- Optikeren oppdaget (aftenbladet.no 19.12.2012)

What Eye Problems Look Like (webmed)

Hvor mange farger ser du på bildet? (tv2nyhetene.no 9.6.2015)

Dette bildet er et mysterium (…) «solid illusjon» (tv2.no 16.9.2016)

Se på den lille hvite prikken midt i kvinneansiktet til venstre. Gjør det i 15 sekunder. Så ser du på det hvite feltet til høyre. Ser du noe spesielt? (tv2.no 1.7.2015)

Optical Illusions & Visual Phenomena. (michaelbach.de)

Ser du en hvit kjole på dette bildet? Da er hjernen din mer aktiv (tv2..no 15.10.2015) (side3.no 25.3.2017)

Friske mennesker klarer ikke å se virkeligheten (nettavisen.no 23.3.2016)

Er pillene grå eller røde og blå? (side2.no 2.12.2015)

How far away is a cure for blindness? (medicalnewstoday.com 18.3.2015) (medicalnewstoday.com 28.3.2015)

Hvor godt ser du egentlig? Test synet ditt her! (dagbladet.no 16.6.2013) (blindeforbundet.no) (myvisiontrack.com) (xrite.com) (dagbladet.no 3.4.2015)

Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

Om risiko for hjerneslag Øyner er kjent som sjelens vindu, men en ny studie antyder at de også kan avsløre fremtidig risiko for hjerneslag. (foxnews.com 11.10.2005)

Slik ser en synshemmet (klikk.no 10.8.2012) (side3.no 13.12.2012)

Oppdager ikke sykdom Øyesykdommen AMD kan gjøre deg blind. Likevel er de færreste klar over symptomene på sykdommen. (mozon.no 24.10.2006) (Helsetips!)

Glaucoma Linked to Cardiovascular Mortality in Black Patients (medpagetoday.com 11.3.2008)

Ophthalmology (Lancet)

Feildiagnose av åpenvinkelglaukom (BMJ 2006;333:1157-1158 (2 December))

Venter ett år på hjelp (aftenposten.no 28.1.2007)

Spar 20.000 på øyeoperasjon (forbruker.no 6.11.2007)

Nose triggers allergic eye symptoms (reuters.com 18.3.2008)

Medel mot "gula fläcken" hjälper (dn.se 21.5.2008)

Vitamin E, Lutein May Fight Cataracts (healthfinder.gov 25.1.2008)

Diett: Inntak av fisk for å motvirke øyesykdommer (nytimes.com 17.3.2011)

AMD: Udbredt øjensygdom starter i kroppen (videnskab.dk 21.3.2013)

Øyerelaterte sykdommer koster Medicare milliarder av dollar (healthfinder.gov 13.2.2007)

- Gjennombrudd i genterapi, stamceller?

Gjennombrudd i stamcelleforskning
nrk.no 24.1.2012
(...) Kvinnene hadde i utgangspunktet uhelbredelige øyesykdommer, men begge sier til CNN at de har blitt drastisk bedre etter behandling med embryonale stamceller.

Den ene kvinnen, Sue Freeman på 78 år, klarer nå å lage mat, gå turer og handle på egenhånd.

Alt dette var en umulighet før operasjonen hennes på det ene øyet i juli. Hun har en en tørr form for aldersrelatert maculadegenerasjon.

Ikke sikker behandling ennå
– Disse resultatene er veldig lovende.

– Studien må imdlertid gjennomføres på flere pasienter før man kan si om dette er en framtidig behandling for pasienter med betydelig nedsatt skarpsyn, sier Morten Moe til NRK.no.

Han er førsteamanuensis og netthinnekirurg på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

- Gjenfukting av tørre øyne.  (- Så mange som en av tre personer i Norge sliter med tørre øyne.) (- Årsaker til tørre øyne.) (- Det er flere ting som kan føre til at man får tørre øyne: - Redusert tåreproduksjon kan komme av økende alder, sykdommer som Sjøgrens syndrom eller som følge av bivirkninger av visse typer legemidler (vanndrivende, østrogener, betablokkere, antidepressiver og antipsykotika).

(Anm: Gjenfukting av tørre øyne Så mange som en av tre personer i Norge sliter med tørre øyne, og i mange tilfeller er det snakk om milde plager som man lett kan gjøre noe med. Her kan du lese mer om hva du bør gjøre. (…) Årsaker til tørre øyne. Det er flere ting som kan føre til at man får tørre øyne: - Redusert tåreproduksjon kan komme av økende alder, sykdommer som Sjøgrens syndrom eller som følge av bivirkninger av visse typer legemidler (vanndrivende, østrogener, betablokkere, antidepressiver og antipsykotika). - Økt fordampning av tårevæske kan oppstå hvis vi får mindre fettstoffer i tårefilmen. Dette kan skyldes tilstoppede talgkjertler (ofte kalt meibomsk kjerteldysfunksjon, forkortet MGD), ved bruk av kontaktlinser eller som følge av bivirkninger av legemidler som isotretinoin. - Miljøet rundt oss, for eksempel innestengt luft, varme, aircondition og lav luftfuktighet. Hvis vi sitter lenge foran PC-skjermen kan det gjøre at vi blunker mindre og føre til at øynene blir tørre og irriterte. (…) Hvis du er mye plaget med tørre øyne. I noen tilfeller kan legen skrive legemidler mot tørre øyne på blå resept. (apotek1).)

- Tørre øyne. (- Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi.)

(Anm: Tørre øyne, keratoconjunctivitis sicca, skyldes nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre. (…) Mange årsaker kan være medvirkende: - Naturlige aldersforandringer - Hormonelle endringer i kroppen - Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi - Tørre øyne sees ved mange kroniske sykdommer, spesielt ved autoimmune eller revmatologiske sykdommer, f.eks. revmatoid artritt og systemisk lupus erytematosus. Kontaktlinsebruk - Tørre øyne er et av hovedsymptomene ved Sjögrens syndrom - Vitamin A-mangel (mest aktuelt for feilernærte barn fra u-land) - Tidligere kirurgi på øyene eller arrdannelse - Nedsatt blunkerefleks eller tilstander hvor man ikke klarer å lukke øynene skikkelig. (nhi.no 11.6.2019).)

(Anm: Eye Health: How to Relieve Tired Eyes (nettavisen.no 14.5.2020).)

(Anm: Schirmers test. Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom. (nhi.no 22.10.2021).)

(Anm: Meiboscale Areal of loss Uper lid - lower lid. (heiko-pult.de).)

(Anm: Meiboscale Areal of loss (heiko-pult.de).)

(Anm: Dr Heiko Pult - Optometry & Vision Research Dr Heiko Pult - Optometry & Vision Research. (heiko-pult.de).)

(Anm: Ocular Surface Disease Index 6: OSDI 6. (heiko-pult.de).)

- Øyelege: Superhjelpen mot tørre øyne. (- Dersom alt kjertelvev har gått tapt i øyelokkene, er det ingen hensikt å behandle med lys. Utheim understreker at det derfor er viktig å alltid analyse talgkjertelbildene før behandling tilbys.) (- Jeg ser mindre på skjerm, og når jeg gjør det så bruker jeg fargede briller som beskytter øynene, og demper ubehaget. Jeg følger også opp behandlinga med medisinene, varmebehandlinga og drypper øynene hver dag, sier hun.)

(Anm: Øyelege: Superhjelpen mot tørre øyne. Opp mot 50 prosent av befolkningen i norge sliter med tørre øyne. Grete Hummelvoll (72) var såpass plaget at hun nesten ikke tålte lys. Hun benyttet seg av en behandlingsmetode som har gitt ny livskvalitet. - Med økende skjermbruk er tørre øyne blitt en av de vanligste sykdommene i verden, sier øyelege Tor Paaske Utheim. Tørre øyne er en sykdom som skyldes svekket tårefilm, og som kan gi forskjellige plager, blant annet i form av rennende øyne og lysømfintlighet. (…) Via Tørreøyneklinikken i Oslo fikk Grete Hummelvoll vite om solbriller med ulike fargegrader, som kunne hjelpe mot lys. Disse brukte hun både inne og ute. Hun ble også satt på behandling i form av medikamenter og varmemassasje av øynene. (…) Professor og øyelege Tor Paaske Utheim ved Tørreøyneklinikken forklarer at kjertlene i øyelokkene produserer fettstoffer, som er avgjørende for å unngå tørre øyne. Fettstoffene legger seg hos friske personer som et beskyttende lag ytterst i tårefilmen og reduserer dermed fordampning av tårefilmen. (dagbladet.no 10.10.2021).)

- Øyelokksbehandling.

(Anm: MGD øyelokksbehandling. (youtube.com).)

(Anm: How to do Eyelid Massage and Meibomian Gland Expression for Dry Eyes and Eyelid Stye (youtube.com).)

- Blephasteam MGD briller.

(Anm: Blephasteam MGD briller. Blephasteam fuktkammerbriller (oyehelse.no).)

- Slideshow: Hvordan synet endres etter hvert som du blir eldre. (- 9 Hvis du stirrer på dataskjermer, smarttelefoner og videospillskjermer, kan det føre til anstrengte, tørre og slitne øyne.) (- Heldigvis ser det ikke ut til at bruk av disse enhetene har permanente effekter.) (- Hvis du vil unngå belastning på øynene, juster dataskjermen slik at den er 2 fot (60,96 cm) foran deg.)

(Anm: Slideshow: How Your Vision Changes as You Age. Computers and Eye Strain 1/9 Staring at computer monitors, smartphones, and video game screens may result in strained, dry, and tired eyes. Luckily, using these devices does not seem to have permanent effects. To prevent eye strain, adjust your computer monitor so that it's 2 feet in front of you. Use desk lighting to reduce glare. Take a break every hour. Spend a few minutes looking at something much farther away than the monitor.(webmd.com 15.6.2020).)

(Anm: Sjekkliste for arbeid ved dataskjerm. (…) Avstand fra øye til skjerm bør være 50–80 cm. (arbeidstilsynet.no 18.9.2021).)

- Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc.

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

- Katarakt (grå stær) og diabetes: En guide. Personer med diabetes kan være dobbelt så sannsynlig å utvikle grå stær enn de uten diabetes.

(Anm: Cataracts and diabetes: A guide. People with diabetes may be twice as likely to develop cataracts as those without diabetes. Cataracts are cloudy areas in the lens of the cornea that blur vision. Diabetes affects around 9.4%Trusted Source of the population of the United States. A person with diabetes who develops cataracts may not notice their symptoms at first. People can try several treatment options to reduce the severity of cataracts. The only treatment that can remove them completely is surgery. This article explores the link between cataracts and diabetes and how cataract surgery can help improve vision. (medicalnewstoday.com 11.10.2021).)

(Anm: Eye Health: Reasons for Droopy Eyelids (medicinenet.com 15.7.2020).)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Eye Care and Eye Disorder. (medicinenet.com 13.3.2020).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Øyehelse og demens: Er det en sammenheng? (- En nylig studie, publisert i British Journal of OphthalmologyTrusted Source,undersøker oftalmiske og systemiske forhold og deres forhold til demens.)

(Anm: Eye health and dementia: Is there a link? Several systemic conditions — conditions that affect the entire body — are modifiable risk factors for dementia. - Some types of vision impairment may be early indicators of dementia. - When systemic conditions combine with vision impairment, the risk of dementia is significantly higher. There are currently no effective treatments to stop the progression of dementia. Therefore, it is important to identify risk factors, especially those that are modifiable, to aid in the control and eventual prevention of this pandemic. A recent study, which appears in the British Journal of OphthalmologyTrusted Source, examines ophthalmic and systemic conditions and their relationship to dementia. (medicalnewstoday.com 18.9.2021).)

(Anm: Shang X, et al. Associations of ophthalmic and systemic conditions with incident dementia in the UK Biobank. (…) Conclusions: AMD, cataract and DRED but not glaucoma are associated with an increased risk of dementia. Individuals with both ophthalmic and systemic conditions are at higher risk of dementia compared with those with an ophthalmic or systemic condition only. Br J Ophthalmol. 2021 Sep 13:bjophthalmol-2021-319508.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse.

(Anm: En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse. Til tross for at karakteristiske MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, ble konklusjonen etter utredning en tilstand med en helt annen terapeutisk tilnærming. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 3. juni 2021.)

- Atypisk optikusnevritt. (- Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose.) (- En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske karakteristika og en annen underliggende etiologi.) (- Sarkoidose, systemisk lupus erythematosus (SLE) og Wegeners granulomatose kan også gi optikusnevritt med atypisk presentasjon. Disse tilstandene omtales ikke nærmere i denne artikkelen.)

(Anm: Atypisk optikusnevritt. Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose. En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske karakteristika og en annen underliggende etiologi. Disse atypiske optikusnevrittene må behandles mer intensivt og følges tettere for å bevare synsfunksjonen. Det er viktig å være oppmerksom på de atypiske trekkene, slik at riktig utredning og behandling blir igangsatt. (…) De vanligste årsakene til optikusnevritt etter demyeliniserende betennelse er nevroretinitt, neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser, kronisk residiverende immunmediert optikusnevropati og optikusaffeksjon ved andre systemsykdommer (1). (…) Neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser (NMOSD) er en sjelden, men alvorlig sykdom med prevalens på 0,52–4,4/100 000. Tilstanden affiserer oftest voksne i 30–40-årene og hyppigst kvinner (4). Den står for 1–3 % av alle tilfeller med optikusnevritt (1, 4). (…) Kronisk residiverende inflammatorisk optikusnevropati gir smertefullt visustap, ofte med papilleødem. Den kan debutere ensidig, men affiserer etter hvert ofte synet på det andre øyet. Det er normale funn ved MR av nevroaksen og ved undersøkelse av spinalvæske. (…) OPTIKUSNEVRITT VED ANDRE AUTOIMMUNE SYKDOMMER Sarkoidose, systemisk lupus erythematosus (SLE) og Wegeners granulomatose kan også gi optikusnevritt med atypisk presentasjon. Disse tilstandene omtales ikke nærmere i denne artikkelen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 23. september 2019.)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie.

(Anm: Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Lavere risiko for smitte hos brille-bærere. En nyt indisk spørgeskema-undersøgelse konkluderer, at risikoen for at blive smittet med coronavirus er op til to eller tre gange lavere for personer, som bærer briller.

(Anm: Lavere risiko for smitte hos brille-bærere. En nyt indisk spørgeskema-undersøgelse konkluderer, at risikoen for at blive smittet med coronavirus er op til to eller tre gange lavere for personer, som bærer briller. Studiet er ikke peer reviewed, men lagt på pre-print serveren 'medRxiv'. Studiet involverede 304 patienter på et COVID-19-afsnit, heraf 223 mænd og 81 kvinder. Af disse brugte 42 briller hele tiden, og 16 brugte altid solbriller, når de var udenfor, svarende til, at 19 pct. af de adspurgte bar briller.  Forfatternes konklusion er, at risikoen for at være blevet smittet med COVID-19 blandt brillebærere var 0.48 sammenlignet med 1.36 i en population, der ikke bruger briller. Det svarer til en risk-ratio på 0,36 (p= 0,00113) og to-tre gange mindre smitterisiko for brillebærere. Forskerne foreslår, at en grund til, at risikoen er mindre kan være, at brille-bærere rører sig selv mindre i ansigtet. (pharmadanmark.anp.se 5.3.2021).)

- Demi Lovato var blind etter overdose i 2018. Artisten Demi Lovato forteller i et intervju med New York Times at hun ble blind etter en overdose i juli 2018. Hun forteller at det tok nesten to måneder før synet var bra nok til at hun kunne lese en bok. Hun har fortsatt problemer med synet, skriver avisen.

(Anm: Demi Lovato var blind etter overdose i 2018. Artisten Demi Lovato forteller i et intervju med New York Times at hun ble blind etter en overdose i juli 2018. Hun forteller at det tok nesten to måneder før synet var bra nok til at hun kunne lese en bok. Hun har fortsatt problemer med synet, skriver avisen. – Det var interessant hvor raskt man tilpasset seg det. Jeg tok meg ikke tid til å synes synd på meg selv. Jeg tenkte bare: Hvordan kan vi løse dette? LES OGSÅ Demi Lovatos mor om datterens overdose: – Jeg var i sjokk I et større intervju med New York Times i forbindelse med dokumentaren «Dancing With The Devil», som ble lansert under South by Southwest-festivalen denne uken, forteller Demi Lovato også åpent om identitetsproblemene som i sin tur førte til dopmisbruket hennes. (vg.no 17.3.2021).)

- SLÅR ALARM OM MEDISINERING AV BARN OG UNGE: – Funnene er urovekkende. (– Jeg fikk hodepine, tålte ikke lys, var kvalm og hørte og så ting som ikke var der. Tankene ble bare verre, sier 18-åringen.)

- SLÅR ALARM OM MEDISINERING AV BARN OG UNGE: – Funnene er urovekkende. (…) I mai 2020 ble det fattet et stortingsvedtak om at regjeringen skal gjennomgå helselovgivningen for å sikre at denne er i tråd med FNs barnekonvensjons prinsipper om barns rett til å bli hørt, beslutninger til barnets beste og barns rett til privatliv. (…) Ikke et fritt valg. (…) Barna og ungdommene har svart på hvordan de opplevde å gå på medisiner - som sovemedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva, antipsykotika, beroligende og stemningstabiliserende. (tv2.no 15.10.2020).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis.(...) Ifølge en artikkel og en studie (14) er øynene «ansiktets fremste kilde til informasjon om følelser». Mange som for eksempel går på antidepressiva, «forteller at de føler seg mer følelsesmessig avflatet», altså at de kanskje ikke selv oppfatter hva som egentlig skjer. (…) «Lite visste de at fagfolk skulle nikke entusiastisk til oppdagelsene de i fjor gjorde i et kjellerlokale på Psykologisk institutt. For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. - Det tok en stund før vi skjønte hvor stort dette faktisk er. Utrolig stas, sier to av studentene, Frida Holmstrøm (24) og Julie Wasmuth (23). For ved å studere øyets bevegelser hos personer med og uten antidepressiva innabords kan de rett og slett ha brakt menneskeheten et lite skritt nærmere gåten: Hvordan virker egentlig lykkepillen på oss? Hvorfor gir den effekt for noen pasienter, mens andre bare opplever bivirkninger? Ingen har brukt lignende metode tidligere. Øye-analysen var såpass nyskapende og funnene tilsvarende oppsiktsvekkende at de nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Psychopharmacology (sykepleien.no 6.8.2020).)

(Anm: Jonassen R, et al. A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. Psychopharmacology (Berl). 2015 mars;232(5):953–8.)

- ØYNENE KAN VISE SYMPTOMER PÅ SYKDOM. Øynene dine kan avsløre sykdom. Å se deg i speilet kan avsløre symptomer på sykdom.

(Anm: ØYNENE KAN VISE SYMPTOMER PÅ SYKDOM. Øynene dine kan avsløre sykdom. Å se deg i speilet kan avsløre symptomer på sykdom. – Øynene gir et innblikk i om du er våken og kvikk, og om du er lei deg. – Øynene gir et innblikk i om du er våken og kvikk, og om du er lei deg. Det sier Alexander Wahl, spesialist i allmennmedisin ved Helsebiblioteket.no, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. – At øynene er sjelens speil, er et gammelt munnhell, sier Wahl. Blikk-kontakt er viktig for å etablere tillit og samtale. – En lege kan tolke blikket straks og får et inntrykk om du er glad eller trist, levende eller passiv, smertepreget, mistenksom eller forvirret, sier Wahl. (…) – Blå ringer under øynene kan tyde på bihuleproblematikk eller søvnmangel . Dette kan også oppstå ved migrene og under graviditet. Ved allergi blir du mer rød i øyeslimhinnen. – Puss i øynene kan være tegn på øyekatarr. Ofte forekommer dette hos barn, sier Wahl. (…) SYMPTOMER: Dersom følgende problemer ikke forsvinner etter en stund, bør du ta kontakt med lege: - Rødt øye - Puss i øynene - Forskjellige pupiller - Nyoppstått dobbeltsyn - Tørre øyne - Nedsatt syn - Utstående øyne Kilde: Alexander Wahl, spesialist i allmennmedisin (kk.no 25.1.2021).)

- Binokulære syns- og øyebevegelsesforstyrrelser hos eldre voksne. (- Alder og bruk av antidepressiva er det om oftest forutsier BV eller øyebevegelser AT eller lidelse.)

(Anm: Binocular vision and eye movement disorders in older adults. Abstract Purpose: To determine the prevalence of binocular vision (BV) and eye movement disorders in a clinic population of older adults. Methods: Retrospective clinic data were abstracted from files of 500 older patients seen at the University of Waterloo Optometry Clinic over a 1-year period. Stratified sampling gave equal numbers of patients in the 60 to 69, 70 to 79, and 80+ age groups. Data included age, general and ocular history and symptoms, use of antidepressants, a habit of smoking, refraction, visual acuity, BV and eye movement status for the most recent full oculo-visual assessment, and an assessment 10 years prior. The prevalence of any BV or eye movement abnormal test (AT) result, defined as a test result outside the normal range, was determined. This included strabismus (any) or phoria; incomitancy; poor pursuits; and remote near point of convergence (NPC). The prevalence of significant BV disorders (diagnostic entities, i.e., a clinical condition that may need treatment and may have functional implications) was also determined. Results: The prevalence of any BV or eye movement at was 41%, 44%, and 51% in the 60 to 69, 70 to 79, and 80+ age groups, respectively. These figures were lower for 10 years earlier: 31%, 36%, and 40% for ages 50 to 59, 60 to 69, and 70+, respectively. The prevalence of any BV or eye movement disorder was 27%, 30%, and 38% for the three age groups and 17%, 19%, and 24% for 10 years prior. Age and use of antidepressants most commonly predicted BV or eye movement AT or disorder. Conclusions: BV disorders are common among older adults. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 May 31;54(5):3798-805.)

- Antikropp tros ha lagat skadade nerver

Antikropp tros ha lagat skadade nerver
dagensmedicin.se 20.4.2015
Ett nytt läkemedel ökade impulsledning i skadade synnerver. Det är första gången som det finns bevis för att en behandling kan reparera det skyddande myelinhöljet runt nervfibrer.

Många patienter med optikusneurit kommer senare att drabbas av multipel skleros, ms, en sjukdom som även den kännetecknas av skada på det skyddande myelinet.

Huruvida behandling riktad mot Lingo-1 skulle kunna ha effekt mot ms kan inte den aktuella studien säga något om, enligt Jan Lycke.

– De måste man studera i större behandlingsstudier, säger han. (…)

(Anm: Scientists show ability to grow specific neurons for treatment of optic neurodegenerative diseases. Scientists have demonstrated the capacity to grow specialized neurons that relay visual data to the brain, creating a source of cells for future treatments of glaucoma and other optic neurodegenerative diseases. Using retinal (eye) tissue grown in the lab from mouse stem cells, scientists documented generation of a variety of neurons known as retinal ganglion cells (RGCs). Individual RGC subtypes can be identified, and harvested RGCs have been used in transplantation experiments that study the effect of specific RGCs toward neuroprotection and vision restoration. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Stem Cells Hold Promise, Peril in Treating Seniors' Eye Disease. WEDNESDAY, March 15, 2017 (HealthDay News) -- Stem cells may offer new hope for people losing their vision to age-related macular degeneration, but that promise can come with some peril, new research shows. (webmd.com 15.3.2017).)

- Øyner gir ledetråder til fremtidig innsnevring av blodårer i legger. Endringer i små blodkar i øyet kan forutsi en høyere risiko for senere innsnevring i de store blodkarene i beina, ifølge en studie.

(Anm: Eyes hold clues to future narrowing of leg vessels. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study presented at the Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2017 Scientific Sessions. Researchers reported on 9,390 adults participating in the long-term Atherosclerosis Risk in Communities Study, each with retinal photographs taken between 1993-1995, when they did not have peripheral artery disease (PAD). During a 19-year follow-up, 304 developed PAD requiring hospitalization or a procedure to open narrowed leg vessels. Of those, 92 had the most severe form of PAD, called critical limb ischemia (CLI), resulting in ulcers on the leg, gangrene or the need for amputation. (medicalnewstoday.com 15.3.2017).)

(Anm: Common causes of eye pain explained. Contents of this article: Corneal disorders Glaucoma Uveitis Endophthalmitis. Eye care tips (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Verdens Synsdag: Livsstilen din påvirker mer enn du tror. - Det er en klar sammenheng mellom generell helse og risikoen for å utvikle øyesykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund. (kk.no 13.10.2016).)

(Anm: Sudden drops in blood pressure may increase risk of dementia. Dementia affects tens of millions of people in the United States. New research suggests that those who experience sudden blood pressure drops in their middle age may be more likely to develop dementia in old age. (medicalnewstoday.com 12.3.2017).)

- Over to millioner donert for å redde Torgers syn. Over to millioner kroner har blitt samlet inn for at Torger Inge Sætre (28) skal kunne ta en operasjon som redder synet hans.

(Anm: Over to millioner donert for å redde Torgers syn. Over to millioner kroner har blitt samlet inn for at Torger Inge Sætre (28) skal kunne ta en operasjon som redder synet hans. Frp-nestleder Sylvi Listhaug tar saken til Stortinget. Lørdag fortalte TV 2 om 28 år gamle Torger Inge Sætre som står i fare for å bli blind fordi operasjonen han trenger er for dyr til at staten vil tilby den. Sætre har øyesykdommen Retinitis Pigmentrose (RP), og synet forsvinner gradvis. Får han ikke operasjonen han trenger innen han blir helt blind, kan han ikke få synet tilbake. (tv2.no 28.2.2021).)

- Blind mann fikk syn delvis gjenopprettet etter banebrytende behandling.

(Anm: Blind mann fikk syn delvis gjenopprettet etter banebrytende behandling. Mannen fikk tilbake evnen til å gjenkjenne, telle og berøre gjenstander. Synet til en blind mann er delvis gjenopprettet etter den første vellykkede gjennomføringen av såkalt optogenetisk terapi hos mennesker, melder The Guardian. Saken er også omtalt på BBC. (dagsavisen.no 24.5.2021).)

- Parasomnier. BAKGRUNN. Parasomnier er uønskede opplevelser eller motoriske fenomener i forbindelse med søvn. (- Det er vanlig å dele parasomnier inn i tre hovedkategorier (1): - Forstyrrelser knyttet til non-REM-søvn (non-rapid eye movement, NREM) - Forstyrrelser knyttet til REM-søvn - Andre parasomnier Vi vil her gi en oversikt over de ulike parasomniene (tab 1).)

(Anm: Parasomnier. BAKGRUNN. Parasomnier er uønskede opplevelser eller motoriske fenomener i forbindelse med søvn. Vi beskriver her hva som kjennetegner de forskjellige undergruppene av parasomnier. MATERIALE OG METODE. Oversikten er basert på egen klinisk og forskningsbasert erfaring og artikler funnet ved ikke-systematiske søk i PubMed. RESULTATER. Parasomnier deles inn i forstyrrelser knyttet til non-REM-søvn, slik som søvngjengeri, nattlige skrekkanfall og ufullstendig oppvåkning med forvirring, forstyrrelser knyttet til REM-søvn, slik som marerittlidelse, REM-søvnatferdsforstyrrelse og tilbakevendende isolert søvnparalyse, og andre parasomnier, slik som søvnrelatert grynting, eksploderende hode-syndrom, søvnrelaterte hallusinasjoner og søvnrelatert spiseforstyrrelse. Prevalensen av de ulike undergruppene varierer. (…) FORTOLKNING. De fleste parasomniene forekommer spesielt hyppig i ung alder. Medikamentell behandling er sjelden nødvendig, men kan være indisert ved alvorlige plager. Parasomnier er en samlebetegnelse på en rekke uønskede opplevelser eller motoriske fenomener som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden eller i forbindelse med oppvåkning fra søvn (1). Hendelsene skjer utenfor normal bevissthet. Det er vanlig å dele parasomnier inn i tre hovedkategorier (1): - Forstyrrelser knyttet til non-REM-søvn (non-rapid eye movement, NREM) - Forstyrrelser knyttet til REM-søvn - Andre parasomnier Vi vil her gi en oversikt over de ulike parasomniene (tab 1). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1892-4.)

- Parasomni: Vitenskapen om urolig (dårlig) søvn.

(Anm: Parasomnias: The Science of Unsound Sleep. Severe Sleep Disorders Cause Behavior Ranging from Bizarre to Downright Dangerous. (abcnews.go.com 27.11.2007).)

- Parasomni er en samlebetegnelse for forstyrret atferd eller fysiologiske forandringer som forekommer i forbindelse med søvn.

(Anm: Parasomni er en samlebetegnelse for forstyrret atferd eller fysiologiske forandringer som forekommer i forbindelse med søvn. Hendelsene kan skje både under innsovning, i løpet av søvnperioden og i forbindelse med oppvåkning fra søvn. Kilde: Store norske leksikon.)

- Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn.

(Anm: NEVROLOGISK AVDELING. Parasomnier på Ullevål sykehus. Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn. Det som er typisk for alle parasomniene er at hendelsene skjer utenfor normal bevissthet. (oslo-universitetssykehus.no 20.9.2020).)

- Hvor går grænsen for, hvad man kan gøre i søvne? Normalt er søvngængeri fredeligt, men der er også eksempler på alt fra mord og seksuelle handlinger til bilkørsel og voldsomme mareridt. Læs også den hjernemæssige forklaring på, hvorfor man overhovedet går i søvne.

(Anm: Hvor går grænsen for, hvad man kan gøre i søvne? Normalt er søvngængeri fredeligt, men der er også eksempler på alt fra mord og seksuelle handlinger til bilkørsel og voldsomme mareridt. Læs også den hjernemæssige forklaring på, hvorfor man overhovedet går i søvne. (…) Mand frikendt for mord begået i søvne Vi begynder med spørgsmålet om, hvor grænsen går for, hvad man kan gøre i søvne, og internettet er fuldt af tankevækkende beretninger om folks søvngerninger. Spørgsmålet er, om der er videnskabelig evidens bag historierne. I 2009 slog den britiske far til to Brian Thomas eksempelvis sin kone Christine ihjel ved kvælning. Senere blev han frikendt for anklagen om mordforsøg, da den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service afgjorde, at han ikke havde været i kontrol over sin handling. Han sov i gerningsøjeblikket. Under retssagen kom det frem, at Brian Thomas havde lidt af voldsomme mareridt i 50 år uden at være blevet behandlet, samt at han altid havde været tilbøjelig til søvngængeri og andre såkaldte parasomnier -særlige søvnsygdomme. Efter at være vågnet i sengen ved siden af sin kone ringede Brian Thomas til politiet for at angive sig selv, og ved domfældelsen sagde dommeren, at Brian Thomas var en god mand og en hengiven ægtefælle, som tydeligvis følte skyld over sin handling. Men hvad siger en søvnforsker om at begå mord i søvne? LÆS OGSÅ: Hvad er mareridt, og hvorfor får vi dem? Man drømmer typisk sine voldshandlinger Faktisk er det muligt at begå mord eller vold i søvne, og nogle enkeltstående tilfælde er blevet beskrevet videnskabeligt. Typisk sker det under enten NREM-parasomnier, som er kendetegnet ved manglende koordinering af nedsat muskelaktivitet og nedsat bevidsthed, eller under REM-parasomnier, hvor den regulering i hjernestammen, der normalt hæmmer muskelaktivitet, er påvirket, fortæller Poul Jørgen Jennum. Det skal dog understreges, at vold i søvne er et uhyre sjældent fænomen. »Egentlige voldelige handlinger er sjældne, da handlinger afspejler underliggende hjerneaktivitet, og voldsomme drømme er sjældne,« lyder det fra professor og overlæge på Dansk Center for Søvnsygdomme Poul Jørgen Jennum. (videnskab.dk 28.2.2021).)

- Studien viser at det er en sammenheng mellom luftforurensning og irreversibelt synstap.

(Anm: There's a Link Between Air Pollution And Irreversible Vision Loss, Study Reveals. Air pollution could cloud your vision in later life, according to a large study that found a link between fine particle air pollution and macular degeneration, an age-related eye disease that can lead to irreversible blindness. (…) The findings serve as a clear reminder of the many ways that air pollution can be harmful to our health, even though it's still early days for this research. "Our findings add to the growing evidence of the damaging effects of ambient air pollution, even in the setting of relative low exposure of ambient air pollution," the study authors write in their paper. (sciencealert.com 15.2.2021).)

(Anm: Association of ambient air pollution with age-related macular degeneration and retinal thickness in UK Biobank. (…) Conclusion Greater exposure to PM2.5 was associated with self-reported AMD, while PM2.5, PM2.5 absorbance, PM10, NO2 and NOx were all associated with differences in retinal layer thickness. British Journal of Ophthalmology Published Online First: 25 January 2021.)

- Blinde mus fikk synet tilbake. Forskere omprogrammerte musenes nerveceller slik at de kunne reparere seg selv.

(Anm: Blinde mus fikk synet tilbake. Forskere omprogrammerte musenes nerveceller slik at de kunne reparere seg selv. Hvis du skjærer en meitemark i to, lever den ene enden videre. Og hvis du fjerner et organ fra en sebrafisk, vokser det ut igjen. Forskere har lenge visst at mange dyr og organismer har en helt utrolig evne til å reparere seg selv.
Den evnen har ikke vi mennesker. Men fostre kan reparere seg selv i begrenset omfang, men den evnen mister de like etter fødsel. Aldring har nemlig negative konsekvenser for alle celler og organer i kroppen, og det gjør at vi ikke kan mobilisere reparasjonsevnen. Men nå har amerikanske forskere funnet ut at det i prinsippet er mulig – i hvert fall på mus. I en ny studie publisert i tidsskriftet Nature viser forskere at nerveceller i øynene på blinde mus kan omprogrammeres til en mer ungdommelig tilstand, slik at musene kan få synet tilbake. – Det er et enormt gjennombrudd i aldringsforskning. Det er første gang noen har brukt denne metoden på en organisme som mus, påpeker professor Simon Holst Bekker-Jensen, professor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Han har selv ikke vært involvert i studien. (forskning.no 30.12.2021).)

(Anm: Reprogramming to recover youthful epigenetic information and restore vision. Nature. 2020 Dec;588(7836):124-129.)

- Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv. Over 100 nordmenn venter på nye hornhinner. (- Noen har øyetilstander som gir store smerter eller svært nedsatt syn.)

(Anm: Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv. Over 100 nordmenn venter på nye hornhinner. Haken er bare at noen må dø først. (…) Mange venter på nye hornhinner Transplantasjon av hornhinner er en omfattende prosess. I 2020 hadde Ullevål universitetssykehus 119 hornhinnetransplantasjoner. Per dags dato står det 105 på venteliste til hornhinnetransplantasjon. Det er ulike årsaker til at mennesker trenger ny hornhinne. Noen har øyetilstander som gir store smerter eller svært nedsatt syn. Sweeney tok sykepleierutdanning fordi hun er glad i å jobbe med mennesker, og hun er opptatt av å opptre respektfullt overfor den døde i donasjonsprosessen. – Man er ydmyk. Jeg er skjerpet når jeg går inn i en slik situasjon. (aftenposten.no 25.1.2021).)

(Anm: Organdonasjoner og transplantasjoner. (mintankesmie.no).)

- Forskere prøver å bremse Sjögrens syndrom. De vil forstå mer om hvorfor sykdommen oppstår. Sjøgrens syndrom rammer kroppens kjertler og gir symptomer som tørr munn og tørre øyne. (- Det kan skyldes medikamentbruk, eller være en bivirkning av kreftbehandling.) (- En autoimmun sykdom betyr at kroppen feilaktig angriper seg selv. I dette tilfellet rammes kjertlene som produserer spytt, tårer og fuktighet til kjønnsorganene.)

(Anm: Forskere prøver å bremse Sjögrens syndrom. De vil forstå mer om hvorfor sykdommen oppstår. Sjøgrens syndrom rammer kroppens kjertler og gir symptomer som tørr munn og tørre øyne. – Jeg har hatt pasienter som har hatt suicidale tanker, sier Behzod Tashbayev når han skal forklare hvordan tørre øyne og tørr munn kan oppleves for pasienter som er hardt rammet av disse tilstandene. Gjennom doktorgraden sin har forskeren sett på ulike innfallsvinkler til sykdomstilstandene tørre øyne og tørr munn. Omfang og årsaker Rundt en halv million nordmenn er rammet av tørre øyne og tørr munn. Noen har lette, nesten ikke merkbare symptomer. Andre er så hardt rammet at de altså grenser mot det suicidale. Tørrhet i øyne og munn kan ha flere årsaker. Det kan skyldes medikamentbruk, eller være en bivirkning av kreftbehandling. En annen årsak kan være den autoimmune sykdommen Sjøgrens syndrom. En autoimmun sykdom betyr at kroppen feilaktig angriper seg selv. I dette tilfellet rammes kjertlene som produserer spytt, tårer og fuktighet til kjønnsorganene. (…) – Sykdommen må oppdages tidlig, for eksempel gjennom biomarkører fra spytt og tårer, slik at man kan stoppe inflammasjonen som ødelegger kjertlene før det er for sent, sier Tashbayev. Det finnes ingen forklaring på hvorfor noen får Sjögrens syndrom. Likevel mener forskerne at funnene gir grunn til forsiktig optimisme. Målet er stadig å kunne oppdage syndromet tidlig, å bremse eller til og med reversere sykdommen. (dagbladet.no 20.2.2021).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig.

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. Høyt blodsukker over tid skader (forsnevrer) arterielle blodkar i hele kroppen (aterosklerose, åreforkalkning). Slike forsnevringer kan medføre nedsatt blodsirkulasjon og mindre blødninger i netthinnen (retina) i bakre del av øyet. Aterosklerosen kan blokkere små blodkar (arterioler) i netthinnen, slik at de lekker væske eller blør. Når dette skjer, vil det over tid kunne vokse ut nye blodkar (neovaskularisering) som ikke fungerer like godt som de opprinnelige blodkarene. Disse har lettere for å lekke eller blø. Denne tilstanden kaller retinopati. Les også: Høyt blodsukker Hva skjer i øyet ved diabetisk retinopati? Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. I denne fasen dannes det ikke nye blodkar, men veggene til blodkarene i netthinnen svekkes. De begynner å bule ut her og der, noe som kalles mikroaneurismer. Disse kan lekke væske og blod ut i netthinnen. Litt større blodkar kan begynne å vide seg ut og få en uregelmessig diameter. Ikke-proliferativ retinopati kan utvikle seg fra mild til alvorlig ettersom flere blodkar blir blokkerte. Også nervefibrene i netthinnen kan begynne å hovne opp. I noen tilfeller kan den sentrale delen av netthinnen, makula - der skarpsynet er lokalisert, hovne opp (diabetisk makulaødem), en tilstand som krever snarlig behandling for å unngå varig, alvorlig synstap. Den diabetiske retinopatien kan i noen tilfeller bli mer alvorlig, det oppstår det som kalles proliferativ retinopati. I denne fasen lukkes ødelagte blodkar, noe som medfører vekst av nye, unormale blodkar i netthinnen. Disse blodkarene har lettere for å lekke inn i den klare, geléliknende væsken som fyller det sentrale rommet av øyet (glasslegemet eller corpus vitreum). Over tid vil det dannes arrvev som kan trekke netthinnen ut fra bakre del av øyet, det kan oppstå netthinneløsning. De nye blodkarene kan også medføre at den normale strømmen av væske gjennom øyet hemmes, noe som kan gi trykkstigning og utvikling av grønn stær (nevrovaskulært glaukom) - en sykdom som kan skade nervene som formidler synsinntrykk inn til synsenteret i hjernen. (nhi.no 23.11.2020).)

- Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. (- Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes.)

(Anm: Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes. Risikoen for å få retinopati øker med sykdommens varighet. Kilde: Store norske leksikon.)

- De skjulte tegnene på øyesykdom. (- Mens noen øyeplager er helt ufarlige, kan andre føre til varig synssvekkelse. For Tonje Kristina Furset (48) kom operasjonen akkurat i tide.) (- Furset hadde vært på rutinekontroll hos øyelegen fordi hun har diabetes.) (- Synstruende tørre øyne. Tørre øyne er en annen øyetilstand som legene vil framheve. Her er det ikke umiddelbart en risiko for tap av synet - men hvis den får utvikle seg, kan skadene likevel bli store. - Tørre øyne i en eller annen form er noe som rammer veldig mange, men som flere går med udiagnostisert.)

(Anm: De skjulte tegnene på øyesykdom. Mens noen øyeplager er helt ufarlige, kan andre føre til varig synssvekkelse. For Tonje Kristina Furset (48) kom operasjonen akkurat i tide. (…) Tonje Kristina Furset (48) er en av dem. Hun gikk fra å ha et normalt syn til å nesten bli blind over natta. - Ut ifra det jeg kunne se, hadde jeg ingen symptomer. Men legene så at det var endringer på øynene mine fordi kroppen hadde forsøkt å erstatte ødelagte blodårer med nye, forklarer hun overfor Dagbladet. Furset hadde vært på rutinekontroll hos øyelegen fordi hun har diabetes. Legen slo straks alarm da han oppdaget retinopatier, eller skader på netthinna, og sendte henne til sykehuset for operasjon i all hast. Det reddet deler av synet hennes, sier hun: - Der ble det jo brannslukking med laserbehandling. Hvis jeg ikke hadde blitt operert, hadde jeg nok blitt helt blind. Det er derfor det er så viktig at man oppdager skader på øyet tidlig nok; det øker sannsynligheten for å redde synet. (…) Synstruende tørre øyne. Tørre øyne er en annen øyetilstand som legene vil framheve. Her er det ikke umiddelbart en risiko for tap av synet - men hvis den får utvikle seg, kan skadene likevel bli store. - Tørre øyne i en eller annen form er noe som rammer veldig mange, men som flere går med udiagnostisert. Hvis man ikke tar disse plagene på alvor, kan det føre til veldig alvorlige plager som er synstruende, sier øyelege Kjell Gunnar Gundersen til Dagbladet. (dagbladet.no 14.2.2021).)

- Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. (- Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler.)

(Anm: Sara Nøland, medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken. Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. Slik kan skjermbruk og sminkevaner påvirke øynene.  Enkelte faktorer kan man gjøre lite med. Men noen er under vår kontroll. Tårefilmens heltegjerning er underkommunisert. Særlig i en koronatilværelse hvor vi eksponeres for skjerm mer enn noen gang. Når tårefilmen sliter med å holde tritt, opplever vi at øynene blir tørre. Mange har erfaring med sviende og kløende øyne etter langvarig skjermbruk, mens andre plages til enhver tid. Det har lenge vært kjent at tørre øyne er mer utbredt blant kvinner og eldre – men hvorfor? Undertegnede, sammen med veileder Xiangjun Chen, andre forskere ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken, har funnet at det har å gjøre med en bestemt bestanddel av tårefilmen: fettet. (…) Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler. (aftenposten.no 10.2.2021).)

- Effekt av ulike antidiabetika ved type 2-diabetes

(Anm: Effekt av ulike antidiabetika ved type 2-diabetes. Det er forskjeller mellom de ulike antidiabetika ikke bare når det gjelder glykemisk effekt, men også når det gjelder deres effekt på mortalitet og vaskulære endepunkter. (nhi.no 19.11.2020).)

- Glaukom. (- Hvem som helst kan få glaukom. Så mange som 6 millioner individer er blinde på begge øyne grunnet denne sykdommen.)

(Anm: Glaucoma. (…) Anyone Can Get Glaucoma. As many as 6 million individuals are blind in both eyes from this disease. (…) How common is glaucoma? Worldwide, glaucoma is the second leading cause of irreversible blindness. In fact, as many as 6 million individuals are blind in both eyes from this disease. In the United States alone, according to one estimate, more than 3 million people have glaucoma. As many as half of these individuals with glaucoma may not know that they have the disease. The reason they are unaware of the presence of the disease is that glaucoma initially causes no symptoms, and the subsequent loss of side vision (peripheral vision) is usually not recognized. (medicinenet.com 27.2.2018).)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: (Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Øyeplagene du må ta alvorlig. Noen symptomer kan du se an, mens enkelte øyeplager krever øyeblikkelig hjelp. RØDT ØYE: Et rødt øye trenger ikke være alvorlig, men i kombinasjon med andre symptomer bør du oppsøke lege.

(Anm: Øyeplagene du må ta alvorlig. Noen symptomer kan du se an, mens enkelte øyeplager krever øyeblikkelig hjelp. RØDT ØYE: Et rødt øye trenger ikke være alvorlig, men i kombinasjon med andre symptomer bør du oppsøke lege. (…) Smerter i øyet trenger ikke å være alvorlig. Det kan kjennes ut som kløe eller svie, og kan skyldes noe uskyldig som allergi, vanlig øyekatarr eller tørre øyne. Dette er ifølge overlegen, stort sett ikke er farlig. Men får man smerter i kombinasjon med lysskyhet og et øye som er rødt på hele det hvite området, bør varsellampa lyse. - Den vanligste årsaken til dette er regnbuehinnebetennelse eller hornhinnebetennelse, og da bør man dra til legen samme dag. Er man i tillegg for eksempel nylig operert for grå stær, må man oppsøke lege umiddelbart. Da haster det på timen, fordi det kan være en farlig infeksjon inni øyet, sier øyelegen. (dagbladet.no 6.10.2020).)

- Tidlige tegn på grå stær. Tåkesyn, nærsynthet, dobbeltsyn og lett for å bli blendet.

(Anm: Tidlige tegn på grå stær. Tåkesyn, nærsynthet, dobbeltsyn og lett for å bli blendet. Symptomene kan komme snikende, og ubehandlet kan grå stær gjøre deg blind. Har du «tåkesyn»? Blir du lettere blendet nå enn tidligere? Kanskje er du blitt mer nærsynt, eller opplever å ha dobbeltsyn på det ene øyet? Da er det en mulighet for at du har fått grå stær. – Grå stær er veldig vanlig i den eldre delen av befolkningen. Si at du er 75 år gammel, da er det femti prosent sjanse for at du har grå stær, sier Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund. (vg.no 20.7.2021).)

- Grå stær. Ved grå stær blir synet uklart på grunn av at linsen i øyet forandrer seg. (- Grå stær er svært vanlig blant eldre. Operasjon er eneste behandling.)

(Anm: Grå stær. Ved grå stær blir synet uklart på grunn av at linsen i øyet forandrer seg. Det er en vanlig tilstand blant eldre. Hvert år blir svært mange operert for grå stær. GRÅ STÆR: Her blir grå stær påvist gjennom en øyeundersøkelse. Linsen blir uklar og pupillen kan noen ganger få en melkefarget slør. Hva er grå stær? Ved grå stær blir synet «tåkete», det kan beskrives som å se ut av et frostet vindu. Først vil det være et mindre område i synsfeltet med tåkesyn , som gradvis utvider seg. Årsaken er at linsen i øyet blir uklar, og mindre gjennomsiktig. Dette skjer gradivs over tid og er nesten ikke merkbart til å begynne med. Vanligvis blir begge øyne rammet. Grå stær er svært vanlig blant eldre. Operasjon er eneste behandling. (lommelegen.no 25.3.2021).)

- Ulovlig substansbruk og selvrapportert synstap blant "military service members" (SMV) eller veteraner. (- Konklusjoner.) (- Denne studien indikerer at selvrapportert synstap blant SMV er mer utbredt enn blant sivile, og synstap i SMV er assosiert med alvorlig eller langvarig ulovlig narkotikabruk.)

(Anm: Illicit drug use and self-reported vision loss among military service members or veterans. Conclusions This study indicates that self-reported vision loss among SMVs is more prevalent than among civilians, and vision loss in SMVs is associated with severe or prolonged illicit drug use. BMJ Mil Health Published Online First: 13 August 2020.)

- Legemidler som kan svekke glukosetoleransen eller forårsake utilslørt diabetes mellitus.

(Anm: Drugs that can impair glucose tolerance or cause overt diabetes mellitus.  (uptodate.com 2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Autoimmun respons driver synstap ved glaukom.

(Anm: Autoimmune response drives vision loss in glaucoma. A research team from Massachusetts Eye and Ear and the Massachusetts Institute of Technology has shown that immune cells in the eye that developed in response to early exposure to bacteria are a key contributor to progressive vis8/9/2018ion loss from glaucoma, the second leading cause of irreversible blindness in the world. The findings, published online in Nature Communications, suggest that high pressure in the eye leads to vision loss by setting into motion an autoimmune response that attacks the neurons in the eye—similar to immune responses triggered by bacterial infections. The discovery of these immune cells also reveals a promising new target for future therapies to be developed for the blinding condition. (medicalxpress.com 10.8.2018).)

(Anm: Commensal microflora-induced T cell responses mediate progressive neurodegeneration in glaucoma. Nat Commun. 2018 Aug 10;9(1):3209.)

- Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse. (- Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner.)

(Anm: Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse. En ny nordisk befolkningsstudie finner høy forekomst av regnbuehinnebetennelse og øyekomplikasjoner ved barneleddgikt. Funn i studien har også vakt oppmerksomhet i USA. – Vi synes det er inspirerende at forskningen vår ser ut til å få konsekvenser for bedre praksis, sier førsteamanuensis og overlege Ellen Nordal. (…) Flere enn man trodde
I en artikkel, publisert i Ophthalmology, som er tidsskriftet til den amerikanske øyelegelegeforeningen, skriver forskerne at så mange som én av fem av de som får barneleddgikt, også utvikler regnbuehinnebetennelse. (…) – Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner. (dagensmedisin.no 15.10.2020).)

- Visuell funksjonsnedsettelse (svekkelse) er assosiert med depressive symptomer—resultater fra Nationwide German DEGS1 Study.

(Anm: Visual Impairment Is Associated With Depressive Symptoms—Results From the Nationwide German DEGS1 Study. Introduction: Visual impairment (VI) is associated with a variety of comorbidities including physical and mental health in industrial countries. Our aim is to examine associations between self-reported impairment and depressive symptoms in the German population. (…) Conclusion: Depressive symptoms are a frequent finding in subjects with difficulties in distance and near vision with a prevalence of up to 24%. Depressive comorbidity should therefore be evaluated in subjects reporting VI. Front. Psychiatry, 09 April 2018.)

- Depresjon er svært utbredt blant synshemmede. Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. (– Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt, sier forsker Audun Brunes.) (- Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon.)

(Anm: Depresjon er svært utbredt blant synshemmede. Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt, sier forsker Audun Brunes.
Han er forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte.
Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen. (…) Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes. (forskning.no 8.10.2020).)

(Anm: Sexual assaults in individuals with visual impairment: a cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open 2018;8:e021602..)

(Anm: Post-traumatic stress reactions among individuals with visual impairments: a systematic review. Disabil Rehabil. 2019 Sep;41(18):2111-2118.)

(Anm: Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction. World Journal of Psychiatry (WJP), 2018.)

- Nyreskade knyttet til COVID-19. Hele 40 % av pasienter innlagt på sykehus med COVID-19 har akutt nyreskade.

(Anm: Kidney injury associated with COVID-19. As many as 40% of patients admitted to hospital with COVID-19 have acute kidney injury. Acute kidney injury (AKI) is a common complication of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and is usually related to disease severity. Accordingly, it typically occurs in patients who are critically ill, those with pre-existing conditions, older adults and Black people.1 CMAJ September 14, 2020 192 (37) E1065;.)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Kan vi finne diabetespasienter som det vil gå dårlig med? Med dagens behandlingspraksis er det de som møter opp til timene sine på sykehuset, som får hjelp. Pasientene som trenger det mest, møter ofte ikke opp. Kan maskinlæring bli løsningen?

(Anm: Kan vi finne diabetespasienter som det vil gå dårlig med? Med dagens behandlingspraksis er det de som møter opp til timene sine på sykehuset, som får hjelp. Pasientene som trenger det mest, møter ofte ikke opp. Kan maskinlæring bli løsningen? FOR ET PAR år siden uttrykte en av øyespesialistene ved Haukeland universitetssykehus sin frustrasjon over at de pasientene med diabetes som best klarte å holde et stabilt blodsukker-nivå, også møtte opp til alle kontrollene sine på øyeavdelingen, mens de som hadde ustabilt blodsukker, i mindre grad møtte opp. Noen av dem utviklet alvorlige synsproblemer som ble oppdaget sent, som krevde store inngrep og reduserte funksjonsnivået til pasientene. (dagensmedisin.no 12.9.2020).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Mitokondriesykdommer og øyet. (- Vi skal fokusere på lidelser for mitokondriell metabolisme som er relevante for en øyelege.) (- Disse lidelsene kan påvirke alle deler av den visuelle banen (krystallinsk linse, ekstraokulære muskler, netthinne, synsnerve og retro-chiasma).

(Anm: Mitochondrial Disorders And The Eye. Abstract Mitochondria are cellular organelles that play a key role in energy metabolism and oxidative phosphorylation. Malfunctioning of mitochondria has been implicated as the cause of many disorders with variable inheritance, heterogeneity of systems involved, and varied phenotype. Metabolically active tissues are more likely to be affected, causing an anatomic and physiologic disconnect in the treating physicians mind between presentation and underlying pathophysiology. We shall focus on disorders of mitochondrial metabolism relevant to an ophthalmologist. These disorders can affect all parts of the visual pathway (crystalline lens, extraocular muscles, retina, optic nerve, and retro-chiasmaly). After the introduction reviewing mitochondrial structure and function each disorder is reviewed in detail, including approaches to its diagnosis and most current management guidelines. Surv Ophthalmol. 2019 Nov 26. pii: S0039-6257(19)30288-7.)

- Makulær svekkelse i mitokondriesykdommer: En mulig biomarkør for alvorlighetsgrad av sykdommer. (- Netthinnenes høye energikrav antas å bidra til dens spesielle sårbarhet for mitokondriell dysfunksjon.) (- Som konklusjon er MD-er (mitokondrielle sykdommer) assosiert med funksjonell og anatomisk endring av det makulære kjeglesystemet, preget av dets sterke korrelasjon med alvorlighetsgraden av klinisk sykdom, noe som antyder en rolle som en potensiell biomarkør for primære mitokondrielle lidelser.)

(Anm: Macular Impairment in Mitochondrial Diseases: A Potential Biomarker of Disease Severity. Abstract The high-energy demands of the retina are thought to contribute to its particular vulnerability to mitochondrial dysfunction. Photoreceptors are the cells with the higher oxygen consumption within the retina, and among these, the cones contain more mitochondria and have a higher energy demand than rods. A cohort of twenty-two patients with genetically-defined mitochondrial diseases (MDs) were enrolled to determine if the macula is functionally and anatomically impaired in these metabolic disorders. Visual acuity and fERG amplitude of patients with primary mitochondrial dysfunction were reduced compared to controls. Furthermore, SD-OCT layer segmentation showed a reduction of retinal and outer nuclear layer (ONL) volume in the macula of the patients. fERG amplitude showed a positive correlation with both ONL volume and thickness. A negative relationship was noted between fERG amplitude and disease severity assessed with Newcastle Mitochondrial Disease Adult Scale. In conclusion, MDs are associated with functional and anatomical alteration of macular cone system, characterized by its strong correlation with clinical disease severity suggesting a role as a potential biomarker of primary mitochondrial disorders. Sci Rep 2020 May 22;10(1):8554.)

(Anm: Mitochondrial Protein Quality Control Mechanisms. Genes (Basel) 2020 May 18;11(5):E563.)

- Kan kunstig intelligens oppdage papillødem? Kunstig intelligens kan oppdage papillødem nesten like godt som nevrooftalmologer, viser en ny studie.

(Anm: Kan kunstig intelligens oppdage papillødem? Kunstig intelligens kan oppdage papillødem nesten like godt som nevrooftalmologer, viser en ny studie. Hos pasienter med hodepine og andre nevrologiske symptomer er det verdifullt å kunne avgjøre om det foreligger papillødem eller ikke. For leger som sjelden undersøker netthinnen, kan dette imidlertid være vanskelig. I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, undersøkte forskere om kunstig intelligens kunne oppdage papillødem på netthinnebilder (1). Et såkalt dyplæringsnettverk, en gren av kunstig intelligens, fikk først et sett med 14 000 netthinnebilder. Nevrooftalmologer hadde avgjort at 2 150 av bildene viste papillødem grunnet økt intrakranielt trykk, 3 000 hadde andre unormale funn, mens resten var normale. Denne informasjonen ble gitt til nettverket. Deretter ble dyplæringsnettverket testet på et nytt sett med 1 500 bilder uten å få informasjon om riktig diagnose. Nettverket oppdaget papillødem med en sensitivitet på 96 % (95 % KI, 94–98 %) og spesifisitet på 85 % (82–87 %).  (…) Det sier Thomas Smedsrud, som er lege og medisinsk direktør i DIPS. I årene 2017–19 ledet han BigMed-prosjektet på Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus og arbeidet der med kunstig intelligens i klinikken. – Når algoritmen er trent opp, kan den gjøre den samme oppgaven i tilnærmet ubegrenset skala. Den vil kunne ha sin funksjon der det er knapphet på spesialister eller der man ønsker at avansert diagnostikk skal utføres på lavere nivåer i helsetjenesten, sier Smedsrud. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 5. august 2020.)

(Anm: Papilleødem er oppsvulming av synsnervepapillen (synsnervehodet) i øyet. Papilleødem påvises ved å kikke på øyenbunnen ved hjelp av et oftalmoskop eller ved fotografering av øyenbunnen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan (over)leve i en visuell verden når synsfeltet blir borte. Synsproblemer etter hjerneslag er en følgeskade som ofte overses i den første fasen. (- Til tross for den høye forekomsten er den reduserte synsfunksjonen etter hjerneslag ofte en følgeskade som ikke erkjennes av pasient, pårørende eller helsepersonell i den første fasen.)

(Anm: Ane Roushan Tharaldsen, overlege/forsker, øyeavdelingen, Stavanger universitetssjukehus, Kristin Modalsli Sand, lege/forsker, Flekkefjord sykehus og Jana Midelfart Hoff, overlege/professor, nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Hvordan (over)leve i en visuell verden når synsfeltet blir borte. Synsproblemer etter hjerneslag er en følgeskade som ofte overses i den første fasen. Bilkjøring etter hjerneslag må i større grad adresseres og vurderes rutinemessig av lege og tverrfaglig team før pasienten utskrives fra sykehus, skriver artikkelforfatterne. Hvert år får rundt 11.000 nordmenn hjerneslag. Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til funksjonsnedsettelse og død i den vestlige verden. Økt bevissthet hos befolkningen på symptomer som kan skyldes hjerneslag, samt forbedret akuttbehandling ved hjerneslag har gitt lavere dødelighet og mindre skade på hjernen. Likevel vil mange få funksjonstap de må leve videre med, deriblant redusert synsfunksjon. Synsproblemer etter hjerneslag dreier seg oftest om dobbeltsyn og tap av deler av synsfeltet (synsfeltutfall). En stor studie fra England viste nylig at 30 prosent av pasienter med akutt hjerneslag fikk synsfeltutfall i etterkant, og hele 50 prosent opplevde endringer av synet. Til tross for den høye forekomsten er den reduserte synsfunksjonen etter hjerneslag ofte en følgeskade som ikke erkjennes av pasient, pårørende eller helsepersonell i den første fasen. (aftenposten.no 19.8.2020).)

- Øyner kan gi tidlig advarsel om Alzheimers. (- Vindu inn i hjernen.)

(Anm: Eyes could provide early warning of Alzheimer’s. Working with a mouse model of Alzheimer’s, scientists have developed an imaging technique for detecting changes in the texture of the retina that are associated with the disease. Early diagnosis of the condition could aid efforts to slow its progression. The retina may hold the key to earlier Alzheimer’s diagnoses. More than 5 million people aged 65 or older in the United States are living with Alzheimer’s, according to the Alzheimer’s Association. Given the aging population, that number is expected to reach 13.8 million by 2050. Early intervention with medications and mental exercises can, potentially, slow the development of the disease, but it can be difficult for doctors to make a definitive diagnosis. There are no clear biological signs, or “biomarkers,” of Alzheimer’s. Instead, doctors rely on indications of cognitive decline and, sometimes, brain scans. Now, biomedical engineers at Duke University, in Durham, NC, have hit upon a technique that combines two existing technologies to detect signs of the disease in the retina at the back of the eye. So far, they have only tested this technique in a mouse model of Alzheimer’s. But if it can be shown to work in humans, it could lead to the development of a relatively cheap, compact, and easy to use screening device. The research appears in the journal Scientific Reports. (medicalnewstoday.com 1.6.2020).)

(Anm: Multimodal Coherent Imaging of Retinal Biomarkers of Alzheimer's Disease in a Mouse Model. Abstract We acquired depth-resolved light scattering measurements from the retinas of triple transgenic Alzheimer's Disease (3xTg-AD) mice and wild type (WT) age-matched controls using co-registered angle-resolved low-coherence interferometry (a/LCI) and optical coherence tomography (OCT). Angle-resolved light scattering measurements were acquired from the nerve fiber layer, outer plexiform layer, and retinal pigmented epithelium using image guidance and segmented thicknesses provided by co-registered OCT B-scans. Analysis of the OCT images showed a statistically significant thinning of the nerve fiber layer in AD mouse retinas compared to WT controls. The a/LCI scattering measurements provided complementary information that distinguishes AD mice by quantitatively characterizing tissue heterogeneity. The AD mouse retinas demonstrated higher mean and variance in nerve fiber layer light scattering intensity compared to WT controls. Further, the difference in tissue heterogeneity was observed through short-range spatial correlations that show greater slopes at all layers of interest for AD mouse retinas compared to WT controls. A greater slope indicates a faster loss of spatial correlation, suggesting a loss of tissue self-similarity characteristic of heterogeneity consistent with AD pathology. Use of this combined modality introduces unique tissue texture characterization to complement development of future AD biomarker analysis. (...) Window into the brain According to the researchers, the retina is effectively an extension of the central nervous system and was once considered a window into the brain. Previous studies have revealed that thinning of the retina is an early sign of Alzheimer’s. However, regular aging and other diseases, such as Parkinson’s and glaucoma, also cause this thinning. The technology used to measure the thickness of the retina, known as optical coherence tomography (OCT), is like the optical equivalent of ultrasound. It builds up a cross-sectional image of the retina by sending waves of light into the tissues and recording how long they take to come back. However, OCT can give inconsistent results, due to differences among the machines and how they are operated. To address the technology’s shortcomings, the Duke researchers combined OCT with an imaging technique called angle-resolved low-coherence interferometry (a/LCI), which analyzes how the retina scatters light to measure its morphology. Sci Rep. 2020 May 13;10(1):7912.)

- Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Tepezza til behandling af voksne med thyroid øjensygdom, der er en sjælden lidelse, hvor muskler og fedtvæv bag øjnene bliver inflammeret, hvilket får øjnene til at bule ud.

(Anm: Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Tepezza til behandling af voksne med thyroid øjensygdom, der er en sjælden lidelse, hvor muskler og fedtvæv bag øjnene bliver inflammeret, hvilket får øjnene til at bule ud. Det skriver FDA i en pressemeddelelse. Behandlingen er den første til at blive godkendt til patienter med thyroid øjensygdom i USA. Tepezza er blevet godkendt på baggrund af resultatet af to studier med 170 patienter med aktiv thyroid øjensygdom, som enten blev behandlet med Tepezza eller et placebo. Blandt patienter i de to forsøg oplevede hhv. 71 og 83 pct. reduktion i, hvor meget deres øjne bulede ud, sammenlignet med 20 pct. og 10 pct. i kontrolgruppen. Kilde: FDA (dagenspharma.dk 23.1.2020).)

- Overleger: Disse passer øyeoperasjon for. (- RLE-operasjonen, som skal gi resultater som varer livet ut, og forhindrer grå stær, koster 60 000 svenske kroner.)

(Anm: Overleger: Disse passer øyeoperasjon for. Hun så dårlig og hadde en brytningsfeil. I april opererte hun øynene. – Nå ser jeg fantastisk bra og slipper å bruke briller. Det er en befrielse, sier Anna Bernmalm (53). (…) En av Annas venninner hadde tatt en såkalt RLE-operasjon, der linsa i øyet blir byttet ut med en spesialslipt linse av plast. Hun var kjempefornøyd, så Anna bestilte tid med det samme. Uka etter ble hun operert. (…) Slipper grå stær VAR IKKE NERVØS: - Først så jeg litt grumsete, men allerede samme kveld så jeg bra igjen, forteller Anna Bernmalm. RLE-operasjonen, som skal gi resultater som varer livet ut, og forhindrer grå stær, koster 60 000 svenske kroner. Brillene Anna brukte kostet 10 000 kroner. (dagbladet.no 7.11.2019).)

Få perfekt syn med en ny linse
fpn.dk 1.10.2010
Øjenlæge: RLE-metoden giver nye og bedre muligheder til personer med store synsfejl.

Mange kender muligheden for at få korrigeret for nærsynethed med laser-operationer, men nu er brillebrugere også begyndt at få øjnene op for en type øjenkirurgi, der går ud på at skifte øjets egen slidte linse ud med en kunstig linse. Det hælper nemlig også langsynede. (...)

- 3D-modell av øyet kan utsette behovet for lesebriller med minst 20 år.

(Anm: Annonse fra Delta V for COMSOL. Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen. 3D-modell av øyet kan utsette behovet for lesebriller med minst 20 år. Et forskningsteam hos sveitsiske Kejako, som utvikler medisinsk teknisk utstyr, viser hvordan de bruker multifysikksimuleringer til å utvikle en ny løsning som kan utsette behovet for lesebriller eller inngripende kirurgi med flere tiår. Presbyopi, eller gammelmannssyn, er en naturlig effekt av aldring der elastisiteten til linsen i øyet blir dårligere og dermed forårsaker langsynthet. Som et resultat av dette vil synets evne til å tilpasse seg nye situasjoner bli dårligere fordi øyet ikke lenger er like godt til å endre den optiske styrken når du endrer fokus. I dag har du stort sett to alternativer: Enten må du bruke briller, eller gå gjennom en operasjon med mulige bivirkninger som kan redusere synskvaliteten din. (Figur 1) (tu.no 22.4.2020).)

- Riksrevisjonen anfører i sin kritikk om helsedata at det mangler data om store sykdomsgrupper. (- Det siteres fra helseminister Bent Høie, som etterlyser hvilke fagområder som skal prioriteres for å få nye medisinske kvalitetsregistre.) (- Det gamle kvalitetsregisteret bør gjenopprettes.) (- Vi bør gjenopprette et nasjonalt kvalitetsregister vedrørende blindhet og svaksynthet, som utgjør et betydelig helseproblem.)

(Anm: Innlegg: Egill Hansen, øyelege og tidligere leder for Det norske blindekartotek. Det gamle kvalitetsregisteret bør gjenopprettes. Vi bør gjenopprette et nasjonalt kvalitetsregister vedrørende blindhet og svaksynthet, som utgjør et betydelig helseproblem. DAGENS MEDISIN (7/2018) tok opp et aktuelt tema om helsedata, der det spørres om hvordan man kan få flere og bedre kvalitetsregistre – og om hvilke kvalitetsregistre vi mangler. Det siteres fra helseminister Bent Høie, som etterlyser hvilke fagområder som skal prioriteres for å få nye medisinske kvalitetsregistre. Riksrevisjonen anfører i sin kritikk om helsedata at det mangler data om store sykdomsgrupper. (dagensmedisin.no 6.5.2018).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, søk i retningslinjen. (helsebiblioteket.no 8.2.2018).)

- Dette vanlige blære-legemidlet kan skade synet ditt. (- Forskere sier at blære-legemidlet Elmiron kan skade netthinnen hos mennesker som tar legemidlet over lang tid.)

(Anm: This Common Bladder Medication May Damage Your Vision. Annual eye examinations are recommended for people who take Elmiron for a long period of time. Getty Images  - Researchers say the bladder medication Elmiron may be damaging the retina of people who take the drug over a long period of time. - Elmiron is the only drug approved by the Food and Drug Administration to treat interstitial cystitis. - Experts say people taking Elmiron should have eye exams every year. A widely used drug for a bladder condition has possibly been damaging people’s eyes for decades without anyone’s knowledge. Reports first surfacedTrusted Source last year that Elmiron, which is prescribed for interstitial cystitis, can be toxic to the retina. (healthline.com 13.10.2019).)

- Direkte sikkerhedsinformation (DHPC): Elmiron. Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati.

(Anm: Direkte sikkerhedsinformation (DHPC): Elmiron. Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati. Resumé - Sjældne tilfælde af pigmentær makulopati er indrapporteret efter brug af pentosanpolysulfatnatrium, specielt i forbindelse med langtidsbehandling. - Under behandlingen skal patienter regelmæssigt have foretaget oftalmologisk undersøgelse med henblik på tidlig påvisning af pigmentel makulopati, især patienter der er i langtidsbehandling med pentosanpolysulfatnatrium - Patienter bør omgående kontakte læge i tilfælde af synsforandringer såsom læseproblemer og langsom tilvænning til mørke. Læs hele DHPC'et: Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati. (laegemiddelstyrelsen.dk 10.7.2019).)

(Anm: Elmiron «bene» - Felleskatalogen - Indikasjoner: Behandling av smertefullt blæresyndrom, kjennetegnet av enten glomerulasjoner eller Hunners sår hos voksne med moderate til alvorlige. (felleskatalogen.no).)

- Pigmentær makulopati som presentasjonsmerke av mitokondriell encefalomyopati, melkesyreosidose og hjerneslag-lignende episodesyndrom.

(Anm: Pigmentary Maculopathy as the Presenting Sign of Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-Like Episodes Syndrome. Abstract We report a case of an asymptomatic 40-year-old African American male who was referred to our clinic for evaluation of bilateral macular drusen. Medical history was remarkable only for diabetes mellitus type 1. Fundoscopy revealed a peculiar, bilateral pigmentary maculopathy. Further imaging included autofluorescence imaging that showed an irregular hypo- and hyperautofluorescent pattern consistent with severe retinal pigment epithelial (RPE) dysfunction. Optical coherence tomography supported outer retinal layer loss and RPE atrophy. Fluorescein angiography and electroretinography were also performed. Further discussion with the patient yielded a family history where 4 older siblings died in their teenage years from strokes and seizures. The patient was referred to a geneticist who ultimately diagnosed him with mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes syndrome, and genetic testing of his mitochondrial deoxyribonucleic acid identified an A3234G point mutation in the MT-TL1 gene. Journal of VitreoRetinal Diseases. 2019 (First Published August 16, 2017).)

(Anm: An unusual case of bilateral pigmented maculopathy and anterior segment dysgenesis. Abstract PURPOSE: Pigmentary maculopathy can occur in the context of various inherited and acquired diseases. Anterior segment dysgenesis arises due to developmental anomalies and may be associated with systemic disease, as in Rieger syndrome. CASE REPORT: A 49-year-old woman presented with longstanding reduction in vision, evidence of anterior segment dysgenesis, and multiple discrete pigmented lesions throughout the macula bilaterally. Electroretinographic findings were consistent with severe macular dysfunction. Gene array analysis did not reveal any chromosomal imbalances or other specific abnormalities. CONCLUSIONS: This is a unique case of bilateral pigmentary maculopathy and anterior segment dysgenesis, with clinical findings that are not characteristic of previously reported disease. Eur J Ophthalmol. 2018 Mar;28(2):253-255.)

- Kontrollorgan for legemidler og medisinsk utstyr i Japan. Vurdering av «glaukom» som kontradikjsjon for antikolinerge legemidler. Glaukom som kontradiksjon for antikolinergika etter vurdering i Japan.

(Anm: Pharmaceuticals and Medical Devices Agency of Japan. Review of "glaucoma" as a contraindication for anticholinergic drugs. Glaucoma contraindication for anticholinergics reviewed in Japan. Reactions Weekly (2019) 1762: 2.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

(Anm: Why Is Your Vision Blurry? (webmd.com 9.2.2018).)

(Anm: Why Are My Eyes Watery? (webmd.com 22.2.2018).)

(Anm: What Your Eye Symptoms May Mean (webmd.com 11.6.2018).)

(Anm: Causes of Muscle Twitches and Spasms. Why Eyelids Twitch and Muscles Spasm. (webmd.com 28.9.2017).)

(Anm: What Your Eyes Say About Your Health (wbmed.com 8.8.2016).)

(Anm: Eye Health: Food and Nutrients to Improve Eyesight (webmd.com 28.3.2018).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: What Eye Color and Shape Say About Your Health (webmd.com 8.11.2017).)

(Anm: Slideshow: How Your Vision Changes as You Age (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Early Signs of Cataracts (webmd.com 21.6.2016).)

(Anm: What Are Cataracts? (medicinenet.com 11.4.2017).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Cataracts (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Keep Your Eyes Healthy With Macular Degeneration. (webmd.com 21.12.2016).)

(Anm: This Is the Leading Cause of Vision Loss Macular Degeneration (webmd.com 21.12.2016).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Slideshow: Your Eyewear Guide for Vision, Sport, and Fashion. (webmd.com 20.12.2018).)

(Anm: Recognize These Common Eye Conditions. (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Best contact lenses for people with dry eyes (medicalnewstoday.com 19.2.2017).)

(Anm: Why Your Eyes Are So Dry If Your Eyes Are Dry … (webmd.com 14.12.2017).)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Itchy eyes: Causes and treatment options (medicalnewstoday.com 23.3.2017).)

(Anm: How to Treat and Prevent Pink Eye (medicinenet.com 3.5.2016).)

- Symptomer på øyesykdommer. Fem ting du bør vite om synet.

(Anm: Symptomer på øyesykdommer. Fem ting du bør vite om synet. - De største endringene kommer i midten av 40-årsalderen, forteller synsekspert. (…) 5. Symptomene på alvorlige øyesykdommer Kjenner du deg igjen i noen av symptomene nedenfor, bør du ifølge Blindeforbundet få undersøkt øynene nærmere. - Kjenner ikke igjen folk på gaten. - Klarer ikke å lese avisen. - Rette linjer (for eksempel dør- og vinduskarmer) ser skjeve ut. - Bommer når man skjenker i kaffekoppen. - Ser ikke forskjell på rødt og grønt lys. - Endret syn bare på det ene øyet. - Innskrenket synsfelt. - Tåkesyn. - Ser ikke fortauskanter. - Nedsatt syn i mørket, nattblindhet. - Blendes kraftig og lenge av sollys eller møtende bil. - Dobbeltsyn. (vi.no 6.1.2019).)

(Anm: Eye Cancers and Their Warning Signs. Eye Cancers and Their Warning Signs. You can get cancer anywhere in your eye and even on your eyelid. We explain the different types, describe their symptoms, and show you what they look like. (webmd.com 2.6.2017).)

(Anm: Slik oppdaget Solveig sin øyesykdom i tide. De vanligste øyesykdommene kommer snikende, og den er ikke alltid lett å oppdage før det har oppstått uopprettelige synsskader. Dette bør du selv gjøre. (dagbladet.no 16.12.2019).)

- Barn er spesielt utsatt for solbrente øyne. Det er ikke bare huden du må beskytte mot den sterke sommersola, UV-stråler kan også skade hornhinnene. Mye sollys på barns øyne kan gi tidligere utvikling av grå stær.

(Anm: Barn er spesielt utsatt for solbrente øyne. Det er ikke bare huden du må beskytte mot den sterke sommersola, UV-stråler kan også skade hornhinnene. Mye sollys på barns øyne kan gi tidligere utvikling av grå stær. (…) På fakultetet hvor Pedersen tar doktorgrad holder noen av landets fremste spesialister i øyehelse til. De advarer mot å sole seg uten at man også beskytter øynene. – Når man blir solbrent på øynene, er det de ytterste cellelagene som blir skadet og det kan oppstå små sår på hornhinnen. Og hornhinnen er vi veldig følsomme på, så det vil føre til ganske store smerter.  (dagbladet.no 2.7.2019).)

- Derfor får du leamus. Som oftest er leamus en helt ufarlig plage, som stort sett alltid går over av seg selv. Mange frykter likevel at det er ALS.

(Anm: Derfor får du leamus. Som oftest er leamus en helt ufarlig plage, som stort sett alltid går over av seg selv. Mange frykter likevel at det er ALS. Fra tid til annen har du kanskje opplevd små rykninger rundt for eksempel øyet, også kjent som leamus. Lommelegen får hyppig spørsmål om leamus og da gjerne i kombinasjon med andre symptomer og plager. – Men hva er det egentlig og hvorfor får vi det? (…) – Det kan skyldes at du mangler enkelte mineraler, for eksempel kalsium, magnesium, kalium og natrium. Bruk av koffein, angst, mangel på søvn og stress kan også forårsake leamus, forteller Jusufovic. Det kan også legemidler mot astma og mot lavt stoffskifte, og noen andre mer spesielle legemidler.(lommelegen.no 18.6.2019).)

(Anm: All you should know about sunken eyes. Sunken eyes are usually the result of aging or health issues that are of less concern still. Treatment options can include both medicinal and home remedies that use natural ingredients. The skin under the eyes is delicate, which is why it sometimes appears sunken and has darker coloring than elsewhere on the face. (medicalnewstoday.com 24.11.2017).)

(Anm: All eyes on dry eye disease. Dr Matthew Fyfe, Head of Chemistry and Intellectual Property at TopiVert, gives an illuminating look into the latest developments in the dry eye disease market, including the biggest players, their key therapies, and the emerging treatments which may one day dethrone them. (pharmafile.com 8.5.2018).)

(Anm: Alzheimer's disease: An eye test could provide early warning. In the future, a doctor might be able to tell whether someone is heading toward Alzheimer's disease — not by carrying out expensive brain scans, but during an eye exam. A new study paper in the journal Ophthalmology Retina outlines research that took place at Duke Eye Center in Durham, NC. The researchers propose that a loss in density of blood vessels in the retina could suggest development of Alzheimer's disease. (medicalnewstoday.com 18.3.2019).)

(Anm: Stroke: Rewiring eye-brain connection may restore vision. Many people who have a stroke also experience vision impairment as a result. New groundbreaking research looks at the mechanisms that play a role in this damage and shows that it may be reversible. Existing research shows that about 60 percent of people who have a stroke sustain vision damage. A stroke can affect different parts of the brain. When it occurs in the primary visual cortex, which is the region of the brain that processes visual information, the lack of oxygenated blood can mean that the neurons (brain cells) active in that region incur damage. (medicalnewstoday.com 25.3.2019).)

- Mitokondriell DNA-variasjon og sykdomsfølsomhet ved primær åpenvinklet glaukom.

(Anm: Mitochondrial DNA Variation and Disease Susceptibility in Primary Open-Angle Glaucoma. Abstract Purpose: To determine whether mitochondrial DNA haplogroups or rare variants associate with primary open-angle glaucoma in subjects of European descent. Methods: A case-control comparison of age- and sex-matched cohorts of 90 primary open-angle glaucoma patients and 95 population controls. Full mitochondrial DNA sequences from peripheral blood were generated by next-generation sequencing and compared to the revised Cambridge Reference Sequence to define mit uiopåochondrial haplogroups and variants. Results: Most subjects were of the major European haplogroups H, J, K, U, and T. Logistic regression analysis showed haplogroup U to be significantly underrepresented in male primary open-angle glaucoma subjects (odds ratio 0.25; 95% confidence interval [CI] 0.09-0.67; P = 0.007; Bonferroni multiple testing P = 0.022). Variants in the mitochondrial DNA gene MT-ND2 were overrepresented in the control group (P = 0.005; Bonferroni multiple testing correction P = 0.015). Conclusions: Mitochondrial DNA ancestral lineages modulate the risk for primary open-angle glaucoma in populations of European descent. Haplogroup U and rare variants in the mitochondrial DNA-encoded MT-ND2 gene may be protective against primary open-angle glaucoma. Larger studies are warranted to explore haplogroup associations with disease risk in different ethnic groups and define biomarkers of primary open-angle glaucoma endophenotypes to target therapeutic strategies. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018 Sep 4;59(11):4598-4602.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostikk og screening av kronisk åpenvinklet glaukom. (...) Kunnskapen om nøyaktigheten til tester som brukes for diagnostikk av åpenvinklet glaukom (grønn stær) er begrenset, og effekten av å iverksette populasjonsbaserte screeningprogram for glaukom er usikker. (fhi.no Utgitt: 2009).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalomyopati.

(Anm: Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalomyopati. Underdiagnose av mitokondriesykdom. Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati (MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, okulogastrointestinal muskeldystrofi og mitokondrie encefalomyopati med polyneuropati, oftalmoplegi og pseudo-obstruksjon. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle. (frambu.no).)

- Tidligere øyelege tiltalt for 32.000 bedrageritilfeller: – Krevende å finne fram til pasientene.

(Anm: Tidligere øyelege tiltalt for 32.000 bedrageritilfeller: – Krevende å finne fram til pasientene. – Det er et omfangsrikt og utfordrende oppdrag, sier Lina Therese Remlo. Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for øyepasienter som mener de er utsatt for bedrageri i den såkalte Kratholm-saken. 20. september må den bedrageritiltalte øyelegen Jens Kratholm i Narvik møte i Ofoten tingrett. Politiet har tiltalt den tidligere øyelegen for 32.000 tilfeller av bedrageri av pasienter med et omfang på cirka 12 millioner kroner. Det vil si mer eller mindre samtlige undersøkelser eller operasjoner gjort av øyelegen i perioden 2012-2018. Lina Therese Remlo er oppnevnt som bistandsadvokat for øyepasienter som er å anse som fornærmet i den såkalte Kratholm-saken. (nrk.no 12.4.2021).)

- Omstridt øyelege mister lisensen: – Uegnet til å utøve legeyrket.

(Anm: Omstridt øyelege mister lisensen: – Uegnet til å utøve legeyrket. Helsetilsynet har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til øyelege Jens Kratholm i Narvik. – Det er en svært alvorlig reaksjon, ifølge tilsynet. (nrk.no 18.6.2020).)

- Omstridt øyelege mister retten til å operere: – En fare for sikkerheten i helsetjenesten.

(Anm: Omstridt øyelege mister retten til å operere: – En fare for sikkerheten i helsetjenesten. Minst to pasienter har mistet synet etter grå stær-operasjoner hos øyelege Jens Kratholm i Narvik. Helsetilsynet mener legen er «en fare for sikkerheten i helsetjenesten», og tar fra han autorisasjonen i seks måneder. (…) Øyelegen i Narvik er en av legene som ble omtalt i Brennpunkt-programmet Pengespesialistene, fra mai i år. (nrk.no 9.7.2019).)

- Pasienter mistet synet – nå kan øyelegen miste retten til å operere.

(Anm: Pasienter mistet synet – nå kan øyelegen miste retten til å operere. NRK har fått innsyn i den alvorlige granskingssaken mot øyelege Jens Kratholm i Narvik. Helsetilsynet vurderer nå om den omstridte øyelegen skal fratas autorisasjonen for omfattende brudd på loven. Fylkeslegen i Nordland har i flere måneder jobbet med å kartlegge hvordan seks pasienter fikk en alvorlig øyebetennelse etter en grå stæroperasjon hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik. NRK kjenner til at minst to av pasientene har mistet synet på ett øye. Det er usikkert om de noen gang vil få synet tilbake. Det er en svært omfattende sak Fylkesmannen har hatt på sitt bord. (nrk.no 22.5.2019).)

- To nye pasienter smittet av alvorlig øyebakterie. Det er avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved Øyeklinikken i Narvik har utviklet en alvorlig betennelse, opplyser Helse Nord.

(Anm: To nye pasienter smittet av alvorlig øyebakterie. Det er avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved Øyeklinikken i Narvik har utviklet en alvorlig betennelse, opplyser Helse Nord. Tidligere i år ble alle operasjoner ved Øyeklinikken i Narvik AS stanset etter at fire pasienter fikk en alvorlig og svært sjelden betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær. Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord bekrefter at to nye pasienter er smittet av den sjeldne bakterien. – Vi er blitt kjent med at det nå er totalt seks pasienter som har fått infeksjon i øyet etter operasjon ved denne øyeklinikken, sier Tollåli til NRK. (nrk.no 28.2.2019).)

- Fire øyepasienter smittet av alvorlig og sjelden bakterie under operasjon. Fire menn har fått alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær i Narvik. (– En katastrofe, sier øyelegen som har operert dem.)

(Anm: Fire øyepasienter smittet av alvorlig og sjelden bakterie under operasjon. Fire menn har fått alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær i Narvik. De er nå innlagt ved øyeavdelingen på UNN i Tromsø. – En katastrofe, sier øyelegen som har operert dem. Øyelege Jens Kratholm i Narvik hadde operert 290 pasienter for grå stær i januar, da han i slutten av forrige måned ble oppringt av en pasient som hadde merket at synet ble dårlig, skriver Fremover. I rask rekkefølge fikk han flere slike oppringinger, og da skjønte han at noe var galt. Pasientene ble kalt inn på nytt, og prøver viste at de var smittet av en svært sjelden og skummel bakterie som heter Burkholderia. (…) Kan få varige synsskader Så langt er fire mannlige pasienter fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) hvor de nå får behandling. I verste fall kan pasientene få varige synsskader eller miste synet. (nrk.no 4.2.2019).)

(Anm: Burkholderia is a genus of Proteobacteria whose pathogenic members include the Burkholderia cepacia complex which attacks humans and Burkholderia mallei, responsible for glanders, a disease that occurs mostly in horsesand related animals; Burkholderia pseudomallei, causative agent of melioidosis; and Burkholderia cepacia, an important pathogen of pulmonary infections in people with cystic fibrosis (CF).[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Burkholderia cepacia complex .Denne artikkelen er en nyrevidert av Rune Tronstad, lege ved Haukeland universitetssykehus, og opprinnelig skrevet av overlege Birger Lærum ved Haukeland universitetssykehus. Artikkelen er en del av serien bakterieskolen. Burkholderia cepacia complex kan opptre i lungene hos mennesker med CF. Denne artikkelen er kun ment som informasjon. Ta ALLTID kontakt med din lege ved behandlingsspørsmål. Gå til orienteringsside om Bakterieskolen. (cfnorge.no).)

- Øyelege opererte 290 pasienter på 25 dager: – Folk vil opereres så raskt som mulig.

(Anm: Øyelege opererte 290 pasienter på 25 dager: – Folk vil opereres så raskt som mulig. På én måned gjorde øyelege Jens Kratholm i Narvik unna over halvparten av de 500 operasjonene han skal gjøre i løpet av ett år. Nå granskes legen etter at fire pasienter har fått alvorlig betennelse i øynene. I går ble det kjent at alle operasjonene ved Øyeklinikken i Narvik AS er stanset etter at flere pasienter har fått alvorlig betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær. (…) Åpnet tilsynssak Fylkeslege Morten Juul Sundnes i Nordland har nå åpnet tilsynssak etter at fire pasienter er innlagt på UNN etter grå stæroperasjon. (nrk.no 5.2.2019).)

- Kvinne (84) som skulle opereres hos øyelegen ble helt «perpleks» over spørsmål. (– Han tilbød seg å operere om hun betalte 12.000 kroner.) (– Kratholm kom inn og sa at han ikke kunne operere fordi «han hadde brukt opp kvoten sin», og ikke hadde fått tilleggskvoten han hadde bedt om, forteller ektemannen.) (- Legen opererte 290 pasienter på én måned, og granskes nå av fylkeslegen.)

(Anm: Kvinne (84) som skulle opereres hos øyelegen ble helt «perpleks» over spørsmål. Kvinnen trodde hun skulle opereres for grå stær, men øyelegen hadde brukt opp pasientkvoten. – Han tilbød seg å operere om hun betalte 12.000 kroner. (…) Denne uka ble det kjent at fire pasienter behandles ved Universitetssykehuset i Tromsø for alvorlig betennelse i øynene etter grå stær-operasjon ved Øyeklinikken i Narvik AS. Det eldre ekteparet fra Vesterålen kontaktet NRK da de leste om saken i media, men ønsker ikke å stå fram med navn i saken. Legen opererte 290 pasienter på én måned, og granskes nå av fylkeslegen. (…) – Kratholm kom inn og sa at han ikke kunne operere fordi «han hadde brukt opp kvoten sin», og ikke hadde fått tilleggskvoten han hadde bedt om, forteller ektemannen. – Så sa han at dersom hun ønsket å bli operert denne dagen, og var villig til å betale 12.000 kroner, så kunne han operere. (nrk.no 7.2.2019).)

- Karsten (89) ble operert av omstridt øyelege – mistet synet på ett øye. Karsten Eriksson (89) ble blind på det venstre øyet etter en grå stær-operasjon. – Jeg angrer dypt på at jeg lot meg operere.

(Anm: Karsten (89) ble operert av omstridt øyelege – mistet synet på ett øye. Karsten Eriksson (89) ble blind på det venstre øyet etter en grå stær-operasjon. – Jeg angrer dypt på at jeg lot meg operere. – Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor jeg ble operert. Jeg hadde ikke problem med synet i det hele tatt, sier Karsten Eriksson (89) fra Narvik. Han er en av fire personer som i januar fikk en alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik AS. I slutten av februar ble det avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved klinikken utviklet samme betennelse. For Eriksson startet det hele i fjor sommer da han kjente smerter i et øye. Fastlegen sender han til kontroll ved Øyeklinikken. (nrk.no 29.4.2019).)

- Helse Nord anmeldte legen i 2017 – bestilte fortsatt operasjoner til 2019. Blindeforbundet reagerer på at den siktede øyelegen fikk flere oppdrag, til tross for politianmeldelse. (– Man har jo visst at han har hatt mange pasienter på kort tid, noe som gjør at det er verdt å spørre seg hvordan disse operasjonene har blitt utført.)

(Anm: Helse Nord anmeldte legen i 2017 – bestilte fortsatt operasjoner til 2019. Blindeforbundet reagerer på at den siktede øyelegen fikk flere oppdrag, til tross for politianmeldelse. Øyelege Jens Kratholm ble i dag siktet for grovt bedrageri, etter at han ifølge politiet i flere år har krevd ureglementære egenandeler fra pasientene sine. Helse Nord, som er oppdragsgiver for legen, anmeldte han til politiet i 2017. Likevel fortsatte helseforetaket å kjøpe tjenester fra ham, fram til i år. Det faller ikke i god jord hos blindeforbundets leder, Unn Ljøner Hagen. – Jeg tenker at man burde hatt et sterkt tilsyn veldig tidlig. Det man må ha i fokus er pasientenes sikkerhet. Videre sier hun: – Man har jo visst at han har hatt mange pasienter på kort tid, noe som gjør at det er verdt å spørre seg hvordan disse operasjonene har blitt utført. (nrk.no 3.4.2019).)

- Øyelege tiltalt for 32.000 bedragerier. Politiet har etter lang etterforskning tatt ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm i Narvik.

(Anm: Øyelege tiltalt for 32.000 bedragerier. Politiet har etter lang etterforskning tatt ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm i Narvik. Politiet i Nordland tar ut tiltale mot en øyelege for bedrageri mot flere tusen pasienter. Det skriver de i en pressemelding. – Hver eneste undersøkelse og operasjon han har gjort, teller som et bedrageri. Han har tatt seg tilleggsbetalt for tjenestene, forklarer politiadvokat Trond Lakselvhaug til VG. Selv mener øyelege Jens Kratholm at tiltalen er grunnløs, sier hans advokat Tor Stand til VG. Det står det også at han skal ha tatt betaling for ting de ikke skal ha mottatt – men det vet han ikke hva skal dreie seg om. (vg.no 21.12.2020).)

- Her pågripes øyelege i politiaksjon – siktet for grovt bedrageri. Den omstridte øyelegen Jens Kratholm er siktet for bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

(Anm: Her pågripes øyelege i politiaksjon – siktet for grovt bedrageri. Den omstridte øyelegen Jens Kratholm er siktet for bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år. Kratholm skal urettmessig ha krevd egenandeler fra pasienter han har operert på klinikken i Narvik. Øyelegen har nå status som siktet for grovt bedrageri med en strafferamme på seks år. – Det kan dreie seg om mer enn 1000 pasienter og et samlet beløp på over én million kroner, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt. (nrk.no 3.4.2019).)

- Jens Kratholm må fjerne ladepunkter til noen av sine 16 Tesla-biler.

(Anm: Jens Kratholm må fjerne ladepunkter til noen av sine 16 Tesla-biler. - Jens Kratholm må fjerne ladepunkter som han har satt langs veggen på Øyeklinikken i Narvik til noen av sine 16 Tesla-biler. Det har retten ... (facebook.no 28.2.2019).)

- Knallår for øyelege - har 1,8 milliarder på børsen. Ole Morten Halvorsen fra Bærum er ingen vanlig lege. (- Ved utgangen av fjoråret hadde 59-åringen imponerende 2,36 milliarder kroner i eiendeler, hvorav 1,86 milliarder kroner var i markedsbaserte aksjer.)

(Anm: Knallår for øyelege - har 1,8 milliarder på børsen. Ole Morten Halvorsen fra Bærum er ingen vanlig lege. STOR PÅ BØRSEN: Øyelege Halvorsen har store investeringer på Oslo Børs. Hegnar.no har flere ganger omtalt øyelege og investor Ole Morten Halvorsen fra Bærum som har tjent seg søkkrik på aksjeinvesteringer med høy belåning. (…) Det ferske regnskapet til hans selskap Om Holding viser at han dro inn hele 257 millioner kroner etter skatt i fjor. En kraftig oppgang sammenlignet med mer moderate 20 millioner kroner i 2017. Verdien av Halvorsens aksjer steg med nærmere 201 millioner kroner. I tillegg mottok han 76 millioner kroner i utbytte. Ved utgangen av fjoråret hadde 59-åringen imponerende 2,36 milliarder kroner i eiendeler, hvorav 1,86 milliarder kroner var i markedsbaserte aksjer. Regnskapet viser også at Halvorsen ikke er redd for å geare opp investeringene sine litt. 1,04 milliarder kroner var egenkapital, mens hele 1,32 milliarder kroner var gjeld. Egenkapitalandelen var dermed på 44 prosent. (dagbladet.no 24.7.2019).)

- LEGEMIDLER. Dersom du har symptomer på tørre øyne og tar legemidler, må du lese preparatomtalen. (- Tørre øyne og hva du kan gjøre med det.) (- Noen legemidler, som antihistaminer, betablokkere og noen antidepressiva, kan påvirke tårene dine og tørke ut øynene dine.)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (…) Medications If you have symptoms of dry eyes and take medication, read the label. Some drugs, such as antihistamines, beta-blockers, and some antidepressants, can affect your tears and dry out your eyes. Talk with your doctor to find out if this is a problem for you. (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Unusual Eye Conditions (webmd.com 8.1.2018).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Iatrogen skade (fremkalt av medisinsk behandling) på øyevev: Aktuelle problemer og mulige løsninger. (- I denne forbindelse regnes antioksidant terapi, spesielt bruken av høyeffektive mitokondrie-målrettede antioksidanter som SkQ1, som en lovende tilnærming til forebygging av iatrogenese.)

(Anm: Iatrogenic Damage of Eye Tissues: Current Problems and Possible Solutions. Abstract Visual system is at high risk of iatrogenic damage. Laser ocular surgery, the use of powerful illumination devices in diagnostics and surgical treatment of eye diseases, as well as long surgeries under general anesthesia provoke the development of chronic degenerative changes in eye tissues, primarily in the cornea and the retina. Despite the existence of approaches for prevention and treatment of these complications, the efficacy of these approaches is often limited. Here, we review the mechanisms of iatrogenic damage to eye tissues at the cellular and biochemical levels. It is well recognized that oxidative stress is one of the main factors hindering regeneration of eye tissues after injuries and, thereby, aggravating iatrogenic eye disorders. It is accompanied by the downregulation of low-molecular-weight antioxidants and antioxidant enzymes, as well as changes in the expression and redox status of proteins in the damaged tissue. In this regard, antioxidant therapy, in particular, the use of highly effective mitochondria-targeted antioxidants such as SkQ1, is considered as a promising approach to the prevention of iatrogenesis. Recent findings indicate that the most efficient protection of eye tissues from the iatrogenic injury is achieved by preventive use of these antioxidants. In addition to preventing corneal and retinal cell death induced by oxidative stress, SkQ1 contributes to the restoration of innate antioxidant defense of these tissues and suppresses local inflammatory response. Since the timing of routine medical manipulations is usually known in advance, iatrogenic damage to the ocular tissues can be successfully prevented using mitochondria-targeted therapy. Biochemistry (Mosc). 2018 Dec;83(12):1563-1574.)

- Øyelege: Supermetoden mot tørre øyne. (- I Norge kan tørre øyne ramme en av fem.) (- Her får du rådene om hva som hjelper best - og hva du for alt i verden må unngå å gjøre.)

(Anm: Øyelege: Supermetoden mot tørre øyne. I Norge kan tørre øyne ramme en av fem. Her får du rådene om hva som hjelper best - og hva du for alt i verden må unngå å gjøre. PASS PÅ: Mange forsøke å bøte på de tørre øynene ved å dryppe øynene med saltvann. Det kan faktisk gjøre vondt verre, ifølge øyelege Sten Ræder. (…) – Tørre øyne skyldes oftest svikt i talgkjertlene i øyelokkene med mangel på smørende fettstoffer i tårene. Nest vanligst er mangel på fuktighet, altså nedsatt tåreproduksjon, sier Sten Ræder ved Tørreøyneklinikken i Oslo, Europas eneste spesialklinikk for behandling av tørre øyne. (…) – Husk å blunke, det gir ekstra smøring! Bruk gode solbriller eller sportsbriller ved utendørsaktivitet, særlig om ved trekk eller vind, sier Robertstad. Han vektlegger også god øyelokkshygiene, for å unngå tilstopping i de mikroskopiske porer i øyelokkskanten, som er åpningen til olje og fettproduserende kjertler. (...) Han trekker frem medikamenter som en av årsakene, og nevner spesielt allergimedisiner, blodtrykksmedisiner av type betablokkere og aknemedisiner. (dagbladet.no 18.9.2020).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Konklusjon: Bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) ett eller flere år hos personer i alderen 50 + år er assosiert med økt risiko for kataraktkirurgi.

(Anm: SSRI-er øker risikoen for katarakt. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Increased Risk of Cataract Surgery: A Population-Based, Case-Control Study. (…) CONCLUSION: Selective serotonin reuptake inhibitor use of 1 or more years in people aged 50+ years is associated with an increased risk of cataract surgery. Am J Ophthalmol. 2014 Mar 14. pii: S0002-9394(14)00144-5.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tårekjertelen din avslører hvilket kjønn du har. Det alltid ett spørsmål som stadig dukker opp når det gjelder kjønnsforskjeller: Kan de best forklares med gener eller miljøfaktorer?

(Anm: Sara Tellefsen medisinstudent og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken. Tårekjertelen din avslører hvilket kjønn du har. Det alltid ett spørsmål som stadig dukker opp når det gjelder kjønnsforskjeller: Kan de best forklares med gener eller miljøfaktorer? I samarbeid med Harvard Medical School har to medisinstudenter fra Universitetet i Oslo, Mathias K. Morthen og undertegnede, analysert gener i tårekjertelen hos mus med autoimmun sykdom. Nesten 10.000 aktiverte gener er kjønnsspesifikke, og blant dem ses en alarmerende overaktivering hos hunnene. (aftenposten.no 19.12.2018).)

- Studien viser sammenhengen mellom tynning av retina og tidlig tegn på Parkinsons sykdom. (- Nå har en ny undersøkelse funnet ut at tynningen av retina, lining av nerveceller i baksiden av øyet er linket til tap av slike hjerneceller.)

(Anm: Study shows link between thinning of the retina and early sign of Parkinson's disease. The eyes may be a window to the brain for people with early Parkinson's disease. People with the disease gradually lose brain cells that produce dopamine, a substance that helps control movement. Now a new study has found that the thinning of the retina, the lining of nerve cells in the back of the eye, is linked to the loss of such brain cells. The study is published in the August 15, 2018, online issue of Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. (news-medical.net 8.9.2018).)

(Anm: Retinal thinning associates with nigral dopaminergic loss in de novo Parkinson disease. Abstract OBJECTIVE: To analyze the relationship between retinal thinning and nigral dopaminergic loss in de novo Parkinson disease (PD). CONCLUSION: Retinal thinning is present in the early stages of PD, correlates with disease severity, and may be linked to nigral dopaminergic degeneration. Retinal imaging may be useful for detection of pathologic changes occurring in early PD. Neurology. 2018 Aug 15. pii: 10.1212/WNL.0000000000006157.)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

- Sjekket synet - fant svulst på hjernen. Leon (10) trodde han trengte briller, men turen til optikeren viste noe helt annet.

(Anm: Sjekket synet - fant svulst på hjernen. Leon (10) trodde han trengte briller, men turen til optikeren viste noe helt annet. (…) Sønnen deres klaget stadig hyppigere over at han hadde vondt i magen, og så kraftig hodepine at han ville være hjemme fra skolen. - På skolen var de også bekymret, fordi han alltid la hodet på skakke når det var noe han ville fokusere på, sier Lusiana. (…) Foreldrene ble livredde da også balansen til Leon raskt ble dårligere. Bildene som ble tatt av Leon i CT-scanneren på Sykehuset Innlandet Elverum, viste at unggutten hadde en svulst i hodet, på størrelse med en drue. (…) Livsfare Tilstanden til Leon heter astrocytom, og er en type hjernesvulst som vokser svært langsomt. Årsaken er ukjent, men familien har fått antydninger om at det kan skyldes at han en gang har slått seg. (dagbladet.no 24.3.2019).)

- Hvordan påvirker hørsel og syn kognitiv svekkelse? Tidligere forskning har antydet at hørselstap og abnormiteter i øyet er knyttet til tap av minne og en høyere Alzheimers risiko. Nye bevis viser nå at adressering av hørsels- og synsproblemer kan redusere kognitiv tilbakegang.

(Anm: How do hearing and sight influence cognitive decline? Previous research suggested that hearing loss and abnormalities in the eye are tied to memory loss and a higher Alzheimer's risk. New evidence now indicates that addressing hearing and sight problems can slow down cognitive decline. Existing studies have pointed out that there is a link between the quality of a person's hearing and their eye health and their exposure to cognitive decline. For instance, one such study covered on Medical News Today suggested that poor hearing may correlate with a poor memory. Another one proposed that we could detect Alzheimer's disease by looking for tell-tale abnormalities in a person's eyes. Now, two new papers — each based on studies conducted by the same scientists from the University of Manchester in the United Kingdom — look at the evidence indicating that treating hearing loss and eyesight problems can slow down the development of cognitive decline. One of the papers, published in the journal PLOS One, shows that people who have had surgery for cataract — which is condition that can lead to vision loss in the absence of a surgical intervention — have a slower cognitive decline rate. (medicalnewstoday.com 12.10.2018).)

- Alkoholafvænning: Pupiller kan måske sladre om risiko for tilbagefald. Pupillerne er et vindue til de dele af hjernen, der styrer lyst og motivation. Kokain, MDMA og andre opkvikkende stoffer gør pupillerne store som tekopper. (- Synet af alkohol kan få pupillerne til at udvide sig, hvis man tidligere har haft et alkoholmisbrug og har svært ved at holde sig fra sprutten. Hvad!? Ja, du læste rigtigt.)

(Anm: Alkoholafvænning: Pupiller kan måske sladre om risiko for tilbagefald. Pupillerne er et vindue til de dele af hjernen, der styrer lyst og motivation. Kokain, MDMA og andre opkvikkende stoffer gør pupillerne store som tekopper. Skarpt lys i øjnene får pupillerne til at skrumpe. Synet af alkohol kan få pupillerne til at udvide sig, hvis man tidligere har haft et alkoholmisbrug og har svært ved at holde sig fra sprutten. Hvad!? Ja, du læste rigtigt. Jo større pupiller, des højere risiko I et pilotforsøg med 21 personer, der var i behandling for alkoholafhængighed, har forskere fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet for første gang nogensinde fundet en forunderlig sammenhæng: Jo større pupillerne blev hos forsøgspersonerne, når de så på billeder af alkohol, desto højere var risikoen for, at de fik et tilbagefald inden for fire måneder. De 21 forsøgspersoner kiggede på skift på billeder af alkohol og billeder af noget, der ikke betød noget særligt for dem. Samtidig blev størrelsen af deres pupiller målt med et særligt eyetracking-apparat. Inden for bare 200-250 millisekunder voksede pupillerne hos nogle af forsøgspersonerne, når de så et billede af alkohol. Hos andre forsøgspersoner ændrede pupillernes størrelse sig ikke, når de kiggede på billeder af alkohol. »Efter fire måneder ringede jeg dem op og spurgte, om de havde haft tilbagefald,« siger studiets førsteforfatter Timo Kvamme, der har lavet forsøget i samarbejde med blandt andre forskere fra Cambridge University i England, til Videnskab.dk. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol?  (videnskab.dk 4.1.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

– Øk skriftstørrelsen på mobilen. Visste du at det er mulig å glo på skjermen til «krampa tar deg»? Stirring på mobil kan faktisk sette synet i vranglås. (– Optikeren sier at ved å ta flere skjermpauser i løpet av dagen, der man løfter blikket og ser objekter på avstand helt til de kommer i fokus, er god forebygging.)

(Anm: – Øk skriftstørrelsen på mobilen. Visste du at det er mulig å glo på skjermen til «krampa tar deg»? Stirring på mobil kan faktisk sette synet i vranglås. – Øynene er ikke bygget til å holde fokus på en gitt avstand over tid, sier optiker Simon Dørheim i Krogh Optikk i Tønsberg. På samme måte som man kan få kramper i musklene ved trening, kan også synet få en form for krampe. – En klassisk plage når man forlater skjermen etter mange timer, enten det er mobil eller pc-skjerm, er at det man ser på avstand blir uklart, sier Dørheim. (…)  Optikeren sier at ved å ta flere skjermpauser i løpet av dagen, der man løfter blikket og ser objekter på avstand helt til de kommer i fokus, er god forebygging. (nrk.no 23.11.2018).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Link funnet mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Link found between chronic inflammation and risk for Alzheimer's disease. Summary: While it is widely shown that possessing the ApoE4 gene is the major genetic risk factor of Alzheimer's disease (AD), not all ApoE4 carriers develop AD. For the first time, researchers have shown that ApoE4 linked with chronic inflammation dramatically increases the risk for AD. (sciencedaily.com 19.10.2018).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Levealder i Norden: Størst forskjell mellom islandske kvinner og finske menn. (- Mer angst hos norske kvinner Ifølge artikkelen har norske kvinner 36 prosent høyere sykdomsbyrde knyttet til angstlidelser enn resten av den nordiske befolkningen.)

(Anm: Levealder i Norden: Størst forskjell mellom islandske kvinner og finske menn. Islandske kvinner kommer best ut i ny, nordisk studie. (- Mer angst hos norske kvinner Ifølge artikkelen har norske kvinner 36 prosent høyere sykdomsbyrde knyttet til angstlidelser enn resten av den nordiske befolkningen.) (– Dette er et av resultatene vi foreløpig er litt usikre på. (aftenposten.no 22.11.2019).)

- Flere yngre kvinner får hjerneslag.

(Anm: Flere yngre kvinner får hjerneslag. Færre får hjerneinfarkt enn før, med unntak av yngre kvinner. Flere kvinner under 50 år får nå hjerneslag, og forskerne er ikke sikre på hvorfor. (…) – Blant yngre kvinner under 50 år er forekomsten litt økende, sier Mathiesen til forskning.no. Hun er ekspert på hjerneslag og hjernens blodforsyning ved Universitetet i Tromsø. – Hva kommer dette av? – Det vet vi ikke. sier hun. (...) Risikofaktorer som øker Den generelle nedgangen i forekomsten av hjerneslag, henger sammen med at mange risikofaktorer går i riktig retning i befolkningen. Blodtrykket går nedover, flere har nedgang i kolesterolverdier og det er færre som røyker. Men samtidig er det to andre risikofaktorer som øker. – Det er flere som får diabetes type 2 og som er overvektige nå enn før, og dette er forhold som også gir økt risiko for hjerneslag, sier Mathiesen.(forskning.no 12.2.2017).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Dramatisk økning i hjerneslag blant unge - forskerne vet ikke hvorfor. (- Blant kvinner under 50 år er forekomsten av hjerneslag nemlig litt økende, skrev Forskning.no i 2017.)

(Anm: Dramatisk økning i hjerneslag blant unge - forskerne vet ikke hvorfor. HJERNESLAG: På verdensbasis ser vi en kraftig økning av antall hjerneslag blant unge mennesker. I Norge har antall hjerneslag generelt i befolkningen gått ned, men blant unge kvinner, går antallet opp. Rundt 40 personer får hjerneslag hver dag i Norge, og hovedsakelig er det mennesker over 70 år som rammes. Nå viser tall fra den britiske organisasjonen Stroke Association imidlertid en sterk økning i hjerneslag blant unge mennesker. Hjerneslag oppstår enten på grunn av blodpropp (rundt 85 prosent av tilfellene) eller blødning i hjernen (rundt 15 prosent av tilfellene). Gjennomsnittsalderen for hjerneslagpasienter har falt jevnt over de siste årene, og hvis dette fortsetter vil risikoen for å få hjerneslag før fylte 45 år, øke med 59 prosent innen 2035. Det skriver Sky News. Juliet Bouverie, administrerende direktør i Stroke Association, sier at trenden er klar: Folk får hjerneslag i yngre alder enn før. - For mennesker på 45 år og eldre, har vi sett en dramatisk økning i førstegangsslag. Vår viktigste melding er at unge mennesker bør være klar over at hjerneslag ikke bare er noe som rammer eldre. Det kan ramme mennesker i alle aldre, sier Bouverie til Sky News. (…) Tall fra studien «Norwegian Stroke in the Young Study – NOR-SYS» vil bli publisert i 2019. Først da vil vi kunne se om det også i Norge er slik at stadig flere unge får hjerneslag. Flere unge kvinner får hjerneslag Men det vi imidlertid allerede vet, er at det er én gruppe som skiller seg ut fra nedgangstrenden i Norge: Unge kvinner. Blant kvinner under 50 år er forekomsten av hjerneslag nemlig litt økende, skrev Forskning.no i 2017. Overlege Ulrike Waje-Andreassen er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og har lenge forsket på hjerneslag hos personer under 60 år. Hun kan ikke si noe sikkert om hvorfor forekomsten av hjerneslag blant kvinner under 50 år er økende. - Vi vet at høyt blodtrykk er en hovedrisikofaktor for hjerneslag og annen hjerte-kar sykdom. Vektøkning er blitt en utfordring i den vestlige verden, og økt vekt medfører ofte tidligere etablering av risikofaktorer som høyt blodtrykk og diabetes. Hvorvidt det imidlertid spiller en rolle for unge kvinner er jeg usikker på. Tidligere var p-pillepreparater ofte ansvarlig for økt blodlevring, men dagens medikamenter har mindre trombogene egenskaper (prosesser som fører til at blodet stivner eller levrer seg, journ.anm). Dessuten er antall røykere gått ned i mange land, sier Waje-Andreassen til Nettavisen. (nettavisen.no 1.12.2018).)

(Anm: Risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og diabetes i Norge. Bakgrunn. Hyppighet og dødelighet av hjerteinfarkt har vist nedgang, men diabetes har økt. (…) Fortolkning. Store andeler av befolkningen har forhøyede risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og type 2-diabetes. Det er ikke opplagt at nedgangen i hjertesykdom vil fortsette. Med sikte på målrettet folkehelsearbeid er det viktig å etablere et system for overvåking av risikofaktorene. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 2537-41 Publisert: 4. oktober 2007.)

- Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind?

(Anm: Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind? De som røyker har opptil fire ganger økt risiko for redusert skarpsyn på grunn av såkalt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), viser flere studier. Det forteller Helle Kristine Falkenberg, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Universitetet i Sørøst-Norge. Skarpsynet er det vi bruker for å se detaljer. Se for deg at du vil lese på mobilen din. Selv om du kan se til siden, er bokstavene foran deg bare grøt - eller du kan ikke se dem i det hele tatt. - Aldersrelatert makuladegenerasjon kan gjøre at du mister hele sentralsynet, inkludert fargesyn og evne til å se detaljer som å lese og se ansikt, sier Falkenberg. (nrk.no 20.10.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Ny behandling i Norge stopper øyelidelsen AMD. (- Inntil nå har vi ikke hatt behandling for tørr AMD. Man har testet om diverse kosttilskudd kunne bremse utviklingen av AMD, og har funnet at en kombinasjon av vitamin C, E-vitamin, kopper, sink og stoffene lutein og zeaxanthin hadde en viss forebyggende effekt.) (- Hun har derimot stor tro på Valeda, som de har begynt å behandle sine AMD-pasienter med, visstnok som de første i Skandinavia.)

(Anm: Ny behandling i Norge stopper øyelidelsen AMD. Forskere har endelig funnet en måte å behandle den utbredte øyesykdommen AMD på. Hva er AMD? Aldersrelatert makuladegenerasjon, forkortet til AMD (tidligere kalt forkalkninger), er en øyesykdom som rammer sansecellene, fotoreseptorene, bak i øyet på netthinnen. - AMD går ut over skarpsynet. Man merker dårligere detaljsyn. Etter hvert kan man få problemer med mørkesyn, lesing, bilkjøring, og med å gjenkjenne ansikter. Det finnes to typer AMD: tørr og våt. Våt AMD gir raskt dårlig syn, og det haster med å komme til øyelege, mens den vanligste tørre AMD utvikler seg gradvis over flere år. Våt AMD har vi hatt god behandling for i snart 15 år. Tørr AMD som også skader synet, har vi ikke kunnet behandle, sier Aass Utheim. (…) - Inntil nå har vi ikke hatt behandling for tørr AMD. Man har testet om diverse kosttilskudd kunne bremse utviklingen av AMD, og har funnet at en kombinasjon av vitamin C, E-vitamin, kopper, sink og stoffene lutein og zeaxanthin hadde en viss forebyggende effekt. Omega 3 fant man ingen forebyggende effekt av på AMD, selv om omega 3 er bra for å forhindre hjerte-karsykdom, forteller Aass Utheim. Hun har derimot stor tro på Valeda, som de har begynt å behandle sine AMD-pasienter med, visstnok som de første i Skandinavia. (dagbladet.no 10.2.2020).)

(Anm: Valeda lysterapi (biomodulering). (aftenposten.no 11.2.2020).)

- Tannemaljeprotein oppdaget i øynene hos mennesker med tørr AMD.

(Anm: Tooth-enamel protein discovered in the eyes of people with dry AMD.  A protein that normally deposits mineralized calcium in tooth enamel may also be responsible for calcium deposits in the back of the eye in people with dry age-related macular degeneration (AMD), according to a study from researchers at the National Eye Institute (NEI). This protein, amelotin, may turn out to be a therapeutic target for the blinding disease. The findings were published in the journal Translational Research. NEI is part of the National Institutes of Health. (medicalnewstoday.com 13.3.2020).)

- Norsk øyeskanner kan redde millioner av diabetes-pasienter fra blindhet. (- En av tre 500 millioner diabetessyke risikerer å bli blind.) (- Global helsestatistikk viser at det er 500 millioner mennesker i verden som er rammet av diabetes - en av tre av disse utvikler øyesykdommen diabetisk retinopati - som hvis den forblir ubehandlet gir stor risiko for blindhet.)

(Anm: Norsk øyeskanner kan redde millioner av diabetes-pasienter fra blindhet. En av tre 500 millioner diabetessyke risikerer å bli blind. Den norske gründerbedriften Oivi har på trappene en rimelig løsning som kan redde millioner fra et liv i mørke. FORSKNINGSPARKEN/CUTTING EDGE (Nettavisen Økonomi): Under Cutting Edge-festivalen denne uken ble det presentert mange spennende nyvinninger i krysningsfeltet mellom medisinsk forskning og algoritmebasert teknologi. En av disse er øyeskanneren som ble presentert av Oivi, et norsk gründerselskap med internasjonal profil og et datterselskap i India. Aarti Kapoor, selskapets kommersielle strateg, forklarer teknologien og planene for Nettavisen Økonomi. - Skanneren er på prototype-stadiet og det foreligger allerede intensjonsavtaler med to av de største helseforetakene i India. Vi starter opp med testing på pasienter nå mot slutten av året, forteller Kapoor. (…) Prognosen for blindhet er betydelig bedret på grunn av laserbehandling, som kan hindre eller forsinke en forverring av synet, men det er i følge Store Norske Leksikon «viktig at diabetikere kontrolleres regelmessig hos øyelege slik at behandlingen kan foregå til riktig tid». (nettavisen.no 26.10.2019).)

- Trafikkrelaterte luftforurensninger øker risikoen for aldersrelatert makuladegenerasjon.

(Anm: Traffic-related air pollutants increase the risk for age-related macular degeneration. Abstract The aim of this study was to investigate whether ambient nitrogen dioxide (NO2) and carbon monoxide (CO) increase the risk for age-related macular degeneration (AMD). This is a longitudinal population-based study using the data on Taiwan National Health Insurance Program between year 2000 and 2010. From the nationwide dataset, we enrolled subjects aged 50 or older and the annually total NO2 and CO exposure was calculated from 1998 to 2010 for each subject. The Cox proportional hazard regression was used to estimate the HRs with adjustment for other variables. A total of 39,819 AMD-free residents were enrolled, and 1442 participants developed AMD during the 11 -year follow-up. Compared with the lowest exposure quartile, the highest quartile of each air pollutant was associated with an increased risk for AMD. The adjusted HR was 1.91 (95% CI 1.64 to 2.23, p<0.001) for the highest NO2 quartile, and was 1.84 (95% CI 1.5 to 2.15, p<0.001) for the highest CO quartile. In this study, chronic exposure to the highest quartile of ambient NO2 or CO significantly increases the risk for AMD. Journal of Investigative Medicine Published Online First: 19 August 2019.)

- Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. (- Forekomst Av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn ti år, er det ca. 70 prosent som har retinopati. Ved mer enn 30 års varighet vil 90 til 95 prosent ha retinopati, og av disse har ca. 30 prosent den mest alvorlige formen, proliferativ retinopati. Hos eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når diabetes diagnostiseres, og etter 20 år vil 50 til 80 prosent ha retinopati.)

(Anm: Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes. Risikoen for å få retinopati øker med sykdommens varighet. Forekomst Av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn ti år, er det ca. 70 prosent som har retinopati. Ved mer enn 30 års varighet vil 90 til 95 prosent ha retinopati, og av disse har ca. 30 prosent den mest alvorlige formen, proliferativ retinopati. Hos eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når diabetes diagnostiseres, og etter 20 år vil 50 til 80 prosent ha retinopati. For begge typer diabetes gjelder at jo dårligere regulert pasientens diabetes er, jo større er risikoen både for at retinopati skal oppstå og for at eventuell eksisterende retinopati skal forverres. Kilde: Store norske leksikon.)

- Makuladegenerasjon. Når mange eldre sliter med å kjenne igjen ansikter og trenger hjelpemidler for å lese selv stor og tydelig skrift, er ofte årsaken en aldringsprosess i øyet. (- Makuladegenerasjon rammer som regel kun personer over 50 år, og blir derfor et stadig mer utbredt fenomen i samfunnet jo eldre befolkningen blir.)

(Anm: Makuladegenerasjon. Når mange eldre sliter med å kjenne igjen ansikter og trenger hjelpemidler for å lese selv stor og tydelig skrift, er ofte årsaken en aldringsprosess i øyet. Når mange eldre sliter med å kjenne igjen ansikter og trenger hjelpemidler for å lese selv stor og tydelig skrift, er årsaken ofte en forfallsprosess i øyets skarpsynsområde (makula), kjent som makuladegenerasjon. Makuladegenerasjon rammer som regel kun personer over 50 år, og blir derfor et stadig mer utbredt fenomen i samfunnet jo eldre befolkningen blir. LES OGSÅNetthinneløsning (lommelegen.no 15.4.2019).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Kjøpte private øyeoperasjoner som er seks ganger dyrere enn på offentlige sykehus. Staten har de siste årene kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.

(Anm: Kjøpte private øyeoperasjoner som er seks ganger dyrere enn på offentlige sykehus. Staten har de siste årene kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.  KRONISK: Over hele landet behandles tusenvis av pasienter mot den alvorlige øyesykdommen våt AMD. Det er en behandling som må fortsette livet ut. (aftenposten.no 28.8.2018).)

- Aleris økte profitten ved å splitte medisindoser. Aleris har økt sin egen profitt kraftig ved å splitte svært kostbar medisin i flere doser.

(Anm: Aleris økte profitten ved å splitte medisindoser. Aleris har økt sin egen profitt kraftig ved å splitte svært kostbar medisin i flere doser. Det har vært ukjent for oppdragsgiver Helse Sør-Øst, selv om praksisen er vanlig også på offentlige sykehus. KOSTBAR: Medisinen som sprøytes inn i øynene på pasienter med sykdommen våt AMD kan være svært kostbar. Derfor har det også vært lønnsomt å splitte den i flere doser. Siden 2010 har landets største regionale helseforetak kjøpt øyeinjeksjoner for 200 millioner kroner fra det private sykehuset Aleris. Bergens Tidende har dokumentert at Aleris de siste fire årene har fått 21.900 kroner pr. injeksjon for å behandle kroniske pasienter med den alvorlige øyesykdommen våt AMD. (aftenposten.no 29.8.2018).)

- Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. Hvorfor virker ikke lykkepillen på alle? Disse to bildene kan bidra til å løse gåten. (…) De rekrutterte et knippe unge, friske kvinner til en forsøksgruppe, ga dem en pille hver. Så satte de seg fore å undersøke: Hva skjer med øyets gang og blikkontakten når man tar antidepressiva? (…) For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. (aftenposten 21.11.2014).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Kunstig intelligens brukt til å vise link mellom personlighet og øyebevegelser.

(Anm: Artificial intelligence used to demonstrate link between personality and eye movements. It's often been said that the eyes are the window to the soul, revealing what we think and how we feel. Now, new research reveals that your eyes may also be an indicator of your personality type, simply by the way they move. Developed by the University of South Australia in partnership with the University of Stuttgart, Flinders University and the Max Planck Institute for Informatics in Germany, the research uses state-of-the-art machine-learning algorithms to demonstrate a link between personality and eye movements. (news-medical.net 27.7.2018).)

- Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking

Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:29-32 (6.1.2005)
Bakgrunn. Regnbogehinna er eit dynamisk organ som vert regulert av aktiviteten i det autonome nervesystemet, noko ein lenge har utnytta innan medisinen. Aktiviteten til regnbogehinna reflekterer fysiologiske reaksjonar på ulike sensoriske stimuli, som til dømes smerte. Ein finn stadig meir avanserte verktøy for å vurdere pupillen, og vi ønskjer å presentere nokre av desse. (...)

Den glatte muskulaturen i regnbogehinna endrar storleiken på pupillen, gjennom aktivering av anten m. constrictor pupillae eller m. dilatator pupillae. Det er likevekta mellom aktiviteten i desse to musklane som til ei kvar tid avgjer storleiken på pupillen. (...)

Det autonome nervesystemet kan bli påverka av fleire ulike sjukdomstilstandar, mellom anna multippel sklerose, Alzheimers sjukdom og diabetes mellitus (6, 15 - 17). de Seze fann ein avvikande pupillreaksjon hos 60 % av pasienter med multippel sklerose (n = 45) i høve til hos friske kontrollpersonar (n = 30), mellom anna redusert konstriksjonsamplitude og forlenga latenstid for lysrefleksen.

Innhaldet av nevrotransmitteren acetylkolin i hjernen er redusert hos pasientar med Alzheimers sjukdom. Fotiou gjennomførte ein pilotstudie med fem friske frivillige, fem pasientar med Alzheimers sjukdom som var medisinerte med ein antikolinesterase og fem pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje var medisinerte. Han fann at latenstida til maksimal miose var redusert både hos pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje fekk behandling (0,53 s) og hos pasientar med denne sjukdomen som fekk behandling (0,62 s) i høve til hos friske (0,81 s) (16). (...)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: (Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun respons driver synstap ved glaukom.

(Anm: Autoimmune response drives vision loss in glaucoma. A research team from Massachusetts Eye and Ear and the Massachusetts Institute of Technology has shown that immune cells in the eye that developed in response to early exposure to bacteria are a key contributor to progressive vis8/9/2018ion loss from glaucoma, the second leading cause of irreversible blindness in the world. The findings, published online in Nature Communications, suggest that high pressure in the eye leads to vision loss by setting into motion an autoimmune response that attacks the neurons in the eye—similar to immune responses triggered by bacterial infections. The discovery of these immune cells also reveals a promising new target for future therapies to be developed for the blinding condition. (medicalxpress.com 10.8.2018).)

(Anm: Commensal microflora-induced T cell responses mediate progressive neurodegeneration in glaucoma. Nat Commun. 2018 Aug 10;9(1):3209.)

(Anm: Magnetic eye implants could save the eyesight of glaucoma patients. They're safer and more reliable than past technology. (engadget.com 12.11.2018).)

- Folkesykdommen tørre øyne. Tørre øyne kan medføre svært ulike tegn og symptomer. (- UNDERDIAGNOSTISERT: Talgkjertelsvikt regnes som en av de mest underdiagnostiserte tilstander i øyefaget, mener professor og øyelege Tor Paske Utheim.) Dette bør du være obs på! Tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, er en multifaktoriell sykdom som affiserer tårene og øyets overflate, ifølge Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS). (– Forekomsten er mellom 5 og 35 prosent globalt.)

(Anm: Folkesykdommen tørre øyne. Tørre øyne kan medføre svært ulike tegn og symptomer. Dette bør du være obs på! Tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, er en multifaktoriell sykdom som affiserer tårene og øyets overflate, ifølge Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS). – Tilstanden gir ubehag, synsforstyrrelser og en ustabil tårefilm og kan potensielt skade øyets overflate. Tilstanden ledsages av at tårefilmen blir for saltholdig og gir betennelse på øyets overflate, forklarer Sten Ræder, øyelege, forsker og daglig leder av Tørreøyneklinikken, Norges eneste spesialklinikk for tørre øyne. Tørre øyne er svært utbredt, og er en av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker optiker eller øyelege. – Forekomsten er mellom 5 og 35 prosent globalt. Tallene varierer mye da studier har brukt ulike kriterier for å definere tørre øyne, og det vil også variere avhengig av alder og kjønn, opplyser Ann Elisabeth Ystenæs. Hun er optiker og førstelektor ved fakultet for helsevitenskap, Institutt for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og underviser i temaet. LES OGSÅ: Derfor får du sprengt blodkar på øyet (lommelegen.no 14.6.2016).)

- REM-søvn er kritisk for unges hjerneutvikling; legemidler interferer (forstyrrer). (- Resultatene som er publisert i Science Advances øker forståelsen av barns søvnbehov og stiller spørsmålstegn ved den økende bruken av REM-forstyrrende (avbrytende) legemidler som stimulerende midler og antidepressiva.) (- "Nesten alle disse substansene kan potensielt undertrykke søvn, spesielt REM søvn. REM-søvn er svært ømtålig (skrøpelig) – som svært enkelt kan bli hemmet av legemidler," sier han.)

- REM-søvn er kritisk for unges hjerneutvikling; legemidler interferer (forstyrrer). (REM sleep critical for young brain development; medication interferes.) REM-søvn lukker inne («lagrer») ferdigheter (evner) og erfaringer. Raske øyebevegelser eller REM-søvn konverterer aktivt våkne opplevelser til varige minner og evner i unge hjerner rapporterer en ny studie fra Washington State University Spokane. (- Resultatene som er publisert i Science Advances øker forståelsen av barns søvnbehov og stiller spørsmålstegn ved den økende bruken av REM-forstyrrende (avbrytende) legemidler som stimulerende midler og antidepressiva.) (- Faktum er at vi har svært få prekliniske forskningsdata som kan informere oss om hva disse legemidlene gjør med hjerner som er under utvikling på hverken kort eller lang sikt," sier han. "Nesten alle disse substansene kan potensielt undertrykke søvn, spesielt REM søvn. REM-søvn er svært ømtålig (skrøpelig) – som svært enkelt kan bli hemmet av legemidler, "ser han.) (- Forskerne viste at endringene er låst inne av ERK, et enzym som bare aktiveres under REM søvn.) (- REM og synsutvikling. På 1960-tallet sier Frank at kirurger bemerket at forsinket fjerning av medfødt katarakt hos barn resulterte i alvorlige problemer som dobbeltsyn og manglende evne til å justere øynene. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Om få år er hver anden nærsynet: Ny forskning afslører hvorfor.

(Anm: Om få år er hver anden nærsynet: Ny forskning afslører hvorfor. I 2050 vil 50 pct. af verdens befolkning være nærsynet. En dansk ph.d.-afhandling afliver myten om, hvordan sygdommen opstår. Leg udenfor kan ifølge en ph.d.-afhandling være med til at hæmme udviklingen af nærsynethed. (jyllands-posten.dk 16.3.2018).)

- Ögoninflammation. En ögoninflammation, eller konjunktivit som det också kallas, är en sjukdom i ögats bindehinna.

(Anm: Ögoninflammation. En ögoninflammation, eller konjunktivit som det också kallas, är en sjukdom i ögats bindehinna. Bindehinnan kallas den genomskinliga slemhinna som täcker ögats yta och insidan av ögonlocken. Symtom på ögoninflammation Vid ögoninflammation blir ögonen röda. Denna rodnad är oftast mest påtaglig längs ögats kanter. Ögonlocken kan även svullna upp så att det påverkar synen. Ett inflammerat öga utsöndrar ofta stora mängder vätska, som antingen kan vara helt klar, mera varig eller slemmig. Bindehinnan kan också svullna upp, vilket kan ge besvär i form av en ”skavande” känsla, som om man fått skräp i ögat. Det kan vara smärtsamt eller klia mycket. (netdoktor.se 12.3.2018).)

- Slik oppdager du aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). (- "Jeg satt og leste en bok etter lunsj og skjønte plutselig at det var noe i venstre øye. Jeg prøvde å blinke og gni det bort. Jeg trodde en natts søvn ville hjelpe. Men om morgenen var det fremdeles der.») (- "Makuladegenerasjon forårsaker skade på den delen av retina som er ansvarlig for sentralvisjon. Det påvirker ett øye først, slik at du ofte ikke merker det med mindre du lukker ett øye om gangen; Du kan være nesten blind på ett øye og ikke være klar over det. (- " Du har to øyne - sørg for at du sammenligner dem. Ett er ofte sterkere enn den andre, men hvis ting endres, få hjelp.")

(Anm: How to spot age-related macular degeneration. Every day in the UK, nearly 200 people develop a condition that can lead to visual impairment or even blindness. How do you identify the symptoms and what’s the treatment? Fifteen years ago, Lorna lakeney thought she had a lump of mucus in her eye. “I was sitting reading a book after lunch and suddenly realised there was something in my left eye. I tried to blink and rub it away. I thought a night’s sleep would help. But in the morning, it was still there. I didn’t do anything about it for two weeks, which was stupid of me, especially as my daughter is an optometrist.” Lorna’s daughter sent her mum straight to an ophthalmologist. “But it was too late. I was diagnosed with wet age-related macular degeneration (AMD); there was no treatment in those days and I was told there was an 82% chance that my other eye would go, too.” Lorna’s daughter, Dr Sue Blakeney, is a clinical adviser at the College of Optometrists. She says that what happened to her mum is not uncommon. “Macular degeneration causes damage to the part of the retina responsible for central vision. It affects one eye first, so you often don’t notice it unless you close one eye at a time; you can be almost blind in one eye and not be aware of it.” Lorna is even more pithy: “You have two eyes – make sure you compare them. One is often stronger than the other, but if things change, get help.” (theguardian.com 16.7.2018).)

- Håp om nye behandlinger mot macula degenerasjon holder motet oppe hos pasienter.

(Anm: Hope for new macular degeneration treatments buoys patients. Sometimes it starts with wavy vision. Objects appear distorted. Familiar faces go blurry. (…) The prevalence of the condition is rising as the population ages. The number of early-stage cases for those 50 and older is projected to nearly double to 17.8 million in the United States by 2050, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (…) But scientists in Massachusetts and around the world are experimenting with dozens of drug candidates, including about 20 in clinical trials, that work to preserve vision and, ideally, restore sight. They include not only well-established drugs, such as repurposed statins, but also new approaches such as gene therapies, stem cell treatments, and medicines tailored to the genetic makeup of patients. “We’re close to seeing some important findings,” said Dr. Joan Miller, chief of the ophthalmology department at Massachusetts Eye and Ear Infirmary in Boston. (bostonglobe.com 10.9.2018).)

(Anm: Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. Sykdommen omtales ofte som svekkelse av skarpsynet. AMD er også omtalt som forkalkning på øyet – men dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med forkalkninger å gjøre. (…) Mennesker med AMD blir gjerne fortalt at de ikke kommer til å bli blinde, men i virkeligheten opplever de synstapet så graverende og konsekvensene i dagliglivet så omfattende, at de blir praktisk blinde. (blindeforbundet.no).)

- Forskning finner økende trend i forekomsten av merkelcellekarsinom. Merkelcellekarsinom er en sjelden type hudkreft, noe som bare påvirker noen få tusen mennesker hvert år, sammenlignet med titusener med melanom.

(Anm: Research finds rising trend in incidence of merkel cell carcinoma. Merkel cell carcinoma is a rare type of skin cancer, affecting only a few thousand people each year, compared to tens of thousands with melanoma. But while it may not be as common as other skin cancers, MCC is highly aggressive and often deadly -; and it's also becoming more common, according to new research published in the Journal of the American Academy of Dermatology and presented at the American Academy of Dermatology 2018 Annual Meeting in San Diego. "MCC is rare, but our research shows that it's becoming less rare," says board-certified dermatologist Paul Nghiem, MD, PhD, FAAD, head of the division of dermatology and George F. Odland Endowed Chair in Dermatology at the University of Washington in Seattle. "Compared to melanoma, MCC is much more likely to be fatal, so it's important for people to be aware of it." (news-medical.net 28.2.2018).)

(Anm: Merkelcellekarsinom (øye) (meddev.uio.no.no 22.8.2016).)

- Diabetespasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22(5):e586-e594.)

- Uventet funn kan mulig forhindre invalidiserende diabetisk øyesykdom.

(Anm: Unexpected Finding May Deter Disabling Diabetic Eye Disease. EAST LANSING, Mich. -- Diabetic retinopathy is considered one of the most disabling complications of diabetes and the leading cause of new cases of vision loss among adults. A new Michigan State University study is the first to find that a particular type of lipid, or fat, thought to only exist in the skin, now lives in your eye and might play a major role in deterring the eye disease."Our study presents an unexpected finding that the connections between cells in the retinal blood vessels contain unusual, long-chain lipids that may keep vessels from leaking, possibly preventing diabetic retinopathy from occurring," said Julia Busik, lead author of the study and a physiology professor. The research is published in the journal Diabetes. Blood vessels in the retina are closely connected by structures called tight junctions, which are part of the blood-retinal barrier, a virtually impenetrable wall. (…) "Incorporating more of the long-chain lipids into the eye could potentially be a new treatment down the road and involve injections or even eye drops," she said. (sciencedaily.com 6.4.2018).)

- Trening kan beskytte mot glaukom. Ny forskning tyder på at trening - særlig moderat til sterk intensitet, for eksempel rask gange eller jogging - kan bidra til å redusere risikoen for glaukom, en ledende årsak til blindhet.

(Anm: Exercise may protect you from glaucoma. New research suggests that exercise — particularly moderate- to vigorous-intensity, such as brisk walking or jogging — may help to lower the risk of glaucoma, a leading cause of blindness. The team — from the University of California, Los Angeles — behind the new study presented their new findings at the annual meeting of the American Academy of Ophthalmology, held in New Orleans, LA. Using nationwide survey data collected in the United States, the researchers found that compared with the least active, the most physically active people appeared to have a 73 percent lower risk of developing glaucoma. (…) The most common form, open-angle glaucoma, increases pressure inside the eye. There is no cure for glaucoma, but if it is caught early, there are treatments. These include prescription eye drops that can slow its progression and preserve vision. (medicalnewstoday.com 15.11.2017).)

(Anm: A Visual Guide to Glaucoma (webmd.com 20.10.2017).)

(Anm: Asthma and allergic rhinitis linked to increased risk of cataracts (news-medical.net 4.1.2018).)

- Mennesker som engasjerer seg i fysisk aktivitet har lavere risiko for å utvikle glaukom. (- En risikoreduksjon på 73 prosent for å utvikle sykdommen blant de mest fysisk aktive deltakere, sammenlignet med de som var minst aktive.)

(Anm: People who engage in physical activity have lower risk of developing glaucoma. People who engage in moderate to vigorous physical activity may be able to significantly lower their risk of glaucoma, according to research presented today at AAO 2017, the 121st Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology. Researchers from the University of California, Los Angeles reported a 73 percent decline in the risk of developing the disease among the most physically active study participants, compared with those who were the least active. (news-medical.net 14.11.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: 'Lazy eye' could be treated with wearable augmented-reality technology. When signals between the brain and one eye go awry, input from the other eye can become predominant, a condition called amblyopia or "lazy eye." Amblyopia is common and it is typically treated by forcing the less dominant eye to adapt, either through lab-based training or wearing an eyepatch. But new research suggests that people may be able to use wearable augmented-reality technology to reduce this visual discrepancy as they go about everyday activities. The findings are published in Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science. (news-medical.net 5.12.2017).)

- Forskriver din lege feil behandling for bindehinnekatarr?

(Anm: Forskriver din lege feil behandling for bindehinnekatarr? Is Your Doctor Prescribing the Wrong Treatment for Pink Eye? (…) The study is now online in Ophthalmology, the journal of the American Academy of Ophthalmology. This is the first study to assess antibiotic use for pink eye in a large, diverse segment of the United States. The findings are consistent with a nationwide trend of antibiotic misuse for common viral or mild bacterial conditions. It's a trend that increases costs to patients and the health care system and may promote antibiotic resistance. (firstwordpharma.com 19.6.2017).)

(Anm: SLIDESHOW Warning Signs of Macular Degeneration (webmd.com 16.12.2016).)

(Anm: How blind people's brains rewire to improve other senses (medicalnewstoday.com 23.3.2017).)

(Anm: Oral allergy syndrome: Foods, symptoms, and treatments (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

(Anm: Føflekkreft i øyet. Føflekkreft er den vanligste ondartede svulsten som oppstår i øyet. Plutselig tåkesyn, lysglimt og skygger i synsfeltet er vanlige symptomer. (lommelegen.no 21.2.2017).)

- Brillebloggen: Sola fører til grå stær. RILLEBLOGGEN: Det går nærmest en epidemi av grå stær over Afrika, og det er først og fremst sola som har skylden.

(Anm: Brillebloggen: Sola fører til grå stær. RILLEBLOGGEN: Det går nærmest en epidemi av grå stær over Afrika, og det er først og fremst sola som har skylden. Med solbriller på nesen kan mange tilfeller av den skumle øyesykdommen unngås. For tredje gang blogger Philip Reiler fra Grefsen om sine opplevelser i løpet av den ukeslange Eyecampen i Tanzania. Reiler er PR-sjef i optikerkjeden Specsavers, som har reist til Tanzania med briller som er donert fra Norge. Eyecamp er en del av optikerkjedens humanitære prosjekt «Gi syn til Tanzania». (…) Med over 1000 solbriller gitt av kunder, samt velvillige sponsorer som Polaroid, har vi muligheten til å sikre at en betydelig del av befolkningen kan beskytte seg mot grå stær. (nab.no 20.2.2018).)

(Anm: Grå stær. Grå stær er en tilstand der linsen i øyet blir uklar og synet blir dårlig. Det er en vanlig lidelse, og årlig gjøres det særdeles mange operasjoner for denne sykdommen. (…) Grå stær behandles med operasjon og det er ikke nødvendig å vente til stæren blir helt tett/moden før man gjør inngrepet. (lommelegen.no 19.4.2017).)

(Anm: Grønn stær (Glaukom). Grønn stær utvikler seg over tid på grunn av økt trykk i øyet. Sykdommen er vanligst hos mennesker over 60 år, og kan gi varige synsskader. Øysesykdommen grønn stær har den medisinske betegnelsen glaukom. Det finnes en langsom og en akutt form for grønn stær. Den akutte formen for grønn stær kommer brått og kan gjøre veldig vondt. Trykket inne i øyet stiger plutselig og mye. Akutt form krever øyeblikkelig innleggelse og behandling på sykehus. Den langsomme formen kommer snikende og uten at det gjør vondt. (lommelegen.no 3.3.2017).)

- Hundretusener kan ha rett på gratis databrille. Norges Optikerforbund tror mange ikke vet om den nye rettigheten.

(Anm: Hundretusener kan ha rett på gratis databrille. Norges Optikerforbund tror mange ikke vet om den nye rettigheten. Bruker du mye skjerm på jobb, har du rett til å sjekke om du trenger en databrille, betalt av arbeidsgiveren din. I fjor fikk nemlig en kassadame og 370.000 kollegaer i varehandelen denne rettigheten etter at en sak som førte til at Arbeidstilsynet endret sin veileder. Tidligere var det kun dem som sitter ved en såkalt data-arbeidsplass, altså et kontor hvor man primært sitter foran en dataskjerm, som hadde rett på databriller dekket av arbeidsgiver. Nå er det langt flere som har denne rettigheten, sier generalsekretær Hans Thorvald Haugo i Norges Optikerforbund. (nrk.no 29.1.2018).)

- Hvordan påvirker artritt øynene? Artritt er ofte tenkt på som betennelse i leddene. Men tilstanden kan forårsake problemer i andre, mer uventede områder, for eksempel øynene.

(Anm: How does arthritis affect the eyes? Arthritis is often thought of as inflammation of the joints. But the condition can cause problems in other, more unexpected areas, such as the eyes. Around 1 in 5 people over the age of 18 years are diagnosed with some form of arthritis. The disease can affect people of any age, race, or gender and have a serious impact on their quality of life. (medicalnewstoday.com 22.10.2017).)

- Alvorlige bivirkninger av kosmetikk kan gi varig skade på øyet. Det er viktig å melde fra dersom du reagerer på kosmetikk eller kroppspleieprodukter.

(Anm: Alvorlige bivirkninger av kosmetikk kan gi varig skade på øyet. Det er viktig å melde fra dersom du reagerer på kosmetikk eller kroppspleieprodukter. Vet du hva sminken din inneholder? Det finnes mange stoffer i kosmetikk som kan gi bivirkninger. Kristin Glistrup opplevde nylig en kraftig reaksjon på øyesminkefjerner. Det sved i øynene rett etter bruk, og den tredje dagenbegynte øynene å renne konstant på dagtid. Dagen etter våknet hun opp med knallrøde øyne og en stor blemme i øyet. (lommelegen.no 3.11.2017).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Første menneskelig test av robotisk øyekirurgi en suksess.

(Anm: First human test of robotic eye surgery a success. The trial, supported by the National Institute for Health Research Oxford Biomedical Research Centre, took place at Oxford's John Radcliffe Hospital. It involved 12 patients and is published this week in Nature Biomedical Engineering. Half were randomly allocated robot-assisted surgery and the other half to standard manual surgery to remove a membrane from the back of the eye. Using the robot, the surgeon was able to perform the procedure with equal or better efficacy than in the traditional manual approach. In the second phase of the trial, the team used the robot to insert a fine needle under the retina to dissolve blood in three patients who had age-related macular degeneration. All experienced an improvement in their vision as a result. Robert MacLaren, Professor of Ophthalmology at the University of Oxford, said: "This is a huge leap forward for delicate and technically difficult surgery, which in time should significantly improve the quality and safety of this kind of operation. The trial also showed that the robot has great potential for extending the boundaries of what we can currently achieve. "Our next step will be to use the robotic surgical device for precise and minimally traumatic delivery of a gene therapy to the retina, which will be another first-in-man achievement and is set to commence in early 2019." (medicalxpress.com 18.6.2018).)

- Allergisk øyesykdom.

(Anm: Allergic eye disease. Allergic eye diseases include conjunctivitis and occasionally keratitis in response to an allergen. The diseases affect 10%-20% of people globally12 and have a negative impact on quality of life and productivity.3456 Early diagnosis and appropriate treatment is essential to reduce the frequency of relapses, to avoid complications that are potentially sight threatening, and to enhance patient self care. This article provides guidance on recognising the different forms of allergic eye disease and on their management. Who gets allergic eye diseases? Children and adolescents are more commonly affected by atopic disease in general, which tends to diminish with age. People with asthma, eczema, and rhinitis often experience concurrent ocular allergy.7 Europe, North America, and Japan report higher prevalence than developing countries.1 How do they present? Itching is the hallmark of allergic eye disease, which is accompanied by redness and watering of the eyes (fig 1). Symptoms may occur in acute episodes which are generally recurrent or may be persistent in a chronic form. BMJ 2017;359:j4706 (Published 02 November 2017).)

- Vitamin B-3 forhindrer glaukom hos mus.

(Anm: Vitamin B-3 successfully prevents glaucoma in mice. (…) The research - led by Jackson Laboratory professor and Howard Hughes medical investigator Simon W.M. John - investigates the effect of vitamin B-3 on mice that had been genetically modified to be prone to developing glaucoma. The findings were published in the journal Science. (…) The condition reportedly affects more than 60 million people worldwide, with 3 million cases of glaucoma suspected in adults in the United States. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

(Anm: Ocular disorders: Vitamin B3 blocks glaucoma. Nat Rev Drug Discov. 2017 Mar 30;16(4):240.)

(Anm: Understanding Glaucoma: Epidemiology and Pathophysiology. (medpagetoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Ocular Health Resource Center (medpagetoday.com).)

(Anm: Marcus Gunn pupil: Causes, diagnosis, and treatment. With Marcus Gunn pupil, the pupils may not react as expected to light or in the same way as one another. Marcus Gunn pupil is a rare condition that affects the eyes, causing each to respond differently when a light is shone into them. This response indicates that there is dysfunction or disease in the optic nerve or retina. It is a type of relative afferent pupil defect (RAPD). After being exposed to a bright light, a normal pupil will constrict or become smaller. A Marcus Gunn pupil, on the other hand, continues to dilate, and a person's two pupils become different sizes. (medicalnewstoday.com 5.8.2017).)

- Forskere kan ha funnet en årsak til dysleksi. (- Dyslektikere kan for eksempel blande sammen bokstavene «b» og «d», som er speilvendte, heter det i studien som er publisert i Proceedings of the Royal Society B.)

(Anm: Forskere kan ha funnet en årsak til dysleksi. To franske forskere sier de kan ha funnet en fysiologisk årsak til dysleksi som muligens kan behandles. Forklaringen ligger i lysmottakende celler i øynene. Hos dyslektikere er de lysmottakende cellene i øynene plassert i matchende mønstre i begge øynene. Det kan gjøre hjernen forvirret ved at det oppstår doble bilder, eller speilbilder. (…) Mangelen på asymmetri kan være den biologiske og anatomiske forklaringen på lese- og staveproblemer. Dyslektikere kan for eksempel blande sammen bokstavene «b» og «d», som er speilvendte, heter det i studien som er publisert i Proceedings of the Royal Society B. (aftenposten.no 20.10.2017).)

- Tilskudd av antioxidant/sink kostnadsbesparende og effektivt ved degenerativ øyesykdom.

(Anm: Antioxidant/zinc supplement cost saving and effective for degenerative eye disease. A supplement that combines antioxidants with zinc and copper is a relatively inexpensive and effective means of halting the progression of a certain type of degenerative eye disease, concludes research published online in the British Journal of Ophthalmology. Given the costs and side effects of the current range of drugs used to treat the 'wet' form of age related macular degeneration (nAMD), the NHS should fund this treatment in people who already have the condition in one eye, say the researchers. In 'wet' AMD, abnormal blood vessels grow underneath the retina. These vessels can leak fluid and blood, which can damage the macula - the part of the retina responsible for central vision. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

(Anm: AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon) (…) Behandling Forebygging AMD kan ikke forebygges med noen kjent behandling, men man vet at røyking øker risikoen for å få AMD. En stor amerikansk undersøkelse har vist at en spesiell kombinasjon av svært store doser vitaminer kan nedsette risikoen med 25% for at fremskreden tørr AMD slår over i den våte formen. Øyelegen kan gi deg råd om du hører inn under denne gruppen. Den tørre formen kan ikke behandles medisinsk. Men ofte vil man ha glede av optiske hjelpemidler som forstørrelsesglass og briller med stor forstørrelse. Den våte formen kan behandles medisinsk, som beskrevet nedenfor. (felleskatalogen.no).)

- Dette stamcelleimplantatet kunne stoppe en utrolig vanlig årsak til blindhet. (- Forskere ved Universitetet i Sør-California utviklet stamcellemembraner i et sterilt laboratorium i en måned og satte deretter dem inn i øynene til fire personer med "tørr" makuladegenerasjon, den ledende årsaken til blindhet i utviklede land.)

(Anm: This stem-cell implant could halt an incredibly common cause of blindness. The dream of a stem-cell revolution hasn’t yet materialized—but a small study appears to have used the technology to ward off macular degeneration. An eye implant made of a thin sheet of human embryonic stem cells might be an effective treatment for a common form of vision loss. Researchers at the University of Southern California grew stem-cell membranes in a sterile lab for a month and then inserted them into the eyes of four people with “dry” macular degeneration, the leading cause of blindness in developed countries. An estimated 196 million people worldwide will have some form of macular degeneration by 2020. (technologyreview.com 4.4.2018).)

(Anm: Makuladegenerasjon er en øyesykdom som kan skade synet ditt, men forverringen skjer ofte svært langsomt. Det finnes flere typer. (…) Behandling for avansert tørr makuladegenerasjon. Tørr makuladegenerasjon er mye vanskeligere å behandle enn våt makuladegenerasjon. Er du hardt rammet kun på det ene øyet kan legens anbefaling være å ta vitamin- og mineraltilskudd i høye doser (vitamin C 500 mg, vitamin E 400 U, beta-karoten 15 mg, zinkoksyd 80 mg, og kobberoksyd 2 mg). (helsenorge.no 7.3.2017.)

(Anm: Skarpsynsvekkelse. Makuladegenerasjon er en tilstand som medfører varig skade i skarpsynområdet i øyet (makula). De første forandringene merkes ved at synet blir uklart, rette linjer får gjerne "en bulk" på seg og enkelte bokstaver faller ut når du forsøker å lese. Fargene synes ofte mindre klare enn vanlig. Det er synet i sentrum som svekkes (skarpsynet), mens synet i periferien blir bevart. Makuladegenerasjon er den hyppigste årsaken til blindhet eller alvorlig synssvekkelse i den vestlige verden. Dersom sykdommen får gå sin gang, mister man skarpsynet, men beholder noe sidesyn. I følge en britisk undersøkelse er forekomsten av makuladegenerasjon: - Ca. 10-20% av befolkningen mellom 65 og 74 år - Ca. 20-30% mellom 75 og 84 år - Over 45% av pasienter over 85 år - Utgjør 42% av alle årsaker til bindhet i aldersgruppen 65-74 år i Storbritannia, og nærmere 75% i aldergruppen over 85 år. (nhi.no 18.3.2017).)

- Her har sykepleiere begynt å gjøre jobben til legene.

(Anm: Her har sykepleiere begynt å gjøre jobben til legene. Øyeleger klarte ikke å ta unna rushet av pasienter som skulle øyeopereres. Løsningen ble at sykepleierne tok over jobben. (…) Medisin rett i øyet – Jeg er her for tredje gang, og har alltid følt meg trygg, sier Bjørn Mobeck, og tar plass i operasjonsstolen. Kontrollert setter sykepleier Katharina Otterstad Garnes spissen i øyet til pasienten, og sprøyter inn medisinen Avastin. (nrk.no 25.9.2019).)

(Anm: Avastin: drug regulator clears way for use for wet AMD. The NHS was now in a better position to treat thousands of patients with wet age-related macular degeneration “for a fraction of the cost,” Julie Wood, chief executive of NHS Clinical Commissioners, has said. BMJ 2019;366:l5701 (Published 24 September 2019).)

- Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon. (…) De fleste øyeavdelinger i Norge benytter medikamentet Avastin (bevacizumab) til behandling av øyesykdommene aldersrelatert makuladegnerasjon (AMD), netthinnesykdom i forbindelse med diabetes og enkelte former for blodpropp i netthinnen selv om medikamentet ikke er godkjent for behandling i øyet, og selv om det leveres i flaskestørrelse som ikke er tilpasset denne bruken.

(Anm: Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon. (…) De fleste øyeavdelinger i Norge benytter medikamentet Avastin (bevacizumab) til behandling av øyesykdommene aldersrelatert makuladegnerasjon (AMD), netthinnesykdom i forbindelse med diabetes og enkelte former for blodpropp i netthinnen selv om medikamentet ikke er godkjent for behandling i øyet, og selv om det leveres i flaskestørrelse som ikke er tilpasset denne bruken. (…) Ved St. Olavs hospital kom det 23. mai 2017 til bakterier i medikamentet som ble sprøytet inn i øyet slik at elleve pasienter fikk alvorlig infeksjon. Alle pasientene måtte opereres og fikk antibiotika. (…) Bruk av medikamenter til injeksjon i øyet fra én pakning/flaske til flere pasienter bør unngås. (helsetilsynet.no 4.9.2017).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Med øye for profitt. (- Kort fortalt: Våt AMD gjør deg blind. Uten behandling kan du miste synet på bare noen uker. Mange tusen nordmenn er rammet. Sykdommen dukker som regel opp hos folk over 50 år. Det er en folkesykdom de færreste vet om, og den vanligste årsaken til tap av syn i den vestlige verden.) (- Lucentis og Avastin var eid av samme selskap og hadde mange av de samme egenskapene.)

(Anm: Med øye for profitt. Over natten ble det mulig å berge synet til hundretusener av eldre verden over til en rimelig penge. Det ville ikke legemiddelindustrien ha noe av. Kort fortalt: Våt AMD gjør deg blind. Uten behandling kan du miste synet på bare noen uker. Mange tusen nordmenn er rammet. Sykdommen dukker som regel opp hos folk over 50 år. Det er en folkesykdom de færreste vet om, og den vanligste årsaken til tap av syn i den vestlige verden. Men Joveig Markhus var heldig. Hun fikk diagnosen i 2007. Hadde det skjedd et par år tidligere, ville det vært fint lite legene kunne gjort. Nå var behandlingen blitt revolusjonert av en ny medisin, nærmest over natten. Øyelegene kunne plutselig berge synet til hundretusener av pasienter verden over. (…) Men selskapet som hadde utviklet medisinen, så annerledes på saken. BT kan i dag dokumentere at den medisinske revolusjonen utløste en nådeløs kamp om milliarder som fortsatt pågår - også i Norge. (…) En mye rimeligere medisin Lucentis og Avastin var eid av samme selskap og hadde mange av de samme egenskapene. Men det var også viktige forskjeller: (aftenposten.no 28.4.2018).)

- Med øye for mer enn profitt. Lørdag 28. april publiserte Aftenposten en lengre artikkel om Novartis og vår lansering i 2008 av øyemedisinen Lucentis, og sykehusenes bruk av kreftmedisinen Avastin, en medisin som ikke er godkjent til behandling av øye, «off label-bruk». Novartis er uenige i Aftenpostens fremstilling av «off label-bruk» som triviell og uproblematisk.

(Anm: Veronica Barrabés, Country Manager Novartis Norge. Med øye for mer enn profitt. Lørdag 28. april publiserte Aftenposten en lengre artikkel om Novartis og vår lansering i 2008 av øyemedisinen Lucentis, og sykehusenes bruk av kreftmedisinen Avastin, en medisin som ikke er godkjent til behandling av øye, «off label-bruk». Novartis er uenige i Aftenpostens fremstilling av «off label-bruk» som triviell og uproblematisk. (aftenposten.no 18.5.2018).)

- Demokratisk senator åpner for granskning av Novartis forbindelser med Trumps advokat.

(Anm: Democratic senator opens probe into Novartis over its dealings with Trump’s attorney. A lawmaker is opening an investigation into Novartis for paying $1.2 million to President Trump’s personal attorney, Michael Cohen, in an attempt to gain access to the White House, a disclosure that has prompted widespread criticism of the drug maker. (statnews.com 11.5.2018).)

(Anm: Novartis paid $1.2m to Trump lawyer for policy insights. Novartis has said it paid $1.2 million in consultancy fees to a firm run by Donald Trump’s personal lawyer, who offered insight into the president’s plans for healthcare reform. (…) Novartis added that it has also been contacted by Robert Mueller, the special counsel appointed to investigate links between Trump and the (pharmpro.com 10.5.2018).)

(Anm: Novartis betalte 1,2 millioner dollar til Trumps advokat. Legemiddelgiganten Novartis erkjenner å ha betalt 1,2 millioner dollar til Donald Trumps advokat, Michael Cohen, for konsulenttjenester i helsespørsmål. (dn.no 10.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år.

(Anm: Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Øyekomplikasjoner ved diabetes Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Hva er diabetes og øyekomplikasjoner? (…) Forandringer i øynene forekommer ofte ved type 1-diabetes og type 2-diabetes. Hos enkelte kan disse forandringene etter hvert føre til delvis eller totalt tap av synet. Imidlertid kan det nå gjøres mye for å hindre en slik utvikling. Diabetiske øyekomplikasjoner er først og fremst retinopatier - skader på netthinnen, men også linseforandringer, brytningsfeil (må bruke briller), grønn stær (glaukom) og øyemuskellammelser. Diabetisk retinopati er den alvorligste øyekomplikasjonen til diabetes. Den angriper netthinnen (retina). I de tidlige fasene av retinopatien merker du lite eller ingenting til de skadelige endringene som skjer med øynene dine. Du kan altså ha en retinopati som kan true synet, uten selv å være klar over det. Derfor er det viktig at øynene dine blir regelmessig undersøkt av øyelege. (fhi.no 18.5.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Hva øyeflekker kan fortelle deg om din helse. (- Omtrent 60 % av mennesker har disse irisflekker.) (- Forskerne skrev i deres studie at disse funnene "synes å tyde på at irisflekker indikerer en høy kumulativ dose av levetids-soleksponering".)

(Anm: What Eye Freckles Can Tell You About Your Health. About 60% of people have these iris specks. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. To investigate this theory, Dr. Schwab, who is an ophthalmologist at the Medical University of Graz in Austria, teamed up with other ophthalmologists and dermatologists to examine the skin and eyes of more than 600 people. The researchers also collected information from the participants about their history of sun exposure, including the number of sunburns they'd had, and their use of sun protection. RELATED: 11 Triggers of Dry Eye, and What to Do About Them (…) The researchers wrote in their paper that these findings "seem to suggest that iris freckles indicate a high cumulative dose of lifetime sun exposure." (health.com 1.8.2017).)

(Anm: 'Eye Freckles' May Predict Sun-Related Problems. The spots could be linked to higher risk of cataracts, macular degeneration, study says. FRIDAY, July 28, 2017 (HealthDay News) -- Dark spots that appear on the iris -- the colored part of the eye -- aren't cancerous, but these "eye freckles" could signify other issues related to excessive sun exposure, researchers say. Scientists found outdoorsy people who develop these spots may be at greater risk for cataracts, macular degeneration and other diseases related to sunlight. The study results appear in the July issue of Investigative Ophthalmology & Visual Science. (webmd.com 28.7.2017).)

– Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (– De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel.)

(Anm: Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (…) Mangel på dette vitaminet kan føre til misdannelser og spontanabort mente forskerne. (…) Ett av Australias største medisinske funn. Professor Sally Dunwoodie som ledet studien, sier til Sky News Australia at hun tror ringvirkningene av studien kan bli enorme. (…) – Kjempespennende. – Dette er kjempespennende, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen. – De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel. Etter å ha funnet en sammenheng mellom folatmangel og blant annet ryggmargsbrokk, gikk myndighetene i 1998 ut og anbefalte gravide å ta folattilskudd. Ifølge Salvesen ble forekomsten av nevralrørsdefekter (NTD), som inngår i ryggmargsbrokk, anencefali (manglende hjerne) og hjernebrokk, halvert på ti år. – Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen. Årlig fødes to prosent med alvorlig medfødte utviklingsavvik. Risiko for spontanabort før uke 12 er 15 prosent. (aftenposten.no 11.8.2017).)

- En kur for blinde – også i fattige land.

(Anm: En kur for blinde – også i fattige land. Hvor mange som er rammet av dette verden over, er usikkert. Men i India anslås det at det dreier seg om cirka 1,5 millioner mennesker. Det som derimot er sikkert, er at lidelsen oftest rammer befolkningen i utviklingsland, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 11.8.2017).)

- Fremtidens medisin: Christian (17) fikk synet tilbake med eksperimentell behandling.

(Anm: Fremtidens medisin: Christian (17) fikk synet tilbake med eksperimentell behandling. NEW YORK (VG) Christian (17) skulle egentlig vært blind, men fikk synet tilbake med banebrytende forskning. Neste år kan behandling bli tilgjengelig for pasienter i hele verden. (…) Behandlingsmetoden går ut på å erstatte et malfunksjonert gen, på samme måte som en mekaniker bytter ut en ødelagt bildel, og med det hjelpe kroppen å reparere seg selv. Håpet er at genterapi skal kunne utslette en rekke sykdommer. (vg.no 22.1.2018).)

– Øyesykdommer forverres i køen.

(Anm: – Øyesykdommer forverres i køen. – Mange kan ha tilstander som forverrer seg ved venting, og det ser vi i noen tilfeller, forteller overlege Martin Ystad ved øyeavdelingen ved Sykehuset Vestfold. Øyesykdom er blant fagområdene som sliter mest med intern kø. Det kommer frem av nye tall som viser antallet og andelen pasienter som står i såkalt intern kø, en kø som består av pasienter som har fått en «tentativ» frist som sykehuset har gitt dem. Som Dagens Medisin skriver, er det 167.907 forsinkede pasientavtaler i spesialisthelsetjenesten. (dagensmedisin.no 16.6.2017).)

(Anm: Faktaark for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge (helseatlas.no).)

(Anm: Eldrehelseatlas – 75 år og eldre Behandling av øyesykdommer, 2013–2015 (helseatlas.no).)

(Anm: Seks symptomer fra øynene du bør ta på alvor. Det finnes en rekke øyesykdommer som kan avsløres av symptomer på øyet. Mange av disse sykdommene krever akutt hjelp. (…) 1. Mangler rød refleks. (…) 2. Netthinneavløsning gir skygge i synsfeltet. (…) 3. Akutt grønn stær - smertefullt øye. (…) 4. Hornhinnebetennelser – lysømfintlighet. (…) 5. Temporalisarteritt - sløret syn, smerter i tinningen. - En litt ukjent sykdom som ofte rammer mennesker fra 50 år og oppover. Man får sløret syn, smerter i tinningen og kan få ubehag i kjeven. (…) Temporal artritt kalles også Arteritis temporalis og kjempecellearteritt.  Det er ifølge Øyvind Palm ved Revmatologisk avdeling. (lommelegen.no 20.12.2016).)

- Netthinneløsning. Ser du masse nye sorte prikker, skygger eller lysglimt? Oppsøk øyelege så fort du kan! Uten behandling av netthinneløsning vil du bli blind.

(Anm: Netthinneløsning. Ser du masse nye sorte prikker, skygger eller lysglimt? Oppsøk øyelege så fort du kan! Uten behandling av netthinneløsning vil du bli blind. Netthinneløsning kalles også netthinneavløsning, og på latin amotio retinae eller ablatio retinae. (…) Oppsøk øyelege med én gang hvis det brått oppstår noe med synet som ikke har vært der før: - Skygge i synsfeltet - Ser lysglimt - Opplever nye eller flere «flytere» i synsfeltet enn vanlig. (lommelegen.no 13.6.2017).)

(Anm: Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, besluttede i januar 2017 at tilføje bivirkningen sløret syn til produktinformationen for alle lægemidler med kortikosteroider, der er godkendt i EU. Det gælder også lokalt virkende lægemidler som fx næsespray og cremer. Ud over bivirkningen sløret syn er der også tilføjet en generel advarsel om synsforstyrrelser. (…) Det formodes derfor, at topikale former af kortikosteroider også kan øge risikoen for CSCR. (…) Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling. Denne lidelse har længe været associeret med stress og brug af systemiske kortikosteroider. (Nyt Om Bivirkninger 2017(5) MAJ 2017).)

(Anm: Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St. Olavs. Ti pasienter som fikk behandling for en øyesykdom ved St. Olavs Hospital er nå innlagt på sykehuset med infeksjon i øyet. (…) Behandling med en sprøyte i øyet for å holde øyesykdommen som kan skade skarpsynet i sjakk, er utbredt. Hvert år gis 5000 slike injeksjoner ved St. Olavs som ifølge Fagerli har holdt på med dette siden 2006. Det tar gjerne noen dager før en infeksjon utvikler seg, og fredag tok flere pasienter kontakt fordi øynene var blitt betente. (vg.no 28.5.2017).)

(Anm: Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. (nhi.no 19.5.2017).)

(Anm: Mennesker med diabetes bør spise frukt. Å spise fersk frukt kan både redusere risikoen for å utvikle diabetes, og risikoen for komplikasjoner for den som har diagnosen. (…) Les om studien i PLoS Medicine (nhi.no 19.5.2017).)

– Fare for skade på øyepasienter. (– Det har vært en spesielt stor økning av pasienter i øyefaget, uten at det har blitt kompensert i stor nok grad med økt antall stillinger. Dette gjelder hele landet, men det som er spesielt med Vestfold er at vi har færre øyespesialister i forhold til innbyggertallet enn andre steder.)

– Fare for skade på øyepasienter
nrk.no 26.5.2017
Pasienter ved Sykehuset i Vestfolds øyeavdeling får kontroll måneder eller år etter at de skulle hatt time, ifølge bekymringsmeldinger. (…)

«Dersom systemproblemet ikke er løst må jeg anta at det kan være fare for skade på pasienter i fremtiden», skriver seksjonssjef i Helsedirektoratet, Øystein Flesland, i brevet.

– Underbemanning
Fungerende seksjonsoverlege på øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Martin Ystad, innrømmer at det ofte er lange ventetider.

– Vi løper beina av oss her, men vi trenger flere folk. Det er et systemproblem i den forstand at det er for få ressurser på øyeavdelingen. I tillegg har vi avtaler med for få private øyespesialister, sier Ystad.

Han mener at mye av årsaken er en aldrende befolkning kombinert med nye behandlinger for øyesykdommer.

– Det har vært en spesielt stor økning av pasienter i øyefaget, uten at det har blitt kompensert i stor nok grad med økt antall stillinger. Dette gjelder hele landet, men det som er spesielt med Vestfold er at vi har færre øyespesialister i forhold til innbyggertallet enn andre steder.

– Er det fare for skade på pasienter som følge av lang ventetid?

– Når man har lange ventetider og etterslep som vi har hatt og har, så er det fare for skade på pasienter. Men jeg vil presisere at vi prioriterer personer med alvorlige tilstander aller først, så de kommer inn tidsnok i stor grad. (…)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

- Mitokondriell dysfunksjon i okulær sykdom: Fokus på glaukom

Mitochondrial dysfunction in ocular disease: Focus on glaucoma.
Mitochondrion. 2017 May 9. pii: S1567-7249(17)30128-9. doi: 10.1016/j.mito.2017.05.004. [Epub ahead of print]
Abstract Mitochondrial dysfunction commonly presents with ocular findings as a part of a systemic disorder. These ophthalmic manifestations can be the first sign of a mitochondrial abnormality, which highlights the key role of a comprehensive ophthalmic assessment. On the other hand, a number of visually disabling genetic and acquired eye diseases with no curative treatment show abnormal mitochondrial function. Recent advances in mitochondrial research have improved our understanding of previously unexplained ocular disorders utilising better diagnostic approaches. Further studies on mitochondrial dysfunction and novel modalities of treatment will help to improve outcomes of these conditions. In this review article we discuss the clinical picture of common mitochondrial-related eye diseases, diagnostic approaches and possible treatment options including a very recent interesting report about gene therapy, with a particular focus on glaucoma. (…)

(Anm: Mitochondria and the eye disease. Mitochondrion 2017 Aug 22. pii: S1567-7249(17)30234-9.)

(Anm: High Glucose Induces Mitochondrial Dysfunction in Retinal Müller Cells: Implications for Diabetic Retinopathy. (…) Conclusions: Findings indicate that HG-induced mitochondrial morphology changes and subsequent mitochondrial dysfunction may contribute to retinal Müller cell loss associated with diabetic retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017 Jun 1;58(7):2915-2921.)

(Anm: Simple eye test can diagnose early signs of glaucoma. (…) Results of first clinical trials with glaucoma patients are published today (28/04/17) in the journal BRAIN. (…) The technique developed is called DARC, which stands for detection of apoptosing retinal cells. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: Discovery about retinal zinc may show new way to protect, regenerate optic nerve in glaucoma patients (news-medical.net 23.3.2017).)

(Anm: Retinal imaging may help doctors confirm or rule out frontotemporal degeneration. Frontotemporal degeneration (FTD) is a progressive neurodegenerative condition that is present in tens of thousands of Americans, but is often difficult to diagnose accurately. Now in a study published this week online ahead of print in Neurology, researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania have found evidence that a simple eye exam and retinal imaging test may help improve that accuracy. Using an inexpensive, non-invasive, eye-imaging technique, the Penn Medicine scientists found that patients with FTD showed thinning of the outer retina-;the layers with the photoreceptors through which we see-;compared to control subjects. (news-medical.net 18.9.2017).)

(Anm: Stamceller gjorde patienter blinda. Tre amerikanska patienter tappade i stort sett all syn sedan de behandlats med en oprövad stamcellsmetod vid en klinik i Florida. Man blir faktiskt lite chockad att sådant här alls förkommer i ett annars så vetenskapligt framstående land som USA. Det borde leda till långa fängelsestraff, säger Anders Kvanta, överläkare och adjungerad professor vid Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm. (dagensmedicin.se 15.3.2017).)

(Anm: Vision Loss after Intravitreal Injection of Autologous “Stem Cells” for AMD. N Engl J Med 2017; 376:1047-1053 (March 16, 2017.)

(Anm: Anne-Kat gråter når hun forteller hvorfor hun holdt sykdommen skjult. (…) I sommer gikk komikeren ut med historien om at hun etter hvert kommer til å bli blind, på grunn av sykdommen Retinitis pigmentosa. (tv2.no 26.11.2016).)

- Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene.

(Anm: Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene. GJENNOMBRUDDET: Forsker Jean Bennett sluttet aldri å håpe på at genterapi en dag ville fungere. Behandlingen hun har utviklet vil mest trolig revolusjonere feltet i 2018. (…)  – Teknologien vil forandre måten vi behandler pasienter på i fremtiden, sier overlege og onkolog ved Philadelphia Children’s Hospital, Dr. Stephan Grupp, til VG. Han er blant legene som har utviklet verdens første godkjente genterapibehandling mot kreft. VG har tidligere skrevet om 12 år gamle Emily Whitehead, som lever i dag takket være denne behandlingen. (…) – Dette er et felt med potensiale til å knekke noe av de virkelige viktige kodene innen medisin, og som kan gi oss behandlingsformer mot sykdommer vi før ikke hadde muligheten til å behandle, sier professor ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja. (…) Så langt er to genterapibehandlinger mot kreft godkjent av FDA. De kan du lese om her og her. Søknaden om godkjennelse i Europa vil bli behandlet av europeiske helsemyndigheter (EMA) til neste år. (vg.no 22.1.2018).)

- Fremtidens medisin: Slik skal forskere kurere blinde. (- LCA er en undergruppe av Retinitis Pigmentosa (forkortet RP) – medfødte øyesykdommer som forårsaker blindhet eller svaksynthet. Den kalles også «kikkertsyn»)

(Anm: Fremtidens medisin: Slik skal forskere kurere blinde. PHILADELPHIA: Jean Bennett ga aldri opp håpet om at genterapi skulle fungere, selv om ingen andre trodde på henne. I dag er hun en ledende ekspert i verden. I januar blir den nyeste medisinen til firmaet hennes Spark, kalt Luxturna, trolig godkjent av FDA. (…) Forskerne her har jobbet i tiår med å utvikle genterapi mot øyesykdommen LCA. De har forsøkt den på mus, hunder og til slutt mennesker. Nå får de igjen for strevet. – Det er fantastisk, resultatene er svært lovende. Jeg har trodd på denne behandlingen siden 1980-tallet, så dette er et stort for oss, sier Bennett. LCA er en undergruppe av Retinitis Pigmentosa (forkortet RP) – medfødte øyesykdommer som forårsaker blindhet eller svaksynthet. Den kalles også «kikkertsyn». (vg.no 7.1.2018).)

- Blindhetsstudie viser hvordan gen forårsaker synstap hos middeladrende. (- Retinitis pigmentosa.) (- Ved å fremme vår forståelse av RPGR-genet og dets effekter på fotoreseptorceller, håper vi at våre funn bringer oss nærmere til å utvikle en mulig behandling for denne ødeleggende sykdommen.

(Anm: Blindness study shows how gene causes middle-age sight loss. (…) Scientists examined how changes in a gene known as RPGR damage eye cells to cause a disorder known as X-linked retinitis pigmentosa. The condition is incurable and affects night and peripheral vision before gradually causing blindness in middle age. (…) Researchers led by the University of Edinburgh took skin samples from two patients and transformed stem cells - which can change into any cell type - into light-sensing eye cells known as photoreceptors. They compared these with cells from healthy relatives of the patients. (…) Follow-up studies in mice identified key molecules that interact with RPGR to maintain the structure of photoreceptors. When RPGR is flawed, the structure is compromised and photoreceptors cannot function correctly, leading to sight loss. Dr Roly Megaw from the University of Edinburgh's Medical Research Council Institute for Genetics and Molecular Medicine, who led the study, said: "By furthering our understanding of the RPGR gene and its effects on photoreceptor cells, we hope our findings bring us closer to developing a possible treatment for this devastating disease. The study is published in the journal Nature Communications and was carried out at the University of Edinburgh's Medical Research Council Centre for Regenerative Medicine. It was funded by the Wellcome Trust and the charity Retinitis Pigmentosa Fighting Blindness. (medicalnewstoday.com 8.9.2017).)

(Anm: Gelsolin dysfunction causes photoreceptor loss in induced pluripotent cell and animal retinitis pigmentosa models. Mutations in the Retinitis Pigmentosa GTPase Regulator (RPGR) cause X-linked RP (XLRP), an untreatable, inherited retinal dystrophy that leads to premature blindness. (…) We concluded that human photoreceptors, derived from iPSCs, could therefore be used to study the molecular pathogenesis of RPGR/XLRP. Nature Communications 8, Article number: 271 (2017).)

- Behandling mot sjelden øyesykdom kommer til Norge: – Det er helt fantastisk. (- Han har en sjelden variant av sykdommen Retinitis Pigmentosa, som gjør at han får gradvis dårligere syn med alderen.)

(Anm: Behandling mot sjelden øyesykdom kommer til Norge: – Det er helt fantastisk. Torger Sætre samlet inn flere millioner kroner for å få øyebehandling i utlandet. Nå trenger han ikke det lenger, siden behandlingen også har blitt godkjent i Norge. Beslutningsforum for nye metoder har bestemt at Norge skal starte opp med den dyre genterapibehandlingen Luxturna. – Det er helt fantastisk, sier en overlykkelig Torger Sætre til NRK. Siden februar har 28 år gamle Sætre fra Sykkylven samlet inn penger for å unngå å bli helt blind. Han har en sjelden variant av sykdommen Retinitis Pigmentosa, som gjør at han får gradvis dårligere syn med alderen. (nrk.no 26.4.2021).)

(Anm: Study reveals how changes in gene can lead to blindness in middle age. (…) Scientists examined how changes in a gene known as RPGR damage eye cells to cause a disorder known as X-linked retinitis pigmentosa. The condition is incurable and affects night and peripheral vision before gradually causing blindness in middle age. (news-medical.net 6.9.2017).)

(Anm: Study findings could lead to novel therapies for preventing vision loss from degenerative retinal diseases. Silencing a gene called Nrl in mice prevents the loss of cells from degenerative diseases of the retina, according to a new study. The findings could lead to novel therapies for preventing vision loss from human diseases such as retinitis pigmentosa. The study was conducted by researchers at the National Eye Institute (NEI), part of the National Institutes of Health, and was published online today in Nature Communications. (news-medical.net 15.3.2017).)

(Anm: Cathrine ble født med fargeløse øyne. Knappe 70 personer i Norge er rammet av den sjeldne diagnosen. (…) Cathrine Johansen Ravnanger (26) fra Moss har svarte øyne – helt uten farger. Det er den svært sjeldne medfødte tilstanden Aniridi, som gjør at hun mangler den delen av øyet som heter iris. Det er den som gir øynene våre farge. – I Norge er vi knappe 70 personer som har denne diagnosen, sier Cathrine. (seher.no 18.6.2017).)

- Dine øyner kan være full av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting.

(Anm: Dine øyner kan være full av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting. Your Eyes Might Be Full of Bacteria. Here's Why. That's a Good Thing. The human body is teeming with bacteria, and a lot of it is good for you. Scientists have shown that the microbiome—a community of bacteria that live in the gut and on other places like skin—can protect people against other disease-carrying bugs. Now, a new study published by researchers at the National Eye Institute (NEI) suggests that the eye—previously thought to be barren of microbes—hosts a community of bacteria that protects against disease. “It has been a controversy,” says study author Rachel Caspi, a senior investigator in the NEI's laboratory of immunology. “We have proven something that has been a question mark for a long time.” (time.com 11.7.2017).)

- Øyemikrobiom trener immunceller for å avverge patogener (sykdomsfremkallende organismer). (- Dette er det første beviset på at et bakterium lever langsiktig på den okulære overflaten.) (- Dette arbeidet omhandler et mangeårig spørsmål om hvorvidt det finnes et okulært mikrobiom.)

(Anm: Eye microbiome trains immune cells to fend off pathogens. Microbe living on the surface of the eye protects cornea from infections. Bugs in your eyes may be a good thing. Resident microbes living on the eye are essential for immune responses that protect the eye from infection, new research shows. The study, which appears in the journal Immunity, demonstrates the existence of a resident ocular microbiome that trains the developing immune system to fend off pathogens. The research was conducted at the National Eye Institute (NEI), part of the National Institutes of Health. "This is the first evidence that a bacterium lives on the ocular surface long-term," explained Rachel Caspi, Ph.D., senior investigator in NEI's Laboratory of Immunology. "This work addresses a longstanding question about whether there is a resident ocular microbiome." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Antibiotika forårsaker langvarig effekter på huden sitt mikrobiom.

(Anm: Antibiotics Cause Long-Lasting Effects on the Skin’s Microbiomes. RESIDENT bacterial communities of the skin, including those that compete with diseases like Staphylococcus aureus, can be greatly reduced following the application of topical antibiotics, suggests a new study performed by the Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA. “We know antibiotics and antiseptics can be effective in stopping the growth of certain bacteria, but we wanted to know about the larger impact these treatments can have on the resident microbial communities on the skin,” said lead author Dr Adam SanMiguel, Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. European Medical Journal 2017 (July 10, 2017).)

- Øjenbivirkninger tilføjes produktinformationen for medicin med kortikosteroider. (- Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling.)

Øjenbivirkninger tilføjes produktinformationen for medicin med kortikosteroider
Nyt Om Bivirkninger 2017(5) MAJ 2017
Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, besluttede i januar 2017 at tilføje bivirkningen sløret syn til produktinformationen for alle lægemidler med kortikosteroider, der er godkendt i EU. Det gælder også lokalt virkende lægemidler som fx næsespray og cremer.

Ud over bivirkningen sløret syn er der også tilføjet en generel advarsel om synsforstyrrelser.

Baggrund for PRAC’s konklusion
PRAC’s konklusion kommer på baggrund af en dansk ledet overvågningsprocedure for kortikosteroidet budesonid, hvor dokumentationen i den periodiske sikkerhedsopdateringsrapport (PSUR) fra lægemiddelvirksomheden blev gennemgået. Her blev følgende bemærket:

  • Sløret syn står beskrevet som en almindelig bivirkning i produktresuméet for kapsler, der indeholder budesonid (Entocort), men ikke for andre lægemidler, der indeholder budesonid. Der er på verdensplan indberettet 126 tilfælde af sløret syn som formodet bivirkning til det mest anvendte lægemiddel med budesonid til inhalation. Da effekten antages at finde sted gennem systemisk optagelse af budesonid, og da andre formuleringer af budesonid også absorberes systemisk, er denne bivirkning relevant for alle formuleringer og skal inkluderes i produktinformationen for disse. 
  • Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling. Denne lidelse har længe været associeret med stress og brug af systemiske kortikosteroider. Lidelsen er nu også beskrevet efter lokal administration af kortikosteroider ved inhalation og ad intranasal, epidural, intraartikulær, dermal og periokulær vej. Det formodes derfor, at topikale former af kortikosteroider også kan øge risikoen for CSCR. Ved øjenproblemer er det derfor vigtigt at henlede patientens og lægens opmærksomhed på risikoen for, at topikalt kortikosteroid kan medvirke til, at sygdommen sætter ind og/eller forværres.

Der indsættes derfor en advarsel i produktresuméet, der opfordrer lægen til at henvise patienten til øjenlæge ved tegn på synsforstyrrelser, som muligvis kan være forårsaget af CSCR.
Som læge skal du være opmærksom på følgende: Hvis en patient oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser, bør det altid overvejes at henvise patienten til øjenlæge. Synsforstyrrelser kan være symptomer på glaukom, grå stær eller CSCR. Glaukom og grå stær er allerede velkendte bivirkninger til kortikosteroider i alle formuleringer og nævnt i produktinformationen. 

PRAC har på baggrund af den publicerede litteratur vurderet, at opdateringerne gælder for hele klassen af kortikosteroider, og at produktinformationen for disse lægemidler ligeledes bør ændres, så den afspejler de supplerende advarsler og bivirkninger tilsvarende.

Links
Nyt Om Bivirkninger august 2014
PRAC’s afgørelse og opdateringer til de danske produktresuméer  (…)

(Anm: Central serous retinopathy (CSR), also known as central serous chorioretinopathy (CSC or CSCR), is an eye disease which causes visual impairment, often temporary, usually in one eye.[1][2] (en.wikipedia.org).)

- Er glaukom en mitokondriell neurodegenerativ sykdom.

(Anm: Er glaukom en mitokondriell neurodegenerativ sykdom. [Is glaucoma a mitochondrial neurodegenerative disease]. Abstract. The retinal ganglion cell, due to peculiar structural and energetic constraints, appears acutely susceptible to mitochondrial dysfunction. Emerging evidence suggests that changes in the mitochondrial DNA(mtDNA)and in nuclear DNA genes that encode mitochondrial proteins may influence mitochondrial structure and function and, therefore, contribute to the pathogenesis of primary open angle glaucoma. As the main glaucoma risk factors are elevated intraocular pressure and older age, we discuss their relationship with mitochondrial dysfunction. If the contribution of mitochondrial dysfunction to glaucoma pathogenesis is further established, emerging therapies aiming to optimize mitochondrial function represent potential clinical treatments. (Chin J Ophthalmol, 2016, 52: 714-717).  Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2016 Sep 11;52(9):714-7.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Antikropp tros ha lagat skadade nerver

Antikropp tros ha lagat skadade nerver
dagensmedicin.se 20.4.2015
Ett nytt läkemedel ökade impulsledning i skadade synnerver. Det är första gången som det finns bevis för att en behandling kan reparera det skyddande myelinhöljet runt nervfibrer.

Många patienter med optikusneurit kommer senare att drabbas av multipel skleros, ms, en sjukdom som även den kännetecknas av skada på det skyddande myelinet.

Huruvida behandling riktad mot Lingo-1 skulle kunna ha effekt mot ms kan inte den aktuella studien säga något om, enligt Jan Lycke.

– De måste man studera i större behandlingsstudier, säger han. (…)

(Anm: Scientists show ability to grow specific neurons for treatment of optic neurodegenerative diseases. Scientists have demonstrated the capacity to grow specialized neurons that relay visual data to the brain, creating a source of cells for future treatments of glaucoma and other optic neurodegenerative diseases. Using retinal (eye) tissue grown in the lab from mouse stem cells, scientists documented generation of a variety of neurons known as retinal ganglion cells (RGCs). Individual RGC subtypes can be identified, and harvested RGCs have been used in transplantation experiments that study the effect of specific RGCs toward neuroprotection and vision restoration. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Stem Cells Hold Promise, Peril in Treating Seniors' Eye Disease. WEDNESDAY, March 15, 2017 (HealthDay News) -- Stem cells may offer new hope for people losing their vision to age-related macular degeneration, but that promise can come with some peril, new research shows. (webmd.com 15.3.2017).)

- Øyner gir ledetråder til fremtidig innsnevring av blodårer i legger. Endringer i små blodkar i øyet kan forutsi en høyere risiko for senere innsnevring i de store blodkarene i beina, ifølge en studie.

(Anm: Eyes hold clues to future narrowing of leg vessels. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study presented at the Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2017 Scientific Sessions. Researchers reported on 9,390 adults participating in the long-term Atherosclerosis Risk in Communities Study, each with retinal photographs taken between 1993-1995, when they did not have peripheral artery disease (PAD). During a 19-year follow-up, 304 developed PAD requiring hospitalization or a procedure to open narrowed leg vessels. Of those, 92 had the most severe form of PAD, called critical limb ischemia (CLI), resulting in ulcers on the leg, gangrene or the need for amputation. (medicalnewstoday.com 15.3.2017).)

(Anm: Common causes of eye pain explained. Contents of this article: Corneal disorders Glaucoma Uveitis Endophthalmitis. Eye care tips (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Verdens Synsdag: Livsstilen din påvirker mer enn du tror. - Det er en klar sammenheng mellom generell helse og risikoen for å utvikle øyesykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund. (kk.no 13.10.2016).)

(Anm: Sudden drops in blood pressure may increase risk of dementia. Dementia affects tens of millions of people in the United States. New research suggests that those who experience sudden blood pressure drops in their middle age may be more likely to develop dementia in old age. (medicalnewstoday.com 12.3.2017).)

- Aktive fotballspillere har bedre syn, antyder studie.

(Anm: Aktive fotballspillere har bedre syn, antyder studie. Competitive football players have superior vision, study suggests. The visual abilities of competitive football players are substantially better than those of healthy non-athletes, according to the first-ever comprehensive assessment of visual function in English Premier League players, published in Science and Medicine in Football. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Blind kvinne får synet tilbake med stamceller. Medisin:En amerikansk kvinne har etter fem år som blind fått synet delvis tilbake. Middelet bak mirakelet er stamceller fra hennes egen hofte som er blitt sprøytet inn i øynene hennes. Behandlingen ser også ut til å hjelpe mot grønn stær. (illvit.no 3.3.2016).)

(Anm: Ai hittar sällsynt diagnos. Forskare har skapat en ai som klarar av att identifiera medfödd grå starr hos barn. (…) Studien har publicerats i tidskriften Nature Biomedical Engineering. Forskarna menar att deras metod kan utvecklas för att hitta även andra sällsynta diagnoser hos patienter. (nyteknik.se 6.2.2017).)

(Anm: NHS England to fund Bionic Eye Surgery. NHS England has today announced that it will provide funding for further testing of the Argus II, also known as the Bionic Eye. Ten patients will undergo surgery to tackle Retinitis Pigmentosa (RP), an inherited disease that causes blindness. The procedures will take place at Manchester Eye Hospital (MREH) and Moorfields Eye Hospital from 2017. (england.nhs.uk 22.12.2016).)

(Anm: Forskere kurerer grå stær hos barn. ØYET :Forskere har kurert 12 kinesiske barn for medfødt grå stær, noe som ellers ville ha gjort dem svaksynte eller blinde. "En av de største bragdene innen regenererende medisin," sier ekspert om den banebrytende stamcellebehandlingen. (illvit.no 18.3.2016).)

(Anm: Gene therapy in a droplet could treat eye diseases, prevent blindness (medicalnewstoday.com 28.7.2016).)

(Anm: Study in mice suggests stem cells could ward off glaucoma (medicalnewstoday.com 28.7.2016).)

(Anm: Stem cell secretions may help treat glaucoma. According to a new study, stem cell research has also shown promise for treatment. Mesenchymal stem cells (MSC) have been shown to have protective effects on retinal ganglion cells. The loss of these latter cells and their axons is one of the leading causes of degenerative eye diseases such as glaucoma. (…) The new study - led by Ben Mead, Ph.D., a post-doctoral fellow at the NEI - set out to isolate the exosomes from bone-marrow derived mesenchymal stem cells (BMSC). The findings were published in the journal Stem Cell Translational Medicine. (medicalnewstoday.com 28.1.2017).)

- Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år

(Anm: Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år. Bruger du kontaktlinser, og har du nogensinde tabt en linse uden at tænke videre over, hvorfor du ikke kunne finde den igen efterfølgende? Det skete for en 42-årig kvinde fra Dundee i Skotland, men efter 28 år har hun nu endelig fundet kontaktlinsen igen – fastgroet under sit øjenlåg. (…) Læs også: Pas på, når du bruger kontaktlinser: Aggressiv amøbe kan gnave sig ind i øjet Det var seks måneder med et lidt hængende og hævet øje, der fik kvinden til at søge hjælp, og ved en undersøgelse fandt lægerne en seks millimeter stor cyste i øjenlåget. (videnskab.dk 15.8.2018).)

(Anm: A Woman Had a Contact Lens Stuck in Her Eyelid For 28 Years. She Didn't Notice It. Contact lenses can be annoying. But poking yourself in the eye for the third time in one morning has nothing on this woman from the UK who ended up with a contact lens embedded in her eyelid for nearly 30 years. (sciencealert.com 15.8.2018).)

- Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (- Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer.)

(Anm: Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (…) Forskerne præsenterede et nyt studie, der viste, at kontaktlinserne, der skylles ud i vasken eller toilettet, ofte ender med at forurene naturen og især overfladevandet, der i nogle tilfælde bruges som drikkevand, med mikroplast. Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer. Det har forskerne blandt andet erfaret ved at besøge rensningsanlæg, hvor de blandt andet har interviewet en række medarbejdere, som rapporterede, at flere kontaktlinser virker intakte efter syv dages nedbrydning i biologiske rensningsanlæg. (videnskab.dk 20.8.2018).)

- Kontaktlinser kan behandle nærsynthet

Kontaktlinser kan behandle nærsynthet
nrk.no 25.4.2017
Ny teknologi gjør at optikere kan bremse utviklingen av nærsynthet hos barn. (…)

– De er utviklet slik at nærsyntheten korrigeres i senteret av kontaktlinsen. I ytterkanten av linsen korrigeres det mindre nærsynthet eller man har litt plusstyrke. Den formen for kontaktlinse vil bremse utviklingen av nærsynthet slik at barnets øye ikke vokser i lengderetningen, forteller Robertstad. (nrk.no 25.4.2017).)

(Anm: Vitamin B-3 successfully prevents glaucoma in mice. (…) The research - led by Jackson Laboratory professor and Howard Hughes medical investigator Simon W.M. John - investigates the effect of vitamin B-3 on mice that had been genetically modified to be prone to developing glaucoma. The findings were published in the journal Science. (…) The condition reportedly affects more than 60 million people worldwide, with 3 million cases of glaucoma suspected in adults in the United States. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

(Anm: Döende synceller repareras med stamceller. För första gången har svenska forskare framgångsrikt transplanterat mänskliga näthinneceller till ett människolikt öga. Den nya studien är publicerad i tidskriften Stem Cell Reports. (netdoktor.se 4.1.2016).)

(Anm: Study provides hope for some human stem cell therapies. Their discovery provides hope for the development of human stem cell therapies to treat macular degeneration, a major cause of blindness and visual impairment in older adults. (medicalnewstoday.com 21.8.2015).)

(Anm: Unchecked mitochondrial DNA mutations could be a problem for stem cell therapies (medicalnewstoday.com 14.4.2016).)

(Anm: Neurodegenerative Eye Disorders: Role of Mitochondrial Dynamics and Genomics. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2016 Apr 20. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stem cell injection may soon reverse vision loss due to age-related macular degeneration (medicalnewstoday.com 16.4.2015).)

(Anm: Stamceller gir synet tilbake. Nye celler har erstattet syke celler hos ti pasienter med ellers uhelbredelige øyesykdommer. Behandling med stamceller varsler om revolusjonerende fremskritt i fremtidens sykdomsbehandling. (illvit.no 30.3.32015).)

(Anm: Nightstar receives U.S. and European Orphan Drug Designation for gene therapy to treat Choroideremia (medicalnewstoday.com 12.3.2015).)

(Anm: EMA anbefaler stamcellebehandling af øjenskader - Holoclar er en ny behandling udviklet af det italienske firma Chiesi Farmaceutici til behandling svær mangel på såkaldte limbale stamceller. (dagenspharma.dk 6.1.2015).)

(Anm: Could a blind eye regenerate? - David Davila (ed.ted.com).)

(Anm: Forskere kurerer grå stær hos barn. ØYET :Forskere har kurert 12 kinesiske barn for medfødt grå stær, noe som ellers ville ha gjort dem svaksynte eller blinde. "En av de største bragdene innen regenererende medisin," sier ekspert om den banebrytende stamcellebehandlingen. (illvit.no 18.3.2016).)

(Anm: Blindness, visual impairment rates in U.S. set to double by 2050. More than 8 million people in the United States will be living with visual impairment or blindness by 2050 - double the current prevalence - according to a new study. (…) White women most affected by VI and blindness. Assessing prevalence rates by race/ethnicity, age, and gender, the researchers found that non-Hispanic white individuals, especially women, are most affected by VI and blindness through 2050. (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Visual Impairment and Blindness in Adults in the United States: Demographic and Geographic Variations From 2015 to 2050.JAMA Ophthalmol. 2016 May 19. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.1284. [Epub ahead of print].)

(Anm: Research indicates the brain's frontal cortex controls vision; it leaves out things in plain sight (medicalxpress.com 21.5.2016).)

(Anm: Kunstig øye gir blind kvinne synet tilbake. Medisinsk teknologi:Takket være ny medisinsk teknologi har britiske Rhian Lewis fått tilbake noe av synet. Et implantat fanger opp lys og oversetter det til elektriske signaler som blir sendt videre til hjernen. (illvit.no 13.7.2016).)

- Blinde og svaksynte kan ha godt utbytte av Aipoly Vision.

APPEN SOM "SER": Blinde og svaksynte kan ha godt utbytte av Aipoly Vision.
dinside.no 15.1.2016
Appen som hjelper svaksynte å se

Det er kanskje vanskelig å tro for de av oss som er så heldige å ha synet i god behold, men dagens smarttelefoner er også godt brukbare for de som har nedsatt eller manglende syn.

Både Apple, Google og Microsoft har bakt inn mange smarte funksjoner i de mobile operativsystemene sine, som gjør at det lar seg gjøre å bruke telefonene selv om man ikke ser stort.

 Eksempler er forstørrelse av tekst og økning av konstrast, Voiceover, der en stemme leser opp det som står på skjermen, eller Siri, Cortana og Google Nå – stemmeassistentene som lar deg ringe en kontakt, sende en melding eller hva det måtte være kun ved å bruke stemmen. (…)

LES OGSÅ: Google gjør det lettere for fargeblinde (…)

Appen er foreløpig kun tilgjengelig for iOS og kan lastes ned her:
Aipoly Vision for iOS (App Store, gratis) (…)

(Anm: Din kat kan gøre dig blind. Allergi over for katte og kakerlakker medfører øget risiko for at udvikle grøn stær, viser ny forskning. (…) Et af de mest almindelige symptomer på allergi er irriterede og røde øjne. Det skyldes en stigning i antistoffet: Immunoglobulin E. (jyllands-posten.dk 19.5.2015).)

(Anm: Optometrists notice increase in young people suffering from potentially serious eye conditions (medicalnewstoday.com 13.8.2014).)

(Anm: Vision loss patients benefit from personalized gene therapy using patient-specific stem cells (medicalnewstoday.com 14.7.2014).)

(Anm: Zinc: A surprise target in regenerating the optic nerve after injury. For more than two decades, researchers have tried to regenerate the injured optic nerve using different growth factors and/or agents that overcome natural growth inhibition. But at best, these approaches get only about 1 percent of the injured nerve fibers to regenerate and reconnect to the brain; most of the cells eventually die. Researchers at Boston Children's Hospital now show that a completely new approach - chelating zinc that is released as a result of the injury - gets cells to live longer, perhaps indefinitely, with dramatic levels of axon regeneration in a mouse model. If proven to work similarly well in humans, such treatment could greatly benefit patients with optic nerve injury, glaucoma, and perhaps other types of nerve fiber (axon) injury within the central nervous system, such as spinal cord injury. Zinc chelators already exist and could potentially be given either systemically or through injection into the eye, the researchers say. Their findings are published online by the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 4.1.2017).)

(Anm: Når livet endres for alltid: Hans våknet opp blind. «Det skjer aldri meg», tenker mange. Men hvert år får tusenvis av nordmenn livet snudd på hodet av ulykker eller sykdom. Hvordan føles det å plutselig våkne uten å se? (dn.no 5.8.2016).)

(Anm: Human embryonic stem cells: early hints on safety and efficacy. The Lancet (Early Online Publication, 24 January 2012).)

(Anm: Embryonic stem cell trials for macular degeneration: a preliminary report. The Lancet 2012 (Early Online Publication, 24 January 2012).)

(Anm: Study: Stem Cells May Aid Vision in Blind People. (healthland.time.com 23.1.2012 (Time).)

(Anm: – Håper eg slepp å føre min blindhet videre til mine barn. Martin Smedstad er nesten blind på grunn av ein arveleg genfeil. Det finst snart ein kur, men den er ikkje tillatt i Norge. No vil Bioteknologirådet endre lova. (nrk.no 19.12.2015).)

Sight Seen: Gene Therapy Restores Vision in Both Eyes
scientificamerican.com 8.2.2012
Two doses of gene therapy restore vision to three women who were born nearly blind

Gene therapy has markedly improved vision in both eyes in three women who were born virtually blind. The patients can now avoid obstacles even in dim light, read large print and recognize people's faces. The operation, researchers predict, should work even better in children and adolescents blinded by the same condition.

The advance, reported in the February 8 issue of Science Translational Medicine, extends earlier work by the same group. Between 2008 and 2011, Jean Bennett of the University of Pennsylvania's Mahoney Institute of Neurological Sciences and her colleagues used gene therapy to treat blindness in 12 adults and children with Leber's congenital amaurosis (LCA), a rare inherited eye disease that destroys vision by killing photoreceptors—light-sensitive cells in the retina at the back of the eye. Typically, afflicted children start life with poor vision, which worsens as more and more photoreceptors die. (...)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Acute Retinal Necrosis After Herpes Zoster Vaccination. (…) Case 1 A 77-year-old woman with a medical history significant for diabetes mellitus with secondary end-stage renal disease manifested severe vision loss in her left eye. She had a positive history of chickenpox as a child. She received the Zostavax vaccine 6 days prior to a rapid loss of vision in her left eye. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1495-1497.)

(Anm: Drug-Induced Ocular Side Effects: Clinical Ocular Toxicology. (books.google.no).)

(Anm: [1]Acute Retinal Necrosis (ARN), is a medical inflammatory condition of the eye.[2] The condition presents itself as a necrotizing retinitis.[3] The inflammation onset is due to certain herpes viruses, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-1 and HSV-2) and Epstein-Barr Virus (EBV).[2][3] (…) Further progressed stages of the disease can cause blindness in the eye experiencing ARN.[2] (en.wikipedia.org).)

- Ødelagt av syre - fikk synet tilbake

Ødelagt av syre - fikk synet tilbake
vg.no 6.2.2012
(VG Nett) Modellen Katie Piper (29), som ble vansiret av ekskjæresten i 2008, har fått synet tilbake også på det blinde øyet.

En stamcelle-operasjon har gitt Piper synet tilbake på øyet som ble ødelagt da kjæresten vansiret henne med syre for snart fire år siden. Det grusomme overfallet fikk oppmerksomhet verden over. (...)

Anonym donor
Ikke bare har ansiktet blitt gradvis rekonsturert, nå gleder 29-åringen seg over å ha fått rettet på det venstre øyet, som ble nesten blindet.

Avisen Daily Mail skriver at legene ved hjelp av vev fra hornhinnen til en anonym mannlig donor har klart å gi Piper synet tilbake.

- Det er en helt herlig følelse. Da jeg fjernet bandasjen, fikk jeg synet tilbake gradvis, sier Piper. (...)

(Anm: Gene Therapy. AAV2 Gene Therapy Readministration in Three Adults with Congenital Blindness. Sci Transl Med 2012;4(120):120ra15 (8 February).)

(Anm: Researchers advance the science behind treating patients with corneal blindness (medicalnewstoday.com 30.1.2015).)

(Anm: Cure for rare form of color blindness steps closer with novel gene insight (medicalnewstoday.com 5.10.2015).)

Effects of aging and anatomic location on gene expression in human retina
Front Aging Neurosci. 2012;4:8. Epub 2012 May 31.
(...) Objective: To determine the effects of age and topographic location on gene expression in human neural retina. Methods: Macular and peripheral neural retina RNA was isolated from human donor eyes for DNA microarray and quantitative RT-PCR analyses. Results: Total RNA integrity from human donors was preserved. Hierarchical clustering analysis demonstrates that the gene expression profiles of young, old, macula, and peripheral retina cluster into four distinct groups. Genes which are highly expressed in macular, peripheral, young, or old retina were identified, including inhibitors of Wnt Signaling Pathway (DKK1, FZD10, and SFRP2) which are preferably expressed in the periphery. Conclusion: The transcriptome of the human retina is affected by age and topographic location. Wnt pathway inhibitors in the periphery may maintain peripheral retinal cells in an undifferentiated state. Understanding the effects of age and topographic location on gene expression may lead to the development of new therapeutic interventions for age-related eye diseases. (...)

(Anm: Eye's motion detection sensors identified (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

- Blind mann fikk se kona si for første gang på 10 år

Databrikke ga tilbake synet
forskning.no 5.5.2012
To blinde menn har fått igjen deler av synet, takket være et nytt øyeimplantat. Mennene, som har vært blinde i årevis, er nå i stand til å oppfatte lys, og også noen former. De to pasientene er deltagere i en klinisk studie i regi av Oxford Eye Hospital og King's College i London.

Mennene har begge en sykdom som gjør at fotoreseptorcellene bak netthinnen, cellene som oppfatter lys og mørke, har sluttet å fungere.

Legene har derfor satt inn en tre kvadratmillimeter stor databrikke, som erstatter cellene. Denne brikken har 1500 lysfølsomme piksler, og når lyset treffer den, sendes et signal via en kabel til den optiske nerven. Signalet oppfattes til slutt som lys for de tidligere blinde mennene. (...)

(Anm: Blind mann fikk se kona si for første gang på 10 år. Fikk synet delvis tilbake ved hjelp av implantat. (tknofil.no 24.2.2015).)

(Anm: Two blind British men have electronic retinas fitted (bbc.co.uk 14.5.2012).)

Blind fikk kunstig øye
aftenposten.no 5.9.2012
En blind australsk kvinne har fått delvis syn ved hjelp av et kunstig øye. Forskere sier dette er et viktig steg i arbeidet for å hjelpe blinde og svaksynte. Dianne Ashworth, som fikk det nye øyet, lider av retinitis pigmentosa, en gruppe arvelige netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. Det er antatt at 1500 nordmenn har retinitis pigmentosa. (...)

(Anm: Snart blir alt svart. (…) Hanne Lise Drønen Haugland er én av rundt 1500 nordmenn som har den medfødte, arvelige øyesykdommen retinitis pigmentosa, ofte omtalt som kikkertsyn. (nrk.no 12.7.2015).)

(Anm: Har båret på sykdommen i hemmelighet: Anne-Kat. kan miste synet. (…) Etterpå står 22 år gamle Anne-Kat. Hærland alene på en bussholdeplass i Bærum. Dette hadde øyelegen sagt: Du har øyesykdommen Retinitis pigmentosa. Cellene på netthinnen kommer til å dø i sakte tempo. Du vil få innsnevret syn. Du blir nok helt blind. (vg.no 23.7.2016).)

- Antioksidanten SkQ1 målrettet mitokondrier reverserer glaukomatøse lesjoner hos kaniner

Mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 reverses glaucomatous lesions in rabbits.
Front Biosci (Landmark Ed). 2015 Jan 1;20:892-901.
Abstract Glaucoma is the main cause of irreversible blindness worldwide. This disease is characterized by apoptosis of retinal ganglion cells (RGC) and visual field loss that seems to be related to elevated intraocular pressure (IOP). Several lines of evidences have implicated the crucial role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of glaucoma. Increased mitochondrial oxidative stress in RGC may underlie or contribute to susceptibility of RGC to apoptosis. In our work we (i) designed a rabbit model of chronic, moderately elevated IOP for studying glaucoma and (ii) demonstrated efficacy of mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 as a tool to reverse several traits of experimental glaucoma induced by a series of injections of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) to the anterior chamber of the rabbit eye. It is shown that 6 months instillations of drops of 0.2.5-5 microM solution of SkQ1 normalize IOP and eye hydrodynamics and abolish an increase in lens thickness that accompanies glaucoma. (...)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: A pinch of baking soda for better vision? (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: How to use a baking soda bath. Baking soda or sodium bicarbonate is a household staple with many different uses, including baking. (…) Ten benefits of a baking soda bath A baking soda bath can be beneficial for many conditions, including: 1. Yeast infections Many people experience yeast infections, but some symptoms, such as itching and swelling, can often make it difficult for a person to go about their daily activities. A baking soda bath may relieve symptoms and help a person recover faster. One study found that baking soda helped kill Candida cells, which are the fungal cells responsible for yeast infections. (medicalnewstoday.com 4.4.2018).)

(Anm: Injectable hydrogel boosts stem cell therapy to restore vision, repair brain damage (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Eye health could help diagnose people with chronic fatigue syndrome (medicalnewstoday.com 26.1.2015).)

(Anm: Coenzyme Q10 ameliorates oxidative stress and prevents mitochondrial alteration in ischemic retinal injury. Apoptosis. 2014 Apr;19(4):603-14.)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

(Anm: Nearsightedness develops when kids with specific gene read a lot (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Hvorfor apnea pasienter er tilbøyelige til å lide av grønn stær (glaukoma). (Why apnea patients are prone to suffer from glaucoma. Scientists at Hokkaido University have successfully measured the eye pressure of sleeping patients with obstructive sleep apnea syndrome for the first time, finding an unexpected correlation with glaucoma. Glaucoma is thought to be a disease in which the optic nerve sustains damage due to increased eye pressure, resulting in a restricted visual field. In addition to strokes and cardiovascular disease such as heart attacks, people with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) are prone to suffer from glaucoma at a rate about 10 times higher than non-OSAS sufferers.) (medicalnewstoday.com 25.7.2016).)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

- Neurodegenerative Eye Disorders: Role of Mitochondrial Dynamics and Genomics.

Neurodegenerative Eye Disorders: Role of Mitochondrial Dynamics and Genomics.
Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2016 Apr 20. [Epub ahead of print]
Abstract As a major source of cellular energy, mitochondria are critical for optimal ocular function. They are also essential for cell differentiation and survival. Mitochondrial mutations and oxidative damage to the mitochondrial DNA are important factors underlying the pathology of many ocular disorders. With increasing age, mitochondrial DNA damage accumulates and results in several eye diseases. It is evident that the mitochondrial genome is more susceptible to stress and damage than the nuclear genome, as it lacks histone protection, a nucleotide excision repair system, and recombination repair, and it is the source and target of free radicals. Accumulation of mitochondrial mutations beyond a certain threshold explains the marked variations in phenotypes seen in mitochondrial diseases and the molecular mechanisms related to the pathogenesis of several chronic disorders in the eye. This review details the structure and function of mitochondria and the mitochondrial genome along with the mitochondrial involvement in various neurodegenerative ophthalmic disorders. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

- Inre inflammation i näthinnan kan ligga bakom ögonsjukdomar

Inre inflammation i näthinnan kan ligga bakom ögonsjukdomar
lu.se 21.5.2015
Att ett nedsatt blodflöde till hjärnan påverkar tänkandet och rörelseförmågan är välkänt – det är ju vad bland annat många strokepatienter råkar ut för. Men kan ett nedsatt blodflöde, som minskar syretillförseln, också skada ögonen?

 Lundaforskaren Linnéa Taylor har i djurförsök visat att så är fallet. Den inflammation som syrebristen orsakar skulle kunna ligga bakom många näthinnesjukdomar, menar hon.

Att ett nedsatt blodflöde till hjärnan påverkar tänkandet och rörelseförmågan är välkänt – det är ju vad bland annat många strokepatienter råkar ut för. Men kan ett nedsatt blodflöde, som minskar syretillförseln, också skada ögonen?

Lundaforskaren Linnéa Taylor har i djurförsök visat att så är fallet. Den inflammation som syrebristen orsakar skulle kunna ligga bakom många näthinnesjukdomar, menar hon.

Linnéa Taylor är post doc-forskare i oftalmologi vid Lunds universitet. Hennes studie är en vidareutveckling av fynd gjorda av universitetskollegan Tomas Deierborg. Han visade tidigare i år att proteinet galectin-3 är en viktig faktor bakom inflammation i hjärnan. Galectin-3 finns inte i en frisk hjärna utan bara i en hjärna med en pågående inflammation, se Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan.

Tomas Deierborg jämförde bl.a. vanliga försöksmöss med möss som gjorts genetiskt oförmögna att tillverka galectin-3. Båda grupperna fick under en tid leva med minskat blodflöde till hjärnan. Jämförelsen visade att de vanliga mössen fick klart mer inflammation i hjärnan än de som inte hade något galectin-3.

– Ingen trodde från början att det minskade blodflödet skulle kunna påverka också ögonen. Men sedan såg vi att mössen betedde sig avvikande, som om de blivit halvblinda. Det visade sig mycket riktigt att de hade tydliga skador i näthinnan. De möss som inte hade något galectin-3 hade däremot ingen celldöd i näthinnan, säger Linnéa Taylor. (…)

(Anm: Who let the dogs out?: detrimental role of Galectin-3 in hypoperfusion-induced retinal degeneration Journal of Neuroinflammation 2015, 12:92  (Published: 14 May 2015).)

(Anm: Researchers manage to detect eye diseases using a Smartphone. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

- Sjelden kreftform: - Kreften tok øyet mitt. Legene trodde det var øyekatarr – men den lille jenta hadde kreft.

(Anm: Sjelden kreftform: - Kreften tok øyet mitt. Legene trodde det var øyekatarr – men den lille jenta hadde kreft. OPERERT: Kinsley har beholdt sitt gode humør på tross av alt hun har gått igjennom. (…) TØFF TID: Den lille jenta gikk gjennom to tøffe runder med cellegift, men det var ikke nok til å stoppe kreften. Men da en tredje lege skulle vurdere ultralyd-bildene, falt verden sammen. Foreldrene fikk vite at den da fire år gamle jenta hadde retinoblastom, en sjelden og aggressiv form for kreft. (seher.no 9.5.2021).)

(Anm: Moren oppdaget det livsfarlige på dette julekortet. Nå vil hun advare andre. (…) Retinoblastom er ifølge Norsk helseinformatikk en sjelden, ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet hos barn. (side3.no 16.12.2016).)

- Sjögrens syndrom og MALT-lymfom. (- Pasienter med primært Sjögrens syndrom har økt risiko for Non-Hodgkins lymfom.)

(Anm: Sjögren's Syndrome and MALT Lymphoma. A 73-year-old woman with a history of symptomatic xerostomia and xerophthalmia was hospitalized for evaluation of a neck mass and progressive symptoms of obstructive sleep apnea that had developed during the previous 12 months. The physical examination revealed a nontender enlargement of the lacrimal glands and submandibular salivary glands (Panel A, arrows). The results of Schirmer's test for tear production were abnormal, and serologic analysis showed positive results for anti-SSA autoantibodies, which supported a diagnosis of primary Sjögren's syndrome. Computed tomographic imaging revealed nodular masses in both submandibular glands (Panel B, arrows, axial view) and a 4-cm polypoid mass extending from the root of the tongue to the right epiglottic vallecula (Panel C, arrows, sagittal view). A biopsy sample obtained from the tongue lesion revealed an extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) type. Patients with primary Sjögren's syndrome have an increased risk of non-Hodgkin's lymphoma. For this patient, combination chemotherapy with rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) resulted in the disappearance of the masses in the tongue and submandibular glands. During the subsequent 24 months, there was complete resolution of the obstructive sleep apnea, xerostomia, and xerophthalmia. N Engl J Med 2011; 364:e41.)

(Anm: Non-Hodgkins lymfom kan være svært variabelt - fra meget aggressive til svært godartede former. Vanlige symptomer er hovne lymfeknuter, vekttap, tegn på anemi ses ofte - blek hud, tørre negler og sår i munnvikene - forstørret lever og milt. (nhi.no 27.8.2018).)

(Anm: MALT-lymfom er en spesiell type ondartet lymfom som opptrer i magesekken og i flere andre organer. Kronisk infeksjon med «magesår-bakterien» Helicobacter pylori stimulerer en type hvite blodceller, lymfocytter, i magesekken til deling. Under en slik langvarig vekststimulering via bakterie-antigener kan det utvikles ondartede cellekloner. Kilde: Store norske leksikon.)

- Rön om Sjögrens syndrom öppnar för läkemedel. Svensk forskning har lett till upptäckter som banar vägen för effektiva behandlingar av Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom är en autoimmun, reumatisk sjukdom som yttrar sig genom inflammation i framför allt tår- och spottkörtlarna.

(Anm: Rön om Sjögrens syndrom öppnar för läkemedel. Svensk forskning har lett till upptäckter som banar vägen för effektiva behandlingar av Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom är en autoimmun, reumatisk sjukdom som yttrar sig genom inflammation i framför allt tår- och spottkörtlarna. Svåra problem med torra ögon och muntorrhet är därför ett vanligt symtom. Andra symtom som onormal trötthet och problem med muskler och leder förekommer också. I Sverige beräknas mellan 5 000 och 10 000 personer ha Sjögrens syndrom, majoriteten av dem är kvinnor. Effektiva läkemedelsbehandlingar av sjukdomen saknas dock hittills. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala publicerar nu tillsammans med norska kollegor resultat som de hoppas ska kunna ändra på detta. Genom en studie av sammanlagt över 2 000 personer upptäckte de två tydliga undergrupper av patienter med Sjögrens syndrom. Studien har publicerats av Rheumatology. (lakemedelsvarlden.se 5.11.2020).)

(Anm: 'Dry eye' linked to chronic pain syndromes. (...) The American Eye Institute estimates that dry eye affects about 3 million Americans every year. When the eyes do not produce an adequate supply of tears or the tears evaporate too quickly from the surface of the cornea, patients develop an "itchy" or painful sensation. Left untreated, dry eye can lead to inflammation, ulcers or scars on the cornea. (medicalnewstoday.com 14.12.2015).)

(Anm: Seks symptomer fra øynene du bør ta på alvor. Det finnes en rekke øyesykdommer som kan avsløres av symptomer på øyet. Mange av disse sykdommene krever akutt hjelp. (…) 1. Mangler rød refleks. (…) 2. Netthinneavløsning gir skygge i synsfeltet. (…) 3. Akutt grønn stær - smertefullt øye. (…) 4. Hornhinnebetennelser – lysømfintlighet. (…) 5. Temporalisarteritt - sløret syn, smerter i tinningen. - En litt ukjent sykdom som ofte rammer mennesker fra 50 år og oppover. Man får sløret syn, smerter i tinningen og kan få ubehag i kjeven. (…) Temporal artritt kalles også Arteritis temporalis og kjempecellearteritt.  Det er ifølge Øyvind Palm ved Revmatologisk avdeling. (lommelegen.no 20.12.2016).)

(Anm: Netthinneløsning. Ser du masse nye sorte prikker, skygger eller lysglimt? Oppsøk øyelege så fort du kan! Uten behandling av netthinneløsning vil du bli blind. Netthinneløsning kalles også netthinneavløsning, og på latin amotio retinae eller ablatio retinae. (…) Oppsøk øyelege med én gang hvis det brått oppstår noe med synet som ikke har vært der før: - Skygge i synsfeltet - Ser lysglimt - Opplever nye eller flere «flytere» i synsfeltet enn vanlig. (lommelegen.no 13.6.2017).)

- Sjögrens syndrom.

(Anm: Sjøgrens syndrom. Sjøgrens syndrom er en betennelsesaktig revmatisk sykdom som først og fremst angriper sekretproduserende vev. Slike vev finnes i spyttkjertler, tårekjertler, bronkier og slimhinner. Resultatet av betennelsen er nedsatt produksjon av sekret og organet blir derfor tørt. (aftenposten.no 27.4.2018).)

- Big data analyserer Sjögrens syndrom.

(Anm: Big data breaks down Sjögren’s syndrome. The severity of Sjögren’s syndrome and its organ involvement has direct links to clinical characteristics that include age, gender, ethnicity, and geographical location, according to new research findings from a large, worldwide database of primary Sjögren’s syndrome patients. Risk factors for more severe disease included male sex, earlier age at diagnosis, black/African-American (BAA) ethnicity, and living in more southerly countries, including below the equator. The authors hailed these factors as potentially helping to predict the presence of systemic disease in newly-diagnosed patients, as well as helping to determine the optimum follow-up strategy. (mdedge.com Publish Date: January 17, 2020 ).)

- Stamceller kan reparera skadad hornhinna

Stamceller kan reparera skadad hornhinna
sahlgrenska.gu.se 1.2.2012
En ny hornhinna kan vara enda åtgärden som förhindrar blindhet – men bristen på donerat material gör att kön till transplantation är lång. Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie för första gången lyckats odla stamceller på mänskliga hornhinnor, vilket på sikt kan ersätta behovet av donatorer.

I Sverige utförs varje år omkring 500 hornhinnetransplantationer, i hela världen omkring 100 000. Genom transplantationen ersätts den skadade och ”grumlade” hornhinnan som gör patienten blind med en frisk och genomsynlig. Men operationen förutsätter en donerad hornhinna, och bristen på donerat material är stor – inte minst globalt där religiösa och politiska åsikter ofta utgör hinder för användande av donerat material. (...)

Första steget mot ny metod
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu tagit första steget mot att ersätta donerade hornhinnor med hinnor odlade av stamceller.

Forskarna Charles Hanson och Ulf Stenevi har i sin studie använt defekta hornhinnor från Ögonkliniken, Mölndals sjukhus. I studien, som publiceras i tidskriften Acta Ophthalmologica, visar forskarna att mänskliga stamceller efter 16 dagars förodling i laboratorium och sex dagars odling på hornhinnan kan fås att mogna till så kallade eptielceller, som är just de celler som håller hornhinnan genomsynlig.

–Liknande försök har gjorts på djur, men det här är första gången någon får stamceller att växa på en skadad mänsklig hornhinna. Det innebär också att vi tar första steget mot att kunna använda stamceller för att behandla defekta hornhinnor, säger Charles Hanson.

– Om vi lyckas etablera en metod för det här kommer tillgången på material för de som behöver en ny horhinna i praktiken vara obegränsad. Både operationsteknik och efterbehandling kommer dessutom att kraftigt förenklas, säger Ulf Stenevi. (...)

Fra science fiction til nobelpris
Joel C. Glover - professor, avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Stefan Krauss - professor, Universitetet i Oslo og leder for Cancer Stem Cell Innovation Center
aftenposten.no 17.10.2012
Thomas Perlmann presenterer årets nobelprisvinnere i medisin: John Gurdon og Shinya Yamanaka ved Karolinska institutet i Stockholm 8. oktober.

Stamcellenes tiår. Årets nobelpris i medisin er en anerkjennelse av den viktige rollen stamcelleforskning har i utviklingen av fremtidens medisin.

De siste ti årene kan i enkelhet betegnes som stamcellenes tiår innen biomedisinsk forskning. Knapt noe forskningsfelt har sett så fundamentale gjennombrudd som stamcelleforskningen. Det er blitt mulig å dyrke humane embryonale stamceller i ubegrensede mengder, man har etablert metoder for å utvikle høyt spesialiserte kroppsceller og til og med mini-organer fra slike embryonale stamceller, og man har klart å bryte med et gammelt biologisk dogme om at celledifferensiering ikke kan kjøres i revers. Det er nå i prinsippet mulig å ta en hvilken som helst moden celle i kroppen, omdanne den til en umoden stamcelle, for så å bruke den videre til å fremdyrke alle celletyper eller organer som et voksent menneske trenger. Dette har skapt en revolusjon i vår forståelse av hvordan stamceller gir opphav til kroppens mange celletyper, cellekilder til å erstatte tapte eller syke celler i kroppen, og nye verktøy for utvikling av legemidler. (…)

- Hornhinneforskning avslører hittil ukjent lag

Cornea Research Reveals Unseen Layer (Hornhinneforskning avslører hittil ukjent lag)
philly.com 14.6.2013
FRIDAY, June 14 (HealthDay News) -- A previously undetected layer has been discovered in the cornea, which is the clear window at the front of the eye.

The finding could help improve results for people who undergo corneal grafts and transplants, according to the researchers at the University of Nottingham in England.

"This is a major discovery that will mean that ophthalmology textbooks will literally need to be rewritten," Harminder Dua, a professor of ophthalmology and visual sciences, said in a university news release. "Having identified this new and distinct layer deep in the tissue of the cornea, we can now exploit its presence to make operations much safer and simpler for patients."

Dua discovered the new layer, which is described in the journal Ophthalmology. In his honor, the new layer has been called Dua's Layer. (...)

(Anm: Easy on the eyes: How eyelash length keeps your eyes healthy (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

- Her er kroppens største mysterier

Her er kroppens største mysterier
jyllands-posten.dk 14.11.2013
Forsker: På disse områder vil forskere gøre de væsentligste opdagelser de næste 50 år.

I løbet af de seneste måneder har forskere opdaget et nyt lag i øjets hornhinde og et ligament i knæet - et ledbånd der forbinder knoglerne i leddene. Men hvordan er det muligt, at vi stadig gør så forholdsvis basale opdagelser om menneskets anatomi? Det hænger sammen med menneskekroppens enorme kompleksitet. Og desuden er der fysiologiske forskelle mellem mennesker, skriver ABC Science. (...)

(Anm: Attention! How eyes reveal the brain's focus (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag)

Sudden onset double vision (Plutselig oppstått dobbelt syn)
Picture Quiz
BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014)
(…) Questions

1. What is this eye lesion called, and what is its pathological basis?
2. What does the magnetic resonance image show?
3. What are the differential diagnoses?
4. How should this condition be managed further?

Answers

1. What is this eye lesion called, and what is its pathological basis?

Short answer
Left internuclear ophthalmoplegia. It is caused by impairment of conjugate eye movements owing to injury to the medial longitudinal fasciculus on the side of the impaired eye. (…)

4. How should this condition be managed further?

Short answer
Secondary prevention should be initiated, including anticoagulation for atrial fibrillation with a novel oral anticoagulant. The patient should also be referred to occupational therapy and orthoptic services to aid rehabilitation of any persistent visual deficit.

Long answer
Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag med svekkelse av øyejustering og bevegelse som påvirker 68 % av pasientene i en studie.1 Slike komplikasjoner kan forstyrre rehabilitering og tilbakeføring til selvstendige daglige livsaktiviteter.2 Alternativer for behandling av dobbeltsyn etter hjerneslag omfatter visuell omskoleringsterapi; tildekking av det ene øyet, enten helt eller bare over regionen som skaper dobbeltsyn; eller bruk av optiske prismer. Skjeling kirurgi kan utføres hvis orthoptic innspill ikke blir bedre dobbeltsyn på lengre sikt. (Visual complications are common after stroke, with impairment in eye alignment and movement affecting 68% of patients in one study.1 Such complications can interfere with rehabilitation and return to independence in activities of daily living.2 Options for treating diplopia after stroke include visual retraining therapy; occluding one eye, either completely or over the region creating diplopia only; or use of optic prisms. Strabismus surgery can be performed if orthoptic input does not improve diplopia in the longer term.)

Atrial fibrillation is a major risk factor for ischaemic stroke. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommends warfarin as the first line thromboprophylactic agent in those with cardiovascular risk factors,10 11 although dosing and monitoring can be complicated and adverse drug reactions do occur. NICE has approved several novel oral anticoagulants with a similar efficacy and safety profile to those of warfarin in patients who cannot tolerate warfarin (the direct thrombin inhibitor dabigatran, and direct factor Xa inhibitors rivaroxaban and apixaban).12 Draft guidelines suggest an increasing role for these drugs as first line prevention. (…)

(Anm: Strabismus (/strəˈbɪzməs/, from Greek strabismós[1]), also known as heterotropia, is a condition in which the eyes are not properly aligned with each other. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Varseltegn/symptomer Symptomer og tegn på Subaraknoidalblødning (minhjerne.no).)

(Anm: 10-Minute Consultation Eyelid lumps and lesions BMJ 2014;348:g3029 (19 May 2014).)

(Anm: Vision loss adversely affects daily function which can increase risk for death (medicalnewstoday.com 22.8.2014).)

(Anm: Dartmouth study shows brain area involved in eye movements, heading (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Kan operere i hjernen via et lite snitt i øyenbrynet. (…) Med et nytt, revolusjonerende endoskopikamera kan kirurger se tredimensjonalt inn i, og gjøre inngrep i, hjernen via et lite snitt i øyenbrynet. (aftenposten.no 2.9.2015).)

- Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. Hvorfor virker ikke lykkepillen på alle? Disse to bildene kan bidra til å løse gåten. (…) De rekrutterte et knippe unge, friske kvinner til en forsøksgruppe, ga dem en pille hver. Så satte de seg fore å undersøke: Hva skjer med øyets gang og blikkontakten når man tar antidepressiva? (…) For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. (aftenposten 20.11.2014).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking

Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:29-32 (6.1.2005)
Bakgrunn. Regnbogehinna er eit dynamisk organ som vert regulert av aktiviteten i det autonome nervesystemet, noko ein lenge har utnytta innan medisinen. Aktiviteten til regnbogehinna reflekterer fysiologiske reaksjonar på ulike sensoriske stimuli, som til dømes smerte. Ein finn stadig meir avanserte verktøy for å vurdere pupillen, og vi ønskjer å presentere nokre av desse. (...)

Den glatte muskulaturen i regnbogehinna endrar storleiken på pupillen, gjennom aktivering av anten m. constrictor pupillae eller m. dilatator pupillae. Det er likevekta mellom aktiviteten i desse to musklane som til ei kvar tid avgjer storleiken på pupillen. (...)

Det autonome nervesystemet kan bli påverka av fleire ulike sjukdomstilstandar, mellom anna multippel sklerose, Alzheimers sjukdom og diabetes mellitus (6, 15 - 17). de Seze fann ein avvikande pupillreaksjon hos 60 % av pasienter med multippel sklerose (n = 45) i høve til hos friske kontrollpersonar (n = 30), mellom anna redusert konstriksjonsamplitude og forlenga latenstid for lysrefleksen.

Innhaldet av nevrotransmitteren acetylkolin i hjernen er redusert hos pasientar med Alzheimers sjukdom. Fotiou gjennomførte ein pilotstudie med fem friske frivillige, fem pasientar med Alzheimers sjukdom som var medisinerte med ein antikolinesterase og fem pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje var medisinerte. Han fann at latenstida til maksimal miose var redusert både hos pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje fekk behandling (0,53 s) og hos pasientar med denne sjukdomen som fekk behandling (0,62 s) i høve til hos friske (0,81 s) (16). (...)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

- LYKKEPILLEN «Lykke» på liksom [Antidepressiva]

LYKKEPILLEN «Lykke» på liksom [Antidepressiva]
aftenposten 21.11.2014
Neste år er det 25 år siden det aller første serotonin-opptakshemmer-medikamentet ble godkjent i Norge.
«Sero ... hva», sa du? Nettopp. Serotonin-opptakshemmere, eller SSRImedikamenter, er den mest presise medisinske betegnelsen for nyere antidepressiver i pilleform.

Men det er komplisert å være presis, det vet vi pressefolk alt om. Så da legemiddelet som påvirker sammensetningen av signalstoffer i hjernen, ble godkjent i 1990, var mediene raskt ute med å døpe om nykommeren til «lykkepille». Trolig var de/vi inspirert av amerikanske kolleger, som på 80-tallet stemplet antidepressivet Prozac som «wonder drug».Begrepet har satt seg så ettertrykkelig at det er vanskelig å komme utenom, selv om fagfolk nødig vil ta det i sin munn. (…) For «lykkepillen» gjør oss ikke nødvendigvis lykkelige, men kan gjøre at nedstemte personer kommer opp i mer normalt sinnsleie. Men det virker ikke for alle. Og bivirkningene er mange. Bare brett ut et hvilket som helst forpakningsvedlegg, og du har lesestoff for en hel kveld.

Det er deprimerende greier. – Bjørn Egil Halvorsen

Fagfolk tar nødig «lykkepillen» i sin munn. (…)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Large eyes come at a high cost. (…)"Animals with large and well-developed eyes, necessary for their survival, pay a high price for them. As all animals have a strictly limited energy budget, a major investment in the visual system only occurs at a cost to other organ systems", says Eric Warrant, researcher in Functional Zoology at Lund University. (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Acute Retinal Necrosis After Herpes Zoster Vaccination. (…) Case 1 A 77-year-old woman with a medical history significant for diabetes mellitus with secondary end-stage renal disease manifested severe vision loss in her left eye. She had a positive history of chickenpox as a child. She received the Zostavax vaccine 6 days prior to a rapid loss of vision in her left eye. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1495-1497.)

(Anm: Drug-Induced Ocular Side Effects: Clinical Ocular Toxicology. (books.google.no).)

(Anm: [1]Acute Retinal Necrosis (ARN), is a medical inflammatory condition of the eye.[2] The condition presents itself as a necrotizing retinitis.[3] The inflammation onset is due to certain herpes viruses, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-1 and HSV-2) and Epstein-Barr Virus (EBV).[2][3] (…) Further progressed stages of the disease can cause blindness in the eye experiencing ARN.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Googles algoritm bra på att bedöma ögonbottnar. Ett datorprogram kan lära sig att analysera bilder från ögonbottenundersökningar hos diabetiker och korrekt peka ut vilka som har skador, enligt en ny studie i Jama. Men systemet är ännu inte redo för kliniskt bruk påpekar forskarna. (dagensmedicin.se 29.11.2016).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

- Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (- Hyppigheten og forekomsten av netthinnevirkninger synes å være proporsjonal med den totale mengden av legemidlet som brukes over en lengre periode)

Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review. (Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) som er vanlige for psykotrope substanser (antidepressiva, antipsykotika etc.) En gjennomgang)
CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.
Abstrakt Alle psykotrope legemidler har potensiale til å indusere mange og varierte uønskede okulære effekter (øyeeffekter). Visuelle uheldige effekter kan deles inn i syv hovedkategorier: øyelokk og keratokonjunktivitale lidelser; uveale trakt-lidelser; akkommodasjonsforstyrrelser; åpenvinkelglaukom; katarakt/ pigmentdannende avleringer i linse og hornhinne; retinopati; og andre lidelser. Lidelser i øyelokket og keratokonjunktiva er hovedsakelig knyttet til fenothiaziner og litium. Chlorpromazine, ved høye doser, kan ofte føre til unormal pigmentering på øyelokk, interpalpebral konjunktiva og hornhinne. Det kan også føre til en mer bekymringsfull men sjeldnere synshemming, som betegnes hornhinneødem. Litium kan i sjeldne tilfeller føre til en plagsom øyeirritasjon ved å påvirke natriumtransport. Uveale trakt-problemer er hovedsakelig forbundet med trisykliske antidepressiva (TCA), typiske antipsykotika, topiramat og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er). TCA-er, typiske antipsykotika og SSRI-er kan alle forårsake mydriasis som ofte er midlertidig og uten store konsekvenser, men som kan fremme åpenvinkelglaukom hos følsomme pasienter. Topiramat har ofte vært assosiert med en rekke betydelige okulære symptomer inkludert ervervet myopi (nærsynthet) og åpenvinkelglaukom. Problemer med akkommodasjonsforstyrrelser er knyttet til TCA og lavstyrke antipsykotika. TCA-er forårsaker forbigående tåkesyn hos opptil en tredel av pasientene. Åpenvinkelglaukom er en alvorlig tilstand som hovedsakelig har vært forbundet med TCA-er, lav-styrke antipsykotika, topiramat, og i mindre grad SSRI-er. Når pasienter med smale vinkler gis TCA synes de alle å oppleve induksjon av glaucomatøse anfall. Antipsykotika og SSRI-er kan føre til en ekstra risiko for utvikling av åpenvinkelglaukom, men bare i predisposerte øyner. Topiramat kan føre til en allergisk type reaksjon der strukturer av linsen og ciliær kropp er forskjøvet (ute av stilling), som resulterer i åpenvinkelglaukom. Kataraktiske endringer kan forårsakes av antipsykotika, hovedsakelig fra høye doser av chlorpromazine eller thioridazine. Disse to legemidlenme kan når de brukes ved høye doser og i lengre perioder føre ofte til at linsen blir uklar (opasitet, ugjennomskinnelighet). Retinopati har vist seg å være knyttet til høy dosering av typiske antipsykotika, hovedsakelig chlorpromazine og thioridazine. Hyppigheten og forekomsten av netthinnevirkninger synes å være proporsjonal med den totale mengden av legemidlet som brukes over en lengre periode. Andre visuelle problemer av spesiell interesse er okulær dystoni, andre øyebevegelsesforstyrrelser, og redusert evne til å oppfatte farger og behandle kontraster. Okulære dystonier (øyedystonier) kan oppstå med antipsykotika (spesielt høydose), karbamazepin (spesielt i polyterapi), topiramat og, sjelden, med SSRI. Forstyrrelser i ulike øyebevegelser er ofte sett med benzodiazepiner, antiepileptiske legemidler og litium. Svekkelse i oppfattelsen av farger og behandling av kontraster har vist seg ikke å være uvanlig for karbamazepin og lorazepam. Således synes typiske antipsykotika, TCA, litium, benzodiazepiner, karbamazepin, topiramat og SSRI-er å kunne forårsake de fleste av de nåværende erkjente okulære problemer (øyeproblemer). Psykiatere, øyeleger og pasienter må være oppmerksom og forberedt på enkelte legemiddelinduserte negative effekter. Tidlig forebygging og intervensjon kan unngå de fleste av de alvorlige og potensielt irreversible okulære forgiftninger. (...) (Abstract All psychotropic medications have the potential to induce numerous and diverse unwanted ocular effects. Visual adverse effects can be divided into seven major categories: eyelid and keratoconjunctival disorders; uveal tract disorders; accommodation interference; angle-closure glaucoma; cataract/pigmentary deposits in the lens and cornea; retinopathy; and other disorders. The disorders of the eyelid and of the keratoconjunctiva are mainly related to phenothiazines and lithium. Chlorpromazine, at high dosages, can commonly cause abnormal pigmentation of the eyelids, interpalpebral conjunctiva and cornea. It can also cause a more worrisome but rarer visual impairment, namely corneal oedema. Lithium can rarely lead to a bothersome eye irritation by affecting sodium transport. Uveal tract problems are mainly associated with tricyclic antidepressants (TCAs), typical antipsychotics, topiramate and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). TCAs, typical antipsychotics and SSRIs can all cause mydriasis that is often transient and with no major consequences, but that can promote closure of angles in susceptible patients. Topiramate has been frequently associated with a number of significant ocular symptoms including acquired myopia and angle-closure glaucoma. Problems with accommodation are related to TCAs and to low-potency antipsychotics. TCAs cause transient blurred vision in up to one-third of patients. Angle-closure glaucoma is a serious condition that has been mainly associated with TCAs, low-potency antipsychotics, topiramate and, to a lesser extent, SSRIs. When patients with narrow angles are given TCAs, they all appear to experience induction of glaucomatous attacks. Antipsychotics and SSRIs may lead to an added risk of developing angle-closure glaucoma, but only in predisposed eyes. Topiramate can lead to an allergic-type reaction whereby structures of the lens and ciliary body are displaced, which results in angle-closure glaucoma. Cataractous changes can result from antipsychotics, mainly from high dosages of chlorpromazine or thioridazine. These two drugs, when used at high dosages and for prolonged periods, frequently cause lenticular opacifications. Retinopathy has been shown to be related to high dosages of typical antipsychotics, mainly chlorpromazine and thioridazine. The frequency of occurrence of retinal effects seems to be proportional to the total amount of drug used over a long period of time. Other visual problems of special concern are the ocular dystonias, other eye movement disorders, and decreased ability to perceive colours and to discriminate contrast. Ocular dystonias can occur with antipsychotics (especially high-potency ones), carbamazepine (especially in polytherapy), topiramate and, rarely, with SSRIs. Disturbance in various eye movements is frequently seen with benzodiazepines, antiepileptic drugs and lithium. Impairment in the perception of colours and the discrimination of contrasts has been shown to occur not uncommonly with carbamazepine and lorazepam. Thus, typical antipsychotics, TCAs, lithium, benzodiazepines, carbamazepine, topiramate and SSRIs appear to produce most of the currently recognized ocular problems. Psychiatrists, ophthalmologists and patients need to be aware of and prepared for any medication-induced adverse effect. Early prevention and intervention can avoid most of the serious and potentially irreversible ocular toxicities.)

(Anm: Okulær; okulær -t; som angår øyet Kilde: Den store danske leksikon.)

(Anm: Om glaukom (glaucom.org)

(Anm: Early Signs of Cataracts (webmd.com 21.6.2016).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Cataracts (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Best eye drops for people with itchy eyes (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

- Bruk av statiner kan øke risiko for katarakt.

(Anm: Statin use may raise cataract risk. New research suggests that use of statins, a class of drugs taken by millions of Americans with high cholesterol, is linked to a higher risk for developing cataracts. Dr. Jessica Leuschen, of the San Antonio Military Medical Center, Texas, and colleagues report their findings in a paper published online in JAMA Ophthalmology. According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cataracts, a predominantly age-related condition where the lens of the eye becomes cloudy, is the leading cause of vision loss in the US. (medicalnewstoday.com 24.9.2013).)

- Statiner linket til katarakt

Statins Linked to Cataracts (Statiner linket til katarakt)
medpagetoday.com 19.9.2013
Statiner fjerner kolesterol fra blod, men de gjør det på bekostning av synet antyder en ny "score-matched study". (Statins clear cholesterol from the blood but they may do so at the risk of obstructing vision, a new propensity score-matched study suggested.)

In the primary analysis of 6,972 matched pairs of statin users and nonusers, those taking the cholesterol-lowering medication had a 9% increased risk of developing cataracts (95% CI 1.02-1.17), reported Ishak Mansi, MD, of the VA North Texas Health System at the University of Texas Southwestern in Dallas, and colleagues.

In a secondary subgroup analysis of 33,513 patients (6,113 on statins) who had no comorbidity, based on the Charlson comorbidity index, the use of statins remained significantly associated with cataracts (OR 1.27, 95% CI 1.15-1.40), according to the study published online in JAMA Ophthalmology. (...)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Association of Statin Use With Cataracts: A Propensity Score–Matched Analysis. JAMA Ophthalmol. 2013 (September 19, 2013).)

- Kataraktoperasjon knyttet til lavere dødsrisiko hos eldre kvinner. En analyse av eldre kvinner som deltok i en stor helseundersøkelse har funnet at de med katarakt som gjennomgikk kataraktkirurgi, hadde lavere risiko for død av noen årsak og bestemte spesifikke årsaker.

(Anm: Cataract surgery tied to lower risk of death in older women. An analysis of older women taking part in a large health study has found that those with cataracts who underwent cataract surgery had a lower risk of death from any cause and from certain specific causes. The researchers report their findings, which drew on data from the Women's Health Initiative (WHI), in the journal JAMA Ophthalmology. The WHI is a nationwide study of postmenopausal women in the United States aged between 50 and 79 years. Senior study author Anne L. Coleman — a professor of ophthalmology at the University of California, Los Angeles — and team explain that previous studies have shown that, as well as enjoying better vision, individuals with cataracts who have cataract surgery also seem to have a lower risk of dying prematurely. (medicalnewstoday.com 26.10.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Jigsaw»-effekt hos glaukompasienter beviser det er en hjernesykdom (Jigsaw effect in glaucoma patients proves it is a brain disease) (medicalnewstoday.com 10.6.2014).)

(Anm: Mørke ringer under øynene (- Nettopp disse kapillærene som lekker kan være forårsaket av dårlige livsstilsvalg, sykdom eller til og med medikamenter.).)

(Anm: What are allergic shiners? Allergic shiners — also called allergic facies or periorbital venous congestion — are a symptom of allergies. They appear as dark circles under the eyes and resemble bruises or "black eyes." Allergic shiners are caused by the pooling of blood under the eyes, due to the swelling of the tissue in the nasal cavities. Allergic shiners are not usually considered a serious problem, although they can be unsightly. They can be treated and prevented by taking allergy medications and avoiding allergy triggers. This article describes the symptoms and causes of allergic shiners and outlines the treatments available. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: 20 000 nordmenn har grønn stær uten å vite om det. (…) Trangvinkelglaukom er kort fortalt en mer akutt form for glaukom, mens den vanligste formen, åpenvinklet glaukom gir en kronisk fremskridende  tap av nervefibertråder i synsnerven. (kk.no 27.10.2015).)

(Anm: Immune response damaging in acute glaucoma (medicalnewstoday.com 16.7.2014).)

(Anm: Akutt grønn stær = akutt glaukom; akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader. (nhi.no).)

(Anm: Glaucoma is a group of eye diseases which result in damage to the optic nerve and vision loss.[1] The most common type is open-angle glaucoma with less common types including closed-angle glaucoma and normal-tension glaucoma. Open-angle glaucoma develops slowly over time and there is no pain. Side vision may begin to decrease followed by central vision resulting in blindness if not treated.[1] Closed-angle glaucoma can present gradually or suddenly.[2] The sudden presentation may involve severe eye pain, blurred vision, mid-dilated pupil, redness of the eye, and nausea.[1][2] Vision loss from glaucoma, once it has occurred, is permanent.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Glaukom (SML-artikkel); Etymologi: av gr. glaukos, 'blågrønn' glaukom, det samme som grønn stær. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Glaukom grøn stær, ei gruppe tilstandar med auka væsketrykk inne i auget, som ved å skada synsnervepapillen kan gi synsfeltutfall, stundom fullt synstap (amaurose); sjå openvinkelglaukom, trongvinkelglaukom, pigmentglaukom og glaucoma infantile; n.rettskr.: glaukom; EN glaucoma. ET [gr glaukos blågrøn] glaukomforsking: URL http://www.glaucoma.org/ Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: New eye test could detect glaucoma years earlier. UNSW Australia scientists have developed a testing protocol that identifies the blinding eye disease glaucoma four years earlier than current techniques. The patented method involves patients looking at small dots of light of specially chosen size and light intensity. An inability to see them indicates blind spots in the eye and early loss of peripheral vision. A study assessing 13 patients using this improved technique for visual field testing has been recently published in the journal Ophthalmic and Physiological Optics. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Glaukom (SML-artikkel); Etymologi: av gr. glaukos, 'blågrønn' glaukom, det samme som grønn stær. Kilde: Store norske leksikon.) -

(Anm: Akutt grønn stær = akutt glaukom; akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader. (nhi.no).)

(Anm: keratoconjunctivitissicca; kronisk keratokonjunktivitt forårsaket av nedsatt produksjon av tårevæske og uttørring av slimhinnene; jf. sicca-syndrom (ordnett.no).)

(Anm: Akkommodasjonsforstyrrelser …blir iakttatt. Objektet sees derfor uklart. Akkommodasjonsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av belladonna-holdige medikamenter, ved visse forgiftninger (botulisme) og ved enkelte øyesykdommer. Hyppigere forekommer de ved begynnende «gammelmannssyn» (presbyopi), som kan avhjelpes ved bruk av lesebriller. … Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Uvea, samlebetegnelse for de pigmenterte delene av øyet, regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Katarakt; grå stær; cataracta, (av gr. 'foss') øyesykdom der linsen i øyet er fordunklet og ugjennomsiktig. Tidligere trodde man tilstanden skyldtes at grå væske rant ned som en foss foran øyets linse og stivnet der med blindhet til følge. Oftest utvikles grå stær uten kjent årsak hos eldre mennesker, cataracta senilis. I andre tilfeller er grå stær en følge av andre sykdommer, f.eks. sukkersyke, kronisk betennelse i regnbuehinnen, sviktende skjoldbruskkjertelfunksjon og radioaktiv stråling. Grå stær kan også være medfødt, cataracta congenita, f.eks. der moren har hatt røde hunder i løpet av første 3 måneder av svangerskapet.

Grå stær er og har alltid vært en av våre vanligste og mest utbredte øyesykdommer. Tilstanden sees også hos dyr. Tidligere var grå stær fryktet som en hyppig årsak til blindhet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Retinopati … sykelig tilstand i øyets netthinne. Betegnelsen brukes oftest i forbindelse med de netthinneforandringer som kan oppstå ved diabetes, retinopathia diabetica , eller forhøyet blodtrykk, retinopathia hypertonica. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Clinical efficacy of intravitreal aflibercept versus panretinal photocoagulation for best corrected visual acuity in patients with proliferative diabetic retinopathy at 52 weeks (CLARITY): a multicentre, single-blinded, randomised, controlled, phase 2b, non-inferiority trial. (…) INTERPRETATION: Patients with proliferative diabetic retinopathy who were treated with intravitreal aflibercept had an improved outcome at 1 year compared with those treated with PRP standard care. [Epub ahead of print]. Lancet. 2017 May 5. pii: S0140-6736(17)31193-5.)

(Anm: Hornhinneødem Symptomer og tegn (medisato.com).)

(Anm: Mydriasis, utvidelse av pupillen. Forekommer ved opphold i mørke, ved lammelse av 3. hjernenerve (nervus oculomotorius), etter slag mot øyet eller på grunn av medikamentell påvirkning, bl.a. ulike typer narkotika. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (benign intrakraniell hypertensjon). Idiopatisk intrakraniell hypertensjon Se oversiktsartikkel1 Kort om Idiopatisk intrakraniell hypertensjon er et syndrom med økt intrakranielt trykk, men normalt hjerneparenkym uten store ventrikler, fokale romoppfyllende prosesser, eller underliggende infeksjon. Kan være til feks sinusvenetrombose, medikamenter eller medisinske tilstander. Rammer ofte unge overvektige kvinner, men kan også ramme normalvektige og menn. Syndromet ble tidligere kalt benign intrakraniell hypertensjon, men det er en uheldig betegnelse fordi opptil 25% får alvorlig synstap. (nevro.legehandboka.no 19.3.2015).)

(Anm: Økt intrakranielt trykk og hjerneødem. (…) Aktuell etiologi: Tumor, infarkt, blødning, traumer, venesinustrombose, pseudotumor cerebri, infeksjon, postiskemisk ved f. eks. sirkulasjonsstans, status epilepticus mm. (…) Økt intrakranielt trykk skal overveies ved hodepine, kvalme, brekninger, oppkast, uro og synkende bevissthet, og spesielt når det er kombinert med blodtrykksstigning og pulsfall (”trykkpuls”). (helsebiblioteket.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI («acute kidney injury»; sviktende nyrefunksjon).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) mer enn fordobler risiko for øyesykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Editorials. Can video recording revolutionise medical quality? BMJ 2015;351:h5169 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Slik ser fjeset til Cynthia ut etter bare åtte år (dagbladet.no 27.3.2014).)

(Anm:  Facial features 'influence first impressions' (medicalnewstoday.com 2.8.2014).)

- Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter.

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (…) BILDSPECIAL: Så bröt drogen ner deras liv. (expressen.se 3.3.2006).)

(Anm: Dejah (26) brukte heroin hver dag - slik ser hun ut nå. Småbarnsmoren har vært dopfri i fire år. (SIDE2): Dejah Hall (26) fra Arizona, USA, deler sin sterke historie på Facebook. Her forteller hun om sin kamp mot narkotika, og viser før-og etterbilder av seg selv. (…) Da ønsket 26-åringen å endre livet sitt, men i samme tidsperiode ble hun arrestert og dømt til fengsel for besittelse av narkotika og reseptbelagte medikamenter. (nettavisen.no 23.12.2016).)

(Anm: Slik ser en eksnarkoman hund ut. (…) – Det er første gang vi har hørt om at et dyr har vært påvirket [av rusmidler]. (vg.no 21.7.2016).)

(Anm: Slik forandret ansiktet seg av ett års narkotikabruk. (…) Nye bilder viser hvordan narkotika forandrer brukernes utseende. (tv2nyhetene.no 13.6.2015).)

(Anm: Hjerterått. Tore Rem levde det perfekte liv. Så ble alt snudd på hodet. Fra den ene dagen til den neste. Tore Rem i 2009. Tore Rem i 2015. Store doser kortison har forandret ham. (…) «Det er Tore Rem. Jeg har bare skiftet ansikt siden sist» Tore Rem, har sykdommen Kardial Sorkoidose (aftenposten.no 3.10.2015).)

(Anm: Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.(...) Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. (nhi.no 16.1.2015).)

(Anm: (...) Nå ligner ikke Tore Rem på seg selv lenger. De store kortisondosene han behandles med har forandret ham så mye at det hender at han skvetter når han ser sitt eget speilbilde i et butikkvindu («er det meg?»). Når han møter mennesker han kjenner fra før, sier han: - Det er Tore. Jeg har bare skiftet ansikt siden sist. (aftenposten.no 3.10.2015).)

(Anm: Ansiktstesten ser enkel ut, men bare to prosent klarer den. Sjekk om du er en «supergjenkjenner» her. (tv2nyhetene.no 17.6.2015).)

(Anm: Nye bilder av Gazza sjokkerer fotballverdenen (tv2nyhetene.no 22.8.2014).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Bivirkninger som endrer ytre utseende er sjelden nevnt i medisinsk litteratur for antipsykotika (Antipsykotika og fysisk attraktivitet) (Antipsychotics and physical attractiveness) Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146).)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Nå mener forskere de har svaret: Derfor ser menn på pene damer. (…) Ny forskning viser at hjernen belønner oss for å se på vakre mennesker. (…) Å være vakker er assosiert med å være ung, frisk og fruktbar. Og jo sunnere partner, desto større sjanse for at eventuelle barn vil overleve. (vg.no 30.10.2015).)

(Anm: Olga Chelnokova’ Hvordan leser vi ansikter? Shifting Overt Attention in Face Perception Tasks (uio.no 20.10.2015).)

- SSRI-preparater øker risikoen for kataraktopersjoner

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Increased Risk of Cataract Surgery: A Population-Based, Case-Control Study.
Am J Ophthalmol. 2014 Mar 14. pii: S0002-9394(14)00144-5. [Epub ahead of print]
Abstract PURPOSE: To investigate whether selective serotonin reuptake inhibitor use is associated with an increased risk of cataract surgery.

DESIGN: Population-based case-control study.

METHODS: setting: Olmsted County, Minnesota. patient population: Eligible patients were county residents in the Rochester Epidemiology Project. Cases included 6024 county residents aged 50+ years who underwent first-eye cataract surgery between January 1, 2004 and December 31, 2011. Controls included 6024 residents who never had cataract surgery and were matched to cases by age, sex, and date of surgery. Logistic regression models were used to compute odds ratios for differences in selective serotonin reuptake inhibitor use between cases and controls, and to adjust for confounding variables. observation procedure: Rochester Epidemiology Project databases were used to assess cataract surgery and selective serotonin reuptake inhibitor treatment. main outcome measure: Selective serotonin reuptake inhibitor use.

RESULTS: In the cataract surgery cohort of 6024 residents, 1024 (17%) were selective serotonin reuptake inhibitor users compared to 788 (13%) in the matched cohort of 6024 residents never having cataract surgery (P < .001). Selective serotonin reuptake inhibitor use of 1 or more years was associated with an increased risk of cataract surgery (odds ratio [OR] = 1.36; 95% confidence interval [CI], 1.23-1.51; P < .001). The associations were similar in women (OR = 1.37; 95% CI, 1.22-1.55; P < .001) and men (OR = 1.34; 95% CI, 1.12-1.61; P = .002). The risk of cataract surgery was highest with citalopram use (OR = 1.53; 95% CI, 1.33-1.77; P < .001).

CONCLUSION: Selective serotonin reuptake inhibitor use of 1 or more years in people aged 50+ years is associated with an increased risk of cataract surgery. (…)

(Anm: Mechanism involved in causing cataracts in mice identified (medicalnewstoday.com 14.1.2015).)

- Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer

Age, health and antidepressant use linked to eye disorders (Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer)
medicalnewstoday.com 6.5.2014
Abnormal binocular vision, which involves the way eyes work together as a team, increases dramatically as we age, according to research from the University of Waterloo. The study also found a correlation between this condition, general health and antidepressant use.

As many as 27 per cent of adults in their sixties have an actual binocular vision or eye movement disorder. That number rises to 38 per cent for those over age 80. About 20 per cent of the general population suffers from a binocular vision disorder, which affects depth perception and therefore may increase the risk of falls.

Dr. Susan Leat, a professor at the School of Optometry and Vision Science at Waterloo led the study, which looked at randomly selected records from 500 older patients over age 60 who received treatment at the school's on-campus clinic.

"Thirty to 40 per cent of the population is an exceptionally high rate of incidence for any disorder," said Dr. Leat. (...)

(Anm: Mechanism involved in causing cataracts in mice identified (medicalnewstoday.com 14.1.2015).)

(Anm: Vehicle side windows offer low protection from UVA rays, study finds. Study author Dr. Brian Boxer Wachler, of the Boxer Wachler Vision Institute in Beverly Hills, CA, publishes his findings in JAMA Opthalmology. Previous research has linked exposure to ultraviolet A (UVA) radiation to increased risk for skin cancer and cataracts. (medicalnewstoday.com 14.5.2016).)

(Anm: Funksjonsevnen før og etter en alvorlig fallskade. (The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury.) (...) Konklusjoner og relevans. Fungeringsevnen før og etter en alvorlig fallskade er ganske variabel, men svært sammenvevd, noe som tyder på at sannsynligheten for restitusjon er sterkt avhengig av fungeringsevnen før fallet. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Fall er ledende årsak til skader som resulterer i dødsfall blant eldre mennesker i USA, ifølge studie. (Falls are leading cause of injury deaths among older people, US study finds. Falls are the leading cause of fatal and non-fatal injuries among adults aged 65 years and older in the United States, a Centers for Disease Control and Prevention study has found.1 The study, published in Morbidity and Mortality Weekly Report, noted that in 2014 around 27 000 US adults in this age group died because of falling and 2.8 million were treated in emergency departments for fall related injuries. Of these, 800 000 were subsequently admitted to hospital, the report said.) BMJ 2016;354:i5190 (Published 23 September 2016).)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (CONCLUSION: In people aged 60 and older in Norway, those who took an antipsychotic drug had twice the risk of sustaining a hip fracture during exposure than during nonexposure. (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

- Katarakt linket til økt sannsynlighet for depresjon hos eldre voksne

Cataracts Linked to Increased Odds of Depression in Older Adults
dgnews.docguide.com 18.12.2016
ALPHEN AAN DEN RIJN, the Netherlands -- December 2, 2016 -- Older adults with cataracts are more likely to have symptoms of depression, according to a study published in the December issue of Optometry and Vision Science.

The link between cataracts and depression is independent of other factors, and appears strongest among older adults with lower education, according to Haifang Wang, MD, Soochow University, Suzhou, China, and colleagues.

“Our study sheds further light on the complex relationship between aging, vision loss, cataract, and depression and suggests that there may be a role for cataract surgery in improving mental health in the elderly,” the authors wrote. (…)

- «Jigsaw»-effekt hos glaukompasienter beviser at det er en hjernesykdom

Jigsaw effect in glaucoma patients proves it is a brain disease («Jigsaw»-effekt hos glaukompasienter beviser det er en hjernesykdom)
medicalnewstoday.com 10.6.2014
Findings from a new study published in Translational Vision Science & Technology (TVST show the brain, not the eye, controls the cellular process that leads to glaucoma. The results may help develop treatments for one of the world's leading causes of irreversible blindness, as well as contribute to the development of future therapies for preserving brain function in other age-related disorders like Alzheimer's. (…)

- Targeting mitochondrial dysfunction as in aging and glaucoma

Targeting mitochondrial dysfunction as in aging and glaucoma
Drug Discov Today. 2014 May 28. pii: S1359-6446(14)00217-7. [Epub ahead of print]
Abstract Neurons depend on their mitochondria for optimum function and become susceptible with age. Mitochondrial function is gradually impaired during aging because more electrons are converted to reactive oxygen species rather than being converted to ATP. Retinal ganglion cell mitochondria are additionally affected in glaucoma because of reduced oxygen delivery. Thus, targeting neuronal mitochondria to enhance their function as in glaucoma and aspects associated with aging provides potential ways of attenuating degenerating diseases. A substance worthy of mention is rapamycin, which affects regulated in development and DNA damage 1 (REDD1), and is known to enhance mitochondrial function. REDD1 appears to be prominent in retinal ganglion cells. An alternative exciting non-invasive approach is to use red light therapy that enhances mitochondrial function. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

- Nethinden kan afsløre Alzheimers

Nethinden kan afsløre Alzheimers
jyllands-posten.dk 13.11.2013
Billedet til venstre viser et udsnit af en indskrumpet hjerne fra en patient med Alzheimers sammenlignet med en hjerne fra et rask individ. (...)

Efter forsøg med mus mener forskerne fra Georgetown University Medical Center i Washington D.C. nu, at analyser af nethinden muligvis kan bruges til at diagnosticere den frygtede sygdom.

Tab af nerveceller
Resultaterne, som også kan gøre videnskaben klogere på sygdomsprocessen, blev offentliggjort i weekenden i forbindelse med en konference arrangeret af Society for Neuroscience i USA.

Nethinden er det lysopfattende lag af nerveceller, som beklæder det indvendige af øjeæblet.

Forskerne bemærker, at nethinden er en direkte forlængelse af hjernen, og at en udtynding af nethinden og tab af nerveceller i dette område kan kædes sammen med tab af hjerneceller i forbindelse med Alzheimers. (...)

(Anm: TSRI study: Nerve cells and blood vessels in eye 'talk' to prevent disease (medicalnewstoday.com 29.4.2015).)

(Anm: Damage in retinal periphery closely matches loss of blood flow in people with diabetes (medicalnewstoday.com 11.9.2015).)

- Øye-sporing-software kan avsløre autisme og andre hjernesykdommer

Eye-Tracking Software May Reveal Autism and other Brain Disorders
sciencedaily.com 18.6.2013
The eyes of people with neurological conditions, including ADHD and Parkinson’s, have a distinctive motion that could form the basis of clinical diagnosis (...)

(Anm: New diagnostic test for ADHD tracks involuntary eye movements (medicalnewstoday.com 16.8.2014).)

(Anm: Fingerkamera läser upp text för blinda. Med en kamera på fingret kan synskadade läsa vanliga tryckta böcker. (nyteknik.no 11.3.2015).)

- Leger bruker Tetris til å behandle øyeproblem

Leger bruker Tetris til å behandle øyeproblem
vg.no 23.4.2013
Forskere ved McGill University i Montreal bruker nå spillet Tetris for å behandle øyeproblemet amblyopi. Dette melder CTV News.

Amblyopi er en tilstand der en person har redusert synsevne på ett øye, og forbindes ofte med skjeling. Synet blir flatt og kjedelig, og gjør at man ikke får følelsen av rom på samme måte. Til vanlig behandles problemet med en lapp over det gode øyet, slik at det svake øyet blir trent opp.

Ifølge The Canadian Press har forskerne funnet ut at den alternative Tetris-behandlingen gir en firedoblet effekt sammenlignet med vanlige opptreningsmetoder. (...)

(Anm: amblyopia; skjeling (nmi.no).)

- Vision Test Can Help Spot 'Lazy Eye'

Vision Test Can Help Spot 'Lazy Eye'
healthfinder.gov 28.7.2006
The condition can go undetected in children for years, experts warn

-- Any back-to-school checklist should include a vision test, since eye problems can seriously impair a child's ability to learn.

So say experts at Prevent Blindness America, who point out that an eye exam or vision screening may be the only way to detect amblyopia (lazy eye), the most common cause of visual impairment in children, according to the U.S. National Eye Institute.

Amblyopia occurs when the brain and an eye don't work together effectively. As the child's brain develops and receives diminished images from the affected eye, the brain begins to suppress the images from the affected eye and favors the unaffected eye. If amblyopia goes untreated, the weaker eye may become useless.

"The most frightening aspect of amblyopia is that your child may have it and not even know it. The child grows up believing that how he or she sees is how everyone else sees," Daniel D. Garrett, senior vice president of Prevent Blindness America, said in a prepared statement.

"We can't emphasize enough how important it is to have your children's vision checked early on. When detected early, treatment of amblyopia can be highly successful," Garrett said.

The organization has declared August as Children's Eye Health and Safety Awareness Month and offers parents and children resources to learn about amblyopia and ways to manage the condition.

More information
To learn more about amblyopia and other children's vision problems, go to Prevent Blindness America.

(SOURCE: Prevent Blindness America, news release, July 20, 2006)

(Anm: Link discovered between visual processing and declining intelligence in old age (medicalnewstoday.com 6.8.2014).)

- Mørke ringer under øynene (- Nettopp disse kapillærene som lekker kan være forårsaket av dårlige livsstilsvalg, sykdom eller til og med medikamenter.)

Derfor blir du mørk under øynene
klikk.no 25.10.2013
MØRKE RINGER UNDER ØYNENE
STOR FORSKJELL: Man kan se veldig annerledes ut med eller uten mørke ringer under øynene, men for å kunne forbedre de må man også forstå årsaken bedre.

Mange har lyst til å få bukt med mørke ringer under øynene, men først må man avgjøre hva de kommer av.

Det er en kjent sak at kvinner bekymrer seg over mørke ringer under øynene.

I 2006 utførte Clinique en større undersøkelse hvor hele 53 prosent av 16 000 kvinner mente at mørke ringer under øynene var det de aller helst ønsket å fikse på. Det skriver The New York Times på sine nettsider.

Men hvor kommer de mørke ringene fra, og hvilken effekt eller betydning har de egentlig - både på utsiden og innvendig?

Kan signalisere sykdom
- Huden under øyene blir mørk fordi væsken som lekker ut av de tynne blodårene inneholder avfallsstoffer og oksidert blod, forklarer hudlege Bjørn Bondevik fra drbondevik.no.

Nettopp disse kapillærene som lekker kan være forårsaket av dårlige livsstilsvalg, sykdom eller til og med medikamenter.

- Lite søvn fører til redusert produksjon av veksthormon og øket kortisol som resulterer i at tynnere blodkar kan sprekke. Mens sykdom, som for eksempel hypothyreose og sirkulasjonssykdommer reduserer evnen til å reparere de tynne blodårene, sier Bondevik og legger til:

- Til og med medikamenter som kortisontabletter og kremer kan på sikt føre til tynnere hud og dermed blir blodkarene mere synlige.

Kan signalisere sykdom
- Huden under øyene blir mørk fordi væsken som lekker ut av de tynne blodårene inneholder avfallsstoffer og oksidert blod, forklarer hudlege Bjørn Bondevik fra drbondevik.no.

Nettopp disse kapillærene som lekker kan være forårsaket av dårlige livsstilsvalg, sykdom eller til og med medikamenter.

- Lite søvn fører til redusert produksjon av veksthormon og øket kortisol som resulterer i at tynnere blodkar kan sprekke. Mens sykdom, som for eksempel hypothyreose og sirkulasjonssykdommer reduserer evnen til å reparere de tynne blodårene, sier Bondevik og legger til:

- Til og med medikamenter som kortisontabletter og kremer kan på sikt føre til tynnere hud og dermed blir blodkarene mere synlige. (…)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Editorials. Can video recording revolutionise medical quality? BMJ 2015;351:h5169 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Slik ser fjeset til Cynthia ut etter bare åtte år (dagbladet.no 27.3.2014).)

(Anm:  Facial features 'influence first impressions' (medicalnewstoday.com 2.8.2014).)

- Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter.

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (…) BILDSPECIAL: Så bröt drogen ner deras liv. (expressen.se 3.3.2006).)

(Anm: Dejah (26) brukte heroin hver dag - slik ser hun ut nå. Småbarnsmoren har vært dopfri i fire år. (SIDE2): Dejah Hall (26) fra Arizona, USA, deler sin sterke historie på Facebook. Her forteller hun om sin kamp mot narkotika, og viser før-og etterbilder av seg selv. (…) Da ønsket 26-åringen å endre livet sitt, men i samme tidsperiode ble hun arrestert og dømt til fengsel for besittelse av narkotika og reseptbelagte medikamenter. (nettavisen.no 23.12.2016).)

(Anm: Slik ser en eksnarkoman hund ut. (…) – Det er første gang vi har hørt om at et dyr har vært påvirket [av rusmidler]. (vg.no 21.7.2016).)

(Anm: Slik forandret ansiktet seg av ett års narkotikabruk. (…) Nye bilder viser hvordan narkotika forandrer brukernes utseende. (tv2nyhetene.no 13.6.2015).)

(Anm: Hjerterått. Tore Rem levde det perfekte liv. Så ble alt snudd på hodet. Fra den ene dagen til den neste. Tore Rem i 2009. Tore Rem i 2015. Store doser kortison har forandret ham. (…) «Det er Tore Rem. Jeg har bare skiftet ansikt siden sist» Tore Rem, har sykdommen Kardial Sorkoidose (aftenposten.no 3.10.2015).)

(Anm: Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.(...) Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. (nhi.no 16.1.2015).)

(Anm: (...) Nå ligner ikke Tore Rem på seg selv lenger. De store kortisondosene han behandles med har forandret ham så mye at det hender at han skvetter når han ser sitt eget speilbilde i et butikkvindu («er det meg?»). Når han møter mennesker han kjenner fra før, sier han: - Det er Tore. Jeg har bare skiftet ansikt siden sist. (aftenposten.no 3.10.2015).)

(Anm: Ansiktstesten ser enkel ut, men bare to prosent klarer den. Sjekk om du er en «supergjenkjenner» her. (tv2nyhetene.no 17.6.2015).)

(Anm: Nye bilder av Gazza sjokkerer fotballverdenen (tv2nyhetene.no 22.8.2014).)

- Bivirkninger som endrer ytre utseende er sjelden nevnt i medisinsk litteratur for antipsykotika (- Antipsykotika og fysisk attraktivitet.)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Nå mener forskere de har svaret: Derfor ser menn på pene damer. (…) Ny forskning viser at hjernen belønner oss for å se på vakre mennesker. (…) Å være vakker er assosiert med å være ung, frisk og fruktbar. Og jo sunnere partner, desto større sjanse for at eventuelle barn vil overleve. (vg.no 30.10.2015).)

(Anm: Olga Chelnokova’ Hvordan leser vi ansikter? Shifting Overt Attention in Face Perception Tasks (uio.no 20.10.2015).)

- Trening kan forsinke sykdom som forårsaker blindhet

Exercise may slow diseases that cause blindness (Trening kan forsinke sykdom som forårsaker blindhet)
medicalnewstoday.com 19.2.2014
A new study suggests aerobic exercise may slow the progression of diseases that destroy the retina and eventually cause blindness. In mice exposed to harmful bright lights, the ones that had regularly run on treadmills had much better function in their retinas than mice that had not been exercising.

The researchers suggest the findings, which they report in The Journal of Neuroscience, point to exercise as a possible treatment for slowing down human eye diseases like age-related macular degeneration (AMD), a leading cause of blindness in the elderly.

AMD results when photoreceptors - nerve cells that sense light - in the retina at the back of the eye start to die.

According to the American Academy of Ophthalmology, more than 2 million Americans age 50 and over have advanced AMD, the stage that can lead to severe vision impairment. (...)

(Anm: Age-related macular degeneration occurs much earlier than previously assumed (sciencedaily.com 21.7.2014).)

(Anm: Gut microbes influence development of wet AMD. New research reveals that microbes in the gut play an important role in the development of neovascular or wet age-related macular degeneration. In the journal EMBO Molecular Medicine, researchers report how they used mice to show that a high-fat diet can cause an imbalance in gut microbes that leads to more permeable intestines, chronic low-grade inflammation, and ultimately increased formation of new blood vessels under the retina - a feature of advancing wet age-related macular degeneration (AMD). The team - led by Przemyslaw (Mike) Sapieha, a professor at the University of Montreal in Canada and a researcher in Montreal's Hôpital Maisonneuve-Rosemont - suggests the findings mean it may be possible to prevent or delay wet AMD by changing the balance of microbes in the gut through diet or other means. (medicalnewstoday.com 17.11.2016).)

- Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet. (- Tarmmikrobiomet er linket til sykdommer i hele kroppen, inkludert nervesystemet. De siste to forbindelser er nettopp blitt rapportert.)

Gut Microbiome Affects Two Nervous System Diseases (Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet)
NEJM 2017 (May 25)
Anthony L. Komaroff, MD reviewing Rowan S et al. Proc Natl Acad Sci U S A 2017 May 15. Tang AT et al. Nature 2017 May 18.

The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported. (The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported.)

Epidemiologic data have suggested a link between high–glycemic index (HG) diets and age-related macular degeneration (AMD). Using a mouse model for AMD, investigators confirmed that HG diets made AMD worse and that switching mice to low–glycemic index (LG) diets promptly arrested progression of AMD. This strong association depended on changes in the gut microbiome induced by the dietary changes. Specifically, the change from an HG to an LG diet increased the numbers of Bacteroidales species, which led to production of bacterial metabolites that protected against development of AMD.

Cerebral cavernous malformations (CCMs) can cause strokes and seizures. A new study in a mouse model of brain CCMs shows that lipopolysaccharide (LPS) produced by gram-negative bacteria can penetrate the gut mucosa during inflammatory states and can enter the circulation. When LPS reaches the brain, it stimulates a particular receptor (TKR4) on the endothelial wall, and this triggers morphologic changes that evolve into CCMs. Natural polymorphisms that promote expression of the TLR4 gene (in mice and humans) are linked to higher numbers of CCMs. Antibiotic treatments that target gram-negative bacteria in CCM mice prevent formation of CCMs; antibiotics targeting gram-positive bacteria do not have this effect. (…)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: In a model of age-related macular degeneration in vivo, omega (?)-3 found to inhibit blood vessel growth (medicalnewstoday.com 18.6.2014).)

- Blind mus ser igjen etter celletransplantasjon

Blind mus ser igjen etter celletransplantasjon
orapp.no 9.5.2012
Et London-basert forskerteam har oppdaget en metode for å transplantere celler fra friske til blinde mus.

Cellene vokste og de blinde musenes pupiller trakk seg sammen når de ble eksponert for lys, skriver Boston Globe.

OPPSIKTSVEKKENDE
En liknende metode kan bli brukt for å bytte ut celler som sørger for fargesyn på dagtid, mener forskerne.

Oppdagelsen er visstnok oppsiktsvekkende fordi den viser vei rundt et ødeleggende biologisk faktum: Når øyets lysfølsomme celler dør, slik de gjør i mange tilfeller av blindhet, kan ikke nye celler erstatte de døde.

- LOVENDE
Den nye teknikken kan imidlertid ikke ennå brukes på mennesker, advarte forskerne.

Men på sikt kan den lede til behandling av flere sykdommer som fører til blindhet.

- Dette er lovende og oppmuntrende, sier Thomas A. Reh, øyespesialist og professor i biologi ved University of Washington i Seattle. (...)

Retinal Cell Transplant Restores Vision to Blind Mice (Retinal celletransplantasjon gjenoppretter synet hos blinde mus)
scientificamerican.com 9.5.2012
British scientists have transplanted light-sensitive photoreceptors into the eyes of visually-impaired mice, which has helped them to see again. The researchers hope that a similar procedure can be applied to humans. (...)

(Anm: retinal; vitamin A-aldehyd, en komponent i synspigmentene i øyets netthinne (se syn) Kilde: Store norske leksikon.)

- Håp om ny behandling av blindhet

U.S. Approves First Method to Give the Blind Limited Vision (USA godkjenner første metode for å gi blinde begrenset syn)
nytimes.com 14.2.2013
The F.D.A. Approves a Bionic Eye: The Argus II allows Barbara Campbell, who lost her sight 20 years ago, to see the world through patterns of light. Scientists hope it is the beginning of even more treatments.

The Food and Drug Administration on Thursday approved the first treatment to give limited vision to people who are blind, involving a technology called the “artificial retina.” (...)

(Anm: VIDEO  The Bionic Eye. The future of eye care has never been brighter. Take an inside look at the device that helps blind people see again.  (webmd.com 20.1.2015).)

Hopp om ny behandling av blindhet
dagensmedicin.se 15.8.2012
En ny avancerad näthinneprotes hjälpte blinda möss att kunna se, enligt en studie i tidskriften PNAS.

Två amerikanska forskare har tagit vad som verkar vara ett viktigt steg för att kunna behandla blindhet orsakad av sjukdomar i näthinnan, något som drabbar 20 till 25 miljoner människor.

Det är Sheila Nirenberg och Chethan Pandarinath, bägge vid Cornell Universty i New York, USA, som har utvecklat en näthinneprotes vilken delvis gav synen tillbaka till blinda möss.

Protesen skulle därmed vara en stor förbättring jämfört med hittills tillgänglig teknik som enligt forskarna hjälper blinda att se ljuskällor och skarpa kontraster.

Framgången i den nu aktuella studien anser forskarna bero på att de lyckats knäcka den kod som näthinnan använder för att skicka signaler till hjärnan.

Det har det gjort genom att studera hur cellerna i friska näthinnor omvandlar bilder till så kallade aktionspotentialer, eller nervimpulser.

Med hjälp av den nya protesen kunde ögonen hos blinda möss reflexmässigt följa rörelser. Utan protesen var rörelserna slumpvisa.

Vidare gjorde protesen att ”blinda” näthinnor från möss i 90 procent av fallen skickade korrekta signaler till ögats så kallade ganglioncellerna som står i kontakt med hjärnan. Därmed skulle det enligt forskarna vara möjligt för mössen att urskilja olika ansikten.

Forskarna hoppas nu kunna utveckla en motsvarande protes som ska prövas på människor.

(Anm: Retinal prosthetic strategy with the capacity to restore normal vision. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2012 (Published online before print August 13, 2012).)

Retinal Prosthesis a Potential Boon for the Blind (Netthinne-proteser en mulig velsignelse for blinde)
scientificamerican.com 14.8.2012
Forskere ved Stanford University i California utvikler et netthinne-protesesystem som de håper en dag vil gi millioner av blinde mennesker evnen til å se igjen. Systemet har vist seg vellykket med rotter, så langt. (...) (Researchers at Stanford University in California are developing a retinal prosthesis system they hope will one day give millions of blind people the ability to see again. The system has proved successful with rats, so far.)

(Anm: Retinal prosthetic strategy with the capacity to restore normal vision. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2012 (Published online before print August 13, 2012).)

- Aspirin "tredobler sjansen som ledende årsak til blindhet"

Forskere finder sammenhæng mellem aspirin og øjensygdom
dagenspharma.dk 30.1.2013
Personer med langvarigt forbrug af aspirin har en højere forekomst af øjensygdommen, aldersrelateret makula degeneration. (...)

Aspirin 'triples chance of leading cause of blindness (Aspirin "tredobler sjansen som ledende årsak til blindhet")
telegraph.co.uk 21.1.2013
Regelmessig bruk av aspirin kan nesten tredoble sjansen for å utvikle en tilstand som fører til at flere eldre mennesker i Storbritannia mister synet enn noen annet, advarer forskere. (Regular use of aspirin can almost triple the chance of developing a condition that causes more older people in Britain to lose their sight than any other, researchers are warning.)

Forskere har funnet at de som tar aspirin regelmessig er mye mer sannsynlig for å utvikle "våt" aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD") enn de som ikke tar det. (Scientists have found those who take aspirin on a regular basis are much more likely to develop ‘wet’ age-related macular degeneration (‘wet AMD’) than those who do not.)

Sykdommen, hvor ens sentrale syn blir stadig mer utydelige, berører en kvart million hovedsakelig eldre mennesker i Storbritannia. (The disease, in which one’s central vision becomes progressively more blurred, affects a quarter of a million mainly elderly people in Britain.)

Nå har forskere funnet det sterkeste beviset på at aspirin - tatt av millioner for å avverge hjerteinfarkt, slag og kreft - ser ut til å øke sjansen for å utvikle våt AMD, som er irreversibel. (Now scientists have found the strongest evidence yet that aspirin - taken by millions to ward off heart attacks, strokes and cancer - appears to greatly increase the chance of developing wet AMD, which is irreversible.)

Australske forskere trakk sine konklusjoner etter å ha fulgt nesten 2400 middelaldrende og eldre mennesker i 15 år. (Australian academics drew their conclusions after following almost 2,400 middle-aged and elderly people for 15 years.)

Av deltakerne, som var alle minst 49 år gammel ved starten av studien, ble 257 ansett "vanlige" brukere av aspirin, som tok det minst en gang i uken. Resten tok det bare av og til. (...) (Of the participants, who were all at least 49 years old at the start of the study, 257 were deemed “regular” users of aspirin, who took it at least once a week. The rest only took it occasionally.)

(Anm: makuladegenerasjon; aldersrelatert («senil») delvis arveleg tap av synet med åra, pga «våt» eller «tørr» degenerasjon av macula retinae utan klarlagde årsaker; er den vanlegaste årsak til blindskap hos eldre folk; lesesynet blir tidleg skadd men gangsynet held seg lenge; i makula finst druser (s d) på basalmembranen til pigmentepitelet og åreforandringar, ev eksudasjon; jf Amslergitter EN age-related macular degeneration. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Age-related macular degeneration occurs much earlier than previously assumed (sciencedaily.com 21.7.2014).)

(Anm: Do patients with age-related macular degeneration have trouble with touch screens? Older adults with central vision loss caused by age-related macular degeneration (AMD) have no problem with accuracy in performing touch screen tasks, according to a study in the October issue of Optometry and Vision Science, official journal of the American Academy of Optometry. (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: The Association of Aspirin Use With Age-Related Macular Degeneration. JAMA Intern Med. 2013;():1-7 (Published online January 21, 2013).)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

Relationship of Aspirin Use With Age-Related Macular Degeneration - nAssociation or Causation? (Relasjon mellom bruk av aspirin og aldersrelatert maculadegenerasjon - Assosiasjon eller kausalitet?)
Comment on “The Association of Aspirin Use With Age-Related Macular Degeneration”
(Kommentar til "Assosiasjonen mellom bruk av aspirin og aldersrelatert makuladegenerasjon")
JAMA Intern Med. 2013;():1-2
In their prospective population-based cohort study of 2389 patients in the Blue Mountains region in Australia, Liew and colleagues1 report on the association of long-term use of low-dose aspirin and age-related macular degeneration (AMD), the leading cause of blindness in Western countries. The principal finding is that regular aspirin use is associated with an approximately 2.5-fold greater risk of incident AMD. This relationship is specific for late neovascular (wet) AMD but not geographic atrophy (dry AMD) and is independent of potential confounders, such as cardiovascular disease, smoking, age, sex, systolic blood pressure, and body mass index. (...)

STRENGTH OF EVIDENCE.

STRENGTH OF EVIDENCE | IS THE ASSOCIATION CAUSAL? | CLINICAL IMPLICATIONS | AUTHOR INFORMATION | REFERENCES

This study has important strengths and limitations. It provides evidence from the largest prospective cohort with more than 5 years of longitudinal evaluation reported to date using objective and standardized ascertainment of AMD. Additional strengths include the use of standardized protocols for determining medication use, the recording of detailed demographic and clinical information for risk adjustment, and appropriate methodologic approaches, such as multivariate logistic regression and propensity score adjustment, to minimize the impact of confounding. (...)

(Anm: Makuladegenerasjon; Aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD eller forkalkning på netthinnen er en øyesykdom som særlig rammer personer over 70 år. Sykdommen er den hyppigste årsaken til redusert lesesyn hos eldre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: makuladegenerasjon; aldersrelatert («senil») delvis arveleg tap av synet med åra, pga «våt» eller «tørr» degenerasjon av macula retinae utan klarlagde årsaker; er den vanlegaste årsak til blindskap hos eldre folk; lesesynet blir tidleg skadd men gangsynet held seg lenge; i makula finst druser (s d) på basalmembranen til pigmentepitelet og åreforandringar, ev eksudasjon; jf Amslergitter EN age-related macular degeneration. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

- Høyere forekomst av makuladegenerasjon hos kvinner

Eye health, from infancy to old age (Øyehelse, fra barndom til alderdom )
hospitalpharmacyeurope.com 21.2.2013
(...) Metabolics, the UK's premium quality supplement manufacturer, will host a seminar on eye health, nutrition and supplements on 16th March 2013, featuring an expert at the forefront of his field, Dr Robert Abel Jr.

After receiving much feedback from practitioners on their areas of interest, Metabolics Limited recognised the importance of eye health and knew that it must be the subject of their next CPD Seminar. (...)

Through his many years of clinical practice, Dr Abel came to realise that eye health was influenced by diet and nutrition on a number of levels. He will be flying in from Delaware, USA, and summarising his experiences and findings in this fantastic seminar. Delegates will learn about:
Greater incidence of Macular Degeneration in women (Høyere forekomst av makuladegenerasjon hos kvinner)
• Prevention of common ocular disorders
• Ocular & Systemic complications of sleep disturbances (includes blindness, stroke, breast cancer and greater incidence of Alzheimer's)
• The detection of Alzheimer's through the eye
• Diagnosis and treatments of the thyroid and the eye
• Recommendations for supplements for women
• Complimentary therapies for Eye Health
• The liver's relevance to nutrition for eye health and why the eye functions best at night
• This is a great opportunity to develop the Practitioners' knowledge of nutrition, and to help support the eye health of their patients. (...)

(Anm: Makuladegenerasjon; Aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD eller forkalkning på netthinnen er en øyesykdom som særlig rammer personer over 70 år. Sykdommen er den hyppigste årsaken til redusert lesesyn hos eldre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: makuladegenerasjon; aldersrelatert («senil») delvis arveleg tap av synet med åra, pga «våt» eller «tørr» degenerasjon av macula retinae utan klarlagde årsaker; er den vanlegaste årsak til blindskap hos eldre folk; lesesynet blir tidleg skadd men gangsynet held seg lenge; i makula finst druser (s d) på basalmembranen til pigmentepitelet og åreforandringar, ev eksudasjon; jf Amslergitter EN age-related macular degeneration. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- AMD: Øyedråper som redder synet

Eye Drops Saving Vision (Øyedråper som redder synet)
ivanhoe.com 19.4.2013
(Ivanhoe Newswire) – People with macular degeneration must deal with increasingly severe eye problems and eventually the disease can destroy their sight. Now researchers are saying something as simple as medicated eye drops may help save macular degeneration patients’ sight.

A central feature of age-related macular degeneration is an accumulation of cholesterol in the macrophages, a kind of white blood cell, which has been shown to cause the abnormal blood vessel growth characteristic of AMD.

To discover why cholesterol builds up in the macrophages of AMD patients, researchers looked at macrophages from older mice and humans with AMD. Both the older mice and human AMD patients had low levels of the cholesterol transporter ABCA1. Without appropriate amounts of ABCA1, macrophages were unable to move cholesterol out of the eyes and could not prevent abnormal blood vessels from forming.

Experimenting with two cholesterol regulators called Liver X Receptor and microRNAs-33, researchers found that both medications helped to move cholesterol out of the macrophages and reduce abnormal blood vessel growth in the eyes of older mice.

“Our increased understanding of cholesterol's role in the growth of ocular blood vessels helped us identify therapeutically modifiable pathways, opening up avenues for new treatments that may help us prevent blindness caused by macular degeneration,” study author Rajendra Apte from Washington University School of Medicine was quoted as saying.

Furthermore, the drugs can be administered via eye drops or injection. It is even hoped that delivering medications through eye drops will reduce the number of possible side effects. (...)

(Anm: Impaired Cholesterol Efflux in Senescent Macrophages Promotes Age-Related Macular Degeneration. Cell Metabolism 2013;17(4):549-561 (2 April 2013).)

- AMD: Udbredt øjensygdom starter i kroppen

AMD: Udbredt øjensygdom starter i kroppen
videnskab.dk 21.3.2013
Sygdommen ’øjenforkalkning’ – AMD – der ødelægger synet, er muligvis slet ikke en øjensygdom. Danske forskere afslører, at den formentlig skyldes en defekt i blodet.

Øjenforkalkning rammer omkring hver tredje ældre dansker. Man har længe vidst, at navnet er vildledende, for lidelsen har intet med forkalkning at gøre. Danske forskere er nu kommet et skridt nærmere på at afklare, hvad det i virkeligheden er for en sygdom.

Der er stor risiko for, at du i løbet af dit liv vil møde sygdommen øjenforkalkning – også kaldet AMD. Den er skyld i, at 30-40 procent af alle danskere med alderen får dårligt syn.

Hvert år koster folkesygdommen den danske statskasse omkring en kvart milliard kroner i medicinudgifter. Alligevel er det først nu lykkedes danske forskere at fravriste sygdommen en opsigtsvækkende hemmelighed. (...)

(Anm: Increased Expression of CD200 on Circulating CD11b+ Monocytes in Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration. Ophthalmology. 2013 (Feb 12).)

Udbredt øjensygdom starter slet ikke i øjnene
jyllands-posten.dk 23.3.2013
Øjenforkalkning rammer omkring hver tredje ældre dansker.

Sygdommen "øjenforkalkning", også kendt som AMD, der ødelægger synet, er muligvis slet ikke en øjensygdom. Danske forskere afslører, at den formentlig skyldes en defekt i blodet.

Der er stor risiko for, at du i løbet af dit liv vil møde sygdommen øjenforkalkning – også kaldet AMD. Den er skyld i, at 30-40 pct. af alle danskere med alderen får dårligt syn.

Hvert år koster folkesygdommen den danske statskasse omkring en kvart milliard kroner i medicinudgifter. Alligevel er det først nu lykkedes danske forskere at fravriste sygdommen en opsigtsvækkende hemmelighed.

»Der er faktisk ikke tale om en øjensygdom. Det viser sig, at sygdommen muligvis opstår i blodet på grund af nogle forandringer i de hvide blodlegemer. Vi er de første, der beskriver den sandsynlige sammenhæng,« siger overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Torben Lykke Sørensen fra Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus og Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Læs også hos Videnskab.dk: Georg Gearløs-brille gør lamme i stand til at tegne med øjnene

Forskerne gjorde den øjenåbnende opdagelse ved at undersøge blodprøver fra to grupper af patienter:

Forskerne analyserede blodet for at finde ud af, hvilke celletyper og proteiner det indeholdt. Det viste sig, at blodet hos de synsbesværede patienter indeholdt en høj koncentration af proteinet CD200.

»CD200 er tidligere blevet sat i forbindelse med aldring. Andre forskere har fundet ud af, at CD200 kan spille en rolle i udviklingen af Alzheimers.« (...)

»Nu har vi så opdaget, at der også er et højt niveau af CD200 i blodet hos patienter med AMD. Det tyder på, at sygdommen i virkeligheden hænger sammen med en defekt i immunsystemet,« siger Torben Lykke Sørensen.

Overlægen fortæller, at immunsystem-defekten sandsynligvis opstår på grund af alder. Men de nærmere detaljer kræver yderligere forskning.

»Det næste skridt bliver at opdele patienterne i mindre grupper, alt efter hvilket sygdomsstadie de er i. Desuden vil vi gerne undersøge vævsprøver fra øjne med AMD. I dem kan vi se, om der kommer en højere koncentration af CD200, jo mere fremskreden sygdommen er,« fortæller Torben Lykke Sørensen. (...)

(Anm: Makuladegenerasjon; Aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD eller forkalkning på netthinnen er en øyesykdom som særlig rammer personer over 70 år. Sykdommen er den hyppigste årsaken til redusert lesesyn hos eldre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: makuladegenerasjon; aldersrelatert («senil») delvis arveleg tap av synet med åra, pga «våt» eller «tørr» degenerasjon av macula retinae utan klarlagde årsaker; er den vanlegaste årsak til blindskap hos eldre folk; lesesynet blir tidleg skadd men gangsynet held seg lenge; i makula finst druser (s d) på basalmembranen til pigmentepitelet og åreforandringar, ev eksudasjon; jf Amslergitter EN age-related macular degeneration. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Increased Expression of CD200 on Circulating CD11b+ Monocytes in Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration. Ophthalmology. 2013 (Feb 12).)

- Hans forskning har bland annat gjort det möjligt att behandla våt makuladegeneration

Han får pris för ögonforskning
dagensit.no 26.8.2013
Läkaren Anders Kvanta som forskar om näthinnesjukdomar får pris från Karolinska institutet.

I år tilldelas Axel Hirsch pris Anders Kvanta som är ögonläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Hans forskning har bland annat gjort det möjligt att behandla våt makuladegeneration.

– Anders Kvanta har genom konsekvent och långsiktig forskning belyst synhotande näthinnesjukdom och på ett unikt sätt bidragit till det senaste decenniets stora framsteg inom området. Han har också skapat en multidisciplinär banbrytande forskningsplattform för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration med humana embryonala stamceller, säger professor Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Axel Hirsch pris delas årligen ut av Karolinska institutets styrelse för forskning. Prissumman är i år 35 000 kronor. (...)

- Endring av bevegelsesmønstre grunnet synstap fra glaukom og maculadegenerasjon

Alteration of Travel Patterns With Vision Loss From Glaucoma and Macular Degeneration (Endring av reisemønstre grunnet synstap fra glaukom og maculadegenerasjon)
JAMA Ophthalmol 2013 (Published online September 12, 2013.)
Viktighet Avstanden pasientene kan bevege seg utenfor hjemmet påvirkes av hvor mye av verden de kan oppleve og i hvilken grad de kan leve uavhengig. Nyere teknologiske fremskritt har gitt muligheter for at turer utenfor hjemmet kan måles direkte mht. pasientenes reelle rutiner. (Importance The distance patients can travel outside the home influences how much of the world they can sample and to what extent they can live independently. Recent technological advances have allowed travel outside the home to be directly measured in patients’ real-world routines.)

Målsetting Å avgjøre om redusert synsskarphet (VA) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) og tap av visuelt felt (VF) grunnet glaukom er forbundet med begrensede bevegelsesmønstre hos eldre voksne. (Objective To determine whether decreased visual acuity (VA) from age-related macular degeneration (AMD) and visual field (VF) loss from glaucoma are associated with restricted travel patterns in older adults.)

Konklusjoner og relevans Aldersrelaterte makuladegenerasjon–relatert tap av VA, men ikke grønn stær relaterte tap av VF er forbundet med begrensning av turer til flere steder i nærheten. Denne innsnevringen av livsrom kan påvirke livskvaliteten og begrense tilgangen til tjenester. (Conclusions and Relevance Age-related macular degeneration–related loss of VA, but not glaucoma-related loss of VF, is associated with restriction of travel to more nearby locations. This constriction of life space may impact quality of life and restrict access to services.)

- Diabetiske øyekomplikasjoner: Opp i Norge - ned i Sverige

Allt färre svenskar måste operera ögonen vid diabetes
dagensmedicin.se 11.10.2013
(…) Norska Dagens Medicin har tittat på förekomsten av ingreppet både i Norge och i Sverige. Enligt siffror som tidningen fått från norska patientregistret utfördes 200 sådana operationer till följd av diabetes förra året. Det är fler än någonsin tidigare. För tio år sedan var antalet ingrepp 112.

När tidningen tog del av svenska Socialstyrelsens statistik såg de i stället en minskning av antalet operationer de senaste tio åren bland diabetespatienter. År 2002 var det 449 som hade genomgått ingreppet i Sverige, vilket kan jämföras med 353 i fjol.(…)

Dag Fosmark tror att en möjlig förklaring till skillnaderna i utveckling mellan de två länderna är att Sverige införde screening med fotografering av ögonbotten redan i början av 1990-talet. Han lyfter fram att det fortfarande inte sker någon systematisk sådan screening i Norge.

– Jag skäms över bristen på screening för diabetesrelaterad ögonsjukdom i ett land som Norge. Till och med Albanien är i färd med att börja med screening, säger han till norska Dagens Medicin. (...)

Diabetiske øyekomplikasjoner: Opp i Norge - ned i Sverige
dagensmedisin.no 10.10.2013
- Antall vitrektomier hos diabetikere er en kvalitetsindikator for øyeomsorgen. Jeg skammer meg over manglende systematisk screening for diabetisk øyesykdom, sier øyelege Dag Fosmark.

Operasjoner (vitrektomi) for alvorlig diabetisk øyekomplikasjon økte med 79 prosent i Norge fra 2002 til i fjor. I Sverige er antallet redusert med 21 prosent.

Forskjellen i antallet diabetesrelaterte vitrektomier fremkommer i tall som Dagens Medisin har fått fra henholdsvis Norsk pasientregister (NPR) og fra svenske Socialstyrelsens Patientregister.

Vitrektomi (fjerning av glasslegemet) er et inngrep som foretas ved alvorlig retinopati eller synstruende forverring av retinopati. I 2012 ble det registrert 353 slike operasjoner hos diabetes-pasienter i Sverige, mot 449 ti år tidligere og en relativt jevn nedgang hvert år. (...)

- Forbindelser mellom depresjon og funksjonelt syntap hos mennesker

Association Between Depression and Functional Vision Loss in Persons 20 Years of Age or Older in the United States, NHANES 2005-2008 (Forbindelser mellom depresjon og funksjonelt syntap hos mennesker 20 år eller eldre i USA, NHANES 2005-2008)
JAMA Ophthalmol. 2013 May 1;131(5):573-81
Abstract IMPORTANCE This study provides further evidence from a national sample to generalize the relationship between depression and vision loss to adults across the age spectrum. Better recognition of depression among people reporting reduced ability to perform routine activities of daily living due to vision loss is warranted. OBJECTIVES To estimate, in a national survey of US adults 20 years of age or older, the prevalence of depression among adults reporting visual function loss and among those with visual acuity impairment. The relationship between depression and vision loss has not been reported in a nationally representative sample of US adults. Previous studies have been limited to specific cohorts and predominantly focused on the older population. DESIGN The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2005-2008. SETTING A cross-sectional, nationally representative sample of adults, with prevalence estimates weighted to represent the civilian, noninstitutionalized US population. PARTICIPANTS A total of 10 480 US adults 20 years of age or older. MAIN OUTCOME MEASURES Depression, as measured by the 9-item Patient Health Questionnaire depression scale, and vision loss, as measured by visual function using a questionnaire and by visual acuity at examination. RESULTS In 2005-2008, the estimated crude prevalence of depression (9-item Patient Health Questionnaire score of ≥10) was 11.3% (95% CI, 9.7%-13.2%) among adults with self-reported visual function loss and 4.8% (95% CI, 4.0%-5.7%) among adults without. The estimated prevalence of depression was 10.7% (95% CI, 8.0%-14.3%) among adults with presenting visual acuity impairment (visual acuity worse than 20/40 in the better-seeing eye) compared with 6.8% (95% CI, 5.8%-7.8%) among adults with normal visual acuity. After controlling for age, sex, race/ethnicity, marital status, living alone or not, education, income, employment status, health insurance, body mass index, smoking, binge drinking, general health status, eyesight worry, and major chronic conditions, self-reported visual function loss remained significantly associated with depression (overall odds ratio, 1.9 [95% CI, 1.6-2.3]), whereas the association between presenting visual acuity impairment and depression was no longer statistically significant. CONCLUSIONS AND RELEVANCE Self-reported visual function loss, rather than loss of visual acuity, is significantly associated with depression. Health professionals should be aware of the risk of depression among persons reporting visual function loss. (...)

(Anm: Study Estimates Association Between Depression, Functional Vision Loss in Adults. JAMA Ophthalmology Releases for March 07, 2013.)

- Ögat rapporterar om din diabetes

Ögat rapporterar om din diabetes
nyteknik.se 2.12.2013
Klicka på bilden i högerspalt för en större version.

Vilken effekt har diabetesmedicinen eller träningsprogrammet? I framtiden kanske svaret finns i ögat. Forskare vid Karolinska institutet har visat att metoden fungerar på möss.

Drygt 350 miljoner människor i världen lider av diabetes, och siffran skenar. Prognosen för år 2030 är 550 miljoner. Mest alarmerande är utvecklingen i Asien där omkring elva procent av befolkningen har sjukdomen. Att hitta bot och bättre behandling har hög prioritet. (...)

– Cellerna i ögat beter sig på exakt samma sätt som de i bukspottkörteln. Det gör att vi bland annat kan läsa av resultatet av en behandling direkt i ögat och även följa den under lång tid, säger Per-Olof Berggren.

Metoden användes nyligen för att studera läkemedelsbehandling av möss som utvecklat diabetes på grund av fetma.

Vid fetma ökar antalet betaceller, som är de som producerar insulinet i de Langerhanska öarna. Genom att studera cellerna i mössens ögon såg forskarna hur läkemedlet fick ökningen att avstanna – ett tecken på att mössen svarade på behandlingen. (...)

- Dee Woods: Antidepressiva kan skade øynene dine. (- Dee Woods: Antidepressants may damage your eyes.) (- Dessverre innser leger svært ofte ikke graden av bivirkninger før de skadelige legemidler har vært på markedet i mange år.)

Dee Woods: Antidepressants may damage your eyes (Dee Woods: Antidepressiva kan skade øynene dine)
thereporteronline.net 28.8.2010
Leger innrømmer at legemidler har bivirkninger. Dessverre innser de veldig ofte vi ikke graden av bivirkninger før de skadelige legemidler har vært på markedet i mange år. (Doctors will admit that medications have side effects. Unfortunately, very often we don’t realize the degree of side effects until the offending drugs have been on the market for many years.)

Selv da skjer det at graden av negative sideeffekter ikke blir synlige før etter flere år. (...) (Even then, there are times when the degree of negative side effects does not become apparent for another few years.)

U.S. Glaucoma Cases Jump 22 Percent Over Decade: Report (Glaukom øker 22 prosent i USA i løpet av 10 år, ifølge rapport)
philly.com 13.12.2012
THURSDAY, Dec. 13 (HealthDay News) -- The prevalence of glaucoma in the United States is 22 percent higher than it was 10 years ago, a new report reveals.

Forskere fra Prevent Blindness America and the U.S. National Eye Institute rapporterte at mer enn 2,7 millioner amerikanere i alderen 40 år og eldre er berørt av denne øyesykdom, som kan skade den optiske nerven og gradvis føre til blindhet. (Researchers from Prevent Blindness America and the U.S. National Eye Institute reported that more than 2.7 million Americans aged 40 and older are affected by this eye disease, which can damage the optic nerve and gradually lead to blindness.)

Symptoms for glaucoma develop slowly, so the condition is also known as the "sneak thief of sight." The researchers pointed out in a joint news release that more than 50 percent of those who have glaucoma are not even aware of it.

To increase awareness and educate people about glaucoma, Prevent Blindness America joined forces with other leading vision and eye health groups to declare January as National Glaucoma Awareness Month. (...)

Antidepressants Linked to Glaucoma in Elderly (Antidepressiva linket til glaukom hos eldre)
medscape.com 26.3.2011
March 21, 2011 (San Antonio, Texas) — Recent use of antidepressants may be linked to the development of acute angle closure glaucoma (AACG) in adults over age 66, new research suggests.

Presenting here at the American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP) 2011 Annual Meeting, investigators of a case-crossover study of more than 5000 elderly patients with AACG found a significantly increased risk for "any antidepressant exposure" in the time period immediately preceding the condition. They also found a more than 2-fold increased risk for AACG in patients in the mixed serotonergic/noradrenergic treatment subgroup.

"The takeaway is that antidepressant exposure is associated with [AACG], although it's a pretty rare cause," principal investigator Dallas P. Seitz, MD, assistant professor of psychiatry in the Division of Geriatric Psychiatry at Queen's University in Kingston, Ontario, Canada, told Medscape Medical News. (...)

Calling the robustness of this last finding "a bit surprising," Dr. Seitz said that the mixed-action drugs may be hitting multiple receptors on the pupil, which can lead to this condition. (...)

"We also found that the effect wasn't just limited to people who were on other anticholinergic drugs or had other risk factors for [AACG]. So it further strengthens the possible association between the drugs being causative." (...)

(Anm: glaukom (SML-artikkel); Etymologi: av gr. glaukos, 'blågrønn' glaukom, det samme som grønn stær. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: glaukom grøn stær, ei gruppe tilstandar med auka væsketrykk inne i auget, som ved å skada synsnervepapillen kan gi synsfeltutfall, stundom fullt synstap (amaurose); sjå openvinkelglaukom, trongvinkelglaukom, pigmentglaukom og glaucoma infantile; n.rettskr.: glaukom; EN glaucoma. ET [gr glaukos blågrøn] glaukomforsking: URL http://www.glaucoma.org/ Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Akutt grønn stær = akutt glaukom; akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader. (nhi.no).)

Anti-depressant Use Linked to Higher Risk of Cataracts (Antidepressiva linket til økt risiko for katarakt)
calorielab.com/labnotes 9.3.2010
A statistical relationship between the use of SSRIs and the incidence of cataracts has been shown by researchers at the University of British Columbia, Vancouver Coastal Health Research Institute and McGill University. Researchers, using a database of more than 200,000 people aged 65 and older, found that patients who take SSRIs were about 15 percent more likely to have cataracts than those who did not take them. (...)

(Anm: katarakt; grå stær; cataracta, (av gr. 'foss') øyesykdom der linsen i øyet er fordunklet og ugjennomsiktig. Tidligere trodde man tilstanden skyldtes at grå væske rant ned som en foss foran øyets linse og stivnet der med blindhet til følge. Oftest utvikles grå stær uten kjent årsak hos eldre mennesker, cataracta senilis. I andre tilfeller er grå stær en følge av andre sykdommer, f.eks. sukkersyke, kronisk betennelse i regnbuehinnen, sviktende skjoldbruskkjertelfunksjon og radioaktiv stråling. Grå stær kan også være medfødt, cataracta congenita, f.eks. der moren har hatt røde hunder i løpet av første 3 måneder av svangerskapet.

Grå stær er og har alltid vært en av våre vanligste og mest utbredte øyesykdommer. Tilstanden sees også hos dyr. Tidligere var grå stær fryktet som en hyppig årsak til blindhet. Kilde: Store norske leksikon.)

"SSRI Eyes"? ("Lykkepilleøyner")
psychiatry.jwatch.org 2.7.2010
Newer antidepressants may increase the risk for cataracts, but research into possible confounding factors remains necessary.

Cataracts are common, and their prevalence increases with age. Researchers have reported an elevated rate of cataracts in patients receiving amitriptyline for depression. To examine potential links between cataracts and newer antidepressants (selective serotonin reuptake inhibitors [SSRIs] or the serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor venlafaxine), these investigators used Quebec's health insurance databases to conduct a nested case-control study of patients who had undergone cardiac revascularization (mean age, 73). (...)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Newer antidepressants may increase the risk for cataracts, but research into possible confounding factors remains necessary. Ophthalmology. 2010 Jun;117(6):1251-5. Epub 2010 Mar 7).)

SSRIs, Amantadine May Affect Vision in Elderly (SSRI-er, Amantadine kan påvirke synet hos eldre)
med medscape.com 24.6.2010
June 24, 2010 — Two new papers have raised red flags about visual problems linked to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in elderly patients and to long-term use of amantadine by patients with Parkinson's disease. (...)

Dr. Chang used slit-lamp biomicroscopy, central corneal thickness, endothelial cell density (ECD), coefficient of variation, and hexagonality of corneal endothelial cells to compare the eyes of amantadine-treated Parkinson's patients and age-matched control groups. Endothelial cells work to keep excess water out of the main body of the cornea. When there are too few endothelial cells, corneal edema (swelling) results and vision is impaired, the study authors note.(...)

"Assuming other studies confirm these results, ophthalmologists and neurologists should consider evaluating a patient's corneal endothelium at the beginning of treatment with amantadine and reassess at regular intervals if the drug is used long term," coauthor Won Ryang Wee, MD, PhD, said, "and additional monitoring would be needed for patients with other conditions that reduce ECD — such as recent cataract surgery or ongoing glaucoma, uveitis, or Fuch's dystrophy — because corneal edema could develop during treatment." (...)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and the Risk of Cataracts: A Nested Case-Control Study. Ophthalmology 2010;117(6):1251-1255 (June).)

Study links antidepressants to cataract risk (Studie linker antidepressiva til risiko for katarakt)
contactlenses.co.uk 7.6.2010
(...) Specialists claim that selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants, and amantadine, a Parkinson`s disease treatment, may have a link with cataracts.

The study, led by Mahyar Etminan, of Vancouver Coastal Health Research Institute, Canada, assessed data from almost 19,000 people age 65 or older.

Han forklarte: "Øyets linser har serotoninreseptorer, og dyrestudier har vist at overflod av serotonin kan gjøre linsen uklar og føre til dannelse av katarakt." (...) (He explained: "The eye`s lens has serotonin receptors, and animal studies have shown that excess serotonin can make the lens opaque and lead to cataract formation.")

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and the Risk of Cataracts: A Nested Case-Control Study. 2010;117(6):1251-1255 (June).)

New Study Suggests Effexor Side Effects May Include Cataracts (Ny studie tyder på at sideeffekter for Effexor kan inkludere katarakt)
lawyersandsettlements.com 3.4.2010
Vancouver, BC: A new study has found that an increased risk of cataracts may be one of many previously unreported Effexor side effects.

Researchers from British Columbia and Quebec examined around 205,700 Quebec residents aged 65 and older, 18,700 with cataracts and 187,000 without cataracts, to draw a statistical analysis of this population. According to the Vancouver Sun, researchers found a substantial link between cataract diagnosis or surgery and the usage of antidepressant medications, like selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).

Resultatene av studien tyder på en 34 prosent økning i risiko for utvikling av katarakt for de som tar Effexor; økningen i katarakt for de som tar Seroxat var 23 prosent. Forskerne håper å studere dette fenomenet nærmere i fremtiden. (...) (The results of the study suggests a 34 percent increase in the risk of developing cataracts for those taking Effexor; the increase in cataract risk for those taking Paxil was 23 percent. Researchers hope to study this phenomenon more closely in the future.)

(Anm: Efexor / Effexor (venlafaxine) - Pristiq (desvenlafaxine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

Cataracts World's Leading Cause of Vision Loss (Katarakt verdens ledende årsak til synstap)
abcnews.go.com 30.8.2008
Age a key factor, but group cites other risks during August disease awareness month.

FRIDAY, Aug. 29 (HealthDay News) -- Cataracts -- the leading cause of vision loss and blindness in the United States and the world -- affect more than 22 million Americans aged 40 and older, says Prevent Blindness America.

Each year in the United States, about $6.8 billion is spent on direct medical costs for outpatient, inpatient and prescription drug services for cataracts, according to a study funded by the group, which has designated August as Cataract Awareness Month. It's projected that more than 30.1 million Americans will have cataracts by 2020. (...)

"Cataract is something that most of us will develop at some point in our lives. The key is to understand what we can do now to help protect our vision in the future," Hugh R. Parry, president and CEO of Prevent Blindness America, said in a news release from the organization.

Age is the major risk factor for cataract, but there are several other possible risk factors, such as:

  • Intense heat or long-term exposure to UV rays from the sun.
  • Certain diseases, such as diabetes.
  • Inflammation in the eye.
  • Genetics.
  • Long-term steroid use.
  • Eye injuries and eye diseases.
  • Smoking.
  • Pre-birth factors, such as German measles in the mother.

Surgery to remove cataracts has a 95 percent success rate and is the most frequently performed surgery in the United States. Each year, about 3 million Americans have cataract surgery, according to Prevent Blindness America. (...)

- Risiko for netthinneavløsning knyttet til bruk av enkelte antibiotika

Author Insights: Retinal Detachment Risk Associated With Use of Some Antibiotics (Forfatters innsikt: Risiko for netthinneavløsning knyttet til bruk av enkelte antibiotika)
JAMA 2011 (April 3)
Use of commonly prescribed fluoroquinolone antibiotics such as Cipro, Floxin, and Noroxin is associated with an increased risk of developing a detached retina, a medical emergency that can lead to irreversible vision loss. The finding appears today in JAMA. (...)

(Anm: Fluoroquinolone Antibacterial Drugs for Systemic Use: Drug Safety Communication - Warnings Updated Due to Disabling Side Effects. ISSUE: FDA approved changes to the labels of fluoroquinolone antibacterial drugs for systemic use (i.e., taken by mouth or by injection). These medicines are associated with disabling and potentially permanent side effects of the tendons, muscles, joints, nerves, and central nervous system that can occur together in the same patient. As a result, FDA revised the Boxed Warning, FDA’s strongest warning, to address these serious safety issues. In addition, FDA updated other parts of the drug label including the Warnings and Precautions and Medication Guide sections. (pharmapro.com 26.7.2016).)

- Impotensläkemedel ökar risken för synskador

Acute, Bilateral, Concurrent Central Retinal Artery Occlusion in Sickle Cell Disease After Use of Tadalafil (Cialis)
JAMA Ophthalmol. 2013(Published online September 19, 2013)
Importance Sickle cell disease (SCD) is characterized by vaso-occlusive crisis. In the eye, central retinal artery occlusion (CRAO) is a rare complication in SCD, with only 1 previous report of bilateral, concurrent CRAO. We report a case of bilateral, concurrent CRAO in a patient with SCD, possibly precipitated by the use of phosphodiesterase 5 inhibitors.

Observations A 37-year-old African American woman with a known medical history significant for SCD and pulmonary arterial hypertension who was receiving treatment with tadalafil, a phosphodiesterase 5 inhibitor, developed bilateral, concurrent CRAO that persisted after exchange transfusion.
Conclusions and Relevance Bilateral CRAO secondary to SCD is extremely rare, with only 1 previous case report in the literature. The use of phosphodiesterase 5 inhibitors is an additional risk factor and may have contributed to the development of concurrent CRAO in this patient. (…)

Impotensläkemedel ökar risken för synskador
Läkemedelsvärlden 2005(12) (desember2005)
En amerikansk studie visar att impotensläkemedel som Viagra och Cialis kan öka risken för ögonskador hos män med hjärtkärlsjukdom eller högt blodtryck.

BIVERKNINGAR I en liten studie har forskare vid universitetet i Alabama, USA, kommit fram till att män som haft en hjärtinfarkt hade tio gånger högre risk att drabbas av nervskador i ögonen om de hade använt impotensläkemedlen sildenafil (Viagra) eller tadalafil (Cialis).

Tillståndet NAION, icke-inflammatorisk främre optikusinfarkt, är den vanligaste orsaken till akut nervskada i ögonen hos personer över 50 år och kan ge permanent förlust av synen på ett eller båda ögonen.

I december 2005 varnade svenska läkare för tillståndet efter en genomgång av biverkningsregistret. Den visade att fler män än man tidigare trott får allvarliga problem med synen. Läkemedelsverket beslutade redan i somras att tillverkarna ska ge information om risk för mindre allvarliga tillfälliga synbortfall som varit kända länge.

Forskarna i den amerikanska studien intervjuade 76 män, varav hälften hade NAION, och fann att män som hade haft en hjärtinfarkt hade tio gånger större risk att drabbas om de hade använt impotensläkemedel. (...)

(Anm: neuropathia optica; non-arterittisk iskemisk fremre optikusneuropati (NAION) er årsak til synstap hos eldre, ev på begge augo; jf neuritis optica, arteritis temporalis;EN optic neuropathy. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Legemidler mot benskjørhet kan øke risiko for øyesykdommer senere i livet

Osteoporosis Drugs ‘May Increase Risk Of Eye Disease' Later In Life (Legemidler mot benskjørhet "kan øke risiko for øyesykdommer" senere i livet)
huffingtonpost.com 3.4.2012
Drugs commonly used to help prevent osteoporosis may increase the risk of a serious inflammatory eye disease, Canadian researchers have discovered.

The drug, oral bisphosphonates, which is prescribed to those suffering from osteoporosis, has previously been linked to irregular heartbeat and esophageal and colon cancer.

This time around, to investigate the role of bisphosphonates and the eye disease uveitis (or scleritis), researchers from the Child and Family Research Institute and the University of British Columbia studied data of 934,147 people who had a ophthalmologist between 2000 and 2007.

Of the total, 10,827 were first-time users of bisphosphonates and 923,320 were non-users.

"We found that first-time users of bisphosphonates are at an increased risk of scleritis and uveitis," explains Dr Mahyar Etminan from the study.

"The risk of inflammatory ocular adverse events, including scleritis and uveitis, is not highlighted in most package inserts included with oral bisphosphonates.

"Our study highlights the need for clinicians to inform their patients about the signs and symptoms of scleritis and uveitis, so that prompt treatment may be sought and further complications averted."

Bisphosphonates are drugs that in certain situations can help to protect your bones against some of the effects of cancer, such as pain and weakness. They may also be used to reduce a raised calcium level in the blood.

The findings were published in the Canadian Medical Association Journal. (...)

(Anm: Skleritt (se bilde) er en betennelse i sklera, senehinnen, som er det vi ser som det hvite på øyet . Sykdommen kan finnes på begge øynene samtidig eller på bare det ene. (nhi.no).)

(Anm: Uveitt, også kalt revmatisk øyebetennelse eller regnbuhinnebetennelse, er en en såkalt autoimmun sykdom som oppstår når kroppens immunforsvar angriper sitt eget vev som i dette tilfellet er øyets uvea. (no.wikipedia.org).)

- Diabeteslegemidler har risiko for synsproblemer

Diabetes Drugs Carry Vision Risks (Diabeteslegemidler har risiko for synsproblemer)
well.blogs.nytimes.com 11.6.2012
A popular class of drugs used to treat Type 2 diabetes may increase the risk of vision problems, a new study suggests, underlining the importance of regular eye exams for anyone with diabetes.

The study is one of the largest to investigate vision loss associated with thiazolidinediones, a group of drugs that includes the well-known medications Actos and Avandia. While the drugs can help to protect against the many complications of diabetes, small trials and case reports had suggested they may increase the risk of macular edema, or swelling in the central part of the retina, which can result in blindness in one or both eyes.

The new study, published in The Archives of Internal Medicine, involved over 103,000 people with Type 2 diabetes who were followed for about a decade.

hose who were using one of the medications were found to have a roughly two to three times higher risk of macular edema, though the likelihood of disease was relatively small. About 1.3 percent of people taking one of the drugs developed diabetic macular edema, compared to a rate of 0.2 percent among those who were not on one of the medications. Combining the drugs with insulin, a common practice, seemed to heighten the risk further. (...)

- Årlig screening av øyner diabetes

Changes in Detection of Retinopathy in Type 2 Diabetes in the First 4 Years of a Population-Based Diabetes Eye Screening Program
Retrospective cohort study
Diabetes Care 2013 (April 25)
OBJECTIVE Annual diabetes eye screening has been implemented in England since 2008. This study aimed to estimate changes in the detection of retinopathy in the first 4 years of the program.

RESEARCH DESIGN AND METHODS Participants included 32,340 patients with type 2 diabetes resident in three London boroughs with one or more screening records between 2008 and 2011. Data for 87,570 digital images from 2008 to 2011 were analyzed. Frequency of sight-threatening diabetic retinopathy (STDR) was estimated by year of screen for first screens and for subsequent screens according to retinopathy status at first screen.

RESULTS Among 16,621 first-ever screens, the frequency of STDR was 7.1% in 2008, declining to 6.4% in 2011 (P = 0.087). The proportion with a duration of diabetes of <1 year at first screen increased from 18.7% in 2008 to 48.6% in 2011. Second or later screens were received by 26,308 participants. In participants with mild nonproliferative retinopathy at first screen, the proportion with STDR at second or later screen declined from 21.6% in 2008 to 8.4% in 2011 (annual change −2.2% [95% CI −3.3 to −1.0], P < 0.001). In participants with no retinopathy at first screen, STDR declined from 9.2% in 2008 to 3.2% in 2011 (annual change −1.8% [−2.0 to −1.7], P < 0.001). Declining trends were similar in sociodemographic subgroups.

CONCLUSIONS After the inception of population-based diabetes eye screening, patients at lower risk of STDR contribute an increasing proportion to the eligible population, and the proportion detected with STDR at second or subsequent screening rounds declines rapidly. (...)

(Anm: Cataracts may be treatable with eye drops instead of surgery (medicalnewstoday.com 24.7.2015).)

- Legemiddel mot akne kan øke risikoen for øyeinfeksjoner

Acne Medication May Raise Risk of Eye Infections (Legemiddel mot akne kan øke risikoen for øyeinfeksjoner)
news.yahoo.com 31.5.2012
THURSDAY, May 31 (HealthDay News) -- Teens who take the acne medication commonly known as Accutane (isotretinoin) appear to face twice the risk of eye infections, including conjunctivitis (pink eye) and styes, a new study says.

Researchers in Israel collected data on nearly 15,000 teens and young adults taking isotretinoin to treat acne and compared their rates of eye infections to an age- and gender-matched group that had acne but was not taking the drugs and to a third group that didn't take the drugs and didn't have acne. Isotretinoin is also sold under the brand names Roaccutane, Amnesteem, Claravis, Myorisan and Sotret.

Within a year of starting the medication, nearly 14 percent of those in the acne medication group developed an eye infection or dry eyes, compared with almost 10 percent in the group that had acne but did not take the medications and about 7 percent in the group that didn't have acne.

Compared to the acne-free group, those taking isotretinoin were at 70 percent increased risk of an eye infection over the course of a year. The mean age of participants was about 16.5 years old.

The most common problem was conjunctivitis, an inflammation or infection of the membrane lining the eyelids. About 4 percent of teens taking isotretinoin developed conjunctivitis, compared with 2 percent of those without acne and not taking the medication.

Other problems included hordeolum (or stye, an inflamed oil gland on the edge of the eyelid); chalazion (a tender, swollen lump in the eyelid due to a blocked oil gland); blepharitis (inflammation of the eyelash follicles), dry eyes or eye pain, the researchers said.

Isotretinoin treats acne by reducing oil production from the sebaceous glands, among other effects. But isotretinoin also disrupts function of the meibomian glands, or oil glands inside the eyelids, explained study co-author Gabriel Chodick, head of the epidemiology and database research unit at Maccabi Institute for Healthcare Services Research in Tel Aviv, Israel.

The meibomian glands help keep the eyes lubricated. Less lubrication may mean the eyes are irritated, itching and burning, prompting people to rub them and introduce bacteria. It's also possible that less lubrication makes it easier for bacteria to take hold, said Dr. Jonette Keri, an associate professor of dermatology and cutaneous surgery at the University of Miami Miller School of Medicine.

The good news is that most side effects of the drugs can be prevented using artificial tears to keep the eyes lubricated, experts said.

"In case of any meaningful side effect, such as significant eye irritation, itching, redness, pain, tearing, excessive tearing, patients are advised to consult with their physician before making any decisions regarding therapy discontinuation," Chodick said.

The study was published recently in the Archives of Dermatology. (...)

- Flere private øyeleger løser ikke to epidemier

Flere private øyeleger løser ikke to epidemier
dagensmedisin.no 3.6.2013
Mer penger til privat øyelegevirksomhet kan ikke løse kapasitetsproblemet til våre to parallelle «epidemier» - eldrebølgen og diabetespandemien.

Dag Fosmark, overlege PhD, Øyeavdelingen ved OUS Ullevål

INNLEGGENE FRA det oftalmologiske miljøet i tre utgaver av Dagens Medisin (4, 6 og 7/2013) gir grunnlag for flere debatter.

Jeg vil berømme kollega Hans J. Henschiens refleksjoner og gratulere Anders Skau med høringsklar Konus-rapport.

TO EPIDEMIER. Jeg mener, som Henschien, at mer penger til privat øyelegevirksomhet ikke kan løse kapasitetsproblemet til to parallelle «epidemier»: Vi har eldrebølgen, der nedsatt lesesyn på grunn av «våt forkalkning»/AMD nå kan begrenses med inntil livslang injeksjonsbehandling.

Vi har også diabetespandemien, med økt behov for screening og behandling av synstruende diabetesretinopati, som er den viktigste årsaken til sekundær blindhet og synsreduksjon i arbeidsfør alder i den vestlige verdenen.

AMD HOS ELDRE. Øyeavdelingen ved OUS har de siste få år opplevd en eksponentiell vekst i polikliniske konsultasjoner, særlig på grunn av AMD hos eldre. Vi har likevel klart å spare millioner ut ifra blant annet forskningsbaserte medikamentvalg.

Vi savner imidlertid et organ tilsvarende Englands «NICE» - nå National Institute for health and Care Excellence, på grunn av utstrakt lobbyvirksomhet når det gjelder å ta i bruk nye medikamenter.

Det har en meget stor samfunnsøkonomisk betydning når dyre medikamenter kommer på blåresept, og kost-/nytte bør derfor evalueres nøye og objektivt. (...)

- Kan kaffe svekke synet ditt?

Kan kaffe svekke synet ditt?
kk.no 13.10.2012
HVOR MYE DRIKKER DU OM DAGEN? En ny studie viser at det kan være en sammenheng mellom inntaket av kaffe og øyesykdom.

Ny studie viser at det kan øke risikoen for grønn stær.

Det er ingen tvil om at kaffe har en effekt på kroppen din. (...)

Nå viser i tillegg en ny studie at kaffe kan bidra til å svekke synet ditt, skriver Sciencedaily.com. (...)

Kan være en sammenheng i Skandinavia
I studien blir det hevdet at et stort inntak av kaffe kan øke risikoen for å utvikle glaukom eller grønn stær - en sykdom som øker trykket i øyet og kan bidra til at synsnerven blir skadet.

Studien er den første i USA som har sett nærmere på sammenhengen mellom inntaket av kaffe og risikoen for å utvikle glaukom, og det er faktisk statistikk fra Skandinavia som er bakgrunn for forskningen.

– Befolkningen i Skandinavia har de høyeste frekvensene av grønn stær og glaukom, forteller forfatteren av studien, Jae Hee Kang, forsker i «Network Medicine» og ved et kvinnelig sykehus i Boston.

– Fordi befolkningen i Skandinavia også er blant dem som har det høyeste inntaket av kaffe i verden, og tidligere studier har vist at kaffe kan ha en sammenheng med glaukom, startet vi studien for å evaluere risikoen, forteller han. (...)

(Anm: The Relationship between Caffeine and Coffee Consumption and Exfoliation Glaucoma or Glaucoma Suspect: A Prospective Study in Two Cohorts. Ophthalmology & Visual Science, 2012; 53 (10): 6427.)

Caffeinated Coffee Linked to Vision Loss
sciencedaily.com 3.10.2012
ScienceDaily (Oct. 3, 2012) — A new study suggests caffeinated coffee drinkers should limit their intake to reduce their chances of developing vision loss or blindness. According to a scientific paper in Investigative Ophthalmology & Visual Science, heavy caffeinated coffee consumption is associated with an increased risk of developing exfoliation glaucoma, the leading cause of secondary glaucoma worldwide. (...)

"Scandinavian populations have the highest frequencies of exfoliation syndrome and glaucoma," said author, Jae Hee Kang, ScD, of Channing Division of Network Medicine at Brigham and Women's Hospital in Boston, Mass. "Because Scandinavian populations also have the highest consumption of caffeinated coffee in the world, and our research group has previously found that greater caffeinated coffee intake was associated with increased risk of primary open-angle glaucoma, we conducted this study to evaluate whether the risk of exfoliation glaucoma or glaucoma suspect may be different by coffee consumption." (...)

(Anm: The Relationship between Caffeine and Coffee Consumption and Exfoliation Glaucoma or Glaucoma Suspect: A Prospective Study in Two Cohorts. Ophthalmology & Visual Science, 2012; 53 (10): 6427.)

- Katarakt kan forårsake søvnløshet hos eldre

Gule øyne gir dårlig søvn
aftenposten.no 16.9.2011
Ny dansk forskning tyder på at søvnforstyrrelser kan skyldes cellene i øynene våre som med alderen er blitt dårligere til å regulere døgnrytmen vår, og det blir verre jo eldre man blir, skriver videnskab.dk. Gul misfarging av øynene forhindrer at lyset trenger inn på netthinnen, og det forstyrrer døgnrytmen. – Vi målte forbindelsen mellom gule linser og dårlig nattesøvn, og det var en tydelig forbindelse, sier Line Kessel, seniorforsker ved Øyeavdelingen på Glostrup Hospital. (...)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Sleep Disturbances Are Related to Decreased Transmission of Blue Light to the Retina Caused by Lens Yellowing. SLEEP 2011;34(9):1215-1219.)

- Sannheten om blått lys: Skaper det virkelig søvnløshet og økt risiko for kreft?

(Anm: The truth about blue light: does it really cause insomnia and increased risk of cancer? The light emitted from our LED screens is blamed for everything from bleary eyes to much more serious health issues. So just how worried should we be? Long attached to visions of clear skies and calm seas, the colour blue historically could not be more welcome, refreshing and natural. Yet, because of the proliferation of blue-emitting LEDs in our artificially lit lives, blue light has come to represent bleary eyes, sleeplessness and the poor health associated with disruption of the circadian rhythm. (theguardian.com 28.5.2018).)

Cataracts could cause Insomnia in the Elderly (Katarakt kan forårsake søvnløshet hos eldre)
ivanhoe.com 5.9.2011
(Ivanhoe Newswire)--- If you are a senior citizen and you are finding it hard to get to sleep at night, a new study may have some answers for you. A natural yellowing of the eye lens that absorbs blue light s has been linked to sleep disorders in the elderly.

"The strong link between lens yellowing and age could help explain why sleep disorders become more frequent with increasing age," Line Kessel, M.D., Ph.D., the study's lead author, was quoted saying.

A group of 970 volunteers had their eyes examined by lens autofluorometry; a non-invasive method that determined how much blue light was transmitted into the retina. Blue light influences the sleep cycle by helping initiate the release of the hormone Melatonin, which tells the body when it's time to go to sleep or stay awake. (...)

"The results showed that while age-related lens yellowing is of relatively little importance for visual function, it may be responsible for insomnia in the elderly," Kessel was quoted saying.

Cataract surgery could be the solution to end those sleepless nights. Kessel, who is a senior scientist in the Department of Opthalmology at Glostrup Hospital in Denmark, said that sleep quality has been shown to improve after cataract surgery. (...)

"The transmission of blue light currently cannot be improved by any other method than cataract surgery," She was quoted saying. (...)

(Anm: Sleep Disturbances Are Related to Decreased Transmission of Blue Light to the Retina Caused by Lens Yellowing. SLEEP 2011;34(9):1215-1219.)

- Kataraktoperasjon hjelper pasienter med Alzheimers sykdom

Visual Impairment, Age-Related Eye Diseases, and Cognitive Function (Synssvekkelse, aldersrelaterte sykdoemmer, og kognitiv svekkelse)
Arch Ophthalmol. 2012 (Published online March 12)
Objective To describe the associations of visual impairment and major age-related eye diseases with cognitive function in an older Asian population. (...)

Conclusions Older persons with visual impairment, particularly those with visual impairment due to cataract, were more likely to have cognitive dysfunction. Furthermore, among the major age-related eye diseases, only diabetic retinopathy was associated with cognitive dysfunction. (...)

(Anm: DNA test for congenital cataracts leads to faster, more accurate diagnoses of rare diseases linked to childhood blindness (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

Cataract Surgery Helps Alzheimer's Patients (Kataraktoperasjon hjelper pasienter med Alzheimers sykdom)
ivanhoe.com 26.10.2011
(Ivanhoe Newswire) – Patients with mild Alzheimer’s disease whose vision improved after a cataract surgery also showed improvement in cognitive ability, mood, sleep patterns and other behaviors.

This is the first study to specifically assess whether cataract surgery could benefit Alzheimer's patients. Thirty-eight patients, average age 85 and all exhibiting mild dementia due to Alzheimer's disease, completed lead researcher Brigitte Girard’s, MD, study. All participants had debilitating cataract in at least one eye and were appropriately treated with standard cataract surgery and implantation of intraocular lenses, which replace the eyes' natural lenses in order to provide vision correction. After surgery, distance and near vision improved dramatically in all but one of the Alzheimer's patients.

A neuropsychologist assessed the Alzheimer's patients for mood and depression, behavior, ability to function independently, and cognitive abilities at one month before and three months after cataract surgery. Cognitive status, the ability to perceive, understand and respond appropriately to one's surroundings, improved in 25 percent of patients. Depression was relieved in many of them, and the level of improvement was similar to what commonly occurs after cataract surgery in elderly people who do not have dementia. No changes were found in patients' level of autonomy, that is, their ability to function independently.

Sleep patterns improved and night time behavior problems decreased in most study patients. Other studies have shown that when cataracts are removed, levels of the sleep-regulating hormone melatonin become normalized. Dr. Girard notes that this may have been a key factor in the Alzheimer's patients' improved sleep patterns. (...)

- Kataraktkirurgi knyttet til lavere dødsrisiko for pasienter med synstap

Cataract Surgery Tied to Lower Death Risk for Patients With Vision Loss (Kataraktkirurgi knyttet til lavere dødsrisiko for pasienter med synstap)
news.health.com 6.9.2013

FRIDAY, Sept. 6 (HealthDay News) — Beside enjoying better eyesight, people who undergo cataract surgery may see another advantage: Those with cataract-related vision loss who have surgery to improve their sight have a lower risk of death than those who don’t, a new study suggests.

Researchers looked at 354 people, 49 and older, in Australia with cataract-related vision loss who underwent an initial assessment between 1992 and 2007 and had follow-up visits five and 10 years after the first exam.

Those who’d had cataract surgery had a 40 percent lower long-term risk of death than those who did not have surgery, according to the study published in the September issue of the journal Ophthalmology.

Previous studies have suggested that older people with cataract-related vision loss had a higher risk of death than people the same age with normal vision, and that cataract surgery might reduce this risk. (...)

- Øyner kan være et speil av hjertet

Eyes May Be a Mirror of the Heart (Øyner kan være et speil av hjertet)
medpagetoday.com 22.4.2011
Physical activity -- or lack thereof -- may be related to subclinical signs of cardiovascular risk in 6-year-olds, as indicated by changes in retinal microvasculature, researchers found.

Children who had the most outdoor physical activity -- at least 34 minutes a day -- had a mean retinal arteriolar diameter that was 2.2 µm wider than those who spent only about 8 minutes a day playing outside (P=0.004), according to Paul Mitchell, MD, PhD, of the University of Sydney in Australia, and colleagues.

In contrast, those who spent the most time watching TV -- at least an hour-and-a-half a day -- had a 2.3-µm narrower retinal arteriolar diameter than those who watched the least -- less than 34 minutes a day (P=0.003), the researchers reported online in Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. (...)

(Anm: Influence of Physical Activity and Screen Time on the Retinal Microvasculature in Young Children. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2011;31:1233-1239 (May 1).)

(Anm: 'Lykkepiller' kan give hjertestop (videnskab.dk 24.11.2011).)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: People with mental health disorders at risk of stroke, study finds. Stroke is a leading cause of disability in the United States, and mental illness affects tens of millions of Americans each year. New research finds a link between the two, as psychiatric illness is found to raise the risk of stroke. New research connects mental illness with stroke, as those with anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and other mental disorders seem to have an increased risk of stroke. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

(Anm: Antidepressiva verkar öka risken för frakturer. De så kallade SSRI-preparaten verkar öka risken för benbrott hos kvinnor som tar läkemedlen mot klimakteriebesvär. Det visar en ny amerikansk observationsstudie. (dagensmedicin.se 26.6.2015).)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors - a class of antidepressant drug used to reduce symptoms of the menopause - may increase the risk of bone fractures, according to new research. (…) - The fracture rate was 76% higher among those prescribed selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 1 year after starting treatment - 73% higher after 2 years of treatment - 67% higher after 5 years. (medicalnewstoday.com 28.6.2015).)

(Anm: Forbindelser mellom cerebrovaskulære hendelser (f.eks. hjerneslagslag, TIA "drypp") og bruk av antidepressiva, en kasus kontrollstudie (case-control study). Am J Psychiatry 2011 (Published March 15) (American Psychiatric Association).)

- Optikeren oppdaget

Idunn (15) gikk til optikeren – hadde hjernesvulst
aftenbladet.no 19.12.2012
- Nå føler jeg meg vanlig igjen. Jeg har nesten fått litt nytt syn på livet. Jeg er liksom så takknemlig for ting, sier Idunn Søyland (15), sammen med foreldrene Svein Søyland og Taran Omdal.

Ingen skjønte hvorfor Idunn Søyland (15) var dårlig. Så gikk hun til optikeren. Tre dager senere ble hun operert for hjernesvulst.

Haukeland universitetssykehus bekrefter overfor Aftenbladet at de hvert år opererer flere hjernesvulstpasienter, etter at deres optiker oppdaget at noe var galt.
En helt vanlig synstest hos optikeren for en måned siden, forandret livet til den 15 år gamle Kvernelands-jenta Idunn Søyland. (...)

Optikeren oppdaget
– Optikeren sa det så ut som det var noe uvanlig på synsnerven, og henviste oss derfor til en øyenlege, sier faren. Det er flere måneder lang kø hos de offentlige øyenlegene. Idunn ble henvist til en privat øyenlege, og ble undersøkt 14. november. Han så at synsnerven var i klem, og sørget for at Idunn samme dag ble undersøkt ved Stavanger universitetssykehus. Om kvelden viste MR-undersøkelsen en svulst i storehjernens hulrom, på størrelse med en peanøtt. Den var godartet, men bremset væskeomløpet og skapte et trykk i hjernen. På sikt kunne svulsten vært dødelig.

Før midnatt befant Idunn seg i et ambulansehelikopter, på vei til Haukeland sykehus i Bergen.

– I helikopteret, tenkte jeg: Herregud så heldige vi er som bor i Norge. Ingen spør etter forsikringen din. Alle har de samme rettighetene. Det er veldig bra, sier faren. (...)

- Skjult organ i våre øyner funnet å kontrollere hjerterytme og følelser

Hidden Organ in Our Eyes Found to Control Circadian Rhythms and Emotions (Skjult organ i våre øyner funnet å kontrollere hjerterytme og følelser)
scientificamerican.com 9.5.2011
Our bodies adjust to the cycle of day and night thanks to specialized neurons in our eyes. Ongoing study of these cells could lead to new treatments for winter depression and other conditions

In the 1920s Harvard University graduate student Clyde E. Keeler discovered two surprising facts about mice he had bred in his rented attic room. One, all the progeny were completely blind. Two, despite the animals’ blindness, their pupils still constricted in response to ambient light, albeit at a slower rate than did the pupils of sighted mice.

Many years later researchers extended Keeler’s observation, showing that mice genetically engineered to lack rods and cones (the light receptors involved in vision) nonetheless reacted to changes in light by adjusting their circadian clock—the internal timer that synchronizes hormone activity, body temperature and sleep. The animals performed the usual daytime activities when in daylight and nighttime activities when in the dark. They could o so even though their retinas lacked the photoreceptor cells that vertebrate eyes use to form images, although surgically removing their eyes abolished this ability. This phenomenon may be common to many mammals, including humans: recent experiments have shown that certain blind people can also adjust their circadian clocks and constrict their pupils in response to light. (...)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: People with mental health disorders at risk of stroke, study finds. Stroke is a leading cause of disability in the United States, and mental illness affects tens of millions of Americans each year. New research finds a link between the two, as psychiatric illness is found to raise the risk of stroke. New research connects mental illness with stroke, as those with anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and other mental disorders seem to have an increased risk of stroke. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

(Anm: Antidepressiva verkar öka risken för frakturer. De så kallade SSRI-preparaten verkar öka risken för benbrott hos kvinnor som tar läkemedlen mot klimakteriebesvär. Det visar en ny amerikansk observationsstudie. (dagensmedicin.se 26.6.2015).)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors - a class of antidepressant drug used to reduce symptoms of the menopause - may increase the risk of bone fractures, according to new research. (…) - The fracture rate was 76% higher among those prescribed selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 1 year after starting treatment - 73% higher after 2 years of treatment - 67% higher after 5 years. (medicalnewstoday.com 28.6.2015).)

(Anm: Circadian clock-Angelman syndrome link established (medicalnewstoday.com 9.2.2015).)

(Anm: New study reveals a link between circadian clock disruption and tumor growth (medicalxpress.com 29.7.2016).)

(Anm: Studie: Indre klokke avgjør om du dør tidlig, ikke livsstilen. En sunn livsstil er ikke alt.SUNN LIVSSTIL: Å spise bra, være fysisk aktiv og unngå alkohol, tobakk og stress påvirker livslengde og -kvalitet, men vi er også født med en indre klokke som sier noe om hvor fort vi aldres. (side2.no 5.10.2016).)

(Anm: Why you're stiff in the morning: Your body suppresses inflammation when you sleep at night. New research published online in The FASEB Journal, describes a protein created by the body's "biological clock" that actively represses inflammatory pathways within the affected limbs during the night. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: The circadian clock regulates inflammatory arthritis. (…) We conclude that under chronic inflammatory conditions, the clock actively represses inflammatory pathways during the dark phase. This interaction has exciting potential as a therapeutic avenue for treatment of inflammatory disease. FASEB J. 2016 Aug 3. pii: fj.201600353R. [Epub ahead of print].)

(Anm: Circadian rhythms and sleep loss: what happens in your brain when you pull an all-nighter? Ever wondered what happens inside your brain when you stay awake for a day, a night and another day, before you finally go to sleep? Well, we just found out. (theconversation.com 11.8.2016).)

(Anm: Researchers discover Sandman's role in sleep control. Oxford University researchers have discovered what causes a switch to flip in our brains and wake us up. The discovery, published in the journal Nature, brings us closer to understanding the mystery of sleep. Sleep is governed by two systems - the circadian clock and the sleep homeostat. While the circadian clock is quite well understood, very little is known about the sleep homeostat. (medicalnewstoday.com 5.8.2016).)

(Anm: Stjernemangel rammer helsen vår. På våre breddegrader er det vanskelig å se Melkeveien. Belysningen vår forurenser natten og gjør at stjernene ikke lenger er synlige. Og det har store helsemessige konsekvenser. Den kraftige lysforurensningen kan bidra til at døgnrytmen blir forstyrret. Og en forstyrret døgnrytme er koblet til en lang rekke lidelser. Blant annet: • Søvnmangel • Fedme • Diabetes • Depresjon • Enkelte kreftformer, f.eks. brystkreft. (natgeo.no 28.6.2016).)

(Anm: Kidneys' circadian clock regulates drug disposition, blood component levels (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Dartmouth researchers determine key element in circadian clock speed (medicalnewstoday.com 3.2.2015).)

- Øyesykdommer linket til nedsatt hukommelse (kognitiv svekkelse)

Retinopathy Tied to Cognitive Decline (Øyesykdommer linket til kognitiv svekkelse)
medpagetoday.com 17.3.2012
The eye of the patient may hold clues to the risk of dementia, researchers found.

In a prospective longitudinal study of older women, retinopathy was associated with poorer performance on a standard measure of cognition, according to Mary Haan, DrPH, of the University of California San Francisco, and colleagues.

Retinopathy was also associated with an increased volume of small ischemic areas in the brain, they reported online in Neurology. (...)

(Anm: Retinopati; sykelig tilstand i øyets netthinne. Betegnelsen brukes oftest i forbindelse med de netthinneforandringer som kan oppstå ved diabetes, retinopathia diabetica, eller forhøyet blodtrykk, retinopathia hypertonica. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cognitive function and retinal and ischemic brain changes The Women's Health Initiative. Neurology 2012 (Published online before print March 14).)

Eye Disease Linked to Memory Decline (Øyesykdommer linket til nedsatt hukommelse)
emedicinehealth.com 14.3.2012
(...) A new study suggests that people with even minimal eye damage involving the blood vessels of the retina, due to vascular disease, have a higher risk for memory and thinking declines.

Researchers say problems with the blood vessels in the eyes may be an important clue that the blood vessels in the brain are not functioning properly.
If this proves to be the case, eye screening to check for damage to the blood vessels of the retina, or retinopathy, could potentially help identify people at risk for dementia.

Eye Health, Brain Health
Retinopathy is a common complication of diabetes and uncontrolled high blood pressure, and it is a leading cause of blindness among adults in the United States.
Diabetes and high blood pressure have also been linked to a higher risk for memory and thinking declines.

To find out whether retinopathy might serve as an early warning sign of vascular-related mental issues, researchers examined data from a large study