Ut mot pengegaloppen (e24.no 3.4.2007)

Advarer mot meglerne (e24.no 27.9.2007)

Kredittilsynet ute etter Acta (dn.no 3.5.2008)

- Feil statistikk ga prishopp på bolig (dn.no 22.2.2008)

Ingen sympati for Terra meglerne (na24.no 12.12.2007)

NYTT SUPERMEGLERHUS: Gir blaffen i prisene (e24.no 14.4.2007)

Eiendomsmeglere tar seg bedre betalt enn de dyreste forretningsadvokatene. (hegnar.no 24.10.2006)

Betaler millioner for jobbadressen (imarkedet.no 15.10.2007)

Meglerlønningene: Vil renske opp i meglerbransjen (e24.no 26.10.2006)

"Skal ta" useriøse eiendomsutviklere (dn.no 28.11.2006)

- Eiendomsmeglerbransjen

SKUESPILLERE I BOLIGANNONSER - Slik blir boligannonsen din populær
klikk.no 2.10.2013
KREATIV STYLING: Med på kjøpet får du en ide til hva du kan bruke rommet til. Men verken den rosa yoga-matten eller utøveren følger med ved salg.

For 35 000 kroner lager boligstylister teaterscene av hjemmet ditt.

I et vanskelig boligmarked gjelder det å skille seg ut. Bildene i denne saken er hentet fra to ulike Oslo-hjem, et hus delt opp i flere leiligheter i Bøgata på Kampen, og en leilighet i Schultz gate på Majorstuen.

Begge ble stylet for salg, huset på Kampen ble stylet med statister på bildene, leiligheten på Majorstuen ble stylet uten statister.

- Ragnhild Brochmann: Har vi gått fra å selge hverandre ekte hjem, til perfekte prospekter?

(Anm: Ragnhild Brochmann: Har vi gått fra å selge hverandre ekte hjem, til perfekte prospekter? Stygt & Pent ringer opp en megler og en stylist for å vite hva den profesjonelle hjelpen gjør med hjemmene våre – egentlig. I forrige spalte kikket vi på samtidens boligprospekter. Gjennomgangen var som ventet nokså nedslående. Ikke bare var boligene innredet forstemmende likt over det ganske land, bildene utrålte omtrent samme hjemmekoselighet som et nøkkelkort. Stikkord: Profesjonalisering, styling, SALG. Altså lurer jeg: Er det et uttalt ideal at hjemmet ikke skal se hjemmekoselig ut for å være attraktivt på markedet? Når ble boligstyling regel heller enn unntak? Og hva gjør den profesjonelle hjelpen med hjemmene våre – egentlig? (dn.no 12.4.2023).)

- Flere eiendomsmeglere brøt god meglerskikk: – Kunne vært unngått.

(Anm: Flere eiendomsmeglere brøt god meglerskikk: – Kunne vært unngått. Verdivurderingen av fritidseiendommen baserte seg på en angivelig befaring, men eiendomsmegleren var aldri der. Antallet brudd på god meglerskikk økte med 20 prosent i fjor. Klagebunken er omtrent like tykk som før. Men nå er det flere misfornøyde boligkjøpere- og selgere som vinner frem med sine klagesaker mot eiendomsmeglere. Det viser tall DN har innhentet fra bransjens klageorgan, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. I 2021 ble meglerforetakene felt for brudd på god meglerskikk i 57 saker. Antallet fellelser steg til 68 i fjor, opplyser nemndens sekretariatsleder, Lena Drønnesund. Det er en økning på cirka 20 prosent. Oppgangen kommer etter innføringen av ny avhendingslov i januar 2022. Den stiller strengere informasjonskrav for boligomsetninger i bruktmarkedet. Selgers opplysningsplikt, altså ansvaret for å opplyse om alle kjente mangler, skader og feil ved eiendommen, er strammet inn. (dn.no 26.2.2023).)

- Politiets trusselvurdering: Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere bistår kriminelle.

(Anm: Politiets trusselvurdering: Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere bistår kriminelle. I en trusselvurdering skriver politiet at det er avdekket flere eksempler på at advokater, regnskapsførere, revisorer og eiendomsmeglere har bistått kriminelle. Politidirektør Benedicte Bjørnland trekker særlig frem den organiserte økonomiske kriminaliteten innen arbeidslivet og virksomheter som benyttes til hvitvasking av kriminelt utbytte. (dn.no 26.4.2022).)

- Advarer: - Du risikerer tilleggsskatt Skatteetaten varsler tettere oppfølging. (- Oppdager vi at du ikke har innberettet salg av kontraktsposisjon, vil du bli ilagt tilleggsskatt.) (- Grove tilfeller risikerer politianmeldelse, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i divisjon innsats i Skatteetaten.) (- Informasjon Skatteetaten har innhentet fra eiendomsmeklere viser at over halvparten av skattyterne ikke innberetter som de skal.)

(Anm: Advarer: - Du risikerer tilleggsskatt Skatteetaten varsler tettere oppfølging. UNNGÅ DETTE: - Oppdager vi at du ikke har innberettet salg av kontraktsposisjon, vil du bli ilagt tilleggsskatt, skriver Skatteetaten. I en pressemelding skriver Skatteetaten at stikkprøvekontroller viser at videresalg av boligkontrakter i stor grad unndras skatt. Videresalg av boligkontrakt skal oppgis i skattemeldingen og gevinst skal beskattes. - Oppdager vi at du ikke har innberettet salg av kontraktsposisjon, vil du bli ilagt tilleggsskatt. Grove tilfeller risikerer politianmeldelse, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i divisjon innsats i Skatteetaten. Informasjon Skatteetaten har innhentet fra eiendomsmeklere viser at over halvparten av skattyterne ikke innberetter som de skal. (dagbladet.no 29.3.2023).)

(Anm: Hvor mye skatt skal du betale - salg av kontraktsposisjon. (skatteetaten.no).)

- Investor dømt til fengsel for hvitvasking av syv millioner. (- Det melder Økokrim i en pressemelding onsdag, og skriver at personen ble dømt til ett år og seks måneder i fengsel.) (- Organisasjonen beskriver digitale bedragerier som et økende samfunnsproblem i Norge og internasjonalt.)

(Anm: Investor dømt til fengsel for hvitvasking av syv millioner. En investor og eiendomsforvalter er dømt til fengsel for hvitvasking av cirka 7 millioner kroner. Det melder Økokrim i en pressemelding onsdag, og skriver at personen ble dømt til ett år og seks måneder i fengsel. Vedkommende fikk også inndratt 1,3 millioner av eget utbytte av hvitvaskingen. – Pengene var utbytte av et bedrageri begått mot et kinesisk/amerikansk selskap med tilhold i Singapore. Domfelte vasket pengene gjennom sitt finske eiendomsselskap, skriver Økokrim. Organisasjonen beskriver digitale bedragerier som et økende samfunnsproblem i Norge og internasjonalt. Dommen er enn så lenge ikke rettskraftig. (tv2.no 24.5.2023).)

- Pressemelding. Mange oppgir ikke gevinst når de videreselger boligkontrakter. (- Stikkprøvekontroller utført av Skatteetaten hos totalt syv eiendomsmeglerforetak i Oslo og Bodø viser at mange ikke innberetter som de skal.)

(Anm: Pressemelding. Mange oppgir ikke gevinst når de videreselger boligkontrakter. Stikkprøvekontroller viser at videresalg av boligkontrakter i stor grad unndras skatt. Nå varsler Skatteetaten en tettere oppfølging. - Unnlater du å oppgi dette, risikerer du tilleggsskatt, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten. Stikkprøvekontroller utført av Skatteetaten hos totalt syv eiendomsmeglerforetak i Oslo og Bodø viser at mange ikke innberetter som de skal. Videresalg av såkalte kontraktsposisjoner, altså videresalg av boligkontrakter, skal oppgis i skattemeldingen. Gevinst skal beskattes og du får fradrag ved tap. (ssb.no 29.3.2023).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Dårlige råd fra eiendomsmeglerne. (- Eiendomsmeglerbransjen lever av å selge boliger og har det best når etterspørselen og omsetningen er høy.)

(Anm: Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Innlegg. Dårlige råd fra eiendomsmeglerne. Kriser og krakk har det med å komme overraskende, særlig på finansnæringen. Med renteoppgang og dyrtid er det ingen grunn til å fjerne utlånsforskriften – den bør heller utvides. Eiendom Norge og Henning Lauridsens sterke appell til finansminister Trygve Slagsvold Vedum om å fjerne utlånsforskriften er ikke overraskende (innlegg i DN 24. november). Eiendomsmeglerbransjen lever av å selge boliger og har det best når etterspørselen og omsetningen er høy. Forutsetningen for høy omsetningstakt er at forbrukerne får ta opp ta opp stadig mer gjeld. Det er ingen god løsning for forbrukerne. (dn.no 26.11.2022).)

- Feil råd fra Forbrukerrådet. (- Bankene må bære ansvaret dersom de gir lån til «feil» låntager.)

(Anm: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Innlegg. Feil råd fra Forbrukerrådet. Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket gir finansminister Trygve Slagsvold Vedum feil råd. Han bør ikke bevare utlånsforskriften. Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket går i DN 28. november i rette med vår anmodning til finansminister Vedum (Sp) om å avskaffe utlånsforskriften. Med normalisering av renten er begrunnelsen for kredittreguleringen falt bort. Dessuten får vi en ny finansavtalelov 1. januar som gir forbrukerne sterkere vern. Bankene må bære ansvaret dersom de gir lån til «feil» låntager. Moralisme er da hva vi står igjen med som argumenter for å bevare utlånsforskriften. (dn.no 29.11.2022).)

- Dette er skattedirektørens fremste ønske i kampen mot økonomisk kriminalitet. (- I forrige uke ble skattedirektør Nina Schanke Funnemark spurt om hva hun hadde valgt, om hun skulle velge ett nytt verktøy i kampen mot skattekriminalitet.) (- «Reelle eiere på eiendom», var svaret.)  

(Anm: Dette er skattedirektørens fremste ønske i kampen mot økonomisk kriminalitet. Norge kan bli et lukrativt smutthull for dem som vil drive med økonomisk kriminalitet, hvitvaske penger eller slippe unna internasjonale sanksjoner, sier Nina Schanke Funnemark. I forrige uke ble skattedirektør Nina Schanke Funnemark spurt om hva hun hadde valgt, om hun skulle velge ett nytt verktøy i kampen mot skattekriminalitet. «Reelle eiere på eiendom», var svaret. Det skattedirektøren siktet til er de mange mulighetene for skjult eierskap i Norge. (…) DN har i et flere år langt prosjekt fortalt om hvordan eiendom eies skjult i Norge, blant annet som følge av manglende tinglysningsplikt og blankoskjøter. Nå utdyper skattedirektøren hva hun aller helst vil ha: – Av nye verktøy jeg ønsker meg i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, er en nasjonal oversikt over reelle eiere øverst på listen, sier Funnemark. Norge har ikke tilstrekkelige, oppdaterte offentlige registre med oversikt over hvem som eier hva, mener hun. Les også: Hvem eier Norge? (dn.no 12.3.2023).)

- 361 eiendomsmeglere tjente over to millioner kroner i 2021.  

(Anm: 361 eiendomsmeglere tjente over to millioner kroner i 2021. Benedicte Mæland er én av 361 eiendomsmeglere i Norge med en skattbar inntekt over to millioner kroner. Se full oversikt her. (…) (Anm: 361 eiendomsmeglere tjente over to millioner kroner i 2021. Benedicte Mæland er én av 361 eiendomsmeglere i Norge med en skattbar inntekt over to millioner kroner. Se full oversikt her. (…) Norges best betalte igjen Ellers er Fredrik Dyve i Privatmegleren Dyve & Partnere nok en gang landets best betalte eiendomsmegler. I 2021 står han oppført med enn inntekt på hele 22,9 millioner kroner. (e24.no 7.12.2022).)

- Her kjøper verdens styrtrike eiendom. (- I sin årlige rapport «The Wealth Report» beskriver Frank Knight, et av verdens største meglerfirmaer, hvordan personer med såkalt «ultrahøy nettoverdi» bruker pengene sine.)

(Anm: Her kjøper verdens styrtrike eiendom. Norske milliardærer er ikke de eneste som vil til Sveits. De ultrarikes formuer ble redusert med 10 prosent i 2022. Men de hadde fortsatt verden som sin lekeplass. I sin årlige rapport «The Wealth Report» beskriver Frank Knight, et av verdens største meglerfirmaer, hvordan personer med såkalt «ultrahøy nettoverdi» bruker pengene sine. (e24.no 11.3.2023).)

- Innspill til stortingsmelding om økonomisk kriminalitet.

(Anm: Innspill til stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. Pressemelding | Dato: 29.09.2022 Nr: 102. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet om innspill fra næringslivet, sivilt samfunn og akademia. – Regjeringen vil trappe opp kampen mot økonomisk kriminalitet i alle former. Derfor vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet for Stortinget. Arbeidet med meldingen er i gang, men vi vil også ha innspill til hva som bør med i dette arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. (regjeringen.no 29.9.2022).)

- Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle. (- Det er disse gruppene som Økokrim har samlet info om: - Advokater – Regnskapsførere – Revisorer – Eiendomsmeglere - Bank/finans – Helsepersonell.)

(Anm: Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle. (…) – De kriminelle bruker profesjonelle aktører – som regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere – for å skjule økonomisk kriminalitet eller for å hvitvaske penger, sier Økokrim-sjef (…) Temarapporten om profesjonelle aktører og økonomisk kriminalitet har sett på hvordan tillitsyrker involveres i alt fra hvitvasking, til utstedelse av falske legeattester og økonomiske bedragerier. (nrk.no 9.7.2021).)

- Økokrim-sjef: – Korrupsjon er en kreftsvulst av en annen verden.

(Anm: Økokrim-sjef: – Korrupsjon er en kreftsvulst av en annen verden. Selv om Norge ikke er kjent for korrupsjon er vi langt fra fri for fenomenet. Nå vil Økokrim hjelpe næringslivet med å lettere kunne avdekke korrupsjon selv. (…) Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Vennligst del denne artikkelen med andre ved å bruke lenken under. I første linje står banker, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Indikatorlisten, som snart blir publisert på Økokrims nettsider, er en 15 sider lang rapport om korrupsjon, varianter, eksempler og tips til avdekking. Blant tipsene finner man: Manglende retningslinjer for antikorrupsjon eller varslingsrutiner (…) (finanswatch.no 9.6.2022).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

- Verdiløst register mot skjult eierskap. (- Hvor mange norske eiendommer og selskaper har skjulte, russiske eierinteresser?) (- Registeret som kunne avdekket det, får ikke midler til ferdigstillelse – med mindre Stortinget tar affære.) (- I straffesaker ser vi kompliserte selskapsstrukturer med flere lag av selskaper mellom den utøvende virksomheten og de reelle bakmennene som profitterer på kriminaliteten) (- Dette er svært vanskelig for politiet å trenge gjennom i sin etterforskning.)

(Anm: Inger A. E. Coll , Elin Floberghagen og Sigrid Klæboe JacobsenInger A.E. Coll, leder, Norsk Økrimforening, Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, og Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Norge. Innlegg. Verdiløst register mot skjult eierskap. Hvor mange norske eiendommer og selskaper har skjulte, russiske eierinteresser? Registeret som kunne avdekket det, får ikke midler til ferdigstillelse – med mindre Stortinget tar affære. Professor Anette Alstadsæter nevner i sin kronikk i DN 13. oktober kutt i finansieringen av register for reelle rettighetshavere. Et slikt register av god kvalitet er etter vår mening kanskje det viktigste virkemiddelet for å forebygge og avdekke grov kriminalitet og hvitvasking – samt motvirke skjult eierskap og finansielt hemmelighold. Vi er enige med Alstadsæter i at det foreslåtte statsbudsjettet kan gjøre det kommende registeret verdiløst og således er en gavepakke for kriminelle. Hvorfor er dette registeret så viktig? I straffesaker ser vi kompliserte selskapsstrukturer med flere lag av selskaper mellom den utøvende virksomheten og de reelle bakmennene som profitterer på kriminaliteten. Dette er svært vanskelig for politiet å trenge gjennom i sin etterforskning. (dn.no 18.10.2022).)

- 30 prosent økning i meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2021. (- Banker leverer 67 prosent av rapportene om mistenkelige forhold, betalingsformidlere leverer 16 prosent og eiendomsmeglere 11 prosent.) (- Økokrim fikk inn 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige i 2021.)

(Anm: 30 prosent økning i meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2021. Økokrim fikk inn 16 513 rapporter om mistenkelige forhold i 2021, det er en økning på 30 prosent sammenlignet med året før. Økokrim fikk inn 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige i 2021. Dette er en økning fra 12 701 rapporter året før. Økningen er på 30 prosent, det kommer frem i årsrapporten til EFE (Enheten for finansiell etterretning). Banker leverer 67 prosent av rapportene om mistenkelige forhold, betalingsformidlere leverer 16 prosent og eiendomsmeglere 11 prosent. Avdelingsleder i EFE i Økokrim, Sven Arild Damslora, forklarer at økningen i antallet meldinger om mistenkelige transaksjoner viser at bankene gjør et godt arbeid. (finanswatch.no 23.5.2022).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Rapport om profesjonelle aktører. I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren.

(Anm: Rapport om profesjonelle aktører. I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk. (okokrim.no Publisert 09. juli 2021).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Anti-hvitvask arbeidet – viktig for tilliten i samfunnet. (- Avdelingen for Anti-hvitvask (Anti Money Laundering - AML) er et organ i banken som jobber for å forebygge og oppdage dette. Avdelingen jobber også med å forebygge og oppdage terrorfinansiering (Counter Terrorist Financing - CTF).)

(Anm: Anti-hvitvask arbeidet – viktig for tilliten i samfunnet. – Også private aktører, som banker, må gjøre sitt for å forebygge og avdekke kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering, sier Charlotte Ager i Bank Norwegian. Anti-hvitvask: – Arbeidet med AML er derfor viktig for å fastholde tilliten til samfunnet og dets institusjoner, sier Charlotte Ager i Bank Norwegian.  (…) Med over 1,7 millioner kunder i seks land er effektiv risikohåndtering viktig for Bank Norwegian sin virksomhet. AML-avdelingen har det faglige ansvaret for en god og effektiv behandling av mistanker om hvitvasking eller terrorfinansiering. – Det er ingen enkel jobb fordi det kan være vanskelig å skille de illegale aktivitetene fra de legale. Samtidig blir kriminelle stadig mer utspekulerte og kreative. Det er derfor viktig at banken holder seg oppdatert på regulatoriske rammeverk, retningslinjer og trender, understreker Ager. (finanswatch.no 4.10.2022).)

- Antihvidvask-chef vil have mere informationsdeling på tværs af banker. (- Banker er på grund af regler i hvidvaskinslovn forhindret i at dele informationer om kunder med hinanden, og det besværliggør arbejdet med at stoppe mistænkelige kunder.)

(Anm: Antihvidvask-chef vil have mere informationsdeling på tværs af banker. Reglerne i hvidvaskloven forhindrer bankerne i at stoppe tvivlsomme kunder med at flytte fra bank til bank. Nordea-chef vil have problemet løst. Anita Nedergaard, antihvidvaskchef i Nordea. Banker er på grund af regler i hvidvaskinslovn forhindret i at dele informationer om kunder med hinanden, og det besværliggør arbejdet med at stoppe mistænkelige kunder, siger antihvidvaskchef i Nordea danmark,  Anita Nedergaard til Børsen. (advokatwatch.no 1.3.2023).)

- Meglere risikerer fengsel for ulovlig handel med eiendom. De avskiltede eiendomsmeglerne hevder de kun hjalp sine samboere med å utvikle flere boligprosjekter.

(Anm: Meglere risikerer fengsel for ulovlig handel med eiendom. De avskiltede eiendomsmeglerne hevder de kun hjalp sine samboere med å utvikle flere boligprosjekter. Politiet mener de har brutt loven. De to meglerne i 40- og 50-årene skal ifølge Finanstilsynet og politiet ha brutt forbudet mot å investere i fast eiendom. I perioden fra august 2015 til oktober 2019 skal eiendomsmeglerne ha spilt en sentral rolle i kjøp, utvikling og markedsføring av fire boligprosjekter på Østlandet, samtidig som de eide og drev et eiendomsmeglingsforetak. Meglerne er tiltalt for å ha: (…) (e24.no 18.9.2022).)

- Tilfeldig telefonsjekk utløste korrupsjonsetterforskning i DNB.

(Anm: Tilfeldig telefonsjekk utløste korrupsjonsetterforskning i DNB. Korrupsjonssaken i DNB ble avdekket ved en tilfeldighet da et vitne til en voldsepisode fikk sin mobiltelefon kontrollert av politiet, skriver VG. (finanswatch.no 10.6.2022).)

- Ukultur i DNB. Norges største bank er nok en gang i hardt vær. (- Finanstilsynet slår fast at det er ulovlig og i strid med god forretningsskikk å koble finansieringsvilkår til valg av megler.)

(Anm: Ukultur i DNB. Norges største bank er nok en gang i hardt vær. Kontroversene rundt DNB står i kø. Bare kort tid etter at landets største bank fikk grønt lys for sitt kontroversielle oppkjøp av Sbanken, som Konkurransetilsynet frarådet av hensyn til konkurransen, avslører Dagens Næringsliv at DNB har bedrevet ulovlig bankarbeid. Nå er det Finanstilsynet som reagerer på bankens metoder. Tilsynet ble i fjor varslet om flere saker der boliglånskunder skal ha følt seg presset til også å velge bankens meglertjenester. Ifølge Dagens Næringsliv skal kunder ha blitt forespeilet bedre betingelser hvis man også brukte DNBs meglertjenester. Finanstilsynet slår fast at det er ulovlig og i strid med god forretningsskikk å koble finansieringsvilkår til valg av megler. (dagsavisen.no 30.3.2022).)

- Innlegg: Et varsko til meglere og en oppvekker for boligkjøpere. (- Høyesterett tilkjente kjøperen 150.000 kroner i erstatning pluss renter som følge av meglerens brudd på god meglerskikk.)

(Anm: Innlegg: Et varsko til meglere og en oppvekker for boligkjøpere. Meglere må balansere lojalitetsplikten overfor selger med omsorgsforpliktelsen overfor mulige kjøpere. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Saken gjaldt erstatningskrav fra en boligkjøper mot eiendomsmegler. Kjøperen ga et bud med akseptfrist kl. 12.00 som selgeren aksepterte gjennom sms til megler kl. 11.49. Like før akseptfristen ringte megleren til kjøperen med intensjon om å videreformidle aksepten, men i løpet av telefonsamtalen, kl. 12.02 – altså etter akseptfristen – kom det inn et annet høyere bud. I stedet for å videreformidle aksepten valgte megleren på eget initiativ å forlenge budrunden. Uvitende om at budet ble akseptert og at budrunden egentlig var vunnet, deltok kjøperen i den forlengede budrunden. Kjøperen betalte til slutt 150.000 kroner mer enn det selgeren først hadde akseptert. Høyesterett tilkjente kjøperen 150.000 kroner i erstatning pluss renter som følge av meglerens brudd på god meglerskikk. (dn.no 11.7.2022).)

-  Innlegg: Meglerne må få hjelp til å håndtere sanksjonene. (- Eiendomsmeglerforetak og deres ansatte risikerer bøter eller fengsel om de ikke følger sanksjonsregelverket, skriver artikkelforfatterne.)

(Anm: Erling Keyser, partner, Alexander Mollan, senioradvokat, og Camilla Gjersem, trainee, alle i Brækhus Advokatfirma. Innlegg: Meglerne må få hjelp til å håndtere sanksjonene. Adgang til opplysninger fra Folkeregisteret må til om norske eiendomsmeglere skal kunne avdekke om sanksjonerte russere står bak handler i det norske eiendomsmarkedet. Eiendomsmeglerforetak og deres ansatte risikerer bøter eller fengsel om de ikke følger sanksjonsregelverket, skriver artikkelforfatterne. Norge har implementert EUs sanksjoner mot Russland og Hviterussland. Sanksjonene innebærer at det er forbudt å samhandle med listeførte personer eller selskaper. Sanksjonene skjerper de allerede strenge kravene til aktsomhet og undersøkelser for norske virksomheter som typisk bistår med å tilrettelegge for eller gjennomføre transaksjoner. (dn.no 2.4.2022).)

(Anm: Økokrims trusselvurdering 2022. (okokrim.no 2.5.2022).)

- Økokrim vil ha utleveringsavtale med Dubai: – Ville vært en stor fordel. (- Kriminelle og etterlyste nordmenn er oppført som eiere av en rekke eiendommer i Dubai.)

(Anm: Økokrim vil ha utleveringsavtale med Dubai: – Ville vært en stor fordel. Kriminelle og etterlyste nordmenn er oppført som eiere av en rekke eiendommer i Dubai. Nå vil Økokrim ha utleveringsavtale med emiratet. E24s undersøkelser av den gigantiske datalekkasjen fra Dubais eiendomsregister, viser at kriminelle og etterlyste nordmenn er registrert som eiere av nær 50 eiendommer i Dubai. Dette har vært ukjent for norsk politi og skattemyndigheter. Samtidig har Norge ingen utleveringsleveringsavtale med Emiratet. Det gjør Dubai til et attraktivt sted for personer som ønsker å unngå rettsforfølgelse av norske myndigheter. Økokrim skulle gjerne hatt en utleveringsavtale med Dubai, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til E24. (e24.no 8.5.2022).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Eiendomsbransjen mangler verktøy for å stanse oligarkene. (- Hull i norsk regelverk kan gjøre det umulig for norske eiendomsmeglere å slå alarm dersom sanksjonerte russere kjøper eiendom i Norge.) (- Meglerforetakene plikter å kontrollere alle parter i eiendomstransaksjoner mot de gjeldende sanksjonslistene. (- Næringsdepartementet vil ikke svare på spørsmålet. – Vi henviser til Finansdepartementet her, står det i en epost fra departementet.)

(Anm: Eiendomsbransjen mangler verktøy for å stanse oligarkene. Hull i norsk regelverk kan gjøre det umulig for norske eiendomsmeglere å slå alarm dersom sanksjonerte russere kjøper eiendom i Norge. EUs sanksjonslister teller tusenvis av personer, og etter Ukraina-invasjonen har formuende russere blitt listeført i hopetall. Det skaper hodebry for eiendomsmeglere i Norge. Støre-regjeringen har bestemt seg for å følge EUs Russland-sanksjoner. Meglerforetakene plikter å kontrollere alle parter i eiendomstransaksjoner mot de gjeldende sanksjonslistene. Får de match, skal de varsle Utenriksdepartementet. De må også å fryse alle midler på klientkonto hvis det er mulig. Peker på hverandre DN har spurt regjeringen om når et eierskapsregister kan være på plass i Norge, og om de også vil vurdere å la meglerbransjen bruke øvrige virkemidler for å lettere kunne oppdage og stanse sanksjonerte personer. – Hvitvaskingsregelverket i Norge stiller krav om at det innhentes informasjon om reelle rettighetshavere «bak» kundene. Hvilke regler som gjelder om offentliggjøring av eierinformasjon om foretak, varierer mellom land. I Norge offentliggjøres informasjon fra Skatteetatens aksjonærregister en gang årlig, svarer Finansdepartementet i en epost. Det påpeker at eierskapsregisteret hører inn under Næringsdepartementet, og henviser videre til dem for spørsmål om når registeret kommer på plass. Næringsdepartementet vil ikke svare på spørsmålet. – Vi henviser til Finansdepartementet her, står det i en epost fra departementet. (dn.no 18.3.2022).)

- Eiendomsaktør tiltalt for grov hvitvasking.

(Anm: Eiendomsaktør tiltalt for grov hvitvasking. Strafferammen for lovbruddene er inntil seks år i fengsel. Politiet i Oslo har tatt ut tiltale mot en Oslo-mann i 40-årene, for overtredelse av straffeloven § 338 og 333, som omhandler hvitvasking og heleri. Både hvitvaskingen og heleriet karakteriseres som grov. (estatenyheter.no 1.7.2022).)

- 31 advokater tjente mer enn 20 millioner kroner i fjor - se oversikten her. (- Mens det tidligere har vært stjernemeglere, oppkjøpstopper og meglere av næringseiendom og luksusvillaer som har dominert, har juristene overtatt de seneste årene.) (- Landets best betalte advokat i fjor var Erling Ueland, managing partner hos Schjødt og med kontor i Stavanger, som sto oppført med en skattbar inntekt på 32 millioner kroner.)

(Anm: 31 advokater tjente mer enn 20 millioner kroner i fjor - se oversikten her. Det er nok en gang ett advokatfirma som peker seg ut blant lønnsvinnerne. I ligningstallene for 2020 er det igjen én yrkesgruppe som er svært godt representert på inntektstoppen – forretningsadvokatene. Mens det tidligere har vært stjernemeglere, oppkjøpstopper og meglere av næringseiendom og luksusvillaer som har dominert, har juristene overtatt de seneste årene. DN har gjennomgått ligningstallene for totalt 8760 advokater med lisens i Norge. Den viser at hele 31 advokater sto oppført med en inntekt på over 20 millioner i fjor. Landets best betalte advokat i fjor var Erling Ueland, managing partner hos Schjødt og med kontor i Stavanger, som sto oppført med en skattbar inntekt på 32 millioner kroner. Det er opp fra 31,5 millioner året før. Schjødt har de seneste årene tronet på inntektstopplisten. (dn.no 8.12.2021).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Når eiendomsmeglere blir premiert for å sende lånekunder til banken, bør Finanstilsynet kjenne sin besøkelsestid. (- Det er påfallende at Finanstilsynet er så bekymret for sammenblandingen mellom bank og eiendomsmegling, men gjør så lite med det.)

(Anm: Når eiendomsmeglere blir premiert for å sende lånekunder til banken, bør Finanstilsynet kjenne sin besøkelsestid. Det er påfallende at Finanstilsynet er så bekymret for sammenblandingen mellom bank og eiendomsmegling, men gjør så lite med det. DNB bruker premier, stillingsinstrukser og interne måltall for å få eiendomsmeglere og bankansatte til å henvise kunder til hverandre. Ifølge stillingsinstruksen til en eiendomsmegler i DNB skal hen «være ansvarlig for å formidle flest mulig boliglån og plasseringer av overskuddslikviditet, ved å henvise til bankens kunderådgivere». (dn.no 25.4.2022).)

- Finanstilsynet advarer bankene mot å kaste ut «skumle» kunder. – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. (- Årsaken handler om at kundene kan være en risiko etter hvitvaskingsloven.)

(Anm: Finanstilsynet advarer bankene mot å kaste ut «skumle» kunder. – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. Et fenomen sprer seg i det stille blant norske banker: Nordmenn kastes ut og mister banktjenester, og det gjelder alt fra kriminelle til de aller mektigste. Finanstilsynet er nå bekymret over at nordmenn og organisasjoner mister tilgang til grunnleggende banktjenester. Ikke bare nektes de å åpne nye kontoer hos bankene – de blir også kastet ut av eksisterende kundeforhold. Årsaken handler om at kundene kan være en risiko etter hvitvaskingsloven. Anders Schiøtz Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, som gjør kontroller med bankenes bruk av og brudd på hvitvaskingsregler. Gjennom kontrollene får Finanstilsynet overblikket over hvordan den norske banknæringen praktiserer hvitvaskreglene. Schiøtz Worren ser nå en ny tendens til at kunder nå kastes ut fra banker i strid med hvitvaskingsreglene. – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier han. (dn.no 18.11.2021).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Eiendomsmegler bøtelegges for brudd for hvitvaskingsreglene. Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland straffes av Finanstilsynet for det tilsynet mener er flere brudd på selskapets plikter under hvitvaskingsregelverket. (- Eiendomsmegleren ble i vår bedt om å sende inn dokumentasjon på selskapets arbeid for å hindre at eiendomsinvesteringer formidlet gjennom selskapet ble benyttet til hvitvasking.)

(Anm: Eiendomsmegler bøtelegges for brudd for hvitvaskingsreglene. Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland straffes av Finanstilsynet for det tilsynet mener er flere brudd på selskapets plikter under hvitvaskingsregelverket. RUTINENE SKAL PÅ PLASS: Daglig leder Thomas Rustad i Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland sier meglerforetaket er i gang med arbeidet med å få rutinene på plass. Både ledelsen og styret til Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland får stryk i Finanstilsynets vurdering av Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland arbeid med hvitvaskingsregelverket. Eiendomsselskapet er et datterselskap av Sparebank 1 Ringerike Hadeland som eier 94 prosent av selskapet. Eiendomsmegleren ble i vår bedt om å sende inn dokumentasjon på selskapets arbeid for å hindre at eiendomsinvesteringer formidlet gjennom selskapet ble benyttet til hvitvasking. (finansavisen.no 30.11.2021).)

- Meglerreklame vekker reaksjoner: – Jeg trodde først det var en parodi. (- Reklamen til Nordvik hadde én helside med «Våre beste eiendomsmeglere» og «Våre beste kvinnelige eiendomsmeglere».)

(Anm: Meglerreklame vekker reaksjoner: – Jeg trodde først det var en parodi. Nordvik kåret både sine «beste» og «beste kvinnelige» eiendomsmeglere i en avisreklame. Det har fått flere til å reagere. – Ser dette har kommet feil ut, sier meglerkjeden. Reklamen til Nordvik hadde én helside med «Våre beste eiendomsmeglere» og «Våre beste kvinnelige eiendomsmeglere». Lørdag reklamerte eiendomsmeglerfirmaet Nordvik over flere sider i papiravisen til Dagens Næringsliv. På den ene siden var firmaets «beste eiendomsmeglere» avbildet, mens på den andre siden var det bildet av firmaets «beste kvinnelige eiendomsmeglere». Det fikk flere til reagere i sosiale medier. – Jeg trodde først det var en parodi. Det virket så tullete, sier Anna Knudsen. Hun er gründer og sjef i AW Magazine, et businessmagasin som setter kvinner og mangfold i fokus. – Skal du først kåre beste kvinne, må du også kåre beste mann. Spesielt i en relativt likestilt bransje, sier hun. (e24.no 23.1.2022).)

- Boligselgere styler som aldri før.

(Anm: Boligselgere styler som aldri før. – Ikke alle objekter som egner seg for boligstyling, sier eiendomsmegler 4 min. Anders Hodne i Balthazar Interior styler 200 boliger i året. (dn.no 17.10.2020).)

- Bolig-trikset - få 224 000 mer. (- Da øker sjansen for budrunde og en god pris. - Det kan fort gi deg 5 prosent høyere pris på boligen, mener Lauridsen.)

(Anm: Bolig-trikset - få 224 000 mer. Meglerne forventer storslipp av boliger på markedet nå etter påsken. Ekspertene avslører grepene som kan gi deg flere hundre tusen mer for boligen din. Særlig ett «triks» er lønnsomt. Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie, viser tall fra Eiendom Norge. (…) - Vi har klare forventninger om at det kommer veldig mange boliger for salg etter påsken, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge, til Dagbladet. (…) - 5 prosent opp Han mener ett råd er viktigere enn alt annet: - Reduser mengden av ting i boligen. Fjern en del møbler, som bokhyller og ting som er av mer privat karakter. Gjør det luftig. Det handler om at potensielle kjøpere skal kunne forestille seg hvordan det vil være å bo der. Hvis mange nok blir interesserte, kommer det også mange på visning. Da øker sjansen for budrunde og en god pris. - Det kan fort gi deg 5 prosent høyere pris på boligen, mener Lauridsen. (dagbladet.no 21.4.2022).)

- Eiendomsmegler må betale erstatning etter feil ved budrunden.

(Anm: Eiendomsmegler må betale erstatning etter feil ved budrunden. I forbindelse med salget av en leilighet i Oslo innga kjøperen et bud som ble akseptert av selger innen akseptfristen. En eiendomsmegler har handlet erstatningsbetingende uaktsom overfor budgiveren, fordi han ikke videreformidlet selgerens første aksept, fastslår Høyesterett i en domsavgjørelse. Etter at akseptfristen var utløpt kom det inn et høyere bud på leiligheten og budrunden fortsatte. Leiligheten ble til slutt solgt til kjøperen for 150 000 kroner mer enn det opprinnelige budet han hadde gitt, og som selgeren hadde akseptert. Eiendomsmegleren videreformidlet imidlertid ikke selgerens aksept til budgiveren og bindende avtale kom derfor ikke i stand. – Budgiveren blir tilkjent erstatning fra eiendomsmeglingsforetaket og dets forsikringsselskap tilsvarende differansen mellom det opprinnelige budet og den endelige kjøpesummen, heter det i dommen. Aksept Eiendomsmegling AS og Tryg Forsikring NUF dømmes til å betale 150.000 kroner i erstatning, i tillegg til 613.011 kroner i saksomkostninger, heter det i domsslutningen. (nettavisen.no 30.6.2022).)

- Kjøpte leilighet i april, pusset opp og solgte den for 2,2 mill. mer i oktober.

(Anm: Kjøpte leilighet i april, pusset opp og solgte den for 2,2 mill. mer i oktober. Det var en totalrenovering som gjorde at den tidligere Candyking-toppen lyktes med å selge Oslo-leiligheten for over syv millioner i et brennhett boligmarked. (…) Leiligheten fra 1977 ble kjøpt av Brekke i april i år for 5,1 millioner kroner og solgt for 7.350.000 kroner i oktober. Det er en økning på over 40 prosent. (dn.no 18.10.2020).)

- Huset må se ut som en million før du inviterer kjøperne inn. (- Investeringer i distribusjon ser ut til å ta en uforholdsmessig stor andel av budsjettene, sier Børre Sunde i Manus.)

(Anm: - Huset må se ut som en million før du inviterer kjøperne inn. - Investeringer i distribusjon ser ut til å ta en uforholdsmessig stor andel av budsjettene, sier Børre Sunde i Manus. - Mye dårlig samvittighet: Børre Sunde, rådgiver og kommersiell leder i Manus, mener det er mye «dårlig samvittighet» ute og går i norske markedsavdelinger. - Det begynner gjerne på egne hjemmesider og forplanter seg ofte til sosiale plattformer, skriver han i dette innlegget. Huset skal selges. Eierne bruker all ledig tid på å fikse småting man aldri har fått tid til, som å gjøre ferdig listverket, male vaskerommet eller fjerne buskaset i hagen. Så kommer vasking, rydding og styling. Alt for å gjøre boligen mest mulig presentabel for å tiltrekke seg potensielle kjøpere og få en best mulig pris. Når alt er klart, er det tid for markedsføring av det som fremstår som drømmeboligen. Hold på dette bildet en stund. (kampanje.com 27.8.2021).)

- Korrupsjonsbarometer: Liten tiltro til kommunale myndigheter. (- Én av fem mener korrupsjon er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon.) (- Advarer mot blind tillit.)

(Anm: Korrupsjonsbarometer: Liten tiltro til kommunale myndigheter. Én av fem mener korrupsjon er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon. Det er domstolene som nyter høyest tillit – bare 6 prosent av de spurte har liten eller ingen tillit til domstolene – mens kommunale myndigheter er den aktøren som nyter størst mistillit hos de spurte i korrupsjonsbarometeret til Transparency International Norge. Global Corruption Barometer er verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon. (…) Barometeret viser likevel at den norske befolkningen gjennomgående har stor tillit til offentlige institusjoner, og det store flertallet opplever korrupsjon som lite utbredt i Norge. To tredeler i befolkningen har inntrykk av at korrupsjon er helt fraværende ved Statsministerens kontor, mens halvparten av de spurte (48 prosent) mener det samme gjelder situasjonen ved domstolene. Les også: Kommunal leder siktet for grov korrupsjon: Skal ha puttet flere millioner kroner i egen lomme Advarer mot blind tillit En vesentlig andel som uttrykker mistillit til myndigheter og næringsliv når det stilles spørsmål om korrupsjon og hvor stort problemet er: - Hver femte innbygger ser på korrupsjon hos myndighetene som et stort problem. - Tre av ti innbyggere tror bedrifter betaler eller bruker kontrakter til å vinne offentlige kontakter. - Hver tiende innbygger tror de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon. - Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon. – Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste, skriver Transparency International Norge i rapporten, som ble lagt fram mandag ettermiddag. - Les også: Korrupsjonstiltalt ordfører i retten: – Jeg er redd (kommunal-rapport.no 6.9.2021).)

- Rekordmange personer er rapportert for hvitvasking. (- Økokrim har mottatt flere tusen rapporter om mistenkelige pengeoverføringer.) (– Vi tror at økt kompetanse hos bankene er grunnen til at vi får inn så mange rapporter.) (- Men også at Finanstilsynet har reagert med bøter.)

(Anm: Rekordmange personer er rapportert for hvitvasking. Økokrim har mottatt flere tusen rapporter om mistenkelige pengeoverføringer. Sjefen ber bankene se på de små summene også. – Det er en betydelig økning i norsk sammenheng, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora. Han er sjef for Økokrims avdeling for blant annet pengeoverføringer. Damslora sier grensen for å rapportere skal være lav. – Vi tror at økt kompetanse hos bankene er grunnen til at vi får inn så mange rapporter. Men også at Finanstilsynet har reagert med bøter. Han ber norske banker om å se på de små overføringene også, ikke bare de store. (nrk.no 21.12.2021).)

- Boligtopper frustrerte over hemmelige bud: – Alle blir sure på selger og megler.

(Anm: Boligtopper frustrerte over hemmelige bud: – Alle blir sure på selger og megler. Kuppeforsøk gjennom hemmelige bud mens budrunden er i gang, er siste skrik i Oslos boligbonanza, ifølge Sem & Johnsen. – Gir enorm frustrasjon for budgiverne som ikke får kjøpt, sier daglig leder Christoffer Askjer. (…) Lukkede eller hemmelige bud går ut på at kjøper legger inn forbehold i budrunden om at budet bare kan legges frem for selger. Dermed får ikke de andre som er med i budrunden vite om budet underveis. – Det er en snodig sak som har tvunget seg litt frem fra noen kreative sjeler i et brennhett marked med desperate metoder, forteller Christoffer Askjer. (e24.no 20.2.2021).)

- Går fra fra BAHR til Wiersholm. Eiendomsadvokat Ragnar Stoknes Hafting blir en del av transaksjonsavdelingen i Wiersholm. (- Eiendomsadvokat Ragnar Stoknes Hafting blir en del av transaksjonsavdelingen i Wiersholm.)

(Anm: Går fra fra BAHR til Wiersholm. Eiendomsadvokat Ragnar Stoknes Hafting blir en del av transaksjonsavdelingen i Wiersholm. Hafting ble utdannet siviløkonom ved Copenhagen Business School i 2013 før han fullførte mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har vært advokatfullmektig og advokat i BAHR siden 2017, hvor han også har arbeidet med firmaets teknologisatsing. Wiersholm melder i dag på sine hjemmesider at Hafting blir advokat i deres transaksjonsavdeling, hvor han blant annet vil bidra på sitt spesialfelt eiendomstransaksjoner. Wiersholm-partner og eiendomsadvokat Stig L. Bech er svært fornøyd med å få Hafting med på laget. (estatenyheter.no 1.9.2021).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. (- En av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Narko, svindel og våpen i Norge: Her er eiendommene i Dubai. (- E24 har så langt funnet 260 personer med norsk bakgrunn registrert med 380 eiendommer i Dubai i en lekkasje fra 2020. Til sammen er de verdt godt over en milliard kroner. Eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge og skal opplyses om på selvangivelsen.)

(Anm: Narko, svindel og våpen i Norge: Her er eiendommene i Dubai. (…) Den tidligere narkosmugleren er oppført med svært lav inntekt i Norge i mange år. Men i Dubai er han listet som eier av eksklusive leiligheter. Totalt hadde Oslo-mannen befatning med 450 kilo hasj, konkluderte Borgarting lagmannsrett i 2014. En nederlandsk hovedmann i saken ble dømt for befatning med over 1,6 tonn hasj. – Den var den gang en av norgeshistoriens største saker, sier statsadvokat Tonje Tønder til E24. (…) Alvorlig kriminalitet E24 har så langt funnet 260 personer med norsk bakgrunn registrert med 380 eiendommer i Dubai i en lekkasje fra 2020. Til sammen er de verdt godt over en milliard kroner. Eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge og skal opplyses om på selvangivelsen. 214 av de registrerte eierne skatter til Norge, men bare under én av fem oppga eiendommene til norske skattemyndigheter i tråd med loven. De siste månedene har E24 jobbet med å kartlegge personene listet som eiere i lekkasjen og kan nå avsløre at: (…) Organisasjonen Tax Justice Network (TJN) rangerer De forente arabiske emirater som et av mest lukkede skatteparadisene i verden. (…) Fra dop til Dubai Tre er dømt i saker som omhandlet betydelige mengder narkotika. Blant dem er dem er den tidligere narkosmugleren fra Oslo, som kjørte et vogntog med hasj i 2011 før han ble pågrepet. Mannen soner fortsatt. E24 har sendt ham opplysningene som fremkommer i denne artikkelen og bedt om en kommentar. – Han ønsker ikke å kommentere de lekkede opplysningene fra Dubai slik de fremkommer, sier advokat Ole Petter Drevland i advokatfirmaet Drevland & Grape. (…) John Christian Elden er advokaten både til Umar Zahoor og mannen som ble dømt for Nordea-bedrageriet. (dn.no 22.10.2022).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

- Gründerne skulle kjøpe én bolig til «fastpris» som et eksperiment. (- Gründerne bak tjenesten Solgt jakter boligselgere med dårlig tid.)

(Anm: Gründerne skulle kjøpe én bolig til «fastpris» som et eksperiment. Da de så etterspørselen, fikk de plutselig hastverk med å skaffe mer penger. Gründerne bak tjenesten Solgt jakter boligselgere med dårlig tid. Like etter oppstart omsetter selskapet boliger for 50 millioner løpende. Den nylanserte tjenesten Solgt.no kjøper privatpersoners boliger til fastpris og tar på seg jobben med videresalg. Da gründerne lanserte selskapet sitt i fjor, fortalte de DN at målet var å kjøpe og selge én bolig i første kvartal i år. Etter bare noen uker har interessen vært så stor at oppstartsselskapet har måttet gjennomføre en mindre emisjon. – 270 boligselgere har fått tilbud siden oppstarten, og ni har takket ja. Med denne farten er det mulig med 200 millioner i omsetning første driftsår, sier medgründer Jan Oftedal. Selskapet har ikke brukt penger på markedsføring, og har skapt interessen for tjenesten blant annet gjennom sosiale medier. (dn.no 26.2.2021).)

- Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.)

(Anm: Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. – Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog. Eiendomstransaksjoner er en velkjent hvitvaskingsmetode hvor store beløp kan fremstå som legale pengetransaksjoner. I likhet med banker og finansinstitusjoner, er derfor også eiendomsmeglere lovpålagt å innrapportere mistenkelige transaksjoner til kontrollmyndigheter. Men Eiendom Norge, som representerer eiendomsmeglerne, hevder de ikke har verktøyene for å gjøre kontrolljobben og dermed er avskåret fra å gjøre jobben på en fullgod måte. – I dag har vi ikke mulighet til å sjekke disse opplysningene annet enn det som blir oppgitt gjennom egenerklæringer, å stille spørsmål eller gjennom Google-søk, sier Henning Lauridsen som er administrerende direktør i Eiendom Norge. (dn.no 1.1.2021).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- Megler får 100.000 kroner i straffegebyr. - Alvorlige brudd på foretakets plikter når det gjelder risikovurdering, arbeidsrutiner og gjennomføring av kundetiltak etter hvitvaskingsloven.

(Anm: Megler får 100.000 kroner i straffegebyr. - Alvorlige brudd på foretakets plikter når det gjelder risikovurdering, arbeidsrutiner og gjennomføring av kundetiltak etter hvitvaskingsloven. FÅR KRITIKK: Finanstilsynet gir 100.000 kroner i overtredelsgebyr til et eiendomsmeglerfirma etter det som karakteriseres som grove brudd på oppdragsgjennomføring og kontrollrutiner. På bildet finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. (estatenyheter.no 20.1.2021).)

- En pill råtten kultur. Hvis dette ikke er ulovlig, bør det bli det. (- Flere finansanalytikere har handlet aksjer i selskaper de har positive analyser av, før analysene er blitt publisert.) (- Slik har analysesjefen beriket seg selv, uten å fortelle at han også har hatt eierinteresser i rådene han har gitt sine kunder.)

(Anm: LEDER. En pill råtten kultur. Hvis dette ikke er ulovlig, bør det bli det. (…) Flere finansanalytikere har handlet aksjer i selskaper de har positive analyser av, før analysene er blitt publisert. Slike analyser driver aksjekursen i været – og analytikerne har derfor kunnet selge aksjene med gevinst. Hvis dette ikke er ulovlig, bør det bli det. Finanstilsynet har kommet med ramsalt kritikk av Arctic Securities, etter at Finansavisen avslørte at analysesjef Morten Nystrøm har blandet private investeringer med jobben. Han har flere ganger kjøpt aksjer i ulike selskaper selv, i god tid før Arctic Securities har anbefalt sine kunder å gjøre det samme. I rapporten beskriver Finanstilsynet inngående hvordan Nystrøm har operert. Samtidig som han har jobbet med å analysere selskapene har han selv investert i dem, før han har forfattet og offentliggjort analyser som spår voldsomme økninger i aksjekursen. Slik har analysesjefen beriket seg selv, uten å fortelle at han også har hatt eierinteresser i rådene han har gitt sine kunder. (dagbladet.no 29.4.2021).)

- Eiendomsmegler Krogsveen får gebyr for brudd på hvitvaskingsregler.

(Anm: Eiendomsmegler Krogsveen får gebyr for brudd på hvitvaskingsregler. Finanstilsynet har avdekkket flere brudd på hvitvaskingsloven og gir Eiendomsmegler Krogsveen 600.000 kroner i gebyr. Etter et tilsyn i fjor høst, har Finanstilsynet vedtatt å ilegge Eiendomsmegler Krogsveen et overtredelsesgebyr på kr 600.000 for overtredelser av hvitvaskingsregelverket, går det frem av en rapport som ble lagt frem torsdag ettermiddag. (…) Tilsynet skriver i rapporten at Krogsveen mener at overtredelsen ikke er grove, men tilsynet er ikke enige i det. I rapporten står det at på tilsynet anser overtredelsene knyttet til risikovurdering, rutiner, kontrollrutiner samt opplæring og oppdragsgjennomføring å være grove. (e24.no 10.6.2021).)

- Ny podkast: Hvor går egentlig grensene for hva ansatte i et meglerhus kan gjøre? Og hvorfor tjener de så vanvittig med penger?

(Anm: Ny podkast: Hvor går egentlig grensene for hva ansatte i et meglerhus kan gjøre? Og hvorfor tjener de så vanvittig med penger? Finansredaksjonen legger Arctic Securities-saken under lupen i denne ukens episode. Finanstilsynets knusende rapport av meglerhuset Arctic Securities viser at regelverket for de ansattes egenhandel er – for å si det forsiktig – ikke helt på plass. Det å drive frontrunning (kjøpe aksjer basert på eksklusiv informasjon) på bekostning av egne kunder, er en øvelse som kan føre til raskt tap av tillit. Les også: Arctic Securities hadde inntekter på over en milliard i koronaåret (dn.no 28.4.2021).)

- Sanerte mot skjeggkre minutter før visning – megler sa ingenting.

(Anm: Sanerte mot skjeggkre minutter før visning – megler sa ingenting. 50 minutter etter at skadedyrfirmaet var i leiligheten, holdt Utleiemegleren visning – uten å nevne sameiets pågående arbeid med å bli kvitt krypene. Det Tollefsen-deleide selskapet er nå innklaget til meglerbransjens klagenemnd av mannen som signerte leieavtalen, og som også krever erstatning. Utleiemegleren annonserte leiligheten på Sørengkaia i Oslo uten å opplyse om sameiets pågående arbeid for å bekjempe skjeggkre. Megleren sa heller ingenting om det under privatvisningen. Den ble avholdt 50 minutter etter at Anticimex var innom for å sluttføre sin skjeggkre-sanering, viser dokumenter i saken som E24 har gjennomgått. Krypene var påvist et annet sted i bygget, men skadedyrfirmaets tiltak omfattet den aktuelle leiligheten. (…) – Ganske grovt Mannens advokat, Fredrik Aasen i Austin Lyngmyr, mener Utleiemegleren har tilbakeholdt negative opplysninger i strid med opplysningsplikten. – Vi mener det er et ganske grovt overtramp når skadedyrselskapet kommer og legger ut åte 50 minutter før visningen, uten at megleren sier noe som helst, hverken under visning eller i leilighetsannonsen, sier han til E24. (aftenposten.no 19.6.2021).)

- Pengeinnkrever ilagt besøksforbud mot kjent eiendomsinvestor i Oslo.

(Anm: Pengeinnkrever ilagt besøksforbud mot kjent eiendomsinvestor i Oslo. Mistenkes for å stå bak en rekke truende handlinger mot eiendomsinvestorens familie, herunder skadeverk på boliger, bilbrann og «angrep med jernkuler». PENGESTRID: En tvist om gjeld skal være bakgrunnen for at en eiendomsinvestor og hans familie har blitt utsatt for ubehageligheter fra en pengeinnkrever. Oslo tingrett (bildet) mener det er stor sannsynlighet for at mannen vil begå nye straffbare forhold mot familien. (…) En fersk kjennelse i Oslo tingrett vitner om en voldsom konflikt mellom en eiendomsinvestor og hans familie på den ene siden, og en beryktet kriminell aktør på den andre siden. (estatenyheter.no 14.4.2021).)

- Jeg oppgir ikke hvem som bestilte torpedoen.  Erling Folkvord har skrevet bok om salget av sykehusboligene i Oslo.

(Anm: - Jeg oppgir ikke hvem som bestilte torpedoen. Erling Folkvord har skrevet bok om salget av sykehusboligene i Oslo. (...) Truet til taushet Han er sterkt kritisk til måten Oslo kommune solgte de 1.744 leilighetene på. - Denne boken er den første sammenfatningen av de viktigste lov- og regelbruddene. (...) En eiendomsutvikler, som Folkvord har valgt å anonymisere, er mannen som skal ha blitt truet av en torpedo.(...) Han fikk en henvendelse fra en Høyre-politiker, om han kunne hjelpe til. (nettavisen.no 4.5.2015).)

- Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes.

(Anm: Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes. (…) NEF har ikke avfeid investorene som irrelevante for prisdannelsen. Tvert i mot har vi i skattedebatten argumentert for et skarpere skattemessig skille mellom primærbolig og sekundærbolig, til fordel for de som er i markedet for boformål. Politiske og kommersielle aktører trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet. (e24.no 9.8.2017)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (- Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.) (- Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen.) (- Populær metode.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Risiko for hvitvasking på Oslos beste adresser. (- Økokrim har registrert en eksplosjon av antall innmeldte mistenkelige transaksjoner fra eiendomsmeglere, og en ny rapport viser at risikoen for hvitvasking absolutt er til stede i Oslos mest fasjonable strøk.)

(Anm: Risiko for hvitvasking på Oslos beste adresser. Økokrim har registrert en eksplosjon av antall innmeldte mistenkelige transaksjoner fra eiendomsmeglere, og en ny rapport viser at risikoen for hvitvasking absolutt er til stede i Oslos mest fasjonable strøk. Har sporet eierskap: Aker Brygge og Tjuvholmen er et av områdene hvor store deler av eierskapet kan spores til skatteparadis eller korrupsjonsutsatte land. For en stund tilbake stilte Transparency International Norge (TI Norge) seg spørsmål om eiendomsmarkedet i Oslo kunne være like utsatt for hvitvaskingsrisiko som store metropoler som London og Berlin. Spesialrådgiver Tor Dølvik i TI Norge har sammen med tre studenter fra Politihøyskolen studert et omfattende datasett fra Eiendomsverdi AS. Resultatet overrasket dem. – Vi har sett på anerkjente indikatorer på risiko for hvitvasking. Vi fant at minst ti prosent av eierskapet i områdene vi konsentrerte oss om kan spores til skatteparadiser. Dette er tall som er overraskende mye høyere enn vi trodde på forhånd, sier Dølvik til Kapital. Jeg tenker at alle offentlige myndigheter, samt aktørene i markedet – banker, meglere og eiendomsselskaper – bør se nærmere på dette. Tor Dølvik, rådgiver TI Norge Oslos beste adresser Områdene det her er snakk om er de mest fasjonable strøkene i Oslo – både for boliger og næringsbygg – nemlig Aker Brygge, Tjuvholmen, Bjørvika og Sørenga. Og konklusjonen er at det i disse områdene finnes indikasjoner på hvitvaskingsrisiko, både blant juridiske personer (selskaper), og fysiske personer. (kapital.no 19.3.2021).)

- DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er.

(Anm: DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er. Nå stilles endelig hovedaktørene i Boligbygg-skandalen til ansvar. Grov korrupsjon med offentlig midler bidrar til brudd på tilliten i samfunnet og kan ikke tas alvorlig nok. (dn.no 9.2.2021).)

- Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken.

(Anm: Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker sak mot tidligere advokat Frode Vilster Sørli i Boligbygg-saken. Nå tilbyr kommunen seg å dekke saksomkostningene. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, uttalte i kjølvannet av avsløringene at «rettferdighet skal skje». (…) I 2018 leverte han inn advokatbevillingen på grunn av Boligbygg-saken. Saken som i utgangspunktet skulle behandles i Oslo tingrett januar 2022 er nå trukket av Oslo kommune, skriver Finansavisen, som omtalte saken først. Det bekrefter Sørlis advokat Mathias Tveten til DN søndag, og legger til: – Kommunen har tilbudt seg å dekke saksomkostningene til min klient. Han vil ikke si hva kravet dreide seg om. Sørli ønsket ikke å kommentere saken da DN tok kontakt søndag. DN har vært i kontakt med kommuneadvokaten i Oslo som ikke kunne kommentere saken søndag. Har tapt to saker Raymond Johansen varslet til sammen fire rettssaker mot eiendomsinvestorer som hadde solgt bygårder til Boligbygg. Hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. (dn.no 27.6.2021).)

- Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken.

(Anm: Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken. Det som var kommunens plan om tilbakebetaling av nærmere 100 millioner kroner, har så langt endt med millionbeløp til dekking av saksomkostninger. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Økokrim åpnet korrupsjonsetterforskning av saken og fem personer står nå tiltalt. I tillegg gikk byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, kraftig ut mot investorene i kjølvannet av avsløringene og uttalte den gang at «rettferdighet skal skje». Johansen og byrådet i Oslo varslet til sammen fire søksmål mot eiendomsinvestorer, der hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. Prosessen har hittil ikke gått Oslo kommunes vei. (dn.no 3.7.2021).)

- Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken.

(Anm: Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken. Økokrim har tatt ut tiltale mot fem personer i Boligbygg-saken. Fire er tiltalt for grov korrupsjon, mens en mann er tiltalt for å ha hvitvasket korrupsjonspenger. Saken handler om: Økokrim med tiltaler for grov korrupsjon i Boligbygg-saken. Tidlig om morgen fredag 13. oktober i 2017 ringte Skattekrim på døren hjemme hos Boligbyggs betrodde eiendomsinnkjøper Geir Fredriksen og snekker og eiendomsinvestor Carl Thomas Andersson. Samme morgen publiserte DN en stor dokumentar om at Oslo kommune hadde handlet eiendom i et rasende tempo fra konkursgjengangere. (dn.no 9.2.2021).)

- Fem menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo. (- Saken omfatter leilighetskjøp for 1,4 milliarder kroner.)

(Anm: Fem menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo. Fem menn er dømt i korrupsjonssaken i Oslo kommunes eiendomsselskap Boligbygg. Saken omfatter leilighetskjøp for 1,4 milliarder kroner. Fengselsstraffene varierer fra tre og et halvt år til et halvt år, skriver Dagens Næringsliv. Dommen er i tråd med aktors påstand. I saken ble bygårder og leiligheter videresolgt til det kommunale foretaket Boligbygg med milliongevinst. Fire av mennene er dømt for korrupsjon, mens den femte er dømt for å ha hvitvasket utbytte fra korrupsjonen, opplyser Økokrim i en pressemelding. (aftenposten.no 26.4.2022).)

- Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.)

(Anm: Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk. (dn.no 1.1.2021).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom. Antall hvitvaskingsmeldinger fra eiendomsmeglere vokser kraftig.

(Anm: Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom. Antall hvitvaskingsmeldinger fra eiendomsmeglere vokser kraftig. Bransjen registrerer at det brukes kreative transaksjonsmetoder. (…) – Når en ung kunde kjøper en dyr eiendom, og oppgjøret kommer gjennom ulike transaksjoner til vår klientkonto, vekker det mistanke, forteller Mariell Hernandez Berg som er kvalitetssjef i Eie Eiendomsmegling. Fra 2015 til 2016 gikk antall hvitvaskingsmeldinger til Økokrim fra 45 til 135 – altså en tredobling. Nye tall viser at det er registrert 295 hvitvaskingsmeldinger fra meglere så langt i år. (…) Som kvalitetssjef har hun ansvar for transaksjonene og rutinene i Eies sentrale oppgjørssystem. I tillegg har hvert enkelt meglerkontor en hvitvaskingsansvarlig. Les også: Megler må betale 4,5 millioner i erstatning etter «off marked»-salg Se Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla» tirsdag kveld. (…) Mørketall Meglerne er flinkere, men mørketallene er nok store, tror Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendoms-meglerforbund. Regjeringen la nylig fram en rapport som blant annet belyser at det er mangelfull kunnskap blant meglere om hvordan hvitvasking foregår. Det har ført til mangelfull rapportering. (nrk.no 24.10.2017).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes.

(Anm: Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes. (…) NEF har ikke avfeid investorene som irrelevante for prisdannelsen. Tvert i mot har vi i skattedebatten argumentert for et skarpere skattemessig skille mellom primærbolig og sekundærbolig, til fordel for de som er i markedet for boformål. Politiske og kommersielle aktører trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet. (e24.no 9.8.2017)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eiendom favoritt for hvitvasking. (- Finanstilsynet mener bevisstheten om hvitvasking har vært lav blant eiendoms­meglere.)

Eiendom favoritt for hvitvasking
dn.no 15.4.2016
Kjøp av fast eiendom er den mest benyttede metoden for å hvitvaske penger. Finanstilsynet mener bevisstheten om hvitvasking har vært lav blant eiendoms­meglere.

– Vi går grundig igjennom og viser aktuelle fremgangsmåter for hvitvasking og peker på hva som gjør at det enkelte meglerforetak kan være utsatt for dette, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.
– Bevisstheten og kanskje også viljen til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim har nok vært lav i meglerbransjen, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.

Ifølge Tuv viser internasjonal erfaring at kjøp av fast eiendom er den mest benyttede metoden for å hvitvaske penger, og at eiendomsmeglerne derfor har en viktig rolle i å forebygge økonomisk kriminalitet.

Finanstilsynet sendte denne uken ut en ny veiledning til eiendomsmeglerne som er mer omfattende og konkret enn tidligere i hvordan de skal etterleve hvitvaskingsregelverket.

– Den gir konkret informasjon blant annet om hvordan meglerne kan misbrukes til hvitvasking og hvordan de skal etablere rutiner og kontroller internt for å forebygge dette, sier Tuv. (…)

Slik hvitvaskes penger i eiendom
Kontant betaling, den mest åpenbare metoden.

 • Deler av kjøpesummen overføres direkte til selger uten å gå veien om meglers klientkonto.
 • Illegale penger brukes til oppussing av eiendom kjøpt for legale penger. Eiendommen kan selges for høyere pris.
 • Selger og kjøper fastsetter eiendommens verdi over eller under reell markedsverdi og gjør opp mellomværende seg imellom.
 • Lånebedrageri ved bruk av falske takstdokumenter, falske lønnsslipper, falske leiekontrakter og lignende.
 • Kjøper betaler med illegale penger, eksempelvis fra banker i andre land uten samme hvitvaskingsregler.
 • Bruk av stråmenn, kompliserte selskapsstrukturer, utenlandske foretak. (…)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advarer om global boligboble. (…) - Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai. (dn.no 23.5.2014).)

(Anm: Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. (…) I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten å skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG. (tv2.no 19.1.2017).)

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- EKTEPAR TILTALT FOR SALG AV HUNDRETUSENVIS FALSKE PILLER: Kjøpte leilighet kontant for narkopenger.

(Anm: EKTEPAR TILTALT FOR SALG AV HUNDRETUSENVIS FALSKE PILLER: Kjøpte leilighet kontant for narkopenger. Et samboerpar må tirsdag møte i Fredrikstad tingrett tiltalt for innførsel og salg av 183.490 falske Rivotril, og hvitvasking av flere millioner kroner. Politiet mener pengene ble brukt til å kjøpe en leilighet i Oslo kontant. (…) Kjøpte leilighet kontant Kjellesvig mener politiet har gode bevis som viser at det er de tiltalte som var mottaker av pillene. – Vi har funnet et samboerpar i Oslo som da satt på betydelige verdier i form av en nesten gjeldfri leilighet, et større pengebeslag under sengen, luksusvarer i form av merkevesker, merkesko og den type ting, sier Kjellesvig til TV 2. (tv2.no 1.6.2021).)

- Før og etter: Familien pusset opp hele huset for 100.000 kroner. Endringen er total.

(Anm: Før og etter: Familien pusset opp hele huset for 100.000 kroner. Endringen er total. – Vi er glade i å holde på med – og teste ut ting selv. De to badene har vi pusset opp for totalt 19.000 kroner, inkludert innleid elektriker. (aftenposten.no 20.10.2020).)

- Meglertopp vil ha forbud mot ren provisjonslønn – mener det kan føre til rådgivning. (- Mange meglere er helt avhengige av å få gjennomført salg for å i det hele tatt få lønn. Ifølge Askjer skaper dette uheldige incentiver, særlig for unge og uerfarne meglere.)

(Anm: Meglertopp vil ha forbud mot ren provisjonslønn – mener det kan føre til rådgivning. Christoffer Askjer i Sem og Johnsen Eiendomsmegling mener lønnssystemet i eiendomsmeglerbransjen fører til uheldige incentiver. – De fleste eiendomsmeglere går på ren provisjon. Det betyr at det finnes meglere der ute som går flere måneder uten å få lønn på konto, sier daglig leder Christoffer Askjer i Sem og Johnsen Eiendomsmegling. For de aller fleste nordmenn er bolig den største investeringen de gjør i livet. Salg av bolig skjer som oftest ved hjelp av eiendomsmegler. Askjer mener måten meglere blir lønnet er på er problematisk. Mange meglere er helt avhengige av å få gjennomført salg for å i det hele tatt få lønn. Ifølge Askjer skaper dette uheldige incentiver, særlig for unge og uerfarne meglere. (dn.no 30.5.2020).)

- Tips til boligselgere - Skrevet av Ebba Emilie Nordahl. (- En telefonsamtale økte salget med 600 000 kr. over prisantydning.)

(Anm: Tips til boligselgere - Skrevet av Ebba Emilie Nordahl. En engasjert megler får frem verdien i boligen din. Valg av megler kan være avgjørende for hva du får for boligen din. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å velge megler når du skal selge. (aftenposten.no 27.7.2020).)

- De smarteste boliggrepene: - Øker verdien med flere hundre tusen.

(Anm: Ti enkle ting du kan gjøre selv for å øke verdien på boligen din. Det trenger ikke koste mange kronene og kreftene. Ved hjelp av disse ti enkle oppussinggrepene, kan du øke verdien på boligen din betydelig, mener ekspertene. – Det er helt klart at enkle grep du gjør selv, kan bety mye for hva slags salgssum du får for boligen din, sier Karoline Cecilie Michaelsen, partner hos Sem & Johnsen. En viktig del av eiendomsmeglerens jobbhverdag, er å gi råd til boligselgere om hva de bør gjøre i boligen sin, for å oppnå høyest mulig salgspris når den legges ut i markedet. (vg.no 13.6.2020).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

– Her selges seks av ti hus via jungeltelegrafen.

(Anm: Her selges seks av ti hus via jungeltelegrafen. TOLGA (NRK): Leif Jordet gjorde som flertallet i bygda og kjøpte hus av en bekjent. Over halvparten av kommunens boliger når aldri det frie markedet, og forblir ukjent for mulige tilflyttere. (nrk.no 15.6.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Investorduo siktet av Økokrim for grov korrupsjon i Boligbygg-skandalen. (- Grov korrupsjon straffes med fengsel i inntil ti år. Ingen erkjenner straffskyld.)

(Anm: Investorduo siktet av Økokrim for grov korrupsjon i Boligbygg-skandalen. En konsulent i Oslo kommune var med på å kjøpe en bygård fra et selskap han selv jobbet for. Nå er han og eierne av eiendomsselskapet siktet av Økokrim. Anklagene avvises. Økokrim har siktet flere personer i kjølvannet av Boligbygg-skandalen. Dagens Næringsliv rullet opp saken i 2017. I juni ble tre personer siktet for grov korrupsjon. Siktelsen gjelder kommunens konsulent og to eiere av et eiendomsselskap. Grov korrupsjon straffes med fengsel i inntil ti år. Ingen erkjenner straffskyld. Siktelsen ble tatt ut 25. juni i år. Statsadvokat Håvard Kampen er påtaleansvarlig. – Vi har ingen kommentarer om saken på dette tidspunkt, sier han. Alle avviser å ha gjort noe ulovlig. Økokrim har ikke tatt ut tiltale i saken. (e24.no 16.10.2020).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Politisk svikt gir boligkrise. (- Hvordan kunne det skje?) (- Boligpolitikk handler om at noen kan eie seg til eventyrlig gevinst mens andre må overføre nesten hele sin disponible inntekt til et utleiefirma som går med store overskudd.)

(Anm:Espen Rostrup Nakstad, jurist, lege og forsker ved Oslo universitetssykehus. Politisk svikt gir boligkrise. (…) Hvordan kunne det skje?) (- Utviklingen har vært forutsigbar og skyldes sviktende befolkningsfremskriving og politisk unnfallenhet gjennom 25 år. (…) Det er likevel de sosiale konsekvensene av en fraværende boligpolitikk som er mest alvorlige. (…) Boligpolitikk handler om at noen kan eie seg til eventyrlig gevinst mens andre må overføre nesten hele sin disponible inntekt til et utleiefirma som går med store overskudd. (dn.no 7.9.2016).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (Gullgruve.)

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. Samtidig bytter den norske utleiedelen navn til Heimstaden Norge. (…) Hjemmesiden til Fredensborg endres også til Heimstaden.no. – Vi gleder oss over å ha samme navn og merkevare på tvers av landegrensene, og ser frem til å fortsatt gjøre vårt fremste for at det skal oppleves trygt og godt å ha hjemmet sitt hos oss, fortsetter Krogsbøl. (…) Gullgruve Utleiemegleren ble stiftet i 1995 av gründerne Christian Nielsen og Rune Kristiansen, som fortsatt sitter i styret til selskapet. Etter noen år tok selskapet av, og i 2017 tok Utleiemegleren ut 21.6 millioner kroner i utbytte. Selskapet endte året med en omsetning på 175,2 millioner kroner som ga et driftsresultat på 30,9 millioner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

- Leieprisene til værs i de store byene: – Man får ikke så mye for pengene. (- Hun er administrerende direktør i Utleiemegleren Oslo. De har 10.000 utleieboliger i byen og nærmere 17.000 i hele landet.)

(Anm: Leieprisene til værs i de store byene: – Man får ikke så mye for pengene. Det er blitt mye dyrere å leie hybler og leiligheter i de store byene det siste året. Hybelprisen i Oslo er i snitt 10.000 kroner. Det svir i studentenes lommebok. (…) Massivt press på utleieboliger – Under pandemien var det mange studenter som flyttet hjem til foreldrene. Mange arbeidsinnvandrere dro også hjem. Da valgte mange å selge utleieboligene sine, sier Vibecke Lyse. Hun er administrerende direktør i Utleiemegleren Oslo. De har 10.000 utleieboliger i byen og nærmere 17.000 i hele landet. (aftenposten.no 3.8.2022).)

- Tollefsen med nye giganttransaksjoner. Ivar Tollefsens Heimstaden AB har kjøpt boliger i Nederland for nesten 14 milliarder kroner.

(Anm: Tollefsen med nye giganttransaksjoner. Ivar Tollefsens Heimstaden AB har kjøpt boliger i Nederland for nesten 14 milliarder kroner. Samtidig selger Heimstaden AB boliger i Sverige og Danmark til Heimstaden Bostad for 15 milliader. (estatenyheter.no 29.3.2019).)

- Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner.

(Anm: Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner. (…) Til sammen eier de eiendommer for 86 milliarder kroner. Det er Finansavisen som har laget listen over Norges eiendomskonger, hvor også investorer fra Asker og Bærum er godt representert (budstikka.no 23.11.2018).)

- Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten. Når blir en eiendomsmekler inhabil? (- I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil?)

(Anm: Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten. Når blir en eiendomsmekler inhabil? SPØRSMÅL: En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Han og hans firma vil ha interesse av at det godkjennes etablering av flest mulig eiendommer og flest mulig bygninger. Jo flere salgbare objekt, jo større marked for eiendomsmekleren. Vervet vil, hvis søkerne ved hjelp av denne politikeren får godkjent sine søknader, kunne skaffe eiendomsmekleren flere kunder. Før fradeling og bygging, vil både tiltakshaver og mekler ha interesse av å få mest mulig klarhet i om prosjektet vil kunne godkjennes. Politikeren vil åpenbart måtte be om å få sin habilitet vurdert i saker der han har en har en rolle som mekler, men også utenom disse tilfellene, må det være grunn til å stille spørsmål ved om han er habil. I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil? (kommunal-rapport.no 15.6.2020).)

- Hvor mye butikk skal meglerhusenes ansatte drive i butikken? (- Arctic-sjef Mads Syversen strammer inn overfor analytikerne, men lar meglerne holde på.)

(Anm: Hvor mye butikk skal meglerhusenes ansatte drive i butikken? Arctic-sjef Mads Syversen strammer inn overfor analytikerne, men lar meglerne holde på. Både DN og Finansavisen har de siste ukene skrevet om ansatte i Arctic Securities som har til dels betydelige aksjeinvesteringer på «privaten». Tidligere analysesjef, Morten Nystrøm, kjøpte aksjer i Quantafuel før han kort tid senere publiserte svært positive analyse om selskapet. Tre av Arctics meglere, Esten Løkkebakken, Gaute Ulltveit-Moe og Alexander Borgen sitter med en liten formue i Vaccibody, et selskap som holder på med utvikling av en kreftvaksine og som Arctic tydeligvis har et tett forretningsmessig forhold til. Les også: Det som er topp i Arctic er forbudt i DNB Markets (dn.no 5.11.2020).)

- DNB krevde bruk av bankens egen eiendomsmegler for å gi bedre lånevilkår.

(Anm: DNB krevde bruk av bankens egen eiendomsmegler for å gi bedre lånevilkår. Lånekunder hos landets største bank fikk klar beskjed: Bruker du bankens meglerkjede til å taksere boligen, kan DNB legge til grunn høyere verdi på den. Ifølge Finanstilsynet er det ulovlig å koble finansieringsvilkår til valg av megler. (dn.no 21.3.2022).)

- Arctic-megler solgte aksjer i selskaper der samboeren er styremedlem – ble ikke børsmeldt. Arctic-megler Esten Løkkebakken eier aksjer i Gentian Diagnostics og Vaccibody.

(Anm: Arctic-megler solgte aksjer i selskaper der samboeren er styremedlem – ble ikke børsmeldt. Arctic-megler Esten Løkkebakken eier aksjer i Gentian Diagnostics og Vaccibody. Samboeren Susanne Stuffers styremedlem i begge, men Løkkebakken sto ikke på nærstående-listen – før nå. De siste årene har Arctic Securities hjulpet kreftvaksineselskapet Vaccibody med å hente en halv milliard kroner gjennom flere emisjoner. Samtidig har tre meglere i meglerhuset kjøpt aksjer i selskapet, som nå er verdt 190 millioner kroner, kunne DN fortelle i slutten av oktober. Én av meglerne er Esten Løkkebakken (45), som gjennom investeringsselskapet Mara Capital sitter med en eierpost på nesten 23 millioner kroner i Vaccibody. I tillegg til aksjeposten, har han enda en personlig kobling til Vaccibody. I slutten av november i fjor meldte Susanne Stuffers (39) flytting til Løkkebakkens villa på Vettakollen i Oslo. Stuffers jobbet som analytiker i Arctic Securities i mange år, men i 2018 sluttet hun for å bli sjef i Tor Dagfinn Veens investeringsselskap P53. Selskapet jakter gode investeringer i helsebransjen. I februar 2019 gikk investeringsselskapet inn i Vaccibody og én måned senere ble Stuffers valgt til styremedlem i selskapet. Les også: Det som er topp i Arctic er forbudt i DNB Markets Ifølge Oslo Børs' reglement for Merkur Market skal selskapene melde fra når innsidere, altså personer som gis tilgang til innsideinformasjon, kjøper eller selger aksjer i selskapet. Det samme gjelder for innsiderens nærstående. (dn.no 13.11.2020).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.) (- Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene.) (- Utbyttene ligger heller ikke langt etter.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Dyve & Partnere er hoffmegler for skatteparadis-konsern. (- DN fortalte i en dokumentar historien om den utvandrede forretningsmannen Ragnar Kjell Formo, som har vært med på usynlige eiendomssalg for minst en kvart milliard kroner i Norge gjennom det ukjente Glitre-konsernet.)

(Anm: Dyve & Partnere er hoffmegler for skatteparadis-konsern. Privatmegleren Dyve & Partnere har solgt eiendom for mer enn 100 millioner kroner for et selskap som eies fra skatteparadis. Eiendommer er solgt utenom det åpne markedet og flere av salgene er ikke registrert i Eiendomsregisteret. Privatmegleren Dyve & Partnere på Skøyen i Oslo har siden 2013 solgt minst åtte eiendommer for til sammen 130 millioner kroner på vegne av selskapet Glitre Rehabilitering, som kontrolleres fra skatteparadiset Isle of Man, viser DNs undersøkelser. (…) Selv skylder Formo over ti millioner i skatt i Norge. Styreleder og fagansvarlig Trond Eriksen ønsker ikke å kommentere Dyve & Partneres relasjonen til Formo og Glitre-konsernet. På generelt grunnlag skriver han: – Vi har meget strenge rutiner for hvitvaskingskontroll, herunder kontroll og dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i foretak som er kunder. (dn.no 13.12.2020).)

- Innlegg: Store hull i Norges offisielle eiendomsregister.

(Anm: Betuel Frøyland, siviløkonom, cand oecon, grunneier. Innlegg: Store hull i Norges offisielle eiendomsregister. De siste fire årene har jeg forsøkt å forstå hvor grenser og opplysninger i eiendomsregisteret kommer fra. Det jeg har funnet kan få enhver grunneier til å miste nattesøvnen. D N har de siste ukene hatt en rekke artikler som omhandler manglende registrering av reell eier i eiendomsregisteret til Kartverket. Norges offisielle eiendomsregisteret har flere andre svakheter som er enda verre – mye verre! Les også: Minst 100.000 døde registrert som eiere av eiendom i Norge På 1960-tallet ble det bestemt at en skulle registrere alle grenser for eiendommer på over fem dekar i hele Norge. Instruksen i prosjektet krevede at grunneierne skulle påvise grensene – selvfølgelig. (dn.no 11.6.2021).)

- Den usynlige mannen. (- Det ukjente eiendomskonsernet eies fra skatteparadiset Isle of Man.) (- Selv skylder Formo over ti millioner i skatt.)

(Anm: Den usynlige mannen. Den utvandrede forretningsmannen Ragnar Formo har vært med på usynlige eiendomssalg for minst en kvart milliard kroner i Norge. Det ukjente eiendomskonsernet eies fra skatteparadiset Isle of Man. Selv skylder Formo over ti millioner i skatt. (…) Oslos tidligere ordfører, Fabian Stang, var god venn med Ragnar Formo i yngre dager. I 1995 var det Stang og en annen felles venn som på papiret ble eier av Villa Glitre på vegne av Formo. – Jeg og en annen hjalp Formo i sin tid da Formo fikk problemer og banken tok kontroll over eiendommen på Gåsøya. Så overlot vi aksjene til Formo. Senere har jeg ikke hatt noe mer med det å gjøre, sier Fabian Stang. (dn.no 10.12.2020).)

- Det hemmelige budrunde-trikset. (- En uvanlig boligkupp-triks får eiendomsmeglere til å rive seg i håret.) (- Kan et «skjult» bud sikre deg drømmeboligen til lavere pris? (- Budrunde-triks: Kan bli forbudt.)

(Anm: Det hemmelige budrunde-trikset. En uvanlig boligkupp-triks får eiendomsmeglere til å rive seg i håret. Kan et «skjult» bud sikre deg drømmeboligen til lavere pris? (…) Noen kan være villige til å strekke seg ekstra langt for å få huset eller leiligheten de har forelsket seg i. Av og til benyttes det triks som «hemmelige» eller «lukkede» bud. – Selv om dette ikke anbefales, og kan føre til at andre interesserte føler seg lurt, skjer det. Det sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, til VG. (…) Kan bli forbudt Eiendomsmeglingsutvalget, som skal se på en ny eiendomsmeglingslov, bekrefter til VG at utvalget skal se på om lukkede bud fremdeles skal være lovlig. Det er ennå ikke diskutert eller avgjort. Flere eiendomsmeglere har tidligere uttalt at de ønsker slutt på lukkede bud. – Hemmelige bud kommer i konflikt med auksjonsprinsippet, men også avtalefriheten står sterkt i Norge. Det blir en avveining i om man gjennom lov skal hindre selger i å godkjenne et slikt bud, sier Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (vg.no 8.10.2020).)

- Flere eiendomsmeglerkontorer har fått kontantstøtte. Boligmarkedet har til fleres overraskelse holdt seg relativt stabilt i coronakrisen.

(Anm: Flere eiendomsmeglerkontorer har fått kontantstøtte. Boligmarkedet har til fleres overraskelse holdt seg relativt stabilt i coronakrisen. Men for flere meglerkontor ble det tøffe tak i mars – spesielt i luksussegmentet. (…) Tross optimisme hos aktørene i bransjen, har enkelte eiendomsmeglerkontorer søkt om og mottatt støtte gjennom statens kompensasjonsordning for næringslivet. Spesielt luksusmarkedet og nyboligmarkedet ble vanskelig i mars. (aftenposten.no 17.5.2020).)

- Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging.

(Anm: Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging. Hyttefelter er enormt ressurskrevende på alle måter. Nå tar en aktør fremtidsrettede og mer klimavennlige grep som kan endre markedet fullstendig. (estatenyheter.no 6.3.2020).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- En kvinne solgte boligen sin for 3,2 millioner kroner. Så leste hun i lokalavisen at den var solgt for 300.000 kroner mer. (- Nemnda ser svært alvorlig på at megleren endret skjøtet uten å ta kontakt med selgeren for å innhente samtykke. – Det er klart i strid med god meglerskikk, skriver nemnden i sin avgjørelse.)

(Anm: En kvinne solgte boligen sin for 3,2 millioner kroner. Så leste hun i lokalavisen at den var solgt for 300.000 kroner mer. En fersk avgjørelse i eiendomsmeglernemnda koster en megler i Haugesund 122.000 kroner. (…) «I strid med god meglerskikk» Nemnda ser svært alvorlig på at megleren endret skjøtet uten å ta kontakt med selgeren for å innhente samtykke. – Det er klart i strid med god meglerskikk, skriver nemnden i sin avgjørelse. I sitt tilsvar forklarte eiendomsmegleren at det var en saksbehandler som hadde gjennomført endringen. Det er ikke av betydning, ifølge nemnden. – Det er ansvarlig megler som her har ansvaret, og det er uten betydning hvem hos innklagede som foretok den fysiske endringen på skjøtet. (dn.no 27.9.2019).)

- Odd Kalsnes mister advokatbevillingen. Toppmegler Odd Kalsnes mistet tidlig i år retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. Nå mister han også advokatbevillingen.

(Anm: Odd Kalsnes mister advokatbevillingen. Toppmegler Odd Kalsnes mistet tidlig i år retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. Nå mister han også advokatbevillingen. (nettavisen.no 10.10.2019).)

- Brune pelsbiller felte DNB-megler. Uakseptabelt å holde tyst om krypene på visning, mener bransjenemnd. Et DNB Eiendom-kontor i Oslo brøt sin opplysningsplikt da en megler holdt tilbake informasjon om brune pelsbiller på visningen, ifølge en avgjørelse fra bransjens klagenemnd. (– Megleren sa det ikke ville by på problemer.) (- Nemnda vektlegger at megleren beviselig fikk vite om krypene før visningen, men likevel valgte å ikke videreformidle informasjonen, noe DNB Eiendom også har bekreftet.)

(Anm: Brune pelsbiller felte DNB-megler. Uakseptabelt å holde tyst om krypene på visning, mener bransjenemnd. Et DNB Eiendom-kontor i Oslo brøt sin opplysningsplikt da en megler holdt tilbake informasjon om brune pelsbiller på visningen, ifølge en avgjørelse fra bransjens klagenemnd. Meglerkjeden sier de tar lærdom av saken. Den brune pelsbillen stammer fra Afrika, men er kjent som Majorstu-billen her i Norge, fordi den lenge trivdes best i hovedstadens fasjonable vestkantstrøk. I dag har imidlertid billen spredt seg til boliger i tettbebygde strøk over hele landet. Den kan gjøre stor skade, ifølge fagfolk. Det var boligkjøperen som klagde inn DNB-megleren til bransjens klagenemnd, etter å ha flyttet inn i leiligheten hvor skadedyrene befant seg. «Nemnda mener at megleren ikke overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt da hun unnlot helt å informere om brune pelsbiller på visningen», står det i nemndsavgjørelsen. (e24.no 11.1.2020).)

- Profilert advokat satt under forvaltning.

(Anm: Profilert advokat satt under forvaltning. Advokat Halstein Sjølie (51) i Advokathuset Liljedahl på Jeløy i Østfold er satt under forvaltning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtidig har Finanstilsynet vedtatt at hans eiendomsmeglingsoppdrag skal avvikles. Vedtaket i Finanstilsynet er fattet 19. september i år, og advokat Thor Einar Kristiansen er oppnevnt for å avvikle eiendomsmeglingsoppdragene. Mens advokat Audun Lillestølen er oppnevnt som forvalter av Halstein Sjølies advokatvirksomhet. Etter at saken kom opp for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet så avsluttet Halstein Sjølie frivillig sitt virke. (dagsavisen.no 10.10.2019).)

- Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. (- Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask.)

(Anm: Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen. Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. (finans.dk 17.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men måske politikerne også skulle kigge indad, lyder kritikken fra Finansforbundets næstformand. (policywatch.dk 7.3.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Rundskriv Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova.

(Anm: Rundskriv Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova. Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova  2 | Finanstilsynet 1 Innleiing Likningslova inneheldt tidlegare reglar om tredjepartar si plikt til å gi opplysningar til likningsmyndigheitene, som gjekk føre eigedomsmeklaren si teieplikt. Finanstilsynet publiserte i samband med dette rundskriv 6/2014. Likningslova blei oppheva da skatteforvaltningslova trådde i kraft 1. januar 2017. Dei tilsvarande føresegnene er no vidareførde i skatteforvaltningslova. Dette rundskrivet erstattar Finanstilsynet sitt rundskriv 6/2014. (finanstilsynet.no 18.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedet koker: Slik kupper de budrunden med «hemmelig» triks.

(Anm: Boligmarkedet koker: Slik kupper de budrunden med «hemmelig» triks. SIGNALISER GOD TID: Megler Kathrine Malt hos Sem & Johnsen og fagsjef Nina Fodstad Skumsrud i Norges Eiendomsmeglerforbund er begge kritiske til lukkede bud i kampen om en bolig. I en opphetet budrunde der man overbyr hverandre, blir det fra tid til annen benyttet lukkede bud som er unntatt innsyn fra andre enn den som skal selge boligen. Det er rekordmange boligkjøpere i markedet, samtidig som mange boliger kommer for salg. Men hvordan stikke av med drømmeboligen? Nettavisen har spurt flere eksperter, som noe motvillig har svart på det. (nettavisen.no 10.2.2019).)

- Eiendomsmegleren «snappet» boligen. En eiendomsmegler kjøpte en sveitservilla i Drammen, som han hadde fått i oppdrag å selge. I dom av mai i år konkluderte Oslo tingrett med at en megler ikke nødvendigvis anses uegnet til å være eiendomsmegler selv om det foreligger et grovt brudd på forbudet mot egenhandel.

(Anm: Artikkelen er skrevet av advokat/partner Jarle Edler, Bing Hodneland advokatselskap DA. Eiendomsmegleren «snappet» boligen. En eiendomsmegler kjøpte en sveitservilla i Drammen, som han hadde fått i oppdrag å selge. I dom av mai i år konkluderte Oslo tingrett med at en megler ikke nødvendigvis anses uegnet til å være eiendomsmegler selv om det foreligger et grovt brudd på forbudet mot egenhandel. Krav til eiendomsmeglere Eiendomsmegling er mellommannsvirksomhet ved utleie og omsetning av fast eiendom, og er regulert i eiendomsmeglingsloven og overvåkes av Finanstilsynet. Eiendomsmegleren skal legge til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte, og i samsvar med lov og god meglerskikk. (estatenyheter.no 12.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Slik styler du for å få mest for leiligheten din.

(Anm: Slik styler du for å få mest for leiligheten din. Se forskjellen på leiligheten. før og etter styling. Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning. (dn.no 18.5.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. (nef.no 12.8.2017).)

(Anm: Leieprisene tredoblet på få år. - Absolutt en suksess, sier megler. (…) - Trykket er godt her Nedre og Øvre Slottsgate, samt Grensen begynner ifølge megleren å få et godt trykk. - I Nedre Slottsgate (mellom Prinsens gate og Karl Johans gate) må en i dag ut med 16-18.000 kroner per kvadratmeter. De beste hjørnene i Grensen koster 14.000 kroner meteren. (hegnar.no 27.10.2015).)

- Straf til ejendomsmæglere efter snyd med falske fremvisninger. Ejendomsmæglerne blev på skjulte optagelser taget i at snyde sælgere med falske fremvisninger af deres bolig.

(Anm: Straf til ejendomsmæglere efter snyd med falske fremvisninger. Ejendomsmæglerne blev på skjulte optagelser taget i at snyde sælgere med falske fremvisninger af deres bolig. 150.000 kroner. Det er den samlede størrelse på de bøder, som en tidligere Danbolig-mægler, Lars Bo Christensen, og Niels Hald, som tidligere ejede 15 Danbolig-butikker, netop er blevet idømt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Det sker, efter TV 2 i februar kunne afsløre, hvordan to forskellige mæglere bevidst har løjet for et par, som havde sat deres hus til salg gennem Danbolig Amager Strand. Mæglerne fortalte parret, Ditte og Anders Yde Amsnæs, at de havde haft flere fremvisninger for interesserede købere, men at de pågældende købere alle havde sagt, at prisen var for høj. (…) Allerede i februar valgte Danbolig Amager at afskedige de to pågældende medarbejdere, som skulle have stået for fremvisningerne, og som var medhjælpere hos Danbolig. De to medarbejdere var ikke blevet stævnet af parret, som kun valgte at klage over den ansvarlige mægler og den daværende ejer af kæden. (…) Danbolig afviklede efter TV 2s afsløringer sit samarbejde med Hald-koncernens 15 Danbolig-butikker i hovedstadsområdet. (tv2.dk 6.9.2019).)

- Fra mandag ser ikke boligannonsene på Finn.no slik ut lenger.

(Anm: Fra mandag ser ikke boligannonsene på Finn.no slik ut lenger. Her er endringene. Er du én av mange tusen nordmenn som jevnlig titter innom boligannonsene på Finn.no? Da vil du fra og med mandag oppdage at de ikke ser ut som før. Etter anbefaling fra Eiendom Norge og i samråd med Forbrukertilsynet endres nemlig boligannonsene fra 1. oktober. (aftenposten.no 28.9.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

– Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned. (– Volum avler volum.) (– Det som overrasker Meier mest er balansen i markedet. – Jeg har vært ti år i markedet og jeg har aldri sett det så balansert som nå, sier hun.)

(Anm: – Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned. (…) – Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier. (…) – Volum avler volum Det som overrasker Meier mest er balansen i markedet. – Jeg har vært ti år i markedet og jeg har aldri sett det så balansert som nå, sier hun. Forklaringen mener hun er at det har vært et veldig stort tilbud av boliger. (…) Les også: Ny undersøkelse: Høyere låneetterspørsel fra husholdningene  (dn.no 2.8.2018).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ber Jensen beholde bremsen. Prisgaloppen i boligmarkedet fortsetter landet over. Forbrukertilsynet advarer finansminister Siv Jensen (Frp) mot å gjøre det lettere å få lån. (dagsavisen.no 6.6.2018).)

- Folk vasser i eiendom – 12 år siden det ble lagt ut like mange boliger i juni.

(Anm: Folk vasser i eiendom – 12 år siden det ble lagt ut like mange boliger i juni. Eiendom Norge tror prisutviklingen i årets andre halvår vil være svak ut hele 2018. – Vi ser for oss mye mer moderasjon når det kommer til pris i tiden fremover, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. (e24.no 4.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt.

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Meglermoral må granskes. Boligmarkedet har roet seg, nyboligsalget er redusert til en tredjedel. Blodtåka er i ferd med å gi seg for denne gang. Og når den letter, pipler historiene fram om en meglerindustri som tilsynelatende har manglet moral.

(Anm: Meglermoral må granskes. Boligmarkedet har roet seg, nyboligsalget er redusert til en tredjedel. Blodtåka er i ferd med å gi seg for denne gang. Og når den letter, pipler historiene fram om en meglerindustri som tilsynelatende har manglet moral. Tirsdag sendte NRK Brennpunkt et stykke svært avslørende journalistikk om moral og etikk i deler av Oslos meglermiljøer. Programmet peker på usunne bånd mellom meglere og såkalte oppkjøpere. NRK dokumenterer hvordan eiendom anbefales solgt uten budrunder i det åpne markedet, såkalt off market. Kjøpere er eiendomsutviklere som gjennom seksjonering og oppussing kan selge videre i løpet av svært kort tid med enorm fortjeneste. NRK avslørte hvordan det var slurvet og jukset med oppussing. Håndverkere kalte det å sminke huset. Belønningen for megler er nye oppdrag da oppkjøper skal selge videre. Tilbake sitter fortvilte kjøpere og selgere. (dagsavisen.no 25.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Eiendomsmilliardær lover oppgjør med Privatmegleren - mener han ble avlyttet i fortrolig samtale.

(Anm: Eiendomsmilliardær lover oppgjør med Privatmegleren - mener han ble avlyttet i fortrolig samtale. Eiendomsmilliardær Borger Borgenhaug mener han ble avlyttet i en telefonsamtale med Privatmegleren-topp Grethe Meier. Nå vil ha ta opp saken med Privatmegleren og kjedens eier Nordea. Eiendomsmilliardær Borger Borgenhaug mener seg avlyttet av Privatmegleren-topp Grethe Meier og vurderer om det skal få konsekvenser for eiendomsmeglerkjeden. (dn.no 3.12.2018).)

- Solgte bolig «off market» til 7,3 millioner – videresolgt for 10,9 millioner.

(Anm: Solgte bolig «off market» til 7,3 millioner – videresolgt for 10,9 millioner. Boligselger klaget saken inn til Finansklagenemnda og krevde 3,35 millioner i erstatning for brudd på god meglerskikk. (…) Boligen ble solgt utenfor det åpne markedet, såkalt «off market», til en eiendomsutvikler for 7,3 millioner kroner, men det skjedde uten en ferdigtegnet salgsoppgave, ifølge klager. Kort tid senere ble boligen videresolgt av kjøperen for 10,9 millioner kroner. Les også: Slår ned på off market-salg  (dn.no 3.12.2017).)

- Nye retningslinjer for meglere i «off market»-salg.

(Anm: Nye retningslinjer for meglere i «off market»-salg. Meglerne får nye retningslinjer om «off market»-salg: – Det er et av de største tillitsbrudd dersom megler har egeninteresser som går foran kundens interesser, sier Carl. O Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Etter Brennpunkt-programmet «Boligbobla» ser Norges Eiendomsmeglerforbund seg nødt til å gå bredt ut til hele meglerbransjen med et varsko. – Vi vil lage retningslinjer knyttet til «off market»-salg. Og allerede denne uka sender vi ut informasjon til meglere i hele Norge som minner dem om god meglerskikk, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (nrk.no 25.10.2017).)

– Finanstilsynet frykter hvitvasking – ønsker seg registrering av kontraktsalg. (- Finanstilsynet og Skattemyndighetene vil ha større åpenhet og frykter at penger hvitvaskes og unndras skatt gjennom det som er kalt et «skyggemarked».) (– Jeg har nettopp solgt en kontrakt med fortjeneste på 500 000.)

(Anm: Finanstilsynet frykter hvitvasking – ønsker seg registrering av kontraktsalg. Salg av leiligheter før de er ferdigbygde registreres ikke noe sted. Finanstilsynet og Skattemyndighetene vil ha større åpenhet og frykter at penger hvitvaskes og unndras skatt gjennom det som er kalt et «skyggemarked». – Jeg har nettopp solgt en kontrakt med fortjeneste på 500 000. Det er mye penger. Det forteller Baard Schumann. Han leder et av landets største utbyggere med leiligheter for sju milliarder kroner under bygging. Privat har han også investert i fem kontrakter de siste par årene. Salget av den ene kontrakten i sommer ga altså en god fortjeneste, den har han selv tenkt å rapportere inn til skattemyndighetene. – Dette vil bli rapportert inn på selvangivelsen neste år, det er helt klart, sier Schumann. Men kontraktsalg er en nøtt for myndighetene. Les også: Jakten på kontrakten. (nrk.no 10.12.2017).)

- Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes.

(Anm: Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes. (…) NEF har ikke avfeid investorene som irrelevante for prisdannelsen. Tvert i mot har vi i skattedebatten argumentert for et skarpere skattemessig skille mellom primærbolig og sekundærbolig, til fordel for de som er i markedet for boformål. Politiske og kommersielle aktører trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet. (e24.no 9.8.2017)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten. (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig.)

(Anm: Planlegg alderdom uten forventninger til arv. (- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten.) (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig. (…) - De som ble født i 1950, har hatt en langt sterkere utvikling i formuen sin enn senere generasjoner, sier Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank. (…) Siden 2010 har boligprisene i Norge økt drøyt 50 prosent. Ved utgangen av 2010 var en gjennomsnittsbolig i Norge verdt 1,6 millioner kroner. I dag er verdien ca. 2,5 millioner kroner. - Dette drar selvsagt formuen til alle som eier bolig, oppover. (dagbladet.no 4.3.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras.

(Anm: – Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (- Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner.)

(Anm: Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (…) Investoren forteller Finansavisen at suksessoppskriften har vært god drift med tilnærmet null ledighet, lave renter, gode kjøp og god verdivekst.) Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner. - For noen måneder siden ville jeg sagt at det skal godt gjøres å kopiere 2015, men med 1,3 milliarder kroner i verdivekst på våre 4.000 leiligheter i Norge hittil i år, og god verdiutvikling i Sverige og Danmark, lave renter, god drift og fortsatt svak krone, ser det for øyeblikket bra. (hegnar.no 9.8.2016).)

- Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten.

(Anm: Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten. I Sverige diskuterer sentralbanken og regjeringen å fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Det bør også gjøres i Norge, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved UIO. – Hvis du lånefinansierer hele boligen så får du et ganske stort rentefradrag, og betaler faktisk negativ skatt på den kapitalen. (nrk.no 1.6.2018).)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

- Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag?

(Anm: - Nylig gikk en leilighet for 26 mill. Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

- Aktor går hardt ut i Boligbygg-prosedyre: – Det er smøring, det er korrupsjon, det er kickback.

(Anm: Aktor går hardt ut i Boligbygg-prosedyre: – Det er smøring, det er korrupsjon, det er kickback. Tusenvis av dokumenter, hundretalls av smser og eposter, timevis med avhør og en rekke vitner er blitt presentert for retten. Påtalemyndigheten mener det ikke hersker noen tvil. – Det er smøring, det er korrupsjon, det er kickback. Førstestatsadvokat Håvard Kampen legger ingenting imellom på avslutningen av Boligbygg-saken, som har gått for Oslo tingrett i 20 dager. Saken gjelder grov korrupsjon i forbindelse med en rekke eiendomssalg til Oslo kommune, og er ifølge Økokrim den største korrupsjonssaken noen sinne i Oslo. «Utilbørlig fordel» Geir Fredriksen ble i 2014 rekruttert til kjøpsteamet til det kommunale foretaket Boligbygg. Tre år senere ble han pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Flere transaksjoner har dannet grunnlaget for tiltalen. Det er snakk om en oppussing utført av Carl Thomas Andersson på Fredriksens bolig, en pengeoverføring fra forretningsmannen Niels Johan Waldre Wiig og pengeoverføringer fra Mano Eiendom til Fredriksens selskap Norand Eiendom. Økokrim mener det er bestikkelser som har gitt både Fredriksen og de tiltalte en «utilbørlig fordel», og dermed er korrupsjon. Alle de fem tiltalte nekter straffskyld. (dn.no 24.1.2022).)

- DNB-megler droppet kritisk boligrapport.

(Anm: DNB-megler droppet kritisk boligrapport. Da den første takstmannen fant 22 alvorlige forhold ved boligen, engasjerte eiendomsmegleren fra DNB en ny takstmann, som ga kun én alvorlig anmerkning. (e24.no 17.6.2018).)

- Vi fikk pristilbud fra seks av Norges største meglerkjeder. Resultatet gjør forbrukermyndighetene fryktelig skuffet. – Meglerkjedene opptrer lite forbrukervennlige, mener Forbrukerrådet.

(Anm: Vi fikk pristilbud fra seks av Norges største meglerkjeder. Resultatet gjør forbrukermyndighetene fryktelig skuffet. – Meglerkjedene opptrer lite forbrukervennlige, mener Forbrukerrådet. – Ved å få disse seks tilbudene oversendt vil jeg hevde at man som forbruker ikke blir satt i stand til å ta en veloverveid og informert økonomisk beslutning, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør for bolig i Forbrukerombudet. Hun har nettopp fått se tilbudene vi har innhentet fra seks av de største eiendomsmeglerfirmaene i Norge: Privatmegleren, Krogsveen, Eie, DNB Eiendom, Aktiv og Schala & Partners. (aftenposten.no 1.12.2017).)

- Én megler solgte boliger for 1,5 milliarder i fjor. (- For første gang bikket han 20 millioner i provisjon, og landet nærmere bestemt på 20,1 millioner kroner.)

(Anm: Én megler solgte boliger for 1,5 milliarder i fjor. (Finansavisen): Gjennom fjoråret falt boligprisene 10,5 prosent i Oslo, men 2017 ble likevel er rekordår for eiendomsmegler Fredrik Dyve, skriver Finansavisen. Bikket 20 millioner For første gang bikket han 20 millioner i provisjon, og landet nærmere bestemt på 20,1 millioner kroner. Provisjonen steg dermed fra 17 millioner kroner i 2016. (hegnar.no 14.5.2018).)

- Eiendomsinvestor god for 4 mrd. Petter Neslein og hans Pecunia vegrer seg for å kjøpe eiendom i Oslo, men håvet inn i fjor.

(Anm: Eiendomsinvestor god for 4 mrd. Petter Neslein og hans Pecunia vegrer seg for å kjøpe eiendom i Oslo, men håvet inn i fjor. (…) Høyt, men stabilt Pecunia eier flere kontorbygg i Oslo, blant annet i attraktive Vika, men Neslein har i flere år vært skeptisk til stadig skarpere priser. Derfor har han holdt seg unna nye investeringsobjekter. (dagbladet.no 14.5.2018).)

- Meglerbransjen varsler endringer etter skarp kritikk. Vil lage standardiserte oppdragsavtaler.

(Anm: Meglerbransjen varsler endringer etter skarp kritikk. Vil lage standardiserte oppdragsavtaler. Torsdag publiserte vi en test av eiendomsmeglere. I artikkelen fikk seks av de største meglerkjedene i Norge skarp kritikk av Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Les hele testen her (for abonnenter) Det er vanskelig å forstå de ulike tilbudene og umulig å sammenligne dem med hverandre, mente forbrukermyndighetene. Nå varsler Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge (bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak), at de skal igangsette et arbeid for å gjøre noe med dette. (aftenposten.no 1.12.2017).)

- Brennpunkt ville filme i en sivil rettssak, men det nektet dommeren. Ville ikke høre argumenter fra journalisten. – Prinsippet er at sivile saker er åpne, sier pressejurist Kristine Foss.

(Anm: Brennpunkt ville filme i en sivil rettssak, men det nektet dommeren. Ville ikke høre argumenter fra journalisten. – Prinsippet er at sivile saker er åpne, sier pressejurist Kristine Foss. – Jeg forsøkte å legge inn en protest og forsøkte å fremføre våre argumenter, men fikk beskjed om at beslutningen er tatt og at den ikke kan ankes, sier Brennpunkt-journalist Bjørn Olav Nordahl til Journalisten. Nordahl var i Oslo tingrett i dag for å dekke et søksmål mot eiendomsmegler Nordvik & Partners etter en såkalt off market-salg av boliger. Journalisten forteller at dette er første rettssaken hvor en slik problemstilling reises og derfor er av stor offentlig interesse. I sin kjennelse skriver dommerfullmektig Ingrid Sandberg at selv om det ikke er bestemmelser knyttet til forbud mot filming under forhandlinger i sivile rettssaker, slik det er i straffesaker, mener hun at domstollovens § 133 i denne sammenheng er aktuell for å hindre filming under forhandlingene. «Rettens leder vaaker over, at forhandlingen foregaar med orden og værdighet. Han kan tilrettevise enhver, som forstyrrer forhandlingen, eller som kommer med upassende uttalelser eller utilbørlige personlige angrep eller forøvrig optræder paa en maate, som strider mot domstolens værdighet.» Sandberg argumenterer at filming under forhandlingene vil i så måte kunne virke forstyrrende og for partene. (journalisten.no 7.10.2017).)

- Finanstilsynet vil ha full redegjørelse om off market-salg.

(Anm: Finanstilsynet vil ha full redegjørelse om off market-salg. Finanstilsynet har sendt brev til 16 eiendomsmeglerkontorer i Oslo-området hvor det ber om full gjennomgang av alle off market-salg de to siste årene. Spørsmålet er hvilke meglere som går igjen. Det er Brennpunktdokumentaren «Boligbobla» som er den direkte foranledningen til at Finanstilsynet nå tar grep. – Vi mener off market-salg er problematisk og ønsker derfor å få oversikt. Vi vil også se på noen av enkeltsakene, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Tilsynet. (…) Oslo tingrett avsa nylig en historisk dom om et slikt salg. Her ble eiendomsmegler Jens Christian Killengreen dømt til å betale pensjonist Ellen Dahl 4,5 millioner kroner i erstatning etter et off market-salg. (nrk.no 1.11.2017).)

- Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere. Slik skaffet de seg milliongevinst på kjappe videresalg.

(Anm: Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere. Slik skaffet de seg milliongevinst på kjappe videresalg. Oslo rådhus, onsdag 14. juni 2017: Oslos folkevalgte har diskutert og votert seg gjennom mer enn 50 saker. Nå skal de avgjøre om Oslo kommune skal kjøpe en bygård på Ullern. – Jeg håper det ikke blir en stor debatt, slik at vi kan bli ferdig til klokken ti, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen. Handelen er en del av kommunens store boligkjøpsprosjekt. Saken er allerede behørig behandlet, først av det kommunale foretaket Boligbygg, så av byrådet, deretter av bystyrets egen finanskomité. Nå bankes kjøpet også gjennom i Oslo kommunes viktigste sal. (dn.no 13.10.2017).)

(Anm: Boligbygg. Oslo kommune kjøpte fire leiligheter som ikke var til salgs. Eierne fikk et tilbud de ikke kunne si nei til. Se for deg at du sitter hjemme en dag. Så ringer telefonen. Det er en eiendomsmegler du aldri har snakket med før som ønsker å kjøpe leiligheten du bor i. (…) Eiendomsmegleren er i alle tilfeller Jens Christian Killengreen i Nordvik & Partners, som nylig ble dømt til å betale 4,5 millioner kroner i erstatning etter et såkalt «off-market»-salg - en sak som er anket. Verken Killengreen eller meglerfirmaet har besvart Nettavisens henvendelser. Eierne fikk et tilbud de ikke kunne si nei til. Se for deg at du sitter hjemme en dag. Så ringer telefonen. Det er en eiendomsmegler du aldri har snakket med før som ønsker å kjøpe leiligheten du bor i. (…) Selv om kjøpene for alle praktiske formål var et direkte kjøp, ble det likevel gjennomført budrunder på alle leilighetene der Boligbygg la inn bud på meglers prisantydning. I det ene tilfellet la selger selv inn et motbud over prisantydningen - hvorpå Boligbygg høynet sitt bud til mindre enn selgers motbud. Det ble så akseptert. (nettavisen.no 3.11.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Oslo Byråd har skapt et falskt boligmarked i Oslo. Gjennom ville budrunder og overbud i lukkede salg har byrådets eiendomsselskap bløffet et helt marked. (- Gruppesøksmål (…) Det Norsk Eiendomsmeglerforbund skriver betyr, på godt norsk, at svært mange unge boligkjøpere har blitt lurt trill rundt.)

(Anm: Geir Lippestad må fratre og boligkjøpere bør saksøke. Oslo Byråd har skapt et falskt boligmarked i Oslo. Gjennom ville budrunder og overbud i lukkede salg har byrådets eiendomsselskap bløffet et helt marked. Tall som Norges Eiendomsmeglerforbund har oversendt meg viser at byrådet, gjennom eiendomsselskapet Boligbygg, kjøpte ca. en prosent av leilighetene i Oslo i 2016, mens i utsatte områder som på Frogner var andelen oppe i hele ti prosent. En aktør som kjøper en av ti leiligheter innenfor et begrenset geografisk område har en enorm makt til å påvirke prisdannelsen. Dette bekreftes av Norges Eiendomsmeglerforbund. (…) Gruppesøksmål Lippestad burde altså være fullstendig klar over at det Norsk Eiendomsmeglerforbund skriver betyr, på godt norsk, at svært mange unge boligkjøpere har blitt lurt trill rundt. Det de unge trodde var en riktig pris på sin første leilighet viser seg nå å være et falsum. Mitt klare råd til alle boligkjøpere som trolig betalte for mye for sine leiligheter er å kontakte en annen advokat som på vegne av mange går til gruppesøksmål mot Boligbygg, Lippestad og byrådet. (sissener.blogg..no 25.10.2017).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Forbrukerombudet intensiverer nå jakten på meglere som utelater vesentlig informasjon fra boligannonsene.

(Anm: Solgte hus med au pair-leiligheter som ikke var godkjent som oppholdsrom. Annonsen lokket med to utleiedeler, men i salgsoppgaven kom det fram at leilighetene ikke var godkjent. Forbrukerombudet intensiverer nå jakten på meglere som utelater vesentlig informasjon fra boligannonsene. (nrk.no 5.7.2017).)

(Anm: Boliger selges millioner over takst: Varsler nye lokkepris-kontroller. Avisoverskriftene om boliger som går millioner av kroner over takst kan tyde på et ellevilt marked. Det kan også fortelle om meglere som bryter egen bransjenorm. (…) Forbrukerombudet reagerer. – Disse salgene viser at megler bommet kraftig da prisantydning ble satt, sier fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Skjelvostad, til E24. (e24.no 19.4.2016).)

(Anm: Drammensmegler kuppet bolig foran egen kjøper. Megler Øystein Liverud i drammensfirmaet Nordvik & Partners kjøpte huset han selv skulle selge – rett foran nesa på den eneste budgiveren. Nå er Finanstilsynet koblet inn i saken. DRAMMEN: – Jeg tar saken til etterretning og har ingen kommentar utover det, sier megler Øystein Liverud til Drammens Tidende, etter at nyheten om boligkuppet sprakk i Finansavisen lørdag. (dt.no 21.1.2017).)

(Anm: Prisantydning: 2.450.000. Megleren: Må by minst 2,7 mill. DNB Eiendom-kontor felt for lokkeprising og «svært kritikkverdig» opptreden i meglernes klagenemnd. (…) Under privatvisningen ga megleren en beskjed som vakte oppsikt: Bud under 2,7 millioner vil ikke bli akseptert. (…) Men salgsoppgaven de fremmøtte hadde fått i hånden, fortalte om et annet priskrav. Her sto leiligheten oppført med prisantydning 2.450.000 kroner, noe som også var taksten. Etter at kjøperen klagde inn saken, retter Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester knallhard kritikk mot meglerkontoret. «Meglerens håndtering av salgsoppdraget [er] svært kritikkverdig og klart i strid med god meglerskikk», skriver de i sitt vedtak fra februar. (e24.no 13.6.2017).)

(Anm: Slik er det «hemmelige boligmarkedet». Pressefotografer, fanskarer og diskret parkering er bare noen av tingene som preger kjendisenes boligjakt. (…) Mange av dem som ønsker å gjøre dette på en diskret måte, er folk som ikke ønsker at mediene skal stille spørsmål om private forhold. Enkelte av disse er personer som i andre sammenhenger figurerer i mediene, og som når det gjelder private forhold, har et sterkt ønske om ikke å bli eksponert. (e24.no 24.1.2016).)

- Sminkørene. Oppkjøperne sikret seg huset på høsten, pusset opp og solgte videre i løpet av et halvt år. Da satt to tidligere eiendomsmeglere igjen med ni millioner kroner i fortjeneste. (- Egeninteresse? Lov om eiendomsmegling er tydelig når det gjelder megleres rolle.)

(Anm: Sminkørene. Oppkjøperne sikret seg huset på høsten, pusset opp og solgte videre i løpet av et halvt år. Da satt to tidligere eiendomsmeglere igjen med ni millioner kroner i fortjeneste. (…) Paul Mykkeltvedt og Espen Skaar kjøpte Låveveien 6 for 9,1 millioner kroner. Etter å ha pusset opp for to millioner, fikk de nesten 20 millioner kroner for de tre leilighetene. (…) Kjetil og Helen Rensel frykter at selskapet som står bak Låvbeveien 6, er i ferd med å tømmes for verdier og at det ikke vil være dekning for kravene deres. (…) Koblingsøkonomi – Mange eiendomsutviklere opererer med en såkalt hoffmegler, sier advokat Arvid Dahm. (…) Ellen Dahl ble tilkjent en erstatning på 4,5 millioner kroner etter at megleren ga henne råd om å selge uten å annonsere eiendommen. (...) Egeninteresse? Lov om eiendomsmegling er tydelig når det gjelder megleres rolle. De må ikke gjøre noe som svekker integriteten og tilliten deres. Uavhengighet er helt avgjørende. (nrk.no 24.10.2017).)

(Anm: Vil at boligannonsen også skal inneholde negative opplysninger. Forbrukerombudet vil at boligselgere også tar med negative opplysninger i boligannonsene – ikke bare i salgsoppgaven eller taksten. (aftenposten.no 27.5.2016).)

(Anm: Propr solgte boliger for 170 mill. På tre måneder har boligsalgstjenesten Propr mer enn firedoblet bestillingene og solgt boliger for 170 millioner kroner. Boligformidleren Propr blir stadig mer populær. Tjenesten ble lansert av eiendomsmeglingsforetaket Sem og Johnsen i mai i fjor, med mål om å gjøre det billigere å selge boligen sin. (dn.no 20.6.2017).)  

 - Par vant frem i Høyesterett: – En seier for alle boligkjøpere. LEKKASJE: Baderommet var tolv år gammelt, men solgt med positive opplysninger og gitt tilstandsgrad) (- Protector forsikring mente skaden ikke var vesentlig nok. (- Nå skal det bli enklere å få prisavslag dersom du finner en feil ved boligen, sier advokat.)

(Anm: Par vant frem i Høyesterett: – En seier for alle boligkjøpere. LEKKASJE: Baderommet var tolv år gammelt, men solgt med positive opplysninger og gitt tilstandsgrad (…) Utbedringskostnadene ble kalkulert til 283.820 kroner, men Protector Forsikring mente skaden ikke var vesentlig nok. Nå skal det bli enklere å få prisavslag dersom du finner en feil ved boligen, sier advokat. Dersom du har oppdaget en feil ved boligen du har kjøpt, har eierskifteforsikringsselskapene til nå brukt prosentberegninger for å avgjøre om feilen er vesentlig nok til at du kan få erstatning. I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra disse satsene. – Mangelsvurderingen beror på en helhetsvurdering. Hvordan du velger å regne på kalkulatoren skal i hvert fall ikke avgjøre om det foreligger et vesentlig avvik eller ikke, sier advokat Johan G. Bernander i Help-advokatene. (aftenposten.no 16.6.2017).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) (cdc.gov).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

- Kjøpte «rottereir» - får hevet boligkjøpet. Kort tid etter at han flyttet inn i et hus til 6,4 millioner kroner, hørte kjøperen kravling i veggene. Det ble starten på et over to år langt rotte-mareritt. (- Selskapet opplyser at de har hatt lignende saker tidligere, men at dette ikke har ført til at kjøper har fått medhold i kravet sitt.)

(Anm: Kjøpte «rottereir» - får hevet boligkjøpet. Kort tid etter at han flyttet inn i et hus til 6,4 millioner kroner, hørte kjøperen kravling i veggene. Det ble starten på et over to år langt rotte-mareritt. (…) Paret som solgte huset, et ektepar i 60-årene, hadde fylt ut egenerklæring gjennom selskapet Nowegian Claims Link (NCL) før salget, og hadde krysset av «ja» på punktet som omhandler om det har vært eller er skadedyr, råte eller lignende i huset. (...) Kjøperen av det rotteinvaderte huset mener at egenerklæringsskjemaene burde være utformet på en bedre måte, slik at det ikke skal være mulig å kamuflere opplysninger for kjøper. Til det svarer NCL at de ikke er enige i konklusjonen, men at de tar til seg at lagmanssretten mener egenerklæringen skule vært utfylt annerledes. Selskapet opplyser at de har hatt lignende saker tidligere, men at dette ikke har ført til at kjøper har fått medhold i kravet sitt. (vg.no 25.11.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

– Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning. (– Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus.)

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning
forbrukerradet.no 14.3.2017
Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt

Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten. Selv om en boligselger bevisst skjuler alvorlige feil, har selger sjelden noe å frykte. Eierskifteselskapene går nemlig svært sjelden| på selger for å dekke tapet sitt i ettertid. I den grad selskapene retter krav mot andre for de utbetalingene de må gjøre, så rettes kravene mot takstmannen og takstmannens ansvarsforsikring, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Boligkjøperen har derimot en betydelig risiko. Terskelen for å nå fram med krav er hevet, eierskifteforsikringsselskapene er dyktige til å avvise krav, og boligkjøperen kan heller ikke være trygg for å få hjelp fra egen boligkjøperforsikring, legger hun til.

I dag kan selgeren kjøpe en eierskifteforsikring for sitt selgeransvar, og kjøperen kan velge en boligkjøperforsikring som er ment å dekke utgifter til advokater og eksperter hvis kjøperen må gå til sak mot selgerens forsikringsselskap. Bolighandelen som sådan, er egentlig ikke forsikret i Norge, men partene forsikrer seg mot hverandre. (…)

(Anm: Forsikring (pensjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Utrygge nordmenn på boligjakt. Å skaffe deg tak over hodet, er en av de viktigste tingene du gjør som forbruker. Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse om forbrukerens stilling i bolighandelen, som viser at forbruker er i en sårbar posisjon. (forbrukerradet.no 15.3.2017).)

(Anm: – Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus. Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet. (nrk.no 14.3.2017).)

(Anm: UNDERSØKELSE Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer. Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser. Rapporten er utviklet av Forbrukerrådet med støtte av Barne- og likestillingsdepartementet. (forbrukerradet.no 14.3.2017).)

- Eiendom favoritt for hvitvasking. (- Finanstilsynet mener bevisstheten om hvitvasking har vært lav blant eiendoms­meglere.)

Eiendom favoritt for hvitvasking
dn.no 15.4.2016
Kjøp av fast eiendom er den mest benyttede metoden for å hvitvaske penger. Finanstilsynet mener bevisstheten om hvitvasking har vært lav blant eiendoms­meglere.

– Vi går grundig igjennom og viser aktuelle fremgangsmåter for hvitvasking og peker på hva som gjør at det enkelte meglerforetak kan være utsatt for dette, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.
– Bevisstheten og kanskje også viljen til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim har nok vært lav i meglerbransjen, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.

Ifølge Tuv viser internasjonal erfaring at kjøp av fast eiendom er den mest benyttede metoden for å hvitvaske penger, og at eiendomsmeglerne derfor har en viktig rolle i å forebygge økonomisk kriminalitet.

Finanstilsynet sendte denne uken ut en ny veiledning til eiendomsmeglerne som er mer omfattende og konkret enn tidligere i hvordan de skal etterleve hvitvaskingsregelverket.

– Den gir konkret informasjon blant annet om hvordan meglerne kan misbrukes til hvitvasking og hvordan de skal etablere rutiner og kontroller internt for å forebygge dette, sier Tuv. (…)

Slik hvitvaskes penger i eiendom
Kontant betaling, den mest åpenbare metoden.

 • Deler av kjøpesummen overføres direkte til selger uten å gå veien om meglers klientkonto.
 • Illegale penger brukes til oppussing av eiendom kjøpt for legale penger. Eiendommen kan selges for høyere pris.
 • Selger og kjøper fastsetter eiendommens verdi over eller under reell markedsverdi og gjør opp mellomværende seg imellom.
 • Lånebedrageri ved bruk av falske takstdokumenter, falske lønnsslipper, falske leiekontrakter og lignende.
 • Kjøper betaler med illegale penger, eksempelvis fra banker i andre land uten samme hvitvaskingsregler.
 • Bruk av stråmenn, kompliserte selskapsstrukturer, utenlandske foretak. (…)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advarer om global boligboble. (…) - Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai. (dn.no 23.5.2014).)

(Anm: Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. (…) I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten å skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG. (tv2.no 19.1.2017).)

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- Ekstreme arbeidsforhold for unge meglere. Enormt press blant unge eiendomsmeglere gjør at mange aksepterer å jobbe på kontrakter som ikke er til å leve av. Noen har tolv timers arbeidsdager uten nødvendigvis å få en krone i lønn.

(Anm: Ekstreme arbeidsforhold for unge meglere. Enormt press blant unge eiendomsmeglere gjør at mange aksepterer å jobbe på kontrakter som ikke er til å leve av. Noen har tolv timers arbeidsdager uten nødvendigvis å få en krone i lønn. (…) – En kynisk bransje Samtidig som Westby og Skajaa startet å jobbe som meglere, kom meglerkjedene i hardt vær, da Forbrukerombudet fant omfattende tegn på lokkeprising. De hadde gått gjennom 1000 boligsalg hos de ti store meglerforetakene, og fant brudd på markedsføringsloven, eiendomsmeglerloven og meglernes egen bransjenorm. Det kokte i boligmarkedet, alle midler ble tatt i bruk for å selge mest mulig. Men det kokte også mellom meglerne. (nrk.no 4.11.2017).)

(Anm: Stadig flere er villige til å betale over 50 millioner for bolig. Det er flyttet noen grenser for hva folk er villig til å betale for de aller dyreste eiendommene, mener megler Torbjørn Ek. Finansavisen: - Det har vært noen rekordtransaksjoner, og folk begynner å venne seg til høye tall. Det er flere ting som selges til 50-60 millioner kroner og mer, sier eiendomsmegler Torbjørn Ek i HouelandEk til Finansavisen. (dagbladet.no 5.3.2017).)

(Anm: Rik på bolig. Forgjeldet eller fattig? Det er spørsmålet i boligmarkedet. En gjennomsnittlig leilighet som kostet fire millioner kroner i fjor, koster innpå fem millioner kroner i år. (dn.no 5.1.2017).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

(Anm: Igangsettingen falt 5 prosent – Langer ut mot politikerne. Igangsettingen av nye boliger falt 5 prosent i mai. Salget falt i samme måned 8 prosent. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening gir politikerne det glatte lag. (…) – Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablerere. (…) Kritisk til Oslo-byrådet. Jæger er svært kritisk over hva byrådet i Oslo foretar seg, han mener reguleringer i Oslo går alt for sakte. (e24.no 15.6.2017).)

(Anm: Befolkningen øker raskere enn boligbyggingen: Frykter Oslo-prisene skal videre opp. Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå at det fører til enda høyere boligpriser, er byrådet nødt til å handle nå, mener Boligprodusentenes forening... (e24.no 22.1.2017).)

(Anm: Bjørn Rune Gjelsten blir søkkrik på boligfesten. - Jeg er veldig imponert, sier Bjørn Rune Gjelsten. (…) 6,1 milliarder. Boligutvikleren solgte til sammen 1.210 leiligheter til en samlet salgssum på 6,1 milliarder kroner. Ifølge Finansavisen er det fire ganger mer enn året før, som var et normalår. De største prosjektene var 322 leiligheter i Harbitzalléen på Skøyen i Oslo til en verdi av 1,9 milliarder, 208 leiligheter til en verdi av 1,3 milliarder på Lilleaker på Oslo vest, 244 leiligheter til en verdi av 1,2 milliarder i Arcus gamle hovedkontor på Hasle i Oslo, 151 leiligheter på Fornebu og 80 leiligheter på Elsero Brygge i Bergen – begge verdt 510 millioner i tillegg til 100 leiligheter verdt 325 millioner på Workintoppen i Tromsø. (dagbladet.no 12.11.2016).)

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

(Anm: Boligmarkedet og boligboble. Vi er alle spekulanter i det norske boligmarkedet. (…) Foreldregenerasjonen kjøpte bolig på midten av 90-tallet, og uten å gjøre noe annet enn å sitte på ræva har de sett sine boliger mangedoblet i verdi. Nå bruker de verdistigningen til å kjøpe sin andre og tredje bolig som investeringsobjekter.Det er irriterende og urettferdig. (dagbladet.no 17.9.2016).)

(Anm: Den norske boligmodellen har vært en større suksess for Norge enn oljen. Fornuftig forvaltning av oljeformuen har forsterket virkningen av boligsuksessen, sier forfatteren. (…) Mathilde Fasting fra tankesmien Civita prøver seg på en historieomskrivning i sitt debattinnlegg om skatt og bolig i DN 12. juni. (…) Den norske boligmodellen har sikret en fordeling av velstand og formue som de fleste andre land kan misunne oss. Den har minsket avstanden mellom fattig og rik og den har hindret etablering av getto-bydeler, slik vi finner rundt i Europa. Den norske boligmodellen har vært en større suksess for Norge enn oljen. Fornuftig forvaltning av oljeformuen har forsterket virkningen av boligsuksessen. (dn.no 22.6.2017).)

- Tid for ny norsk boligpolitikk. Boligprisveksten er ute av kontroll, og det er tid for å ta grep.

(Anm: Tid for ny norsk boligpolitikk. Boligprisveksten er ute av kontroll, og det er tid for å ta grep. Vi trenger en ny boligpolitikk her i landet. Boligprisene har steget så mye at vanlige folk stenges ute av markedet (dn.no 10.4.2017).)

(Anm: Økonomiprofessor: – Norge er på vei mot ny finanskrise. LONDON (NRK): Han var en av få økonomer som forutså den internasjonale finanskrisen i 2007 - 2008. Nå mener han at Norge er ett av flere land som nok en gang er i faresonen. (…) Han mener at nye kriser kan forhindres og at mottiltak kan settes inn, men når tidligere kriser har vært under oppseiling, så har lite eller ingenting blitt gjort. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme? Dersom en av de viktigste driverne bak boligfesten i USA og den etterfølgende krisen var boliginvestorer, er det grunn til å stille spørsmål om disse funnene bør bekymre norske politikere. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: Subprimelån (også kjent som bare subprime) beskriver praksisen med å gi lån til låntagere som ikke kvalifiserer for de beste lånerentene på grunn av deres dårlige kreditthistorie. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Rekkehus på 130 m² solgt for 9 millioner kroner, Megler: – Jeg møtte desperate mennesker (budstikka.no 13.11.2016).)

(Anm: Ville vinne budrunden – skal ha forsøkt å bestikke eiendomsmegler. En 47 år gammel mann skal ha tilbudt en eiendomsmegler 20.000 kroner dersom han fikk boligen til takst. – Jeg husker ikke å ha gjort det, sier mannen til NRK. (nrk.no 19.3.2017).)

- Politisk svikt gir boligkrise. Befolkningsvekst forklarer boligkrisen: fra 4,6 til 5,2 millioner siden 2005, mye i og rundt Oslo.

(Anm: Politisk svikt gir boligkrise. Befolkningsvekst forklarer boligkrisen: fra 4,6 til 5,2 millioner siden 2005, mye i og rundt Oslo. Politisk svikt gir store konsekvenser. Hovedstaden har i dag en av Europas mest gjeldstyngede befolkninger. Hvordan kunne det skje? (dn.no 7.9.2016).)

(Anm: Blir det snart umulig å komme seg inn på boligmarkedet? (…) Det er ikke bare et problem for unge førstegangskjøpere, men også for de som ønsker å ta steget fra å leie til å eie bolig. (…) I tillegg har åresvis med prisvekst - 600 prosent siden 1992 - ført til et klasseskille mellom de som eier og de som leier bolig. (abcnyheter.no 12.10.2016).)

(Anm: IKEA bygger boliger til ansatte. Den svenske kjeden lager leiligheter til sine islandske ansatte. (…) Leilighetene skal leies ut fullt møblert fra neste sommer, og vil koste den ansatte 100.000 islandske kroner(omlag 7.700 norske kroner) i måneden, i følge den islandske IKEA-sjefen Thorinn Ivarsson. – Dette er mye mindre enn hva folk betaler for en leilighet rundt omkring i byen, sier Ivarsson til avisen. (e24.no 18.4.2017).)

(Anm: Boligbonanza på Tøyen. Her sover de ute i kø i vinterkulda for å sikre seg leilighet i rekordhett boligmarked. - Det er ikke oss det er synd på, men de som ikke står i denne køa, sier student Erlend (24).  (dagbladet.no 4.11.2016).)

(Anm: Truer spekulanter. En rekke partier tar til orde for hardere beskatning av sekundærboliger. – Vi er opptatt av å få endret dagens skattesystem, som er rigget for spekulasjon og vill prisvekst, sier SVs Snorre Valen. – Vi er for å øke skattetrykket på sekundærboliger, sier Aps Marianne Marthinsen. (dagsavisen.no 13.10.2016).)

(Anm: SVs forslag om økt skatt på sekundærboliger. Upresist om bolig og fattigdom. Førsteamanuensis Are Oust kritiserer SVs forslag om å skattlegge sekundærboliger, og mener det fører til økte leiepriser. Men kritikken treffer ikke helt mål. Kjøp av bolig nummer to og tre er en prisdriver i boligmarkedet. Særskatt på sekundærbolig ville kompensert for dette og ført til et mer rettferdig boligmarked både for dem som eier og leier. (dn.no 23.3.2017).)

(Anm: Beholder omstridt regel. Regjeringen mener det er feil tidspunkt å kvitte seg med regelen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i samme sameie. Eierseksjonsloven forbyr i dag kjøp av mer enn to seksjoner i ett sameie. (dn.no 7.12.2016).)

(Anm: Han kan tjene rått på Norges dyreste leilighet. – Ja, du kan jo lure på hvor boligprisene i Oslo vil ende, sier eiendomsinvestor Erik Christoffersen. Nå satser han på å få en eventyrlig gevinst på luksusleiligheten sin på Sørenga. (…) Hvis leiligheten går for 25 millioner kroner, betyr det med andre ord at investoren vil ha tjent nærmere åtte millioner kroner på leiligheten, på svært kort tid. (dn.no 27.3.2017).)

(Anm: Gjennomsnittsboligen var 1,5 millioner dyrere. Selvaag Bolig solgte færre men dyrere boliger i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. (…) Gjennomsnittsprisen per bolig var 5,4 millioner kroner, mot 3,9 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. (dn.no 3.4.2017).)

(Anm: Tvinges inn i eiendom. Å spare til pensjon blir stadig viktigere – og vanskeligere. Rente- og skattepolitikken skviser sparingen inn i eiendom. Det er enorme krefter som virker i boligmarkedet nå, og eventuell boligmangel behøver ikke engang være med i ligningen, sier forfatteren. (dn.no 11.10.2016).)

(Anm: Boligsalg og samlivsbrudd: – Ofte har ingen av partene råd til å eie boligen. Bare fire av ti er i stand til å kjøpe ut partneren dersom forholdet tar slutt. Et opphetet boligmarked gjør ikke situasjonen enklere. Ofte må begge parter ta opp mer lån etter et brudd. (abcnyheter.no 12.10.2016).)

- Eiendomsmegler holdt tilbake problemrapport.

Eiendomsmegler holdt tilbake problemrapport
nrk.no 19.12.2016
Meglerfirmaet Nylander holdt igjen rapporten som påviste mangler ved boligen. – Ganske råttent, mener kjøperen. – Vi har opptrådt riktig, svarer Nylander.

Ole Elling Solum, leder i Sameiet Gamle Osloveien 70, eiendommen de kjøpte gjennom Nylander i 2013, viser fram fuktskadene i kjelleren. Skader som de kunne ha kjent til før de kjøpte.

– Det var en våtromsrapport som var lagt ved prospektet. I ettertid fikk vi nøstet opp at det var laget en boligsalgsrapport på hele huset og der framkommer det at det er fukt. Den ble skjult av meglerfirmaet, sier Solum. (…)

– Skal legges fram
Leder i Norsk eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier det er god meglerskikk å legge frem boligsalgsrapporter til kjøpere.

– Nå kjenner ikke jeg den konkrete saken, men generelt har megler plikt til å innhente, kontrollere og videreformidle alle opplysninger som kan ha betydning for handelen, sier Geving.

– Det betyr at om megler er kjent med at det er utarbeidet en boligsalgsrapport så skal den framlegges for interessenter før handelen kommer i stand, sier Geving.

Carl Geving forteller også at tilbakeholdte opplysninger er et sentralt problem i de 100 saker som hvert år ender i Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester. Her taper vanligvis meglerne i 70 prosent av sakene. (…)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- EU-kommisjonen vil rydde opp i Airbnb-markedet. (- Målet er å stoppe ulovlig utleie og hindre et usunt marked for både leiligheter og turisme.)

(Anm: EU-kommisjonen vil rydde opp i Airbnb-markedet. Airbnb kan bli tvunget til å rapportere informasjon om sine brukere til medlemslandenes myndigheter, ifølge et forslag fra EU-kommisjonen. Målet er å stoppe ulovlig utleie og hindre et usunt marked for både leiligheter og turisme. (altinget.no 4.1.2023).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

- Fredensborg hadde i fjor driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner, og fikk et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner. (- Vatne Capital, som ledes av Henrik Krefting, oppnådde et resultat før skatt på 220 milllioner kroner i fjor.)

(Anm: Tollefsen-topp går til Vatne Capital. Forlater Fredensborg etter et år i stillingen som utleiesjef. Fredensborg hadde i fjor driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner, og fikk et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner. Vatne Capital, som ledes av Henrik Krefting, oppnådde et resultat før skatt på 220 milllioner kroner i fjor. (hegnar.no 1.8.2018).)

(Anm: Utleiegiganten Fredensborg gir én pris i annonsene og en annen på visning. Praksisen kan være ulovlig, sier Forbrukerombudet og Leieboerforeningen. (…) Enorm fortjeneste. Fredensborg er et svært lønnsomt selskap. I 2015 hadde selskapet rundt 1,29 milliarder kroner i omsetning og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (e24.no 2.10.2016).)

(Anm: Har kjøpt utleiegårder for 300 mill. i år. – Det er 10–20 kjøpere som er aktive i bygårdsmarkedet og kjøper rundt 80 prosent av det som er til salgs, sier eiendomsutvikler Roger Vodal. (…) Sammen med daglig leder i Leiebolig Utleie, Håvard Tverdal, viser han vei inn i bakgården til en av de ni bygårdene, Ullevålsveien 14. Han kjøpte den første bygården i 2004, men frem til 2011 var det primært for å seksjonere og selge ut enkeltleiligheter. Deretter har han satset utelukkende på utleiegårder. (hegnar.no 6.11.2016).)

(Anm: Oslos ukjente eiendomsmagnat, Radiolog og overlege Mohammad Arabi (48) har på fire måneder hamstret kremeiendommer i Oslo for godt over hundre millioner kroner. Overlege Mohammad Arabi (48) kjøpt Blåbærsvingen 44 for 11,5 millioner kroner. (dn.no 3.3.2017).)

(Anm: "Forbedret" miljø styrker immunforsvar hos mus. (...) For eksempel har faktorer som miljøforurensning, lokalisering (bosted), sosial status, og psykologiske tilstander alle vist seg å spille en rolle ved autoimmune sykdommer. (...) Immunsystemet er det "språket" som kroppen bruker til å få informasjon om sine omgivelser gjennom immunrespons, vi lærer om andre organismer (bakterier, virus, etc.) eller visse forhold (stress, avslapping etc.) er egnet og bidrar til vår eksistens eller overlevelse.) ('Enhanced' environment boosts mouse immune systems) (medicalnewstoday.com 1.10.2016).)

(Anm: Richardson T, Elliott P, Roberts R, Jansen M. A Longitudinal Study of Financial Difficulties and Mental Health in a National Sample of British Undergraduate Students. Community Ment Health J. 2017 Apr;53(3):344-352.)

(Anm: Flere utleieboliger må til. Flere utleieboliger kan gi redusert boligprisvekst. Skatt for utleiebolig som for næringsbygg kan få flere til å bygge. Å leie bolig er for de få, og en løsning i overgangsfaser. Og det er dyrt. Leieprisene i Oslo medfører at det er billigere å eie enn å leie. (dn.no 27.9.2016).)

- DN mener: Bør straffes for å droppe melding om boligkjøp.

(Anm: DN mener: Bør straffes for å droppe melding om boligkjøp. Ivar Tollefsen har glemt å melde inn flere bygårder som Oslo kommune kunne overtatt på forkjøpsrett. (dn.no 13.1.2019).)

- Dyrere å leie i Norge.

(Anm: Dyrere å leie i Norge. Med dagens kurs betaler nordmenn ifølge rapporten i gjennomsnitt 1669 kroner per kvadratmeter per år i leie. Til sammenligning må svenskene og danskene ut med henholdsvis 972 og 1159 kroner. Det betyr at man i Norge må betale 83.450 kroner per år for å leie en bolig på 50 kvadratmeter, mens man i Sverige bare trenger å betale 48.600 kroner for en tilsvarende bolig. I Danmark ville boligen kostet 57.950 kroner å leie per år. (dn.no 8.1.2017).)

(Anm: Vi håper Nav føler ansvar for de uføre og utbetaler trygden før påske. (…) Nytt av 2017 er dessuten bostøttereglene, som har ført til at uføre stort sett ikke kvalifiserer til bostøtte lengre. (…)  Samlet har mange uføre mistet tusenvis i støtteytelser per måned, i tillegg var økningen av Grunnbeløpet i 2016 svært lavt. Det betyr at uføretrygdene ikke ble tilstrekkelig justert i forhold til prisvekst. Vi ser et boligmarked som blir stadig tøffere, og uføre er i gruppen som har det svært vanskelig på boligmarkedet. (dagbladet.no 29.3.2017).)

(Anm: Vanskelig å kjøpe bolig? Her kan du leie den før du kjøper. Før Boligbyggelaget Tobb har markedsført leilighetene på Lilleby i Trondheim som førstegangskjøpere kan leie før de kjøper, har 400 meldt sin interesse for dem. (…) Den vil være fra rundt 9500 kroner til 12.000 kroner pr. måned. Prisen på leilighetene blir fra rundt to millioner til tre millioner kroner. (aftenposten.no 10.1.2017).)

(Anm: Kjøpestopp for boligbaroner. Verdiene går til himmels for Oslos boligbaroner. Men feiringen er avmålt. De har sluttet å kjøpe. (…) Bare på ett år har prisene steget over 16 prosent. Den som eier 100 kvadratmeter bolig i hovedstaden er i gjennomsnitt blitt én million kroner rikere det siste året. Hva med den som eier 100 leiligheter? (…) De lever av driften. Og leieprisene henger ikke med på boligprisgaloppen. (hegnar.no 17.9.2016).)

(Anm: Vil at Norges Bank skal snakke opp renten. Krogsveen Eiendom-sjef Leif. J. Laugen mener man må gripe problemet ved roten for å unngå en boligboble. (…) Sjeføkonom i SR-Bank, Kyrre Knudsen, er derimot ikke enig at Norges Bank må tilpasse kommunikasjonen og rentesettingen utelukkende for å påvirke boligprisene. (hegnar.no 19.9.2016).)

(Anm: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån (pengenytt.no 19.9.2016).)

(Anm: Havner nederst på rangstigen (…) Bostedsløse kronisk syke risikerer å havne på gaten i stedet for i hoteller og må flytte fra den ene sykdomsforverrende, midlertidige boligen til den andre, ofte i tre-fire år, mens hundretusener betales fra trygden til lagerleie for eget innbo. (aftenposten.no 15.12.2015).)

(Anm: Forskjellene øker i Norge: Kirsti Stenersen (51) er både ufør og aleneforsørger og dermed dobbelt utsatt for å bli en av Norges fattige. Barnefamilier, enslige foreldre og de som står utenfor arbeidsmarkedet sakker etter. LITE Å RUTTE MED: Firebarnsmor Kirsti  Merete Stenersen (51) er aleneforsørger. Hun har sittet i rullestol de siste 17 årene. – Barnetrygden gjør at det så vidt går rundt, sier hun. (dagbladet.no 19.9.2016).)

(Anm: Olsen gir gass i boligmarkedet. Finanstilsynet henger i bremsene. NYHETSANALYSE: Mens sentralbanksjef Øystein Olsen lover å gi mer gass med enda lavere rente, sitter Finanstilsynet på andre siden av veggen i samme bygning for å bremse låneglade nordmenn. (aftenposten.no 10.9.2016).)

(Anm: Hovedleder: Bolig- og gjeldsvekst. Finanstilsynet kan lappe på et boligmarked som ikke virker, men ikke reparere det. Akutthjelp mot boligboble. (dagbladet.no 9.9.2016).)

(Anm: «Boligmarkedet er en oppskrift på klasseskiller» Møt tre som ikke får være med på boligfesten. – Jeg begynner å kjenne på nederlaget, sier Mia Andresen (30). (aftenposten.no 9.9.2016).)

(Anm: Regjeringen våger ikke ta de viktigste grepene mot boligprisvekst | Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita. (…) Men ingen våget å røre ved særfordelene til landets boligeiere, eller, med Regjeringens egne ord, «å skjerpe skattleggingen av folks hjem». Det gjør at bekymringene for saksbehandlingstid og tekniske krav til boligene klinger hult. (aftenposten.no 13.9.2016).)

(Anm: Det finnes 16.000 ferdig regulerte boligtomter i Oslo. Boligprisene går rett i været. Hvorfor blir ikke tomtene utbygget, spør Erling Dokk Holm. Utbyggingen av Hovinbyen i Oslo er i full gang. Her kan det bygges opp mot 30.000 boliger. (dn.no 9.9.2016).)

(Anm: Her er 15.810 boliger Oslo fortsatt venter på. Flere av tomtene ble regulert for mer enn 10 år siden. Nå ber Oslo kommune utbyggere om å få i gang boligprosjekter som står ferdig regulert i alle Oslos bydeler. (aftenposten.no 16.11.2016).)

(Anm: Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo.. (…) Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet. (aftenposten.no 13.8.2016).)

(Anm: Ni av ti sosialklienter leier boligen. (…) - Å leie bolig er en fattigdomsfelle. (kommunal-rapport.no 26.8.2016).)

(Anm: En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge. Single sliter mest på boligmarkedet (e24.no 25.4.2015).)

(Anm: Mens nordmenn er besatt av å kjøpe egen bolig, er det helt vanlig å leie i resten av det rike Europa. MONTREUX, SVEITS (Aftenposten): De har høy utdanning, gode jobber og mye penger. Likevel er det langt flere sveitsere som leier enn som eier. (...) De andre landene med en høy andel eiere, er i stor grad tidligere østblokkland. (aftenposten.no 27.12.2016).)

(Anm: Så sterk er frykten for boligboble blant boligtoppene. Nå ser til og med Peter Batta i Huseiernes landsforbund fordeler med skatt på spekulantboliger. (e24.no 19.8.2016).)

(Anm: Det er ikke boligmangel i Oslo | Andreas Slettholm Oslo-kommentator. (…) Javisst er det dyrt å kjøpe leilighet i Oslo. Men det betyr ikke at folk mangler tak over hodet. (...) Dersom det virkelig var vanskelig å finne et sted å bo i Oslo, ville også leieprisene skutt i været. Men på leiemarkedet står prisene nesten stille. (…) Boligprisvekstens ofre blir dem som ikke klarer å etablere seg på boligmarkedet. (…) Hvor rik man må være for å ha mulighet til å eie en leilighet innenfor Ring 2 i hovedstaden, finnes det ikke noe moralsk riktig svar på. (…) Bør bygges mer. Det er derfor politikere flest har standardsvaret klart når de blir konfrontert med økende boligpriser: Å få fart på boligbyggingen. (…) Det er å håpe at det rødgrønne byrådets etter hvert vil klare å oppfylle valgløftet om økt boligbygging. (aftenposten.no 16.8.2016).)

(Anm: Kaja Elisabeth de Ru, Velferdstinget i Oslo og Akershus. Jo, det er boligmangel i Oslo. Andreas Slettholm skriver 16. august at det ikke er boligmangel i Oslo og at studenter får seg bolig til slutt. Problemet er at det vil koste dyrt. (aftenposten.no 29.8.2016).)

(Anm: Oslos boligbyråd: – Det er ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2. (…) Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen lar seg ikke presse hverken av naboer eller utbyggere. (…) Det har utvilsomt vært bygget for lite i Oslo i mange år. Men hvis vi sammenligner med forholdene etter krigen, der folk måtte bo i telt, er krise kanskje ikke riktig ord. (aftenposten.no 27.8.2016).)

(Anm: SV-Valen slår alarm etter boligpris-eksplosjonen: – «Den norske drømmen» knuses (vg.no 8.8.2016).)

- Å leie er ikke et alternativ i Norge. (- Det er stigmatiserende å leie.)

(Anm: - Å leie er ikke et alternativ i Norge. (…) - Det er stigmatiserende å leie. Det er kun akseptert å leie når man skal bo kort, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Fra fylte 26 år forventes det at man eier bolig, mener eksperten. (aftenposten.no 9.8.2016).)

(Anm: Why are we so attached to our things? - Christian Jarrett (ed.ted.com).)

(Anm: Leieboerforeningen vil begrense Airbnb-utleie. Leieboerforeningen frykter at Airbnb presser opp prisene og skviser vanlige leietakere ut av markedet. (…) Mener (…) at stadig flere kommersielle aktører benytter tjenesten. Nå krever foreningen regler for å begrense virksomheten. (…) Vanskeligere for studenter. Også Norsk Studentorganisasjon er bekymret. (…) Har blitt kastet ut av boligen sin for å gjøre plass til Airbnb-leietakere i stedet. (nrk.no 27.7.2016).)

(Anm: NHO krev skattlegging av Airbnb-utleige. Den skattefrie søte kløen kan vera over for dei som har leigd ut husvære via delings-tenesta Airbnb utan å gi opp inntektene. No krev direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, at også norske skattestyresmakter får innsyn i Airbnb-businessen. – Dette må vi også gjere i Europa og i alle land som opplever det som er den nye realiteten. Nemleg at Airbnb har blitt den største hotellkjeda i verda, seier Krohn Devold til NRK. (nrk.no 4.11.2016).)

(Anm: Mikael Godø S. Byens selvskading. Airbnb oppfordrer oss til å leve som fastboende. Men hva skjer når de fastboende presses ut av proffe utleiere? (dagbladet.no 5.8.2016).)

(Anm: Norsk rederarving størst på Airbnb i London. Den norske rederarvingen Peter Smedvigs Smedvig Capital utpekes indirekte som den største enkeltutleieren på Airbnb. (hegnar.no 21.1.2017).)

(Anm: Reiser hjem til mamma for å kunne leie ut egen bolig til turister. (…) De leier leiligheten med tre soverom for 900 kroner pr. natt. (…) Ikke ukontroversielt. Korttidsutleie av private leiligheter er ikke alltid like populært for alle berørte parter. Mandag kom dommen i en sak der et sameie gikk til sak mot en av sine beboere som hadde tjent 300 000 kroner på utstrakt utleie via Airbnb. (aftenposten.no 10.8.2016).)

(Anm: - Det ville vært vanskelig å starte fra bunn. Jørgen Løvseth (29) og Merethe Selnes (22) eier fire leiligheter. Selv bor de i kjelleren til Løvseths foreldre for å tjene mest mulig på leieinntekter. (…) Paret har utleieinntekter på 45.000 kroner per måned på de fire leilighetene. Lånekostnadene per måned er på 44.300 kroner, opplyser de. Selv bor Løvseth og Selnes i kjellerleiligheten til Løvseths foreldre, for å tjene mest mulig på utleie. (…) Det bidrar til å holde leieprisene nede, hvilket er bra. Mange har behov for leiebolig, understreker Hveem. (dn.no 25.9.2016).)

(Anm: Vil tvangsselge Airbnb-bolig. Etter 400 dager med Airbnb-utleie, forsøker et sameie på Majorstuen å tvangsselge boligen til en mann i 30-årene. Retten sier foreløpig nei. (…) Tjente minst 300.000 årlig. Mannen i 30-årene i sameiet på Majorstuen har siden våren 2014 leid ut boligen sin på Majorstuen i 400 dager. Utleien ga ifølge Oslo tingrett mannen minst 300.000 kroner i årlige inntekter. Mannen har selv bodd i boligen omtrent 40 prosent i perioden. (dn.no 8.8.2016).)

(Anm: Studenter på boligjakt: «Audition» på leiemarkedet. (…) – Jeg får alltid skikkelig nerver før jeg går på visning. Det er så stor konkurranse nå at det virker som man må vise seg fra sin beste side for å ha sjans til å få noe. (aftenposten.no 6.8.2016).)

(Anm: Økonomer skeptiske til depositumslån til studenter. (…) Med stadig høyere leiepriser i Oslo øker sikkerheten utleiere krever av leietakerne. For å dekke depositum som gjerne tilsvarer i hvert fall tre måneders leie, tar boligdesperate studenter opp lån med tosiffret effektiv rente. (aftenposten.no 8.8.2016).)

(Anm: Antallet unge i arbeidslivet har falt med 22.000 på et år. Færre ungdommer er i full jobb. Tøffere arbeidsmarked sender flere i utdanning - og inn i lengre utdanningsløp. (aftenposten.no 1.8.2016).)

(Anm: Finanstilsynet advarer: - Mange finanskriser er utløst av eiendomsbobler. Norsk økonomis vaktbikkje advarer mot farene ved bolig- og gjeldsgalopp. (nettavisen.no 8.6.2016).)

(Anm: - I Oslo blir nær en tredel av boligene solgt til spekulanter. (- Det er også mange rike mammaer og pappaer som kjøper bolig til barna, sier Krohn-Pettersen. (abcnyheter.no 4.6.2016).)

(Anm: Hver fjerde boligkjøper i Oslo er spekulant. De som kjøper boliger kun for å investere – ikke for å bo – tar nå en stadig større del av markedet i Oslo, og unge boligkjøpere fortviler over at de ikke kommer inn på markedet. (…) – De utgjør nok mellom 20 og 30 prosent, hvert fall i følge det vi hører, sier administrerende direktør, Grethe N. Wittenberg, i Privatmegleren. Hun mener det er en blanding av profesjonelle investorer og godt voksne som ser at det å kjøpe i oslomarkedet er et av de beste verdipapirene de kan kjøpe akkurat nå. (tv2.no 6.6.2016).)

(Anm: Får ikke bygge boligene vi trenger (dagsavisen.no 21.7.2015).)

(Anm: Myndighetene har mye av ansvaret for at det er blitt så dyrt å bygge boliger i Norge, mener boligprodusentene. (e24.no 31.7.2015).)

(Anm: På tide med en ny boligpolitikk. Leder. (aftenposten.no 21.5.2012).)

(Anm: Når markedet ikke gjør jobben. Markedet leverer ikke alltid det som er best for samfunnet. Det må korrigeres av det offentlige. Men kuren kan noen ganger bli verre enn sykdommen. (…) Asymmetrisk informasjon. Hvis selgeren vet mer enn kjøperen, kan selgeren utnytte det. Siden kjøperen vet at selgeren vil utnytte det, kan hun da la være å kjøpe. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: SNORRE VALEN, nestleder i SV. Svikter de unge. Europa svikter de unge. Nå holder vi på å gjøre det samme i Norge, både i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. De voksne trekker opp stigen etter seg. Alle unge må føle at de har en trygg framtid, at de kan regne med å få en jobb og et hjem. Det er forpliktelse hele Europa må ta på alvor, men også Norge. (vg.no 8.8.2016 ).)

(Anm: Fattig alenemor blant rike kjernefamilier. Folk som sier penger ikke betyr noe, har aldri hatt for lite, sier Birgit Alm. Debutromanen hennes handler om en fattig alenemor på «lykkelandet» Nordstrand. (dagsavisen.no 9.8.2016).)

- Det har blitt mye lettere å være megler

- Det har blitt mye lettere å være megler
aftenposten.no 28.8.2013
Med ny teknologi mener Forbrukerrådet at jobben til eiendomsmeglerne har blitt lettere.

- Dette har ikke gjort seg utslag i prisen, sier Forbrukerrådet. (...)

- Det som er oppsiktsvekkende er at eiendomsmeglernes arbeid ved boligsalg har blitt betydelig forenklet, grunnet ny teknologi, uten at dette har gjort seg utslag i prisen forbrukerne betaler, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet, til Nettavisen NA24.

De høye kostnadene, via autoriserte meglere, har ført til at mange velger å gjennomføre salget selv. Dette kommer fram i undersøkelser gjennomført av Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) i desember 2012. I en av rapportene fremgår det blant annet at hele 17 prosent velger å selv stå for salg av egen bolig, og ny teknologi er en av bidragsyterne til det forholdsvis høye tallet. (...)

– Avslutter Arctic-undersøkelser. Arctic-toppene Mads H. Syversen og Bengt A. Rem fikk gevinster på rundt 100 millioner kroner da de solgte private aksjer til en av meglerhusets kriserammede kunder.

(Anm: Avslutter Arctic-undersøkelser. Arctic-toppene Mads H. Syversen og Bengt A. Rem fikk gevinster på rundt 100 millioner kroner da de solgte private aksjer til en av meglerhusets kriserammede kunder. Finanstilsynet har undersøkt og avsluttet saken, men vil ikke si hvilke vurderinger de har gjort. Finanstilsynet har ikke funnet grunnlag for en videre oppfølging av saken mot Arctic-toppene Mads H. Syversen og Bengt A. Rem, slik den nå ligger, ifølge Finanstilsynet. (dn.no 18.1.2018).)

- Kunne putte 90 mill. i egen lomme mens klienten gikk over ende.

(Anm: Kunne putte 90 mill. i egen lomme mens klienten gikk over ende. Meglertopp. Administrerende direktør Mads Syversen i Arctic Securities tjente 90 millioner kroner på private transaksjoner med Arctic-kunden Mosking Bolig as. Arctic hentet samtidig mer enn to milliarder i lån til selskapet, før det kollapset under vekten av gjelden. Med meglerhuset Arctic Securities som rådgiver fikk eiendomskonsernet Mosking låne 2,4 milliarder kroner til opptil 18 prosent rente. Så gikk alt galt. Noen av de lånte pengene gikk til å gi Arctic-toppene Mads Syversen og Bengt Rem over 100 millioner kroner i private gevinster. (dn.no 23.6.2017).)

- Tilgang til aksjeanalyser kan koste opp til 3,5 mill. Meglerhusene må ta direkte betalt for analysene i fremtiden.

(Anm: Tilgang til aksjeanalyser kan koste opp til 3,5 mill. Meglerhusene må ta direkte betalt for analysene i fremtiden. Foreløpig er det stort sprik i prisanslagene. I 2018 planlegger EU å innføre nye regler som skal øke effektiviteten og transparensen i det europeiske aksjemarkedet, samt bidra til økt beskyttelse av investorene. Det betyr høyere krav til rapportering av transaksjoner, og et viktig prinsipp er at alle kostnadene til investor skal gjøres rede for. Mifid II - revisjonen av Mifid I, et EU-direktiv for finansielle instrumenter, kan etter innføringen medføre store endringer, spesielt for analytikerne. Pr i dag betaler kundene for analyser indirekte gjennom å handle aksjer hos meglerhuset som har distribuert analysene. (hegnar.no 13.8.2017).)

- Advarer mot hvit-vasking med bolig

Advarer mot hvit-vasking med bolig
nettavisen.no 23.7.2013
Et eiendomsmeglerhus i Fredrikstad er dømt til å betale 4,8 millioner kroner i erstatning etter brudd på hvitvaskingsloven, skriver Dagens Næringsliv. (...)

– Det er ingen grunn til å tro at hvitvasking ikke skjer gjennom eiendomsbransjen. Det er også derfor eiendomsmeglere er rapporteringspliktig i henhold til hvitvaskingsloven, sier Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, til DN.
Ifølge Damslora er eiendomssalg ett av mange velegnede virkemidler for å legitimere ulovlige penger.

Roper varsko
Kristian Thaysen og Karl-Ludvig Mauland jobber med risikorådgivning i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. De er bekymret for at eiendomsbransjen ikke er observante nok på mulighetene som finnes for å hvitvaske penger gjennom eiendomsinvesteringer.

Thaysen mener bankenes avanserte system for å oppdage mistenkelige transaksjoner tvinger hvitvaskerne til å tenke nytt.

– Hvitvaskingen foregår ved at kriminelle kjøper en eiendom som er et legitimt oppussingsobjekt. Videre bruker de store summer på å pusse opp, og betaler dette svart. Ved salg får de ut et overskudd som ser legitimt ut, sier Thaysen til DN.

Hans bekymring understøttes av en rapport fra Økokrim fra 2011.

Eiendom går igjen som et investeringsprosjekt, der det investeres i eiendommer med behov for oppussing med legale midler, mens utbedringer og oppussingskostnader – som øker eiendommens verdi – betales kontant med utbytte fra kriminell aktivitet. (...)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Dragesund varsler søksmål mot staten. Tidligere Pareto-topp Petter Dragesund er frifunnet for markedsmanipulasjon og grovt bedrageri, men nektes erstatning av staten.

(Anm: Dragesund varsler søksmål mot staten. Tidligere Pareto-topp Petter Dragesund er frifunnet for markedsmanipulasjon og grovt bedrageri, men nektes erstatning av staten. Nå ender millionkravet trolig i retten. NY RETTSRUNDE: Petter Dragesund (57) ble frifunnet for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Nå er hans nesten 30 år karriere i Pareto-systemet over, og han krever over 20 millioner i erstatning av staten. (finansavisen.no 29.12.2021).)

- Pareto-topp frifunnet for bedrageri – megler og konsulent dømt til fengsel. (- Svært samfunnsskadelig – Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere, heter det i dommen.)

(Anm: Pareto-topp frifunnet for bedrageri – megler og konsulent dømt til fengsel. En tidligere Pareto-megler og en konsulent er i Oslo tingrett dømt til halvannet års fengsel for grovt bedrageri og aksjemanipulasjon. De to er domfelt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med aksjehandler i Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene, ifølge Økokrim. Corporate-sjef Petter Dragesund (53) i meglerhuset Pareto er frifunnet etter tiltalen, framkommer det av dommen fra Oslo tingrett fredag ettermiddag. (…) – Svært samfunnsskadelig – Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere, heter det i dommen. Tingretten fastslår at det av allmennpreventive grunner er «viktig med en streng reaksjon på slike alvorlige tillitsbrudd som det er tale om i denne saken». I tillegg til fengselsstraff får konsulenten inndratt utbyttet fra de straffbare handlingene, cirka 15,7 millioner kroner. De tiltalte frifinnes for erstatningskravene. (aftenposten.no 14.2.2019).)

- Høyesterett opphever frifinnelsen av tidligere Pareto Securities-megler Kjetil Sjursen: – Jeg trodde jo at dette marerittet var over.

(Anm: Høyesterett opphever frifinnelsen av tidligere Pareto Securities-megler Kjetil Sjursen: – Jeg trodde jo at dette marerittet var over. Høyesterett mener lagmannsretten brukte reglene feil. Nå må straffesaken behandles på nytt. (dn.no 20.12.2021).)

–  Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett.

(Anm: Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett. – Jeg er veldig overrasket over at Økokrim anker, sier Kjetil Sjursen. (dn.no 19.5.2021).)

- Tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen frifinnes helt i Økokrim-sak som splitter Borgarting lagmannsrett. Tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen ble først dømt i saken om grovt bedrageri av Pareto-kunder. I dag ble han frifunnet. (- Samtidig dømmes hans medtiltalte, Paretos tidligere innleide konsulent Jan Vestrum, til fengsel i ett år og seks måneder.) (- For Økokrim betyr den nye dommen fra lagmannsretten at to av de tre Økokrim tiltalte, nå er frikjent: Både Kjetil Sjursen og Paretos sjef for avdelingen for finansiell rådgivning, Petter Dragesund.)

(Anm: Tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen frifinnes helt i Økokrim-sak som splitter Borgarting lagmannsrett. Tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen ble først dømt i saken om grovt bedrageri av Pareto-kunder. I dag ble han frifunnet. (…) Paretos tidligere mangeårige aksjemegler Kjetil Sjursen frifinnes av Borgarting lagmannsrett. Samtidig dømmes hans medtiltalte, Paretos tidligere innleide konsulent Jan Vestrum, til fengsel i ett år og seks måneder. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett, som torsdag ettermiddag ble publisert i domstolenes presserom. Jan Vestrums advokater, Håkon Juell Hassel og Fredrik Berg, vurderer å anke dommen inn for Høyesterett. - Vestrum er naturlig nok svært skuffet over domfellelsen, skriver Fredrik Berg i en tekstmelding. (…) - Vestrum er naturlig nok svært skuffet over domfellelsen, skriver Fredrik Berg i en tekstmelding. - Når det gjelder ankespørsmålet ser vi prinsipielle spørsmål som egner seg for prøving i Høyesterett. Vi ser også nærmere på saksbehandlingen i saken, skriver Berg. For Økokrim betyr den nye dommen fra lagmannsretten at to av de tre Økokrim tiltalte, nå er frikjent: Både Kjetil Sjursen og Paretos sjef for avdelingen for finansiell rådgivning, Petter Dragesund. (dn.no 11.3.2021).)

(Anm: Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri. Økokrim har tiltalt Pareto-toppen Petter Dragesund, tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og den tidligere gruvetoppen Jan Vestrum for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Petter Dragesund er permittert fra jobben. Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot en ansatt og en tidligere ansatt i et meglerhus og en konsulent, skriver de i en pressemelding. Pareto Securities bekrefter at det er deres corporate-sjef og en tidligere aksjemegler hos dem som er tiltalt. (dn.no 10.5.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

Selge bolig
klikk.no 4.4.2013
Så mye har du lov til å manipulere bildene

Flammer i peisen og knallblå himmel er ok, men la høyspentmastene stå. (...)

Megler solgte kvinnes (96) hus til bekjent for 800.000
na24.no 4.2.2013
TVISTESAK: Denne hjørneeiendommen på Tongjordet ble solgt for 800.000 kroner i en lukket handel med megler. (Bildet er tatt etter oppussing). Et annet meglerfirma mener markedsverdien var 1.250.000 kroner.

Måneder senere ble huset satt i stand og solgt for 2,3 millioner.

En 96-åring i Gjøvik sier Overformynderiet solgte huset hennes uten samtykke – og på billigsalg. Hun får bistand fra advokat Wenche Løset, som mener handelen må granskes.

96-åringen og hennes støttespillere er ikke alene om å reagere på omstendighetene rundt salget, som fant sted etter at hun flyttet på institusjon. Eneboligen på Tongjordet ble solgt utenfor det åpne markedet, for 800.000 kroner, skriver oa.no. (...)

(Anm: Vergemål (Overformynderiet overført til Fylkesmannen den 1. juli 2013 iht. ny vergemålslov) (fylkesmannen.no).)

- Meglere lyver og jukser
na24.no 9.10.2012
Tidligere eiendomsmegler Steffen Engman forteller hvordan meglere lyver, krever falske gebyrer og får skjulte provisjoner. (...)

- Vi kjenner til tre tilfeller der megler har manipulert budrunden
tv2nyhetene.no 4.10.2012
Flere eiendomsmeglere mistenkes for å manupulere budrunder. Forbrukerrådet er bekymret.

Det siste halvannet året har Finanstilsynet mottatt stadig flere klager fra boligkjøpere som mener at budrunden ikke har gått redelig for seg. Det opplyser Finanstilsynet til Nettavisen NA24. (...)

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, synes dette er meget interessant. (...)

- Vanlig at meglere lyver og svindler
na24.no 3.10.2012
«Sofie» orket ikke livet som eiendomsmegler. Nå avslører hun overfor NA24 Nettavisen hvordan svindelforsøk, løgn, skitne triks og takstjuks var en del av hverdagen.

Kvinnen (28), som vi kaller «Sofie», ønsker å være anonym i frykt for reaksjoner fra gamle og nye arbeidsgivere.

Hun har blandede følelser om å fortelle om sine erfaringer fra eiendomsmeglerbransjen. Hun velger likevel å stå fram i håp om at nye reguleringer eller en holdningsendring kan forbedre bransjen hun tidligere drømte om å jobbe i. (...)

Nå er også eiendomsmeglerne bekymret for prisgalloppen
aftenposten.no 3.9.2012
– IKKE TJENT MED: – Slik boligprisutvikling er vi ikke tjent med, sa eiendomsmeglertoppene etter å ha presentert ny prisstatistikk mandag.

Veksten i boligmarkedet er nå så høy at selv eiendomsmeglerne er bekymret for utviklingen. Det har de god grunn til, mener eksperter. (...)

Boligpolitikk og markedskrefter
Leder torsdag 2. august 2012
aftenposten.no 2.8.2012
Det er ikke en politisk oppgave å hjelpe folk til å bo i akkurat den bydelen de ønsker

BOLIGBYGGING seiler opp som en viktig sak i den kommende valgkampen. I Oslo-området må det bygges 100 000 boliger de neste 20 årene. Også i de andre store byene blir det en stor utfordring for innbyggerne å kjøpe sin første egne bolig.

I går kom statistikk som viser at boligprisene har økt med nesten 8 prosent det siste året. Det er først og fremst et problem for dem som skal skaffe seg sin første bolig. Da han la frem tallene, sa Leif J. Haugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening at prisveksten tyder på at det står bra til med norske familiers økonomi.

Haugen hevdet at statistikken viser at vi har et vel fungerende boligmarked. Mange av dem som sliter med å skaffe sin første bolig er nok ikke enig. (...)

I de aller fleste vestlige storbyer har boliger i sentrum blitt i dyreste laget for folk med vanlig inntekt. For dem som har sittet på leiligheten sin i mange år, har det gitt en fantastisk økning i formuen.

Man kan mislike at verden er slik, men det er veldig vanskelig å regulere seg bort fra det. Og det er ikke en politisk oppgave å hjelpe folk til å bo i akkurat den bydelen de ønsker. (...)

Etterforskes for budfusk
dn.no 18.5.2012
I løpet av budrunden steg prisen på Oslo-leiligheten med 600.000 kroner, men ingen spor fantes etter den påståtte budgiveren som drev opp budene.

Nå etterforskes tidligere Aktiv-megler Thomas S. Amundsen av politiet – mistenkt for bedrageri, skriver Dagens Næringsliv.

Amundsen har vært daglig leder ved Postbanken Eiendomsmegling, senere Aktiv eiendomsmegling på Majorstuen i Oslo siden tidlig på 2000-tallet, og var ifjor høst også Oslo-meglernes representant i NRK-programmet «Solgt». (...)

Får skjule at nær familie deltar i budkrig
nrk.no 4.5.2012
BUDKRIG: Allerede hete budrunder kan bli enda hetere med den nye avgjørelsen, frykter Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet er kritisk til ny avgjørelse som godkjenner at en boligselger kan unnlate å opplyse budgiverne om at nær familie deltar i budrunden – og slik kan presse prisen opp. (...)

En boligkjøper mener hun betalte 450.000 kroner for mye for en bolig fordi en av de andre budgiverne var selgerens far. Hun krevde derfor erstatning fra megleren fordi hun ikke ble opplyst om familierelasjonen, skriver Aftenposten.

Faren var i dette tilfellet også kausjonist for datterens boliglån, og ifølge klageren hadde han derfor en egeninteresse av å drive salgssummen opp.
Men i en fersk avgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester fikk kjøperen ikke medhold i sin klage.

Tapte sak
– Flertallet i nemnda åpner dermed for at familiemedlemmer og nærstående av selger kan delta i budrundene og presse opp prisene. Jeg tror ikke du finner en eneste boligkjøper som ikke ville blitt sjokkert hvis de avdekker at den de har budt mot, er i nær familie med selger, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen. (...)

Mener far presset opp prisen på datters bolig
aftenposten.no 3.5.2012
Selgers far deltok i budrunden på datters bolig. - Svekker tilliten til megleryrket, mener Forbrukerrådet.

Boligkjøpere føler seg lurt av megleren

En boligkjøper mener hun har betalt 450.000 kroner for mye for en bolig fordi en av de andre budgiverne som drev opp prisen var selgers far.

Hun ville derfor ha erstatning fra megleren på denne summen, som er differansen fra første og siste bud på eiendommen. (...)

Går meklarane i saumane etter juks og slurv i bodjournalane
nrk.no 2.3.2012
Finanstilsynet tek opp kampen mot juks, slurv og latskap i bodjournalane til eigedomsmeklarane. I fjor greidde tilsynet for aller første gong å dokumentera bodjuks under salet av ein bustad.

Fleire bustadkundar klaga i fjor til Finanstilsynet etter mistanke om at meklaren hadde lagt inn fiktive bod under bodrundar dei hadde delteke i. For første gong klarte tilsynet å bevisa påstandane til klagarane.

I tillegg får Reklamasjonsnemda for Eigedomsmeklingstenester jamleg inn klager frå personar som ikkje har fått innsyn i bodjournalen etter at bodrunden er over.

No varslar tilsynsetaten at dei vil ha eit skjerpa blikk inn mot eigedomsmeklarane si handtering av bodjournalen under inspeksjonane i eigedomsmeklarbransjen i 2012. (...)

– Meglere lurer huskjøpere
nrk.no 27.6.2011
(...) Arkitekter er lei av å rydde opp etter det de mener er uansvarlige eiendomsmeglere. (...)

Flere arkitekter NRK har snakket med støtter Grimstads syn. På visning gir meglere inntrykk av utbyggingsmuligheter som ikke har rot i virkeligheten. Prospekter viser møblerte loft og kjellere, som det ikke er lov å benytte til det kjøper tror ut fra bildene. (...)

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter, tror ikke at useriøse meglere er noe stort problem.

– Dette kan ikke være særlig omfattende, for da hadde vi hatt en rekke erstatningssaker mot meglere som har lovet alt for mye. Det er ulogisk å pådra seg erstatningsansvar på grunnlag av at selgeren skal kunne tjene mer penger. Jeg skal ikke si at dette ikke kan skje, men at det skal skje i stor utstrekning har jeg vanskelig for å forestille meg, sier Tveter. (...)

Rettsløse boligkjøpere
ANNE LOTTE GJELSNESINE THERESE BERG - TAGE SKOGHØY- advokat
aftenposten.no 31.5.2011
I Nye Major-saken slo Høyesterett fast at meglers opplysninger om leveringstidspunkt ikke binder selger, og at forbrukere derfor ikke kan stole på uttalelser fra megler om leveringstidspunkt, skriver Gjelsnes og Skoghøy.

HØYESTERETTSDOM. Inntil videre har ikke boligkjøpere noen rettigheter når selger har gitt upresise opplysninger om overlevering.

Leveres for sent. Boliger som selges under prosjektering eller oppføring, leveres ofte lenge etter angitt tidspunkt for levering. Forbrukerne må finne seg i det uten noen form for kompensasjon. Høyesterett har nemlig kommet til at opplysninger fra selger om overtagelsestidspunkt ikke er bindende så lenge tidspunktet ikke er klart formulert. Dette vil utvilsomt øke boligkjøperes skepsis til å kjøpe, og gjøre det vanskeligere for utbyggere å selge, slike boliger. (...)

Fest i eiendomsmarkedet?
nrk.no 3.1.2011
Eiendomsmeglerbransjen spår at boligprisene vil stige i 2011.

Det norske eiendomsmarkedet har i mange år vært det investeringsområdet i Norge som må kalles finanspolitisk overstimulert, skriver NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas. (...)

Gjeldsboblen som sprakk
I disse tider er det derfor all grunn til å minne om at finanskrisen egentlig var en gjeldsboble som sprakk.

I etterkant av finanskrisen beklaget den amerikanske sentralbanksjefen Alan Greenspan at han hadde holdt rentene for lave for lenge. Han hadde gjort det for billig å låne penger.

Det hadde bidratt til at både boligboblen og gjeldsboblen i USA fikk vokse. Millioner av amerikanske familier måtte flytte fra sine hjem og overlot både gjeld og bolig til sin bank.

Verden sliter fremdeles med gjeldsboblen som sprakk. (...)

Utsetter kompetansekrav et halvt år:
Mangler utdannede eiendomsmeglere

vg.no 28.9.2010
Fra nyttår 2011 skulle alle eiendomsmeglere ha godkjent utdannelse. Det har ikke bransjen klart. Nå utsettes de nye reglene til 1. juli. (...)

Avdekket rot hos 25 av 26 eiendomsmeglere
dagbladet.no 16.9.2010
Finanstilsynet har gitt mange anmerkninger. (...)

Finanstilsynet har vært særlig opptatt av om dokumentasjon av klientmidler er behandlet etter reglene, og om krav til boligoppføringsloven, som regulerer forbrukernes rettigheter og plikter ved kjøp av bolig under bygging, er blitt ivaretatt.

Ingen av anmerkningene er så grove at noen meklere har blitt fratatt tillatelsen. (...)

- Boligkjøperne vinner i retten
nettavisen.no 19.4.2010
Avvist av selger? Trekk ham for retten. (...)

Fersk statistikk viser at boligkjøper vinner 9 av 10 rettsprosesser. (...)

Det er tall fra forsikringsselskapet Help som viser dette. Help selger boligkjøperforsikringer, som er motstykket til den mer kjente eierskifteforsikringen. (...)

Meglerne klager inn NRK til PFU
aftenposten.no 30.3.2010
Eiendomsmeglerforbundet mener TV-kanalen har svekket tilliten til hele bransjen. (...)

Meglerne raser etter påstander om løgn
na24.no 10.3.2010
Reagerer på at meglere skal ha presset takstmenn i stor stil.

NRK Forbrukerinspektørene presenterte onsdag en undersøkelse hvor nesten halvparten av takstmennene føler at de har vært presset av meglere til å sette høyere pris på boligen som skal selges. (...)

PROGNOSESENTERET:
- Å høre på meglerne blir som tro, håp og kjærlighet

e24.no 1.3.2010
Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret mener boligprisene er så høye at få har mulighet til å kjøpe. (...)

- Trygt å selge boligen selv
nrk.no 29.1.2010
Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet slår kraftig tilbake mot de som hevder at privatsalg av bolig er en risikosport.

– Vi er opptatt av at forbrukeren skal ha valgmuligheter. Man kan betale for tjenesten hvis man ønsker det og bruke en megler, eller man kan gjøre det selv og spare noe penger, sier forbrukerdirektør Randi R.S. Flesland. (...)

En privat boligannonse på Finn.no koster 5000 kroner. Prisen fremskaffer latter og sinne.
nettavisen.no 8.1.2010
Mandag fortalte Nettavisen om Linda Eriksen fra Mosjøen som rykket inn tidenes første private boligannonse hos markedsgiganten Finn.no.

Les saken her: Denne boligannonsen er historisk

Artikkelen er livlig kommentert av Nettavisens lesere og de fleste er enig om at det er bra at private endelig slipper til det som tidligere var et monopol forbeholdt landets eiendomsmeglere. (...)

Du kan spare mye på å selge selv
tv2nyhetene.no 4.1.2010
I snitt tar eiendomsmeglere to prosent av salgsummen for huset ditt.

Frem til nå har boligannonser på Finn.no og liknende nettsteder vært forbeholdt eiendomsmeglere og advokater. Fra 1. januar kan du selv legge ut din bolig for salg og dermed nå mange flere potensielle kjøpere uten å bruke megler. (...)

Boligselgere foretrekker provisjon
e24.no 22.12.2009
Folk som skal selge hus eller leilighet, foretrekker å betale megleren provisjon fremfor timepris, til tross for at meglerne nå er pålagt å tilby timepris. (...)

Forlik kostet megler 20 mill.
nrk.no 6.12.2009
Det går fram av ei pressemelding som ble sendt ved 16-tida søndag ettermiddag.

Ingen kommentar
Ingen av partene vil kommentere forliket utover det som kommer fram av pressemeldinga.

Der står det kort at det er inngått endelig forlik i den såkalte ”Krystallen-saken” mellom det kjente meklerfirmaet Poppe & Co Eiendomsmegling AS, Petter Andreas Poppe og Krystallen Eiendom AS. (...)

Megler sparket etter budjuks
aftenposten.no 13.10.2009
Eiendomsrådgiveren konstruerte et bud for å få i gang budrunden. (...)

Eiendomsmeglerne får smekk - igjen
aftenposten.no 21.11.2009
En rekke eiendomsmeglerforetak fortsetter å bryte markedsføringsloven når de annonserer boliger på nettet. Svært alvorlig, mener forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Dette bør du vite før du kjøper bolig – ta testen her! (...)

Eiendomsmeglere knekker nakken
na24.no 29.9.2009
Overgangen fra høykonjunktur til finanskrise går hardt ut over eiendomsmeglerbransjen.

Siden januar i år har hvert tiende eiendomsmeglerforetak måtte sette kroken på døren. Og siden januar 2008 har 21 prosent av eiendomsmeglerforetakene forsvunnet fra Kredittilsynets registre. (...)

Ga feil informasjon om fellesgjeld
aftenposten.no 14.9.2009
En megler måtte ut med 150.000 kroner til en boligkjøper fordi han hadde gitt mangelfulle opplysninger om fellesgjeld. I salgsoppgaven var det opplyst at fellesgjelden var 0 kroner, at fellesformuen var 83845 kroner, at gården ville bli oppgradert med nytt tak, fasade og balkonger og at dette ikke ville påvirke fellesutgiftene, tvert imot var det ventet at fellesutgiftene skulle reduseres. (...)

Meglerfirma avskiltet
aftenposten.no 13.8.2009
Boa Eiendomsmegling Frogner AS har mistet retten til å drive eiendomsmegling. Kredittilsynet fikk ikke informasjon om økonomien.

Gjennomføring av inngåtte handler er derfor overført til Boa Eiendomsmegling i Moss. (...)

Tror ikke de jukser på skatten
dn.no 2.8.2009
På østlandet ble meglere tatt på fersken. Men slikt foregår ikke i resten av Norge, tror Skatteetaten. Kanskje med ett unntak.

Skatt nord er den eneste regionen som føler seg sikre på at det vil være ekstra skatteinntekter å hente ved å gjøre som Skatt øst, å kontrollere såkalte indre selskaper. De andre skatteregionene sitter på gjerdet.

Skatt øst har alt kontrollert 28 såkalte indre selskaper, og har økt arbeidsinntektene for rundt 300 meklere med 3,5 milliarder kroner. Dermed får meklerne sannsynligvis en skattesmell på 1,1 milliarder kroner. Meklerne har nemlig tatt ut inntektene sine gjennom såkalte indre selskaper i form av kapitalinntekt, noe som ikke godtas av ligningsmyndighetene. (...)

Fant milliarder i skattekontroller
na24.no 4.2.2009
Skattemyndighetene har slått hardt til mot bedrifter på Østlandet. Og gjort storfangst.

Skatt Øst har funnet 15,4 milliarder kroner som er unndratt beskatning for 2007 - en seksdobling fra året før, skriver Aftenposten.

Bedrifter kan dermed få en solid skatteregning servert midt i finanskrisen, med en tilleggsregning i form av straffeskatt opp mot 60 prosent. (...)

Meglere bryter markedsførings-regler
aftenposten.no 29.6.2009
Eiendomsmeglerne bryter markedsføringsreglene som bransjen selv og forbrukermyndighetene er blitt enige om. (...)

Undersøkelsen ble gjennomført 11. juni og baserte seg på tilfeldig utvalgte boligannonser på Finn.no og selskapenes nettsider.

Undersøkelsen omfattet de 25 største eiendomsmeglerselskapene i landet.
- Forbrukerombudet avdekket store mangler, spesielt på selskapenes nettsider, knytte til arealbeskrivelse, totalpris, angivelse av hvilke poster felleskostnadene dekker og omkostninger og gebyrer ved eierskifte. (...)

Meglerne til angrep på Finn
na24.no 11.6.2009
(...) Norges Eiendomsmeglerforbund vil bryte båndene til Finn.no, og starte sin egen boligportal. Det skriver Finansavisen.

- Vi ønsker å ha faglig og kommersiell kontroll over nettsidene. Vi setter ikke pris på at våre boligprodukter blir brukt sammen med all mulig annen reklame, sier Christian Dreyer, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), til Finansavisen. (...)

Hos Finn og enkelte midre eiendomsmeglere er det imidlertid skepsis til den nye løsningen. Dreyer innrømmer overfor Finansavisen at det er opp til de store eiendomskjedene om Ny.no skal bli noen suksess. (...)

Meglere tjente stort på Finn-salg
kampanje.no 7.5.2009
I fjor solgte en rekke eiendomsmeglere seg ut av Finn. Schibsted betalte totalt 46,8 millioner for aksjene, noe som priset hele Finn-virksomheten til 4,8 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv i dag. I dag er Schibsted som helehet priset til 4,6 milliarder kroner.

Finn ble etablert som rubrikkportal i 1996 som et samarbeidsprosjekt mellom de store regionavisene. Aksjeselskapet Finn ble etablert 1999, og da ble flere eiendomdmeglere tatt med for å utvikle tjenesten. (...)

(Anm: Schibsted-toppene stadig rikere på aksjer. Tusenvis av aksjer fordelt nå i juni. Se hvor mange sjefene eier i dag og hvor mye porteføljene er verdt. Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og de øvrige toppsjefene i Schibsted Media Group kan glede seg over voksende aksjeporteføljer. Foto: Birgit Dannenberg. (journalisten.no 29.6.2015).)

(Anm: – Skjærende umusikalsk og dypt provoserende. Går inn for honorarfest – midt i drastiske nedskjæringer. Styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted kan få nær én million kroner i styrehonorar hvis generalforsamlingen støtter valgkomiteens forslag. (dn.no 28.4.2016).)

(Anm: Tillitsvalgte i Schibsted reagerer på styrehonorarforslag. Schibsteds valgkomité vil foreslå å øke konsernstyrets honorarer med 22,5 prosent på selskapets generalforsamling 11. mai. Tillitsvalgte i konsernet reagerer sterkt på forslaget. (aftenposten.no 29.4.2016).)

Ny megler avskiltet
aftenposten.no 31.3.2009
Boligeksperten Sentrum – tilknyttet Postbanken Eiendomsmegling – har mistet tillatelsen til å drive eiendomsmegling på grunn av grove lovbrudd. (...)

Lønnsras for meglere
dagbladet.no 10.2.2009
Og 1000 eiendomsmeglere har mistet levebrødet under krisen. (...)

De ti største meglerselskapene

1. DnB Nor Eiendom/Postbanken Eiendom
2. EiendomsMegler 1
3. Terra Aktiv Eiendomsmegling
4. Fokus Krogsveen
5. Garanti
6. Privatmegleren
7. Estate-meglerne
8. Obos/Exact
9. Ring Eiendomsmegling
10. Eiendomsmegler Vest

(Basert på antall salg. Kilde: DN og selskapene) (...)

Året meglerne forsvant
aftenposten.no 29.12.2008
Finanskrisen har gjort dype innhugg i Oslos meglerbransje. I løpet av 2008 har 45 firmaer lagt ned. Kjedene varsler flere stengte dører i 2009. (...)

Ifølge tall fra Kredittilsynet har 45 foretak gått konkurs eller valgt å si fra seg bevillingen. I samme periode ble det gitt bevilling til syv nye foretak. Mange kjeder har i tillegg lagt ned filialer, uten at dette vises i statistikken. (...)

Helsvart år for meglerne
dn.no 28.12.2008
I løpet av 2008 har 150 eiendomsmeglerkontorer gått dukken. (...)

Nå blir det slutt på «lureannonser»
aftenposten.no 15.12.2008
Eiendomsmeglere «glemmer» ofte å oppgi fellesgjelden på borettslagsboliger. En ny bransjenorm skal gjøre slutt på det.

Meglere tror det vil bli færre misforståelser etter at forbrukermyndighetene og eiendomsmeglerbransjen i dag lanserer en ny og revidert bransjenorm for markedsføring av boliger. Normens formål er å sikre lik praksis blant aktørene i bransjen og forhindre villedende markedsføring. (...)

Champagnemeklerne
dagbladet.no 3.12.2008
Sjelden har så mange arbeidsledige fått så lite sympati. (...)

SKATTEADVOKAT:
Raser mot meglerjakten

e24.no 29.11.2008
Skatteadvokat går hardt ut mot Skatt Østs aksjon mot meglerhusene. (...)

I strid med lovendringene
Bakgrunnen for skattekravet er at meglere har betalt kapitalskatt på 28 prosent på uttak fra indre selskaper, ikke inntekstskatt på 53,7 prosent slik Skatt Øst mener de skulle gjort.

Skatt Øst beskylder meglerne for å benytte seg av praksisen for å unngå å betale personskatt på inntekten. (...)

1.000 eiendomsmeglere har mistet jobben i år
vg.no 29.11.2008
Hittil i år har 1.000 eiendomsmeglere mistet jobben. Det tilsvarer en firedel av alle som jobbet som eiendomsmeglere i 2007. (...)

Dyrt å bo? Saksøk megler!
nrk.no 26.11.2008
Sliter du med høye boutgifter og verdifall på boligen? Nå kan du få erstatning av megler dersom du er blitt lokket til å kjøpe en bolig du ikke har råd til.

Mange banker har fått kritikk for å ha delt ut for høye boliglån helt ukritisk.

Men nå er det ikke lenger bare bankene som må ta ansvar når folk ikke klarer å betjene høyere boutgifter.

I en fersk dom blir megleren holdt ansvarlig for å ha solgt en leilighet som kunden egentlig ikke har råd til. (...)

EIENDOMSMEGLER DØMT:
Boligkjøper får igjen millionbeløp
e24.no 26.11.2008
Det er resultatet av en fersk dom i Oslo tingrett. BN Megler er dømt for ikke å ha oppfylt sin omsorgsplikt ved å fraråde kjøpet.

Kvinnen kjøpte en eksklusiv loftsleilighet i det høyprofilerte ombyggingsprosjektet Vika Quartalet i Oslo i 2006. Da ble prosjektet markedsført med en rente på 3,35 prosent. Da kvinnen overtok leiligheten høsten 2007, var renten steget til 6 prosent. (...)

Eiendomsmeglerforbundet legger seg flate:
Har feilinformert om eierskiftegebyr

vg.no 17.11.2008
Kjøper av borettslagsleiligheter får fortsatt informasjon om at de skal betale eierskiftegebyret. Men loven sier at det er selger som skal betale. Nå legger eiendomsmeglerne seg flate. (...)

Fra 1. juli ble borettslagsloven endret, slik at det nå er selger som skal betale eierskiftegebyret. (...)

Mente professor har "ødelagt boligmarkedet"
hegnar.no 17.11.2008
Eiendomsmegleren holdt professoren ute fra visning. (...)

Totalpris må oppgis
aaftenposten.no 29.10.2008
Nå kan ikke lenger fellesgjeld gjemmes unna.

En ny og revidert bransjenorm for markedsføring av boliger ligger snart på bordet.

- Jeg er veldig glad for en løsning hvor vi skal markedsføre totalpris. Det er et godt redskap for å hindre uforsvarlig markedsføring av lavinnskuddsprosjekter, sier lederen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer. (...)

Eiendomsmeglere må stenge
dn.no 16.10.2008
Hittil i år har 71 eiendomsmeglingsforetak avviklet virksomheten. (...)

Klag på megleren
dinside.no 19.9.2008
De klager - og får medhold. Se avgjørelsene der kundene vinner over megleren.

Er du misfornøyd med bolighandelen, finnes det klagemuligheter. Kjennelser fra Eiendomsmeglingsnemnda viser at brudd på god meglerskikk ikke er uvanlig, og at det kan lønne seg å klage. Her er fire som fikk penger tilbake. (...)

«Solrik balkong» var uten sol
aftenposten.no 18.9.2008
Megleren har brutt god meglerskikk og er erstatningsansvarlig, mener Eiendomsmeglingsnemnda. (...)

Meglere informerer ikke om boligrisiko
aftenposten.no 29.5.2008
Informerer om mulighet til å betale ned fellesgjeld, men ikke at det mangler ordning for husleiegaranti. (...)

Mer om IN-ordning: Skummel nedbetaling av fellesgjeld (...)

Meglere skryter uhemmet i annonsene
aftenposten.no 22.5.2008
Se hva du får når "standarden er ubeskrivelig høy". (...)

Ble rike på salg av gjeldsbomber
e24.no 22.5.2008
I 2005 solgte Bo Christer Wik og Per Karsten Ims leiligheter spekket med gjeld til unge kjøpere for godt over 380 millioner. Samme år flyttet Wik inn i denne villaen i Holmenkollen. (...)

Ønsker å straffe meglerne
dinside.no 15.5.2008
Det bør koste å gi feil informasjon i boligprospektene.

Kredittilsynet fant at boligmeglerne ikke gir den informasjonen loven pålegger dem å gi. Nå ønsker Forbrukerrådet at det skal få konsekvenser. (...)

BEDRE BOLIGMARKED?
Meglerknep blåser opp boligprisen

e24.no 30.4.2008
Meglerbransjen hevder at boligprisene har steget siden januar. I virkeligheten kan det ha vært et betydelig fall.

I sin offisielle statistikk hevder meglerbransjen at boligprisene har steget 1,4 prosent siden januar.

I virkeligheten kan prisene ha falt med over 2 prosent. (...)

Alle skal få kjøpe bolig
aftenposten.no 29.4.2008
Eiendomsmeglerne bryter med boligselgere som ikke selger til høystbydende. (...)

Vil skjerpe krav til meglerne
forbruker.no 18.4.2008
Finansminister Kristin Halvorsen vil skjerpe reglene for å unngå at folk lokkes til å kjøpe boliger de ikke har råd til. (...)

Gjeldsbomber kan ende i retten
na24.no 1.4.2008
Utbyggere kan regne med søksmål fra kjøpere av lavinnskuddsleiligheter. (...)

Megler fikk smekk
Na24.no 27.3.2008
Poppe & Co. får refs etter alvorlige lovbrudd og økonomisk slurv. (...)

Poppe & Co. forsvarer handelen med at den ville vært lovlig etter den nye eiendomsmeglerloven av 1. januar 2008. (...)

Solgte dyrt – nå sliter kjøperne
dn.no 26.3.2008
Eiendomsutviklere innrømmer at boligpriser ble skrudd opp. (...)

Laget gjeldsbomber for å få høyere pris
e24.no 26.3.2008
Boligutbyggere innrømmer at lave innskudd og høy fellesgjeld ga høyere inntekter til dem selv. (...)

Meglerkjeder somler med å følge loven
forbruker.no 11.3.2008
DnB NOR Eiendom og flere andre kjeder bruker laaang tid på å tilpasse seg den nye loven som trådte i kraft i januar.

Fra nyttår skulle eiendomsmeglere nemlig oppgi i salgsoppgavene sine hvor mye de tar seg betalt av selgeren. Men flere meglere har somlet, og oppgir datatrøbbel og problemer med å tilpasse standardoppsettet for oppgavene som grunn. Vås og visvas, sier konkurrenter som har tilpasset seg. (...)

SELGER GÅR TIL MEGLERENS KONKURRENT:
Kan ha tapt 7 mill. på meglertabbe
e24.no 10.3.2008
Kjøper stakk av. Nå prøver eieren å selge igjen hos meglerkonkurrent - til 7 millioner mindre enn eier ble tilbudt i høst. (...)

Meglere jukser med renten
nrk.no 13.2.2008
En stor undersøkelse av 70 norske nye borettslagsprosjekter avdekker at eiendomsmeglerne unnlater å oppgi vesentlige opplysninger, og i stor grad feilinformerer. (...)

Meglere kan ikke kalle seg megler
forbruker.no 15.2.2008
Har eiendomsmegleren utdannelse, eller er han rett og slett bare en selger med eksamen fra ungdomsskolen? Ikke lett å finne ut for boligkjøpere og selgere. (...)

- Skjønner ikke at de får sove
dn.no 14.2.2008
Meglernes salg av borettslagsleiligheter er noe nær en skandale, mener direktøren i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen. (...)

Like ille som finansrådgivere
Funnene i undersøkelsen gjør direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen opprørt. (...)

Meglere redde Se og Hør
na24.no 28.12.2007
Ny lov kan skremme kjendiser fra boligvisninger i frykt for mediene.

Budprotokollene skal ved årsskiftet legges ut. Det kan føre til tipsing til ukebladene mener meglere. (...)

- Enkelte mennesker kan nesten ikke gå på visning en gang før folk ringer Se og Hør. (...)

Spår meglerkonkurser
nrk.no 28.12.2007
En av tre eiendomsmeglere driver med underskudd. Og formannen i Norges Eiendomsmeglerforbund venter flere konkurser neste år. (...)

Rike på boligboom
e24.no 13.10.2007
Her er de største eiendomskongene. (...)

- Rått og kynisk av meglerne
dn.no 24.4.2007
Forbrukerminister Karita Bekkemellem raser over avsløringer om eiendomsmegleres juks med verdivurderinger.

DN.no avslørte i går at enkelte eiendomsmeglere gir verdivurderinger av boliger de aldri har satt sin fot i. (...)

Meglerjuks med verdivurderinger
dn.no 23.4.2007
En leilighet i denne gården ble «etter besiktigelse» vurdert til 2,5 millioner kroner. Megleren var aldri tilstede. (...)

- Ulovlig å skjule gjeld
forbruker.no 3.4.2007
Eiendomsmeglere opplyser ikke om størrelsen på fellesgjelden i nye og dyre boligprosjekter. - Ulovlig, mener Forbrukerombudet. (...)

Eiendomsmeglere tatt med buksene nede
hegnar.no 13.2.2007
En rekke meglere har blitt tatt for å bryte loven. – Skuffende og trist, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I 2006 inspiserte Kredittilsynet 41 eiendomsmeglerkontorer. Ifølge BT viser det seg at kun ti kontorer holdt seg innenfor lovverket. Hos 20 av meglerkontorene ble det avdekket ulovlig egenhandel. (...)

- Hun må ikke høre på meglerne
dn.no 22.1.2007
Forbrukerrådets Vidar Holm advarer finansminister Kristin Halvorsen mot å høre på eiendomsmeglere som vil endre 24-timersregelen ved boligsalg. (...)

Poppe er størst
Megler Petter Andreas Poppe hadde et fantomår ifjor.

Det meste har gått riktig vei for Poppe etter at han hoppet av fra Advokatene Sem & Johnsen Eiendomsmegling for å stå på egne ben våren 2002.

Poppe er nå Norges desidert største eiendomsmegler og tjener 25 millioner kroner, skriver Finansavisen. (...)

Halvorsen ler av meglere
e24.no 15.12.2006
Mange eiendomsmeglere er mer opptatt av å sno seg rundt reglene enn av å styrke forbrukernes interesser, mener finansminister Kristin Halvorsen. (...)

Meglere feilpriser
aftenposten.no 31.10.2006
En av to boliger går over prisantydning. Og meglerne stikker av med mer penger. (...)

Fei for egen dør
dagbladet.no 30.10.2006
Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem besværer seg i Dagens Næringsliv over eiendomsmeklernes honorarer som hun mener ligger på «et urimelig og umoralsk nivå». Det har hun rimelig god dekning for. Den samme avisa har nemlig beregnet at timeprisen for det arbeid mange meklere utfører ligger på 3000-4000 kroner, altså ca. 10 ganger så mye som en statsråd. Så lettjente penger for en så standardisert tjeneste bør vekke forargelse hos alle dem som er prisgitt eiendomsmeklernes tjenester. Statsråden har isolert sett et godt poeng. (...)

Fett «ekstrahonorar» til meglere
dn.no 28.10.2006
Meglerne i Ring Eiendomsmegling kan tjene mange tusen ekstra dersom de også har formidlet boliglånet til den som vinner budrunden. (...)

I Ring Eiendomsmegling mottar meglerne inntil 0,8 prosent av lånebeløpet i ekstrabetaling, dersom boligkjøperen som vinner budrunden har fått formidlet boliglån fra Storebrand Bank, skriver DN.

Dermed er meglerne sikret 20 000 kroner ekstra dersom budrundevinneren har fått formidlet et lån på 2,5 millioner kroner boliglån i Storebrand Bank. (...)

- Må feie for egen dør
e24.no 27.10.2006
Staten drar inn mer i dokumentavgift enn det alle eiendomsmeglere i Norge tjener til sammen. (...)

- Bekkemellem er frekk
dn.no 27.10.2006
Meglerbransjen mener forbrukerministeren er frekk som tør belære dem om moral og umoral.

Nå tar meglerbransjen til kraftig motmæle, etter at forbrukerminister Karita Bekkemellem gikk ut i Dagens Næringsliv i går og kalte meglernes honorarer for direkte umoralske. (...)

Staten tar mest
– Staten tar langt mer enn de fleste meglere gjør når de tar 2,5 prosent av kjøpesummen rett fra forbrukerne. For dette får ikke forbrukerne noe som helst tilbake, sier Hantveit, som påpeker at det er staten som er den parten som forsyner seg grovest av folks lommebøker. (...)

Meglerlønningene:
Vil renske opp i meglerbransjen

e24.no 26.10.2006
Advokat Carl T. Strømberg vil starte et landsomfattende meglersamarbeid uten provisjonslønn.

ØNSKER FASTPRIS: Advokat Carl Terje Strømberg mener provisjonslønningene for eiendomsmeglere er for høye. Nå vil han starte et landsomfatte meglersamarbeid med fastpris. (...)

- Jeg synes det markedet vi har i dag er forkastelig. Jeg ønsker meg et rent eiendomsmarked, sier advokat Carl Terje Strømsberg til E24.

Hans utsagn henspeiler til de omdiskuterte provisjonslønningene i meglerbransjen.

Per i dag får eiendomsmeglere en provisjonslønn på en til tre prosent av salgsprisen til huset de selger. (...)

Eiendomsmeglere dyrere enn advokater
hegnar.no 24.10.2006
Eiendomsmeglere tar seg bedre betalt enn de dyreste forretningsadvokatene.

En undersøkelse i regi av DN fastslår at eiendomsmeglere tar seg bedre betalt per arbeidstime enn de dyreste forretningsadvokatene. Meglerne tar oppunder 40.000 kroner for 10-12 timers jobb. For de største eiendomsmeglerkjedene ligger dermed timeprisen på mellom 3200 og 4000 kroner, mens de fremste advokatene med spesialkompetanse hos firmaer som Wikborg Rein til sammenligning tar 3000 kroner timen, melder avisen.

Forbrukerrådet er ifølge avisen overrasket over hvor mye meglerne tar seg betalt per time. (...)

"Skal ta" useriøse eiendomsutviklere

"Skal ta" useriøse eiendomsutviklere
dn.no 28.11.2006
En ny rapport friskmelder borettslag med lavt innskudd og høy fellesgjeld. Og useriøse aktører skal tas, lover Kommunaldepartementet.

Mange har advart mot useriøse boligprosjekter med stort markedsføringsbudsjett, knøttsmå innskudd og svimlende fellesgjeld.

En rykende fersk rapport som dn.no har fått tilgang at bekrefter at det finnes en del råtne innskuddsprosjekter, men viser samtidig at flesteparten av prosjektene er forsvarlige. (...)

Skattesmell på 820 millioner
dn.no 12.12.2006
Skattemyndighetene mener en rekke megleransatte har betalt for lite skatt av inntekter på 820 millioner kroner. Da er knallåret 2005 ikke med i regnestykket. (...)

Likningsmyndighetenes offensiv mot 27 meglerhus har så langt resultert i at 820 millioner kroner er omklassifisert fra kapitalinntekt til arbeidsinntekt.
- Vi er ferdige med granskningen av de indre selskapene i 21 meglerhus, og er stort sett ferdige med regnskapsårene 2003 og 2004. 2005, som var et svært godt år, mangler fortsatt, opplyser Birger Aanensen, som leder Finansprosjektet ved Oslo likningskontor til dn.no.

Han bekrefter at man nok må regne med at det endelige beløpet kan bli betydelig hevet.

Les også: Meglerhus bekrefter granskning (...)

- Meglere frykter lydopptak legges ut på YouTube

Meglere frykter lydopptak legges ut på YouTube
nettavisen.no 29.6.2013
Oslo (NTB): Når meglere snakker med investorer skal samtalen tas opp. Mens Datatilsynet mener det er for vanskelig å få innsyn, frykter meglerhus at sure kunder skal legge ut opptakene på YouTube.

Datatilsynet refser meglerbransjen etter å ha funnet ut at investorene som skal handle aksjer, valuta og andre verdipapirer, kun får lydloggene dersom de møter opp fysisk hos meglerhuset. Det er ifølge tilsynet altfor kronglete, og i strid med personopplysningsloven, skriver Dagens Næringsliv.

- Man har i utgangspunktet rett til innsyn i utskrifter av lydloggene, eller å få utlevert loggene på en CD. Men slik har ikke praksis vært, sier rådgiver Henok Tesfazghi i Datatilsynet til avisen.

Denne praksisen er anbefalt av Norsk Fondsmeglerforbund, men praksisen danner ifølge Tesfazghi et misforhold mellom partene, der bare en av partene kontrollerer opptakene.

Juridisk direktør og konserndirektør Håvard Vikse i Sparebank 1 Markets mener det i praksis ikke er gjennomførbart å skrive ut alle samtaler mellom megler og kunde. Han er også opptatt av meglernes personvern, og uttrykker i et brev til Datatilsynet bekymring for at korrespondansen mellom megler og klient skal komme på avveie.

«Med dagens teknologi er veien kort for en sur og misfornøyd kunde til for eksempel å legge en lydfil han mottar ut på «YouTube» eller benytte denne på en annen måte som kan være belastende for den ansatte», skriver Sparebank 1 Markets i sitt tilsvar til Datatilsynet. (©NTB)

- Kunde tapte 77 prosent på låneinvesteringer – går til sak mot meglerhus. En kunde i Sparebank 1 Markets gikk på et stortap etter å ha fått investeringsråd av meglerhuset. Mannen fikk ikke medhold i klagen, men gir seg ikke.

(Anm: Kunde tapte 77 prosent på låneinvesteringer – går til sak mot meglerhus. En kunde i Sparebank 1 Markets gikk på et stortap etter å ha fått investeringsråd av meglerhuset. Mannen fikk ikke medhold i klagen, men gir seg ikke. I en klage fra en kunde i Sparebank 1 Markets til Etisk råd i Verdipapirenes Forbund, anklager kunden meglerhuset for å ha gitt ham råd om å investere i risikofylte obligasjoner, uten eget samtykke. Sommeren 2013 ønsket mannen å få investeringsråd fra Sparebank 1 Markets for å investere et millionbeløp i obligasjoner, og skrev følgende i en epost til meglerhuset: «Tap tolereres ikke, forutsigbar avkastning er en forutsetning». Samtidig ønsket han middels til høy risiko på sine investeringer. Det vil si minimum en rente på seks prosent. (dn.no 5.8.2018).)

- Aksje- og obligasjonsmeglere, sparerådgivere etc.

Norges meglerkonge har aldri gjort det bedre
nettavisen.no 20.3.2014
Kanonår for Svein Støle og Pareto. Norges råeste finanshus, Pareto, har med sine 578 ansatte fordelt på en rekke land blitt en fullblods maskin.

Pareto-gruppen hadde i fjor driftsinntekter på hele 2,48 milliarder kroner. Opp fra 1,87 milliarder året før.

Driftsresultatet endte på 989 millioner kroner mot 789 millioner kroner i 2012, og resultatet etter skatt ble rekordsterke 940 millioner kroner mot 536 millioner kroner året før.

Mesteparten av pengene kom inn fra meglerhuset Pareto Securitie, som hadde driftsinntekter på vel 1,6 milliarder kroner og et resultat før skatt på over 550 millioner kroner. (...)

(Anm: Sprenger alle bonustak. Meglerhuset ABG Sundal Collier vil betale sine ledende ansatte dobbelt så høye bonuser som det nye EU-regelverket tillater. (dagbladet.no 8.4.2015).)

(Anm: Meglerne håver inn på gigantoppkjøpet. Honorarene til Shell og BG Groups rådgivere kan passere milliarden. (dn.no 9.4.2015).)

Sa nei til 500 millioner i lønn
na24.no 29.8.2013
Svensker åpnet nytteløst pungen på vidt gap.

Mads Syversen er en av finans-Norges mektigste menn. I dag fyller han 50 år, noe langt over 100 gjester skal feire.

At det blir årets finansfest er det ingen tvil om. For de fleste av Norges rikeste vil være til stede og blant disse finner man personligheter som Kjell Inge Røkke og Jan Petter Sissener.

- Hvem som kommer og hvor det skjer, er hemmelig, er alt Syversen vil si til Nettavisen NA24. (...)

Stud.fag på Wang
I 30 år har Syversen vært tilknyttet den norske finansbransjen, de siste 20 som en av de største og mektigste. Alt han har av utdannelse er gymnaset og ett år med Stud.fag på Wang.

- Jeg begynte i gamle DNC på postavdelingen i 1983. Etter hvert var jeg innom ulike back office-avdelinger før jeg havnet på meglerbordet, sier Syversen. (...)

Meglerne «snytt» for honorarfest i Sapa-fusjonen
e24.no 15.10.2012
INGEN PENGER Å GI BORT: F.v: Styreleder i Orkla, Stein Erik Hagen, Orkla-sjef Åge Korsvold, styreleder i Hydro Terje Vareberg og Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Orkla og Hydro greier å ordne Sapa-fusjonen selv og kan spare summer i 100-millionersklassen, mener analytiker. (...)

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg sier at det aldri var aktuelt å hyre inn eksterne finansielle rådgivere for å bistå i transaksjonen.

- Begge selskapene sitter på så mye kompetanse at dette greier vi utmerket godt på egen hånd, sier Brandtzæg til E24.

I slike store transaksjoner ber partene gjerne eksterne rådgivere om å bistå. Disse rådgiverne er gjerne konsulentselskap eller meglerhus. (...)

- Pareto-ansatte deler 1,1 milliarder kroner etter fjoråret – og ser ingen grunn til å bremse nå.

(Anm: Pareto-ansatte deler 1,1 milliarder kroner etter fjoråret – og ser ingen grunn til å bremse nå. I meglerhuset Pareto Securities er det hverken ansettelsesstopp eller permitteringer. – Mange trenger alternativ finansiering. Det er vår oppgave nå, sier meglerhussjef Christian Jomaas. (dn.no 11.5.2020).)

- Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt.)

(Anm: Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Grunnen til at meglerne må betale mer skatt er at myndighetene har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt. Skattesatsen på kapitalinntekt er 28 prosent, mens høye lønnsinntekter beskattes med rundt 50 prosent. (aftenposten.no 23.10.2011).)

- Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. (- Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities.)

(Anm: Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities. – Det er trist for oss alle at Ole Henrik ønsker å se på muligheter andre steder, sier Pareto-eier Svein Støle. Ole Henrik Bjørge (49) har gitt styret beskjed om at han ønsker å slutte som toppsjef i meglerhuset Pareto Securities. Han slutter i dag mandag. – Jeg har satt stor pris på å være en del av Pareto Securities-gruppen i 23 år, men alle gode ting må komme til en slutt. Tiden har kommet for å søke muligheter andre steder, sier Bjørge i en epost som ble sendt til alle ansatte mandag formiddag. Han forteller at toppjobben til tider har vært både oppmuntrende og utfordrende. (dn.no 26.8.2019).)

- Svein Støle dro inn 1.024 millioner,

Svein Støle dro inn 1.024 millioner
na24.no 5.4.2011
Tross vedvarende usikkerhet om den økonomiske utviklingen endte fjoråret meget sterkt for Pareto-gruppen og hovedeier Svein Støle. Konsernet fikk et driftsresultat på utrolige 1.024 millioner og et resultat etter skatt på 650 millioner kroner. Egenkapitalen utgjør over 3,3 milliarder kroner.

Selskapet har 450 ansatte. Dette gir altså en inntjening pr. ansatt på sterke 23 millioner kroner. Rundt halvparten av inntjeningen går imidlertid til Støle selv, som altså hadde et fantastisk år i fjor.

Paretos hovedvirksomhet er rådgivning og megling innen verdipapirer og prosjektmarkedet, megling av skip og rigger, kapitalforvaltning og investeringsrådgivning. (...)

Går til sak mot Acta og DnB
nrk.no 19.12.2010
Karin Rostad (66) fulgte Actas aksjeråd og tok opp millionlån for å kjøpe aksjer. Hun føler seg lurt og går nå til sak mot både Acta og långiver DnB NOR.

Rostad jobbet som renholder i Tromsø da hun i 2005 ble invitert til et møte hos Finanshuset Acta, men er nå minstepensjonist.

Frykter hun må selge huset
– De fikk meg til å skrive under på et papir at jeg skulle ta opp lån i DnB NOR. Et lån på 1 million kroner, og så skulle de investere pengene. Jeg skulle få utbytte så jeg kunne spe på min pensjon, sier hun til TV 2. (...)

Tiltalt for å ha tipset avis om aksjekupp
aftenposten.no 16.9.2010
Tidligere Pareto-megler Per-Robert Jacobsen tiltales av Økokrim for å ha misbrukt innsideinformasjon.

Da saken først ble kjent for fire år siden, omtalte Økokrim den som den mest alvorlige innsidesaken de hadde behandlet.

Jacobsen tiltales i alt på åtte punkter.

- Den 10. januar 2006 publiserte Nettavisen en negativ artikkel om Det Norske Oljeselskap ASA (DNO). Etter at megleren var informert av en journalist og vaktsjef i Nettavisen om den kommende artikkelen, oppfordret han flere personer til salg av DNO-aksjer, mener Økokrim. (...)

Langer ut mot aksjemeglere
dn.no 5.2.2009
- De er grovt overbetalt, sier Ulltveit- Moe.

Investor Jens Ulltveit-Moe synes all oppmerksomheten rundt banksjefenes lønninger er skvivebom. Han er mer opptatt av at aksjemeglerne er overbetalte.

- Det er mange som er overbetalte i finansnæringen, men banksjefene er ikke blant dem. Er det noen som er overbetalt i finansbransjen, så er det meglerne. Flertallet av dem tjener mye, mye mer enn en banksjef gjør, sier Ulltveit-Moe til VG. (...)

Meglere tapte i Høyesterett
e24.no 30.1.2009
Seb Enskilda tapte i Høyesterett kampen om hvordan millionene i meglerbonus skal beskattes. På den andre siden sto Skatt Øst, som fikk full støtte av høyesterettsdommerne.

Saken startet helt tilbake i 2006, da en rekke av de ansatte i Enskilda ble dømt til å betale skatt på inntekter fra indre selskaper. Totalt sto det om 109 millioner kroner i ekstra skatt for 2002 og 2003.

Meglerhuset tapte dermed kampen om at inntekter fra indre selskaper skal skattes med 28 prosent skatt. Skatt Øst mente det var en unnskyldning for å slippe unna personskatt, og mente det skulle være 54 prosent. (...)

- Fallet er ikke noe å grine over
dn.no 16.8.2008
(...) - Det er ikke sikkert vi ser så gode tider igjen – kanskje noengang. 2006 og 2007 var eksepsjonelt gode år, sier Mads Syversen, sjef for Arctic Securities, til Dagens Næringsliv.

- Resultatfallet til meglerhusene er ikke noe å grine over. Jeg tror den inntjeningen vi nå ser, er mer gjeldende for hvordan bransjen skal ha det fremover, sier Syversen. (...)

27 år og en av Paretos best betalte meglere
hegnar.no 16.7.2008
Magnus Halvorsen (27) tjener langt over det dobbelte av hva StatoilHydro-sjef Helge Lund får i lønningsposen. (...)

Den unge meglerens andel av overskuddet i Pareto ble doblet i fjor, til nesten 15 millioner kroner. I tillegg kommer lønn og bonus. Videre skriver Aftenposten at da Halvorsen i 2006 fikk 6,8 millioner kroner i overskuddsandel, var ligningsinntekten over ti millioner kroner høyere. (...)

Advarer mot sparerådgiverne
aftenposten.no 13.5.2008
Ketil Myhrvold i analyseselskapet Morningstar mener alle som selger deg fonds- og spareprodukter - det være seg analytikere i meglerhusene eller bankfolk - anbefaler det de selv tjener på. (...)

Kredittilsynet ute etter Acta
dn.no 3.5.2008
(...) Kredittilsynet misliker sterkt at rådgivningsselskapet Acta hevder at det er uavhengig, all den tid det mottar returprovisjoner og honorarer fra sine leverandører av spareprodukter.

– Dette er uakseptabelt, sier seksjonssjef Eystein Kleven i Kredittilsynet til Dagens Næringsliv.

Kredittilsynet fortsetter sin offensiv mot selgere av finansielle spareprodukter. For tre uker siden avskiltet Kredittilsynet Glitnir Privatøkonomi etter å ha avdekket at selskapet drev råsalg av spareprodukter. (...)

Vil forby millionprovisjon
aftenposten.no 21.12.2007
Skal ikke få betalt for å gi pensjonsanbefalinger. (...)

- Det skal bli forbudt å motta slike provisjoner og det skal bli forbudt å gi dem. Målet er å skape mer uavhengighet mellom forsikringsselskapene og meklerne - til beste for kundene, sier Halvorsen til avisen. (...)

Ingen sympati for Terra meglerne
na24.no 12.12.2007
- Vi har knapt nok begynt, sier Rana-ordføreren om racet etter meglernes formuer.

Terra-kommunene har allerede begynt å pirke i lommebøkene til radarparet Anders Opstad og Harald Norberg. Og dette er ifølge Rana-ordfører Geir Waage bare begynnelsen.

- Vi har knapt nok begynt. Det vil dere se i dagene som kommer, sier Geir Waage, ordfører i Rana kommune.

Han varsler med det at arrestbegjæringene mot de to Terra-meglerne kun er et steg i en lang og møysommelig rettsmarsj. (...)

Advarer andre meglerhus
nrk.no 29.11.2007
I går begjærte meglerhuset Terra seg konkurs etter at Kredittilsynet sa de ville inndra konsesjonen til å drive finansvirksomhet.

Direktør i Kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, mener andre meglerhus bør sjekke om de følger loven.

- Dette er jo også et signal til alle andre om hvilke forventninger som ligger i lovverket. Det er viktig for at folk i framtiden kan stole på norske verdipapirforetak, sier Aamo.

Ryktet til flere meglerhus er nå frynsete, og Aamo håper Terra-saken får flere til å holde seg innenfor lovverket.

- Vi må kunne forvente at folk som driver i norske verdipapirforetak gir et balansert bilde av et verdipapir, sier Aamo. (...)

- Vår sak er å passe på at de som har konsesjon etter norsk lov oppfører seg skikkelig. Når de ikke gjør det, tar vi konsesjonen, sier Aamo. (...)

- Terra-saken rir Bremanger som en mare.  Snaue 13 år etter Terra-saken tynges Bremanger fortsatt av investeringsskandalen. Årsakene er en derivatavtale med Danske Bank og rentegambling som er blitt et millionsluk for kommunen.

(Anm: Terra-saken rir Bremanger som en mare.  Snaue 13 år etter Terra-saken tynges Bremanger fortsatt av investeringsskandalen. Årsakene er en derivatavtale med Danske Bank og rentegambling som er blitt et millionsluk for kommunen. De enorme økonomiske virkningene av Terra-saken har fulgt kraftkommunen i Sogn og Fjordane i godt over et tiår. Investeringsfadesen har hvert år lagt sterke økonomiske begrensninger på hva kommunen kan foreta seg. Hva Bremanger kommune har tapt så langt, er vanskelig å beregne, sier rådmann Tom Joensen til Kommunal Rapport. Han ble ansatt kort tid etter at Terra-skandalen sprakk og kan med rette betegnes som «ryddegutt». (kommunal-rapport.no 19.8.2020).)

Advarer mot meglerne
e24.no 27.9.2007
Sjeføkonom Stein Reegård i LO mener det er en utvikling i feil retning dersom aksjemeglere får større politisk gjennomslagskraft i det norske samfunnet. (...)

Sjeføkonom Stein Reegård i LO reagerer kraftig på Carnegie-sjef Anders Onarheims utspill om at staten oppfører seg bøllete som eier.

Les også: - Staten opptrer bøllete.

- Det er grunn til å være oppmerksom på den innflytelsen meglerbransjen har. Land der de har større innflytelse er gjerne preget av mye mer sosial ulikhet og konflikt. Særlig USA og Storbritannia er eksempler på det, sier Reegård. (...)

Ikke lenger åpenhet om meglerlønninger
nrk.no 3.9.2007
(...) Meglerlønningene overgår i mange tilfeller lønninger til de best betalte topplederne og millionutbetalinger har skapt reaksjoner.

Administrerende direktør i Norges Fondsmeglerforbund Per Broch Mathisen oppgir manglende kapasitet som årsak for nedleggelsen.

- Vi er fullstendig klar over at det er nærliggende å tro at sutring fra våre egne medlemmer som fører til nedleggelsen, sier Broch Mathisen til Aftenposten. (...)

Mer hvitsnipp-krim - Men Økokrim etterlyser tips fra aksjemeglere om juks
aftenposten.no 21.08.2007
Økokrim har etter- forsket like mange hvitvaskings- og innside- saker i første halvår i år som i hele fjor. (...)

PARETOS INDRE SELSKAPER:
Dette er lønnslisten fra Pareto

e24.no 24.7.2007
E24 bringer deg listen over hva Paretos utvalgte henter ut fra det mye omtalte indre selskapet. 40 meglere henter ut over 600 millioner - se listen her. (...)

- Selger ikke pølser
e24.no 23.7.2007
NHH-professor Thore Johnsen støtter meglernes gigantlønninger: - Det dreier seg ikke om salg av pølser, sier han. (...)

Snyltertoppen
Leder
dagbladet.no 19.7.2007
De fem topplederne i meklerfirmaet Pareto sopte i fjor inn en halv milliard kroner i lønn, bonus, utbytte og overskuddsdeling. Det plasserer dem skyhøyt over alle andre ledere i dette landet. Noen av Pareto-toppene tjente mer enn ti ganger så mye som konsernsjefen i Statoil. Dette latterlige misforholdet finnes det ingen unnskyldning for. Det finnes heller ikke noen holdbar forklaring. Det interessante er hvordan disse snyltedyrene i norsk økonomi klarer å bli så feite. Da må vi flytte blikket til dem som gir meklerne oppdrag og betaler for tjenestene. (...)

PENGENE SITTER LØST I MEGLERBRANSJEN:
25 mill. for å bytte jobb

e24.no 18.6.2007
Sveinung Hartvedt er mannen som fikk 25 mill. for å bytte jobb.

Etter det E24 erfarer var aksjesjef Sveinung Hartvedt i DnB Nor Markets så ettertraktet at Glitnir var villig til å betale formuen for å få ham på laget.

Ifølge DN skal også en annen person den siste tiden ha fått mer enn 20 millioner kroner for å skifte arbeidsgiver i det kokende, norske meglermiljøet. (...)

Langer ut mot megler-lønninger
imarkedet.no 3.5.2007
Banktopp kaller de skyhøye lønningene for «vanvittige». (...)

NYTT SUPERMEGLERHUS:
Gir blaffen i prisene

e24.no 14.4.2007
Investorene tror ikke økt konkurranse vil gi lavere priser på meglertjenester. For dem er det heller ikke så viktig. (...)

CORPORATE-OPPDRAG
Når et selskap skal hente inn kapital i aksjemarkedet, gjerne ved å trykke opp nye aksjer, leier det ett eller flere meglerhus til å skaffe investorer til å kjøpe aksjene. Her er det ofte snakk om milliarder av kroner, og det renner store antall millioner kroner inn på meglerhusenes konti samtidig.
Ved fusjoner og oppkjøp, trenger selskap finansiell rådgivning. Dette er knyttet til hvordan selskaper skal slå seg sammen, hva som skal betales når noe skal enten fusjoneres inn eller kjøpes opp, og er dyrebar informasjon. Dette betaler bedriftene gladelig for. (...)

Grådige eiere, grådige ansatte
stavrum.nettblogg.no 13.4.2007
En håndfull ansatte i Oslo tar med seg butikken under armen og snyter SEB Enskilda for milliardoverskudd. Årsaken er krangel om bonuser. (...)

Supermeglerhus registrert i dag
e24.no 12.4.2007
Meglertopp Mads Syversen og supermegler Gaute Eie har i fellesskap registert selskaper i Brønnøysundregistrene i dag. (...)

Ut mot pengegaloppen
e24.no 3.4.2007
- Overgangssummene på flere titall millioner kroner for aksjemeglere er et sykt trekk, Tore Lindholt, tidligere toppsjef i Folketrygdfondet.

I sin tid som leder av Folketrygdfondet og storkunde i finansmarkedet, jobbet Tore Lindholt for å få ned betalingen til meglerhusene. Nå er han kritisk til at meglere tilbys millioner i såkalt sign-on-fee når de bytter jobb.

Lørdag skrev Dagens Næringsliv om at Handelsbanken skal ha forsøkt å lokke til seg megleren Gaute Eie i Carnegie med en overgangspakke verdt 40 millioner kroner. (...)

Liten konkurranse
- Bransjen har en ekstrem lønnsomhet, og betalingen til enkeltpersoner virker også helt ekstrem, sier professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

- Investorene betaler kalaset og disse summene indikerer at konkurransen kanskje ikke fungerer helt som den skal, mener Johnsen.

Han synes det er vanskelig å forsvare slike honorarer hvis meglerne ikke har risiko for å gå kraftig ned i lønn eller miste jobben i dårlige tider. (...)

40 mill. for å bytte jobb
e24.no 31.3.2007
Supermegleren Gaute Eie skal ha blitt tilbudt 40 millioner kroner for å skifte jobb. (...)

Meglere tjener 17.000 kroner i timen
hegnar.no 21.2.2007
De beste meglerne tjente omtrent 30 millioner kroner i snitt i fjor. Velfortjent eller helt hinsides?

De beste aksjemeglerne tjente om lag 30 millioner kroner i snitt i 2006.

- Kurtasjesnittet per megler steg nok 50 prosent fra 2005 til 2006. Det betyr at også lønningene har steget 50 prosent, sier en aktør til Finansavisen.

Avisen har kommet opp med en liste på 16 navn som har dratt inn over 30 millioner kroner. Listen toppes av Pareto-meglerne Preben Solberg, Kjetil Sjursen, Lars Nordby, samt Carnegies Gaute Eie, som hadde kurtasjeinntekter på anslagsvis 70-100 millioner kroner i fjor.

Ifølge en tommelfingerregel får meglerne en andel på rundt 30 prosent av den kurtasjen de har dratt inn. (...)

(Anm: kurtasje -n, -r; meglers godtgjørelse for å omsette verdipapirer Etym.: fr. avl. av courtier megler. Kilde: ordnett.no.)

Ekspert om meglernes skattesmell
hegnar.no 31.1.2007
- Å tro noen betaler mer skatt enn man må er for søndagsskolen, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad. (...)

300 fremtredende ansatte i 27 indre selskaper i meglerhusene kan risikere en skattesmell på over en halv milliard kroner, etter å ha tatt ut store penger som kapitalinntekt med 28 prosent skatt.

Ligningsmyndighetene har vedtatt endring av ligningen for disse. (...)

Kraftig skattesmell
dn.no 30.1.2007
Rekordavkastning i ABG Sundal Colliers indre selskaper gjør at meglerne kan vente seg en skattesmell på 28 millioner kroner for 2005.

Oslo ligningskontor gransker meglerhusets tre indre selskaper helt tilbake til 2002. (...)

Knuste alle rekorder
dn.no 15.1.2007
Svein Støles Pareto er blitt landets råeste pengemaskin. (...)

Meglerhuset Pareto endte opp med et overskudd på nærmere 3 milliarder kroner før bonusutbetalinger ifjor, skriver Finansavisen.

-Jeg ønsker ikke å kommentere fjoråret spesifikt, sier Støle i en knapp kommentar overfor avisen.

Nye "stjerner"
Det er corporate- avdelingen sammen med aksje- og obligasjonsmeglerne som skal ha mye av æren for det utrolige overskuddet.

Navn som Lars Nordby, Kjetil Sjursen og Preben Sohlberg, alle med kurtasjeinntekter på over 70 millioner kroner, blir ifølge avisen trukket frem som "stjernene" i 2006.

Svein Støle eier 80 prosent av aksjene i Pareto, og ifjor estimerte Kapital Støles formue til 3,3 milliarder kroner. Og det blir temmelig sikkert ikke lavere i år. (...)

Supermegler granskes
na24.no 21.12.2006
En tidligere supermegler hos Pareto etterforskes for å ha lekket innsideinformasjon om gullselskapet Crew. (...)

- DNB Markets har hendene fulle – tjente over én milliard kroner.

(Anm: DNB Markets har hendene fulle – tjente over én milliard kroner. Norges største meglerhus er lite rammet av koronakrisen. Meglerhuset DNB Markets, ledet av Alexander Opstad, har deltatt som rådgiver i mange av børsnoteringene og oppdrag for å hente kapital til næringslivet gjennom pandemien. Gjennom fjoråret lå kunderelaterte inntekter – hovedsakelig handel i verdipapirer og finansiell rådgivning – på mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i kvartalet. I årets første kvartal steg disse inntektene til 1,5 milliarder kroner. Samlede inntekter endte på vel 1,7 milliarder kroner og resultatet før skatt ble like over én milliard kroner. Til sammenligning hadde DNB Markets inntekter på 419 millioner kroner i første kvartal 2020, med et resultat før skatt på minus 681 millioner kroner. (dn.no 29.4.2021).)

Diverse artikler

(Anm: Eiendomsmegler dømt til å betale 4,5 millioner i erstatning til klient. Eiendomsmegleren må betale 4,5 millioner i erstatning til en boligselger han rådet til å selge en eiendom for 10,5 millioner. Fire måneder senere ble eiendommen solgt for 18,2 millioner. – Det verste ved alt dette, er å føle at jeg er blitt lurt, sa Ellen Dahl til Aftenposten i forbindelse med rettssaken i begynnelsen av oktober. Hun mente at megleren burde ha rådet henne til å legge eiendommen ut til salg på vanlig måte. (aftenposten.no 20.10.2017).)

Slik forsvarer sjeføkonom skyhøye meglerlønninger
dn.no 15.7.2013
- Alle kan ikke bli rikere enn andre, sier Harald Magnus Andreassen (57) i sommerprat med DN.no.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securites mener selv han ikke er rik. Han har bare brukt litt mer på bil, hus og hytte enn de fleste.

- Den første millionen tjente jeg da jeg gikk fra konsulentbransjen til meglerbransjen, avslører meglertoppen i sommerprat med DN.no. (...)

Gjeldsfest for advokater
dn.no 2.11.2012
Haavind-partnerne Trond Kildal (t.h) og Christopher A. Jensen ventet 40 fremmøtte til gjeldsseminar, i stedet dukket det opp mer enn 100.

Økende selskapsgjeld skaper feststemning i de store advokatfirmaene.

Obligasjoner er blitt en pengemaskin for meglerhusene. Nå kaster også de store advokathusene seg over det lukrative markedet, skriver Dagens Næringsliv.

Det var trangt om plassen da advokatfirmaet Haavind kalte inn til seminar med tittelen "Obligasjonsmarkedet - åpent for alle?" i samarbeid med Pareto Securities igår.

- Det kom over 100 personer, og vi hadde ventet 40, sier Haavind-partner Trond Kildal og smiler bredt.

Et gjeldsmarked i full fres er gode nyheter for avdelingene for selskapsrådgivning og transaksjoner i de store advokathusene. Som følge av nye kapitalkrav vegrer flere av bankene seg for å låne ut penger til nye bedriftskunder, og sender de i stedet til obligasjonsmarkedet. Det har ført til høy temperatur i markedet.

Haavinds inntjening på gjeld har økt fra 200.000 til ti millioner på tre år. (...)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. - Den største obligasjonsboblen i verdenshistorien, er dommen fra forvalteren Paul Singer over verdens gjeldsmarked. (nettavisen.no 19.8.2016).)

Slik svindlet han kundene i mer enn 20 år
dn.no 16.7.2012
Toppsjef Russell Wassendorf Sr. i Peregrine Financial Group.

Meglerhussjef Russell Wasendorf gikk nøye til verks for å føre både ansatte, kunder, revisorer og myndigheter bak lyset. (...)

Takstmann bød på hus
vg.no 11.6.2011 .
Motparten overbød ham gang på gang. Leif-Åge Jørgensen fikk sjokk da han oppdaget at det var takstmannen.

I dag er takstmannen og megleren som arrangerte den omstridte budrunden, samboere.

Leif-Åge Jørgensen har stevnet paret for tingretten.

Les også: Megleren fikk smekk (...)

- Han tjente mest
dn.no 9.5.2011
Den tiltalte megleren Per Robert Jacobsen var en som ble lyttet til på Paretos meglerbord, forteller tidligere kollegaer.

To av stjernemegler Per Robert Jacobsens tidligere kollegaer i meglerhuset Pareto Securities vitnet i innside-saken mot megleren i Oslo tingrett mandag.

Begge vitnene, tidligere aksjemegler Kjetil Sjursen og børsmegler Peder Broch-Smith, jobber fortsatt i Pareto.

Utspørringen av de to vitnene bar preg av at det er rundt fem år siden forholdene som Jacobsen er tiltalt for fant sted. Begge hadde problemer med å huske detaljer fra de aktuelle tidsommene. (...)

Regjeringens bonuskutt ga motsatt effekt
aftenposten.no 30.3.2011
Regjeringen vil presse ned bonusutbetalinger, men meglertopper får i stedet et gigantisk lønnshopp.

Meglernestor Jan Petter Collier økte fastlønnen fra 600.000 kroner til syv millioner kroner i løpet av fjoråret. Nye bonusregler har ført til et kraftig lønnshopp for toppsjefene i meglerhuset ABG Sundal Collier, skriver Dagens Næringsliv.

Ny lov
Rett før jul fikk Stortinget gjennom en ny finansieringsvirksomhetslov, som ga Finansdepartementet hjemmel til å innlemme alle meglere i bonusbegrensningsreglene som tidligere kun skulle gjelde ledende ansatte.

Statsminister Jens Stoltenberg har vært blant de hardeste forkjemperne mot høye bonusutbetalinger i finanssektoren. Stoltenberg var helt klar på at han forventet at de totale utbetalingene til bransjen kommer til å gå ned. (...)

Automatisk opptak av mobilsamtaler
digi.no 24.3.2011
1. april får meglerforetak en ny regel å forholde seg til.
Da utvides verdipapirforetakenes plikt til å dokumentere dialogen mellom megler og investor. Fram til nå har loven pålagt opptak av alle samtaler mot fasttelefon. Fra 1. april pålegges også opptak av samtaler mot mobiltelefon og av tekstmeldinger.

Poenget med regelendringen er dels å avverge innsidehandel, dels å trygge aktørene ved muntlige bestillinger. Opptakene må lagres i minst tre år, og må kunne spilles av «når situasjonen krever det», for eksempel ved rettstvister.

Produkter for «mobile voice recording» (MVR) gjør det mulig å etterkomme det nye regelverket for verdipapirforetak. Det fleste fungerer uavhengig av operatør, og også av sted. Noen kan leveres som driftede løsninger. Potensielle kunder bør forvisse seg om at løsningen passer til mobiltelefonene som dere meglere bruker.

IPnett har et opptaksystem kalt DialogSafe. Det sørger for automatisk opptak av samtaler til mobil og fasttelefon, også konferanser, samt av tekstmeldinger.

Løsningen skal kunne integreres med eksisterende opptaksløsninger. Lydfilene lagres kryptert for å hindre uvedkommende fra å få tilgang til følsomme opplysninger. (...)

Er tomten verd 510.000 eller 2,3 mill?
aftenposten.no 21.2.2011
Skal du taksere eiendom? Formålet med taksten kan ha mye å si for utfallet. (...)

Stort sprik
Dette synes arvingene på den andre siden var urovekkende høyt, og kontaktet to andre takstmenn som ga tomten en takst på henholdsvis 510000 og 630000, altså cirka en fjerdedel av Andersens takst.

- Det skal jo ikke være mulig med så enorme differanser i takseringen av en tomt, sier Tom Johansen, som klaget den første takstmannen inn for takstklagenemnda.

Johansen mistenkte Andersen for å ha misforstått oppdraget og taksert hele eiendommen på 766 kvadratmeter i stedet for den aktuelle seksjonen.

Men takstklagenemnda fant ingen feil i Andersens takstrapport. (...)

- Skjønn
For Arne Støbakk, adm.dir. i Norges Takseringsforbund, er tvisten i Revefaret «en klassiker». –Det er ikke tvil om at mange parter ofte er ute etter å finne en løsning som tjener egen sak. I den prosessen faller mange for fristelsen til å legge frem informasjon om objektet på en måte som preger takstmannens arbeid, sier han. (...)

Høyesterett: Meglers ansvar er begrenset
vg.no 15.2.2011
Boligkjøpere tapte mot eiendomsmegler

Kjøperne av fem boliger med skjult gjeld, krevde at megleren skulle kjøpe boligene tilbake ettersom selgeren var konkurs. Lagmannsretten sa ja, men Høyesterett sa nei. (...)

Det ville ikke Høyesterett være med på.

I strid med loven
Høyesterett mener at det ville være i strid med både eiendomsmeglerloven og borettslagsloven om megler skulle sitte som eier av leilighetene.

- Eiendomsmeglere har et erstatningsansvar for uaktsom megling, men det omfatter ikke at megleren må kjøpe tilbake boliger, slår dommerne fast.

Høyesterett mener imidlertid at eiendomsmegleren må betale erstatning til boligkjøperne.

- Erstatningsansvaret begrenser seg til differansen hvis leilighetens verdi er lavere enn kjøpesummen, uttaler Høyesterett. (...)

Megler tjente 29 milliarder kroner i fjor
aftenposten.no 31.1.2011
John Paulson håvet inn på råvarer, bankaksjer og statsobligasjoner.

Hedgefondforvalteren John Paulson, grunnlegger og president i Paulson & co, tjente fem milliarder dollar (29 milliarder kroner) i fjor, skriver Wall Street Journal.

Ifølge næringslivsavisen er dette trolig lønningsrekord i bransjen. Til sammenligning mottok alle de 36.000 ansatte i investeringsbanken Goldman Sachs lønninger på tilsammen 8,35 milliarder dollar i fjor. (...)

Bonussjokk for meglerne
dn.no 20.12.2010
Aksjemeglerne trodde de slapp bonustak fra politikerne. Fredag kom kalddusjen som gjør at også meglere må leve på fastlønn.

- Nå kan du bare glemme alt om rekorder på Theatercaféen. Tjener man 600.000 i fastlønn, kan man maksimalt få 300.000 i bonus. Fratrukket arbeidsgiveravgift og skatt, sitter jeg igjen med 100.000 i bonus, sier en fortvilet aksjemegler til Finansavisen. (...)

Meglere festet med dverger og 50 modeller
na24.no 1.12.2010
Børsens glade gutter fornekter seg ikke.

Forrige uke tok Pareto med kundene sine til London for å feire to år med strålende resultater. Feiringen var ikke av det beskjedne slaget, kan Finansavisen fortelle om. (...)

Megler rotet det til i budprosessen
nettavisen.no 2.2.2010
Dømt til å betale flere hundre tusen. (...)

Google kan ta rotta på Finn.no
hegnar.no 4.12.2009
Satser stort innenfor eiendom. (...)

Google lanserte en eiendomsportal i Australia i august i fjor, hvor eiendomsmeglere kunne liste gratis, vise bilder tatt fra Street View-tjenesten og liste detaljer på et kart.

En lignende tjeneste er ventet på det britiske markedet i 2010. (...)

MEGLERGIGANT BESKYLDT FOR LOVBRUDD:
Kredittilsynet gransker meglergigant

e24.no 17.2.2009
Kredittilsynet skal studere kjennelsen som har ført til at Schlumberger går til sak mot meglerhuset ABG Sundal Collier. (...)

Kredittilsynet har blitt orientert om utviklingen i saken av den norske meglerkjempen.

- Vi ser på saken nå og vil benytte oss av muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål dersom det trenges, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til E24.

Han utelukker ikke at Kredittilsynet kan komme til å forfølge saken overfor ABG Sundal Collier. (...)

Avslørte underslag
dn.no 20.1.2009
Høyt betrodd oppgjørsmegler skal ha underslått klientmidler fra bolighandler i Oslos luksusmarked. (...)

Nei til lydopptak av telefonsalg
dn.no 22.12.2008
Finansnæringen vil ikke ha lydopptak av telefonsamtaler mellom kunder og investeringsrådgivere.

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Sparebankforeningen og Finansforbundet sier alle nei til regjeringens forslag om lydopptak av telefonsalg. (...)

Forbrukerombudet er positiv til forslaget, mens Datatilsynet er skeptisk og synes det virker som et svært omfattende forslag. (©NTB)

Tjente rått på gjeldsbomber
dn.no 16.10.2008
Nå sliter religionshistorikeren og den psykologiutdannede partneren med gjeld og illsinte kreditorer.

Eiendomsutviklerne Per Carsten Ims og Bo Christer Wik tjente ifjor tilsammen 70 millioner kroner på salg av leiligheter med høy fellesgjeld og lave innskudd, skriver Dagens Næringsliv.

Ims står oppført med en inntekt på 35,1 millioner ifjor, mens Wik hadde en ligningsført inntekt på 35,8 millioner kroner. Skattemessig formue er henholdsvis 10,9 og 24,3 millioner kroner. (...)

Gjør narr av meglerkolleger
kampanje.no 6.3.2008
Ikke alle liker annonsen til meglerfirmaet Foss & Co, hvor de tar avstand fra "champagnemeglere" med fet bil og dyr dress. (...)

- Feil statistikk ga prishopp på bolig
dn.no 22.2.2008
Misvisende statistikk gjør at boligprisene har steget mer enn de ellers ville gjort, ifølge Forbrukerrådet.

– Boligrisene ifjor sommer var høyere enn det var grunnlag for. Meglerne var ganske flinke til å skjule det faktum at markedet var i ferd med å snu, sier underdirektør Vidar Holm, i Forbrukerrådet til Bergens Tidende. (...)

– Inntrykket som skapes i statistikken, kan stresse folk til å selge raskere enn de strengt tatt trenger. Selgerne kan tro de er tapere når de ikke er det, sier han. (...)

Svindelmistenkt megler ville være ekstraordinær
vg.no 28.1.2008
Innrømmer milliardsvindel

(VG Nett) Aksjemegleren Jerome Kerviel (31) innrømmer at han har forsøkte å skjule transaksjoner som har påført den franske storbanken Société Générale milliardtap. (...)

TERRA-SKANDALEN:
Kredittilsynet vurderer storkontroll av meglere

e24.no 22.11.2007
Kredittilsynet har gransket Terra Securities i tre uker. Når de er ferdig med Terra, kan flere meglerselskaper bli kontrollert. (...)

Meglerhus ansetter Bekkemellem og Ditlev-Simonsen
hegnar.no 27.10.2007
Karita Bekkemellem og Cecilie Ditlev-Simonsen blir styremedlemmer i norsk meglerhus.

DN kan fortelle at eks. likestillingsminister Karita Bekkemellem og eks. Hydro-direktør Cecilie Ditlev-Simonsen blir styremedlemmer i meglerhuset Corporate Advice and Research (CAR). (...)

Betaler millioner for jobbadressen
imarkedet.no 15.10.2007
Med riktig adresse kan meglerhusene kapre de rette folkene.

Ingen betaler mer i kontorleie enn meglerhuset Arctic Securities. Det er viktig å ha riktig adresse for å kapre de rette ansatte. (...)

Tettere bånd til takstmenn
forbruker.no 9.10.2007
Meglere ønsker å bygge opp eget korps av takstmenn. (...)

Meklerlønninger
LEDER
dagbladet.no 4.9.2007
Norsk Fondsmeglerforbund slutter med å legge ut sin årlige lønnsstatistikk over inntektene til norske aksjemeklere. Dermed fjernes et interessant barometer på tilstanden i norsk økonomi. Statistikken som har vært utgitt hvert år siden 1997, har vist at meklerlønningene i Norge i mange tilfeller ligger langt over det topplederne i næringslivet tjener, inklusive opsjoner. I 2005 var det 12 meklere som tjente over 20 millioner kroner. (...)

Storaksjon mot boligspekulanter
dn.no 21.4.2007
Skattemyndighetene har fått tilgang til opplysninger som kan få boligspekulanter til å skjelve.

Spekulanter som ikke har oppgitt fortjeneste på videresalg av kjøpekontrakter i boligprosjekter risikerer straffeskatt. Myndighetene varsler nå storaksjon mot spekulanter på hele Østlandet. (...)

Megler dømt for lokkepriser
forbruker.no 17.2.2007
For første gang er en svensk eiendomsmegler dømt for systematisk å ha brukt villedende lokkepriser i boligannonser. (...)

Søkkrik på boligkrise
na24.no 16.2.2007
Hvidsten Eiendom har tjent millioner av kroner på å bygge om gamle gårder i Oslo sentrum, og selge små, trendy leiligheter med lavt innskudd. Econ analyse-direktør Jan Høegh antyder at det ikke er like stor fart på de små, rå leilighetene lenger.

Høegh er redd de unge har kjøpt en ballong.

- Det er ingen tvil om at det har vært veldig gode penger på den type bolig, i perioden da dette var som heitest, sier Jan Høegh i Econ analyse til NA24. (...)

Sensurerer boligprisfall
nrk.no 15.2.2007
Dansk Eiendomsmeglerforening har blokkert en hjemmeside som avslører at nesten 5000 boliger er satt ned i pris i løpet av en måned. (...)

Lønnsfest i meglerhusene
dn.no 15.12.2006
Etter rekordfortjenester i Wall Streets meglerhus kan sjefene håve inn astronomiske lønnsutbetalinger. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009