte folk at hamstre paracetamol. Nogle steder steg prisen på midlet markant. Det kommer næppe som en overraskelse, da feber er et af de primære symptomer, hvis man er smittet. Vi bruger ofte midler som paracetamol og ibuprofen til at nedbringe feber, fordi vi tror, at feber i bedste fald er et passivt og uønsket element i forbindelse med sygdom og i værste fald bidrager direkte til vores sygdom. Omfattende beviser peger nu på, at fe... (jyllands-posten.dk 14.8.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Ekspertgruppe: Gravide skal være varsomme med panodiler. 40-50 procent af danske gravide tager paracetamol (fås bl.a. under navnene Panodil, Pine og Pamol) under deres graviditet. Men smertestillende medicin med paracetamol bør kun bruges under graviditet, hvis der er gode medicinske grunde til det – og i lavest mulige dosis. Det mener international ekspertgruppe, som er bekymret for potentielle skader på det ufødte barn.

(Anm: Ekspertgruppe: Gravide skal være varsomme med panodiler. 40-50 procent af danske gravide tager paracetamol (fås bl.a. under navnene Panodil, Pine og Pamol) under deres graviditet. Men smertestillende medicin med paracetamol bør kun bruges under graviditet, hvis der er gode medicinske grunde til det – og i lavest mulige dosis. Det mener international ekspertgruppe, som er bekymret for potentielle skader på det ufødte barn. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Et for højt forbrug af paracetamol kan muligvis skade det ufødte barn, og derfor bør gravide kun tage smertestillende medicin i samråd med egen læge, og hvis der er en god medicinsk begrundelse. Opfordringen kommer fra en international ekspertgruppe på 13 forfattere med 78 medunderskrivere, der netop har publiceret en gennemgang af de eksisterende data. På denne baggrund har de fremsat en række anbefalinger for området i tidsskriftet Nature Reviews Endocrinology. Forskningsleder David Møbjerg Kristensen, Dansk Hovedpinecenter, er en af flere forskere i ekspertgruppen fra Rigshospitalet. Han har i en årrække forsket inden for området og har været med til at gennemlæse de mange videnskabelige publikationer, der ligger til grund for ekspertgruppens anbefalinger. "Forskningen på tværs af mange lande viser en mulig sammenhæng mellem et højt forbrug af paracetamol og skader på det ufødte barn, f.eks. misdannelser af nyfødtes kønsorganer og neurologiske sygdomme som ADHD og autisme. Disse studier bliver underbygget af dyre- og cellestudier, som viser de samme sammenhænge. Vi ved efterhånden så meget, at vi synes, at kvinder skal informeres bedre, så de har muligheden for at vælge eller fravælge paracetamol på et oplyst grundlag. Især fordi studier indikerer, at en del gravide ikke betragter paracetamol som et rigtigt lægemiddel," siger David Møbjerg Kristensen. Han påpeger, at ekspertgruppens gennemgang af forskningen på området nu giver de europæiske og amerikanske lægemiddelmyndigheder muligheden for at vurdere, om der er behov for mere skærpede advarsler til gravide, f.eks. i form af synlige mærkater på pakkerne med paracetamol. (propatienter.dk 24.9.2021).)

(Anm: Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nat Rev Endocrinol (2021). https://doi.org/10.1038/s41574-021-00553-7.)

– Hvis du tar en paracet hver dag, har det egentlig ingen konsekvens (…) sier Madsen til TV 2.) (- Rystende tall om norske tenåringer.) (- I den store UngData-undersøkelsen går det frem at hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken.) (- Ti prosent gjør det hver eneste dag.) (- Blir vane som voksen.)

(Anm: Rystende tall om norske tenåringer. I den store UngData-undersøkelsen går det frem at hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken. Ti prosent gjør det hver eneste dag. (…) – Kan få alvorlige bivirkninger Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mener overforbruk av smertestillende medikamenter hos ungdom kan føre til både psykiske og fysiske bivirkninger. – Hvis du tar en paracet hver dag, har det egentlig ingen konsekvens. Men hvis du bruker mer, kan du få både alvorlige bivirkninger, men du kan også mer eller mindre bli avhengig av disse legemidlene. Du kan få noe som heter «medikamentoverforbrukshodepine». Har du brukt dette lenge, kan det faktisk utløse hodepine, sier Madsen til TV 2. (…) Blir vane som voksen Undersøkelsen kan også brytes ned på kommuner, og i enkelte kommuner er det så mange som hver tredje ungdom som oppgir at de har et svært høyt forbruk av smertestillende medisiner som Ibux og Paracet. En av kommunene er nettopp Sande kommune. (tv2.no 21.10.2019).)

- Paracet mot smerter eller hodepine? Endrer anbefalingene. Anbefalingen for de fleste paracetamol-produktene har til nå vært at det kan tas inntil 3 ganger i døgnet. (- Produkter med paracetamol er for eksempel Paracet, Pinex, Panodil og Paracetamol Norfri.) (- På bakgrunn av Legemiddelverkets anbefaling, endres dette nå til at paracetamol kan tas inntil 4 ganger i døgnet.)

(Anm: Paracet mot smerter eller hodepine? Endrer anbefalingene. Legemiddelverket endrer anbefalingene for hvor mye du kan ta av de smertestillende medisinene paracetamol - som for eksempel Paracet. På bakgrunn av oppdatert kunnskap, endres nå dose-anbefalingene for paracetamol. Produkter med paracetamol er for eksempel Paracet, Pinex, Panodil og Paracetamol Norfri. Anbefalingen for de fleste paracetamol-produktene har til nå vært at det kan tas inntil 3 ganger i døgnet. På bakgrunn av Legemiddelverkets anbefaling, endres dette nå til at paracetamol kan tas inntil 4 ganger i døgnet. (vi.no 12.11.2021).)

– Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen.)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Studie: Paracetamol har mer bivirkninger enn antatt. En gjennomgang av studier kan tyde på at bivirkningene ved langtidsbruk av paracetamol er alvorligere enn tidligere antatt. (- Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, sier denne studien ikke rokker ved myndighetenes råd om paracetamol som førstevalg ved smerte.) (– Det gode med paracetamol er at det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler.)

(Anm: Studie: Paracetamol har mer bivirkninger enn antatt. En gjennomgang av studier kan tyde på at bivirkningene ved langtidsbruk av paracetamol er alvorligere enn tidligere antatt. (…) Svakheter ved studien Tilsvarende var det økt forekomst av bivirkninger i mage-tarmkanalen, slik som magesår og blødning. Det synes også å være en sammenheng mellom nedsatt nyrefunksjon og paracetamol-bruk, ifølge fire studier. (…) Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, sier denne studien ikke rokker ved myndighetenes råd om paracetamol som førstevalg ved smerte. Alternativet er verre – Det er mye usikkerhet knyttet til denne studien, og man skal være forsiktig med å legge for mye vekt på slike enkeltstudier, sier Madsen. (…) – Det gode med paracetamol er at det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler. Paracetamol står seg godt som førstevalg ved smerter, men som for alle andre legemidler gjelder riktig bruk; ingen skal bruke for høye doser eller ta smertestillende når man ikke har behov for det, sier Madsen. (dagensmedisin.no 8.5.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. (- Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom.)

(Anm: Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom. Tilstanden er vanskelig å oppdage i starten, og forskere tror en stor andel nordmenn går udiagnostisert. Dette er symptomene. Andelen nordmenn med kronisk nyresykdom er omtrent fire prosent, viser en ny studie. Det reelle tallet kan imidlertid være langt høyere enn som så. Forskningen, som nylig ble publisert i The Lancet Regional Health – Europe, har foregått i 11 land, og tar utgangspunkt i data fra til sammen 2,4 millioner pasienter med kronisk nyresykdom. Ifølge studien er det sannsynlig at en av ti personer kan ha kronisk nyresykdom – og at to av tre av disse lever uten å ha fått sykdommen påvist. (…) Tegn på nyresykdom Vis mindre – Tretthet – Kvalme – Hyppig eller sjelden vannlating – Hevelse rundt øynene og i armer og bein (ødem) – Sykdomsfølelse – Vekttap og manglende appetitt – Skummende urin – Mørk urin, som Coca-Cola – Utslett og kløe Kilde: Helse-Norge (vg.no 11.8.2022).)

- 10 prosent av befolkningen kan ha kronisk nyresykdom. (- Forskere tror at flertallet med sykdommen i Norge ikke er blitt diagnostisert.) (- Høyt blodtrykk og diabetes er antakelig årsak til rundt halvparten av alle tilfeller i Norge.) (- Tangen er likevel enig med professor Birkeland i at allmennlegene bør bli bedre til å ta urinprøver for å oppdage nyresvikt.)

(Anm: 10 prosent av befolkningen kan ha kronisk nyresykdom. Forskere tror at flertallet med sykdommen i Norge ikke er blitt diagnostisert. En ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet Regional Health – Europe forteller oss at 4 prosent av befolkningen i Norge er diagnostisert med kronisk nyresykdom. Samtidig mener forskerne at helsevesenet kun har funnet fram til et mindretall av dem med nyresykdom her i landet. – Vi tror det reelle tallet ligger på omtrent 10 prosent, sier Kåre Inge Birkeland til Dagens Medisin som først omtalte saken. Birkeland er professor ved Universitetet i Oslo og en av forskerne bak den nye studien. (…) Høyt blodtrykk og diabetes er antakelig årsak til rundt halvparten av alle tilfeller i Norge. Men listen over mulige årsaker er lang. Forekomsten øker med alder og er størst blant eldre. (…) – Det blir et spørsmål om hva som skal diagnostiseres når. I allmennmedisin har vi nok ingen tradisjon for å sette diagnosen kronisk nyresvikt ved stadium en og to, og vårt diagnosesystem er også upresist. Tangen er likevel enig med professor Birkeland i at allmennlegene bør bli bedre til å ta urinprøver for å oppdage nyresvikt. (forskning.no 18.7.2022).)

- Antidepressiva pluss vanlige smertestillende midler kan øke blødningsrisikoen. (- "Når du forskriver  SSRI-er (lykkepiller) til pasienter som allerede er på NSAIDer, økte sjansen for å utvikle en øvre gastrointestinal blødning med 75 %," sa ledende forsker Dr. Syed Alam, sjef for indremedisin  ved Creighton University School of Medicine, i Omaha, Neb.)

(Anm: Antidepressants plus common painkillers may raise bleeding risk. (HealthDay)—Antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are a mainstay of depression treatment, but a new study warns that taking common painkillers alongside SSRIs may raise the chances for intestinal bleeding. In a review of 10 published studies involving 6,000 patients, researchers found that those taking SSRIs (such as Celexa, Paxil, Prozac and Zoloft) and pain medications called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like Advil and Aleve had an increased risk for gastrointestinal bleeding. "When adding SSRIs to patients already on NSAIDs, the odds of developing an upper gastrointestinal bleed increased by 75%," said lead researcher Dr. Syed Alam, chief resident in internal medicine at Creighton University School of Medicine, in Omaha, Neb. (medicalxpress.com 26.10.2021).)

- Förgiftning med paracetamol ökar åter. Förgiftningar med paracetamol ökar nu åter efter en tillfällig nedgång rapporterar Giftinformationscentralen.

(Anm: Förgiftning med paracetamol ökar åter. Förgiftningar med paracetamol ökar nu åter efter en tillfällig nedgång rapporterar Giftinformationscentralen. Kraftigt ökad receptförskrivning misstänks bidra. Förgiftningar med paracetamol fortsätter att öka och att toppa listan över läkemedlen bakom överdosfrågor från sjukvården till Giftinformationscentralen, GIC. Ökningen har inte kunnat stoppas trots flera åtgärder. Det oroar GIC som misstänker att den kraftigt ökade receptförskrivningen av paracetamol bidrar till problemet. GIC vill nu undersöka om misstanken stämmer och vilka åtgärder som i så fall bör sättas in. (lakemedelsvarlden.se 14.1.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- For mykje paracetamol hemmar hjerneutvikling. Det same kan petrokjemisk og anna organisk forureining gjera. Men det skal større mengder til enn det vi møter i kvardagen.

(Anm: For mykje paracetamol hemmar hjerneutvikling. Det same kan petrokjemisk og anna organisk forureining gjera. Men det skal større mengder til enn det vi møter i kvardagen. Ein fordel med å studera cellekulturar i laboratoriet, det forskarane kallar in vitro, er at ein kan utsetja cellene for påkjenningar som det ville vera uetisk å utsetja den levande organismen for. Det er det Nils-Anders Labba har gjort, for å testa ut nye metodar for in vitro-studiar av levande celler. Labba, som er del av endringsmiljøet PharmaTox ved Universitetet i Oslo, disputerer i februar for doktorgraden sin ved Farmasøytisk institutt. – Vi har forska på to celletypar: hjerneceller frå nyklekte kyllingar, og menneskelege kreftceller som har blitt behandla slik at dei er svært like hjerneceller, og som gjev oss resultat som kan overførast til vanlege hjerneceller, forklarar han. (…) Diskuter legemiddelbruk med lege For paracetamol heldt det med betydeleg mindre. Likevel måtte dei opp i seksten gonger storleiken på ein vanleg dose. – Det er kanskje tenkeleg at nokon som er gravid puttar i seg så mykje på ein gong, og vi fann òg den same effekten ved eksponering over lang tid, seier Labba. – Men eg må understreka at dette dreier seg om in vitro-resultat som krev betydeleg meir forsking før ein kan demonstrera klinisk relevans, og eg håpar og trur at gravide er klar over at legemiddelbruk i svangerskapet alltid bør diskuterast og avklarast med lege. (titan.uio.no 19.1.2022).)

- Kitchen klar med ny kampanje for Paracet: - Snakker til hjertet.

(Anm: Kitchen klar med ny kampanje for Paracet: - Snakker til hjertet. - Kitchen gikk seirende ut med et konsept som vi falt utrolig for, sier Cecilie Ramm i Karo Pharma. (kampanje.no 2.11.2020).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Det er vigtigt også at have fokus på nyrerne ved paracetamolforgiftning.

(Anm: Det er vigtigt også at have fokus på nyrerne ved paracetamolforgiftning. Mens paracetamols levertoksiske effekter er velkendte, er der mindre fokus på den nefrotoksiske effekt, som kan forekomme uden samtidig leverpåvirkning. (ugeskriftet.dk 22.5.2019).)

- Akut nyresvigt hos en rask 19-årig kvinde efter indtag af syv gram paracetamol.

(Anm: Akut nyresvigt hos en rask 19-årig kvinde efter indtag af syv gram paracetamol. n this case report, a 19-year-old woman was admitted with delayed acute renal failure due to a paracetamol intake of 7 g. No liver damage was present, and the renal function recovered spontaneously after a few weeks. Paracetamol is the most common cause of medical induced overdose or death. It is well known, that poisoning from paracetamol may cause liver damage, but the risk of renal toxicity is known to a lesser extent. Acute renal failure due to paracetamol overdose may easily be missed due to the delayed manifestation. Ugeskr Læger 2019;181:V10180742).)

- Smertestillende: Så mye kan være farlig for deg. (- Feil bruk av reseptfrie smertestillende kan gi mer alvorligere plager enn de man ønsker å kurere, ifølge ekspertene.) (- Legemiddelverkets råd er at 4 gram paracetamol (4000 milligram) er maksimalt dose i løpet av en 24-timersperiode for en voksen person. Alt over dette, kan være farlig.)

(Anm: Smertestillende: Så mye kan være farlig for deg. En tablett mot artroseplagene. Og en for å kompensere for rødvinen fra i går. Og kanskje et par mer enn anbefalt. Er det så farlig? Feil bruk av reseptfrie smertestillende kan gi mer alvorligere plager enn de man ønsker å kurere, ifølge ekspertene. (…) Legemiddelverkets råd er at 4 gram paracetamol (4000 milligram) er maksimalt dose i løpet av en 24-timersperiode for en voksen person. Alt over dette, kan være farlig. (…) 1. november i fjor forsvant også Voltarol fra det reseptfrie sortimentet, og må nå foreskrives av lege. Statens legemiddelverk fattet vedtak om dette etter en studie som viste at stoffet som er i Voltarol, diklofenak, hadde noen alvorlige bivirkninger. – Vi snakker blant annet om hjertekrampe og hjerteinfarkt. Det forteller medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til VG. – Var det en vanskelig avgjørelse? – Ja, fordi Voltarol er et godt og effektivt betennelsesdempende legemiddel som brukes av et stort antall personer her i landet – blant annet i forbindelse med hofteledd- og kneleddsslitasje, ryggsmerter, leddgikt og artrose. Men på grunn av faren for bivirkninger, må pasienter nå få det på resept, etter at fastlegen har gjort en vurdering av risikoen hos hver enkelt, forteller Steinar Madsen. (vg.no 26.1.2022).)

- Det vanligste smertestillende legemidlet i verden er blitt knyttet til risikovillig atferd. (- Acetaminophen, også kjent som paracetamol og selges mye under merkenavnene Tylenol og Panadol, øker også risikotaking, ifølge en studie fra september 2020 som målte endringer i folks atferd når de var under påvirkning av vanlig reseptfri medisinering.) (- Resultatene føyer seg til en ny undersøkelse som antyder at acetaminophens (paracetamols) effekter på smertelindring også til å omfatte forskjellige psykologiske prosesser, noe som senker folks mottakelighet (reseptivitet) for sårede følelser (krenkelser), opplevelser av redusert empati, og t.o.m. sløvede (avstumpede) kognitive funksjoner.

(Anm: The Most Common Pain Relief Drug in The World Has Been Linked to Risk-Taking Behaviour. One of the most consumed drugs in the US – and the most commonly taken analgesic worldwide – could be doing a lot more than simply taking the edge off your headache, recent evidence suggests. Acetaminophen, also known as paracetamol and sold widely under the brand names Tylenol and Panadol, also increases risk-taking, according to a September 2020 study that measured changes in people's behaviour when under the influence of the common over-the-counter medication. "Acetaminophen seems to make people feel less negative emotion when they consider risky activities – they just don't feel as scared," said neuroscientist Baldwin Way from The Ohio State University in September 2020. "With nearly 25 percent of the population in the US taking acetaminophen each week, reduced risk perceptions and increased risk-taking could have important effects on society." The findings add to a recent body of research suggesting that acetaminophen's effects on pain reduction also extend to various psychological processes, lowering people's receptivity to hurt feelings, experiencing reduced empathy, and even blunting cognitive functions. (sciencealert.com 25.12.2020).)

(Anm: Effects of acetaminophen on risk taking. Abstract Acetaminophen, an analgesic and antipyretic available over-the-counter and used in over 600 medicines, is one of the most consumed drugs in the USA. Recent research has suggested that acetaminophen’s effects extend to the blunting of negative as well as positive affect. (…) These results indicate that acetaminophen can increase risk taking, which may be due to reductions in risk perceptions, particularly those that are highly affect laden. Soc Cogn Affect Neurosci. 2020 Sep 24;15(7):725-732.)

- Økt risiko for ADHD etter mors bruk av paracetamol?

(Anm: Økt risiko for ADHD etter mors bruk av paracetamol? I en studie var mors bruk av paracetamol under svangerskapet assosiert med utvikling av ADHD hos barnet. Mange bruker paracetamol mot smerter, også gravide kvinner. I en kanadisk studie ble paracetamol påvist i mekonium, spedbarnets første avføring, hos 199 av 345 barn (1). Ved oppfølging 6–7 år senere hadde 33 av 345 barn fått diagnostisert ADHD. Paracetamol i mekonium var assosiert med rundt 2,5 ganger høyere risiko for ADHD sammenliknet med barn uten påvist paracetamol i mekonium (OR 2,43; 95 % KI 1,41 til 4,21). Risikoen var doseavhengig, med en oddsratio på 4,10 (95 % KI 2,41 til 6,95) ved høye konsentrasjoner av paracetamol i mekonium. Risikoen økte med rundt 10 % for hver dobling av paracetamolkonsentrasjonen. – Dette er spennende resultater, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. I tidligere studier med tilsvarende funn er det kun benyttet egenrapportert bruk av legemidler under svangerskapet. Men også denne studien har sine svakheter. Blant annet er det ikke justert for indikasjon for bruk av paracetamol, og studien kan heller ikke si noe om årsakssammenheng. Resultatene viser imidlertid at det bør forskes mer på smertelindring under svangerskapet, både med tanke på effektiv behandling for mor og mulige konsekvenser for barnet, sier Brandlistuen. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 1. februar 2021.)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Eksperter slår alarm om hodepine som rammer unge. Livet til Astrid (14) ble brått snudd på hodet. Noen enkle grep gjorde henne frisk. Én av 20 barn i førskolealder har vondt i hodet, ifølge Norsk barnelegeforening. (– Så forsto jeg først senere at det ikke var så lurt, og at smertestillende faktisk kan gi mer hodepine over tid.) (- Ved tilbakevendende hodepine, kanskje flere ganger i uken, må andre sykdommer utelukkes. Smertene i hodet kan også komme av synsproblemer, allergier, bihulebetennelse og luftveissykdommer.)

(Anm: Eksperter slår alarm om hodepine som rammer unge. Livet til Astrid (14) ble brått snudd på hodet. Noen enkle grep gjorde henne frisk. Én av 20 barn i førskolealder har vondt i hodet, ifølge Norsk barnelegeforening. Og etter hvert som barna blir eldre, blir det verre. Blant barn mellom 12 til 14 år, har én av fem hodepine. Av unge mellom 12 og 18 år, har 88 prosent opplevd hodepine, viser en norsk studie. Ofte biter barna det bare i seg. Barn slutter å si i fra at de har hodepine etter noen ganger, selv om de fortsatt er plaget, ifølge Barnelegeforeningen. Foreldre kan samtidig bagatellisere hodepinen. (…) Med den tilbakevendende hodepinen, orket ikke Astrid noe annet enn å ligge stille. (…) Omtrent hver morgen våknet Astrid med ganske kraftig hodepine. I dag har Astrid nesten aldri smerter i hodet. Hun vil fortelle sin historie, slik at andre også kan få hjelp. Verken Astrid eller foreldrene kunne tenke seg til at løsningen var så enkel: – Jeg kunne nesten ikke tro det... Det er rart at det er så mange barn som går med hodepine, når det kan være så enkelt å få bort. VG har tidligere fortalt historien om Maria (23) som i fem år har levd livet i et mørkt rom. Det tok 30 år før Irja Marie (42) fant behandlingen som ga henne et nytt liv. Barna som kommer til Stavanger universitetssjukehus, har ofte spenningshodepine. Spenningshodepine kan oppstå hvis barnet opplever psykisk spenning, stress og depresjoner. Samtidig opplever sykehuset et økende antall henviste barn med mer diffuse symptomer, forklarer overlege Bente Brannsether Ellingesen: – Som slitenhet, utmattelse, smerter og søvnproblemer. Jeg har jeg tenkt at dette kan være et varsel om at barn og unge er litt forstrukket. (…)  Den andre gangen Astrid dro til legen, fikk hun henvisning til spesialist. Så fikk hun beskjed om at hun kunne ta Paracet for å døyve smertene. Etter dette hadde Astrid med seg smertestillende i skolesekken. Men da Astrid tok en pille, hjalp det bare mot hodepinen i en times tid. Mamma Kristin likte ikke at det til enhver tid lå en eske med Paracet i gangen. (…) Astrids pappa, Anders, tenkte at smertestillende var en midlertidig løsning til hodepinen var utredet: – Så forsto jeg først senere at det ikke var så lurt, og at smertestillende faktisk kan gi mer hodepine over tid. (…) – Hodepine hvor man ikke finner en sykdomsårsak er vanligvis et tegn på at kroppen ikke er i balanse. Her er det først og fremst barnet selv sammen med familien som har mulighet for å finne ut hvor skoen trykker, sier Ellingesen. Ved tilbakevendende hodepine, kanskje flere ganger i uken, må andre sykdommer utelukkes. Smertene i hodet kan også komme av synsproblemer, allergier, bihulebetennelse og luftveissykdommer. (vg.no 17.4.2021).)

(Anm: Hodepine (hodepinepiller) (mintankesmie.no).)

- Betennelseshemmende og smertestillende legemidler øker risiko for hjertesykdom. (- Reseptfrie, smertestillende medisiner som Ibux, Voltaren og Celebra bør brukes minst mulig.)

(Anm: Betennelseshemmende og smertestillende legemidler øker risiko for hjertesykdom. Betennelseshemmende og smertestillende legemidler har vært i bruk i veldig mange år, og er noen av de mest solgte legemidlene på verdensbasis. I mange land selges slike medisiner over disk, og det er også tilfelle for noen av disse medisinene i Norge. (lhl.no 15.6.2017).)

- Celle-gjennomtrengelig succinate prodrug redder mitokondriell respirasjon i cellulære modeller av akutt Paracetamol (acetaminophen) overdose. (- Paracetamol (acetaminophen) er en av de mest vanlige legemidlene som brukes uten resept over hele verden og anses som trygge ved terapeutisk dose. Imidlertid utgjør tilsiktet og utilsiktet overdose opptil 70 % av tilfeller av akutt leversvikt i den vestlige verden.) (- Karakterisering av mitokondriell toksisitet på grunn av akutt overdosering av paracetamol (acetaminophen) in vitro i humane celler ved bruk av detaljert respirometrisk analyse avdekket at kompleks I-bundet (NADH-avhengig), men ikke kompleks II-bundet (succinate avhengig) mitokondriell respirasjon er hemmet av paracetamol (acetaminophen). Behandling med et nytt cellepermeabelt succinate -legemiddel redder acetaminophen-indusert nedsatt mitokondriell respirasjon. Dette antyder celle-permeable succinate-legemidler som en potensiell alternativ behandlingsstrategi for å motvirke paracetamol (acetaminophen) -indusert leverskade.)

(Anm: Cell-permeable Succinate Prodrugs Rescue Mitochondrial Respiration in Cellular Models of Acute Acetaminophen Overdose. Abstract Acetaminophen is one of the most common over-the-counter pain medications used worldwide and is considered safe at therapeutic dose. However, intentional and unintentional overdose accounts for up to 70% of acute liver failure cases in the western world. Extensive research has demonstrated that the induction of oxidative stress and mitochondrial dysfunction are central to the development of acetaminophen-induced liver injury. Despite the insight gained on the mechanism of acetaminophen toxicity, there still is only one clinically approved pharmacological treatment option, N-acetylcysteine. N-acetylcysteine increases the cell's antioxidant defense and protects liver cells from further acetaminophen-induced oxidative damage. Because it primarily protects healthy liver cells rather than rescuing the already injured cells alternative treatment strategies that target the latter cell population are warranted. In this study, we investigated mitochondria as therapeutic target for the development of novel treatment strategies for acetaminophen-induced liver injury. Characterization of the mitochondrial toxicity due to acute acetaminophen overdose in vitro in human cells using detailed respirometric analysis revealed that complex I-linked (NADH-dependent) but not complex II-linked (succinate-dependent) mitochondrial respiration is inhibited by acetaminophen. Treatment with a novel cell-permeable succinate prodrug rescues acetaminophen-induced impaired mitochondrial respiration. This suggests cell-permeable succinate prodrugs as a potential alternative treatment strategy to counteract acetaminophen-induced liver injury. PLoS One. 2020 Apr 6;15(4):e0231173.)

(Anm: Prodrug er et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk (metaboliseres), enten spontant eller ved enzymatisk reaksjon, til sin aktive form. Kilde: Store norske leksikon.)                                                  

- Paracetamol mot smerter hos voksne. Hva du trenger å vite. - Et forsøk med paracetamol er rimelig hos pasienter med milde til moderate akutte smerter fra tilstander som migrene, hodepine, nyrekolikk og postpartum (barseltid) perineum-smerter (mellomkjøttet) - Bevisene på bruk av paracetamol for å behandle kroniske smerter er utilstrekkelige – Advar pasienter om mulige uheldige kardiovaskulære og gastrointestinale effekter av paracetamol ved overdosering (> 3 g / dag), samt uheldige effekter ved langvarig bruk, slik som leverskader. Dosejustering kan være nødvendig hos skrøpelige eldre mennesker og de som veier mindre enn 50 kg.) (- Paracetamol er ikke effektivt mot akutte og kortvarige korsryggsmerter (opptil 12 uker) i henhold til en Cochranegjennomgang.6)

(Anm: Paracetamol for pain in adults. What you need to know. - A trial of paracetamol is reasonable in patients with mild or moderate acute pain from conditions such as migraine, headache, renal colic, and postpartum perineal pain - The evidence for using paracetamol to treat chronic pain is insufficient - Caution patients about possible adverse cardiovascular and gastrointestinal effects of paracetamol, the risk of overdose (>3 g/day), and adverse effects from long term use such as liver damage. Dose adjustment may be needed in frail older people and those weighing less than 50 kg.(…) Musculoskeletal conditions Paracetamol provides no clinically important improvements in pain in the immediate and short term (up to 12 weeks) compared with placebo in patients with knee or hip osteoarthritis, based on high quality evidence in a recent Cochrane review.6 Paracetamol is not effective for acute low back pain in the immediate and short term (up to 12 weeks) as per a Cochrane review.7 The findings are based on high quality evidence from one large clinical trial (1643 patients). The review found no trials that evaluated its use in chronic low back pain.6 A systematic review found weak evidence of benefit of a single dose of paracetamol compared with placebo and an additive benefit of paracetamol in combination with NSAIDs for pain relief in rheumatoid arthritis.12(...) (…) The evidence on safe duration of paracetamol use is inconclusive. Higher risks of cardiovascular and gastrointestinal adverse events have been associated with ≥15 days of use per month, ≥22 days of use per month, and ingestion of ≥15 tablets a week.1516 BMJ 2019;367:l6693 (Published 31 December 2019).)

- Når leversykdom påvirker hjernen. (- Leveren spiller en viktig rolle som et filter i menneskekroppen.) (- Men hva skjer når det ikke fungerer?) (- Deres resultater publisert i Journal of Hepatology antyder at hjerneskanninger kan bidra til å oppdage leverrelaterte hjerneskader hos mennesker før deres helse synlig svekkes.)

(Anm: When liver disease affects the brain. Scientists have demonstrated how chronic liver diseases cause molecular changes in the brain. They carried out their research using the 9.4 Tesla high-magnetic-field MRI machine at the Center for Biomedical Imaging (CIBM) at EPFL. The liver plays a vital role as a filter in the human body. But what happens when it malfunctions? (…) For the first time, the scientists observed how diseased mouse livers can cause molecular disturbances in the animals' brains within two weeks, before any physical symptoms appear. They also discovered the previously unknown role of two particular molecules in the process. Their findings, published in the Journal of Hepatology, suggest that brain scans could help detect liver-related brain damage in humans before their health visibly deteriorates. (medicalxpress.com 19.8.2019).)

(Anm: Longitudinal neurometabolic changes in the hippocampus of a rat model of chronic hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2019 Sep;71(3):505-515.)

- Professor: Slik kutter du pillene trygt. Overdreven bruk kan gi alvorlige problemer. Slik vet du om du tar for mye og slik slutter du.

(Anm: Professor: Slik kutter du pillene trygt. Overdreven bruk kan gi alvorlige problemer. Slik vet du om du tar for mye og slik slutter du. (…) Reseptfrie smertestillende blant unge. Siv Skarstein er førsteamanuensis ved Oslo Met og har forsket på unges bruk av smertestillende reseptfrie legemidler. Hun har blant annet forsket på hvordan foreldrene påvirker barnas bruk av smertestillende, og sammenhengen mellom livskvalitet og bruk av smertestillende. Skarstein mener at en del ungdom har høyt forbruk av reseptfrie smertestillende uten at det foreligger sykdommer eller skader. Et høyt forbruk kan gi vedvarende hodepine, tarmplager, lever- og nyreskader. I tillegg kan det utløse migrene, forteller Skarstein. – Hvis du har behov for å bruke smertestillende flere ganger i uka, har du en utfordring du bør få hjelp til å håndtere. – Avhengighet i form av at du tror du må ha smertestillende medisiner for å mestre påkjenninger og utfordringer som dagliglivet kan by på, kan på sikt føre til helseproblemer. Har du fått kronisk hodepine og magesmerter som følge av et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende medisiner, er det eneste som hjelper å slutte med medikamentene. (dagbladet.no 5.11.2020).)

- Paracetamol (acetaminophen)-indusert leverskade endrer det paracetamol-baserte anti-inflammatoriske signalsystemet i lever.

(Anm: Acetaminophen-Induced Liver Injury Alters the Acyl Ethanolamine-Based Anti-Inflammatory Signaling System in Liver. (...) These results may provide new pharmacological strategies for the prevention of the side effects derived from APAP-induced liver injury in humans, allowing the specific targeting of NAE-signaling elements such as PPARα and FAAH. Front. Pharmacol., 06 October 2017.)

- Inntak av Paracetamol hos mødre og foster ductus arteriosus innsnevring eller lukking: en case-serieanalyse. (- Følgelig konkluderer vi at det er sannsynlig at det er en årsakssammenheng mellom inntak av paracetamol hos mødre og foster ductus arteriosus innsnevring eller lukking.)

(Anm: Maternal paracetamol intake and fetal ductus arteriosus constriction or closure: a case series analysis. (…) What this Study Adds - A structured search on this topic resulted in 12 reports, describing 25 different cases of the association between maternal paracetamol exposure and fetal ductus arteriosus constriction/closure. -Using the World Health Organization Uppsala Monitoring Centre (WHO‐UPC) causality tool, one case was classified as unlikely, nine as possible, 11 as probable and four as certain. Consequently, we conclude that a causal relationship between maternal paracetamol intake and fetal ductus arteriosus constriction or closure is likely. Br J Clin Pharmacol. 2019 Jan; 85(1): 245–251.)

- Kreftpasienter tar åtte doser paracetamol hver dag. Det er kanskje helt unødvendig.

(Anm: Kreftpasienter tar åtte doser paracetamol hver dag. Det er kanskje helt unødvendig. (…) Smertestillende tabletter med paracetamol er mye brukt til å lindre feber og vond kropp. Mindre kjent er det at den samme pillen er førsteforsvarer mot smerter forårsaket av kreft. Morfin er kongen av smertelindring, men paracetamol går alltid foran. (…) Så hvorfor skal pasientene bruke paracetamol også etter at de har startet på kraftigere preparater? Er ikke det som å ha på plaster under den store bandasjen? Gir tablettene en tilleggsgevinst? Er det nødvendig å ta tablettene? Ved Sykehuset Telemark leder Ørnulf Paulsen den kliniske studien ParaStop, som skal finne svar. I kliniske studier blir nye behandlingsmetoder prøvd ut på mennesker på en nøye kontrollert og systematisk måte. (forskning.no 25.5.2022).)

- Interaksjoner mellom Warfarin og Paracetamol (acetaminophen) hos en 47 år gammel kvinne.

(Anm: Warfarin and acetaminophen interaction in a 47-year-old woman. KEY POINTS. - Acetaminophen can increase a patient’s international normalized ratio (INR) in a dose-dependent manner. - Concomitant use of acetaminophen and warfarin can result in a pharmacodynamic interaction leading to a supratherapeutic INR and consequent bleeding. - Patients taking warfarin who are at high risk of bleeding require close INR monitoring when starting and stopping courses of acetaminophen. - Management involves cessation of acetaminophen exposure and reversal of the effects of warfarin in the setting of clinically important bleeding. CMAJ 2020;192(19) (11 May 2020).)

- Acetaminophen under graviditet assosiert med økt risiko for ASD (autisme), ADHD.

(Anm: Acetaminophen During Pregnancy Associated with Increased Chance of ASD, ADHD. - A new study found that acetaminophen may affect the chance of developing attention deficit hyperactivity disorder or autism spectrum disorder. - Researchers looked at blood from the umbilical cord to see how much acetaminophen an infant had been exposed to in utero. - As many as 70 percent of pregnant women have taken acetaminophen.  A new study published in JAMA PsychiatryTrusted Source on Wednesday found that pregnant women who took acetaminophen — a pain reliever used in medications like Tylenol — had a greater chance of having a child with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD). By testing the blood from umbilical cords, researchers from Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health determined that fetuses exposed to acetaminophen had a two times greater chance of developing a developmental disorder. These findings may affect many women, as up to 70 percentTrusted Source of pregnant women in the United States have reported taking acetaminophen during pregnancy. (healthline.com 14.2.2020).)

- Forbindelser mellom Cord plasma biomarkører ved fostereksponering av paracetamol (acetaminophen) med risiko for oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet (ADHD) og autisme spektrumforstyrrelse i barndommen. (- Konklusjoner og relevans.) (- Cord plasma biomarkører ved fostereksponering for paracetamol var assosiert med betydelig økt risiko for ADHD og ASD (autsme) i barndommen med en doserespons virkning. Våre funn støtter tidligere studier om sammenhengen mellom prenatal og perinatal acetaminopheneksponering og nevroutviklingsrisiko hos barn og gir grunnlag for ytterligere undersøkelser.)

 (Anm: Association of Cord Plasma Biomarkers of In Utero Acetaminophen Exposure With Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder in Childhood. (…) Conclusions and Relevance  Cord biomarkers of fetal exposure to acetaminophen were associated with significantly increased risk of childhood ADHD and ASD in a dose-response fashion. Our findings support previous studies regarding the association between prenatal and perinatal acetaminophen exposure and childhood neurodevelopmental risk and warrant additional investigations. JAMA Psychiatry. 2020;77(2):180-189.)

- Veteraner drar nytte av smertebehandling uten legemidler. En ny studie finner en lavere risiko for uønskede resultater etter behandling blant tilbakevendende militærtjenestepersonell med kroniske smerter som fikk terapi uten legemidler. Mange mennesker som kommer tilbake fra militær utplassering opplever fysiske og psykiske helseproblemer.

(Anm: Veterans benefit from pain treatment without drugs. A new study finds a lower risk of adverse post-treatment outcomes among returning military service personnel with chronic pain who received nondrug therapy. Many people returning from military deployment experience physical and mental health issues. These can include chronic pain, post-treatment alcohol use disorder, drug addiction, depression, thoughts of suicide, self-harm, or a combination. Now, a new study in the Journal of General Internal Medicine concludes that receiving treatment that is not drug-based can reduce the likelihood of such outcomes in veterans with chronic pain. According to the findings, United States Army service members who received nondrug therapy had a "significantly lower" risk of: - alcohol or drug use disorders - accidental poisoning with opioids, related narcotics, barbiturates, or sedatives - thoughts of suicide - self-inflicted injuries, including suicide attempts The Department of Veterans Affairs (VA), the National Institute on Drug Abuse, and the National Center for Complementary and Integrative Health funded the new research. (medicalnewstoday.com 4.1.2020).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

- Paracetamol (acetaminophen)-toksisitet: Ny innsikt i mekanismer og fremtidsperspektiver. (-Paracetamol (APAP)-overdose er den vanligste årsaken til akutt leversvikt i USA.) (- Således er det nå etablert at mitokondriell oksidativ og nitrosativ stress er en sentral mekanistisk funksjon involvert i nedstrømssignalering etter APAP overdose.)

(Anm: Acetaminophen Toxicity: Novel Insights Into Mechanisms and Future Perspectives. Abstract Acetaminophen (APAP) overdose is the most common cause of acute liver failure in the US, and decades of intense study of its pathogenesis resulted in the development of the antidote N-acetylcysteine, which facilitates scavenging of the reactive metabolite and is the only treatment in clinical use. However, the narrow therapeutic window of this intervention necessitates a better understanding of the intricacies of APAP-induced liver injury for the development of additional therapeutic approaches that can benefit late-presenting patients. More recent investigations into APAP hepatotoxicity have established the critical role of mitochondrial dysfunction in mediating liver injury as well as clarified mechanisms of APAP-induced hepatocyte cell death. Thus, it is now established that mitochondrial oxidative and nitrosative stress is a key mechanistic feature involved in downstream signaling after APAP overdose. The identification of specific mediators of necrotic cell death further establishes the regulated nature of APAP-induced hepatocyte cell death. In addition, the discovery of the role of mitochondrial dynamics and autophagy in APAP-induced liver injury provides additional insight into the elaborate cell signaling mechanisms involved in the pathogenesis of this important clinical problem. In spite of these new insights into the mechanisms of liver injury, significant controversy still exists on the role of innate immunity in APAP-induced hepatotoxicity. Gene Expr. 2018 Mar 21;18(1):19-30.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Paracetamol (acetaminophen) toksisitet (giftighet) induserer mitokondriell kompleks I-hemming i menneskelig levervev. (- Vi konkluderer med at mitokondriell respirasjonsevne påvirkes av en hepato-toksisk effekt av APAP, som involverte kompleks I, men ikke kompleks II.)

(Anm: Acetaminophen toxicity induces mitochondrial complex I inhibition in human liver tissue. Abstract Acetaminophen (APAP) is used worldwide and is regarded as safe in therapeutic concentrations but can cause acute liver failure in higher doses. High doses of APAP have been shown to inhibit complex I and II mitochondrial respiratory capacity in mouse hepatocytes, but human studies are lacking. Here, we studied mitochondrial respiratory capacity in human hepatic tissue ex vivo with increasing doses of APAP. Hepatic biopsies were obtained from 12 obese patients who underwent a roux-en-Y gastric bypass (RYGB) or a sleeve gastrectomy surgery. Mitochondrial respiration was measured by high-resolution respirometry. Therapeutic concentrations (≤0.13 mmol·l-1 ) of APAP did not inhibit state 3 complex I-linked respiration. APAP concentrations of ≥2.0 mmol·l-1 in the medium significantly reduced hepatic mitochondrial respiration in a dose-dependent manner. Complex II-linked mitochondrial respiration was not inhibited by APAP. We conclude that the mitochondrial respiratory capacity is affected by a hepato-toxic effect of APAP, which involved complex I, but not complex II. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Aug 12.)

– Hvis du tar en paracet hver dag, har det egentlig ingen konsekvens (…) sier Madsen til TV 2.) (- Rystende tall om norske tenåringer.) (- I den store UngData-undersøkelsen går det frem at hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken.) (- Ti prosent gjør det hver eneste dag.) (- Blir vane som voksen.)

(Anm: Rystende tall om norske tenåringer. I den store UngData-undersøkelsen går det frem at hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken. Ti prosent gjør det hver eneste dag. (…) – Kan få alvorlige bivirkninger Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mener overforbruk av smertestillende medikamenter hos ungdom kan føre til både psykiske og fysiske bivirkninger. – Hvis du tar en paracet hver dag, har det egentlig ingen konsekvens. Men hvis du bruker mer, kan du få både alvorlige bivirkninger, men du kan også mer eller mindre bli avhengig av disse legemidlene. Du kan få noe som heter «medikamentoverforbrukshodepine». Har du brukt dette lenge, kan det faktisk utløse hodepine, sier Madsen til TV 2. (…) Blir vane som voksen Undersøkelsen kan også brytes ned på kommuner, og i enkelte kommuner er det så mange som hver tredje ungdom som oppgir at de har et svært høyt forbruk av smertestillende medisiner som Ibux og Paracet. En av kommunene er nettopp Sande kommune. (tv2.no 21.10.2019).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Paracetamol over «streken»? (- Paracetamol er levertoksisk først og fremst ved overdose, men ulike risikofaktorer kan medvirke til at terapeutiske doser kan bli toksiske hos enkelte pasienter.)

(Anm: Paracetamol over «streken»? (…) Paracetamol er levertoksisk først og fremst ved overdose, men ulike risikofaktorer kan medvirke til at terapeutiske doser kan bli toksiske hos enkelte pasienter. (…) OPPSUMMERING Paracetamoltoksisitet er et kjent klinisk problem, som klart oftest er knyttet til overdoser/overdosering. Oppmerksomhet rundt at også «standarddosering» potensielt kan utløse toksisitet hos sårbare pasienter er trolig varierende. Pasienter med risikofaktorer, som høyt alkoholforbruk og underernæring, krever individuell vurdering. Behandlere bør etter vårt syn være varsom med liberal forskrivning av doser på 4 gram per døgn som standard. Man bør også ha et bevisst forhold til dosering ved behov hos slike pasienter. Pasienter skal ikke uforvarende overdoseres i terapeutisk hensikt, kanskje til og på uklar indikasjon, med et av de mer leverskadelige medikamenter vi har. (relis.no 12.12.2019).)

- Rystende tall om norske tenåringer. UNDERSØKELSE: Norsk ungdom er storforbrukere av smertestillende medisin som Ibux og Paracet. (- hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken.) (- Ti prosent gjør det hver eneste dag)

(Anm: Rystende tall om norske tenåringer. UNDERSØKELSE: Norsk ungdom er storforbrukere av smertestillende medisin som Ibux og Paracet. Foto: Ronnie Baraldsnes, I den store UngData-undersøkelsen går det frem at hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken. Ti prosent gjør det hver eneste dag. (tv2.no 21.10.2019).)

- Förgiftning med paracetamol ökar åter. (- Förgiftningar med paracetamol ökar nu åter efter en tillfällig nedgång rapporterar Giftinformationscentralen.)

(Anm: Förgiftning med paracetamol ökar åter. Förgiftningar med paracetamol ökar nu åter efter en tillfällig nedgång rapporterar Giftinformationscentralen. Kraftigt ökad receptförskrivning misstänks bidra. Förgiftningar med paracetamol fortsätter att öka och att toppa listan över läkemedlen bakom överdosfrågor från sjukvården till Giftinformationscentralen, GIC. Ökningen har inte kunnat stoppas trots flera åtgärder. Det oroar GIC som misstänker att den kraftigt ökade receptförskrivningen av paracetamol bidrar till problemet. (…) Denna fjolårssiffra för paracetamolförgiftningar innebär att ett trendbrott 2018 ser ut att ha varit tillfälligt. Under 2018 gick antalet paracetamolförgiftningar för första gången sedan 2013 ned, från toppnoteringen på omkring 1 900 fall år 2017 till 1 561 fall, som Läkemedelsvärlden då rapporterade. (…) År 2017 såldes 128 miljoner DDD paracetamol på recept, vilket motsvarar 77 procent av den totala försäljningen. 1,2 miljoner personer i åldrarna 15-85 år fick det året paracetamol på recept, vilket vanligare blir billigare för patienten än att köpa receptfritt. (lakemedelsvarlden.se 14.1.2020).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- Reduserer et vanlig smertestillende legemiddel empati? (- Ifølge studie forklarer forskerne hvordan Paracetamol (acetaminophen) synes å redusere deltakernes evne til empati med dem som gjennomgikk fysisk og emosjonell lidelse. Ifølge Mischkowski sløver dette vanlige smertestillende ens respons på egen smerte i tillegg til smerter hos andre.)

(Anm: Does a common pain reliever reduce empathy? Following on from a series of similar studies, researchers are once again investigating whether acetaminophen can influence our psychology. This time, the focus is on positive empathy. Acetaminophen is one of the most commonly used drugs globally. (…) For instance, a 2010 paper concluded that acetaminophen "reduced neural responses to social rejection." In other words, it appeared to reduce psychological pain. A study from 2015 concluded that acetaminophen blunted "evaluative and emotional processing," while a more recent study involving people with borderline personality disorder found that acetaminophen increased their level of trust. Mischkowski published the findings of a study in 2016, and Medical News Today covered it at the time. In the paper, the researchers explained how acetaminophen seemed to reduce participants' ability to empathize with those undergoing physical and emotional suffering. According to Mischkowski, this common pain reliever blunts responsiveness to one's own pain and also to the pain of others. (medicalnewstoday.com 14.4.2019).)

- Så mye Paracet kan du gi babyen din. (- Små barn og babyer skal ikke ha unødvendige smerter, de bør få smertelindrende behandling, slår Madsen fast.) (- Holder man seg til innenfor den anbefalte døgndoseringen, er det helt trygt å gi babyen Paracet ved lett sykdom, sier Madsen.)

(Anm: Så mye Paracet kan du gi babyen din. - Det er svært viktig at barn ikke kan få tak i mikstur eller tabletter med paracetamol, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. (…)  LES OGSÅ: - Voltaren og Voltarol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer med opptil 50 prosent - Før var man i Norge forsiktige med å gi spedbarn smertestillende og febernedsettende, men det har heldigvis endret seg. Små barn og babyer skal ikke ha unødvendige smerter, de bør få smertelindrende behandling, slår Madsen fast. (…) - Holder man seg til innenfor den anbefalte døgndoseringen, er det helt trygt å gi babyen Paracet ved lett sykdom, sier Madsen. (…) Livsfarlig dose for spedbarn Overstiger man anbefalt døgndose, kan paracetamol være livsfarlig. Dette gjelder forøvrig ikke bare for babyer, men alle aldersgrupper. (nettavisen.no 26.8.2019).)

- Studie: Voltaren og Voltarol øker risikoen for hjerte-og karsykdommer med opptil 50 prosent. Forskere advarer, og får støtte av Steinar Madsen i Legemiddelverket. - Bruk paracetamol, oppfordrer Madsen.

(Anm: Studie: Voltaren og Voltarol øker risikoen for hjerte-og karsykdommer med opptil 50 prosent. Forskere advarer, og får støtte av Steinar Madsen i Legemiddelverket. - Bruk paracetamol, oppfordrer Madsen. Danske forskere advarer mot smertestillende tabletter som inneholder virkestoffet diklofenak da de kan øke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer med opptil 50 prosent. Studien ble publisert i det britiske tidsskriftet BJM i juli 2018, og samtidig omtalt av Forskning.no. (…) Risiko økte med opptil 50 prosent Ifølge Apotekerforeningen ble det i 2014 brukt 78 millioner døgndoser med såkalte NSAID-legemidler i Norge, altså betennelsesdempende og smertestillende tabletter som Ibux, Voltarol, Voltaren og Naproxen. De danske forskerne har sett på de tablettene som inneholder diklofenak, altså både Voltarol og Voltaren. (nettavisen.no 20.2.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mitokondriell dysfunksjon som en mekanisme for legemiddelindusert hepatotoksisitet: nåværende forståelse og fremtidsperspektiver.

(Anm: Mitochondrial dysfunction as a mechanism of drug-induced hepatotoxicity: current understanding and future perspectives. Abstract Mitochondria are critical cellular organelles for energy generation and are now also recognized as playing important roles in cellular signaling. Their central role in energy metabolism, as well as their high abundance in hepatocytes, make them important targets for drug-induced hepatotoxicity. This review summarizes the current mechanistic understanding of the role of mitochondria in drug-induced hepatotoxicity caused by acetaminophen, diclofenac, anti-tuberculosis drugs such as rifampin and isoniazid, anti-epileptic drugs such as valproic acid and constituents of herbal supplements such as pyrrolizidine alkaloids. J Clin Transl Res. 2018;4(1). pii: 5.)

(Anm: Medikamentutløst leverskade. Medikamentutløst leverskade er en tilstand hvor skadelig virkning av medisiner fører til nedsatt funksjon av leveren - såkalte hepatotoksiske effekter. (…) Legemiddelutløst leversykdom er ansvarlig for 2-5% av alle tilfeller av gulsott, 10% av alle innleggelser under diagnosen akutt hepatitt og 10% av alle tilfeller av akutt leversvikt. (…) Symptomer Tilstanden kan være uten symptomer og kan da oppdages tilfeldig på blodprøver. (nhi.no 6.9.2018).)

(Anm: Hepatotoxicity by Drugs: The Most Common Implicated Agents. Abstract Idiosyncratic drug-induced liver injury (DILI) is an underreported and underestimated adverse drug reaction. Int J Mol Sci. 2016 Feb; 17(2): 224.)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Feberanfall kan gjøre oss mer motstandsdyktig mot kreft.

(Anm: Bouts of fever may make us more resilient to cancer. Infectious fever makes our bodies more resilient to cancer by increasing and strengthening a particular group of cells in the immune system. At present, this is just a theory. For decades, studies have suggested that there is a link between history of infectious fever and lower risk of cancer — but as yet, there is no direct proof of cause. However, in a paper now published in the journal The Quarterly Review of Biology, scientists from Nicolaus Copernicus University in Poland argue that there is a strong case for their hypothesis. They are not the first to propose that the immune system increases resilience to cancer each time that the body fights an infectious fever. "Several hypotheses have been presented thus far," they write, "and recent debates have pointed to the effect of fever on innate and adaptive immune functions." They are, however, the first to single out a group of white blood cells, or lymphocytes, known as gamma-delta T cells. (medicalnewstoday.com 22.8.2018).)

- Det ble solgt 9 millioner pakker med reseptfri paracetamol i 2017, men salget gikk ned med 1 prosent. Salget av ibuprofen økte med to prosent i fjor sammenlignet med 2016. (- Også salget av nesespray var rekordhøyt i fjor. )

(Anm: Nordmenn bruker stadig mer reseptbelagt paracetamol. Også salget av nesespray var rekordhøyt i fjor. (…) Nordmenn kjøper stadig mer reseptbelagt paracetamol. Totalt kjøpte nordmenn fem prosent mer paracetamol i fjor enn året før, inkludert både reseptbelagt og reseptfritt salg. Faktisk sank salget av reseptfri paracetamol samtidig som totalsalget økte, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet. Nå utgjør reseptfri paracetamol bare 35 prosent av alt paracetamol-salg. I løpet av fjoråret ble det solgt 9 millioner pakker med reseptfri paracetamol, som var en nedgang på én prosent. I snitt kjøpte imidlertid hver innbygger nesten to esker med 20 tabletter i fjor. Det ble solgt 9 millioner pakker med reseptfri paracetamol i 2017, men salget gikk ned med 1 prosent. Salget av ibuprofen økte med to prosent i fjor sammenlignet med 2016. (dn.no 27.2.2018).)

(Anm: Nesespray og nesedråper - Otrivin (xylometazoline hydrochloride) etc. (mintankesmie.no).)

- UNGDOMS BRUK AV SMERTESTILLENDE: Enkelte ungdommer bruker smertestillende medisiner for å forebygge situasjoner de opplever kan bli stressende.

(Anm: Ungdom smertestillende: Flere ungdommer tar smertestillende før stressende situasjoner. - Ei jente fortalte at hun følte seg mer selvsikker, morsom og levende blant venner når hun tok en smertestillende tablett. – Min hovedbekymring er at en ungdom begynner å tro at han eller hun lykkes på grunn av inntak av smertestillende tabletter, sier forsker Siv Skarstein ved OsloMet til KK. Tidligere i år tok hun doktorgraden på ungdoms bruk av reseptfrie smertestillende medisiner. (kk.no 3.9.2018).)

- EKSPERTER ADVARER MOT OVERFORBRUK: Bruker smertestillende for å prestere på skolen. HELSEKONTROLLEN: Unge tar smertestillende forebyggende, men ekspertene advarer om at overdreven bruk istedet kan gi hodepine.

(Anm: EKSPERTER ADVARER MOT OVERFORBRUK: Bruker smertestillende for å prestere på skolen. HELSEKONTROLLEN: Unge tar smertestillende forebyggende, men ekspertene advarer om at overdreven bruk istedet kan gi hodepine. En ny undersøkelse viser at én av fire i alderen 15 til 30 år har brukt paracetamol i løpet av den siste uken. Halvparten av dem gjør det for å forebygge smerter og ubehag. Seks av ti sier også at det er vanlig at venner har paracetamol tilgjengelig. Det går fram av undersøkelsen som YouGov har gjort for Apotekforeningen. (…) – Dersom man bruker reseptfri smertestillende mer enn annenhver dag hver måned kan man få medikamentoverforbrukshodepine. Du får en motsatt effekt slik at pillene tar ikke bort smertene, men gjør de verre på sikt. (tv2.no 2.11.2018).)

- Ibuprofen (NSAID) er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans.

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

(Anm: Risikoen for depresjon økte med langvarig bruk av reseptbelagte smertestillende legemidler (medicalnewstoday.com 4.11.2013).)

(Anm: Reklame for legemidler kan bli krevd å zoome inn på sideeffekter (bivirkninger) (ap.google.com 16.5.2008).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Fortsatta problem med paracetamolförgiftningar. (- Nästan 1 900 samtal om misstänkta överdoseringar med paracetamol kom in från vården till Giftinformationscentralen under förra året.) (- Vad gäller det senare sågs ingen ökning men för NSAID, som exempelvis ibuprofen, diklofenak och naproxen, sågs en ökning med 64 procent mellan 2015 och 2017.)

(Anm: Fortsatta problem med paracetamolförgiftningar. Giftinformationscentralen får in allt fler samtal om paracetamolförgiftningar, visar en kartläggning. Nästan 1 900 samtal om misstänkta överdoseringar med paracetamol kom in från vården till Giftinformationscentralen under förra året. Det är en ökning med 21 procent sedan 2015, visar en kartläggning som Läkemedelsverket har gjort. (…) I samma kartläggning har Läkemedelsverket även tittat på antalet samtal till Giftinformationscentralen om NSAID-läkemedel och acetylcalisylsyra. Vad gäller det senare sågs ingen ökning men för NSAID, som exempelvis ibuprofen, diklofenak och naproxen, sågs en ökning med 64 procent mellan 2015 och 2017. I absoluta tal var ökningen 144 samtal, och från betydligt lägre siffror än antalet som rörde paracetamol. (lakemedelsvarlden.se 15.3.2018).)

- Selvpåførte forgiftninger med paracetamol-piller øker. I toppen finner vi jenter i alderen 15-19 år.

(Anm: Selvpåførte forgiftninger med paracetamol-piller øker. I toppen finner vi jenter i alderen 15-19 år. I 2016 hadde Giftinformasjonen 1667 hendvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Det var åtte ganger flere hendvendelser fra jenter enn fra gutter. (…) I ungdomsgruppen 15-19 år er legemidlet i 75 prosent av tilfellene tatt med en hensikt om å skade seg eller som rop om hjelp. Mengden de inntar er da større og mer risikofylt. Antall slike hendvendelser om selvpåførte forgiftninger har steget kraftig i løpet av de siste årene, i følge folkehelseinstituttet.no. (nernett.no 16.3.2018).)

– Veldig mange foreldre gir febernedsettende til små barn så raskt de får litt feber. Det er galskap, sa Alison While ved King’s College til Reuters Health.

(Anm: Febernedsettende gjør ikke nødvendigvis barn fortere friske. Forskere ved King’s College i London så i 2013 på om febernedsettende påvirket barns bedring ved infeksjonssykdom med feber. Ingen av de 657 barna i undersøkelsen ble raskere friske av å få febernedsettende. – Veldig mange foreldre gir febernedsettende til små barn så raskt de får litt feber. Det er galskap, sa Alison While ved King’s College til Reuters Health. (aftenposten.no 3.7.2017).)

(Anm: Does the use of antipyretics in children who have acute infections prolong febrile illness? A systematic review and meta-analysis. (…) CONCLUSION: There is no evidence from these studies that the use of antipyretics slows the resolution of fever in children.J Pediatr. 2013 Sep;163(3):822-7.e1-2. Epub 2013 May 8.)

(Anm: Antipyretics (/ænti.pˈrɛ.tɪks/, from anti- 'against' and pyretic 'feverish') are substances that reduce fever.[1] Antipyretics cause the hypothalamus to override a prostaglandin-induced increase in temperature. The body then works to lower the temperature, which results in a reduction in fever. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Antipyretika, stoffer som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur. Effektive antipyretiske legemidler er paracetamol, acetylsalisylsyre og andre stoffer som hemmer syntese av prostaglandiner og demper betennelsesreaksjoner (antiflogistika). Se også analgetika og antiinflammatoriske midler. Kilde: Store norske leksikon.)

- Barn ordinerades toxisk dos paracetamol. Ett barn som vägde elva kilo ordinerades Alvedon i normaldos för en vuxen person.

(Anm: Barn ordinerades toxisk dos paracetamol. Ett barn som vägde elva kilo ordinerades Alvedon i normaldos för en vuxen person. Misstaget skedde vid en vårdcentral i Uppsala i april. Föräldrarna till barnet, som är fött 2015, sökte vård på en barnspecialistmottagning då barnet hade hög feber. Läkaren skrev då ut Alvedon i suppositorier med ett grams styrka för att tas fyra gånger om dygnet. (…) När barnet hade fått fem doser sökte familjen akuten på grund av barnets feber. Då uppmärksammades feldoseringen och blod- och leverprover togs. Barnet hade då en lätt leverpåverkan och fick stanna över natten med acetylcysteindropp, som är en leverskyddande antidot till paracetamolförgiftning. (lakemedelsvarlden.se 29.9.2017).)

– 120 000 tåler ikke medisin mot hodepine. Stadig flere blir dårligere eller får ikke effekt av hodepinemedisinen på grunn av overforbruk, men slutte å knaske piller kan være utfordrende for mange. (– Ifølge Chaibi vil å stoppe inntak av akuttmedisiner for migrene som paracet, ibux eller triptaner i to måneder gi 50 prosent reduksjon i antall dager med hodepine.) (– Pasientene vet ikke hva slags medisiner de tar, virkemidlene i dem eller hvor mye de bør eller kan ta av det)

(Anm: 120 000 tåler ikke medisin mot hodepine. Stadig flere blir dårligere eller får ikke effekt av hodepinemedisinen på grunn av overforbruk, men slutte å knaske piller kan være utfordrende for mange. Forrige uke skrev NRK om at aldri før har så mange unge tatt piller mot migrene. En doktorgrad skrevet av kiropraktor og fysioterapeut Aleksander Chaibi viser at 120 000 nordmenn har et overforbruk av akutt dempende hodepinemedisiner. – Overforbruk over tre måneder kan gi en hodepinediagnose utover den eller de man allerede har, som forverrer hodepinefrekvensen og gjør deg terapiresistent mot all behandling, sier Chaibi Han er seniorforsker ved Head and Neck Research Group på Akershus Universitetssykehus og fagansvarlig ved Atlasklinikken. (…) For lite opplysning (…)
KOSTBART: Espen Ohren, kiropraktor og nestleder i Norsk Kiropraktorforening sier muskel- og skjelettplager er en av de største utgiftspostene for helse Norge. (…) Han har ikke lov til å forskrive medisiner, men sier pasienter ofte snakker om medisinbruken. – Pasientene vet ikke hva slags medisiner de tar, virkemidlene i dem eller hvor mye de bør eller kan ta av det, sier han. Ohren støtter Chaibis ønske om forskning på behandling av hodesmerter. (nrk.no 17.2.2018).)

(Anm: Aleksander Chaibi. Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the  University of Oslo. Head and Neck Research Group Research Centre Akershus University Hospital  & Institute of Clinical Medicine Faculty of Medicine  University of Oslo. Oslo, 2016 (duo.uio.no).)

- Global epidemi af kronisk smerte skal bekæmpes uden medicin. Kognitiv terapi, mindfulness og elektrisk hjernestimulation er metoder, forskere undersøger.

(Anm: Global epidemi af kronisk smerte skal bekæmpes uden medicin. Kognitiv terapi, mindfulness og elektrisk hjernestimulation er metoder, forskere undersøger. Migræne, piskesmæld, gigt og fibromyalgi ... kronisk smerte kan komme i mange afskygninger. Medicin lindrer sjældent, siger forskere og klinikere. (…) Et af kongressens helt store temaer var morfin, og hvordan man kan begrænse et galoperende forbrug af det vanedannende stof. I Danmark alene får 168.000 mennesker morfin-holdige lægemidler for at holde deres kroniske smerter i skak, skrev Politiken for nyligt. (…) Kognitiv terapi hjælper David Seminowicz og kolleger har tidligere fået gode resultater i store kliniske forsøg, hvor de har givet smertepatienter kognitiv terapi, som er en psykologisk behandlingsmetode, hvor patienterne får hjælp til at ændre deres tankemønstre. Kritik af teorien Langt de fleste smerteforskere støtter teorien om, at kroniske smerter kan opstå, fordi nervesystemet går i udu, og at kroniske smerter derfor skal behandles på centralt niveau – eksempelvis i hjernen. (videnskab.dk 30.10.2017).)

- Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet. (- Å ta smertestillende under graviditet kan påvirke fruktbarheten til det ufødte barnet senere i livet, antyder ny forskning. Edinburgh University fant at legemidlene også kan påvirke fruktbarheten til fremtidige generasjoner, ved å etterlate «merker» på DNA.) (- Forskerne fant at eksponering for paracetamol eller ibuprofen utløste mekanismer i cellen som produserte endringer i strukturen av DNA, kalt epigenetiske merker.)

(Anm: Painkillers in pregnancy may affect babies' future fertility. Taking painkillers during pregnancy could affect the fertility of the unborn child in later life, new research suggests. Edinburgh University found the drugs may also affect the fertility of future generations, by leaving marks on DNA. (…) Current guidelines say, if necessary, Paracetamol should be used at the lowest possible dose for the shortest possible time. Ibuprofen should be avoided during pregnancy. The study looked at the effects of Paracetamol and ibuprofen on samples of human foetal testes and ovaries. (…) Ovaries exposed to Paracetamol for one week had more than 40% fewer egg-producing cells. After ibuprofen exposure, the number of cells was almost halved. Experts said this was important because girls produce all of their eggs in the womb, so if they are born with a reduced number it could lead to an early menopause. Painkiller exposure during development could have effects on unborn boys too, the study found. (…) The scientists found that exposure to Paracetamol or ibuprofen triggered mechanisms in the cell that made changes in the structure of DNA, called epigenetic marks. (...) The study, published in Environmental Health Perspectives, was funded by the Medical Research Council, Wellcome and the British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes. (bbc.com 16.4.2018).)

(Anm: Epigenetikk på fem minutter. Født sånn eller blitt sånn? Epigenetikk handler om hvordan både arv og miljø former oss og gjør oss til den vi er. Stipendiat Ellen Wikenius ville gjøre faget sitt tilgjengelig for enda flere. Nå er animasjonsfilmen «Epigenetics: nurture vs nature» klar. (med.uio.no 10.3.2018).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Mitochondria, Energetics, Epigenetics, and Cellular Responses to Stress. Environ Health Perspect. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

(Anm: Epigenetikk er vitenskapen om arvbare, reversible endringer i genaktivitet uten at rekkefølgen på DNA-sekvensen endrer seg. Genene inneholder informasjon om egenskapene en organisme potensielt kan ha, men epigenetiske mekanismer styrer om egenskapen kommer til uttrykk eller ikke. Endringer i genuttrykk kan arves fra celle til celle gjennom celledelingen (mitosen), eller fra foreldre til avkom gjennom kjønnscellene (meiosen). Kilde: Store norske leksikon.)

- Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent.

(Anm: Kan paracetamol påvirke gener? Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent. I denne studien har man undersøkt hvorvidt såkalte epigenetiske mekanismer, ”brytere” som slår av og på gener, kan være involvert. Dette er den første studien som har vist en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og slike epigenetiske forandringer hos barna. Resultatene er banebrytende i så måte. Forandringen ble i denne studien bare funnet hos barn som senere utviklet ADHD.  – Slik kunnskap er viktig for forståelsen av hvordan langvarig bruk av paracetamol påvirker fosterutviklingen. Resultatene må bekreftes av andre før det har konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner sier Kristina Gervin, som er førsteforfatter på studien. (fhi.no 20.9.2017).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Bruk av paracetamol under graviditet kan skade fertiliteten hos kvinnelige avkom.

(Anm: Paracetamol use during pregnancy may impair fertility of female offspring. Taking paracetamol during pregnancy may impair the future fertility of female offspring, according to a review published in Endocrine Connections. The article reviews three separate rodent studies that all report altered development in the reproductive systems of female offspring from mothers given paracetamol during pregnancy, which may impair their fertility in adulthood. (news-medical.net 5.1.2018).)

- Bruk av paracetamol (acetaminophen) endrer sexhormoner, kan forårsake fødselsdefekter? (- Det nåværende studiet identifiserer uttømming av sulfaterte kjønnshormoner som en potensiell mekanisme "for kjønnsmisdannelse ved fødselen hos gutter».)

(Anm: Acetaminophen Use Alters Sex Hormones, May Cause Birth Defects? Acetaminophen (paracetamol) use has been linked with a depletion of sulfated sex hormones in a large metabolomic study, and the findings suggest that fetal exposure to the drug could even be linked with risk of male urogenital malformation at birth. Acetaminophen has been used for over 50 years, and more than half of women take it for pain relief while pregnant, but recent data, including animal-model and human-epidemiologic studies, suggest it may have some unexpected side effects. "The current work identifies depletion of sulfated sex hormones as a potential mechanism" for genital malformation at birth in boys, say Isaac V Cohen, a PharmD candidate at the University California, San Diego, and who works at Human Longevity, in San Diego, California, and colleagues, in an article published online February 1 in EBioMedicine. (medpagetoday.com 19.2.2018).)

(Anm: Acetaminophen (Paracetamol) Use Modifies the Sulfation of Sex Hormones. Abstract Background Acetaminophen (paracetamol) is one of the most common medications used for management of pain in the world. There is lack of consensus about the mechanism of action, and concern about the possibility of adverse effects on reproductive health. (…) Interpretation These findings raise concerns of the impact of acetaminophen use on hormonal homeostasis. In addition, it modifies views on the mechanism of action of acetaminophen in pain management as sulfated sex hormones can function as neurosteroids and modify nociceptive thresholds. EBioMedicine 2018;28:316-323.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

- Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Acetaminophen during pregnancy is associated with ADHD. (…) Acetaminophen and ADHD research. A Norwegian study published in 2013 found that babies whose mothers had taken acetaminophen for 28 days or more during pregnancy had motor and cognitive deficits at 3 years old. Similarly, in 2014, a Danish study found links between prenatal acetaminophen use and both a clinical ADHD diagnosis and ADHD symptoms in offspring at the age of 7. These studies fueled further research, and a number of papers on the matter were published. One of these demonstrated a relationship between the use of acetaminophen during pregnancy and "ADHD-like behavior" in the offspring at the ages of 7 and 11. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

- Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet får ADHD. Bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dager eller mer i svangerskapet dobler risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD, viser ny studie.

(Anm: Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet får ADHD. Bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dager eller mer i svangerskapet dobler risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD, viser ny studie. En forskergruppe ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har undersøkt sammenhengen mellom paracetamolbruk i svangerskapet og ADHD-diagnoser blant 112 973 barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen, inkludert 2 246 barn med ADHD-diagnose. Gruppen fant at korttidsbruk av paracetamol ved for eksempel feber i svangerskapet, er ufarlig. Men barn som var blitt eksponert for paracetamol i mors mage i 29 dager eller mer, fikk ADHD-diagnose dobbelt så ofte som barn som ikke var blitt utsatt for dette legemidlet. Eivind Ystrøm er forsker ved Folkehelseinstituttet. Han forteller at rundt halvparten av de gravide i studien hadde brukt paracetamol 1-7 dager i svangerskapet. Dette mener han er fornuftig og ufarlig bruk. (…) Kan skyldes andre årsaker Ystrøm understreker at selv om forskerne nå har funnet en sammenheng, trenger det likevel ikke å bety at paracetamol forårsaker ADHD. Blant annet fant forskerne også en sammenheng mellom fars bruk av paracetamol under svangerskapet og barnets ADHD-diagnose. Det er derfor behov for ytterligere forskning før man kan si dette med større sikkerhet. – Det er også viktig å påpeke at ADHD kan ha andre årsaker, selv om mor har brukt paracetamol over lang tid i svangerskapet, sier Ystrøm. (fhi.no 30.10.2017).)

- Er paracetamol (acetaminophen) virkelig trygt i svangerskapet?

(Anm: Is acetaminophen really safe in pregnancy? (…) Last November, we brought you a study from the journal Pediatrics that asked nearly 100,000 mothers about their acetaminophen use during pregnancy. Almost half of the participants had used the drug. The researchers revealed that the risk of having a child with ADHD symptoms significantly increased when mothers took acetaminophen for more than 7 days. Use of the drug for 29 days or longer doubled the risk of having a child with ADHD, regardless of whether the reason for taking the OTC drug was fever, infection, or pain. These results are in line with a study we covered in 2016 that showed that acetaminophen use was linked to behavioral problems. Fertility affected across generations A few years ago, we reported on a study that showed a potential link between acetaminophen use and fertility problems in male offspring in a mouse model. The research team — from the University of Edinburgh in the U.K. — showed that three daily doses of acetaminophen over 7 days caused the levels of testosterone in male mouse babies to drop by nearly half. Last week, a review of studies looking at the effects of acetaminophen use and fertility in female offspring concluded that the last weeks of the first trimester may be a critical time window. Data obtained from rodent studies indicate that acetaminophen may disrupt normal development of the female reproductive organs, causing symptoms similar to premature ovarian insufficiency syndrome in humans. Data from three independent studies, cited in the review, revealed that when rodents received acetaminophen, their offspring produced fewer eggs.What is more, in one of the studies, this was passed on to the next generation, even if no more exposure to acetaminophen took place. (…) Acetaminophen and language delay A new study — published just yesterday — adds another dimension to the potential hazards that acetaminophen may cause. Shanna Swan, Ph.D. — who is a professor of environmental and public health at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City, NY — and team studied early language development in children whose mothers took acetaminophen during the very early stages of pregnancy. Writing in the journal European Psychiatry, Prof. Swan used data from the Swedish Environmental Longitudinal, Mother and Child, Asthma and Allergy study. This included self-reported data on acetaminophen use in early pregnancy — meaning between the point of conception and enrolment in the study, which typically occurred at 8–13 weeks of pregnancy. (medicalnewstoday.com 11.1.2018).)

- Paracetamol (acetaminophen)-indusert leverskade endrer det acyletanolaminbaserte anti-inflammatoriske signalsystemet i lever.

(Anm: Acetaminophen-Induced Liver Injury Alters the Acyl Ethanolamine-Based Anti-Inflammatory Signaling System in Liver. (...) These results may provide new pharmacological strategies for the prevention of the side effects derived from APAP-induced liver injury in humans, allowing the specific targeting of NAE-signaling elements such as PPARα and FAAH. Front. Pharmacol., 06 October 2017.)

- Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned. Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller.

(Anm: Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned. Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. De trenger opplæring i riktig medisinbruk, påpeker forsker. (forskning.no 2.4.2016).)

(Anm: Paracetamol: Flere unge blir forgiftet av paracetamol. (…) – Får man en leverskade blir man skikkelig syk. Problematikken med paracetamol er at symptomene på leverskaden ikke opptrer før det har gått litt tid, og da har motgiftbehandlingen mye dårligere effekt. (…) – Vi har studert dette nøye over lengre tid. Vi tar det svært alvorlig, sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk. (kk.no 15.3.2017).)

- 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende.

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Tenåringer tar etter foreldrenes pillebruk. Norske forskere fant at det var en sammenheng mellom foreldres bruk av reseptfrie smertestillende legemidler og tenåringbarnas forbruk. (dagensmedisin.no 14.3.2017).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

- Cheflæge advarer mod »totalt forkert« kultur i topfodbold, og landsholdsspillere bekræfter den. Tidligere Fifa-boss påpeger systematisk brug af smertestillende medicin i topfodbold.

(Anm: Cheflæge advarer mod »totalt forkert« kultur i topfodbold, og landsholdsspillere bekræfter den. Tidligere Fifa-boss påpeger systematisk brug af smertestillende medicin i topfodbold. Landstræneren tager ikke afstand fra det. MÜNCHEN — Halvdelen af topspillerne i alle turneringer arrangeret af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i årene 1998-2014, inklusive VM-slutrunder, tager jævnligt smertestillende medicin for at kunne spille. Medicinen dækker over alt fra brugen af gigtmedicin til smertestillende indsprøjtninger; såkaldte blokader. (politiken.dk 25.3.2017).)

- Økning i paracetamolforgiftninger blant unge jenter: Over 200 unge jenter meldte fra om pillemisbruk i 2016: - Vi synes det er skummelt

Økning i paracetamolforgiftninger blant unge jenter: Over 200 unge jenter meldte fra om pillemisbruk i 2016: - Vi synes det er skummelt
dagbladet.no 9.3.2017
Folkehelseinstituttet advarer om en økende trend blant unge jenter som velger å ta tabletter når de sliter. 

(Dagbladet): Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser i dag på sine nettsider at de stadig får et økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter mellom 15 og 19 år.

Når Giftinformasjonen fører det som selvforskyldt misbruk, betyr det at legemiddelet er tatt med en intensjon om å skade seg.

- Dette tok man ikke for man hadde vondt i tanna eller magen eller noe, man tok det fordi man ikke hadde det bra med seg selv, forklarer avdelingsdirektør Mari Tosterud, Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. (…)

Ikke alle henvender seg til Giftinformasjonen. Derfor kan disse tallene fra være betydelig lavere enn absolutt antall forgiftninger av paracetamol i Norge, opplyser FHI på sin nettside. (…)

(Anm: Forgiftning med paracetamol øker blant unge jenter. Folkehelseinstituttet får stadig flere henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter mellom 15 og 19 år. I fjor hadde Giftinformasjonen totalt 1.667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Det betyr at paracetamol er det eneste som er tatt, eller at det er vurdert som det mest problematiske virkestoffet ved blandingsforgiftninger. (vg.no 9.3.2017).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Lægemiddelindustrien forsvarer reklamer: »Det offentlige er ikke helt uvildigt« Hverken kosttilskud eller håndkøbsmedicin bør optræde i reklamer, mener overlæge på Rigshospitalet. Det bør være forbudt at reklamere for hovedpinepiller, høfebermedicin og vitamintilskud. Helt forbudt. Sådan skriver overlæge og vicedirektør for det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet Karsten Juhl Jørgensen i en kronik i Politiken. »Meget af den håndkøbsmedicin, som står på hylderne, har nogle alvorlige skadevirkninger. Og når man tillader reklamer for den sender man et signal om, at de her præparater kan man bruge frit, at de er mindre skadelige end de er«, siger Karsten Juhl Jørgensen. (politiken.dk 2.8.2016).)

- Paracetamol under graviditet hæmmer mandighed. (- Det kan mindske både seksualdrift og aggressiv adfærd.) (- Men er du gravid, skal du tænke dig om en ekstra gang, før du putter pillerne i munden ifølge forskere bag et nyt studie.)

(Anm: Paracetamol under graviditet hæmmer mandighed. Paracetamol Panodil, Pinex og Pamol under graviditeten kan hæmme udvikling af ”mandlig adfærd” hos mus. Det kan mindske både seksualdrift og aggressiv adfærd. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Panodiler, Pamol og Pinex med det aktive stof paracetamol er populære midler til smertelindring. Men er du gravid, skal du tænke dig om en ekstra gang, før du putter pillerne i munden ifølge forskere bag et nyt studie. Paracetamol, som er det smertelindrende stof, der findes i pillerne, skader nemlig udvikling af ”hanlig adfærd” i en musemodel. Tidligere studier har vist, at paracetamol kan hæmme drengefostres udvikling af det mandlige kønshormon, testosteron, og dermed øge risikoen for misdannelse i testiklerne hos nyfødte. Men et hæmmet testosteron-niveau på fosterstadie har altså også betydning for adfærden i voksenlivet, siger ph.d. David Møbjerg Kristensen, som under studierne var ansat på Biomedicinsk Institut og proteincentret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  (politiken.dk 22.6.2017).)

(Anm: Prenatal eksponering for smertelindrende legemiddel kan svekke utviklingen av mannlig atferd. Prenatal exposure to pain-relieving drug can impair development of male behavior. Paracetamol is popular for relieving pain. But if you are pregnant, you should think twice before popping these pills according to the researchers in a new study. In an animal model, Paracetamol, which is the pain-relieving substance found in the pills, actually damages the development of male behaviors. (news-medical.net 22.6.2017).)

- Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. 

(Anm: Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer.  Læs mere (pharmadanmark.dk  16.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 24).)

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Oppdrettsanlegg med skittrakt får konsesjon. (- Fjordmax er et havbrukskonsept bestående av tre merder med en trakt under for å samle skitt og fôrrester fra fisken.)

(Anm: Oppdrettsanlegg med skittrakt får konsesjon. Anlegget til en knapp milliard kroner skal kunne samle opp 90 prosent av fiskeskitten. Fjordmax er et havbrukskonsept bestående av tre merder med en trakt under for å samle skitt og fôrrester fra fisken. (tu.no 23.12.2019).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (- En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Hva havmikrober avslører om det endrede klimaet.

(Anm: What ocean microbes reveal about the changing climate. When the ocean changes, the planet changes -- and it all starts with microbes, says biological oceanographer Angelicque White. Backed by decades of data, White shares how scientists use these ancient microorganisms as a crucial barometer of ocean health -- and how we might rejuvenate them as marine temperatures steadily rise. (ted.com November 2019).)

- OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. (- Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie.)

(Anm: OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie. (…) – En ond sirkel. (…) - Leckie kaller det en ond sirkel. (…) – Menneskelig aktivitet som befolkningsvekst og transport, kombinert med klimaendringer, øker bakterienes resistens. Dermed trenger vi mer medisiner, sier Leckie. (…) Klimaendringene fører også til at flere smittsomme sykdommer, som malaria og dengue, sprer seg raskere. (dn.no 16.11.2019).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Forbyd reklamer for lægemidler og kosttilskud. Lægemiddelindustrien forfører både læger og patienter. At forbyde markedsføring af lægemidler og kosttilskud burde være en politisk vindersag. I Danmark har vi lovgivning, der beskytter forbrugeren mod markedsføring af bestemte produkter og mod bestemte former for markedsføring. For eksempel har vi en lov om tobaksreklamer, der med få undtagelser ulovliggør markedsføring af disse produkter, der slår mindst en tredjedel af kunderne ihjel. (politiken.dk 2.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

- Depotformuleret paracetamol trækkes af markedet. Det europæiske lægemiddelagentur bekræfter nu den tidligere anbefaling om at trække produkter med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol) fra markedet.

(Anm: Depotformuleret paracetamol trækkes af markedet. Det europæiske lægemiddelagentur bekræfter nu den tidligere anbefaling om at trække produkter med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol) fra markedet. Årsagen til tilbagetrækningen er vanskeligheder ved behandling af overdosering efter indtagelse – ved normal anvendelse er depotformuleret paracetamol sikkert. Paracetamollægemidler med øjeblikkelig frigivelse påvirkes ikke, men vil være tilgængelige som før. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

- EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol.

(Anm: EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol. Smertestillende medicin med forsinket frigivelse bør fjernes fra det europæiske marked, mener PRAC, EMA’s sikkerhedskomité. (dagenspharma.dk 6.12.2017).)

(Anm: EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter med modifierad frisättning och depottabletter innehållande paracetamol, som finns i flera EU-länder. (lakemedelsverket.se 11.7.2016).)

(Anm: Medicin giver 80.000 danskere kronisk hovedpine. Medicin, som har til formål at mindske smerter, kan ironisk nok ende med at give smerter i form af hovedpine. Omkring 80.000 danskere lider således af kronisk hovedpine som følge af overforbrug af smertestillende medicin. Såkaldt medicinoverforbrugs-hovedpine (MOH) kan opstå ved højt forbrug af smertestillende medicin gennem en længere periode. Alle typer af smertestillende medicin kan i princippet give MOH, men de mest anvendte typer er for eksempel NSAID, paracetamol, acetylsalicylsyre og opioider, som bl.a. kan anvendes mod gigtsygdomme, hovedpine og muskel- og menstruationssmerter. (netdoktor.dk 28.9.2016).)

- Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn

Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring (Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn)
medicalnewstoday.com 4.7.2016
Paracetamol er en av de svært få smertestillende som anses generelt trygt å bruke under graviditeten. En ny studie antyder imidlertid det ikke er så trygt allikevel, etter å ha påvist en link mellom prenatal eksponering for legemidlet og symptomer på autisme og ADHD (Acetaminophen is one of the very few painkillers considered generally safe to use during pregnancy. A new study, however, suggests it may not be so safe after all, after identifying a link between prenatal exposure to the drug and symptoms of autism and attention deficit hyperactivity disorder)

Studien - ledet av forskere fra Senter for forskning ved Environmental  Epidemiology (CREAL) i Barcelona, Spania - er publisert i International Journal of Epidemiology. (The study - led by researchers from the Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL) in Barcelona, Spain - is published in the International Journal of Epidemiology.)

Også kjent som paracetamol, er acetaminophen et av de mest brukte reseptfrie legemidler under svangerskapet. Rundt 65 prosent av vordende mødre i USA bruker legemidlet. (…) (Also known as paracetamol, acetaminophen is one of the most commonly used over-the-counter medications during pregnancy. Around 65 percent of expectant mothers in the United States use the drug..)

(Anm: Paracetamol: Er det så trygt som vi tror? (…) Det er det mest brukte smertestillende  legemidlet i USA, og det er også regnet som et av de sikreste. (Acetaminophen: Is it as safe as we think? (…) It is the most widely used pain relief medication in the United States, and it is also considered one of the safest. But recently, its perceived safety has come into question.) (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

(Anm: Prenatal exposure to paracetamol may increase autism spectrum and hyperactivity symptoms in children. A new study has found that paracetamol (acetaminophen), which is used extensively during pregnancy, has a strong association with autism spectrum symptoms in boys and for both genders in relation to attention-related and hyperactivity symptoms. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Rollen til oksidativt stress, betennelse og acetaminophen-eksponering fra fødsel til tidlig barndom ved induksjon av autisme.

The role of oxidative stress, inflammation and acetaminophen exposure from birth to early childhood in the induction of autism.
J Int Med Res. 2017 Apr;45(2):407-438. Epub 2017 Mar 16.
Abstract The wide range of factors associated with the induction of autism is invariably linked with either inflammation or oxidative stress, and sometimes both. The use of acetaminophen in babies and young children may be much more strongly associated with autism than its use during pregnancy, perhaps because of well-known deficiencies in the metabolic breakdown of pharmaceuticals during early development. Thus, one explanation for the increased prevalence of autism is that increased exposure to acetaminophen, exacerbated by inflammation and oxidative stress, is neurotoxic in babies and small children. This view mandates extreme urgency in probing the long-term effects of acetaminophen use in babies and the possibility that many cases of infantile autism may actually be induced by acetaminophen exposure shortly after birth. (…)

(Anm: Ny studie: Paracetamol-bruk under graviditet gir økt risiko for hyperaktivitet. Den ferske britiske studien er den fjerde som finner en sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og hyperaktivitet hos barn. Barn som blir eksponert for virkestoffet paracetamol har økt risiko for atferdsproblemer og hyperaktivitet, konkluderer en ny studie som ble publisert mandag i det anerkjente medisinske tidsskriftet Jama Pediatrics. (aftenposten.no 16.8.2016).)

(Anm: Does Prenatal Acetaminophen Use Affect Kids' Behavior? —Link between risk of behavioral problems, use of drug (medpagetoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Association of Acetaminophen Use During Pregnancy With Behavioral Problems in Childhood Evidence Against Confounding. JAMA Pediatr. 2016 (Published online August 15, 2016).)

(Anm: Everyday Pain Relievers May Be Linked to Hearing Loss in Some Women. MONDAY, Dec. 19, 2016 (HealthDay News) -- Long-term use of over-the-counter pain relievers may be associated with increased risk of hearing loss in some women, a new study says. Women who used ibuprofen (Advil, Motrin) or acetaminophen (Tylenol) for six years or more were more likely to suffer hearing loss than those who used the pain relievers for a year or less, said researchers from Brigham and Women's Hospital in Boston. They found no significant association between long-term aspirin use and hearing loss. (medicinenet.com 19.12.2016).)

Viagra could double risk of hearing loss Viagra kan doble risiko for hørseltap
reuters.com 19.5.2010
A new US study suggests men who take Pfizer's Viagra (sildenafil) or similar drugs for erectile dysfunction may double their chances of hearing impairment, bolstering a Food and Drug Administration warning from 2007 about this side effect.

High doses of Viagra have been shown to damage hearing in mice, but until now only a few anecdotal cases had been described in humans. (...)

Even after accounting for other factors linked to hearing loss, hard-of-hearing men still had twice the odds of taking Viagra, said McGwin, whose findings appear in the journal Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery. (...)

(Anm: Behandling med Viagra förvärrar hjärt-lungsjukdom. Sildenafil bör inte användas som långtidsbehandling av kärlförtränging i lungorna, enligt en ny studie. Substansen sildenafil, som bland annat förekommer i potensläkemedlet Viagra, används främst för behandling av erektionsproblem. För sina kärlvidgande egenskaper används substansen också som off label-behandling vid olika kärlsjukdomar. (…) Nya opublicerade studieresultat, som presenterades vid den pågående hjärtkonferensen ESC i Barcelona i Spanien, visar dock att behandling med sildenafil gav sämre överlevnad och fler sjukhusinläggningar än placebo. (…) De spanska forskarna bakom studien kunde inte identifiera någon subgrupp av patienter som hade nytta av sildenafil. Deras slutsats är därför att man bör undvika att använda sildenafil som långtidsbehandling av pulmonell arteriell hypertension för patienter som genomgått klaffoperation. (lakemedelsvarlden.se 30.8.2017).)

(Anm: Antibiotics increase risk of hearing loss in patients with deadly bacterial infections (medicalnewstoday.com 30.7.2015).)

(Anm: Role of antioxidants in prevention of age-related hearing loss: a review of literature. (…) High-quality clinical trials are needed to investigate if ARHL can be delayed or prevented in humans. However, it seems that targeting several cell-death pathways is better than targeting the only oxidative stress pathway. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Apr;274(4):1821-1834. Epub 2016 Nov 17.)

(Anm: The Ibuprofen Risks You Need to Know (…) But if they’re used more frequently, or over long periods of time, they may pose dangers to the heart, kidneys, bone and even hearing. (…) “People need to be more aware of the potential downsides of long-term analgesic use,” says Dr. Gary Curhan at Brigham and Women’s Hospital, who led the hearing loss study. MORE: If You Take Ibuprofen Often, Read This (time.com 20.4.2017).)

(Anm: Antibiotics used to treat cystic fibrosis increases risk of permanent hearing loss. A powerful class of antibiotics provides life-saving relief for people with cystic fibrosis; however, a new study for the first time reveals the levels at which high cumulative dosages over time significantly increases the risk of permanent hearing loss in these patients. (…) The study, published in the Journal of Cystic Fibrosis, suggests physicians who treat patients with cystic fibrosis may be able to consider alternative strategies for treating the symptoms of respiratory infections associated with CF, especially if patients are responsive to different classes of antibiotics. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Change in Prevalence of Hearing Loss in US Adolescents. JAMA. 2010;304(7):772-778 (August 18).)

Moderate kidney disease linked to hearing loss
reuters.com 1.10.2010
(Reuters Health) - Older adults with moderate kidney disease may require screening for hearing loss, according to the authors of a new study.

In the study, of adults aged 50 years and older, 54 percent of people with moderate kidney disease had some extent of hearing loss, while 30 percent of those with the disease suffered severe hearing loss.

That's higher than in the general population: According to the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, hearing loss affects 18 percent of U.S. adults aged 45 to 64.

Earlier studies had shown a link between kidney disease and hearing loss in certain rare syndromes. However, the new study, published today in the American Journal of Kidney Diseases, expands on that by showing that the link can exist for any older adult with kidney disease. (...)

(Anm: Smertestillende medicin til gravide. (…) Paracetamol. Paracetamol er ganske velundersøgt til gravide. Der er således data for mange tusinde børn, som har været eksponeret for paracetamol i første trimester. Der er ikke set overhyppighed af medfødte misdannelser eller andre uønskede fosterpåvirkninger. Der har i epidemiologiske studier været rejst mistanke om, at brug af pa-racetamol under graviditet medfører forøget risiko for astma, kryptor-kisme og ADHD, men andre studier har ikke kunnet genfinde disse asso-ciationer, og der er ikke fastlagt nogen årsagssammenhæng på nuværende tidspunkt. Paracetamol i terapeutiske doser må anses for sikkert under graviditet. (irf.dk juni 2016 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

- Prenatal (før fødselen) eksponering for paracetamol kan øke autismespekter symptomer

Prenatal Exposure to Paracetamol May Increase Autism Spectrum Symptoms (Prenatal (før fødselen) eksponering for paracetamol kan øke autismespekter symptomer)
dgnews.docguide.com 1.7.2016
OXFORD, United Kingdom -- July 1, 2016 -- Prenatal eksponering for paracetamol er sterkt assosiert med autismespekter symptomer hos gutter og er relatert til oppmerksomhetsrelaterte og symptomer på hyperaktivitet hos både gutter og jenter, ifølge en studie publisert i International Journal of Epidemiology. -- (Prenatal exposure to paracetamol is strongly associated with autism spectrum symptoms in boys and is related to attention-related and hyperactivity symptoms in both boys and girls, according to a study published in the International Journal of Epidemiology.)

Studien fant en 30 % økning i risikoen for skade for noen oppmerksomhetsfunksjoner, og en økning på to kliniske symptomer mht. autismespekter symptomer hos gutter. (The study found a 30% increase in the risk of detriment to some attention functions, and an increase of 2 clinical symptoms of autism spectrum symptoms in boys.)

Claudia Avella-Garcia, CREAL, Barcelona, ​​Spania, og kolleger rekrutterte 2 644 mor-barn-par i en fødsel kohortstudie under svangerskapet. Av barna i studien, ble 88 % vurdert da barnet var i alderen 1 år og 79,9% ble evaluert i en alder av fem. (Claudia Avella-Garcia, CREAL, Barcelona, Spain, and colleagues recruited 2,644 mother-child pairs in a birth cohort study during pregnancy. Of the children in the study, 88% were evaluated when the child was aged 1 year and 79.9% were evaluated at age 5.)

Mødrene ble spurt om sin bruk av paracetamol under graviditet og hyppigheten av bruk ble klassifisert som aldri, sporadisk, eller vedvarende. (Eksakte doser kunne ikke anføres på grunn av mødre ikke klarte å huske dem nøyaktig. Mothers were asked about their use of paracetamol during pregnancy and the frequency of use was classified as never, sporadic, or persistent. Exact doses could not be noted due to mothers being unable to recall them exactly.)

Av de barna som ble evaluert i en alder av ett år var 43 % utsatt for paracetamol på et eller annet tidspunkt i løpet av de første 32 ukene av svangerskapet. (Of the children evaluated at age 1 year, 43% were exposed to any paracetamol at some point during the first 32 weeks of pregnancy.)

Når de ble vurdert i en alder av fem hadde eksponerte barn høyere risiko for hyperaktive eller impulsive symptomer. Vedvarende eksponerte barn viste spesielt dårligere ytelse på en datastyrt test som måler uoppmerksomhet, impulsivitet og visuell hastighet på prosessering. (When assessed at age 5, exposed children were at higher risk of hyperactivity or impulsivity symptoms. Persistently exposed children in particular showed poorer performance on a computerised test measuring inattention, impulsivity and visual speed processing.)

Gutter viste også flere autismespekter symptomer når de vedvarende ble eksponert for paracetamol. (Boys also showed more autism spectrum symptoms when persistently exposed to paracetamol.)

"Selv om vi målte symptomer og ikke diagnoser kan en økning i antall symptomer som et barn har påvirke ham eller henne, selv om de ikke er alvorlige nok til å rettferdiggjøre en klinisk diagnose av en nevroutviklingslidelse," sier Dr. Avella- Garcia. (“Although we measured symptoms and not diagnoses, an increase in the number of symptoms that a child has, can affect him or her, even if they are not severe enough to warrant a clinical diagnosis of a neurodevelopmental disorder,” said Dr. Avella-Garcia.)

"Paracetamol kan være skadelig for nevroutvikling av flere grunner," sier medforfatter Jordi Júlvez, MD, creal. "Først av alt, det lindrer smerte ved å opptre på cannabinoidreseptorer i hjernen. Siden disse reseptorene normalt hjelper til med å fastslå hvordan nervecellene modnes og får kontakt med hverandre, kan paracetamol endre disse viktige prosessene. Det kan også påvirke utviklingen av immunsystemet, eller være direkte giftig for noen fostre som kanskje ikke har den samme kapasitet som en voksen til å metabolisere dette legemidlet, eller ved å skape oksidativt stress ". (“Paracetamol could be harmful to neurodevelopment for several reasons,” said co-author Jordi Júlvez, MD, CREAL. “First of all, it relieves pain by acting on cannabinoid receptors in the brain. Since these receptors normally help determine how neurons mature and connect with one another, paracetamol could alter these important processes. It can also affect the development of the immune system, or be directly toxic to some fetuses that may not have the same capacity as an adult to metabolise this drug, or by creating oxidative stress.”)

Det kan også være forklaringen på hvorfor gutter er mer sannsynlig å ha autismespekter symptomer. (There could also be an explanation for why boys are more likely to have autism spectrum symptoms.)

"Den mannlige hjernen kan være mer utsatt for skadelige påvirkninger tidlig i livet," sier dr. Avella-Garcia. "Våre ulike kjønnsresultater tyder på at androgene hormonforstyrrlser, som for mannlige hjerner kan være mer følsomme, kan forklare forbindelsen." (“The male brain may be more vulnerable to harmful influences during early life,” said Dr. Avella-Garcia. “Our differing gender results suggest that androgenic endocrine disruption, to which male brains could be more sensitive, may explain the association.”)

Forfatterne understreker at videre studier bør gjennomføres med mer presise doseringsmålinger, og at risikoen versus nytte for bruk av paracetamol under graviditet og tidlig i livet bør vurderes før behandlingsanbefalinger gjøres. (The authors stressed that further studies should be conducted with more precise dosage measurements, and that the risks versus benefits of paracetamol use during pregnancy and early life should be assessed before treatment recommendations are made.)

(Anm: Acetaminophen use in pregnancy and neurodevelopment: attention function and autism spectrum symptoms. (…) CONCLUSIONS: Prenatal acetaminophen exposure was associated with a greater number of autism spectrum symptoms in males and showed adverse effects on attention-related outcomes for both genders. These associations seem to be dependent on the frequency of exposure. Int J Epidemiol. 2016 Jun 28. pii: dyw115. [Epub ahead of print].)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

(Anm: Norsk forsker: Ungdom bruker smertestillende for å stresse ned. «Hver gang jeg skulle møte kjæresten min, tok jeg en Ibux før jeg dro hjemmefra slik at jeg ikke skulle føle meg så sliten når jeg var sammen med han. Det hjalp meg til å føle meg mer glad og levende.» (...) Madsen stille spørsmål om hva som er høyt forbruk. (...) Tidligere undersøkelser har vist at storforbruk ofte dreier seg om en til to tabletter en gang i uken eller to, som ikke er bekymringsfullt rent medisinsk sett. (aftenposten.no 6.4.2016).)

- Én type smertestillende kan være livsfarlig ved vannkopper. ADVARER. Moren til Isak, som fikk vannkopper da han var 11 måneder gammel, advarer alle mot å gi smertestillende som Nurofen eller Ibux.

(Anm: Én type smertestillende kan være livsfarlig ved vannkopper. ADVARER. Moren til Isak, som fikk vannkopper da han var 11 måneder gammel, advarer alle mot å gi smertestillende som Nurofen eller Ibux. Bildet viser utviklingen med Nurofen over 24 timer. Stine Kråkenes Øvrelid delte mandag kveld et sterkt innlegg på Facebook. Her viser hun bilder av sønnen Isak og hvor dårlig han ble etter å ha fått det reseptfrie legemiddelet Nurofen da han hadde vannkopper. For Isak, som var elleve måneder gammel da han fikk vannkopper i 2016, holdt det på å gå veldig galt. Etter å ha fått Nurofen ble allmenntilstanden forverret, og han ble lagt inn på Haukeland i respirator. (tv2.no 12.12.2017).)

(Anm: Ikke gi barn med vannkopper Ibux. Kan gi alvorlige hudkomplikasjoner. - Paracetamol bør alltid bør være førstevalget, påpeker overlege. Foreldre bør ikke gi Ibux eller andre medikamenter som inneholder virkestoffet ibuprofen til barn som har vannkopper råder Statens legemiddelverk. Nylig har det kommet frem at bruk av Ibux ved vannkopper kan gi alvorlige bivirkninger. (mammanett.no 9.9.2016).)

- Reduserer paracetamol empati? (- Hovedpinepiller gør dig mere ligeglad med andres smerte.) (- Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati.)

Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati
videnskab.dk 15.7.2016
En amerikansk undersøgelse viser, at paracetamol ikke blot lindrer egne smerter, men også reducerer evnen til at føle empati med andres smerte.

De fleste af os kender det nok. Hovedpinepiller såsom Panodil, Pamol og Pinex er et effektivt middel til at lindre hovedpinen efter en våd tur i byen lørdag aften, eller hvis man skal komme sig mere smertefrit efter en hård operation. Ny forskning tyder dog på, at pillerne ikke kun får egen smerte til at forsvinde, men også kan reducere evnen til at føle empati med andre.

En amerikansk undersøgelse fra Ohio State University viser nemlig, at paracetamol, der er et af de stoffer, der bruges til at lindre hovedpine, reducerer empatien for andres sociale og fysiske lidelser.
»Empati er vigtigt. Hvis du har en diskussion med ægtefællen og lige har taget acetaminophen (det amerikanske ord for paracetamol, red), indikerer dette studie, at du måske vil være mindre forstående i forhold til, hvad du gjorde for at såre din ægtefælles følelser,« siger Baldwin Way, der er en af forfatterne til undersøgelsen, ifølge CNN. (...)

(Anm: From Painkiller to Empathy Killer: Acetaminophen (Paracetamol) Reduces Empathy for Pain. Soc Cogn Affect Neurosci 2016  (First published online: May 5, 2016).)

Studie: Paracet gjør deg mindre empatisk.
side3.no 2.6.2016)
En dose tilsvarende to Paracet kunne gjøre testpersonene direkte kjipe. Effekten på testpersonenes empati var merkbar etter 1000 milligram acetaminophen, tilsvarende to «vanlige» Paracet. (...)

Konsekvensene kan bli store
Hvorfor er dette så interessant? Kanskje mest fordi empati er en kjekk egenskap å ha om du skal være i lag med andre.

En annen ting som pirrer nysgjerrigheten, er det faktum at et av kardinaltrekkene hos psykopater er mangel eller fravær av empatiske evner.

Forskningen bak resultatene er interessante. Konsekvensene i hverdagen kan bli store.

- Vi vet ikke hvorfor acetaminophen har denne effekten, men det er bekymringsverdig fordi empati er viktig.

- Hvis du for eksempel krangler med kjæresten og nettopp har tatt en Paracet, viser forskningen at du kanskje kan være mindre forståelsesfull for hva du eventuelt har gjort for å såre kjæresten din, sier en av forskerne bak studien, Dr. Baldwin Way. (...)

(Anm: Hovedpinepiller gør dig mere ligeglad med andres smerte. Ny forskning viser, at du får reduceret din evne til at føle empati med andres smerte, når du indtager en Panodil eller Pinex. (…) En amerikansk undersøgelse fra Ohio State University viser nemlig, at paracetamol, der er et af de stoffer, der bruges til at lindre hovedpine, reducerer empatien for andres sociale og fysiske lidelser. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 16.7.2016).)

(Anm: From painkiller to empathy killer: acetaminophen (paracetamol) reduces empathy for pain. (…) Because empathy regulates prosocial and antisocial behavior, these drug-induced reductions in empathy raise concerns about the broader social side effects of acetaminophen, which is taken by almost a quarter of adults in the United States each week. Soc Cogn Affect Neurosci 2016 (First published online: May 5, 2016).)

(Anm: Hovedpinepiller gør dig mere ligeglad med andres smerte. Ny forskning viser, at du får reduceret din evne til at føle empati med andres smerte, når du indtager en Panodil eller Pinex. (…) En amerikansk undersøgelse fra Ohio State University viser nemlig, at paracetamol, der er et af de stoffer, der bruges til at lindre hovedpine, reducerer empatien for andres sociale og fysiske lidelser. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 16.7.2016).)

(Anm: Brain's empathy center identified. (…) Being generous involves an understanding of the other person's needs; this takes empathy - an ability to put one's self in another's shoes. Showing empathy and acting upon it is an essential part of being human. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Reduserer paracetamol empati? (Does acetaminophen reduce empathy? Researchers from The Ohio State University have found evidence that acetaminophen not only dulls physical pain, it also reduces our ability to predict pain in others and empathize. If the results are to be believed, this common drug might hamper our ability to imagine each other's discomfort. (…) At this stage, it is not clear why this reduction in empathy occurs. However, previous studies involving brain scans might give us a clue.) (medicalnewstoday.com 15.5.2016).)

(Anm: Mere end hver tredje dansker har spist smertestillende håndkøbsmedicin inden for de seneste to uger. Det er især kvinderne, der står for medicinforbruget. (…) Mere end hver tredje voksne dansker har inden for de seneste to uger spist smertestillende medicin, der kan købes uden recept på apoteker, tankstationer og i supermarkeder. Det svarer til 1,7 millioner danskere. Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. (si-folkesundhed.dk Uge  14, 2016).)

(Anm: Stadig flere henvendelser om forgiftninger med paracetamol. I fjor kom 1558 henvendelser om forgiftninger med paracetamol til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. Antall slike henvendelser øker hvert år. Dette gjelder også antall selvpåførte forgiftninger blant unge jenter fra 15 til 19 år. (fhi.no 17.2.2016).)

- Nytt stöd för koppling mellan smärtstillande och astma

Nytt stöd för koppling mellan smärtstillande och astma
dagensmedicin.se 5.11.2009
En omfattande metaanalys kopplar nu åter ihop astma med användning av smärtstillande läkemedel som Alvedon.

Resultaten visar sammantaget, för både vuxna och barn, på 63 procent ökad risk för astma bland användare av paracetamol. Bland barn som hade fått paracetamol under första levnadsåret var risken för astma 47 procent förhöjd och bland barn som hade fått paracetamol ett år före diagnos var risken 60 procent förhöjd. Riskökningarna var statistiskt signifikanta. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and the Risk of Asthma in Children and Adults
A Systematic Review and Metaanalysis. CHEST 2009 vol. 136 no. 5 1316-1323 (November)
.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. (- När Alvedon 665 används i rekommenderade doser överväger nyttan av detta läkemedel dess risker.)

(Anm: PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden. EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid förgiftning. (…) När Alvedon 665 används i rekommenderade doser överväger nyttan av detta läkemedel dess risker. (…) PRAC drog slutsatsen att risken till följd av överdosering med dessa läkemedel överväger fördelen med att ha långverkande beredningar. Kommittén rekommenderar därför att paracetamolläkemedel med modifierad frisättning dras tillbaka från marknaden. (lakemedelsverket.se 2.9.2017).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Fler förgiftade med paracetamol. Antalet samtal till Giftinformationscentralen om paracetamolförgiftning fortsätter att öka, samtidigt som det sedan november 2015 bara är apoteken som får sälja värktabletter som Alvedon och Panodil. (dagensmedicin.se 15.2.2016).)

(Anm:  Behandlinger av paracetamolforgiftninger. (Treatments for paracetamol poisoning. Effects of paracetamol poisoning. Paracetamol poisoning can cause severe hepatotoxicity owing to a minor but highly reactive metabolite produced by cytochrome P450 enzymes. At therapeutic doses, the metabolite (N-acetyl-p-benzoquinoneimine; NAPQI) is detoxified by glutathione. However, in paracetamol overdose, glutathione stores are depleted and hepatotoxicity ensues, starting about eight hours after the overdose and potentially leading to fulminant liver failure within a few days.) BMJ 2016;353:i2579 (Published 18 May 2016).)

- PRAC genovervejer anbefaling om at tilbagetrække depot-paracetamol. Indsigelser fra medicinalfirmaer, som markedsfører depot-paracetamol, får det europæiske lægemiddelagenturs sikkerhedskomité PRAC til at revurdere tidligere anbefaling om tilbagetrækning.

(Anm: PRAC genovervejer anbefaling om at tilbagetrække depot-paracetamol. Indsigelser fra medicinalfirmaer, som markedsfører depot-paracetamol, får det europæiske lægemiddelagenturs sikkerhedskomité PRAC til at revurdere tidligere anbefaling om tilbagetrækning. Dansk toksikolog håber at få lejlighed til at gøre komiteen opmærksom på den danske behandlingsstrategi.
(dagenspharma.dk 3.10.2017).)

- EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol.

(Anm: EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol. Smertestillende medicin med forsinket frigivelse bør fjernes fra det europæiske marked, mener PRAC, EMA’s sikkerhedskomité. (dagenspharma.dk 6.12.2017).)

- Ubegrunnet frykt for bruk av smertestillende. (- Selv har jeg alltid noen smertestillende tabletter på lur, i håp om at hodepinen ikke tør å prøve seg.)

Ubegrunnet frykt for bruk av smertestillende
Tor Halvor Johansen, tredjeårs student, profesjonsstudiet i farmasi, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 15.4.2016
I det siste kan vi lese at det uttrykkes svært stor bekymring for ungdom, som bærer med seg paracetamol eller ibuprofen-tabletter i toalettmappen eller skolesekken. Attpåtil spiser kanskje hver person 1–3 tabletter pr. uke! Dette er etter min mening fullstendig ubegrunnet frykt. Uansett grunn til at smertestillende inntas er det ved slike lave doser ingen fare for organismen. Opptil 3 gram paracetamol (6 tabletter av normal styrke på 500 milligram) kan trygt inntas over lengre tid dersom man ellers er frisk. Ingen oppfordrer til uvettig bruk, men jeg mener vi ikke bør gi ungdom grunn til å engste seg.

Vi bør putte våre bekymringer andre steder, eller helst ikke være så bekymret i det hele tatt! Selv har jeg alltid noen smertestillende tabletter på lur, i håp om at hodepinen ikke tør å prøve seg. (…)

(Anm: Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. De trenger opplæring i riktig medisinbruk, mener forsker. (apotek.no 4.4.2016).)

(Anm: Ved salg av paracetamol må 18-årsgrense overholdes i butikk og apotek må gi god veiledning om bruk. NRK Forbrukerinspektørenes stikkprøver viser at jenter på 13 og 15 år fikk kjøpt paracetamol i butikk. De samme tenåringene fikk ikke veiledning om bruk da de handlet på apotek. (legemiddelverket.no 17.2.2016).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

(Anm: Åpner for pushing av piller på tv. Fra nyttår får norske tv-kanaler lov til å servere hodepinetabletter i reklamepausen. Både leger og farmasøyter advarer mot frislipp.. (dn.no 20.10.2015).)

(Anm: Når medisinen blir din fiende. TV-reklame bringer nå legemidlene inn i stua di. La deg forføre – men les også dette | Jonas Kure Buer (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: Siri Lillegraven ,postdoc og LIS-lege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Anna-Birgitte  Aga, overlege, revmatologisk avde-ling, Diakonhjemmet sykehus  og PhD stipendiat, Universitetet  i Oslo/Diakonhjemmet sykehus Espen A. Haavardsholm  postdoc og overlege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Medikamentell behandling av leddgikt. (…)  Bivirkninger av medisiner til leddgiktpasienter blir fortløpende vurdert opp mot gevinsten for den enkelte pasienten. (…) Buers omtale av revmatologisk behandling har liten relevans for dagens praksis. (aftenposten.no 13.3.2016).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes.) Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider.(pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Glukokortikoid-indusert fedme utvikler seg uavhengig av UCP1. (- Dermed viser våre resultater at utviklingen av glukokortikoid-indusert fedme ikke er forårsaket av en redusert UCP1-avhengig termogen kapasitet.)

(Anm: Glucocorticoid-Induced Obesity Develops Independently of UCP1. Abstract An excess of glucocorticoids leads to the development of obesity in both mice and humans, but the mechanism for this is unknown. Here, we determine the extent to which decreased BAT thermogenic capacity (as a result of glucocorticoid treatment) contributes to the development of obesity. (…) Thus, our results demonstrate that the development of glucocorticoid-induced obesity is not caused by a decreased UCP1-dependent thermogenic capacity. Cell Rep. 2019 May 7;27(6):1686-1698.e5.)

(Anm: Glukokortikoider er en gruppe av kjemisk nært beslektede steroidhormoner som dannes i binyrebarken (kortisol), samt syntetiske stoffer med lignende virkning, for eksempel betametasondeksametason og prednisolon. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

- Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin.

(Anm: Ny sag om fejlbehandling af 50.000. Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin. Danmark er på vej mod en historisk stor sag om forkert behandling af en stor patientgruppe, skriver Dagens Medicin. Det handler om binyrebarkhormonet prednisolon, som nedbryder knoglerne, hvis ikke patienterne får tilskud af kalk og D-vitamin. Sundhedsstyrelsen har siden 1999 anbefalet, at alle i længerevarende behandling med prednisolon skal knogleskannes og sikres kalk og D-vitamin som supplement. Det er også almen viden for danske læger. Alligevel har lægerne ikke sikret, at en stor patientgruppe har fået kalk og D-vitamin. 50.000 patienter i farezonen De første 15 patienter har fået tilkendt erstatning på i gennemsnit 440.000 kroner og mange flere kan være på vej. Op mod 50.000 danskere er i en højrisikogruppe, idet de har fået prednisolon i meget lang tid. (ekstrabladet.dk 12.11.2010).)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmuneconditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: How to deal with prednisone withdrawal. Prednisone withdrawal occurs when a person stops taking prednisone abruptly or reduces their dose too quickly. Symptoms of prednisone withdrawal can include body aches, mood swings, and extreme fatigue. Prednisone is a corticosteroid that doctors prescribe to treat swelling and inflammation. It relieves swelling, itching, and redness by suppressing the immune system. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Alendronate may cut hip fracture risk in older patients taking prednisolone. Older patients who take the anti-inflammatory steroid prednisolone would benefit from treatment with the osteoporosis drug alendronate because it reduces the risk of hip fracture, a retrospective cohort study published in JAMA has found.1 BMJ 2017;358:j3348 (Published 11 July 2017).)

(Anm: Kronisk sykdom. Ikke til å dø av, men til å prøve å leve med. | Knut Olav Åmås. Én sak er akutt eller uhelbredelig, dødelig sykdom. En annen ting er å være kronisk syk i år etter år, tiår etter tiår. (...) Legemiddelindustrien lever imidlertid godt av stadig mer behandling med medisiner. Kronisk sykdom og livslang medisinbruk betyr store penger, veldig store penger. Kanskje ikke så rart da at det ikke satses enda mer på forskning på en del slitsomme kroniske sykdommer, og heller ikke mer på å utvikle kurer – eller forebygging og ikke-medikamentell behandling. I stedet må kronikerne i tillegg betale prisen i form av bivirkningene av alle medisinene... (aftenposten.no 27.2.2016).)

(Anm: Paracetamol: Er det så trygt som vi tror? (…) Det er det mest brukte smertestillende  legemidlet i USA, og det er også regnet som et av de sikreste. (Acetaminophen: Is it as safe as we think? (…) It is the most widely used pain relief medication in the United States, and it is also considered one of the safest. But recently, its perceived safety has come into question.) (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

- Paracetamol kan skade guttefostre.

- Paracetamol kan skade guttefostre
vg.no 8.11.2010
Kvinner som spiser hodepinetabletter med paracetamol under graviditet, risikerer å føde gutter med misdannet kjønnsorgan.

47.000 danske kvinner har deltatt i en undersøkelse i regi av universitetet i Aarhus. Resultatet presenteres i siste utgave av tidsskriftet Epidemiology. (...)

- Guttene vil sannsynligvis ha nedsatt sædkvalitet resten av livet. I tillegg kommer de guttene som ikke har medfødte misdannelser, men som vi likevel mistenker vil få nedsatt sædkvalitet på grunn av paracetamol, sier Morten Søndergaard Jensen ved universitetet i Aarhus.

Rundt halvparten av kvinnene som deltok i undersøkelsen tok piller med paracetamol under graviditeten. (...)

(Anm: Maternal Use of Acetaminophen, Ibuprofen, and Acetylsalicylic Acid During Pregnancy and Risk of Cryptorchidism. Epidemiology2010;21(6):779-785 (November).)

(Anm: Use of acetaminophen (paracetamol) during pregnancy and the risk of attention-deficit/hyperactivity disorder in the offspring. Prenatal exposure to acetaminophen may result in compromised neurodevelopment through inflammatory and immunologic mechanisms, through predisposition to oxidative stress, and through endocrine, endogenous cannabinoid, and other mechanisms. (…) This suggests that acetaminophen may not be as safe in pregnancy as is widely believed. J Clin Psychiatry. 2016 Mar;77(3):e312-4.)

- Paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på barnets utvikling. (- Dårligere grovmotorikk, dårligere evne til kommunikasjon og mer atferdsproblemer sammenlignet med ueksponerte søsken.)

Ny studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet
fhi.no 25.10.2013
Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. En ny studie der Folkehelseinstituttet bidrar antyder at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på barnets utvikling.

Studien bruker data fra den norske Mor-og-barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet for å undersøke effekten av paracetamol i svangerskapet på psykomotorisk utvikling, adferd og temperament ved 3-års alder. Nær 3 000 søskenpar er inkludert i studien.

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada, og er publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology 25. oktober 2013. (...)

Resultater
Ved å sammenligne barn som ble eksponert for paracetamol under svangerskapet med ueksponerte søsken kunne forskerne kontrollere for en rekke genetiske og miljømessige faktorer, i tillegg til andre viktige faktorer som infeksjoner, feber, bruk av andre medisiner, alkoholinntak og røyking.
•Studien viser at barn som hadde blitt eksponert for paracetamol i mer enn 28 dager av svangerskapet hadde dårligere grovmotorikk, dårligere evne til kommunikasjon og mer atferdsproblemer sammenlignet med ueksponerte søsken.

•Den samme tendensen ble sett ved bruk av paracetamol i kortere enn 28 dager, men svakere.

•For å undersøke om det var årsaker til at man tar smertestillende under svangerskapet som skapte effekten hos barna, og ikke paracetamol i seg selv, undersøkte forskerne en annen type smertestillende med en annen type virkningsmekanisme (ibuprofen). Forskerne fant ikke noen tilsvarende langtidseffekter etter bruk av ibuprofen. (...)

(Anm: Feber. Den økte temperaturen som oppstår ved feber, bidrar blant annet til at immunforsvaret mer effektivt klarer å ta knekken på mikrober. (nhi.no 24.3.2015).)

(Anm: Is acetaminophen in pregnancy linked to behavioral problems in offspring? Is acetaminophen in pregnancy linked to behavioral problems in offspring? (…) Previous research in animals has suggested that acetaminophen use during gestation can lead to neurodevelopmental problems, possibly due to a disruption in the endocrine function - the body system that regulates the hormones. (medicalnewstoday.com 15.8.2016).)

(Anm: Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int. J. Epidemiol. 2013 (First published online: October 24, 2013).)

(Anm: Uønskede effekter av paracetamol. Paracetamol kan gi alvorlige bivirkninger, selv i terapeutiske doser. Legemidlet må derfor brukes med forsiktighet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1034 (16.6.2015).)

(Anm: Ungdommers bruk av paracetamol Apotekforeningen har gjennomført en undersøkelse om bruk av paracetamol blant ungdom. 1/3 av jenter mellom 15 og 24 år har brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken. (apotek.no 15.6.2015).)

(Anm: Paracetamoltabletter får bara säljas på apotek. Från november får tabletter som innehåller paracetamol inte längre säljas i andra butiker utanför apoteken. (lakemedelsvarlden.se 29.4.2015).)

- Paracetamol hjelper ikke mot leddsmerte

Paracetamol hjälper inte mot ledsmärta
dagensmedicin.se 18.3.2016
Paracetamol, den aktiva substansen i bland annat Alvedon, hjälper inte mot ledsmärta. Även om paracetamol är något bättre än placebo är effekten för dålig, enligt en ny studie.

Den mest effektiva behandlingen i ett kortare perspektiv är i stället Diklofenak, konstaterar schweiziska forskare i tidskriften Lancet. (…)

(Anm: Forskningschef: Gigtmidlet diclofenac bør ikke bruges. Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason mener, at der for hjertepatienter er høj risiko ved brugen af gigtmidlet diclofenac, og den modsvarer ikke effekten. (hjerteforeningen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Diclofenac; fornorsket: diklofenak; markedsføres under handelsnavn som bl.a. Voltaren, Voltarol, Diclon, Diclodan, Dicloflex, Difen og Cataflam (pdr.net).)

- Vanlige smertestillende legemidler linket til en høyere risiko for hjerteproblemer.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler linket til en høyere risiko for hjerteproblemer. Common Pain Meds Are Linked to a Higher Risk of Heart Problems. Ibuprofen and other common painkillers are linked to an increased risk of cardiac arrest, according to a new Danish study published in the European Heart Journal—Cardiovascular Pharmacotherapy. The authors say these drugs should be used with caution and that people with heart problems may want to avoid them. (time.com 15.3.2017).)

(Anm: Ibuprofen er et smertestillende (analgetisk) og betennelsesdempende (antiinflammatorisk) legemiddel, som tilhører legemiddelgruppen NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). (…) Virkestoffet ibuprofen selges under flere ulike produktnavn, som for eksempel IbuxKilde: Store norske leksikon.)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

- Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er assosiert med økt risiko for hjertestans utenfor sykehus: en landsomfattende kasus-tid-kontrollstudie.

(Anm: EDITOR'S CHOICE. Non-steroidal anti-inflammatory drug use is associated with increased risk of out-of-hospital cardiac arrest: a nationwide case–time–control study. (…) Conclusion Use of non-selective NSAIDs was associated with an increased early risk of OHCA. The result was driven by an increased risk of OHCA in ibuprofen and diclofenac users. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2017 Apr 1;3(2):100-107.)

(Anm: Diklofenak og ibuprofen er assosiert med øket risiko for hjertestans. Diclofenac and ibuprofen are associated with increased risk of cardiac arrest. Use of the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) diclofenac and ibuprofen are associated with a significantly increased risk of cardiac arrest, a large Danish study has found. The authors of the study, which was reported in the European Heart Journal: Cardiovascular Pharmacotherapy,1 said that the findings were a stark reminder that NSAIDs were not harmless and should only be used after consulting a healthcare professional. BMJ 2017;356:j1358 (Published 16 March 2017).)

(Anm: Medisiner hjelper lite mot ryggsmerter. En ny studie viser at medisiner som Ibux og Voltaren ikke hjelper noe særlig mot akutte ryggsmerter. Eksperter mener det bør forskes mer på andre behandlingsmetoder. (nrk.no 4.2.2017).)

(Anm: ”Ta riskerna med paracetamol på allvar”. Missuppfattningar om feber leder till en stor överbehandling av febernedsättande läkemedel, skriver barnläkaren Tomas Sveger. (dagensmedicin.se 11.4.2016).)

(Anm: Systemic Pharmacologic Therapies for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. (…) Background: A 2007 American College of Physicians guideline addressed pharmacologic options for low back pain. New evidence and medications have now become available. (…) Conclusion: Several systemic medications for low back pain are associated with small to moderate, primarily short-term effects on pain. New evidence suggests that acetaminophen is ineffective for acute low back pain, and duloxetine is associated with modest effects for chronic low back pain. Ann Intern Med. 2017 Feb 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: Placebo and valium are equally effective for acute lower back pain in the ER. Emergency patients treated with naproxen and placebo had outcomes as good as or better than patients treated with naproxen and diazepam (trade name Valium) for acute lower back pain, according to the results of a double-blind, randomized clinical trial published in Annals of Emergency Medicine. "Our study contributes to the growing body of literature indicating that, in general, most medications do not improve acute lower back pain," said lead study author Benjamin Friedman, MD, MS, of the Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Health System in Bronx, New York. (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2016 (Published Online: 17 March 2016).)

(Anm: Acetaminophen 'an ineffective treatment for osteoarthritis'. Taken alone, acetaminophen is "not effective at any dose" for relieving pain or improving physical function for patients with osteoarthritis, concludes a large-scale meta-analysis recently published in The Lancet. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Common painkillers are more dangerous than we think. Many Danes are prescribed NSAIDs for the treatment of painful conditions, fever and inflammation. But the treatment also comes with side effects, including the risk of ulcers and increased blood pressure. A major new study now gathers all research in the area. This shows that arthritis medicine is particularly dangerous for heart patients, and also that older types of arthritis medicine, which have not previously been in focus, also appear to be dangerous for the heart. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Stadig flere henvendelser om forgiftninger med paracetamol. I fjor kom 1558 henvendelser om forgiftninger med paracetamol til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. Antall slike henvendelser øker hvert år. Dette gjelder også antall selvpåførte forgiftninger blant unge jenter fra 15 til 19 år. (fhi.no 17.2.2016).)

(Anm: Legemiddelsalg utenom apotek i 2015. Butikkenes salg av reseptfrie legemidler fortsetter å øke. Over halvparten av reseptfritt paracetamol og to av tre nesespray ble solgt i butikk. Dette viser nye tall for 2015 fra Folkehelseinstituttet. Total salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte med 4 prosent i 2015. (fhi.no 23.2.2016).)

(Anm: Langt færre unge forsøger at begå selvmord med piller. Antallet af danskere, der forsøger at begå selvmord med piller, er faldet markant, siden et forbud mod at købe flere end 20 smertestillende piller ad gangen blev indført. (bt.dk 23.10.2015).)

(Anm: Selvmordsforsøg er faldet markant. Antallet af selvmordsforsøg er siden 2011 næsten halveret. Størst er faldet, efter at store pakker med smertestillende medicin blev gjort receptpligtige. »Det ser glædeligt ud. Det var mit håb, at der ville komme et fald, men jeg synes stadig, det er overraskende, at faldet er så markant, « siger Kim Dalhoff, der er klinisk professor og overlæge ved Institut for Klinisk Medicin på Bispebjerg hospital, og som har stor erfaring med behandlingen af forgiftninger. (dagensmedicin.dk 12.2.2016).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: The causes and effects of socio-demographic exclusions from clinical trials. Health Technol Assess. 2005 Oct;9(38):iii-iv, ix-x, 1-152.)

– Det er bekymringsfullt at det har blitt en kultur blant ungdom å ta en pille for alt som er ille, sier forskeren. (- Fraråder å gi barn Paracet for ofte.)

Paracetamolmisbruket.
nrk.no 17.2.2016
Bruken av paracetamol er tredoblet de siste 25 årene. Det har også vært en markant økning i henvendelser om forgiftninger, og misbruket er størst blant unge kvinner. (…)

Vår generasjon er vokst opp med at en pille er løsningen. Det er jo nesten like normalt som å ta en tranpille, begge deler får deg til å føle deg bedre, sier Synne.

Både Synne, Johanna og Pia er 17 år. De har ofte med seg Paracet i veska eller i sekken, i tilfelle de får smerter eller ubehag.

Og det er vanlig. I Apotekforeningens undersøkelse oppgir en av tre jenter at de alltid har det med seg. I aldersgruppen 15 til 18 år sier like mange at de bruker paracetamol forebyggende for å unngå å få smerter. Paracetamol er virkestoffet i en rekke smertestillende preparater. Den mest brukte merkevaren er Paracet, som er til salgs i de fleste butikker.

– Siden de blir solgt i butikken og på bensinstasjonen, så tenker jeg ikke på at de kan være sterke eller farlige. Det er som å kjøpe en tyggis, sier Johanna.

– Det er bekymringsfullt at det har blitt en kultur blant ungdom å ta en pille for alt som er ille, sier forskeren. (...)

– Jeg tror ikke ungdom er klar over hvor skadelig og farlig paracetamol er ved feil bruk. Det kan gi store leverskader, og man kan bli veldig syk av det, sier han.

Han treffer ofte barn og unge på avdelingen som har utviklet kronisk hodepine som følge av et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende.

– Da er spinninga gått opp i vinninga, og pillene virker mot sin hensikt, sier Fundingsrud. (...)

(Anm: Stadig flere henvendelser om forgiftninger med paracetamol. I fjor kom 1558 henvendelser om forgiftninger med paracetamol til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. Antall slike henvendelser øker hvert år. Dette gjelder også antall selvpåførte forgiftninger blant unge jenter fra 15 til 19 år. (fhi.no 17.2.2016).)

(Anm: Legemiddelsalg utenom apotek i 2015. Butikkenes salg av reseptfrie legemidler fortsetter å øke. Over halvparten av reseptfritt paracetamol og to av tre nesespray ble solgt i butikk. Dette viser nye tall for 2015 fra Folkehelseinstituttet. Total salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte med 4 prosent i 2015. (fhi.no 23.2.2016).)

- Fraråder å gi barn Paracet for ofte

Fraråder å gi barn Paracet for ofte
tv2nyhetene.no 17.3.2015
Har du barn som går med Paracet-pakken i skolesekken og bruker smertestillende på daglig basis? Da bør varsellampene lyse, sier kjendislege.

En studie publisert i Annals of the Rheumatic Diseases, antyder at bivirkningene av paracetamol er alvorligere enn det har vært konkludert med tidligere, skriver Dagens Medisin.

En overdreven bruk av Paracetamol førte blant annet til forhøyet risiko for hjerteinnfarkt, forhøyet blodstrykk

og hjerneslag i forhold til de som ikke brukte medikamentet.
I 2013 viste i tillegg forskning fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo at ungdom er storforbrukere av medikamentet. (…)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

(Anm: Inför begränsningar av paracetamol till unga. Apoteket Hjärtat har fattat beslut om att sälja maximalt en förpackning paracetamol åt unga under 18 år per expeditionstillfälle. (lakemedelsvarlden.se 15.12.2015).)

(Anm: Editor's Choice .A dose of humility. (En dose ydmykhet.) Paracetamol has come in for a bit of a kicking in recent months (doi:10.1136/bmj.h1186). So we asked James Dear and colleagues to comment (doi:10.1136/bmj.h3705). They confirm that important questions about this most commonly used drug remain unanswered. BMJ 2015;351:h3857 (Published 16 July 2015).)

(Anm: Pillestrid mellom Farmasiforbundet og SLV. – Legemiddelverket er på villspor, mener Farmasiforbundet. SLVs Steinar Madsen, tror imidlertid Farmasiforbundet «ikke tør si rett ut det de mener». (…) Monopol? Madsen påpeker at han tror forbundet ikke tør si rett ut hva de mener. Nemlig at de «ønsker at apotekene skal ha monopol på alt salg av legemidler», skriver han i innlegget. – I stedet prøver man å så tvil om ordningen er utrygg, fortsetter han. (dagensmedisin.no 6.8.2015).)

(Anm: Spilte med brukket lilletå og ble pumpet full av smertestillende. I ny biografi beskriver Claus Lundekvam hvordan han ble forsynt med preparater av klubben for å komme seg gjennom hverdagen. (…) – Gjennom tolv år som spiller har jeg fått preparater av klubben - smertestillende, stressdempende, eller noe så enkelt som sovetabletter - hele karrieren har jeg slitt med å sove, både før og etter kamp, skriver han i boka som er ført i pennen av Thomas Karlsen. (nrk.no 27.8.2015).)

(Anm: Sendt hjem med Paracet – Døde av diabetes. Pasienten, en ung student, kom med sine foreldre til Indre Østfold Legevakt, men ble sendt hjem til tross for flere symptomer på at noe var alvorlig galt. (nrk.no 14.9.2015).)

(Anm: Paracetamol gav inte kortare intensivvård. Att ge svårt sjuka patienter med feber paracetamol verkar inte förkorta antalet dagar på intensivvårdsavdelning, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine. (dagensmedicin.se 6.10.2015).)

- Levertransplantasjon i forbindelse med overdose av paracetamol: Resultater fra SALT-studien i syv land.

Liver transplant associated with paracetamol overdose: results from the seven-country SALT study
British Journal of Clinical Pharmacology 2015 (Article first published online: 27 MAY 2015)
Aims Acute drug overdose, especially with paracetamol, may cause acute liver failure leading to registration for transplantation (ALFT). Population statistics and between-country differences for ALFT related to overdose have been poorly described. The aim of the present study was to evaluate overdose ALFT in the multi-country Study of Acute Liver Transplantation (SALT). (…)

Conclusions Paracetamol overdose was found to represent one-sixth of all-cause ALFT. There was a 50-fold difference in Europe in the rates of paracetamol overdose ALFT, and a 200-fold difference per million inhabitants. (…)

(Anm: Objective To describe the estimated prevalence and temporal trends of chronic kidney disease (CKD) treatment patterns, and the association between CKD and potential factors for type 2 diabetes mellitus (T2DM) in different demographic subgroups. (…) Conclusions CKD continued to be prevalent in the T2DM population; prevalence remained fairly consistent over time, suggesting that current efforts to prevent CKD could be improved overall, especially by monitoring certain populations more closely. BMJ Open Diab Res Care  2016;4:e000154.)

(Anm: Chronic Kidney Disease (CKD) (webmd.com 18.12.2016).)

(Anm: LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (lnt.no).)

(Anm: LNT - Statistikk (lnt.no).)

(Anm: Chronic kidney disease and cardiovascular risk in six regions of the world (ISN-KDDC): a cross-sectional study. (…) Interpretation. Prevalence of chronic kidney disease was high in general and high-risk populations from countries of low and middle income. Moreover, awareness of chronic kidney disease and other non-communicable diseases was low, and a substantial number of individuals who knew they were ill did not receive treatment. Prospective programmes with repeat testing are needed to confirm the diagnosis of chronic kidney disease and its risk factors. Furthermore, in general, health-care workforces in countries of low and middle income need strengthening.Lancet Glob Health 2016;4(5):e307–19 (May 2016).)

(Anm: Non-communicable disease (NCD) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

(Anm: Ikkje-smittsame sjukdomar. Avdelinga har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar. (fhi.no).)

(Anm: IgA Nephropathy: New Aspects in Pathophysiology and Pathogenesis. (…) This disease may also be acquired depending on numerous environmental factors: exposure to certain exoantigens (infectious organisms, food, etc.), involvement of specific cytokines that can induce the production of Gd-IgA1, and modification of the different players potentially involved (immune response to autoantigens, abnormalities in receptors such as TfR and CD89, tissue TG2 status, etc.). EMJ Neph. 2015;3[1]:97-103.)

(Anm: Autoimmun attack kan ligga bakom njursvikt. Interstitiell nefrit, som är en vanlig orsak till njursvikt, har en komplex och i stora delar okänd bakgrund. Nu visar forskare i en studie ledd från Karolinska institutet hur interstitiell nefrit kan utvecklas genom en autoimmun attack mot njurens samlingsrör. Fynden publiceras i tidskriften Journal of the American Society of Nephrology (JASN). (ki.se 11.11.2015) (Karolinska Institutet).)

(Anm: Identification of a driver of fibrosis in chronic kidney disease. (medicalnewstoday.com 22.1.2016).)

(Anm: Chronic kidney disease in elderly people: disease or disease label? Timothy Ellam and colleagues argue for a focus on what diagnosis means for individual patients rather than population risks. Around half of people aged over 75 meet current diagnostic criteria for chronic kidney disease (CKD). However, labelling them all as diseased is controversial and may cause unnecessary anxiety.1 2 The classification system defining this epidemic of CKD in elderly people is validated primarily as an epidemiological risk stratification tool rather than a clinical aid to patient management. We highlight the need to focus the debate on improving patient centred outcomes rather than just identifying everyone at above average risk. BMJ 2016;352:h6559 (Published 18 January 2016).)

(Anm: Polycystic kidney disease: a diet dividend. New research from UC Santa Barbara suggests that reducing food intake may slow the growth of the cysts that are symptomatic of PKD, an inherited disorder in which clusters of cysts develop in the kidneys. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: Mitochondria: a new therapeutic target in chronic kidney disease. Nutr Metab (Lond). 2015 Nov 25;12:49.) (PDF)

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Kidney Impairment Decreases Blood Flow to the Brain, Boosting Risk of Stroke and Dementia (dgnews.docguide.com 6.8.2015).) 

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).) (PDF)

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Kidney Function: What Do The Kidneys Do? Contents of this article: 1.Structure and function of the kidneys 2.Diseases of the kidney and their cause 3. Kidney dialysis and maintaining healthy kidneys. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: IgA Nephropathy. What is IgA nephropathy? IgA nephropathy is a kidney disorder that occurs when IgA—a protein that helps the body fight infections—settles in the kidneys. After many years, the IgA deposits may cause the kidneys to leak blood and sometimes protein in the urine. (niddk.nih.gov).) 

(Anm: Even small reductions in kidney function may damage heart, blood vessels. Even small reductions in kidney function are associated with heart and blood vessel damage, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension. (sciencedaily.com 12.1.2016).)

(Anm: Gut bacteria byproduct linked to chronic kidney disease for the first time (medicalnewstoday.com 3.2.2015).)

(Anm: The Emerging Role of Mitochondrial Targeting in Kidney Disease. (…) This chapter provides an overview of the involvement of mitochondrial dysfunction in renal disease and summarizes the current knowledge on mitochondria-targeted strategies to attenuate renal disease. Handb Exp Pharmacol. 2016 Jun 18. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mortality in chronic kidney disease patients reduced by plant protein (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Long-term Use of Painkillers Raises Risk of Depression (americannewsreport.com 1.11.2013).)

(Anm: Editorials. Risk of intracranial haemorrhage linked to co-treatment with antidepressants and NSAIDs. BMJ 2015;351:h3745 (Published 14 July 2015).)

(Anm: Intracranial haemorrhage, antidepressants, and NSAIDs. Combined use of antidepressants and NSAIDs: NNT for intracranial haemorrhage. BMJ 2015;351:h4444 (Published 18 August 2015).)

(Anm: Intracranial haemorrhage, antidepressants, and NSAIDs. Authors’ reply to Lewis and Bray. BMJ 2015;351:h4446 (Published 18 August 2015).)

(Anm: Risk of intracranial haemorrhage in antidepressant users with concurrent use of non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide propensity score matched study. BMJ 2015;351:h3517  (Published 14 July 2015).)

(Anm: Intracranial hemorrhage. An intracranial hemorrhage (ICH) is a hemorrhage, or bleeding, within the skull. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Intrakraniell trykkstigning. Symptomer og funn. Hodepine, tretthet, synsforstyrrelser, forvirring, endret bevissthet, hikke, kvalme, brekninger. Eventuelt fokale utfall. Dominerende symptom avhenger av hvor hurtig trykket stiger: •Langsom trykkstigning: Hodepine og kvalme, særlig om morgenen. Personlighetsforandringer. Urininkontinens. Ataksi. •Hurtig trykkstigning: Hodepine, kvalme og oppkast. Bevissthetsendring. Vær oppmerksom på tegn til transtentoriell herniering: Bevissthetsnedsettelse, temperatur- og blodtrykksstigning, bradykardi, utvikling fra treg pupillereaksjon via pupilledilatasjon ipsilateralt til pupilledilatasjon også kontralateralt, øyemuskelpareser, respirasjonsendring. (lvh.no).)

(Anm: Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (benign intrakraniell hypertensjon). Idiopatisk intrakraniell hypertensjon Se oversiktsartikkel1 Kort om Idiopatisk intrakraniell hypertensjon er et syndrom med økt intrakranielt trykk, men normalt hjerneparenkym uten store ventrikler, fokale romoppfyllende prosesser, eller underliggende infeksjon. Kan være til feks sinusvenetrombose, medikamenter eller medisinske tilstander. Rammer ofte unge overvektige kvinner, men kan også ramme normalvektige og menn. Syndromet ble tidligere kalt benign intrakraniell hypertensjon, men det er en uheldig betegnelse fordi opptil 25% får alvorlig synstap. (nevro.legehandboka.no 19.3.2015).)

(Anm: Økt intrakranielt trykk og hjerneødem. (…) Aktuell etiologi: Tumor, infarkt, blødning, traumer, venesinustrombose, pseudotumor cerebri, infeksjon, postiskemisk ved f. eks. sirkulasjonsstans, status epilepticus mm. (…) Økt intrakranielt trykk skal overveies ved hodepine, kvalme, brekninger, oppkast, uro og synkende bevissthet, og spesielt når det er kombinert med blodtrykksstigning og pulsfall (”trykkpuls”). (helsebiblioteket.no).)

(Anm: Bionic liver micro-organs explain off-target toxicity of acetaminophen (Tylenol) Israeli-German partnership aims to replace animal experiments with advanced liver-on-chip devices (medicalnewstoday.com 18.8.2015).)

- Studie identifiserer faktorer som påvirker misbruk av smertestillende legemidler.

Study identifies factors affecting prescription pain reliever misuse
medicalnewstoday.com 13.7.2015
(...) How they acquire such drugs varies according to age, however. The findings, published in the journal Addictive Behaviors, may help health care providers and others curb painkiller misuse.

In a nationwide study, researchers from the UGA School of Social Work found that individuals of any age who used illicit drugs such as marijuana, cocaine or heroin within the past year had a higher likelihood of misusing prescription pain relievers as well. A study just released by the Centers for Disease Control, which found that heroin use was highest among those who abused cocaine or opioid pain relievers within the past year, buttressed the UGA research.

"Male or female, black or white, rich or poor, the singular thing we found was that if they were an illicit drug user, they also had many, many times higher odds of misusing prescription pain relievers," said Orion Mowbray, an assistant professor in the School of Social Work and the UGA study's lead author. (…)

(Anm: EMA advarer mod høje doser ibuprofen. (…) Det konkluderer det europæiske lægemiddelagentur (EMA) på baggrund af en ny gennemgang af evidensen for området. (…) Den øgede risiko for hjertekarsygdom er den samme, som man har set for andre antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), inklusiv cox-2-hæmmere og diklofenak. (medwatch.dk 27.5.2015).)

(Anm: Trapp ned på hodepinetablettene Å kutte ned på forbruket av hodepinetabletter kan ha mange fordeler. En dansk prisbelønt studie forteller hvorfor. (nhi 5.3.2015).)

(Anm: Bivirkningskomité advarer mod højdosis ibuprofen (dagenspharma.dk 14.4.2015).)

(Anm: Child and Adolescent Self-Poisoning Is Serious. A large epidemiological study highlights the elevated risks for suicide among children and teens who survived earlier acts of deliberate self-poisoning. Lancet Psychiatry 2015 Apr 25.)

- Paracetamol påverkar testosteron hos pojkfoster. (- Paracetamolanvänding under sju dagar i sträck minskar produktionen av testosteron i testikelvävnad (...) med 45 procent.)

Paracetamol påverkar testosteron hos pojkfoster
lakemedelsvarlden.se 21.5.2015
Längre exponering för paracetamol under graviditeten kan sänka testosteronnivåer hos pojkfoster.

Det finns tidigare tecken på att användning av paracetamol under graviditeten kan påverka framtida fertilitet bland de män som utsatts för läkemedlet under sin fostertid.

Man vet också att en exponering av alltför låga nivåer av testosteron under fostertiden är en vanlig orsak till att män senare får fertilitetsproblem.

I en nypublicerad studie har man kunnat visa att paracetamolanvänding under sju dagar i sträck minskar produktionen av testosteron i testikelvävnad under utveckling. Efter den tiden hade testosteronnivåerna sjunkit med 45 procent. En minskning av tillväxten av testikelvävnad noterades också. (…)

Däremot gav läkemedlet ingen negativ effekt vid en användning under bara 24 timmar.

Testet gjordes i en modell som visat sig kunna efterlikna hur testiklar växer och fungerar under fostertiden. Tekniken bygger på att man transplanterat mänsklig testikelvävnad in i möss.

Fler försök behöver göras för att fastslå sambandet och att tydligt översätta det till humanstudier, enligt forskarna. (…)

(Anm: Prolonged exposure to acetaminophen reduces testosterone production by the human fetal testis in a xenograft model. Sci Transl 2015;7(228): 288ra80  (Med 20 May 2015).)

(Anm: Paracetamol use in pregnancy can cut female fertility, study finds (medicalnewstoday.com 27.1.2016).)

(Anm: Ny studie: Gravide bør ikke bruke Paracet når det er en gutt i magen. - Vil man være på den sikre siden, bør man unngå smertestillende mens man er gravid, sier dansk professor. Bo Christensen, videnskab.dk  (aftenposten.no 4.6.2015).)

(Anm: Testosterontillskott höjer inte potensen. Det funkar inte att ta testosteron för att bli ett vilddjur i sängen. När ett antal män lottades till att få antingen testosterontillskott eller placebo syntes ingen skillnad i potens eller sexlust mellan de båda grupperna. (netdoktor.se 12.8.2015).)

- På tross av kritiske forskningsrapporter har Den europeiske komiteen for legemiddelovervåking (PRAC) konkludert med at paracetamol fortsatt kan brukes av gravide kvinner.

Gravide kan fortsatt bruke paracetamol
nrk.no 15.7.2014
På tross av kritiske forskningsrapporter har Den europeiske komiteen for legemiddelovervåking (PRAC) konkludert med at paracetamol fortsatt kan brukes av gravide kvinner.

PRAC fant det i vinter nødvendig å gjøre en ny vurdering av om rådene for bruk av paracetamol i svangerskapet burde endres, skriver Dagens Medisin.

Gjennomgangen kom etter flere kritiske forskningsrapporter, deriblant en norsk studie som fant dårlige grovmotorikk, dårligere evne til kommunikasjon og mer atferdsproblemer hos norske barn som hadde blitt eksponert for paracetamol i mer enn 28 dager av svangerskapet.

Også en dansk undersøkelse fra 2010 mistenkeliggjorde paracetamol, og den gang advarte leger mot paracetamol på grunn av frykt for misdannelser i kjønnsorganene. Men nå er paracetamol «frikjent».

Samtidig består rådet om at gravide bør holde seg unna ibuprofen fordi det kan føre til spontanabort. (…)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Uønskede effekter av paracetamol. Paracetamol kan gi alvorlige bivirkninger, selv i terapeutiske doser. Legemidlet må derfor brukes med forsiktighet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1034 (16.6.2015).)

- Kan føre til kreft.

Bruk av paracetamol kan skade guttefostre
side3.no 25.5.2015
Fører til redusert testosteron-nivå. (…)

Nå viser en ny studie fra Universitetet i Edinburgh at bruk av paracetamol en uke eller lengre kan skade guttefostres utvikling betraktelig. Studien ble offentliggjort av Science Traslational Medicine.
Studien vekker oppsikt i en rekke internasjonale medier. (…)

Kan føre til kreft
Musene som fikk smertestillende én dag viste ingen endringer i testosteron-nivået. Musene som fikk paracetamol i en uke fikk en nedgang i opp mot 45 prosent i testosteron-nivået i det menneskelige vevet. 

Videre studier er nødvendig for å finne ut hvor mye paracetamol over hvor lang tid som ikke fører til en reduksjon i hormonnivået.  (…)

Et lavt innhold av testosteron har vært mistenkt å være årsaken til lidelser senere i livet, for eksempel testikkelkreft og sterilitet. (…)

- Studie fant lavt testosteronnivå hos menn med alvorlig covid-19.

(Anm: Studie fant lavt testosteronnivå hos menn med alvorlig covid-19. En ny studie fra USA tyder på at lave testosteronnivåer i blodet hos menn, heller enn høye, kan knyttes til at de er alvorlig syke av koronaviruset. (…) Hvis testosteronnivået hos menn falt under sykehusinnleggelse, økte risikoen for å bli sykere. Rapporten ble publisert i det medisinske tidsskriftet Jama onsdag, og konkluderer med at testosteron kan være en markør for alvorlig og forestående alvorlig covid-19. (nettavisen.no 27.5.2021).)

AACR-FCPR: Painkillers Tied to Kidney Cancer Risk (AACR-FCPR (American Association for Cancer Research's Frontiers in Cancer Prevention Research): Smertestillende legemidler knyttet til økt risiko for nyrekreft)
medpagetoday.com 28.10.2011
BOSTON – Analgesic use increased the hazard for renal cell carcinoma (RCC) by as much as 33%, depending on the drug class, results of a large meta-analysis showed.

Use of acetaminophen or nonaspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) significantly increased the risk of RCC compared with nonuse. Aspirin use was not associated with an increased risk of the kidney cancer, as reported here at the American Association for Cancer Research Frontiers in Cancer Prevention Research meeting.

"The results are kind of surprising," Eunyoung Cho, ScD, of Harvard and Brigham and Women's Hospital in Boston, told MedPage Today. "Aspirin and NSAIDs have been associated with a reduced risk of several types of cancer, but that does not appear to be the case with renal cell carcinoma." (...)

(Anm: Nyrekreft (nhi.no).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: Paracetamol (eller acetaminophen) er et legemiddel, brukt smertestillende og febernedsettende. En bør vise litt forsiktighet ved bruken da store doser kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

- Professor: «Aldri blitt godkjent som legemiddel i dag».

Advarer mot økende paracetamol-bruk
vg.no 10.11.2013
*Professor: «Aldri blitt godkjent som legemiddel i dag»
*Legemiddelverket: Mindre bivirkninger enn alternativene

FARLIG TREND: En for stor gruppe personer spiser paracetamol uten å ha behov for det ifølge Legemiddelverket. Flere andre eksperter advarer mot overdreven bruk av det smertestillende stoffet.

Bare de siste fire årene har bruken av paracetamol økt med mer enn 15 prosent i Norge. Skulle legemiddelet vært godkjent i dag, hadde det aldri blitt tillatt, mener en fremstående britisk forsker. (...)

Er du bekymret over at det blir tatt stadig mer paracetamol i Norge?

- Nei dette er på sett og vis en ønsket utvikling. Vi ønsker at folk skal bruke paracetamol fremfor de andre smertestillende produktene. Disse har enda flere bivirkninger og dette salget har gått tilsvarende ned, sier fagdirektøren i Legemiddelverket.

Madsen mener den svenske artikkelen overdriver de negative effektene av paracetamol og glemmer at folk har behov for et smertestillende produkt som virker.

- Vi må ha mer enn en våt klut å tilby pasienten når de har det vondt. Noen bruker nok for mye smertestillende, men de aller fleste har et fornuftig forhold til dette, sier Madsen til VG. (...)

(Anm: Legenes favorittsmertestillende (nrk.no 31.12.2014).)

(Anm: Studie: Bivirkningene ved paracetamol alvorligere enn antatt ** Kan øke risikoen for hjerteinfarkt, tidlig død og slag ** Statens Legemiddelverk: Paracetamol er fortsatt førstevalget (vg.no 9.3.2015).)

(Anm: Ny forskning: Paracetamol har liten effekt mot korsryggsmerter (vg.no 24.7.2014).)

(Anm: Paracetamol for low back pain. Cochrane Database. BACKGROUND: Analgesic medication is the most frequently prescribed treatment for low back pain (LBP), of which paracetamol (acetaminophen) is recommended as the first choice medication. However, there is uncertainty about the efficacy of paracetamol for LBP. AUTHORS' CONCLUSIONS: We found that paracetamol does not produce better outcomes than placebo for people with acute LBP, and it is uncertain if it has any effect on chronic LBP. Syst Rev. 2016 Jun 7;(6):CD012230.)

(Anm: Systemic Pharmacologic Therapies for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. (…) Background: A 2007 American College of Physicians guideline addressed pharmacologic options for low back pain. New evidence and medications have now become available. (…) Conclusion: Several systemic medications for low back pain are associated with small to moderate, primarily short-term effects on pain. New evidence suggests that acetaminophen is ineffective for acute low back pain, and duloxetine is associated with modest effects for chronic low back pain. Ann Intern Med. 2017 Feb 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: Placebo and valium are equally effective for acute lower back pain in the ER. Emergency patients treated with naproxen and placebo had outcomes as good as or better than patients treated with naproxen and diazepam (trade name Valium) for acute lower back pain, according to the results of a double-blind, randomized clinical trial published in Annals of Emergency Medicine. "Our study contributes to the growing body of literature indicating that, in general, most medications do not improve acute lower back pain," said lead study author Benjamin Friedman, MD, MS, of the Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Health System in Bronx, New York. (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Paracetamol lindrer ikke ryggsmerter. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:937 (2.6.2015).)

(Anm: Paracetamol no better than placebo for low back pain, study finds (reuters.com 23.7.2014).)

(Anm: Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2014 (Early Online Publication, 24 July 2014).)

- I to av studiene som er gjennomgått, viste seg å være en økning i dødelighet blant dem som tok paracetamol.

Slår alarm om tenåringers bruk av smertestillende
side2.no 11.3.2015
(SIDE2): En studie publisert i Annals of the Rheumatic Diseases antyder at bivirkninger av paracetamol er undervurderte.

I to av studiene som er gjennomgått, viste seg å være en økning i dødelighet blant dem som tok paracetamol. Det var også forhøyet risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og høyt blodtrykk blant dem som tok paracetamol, sammenlignet med dem som ikke gjorde det.

Det skal sies at det er en rekke begrensninger ved studien, fordi den baserer seg på relativt få studier.

esultatene må derfor tolkes med forsiktighet, ifølge forskerne. (…)

- Det er ikke sukkertøy
Overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo mener at normal bruk av smertestillende fortsatt er anbefalt når det er behov for det.

- Det er anbefalt som førstevalg når det gjelder smertestillende, men studier minner oss på at det er medisin, det er ikke sukkertøy, sier han til TV 2. (…)

- Paracetamol hæmmer måske følelser.

Paracetamol hæmmer måske følelser
dagenspharma.dk 15.4.2015
Et nyt studie indikerer, at acetaminophen – også kendt som paracetamol – kan hæmme brugerens følelser.

Forskere fra Ohio State University har publiceret et studie af stoffet acetaminophen, som vi herhjemme kender som paracetamol, der indikerer, at det populære smertestillende middel tilsyneladende har en hæmmende effekt på både positive og negative følelser. Artiklen, der er publiceret online i Psychological Science er baseret på to studier af hhv. 82 og 85 personer, der […]

(Anm: Acetaminophen Might Not Be As Safe As You Think. In a review of observational studies, acetaminophen was associated with elevated risks for death and other adverse events. (…)In the two studies in which overall mortality was assessed, mortality was elevated among acetaminophen users (with an apparent cumulative dose-response effect in 1 study). NEJM 2015 (April 14, 2015).)

- Halvparten bruker smertestillende ukentlig.

Halvparten bruker smertestillende ukentlig
fhi.no 19.5.2015
Halvparten av oss bruker reseptfrie smertestillende legemidler minst en gang i uken. Personer som er inaktive eller har kronisk smerte bruker mer smertestillende enn andre, og kvinner bruker mer enn menn. Dette viser en ny studie Folkehelseinstituttet har vært med på.

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus. Forskerne har undersøkt bruk av reseptfrie, smertestillende legemidler (paracetamol, NSAIDs, acetylsalisylsyre) i den generelle befolkingen. De har sett på hva som karakteriserer individer som bruker disse legemidlene daglig. (…)

(Anm: Prevalence of use of non-prescription analgesics in the Norwegian HUNT3 population: Impact of gender, age, exercise and prescription of opioids. BMC Public Health 2015, 15:461 (2 May 2015, Open Access).)

(Anm: Livsfarlig trend eksploderer på Facebook? - Det kan føre til et liv i smerter. Og døden. (…) Britiske myndigheter advarer nå mot #paracetamolchallenge, som skal være en trend som tar av i sosiale medier, ifølge en rekke britiske nettsider. (side3.no 29.5.2015).)

- Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk mener farene er overdrevet.

Farlig eller ikke farlig å bruke paracetamol?
apotek.no 2.2.2015
I butikken står de reseptfrie, smertestillende legemidlene side om side - enkle å få tak i når behovet melder seg. Men hva er resultatet av den stadig økende tilgjengeligheten?

Farlig eller ikke farlig å bruke paracetamol? – Jeg synes det er underlig at norske og svenske myndigheter konkluderer så ulikt i denne saken, sier han. Svenske myndigheter sitter tydelig på dokumentasjon som bør åpne for å stille tilsvarende spørsmål om situasjonen er lik i Norge, sier Faksvåg.

Det er Aftenposten som stiller spørsmålet når de nå setter søkelyset på bruken av paracetamol i Norge. Bakgrunnen for saken er at det de siste månedene har blitt skrevet mye om paracetamol i norske medier. Artikler forteller at forbruket har eksplodert og at bekymringsmeldinger strømmer inn til helsemyndighetene. (…)

Mener farene er overdrevet
I USA har overforbruk og skader lenge vært et tema. Myndighetene har paracetamol under oppsikt, og vurderer fortløpende tiltak for å begrense bruken, skriver Aftenposten. De viser også til at forskere i Texas fant ut at paracetamol kombinert med alkohol kan forårsake nyreskader ved langt lavere doser enn man trodde.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk mener farene er overdrevet. (…)
– Det som er så skummelt med paracetamolforgiftning, er at man ofte ikke merker noen symptomer på forgiftning før det er for sent, når leveren allerede er uhelbredelig skadet. Kommer man ikke til behandling innen åtte timer etter at man har tatt en overdose, gir motgift liten effekt, advarer Elin Olaug Rosvold, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Hun mener det er et bekymringsfullt overforbruk av paracetamol i dag, spesielt blant unge mennesker. Hennes egne studier har vist at 15-16-åringer har økt sitt forbruk av paracetamol betraktelig gjennom en tiårsperiode.

Per Kristian Faksvåg deler Rosvolds bekymring og mener at hennes konklusjoner bør tas på alvor.

– Det er svært uheldig dersom særlig de unge bruker disse produktene i tide og utide.  Det bør undersøkes om økt tilgjengelighet og salg av disse produktene på bensinstasjoner, kiosker og i dagligvaren spiller inn på folks, og da særlig ungdommens, oppfatning av faren ved å bruke dem for mye, mener han. (…)

(Anm: Stopp för paracetamol i matbutiken. Nu får värktabletter med paracetamol, som Alvedon och Panodil, bara säljas på apotek. (dagensmedicin.se 2.11.2015).)

(Anm: Fortsatt salg av paracetamol i butikk. Läkemedelsverket i Sverige har foreslått å fjerne paracetamoltabletter fra butikkene fordi det har vært en økning i antall henvendelser om forgiftning. Det er imidlertid ikke vist at salg i butikk fører til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall. Legemiddelverket mener derfor at et slikt tiltak ikke er nødvendig i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:316 – 7 (24.2.2015).)

- Risiko for paracetamol (acetaminophen) er blitt "undervurdert".

Risks of acetaminophen have been 'underestimated'
medicalnewstoday.com 3.3.2015
The mechanism behind the painkilling effect of acetaminophen, or paracetamol, is largely unknown, although recent studies suggest that the drug inhibits the central nervous system from producing prostaglandin. Generally, acetaminophen is considered to be safer than other nonsteroidal anti-inflammatories (NSAIDs) and opiate analgesics.

However, last year, Medical News Today looked at the results of a large randomized controlled trial published in The Lancet that found acetaminophen is no more effective than a placebo for managing acute lower back pain.  

The benefit of acetaminophen for managing osteoarthritis has also been questioned in recent studies, which led researchers to make the observation that there is no recent data available on the risks of acetaminophen at standard doses. (…)

(Anm: Increased mitochondrial ROS formation by acetaminophen in human hepatic cells is associated with gene expression changes suggesting disruption of the mitochondrial electron transport chain. Toxicol Lett. 2015 Feb 19;234(2):139-150. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.02.012. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

- Det blir hevdet at denne økningen har erstattet en del bruk av andre smertestillende legemidler. Tall viser at dette ikke stemmer.

Kraftig økning i bruk av smertestillende
apotek.no 16.2.2015
Bruken av det smertestillende legemiddelet paracetamol har økt sterkt siden 2003. Det blir hevdet at denne økningen har erstattet en del bruk av andre smertestillende legemidler. Tall viser at dette ikke stemmer. (…)

Undersøkelsen gir ikke støtte til hypotesen om at den sterke økningen i bruk av reseptpliktig paracetamol fortrenger andre smertestillende legemidler (særlig NSAIDs, som er en gruppe av betennelsesdempende legemidler med blant annet ibuprofen (Ibux)).

Den samlede bruken av de smertestillende legemidlene paracetamol og NSAIDs har økt med 25 prosent fra 2003 til 2014. Bruken av NSAIDs har vært nesten uendret siden 2003, mens det har vært en økning på 75 prosent for paracetamol. Bruken av NSAID'et ibuprofen (Ibux) har økt med nesten 80 prosent i perioden. (…)

- Vi bruker mer smertestillende.

Vi bruker mer smertestillende
p4.no 25.2.2015
Vi bruker stadig mer smertestillende her i landet.

Tall fra Apotekerforeningen viser at bruken av smertestillende har økt med 25 prosent fra 2003 til 2014, skriver Dagbladet i dag. Og i vår hovedsending klokken 7.30 får du høre at norske foreldre gir barna sine dobbelt så mye Paracet nå som for 25 år siden. (Blir det nye smørekrise for det norske laget i Falun i dag - dere sjekker forholdene nå snart i P4s radiofrokost. Lydklipp (…)

- Gir dobbelt så mye Paracet til barn.

Gir dobbelt så mye Paracet til barn
p4.no 25.2.2015
Norske foreldre gir barna sine dobbelt så mye Paracet nå som for 25 år siden.

Det viser tall Apotekforeningen har innhentet for P4 Nyhetene. Fagfolk er bekymret for utviklingen. Lydinnslag Reporter Ole Kristian Tjernes. (…)

- Legene skriver nå ut resept på paracetamol i stedet for NSAIDs, og det er jo det vi ønsker, sier Madsen.

Farlig eller ikke farlig å bruke paracetamol?
aftenposten.no 2.2.2015
(...) Paracetamol er det beste smertestillende middelet vi har. Farene er overdrevet, sier Legemiddelverket. (…)

- Paracetamol er det beste vi har og skal alltid være førstevalg ved moderate smerter, understreker Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. (...)

Han mener farene ved paracetamol er overdrevet i mediene:

- Veldig mye av det som skrives er regelrett feil. Det er for eksempel ikke riktig at bruken av paracetamol har økt etter at det ble tillatt solgt i butikk. Salget av reseptfri paracetamol har gått ned fra 2004 til i dag. Men paracetamol utskrevet på resept er nesten tredoblet i samme periode. Det er dette som slår ut i statistikken.

Madsen viser til at alternativene, de såkalte NSAIDs (smertestillende, ikke-steroide betennelseshemmende medikamenter), har langt mer betenkelige bivirkninger. Dette er for eksempel ibuprofen (blant annet Ibux), naproksen (blant annet Naprosyn) og produkter basert på acetylsalisylsyre (for eksempel Dispril).

- Legene skriver nå ut resept på paracetamol i stedet for NSAIDs, og det er jo det vi ønsker, sier Madsen.

- Studie: Paracetamol kan störa hjärna

Studie: Paracetamol kan störa hjärna
svd.se 13.1.2014
Ett av världens mest värkmediciner, paracetamol, kan störa hjärnans utveckling och ge beteendeförändringar i vuxen ålder, visar en studie på möss på Uppsala universitet.

- Det talar för att det finns skäl att försöka begränsa användningen av paracetamol i slutet av graviditeten och vara restriktiv med att ge detta läkemedel till spädbarn, säger forskaren Henrik Viberg till Upsala Nya Tidning.

Paracetamol finns i Alvedon, Panodil, Pamol och Reliv.

Tio dagar gamla möss fick injektioner, en grupp med paracetamol och en med koksaltslösning. Efter två månader hade paracetamol-mössen sämre anpassning till nya miljöer och svårare att lära nya saker än jämförelsegruppen.

De möss som fått paracetamol under hjärnans snabbaste utvecklingsfas, kring tio dagars ålder, fick också sämre smärt- och ångestdämpning av läkemedlet senare i livet än möss som fick paracetamol först som vuxna.

Studien är en varningssignal som bör tas på allvar, enligt Läkemedelsverket. (...)

- Bivirkninger av paracetamol kan være undervurdert

Biverkningar av paracetamol kan vara underskattade
dagensmedicin.se 3.3.2015
En ny studie tyder på att biverkningarna vid långtidsanvändning av paracetamol kan vara undervärderade.
Paracetamol anses generellt säkrare än andra vanliga smärtstillande läkemedel, till exempel icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID. Enligt forskarna bakom den nya studien saknas dock uppdaterade genomgångar om risk och nytta av paracetamol, och för att få en aktuell översyn av detta har man gjort en metaanalys av möjliga biverkningar, baserat på åtta stora kohortstudier.

Resultaten tyder på en dosberoende ökning av hjärtbiverkningar, till exempel hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck hos de som tog paracetamol jämfört med de som inte gjorde det. På samma sätt sågs en ökad förekomst av biverkningar i mag-tarmkanalen, till exempel sår och blödningar. Dessutom verkade det finnas ett samband mellan ökad total långtidsdos av paracetamol och försämrad njurfunktion. (…)

(Anm: Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies. Ann Rheum Dis 2015 (Published Online First 2 March 2015.)

(Anm: Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er veldig skeptisk til studien. (nettavisen.no 4.3.2015).)

- Paracetamol ger dålig smärtlindring (- Dessutom hade patienter som tog paracetamol fyra gånger högre risk att få onormala leverfunktionsvärden.)

Paracetamol ger dålig smärtlindring
dagensmedicin.se 1.4.2015
Paracetamol verkar inte hjälpa mot ryggont och har bara har marginell effekt på artrossmärta. Det visar en ny australiensisk genomgång publicerad i British Medical Journal.

Flera tidigare studier har ifrågasatt den smärtstillande effekten av paracetamol till exempel vid akut ryggskott. Nu kommer en ny meta-analys av flera studier som pekar på att paracetamol inte är bättre än placebo vad gäller att minska smärtan eller öka livskvaliteten hos personer med ländryggssmärta. För artrossmärta i höfter och knän var den smärtstillande effekten av paracetamol visserligen statistiskt signifikant men inte kliniskt relevant, enligt forskarna. Dessutom hade patienter som tog paracetamol fyra gånger högre risk att få onormala leverfunktionsvärden.

Studien är en meta-analys av 13 randomiserade studier där patienter behandlades i upp till sex månader.

I en ledarkommentar till artikeln skriver två engelska experter att resultaten återigen öppnar debatten om paracetamols smärtlindrande effekt. Experterna betonar att det är viktigt att stödja icke-farmakologisk lindring för dessa smärtpatienter såsom motion, viktnedgång och psykosocialt stöd. Annars riskerar användningen av opioider att öka, vilket i sin tur skulle leda till andra problem, enligt experterna. (…)

(Anm: Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015;350:h1225. (Published 31 March 2015).)

- Förgiftningar med paracetamol studeras efter larm (- Läkemedelsverket följer upp larmet om paracetamolförgiftningar med en studie)

Fler förgiftade med paracetamol i butik
lakemedelsvarlden.se 27.1.2015
Läkemedelsverket har inte ändrat åsikt utan anser att paracetamol bara ska säljas på apotek.
Det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och en ökning av antalet förgiftningsfall, visar Läkemedelsverket i det kompletterade underlag myndigheten nu tagit fram när det gäller förslaget att paracetamol i tablettform bara ska säljas på apotek.

– Vi står fast vid att paracetamol i tablettform inte längre ska säljas i detaljhandeln, säger Rolf Gedeborg som är ämnesområdesansvarig på Läkemedelsverket.

Sedan 2000 har förgiftningsfallen med paracetamol dubblerats, 2013 beräknades de till fler än 1500.

– Det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten från 2009 då paracetamol började säljas i detaljhandel och det trendbrott vi ser med en 40-procentig ökning av antalet förgiftningsfall från 2009 till 2013, säger Rolf Gedeborg. (…)

Försäljning av paracetamol i tablettform tillåts endast på apotek
lakemedelsvarlden.se 21.8.2014
Läkemedelsverket föreslår att receptfria tabletter med paracetamol inte längre ska få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 mars 2015. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningsfall de senaste åren där man kan se ett samband med den ökade tillgänglighet. Förslaget berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte.

Antalet samtal till Giftinformationscentralen (GIC) från hälso- och sjukvård och allmänhet avseende paracetamolförgiftning steg från 2500 under år 2006 till knappt 4400 under år 2013.

Antalet samtal till GIC från hälso- och sjukvård, som kan kopplas till enskilda patienter som vårdats på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning, ökade från 529 under år 2006, till 1161 under år 2013. Samma tendens ses fortsatt under 2014.

– Det kan dessutom finnas fler fall ute i sjukvården som inte kommit Giftinformationscentralen till känna, säger direktör Anders Carlsten vid Läkemedelsverket. Vi bedömer att det finns skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamol för att skydda folkhälsan. (...)

(Anm: Paracetamol bara på apotek (lakemedelsvarlden.se 21.8.2014).)

Förgiftningar med paracetamol studeras efter larm
dagensmedicin.se 6.5.2014
Efter larm om ett ökat antal samtal som rör tänkbara förgiftningar med paracetamol, genomför Läkemedelsverket en studie för att reda ut förekomsten av faktiska förgiftningar. (...)

Läkemedelsverket ska bland annat begära in information om provsvar med förhöjd nivå av paracetamol från landets samtliga sjukhuslaboratorier, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. Informationen ska sedan kopplas till Socialstyrelsens hälsodataregister. Målsättningen är att ta reda på hur vanlig paracetamolförgiftning är och om det har förändrats över tid. (...)

(Anm: Förgiftningarna följs upp - Läkemedelsverket följer upp larmet om paracetamolförgiftningar med en studie. (lakemedelsvarlden.se 7.5.2014).)

Paracetamol under luppen
lakemedelsvarlden.se 17.1.2014
Efter två studier ska PRAC analysera om paracetamol har negativa effekter på fosters utveckling. Läkemedelsverket ändrar i nuläget inga rekommendationer för gravida.

Riskerna med paracetamol ska undersökas.

Paracetamol har diskuterats mycket det senaste året. Bland annat har Giftinformationscentralen varnat för att antalet vårdtillfällen på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning ökat kraftigt de senaste åren. I Danmark har man infört en begränsning på hur många värktabletter med paracetamol som får köpas åt gången och brittiska farmaceuter vill införa en liknande begränsning. (...)

– Stopper butikksalg av paracetamol i Sverige (- Dette er neppe aktuelt i Norge (...) sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen

Vil ha paracetamol-tabletter kun på apotek
dagensmedisin.no 25.8.2014
I Sverige går det mot forbud mot å selge paracetamol-tabletter i butikk, men dette er neppe aktuelt i Norge.

Det er det svenske Läkemedelsverket som vil at paracetamol i tablettform kun skal selges på apotek.

Årsaken er en økning i antall henvendelser til Giftinformationscentralen angående paracetamol.

I Norge vil paracetamol-tabletter fortsatt være tilgjengelig i butikk, ifølge Statens legemiddelverk.

– Det er neppe aktuelt i Norge.  Vi har så gode holdepunkter for at dette fungerer akkurat som ventet her i landet. To studier har ikke vist noen økning i antall forgiftningstilfeller og henvendelser til Giftinformasjonen er tydeligvis ikke noe godt bilde av den virkelige situasjonen når det gjelder forgiftninger. Bruken av reseptfri paracetamol er redusert i forhold til 2004, mens det er en voldsom økning i bruken av reseptbelagt paracetamol, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. (…)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Stopper butikksalg av paracetamol i Sverige. Antallet forgiftningstilfeller har økt kraftig etter at tablettene også ble tilgjengelig i dagligvarebutikker. (tv2nyhetene.no 29.4.2015).)

(Anm: Paracetamol-stopp överklagas. Läkemedelsföretaget Glaxosmithkline, GSK, överklagar Läkemedelsverkets beslut att stoppa försäljning av paracetamol-tabletter i vanliga butiker. (dagensmedicin.se 20.5.2015).)

(Anm: Halvparten av oss tar smertestillende hver uke Så mange som 11 prosent tar det daglig. (nettavisen.no 20.5.2015).)

(Anm: Apotekansatte ber om stans for paracetamol i butikk (…) Medisin i butikk er ufarliggjøring, og bivirkningene er mye større enn man tidligere har trodd. Norske foreldre gir barna sine dobbelt så mye Paracet i dag som for 25 år siden, noe som er skremmende, sier leder Irene Hope. (vg.no 29.4.2015).)

(Anm: Svenskene stopper butikksalget av paracetamol. Fra og med november vil man ikke kunne kjøpe paracetamol i svenske matbutikker. – Jeg er overrasket over den svenske avgjørelsen, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket i Norge. (nrk.no 29.4.2015).)

(Anm: Tar du en pille mot alt som er ille? Du er ikke alene. Halvparten av oss tar reseptfrie legemidler minst en gang i uken. (…) Direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV) mener farene ved paracetamol er overdrevet i mediene: - Veldig mye av det som skrives er regelrett feil. Det er for eksempel ikke riktig at bruken av paracetamol har økt etter at det ble tillatt solgt i butikk. Salget av reseptfri paracetamol har gått ned fra 2004 til i dag. Men paracetamol utskrevet på resept er nesten tredoblet i samme periode. Det er dette som slår ut i statistikken. (aftenposten.no 21.5.2015).)

– Två studier har inte visat någon ökning av antalet förgiftningar och förfrågningar till giftinformationscentralen ger inte någon bra bild av den verkliga situationen när det gäller förgiftningar, säger Steinar Madsen, direktör vid norska läkemedelsverket

Smärtstillare blir kvar i norska butiker
dagensmedicin.se 26.8.2014
Norska läkemedelsverket kommer inte att begränsa försäljningen av paracetamol till enbart apotek. (…)

Men de norska myndigheterna anser att läkemedel innehållande substansen bör finnas kvar i vanliga butiker.

– Två studier har inte visat någon ökning av antalet förgiftningar och förfrågningar till giftinformationscentralen ger inte någon bra bild av den verkliga situationen när det gäller förgiftningar, säger Steinar Madsen, direktör vid norska läkemedelsverket, till norska Dagens Medisin. (…)

- Drastisk økning i antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol-overdoseetter at det i 2003 ble lovlig å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek

– Ikke aktuelt å fjerne Paracet fra butikkene i Norge
abcnyheter.no 26.8.2014
IKKE AKTUELT: Läkemedelsverket i Sverige ønsker nå å fjerne paracetamol-tabletter fra butikkhyllene. Det ønsker ikke Statens legemiddelverk i Norge.

Antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol øker i Sverige og Norge. Läkemedelsverket i Sverige vil fjerne paracetamol-tabletter fra butikkene, det vil ikke Statens legemiddelverk.

Bakgrunnen for at de svenske legemiddelmyndighetene ønsker å begrense tilgjengeligheten til tablettene, er en økning i antall henvendelser til Giftinformationscentralen i Sverige angående paracetamolforgiftning.

Også i Norge har man sett en drastisk økning i antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol-overdoseetter at det i 2003 ble lovlig å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek. Det bekreftet en studie fra Giftinformasjonen ved Helsedirektoratet i 2011, som sammenlignet antall henvendelser i 2001-2002 med 2005-2006 og fant en dobling.

Les mer: Dobbelt så mange ringer gifttelefonen om paracet-forgiftning

Denne utviklingen har fortsatt, forteller avdelingsdirektør Per Olav Kormeset ved Giftinformasjonen, som samtidig understreker at dette ikke nødvendigvis gir et godt bilde på antall forgiftninger i Norge. 

– I 2013 hadde vi til Giftinformasjonen 1438 henvendelser vedrørende inntak av paracetamol, det er nesten en fordobling i forhold til årene 2005 og 2006, sier han til ABC Nyheter. 

Likevel har Statens legemiddelverk gjort en annen vurdering enn sine svenske kolleger. De ønsker ikke å fjerne paracetamol-tabletter fra butikkene. (…)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Litt for mye Paracet over tid kan være dødelig

Fler förgiftas av paracetamol
lakemedelsvarlden.se 6.11.2013
Antalet vårdtillfällen på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning har tredubblats på tio år. (...)

I en artikel i Läkartidningen hävdar Mark Personne tillsammans med kollegor på Giftinformationscentralen att antalet överdoseringar som impulshandling är relativt stort och att tillgängligheten till paracetamol då spelar en avgörande roll. De pekar också på förekomsten av kroniska överdoseringar på grund av att paracetamol säljs under flera handelsnamn. (...)

Advarer mot kjøp av Paracet på butikk
nordlys.no 5.10.2013
- Økt tilgjengelighet trigger økt bruk. (...)

– Litt for mye Paracet kan være skadelig over tid
abcnyheter.no 26.9.2013
IKKE TA FOR MYE: – Paracetamol er trygt ved anbefalt dose, men hvis du tar to, fire, seks, åtte tabletter for mye flere dager på rad, risikerer du leversvikt eller død, sier forfatter bak ny rapport. Pinex og Paracet er to av produktene som inneholder virkestoffet paracetamol. Foto: NTB scanpix

150 amerikanere dør av for mye paracetamol hvert år

Utilsiktet overdose av paracetamol tar livet av mange mennesker hvert år, ifølge ny rapport. Det smertestillende middelet er trygt så lenge man holder seg til dosen som står på pakken, ifølge Statens legemiddelverk.

«Davy Baumle, en slank 12-åring som elsket å sykle gjennom skogene i det sørlige Illinois, døde av acetaminophen-forgiftning. Det gjorde også bittelille, fem måneder gamle Brianna Hutto. Det gjorde også Marcus Trunk, en muskuløs 23 år gammel bygningsarbeider fra Philadelphia.»

Slik åpner rapporten «Use only as directed» fra den uavhengige, amerikanske nyhetstjenesten ProPublica. (...)

Rapporten fra den uavhengige nyhetstjenesten ProPublica er en omfattende gjennomgang av historien rundt smertestillende legemidler med virkestoffet paracetamol. (...)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

Studie: – Unge bruker smertestillende for å takle stress
nrk.no 11.9.2013
smertestillendeÉn av ti ungdommer har et daglig forbruk av smertestillende, viser ny rapport.

Flere unge bruker smertestillende daglig for å takle stress og generelle smerter i kroppen, viser ny forskning.- Vi har ikke sikre holdepunkter for at det er et stort overforbruk av reseptfrie legemidler i Norge, sier forsker. (...)

– Vi fant at én av ti ungdommer hadde et daglig forbruk av smertestillende, sier Skarstein til NRK. (...)

Løser dagliglivets plager med paracetamol
forskning.no 10.9.2013
Stadig flere ungdommer sliter med smerter. Mange av dem er storforbrukere av reseptfrie smertestillende medisiner. (...)

Ungdom som bruker mye smertestillende, har også ofte mindre selvtillit, høyere skolefravær og lavere ambisjoner for fremtiden, viser forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Over en fjerdedel av 15-16-åringer i Norge bruker slik medisin daglig til ukentlig, ifølge Relis, som er en offentlig finansiert informasjonstjeneste om legemidler. (...)

(Anm: High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013 (Article first published online: 20 MAR 2013).)

Litt for mye Paracet over tid kan være dødelig
forskning.no 24.11.2011
Hvis du jevnlig er litt lemfeldig med doseringen av det vanlige smertestillende stoffet, kan du risikere at det bygger seg opp alvorlig skade, ifølge en ny studie.

- Disse pasientene har ikke tatt massiv dose ved et engangstilfelle, slik enkelte gjør i et selvmordsforsøk, men over tid kan skaden bygge seg opp, og effekten kan bli fatal, sier legen Kenneth Simpson.

Han jobber ved University of Edinburgh og ved Scottish Liver Transplant Unit.

Der analyserte han og kollegaene opplysninger om 663 pasienter som var blitt lagt inn på Royal Infirmary of Edinburgh med paracetamolskader på leveren mellom 1992 og 2008.

161 av disse pasientene hadde tatt en slik gradvis overdose, vanligvis etter å ha brukt stoffet mot vanlige plager som magesmerter, muskelsmerter, hodepine og tannpine.

Blant annet kan en tankegang som at “hvis to tabletter er bra, er sikkert fire enda bedre”, være en del av problemet, ifølge Simpson. (...)

Mer skadelig enn engangsoverdose?
- Ved innleggelse hadde disse pasientene blant annet oftere leverproblemer, behov for nyredialyse eller hjelp med å puste, enn pasienter som hadde tatt en stor engangsoverdose.

- De hadde også større risiko for å dø enn de som hadde tatt en enkelt stor dose, sier Simpson i en pressemelding fra Wiley-Blackwell som gir ut tidskriftet der studien er publisert.

Paracetamol har siden 2005 stått bak hver fjerde potensielt alvorlige selvforskyldte forgiftning med legemidler, og legemiddelet var årsak til 35 dødsfall mellom 2003 og 2008, ifølge en artikkel i Aftenposten ifjor. (...)

(Anm: Child and Adolescent Self-Poisoning Is Serious. A large epidemiological study highlights the elevated risks for suicide among children and teens who survived earlier acts of deliberate self-poisoning. Lancet Psychiatry 2015 Apr 25.)

(Anm: Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated with adverse outcomes following paracetamol-induced hepatotoxicity. British Journal of Clinical Pharmacology 2012;73(2):285–294 (February 2012).)

- Professor Little innrømmet at dette var et overraskende resultat og antyder at behandlingen kan bidra til utviklingen av sykdommen. (- Det er mulig at legemidlet forstyrrer en viktig del av immunforsvaret og fører til langvarige symptomer eller progresjon av symptomer hos noen mennesker.)

Ibuprofen no good in treating colds or sore throats (Ibuprofen hjelper ikke i behandlingen av forkjølelse eller såre halser)
pharmatimes.com 5.11.2013
Questions have been raised about the advice given to patients with a cold and sore throat, in research published in the British Medical Journal. A study carried out by the University of Southampton showed that compared with paracetamol, ibuprofen or a combination of both ibuprofen and paracetamol provide no advantage for patients overall with respiratory tract infections (otherwise known as colds or sore throats). Additionally steam inhalation, another common treatment method, has no clear benefit and around 2 per cent of people get mild scalding but not bad enough to see a doctor.

Professor Paul Little, who led the study, comments: "Paracetamol, ibuprofen or a combination of both are the most common courses of treatment for respiratory tract infections. Clinicians should probably not advise patients to use steam inhalation in daily practice as it does not provide symptomatic benefit for acute respiratory infections and a few individuals are likely to experience mild thermal injury. Similarly, routinely advising ibuprofen or ibuprofen and paracetamol together than just paracetamol is also not likely to be effective. However our research has shown that ibuprofen is likely to help children, and those with chest infections."

The research also showed that patients were more likely to come back within a month with worsening symptoms or new symptoms if they were prescribed with ibuprofen or ibuprofen with paracetamol. Between 50 per cent and 70 per cent of participants in the study who were prescribed ibuprofen or ibuprofen with paracetamol came back.

Professor Little innrømmet at dette var et overraskende resultat og antyder at behandlingen kan bidra til utviklingen av sykdommen. Han legger til: "Dette kan ha noe å gjøre med det faktum at ibuprofen er antiinflammatorisk. Det er mulig at legemidlet forstyrrer en viktig del av immunforsvaret og fører til langvarige symptomer eller progresjon av symptomer hos noen mennesker. Selv om vi bør være litt forsiktige siden dette var overraskende funn vil jeg for øyeblikket personlig ikke anbefale at de fleste pasienter å bruke ibuprofen symptomkontroll mot forkjølelse og sår hals." (Professor Little admitted this was a surprising result and suggests the treatment may contribute to the progression of the illness. He adds: "This may have something to do with the fact the ibuprofen is an anti-inflammatory. It is possible that the drug is interfering with an important part of the immune response and leads to prolonged symptoms or the progression of symptoms in some individuals. Although we have to be a bit cautious since these were surprise findings, for the moment I would personally not advise most patients to use ibuprofen for symptom control for coughs colds and sore throat.")

The randomised control trial recruited 899 patients who presented at their GP with respiratory tract infection symptoms. They received different treatment types; paracetamol, ibuprofen or a combination of both. Participants were then told to either take it as needed or at regular intervals (four times a day) and some were also told to take steam inhalation.

The study was funded by the National Institute for Health Research (NIHR) Programme Grants for Applied Research programme. (...)

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

(Anm: Värktabletter kopplas till hjärtproblem. Det finns ett samband mellan en högre risk för hjärtsvikt och medicinering med värktabletter som Voltaren, Ipren och Magnecyl, enligt en ny stor studie. Studien som publicerats i British Medical Journal visar att personer, som inom de senaste 14 dagarna tagit så kallade NSAID-läkemedel, har en 19 procent högre risk för att tas in på sjukhus för hjärtsvikt, jämfört med personer som tagit tabletterna längre tillbaka i tiden. (dagensmedicin.se 30.9.2016).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). KONKLUSION NSAID-behandling er associeret med en lang række kardiale komplikationer i form af destabilisering af blodtryksbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, atrieflimren, venøs tromboemboli, blødning ved kombinationsbehandling med antitrombotika og pludselig hjertedød. Selv korttidsbehandling synes at være associeret med en øget risiko, og særligt diclofenac har en uheldig risikoprofil. Dertil kommer, at der er en dosisrelateret øgning i de kardiovaskulære risici forbundet med NSAID-behandling, hvorimod den terapeutiske og smertestillende effekt ikke øges tilsvarende. NSAID-behandling frarådes derfor til patienter med hjerte-kar-sygdom, og anvendelse af diclofenac frarådes generelt. Ugeskr Læger 2016;178:V08160612.)

(Anm: Using NSAIDs during a cold may increase heart attack risk. Taking ibuprofen or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs to help relieve cold or flu symptoms may seem harmless, but new research suggests otherwise. It could increase the risk of heart attack. Study co-author Dr. Cheng-Chung Fang, of the National Taiwan University Hospital, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: NSAIDs offer little benefit for spinal pain, review finds. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen offer little more clinical benefit to patients with spinal pain than a placebo, a systematic review and meta-analysis has found. The review of 35 randomised placebo controlled trials involving 6065 people, published in the Annals of the Rheumatic Diseases,1 found that NSAIDs did provide some relief from pain and disability but found little evidence that they were more effective than placebo. Researchers found that, in every six patients treated with an NSAID, only one would benefit. BMJ 2017;356:j605 (Published 06 February 2017).)

(Anm: Demente rammes i højere grad af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen følger ministerens arbejde med handlingsplan om demens, der er essentiel for hjertepatienter også. Demens og hjerte-kar-sygdomme har fælles risikofaktorer, siger forskningschef. (hjerteforeningen.dk 3.10.2016).)

(Anm: NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt. Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt. (lakemedelsvarlden.se 25.2.2015).)

(Anm: Vanlige smertestillende «øker risiko for hjertesvikt". (Common painkillers 'increase heart failure risk' (…) The British Medical Journal study looked at 10 million people, aged 77 on average, who took the drugs. (…) 'Use with caution' The British Heart Foundation (BHF) said patients should be on the lowest dose possible of NSAIDs for the shortest possible time.) (bbc.com 29.9.2016).)

(Anm: Vanlige smertestillende knyttet til svak økning i risiko for hjerteinfarkt. Common Painkillers Tied to Slight Rise in Heart Attack Risk. TUESDAY, May 9, 2017 (HealthDay News) -- Commonly used painkillers such as Motrin, Advil and Aleve might increase your risk for heart attack, even in the first week of use, a new study suggests. Overall, these drugs and others known as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) increase the risk of a heart attack by 20 to 50 percent, compared with not using them, researchers found. (medicinenet.com 9.5.2017).)

(Anm: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. (…) Conclusions The risk of hospital admission for heart failure associated with current use of NSAIDs appears to vary between individual NSAIDs, and this effect is dose dependent. This risk is associated with the use of a large number of individual NSAIDs reported by this study, which could help to inform both clinicians and health regulators. BMJ 2016;354:i4857 (Published 28 September 2016).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-802. (February 24).)

- Dobling av paracetamolhenvendelser

Larm om förgiftningar med paracetamol
aftonbladet.se 21.1.2013
Ökning med 28 procent på två år – krav på recept

Nu ökar kraven på att införa receptbeläggning av Alvedon.

Antalet frågor om paracetamolförgiftningar till Giftinformationscentralen har ökat med en tredjedel – på två år. (...)

Fler förgiftas av paracetamol när tillgängligheten ökar
dn.no 17.1.2013
Tillgängligheten på värktabletter med paracetamol ökar risken för förgiftningar, menar Giftinformationscentralen. (...)

Den allvarligaste effekten av stora doser paracetamol är att levern skadas av farliga nedbrytningsprodukter. Leverskadan kan bli så omfattande att levertransplantation måste utföras i livräddande syfte eller i värsta fall att patienten dör efter några dagar.

Receptbelägg värktabletter – och inför varningstexter. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet fall om förgiftningar med paracetamol ökar kraftigt i Sverige. ”Utvecklingen är oroande, vi måste ta till åtgärder. Det finns ett samband med ökad tillgänglighet, säger Mark Personne, medicinsk chef vid Giftinformationscentralen. (...)

Nordmenn spiser smertestillende som aldri før
tv2nyhetene.no 10.6.2012
En av åtte nordmenn går på smertestillende til nesten enhver tid.

Det viser en spørreundersøkelse som InFact har gjennomført for VG. I undersøkelsen svarer 7 prosent at de går på smertestillende hele tida, mens 5 prosent svarer at de gjør det nesten hele tida. (...)

Paracetamol kan skade dit barn
tv2.dk 30.3.2012
2.274 babyer og småbørn i alderen nul til fire år indtog i 2010 23.000 sovepiller. "Det er ganske foruroligende," siger læge, PhD og forfatter til 'Alt om barnet'Vibeke Manniche, og understreger i samme sætning, at hun finder det stigende forbrug af paracetamol til børn mindst lige så foruroligende. (...)

"Som udgangspunkt bør ingen børn få hverken soverpiller eller anden medicin, med mindre det er ordineret af lægen," siger hun til tv2.dk.

Men fortvivlede forældre kan tigge meget ud af lægen, og sådan har det altid været," fortsætter hun.

Pas på med paracetamol
Ifølge børnelægen er det altså ikke kun de lægeordinerede sovepiller, der er et problem. Det er i lige så høj grad håndkøbsmedicin som paracetamol (Pinex, Pamol og Panodil) og hostesaft, man bør være opmærksom på - især gør det stigende forbrug af paracetamol til småbørn hende urolig:

"Vi har en pillekultur, der er løbet helt af sporet. Forældre giver rask væk deres børn paracetamol ved den mindste form for uro eller klynk," siger hun.

Er det ok at give sit barn paracetamol, hvis det er uroligt og pylret, men i øvrigt ikke fejler noget? (...)

Lite paracetamol över tid farligt
lakemedelsvarlden.se 28.3.2012
FORSKNING Andra sjukdomar och högt alkoholintag ökar risken för toxiska effekter vid användning av paracetamol. Men även en liten överdosering under lång tid kan vara lika riskabelt som en akut överdosering. (...)

Litt for mye Paracet kan være dødelig
nrk.no 23.11.2011
(...) – Folk som tar tabletter for kronisk smerte skjønner kanskje ikke at de tar for mange eller kjenner igjen symptomene ved overdose og leverskade, sier Kenneth Simpson ved Edinburgh University til BBC.

Simpson og hans forskerteam har sett på rundt 663 tilfeller av leverskade grunnet legemiddelet paracetamol og fant 161 tilfeller av det de kaller «forskjøvet» (staggered) overdose.

Paracetamol finnes i vanlige smertestillende tabletter, som Pinex, Paracet og Panodil. (...)

– For lett tilgjengelig
Ved Rikshospitalet kjenner de godt til problemstillingen.

– Etter vårt skjønn er farene ved paracetamol for lite kjent blant folk flest, sier Aksel Foss, overlege og seksjonsleder ved seksjon for transplantasjonsmedisin, der levertransplantasjoner foretas.

– Vi mener paracetamol er litt for lett tilgjengelig, sier Foss.

I Norge seleges pakninger med 20 tabletter paracetamol reseptfritt, også i matbutikker.

Men salget har ikke økt etter at Paracet og liknende legemidler ble tilgjengelig utenfor apotekene, ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. (...)

(Anm: Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated with adverse outcomes following paracetamol-induced hepatotoxicity. British Journal of Clinical Pharmacology 2012;73(2):285–294 (February 2012).)

Study: Taking Just a Little Too Much Tylenol Each Time Can Be Deadly (Studie: Å ta bare litt for mye paracetamol (Tylenol) hver gang kan være dødelig)
healthland.time.com 23.11.2011 (Time)
Taking just a little bit too much acetaminophen (Tylenol) over the course of days or weeks is more likely to be fatal than taking a single, massive overdose, according to a new study. In part, that's because when people take such a "staggered overdose," physicians aren't always able to identify the problem in time to help.

Acetaminophen is one of the most commonly used drugs in the world, with 28 billion doses purchased in the U.S. in 2005 alone. But its very familiarity can obscure the fact that it is a powerful drug, and that taking only slightly higher than recommended doses can cause potentially fatal liver damage. Tylenol overdose is the leading cause of acute liver failure in the U.S., leading to 26,000 hospitalizations and nearly 500 deaths annually, according to the Food and Drug Administration.

The new study, led by Dr. Kenneth Simpson of the University of Edinburgh in Scotland, followed 663 hospital patients who had suffered from acetaminophen overdose between 1992 and 2008. Of these patients, 161 had taken a staggered overdose, increasingly escalating their use of painkillers containing acetaminophen to treat common pain like toothache, headache and muscle pain. (...)

(Anm: Tylenol, acetaminophen (called "paracetamol" outside North America). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

Dobling av paracetamolhenvendelser
vg.no 9.11.2011
DOBLING: Etter at det i 2003 ble lovlig å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek har Giftinformasjonen opplevd en dobling av antall henvendelser hvor det var fare for alvorlig paracetamolforgiftning.

Etter at det i 2003 ble lovlig å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek har Giftinformasjonen opplevd en dobling av antall henvendelser hvor det var fare for alvorlig paracetamolforgiftning.

I 2001-2002 fikk Giftinformasjonen 250 slike henvendelser. Den gang var paracetamol kun å finne i landets apoteker. Fire år senere, da paracetamol kunne kjøpes i vanlige butikker, var tallet mer enn doblet - til 579 henvendelser, skriver ABC Nyheter.

Ifølge en ny studie er det ikke holdepunkter for å si at flere har dødd som følge av paracetamolforgiftning etter at den nye salgsordningen ble innført. Antall personer som har blitt innlagt på sykehus med paracetamoloverdose har heller ikke steget, viser undersøkelsen.

- Men andelen av alvorlige paracetamolforgiftninger kan være økende, sier Christian Haga, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (...)

(Anm: Hodepine (hodepinepiller) (mintankesmie.no).)

- Smertestillende legemidler knyttet til økt risiko for nyrekreft

AACR-FCPR: Painkillers Tied to Kidney Cancer Risk (AACR-FCPR (American Association for Cancer Research's Frontiers in Cancer Prevention Research): Smertestillende legemidler knyttet til økt risiko for nyrekreft)
medpagetoday.com 28.10.2011
BOSTON – Analgesic use increased the hazard for renal cell carcinoma (RCC) by as much as 33%, depending on the drug class, results of a large meta-analysis showed.

Use of acetaminophen or nonaspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) significantly increased the risk of RCC compared with nonuse. Aspirin use was not associated with an increased risk of the kidney cancer, as reported here at the American Association for Cancer Research Frontiers in Cancer Prevention Research meeting.

"The results are kind of surprising," Eunyoung Cho, ScD, of Harvard and Brigham and Women's Hospital in Boston, told MedPage Today. "Aspirin and NSAIDs have been associated with a reduced risk of several types of cancer, but that does not appear to be the case with renal cell carcinoma." (...)

(Anm: Nyrekreft (nhi.no).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: Paracetamol (eller acetaminophen) er et legemiddel, brukt smertestillende og febernedsettende. En bør vise litt forsiktighet ved bruken da store doser kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning. (no.wikipedia.org).)

- Studier indikerer en link mellom paracetamol (acetaminophen) og astma

Exploring the Links Between Acetaminophen and Asthma (Undersøker linker mellom Paracetamol (acetaminophen) og astma)
well.blogs.nytimes.com 19.12.2011
Is acetaminophen behind a sharp rise in asthma around the world over the past three decades?

Some researchers suspect that it might be, noting that asthma diagnoses began to take off just as doctors began using acetaminophen more often to treat children with fevers. Acetaminophen may also provoke inflammation in the airways, as Christie Aschwanden reports in this week’s Science Times:

The asthma epidemic accelerated in the 1980s, some researchers have noted, about the same time that aspirin was linked to Reye’s syndrome in children. Doctors stopped giving aspirin to children with fevers, opting instead for acetaminophen. In a paper published in The Annals of Allergy and Asthma Immunology in 1998, Dr. Arthur Varner, then a fellow in the immunology training program at the University of Wisconsin School of Medicine, argued that the switch to acetaminophen might have fueled the increase in asthma. (...)

To learn more about the potential link between asthma and acetaminophen, please read the full report, “Studies Suggest an Acetaminophen-Asthma Link,” and then join the discussion below. (...)

(Anm: Studies Suggest an Acetaminophen-Asthma Link. Acetaminophen increases the risk of childhood asthma (nytimes.com 19.12.2011).)

(Anm: Gravide som tar Paracet kan få barn med astma. Barn har noe økt risiko for å få astma dersom moren har brukt paracetamol i svangerskapet, viser ny norsk studie. (…) Barn som har blitt eksponert for paracetamol i mors mage, har 13 prosent høyere risiko for å utvikle astma, enn barn som ikke har blitt utsatt for stoffet. (side2.no 12.2.2016).)

(Anm: Gravides bruk av Paracet kan øke risikoen for barne-astma. Også spedbarn som får paracetamol får økt astma-risiko. – Men det er ingen grunn til alarm, sier Folkehelseinstituttet. (forskning.no 12.2.2016).)

(Anm: Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Int J Epidemiol. 2016 Feb 9. pii: dyv366. [Epub ahead of print].)

(Anm: Svak sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og astma hos barn. Av de barna som hadde blitt eksponert for paracetamol under svangerskapet (47 prosent), eller de første seks månedene av livet (35 prosent), økte risikoen for å utvikle astma med henholdsvis 13 og 29 prosent i forhold til de barna som ikke hadde blitt eksponert. Sammenhengen er svak, og denne typen resultater basert på befolkningsundersøkelser må fortolkes med varsomhet. (fhi.no 15.2.2016).)

Acetaminophen in Pregnancy May Up Kids' Asthma Risk (Paracetamol (acetaminophen) i svangerskapet kan øke barns risiko for astma)
medpagetoday.com 29.3.2011
Mothers who use acetaminophen when they are pregnant may be placing their unborn children at risk for asthma, a meta-analysis of six observational studies suggested.
In a pooled result, any prenatal exposure to acetaminophen was associated with greater odds of the children ages 1½ to 7 having current wheeze (OR 1.21, 95% CI 1.02 to 1.44), according to Sally Eyers, MBChB, of the Medical Research Institute of New Zealand in Wellington, and colleagues.

The findings are consistent with a 2009 meta-analysis that identified an association between use of acetaminophen during pregnancy and both asthma (OR 1.28) and wheeze (OR 1.50), the researchers reported in the April issue of Clinical & Experimental Allergy. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and Risk of Asthma, Rhinoconjunctivitis and Eczema in Adolescents: ISAAC Phase Three. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2010 (August 13).)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: HTR7 Mediates Serotonergic Acute and Chronic Itch. Highlights • Activation of peripheral HTR7 receptors triggers itch but not pain behaviors • HTR7 promotes opening of the inflammatory ion channel TRPA1 • Serotonin- and SSRI-evoked itch is mediated by HTR7 and TRPA1 • HTR7 and TRPA1 are required for the development of atopic dermatitis in mice. Neuron. 2015 Jul 1;87(1):124-38.)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stive muskler? Du kan ha fibromyalgi. (...) - Vi pleier å forklare fibromyalgi med at stressystemet har “hengt seg opp”, sier Elisebeth K. Bærheim, landsleder ved NRF Fibromyalgi. (...) Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men den mistenkes å ha en sammenheng med ubalanse i signalstoffer i sentralnervesystemet. (klikk.no 10.6.2015).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Pr ozac). Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4.)

(Anm: Antidepressants noncompetitively inhibit nicotinic acetylcholine receptor functioJ Neurochem. 1999 Mar;72(3):1117-24.)

(Anm: Fluoxetine-induced bradycardia and syncope in two patients. J Clin Psychiatry. 1990 Sep;51(9):385-6.)

(Anm: Drug-induced myopathies. Baillieres Clin Rheumatol. 1991 Apr;5(1):21-38.)

(Anm: Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand Suppl. 1984;100:39-47.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Smertestillende kan gi barnløshet

Smertestillende kan gi barnløshet
aftenposten.no 24.3.2012
Smertestillende reseptfri medisin har samme hormonforstyrrende effekt som de fryktede ftalatene i miljøet. Det kan være årsaken til menns dårlige sædkvalitet,
testikkelkreft og barnløshet, skriver Videnskab.dk. Gravide som tar hodepinetabletter med paracetamol, ibuprofen eller acetylsalisylsyre, har en økte risiko
for å få gutt ebarn med testikkelmisdannelser. Stoffene er nemlig hormonforstyrrende på samme måte som de fryktede ftalatene som brukes som bløtgjørere i
PVC-, plast-, farge-, lakk- og kosmetikkprodukter. Én hodepinetablett gir like mye hormonforstyrrende stoff som de fleste gravide får inn i kroppen via alle andre kjente kilder tilsammen gjennom hele graviditeten. Sammenhengen er avslørt i en dansk studie som er gjennomført av Rigshospitalets Avdeling for reproduksjon og vekst samt DTU Fødevareinstituttet. Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet «Human Reproduction». (...)

- Det amerikanska läkemedelsverket FDA varnar för risk för allvarliga hudreaktioner med paracetamol

Det amerikanska läkemedelsverket FDA varnar för risk för allvarliga hudreaktioner med paracetamol.
dagensmedicin.se 2.8.2013
Paracetamol, som finns i exempelvis Alvedon och Panodil, kan orsaka ovanliga men allvarliga hudreaktioner. Det uppger den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Myndigheten uppmanar personer som tar paracetamol och upptäcker hudreaktioner att genast sluta ta läkemedlet och uppsöka sjukvård.

– Den här nya informationen är inte avsedd att oroa konsumenter eller sjukvårdspersonal och inte heller att uppmuntra dem att välja annan medicinering, säger Sharon Hertz, biträdande avdelningschef på FDA, i ett uttalande på myndighetens webbplats.

– Det är emellertid extremt viktigt att människor känner igen och reagerar snabbt på de tidiga symtomen av de här ovanliga men allvarliga biverkningarna som är potentiellt dödliga, fortätter hon.

De allvarligaste hudreaktionerna som i ovanliga fall kopplats till paracetamol är Stevens-Johnsons Syndrom och Lyells sjukdom som båda vanligtvis utlöses av just läkemedel. (...)

(Anm: Stevens-Johnson syndrom, sjelden, alvorlig, akutt tilstand med utbredte utslett, sår og blemmedannelser i minst to slimhinneområder, for eksempel munn og øyne, feber og nedsatt allmenntilstand. Overgangen til toksisk epidermal nekrolyse, TEN, kan være vanskelig å definere. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Toksisk epidermal nekrolyse (også kjent somepidermolysis acuta toxica forkortet TEN - Lyells syndrom), alvorlig, akutt hudsykdom med avløsning av store hudområder; fører ofte til livstruende forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen. Tilstanden er sjelden, ca. 1 tilfelle per 1 mill. innbyggere per år. Kilde: Store norske leksikon.)

FDA Warns of Fatal Skin Reactions with Acetaminophen
medpagetoday.com 1.8.2013
SILVER SPRING, Md. -- Acetaminophen is associated with rare but severe and sometimes fatal skin reactions at usual doses, the FDA said Thursday.

The agency cited three published reports in which individuals developed Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (TEN), or acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) following administration of acetaminophen, and later showed skin reactions when rechallenged with the drug.

Additional reports of these syndromes following acetaminophen, but without rechallenge to confirm causality, have been published as well, the FDA noted. In most of the reported cases, acetaminophen was the only drug taken.

Also, a search of adverse event reports submitted to the FDA yielded 91 cases of Stevens-Johnson syndrome or TEN and another 16 cases of AGEP that were linked to acetaminophen. Twelve of those cases were fatal and 67 involved hospitalization. (...)

(Anm: Acetaminophen: Drug Safety Communication - Association with Risk of Serious Skin Reactions. (fda.gov 1.8.2013).)

(Anm: Stevens-Johnson syndrom, sjelden, alvorlig, akutt tilstand med utbredte utslett, sår og blemmedannelser i minst to slimhinneområder, for eksempel munn og øyne, feber og nedsatt allmenntilstand. Overgangen til toksisk epidermal nekrolyse, TEN, kan være vanskelig å definere. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Toksisk epidermal nekrolyse (også kjent somepidermolysis acuta toxica forkortet TEN - Lyells syndrom), alvorlig, akutt hudsykdom med avløsning av store hudområder; fører ofte til livstruende forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen. Tilstanden er sjelden, ca. 1 tilfelle per 1 mill. innbyggere per år. Kilde: Store norske leksikon.)

Diverse artikler

Farlig eller ikke farlig å bruke paracetamol?
aftenposten.no 2.2.2015
«Bruken av Paracet har eksplodert! Og paracetamol er langt farligere enn vi tror», leser vi stadig oftere. - Paracetamol er det beste smertestillende middelet vi har. Farene er overdrevet, sier Legemiddelverket. (…)

Dette er det negative:

  • I Sverige vil Läkemedelsverket nå forby salg av paracetamoltabletter i butikk – og viser til kraftig økning av overdoser.
  • I USA har overforbruk og skader lenge vært et tema. Myndighetene har paracetamol under oppsikt, og vurderer fortløpende tiltak for å begrense bruken.
  • Flere studier har påvist alvorlig fosterskade når gravide kvinner spiste paracetamol under svangerskapet.
    Andre studier har kommet til at paracetamol også kan gi øket risiko for abort.
    I Texas fant forskere at paracetamol kombinert med alkohol kan forårsake nyreskader ved langt lavere doser enn man trodde.
  • Dersom paracetamol var blitt «oppfunnet» nå, ville det aldri blitt godkjent, uttalte professor Richard Sharpe ved Edinburgh-universitetet etter at hans forskergruppe gjennomførte en studie på det smertestillende stoffet. (…)

Dette er det positive:

- Paracetamol er det beste vi har og skal alltid være førstevalg ved moderate smerter, understreker Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Han erkjenner at studier som har påvist fosterskader om moren spiste paracetamol under svangerskapet, må tas på alvor. Det samme må risiko for alvorlig leverskade ved overdosering.

- Også gravide kvinner kan ha behov for smertestillende, men hun bør bruke laveste effektive dose over så kort tid som mulig. Ved smerter som varer mer enn noen få dager, bør hun oppsøke lege, sier Madsen. (…)

Ødelegger leveren
En studie fra Giftinformasjonen ved Helsedirektoratet viser at antall henvendelser om paracetamolforgiftning også i Norge nesten doblet seg fra 2005 til 2013.

Ifølge professor Dag Jacobsen, avdelingsoverlege ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus, er det ofte selvpåførte forgiftninger som ligger bak overdosene de får inn. Eller andre akutte smerter, som for eksempel kraftig tannpine – hvor man har kastet i seg en altfor stor dose for å lindre smertene. De fleste alvorlige tilfellene skjer i kombinasjon med andre smertestillende preparater eller alkohol, men det er paracetamol som kan gi den livstruende leverskaden.

- Det som er så skummelt med paracetamolforgiftning, er at man ofte ikke merker noen symptomer på forgiftning før det er for sent, når leveren allerede er uhelbredelig skadet. Kommer man ikke til behandling innen åtte timer etter at man har tatt en overdose, gir motgift liten effekt, advarer Elin Olaug Rosvold, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Hun mener det er et bekymringsfullt overforbruk av paracetamol i dag, spesielt blant unge mennesker. Hennes egne studier har vist at 15-16-åringer har økt sitt forbruk av paracetamol betraktelig gjennom en tiårsperiode.

Jørund Straand peker på at også lave doser paracetamol kan gi skader ved langvarig bruk.

- Behandling med smertestillende midler har best dokumentert effekt ved akutte smerter. Knasker man paracetamol over lengre tid for hodepine, kan dette faktisk bidra til å forsterke smertene. (…)

Vær obs på smertestillende med koffein
kk.no 14.12.2014
PARACETDUO OG PARALEN: I likhet med Paracetduo er også Paralen en type smertestillende med paracetamol og koffein.

Spesielt hvis du drikker mye kaffe i tillegg - kan gi uheldige bivirkninger.

Har du hørt om Paracetduo? Pillen er en kombinasjon av paracetamol og koffein, som ble lansert 1. februar i fjor.

Produktet skal brukes mot lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, ifølge Felleskatalogen.no. (…)

Økt risiko for MOH
Statens legemiddelverk mener kombinasjonen av paracetamol og koffein gir økt risiko for medikamentoverforbrukshodepine (MOH), som de regner med at cirka 50.000 nordmenn lider av. (…)

Kaffe og paracet kan gi leverskade
side2.no 27.9.2007
Å mikse kaffe med paracetamol gjør at det utskilles tre ganger så mye giftstoffer i kroppen, mener forskere. (...)

- Kan være livsfarlig
- I store kvanta kan effekten være livsfarlig, mener Dr. Sidney Nelson. Han legger til at folk bør bli alarmert om effekten av å kombinere paracetamol og kaffe. (...)

Danskerne spiser smertestillende piller i blinde
jyllands-posten.dk 27.2.2014
Hvert år dør 200 danskere af mavesår som følge af for meget smertestillende medicin.

Danskerne ved så lidt om smertestillende piller, at de risikerer sygdom ved at indtage de tilsyneladende uskyldige håndkøbsmidler.

Sådan lyder meldingen fra førende smertelæger, professorer og patientforeninger, der er bekymrede over, at pillekøbet styres af vaner, tilfældigheder og ønsket om at klare hverdagen, skriver Politiken.

- Folk aner ikke, hvad det er, de tager, og det øger risikoen for bivirkninger enormt, siger Gitte Handberg, overlæge og leder af Smertecenter Syd ved Odense Universitetshospital og formand i foreningen Smerte Danmark, til Politiken. (...)

Paracetamol overdose and liver failure
medicalnewstoday.com 6.2.2014
University of Adelaide researchers have identified a key step for the future prevention of liver failure resulting from taking too much of the everyday painkiller paracetamol (also known as acetaminophen).

Published in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), the study pinpoints a target for new treatments to prevent the potentially lethal consequences of paracetamol overdose.

"Paracetamol is the most frequently used over-the-counter pain medication," says Dr Grigori Rychkov, Senior Research Fellow in the University's School of Medical Sciences.

"Overdose of paracetamol is the most common cause of acute liver failure and the leading cause of liver damage requiring transplantation in developed countries. The precise mechanisms of liver toxicity due to paracetamol overdose, however, have remained unclear."

It has been known for a long time that paracetamol overdose is associated with toxic levels of calcium in liver cells but nobody has known how the calcium gets into the cells.

The University of Adelaide researchers have identified a channel transporting calcium across the cell membrane that is triggered by paracetamol overdose, known as Transient Receptor Potential Melanostatine2 (TRPM2). Once the channel is activated, the cells become overloaded with calcium, leading to cell death. If this continues and enough cells die, it can lead to liver failure. (...)

Brusetabletter giver dig forhøjet blodtryk
hjerteforeningen.dk 12.12.2013
Brusetabletter og andre opløselige lægemidler indeholder så store mængder salt, at de syvdobler risikoen for forhøjet blodtryk og kan føre til slagtilfælde, viser ny forskning

Dæmper du dine smerter ved at tage smertestillende brusetabletter tre gange dagligt, så har du fået den højst anbefalede mængde salt alene fra pillerne.

Brusetabletter og tabletter til opløsning indeholder så meget salt (eller rettere natrium, der er den ”farlige” del af salt), at de syvdobler risikoen for forhøjet blodtryk. Det viser forskning, der netop er offentliggjort i det højt ansete tidsskrift, British Medical Journal. (...)

Färre dödsfall med mindre paket
dagensmedisin.no 8.2.2013
Antalet dödsfall av paracetamolförgiftning minskade efter en lag som gjorde storleken på värktabletternas förpackningar mindre.

I Storbritannien finns en lag som begränsar storleken på förpackningarna av paracetamolpiller sedan 1998. På apotek säljs läkemedlet i paket med max 32 tabletter och i övriga butiker får förpackningarna innehålla som mest 16 piller.

En studie som presenteras i British Medical Journal, BMJ, pekar på att lagen har haft stor effekt på antalet dödsfall. Forskarna har gått igenom statistik från åren före lagändringen och fram till 2009. Under de elva åren efter lagen bedöms antalet dödsfall ha minskat med 43 procent, vilket innebär att 765 personer färre miste livet jämfört med tidigare.

Intervjuer med personer som vårdats för paracetamolförgiftning har tidigare visat att överdoseringar i många fall handlar om en impulshandling och att den förgiftade svalt de piller som funnits i hemmet. (...)

Acetaminophen Toxicity (Paracet (paracetamol) - giftighet)
fda.gov 31.1.2013
Acetaminophen is one of the most commonly used medicines in the United States. When used according to the label directions, it has a well-established record of safety and efficacy. Although acetaminophen overdose is very rare in the context of its broad usage, overdose can be toxic and lead to acute liver failure.

Liver injury from acetaminophen overdose remains a serious public health problem despite ongoing regulatory and educational efforts over the past several years to improve the safe use of medicines that contain acetaminophen. Patients can take too much if they take more than the labeled dose of one acetaminophen medicine, or if they take more than one medicine containing acetaminophen (for example, an over-the-counter [OTC] medicine that contains acetaminophen with a prescription medicine that contains acetaminophen). (...)

(Anm: Stevens-Johnson syndrom, sjelden, alvorlig, akutt tilstand med utbredte utslett, sår og blemmedannelser i minst to slimhinneområder, for eksempel munn og øyne, feber og nedsatt allmenntilstand. Overgangen til toksisk epidermal nekrolyse, TEN, kan være vanskelig å definere. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Toksisk epidermal nekrolyse (også kjent somepidermolysis acuta toxica forkortet TEN - Lyells syndrom), alvorlig, akutt hudsykdom med avløsning av store hudområder; fører ofte til livstruende forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen. Tilstanden er sjelden, ca. 1 tilfelle per 1 mill. innbyggere per år. Kilde: Store norske leksikon.)

Disse smertestillende kan gravide ta
nrk.no 29.1.2013
Ibuprofen kan tas av ammende, men gravide bør holde seg unna.

Selv om en medisin er reseptfri, er det ikke sikkert du som gravid kan bruke den. (...)

Paracetamol etter dosering
For enkelte kan også hodepine være et problem i andre trimester, og da er det viktig at du vet hvilke tabletter du kan ta.

– Som hovedregel er det greit for gravide og ammende å ta paracetamol, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til NRK.no.

Virkestoffet paracetamol finnes blant annet i Paracet, Pinex og Panodil. (...)

De reseptfrie pakningene er tilpasset en kortvarig behandlingskur. Er du ikke bedre etter å ha brukt opp en pakke, er det et tegn på at du skal ta en prat med legen. (...)

Tar du for mye smertestillende?
nrk.no 22.1.2013
En del pasienter som bruker smertestillende mot hodepine, kan komme inn i en ond sirkel hvor de får mer hodepine av tablettene, sier Steinar Mdsen.

Høye engangsdoser eller høyt forbruk av smertestillende over lengre tid kan få dramatiske konsekvenser, advarer medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. (...)

Vi tillader pilleselvmord
ekstrabladet.dk 21.1.2013
Eksperter raser: Paracetamol er et populært selvmordsmiddel. Alligevel sælger Danmark, som et af de eneste lande i Europa, pillerne i kæmpeglas.

Store pilleglas har en dokumenteret effekt på antallet af selvmord. Alligevel sælger Danmark fortsat paracetamol i glas med 300 stk. (...)

(Anm: Child and Adolescent Self-Poisoning Is Serious. A large epidemiological study highlights the elevated risks for suicide among children and teens who survived earlier acts of deliberate self-poisoning. Lancet Psychiatry 2015 Apr 25.)

Forsiktig med paracetamol
dagbladet.no 8.12.2012
BARN OG PARACET: Når det gjelder barn som er under 3 måneder gamle, bør man ikke gi paracetamol uten å rådføre seg med lege eller på legens forordning.

Babyer som får paracetamol dobler risikoen for allergi og astma. (...)

Babyer som får paracetamol de seks første månedene av livet bortimot dobler risikoen for allergi og astma før de er ti år gamle. Det viser en norsk studie gjort av overlege Egil Bakkeheim ved Barneklinikken på Oslo Universitetssykehus. Barnelegen har hentet sine data fra Miljø- og barneastmastudien i Oslo, hvor mer enn tusen barn ble fulgt fra fødsel og fram til 10-årsalderen.

Alvorlige resultater
Avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk mener at Bakkeheims forskning gir signaler som bør tas alvorlig, både av leger og foreldre, og at terskelen for bruk av paracetamol kanskje bør heves noe. Samtidig påpeker han at alternativene er få. Derfor mener Legemiddelverket at paracetamol fremdeles er det beste alternativet.

Når det gjelder barn som er under 3 måneder gamle, bør man ikke gi paracetamol uten å rådføre seg med lege eller på legens forordning. (...)

Flere og flere legemidler uten resept
nrk.no 13.6.2012
FLERE ENN FØR: Nesespray med kortison og salver mot leddplager er blant stoffene som er kommet på listen over reseptfrie legemidler det siste året. Listen blir bare lengre og lengre.

Hvert år blir flere og flere av medisinene på apotekene reseptfrie. Mens apotekkøene kan bli kortere, er fastlegene bekymret for at det kan gi økt medisinbruk. (...)

Acetaminophen Overdoses Can Kill Kids (Paracetamoloverdoser kan ta livet av barn)
ivanhoe.com 5.6.2012
(Ivanhoe Newswire) – Acetaminophen, a widely available over-the-counter medication, can cause liver toxicity in children if doses are exceeded. It is the most common single agent responsible for a life-threatening event, longer-term illness or death.

“Acetaminophen overdose is a major cause of acute liver failure and is the most common identifiable cause of acute liver failure in children,” Dr. Rod Lim of the Department of Pediatrics at the Children’s Hospital in London was as quoted saying.

In a recent case study of a 22-day-old baby, the parents misunderstood the correct dose of acetaminophen and administered too much for a circumcision. After the procedure, when the doctor instructed the parents to give another dose, they discovered the error. The error was quickly corrected with an IV of N-acetylcysteine. This is the standard treatment for liver toxicity related to an overdose of acetaminophen and is usually successful if started within eight hours after ingesting the drug.

A report from the US Poison Control Centers and the American Academy of Pediatrics, which analyzed 238 instances of serious medication errors in children under age six, found 11% of children who are given pharmaceuticals experience a medication error such as an incorrect medication, incorrect dose or method of administering. (...)

Fem knep som knerter forkjølelsen
kk.no 26.2.2012
Prøv disse før du tyr til apotekets remedier. (...)

3. Gurgle saltvann

Mye slim i halsen? Prøv å gurgle varmt saltvann. Det hjelper, og knerter også en del basilusker. Gjenta så ofte du føler behov.

4. Bruk saltvann i nesa

Er du tett i nesa, så prøv å skylle med lunkent saltvann. Det renser opp på en skånsom måte, og tar, som nevnt over, en del basilusker også. Vanlig nesespray er effektivt, men forstyrrer slimhinnene, og dermed blir de raskt tette igjen. Mange opplever at de blir avhengige av nesespray, og det er ikke bra for slimhinnene. (...)

Forskare har upptäckt hur paracetamol fungerar
sverigesradio.se 25.11.2011
(...) De smärtlindrande effekterna hos paracetamol upptäcktes i slutet av artonhundratalet, och började användas flitigt inom sjukvården på femtiotalet.
Men det är alltså inte förrän nu som forskare har förstått hur läkemedlet egentligen fungerar. Forskarna undersökte både möss och mänskliga celler och upptäckte att det är inte paracetamol själv som står för den smärtlindrande effekten, utan ett av de ämnen som bildas när kroppen bryter ned paracetamol.
Men det är också samma ämne som gör att paracetamol har en del biverkningar, till exempel leverskador. Enligt Camilla Svensson innebär resultaten att paracetamol aldrig kan bli utan biverkningar, däremot lägger studien grunden för nya läkemedel.

– Nästa steg är naturligtvis att hitta andra molekyler som fungerar på samma sätt men som inte har några farliga biverkningar. (...)

(Anm: TRPA1 mediates spinal antinociception induced by acetaminophen and the cannabinoid ?9-tetrahydrocannabiorcol Nature Communications. Nature 2011 (22 November).)

Dobbelt så mange ringer gifttelefonen
handelsbladet.no 10.11.2011
Henvendelsene til Giftinformasjonen om paracetamol-overdose har økt drastisk etter at det ble lovlig å selge tablettene i dagligvarebutikker.

I 2001-2002, da paracetamol bare ble solgt på apotek, fikk Giftinformasjonen 250 henvendelser hvor det var fare for alvorlig paracetamolforgiftning. Fire år senere, da paracetamol kunne kjøpes også i dagligvare- og servicehandel, var tallet mer enn doblet - til 579 henvendelser, skriver ABC Nyheter.

– Antall paracetamoldødsfall ser ikke ut til å ha økt, men andelen av alvorlige paracetamolforgiftninger kan være økende, sier Christian Haga, seniorrådgiveren i Helsedirektoratet som har ledet en studie som har sammenlignet sykelighet og dødelig av paracetamolforgiftning før og etter at paracetamol ble gjort lettere tilgjengelig.
Forskerne har ingen opplagt forklaring på økningen i henvendelsene.

– Økt feilbruk av paracetamol, som ikke er alvorlig nok til å gi flere innleggelser eller dødsfall, kan være noe av forklaringen. At paracetamol selges på butikker og bensinstasjoner kan gi et feil signal om at dette ikke er farlig, sier Haga. (...)

Ingen koppling mellan paracetamol och barnastma
lakemedelsvarlden.se 11.3.2011
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte hittat någon klar koppling mellan gravidas intag av paracetamol och ökad risk för astma hos barn. Men myndigheten manar ändå till försiktighet. (...)

Hver dag forsøger tre piger selvmord med piller
fpn.dk 12.2.2011
Antallet af såkaldte Panodil-piger stiger med eksplosiv hast Danmark.

På bare et enkelt år er antallet af piger og unge kvinder mellem 12 og 20 år, der er blevet indlagt med forgiftning efter at have taget lettere smertestillende midler som Panodil, Pamol og Pinex, steget med 25 procent - fra 899 i 2008 til 1.135 i 2009, skriver Dagbladet Information.

På 10 år er antallet af forgiftninger og selvmordsforsøg firdoblet - en stigning, der kan forklares med en nem adgang til pillerne, der ofte bliver solgt i store pilleglas på 100 eller 300 piller.

Derfor bør man begrænse adgangen og gøre de store pakker receptpligtige, lyder det samstemmende fra læger, psykologer, Børns Vilkår og Panodil-producenten medicinalfirmaet GlaxoSmithKline. (...)

(Anm: Paracetamol (eller acetaminophen) er et legemiddel, brukt smertestillende og febernedsettende. En bør vise litt forsiktighet ved bruken da store doser kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning. (no.wikipedia.org).)

FDA Drug Safety Communication: Prescription Acetaminophen Products to be Limited to 325 mg Per Dosage Unit; Boxed Warning Will Highlight Potential for Severe Liver Failure
fda.gov 13.1.2011
(...) [1-13-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is asking drug manufacturers to limit the strength of acetaminophen in prescription drug products, which are predominantly combinations of acetaminophen and opioids. This action will limit the amount of acetaminophen in these products to 325 mg per tablet, capsule, or other dosage unit, making these products safer for patients.

In addition, a Boxed Warning highlighting the potential for severe liver injury and a Warning highlighting the potential for allergic reactions (e.g., swelling of the face, mouth, and throat, difficulty breathing, itching, or rash) are being added to the label of all prescription drug products that contain acetaminophen.

These actions will help to reduce the risk of severe liver injury and allergic reactions associated with acetaminophen. (...)

Kan du dø av å sitte for mye stille?
nrk.no 9.1.2011
Forskning viser at for mange timer med rumpa plantet i kontroskolen kan være helseskadelig. (...)

Og det som overrasket forskerne mest av alt var at sammenhengen ikke hadde noe med øvrig fysisk aktivitet å gjøre.

Altså: Sitter du mye på rumpa, spiller det ingen rolle hvor mye du ellers trener; undersøkelsen viser at de som satt mest var i 50 prosent større fare for å dø i den perioden de ble fulgt opp enn de som satt minst, medregnet faktorer som alder, røyking og altså øvrig fysisk aktivitetsnivå. (...)

Les også: Stillesitting gir oftere hodepine (...)

Fokus bör vara orsaken till ungas överkonsumtion
svd.se 2.1.2011
En undersökning som Svenska Dagbladet gjort visar att nästan var sjätte tonårstjej i Stockholm dagligen äter värktabletter som Alvedon, Ipren och Panodil. Med anledning av granskningen höjs röster om att införa 18-årsgräns på apotek. (...)

Mange forgiftes av paracetamol
vg.no 28.12.2010
Siden 2005 har paracetamol stått bak hver fjerde alvorlige selvforskyldte forgiftning med legemidler her i landet. (...)

I 2003 fikk Giftinformasjonen i underkant av 500 henvendelser om legemiddelet paracetamol. I 2009 var antall henvendelser steget til over 1.000.

- Paracetamol er det legemiddelet som hyppigst er involvert ved både selvpåførte overdoser og overdoser som skyldes feilmedisinering, sier Berit Muan i Helsedirektoratet, ifølge Apotekforeningens tidsskrift. (...)

I perioden fra 2003 til 2008 var det smertestillende legemiddelet årsak til 35 dødsfall på grunn av feil bruk.

Det er først og fremst kvinner som bruker legemiddelet feil, i aldersgruppen mellom 10 og 18 år er over 80 prosent kvinner. (...)

Flere forgiftes med «uskyldig» pille
aftenposten.no 28.12.2010
(...) Giftinformasjonens henvendelsesstatistikk fra 2009, viser en stor overvekt av kvinner som forgiftes av paracetamol. I aldersgruppen 10 til 19 år, er kvinneandelen over 80 prosent.

Omtrent 80 prosent av henvendelsene som gjelder jenter og gutter i denne aldersgruppen, regnes som «selvforskyldt» forgiftning. (...)

Overdoser med smertestillende øker blant unge jenter
aftenposten.no 27.12.2010
Kobles til at det i fjor ble tillat å selge reseptfrie medisiner på bensinstasjoner, butikker og kiosker.

Sverige rystes over at antall overdoser med smertestillende tabletter øker sterkt blant unge jenter, skriver Svenska Dagbladet.

Utviklingen kobles til at det i fjor ble fritt frem i Sverige å selge reseptfrie medisiner på bensinstasjoner, kiosker og butikker, slik det har vært i Norge siden 2003. (...)

- Ingen økning med paracet
Det finnes ikke tilsvarende undersøkelser som tyder på ekstra mange overdoser blant unge jenter i Norge.

Det reseptfrie salget av smertestillende tabletter i Norge, startet i praksis på nyåret 2004. To år senere foretok Legemiddelverket en undersøkelse ved de største sykehusene i Oslo og Akershus.

- Antallet blodprøver som ble tatt for å påvise eventuelle økninger, viste ingen økning med paracetamol, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket til Aftenposten.no. (...)

Painkillers in Pregnancy (Smertestillende i svangerskap)
JAMA 2010;304 2582 (December 15)
Males exposed to mild analgesics in utero may be at increased risk for developing reproductive disorders, according to research conducted in women from Denmark and Finland (Kristensen DM et al. Hum Reprod. doi:10.1093/humrep/deq323 [published online ahead of print November 8, 2010]). (...)

The researchers found further support for the association between paracetamol exposure and altered testis descent in studies showing a reduction in the distance between the anus and penis in male rats exposed to paracetamol in utero and reduced testosterone production in fetal rat testes exposed to paracetamol in vitro. (...)

Professor: "Knapra värktabletter inte riskfritt"
svt.se 8.12.2010
En liten daglig dos värktablett med acetylsalicylsyra, till exempel Magnecyl eller Treo, minskar risken för flera vanliga cancersjukdomar. Men att själv börja medicinera utan läkares rekommendation kan vara livsfarligt, varnar experter. (...)

Sjuka från början
Han påpekar att studierna där människor fått låga doser acetylsalicylsyra är gjorda på patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Patienterna var alltså inte friska från början - och då går det inte att utan vidare översätta resultaten till friska människor.

Det är nämligen inte alls säkert risken skulle minska på samma sätt som den gjorde för de sjuka. (...)

Nye advarsler: Begræns børns forbrug af Panodil
24dk.dk 29.11.2010
Endnu en undersøgelse advarer mod, at børn får allergi af hovedpinepiller. Men der står ingen advarsler om astma og allergi i pillernes indlægssedler

Babyer og børn risikerer at få astma og allergi af hovedpinepiller.

Det er konklusionen på endnu en undersøgelse af hovedpinepillers virkning på de mindste. Ifølge det nye australsk studie af Panodils mulige effekt på børn er det mere end tre gange så sandsynligt, at de børn, der får paracetamol, før de er 15 måneder gamle, udvikler allergi. Og risikoen for, at seksårige børn udvikler astma er fordoblet sammenlignet med, hvis de ikke havde fået paracetamol. (...)

- Paracetamol kan skade guttefostre
vg.no 8.11.2010
Kvinner som spiser hodepinetabletter med paracetamol under graviditet, risikerer å føde gutter med misdannet kjønnsorgan.

47.000 danske kvinner har deltatt i en undersøkelse i regi av universitetet i Aarhus. Resultatet presenteres i siste utgave av tidsskriftet Epidemiology. (...)

- Guttene vil sannsynligvis ha nedsatt sædkvalitet resten av livet. I tillegg kommer de guttene som ikke har medfødte misdannelser, men som vi likevel mistenker vil få nedsatt sædkvalitet på grunn av paracetamol, sier Morten Søndergaard Jensen ved universitetet i Aarhus.

Rundt halvparten av kvinnene som deltok i undersøkelsen tok piller med paracetamol under graviditeten. (...)

(Anm: Maternal Use of Acetaminophen, Ibuprofen, and Acetylsalicylic Acid During Pregnancy and Risk of Cryptorchidism. Epidemiology2010;21(6):779-785 (November).)

Bør holde seg til fakta
ODDBJØRN TYSNES - samfunnsdirektør, Apotekforeningen
aftenposten.no 16.10.2010
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe og Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellem gir ulike beskrivelser av hvordan salget av smertestillende legemidler har utviklet seg, senest i Aftenposten 11. oktober. Fakta er følgende: Siden 2003 har det totale salget av smertestillende legemidler i Norge økt med 53,6 prosent. Økningen har vært sterkest for reseptpliktige legemidler, som har økt salget med 67,1prosent. Men salget av reseptfrie smertestillende legemidler har også økt sterkt, med 42,4 prosent. Statistikken viser dermed at forbruket har økt markant etter at det ble tillatt å selge reseptfrie smertestillende legemidler i butikker, kiosker og bensinstasjoner. (...)

Kortene blandes
KARITA BEKKEMELLEM - administrerende direktør, Legemiddelindustrien
aftenposten.no 11.10.2010
Kjersti Toppe (Sp) kommenterer i Aftenposten mitt innlegg om salg av legemidler utenfor apotek. Jeg påpekte at det har vært nedgang i salget av reseptfrie smertestillende legemidler. Toppe viser til at det har vært økning i reseptbelagt bruk av de samme medisinene. Det bruker hun som argument for å få reseptfrie legemidler bort fra butikkene. (...)

Medisin, ikke husholdningsvare
KJERSTI TOPPE - stortingsrepresentant (Sp)
aftenposten.no 30.9.2010
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, mener jeg ikke vet nok om bruken av paracetamol siden jeg foreslår tiltak mot synlig oppstilling av reseptfrie medikamenter i butikk. Faktum er at totalsalget av smertestillende legemidler har økt med vel 50 prosent fra 2003 til 2009.

Bruken av paracetamol hos barn er mer enn doblet de siste 20 årene. 40000 nordmenn er plaget av såkalt medikamentindusert hodepine, det vil si hodepine på grunn av høyt forbruk av smertestillende. Bekkemellem viser til at salget av reseptfrie smertestillende medikamenter er blitt redusert med 2 prosent fra i fjor til i år. Men poenget er at de fremdeles utgjør rundt 50 prosent av totalsalget! (...)

Vil gjemme piller under disken
aftenposten.no 7.9.2010
I fjor tok hver eneste nordmann 37 tabletter reseptfri paracetamol på 500 mg. (...)

Stortinget vil i høst diskutere hvor i butikkene smertestillende legemidler skal plasseres. I dag er det frislipp, mener Senterpartiets Kjersti Toppe. (...)

Paracetamol kan gi astma
nrk.no 2.9.2010
For små babyer er det en tett sammenheng mellom bruk av paracetamol og risikoen for å utvikle astma og allergi, viser en ny norsk undersøkelse.

Risikoen for luftveisallergi dobles når spedbarn får paracetamol i løpet av de første seks månedene, eller når mor tar legemiddelet under svangerskapet, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i en studie der overlege Egil Bakkeheim ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus er førsteforfatter.

Resultatene er publisert i Acta Paediatrica (...)

(Anm: Paracetamol in early infancy: the risk of childhood allergy and asthma. Acta Pædiatrica 2010 (23 JUL).)

Barn får dobbelt så mye paracetamol
vg.no 28.8.2010
Norske barn bruker dobbelt så mye smertestillende og febernedsettende medisin som for 20 år siden. (...)

Gir dobbelt så mye paracetamol
aftenposten.no 29.8.2010
(...) Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at Paracet er trygt å bruke, men vil følge med på utviklingen. (...)

(Anm: Ber foreldre være forsiktige med smertestillende (nettavisen.no 3.9.2010).)

Acetaminophen May Cause Asthma (Paracetamol (acetaminophen) kan forårsake astma)
ivanhoe.com 23.8.2010
(Ivanhoe Newswire) -- Adolescents who use acetaminophen, even monthly, may risk development of asthma and eczema.

"This study has identified that the reported use of acetaminophen in 13- and 14-year-old adolescent children was associated with an exposure-dependent increased risk of asthma symptoms," first author Richard Beasley, M.D., professor of medicine, at the Medical Research Institute of New Zealand and director of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), was quoted as saying. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and Risk of Asthma, Rhinoconjunctivitis and Eczema in Adolescents: ISAAC Phase Three. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2010 (August 13).)

Slapp livsstil og overvekt gir ungdomhodepine
aftenposten.no 19.8.2010
Tenåringer som sitter mye stille, røyker eller er overvektige er mer utsatt for å få hodepine enn andre.

Ungdom som er overvektige, inaktive og røyker er over tre ganger mer utsatt for hodepine og migrene enn ungdom med en sunn livsstil. Det kommer frem i en ny, norsk studie som har vakt internasjonal oppsikt. Studien blir i dag publisert i det amerikanske medisinske tidsskriftet Neurology. For første gang peker norske forskere på at det kan være en direkte sammenheng mellom dårlig livsstil blant tenåringer og hodepine.

- Det er første gang man kartlegger alle disse faktorene i relasjon til hodepine. Studien viser at det er viktig å tenke forebyggende når man får inn unge pasienter med hodepineplager, sier professor John-Anker Zwart ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Til daglig jobber han ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål. (...)

(Anm: An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents. The HUNT Study. Neurology 2010 (Published online before print August 18, 2010).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

Stillesittende tenåringer får oftere hodepine
nrk.no 19.8.2010
For første gang har norske forskere sett på det som kan være en direkte sammenheng mellom dårlig livsstil og hodepine. (...)

Undersøkelsen viser at over halvparten av ungdommene som hadde en generelt dårlig livsstil, ofte var plaget av hodepine. Blant dem med sunn livsstil, sa én av fire at de hadde mye vondt i hodet. Særlig kan det se ut som om overvekt og røyking øker sjansen for å få hodepine drastisk.

Den nye norske studie publiseres i siste utgave av det amerikanske medisinske tidsskriftet Neurology. (...)

(Anm: An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents. The HUNT Study. Neurology 2010 (Published online before print August 18, 2010).)

Reseptfrie tabletter kan føre til leversvikt, hjertesvikt og død
dagbladet.no 19.8.2010
Hvor mye smertestillende tåler du? Reseptfritt er ikke risikofritt. (...)

- I Norge har vi cirka ett dødsfall i året knyttet til paracetamolbruk, men vi vet ikke om dette skyldes reseptfrie eller reseptbelagte tabletter, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til Dagbladet. (...)

- Totalforbruket av reseptfrie smertestillende medikamenter har økt jevnt og trutt de siste 20 årene. Hvorfor er ikke godt å si. Det er et spørsmål om folk ikke griper for lett til disse medikamentene. Har man vondt over lengre tid, bør man heller oppsøke lege, sier Madsen. (...)

Tylenol use linked to asthma, other allergies in teens (Paracetamol (Tylenol) linket til astma, andre allergier hos ungdommer)
abc3340.com 13.8.2010
FRIDAY, Aug. 13 (HealthDay News) -- Teens from around the world who regularly take acetaminophen, best known as Tylenol, were more than twice as likely to have asthma as teens who never take the over-the-counter pain and fever reducer, new research finds.

Taking acetaminophen was also linked to an increased chance of eczema and rhinoconjunctivitis, or allergic nasal congestion, in adolescents. (...)

But the study is one of several in recent years that has linked acetaminophen usage during pregnancy or childhood to an increased risk of developing asthma. (...)

The study will be published Aug. 13 on the American Thoracic Society's Web site and will later appear in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (...)

(Anm: Tylenol, acetaminophen (called "paracetamol" outside North America). (en.wikipedia.org).)

Medications Found to Cause Long Term Cognitive Impairment of Aging Brain, Study Finds (Det er oppdaget at legemidler kan gi langvarig kognitiv svekkelse)
sciencedaily.com 13.7.2010
ScienceDaily (July 13, 2010) — Drugs commonly taken for a variety of common medical conditions including insomnia, allergies, or incontinence negatively affect the brain causing long term cognitive impairment in older African-Americans, according to a study appearing in the July 13, 2010 print issue of Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology. (...)

These drugs, called anticholinergics, block acetylcholine, a nervous system neurotransmitter, and are widely-used medical therapies. They are sold over the counter under various brand names such as Benadryl®, Dramamine®, Excedrin PM®, Nytol®, Sominex®, Tylenol PM®, and Unisom®. Other anticholinergic drugs, such as Paxil®, Detrol®, Demerol® and Elavil® are available only by prescription. Older adults most commonly use drugs with anticholinergic effects as sleep aids and to relieve bladder leakage problems. (...)

"We found that taking one anticholinergic significantly increased an individual's risk of developing mild cognitive impairment and taking two of these drugs doubled this risk. This is very significant in a population -- African-Americans -- already known to be at high risk for developing cognitive impairment," said Noll Campbell, PharmD, first author of the study. Dr. Campbell is a clinical pharmacist with Wishard Health Services. (...)

(Anm: Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an African American population (Bruk av antikolinerge legemidler og risiko for kognitiv svekkelse i den afrikansk-amerikanske befolkningen) NEUROLOGY 2010;75:152-159.)

(Anm: Tylenol, acetaminophen (called "paracetamol" outside North America). (en.wikipedia.org).)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Studies Prove that These Drugs Make Your Brain Stop Working… (Studier beviser at disse legemidler får hjernen din til å stanse å arbeide...)
foodconsumer.org 4.8.2010
Posted By Dr. Mercola | August 03 2010

Drugs commonly taken for a variety of common medical conditions negatively affect your brain, causing long term cognitive impairment. These drugs, called anticholinergics, block acetylcholine, a nervous system neurotransmitter.

They include such common over-the-counter brands as Benadryl, Dramamine, Excedrin PM, Nytol, Sominex, Tylenol PM, and Unisom.

Other anticholinergic drugs, such as Paxil, Detrol, Demerol and Elavil are available only by prescription.

Physorg reports:

"Researchers ... conducted a six-year observational study, evaluating 1,652 Indianapolis area African-Americans over the age of 70 who had normal cognitive function when the study began ... '[T]aking one anticholinergic significantly increased an individual's risk of developing mild cognitive impairment and taking two of these drugs doubled this risk.'"

Sources:
Physorg July 13, 2010

Neurology July 13, 2010; 75(2):152-9 (...)

Frykter feber - gir paracet unødvendig
aftenposten.no 12.6.2010
- Men febernedsettende kan gjøre ting vondt verre, advarer lege.

Mange foreldre blir engstelige når barna plutselig får høy feber, og gir ofte barna febernedsettende for å senke temperaturen.

Ifølge en fersk dansk undersøkelse, gir 66 prosent av danske foreldre barna paracetamol for å senke feberen, nettopp fordi de er engestelige for feberen.

Det skriver videnskab.dk.

Studien, som er gjort ved Københavns Universitet (KU), er nettopp publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care. (...)

Maratonløb på medicin er farligt
politiken.dk 7.5.2010
To ud af tre indrømmede efter at have gennemført den legendariske strækning på 42,195 km, at de var på smertestillende medicin. Det skriver magasinet Der Spiegel.

Og cocktailen maraton og medicin er absolut en dårlig ide, siger lægen Jerk W. Langer, der selv løb maraton 55 gange sidste år. (…)

Farligt at overhøre smerten
Jerk W. Langer antager, at de fleste løbere benytter sig af magnyler (acetylsalicylsyre), panodil (paracetamol) samt forskellige former for betændelseshæmmende gigtmedicin for eksempel ibuprofen.

»Har man hovedpine, er det o.k. at tage en magnyl. Men gør du det for at overhøre en smerte, så er det virkelig et skråplan. For smerte er en advarsel om, at led og muskler ikke kan mere«. (…)

Värktabletter kan skydda mot Parkinson
aftonbladet.se 30.3.2010
(...) Analysen visade att normal användning av värktabletter med ibuprofen kunde kopplas till 15 procent lägre risk att drabbas av Parkinson. (...)

Funkade inte med paracetamol
Ett sådant samband gick inte att se när forskarna tittade på andra värktabletter med acetylsalicyra eller paracetamol. Enligt forskarna stödjer det teorin om att nervcellsinflammation är en del i sjukdomsförloppet bakom Parkinsons sjukdom. (...)

Common painkillers might make you hard of hearing (Vanlig smertestillende kan nedsette hørselen)
reuters.com 7.3.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Loud music or noise isn't the only thing that can damage your hearing. A new study in men hints that popping over-the-counter painkillers regularly can also lead to hearing loss, especially in younger men.

In the study, researchers found that men younger than age 50 who regularly took acetaminophen more than two times a week had roughly double the risk of hearing loss compared to men who did not take acetaminophen regularly. Acetaminophen is the active ingredient in Tylenol and certain other pain relievers. (...)

(Anm: Analgesic Use and the Risk of Hearing Loss in Men. American Journal of Medicine;123(3):231-237 (March).)

– Forstår ikke hva de vil
tk.no 10.2.2010
Oslo (ANB): Karita Bekkemellem forstår ikke hva Senterpartiet tenker på når de vil fjerne Ibux og Paracet fra butikkhyllene. (...)

Paracetamol till gravida kopplat till barnastma
lakemedelsvarlden.se 10.2.2010
En amerikansk studie av 300 barn tyder på att mammans användning av paracetamol under graviditeten kan kopplas till ökad risk för astmasymptom hos barnen. Den ökade risken var högre hos barn med en viss genvariant. (...)

Resultaten har publicerats i veckans utgåva av tidsskriften Thorax och studien är finansierad av amerikansk National Institute of Environmental Health Sciences och Environmental Protection Agency. (...)

Vil stoppe salget av Paracet
side2.no 9.2.2010
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe vil ha smertestillende tabletter ut av butikkene og tilbake på apotek. (...)

Bakgrunnen for hennes utspill er nyheten om at salget av Paracet har økt med 40 prosent siden disse medisinene ble frigitt for ordinært butikksalg i 2003. (...)

Hun viser til at paracetamol også kan gi varige leverskader. (...)

Nytt stöd för koppling mellan smärtstillande och astma
dagensmedicin.se 5.11.2009
En omfattande metaanalys kopplar nu åter ihop astma med användning av smärtstillande läkemedel som Alvedon.

Resultaten visar sammantaget, för både vuxna och barn, på 63 procent ökad risk för astma bland användare av paracetamol. Bland barn som hade fått paracetamol under första levnadsåret var risken för astma 47 procent förhöjd och bland barn som hade fått paracetamol ett år före diagnos var risken 60 procent förhöjd. Riskökningarna var statistiskt signifikanta. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and the Risk of Asthma in Children and Adults
A Systematic Review and Metaanalysis. CHEST 2009 vol. 136 no. 5 1316-1323 (November)
.)

Unge jenter tåler ikke smerte
side2.no 13.8.2009
Tenåringer spiser smertestillende mer enn noen gang før.

En av tre unge har en liberal holdning til bruk av reseptfrie smertestillende legemidler, melder Tidsskriftet for Den norske legeforening. (...)

En studie gjennomført i aldersgruppen på seks ungdomsskoler i Drammen viser at 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene har brukt reseptfrie smertestillende medisiner den siste måneden, mens 26 prosent hadde brukt slik medisin daglig til ukentlig siste måned. (...)

(Anm: Selvmedisinering med reseptfrie smertestillende legemidler hos 15–16-åringer. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1447-50 (13.8.2009).)

Smertestillende medisin øker risiko for trafikkulykker
vg.no 25.3.2009
(VG Nett) Sjåfører som bruker smertestillende preparater har økt risiko for å komme ut for trafikkulykker.

Avdelingsleder ved divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet, Liliana Bachs, sier til VG Nett at bruk av smertestillende og beroligende preparater i kombinasjon, gir en klar økning i ulykkesrisikoen.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at denne risikoen er signifikant høyere blant kodeinbrukere enn de som ikke bruker kodein. (...)

FDA Focuses on Drugs and Liver Damage (FDA fokuserer på legemidler og leverskader)
JAMA. 2009;302(4):369-371 (July 22/29)
Labeling and Other Changes for Acetaminophen

The US Food and Drug Administration (FDA) is working to reduce drug-induced liver damage with an initiative targeting the use of acetaminophen—the most common cause of such adverse events. The agency also is promoting research on genetic factors that may contribute to drug-related liver problems.

Drug-induced liver failure is a growing concern for the FDA. Cases of acute liver failure reported to the agency's Adverse Events Reporting System (AERS) have increased from 89 in 1995 to 404 in 2005, and acetaminophen is the drug most commonly implicated in such reports. (...)

Acetaminophen Leading Culprit in Drug-Induced Liver Injury
medpagetoday.com 5.7.2009
RIDGEWOOD, N.J., July 5 -- Acetaminophen leads the list of drugs implicated in liver damage requiring transplantation, although antiepileptics are more lethal, according to a new study. (...)

Analysis of records from a transplant database found that patients with acetaminophen-induced injury were also more likely to be on life support than patients with liver failure caused by the next most common culprits, antituberculosis drugs, antiepileptics, and antibiotics (82%, versus 44% to 70%, P <0.0001), according to Ayse L. Mindikoglu, MD, of the University of Maryland in Baltimore and colleagues.

Patients whose liver failure was caused by acetaminophen also had a higher mean serum creatinine (3.21 mg/dL versus 1.31 to 1.86 mg/dL, P<0.0001), and a greater requirement for dialysis prior to transplantation (27% versus 3% to 10%, P<0.0001), the investigators reported in the July issue of Liver Transplantation. (...)

Eksperter advarer: Pas på panodilerne
politiken.dk 1.7.2009
I USA opfordres der nu til at begrænse brugen af et smertestillende middel, som også er meget udbredt i Danmark.

Det findes i medicinskabet eller står på toilethylden i næsten alle badeværelser i vort land. For paracetamol, som er det aktive stof i en stribe kendte og meget udbredte smertestillende midler, er meget effektivt.

Men er man ikke forsigtig med dets brug, kan paracetamol også være et meget risikabelt bekendtskab. Overforbrug kan især gå ud over leveren og i værste fald være dødeligt. (...)

FDA Panel Backs 'Black Box' Warning for Acetaminophen Prescription Combos
medpagetoday.com 30.6.2009
ADELPHI, Md. June 30 -- An FDA advisory panel voted 36 to 1 to recommend a "black box" warning for prescription medications that combine acetaminophen with another drug.

If the FDA follows the advice, it would slap its strictest warning on prescription pain medications that combine acetaminophen with hydrocodone (Vicodin), oxycodone (Percocet), or codeine (Tylenol 3).

A joint panel of the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee, Nonprescription Drugs Advisory Committee, and the Anesthetic and Life Support Drugs Advisory Committee voted for the warning after two days of hearings on ways to reduce acetaminophen's liver damage risk.

"History has been that some of these medications have [seemed] safe and effective and now we're saying they're not," said committee chairman Lewis Nelson, MD, an emergency medicine physician at New York University Medical Center. (...)

Ny rekord i forgiftninger med Panodil
politiken.dk 9.3.2009
898 piger tog en overdosis piller i 2008. Statens svar er en ny kampagne, men fagfolk boykotter: Det er en lappeløsning.

Hver gang, 10 timer er gået, bliver endnu en pige indlagt akut på hospitalet, fordi hun har slugt en livsfarlig dosis Panodiler eller andre hovedpinepiller.

Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Landspatientregistret, som Sundhedsstyrelsen har trukket til Politiken. Sidste år var 898 teenagepiger døden nær, fordi de tog for mange piller.

»Det er en helt sindssyg udvikling, som skal stoppes nu«, siger Anna Lynge, stifter af netværket Girltalk, hvor unge piger søger hjælp til at løse deres problemer. (...)

Panodil-overdosis ødelægger leveren (Paracetamoloverdose ødelegger leveren)
nyhederne.tv2.dk 26.2.2009
Selvmordsforsøg blandt helt unge piger er næsten firedoblet indenfor de seneste ti år, ligesom hver sjette af de 15- til 19-årige piger på landets gymnasier har forsøgt at begå selvmord - 18 procent ved at tage en overdosis af piller som blandt andet Panodil.

"Vi fik cirka 100 patienter om året - altså to patienter om ugen blev indlagt med en alvorlig forgiftning af paracetamol. Der er et stigende antal indlæggelser efter en overdosis," siger Kim Dalhoff, der er overlæge på Bispebjerg Hospital og tidligere har arbejdet på leverafdelingen på Rigshospitalet. (...)

"Hvis pigerne kommer tidligt i behandling, har vi en god og effektiv behandling - hvis der går lang tid, inden man kommer på hospitalet og får modgiftbehandling, kan leveren tage skade - i yderste konsekvens kan man dø af det," siger Kim Dalhoff. (...)

SMERTESTILLENDE
Reseptfritt – ikke risikofritt

klikk.no 12.2.2009
Hvert år meldes det om dødsfall og alvorlig sykdom etter feilbruk av reseptfrie midler.

Feil bruk av reseptfrie smertestillende kan gi leversvikt, nyresvikt, hjertesvikt og, i verste fall, død.

Seigpining
Det skjer sjelden i Norge, noe oftere i utlandet, at folk dør av overdoser med paracetamol.

– Det er en langsom og pinefull forgiftningsprosess, advarer avdelingsoverlege ved Statens Legemiddelverk Steinar Madsen.

Kanskje dør én uheldig nordmann i året på denne måten. (...)

- Ikke bruk Ibux dagen derpå
side2.no 29.9.2008
SMERTESTILLENDE: Smertestillende for å døyve hangovern fra gårsdagen er ikke å anbefale.

Det kan gi deg indre blødninger, advarer norsk lege.

(SIDE2): Lege og divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt, Jørg Mørland, advarer mot Ibux, Globoid og Aspirin dagen derpå. Det skriver klikk.no. (...)

(Anm: Acetylsalisylsyre (Acetylsalicylic Acid). Stoffet brukes mot smerter og feber og finnes under flere varemerkebeskyttede navn, blant annet Dispril, Aspirin og Globoid.(no.wikipedia.org).)

(Anm: Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding With Low-Dose Acetylsalicylic Acid Alone and in Combination With Clopidogrel and Other Medications.Circulation. 2011;123:1108-1115 (March 15).)

Ibuprofen increases soft tissue infections in children
BMJ 2008;337:a1767 (23 September 2008)
Paracetamol with ibuprofen
Because ibuprofen is more effective as monotherapy than paracetamol in controlling fever in children Hay and colleagues conclude that ibuprofen should be administered first to feverish children in discomfort.1 Paracetamol should be added after 24 hours if recovery is not occurring as expected. (...)

Paracet-forskning slaktes
aftenposten.no 20.9.2008
Studien som viser sammenheng mellom paracet og astma har så mange svakheter at den er ubrukelig, hevder svensk forsker. (...)

Selv om studien er stor, har den så mange svakheter at den egentlig ikke gir noe svar. Svenske forskere slakter nå konklusjonen til undersøkelsen, og mener sammenhengen mellom astma og paracetamol i beste fall er moderat, skriver Svenska Dagbladet. (...)

Alvedon ökar risken för astma hos barn
alltombarn.se 19.9.2008
Barn som får för mycket paracetamol, till exempel Alvedon, löper större risk att drabbas av astma, hösnuva och eksem i 6-7-årsåldern. Det visar en ny stor studie.

- Vår studie visar på en oroväckande koppling mellan paracetamol och de här sjukdomarna. Nu behöver vi göra en studie där barn får antingen sockerpiller eller verksam substans för att se om paracetamol verkligen har en sådan här effekt på barn, säger Erika von Mutius, som är professor på Dr von Haunersches barnsjukhus i München.

Erika von Mutius är en av forskarna bakom en studie där föräldrar till mer än 200.000 barn i 31 länder har angett hur ofta de har gett sina barn paracetamol. Studien, som publiceras i dagens nummer av medicintidskriften The Lancet, visar ett tydligt mönster: (...)

Paracetamol gir astma
kk.no 17.9.2008
Tar du Paracet, Panodil eller Pinex en gang i uka, går det utover lungene dine. (...)

Det viser en studie utført i regi av Global Allergy and Asthma European Network. Andre typer smertestillende midler kunne ikke knyttes til astma. (...)

Årsaken kan være at paracetamol reduserer nivået av antioksidant-stoffet glutation i lungene, og dette stoffet trengs for å beskytte lungene mot luftforurensing og tobakksrøyk. (...)

Ibuprofen Use Increases Cardiovascular Risk but Not for All Older Patients
medpagetoday.com 5.9.2008
(...) The patients at increased risk were those 80 and older, those with hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, and cardiovascular disease, and those who had previously had a myocardial infarction, Daniel Solomon, M.D., M.P.H., of Brigham and Women's Hospital, and colleagues reported in the August issue of Arthritis Care & Research.

Patients with history of MI had the highest rate of cardiovascular events related to ibuprofen use at 44 events per 100 person-years. Non-users had a rate of 32.6 events per 100 person-years. (...)

- Vi tåler ikke å ha vondt
nrk.no 21.7.2008
Folk døyver hodepine mer og mer med piller. I første halvår i år ble det solgt 30 millioner døgndoser av smertestillende medisiner. Forskere advarer mot uvettig bruk.

Fordøyelsesproblemer, blødning i magen, eksem og synsforstyrrelser er noen av de mulige bivirkningene ved bruk av smertestillende medisiner. Dette ser ikke ut til å skremme det norske folk.

Første halvår i år kjøpte vi smertestillende medisiner for godt over 205 millioner kroner, noe som tilsvarer 30 millioner døgndoser, ifølge Dagsavisen.

Forbruket av ibuprofen har økt med 12 prosent og forbruket av paracetamol med 8 prosent. (...)

– Tåler ikke å ha vondt
dagsavisen.no 20.7.2008
Salget av reseptfrie legemidler som Ibux og Paracet når nye høyder. – Tenk deg om, dette kan være farlig, advarer legemiddelforsker. (...)

Tre av ti bruker smertestillende midler
dt.no 14.7.2008
Nesten hver tredje kvinne i Buskerud bruker sterke smertestillende medisiner. (...)

Bruk av smertestillende hos barn fordoblet
aftenposten.no 25.5.2008
Barn bruker dobbelt så mye av feber- og smertemedisinen paracetamol nå enn i 1990.

– Det er ingen grunn til å tro at barn har dobbelt så mye vondt nå som i 1990. Det dreier seg om en holdningsendring hos foreldre, sier fagdirektør Anne Smedstad i Apotekerforeningen til Dagbladet.

Nye tall fra Apotekerforeningen og Folkehelseinstituttet viser nær en dobling av forbruket av paracetamol hos barn under tolv år fra 1990 til 2006. Tallene viser at ca. 1800 barn fikk medisinen hver dag i 1990, mens 3500 barn fikk medisinen hver dag i 2006. (...)

Knasker piller til vi spyr
nrk.no 31.12.2007
Den statlige gifttelefonen merker at flere enn før tar kontakt om paracetamolforgifting, i følge avdelingsdirektør Erik Andrew i Sosial- og helsedirektoratet.

- Vi ønsker å få kartlagt om det er flere folk som blir forgiftet med disse preparatene, sier han.

Stor økning
I 2004 fikk matbutikkene lov til å selge reseptfrie smertestillende midler. Siden da har salget av reseptfri IBUX økt rundt 30%. (...)

- Det kan være at nordmenn nå bruker unødvendig mye smertestillende, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. (...)

Han er likevel ikke uroet for utviklingen. (...)

- Vi er egentlig veldig fornøyde med denne utviklingen, sier han.

Paracetamolforgiftning kan føre til alvorlig leverskade. De første symptomene er kvalme, brekninger og magesmerter. (...)

Kaffe og paracet kan gi leverskade
side2.no 27.9.2007
Å mikse kaffe med paracetamol gjør at det utskilles tre ganger så mye giftstoffer i kroppen, mener forskere. (...)

- Kan være livsfarlig
- I store kvanta kan effekten være livsfarlig, mener Dr. Sidney Nelson. Han legger til at folk bør bli alarmert om effekten av å kombinere paracetamol og kaffe. (...)

Akutte forgiftninger i Norge – en epidemiologisk oversikt
farmatid.no (Publisert i NFT nr. 3/2007)
Hvert år dør rundt 500 personer i Norge på grunn av forgiftning. De fleste forgiftningsdødsfall skjer utenfor sykehus og skyldes narkotiske stoffer, først og fremst heroin. Forgiftninger forårsaker ca. 12 000 sykehusinnleggelser per år. Over 60% av disse forgiftningene skyldes legemidler, ca. 25 % skyldes etanol. Bortsett fra høyere dødelighet i Finland, er sykeligheten og dødeligheten av forgiftninger relativt lik i de nordiske landene. Giftinformasjonen får rundt 40 000 henvendelser per år. Paracetamol er det legemidlet som oftest forårsaker potensielt alvorlig legemiddelforgiftning. (...)

Fler samtal om förgiftning efter avreglering
Läkemedelsvärlden 28.3.2007
När detaljhandeln i Norge började sälja paracetamol ökade volymen ganska blygsamt. Däremot ökade telefonförfrågningarna till Giftinformationen drastiskt. (...)

FÖRGIFTNING När det i Norge i november 2003 blev möjligt att sälja och köpa en del receptfria läkemedel i detaljhandeln ökade antalet försäljningsställen med ungefär 5 000. Ökade gjorde också telefonförfrågningar om förgiftningar av paracetamol till den norska Giftinformationen.
– Ja, det har blivit en markant skillnad sedan försäljningen i dagligvaruhandeln började, säger Erik Andrew avdelningsdirektör på Giftinformasjonen.

Vanlig smertestillende gir magesår
p4.no 16.2.2007
Stadig flere får kompliserte og alvorlige magesår.

Den økende bruken av vanlige smertestillende, som Ibuprofen og Naproxen er en av årsakene, ifølge eksperter.

Forbruket er i kraftig vekst.

200 000 nordmenn går nå rundt med et magesår uten å vite om det.
Seksjonsoverlege Lars Aabakken ved Rikshospitalet mener legene må være mer forsiktige med å skrive ut slike medikamenter, skriver Dagbladet. (...)

Blir syke av piller (PDF-fil)
dagbladet.no 16.2.2007
Ingress: En av 25 har magesår uten å vite det Flere får kompliserte og
alvorlige magesår - og eksperter sier en av årsakene er økende
bruk av vanlige betennelsesdempende medisiner. (...)

Vi ser flere av magesårene blør eller lager hull på magesekken.

Trolig skyldes det folks økte bruk av en viss type medikamenter, sier
seksjonsoverlege Lars Aabakken ved Rikshospitalet i Oslo.

Vanlige medisiner
Medikamentene Aabakken sikter til, er det som på fagspråket heter
NSAIDs, såkalte betennelsesdempende piller. Et titall produkter
sorterer under betegnelsen, ifølge Folkehelseinstituttet. Blant dem
Naproxen, Napren og Ibuprofen.

Det er helt vanlig med kurer med slike piller for folk som plutselig får vondt i ryggen, nakken eller i andre ledd. (...)

Høye tall
I 2005 var det i følge Reseptregisteret 783 000 personer som fikk minst en resept på ett betennelsesdempende legemiddel av typen NSAID. (...)

- Vi tar en pille for alt som er ille
oslopuls.no 8.1.2007
På fem år har salget av Paracet og andre reseptfrie smertepiller økt med fire millioner i Oslo.

Paracet-overdoser
Antall henvendelser om overdosering av paracetamol til
Giftinformasjonen:
2002 : 455 (...)
2006 : 790 (...)

Giftinformasjonen har telefonnummer 22 59 13 00
Innen 10-15 timer etter at medikamentet er inntatt, kan man få effektiv behandling. (...)

Paracetamol kan medføre leverenzymstigning
irf.dk 18.12.2006 (Institut for Rationel Farmakoterapi)
Hvilken klinisk betydning har disse fund? (...)

Møt Legemiddelverket til nettprat
aftenposten.no 13.12.2006
(...) Ett av argumentene mot medisinutsalg i butikker den gang det ble innført, var at noen fryktet høyere forekomst av paracetamolforgiftninger. Har dette vært tilfelle?
lurerbare, Sola

Steinar Madsen: Salget av reseptfri paracetamol har ikke økt. Vi har heller ikke funnet tegn på økning i antallet forgiftninger, selv om statistikken er noe mangefull. Før paracetamol ble tillatt solgt utenfor apotek hadde vi 500-600 forgiftninger i året i Norge. Dette har trolig ikke økt. (...)

Er det ikke en stor risiko for feilmedisinering hvis en udvider salget av medikamenter i vanlige butikker?
Hanne, Oslo

Steinar Madsen: Vi har gjort undersøkelser for å finne ut av dette. Det ser ikke ut til at det blir mer feilmedisinering eller feilbruk selv om legemidlene selges i vanlige butikker. Undersøkelsen vår viste blant annet at 60-70 % av alle som bruker et legemiddel for første gang setter seg inn i pakningsvedlegget ("pasientbruksanvisningen). (...)

Feber viktigt för immunförsvaret
netdoktor.passagen.se 14.12.2006
Feber verkar vara en viktig del för immunförsvaret. Genom att kroppstemperaturen höjs aktiveras ett värmekänsligt enzym som spelar en central roll för immunförsvaret. (...)

Maskar ger kunskap om feber
dagensmedicin.se 13.12.2006
Feber kan aktivera ett värmekänsligt protein som tycks vara en uråldrig del av vårt immunförsvar. Febernedsättande läkemedel skulle därför kunna förvärra vissa sjukdomstillstånd. (...)

Pilleeksplosjon til barn
side2.no 26.10.2006
Norske barn bruker stadig mer medisiner, selv om de er friskere enn noen gang
Tendensen er tydelig både i Norge og flere vestlige land; legemiddelforbruket blant barn øker.

Barns bruk av medisiner mot ADHD, astma og diabetes er særlig økende. Det er også bruken av reseptfrie midler som paracet.

50 prosent opp
- Når man ser på salgstallene for paracetamol i pakninger til barn, ser vi at salget har økt med rundt 50 prosent de siste 10-15 årene, sier Per Lagerløv, barnelege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til TV 2 Nyhetene. (...)

Er paracetamol levertoksisk også i små doser?
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2633
Paracetamol i terapeutiske doser ga betydelig stigning av alaninaminotransferasenivået (ALAT) hos mange friske forsøkspersoner. (...)

- Det er overraskende at paracetamol 1 g x 4 ga så høy forekomst av markert økning i ALAT-nivå som denne studien viste. Det kan bety at kontinuerlig paracetamolinntak over mange dager øker risikoen for leverskade mer enn tidligere antatt. Den kliniske betydningen av leverenzymøkningen er uklar, men risikoen for mer alvorlig leverskade kan ikke utelukkes, sier seksjonsoverlege Odd Brørs ved Seksjon for klinisk farmakologi, Klinisk-kjemisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

- Behandling med så høye doser bør følges nøyere med blodprøver enn det som har vært vanlig hittil. Det er utvilsomt behov for nye studier for å klarlegge toksisiteten bedre og for å finne eventuelle individuelle faktorer som disponerer for leverskade ved paracetamolbehandling, sier Brørs. (...)

Paracetamol causes most liver failure in UK and US
BMJ 2006;332:628 (18 March)
Unintentional overdose with the painkiller paracetamol (acetaminophen) is the most common cause of acute liver failure in United Kingdom, a study has found (Gastroenterology 2006;130:687-94). Acetaminophen-protein adducts are specific biomarkers of drug toxicity and were detected in the serum of all patients with acute liver failure due to acetaminophen and in no patients with failure due to other causes, providing a useful diagnostic test.

Paracetamol’s toxicity is also the single biggest cause of acute liver failure in the United States. Cases have been rising for six years, according to a study published in December (Hepatology 2005;42:1364-72). By 2003, the drug accounted for just over half the cases of acute liver failure, and about half of these cases were the result of unintentional overdose.

(Anm: Paracetamol causes most liver failure in UK and US. Correction. BMJ 2006;332:882 (15 April).)