Donor-rekord

Aldri før har nye organer reddet livet til så mange norske pasienter som i fjor. (vg.no 9.1.2008)

-30 nordmenn dør årlig i organkø Minst 30 nordmenn dør hvert år på grunn av organmangel, samtidig som Norge hvert år gir bort eller lar være å ta imot organer fra utlandet, melder TV 2. (vg.no 3.12.2006)

WHO Says Organ Demand Outstrips Supply GENEVA (AP) - Demand for human organ transplants far exceeds supply, fueling a growth in "transplant tourism" to developing nations where organs can be bought, the World Health Organization said Friday. (wtopnews.com 30.3.2007)

Britiske kirurger fordømmer Kina: - Stjeler organer fra henrettede fanger Ledende britiske kirurger fordømmer Kina for å stjele organer fra henrettede fanger til transplantasjoner. (vg.no 19.4.2006)

- Kan gå mot en fremtid uten organdonasjon

Kan gå mot en fremtid uten organdonasjon
nrk.no 31.5.2014
Hodeskalle, lever, nyre og hjerte – forskere verden over jobber iherdig med fremstille kunstige organer ved hjelp av 3D-printere.

3D-printere legger celler oppå hverandre, lag for lag. Forskere håper å snart kunne printe ut fullverdige organer.

Mens du leser denne artikkelen gjennomgår trolig noen i verden en eller annen form for transplantasjon, det være seg transplantasjon av nyre, hjerte eller hornhinne.

Organdonasjon har reddet mange liv og vil også gjøre det i årene fremover.

På et tidspunkt kan imidlertid slike donasjoner bli unødvendige, takket være teknologiske og medisinske fremskritt.

– Dette er et veldig spennende og nytt forskningsområde innen medisinen. Det kan potensielt være et veldig viktig gjennombrudd, sier professor Jorge Rakela, ved Mayo Clinic i Phoenix, til CNN.

Han snakker om 3D-printing, en teknologi som har eksistert i en årrekke, men som inntil nylig har vært forbeholdt bygningsindustrien. (…)

- Norge tar i bruk omstridt metode for organdonasjon – kan gi flere donorer.

(Anm: Norge tar i bruk omstridt metode for organdonasjon – kan gi flere donorer. Kritikere har fryktet at den nye metoden for organdonasjon kan føre til at pasienter blir erklært død i strid med loven. Nå har Norges eksperter konkludert. OMSTRIDT: Kritikeren har satt spørsmålstegn ved om denne hovedpulsballongen beviser om det er usikkert om en pasient faktisk er død etter fem minutter med puste- og hjertestans. (…) Frykten blant leger og jurister er at pasienter i verste fall kan bli erklært døde i strid med lov og medisinsk etikk. Men nå har den nye metoden donasjon etter sirkulatorisk død (cDCD) fått tommel opp av fagekspertene. Det ble bestemt i møte i Beslutningsforum for nye metoder i dag. Dette betyr at metoden kan tas i bruk på norske sykehus, men det er opp til hvert enkelt sykehus om de vil ta i bruk metoden. I 2019 avslørte NRK at metoden allerede var tatt i bruk ved flere sykehus i Norge uten at den var godkjent. (nrk.no 30.8.2021).)

- Organtransplantasjon: - Folk dør i køen. Siden 2017 har en ny organtransplantasjonsmetode vært til vurdering i Norge. Listen over personer som venter på nye organer øker stadig, men myndighetenes beslutning uteblir.

(Anm: Organtransplantasjon: - Folk dør i køen. Siden 2017 har en ny organtransplantasjonsmetode vært til vurdering i Norge. Listen over personer som venter på nye organer øker stadig, men myndighetenes beslutning uteblir. (…) De siste ti åra har antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon doblet seg, og er nå høyere enn noen gang, ifølge Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). I første kvartal 2021 sto 501 personer transplantasjonsliste for nytt organ i Norge. Rundt 85 prosent av disse ventet på en ny nyre. En internasjonalt anerkjent metode for organtransplantasjon kalt «Controlled donation after cirkulatory death» (cDCD), på norsk kontrollert donasjon etter sirkulasjonsstans, kan øke antallet transplantasjoner med mellom 10 og 20 prosent årlig, ifølge Oslo universitetssykehus. (dagbladet.no 20.6.2021).)

- Ein av tre seier nei til organdonasjon. Det siste halvåret har ein av tre sagt nei til organdonasjon viser tal frå Stiftelsen Organdonasjon, ein auke frå same periode i fjor. (- Han forstår at å ta eit slikt val i krise kan vera svært vanskeleg, og at det er difor det er viktig å ta stilling til det på førehand.)

(Anm: Ein av tre seier nei til organdonasjon. Det siste halvåret har ein av tre sagt nei til organdonasjon viser tal frå Stiftelsen Organdonasjon, ein auke frå same periode i fjor. Donoransvarleg på Ullevål sjukehus seier at det kan vera fleire årsaker til det. I går skreiv NRK om at ventelista på å få nytt organ blir stadig lenger. Samtidig viser tal frå Stiftelsen Organdonasjon at færre er positive til organdonasjon. I 32 prosent av tilfella i år har dei pårørande sagt nei på egne eller avdøde si vegne. På same tid i fjor var andelen 26 prosent, viser tala. Informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon ber alle om å ta stilling til om dei ynskjer å vera organdonor. – Alle kan komme i ein situasjon der dei treng eit nytt organ, og alle kan oppleve at ein dør på ein slik måte at organdonasjon er mogeleg, seier Sekowski. Han forstår at å ta eit slikt val i krise kan vera svært vanskeleg, og at det er difor det er viktig å ta stilling til det på førehand. (nrk.no 8.7.2021).)

- Edvins død gav fire andre barn ein ny sjanse. (- Aldri før har så mange nordmenn venta på nye organ.)

(Anm: Edvins død gav fire andre barn ein ny sjanse. Aldri før har så mange nordmenn venta på nye organ. Då seks år gamle Edvin Tungen døydde brått, fekk fire andre barn sjansen dei hadde venta på lenge. (…) – Vi må snakke om organdonasjon Therese og Bår seier dei forstod det med ein gang dei såg Edvin i senga på Rikshospitalet. At guten deira ikkje var der lengre. Same natta tok dei initiativet som skulle berge livet til fire andre barn. – Vi må snakke om organdonasjon, sa vi til kvarandre. Valet var lett. Nokre år tidlegare hadde far til Therese Tungen fått ny nyre. Av mor hennar. (nrk.no 7.7.2021).)

- Økende bekymringer for hyppighet av kronisk nyresykdom. (- Det er utbredt, og påvirker 10,4 % av menn og 11,8 % av kvinner på verdensbasis.) (- Dette forklares i stor grad av den betydelige økningen i forrige tiår av antall personer som lider av diabetes og hypertensjon, tilstander som kan føre til kronisk nyresykdom.) (- Den ujusterte forekomsten av nyreerstattende behandling (RRT = renal replacement therapy) i alle land som er representert i European Renal Registry var 121 per million i 2016 - sammenlignet med 117 per million i befolkningen fem år tidligere i 2011.)

(Anm: Growing concern about incidence of chronic kidney disease. Chronic kidney disease is defined as an abnormality of kidney structure or function that persists for more than three months. It is prevalent, affecting 10.4% of men and 11.8% of women, worldwide. Chronic kidney disease can progress such that between 5.3 and 10.5 million people need kidney replacement therapy in the form of dialysis or transplantation. Although there are many who do not receive these treatments due to lack of resource or financial barriers. The number of patients affected is growing. The unadjusted incidence rate of renal replacement therapy among all countries represented in the European Renal Registry was 121 per million in 2016 - compared to 117 per million population five years previously in 2011. This is largely explained by the significant rise in the previous decade by the number of people who suffer from diabetes and hypertension, conditions which can lead to chronic kidney disease. Approximately 425 million adults (20-79 years of age) were living with diabetes in 2017, and this figure will rise further to 629 million by 2045, according to the International Diabetes Federation. The number of people affected by high blood pressure has increased from 594 million in 1975 to over 1.1 billion in 2015. Diabetes and hypertension are the two most common causes of kidney failure requiring dialysis: one in three patients on dialysis need renal replacement secondary to diabetes. In many instances, the development of diabetes and hypertension is avoidable. (medicalnewstoday.com 31.1.2019).)

- Stina (39) i rekordlang nyrekø: Ekspertene etterlyser ny metode.

(Anm: Stina (39) i rekordlang nyrekø: Ekspertene etterlyser ny metode. Stina (39) er alvorlig syk og avhengig av ny nyre for å få livet tilbake. Nå håper hun en metode som vil øke antall transplantasjoner blir godkjent. Avgjørelsen står på vent, mens pasienter dør grunnet rekordmangel på organer. (…) Ventelisten økt med 100 prosent De nye tallene fra Oslo universitetssykehus (OUS) fra siste kvartal, viser at 501 personer står på venteliste for nytt organ. Rundt 85 prosent av dem venter på en ny nyre. I løpet av de siste ti årene har ventelisten for nyre økt med 100 prosent, og den har aldri vært så lang som nå. (vg.no 14.4.2021).)

- Pasienter dør mens de venter. (- I løpet av årets tre første kvartaler har 18 mennesker dødd mens de har vært påmeldt transplantasjonslisten for nytt organ.)

(Anm: Jon Anker Lisberg Sarpebakken, kommunikasjonsansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Lars Skar, styreleder i LNT. Pasienter dør mens de venter. Samtidig som pasienter dør mens de venter på organtransplantasjon, venter fagmiljøet på grønt lys for å ta i bruk en velutprøvd, internasjonalt anerkjent metode for organdonasjon. VENTER: Da organdonasjonsmetoden cDCD var i bruk som del av en pilotstudie ved OUS, ble det rapportert om positive erfaringer. De har estimert at cDCD kan øke antallet årlige donasjoner med 10-15 prosent, skriver innsenderne. I løpet av årets tre første kvartaler har 18 mennesker dødd mens de har vært påmeldt transplantasjonslisten for nytt organ. I samme periode har vi gått glipp av 15 identifiserte potensielle organdonorer, viser kvartalsrapporten fra Oslo universitetssykehus (OUS). En organgiver kan i utgangspunktet donere sju organer. Dette kunne dermed resultert i tallrike, livreddende organtransplantasjoner. Disse donasjonene ble ikke realisert fordi OUS ikke har fått klarsignal for å bruke en internasjonalt etablert metode for organdonasjon. En metode som anvendes i land som Sverige, Storbritannia, Spania, USA, Canada, Frankrike, Belgia og Nederland og er under utredning i Danmark. (dagbladet.no 2.11.2020).)

- Pasient dør etter organtransplantasjon grunnet COVID-19-infiserte lunger.

(Anm: Organ transplant patient dies after receiving COVID-19–infected lungs. Doctors say a woman in Michigan contracted COVID-19 and died last fall 2 months after receiving a tainted double-lung transplant from a donor who turned out to harbor the virus that causes the disease – despite showing no signs of illness and initially testing negative. (…) “We would absolutely not have used the lungs if we’d had a positive COVID-19 test,” said Dr. Kaul, who coauthored a report about the case in the American Journal of Transplantation. (mdedge.com - Publish date: February 22, 2021).)

- Dansk studie: Tandkødssygdommen paradontitis øger risiko for bakterier i donorblod. (- »Vores resultater viser, at der er 6,5 gange højere forekomst af levedygtige bakterier i blodet hos bloddonorer med paradontitis sammenlignet med paradontalt raske bloddonorer.« »Det er en højsignifikant forskel, og det er tankevækkende, at bakterierne ikke bliver opdaget i det screeningssystem, blodbankerne bruger i dag,« siger Christian Damgaard, der er lektor og ph.d. ved Odontologisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hos Københavns Universitet, i pressemeddelelsen.) (- I de senere år har forskere kunnet dokumentere, at parodontitis i høj grad har forbindelse med en række andre sygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdomme og leddegigt. Du kan læse mere om studiet i det videnskabelige tidsskrift Blood Transfusion.)

(Anm: Dansk studie: Tandkødssygdommen paradontitis øger risiko for bakterier i donorblod.  Personer med tandkødssygdommen parodontitis, der er bloddonor, har øget risiko for at donere blod, som er forurenet med bakterier, viser et nyt dansk studie. Hvis donorer har tandkødssygdommen parodontitis (der tidligere blev kaldt parodontose), øger det risikoen for, at bloddonationer kan blive forurenet med bakterier. Det viser et nyt studie fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Blodbanken, Klinisk Immunologisk Afdeling ved Region Sjælland. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Forskerne opfordrer til, at man indfører bedre screening af både donorer og blod, men understreger samtidig, at det ikke er farligt at modtage donorblod med bakterierne. »Vores resultater viser, at der er 6,5 gange højere forekomst af levedygtige bakterier i blodet hos bloddonorer med paradontitis sammenlignet med paradontalt raske bloddonorer.« »Det er en højsignifikant forskel, og det er tankevækkende, at bakterierne ikke bliver opdaget i det screeningssystem, blodbankerne bruger i dag,« siger Christian Damgaard, der er lektor og ph.d. ved Odontologisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hos Københavns Universitet, i pressemeddelelsen. (…) »Det er en højsignifikant forskel, og det er tankevækkende, at bakterierne ikke bliver opdaget i det screeningssystem, blodbankerne bruger i dag,« siger Christian Damgaard, der er lektor og ph.d. ved Odontologisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hos Københavns Universitet, i pressemeddelelsen. LÆS OGSÅ: Billede afslører meget sjælden sygdom: Tandkød lignede overfladen på et jordbær Tandkødssygdommen parodontitis rammer halvdelen af danskere over 50 år. Parodontitis svarer til at have et stort, betændt sår i tandkødet, og når man børster tænder eller tygger, kan bakterierne rykke fra mundhulen direkte over i blodbanen, uddyber Christian Damgaard i pressemeddelelsen. I de senere år har forskere kunnet dokumentere, at parodontitis i høj grad har forbindelse med en række andre sygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdomme og leddegigt. Du kan læse mere om studiet i det videnskabelige tidsskrift Blood Transfusion. (videnskab.dk 9.2.2021).)

(Anm: Periodontitis increases risk of viable bacteria in freshly drawn blood donations. (…) Discussion: Periodontitis increased the risk of bacterial contamination of blood products. Contaminating bacteria are often associated with the RBC-fraction. As the BacT/ALERT test is generally performed on platelet products, routine screening fails to detect many occurrences of viable bacteria in the RBC-fraction.Blood Transfus. 2021 Feb 2.)

- Levertransplantasjoner kan bli overflødige med oppdagelse av ny levercelle.

(Anm: Liver transplants could be redundant with discovery of new liver cell. Summary: Researchers have used single cell RNA sequencing to identify a type of cell that may be able to regenerate liver tissue, treating liver failure without the need for transplants. Researchers at King's College London have used single cell RNA sequencing to identify a type of cell that may be able to regenerate liver tissue, treating liver failure without the need for transplants. (sciencedaily.com 26.8.2019).)

- Forhøyede plasmanivåer av mitokondrie-deriverte skadeassosierte molekylære mønstre under levertransplantasjon: prediktorer for postoperativ multiorgandysfunksjonssyndrom.

(Anm: Elevated Plasma Levels of Mitochondria-Derived Damage-Associated Molecular Patterns during Liver Transplantation: Predictors for Postoperative Multi-Organ Dysfunction Syndrome. Abstract The systemic cytokine response during surgery has been reported to be stimulated by the molecules released from damaged cells, called damage-associated molecular patterns (DAMPs). The relationship between DAMPs and liver transplantation has not been reported. We aimed to clarify the relationship between the plasma levels of DAMPs and the short-term post-transplant outcomes, including mortality and postoperative multi-organ dysfunction syndrome (MODS). This retrospective cohort study enrolled 61 patients who underwent liver transplantation. Mitochondrial DNA fragments, as mitochondria-derived DAMPs (mtDAMPs), were isolated from frozen plasma obtained at the start and the end of transplantation and were quantified by polymerase chain reaction. The short-term post-transplant outcomes were compared among the groups categorized based on the median value of the intraoperative fluctuation of mtDAMPs levels. The mtDAMPs levels were increased from the start to the end of transplantation in 52 recipients (85.2%, n = 61). Regarding mortality, no significant differences were noted between the high group (n = 30) and the low group (n = 31). The higher plasma levels of mtDAMPs were correlated with the longer duration of postoperative vasopressor support (P < 0.05). Importantly, the rate of MODS on post-operative day 1 was significantly higher in the high group (high vs. low group: 21 patients [70%] vs. 11 patients [35.1%], P < 0.01). In conclusion, mtDAMPs were increased in plasma during liver transplantation in most recipients. This elevation was not associated with mortality, but associated with the post-transplant recovery. Measuring plasma mtDAMPs may be helpful for predicting posttransplant recovery among liver-transplant recipients. Tohoku J Exp Med. 2020 Feb;250(2):87-93.)

- Nyreskade forårsaket av legemidler. Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese.

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler. Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Nyresykdom en stor bidragsyter til hjerterelaterte dødsfall: Studie. Kidney Disease a Big Contributor to Heart-Related Deaths: Study. THURSDAY, April 13, 2017 (HealthDay News) -- Kidney disease is a major cause of heart-related deaths worldwide, a new study reports. Based on data from 188 countries at six time points between 1990 and 2013, the researchers estimated that in 2013, reduced kidney function was associated with 4 percent of deaths worldwide, or 2.2 million deaths. More than half of these deaths (1.2 million) were heart-related, while nearly 1 million were caused by kidney failure, according to the report. (medicinenet.com 13.4.2017).)

(Anm: Atrieflimmer mer utbredt hos dialysepasienter enn forventet. (Atrial fibrillation more prevalent in dialysis patients than expected. Atrial fibrillation, which is the most common cardiac arrhythmia, is an important risk factor for strokes. A multi-centre study led by MedUni Vienna shows that the prevalence of atrial fibrillation in haemodialysis patients in Vienna is significantly higher than previously thought. Moreover, only half of the patients affected are treated with an anticoagulant.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

- Å donere en nyre kan ha større konsekvenser enn først antatt. (– Det vi ser er at givere har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk, hypertensjon, på sikt.)

(Anm: Å donere en nyre kan ha større konsekvenser enn først antatt. Ny studie viser at nyredonasjon kan gi alvorlige helseproblemer på sikt – samtidig har behovet for givere aldri vært større. (…) Nå har en gruppe forskere ved Rikshospitalet i Oslo sett nærmere på hvilken effekt en slik donasjon kan ha på blodtrykket ditt. – Det vi ser er at givere har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk, hypertensjon, på sikt. Det sier stipendiat og lege Anders Haugen til NRK. Høyt blodtrykk kan medføre hjerte- og karsykdommmer som hjerteinfarkt og hjerneslag. (nrk.no 26.8.2020).)

- Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv. Over 100 nordmenn venter på nye hornhinner. (- Noen har øyetilstander som gir store smerter eller svært nedsatt syn.)

(Anm: Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv. Over 100 nordmenn venter på nye hornhinner. Haken er bare at noen må dø først. (…) Mange venter på nye hornhinner Transplantasjon av hornhinner er en omfattende prosess. I 2020 hadde Ullevål universitetssykehus 119 hornhinnetransplantasjoner. Per dags dato står det 105 på venteliste til hornhinnetransplantasjon. Det er ulike årsaker til at mennesker trenger ny hornhinne. Noen har øyetilstander som gir store smerter eller svært nedsatt syn. Sweeney tok sykepleierutdanning fordi hun er glad i å jobbe med mennesker, og hun er opptatt av å opptre respektfullt overfor den døde i donasjonsprosessen. – Man er ydmyk. Jeg er skjerpet når jeg går inn i en slik situasjon. (aftenposten.no 25.1.2021).)

– Alder avgjør om lungesyke kan få nye organer. Norge står 445 pasienter i organkø. Kravene for å komme på venteliste er beintøffe. Lungesyke over 65 år blir ikke prioritert.

(Anm: Alder avgjør om lungesyke kan få nye organer. Norge står 445 pasienter i organkø. Kravene for å komme på venteliste er beintøffe. Lungesyke over 65 år blir ikke prioritert. – Det finnes ikke nok plasser til alle i livbåten, fastslår lege Are Martin Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet. 445 pasienter venter i dag på å få nye organer – både hjerte, lunge og nyrer. De siste ti årene har antallet økt kraftig. I tillegg til ventelistepasientene kommer alle dem som av ulike årsaker får beskjed om at de ikke får plass på listen. – For å få nye lunger er man avhengig av et lykketreff, konkluderer kirurg Egil Seem ved Rikshospitalet. (aftenposten.no 14.9.2017).)

- Dansk hjertepatient har fået et helt kunstigt hjerte. (- Danmark er det tredje land i verden og det første i Nordeuropa, der som en del af et studie indopererer Carmat i en patient. Den danske patient er nu den 13. i verden, der har fået Carmat.)

(Anm: Dansk hjertepatient har fået et helt kunstigt hjerte. Det kunstige hjerte vejer 1.055 g og måler 12,3 cm x 10,2 cm x 14,5 cm. (…) Carmat, som hjertet hedder, er verdens første fuldt elektriske kunstige hjerte. Carmat tilpasser sig selv kroppen og kan for eksempel sætte pumperytmen op, hvis personen med det kunstige hjerte bliver forpustet, skriver DR Nyheder. Danmark er det tredje land i verden og det første i Nordeuropa, der som en del af et studie indopererer Carmat i en patient. Den danske patient er nu den 13. i verden, der har fået Carmat. Videnskab.dk har tidligere skrevet om Carmat i artiklen Kunstigt hjerte klar til mennesker. (videnskab.dk 25.5.2020).)

- Gennembrud for dyrkning af kunstige lunger. Lunger dyrket i et laboratorium på 30 dage og transplanteret ind i fire grise uden nogen komplikationer, får læger til at fremskrive tidspunktet for dyrkning af kunstige organer til mennesker.

(Anm: Gennembrud for dyrkning af kunstige lunger. Lunger dyrket i et laboratorium på 30 dage og transplanteret ind i fire grise uden nogen komplikationer, får læger til at fremskrive tidspunktet for dyrkning af kunstige organer til mennesker. Inden for den årrække forventer forskere fra University of Texas Medical Branch, at lægevidenskaben - medmindre der dukker uforudsete komplikationer op - er i stand til at transplantere kunstige lunger ind i mennesker. Optimismen næres af et forskningsmæssigt gennembrud publiceret i Science Translational Medicine. Her har forskerne dokumenteret, hvordan man kan dyrke kunstige griselunger i et vækstmedium og transplantere dem ind i grise, uden at det livsvigtige organ bliver frastødt. (ing.dk 6.8.2018).)

- Når er du egentlig død nok?

(Anm: Når er du egentlig død nok? Det var natt på intensivavdelingen. Legene planla å hente ut organer fra en pasient etter døden. Da stilte intensivlegen spørsmålet som skulle endre alt. En ny metode for organdonasjon på norske sykehus er stanset, fordi leger er uenige om hva det vil si å være død. Nå sitter de i et lukket rom og diskuterer dødskriteriene. Referatene fra møtene er unntatt offentlighet. Men noen av legene har tatt sjansen på å dele tvilen sin med oss. Det som står på spill, er vår tillit. (nrk.no 21.6.2019).)

- Pasienter fikk organer fjernet med ny metode som ikke var godkjent.

(Anm: Pasienter fikk organer fjernet med ny metode som ikke var godkjent. BERGEN/TROMSØ (NRK): Flere norske sykehus tok i bruk en ny og omstridt metode for organdonasjon. Oslo universitetssykehus sa metoden var godkjent av helseministeren. Men det var ikke sant. Hvert år blir 100 mennesker organdonor i Norge etter sin død. Dette er pasienter som dør på sykehus av en alvorlig hjerneskade. (…) Tidligere i sommer fortalte NRK om den så langt ukjente debatten som pågår bak dørene i Helse-Norge. (nrk.no 21.8.2019).)

- Ble erklært døde med omstridt metode de ikke hadde sagt ja til. 18 mennesker gav bort organene sine, uten å ha sagt ja til metoden legene kom til å bruke. – Uetisk og uakseptabelt, sier jussprofessor.

(Anm: Ble erklært døde med omstridt metode de ikke hadde sagt ja til. 18 mennesker gav bort organene sine, uten å ha sagt ja til metoden legene kom til å bruke. – Uetisk og uakseptabelt, sier jussprofessor. Rundt 300.000 nordmenn har registrert sitt ja til organdonasjon. De vil redde andres liv ved å donere bort sine organer, om de selv skulle dø uventet. I alle år har det ikke vært tvil om det mest grunnleggende spørsmålet: Hvordan kan legene vite helt sikkert at donoren er død? Siden 1977 har svaret vært den samme: Regelen er at døden skal dokumenteres med et røntgenbilde av hjernen. Uten blodsirkulasjon i hjernen blir personen erklært død. Men i årene 2014–2017 tok flere sykehus i bruk nye og omstridte kriterier for å fastslå død ved organdonasjon. (nrk.no 25.12.2019).)

- Forskere lærer kroppen å akseptere nye organer. Pasienter som får nye nyrer og lever må ta skadelige antiavstøtende legemidler for resten av livet.

(Anm: Scientists Are Teaching the Body to Accept New Organs. Patients receiving new kidneys and livers must take damaging anti-rejection drugs for the rest of their lives. Now researchers hope to train the immune system instead of just tamping it down. (…) The idea is to isolate regulatory T cells from a patient about to have a liver or kidney transplant. Then scientists attempt to grow them in the lab along with cells from the donor. Then the T cells are infused back to the patient. The process, scientists hope, will teach the immune system to accept the donated organ as part of the patient’s body. “The new T cells signal the rest of the immune system to leave the organ alone,” said Angus Thomson, director of transplant immunology at the University of Pittsburgh Medical Center. Dr. Markmann, working with liver transplant patients, and Dr. Leventhal, working with kidney transplant patients, are starting studies using regulatory T cells. At Pittsburgh, the plan is to modify a different immune system cell, called regulatory dendritic cells. Like regulatory T cells, they are rare and enable the rest of the immune system to distinguish self from non-self. (nytimes.com 22.1.2019).)

- The Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT) rapporterer at til tross for at det er over 126 000 organtransplantasjoner hvert år i mer enn 100 land, forblir mange pasienter på ventelister.

(Anm: Organ donor research: towards a more effective system. The NHS Blood and Transplant Service has recently told the BBC that over the past 5 years more than 500 families in the UK have blocked organ donation from a deceased relative, despite them being on the organ donor register. In the USA, more than 117 000 people await an organ transplant, says a report from the National Academy of Sciences (NAS) on the Opportunities for Organ Donor Intervention Research, published on Oct 10. The Global Observatory on Donation and Transplantation reports that despite there being over 126 000 organ transplants each year across more than 100 countries, many patients remain on waiting lists. And while transplants are often the only possible treatment for many with end-stage organ-specific disease, this treatment option is hampered by a worldwide shortage of organ donations. The Lancet 2017;390(10106):1928) (28 October 2017).)

(Anm: WHO-ONT The global database on donation and transplantation (GODT) represents the most comprehensive source to date of worldwide data concerning activities in organ donation and transplantation derived from official sources, as well as information on legal and organizational aspects. (transplant-observatory.org).)

- Overlege vil endre loven: – Pårørende kan ikke bestemme over den dødes organer.

(Anm: Overlege vil endre loven: – Pårørende kan ikke bestemme over den dødes organer. VIL ENDRE LOVEN: Overlege vil fjerne pårørendes vetorett for å redusere organdonasjonskøen.TØNSBERG (NRK): Ventelistene på pasienter som trenger organdonasjon vokser. Nå vil overlege fjerne pårørendes vetorett for å redusere køen. – Alle som dør og kan benyttes som organdonorer bør være det uavhengig av hva de pårørende mener, sier overlege og seksjonsleder Stig Arne Kjellevold på Sykehuset i Vestfold. I fjor fikk leger i Norge 39 avslag fra døde eller pårørende til å bruke organer fra avdøde til transplantasjon. Kjellevold jobber med nyresyke pasienter, den største gruppen som trenger transplantasjon. Han sier tallet kan bety at 78 nyrer ikke får redde liv. (nrk.no 6.1.2019).)

(Anm: Organ transplants in the US 'have saved almost 2.3 million years of life' (medicalnewstoday.com 31.1.2015).)

(Anm: Facebook and Twitter join US effort to attract a million new organ donor registrations. BMJ 2016;353:i3369 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Editorials. Organ transplantation rates in the UK. Latest figures show progress but not enough to satisfy demand. BMJ 2017;359:j5218 (Published 13 November 2017).)

- Elektronisk journal gjør det enklere å bli organdonor. Fra neste år kan du selv registrere i journalen din på internett at du vil være organdonor.

(Anm: Elektronisk journal gjør det enklere å bli organdonor. Fra neste år kan du selv registrere i journalen din på internett at du vil være organdonor. Da slipper de pårørende å ta stilling til det. (…) Sjansen for at en donasjon blir gjennomført – og andre reddes – er større når den avdødes vilje er kjent. Da slipper de pårørende å ta denne avgjørelsen selv. (aftenposten.no 25.8.2017).)

(Anm: Det eneste håpet var nye organer. (…) Video: Etter 16 måneders venting fikk donorpasient Katrine Håkstads telefonen fra Rikshospitalet. (aftenposten.no 16.9.2017).)

- Langt færre avslag fra pårørende. 85 prosent av de pårørende sa ja til organdonasjon ved Oslo universitetssykehus første halvdel av 2017.

(Anm: Langt færre avslag fra pårørende. 85 prosent av de pårørende sa ja til organdonasjon ved Oslo universitetssykehus første halvdel av 2017. Oslo Universitetssykehus har offentliggjort tall for organdonasjon og transplantasjon for første halvdel av 2017. En ny rapport viser at ved utgangen av juni i år har 242 pasienter fått tilsammen 269 livreddende organer. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis 205 pasienter og 230 livreddende organer. (dagensmedisin.no 10.7.2017).)

(Anm: I USA dør over 4000 årlig i nyre-kø. Slik fikk Christine en trebarnsfar som aldri hadde møtt henne til å donere. Josh (30) donerer gjerne en nyre til småbarnsmora han ikke kjenner. (dagbladet.no 31.3.2015).)

(Anm: Nordmenns holdning kartlagt for første gang: 73 prosent sier ja til organdonasjon. (…) - 73 % av den norske befolkning er positive til å donere sine organer etter sin død. Kun fire prosent sier nei til å donere sine organer, mens 22 prosent ikke har gjort seg opp en mening. - 40 % av dem som ønsker å donere organer etter sin død har ikke stadfestet dette.  -22 % at disse synes det er et vanskelig tema å snakke om, eller at det bør være en privatsak.  -37 % svarer at de ikke vet hvordan de skal gå frem for å si ja til organdonasjon, eller at de trenger mer informasjon om organdonasjon. (aftenposten.no 23.10.2015).)

- Ble knivstukket på trikken: – Jeg mistet alt blodet mitt. (- Blodgiverdagen.) (- Man kan dermed si at 22 blodgivere reddet livet til Turid Thoresen denne tirsdagen for 15 år siden.) (- I Norge har vi rundt 100.000 blodgivere og vi trenger stadig flere.)

(Anm: Ble knivstukket på trikken: – Jeg mistet alt blodet mitt. For 15 år siden ble Turid Thoresen knivstukket da hun var på vei hjem fra jobb. Takket være 22 blodgivere overlevde hun. 3. august 2004, en helt vanlig tirsdag ettermiddag. Turid Thoresen var om bord på 17-trikken i Oslo på vei hjem fra jobb da en fremmed mann trakk frem en kniv og begynte å hogge rundt seg. Seks passasjerer ble knivstukket, Turid var en av dem. Selve knivstikkingen husker hun ikke mye av, men hun forteller at hun ble stukket i lungene og hjertet. Nesten umiddelbart mistet hun fem liter blod – alt blodet i kroppen. (…) Blodgiverdagen Man kan dermed si at 22 blodgivere reddet livet til Turid Thoresen denne tirsdagen for 15 år siden. Fredag var den internasjonale blodgiverdagen. – Det er dagen for at blodgiverne skal takkes fra pasientene og blodbanken sin side – for innsatsen, for at de kommer til blodbanken og gir blod fra seg selv uten å få noe igjen for det, sier overlegen. I Norge har vi rundt 100.000 blodgivere og vi trenger stadig flere. – Vi får flere hele tiden, men så er det stadig noen som må slutte, så det er en eviggående mølle, sier Nissen-Meyer. (tv2.no 14.6.2019).)

- Man skulle anta at donorblod var rent og perfekt, men viser seg at det er legemidler (subtanser) i disse posene. (- Donorblod er kanskje ikke så rent som du tror - forskere som studerer 18 poser med blod oppdaget koffein i alle prøvene, i tillegg til spor etter hostemedisiner og medisiner og legemidler mot angst i mange av dem.)

(Anm: You'd Think Donor Blood Was Perfectly Pure, But Turns Out There's Drugs in Them Bags. Donor blood might not be as pure as you think – researchers studying 18 batches of blood discovered caffeine in all the samples, as well as traces of cough medicine and anti-anxiety drugs in many of them, too. The analysis was made as part of a study into how botanical dietary supplements and other drugs can interact together in the body, using mass spectrometry to identify the chemical composition of the molecules in the blood samples. What the scientists set out to do was identify how dietary supplements might have adverse effects when they mix with existing prescriptions. But the team also ended up discovering how our lifestyles cause changes that live on in the samples when we donate our bodily fluids. Based on this sample, we're so keen on coffee, tea, chocolate, soda, and energy drinks that caffeine is literally running in our veins. Which may not be as problematic as it seems at first. "From a contamination standpoint, caffeine is not a big worry for patients, though it may be a commentary on current society," says pharmacologist Luying Chen, from Oregon State University. "But the other drugs being in there could be an issue for patients, as well as posing a problem for those of us doing this type of research because it's hard to get clean blood samples." (sciencealert.com 28.11.2019).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt

Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt
vg.no 1.1.2017
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) Øivind Hansen (48) er avhengig av å kjøre en time til sykehuset tre dager i uken for å overleve – også når det er jul.

– Selvfølgelig er det ufattelig kjedelig, men det tenker jeg ikke på. Jeg har jo ikke noe valg, sier Hansen.

Han har kronisk nyresvikt og er blant et økende antall pasienter i Norge som trenger dialyse for å overleve. Dette er det eneste behandlingsalternativet for ham, med unntak av transplantasjon av ny nyre. Han har stått på venteliste siden i sommer.

Stor økning
De siste ti årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent, viser tall fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Det er nå over 1350 pasienter i dialysebehandling i Norge.

Samtidig har pasienter som får tilbud om hjemmedialyse stått stille, og er svært lavt sammenlignet med andre vesteuropeiske land. Hjemmedialyse vil si at pasienten selv kan utføre behandlingen, uten å måtte dra til sykehus. For Øivind vil det bety at han kan begynne å jobbe igjen, og ta opp interesser som skogsturer og fiske.

– For meg ville det vært en stor avlastning å få en slik maskin. Da kan jeg jobbe på dagen, og gjennomføre dialyse hjemme på kvelden, sier Hansen, som er utdannet IT-konsulent.

Les også: Nesten 1 av 3 sier nei til organdonasjon – Andreas (26) døde i organkø (…)

(Anm: Hovedleder: Organdonasjon. For mange dør i organkø. Det kan være loven sin feil. Det har ikke skortet på mørke nyheter fra 2016. Én av dem som har fått lite oppmerksomhet er at antallet organdonorer går ned. Tallene for året er ikke bekreftet ennå, men vi ser ut til å få den høyeste avslagsprosenten på ti år. I løpet av fjorårets første ni måneder døde 26 personer på sykehus i påvente av transplantasjon. Mange flere venter med betraktelig redusert livskvalitet. Loven må opp til vurdering for å sikre at flere donerer. (…) Bare 200 000 nordmenn har lastet ned donor-appen som gjør det klart at du vil at dine organer skal kunne gå til å redde liv når du dør. (dagbladet.no 2.1.2017).)

- Organer er ikke en handelsvare. Kjøp og salg av organer (i hovedsak nyrer) er heldigvis ikke en aktuell problemstilling i Europa.

(Anm: Ragnar Skjøld Styreleder LNT. Organer er ikke en handelsvare. Kjøp og salg av organer (i hovedsak nyrer) er heldigvis ikke en aktuell problemstilling i Europa. Replikk til kronikken Nyrer til salgs. For noen år siden vedtok EU et direktiv for organdonasjon og transplantasjoner, som også gjelder Norge. Dette er også nedfelt i den nye norske transplantasjonsloven fra 2016. Både organdonasjon og transplantasjoner skal bare skje ved offentlige sykehus. FN har også vedtatt en resolusjon mot kjøp og salg av organer i verden. Vi som tilhører denne pasientgruppen ønsker heller ikke å være gjenstand for handel. Det er nå 336 pasienter som står på venteliste for en ny nyre. Dessverre er 8 pasienter døde på ventelista hittil i 2017. Vi deler selvsagt engasjementet for at flere skal få tilbud om en livreddende transplantasjon. Her er noen nødvendige tiltak: (…) (nrk.no 6.11.2017).)

- Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge: – Pasienter dør i ventetiden.

(Anm: Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge: – Pasienter dør i ventetiden. Norske krefleger har måttet fortelle foreldre med alvorlig syke barn at det finnes medisiner tilgjengelig som det offentlige ikke kan tilby. – Det er tungt, erkjenner kreftlege Andreas Stensvold, som jobber ved Kalnes sykehus i Østfold, overfor VG. (vg.no 20.6.2017).)

(Anm: Fremtidens kreftmedisin: Disse behandlingene gir håp. (…) Snart vil vi se medisiner for uhelbredelige kreftformer, tror ekspertene. Om fem-seks år kan norske leger behandle pasienter som i dag står uten håp. (vg.no 3.7.2017).)

(Anm: Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler. – Dette er veldig viktig for de fortvilte pasientene som ikke lenger har noen god behandlingsmulighet, sier kreftekspert Steinar Aamdal. Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen. Pasientenes erfaringer overbeviste helseminister Bent Høie (H) om at dagens tilbud til de aller sykeste ikke er godt nok. Han beordrer nå de fire helseforetakene om å utrede og etablere en nasjonal ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt. (aftenposten.no 5.8.2017).)

- Står loven i veien for organdonasjoner? Rekordmange sier nei til donasjoner.

Står loven i veien for organdonasjoner? Rekordmange sier nei til donasjoner.
dagbladet.no 9.11.2016
Rundt 400 personer i Norge venter til enhver tid på et nytt organ. Å vente i denne køen innebærer sterkt redusert livskvalitet, og i mange tilfeller reell livsfare. Derfor er det dramatisk når NRK forteller at andelen som sier nei til organdonasjon i år kan bli rekordhøy. Så langt er det sagt nei 41 ganger – flere enn noen gang. Dette gir en avslagsprosent på 33.

Sist gang avslagsprosenten var så høy var i 2008, da 34 prosent sa nei til organdonasjon. Det er i hovedsak de pårørende som sier nei. (…)

(Anm: How transplanted faces change over time. Faces, when transplanted, change their appearance based on the bone structure of the recipient, and they seem to age at an accelerated rate, according to a new study published in the American Journal of Transplantation. (…) There was an average loss of facial volume of 19.55% between 6-36 months after transplant. Bone and nonfat soft tissue volumes decreased by 17.22% between months 6-18, and 25.56% between months 6-36. Fat did not decrease. (medicalnewstoday.com 3.12.2015).)

(Anm: Hovedleder: Bytte nyrer. La oss bytte nyrer. Det vil redde liv. Årlig dør flere mennesker fordi de ikke får tilgang på organer, og mange lever med redusert livskvalitet i organkø. Som vi tidligere har skrevet skyldes dette blant annet at altfor mange tar med seg organene i graven, siden de ikke har gitt sitt aktive samtykke og de pårørende for ofte sier nei. Mangelen på organer blir trolig forsterket av lovendringer som gir vetomakt til en av de pårørende. (dagbladet.no 23.1.2017).)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: Tre leger sluttet etter konflikt på Rikshospitalet. • Frykter pasientkonsekvenser • Færre transplantasjoner i fjor (vg.no 30.3.2016).)

(Anm: Tre leger sluttet etter konflikt på Rikshospitalet. Oslo (NTB): Tre erfarne kirurger har i nesten ett år vært i konflikt med ledelsen ved landets eneste avdeling for nyre- og levertransplantasjoner på Rikshospitalet. Nå har alle tre sluttet ved sykehuset. (osloby.no 30.3.2016).)

(Anm: Sykehus importerer organdeler uten norsk tillatelse. Universitetssykehuset Nord-Norge får avvik og kritikk fra Helsetilsynet. Sykehuset importerer organdeler for øyekirurgi fra leverandør utenfor EU/EØS-området uten tillatelse fra Helsedirektoratet. (nrk.no 22.12.2016).)

- Lungevaskmaskine redder liv og sikrer flere patienter raske organer

Lungevaskmaskine redder liv og sikrer flere patienter raske organer
jyllands-posten.dk 1.11.2015
Nye lunger: På Rigshospitalet giver en teknik med en såkaldt lungevaskmaskine mulighed for at benytte ellers ubrugelige lunger til transplantation. Det var med til at redde den 54-årige Jakup Steinbjørn Olsens liv.

Det var sommer i Thorshavn, og den færøske sømand Jakup Steinbjørn Olsen kunne mærke, at noget var galt.

I over tre år havde han klaget over lungeproblemer, men var blevet erklæret rask gentagne gange af både sin læge og det lokale sygehus.

Nu, under et nyt hospitalsbesøg i juli 2014, tydede noget på, at den vurdering var forkert. Jakup Steinbjørn Olsen kunne ikke trække vejret.

»Jeg fik åbnet vinduet og hang ud ad det for at få luft. Min kone, der var ho... (…)

(Anm: NORD publishes guide to promote physician awareness of rare lung disorder. Nontuberculous mycobacteria (NTM) are naturally occurring organisms found in water and soil that, when inhaled, may cause lung infection in some susceptible individuals. More than 140 species of these mycobacteria have been identified to date. In most cases, these organisms do not cause infection. However, in some individuals, for reasons that are not fully understood, exposure to NTM in the environment can lead to infection that, in severe cases, may result in chronic lung disease requiring ongoing treatment. (medicalnewstoday.com 1.11.2015).)

(Anm: Toxoplasma vaccine steps closer with new cell molecule discovery. There are 60 million people in the US - and billions in the rest of the world - infected with the parasite that causes toxoplasmosis. The infection rarely causes symptoms, but in pregnant women and those with weakened immune systems, it can flare up and cause significant health problems. As yet, there is no vaccine, but scientists are closing in on one. (…) Progress is also being made toward more effective treatments for toxoplasmosis. For example, in January 2014, Medical News Today reported how a new protein discovery could help treat toxoplasmosis. A study led by Indiana University School of Medicine and published in PLOS Pathogens identified a protein called GCN5b - that is active in both undeveloped and severe forms of toxoplasmosis - as a potential drug target. (medicalnewstoday.com 30.10.2015).)

(Anm: U of T research sheds new light on mysterious fungus that has major health consequences. Researchers at the University of Toronto examined fungi in the mucus of patients with cystic fibrosis and discovered how one particularly cunning fungal species has evolved to defend itself against neighbouring bacteria. A regular resident of our microbiome - and especially ubiquitous in the lungs of cystic fibrosis patients -the Candida albicans fungus is an "opportunistic pathogen."  (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: New anti-inflammatory agents can control inflammatory responses to fungal infection. The most frequent fungal threat to humans, Candida albicans, is a common cause oral and genital infection. The fungal infections are often worsened by overwhelming inflammatory responses in the body and cause high mortality among risk groups. Doctoral student Ava Hosseinzadeh at Umeå University in Sweden has discovered two novel anti-inflammatory agents, an antioxidant and an anti-inflammatory molecule, which could be used to control the hyper-inflammatory responses to the fungal infection. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: UPMC researchers shine light on common heart complication after lung transplantation. Cardiac arrhythmia is a common complication following lung transplantation, and one that has a significant negative impact on long-term patient survival, reports a team of UPMC researchers in the largest study of its kind to date. The results, published online in the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, provide critical information that will hopefully lead to better care of transplant recipients. (medicalnewstoday.com 30.5.2016).)

(Anm: Friendly bacteria regulate immune function in lung cells. Recent times have revealed remarkable discoveries about the microbiome - the bacteria that co-exist with and vastly outnumber the cells of our bodies. Most revelations have centered on gut bacteria - but now, a new study shows that the lungs are also home to bacteria that help regulate the immune system. The new study looks at how bacteria in the lungs influence the immune system through immune cells that trigger antibody production. The study, led by researchers from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, NY, is published in The Journal of Experimental Medicine. (medicalnewstoday.com 6.1.2016).)

(Anm: Lung cell found to act as sensor, regulator of immune response. An uncommon and little-studied type of cell in the lungs has been found to act like a sensor, linking the pulmonary and central nervous systems to regulate immune response in reaction to environmental cues. The cells, known as pulmonary neuroendocrine cells or PNECs, are implicated in a wide range of human lung diseases, including asthma, pulmonary hypertension, cystic fibrosis and sudden infant death syndrome, among others. (medicalnewstoday.com 13.1.2016).)

(Anm: Lung cancer clinical trial finds lung function without additional imaging. A newly NIH funded clinical trial (NCT02528942) by University of Colorado Cancer Center investigators and collaborators at Beaumont Health in Michigan and the University of Texas Medical Branch is evaluating a new method for pinpointing and sparing healthy lung tissue during lung cancer radiotherapy. The group is applying advanced image analysis techniques to 4D CT scans already performed as a standard step in targeting lung cancer radiotherapy, to map areas of lung function without additional testing. (medicalnewstoday.com 7.1.2016).)

(Anm: 3D image may provide better size match for child heart transplants (medicalnewstoday.com 8.11.2015).)

- Antallet transplantasjoner økt med cirka 32 prosent siden 2006

Flere døde mens de ventet på organtransplantasjon.
dagensmedisin.no 13.4.2016
I fjor døde 29 personer mens de ventet på organtransplantasjon. Det var flere enn året før.
29 personer døde i fjor mens de stod på venteliste. Ifølge organdonasjon.no var det flere enn året før.
Per 31. desember i fjor stod 420 pasienter på venteliste for organtransplantasjon. Det er en økning på 41 prosent, fra 298 i 2006.

Flest venter på nyrer. I fjor gjaldt dette 304 pasienter.

Ifølge årsrapporten for transplantasjoner og organdonasjon fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har antallet transplantasjoner økt med cirka 32 prosent siden 2006. Men også antallet pasienter med behov for organtransplantasjon har økt. (…)

Færre sier ja til organdonasjon
vg.no 7.7.2014
Behovet for organtransplantasjoner øker, men antall donorer synker. Stiftelsen Organdonasjon er bekymret og mener det skyldes for dårlig informasjon.

I rekordåret 2011 steg antall norske donorer fra 102 til 127, samtidig som andelen pårørende som sa nei til organdonasjon, var lavere enn noensinne. Nå er tallene på vei ned igjen. En av grunnene er at flere pårørende sier nei til donasjon, skriver Stavanger Aftenblad. (...)

(Anm: Stiftelsen Organdonasjon (organdonasjon.no).)

(Anm: Staten bør betale organdonorer Staten bør gi en tusenlapp til alle som vil bli organdonorer. Det verste som kan skje er at folk betaler litt mindre skatt. (nrk.no 1.5.2015).)

(Anm: Staten bør eie organene dine. I dag er det opp til hver enkelt om man vil donere organene sine. Men er dette den beste løsningen? (nrk.no 18.4.2015).)

(Anm: Staten bør ikke eie våre organer. Det er etisk vanskelig å gi staten eiendomsretten til organene våre. Vi må ha tilgang til flere organer, men folk må få bestemme selv. (dagbladet.no 21.4.2015).)

(Anm: Hvem skal bestemme over den dødes organer? Om donasjoner ved plutselig død bør være en borgerplikt, eller en frivillig gave, er ett av mange dilemmaer i arbeidet med en ny transplantasjonslov. (aftenposten.no 26.2.2015).)

(Anm: Aldri har så mange stått i organkø i Norge. Flere får tilbud om organtransplantasjon enn tidligere, men antall donorer står på stedet hvil. Det fører til rekordlange organkøer. (nrk.no 6.3.2015).)

(Anm: Frykter ny lov vil gi færre donorer. Organkøene i Norge har aldri vært lenger. Nå frykter leger og kirurger at et nytt lovforslag skal føre til enda færre donorer. (nrk.no 18.3.2015).)

Organdonasjoner øker – flere eldre givere enn før
nrk.no 9.1.2012
(...) Antallet donasjoner i 2011 var 127 mot 102 i 2010. Mest økte antallet nyretransplantasjoner. 302 nordmenn fikk transplantert inn nyre i fjor, mot 89 året før. (...)

(Anm: Organ transplantation linked to greater risk of aggressive melanoma. A new study finds patients who undergo an organ transplant are at greater risk of developing melanoma - the deadliest form of skin cancer - and are at even higher risk of dying from the disease, compared with individuals who do not have a transplant. (…) The analysis revealed that 12% of the non-transplant recipients died from melanoma, compared with 27% of the transplant recipients. (medicalnewstoday.com 16.8.2015).)

(Anm: Donorsvikten: Rikshospitalet meldte ikke dødsfallet til politiet. Den fatale svikten som førte til at en mann ble liggende uten hjerte et døgn, ble aldri anmeldt til politiet. (…) Politiet: – Uventede dødsfall skal anmeldes. – Akutte uventede dødsfall skal meldes til politiet av sykehuset, sier politiførstebetjent Stina Sjo ved finans- og miljøseksjon i Oslo politidistrikt. (vg.no 3.1.2016).)

(Anm: Tok ut hjertet til pasient, men donorhjertet ble gitt til en annen: Får massiv refs. Statens helsetilsyn er knusende i sin dom av Rikshospitalet. De mener kommunikasjonssvikt er årsaken til at en mann ble liggende ett døgn uten hjerte. Det var høsten 2015 at en alvorlig hjertesyk mann i 50-årene fikk beskjed om at det var funnet et donorhjerte til ham. (vg.no 24.1.2017).)

(Anm: Helsetilsynet om donorsviktsaken: Ny sjekkliste ikke god nok.  HOLDER IKKE MÅL: I 2015 forklarte overlege Arnt E. Fiane hvilke rutiner de har og hvordan en organtransplantasjon skal gå for seg. Men hverken disse rutinene eller de nye hindrer kommunikasjonssvikt, slår Statens helsetilsyn fast. (vg.no 24.1.2017).)

(Anm: Kan jeg kjøpe nyra di? Hva Iran og økonomifaget kan lære oss om organtransplantasjon. Bare i USA dør det årlig 4500 mennesker mens de venter på å få en ny nyre. I verdenssammenheng antas det å være over 20 millioner som trenger transplantasjon, dialyse eller annen hjelp og over en million dør årlig av mangel på slik hjelp. (…) Siden midten av 1980-tallet har iranere kunnet selge en nyre, og pågangen av villige «nyreselgere» gjorde at køene forsvant fullstendig i 1999. Betalingen per nyre ligger nå på omtrent 5000 dollar. Som på så mange andre områder av livet, viser det seg at penger er en mektig motivator. Adam Smith, økonomifagets grunnlegger, hadde fortjent en nobelpris han og. (dagbladet.no 12.11.2015).)

(Anm: - Å bestikke røykere med penger er den mest effektive røykestopp-metoden. (tv2nyhetene.no 14.5.2015).)

(Anm: En av fem gravide kvinner i Frankrike røyker: Betales for røykestopp. Gravide røykere i Frankrike får penger og gavekort hvis de holder seg røykfri under graviditeten. (vg.no 15.5.2016).)

- Det er en kompliceret affære at erklære en person hjertedød

»Det er en kompliceret affære at erklære en person hjertedød«
jyllands-posten.dk 27.1.2015
Organer: Hvornår er man endegyldigt død efter et hjertestop, og hvornår må kirurgerne begynde at udtage organerne fra en donor? I nogle lande venter man 2 minutter – i andre lande 20 minutter.

Herhjemme lægger politikerne op til på sigt at tillade donation fra hjertedøde, men de etiske dilemmaer står i kø. (…)

- Et valg for livet

Et valg for livet
aftenposten.no 1.10.2011
Da Anne Liland bare hadde minutter igjen å leve, fant hennes 23 år gamle datter trøst i tanken om at morens død kunne berge livet til syv andre mennesker.

2011 rekordår for norsk organdonasjon
– 2011 blir det beste året noensinne for organdonasjon i Norge, sier Per Arne Bakkan, som leder Rikshospitalets avdeling for transplantasjonskoordinatorer.

– På midten av 1990-tallet var organdonasjon et tabuområde. Nå er det noe vi kan snakke om. Folk er stolte over å ha tatt et standpunkt, sier Hege Lundin Kuhle, daglig leder av stiftelsen Organdonasjon (www.organdonasjon.no). Hun viser til de 220 000 «vennene» stiftelsen har på Facebook.

2010 var det foreløpige toppåret, med 102 realiserte donasjoner. Rikshospitalet har gitt Aftenposten oppdaterte tall fra denne uken, som viser at det allerede er gjennomført 100 realiserte donasjoner i år.

– I forhold til vårt folketall er vi langt foran dem vi kan sammenligne oss med. Etter første halvår hadde vi 30 donasjoner pr. hver million som bor her. I Sverige og Danmark var det samme tallet 14, og i Finland 19, sier Bakkan.

Årsaken? Mer blest om organdonasjon. TV 2- serien Livet på vent, som ble sendt tidlig på året, har spilt en stor rolle. Norge var også først ute i Europa med donorkort som applikasjon for smarttelefoner.

– Både befolkningen og vårt helsepersonell er blitt mer bevisst, mener Per Arne Bakkan. Tallet for dem som sier nei til organdonasjon er også lavt – 18 prosent. (...)

(Anm: Stiftelsen Organdonasjon (organdonasjon.no).)

(Anm: Spørsmål om organdonasjon kan skape utfordringer. Når pårørende akkurat har fått vite at deres kjære vil dø, skal helsepersonell spørre om organdonasjon. Dette reiser mange utfordringer, viser ny studie. (dagensmedisin.no 6.4.2015).)

Rekordmange donerer organer
vg.no 12.7.2011
Nordmenn har i løpet av fem år doblet antallet organdonasjoner, og det største hoppet kom i årets første seks måneder.

Halvårstallene fra Rikshospitalet viser en kraftig økning av nordmenn som velger å donere organene etter sine kjære. Fra i første halvår i fjor økte tallet fra 113 til 155 potensielle donorer - bort i mot 50 prosents økning. (...)

Donasjonsboom blant iphone-nordmenn
vg.no 23.2.2011
(VG Nett) Over 25.000 har sagt ja til å donere bort organene sine gjennom iPhones nye donasjonsapplikasjon.

- Det er mer enn vi kunne forvente. Vi er veldig fornøyde med hvordan dette har utviklet seg, sier informasjonskonsulent i Stiftelsen organdonasjon, Troels Mathiesen til VG Nett. (...)

TV 2-serie ga donorstorm
tv2nyhetene.no 28.1.2011
3000 personer lastet ned donorkort etter å ha sett premieren på TV-serien «Livet på vent.»

Server brøt sammen
Og det var ikke bare TV 2 som merket den store interessen. På hjemmesiden til Stiftelsen Organdonasjon var pågangen så stor at serveren brøt sammen deler av kvelden. (...)

Donor-app på topp
dagbladet.no 20.1.2011
.Ett døgn etter at donorkort på mobil ble lansert i Norge, ligger "appen" som topp ti i app store. (...)

Fortsatt venter elleve nordmenn på nytt hjerte, 220 på nyretransplantasjon og 39 på dobbel lunge. For de som ikke har smarttelefon, er donorkortet også tilgjengelig på apotekene, legekontorene og på Stiftelsen Organdonasjon sin hjemmeside. (...)

Vil ha automatisk organdonasjon
ukeavisenledelse.no 26.5.2008
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og Høyre-politiker Bengt Eidem ønsker at hjerte og nyrer skal kunne brukes til å redde andre med mindre du har reservert deg.

27 nordmenn døde i fjor i organkø. Solhjell og Eidem ønsker nå en debatt om det norske systemet for organdonasjon på tvers av partiene, skriver Dagbladet.

- Det bør bli slik at med mindre du aktivt har sagt nei, skal legene kunne transplantere organene dine. Et slikt stille samtykke tror vi kan redde flere liv og gjøre situasjonen for pårørende lettere, sier de to. (...)

Organdonasjon? Nei takk!
nrk.no 26.5.2008
For å unngå reklame, må du reservere deg skriftlig. Nå vil nestleder i SV, Bård Vegard Solhjell, gjøre det samme med organdonasjon; hvis du ikke reserverer deg, kan organene dine bli brukt av andre. (...)

Fortsatt økning i donasjoner
vg.no 14.4.2008
Etter et rekordår i fjor, øker også tilgangen på organdonatorer inn i 2008. I årets tre første måneder er det realisert 70 prosent flere donasjoner enn på samme tid i fjor. (...)

Dette førte til at det ble transplantert 143 organer til 128 pasienter i årets tre første måneder. I samme periode i fjor ble det transplantert 93 organer til 47 pasienter. (...)

Donor-rekord
vg.no 9.1.2008
Aldri før har nye organer reddet livet til så mange norske pasienter som i fjor. (...)

I 2007 ble det transplantert 401 organer i Norge. Dette er en økning på 20 prosent fra 2006 og norsk rekord, viser ferske tall fra Helse- og Omsorgsdepartement.

I samme periode ble det utført hele 86 nyretransplantasjoner fra levende giver i nær familie. Dette er blant de høyeste tallene i verden. (...)

Statsråd Brustad roser også Stiftelsen Organdonasjon for deres informasjonsarbeid i donorsaken.

- Transplantasjonsmiljøet ved Rikshospitalet og landets donoransvarlige leger har æren for rekordtallet, men vi tar gjerne del i den, sier styreleder i Stiftelsen Organdonasjon, Gisle Nødtvedt.

Han ser en sammenheng mellom økningen i antall donasjoner og informasjonsarbeidet stiftelsen gjør. (...)

Positiv utvikling for organdonasjoner
helserevyen.no 11.10.2007
Nå peker pilen markert oppover for antall donasjoner og transplantasjoner av organer, og køen har minket. (...)

550 danskere venter på ny nyre
berlingske.dk 2.6.2007
(...) Showet viste sig at være fup, og nu står Holland på den anden ende for at tilmelde sig donorregistre.

"Der er garanteret ikke en eneste stue i Holland, hvor man ikke har diskuteret emnet. Der er nu blanketter til donortilmelding i stort set alle hollandske hjem," fortæller landsformanden for Nyreforeningen, Stig Hedegaard, lørdag til Berlingske.dk.

"Der er omkring 1300-1400 patienter på venteliste efter en ny nyre i Holland. Tallet i Danmark er 550, så med den væsentlig større befolkning i Holland, må vi altså konstatere, at ventelisten er større i Danmark end i Holland," siger Stig Hedegaard. (...)

-30 nordmenn dør årlig i organkø
vg.no 3.12.2006
Minst 30 nordmenn dør hvert år på grunn av organmangel, samtidig som Norge hvert år gir bort eller lar være å ta imot organer fra utlandet, melder TV 2.

Ifølge fjernsynskanalen har Norge 69 ganger de tre siste årene takket nei til organer fra utlandet eller gitt bort organer.

Styreleder Gisle Nødtvedt i Stiftelsen Organdonasjon reagerer:
- Dette er grusomt for de menneskene som dette angår. Vi fratar mennesker retten til å leve eller få et bedre liv, sier han til TV 2. (...)

Økende mangel på organer
helserevyen.no 12.10.2005
Mens antall organdonasjoner minker, øker køene av pasienter som venter på transplantasjon av nye organer, melder Stiftelsen Organdonasjon. (...)

Det blir også stadig færre potensielle donorer. Tendensen er den samme i Norge som ellers i verden, blant annet fordi stadig færre dør i trafikkulykker og av hjerneslag.

Lungekøen fortsetter å øke.

Det forventes også en økning i behovet for hjerter.

Økning i antall personer med diabetes fører også til økt behov for nyrer.

- Den eneste måten å avhjelpe situasjonen på er at antallet donorer øker. Verken forskning på stamceller eller dyreorganer eller utvikling av kunstige organer kan avhjelpe situasjon på kort sikt, sier Kuhle.

Overlever på nye organer
Aftenposten 12.10.2005
Mange tusen nordmenn lever med andres hjerter, lever og nyrer i kroppen. (...)

Én kan redde syv liv
Aftenposten 12.10.2005
Hvert år dør 40 000 personer i Norge. 80 av dem gir bort vitale organer for at alvorlig syke skal overleve. (...)

Nedgang i antall transplantasjoner
helserevyen.no 15.7.2005
I første halvår av 2005 har det vært færre organdonasjoner i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har resultert i nedgang i antall transplantasjoner.

Spesielt i 2. kvartal har antallet potensielle og realiserte donasjoner vært lavt. Andelen avslag fra pårørende har steget til over 30 prosent så langt i år, mot 23 prosent i første halvår 2004. Dette melder Rikshospitalet på sine hjemmesider.

253 personer på venteliste
Per 30. juni 2005 står 253 personer på venteliste for organtransplantasjon. Det er 27 flere enn ved årsskiftet. (...)

Faren krever nye donorrutiner
aftenposten.no 6.5.2006
Informasjonsarbeidet går tregt og mennesker dør i transplantasjonskøen. Nå lover helseministeren systemer som virker. (...)

- Opplysning, opplysning, opplysning. Dette er løsningen på donor-mangelen i Norge, ifølge Stiftelsen Organdonasjon.

- Vi er slett ikke fornøyd med situasjonen, bekrefter statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet, og forteller at departementet har satt i gang arbeidet med å få donorssystemet til å fungere.

I 2005 ventet 247 personer på å få transplantert hjerte, lunge, nyre, lever eller bukspyttkjertel. Antall utførte transplantasjoner i samme periode var 76. Det er 15 færre enn året før, samtidig som lengden på køen har vokst med 20 personer. Det er allerede bestemt at det skal finnes egne donorleger på sykehusene med ansvar for dette arbeidet. Dette har åpenbart ikke fungert etter planen. (...)

Slutt med festtalene.
- Vi trenger ikke flere utredninger nå, hevder leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald Nesvik (fr.p.). - Det finnes allerede dokumentasjon, det vi trenger nå, er konkrete tiltak.

Han mener at Stortinget helt sikkert vil stille seg bak forslag som vil bedre situasjonen for dem som trenger transplantasjon.

"Festtaler og ansvarsfraskrivelse satt i system", skriver en frustrert far på kronikkplass i Aftenposten i dag om politikernes arbeid med problemstillingene. (...)

- The United Network for Organ Sharing (UNOS)

Report: Organ Transplant Program Flawed
forbes.com 22.10.2006
The organization that oversees the nation's organ transplants frequently fails to find or fix problems at hospitals under its supervision, according to a newspaper investigation published Sunday.

The United Network for Organ Sharing has even failed to act when patients were dying at abnormal rates, and often has kept its findings secret when it does investigate problems, the Los Angeles Times reported.

The federal government contracts with the nonprofit UNOS to oversee the entire transplant process, from the harvesting to the placement of organs. The organization can censure hospitals and recommend their closure.

But UNOS has never recommended closing an active transplant program, and it has been reluctant to take action of any kind against troubled hospitals, the Times concluded after reviewing documents and interviewing current and former board members.

"It seems like UNOS is often a day late and a dollar short," said Dr. Mark Fox, former chairman of UNOS's ethics committee. "Most people are kind of shaking their heads and saying, 'Who's minding the store?'"

The agency's executive director, Walter Graham, acknowledged that the "sense of outrage has grown in the transplant community" and said changes were being made.

UNOS sometimes took years to follow up on reports of excessive deaths, according to the newspaper's investigation. (...)

- Det norske benmargsgiverregisteret (DNB)

Leter etter stamcelle donor på Facebook
vg.no 10.9.2007
Mammas Internett-aksjon kan redde kreftsyke Mette (...)

Men i det internasjonale benmargsgiverregisteret er det hittil ingen av de drøyt 11 millioner donorene som har passet hennes vevstype. (...)

Flere får benmarg fra fremmed donor
aftenposten.no 9.9.2007
Det norske benmargsgiverregisteret finner en passende donor til mellom 80 og 90 prosent av alle som trenger denne typen overføring. (...)

- Det er flott at folk engasjerer seg, og vi tar gjerne imot flere givere, gjerne unge personer, gjerne flere menn. Vi håper at en slik kampanje kan hjelpe enda flere av pasientene som det søkes etter ubeslektet vevstypeidentisk giver for, sier Torstein Egeland, seksjonsoverlege og leder for Det norske benmargsgiverregisteret (DNB) ved Rikshospitalet, om Internettaksjonen for Synnøve. Det er DNB som søker etter benmargsgivere, når det ikke finnes givere blant pasientens nærmeste familie. (...)

- Benmargsoverføring fra en ukjent donor

"I dag vil eg be deg om å halde Synnøve i live"
aftenposten.no 9.9.2007
Synnøve Koløen (33) har akutt leukemi. Sannsynligvis vil hun trenge benmargsoverføring fra en ukjent donor for å overleve. Nå har venner og familie tatt Internett i bruk, for å få flere til å gi av seg selv. (...)

- LENKER
avil.wordpress.com/
giblod.no/
nordonor.org/ (...)

- Allt fler njurtransplantationer genomförs på Akademiska

Allt fler njurtransplantationer genomförs på Akademiska
akademiska.se 12 mars 2014
Allt fler patienter njurtransplanteras på Akademiska sjukhuset. Sedan 2003 har antalet ökat med 60 procent. Tillgången till levande donatorer har starkt bidragit till den positiva utvecklingen, som uppmärksammas med anledning av världsnjurdagen den 13 mars.

– Glädjande nog är attityderna till att donera en njure till en nära släkting eller vän mycket mer positiva i dag en för några år sedan. 2003 hade vi 23 njurtransplantationer med levande givare, i fjol var det 47 stycken. Totalt genomfördes 119 njurtransplantationer 2013, säger Lars Bäckman, överläkare och sektionschef för transplantationskirurgi på Akademiska sjukhuset.

Drygt hälften av alla njurar tas numera från levande donatorer, oftast make/maka eller annan närstående som donerar, men även vänner och kollegor. Fördelen är att njuren kommer frisk person och således är frisk och att ingreppet kan planeras utifrån mottagarens hälsa. Många gånger slipper mottagaren krävande dialysbehandling.

1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. På Akademiska sjukhuset har man utfört sådana transplantationer sedan 1969. Drygt 100 transplantationer årligen, gör sjukhuset till det största centret i landet. Totalt gjordes 421 njurtransplantationer i Sverige 2013.

Titthålskirurgi är numera praxis när njurar tas ut från levande donatorer. Detta är mer skonsamt för donatorn än öppen kirurgi och innebär mindre smärta och snabbare rehabilitering. Även för mottagaren har den medicinska och tekniska utvecklingen haft positiva effekter. Moderna immunhämmande läkemedel och antikroppar har minskat risken för avstötning betydligt. I genomsnitt har man kvar en donerad njure i 15-20 år. På 1970-talet hade bara var tredje transplanterad patient kvar sin njure efter ett år.

– Även om det är glädjande att antalet njurtransplantationer ökar kvarstår bristen på donatorer som den största utmaningen, säger Lars Bäckman. (...)

(Anm: Common cause for complications after kidney transplantation identified. The BK polyomavirus often causes complications after kidney transplantation. The research group of Professor Hans H. Hirsch from the Department of Biomedicine at the University of Basel has now been able to show, that the immunosuppressive drug Tacrolimus directly activates the replication of the virus and could thus be responsible for these complications. The "American Journal of Transplantation" has published the study. (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: New secrets of kidney transplant rejection unlocked. Despite huge advances, around half of kidney transplants will be rejected by the host's immune system within 10 years of the operation. Research using molecular profiling sheds new light on the mechanisms behind this frustrating rejection. (…) Recent statistics show that by the end of the first month, 97% of new kidneys are functioning, 93% at the end of 1 year and 83% at the end of 3 years. As impressive as these figures are, they also mean that after 3 years, 17% of kidney transplants have failed. That equates to roughly 6,000 America transplant recipients. (medicalnewstoday.com 16.3.2016).)

(Anm: Mayo clinic: Long-term benefits to the liver-kidney transplant. Researchers find lower incidence of chronic damage to the kidney due to rejection and better overall kidney function at 5 years post transplant. (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: The risk of developing leishmaniasis multiplies a hundredfold in transplant patients. Researchers from Spain have analysed the prevalence of leishmaniasis among the population of organ transplant recipients. The findings of this study, published in the journal PLoS Neglected Tropical Disease, confirm that the risk of developing visceral leishmaniasis - the most severe form of the disease which can pose life-threatening complications - is more than one hundred times greater in transplant patients living in areas of disease outbreak. (medicalnewstoday.com 24.11.2015).)

(Anm: Viktig å unngå graviditet både under og etter behandling med mykofenolat. Mykofenolat er fosterskadelig og det er kommet nye råd for bruk hos både kvinner og menn. (…) Legemiddelet øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser under svangerskap. (legemiddelverket.no 8.12.2015).)

- Gjenopplivet 42.000 år gamle rundormer. Russiske forskere skal ha gjenopplivet rundorm som har ligget under permafrost i 42 000 år.

(Anm: Gjenopplivet 42.000 år gamle rundormer. Russiske forskere skal ha gjenopplivet rundorm som har ligget under permafrost i 42 000 år. De russiske forskerne har gravd opp 300 prøver med frosset jord fra flere områder og med forskjellig opprinnelse. Blant prøvene har de blant annet funnet to prøver med rundormer som har ligget under permafrost i opptil 42.000 år. Rundormene er nå i live, skriver blant andre Science Alert. (…) Dette er imidlertid ikke første gangen at rundorm har blitt gjenopplivet, skriver Science Alert. Tidligere har man klart å gjenopplive rundorm som har vært oppbevart laboratorium i 39 år. Gjenopplivning av orm som har ligget under bakken i flere tusen år er imidlertid helt nytt. (…) Kan være viktig for nedfrysing av organer Gjenopplivningen kan være starten på et gjennombrudd innen astrobiologi og kryonisering - det å fryse ned mennesker i håp om at de skal kunne gjenopplives en dag, skriver Daily MailTech Times skriver samtidig at menneskekroppen er kompleks, men at studien kan gi oss viktig lærdom om hvordan vi kan bevare organer som skal doneres, med minst mulig fare for skader. (nettavisen.no 29.7.2018).)

- Kurereret for type 1-diabetes: ”Det er så vildt”. Efter 30 år med type 1-diabetes, amputerede tæer og fem år i dialyse er 40-årige Henrik Lillelund Pedersen som én af få danskere nu kurereret for type 1-diabetes.

(Anm: Kurereret for type 1-diabetes: ”Det er så vildt”. Efter 30 år med type 1-diabetes, amputerede tæer og fem år i dialyse er 40-årige Henrik Lillelund Pedersen som én af få danskere nu kurereret for type 1-diabetes. Han har fået transplanteret en ny nyre- og bugspytkirtel, og det har været en livsforandrende oplevelse, fortæller han. Flere patienter kunne få behandlingen, men der er enten ikke nok patienter, som ønsker behandlingen, ellers de er måske ikke klar over muligheden. ”Det er så vildt,” siger Henrik Lillelund Pedersen. Han gennemgik transplantationen i midten af april, og i dag har han et mentalt og fysisk overskud, han næsten ikke kan huske at have haft tidligere. (…) Blodpropper og organafstødning Hvis en patient skal have en transplantation, skal det selvfølgelig ske på veloplyst grundlag med alt, hvad det indebærer af risici, komplikationer og efterfølgende behandlinger, pointerer Mads Hornum. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 1.6.2021).)

Diverse artikler

(Anm: Steroid withdrawal and bone disease after kidney transplantation. The Harmony trial, reported by Oliver Thomusch and colleagues (Dec 17, p 3006),1 provides new and relevant information about rapid steroid withdrawal within 8 days after kidney transplantation under rabbit antithymocyte globulin (ATG) or basiliximab induction, which showed significant reduction in the incidence of post-transplant diabetes after 12 months of kidney transplantation without increased risk of acute rejection in white patients with low immunological profile. (…) Matas and colleagues3 reported a 5-year follow-up of a trial of rapid steroid withdrawal on post-operative day 6, and they observed that the incidence of fractures in the steroid withdrawal group was 2% at 1 year and 6% at 5 years, and incidence of avascular necrosis in the steroid withdrawal group was 0% at 1 year and 0·1% at 5 years, which were significantly low compared with the historical controls of avascular necrosis (p=0·001) and fractures (p=0·004). Lancet 2017;389(10081):795–1796 (6 May 2017).)

Niels Christian Geelmuyden om organdonasjon: Jeg har fått livet i gave
Kronikk Niels Christian Geelmuyden, forfatter, skribent og nyretransplantert
aftenposten.no 22.3.2015
Ved årsskiftet sto 418 nordmenn i kø for å få et nytt organ. En av tre takker nei til å gi. Jeg er glad for at min kone ikke var blant dem.

En sommerdag i 1997 tisset jeg rent blod. Skrekkslagen sto det klart for meg at jeg var oppspist av kreft og neppe hadde mange uker igjen å leve.

Derfor ble jeg tilnærmet glad og beroliget over å høre at jeg led av det som kalles polycystisk nyresykdom. En sykdom jeg har latt meg fortelle at er den tredje vanligste årsaken til transplantasjon. Dertil en sykdom som har det fortrinn at den er ganske forutsigelig og udramatisk i sitt forløp. Den fremste ulempen består i at nyrene kan bli svært store, og av den grunn medføre gravidplager. Mine skulle etter hvert tidoble sin vekt og sammenlagt komme til å veie fem kilo. (…)

Anne ble frisk etter 18 år med diabetes
seher.no 22.6.2014
Sukkersyken med sprøyter, dødsangst og ukontrollerte anfall er historie. Organdonasjon reddet Annes liv.

Anne Gavelstad (23) fra Tønsberg var tre år gammel da legene oppdaget at hun hadde diabetes. (...)

Fikk nytt hjerte og ny nyre i fjor: Hepatitt-smittet av død donor
vg.no 13.6.2014
MAKS UFLAKS: Inger-Helén Hjemvoll har i snart ett år levd godt med sitt nye hjerte og nye nyre. Sjokket kom da det viste seg at donoren hadde hepatitt C - en sykdom hun også nå er smittet med.

TROMSØ (VG) I juni i fjor fikk hun livet i gave da hun fikk nytt hjerte og ny nyre i en dobbel transplantasjon. Tre måneder før årskontrollen, fikk Inger-Helén Hjemvoll (41) sjokkbeskjeden: Hun var smittet med hepatitt C. (…)

- Jeg deler ikke dette som en sutre-/tabbehistorie, men for å vise at feil begås, og at jeg må ta støyten for det som er gjort. Rikshospitalet har beklaget sterkt det som har skjedd. Det samme har det utenlandske sykehuset gjort. Jeg bærer ikke nag til noen av dem som har behandlet meg, eller sykehuset som sådan. Rikshospitalet har på alle måter opptrådt beskyttende og støttende i forhold til meg, og de bad selv om at jeg måtte søke om pasientskadeerstatning etter det som har skjedd.

Men dette er en alvorlig og trasig sak for hele transplantasjonsmiljøet. Det er viktig å få satt fokus på rutinene, for slike ting skal ikke skje, men her har det altså skjedd. (…)

Kidney Transplant: Donors May Risk ESRD
medpagetoday.com 11.2.2014
(...) People who donate one of their kidneys have an increased risk of developing end-stage renal disease (ESRD), although the overall magnitude of that risk is small, researchers found.

In an analysis of National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) data paired with outcomes from CMS, the estimated risk of ESRD over 15 years was 30.8 per 10,000 in kidney donors compared with 3.9 per 10,000 in matched healthy nondonors (P<0.001), Dorry Segev, MD, PhD, of Johns Hopkins University, and colleagues reported in the Feb. 12 issue of the Journal of the American Medical Association. (...)

(Anm: End Stage Renal Disease (ESRD) - What is renal failure? (hopkinsmedicine.org).)

Fant kidnappet gutt (6) på et jorde - uten øyne
tv2nyhetene.no 27.8.2013
Seksåringen skulle ut og leke da han ble kidnappet av organtyver i byen Linfen i Kina. (...)

Kinesere raser
Gutten skal ha blitt dopet før øynene ble operert bort ifølge den statlige TV-kanalen CCTV.

TV-bildene av en gutt som klynker i smerter, mens familiemedlemmer gråter på sengekanten, opprører kineserne. (...)

Organdonorer melder fra efter dokumentar
b.dk 11.10.2012
Carina Melchior fra DR Dokumentaren »Pigen, der ikke ville dø« inden den alvorlige bilulykke.

Dokumentaren om pigen, der overlevede, efter læger havde forudsagt hendes hjernedød og bedt familien tage stilling til organdonation, får organdonorer til at melde sig ud af registret. (...)

For et år siden var Carina Melchior involveret i et voldsomt trafikuheld. Hendes far, mor, søster og bror blev bedt om at tage stilling til, om de ville donere Carinas organer væk, fordi man forventede, at hun ville blive erklæret hjernedød. Det svarede familien sagde ja til, men Carina snød lægerne og vågnede kort efter af sin koma. (...)

Organene til Carina skulle doneres vekk – så våknet hun
nrk.no 11.10.2012
Carina Melchior fungerer nesten normalt igjen etter den alvorlige ulykken for ett år siden.

Legene så ingen håp for sterkt trafikkskadde Carina, og spurte om foreldrenes godkjennelse til organdonasjon. Så våknet hun.

Danmark opplever nå at organdonorer melder seg ut i store antall, etter en dokumentar som gikk på dansk tv i går.

20 år gamle Carina Melchior er på besøk hjemme hos foreldrene sine utenfor Århus i Danmark. Det er lite som skiller henne fra en hvilken som helst annen 20-åring ved første øyekast. Men at hun lever i dag, er mot alle odds.

I fjor høst skulle den da 19 år gamle Carina bare kjøre en kjapp tur til byen for en tur i solstudio. Ikke lenge etter at hun har dratt får foreldrene en telefon fra politiet.

Carina har mistet kontroll på bilen, kjørt av veien, og havnet på taket. Hun er kritisk skadd, og på vei i ambulanse til Århus Universitetshospital.

Når familien kommer fram på sykehuset blir Carina operert. Hun har pådratt seg store hodeskader, og prognosene er ikke gode. Carina ligger i koma, og blir overvåket døgnet rundt.

Se hele dokumentaren på DR her (...)

Serbia: – Har vitne til organhandel under krigen på Balkan
nrk.no 9.9.2012
Serbias sjefanklager for krigsforbrytelser, Vladimir Vukcevic, sier han har et vitne som beskriver organhandel under krigen på Balkan.

Serbia kan bevise at kosovoalbanske opprørere høstet organer fra serbiske fanger under krigen på Balkan på slutten av 1990-tallet, hevder Serbias sjefanklager for krigsforbrytelser. (...)

Korrupte, tyske leger involvert i organskandale
tv2nyhetene.no 9.8.2012
Organtransplantasjon kan redde liv. Men i Tyskland er det jukset med tildelingssystemet i stor skala.

Leger suspendert etter å ha tatt imot bestikkelser fra organtrengende pasienter.

Tysk helsevesen rystes nå av avsløringen av en utstrakt svindel med donororganer. En offentlig gransking som har dissekert virksomheten rundt organdonasjon, konkluderer med at korrupsjonen er utbredt blant leger på offentlige sykehus. Dette melder TV-kanalen RTL. (...)

Tjener millioner på ulovlige organ-donasjoner
nrk.no 28.5.2012
Karm Ali (f.v) og hans sønner Mohamed Riiz og Mohamed Ljaz viser fram arrene etter at de alle har fjernet en av sine nyrer ved sykehus utenfor Islamabad i Pakistan på ulike tidspunkt.

Verdens helseorganisasjon slår alarm om en økende organhandel. Ifølge dem blir 10.000 ulovlige operasjoner gjennomført hvert eneste år. (...)

Så mye koster illegale organer
nrk.no 26.4.2012
Her er noen av organprisene på det svarte markedet i USA.

Kjøp og salg av menneskelige kroppsdeler øker på verdensbasis. Det handles med nesten alt på dette svarte markedet. Nå er prisene kartlagt.

Nyrer er den internasjonale "bestselgeren" i den makabre og ulovlige handelen med organer. Men det meste er til salgs.

Også på dette markedet er det tilbud og etterspørsel som avgjør prisen. En nyre koster for eksempel nesten dobbelt så mye som en lever, ifølge Danmarks Radio.

En lang rekke kroppsdeler og organer kan kjøpes illegalt, hovedsakelig i fattige land der etterspørselen gir muligheter for stor profitt.

Men også den vestlige verden er involvert, selv om denne handelen er strengt forbudt her.

Dette er prisene på det svarte markedet i USA:
•To øyne 8900 kr.
•Hodebunn 3500 kr.
•Kranium med tenner 6900 kr.
•Skulder 2900 kr.
•Kranspulsåre 8900 kr.
•Hjerte 697.000 kr.
•Lever 920.000 kr.
•Hånd og underarm 2300 kr.
•En halv liter blod 2000 kr.
•Milt 2900 kr.
•Mage 2900 kr.
•Tynntarm 14.500 kr.
•Nyre 1.450.000 kr.
•Galleblære 7100 kr.
•Hud 9 kr. per kvadratcentimeter

Av disse organene er det først og fremst nyre, lever, hud og hjerte som egner seg for transplantasjon. I tillegg kommer lunger og bukspyttkjertel, og i noen få tilfeller tarmer. (...)

(Anm: Nyreskandale i India: Lokket fattige til å selge organer til rike. Omfattende handel med organer er avslørt ved et av Indias beste privatsykehus. Fattigfolk skal ha blitt lokket til å selge nyrene sine til rike pasienter via mellommenn. (…) Den ulovlige organhandelen ble organisert av mellommenn. De skal ha lokket fattige indere til å selge nyrene sine for 300.000 rupier – nesten 40.000 kroner. (tv2.no 4.6.2016).)

(Anm: SJOKKRAPPORT OM DØDELIG MILLIARD-INDUSTRI: – Kina tvangsfjerner organer fra 60.000 mennesker hvert år. (…) Totalt skal det finnes mer enn 700 sykehus i Kina som gjennomfører organtransplantasjoner. En lever kan kjøpes for 100.000 dollar, mens en nyre fra Kina kan skaffes for 350.000 dollar. (tv2.no 4.3.2017).)

Rapamycin Can Cause Diabetic-Like State
Editor's Choice
medicalnewstoday.com 10.4.2012
A study published in Cell Metabolism reports that scientists at the Dana-Farber Cancer Institute have discovered why some patients who receive rapamycin, an immuno-suppressant that also has anti-cancer activity, and may even slow ageing, have developed symptoms similar to diabetes.

Rapamycin, which is commonly administered to prevent organ rejection, is currently undergoing clinical trials as a cancer treatment. However, about 15% of patients have developed insulin resistance and glucose intolerance after taking the drug. Until now, scientists have been unable to identify the reason.

According to the researchers, normal mice that were given rapamycin had a higher risk of experiencing difficulties in regulating their blood sugar. This was due to a drop in insulin signaling that was triggered by activity of a protein called Yin Yang 1 (YY1). The researchers observed that the muscles in mice with a 'knocked out' YY1 protein failed to respond to rapamycin, which signals that they appeared to be protected against developing symptoms similar to diabetes. The authors therefore concluded that the YY1 protein was responsible for the loss of normal insulin function in patients who took rapamycin. (...)

Spectrum of Cancer Risk Among US Solid Organ Transplant Recipients
JAMA. 2011;306(17):1891-1901 (February 15)
Context Solid organ transplant recipients have elevated cancer risk due to immunosuppression and oncogenic viral infections. Because most prior research has concerned kidney recipients, large studies that include recipients of differing organs can inform cancer etiology.

Objective To describe the overall pattern of cancer following solid organ transplantion.

Design, Setting, and Participants Cohort study using linked data on solid organ transplant recipients from the US Scientific Registry of Transplant Recipients (1987-2008) and 13 state and regional cancer registries.

Main Outcome Measures Standardized incidence ratios (SIRs) and excess absolute risks (EARs) assessing relative and absolute cancer risk in transplant recipients compared with the general population. (...)

Conclusion Compared with the general population, recipients of a kidney, liver, heart, or lung transplant have an increased risk for diverse infection-related and unrelated cancers. (...)

Britiske leger foreslår drastiske tiltak mot organmangel
nrk.no 13.2.2012
IKKE NOK ORGANER: Mellom 500 og 1000 briter dør årlig fordi det ikke finnes nok organer tilgjengelig, og legeforeningen ønsker en debatt om hvilke metoder som kan tas i bruk for å skaffe nok organer

Britiske leger vil ha en ny debatt om pasienter skal kunne holdes i live kun for å bli organdonorer. – Helt snudd på hodet sammenlignet med i Norge, sier norsk lege.

Den britiske legeforeningen ønsker debatt om en medisinsk og etisk revolusjon for å løse den kroniske organmangelen i Storbritannia, skriver den britiske avisen The Guardian. (...)

Live Liver Donation Safer Than Previously Thought (Lever fra levende donorer tryggere enn tidligere antatt)
health.yahoo.com 31.1.2012
MONDAY, Jan. 30 (HealthDay News) -- People who donate a piece of their liver to someone in need of a transplant can still live a long and healthy life, according to a new study.

This is possible because only a small portion is removed from a donor, and the liver is an organ that can regrow quickly, researchers explain.

Due to a highly publicized liver donor death in 2002, live liver donation dropped from 500 transplants in the United States each year to just 200 to 300 surgeries.

Live liver donation is believed to be more dangerous than it really is, said study leader and transplant surgeon Dr. Dorry Segev. As a result, there is a significant shortage of livers available for the 16,000 people currently in need of a liver transplant.

"The donor process is safer than some have previously thought," Segev, director of clinical research in transplant surgery at the Johns Hopkins University School of Medicine, said in a Hopkins news release. "Live liver donation is a serious operation with serious risks. However, in this largest study ever conducted in the United States, we have shown that it is safer than many previously believed, with a risk of death of 1.7 per 1,000 donors." (...)

Kræft fulgte med nye organer
politiken.dk 21.12.2011
En 48-årig kvinde fra Dianalund døde i sidste måned af en aggressiv kræftsygdom, som hun havde fået, da hun fik transplanteret nye lunger på Rigshospitalet.

Kort tid efter døde en anden patient, der havde fået en lever fra samme afdøde donor, og en tredje patient har fået transplanteret en nyre med kræftsygdommen.

I alt har fem personer modtaget organer fra en donor, der viste sig at have en alvorlig og sjælden kræftsygdom.

»Det er forfærdeligt, at det er sket«, siger Jannik Hilsted, der er lægelig direktør på Rigshospitalet:

»Det er også helt, helt usædvanligt. Vi har haft vores transplantationsprogram i mere end 20 år, og vi har aldrig tidligere haft et tilfælde med overførelse af cancer ved en transplantation«. (...)

Legen kan avgjøre organdonasjon
nrk.no 16.12.2011
– Vi tror det kan være et tungt ansvar å tvinges til å ta et standpunkt og vil derfor heller gi pårørende mulighet til å la legen ta en avgjørelse etter diskusjon med familien, sier utvalgsleder Hans Petter Aarseth.

Helsepersonell kan ta avgjørelsen om organdonasjon, foreslår det regjeringsoppnevnte transplantasjonsutvalget. (...)

Vil ha flere obduksjoner
Når det gjelder obduksjonsloven har utvalget foreslått en formålsparagraf, som sier hvorfor det er viktig å gjøre obduksjoner.

– Undersøkelser viser at når man foretar obduksjoner så finner man ofte ut at det ikke feilte pasienten det man først trodde. Og man kan finne at den behandlingen som ble gitt, ikke var riktig.

I dag foretas det, ifølge Aarseth, nesten ikke obduksjoner, noe som medfører at vi går glipp av de læringspunktene. Derfor må det tas noen grep for å få antall obduksjoner opp på et forsvarlig nivå, mener han.

Høringsutkastet går ut i januar. Deretter er det minimum tre måneders høringsfrist. (...)

Kidneys wanted
BMJ 2011;343 (17 November)
The number of people around the world on renal replacement therapy is growing, fuelled by the rising tide of diabetes and hypertension. According to the authors of this week’s clinical review, the current global figure, 1.4 million, is increasing by 8% a year (doi:10.1136/bmj.d7300). Transplantation is the best option, they conclude, both for the patient and for healthcare budgets, and the good news is that rates of transplantation are going up and the number of people waiting for kidneys has fallen. (...)

Is it unethical for doctors to encourage healthy adults to donate a kidney to a stranger? No
BMJ 2011;343 (15 November)
Walter Glannon (doi:10.1136/bmj.d7179) argues that doctors should not encourage their patients to put themselves at risk for the benefit of others, but Antonia Cronin believes that encouraging altruistic donation is legitimate

Transplants save lives. Saving life is one of the most wonderful things anyone can do for another. Last year 3740 life saving transplant operations took place in the UK.1 Since implementation of the Organ Donation Taskforce recommendations, the number of deceased organ donors has increased every year.

Live liver donors have troubles years later: study
reuters.com 6.11.2011
(Reuters) - People who have donated part of their liver for transplant can experience physical and psychological complications years after the operation, according to a German study.

Almost half of the 83 liver donors surveyed had complaints ranging from pain and digestive problems to depression three or more years after surgery -- but nearly all said they'd donate again, the study in the Annals of Surgery said.

In a living-donor liver transplant, a team of surgeons removes a lobe of the donor's liver to implant in the recipient. The remaining portion of the donor's liver regrows to full size within two months.

"There is a risk for some long-term complaints, which may be potentially controllable by workup modifications, improvements in surgical techniques and a thorough follow-up of donors at the transplant centers," said Georgios Sotiropoulos, lead author and professor of surgery and transplantation at University Hospital Essen in Germany. (...)

Desperat jakt på beinmargsdonor
nrk.no 19.10.2011
VIDEO: Øyvind Gundersen er på Universitetssykehuset i Tromsø og gjennomgår ei knallhard cellegiftbehandling.

For en måned siden oppdaget legene at Øyvind Gundersen (43) har akutt leukemi. På grunn av hans kamp mot kreften endres nå reglene for beinmargsdonorer. (...)

Øyvind har endret donorregler
Fram til nå har det tatt lang tid å bli registrert som beinmargsdonor. Praksisen har vært at man først melde seg som blodgiver og vente i tre måneder før man kan ta blodprøven for å bli beinmargsdonor.

Men etter press fra Gundersens støttespillere, har dette blitt endret.

– Beinmmargsreigistret åpner nå for at du registreres første gang du gir blod, sier fagansvarlig Gunn Helgelsen ved Blodbanken i Bodø. (...)

Legemiddelinteraksjoner og immunsuppresjon hos organtransplanterte
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2000-3 (18.10.2011)
Bakgrunn. Immundempende legemidler brukes for å hindre avstøtning etter organtransplantasjon. De fleste av disse midlene har smale terapeutiske konsentrasjonsområder. Dette øker sannsynligheten for klinisk relevante legemiddelinteraksjoner. Vi gir her en oversikt over interaksjoner som kan ha betydning for den immundempende behandling.

Materiale og metode. Interaksjonsdata for immundempende legemidler ble fremskaffet ved et litteratursøk i PubMed. Artikler ble valgt ut fra klinisk relevans. (...)

Fortolkning. Ved en forventet klinisk relevant legemiddelinteraksjon er hyppige konsentrasjonsmålinger av det aktuelle legemidlet et godt hjelpemiddel for individuell justering av den immundempende behandlingen. Forhåndskunnskap om legemiddelinteraksjoner kan dermed bidra til å forebygge uønskede endringer i den immundempende effekten. (...)

CDC Urges Hepatitis Screening for Organ Donors
JAMA 2011 (September 21)
Organ donors, both living or deceased, should be screened for hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections in addition to HIV, according to an update to US organ transplantation guidelines proposed by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The agency is soliciting comments on the proposal for the next 60 days. Moreover, the update to the guidelines says that screening of all donated organs should including testing with updated, sensitive laboratory assays that can detect recent infections (...)

Lurer fattige til å selge nyrene sine
nrk.no 30.8.2011
De fattige landsbybeboerne skal ha fått mellom 10.000 og 15.000 kroner for å selge nyra si. Flere av dem skal ha blitt syke i ettertid.

Politiet i Bangladesh sier de har avslørt organisert salg av menneskeorganer. Hittil skal de ha overtalt opp mot 200 personer til å selge nyrer mot kontanter.

Tre personer er arrestert i Kalai-området, rundt 300 kilometer nordvest for hovedstaden Dhaka. Arrestasjonene skjedde etter landsbybeboere skal ha fortalt at de ble overtalt til å fjerne organene sine ulovlig.

Les også: Solgte nyre for iPad
Les også: Krev full gransking av organhandel
Les også: Kina innrømmer organhandel

– Veldig mange fattige har solgt nyrene sine for 150.000 til 200.000 taka, sier Fazlul Karim, den lokale politidistriktsjefen til AFP.

Beløpet tilsvarer rundt 10.000 til 15. 000 kroner. (...)

Solgte sin egen nyre for å få råd til iPad 2
aftenposten.no 2.6.2011
Nå angrer den kinesiske unggutten.

En 17-åring fra Kinas østlige Anhui-provins gikk svært langt i jakten på en iPad2.

- Jeg ønsket å kjøpe en iPad 2, men hadde ikke råd. En megler kontaktet meg på internett og sa han kunne hjelpe meg å selge en nyre for 20.000 yuan (ca 16.500 kroner), sier gutten ifølge ShanghaiDaily.com.

I slutten av april dro 17-åringen så til naboprovinsen og fikk nyren fjernet - uten at foreldrene kjente til det.

Gikk til politiet
Da gutten kom hjem ante moren uråd og sannheten kom etter hvert for en dag. Saken ble anmeldt til politiet, som foreløpig ikke har funnet mannen som kontaktet 17-åringen på internett.

Guttens helse har blitt dårligere etter at nyren ble fjernet og han angrer nå på inngrepet. (...)

Nyrer og barn til salgs!
Inger Anne Olsen - Kommentator i Aftenposten
aftenposten.no 28.4.2011
Snart får vi vite hvordan det gikk med Kari Ann Volden og guttene hennes. De bør få fred nå.

ANDRES HELSE. Det er forbudt i Norge. Men vi kan lovlig reise til utlandet og kjøpe en nyre fra en kvinnes kropp, eller barn fra hennes livmor. (...)

Bytte organer mot begravelse?
nrk.no 15.4.2011
Svenske forskere foreslår at staten betaler for begravelsen mot at organene blir gitt bort. – Uheldig, mener Stiftelsen Organdonasjon.

Forskere ved universitetet i svenske Linköping mener de sitter på løsningen for hvordan få flere svensker til å melde seg som organdonorer: at fylkeskommunen betaler begravelsen.

Beløpet kan ligge mellom 30.000 og 45.000 kroner. Det skriver Aftonbladet.se.

Forslaget skal snu den negative trenden som rår i Sverige, hvor færre og færre ønsker å gi fra seg organer som de ikke trenger, også etter at livet er slutt.
– Dette skal ikke fungere som en gulrot, men som en belønning til de som velger dette alternativet, sier forsker Stellan Walin til Vetenskapsradion. (...)

Organselgere angrer seg
aftenposten.no 15.4.2011 Om noen tror kjøp og salg av organer er bra for selgerne, punkterer en filippinsk studie den illusjonen. Nyrespesialisten Benita Padilla, som arbeider ved det nasjonale transplantasjonsinstituttet NKTI, intervjuet et hundretall organselgere. Resultatene viser at åtte av ti angrer seg, og nesten like mange fikk det heller ikke bedre økonomisk. Én av ti sliter med høyt blodtrykk eller andre helseplager etter å ha solgt et av sine organer. (...)

Unødig import av hornhinner
dagensmedisin.no 7.4.2011
07-04-2011
Åtte av ti nordmenn er positive til å donere hornhinner. Likevel er nesten 100 prosent av hornhinnene som brukes til transplantasjoner, importert. Bare tre helseforetak i Norge foretar slike operasjoner.

I de 254 hornhinnetransplantasjonene som ble foretatt i Norge i 2009, kom bare åtte av hornhinnene fra norske donorer. Dette utgjør tre prosent. Norske helseforetak må importere hornhinner og annet øyevev, hovedsakelig fra San Diego Eye Bank i California.

Vil bli selvforsynt
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere systemer for opplæring og kompetanseheving av helsepersonell i spørsmål om hornhinnedonasjon. Målet er at Norge skal bli selvforsynt med hornhinner.

Helseregionene skal nå etablere egne rutiner for å innhente samtykke til hornhinnedonasjon i samarbeid med Helsedirektoratet, men lite har skjedd siden dette ble tatt opp for flere år siden. (...)

Minst 30 svenskar har köpt ny njure utomlands
sverigesradio.se 25.3.2011
Bristen på organ för transplantation i Sverige har fått ett 30-tal svenskar att åka utomlands och köpa en njure av fattiga människor. Det visar en opublicerad kartläggning av Annika Tibell, chef för transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. (...)

Susanne Lundin, professor i etnologi Lund. Att köpa en njure är förbjudet enligt svensk lag sedan länge, men i länder som Pakistan, Indien, Kina och Filippinerna har det fram till för några år sen varit lagligt, och i Iran är det det fortfarande.

Så här säger en av de svenska organköparna som tröttnade på att stå i kö efter några år och köpte en njure i Pakistan.

– Jag åkte med brorsan och fick hjälp i Pakistan. De hittade en organdonator åt mig och då hjälpte jag henne med pengar, berättar mannen.

Operationen kostar upp mot en halv miljon kronor, varav kirurgen tar det mesta och säljaren får i regel bara mellan 5 000 och 25 000 kronor. Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet, har rest runt i världen för att kartlägga handeln med mänskliga organ och hon berättar så här om organsäljarna.

– Det är ju fattiga människor som säljer sina organ och väldigt ofta inte ens får de pengar som är utlovade utan kastas ut på gatan någonstans. Och de tvingas arbeta direkt och blir väldigt försvagade, väldigt sjuka, enligt Susanne Lundin. (...)

Patient infected with AIDS virus by transplant
yourlife.usatoday.com 17.3.2011
ATLANTA(APOnline)–A transplant patient contracted AIDS from the kidney of a living donor, in the first documented case of its kind in the U.S. since screening for HIV began in the mid-1980s. (...)

Donor countries have responsibility to root out corruption in aid flows
BMJ 2011; 2011; 342:d714 (2 February)
International donors have a responsibility to root out corruption and improve the transparency of aid funds, says Gunilla Carlsson, Sweden’s minister for development cooperation.

“There is a risk that corruption is as pandemic as the spread, for example, of HIV and AIDS, but we don’t talk about it, as we should,” she told the BMJ at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. (...)

Nå får du donorkort på telefonen
nrk.no 17.1.2011
Elektronisk donorkort for smarttelefon.

Ville du ønsket at organene dine fikk leve videre når du selv dør?

Bare 0,5 prosent av alle dødsfall er aktuelle for organdonasjon. Og det er din egen holdning som skal avgjøre om organene dine doneres bort eller ikke, enten gjennom hva du har sagt til dine nærmeste eller ved at du bærer et «donorkort».

Fram til nå har donorkortet vært en papirlapp som du må bære med deg. Men nå lanserer Stiftelsen Organdonasjon kortet som applikasjon til iPhone og Android-telefoner. (...)

Selger nyrene sine
siste.no 17.1.2011
Flere hundre fattige i Nepal selger nyrene sine i ren desperasjon.

For sju år siden fikk den nepalske småbonden Mafhab Parajuli et fryktelig valg: Selg nyren din eller bli jordløs. Han solgte nyren, men jorda mistet han likevel.

I ren desperasjon valgte Parajuli å reise fra Nepal til India for å få den ene nyren fjernet for 100.000 nepalske rupier (8.200 kroner) - en avgjørelse han angrer bittert på.

– Jeg fikk ikke betalt før vi kom tilbake til Nepal, og da bare en tredel av hva jeg var lovet, sier 36–åringen fra landsbyen Jyamdi, 50 kilometer øst for hovedstaden Katmandu.

– Jeg mistet gården likevel. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg aldri i livet ha solgt nyren min, sier han. (...)

(Anm: Nyreskandale i India: Lokket fattige til å selge organer til rike. Omfattende handel med organer er avslørt ved et av Indias beste privatsykehus. Fattigfolk skal ha blitt lokket til å selge nyrene sine til rike pasienter via mellommenn. (…) Den ulovlige organhandelen ble organisert av mellommenn. De skal ha lokket fattige indere til å selge nyrene sine for 300.000 rupier – nesten 40.000 kroner. (tv2.no 4.6.2016).)

Organ donors and transplantations decrease in Spain, the leading country in both
BMJ 2011; 342:d242 (13 January)
The number of organ donors and transplantations fell last year in Spain, the country that leads the ranking in both and whose transplantations model was recently adopted by the EU.

The decline—which signals a break in the increase seen in recent years—was caused largely by a sharp reduction in deaths from traffic incidents. Improved management of cerebral infarctions and a small increase in the refusal rate to donate organs among families whose relative has died have also contributed to the fall. The reluctance to donate is particularly widespread among the immigrant population.

The number of organ donors in Spain dropped from 34.4 per million inhabitants in 2009 to 32 million in 2010, while the total number of registered donors fell from 1606 in 2009 and 1502 in 2010, reports the Spanish National Transplant Organisation. This reduction is the largest seen in the past 20 years. (...)

Europarådet: Kosovos statsminister leder organsmugling-mafia
vg.no 14.12.2010
(VG Nett) En to års granskning gjort av Europarådet stempler Kosovos statsminister Hashim Thaci som leder for mafialignende nettverk som dreper serbere for nyrene deres.

Det skriver den britiske avisen The Guardian som har fått tilgang til rapporten fra Europarådet. (...)

Nyretransplantasjon til eldre
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1316 (1.7.2010)
Nyretransplantasjon er et godt behandlingsalternativ for utvalgte eldre pasienter med avansert nyresvikt. Nyrer kan doneres fra eldre avdøde.

Nyretransplantasjon regnes som det beste behandlingsalternativet for pasienter med avansert nyresvikt, men det finnes lite dokumenterte resultater fra transplantasjon hos eldre. Kristian Heldal har analysert epidemiologiske data fra nyretransplantasjoner som er utført i perioden 1990–2005, og konkluderer med at nyretransplantasjon er et godt alternativ for eldre pasienter. (...)

Ser på nye regler for organdonasjon
vg.no 25.6.2010
Den 37 år gamle loven om transplantasjoner skal pusses opp.

Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal utrede ny transplantasjonslov. (...)

Utvalget skal ledes av divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet og skal levere sin innstilling i løpet av neste år. (...)

Lindsay fikk nye lunger fra storrøyker gjennom 30 år
dagbladet.no 15.6.2010
28-åringen døde fem måneder etter transplantasjonen. (...)

Da tilstanden hennes ble forverret for fire år siden, ble hun satt i donorkø for å få en ny lunge. 20 måneder seinere var det endelig hennes tur i donorkøen, men de nye lungene ble en stor skuffelse, skriver Mail Online. (...)

Organbande avslørt
aftenposten.no 9.4.2010
Fattige israelere ble overtalt til å bryte loven ved å selge den ene av nyrene sine, men fikk ikke oppgjør etter operasjonene.

En 50 år gammel kvinne fra Nasaret oppsøkte for en måneds tid siden politiet for å levere en bemerkelsesverdig anmeldelse:

Hun var blitt fløyet til Aserbajdsjan, der kirurger hadde fjernet hennes ene nyre. Vel tilbake i Israel skulle hun få ca. 600.000 kroner. Men pengene lot vente på seg, og det var på grunn av det manglende oppgjøret hun tok kontakt med etterforskerne.

Utnytter fattige
– Vi ble sjokkert over sakens omfang, sier Ahron Galor, som leder politietterforskningen. Han forteller at en 18 år gammel gutt også har anmeldt organkjøperne. Han ble tilbudt ca. 480000 kroner for å reise til Filippinene og «donere» en nyre, men heller ikke han fikk betaling.

Etterforskerne vet ennå ikke om flere er blitt lurt for oppgjør, men de har avdekket at mange var villig til å selge en nyre for under 100.000 kroner.

–Det dreier seg om mennesker som har alvorlige økonomiske vanskeligheter. For dem er det en drøm å få så mange penger, sier Galor til israelske Ynet. (...)

Transplants That Do Their Job, Then Fade Away
nytimes.com 22.2.2010
Jonathan Nuñez was 8 months old when a liver transplant saved his life. Three years later, his body rejected the transplant, attacking it so fiercely that it wasted away and vanished, leaving barely a trace. (...)

In standard transplants, the diseased organ is completely removed and a new one put in its place. What is different about the operation Jonathan and the other children had is that only part of the recipient’s liver is removed, and it is replaced with part of a donor’s liver. At first, to prevent rejection, the patient takes the usual drugs.

Then, doctors watch and wait. The liver has an extraordinary ability to regenerate, especially in children, and the hope is that while the transplant is doing its job, what remains of the patient’s own liver will regenerate and start working again. The process can take a year or more; in Jonathan’s case, it took three. (...)

Rekordmange organdonasjoner
dagbladet.no 14.1.2010
I fjor var det for første gang mer enn 100 donasjoner i Norge.

I fjor var det for første gang mer enn 100 organdonasjoner i Norge. Det ble også rekord i antall transplantasjoner. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at det ble gjennomført 102 organdonasjoner i 2009, mot 98 året før.

429 nordmenn fikk operert inn nye organer, noe som er to flere enn den forrige rekorden fra 2008. De aller fleste av disse er nyretransplantasjoner. (...)

Flere pårørende giver nyre til syge danskere
berlingske.dk 11.1.2010
Antallet af transplantationer med nyrer fra levende donorer stiger kraftigt og bidrager til, at det samlede antal transplantationer herhjemme sidste år satte rekord. En yderst positiv udvikling, lyder det fra patientorganisationer. (...)

Den velvilje blandt pårørende, som er hjulpet på vej af en ny, mere aktiv indsats fra sygehusenes side for at skaffe organer fra levende donorer, er en væsentlig årsag til, at antallet af nyretransplantationer sidste år nåede op på et rekordhøjt niveau på over 200 efter i en årrække at have ligget nede omkring 150, viser tal fra transplantations-organisationer. (...)

Israel erkjenner organtyveri
aftenposten.no 20.12.2009
Israel erkjenner at israelske rettsmedisinere på 1990-tallet høstet organer fra døde personer uten tillatelse fra de avdødes pårørende. (...)

Man med transplanterad njure dålig efter vaccinering
dagensmedicin.se 30.11.2009
Mannens kropp började stöta bort njuren och hans läkare tror att det beror på A(H1N1)-vaccinet. Nu anmäler hon vaccinet till Läkemedelsverket. (...)

50-åring dog – av vaccinet
aftonbladet.se 26.11.2009
(...) Aftonbladet kan i dag avslöja det första dödsfallet som orsakats av vaccinet.
Nu oroar sig myndigheterna för att människor inte ska våga vaccinera sig.

Mannen, som är i 50-årsåldern, avled nyligen efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan. Han hade dessförinnan genomgått en hjärttransplantation och vaccinet stötte bort det nya hjärtat. (...)

Fik nye lunger og døde af kræft
bt.dk 11.10.2009
En engelsk Irak-soldat, der havde brug for en organtransplantation, fik ved et uheld et par lunger, der var mindst lige så syge, som dem de skulle erstatte. (...)

Det viste sig, at den medicin, der skulle have gjort det lettere for Matthew Millingtons krop at accpetere de nye lunger, fik kræftsvulsten til at vokse og sprede sig endnu hurtigere, end det ellers ville have været tilfældet. Den tidligere soldat kom i behandling, men stod ikke til at redde og døde i en alder af bare 31 år.

På Papworth Hospital in Cambridge afviser lægerne, at der var tegn på kræft, da lungerne før transplantationen blev screenet. (...)

Doktoren svarer
morgenbladet.no 18.9.2009
Hvem skal bestemme over kroppen etter døden?

Magne Stendal disputerer med doktorgraden Medisin fra død til liv ved Universitetet i Oslo. – Undertittelen er kraftig kost: «Framstilling og analyse av etiske, historiske, juridiske, kommunikasjonsrelaterte, medisinske, pedagogiske, praksisorienterte, psykologiske, samfunnsmessige og teologiske synspunkt på obduksjon og organdonasjon for transplantasjon». Hvilke av disse aspektene gir mest hodebry i dag? (...)

Dødsdømte blir organdonorer
aftenposten.no 27.8.2009
Tusenvis av organer blir hentet ut hvert år fra nylig henrettede fanger, hevder kinesiske medier. (...)

- En nyretransplantasjon kan koste så mye som 200.000 yuan (rundt 180.000 kroner), sier en svartebørsselger som kaller seg selv Li Zhe til Xinhua. (...)

Li legger til at en lege kan tjene opptil 30.000 yuan (rundt 27.000 kroner) på én organtransplantasjon, noe som som gjør slike operasjoner til en svært fristende biinntekt for mange.

Nå lover kinesiske myndigheter å rydde opp. Landets viseminister for helse, Huang Jiefu, gjorde det denne uken klart at henrettede fanger ikke er en god kilde for organtransplantasjoner. (...)

65 % organer fra dødsdømte fanger
nrk.no 26.8.2009
65 prosent av transplanterte organer i Kina kommer fra fanger som har fått dødsstraff, skriver avisen China Daily.

Kina lanserer dermed nå et nytt system for donasjoner som skal hindre ulovlig handel, og gjøre landet mindre avhengig av organer fra henrettede fanger, skriver avisen. (...)

1,5 millioner kinesere har behov for organtransplantasjoner, men hvert år er det bare 10.000 organer som blir donert, opplyser landets helsedepartement. (...)

Test Before Corneal Transplant May Improve Outcome
healthfinder.gov 1.7.2009
Even inactive herpes virus can cause inflammation, transplant rejection, study finds.

WEDNESDAY, July 1 (HealthDay News) -- Among patients with herpes simplex virus who need a corneal transplant, testing for inflammation biomarkers before the surgery could improve outcomes, U.S. researchers say. (...)

Researchers at the Kellogg Eye Center at the University of Michigan suspected that patients with herpes simplex virus infection might have corneal inflammation that increased the risk of corneal transplant rejection, but couldn't be detected during pre-ransplant clinical examinations.

To test their theory, the researchers analyzed corneal tissue removed from 62 patients. Even though herpes simplex virus had been inactive for six months before surgery in 81 percent of the patients, the researchers found microscopic evidence of inflammation in 74 percent. They also noted that the rate of transplant failure correlated with the presence of this biomarker.

"It is also possible that treating inflammation intensively before corneal transplant surgery would reduce the risk of rejection," study lead author Dr. Roni M. Shtein, a cornea specialist, said in the news release.

The study appears in the July issue of the journal Ophthalmology. (...)

(Anm: Herpes Simplex Virus Keratitis: Histopathologic Inflammation and Corneal Allograft Rejection. Ophthalmology 2009;116(7):1301-1305 (July 2009).)

Hvorfor kan ikke døde personer gi blod?
forskning.no 17.6.2009
SPØR EN FORSKER: Når vi kan få hornhinner, nyrer, hjerte og lever donert fra døde mennesker, hvorfor kan vi ikke også bruke blodet deres? (...)

Ny viden kan redde organer
berlingske.dk 29.5.2009
Mange organer bliver ubrugelige til transplantion, når hjernedøden indtræffer, viser ny dansk forskning. Medicinsk behandling kan være løsningen. (...)

Risikofaktorer ved nyretransplantasjon
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1083 (28.5.2009)
Tid i dialyse og tidlig akutt rejeksjon er risikofaktorer for dårlig pasientoverlevelse etter nyretransplantasjon hos pasienter over 70 år. Det viser en norsk studie. (...)

Selger organene sine for å betale ned gjeld
aftenposten.no 10.5.2009
(...) Markedet for illegal organhandel er ikke lenger et fenomen som rammer den såkalte tredje verden.

Finanskrisen og høy arbeidsledighet gjør at fattige spanjoler tyr til makabre virkemidler for å kunne håndtere gjelden sin, skriver Sunday Times. (...)

Vi donerer ikke
dinside.no 23.4.2009
Vi er langt unna regjeringens plan om å øke antall donasjoner. Tallene har stagnert.

Ifølge en pressemelding fra Stiftelsen Organdonasjon har tallene for organdonasjon stagnert. Tallene for 1. kvartal viser ingen fremgang.

- Skal vi komme videre må regjeringen velge å satse fullt ut på de tiltak fagmiljøene mener må til for å øke donasjonsraten. Regjeringen presenterte selv en rekke tiltak i en tiltaksplan høsten 2007 og sto senere bak fagmiljøets rapport våren 2008, men lite er gjort, skriver Stiftelsen i pressemeldingen. (...)

Mener regjeringen har gjort for lite for donorsaken
vg.no 21.4.2009
Stiftelsen Organdonasjon mener regjeringen har gjort lite for å nå sitt mål om å øke antall donasjoner i Norge med 50 prosent. (...)

Admissions for Prescription Painkiller Abuse on Rise (Økende antall innleggelser på sykehus grunnet misbruk av smertestillende midler)
healthfinder.gov 17.3.2009
Alcohol treatment still heads list but figures decline, report finds.
(SOURCE: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, news release, March 17, 2009)

TUESDAY, March 17 (HealthDay News) -- Admissions for treatment of prescription painkiller abuse in the United States have risen dramatically over the past decade, from 1 percent of all substance abuse admissions in 1997 to 5 percent in 2007, according to a government report released Tuesday.

Alcohol was still the leading cause (40 percent) of the 1.8 million substance abuse treatment admissions in 2007, but has declined from 50 percent in 1997, said the Substance Abuse and Mental Health Services Administration report. (...)

(Anm: New Report Reveals Treatment Admissions for Prescription Pain Killers are on the Rise. (samhsa.gov 17.3.2009).)

SV vil ta organene dine uten godkjenning
vg.no 26.2.2009
Fremmer forslag på nytt før stortingsvalget

(VG Nett) SVs landsstyre vil at leger skal kunne disponere hjertet, lungene og andre vitale organer i kroppen din når du dør - hvis du ikke aktivt nekter. (...)

Et ansigt til forskel
berlingske.dk 21.2.2009
Psykologer har allerede gruet for de potentielt enorme identitetsproblemer, en ansigtstransplanteret kunne rammes af, når han/hun ser sig i spejlet og ser træk, der er fremmede. (...)

For 106 år siden rejste den første patient sig fra et operationsleje i Østrig med en ny hornhinde, doneret af en afdød. Det var en verdenssensation. (...)

I dag transplanteres 80.000 hornhinder årligt i verden. Og forleden blev patienten i verdens fjerde og hidtil mest omfattende ansigts-transplantation udskrevet fra et hospital i Ohio, USA – sendt hjem med et ansigt, der hverken ligner hendes »gamle« eller donorens. Men en sammensmeltning. Et aggregat af identiteter, udtryk og udseender. Men også, fortalte lægerne, med antydningen af et smil på de læber, hun indtil for en måned siden ikke havde. (...)

More Psychiatric Disorders in Teens Who Get Kidney Transplant
medpagetoday.com 9.2.2009
MONTREAL, Feb. 9 -- Pediatric kidney transplant patients are more likely to develop depression, phobias, and attention deficit hyperactivity disorder than their healthy peers, researchers here said. (...)

(Anm: Psychological profile of adolescents with a kidney transplant. Pediatr Transplant 2008; DOI: 10.1111/j.1399-3046.2008.01053.x.)

Doctors remove donated kidney through vagina
seattletimes.nwsource.com 3.2.2009
Surgeons removed a woman's kidney through her vagina so she could give it to her ailing niece, an unusual operation they hope will encourage others to donate because it reduces pain, scarring and recovery time. (...)

Not Just Urban Legend
newsweek.com 10.1.2009
Organ trafficking was long considered a myth. But now mounting evidence suggests it is a real and growing problem, even in America.

This Brazilian man says his kidney sold for $10,000--enough to buy a car (...)

Organdonasjon skal være basert på samtykke
vg.no 8.1.2009
Det er tverrpolitiske enighet i Stortinget om at organdonasjon skal være basert på samtykke fra donor eller pårørende. (...)

I en interpellasjonsdebatt torsdag ønsket ingen å speilvende dagens system slik at det blir mulig å foreta donasjon fra alle som ikke klart og tydelig har sagt nei.

Blant dem som har ment at dagens ordning bør speilvendes er utdanningsminister Bård Vegar Solhjell (SV), men i torsdagens debatt fikk han ingen støtte, verken fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) eller partifelle Olav Gunnar Ballo.

I debatten kom det ellers fram at det er stor skepsis til et eget donorregister.

Hanssen opplyste at han vurderer å sette ned et eget utvalg for å gjennomgå lovgivningen om organdonasjon.

- Det handler ikke om å endre loven på vesentlige områder, men det kan være nyttig å få klarlagt og gjennomgåtte uklare punkter, sier han til NTB. (...)

Report Notes Increase in Kidney Disease
JAMA. 2008;300(21):2473-2474. (December 3)
After leveling off for a few years, the rate of new cases of end-stage renal disease (ESRD) has begun to climb again in the United States.

The US Renal Data System 2008 Annual Data Report: Atlas of Chronic Kidney Disease and End-State Renal Disease (available online at http://www.usrds.org) reported 110 851 new cases of ESRD in 2006, which translates to an incidence rate of 360 new cases per 1 million people, a 3.4% increase from 2005. In 2006, more than 500 000 individuals in the United States had ESRD, with about 70% on dialysis and more than 18 000 receiving a kidney transplant. (...)

(Anm: End Stage Renal Disease (ESRD) - What is renal failure? (hopkinsmedicine.org).)

Regulering av organtransplantasjon i Kina
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2624-5 (20.11.2008)
I mars 2007 utferdiget den kinesiske regjeringen en ny forskrift, som blant annet innebærer at salg av organer ble ulovlig og straffes strengt (1). Altruisme bør være bakgrunnen for organdonasjon, ikke finansiell kompensasjon. Tilgangen på organer har ført til stor økning i «transplantasjonsturismen» - pasienter reiser fra andre land for å få transplantasjon i Kina. I juli 2007 bestemte så det kinesiske helsedepartementet at landets borgere skal prioriteres for organtransplantasjon, skriver Kinas visehelseminister Jiefu Huang i The Lancet (1).

Uninsured people get poor deal from organ donation in the US
BMJ 2008;337:a2704 (November 2008)
A study of US organ donors and recipients shows a "dirty little secret" of solid organ transplantation: transplant donors are far more likely to be uninsured than are the recipients, according to the coauthor Steffie Woolhandler, associate professor of medicine at Harvard Medical School (International Journal of Health Services 2008;38:641-52). (...)

Claudia (30) fikk nytt luftrør med egne stamceller
vg.no 19.11.2008
(VG Nett) Spanske Claudia Castillo (30) er historisk. Hun er den første pasienten som har fått en spesiell type organtransplantasjon ved hjelp av egne stamceller.

For å redde en lunge etter å ha hatt tuberkulose trengte Castillo å få transplantert deler av luftrøret fra en avdød pasient.

Men for å unngå at kroppen hennes skulle frastøte den fremmede delen av luftrøret (trachea), ble det brukt kvinnens egne umodne stamceller fra benmargen til å lage om luftrøret i et laboratorium, melder BBC. (...)

Setter inn donasjonstiltak
nrk.no 12.11.2008
I går viste Brennpunkt en dokumentar om hvordan norske sykehus transplanterer hornhinner fra avdøde mennesker uten å hente inn tillatelse fra de pårørende. Nå er reglene endret og helseministeren lover tiltak.

Helseminister Bjarne Håkon Hansen hadde mandag et møte med flere øyeleger på Ullevål sykehus og der de kom fram til fire konkrete tiltak for hvordan de kan løse problemet.

- Dette er alvorlig, for ventelisten på Ullevål sykehus er lang, og folk risikerer å miste synet, sier Hansen til NRKnyheter.

Les også: Hornhinne-program får konsekvenser
Se dokumentaren: Brennpunkt: Det du ikke vet (...)

Ullevål ville gi forsker munnkurv
vg.no 7.11.2008
Ullevål sykehus ville nekte forsker og sykehusprest Magne Stendal i å uttale seg på TV om etiske sider ved en omstridt praksis: Å transplantere hornhinner fra døde mennesker uten tillatelse. (...)

Norske sykehus har i en årrekke tatt hornhinner fra døde personer uten at de pårørende har visst om det og har gitt samtykke til donasjonen.

Da «NRK Brennpunkt» tok kontakt med Magne Stendal, som har skrevet doktorgrad om de etiske sidene ved transplantasjon uten tillatelse, prøvde sykehuset å få ham til å la være å uttale seg. (...)

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har satt foten ned for transplantasjon av hornhinner hvis de pårørende ikke har gitt tillatelse.

Han har varslet en revisjon av lovverket, som han betegner som umoderne, og har dessuten presisert overfor sykehusene at hornhinner er et organ det krever såkalt aktivt samtykke å hente ut. (...)

Det første kunstige hjertet i Norden
nrk.no 24.10.2008
For første gang i Skandinavia har en pasient fått transplantert et kunstig hjerte. Den historiske operasjonen skjedde på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. (...)

Cancers Increase Following Liver Transplantation
medpagetoday.com 3.10.2008
(...) Comparing the incidence of new cancers between transplant patients and the general population, the rate was 4.16 times higher in males and 1.74 times higher in females. (...)

The Dead Donor Rule and Organ Transplantation
NEJM 2008;359:674-675 (August 14)
In this issue of the Journal, Boucek et al. (pages 709–714) report on three cases of heart transplantation from infants who were pronounced dead on the basis of cardiac criteria. The three Perspective articles and a video roundtable discussion at www.nejm.org address key ethical aspects of organ donation after cardiac death. Bernat and Veatch comment on the cases described by Boucek et al.; Truog and Miller raise a fundamental question about the dead donor rule. In a related Perspective roundtable, moderator Atul Gawande, of Harvard Medical School, is joined by George Annas, of the Boston University School of Public Health; Arthur Caplan, of the University of Pennsylvania; and Robert Truog. Watch the roundtable online at www.nejm.org. (...)

Her reddet de rekordmange
nettavisen.no 23.7.2008
- I perioder sprenger vi nesten kapasiteten, sier seksjonsoverlege Per Pfeffer.
I løpet av første halvår 2008 fikk 224 pasienter transplantert et eller flere organer på Rikshospitalet, skriver sykehuset på sine nettsider.

Dette er rekord for transplantasjonsvirksomheten i Norge.

- I perioder sprenger vi nesten kapasiteten, sier seksjonsoverlege Per Pfeffer ved Transplantasjonskirurgisk seksjon til Nettavisen. (...)

Ja til organdonasjon
aftenposten.no 4.7.2008
Helseministeren har avtalt med familien at hans organer skal doneres dersom han havner i en ulykke.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen tar nå ferie med en oppfordring til folket om å snakke om organdonasjon. Bakgrunnen er møtet med en ung pasient under gårsdagens sykehusrundtur i Oslo. (...)

54 års fengsel for organplyndring
aftenposten.no 28.6.2008
En amerikansk tannlege er dømt til 54 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha plyndret og solgt organer fra tusenvis av døde. (...)

Should we pay donors to increase the supply of organs for transplantation? Yes
Arthur J Matas, professor of surgery
BMJ 2008;336:1342 (14 June)
Paymentfor livingkidney donation is illegal in most countries. Arthur Matas believes that legalisation is needed to shorten waiting times, but Jeremy Chapman (doi: 10.1136/bmj.a179) argues that it will reduce the supply of all organs (...)

Should we pay donors to increase the supply of organs for transplantation? No
Jeremy Chapman, professor
BMJ 2008;336:1343 (14 June),
Paymentfor livingkidney donation is illegal in most countries. Arthur Matas (doi: 10.1136/bmj.a157) believes that legalisation is needed to shorten waiting times, but Jeremy Chapman argues that it will reduce the supply of all organs (...)

Organdonor var ikkje død
vl.no 13.6.2008
Organdonasjonen ble ikke noe av...

Legane stod klare til å fjerne organ frå den døde mannen. Då trekte han brått pusten. (...)

Gransking. No har verksemda Assistance Publique-Hopitaux de Paris, som står for drifta av offentlege sjukehus i Paris-området, sett ned ein granskingskomite.

I Norge kunne ikkje dette skjedd. Her må nemleg donorpasienter erklærast hjernedøde før organa kan bli fjerna. (...)

Vil snakke om organdonasjon på Facebook
vg.no 21.5.2008
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) vil bruke nettstedet Facebook for å nå fram til unge med informasjon om organdonasjon. (...)

Det finnes i dag flere grupper på nettstedet som tar for seg organdonasjon. Den største gruppen, Organdonasjon redder liv, har 70.000 medlemmer.

Helseministeren er ikke redd for å ta i bruk utradisjonelle metoder for å nå ut med informasjon. (...)

HRW: - Serbere drept for organsalg
nrk.no 7.5.2008
Kosovoalbansk gerilja drepte serbere og solgte organene deres på svartebørsen etter krigen i Kosovo, hevder Human Rights Watch (HRW).

Menneskerettsorganisasjonen krever full gransking av saken. (...)

Rekord for organdonasjoner
helserevyen.no 15.4.2008
Økte ressurser til donorsykehusene viser resultater. For aldri før har det vært gjennomført flere organtransplantasjoner enn i første kvartal i år. (...)

Fire fikk kreft etter organtransplantasjon
vg.no 8.4.2008
Umulig å gardere seg mot (...)

I Norge har det har vært noen tilfeller hvor det har dukket opp svulster i donerte organ, hvor kreftcelle har vist seg å komme fra giver.

- Vi har hatt en tre-fire tilfeller over en tiårs-periode, sier Foyn Jørgensen. Han legger til at det er svært gode rutiner for å fange opp etablert kreft. Men risikoen for å overføre mikroskopiske ting som kan utvikle seg er til stede, og det er det ingen garanti mot. (...)

Danskere dør på grund af organmangel
berlingske.dk 5.4.2008
(...) En fire mio. kroner dyr »Tag stilling«-kampagne kulminerede i går. Fredag havde den givet 19.000 nye tilmeldinger til Donorregistret, det er under en halv procent af befolkningen. (...)

A Third of Patients On Transplant List Are Not Eligible (En tredjedel av pasienter på transplantasjonslisten er ikke kvalifisert)
washingtonpost.com 22.3.2008
The list of patients waiting for organ transplants, which is widely used to promote organ donations, includes thousands who are ineligible for the operations, according to statistics kept by the national network that manages the allocation of organs.

More than a third of the nearly 98,000 patients on the list at any one time are classified as "inactive," meaning they could not be given an organ if it became available because they are too sick, or not sick enough, or for some other, often unexplained, reason. (...)

Consent for Organ Donation — Balancing Conflicting Ethical Obligations
NEJM 2008;358:1209-1211 (March 20)
Organ transplantation is truly one of the miracles of modern medicine, saving the lives of many patients and improving the quality of life for many more. Given the ever-increasing gap between the number of organs needed and the supply, clinicians have an ethical obligation to help ensure that the desires of people who want to donate organs are respected. The Department of Health and Human Services took up this challenge in 2003, when it collaborated with leading transplantation organizations to launch the Breakthrough Collaborative, calling on all hospitals to increase their organ-donation rates to 75% or higher. (...)

HOD informerer om organdonasjon
helserevyen.no 13.2.2008
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har satt av plass på regjeringens nettsider til en egen informasjonsside om organdonasjon. (...)

Stadig flere lever med nyresvikt
aftenposten.no 4.2.2008
Rekordmange nordmenn fikk ny nyre i 2007. Rundt 3500 nordmenn frister tilværelsen med ny nyre eller med dialyse. To av tre er menn. Høyt blodtrykk og diabetes er årsaken til halvparten av all nyresvikt. (...)

Rekordår: Selv om økningen i antall nyrer som svikter flater ut, er behovet for nyretransplantasjoner stort. Leivestad opplyser at ferske tall viser at 260 norske pasienter fikk et nytt nyre i 2007. Det er 60 flere enn i 2006, og gjør 2007 til et rekordår. Behovet er imidlertid enda større. (...)

Mohammed (33) ble kidnappet, dopet og frastjålet nyren
aftenposten.no 2.2.2008
Han ble lovet jobb og husvære. Da han våknet, var nyren hans operert ut. (...)

Reddet tre ofre
Indisk politi gikk tidligere denne uken til aksjon mot de angivelige bakmennene i nyretyveri-saken, bekrefter både nyhetsbyrået AP, BBC og ABC News. (...)

Ifølge Hindustan Times kan bakmannen ha flyktet til Canada. (...)

Australian girl changes blood group immune system
reuters.com 25.1.2008
(...) Demi-Lee Brennan, now 15, received a donor liver when she was 9 years old and her own liver failed. (...)

Brennan's body changed blood group from O negative to O positive when she became ill while on drugs to avoid rejection of the organ by her body's immune system.

Her new liver's blood stem cells then invaded her body's bone marrow to take over her entire immune system, meaning the teen no longer needs anti-rejection drugs. (...)

Kjøp av organ fra levende donor i utlandet
Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 68 (3.1.2008)
(...) De aller fleste land har i lovs form vedtatt forbud mot salg og kjøp av organer. Både Europarådets menneskerettskommisjon, FN og Verdens helseorganisasjon forbyr slik virksomhet. Internasjonale faglige medisinske sammenslutninger har i sine etiske regler et eksplisitt forbud mot at medlemmer kan delta i slik virksomhet. (...)

- Kidnapper slumbarn for organhandel
vg.no 25.12.2007
(VG Nett) De fattige i Manila-slummen risikerer å bli kidnappet og drept for organene sine. 1. juledag fikk slumbarna julepakker med mat. (...)

Satser stort på organdonasjon
vg.no 23.11.2007
(VG Nett) Ullevål universitetssykehus går nye veier for å bedre rutinene ved organdonasjon.

Ullevål er det sykehuset i landet som utfører flest organdonasjoner. Hittil i år har sykehuset gjennomført donasjoner fra 28 pasienter, og satser nå ytterligere for å etablere et høyt faglig miljø rundt donasjon. (...)

Arthritis drug is ordered off the market
timesonline.co.uk 20.11.2007
Drug regulators in Britain have ordered an arthritis drug to be withdrawn, after growing evidence that it can cause liver damage.

Prexige, made by Novartis, has been linked to 20 cases of severe liver damage worldwide since it was introduced in 2005, including two deaths and three cases where patients needed liver transplants. (...)

WHO reports growing commercial trade in transplant organs
BMJ 2007;335:1013 (17 November)
Travelling abroad for organ transplants provided on a commercial basis—so called transplant tourism—may now account for at least one in 20 of all transplants, according to a report from the World Health Organization (Bulletin of the World Health Organization 2007 Nov 1 doi: 10.2471/BLT.06.039370). (...)

I kø for å dø
Johan Fredrik Mietle - Far til Karen, Bengt Eidem - Benmargtransplantert
aftenposten.no 15.10.2007
Flere av dem som hvert år dør i organkø, kunne vært reddet. Men det blir bare masse ord og minimale ressurser. (...)

Brustad lover satsing:
Flere skal få nye organer

vg.no 26.9.2007
Helseministeren er ikke fornøyd med de siste årenes satsing på flere organdonorer. Nå lover hun handling.

Med en lang rekke tiltak skal helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) nå sørge for at flere mennesker får tilbud om livreddende organtransplantasjon.
(...)

Kirurg framskunda død for å få nyre
nrk.no 1.8.2007
Ein doktor i USA er sikta for å ha framskunda døden til ein funksjonshemma pasient, slik at doktoren kunne gje nyra hans til ein annan pasient. (...)

Presumed consent
Fiona Godlee, editor, BMJ
BMJ 2007;335 (28 July)
In his report on the nation's health (BMJ 2007;335:113 doi: 10.1136/bmj.39280.523657.4E), England's chief medical officer Liam Donaldson calls for presumed consent for organ donation. (...)

While the arguments against were interesting, those in favour were convincing, and most readers who responded to our poll (although our smallest turnout yet) were in favour. (...)

Donor-millioner kom ikke fram
vg.no 27.7.2007
Syv måneder etter at Stortinget bevilget 10,4 millioner kroner for å få flere organdonorer, har Ullevål universitetssykehus fortsatt ikke sett noe til pengene. (...)

Jan Bøhler, helsepolitisk talsmann i Ap, beskriver det som alvorlig at ikke pengene har kommet frem til sykehusene over halvveis ut i budsjettåret. (...)

Trege millioner kan koste liv
nettavisen.no 27.7.2007
I fjor døde 40 personer i donorkø. Millionene som er bevilget kommer ikke fram. (...)

Organdonasjon
dagbladet.no 24.7.2007
SVs nestleder Bård Vegar Solhjell får neppe regjeringskollegene med på sitt forslag om å snu det norske systemet for organdonasjon. (...)

Senterpartiet vil vurdere forslaget, mens Ap’s helsepolitiske talsmann på Stortinget, Jan Bøhler, avviser det som unødvendig dramatisk. Han viser til at det årlig er behov for 200-300 organer og at Solhjells forslag blir for omfattende. (...)

Likevel leser vi stadig om mennesker som er helt avhengig av et nytt organ for å overleve, samtidig som det er for få som har sagt seg villig til å donere. Et mindre dramatisk forslag vil være noe som Bøhlers partifelle Erik Dalheim foreslo for noen år siden, nemlig å ta spørsmålet opp når folk tar sertifikat. (...)

Chief medical officer names hand hygiene and organ donation as public health priorities
BMJ 2007;335:113 (21 July)
Liam Donaldson, the chief medical officer for England, has named, in his latest annual report, "unacceptably poor" hand hygiene in hospitals and the chronic lack of organs for transplantation as the two most pressing public health issues. (...)

Donor-splid blant regjeringspartiene
vg.no 23.7.2007
- Donorforslaget et symbolforslag, sier Ap-Bøhler

Senterpartiet vil vurdere donorforslaget til SV. Ap avviser det som unødvendig dramatisk. (...)

Vil ta organ uten godkjenning
vg.no 21.7.2007
- Redder liv, sier SV- nestlederen
SON/OSLO/LONDON (VG) SV-nestleder Bård Vegar Solhjell (35) vil snu systemet for organdonasjon. (...)

Morals and ethics and medicine
BMJ 2007;334 (9 June)
A subtext floats below the surface of this week's BMJ, illustrating how morals and ethics are woven throughout health care.

Problem: there is a worldwide shortage of organ donors, leading to long waiting lists and unneeded suffering and deaths. No one would argue against publicity that might motivate people to donate. Does that justify a recent Dutch game show that claimed to portray a real-life kidney donor interviewing potential recipients, which turned out to be a hoax to garner ratings and publicity for the cause (doi: 10.1136/bmj.39237.609132.59)? Ethicists Inez de Beaufort and Frans Meulenberg felt soiled by the whole thing. (...)

Drepte gutt, stjal organer
vg.no 8.6.2007
To menn er pågrepet i , siktet for å ha drept en ni år gammel gutt og deretter solgt flere av organene hans. (...)

Undertakers offer cash incentive for organ donation ()
BMJ 2007;334:1131 (2 June)
One of the largest firms of undertakers in the Netherlands is offering a reduction in the cost of funerals to the relatives of dead people who have had an organ removed for donation. The initiative follows a call from the Dutch Kidney Foundation for new ideas to boost donation.

The foundation recently commissioned a study by the Dutch Institute for Health Services Research (Nivel), which found attitudes to donation changing, with more people against it (www.nivel.nl).

Since 1998 the Netherlands has had a voluntary national register on which people can record their wish for or against donation. But only five million out of 12 million adults have done so. (...)

Dødssyk kvinne gir organer bort på TV
aftenposten.no 26.5.2007
En dødssyk nederlandsk kvinne som ønsker å donere bort sine organer, stiller opp i et TV-show hvor hun får valget mellom tre nyresyke kandidater.

TV-seerne skal i løpet av programmet kunne gi 37-årige Lisa råd om hvem hun bør velge ved å sende henne tekstmeldinger på mobilen.

«Big Donor Show» har ført til sterke reaksjoner, og lørdag sa en av landets sentrale kristeligdemokratiske politikere at det er umoralsk og galt. (...)

- Stjal nyrer fra fattige pakistanere
aftenposten.no 26.5.2007
Ni personer er arrestert i Pakistan, mistenkt for å ha bortført fattige mennesker, dopet dem ned og operert ut nyrene deres. (...)

Fattige solgte nyrene sine for penger
dagbladet.no 26.5.2007
(Dagbladet.no): Pakistansk politi har arrestert eieren av et privat sykehus og tre leger som skal ha vært involvert i ulovlig omsetning og transplantasjon av nyrer, melder AP. (...)

- Global løsning for flere organer
nrk.no 7.4.2007
(...) Antall personer som utvikler nyresvikt, øker i hele verden, også i Norge. I fjor var det færre organdonasjoner enn tidligere år, og ventelistene har økt med 30 prosent, viser tall fra Den norske Lægeforening.

Nå er det slik at man må ha informert samtykke, slik at det i praksis er de pårørende som bestemmer om man kan bruke organene fra avdøde til transplantasjon.

Iver Neuman foreslår at dersom folk ikke aktivt reserverer seg mot dette mens de er i live, bør organene gå til donasjon. - Dagens system er et dårlig system. Det burde være slik at man kan ta det som trengs, og så kan heller folk reservere seg mot dette før de dør. Slik vil man få en bedre tilgang til nyrer lokalt. (...)

WHO Says Organ Demand Outstrips Supply
wtopnews.com 30.3.2007
GENEVA (AP) - Demand for human organ transplants far exceeds supply, fueling a growth in "transplant tourism" to developing nations where organs can be bought, the World Health Organization said Friday.

The kidney is the most-sought organ, with the 66,000 transplanted in 2005 covering just 10 percent of the estimated need, WHO said. (...)

"Transplant tourism" on rise due to donor shortages
reuters.com 30.3.2007
GENEVA (Reuters) - "Transplant tourism" is on the rise because organ donations are not keeping up with growing demand, especially for kidneys, the World Health Organization (WHO) said on Friday.

The United Nations agency said it was concerned about a rise in cases where people in countries such as Pakistan, Egypt and the Philippines were persuaded to sell their body parts to outsiders, mostly through a broker.
The practice has increased over the past decade, said Luc Noel of the WHO's health technology and pharmaceuticals unit.

"We believe 5 to 10 percent of all kidneys transplanted were in 2005 transplanted in this setting," he told a news conference in Geneva, home to the WHO's headquarters.

Transplantation is increasingly regarded as the best solution to end-stage organ failure, according to the WHO. (...)

Medication Errors Common Among Transplant Patients
medpagetoday.com 21.3.2007
NEW HAVEN, Conn., March 21 -- Transplant recipients typically require a complicated schedule of drugs that may be too convoluted for patients to keep straight, found researchers here. (...)

Dr. Friedman and colleagues studied medication errors in all recipients of liver, kidney, and/or pancreas allografts at the Yale New Haven Organ Transplant Center from April 1, 2004 through March 31, 2005. (...)

Organhandel i organiserte former
Kirsten Meyn Grieg To ganger nyretransplantert
dagbladet.no 15.1.2007
ORGANHANDEL: Det er med undring jeg leser Kolbjørn Breiviks innlegg angående organhandel i Dagbladet 22.12. 2006. Som leder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) kan det neppe være en overraskelse for ham at fortvilte nyresyke mennesker vil vurdere alternative muligheter for å skaffe seg organer enn i Norge. At de spør seg selv: Hvor kan jeg få tak i en nyre og hva vil det koste? (...)

Til Pakistan for å kjøpe nyrer
dagbladet.no 22.12.2006,
ORGANTRANSPLANTASJON: Kommer organer til å bli omsatt illegalt i Norge?
Kolbjørn Breivik Leder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)

LANDSFORENINGEN for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) opplever noe nytt for tiden, nemlig at norske nyrepasienter vil ha informasjon om hvordan man kan gå fram for å kjøpe et organ i utlandet. LNT har i det siste fått henvendelser fra fortvilte mennesker som ønsker å reise til Pakistan for å kjøpe seg ei nyre. (...)

Norsk transplantasjonsmedisin gjennom 50 år
Erik Thorsby Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3305-10 (14.12.2006)
Det er i år 50 år siden den første kliniske organtransplantasjonen i Norge og Norden ble foretatt. I 1956, bare to år etter at den første vellykkede nyretransplantasjonen mellom to eneggede tvillinger ble utført i Boston, transplanterte Leif Efskind og medarbeidere ved Rikshospitalet en nyre fra en ubeslektet giver til en pasient med terminal uremi. Pasienten levde i 30 dager med sin nye nyre. Men norsk transplantasjonsmedisin omfatter også en rekke andre pionerer og pionerbedrifter, og Norge har på mange måter vært et foregangsland på dette området. Viktige årsaker til suksessen er dyktige og engasjerte kolleger, tidlig etablering av et tverrfaglig og landsdekkende samarbeid, samling av denne form for høyspesialisert medisin ved ett sykehus og forankring i egen forskning. (...)

Plikten til organdonasjon
Av Johan-Arnt Hegvik, donoransvarlig lege, St. Olavs Hospital, Trondheim Lars Johan Maters-tvedt, dr.art., tidligere leder av Enhet for medisinsk etikk, NTNU
aftenposten.no 31.5.2006

Donasjonsdebatten. Leif Magne Vollan hevder at vi «ønsker... å forberede pasienter som fortsatt er i live for donasjon» (Aftenposten 22. mai). Det er feil. Enkelte pasienter ønsker dette for egen del, ikke vi.

Noen ganger er alle forsøk på å redde pasientens liv fånyttes. Da vil man innstille alle behandlingstiltak, ettersom den alvorlig syke vil dø uansett hva man gjør. Spørsmålet er om det likevel kan være forsvarlig å overføre en døende pasient til intensivavdelingen. I så fall er ikke hensikten å helbrede, men å holde vedkommende kunstig i live inntil hjernedød inntrer. Deretter er uttak av organer lovlig og mulig. Denne prosedyren kalles «elektiv ventilasjon» og er, som all donasjonspraksis, basert på pasientens ønske om å uselvisk hjelpe andre hvis hans liv ikke står til å redde. Vi argumenterer for hvorfor dette er etisk forsvarlig, men anbefaler likevel ikke (av ulike årsaker) at det blir normal praksis.

Elektiv ventilasjon er ifølge Vollan «et svært tvilsomt virkemiddel, og oppsiktsvekkende når det kommer fra en donoransvarlig lege». Han sier ikke hva det påstått tvilsomme skulle bestå i. Det er dessuten feil at nevnte lege ønsker dette. Som sagt er dette noen pasienters ønske. Er det da etisk riktig av en donoransvarlig lege å nekte å gjennomføre pasientens vilje? Nei, mener vi.

Vollan hevder at vi «kun ser det som viktig å respektere viljen til å donere - ikke dem som sier nei». Vi har ikke uttalt oss om sistnevnte gruppe. Men et hovedpunkt i vårt innlegg er nettopp respekt for avdødes vilje. Hvordan kan vi da tillegges det syn at et nei er «mindre verdt» enn et ja? Det mener vi selvsagt ikke.

Dette står ikke i motsetning til det vi sier om en plikt til å donere når man er død, et synspunkt vi begrunner ut i fra Kants etikk. «Å tilskrive en moralsk plikt sier at å gjøre noe annet er noe man kan klandres for», skriver Vollan. Korrekt. Men det er ikke det samme som å «pålegge» andre en slik plikt. Enhver står fritt til å være uenig og å handle deretter. (...)

Ingen rett til andres organer
LEIF MAGNE VOLLAN
aftenposten.no 12.5.2006
DONASJONSDEBATT. Organdonasjon involverer så vidt mange betenkelige og usikre sider at vi bør prioritere andre former for medisinsk behandling i stedet.

USIKRE SIDER. På direkte oppfordring fra far Johan Fredrik Mietle sier politikere og medisinsk ekspertise at de ønsker så mange organdonorer som mulig. Her skal det ikke stå på penger, sies det flere ganger. Vi har kanskje økonomi til å innføre et system som kan sikre at organdonasjon kan gjennomføres langt oftere enn i dag. Det er på den annen side mulig at den noe lunkne oppfølgingen har sammenheng med en gryende mistanke om at organdonasjon ikke er ønskelig i stor skala.

Det fins også mange, inkludert meg selv, som vil mene at organdonasjon og transplantasjon involverer så vidt mange betenkelige og usikre sider, at vi bør prioritere andre former for medisinsk behandling i stedet. Noen av de problematiske sidene ved donasjon er: (...)

Når mennesker dør i kø
aftenposten.no 11.5.2006
ORGANDONASJON fra døde til levende mennesker er et følsomt tema. Reportasjer og debatt den siste uken har vist at de politiske prioriteringene på området ikke følges opp.

I fjor sto 247 personer på venteliste for å få transplantert hjerte, lunge, nyre, lever eller bukspyttkjertel. Og køen vokser stadig. 34 mennesker døde i 2005 mens de ventet på det organ de trengte for å kunne leve videre. (...)

De opplysningstiltak som er satt ut i livet er helt utilstrekkelige. Et "donorkort" ble riktignok innført i 2002, men ordningen er lite kjent og har bragt magre resultater. I tillegg er sykehusenes prioriteringer slik at personalet ikke finner tid nok til de krevende samtalene med pårørende som nettopp har fått et dødsbudskap. En tredjedel av disse sier nei til donasjon, mange fordi de ikke vet hva avdøde selv ville ha ønsket å gjøre.

Dagens lovverk gir anledning til å gjøre bruk av organer uten samtykke, men det praktiseres ikke. Den medisinsk-etiske praksis er her strengere enn loven. Dét er sunn dømmekraft. Å donere et organ er selvsagt ikke en plikt for noen.

DERFOR MÅ organkøen reduseres ved å øke informasjonen om det presserende behovet som nå eksisterer, slik at flere enn i dag får tatt stilling til egen donasjon mens de selv kan treffe beslutningen. Samtidig må de klare politiske signalene følges opp med øremerkede midler slik at medisinsk personale kan bruke den tid som er nødvendig for å informere pårørende til for eksempel trafikkdrepte.

Dødsfall som skyldes manglende administrativ oppfølging av helsepolitiske mål som alle egentlig deler, er intet annet enn uverdig. (...)

Britiske kirurger fordømmer Kina:
- Stjeler organer fra henrettede fanger

vg.no 19.4.2006
Ledende britiske kirurger fordømmer Kina for å stjele organer fra henrettede fanger til transplantasjoner. (...)

Nå mener imidlertid «The British Transplantation Society», organisasjonen for kirurger som utfører organtransplantasjoner i Storbritannia, at bevisene mot Kina er overveldende.

De ledende britiske kirurgene hevder at organer fra tusenvis av henrettede fanger i Kina blir solgt videre uten fangenes samtykke. I en uttalelse i dag fordømmer de dette som uakseptabelt og brudd på menneskerettighetene.

- Ubestridelige beviser
Professor Stephen Wigmore, leder av «The British Transplantation Society», sier til BBC News at det går mistenkelig raskt å finne donorer til syke pasienter i Kina. I noen tilfeller tar det ikke mer enn en uke å finne en match. Dette kan tyde på at donorene blir valgt blant de dødsdømte fangene allerede før de blir henrettet, hevder professoren.

- Mengden av beviser har i løpet av de siste månedene blitt så mange at de er ubestridelige for vår del, sier Wigmore.

- Vi mener at tiden nå er moden for at vi tar et klart standpunkt mot denne praksisen.

Den tungtveiende uttalelsen fra den britiske kirurgorganisasjonen kommer mindre enn en uke etter at kinesiske myndigheter avviser at det stjeles organer fra henrettede fanger. Myndighetene har innrømmet at de noen ganger bruker organer fra slike fanger, men at det da først skjer etter fangenes samtykke.

I juli skal Kina innføre forbud mot salg av organer. (...)

Reiser til Kina
Anklagene mot denne praksisen i Kina har vedvart i flere år. Det er også en økende tendens at pasienter fra andre land reiser til landet for å bli operert. Ifølge BBC News er det snakk om pasienter fra Vesten, inkludert Storbritannia, samt Japan og Sør-Korea.

Ifølge professor Wigmor er denne «transplantasjonsturismen» økende. Han og flere av hans kollegaer har alle vært i kontakt med pasienter som vurderte å reise til Kina for å få et nytt organ, hevder professoren.

Nå er kritikerne skeptiske til hvordan det nye forbudet mot organsalg i Kina, vil fungere i praksis. Det er blitt hevdet at rundt 10.000 fanger blir henrettet der hvert år. (...)

Maffia styr växande organmarknad
vk.se 4.4.2006
I skuggan av svår fattigdom, religiös konservatism och brister i lagstiftningen växer en ny maffia fram i Egypten. Enligt experter gör den landet till ett centrum för illegal handel med mänskliga organ.

Många människor som bor i fattiga delar av Kairo har stora ärr längs sidorna på magen som tyder på att deras njurar har sålts illegalt.

Enligt Hamdi al-Sayyid, ordförande i egyptiska läkarförbundet, kommer rika patienter från Jordanien och Saudiarabien till Egypten för att hitta någon som vill sälja sitt organ. Han påstår att patienten kan betala 80 000 dollar som delas mellan donatorn, mellanhanden och läkaren.

De flesta donatorer är fattiga och hoppas på ett bättre liv men andra har inget val. För tidningen al-Masri al-Yaum berättar människor om hur de blivit lovade arbete men blivit tvungna att först genomgå en läkarundersökning. Läkaren hade då sagt att det var fel på deras njurar. De opererades och vaknade sedan utan njure - och utan jobb.

Luckor i lagstiftningen gör problemet med illegala transplantationer svårt att hantera. Riskerna med att vara inblandad i verksamheten är betydligt mindre än om man sysslar med droghandel. (...)

3000 dollar for en nyre
aftenposten.no 19.3.2006
Gutter i Moldova ble lokket med jobb, men ble tvunget til å avgi en nyre. Andre gutter solgte en nyre for 3000 dollar. Babyer "forsvinner" fra sykehus. (...)

Sammen med Helga Konrad, OSSEs spesialutsending mot menneskehandel, har Vermot-Mangold vært i Moldova og laget en rapport om menneskehandel med nyrer til Europarådet. (...)

Sover i timen.
Vermot-Mangold og Helga Konrad prøver å få verden til å åpne øynene for at tusenvis av barn blir kjøpt og solgt. De mener det er alarmerende at ikke flere land reiser seg mot det nye slaveriet. OSSE-lederen forteller at de anslår at mennesker blir omsatt for mellom 30 og 35 milliarder dollar hver år.

- Dette er et så sensitivt tema at politikerne ikke vil se problemet i sitt eget land. Mange foretrekker å forveksle menneskehandel med illegal innvandring. Det er en kortslutning. Men tross alt tar vi hele tiden noen skritt fremover. Norge er et land som kommer godt ut, sier Konrad.

FN er heller ikke fornøyd med innsatsen. 52 land har signert protokollen mot menneskehandel, men bare 38 har ratifisert den.

- Dere burde klare bedre enn dette, utfordret Antonio Maria Costa på OSSE-konferansen fredag. Han er direktør for UNODC, FN-programmet mot narkotika og organisert kriminalitet. (...)

Omfattende donorskandale i USA:
Tjente millioner på falske donororganer

vg.no 15.3.2006
Et amerikansk firma har tjent millioner av dollar på å stjele kroppsdeler fra døde mennesker for å selge delene som donororganer - uten å sjekke dem for dødelige sykdommer.

BEVIS: Statsadvokat Josh Hanshaft viser frem et bilde som avslører at noen har fjernet bein fra et lik og erstattet disse med PVC-rør for å skjule inngrepet.

Den makabre skandalen som nå rulles opp i USA, viser seg å være langt mer omfattende enn man først trodde. Statsadvokat Charles Hynes beskrev først skandalen som en «scene fra en billig skrekkfilm».

Røntgen av lik viser hvordan beinpiper er erstattet av PVC-rør, rør som vanligvis brukes til husbygging og som kan kjøpes for en billig penge.

Infiserte kroppdeler
Food and Drug Administration (FDA) i USA frykter at kroppsdelene fra BTS kan være infisert av sykdommer som AIDS, syfilis og hepatitt. Risikoen for infeksjoner skal være liten, men FDA vil heller ikke opplyse om noen av pasientene har symptomer på sykdommer som kan komme fra infiserte kroppsdeler. (...)

Damages for organ retentions paid
bbc.co.uk 21.11.2005
The NHS has agreed to pay more than £3.6m in damages to the families of deceased patients whose organs were removed without consent.
The NHS Litigation Authority said the sum would now be paid to solicitors to be shared amongst over 1,270 claimants.

Some 37,000 people were affected by the "organ retention scandal" but just over 2,000 of those made a claim. (...)

Good news for liver donors
netdoctor.co.uk 5.10.2005
People who donate their livers can be assured that it is unlikely they will suffer post-op complications or permanent damage, according to an American study which revealed that the majority of liver donors fully recover. (...)

Solgte journalist-lik
nettavisen.no 19.10.2004
Sju gravferdsagenter i New York-området innrømmer å ha vært med på å stjele kroppsdeler for transplantasjon. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009