- Optikeren oppdaget (aftenbladet.no 19.12.2012)

What Eye Problems Look Like (webmed)

Hvor mange farger ser du på bildet? (tv2nyhetene.no 9.6.2015)

Dette bildet er et mysterium (…) «solid illusjon» (tv2.no 16.9.2016)

Denne optiske illusjonen får folk til å føle at de faller inn i et svart hull (forskning.no 5.6.2022)

Se på den lille hvite prikken midt i kvinneansiktet til venstre. Gjør det i 15 sekunder. Så ser du på det hvite feltet til høyre. Ser du noe spesielt? (tv2.no 1.7.2015)

Optical Illusions & Visual Phenomena. (michaelbach.de)

Ser du en hvit kjole på dette bildet? Da er hjernen din mer aktiv (tv2..no 15.10.2015) (side3.no 25.3.2017)

Friske mennesker klarer ikke å se virkeligheten (nettavisen.no 23.3.2016)

How far away is a cure for blindness? (medicalnewstoday.com 18.3.2015) (medicalnewstoday.com 28.3.2015)

Hvor godt ser du egentlig? Test synet ditt her! (dagbladet.no 16.6.2013) (blindeforbundet.no) (myvisiontrack.com) (xrite.com) (dagbladet.no 3.4.2015)

Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

Om risiko for hjerneslag Øyner er kjent som sjelens vindu, men en ny studie antyder at de også kan avsløre fremtidig risiko for hjerneslag. (foxnews.com 11.10.2005)

Slik ser en synshemmet (klikk.no 10.8.2012) (side3.no 13.12.2012)

Oppdager ikke sykdom Øyesykdommen AMD kan gjøre deg blind. Likevel er de færreste klar over symptomene på sykdommen. (mozon.no 24.10.2006) (Helsetips!)

Glaucoma Linked to Cardiovascular Mortality in Black Patients (medpagetoday.com 11.3.2008)

Ophthalmology (Lancet)

Feildiagnose av åpenvinkelglaukom (BMJ 2006;333:1157-1158 (2 December))

Venter ett år på hjelp (aftenposten.no 28.1.2007)

Spar 20.000 på øyeoperasjon (forbruker.no 6.11.2007)

Nose triggers allergic eye symptoms (reuters.com 18.3.2008)

Medel mot "gula fläcken" hjälper (dn.se 21.5.2008)

Vitamin E, Lutein May Fight Cataracts (healthfinder.gov 25.1.2008)

Diett: Inntak av fisk for å motvirke øyesykdommer (nytimes.com 17.3.2011)

AMD: Udbredt øjensygdom starter i kroppen (videnskab.dk 21.3.2013)

Øyerelaterte sykdommer koster Medicare milliarder av dollar (healthfinder.gov 13.2.2007)

- Gjennombrudd i genterapi, stamceller?

(Anm: Gjennombrudd i stamcelleforskning. (...) Kvinnene hadde i utgangspunktet uhelbredelige øyesykdommer, men begge sier til CNN at de har blitt drastisk bedre etter behandling med embryonale stamceller. Den ene kvinnen, Sue Freeman på 78 år, klarer nå å lage mat, gå turer og handle på egenhånd. Alt dette var en umulighet før operasjonen hennes på det ene øyet i juli. Hun har en en tørr form for aldersrelatert maculadegenerasjon. Ikke sikker behandling ennå – Disse resultatene er veldig lovende. – Studien må imdlertid gjennomføres på flere pasienter før man kan si om dette er en framtidig behandling for pasienter med betydelig nedsatt skarpsyn, sier Morten Moe til NRK.no. Han er førsteamanuensis og netthinnekirurg på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. (nrk.no 24.1.2012).)

(Anm: Atala A. Human embryonic stem cells: early hints on safety and efficacy. Lancet. 2012 Feb 25;379(9817):689-90.)

(Anm: Schwartz SD, Hubschman JP, Heilwell G, Franco-Cardenas V, Pan CK, Ostrick RM, Mickunas E, Gay R, Klimanskaya I, Lanza R. Embryonic stem cell trials for macular degeneration: a preliminary report. Lancet. 2012 Feb 25;379(9817):713-20.)

- Hva skjedde med stamcelle-behandlingen som skulle kurere alt? (- Prosjekter som skulle kurere Parkinson, øyesykdommer eller diabetes, leverte heller ikke resultatene alle håpet på.)

(Anm: Hva skjedde med stamcelle-behandlingen som skulle kurere alt? Tidlig på 2000-tallet hadde folk enorme forventninger til at stamcelleforskning skulle gi oss fantastisk ny behandling for en rekke sykdommer. Men hvor blir den av? (…) I dag – 20 år etter – finnes fortsatt ingen stamcellebehandling for ryggmargsskader. Revolusjonerende studier som selskapet Geron startet mot slutten av 2000-tallet, ble plutselig stoppet. Prosjekter som skulle kurere Parkinson, øyesykdommer eller diabetes, leverte heller ikke resultatene alle håpet på. Og mennesker med sykdom i hjerte, lever eller nyrer kan fortsatt ikke håpe på å få transplantert inn nye organer dyrket fram fra deres egne stamceller. (forskning.no 22.11.2022).)

(Anm: By Duke-NUS Medical School. Promising stem cell approach to correct photoreceptor cell degeneration, which causes visual decline and blindness. (medicalxpress.com 14.4.2023).)

- Snørr fra friske folk kan hjelpe mot kronisk bihulebetennelse. En liten svensk studie er lovende for snørrtransplantasjon. (- Noen av bakteriene som bor i nesen din, hjelper med å holde deg frisk.) (- Men at friskt snørr skulle hjelpe mot bihulebetennelse, ville vært en rar idé for noen år siden. Før trodde nemlig fagfolk at bihulene var sterile.)

(Anm: Snørr fra friske folk kan hjelpe mot kronisk bihulebetennelse. En liten svensk studie er lovende for snørrtransplantasjon. Noen av bakteriene som bor i nesen din, hjelper med å holde deg frisk. 22 svensker med kronisk bihulebetennelse var med i studien. De var plaget av konstant rennende og tett nese med mye nysing eller kløing. Flere av dem hadde prøvd operasjon uten at de ble bedre. Snørret de fikk transplantert, var som regel fra en i familien eller fra en nær venn. 16 av deltagerne opplevde en bedring som vedvarte tre måneder etter transplantasjonen. Ville ha vært en rar idé for noen år siden Det er for tidlig å konkludere med at metoden virker, men dette er en god start, mener forskerne bak den nye studien. − Vi ønsket å se om vi kunne gjenopprette balansen mellom de snille og slemme bakteriene i nesen og dermed lindre pasientenes symptomer, sier Anders Cervin, overlege ved Helsingborgs lasarett og forsker ved Lunds universitet, til forskning.se. Bihulene og nesen henger nemlig sammen. Disse luftlommene som omkranser nesen, er dekket med tynne slimhinner. Men at friskt snørr skulle hjelpe mot bihulebetennelse, ville vært en rar idé for noen år siden. Før trodde nemlig fagfolk at bihulene var sterile. (forskning.no 12.4.2023).)

(Anm: Mårtensson A, Cervin-Hoberg C, Huygens F, Lindstedt M, Sakellariou C, Greiff L, Cervin A. Upper airway microbiome transplantation for patients with chronic rhinosinusitis. (…) The observations, which need to be confirmed by randomized controlled trials, may constitute a new treatment avenue for these difficult to treat patients where antibiotics only provide short lasting symptom control. Int Forum Allergy Rhinol. 2022 Dec 14.)

- Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet. (- Tarmmikrobiomet er linket til sykdommer i hele kroppen, inkludert nervesystemet. De siste to forbindelser er nettopp blitt rapportert.) (- Epidemiologiske data har antydet en sammenheng mellom høy glykemisk indeks (GI) dietter og aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).)

Gut Microbiome Affects Two Nervous System Diseases (Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet)
NEJM 2017 (May 25)
Anthony L. Komaroff, MD reviewing Rowan S et al. Proc Natl Acad Sci U S A 2017 May 15. Tang AT et al. Nature 2017 May 18.

The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported. (The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported.)

Epidemiologic data have suggested a link between high–glycemic index (HG) diets and age-related macular degeneration (AMD). Using a mouse model for AMD, investigators confirmed that HG diets made AMD worse and that switching mice to low–glycemic index (LG) diets promptly arrested progression of AMD. This strong association depended on changes in the gut microbiome induced by the dietary changes. Specifically, the change from an HG to an LG diet increased the numbers of Bacteroidales species, which led to production of bacterial metabolites that protected against development of AMD.

Cerebral cavernous malformations (CCMs) can cause strokes and seizures. A new study in a mouse model of brain CCMs shows that lipopolysaccharide (LPS) produced by gram-negative bacteria can penetrate the gut mucosa during inflammatory states and can enter the circulation. When LPS reaches the brain, it stimulates a particular receptor (TKR4) on the endothelial wall, and this triggers morphologic changes that evolve into CCMs. Natural polymorphisms that promote expression of the TLR4 gene (in mice and humans) are linked to higher numbers of CCMs. Antibiotic treatments that target gram-negative bacteria in CCM mice prevent formation of CCMs; antibiotics targeting gram-positive bacteria do not have this effect. (…)

(Anm: Makuladegenerasjon; Aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD eller forkalkning på netthinnen er en øyesykdom som særlig rammer personer over 70 år. Sykdommen er den hyppigste årsaken til redusert lesesyn hos eldre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell kraftforsyningssvikt kan forårsake aldersrelatert kognitiv svekkelse. (- Ved å se på krenkelse av det ultrastrukturelle størrelsesprinsippet og mitokondrierelatert svikt som nøkkelen til aldersrelatert kognitiv svekkelse, innleder studien en ny æra for aldringsforskning.)

(Anm: Mitochondria power supply failure may cause age-related cognitive impairment. (…) Normally, the different parts of the synaptic complex grow and shrink together. The researchers find evidence that this process can go awry in aging and this may contribute to cognitive impairment. Credit: Salk Institute. The team found that adherence to the ultrastructural size principle was essential for avoiding working memory impairment with age. By viewing violation of the ultrastructural size principle and mitochondria-related failures as the key to age-related cognitive impairment, the study ushers in a new era for aging research. (medicalxpress.com 12.4.2023).)

(Anm: Glavis-Bloom C, Vanderlip CR, Weiser Novak S, Kuwajima M, Kirk L, Harris KM, Manor U and Reynolds JH (2023) Violation of the ultrastructural size principle in the dorsolateral prefrontal cortex underlies working memory impairment in the aged common marmoset (Callithrix jacchus). Front. Aging Neurosci. 15:1146245. doi: 10.3389/fnagi.2023.1146245.)

(Anm: Henneman’s size principle describes relationships between properties of motor neurons and the muscle fibers they innervate and thus control, which together are called motor units. Motor neurons with large cell bodies tend to innervate fast-twitch, high-force, less fatigue-resistant muscle fibers, whereas motor neurons with small cell bodies tend to innervate slow-twitch, low-force, fatigue-resistant muscle fibers. In order to contract a particular muscle, motor neurons with small cell bodies are recruited (i.e. begin to fire action potentials) before motor neurons with large cell bodies. It was proposed by Elwood Henneman. (en.wikipedia.org).)

- Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne. (- De farmakologiske, fysiologiske, anatomiske og histologiske mekanismer som forårsaker munntørrhet skiller seg lite fra de som forårsaker tørre øyne.) (- Legemiddelbruk (oral polyfarmasi) er den vanligste årsaken til munntørrhet, men har ikke blitt undersøkt som årsak til tørre øyne.) (- Informasjon om legemidler som sannsynligvis forårsaker eller forverrer tørre øyne sykdommer (DED; Dry Eye Disease) og forebyggende legemidlers (konserveringsmidlers) kontroversielle rolle for aktuelle øyelegemidler undersøkes.)

(Anm: Fraunfelder FT, Sciubba JJ, Mathers WD. The role of medications in causing dry eye. Abstract The purpose of this paper is to review the possible role of polypharmacy in causing dry eye disease (DED), reflecting the complex interactions and complications associated with the use of multiple systemic and topical ocular medications. The pharmacological, physiological, anatomical, and histological mechanisms causing dry mouth differ little from those causing dry eye. Oral polypharmacy is the most common cause of dry mouth, but has not been investigated as a cause of dry eye. Topical ocular polypharmacy has been shown to cause DED. Information on drugs that likely cause or aggravate DED and the controversial role of preservatives in topical ocular medications are examined. Systemic or topical ocular medications and preservatives used in topical ocular drugs may cause dry eye through the drug's therapeutic action, ocular surface effects, or preservatives, and the effects probably are additive. Long-term use of topical ocular medications, especially those containing preservatives such as BAK, may play an important role in DED and the role of polypharmacy needs further study. We review possible ways to decrease the risk of medication-related dry eye. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.)

- Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review.) (- Lidelser i øyelokket og keratokonjunktiva er hovedsakelig knyttet til fenothiaziner og litium.) (- Litium kan i sjeldne tilfeller føre til en plagsom øyeirritasjon ved å påvirke natriumtransport.) (- Således synes typiske antipsykotika, TCA, litium, benzodiazepiner, karbamazepin, topiramat og SSRI-er å kunne forårsake de fleste av de nåværende erkjente okulære problemer (øyeproblemer).)

(Anm: Richa S, Yazbek JC. Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review.) «Abstrakt Alle psykotrope legemidler har potensiale til å indusere mange og varierte uønskede okulære effekter (øyeeffekter). Visuelle uheldige effekter kan deles inn i syv hovedkategorier: øyelokk og keratokonjunktivitale lidelser; uveale trakt-lidelser; akkommodasjonsforstyrrelser; åpenvinkelglaukom; katarakt/ pigmentdannende avleringer i linse og hornhinne; retinopati; og andre lidelser. Lidelser i øyelokket og keratokonjunktiva er hovedsakelig knyttet til fenothiaziner og litium. Chlorpromazine, ved høye doser, kan ofte føre til unormal pigmentering på øyelokk, interpalpebral konjunktiva og hornhinne. Det kan også føre til en mer bekymringsfull, men sjeldnere synshemming, som betegnes hornhinneødem. Litium kan i sjeldne tilfeller føre til en plagsom øyeirritasjon ved å påvirke natriumtransport. (...) Således synes typiske antipsykotika, TCA, litium, benzodiazepiner, karbamazepin, topiramat og SSRI-er å kunne forårsake de fleste av de nåværende erkjente okulære problemer (øyeproblemer). CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

 1. Richa S, Yazbek JC. Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review. CNS Drugs. 2010 ; 24(6) : 501-26.
 2. Fraunfelder FT, Sciubba JJ, Mathers WD. The role of medications in causing dry eye. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.
 3. Egill Hansen, øyelege og tidligere leder for Det norske blindekartotek. Det gamle kvalitetsregisteret bør gjenopprettes. dagensmedisin.no 6.5.2018.
 4. Wang MY, Sadun AA. Drug-related mitochondrial optic neuropathies. J Neuroophthalmol. 2013 ; 33(2) : 172-8.
 5. Chen HY, Lin CL, Lai SW, Kao CH. Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle-Closure Glaucoma. J Clin Psychiatry. 2016 ; 77(6) : e692-6.
 6. Shang X, et al. The Association between Vision Impairment and Incidence of Dementia and Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-analysis. Ophthalmology. 2021 ; 128(8) : 1135-1149.
 7. Yu JJ, et al. Mitochondrial Impairment in Antibiotic Induced Toxic Optic Neuropathies. Curr Eye Res. 2018 ; 43(10) : 1199-1204.
 8. Frauscher B, et al. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: the importance of eliciting a comprehensive sleep history. Sleep Med. 2010 ; 11(2) : 167-71
 9. Luong PM, et al. Vision Loss Associated With the Opioid Epidemic. JAMA Ophthalmol. 2017 ; 135(12) : 1449-1451.
 10. Farnsworth von Cederwald B, et al. Association of Cardiovascular Risk Trajectory With Cognitive Decline and Incident Dementia. Neurology. 2022 ; 16 : 1552-5260.
 11. Khacho M, et al. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 ; 26(17) : 3327-3341.
 12. Apte RS. Retinal Imaging as a Predictor of Cognitive Impairment. JAMA Ophthalmol. 2022 May 26.
 13. Snyder PJ, et al. Retinal imaging in Alzheimer's and neurodegenerative diseases. Alzheimers Dement. 2021 ; 17(1) : 103-111.
 14. Retinal layer thickness linked to cognitive decline in older adults. medicalxpress.com 27.5.2022.
 15. Kim HM, et al. Association Between Retinal Layer Thickness and Cognitive Decline in Older Adults. JAMA Ophthalmol. 2022 May 26.
 16. Ko F, et al; UK Biobank Eye & Vision Consortium. Association of Retinal Nerve Fiber Layer Thinning With Current and Future Cognitive Decline: A Study Using Optical Coherence Tomography. JAMA Neurol. 2018 ; 75(10) : 1198-1205.
 17. Zhu Zet, et al. Retinal age gap as a predictive biomarker for mortality risk. Br J Ophthalmol. 2022 Jan 18 : bjophthalmol-2021-319807.
 18. Perez A. How do opioids affect the eyes? medicalnewstoday.com 29.3.2022.
 19. Jonassen R, et al. A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. Psychopharmacology (Berl). 2015 ; 232(5) : 953–8.
 20. Xiao Z, et al. Association of Glaucoma and Cataract with Incident Dementia: A 5-Year Follow-Up in the Shanghai Aging Study. J Alzheimers Dis. 2020 ; 76(2) : 529-537.
 21. Sewell WA, Croucher JJ, Bird AG. Immunological investigations following an adverse reaction to oxybuprocaine eye drops. Br J Ophthalmol. 1999 ; 83(5) : 632.
 22. Penna EP, Tabbara KF. Oxybuprocaine keratopathy: a preventable disease. Br J Ophthalmol. 1986 ; 70(3) : 202-204.

- Eksperter: Slik unngår du tørre øyne. (- Sjekk medisinskapet. Jakter man på årsaken til tørre øyne, bør man også ta en kikk inn i medisinskapet. Ikke nok med at studier viser økt forekomst av angst og depresjon blant personer med svært tørre øyne, så kan også noen typer antidepressiver øke risikoen for å utvikle dette.)

(Anm: Eksperter: Slik unngår du tørre øyne. Tørre øyne kan oppleves svært ubehagelig og kan ende opp som betent og smertefullt. Her er symptomene du skal ta på alvor, og hva du kan gjøre for å unngå å bli rammet. (…) Sjekk medisinskapet. Jakter man på årsaken til tørre øyne, bør man også ta en kikk inn i medisinskapet. Ikke nok med at studier viser økt forekomst av angst og depresjon blant personer med svært tørre øyne, så kan også noen typer antidepressiver øke risikoen for å utvikle dette. – Hos andre er det sett at antidepressiver kan øke symptomene dersom man allerede har tørre øyne. Det forteller Dr. Inga Britt Kjellevold Haugen, som er forskningssjef i Norges Blindeforbund. Hun legger til at det er flere typer medisiner som har tørre øyne som mulig bivirkning. – Det gjelder blant annet noen allergimedisiner, blodtrykksmedisiner og aknemedisiner. Vi finner det også ved bruk av enkelte vanndrivende legemidler, noen betablokkere og mage-/tarmmedisiner, samt ved noen hormonerstatningsmidler. Også når det gjelder P-piller – gjerne i kombinasjon med bruk av kontaktlinser – kan man oppleve tørre øyne. (vg.no 4.5.2023).)

- Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. Hvorfor virker ikke lykkepillen på alle? Disse to bildene kan bidra til å løse gåten. (…) De rekrutterte et knippe unge, friske kvinner til en forsøksgruppe, ga dem en pille hver. Så satte de seg fore å undersøke: Hva skjer med øyets gang og blikkontakten når man tar antidepressiva? (…) For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. (aftenposten 21.11.2014).)

- En enkelt dose antidepressiva endrer øye-blikk-mønstre på tvers av ansiktsstimuli hos friske kvinner. (- Konklusjoner: Disse resultatene tyder på at bruka av SSRI påvirker den perseptuelle (som angår sansning) behandlingen av ansiktsstimuli. Det nåværende funnmønster samsvarer med angstfremkallende mekanismer tidlig i SSRI-behandlingen.)

(Anm: Jonassen R, Chelnokova O, Harmer C, Leknes S, Landrø NI. A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. (…) Conclusions: These results suggest that the SSRI administration affects the perceptual processing of face stimuli. The current pattern of findings is consistent with anxiogenic-like mechanisms early on in SSRI treatment. Eye-tracking provides a novel method to characterise and detect these effects. Psychopharmacology (Berl). 2015 Mar;232(5):953-8.)

- Studie finner at når ett øye er lukket forbedres hørselen nesten umiddelbart. Illustrasjonen antyder  at hjernen kontinuerlig tilpasser seg for å takle tilgjengelige visuelle input. På grunn av den strenge gjensidige avhengigheten mellom visjon og hørsel påvirker en endring i den første den andre, og holder likevekten mellom dem.

(Anm: By IMT School for Advanced Studies Lucca. Study finds that when one eye is occluded, hearing improves almost immediately. The illustration wants to suggest that the brain continuously adapts to cope with available visual inputs. Due to the strict interdependence between vision and audition, a change in the first affects the second, keeping the equilibrium between them. In a recent study, a group of researchers from the IMT School for Advanced Studies Lucca (Italy), in collaboration with a group from the University of Ulm (Germany), added new insights on how the brain manages to adapt to changes in the flux of information coming from eyes and ears. (medicalxpress.com 11.5.2023).)

(Anm: Federici A, Bernardi G, Senna I, Fantoni M, Ernst MO, Ricciardi E, Bottari D. Crossmodal plasticity following short-term monocular deprivation. Neuroimage. 2023 Apr 28;274:120141.)

- Den funksjonelle organiseringen av celler i netthinnen (retina) er formet av naturlige panoramamiljøer.

(Anm: The functional organization of cells in the retina is shaped by natural panoramic environments. by Ingrid Fadelli , Medical Xpress. Existing neuroscientific models of the visual system suggest that it represents the visual world just as a camera would, encoding the positions of different objects similarly. An animal's surrounding environment, however, constantly changes, and these changes could also influence the processing of visual information. (medicalxpress.com 8.4.2023).)

(Anm: Gupta D, Młynarski W, Sumser A, Symonova O, Svatoň J, Joesch M. Panoramic visual statistics shape retina-wide organization of receptive fields. Nat Neurosci. 2023 Apr;26(4):606-614.)

(Anm: Netthinnen er en cirka 0,3 millimeter tykk hinne som kler de bakerste tre firedelene av øyeeplets indre overflate. I netthinnens ytre del ligger pigmentet og sansecellene (fotoreseptorene). Her omdannes lysets strålingsenergi til elektrisk energi, som via netthinnenervecellenes utløpere ledes gjennom synsnerven til synssenteret i hjernens bakre del. Netthinnen mangler regenerasjonsevne. Det vil si at ved skader av netthinnen vil synsevnen bli nedsatt eller ødelagt. Også kjent som retina. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Serotonin dirigerer overføringen av visuell informasjon fra øynene til thalamus.

(Anm: By Ingrid Fadelli, Medical Xpress. Serotonin gates the transfer of visual information from the eyes to the thalamus. (...) Humans are known to perceive the environment around them differently based on the situation they are in and their own feelings and sensations. Internal states, such as fear, arousal or hunger can thus affect the ways in which sensory information is processed and registered by the brain. Researchers at Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston Children's Hospital, and Peking University have recently carried out a study investigating the possible effects of serotonin, a neurotransmitter known to regulate sleep, mood, sexual desire, and other inner states, in the processing of visual information. Their findings, published in Neuron, suggest that serotonergic neurons in the brainstem (i.e., the central trunk of the mammalian brain) gate the transfer of visual information from the eyes to the thalamus, an egg-shaped area of the brain. (…) (medicalxpress.com 5.4.2023).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Hjernestammens serotoninneuroner selektivt dirigerer retinal informasjonsflyt til thalamus.

(Anm: Reggiani JDS, Jiang Q, Barbini M, Lutas A, Liang L, Fernando J, Deng F, Wan J, Li Y, Chen C, Andermann ML. Brainstem serotonin neurons selectively gate retinal information flow to thalamus. Highlights • Serotonin suppresses retinal axon spike-evoked presynaptic Ca2+ and glutamate release • Suppression was stronger in retinal axons driven by full-field luminance change • Serotonin and arousal suppress different subsets of retinal axons in thalamus • Serotonergic suppression may scale with 5-HT1B expression in retinal axonal boutons. Neuron. 2023 Mar 1;111(5):711-726.e11.)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Å se på den menneskelige netthinnen puste i sanntid og bremse mitokondriell respirasjon med alderen. (- Signifikante gruppeforskjeller i oksygenering i blodet er tydelige de første 6 minuttene, i samsvar med mitokondriell etterspørsel som fører til hemodynamiske forandringer. En større kobling mellom mitokondriell oksidativ metabolisme med hemodynamikk avsløres hos personer eldre enn 50 år, muligens på grunn av redusert kapasitet i den eldre netthinnen.)

(Anm: Kaynezhad P, Tachtsidis I, Sivaprasad S, Jeffery G. Watching the human retina breath in real time and the slowing of mitochondrial respiration with age. Abstract The retina has the greatest metabolic demand in the body particularly in dark adaptation when its sensitivity is enhanced. This requires elevated level of perfusion to sustain mitochondrial activity. However, mitochondrial performance declines with age leading to reduced adaptive ability. We assessed human retina metabolism in vivo using broad band near-infrared spectroscopy (bNIRS), which records colour changes in mitochondria and blood as retinal metabolism shifts in response to changes in environmental luminance. We demonstrate a significant sustained rise in mitochondrial oxidative metabolism in the first 3 min of darkness in subjects under 50 years old. This was not seen in those over 50 years. Choroidal oxygenation declines in < 50 s as mitochondrial metabolism increases, but gradually rises in the > 50 s. Significant group differences in blood oxygenation are apparent in the first 6 min, consistent with mitochondrial demand leading hemodynamic changes. A greater coupling between mitochondrial oxidative metabolism with hemodynamics is revealed in subjects older than 50, possibly due to reduced capacity in the older retina. Rapid in vivo assessment of retinal metabolism with bNIRS provides a route to understanding fundamental physiology and early identification of retinal disease before pathology is established. Sci Rep. 2023 Apr 20;13(1):6445.)

- Mange har sykdommen uten å vite det: Slik oppdages og behandles grønn stær. Det anslås at rundt 40 000 nordmenn har grønn stær - uten å være klar over det. (– Urovekkende lav kunnskap om en sykdom som rammer mange, som ofte kommer snikende, og som man i ytterste konsekvens kan miste synet av.) (- BREMSE: – I beste fall kan vi stoppe sykdommen i å utvikle seg videre, men mer realistisk bremse den, forteller professor og seksjonsleder Olav Kristianslund ved Oslo universitetssykehus om øyesykdommen glaukom.) (- Arv og symptomer…)

(Anm: Mange har sykdommen uten å vite det: Slik oppdages og behandles grønn stær. Det anslås at rundt 40 000 nordmenn har grønn stær - uten å være klar over det. Her er symptomene du bør være på vakt for om du sliter med synet. Mer enn halvparten av den norske befolkningen tror at man selv kan oppdage øyesykdommen grønn stær, og at den gir tydelige symptomer i form av for eksempel sløret syn, hodepine eller vondt i øynene. Men faktum er at i de fleste tilfeller er det få eller ingen symptomer på at man har fått sykdommen før den har rukket å utvikle seg ganske langt. Én av tre nordmenn vet ikke at grønn stær kan ha et så alvorlig utfall som blindhet. Det forteller Dr. Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund, om sykdommen som rammer 8 prosent av alle personer over 70 år. Jo eldre man er, desto større er risikoen. (…) Det er cirka 75 000 personer som til enhver tid behandles for glaukom her i landet. Men antallet som har sykdommen, er høyere. (…) Arv og symptomer Men i slike akutte tilfeller, vil man som oftest få klare symptomer på at noe er galt. Forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen forteller: – Det kan for eksempel dreie seg om smerter direkte i og rundt øyet, av og til helt opp i tinningen. Hodepine og kvalme/oppkast kan også forekomme. Blir øyet rødt, skal man også ta det på største alvor. Likeledes plutselige synsforstyrrelser. Det som kan være ekstra utfordrende, er at flere av disse symptomene – som hodepine og kvalme – slett ikke alltid assosieres med en øyesykdom. Andre symptomer som kan være tegn på glaukom: – At man begynner å se tåkete At det dukker opp ringer rundt lyskilder, noen ganger med farger At man er mer lysømfintlig enn før At det oppleves utfordrende å gå fra lys til mørke (og at det tar lengre tid før man klarer å se i mørket). (vg.no 5.4.2023).)

(Anm: Grå stær. Grå stær er en tilstand der linsen i øyet blir uklar og synet blir dårlig. Det er en vanlig lidelse, og årlig gjøres det særdeles mange operasjoner for denne sykdommen. (…) Grå stær behandles med operasjon og det er ikke nødvendig å vente til stæren blir helt tett/moden før man gjør inngrepet. (lommelegen.no 19.4.2017).)

(Anm: Grønn stær (Glaukom). Grønn stær utvikler seg over tid på grunn av økt trykk i øyet. Sykdommen er vanligst hos mennesker over 60 år, og kan gi varige synsskader. Øysesykdommen grønn stær har den medisinske betegnelsen glaukom. Det finnes en langsom og en akutt form for grønn stær. Den akutte formen for grønn stær kommer brått og kan gjøre veldig vondt. Trykket inne i øyet stiger plutselig og mye. Akutt form krever øyeblikkelig innleggelse og behandling på sykehus. Den langsomme formen kommer snikende og uten at det gjør vondt. (lommelegen.no 3.3.2017).)

- Å leve med Sjøgrens syndrom. (- Revmatologen testet tåreproduksjon og spyttproduksjon.) (- Schirmers test brukes til å måle tåreproduksjonen: Strimler av filterpapir med en brett over øyelokkskanten plasseres i høyre og venstre øyes nedre øyelokk i 5 minutter. Det måles hvor langt fuktigheten har bredt seg utover i filterpapiret. Folk som har friske øyne, vil få et resultat på omtrent 2,5 centimeter på testen. Alander fikk 0 på det ene øyet og 0,5 på det andre.)

(Anm: Å leve med Sjøgrens syndrom. Turid Alander (44) hadde en rekke plager hun ikke forsto, da hun fikk svaret i en TV-serie: "Dette er jo meg", sa hun da pasienten på skjermen ramset opp symptomene sine. (…) Turid Alander (44) fikk diagnosen Sjøgrens syndrom i 2020. Men hun hadde antagelig vært syk i mange år før det. (…) Å få diagnosen opplevde hun som en lettelse. – Det første jeg tenkte, var at jeg var glad for at jeg ikke var lat. Deretter tenkte jeg at det er bra at vi vet hva det er, for da er det sikkert hjelp å få. Mangel på forståelse for utmattelse Utmattelsen er det vanskelig å snakke om. Det kjennes ikke greit å si til venner og familie at hun ikke orker. Hun har sagt opp verv og forsøker å bruke kreftene til jobb og det hun har mest lyst til. Men hun møter ofte mangel på forståelse. (…) En lettelse På legetimen fikk hun resept på øyedråper, gradert sykemelding og henvisning til revmatolog. Revmatologen testet tåreproduksjon og spyttproduksjon. Schirmers test brukes til å måle tåreproduksjonen: Strimler av filterpapir med en brett over øyelokkskanten plasseres i høyre og venstre øyes nedre øyelokk i 5 minutter. Det måles hvor langt fuktigheten har bredt seg utover i filterpapiret. Folk som har friske øyne, vil få et resultat på omtrent 2,5 centimeter på testen. Alander fikk 0 på det ene øyet og 0,5 på det andre. Sjøgrens syndrom er en sammensatt sykdom. De som har diagnosen, kan ha ulike plager, og det kan variere hva man synes er mest plagsomt. For Alander har øyeplagene og utmattelsen vært det verste. (nhi.no 30.3.2023).)

- Ny innsikt i hvordan tørre øyne kan svekke hornhinner.

(Anm: New Insight Into How Dry Eyes Can Weaken Corneas (webmd.com 4.1.2023).)

(Anm: Why do my eyes burn? (medicalnewstoday.com 8.11.2021).)

(Anm: Eye Health: Reasons for Droopy Eyelids (medicinenet.com 15.7.2020).)

(Anm: Tørre øyne. Tørre øyne kan medføre forskjellige tegn og symptomer. Dette bør du være obs på! (lommelegen.no 25.6.2020).)

(Anm: How to Relieve Tired Eyes (webmd.com 24.6.2022).)

- Retinale (netthinne) patologiske (sykelige) trekk og proteomsignaturer av Alzheimers sykdom. (- Proteomisk analyse av Alzheimers retina viste aktivering av spesifikke inflammatoriske og nevrodegenerative prosesser og hemming av oksidativ fosforylering/mitokondriel og fotoreseptorrelaterte veier.

(Anm: Koronyo Y, et al. Retinal pathological features and proteome signatures of Alzheimer's disease. (…) Proteomic analysis of AD retinas revealed activation of specific inflammatory and neurodegenerative processes and inhibition of oxidative phosphorylation/mitochondrial, and photoreceptor-related pathways. This study identifies and maps retinopathy in MCI and AD patients, demonstrating the quantitative relationship with brain pathology and cognition, and may lead to reliable retinal biomarkers for noninvasive retinal screening and monitoring of AD. Acta Neuropathol. 2023 Apr;145(4):409-438.)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Første tegn på Alzheimer. En ny studie viser at det er mulig å oppdage demens-sykdom via øynene dine. - Dette kan være en tidlig markør for Alzheimers sykdom, før man begynner å huske dårlig, sier professor.

(Anm: Ny studie: Første tegn på Alzheimer. En ny studie viser at det er mulig å oppdage demens-sykdom via øynene dine. - Dette kan være en tidlig markør for Alzheimers sykdom, før man begynner å huske dårlig, sier professor. Sykelige forandringer som oppstår i hjernen ved Alzheimer sykdom, korrelerer også med forandringer på netthinnen, finner ny studie. Forskerne bak studien, som i februar ble publisert i tidsskriftet Acta Neuropathologica, har undersøkt donert vev fra netthinnen og hjernen til totalt 86 personer med mild kognitiv svikt, Alzheimers sykdom, og noen med normal kognitiv funksjon. Resultatene viste at ulike markører for Alzheimers sykdom, som man blant annet finner i celler og ulike proteinmolekyler i hjernen, også var til stede i netthinnen. Forandringer i netthinnen følger med andre ord utviklingen av kognitiv svikt, mener forskerne. - Dette er en interessant studie publisert i et svært anerkjent tidsskrift, sier Geir Selbæk, forskningsleder ved Aldring og helse til Dagbladet. (dagbladet.no 4.4.2023).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Legemiddelmangel: Thomas kan miste synet: – Unødvendig.

(Anm: Legemiddelmangel: Thomas kan miste synet: – Unødvendig. På det verste, sydde Thomas Gerner att det eine auge for å beskytte det. No kan slike drastiske tiltak bli aktuelle nok ein gong. Sjå for deg at du lar vindaugsviskarane på bilen din gå og gå i timevis, utan verken spylarvæske eller regndråpar til å vete frontruta. Lyden av tørre vindaugsviskarar som dreg seg langs ei like tørr frontrute, gneg deg i øyra. Sand og blader frå knusktørre tre treff frontruta, og blir dradd med vindaugsviskarane, fram og tilbake over frontruta. Det kjem riper i glaset. (…) Sydde saman auget 61 år gamle Thomas Gerner har ein sjeldan sjukdom. I 1996 fekk han ein virusinfeksjon på auga, som førte til at tilførsel frå tårekjertlane blei heilt øydelagde. Han fekk ikkje lenger tårevæske på auga. (tv2.no 22.1.2023).)

- Kunstig netthinne kan gi blinde synet tilbake. Det eldste livet på jorda kan hjelpe mot øyesykdommer hos det moderne mennesket. (- Det gjelder blant annet for Retinitis pigmentosa, som Anne-Kat. Hærland har fortalt om i norsk media.)

(Anm: Nethindeceller dyrket i et laboratorium giver håb for behandling af synsforstyrrelser. Professor David Gamm fra University of Wisconsin-Madison har haft sucess med at dyrke nethindeceller i et laboratorie. (…) Den nye forskning kan potentielt lede til behandling af sygdomme som retinitis pigmentosa, hvor nethinden gradvist nedbrydes, og slid på nethinden (aldersrelateret makuladegeneration), som er den største årsag til svagsynethed i dag. »Det leder alt sammen i sidste ende til kliniske forsøg med mennesker, og det er klart det næste skridt,« siger Gamm i pressemeddelelsen. (…) I netthinnen bakerst i øyeeplet vårt finner vi fotoreseptorer, celler som omdanner lys til elektriske signaler. Ved noen øyesykdommer blir fotoreseptorene ødelagt. Det gjelder blant annet for Retinitis pigmentosa, som Anne-Kat. Hærland har fortalt om i norsk media. Hos pasienter med denne sykdommen blir de lyssensitive cellene, fotoreseptorene, gradvis ødelagt. Også den vanligste årsaken til svaksynthet hos eldre, makuladegenerasjon, skyldes ødelagte celler i netthinnen. (videnskab.dk 14.1.2023).)

- NETTBRETT-SKULEN I GISKE: – PÅFALLANDE FLEIRE FÅR AUGEPROBLEM.

(Anm: NETTBRETT-SKULEN I GISKE: – PÅFALLANDE FLEIRE FÅR AUGEPROBLEM. Betennelsar, dårleg søvn, auka risiko for netthinnesjukdommar og fast bruk av augedropar mot tørre auge kan vere nokre av konsekvensane ved for mykje skjermbruk i skulen, ifølgje augelege Frode Gaustad. Det erfarer augelege Frode Gaustad i Ålesund, som behandlar ein stor majoritet av skulebarna som blir tilviste frå skulehelsetenesta og fastlegar i Giske. Han er særs uroa etter innføringa av «iPad-skulen». (oyblikk.no 8.12.2022).)

- Hva er konvergensinsuffisiens (CI)?

(Anm: What is convergence insufficiency (CI)? Convergence insufficiency (CI) is a vision disorder. It is a disorder involving binocular vision — vision using both eyes. Convergence describes the way our eyes move together and point inward when we look at near objects. With CI, the eyes do not point together inward as one looks at objects close-up. CI affects children and adults. It often goes undiagnosed. Doctors who do diagnose it often identify CI when children are learning to read. How common is convergence insufficiency (CI)? CI occurs in an estimated 2 to 13 percent of people in the U.S. (my.clevelandclinic.org).)

(Anm: Konvergensinsuffisiens er en tilstand hvor de to øynene har vanskelig for å nærme seg hverandre (konvergere) under arbeid på nært hold, for eksempel ved lesing. Konvergensinsuffisiens kan føre til tretthetsfornemmelse i øynene og hodepine ved nærarbeid. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mye skjermtid gjør at flere barn oppsøker øyelege: – Skolen må bruke mindre skjerm. Skjermbruk fører til smerter, uklart syn, dårlig søvn og utmattelse hos barn. Nå slår en øyelege alarm og ber skolen bruke nettbrettene mindre. (– Barna har smerter, uklart syn, dårlig søvn og er utmattet, sier øyelege Frode Gaustad.)

(Anm: Mye skjermtid gjør at flere barn oppsøker øyelege: – Skolen må bruke mindre skjerm. Skjermbruk fører til smerter, uklart syn, dårlig søvn og utmattelse hos barn. Nå slår en øyelege alarm og ber skolen bruke nettbrettene mindre. (...) Smerter, uklart syn, og dårlig søvn Ifølge legen er øynene til barn spesielt følsomme, særlig om de utsettes for påkjenning over lang tid. Skjermbruken fører til sammensatte problemer. – Øynene reagerer på det blå lyset fra skjermen, og døgnrytmen blir forstyrret. Barna får ikke sove godt og blir trøtte. I tillegg blir tårefilmen som skal bygge seg opp når barnet sover, svekket. Resultatet er at man får såre øyner og blir lyssky. Det gir smerter og plagene kan bli varige. Saken ble først omtalt i avisa Øy-blikk. (nrk.no 18.1.2023).)

- Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. (- Melatonin er et kroppseget hormon som utskilles fra hypofysen om natten. Hormonet interagerer med melatoninreseptorer som finnes i mange organer i kroppen, blant annet hjernen, retina, bukspyttkjertelen, milten, binyrene, nyrene, leveren, hjertet, lungene, testiklene og ovariene. Dette indikerer at melatonin kan ha mange effekter, blant annet påvirke døgnrytme, nevroendokrine, kardiovaskulære, immunologiske og onkostatiske prosesser i kroppen samt ha effekter på seksuell utvikling og reproduktive funksjoner, og retinafysiologi (1-3).)

Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. Kilde: Roland PDH, Frost J. Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. Nor Farmaceut Tidsskr 2022; 130(5): 38-9. Hovedbudskap – Både tilgjengelighet og bruk av melatonin øker, også til barn – Det er svært begrenset dokumentasjon for langtidsbehandling med melatonin – Det er holdepunkter for at melatonin kan påvirke tidspunkt for pubertet, men dette er lite studert og fremdeles uavklart. Melatonin er et kroppseget hormon som utskilles fra hypofysen om natten. Hormonet interagerer med melatoninreseptorer som finnes i mange organer i kroppen, blant annet hjernen, retina, bukspyttkjertelen, milten, binyrene, nyrene, leveren, hjertet, lungene, testiklene og ovariene. Dette indikerer at melatonin kan ha mange effekter, blant annet påvirke døgnrytme, nevroendokrine, kardiovaskulære, immunologiske og onkostatiske prosesser i kroppen samt ha effekter på seksuell utvikling og reproduktive funksjoner, og retinafysiologi (1-3). (relis.no 21.6.2022).)

- Ny medisin mot øyesykdom: - Formidabelt. Nylig ble en ny medisin tilgjengelig for pasienter med øyesykdommene våt AMD og diabetisk makulaødem.

(Anm: Ny medisin mot øyesykdom: - Formidabelt. Nylig ble en ny medisin tilgjengelig for pasienter med øyesykdommene våt AMD og diabetisk makulaødem. - Stort framskritt, sier overlege. - Vi er veldig glad for at denne medisinen nå kan brukes av det offentlige helsevesenet. Det gir oss et nytt verktøy i verktøykassa, sier Øystein Kalsnes Jørstad, overlege ved Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han snakker om legemiddelet Faricimab (Vabysmo) som i midten av mars ble tilgjengelig for refusjon for pasienter med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Vabysmo ble i samme omgang også innført for de som har fått nedsatt syn som følge av diabetes, såkalt diabetisk makulaødem (DME). (dagbladet.no 17.3.2023).)

- Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD).

(Anm: Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. Sykdommen omtales ofte som svekkelse av skarpsynet. AMD er også omtalt som forkalkning på øyet – men dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med forkalkninger å gjøre. (blindeforbundet.no).)

- Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD).

(Anm: Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. Sykdommen omtales ofte som svekkelse av skarpsynet. AMD er også omtalt som forkalkning på øyet – men dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med forkalkninger å gjøre. (…) Mennesker med AMD blir gjerne fortalt at de ikke kommer til å bli blinde, men i virkeligheten opplever de synstapet så graverende og konsekvensene i dagliglivet så omfattende, at de blir praktisk blinde. (blindeforbundet.no).)

- Et antistoffbasert legemiddel utløser sjeldne inflammatoriske øyeproblemer hos pasienter med makuladegenerasjon. (- Legemiddelet er godkjent i mer enn 70 land, men mens det ble ansett som trygt i testing ved forhåndsgodkjenning - dukket det opp rapporter noen måneder etter lanseringen som bemerket sjeldne retinale lidelser hos en liten prosentandel av pasientene som ble behandlet med legemiddelet. Disse bivirkningene påvirket anslagsvis 2,1 % av pasientene, ifølge data i tidsskriftet Science Translational Medicine.)

(Anm: An antibody-based drug triggers rare inflammatory eye problems in macular degeneration patients. A drug approved in 2019 for macular degeneration apparently caused rare retinal side effects because of its interactions with the human immune system, two new studies have concluded.  The drug, a monoclonal antibody called brolucizumab, was developed by Swiss pharmaceutical giant Novartis AG for an eye condition known as wet age-related macular degeneration, or simply, AMD. The disorder is a leading cause of vision loss in people 65 and older. AMD not only causes severe blurring, it is characterized by a blind spot in the center of the retina, the macula of the eye. The disorder is characterized by an overgrowth of abnormal blood vessels that leak into the macula. Brolucizumab was developed to specifically target the damaging overgrowth. The medication is approved in more than 70 countries, but while it was deemed safe in pre-approval testing, reports emerged a few months after its launch noting rare retinal disorders in a small percentage of patients treated with the drug. These side effects impacted an estimated 2.1% of patients, according to data in the journal Science Translational Medicine. (medicalxpress.com 31.3.2023).)

(Anm: Karle AC, et al. Anti-brolucizumab immune response as one prerequisite for rare retinal vasculitis/retinal vascular occlusion adverse events. Sci Transl Med. 2023 Feb;15(681):eabq5241.)

(Anm: Kearns JD, et al. A root cause analysis to identify the mechanistic drivers of immunogenicity against the anti-VEGF biotherapeutic brolucizumab. Sci Transl Med. 2023 Feb;15(681):eabq5068.)

(Anm: Beovu Novartis Antineovaskulariserende øyemiddel. S01L A06 (Brolucizumab) (felleskatalogen.no

- Langvarig eksponering for blått lys svekker mitokondriell dynamikk i netthinnen i lysindusert retinal degenerasjon in vivo og in vitro. (- Det var ødeleggelse og mitokondriedysfunksjon i RPE-celler in vivo og in vitro.) (- Mitokondriell dynamikk ble forstyrret med egenskaper ved fusjonsrelatert obstruksjon etter blålysbestråling.)

(Anm: Wang L, Yu X, Zhang D, Wen Y, Zhang L, Xia Y, Chen J, Xie C, Zhu H, Tong J, Shen Y. Long-term blue light exposure impairs mitochondrial dynamics in the retina in light-induced retinal degeneration in vivo and in vitro. Abstract Long-term light exposure, especially in the spectrum of blue light, frequently causes excessive oxidative stress in dry age-related macular degeneration (AMD). Here, to gain insight into the underlying mechanism, we focused on mitochondrial dynamics alterations under long-term exposure to blue light in mouse and retinal cells. Six-month-old C57BL/6 mice were exposed to blue light (450 nm, 800 lx) for 2 weeks. The phenotypic changes in the retina were assayed using haematoxylin-eosin staining and transmission electron microscopy. Long-term blue light exposure significantly thinned each retinal layer in mice, induced retinal apoptosis and impaired retinal mitochondria. A retinal pigment epithelial cell line (ARPE-19) was used to verify the phototoxicity of blue light. Flow cytometry, immunofluorescence and MitoSox Red probe experiments confirmed that more total and mitochondria-specific ROS were generated in the blue light group than in the control group. Mito-Tracker Green probe showed fragmented mitochondrial morphology. The western blotting results indicated a significant increase in DRP1, OMA1, and BAX and a decrease in OPA1 and Bcl-2. In conclusion, long-term exposure to blue light damaged the retinas of mice, especially the ONL and RPE cells. There was destruction and dysfunction of mitochondria in RPE cells in vivo and in vitro. Mitochondrial dynamics were disrupted with characteristics of fusion-related obstruction after blue-light irradiation. Keywords: Blue light; Dry age-related macular degeneration; Mitochondrial dynamics; Oxidative stress; RPE cells. J Photochem Photobiol B. 2023 Jan 24;240:112654.)

- Hærland: – Noen ganger vil jeg bare skrike. «Hvordan det går det med sykdommen?» spør folk.

(Anm: Anne-Kat. Hærland: – Noen ganger vil jeg bare skrike. «Hvordan det går det med sykdommen?» spør folk. «Hvordan går det med øynene dine?» Anne-Kat. Hærland (50) kjører hendene fort gjennom håret. Den lyse luggen dras først til høyre, så til venstre, så trekker hun den flere ganger hardt bakover. – Snakker du om at du mister synet på fredag, forventer folk at du er blind innen søndag. Sykdommen er ukurerbar og progressiv. Det er tikk, tikk, tikk, og slik har det vært i over 20 år, det går sakte. Og det passer ikke i vår tabloide tid, sier hun. (aftenposten.no 15.1.2023).)

(Anm: Har båret på sykdommen i hemmelighet: Anne-Kat. kan miste synet. (…) Etterpå står 22 år gamle Anne-Kat. Hærland alene på en bussholdeplass i Bærum. Dette hadde øyelegen sagt: Du har øyesykdommen Retinitis pigmentosa. Cellene på netthinnen kommer til å dø i sakte tempo. Du vil få innsnevret syn. Du blir nok helt blind. (vg.no 23.7.2016).)

- Nethindeceller dyrket i et laboratorium giver håb for behandling af synsforstyrrelser. (- Den nye forskning kan potentielt lede til behandling af sygdomme som retinitis pigmentosa, hvor nethinden gradvist nedbrydes, og slid på nethinden (aldersrelateret makuladegeneration), som er den største årsag til svagsynethed i dag.»)

(Anm: Nethindeceller dyrket i et laboratorium giver håb for behandling af synsforstyrrelser. Professor David Gamm fra University of Wisconsin-Madison har haft sucess med at dyrke nethindeceller i et laboratorie. (…) Den nye forskning kan potentielt lede til behandling af sygdomme som retinitis pigmentosa, hvor nethinden gradvist nedbrydes, og slid på nethinden (aldersrelateret makuladegeneration), som er den største årsag til svagsynethed i dag. »Det leder alt sammen i sidste ende til kliniske forsøg med mennesker, og det er klart det næste skridt,« siger Gamm i pressemeddelelsen. (videnskab.dk 14.1.2023).)

- Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser.

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

- Øynene kan avsløre ADHD og autismespekterforstyrrelser.

(Anm: Øynene kan avsløre ADHD og autismespekter­­forstyrrelser. Da forskere kartla aktiviteten til netthinnen, oppdaget de uvanlige mønstre hos barn med ADHD og autismespekter­forstyrrelser. NEVROUTVIKLING: Spor av ADHD og autismespekterforstyrrelser kan muligens skimtes på netthinnen innerst i øyeeplet. (psykologisk.no 22.6.2022).)

- Fremmede steiler: - Hva har skjedd? Da Aspen ble født, hadde mora ingen anelse om hva som lå i vente. «Hva har skjedd med øynene hennes»?

(Anm: Fremmede steiler: - Hva har skjedd? Da Aspen ble født, hadde mora ingen anelse om hva som lå i vente. «Hva har skjedd med øynene hennes»? Det spørsmålet får mamma Allison Schuelke (25) jevnlig når fremmede møter lille Aspen (1) for første gang. - La skylda på meg selv Da Aspen ble forløst ved keisersnitt i mars 2022, hadde mora ingen anelse om hva som lå i vente. Det skriver nyhetsbyrået Jam Press. (…) Legene oppdaget raskt at babyen hadde tåkete øyne, og bare fem dager gammel ble hun diagnostisert med en rekke tilstander: Lille Aspen ble født med ekstrem glaukom (grønn stær), grå stær og aniridia, en øyetilstand som gjør at hun mangler øyets iris. - Legen sa det var det nest verste tilfellet han noensinne hadde sett, og at prognosene for synet hennes ikke var gode. Jeg følte meg nedslått, for jeg har også grønn stær - og jeg la skylda på meg selv, sier Allison. (dagbladet.no 28.3.2023).)

- Ikke bare for briller: Øyeundersøkelser kan redde livet ditt. På sykehuset oppdaget legevaktslegen at halspulsåren i nakken hennes var 85 % blokkert, noe som satte Krupar i overhengende fare for å få et hjererneslag. (- Synsundersøkelsen kan ha reddet livet hennes.) (- "Barbaras erfaring fremhever virkelig viktigheten av å få en årlig øyeundersøkelse, sier Bajic, en øyelege ved Cleveland Clinic og klinisk talskvinne for American Academy of Ophthalmology.)

(Anm: Not just for glasses: Eye exams could save your life. At the hospital, the ER physician discovered that the carotid artery in her neck was 85% blocked, putting Krupar at imminent risk of suffering a stroke. The eye exam may have saved her life. Exams can give view to some serious health conditions a person may be experiencing, including heart disease, diabetes, cancer, high blood pressure, multiple sclerosis, autoimmune diseases, sexually transmitted diseases and Alzheimer's. These serious ailments can be detected in the eye because its blood vessels and nerves are reflective of the state of the rest of the body, according to the American Academy of Ophthalmology. "Barbara's experience really highlights the importance of getting an annual eye exam," said Bajic, an ophthalmologist at the Cleveland Clinic and clinical spokeswoman for the American Academy of Ophthalmology. "The best care is preventative care," Bajic said in an academy news release. "It's like getting your teeth examined every year. You want to see if something else is brewing." The academy also offered advice for maintaining healthy vision and overall good health. A heart-healthy diet full of leafy greens and colorful fruits is good for the eyes, the academy said. Foods rich in vitamins C and E, zinc, lutein, zeaxanthin and omega-3 fatty acids can lower risk of certain eye diseases, including macular degenerationcataracts and dry eye. (…) More information: The U.S. National Institute on Aging has more on aging and your eyes. (medicalxpress.com 18.10.2022).)

- Antidepressiva: Hudfargesjokk: Skylder på populær medisin. Innen ei uke etter at Tyler Monk begynte på tablettene, oppdaget kona at det skjedde noe merkelig med huden hans. (- Samtidig skal 34-åringen ha opplevd andre symptomer. Han forteller om svært røde, irriterte øyne, og at huden har blitt svært sensitiv for sola. Han sier det føles som å være svært solbrent.)

(Anm: Antidepressiva: Hudfargesjokk: Skylder på populær medisin. Innen ei uke etter at Tyler Monk begynte på tablettene, oppdaget kona at det skjedde noe merkelig med huden hans. Familiefaren Tyler Monk fra Louisiana i USA oppdaget noe rart på kroppen sin etter at han begynte på en ny medisin. Tilfellet med Tyler Monk (34) forbløffer legene. Mannen fra Kinder i delstaten Louisiana i USA hevder han ble gråblå etter at han fikk foreskrevet en ganske så vanlig medisin. Det skriver det vitenskapelige nettstedet Study Finds. Fikk antidepressiver Det var i fjor at 34-åringen oppsøkte legen etter å ha slitt psykisk. Legen skrev ut et velkjent antidepressivt legemiddel med virkestoffet fluoksetin. Virkestoffet er kjent som såkalte selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), og brukes blant annet i medisinen Prozac. I Norge selges medisinen under navnet Fontex, og skrives ut til pasienter med depresjon, tvangslidelser og bulimi, ifølge Felleskatalogen. (…) Samtidig skal 34-åringen ha opplevd andre symptomer. Han forteller om svært røde, irriterte øyne, og at huden har blitt svært sensitiv for sola. Han sier det føles som å være svært solbrent. (dagbladet.no 11.10.2022).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Forskere undersøker årsaker til tørr munn og tørre øyne. Nær 500.000 nordmenn er rammet av tørre øyne og tørr munn. (- Det kan skyldes medikamentbruk eller være en bivirkning av kreftbehandling. En annen årsak er den autoimmune sykdommen Sjøgrens syndrom. En autoimmun sykdom innebærer at kroppen feilaktig angriper seg selv.)

(Anm: Forskere undersøker årsaker til tørr munn og tørre øyne. Nær 500.000 nordmenn er rammet av tørre øyne og tørr munn. Forskere ønsker å finne ut hvorfor dette skjer, med mål om fremtidig skreddersydd behandling for disse pasientene. Alvorlige tilstander av tørr munn og tørre øyne kan gi svært redusert livskvalitet. I praksis kan det innebære et liv med smerter og store lidelser for mange mennesker. – Frem til nå har det dessverre ikke vært nok forskning på dette området, sier Håvard Hynne. Han har nylig avlagt sin doktorgrad ved Det odontologiske fakultetet på Universitetet i Oslo. (…) Flere årsaker – Tørrhet i øyne og munn kan ha flere årsaker, forklarer Hynne. Det kan skyldes medikamentbruk eller være en bivirkning av kreftbehandling. En annen årsak er den autoimmune sykdommen Sjøgrens syndrom. En autoimmun sykdom innebærer at kroppen feilaktig angriper seg selv. Ved Sjøgrens syndrom er det kjertlene som produserer spytt, tårer og fuktighet til kjønnsorganene som rammes. Hynne har studert pasienter som har fått strålebehandling mot hode- og halskreft. Han har sett hvordan den behandlingen kan ha gitt seneffekter som tørr munn og tørre øyne. (forskning.no 14.9.2022).)

- Lege: Øyeverk som er alvorlig. En øyebetennelse kan vise seg på mange forskjellige måter.

(Anm: Lege: Øyeverk som er alvorlig. En øyebetennelse kan vise seg på mange forskjellige måter. Dagbladets ekspert viser behandlingen som virker best - og tegnene du må ta alvorlig. GODE RÅD: Hornhinnen kan skades dersom du ikke reagerer umiddelbart på noen infeksjoner. I artikkelen forteller en anerkjent øyelege om symptomene og korrekt reaksjon. Muligens klør øyet eller starter å bli lyserødt? Kunne det kanskje være betent, undres du- det vil være viktig å gå til legen for dette. En øyebetennelse kan vise seg på mange forskjellige måter. Mye avhenger av hvilken del av øyet som har problemet: du kan ha symptomer i øyelokket, hornhinnen, binde hinnen, som er det tynne fuktige området som kler innsiden av øyelokkene og den ytre hvite delen av dine øyne. Symptomer på øyebetennelse Du kan ha ensidige eller dobbeltsidige symptomer hvis du har verk i øyet: Du kan ha smerter Kløe Fremmedlegemefølelse (…) (dagbladet.no 21.9.2022).)

- Nye demensfunn: Vær klar over denne risikofaktoren. (- Forskerne undersøkte sammenhengen mellom dårligere syn og kognitiv svikt hos deltagerne.) (- Resultatene av studien er publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Aging and Mental Health.) (- Her kommer de frem til at korrigering av synsproblemer med briller eller ved kirurgi kan forhindre kognitive problemer og demens.)

(Anm: Nye demensfunn: Vær klar over denne risikofaktoren. Rundt 40 prosent av alle demenstilfeller kan forebygges. Nå peker en ny samlestudie på en spesiell risikofaktor mange ikke er klar over. Dette kan du selv gjøre for å senke risikoen. Vi kan selv i stor grad bidra til å holde hjernen frisk gjennom livet. Ifølge The Lancet Commission of Dementia, påvirker en rekke livsstilsfaktorer hjernehelsen og risikoen for demens. Blant de mest kjente faktorene er ubehandlet høyt blodtrykk, diabetes type 2, røyking og svekket hørsel. (…) Basert på tall fra SSB anslår man at 238.000 nordmenn vil ha demens i 2050. Forskerne jobber på spreng med å finne medisiner som fungerer mot sykdommen, men foreløpig uten stor suksess. Derfor mener mange eksperter det er god grunn til å rette oppmerksomheten mot hvordan det er mulig å forebygge, i stedet for å vente på en medisin. – Det ville vært fantastisk om vi hadde medisiner som fungerer, men det er ikke den eneste veien videre, sier Dr. Gill Livingston, psykiater ved University College London og styremedlem i The Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care, til avisen The New York Times. (…) Styrker kunnskapen Nå har en omfattende ny samlestudie fra Peking University, som involverte 16 studier og 76.373 deltagere, kommet frem til et spennende og nytt resultat. Forskerne undersøkte sammenhengen mellom dårligere syn og kognitiv svikt hos deltagerne. Resultatene av studien er publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Aging and Mental Health. Her kommer de frem til at korrigering av synsproblemer med briller eller ved kirurgi kan forhindre kognitive problemer og demens. – Denne studien er blant de første som ser på sammenhengen mellom synsproblemer og kognitiv svikt hos eldre voksne gjennom en omfattende undersøkelse av alle tilgjengelige populasjonsbaserte studier på engelsk. Funnene våre styrker kunnskapen om at et svekket syn er en risikofaktor for utvikling av demens, sier hovedforfatter av studien, førsteamanuensis Beibei Xu, fra Medical Informatics Center ved Peking University, til Science Daily. – Selv om årsakene bak dette fortsatt er uklare, tyder det på at diagnostisering og behandling av øyesykdommer kan være fordelaktig, både for å forbedre livskvaliteten og også for å potensielt bremse eller stoppe hukommelsestap. (vg.no 18.8.2022).)

(Anm: Cao GY, et al. The association between vision impairment and cognitive outcomes in older adults: a systematic review and meta-analysis. Aging Ment Health. 2022 May 18:1-7.)

- Ny studie viser at personer med glaukom har betydelig risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: New study shows people with glaucoma are at significant risk of Alzheimer's disease. A large, nationwide study from Taiwan shows that people with a specific type of glaucoma, called normal-tension glaucoma, are at high risk for developing Alzheimer's disease. The researchers say people with this type of glaucoma should be screened for Alzheimer's disease. The study will be presented at AAO 2022, the 126th annual meeting of the American Academy of Ophthalmology. (medicalxpress.com 30.9.2022).)

- Tårene dine kan avsløre sykdom. En ny forskningsstudie viser at tårene dine kan bli et viktig redskap for å avsløre en rekke sykdommer, blant annet diabetes. (- Det viser en ny forskningsstudie utført ved Wenzhou Medical University i Kina i samarbeid med blant annet Harvard Medical School, melder Science News.)

(Anm: Tårene dine kan avsløre sykdom. En ny forskningsstudie viser at tårene dine kan bli et viktig redskap for å avsløre en rekke sykdommer, blant annet diabetes. TÅRENE AVSLØRER SYKDOM: Ny forskning viser at tårene dine slett ikke bare er relatert til latter og gråt - de kan også brukes til å finne ut om du har enkelte sykdommer. Har du lett for å la tårene renne? Det kan vise seg å være en stor fordel ved fremtidige legebesøk: Tårene dine kan nemlig brukes til å oppdage en rekke medisinske tilstander. Det viser en ny forskningsstudie utført ved Wenzhou Medical University i Kina i samarbeid med blant annet Harvard Medical School, melder Science News. (vi.no 5.8.2022).)

(Anm: Hu L, et al. Discovering the Secret of Diseases by Incorporated Tear Exosomes Analysis via Rapid-Isolation System: iTEARS. ACS Nano. 2022 Jul 20.)

(Anm: A new technology uses human teardrops to spot disease. Microscopic particles in teardrops offer intel on what’s going on in the body. (sciencenews.com 20.7.2022).)

- Sinnets øye: Pupillstørrelse kan være indikator på afantasi

(Anm: The mind's eye: Pupil size may be indicator of aphantasia. Close your eyes and imagine walking along a sandy beach and then gazing over the horizon as the Sun rises. How clear is the image that springs to mind? Most people can readily conjure images inside their head - known as their mind's eye. But this year scientists have described a condition, aphantasia, in which some people are unable to visualise mental images. Niel Kenmuir, from Lancaster, has always had a blind mind's eye. He knew he was different even in childhood. "My stepfather, when I couldn't sleep, told me to count sheep, and he explained what he meant, I tried to do it and I couldn't," he says. "I couldn't see any sheep jumping over fences, there was nothing to count." Our memories are often tied up in images, think back to a wedding or first day at school. As a result, Niel admits, some aspects of his memory are "terrible", but he is very good at remembering facts. And, like others with aphantasia, he struggles to recognise faces. Yet he does not see aphantasia as a disability, but simply a different way of experiencing life. (medicalnewstoday.com 10.5.2022).)

(Anm: Afantasi är ett neurologiskt tillstånd där man inte kan visualisera bilder.[1] Fenomenet beskrevs för första gången 1880 av Francis Galton och vidare under 2000-talet av främst Professor Adam Zeman, men studier på ämnet är fortfarande få. (sv.wikipedia.org).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRIer (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRIer. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRIer og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (- Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander.)

(Anm: Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (Study uncovers differences in saliva bacteria of students with recent suicidal thoughts.) En ny studie fra University of Florida har funnet at bakterier i spytt fra studenter som rapporterte nylige tanker om selvmord var signifikant forskjellige fra de som ble funnet hos studenter som ikke hadde opplevd nylig selvmordstanker. Mens det er en voksende mengde forskning på mental helse og humant mikrobiom, er dette den første studien som ser på bakterielle forskjeller i spytt hos de med og uten nylige selvmordstanker, også kalt selvmordsforestillinger. (…) Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander. (medicalxpress.com 25.8.2022).)

(Anm: Ahrens AP, Sanchez-Padilla DE, Drew JC, Oli MW, Roesch LFW, Triplett EW. Saliva microbiome, dietary, and genetic markers are associated with suicidal ideation in university students. Sci Rep. 2022 Aug 22;12(1):14306.)

- Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne.

(Anm: Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne. (The role of medications in causing dry eye.) (...) Legemiddelbruk (oral polyfarmasi) er den vanligste årsaken til munntørrhet, men har ikke blitt undersøkt som årsak til tørre øyne. Informasjon om legemidler som sannsynligvis forårsaker eller forverrer tørre øyne sykdommer (DED; Dry Eye Disease) og forebyggende legemidlers (konserveringsmidlers) kontroversielle rolle for aktuelle øyelegemidler undersøkes. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.)

- Ny innsikt i hvordan tørre øyne kan svekke hornhinner.

(Anm: New Insight Into How Dry Eyes Can Weaken Corneas (webmd.com 4.1.2023).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Wright JM. Oral manifestations of drug reactions. Dent Clin North Am. 1984 Jul;28(3):529-43.)

(Anm: Zelickson BD, Rogers RS 3rd. Drug reactions involving the mouth. Clin Dermatol. 1986 Jan-Mar;4(1):98-109.)

- Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness).

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Øynene dine kan røpe at du er syk. Det er ikke bare lite søvn og fuktige kvelder som kan vises i øynene dine. Også mer alvorlige tilstander som diabetes, høyt kolesterol, økt risiko for hjerneslag og begynnende demens kan avsløres av blikket ditt. (- Forsinket eller treg reaksjon kan være et tegn på begynnende demens eller Alzheimer. Det kan også være et tegn på feildosering av medisiner.)

(Anm: Øynene dine kan røpe at du er syk. Det er ikke bare lite søvn og fuktige kvelder som kan vises i øynene dine. Også mer alvorlige tilstander som diabetes, høyt kolesterol, økt risiko for hjerneslag og begynnende demens kan avsløres av blikket ditt. Øynene dine kan gjøre mye mer enn å avsløre at du har sovet for lite. Blant annet kan de være svært viktige i å avdekke tidlige stadier av begynnende demens. Forskere ved universitetet i San Diego, California, har utviklet en app til smarttelefoner som kan oppdage tidlige tegn på demens og andre nevrologiske tilstander, skriver forskningsnettstedet The Conversation. Appen bruker telefonens kamera og teknologi for ansiktsgjenkjennelse til å registrere bittesmå forandringer i pupillene, for å på den måten å kunne avsløre sykdom på et tidlig stadium. (…) Størrelsen på pupillen Pupillen i øyet utvider seg og trekker seg sammen som en reaksjon på lys. Forsinket eller treg reaksjon kan være et tegn på begynnende demens eller Alzheimer. Det kan også være et tegn på feildosering av medisiner. (vi.no 16.5.2022).)

- Hva øynene dine avslører om helsen.

(Anm: What your eyes reveal about your health. Scientists at the University of California, San Diego, have developed a smartphone app that can detect early signs of Alzheimer’s disease and other neurological conditions. The app uses the phone’s near-infrared camera to track changes in the size of a person’s pupils at a sub-millimetre level. These measurements can then be used to assess that person’s cognitive condition. (theconversation.com 9.5.2022).)

- Hvordan påvirker opioider øynene? En mindre kjent, men potensielt alvorlig konsekvens av opioidbruk er skade på øynene.

(Anm: How do opioids affect the eyes? One less well-known but potentially serious consequence of opioid use is damage to the eyes. Opioid use will also usually make a person’s pupils constrict. Opioids, which people sometimes call narcotics, are a class of drugs that occur naturally in the poppy plant and act on the brain to provide pain relief. They include prescription pain-relieving medications — such as oxycodone (OxyContin), hydrocodone (Vicodin), codeine, and morphine — and some illegal drugs, such as heroin. Opioid misuse can lead to several serious health consequences, including overdose and death. (medicalnewstoday.com 29.3.2022).)

(Anm: Luong PM et al. Vision Loss Associated With the Opioid Epidemic. JAMA Ophthalmol. 2017 ; 135(12) : 1449-1451.)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. (- Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler.)

(Anm: Sara Nøland, medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken. Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. Slik kan skjermbruk og sminkevaner påvirke øynene.  Enkelte faktorer kan man gjøre lite med. Men noen er under vår kontroll. Tårefilmens heltegjerning er underkommunisert. Særlig i en koronatilværelse hvor vi eksponeres for skjerm mer enn noen gang. Når tårefilmen sliter med å holde tritt, opplever vi at øynene blir tørre. Mange har erfaring med sviende og kløende øyne etter langvarig skjermbruk, mens andre plages til enhver tid. Det har lenge vært kjent at tørre øyne er mer utbredt blant kvinner og eldre – men hvorfor? Undertegnede, sammen med veileder Xiangjun Chen, andre forskere ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken, har funnet at det har å gjøre med en bestemt bestanddel av tårefilmen: fettet. (…) Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler. (aftenposten.no 10.2.2021).)

(AnmØyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Gamere er mentale muskelbunter. (- Det som skiller de beste e-sportsutøverne fra resten, er synet og hjernen.)

(Anm: Gamere er mentale muskelbunter. Seks gutter i 20-årene i et rom uten vinduer. Nesten ingen rører på seg. Det er i hvert fall sånn det ser ut på noen meters avstand. Det er ikke så lett å skjønne at dette er toppidrett. (…) Ikke svetter de engang. Kommer du nærmere, ser du fingrene til Haris. De løper raskt over tastaturet. (…) Et tredje øye (…) Det som skiller de beste e-sportsutøverne fra resten, er synet og hjernen. Hvor fort de ser, reagerer og handler. Olav Torgersen er sportsoptiker i Synsam. Dette vet han, han har testet mange av dem. Nå skal han teste Haris. – Jeg ser det som et tredje øye. Det er egentlig bare et velutviklet sanseapparat for å oppfatte situasjonen du er i. (nrk.no 18.5.2022).)

- Diagnostise av nevrologisk sykdom hjemme.

(Anm: Diagnosing neurological disease at home. (universityofcalifornia.edu.no 5.5.2022).)

- 29.000 færre fikk brillestøtte etter kutt.

(Anm: 29.000 færre fikk brillestøtte etter kutt. Nå venter mange på endringer. Familien til ni år gamle Linnea er en av mange som nå venter i spenning på Støre-regjeringens nye brillestøtte. Navs støtteordning til barnebriller vil bli forbedret. Det vil trolig skje fra sommeren. – Jeg er spent på utfallet, sier Randi Johannessen Buckley. Hun er moren til Linnea, som både skjeler og har nedsatt syn. (aftenposten.no 15.2.2022).)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes and Vision Loss. (cdc.gov 7.5.2021).)

- »Jeg kan se noget!« Protese i hjernen giver blind kvinde kunstigt syn.

(Anm: »Jeg kan se noget!« Protese i hjernen giver blind kvinde kunstigt syn. Protesen fik forsøgspersonen til at se en hvid linje og store bogstaver foran sig, og selv disse små forbedringer kan betyde meget for blindes vilkår, mener dansk forsker. Man må undvære meget, når man mister synet. Derfor har videnskaben længe drømt om at kurere blindhed. Nu har en gruppe forskere, sammen med en modig forsøgsperson, testet en opfindelse, der kan få hjernen til at ‘se’, selvom øjnene stadig svigter. I stedet for at kurere øjnene, er forskerne altså trådt udenom og sender signaler direkte til hjernen. Og selvom opfindelsen kun viser simple billeder indtil videre, er bare dét at skabe synsoplevelser i blinde ikke så lidt af et fremskridt. (videnskab.dk 6.12.2021).)

- Færre skadde av rakettar i år. (- Unge Venstre vil ha forbod.)

(Anm: Færre skadde av rakettar i år. Men utvikling blant unge bekymrar augelegen. Ti personar blei skadde av nyttårsrakettar. Augelege fryktar fleire tilfelle i dagane som kjem. – Ser stadig meir uvettig rakettbruk blant unge gutar. (…)  I år som i fjor var det travelt for naudetatane under nyttårsfeiringa, trass i strenge koronatiltak. (…) Fire av dei er alvorleg skadde, og resten fekk moderat alvorlege skadar. (…) Unge Venstre vil ha forbod Nordmenn flest er no samd i eit forbod mot privat fyrverkeri. Det same er Unge Venstre. (dagbladet.no 1.1.2022).)

- NB! Sterke bilder! Lege advarer.

(Anm: NB! Sterke bilder! Lege advarer. Nyttårsaften er det mange som feirer inngangen til et nytt år med å fyre opp fyrverkeri, og det kan gå galt. Øyelege Nils Bull advarer nå det norske folk med sterke bilder. (vg.no 1.1.2022).)

- Tre alvorlig skadet av fyrverkeri. Ti personer pådro seg øyeskader etter fyrverkerioppskyting nyttårsaften.

(Anm: Tre alvorlig skadet av fyrverkeri. Ti personer pådro seg øyeskader etter fyrverkerioppskyting nyttårsaften. Tre av de ti er alvorlig skadet. ØYESKADE: Overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus samler hvert år inn oversikt over øyeskader etter fyrverkeribruk over hele landet. Det opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding 1. nyttårsdag. Antallet tilfeller med øyeskader er fem færre enn i fjor. (tv2.no 1.1.2022).)

- Synshemmede blir mer utsatt for mobbing. (- 41,7 prosent av synshemmede sier de har opplevd mobbing i løpet av livet. Av dem, føler 65,1 prosent det er knyttet til synstapet, viser undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

(Anm: Synshemmede blir mer utsatt for mobbing. Mange synshemmede blir utsatt for mobbing, Vibeke Kaarstad er en av dem. Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress bekymrer forskere. – En person som er synshemmet er en helt vanlig person, vi kan bare ikke se. (…) I 30 år har hun fått kommentarer som «stakkar» eller «det er helt utrolig hva du får til». Disse kommentarer er kanskje ikke ment som mobbing, men det oppleves slik for henne. Vibeke Kaarstad koser med hennes førerhund Maoui. – Å bli stakkarsliggjort på grunn av synet mitt er sårende. Alt jeg gjorde før, kan jeg gjøre nå. Det eneste er at jeg er avhengig av en førerhund og en hvit stokk når jeg skal ut, sier Kaarstad. (…) Mørketall 41,7 prosent av synshemmede sier de har opplevd mobbing i løpet av livet. Av dem, føler 65,1 prosent det er knyttet til synstapet, viser undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). (nrk.no 2.3.2022).)

- Tørre øyne. (- Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi.)

(Anm: Tørre øyne, keratoconjunctivitis sicca, skyldes nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre. (…) Mange årsaker kan være medvirkende: - Naturlige aldersforandringer - Hormonelle endringer i kroppen - Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi - Tørre øyne sees ved mange kroniske sykdommer, spesielt ved autoimmune eller revmatologiske sykdommer, f.eks. revmatoid artritt og systemisk lupus erytematosus. Kontaktlinsebruk - Tørre øyne er et av hovedsymptomene ved Sjögrens syndrom - Vitamin A-mangel (mest aktuelt for feilernærte barn fra u-land) - Tidligere kirurgi på øyene eller arrdannelse - Nedsatt blunkerefleks eller tilstander hvor man ikke klarer å lukke øynene skikkelig. (nhi.no 11.6.2019).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Urovekkende om kontaktlinser. Ny forskning viser at hvordan du bruker kontaktlinsen påvirker helserisikoen din direkte. (- Det kommer fram i en britisk studie at de som brukte kontaktlinser over flere dager, som for eksempel månedslinser eller ukelinser, hadde opptil firedoblet sjanse for å utvikle akantamøbe keratitt (AK) sammenliknet med de som bruke engangslinser.) (- AK kan være svært brutal og i verste fall føre til synstap og blindhet.)

(Anm: Ny studie: Urovekkende om kontaktlinser. Ny forskning viser at hvordan du bruker kontaktlinsen påvirker helserisikoen din direkte. Ekspertene Dagbladet har snakket med forklarer de oppsiktsvekkende funnene, hva du enkelt kan gjøre for å redusere risikoen - og advarer mot spesielt èn tabbe du må styre unna. Bruke du samme kontaktlinser flere ganger, kan du være mer utsatt for å få den sjeldne øyeinfeksjonen akantamøbe keratitt. Det kommer fram i en britisk studie at de som brukte kontaktlinser over flere dager, som for eksempel månedslinser eller ukelinser, hadde opptil firedoblet sjanse for å utvikle akantamøbe keratitt (AK) sammenliknet med de som bruke engangslinser. AK kan være svært brutal og i verste fall føre til synstap og blindhet. - Den kan være veldig hissig, og kan faktisk spise på og ødelegge hele hornhinna. Når de begynner å skade øyet lever de i og av øyet ditt, sier generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, til Dagbladet. Det var VG som først omtalte studien. (dagbladet.no 4.11.2022).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus).

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

- Hva du bør vite om lupus og synsproblemer. (– Legemiddelindusert lupus.)

(Anm: What to know about lupus and vision problems. Lupus is a complex autoimmune condition that affects about 1.5 million people in the United States. Although lupus most commonly affects the skin, joints, and internal organs, it can affect many parts of the body, including the eyes. (medicalnewstoday.com 27.1.2022).)

- Mitokondriefordeling i det ytre plexiformlaget av human netthinne - Korrelerer det med reflektivitet ved OCT?

(Anm: Kar D, Kim YJ, Packer O, Dacey DM, Curcio CA. Mitochondrial distribution in the outer plexiform layer of human retina - Does it correlate with reflectivity in OCT? Abstract Mitochondria are organelles essential for cellular metabolism that also contribute reflectivity to optical coherence tomography (OCT) via Mie scattering. To find reflectivity sources, we assessed mitochondrial distribution of outer plexiform layer (OPL) using comprehensive volume electron microscopy. (…) Evidence of multilaminar distribution of mitochondria in the OPL support hypothesis of a subcellular origin of OCT reflectivity bands. Correlative studies using AO-OCT is currently under ongoing investigation. J Vis. 2022 Feb 1;22(3):2.)

- Schirmers test.

(Anm: Schirmers test. Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom. Selve undersøkelsen Strimler av filterpapir med en brett over øyelokkskanten plasseres i høyre og venstre øyes nedre øyelokk i 5 minutter. Under testen kan øynene være lukket, eller du kan velge å holde de åpne. Etter 5 minutter tas filterpapiret vekk, og mengden av absorbert tårevæske måles. Du får vite resultatet med en gang. Det er ingen risiko forbundet med undersøkelsen. (nhi.no 15.7.2019 ).)

(Anm: Schirmer Test - Tear Film Evaluation #4 [ENG] (youtube.com).)

- Schirmer Test. (- Med anestesi (bedøvelse med dråper) er tolkningen som følger: 0 til 5 mm fukting, alvorlige tørre øyne; 5 til 10 mm fukting, moderat tørre øyne; 10 til 15 mm fukting, mildt tørre øyne; og større enn 15 mm fukting, normal tårefunksjon.)

(Anm: Schirmer Test. (…) Tårefunksjonstest Schirmer-tåretest utført med og uten anestesi (bedøveøse, med dråper) evaluerer tåretilstrekkelighet og hjelper ofte med diagnostisering av tørre øyesyndrom. Schirmer-testen utført uten anestesi måler basal tåresekresjon og refleks tåresekresjon. Schirmer-test utført med anestesi måler basal tåresekresjon bare ved å eliminere irritasjonen som forårsaker "reflex tearing" (irritasjoner). For å utføre testen tørker legen først den the "inferior cul-de-sac" med en bomullspinne og plasserer den ene enden av Whatman 41 filterpapirstrimler (5 mm x 30 mm) over den laterale tredjedelen av det nedre lokket (fig. 1-19). Pasienten kan fortsette å blinke normalt eller holde øynene lukket. Etter 5 minutter fjerner legen strimlene og måler lengden på stripen fuktet av tårer. Uten anestesi indikerer fukting av mindre enn 15 mm av en Schirmer-stripe tørre øyne. Med anestesi er tolkningen som følger: 0 til 5 mm fukting, alvorlige tørre øyne; 5 til 10 mm fukting, moderat tørre øyne; 10 til 15 mm fukting, mildt tørre øyne; og større enn 15 mm fukting, normal tårefunksjon. (Tear Function Test The Schirmer tear test performed with and without anesthesia evaluates tear adequacy and often aids in the diagnosis of dry eye syndrome. The Schirmer test performed without anesthesia measures basal tear secretion and reflex tear secretion. The Schirmer test performed with anesthesia measures basal tear secretion only by eliminating the irritation that causes reflex tearing. To perform the test, the examiner first dries the inferior cul-de-sac with a cotton swab and places one end of Whatman 41 filter paper strips (5 mm by 30 mm) over the lateral third of the lower lid (Fig. 1-19). The patient may continue blinking normally or keep the eyes closed. After 5 minutes, the examiner removes the strips and measures the length of strip wetted by tears. Without anesthesia, wetting of less than 15 mm of a Schirmer strip indicates dry eyes. With anesthesia, the interpretation is as follows: 0 to 5 mm of wetting, severe dry eyes; 5 to 10 mm of wetting, moderately dry eyes; 10 to 15 mm of wetting, mildly dry eyes; and greater than 15 mm of wetting, normal tear function.) (sciencedirect.com).

(Anm: Eye Health: How to Relieve Tired Eyes (nettavisen.no 14.5.2020).)

(Anm: Your Eyewear Guide for Vision, Sport, and Fashion (webmd.com 21.12.2020).)

- Tårenes mysterier. (- Prinsippene rundt basal tåreproduksjon, reflekstårer og irritanter er greit forklart med en tilhørende skisse av tårekjertel og tåreveier.)

(Anm: Tårenes mysterier. Forfatteren pløyer både dypt og bredt i søken etter å belyse alle aspekter rundt gråt og gråterelatert atferd. Tittelen – Why only humans weep – sikter til det evolusjonsbiologiske mysteriet at det kun er hos mennesket man finner gråt i betydningen emosjonelle tårer. Som utgangspunkt vises til Charles Darwins omtale av gråt som en «meningsløs sekresjon av tårer», og boken kan ses som et forsøk på å forklare dette mysteriet Darwin ikke fant svar på. Tidsskr Nor Legeforen 2013 133: 1747.)

- Øynene produserer tre typer tårer: basal, refleks og emosjonell.

(Anm: Your eyes produce three types of tears: Basal, Reflex, and Emotional (davidtabakod.com).

(Anm: Reflex tears. The second type of tears results from irritation of the eye by foreign particles, or from the presence of irritant substances such as onion vapors, perfumes and other fragrances, tear gas, or pepper spray in the eye's environment, including the cornea, conjunctiva, or nasal mucosa, which trigger TRP channels in the ophthalmic nerve.[citation needed] It can also occur with bright light and hot or peppery stimuli to the tongue and mouth. It is also linked with vomiting, coughing, and yawning.[7] These reflex tears attempt to wash out irritants that may have come into contact with the eye. (en.wikipedia.org).)

- Trening kan lindre tørre, kløende øyne. (- En gruppe ledet av forskere ved University of Waterloo oppdaget at en betydelig økning i tåresekresjon og tårefilmstabilitet etter deltakelse i aerob trening kan være et nytt middel for å lindre tørre, kløende øyne.)

(Anm: Exercise can provide relief for dry, itchy eyes. A team led by researchers from the University of Waterloo discovered that a significant increase in tear secretion and tear film stability after participating in aerobic exercise can be another remedy for relieving dry, itchy eyes. Every time we blink, our eyes are covered in tear film—an essential protective coating necessary for maintaining healthy ocular function. Healthy tear film comprises three layers–oil, water, and mucin–that work together to hydrate the ocular surface and protect against infection-causing irritants like dust or dirt. When any part of the tear film becomes unstable, the ocular surface can develop dry spots, causing eye symptoms like itchiness or stinging and burning sensations. (medicalxpress.com 3.2.2022).)

- Forskjellig effekt på maksimal gradvis økende tredemølletrening på tåresekresjon og tårefilmstabilitet hos idrettsutøvere og ikke-idrettsutøvere. (– Fysisk form og treningsvarighet bidro til differensialresponsen.)

(Anm: Abokyi S, Mensah SN, Otchere H, Akoto YO, Ntodie M. Differential effect of maximal incremental treadmill exercise on tear secretion and tear film stability in athletes and non-athletes. Highlights Changes in the preocular tear film and visual function post-maximal incremental exercise were investigated in athletes and non-athletes. Both groups had an improvement in tear break-up time (TBUT), tear secretion, and visual acuity (VA). However, athletes had a much appreciable improvement compared with non-athletes. Physical fitness and the duration of exercise contributed to the differential response. Exp Eye Res. 2022 Jan;214:108865.)

- Tørrhet i øynene, veiviser.

(Anm: Tørrhet i øynene, veiviser. Tørre øyne er en tilstand som er mest aktuell hos gamle eller svært syke pasienter som har problemer med å lukke øynene. (…) Legeundersøkelsen Legen vil foreta en undersøkelse av øynene Øyeutredning Andre undersøkelser Unntaksvis kan det være aktuelt å måle tåreproduksjonen (Schirmers test) Henvisning til spesialist eller sykehus Er ofte ikke nødvendig (nhi.no 12.11.2021).)

(Anm: Schirmers test. Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom. (nhi.no 22.10.2021).)

(Anm: Meiboscale Areal of loss Uper lid - lower lid. (heiko-pult.de).)

(Anm: Meiboscale Areal of loss (heiko-pult.de).)

(Anm: Dr Heiko Pult - Optometry & Vision Research Dr Heiko Pult - Optometry & Vision Research. (heiko-pult.de).)

(Anm: Ocular Surface Disease Index 6: OSDI 6. (heiko-pult.de).)

- Grå stær. (- Hvad er grå stær?) (- Grå stær er oftest et aldersfænomen, der starter hos de fleste i 50- eller 60-års alderen.) (- Hos andre kan den grå stær relateres til diabetes eller medicinering med steroider.)

(Anm: Grå stær. Hvad er grå stær? Øjets linse, der sidder inde bag pupillen, fungerer som en kameralinse, der samler lyset til et billede på nethinden. Ved grå stær bliver linsen uklar, hvilket medfører nedsat syn og eventuelt blændingsgener. Grå stær er oftest et aldersfænomen, der starter hos de fleste i 50- eller 60-års alderen. Hos andre kan den grå stær relateres til diabetes eller medicinering med steroider. Der kan dog gå mange år inden den grå stær giver symptomer og forringer livskvaliteten. Ved tidlig grå stær kan en brillejustering ofte midlertidigt forbedre synet. Når den grå stær påvirker dine daglige gøremål og din livskvalitet bør du overveje en operation for grå stær. Grå stær kan kun kureres ved en operation. (eyeclinic.dk 2021).)

(Anm: Grå stær – katarakt. Grå stær vil gjøre synet tåkete over tid. Den eneste form for behandling er operasjon. (helsenorge.no 20.4.12.2021).)

- Stor mangel på augelegar: Kan bli 122 veker ventetid.

(Anm: Stor mangel på augelegar: Kan bli 122 veker ventetid. I Tromsø kan behandling av augesjukdomen grå stær gi ei ventetid på oppimot to år. Ifølge rapport treng Noreg langt fleire augelegar i møte med eldrebølga. – Livet blir på ein måte sett på vent heilt fram til du får hjelp, seier Astrid Gytri (60). Ho fekk synsproblem alt i tenåra, og har vore pasient ved augeavdelinga på Førde sentralsjukehus i ei årrekke. Som 14-åring fekk ho transplantert inn ei ny hornhinne. I 2008 blei ho operert for grå stær, eller «tåkesyn», som i dag rammar ein tredjedel av dei som er 65 år eller eldre. – Det er veldig frustrerande når du må vente lenge på ei forklaring på kvifor synet blir gradvis dårlegare, seier Gytri. Og det er det mange som må. I 2013 varierte ventetidene for behandling av grå stær frå 10 til 64 veker. I dag kan du til samanlikning risikere å måtte vente opp mot 122 veker ved Tromsø Universitetssjukehus for å behandle same sjukdom. Det viser ventelistene som helseføretaka kontinuerleg rapporterer. (nrk.no 21.10.2021).)

- NRK: Stor mangel på øyeleger – kan bli 122 uker ventetid. (- Planen bør blant annet gi svar på hvordan det store behovet for øyehelsetjenester skal løses.)

(Anm: NRK: Stor mangel på øyeleger – kan bli 122 uker ventetid. (…) Du kan lese hele saken hos NRK her. Presisering: Norsk øyelegeforening (NOF) støtter foreningens krav om en Nasjonal Øyehelseplan. Planen bør blant annet gi svar på hvordan det store behovet for øyehelsetjenester skal løses. (glaukomforeningen.no 24.10.2021).)

(Anm: Grå stær – katarakt. Grå stær vil gjøre synet tåkete over tid. Den eneste form for behandling er operasjon. (helsenorge.no 20.4.12.2021).)

- Per (87) må vente fire år fra han fikk påvist grå stær til operasjon: – En umenneskelig situasjon. (- Øyelegemangelen i Norge gjør at folk i verste fall må vente i flere år før de får nødvendig operasjon.)

(Anm: Per (87) må vente fire år fra han fikk påvist grå stær til operasjon: – En umenneskelig situasjon. Øyelegemangelen i Norge gjør at folk i verste fall må vente i flere år før de får nødvendig operasjon. – En varslet katastrofe, ifølge Øyelegeforeningen. FRYKTER Å MISTE LAPPEN: Per Liens store skrekk er at synet skal svekkes så mye mens han venter på operasjon at han ikke får fornyet sertifikatet. (…) Får ikke tak i øyeleger En av årsakene til at ventelistene i regionen har økt drastisk, er at flere øyelegestillinger står ubesatt. (…) – En varslet katastrofe Selv om situasjonen er verst i nord, er det øyelegemangel i hele landet. Det bekymrer Norsk Oftamologisk forening, som organiserer øyelegene. (nrk.no 14.2.2022).)

- Ekspertrådene: Grepene som gir deg godt syn lenge. (- Med alderen vil alle oppleve at synet blir dårligere.) (- Risikoen for øyesykdommer vil også øke. Det finnes heldigvis en rekke grep du selv kan gjøre for å ivareta synet ditt.) (– En forlengelse av hjernen.)

(Anm: Ekspertrådene: Grepene som gir deg godt syn lenge. Med alderen vil alle oppleve at synet blir dårligere. Risikoen for øyesykdommer vil også øke. Det finnes heldigvis en rekke grep du selv kan gjøre for å ivareta synet ditt. (…) – Gå også jevnlig til optiker for synssjekk. Flere av øyesykdommene som kan føre til redusert syn, kommer gradvis og smertefritt. Derfor kan de være vanskelige å oppdage selv, sier Falkenberg. (…) – En forlengelse av hjernen Som resten av kroppen, aldres også øynene, understreker Dag Fosmark, overlege PhD ved øyeavdelingen Oslo universitetssykehus / Ullevål, og nestleder i Norsk Oftalmologisk Forening. – Vi ser gjerne på øynene som en forlengelse av hjernen. Dette stemmer både anatomisk, men også med tanke på all nevro-prosessering som skjer når vi bruker øynene. Det vil si det komplekse, kjemiske samspillet mellom netthinnen og hjernen, forklarer Fosmark. – En aldrende hjerne, eventuelt en skadet hjerne etter for eksempel et hjerneslag, vil også kunne endre vår synsevne. Både hvordan vi bruker øynene og hvordan vi tolker det vi ser. Vanlige, fysiologiske forandringer i øynene kommer gradvis, forteller Fosmark. Dette er lettere å venne seg til, helt til terskelen for når det blir et praktisk problem overskrides. Likevel, en lesebrille vil for de fleste være tilstrekkelig for å korrigere aldersrelaterte begrensninger i synet. (vg.no 14.2.2022).)

- Hvorfor fryser vores øjne ikke? Når dine arme og ben når frysepunktet, er der stadig nærmest tropisk varmt i dine øjne. Hvordan kan det egentlig være? (- Hvorfor er kroppen så optaget af at beskytte øjet? Hvis man er vant til at kunne se, er synet formentlig meget vigtigt, hvis man skal overleve i en krisesituation. Øjnene er desuden tæt forbundet med hjernen. »Hvis først hjernen bliver kølet ned, er det farligt, mens man godt kan ofre en fod,« forklarer Slettedal.)

(Anm: Hvorfor fryser vores øjne ikke? Når dine arme og ben når frysepunktet, er der stadig nærmest tropisk varmt i dine øjne. Hvordan kan det egentlig være? Mens der kan opstå forfrysninger i næse, ører, fingre og andre kropsdele, så er der nærmest ingen øjen- eller synsproblemer i kulde - hvad skydles det?  (…) Kroppen bliver kold, men øjnene forbliver varme Fingre og tæer kan bliver forfrosne. Du kan endda tabe næsen af kulde. Men øjet består. »Mens der kan opstå forfrysninger i næse, ører, fingre og andre kropsdele, så er der nærmest ingen øjen- eller synsproblemer i kulde,« siger Jon Klokk Slettedal, lektor i medicin og overlæge ved Øjenafdelingen hos Oslo Universitetssygehus. Sammen med Amund Ringvold, pensioneret professor i medicin, bestemte Jon Klokk Slettedal sig for at finde ud af, hvorfor øjet ikke fryser. (…) Forklaringen skal derfor findes i en væske, som cirkulerer bag hornhinden, kammervæsken. Den holder en god kropstemperatur. »Øjet er som en radiator. Den holder overfladen varm, selv i ekstrem kulde.« På indersiden af øjenvæggen har vi rigeligt med blodårer, som holder væsken i øjet varm, omkring 37 grader. Væsken varmer hornhinden op. Selvom der er et stort varmetab, er overfladen altså varm på grund af opfyldning af væsken, som cirkulerer bag. (…) Hvorfor er kroppen så optaget af at beskytte øjet? Hvis man er vant til at kunne se, er synet formentlig meget vigtigt, hvis man skal overleve i en krisesituation. Øjnene er desuden tæt forbundet med hjernen. »Hvis først hjernen bliver kølet ned, er det farligt, mens man godt kan ofre en fod,« forklarer Slettedal. (videnskab.dk 8.12.2014).)

- Gjenfukting av tørre øyne. (- Så mange som en av tre personer i Norge sliter med tørre øyne.) (- Årsaker til tørre øyne.) (- Det er flere ting som kan føre til at man får tørre øyne: - Redusert tåreproduksjon kan komme av økende alder, sykdommer som Sjøgrens syndrom eller som følge av bivirkninger av visse typer legemidler (vanndrivende, østrogener, betablokkere, antidepressiver og antipsykotika).

(Anm: Gjenfukting av tørre øyne Så mange som en av tre personer i Norge sliter med tørre øyne, og i mange tilfeller er det snakk om milde plager som man lett kan gjøre noe med. Her kan du lese mer om hva du bør gjøre. (…) Årsaker til tørre øyne. Det er flere ting som kan føre til at man får tørre øyne: - Redusert tåreproduksjon kan komme av økende alder, sykdommer som Sjøgrens syndrom eller som følge av bivirkninger av visse typer legemidler (vanndrivende, østrogener, betablokkere, antidepressiver og antipsykotika). - Økt fordampning av tårevæske kan oppstå hvis vi får mindre fettstoffer i tårefilmen. Dette kan skyldes tilstoppede talgkjertler (ofte kalt meibomsk kjerteldysfunksjon, forkortet MGD), ved bruk av kontaktlinser eller som følge av bivirkninger av legemidler som isotretinoin. - Miljøet rundt oss, for eksempel innestengt luft, varme, aircondition og lav luftfuktighet. Hvis vi sitter lenge foran PC-skjermen kan det gjøre at vi blunker mindre og føre til at øynene blir tørre og irriterte. (…) Hvis du er mye plaget med tørre øyne. I noen tilfeller kan legen skrive legemidler mot tørre øyne på blå resept. (apotek1).)

- Slik blir du kvitt kløe og svie i øynene.

(Anm: Slik blir du kvitt kløe og svie i øynene. Sliter du med øyne som svir eller klør? Da er det spesielt én ting du ikke må gjøre, ifølge professor og øyelege. Bruker man mye tid foran TV-skjermen, iPaden eller med mobiltelefonen, kan det gi kløende og sviende øyne. Det samme gjelder sminke, alkohol og et ugunstig inneklima. Kløe og svie kan også skyldes allergi, midd i øyenlokkene eller være et symptom på annen sykdom. Vi skal komme tilbake til alt dette, men først ta for oss en av de vanligste årsakene til at øynene svir, nemlig tørre øyne. Tor Paaske Utheim er professor og øyelege ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken i Oslo, og forteller: (…) (vg.no 1.9.2022).)

- Supermetoden mot tørre øyne. Flere hundre tusen nordmenn sliter med tørre øyne, men det finnes effektiv hjelp: En øyelege og forsker forklarer hvilke medisiner som gjør at tilstanden kan oppstå, hva som er den beste behandlingen - og det uvante grepet som hjalp Rune (60).

(Anm: Supermetoden mot tørre øyne. Flere hundre tusen nordmenn sliter med tørre øyne, men det finnes effektiv hjelp: En øyelege og forsker forklarer hvilke medisiner som gjør at tilstanden kan oppstå, hva som er den beste behandlingen - og det uvante grepet som hjalp Rune (60). GOD HJELP FINNES: Tørre øyne er en sykdom som skyldes svekket tårefilm, og som kan gi forskjellige plager, blant annet i form av rennende øyne og lysømfintlighet. (…) Hva er tørre øyne? Tørre øyne er en folkeøyesykdom, forteller øyelege og forsker Sten Ræder. Han er grunnlegger og daglig leder av Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken. Vanligvis behandles tørre øyne med kunstig tårevæske, øyelokksbehandling og medisiner, forteller øyelegen - men i Runes tilfelle skulle det enda mer til. Til tross for at tilstanden heter tørre øyne er det vanligste symptomet at øynene renner. - Dette paradokset kommer av at mange har får betente øyne av tørrheten. Når øynene blir betente prøver kroppen å rette opp i det - blant annet ved å produsere mer tårevæske, noe som igjen gir rennende øyne, forklarer Ræder. (…) Sclerale linser Etter utredning og behandling hos Ræder ble Rune henvist til Erik Robertstad, daglig leder hos Interoptik Holt i Tønsberg for tilpasning av det som heter sclerale linser. Sclerale linser er store linser som ligger som ett skjold over øyets overflate. (dagbladet.no 12.5.2023).)

- Øyelege: Superhjelpen mot tørre øyne. (- Dersom alt kjertelvev har gått tapt i øyelokkene, er det ingen hensikt å behandle med lys. Utheim understreker at det derfor er viktig å alltid analyse talgkjertelbildene før behandling tilbys.) (- Jeg ser mindre på skjerm, og når jeg gjør det så bruker jeg fargede briller som beskytter øynene, og demper ubehaget. Jeg følger også opp behandlinga med medisinene, varmebehandlinga og drypper øynene hver dag, sier hun.)

(Anm: Øyelege: Superhjelpen mot tørre øyne. Opp mot 50 prosent av befolkningen i norge sliter med tørre øyne. Grete Hummelvoll (72) var såpass plaget at hun nesten ikke tålte lys. Hun benyttet seg av en behandlingsmetode som har gitt ny livskvalitet. - Med økende skjermbruk er tørre øyne blitt en av de vanligste sykdommene i verden, sier øyelege Tor Paaske Utheim. Tørre øyne er en sykdom som skyldes svekket tårefilm, og som kan gi forskjellige plager, blant annet i form av rennende øyne og lysømfintlighet. (…) Via Tørreøyneklinikken i Oslo fikk Grete Hummelvoll vite om solbriller med ulike fargegrader, som kunne hjelpe mot lys. Disse brukte hun både inne og ute. Hun ble også satt på behandling i form av medikamenter og varmemassasje av øynene. (…) Professor og øyelege Tor Paaske Utheim ved Tørreøyneklinikken forklarer at kjertlene i øyelokkene produserer fettstoffer, som er avgjørende for å unngå tørre øyne. Fettstoffene legger seg hos friske personer som et beskyttende lag ytterst i tårefilmen og reduserer dermed fordampning av tårefilmen. (dagbladet.no 10.10.2021).)

- Øyesykdom: De skjulte tegnene.

(Anm: Øyesykdom: De skjulte tegnene. Mange øyesykdommer er vanskelige å oppdage, og noen kan føre til at du mister synet. Her er tegnene du bør ta på alvor, ifølge fire spesialister. Alvorlige øyesykdommer kan ofte utvikles uten at du oppdager det, ifølge Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund. Årsaken er at det kan være få symptomer i starten og at sykdommen oppstår gradvis. - Regelmessig sjekk av synet er derfor viktig. Oppdager man sykdom på et tidlig stadium, reduseres risikoen for permanent skade og tap av syn. En god tommelfingerregel er å ha en synskontroll annethvert år, sier forskningssjefen som har doktorgrad innen øyehelse. (dagbladet.no 20.6.2022).)

- Metoden: Ble kvitt tørre øyne. Irena Jakopanec (47) slet med tørre øyne i 30 år, så oppdaget hun metoden som gjorde henne frisk på kort tid.

(Anm: Metoden: Ble kvitt tørre øyne. Irena Jakopanec (47) slet med tørre øyne i 30 år, så oppdaget hun metoden som gjorde henne frisk på kort tid. Det er flere hundre tusen nordmenn med samme problem, ifølge professor og øyelege. – Øynene mine føltes så tørre at jeg ble redd for å miste synet. Som lege er jeg bevisst på at det kan føre til problemer når øynene er tørre over tid, forteller Irena Jakopanec (47) som nå jobber som kommuneoverlege i Tønsberg. (…) Utheim er professor og øyelege ved Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken. Han har behandlet Irena og har fått hennes tillatelse til å uttale seg om hennes utfordringer. – Irena er en av flere hundre tusen nordmenn med tørre øyne med talgkjertelsvikt i øyelokkene. Dette er den vanligste årsaken til tørre øyne. Tørre øyne er en betennelsessykdom, så det var derfor ikke overraskende at vi også så tegn til dette, forteller han. (dagbladet.no 13.6.2022).)

- Øyelokksbehandling.

(Anm: MGD øyelokksbehandling. (youtube.com).)

- Oksybuprokain. Når det brukes for mye, kan oksybuprokain som alle andre aktuelle bedøvelsesmidler som brukes i øyet og på slimhinner (som for eksempel tetrakain, proxymetacaine og proparacaine) forårsake irritasjon, overfølsomhet, anafylaksi, irreversibel hornhinneskade og til og med fullstendig ødeleggelse av hornhinnen.

(Anm: Oxybuprocaine When used excessively, oxybuprocaine like any other topical anesthetic used in the eye and on mucous membranes (like for example tetracaine, proxymetacaine and proparacaine) can cause irritation, hypersensitivity, anaphylaxis, irreversible corneal damage and even complete destruction of the cornea. [1][3]  (Excessive use means several times a day during several days or even weeks.) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Oxibuprokain Minims Bausch Health Lokalanestetikum. ØYEDRÅPER, endosebeholdere 4 mg/ml (0,4%): 1 ml inneh.: Oksybuprokainhydroklorid 4 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.S01H A02 (Oksybuprokain).  (felleskatalogen.no).)

(Anm: Sewell WA, Croucher JJ, Bird AG. Immunological investigations following an adverse reaction to oxybuprocaine eye drops. Br J Ophthalmol. 1999 ; 83(5) : 632.)

(Anm: Penna EP, Tabbara KF. Oxybuprocaine keratopathy: a preventable disease. Br J Ophthalmol. 1986 ; 70(3) : 202-204.)

(Anm: How to do Eyelid Massage and Meibomian Gland Expression for Dry Eyes and Eyelid Stye (youtube.com).)

- Nedre øyelokk-anatomi: en oppdatering.

(Anm: Kakizaki H, Malhotra R, Madge SN, Selva D. Lower eyelid anatomy: an update. Ann Plast Surg. 2009 Sep;63(3):344-51.)

- Øvre øyelokk-anatomi: en oppdatering.

(Anm: Kakizaki H, Malhotra R, Selva D. Upper eyelid anatomy: an update. Ann Plast Surg. 2009 Sep;63(3):336-43.)

- Øyelokkhuden er kroppens tynneste hud, og dens øvre del er meget løst bundet til underlaget.

(Anm: (…) Anatomi Øyelokkhuden Øyelokkhuden er kroppens tynneste hud, og dens øvre del er meget løst bundet til underlaget. Øyelokkene svulmer derfor lett opp ved betennelsesreaksjoner eller bloduttredelser i vevet, og hevelse av øyelokkene kan være det tidligste symptomet på lidelser med utbredt oppsvulming eller hevelse (ødem) av huden, for eksempel akutt nyrebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Gilmartin B. The optometric management of ocular adverse reactions to systemic medication. In Rosenfield M Logan N eds. Optometry: Science, Techniques and Clinical Management . Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 2009: 111–126.)

- Øyelokk er den ene av to bevegelige hudfolder som beskytter øyet og som også kan bidra til å regulere den lysmengden som faller inn i øyet; danner øvre eller nedre del av øyehulens forvegg.

(Anm: Øyelokk er den ene av to bevegelige hudfolder som beskytter øyet og som også kan bidra til å regulere den lysmengden som faller inn i øyet; danner øvre eller nedre del av øyehulens forvegg. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nervetilførselen av øyelokkene.

(Anm: Nerve Supply of the Eyelids. The eyelid is supplied by three cranial nerves (III, V, VII) and sympathetic nerve fibers. (eyewiki.org).)

(Anm: Chen Y et al. Self-reported cataract surgery and 10-year all-cause and cause-specific mortality: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey. Br J Ophthalmol. 2021 Oct 25:bjophthalmol-2021-319678.)

(Anm: Xiao Z et al. Association of Glaucoma and Cataract with Incident Dementia: A 5-Year Follow-Up in the Shanghai Aging Study. J Alzheimers Dis. 2020; 76(2): 529-537..)

(Anm: Lee CS et al. Association Between Cataract Extraction and Development of Dementia. JAMA Intern Med. 2021 Dec 6:e216990..)

(Anm: Chen Y et al. Self-reported cataract surgery and 10-year all-cause and cause-specific mortality: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey. Br J Ophthalmol. 2021 Oct 25:bjophthalmol-2021-319678..)

(Anm: De Freitas GR, Ferraz GAM, Gehlen M, Skare TL. Dry eyes in patients with diabetes mellitus. Prim Care Diabetes. 2021; 15(1): 184-186.)

(Anm: Richa S, Yazbek JC. Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review. CNS Drugs. 2010; 24(6): 501-26.)

- Akutt makulær nevroretinopati etter covid-19-vaksinasjon.

(Anm: Bøhler AD, Strøm ME, Sandvig KU, Moe MC, Jørstad ØK. Acute macular neuroretinopathy following COVID-19 vaccination. The complex immunological mechanisms of vaccines bring about an inevitable risk of immune-mediated adverse reactions. Of special interest in this time of epidemic is the safety of COVID-19 vaccines and, in particular, the emerging evidence that the ChAdOx1 nCoV-19 adenoviral vector vaccine from AstraZeneca can cause vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT). We present the case of a patient who developed an acute paracentral scotoma after having received this vaccine. Eye (Lond). 2022 Mar;36(3):644-645.)

(Anm: Jalink MB, Bronkhorst IHG. A Sudden Rise of Patients with Acute Macular Neuroretinopathy during the COVID-19 Pandemic. Case Rep Ophthalmol. 2022 Feb 14;13(1):96-103.)

- Forskere: Øynene dine kan si noe om dødelighet. (- En ny studie viser at øynene dine kan fortelle deg hva din biologiske alder er.) (- Det å se dypt inn i øyet kan altså fortelle en god del om en persons helse, sier legene.)

(Anm: Forskere: Øynene dine kan si noe om dødelighet. En ny studie viser at øynene dine kan fortelle deg hva din biologiske alder er. Det gjør at de også kan være med å si hvor stor sjanse det er for at du dør av en alvorlig sykdom. Det har lenge vært kjent at øynene dine kan gi tegn på alvorlige sykdommer. Blant annet kan tørre øyne være et tegn på leddgikt, høye kolestrolnivåer kan avdekkes av en hvit, grå eller blå ring rundt iris, og en kobberaktig gullring som omkranser regnbuehinnen i øyet er et tegn på Wilsons sykdom – en sjelden genetisk lidelse som får kobber til å bygge seg opp i hjernen, leveren og andre organer. Også skader på netthinnen kan være tidlige tegn på nerveskader på grunn av diabetes, høyt blodtrykk, coronarsykdom, kreft, samt grønn stær og aldersrelatert skarpsynssvekkelse. (…) Kroppens «vindu» Ifølge CNN mener nå forskere at øynene våre også kan gi oss en god indikasjon på kroppens biologiske alder. En alder som ikke nødvendigvis speiler vår egentlige alder. Det å se dypt inn i øyet kan altså fortelle en god del om en persons helse, sier legene. (abcnyheter.no 22.1.2022).)

(Anm: Zhu Zet al. Retinal age gap as a predictive biomarker for mortality risk. Br J Ophthalmol. 2022 Jan 18:bjophthalmol-2021-319807.)

(Anm: Shang X, Zhu Z, Wang W, Ha J, He M. The Association between Vision Impairment and Incidence of Dementia and Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-analysis. Ophthalmology. 2021 Aug;128(8):1135-1149.)

- Blephasteam MGD briller.

(Anm: Blephasteam MGD briller. Blephasteam fuktkammerbriller (oyehelse.no).)

- Slideshow: Hvordan synet endres etter hvert som du blir eldre. (- 9 Hvis du stirrer på dataskjermer, smarttelefoner og videospillskjermer, kan det føre til anstrengte, tørre og slitne øyne.) (- Heldigvis ser det ikke ut til at bruk av disse enhetene har permanente effekter.) (- Hvis du vil unngå belastning på øynene, juster dataskjermen slik at den er 2 fot (60,96 cm) foran deg.)

(Anm: Slideshow: How Your Vision Changes as You Age. Computers and Eye Strain 1/9 Staring at computer monitors, smartphones, and video game screens may result in strained, dry, and tired eyes. Luckily, using these devices does not seem to have permanent effects. To prevent eye strain, adjust your computer monitor so that it's 2 feet in front of you. Use desk lighting to reduce glare. Take a break every hour. Spend a few minutes looking at something much farther away than the monitor.(webmd.com 15.6.2020).)

(Anm: Sjekkliste for arbeid ved dataskjerm. (…) Avstand fra øye til skjerm bør være 50–80 cm. (arbeidstilsynet.no 18.9.2021).)

- Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser.

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

- Katarakt (grå stær) og diabetes: En guide. Personer med diabetes kan være dobbelt så sannsynlig å utvikle grå stær enn de uten diabetes.

(Anm: Cataracts and diabetes: A guide. People with diabetes may be twice as likely to develop cataracts as those without diabetes. Cataracts are cloudy areas in the lens of the cornea that blur vision. Diabetes affects around 9.4%Trusted Source of the population of the United States. A person with diabetes who develops cataracts may not notice their symptoms at first. People can try several treatment options to reduce the severity of cataracts. The only treatment that can remove them completely is surgery. This article explores the link between cataracts and diabetes and how cataract surgery can help improve vision. (medicalnewstoday.com 11.10.2021).)

(Anm: Eye Health: Reasons for Droopy Eyelids (medicinenet.com 15.7.2020).)

- Kataraktkirurgi knyttet til lavere risiko for å utvikle demens, selv 10 år senere. (- Det å oppleve synshemming i alderdommen kan føre til sosiale vanskeligheter, og personen kan trekke seg tilbake også fra venner, redusert aktivitet og trening etc., "som alle er knyttet til svekket kognisjon", skriver teamet. Alternativt kan måten grå stær svekker synet på føre til spesifikke endringer i hjernen, noe som øker hastigheten på noen av mekanismene som får nevronene til å fungere mindre effektivt og føre til økte kognitive problemer i alderdommen.)

(Anm: Cataract Surgery Linked to Lower Risk of Developing Dementia, Even 10 Years Later. Cataract surgery is often undertaken to reverse the natural decline in vision as we get older. Now, a new association study underscores the wider benefits such a procedure can have on one's health – especially when it comes to reducing dementia risk. Cataracts are cloudy areas that develop in the lens of the eye as we get older, causing colors to fade and vision to become more blurry. A cataract surgery replaces this cloudy lens with an artificial one to improve sight again. On first glance, it may seem strange that this could have anything to do with the risk of developing dementia, but sensory impairment and loss of vision in particular is known to affect cognitive functioning in older adults. Thus, the team behind this study, led by ophthalmologist Cecilia Lee from the University of Washington, hypothesized that "older adults with cataract who undergo cataract extraction may have a lower risk of developing dementia" compared to people who don't receive such procedures. To test their hypothesis, the researchers analyzed data gathered as part of the ongoing Adult Changes in Thought study, a long-term, prospective cohort study started back in 1994 designed to study the development of dementia. Their data pool included 3,038 dementia-free participants over 65 years of age diagnosed with either cataracts or glaucoma. Of those participants, 853 developed dementia, with 709 of those cases being Alzheimer's disease. Those who underwent cataract surgery were almost 30 percent less likely to develop dementia for the next 10 years at least, with a similar reduction in risk when it came to Alzheimer's disease specifically. However, there was no change in risk for developing dementia amongst those who did or did not undergo glaucoma surgery across the same period – a procedure that can help halt further vision impairment, but does not improve it in the same way that cataract surgery does. "These results are consistent with the notion that sensory input to the brain is important to brain health," says study co-author Eric Larson, a senior investigator at the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. The results were adjusted for a variety of health-related factors, including smoking habits, diabetes, a history of heart disease, and hypertension – but the strong association between cataract surgery and a reduced risk of developing dementia remained. There's a swathe of potential reasons why this may be the case. (…) Furthermore, the team also hypothesizes that it may have something to do with better quality sensory input traveling from the eyes to the brain after surgery has been carried out. "Some special cells in the retina are associated with cognition and regulate sleep cycles, and these cells respond well to blue light," says Lee. "Cataracts specifically block blue light, and cataract surgery could reactivate those cells." While the connection between poor vision and an increased risk of dementia is already on the research radar, this is the first study to assess dementia risk while comparing cataract surgery to another surgical eye procedure. With dementia affecting some 50 million people worldwide, and no effective treatment or cure available, anything we can learn about prevention is a truly valuable avenue of inquiry. The researchers are hoping their work can prompt more investigations into the link between vision impairment in old age and dementia risk. "This kind of evidence is as good as it gets in epidemiology," says Lee. "This is really exciting because no other medical intervention has shown such a strong association with lessening dementia risk in older individuals." The research has been published in JAMA Internal Medicine. (sciencealert.com 10.12.2021).)

(Anm: Lee CS et al. Association Between Cataract Extraction and Development of Dementia. Conclusions and Relevance This cohort study found that cataract extraction was significantly associated with lower risk of dementia development. If validated in future studies, cataract surgery may have clinical relevance in older adults at risk of developing dementia. JAMA Intern Med. 2021 Dec 6:e216990.)

- Er det en sammenheng mellom øyerykninger og hodepine? Øyerykninger er når en persons øye ufrivillig beveger seg. (- Muskelspasmer rundt øyet forårsaker vanligvis øyerykninger, og det oppstår ofte samtidig som hodepine. Muskelspasmer kan ha mange årsaker.)

(Anm: Is there a link between eye twitching and headache? Eye twitching is when a person’s eye involuntarily moves. Muscle spasms around the eye usually cause eye twitching, and it often occurs at the same time as headaches. Muscle spasms can have many causes. They are typically harmless but can be bothersome. Some people suggest that there may be a link between eye twitching and headaches. Many things can cause eye twitching and headaches, and not all are serious. But sometimes, there is cause for concern. This article looks at the connection between eye twitching and headaches, other causes of eye twitching, and when to seek medical advice. (medicalnewstoday.com 30.8.2021).)

(Anm: Barahona-Hernando Ret al. Migraine-triggered hemifacial spasm: three new cases. Cephalalgia. 2012 Mar;32(4):346-9.)

- Grå stær (katarakt) knyttet til høyere sjanse for død av hjertesykdom.

(Anm: Cataracts tied to higher odds of death from heart disease. (HealthDay)—Cataracts, a common eye disorder that often comes with age, may also be linked to a heightened risk of death from heart disease, new research shows. (medicalxpress.com 26.10.2021).)

- Kataraktkirurgi knyttet til lavere risiko for å utvikle demens, selv 10 år senere. (- Det å oppleve synshemming i alderdommen kan føre til sosiale vanskeligheter, og personen kan trekke seg tilbake også fra venner, redusert aktivitet og trening etc., "som alle er knyttet til svekket kognisjon", skriver teamet. Alternativt kan måten grå stær svekker synet på føre til spesifikke endringer i hjernen, noe som øker hastigheten på noen av mekanismene som får nevronene til å fungere mindre effektivt og føre til økte kognitive problemer i alderdommen.)

(Anm: Cataract Surgery Linked to Lower Risk of Developing Dementia, Even 10 Years Later. Cataract surgery is often undertaken to reverse the natural decline in vision as we get older. Now, a new association study underscores the wider benefits such a procedure can have on one's health – especially when it comes to reducing dementia risk. Cataracts are cloudy areas that develop in the lens of the eye as we get older, causing colors to fade and vision to become more blurry. A cataract surgery replaces this cloudy lens with an artificial one to improve sight again. On first glance, it may seem strange that this could have anything to do with the risk of developing dementia, but sensory impairment and loss of vision in particular is known to affect cognitive functioning in older adults. Thus, the team behind this study, led by ophthalmologist Cecilia Lee from the University of Washington, hypothesized that "older adults with cataract who undergo cataract extraction may have a lower risk of developing dementia" compared to people who don't receive such procedures. To test their hypothesis, the researchers analyzed data gathered as part of the ongoing Adult Changes in Thought study, a long-term, prospective cohort study started back in 1994 designed to study the development of dementia. Their data pool included 3,038 dementia-free participants over 65 years of age diagnosed with either cataracts or glaucoma. Of those participants, 853 developed dementia, with 709 of those cases being Alzheimer's disease. Those who underwent cataract surgery were almost 30 percent less likely to develop dementia for the next 10 years at least, with a similar reduction in risk when it came to Alzheimer's disease specifically. However, there was no change in risk for developing dementia amongst those who did or did not undergo glaucoma surgery across the same period – a procedure that can help halt further vision impairment, but does not improve it in the same way that cataract surgery does. "These results are consistent with the notion that sensory input to the brain is important to brain health," says study co-author Eric Larson, a senior investigator at the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. The results were adjusted for a variety of health-related factors, including smoking habits, diabetes, a history of heart disease, and hypertension – but the strong association between cataract surgery and a reduced risk of developing dementia remained. There's a swathe of potential reasons why this may be the case. (…) Furthermore, the team also hypothesizes that it may have something to do with better quality sensory input traveling from the eyes to the brain after surgery has been carried out. "Some special cells in the retina are associated with cognition and regulate sleep cycles, and these cells respond well to blue light," says Lee. "Cataracts specifically block blue light, and cataract surgery could reactivate those cells." While the connection between poor vision and an increased risk of dementia is already on the research radar, this is the first study to assess dementia risk while comparing cataract surgery to another surgical eye procedure. With dementia affecting some 50 million people worldwide, and no effective treatment or cure available, anything we can learn about prevention is a truly valuable avenue of inquiry. The researchers are hoping their work can prompt more investigations into the link between vision impairment in old age and dementia risk. "This kind of evidence is as good as it gets in epidemiology," says Lee. "This is really exciting because no other medical intervention has shown such a strong association with lessening dementia risk in older individuals." The research has been published in JAMA Internal Medicine. (sciencealert.com 10.12.2021).)

(Anm: Lee CS et al. Association Between Cataract Extraction and Development of Dementia. Conclusions and Relevance This cohort study found that cataract extraction was significantly associated with lower risk of dementia development. If validated in future studies, cataract surgery may have clinical relevance in older adults at risk of developing dementia. JAMA Intern Med. 2021 Dec 6:e216990.)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Eye Care and Eye Disorder. (medicinenet.com 13.3.2020).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Øyehelse og demens: Er det en sammenheng? (- En nylig studie, publisert i British Journal of OphthalmologyTrusted Source,undersøker oftalmiske og systemiske forhold og deres forhold til demens.)

(Anm: Eye health and dementia: Is there a link? Several systemic conditions — conditions that affect the entire body — are modifiable risk factors for dementia. - Some types of vision impairment may be early indicators of dementia. - When systemic conditions combine with vision impairment, the risk of dementia is significantly higher. There are currently no effective treatments to stop the progression of dementia. Therefore, it is important to identify risk factors, especially those that are modifiable, to aid in the control and eventual prevention of this pandemic. A recent study, which appears in the British Journal of OphthalmologyTrusted Source, examines ophthalmic and systemic conditions and their relationship to dementia. (medicalnewstoday.com 18.9.2021).)

(Anm: Shang X, et al. Associations of ophthalmic and systemic conditions with incident dementia in the UK Biobank. (…) Conclusions: AMD, cataract and DRED but not glaucoma are associated with an increased risk of dementia. Individuals with both ophthalmic and systemic conditions are at higher risk of dementia compared with those with an ophthalmic or systemic condition only. Br J Ophthalmol. 2021 Sep 13:bjophthalmol-2021-319508.)

- Grå stær (katarakt) knyttet til høyere sjanse for død av hjertesykdom.

(Anm: Cataracts tied to higher odds of death from heart disease. (HealthDay)—Cataracts, a common eye disorder that often comes with age, may also be linked to a heightened risk of death from heart disease, new research shows. (medicalxpress.com 26.10.2021).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse.

(Anm: En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse. Til tross for at karakteristiske MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, ble konklusjonen etter utredning en tilstand med en helt annen terapeutisk tilnærming. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 3. juni 2021.)

- Atypisk optikusnevritt. (- Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose.) (- En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske karakteristika og en annen underliggende etiologi.) (- Sarkoidose, systemisk lupus erythematosus (SLE) og Wegeners granulomatose kan også gi optikusnevritt med atypisk presentasjon. Disse tilstandene omtales ikke nærmere i denne artikkelen.)

(Anm: Atypisk optikusnevritt. Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose. En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske karakteristika og en annen underliggende etiologi. Disse atypiske optikusnevrittene må behandles mer intensivt og følges tettere for å bevare synsfunksjonen. Det er viktig å være oppmerksom på de atypiske trekkene, slik at riktig utredning og behandling blir igangsatt. (…) De vanligste årsakene til optikusnevritt etter demyeliniserende betennelse er nevroretinitt, neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser, kronisk residiverende immunmediert optikusnevropati og optikusaffeksjon ved andre systemsykdommer (1). (…) Neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser (NMOSD) er en sjelden, men alvorlig sykdom med prevalens på 0,52–4,4/100 000. Tilstanden affiserer oftest voksne i 30–40-årene og hyppigst kvinner (4). Den står for 1–3 % av alle tilfeller med optikusnevritt (1, 4). (…) Kronisk residiverende inflammatorisk optikusnevropati gir smertefullt visustap, ofte med papilleødem. Den kan debutere ensidig, men affiserer etter hvert ofte synet på det andre øyet. Det er normale funn ved MR av nevroaksen og ved undersøkelse av spinalvæske. (…) OPTIKUSNEVRITT VED ANDRE AUTOIMMUNE SYKDOMMER Sarkoidose, systemisk lupus erythematosus (SLE) og Wegeners granulomatose kan også gi optikusnevritt med atypisk presentasjon. Disse tilstandene omtales ikke nærmere i denne artikkelen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 23. september 2019.)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie.

(Anm: Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Forskning: Øynene kan avsløre alvorlig sykdom. Ifølge forskere er øynene et vindu inn i hjernen – og kan avsløre sykdommer du ikke visste du hadde.

(Anm: Forskning: Øynene kan avsløre alvorlig sykdom. Ifølge forskere er øynene et vindu inn i hjernen – og kan avsløre sykdommer du ikke visste du hadde. I løpet av bare de siste årene har ny teknologi gitt oss helt andre muligheter til å studere det indre øyet enn vi har hatt tidligere. Ved en såkalt OCT-skanning (Optical Coherence Tomography) får man et tverrsnitt av netthinnen, kan måle tykkelsen på lagene og også studere bakre del av øyet. Dette gjør det mulig å påvise ikke bare øyesykdommer på et tidlig tidspunkt, men også andre lidelser som diabetes og høyt blodtrykk. Men hva om man legger til kunstig intelligens, og lar datamaskiner sammenligne de stadig mer detaljerte skanningene med millioner av andre øyne? Vil da teknologien være i stand til å kunne påvise for eksempel en begynnende Alzheimer, MS eller ulike hjerte- og karsykdommer – lenge før selv det mest veltrente legeblikket er i stand til det? (…) Dette kan redde synet Kristen Realfsen er øyelege og leder i Norsk Oftalmologisk Forening, en fagmedisinsk gruppe i Den norske legeforening som består av spesialister i øyesykdommer. VÆR RASK: -Tidlig diagnostisering kan redde synet til et menneske, forteller øyelege Kristen Realfsen. Han har benyttet OCT-skanning siden teknikken kom, blant annet for å avdekke såkalt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) – det vi gjerne omtaler som forkalkning på synsnerven. Øyesykdommen resulterer i at skarpsynet svekkes, og er den vanligste årsaken til synshemming hos personer over 50 år. Det er to typer AMD – den våte og den tørre. – Den våte typen gir avleiringer, nydannede blodårer og hevelse, og kan – dersom den får utvikle seg – resultere i at man i realiteten bare har sidesynet igjen, forteller Realfsen. Ny behandling for våt AMD har også kommet, der et stoff sprøytes direkte inn i øyet og ikke bare stanser utviklingen av sykdommen, men også i mange tilfeller vil gi pasienten bedre syn. – Tidlig diagnostisering er derfor avgjørende. Det kan ganske enkelt redde synet til et menneske, forteller Realfsen. (…) Blodårene i øynene Øyelege Kristen Realfsen har diagnostisert et utall pasienter med diabetisk retinopati – eller diabetiske øyebunnsforandringer, som han gjerne kaller det – i sin karriere. Han forklarer: (…) (vg.no 18.1.2022).)

(Anm Synsproblemer ved multippel sklerose Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 2. august 2019.)

- Lavere risiko for smitte hos brille-bærere. En nyt indisk spørgeskema-undersøgelse konkluderer, at risikoen for at blive smittet med coronavirus er op til to eller tre gange lavere for personer, som bærer briller.

(Anm: Lavere risiko for smitte hos brille-bærere. En nyt indisk spørgeskema-undersøgelse konkluderer, at risikoen for at blive smittet med coronavirus er op til to eller tre gange lavere for personer, som bærer briller. Studiet er ikke peer reviewed, men lagt på pre-print serveren 'medRxiv'. Studiet involverede 304 patienter på et COVID-19-afsnit, heraf 223 mænd og 81 kvinder. Af disse brugte 42 briller hele tiden, og 16 brugte altid solbriller, når de var udenfor, svarende til, at 19 pct. af de adspurgte bar briller.  Forfatternes konklusion er, at risikoen for at være blevet smittet med COVID-19 blandt brillebærere var 0.48 sammenlignet med 1.36 i en population, der ikke bruger briller. Det svarer til en risk-ratio på 0,36 (p= 0,00113) og to-tre gange mindre smitterisiko for brillebærere. Forskerne foreslår, at en grund til, at risikoen er mindre kan være, at brille-bærere rører sig selv mindre i ansigtet. (pharmadanmark.anp.se 5.3.2021).)

- Demi Lovato var blind etter overdose i 2018. Artisten Demi Lovato forteller i et intervju med New York Times at hun ble blind etter en overdose i juli 2018. Hun forteller at det tok nesten to måneder før synet var bra nok til at hun kunne lese en bok. Hun har fortsatt problemer med synet, skriver avisen.

(Anm: Demi Lovato var blind etter overdose i 2018. Artisten Demi Lovato forteller i et intervju med New York Times at hun ble blind etter en overdose i juli 2018. Hun forteller at det tok nesten to måneder før synet var bra nok til at hun kunne lese en bok. Hun har fortsatt problemer med synet, skriver avisen. – Det var interessant hvor raskt man tilpasset seg det. Jeg tok meg ikke tid til å synes synd på meg selv. Jeg tenkte bare: Hvordan kan vi løse dette? LES OGSÅ Demi Lovatos mor om datterens overdose: – Jeg var i sjokk I et større intervju med New York Times i forbindelse med dokumentaren «Dancing With The Devil», som ble lansert under South by Southwest-festivalen denne uken, forteller Demi Lovato også åpent om identitetsproblemene som i sin tur førte til dopmisbruket hennes. (vg.no 17.3.2021).)

- SLÅR ALARM OM MEDISINERING AV BARN OG UNGE: – Funnene er urovekkende. (– Jeg fikk hodepine, tålte ikke lys, var kvalm og hørte og så ting som ikke var der. Tankene ble bare verre, sier 18-åringen.)

- SLÅR ALARM OM MEDISINERING AV BARN OG UNGE: – Funnene er urovekkende. (…) I mai 2020 ble det fattet et stortingsvedtak om at regjeringen skal gjennomgå helselovgivningen for å sikre at denne er i tråd med FNs barnekonvensjons prinsipper om barns rett til å bli hørt, beslutninger til barnets beste og barns rett til privatliv. (…) Ikke et fritt valg. (…) Barna og ungdommene har svart på hvordan de opplevde å gå på medisiner - som sovemedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva, antipsykotika, beroligende og stemningstabiliserende. (tv2.no 15.10.2020).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis.(...) Det konkluderes med at mer bevis er nødvendig om effektiviteten av og sikkerheten for psykofarmaka, spesielt mot utfordrende atferd. For eksempel kan psykotrope substanser (legale og illegale) endre brukernes utseende, slik det fremgår av artiklene «Slik forandret ansiktet seg av ett års narkotikabruk» og «Rusavhengighet: Forandringen vekker oppsikt». Ifølge en artikkel og en studie (14) er øynene «ansiktets fremste kilde til informasjon om følelser». Mange som for eksempel går på antidepressiva, «forteller at de føler seg mer følelsesmessig avflatet», altså at de kanskje ikke selv oppfatter hva som egentlig skjer. Ifølge en forskningsartikkel (15) har fysisk attraktivitet lenge vært assosiert med selvtillit og status i tillegg til sosiale muligheter; bruk av psykofarmaka kan altså nettopp ha en negativ effekt på en persons utseende og følelser. Artikkelen nevner blant annet bivirkninger som vektøkning, munntørrhet, dårlige tenner, ånde og odør, katarakt, stiv gangart, stygge munnbevegelser, tics og spasmer, uttrykksløse stirrende blikk, inkontinens og så videre. (sykepleien.no 6.8.2020).)

(Anm: Jonassen R, et al. A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. Psychopharmacology (Berl). 2015 mars;232(5):953–8.)

- ØYNENE KAN VISE SYMPTOMER PÅ SYKDOM. Øynene dine kan avsløre sykdom. Å se deg i speilet kan avsløre symptomer på sykdom.

(Anm: ØYNENE KAN VISE SYMPTOMER PÅ SYKDOM. Øynene dine kan avsløre sykdom. Å se deg i speilet kan avsløre symptomer på sykdom. – Øynene gir et innblikk i om du er våken og kvikk, og om du er lei deg. – Øynene gir et innblikk i om du er våken og kvikk, og om du er lei deg. Det sier Alexander Wahl, spesialist i allmennmedisin ved Helsebiblioteket.no, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. – At øynene er sjelens speil, er et gammelt munnhell, sier Wahl. Blikk-kontakt er viktig for å etablere tillit og samtale. – En lege kan tolke blikket straks og får et inntrykk om du er glad eller trist, levende eller passiv, smertepreget, mistenksom eller forvirret, sier Wahl. (…) – Blå ringer under øynene kan tyde på bihuleproblematikk eller søvnmangel . Dette kan også oppstå ved migrene og under graviditet. Ved allergi blir du mer rød i øyeslimhinnen. – Puss i øynene kan være tegn på øyekatarr. Ofte forekommer dette hos barn, sier Wahl. (…) SYMPTOMER: Dersom følgende problemer ikke forsvinner etter en stund, bør du ta kontakt med lege: - Rødt øye - Puss i øynene - Forskjellige pupiller - Nyoppstått dobbeltsyn - Tørre øyne - Nedsatt syn - Utstående øyne Kilde: Alexander Wahl, spesialist i allmennmedisin (kk.no 25.1.2021).)

- Binokulære syns- og øyebevegelsesforstyrrelser hos eldre voksne. (- Alder og bruk av antidepressiva er det som oftest forutsier syns- og øyebevegelsesforstyrrelser eller unormale øyebevegelsestester (dvs. "BV" og "AT") eller sykdom.) (- Age and use of antidepressants most commonly predicted BV or eye movement AT or disorder.) (- AT in the past data was significantly associated with age and antidepressants, but the association with antidepressants was significantly stronger than that with age (as judged by the nonoverlapping confidence intervals of the odds ratios).)

(Anm: Binocular vision and eye movement disorders in older adults. Abstract Purpose: To determine the prevalence of binocular vision (BV) and eye movement disorders in a clinic population of older adults. Methods: Retrospective clinic data were abstracted from files of 500 older patients seen at the University of Waterloo Optometry Clinic over a 1-year period. Stratified sampling gave equal numbers of patients in the 60 to 69, 70 to 79, and 80+ age groups. Data included age, general and ocular history and symptoms, use of antidepressants, a habit of smoking, refraction, visual acuity, BV and eye movement status for the most recent full oculo-visual assessment, and an assessment 10 years prior. The prevalence of any BV or eye movement abnormal test (AT) result, defined as a test result outside the normal range, was determined. This included strabismus (any) or phoria; incomitancy; poor pursuits; and remote near point of convergence (NPC). The prevalence of significant BV disorders (diagnostic entities, i.e., a clinical condition that may need treatment and may have functional implications) was also determined. Results: The prevalence of any BV or eye movement at was 41%, 44%, and 51% in the 60 to 69, 70 to 79, and 80+ age groups, respectively. These figures were lower for 10 years earlier: 31%, 36%, and 40% for ages 50 to 59, 60 to 69, and 70+, respectively. The prevalence of any BV or eye movement disorder was 27%, 30%, and 38% for the three age groups and 17%, 19%, and 24% for 10 years prior. Age and use of antidepressants most commonly predicted BV or eye movement AT or disorder. Conclusions: BV disorders are common among older adults. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 May 31;54(5):3798-805.)

(Anm: Leat SJ, et al. Binocular vision and eye movement disorders in older adults. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 ; 54(5) : 3798-805.) 

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

- Antikropp tros ha lagat skadade nerver

Antikropp tros ha lagat skadade nerver
dagensmedicin.se 20.4.2015
Ett nytt läkemedel ökade impulsledning i skadade synnerver. Det är första gången som det finns bevis för att en behandling kan reparera det skyddande myelinhöljet runt nervfibrer.

Många patienter med optikusneurit kommer senare att drabbas av multipel skleros, ms, en sjukdom som även den kännetecknas av skada på det skyddande myelinet.

Huruvida behandling riktad mot Lingo-1 skulle kunna ha effekt mot ms kan inte den aktuella studien säga något om, enligt Jan Lycke.

– De måste man studera i större behandlingsstudier, säger han. (…)

(Anm: Scientists show ability to grow specific neurons for treatment of optic neurodegenerative diseases. Scientists have demonstrated the capacity to grow specialized neurons that relay visual data to the brain, creating a source of cells for future treatments of glaucoma and other optic neurodegenerative diseases. Using retinal (eye) tissue grown in the lab from mouse stem cells, scientists documented generation of a variety of neurons known as retinal ganglion cells (RGCs). Individual RGC subtypes can be identified, and harvested RGCs have been used in transplantation experiments that study the effect of specific RGCs toward neuroprotection and vision restoration. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Stem Cells Hold Promise, Peril in Treating Seniors' Eye Disease. WEDNESDAY, March 15, 2017 (HealthDay News) -- Stem cells may offer new hope for people losing their vision to age-related macular degeneration, but that promise can come with some peril, new research shows. (webmd.com 15.3.2017).)

- Øyner gir ledetråder til fremtidig innsnevring av blodårer i legger. Endringer i små blodkar i øyet kan forutsi en høyere risiko for senere innsnevring i de store blodkarene i beina, ifølge en studie.

(Anm: Eyes hold clues to future narrowing of leg vessels. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study presented at the Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2017 Scientific Sessions. Researchers reported on 9,390 adults participating in the long-term Atherosclerosis Risk in Communities Study, each with retinal photographs taken between 1993-1995, when they did not have peripheral artery disease (PAD). During a 19-year follow-up, 304 developed PAD requiring hospitalization or a procedure to open narrowed leg vessels. Of those, 92 had the most severe form of PAD, called critical limb ischemia (CLI), resulting in ulcers on the leg, gangrene or the need for amputation. (medicalnewstoday.com 15.3.2017).)

(Anm: Common causes of eye pain explained. Contents of this article: Corneal disorders Glaucoma Uveitis Endophthalmitis. Eye care tips (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Verdens Synsdag: Livsstilen din påvirker mer enn du tror. - Det er en klar sammenheng mellom generell helse og risikoen for å utvikle øyesykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund. (kk.no 13.10.2016).)

(Anm: Sudden drops in blood pressure may increase risk of dementia. Dementia affects tens of millions of people in the United States. New research suggests that those who experience sudden blood pressure drops in their middle age may be more likely to develop dementia in old age. (medicalnewstoday.com 12.3.2017).)

- Over to millioner donert for å redde Torgers syn. Over to millioner kroner har blitt samlet inn for at Torger Inge Sætre (28) skal kunne ta en operasjon som redder synet hans.

(Anm: Over to millioner donert for å redde Torgers syn. Over to millioner kroner har blitt samlet inn for at Torger Inge Sætre (28) skal kunne ta en operasjon som redder synet hans. Frp-nestleder Sylvi Listhaug tar saken til Stortinget. Lørdag fortalte TV 2 om 28 år gamle Torger Inge Sætre som står i fare for å bli blind fordi operasjonen han trenger er for dyr til at staten vil tilby den. Sætre har øyesykdommen Retinitis Pigmentrose (RP), og synet forsvinner gradvis. Får han ikke operasjonen han trenger innen han blir helt blind, kan han ikke få synet tilbake. (tv2.no 28.2.2021).)

- Blind mann fikk syn delvis gjenopprettet etter banebrytende behandling.

(Anm: Blind mann fikk syn delvis gjenopprettet etter banebrytende behandling. Mannen fikk tilbake evnen til å gjenkjenne, telle og berøre gjenstander. Synet til en blind mann er delvis gjenopprettet etter den første vellykkede gjennomføringen av såkalt optogenetisk terapi hos mennesker, melder The Guardian. Saken er også omtalt på BBC. (dagsavisen.no 24.5.2021).)

- Parasomnier. BAKGRUNN. Parasomnier er uønskede opplevelser eller motoriske fenomener i forbindelse med søvn. (- Det er vanlig å dele parasomnier inn i tre hovedkategorier (1): - Forstyrrelser knyttet til non-REM-søvn (non-rapid eye movement, NREM) - Forstyrrelser knyttet til REM-søvn - Andre parasomnier Vi vil her gi en oversikt over de ulike parasomniene (tab 1).)

(Anm: Parasomnier. BAKGRUNN. Parasomnier er uønskede opplevelser eller motoriske fenomener i forbindelse med søvn. Vi beskriver her hva som kjennetegner de forskjellige undergruppene av parasomnier. MATERIALE OG METODE. Oversikten er basert på egen klinisk og forskningsbasert erfaring og artikler funnet ved ikke-systematiske søk i PubMed. RESULTATER. Parasomnier deles inn i forstyrrelser knyttet til non-REM-søvn, slik som søvngjengeri, nattlige skrekkanfall og ufullstendig oppvåkning med forvirring, forstyrrelser knyttet til REM-søvn, slik som marerittlidelse, REM-søvnatferdsforstyrrelse og tilbakevendende isolert søvnparalyse, og andre parasomnier, slik som søvnrelatert grynting, eksploderende hode-syndrom, søvnrelaterte hallusinasjoner og søvnrelatert spiseforstyrrelse. Prevalensen av de ulike undergruppene varierer. (…) FORTOLKNING. De fleste parasomniene forekommer spesielt hyppig i ung alder. Medikamentell behandling er sjelden nødvendig, men kan være indisert ved alvorlige plager. Parasomnier er en samlebetegnelse på en rekke uønskede opplevelser eller motoriske fenomener som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden eller i forbindelse med oppvåkning fra søvn (1). Hendelsene skjer utenfor normal bevissthet. Det er vanlig å dele parasomnier inn i tre hovedkategorier (1): - Forstyrrelser knyttet til non-REM-søvn (non-rapid eye movement, NREM) - Forstyrrelser knyttet til REM-søvn - Andre parasomnier Vi vil her gi en oversikt over de ulike parasomniene (tab 1). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1892-4.)

- Parasomni: Vitenskapen om urolig (dårlig) søvn.

(Anm: Parasomnias: The Science of Unsound Sleep. Severe Sleep Disorders Cause Behavior Ranging from Bizarre to Downright Dangerous. (abcnews.go.com 27.11.2007).)

- Edderkoppar søv og drøymer: – Kan seie noko om kvifor REM-søvn oppstod.

(Anm: Edderkoppar søv og drøymer: – Kan seie noko om kvifor REM-søvn oppstod. Ein heilt fersk studie viser at edderkoppar drøymer i REM-søvn. Forskar meiner det kan vere eit fellestrekk ved alle levande vesen. (…) Denne veka gjorde forskarar frå Tyskland eit forbausande funn hos hoppe-edderkoppar. (…) REM-søvn blir ofte kalla drøymesøvn. Men vil det seie at edderkoppar drøymer når dei søv? – Eg trur personleg at dei har visuelle drøymer. Men det vil vere vanskeleg å vitskapeleg prove, seier forskaren. (nrk.no 12.8.2022).)

- Parasomni er en samlebetegnelse for forstyrret atferd eller fysiologiske forandringer som forekommer i forbindelse med søvn.

(Anm: Parasomni er en samlebetegnelse for forstyrret atferd eller fysiologiske forandringer som forekommer i forbindelse med søvn. Hendelsene kan skje både under innsovning, i løpet av søvnperioden og i forbindelse med oppvåkning fra søvn. Kilde: Store norske leksikon.)

- Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn.

(Anm: NEVROLOGISK AVDELING. Parasomnier på Ullevål sykehus. Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn. Det som er typisk for alle parasomniene er at hendelsene skjer utenfor normal bevissthet. (oslo-universitetssykehus.no 20.9.2020).)

- Hvor går grænsen for, hvad man kan gøre i søvne? Normalt er søvngængeri fredeligt, men der er også eksempler på alt fra mord og seksuelle handlinger til bilkørsel og voldsomme mareridt. Læs også den hjernemæssige forklaring på, hvorfor man overhovedet går i søvne.

(Anm: Hvor går grænsen for, hvad man kan gøre i søvne? Normalt er søvngængeri fredeligt, men der er også eksempler på alt fra mord og seksuelle handlinger til bilkørsel og voldsomme mareridt. Læs også den hjernemæssige forklaring på, hvorfor man overhovedet går i søvne. (…) Mand frikendt for mord begået i søvne Vi begynder med spørgsmålet om, hvor grænsen går for, hvad man kan gøre i søvne, og internettet er fuldt af tankevækkende beretninger om folks søvngerninger. Spørgsmålet er, om der er videnskabelig evidens bag historierne. I 2009 slog den britiske far til to Brian Thomas eksempelvis sin kone Christine ihjel ved kvælning. Senere blev han frikendt for anklagen om mordforsøg, da den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service afgjorde, at han ikke havde været i kontrol over sin handling. Han sov i gerningsøjeblikket. Under retssagen kom det frem, at Brian Thomas havde lidt af voldsomme mareridt i 50 år uden at være blevet behandlet, samt at han altid havde været tilbøjelig til søvngængeri og andre såkaldte parasomnier -særlige søvnsygdomme. Efter at være vågnet i sengen ved siden af sin kone ringede Brian Thomas til politiet for at angive sig selv, og ved domfældelsen sagde dommeren, at Brian Thomas var en god mand og en hengiven ægtefælle, som tydeligvis følte skyld over sin handling. Men hvad siger en søvnforsker om at begå mord i søvne? LÆS OGSÅ: Hvad er mareridt, og hvorfor får vi dem? Man drømmer typisk sine voldshandlinger Faktisk er det muligt at begå mord eller vold i søvne, og nogle enkeltstående tilfælde er blevet beskrevet videnskabeligt. Typisk sker det under enten NREM-parasomnier, som er kendetegnet ved manglende koordinering af nedsat muskelaktivitet og nedsat bevidsthed, eller under REM-parasomnier, hvor den regulering i hjernestammen, der normalt hæmmer muskelaktivitet, er påvirket, fortæller Poul Jørgen Jennum. Det skal dog understreges, at vold i søvne er et uhyre sjældent fænomen. »Egentlige voldelige handlinger er sjældne, da handlinger afspejler underliggende hjerneaktivitet, og voldsomme drømme er sjældne,« lyder det fra professor og overlæge på Dansk Center for Søvnsygdomme Poul Jørgen Jennum. (videnskab.dk 28.2.2021).)

- Studien viser at det er en sammenheng mellom luftforurensning og irreversibelt synstap.

(Anm: There's a Link Between Air Pollution And Irreversible Vision Loss, Study Reveals. Air pollution could cloud your vision in later life, according to a large study that found a link between fine particle air pollution and macular degeneration, an age-related eye disease that can lead to irreversible blindness. (…) The findings serve as a clear reminder of the many ways that air pollution can be harmful to our health, even though it's still early days for this research. "Our findings add to the growing evidence of the damaging effects of ambient air pollution, even in the setting of relative low exposure of ambient air pollution," the study authors write in their paper. (sciencealert.com 15.2.2021).)

(Anm: Association of ambient air pollution with age-related macular degeneration and retinal thickness in UK Biobank. (…) Conclusion Greater exposure to PM2.5 was associated with self-reported AMD, while PM2.5, PM2.5 absorbance, PM10, NO2 and NOx were all associated with differences in retinal layer thickness. British Journal of Ophthalmology Published Online First: 25 January 2021.)

- Blinde mus fikk synet tilbake. Forskere omprogrammerte musenes nerveceller slik at de kunne reparere seg selv.

(Anm: Blinde mus fikk synet tilbake. Forskere omprogrammerte musenes nerveceller slik at de kunne reparere seg selv. Hvis du skjærer en meitemark i to, lever den ene enden videre. Og hvis du fjerner et organ fra en sebrafisk, vokser det ut igjen. Forskere har lenge visst at mange dyr og organismer har en helt utrolig evne til å reparere seg selv.
Den evnen har ikke vi mennesker. Men fostre kan reparere seg selv i begrenset omfang, men den evnen mister de like etter fødsel. Aldring har nemlig negative konsekvenser for alle celler og organer i kroppen, og det gjør at vi ikke kan mobilisere reparasjonsevnen. Men nå har amerikanske forskere funnet ut at det i prinsippet er mulig – i hvert fall på mus. I en ny studie publisert i tidsskriftet Nature viser forskere at nerveceller i øynene på blinde mus kan omprogrammeres til en mer ungdommelig tilstand, slik at musene kan få synet tilbake. – Det er et enormt gjennombrudd i aldringsforskning. Det er første gang noen har brukt denne metoden på en organisme som mus, påpeker professor Simon Holst Bekker-Jensen, professor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Han har selv ikke vært involvert i studien. (forskning.no 30.12.2021).)

(Anm: Reprogramming to recover youthful epigenetic information and restore vision. Nature. 2020 Dec;588(7836):124-129.)

- Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv. Over 100 nordmenn venter på nye hornhinner. (- Noen har øyetilstander som gir store smerter eller svært nedsatt syn.)

(Anm: Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv. Over 100 nordmenn venter på nye hornhinner. Haken er bare at noen må dø først. (…) Mange venter på nye hornhinner Transplantasjon av hornhinner er en omfattende prosess. I 2020 hadde Ullevål universitetssykehus 119 hornhinnetransplantasjoner. Per dags dato står det 105 på venteliste til hornhinnetransplantasjon. Det er ulike årsaker til at mennesker trenger ny hornhinne. Noen har øyetilstander som gir store smerter eller svært nedsatt syn. Sweeney tok sykepleierutdanning fordi hun er glad i å jobbe med mennesker, og hun er opptatt av å opptre respektfullt overfor den døde i donasjonsprosessen. – Man er ydmyk. Jeg er skjerpet når jeg går inn i en slik situasjon. (aftenposten.no 25.1.2021).)

(Anm: Organdonasjoner og transplantasjoner. (mintankesmie.no).)

- Forskere prøver å bremse Sjögrens syndrom. De vil forstå mer om hvorfor sykdommen oppstår. Sjøgrens syndrom rammer kroppens kjertler og gir symptomer som tørr munn og tørre øyne. (- Det kan skyldes medikamentbruk, eller være en bivirkning av kreftbehandling.) (- En autoimmun sykdom betyr at kroppen feilaktig angriper seg selv. I dette tilfellet rammes kjertlene som produserer spytt, tårer og fuktighet til kjønnsorganene.)

(Anm: Forskere prøver å bremse Sjögrens syndrom. De vil forstå mer om hvorfor sykdommen oppstår. Sjøgrens syndrom rammer kroppens kjertler og gir symptomer som tørr munn og tørre øyne. – Jeg har hatt pasienter som har hatt suicidale tanker, sier Behzod Tashbayev når han skal forklare hvordan tørre øyne og tørr munn kan oppleves for pasienter som er hardt rammet av disse tilstandene. Gjennom doktorgraden sin har forskeren sett på ulike innfallsvinkler til sykdomstilstandene tørre øyne og tørr munn. Omfang og årsaker Rundt en halv million nordmenn er rammet av tørre øyne og tørr munn. Noen har lette, nesten ikke merkbare symptomer. Andre er så hardt rammet at de altså grenser mot det suicidale. Tørrhet i øyne og munn kan ha flere årsaker. Det kan skyldes medikamentbruk, eller være en bivirkning av kreftbehandling. En annen årsak kan være den autoimmune sykdommen Sjøgrens syndrom. En autoimmun sykdom betyr at kroppen feilaktig angriper seg selv. I dette tilfellet rammes kjertlene som produserer spytt, tårer og fuktighet til kjønnsorganene. (…) – Sykdommen må oppdages tidlig, for eksempel gjennom biomarkører fra spytt og tårer, slik at man kan stoppe inflammasjonen som ødelegger kjertlene før det er for sent, sier Tashbayev. Det finnes ingen forklaring på hvorfor noen får Sjögrens syndrom. Likevel mener forskerne at funnene gir grunn til forsiktig optimisme. Målet er stadig å kunne oppdage syndromet tidlig, å bremse eller til og med reversere sykdommen. (dagbladet.no 20.2.2021).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig.

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. Høyt blodsukker over tid skader (forsnevrer) arterielle blodkar i hele kroppen (aterosklerose, åreforkalkning). Slike forsnevringer kan medføre nedsatt blodsirkulasjon og mindre blødninger i netthinnen (retina) i bakre del av øyet. Aterosklerosen kan blokkere små blodkar (arterioler) i netthinnen, slik at de lekker væske eller blør. Når dette skjer, vil det over tid kunne vokse ut nye blodkar (neovaskularisering) som ikke fungerer like godt som de opprinnelige blodkarene. Disse har lettere for å lekke eller blø. Denne tilstanden kaller retinopati. Les også: Høyt blodsukker Hva skjer i øyet ved diabetisk retinopati? Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. I denne fasen dannes det ikke nye blodkar, men veggene til blodkarene i netthinnen svekkes. De begynner å bule ut her og der, noe som kalles mikroaneurismer. Disse kan lekke væske og blod ut i netthinnen. Litt større blodkar kan begynne å vide seg ut og få en uregelmessig diameter. Ikke-proliferativ retinopati kan utvikle seg fra mild til alvorlig ettersom flere blodkar blir blokkerte. Også nervefibrene i netthinnen kan begynne å hovne opp. I noen tilfeller kan den sentrale delen av netthinnen, makula - der skarpsynet er lokalisert, hovne opp (diabetisk makulaødem), en tilstand som krever snarlig behandling for å unngå varig, alvorlig synstap. Den diabetiske retinopatien kan i noen tilfeller bli mer alvorlig, det oppstår det som kalles proliferativ retinopati. I denne fasen lukkes ødelagte blodkar, noe som medfører vekst av nye, unormale blodkar i netthinnen. Disse blodkarene har lettere for å lekke inn i den klare, geléliknende væsken som fyller det sentrale rommet av øyet (glasslegemet eller corpus vitreum). Over tid vil det dannes arrvev som kan trekke netthinnen ut fra bakre del av øyet, det kan oppstå netthinneløsning. De nye blodkarene kan også medføre at den normale strømmen av væske gjennom øyet hemmes, noe som kan gi trykkstigning og utvikling av grønn stær (nevrovaskulært glaukom) - en sykdom som kan skade nervene som formidler synsinntrykk inn til synsenteret i hjernen. (nhi.no 23.11.2020).)

- Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. (- Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes.)

(Anm: Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes. Risikoen for å få retinopati øker med sykdommens varighet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Pasienter fikk alvorlige synskader etter sykehusfeil. (- Søndag avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet.)

(Anm: Pasienter fikk alvorlige synskader etter sykehusfeil. Seks pasienter med grønn stær fikk alvorlige skader på synet som følge av manglende innkalling til kontroll. Helse Møre og Romsdal varslet aldri Helsetilsynet. Søndag avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet. I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus. Nå kan VG avdekke at landets øverste tilsynsmyndighet aldri ble varslet om at seks pasienter i Helse Møre og Romsdal fikk alvorlige skader på synet på grunn av manglende oppfølging. I sitt eget avvikssystem beskriver sykehuset alvorlighetsgraden som “betydelig” for fire av de seks. – Det er trist og svært beklagelig, sier avdelingsleder Toril Eide Kongsrud, konstituert sjef ved kirurgisk avdeling ved Ålesund sjukehus. – Dessverre ble konsekvensen betydelig redusert syn for disse pasientene, sier hun. (vg.no 16.11.2021).)

- De skjulte tegnene på øyesykdom. (- Mens noen øyeplager er helt ufarlige, kan andre føre til varig synssvekkelse. For Tonje Kristina Furset (48) kom operasjonen akkurat i tide.) (- Furset hadde vært på rutinekontroll hos øyelegen fordi hun har diabetes.) (- Synstruende tørre øyne. Tørre øyne er en annen øyetilstand som legene vil framheve. Her er det ikke umiddelbart en risiko for tap av synet - men hvis den får utvikle seg, kan skadene likevel bli store. - Tørre øyne i en eller annen form er noe som rammer veldig mange, men som flere går med udiagnostisert.)

(Anm: De skjulte tegnene på øyesykdom. Mens noen øyeplager er helt ufarlige, kan andre føre til varig synssvekkelse. For Tonje Kristina Furset (48) kom operasjonen akkurat i tide. (…) Tonje Kristina Furset (48) er en av dem. Hun gikk fra å ha et normalt syn til å nesten bli blind over natta. - Ut ifra det jeg kunne se, hadde jeg ingen symptomer. Men legene så at det var endringer på øynene mine fordi kroppen hadde forsøkt å erstatte ødelagte blodårer med nye, forklarer hun overfor Dagbladet. Furset hadde vært på rutinekontroll hos øyelegen fordi hun har diabetes. Legen slo straks alarm da han oppdaget retinopatier, eller skader på netthinna, og sendte henne til sykehuset for operasjon i all hast. Det reddet deler av synet hennes, sier hun: - Der ble det jo brannslukking med laserbehandling. Hvis jeg ikke hadde blitt operert, hadde jeg nok blitt helt blind. Det er derfor det er så viktig at man oppdager skader på øyet tidlig nok; det øker sannsynligheten for å redde synet. (…) Synstruende tørre øyne. Tørre øyne er en annen øyetilstand som legene vil framheve. Her er det ikke umiddelbart en risiko for tap av synet - men hvis den får utvikle seg, kan skadene likevel bli store. - Tørre øyne i en eller annen form er noe som rammer veldig mange, men som flere går med udiagnostisert. Hvis man ikke tar disse plagene på alvor, kan det føre til veldig alvorlige plager som er synstruende, sier øyelege Kjell Gunnar Gundersen til Dagbladet. (dagbladet.no 14.2.2021).)

- Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. (- Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler.)

(Anm: Sara Nøland, medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken. Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. Slik kan skjermbruk og sminkevaner påvirke øynene.  Enkelte faktorer kan man gjøre lite med. Men noen er under vår kontroll. Tårefilmens heltegjerning er underkommunisert. Særlig i en koronatilværelse hvor vi eksponeres for skjerm mer enn noen gang. Når tårefilmen sliter med å holde tritt, opplever vi at øynene blir tørre. Mange har erfaring med sviende og kløende øyne etter langvarig skjermbruk, mens andre plages til enhver tid. Det har lenge vært kjent at tørre øyne er mer utbredt blant kvinner og eldre – men hvorfor? Undertegnede, sammen med veileder Xiangjun Chen, andre forskere ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken, har funnet at det har å gjøre med en bestemt bestanddel av tårefilmen: fettet. (…) Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler. (aftenposten.no 10.2.2021).)

- Effekt av ulike antidiabetika ved type 2-diabetes

(Anm: Effekt av ulike antidiabetika ved type 2-diabetes. Det er forskjeller mellom de ulike antidiabetika ikke bare når det gjelder glykemisk effekt, men også når det gjelder deres effekt på mortalitet og vaskulære endepunkter. (nhi.no 19.11.2020).)

- Glaukom. (- Hvem som helst kan få glaukom. Så mange som 6 millioner individer er blinde på begge øyne grunnet denne sykdommen.)

(Anm: Glaucoma. (…) Anyone Can Get Glaucoma. As many as 6 million individuals are blind in both eyes from this disease. (…) How common is glaucoma? Worldwide, glaucoma is the second leading cause of irreversible blindness. In fact, as many as 6 million individuals are blind in both eyes from this disease. In the United States alone, according to one estimate, more than 3 million people have glaucoma. As many as half of these individuals with glaucoma may not know that they have the disease. The reason they are unaware of the presence of the disease is that glaucoma initially causes no symptoms, and the subsequent loss of side vision (peripheral vision) is usually not recognized. (medicinenet.com 27.2.2018).)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Øyeplagene du må ta alvorlig. Noen symptomer kan du se an, mens enkelte øyeplager krever øyeblikkelig hjelp. RØDT ØYE: Et rødt øye trenger ikke være alvorlig, men i kombinasjon med andre symptomer bør du oppsøke lege.

(Anm: Øyeplagene du må ta alvorlig. Noen symptomer kan du se an, mens enkelte øyeplager krever øyeblikkelig hjelp. RØDT ØYE: Et rødt øye trenger ikke være alvorlig, men i kombinasjon med andre symptomer bør du oppsøke lege. (…) Smerter i øyet trenger ikke å være alvorlig. Det kan kjennes ut som kløe eller svie, og kan skyldes noe uskyldig som allergi, vanlig øyekatarr eller tørre øyne. Dette er ifølge overlegen, stort sett ikke er farlig. Men får man smerter i kombinasjon med lysskyhet og et øye som er rødt på hele det hvite området, bør varsellampa lyse. - Den vanligste årsaken til dette er regnbuehinnebetennelse eller hornhinnebetennelse, og da bør man dra til legen samme dag. Er man i tillegg for eksempel nylig operert for grå stær, må man oppsøke lege umiddelbart. Da haster det på timen, fordi det kan være en farlig infeksjon inni øyet, sier øyelegen. (dagbladet.no 6.10.2020).)

- Tidlige tegn på grå stær. Tåkesyn, nærsynthet, dobbeltsyn og lett for å bli blendet.

(Anm: Tidlige tegn på grå stær. Tåkesyn, nærsynthet, dobbeltsyn og lett for å bli blendet. Symptomene kan komme snikende, og ubehandlet kan grå stær gjøre deg blind. Har du «tåkesyn»? Blir du lettere blendet nå enn tidligere? Kanskje er du blitt mer nærsynt, eller opplever å ha dobbeltsyn på det ene øyet? Da er det en mulighet for at du har fått grå stær. – Grå stær er veldig vanlig i den eldre delen av befolkningen. Si at du er 75 år gammel, da er det femti prosent sjanse for at du har grå stær, sier Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund. (vg.no 20.7.2021).)

- Grå stær. Ved grå stær blir synet uklart på grunn av at linsen i øyet forandrer seg. (- Grå stær er svært vanlig blant eldre. Operasjon er eneste behandling.)

(Anm: Grå stær. Ved grå stær blir synet uklart på grunn av at linsen i øyet forandrer seg. Det er en vanlig tilstand blant eldre. Hvert år blir svært mange operert for grå stær. GRÅ STÆR: Her blir grå stær påvist gjennom en øyeundersøkelse. Linsen blir uklar og pupillen kan noen ganger få en melkefarget slør. Hva er grå stær? Ved grå stær blir synet «tåkete», det kan beskrives som å se ut av et frostet vindu. Først vil det være et mindre område i synsfeltet med tåkesyn , som gradvis utvider seg. Årsaken er at linsen i øyet blir uklar, og mindre gjennomsiktig. Dette skjer gradivs over tid og er nesten ikke merkbart til å begynne med. Vanligvis blir begge øyne rammet. Grå stær er svært vanlig blant eldre. Operasjon er eneste behandling. (lommelegen.no 25.3.2021).)

- Ulovlig substansbruk og selvrapportert synstap blant "military service members" (SMV) eller veteraner. (- Konklusjoner.) (- Denne studien indikerer at selvrapportert synstap blant SMV er mer utbredt enn blant sivile, og synstap i SMV er assosiert med alvorlig eller langvarig ulovlig narkotikabruk.)

(Anm: Illicit drug use and self-reported vision loss among military service members or veterans. Conclusions This study indicates that self-reported vision loss among SMVs is more prevalent than among civilians, and vision loss in SMVs is associated with severe or prolonged illicit drug use. BMJ Mil Health Published Online First: 13 August 2020.)

- Legemidler som kan svekke glukosetoleransen eller forårsake utilslørt diabetes mellitus.

(Anm: Drugs that can impair glucose tolerance or cause overt diabetes mellitus. (uptodate.com 2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Autoimmun respons driver synstap ved glaukom.

(Anm: Autoimmune response drives vision loss in glaucoma. A research team from Massachusetts Eye and Ear and the Massachusetts Institute of Technology has shown that immune cells in the eye that developed in response to early exposure to bacteria are a key contributor to progressive vis8/9/2018ion loss from glaucoma, the second leading cause of irreversible blindness in the world. The findings, published online in Nature Communications, suggest that high pressure in the eye leads to vision loss by setting into motion an autoimmune response that attacks the neurons in the eye—similar to immune responses triggered by bacterial infections. The discovery of these immune cells also reveals a promising new target for future therapies to be developed for the blinding condition. (medicalxpress.com 10.8.2018).)

(Anm: Commensal microflora-induced T cell responses mediate progressive neurodegeneration in glaucoma. Nat Commun. 2018 Aug 10;9(1):3209.)

- Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse. (- Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner.)

(Anm: Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse. En ny nordisk befolkningsstudie finner høy forekomst av regnbuehinnebetennelse og øyekomplikasjoner ved barneleddgikt. Funn i studien har også vakt oppmerksomhet i USA. – Vi synes det er inspirerende at forskningen vår ser ut til å få konsekvenser for bedre praksis, sier førsteamanuensis og overlege Ellen Nordal. (…) Flere enn man trodde
I en artikkel, publisert i Ophthalmology, som er tidsskriftet til den amerikanske øyelegelegeforeningen, skriver forskerne at så mange som én av fem av de som får barneleddgikt, også utvikler regnbuehinnebetennelse. (…) – Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner. (dagensmedisin.no 15.10.2020).)

- Visuell funksjonsnedsettelse (svekkelse) er assosiert med depressive symptomer—resultater fra Nationwide German DEGS1 Study.

(Anm: Visual Impairment Is Associated With Depressive Symptoms—Results From the Nationwide German DEGS1 Study. Introduction: Visual impairment (VI) is associated with a variety of comorbidities including physical and mental health in industrial countries. Our aim is to examine associations between self-reported impairment and depressive symptoms in the German population. (…) Conclusion: Depressive symptoms are a frequent finding in subjects with difficulties in distance and near vision with a prevalence of up to 24%. Depressive comorbidity should therefore be evaluated in subjects reporting VI. Front. Psychiatry, 09 April 2018.)

- Depresjon er svært utbredt blant synshemmede. Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. (– Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt, sier forsker Audun Brunes.) (- Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon.)

(Anm: Depresjon er svært utbredt blant synshemmede. Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt, sier forsker Audun Brunes.
Han er forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte.
Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen. (…) Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes. (forskning.no 8.10.2020).)

(Anm: Sexual assaults in individuals with visual impairment: a cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open 2018;8:e021602..)

(Anm: Post-traumatic stress reactions among individuals with visual impairments: a systematic review. Disabil Rehabil. 2019 Sep;41(18):2111-2118.)

(Anm: Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction. World Journal of Psychiatry (WJP), 2018.)

- Nyreskade knyttet til COVID-19. Hele 40 % av pasienter innlagt på sykehus med COVID-19 har akutt nyreskade.

(Anm: Kidney injury associated with COVID-19. As many as 40% of patients admitted to hospital with COVID-19 have acute kidney injury. Acute kidney injury (AKI) is a common complication of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and is usually related to disease severity. Accordingly, it typically occurs in patients who are critically ill, those with pre-existing conditions, older adults and Black people.1 CMAJ September 14, 2020 192 (37) E1065;.)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Kan vi finne diabetespasienter som det vil gå dårlig med? Med dagens behandlingspraksis er det de som møter opp til timene sine på sykehuset, som får hjelp. Pasientene som trenger det mest, møter ofte ikke opp. Kan maskinlæring bli løsningen?

(Anm: Kan vi finne diabetespasienter som det vil gå dårlig med? Med dagens behandlingspraksis er det de som møter opp til timene sine på sykehuset, som får hjelp. Pasientene som trenger det mest, møter ofte ikke opp. Kan maskinlæring bli løsningen? FOR ET PAR år siden uttrykte en av øyespesialistene ved Haukeland universitetssykehus sin frustrasjon over at de pasientene med diabetes som best klarte å holde et stabilt blodsukker-nivå, også møtte opp til alle kontrollene sine på øyeavdelingen, mens de som hadde ustabilt blodsukker, i mindre grad møtte opp. Noen av dem utviklet alvorlige synsproblemer som ble oppdaget sent, som krevde store inngrep og reduserte funksjonsnivået til pasientene. (dagensmedisin.no 12.9.2020).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Mitokondriesykdommer og øyet. (- Vi skal fokusere på lidelser for mitokondriell metabolisme som er relevante for en øyelege.) (- Disse lidelsene kan påvirke alle deler av den visuelle banen (krystallinsk linse, ekstraokulære muskler, netthinne, synsnerve og retro-chiasma).

(Anm: Mitochondrial Disorders And The Eye. Abstract Mitochondria are cellular organelles that play a key role in energy metabolism and oxidative phosphorylation. Malfunctioning of mitochondria has been implicated as the cause of many disorders with variable inheritance, heterogeneity of systems involved, and varied phenotype. Metabolically active tissues are more likely to be affected, causing an anatomic and physiologic disconnect in the treating physicians mind between presentation and underlying pathophysiology. We shall focus on disorders of mitochondrial metabolism relevant to an ophthalmologist. These disorders can affect all parts of the visual pathway (crystalline lens, extraocular muscles, retina, optic nerve, and retro-chiasmaly). After the introduction reviewing mitochondrial structure and function each disorder is reviewed in detail, including approaches to its diagnosis and most current management guidelines. Surv Ophthalmol. 2019 Nov 26. pii: S0039-6257(19)30288-7.)

- Makulær svekkelse i mitokondriesykdommer: En mulig biomarkør for alvorlighetsgrad av sykdommer. (- Netthinnenes høye energikrav antas å bidra til dens spesielle sårbarhet for mitokondriell dysfunksjon.) (- Som konklusjon er MD-er (mitokondrielle sykdommer) assosiert med funksjonell og anatomisk endring av det makulære kjeglesystemet, preget av dets sterke korrelasjon med alvorlighetsgraden av klinisk sykdom, noe som antyder en rolle som en potensiell biomarkør for primære mitokondrielle lidelser.)

(Anm: Macular Impairment in Mitochondrial Diseases: A Potential Biomarker of Disease Severity. Abstract The high-energy demands of the retina are thought to contribute to its particular vulnerability to mitochondrial dysfunction. Photoreceptors are the cells with the higher oxygen consumption within the retina, and among these, the cones contain more mitochondria and have a higher energy demand than rods. A cohort of twenty-two patients with genetically-defined mitochondrial diseases (MDs) were enrolled to determine if the macula is functionally and anatomically impaired in these metabolic disorders. Visual acuity and fERG amplitude of patients with primary mitochondrial dysfunction were reduced compared to controls. Furthermore, SD-OCT layer segmentation showed a reduction of retinal and outer nuclear layer (ONL) volume in the macula of the patients. fERG amplitude showed a positive correlation with both ONL volume and thickness. A negative relationship was noted between fERG amplitude and disease severity assessed with Newcastle Mitochondrial Disease Adult Scale. In conclusion, MDs are associated with functional and anatomical alteration of macular cone system, characterized by its strong correlation with clinical disease severity suggesting a role as a potential biomarker of primary mitochondrial disorders. Sci Rep 2020 May 22;10(1):8554.)

(Anm: Mitochondrial Protein Quality Control Mechanisms. Genes (Basel) 2020 May 18;11(5):E563.)

- Kan kunstig intelligens oppdage papillødem? Kunstig intelligens kan oppdage papillødem nesten like godt som nevrooftalmologer, viser en ny studie.

(Anm: Kan kunstig intelligens oppdage papillødem? Kunstig intelligens kan oppdage papillødem nesten like godt som nevrooftalmologer, viser en ny studie. Hos pasienter med hodepine og andre nevrologiske symptomer er det verdifullt å kunne avgjøre om det foreligger papillødem eller ikke. For leger som sjelden undersøker netthinnen, kan dette imidlertid være vanskelig. I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, undersøkte forskere om kunstig intelligens kunne oppdage papillødem på netthinnebilder (1). Et såkalt dyplæringsnettverk, en gren av kunstig intelligens, fikk først et sett med 14 000 netthinnebilder. Nevrooftalmologer hadde avgjort at 2 150 av bildene viste papillødem grunnet økt intrakranielt trykk, 3 000 hadde andre unormale funn, mens resten var normale. Denne informasjonen ble gitt til nettverket. Deretter ble dyplæringsnettverket testet på et nytt sett med 1 500 bilder uten å få informasjon om riktig diagnose. Nettverket oppdaget papillødem med en sensitivitet på 96 % (95 % KI, 94–98 %) og spesifisitet på 85 % (82–87 %). (…) Det sier Thomas Smedsrud, som er lege og medisinsk direktør i DIPS. I årene 2017–19 ledet han BigMed-prosjektet på Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus og arbeidet der med kunstig intelligens i klinikken. – Når algoritmen er trent opp, kan den gjøre den samme oppgaven i tilnærmet ubegrenset skala. Den vil kunne ha sin funksjon der det er knapphet på spesialister eller der man ønsker at avansert diagnostikk skal utføres på lavere nivåer i helsetjenesten, sier Smedsrud. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 5. august 2020.)

(Anm: Papilleødem er oppsvulming av synsnervepapillen (synsnervehodet) i øyet. Papilleødem påvises ved å kikke på øyenbunnen ved hjelp av et oftalmoskop eller ved fotografering av øyenbunnen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan (over)leve i en visuell verden når synsfeltet blir borte. Synsproblemer etter hjerneslag er en følgeskade som ofte overses i den første fasen. (- Til tross for den høye forekomsten er den reduserte synsfunksjonen etter hjerneslag ofte en følgeskade som ikke erkjennes av pasient, pårørende eller helsepersonell i den første fasen.)

(Anm: Ane Roushan Tharaldsen, overlege/forsker, øyeavdelingen, Stavanger universitetssjukehus, Kristin Modalsli Sand, lege/forsker, Flekkefjord sykehus og Jana Midelfart Hoff, overlege/professor, nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Hvordan (over)leve i en visuell verden når synsfeltet blir borte. Synsproblemer etter hjerneslag er en følgeskade som ofte overses i den første fasen. Bilkjøring etter hjerneslag må i større grad adresseres og vurderes rutinemessig av lege og tverrfaglig team før pasienten utskrives fra sykehus, skriver artikkelforfatterne. Hvert år får rundt 11.000 nordmenn hjerneslag. Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til funksjonsnedsettelse og død i den vestlige verden. Økt bevissthet hos befolkningen på symptomer som kan skyldes hjerneslag, samt forbedret akuttbehandling ved hjerneslag har gitt lavere dødelighet og mindre skade på hjernen. Likevel vil mange få funksjonstap de må leve videre med, deriblant redusert synsfunksjon. Synsproblemer etter hjerneslag dreier seg oftest om dobbeltsyn og tap av deler av synsfeltet (synsfeltutfall). En stor studie fra England viste nylig at 30 prosent av pasienter med akutt hjerneslag fikk synsfeltutfall i etterkant, og hele 50 prosent opplevde endringer av synet. Til tross for den høye forekomsten er den reduserte synsfunksjonen etter hjerneslag ofte en følgeskade som ikke erkjennes av pasient, pårørende eller helsepersonell i den første fasen. (aftenposten.no 19.8.2020).)

- Øyner kan gi tidlig advarsel om Alzheimers. (- Vindu inn i hjernen.)

(Anm: Eyes could provide early warning of Alzheimer’s. Working with a mouse model of Alzheimer’s, scientists have developed an imaging technique for detecting changes in the texture of the retina that are associated with the disease. Early diagnosis of the condition could aid efforts to slow its progression. The retina may hold the key to earlier Alzheimer’s diagnoses. More than 5 million people aged 65 or older in the United States are living with Alzheimer’s, according to the Alzheimer’s Association. Given the aging population, that number is expected to reach 13.8 million by 2050. Early intervention with medications and mental exercises can, potentially, slow the development of the disease, but it can be difficult for doctors to make a definitive diagnosis. There are no clear biological signs, or “biomarkers,” of Alzheimer’s. Instead, doctors rely on indications of cognitive decline and, sometimes, brain scans. Now, biomedical engineers at Duke University, in Durham, NC, have hit upon a technique that combines two existing technologies to detect signs of the disease in the retina at the back of the eye. So far, they have only tested this technique in a mouse model of Alzheimer’s. But if it can be shown to work in humans, it could lead to the development of a relatively cheap, compact, and easy to use screening device. The research appears in the journal Scientific Reports. (medicalnewstoday.com 1.6.2020).)

(Anm: Multimodal Coherent Imaging of Retinal Biomarkers of Alzheimer's Disease in a Mouse Model. Abstract We acquired depth-resolved light scattering measurements from the retinas of triple transgenic Alzheimer's Disease (3xTg-AD) mice and wild type (WT) age-matched controls using co-registered angle-resolved low-coherence interferometry (a/LCI) and optical coherence tomography (OCT). Angle-resolved light scattering measurements were acquired from the nerve fiber layer, outer plexiform layer, and retinal pigmented epithelium using image guidance and segmented thicknesses provided by co-registered OCT B-scans. Analysis of the OCT images showed a statistically significant thinning of the nerve fiber layer in AD mouse retinas compared to WT controls. The a/LCI scattering measurements provided complementary information that distinguishes AD mice by quantitatively characterizing tissue heterogeneity. The AD mouse retinas demonstrated higher mean and variance in nerve fiber layer light scattering intensity compared to WT controls. Further, the difference in tissue heterogeneity was observed through short-range spatial correlations that show greater slopes at all layers of interest for AD mouse retinas compared to WT controls. A greater slope indicates a faster loss of spatial correlation, suggesting a loss of tissue self-similarity characteristic of heterogeneity consistent with AD pathology. Use of this combined modality introduces unique tissue texture characterization to complement development of future AD biomarker analysis. (...) Window into the brain According to the researchers, the retina is effectively an extension of the central nervous system and was once considered a window into the brain. Previous studies have revealed that thinning of the retina is an early sign of Alzheimer’s. However, regular aging and other diseases, such as Parkinson’s and glaucoma, also cause this thinning. The technology used to measure the thickness of the retina, known as optical coherence tomography (OCT), is like the optical equivalent of ultrasound. It builds up a cross-sectional image of the retina by sending waves of light into the tissues and recording how long they take to come back. However, OCT can give inconsistent results, due to differences among the machines and how they are operated. To address the technology’s shortcomings, the Duke researchers combined OCT with an imaging technique called angle-resolved low-coherence interferometry (a/LCI), which analyzes how the retina scatters light to measure its morphology. Sci Rep. 2020 May 13;10(1):7912.)

- Studie: Blodkarskader kan være en Alzheimer-driver. (- Blodkarabnormaliteter i øyet er en viktig faktor i utviklingen av Alzheimers sykdom, ifølge forskning fra Cedars-Sinai-etterforskere publisert i tidsskriftet Alzheimers &; Dementia.)

(Anm: By Christina Elston, Cedars-Sinai Medical Center. Study: Blood vessel damage could be an Alzheimer's driver. Blood vessel abnormalities in the eye are a major factor in the progression of Alzheimer's disease, according to research from Cedars-Sinai investigators published in the journal Alzheimer's & Dementia. These changes correspond to changes in the brain, offering a new possibility for early diagnosis. "This study provides a new understanding of the vascular changes associated with Alzheimer's disease, especially in the retina, the layer of nerve tissue at the back of the eye," said Maya Koronyo-Hamaoui, Ph.D., professor of Neurology, Neurosurgery and Biomedical Sciences at Cedars-Sinai and senior author of the study. "It also points to the damage Alzheimer's disease causes to the blood vessels in the retina, enabling a new, noninvasive pathway to early diagnosis and monitoring of disease progression." Investigators compared blood vessels in retinas collected from 24 human donors with Alzheimer's disease, 10 donors with mild cognitive impairment and 27 with normal cognition. (medicalxpress.com 19.5.2023).)

(Anm: Shi H, Koronyo Y, Fuchs DT, Sheyn J, Jallow O, Mandalia K, Graham SL, Gupta VK, Mirzaei M, Kramerov AA, Ljubimov AV, Hawes D, Miller CA, Black KL, Carare RO, Koronyo-Hamaoui M. Retinal arterial Aβ40 deposition is linked with tight junction loss and cerebral amyloid angiopathy in MCI and AD patients. Alzheimers Dement. 2023 May 11.)

- Plutselig, smertefritt tap av syn. Brennende ryggsmerter. Verkende ben. Inkontinens. Folk kan ikke gjenkjenne disse som tegn på et hjerneslag, fordi enkelte av symptomene ikke er et hjerneslag, hvor de fleste slag oppstår. (- Plutselig, totalt synstap på ett øye kan signalisere et slag i øyet. Ryggsmerter, verkende ben og inkontinens, sammen med lammelse, svakhet og tap av smerte eller evnen til å føle temperatur, signaliserer et slag i ryggraden.) (- Selv om de er sjeldne, er disse slagene, akkurat som de i hjernen, alvorlige og krever øyeblikkelig legehjelp, sa Schrag.)

(Anm: By Laura Williamson. The brain isn't the only place a stroke can occur. Sudden, painless loss of vision. Burning back pain. Achy legs. Incontinence. People might not recognize these as signs of a stroke, because some are not the symptoms of a stroke in the brain, where most strokes occur. But strokes can happen in other parts of the body, too, said Dr. Matthew Schrag, an assistant professor of neurology and vascular neurologist at Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee. Sudden, total vision loss in one eye may signal a stroke in the eye. Back pain, aching legs and incontinence, along with paralysis, weakness and loss of pain or the ability to feel temperature, signal a stroke in the spine. Though rare, these strokes, just like those in the brain, are serious and require immediate medical attention, Schrag said. (…) Explore further Poor sleep can be linked to stroke (medicalxpress.com 19.5.2023).)

- Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Tepezza til behandling af voksne med thyroid øjensygdom, der er en sjælden lidelse, hvor muskler og fedtvæv bag øjnene bliver inflammeret, hvilket får øjnene til at bule ud.

(Anm: Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Tepezza til behandling af voksne med thyroid øjensygdom, der er en sjælden lidelse, hvor muskler og fedtvæv bag øjnene bliver inflammeret, hvilket får øjnene til at bule ud. Det skriver FDA i en pressemeddelelse. Behandlingen er den første til at blive godkendt til patienter med thyroid øjensygdom i USA. Tepezza er blevet godkendt på baggrund af resultatet af to studier med 170 patienter med aktiv thyroid øjensygdom, som enten blev behandlet med Tepezza eller et placebo. Blandt patienter i de to forsøg oplevede hhv. 71 og 83 pct. reduktion i, hvor meget deres øjne bulede ud, sammenlignet med 20 pct. og 10 pct. i kontrolgruppen. Kilde: FDA (dagenspharma.dk 23.1.2020).)

- Overleger: Disse passer øyeoperasjon for. (- RLE-operasjonen, som skal gi resultater som varer livet ut, og forhindrer grå stær, koster 60 000 svenske kroner.)

(Anm: Overleger: Disse passer øyeoperasjon for. Hun så dårlig og hadde en brytningsfeil. I april opererte hun øynene. – Nå ser jeg fantastisk bra og slipper å bruke briller. Det er en befrielse, sier Anna Bernmalm (53). (…) En av Annas venninner hadde tatt en såkalt RLE-operasjon, der linsa i øyet blir byttet ut med en spesialslipt linse av plast. Hun var kjempefornøyd, så Anna bestilte tid med det samme. Uka etter ble hun operert. (…) Slipper grå stær VAR IKKE NERVØS: - Først så jeg litt grumsete, men allerede samme kveld så jeg bra igjen, forteller Anna Bernmalm. RLE-operasjonen, som skal gi resultater som varer livet ut, og forhindrer grå stær, koster 60 000 svenske kroner. Brillene Anna brukte kostet 10 000 kroner. (dagbladet.no 7.11.2019).)

Få perfekt syn med en ny linse
fpn.dk 1.10.2010
Øjenlæge: RLE-metoden giver nye og bedre muligheder til personer med store synsfejl.

Mange kender muligheden for at få korrigeret for nærsynethed med laser-operationer, men nu er brillebrugere også begyndt at få øjnene op for en type øjenkirurgi, der går ud på at skifte øjets egen slidte linse ud med en kunstig linse. Det hælper nemlig også langsynede. (...)

- 3D-modell av øyet kan utsette behovet for lesebriller med minst 20 år.

(Anm: Annonse fra Delta V for COMSOL. Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen. 3D-modell av øyet kan utsette behovet for lesebriller med minst 20 år. Et forskningsteam hos sveitsiske Kejako, som utvikler medisinsk teknisk utstyr, viser hvordan de bruker multifysikksimuleringer til å utvikle en ny løsning som kan utsette behovet for lesebriller eller inngripende kirurgi med flere tiår. Presbyopi, eller gammelmannssyn, er en naturlig effekt av aldring der elastisiteten til linsen i øyet blir dårligere og dermed forårsaker langsynthet. Som et resultat av dette vil synets evne til å tilpasse seg nye situasjoner bli dårligere fordi øyet ikke lenger er like godt til å endre den optiske styrken når du endrer fokus. I dag har du stort sett to alternativer: Enten må du bruke briller, eller gå gjennom en operasjon med mulige bivirkninger som kan redusere synskvaliteten din. (Figur 1) (tu.no 22.4.2020).)

- Riksrevisjonen anfører i sin kritikk om helsedata at det mangler data om store sykdomsgrupper. (- Det siteres fra helseminister Bent Høie, som etterlyser hvilke fagområder som skal prioriteres for å få nye medisinske kvalitetsregistre.) (- Det gamle kvalitetsregisteret bør gjenopprettes.) (- Vi bør gjenopprette et nasjonalt kvalitetsregister vedrørende blindhet og svaksynthet, som utgjør et betydelig helseproblem.)

(Anm: Innlegg: Egill Hansen, øyelege og tidligere leder for Det norske blindekartotek. Det gamle kvalitetsregisteret bør gjenopprettes. Vi bør gjenopprette et nasjonalt kvalitetsregister vedrørende blindhet og svaksynthet, som utgjør et betydelig helseproblem. DAGENS MEDISIN (7/2018) tok opp et aktuelt tema om helsedata, der det spørres om hvordan man kan få flere og bedre kvalitetsregistre – og om hvilke kvalitetsregistre vi mangler. Det siteres fra helseminister Bent Høie, som etterlyser hvilke fagområder som skal prioriteres for å få nye medisinske kvalitetsregistre. Riksrevisjonen anfører i sin kritikk om helsedata at det mangler data om store sykdomsgrupper. (dagensmedisin.no 6.5.2018).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, søk i retningslinjen. (helsebiblioteket.no 8.2.2018).)

- Dette vanlige blære-legemidlet kan skade synet ditt. (- Forskere sier at blære-legemidlet Elmiron kan skade netthinnen hos mennesker som tar legemidlet over lang tid.)

(Anm: This Common Bladder Medication May Damage Your Vision. Annual eye examinations are recommended for people who take Elmiron for a long period of time. Getty Images  - Researchers say the bladder medication Elmiron may be damaging the retina of people who take the drug over a long period of time. - Elmiron is the only drug approved by the Food and Drug Administration to treat interstitial cystitis. - Experts say people taking Elmiron should have eye exams every year. A widely used drug for a bladder condition has possibly been damaging people’s eyes for decades without anyone’s knowledge. Reports first surfacedTrusted Source last year that Elmiron, which is prescribed for interstitial cystitis, can be toxic to the retina. (healthline.com 13.10.2019).)

- Direkte sikkerhedsinformation (DHPC): Elmiron. Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati.

(Anm: Direkte sikkerhedsinformation (DHPC): Elmiron. Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati. Resumé - Sjældne tilfælde af pigmentær makulopati er indrapporteret efter brug af pentosanpolysulfatnatrium, specielt i forbindelse med langtidsbehandling. - Under behandlingen skal patienter regelmæssigt have foretaget oftalmologisk undersøgelse med henblik på tidlig påvisning af pigmentel makulopati, især patienter der er i langtidsbehandling med pentosanpolysulfatnatrium - Patienter bør omgående kontakte læge i tilfælde af synsforandringer såsom læseproblemer og langsom tilvænning til mørke. Læs hele DHPC'et: Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium): Risiko for pigmentær makulopati. (laegemiddelstyrelsen.dk 10.7.2019).)

(Anm: Elmiron «bene» - Felleskatalogen - Indikasjoner: Behandling av smertefullt blæresyndrom, kjennetegnet av enten glomerulasjoner eller Hunners sår hos voksne med moderate til alvorlige. (felleskatalogen.no).)

- Pigmentær makulopati som presentasjonsmerke av mitokondriell encefalomyopati, melkesyreosidose og hjerneslag-lignende episodesyndrom.

(Anm: Pigmentary Maculopathy as the Presenting Sign of Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-Like Episodes Syndrome. Abstract We report a case of an asymptomatic 40-year-old African American male who was referred to our clinic for evaluation of bilateral macular drusen. Medical history was remarkable only for diabetes mellitus type 1. Fundoscopy revealed a peculiar, bilateral pigmentary maculopathy. Further imaging included autofluorescence imaging that showed an irregular hypo- and hyperautofluorescent pattern consistent with severe retinal pigment epithelial (RPE) dysfunction. Optical coherence tomography supported outer retinal layer loss and RPE atrophy. Fluorescein angiography and electroretinography were also performed. Further discussion with the patient yielded a family history where 4 older siblings died in their teenage years from strokes and seizures. The patient was referred to a geneticist who ultimately diagnosed him with mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes syndrome, and genetic testing of his mitochondrial deoxyribonucleic acid identified an A3234G point mutation in the MT-TL1 gene. Journal of VitreoRetinal Diseases. 2019 (First Published August 16, 2017).)

(Anm: An unusual case of bilateral pigmented maculopathy and anterior segment dysgenesis. Abstract PURPOSE: Pigmentary maculopathy can occur in the context of various inherited and acquired diseases. Anterior segment dysgenesis arises due to developmental anomalies and may be associated with systemic disease, as in Rieger syndrome. CASE REPORT: A 49-year-old woman presented with longstanding reduction in vision, evidence of anterior segment dysgenesis, and multiple discrete pigmented lesions throughout the macula bilaterally. Electroretinographic findings were consistent with severe macular dysfunction. Gene array analysis did not reveal any chromosomal imbalances or other specific abnormalities. CONCLUSIONS: This is a unique case of bilateral pigmentary maculopathy and anterior segment dysgenesis, with clinical findings that are not characteristic of previously reported disease. Eur J Ophthalmol. 2018 Mar;28(2):253-255.)

- Kontrollorgan for legemidler og medisinsk utstyr i Japan. Vurdering av «glaukom» som kontradikjsjon for antikolinerge legemidler. Glaukom som kontradiksjon for antikolinergika etter vurdering i Japan.

(Anm: Pharmaceuticals and Medical Devices Agency of Japan. Review of "glaucoma" as a contraindication for anticholinergic drugs. Glaucoma contraindication for anticholinergics reviewed in Japan. Reactions Weekly (2019) 1762: 2.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

(Anm: Why Is Your Vision Blurry? (webmd.com 9.2.2018).)

(Anm: Why Are My Eyes Watery? (webmd.com 22.2.2018).)

(Anm: What Your Eye Symptoms May Mean (webmd.com 11.6.2018).)

(Anm: Causes of Muscle Twitches and Spasms. Why Eyelids Twitch and Muscles Spasm. (webmd.com 28.9.2017).)

(Anm: What Your Eyes Say About Your Health (wbmed.com 8.8.2016).)

(Anm: Eye Health: Food and Nutrients to Improve Eyesight (webmd.com 28.3.2018).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: What Eye Color and Shape Say About Your Health (webmd.com 8.11.2017).)

(Anm: Slideshow: How Your Vision Changes as You Age (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Early Signs of Cataracts (webmd.com 21.6.2016).)

(Anm: What Are Cataracts? (medicinenet.com 11.4.2017).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Cataracts (webmd.com 15.9.2022).)

(Anm: Keep Your Eyes Healthy With Macular Degeneration. (webmd.com 21.12.2016).)

(Anm: This Is the Leading Cause of Vision Loss Macular Degeneration (webmd.com 21.12.2016).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Slideshow: Your Eyewear Guide for Vision, Sport, and Fashion. (webmd.com 20.12.2018).)

(Anm: Recognize These Common Eye Conditions. (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Best contact lenses for people with dry eyes (medicalnewstoday.com 19.2.2017).)

(Anm: Why Your Eyes Are So Dry If Your Eyes Are Dry … (webmd.com 14.12.2017).)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Itchy eyes: Causes and treatment options (medicalnewstoday.com 23.3.2017).)

(Anm: How to Treat and Prevent Pink Eye (medicinenet.com 3.5.2016).)

- Symptomer på øyesykdommer. Fem ting du bør vite om synet.

(Anm: Symptomer på øyesykdommer. Fem ting du bør vite om synet. - De største endringene kommer i midten av 40-årsalderen, forteller synsekspert. (…) 5. Symptomene på alvorlige øyesykdommer Kjenner du deg igjen i noen av symptomene nedenfor, bør du ifølge Blindeforbundet få undersøkt øynene nærmere. - Kjenner ikke igjen folk på gaten. - Klarer ikke å lese avisen. - Rette linjer (for eksempel dør- og vinduskarmer) ser skjeve ut. - Bommer når man skjenker i kaffekoppen. - Ser ikke forskjell på rødt og grønt lys. - Endret syn bare på det ene øyet. - Innskrenket synsfelt. - Tåkesyn. - Ser ikke fortauskanter. - Nedsatt syn i mørket, nattblindhet. - Blendes kraftig og lenge av sollys eller møtende bil. - Dobbeltsyn. (vi.no 6.1.2019).)

(Anm: Eye Cancers and Their Warning Signs. Eye Cancers and Their Warning Signs. You can get cancer anywhere in your eye and even on your eyelid. We explain the different types, describe their symptoms, and show you what they look like. (webmd.com 2.6.2017).)

(Anm: Slik oppdaget Solveig sin øyesykdom i tide. De vanligste øyesykdommene kommer snikende, og den er ikke alltid lett å oppdage før det har oppstått uopprettelige synsskader. Dette bør du selv gjøre. (dagbladet.no 16.12.2019).)

- Barn er spesielt utsatt for solbrente øyne. Det er ikke bare huden du må beskytte mot den sterke sommersola, UV-stråler kan også skade hornhinnene. Mye sollys på barns øyne kan gi tidligere utvikling av grå stær.

(Anm: Barn er spesielt utsatt for solbrente øyne. Det er ikke bare huden du må beskytte mot den sterke sommersola, UV-stråler kan også skade hornhinnene. Mye sollys på barns øyne kan gi tidligere utvikling av grå stær. (…) På fakultetet hvor Pedersen tar doktorgrad holder noen av landets fremste spesialister i øyehelse til. De advarer mot å sole seg uten at man også beskytter øynene. – Når man blir solbrent på øynene, er det de ytterste cellelagene som blir skadet og det kan oppstå små sår på hornhinnen. Og hornhinnen er vi veldig følsomme på, så det vil føre til ganske store smerter.  (dagbladet.no 2.7.2019).)

- Derfor får du leamus. Som oftest er leamus en helt ufarlig plage, som stort sett alltid går over av seg selv. Mange frykter likevel at det er ALS.

(Anm: Derfor får du leamus. Som oftest er leamus en helt ufarlig plage, som stort sett alltid går over av seg selv. Mange frykter likevel at det er ALS. Fra tid til annen har du kanskje opplevd små rykninger rundt for eksempel øyet, også kjent som leamus. Lommelegen får hyppig spørsmål om leamus og da gjerne i kombinasjon med andre symptomer og plager. – Men hva er det egentlig og hvorfor får vi det? (…) – Det kan skyldes at du mangler enkelte mineraler, for eksempel kalsium, magnesium, kalium og natrium. Bruk av koffein, angst, mangel på søvn og stress kan også forårsake leamus, forteller Jusufovic. Det kan også legemidler mot astma og mot lavt stoffskifte, og noen andre mer spesielle legemidler.(lommelegen.no 18.6.2019).)

(Anm: All you should know about sunken eyes. Sunken eyes are usually the result of aging or health issues that are of less concern still. Treatment options can include both medicinal and home remedies that use natural ingredients. The skin under the eyes is delicate, which is why it sometimes appears sunken and has darker coloring than elsewhere on the face. (medicalnewstoday.com 24.11.2017).)

(Anm: All eyes on dry eye disease. Dr Matthew Fyfe, Head of Chemistry and Intellectual Property at TopiVert, gives an illuminating look into the latest developments in the dry eye disease market, including the biggest players, their key therapies, and the emerging treatments which may one day dethrone them. (pharmafile.com 8.5.2018).)

(Anm: Alzheimer's disease: An eye test could provide early warning. In the future, a doctor might be able to tell whether someone is heading toward Alzheimer's disease — not by carrying out expensive brain scans, but during an eye exam. A new study paper in the journal Ophthalmology Retina outlines research that took place at Duke Eye Center in Durham, NC. The researchers propose that a loss in density of blood vessels in the retina could suggest development of Alzheimer's disease. (medicalnewstoday.com 18.3.2019).)

(Anm: Stroke: Rewiring eye-brain connection may restore vision. Many people who have a stroke also experience vision impairment as a result. New groundbreaking research looks at the mechanisms that play a role in this damage and shows that it may be reversible. Existing research shows that about 60 percent of people who have a stroke sustain vision damage. A stroke can affect different parts of the brain. When it occurs in the primary visual cortex, which is the region of the brain that processes visual information, the lack of oxygenated blood can mean that the neurons (brain cells) active in that region incur damage. (medicalnewstoday.com 25.3.2019).)

- Mitokondriell DNA-variasjon og sykdomsfølsomhet ved primær åpenvinklet glaukom.

(Anm: Mitochondrial DNA Variation and Disease Susceptibility in Primary Open-Angle Glaucoma. Abstract Purpose: To determine whether mitochondrial DNA haplogroups or rare variants associate with primary open-angle glaucoma in subjects of European descent. Methods: A case-control comparison of age- and sex-matched cohorts of 90 primary open-angle glaucoma patients and 95 population controls. Full mitochondrial DNA sequences from peripheral blood were generated by next-generation sequencing and compared to the revised Cambridge Reference Sequence to define mit uiopåochondrial haplogroups and variants. Results: Most subjects were of the major European haplogroups H, J, K, U, and T. Logistic regression analysis showed haplogroup U to be significantly underrepresented in male primary open-angle glaucoma subjects (odds ratio 0.25; 95% confidence interval [CI] 0.09-0.67; P = 0.007; Bonferroni multiple testing P = 0.022). Variants in the mitochondrial DNA gene MT-ND2 were overrepresented in the control group (P = 0.005; Bonferroni multiple testing correction P = 0.015). Conclusions: Mitochondrial DNA ancestral lineages modulate the risk for primary open-angle glaucoma in populations of European descent. Haplogroup U and rare variants in the mitochondrial DNA-encoded MT-ND2 gene may be protective against primary open-angle glaucoma. Larger studies are warranted to explore haplogroup associations with disease risk in different ethnic groups and define biomarkers of primary open-angle glaucoma endophenotypes to target therapeutic strategies. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018 Sep 4;59(11):4598-4602.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostikk og screening av kronisk åpenvinklet glaukom. (...) Kunnskapen om nøyaktigheten til tester som brukes for diagnostikk av åpenvinklet glaukom (grønn stær) er begrenset, og effekten av å iverksette populasjonsbaserte screeningprogram for glaukom er usikker. (fhi.no Utgitt: 2009).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalomyopati.

(Anm: Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalomyopati. Underdiagnose av mitokondriesykdom. Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati (MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, okulogastrointestinal muskeldystrofi og mitokondrie encefalomyopati med polyneuropati, oftalmoplegi og pseudo-obstruksjon. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle. (frambu.no).)

- Klagen førte ikke fram: Øyelege må betale tilbake millioner for massetesting.

(Anm: Klagen førte ikke fram: Øyelege må betale tilbake millioner for massetesting. Myndighetene beskyldte øyelege Knut Resellmo (71) for å masseteste pasienter med laserskanning og avgjorde at han måtte betale tilbake 8 millioner til staten. Helseklage gir øyelegen kun medhold i én pasientsak. Øyelege Knut Resellmo står fast på at alle laserundersøkelsene har vært helt nødvendige, spesielt knyttet til diabetes- og pasienter med grønn stær. Øyelege Knut Resellmo i Mo i Rana mente at en helt spesiell type laserskanning er et svært godt hjelpemiddel for å kunne avdekke alvorlige øyesykdommer på et tidlig stadium. I løpet av 18 måneder gjennomførte han 10.000 slike undersøkelser på pasientene sine. Det tilsvarte mer enn 70 prosent av alle slike undersøkelser på landsbasis, kunne NRK avsløre tidligere i år. (nrk.no 6.12.2022).)

- Mener øyelege massetestet pasienter uten grunn – måtte betale tilbake åtte millioner.

(Anm: Mener øyelege massetestet pasienter uten grunn – måtte betale tilbake åtte millioner. Myndighetene mener øyelege Knut Resellmo (70) massetestet pasienter og urettmessig fikk utbetalt flere millioner kroner. Nå står han i fare for å bli avskiltet som lege. Selv avviser øyelegen å ha gjort noe galt. KAMPKLAR: Øyelege Knut Resellmo krever både pengene og retten til å praktisere for trygdens regning tilbake. Han står fast på at alle undersøkelsene har vært helt nødvendige, spesielt knyttet til diabetes- og pasienter med grønn stær. Knut Resellmo i Mo i Rana beskriver seg selv som en øyelege som er forut for sin tid. Og som driver en av de best utstyrte øyeklinikkene i Norge. I lokalavisa har han fortalt at han sett flere hundre tusen nordlendinger i øynene. (…) I løpet av fem år fikk han utbetalt over 38 millioner kroner for undersøkelser og behandling av pasienter på Helgeland. Det hele toppet seg i 2017, da han fikk utbetalt over 10 millioner kroner fra Helfo. Det var fire ganger så mye som det som var vanlig for en øyespesialist med avtale med staten, ifølge tall fra Helfo. (nrk.no 20.1.2022).)

- Øyelege Jens Kratholm frifunnet av lagmannsretten for bedrageri. Den tidligere øyelegen Jens Kratholm i Narvik er frifunnet for grovt bedrageri av 10.300 pasienter. (- Statsadvokat Jorild Stendal sier til NRK at hun foreløpig ikke si om påtalemyndigheten vil anke dommen til Høyesterett.)

(Anm: Øyelege Jens Kratholm frifunnet av lagmannsretten for bedrageri. Den tidligere øyelegen Jens Kratholm i Narvik er frifunnet for grovt bedrageri av 10.300 pasienter. – Min klient er veldig glad, sier forsvareren. – Det er selvsagt gledelig. Jeg ringte min klient med en gang vi fikk dommen. Det er klart han er veldig glad for det, sier Jens Kratholms forsvarer Tor Strand til NRK. Advokaten sier at frifinnelsen var enstemmig i lagmannsretten. Ankesaken i Hålogaland lagmannsrett ble avsluttet i februar. Der ba statsadvokat, Jorild Steindal, om fire års fengsel for den tidligere øyelegen. I tillegg til fengselsstraff ba påtalemyndigheten om inndragning av 11 millioner kroner som man mente Kratholm har bedratt sine pasienter for. Kratholm har selv hele tiden nektet straffskyld. Nå har altså lagmannsretten gitt øyelegen fullt medhold. (…) Statsadvokat Jorild Stendal sier til NRK at hun foreløpig ikke si om påtalemyndigheten vil anke dommen til Høyesterett. (nrk.no 24.3.2023).)

- Tidligere øyelege tiltalt for 32.000 bedrageritilfeller: – Krevende å finne fram til pasientene.

(Anm: Tidligere øyelege tiltalt for 32.000 bedrageritilfeller: – Krevende å finne fram til pasientene. – Det er et omfangsrikt og utfordrende oppdrag, sier Lina Therese Remlo. Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for øyepasienter som mener de er utsatt for bedrageri i den såkalte Kratholm-saken. 20. september må den bedrageritiltalte øyelegen Jens Kratholm i Narvik møte i Ofoten tingrett. Politiet har tiltalt den tidligere øyelegen for 32.000 tilfeller av bedrageri av pasienter med et omfang på cirka 12 millioner kroner. Det vil si mer eller mindre samtlige undersøkelser eller operasjoner gjort av øyelegen i perioden 2012-2018. Lina Therese Remlo er oppnevnt som bistandsadvokat for øyepasienter som er å anse som fornærmet i den såkalte Kratholm-saken. (nrk.no 12.4.2021).)

- Omstridt øyelege mister lisensen: – Uegnet til å utøve legeyrket.

(Anm: Omstridt øyelege mister lisensen: – Uegnet til å utøve legeyrket. Helsetilsynet har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til øyelege Jens Kratholm i Narvik. – Det er en svært alvorlig reaksjon, ifølge tilsynet. (nrk.no 18.6.2020).)

- Omstridt øyelege mister retten til å operere: – En fare for sikkerheten i helsetjenesten.

(Anm: Omstridt øyelege mister retten til å operere: – En fare for sikkerheten i helsetjenesten. Minst to pasienter har mistet synet etter grå stær-operasjoner hos øyelege Jens Kratholm i Narvik. Helsetilsynet mener legen er «en fare for sikkerheten i helsetjenesten», og tar fra han autorisasjonen i seks måneder. (…) Øyelegen i Narvik er en av legene som ble omtalt i Brennpunkt-programmet Pengespesialistene, fra mai i år. (nrk.no 9.7.2019).)

- Pasienter mistet synet – nå kan øyelegen miste retten til å operere.

(Anm: Pasienter mistet synet – nå kan øyelegen miste retten til å operere. NRK har fått innsyn i den alvorlige granskingssaken mot øyelege Jens Kratholm i Narvik. Helsetilsynet vurderer nå om den omstridte øyelegen skal fratas autorisasjonen for omfattende brudd på loven. Fylkeslegen i Nordland har i flere måneder jobbet med å kartlegge hvordan seks pasienter fikk en alvorlig øyebetennelse etter en grå stæroperasjon hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik. NRK kjenner til at minst to av pasientene har mistet synet på ett øye. Det er usikkert om de noen gang vil få synet tilbake. Det er en svært omfattende sak Fylkesmannen har hatt på sitt bord. (nrk.no 22.5.2019).)

- To nye pasienter smittet av alvorlig øyebakterie. Det er avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved Øyeklinikken i Narvik har utviklet en alvorlig betennelse, opplyser Helse Nord.

(Anm: To nye pasienter smittet av alvorlig øyebakterie. Det er avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved Øyeklinikken i Narvik har utviklet en alvorlig betennelse, opplyser Helse Nord. Tidligere i år ble alle operasjoner ved Øyeklinikken i Narvik AS stanset etter at fire pasienter fikk en alvorlig og svært sjelden betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær. Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord bekrefter at to nye pasienter er smittet av den sjeldne bakterien. – Vi er blitt kjent med at det nå er totalt seks pasienter som har fått infeksjon i øyet etter operasjon ved denne øyeklinikken, sier Tollåli til NRK. (nrk.no 28.2.2019).)

- Fire øyepasienter smittet av alvorlig og sjelden bakterie under operasjon. Fire menn har fått alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær i Narvik. (– En katastrofe, sier øyelegen som har operert dem.)

(Anm: Fire øyepasienter smittet av alvorlig og sjelden bakterie under operasjon. Fire menn har fått alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær i Narvik. De er nå innlagt ved øyeavdelingen på UNN i Tromsø. – En katastrofe, sier øyelegen som har operert dem. Øyelege Jens Kratholm i Narvik hadde operert 290 pasienter for grå stær i januar, da han i slutten av forrige måned ble oppringt av en pasient som hadde merket at synet ble dårlig, skriver Fremover. I rask rekkefølge fikk han flere slike oppringinger, og da skjønte han at noe var galt. Pasientene ble kalt inn på nytt, og prøver viste at de var smittet av en svært sjelden og skummel bakterie som heter Burkholderia. (…) Kan få varige synsskader Så langt er fire mannlige pasienter fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) hvor de nå får behandling. I verste fall kan pasientene få varige synsskader eller miste synet. (nrk.no 4.2.2019).)

(Anm: Burkholderia is a genus of Proteobacteria whose pathogenic members include the Burkholderia cepacia complex which attacks humans and Burkholderia mallei, responsible for glanders, a disease that occurs mostly in horsesand related animals; Burkholderia pseudomallei, causative agent of melioidosis; and Burkholderia cepacia, an important pathogen of pulmonary infections in people with cystic fibrosis (CF).[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Burkholderia cepacia complex .Denne artikkelen er en nyrevidert av Rune Tronstad, lege ved Haukeland universitetssykehus, og opprinnelig skrevet av overlege Birger Lærum ved Haukeland universitetssykehus. Artikkelen er en del av serien bakterieskolen. Burkholderia cepacia complex kan opptre i lungene hos mennesker med CF. Denne artikkelen er kun ment som informasjon. Ta ALLTID kontakt med din lege ved behandlingsspørsmål. Gå til orienteringsside om Bakterieskolen. (cfnorge.no).)

- Øyelege opererte 290 pasienter på 25 dager: – Folk vil opereres så raskt som mulig.

(Anm: Øyelege opererte 290 pasienter på 25 dager: – Folk vil opereres så raskt som mulig. På én måned gjorde øyelege Jens Kratholm i Narvik unna over halvparten av de 500 operasjonene han skal gjøre i løpet av ett år. Nå granskes legen etter at fire pasienter har fått alvorlig betennelse i øynene. I går ble det kjent at alle operasjonene ved Øyeklinikken i Narvik AS er stanset etter at flere pasienter har fått alvorlig betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær. (…) Åpnet tilsynssak Fylkeslege Morten Juul Sundnes i Nordland har nå åpnet tilsynssak etter at fire pasienter er innlagt på UNN etter grå stæroperasjon. (nrk.no 5.2.2019).)

- Kvinne (84) som skulle opereres hos øyelegen ble helt «perpleks» over spørsmål. (– Han tilbød seg å operere om hun betalte 12.000 kroner.) (– Kratholm kom inn og sa at han ikke kunne operere fordi «han hadde brukt opp kvoten sin», og ikke hadde fått tilleggskvoten han hadde bedt om, forteller ektemannen.) (- Legen opererte 290 pasienter på én måned, og granskes nå av fylkeslegen.)

(Anm: Kvinne (84) som skulle opereres hos øyelegen ble helt «perpleks» over spørsmål. Kvinnen trodde hun skulle opereres for grå stær, men øyelegen hadde brukt opp pasientkvoten. – Han tilbød seg å operere om hun betalte 12.000 kroner. (…) Denne uka ble det kjent at fire pasienter behandles ved Universitetssykehuset i Tromsø for alvorlig betennelse i øynene etter grå stær-operasjon ved Øyeklinikken i Narvik AS. Det eldre ekteparet fra Vesterålen kontaktet NRK da de leste om saken i media, men ønsker ikke å stå fram med navn i saken. Legen opererte 290 pasienter på én måned, og granskes nå av fylkeslegen. (…) – Kratholm kom inn og sa at han ikke kunne operere fordi «han hadde brukt opp kvoten sin», og ikke hadde fått tilleggskvoten han hadde bedt om, forteller ektemannen. – Så sa han at dersom hun ønsket å bli operert denne dagen, og var villig til å betale 12.000 kroner, så kunne han operere. (nrk.no 7.2.2019).)

- Karsten (89) ble operert av omstridt øyelege – mistet synet på ett øye. Karsten Eriksson (89) ble blind på det venstre øyet etter en grå stær-operasjon. – Jeg angrer dypt på at jeg lot meg operere.

(Anm: Karsten (89) ble operert av omstridt øyelege – mistet synet på ett øye. Karsten Eriksson (89) ble blind på det venstre øyet etter en grå stær-operasjon. – Jeg angrer dypt på at jeg lot meg operere. – Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor jeg ble operert. Jeg hadde ikke problem med synet i det hele tatt, sier Karsten Eriksson (89) fra Narvik. Han er en av fire personer som i januar fikk en alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik AS. I slutten av februar ble det avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved klinikken utviklet samme betennelse. For Eriksson startet det hele i fjor sommer da han kjente smerter i et øye. Fastlegen sender han til kontroll ved Øyeklinikken. (nrk.no 29.4.2019).)

- Helse Nord anmeldte legen i 2017 – bestilte fortsatt operasjoner til 2019. Blindeforbundet reagerer på at den siktede øyelegen fikk flere oppdrag, til tross for politianmeldelse. (– Man har jo visst at han har hatt mange pasienter på kort tid, noe som gjør at det er verdt å spørre seg hvordan disse operasjonene har blitt utført.)

(Anm: Helse Nord anmeldte legen i 2017 – bestilte fortsatt operasjoner til 2019. Blindeforbundet reagerer på at den siktede øyelegen fikk flere oppdrag, til tross for politianmeldelse. Øyelege Jens Kratholm ble i dag siktet for grovt bedrageri, etter at han ifølge politiet i flere år har krevd ureglementære egenandeler fra pasientene sine. Helse Nord, som er oppdragsgiver for legen, anmeldte han til politiet i 2017. Likevel fortsatte helseforetaket å kjøpe tjenester fra ham, fram til i år. Det faller ikke i god jord hos blindeforbundets leder, Unn Ljøner Hagen. – Jeg tenker at man burde hatt et sterkt tilsyn veldig tidlig. Det man må ha i fokus er pasientenes sikkerhet. Videre sier hun: – Man har jo visst at han har hatt mange pasienter på kort tid, noe som gjør at det er verdt å spørre seg hvordan disse operasjonene har blitt utført. (nrk.no 3.4.2019).)

- Øyelege tiltalt for 32.000 bedragerier. Politiet har etter lang etterforskning tatt ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm i Narvik.

(Anm: Øyelege tiltalt for 32.000 bedragerier. Politiet har etter lang etterforskning tatt ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm i Narvik. Politiet i Nordland tar ut tiltale mot en øyelege for bedrageri mot flere tusen pasienter. Det skriver de i en pressemelding. – Hver eneste undersøkelse og operasjon han har gjort, teller som et bedrageri. Han har tatt seg tilleggsbetalt for tjenestene, forklarer politiadvokat Trond Lakselvhaug til VG. Selv mener øyelege Jens Kratholm at tiltalen er grunnløs, sier hans advokat Tor Stand til VG. Det står det også at han skal ha tatt betaling for ting de ikke skal ha mottatt – men det vet han ikke hva skal dreie seg om. (vg.no 21.12.2020).)

- Her pågripes øyelege i politiaksjon – siktet for grovt bedrageri. Den omstridte øyelegen Jens Kratholm er siktet for bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

(Anm: Her pågripes øyelege i politiaksjon – siktet for grovt bedrageri. Den omstridte øyelegen Jens Kratholm er siktet for bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år. Kratholm skal urettmessig ha krevd egenandeler fra pasienter han har operert på klinikken i Narvik. Øyelegen har nå status som siktet for grovt bedrageri med en strafferamme på seks år. – Det kan dreie seg om mer enn 1000 pasienter og et samlet beløp på over én million kroner, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt. (nrk.no 3.4.2019).)

- Jens Kratholm må fjerne ladepunkter til noen av sine 16 Tesla-biler.

(Anm: Jens Kratholm må fjerne ladepunkter til noen av sine 16 Tesla-biler. - Jens Kratholm må fjerne ladepunkter som han har satt langs veggen på Øyeklinikken i Narvik til noen av sine 16 Tesla-biler. Det har retten ... (facebook.no 28.2.2019).)

- Knallår for øyelege - har 1,8 milliarder på børsen. Ole Morten Halvorsen fra Bærum er ingen vanlig lege. (- Ved utgangen av fjoråret hadde 59-åringen imponerende 2,36 milliarder kroner i eiendeler, hvorav 1,86 milliarder kroner var i markedsbaserte aksjer.)

(Anm: Knallår for øyelege - har 1,8 milliarder på børsen. Ole Morten Halvorsen fra Bærum er ingen vanlig lege. STOR PÅ BØRSEN: Øyelege Halvorsen har store investeringer på Oslo Børs. Hegnar.no har flere ganger omtalt øyelege og investor Ole Morten Halvorsen fra Bærum som har tjent seg søkkrik på aksjeinvesteringer med høy belåning. (…) Det ferske regnskapet til hans selskap Om Holding viser at han dro inn hele 257 millioner kroner etter skatt i fjor. En kraftig oppgang sammenlignet med mer moderate 20 millioner kroner i 2017. Verdien av Halvorsens aksjer steg med nærmere 201 millioner kroner. I tillegg mottok han 76 millioner kroner i utbytte. Ved utgangen av fjoråret hadde 59-åringen imponerende 2,36 milliarder kroner i eiendeler, hvorav 1,86 milliarder kroner var i markedsbaserte aksjer. Regnskapet viser også at Halvorsen ikke er redd for å geare opp investeringene sine litt. 1,04 milliarder kroner var egenkapital, mens hele 1,32 milliarder kroner var gjeld. Egenkapitalandelen var dermed på 44 prosent. (dagbladet.no 24.7.2019).)

- LEGEMIDLER. Dersom du har symptomer på tørre øyne og tar legemidler, må du lese preparatomtalen. (- Tørre øyne og hva du kan gjøre med det.) (- Noen legemidler, som antihistaminer, betablokkere og noen antidepressiva, kan påvirke tårene dine og tørke ut øynene dine.)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (…) Medications If you have symptoms of dry eyes and take medication, read the label. Some drugs, such as antihistamines, beta-blockers, and some antidepressants, can affect your tears and dry out your eyes. Talk with your doctor to find out if this is a problem for you. (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Unusual Eye Conditions (webmd.com 8.1.2018).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Iatrogen skade (fremkalt av medisinsk behandling) på øyevev: Aktuelle problemer og mulige løsninger. (- I denne forbindelse regnes antioksidant terapi, spesielt bruken av høyeffektive mitokondrie-målrettede antioksidanter som SkQ1, som en lovende tilnærming til forebygging av iatrogenese.)

(Anm: Iatrogenic Damage of Eye Tissues: Current Problems and Possible Solutions. Abstract Visual system is at high risk of iatrogenic damage. Laser ocular surgery, the use of powerful illumination devices in diagnostics and surgical treatment of eye diseases, as well as long surgeries under general anesthesia provoke the development of chronic degenerative changes in eye tissues, primarily in the cornea and the retina. Despite the existence of approaches for prevention and treatment of these complications, the efficacy of these approaches is often limited. Here, we review the mechanisms of iatrogenic damage to eye tissues at the cellular and biochemical levels. It is well recognized that oxidative stress is one of the main factors hindering regeneration of eye tissues after injuries and, thereby, aggravating iatrogenic eye disorders. It is accompanied by the downregulation of low-molecular-weight antioxidants and antioxidant enzymes, as well as changes in the expression and redox status of proteins in the damaged tissue. In this regard, antioxidant therapy, in particular, the use of highly effective mitochondria-targeted antioxidants such as SkQ1, is considered as a promising approach to the prevention of iatrogenesis. Recent findings indicate that the most efficient protection of eye tissues from the iatrogenic injury is achieved by preventive use of these antioxidants. In addition to preventing corneal and retinal cell death induced by oxidative stress, SkQ1 contributes to the restoration of innate antioxidant defense of these tissues and suppresses local inflammatory response. Since the timing of routine medical manipulations is usually known in advance, iatrogenic damage to the ocular tissues can be successfully prevented using mitochondria-targeted therapy. Biochemistry (Mosc). 2018 Dec;83(12):1563-1574.)

- Øyelege: Supermetoden mot tørre øyne. (- I Norge kan tørre øyne ramme en av fem.) (- Her får du rådene om hva som hjelper best - og hva du for alt i verden må unngå å gjøre.)

(Anm: Øyelege: Supermetoden mot tørre øyne. I Norge kan tørre øyne ramme en av fem. Her får du rådene om hva som hjelper best - og hva du for alt i verden må unngå å gjøre. PASS PÅ: Mange forsøke å bøte på de tørre øynene ved å dryppe øynene med saltvann. Det kan faktisk gjøre vondt verre, ifølge øyelege Sten Ræder. (…) – Tørre øyne skyldes oftest svikt i talgkjertlene i øyelokkene med mangel på smørende fettstoffer i tårene. Nest vanligst er mangel på fuktighet, altså nedsatt tåreproduksjon, sier Sten Ræder ved Tørreøyneklinikken i Oslo, Europas eneste spesialklinikk for behandling av tørre øyne. (…) – Husk å blunke, det gir ekstra smøring! Bruk gode solbriller eller sportsbriller ved utendørsaktivitet, særlig om ved trekk eller vind, sier Robertstad. Han vektlegger også god øyelokkshygiene, for å unngå tilstopping i de mikroskopiske porer i øyelokkskanten, som er åpningen til olje og fettproduserende kjertler. (...) Han trekker frem medikamenter som en av årsakene, og nevner spesielt allergimedisiner, blodtrykksmedisiner av type betablokkere og aknemedisiner. (dagbladet.no 18.9.2020).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Konklusjon: Bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) ett eller flere år hos personer i alderen 50 + år er assosiert med økt risiko for kataraktkirurgi.

(Anm: SSRI-er øker risikoen for katarakt. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Increased Risk of Cataract Surgery: A Population-Based, Case-Control Study. (…) CONCLUSION: Selective serotonin reuptake inhibitor use of 1 or more years in people aged 50+ years is associated with an increased risk of cataract surgery. Am J Ophthalmol. 2014 Mar 14. pii: S0002-9394(14)00144-5.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tårekjertelen din avslører hvilket kjønn du har. Det alltid ett spørsmål som stadig dukker opp når det gjelder kjønnsforskjeller: Kan de best forklares med gener eller miljøfaktorer?

(Anm: Sara Tellefsen medisinstudent og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken. Tårekjertelen din avslører hvilket kjønn du har. Det alltid ett spørsmål som stadig dukker opp når det gjelder kjønnsforskjeller: Kan de best forklares med gener eller miljøfaktorer? I samarbeid med Harvard Medical School har to medisinstudenter fra Universitetet i Oslo, Mathias K. Morthen og undertegnede, analysert gener i tårekjertelen hos mus med autoimmun sykdom. Nesten 10.000 aktiverte gener er kjønnsspesifikke, og blant dem ses en alarmerende overaktivering hos hunnene. (aftenposten.no 19.12.2018).)

- Studien viser sammenhengen mellom tynning av retina og tidlig tegn på Parkinsons sykdom. (- Nå har en ny undersøkelse funnet ut at tynningen av retina, lining av nerveceller i baksiden av øyet er linket til tap av slike hjerneceller.)

(Anm: Study shows link between thinning of the retina and early sign of Parkinson's disease. The eyes may be a window to the brain for people with early Parkinson's disease. People with the disease gradually lose brain cells that produce dopamine, a substance that helps control movement. Now a new study has found that the thinning of the retina, the lining of nerve cells in the back of the eye, is linked to the loss of such brain cells. The study is published in the August 15, 2018, online issue of Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. (news-medical.net 8.9.2018).)

(Anm: Retinal thinning associates with nigral dopaminergic loss in de novo Parkinson disease. Abstract OBJECTIVE: To analyze the relationship between retinal thinning and nigral dopaminergic loss in de novo Parkinson disease (PD). CONCLUSION: Retinal thinning is present in the early stages of PD, correlates with disease severity, and may be linked to nigral dopaminergic degeneration. Retinal imaging may be useful for detection of pathologic changes occurring in early PD. Neurology. 2018 Aug 15. pii: 10.1212/WNL.0000000000006157.)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

- Sjekket synet - fant svulst på hjernen. Leon (10) trodde han trengte briller, men turen til optikeren viste noe helt annet.

(Anm: Sjekket synet - fant svulst på hjernen. Leon (10) trodde han trengte briller, men turen til optikeren viste noe helt annet. (…) Sønnen deres klaget stadig hyppigere over at han hadde vondt i magen, og så kraftig hodepine at han ville være hjemme fra skolen. - På skolen var de også bekymret, fordi han alltid la hodet på skakke når det var noe han ville fokusere på, sier Lusiana. (…) Foreldrene ble livredde da også balansen til Leon raskt ble dårligere. Bildene som ble tatt av Leon i CT-scanneren på Sykehuset Innlandet Elverum, viste at unggutten hadde en svulst i hodet, på størrelse med en drue. (…) Livsfare Tilstanden til Leon heter astrocytom, og er en type hjernesvulst som vokser svært langsomt. Årsaken er ukjent, men familien har fått antydninger om at det kan skyldes at han en gang har slått seg. (dagbladet.no 24.3.2019).)

- Hvordan påvirker hørsel og syn kognitiv svekkelse? Tidligere forskning har antydet at hørselstap og abnormiteter i øyet er knyttet til tap av minne og en høyere Alzheimers risiko. Nye bevis viser nå at adressering av hørsels- og synsproblemer kan redusere kognitiv tilbakegang.

(Anm: How do hearing and sight influence cognitive decline? Previous research suggested that hearing loss and abnormalities in the eye are tied to memory loss and a higher Alzheimer's risk. New evidence now indicates that addressing hearing and sight problems can slow down cognitive decline. Existing studies have pointed out that there is a link between the quality of a person's hearing and their eye health and their exposure to cognitive decline. For instance, one such study covered on Medical News Today suggested that poor hearing may correlate with a poor memory. Another one proposed that we could detect Alzheimer's disease by looking for tell-tale abnormalities in a person's eyes. Now, two new papers — each based on studies conducted by the same scientists from the University of Manchester in the United Kingdom — look at the evidence indicating that treating hearing loss and eyesight problems can slow down the development of cognitive decline. One of the papers, published in the journal PLOS One, shows that people who have had surgery for cataract — which is condition that can lead to vision loss in the absence of a surgical intervention — have a slower cognitive decline rate. (medicalnewstoday.com 12.10.2018).)

- Alkoholafvænning: Pupiller kan måske sladre om risiko for tilbagefald. Pupillerne er et vindue til de dele af hjernen, der styrer lyst og motivation. Kokain, MDMA og andre opkvikkende stoffer gør pupillerne store som tekopper. (- Synet af alkohol kan få pupillerne til at udvide sig, hvis man tidligere har haft et alkoholmisbrug og har svært ved at holde sig fra sprutten. Hvad!? Ja, du læste rigtigt.)

(Anm: Alkoholafvænning: Pupiller kan måske sladre om risiko for tilbagefald. Pupillerne er et vindue til de dele af hjernen, der styrer lyst og motivation. Kokain, MDMA og andre opkvikkende stoffer gør pupillerne store som tekopper. Skarpt lys i øjnene får pupillerne til at skrumpe. Synet af alkohol kan få pupillerne til at udvide sig, hvis man tidligere har haft et alkoholmisbrug og har svært ved at holde sig fra sprutten. Hvad!? Ja, du læste rigtigt. Jo større pupiller, des højere risiko I et pilotforsøg med 21 personer, der var i behandling for alkoholafhængighed, har forskere fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet for første gang nogensinde fundet en forunderlig sammenhæng: Jo større pupillerne blev hos forsøgspersonerne, når de så på billeder af alkohol, desto højere var risikoen for, at de fik et tilbagefald inden for fire måneder. De 21 forsøgspersoner kiggede på skift på billeder af alkohol og billeder af noget, der ikke betød noget særligt for dem. Samtidig blev størrelsen af deres pupiller målt med et særligt eyetracking-apparat. Inden for bare 200-250 millisekunder voksede pupillerne hos nogle af forsøgspersonerne, når de så et billede af alkohol. Hos andre forsøgspersoner ændrede pupillernes størrelse sig ikke, når de kiggede på billeder af alkohol. »Efter fire måneder ringede jeg dem op og spurgte, om de havde haft tilbagefald,« siger studiets førsteforfatter Timo Kvamme, der har lavet forsøget i samarbejde med blandt andre forskere fra Cambridge University i England, til Videnskab.dk. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol?  (videnskab.dk 4.1.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

– Øk skriftstørrelsen på mobilen. Visste du at det er mulig å glo på skjermen til «krampa tar deg»? Stirring på mobil kan faktisk sette synet i vranglås. (– Optikeren sier at ved å ta flere skjermpauser i løpet av dagen, der man løfter blikket og ser objekter på avstand helt til de kommer i fokus, er god forebygging.)

(Anm: – Øk skriftstørrelsen på mobilen. Visste du at det er mulig å glo på skjermen til «krampa tar deg»? Stirring på mobil kan faktisk sette synet i vranglås. – Øynene er ikke bygget til å holde fokus på en gitt avstand over tid, sier optiker Simon Dørheim i Krogh Optikk i Tønsberg. På samme måte som man kan få kramper i musklene ved trening, kan også synet få en form for krampe. – En klassisk plage når man forlater skjermen etter mange timer, enten det er mobil eller pc-skjerm, er at det man ser på avstand blir uklart, sier Dørheim. (…)  Optikeren sier at ved å ta flere skjermpauser i løpet av dagen, der man løfter blikket og ser objekter på avstand helt til de kommer i fokus, er god forebygging. (nrk.no 23.11.2018).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Link funnet mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Link found between chronic inflammation and risk for Alzheimer's disease. Summary: While it is widely shown that possessing the ApoE4 gene is the major genetic risk factor of Alzheimer's disease (AD), not all ApoE4 carriers develop AD. For the first time, researchers have shown that ApoE4 linked with chronic inflammation dramatically increases the risk for AD. (sciencedaily.com 19.10.2018).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Levealder i Norden: Størst forskjell mellom islandske kvinner og finske menn. (- Mer angst hos norske kvinner Ifølge artikkelen har norske kvinner 36 prosent høyere sykdomsbyrde knyttet til angstlidelser enn resten av den nordiske befolkningen.)

(Anm: Levealder i Norden: Størst forskjell mellom islandske kvinner og finske menn. Islandske kvinner kommer best ut i ny, nordisk studie. (- Mer angst hos norske kvinner Ifølge artikkelen har norske kvinner 36 prosent høyere sykdomsbyrde knyttet til angstlidelser enn resten av den nordiske befolkningen.) (– Dette er et av resultatene vi foreløpig er litt usikre på. (aftenposten.no 22.11.2019).)

- Flere yngre kvinner får hjerneslag.

(Anm: Flere yngre kvinner får hjerneslag. Færre får hjerneinfarkt enn før, med unntak av yngre kvinner. Flere kvinner under 50 år får nå hjerneslag, og forskerne er ikke sikre på hvorfor. (…) – Blant yngre kvinner under 50 år er forekomsten litt økende, sier Mathiesen til forskning.no. Hun er ekspert på hjerneslag og hjernens blodforsyning ved Universitetet i Tromsø. – Hva kommer dette av? – Det vet vi ikke. sier hun. (...) Risikofaktorer som øker Den generelle nedgangen i forekomsten av hjerneslag, henger sammen med at mange risikofaktorer går i riktig retning i befolkningen. Blodtrykket går nedover, flere har nedgang i kolesterolverdier og det er færre som røyker. Men samtidig er det to andre risikofaktorer som øker. – Det er flere som får diabetes type 2 og som er overvektige nå enn før, og dette er forhold som også gir økt risiko for hjerneslag, sier Mathiesen.(forskning.no 12.2.2017).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Dramatisk økning i hjerneslag blant unge - forskerne vet ikke hvorfor. (- Blant kvinner under 50 år er forekomsten av hjerneslag nemlig litt økende, skrev Forskning.no i 2017.)

(Anm: Dramatisk økning i hjerneslag blant unge - forskerne vet ikke hvorfor. HJERNESLAG: På verdensbasis ser vi en kraftig økning av antall hjerneslag blant unge mennesker. I Norge har antall hjerneslag generelt i befolkningen gått ned, men blant unge kvinner, går antallet opp. Rundt 40 personer får hjerneslag hver dag i Norge, og hovedsakelig er det mennesker over 70 år som rammes. Nå viser tall fra den britiske organisasjonen Stroke Association imidlertid en sterk økning i hjerneslag blant unge mennesker. Hjerneslag oppstår enten på grunn av blodpropp (rundt 85 prosent av tilfellene) eller blødning i hjernen (rundt 15 prosent av tilfellene). Gjennomsnittsalderen for hjerneslagpasienter har falt jevnt over de siste årene, og hvis dette fortsetter vil risikoen for å få hjerneslag før fylte 45 år, øke med 59 prosent innen 2035. Det skriver Sky News. Juliet Bouverie, administrerende direktør i Stroke Association, sier at trenden er klar: Folk får hjerneslag i yngre alder enn før. - For mennesker på 45 år og eldre, har vi sett en dramatisk økning i førstegangsslag. Vår viktigste melding er at unge mennesker bør være klar over at hjerneslag ikke bare er noe som rammer eldre. Det kan ramme mennesker i alle aldre, sier Bouverie til Sky News. (…) Tall fra studien «Norwegian Stroke in the Young Study – NOR-SYS» vil bli publisert i 2019. Først da vil vi kunne se om det også i Norge er slik at stadig flere unge får hjerneslag. Flere unge kvinner får hjerneslag Men det vi imidlertid allerede vet, er at det er én gruppe som skiller seg ut fra nedgangstrenden i Norge: Unge kvinner. Blant kvinner under 50 år er forekomsten av hjerneslag nemlig litt økende, skrev Forskning.no i 2017. Overlege Ulrike Waje-Andreassen er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og har lenge forsket på hjerneslag hos personer under 60 år. Hun kan ikke si noe sikkert om hvorfor forekomsten av hjerneslag blant kvinner under 50 år er økende. - Vi vet at høyt blodtrykk er en hovedrisikofaktor for hjerneslag og annen hjerte-kar sykdom. Vektøkning er blitt en utfordring i den vestlige verden, og økt vekt medfører ofte tidligere etablering av risikofaktorer som høyt blodtrykk og diabetes. Hvorvidt det imidlertid spiller en rolle for unge kvinner er jeg usikker på. Tidligere var p-pillepreparater ofte ansvarlig for økt blodlevring, men dagens medikamenter har mindre trombogene egenskaper (prosesser som fører til at blodet stivner eller levrer seg, journ.anm). Dessuten er antall røykere gått ned i mange land, sier Waje-Andreassen til Nettavisen. (nettavisen.no 1.12.2018).)

(Anm: Risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og diabetes i Norge. Bakgrunn. Hyppighet og dødelighet av hjerteinfarkt har vist nedgang, men diabetes har økt. (…) Fortolkning. Store andeler av befolkningen har forhøyede risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og type 2-diabetes. Det er ikke opplagt at nedgangen i hjertesykdom vil fortsette. Med sikte på målrettet folkehelsearbeid er det viktig å etablere et system for overvåking av risikofaktorene. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 2537-41 Publisert: 4. oktober 2007.)

- Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind?

(Anm: Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind? De som røyker har opptil fire ganger økt risiko for redusert skarpsyn på grunn av såkalt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), viser flere studier. Det forteller Helle Kristine Falkenberg, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Universitetet i Sørøst-Norge. Skarpsynet er det vi bruker for å se detaljer. Se for deg at du vil lese på mobilen din. Selv om du kan se til siden, er bokstavene foran deg bare grøt - eller du kan ikke se dem i det hele tatt. - Aldersrelatert makuladegenerasjon kan gjøre at du mister hele sentralsynet, inkludert fargesyn og evne til å se detaljer som å lese og se ansikt, sier Falkenberg. (nrk.no 20.10.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Ny behandling i Norge stopper øyelidelsen AMD. (- Inntil nå har vi ikke hatt behandling for tørr AMD. Man har testet om diverse kosttilskudd kunne bremse utviklingen av AMD, og har funnet at en kombinasjon av vitamin C, E-vitamin, kopper, sink og stoffene lutein og zeaxanthin hadde en viss forebyggende effekt.) (- Hun har derimot stor tro på Valeda, som de har begynt å behandle sine AMD-pasienter med, visstnok som de første i Skandinavia.)

(Anm: Ny behandling i Norge stopper øyelidelsen AMD. Forskere har endelig funnet en måte å behandle den utbredte øyesykdommen AMD på. Hva er AMD? Aldersrelatert makuladegenerasjon, forkortet til AMD (tidligere kalt forkalkninger), er en øyesykdom som rammer sansecellene, fotoreseptorene, bak i øyet på netthinnen. - AMD går ut over skarpsynet. Man merker dårligere detaljsyn. Etter hvert kan man få problemer med mørkesyn, lesing, bilkjøring, og med å gjenkjenne ansikter. Det finnes to typer AMD: tørr og våt. Våt AMD gir raskt dårlig syn, og det haster med å komme til øyelege, mens den vanligste tørre AMD utvikler seg gradvis over flere år. Våt AMD har vi hatt god behandling for i snart 15 år. Tørr AMD som også skader synet, har vi ikke kunnet behandle, sier Aass Utheim. (…) - Inntil nå har vi ikke hatt behandling for tørr AMD. Man har testet om diverse kosttilskudd kunne bremse utviklingen av AMD, og har funnet at en kombinasjon av vitamin C, E-vitamin, kopper, sink og stoffene lutein og zeaxanthin hadde en viss forebyggende effekt. Omega 3 fant man ingen forebyggende effekt av på AMD, selv om omega 3 er bra for å forhindre hjerte-karsykdom, forteller Aass Utheim. Hun har derimot stor tro på Valeda, som de har begynt å behandle sine AMD-pasienter med, visstnok som de første i Skandinavia. (dagbladet.no 10.2.2020).)

(Anm: Valeda lysterapi (biomodulering). (aftenposten.no 11.2.2020).)

- Tannemaljeprotein oppdaget i øynene hos mennesker med tørr AMD.

(Anm: Tooth-enamel protein discovered in the eyes of people with dry AMD.  A protein that normally deposits mineralized calcium in tooth enamel may also be responsible for calcium deposits in the back of the eye in people with dry age-related macular degeneration (AMD), according to a study from researchers at the National Eye Institute (NEI). This protein, amelotin, may turn out to be a therapeutic target for the blinding disease. The findings were published in the journal Translational Research. NEI is part of the National Institutes of Health. (medicalnewstoday.com 13.3.2020).)

- Norsk øyeskanner kan redde millioner av diabetes-pasienter fra blindhet. (- En av tre 500 millioner diabetessyke risikerer å bli blind.) (- Global helsestatistikk viser at det er 500 millioner mennesker i verden som er rammet av diabetes - en av tre av disse utvikler øyesykdommen diabetisk retinopati - som hvis den forblir ubehandlet gir stor risiko for blindhet.)

(Anm: Norsk øyeskanner kan redde millioner av diabetes-pasienter fra blindhet. En av tre 500 millioner diabetessyke risikerer å bli blind. Den norske gründerbedriften Oivi har på trappene en rimelig løsning som kan redde millioner fra et liv i mørke. FORSKNINGSPARKEN/CUTTING EDGE (Nettavisen Økonomi): Under Cutting Edge-festivalen denne uken ble det presentert mange spennende nyvinninger i krysningsfeltet mellom medisinsk forskning og algoritmebasert teknologi. En av disse er øyeskanneren som ble presentert av Oivi, et norsk gründerselskap med internasjonal profil og et datterselskap i India. Aarti Kapoor, selskapets kommersielle strateg, forklarer teknologien og planene for Nettavisen Økonomi. - Skanneren er på prototype-stadiet og det foreligger allerede intensjonsavtaler med to av de største helseforetakene i India. Vi starter opp med testing på pasienter nå mot slutten av året, forteller Kapoor. (…) Prognosen for blindhet er betydelig bedret på grunn av laserbehandling, som kan hindre eller forsinke en forverring av synet, men det er i følge Store Norske Leksikon «viktig at diabetikere kontrolleres regelmessig hos øyelege slik at behandlingen kan foregå til riktig tid». (nettavisen.no 26.10.2019).)

- Trafikkrelaterte luftforurensninger øker risikoen for aldersrelatert makuladegenerasjon.

(Anm: Traffic-related air pollutants increase the risk for age-related macular degeneration. Abstract The aim of this study was to investigate whether ambient nitrogen dioxide (NO2) and carbon monoxide (CO) increase the risk for age-related macular degeneration (AMD). This is a longitudinal population-based study using the data on Taiwan National Health Insurance Program between year 2000 and 2010. From the nationwide dataset, we enrolled subjects aged 50 or older and the annually total NO2 and CO exposure was calculated from 1998 to 2010 for each subject. The Cox proportional hazard regression was used to estimate the HRs with adjustment for other variables. A total of 39,819 AMD-free residents were enrolled, and 1442 participants developed AMD during the 11 -year follow-up. Compared with the lowest exposure quartile, the highest quartile of each air pollutant was associated with an increased risk for AMD. The adjusted HR was 1.91 (95% CI 1.64 to 2.23, p<0.001) for the highest NO2 quartile, and was 1.84 (95% CI 1.5 to 2.15, p<0.001) for the highest CO quartile. In this study, chronic exposure to the highest quartile of ambient NO2 or CO significantly increases the risk for AMD. Journal of Investigative Medicine Published Online First: 19 August 2019.)

- Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. (- Forekomst Av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn ti år, er det ca. 70 prosent som har retinopati. Ved mer enn 30 års varighet vil 90 til 95 prosent ha retinopati, og av disse har ca. 30 prosent den mest alvorlige formen, proliferativ retinopati. Hos eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når diabetes diagnostiseres, og etter 20 år vil 50 til 80 prosent ha retinopati.)

(Anm: Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes. Risikoen for å få retinopati øker med sykdommens varighet. Forekomst Av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn ti år, er det ca. 70 prosent som har retinopati. Ved mer enn 30 års varighet vil 90 til 95 prosent ha retinopati, og av disse har ca. 30 prosent den mest alvorlige formen, proliferativ retinopati. Hos eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når diabetes diagnostiseres, og etter 20 år vil 50 til 80 prosent ha retinopati. For begge typer diabetes gjelder at jo dårligere regulert pasientens diabetes er, jo større er risikoen både for at retinopati skal oppstå og for at eventuell eksisterende retinopati skal forverres. Kilde: Store norske leksikon.)

- Makuladegenerasjon. Når mange eldre sliter med å kjenne igjen ansikter og trenger hjelpemidler for å lese selv stor og tydelig skrift, er ofte årsaken en aldringsprosess i øyet. (- Makuladegenerasjon rammer som regel kun personer over 50 år, og blir derfor et stadig mer utbredt fenomen i samfunnet jo eldre befolkningen blir.)

(Anm: Makuladegenerasjon. Når mange eldre sliter med å kjenne igjen ansikter og trenger hjelpemidler for å lese selv stor og tydelig skrift, er ofte årsaken en aldringsprosess i øyet. Når mange eldre sliter med å kjenne igjen ansikter og trenger hjelpemidler for å lese selv stor og tydelig skrift, er årsaken ofte en forfallsprosess i øyets skarpsynsområde (makula), kjent som makuladegenerasjon. Makuladegenerasjon rammer som regel kun personer over 50 år, og blir derfor et stadig mer utbredt fenomen i samfunnet jo eldre befolkningen blir. LES OGSÅNetthinneløsning (lommelegen.no 15.4.2019).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Kjøpte private øyeoperasjoner som er seks ganger dyrere enn på offentlige sykehus. Staten har de siste årene kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.

(Anm: Kjøpte private øyeoperasjoner som er seks ganger dyrere enn på offentlige sykehus. Staten har de siste årene kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.  KRONISK: Over hele landet behandles tusenvis av pasienter mot den alvorlige øyesykdommen våt AMD. Det er en behandling som må fortsette livet ut. (aftenposten.no 28.8.2018).)

- Aleris økte profitten ved å splitte medisindoser. Aleris har økt sin egen profitt kraftig ved å splitte svært kostbar medisin i flere doser.

(Anm: Aleris økte profitten ved å splitte medisindoser. Aleris har økt sin egen profitt kraftig ved å splitte svært kostbar medisin i flere doser. Det har vært ukjent for oppdragsgiver Helse Sør-Øst, selv om praksisen er vanlig også på offentlige sykehus. KOSTBAR: Medisinen som sprøytes inn i øynene på pasienter med sykdommen våt AMD kan være svært kostbar. Derfor har det også vært lønnsomt å splitte den i flere doser. Siden 2010 har landets største regionale helseforetak kjøpt øyeinjeksjoner for 200 millioner kroner fra det private sykehuset Aleris. Bergens Tidende har dokumentert at Aleris de siste fire årene har fått 21.900 kroner pr. injeksjon for å behandle kroniske pasienter med den alvorlige øyesykdommen våt AMD. (aftenposten.no 29.8.2018).)

- Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. Hvorfor virker ikke lykkepillen på alle? Disse to bildene kan bidra til å løse gåten. (…) De rekrutterte et knippe unge, friske kvinner til en forsøksgruppe, ga dem en pille hver. Så satte de seg fore å undersøke: Hva skjer med øyets gang og blikkontakten når man tar antidepressiva? (…) For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. (aftenposten 21.11.2014).)

- Den funksjonelle organiseringen av celler i netthinnen (retina) er formet av naturlige panoramamiljøer.

(Anm: The functional organization of cells in the retina is shaped by natural panoramic environments. by Ingrid Fadelli , Medical Xpress. Existing neuroscientific models of the visual system suggest that it represents the visual world just as a camera would, encoding the positions of different objects similarly. An animal's surrounding environment, however, constantly changes, and these changes could also influence the processing of visual information. (medicalxpress.com 8.4.2023).)

(Anm: Gupta D, Młynarski W, Sumser A, Symonova O, Svatoň J, Joesch M. Panoramic visual statistics shape retina-wide organization of receptive fields. Nat Neurosci. 2023 Apr;26(4):606-614.)

(Anm: Netthinnen er en cirka 0,3 millimeter tykk hinne som kler de bakerste tre firedelene av øyeeplets indre overflate. I netthinnens ytre del ligger pigmentet og sansecellene (fotoreseptorene). Her omdannes lysets strålingsenergi til elektrisk energi, som via netthinnenervecellenes utløpere ledes gjennom synsnerven til synssenteret i hjernens bakre del. Netthinnen mangler regenerasjonsevne. Det vil si at ved skader av netthinnen vil synsevnen bli nedsatt eller ødelagt. Også kjent som retina. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Kunstig intelligens brukt til å vise link mellom personlighet og øyebevegelser.

(Anm: Artificial intelligence used to demonstrate link between personality and eye movements. It's often been said that the eyes are the window to the soul, revealing what we think and how we feel. Now, new research reveals that your eyes may also be an indicator of your personality type, simply by the way they move. Developed by the University of South Australia in partnership with the University of Stuttgart, Flinders University and the Max Planck Institute for Informatics in Germany, the research uses state-of-the-art machine-learning algorithms to demonstrate a link between personality and eye movements. (news-medical.net 27.7.2018).)

- Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking

Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:29-32 (6.1.2005)
Bakgrunn. Regnbogehinna er eit dynamisk organ som vert regulert av aktiviteten i det autonome nervesystemet, noko ein lenge har utnytta innan medisinen. Aktiviteten til regnbogehinna reflekterer fysiologiske reaksjonar på ulike sensoriske stimuli, som til dømes smerte. Ein finn stadig meir avanserte verktøy for å vurdere pupillen, og vi ønskjer å presentere nokre av desse. (...)

Den glatte muskulaturen i regnbogehinna endrar storleiken på pupillen, gjennom aktivering av anten m. constrictor pupillae eller m. dilatator pupillae. Det er likevekta mellom aktiviteten i desse to musklane som til ei kvar tid avgjer storleiken på pupillen. (...)

Det autonome nervesystemet kan bli påverka av fleire ulike sjukdomstilstandar, mellom anna multippel sklerose, Alzheimers sjukdom og diabetes mellitus (6, 15 - 17). de Seze fann ein avvikande pupillreaksjon hos 60 % av pasienter med multippel sklerose (n = 45) i høve til hos friske kontrollpersonar (n = 30), mellom anna redusert konstriksjonsamplitude og forlenga latenstid for lysrefleksen.

Innhaldet av nevrotransmitteren acetylkolin i hjernen er redusert hos pasientar med Alzheimers sjukdom. Fotiou gjennomførte ein pilotstudie med fem friske frivillige, fem pasientar med Alzheimers sjukdom som var medisinerte med ein antikolinesterase og fem pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje var medisinerte. Han fann at latenstida til maksimal miose var redusert både hos pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje fekk behandling (0,53 s) og hos pasientar med denne sjukdomen som fekk behandling (0,62 s) i høve til hos friske (0,81 s) (16). (...)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun respons driver synstap ved glaukom.

(Anm: Autoimmune response drives vision loss in glaucoma. A research team from Massachusetts Eye and Ear and the Massachusetts Institute of Technology has shown that immune cells in the eye that developed in response to early exposure to bacteria are a key contributor to progressive vis8/9/2018ion loss from glaucoma, the second leading cause of irreversible blindness in the world. The findings, published online in Nature Communications, suggest that high pressure in the eye leads to vision loss by setting into motion an autoimmune response that attacks the neurons in the eye—similar to immune responses triggered by bacterial infections. The discovery of these immune cells also reveals a promising new target for future therapies to be developed for the blinding condition. (medicalxpress.com 10.8.2018).)

(Anm: Commensal microflora-induced T cell responses mediate progressive neurodegeneration in glaucoma. Nat Commun. 2018 Aug 10;9(1):3209.)

(Anm: Magnetic eye implants could save the eyesight of glaucoma patients. They're safer and more reliable than past technology. (engadget.com 12.11.2018).)

- Folkesykdommen tørre øyne. Tørre øyne kan medføre svært ulike tegn og symptomer. (- UNDERDIAGNOSTISERT: Talgkjertelsvikt regnes som en av de mest underdiagnostiserte tilstander i øyefaget, mener professor og øyelege Tor Paske Utheim.) Dette bør du være obs på! Tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, er en multifaktoriell sykdom som affiserer tårene og øyets overflate, ifølge Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS). (– Forekomsten er mellom 5 og 35 prosent globalt.)

(Anm: Folkesykdommen tørre øyne. Tørre øyne kan medføre svært ulike tegn og symptomer. Dette bør du være obs på! Tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, er en multifaktoriell sykdom som affiserer tårene og øyets overflate, ifølge Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS). – Tilstanden gir ubehag, synsforstyrrelser og en ustabil tårefilm og kan potensielt skade øyets overflate. Tilstanden ledsages av at tårefilmen blir for saltholdig og gir betennelse på øyets overflate, forklarer Sten Ræder, øyelege, forsker og daglig leder av Tørreøyneklinikken, Norges eneste spesialklinikk for tørre øyne. Tørre øyne er svært utbredt, og er en av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker optiker eller øyelege. – Forekomsten er mellom 5 og 35 prosent globalt. Tallene varierer mye da studier har brukt ulike kriterier for å definere tørre øyne, og det vil også variere avhengig av alder og kjønn, opplyser Ann Elisabeth Ystenæs. Hun er optiker og førstelektor ved fakultet for helsevitenskap, Institutt for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og underviser i temaet. LES OGSÅ: Derfor får du sprengt blodkar på øyet (lommelegen.no 14.6.2016).)

- Tørt øye sykdom - en oversett tilstand? Tørt øye sykdom, tidligere kalt keratoconjunctivitis sicca, hevdes å være en oversett sykdom, men hvor hyppig er sykdommen? Tørt øye sykdom, "dry eye disease", defineres som "en multifaktoriell sykdom i øyeoverflaten karakterisert ved tap av homeostase av tårefilmen, og ledsaget av okulære symptomer, der tårefilmustabilitet og hyperosmolaritet, inflammasjon og skade på øyeoverflaten, og nevrosensoriske abnormiteter spiller etiologiske roller."1 

(Anm: Tørt øye sykdom - en oversett tilstand? Tørt øye sykdom, tidligere kalt keratoconjunctivitis sicca, hevdes å være en oversett sykdom, men hvor hyppig er sykdommen? Tørt øye sykdom, "dry eye disease", defineres som "en multifaktoriell sykdom i øyeoverflaten karakterisert ved tap av homeostase av tårefilmen, og ledsaget av okulære symptomer, der tårefilmustabilitet og hyperosmolaritet, inflammasjon og skade på øyeoverflaten, og nevrosensoriske abnormiteter spiller etiologiske roller."1 Det finnes ingen diagnostisk gullstandard for sykdommen, derfor brukes betegnelsen tørt øye til å beskrive det okulære ubehaget og synsforstyrrelsene som skyldes den unormale tårefilmen. Sykdommen har tidligere blitt betegnet keratoconjunctivitis sicca. Den kan skyldes nedsatt produksjon av væske fra tårekjertlene eller økt fordampning som skyldes uregelmessigheter i lipidlaget av tårefilmen2-3. Dysfunksjon i de Meibomske kjertlene er en hovedårsak til endringene i lipidlaget i tårefilmen og dermed til tørt øye sykdom4. Meiboms kjertler er en rekke talgkjertler som befinner seg langs øyelokkenes innside (i tarsalplaten) med omtrent tyve lett synlige munninger ut mot øyelokkenes frie rand5. Sykdommen er vanlig og fører til hyppige legebesøk, men angis ofte å være oversett og utilfredsstillende behandlet6. Den angis å være prevalent hos 5 til 50 prosent av verdens befolkning avhengig av sykdomskriteriene som brukes7. Formålet med den aktuelle systematiske oversikten og metaanalysen publisert i JAMA Ophtalmology8, var å fremskaffe estimater over prevalens og insidens av tørt øye og Meibomsk kjerteldysfunksjon. (nhi.no 10.11.2022).

(Anm: McCann P, Abraham AG, Mukhopadhyay A, Panagiotopoulou K, Chen H, Rittiphairoj T, Gregory DG, Hauswirth SG, Ifantides C, Qureshi R, Liu SH, Saldanha IJ, Li T. Prevalence and Incidence of Dry Eye and Meibomian Gland Dysfunction in the United States: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. 2022 Oct 27.)

- REM-søvn er kritisk for unges hjerneutvikling; legemidler interferer (forstyrrer). (- Resultatene som er publisert i Science Advances øker forståelsen av barns søvnbehov og stiller spørsmålstegn ved den økende bruken av REM-forstyrrende (avbrytende) legemidler som stimulerende midler og antidepressiva.) (- "Nesten alle disse substansene kan potensielt undertrykke søvn, spesielt REM søvn. REM-søvn er svært ømtålig (skrøpelig) – som svært enkelt kan bli hemmet av legemidler," sier han.)

- REM-søvn er kritisk for unges hjerneutvikling; legemidler interferer (forstyrrer). (REM sleep critical for young brain development; medication interferes.) REM-søvn lukker inne («lagrer») ferdigheter (evner) og erfaringer. Raske øyebevegelser eller REM-søvn konverterer aktivt våkne opplevelser til varige minner og evner i unge hjerner rapporterer en ny studie fra Washington State University Spokane. (- Resultatene som er publisert i Science Advances øker forståelsen av barns søvnbehov og stiller spørsmålstegn ved den økende bruken av REM-forstyrrende (avbrytende) legemidler som stimulerende midler og antidepressiva.) (- Faktum er at vi har svært få prekliniske forskningsdata som kan informere oss om hva disse legemidlene gjør med hjerner som er under utvikling på hverken kort eller lang sikt," sier han. "Nesten alle disse substansene kan potensielt undertrykke søvn, spesielt REM søvn. REM-søvn er svært ømtålig (skrøpelig) – som svært enkelt kan bli hemmet av legemidler, "ser han.) (- Forskerne viste at endringene er låst inne av ERK, et enzym som bare aktiveres under REM søvn.) (- REM og synsutvikling. På 1960-tallet sier Frank at kirurger bemerket at forsinket fjerning av medfødt katarakt hos barn resulterte i alvorlige problemer som dobbeltsyn og manglende evne til å justere øynene. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Om få år er hver anden nærsynet: Ny forskning afslører hvorfor.

(Anm: Om få år er hver anden nærsynet: Ny forskning afslører hvorfor. I 2050 vil 50 pct. af verdens befolkning være nærsynet. En dansk ph.d.-afhandling afliver myten om, hvordan sygdommen opstår. Leg udenfor kan ifølge en ph.d.-afhandling være med til at hæmme udviklingen af nærsynethed. (jyllands-posten.dk 16.3.2018).)

- Ögoninflammation. En ögoninflammation, eller konjunktivit som det också kallas, är en sjukdom i ögats bindehinna.

(Anm: Ögoninflammation. En ögoninflammation, eller konjunktivit som det också kallas, är en sjukdom i ögats bindehinna. Bindehinnan kallas den genomskinliga slemhinna som täcker ögats yta och insidan av ögonlocken. Symtom på ögoninflammation Vid ögoninflammation blir ögonen röda. Denna rodnad är oftast mest påtaglig längs ögats kanter. Ögonlocken kan även svullna upp så att det påverkar synen. Ett inflammerat öga utsöndrar ofta stora mängder vätska, som antingen kan vara helt klar, mera varig eller slemmig. Bindehinnan kan också svullna upp, vilket kan ge besvär i form av en ”skavande” känsla, som om man fått skräp i ögat. Det kan vara smärtsamt eller klia mycket. (netdoktor.se 12.3.2018).)

- Slik oppdager du aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). (- "Jeg satt og leste en bok etter lunsj og skjønte plutselig at det var noe i venstre øye. Jeg prøvde å blinke og gni det bort. Jeg trodde en natts søvn ville hjelpe. Men om morgenen var det fremdeles der.») (- "Makuladegenerasjon forårsaker skade på den delen av retina som er ansvarlig for sentralvisjon. Det påvirker ett øye først, slik at du ofte ikke merker det med mindre du lukker ett øye om gangen; Du kan være nesten blind på ett øye og ikke være klar over det. (- " Du har to øyne - sørg for at du sammenligner dem. Ett er ofte sterkere enn den andre, men hvis ting endres, få hjelp.")

(Anm: How to spot age-related macular degeneration. Every day in the UK, nearly 200 people develop a condition that can lead to visual impairment or even blindness. How do you identify the symptoms and what’s the treatment? Fifteen years ago, Lorna lakeney thought she had a lump of mucus in her eye. “I was sitting reading a book after lunch and suddenly realised there was something in my left eye. I tried to blink and rub it away. I thought a night’s sleep would help. But in the morning, it was still there. I didn’t do anything about it for two weeks, which was stupid of me, especially as my daughter is an optometrist.” Lorna’s daughter sent her mum straight to an ophthalmologist. “But it was too late. I was diagnosed with wet age-related macular degeneration (AMD); there was no treatment in those days and I was told there was an 82% chance that my other eye would go, too.” Lorna’s daughter, Dr Sue Blakeney, is a clinical adviser at the College of Optometrists. She says that what happened to her mum is not uncommon. “Macular degeneration causes damage to the part of the retina responsible for central vision. It affects one eye first, so you often don’t notice it unless you close one eye at a time; you can be almost blind in one eye and not be aware of it.” Lorna is even more pithy: “You have two eyes – make sure you compare them. One is often stronger than the other, but if things change, get help.” (theguardian.com 16.7.2018).)

- Håp om nye behandlinger mot macula degenerasjon holder motet oppe hos pasienter.

(Anm: Hope for new macular degeneration treatments buoys patients. Sometimes it starts with wavy vision. Objects appear distorted. Familiar faces go blurry. (…) The prevalence of the condition is rising as the population ages. The number of early-stage cases for those 50 and older is projected to nearly double to 17.8 million in the United States by 2050, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (…) But scientists in Massachusetts and around the world are experimenting with dozens of drug candidates, including about 20 in clinical trials, that work to preserve vision and, ideally, restore sight. They include not only well-established drugs, such as repurposed statins, but also new approaches such as gene therapies, stem cell treatments, and medicines tailored to the genetic makeup of patients. “We’re close to seeing some important findings,” said Dr. Joan Miller, chief of the ophthalmology department at Massachusetts Eye and Ear Infirmary in Boston. (bostonglobe.com 10.9.2018).)

- Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD).

(Anm: Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. Sykdommen omtales ofte som svekkelse av skarpsynet. AMD er også omtalt som forkalkning på øyet – men dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med forkalkninger å gjøre. (…) Mennesker med AMD blir gjerne fortalt at de ikke kommer til å bli blinde, men i virkeligheten opplever de synstapet så graverende og konsekvensene i dagliglivet så omfattende, at de blir praktisk blinde. (blindeforbundet.no).)

- Et antistoffbasert legemiddel utløser sjeldne inflammatoriske øyeproblemer hos pasienter med makuladegenerasjon. (- Legemiddelet er godkjent i mer enn 70 land, men mens det ble ansett som trygt i testing ved forhåndsgodkjenning - dukket det opp rapporter noen måneder etter lanseringen som bemerket sjeldne retinale lidelser hos en liten prosentandel av pasientene som ble behandlet med legemiddelet. Disse bivirkningene påvirket anslagsvis 2,1 % av pasientene, ifølge data i tidsskriftet Science Translational Medicine.)

(Anm: An antibody-based drug triggers rare inflammatory eye problems in macular degeneration patients. A drug approved in 2019 for macular degeneration apparently caused rare retinal side effects because of its interactions with the human immune system, two new studies have concluded.  The drug, a monoclonal antibody called brolucizumab, was developed by Swiss pharmaceutical giant Novartis AG for an eye condition known as wet age-related macular degeneration, or simply, AMD. The disorder is a leading cause of vision loss in people 65 and older. AMD not only causes severe blurring, it is characterized by a blind spot in the center of the retina, the macula of the eye. The disorder is characterized by an overgrowth of abnormal blood vessels that leak into the macula. Brolucizumab was developed to specifically target the damaging overgrowth. The medication is approved in more than 70 countries, but while it was deemed safe in pre-approval testing, reports emerged a few months after its launch noting rare retinal disorders in a small percentage of patients treated with the drug. These side effects impacted an estimated 2.1% of patients, according to data in the journal Science Translational Medicine. (medicalxpress.com 31.3.2023).)

(Anm: Karle AC, et al. Anti-brolucizumab immune response as one prerequisite for rare retinal vasculitis/retinal vascular occlusion adverse events. Sci Transl Med. 2023 Feb;15(681):eabq5241.)

(Anm: Kearns JD, et al. A root cause analysis to identify the mechanistic drivers of immunogenicity against the anti-VEGF biotherapeutic brolucizumab. Sci Transl Med. 2023 Feb;15(681):eabq5068.)

(Anm: Beovu Novartis Antineovaskulariserende øyemiddel. S01L A06 (Brolucizumab) (felleskatalogen.no).)

- Beovu ® (brolucizumab): Opdaterede anbefalinger for at minimere den kendte risiko for intraokulær inflammation, herunder nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden.

(Anm: Beovu ® (brolucizumab): Opdaterede anbefalinger for at minimere den kendte risiko for intraokulær inflammation, herunder nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden. ▼Beovu ® (brolucizumab): Opdaterede anbefalinger for at minimere den kendte risiko for intraokulær inflammation, herunder nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden. Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur og Lægemiddelstyrelsen vil Novartis gerne informere jer om følgende: Resumé - Intraokulær inflammation, herunder tilfælde af nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden, kan forekomme efter første intravitreale injektion med Beovu®, og når som helst under behandling. Disse tilfælde blev observeret hyppigere tidligt i behandlingen. - Flere tilfælde af intraokulær inflammation blev set hos patienter, der udviklede antibrolucizumab-antistoffer under behandling. Nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden er immunmedierede hændelser. - Hos patienter, der udvikler intraokulær inflammation, herunder nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden, bør behandlingen med Beovu® seponeres, og tilfældene bør håndteres omgående. - Vedligeholdelsesdoser af Beovu® (efter de første tre doser) må ikke administreres med kortere intervaller end 8 uger. Dette er baseret på resultater fra MERLINstudiet (se flere detaljer i baggrundsafsnittet nedenfor). - Patienter med intraokulær inflammation og/eller vaskulær okklusion i nethinden i anamnesen i det seneste år før opstart af behandling med Beovu® er i risiko for at udvikle nethinde vaskulit og/eller vaskulær okklusion i nethinden, og skal monitoreres nøje. - Der er yderligere observeret kønsforskel med en højere risiko hos kvinder. En højere incidens blev også observeret hos japanske patienter. - Patienter skal instrueres i at genkende tidlige tegn og symptomer på intraokulær inflammation, nethinde vaskulit og vaskulær okklusion i nethinden, og rådes til straks at søge lægehjælp, hvis der er mistanke om disse bivirkninger. Baggrund for sikkerhedsinformationen Brolucizumab (Beovu®) er et humaniseret monoklonalt antistof indiceret til behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (nAMD). (…) Produktinformationen for Beovu® vil blive opdateret for at reflektere den seneste evidens og de nyeste anbefalinger. (laegemiddelstyrelsen.dk 4.11.2021).)

(Anm: Beovu Novartis Antineovaskulariserende øyemiddel. S01L A06 (Brolucizumab) (felleskatalogen.no).)

- Forskning finner økende trend i forekomsten av merkelcellekarsinom. Merkelcellekarsinom er en sjelden type hudkreft, noe som bare påvirker noen få tusen mennesker hvert år, sammenlignet med titusener med melanom.

(Anm: Research finds rising trend in incidence of merkel cell carcinoma. Merkel cell carcinoma is a rare type of skin cancer, affecting only a few thousand people each year, compared to tens of thousands with melanoma. But while it may not be as common as other skin cancers, MCC is highly aggressive and often deadly -; and it's also becoming more common, according to new research published in the Journal of the American Academy of Dermatology and presented at the American Academy of Dermatology 2018 Annual Meeting in San Diego. "MCC is rare, but our research shows that it's becoming less rare," says board-certified dermatologist Paul Nghiem, MD, PhD, FAAD, head of the division of dermatology and George F. Odland Endowed Chair in Dermatology at the University of Washington in Seattle. "Compared to melanoma, MCC is much more likely to be fatal, so it's important for people to be aware of it." (news-medical.net 28.2.2018).)

(Anm: Merkelcellekarsinom (øye) (meddev.uio.no.no 22.8.2016).)

- Diabetespasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22(5):e586-e594.)

- Uventet funn kan mulig forhindre invalidiserende diabetisk øyesykdom.

(Anm: Unexpected Finding May Deter Disabling Diabetic Eye Disease. EAST LANSING, Mich. -- Diabetic retinopathy is considered one of the most disabling complications of diabetes and the leading cause of new cases of vision loss among adults. A new Michigan State University study is the first to find that a particular type of lipid, or fat, thought to only exist in the skin, now lives in your eye and might play a major role in deterring the eye disease."Our study presents an unexpected finding that the connections between cells in the retinal blood vessels contain unusual, long-chain lipids that may keep vessels from leaking, possibly preventing diabetic retinopathy from occurring," said Julia Busik, lead author of the study and a physiology professor. The research is published in the journal Diabetes. Blood vessels in the retina are closely connected by structures called tight junctions, which are part of the blood-retinal barrier, a virtually impenetrable wall. (…) "Incorporating more of the long-chain lipids into the eye could potentially be a new treatment down the road and involve injections or even eye drops," she said. (sciencedaily.com 6.4.2018).)

- Trening kan beskytte mot glaukom. Ny forskning tyder på at trening - særlig moderat til sterk intensitet, for eksempel rask gange eller jogging - kan bidra til å redusere risikoen for glaukom, en ledende årsak til blindhet.

(Anm: Exercise may protect you from glaucoma. New research suggests that exercise — particularly moderate- to vigorous-intensity, such as brisk walking or jogging — may help to lower the risk of glaucoma, a leading cause of blindness. The team — from the University of California, Los Angeles — behind the new study presented their new findings at the annual meeting of the American Academy of Ophthalmology, held in New Orleans, LA. Using nationwide survey data collected in the United States, the researchers found that compared with the least active, the most physically active people appeared to have a 73 percent lower risk of developing glaucoma. (…) The most common form, open-angle glaucoma, increases pressure inside the eye. There is no cure for glaucoma, but if it is caught early, there are treatments. These include prescription eye drops that can slow its progression and preserve vision. (medicalnewstoday.com 15.11.2017).)

(Anm: A Visual Guide to Glaucoma (webmd.com 20.10.2017).)

(Anm: Asthma and allergic rhinitis linked to increased risk of cataracts (news-medical.net 4.1.2018).)

- Mennesker som engasjerer seg i fysisk aktivitet har lavere risiko for å utvikle glaukom. (- En risikoreduksjon på 73 prosent for å utvikle sykdommen blant de mest fysisk aktive deltakere, sammenlignet med de som var minst aktive.)

(Anm: People who engage in physical activity have lower risk of developing glaucoma. People who engage in moderate to vigorous physical activity may be able to significantly lower their risk of glaucoma, according to research presented today at AAO 2017, the 121st Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology. Researchers from the University of California, Los Angeles reported a 73 percent decline in the risk of developing the disease among the most physically active study participants, compared with those who were the least active. (news-medical.net 14.11.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: 'Lazy eye' could be treated with wearable augmented-reality technology. When signals between the brain and one eye go awry, input from the other eye can become predominant, a condition called amblyopia or "lazy eye." Amblyopia is common and it is typically treated by forcing the less dominant eye to adapt, either through lab-based training or wearing an eyepatch. But new research suggests that people may be able to use wearable augmented-reality technology to reduce this visual discrepancy as they go about everyday activities. The findings are published in Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science. (news-medical.net 5.12.2017).)

- Forskriver din lege feil behandling for bindehinnekatarr?

(Anm: Forskriver din lege feil behandling for bindehinnekatarr? Is Your Doctor Prescribing the Wrong Treatment for Pink Eye? (…) The study is now online in Ophthalmology, the journal of the American Academy of Ophthalmology. This is the first study to assess antibiotic use for pink eye in a large, diverse segment of the United States. The findings are consistent with a nationwide trend of antibiotic misuse for common viral or mild bacterial conditions. It's a trend that increases costs to patients and the health care system and may promote antibiotic resistance. (firstwordpharma.com 19.6.2017).)

(Anm: SLIDESHOW Warning Signs of Macular Degeneration (webmd.com 16.12.2016).)

(Anm: How blind people's brains rewire to improve other senses (medicalnewstoday.com 23.3.2017).)

(Anm: Oral allergy syndrome: Foods, symptoms, and treatments (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

(Anm: Føflekkreft i øyet. Føflekkreft er den vanligste ondartede svulsten som oppstår i øyet. Plutselig tåkesyn, lysglimt og skygger i synsfeltet er vanlige symptomer. (lommelegen.no 21.2.2017).)

- Brillebloggen: Sola fører til grå stær. RILLEBLOGGEN: Det går nærmest en epidemi av grå stær over Afrika, og det er først og fremst sola som har skylden.

(Anm: Brillebloggen: Sola fører til grå stær. RILLEBLOGGEN: Det går nærmest en epidemi av grå stær over Afrika, og det er først og fremst sola som har skylden. Med solbriller på nesen kan mange tilfeller av den skumle øyesykdommen unngås. For tredje gang blogger Philip Reiler fra Grefsen om sine opplevelser i løpet av den ukeslange Eyecampen i Tanzania. Reiler er PR-sjef i optikerkjeden Specsavers, som har reist til Tanzania med briller som er donert fra Norge. Eyecamp er en del av optikerkjedens humanitære prosjekt «Gi syn til Tanzania». (…) Med over 1000 solbriller gitt av kunder, samt velvillige sponsorer som Polaroid, har vi muligheten til å sikre at en betydelig del av befolkningen kan beskytte seg mot grå stær. (nab.no 20.2.2018).)

(Anm: Grå stær. Grå stær er en tilstand der linsen i øyet blir uklar og synet blir dårlig. Det er en vanlig lidelse, og årlig gjøres det særdeles mange operasjoner for denne sykdommen. (…) Grå stær behandles med operasjon og det er ikke nødvendig å vente til stæren blir helt tett/moden før man gjør inngrepet. (lommelegen.no 19.4.2017).)

(Anm: Grønn stær (Glaukom). Grønn stær utvikler seg over tid på grunn av økt trykk i øyet. Sykdommen er vanligst hos mennesker over 60 år, og kan gi varige synsskader. Øysesykdommen grønn stær har den medisinske betegnelsen glaukom. Det finnes en langsom og en akutt form for grønn stær. Den akutte formen for grønn stær kommer brått og kan gjøre veldig vondt. Trykket inne i øyet stiger plutselig og mye. Akutt form krever øyeblikkelig innleggelse og behandling på sykehus. Den langsomme formen kommer snikende og uten at det gjør vondt. (lommelegen.no 3.3.2017).)

- Hundretusener kan ha rett på gratis databrille. Norges Optikerforbund tror mange ikke vet om den nye rettigheten.

(Anm: Hundretusener kan ha rett på gratis databrille. Norges Optikerforbund tror mange ikke vet om den nye rettigheten. Bruker du mye skjerm på jobb, har du rett til å sjekke om du trenger en databrille, betalt av arbeidsgiveren din. I fjor fikk nemlig en kassadame og 370.000 kollegaer i varehandelen denne rettigheten etter at en sak som førte til at Arbeidstilsynet endret sin veileder. Tidligere var det kun dem som sitter ved en såkalt data-arbeidsplass, altså et kontor hvor man primært sitter foran en dataskjerm, som hadde rett på databriller dekket av arbeidsgiver. Nå er det langt flere som har denne rettigheten, sier generalsekretær Hans Thorvald Haugo i Norges Optikerforbund. (nrk.no 29.1.2018).)

- Hvordan påvirker artritt øynene? Artritt er ofte tenkt på som betennelse i leddene. Men tilstanden kan forårsake problemer i andre, mer uventede områder, for eksempel øynene.

(Anm: How does arthritis affect the eyes? Arthritis is often thought of as inflammation of the joints. But the condition can cause problems in other, more unexpected areas, such as the eyes. Around 1 in 5 people over the age of 18 years are diagnosed with some form of arthritis. The disease can affect people of any age, race, or gender and have a serious impact on their quality of life. (medicalnewstoday.com 22.10.2017).)

- Alvorlige bivirkninger av kosmetikk kan gi varig skade på øyet. Det er viktig å melde fra dersom du reagerer på kosmetikk eller kroppspleieprodukter.

(Anm: Alvorlige bivirkninger av kosmetikk kan gi varig skade på øyet. Det er viktig å melde fra dersom du reagerer på kosmetikk eller kroppspleieprodukter. Vet du hva sminken din inneholder? Det finnes mange stoffer i kosmetikk som kan gi bivirkninger. Kristin Glistrup opplevde nylig en kraftig reaksjon på øyesminkefjerner. Det sved i øynene rett etter bruk, og den tredje dagenbegynte øynene å renne konstant på dagtid. Dagen etter våknet hun opp med knallrøde øyne og en stor blemme i øyet. (lommelegen.no 3.11.2017).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Første menneskelig test av robotisk øyekirurgi en suksess.

(Anm: First human test of robotic eye surgery a success. The trial, supported by the National Institute for Health Research Oxford Biomedical Research Centre, took place at Oxford's John Radcliffe Hospital. It involved 12 patients and is published this week in Nature Biomedical Engineering. Half were randomly allocated robot-assisted surgery and the other half to standard manual surgery to remove a membrane from the back of the eye. Using the robot, the surgeon was able to perform the procedure with equal or better efficacy than in the traditional manual approach. In the second phase of the trial, the team used the robot to insert a fine needle under the retina to dissolve blood in three patients who had age-related macular degeneration. All experienced an improvement in their vision as a result. Robert MacLaren, Professor of Ophthalmology at the University of Oxford, said: "This is a huge leap forward for delicate and technically difficult surgery, which in time should significantly improve the quality and safety of this kind of operation. The trial also showed that the robot has great potential for extending the boundaries of what we can currently achieve. "Our next step will be to use the robotic surgical device for precise and minimally traumatic delivery of a gene therapy to the retina, which will be another first-in-man achievement and is set to commence in early 2019." (medicalxpress.com 18.6.2018).)

- Allergisk øyesykdom.

(Anm: Allergic eye disease. Allergic eye diseases include conjunctivitis and occasionally keratitis in response to an allergen. The diseases affect 10%-20% of people globally12 and have a negative impact on quality of life and productivity.3456 Early diagnosis and appropriate treatment is essential to reduce the frequency of relapses, to avoid complications that are potentially sight threatening, and to enhance patient self care. This article provides guidance on recognising the different forms of allergic eye disease and on their management. Who gets allergic eye diseases? Children and adolescents are more commonly affected by atopic disease in general, which tends to diminish with age. People with asthma, eczema, and rhinitis often experience concurrent ocular allergy.7 Europe, North America, and Japan report higher prevalence than developing countries.1 How do they present? Itching is the hallmark of allergic eye disease, which is accompanied by redness and watering of the eyes (fig 1). Symptoms may occur in acute episodes which are generally recurrent or may be persistent in a chronic form. BMJ 2017;359:j4706 (Published 02 November 2017).)

- Vitamin B-3 forhindrer glaukom hos mus.

(Anm: Vitamin B-3 successfully prevents glaucoma in mice. (…) The research - led by Jackson Laboratory professor and Howard Hughes medical investigator Simon W.M. John - investigates the effect of vitamin B-3 on mice that had been genetically modified to be prone to developing glaucoma. The findings were published in the journal Science. (…) The condition reportedly affects more than 60 million people worldwide, with 3 million cases of glaucoma suspected in adults in the United States. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

(Anm: Ocular disorders: Vitamin B3 blocks glaucoma. Nat Rev Drug Discov. 2017 Mar 30;16(4):240.)

(Anm: Understanding Glaucoma: Epidemiology and Pathophysiology. (medpagetoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Ocular Health Resource Center (medpagetoday.com).)

(Anm: Marcus Gunn pupil: Causes, diagnosis, and treatment. With Marcus Gunn pupil, the pupils may not react as expected to light or in the same way as one another. Marcus Gunn pupil is a rare condition that affects the eyes, causing each to respond differently when a light is shone into them. This response indicates that there is dysfunction or disease in the optic nerve or retina. It is a type of relative afferent pupil defect (RAPD). After being exposed to a bright light, a normal pupil will constrict or become smaller. A Marcus Gunn pupil, on the other hand, continues to dilate, and a person's two pupils become different sizes. (medicalnewstoday.com 5.8.2017).)

- Forskere kan ha funnet en årsak til dysleksi. (- Dyslektikere kan for eksempel blande sammen bokstavene «b» og «d», som er speilvendte, heter det i studien som er publisert i Proceedings of the Royal Society B.)

(Anm: Forskere kan ha funnet en årsak til dysleksi. To franske forskere sier de kan ha funnet en fysiologisk årsak til dysleksi som muligens kan behandles. Forklaringen ligger i lysmottakende celler i øynene. Hos dyslektikere er de lysmottakende cellene i øynene plassert i matchende mønstre i begge øynene. Det kan gjøre hjernen forvirret ved at det oppstår doble bilder, eller speilbilder. (…) Mangelen på asymmetri kan være den biologiske og anatomiske forklaringen på lese- og staveproblemer. Dyslektikere kan for eksempel blande sammen bokstavene «b» og «d», som er speilvendte, heter det i studien som er publisert i Proceedings of the Royal Society B. (aftenposten.no 20.10.2017).)

- Tilskudd av antioxidant/sink kostnadsbesparende og effektivt ved degenerativ øyesykdom.

(Anm: Antioxidant/zinc supplement cost saving and effective for degenerative eye disease. A supplement that combines antioxidants with zinc and copper is a relatively inexpensive and effective means of halting the progression of a certain type of degenerative eye disease, concludes research published online in the British Journal of Ophthalmology. Given the costs and side effects of the current range of drugs used to treat the 'wet' form of age related macular degeneration (nAMD), the NHS should fund this treatment in people who already have the condition in one eye, say the researchers. In 'wet' AMD, abnormal blood vessels grow underneath the retina. These vessels can leak fluid and blood, which can damage the macula - the part of the retina responsible for central vision. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

(Anm: AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon) (…) Behandling Forebygging AMD kan ikke forebygges med noen kjent behandling, men man vet at røyking øker risikoen for å få AMD. En stor amerikansk undersøkelse har vist at en spesiell kombinasjon av svært store doser vitaminer kan nedsette risikoen med 25% for at fremskreden tørr AMD slår over i den våte formen. Øyelegen kan gi deg råd om du hører inn under denne gruppen. Den tørre formen kan ikke behandles medisinsk. Men ofte vil man ha glede av optiske hjelpemidler som forstørrelsesglass og briller med stor forstørrelse. Den våte formen kan behandles medisinsk, som beskrevet nedenfor. (felleskatalogen.no).)

- Dette stamcelleimplantatet kunne stoppe en utrolig vanlig årsak til blindhet. (- Forskere ved Universitetet i Sør-California utviklet stamcellemembraner i et sterilt laboratorium i en måned og satte deretter dem inn i øynene til fire personer med "tørr" makuladegenerasjon, den ledende årsaken til blindhet i utviklede land.)

(Anm: This stem-cell implant could halt an incredibly common cause of blindness. The dream of a stem-cell revolution hasn’t yet materialized—but a small study appears to have used the technology to ward off macular degeneration. An eye implant made of a thin sheet of human embryonic stem cells might be an effective treatment for a common form of vision loss. Researchers at the University of Southern California grew stem-cell membranes in a sterile lab for a month and then inserted them into the eyes of four people with “dry” macular degeneration, the leading cause of blindness in developed countries. An estimated 196 million people worldwide will have some form of macular degeneration by 2020. (technologyreview.com 4.4.2018).)

(Anm: Makuladegenerasjon er en øyesykdom som kan skade synet ditt, men forverringen skjer ofte svært langsomt. Det finnes flere typer. (…) Behandling for avansert tørr makuladegenerasjon. Tørr makuladegenerasjon er mye vanskeligere å behandle enn våt makuladegenerasjon. Er du hardt rammet kun på det ene øyet kan legens anbefaling være å ta vitamin- og mineraltilskudd i høye doser (vitamin C 500 mg, vitamin E 400 U, beta-karoten 15 mg, zinkoksyd 80 mg, og kobberoksyd 2 mg). (helsenorge.no 7.3.2017.)

(Anm: Skarpsynsvekkelse. Makuladegenerasjon er en tilstand som medfører varig skade i skarpsynområdet i øyet (makula). De første forandringene merkes ved at synet blir uklart, rette linjer får gjerne "en bulk" på seg og enkelte bokstaver faller ut når du forsøker å lese. Fargene synes ofte mindre klare enn vanlig. Det er synet i sentrum som svekkes (skarpsynet), mens synet i periferien blir bevart. Makuladegenerasjon er den hyppigste årsaken til blindhet eller alvorlig synssvekkelse i den vestlige verden. Dersom sykdommen får gå sin gang, mister man skarpsynet, men beholder noe sidesyn. I følge en britisk undersøkelse er forekomsten av makuladegenerasjon: - Ca. 10-20% av befolkningen mellom 65 og 74 år - Ca. 20-30% mellom 75 og 84 år - Over 45% av pasienter over 85 år - Utgjør 42% av alle årsaker til bindhet i aldersgruppen 65-74 år i Storbritannia, og nærmere 75% i aldergruppen over 85 år. (nhi.no 18.3.2017).)

- Her har sykepleiere begynt å gjøre jobben til legene.

(Anm: Her har sykepleiere begynt å gjøre jobben til legene. Øyeleger klarte ikke å ta unna rushet av pasienter som skulle øyeopereres. Løsningen ble at sykepleierne tok over jobben. (…) Medisin rett i øyet – Jeg er her for tredje gang, og har alltid følt meg trygg, sier Bjørn Mobeck, og tar plass i operasjonsstolen. Kontrollert setter sykepleier Katharina Otterstad Garnes spissen i øyet til pasienten, og sprøyter inn medisinen Avastin. (nrk.no 25.9.2019).)

(Anm: Avastin: drug regulator clears way for use for wet AMD. The NHS was now in a better position to treat thousands of patients with wet age-related macular degeneration “for a fraction of the cost,” Julie Wood, chief executive of NHS Clinical Commissioners, has said. BMJ 2019;366:l5701 (Published 24 September 2019).)

- Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon. (…) De fleste øyeavdelinger i Norge benytter medikamentet Avastin (bevacizumab) til behandling av øyesykdommene aldersrelatert makuladegnerasjon (AMD), netthinnesykdom i forbindelse med diabetes og enkelte former for blodpropp i netthinnen selv om medikamentet ikke er godkjent for behandling i øyet, og selv om det leveres i flaskestørrelse som ikke er tilpasset denne bruken.

(Anm: Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon. (…) De fleste øyeavdelinger i Norge benytter medikamentet Avastin (bevacizumab) til behandling av øyesykdommene aldersrelatert makuladegnerasjon (AMD), netthinnesykdom i forbindelse med diabetes og enkelte former for blodpropp i netthinnen selv om medikamentet ikke er godkjent for behandling i øyet, og selv om det leveres i flaskestørrelse som ikke er tilpasset denne bruken. (…) Ved St. Olavs hospital kom det 23. mai 2017 til bakterier i medikamentet som ble sprøytet inn i øyet slik at elleve pasienter fikk alvorlig infeksjon. Alle pasientene måtte opereres og fikk antibiotika. (…) Bruk av medikamenter til injeksjon i øyet fra én pakning/flaske til flere pasienter bør unngås. (helsetilsynet.no 4.9.2017).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Med øye for profitt. (- Kort fortalt: Våt AMD gjør deg blind. Uten behandling kan du miste synet på bare noen uker. Mange tusen nordmenn er rammet. Sykdommen dukker som regel opp hos folk over 50 år. Det er en folkesykdom de færreste vet om, og den vanligste årsaken til tap av syn i den vestlige verden.) (- Lucentis og Avastin var eid av samme selskap og hadde mange av de samme egenskapene.)

(Anm: Med øye for profitt. Over natten ble det mulig å berge synet til hundretusener av eldre verden over til en rimelig penge. Det ville ikke legemiddelindustrien ha noe av. Kort fortalt: Våt AMD gjør deg blind. Uten behandling kan du miste synet på bare noen uker. Mange tusen nordmenn er rammet. Sykdommen dukker som regel opp hos folk over 50 år. Det er en folkesykdom de færreste vet om, og den vanligste årsaken til tap av syn i den vestlige verden. Men Joveig Markhus var heldig. Hun fikk diagnosen i 2007. Hadde det skjedd et par år tidligere, ville det vært fint lite legene kunne gjort. Nå var behandlingen blitt revolusjonert av en ny medisin, nærmest over natten. Øyelegene kunne plutselig berge synet til hundretusener av pasienter verden over. (…) Men selskapet som hadde utviklet medisinen, så annerledes på saken. BT kan i dag dokumentere at den medisinske revolusjonen utløste en nådeløs kamp om milliarder som fortsatt pågår - også i Norge. (…) En mye rimeligere medisin Lucentis og Avastin var eid av samme selskap og hadde mange av de samme egenskapene. Men det var også viktige forskjeller: (aftenposten.no 28.4.2018).)

- Med øye for mer enn profitt. Lørdag 28. april publiserte Aftenposten en lengre artikkel om Novartis og vår lansering i 2008 av øyemedisinen Lucentis, og sykehusenes bruk av kreftmedisinen Avastin, en medisin som ikke er godkjent til behandling av øye, «off label-bruk». Novartis er uenige i Aftenpostens fremstilling av «off label-bruk» som triviell og uproblematisk.

(Anm: Veronica Barrabés, Country Manager Novartis Norge. Med øye for mer enn profitt. Lørdag 28. april publiserte Aftenposten en lengre artikkel om Novartis og vår lansering i 2008 av øyemedisinen Lucentis, og sykehusenes bruk av kreftmedisinen Avastin, en medisin som ikke er godkjent til behandling av øye, «off label-bruk». Novartis er uenige i Aftenpostens fremstilling av «off label-bruk» som triviell og uproblematisk. (aftenposten.no 18.5.2018).)

- Demokratisk senator åpner for granskning av Novartis forbindelser med Trumps advokat.

(Anm: Democratic senator opens probe into Novartis over its dealings with Trump’s attorney. A lawmaker is opening an investigation into Novartis for paying $1.2 million to President Trump’s personal attorney, Michael Cohen, in an attempt to gain access to the White House, a disclosure that has prompted widespread criticism of the drug maker. (statnews.com 11.5.2018).)

(Anm: Novartis paid $1.2m to Trump lawyer for policy insights. Novartis has said it paid $1.2 million in consultancy fees to a firm run by Donald Trump’s personal lawyer, who offered insight into the president’s plans for healthcare reform. (…) Novartis added that it has also been contacted by Robert Mueller, the special counsel appointed to investigate links between Trump and the (pharmpro.com 10.5.2018).)

(Anm: Novartis betalte 1,2 millioner dollar til Trumps advokat. Legemiddelgiganten Novartis erkjenner å ha betalt 1,2 millioner dollar til Donald Trumps advokat, Michael Cohen, for konsulenttjenester i helsespørsmål. (dn.no 10.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år.

(Anm: Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Øyekomplikasjoner ved diabetes Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Hva er diabetes og øyekomplikasjoner? (…) Forandringer i øynene forekommer ofte ved type 1-diabetes og type 2-diabetes. Hos enkelte kan disse forandringene etter hvert føre til delvis eller totalt tap av synet. Imidlertid kan det nå gjøres mye for å hindre en slik utvikling. Diabetiske øyekomplikasjoner er først og fremst retinopatier - skader på netthinnen, men også linseforandringer, brytningsfeil (må bruke briller), grønn stær (glaukom) og øyemuskellammelser. Diabetisk retinopati er den alvorligste øyekomplikasjonen til diabetes. Den angriper netthinnen (retina). I de tidlige fasene av retinopatien merker du lite eller ingenting til de skadelige endringene som skjer med øynene dine. Du kan altså ha en retinopati som kan true synet, uten selv å være klar over det. Derfor er det viktig at øynene dine blir regelmessig undersøkt av øyelege. (fhi.no 18.5.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Hva øyeflekker kan fortelle deg om din helse. (- Omtrent 60 % av mennesker har disse irisflekker.) (- Forskerne skrev i deres studie at disse funnene "synes å tyde på at irisflekker indikerer en høy kumulativ dose av levetids-soleksponering".)

(Anm: What Eye Freckles Can Tell You About Your Health. About 60% of people have these iris specks. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. To investigate this theory, Dr. Schwab, who is an ophthalmologist at the Medical University of Graz in Austria, teamed up with other ophthalmologists and dermatologists to examine the skin and eyes of more than 600 people. The researchers also collected information from the participants about their history of sun exposure, including the number of sunburns they'd had, and their use of sun protection. RELATED: 11 Triggers of Dry Eye, and What to Do About Them (…) The researchers wrote in their paper that these findings "seem to suggest that iris freckles indicate a high cumulative dose of lifetime sun exposure." (health.com 1.8.2017).)

(Anm: 'Eye Freckles' May Predict Sun-Related Problems. The spots could be linked to higher risk of cataracts, macular degeneration, study says. FRIDAY, July 28, 2017 (HealthDay News) -- Dark spots that appear on the iris -- the colored part of the eye -- aren't cancerous, but these "eye freckles" could signify other issues related to excessive sun exposure, researchers say. Scientists found outdoorsy people who develop these spots may be at greater risk for cataracts, macular degeneration and other diseases related to sunlight. The study results appear in the July issue of Investigative Ophthalmology & Visual Science. (webmd.com 28.7.2017).)

– Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (– De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel.)

(Anm: Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (…) Mangel på dette vitaminet kan føre til misdannelser og spontanabort mente forskerne. (…) Ett av Australias største medisinske funn. Professor Sally Dunwoodie som ledet studien, sier til Sky News Australia at hun tror ringvirkningene av studien kan bli enorme. (…) – Kjempespennende. – Dette er kjempespennende, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen. – De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel. Etter å ha funnet en sammenheng mellom folatmangel og blant annet ryggmargsbrokk, gikk myndighetene i 1998 ut og anbefalte gravide å ta folattilskudd. Ifølge Salvesen ble forekomsten av nevralrørsdefekter (NTD), som inngår i ryggmargsbrokk, anencefali (manglende hjerne) og hjernebrokk, halvert på ti år. – Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen. Årlig fødes to prosent med alvorlig medfødte utviklingsavvik. Risiko for spontanabort før uke 12 er 15 prosent. (aftenposten.no 11.8.2017).)

- En kur for blinde – også i fattige land.

(Anm: En kur for blinde – også i fattige land. Hvor mange som er rammet av dette verden over, er usikkert. Men i India anslås det at det dreier seg om cirka 1,5 millioner mennesker. Det som derimot er sikkert, er at lidelsen oftest rammer befolkningen i utviklingsland, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 11.8.2017).)

- Fremtidens medisin: Christian (17) fikk synet tilbake med eksperimentell behandling.

(Anm: Fremtidens medisin: Christian (17) fikk synet tilbake med eksperimentell behandling. NEW YORK (VG) Christian (17) skulle egentlig vært blind, men fikk synet tilbake med banebrytende forskning. Neste år kan behandling bli tilgjengelig for pasienter i hele verden. (…) Behandlingsmetoden går ut på å erstatte et malfunksjonert gen, på samme måte som en mekaniker bytter ut en ødelagt bildel, og med det hjelpe kroppen å reparere seg selv. Håpet er at genterapi skal kunne utslette en rekke sykdommer. (vg.no 22.1.2018).)

– Øyesykdommer forverres i køen.

(Anm: – Øyesykdommer forverres i køen. – Mange kan ha tilstander som forverrer seg ved venting, og det ser vi i noen tilfeller, forteller overlege Martin Ystad ved øyeavdelingen ved Sykehuset Vestfold. Øyesykdom er blant fagområdene som sliter mest med intern kø. Det kommer frem av nye tall som viser antallet og andelen pasienter som står i såkalt intern kø, en kø som består av pasienter som har fått en «tentativ» frist som sykehuset har gitt dem. Som Dagens Medisin skriver, er det 167.907 forsinkede pasientavtaler i spesialisthelsetjenesten. (dagensmedisin.no 16.6.2017).)

(Anm: Faktaark for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge (helseatlas.no).)

(Anm: Eldrehelseatlas – 75 år og eldre Behandling av øyesykdommer, 2013–2015 (helseatlas.no).)

(Anm: Seks symptomer fra øynene du bør ta på alvor. Det finnes en rekke øyesykdommer som kan avsløres av symptomer på øyet. Mange av disse sykdommene krever akutt hjelp. (…) 1. Mangler rød refleks. (…) 2. Netthinneavløsning gir skygge i synsfeltet. (…) 3. Akutt grønn stær - smertefullt øye. (…) 4. Hornhinnebetennelser – lysømfintlighet. (…) 5. Temporalisarteritt - sløret syn, smerter i tinningen. - En litt ukjent sykdom som ofte rammer mennesker fra 50 år og oppover. Man får sløret syn, smerter i tinningen og kan få ubehag i kjeven. (…) Temporal artritt kalles også Arteritis temporalis og kjempecellearteritt.  Det er ifølge Øyvind Palm ved Revmatologisk avdeling. (lommelegen.no 20.12.2016).)

- Netthinneløsning. Ser du masse nye sorte prikker, skygger eller lysglimt? Oppsøk øyelege så fort du kan! Uten behandling av netthinneløsning vil du bli blind.

(Anm: Netthinneløsning. Ser du masse nye sorte prikker, skygger eller lysglimt? Oppsøk øyelege så fort du kan! Uten behandling av netthinneløsning vil du bli blind. Netthinneløsning kalles også netthinneavløsning, og på latin amotio retinae eller ablatio retinae. (…) Oppsøk øyelege med én gang hvis det brått oppstår noe med synet som ikke har vært der før: - Skygge i synsfeltet - Ser lysglimt - Opplever nye eller flere «flytere» i synsfeltet enn vanlig. (lommelegen.no 13.6.2017).)

(Anm: Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, besluttede i januar 2017 at tilføje bivirkningen sløret syn til produktinformationen for alle lægemidler med kortikosteroider, der er godkendt i EU. Det gælder også lokalt virkende lægemidler som fx næsespray og cremer. Ud over bivirkningen sløret syn er der også tilføjet en generel advarsel om synsforstyrrelser. (…) Det formodes derfor, at topikale former af kortikosteroider også kan øge risikoen for CSCR. (…) Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling. Denne lidelse har længe været associeret med stress og brug af systemiske kortikosteroider. (Nyt Om Bivirkninger 2017(5) MAJ 2017).)

(Anm: Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St. Olavs. Ti pasienter som fikk behandling for en øyesykdom ved St. Olavs Hospital er nå innlagt på sykehuset med infeksjon i øyet. (…) Behandling med en sprøyte i øyet for å holde øyesykdommen som kan skade skarpsynet i sjakk, er utbredt. Hvert år gis 5000 slike injeksjoner ved St. Olavs som ifølge Fagerli har holdt på med dette siden 2006. Det tar gjerne noen dager før en infeksjon utvikler seg, og fredag tok flere pasienter kontakt fordi øynene var blitt betente. (vg.no 28.5.2017).)

(Anm: Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. (nhi.no 19.5.2017).)

(Anm: Mennesker med diabetes bør spise frukt. Å spise fersk frukt kan både redusere risikoen for å utvikle diabetes, og risikoen for komplikasjoner for den som har diagnosen. (…) Les om studien i PLoS Medicine (nhi.no 19.5.2017).)

– Fare for skade på øyepasienter. (– Det har vært en spesielt stor økning av pasienter i øyefaget, uten at det har blitt kompensert i stor nok grad med økt antall stillinger. Dette gjelder hele landet, men det som er spesielt med Vestfold er at vi har færre øyespesialister i forhold til innbyggertallet enn andre steder.)

– Fare for skade på øyepasienter
nrk.no 26.5.2017
Pasienter ved Sykehuset i Vestfolds øyeavdeling får kontroll måneder eller år etter at de skulle hatt time, ifølge bekymringsmeldinger. (…)

«Dersom systemproblemet ikke er løst må jeg anta at det kan være fare for skade på pasienter i fremtiden», skriver seksjonssjef i Helsedirektoratet, Øystein Flesland, i brevet.

– Underbemanning
Fungerende seksjonsoverlege på øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Martin Ystad, innrømmer at det ofte er lange ventetider.

– Vi løper beina av oss her, men vi trenger flere folk. Det er et systemproblem i den forstand at det er for få ressurser på øyeavdelingen. I tillegg har vi avtaler med for få private øyespesialister, sier Ystad.

Han mener at mye av årsaken er en aldrende befolkning kombinert med nye behandlinger for øyesykdommer.

– Det har vært en spesielt stor økning av pasienter i øyefaget, uten at det har blitt kompensert i stor nok grad med økt antall stillinger. Dette gjelder hele landet, men det som er spesielt med Vestfold er at vi har færre øyespesialister i forhold til innbyggertallet enn andre steder.

– Er det fare for skade på pasienter som følge av lang ventetid?

– Når man har lange ventetider og etterslep som vi har hatt og har, så er det fare for skade på pasienter. Men jeg vil presisere at vi prioriterer personer med alvorlige tilstander aller først, så de kommer inn tidsnok i stor grad. (…)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

- Mitokondriell dysfunksjon i okulær sykdom: Fokus på glaukom

Mitochondrial dysfunction in ocular disease: Focus on glaucoma.
Mitochondrion. 2017 May 9. pii: S1567-7249(17)30128-9. doi: 10.1016/j.mito.2017.05.004. [Epub ahead of print]
Abstract Mitochondrial dysfunction commonly presents with ocular findings as a part of a systemic disorder. These ophthalmic manifestations can be the first sign of a mitochondrial abnormality, which highlights the key role of a comprehensive ophthalmic assessment. On the other hand, a number of visually disabling genetic and acquired eye diseases with no curative treatment show abnormal mitochondrial function. Recent advances in mitochondrial research have improved our understanding of previously unexplained ocular disorders utilising better diagnostic approaches. Further studies on mitochondrial dysfunction and novel modalities of treatment will help to improve outcomes of these conditions. In this review article we discuss the clinical picture of common mitochondrial-related eye diseases, diagnostic approaches and possible treatment options including a very recent interesting report about gene therapy, with a particular focus on glaucoma. (…)

(Anm: Mitochondria and the eye disease. Mitochondrion 2017 Aug 22. pii: S1567-7249(17)30234-9.)

(Anm: High Glucose Induces Mitochondrial Dysfunction in Retinal Müller Cells: Implications for Diabetic Retinopathy. (…) Conclusions: Findings indicate that HG-induced mitochondrial morphology changes and subsequent mitochondrial dysfunction may contribute to retinal Müller cell loss associated with diabetic retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017 Jun 1;58(7):2915-2921.)

(Anm: Simple eye test can diagnose early signs of glaucoma. (…) Results of first clinical trials with glaucoma patients are published today (28/04/17) in the journal BRAIN. (…) The technique developed is called DARC, which stands for detection of apoptosing retinal cells. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: Discovery about retinal zinc may show new way to protect, regenerate optic nerve in glaucoma patients (news-medical.net 23.3.2017).)

(Anm: Retinal imaging may help doctors confirm or rule out frontotemporal degeneration. Frontotemporal degeneration (FTD) is a progressive neurodegenerative condition that is present in tens of thousands of Americans, but is often difficult to diagnose accurately. Now in a study published this week online ahead of print in Neurology, researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania have found evidence that a simple eye exam and retinal imaging test may help improve that accuracy. Using an inexpensive, non-invasive, eye-imaging technique, the Penn Medicine scientists found that patients with FTD showed thinning of the outer retina-;the layers with the photoreceptors through which we see-;compared to control subjects. (news-medical.net 18.9.2017).)

(Anm: Stamceller gjorde patienter blinda. Tre amerikanska patienter tappade i stort sett all syn sedan de behandlats med en oprövad stamcellsmetod vid en klinik i Florida. Man blir faktiskt lite chockad att sådant här alls förkommer i ett annars så vetenskapligt framstående land som USA. Det borde leda till långa fängelsestraff, säger Anders Kvanta, överläkare och adjungerad professor vid Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm. (dagensmedicin.se 15.3.2017).)

(Anm: Vision Loss after Intravitreal Injection of Autologous “Stem Cells” for AMD. N Engl J Med 2017; 376:1047-1053 (March 16, 2017.)

(Anm: Anne-Kat gråter når hun forteller hvorfor hun holdt sykdommen skjult. (…) I sommer gikk komikeren ut med historien om at hun etter hvert kommer til å bli blind, på grunn av sykdommen Retinitis pigmentosa. (tv2.no 26.11.2016).)

- Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene.

(Anm: Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene. GJENNOMBRUDDET: Forsker Jean Bennett sluttet aldri å håpe på at genterapi en dag ville fungere. Behandlingen hun har utviklet vil mest trolig revolusjonere feltet i 2018. (…)  – Teknologien vil forandre måten vi behandler pasienter på i fremtiden, sier overlege og onkolog ved Philadelphia Children’s Hospital, Dr. Stephan Grupp, til VG. Han er blant legene som har utviklet verdens første godkjente genterapibehandling mot kreft. VG har tidligere skrevet om 12 år gamle Emily Whitehead, som lever i dag takket være denne behandlingen. (…) – Dette er et felt med potensiale til å knekke noe av de virkelige viktige kodene innen medisin, og som kan gi oss behandlingsformer mot sykdommer vi før ikke hadde muligheten til å behandle, sier professor ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja. (…) Så langt er to genterapibehandlinger mot kreft godkjent av FDA. De kan du lese om her og her. Søknaden om godkjennelse i Europa vil bli behandlet av europeiske helsemyndigheter (EMA) til neste år. (vg.no 22.1.2018).)

- Fremtidens medisin: Slik skal forskere kurere blinde. (- LCA er en undergruppe av Retinitis Pigmentosa (forkortet RP) – medfødte øyesykdommer som forårsaker blindhet eller svaksynthet. Den kalles også «kikkertsyn»)

(Anm: Fremtidens medisin: Slik skal forskere kurere blinde. PHILADELPHIA: Jean Bennett ga aldri opp håpet om at genterapi skulle fungere, selv om ingen andre trodde på henne. I dag er hun en ledende ekspert i verden. I januar blir den nyeste medisinen til firmaet hennes Spark, kalt Luxturna, trolig godkjent av FDA. (…) Forskerne her har jobbet i tiår med å utvikle genterapi mot øyesykdommen LCA. De har forsøkt den på mus, hunder og til slutt mennesker. Nå får de igjen for strevet. – Det er fantastisk, resultatene er svært lovende. Jeg har trodd på denne behandlingen siden 1980-tallet, så dette er et stort for oss, sier Bennett. LCA er en undergruppe av Retinitis Pigmentosa (forkortet RP) – medfødte øyesykdommer som forårsaker blindhet eller svaksynthet. Den kalles også «kikkertsyn». (vg.no 7.1.2018).)

- Blindhetsstudie viser hvordan gen forårsaker synstap hos middeladrende. (- Retinitis pigmentosa.) (- Ved å fremme vår forståelse av RPGR-genet og dets effekter på fotoreseptorceller, håper vi at våre funn bringer oss nærmere til å utvikle en mulig behandling for denne ødeleggende sykdommen.

(Anm: Blindness study shows how gene causes middle-age sight loss. (…) Scientists examined how changes in a gene known as RPGR damage eye cells to cause a disorder known as X-linked retinitis pigmentosa. The condition is incurable and affects night and peripheral vision before gradually causing blindness in middle age. (…) Researchers led by the University of Edinburgh took skin samples from two patients and transformed stem cells - which can change into any cell type - into light-sensing eye cells known as photoreceptors. They compared these with cells from healthy relatives of the patients. (…) Follow-up studies in mice identified key molecules that interact with RPGR to maintain the structure of photoreceptors. When RPGR is flawed, the structure is compromised and photoreceptors cannot function correctly, leading to sight loss. Dr Roly Megaw from the University of Edinburgh's Medical Research Council Institute for Genetics and Molecular Medicine, who led the study, said: "By furthering our understanding of the RPGR gene and its effects on photoreceptor cells, we hope our findings bring us closer to developing a possible treatment for this devastating disease. The study is published in the journal Nature Communications and was carried out at the University of Edinburgh's Medical Research Council Centre for Regenerative Medicine. It was funded by the Wellcome Trust and the charity Retinitis Pigmentosa Fighting Blindness. (medicalnewstoday.com 8.9.2017).)

(Anm: Gelsolin dysfunction causes photoreceptor loss in induced pluripotent cell and animal retinitis pigmentosa models. Mutations in the Retinitis Pigmentosa GTPase Regulator (RPGR) cause X-linked RP (XLRP), an untreatable, inherited retinal dystrophy that leads to premature blindness. (…) We concluded that human photoreceptors, derived from iPSCs, could therefore be used to study the molecular pathogenesis of RPGR/XLRP. Nature Communications 8, Article number: 271 (2017).)

- Behandling mot sjelden øyesykdom kommer til Norge: – Det er helt fantastisk. (- Han har en sjelden variant av sykdommen Retinitis Pigmentosa, som gjør at han får gradvis dårligere syn med alderen.)

(Anm: Behandling mot sjelden øyesykdom kommer til Norge: – Det er helt fantastisk. Torger Sætre samlet inn flere millioner kroner for å få øyebehandling i utlandet. Nå trenger han ikke det lenger, siden behandlingen også har blitt godkjent i Norge. Beslutningsforum for nye metoder har bestemt at Norge skal starte opp med den dyre genterapibehandlingen Luxturna. – Det er helt fantastisk, sier en overlykkelig Torger Sætre til NRK. Siden februar har 28 år gamle Sætre fra Sykkylven samlet inn penger for å unngå å bli helt blind. Han har en sjelden variant av sykdommen Retinitis Pigmentosa, som gjør at han får gradvis dårligere syn med alderen. (nrk.no 26.4.2021).)

(Anm: Study reveals how changes in gene can lead to blindness in middle age. (…) Scientists examined how changes in a gene known as RPGR damage eye cells to cause a disorder known as X-linked retinitis pigmentosa. The condition is incurable and affects night and peripheral vision before gradually causing blindness in middle age. (news-medical.net 6.9.2017).)

(Anm: Study findings could lead to novel therapies for preventing vision loss from degenerative retinal diseases. Silencing a gene called Nrl in mice prevents the loss of cells from degenerative diseases of the retina, according to a new study. The findings could lead to novel therapies for preventing vision loss from human diseases such as retinitis pigmentosa. The study was conducted by researchers at the National Eye Institute (NEI), part of the National Institutes of Health, and was published online today in Nature Communications. (news-medical.net 15.3.2017).)

(Anm: Cathrine ble født med fargeløse øyne. Knappe 70 personer i Norge er rammet av den sjeldne diagnosen. (…) Cathrine Johansen Ravnanger (26) fra Moss har svarte øyne – helt uten farger. Det er den svært sjeldne medfødte tilstanden Aniridi, som gjør at hun mangler den delen av øyet som heter iris. Det er den som gir øynene våre farge. – I Norge er vi knappe 70 personer som har denne diagnosen, sier Cathrine. (seher.no 18.6.2017).)

- Dine øyner kan være full av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting.

(Anm: Dine øyner kan være full av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting. Your Eyes Might Be Full of Bacteria. Here's Why. That's a Good Thing. The human body is teeming with bacteria, and a lot of it is good for you. Scientists have shown that the microbiome—a community of bacteria that live in the gut and on other places like skin—can protect people against other disease-carrying bugs. Now, a new study published by researchers at the National Eye Institute (NEI) suggests that the eye—previously thought to be barren of microbes—hosts a community of bacteria that protects against disease. “It has been a controversy,” says study author Rachel Caspi, a senior investigator in the NEI's laboratory of immunology. “We have proven something that has been a question mark for a long time.” (time.com 11.7.2017).)

- Øyemikrobiom trener immunceller for å avverge patogener (sykdomsfremkallende organismer). (- Dette er det første beviset på at et bakterium lever langsiktig på den okulære overflaten.) (- Dette arbeidet omhandler et mangeårig spørsmål om hvorvidt det finnes et okulært mikrobiom.)

(Anm: Eye microbiome trains immune cells to fend off pathogens. Microbe living on the surface of the eye protects cornea from infections. Bugs in your eyes may be a good thing. Resident microbes living on the eye are essential for immune responses that protect the eye from infection, new research shows. The study, which appears in the journal Immunity, demonstrates the existence of a resident ocular microbiome that trains the developing immune system to fend off pathogens. The research was conducted at the National Eye Institute (NEI), part of the National Institutes of Health. "This is the first evidence that a bacterium lives on the ocular surface long-term," explained Rachel Caspi, Ph.D., senior investigator in NEI's Laboratory of Immunology. "This work addresses a longstanding question about whether there is a resident ocular microbiome." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: St Leger AJ, et al. An Ocular Commensal Protects against Corneal Infection by Driving an Interleukin-17 Response from Mucosal γδ T Cells. Immunity. 2017 Jul 18;47(1):148-158.e5.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Antibiotika forårsaker langvarig effekter på huden sitt mikrobiom.

(Anm: Antibiotics Cause Long-Lasting Effects on the Skin’s Microbiomes. RESIDENT bacterial communities of the skin, including those that compete with diseases like Staphylococcus aureus, can be greatly reduced following the application of topical antibiotics, suggests a new study performed by the Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA. “We know antibiotics and antiseptics can be effective in stopping the growth of certain bacteria, but we wanted to know about the larger impact these treatments can have on the resident microbial communities on the skin,” said lead author Dr Adam SanMiguel, Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. European Medical Journal 2017 (July 10, 2017).)

- Øjenbivirkninger tilføjes produktinformationen for medicin med kortikosteroider. (- Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling.)

Øjenbivirkninger tilføjes produktinformationen for medicin med kortikosteroider
Nyt Om Bivirkninger 2017(5) MAJ 2017
Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, besluttede i januar 2017 at tilføje bivirkningen sløret syn til produktinformationen for alle lægemidler med kortikosteroider, der er godkendt i EU. Det gælder også lokalt virkende lægemidler som fx næsespray og cremer.

Ud over bivirkningen sløret syn er der også tilføjet en generel advarsel om synsforstyrrelser.

Baggrund for PRAC’s konklusion
PRAC’s konklusion kommer på baggrund af en dansk ledet overvågningsprocedure for kortikosteroidet budesonid, hvor dokumentationen i den periodiske sikkerhedsopdateringsrapport (PSUR) fra lægemiddelvirksomheden blev gennemgået. Her blev følgende bemærket:

 • Sløret syn står beskrevet som en almindelig bivirkning i produktresuméet for kapsler, der indeholder budesonid (Entocort), men ikke for andre lægemidler, der indeholder budesonid. Der er på verdensplan indberettet 126 tilfælde af sløret syn som formodet bivirkning til det mest anvendte lægemiddel med budesonid til inhalation. Da effekten antages at finde sted gennem systemisk optagelse af budesonid, og da andre formuleringer af budesonid også absorberes systemisk, er denne bivirkning relevant for alle formuleringer og skal inkluderes i produktinformationen for disse. 
 • Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling. Denne lidelse har længe været associeret med stress og brug af systemiske kortikosteroider. Lidelsen er nu også beskrevet efter lokal administration af kortikosteroider ved inhalation og ad intranasal, epidural, intraartikulær, dermal og periokulær vej. Det formodes derfor, at topikale former af kortikosteroider også kan øge risikoen for CSCR. Ved øjenproblemer er det derfor vigtigt at henlede patientens og lægens opmærksomhed på risikoen for, at topikalt kortikosteroid kan medvirke til, at sygdommen sætter ind og/eller forværres.

Der indsættes derfor en advarsel i produktresuméet, der opfordrer lægen til at henvise patienten til øjenlæge ved tegn på synsforstyrrelser, som muligvis kan være forårsaget af CSCR.
Som læge skal du være opmærksom på følgende: Hvis en patient oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser, bør det altid overvejes at henvise patienten til øjenlæge. Synsforstyrrelser kan være symptomer på glaukom, grå stær eller CSCR. Glaukom og grå stær er allerede velkendte bivirkninger til kortikosteroider i alle formuleringer og nævnt i produktinformationen. 

PRAC har på baggrund af den publicerede litteratur vurderet, at opdateringerne gælder for hele klassen af kortikosteroider, og at produktinformationen for disse lægemidler ligeledes bør ændres, så den afspejler de supplerende advarsler og bivirkninger tilsvarende.

Links
Nyt Om Bivirkninger august 2014
PRAC’s afgørelse og opdateringer til de danske produktresuméer  (…)

(Anm: Central serous retinopathy (CSR), also known as central serous chorioretinopathy (CSC or CSCR), is an eye disease which causes visual impairment, often temporary, usually in one eye.[1][2] (en.wikipedia.org).)

- Er glaukom en mitokondriell neurodegenerativ sykdom.

(Anm: Er glaukom en mitokondriell neurodegenerativ sykdom. [Is glaucoma a mitochondrial neurodegenerative disease]. Abstract. The retinal ganglion cell, due to peculiar structural and energetic constraints, appears acutely susceptible to mitochondrial dysfunction. Emerging evidence suggests that changes in the mitochondrial DNA(mtDNA)and in nuclear DNA genes that encode mitochondrial proteins may influence mitochondrial structure and function and, therefore, contribute to the pathogenesis of primary open angle glaucoma. As the main glaucoma risk factors are elevated intraocular pressure and older age, we discuss their relationship with mitochondrial dysfunction. If the contribution of mitochondrial dysfunction to glaucoma pathogenesis is further established, emerging therapies aiming to optimize mitochondrial function represent potential clinical treatments. (Chin J Ophthalmol, 2016, 52: 714-717).  Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2016 Sep 11;52(9):714-7.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk.

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

- Visuell funksjonsnedsettelse (svekkelse) er assosiert med depressive symptomer—resultater fra Nationwide German DEGS1 Study.

(Anm: Visual Impairment Is Associated With Depressive Symptoms—Results From the Nationwide German DEGS1 Study. Introduction: Visual impairment (VI) is associated with a variety of comorbidities including physical and mental health in industrial countries. Our aim is to examine associations between self-reported impairment and depressive symptoms in the German population. (…) Conclusion: Depressive symptoms are a frequent finding in subjects with difficulties in distance and near vision with a prevalence of up to 24%. Depressive comorbidity should therefore be evaluated in subjects reporting VI. Front. Psychiatry, 09 April 2018.)

- Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk.

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

- Visuell funksjonsnedsettelse (svekkelse) er assosiert med depressive symptomer—resultater fra Nationwide German DEGS1 Study.

(Anm: Visual Impairment Is Associated With Depressive Symptoms—Results From the Nationwide German DEGS1 Study. Introduction: Visual impairment (VI) is associated with a variety of comorbidities including physical and mental health in industrial countries. Our aim is to examine associations between self-reported impairment and depressive symptoms in the German population. (…) Conclusion: Depressive symptoms are a frequent finding in subjects with difficulties in distance and near vision with a prevalence of up to 24%. Depressive comorbidity should therefore be evaluated in subjects reporting VI. Front. Psychiatry, 09 April 2018.)

- Antikropp tros ha lagat skadade nerver

Antikropp tros ha lagat skadade nerver
dagensmedicin.se 20.4.2015
Ett nytt läkemedel ökade impulsledning i skadade synnerver. Det är första gången som det finns bevis för att en behandling kan reparera det skyddande myelinhöljet runt nervfibrer.

Många patienter med optikusneurit kommer senare att drabbas av multipel skleros, ms, en sjukdom som även den kännetecknas av skada på det skyddande myelinet.

Huruvida behandling riktad mot Lingo-1 skulle kunna ha effekt mot ms kan inte den aktuella studien säga något om, enligt Jan Lycke.

– De måste man studera i större behandlingsstudier, säger han. (…)

(Anm: Scientists show ability to grow specific neurons for treatment of optic neurodegenerative diseases. Scientists have demonstrated the capacity to grow specialized neurons that relay visual data to the brain, creating a source of cells for future treatments of glaucoma and other optic neurodegenerative diseases. Using retinal (eye) tissue grown in the lab from mouse stem cells, scientists documented generation of a variety of neurons known as retinal ganglion cells (RGCs). Individual RGC subtypes can be identified, and harvested RGCs have been used in transplantation experiments that study the effect of specific RGCs toward neuroprotection and vision restoration. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Stem Cells Hold Promise, Peril in Treating Seniors' Eye Disease. WEDNESDAY, March 15, 2017 (HealthDay News) -- Stem cells may offer new hope for people losing their vision to age-related macular degeneration, but that promise can come with some peril, new research shows. (webmd.com 15.3.2017).)

- Øyner gir ledetråder til fremtidig innsnevring av blodårer i legger. Endringer i små blodkar i øyet kan forutsi en høyere risiko for senere innsnevring i de store blodkarene i beina, ifølge en studie.

(Anm: Eyes hold clues to future narrowing of leg vessels. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study presented at the Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2017 Scientific Sessions. Researchers reported on 9,390 adults participating in the long-term Atherosclerosis Risk in Communities Study, each with retinal photographs taken between 1993-1995, when they did not have peripheral artery disease (PAD). During a 19-year follow-up, 304 developed PAD requiring hospitalization or a procedure to open narrowed leg vessels. Of those, 92 had the most severe form of PAD, called critical limb ischemia (CLI), resulting in ulcers on the leg, gangrene or the need for amputation. (medicalnewstoday.com 15.3.2017).)

(Anm: Common causes of eye pain explained. Contents of this article: Corneal disorders Glaucoma Uveitis Endophthalmitis. Eye care tips (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Verdens Synsdag: Livsstilen din påvirker mer enn du tror. - Det er en klar sammenheng mellom generell helse og risikoen for å utvikle øyesykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund. (kk.no 13.10.2016).)

(Anm: Sudden drops in blood pressure may increase risk of dementia. Dementia affects tens of millions of people in the United States. New research suggests that those who experience sudden blood pressure drops in their middle age may be more likely to develop dementia in old age. (medicalnewstoday.com 12.3.2017).)

- Aktive fotballspillere har bedre syn, antyder studie.

(Anm: Aktive fotballspillere har bedre syn, antyder studie. Competitive football players have superior vision, study suggests. The visual abilities of competitive football players are substantially better than those of healthy non-athletes, according to the first-ever comprehensive assessment of visual function in English Premier League players, published in Science and Medicine in Football. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Blind kvinne får synet tilbake med stamceller. Medisin:En amerikansk kvinne har etter fem år som blind fått synet delvis tilbake. Middelet bak mirakelet er stamceller fra hennes egen hofte som er blitt sprøytet inn i øynene hennes. Behandlingen ser også ut til å hjelpe mot grønn stær. (illvit.no 3.3.2016).)

(Anm: Ai hittar sällsynt diagnos. Forskare har skapat en ai som klarar av att identifiera medfödd grå starr hos barn. (…) Studien har publicerats i tidskriften Nature Biomedical Engineering. Forskarna menar att deras metod kan utvecklas för att hitta även andra sällsynta diagnoser hos patienter. (nyteknik.se 6.2.2017).)

(Anm: NHS England to fund Bionic Eye Surgery. NHS England has today announced that it will provide funding for further testing of the Argus II, also known as the Bionic Eye. Ten patients will undergo surgery to tackle Retinitis Pigmentosa (RP), an inherited disease that causes blindness. The procedures will take place at Manchester Eye Hospital (MREH) and Moorfields Eye Hospital from 2017. (england.nhs.uk 22.12.2016).)

(Anm: Forskere kurerer grå stær hos barn. ØYET :Forskere har kurert 12 kinesiske barn for medfødt grå stær, noe som ellers ville ha gjort dem svaksynte eller blinde. "En av de største bragdene innen regenererende medisin," sier ekspert om den banebrytende stamcellebehandlingen. (illvit.no 18.3.2016).)

(Anm: Gene therapy in a droplet could treat eye diseases, prevent blindness (medicalnewstoday.com 28.7.2016).)

(Anm: Study in mice suggests stem cells could ward off glaucoma (medicalnewstoday.com 28.7.2016).)

(Anm: Stem cell secretions may help treat glaucoma. According to a new study, stem cell research has also shown promise for treatment. Mesenchymal stem cells (MSC) have been shown to have protective effects on retinal ganglion cells. The loss of these latter cells and their axons is one of the leading causes of degenerative eye diseases such as glaucoma. (…) The new study - led by Ben Mead, Ph.D., a post-doctoral fellow at the NEI - set out to isolate the exosomes from bone-marrow derived mesenchymal stem cells (BMSC). The findings were published in the journal Stem Cell Translational Medicine. (medicalnewstoday.com 28.1.2017).)

- Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år

(Anm: Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år. Bruger du kontaktlinser, og har du nogensinde tabt en linse uden at tænke videre over, hvorfor du ikke kunne finde den igen efterfølgende? Det skete for en 42-årig kvinde fra Dundee i Skotland, men efter 28 år har hun nu endelig fundet kontaktlinsen igen – fastgroet under sit øjenlåg. (…) Læs også: Pas på, når du bruger kontaktlinser: Aggressiv amøbe kan gnave sig ind i øjet Det var seks måneder med et lidt hængende og hævet øje, der fik kvinden til at søge hjælp, og ved en undersøgelse fandt lægerne en seks millimeter stor cyste i øjenlåget. (videnskab.dk 15.8.2018).)

(Anm: A Woman Had a Contact Lens Stuck in Her Eyelid For 28 Years. She Didn't Notice It. Contact lenses can be annoying. But poking yourself in the eye for the third time in one morning has nothing on this woman from the UK who ended up with a contact lens embedded in her eyelid for nearly 30 years. (sciencealert.com 15.8.2018).)

- Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (- Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer.)

(Anm: Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (…) Forskerne præsenterede et nyt studie, der viste, at kontaktlinserne, der skylles ud i vasken eller toilettet, ofte ender med at forurene naturen og især overfladevandet, der i nogle tilfælde bruges som drikkevand, med mikroplast. Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer. Det har forskerne blandt andet erfaret ved at besøge rensningsanlæg, hvor de blandt andet har interviewet en række medarbejdere, som rapporterede, at flere kontaktlinser virker intakte efter syv dages nedbrydning i biologiske rensningsanlæg. (videnskab.dk 20.8.2018).)

- Kontaktlinser kan behandle nærsynthet

Kontaktlinser kan behandle nærsynthet
nrk.no 25.4.2017
Ny teknologi gjør at optikere kan bremse utviklingen av nærsynthet hos barn. (…)

– De er utviklet slik at nærsyntheten korrigeres i senteret av kontaktlinsen. I ytterkanten av linsen korrigeres det mindre nærsynthet eller man har litt plusstyrke. Den formen for kontaktlinse vil bremse utviklingen av nærsynthet slik at barnets øye ikke vokser i lengderetningen, forteller Robertstad. (nrk.no 25.4.2017).)

(Anm: Vitamin B-3 successfully prevents glaucoma in mice. (…) The research - led by Jackson Laboratory professor and Howard Hughes medical investigator Simon W.M. John - investigates the effect of vitamin B-3 on mice that had been genetically modified to be prone to developing glaucoma. The findings were published in the journal Science. (…) The condition reportedly affects more than 60 million people worldwide, with 3 million cases of glaucoma suspected in adults in the United States. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

(Anm: Döende synceller repareras med stamceller. För första gången har svenska forskare framgångsrikt transplanterat mänskliga näthinneceller till ett människolikt öga. Den nya studien är publicerad i tidskriften Stem Cell Reports. (netdoktor.se 4.1.2016).)

(Anm: Study provides hope for some human stem cell therapies. Their discovery provides hope for the development of human stem cell therapies to treat macular degeneration, a major cause of blindness and visual impairment in older adults. (medicalnewstoday.com 21.8.2015).)

(Anm: Unchecked mitochondrial DNA mutations could be a problem for stem cell therapies (medicalnewstoday.com 14.4.2016).)

(Anm: Neurodegenerative Eye Disorders: Role of Mitochondrial Dynamics and Genomics. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2016 Apr 20. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stem cell injection may soon reverse vision loss due to age-related macular degeneration (medicalnewstoday.com 16.4.2015).)

(Anm: Stamceller gir synet tilbake. Nye celler har erstattet syke celler hos ti pasienter med ellers uhelbredelige øyesykdommer. Behandling med stamceller varsler om revolusjonerende fremskritt i fremtidens sykdomsbehandling. (illvit.no 30.3.32015).)

(Anm: Nightstar receives U.S. and European Orphan Drug Designation for gene therapy to treat Choroideremia (medicalnewstoday.com 12.3.2015).)

(Anm: EMA anbefaler stamcellebehandling af øjenskader - Holoclar er en ny behandling udviklet af det italienske firma Chiesi Farmaceutici til behandling svær mangel på såkaldte limbale stamceller. (dagenspharma.dk 6.1.2015).)

(Anm: Could a blind eye regenerate? - David Davila (ed.ted.com).)

(Anm: Forskere kurerer grå stær hos barn. ØYET :Forskere har kurert 12 kinesiske barn for medfødt grå stær, noe som ellers ville ha gjort dem svaksynte eller blinde. "En av de største bragdene innen regenererende medisin," sier ekspert om den banebrytende stamcellebehandlingen. (illvit.no 18.3.2016).)

(Anm: Blindness, visual impairment rates in U.S. set to double by 2050. More than 8 million people in the United States will be living with visual impairment or blindness by 2050 - double the current prevalence - according to a new study. (…) White women most affected by VI and blindness. Assessing prevalence rates by race/ethnicity, age, and gender, the researchers found that non-Hispanic white individuals, especially women, are most affected by VI and blindness through 2050. (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Visual Impairment and Blindness in Adults in the United States: Demographic and Geographic Variations From 2015 to 2050.JAMA Ophthalmol. 2016 May 19. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.1284. [Epub ahead of print].)

(Anm: Research indicates the brain's frontal cortex controls vision; it leaves out things in plain sight (medicalxpress.com 21.5.2016).)

(Anm: Kunstig øye gir blind kvinne synet tilbake. Medisinsk teknologi:Takket være ny medisinsk teknologi har britiske Rhian Lewis fått tilbake noe av synet. Et implantat fanger opp lys og oversetter det til elektriske signaler som blir sendt videre til hjernen. (illvit.no 13.7.2016).)

- Blinde og svaksynte kan ha godt utbytte av Aipoly Vision.

APPEN SOM "SER": Blinde og svaksynte kan ha godt utbytte av Aipoly Vision.
dinside.no 15.1.2016
Appen som hjelper svaksynte å se

Det er kanskje vanskelig å tro for de av oss som er så heldige å ha synet i god behold, men dagens smarttelefoner er også godt brukbare for de som har nedsatt eller manglende syn.

Både Apple, Google og Microsoft har bakt inn mange smarte funksjoner i de mobile operativsystemene sine, som gjør at det lar seg gjøre å bruke telefonene selv om man ikke ser stort.

 Eksempler er forstørrelse av tekst og økning av konstrast, Voiceover, der en stemme leser opp det som står på skjermen, eller Siri, Cortana og Google Nå – stemmeassistentene som lar deg ringe en kontakt, sende en melding eller hva det måtte være kun ved å bruke stemmen. (…)

LES OGSÅ: Google gjør det lettere for fargeblinde (…)

Appen er foreløpig kun tilgjengelig for iOS og kan lastes ned her:
Aipoly Vision for iOS (App Store, gratis) (…)

(Anm: Din kat kan gøre dig blind. Allergi over for katte og kakerlakker medfører øget risiko for at udvikle grøn stær, viser ny forskning. (…) Et af de mest almindelige symptomer på allergi er irriterede og røde øjne. Det skyldes en stigning i antistoffet: Immunoglobulin E. (jyllands-posten.dk 19.5.2015).)

(Anm: Optometrists notice increase in young people suffering from potentially serious eye conditions (medicalnewstoday.com 13.8.2014).)

(Anm: Vision loss patients benefit from personalized gene therapy using patient-specific stem cells (medicalnewstoday.com 14.7.2014).)

(Anm: Zinc: A surprise target in regenerating the optic nerve after injury. For more than two decades, researchers have tried to regenerate the injured optic nerve using different growth factors and/or agents that overcome natural growth inhibition. But at best, these approaches get only about 1 percent of the injured nerve fibers to regenerate and reconnect to the brain; most of the cells eventually die. Researchers at Boston Children's Hospital now show that a completely new approach - chelating zinc that is released as a result of the injury - gets cells to live longer, perhaps indefinitely, with dramatic levels of axon regeneration in a mouse model. If proven to work similarly well in humans, such treatment could greatly benefit patients with optic nerve injury, glaucoma, and perhaps other types of nerve fiber (axon) injury within the central nervous system, such as spinal cord injury. Zinc chelators already exist and could potentially be given either systemically or through injection into the eye, the researchers say. Their findings are published online by the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 4.1.2017).)

(Anm: Når livet endres for alltid: Hans våknet opp blind. «Det skjer aldri meg», tenker mange. Men hvert år får tusenvis av nordmenn livet snudd på hodet av ulykker eller sykdom. Hvordan føles det å plutselig våkne uten å se? (dn.no 5.8.2016).)

(Anm: Human embryonic stem cells: early hints on safety and efficacy. The Lancet (Early Online Publication, 24 January 2012).)

(Anm: Embryonic stem cell trials for macular degeneration: a preliminary report. The Lancet 2012 (Early Online Publication, 24 January 2012).)

(Anm: Study: Stem Cells May Aid Vision in Blind People. (healthland.time.com 23.1.2012 (Time).)

(Anm: – Håper eg slepp å føre min blindhet videre til mine barn. Martin Smedstad er nesten blind på grunn av ein arveleg genfeil. Det finst snart ein kur, men den er ikkje tillatt i Norge. No vil Bioteknologirådet endre lova. (nrk.no 19.12.2015).)

Sight Seen: Gene Therapy Restores Vision in Both Eyes
scientificamerican.com 8.2.2012
Two doses of gene therapy restore vision to three women who were born nearly blind

Gene therapy has markedly improved vision in both eyes in three women who were born virtually blind. The patients can now avoid obstacles even in dim light, read large print and recognize people's faces. The operation, researchers predict, should work even better in children and adolescents blinded by the same condition.

The advance, reported in the February 8 issue of Science Translational Medicine, extends earlier work by the same group. Between 2008 and 2011, Jean Bennett of the University of Pennsylvania's Mahoney Institute of Neurological Sciences and her colleagues used gene therapy to treat blindness in 12 adults and children with Leber's congenital amaurosis (LCA), a rare inherited eye disease that destroys vision by killing photoreceptors—light-sensitive cells in the retina at the back of the eye. Typically, afflicted children start life with poor vision, which worsens as more and more photoreceptors die. (...)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Acute Retinal Necrosis After Herpes Zoster Vaccination. (…) Case 1 A 77-year-old woman with a medical history significant for diabetes mellitus with secondary end-stage renal disease manifested severe vision loss in her left eye. She had a positive history of chickenpox as a child. She received the Zostavax vaccine 6 days prior to a rapid loss of vision in her left eye. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1495-1497.)

(Anm: Drug-Induced Ocular Side Effects: Clinical Ocular Toxicology. (books.google.no).)

(Anm: [1]Acute Retinal Necrosis (ARN), is a medical inflammatory condition of the eye.[2] The condition presents itself as a necrotizing retinitis.[3] The inflammation onset is due to certain herpes viruses, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-1 and HSV-2) and Epstein-Barr Virus (EBV).[2][3] (…) Further progressed stages of the disease can cause blindness in the eye experiencing ARN.[2] (en.wikipedia.org).)

- Ødelagt av syre - fikk synet tilbake

Ødelagt av syre - fikk synet tilbake
vg.no 6.2.2012
(VG Nett) Modellen Katie Piper (29), som ble vansiret av ekskjæresten i 2008, har fått synet tilbake også på det blinde øyet.

En stamcelle-operasjon har gitt Piper synet tilbake på øyet som ble ødelagt da kjæresten vansiret henne med syre for snart fire år siden. Det grusomme overfallet fikk oppmerksomhet verden over. (...)

Anonym donor
Ikke bare har ansiktet blitt gradvis rekonsturert, nå gleder 29-åringen seg over å ha fått rettet på det venstre øyet, som ble nesten blindet.

Avisen Daily Mail skriver at legene ved hjelp av vev fra hornhinnen til en anonym mannlig donor har klart å gi Piper synet tilbake.

- Det er en helt herlig følelse. Da jeg fjernet bandasjen, fikk jeg synet tilbake gradvis, sier Piper. (...)

(Anm: Gene Therapy. AAV2 Gene Therapy Readministration in Three Adults with Congenital Blindness. Sci Transl Med 2012;4(120):120ra15 (8 February).)

(Anm: Researchers advance the science behind treating patients with corneal blindness (medicalnewstoday.com 30.1.2015).)

(Anm: Cure for rare form of color blindness steps closer with novel gene insight (medicalnewstoday.com 5.10.2015).)

Effects of aging and anatomic location on gene expression in human retina
Front Aging Neurosci. 2012;4:8. Epub 2012 May 31.
(...) Objective: To determine the effects of age and topographic location on gene expression in human neural retina. Methods: Macular and peripheral neural retina RNA was isolated from human donor eyes for DNA microarray and quantitative RT-PCR analyses. Results: Total RNA integrity from human donors was preserved. Hierarchical clustering analysis demonstrates that the gene expression profiles of young, old, macula, and peripheral retina cluster into four distinct groups. Genes which are highly expressed in macular, peripheral, young, or old retina were identified, including inhibitors of Wnt Signaling Pathway (DKK1, FZD10, and SFRP2) which are preferably expressed in the periphery. Conclusion: The transcriptome of the human retina is affected by age and topographic location. Wnt pathway inhibitors in the periphery may maintain peripheral retinal cells in an undifferentiated state. Understanding the effects of age and topographic location on gene expression may lead to the development of new therapeutic interventions for age-related eye diseases. (...)

(Anm: Eye's motion detection sensors identified (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

- Blind mann fikk se kona si for første gang på 10 år

Databrikke ga tilbake synet
forskning.no 5.5.2012
To blinde menn har fått igjen deler av synet, takket være et nytt øyeimplantat. Mennene, som har vært blinde i årevis, er nå i stand til å oppfatte lys, og også noen former. De to pasientene er deltagere i en klinisk studie i regi av Oxford Eye Hospital og King's College i London.

Mennene har begge en sykdom som gjør at fotoreseptorcellene bak netthinnen, cellene som oppfatter lys og mørke, har sluttet å fungere.

Legene har derfor satt inn en tre kvadratmillimeter stor databrikke, som erstatter cellene. Denne brikken har 1500 lysfølsomme piksler, og når lyset treffer den, sendes et signal via en kabel til den optiske nerven. Signalet oppfattes til slutt som lys for de tidligere blinde mennene. (...)

(Anm: Blind mann fikk se kona si for første gang på 10 år. Fikk synet delvis tilbake ved hjelp av implantat. (tknofil.no 24.2.2015).)

(Anm: Two blind British men have electronic retinas fitted (bbc.co.uk 14.5.2012).)

Blind fikk kunstig øye
aftenposten.no 5.9.2012
En blind australsk kvinne har fått delvis syn ved hjelp av et kunstig øye. Forskere sier dette er et viktig steg i arbeidet for å hjelpe blinde og svaksynte. Dianne Ashworth, som fikk det nye øyet, lider av retinitis pigmentosa, en gruppe arvelige netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. Det er antatt at 1500 nordmenn har retinitis pigmentosa. (...)

(Anm: Snart blir alt svart. (…) Hanne Lise Drønen Haugland er én av rundt 1500 nordmenn som har den medfødte, arvelige øyesykdommen retinitis pigmentosa, ofte omtalt som kikkertsyn. (nrk.no 12.7.2015).)

- Antioksidanten SkQ1 målrettet mitokondrier reverserer glaukomatøse lesjoner hos kaniner

Mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 reverses glaucomatous lesions in rabbits.
Front Biosci (Landmark Ed). 2015 Jan 1;20:892-901.
Abstract Glaucoma is the main cause of irreversible blindness worldwide. This disease is characterized by apoptosis of retinal ganglion cells (RGC) and visual field loss that seems to be related to elevated intraocular pressure (IOP). Several lines of evidences have implicated the crucial role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of glaucoma. Increased mitochondrial oxidative stress in RGC may underlie or contribute to susceptibility of RGC to apoptosis. In our work we (i) designed a rabbit model of chronic, moderately elevated IOP for studying glaucoma and (ii) demonstrated efficacy of mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 as a tool to reverse several traits of experimental glaucoma induced by a series of injections of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) to the anterior chamber of the rabbit eye. It is shown that 6 months instillations of drops of 0.2.5-5 microM solution of SkQ1 normalize IOP and eye hydrodynamics and abolish an increase in lens thickness that accompanies glaucoma. (...)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: A pinch of baking soda for better vision? (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: How to use a baking soda bath. Baking soda or sodium bicarbonate is a household staple with many different uses, including baking. (…) Ten benefits of a baking soda bath A baking soda bath can be beneficial for many conditions, including: 1. Yeast infections Many people experience yeast infections, but some symptoms, such as itching and swelling, can often make it difficult for a person to go about their daily activities. A baking soda bath may relieve symptoms and help a person recover faster. One study found that baking soda helped kill Candida cells, which are the fungal cells responsible for yeast infections. (medicalnewstoday.com 4.4.2018).)

(Anm: Injectable hydrogel boosts stem cell therapy to restore vision, repair brain damage (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Eye health could help diagnose people with chronic fatigue syndrome (medicalnewstoday.com 26.1.2015).)

(Anm: Coenzyme Q10 ameliorates oxidative stress and prevents mitochondrial alteration in ischemic retinal injury. Apoptosis. 2014 Apr;19(4):603-14.)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

(Anm: Nearsightedness develops when kids with specific gene read a lot (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Hvorfor apnea pasienter er tilbøyelige til å lide av grønn stær (glaukoma). (Why apnea patients are prone to suffer from glaucoma. Scientists at Hokkaido University have successfully measured the eye pressure of sleeping patients with obstructive sleep apnea syndrome for the first time, finding an unexpected correlation with glaucoma. Glaucoma is thought to be a disease in which the optic nerve sustains damage due to increased eye pressure, resulting in a restricted visual field. In addition to strokes and cardiovascular disease such as heart attacks, people with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) are prone to suffer from glaucoma at a rate about 10 times higher than non-OSAS sufferers.) (medicalnewstoday.com 25.7.2016).)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

- Neurodegenerative Eye Disorders: Role of Mitochondrial Dynamics and Genomics.

Neurodegenerative Eye Disorders: Role of Mitochondrial Dynamics and Genomics.
Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2016 Apr 20. [Epub ahead of print]
Abstract As a major source of cellular energy, mitochondria are critical for optimal ocular function. They are also essential for cell differentiation and survival. Mitochondrial mutations and oxidative damage to the mitochondrial DNA are important factors underlying the pathology of many ocular disorders. With increasing age, mitochondrial DNA damage accumulates and results in several eye diseases. It is evident that the mitochondrial genome is more susceptible to stress and damage than the nuclear genome, as it lacks histone protection, a nucleotide excision repair system, and recombination repair, and it is the source and target of free radicals. Accumulation of mitochondrial mutations beyond a certain threshold explains the marked variations in phenotypes seen in mitochondrial diseases and the molecular mechanisms related to the pathogenesis of several chronic disorders in the eye. This review details the structure and function of mitochondria and the mitochondrial genome along with the mitochondrial involvement in various neurodegenerative ophthalmic disorders. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

- Inre inflammation i näthinnan kan ligga bakom ögonsjukdomar

Inre inflammation i näthinnan kan ligga bakom ögonsjukdomar
lu.se 21.5.2015
Att ett nedsatt blodflöde till hjärnan påverkar tänkandet och rörelseförmågan är välkänt – det är ju vad bland annat många strokepatienter råkar ut för. Men kan ett nedsatt blodflöde, som minskar syretillförseln, också skada ögonen?

 Lundaforskaren Linnéa Taylor har i djurförsök visat att så är fallet. Den inflammation som syrebristen orsakar skulle kunna ligga bakom många näthinnesjukdomar, menar hon.

Att ett nedsatt blodflöde till hjärnan påverkar tänkandet och rörelseförmågan är välkänt – det är ju vad bland annat många strokepatienter råkar ut för. Men kan ett nedsatt blodflöde, som minskar syretillförseln, också skada ögonen?

Lundaforskaren Linnéa Taylor har i djurförsök visat att så är fallet. Den inflammation som syrebristen orsakar skulle kunna ligga bakom många näthinnesjukdomar, menar hon.

Linnéa Taylor är post doc-forskare i oftalmologi vid Lunds universitet. Hennes studie är en vidareutveckling av fynd gjorda av universitetskollegan Tomas Deierborg. Han visade tidigare i år att proteinet galectin-3 är en viktig faktor bakom inflammation i hjärnan. Galectin-3 finns inte i en frisk hjärna utan bara i en hjärna med en pågående inflammation, se Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan.

Tomas Deierborg jämförde bl.a. vanliga försöksmöss med möss som gjorts genetiskt oförmögna att tillverka galectin-3. Båda grupperna fick under en tid leva med minskat blodflöde till hjärnan. Jämförelsen visade att de vanliga mössen fick klart mer inflammation i hjärnan än de som inte hade något galectin-3.

– Ingen trodde från början att det minskade blodflödet skulle kunna påverka också ögonen. Men sedan såg vi att mössen betedde sig avvikande, som om de blivit halvblinda. Det visade sig mycket riktigt att de hade tydliga skador i näthinnan. De möss som inte hade något galectin-3 hade däremot ingen celldöd i näthinnan, säger Linnéa Taylor. (…)

(Anm: Who let the dogs out?: detrimental role of Galectin-3 in hypoperfusion-induced retinal degeneration Journal of Neuroinflammation 2015, 12:92  (Published: 14 May 2015).)

(Anm: Researchers manage to detect eye diseases using a Smartphone. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

- Sjelden kreftform: - Kreften tok øyet mitt. Legene trodde det var øyekatarr – men den lille jenta hadde kreft.

(Anm: Sjelden kreftform: - Kreften tok øyet mitt. Legene trodde det var øyekatarr – men den lille jenta hadde kreft. OPERERT: Kinsley har beholdt sitt gode humør på tross av alt hun har gått igjennom. (…) TØFF TID: Den lille jenta gikk gjennom to tøffe runder med cellegift, men det var ikke nok til å stoppe kreften. Men da en tredje lege skulle vurdere ultralyd-bildene, falt verden sammen. Foreldrene fikk vite at den da fire år gamle jenta hadde retinoblastom, en sjelden og aggressiv form for kreft. (seher.no 9.5.2021).)

(Anm: Moren oppdaget det livsfarlige på dette julekortet. Nå vil hun advare andre. (…) Retinoblastom er ifølge Norsk helseinformatikk en sjelden, ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet hos barn. (side3.no 16.12.2016).)

- Sjögrens syndrom og MALT-lymfom. (- Pasienter med primært Sjögrens syndrom har økt risiko for Non-Hodgkins lymfom.)

(Anm: Sjögren's Syndrome and MALT Lymphoma. A 73-year-old woman with a history of symptomatic xerostomia and xerophthalmia was hospitalized for evaluation of a neck mass and progressive symptoms of obstructive sleep apnea that had developed during the previous 12 months. The physical examination revealed a nontender enlargement of the lacrimal glands and submandibular salivary glands (Panel A, arrows). The results of Schirmer's test for tear production were abnormal, and serologic analysis showed positive results for anti-SSA autoantibodies, which supported a diagnosis of primary Sjögren's syndrome. Computed tomographic imaging revealed nodular masses in both submandibular glands (Panel B, arrows, axial view) and a 4-cm polypoid mass extending from the root of the tongue to the right epiglottic vallecula (Panel C, arrows, sagittal view). A biopsy sample obtained from the tongue lesion revealed an extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) type. Patients with primary Sjögren's syndrome have an increased risk of non-Hodgkin's lymphoma. For this patient, combination chemotherapy with rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) resulted in the disappearance of the masses in the tongue and submandibular glands. During the subsequent 24 months, there was complete resolution of the obstructive sleep apnea, xerostomia, and xerophthalmia. N Engl J Med 2011; 364:e41.)

(Anm: Non-Hodgkins lymfom kan være svært variabelt - fra meget aggressive til svært godartede former. Vanlige symptomer er hovne lymfeknuter, vekttap, tegn på anemi ses ofte - blek hud, tørre negler og sår i munnvikene - forstørret lever og milt. (nhi.no 27.8.2018).)

(Anm: MALT-lymfom er en spesiell type ondartet lymfom som opptrer i magesekken og i flere andre organer. Kronisk infeksjon med «magesår-bakterien» Helicobacter pylori stimulerer en type hvite blodceller, lymfocytter, i magesekken til deling. Under en slik langvarig vekststimulering via bakterie-antigener kan det utvikles ondartede cellekloner. Kilde: Store norske leksikon.)

- Rön om Sjögrens syndrom öppnar för läkemedel. Svensk forskning har lett till upptäckter som banar vägen för effektiva behandlingar av Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom är en autoimmun, reumatisk sjukdom som yttrar sig genom inflammation i framför allt tår- och spottkörtlarna.

(Anm: Rön om Sjögrens syndrom öppnar för läkemedel. Svensk forskning har lett till upptäckter som banar vägen för effektiva behandlingar av Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom är en autoimmun, reumatisk sjukdom som yttrar sig genom inflammation i framför allt tår- och spottkörtlarna. Svåra problem med torra ögon och muntorrhet är därför ett vanligt symtom. Andra symtom som onormal trötthet och problem med muskler och leder förekommer också. I Sverige beräknas mellan 5 000 och 10 000 personer ha Sjögrens syndrom, majoriteten av dem är kvinnor. Effektiva läkemedelsbehandlingar av sjukdomen saknas dock hittills. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala publicerar nu tillsammans med norska kollegor resultat som de hoppas ska kunna ändra på detta. Genom en studie av sammanlagt över 2 000 personer upptäckte de två tydliga undergrupper av patienter med Sjögrens syndrom. Studien har publicerats av Rheumatology. (lakemedelsvarlden.se 5.11.2020).)

(Anm: 'Dry eye' linked to chronic pain syndromes. (...) The American Eye Institute estimates that dry eye affects about 3 million Americans every year. When the eyes do not produce an adequate supply of tears or the tears evaporate too quickly from the surface of the cornea, patients develop an "itchy" or painful sensation. Left untreated, dry eye can lead to inflammation, ulcers or scars on the cornea. (medicalnewstoday.com 14.12.2015).)

(Anm: Seks symptomer fra øynene du bør ta på alvor. Det finnes en rekke øyesykdommer som kan avsløres av symptomer på øyet. Mange av disse sykdommene krever akutt hjelp. (…) 1. Mangler rød refleks. (…) 2. Netthinneavløsning gir skygge i synsfeltet. (…) 3. Akutt grønn stær - smertefullt øye. (…) 4. Hornhinnebetennelser – lysømfintlighet. (…) 5. Temporalisarteritt - sløret syn, smerter i tinningen. - En litt ukjent sykdom som ofte rammer mennesker fra 50 år og oppover. Man får sløret syn, smerter i tinningen og kan få ubehag i kjeven. (…) Temporal artritt kalles også Arteritis temporalis og kjempecellearteritt.  Det er ifølge Øyvind Palm ved Revmatologisk avdeling. (lommelegen.no 20.12.2016).)

(Anm: Netthinneløsning. Ser du masse nye sorte prikker, skygger eller lysglimt? Oppsøk øyelege så fort du kan! Uten behandling av netthinneløsning vil du bli blind. Netthinneløsning kalles også netthinneavløsning, og på latin amotio retinae eller ablatio retinae. (…) Oppsøk øyelege med én gang hvis det brått oppstår noe med synet som ikke har vært der før: - Skygge i synsfeltet - Ser lysglimt - Opplever nye eller flere «flytere» i synsfeltet enn vanlig. (lommelegen.no 13.6.2017).)

- Sjögrens syndrom.

(Anm: Sjøgrens syndrom. Sjøgrens syndrom er en betennelsesaktig revmatisk sykdom som først og fremst angriper sekretproduserende vev. Slike vev finnes i spyttkjertler, tårekjertler, bronkier og slimhinner. Resultatet av betennelsen er nedsatt produksjon av sekret og organet blir derfor tørt. (aftenposten.no 27.4.2018).)

- Big data analyserer Sjögrens syndrom.

(Anm: Big data breaks down Sjögren’s syndrome. The severity of Sjögren’s syndrome and its organ involvement has direct links to clinical characteristics that include age, gender, ethnicity, and geographical location, according to new research findings from a large, worldwide database of primary Sjögren’s syndrome patients. Risk factors for more severe disease included male sex, earlier age at diagnosis, black/African-American (BAA) ethnicity, and living in more southerly countries, including below the equator. The authors hailed these factors as potentially helping to predict the presence of systemic disease in newly-diagnosed patients, as well as helping to determine the optimum follow-up strategy. (mdedge.com Publish Date: January 17, 2020 ).)

- Stamceller kan reparera skadad hornhinna

Stamceller kan reparera skadad hornhinna
sahlgrenska.gu.se 1.2.2012
En ny hornhinna kan vara enda åtgärden som förhindrar blindhet – men bristen på donerat material gör att kön till transplantation är lång. Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie för första gången lyckats odla stamceller på mänskliga hornhinnor, vilket på sikt kan ersätta behovet av donatorer.

I Sverige utförs varje år omkring 500 hornhinnetransplantationer, i hela världen omkring 100 000. Genom transplantationen ersätts den skadade och ”grumlade” hornhinnan som gör patienten blind med en frisk och genomsynlig. Men operationen förutsätter en donerad hornhinna, och bristen på donerat material är stor – inte minst globalt där religiösa och politiska åsikter ofta utgör hinder för användande av donerat material. (...)

Första steget mot ny metod
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu tagit första steget mot att ersätta donerade hornhinnor med hinnor odlade av stamceller.

Forskarna Charles Hanson och Ulf Stenevi har i sin studie använt defekta hornhinnor från Ögonkliniken, Mölndals sjukhus. I studien, som publiceras i tidskriften Acta Ophthalmologica, visar forskarna att mänskliga stamceller efter 16 dagars förodling i laboratorium och sex dagars odling på hornhinnan kan fås att mogna till så kallade eptielceller, som är just de celler som håller hornhinnan genomsynlig.

–Liknande försök har gjorts på djur, men det här är första gången någon får stamceller att växa på en skadad mänsklig hornhinna. Det innebär också att vi tar första steget mot att kunna använda stamceller för att behandla defekta hornhinnor, säger Charles Hanson.

– Om vi lyckas etablera en metod för det här kommer tillgången på material för de som behöver en ny horhinna i praktiken vara obegränsad. Både operationsteknik och efterbehandling kommer dessutom att kraftigt förenklas, säger Ulf Stenevi. (...)

Fra science fiction til nobelpris
Joel C. Glover - professor, avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Stefan Krauss - professor, Universitetet i Oslo og leder for Cancer Stem Cell Innovation Center
aftenposten.no 17.10.2012
Thomas Perlmann presenterer årets nobelprisvinnere i medisin: John Gurdon og Shinya Yamanaka ved Karolinska institutet i Stockholm 8. oktober.

Stamcellenes tiår. Årets nobelpris i medisin er en anerkjennelse av den viktige rollen stamcelleforskning har i utviklingen av fremtidens medisin.

De siste ti årene kan i enkelhet betegnes som stamcellenes tiår innen biomedisinsk forskning. Knapt noe forskningsfelt har sett så fundamentale gjennombrudd som stamcelleforskningen. Det er blitt mulig å dyrke humane embryonale stamceller i ubegrensede mengder, man har etablert metoder for å utvikle høyt spesialiserte kroppsceller og til og med mini-organer fra slike embryonale stamceller, og man har klart å bryte med et gammelt biologisk dogme om at celledifferensiering ikke kan kjøres i revers. Det er nå i prinsippet mulig å ta en hvilken som helst moden celle i kroppen, omdanne den til en umoden stamcelle, for så å bruke den videre til å fremdyrke alle celletyper eller organer som et voksent menneske trenger. Dette har skapt en revolusjon i vår forståelse av hvordan stamceller gir opphav til kroppens mange celletyper, cellekilder til å erstatte tapte eller syke celler i kroppen, og nye verktøy for utvikling av legemidler. (…)

- Hornhinneforskning avslører hittil ukjent lag

Cornea Research Reveals Unseen Layer (Hornhinneforskning avslører hittil ukjent lag)
philly.com 14.6.2013
FRIDAY, June 14 (HealthDay News) -- A previously undetected layer has been discovered in the cornea, which is the clear window at the front of the eye.

The finding could help improve results for people who undergo corneal grafts and transplants, according to the researchers at the University of Nottingham in England.

"This is a major discovery that will mean that ophthalmology textbooks will literally need to be rewritten," Harminder Dua, a professor of ophthalmology and visual sciences, said in a university news release. "Having identified this new and distinct layer deep in the tissue of the cornea, we can now exploit its presence to make operations much safer and simpler for patients."

Dua discovered the new layer, which is described in the journal Ophthalmology. In his honor, the new layer has been called Dua's Layer. (...)

(Anm: Easy on the eyes: How eyelash length keeps your eyes healthy (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

- Her er kroppens største mysterier

Her er kroppens største mysterier
jyllands-posten.dk 14.11.2013
Forsker: På disse områder vil forskere gøre de væsentligste opdagelser de næste 50 år.

I løbet af de seneste måneder har forskere opdaget et nyt lag i øjets hornhinde og et ligament i knæet - et ledbånd der forbinder knoglerne i leddene. Men hvordan er det muligt, at vi stadig gør så forholdsvis basale opdagelser om menneskets anatomi? Det hænger sammen med menneskekroppens enorme kompleksitet. Og desuden er der fysiologiske forskelle mellem mennesker, skriver ABC Science. (...)

(Anm: Attention! How eyes reveal the brain's focus (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag)

Sudden onset double vision (Plutselig oppstått dobbelt syn)
Picture Quiz
BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014)
(…) Questions

1. What is this eye lesion called, and what is its pathological basis?
2. What does the magnetic resonance image show?
3. What are the differential diagnoses?
4. How should this condition be managed further?

Answers

1. What is this eye lesion called, and what is its pathological basis?

Short answer
Left internuclear ophthalmoplegia. It is caused by impairment of conjugate eye movements owing to injury to the medial longitudinal fasciculus on the side of the impaired eye. (…)

4. How should this condition be managed further?

Short answer
Secondary prevention should be initiated, including anticoagulation for atrial fibrillation with a novel oral anticoagulant. The patient should also be referred to occupational therapy and orthoptic services to aid rehabilitation of any persistent visual deficit.

Long answer
Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag med svekkelse av øyejustering og bevegelse som påvirker 68 % av pasientene i en studie.1 Slike komplikasjoner kan forstyrre rehabilitering og tilbakeføring til selvstendige daglige livsaktiviteter.2 Alternativer for behandling av dobbeltsyn etter hjerneslag omfatter visuell omskoleringsterapi; tildekking av det ene øyet, enten helt eller bare over regionen som skaper dobbeltsyn; eller bruk av optiske prismer. Skjeling kirurgi kan utføres hvis orthoptic innspill ikke blir bedre dobbeltsyn på lengre sikt. (Visual complications are common after stroke, with impairment in eye alignment and movement affecting 68% of patients in one study.1 Such complications can interfere with rehabilitation and return to independence in activities of daily living.2 Options for treating diplopia after stroke include visual retraining therapy; occluding one eye, either completely or over the region creating diplopia only; or use of optic prisms. Strabismus surgery can be performed if orthoptic input does not improve diplopia in the longer term.)

Atrial fibrillation is a major risk factor for ischaemic stroke. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommends warfarin as the first line thromboprophylactic agent in those with cardiovascular risk factors,10 11 although dosing and monitoring can be complicated and adverse drug reactions do occur. NICE has approved several novel oral anticoagulants with a similar efficacy and safety profile to those of warfarin in patients who cannot tolerate warfarin (the direct thrombin inhibitor dabigatran, and direct factor Xa inhibitors rivaroxaban and apixaban).12 Draft guidelines suggest an increasing role for these drugs as first line prevention. (…)

(Anm: Strabismus (/strəˈbɪzməs/, from Greek strabismós[1]), also known as heterotropia, is a condition in which the eyes are not properly aligned with each other. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Varseltegn/symptomer Symptomer og tegn på Subaraknoidalblødning (minhjerne.no).)

(Anm: 10-Minute Consultation Eyelid lumps and lesions BMJ 2014;348:g3029 (19 May 2014).)

(Anm: Vision loss adversely affects daily function which can increase risk for death (medicalnewstoday.com 22.8.2014).)

(Anm: Dartmouth study shows brain area involved in eye movements, heading (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Kan operere i hjernen via et lite snitt i øyenbrynet. (…) Med et nytt, revolusjonerende endoskopikamera kan kirurger se tredimensjonalt inn i, og gjøre inngrep i, hjernen via et lite snitt i øyenbrynet. (aftenposten.no 2.9.2015).)

- Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. Hvorfor virker ikke lykkepillen på alle? Disse to bildene kan bidra til å løse gåten. (…) De rekrutterte et knippe unge, friske kvinner til en forsøksgruppe, ga dem en pille hver. Så satte de seg fore å undersøke: Hva skjer med øyets gang og blikkontakten når man tar antidepressiva? (…) For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. (aftenposten 20.11.2014).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- En enkelt dose antidepressiva endrer øye-blikk-mønstre på tvers av ansiktsstimuli hos friske kvinner. (- Konklusjoner: Disse resultatene tyder på at bruka av SSRI påvirker den perseptuelle (som angår sansning) behandlingen av ansiktsstimuli. Det nåværende funnmønster samsvarer med angstfremkallende mekanismer tidlig i SSRI-behandlingen.)

(Anm: Jonassen R, Chelnokova O, Harmer C, Leknes S, Landrø NI. A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. (…) Conclusions: These results suggest that the SSRI administration affects the perceptual processing of face stimuli. The current pattern of findings is consistent with anxiogenic-like mechanisms early on in SSRI treatment. Eye-tracking provides a novel method to characterise and detect these effects. Psychopharmacology (Berl). 2015 Mar;232(5):953-8.)

- Hjernestammens serotoninneuroner selektivt dirigerer retinal informasjonsflyt til thalamus.

(Anm: Reggiani JDS, Jiang Q, Barbini M, Lutas A, Liang L, Fernando J, Deng F, Wan J, Li Y, Chen C, Andermann ML. Brainstem serotonin neurons selectively gate retinal information flow to thalamus. Highlights • Serotonin suppresses retinal axon spike-evoked presynaptic Ca2+ and glutamate release • Suppression was stronger in retinal axons driven by full-field luminance change • Serotonin and arousal suppress different subsets of retinal axons in thalamus • Serotonergic suppression may scale with 5-HT1B expression in retinal axonal boutons. Neuron. 2023 Mar 1;111(5):711-726.e11.)

- Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking

Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:29-32 (6.1.2005)
Bakgrunn. Regnbogehinna er eit dynamisk organ som vert regulert av aktiviteten i det autonome nervesystemet, noko ein lenge har utnytta innan medisinen. Aktiviteten til regnbogehinna reflekterer fysiologiske reaksjonar på ulike sensoriske stimuli, som til dømes smerte. Ein finn stadig meir avanserte verktøy for å vurdere pupillen, og vi ønskjer å presentere nokre av desse. (...)

Den glatte muskulaturen i regnbogehinna endrar storleiken på pupillen, gjennom aktivering av anten m. constrictor pupillae eller m. dilatator pupillae. Det er likevekta mellom aktiviteten i desse to musklane som til ei kvar tid avgjer storleiken på pupillen. (...)

Det autonome nervesystemet kan bli påverka av fleire ulike sjukdomstilstandar, mellom anna multippel sklerose, Alzheimers sjukdom og diabetes mellitus (6, 15 - 17). de Seze fann ein avvikande pupillreaksjon hos 60 % av pasienter med multippel sklerose (n = 45) i høve til hos friske kontrollpersonar (n = 30), mellom anna redusert konstriksjonsamplitude og forlenga latenstid for lysrefleksen.

Innhaldet av nevrotransmitteren acetylkolin i hjernen er redusert hos pasientar med Alzheimers sjukdom. Fotiou gjennomførte ein pilotstudie med fem friske frivillige, fem pasientar med Alzheimers sjukdom som var medisinerte med ein antikolinesterase og fem pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje var medisinerte. Han fann at latenstida til maksimal miose var redusert både hos pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje fekk behandling (0,53 s) og hos pasientar med denne sjukdomen som fekk behandling (0,62 s) i høve til hos friske (0,81 s) (16). (...)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

- LYKKEPILLEN «Lykke» på liksom [Antidepressiva]

LYKKEPILLEN «Lykke» på liksom [Antidepressiva]
aftenposten 21.11.2014
Neste år er det 25 år siden det aller første serotonin-opptakshemmer-medikamentet ble godkjent i Norge.
«Sero ... hva», sa du? Nettopp. Serotonin-opptakshemmere, eller SSRImedikamenter, er den mest presise medisinske betegnelsen for nyere antidepressiver i pilleform.

Men det er komplisert å være presis, det vet vi pressefolk alt om. Så da legemiddelet som påvirker sammensetningen av signalstoffer i hjernen, ble godkjent i 1990, var mediene raskt ute med å døpe om nykommeren til «lykkepille». Trolig var de/vi inspirert av amerikanske kolleger, som på 80-tallet stemplet antidepressivet Prozac som «wonder drug».Begrepet har satt seg så ettertrykkelig at det er vanskelig å komme utenom, selv om fagfolk nødig vil ta det i sin munn. (…) For «lykkepillen» gjør oss ikke nødvendigvis lykkelige, men kan gjøre at nedstemte personer kommer opp i mer normalt sinnsleie. Men det virker ikke for alle. Og bivirkningene er mange. Bare brett ut et hvilket som helst forpakningsvedlegg, og du har lesestoff for en hel kveld.

Det er deprimerende greier. – Bjørn Egil Halvorsen

Fagfolk tar nødig «lykkepillen» i sin munn. (…)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Large eyes come at a high cost. (…)"Animals with large and well-developed eyes, necessary for their survival, pay a high price for them. As all animals have a strictly limited energy budget, a major investment in the visual system only occurs at a cost to other organ systems", says Eric Warrant, researcher in Functional Zoology at Lund University. (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Acute Retinal Necrosis After Herpes Zoster Vaccination. (…) Case 1 A 77-year-old woman with a medical history significant for diabetes mellitus with secondary end-stage renal disease manifested severe vision loss in her left eye. She had a positive history of chickenpox as a child. She received the Zostavax vaccine 6 days prior to a rapid loss of vision in her left eye. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1495-1497.)

(Anm: Drug-Induced Ocular Side Effects: Clinical Ocular Toxicology. (books.google.no).)

(Anm: [1]Acute Retinal Necrosis (ARN), is a medical inflammatory condition of the eye.[2] The condition presents itself as a necrotizing retinitis.[3] The inflammation onset is due to certain herpes viruses, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-1 and HSV-2) and Epstein-Barr Virus (EBV).[2][3] (…) Further progressed stages of the disease can cause blindness in the eye experiencing ARN.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Googles algoritm bra på att bedöma ögonbottnar. Ett datorprogram kan lära sig att analysera bilder från ögonbottenundersökningar hos diabetiker och korrekt peka ut vilka som har skador, enligt en ny studie i Jama. Men systemet är ännu inte redo för kliniskt bruk påpekar forskarna. (dagensmedicin.se 29.11.2016).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

- Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (- Hyppigheten og forekomsten av netthinnevirkninger synes å være proporsjonal med den totale mengden av legemidlet som brukes over en lengre periode)

Richa S, Yazbek JC. Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review. (Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser (antidepressiva, antipsykotika etc.) En gjennomgang)
CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.
Abstrakt Alle psykotrope legemidler har potensiale til å indusere mange og varierte uønskede okulære effekter (øyeeffekter). Visuelle uheldige effekter kan deles inn i syv hovedkategorier: øyelokk og keratokonjunktivitale lidelser; uveale trakt-lidelser; akkommodasjonsforstyrrelser; åpenvinkelglaukom; katarakt/ pigmentdannende avleringer i linse og hornhinne; retinopati; og andre lidelser. Lidelser i øyelokket og keratokonjunktiva er hovedsakelig knyttet til fenothiaziner og litium. Chlorpromazine, ved høye doser, kan ofte føre til unormal pigmentering på øyelokk, interpalpebral konjunktiva og hornhinne. Det kan også føre til en mer bekymringsfull men sjeldnere synshemming, som betegnes hornhinneødem. Litium kan i sjeldne tilfeller føre til en plagsom øyeirritasjon ved å påvirke natriumtransport. Uveale trakt-problemer er hovedsakelig forbundet med trisykliske antidepressiva (TCA), typiske antipsykotika, topiramat og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er). TCA-er, typiske antipsykotika og SSRI-er kan alle forårsake mydriasis som ofte er midlertidig og uten store konsekvenser, men som kan fremme åpenvinkelglaukom hos følsomme pasienter. Topiramat har ofte vært assosiert med en rekke betydelige okulære symptomer inkludert ervervet myopi (nærsynthet) og åpenvinkelglaukom. Problemer med akkommodasjonsforstyrrelser er knyttet til TCA og lavstyrke antipsykotika. TCA-er forårsaker forbigående tåkesyn hos opptil en tredel av pasientene. Åpenvinkelglaukom er en alvorlig tilstand som hovedsakelig har vært forbundet med TCA-er, lav-styrke antipsykotika, topiramat, og i mindre grad SSRI-er. Når pasienter med smale vinkler gis TCA synes de alle å oppleve induksjon av glaucomatøse anfall. Antipsykotika og SSRI-er kan føre til en ekstra risiko for utvikling av åpenvinkelglaukom, men bare i predisposerte øyner. Topiramat kan føre til en allergisk type reaksjon der strukturer av linsen og ciliær kropp er forskjøvet (ute av stilling), som resulterer i åpenvinkelglaukom. Kataraktiske endringer kan forårsakes av antipsykotika, hovedsakelig fra høye doser av chlorpromazine eller thioridazine. Disse to legemidlenme kan når de brukes ved høye doser og i lengre perioder føre ofte til at linsen blir uklar (opasitet, ugjennomskinnelighet). Retinopati har vist seg å være knyttet til høy dosering av typiske antipsykotika, hovedsakelig chlorpromazine og thioridazine. Hyppigheten og forekomsten av netthinnevirkninger synes å være proporsjonal med den totale mengden av legemidlet som brukes over en lengre periode. Andre visuelle problemer av spesiell interesse er okulær dystoni, andre øyebevegelsesforstyrrelser, og redusert evne til å oppfatte farger og behandle kontraster. Okulære dystonier (øyedystonier) kan oppstå med antipsykotika (spesielt høydose), karbamazepin (spesielt i polyterapi), topiramat og, sjelden, med SSRI. Forstyrrelser i ulike øyebevegelser er ofte sett med benzodiazepiner, antiepileptiske legemidler og litium. Svekkelse i oppfattelsen av farger og behandling av kontraster har vist seg ikke å være uvanlig for karbamazepin og lorazepam. Således synes typiske antipsykotika, TCA, litium, benzodiazepiner, karbamazepin, topiramat og SSRI-er å kunne forårsake de fleste av de nåværende erkjente okulære problemer (øyeproblemer). Psykiatere, øyeleger og pasienter må være oppmerksom og forberedt på enkelte legemiddelinduserte negative effekter. Tidlig forebygging og intervensjon kan unngå de fleste av de alvorlige og potensielt irreversible okulære forgiftninger. (...) (Abstract All psychotropic medications have the potential to induce numerous and diverse unwanted ocular effects. Visual adverse effects can be divided into seven major categories: eyelid and keratoconjunctival disorders; uveal tract disorders; accommodation interference; angle-closure glaucoma; cataract/pigmentary deposits in the lens and cornea; retinopathy; and other disorders. The disorders of the eyelid and of the keratoconjunctiva are mainly related to phenothiazines and lithium. Chlorpromazine, at high dosages, can commonly cause abnormal pigmentation of the eyelids, interpalpebral conjunctiva and cornea. It can also cause a more worrisome but rarer visual impairment, namely corneal oedema. Lithium can rarely lead to a bothersome eye irritation by affecting sodium transport. Uveal tract problems are mainly associated with tricyclic antidepressants (TCAs), typical antipsychotics, topiramate and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). TCAs, typical antipsychotics and SSRIs can all cause mydriasis that is often transient and with no major consequences, but that can promote closure of angles in susceptible patients. Topiramate has been frequently associated with a number of significant ocular symptoms including acquired myopia and angle-closure glaucoma. Problems with accommodation are related to TCAs and to low-potency antipsychotics. TCAs cause transient blurred vision in up to one-third of patients. Angle-closure glaucoma is a serious condition that has been mainly associated with TCAs, low-potency antipsychotics, topiramate and, to a lesser extent, SSRIs. When patients with narrow angles are given TCAs, they all appear to experience induction of glaucomatous attacks. Antipsychotics and SSRIs may lead to an added risk of developing angle-closure glaucoma, but only in predisposed eyes. Topiramate can lead to an allergic-type reaction whereby structures of the lens and ciliary body are displaced, which results in angle-closure glaucoma. Cataractous changes can result from antipsychotics, mainly from high dosages of chlorpromazine or thioridazine. These two drugs, when used at high dosages and for prolonged periods, frequently cause lenticular opacifications. Retinopathy has been shown to be related to high dosages of typical antipsychotics, mainly chlorpromazine and thioridazine. The frequency of occurrence of retinal effects seems to be proportional to the total amount of drug used over a long period of time. Other visual problems of special concern are the ocular dystonias, other eye movement disorders, and decreased ability to perceive colours and to discriminate contrast. Ocular dystonias can occur with antipsychotics (especially high-potency ones), carbamazepine (especially in polytherapy), topiramate and, rarely, with SSRIs. Disturbance in various eye movements is frequently seen with benzodiazepines, antiepileptic drugs and lithium. Impairment in the perception of colours and the discrimination of contrasts has been shown to occur not uncommonly with carbamazepine and lorazepam. Thus, typical antipsychotics, TCAs, lithium, benzodiazepines, carbamazepine, topiramate and SSRIs appear to produce most of the currently recognized ocular problems. Psychiatrists, ophthalmologists and patients need to be aware of and prepared for any medication-induced adverse effect. Early prevention and intervention can avoid most of the serious and potentially irreversible ocular toxicities.)

(Anm: Okulær; okulær -t; som angår øyet Kilde: Den store danske leksikon.)

(Anm: Om glaukom (glaucom.org)

(Anm: Early Signs of Cataracts (webmd.com 21.6.2016).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Cataracts (webmd.com 15.9.2022).)

(Anm: Best eye drops for people with itchy eyes (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

- England: - Har ikke blunket på tre år. Pete Broadhurst (79) fra Birmingham sier han er helt ute av stand til å lukke øyene sine.

(Anm: England: - Har ikke blunket på tre år. Pete Broadhurst (79) fra Birmingham sier han er helt ute av stand til å lukke øyene sine. Nå vil han advare andre. I 2019 la Pete Broadhurst seg under kniven for å fikse litt på utseendet. Broadhurst betalte 130 000 kroner for operasjonen, som han angrer bittert på nå. Han har ifølge Wales Online ikke klart å lukke øynene på tre år, og han ønsker nå å advare andre. Hadde «hamsterkinn» Broadhurst problem startet i 1959, da han gikk gjennom en tannoperasjon som førte til at han fikk hovne kinn. (…) Da problemet bare fortsatte å vedvare, fikk han en gratis operasjon for å fikse øynene. Heller ikke dette hjalp, forteller Broadhurst. Han skal ha fått en vanlig komplikasjon etter øyelokksoperasjonen som kalles ektropion. Ved ektropion hindres den normale drenasjen av tårene, slik at pasientene er plaget av tåreflod og eventuelt stadige øyekatarrer, ifølge Store norske leksikon. (dagbladet.no 17.1.2022).)

- Bruk av statiner kan øke risiko for katarakt.

(Anm: Statin use may raise cataract risk. New research suggests that use of statins, a class of drugs taken by millions of Americans with high cholesterol, is linked to a higher risk for developing cataracts. Dr. Jessica Leuschen, of the San Antonio Military Medical Center, Texas, and colleagues report their findings in a paper published online in JAMA Ophthalmology. According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cataracts, a predominantly age-related condition where the lens of the eye becomes cloudy, is the leading cause of vision loss in the US. (medicalnewstoday.com 24.9.2013).)

- Statiner linket til katarakt

Statins Linked to Cataracts (Statiner linket til katarakt)
medpagetoday.com 19.9.2013
Statiner fjerner kolesterol fra blod, men de gjør det på bekostning av synet antyder en ny "score-matched study". (Statins clear cholesterol from the blood but they may do so at the risk of obstructing vision, a new propensity score-matched study suggested.)

In the primary analysis of 6,972 matched pairs of statin users and nonusers, those taking the cholesterol-lowering medication had a 9% increased risk of developing cataracts (95% CI 1.02-1.17), reported Ishak Mansi, MD, of the VA North Texas Health System at the University of Texas Southwestern in Dallas, and colleagues.

In a secondary subgroup analysis of 33,513 patients (6,113 on statins) who had no comorbidity, based on the Charlson comorbidity index, the use of statins remained significantly associated with cataracts (OR 1.27, 95% CI 1.15-1.40), according to the study published online in JAMA Ophthalmology. (...)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Association of Statin Use With Cataracts: A Propensity Score–Matched Analysis. JAMA Ophthalmol. 2013 (September 19, 2013).)

- Kataraktoperasjon knyttet til lavere dødsrisiko hos eldre kvinner. En analyse av eldre kvinner som deltok i en stor helseundersøkelse har funnet at de med katarakt som gjennomgikk kataraktkirurgi, hadde lavere risiko for død av noen årsak og bestemte spesifikke årsaker.

(Anm: Cataract surgery tied to lower risk of death in older women. An analysis of older women taking part in a large health study has found that those with cataracts who underwent cataract surgery had a lower risk of death from any cause and from certain specific causes. The researchers report their findings, which drew on data from the Women's Health Initiative (WHI), in the journal JAMA Ophthalmology. The WHI is a nationwide study of postmenopausal women in the United States aged between 50 and 79 years. Senior study author Anne L. Coleman — a professor of ophthalmology at the University of California, Los Angeles — and team explain that previous studies have shown that, as well as enjoying better vision, individuals with cataracts who have cataract surgery also seem to have a lower risk of dying prematurely. (medicalnewstoday.com 26.10.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Jigsaw»-effekt hos glaukompasienter beviser det er en hjernesykdom (Jigsaw effect in glaucoma patients proves it is a brain disease) (medicalnewstoday.com 10.6.2014).)

(Anm: Mørke ringer under øynene (- Nettopp disse kapillærene som lekker kan være forårsaket av dårlige livsstilsvalg, sykdom eller til og med medikamenter.).)

(Anm: What are allergic shiners? Allergic shiners — also called allergic facies or periorbital venous congestion — are a symptom of allergies. They appear as dark circles under the eyes and resemble bruises or "black eyes." Allergic shiners are caused by the pooling of blood under the eyes, due to the swelling of the tissue in the nasal cavities. Allergic shiners are not usually considered a serious problem, although they can be unsightly. They can be treated and prevented by taking allergy medications and avoiding allergy triggers. This article describes the symptoms and causes of allergic shiners and outlines the treatments available. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: 20 000 nordmenn har grønn stær uten å vite om det. (…) Trangvinkelglaukom er kort fortalt en mer akutt form for glaukom, mens den vanligste formen, åpenvinklet glaukom gir en kronisk fremskridende  tap av nervefibertråder i synsnerven. (kk.no 27.10.2015).)

(Anm: Immune response damaging in acute glaucoma (medicalnewstoday.com 16.7.2014).)

(Anm: Akutt grønn stær = akutt glaukom; akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader. (nhi.no).)

(Anm: Glaucoma is a group of eye diseases which result in damage to the optic nerve and vision loss.[1] The most common type is open-angle glaucoma with less common types including closed-angle glaucoma and normal-tension glaucoma. Open-angle glaucoma develops slowly over time and there is no pain. Side vision may begin to decrease followed by central vision resulting in blindness if not treated.[1] Closed-angle glaucoma can present gradually or suddenly.[2] The sudden presentation may involve severe eye pain, blurred vision, mid-dilated pupil, redness of the eye, and nausea.[1][2] Vision loss from glaucoma, once it has occurred, is permanent.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Glaukom (SML-artikkel); Etymologi: av gr. glaukos, 'blågrønn' glaukom, det samme som grønn stær. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Glaukom grøn stær, ei gruppe tilstandar med auka væsketrykk inne i auget, som ved å skada synsnervepapillen kan gi synsfeltutfall, stundom fullt synstap (amaurose); sjå openvinkelglaukom, trongvinkelglaukom, pigmentglaukom og glaucoma infantile; n.rettskr.: glaukom; EN glaucoma. ET [gr glaukos blågrøn] glaukomforsking: URL http://www.glaucoma.org/ Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Glaukom (latin glaucoma) eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven som går ut fra netthinnen bakover og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, og i verste fall til blindhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: New eye test could detect glaucoma years earlier. UNSW Australia scientists have developed a testing protocol that identifies the blinding eye disease glaucoma four years earlier than current techniques. The patented method involves patients looking at small dots of light of specially chosen size and light intensity. An inability to see them indicates blind spots in the eye and early loss of peripheral vision. A study assessing 13 patients using this improved technique for visual field testing has been recently published in the journal Ophthalmic and Physiological Optics. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Glaukom (SML-artikkel); Etymologi: av gr. glaukos, 'blågrønn' glaukom, det samme som grønn stær. Kilde: Store norske leksikon.) -

(Anm: Akutt grønn stær = akutt glaukom; akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader. (nhi.no).)

(Anm: keratoconjunctivitissicca; kronisk keratokonjunktivitt forårsaket av nedsatt produksjon av tårevæske og uttørring av slimhinnene; jf. sicca-syndrom (ordnett.no).)

(Anm: Akkommodasjonsforstyrrelser …blir iakttatt. Objektet sees derfor uklart. Akkommodasjonsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av belladonna-holdige medikamenter, ved visse forgiftninger (botulisme) og ved enkelte øyesykdommer. Hyppigere forekommer de ved begynnende «gammelmannssyn» (presbyopi), som kan avhjelpes ved bruk av lesebriller. … Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Uvea, samlebetegnelse for de pigmenterte delene av øyet, regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Katarakt; grå stær; cataracta, (av gr. 'foss') øyesykdom der linsen i øyet er fordunklet og ugjennomsiktig. Tidligere trodde man tilstanden skyldtes at grå væske rant ned som en foss foran øyets linse og stivnet der med blindhet til følge. Oftest utvikles grå stær uten kjent årsak hos eldre mennesker, cataracta senilis. I andre tilfeller er grå stær en følge av andre sykdommer, f.eks. sukkersyke, kronisk betennelse i regnbuehinnen, sviktende skjoldbruskkjertelfunksjon og radioaktiv stråling. Grå stær kan også være medfødt, cataracta congenita, f.eks. der moren har hatt røde hunder i løpet av første 3 måneder av svangerskapet.

Grå stær er og har alltid vært en av våre vanligste og mest utbredte øyesykdommer. Tilstanden sees også hos dyr. Tidligere var grå stær fryktet som en hyppig årsak til blindhet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Retinopati … sykelig tilstand i øyets netthinne. Betegnelsen brukes oftest i forbindelse med de netthinneforandringer som kan oppstå ved diabetes, retinopathia diabetica , eller forhøyet blodtrykk, retinopathia hypertonica. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Clinical efficacy of intravitreal aflibercept versus panretinal photocoagulation for best corrected visual acuity in patients with proliferative diabetic retinopathy at 52 weeks (CLARITY): a multicentre, single-blinded, randomised, controlled, phase 2b, non-inferiority trial. (…) INTERPRETATION: Patients with proliferative diabetic retinopathy who were treated with intravitreal aflibercept had an improved outcome at 1 year compared with those treated with PRP standard care. [Epub ahead of print]. Lancet. 2017 May 5. pii: S0140-6736(17)31193-5.)

(Anm: Hornhinneødem Symptomer og tegn (medisato.com).)

(Anm: Mydriasis, utvidelse av pupillen. Forekommer ved opphold i mørke, ved lammelse av 3. hjernenerve (nervus oculomotorius), etter slag mot øyet eller på grunn av medikamentell påvirkning, bl.a. ulike typer narkotika. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (benign intrakraniell hypertensjon). Idiopatisk intrakraniell hypertensjon Se oversiktsartikkel1 Kort om Idiopatisk intrakraniell hypertensjon er et syndrom med økt intrakranielt trykk, men normalt hjerneparenkym uten store ventrikler, fokale romoppfyllende prosesser, eller underliggende infeksjon. Kan være til feks sinusvenetrombose, medikamenter eller medisinske tilstander. Rammer ofte unge overvektige kvinner, men kan også ramme normalvektige og menn. Syndromet ble tidligere kalt benign intrakraniell hypertensjon, men det er en uheldig betegnelse fordi opptil 25% får alvorlig synstap. (nevro.legehandboka.no 19.3.2015).)

(Anm: Økt intrakranielt trykk og hjerneødem. (…) Aktuell etiologi: Tumor, infarkt, blødning, traumer, venesinustrombose, pseudotumor cerebri, infeksjon, postiskemisk ved f. eks. sirkulasjonsstans, status epilepticus mm. (…) Økt intrakranielt trykk skal overveies ved hodepine, kvalme, brekninger, oppkast, uro og synkende bevissthet, og spesielt når det er kombinert med blodtrykksstigning og pulsfall (”trykkpuls”). (helsebiblioteket.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon