Strid om metadon (nrk.no 7.7.2013)

Danmark: Flere dør av metadon enn av heroin I det østlige Danmark dør flere stoffavhengige av metadon enn av heroin. Utviklingen skyldes at metadon ender på det illegale markedet, etter at det er utevert av behandlerne. (fmr.no 1.1.2005)

Økt metadon-motstand 55 av de som døde av overdoser i fjor hadde metadon i blodet og nesten alle hadde fått tak i stoffet ulovlig. (nrk.no 3.11.2005)

Metadonbarna: Født på rus betalt av staten (nrk.no 23.11.2010)

Preparatomtale - DrugLabel methadone hydrochloride (dailymed.nlm.nih.gov)

Preparatomtale - Dolophine (methadone hydrochloride) (pdr.net)

- Trist, utslitt og tom

- De sa jeg aldri ville klare det
side2.no 26.3.2014
Hanks fortelling om den rusavhengige, gravide jenta rører alle. Hans-Erik Dyvik Husby skriver om hvordan han så en ung, gravid og rusavhengig jente ble tvangsmedisinert - før hun ble «overbevist» om at hun måtte ta abort.

«En jente uten reservasjonsrett - en sann historie». Det er tittelen på Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som «Hank von Helvete», sin fortelling om møtet med en ung jente på en avrusningsklinikk han selv var innlagt på.

Da den 22 år gamle gravide jenta kom inn var hun rusavhengig, men hun trodde at hun skulle få hjelp til å komme seg ut av misbruket slik at hun kunne ta seg av sitt barn.

«Hun fortalte entusiastisk om hvor motivert hun var, og hvor mye hun gledet seg til å få barnet sitt», skriver Husby på bloggen sin. (...)

Var optimistisk og glad Også barnefaren ønsket nå å bli rusfri, og ventet på behandlingsplass. «Hun la ut, med glød i øynene, om alle mulighetene som lå der i fremtiden.

Hun skulle bli streit. Hun skulle bli mor. Hun hadde en mann som skulle bli streit og få jobb». (...)

Hun ble tvangsinnlagt på klinikken Husby selv var på. Der var det nemlig et eget jordmordteam som jobbe med gravide rusmisbrukere. (...)

«Jordmor-heks» av den gamle skolen «Jordmorteamet ved sykehuset med avrusningen nevnt ovenfor er dessverre litt av den gamle skolen. Det ledes av en sjefsjordmor som kalles «Heksa Hvit» av de narkomane jentene som har fått merke hennes vrede. Hun er streng, uforsonlig og preget av en gammeldags ideologi der JORDmor vet best. Alltid». (...)

- Hun var tydelig medisinert
Etterhvert ble jenta tatt med til labratoriet der det ble tatt prøver - og der hun fikk piller. (...)

«Hun sovnet hele tiden. Hun var satt på Subutex. En erstatning for heroin. Hun hadde aldri brukt annet enn amfetamin og hasj», skriver Hans-Erik.

Jenta var satt på samme behandlingsopplegg som han selv, kalt LAR, som står for «Legemiddel Assistert Rehablitering». (...)

De sa det var til det beste for meg»
«Jeg husker det som om det var i går. Hun kom tilbake, støttet av to pleiere. Hun hadde et pledd rundt seg. «Heksa Hvit» var med henne helt til døra. Der tok hun farvel, med rosende ord og formaninger om at hun hadde vært flink og klok. Og takk og lov at det ikke hadde vært for sent».

Etter dette fikk jenta lov å sitte i fred. Samtidig fikk enklere tilgang på det hun ville ha av medisiner.

«De sa det var det beste for meg» sa hun stille til meg, skriver han på bloggen.

Hans-Erik Dyvik Husby forteller at han aldri vil glemme dette øyeblikket. «Jeg så på jenta der hun satt. Borte var gløden i øynene hennes. Drømmen var ikke der lenger. Hun var tom. Trist, utslitt og tom». (...)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Heroin-assisted therapy 'better for some drug users than standard treatments' (medicalnewstoday.com 15.4.2015).)

- Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha. (- Uten metadon blir hun syk. Veldig syk. I verste fall kan hun dø.) (- Ingen fortalte meg at jeg skulle gå på metadon resten av livet.) (- Et langt liv i rus har herjet hardt med den spinkle rødtoppen. Hukommelsen svikter og balansen er dårlig. Hun sliter med gikt, pusteproblemer og depresjoner. Metadonet gir henne brekninger og magetrøbbel. – I forhold til andre på min egen alder er jeg nok mye eldre på innsiden. Sånn sett har jeg ikke så store vyer for fremtiden. 66-åringen rister på hodet og ler oppgitt.)

(Anm: - Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha. Politikerne trodde de vedtok et krisetiltak for en liten gruppe slitne sprøytenarkomane. 20 år senere er det blitt en livslang behandling for tusenvis av rusavhengige. (…) I leopardvesken som henger over skulderen ligger seks små flasker som skal berge henne gjennom de neste dagene. Uten metadon blir hun syk. Veldig syk. I verste fall kan hun dø. – Målet mitt er fortsatt å slutte. Jeg er ikke rusfri så lenge jeg går på lar. Men hvordan i helsike skal jeg komme meg av dette her? Ingen fortalte meg at jeg skulle gå på metadon resten av livet. Ikke for det. Jannicke er syk også når hun passer på å ta metadonet sitt til riktig tid. Et langt liv i rus har herjet hardt med den spinkle rødtoppen. Hukommelsen svikter og balansen er dårlig. Hun sliter med gikt, pusteproblemer og depresjoner. Metadonet gir henne brekninger og magetrøbbel. – I forhold til andre på min egen alder er jeg nok mye eldre på innsiden. Sånn sett har jeg ikke så store vyer for fremtiden. 66-åringen rister på hodet og ler oppgitt. (aftenposten.no 29.6.2018).)

- Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling.

(Anm: Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling. («We conclude that methadone causes failure of intracellular Ca(2+) homeostasis, and this effect is associated with morphological and functional changes of mitochondria. Likely, this mechanism contributes to degenerative side effects associated with methadone treatment.») Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. dEpub 2012 Jun 17).

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Reell uenighet om graviditet og LAR. (- Konsekvenser på lang sikt gir størst grunn til bekymring. En fersk metaanalyse i tidsskriftet JAMA omfatter nesten 1500 barn født etter svangerskap der mor hadde brukt opiater. Artikkelen sammenstiller resultater fra 26 små studier, inkludert én norsk, og peker alle i samme retning: Barna har klart lavere score på kognitive og motoriske tester, og forskjellene vedvarer i skolealder.)

(Anm: Av Ketil Størdal leder Norsk barnelegeforening. Reell uenighet om graviditet og LAR. I et debattinnlegg i Aftenposten 22. juli hevdes det at oppslag om legemiddelassistert rehabilitering-behandling (LAR) av gravide skaper en kunstig polarisering. Men dette er ingen medieskapt konflikt. Uenigheten mellom fagfolk som behandler rusavhengige kvinner og fagmiljø med barnehelse som fokus, er reell. Hva skal veie tyngst, hensynet til barnet eller unge kvinners ønske om å få barn? Abstinenser som kan kreve nedtrappende doser av morfin, gir en skjev start på livet, men går over etter noen uker. Konsekvenser på lang sikt gir størst grunn til bekymring. En fersk metaanalyse i tidsskriftet JAMA omfatter nesten 1500 barn født etter svangerskap der mor hadde brukt opiater. Artikkelen sammenstiller resultater fra 26 små studier, inkludert én norsk, og peker alle i samme retning: Barna har klart lavere score på kognitive og motoriske tester, og forskjellene vedvarer i skolealder. Analysen finner heller ingen vesentlige forskjeller mellom metadon eller heroin. (…) Med den kunnskapen som foreligger, mener vi langtidsprevensjon bør være en del av behandlingen i LAR. Kvinner som ønsker å få barn, har krav på å få vite om risikoen for barnet, uten at abstinenser og langtidsskader underspilles. Rusavhengige bør få nødvendig oppfølging over tid, slik at det blir mulig å trappe ned før man planlegger å bli gravid. Så vil det være situasjoner der bruk av LAR-medikamenter i svangerskap må velges som den nest beste løsningen. I slike krevende avveininger bør barnets beste veie tyngst. (aftenposten.no 5.8.2019).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR. (- Disse reduksjonene har gitt dramatiske forbedringer av tilstanden i norske innsjøer og vassdrag.)

(Anm: Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR. I ny retningslinje for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog. (…) Multiresistente bakterier og reisevirksomhet Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017. (helsedirektoratet.no 17.9.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Kvisemedisiner krever bruk av prevensjon - det gjør ikke LAR.

(Anm: Kvisemedisiner krever bruk av prevensjon - det gjør ikke LAR. Flere ulike medisiner krever at pasienten ­bruker prevensjon. ­Allmennlegene mener det samme må gjelde rusavhengige som starter i legemiddel­assistert rehabilitering (LAR). Lørdag skrev Aftenposten om forslaget til nye retningslinjer for kvinner som skal starte med legemiddelassistert behandling mot avhengighet av heroin og morfin. Forslaget er omstridt. Striden står om det skal være frivillig for kvinner som begynner med metadon å bruke prevensjon. Det mener Helsedirektoratet. Barneombudet, barnelegene og sykepleierne er sterkt uenig. (…) - Tunge, faglige råd Guri Spilhaug, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), uttalte at det ikke er noe krav om langtidsvirkende prevensjon i retningslinjer for andre pasienter som er avhengige av legemidler som kan være potensielt skadelige for ufødte barn. Flere leger har kontaktet Aftenposten og påpekt at dette ikke er riktig: Enkelte legemidler som er forbundet med høy risiko for fosterskader, er pålagt forebyggende tiltak, som graviditetsforebyggende program. Det gjelder tre legemiddelgrupper på det norske markedet som brukes mot epilepsi og bipolar lidelse, alvorlig akne (kviser) og ved enkelte kreftformer. For slike legemidler kreves det at legen må passe på at kvinnen bruker sikker prevensjon i løpet av behandlingstiden. Et eventuelt svangerskap må planlegges i samråd med legen, slik at annen behandling kan starte før kvinnen blir gravid. - Hvorfor skal det gjelde andre regler for disse pasientene enn for LAR-kvinnene, Spilhaug? - Jeg uttalte meg om Helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinje. Den gir veldig tunge, faglige råd. Det er noe helt annet enn andre medisinske veiledere. - Å unngå skade må være en plikt Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), mener prevensjon bør være en forutsetning for kvinner som mottar LAR-behandling. (aftenposten.no 6.6.2019).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Neppe krav om prevensjon til kvinner i LAR. (- De får metadon eller buprenorfin (Subutex) for å holde rusen på et kontrollert nivå slik at de minimerer både skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.) (- Nylig har bergensk forskning også vist at disse barna kan ha hjerneskader som gjør at de bruker lengre tid på oppgaveløsning.)

(Anm: Neppe krav om prevensjon til kvinner i LAR. Barneombudet har lenge ønsket at fertile kvinner skal stå på langtidsvirkende prevensjon for å kunne få LAR-behandling. Helsedirektoratet går neppe så langt i ny retningslinje. Barn av mødre som har stått på LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) i graviditeten, fødes med abstinenssymptomer. De gråter mye, sover og spiser lite, har kramper, kaster opp og har diaré. I løpet av sine første levedager må de gjennom et tøft avrusningsregime. LAR-behandling Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) tilbys personer som er opioidavhengige (av for eksempel heroin eller morfin). De får metadon eller buprenorfin (Subutex) for å holde rusen på et kontrollert nivå slik at de minimerer både skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall. Meningen er at LAR skal bidra til å øke livskvaliteten og hjelpe den rusavhengige til å endre sin livssituasjon. Nylig har bergensk forskning også vist at disse barna kan ha hjerneskader som gjør at de bruker lengre tid på oppgaveløsning. Men forskningen er kun basert på observasjoner av 16 barn, noen av dem barn av mødre i LAR og noen barn av mødre som hadde brukt heroin. Forsker og barnelege Eivind Sirnes sier selv til Bergens Tidende [bak betalingsmur]: – Vi vet fortsatt ikke nok til å være bastante. Nedtrapping kan i verste fall gi tilbakefall. Det vet vi kan skade både mor og barn. Jeg tenker at kvinner bør få grundig informasjon om mulige skadevirkninger av opioider, så får de selv velge, sier Sirnes. (sykepleien.no 15.2.2018).)

(Anm: Heroin (diacetylmorphine) (mintankesmie.no).)

- "Metadon, buprenorfin og «utvidet-frigivelse»-naltrexon er sikre og høyeffektive legemidler som allerede er godkjent av US Food and Drug Administration for å behandle OUD (Opioid Use Disorder; dvs. legemiddelutløst lidelse grunnet bruk av opioider)," ifølge rapporten. "Disse medisinene redder liv, men de fleste mennesker med OUD i USA mottar ingen behandling i det hele tatt."

(Anm: Report calls for focus on ‘subpopulations’ to fight opioid epidemic. Most people who could benefit from FDA-approved medications for opioid use disorder do not receive them, and access to those treatments is not equitable, according to a new consensus study report from the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. “Methadone, buprenorphine, and extended-release naltrexone are safe and highly effective medications that are already approved by the U.S. Food and Drug Administration to treat OUD,” the report said. “These medications save lives, but the majority of people with OUD in the United States receive no treatment at all.” The report, called “Medications for Opioid Use Disorder Save Lives,” said a critical factor in addressing the crisis is “confronting the major barriers” to using those medications. (mdedge.com 27.3.2019).)

(Anm: Report - Medications for Opioid Use Disorder (OUD) Save Lives (2019) (nap.edu)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Naltrekson (Naltrexone)

Ny medisin blokkerer for heroinrus
aftenposten.no 15.1.2012
Sprøyten kan gjøre overgangen mellom fengsel og frihet tryggere.

Mellom 60 og 70 prosent av alle innsatte i norske fengsler har en historie som stoffmisbrukere. For disse er overgangen fra fengsel til frihet ofte farlig.

Særlig i ukene like etter løslatelsen er risikoen for tilbakefall svært stor, og spesielt heroinavhengige har høy risiko for overdoser og død.

Naltrekson, et lite kjent legemiddel, som blokkerer effekten av heroin og andre opiater, har vist seg å ha god effekt i overgangen mellom rusfrihet i fengsel og løslatelse, skriver Bergens Tidende. (...)

Nyskapende
- Vi vil teste alternativ til å fortsette med å gi narkomane opiater. Vår studie er nyskapende, sier Lars Tanum, nasjonal prosjektleder for multisenterstudien.

Studien, som er den første i sitt slag i den vestlige verdenen, har allerede vakt oppsikt. (...)

(Anm: Naltrexone, sold under the brand names ReVia and Vivitrol among others, is a medication primarily used to manage alcohol dependence and opioid dependence.[1] In opioid dependence, it should not be started until people are detoxified.[1] It is taken by mouth or by injection into a muscle.[1] Effects begin within 30 minutes.[1] A decreased desire for opioids however may take a few weeks.[1] (en.wikipedia.org).)

- FDAs godkjenning av depot naltrexon undergraver vitenskapelige, regulatoriske og etiske standarder, sier kritikere.

FDA’s approval of depot naltrexone undermines scientific, regulatory, and ethical standards, say critics
BMJ 2011; 342:d2755 (4 May)
All you need to read in the other general journals

Lancet 2011; doi:10.1016/S0140-6736(11)60358-9

A group of international experts has criticised the US Food and Drug Administration (FDA) for approving a depot form of naltrexone for heroin addiction after a single placebo controlled trial conducted in Russia. The new formulation worked, but a linked comment (doi:10.1016/S0140-6736(10)62056-9) charges the FDA with undermining scientific and ethical standards by accepting evidence from a placebo controlled trial that denied participants an active comparator, such as methadone maintenance. Accepted comparator treatments are available in the US (where depot naltrexone is now licensed) but not in Russia, where the new drug’s manufacturers chose to conduct their trial. “The testing of depot naltrexone in Russia is akin to finding a location with no access to antiretrovirals and then testing a new HIV drug against placebo,” they write. (...)

- Bjarne (48) har fått en sprøyte i måneden i ett år og er stoffri. – Det er godt å være litt normal igjen. (- Bjarne (med ryggen til) har i ett år gått på langtidsvirkende naltrekson og er blitt stoffri.) (– Nå når denne studien er ferdig, vet vi mer om hva et behandlingsløp med langtidsvirkende naltrekson bør inneholde og hvilke pasienter det passer best for, sier Arild Opheim. Han er leder for forskningsseksjonen i AFR.)

(Anm: Bjarne (48) har fått en sprøyte i måneden i ett år og er stoffri. – Det er godt å være litt normal igjen. Bjarne (48) er den første som har fullført et prøveprosjekt med en ny medisin for rusavhengige. Bjarne (med ryggen til) har i ett år gått på langtidsvirkende naltrekson og er blitt stoffri. Utprøvingen har skjedd i regi av Arild Opheim og Ida Brenna ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. (…) Impregnert mot heroin Langtidsvirkende naltrekson blokkerer for virkningen av heroin og andre opioider, som lar-medisinene metadon, Subutex og Subuxone. I tillegg reduserer det suget etter de samme stoffene. Og alkohol. Brukerne blir på en måte impregnert mot heroin. Selv om de skulle ta heroin mens de går på naltrekson, vil de ikke merke rusvirkningen. (…) I dag er ikke naltrekson tilgjengelig i Norge. Den brukes bare i USA og Vest-Russland. Men forskerne i studien håper naltrekson snart blir en del av behandlingstilbudet i legemiddelassistert rehabilitering (lar). – Nå når denne studien er ferdig, vet vi mer om hva et behandlingsløp med langtidsvirkende naltrekson bør inneholde og hvilke pasienter det passer best for, sier Arild Opheim. Han er leder for forskningsseksjonen i AFR. (aftenposten.no 25.11.2019).)

(Anm: LABEL: NALTREXONE HYDROCHLORIDE tablet, film coated. Drug Label Information (preparatomtale) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION. These highlights do not include all the information needed to use VIVITROL® safely and effectively. See full prescribing information for VIVITROL. (fda.gov 25.11.2019).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Camilla Stoltenberg: Tror Nini ble forgiftet av metadon. En sterkt beveget Camilla Stoltenberg snakket fredag om boken Lars Lillo-Stenberg har skrevet om hennes søster. (- Fordi de ikke visste hva søsteren døde av, og fordi det tok lang tid å få svar, ble forklaringen at det var hjertet som sviktet.)

(Anm: Camilla Stoltenberg: Tror Nini ble forgiftet av metadon. En sterkt beveget Camilla Stoltenberg snakket fredag om boken Lars Lillo-Stenberg har skrevet om hennes søster. – Vi visste ikke hva Nini døde av, sa hun, men fortalte at hun skjønte at søsteren trolig hadde for mye metadon i blodet. (…) Søsteren hennes døde i 2014, bare 51 år gammel, etter å ha vært rusavhengig i tjue år. (…) Mye metadon i blodet Camilla Stoltenberg er selv lege, og fortalte at de ikke visste hva søsteren døde av i 2014. – Men jeg så at hun hadde flasker med metadon stående overalt, og at hun hadde sovnet i sittende stilling. Jeg visste at hun sannsynligvis hadde for mye metadon i blodet, forklarte hun. Metadon er en medisinsk behandling som erstatter f.eks. heroin og som gis til stoffavhengige for å hjelpe dem ut av misbruket. Fordi de ikke visste hva søsteren døde av, og fordi det tok lang tid å få svar, ble forklaringen at det var hjertet som sviktet. Nini Stoltenberg er søsteren til tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg. (nrk.no 20.4.2018).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Når barna kommer nederst på listen. (- Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen.)

(Anm: Når barna kommer nederst på listen | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen. Det merkes på resultatet. Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det. LAR-barna har det slik fordi de voksnes behov kommer på første-, andre- og tredjeplass. Barnas behov er knapt mulig å skimte. – Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys (aftenposten.no 1.6.2019).)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. (…) – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider(…) Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

- Når barna kommer nederst på listen. (- Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det.) (– Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys.) (- Det burde stått «skal». Det er oppsiktsvekkende hvis ikke fertile kvinner i LAR får grundig informasjon om hva deres medisinbruk kan påføre et eventuelt foster, og etter hvert barn.)

(Anm: Når barna kommer nederst på listen | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen. Det merkes på resultatet. Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det. LAR-barna har det slik fordi de voksnes behov kommer på første-, andre- og tredjeplass. Barnas behov er knapt mulig å skimte. – Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys Tok for lang tid De var heller ikke mulig å skimte da fagfolkene skulle prøve å endre og stramme inn på retningslinjene for bruk av legemiddelassistert behandling (LAR) av gravide. (…) Debatten sporer av Det er nesten uforståelig at frontene kan være så steile i fagmiljøene som de har vært i denne saken. (…) «Bør» eller «skal» Høringsuttalelsene viser at uenigheten særlig har stått om bruken av ordene «bør» og «skal» under punktet om veiledning om bruk av prevensjon som del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i LAR. I Helsedirektoratets anbefaling brukes ordet «bør». Det burde stått «skal». Det er oppsiktsvekkende hvis ikke fertile kvinner i LAR får grundig informasjon om hva deres medisinbruk kan påføre et eventuelt foster, og etter hvert barn. (aftenposten.no 1.6.2019).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang.

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). (- Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden.)

(Anm: Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123.)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten?

(Anm: Reseland S. Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten? (…) I FASS, den svenske parallellen til Felleskatalogen, advares det mot avhengighet og at behandlingen ikke bør overstige fire uker, og at de nevnte substanser i likhet med benzodiazepiner er klassifisert som narkotika. Når det gjelder zopiklon og risiko for dødelige bivirkninger, heter det i konklusjonen i en svensk obduksjonsrapport som omfatter et begrenset antall dødsfall utenfor sykehus, at en sammenlikning av data for ti legemidler hos henholdsvis Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Zopiklon har ingen dokumentert positiv risiko-versus-kostnad-nytte-verdi og kan etter min oppfatning ikke karakteriseres som et godt produkt. Substansen tilfredsstiller etter min oppfatning heller ikke legemiddelloven, hvor det blant annet er anført at et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3628.)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Buprenorfin (Buprenorphine) kan være sikrere enn metadon hvis behandlingstiden er lengre. (- Matthew Hickman, PhD, Health Protection Research Unit, NIHR, Population Health Sciences, University of Bristol, og førsteforfatter av studien, sier: "Til tross for rekordantall pasienter i behandling fortsetter substansrelaterte dødsfall å stige. Vår forskning gir bevis som støtter en forandring i måten behandling blir gitt som kan redde liv.)

(Anm: Buprenorphine May Be Safer Than Methadone if Treatment Duration Is Longer. MANCHESTER, United Kingdom -- April 20, 2018 -- The less commonly prescribed opioid substitute buprenorphine may be safer than methadone for problem opioid users, especially if used during the first month of treatment, according to a study published in the journal Addiction. The study, funded by the National Institute for Health Research (NIHR), analysed GP practice data for over 11,000 patients on opioid substitute treatment linked to deaths data. (…) The new study shows that patients on buprenorphine had substantially lower rates of overdose death during treatment compared to those on methadone: 4 times lower in the first 4 weeks (0.3% vs 1.24%) and almost twice as low during the rest of time on treatment (0.18% vs 0.33%). (…) “Internationally, there is no consensus about which medication to use. In the UK, the British Association for Psychopharmacology currently recommends methadone as the first-line treatment if there are no contraindications. We believe that future guidance should take these findings into account.” Matthew Hickman, PhD, Health Protection Research Unit, NIHR, Population Health Sciences, University of Bristol, and joint lead author of the study, said: “Despite the record number of patients in treatment, drug related deaths continue to rise. Our research provides evidence to support a change in the way treatment is delivered that could save lives. We now need trials in the UK on how we combine different opioid substitution treatments alongside other behaviour change interventions to retain people in treatment long enough to reduce the number of drug related deaths in the population.” (dgnews.docguide.com 20.4.2018).)

(Anm: The impact of buprenorphine and methadone on mortality: a primary care cohort study in the United Kingdom. Addiction. 2018 Apr 19.)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. (…) – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider(…) Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

– Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon.

(Anm: – Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon. – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av Lar-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved UiB og Haukeland universitetssjukehus. Nå kommer helt ny kunnskap fra Universitetet i Bergen. Som de første i verden har Sirnes og kollegene gjennomført såkalt funksjonell MR der hjernen skannes mens barn mellom 10 og 14 år får testet hukommelse og konsentrasjonsevne. Oppgavene består blant annet i å huske serier av kort med ord og farger. (…) Mindre volum UiB-forskerne har også tatt ordinære MR-bilder av opioid-barn og sammenlignet med vanlige barn. – Vi lot røntgenleger tolke bildene. De fant ingenting unormalt. Men da vi målte volumet i de ulike delene av hjernen, fant vi at basalgangliene midt inne i hjernen var mindre hos barna som hadde vært utsatt for opioider, sier Sirnes. Basalgangliene er spesielt viktige for motorikk og oppmerksomhet. Flere studier UiB-studien er ikke den første som tyder på at Lar-behandling av gravide skader fosteret. Et konsensuspanel leverte i fjor en rapport der de oppsummerte forskningen. Bruk av metadon i svangerskapet er forbundet med for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og redusert hodeomkrets. Om lag halvparten av barn som har vært utsatt for Lar-medisiner, trenger langvarig sykehusbehandling av abstinenser. Panelet kan ikke utelukke at Lar-medisinene påvirker barnets tankeevne og syn. Forsøk på dyr og celler peker i den retning. I år skal Helsedirektoratet lage nye retningslinjer for Lar-behandling av gravide. Anbefalingen fra panelet er å legge større vekt på føre-var-prinsippet. I dag heter det at kvinner på Lar bør fortsette behandlingen hvis de blir gravide. Panelet vil skifte bør med kan. (…) Legen deres plikter dessuten å informere om risikoen de utsetter barnet for. – Mer føre var Barneombud Anne Lindboe har engasjert seg på Lar-barnas side: – Jeg er selv barnelege og har undret meg over at Helsedirektoratet har tatt så lett på skadevirkningene av Lar-behandling under graviditet. For rusmidler er det ellers nulltoleranse, sier hun. (bt.no 18.2.2018).)

- Sønnen (2) døde av Lar-tabletter: – Vi så ingen tegn til at noe var feil. BERGEN TINGRETT (NRK): Toåringen ble forgiftet av farens tabletter.

(Anm: Sønnen (2) døde av Lar-tabletter: – Vi så ingen tegn til at noe var feil. BERGEN TINGRETT (NRK): Toåringen ble forgiftet av farens tabletter. Nå står foreldrene tiltalt for uaktsomt drap. – Selv jeg må innrømme at det er hjerteskjærende, sier aktor. 12. oktober 2015 finner den nå 27 år gamle moren sønnen livløs i sengen i leiligheten i Bergen. Hun forsøker å få liv i sønnen, men skjønner fort at noe er alvorlig galt. Klokken 07.18 ringer moren til AMK, og seks minutter senere er både ambulanse og luftambulanse på stedet. Det blir fort klart at livet ikke står til å redde. Etter hvert viser det seg at gutten hadde fått i seg buprenorfin-tabletter, som gis som heroinsubstitutt til personer i legemiddelassistert rehabilitering (Lar). (…) Noen uker etter dødsfallet ble foreldrene varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap. (nrk.no 6.3.2018).)

– Derfor blir de unge sykere. (- Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd.)

(Anm: – Derfor blir de unge sykere. En av årsakene er at mange som før døde tidlig, nå vokser opp på grunn av bedre medisiner. Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd. Å bli ung ufør i Norge er i dag svært vanskelig. Uførepensjon skal være aller siste utvei for dem som ikke kan jobbe og er en livslang ytelse. Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav forklarer at for de under 30 er det særlig to årsaker til at de blir uføre. Les også: Stay trygda Psykisk helse – Blant dem mellom 18 og 25 som får uføretrygd, er det mye som tyder på at dette er folk som vokser opp med store funksjonsnedsettelser. Dette er folk som tidligere ikke vokste opp, men døde tidlig. Nå er medisinen bedre. Når de blir 18-19 år gamle, innvilges de uførepensjon. Her snakker vi om alvorlige diagnoser, sier Åsholt til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 17.2.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Her lages metadon til norske lar-pasienter. (- Tilsammen går en millioner flasker hvert år ut dørene fra fabrikken til DNE Pharma, skriver Bergens Tidende.) (- En svensk studie fra 2008 konkluderer med at metadonbehandling er ekstremt lønnsomt, og anslår en årlig besparelse på 1,8 millioner kroner pr. pasient.)

(Anm: Her lages metadon til norske lar-pasienter. De holder til i et anonymt bygg i Oslo med strenge sikkerhetstiltak. Denne fabrikken forsyner norske lar-pasienter med metadon. (…) Små, brune medisinflasker flytter seg taktfast bortover samlebåndet. Blank væske fylles på. Korte metallarmer setter på korkene og skrur til. I det enkle produksjonslokalet, i en anonym bygning i utkanten av Oslo, lages det meste av metadonet som går til pasientene som er på lar – legemiddelassistert rehabilitering. Tilsammen går en millioner flasker hvert år ut dørene fra fabrikken til DNE Pharma, skriver Bergens Tidende. (…) Millioner å spare I 2017 ble det omsatt lar-legemidler i Norge for totalt 176 millioner kroner, ifølge tall fra reseptregisteret. Det er gjort få studier på hva samfunnet sparer på at heroinavhengige går over til lar-medikamenter. En svensk studie fra 2008 konkluderer med at metadonbehandling er ekstremt lønnsomt, og anslår en årlig besparelse på 1,8 millioner kroner pr. pasient.  Dette innebærer blant annet kostnader knyttet til lovbrudd, utgifter til rettssaker og oppfølging i helsevesenet. Strengere kriterier i Sverige for rusmestring gjør en direkte sammenligning med norske forhold vanskelig, men kan likevel gi en indikasjon. (aftenposten.no 12.7.2018).)

- Varje drogfri dag en framgång. (- Metod. Studien präglas av en betydande tidspress vilket delvis kommer att påverka upplägget. Arbetet inleddes augusti 2007 och resultat avrapporterades december 2007.)

(Anm: Varje drogfri dag en framgång. Socio. Ekonomiskt Bokslut för Metadonprogrammet i Stockholm. Ekonomisk utvärdering av metadonbehandling. FÖRFATTARNAS FÖRORD Vi som skrivit denna rapport har studerat marginaliseringens ekonomi i allmänhet och missbrukets ekonomi i synnerhet de senaste 25 åren. Ständigt återkommer samma slutsats; prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering är i regel en utomordentligt lönsam affär. (…) - om man utsträcker metadonprogrammets vinst över 20 år (lite brutalt; den återstående förväntade livslängden för en missbrukare i programmet) blir den totala samhällsvinsten för denna period cirka 15 Mdr kronor. Landstingets vinst under samma tid uppgår totalt sett till cirka 300 Mkr (…) 1.3 Metod Studien präglas av en betydande tidspress vilket delvis kommer att påverka upplägget. Arbetet inleddes augusti 2007 och resultat avrapporterades december 2007. Vår utgångspunkt i denna rapport har varit tidigare studier kring missbrukets kostnader och effekterna av framgångsrik rehabilitering.  Vi har därvidlag använt oss av den analys vi tidigare gjort om vilka samhällseffekter som uppstår till följd av gravt missbruk. Dessa kan grovt indelas i två kategorier. För det första sådana välfärdskostnader som uppstår till följd av missbruket. För det andra all den produktion som inte uppstår och därmed går förlorad till följd av att en missbrukare inte arbetar. http://www.seeab.se/Metadon/Metadon2008.pdf.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- 24 år gammel var hun blitt hektet på illegalt metadon. Behandlingen Melissa fikk, var mer metadon.

(Anm: 24 år gammel var hun blitt hektet på illegalt metadon. Behandlingen Melissa fikk, var mer metadon. (…) Hun foreller at det ikke er vanskelig å skaffe seg preparater som er skrevet ut til LAR-pasienter. – Det er nok av tilbud på metadon på gaten. Det er et stort marked, og jeg kunne lett solgt dagdosene mine for 200 kroner stykket. Da ville jeg sittet igjen med penger nok til å kjøpe meg en friskmelding, forteller hun og sikter til en dose heroin. (aftenposten.no 31.10.2016).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

- Mødre i LAR: Barn starter livet med abstinensplager. Med statens godkjennelse fødes det hvert år barn av mødre som har gått på sterke LAR-medikamenter gjennom svangerskapet.

(Anm: Eva Pay Brukerrepresentant i RiO, Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Actis. Mødre i LAR: Barn starter livet med abstinensplager. Med statens godkjennelse fødes det hvert år barn av mødre som har gått på sterke LAR-medikamenter gjennom svangerskapet. SÅRBARE: Hvert år fødes det mellom 30 og 50 barn av kvinner som får legemiddelassistert behandling. Disse fortjener bedre beskyttelse, skriver artikkelforfatterne. (dagbladet.no 14.7.2017).)

- Ekspertgruppe vil ha strengere retningslinjer: Mors bruk av metadon kan skade barnet.

(Anm: Ekspertgruppe vil ha strengere retningslinjer: Mors bruk av metadon kan skade barnet. Det kan ikke utelukkes at spedbarn blir født med skader etter at moren har fått metadon eller buprenorfin i svangerskapet. En ekspertgruppe vil derfor ha mer oppmerksomhet på nedtrapping og sterk oppfordring om prevensjon. (…) I 2015 ble det født i underkant av 30 barn av kvinner som fikk legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mens de var gravide. (…) – Det er enighet om at mors bruk av rusmidler er skadelig for barnet. Legemidlene som brukes i LAR, metadon og buprenorfin, kan ikke frikjennes for å kunne gi skader hos fosteret/barnet. Bruken av disse legemidlene bør derfor i størst mulig grad reduseres hos den gravide. Dette må imidlertid ikke skje på en måte som fører til at mor gjenopptar bruken av illegale rusmidler, sier leder av konsensuspanelet, Jørg Mørland. Han er rettstoksikolog og professor. (aftenposten.no 13.12.2017).)

(Anm: KOMMENTAR. Ikke alle kvinner skal få barn når de vil. I løpet av de neste to årene kan 60 nye barn fødes som rusavhengige. Helsemyndighetene jobber for sent til å forhindre det. (aftenposten.no 16.12.2017).)

- Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse.

(Anm: - Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse. Tellef Mørland (Ap) mener det haster med å få på plass nye retningslinjene for LAR-behandling av gravide. Både Arbeiderpartiet og Barneombudet frykter at nye retningslinjer for gravide som får metadon eller subutex først kommer om et par år. Aftenposten skrev nylig om et utvalg som kommer med råd om retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for gravide. Utvalget, som ledes av professor Jørg Mørland, skrev i sin innstilling at dagens retningslinjer er reservasjonsløs i sin anbefaling av metadon og buprenorfin, og at man burde diskutere flere alternativer. Derfor rettet Tellef Inge Mørland, Ap, medlem av helse- og omsorgskomiteen, et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om når nye retningslinjer for LAR vil foreligge. Mørland begrunnet spørsmålet med at det er uakseptabelt at barn påføres store negative helsemessige effekter fordi mor ikke har vært fulgt opp godt nok under graviditeten. (aftenposten.no 18.12.2017).)

- Sterke reaksjoner på Høies utsettelse: – Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse.

(Anm: Sterke reaksjoner på Høies utsettelse: – Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse. Både Arbeiderpartiet og Barneombudet advarer helseminister Høie mot å utsette retningslinjer for gravide som får metadon eller subutex. Aftenposten skrev nylig om et utvalg som kommer med råd om retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for gravide. (aftenposten.no 17.12.2017).)

(Anm: Bent Høie, helseminister (H). Vi gambler ikke med nyfødtes helse. Jeg har gitt klar beskjed om at vi skal ha på plass ny retningslinje for behandling av rusavhengige gravide så fort som mulig. Det stemmer ikke at det vil ta to år og bli født 60 rusavhengige babyer fordi helsemyndighetene somler. (aftenposten.no 19.12.2017).)

- Mye metadon kan skade barn. Helsedirektoratet lar mødre fortsette med sterke metadondoser. Professor anbefaler måtehold. – For tiden har vi ikke god nok dokumentasjon på at høye doser er trygt for fostrene, sier professor Lianne Woodward fra New Zealand. (- LAR-retningslinjene: Norge har praktisert høydosebehandling siden 1998 (…) Disse kom ut i mai i år. Der anbefales helsepersonell og gravide mødre å fortsette behandlingen.)

(Anm: Mye metadon kan skade barn. Helsedirektoratet lar mødre fortsette med sterke metadondoser. Professor anbefaler måtehold. – For tiden har vi ikke god nok dokumentasjon på at høye doser er trygt for fostrene, sier professor Lianne Woodward fra New Zealand. (…) LAR-retningslinjene: Norge har praktisert høydosebehandling siden 1998, men praksisen har vært ulik i landets helseregioner. Derfor satte Helsedirektoratet ned en prosjektgruppe som utarbeidet retningslinjer for Legemiddelassistert behandling (LAR). Disse kom ut i mai i år. Der anbefales helsepersonell og gravide mødre å fortsette behandlingen. (forskning.no 20.10.2011).)

- Helsedirektoratet er i gang med å arbeide med nye nasjonale retningslinjer. – Det er på høy tid at disse nasjonale retningslinjene evalueres, sier leder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, Jan Erik Skjølås.

(Anm: LAR-behandlingen i Norge blir nå gjennomgått. Helsetilsynet er klar over at det er svært ulik medikamentpraksis på «legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) ved ulike sykehus i Norge. Helsedirektoratet er i gang med å arbeide med nye nasjonale retningslinjer. – Det er på høy tid at disse nasjonale retningslinjene evalueres, sier leder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, Jan Erik Skjølås. Han er med i en evalueringsgruppe som er satt ned av Helsedirektoratet for å gjennomgå de nasjonale retningslinjene for «legemiddelassistert rehabilitering» (LAR). I gruppen sitter blant andre representanter fra brukerorganisasjoner, leger, sykepleiere og ansatte fra Helsedirektoratet. (nrk.no 8.7.2017).)

- Metadon og subutex trygt for fostre. Helsedirektoratet oppfordrer narkomane kvinner til å ta metadon eller subutex under svangerskapet. (- Selv om de fleste barna som blir født med disse opiatene i blodet får alvorlige abstinenser, mener Helsedirektoratet at medikamentene er helt trygge. – Med den kunnskapen vi har i dag er det ikke skadelig for fosteret å få metadon eller subutex via mor.)

(Anm: Metadon og subutex trygt for fostre. Helsedirektoratet oppfordrer narkomane kvinner til å ta metadon eller subutex under svangerskapet. (…) "Føre var-prinsippet" Føre-var-prinisippet fører til at norsk helsevesen advarer gravide mot blant annet sushi, kaffe og tobakk, men nå vil Helsedirektoratet oppfordre narkomane kvinner til å bruke metadon eller subutex under hele svangerskapet. Gravid og lurer på noe? (Helsedirektoratet)  Selv om de fleste barna som blir født med disse opiatene i blodet får alvorlige abstinenser, mener Helsedirektoratet at medikamentene er helt trygge. – Med den kunnskapen vi har i dag er det ikke skadelig for fosteret å få metadon eller subutex via mor. Barnet avvennes etter fødselen, sier Arne Johannesen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Les også: Født med abstinenser, blir ikke registrert. (nrk.no 23.11.2010).)

(Anm: Report II – Consensus Conference OMT and pregnancy: Langtidseffekter hos barnet ved bruk av metadon/buprenorfin (og andre opioider) i svangerskapet. Utgitt: 06/2017. (helsedirektoratet.no).)

- Flere dør av lovlige legemidler. (- Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter.)

Flere dør av lovlige legemidler
nrk.no 30.12.2008
Legemidlene metadon og Subutex omsettes ulovlig i større mengder enn noen gang, viser tall fra politiet. (...)

Professor i psykiatri og leder av senteret for rus- og avhengighetsforskning, Helge Waal, sier at lekkasjen av legemidlene til det illegale markedet er et stort problem.

Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. (...)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

(Anm: 24 år gammel var hun blitt hektet på illegalt metadon. Behandlingen Melissa fikk, var mer metadon. (…) Hun foreller at det ikke er vanskelig å skaffe seg preparater som er skrevet ut til LAR-pasienter. – Det er nok av tilbud på metadon på gaten. Det er et stort marked, og jeg kunne lett solgt dagdosene mine for 200 kroner stykket. Da ville jeg sittet igjen med penger nok til å kjøpe meg en friskmelding, forteller hun og sikter til en dose heroin. (aftenposten.no 31.10.2016).)

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Vil du kritisere de høye kostnader for legemidler? Du kan gjøre det, men hvis du gjør det misser du poenget. Vi bør forvente at bedre legemidler er dyrere enn mindre effektive. Men vi forventer ikke at et firma skal bestemme at vi skal få det dårlige legemidlet bare fordi de ønsker å tjene penger. Er betalerne den ledende dødsårsaken i USA? Hvis du synes dette er et sprøtt spørsmål, vær så snill og tenk på nytt.

(Anm: Are Payers the Leading Cause of Death in the United States? (…) On September 17, 2017 The New York Times and ProPublica collaborated on an interesting story. You may have missed it. As everyone knows, we are in the midst of a horrific opioid addiction epidemic. Physicians are prescribing opiates for pain relief, and patients are becoming addicted to them. One-fifth of patients who receive an initial 10-day prescription for opioids will still be using opiates a year later. That is simply extraordinary. (…) Physicians are prescribing opiate formulations that are highly addictive. But they do not need to do that. (…) Milton Packer wonders if people suffer and die because it is cost effective. (…) Do you want to blame the high cost of drugs? You can do that, but if you do, you will be missing the point. We should expect better drugs to be more expensive than less effective ones. But we do not expect to have a company decide that we will get the inferior drug simply because they want to make a profit. Are payers the leading cause of death in the United States? If you think this is a crazy question, please think again. (medpagetoday.com 1.11.2017).)

(Anm: Amid Opioid Crisis, Insurers Restrict Pricey, Less Addictive Painkillers. Drug companies and doctors have been accused of fueling the opioid crisis, but some question whether insurers have played a role, too. (nytimes.com 1.11.2017).)

- FDAs-ekspertgruppe liker langtidsvirkende Subutex (buprenorfin) (- Stemte 17-3 i favør.) (- Suzanne Robotti, en forbrukerrepresentant stemte imot.) (- Jeg tror ikke vi bør vente på studier som publiseres etter markedsføringen, sier hun. (- Jeg tror ikke pasienter bør brukes som forsøkskaniner.)

(Anm: FDA Panels Like Long-Acting Buprenorphine. Backed two new products during two-day meeting. The Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee and the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee voted 18-1 in favor of approval of Indivior's RBP-6000 monthly buprenorphine depot and 17-3 in favor of approving some doses of Braeburn's CAM2038 weekly and monthly buprenorphine depot. (…) Suzanne Robotti, a consumer representative who voted against approving the drug at any dosage, said many questions remained unanswered, including whether the depot can be removed if necessary, and about the pharmacokinetic properties of the "fluid crystal" technology. "I don't think we should wait for postmarketing studies to come out," she said. "I don't think patients should be guinea pigs." (medpagetoday.com 1.11.2017).)

(Anm: Buprenorphine, sold under the brand name Subutex, among others, is an opioid used to treat opioid addiction, moderate acute pain and moderate chronic pain.[3] The combination buprenorphine/naloxone is also used for opioid addiction. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

- Flere dør av lovlige legemidler. (- Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. )

Flere dør av lovlige legemidler
nrk.no 30.12.2008
Legemidlene metadon og Subutex omsettes ulovlig i større mengder enn noen gang, viser tall fra politiet. (...)

Professor i psykiatri og leder av senteret for rus- og avhengighetsforskning, Helge Waal, sier at lekkasjen av legemidlene til det illegale markedet er et stort problem.

Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. (...)

(Anm: Over half of UK toddler deaths from unintentional drug poisoning due to methadone (medicalnewstoday.com 16.5.2016).)

- Argumenter for å reformere narkotikapolitikken: mennesker som bruker narkotika nektes evidensbasert (bevisbasert) behandling.

(Anm: Argumenter for å reformere narkotikapolitikken: mennesker som bruker narkotika nektes evidensbasert (bevisbasert) behandling. (Reasons for drug policy reform: people who use drugs are denied evidence based treatment.) BMJ 2017;356:i6613 (Published 17 January 2017).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

- Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt.

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

– Å trappe ned på metadon, er å trappe opp i livet

– Å trappe ned på metadon, er å trappe opp i livet
nrk.no 10.3.2015
Siri Getz Sollie (50) levde gjennom årene som småbarnsmor i en metadontåke. Nå har hun ett mål: Å bli helt fri fra metadonet. – Jeg har vært ordentlig sjuk på heroin. Men å kutte ned på metadon er hinsides alt jeg har vært med på tidligere, sier Siri.

Siri Getz Sollie er mor til to ungdommer. For tre år siden traff hun ektemannen Rolf. Hun er et vellykket resultat av det som kalles LAR, legemiddelassistert rehabilitering. I tolv år har hun fått metadon, før det var hun rusmisbruker i 15 år.

Brennpunkt-dokumentaren «Den siste dosen» følger Siris kamp for å slutte med metadon.

– Bare tanken på at jeg skal ned på apoteket som bestemor og hente metadon. Det stemmer ikke med det livet jeg har i dag, sier Siri. (…)

I snart tre år har Siri trappet ned metadon-dosene sine. Da hun begynte nedtrappingen fikk hun 140 milligram.

– De første milligrammene var lette, men jo lenger ned jeg kommer, jo verre blir abstinensene. Nå tar jeg ett milligram om gangen.

Hvert eneste gang Siri kutter ned på dosene, opplever hun det som en kamp som varer i flere uker.

– Jeg tror alle ønsker å rette opp det de har gjort galt. Vi har en drøm om at vi skal bli helt friske igjen. Det målet har vært veldig dypt forankret i meg, sier Siri. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Pharmacological Characterization of the Mechanisms Involved in Delayed Calcium Deregulation in SH-SY5Y Cells Challenged with Methadone. Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. doi: 10.1155/2012/642482. Epub 2012 Jun 17.)

(Anm: Methadone induces necrotic-like cell death in SH-SY5Y cells by an impairment of mitochondrial ATP synthesis. Biochim Biophys Acta. 2010 Nov;1802(11):1036-47. Epub 2010 Aug 3.)

(Anm: Styreleder Veien Ut. Raymond Tollefsen Når staten vil dope deg. Helsevesenets beste oppskrift er å la rusavhengige gå på lovlige stoffer resten av livet. Vi trenger sårt andre alternativer. (…) LAR er det tilbudet som blir gitt til flest rusavhengige i dag. Snart 8000 mennesker er i dag under LAR-behandling, og får i praksis utdelt syntetisk morfin av staten. (nrk.no 5.7.2016).)

- Tidligere ruspasient saksøker St. Olavs hospital. (- Hun krever «erstatning for brudd på taushetsplikten og ærekrenkelser», som det heter i søksmålet som ble levert inn nå nylig.)

Tidligere ruspasient saksøker St. Olavs hospital
nrk.no 4.7.2017
Siri Getz Sollie (53) går til søksmål mot sykehuset for brudd på taushetsplikt og for ærekrenkelser. Hun ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller et holdningsproblem mot ruspasienter. (…)

Siri Getz Sollie og advokat Sigurd Klomsæt saksøker St. Olavs hospital og en avdelingsleder som jobber der.
Sollie har vært mangeårig pasient under «Legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) ved sykehuset.
Hun krever «erstatning for brudd på taushetsplikten og ærekrenkelser», som det heter i søksmålet som ble levert inn nå nylig.

– At ansatte i så betrodde stillinger bryter taushetsplikten, bør få konsekvenser – selv om dette handler om vår pasientgruppe. Det eksisterer en holdning til oss ruspasienter som det er viktig at folk får kjennskap til, sier Sollie. (…)

Avdelingsleder lekket pasientopplysninger
Sollie, som nå er 53 år gammel og mor til to, flyttet fra Oslo til Trøndelag i 1992 etter å ha vært rusavhengig i store deler av sitt liv.

I Trondheim ble hun etter hvert LAR-pasient ved på St. Olavs hospital, hvor hun i mange år fikk metadon på resept.

Etter hvert bestemte hun seg for å trappe ned på doseringen og slutte helt med metadon – denne prosessen ble fortalt i Brennpunkt-dokumentaren «Den siste dosen» (2015).

– Å trappe ned på metadon, er å trappe opp i livet

Det var i forbindelse med dokumentaren at Sollie fikk kjennskap til at en avdelingsleder ved sykehuset hadde lekket fortrolige pasientopplysninger om henne – og annen informasjon som ikke stemte.
Politiet henla saken – statsadvokaten grep inn
Sollie anmeldte april 2015 saken til politiet. De henla først saken.

Hun klaget til Fylkesmannen, som i sin tilsynssak september 2015 konkluderte med at avdelingslederen hadde brutt taushetsplikten.

På bakgrunn av Fylkesmannens konklusjon begjærte statsadvokaten at politiet skulle gjenoppta saken.
Oktober 2016 fikk avdelingslederen ved St. Olavs hospital en bot på 7000 kroner, for overtredelse av helsepersonelloven § 67 jf. § 21. (…)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling.

Pharmacological Characterization of the Mechanisms Involved in Delayed Calcium Deregulation in SH-SY5Y Cells Challenged with Methadone.
Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. dEpub 2012 Jun 17.
Previously, we have shown that SH-SY5Y cells exposed to high concentrations of methadone died due to a necrotic-like cell death mechanism related to delayed calcium deregulation (DCD). In this study, we show that, in terms of their Ca(2+) responses to 0.5 mM methadone, SH-SY5Y cells can be pooled into four different groups. In a broad pharmacological survey, the relevance of different Ca(2+)-related mechanisms on methadone-induced DCD was investigated including extracellular calcium, L-type Ca(2+) channels, μ-opioid receptor, mitochondrial inner membrane potential, mitochondrial ATP synthesis, mitochondrial Ca(2+)/2Na(+)-exchanger, reactive oxygen species, and mitochondrial permeability transition. (...)

Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling. (...) («We conclude that methadone causes failure of intracellular Ca(2+) homeostasis, and this effect is associated with morphological and functional changes of mitochondria. Likely, this mechanism contributes to degenerative side effects associated with methadone treatment.» ()

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Morfologi. Læren om den ytre form, størrelse og struktur hos dyr, planter og mikroorganismer, i utvidet forstand omfattes også form og innbyrdes forhold mellom organismens indre deler.  Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Forsker: - Senskader av LAR hos barn ikke dokumentert. Forskere som har fulgt LAR-barna over flere år, sier at det så langt ikke er noe som tyder på at hjernen til barna blir varig påvirket av metadon eller Subutex. (…) Forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har fulgt barna til mødre som går på LAR-programmet over flere år. (…) Forsker Monica Sarfi ved SERAF sier det ikke er noen funn så langt i forskningen på barn av LAR-mødre som tyder på at hjernen til barna blir varig påvirket av metadon eller buprenorfin (Subutex). – Det er en utbredt oppfatning at bruk av kun LAR-medikamenter gir skader hos nyfødte, men det viser hverken vår forskning eller andre, internasjonale studier. (aftenposten.no 18.9.2016).)

- Barneombudet mener Bent Høie svikter metadonbarna: - Mens vi venter på en konferanse, fødes barn som kan få varig hjerneskade

Barneombudet mener Bent Høie svikter metadonbarna: - Mens vi venter på en konferanse, fødes barn som kan få varig hjerneskade
aftenposten.no 17.9.2016
Hver måned blir det født to-tre barn med smerter og abstinenser fordi mor får metadon eller Subutex. Barneombudet mener helseministeren og Helsedirektoratet svikter barna.

Uenigheten om gravide som får såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør avvennes eller ei, fortsetter:

Barneombud Anne Lindboe og stortingsrepresentant Ruth Grung (A) mener det er uakseptabelt at kvinner i slik behandling som ønsker å få barn, ikke får hjelp til nedtrapping, slik Stortinget vedtok i vår.

Men helseminister Bent Høie holder fast ved at det må gjennomføres en konsensuskonferanse neste år før retningslinjene for gravide på LAR-behandling eventuelt blir revidert.

LAR er et tilbud til heroinavhengige om behandling med medikamenter som erstatning for narkotika. I dag er retningslinjene og praksis slik at LAR-behandlingen fortsetter selv om kvinnene blir gravide. (…)

(Anm: Forsker: - Senskader av LAR hos barn ikke dokumentert. Forskere som har fulgt LAR-barna over flere år, sier at det så langt ikke er noe som tyder på at hjernen til barna blir varig påvirket av metadon eller Subutex. (…) Forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har fulgt barna til mødre som går på LAR-programmet over flere år. (…) Forsker Monica Sarfi ved SERAF sier det ikke er noen funn så langt i forskningen på barn av LAR-mødre som tyder på at hjernen til barna blir varig påvirket av metadon eller buprenorfin (Subutex). – Det er en utbredt oppfatning at bruk av kun LAR-medikamenter gir skader hos nyfødte, men det viser hverken vår forskning eller andre, internasjonale studier. (aftenposten.no 18.9.2016).)

- Et livsfarlig eksperiment (- Mitt nye liv er én overlege i ferd med å rive ned)

Et livsfarlig eksperiment
Signe Wiik LAR-pasient
aftenposten.no 31.7.2014
Når LAR og Fylkeslegen ignorerer alle mine erfaringer, ser de meg ikke som pasient, og tilsidesetter lover og forskrifter, skriver Signe Wiik.

Et lovlig alternativ til metadon og Subutex ga meg livet tilbake, etter tre tiår med tung heroinbruk. Nå vil hjelpeapparatet rive ned alt jeg har bygd opp, skriver Signe Wiik.

I desember 2010, et par uker før 50-årsdagen min, tippet vektskålen i min favør for første gang. Da startet jeg behandlingen med Dolcontin – langtidsvirkende morfintabletter som gis til pasienter med sterke smerter. Morfintabletter brukes i behandling av stoffbrukere utenlands, og unntaksvis i Norge. Siden har jeg vært frisk, og fri fra smerter og stoffbruk. Jeg har brutt med stoffmiljøet og bygd opp igjen forholdet til familien.

Mitt nye liv er én overlege i ferd med å rive ned.

Blant de første på metadon
Morfinholdig hostesaft og smertestillende tabletter i ungdommen ble på få år til tung heroinbruk. Etter flere institusjonsopphold var jeg i 1999 blant de første på Hamar på metadonbehandling. Det fungerte inntil sterke bivirkninger satte inn. Stoffskiftet gikk i stå, vann hopet seg opp i kroppen. Mentalt følte jeg meg lobotomert. I flere år ba jeg om lavere doser, eventuelt forsøk med Subutex, men fagfolk vurderte dette som uaktuelt for meg.

Jeg ble nødt til å trappe ned metadondosen på egen hånd. I 2006 forlot jeg LAR, med nedbrutt helse og uten håp. (…)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk ruspolitikk er helt av sporet. Norge lytter ikke til erfaringen fra EU-landene, som vi avgir statistikk til. Vi kjører vårt eget løp. (aftenposten.no 27.4.2015).)

(Anm: Over half of UK toddler deaths from unintentional drug poisoning due to methadone (medicalnewstoday.com 16.5.2016).)

- Overlege slår alarm om behandling av rusmisbrukere: «Føler meg ofte presset til å skrive under på papirer som kan ta livet av pasientene mine»

Overlege slår alarm om behandling av rusmisbrukere: «Føler meg ofte presset til å skrive under på papirer som kan ta livet av pasientene mine»
dagbladet.no 17.6.2015
BEKYMRET: Overlege Kjell Morten Rivelsrud (54) mener LAR-pasientene ved Vestre Viken  får tildelt metadon, subutex og beroligende medisiner, uten forsvarlig vurdering av lege.

Overlege Kjell Morten Rivelsrud mener uforsvarlig behandling av LAR-pasienter fører til feilmedisinering, overdosering og økende dopsalg på gata.

– LAR har blitt et tilbud for alle som ikke lykkes med vanlige rusbehandlinger. Mange unge rusmisbrukere havner i dag i LAR fordi de ønsker å ruse seg på en lovlig måte, sier overlege Kjell Morten Rivelsrud (54) ved avdeling for rus og avhengighet ved Vestre Viken helseforetak.

Rivelsrud er utdannet psykiater og har jobbet innen rusfeltet på Vestre Viken siden 2006. Han forteller at han i flere år har bekymret seg for det han mener er uforsvarlig behandling av rusmisbrukere som får tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). (…)

– Helsetilsynet gjennomfører denne uken et tilsyn ved Avdeling for rus og avhengighet ved Vestre Viken. Rivelsruds bekymringsmeldinger er noe av grunnen til tilsynet, sier fylkeslegen til VG. (…)

– Problemet er at LAR-legene i de aller fleste tilfellene aldri har undersøkt eller pratet med pasientene de skal godkjenne behandling og doseringsmengde av tunge narkotiske stoff og medisiner for. Fordi pasientstrømmen er så stor, og legeressursene så få, skriver legene i de fleste tilfeller likevel under på papirene, sier Rivelsrud. (…)

– Når dosene som anbefales ofte er høye, mener jeg dette blir et farlig spill. Noen av pasientene har i tillegg så store kroppslige komplikasjoner at en behandling med metadon eller subutex kan være direkte helseskadelig. Slik LAR-systemet fungerer i dag føler jeg meg ofte presset til å skrive under på avgjørelser som kan ta livet av pasientene mine.

– Hvorfor velger du å signere på slike henvisninger?

– Jeg har sagt ifra om denne uforsvarlige praksisen utallige ganger, men opplever ikke å bli hørt. Jeg har mange ganger nektet å skrive under, men har møtt et formidabelt press fra ledelsen. Som lege i LAR føler jeg meg fanget i et totalt uforsvarlig system, sier han.

Den manglende kontrollen og brudd på retningslinjene i LAR fører ifølge Rivelsrud til flere alvorlige konsekvenser.

– I tillegg til skadene og helsefaren som påføres pasientene, gjør den manglende kontrollen at mye av metadonen selges illegalt på gata.

– Hva er grunnen til at du nå velger å gå åpent ut med bekymringene dine?

– Alle pasienter, også rusmisbrukere, har krav på en forsvarlig behandling. Det får ikke LAR-pasientene ved Vestre Viken slik systemet fungerer i dag, sier han. (…)

(Anm: Rus-debatten: Siri (50) ble kvitt metadonspøkelset. Retter skarp kritikk mot behandlingssystemet: – Du skal ha flaks for å lykkes. Siri Getz Sollie (50) gikk på høye doser metadon i årevis. Nå har hun vært uten i 14 dager. Det takker hun ikke LAR-systemet for. (vg.no 21.6.2015).)

(Anm: Sykehus får refs etter overdosedødsfall. Sykehuset Østfold får kritikk etter at en tvangsinnlagt psykiatrisk pasient stakk av i fjor. Dagen etter døde den unge mannen av en overdose. (vg.no 21.6.2015).)

(Anm: Simon (20) døde av overdose – sykehuset får flengende kritikk. Simon Langrind rømte under en gåtur mens han var tvangsinnlagt for rusbehandling. Dagen etter ble han funnet død av en overdose. (...) Helseadvokat Edmund Asbøll mener dommen er et gjennombrudd når det gjelder konsekvenser av alvorlige feil som gjøres innenfor psykiatrien. (tv2nyhetene.no 21.6.2015).)

- Kraftig økning i antall babyer med rusabstinens

Kraftig økning i antall babyer med rusabstinens
nrk.no 7.5.2014
Flere barn fødes av mødre som har brukt metadon eller subutex under svangerskapet. – Hvert eneste barn blir født med abstinenser, sier barnelege.

Narkomane kvinner som blir gravide mens de får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), blir rådet av helsedirektoratet til å fortsette med de sterke medisinene.

ROPER VARSKO: Barnlege Hallvard Reigstad ved Haukeland universitetssykehus er bekymret for hvordan barna får det senere i livet. Han mener kvinnene bør få informasjon om avrusning og nedtrapping.

I noen tilfeller blir mødrene rådet til å trappe opp inntaket, av de ekstremt vanedannende medisinene subutex og metadon.

Inntil for noen år siden gjaldt dette ett barn hvert år ved Haukeland universitetssykehus. I år forventer de minst 14 slike barn. (…)

(Anm: Barneombudet: Kvinner på metadon må bruke prevensjon. – Det må bli en slutt på at nyfødte barn påføres sterke smerter, abstinenser og fare for alvorlige senskader fordi mor mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). (aftenposten.no 20.1.2016).)

(Anm: Brennpunkt: Metadonbarna: Født på rus betalt av staten (nrk.no 23.11.2010).)

(Anm: Bekymret for barn født med dop-abstinenser: Barneombudet: Helsedirektoratet står og ser på at barn påføres sterke smerter. (…) Hvis mor går på metadon under svangerskapet, får de nyfødte gjerne voldsomme abstinenser (kalles NAS). Det kan vare i flere uker, og innebærer risting, sterke smerter og høyfrekvente skrik. (vg.no 18.1.2016).)

– Kvar dag blir eg mint på kva eg har gjort mot sonen min

– Kvar dag blir eg mint på kva eg har gjort mot sonen min
nrk.no 27.5.2014
ANNE: Ho har vore rusfri i 12 år og skryt av hjelpa ho har fått frå kommunen ho bur i. Familien blir godt tatt vare på, seier Anne. Av omsyn til dei to sønene hennar, har NRK valt å ikkje opplyse namn eller bustadkommune.

Anne gjekk på metadon då ho vart gravid. Legane anbefala ho å auke dosane. Nær ti år seinare, har sonen store plagar.

Anne var akkurat byrja på legemiddelassistert behandling (LAR) og fekk metadon. Så vart ho gravid. Legane råda henne til å trappe opp dosen, frå nær 35 milligram til 120 milligram.

Då sonen vart fødd, vart han raskt veldig sjuk. Han tola ikkje sanseinntrykk, gret og var uroleg.

– Han gjekk ned ein kilo i vekt, og måtte matast gjennom ein sonde. Han skreik og rykka. Han tolte ikkje for mykje lyd eller lys. Det verste var at han tolte ikkje at eg heldt han, fortel Anne.

Sakens bakgrunn: Født på rus betalt av staten (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Barna døde av overdose: – Metadon og Subutex er aktiv dødshjelp

Barna døde av overdose: – Metadon og Subutex er aktiv dødshjelp
nrk.no 6.6.2013
MYE SORG: Per Dag Nygaard mistet begge sønnene sine i overdose. Hver dag tenner han et lys for å minnes guttene.

Et lys tennes for å minnes to sønner. Andreas ble 23, og Espen 37. Begge døde av overdose. For en far er savnet stort.

– Jeg brenner lys hver dag. Så det har gått noen lys, sier Per Dag Nygaard til NRK.no.

I narkomiljøet i Mosjøen, har åtte narkomane mistet livet i løpt av ett og ett halvt år. Fire av dem mens de var under legeassistert rehabilitering (LAR). Flere av foreldrene mener at LAR-behandlingen tok livet av barna deres.

– Dette er statsdop på resept, og mye billigere for samfunnet enn skikkelige tilbud om behandling mener de.

Åtte unge mennesker har dødd av overdose i Mosjøen på halvannet år. Fire av dem fikk metadonbehandling. – Metadon og Subutex er aktiv dødshjelp, mener Per Dag Nygaard og Viola Dahlmo. (...)

- Hun hadde arbeidet i to og et halvt år med å slutte med rusmisbruket.

- Begynte å ruse seg igjen bare en måned før dødsfallet
side2.no 23.7.2014
PACHES GELDOF døde av en heroinoverdose. Hun hadde arbeidet i to og et halvt år med å slutte med rusmisbruket.

Men en måned før hun gikk bort, skal hun ha begynt igjen.

Var under behandling, og gikk på metadon de foregående årene.

(SIDE2): Den avdøde it-jenta Peaches Geldof var avhengig av heroin, og tok substituttet metadon de siste to og et halv årene av sitt liv.

25-åringen ble funnet død av sin ektemann, i deres eget hjem i Kent 7. april.

Ifølge en ny høring om dødsårsaken hadde kjendisdatteren fått behandling for rusmisbruk de siste årene. (...)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

- Disse data tyder det bør gjøres en innsats for å fortsette behandlingen snarere enn å tvinge folk til å slutte med metadon ved fengsling, og for de hvor det er indisert, starte med metadon før løslatelse, og legge til rette for behandlingsoppfølging i det fri.

Methadone continuation versus forced withdrawal on incarceration in a combined US prison and jail: a randomised, open-label trial (Videreføring av metadon versus tvangsseponering ved fengsling i et kombinert amerikansk fengsel: en randomisert, åpen studie)
The Lancet: May 29, 2015
Background Methadone is an effective treatment for opioid dependence. When people who are receiving methadone maintenance treatment for opioid dependence are incarcerated in prison or jail, most US correctional facilities discontinue their methadone treatment, either gradually, or more often, abruptly. This discontinuation can cause uncomfortable symptoms of withdrawal and renders prisoners susceptible to relapse and overdose on release. We aimed to study the effect of forced withdrawal from methadone upon incarceration on individuals' risk behaviours and engagement with post-release treatment programmes. (…)

Interpretation We did the first randomised controlled trial to study the effects of continued versus interrupted methadone maintenance therapy at incarceration on re-engagement with treatment after release from prison. In the first month after release, those randomised to continue treatment were more than twice as likely to resume methadone treatment after release. Furthermore, continued methadone decreased medical costs in the first 30 days after release and was cost effective. These data suggest that, rather than force people to cease methadone maintenance on incarceration, efforts should be made to continue treatment, and, for those in whom it is indicated, initiate methadone before release, and make arrangements for follow-up treatment in the community. Continuation of methadone maintenance during incarceration could contribute to greater treatment engagement after release, which could in turn reduce the risk of death from overdose and risk behaviours. (…)

- Statens Legemiddelverk vil ikke lenger ta sjansen på at personer skader seg eller mulig omkommer som følge av injisering av en spesifikk type metadon

Bergensavisen: Tre personer kan ha dødd på grunn av legemiddel
tv2nyhetene.no 20.3.2014
LEGEMIDDELVERKET: Statens Legemiddelverk vil ikke lenger ta sjansen på at personer skader seg eller mulig omkommer som følge av injisering av en spesifikk type metadon.

I tillegg kan 13 personer ha blitt alvorlig syke etter å ha injisert Metadon Martindale. Nå trekker Statens Legemiddelverk stoffet fra markedet.

Det skriver Bergensavisen.

Rundt 1000 personer av totalt 7000 som mottar kalt legemiddelassistert rusbehandling får metadontypen Martindale, ifølge Statens Legemiddelverk.

– Metadon Martindale er laget for å drikkes. Det er ikke farlig. Men noen pasienter har likevel injisert stoffet med sprøyte. Hvis Metadon Martindale-mikstur settes med sprøyte i en åre, kan hjelpestoffet povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk til avisen.

Funnene skal være gjort av patologer ved Haukeland sykehus. Ifølge Bergensavisen kan tre pasienter ha dødd som følge av injiseringen og 13 blitt alvorlig syke på grunn av povidonforgiftning. (...)

Endrer råd: Angrepillen friskmeldes for kvinner uansett vekt
vg.no 24.7.2014
Statens Legemiddelverk: - Vi forstår godt at dette er forvirrende

– Deres innsats har sannsynligvis reddet mange liv

Ekteparet slo alarm om legemiddel: – Deres innsats har sannsynligvis reddet mange liv
nettavisen.no 24.7.2014
- Det har vært spennende og uhyre interessant å oppdage noe som ikke har vært kjent tidligere, men barna våre synes nok at det har vært litt slitsomt, sier Friedemann Leh og ler.

Nå har lagemiddelet blitt forbudt i hele Europa.

Det var i mars 2014 at Bergensavisen kom med nyheten om at Statens Legemiddelverk trekker medikamentet Metadon Martindale fra markedet i Norge.

Nå har EMA, Det europeiske legemidddelverket, bestemt at medikamentet skal trekkes fra markedet i alle europeiske land, skriver Bergensavisen

Dette som følge av en oppdagelse av ekteparet Sabine og Friedemann Leh. De jobber som patologer på Haukeland sykehus.

Etter flere mistenkelige vevsprøver slo de alarm tidligere i år.

– 7000 personer i Norge får såkalt LAR-behandling. Disse får medikamenter som Subutex og Metadon mot sin narkotika-avhengighet. Bare i Bergen er det nærmere 1000 pasienter som får LAR-behandling. 3500 av 7000 pasienter får metadon. Rundt en tredjedel av disse igjen, omtrent 1000 personer, har fått Metadon Martindale, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk,

Statens legemiddelverk fikk melding om tre dødsfall og alvorlig sykdom hos 13 pasienter som var skadet av povidon-avleiringer i kroppen. Dette skyldes mest sannsynlig injisering av metadon med povidon. (…)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

- Feilslått narkotikapolitikk

Feilslått narkotikapolitikk
aftenposten.no 7.1.2014
Stig Wilhelm Asplin - spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
Byråkrati og moralisme. 240 overdosedødsfall gjør åpenbart ikke inntrykk på ledelsen i LAR!

Ledelsen i LAR (Legemiddelassistert Rehabilitering) fortsetter å ri sin høye hest i stedet for å ta inn over seg at dagens praksis holder mange narkomane utenfor behandlingstilbudet. 240 overdosedødsfall gjør åpenbart ikke inntrykk!

I en kronikk i Aftenposten 15. desember hevdet jeg at de narkomane trenger et pragmatisk lavterskeltilbud med god samhandling, men at LAR Øst i stedet er preget av byråkrati og moralisme. Min kritikk baserte seg på at jeg i lang tid har vært vitne til at tilbudet til de narkomane ikke fanger opp dem som trenger det mest og at ledelsen i LAR ikke hører på rådene fra andre.

I sitt tilsvar 20. desember insinuerer ledelsen i LAR Øst at jeg ikke vet hva jeg snakker om. De skriver at «kritikk av LAR bør bygge på behandlingen slik den er», «kjenner han ikke til at …?» og «Asplin bør vite at». Jo, jeg vet så altfor godt hvordan virkeligheten er, fordi jeg jobber med dette til daglig. Og det
bekymrer meg hvor lite vi lykkes, til tross for massiv innsats. At ledelsen i LAR synes å være fornøyd med situasjonen, er opprørende.

Men de treffer spikeren på hodet når de hevder at «pasientens ønske (om metadon) må vektes mot forsvarlighet». Dette er nemlig stridens kjerne. Kravet om forsvarlighet er det de skjuler seg bak når rusmisbrukerne nektes behandling. Angivelig fordi metadon er medvirkende i noen av de mange dødsfallene.
Men er det da bedre at de går på gaten og tyr til heroin? (...)

NRKs reportasje fra Portugal noen uker før jul var en tankevekker. Der har antallet overdosedødsfall falt dramatisk etter at metadon ble gjort til et virkelig lavterskeltilbud. Der kan den narkomane velge det selv, uten skjemavelde, uten de ydmykende urinprøvene og uten å måtte bøye hodet for legemakten i
LAR-systemet!

Skal man lykkes i behandlingen av narkomane, må man legge listen lavt nok til at det er mulig for dem å komme over! Da må ledelsen i LAR komme ned fra sitt elfenbenstårn, legge prinsippene til side og heller satse på jordnær pragmatisme. Da kan LAR igjen bli en spydspiss i behandlingen i stedet for å være en forsurende bremsekloss. (...)

- Ble nektet lungetransplantasjon fordi hun gikk på metadon

Ble nektet lungetransplantasjon fordi hun gikk på metadon: Lungesyke Siv Tove (41) valgte å dø
vg.no 23.1.2015
FIKK HJELP TIL Å DØ: Siv Tove Pedersen (41) avsluttet livet torsdag morgen på en klinikk i Sveits. Flere ganger de siste årene fikk hun beskjed om at hun ikke var egnet til lungetransplantasjon fordi hun gikk på metadon.

«Jeg tapte kampen og har prøvd alt for å få hjelp men de ville ikke hjelpe meg» var blant Siv Tove Pedersens (41) siste ord til venner og kjente. (...)

Kjempet for rett til helsehjelp
Avisen Bergens Tidende har skrevet om Pedersen og hennes kamp for retten til å stå i kø for lungetransplantasjon flere ganger siden mars 2013, og skrev fredag morgen om Pedersens død. (...)

Advokatfirmaet har omtalt Pedersens sak på sine nettsider, hvor de skriver at «pasientrettighetsloven innebærer at alle har krav på individuell vurdering av behovet for nødvendig helsehjelp. Det er ikke en individuell vurdering om man ekskluderes fordi man bruker metadon. Det er en generell vurdering, på samme måte som om man hadde delt befolkningen inn i grupper ut fra andre kriterier.»

- Det er veldig trist at hun ikke fikk muligheten til å få et behandlingstilbud, og nå har valgt å avslutte livet, sier advokat og partner Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt til VG. (...)

Nå kan de ikke avvise lungesyke Siv Tove
bt.no 5.10.2013
Helsetilsynet mener Siv Tove Pedersen må bli undersøkt for å se om hun kan få lungetransplantasjon.

Tre uker etter at Siv Tove Pedersen (40) følte at hun hadde fått dødsdommen kom brevet fra Statens helsetilsyn. De slår beina under vedtaket som Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjorde 18. september. I tillegg ber de om at Pedersen blir kalt inn til en undersøkelse på Rikshospitalet så raskt som mulig.

Alt håp var ikke ute likevel.

- Det er blitt så mye i det siste. Og nå kom dette vedtaket. Jeg har problemer med å fatte det, sier Pedersen. (...)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

Nå kan de ikke avvise lungesyke Siv Tove
aftenposten.no 5.10.2013
Siv Tove Pedersen mistet alt håp den 20. september og har ligget mye i sengen med årets niende lungebetennelse. Her er bergenskvinnen i en omsorgsbolig på Kampen, hvor hun har hatt veldig tunge dager.

Helsetilsynet mener Siv Tove Pedersen må bli undersøkt for å se om hun kan få lungetransplantasjon. (...)

Knust etter avslaget
bt.no 20.9.2013
Ti dager etter 40-årsdagen kom svaret som Siv Tove Pedersen hadde fryktet. Hun får ikke stå i kø for å få nye lunger.

- Jeg er bare helt knust. Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg skal tro eller tenke, sier Siv Tove Pedersen.

I en rekke artikler har Bergens Tidende skrevet om Siv Tove Pedersen fra Bergen.

Hun blir nektet å stå i kø for lungetransplantasjon fordi hun går på metadon.

I vår ble håpet tent på nytt da Pedersen fikk advokathjelp til å føre saken sin. Det førte til at Helsetilsynet ba Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å se på saken på nytt. De ga også beskjed om at det hastet for pasienten å få et svar. (...)

- NRK Brennpunkt felt i PFU for selvmordsdokumentar.

NRK Brennpunkt felt i PFU for selvmordsdokumentar.
dn.no 25.8.2015
Ekstrarunde etter stor uenighet innad i Pressens Faglige Utvalg. Hvor detaljert kan og bør man være når det kommer til å fortelle om selvmord? (…)

Dokumentaren «Den siste reisen» fulgte Siv Tove Pedersen (41) reise til Sveits for å avslutte livet sitt. (…)

Filosof og utvalgsmedlem Henrik Syse var blant de klareste kritikerne av dokumentaren, selv om han også roste NRK for å ta opp viktige spørsmål og beskrev dokumentaren som en «på mange måter god film». (…)

Han viste til at det «er bredt akseptert innenfor forskningen at detaljert omtale av selvmordsmetoder kan ha en smitteeffekt.»  (…)

Dokumentaren ble felt med knappest mulig margin, fire mot tre stemmer. tvaUlgsleder og VG-journalist Alf Bjarne Johnsen, Dagbladet-redaktør Frode Hansen, filosof Henrik Syse og kreativ leder Eva Sannum i Geelmuyden Kiese stemte for fellelse. Fremover-redaktør Tone Angell Jensen, TV 2-reporter Øyvind Brigg og forfatter/samfunsdebattant Amal Aden stemte imot. (…)

- Kvinne (87) fikk dødelig metadondose ved en feil

Kvinne (87) fikk dødelig metadondose ved en feil
vg.no 14.6.2013
DØDE HER: Den 87 år gamle kvinnen døde på Haukeland Universitetssykehus torsdag.

(VG Nett) En 87 år gammel kvinne innlagt ved Haukeland Universitetssykehus skulle aldri hatt dosen med 140 mg metadon. Torsdag kveld døde hun.
Det var Bergens Tidende som først meldte at kvinnen døde torsdag kveld.

- Jeg vil ikke kommentere om det er en sammenheng mellom dødsfallet og feilmedisineringen, ettersom saken er meldt til fylkeslegen, opplyser seksjonsoverlege Øystein Fløtten til VG. (...)

- Jens om søsteren: - Kroppen orket ikke mer

Jens og Thorvald-Stoltenberg i VG-intervju i dag: Far og sønn forteller kjærlig om Nini
dagbladet.no 1.8.2014
Pappa Thorvalds råd til andre: - Ikke gi opp

Overdose
 - Over 4000 har dødd av overdose siden 1996. Det forteller vel at vi har en ruspolitikk som ikke har lykkes?

- Jeg er ikke helt enig i det. De som har gått foran oss har gjort en imponerende jobb. De har sloss for og fått til LAR, altså assistert behandling, og metadon, sier Thorvald. (…)

- Med Ninis bakgrunn som rusmisbruker var det mange som la sammen to og to og tolket det som om det var årsaken til hennes bortgang. Vil dere si noe om det?

- Hun hadde mange sykdommer og mange skader fra det livet hun hadde levd og på et tidspunkt så orket ikke kroppen mer, sier Jens.

- Det er et uttrykk for at det er en grense for hva en kropp makter å bære. Det handler mye om langtidsvirkningene av det livet hun har levd. Ikke minst på 1990-tallet og som hun har slitt med siden, sier han.

- Og så må jeg jo si, sier Thorvald:

- En av de tingene jeg slet med, var at hun gikk ikke til kontroller og slikt som hun skulle. Hun tok ikke vare på seg selv. Jeg tilbød meg å følge henne og vente på henne. Noen ganger skjedde det, men mange flere ganger ble det utsettelse. (…)

- Poor Man's Methadone: A Case Report of Loperamide Toxicity.

Poor Man's Methadone: A Case Report of Loperamide Toxicity.
Am J Forensic Med Pathol. 2015 Dec;36(4):268-70. doi: 10.1097/PAF.0000000000000201.
Abstract Loperamide, a common over-the-counter antidiarrheal drug and opioid derivative, is formulated to act upon intestinal opioid receptors. However, at high doses, loperamide crosses the blood-brain barrier and reaches central opioid receptors in the brain, leading to central opiate effects including euphoria and respiratory depression. We report the case of a young man found dead in his residence with a known history of drug abuse. At autopsy, the only significant findings were a distended bladder and bloody oral purge. Drug screening found nontoxic levels of alprazolam, fluoxetine, and marijuana metabolites. Liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry found an unusual set of split isotope peaks consistent with chlorine. On the basis of autopsy and toxicological findings, loperamide toxicity was suspected because of its opioid properties and molecular formula containing chlorine. A sample of loperamide was analyzed by liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry, resulting in a matching mass and retention time to the decedent's sample. Subsequently, quantitative testing detected 63 ng/mL of loperamide or more than 6 times of therapeutic peak concentration. Cause of death was determined as "toxic effects of loperamide with fluoxetine and alprazolam." Because of its opioid effects and easy accessibility, loperamide is known as "poor man's methadone" and may go undetected at medical and forensic drug screening. (…)

Diverse artikler

(Anm: Statsadvokat anker ikke dom over frifundet Odense-læge. Byretsdom, som frifandt overlæge fra Odense, får lov at stå ved magt. Anklager vil ikke anke. (…) Sagen handler om en 42-årig mand, som tilbage i 2014 døde af en overdosis metadon under indlæggelse på sygehuset. Anklagemyndigheden mente i første omgang, at der ikke var grundlag for at føre en straffesag mod overlægen, men Styrelsen for Patientsikkerhed klagede til Rigsadvokaten over afgørelsen.Og hos Rigsadvokaten blev fik piben en anden lyd. Statsadvokatens vurdering blev fejet af bordet, og lægen endte med at blive tiltalt. Men i Retten i Odense ville dommer Alex Nymark ikke gå med til at dømme lægen.Ifølge anklagen skulle lægen have forsømt sit ansvar ved ikke at føre tilstrækkeligt tilsyn med patienten. Kravet mod ham var en bøde på 25.000 kroner. Sagen har gødet en ulmende utilfredshed i blandt Lægeforeningens medlemmer over Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen blev dannet tilbage i 2015 som et svar på kritik af et påstået manglende tilsyn med læger og andet sundhedspersonale. (advokatwatch 19.2.2018).)

QT-tid ved bruk av metadon og buprenorfin
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:396 (19.2.2013)
Rutinemessig EKG-måling er ikke nødvendig før og etter oppstart hos pasienter som skal behandles med metadondoser på under 100 mg/døgn, ifølge ny norsk forskning. Buprenorfin kan være et godt alternativ til metadon.

Det er kjent at metadon i høye doser, dvs. over ca. 100 mg/d, kan øke QT-tiden og dermed øke risikoen for ventrikkelarytmier av typen torsades de pointes. Det er mer usikkert om doser på under 100 mg/d er assosiert med en signifikant økt forlengelse av QT-tiden. Norske forskere har tidligere undersøkt om det er den aktive (R)-enantiomeren eller den inaktive (S)-enantiomeren av metadon som er assosiert med denne økningen. Resultatene tydet på at den aktive (R)-enantiomeren er viktigst, mens andre studier har pekt på at den inaktive (S)-enantiomeren har størst betydning. Det er i langt mindre grad undersøkt hvorvidt behandling med buprenorfin kan påvirke QT-tiden. (...)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR):
Mangler kunnskap om effekt av legemidler brukt av gravide i LAR

fhi.no 17.12.2012
Mange pasienter i LAR, deriblant gravide, sliter med psykiske og fysiske problemer og får gjerne reseptbelagte legemidler i tillegg til LAR-legemidler (metadon og buprenorfin). Men effekten av LAR-legemidler på gravide og fostre er ikke sikkert fastslått, og det finnes enda mindre kunnskap om effekten av samtidig bruk av andre legemidler. Det viser resultater fra en studie Folkehelseinstituttet har deltatt i.

- Manglende kunnskap kan føre til at en del gravide i LAR ikke får legemidlene de trenger for psykiske og fysiske plager, mens andre gravide i LAR kanskje får legemidler som øker risiko for skade på fosteret, sier Marte Handal, forsker på Folkehelseinstituttet. (...)

(Anm: Prescription drug use among pregnant women in opioid Maintenance Treatment. Addiction. 2012 Aug 13. [Epub ahead of print].)

Langvarig metadonbehandling kan påvirke nerveceller i hjernen
fhi.no 8.8.2012
Folkehelseinstituttet har undersøkt mulige endringer i hjernen etter langvarig metadonbehandling.

Det er nylig publisert to studier fra Folkehelseinstituttet der forskere har undersøkt mulige endringer i hjernen etter langvarig metadonbehandling. Resultatene viser at slik behandling kan påvirke nerveceller i hjernen. Studiene er en oppfølging av at metadon tidligere er vist å kunne påvirke kognitiv funksjonsevne, det vil si evnen til blant annet læring og hukommelse.

Ettersom det er vanskelig å gjøre kontrollerte studier av metadonpasienter og etisk uforsvarlig å gjøre forsøk på friske frivillige, er det i de to studiene som omtales her gjort studier med rotter. Tidligere forskning har vist at metadon kan påvirke kognitiv funksjonsevne både hos mennesker og forsøksdyr. (...)

Kraftig reduksjon i sentralt signalmolekyl
I begge studiene ble rotter gitt en daglig dose metadon i tre uker. Etter avsluttet behandling ble områder i hjernen, som er sentrale i forbindelse med læring og hukommelse, tatt ut og undersøkt for mulige nevrobiologiske endringer eller skader.

I den ene studien ble det dagen etter siste eksponering for metadon funnet en kraftig reduksjon (rundt 70 prosent) i nivået av et signalmolekyl, som er viktig i forbindelse med læring og hukommelse, både i hippokampus og i det frontale området av hjernen. Denne reduksjonen sammenfaller med funn fra en tidligere studie (Andersen et al., 2011) hvor det ble funnet svekket oppmerksomhet hos rotter på det samme tidspunktet. På dette tidspunktet er ikke metadon lenger til stede i hjernen. Dette indikerer at metadon kan føre til forandringer på cellenivå, som påvirker kognitiv funksjonsevne, etter at stoffet er ute av kroppen, noe som kan være grunn til bekymring. (...)

Mangelfull kunnskap
Annika Melinder - professor, barnepsykolog, leder enheten for kognitiv utviklingspsykologi, Universitetet i Oslo - Carolien Konijnenberg - stipendiat ved EKUP og senter for rusmiddelforskning
aftenposten.no 10.7.2012
Rusmisbruk. Av de 30 til 60 barn som fødes hvert år av mødre i legemiddelassistert rehabilitering, har halvparten abstinenssymptomer og må behandles. Likevel anbefaler ikke Helsedirektoratet nedtrapping under svangerskapet. (…)

Ny forskning på 13 nyfødte metadoneksponerte barn (alle yngre enn 44 dager) fra New Zealand, sammenlignet med syv spedbarn som ikke var blitt eksponert for metadon, viser at hjernene var forskjellige når man vurderte gruppene mot hverandre. Det kan være mange grunner til det. Snittdosen til disse mødrene utgjorde rundt 60 prosent av snittdosen i Norge. Med lavere doser er sjansen imidlertid større for sidemisbruk, noe som kan føre til forandringer på hjernen uavhengig av metadonbruk. En annen grunn til disse hjerneforandringene, kan være det trykket som abstinensen i seg selv skaper: Sterke følelsesmessige reaksjoner påvirker direkte områder i hjernen som aktiveres ved slike tilstander. Vi vet heller ikke i hvilket omfang disse mødrene røyket. De fleste vitenskapelige tidsskriftene ber derfor forskere om å oppgi nikotininntak. (…)

Methadone linked to 30 percent of painkiller overdoses
news.yahoo.com 16.7.2012
The prescription drug methadone is linked to over 30 percent of painkiller overdose deaths, according to a report released by the Centers for Disease Control (CDC) and Prevention Tuesday.

"Death from opioid overdose have increased four-fold in the past decade, and methadone now accounts for nearly a third of opioid-associated deaths," said CDC Director Thomas Frieden.

Still, the drug accounted for some two percent of total painkiller prescriptions in the US in 2009. (...)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

Forskning viser at spedbarn påvirkes av metadon
tv2nyhetene.no 27.6.2012
Ny forskning viser at spedbarns hjerner blir påvirket av mors metadonbruk i svangerskapet.

I fjor ble det født cirka 40 norske barn som har vært utsatt for metadon i svangerskapet. Professor Kristine B. Walhovd ved Universitetet i Oslo advarer nå mot å gi metadon til gravide, skriver Aftenposten.

– Funnene er alarmerende, sier Walhovd som har forsket på spedbarn fra New Zealand. (...)

– Mødrene fra New Zealand fikk betydelig mindre metadon enn det norske gravide kvinner får, snittdosen utgjorde rundt 60 prosent av snittdosen i Norge. Jeg mener våre funn gir grunn til å være meget varsom med bruk av metadon i svangerskapet. Når man finner disse forskjellene med betydelig lavere doser, bør man revurdere retningslinjene i Norge, mener hun. (...)

Mye metadon kan skade barn
forskning.no 20.10.2011
Helsedirektoratet lar mødre fortsette med sterke metadondoser. Professor anbefaler måtehold.

– For tiden har vi ikke god nok dokumentasjon på at høye doser er trygt for fostrene, sier professor Lianne Woodward fra New Zealand.

Hun viser til at nyere studier tyder på at det er en sammenheng mellom dosering og uheldige kliniske konsekvenser for barnet. I en undersøkelse hun nylig gjorde tar mødrene varierende mengder metadon, men i gjennomsnitt er doseringen atskillig lavere enn i Norge.

Gjennomsnittsdosen i New Zealand var 59,7 mg per dag, mindre enn halvparten av hva en fastlege i Norge kan skrive ut til gravide mødre uten å konsultere helsemyndighetene først.

Likevel finner Woodward uheldige følger på barna. (...)

- Eksperimentet må stoppes
aftenposten.no 31.5.2011
Politikere mener kvinner på metadon må bruke prevensjon

Sonja Sjøli (H), helsepolitiker og jordmor, anser metadon til gravide som et eksperiment som må stoppes. Kjersti Toppe (Sp), helsepolitiker og lege, vil vurdere å pålegge kvinnene å bruke prevensjon.

- Det er et paradoks at gravide som går på morfin blir tvangsinnlagt og avruset, mens gravide som går metadon eller Subutex ikke blir det. Jeg er overrasket over retningslinjene fra Helsedirektoratet, sier Sjøli, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. (...)

Årlig fødes 30-60 rusavhengige
aftenposten.no 30.5.2011
Jordmor Liv Trønnes og overlege Sverre Medbøe har sett mange spebarn med abstinens, og beskriver det som hjerteskjærende og vondt. Barnet på bildet er ikke et av de omtalte metadonbarna.

Hvert år fødes mellom 30 og 60 barn med rusavhengighet. Årsaken er statlige retningslinjer som lar mødrene fortsette med metadon i svangerskapet.

Tidligere narkomane kvinner som er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) får metadon eller Subutex. De midlene gir ikke rus, men erstatter behovet for blant annet heroin.

Helsedirektoratet har nettopp lagt frem nye statlige retningslinjer for gravide i LAR. Her anbefales det at gravide som går på metadon eller Subutex bør fortsette med dette - selv om barnet blir født med abstinens.

Jordmødre og barneleger reagerer kraftig.
- Graviditet og metadon og Subutex er uforenlig. Prevensjon burde være et kriterium for å få metadon, sier assisterende overjordmor Liv Trønnes ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun har jobbet med gravide stoffmisbrukere i nesten 30 år. (...)

Tilby nedtrapping i stedet
bt.no 12.1.2011
Metadon i svangerskapet er en risikofaktor for fosteret og den nyfødte. Likevel foreslår Helsedirektoratet at gravide i LAR skal fortsette med metadon gjennom hele svangerskapet. (...)

Metadonbarna
Født med abstinenser, blir ikke registrert

nrk.no 24.11.2010
Hvert eneste barn født av eksnarkomane mødre på metadon eller subutex får oppfølgningen de trenger, påstår Helsedirektoratet. Men de vet ikke hvor mange norske barn det gjelder. (...)

Bruken av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har eskalert de siste ti årene. Rundt 1500 norske kvinner bruker i dag metadon eller subutex for å dempe suget etter heroin. Og mange blir gravide og får barn mens de bruker medikamentene.

Ifølge beregninger fra Helsedirektoratet dreier det seg om mellom 40 og 60 barn årlig, til sammen 300 barn siden LAR ble innført i 1998. (...)

Malin ble født med abstinenser
nrk.no 23.11.2010
– De som mener at det er greit å gi gravide metadon og subutex bør ta en tur å se hva de utsetter barna for, sier far til Malin.

Flere hundre barn er født med store abstinenser fordi mor har fått utdelt subutex eller metadon av staten under svangerskapet.

Helsedirektoratet er imot at stoffmisbrukere skal avruses under graviditeten. Men fagfolk er uenige om hva som er best for barna. (...)

Malin på to år er som alle andre barnehagebarn, men fikk en tøff start på livet.

Selv om moren under svangerskapet klarte å trappe ned til halv dose med metadon, ble jenta født med abstinenser og måtte få morfindrypp i to uker og deretter avvennes.

– Hun hadde rykninger i kroppen og måtte skjermes for lys og lyd. Hun likte ikke berøring. Det er vanskelig å forholde seg til når du akkurat har fått et barn, sier Berge. (...)

Risk of death during and after opiate substitution treatment in primary care: prospective observational study in UK General Practice Research Database.
BMJ. 2010 Oct 26;341:c5475
(...) CONCLUSIONS: Clinicians and patients should be aware of the increased mortality risk at the start of opiate substitution treatment and immediately after stopping treatment. Further research is needed to investigate the effect of average duration of opiate substitution treatment on drug related mortality. (...)

- Blåmuggost og kaffe farlig, men metadon greit for fosteret?
dagbladet.no 15.10.2010
Stortingspolitikere raser mot Helsedirektoratets forslag om å anbefale bruk av metadon for gravide kvinner i LAR.

(Dagbladet): Høyre og KrF vil nå be regjeringen redegjøre for den faglig og politisk kontroversielle metadon-saken.

- Norske helsemyndigheter advarer gravide mot å spise blåmuggost og drikke mer enn to kopper kaffe daglig. Da blir det oppsiktsvekkende at de samme myndighetene deler ut metadon og subutex til gravide rusavhengige, sier stortingsrepresentant Sonja Sjøli, som er jordmor av yrke. (...)

- Eksperimenterer
- Samfunnet har et særlig ansvar for å beskytte disse barna. Vi må legge avgjørende vekt på hensynet til barnas helse. Vi kan ikke eksperimentere med barn, men må så langt som mulig beskytte dem mot helseskader og risiko for helseskader, sier Sjøli.

- Det viktigste er hva vi gjør for å sikre at metadonbrukere slutter med metadon eller subutex før svangerskapet, for å beskytte barna mot skader. Her svikter helsemyndighetene totalt, mener stortingspolitikeren. (...)

Tillater metadon til gravide - selv om babyene får abstinenser
dagbladet.no 13.10.2010
Det fødes rekordmange metadonbabyer, de fleste med sterke abstinenser. Helsedirektoratet gå nå likevel inn for at gravide skal få bruke metadon i svangerskapet. (...)

Fagfolk protesterer
I lengre tid har ei bredt sammensatt faggruppe, ledet av helsedirektoratet, diskutert hvordan retningslinjene skal være. Et mindretall i gruppa protesterer nå mot direktoratets forslag (se faktaboks). (...)

Interaksjoner med metadon og buprenorfin
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2364-6 (19.11.2009)
LAR-behandling i Norge omfatter rundt 5 000 pasienter, hvorav ca. 60 % får metadon og ca. 40 % får buprenorfin. Et økende antall fastleger og sykehusleger kommer i kontakt med slike pasienter. I artikkelen presenteres en kortfattet oversikt over medikamentelle interaksjoner med metadon og buprenorfin. Sammenfatningen kan være til hjelp for legen i den daglige kontakt med disse pasientene. (...)

Methadone Use for Pain Management Blamed for Increase in Deaths (Bruk av Metadon til smertebehandling beskyldes for økt antall dødsfall)
Psychiatr News May 1, 2009
Psychiatr News 2009;44(9):6 (May 1) (American Psychiatric Association)
State and federal government agencies hope that more educational and regulatory efforts will stem the rising number of methadone-related overdose deaths.

Increased prescribing of methadone for pain management and a lack of prescriber knowledge about its pharmacological risks are the main contributing factors to the spike of deaths associated with methadone overdose in recent years, a government report has found.

A fivefold increase in methadone-associated overdose deaths from 1999 to 2005, as reported by the Centers for Disease Control and Prevention, has caused growing concern among public-health experts. The Government Accountability Office (GAO) conducted an investigation on the causes of this trend and government efforts to curb it and released the findings in a report on March 26. (...)

METHADONE-ASSOCIATED OVERDOSE DEATHS
United States Government Accountability - Office Report to Congressional Requesters
gao.gov (GAO-09-341) (March 2009)
Factors Contributing to Increased Deaths and Efforts to Prevent Them (...)

What GAO Found

Methadone is regulated as a controlled substance, under federal and state laws and regulations, when used for pain management and addiction treatment. When methadone is used for pain management, it is regulated under federal and state laws and regulations that apply to controlled substances generally and that do not impose requirements unique to methadone. For addiction treatment, however, federal and state laws and regulations impose additional requirements that are specific to the use of methadone in opioid treatment programs (OTP), which treat and rehabilitate people addicted to heroin or other opioids. GAO, however, only reviewed relevant state laws and regulations for five selected states. (...)

For additional information regarding OxyContin abuse and diversion, see GAO, Prescription Drugs: OxyContin Abuse and Diversion and Efforts to Address the Problem, GAO-04-110 (Washington, D.C.: Dec. 23, 2003).

Methadone-Associated Overdose Deaths: Factors Contributing to Increased Deaths and Efforts to Prevent Them
gao.gov (March 26)
GAO-09-341 March 26, 2009
Highlights Page (PDF) Full Report (PDF, 55 pages) Accessible Text

Prescription drug abuse is a growing public health problem. In particular, methadone-associated overdose deaths--those in which methadone may have caused or contributed to the death--have risen sharply. Before the late 1990s, methadone was used mainly to treat opioid addiction but has since been increasingly prescribed to manage pain. Taken too often, in too high a dose, or with other drugs or alcohol, methadone can cause serious side effects and death. (...)

De svakeste av de svake
Av Tormod Knutsen, psykiater og psykoanalytiker, Oslo
aftenposten.no 3.4.2009
Metadonbarna. Barn som blir født av mor på metadonbehandling er selv avhengige av dette narkotiske stoffet ved fødselen. Det kan se ut som om disse barna er uten vern.

Ny rapport. Legemiddelassistert rehabilitering ble innført i 1998 som et behandlingstilbud til langtkomne narkomane. I de siste dagene har det vært en del medieoppmerksomhet omkring en forskningsrapport om barn som er født av kvinner som innenfor denne ordningen, og som er blitt medisinert med metadon eller Subutex. (...)

Metadonbarna kan bli skadet
farmatid.no 31.3.2009
Forskning antyder at metadon skader fosteret til kvinner i legemiddelassistert rehabilitering. Metadonbarna vil kunne komme til å saksøke staten, mener dr juris Karl Harald Søvig.

Siden legemiddelassistert rehabilitering (Lar) ble innført i Norge har det blitt født ca 150 barn av mødre som enten har brukt metadon eller Subutex. 15 av disse barna er født ved Haukeland universitetssykehus og har blitt fulgt opp ved Barneklinikken. Resultatet av denne oppfølginga er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Åtte av barna ble i tillegg til medikamentene som ble forskrevet i Lar, eksponert for benzodiazepiner, heroin eller cannabis. (...)

(Anm: Methadone-Associated Overdose Deaths: Factors Contributing to Increased Deaths and Efforts to Prevent Them. (gao.gov (GAO-09-341, March 26).)

2 av 15 metadonbarn døde i Bergen
dagbladet.no 25.3.2009
- Babyene har skjelvinger i kroppen og hjertebank.

To av 15 spedbarn som ble født av kvinner i Bergen som gikk på metadon eller Subutex, døde etter fødselen. Det viser en undersøkelse ved Haukeland universitetssjukehus.

Flere andre barn av rusmisbrukere på metadon har fått senskader, og starter livet med abstinenser som kan vare i flere måneder, melder NRK.

- De som har sett nyfødte barn som har virkelig abstinens synes det er veldig vondt å se. De har skjelvinger i kroppen sin, de har hjertebank, de puster fort og noen av dem har kramper, sier seksjonsoverlege ved barneklinikken, Hallvard Reigstad.

Han frykter at metadon skader fosteret. (...)

To av 15 metadonbarn døde
nrk.no 25.3.2009
To av 15 spedbarn som ble født av kvinner i Bergen som gikk på metadon eller subutex, døde etter fødselen. (...)

Mange av de andre barna har fått senskader og starter livet med abstinenser som varer i uker og måneder, viser en undersøkelse ved Haukeland universitetssykehus.

- De som har sett små barn med abstinenser, synes det er vondt å se på. De har skjelvinger i kroppen, hjertebank, puster fort og noen av dem har kramper, sier overlege på barneklinikken i Bergen, Hallvard Reigstad.

Reigstad har sammen med flere andre på Haukeland universitetssykehus fulgt 15 barn født av kvinner som gikk på metadon eller subutex under graviditeten.

- Vi er litt forskrekket når så mange dør spedbarnsdød og en urovekkende høy andel av barna har senskader. I form av tegn på adferdsforstyrrelser og konsentrasjonsproblemer. Jeg frykter at metadon skader fosteret, sier han.

- Det er også urovekkende at mange av disse barna havner i fosterhjem, legger han til. (...)

- For slappe kontrollar
nrk.no 25.3.2009
Gravide på metadon nyttar andre narkotiske stoff utan å bli oppdaga. (...)

Metadon kräver allt fler liv
lakemedelsvarlden.se 7.10.2008
Antalet personer som dör på grund av behandling med det narkotikaklassade läkemedlet metadon ökar. Det visar färska siffror från Folkhälsoinstitutet. Men behandlingen är bra säger svenska läkare.

MISSBRUKARVÅRD Det blir allt vanligare att heroinmissbrukare behandlas med narkotikaklassade preparat som metadon eller buprenorfin. Kritiker har länge hävdat att det är dåliga alternativ eftersom preparaten bara ersätter heroinet med ett annat missbruk. Metadon läcker också ut på marknaden och säljs illegalt vilket försvårar kontrollen.

Nu får kritikerna stöd av nya siffror som Folkhälsoinstitutet har tagit fram. De visar att antalet metadonrelaterade dödsfall ökade från 29 till 55 individer mellan 2006 och 2007. Dödsfallen som kopplas till metadonbruk kryper också ner i åldrarna och har låg 2007 på 35 år jämfört med 40 året innan.

- Siffrorna är mycket alarmerande säger Abit Dundar, Socialstyrelsens expert på missbruksfrågor till Dagens Nyheter. (...)

Metadon skördar allt fler dödsoffer
dn.no 5.10.2008
Antalet heroinister som får behandling med metadon ökar kraftigt. Syftet är att de ska komma ifrån sitt illegala missbruk och att flödet av narkotika ska minska i samhället. Men nu visar färska siffror att dödsfallen på grund av både heroin och metadon ökar.

Sverige får allt fler heroinmissbrukare behandling med de narkotikaklassade läkemedlen Metadon, Subutex eller Suboxone. Meningen är att narkomaner som får preparaten ska sluta knarka eftersom de tar bort heroinsuget.

Kritiker har framfört att samhället bara ersätter en drog, heroin, med en annan, metadon, som dessutom är skattesubventionerad och läcker ut på den illegala drogmarknaden. (...)

Ovetenskaplig drogpolitik i Sverige
dn.no 6.10.2008
Den svenska narkotikapolitiken är ovetenskaplig. Det konstaterar Folkhälsoinstitutet i en rapport som offentliggörs på måndagen.

I RAPPORTEN FRAMGÅR DET att det inte är bevisat att den återhållsamma drogpolitiken skulle vara mer effektiv än andra varianter, uppger Ekot som har fått ta del av rapporten i förväg.

Men Folkhälsoinstitutet ställer sig ändå bakom politiken, trots att man anser den vara ovetenskaplig. Det finns till exempel ingen direkt kunskap om hur missbruket sprids eller hur det ska kunna brytas. (...)

Bytter metadon til heroin
nrk.no 31.3.2008
Metadon selges åpent på gata i Oslo.

Etter at de narkomane ble flyttet fra Plata i Oslo har deler av markedet for kjøp og salg av narkotika flyttet til inngangen ved Byporten.

Her selges det for det meste heroin og beroligende piller, men legemidlene metadon og subutex som blir delt ut av kommunene, blir også omsatt i stadig større grad. (...)

Kutt metadon-aldersgrense
nrk.no 18.2.2008
I dag må heroinavhengige være over 25 år før de kan få tilbud om behandling med metadon eller subutex. Nå ønsker Sosial- og helsedirektoratet å fjerne denne aldersgrensen. (...)

Government Undertakes Effort to Cut Methadone-Related Deaths
Psychiatr News 2007;42(16):1362 (August 17)
© 2007 American Psychiatric Association
The increase in the number of deaths due to methadone abuse surprises experts in substance-abuse treatment.

Evidence suggests that the illicit use of methadone in the United States is a growing public health problem, resulting in a dramatically increasing number of deaths in recent years, according to federal health officials who are working with medical experts and pharmacists to curb the problem.

While the Centers for Disease Control and Prevention does not have comprehensive figures on methadone-related deaths for all states, the data it does have indicate that the number increased from 786 in 1999 to 3,849 in 2004, a 390 percent jump. The number among people aged 15 to 24 increased 11-fold in that same time. (...)

Autopsy: Death was caused by overdose
newsargus.com 29.5.2007
The State Medical Examiner's Office in Chapel Hill has ruled a 26-year-old man who was found dead in March died from a methadone overdose. (...)

Methadone overdoses are becoming more prevalent, but some say education is one way to reverse the trend.

"The use of methadone has resulted in more deaths than we would have expected," Mrs. Sanford said. "If it is prescribed properly or taken properly, it's no different than any other narcotic."

Methadone is categorized by some as the quiet killer because it attacks a person while they sleep -- without warning, some say. (...)

Ber Brustad beskytte Subutex-pasientene
helserevyen.no 17.4.2007
Tvangsbytte fra Subutex til Subuxone kan i verste fall føre til tap av liv, advarer brukerorganisasjonene. Nå ber de helse- og omsorgsministeren hjelpe pasienter som ikke ønsker å bytte. (...)

Metadon og hjertearytmi - en avsluttende kommentar
Helge Waal Aud L. Krook Viggo Hansteen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 913 (29.3.2007)
(...) Metadon ble påvist ved rettstoksikologisk undersøkelse i 136 av 2 443 overdosedødsfall (5 %) i perioden 1991 - 2003. Bare få av disse personene (n = 22; dvs. 16 %) var innskrevet i LAR-opplegg på dødstidspunktet (data fra Norsk folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning). Gjennomgående hadde disse 22 personene høye nivåer av mange typer rusmidler, slik at dødsfall knyttet til QTc-forlengelse neppe er dominerende årsak. De øvrige 114 har fått eller kjøpt illegal metadon. (...)

J.S. Ekgren & H.T. Andersen svarer:
Joe Siri Ekgren Harald T. Andersen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 913 (29.3.2007)
Kritikken fra Helge Waal og medarbeidere om EKG-registrering som rutine før metadonbehandling bryter med både internasjonale anbefalinger og utkast til nasjonale retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe, hvor Waal oppgir å være medlem. Vi ønsker å presisere at EKG ikke forsinker inntak til legemiddelassistert rehabilitering (LAR), der ventetiden strekker seg fra måneder til år. Førstelinjetjenesten kan ta EKG parallelt med LAR-henvisning. (...)

Methadone, a New Killer
canyon-news.com 4.3.2007
Methadone, which is a drug, comes in pill form as well as in liquid. This is a potent drug used to treat heroin addicts. It is believed that it is this drug that may have killed former Playboy model, Anna Nicole Smith. It is being used by dotors as a pain medicine and for those who are drug users. (...)

- Metadon-brukere bør nektes å få barn
nettavisen.no 25.1.2007
Ullevål-teamet mener leger produsere unger med abstinenser.
(iOslo.no) - Ved å fortsette å gi metadon og Subutex i graviditeten, produserer vi unger med abstinens, sier assisterende overjordmor Liv Trønnes, som leder Ullevål-teamet, til Dagens Medisin.

Hun mener bruk av prevensjon burde være et kriterium for å få metadon, både for å forhindre barn med abstinens, men også fordi rusavhengige mødre har et dårlig utgangspunkt for å ta seg av et barn.

Trønnes hevder at metadon brukes utkritisk, og at ingen leger skriver ut andre medikamenter som har slike bivirkninger. Hun synes det er ubegripelig at man kan skrive det ut til gravide kvinner når man kjenner til bivirkningene.

I 2006 ble det innlagt 12 barn med abstinenser på Ullevål. Av disse hadde 11 abstinenser som følge av mors metadon- og Subutex-inntak. (...)

Norge på overdosetoppen
hegnar.no 27.11.2006
Narkomane lever farligere i Norge enn i Europa. Her hjemme skyldes 7 prosent av dødsfall for alle under 40 år overdose.

Gjennomsnittet i Europa er tre av 100. Det viser tall fra EUs narkotikabyrå EONN. (...)

Kjenner ikke antall metadon-døde
nettavisen.no 16.11.2006
Norge har ingen oversikt over hvor mange overdosedødsfall som er knyttet til metadon.

Norge er i ferd med å få rekordmange rusmisbrukere på metadon, melder P4 Nyhetene. Mens overdosedødsfall knyttet til heroin synker, viser de siste tilgjengelige tallene at metadondødsfallene øker. Fra 1992 til 2004 ble det registrert 193 overdosedødsfall med metadon, men ingen har tall for 2005. Den manglende oversikten bekymrer fagfolkene.

- Det går med en del liv i overdoser på lovlig foreskrevet metadon. Indirekte kan man si at den norske stat tar livet av noen av sine borgere med en lovlig medisin. Faremomentene med denne behandlingen må ikke underestimeres.

Det er ikke leketøy vi driver med, det er veldig kraftige saker, sier lege Dagfinn Harr til P4 Nyhetene. Han har lang erfaring med behandling av heroinmisbrukere i Kristiansand. (...)

(Anm: Langt færre overdoseutrykninger i Bergen. Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken. (kommunal-rapport.no 7.4.2015).)

(Anm: Spekulativ overdosestatistikk. Overdoseutrrykninger har gått ned med 40 prosent i Bergen etter at rusmiljøet i Nygårdsparken ble splittet. Men vet vi nok om hva som befinner seg bak tallene? (nrk.no 7.4.2015).)

120 barn født med abstinens de siste ti årene
vg.no 27.9.2006
Det ti siste årene er det blitt født 120 barn med rusabstinenser fordi moren har brukt metadon gjennom hele svangerskapet, melder NRK.

Antallet vil stige dersom rådene om å gi metadon til flere, blir fulgt.

Høyre mener mødrene trenger hjelp til å komme seg gjennom svangerskapene uten å bruke medikamenter, men i dag finnes det ikke noe slikt tilbud, sier stortingsrepresentant Bent Høie (H). (...)

Økt metadon-motstand
nrk.no 3.11.2005
Motstanden mot metadon øker ettersom stoffet oppdages hos stadig flere av dem som dør av overdoser.

Helsedirektoratet foreslår å gi dobbelt så mange narkomane metadonbehandling, men både Landsforbundet mot stoffmisbruk og Forbundet mot rusgift frykter det vil gi flere overdosedødsfall.

Landsforbundet mot Stoffmisbruk frykter at alminneliggjøring av metadon skal bli løsningen på et alvorlig problem.

Mer illegalt salg
Forbundet tror en utvidelse av ordningen vil kunne føre til mer illegalt salg, og at problemet bare vil øke.

Også Forbundet mot Rusgift er kritiske. De mener økningen går for raskt, og at det gir dårligere behandling.

Satser på bedre kontroll
Men departementet tror kontrollen med metadonbrukerne vil bli bedre, og mener det vil bli oppdaget om de ikke tar metadonet sin som de skal.

55 av de som døde av overdoser i fjor hadde metadon i blodet og nesten alle hadde fått tak i stoffet ulovlig. (...)

Narkomane dør av metadon
nrk.no 2.11.2005
Metadon skal gjøre narkomane rusfrie, men tar i stedet stadig flere liv.

Metadon tar stadig flere liv.
Metadon ble funnet i 55 av ofrene for dødelige overdoser ifjor.

Omlag halvparten av disse dødsfallene har skjedd i og rundt Oslo. (...)

Ønsker strengere kontroll
Oslo-politiet mener det må bli strengere kontroll med utdelingen av metadon for å forhindre illegalt salg av stoffet.

Politioverbetjent Finn Abrahamsen sier det må bli en kontroll på utdelingen slik at metadon ikke kommer på avveie.

Abrahamsen vil ikke ha noe forbud mot stoffet, som han mener har kommet for å bli.

Blander stoffer
Metadonprosjektet som deler ut metadon til misbrukere som prøver å bli rusfrie, sier det ikke er metadonen alene som tar livet av folk.

Instituttleder Ian Dahl i Metadonprosjektet sier det er det kombinasjonen av metadon og andre narkotiske stoffer som fører til dødsfall.

Mer enn én dagsdose
Han mener det er vanskelig å ha en strengere kontroll på utdeling av metadon til de som er under rehabilitering.

Metadonprosjektet gir ut mer enn en dagsdose metadon til en del brukere fordi dette er et ledd i rehabiliteringen. (...)

Danmark: Flere dør av metadon enn av heroin
fmr.no 1.1.2005
I det østlige Danmark dør flere stoffavhengige av metadon enn av heroin. Utviklingen skyldes at metadon ender på det illegale markedet, etter at det er utevert av behandlerne.

Dette opplyses i siste nummer av tidsskriftet Nordisk Rettsmedisin, som refererer fra et kurs i Dansk Retsmedicinsk Selskab i København nylig.
Forgiftninger med metadon resulterte i 2002 i 47 dødsfall i det østlige Danmark, mens heroin og morfin "bare" tok 36 liv.

Stigningen i metadondødsfall er skjedd på tross av at amtene (de danske fylkene) i 1996 overtok ansvaret for utlevering av metadon til stoffavhengige.
En rapport fra rigspolitiet viser, at i alt 252 mennesker i 2002 mistet livet på grunn av forgiftning av narkotika i Danmark.

Ved en gjennomgang av norske overdosedødsfall fra 1991-2002, har Folkehelseinstituttet funnet til sammen 104 dødsfall der metadon er påvist i blodprøven i Norge. Det typiske her er dog at metadon finnes sammen med andre stoffer. Bare 8 prosent av tilfellene inneholdt metadon alene. Funnene tilsvarer omtrent ett dødsfall for hver 60. metadonpasient. En artikkel om dette kan du lese her. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009